Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
422001
   "Динамо" - Киев / Остапченко Ф.А. – К., 1976. – 143с.
422002
  Михайлов М.И. "Динамо" Киев / М.И. Михайлов. – М., 1975. – 128с.
422003
  Аркадьев Д.А. "Динамо" Киев. Возрождение... : [док. повесть] / Д. Аркадьев. – Киев : АТВ-Стиль, 1998. – 272 с., [16] л. фот. : ил. – ISBN 966-95360-0-6
422004
  Михайлов М.І. "Динамо" Київ - 1966 / М.І. Михайлов. – К., 1967. – 84с.
422005
  Винокуров В.И. "Динамо" Москва / В.И. Винокуров, О.С. Кучеренко. – Москва, 1973. – 184с.
422006
  Думбадзе Н. и др. "Динамо" Тбилиси / Н. и др. Думбадзе. – Тбилиси, 1960. – 32с.
422007
  Акопов Г.А. "Динамо" Тбилиси / Акопов Г.А. ; под. ред. Л. Филатова. – Москва : Физкультура и спорт, 1975. – 128 с.
422008
  Рубель В. "Династійні історії" доби монгольського панування в Китаї як феномен класичного китайського історіописання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-67. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  В часи монгольської династії Юань (1271-1368) написані три "династійні історії" (чженши) – присвячена киданьській імперії Ляо (907-1125) "Історія Ляо" (Ляоши), присвячена чжурчженьській імперії Цзінь (1115-1234) "Історія Цзінь" (Цзіньши), та присвячена ...
422009
  Давыденко В.М. "Дипломат" с секретом : рассказы о советской милиции / В.М. Давыденко. – Донецк : Донбас, 1989. – 207с. – ISBN 5-7740-0106-7
422010
  Сергеев Е.Ю. "Дипломатическая революция" 1907 г. в отношениях России и Великобритании // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-93. – ISSN 0869-1908


  Підписання Конвенції між Великобританією і Росією 31 серпня 1907 р.
422011
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабчека / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 54-59. – (Історичні науки)
422012
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабченка / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 32-36. – (Історичні науки)
422013
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабченка: "... хай тепер українське суспільство зробить зусилля, щоби її видавити" / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 41-45. – (Історичні науки)
422014
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабченка: "... хай тепер українське суспільство зробить зусилля, щоби її видати" / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 52-57. – (Політичні науки)
422015
   "Дипломатичний скандал" / М. Сірук, Йонг, де Сейбрен, , О. Богомолов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 43). – С. 3


  Експерти "Дня" - про причини і наслідки конфлікту між Туреччиною та Нідерландами.
422016
  Папа І. "Дипломатичний фронт" під час Великої Північної війни: місія Юста Юля до Петра І (1709-1711) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 31-37. – (Історія ; вип. 3 (142)). – ISSN 1728-3817


  Тривале й активне змагання європейських держав за домінування в Балтійському регіоні призвело до Великої Північної війни, масштабного і тривалого військового конфлікту, що вплинув на тогочасні міжнародні відносини. Перебіг цієї війни був насичений не ...
422017
  Кривошея І.І. "Дипломатичні тернії" Надії Суровцевої в добу Української революції / І.І. Кривошея, Л.М. Якименко // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 90-93
422018
   Динаміка радикального приросту дерев, пошкоджених пожежею в соснових насадженнях лісостепової зони Харківщини / І.М. Коваль, Н.А. Токарева, М.О. Невмивака, В.О. Воронін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 81-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
422019
  Налбандян Н. Динаміка реального обмінного курсу гривні по відношенню до євро: ефект Баласси-Самуельсона // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 42-44
422020
  Макаров Г.В. Динаміка регіоналізму в незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується розвиток в Україні регіоналізму як сукупності політичних рухів, спрямованих проти централізованого унітарного устрою країни. Визначені особливості еволюції регіональних рухів, насамперед їх ідеології та масштабів діяльності, ...
422021
  Горбачик А.П. Динаміка регіональних особливостей ідеологічних орієнтацій в сучасній Україні (за матеріалами емпіричних соціологічних досліджень) // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 93
422022
  Зварич Р. Динаміка регулятивної функції українського права в контексті європейської та міжнародної правової гармонізації / Р. Зварич, Б. Гривнак // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – C. 49-56. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
422023
  Губська В. Динаміка резервуара з рідиною з вільною поверхнею при обмеженні руху пружнім закріпленням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про коливання рідини в рухомому резервуарі у формі усіченого конуса, частково заповненого рідиною під дією імпульсної сили при наявності пружного закріплення. Досліджено хвильові рухи рідини і рух резервуару. We consider the problem ...
422024
  Лось С.А. Динаміка репродуктивних процесів на клонових насінних плантаціях дуба звичайного // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 64-72 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 71. – ISSN 1991-606X
422025
  Ніколас Динаміка реформування фінансового сектору в Кенії : новини зарубіжної науки / Ніколас, Одіамбо // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 419-427 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
422026
  Шелемеха Д.О. Динаміка ринку готельної нерухомості міста Києва // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 179-182
422027
  Слинявчук Г.Д. Динаміка ритмічних змін росту у колеоптелів вівса під впливом іонізуючого випромінювання / Г.Д. Слинявчук, Д.М. Гродзінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-28. – (Біологія ; Вип. 31)


  Досліджено вплив іонізуючого випромінення на кінетику циркадного ритму колеоптилів Acena sativa. Встановлено, що опромінення насіння досліджуваного об"єкта в діапазоні різних доз впливає на зміну амплітуди і фази ритмічного росту колеоптилів порівняно ...
422028
  Оливко О.А. Динаміка рівня безробіття в докризовий період у країнах ЄС // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 34-36. – ISSN 1728-6220
422029
  Середа І. Динаміка рівня фізичної підготовленості студентів Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка / І. Середа, Г. Лаврін // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1, 2. – С. 315-319. – ISBN 978-966-2328-96-7. – ISSN 1996-1448
422030
  Завражина Т.В. Динаміка робота-маніпулятора з обертальними та поступальним з"єднаннями ланок / Т.В. Завражина, Н.М. Завражина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 97-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Поставлено задачі динамічного та кінематичного керування динамікою просторових рухів дволампового робота-мантулятора. Ланки маніпулятора, який встановлено на підлозі, з"єднані з рухомою платформою та між собою двома обертальними та одним поступальним ...
422031
  Немич О.В. Динаміка роботи "Групи семи" 1970–1980 рр.: етапи, проблеми, досягнення // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 97-110. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
422032
  Грищенко О.М. Динаміка родючості грунтів Сквирського району Київської області / О.М. Грищенко, М.О. Венглінський // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 66-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
422033
   Динаміка родючості грунтів Степу / О.Л. Романенко, І.С. Кущ, М.М. Солодушко, С.О. Заєць // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 81-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
422034
   Динаміка родючості чорнозему звичайногов безмінному посіві кукурудзи і в короткоротаційній сівозміні / А.М. Малієнко, Н.М. Тараріко, Т.Б. Зведенюк, В.С. Любомський // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 32-36 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0372-8498
422035
  Мельник С.А. Динаміка розв"язків деяких стохастичних диференціальних рівнянь параболічного типу : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Мельник Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: 33 назви
422036
  Рогоза М .Є. Динаміка розвитку автоматизації планування навчального процесу у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 69-72. – (Економічні науки)
422037
  Руденко В. Динаміка розвитку автомобільного ринку в Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.205-208
422038
  Куштим В.В. Динаміка розвитку банківського сегмента міжнародного фінансового ринку / В.В. Куштим, В.В. Ляшенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 96-105.
422039
  Матвієнко П.В. Динаміка розвитку вітчизняної банківської системи : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 44-49 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
422040
   Динаміка розвитку галузевої термінології як лексикографічна проблема / Н.М. Гомон, О.К. Курдіш, О.Є. Нестеренко, Л.О. Сива // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 27-27
422041
   Динаміка розвитку гуморальної імунної відповіді кролів різних порід при комбінованій схемі імунізації мікобактеріями / Л. Сківка, Є. Шпак, Ю. Швець, В. Позур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку гуморальної імунної відповіді у кролів порід Білий та Сірий Велетень при внутрішньовенному у поєднанні з інтраназальним введенням BCG. Сироватки крові кроля породи Білий Велетень продемонстрували більш високу і стабільну реакцію ...
422042
  Пастушенко О. Динаміка розвитку дисертаційних досліджень книги і періодики в Україні (1992–2015) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 40-46. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто дисертаційні дослідження книги і періодики за період незалежності України, проведено їх бібліометричний аналіз. Показано динаміку їх захисту, здійснено їх розподіл за галузями знань та спеціальностями. Особливу увагу приділено докторським ...
422043
  Петрук В. Динаміка розвитку дистанційної освіти в межах її соціально-філософського значення // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 182-185


  У статті досліджуються динамічний розвиток і тенденції дистанційної освіти з точки зору використання її в сучасних практичних цілях, аби зрозуміти сутність, закономірність й перспективи розвитку цього явища, а також роль, яку воно має зіграти в ...
422044
  Красільчук В.Я. Динаміка розвитку інтеграційних угруповань у Латинській Америці // Міжнародні інтеграційні процеси сучасності : Монографія / А.С.Філіпенко (кер.авт.кол.), В.С.Будкін, М.А.Дудченко та ін. – Київ : Знання України, 2004. – С. 129-163. – ISBN 966-316-003-9
422045
  Василенко М.К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі : монографія / М.К. Василенко; КНУТШ. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2006. – 239 с. – ISBN 966-594-763-X
422046
  Василенко М.К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Василенко М.К.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 410л. – Бібліогр.: л. 383-410
422047
  Василенко М.К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Василенко М.К.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 30 назв
422048
  Осипов А.В. Динаміка розвитку іпотечного кредитування в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 77-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
422049
  Коломієць В.М. Динаміка розвитку людського капіталу: міжнародні спостереження та Україна // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 5-10 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
422050
  Зваричук Е. Динаміка розвитку міських поселень у Подільському воєводстві (30-ті роки XV - перша половина XVII ст.) / Е. Зваричук, С. Маланчук // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 1 (97) січень - лютий. – С. 24-28
422051
  Борисенко В. Динаміка розвитку національних меншин та етнічних груп в Україні на початку ХХІ століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 29-47. – ISSN 2664-4282
422052
  Приходько В.В. Динаміка розвитку небезпечних геологічних процесів на території Черкаської області // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 53-61 : Рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
422053
  Глєбова Ю.А. Динаміка розвитку рибного господарства України у 2016-2018 роках / Ю.А. Глєбова, О.В. Шкарупа // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Бучацький Л.П. – Київ, 2019. – № 2 (48). – С. 5-20. – ISSN 2075-1508
422054
  Власова О.І. Динаміка розвитку соціальних здібностей в умовах спрямованої соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-40. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Подається розроблені та апробовані автором концептуальна, операційна й емпірична моделі потенціалу соціальних здібностей людини, простежується динаміка таких властивостей особистості на різних рівнях її первинної соціалізації під впливом провідних для ...
422055
  Клеп Є.В. Динаміка розвитку старопромислових міст України в умовах сучасних викликів і загроз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 126-128. – ISSN 2306-6814
422056
  Белімова Т. Динаміка розвитку сучасної української літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 118-119. – ISSN 0236-1477
422057
  Побережна І.А. Динаміка розвитку сфери послуг України / І.А. Побережна, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 46-50. – ISBN 978-617-645-234-8
422058
  Мацюк О.В. Динаміка розвитку туризму в країнах Південно-Східної Азії на прикладі Малайзії, Тайланду та Сінгапуру // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 33-36 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
422059
  Романуха О.М. Динаміка розвитку українсько-російських відносин крізь призму соціологічних досліджень (1991-2011 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 31-36. – ISSN 1728-3671
422060
  Шкодіна І.В. Динаміка розвитку фондового ринку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 214-221. – ISSN 1993-6788
422061
  Пиляк Н.В. Динаміка розвитку фосфатмобілізувальних мікроорганізмів у компостах на основі осадів стічних вод м. Одеса / Н.В. Пиляк, В.І. Крутякова, В.Є. Дишлюк // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 93-99 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2310-4678
422062
  Сербіна Н. Динаміка розвитку цивілізацій в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-33. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз процесу змін, що відбуваються в розвитку сучасної цивілізації та розглянуто можливі варіанти створення архітектури збалансованої християнської цивілізації, враховуючи психологічні особливості християнських субцивілізацій. В ...
422063
  Волошин І. Динаміка розривів ліквідності банку за умов змінної програми розміщення та залучення коштів // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 24-26.
422064
  Неоменко Р. Динаміка розширення Всесвіту в моделях із додатковою взаємодією між темною енергією та темною матерією / Р. Неоменко, Б. Новосядлий, О. Сергієнко // Журнал фізичних досліджень / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. І. Вакарчук ; редкол.: І. Андронов, О.Бакай, М. Ваврух [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 21, № 3. – C. 3901-1-3901-8. – ISSN 1027-4642


  "Розглянуто динаміку розширення однорідного ізотропного Всесвіту та еволюцію його компонент у моделі з немінімально зв"язаною динамічною темною енергією. Темну енергію, як і інші компоненти Всесвіту, описують наближенням ідеальної рідини з рівнянням ...
422065
  Архипова С. Динаміка розширення меж м. Києва в ХХ ст.: історико-географічний аспект // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 183-198
422066
  Ляшик Т.І. Динаміка рослинного покриву Закарпатської низовини впродовж пленігляціалу (за палінологічними даними розрізу верхньопалеолітичної стоянки Берегове І) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 50-60. – ISSN 0868-6939


  На основі палеопалінологічних досліджень відкладів палеолітичної стоянки Берегове І проаналізовано розвиток рослинного покриву впродовж пленігляціалу. Виявлені регіональні та локальні риси у динаміці палеорослинності та палеоклімату досліджуваної ...
422067
  Хонін В.М. Динаміка росту компетенції наднаціональних інституцій / В.М. Хонін, Н.В. Герасимчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 15-21


  Стаття присвячена дослідженню компетенції міжнародних інституцій, наділених елементами наднаціональності. У цьому зв"язку розглядаються питання впливу міжнародних органів та організацій на механізм міжнародно-правового регулювання, співвідношення ...
422068
  Григорьєва В.Г. Динаміка росту модрин різного географічного походження в Лівобережному Лісостепу України / В.Г. Григорьєва, В.П. Самодай // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 48-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0459-1216
422069
  Симоновський В.І. Динаміка роторних машин : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.040202 "Механіка" денної форми навчання / В.І. Симоновський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 118, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 118
422070
  Гречко Я.О. Динаміка самостійного плазмово-пучкового розряду при високій густині енергії : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Гречко Ярослав Олегович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
422071
  Гревцова Г.Т. Динаміка сезонного приросту пагонів вічнозелених видів Cotoneaster (Medic.) Bauhin та їх зимостійкість у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Г.Т. Гревцова, В.І. Колесник, В.М. Грабовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-20. – (Біологія ; Вип. 30)


  Вивчено динаміку приросту вічнозелених видів Cotoneaster (Medic.) Bauhin у вегетаційний сезон 1994 р. та визначено їх зимостійкість навесні 1995 р.
422072
  Гревцова Г.Т. Динаміка сезонного приросту пагонів листопадних кизильників та їх зимостійкість у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Г.Т. Гревцова, В.І. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Вивчено динаміку приросту листопадних видів Cotoneaster (Medic)Bauhin у вегетаційний сезон 1977 р. та визначено їх зимостійкість навесні 1978 р.
422073
  Грицьків А. Динаміка семантичного взаємовпливу в термінології // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 40-44. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
422074
  Ястремська Т.О. Динаміка семантичної структури лексеми верх у говірках південно-західного наріччя // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 502-514. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Сучасні дослідження із діалектології покликані не тільки репрезентувати сучасний стан говорів, а й аналізувати діалектні явища в розвитку. Об’єктом дослідження є семантична структура однієї лексеми – верх, оскільки “вивчення окремого слова переконує в ...
422075
  Станіслав О. Динаміка сепаратизації у французькому синтаксисі XX ст. // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 242-251. – ISSN 2304-9383
422076
  Петрищева О.М. Динаміка середнього класу в процесі становлення громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 223-227. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі динаміки становлення середнього класу на основі огляду зарубіжної та вітчизняної фахової літератури. The article is devoted the problem of the dynamic of genesis and development of the middle class on the basis of review ...
422077
  Руміга І.А. Динаміка синтаксичних моделей в англомовному художньому прозовому тексті початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Руміга Інна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
422078
  Гончарова Г.О. Динаміка системи ставлень курсантів ВНЗ МВС у кризові періоди професійного навчання // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (65). – С. 140-146. – ISSN 1727-1584
422079
  Смалійчук Анатолій Динаміка сільськогосподарського землекористування західного регіону України: просторова структура та чинники // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 180-190 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
422080
  Пожуєв Андрій Володимирович Динаміка складових пластин та оболонок з дискретними підкріпленнями : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.02.04 / Пожуєв Андрій Володимирович; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2000. – 18л.
422081
   Динаміка скорочення musculus soleus щурів за хронічної алкоголізації та терапевтичної дії водорозчинних С60-фуллеренів / Д.М. Ноздренко, О.П. Мотузюк, К.І. Богуцька, В.Л. Осецький, Ю.І. Прилуцький // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 17, вип. 2. – С. 399-408. – ISSN 1816-5230
422082
  Мірошниченко М.С. Динаміка скорочення ізольованого м"язового волокна / М.С. Мірошниченко, І.А. Залоїло, Д.М. Ноздренко, Ю.І. Прилуцький // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 71-78. – ISSN 1023-2427
422083
   Динаміка скорочення поодинокого волокна скелетного м"яза в умовах надпорогової модульованої електростимуляції / І.А. Залоїло, Д.М. Ноздренко, В.М. Сорока, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 106-108. – (Біологія ; вип. 36/37)


  роаналізовано динаміку скорочення ізольованого волокна скелетного м"яза в умовах стимуляції з частотою, яка значно перевищує фізіологічний рівень. Показано, що виникнення додаткової м"язової сили на дотетанічній ділянці не спостерігається при двофазній ...
422084
  Сорока В.М. Динаміка скорочення рухової одиниці м"яза щура за дії частотної модульованої стимуляції / В.М. Сорока, Д.М. Ноздренко, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-20. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Проведено пошук оптимального еферентного впливу для створення цільового руху - переміщення між двома рівноважними станами проти дії постійного зовнішнього навантаження. Показано, що спостерігається лінійна залежність характеру скорочення від частоти ...
422085
  Подпалова О. Динаміка скорочення скелетних м"язів при хронічній алкоголізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 63-68. – (Біологія ; вип. 3 (79)). – ISSN 1728-3817


  Алкогольна міопатія вважається багатофакторною хворобою. Механізми, що ведуть до розвитку патології м"язів при надмірному споживанні алкоголю, мають декілька варіантів реалізації. Хронічний прийом алкоголю і гостра алкогольна інтоксикація здатні ...
422086
  Корольчук О.Л. Динаміка смертності в Україні: вимога завершення трансформацій системи охорони здоров"я // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 115-120. – ISSN 2306-6814
422087
  Щербина Людмила Францівна Динаміка смислових структур осіб, залежних від психоактивних речовин, в процесі психологічної реабілітації : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Щербина Л.Ф.; КНУТШ. Кафедра психодіагностики та медичної психології. – Київ, 2004. – 210л. + Додатки: л. 202-210. – Бібліогр.: л.187-202
422088
  Щербина Людмила Францівна Динаміка смислових структур осіб, залежних від психоактивних речовин, в процесі психологічної реабілітації : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Щербина Л.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
422089
  Стародуб І.О. Динаміка солітонів у просторово-неоднорідних джозефсонівських переходах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Стародуб Іван Олексійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
422090
  Лисенко Ю.О. Динаміка соціалізації людей похилого віку у філогенезі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 152-157. – Бібліогр.: с. 155-156. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
422091
  Ручка А.О. Динаміка соціальна / А. Ручка // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 107-108. – ISBN 966-642-073-2
422092
  Деркач В.Л. Динаміка соціальних норм: нариси еволюційної моделі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 59-71
422093
  Балакірєва О.М. Динаміка соціально-економічних оцінок і очікувань населення України наприкінці 2017 р. / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (64). – C. 95-111. – ISSN 1681-116Х
422094
  Ярошенко І.В. Динаміка соціально-економічного розвитку України та її регіонів у реальному секторі економіки / І.В. Ярошенко, І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 111-118. – ISSN 2222-4459
422095
  Балакірєва О.М. Динаміка соціально-економічного самопочуття та суспільно-політичні настрої населення: березень 2015 р. / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук, Ю.В. Середа // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (52). – С. 142-170. – ISSN 1681-116Х
422096
  Табаков Д. Динаміка соціально -демографічних характеристик Інтернет користувачів // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 345-347
422097
  Савчинський Р. Динаміка соціального простору в контексті здатності до сталого розвитку: теоретико-методологічний ескіз // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1313-1319. – ISSN 1028-5091
422098
  Іванушкіна А.В. Динаміка соціального самопочуття населення України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 239-240
422099
  Бутковська Н.Ю. Динаміка соціального статусу етнічної спільноти ( на прикладі поляків Житомирської області) : Автореф. дис. ...канд. соціол. наук: Спец. 22.00.04 / Наталія Юріївна Бутковська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 3 назви
422100
  Бутковська Н.Ю. Динаміка соціального статусу етнічної спільноти (на прикладі поляків Житомирської області) : Дис. ... канд. соціол. наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Бутковська Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 190с. – Бібліогр.: л. 163-190
422101
  Невідома Я.Г. Динаміка соціального статусу студентів із різним потенціалом соціальних здібностей : дис. ... д-ра психологічних наук : 19.00.05 / Невідома Яна Григорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 253 л. – Додатки: л. 172-253. – Бібліогр.: л. 153-171
422102
  Невідома Я.Г. Динаміка соціального статусу студентів із різним потенціалом соціальних здібностей : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Невідома Яна Григорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 12 назв
422103
  Борисюк С.Л. Динаміка соціальної структури українського суспільства в сучасних умовах : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Борисюк С.Л. ; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 178 л. – Бібліогр.:л.163-178
422104
  Борисюк Сергій Львович Динаміка соціальної структури українського суспільства в сучасних умовах : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.03 / Борисюк Сергій Львович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
422105
  Гнасевич Надія Володимирівна Динаміка соціокультурних орієнтацій молоді : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Гнасевич Надія Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 197л. – Бібліогр.:л.176-197
422106
  Гнасевич Надія Володимирівна Динаміка соціокультурних орієнтацій молоді (соціально-філософський аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Гнасевич Надія Володимирівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 19 с.
422107
  Воротін В.Є. Динаміка спаду промисловості в Україні та інститут банкрутства як інструмент державного антикризового регулювання / В.Є. Воротін, С.С. С.С. Григорук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 36-43


  Стаття присвячена дослідженню інституту банкрутства як об"єкту державного управління та регулювання в національній економіці в умовах глибоких кризових явищ. The article researches the bankruptcy which is the object of public administration ant ...
422108
  Фещенко Є.А. Динаміка співвідношення активів підприємства як критерій фінансової стійкості / Є.А. Фещенко, І.В. Головко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-35. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу динаміки співвідношень між активами й капіталом підприємства запропоновано критерій оцінки фі-нансового стану підприємства з метою знаходження точки фінансової рівноваги, що забезпечує фінансову стійкість. The criterion of company ...
422109
  Чемес В.Ф. Динаміка співвідношення української і російської мов як рідних серед студентів різних груп філологічного фаху // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 271-277. – ISBN 966-581-295-6
422110
  Рущенко І.П. Динаміка споживання наркотиків у молодіжному середовищі (за даними соціологічного моніторингу у м. Харкові) / І.П. Рущенко, О.О. Сердюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 230-239. – ISSN 1999-5717
422111
  Ступницький О.І. Динаміка споживання та розрахунки бюджетів сімей (практика використання міжнародних методик для України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 209-215. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Подано основні загальновизнані методики аналізу динамічних показників бюджетів сімей. The article represents the main common-known methodics of analysis for family budget"s dynamic signs.
422112
  Михайляк Г. Динаміка споживчих видатків в умовах ринкової трансформації економіки України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 506-512. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
422113
  Шевчук І. Динаміка спонукальних перформативів в українській мові // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 46-50.
422114
  Скороход О. Динаміка ставлення мешканців Києва до представників династії Романових у Києві в березні 1917 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов. – Київ, 2017. – № 1/2 (98/99). – С. 50-61. – ISSN 2222-5250
422115
  Кузьо Л.І. Динаміка становлення мотивації учбової діяльності студентської молоді // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 172-178. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
422116
  Чуйко О.В. Динаміка становлення особистісних новоутворень у студентів соціономічного фаху // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (166). – C. 54-59. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
422117
  Жоль К.К. Динаміка становлення постнекласичного типу наукової раціональності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 60-61
422118
  Янь Чао Динаміка становлення розмовної драми в Китаї першої половини XX століття // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 142-150. – ISSN 2413-4767
422119
  Івасечко О. Динаміка становлення соціальної політики ЄС: основні етапи // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – С. 107-112
422120
  Малина О.Г. Динаміка становлення стилю життя особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 67-73
422121
  Ворон В.П. Динаміка стану та структура сосняків в умовах забруднення атмосфери викидами РВАТ "Азот" / В.П. Ворон, О.Ю. Бологов // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 149-154 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1991-606X
422122
  Рідковець С.Г. Динаміка стану фунцій організму під впливом оздоровчої ходьби // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 67-70 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
422123
  Бузунко П. Динаміка статусу созофітів на території Щорсько-Семенівського геоботанічного району: 1899-2017 рр. / П. Бузунко, І. Левченко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 15-28. – (Серія біологічна ; вип. 79). – ISSN 0206-5657


  Хронологічні рамки дослідження означені виходом першої редакції "Флори Полісся й прилеглих територій" Йосипа Пачоського (кінець ХІХ ст.) та сьогоденням. У статті проаналізовано динаміку зміни статусу в історичній ретроспективі (кінець ХІХ ст. - 2017 ...
422124
  Осадчий В.І. Динаміка стихійних метеорологічних явищ в Україні / В.І. Осадчий, В.М. Бабіченко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 8-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1561-4980
422125
  Попова В.В. Динаміка структури ВВП України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 35-41
422126
  Попова В.В. Динаміка структури ВВП України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 35-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
422127
  Кожедуб О.В. Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу : : дис. на здобуття наукового ступеня канд. соціол. наук: спец.: 22.00.43 - соціал. та галузеві соціології / Олена Василівна Кожедуб; КНУТШ. – Київ, 2008. – 239 л. + Додатки: л. 201-229. – Бібліогр.: л. 230-239
422128
  Кожедуб О.В. Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Кожедуб О. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
422129
  Циркун Т.О. Динаміка структури капіталу промислових підприємств в умовах ринкової нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Циркун Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
422130
  Іщук С.О. Динаміка структурних змін у роздрібному товарообороті регіонів України / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 8-14. – ISSN 2071-4653
422131
  Шелемеха Д.О. Динаміка структурних трансформацій сфери послуг населення міста Києва (на прикладі Подола) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 202-207 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
422132
  Єфремова В.А. Динаміка структурно-морфологічних змін кори великого мозку щурів за умов моделювання геморагічного інсульту / В.А. Єфремова, С.І. Савосько, О.М. Макаренко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 2, т. 1 (100). – С. 250-254. – ISSN 2077-4214
422133
   Динаміка структурної організації язика щурів за умов впливу загального зневоднення організму / Л.М. Давидова, Г.Ф. Ткач, Сікора, ВЗ, Л.І. Кіптенко, О.С. Максимова // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 8-13. – ISSN 2077-1096
422134
  Дудзінський Ю.М. Динаміка струминної оболонки і спектр акустичного сигналу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 89-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто динаміку зануреної струминної оболонки, як модель протитечійних осесиметричних гідродинамічних випромінювачів акустичних хвиль. Отримано формули для розрахунку частоти основної гармоніки й спектру генерованого звуку, як функції геометричних ...
422135
  Пасічник Л.П. Динаміка струтури і чисельності камах-фітофагів у різних стаціях зони ЧАЕС. : Автореф... Канд.с-х.наук: 03.00.09 / Пасічник Л.П.; Нац.аграрн.ун-т. – К, 1998. – 21л.
422136
  Циганчук Т.В. Динаміка суб"єктивних переживань у студентів ВНЗ в стресових ситуаціях // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 1 (142). – С. 50-59
422137
  Храмов Д.О. Динаміка супутника із тросовою системою гравітаційної стабілізації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.07.09 / Храмов Д.О.; Мін-во освіти і наук України; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
422138
  Скрипніченко М.В. Динаміка суспільних трансформацій в житті польського населення у 1920 - 1930 рр. // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 65-69. – ISBN 978-617-7090-41-9
422139
  Ковальчук І.П. Динаміка сучасних геоморфологічних процесів: стаціонарні дослідження // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 17-22. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовані актуальність і стан вивчення проблем, пов"язаних зі стаціонарними та експериментальними дослідженнями динаміки сучасних геоморфологічних (переважно екзогенних) процесів в Україні. Виявлено основні центри досліджень динаміки сучасного ...
422140
  Ігнатишин В. Динаміка сучасних рухів земної кори в зоні Оашського глибинного розлому / В. Ігнатишин, Д. Малицький, Ю. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Комплексне вивчення сейсмотектонічних процесів в Карпатському регіоні проводиться з метою отримання параметрів сучасного геодинамічного стану в регіоні. Дослідження сучасних рухів за результатами деформометричних спостережень відмічає загальну ...
422141
  Сухонос В.В. Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні : антиномія демократизму і авторитаризму / В.В. Сухонос ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Укр. акад. банківської справи, Юрид. ф-т. – Суми : Університетська книга, 2003. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 321-335 та в прим. у кінці розділів. – ISBN 966-680-092-6
422142
  Джураєва О.О. Динаміка сучасної держави: загальнотеоретичний аспект // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (10). – С. 190-201. – ISSN 2524-101X
422143
  Лулу Цзінь Динаміка сформованості лінгвокультурної компетентності учнів початкових класів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 59-69. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 89). – ISSN 2227-8877
422144
  Попова О.В. Динаміка сформованості перекладацької компетентності у майбутніх перекладачів китайської мови / Олександра Володимирівна Попова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 82-88. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті проаналізовано динаміку сформованості перекладацької компетентності у майбутніх перекладачів китайської мови в межах експериментальної професійно-мовленнєвої підготовки: схарактеризовано засоби перевірки ефективності експериментальної методики ...
422145
  Смоленськuй Д.П. Динаміка та cтpyктypa корисливої злoчиннocтi неповнолітніх // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 518-524. – ISSN 1563-3349
422146
  Лаврик О. Динаміка та багатовимірність ландшафтно-технічних систем / О. Лаврик, В. Цимбалюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 89-94. – (Географія ; вип. 1/2 (76/77)). – ISSN 1728-3817
422147
  Суздальцев О.М. Динаміка та джерела фінансування дефіциту державного бюджету України // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 97-100. – ISSN 1813-1271
422148
  Петрина Л.Г. Динаміка та дозові залежності зміни вмісту нуклеїнових кислот і пероксидного окислення ліпідів у кровотворених органах та крові за різних режимів опромінення тварин : Автореф. дис. ...д-ра біол. наук: Спец. 03.00.01 / Любомира Григорівна Петрина; КНУТШ. – Київ, 2006. – 44с. – Бібліогр.: 59 назв
422149
  Петрина Л.Г. Динаміка та дозові залежності зміни вмісту нуклеїнових кислот і пероксидного окиснення ліпідів у кровотворних органах та крові за різних режимів опромінення тварин : Дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.01 / Петрина Л.Г.; Мін-во охорони здоров"я України; Івано-Франківський держ. медичний ун-т. – Київ, 2006. – 470л. + Додатки: л.419-470. – Бібліогр.: л.361-418
422150
   Динаміка та дозові залежності кількості поліамінвмісних клітин за променевого ураження / І.Ю. Ряполова, Т.М. Дудченко, Я.І. Серкіз, Б.О. Цудзевич, Г.Й. Лавренчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-50. – (Біологія ; Вип. 31)


  Досліджено вплив рентгенівського випромінювання в дозах 1,5; 5,0; 10,0 Гр (через одну, дві, три, п"ять діб) і 0,1; 0,25; 0,5 (через одну добу) на кількість поліамінвмісних та поліаміндефіцитних клітин культури мишачих фібробластів L-929. Встановлено ...
422151
  Антощенков Р.В. Динаміка та енергоефективність багатоелементних сільськогосподарських агрегатів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.11 / Антощенков Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
422152
  Татарінова Валентина Іванівна Динаміка та напрямки деструкції гербіцидів з класу сульфонілсечовин в рослинах та грунті : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук:03.00.16 / Татарінова В.І.; Укр. акад. аграрн. наук. Ін-тут агроекол. та біотехн. – Київ, 2002. – 19л. – Бібліогр.: 9 назв.
422153
  Дингес О. Динаміка та обсяг еміграції членів до НКТН "Відергебурт" до ФРН в 1989 - 2003 роках / О. Дингес, Ю. Дингес // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 49-55


  У статті робиться спроба дослідити динаміку та обсяги німецької еміграції з України до ФРН у 1989 - 2003 рр. Аналіз конкретного документального матеріалу Донецького обласного товариства німців "Відергебурт" дає підстави авторам стверджувати про те, що ...
422154
  Музиченко О.С. Динаміка та онтогенетичний стан популяцій Galanthus Nivalis L. та Allium Ursinum L. в національному природному парку "Кременецькі гори" / О.С. Музиченко, С.А. Бойко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 64-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
422155
  Єрко А.В. Динаміка та перспективи розвитку спортивно-оздоровчого туризму у Волинській області / А.В. Єрко, Д.І. Каліновський // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 99-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2227-3220
422156
  Балабанова Т.В. Динаміка та похибки дворамкового динамічно настроюваного гіроскопа з однокільцевою схемою складання при прискореннях основи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Балабанова Т.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
422157
  Гогун Юрій Вячеславович Динаміка та похибки інтегрованої навігаційної системи наземного об"єкта : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.11.03 / Гогун Ю.В.; "КПІ". – Київ, 2001. – 16 с.
422158
  Хань Є.Ю. Динаміка та прогноз росту деревостанів дуба звичайного вегетативного походження Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Хань Євгеній Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
422159
  Рогач О.І. Динаміка та пропорції руху прямих іноземних інвестицій після світової фінансової кризи // Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / за ред. д.е.н., проф. Рогача О.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2019
422160
  Грищенко Ю. Динаміка та соціально-економічні наслідки суцільної колективізації й Голодомору 1932–1933 рр. у болгарських селах УСРР // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 12. – С. 187-204. – ISSN 2519-2760
422161
  Соколенко С.І. Динаміка та специфіка кластеризації економіки регіонів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 146-152
422162
   Динаміка та стабільність лексичних і словотвірних систем слов"янських мов : тематичний блок : 14 Міжнародний з"їзд славістів 10.09 - 16.09 2008, Охрид, Республіка Македонія / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського, Український комітет славістів, Комісія зі слов"янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів ; [ організ. тематичного блоку : Є.А. Карпіловська ]. – Київ : НБУВ, 2008. – 128 с. – ISBN 978-966-02-4733-8
422163
  Грабовий П. Динаміка та статика українського молодіжного сленгу // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 119. – С. 10-15
422164
  Мацьоха Ю.П. Динаміка та статика функціонального стилю (кількісний підхід) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 273-276. – ISBN 966-7890-03-1
422165
  Мацьоха Ю.П. Динаміка та статика функціонального стилю (кількісний підхід) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С.276 ; 7 назв.
422166
  Скосаренко Ю.В. Динаміка та стійкість оболонок нульової гауссової кривини з конструктивними особливостями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Скосаренко Юрій Валентинович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2016. – 42 с. – Бібліогр.: 36 назв
422167
  Савлук С. Динаміка та структура банківського капіталу в трансформаційній економіці України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 15-22. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
422168
  Бицюра Юрій Динаміка та структура бюджету України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-19 : Іл. – Бібліогр. 10 назв
422169
  Шамборовський Г.О. Динаміка та структура доходів населення в Україні в 1991-2015 рр. // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 14-19. – ISSN 2306-6792
422170
  Боднарчук Т.Л. Динаміка та структура зовнішньої торгівлі Радянської України у міжвоєнний період // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 213-234. – ISSN 0320-4421
422171
  Черничко Т.В. Динаміка та структура кредитних ресурсів комерційних банків України / Т.В. Черничко, Т.М. Гливляс // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 319-325. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
422172
  Шевчук П.Є. Динаміка та структура народжуваності в найбільших містах України на початку XXI ст. // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (39). – С. 3-19. – ISSN 2072-9480
422173
  Данюк І.О. Динаміка та тенденції бюджетної безпеки України в умовах фінансової глобалізації / І.О. Данюк, З.С. Варналій // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 17-20. – ISSN 2076-4561
422174
  Омельченко Л.С. Динаміка та тренди розвитку аутсорсинговых фінансових послуг на глобальному та наднаціональних ринках / Л.С. Омельченко, О.Ю. Лактіонова, С.П. Десятський // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 262-268. – ISSN 2222-0712
422175
  Ромащенко О.В. Динаміка та фазові стани макрочастинок в пучково-плазмових системах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Ромащенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 27 назв
422176
  Продіус К.В. Динаміка та чинники девіантної поведінки неповнолітніх в Російській імперії наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 73-77
422177
  Романіка Т.К. Динаміка та чинники молодіжного безробіття в умовах цифрової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Романіка Тетяна Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
422178
  Бородін В. Динаміка творчого процесу Шевченка-поета // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3 (591). – С. 3-30. – ISSN 0236-1477


  У статті висвітлюється послідовність роботи Шевченка над поетичними творами - виникнення задуму, стадії формування тексту до його завершення. Матеріалами для дослідження проблеми стали свідчення самого поета в Щоденнику, листах, поезіях і повістях.
422179
  Кравчук М. Динаміка телекомунікаційного ринку України (2007-08) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 247-250
422180
  Гребенюк Н.П. Динаміка температури повітря та опадів у Києві в умовах сучасного клімату // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 185-191 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
422181
  Гончаревський С. Динаміка температури репрезентативних зон шкіри людини у умовно здорових молодих людей / С. Гончаревський, В. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Досліджено температурні варіації репрезентативних зонкраніального відділу вегетативної нервової системи шкіри людини. Показана наявність біологічних ритмів у репрезентативних зонах. Розраховані ймовірність виявлення періоду та асиметрія між правою та ...
422182
  Вандюк Н.С. Динаміка температурних характеристик водних мас Канівського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 83-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
422183
  Сливка Роман Динаміка територіально-політичних конфліктів у світі // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 26-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 2076-1333
422184
  Гудзевич Анатолій Васильович Динаміка техногенних ландшафтів Поділля : Автореф... канд. геграф.наук: 11.00.11 / Гудзевич Анатолій Васильович; Львівський держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 22л.
422185
  Хомюк Петро Григорович Динаміка типів лісу та морфолого-таксаційна структура деревостанів типологічного профілю А.Пясецького : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.00.20 / Хомюк Петро Григорович; Укр. держ. лісотехнічний ун-тет. – Львів, 1995. – 20л.
422186
  Рибчак О.С. Динаміка тіньової економіки та вплив на неї фіскальних та регуляторних чинників // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 126-130
422187
  Анісімов І. Динаміка тонкого модульованого електронного пучка в однорідній та неоднорідній плазмі / І. Анісімов, Т. Літошенко // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 314-323. – ISSN 1563-3969
422188
  Пономаренко Т.В. Динаміка топонімічного концепту УКРАЇНА (за лексикографічними джерелами та результатами експериментальних досліджень) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 100-104. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
422189
  Саламатін Р.О. Динаміка торгово-економічного співробітництва України із США // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 93-98. – ISSN 1728-3671
422190
  Плевако І.Г. Динаміка торгово-економічної співпраці України з Федеративною Республікою Бразилія на сучасному етапі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 439-447. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
422191
  Островський В.В. Динаміка точкових вихорів на сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 99-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі виведено рівняння руху для системи з N точкових вихорів в нескінченно тонкому шарі ідеальної нестисливої рідини між двома концентричними сферами. Показано, що система є Гамільтоновою. Вказано який вигляд має Гамільтоніан та дужка Пуасона. ...
422192
  Щербань А.Л. Динаміка традицій орнаментації кераміки лівобережної України: культурологічний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 235-242. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Підсумовано результати багаторічного дослідження традицій орнаментації гончарних виробів на території Лівобережної України VII тисячоліття до н. е. - ХІХ ст. Сформульовано висновок, що ця неврівноважена система постійно трансформувалася з різною ...
422193
  Шкурко Г.В. Динаміка традиційної транспортної лексики в українських говорах Закарпаття // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 474-482. – ISBN 978-966-1673-36-5
422194
  Гук В.І. Динаміка транспортного потоку / В.І. Гук, О.В. Запорожцева // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 191-195 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
422195
  Газізова О. Динаміка трансформації культурно-ідеологічних пріоритетів в освітньому просторі АР Крим у контексті гуманітарних викликів (1991-2017 рр.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 166-180. – ISSN 2413-7065


  "Ддосліджено забезпечення прав етнічних громад Криму на освіту рідною мовою, функціонування української мови як державної в період незалежності України та в умовах анексії півострова".
422196
  Галушко М. Динаміка трансформації повсякденних форм у культурі постмодерну // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 12-16. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
422197
  Сіновець П.А. Динаміка трансформації ядерного стримування у постбіполярний період: близькосхідний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 76-82
422198
  Гірник Є.В. Динаміка трансформацій суспільного сектору економіки в контексті глобалізаційних проблем // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 166-171. – ISSN 1729-7036
422199
  Іванченко Григорій Михайлович Динаміка тросових систем при складному русі : Автореф... кандид. техн.наук: 05.23.17 / Іванченко Григорій Михайлович; Мін-во освіти України. Київ. держ. техн. ун-тет будів. і архітект. – К., 1994. – 19л.
422200
  Сапон М.М. Динаміка трубопроводу з рідиною, що здійснює обертальний рух : дис. ... д-ра філософії : 113 / Сапон Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 103 арк. – Додатки: арк. 102-103. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 90-101
422201
  Каретник О.С. Динаміка трудових правовідносин за участю членів виробничих кооперативів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 415-419. – ISSN 1563-3349
422202
  Руденко Н.В. Динаміка трудової міграції в контексті розширення Європейського Союзу / Н.В. Руденко, В.В. Осокіна // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 115-127
422203
  Люта Л.П. Динаміка туристичних запитів у сучасному суспільстві // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 95-102. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 43). – ISSN 2072-4772
422204
  Плаксенко Марія Леонідівна Динаміка українсько-румунських відносин після приєднання Румунії до ЄС // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 254-261
422205
  Яструбецька Г.І. Динаміка українського літературного експресіонізму : монографія / Галина Яструбецька. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 379, [1] с. – Імен. покажчик: с. 364-379. – Бібліогр.: с. 323-363. – ISBN 978-617-517-174-5
422206
  Яструбецька Г.І. Динаміка українського літературного експресіонізму : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Яструбецька Галина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 365 л. – Бібліогр.: л. 324-365
422207
  Яструбецька Г.І. Динаміка українського літературного експресіонізму : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Яструбецька Г.І.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 25 назв
422208
  Степаненко М.І. Динаміка українського політичного лексикону: 2018-2019 рр. : монографія / Микола Степаненко. – Полтава : Астрая, 2020. – 406, [2] с. – Алф. покажчик: с. 388-397. – Бібліогр.: с. 398-405. – ISBN 978-617-7669-56-1
422209
   Динаміка Української BSP за 2015-17 рр. // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 39 : фото. – ISSN 1998-8044
422210
  Круківська А.В. Динаміка умов вологозабезпечення соняшнику в південному степу України // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 151-157. – ISSN 0868-6939


  На основі комплексного показника вологозабезпечення соняшнику Ю.С. Мельника, який ґрунтується на врахуванні умов атмосферного зволоження у передуючі вегетації осінній і зимовий сезони, проаналізовано багаторічні зміни агрокліматичного потенціалу ...
422211
  Кизима О.А. Динаміка утворення кластерів фулеренів C60 в полярних розчинниках : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Кизима О.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 124л. – Бібліогр.: л.115-124
422212
  Кизима О.А. Динаміка утворення кластерів фулеренів С60 в полярних розчинниках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 01.04.14 - теплофіз. і молекуляр. фізика / Кизима О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
422213
  Дроздова М. Динаміка уявлень студентської молоді про ідеального політичного лідера : з досвіду використання методики Л. Сонді // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 8 (22). – C. 180-197. – ISSN 2411-1449
422214
  Жамардій В. Динаміка фізичного розвитку студентів після впровадження методичної системи фітнес-технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 222-233. – ISSN 2312-5993
422215
  Пасхавер Б. Динаміка фондової наявності // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.23-31. – ISSN 0131-775Х
422216
  Пушонкова О.А. Динаміка форм візуальної репрезентації (естетичний аспект) : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 09.00.08 / Оксана Анатоліївна Пушонкова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
422217
  Пушонкова О.А. Динаміка форм візуальної репрезентації (естетичний аспект) : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Пушонкова О.А.; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Київ, 2006. – 186л. – Бібліогр.: л.170-186
422218
  Сорокін А. Динаміка формування депутатського корпусу Київської обласної ради народних депутатів (ХХІ) скликання у березні 1990-березні 1922 рр. (за документами фонду Р-880 державного архіву Київської області) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 170-181. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
422219
  Ноздренко Дмитро Миколайович Динаміка формування моторних команд у сенсомоторній корі котів при виконанні односуглобних рухів : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Ноздренко Дмитро Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 128с. – Бібліогр.: л. 113-128
422220
  Ноздренко Дмитро Миколайович Динаміка формування моторних команд у сенсомоторній корі котів при виконанні цілеспрямованих рухів : Автореф. ... дис. канд. біологічних наук: 03.00.02. / Ноздренко Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
422221
  Кабанець В.М. Динаміка формування пігментів у листках рослин Cannabis sativa L. за фазами розвитку // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 102-107 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
422222
  Сачук Ю. Динаміка формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 3 (146), березень. – C. 172-176. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто сутність формувального педагогічного експерименту та описана динаміка формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики у процесі магістерської підготовки. Здійснено аналіз отриманих результатів за кожним ...
422223
  Іванік О.М. Динаміка формування та геолого-геоморфологічні чинники активізації гравітаційних процесів у межах Іршавського району Закарпатської області / О.М. Іванік, О.В. Гуда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проведено детальний аналіз чинників формування та активізації сучасних екзогенних гравітаційних процесів у межах Іршавського району Закарпатської області. Охарактеризовано загальні морфологічні ознаки сучасних та стабілізованих зсувів на різних ...
422224
  Масюк О.М. Динаміка формування травостою в насадженнях обліпихи крушиноподібної на різноякісних варіантах рекультивації порушених земель Західного Донбасу // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 64-76 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2073-8331
422225
  Добровольська І.-А. Динаміка французько-німецького партнерства із приходом до влади нового керівництва ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 98-104
422226
  Клименко О.С. Динаміка французької літературної норми та нормотворення в лінгвокультурному аспекті : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.02.05 / Клименко О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 516 л. + Додаток: л. 460-516. – Бібліогр.: л. 396-459
422227
  Клименко О.С. Динаміка французької літературної норми та нормотворення в лінгвокультурному аспекті : автореф. дис. ... доктора філологічних наук:10.02.05 / Клименко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2011. – 35 с. – Бібліогр.: 31 назва
422228
  Скребець О.В. Динаміка функцій парламенту України у перехідний період // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 75-82. – ISBN 966-628-197-5
422229
  Юхименко Н. Динаміка функцій системи освіти у світлі нових тенденцій розвитку людини і суспільства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті систему освіти визначено як соціальний інститут, що виконує особливу функцію. Досліджено умови становлення та формування системи освіти України у сучасний період. Проаналізовано процес становлення особистості в системі освіти в умовах ...
422230
  Підгірний Б.Я. Динаміка функціонального стану тромбоцитів у хворих на гострий панкреатит // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 116-123. – ISSN 2224-0586
422231
  Бережний В.А. Динаміка функціонування анекдоту в кінці XX - на початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Бережний Валентин Анатолійович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
422232
  Струтинська В.М. Динаміка характеристик льодового режиму річок басейну Дніпра на фоні сучасних кліматичних змін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 116-123. – Бібліогр.: 5 назв
422233
  Бунякова Ю.Я. Динаміка хімічного забруднення лісових вододілів: нові дані по кореляційній розмірності і елементам хаосу в часових рядах // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2311-0899
422234
  Пилип"юк В.В. Динаміка хімічного складу води за довжиною річки Псел та оцінка її якості / В.В. Пилип"юк, Н.С. Лобода // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 125-133


  Досліджено динаміку зміни хімічного складу вод р.Псел в умовах значного розвитку промисловості на основі даних гідрохімічних спостережень за 15 років та у роки з різною водністю, установлені показники якості води. Ключові слова: гідрохімічний, ...
422235
  Горошко О.О. Динаміка циклоїдальної сейсмозахисної опори при зовнішньому кінематичному збудженні / О.О. Горошко, В.П. Легеза // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 118-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджується динамічна поведінка сейсмозахисної опори "важка однорідна куля в циклоїдальній виїмці" під дією зовнішнього кінематичного збудження. Сформульовано рівняння руху важкої кулі в циклоїдальній виїмці без ковзання та проведено ...
422236
  Вінніков В.А. Динаміка цитогенетичних ефектів у осіб, які зазнали впливу іонізувальної радіації в малих дозах в ході ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС : 03.00.01:Дис....канд. біолог. наук / Вінніков В.А.; МОЗ України. Харківський НДІ медичної радіології ім.С.П.Григор"єва. – Харків, 2000. – 162л. – Бібліогр.: С. 146-162
422237
  Міронова І. Динаміка цін на землю на Півдні України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 56-67. – ISSN 1998-4634
422238
  Урсуленко О. Динаміка цін на ринку житлової нерухомості // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 88-91. – ISSN 1993-0259
422239
  Полюга В.А. Динаміка ціннісних орієнтацій військовослужбовців строкової служби : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04- спеціальні та галузеві соціології / Полюга В.А.; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. – Одеса, 2006. – 224л. + Додатки: 194-224 л. – Бібліогр.:176-194 л.
422240
  Полюга В.А. Динаміка ціннісних орієнтацій військовослужбовців строкової служби : Автореф. дис. ...канд. соціол. наук. наук: Спец.:22.00.04 / Полюга В.А.; Василь Андрійович Полога; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
422241
  Садова М.А. Динаміка ціннісних орієнтацій подружніх пар / М.А. Садова, Ю.Д. Комарова // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 133-139 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2310-4368
422242
  Герасименко А.А. Динаміка ціннісних орієнтацій різних освітніх груп населення України (1991-1994) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 200-210. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
422243
  Сокурянська Л.Г. Динаміка ціннісних орієнтацій студентської та шкільної молоді України: від цінностей радянських до європейських // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 213-221. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
422244
  Васильєв С.П. Динаміка ціннісно-смислових орієнтацій курсантів вищих військових навчальних закладів у контексті розвитку їхньої психічної саморегуляції / С.П. Васильєв, А.О. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 10-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Проблема вивчення динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів обговорюється в контексті розвитку їх психічної саморегуляції. Ціннісно-смислові орієнтації розглядаються як перспективний напрямок розвитку мультирегуляторного підходу. Розглядається ...
422245
  Бреусенко О.А. Динаміка ціннісно-смислової сфери особистості в умовах екзистенціальної кризи : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.01 / Бреусенко.О.А.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17-18
422246
  Свід О. Динаміка цінностей українського студентства часів незалежності: назад до "матеріалізму"? / О. Свід, Л. Сокурянська // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 135-139. – ISSN 2077-5105
422247
   Динаміка часової перспективи студентської молоді південно-східних областей України в умовах соціоекономічних змін / О. Сеник, В. Абрамов, М. Гречкосій, В. Бедан, А. Бунас, О. Луценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-72. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Подано результати дослідження динаміки часової перспективи мешканців південно-східних областей України віком 17- 23 роки у період 2012-2015 рр. Охоплено три періоди, що відрізняються між собою за рівнем економічної, соціальної та політичної ...
422248
  Резнік Олександр Динаміка чинників протестних практик населення України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.100-125. – ISSN 1563-3713
422249
  Нагорна Т.В. Динаміка чисельності духовних християн в Україні наприкінці 18 - у першій половині 19 століть // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2006. – № 1. – С. 98-107. – ISBN 966-7653-01-1
422250
  Мохначук С.С. Динаміка чисельності і структура населення : географія населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 11. – С. 3-15. – Бібліогр.: 6 назв
422251
   Динаміка чисельності мікроартропод у чорноземах типових за умов різного агрогенного та постагрогенного використання / С.В. Рєзнік, К.Б. Новосад, Д.В. Гавва, Ю.О. Сотников // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 66-76 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 75-76. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
422252
  Мельник Л. Динаміка чисельності населення малих міст, що отримали статус міста в період незалежності України / Л. Мельник, О. Кривець, С. Батиченко // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – C. 118-123. – ISSN 2076-1333
422253
  Лінійчук А.А. Динаміка чисельності населення міст Житомирської області у пострадянський період // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 230-232. – ISBN 978-966-285-361-2


  У пострадянський період для міських поселень України та регіонів характерні суттєві трансформації, що пов’язані як з демографічними змінами, так і економічними трансформаціями. Особливий інтерес в цьому відношенні становить Житомирська область, що ...
422254
  Терець В. Динаміка чисельності населення та депопуляція в регіонах України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 352-356. – ISSN 1993-0259
422255
  Дудяк О. Динаміка чисельності польського населення Східної Галичини в першій третині ХХ ст. (за матеріалами переписів 1910, 1921 і 1931 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.286-295. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
422256
  Кислицька І. Динаміка чисельності студентів вищих навчальних закладів за основними напрямами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 173-177. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу основних тенденцій у сфері вищої освіти України. Проаналізовано динаміку кількості вищих навчальних закладів за 2006-2016 рр., виявлено особливості їх територіального розміщення, наведено передумови виявлених змін у чисельності ...
422257
  Зубик А. Динаміка чисельності та етномовні процеси в українській діаспорі Російської Федерації за переписами населення 2002 та 2010 рр. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 74-85. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
422258
  Гринь Д. Динаміка чисельності та складу підприємницьких верств міського населення України у 1920-х - на початку 1930-х рр. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.124-130
422259
  Музичко О.Є. Динаміка чисельності та соціо-демографічні особливості грузинської громади південної України: від витоків до сучасності // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 192-210. – ISSN 2312-6825
422260
  Потіш Л.А. Динаміка чисельності та стан ресурсів хутрових у Закарпатській області / Л.А. Потіш, А.Л. Потіш // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 231-235. – ISSN 0459-1216


  "Досліджено динаміку чисельності хутрових в адміністративних межах Закарпатської області. Наводиться стислий систематичний огляд видів трьох рядів та аналіз їхніх кількісних параметрів протягом останніх 10 років. Досліджено поширення та стан ...
422261
  Кривдик В.Г. Динаміка чстинок та їхнє нетеплове випромінювання у неоднорідній магнітосфері із змінним дипольним магнітним полем // Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал / Національне космічне агентство України. НАНУ. – Київ, 2006. – Т. 12, № 4. – С. 78-85. – ISSN 1561-8889
422262
  Молдавцев С.А. Динаміка шарошкового долота і бурильного інструменту в процесі буріння : [монографія] / С.А. Молдавцев, В.І. Векерик ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел ; ІФНТУНГ, 2006. – 181 с. : іл. – Бібліогр.: с. 169-177. – ISBN 978-966-694-072-1
422263
  Фурса С.Я. Динаміка шлюбного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1166-1169. – ISBN 978-966-667-341-4
422264
  Замура О. Динаміка шлюбності в містечку Сорочинці Миргородського полку в другій половині XVIII ст. (за даними метричних книг Миколаївської церкви) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 428-440
422265
  Чумак П. Динаміка щільності фітофагів-шкідників та закономірності зміни регулюючих механізмів їх чисельності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-57. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Подано екологічну оцінку динаміки щільності фітофагів-шкідників та їх ентомофагів, що мешкають в умовах оранжерей і закономірності зміни одних регулюючих механізмів чисельності шкідників іншими. The ecological evaluation of dynamics of density of ...
422266
  Гроза В.І. Динаміка яєчної продуктивності перепілок-несучок при використанні наносрібла // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 156-162 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
422267
  Варава К.С. Динаміка якості води річки Південний Буг в межах степової зони // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 85-90
422268
  Скляр С.Ю. Динаміка якості життя молоді в умовах сучасної культурно-дозвіллєвої діяльності // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 92-101. – ISBN 978-966-651-760-2


  У статті аналізується сучасний стан соціокультурної сфери та роль культурно-дозвіллєвої діяльності в підвищенні якості життя молоді. Вільний час, будучи вагомим компонентом соціальної складової якості життя, залежно від своєї змістовності забезпечує ...
422269
  Морозова О.Г. Динаміка якості життя у молодих пацієнтів з вертебрально-базилярною недостатністю і патобіомеханічними змінами опорно-рухового апарату / О.Г. Морозова, О.А. Ярошевський, Г.В. Логвіненко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 24-30 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
422270
  Аравіцька М.Г. Динаміка якості життя хворих з ожирінням під впливом програми фізичної реабілітації / М.Г. Аравіцька, О.Б. Лазарєва // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-7894
422271
   Динаміка якості поверхневих вод України на початку XXI століття / В.А. Гірій, І.А. Колісник, О.О. Косовець, Т.О. Кузнєцова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 129-136
422272
  Пирогов В. Динаміка японської мови і писемності в контексті дихотомії "ієрогліф - вимовне слово": порівняльно-типологічний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 76-81


  Статтю присвячено аналізу динаміки японської мови і писемності в історичній ретроспективі з огляду на зв"язок між типом письма і менталітетом репрезентантів залежно від імперативів актуальної суспільно-культурної парадигми. Статья посвящена анализу ...
422273
  Ватаманюк О.З. Динаміка, структура та чинники національних заощаджень в Україні у 1992-2004 роках : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 58-68 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
422274
  Скібіна С.О. Динаміка, тенденції й системність формування доходів домашніх господарств в умовах трансформації економіки в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 190-199. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
422275
  Скібіна С.О. Динаміка, тенденції й системність формування доходів домашніх господарств в умовах трансформації економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 190-199. – ISSN 1993-6788
422276
  Гопченко Є.Д. Динаміко-стохастична модель стоку зрошуваних річкових басейнів Північно-Західного Причорномор"я в умовах глобального потепління / Є.Д. Гопченко, Н.С. Лобода // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 154-158. – Бібліогр.: 7. – ISBN 966-521-109-9
422277
  Раренко Л.А. Динамічна 3D-графіка як засіб візуальної комунікації брендів на українському телебаченні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 16-21. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741
422278
  Бондар Н.П. Динамічна архітектура, як інноваційний напрямок в будівлі бутік-готелю / Н.П. Бондар, К.М. Коломієць // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 133-138. – ISSN 2308-135X
422279
  Лимарченко О. Динамічна взаємодія рідини з резервуаром на маятниковому підвісі за наявності рівномірного витікання / О. Лимарченко, К. Семенович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-44. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено задачу кутового руху циліндричного резервуара на маятниковому підвісі, частково заповненого рідиною, за наявності рівномірного витікання рідини. Вивчено динамічну взаємодію рідини з резервуаром і показано, що у випадку з витіканням ...
422280
  Сухачов П.О. Динамічна генерація щілини та поверхневі стани в діраківських та вейлівських напівметалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Сухачов Павло Олександрович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
422281
  Акульшин О.В. Динамічна генетично-полігональна система варіації знань // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – C. 3-13


  У статті розглядається модель, термінологічний інструментарій та схематичне зображення динамічної генетично-полігональної системи варіації знань як зразок функціонування медіавірусу. В статье рассматривается модель, терминологический инструментарий и ...
422282
  Мізерський В. Динамічна геологія (загальна геологія) : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Володимир Мізерський ; пер. Р. Смішко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, випр. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 354, [2] с. : табл., граф., іл. – ISBN 978-966-613-912-5
422283
  Сухарада А.В. Динамічна геофізика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 88-92. – (Геологія ; Вип. 13)


  Коротко формулюються концептуальна основа, стан, проблеми, перспективи нового наукового напряму - динамічної геофізики.
422284
   Динамічна дифракція Х-променів у багатошарових структурах : Монографія / О.М.Єфанов, В.П. Кладько, В.Ф. Мачулін, В.Б. Молодкін; НАНУ.Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : Наукова думка, 2008. – 224с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0910-0
422285
  Голубов О.А. Динамічна еволюція астероїдів під дією негравітаційних сил : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.03.03 / Голубов Олексій Андрійович ; НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 76 назв
422286
  Черняк О.І. Динамічна економетрика : Навчальний посібник / О.І. Черняк, А.В. Ставицький. – Київ, 2000. – 120с. – ISBN 966-7192-22-9
422287
  Біленко Ю.І. Динамічна ефективність інтеграції постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 25-27
422288
  Борошенко І.А. Динамічна задача термов"язкопружності для кусково-однорідних напівобмежених стержнів / І.А. Борошенко, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 17-21. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Термічні в"язкопружні переміщення та поля напружень в півбезмежному кусково-однорідному стержні, побудованому із (n+1) однорідних компонент, знайдені з допомогою методу пружно-в"язкопружної аналогії.
422289
  Козюк В. Динамічна інконсистентність монетарної політики в контексті глобальних макрофінансових процесів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 6 (90). – С. 16-30. – ISSN 1605-2005
422290
  Корж Н. Динамічна компромісна теорія: доцільність та можливість використання у формуванні структури корпоративного капіталу // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 4 (224). – С. 110-125. – ISSN 2409-9260
422291
  Завертаний Д.В. Динамічна конкурентна стратегія підприємств хлібопекарської галузі: особливості розробки та впровадження // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 35-40. – ISSN 2308-1988
422292
  Федорчук С. Динамічна м"язова витривалість у зв"язку зі станом психофізіологічних функцій кваліфікованих спортсменок / С. Федорчук, Є. Петрушевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 59-62. – (Біологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817
422293
  Козоріз В.В. Динамічна магнітна система сфероїдів - вільний диполь та її Maple-моделювання / В.В. Козоріз, О.В. Козоріз, С.І. Ляшко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 12
422294
  Прусов В.А. Динамічна метеорологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Прусов, С.І. Сніжко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 383 с. – ISBN 978-966-439-134-1
422295
  Григор"єва Л.В. Динамічна модель вільного тіла в центральних або нецентральних фізичних полях та її Maple-аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 61-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розроблено інструментарій для нелінійної динамічної системи 12-го порядку, що узагальнює рух вільного тіла в гравітаційному, електричному або магнітному полях. Maple simulation tools for the 12-th-order nonlinear dynamic system model generalizing a ...
422296
  Волошин І. Динамічна модель грошових потоків ідеального процентного банку : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 20-26 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
422297
  Духановська К.К. Динамічна модель документа для зберігання в архіві системи електронного документообороту E-уряду // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 254-255
422298
  Карпенко М.Ю. Динамічна модель економічної рівноваги як складова системи дистанційного навчання / М.Ю. Карпенко, О.М. Штельма // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 88-93. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
422299
  Христіановський В.В. Динамічна модель інформаційної взаємодії між суб"єктами системи управління промисловим підприємством // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 179-183. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
422300
  Осипенко Д.В. Динамічна модель комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 87-92 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
422301
  Веіфенг Жоу Динамічна модель конкуренції за експортні субсидії : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 369-378. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
422302
  Ляшенко І.М. Динамічна модель Леонтьєва-Форда / І.М. Ляшенко, М.В. Коробова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 216-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В даній роботі побудована динамічна модель, що узагальнює класичну міжгалузеву модель взаємодії економіки і навколишнього середовища. Показано, що положення рівноваги для прямої та двоїстої моделей є нестійкими за Ляпуновим. Для дослідження стійкості ...
422303
  Кириченко Т.С. Динамічна модель перебивання в мовленнєвій інтеракції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 69-73. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
422304
  Шамрін Р.В. Динамічна модель розвитку фінансового ринку в економічних системах депресивного типу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 24-28. – ISSN 2306-6792
422305
  Гончаренко В.Ю. Динамічна модель сумісного перехідного руху циліндричного резервуару з рідиною / В.Ю. Гончаренко, О.С. Лимарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 151-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача про сумісний рух системи "резервуар-рідина" під дією різних силових імпульсів. Оскільки вихідна система описується сукупністю різнорідних математичних об"єктів, на основі методу модальної декомпозиції виконане зведення системи до ...
422306
  Чупілко Т.А. Динамічна модель управління оборотним капіталом торгового підприємства / Т.А. Чупілко, С.І. Чупілко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 243-248. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
422307
  Мазов М.М. Динамічна модель управління портфелем проектів металургійного підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 26-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-8810
422308
  Польовий А.М. Динамічна модель формування зимостійкості рослинами озимої пшениці на території Південного Степу України / А.М. Польовий, Д.В. Блищик, П.О. Феоктістов // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 105-111 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
422309
  Поліщук Леонід Клавдійович Динамічна навантаженність механічної системи стрічкового конвейєра з вмонтованим приводом : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.06 / Поліщук Леонід Клавдійович; Державний ун-тет "Львівська політехн.". – Львів, 1994. – 19л.
422310
  Дацька Т.О. Динамічна норма загальноамериканської вимови: комунікативний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
422311
  Дацька Т.О. Динамічна норма загальноамериканської вимови: комунікативний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 101-103. – ISBN 966-7890-03-1
422312
  Гоженко А.В. Динамічна організація функціональної асиметрії головного мозку // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 321-322
422313
  Сулим Г.Т. Динамічна плоска задача теорії пружності для радіально-шаруватого циліндра / Г.Т. Сулим, І.М. Турчин, В.О. Колодій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 232-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  З використанням методу поліномів Лагерра одержано розв"язок динамічної задачі теорії пружності для кусково-однорідного циліндра. Розв"язок одержано у вигляді подвійного ряду за поліномами Лагерра та тригонометричними функціями. Using the method of ...
422314
  Легеза В.П. Динамічна поведінка однієї антисейсмічної опори при зовнішньому кінематичному збудженні / В.П. Легеза, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 117-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджується динамічна поведінка сейсмозахисної опори "важка однорідна куля в циклоїдальній порожнині між рухомими верхньою та нижньою плитами" під дією зовнішнього кінематичного збудження. Сформульовано рівняння руху важкої кулі в ...
422315
  Мейш В.Ф. Динамічна поведінка тришарової еліпсоїдальної оболонки обертання при осесиметричному нестаціонарному навантаженні / В.Ф. Мейш, А.П. Мукоєд, Ю.А. Хамренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 71-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається постановка і чисельний алгоритм розв"язку задач нестаціонарної поведінки тришарових еліпсоїдальних оболонок обертання. При побудові математичної моделі приймаються незалежні гіпотези апроксимацій переміщень і напружень до кожного шару. ...
422316
  Домброван Т.І. Динамічна рекурентність як підгрунтя міжрівневої когерентності мовної мегасистеми // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 86-95. – ISBN 978-966-2668-24-7
422317
  Тимощук В.М. Динамічна синхронізація дебалансних збудників коливань у вібраційних машинах з плоским рухом робочого органа : автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.02.09 / Тимощук Віктор Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 23 назв
422318
  Лампека Р.Д. Динамічна спектроскопія ЯМР : Навч. посібник / Р.Д. Лампека; КНУТШ; Хімічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 47 с.
422319
  Ксанфомаліті Л. Динамічна стійкість астероїдів Ітокава, Тоутатис та ядра комети Бореллі / Л. Ксанфомаліті, К. Чурюмов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 43-45. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ротаційну нестійкість астероїдів Ітокава, Тоутатис і ядра комети Бореллі і показано, що їх фігури є стійкими, відносно руйнування цих малих тіл відцентровими силами. Рассмотрено ротационную неустойчивость астероидов Итокава, Тоутатис и ядра ...
422320
  Глинська Н.В. Динамічна сторона кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування: шляхи оптимізації // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 172-184
422321
  Теряєв Д.О. Динамічна структура східнослов"янського слова в мовленні: експерементальне дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С.303-307
422322
  Журба І.Є. Динамічна структурно-функціональна модель полюсів транскордонного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 82-89
422323
  Веліховський Г.О. Динамічна теорія розсіяння у некристалічних багатошарових об"єктах довільної форми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Веліховський Гліб Олегович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
422324
  Острянин С.О. Динамічне визначення бюджету рекламної кампанії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 204-209. – ISSN 2222-4459
422325
  Черкас Олена Анатоліївна Динамічне деформування елементів конструкцій з композитних матеріалів при наявності міжфазних шарів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.02.04 / Черкас О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
422326
  Черкас Олена Анатоліївна Динамічне деформування елементів конструкцій з композитних матеріалів при наявності міжфазних шарів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.02.04 / Черкас О.А.; МОіНУ. Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-тет. – Київ, 2003. – 172с. + Додатки: л. 158-168. – Бібліогр.: л.146 - 158
422327
  Дорохіна Г.І. Динамічне збереження як засіб для підвищення ефективності функціонування міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 15-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
422328
  Барабанов В.С. Динамічне і статистичне моделювання атмосферної циркуляції для Чорноморського регіону : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.22 / Владислав Сергійович Барабанов; Морський гідрофізичний інститут. – Севастополь, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
422329
  Полєводова Н. Динамічне інтерактивне середовище. Система роботи використання візуалізації на уроках української мови й лтератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Листопад - грудень (№ 11/12) : Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах


  В освітньому процесі використовується безліч методів та прийомів, спрямованих на досягнення якнайкращого результату. Один із таких технологічних процесів – система роботи використання візуалізації на уроках української мови та літератури. Учні вже не ...
422330
  Канчура Є. Динамічне одивнення як емоційне освоєння ландшафту (на прикладі фентезі Діани Вінн Джонс) // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 34-35


  У творах Д.В. Джонс географічні локації британського ландшафту виступають як оприявнений у фентезі-оповіді потенціал окремого місця, такий, що перебуває у постійній динаміці. Подібно до культурних героїв космогонічних міфів, персонажі впорядковують ...
422331
  Пашкевич О.П. Динамічне оцінювання статистичних характеристик шумів газового потоку для вимірювання витрати : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.11.01 / Олег Петрович Пашкевич; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
422332
  Лукасік З. Динамічне позиціювання плаваючих монтажних установок за умов перешкод. : Автореф... доктор техніч.наук: 05.13.06 / Лукасік З.; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технол. та систем НАН України і міносвіти України. – К.., 1998. – 32л.
422333
  Горбар Е.В. Динамічне порушення симетрії в зовнішніх полях : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Горбар Е.В. ; НАН України; Ін-т теорет. фіз. ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2010. – 32 с . – Бібліогр.: 27 назв.
422334
  Доценко С.І. Динамічне програмування - спробуємо розібратися // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 33-36. – ISSN 2518-7104
422335
   Динамічне проектування ракет. Задачі динаміки ракет та їх космічних ступенів : підручник для студ. вищих навч. закладів / Й.М. Ігдалов [та ін.] ; за ред. С.М. Конюхова ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2011. – 276 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-274. – ISBN 978-966-551-340-7
422336
  Зуй М.Ф. Динамічне сорбційне концентрування іонів Cd2+ та Рb2+ на модифікованому тіосемікарбазонами кремнеземі з наступним атомно-абсорбційним визначенням / М.Ф. Зуй, К.В. Надбережна, В.Б. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-58. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано сорбенти СГ-ТСК і СГ-ФТСК для концентрування іонів плюмбуму та кадмію у водах різних типів. Коефіцієнт концентрування становить 20 для 100 мл проби води. Після елюювання 1М НВr для кадмію та 1 моль/л HNO[нижній індекс 3] для плюмбуму ...
422337
  Ткаченко О.М. Динамічне створення та зв"язування шаблонів у середовищі підтримки навчального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 345-349. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано деякі механізми створення нових шаблонів сутностей в межах орієнтованого на роботу в мережі Інтернет середовища підтримки навчального процесу та інтеграції цих шаблонів у систему.
422338
  Савчин М. Динамічне тлумачення конституції та конституційна юриспруденція в Україні / М. Савчин, Р. Марчук // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 4 (22). – С. 20-29.
422339
  Ясак Т. Динамічне унаочнення на лекційних заняттях із української мови у вищій школі // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – C. 166-171. – ISSN 2075-1478
422340
  Приймак В.І. Динамічне управління фінансовими потоками компанії зі страхування життя / В.І. Приймак, О.І. Карчевська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 113-124. – Бібліогр.: с. 114-115, 118, 120-121


  На сучасному етапі розвитку економіки ключовим елементом забезпечення соціальних гарантій має стати страхування життя й пенсій. У статті розглянуто проблему управління фінансовими потоками компаній зі страхування життя, запропоновано оптимізаційну ...
422341
  Ковальчук І. Динамічний аналіз проблем циклічності у розробках економістів кінця XIX - XX ст // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 158-162. – ISSN 1818-2682
422342
  Скоробогатова Н.Є. Динамічний аналіз складових економіко-інноваційного розвитку країн світу / Н.Є. Скоробогатова, А.Д. Кухарук, І.О. Пишнограєв // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 26-33. – ISSN 2222-4459
422343
  Репета Б. Динамічний аналог біфуркації народження інваріантного тора у системах з повільно змінними параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-29. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті описується динамічна біфуркація, при якій положення рівноваги диференціальної системи в деякий момент часу втрачає стійкість та встановлюється коливальний режим. Методом нормальних форм отримується біфуркаційна система, що досліджується ...
422344
  Мойсієнко А. Динамічний аспект номінації : Монографія / Анатолій Мойсієнко; Ред. О. Грицаюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 100с. – ISBN 966-594-490-8
422345
  Кузнєцова Н.В. Динамічний метод оцінювання ризиків у системі фінансового менеджменту // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 21, № 3. – С. 85-98. – ISSN 1560-9189
422346
  Рекова Н.Ю. Динамічний підхід до моделювання процесу дотримання корпоративних інтересів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 8-11 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
422347
  Яценко В.О. Динамічний підхід до оцінювання параметрів біохімічних компонент в рослинності / В.О. Яценко, О.В. Семенів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Описано новий підхід до оцінювання стану рослинності, що грунтується на нових інформаційних ознаках та динамічному підході до класифікації спектральних кривих. На основі нелінійного компонентнтого аналізу Фур"є спектру експериментальних кривих відбиття ...
422348
  Козаченко Н.П. Динамічний поворот в сучасній епістемічній логіці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 84-86
422349
  Смирнов І.Г. Динамічний розвиток азійських авіакомпаній та туризм / І.Г. Смирнов, М.М. Нагорна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 84-90 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
422350
  Пархоменко В. Динамічний розвиток Плану рахунків бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-16.
422351
  Богданов В. Динамічний розвиток тріщини у компактному зразку / В. Богданов, Г. Сулим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  З використанням різницевих методів досліджується плоский напружений стан тонкого компактного зразка для визначення в"язкості руйнування (тріщиновитримності) в нестаціонарній пружно-пластичній постановці з урахуванням підростання тріщини за ...
422352
  Богданов В. Динамічний розвиток тріщини у компактному зразку за пружно-пластичною моделлю плоского деформованого і напруженого станів із розвантаженням матеріалу / В. Богданов, Г. Сулим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-56. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  З використанням різницевих методів досліджується плоский деформований і напружений стани відповідно товстого і тонкого компактного зразка із врахуванням процесу розвантаження матеріалу для визначення в"язкості руйнування (тріщиновитримності) в ...
422353
  Богданов В.Р. Динамічний розвиток тріщини у компактному зразку за пружно-пластичною моделлю плоского напруженого стану / В.Р. Богданов, Г.Т. Сулим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  З використанням різницевих методів досліджується плоский напружений стан тонкого компактного зразка для визначення в"язкості руйнування (тріщиновитримності) в нестаціонарній пружно-пластичній постановці з урахуванням підростання тріщини за ...
422354
  Богданов В.Р. Динамічний розвиток тріщини у компактному зразку за пружно-пластичною моделлю плоского напруженого стану із врахуванням розвантаження матеріалу / В.Р. Богданов, Г.Т. Сулим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  З використанням різницевих методів досліджується плоский напружений стан із врахуванням процесу розвантаження матеріалу тонкого компактного зразка для визначення в"язкості руйнування (тріщиновитримності) в нестаціонарній пружно-пластичній постановці з ...
422355
  Литвиненко І.І. Динамічний соціальний порядок в умовах радикальних змін суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 322-326. – ISSN 2076-1554
422356
  Мозговий В. Динамічний спектр педагогічної дії у контексті поглядів зарубіжних дослідників // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 1. – C. 119-124. – ISSN 2308-4081
422357
  Чорноморденко Д.І. Динамічний характер методології екологічного проекту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 65-67
422358
  Шарковський О.М. Динамічних систем теорія (- розділ математики, у якому досліджують поведінку траєкторій з часом) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 593-594. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
422359
  Олійник А.Д. Динамічні аспекти формування української мікроекономічної термінології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 54-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Розглянуто окремі новітні явища в галузі творення мікроекономічної термінології сучасної української мови, пов"язані з процесом детермінологізації і детермінологізації; з"ясовано причини появи нових термінів та відповідні способи номінації.
422360
  Яценко О.В. Динамічні багатосекторні математичні моделі функціонування підприємств в умовах ринкової економіки // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2016. – С. 15-28. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (21)). – ISSN 2078-1628
422361
  Королюк В.С. Динамічні випадкові еволюції на зростаючих інтервалах часу // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  Розглядаються три основні схеми граничних теорем для випадкових еволюцій: усереднення, дифузійна апроксимація та асимптотика великих відхилень. Асимптотичний аналіз випадкових еволюцій на зростаючих інтервалах часу реалізується у схемі серій з малим ...
422362
  Супрун А.Д. Динамічні властивості одноелектронних нелінійних збуджень кристалів : навч.-метод. посіб. для студ. фіз. ф-ту / А.Д. Супрун ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 151, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
422363
   Динамічні властивості системи бездавачевого векторного керування асинхронним приводом електромобіля / Б.І. Приймак, Н.Д. Красношапка, Ф. Лозада, О.О. Долганов // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць / Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2018. – Вип. 49. – С. 51-59. – ISSN 1727-9895


  "Виконано параметричний синтез системи бездавачевого векторного керування асинхронним двигуном (АД) електромобіля зі спостерігачем швидкості ротора, побудованим за структурою адаптивної системи з еталонною моделлю. Шляхом математичного моделювання ...
422364
   Динамічні геотемпературні ефекти та локальна сейсмічність Закарпаття / С. Кравець, Д. Малицький, О. Асташкіна, М. Махніцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Метою роботи є розв"язання прогностичної задачі сейсмології шляхом встановлення зв"язків між динамікою геотемпературного поля та геодинамічною активністю сейсмічного походження. Проведено аналіз основних чинників, що визначають величину та варіації ...
422365
  Олійник Т.І. Динамічні групування сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності та оплати праці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 29-33 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
422366
  Фльорова Світлана Олександрівна Динамічні доменні ефекти в сегнетоелектричних кристалах : Автореф... д-ра фіз.-мат.наук: 01.04.07, 01.04.10 / Фльорова Світлана Олександрівна; АН України. Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича. – К., 1994. – 33л.
422367
  Біленко Ю.І. Динамічні ефекти створення зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 30-39


  В статті ми детально зупинились на аналізі динаміки експортно-імпортних операцій України з ЄС та Росією – двох найбільших торговельних партнерів, товарооборот з якими складає більше 75% від загального обсягу, щоб краще зрозуміти дилему вибору між ...
422368
  Біленко Ю. Динамічні ефекти створення зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 35-42
422369
  Яковенко Н.Д. Динамічні задачі для циліндричних тіл з непружних матеріалів з мікроструктурними перетвореннями при імпульсному термомеханічному навантаженні : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Яковенко Ніна Дмитрівна ; Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка, НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 173 арк. – Додатки: арк. 168-173. – Бібліогр.: арк. 9-13, 143-167 та в додатках: арк. 168-171
422370
  Яковенко Н.Д. Динамічні задачі для циліндричних тіл з непружних матеріалів з мікроструктурними перетвореннями при імпульсному термомеханічному навантаженні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Яковенко Ніна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
422371
  Кавацюк О.О. Динамічні зміни показників структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів з неускладненою аневризмою висхідного відділу аорти / О.О. Кавацюк, Н.Ю. Осовська // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 10-16. – ISSN 1029-4244
422372
  Відибіда О.К. Динамічні механізми впливу змінних електромагнітних полів на макромолекулярні та кооперативні системи : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Відибіда О.К.; НАН України. Ін-т теоретичної фізики. – Київ, 1999. – 32л.
422373
  Акіменко В.В. Динамічні моделі життєвого циклу інновацій в умовах невизначеності / В.В. Акіменко, І.І. Сугоняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 111-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджуються динамічні моделі життєвого циклу інноваційної продукції в умовах невизначеності. Отримані аналітичні та чисельні розв"язки для певного класу моделей. Ключові слова: нелінійні системи диференціальних рівнянь, методи зняття ...
422374
  Воронін А.В. Динамічні моделі міжнародного торгового обміну / А.В. Воронін, О.В. Гунько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 123-132. – ISSN 2222-4459
422375
  Фарина О.І. Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Фарина Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2015. – 212, [4] арк. – Додатки: арк. 199-212, [4]. – Бібліогр.: арк. 181-198
422376
  Фарина О.І. Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Фарина Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 11 назв
422377
   Динамічні моделі просторово-часової обробки сигналів від джерел радіовипромінювання в умовах рознесеного прийому локаційної інформації / В.А. Дружинін, Ю.М. Бойко, О.І. Єрьоменко, В.І. Корсун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 12-25. – (Технічні науки ; № 2 (283)). – ISSN 2307-5732
422378
  Деменчук О.В. Динамічні моделі семантичного опису лексики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 13-28. – ISSN 0027-2833
422379
  Стерін В.Л. Динамічні моделі та метод структурного і функціонального синтезу телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Стерін Вячеслав Леонідович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
422380
  Притула М.М. Динамічні моделі та методи прийняття рішень у ринковій економіці : навчальний посібник / М.М. Притула; МОНК; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 256с.
422381
  Коробова Марина Віталіївна Динамічні оптимізаційні та балансові моделі взаємодії економіки і довкілля : Дис...канд.фіз.-мат.наук:01.05.02 / Коробова Марина Віталіївна; КНУТШ. – К., 2002. – 152л. + Додатки:л.146-152. – Бібліогр.:л.133-145
422382
  Коробова Марина Віталіївна Динамічні оптимізаційні та балансові моделі взаємодії економіки і довкілля : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.05.02 / Коробова М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
422383
  Лєнков С.В. Динамічні показники оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи / С.В. Лєнков, В.м. Джулій, І.В. Муляр // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2016. – № 2 (45). – С. 59-67. – ISSN 2411-3816
422384
  Лесюк М.П. Динамічні процеси в говорах Прикарпаття // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 22-35. – ISSN 0027-2833
422385
  Бігусяк М.В. Динамічні процеси в лексико-семантичній системі говірки с. Липовиця Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл. // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 24-33. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "У сучасній лінгвістиці зберігається стале зацікавлення лексикою говорів як самодостатнім об"єктом пізнання: зусилля дослідників спрямовані на вивчення номінативних ресурсів, засобів і способів номінації в діалектній мові, напрямків і причин змін ...
422386
  Горностай П.П. Динамічні процеси в малій групі та проблеми групової психіки // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 37-45. – ISBN 978-966-8063-84-3
422387
  Харченко Є.В. Динамічні процеси в машинних агрегатах і несучих конструкціях бурових установок. : Автореф... доктора техн.наук: 05.02.09 / Харченко Є.В.; Держ.ун-т."Львів.політехн". – Львів, 1997. – 48л.
422388
  Руснак Н.О. Динамічні процеси в назвах страв із круп (на матеріалі буковинських говірок) / Н.О. Руснак, Л.М. Борис // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 365-378. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Аксіоматичним є твердження про динамічний характер мови, який залежить від мислення нації та від її життєвої практики. Мова, відображаючи об’єктивну дійсність, змінюється сама. Про динаміку діалектної мови писав Ф.Т. Жилко: “У розмовній мові народу є ...
422389
  Степаненко М.І. Динамічні процеси в перифрастичній сфері: 2018 - 2019 рр. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 32-46. – ISSN 1682-3540


  У статті з’ясовано найважливіші інтра- й екстралінгвальні чинники формування вторинних номінувань в українському новітньому політичному дискурсі; виявлено основні перифрастичні поля і їхні конкретні репрезентанти з погляду семантичної наповнюваності, ...
422390
  Попова Н.М. Динамічні процеси в розвитку національної концептосфери іспанців // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 234-241


  У статті визначається статус національно-маркованих концептів на відміну від універсальних та лінгвокультурних концептів, досліджується динаміка розвитку іспанської національної концептосфери у період з XVI до XX століття, визначаються періоди і ...
422391
  Чорноус О. Динамічні процеси в ситемі чоловічих імен м. Кіровограда 1796-1800 рр. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 53-59. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
422392
  Клименко Н.Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 335, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 271-278. – ISBN 978-966-489-009-7


  У пр. № 1702255 напис: Студентам Інституту філології з найкращими побажаннями авторів. Підписи.
422393
  Хусаінов Д.Я. Динамічні системи з післядією : навч. посібник / Д.Я. Хусаінов, А.В. Шатирко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 153, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 148-150
422394
  Александров О. Динамічні системи, що характеризують гравітаційну лінзу Чанг - Рефсдала // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 25-33. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  На прикладі лінзи Чанг - Рефсдала розвинено новий підхід до поглибленого дослідження моделей гравітаційних лінз. У комплексному формулюванні теорії гравітаційного лінзування визначено ряд векторних полів на площинах джерел і зображень. Розглянуто ...
422395
  Петрик О. Динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги: сутність, досвід використання в центральних банках : банківські технології / О. Петрик, Ю. Шоломицький // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-53 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
422396
  Парнюк М.О. Динамічні та статистичні закони // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
422397
  Рудавка Н.В. Динамічні тенденції розвитку господарського комплексу міста Горлівки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджуються особливості територіальної і галузевої структури господарського комплексу міста Горлівки. Виявлено позитивні та негативні тенденції, а також специфіку розвитку економічної системи. Визначено основні напрями реформування ...
422398
  Кубряков А.О. Динамічні характеристики верхнього шару Чорного моря по альтиметричним вимірюванням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Кубряков Арсеній Олександрович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
422399
  Краснопольська Т.С. Динамічні характеристики консольного стрижня з малою жорсткістю на згин / Т.С. Краснопольська, Д.Ф. Приходько, О.А. Гуржій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті вивчаються закономірності коливаннь консольного пружного стрижня з малою жорсткістю на згин. Визначено критичне значення згинної жорсткості, при якій відбувається випучування пружного стрижня. Побудовані власні форми та знайдені власні ...
422400
  Лапшин В.І. Динамічні характеристики лінійної моделі міжнародної торгівлі / В.І. Лапшин, В.М. Кузніченко, В.М. Головій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 10-15
422401
   Динамічні характеристики сенсорів н2 на основі нанорозмірного Pd/SnO2 / Є.В. Сокових, Н.П. Максимович, Л.П. Олексенко, І.П. Матушко, Н.М. Деркаченко, Г.І. Сколяр // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 182
422402
  Троценко Я.П. Динамічні характеристики течії рідини в каналах змінного перерізу : дис. ... д-ра філософії : 113 / Троценко Ярослав Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 183 арк. – Додаток: арк. 181-183. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 164-180
422403
  Піддубна Н.В. Динамічні явища у складі релігійної лексики кінця XX - початку XXI ст. // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 129-138. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (2)). – ISSN 2312-2919
422404
  Чорноморденко Д.І. Динамічність міждисциплінарних зв"язків у сучасній екології: методологічний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Чорноморденко Дмитро Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 183-204
422405
  Чорноморденко Д.І. Динамічність міждисциплінарних зв"язків у сучасній екології: методологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Чорноморденко Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 23 назви
422406
  Холод У. Динамічність модально-прагматичного поля текстів Богуміла Грабала у чесько-українському порівняльному аспекті // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 152-159. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізуюється особливість авторського стилю чеського письменника Богуміла Грабала з точки зору динаміки процесів підвищення та зниження модально-прагматичного рівня у текстових полях оригіналу та перекладу. Аналіз зосереджено на порівняльному ...
422407
  Фесун А.С. Динамічно-цільовий підхід до формування інвестиційного портфелю девелоперського проекту: ризикологічні аспекти оцінки та діагностики // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 154-161. – ISSN 2308-1988
422408
  Литвиненко П.Л. Динамічно настроюваний гравіметр авіаційної гравіметричної системи. : Автореф... Канлд.техн.наук: 05.11.01 / Литвиненко П.Л.; КПІ. – К, 1996. – 18л.
422409
  Шевчук В.В. Динамо-кінематичні умови неогенового магматизму Закарпаття : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.В. Шевчук, О.В. Волошин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-13 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Аргументується нова динамо-кінематична схема контролю неогенового магматизму Закарпаття згідно з якою у зв"язку із загальним субмеридіональним стисненням у межах Закарпаття в неогені реалізовувався структурний парагенезис простого правого зсуву. ...
422410
  Садофьев И. Динамо-стихи. / И. Садофьев. – 3-е изд. – Петроград, 1919. – 60с.
422411
  Старков В. Динамо (Київ) - Білорусь: футбольні взаємозв"язки // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – С. 374-394. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
422412
   Динамовцы в боях Родину. – М.
2. – 1979. – 255с.
422413
  Сінокіп І. Динамодні / І. Сінокіп. – Київ, 1930. – 118 с.
422414
  Шенфер К.І. Динамомашини простого струму / К.І. Шенфер. – Харків-Київ : ВРНГ Технічне видавництво УСРР
Ч. 2. – 1932. – 216 с.
422415
   Динамомашины и электродвигатели постоянного тока. – С.-Петербург, 1900. – разд. паг.
422416
  Курбатов С.И. Динамомашины и электродвигатели постоянного тока / С.И. Курбатов. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1931. – 288 с.
422417
   Динара Асанова. – Москва : Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1986. – 65 с.
422418
   Динара Асанова. У меня нет времени говорить неправду : дневниковые записки, режиссер. заметки, статьи, воспоминания. – Ленинград : Искусство, 1989. – 387 с.
422419
  Чернович И.В. Динара Нодиа / И.В. Чернович. – Москва, 1983. – 14с.
422420
  Шейнин Л.Р. Динары с дырками / Л.Р. Шейнин. – М, 1958. – 80с.
422421
  Яновский Ю. Династический вопрос. / Ю. Яновский. – М, 1951. – 48с.
422422
  Минеева Т.Г. Династический переворот в Англии 1399 года: правовые и политические механизмы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 34-35. – ISSN 1812-3805
422423
  Митина С.И. Династическое право в регулировании международных отношений эллинизма // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 30-33. – ISSN 1812-3910
422424
  Казаков О.О. Династична боротьба за трон угорського королівства на початку XIV століття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 73-79. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
422425
  Яновський Ю. Династичне питання : оповідання / Ю.І.Яновський. – Київ, 1958. – 132 с.
422426
  Мокрянин Д.М. Династичне протистояння між Пршемисловичами та Славниковичами у контексті становлення Чеської держави (70-90-ті роки X ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 106-110. – (Історія ; Вип. 24)
422427
  Білик К. Династичні та літературні взаємини Київської Русі та давньої Скандинавії: король Гаральд і Єлізавета Ярославна // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України / Засновники:Кам"янець-Подільський держ. університет ім.Івана Огієнка та видавництво"Антросвіт". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 39-44
422428
   Династия героев. – Воронеж, 1967. – 327 с.
422429
  Велиев С. Династия Гулиевых : хроника одной семьи / С. Велиев; пер. с азерб. – Москва : Политиздат, 1979. – 96 с.
422430
  Блаженный Иоанн Династия деспозинов на русском престоле : очерки духовной истории / Блаженный Иоанн. – Ужгород : Світ Софії, 2014. – 454, [2] с. : ил. – Библиогр. на полях страниц. – ISBN 978-617-7222-14-8
422431
  Беспалова Н.Ю. Династия Каролиингов, определившая судьбу Европы // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 8. – С. 62-68


  Хлодвіг І - король салічеських франків с 481 по 511 гг. Історія Франкської імперії
422432
  Фурсенко А.А. Династия Рокфеллеров / А.А. Фурсенко. – Л, 1967. – 296с.
422433
  Фурсенко А.А. Династия Рокфеллеров / А.А. Фурсенко. – изд. 2-е, доп. – Л, 1970. – 488с.
422434
  Закатов А.Н. Династия Романовых после революции 1917 года // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 132-138. – ISSN 1606-951Х


  История Российского Императорского Дома - Династии Романовых - в ХХ веке, после февральской революции 1917 года и расстрела царской семьи, анализируется его сегодняшний день
422435
  Пчелов Е.В. Династия Романовых: генеалогия и антропонимика // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 76-83. – ISSN 0042-8779
422436
  Кондратова Г.А. Династия Рюриковичей: философско-исторический анализ // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 63-73. – ISSN 0042-8779


  Рассматриваются положения концепции семейно-родовой целостности человека и результаты ее интерпретации на династию Рюриковичей.
422437
  Итигин А.С. Династия Сорокиных / А.С. Итигин. – Л. : Лениздат, 1969. – 104 с.
422438
   Династия судебных медиков Бокариусов. / В.Н. Лесовой, Ж.Н. Перцева, В.А. Ольховский, Ю.Н. Кравченко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 14. – С. 441-448. – ISSN 1993-0917
422439
  Тарковская-Гассанова Династия Тарковских : историческая хроника / Н.С. Тарковская-Гассанова. – Киев : Україна, 2014. – 397, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-524-421-9
422440
  Маковеев М.С. Династия учителей Раменских / М.С. Маковеев. – М., 1963. – 47с.
422441
  Рабчевська Л. Династії зодчих України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 листопада (№ 21)


  У Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В.Г. Заболотного відбулися XV Заболотнівські читання "Архітектурна та будівельна книга в Україні" на тему "Династії зодчих України" в онлайн/офлайн-форматі.
422442
  Корж Л. Династії меценатів у долі української освіти // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 38-39.
422443
  Махінько А.І. Династійні зв"язки гедиміновичів (XIV - XV ст.): історико-генеалогічний огляд // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 25-32. – ISSN 2307-5244


  "У статті висвітлюються деякі аспекти династійної політики литовського князівського дому, приділено увагу найбільш відомим та видатним його представникам".
422444
  Махінько А.І. Династійні зв"язки Київської Русі до XIII ст.: історико-генеалогічний огляд // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 5-12
422445
  Савченко Г.П. Династія / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 108. – ISBN 966-642-073-2
422446
  Нікітін В. Династія знаменитих лікарів Пучківських в історії медицини Конотопщини / В. Нікітін, М. Терех // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 185-191. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
422447
  Которович М. Династія Которовичів / розмову вела Ольга Голинська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 220/221). – С. 30


  Про усвідомлення коріння, скрипку і тему батьків і дітей.
422448
  Стасюк Г. Династія письменників як літературознавча проблема. Феномен роду Драгоманових-Касачів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 51-56. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена теоретичному осмисленню унікального явища літературних родин. Запропоновано комплексну методологічну модель династичного дослідження, яка грунтується на трьох складниках: історичному, психологічному та генетичному. Літературознавчий ...
422449
  Мельничук Л. Династія подільських гончарів Якима та Якова Герасименків // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 41-46
422450
  Дроб"язко Н. Династія Розумовських // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.48-55
422451
  Войтович Л. Династія Рюриковичів // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2002. – Ч. 2. – С.81-92
422452
  Плачинда С. Династія Симиренків // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 3 (64) : травень - серпень. – С. 110-122
422453
  Поливач М.А. Династія Симиренків в історії України // Вісник аграрної історії : зб наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 241-250
422454
  Балишев М.А. Династія Струве в історії науки України, Росії, Естонії : Повідомлення / М.А. Балишев, І.Б. Вавилова // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 63-66 : Фото. – ISSN 1561-4980
422455
  Пилипчук Я.В. Династія та клан Шаруканідів: герої літописів та "Слова про полк Ігорів" // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 69-81. – ISSN 1608-0599
422456
  Шудрик І.О. Династія Харитоненків / І.О. Шудрик, Л.А. Даниленко. – Суми : Слобожанщина, 2003. – 189, [3] с., [1] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 966-535-164-8
422457
  Кушнір А.Я. Династія Химиченків - засновники традицій українського професійного флейтового виконавства // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 157-162. – ISSN 2312-4679
422458
  Шапіро О. Династія художників // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23-24 травня (№ 92/93). – С. 24


  У Музеї російського мистецтва - ретроспективна виставка "Годунови. Три покоління". Родина художників: Олександр, Лариса та Ірина Годунови.
422459
  Бакасова З.Б. Динатриймонокобальтглутаминат и его аналоги / З.Б. Бакасова ; АН Респ. Кыргызстан, Ин-т орг. химии. – Бишкек : Илим, 1991. – 264 с.
422460
  Воробьева М.Г. Дингильдже / М.Г. Воробьева. – Москва, 1973. – 220с.
422461
  Баранаускене А. Динимика развития бактериального населения удобряемых прудов. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Баранаускене А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 23л.
422462
  Вінніков В.А. Диниміка цитогенічних ефектів у осіб, які зазнали вплаву іонізувальної радіації в малих дозах в ході ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.01 / Вінніков В.А.; КУ. – К., 2000. – 18с.
422463
  Тищенко Н.М. Динисторы и тиристоры и их применение в автоматике / Н.М. Тищенко, В.Г. Машлыкин. – Москва : Энергия, 1966. – 128 с.
422464
  Осеева В.А. Динка / В.А. Осеева. – М, 1959. – 480с.
422465
  Осеева В.А. Динка / В.А. Осеева. – М, 1965. – 589с.
422466
  Осеева В.А. Динка / В.А. Осеева. – М, 1967. – 589с.
422467
  Осеева В.А. Динка / В.А. Осеева. – М, 1990. – 590с.
422468
  Осеева В.А. Динка / В.А. Осеева. – Л, 1991. – 606с.
422469
  Осеева В. Динка / Валентина Осеева ; художник В. Челак. – Москва : АСТ; Астрель ; Хранитель, 2007. – 768 с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-035627-0
422470
  Осеева В.А. Динка прощается с детством / В.А. Осеева. – М, 1969. – 302с.
422471
  Осеева В.А. Динка прощается с детством / В.А. Осеева. – М, 1979. – 302с.
422472
  Осеева В.А. Динка прощается с детством / В.А. Осеева. – Минск, 1986. – 317с.
422473
  Осеева В. Динка прощается с детством / Валентина Осеева ; художник В. Челак. – Москва : АСТ; Астрель; Хранитель, 2007. – 448 с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-038591-1
422474
  Малюкін Юрій Вікторович Динмік електронних збуджень систем з багатоямними адіабатичними потенціалом у діелектричних матрицях : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Малюкін Юрій Вікторович; НАН України. Ін-тут монокристалів. – Харків, 1997. – 32 с.
422475
  Кульбаева Ш.Н. Динмухамед Ахмедович Кунаев / Ш.Н. Кульбаева, Г.Ж. Сарсенбаева. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 107с. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
422476
   Динник Олександр Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 261. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
422477
   Динник Олександр Миколайович (1876-1950) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 132. – ISBN 978-966-439-754-1
422478
   Динник Олександр Миколайович (1876-1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 144-145. – ISBN 978-966-933-054-3
422479
  Коробчук П. Динозавр : поезія / Павло Коробчук. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 167, [5] с. : іл. – Бібліогр. опис здійсн. за обкл. - На тит. арк. назва: Збірка поезій "Динозавр". – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-97-8
422480
  Цукерман Кэтрин Динозавр высотой с двухэтажный автобус. Измеряя динозавра : новости // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 44 : Фото
422481
  Метелкин Николай Динозавр среди тараканов : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 3
422482
  Кондратов А.М. Динозавра ищите в глубинах / А.М. Кондратов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 144с.
422483
  Невидайло М.Г. Динозаври : вибр. твори / Микола Невидайло. – 2-ге вид. – Ужгород : Графіка, 2013. – 105, [1] с. – (Бібліотека журналу "Бористен"). – ISBN 978-966-2303-04-9
422484
   Динозаври / [упоряд.: В.М. Скляренко, В.В. Мирошнікова, Д.С. Мирошнікова]. – Харків : Антологія, 2015. – 303, [1] с. – Зміст: Календар Землі ; Наука про динозаврів ; Король динозаврів ; Величезні травоїди ; Морські чудовиська ; Дракони в повітрі ; Чому вони вимерли?. – Бібліогр.: с. 299-300. – ISBN 978-966-97343-7-2
422485
  Цивірко Микола Динозаврів в Україні не шукали // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 56-57. – ISSN 0130-5212
422486
  Опперман Й. Динозавры / Й. Опперман : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-211-4
422487
  Беспалова Н. Динозавры в янтаре. Материал для клонирования? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 2 (176). – С. 44-48


  Герои фантастического фильма «Парк юрского периода» добывали материал для клонирования динозавров из кусочков янтаря, в которых залипли комары, которые попили динозавровой кровушки. Мы попробуем ответить на вопрос, насколько эта история близка к ...
422488
  Хаткевич Василий Динозавры на Аляске?! : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 2-3 : Іл.
422489
  Миллер Питер Динозавры южной Ларамидии. Динозавры из Юты / Миллер Питер, Ричардс Кори // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Май, № 128. – С. 116-135 : фото
422490
  Свистун В.И. Динотерии Украины / В.И. Свистун; Отв. ред. Пидопличко И.Г. – Киев : Наукова думка, 1974. – 52с.
422491
  Биннс Ч.Т. Динузулу. Конец династии Чаки / Ч.Т. Биннс. – М., 1978. – 295с.
422492
  Кисиль В.Я. Диоген из Ойноанды: Эпикурейская книга в камне / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2015. – 75, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 74. – ISBN 978-966-413-545-7
422493
  Лосев А.Ф. Диоген Лаэрций - историк античной философии / А.Ф. Лосев. – Москва : Наука, 1981. – 192с. – (Из истории мировой культуры)
422494
  Давыдова Н.С. Диодные генераторы и усилители СВЧ / Н.С. Давыдова, Ю.З. Данюшевский. – Москва : Радио и связь, 1986. – 184 с.
422495
  Сидоров А.С. Диодные и транзисторные ключи / А.С. Сидоров. – Москва : Связь, 1975. – 160 с.
422496
  Федоров А.М. Диодные компенсационные вольтметры / А.М. Федоров. – Москва : Издательство стандартов, 1976. – 148 с.
422497
  Смолов В.Б. Диодные функциональные преобразователи / В.Б. Смолов. – Л., 1967. – 136с.
422498
  Берлин Г.С. Диодный механотрон с плоско-параллельными электродами. : Автореф... Канд.техн.наук: / Берлин Г.С.; Моск.энергет.ин-т. – М, 1965. – 20л.
422499
  Бонгард-Левин Диодор Сицилийский об одном из индийских обычаев // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 20-31. – ISSN 0321-0391
422500
  Мухутдинов Р.Х. Диодфантово уравнение с матричной показательной функцией. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухутдинов Р.Х.; АН УзССР.Объед.учен.совет.Отдел.физ-мат. – Ташкент, 1964. – 10л.
422501
   Диоды : справочник / О.П. Григорьев, В.Я. Замятин, Б.В. Кондратьев, С.Л. Пожидаев; Григорьев О.П. – Москва : Радио и связь, 1990. – 336 с.
422502
   Диоды и тиристоры. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1980. – 176 с.
422503
   Диоды полупроводниковые : Методы измерения электрических параметров ГОСТ 18986.1-73 - ГОСТ 18986.9-73. – Москва : Издательство стандартов, 1973. – 48 с.
422504
   Диоды полупроводниковые. – Москва, 1975. – 28 с.
422505
   Диоды полупроводниковые. – Москва, 1977. – 84 с.
422506
   Диоды полупроводниковые СВЧ. – Москва, 1977. – 44 с.
422507
  Корольков В.И. Диоды, транзисторы и тиристоры на основе гетероструктур [Электорнный ресурс] / В.И. Корольков, Н. Рахимов; отв. ред. Ж.А. Алферов. – Ташкент : Фан, 1986. – 152 с.
422508
   Диоды, транзисторы, интегральные схемы, приборы индикации: таблицы аналогов. – Киев : Центр духовной культуры, 1994. – 96 с.
422509
  Болога О.А. Диоксимины кобальта (III) цис-конфигурации : Автореф... канд. хим.наук: / Болога О.А.; Кишин.ГУ. – Кишинев, 1970. – 18л.
422510
  Киструга Л.Я. Диоксимины никеля (III) с пиридином и некоторыми его производными : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Киструга Л.Я.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
422511
  Фусу Иван Леонтьевич Диоксимины трехвалентного кобальта с сульфаниламидами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Фусу Иван Леонтьевич; Кишинев. ин-т химии АН МССР. – Кишинев, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
422512
  Исмаилов А.Я. Диоксопроизводные 4-фенилпиридина и оксопроизводные 2-азафлуорена. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Исмаилов А.Я.; Ун-тет дружбы народов им. Патриса Лумубы. – М., 1973. – 19л.
422513
  Лауринайтис В. Дионизас Пошка. (Монография) : Автореф... канд. филол.наук: / Лауринайтис В.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1958. – 16л.
422514
  Хефтрих У. Дионис в провинции: Ницше, Шекспир, Еврипид в "Мелком бесе" Сологуба // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.81-89. – ISSN 0042-8744


  Общее в работах Ф. Ницше и В. Соловьева. Федор Сологуб и Ницше.
422515
  Недошивин Г.А. Дионисий / Г.А. Недошивин. – М-Л, 1947. – 32с.
422516
   Дионисий. – Москва, 1970. – 24с.
422517
  Чугунов Г.И. Дионисий / Г.И. Чугунов. – Ленинград, 1979. – 47с.
422518
  Зумбадзе Д.Ш. Дионисий Ареопагит и Данте Алигьери. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Зумбадзе Д.Ш.; Тбил. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1975. – 34с.
422519
  Инь Лю Дионисийское и аполлоническое начала в романе Е.А. Нагродской "Гнев Диониса" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 180-188. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385


  Анализируется взгляд Нагродской на проблему раскрепощения и реализацию в социуме "нового человека".
422520
   Диорама "Бой в с. Соколово 8 марта 1943 г.". – Х., 1985. – 86с.
422521
  Пастушенко Н.Т. Диорама "Штурм крепости Очаков" / Н.Т. Пастушенко. – Одесса, 1972. – 20с.
422522
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ, 2000
422523
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 1. – 2001
422524
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 2. – 2001
422525
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 3. – 2001
422526
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 4. – 2001
422527
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 5. – 2001
422528
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 6. – 2001
422529
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 7. – 2001
422530
  Терновский Г.В. Диорама Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года / Г.В. Терновский. – Симферополь, 1960. – 28с.
422531
  Терновский Г.В. Диорама Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года / Г.В. Терновский. – 2-е изд. доп. – Симферополь, 1961. – 60с.
422532
  Терновский Г.В. Диорама Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года / Г.В. Терновский. – К, 1964. – 8с.
422533
  Воронов Ю.Н. Диоскуриада - Себастополис - Цхум / Ю.Н. Воронов. – Москва : Наука, 1980. – 127 с. – (Страницы истории нашей Родины)


  В книге рассказывается о Сухуми, столице бывшей Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики, крупном причерноморском курорте, основанном 2500 лет назад. Диоскуриада, Себастополис, Цхум, Сухум-кале - каждое из этих названий отражает ...
422534
  Елагина О. Диоскуриада : проза : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 117-121. – ISSN 0130-7673
422535
  Каучикас Альгирдас Пятро Диофант и неопределенный анализ в трудах европейских математиков XII-XVI веков : Автореф... канд. физ.-ат.наук: 07.00.10 / Каучикас Альгирдас Пятро; АН СССР. Ин-т ист. естествознания и техники. – М., 1979. – 17л.
422536
  Шмидт В.М. Диофантовы приближения / В.М. Шмидт. – Москва : Мир, 1983. – 228 с.
422537
   Диофантовы приближения. – М.
Ч. 1. – 1985. – 109с.
422538
   Диофантовы приближения. – Москва
2. – 1986. – 120 с.
422539
  Берник В.И. Диофантовы приближения и размерность Хаусдорфа / В.И. Берник, Ю.В. Мельничук ; АН БССР, Ин-т математики. – Минск : Наука и техника, 1988. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 139-143 (86 назв.). – ISBN 5-343-00231-5
422540
  Шидловский А.Б. Диофантовы приближения и трансцендентные числа / А.Б. Шидловский. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 264 с.
422541
  Ковалевская Э.И. Диофантовы приближения на аналитических подмногообразиях евклидова пространства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Ковалевская Э.И.; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
422542
  Мельничук Ю.В. Диофантовы приближения на многообразиях и разномерность Хаусдорфа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Мельничук Ю.В.; АН БССР.Ин-т математики. – Минск, 1980. – 13л.
422543
  Окороков В.Б. Диохронно-синхронический топос бытия человека и проблемы антропологического времени // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 118-125. – ISSN 2077-1800
422544
  Присяжнюк А.И. Диперекиси с различной термоустойчивостью перекисных групп как инициаторы радикальной полимеризации и блоксополимеризации. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Присяжнюк А.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
422545
  Присяжник А.И. Диперекиси с различной термоустойчивостью перекисных групп как инициаторы радикальной полимеризации и блоксополимиризации. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Присяжник А.И.; ОГУ. – Одесса, 1969. – 30л.
422546
   Дипірамідальні кристали молібдену Пержанського рудного району (Яструбецький масив, Волинський мегаблок Українського щита) / В.О. Сьомка, І.В. Квасниця, С.М. Бондаренко, Г.В. Сьомка // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 37-44 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0204-3548
422547
   Дипірамідальні кристали циркону із лужних порід Приазов"я / В.М. Квасниця, О.А. Вишневський, І.В. Квасниця, І.В. Гурненко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 9-23. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
422548
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 1. – 2006
422549
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 2. – 2006
422550
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 3. – 2006
422551
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 4. – 2006
422552
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 5. – 2006
422553
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 6. – 2006
422554
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 7. – 2006
422555
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 8. – 2006
422556
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 9. – 2006
422557
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 10. – 2006
422558
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 11. – 2006
422559
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 12. – 2006
422560
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 13. – 2006
422561
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 14. – 2006
422562
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 15. – 2006
422563
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 16. – 2006
422564
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 17. – 2006
422565
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 18. – 2006
422566
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 19. – 2006
422567
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 20. – 2006
422568
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 21. – 2006
422569
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 22. – 2006
422570
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 23. – 2006
422571
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 24. – 2006
422572
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 1. – 2007
422573
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 2. – 2007
422574
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 3. – 2007
422575
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 4. – 2007
422576
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 5. – 2007
422577
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 6. – 2007
422578
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 7. – 2007
422579
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 8. – 2007
422580
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 9. – 2007
422581
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 10. – 2007
422582
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 11. – 2007
422583
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 12. – 2007
422584
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 13. – 2007
422585
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 14. – 2007
422586
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 15. – 2007
422587
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 16. – 2007
422588
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 17. – 2007
422589
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 18. – 2007
422590
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 19. – 2007
422591
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 20. – 2007
422592
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 21. – 2007
422593
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 22. – 2007
422594
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 23. – 2007
422595
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 24. – 2007
422596
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 1. – 2008
422597
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 2. – 2008
422598
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 3. – 2008
422599
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 4. – 2008
422600
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 5. – 2008
422601
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 6. – 2008
422602
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 7. – 2008
422603
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 8. – 2008
422604
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 9. – 2008
422605
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 10. – 2008
422606
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 11. – 2008
422607
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 12. – 2008
422608
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 13. – 2008
422609
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 14. – 2008
422610
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 15. – 2008
422611
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 16. – 2008
422612
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 17. – 2008
422613
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 18. – 2008
422614
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 19. – 2008
422615
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 20. – 2008
422616
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 21. – 2008
422617
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 22. – 2008
422618
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 23. – 2008
422619
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 24. – 2008
422620
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 1. – 2009
422621
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 2. – 2009
422622
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 3. – 2009
422623
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 4. – 2009
422624
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 5. – 2009
422625
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 6. – 2009
422626
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 7. – 2009
422627
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 8. – 2009
422628
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 9. – 2009
422629
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 10. – 2009
422630
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 11. – 2009
422631
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 12. – 2009
422632
   Дипкурьеры : очерки о первых советских дипломатических курьерах. – Москва : Политиздат, 1973. – 271с.
422633
   Дипкурьеры. – Изд. 2-е доп. – Москва, 1973. – 304с.
422634
  Шулікін Д. Диплом - зроблено в Німеччині. Сьогодні у ФРН навчається чверть мільйона іноземців. Із них - 9000 - українці // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 28 травня (№ 22)


  Після здобуття диплома бакалавра в укр. ВНЗ можна отримати "прямий загальний допуск до навчання", з яким і подають заяву до німецького університету на будь-яку спеціальність.
422635
  Любимов Б. Диплом / Б. Любимов. – Молотов, 1950. – 178 с.
422636
  Леонтьева Є.О. Диплом "под ключ", или неформальная практика опекунства в современных российских вузах // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2006. – Том 9, № 4. – С. 143-159. – ISSN 1029-8053
422637
  Деген И. Диплом врача // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 71-149. – ISSN 0131-8136
422638
  Виноградова Е.Б. Диплом Высших библиотечных курсов РГБ: итог, который становится началом // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 29-37. – ISSN 0130-9765


  Затронут вопрос о целесообразности неотложной широкомасштабной профессиональной переподготовки библиотечных кадров.
422639
  Белоцерковский С.М. Диплом Гагарина / С.М. Белоцерковский. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 173, [2] с. : ил.
422640
  Гуменюк Б. Диплом для дипломата // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 42-45. – ISBN 966-7522-07-5
422641
   Диплом зі знаком якості // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : ННЦ "Інститут біології та медицини". – С. 1


  ННЦ "Інститут біології та медицини" КНУ імені Тараса Шевченка створений на базі біологічного факультету, який як окремий підрозділ розпочав своє функціонування у 1933 році. Нині інститут є потужним навчально-науковим закладом, у якому здійснюється ...
422642
  Возовикова Т. Диплом к диплому. Университет ШОС запускает совместные программы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 21 июня (№ 25). – С. 10-11


  Недели образования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стали не только площадками для взаимодействия вузов-участников Университета ШОС (УШОС) - для обмена опытом, обсуждений, дискуссий, принятия решений, но и вехами развития этой уникальной ...
422643
   Диплом кібернетика - найкраща путівка в життя // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Факультет кібернетики. – С. 1


  Факультет кібернетики поєднує кращі традиції фундементальної освіти (яка дедалі більше цінується у світі), а також формує практичні навички із застосування сучасних технологій для вирішення складних задач у бізнесі та управлінні.
422644
   Диплом М.І. Пирогова про звання почесного члена Київського університету (30 вересня 1855 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 461. – ISBN 978-966-189-081-6
422645
  Добриніна О. Диплом на конкурс // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Випускниця ф-ту соціології та психології Вікторія Федоренко виклала свою роботу німецькою мовою і представила її на конкурс, оголошений в університеті м. Констанц (Німеччина). ЇЇ роботу визнали актуальною і присудили їй премію.
422646
  Стріха М. Диплом не кожному по кишені // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 13-19 липня (№ 28). – С.8. – ISSN 1992-9277


  Доктор фізико-математичних наук М. Стріха у розмові з Радіо Свобода розповів, про корупцію у вищій освіті України.
422647
  Шалимов А.И. Диплом Плутона / А.И. Шалимов. – Л, 1991. – 206с.
422648
  Гамбурд М. Диплом со свастикой // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 128-141. – ISSN 0321-1878
422649
  Крейн Л.А. Диплом Цезаря Попова. Повесть / Л.А. Крейн, А.А. Меерович. – Мурманск, 1966. – 160с.
422650
  Аносова А. Диплом чи досвід? // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 27 березня (№ 57). – С. 6


  Про проблеми стажування молодих спеціалістів.
422651
  Коваль А.І. Дипломанти : роман / А.І. Коваль. – Київ : Молодь, 1966. – 365 с.
422652
  Коваль А.І. Дипломанти : роман / А.І. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 239 с.
422653
  Камбон Ж. Дипломат / Ж. Камбон. – Москва, 1946. – 87с.
422654
  Олдридж Д. Дипломат / Д. Олдридж. – Москва, 1952. – 832с.
422655
  Олдридж Д. Дипломат / Д. Олдридж. – Москва, 1953. – 832с.
422656
  Олдридж Д. Дипломат : [роман] / Джеймс Олдридж ; пер. с англ. Е. Калашниковой и др. ; предисл. В. Григорьева ; ред. Н. Владимиров и Н. Волжина. – Изд. 2. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1954. – 816 с.
422657
  Ирошников А.М. Дипломат / А.М. Ирошников. – М, 1958. – 31с.
422658
  Олдридж Д. Дипломат / Д. Олдридж. – Кишинев
1. – 1978. – 672с.
422659
  Сергеев Ю. Дипломат № 1 / розмову велва Юлія Самсонова // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 1/2 (415), 16.01.2015. – С. 12-15. – ISSN 2075-7093


  Постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев рассказал Фокусу о том, что мешает исключению России из Совета безопасности организации и почему РФ до сих пор не признана стороной конфликта в войне в Донбассе.
422660
  Федоров Л. Дипломат и консул / Л. Федоров. – Москва, 1965. – 168с.
422661
  Ціватий В.Г. Дипломат і іноземна мова: інституціональні витоки і модель підготовки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 231-234. – ISBN 966-7196-06-2
422662
  Шинкарук Л.В. Дипломат і політик - Лев Бачинський // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 50-51
422663
  Зубко О.С. Дипломат Микита Мандрика та його внесок в створення й діяльність Соціалістичної Ліги Нового Сходу (Прага, 1927 - 1929(30) рр.) // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 86-88
422664
  Зеркаль Л. Дипломат на шпильках / интервью взяла А. Хаецкая // Новое время страны. Спецпроект : приложение к журналу "Новое время страны" / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 3, сентябрь 2017 : Дипломат на шпильках. – С. 11-13


  Выпускница Киевського национального университета им. Тараса Шевченка юридического факультета Лана Зеркаль - заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейськой интеграции, чрезвычайный и полномочный посол дала интервью.
422665
  Печатнов В.О. Дипломат номер один (К 90-летию А.Ф. Добрынина) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 10 (478). – С. 61-66. – ISSN 0321-2068
422666
  Пригоровський В. Дипломат Олександр Довженко // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2007. – Вип. 8 : за 2007 рік. – С.662-670. – ISBN 966-7522-07-5
422667
  Караосманоглу Я.К. Дипломат поневоле : воспоминания и наблюдения / Якуб Кадри Караосманоглу ; Сокр. перев. Г. Александрова, под ред. и с предисл. И. Жуковского. – изд. 2-е. – Москва : Международные отношения, 1978. – 352 с. – Парал. тит. л. на турецком языке
422668
   Дипломат прочитав лекцію економістам // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4


  З нагоди Всесвітнього дня інтелектуальної власності на економічному факультеті відбулася лекція-зустріч з провідним фахівцем у сфері інтелектуальної власності, дипломатом економічного відділу, другим секретарем Посольства Сполучених Штатів Америки ...
422669
  Кольцов П.С. Дипломат Федор Раскольников / П.С. Кольцов. – Москва : Политиздат, 1990. – 284 с. : ил.
422670
  Піскун В. Дипломат Юрій Коцюбинський: світло і тіні радянського більшовизму // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 464-481. – (Нова серія ; вип. 21/22)
422671
  Зленко А.М. Дипломатiя i полiтика : Україна в процесі динамічних геополітичних змін / А.М. Зленко. – Харків : Фоліо, 2003. – 559с. – ISBN 966-03-2130-9
422672
  Щупак І. Дипломати - "праведники народів світу" / І. Щупак, Д. Глущенко // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 864-875. – ISBN 966-7522-07-5
422673
  Денисенко В.А. Дипломати - вихованці Києво-Могилянської академії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 200-206
422674
  Скржинська М.В. Дипломати в античних державах Північного Причорномор"я // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 2 (533), березень - квітень. – C. 4. – ISSN 0130-5247
422675
  Доморослий В.І. Дипломати доби національно-визвольних змагань: Федір Штейнгель // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 85-86
422676
  Поліщук Т. Дипломати й сучасне мистецтво // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 178). – С. 12


  Посольство Італії та Італійський інститут культури в Україні вирішили створити власну "Колекцію сучасного мистецтва", яка представлятиме вибрані художні твори італійських та українських митців. Ініціатива створення колекції належить послу Італії ...
422677
  Мицик Ю.А. Дипломатика / Ю. Мицик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 108-109. – ISBN 966-642-073-2
422678
  Бездрабко В. Дипломатика // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 181-192. – ISBN 978-966-06-0538-1
422679
  Стоянов В. Дипломатика на средновековните извори : (Владетелски документи) / Валери Стоянов ; [отг. ред. : Аспарух Велков, Кьнчо Георгиев] ; [Българска Академия На Науките ; Институт за история]. – София : Изд-во На Българската Академия На Науките, 1991. – 263, [1] с.
422680
  Севостьянов Г.Н. Дипломатиченская история войны на Тихом океане. / Г.Н. Севостьянов. – М, 1969. – 648с.
422681
  Меламедов Г.А. Дипломатическая битва за Иерусалим : закулисная история / Г.А. Маламедов , А.Д. Эпштейн ; Моск. гос. ун-т имени М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Ин-т Ближнего Востока, Ассоц. "Гишрей Тарбут". – Иерусалим ; Москва : Гешарим ; Мосты культуры, 2008. – 414, [2] с., [8] л. фот : фот., табл. – На обл.: Израилю 60 лет. – Библиогр.: с. 413 и в порстроч. примеч. – ISBN 978-5-93273-277-6
422682
  Нотович Ф.И. Дипломатическая борьба в годы первой мировой войны / Ф.И. Нотович. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР
Том 1. – 1947. – 748 с.
422683
  Тартарашвили В.Г. Дипломатическая борьба между Россией и Турцией вокруг Кючук-Кайнарджийского мирного договора в 1774-1779 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.571 / Тартарашвили В.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 18 с.
422684
  Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны / В.Я. Сиполс. – М., 1979. – 320с.
422685
  Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны / В.Я. Сиполс. – 2-е изд., дораб. и доп. – Москва, 1989. – 335 с.
422686
  Кузнецов А.Б. Дипломатическая борьба России за безопасность южных границ (первая половина XVI в.) / А.Б. Кузнецов. – Минск, 1986. – 135с.
422687
  Солонцов З.М. Дипломатическая борьба США за превосходство на море (По матер. Женев. морской конференции 1927 г. и Лондонской - 1930 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Солонцов З.М. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 19 с.
422688
  Альдрованди Марескоти Дипломатическая война / Л. Альдрованди Марескоти. – Москва : Госполитиздат, 1944. – 391 с.
422689
   Дипломатическая деятельность В.И.Ленина. – М., 1970. – 136с.
422690
  Карпова Р.Ф. Дипломатическая деятельность Л.Б. Красина : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Карпова Р. Ф. ; ЛГУ , Каф. новой и новейшей истории. – Ленинград, 1962. – 20 с.
422691
  Муньков Н.П. Дипломатическая деятельность М.И.Кутузова (1792-1813 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Муньков Н.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Кафедра истории СССР. – Казань, 1959. – 17л.
422692
  Левищенко А.М. Дипломатическая деятельность США в ООН по вопросу политики апартеида ЮАР (1969-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Левищенко А. М.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 25л.
422693
  Левищенко А.М. Дипломатическая деятельность США в ООН по вопросу политики апартеида Южно-Африканской Республики : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Левищенко А. М.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1984. – 193л.
422694
  Карягин В.В. Дипломатическая жизнь за кулисами и на сцене / В.В. Карягин. – М., 1994. – 320с.
422695
  Дундулис Б.И. Дипломатическая и вооруженная борьба Латвии против Тевтонского ордена и ее союз с гуситами в 1410-1422 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Дундулис Б.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1955. – 15л.
422696
  Розенталь Э.М. Дипломатическая история / Э.М. Розенталь. – Москва, 1960. – 231 с.
422697
  Исраэлян В.Л. Дипломатическая история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / В.Л. Исраэлян. – М., 1959. – 367с.
422698
  Земсков И.Н. Дипломатическая история второго фронта в Европе / И.Н. Земсков. – М., 1982. – 319с.
422699
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы / А. Дебидур. – Москва
1. – 1947. – 482 с.
422700
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы 1814-1878 : Священный союз от Венского до Берлинского конгреса / А. Дебидур. – Ростов-на-Дону : Феникс. – ISBN 5-85880-088-2
Т. 1. – 1995. – 510 с.
422701
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы 1814-1878 / А. Дебидур. – Ростов-на-Дону : Феникс. – ISBN 5-85880-089-0
Т. 2. – 1995. – 606 с.
422702
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы. / А. Дебидур. – Москва
2. – 1947. – 544 с.
422703
  Нерсесов Г.А. Дипломатическая история египетского кризиса, 1881-1882 гг.: (В свете рус. арх. материалов). / Г.А. Нерсесов. – М., 1979. – 320с.
422704
  Голобуцкий В.А. Дипломатическая история освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг.. / В.А. Голобуцкий. – Киев, 1962. – 360с.
422705
  Балаян Б.П. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединения Восточной Армении к России / Б.П. Балаян; АН АрмССР , Ин-т истории. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1988. – 279 с. – Библиогр.: с. 262-278
422706
  Табохаси К. Дипломатическая история японо-китайской войні. (1894-1895 гг.) / К. Табохаси. – Москва, 1956. – 608 с.
422707
  Комкова Е. Дипломатическая культура во взаимоотношения США - Канада // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 98-106. – ISSN 0131-2227
422708
  Слипченко А.С. Дипломатическая кухня : [худож.-док. изд.] / Александр Слипченко. – Киев : Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств, 2015. – 488, [5] с. : ил. – ISBN 966-518-338-9
422709
  Сорокин А.Г. Дипломатическая подготовка Австро-Прусской войны 1866 г. и позиция Наполеона III : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Сорокин А.Г. ; ЛГУ. – Ленинград, 1975. – 21 с.
422710
  Дербицкая К.Ю. Дипломатическая подготовка экспансии Франции в Марокко в конце XIX в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 69-82. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
422711
  Войонмаа В. Дипломатическая почта / В. Войонмаа. – Москва, 1984. – 284с.
422712
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2006
422713
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 2. – 2006
422714
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 3. – 2006
422715
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 4. – 2006
422716
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 5. – 2006
422717
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 6. – 2006
422718
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 7. – 2006
422719
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 8. – 2006
422720
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 9. – 2006
422721
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 10. – 2006
422722
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 11. – 2006
422723
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 12. – 2006
422724
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2007
422725
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2007
422726
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2007
422727
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2007
422728
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5/6. – 2007
422729
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2008
422730
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2008
422731
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2008
422732
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2008
422733
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2009
422734
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2009
422735
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2009
422736
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2010
422737
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2010
422738
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2010
422739
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2010
422740
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2010
422741
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2010
422742
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2011
422743
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2011
422744
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2011
422745
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2011
422746
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2011
422747
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2011
422748
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2012
422749
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2012
422750
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2012
422751
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2012
422752
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2012
422753
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2012
422754
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 7. – 2012
422755
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 8. – 2012
422756
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 9. – 2012
422757
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2013
422758
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2013
422759
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2013
422760
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2013
422761
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2013
422762
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2013
422763
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2014
422764
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2014
422765
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2014
422766
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2014
422767
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2014
422768
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2014
422769
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2015
422770
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2015
422771
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2015
422772
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2015
422773
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2015
422774
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2015
422775
  Муса Ф. Дипломатическая служба арабских государств / Ф. Муса. – М., 1962. – 176с.
422776
  Богучарский Е. Дипломатическая служба арабских государств // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 54-56. – ISSN 0321-5075
422777
  Матвеев В.М. Дипломатическая служба США / В.М. Матвеев. – М., 1987. – 189с.
422778
  Заллет Р. Дипломатическая служба. Ее история и организация во Франции, Великобритании и Соединенных Штатах / Р. Заллет. – Мю, 1956. – 382с.
422779
  Никулин Л.В. Дипломатическая тайна. / Л.В. Никулин. – М, 1968. – 107-254с.
422780
  Трофімкіна О.І. Дипломатическая терминология сербского языка / О.І. Трофімкіна, Є.М. Фаріна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 142-151. – ISSN 2075-437X


  У даній статті розглядається дипломатична термінологія сербської мови. Метою статті є семантичний аналіз дипломатичної лексики сербської мови періоду другої половини ХХ століття та початку ХХІ і побудова типових словникових дефініцій для її ...
422781
  Леонтьев К.Н. Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты 1865-1872 / Константин Николаевич Леонтьев ; М-во иностр. дел Рос. Федерации, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т). – Москва : РОССПЭН, 2003. – 526, [2] с. : портр. – (Серия "Дипломатическая история"). – ISBN 5-8243-0376-2
422782
  Федоренко Н.Т. Дипломатические записи / Н.Т. Федоренко. – М., 1972. – 399с.
422783
  Исии Кикудзиро Дипломатические комментарии. / Исии Кикудзиро. – М, 1942. – 236с.
422784
  Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств : принципы, формы и методы : учеб. пособие / О.П. Селянинов ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Каф. дипломатии. – Москва : МГИМО-Университет, 2004. – 311, [2] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-9228-0153-8
422785
  Закиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом / С. Закиров. – М, 1966. – 160с.
422786
  Рцхиладзе М.С. Дипломатические отношения Каролингов с государствами Европы и Ближнего Востока со времени Карла Великого до Верденского договора. : Автореф... канд. ист.наук: / Рцхиладзе М.С.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1961. – 11л.
422787
  Попов В.И. Дипломатические отношения между СССР и Англией. / В.И. Попов. – М, 1965. – 516с.
422788
  Якушев М.М. Дипломатические отношения России и Османской империи во второй половине XVIII в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 1. – С. 47-56. – ISSN 0869-1908
422789
   Дипломатические последствия обеда Б. Муссолини у советского полпреда в Италии К.К. Юренева // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 6. – С. 48-63. – ISSN 0869-6322


  Документы РГАСПИ 1924 г.
422790
  Николай Михайлович Дипломатические сношения Росси и Франции по донесениям послов Императоров Александра I и Наполеона 1808-1812 / Великий князь Николай Михайлович. – 1905-1914. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления государственных бумаг
Т. 1 : [Письма и донесения Коленкура с 20 декабря 1807 г. по 15 марта 1808 г.]. – 1905. – [4], CLXVIII, 263 с.,
422791
  Николай Михайлович Дипломатические сношения Росси и Франции по донесениям послов Императоров Александра I и Наполеона 1808-1812 / Великий князь Николай Михайлович. – 1905-1914. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления государственных бумаг
Т. 2 : [Письма и донесения Коленкура с 16 марта по 10 декабря 1808 г.]. – 1905. – [2], VIII, 413 с., 1 л. портр. : портр.
422792
  Николай Михайлович Дипломатические сношения Росси и Франции по донесениям послов Императоров Александра I и Наполеона 1808-1812 / Великий князь Николай Михайлович. – 1905-1914. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления государственных бумаг
Т. 4 : [Письма и донесения Коленкура с 17 июля 1809 г. по 24 марта 1810 г.]. – 1906. – [4], VIII, 435 с., 1 л. ил. : ил.
422793
  Семенов Ю.С. Дипломатический агент. / Ю.С. Семенов. – Москва, 1959. – 222с.
422794
   Дипломатический вестник. – Москва : Международные отношения
Год 1982. – 1983. – 280 с.
422795
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 1. – 1995
422796
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 2. – 1995
422797
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 3. – 1995
422798
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 4. – 1995
422799
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 5. – 1995
422800
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 6. – 1995
422801
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 7. – 1995
422802
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 8. – 1995
422803
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 9. – 1995
422804
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 10. – 1995
422805
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 11. – 1995
422806
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 12. – 1995
422807
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 1. – 1996
422808
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 2. – 1996
422809
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 3. – 1996
422810
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 4. – 1996
422811
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 5. – 1996
422812
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 6. – 1996
422813
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 7. – 1996
422814
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 8. – 1996
422815
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 9. – 1996
422816
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 10. – 1996
422817
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 11. – 1996
422818
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 12. – 1996
422819
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 1. – 1997
422820
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 2. – 1997
422821
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 3. – 1997
422822
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 4. – 1997
422823
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 5. – 1997
422824
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 6. – 1997
422825
  Левин Д.Б. Дипломатический иммунитет / Д.Б. Левин. – Москва-Ленинград, 1949. – 416с.
422826
  Бакланов А. Дипломатический конфликт вокруг иранской ядерной программы 2006 - 2010. Причины несостоятельности санкций // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 7-8
422827
   Дипломатический корпус СССР. – М., 1990. – 142с.
422828
  Серре Ж.-П. Дипломатический протокол / Ж.-П. Серре; под ред. и с предисл. Ф.Ф. Молочкова. – Москва : Издательство Института международных отношений, 1961. – 112 с.
422829
  Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России / Борунков А.Ф. – Москва : Международные отношения, 1999. – 240 с. – ISBN 5-7133-0973-8
422830
  Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России / А.Ф. Борунков. – Москва : Международные отношения, 2000. – 240с. – ISBN 5-7133-1049-3
422831
  Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России / А.Ф. Борунков. – 2-е изд., доп. – Москва : Международные отношения, 2001. – 256с. – ISBN 5-7133-1049-3
422832
  Никифоров Д.С. Дипломатический протокол в СССР / Д.С. Никифоров, А.Ф. Борунков. – Москва, 1985. – 301с.
422833
  Никифоров Д.С. Дипломатический протокол в СССР / Д.С. Никифоров, А.Ф. Борунков. – 2-е, доп. – Москва : Международные отношения, 1988. – 331с.
422834
  Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика / Ф.Ф. Молочков. – Москва : Международные отношения, 1977. – 248 с.
422835
  Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика : Учебник / Ф.Ф. Молочков. – 2-е изд., доп. – Москва : Международные отношения, 1979. – 253 с.
422836
  Кинцанс В.П. Дипломатический протокол: Учебный материал. / В.П. Кинцанс. – Рига, 1992. – 91с.
422837
   Дипломатический словарь : В 2-х т. – Москва
Т. 1. – 1948. – 855с.
422838
   Дипломатический словарь : В 2-х т. – М.
т. 2. – 1950. – 996с.
422839
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 1. – 1960. – 580с.
422840
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 2. – 1961. – 415с.
422841
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 3. – 1964. – 559с.
422842
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 1 : А-И. – 1971. – 612 с.
422843
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 2 : К-П. – 1971. – 591 с.
422844
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 3 : Р-Я. – 1973. – 719 с.
422845
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Изд. 4-е перераб. и доп. – М. : Наука
Т.1. – 1984. – 422с.
422846
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – 4-е изд. перераб. и доп. – М. : Наука
Т.2. – 1985. – 502с.
422847
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.
3. – 1986. – 749с.
422848
  Вуд Дж.Р. Дипломатический церемониал и протокол / Дж.Р. Вуд, Серре, Жан-Шарль. – Москва, 1974. – 445с.
422849
  Вуд Джон Дипломатический церемониал и протокол : принципы, процедура и практика / Вуд Джон, Серре Жак. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Прогресс, 1976. – 395 с.
422850
  Вуд Дж. Дипломатический церемониал и протокол / Пер. с англ. Ю.П.Клюкина, В.В.Пастоева, Г.И.Фомина; Дж.Вуд, Ж.Серре. – 2-е изд. – Москва : Международные отношения, 2003. – 416с. – ISBN 5-7133-1050-7
422851
  Машев Димитър Дипломатическо право / Машев Димитър. – София : Софи-Р, 1992. – 400с.
422852
  Бессмертных А.А. Дипломатическое ведомство США. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.716 / Бессмертных А.А.; МИМО. – М, 1970. – 24л.
422853
  Буриан А.Д. Дипломатическое и консульское право / Александр Буриан ; Ин-т истории, государства и права АН Молдовы ; Европейский ун-т Молдовы ; Ассоциация международного права Республики Молдова. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Кишинев : [ Б. и. ], 2008. – 432 с. – (Alma mater). – ISBN 978-9975-70-770-1
422854
  Никольсон Г. Дипломатическое искусство. / Г. Никольсон. – М, 1962. – 118с.
422855
  Блищенко И.П. Дипломатическое право / И.П. Блищенко. – Москва, 1972. – 240 с.
422856
  Сандровский К.К. Дипломатическое право : учебник / К.К. Сандровский. – Киев : Вища школа, 1981. – 240 с.
422857
  Блищенко И.П. Дипломатическое право : Учеб. пособие / И.П. Блищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 287 с. – ISBN 5-06-001656-0
422858
  Ганюшкин Б.В. Дипломатическое право международных организаций / Б.В. Ганюшкин. – М, 1972. – 191с.
422859
  Демин О.А. Дипломатической службе Украины - 90 лет // Diplomat : журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 44-45
422860
  Лук"янчук Г. Дипломатична академія України відзначила "рік Удовенка" урочистостями // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
422861
  Гуменюк Б. Дипломатична академія України: історія та перспективи розвитку // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 202-214. – ISSN 0869-3595


  28 грудня 1995 р.- перший етап становлення навчальної структури в системі держ. органів зовнішніх відносин України
422862
  Гахраманова Шахла Шахі Дипломатична боротьба в ООН щодо незалежності Косово (1990-2010) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 269-274. – (Історія ; Вип. 25)
422863
  Машевський О. Дипломатична боротьба між країнами Антанти за "Османську спадщину" в 1914-1916 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано вплив суперечностей між Великою Британією, Францією та Росією стосовно розподілу території Османської імперії на протистояння між Антантою та центральними державами. The article analyzes the impact of contradictions between ...
422864
  Галицька-Дідух Дипломатична боротьба навколо проблеми українського представництва на мирній конференції в Ризі (вересень-березень 1921 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.86-109. – ISSN 0130-5247
422865
  Громенко С.В. Дипломатична боротьба навколо статусу Криму під час Кримської операції Петра Болбочана у квітні 1918 року // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 18-19
422866
  Магурчак А. Дипломатична діяльність Андрія Жука // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 37-43


  У статті висвітлюється участь А.Жука у дипломатичних конференціях 1919 р. Проаналізовані пропозиції відомого політика щодо вирішення найважливіших питань тогочасної української дипломатії. Розглядається його концепція створення Галицько-Волинської ...
422867
  Островська Л. Дипломатична діяльність Богдана Хмельницького // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 151-154. – ISBN 966-95758-1-8
422868
  Дацків І. Дипломатична діяльність В"ячеслава Липинського (1918-1919 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 115-124. – ISSN 1998-4634
422869
  Гриник І.І. Дипломатична діяльність Василя Панейка на Паризькій мирній конференції // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 111-120. – ISSN 0320-9466
422870
  Сопівник Р.В. Дипломатична діяльність Є. Петрушевича у Відні // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 94-95


  До 100 річниці Акту злуки.
422871
  Макар В.Ю. Дипломатична діяльність Конгресу українців Канади // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 434-438. – ISBN 966-7196-06-2
422872
  Очеретяний В. Дипломатична діяльність М. А. Славинського у 1920-1923 рр. // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 39-45


  Максим Славинський був державним діячем й ученим, дипломатом
422873
  Осадчук С. Дипломатична діяльність М. Лозинського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.169-173. – Бібліогр.: 7 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
422874
  Барвінська П. Дипломатична діяльність Миколи Порша // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 47-58. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
422875
  Олійник М. Дипломатична діяльність Михайла Лозинського на Паризькій мирній конференції 1919 р. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 25-31
422876
  Каковкіна О.М. Дипломатична діяльність Народної Республіки Болгарії в Україні за матеріалами Центрального державного архіву громадських об"єднань України // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 68-80. – ISBN 978-966-981-185-1
422877
  Петюр Р. Дипломатична діяльність Папи Франциска / Р. Петюр, А. Усатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 39-42. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблематику дипломатичної діяльності глави Католицької церкви та одночасно Держави Ватикан Папи Франциска. З моменту обрання у 2013 році минув достатньо вагомий період для осмислення дипломатичних кроків Папи Франциска. Досліджено основні ...
422878
  Пилипенко В.В. Дипломатична діяльність Петра Сливенка у Фінляндії (1918 р.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 218-225


  На основі неопублікованих джерел у статті розглядається діяльність першого дипломатичного представника Української Держави у Фінляндії Петра Сливенка.
422879
  Романюк І. Дипломатична діяльність Святослава Ігоревича (964-972 рр.) / І. Романюк, І. Кушко // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 564-575. – ISBN 966-7522-07-5
422880
   Дипломатична діяльність України у сучасному світі : монографія / І.Р. Алєксєєнко [та ін. ; відп. ред. В.Ф. Солдатенко]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 269, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 271. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-00-1361-2
422881
  Бученко Ю.В. Дипломатична діяльність українських відомств в 1917 - 1921 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 154-156
422882
  Мазипчук М. Дипломатична діяльність Юрія Коцюбинського (1920-1922 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-40. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується дипломатична діяльність Ю. Коцюбинського у 1920-22 рр., його значення та вплив на проведення зовнішньої політики УСРР. Також розкривається проблематика міжнародного визнання УСРР та діяльності радянської дипломатії проти ...
422883
   Дипломатична енциклопедія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 24 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На засіданні колегії Міністерства закордонних справ України презентували "Українську дипломатичну енциклопедію" у 5 томах. Ректор КНУ імені Тараса Шевченка і член редколегії видання Леонід Губерський наголосив, що праця присвячується 180-річчю від дня ...
422884
  Петренко І.Є. Дипломатична і військово-політична діяльність урядів Української Держави в Чорноморському регіоні (1918 р.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 232-240


  У статті йдеться про встановлення політико-дипломатичних відносин Української Держави П. Скоропадського з ключовими державами Чорноморського регіону, що було одним із головних напрямків українського зовнішньополітичного курсу в квітні-грудні 1918 р. ...
422885
  Панов А.В. Дипломатична і консульська служба : навч. посібник / Ален Панов. – Ужгород : Ліра, 2010. – 111, [1] с. – ISBN 978-966-2195-80-4
422886
  Панов А.В. Дипломатична і консульська служба : підручник / Ален Панов. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2015. – 270, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 9. – ISBN 978-617-7132-30-0
422887
  Стецюк В.Б. Дипломатична і наукова діяльність подолянина Івана Токаржевського-Карашевича (1918 - 1954 рр.) / В.Б. Стецюк, О.В. Коржак // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 56-60
422888
  Головченко В. Дипломатична історія Галицько-Волинської держави: Королівський період // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 79-110. – ISBN 966-7522-07-5
422889
  Головченко В. Дипломатична історія Галицько-Волинської держави: об"єднавчий період // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2006. – Вип. 7 : за 2006 рік. – С. 336-362. – ISBN 966-7522-07-5
422890
  Головченко В.І. Дипломатична історія листопадової 1928 р. національно-демократичної революції на Буковині // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 3-10


  У статті розкриваються міжнародно-дипломатичні обставини національно-демократичної революції 1918 р. на західноукраїнських землях; особливої уваги надано українсько--румунським відносинам у контексті боротьби за владу на Буковині.
422891
  Головченко В. Дипломатична історія України : підручник для студ. вищих навч. закладів / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко; КНУТШ. – 2-е вид., перероб. – Київ : Київський університет, 2007. – 464с. – ISBN 966-594-917-9
422892
  Слабченко Є. Дипломатична історія України / Євген Слабченко ; упоряд. Ірина Матяш. – Київ : Кліо, 2016. – 493, [3] с. : іл. – До 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років. - Покажч. імен.: с. 483-493. – Бібліогр.: с. 478-482 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-45-5


  «Дипломатична історія України» – праця, створена у 1965 році українським дипломатом, громадським діячем в еміграції, кінорежисером, колекціонером Євгеном Слабченком (псевдонім Ежен Деслав). Хронологічно книга охоплює період 907–1918 рр: від першої ...
422893
  Головченко В.І. Дипломатична історія України (1923-1993) : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко ; [за ред. Л.В. Губерського] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 233-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-467-0
422894
  Головченко В.І. Дипломатична історія України (від найдавніших часів до XIX століття) : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко. – Київ : Київський університет, 2007. – 480 с., [32] с. додатків + Додатки: с. 480-512. – ISBN 966-594-862-8
422895
  Головченко В.І. Дипломатична історія України (кінець XIX - перша чверть ХХ століття) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко, Валерій Солдатенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 527 с. + Додатки: с. 520-527. – Бібліогр.: с. 507-519. – ISBN 978-966-439-333-8
422896
  Матяш І. Дипломатична кар"єра та еміграційне буття Михайла Єреміїва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 52-57. – (Історичні науки)
422897
  Матяш І. Дипломатична кар"єра та еміграційне буття Михайла Єреміїва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 50-55. – (Історичні науки)
422898
  Войцехівська І. Дипломатична мемуаристика як об"єкт джерелознавства // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2002. – Вип. 2 : за 2001 рік. – С. 502-518. – ISBN 966-7522-12-1
422899
  Піпченко Н. Дипломатична мережа Італії "Farnesina" / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 183-197. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
422900
  Губерський Л.В. Дипломатична місія // Урядовий кур"єр, 1999. – 16 жовтня


  Інституту міжнародних відносин - 55 років
422901
  Гурбик А. Дипломатична місія А. Ждановича 1650 р. до Стамбула в контексті набуття Україною османського протекторату // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 216-252. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
422902
  Терещенко О.В. Дипломатична місія УНР у США в листах Юліана Бачинського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 201-229. – ISSN 0320-9466
422903
   Дипломатична нота від Лейпцігської опери // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 100. – ISSN 0130-5212
422904
  Толпачевський А. Дипломатична пам"ять // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 15


  "У тяглості часу немає перерв. І те, що ми робимо сьогодні, рішення, що їх ми ухвалюємо, реагуючи на розвиток світових подій і власні потреби, несуть на собі відбиток діянь наших предків. Уже завтра влитися в загальний потік історичного поступу всього ...
422905
  Валєєва Ю. Дипломатична реформа // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 50-51. – (Політичні науки)


  "1 липня розпочала свою діяльність оновлена "Дипломатична академія України ім. Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ" . Формується новий колектив, який ставить перед собою амбітну мету створити сучасну і динамічну установу, що стане не ...
422906
  Юсковець Ю. Дипломатична роль Богдана Хмельницького у міждержавних відносинах Гетьманщини // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 51
422907
  Кузьмяк В.В. Дипломатична сателізація країн Центральної та Східної Європи Радянським Союзом у перші роки після Другої Світової війни // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 434-440


  Розглянуто основи зовнішньої політики СРСР у перші роки після Другої Світової війни на Європейському континенті, досліджено причини та наслідки формування Радянським Союзом "поясу безпеки" в Європі з країн Центральної та Східної Європи, ...
422908
  Ціватий В. Дипломатична служба Австрійської Республіки: історичний та інституційний розвиток / В. Ціватий, Я. Сочка // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 46-49. – (Історичні науки)
422909
  Биркович Т.І. Дипломатична служба гетьмана Богдана Хмельницького 1648-1657рр. // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 76-82.
422910
  Ціватий В. Дипломатична служба Грецької Республіки: традиції, модель, інституційний розвиток (історико-політичний аспект) / В. Ціватий, К. Таранова // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 40-45
422911
  Горобець І. Дипломатична служба Європейського Союзу / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-21
422912
  Васильченко О. Дипломатична служба О.П. Довженка (1921-1923 рр.) / О. Васильченко, О. Стуліна // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 224-227. – ISBN 978-966-171-90295
422913
  Кравченко В. Дипломатична служба України: версія 2018. Держсекретар МЗС України Андрій Заяць про проблеми та реформи в зовнішньополітичному відомстві // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 грудня (№ 49). – С. 5


  "Дипломатична служба України вже котрий рік переживає кризу. Та й чи могло бути інакше, коли розбалансовано весь механізм державного апарату? І хоча система так-сяк працює, проте проблеми - кадрові, фінансові, управлінські - нагромаджуються. А коли ...
422914
  Вєдєнєєв Д.В. Дипломатична служба Української держави 1917-1923 роки / Д.В. Вєдєнєєв; НАСБУ. – Київ : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2007. – 260с.
422915
  Гуменюк Б.І. Дипломатична служба: правове регулювання : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Б.І. Гуменюк. – Київ : Либідь, 2007. – 224с. – Шифр дубл.9.4 Гуме.Доп. карт. м.в. – ISBN 978-966-06-0442-1


  Розглядаються основні нормативно-правові акти універсального та національного характеру, що формують базові принципи та механізм діяльності дипломатичної служби. Аналізується структура та правова сутність головних компонентів дипломатичної служби: ...
422916
  Балабанов К.В. Дипломатична та консульська служба = Diplomatic and consular service : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Балабанов Костянтин Васильович, Трофименко Микола Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке від-ня, 2013. – 431, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр. та англ. - Терміни та поняття: с. 169-182. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-579-593-4


  Вельмишановному Леоніду Васильовичу - мудрому, авторитетному, досвідченому та талановитому керівнику, вченому і дипломату з щирою вдячністю та найкращими побажаннями. З глибокою повагою, Підпис, 14.10.2013
422917
  Даниленко В.М. Дипломатична тактика Польщі щодо України після Першої світової війни // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 58-59
422918
  Матвієнко В.М. Дипломатичне забезпечення розбудови державності: перші відомства закордонних справ України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 207-210
422919
  Матвієнко В.М. Дипломатичне забезпечення розбудови української державності : 90-років на захисті національних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 6-10.
422920
  Репецький В. Дипломатичне і консульське право : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Репецький. – Львів : Бібльос, 2002. – 352с. – ISBN 966-613-162-5
422921
  Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право : підручник / В.М. Репецький ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнародних відносин. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 376 с. – ISBN 966-346-204-3
422922
  Пазинич О. Дипломатичне листування як особливий вид дискурсу // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков., Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 24. – С. 3-8
422923
  Матвієнко В.М. Дипломатичне представництво (- постійний закордонний орган зовнішніх зносин держави) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 600. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
422924
  Матвієнко В.М. Дипломатичне представництво (- постійний закордонний орган зовнішніх зносин держави) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 600. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
422925
  Макар В.Ю. Дипломатичне представництво Західноукраїнської народної республіки в Канаді (1920-1923 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 229-234
422926
  Білоусов М.М. Дипломатичне представництво України у Великій Британії: перші кроки (1992-1994 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 47-54. – ISBN 966-7196-06-2
422927
  Попенко Я.В. Дипломатичне представництво УНР в Бельгії: основні напрями діяльності у 1918-1921 рр. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 44-48. – ISBN 978-966-8676-80-2
422928
  Сардачук П.Д. Дипломатичне представництво: організація і форми работи : Навчальний посібник / П.Д. Сардачук, О.П. Кулик. – Київ : Україна, 2001. – 176с. – ISBN 966-524-101-Х
422929
  Сагайдак О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : навчальний посібник / О.П. Сагайдак, П.Д. Сардачук. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-346-406-0


  .Всебічно розкрито місце і рольдипломатичного представництва в реалізації зовнішньополітичного курсу незалежної України
422930
  Дацків Ігор Дипломатичне співробітництво ЗУНР із УНР в добу української революції // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 61-70
422931
  Пилипів В.І. Дипломатичне співробітництво УНР і ЗУНР у період Паризької мирної конференції:джерелознавчий аспект // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 124-128. – ISBN 966-614-021-7
422932
  Лук"янець І. Дипломатичне стажування в Угорщині // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 5


  Група студентів Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка взяла участь у другій програмі дипломатичного стажування Єврошколи «Угорщина: досвід країн Вишеградської групи в ЄС», організованій за сприяння Посольства Угорщини в Україні та ...
422933
  Сергійчук В. Дипломатичний геній // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 55-58. – ISSN 0869-3595
422934
  Пономаренко О.В. Дипломатичний дискурс у твіттері: твіттінг і твіт як новітні жанрові форми дипломатичної комунікації // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 282-297


  Розглянуто новітні соціокомунікативний і мовленнєвий жанри сучасного дипломатичного дискурсу в його віртуальному вимірі. Уточнено їх дефініції. Розроблено модель типової структурно-композиційної побудови твіту як електронного дипломатичного ...
422935
  Пономаренко О. Дипломатичний дискурс: способи класифікації // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 129-130. – ISBN 978-2-919320-44-8
422936
  Хара О. Дипломатичний екзорцизм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 1, 5


  "Цей тиждень безперечно ввійде в дипломатичні аннали, бо узгоджена висилка майже 150 російських шпигунів під дипломатичним прикриттям з 28 країн і штаб-квартири НАТО є безпрецедентною в сучасній історії. Більшість держав Вільного світу продемонструвала ...
422937
  Харченко О. Дипломатичний етикет гетьманського Батурина за Івана Самойловича // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 90-96. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
422938
  Чугаєнко Ю.О. Дипломатичний і міжнародний діловий протокол та етикет : навч. посібник / Ю.О. Чугаєнко ; Нац. акад. управління. – Київ : Національна академія управління, 2011. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-8406-63-8
422939
  Кондик О.П. Дипломатичний імунітет: конституційні та міжнародно-правові засади // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 292-297. – ISBN 978-966-7166-35-9
422940
  Шайда О.Є. Дипломатичний інструментарій розвитку українсько-австрійських відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
422941
   Дипломатичний корпус. – Київ, 1999. – 200с.
422942
   Дипломатичний корпус. – Київ : [б. в.], 2000. – 216 с. : іл.
422943
   Дипломатичний корпус : [довідник]. – Київ : Управління державного протоколу, 2001. – 228, [8] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Текст укр., англ.
422944
   Дипломатичний корпус. – Київ : Амадей; Книга, 2003. – 248с. : іл. – ISBN 966-7689-21-2
422945
   Дипломатичний корпус. – Київ : Управління державного протоколу, 2006. – 264с. : 4 арк. іл.
422946
   Дипломатичний корпус. – Київ : Управління державного протоколу, 2007. – 264 с. : іл.
422947
  Матвієнко В.М. Дипломатичний корпус (- дипломатичний персонал іноземних дипломатичних представництв, та їх сімей) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 600. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
422948
   Дипломатичний подіум // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 6


  "Весну в ІМВ зустрічали різнобарвними костюмами. У ролі моделей – студенти Інституту міжнародних відносин КНУ, у ролі модельєрів – посли 21 держави світу, акредитовані в Україні. Так розподілилися учасники показу національних костюмів народів світу, ...
422949
   Дипломатичний подіум // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 4


  "Весну в ІМВ зустрічали різнобарвними костюмами. У ролі моделей – студенти Інституту міжнародних відносин КНУ, у ролі модельєрів – посли 21 держави світу, акредитовані в Україні. Так розподілилися учасники показу національних костюмів народів світу, ...
422950
  Ткач Д.І. Дипломатичний протокол в Угорській Республіці: загальне та особливе // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 226-230. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
422951
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : Навч. посібник / О.П. Сагайдак. – Київ : Знання, 2005. – 259с. – ISBN 966-8148-99-1
422952
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : Навч. посіб. / О.П. Сагайдак; ЛНУ ім. І. Франка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 380с. – ISBN 966-346-103-9
422953
  Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Т.І. Шинкаренко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 296 с. – ISBN 966-959-570-3
422954
   Дипломатичний протокол та етикет : навчальна програма для студ. спеціальності "політологія" фіолософського факультету : денна форма навчання / укладач: Т.І. Шинкаренко ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин, Каф-ра міжнар. організацій і дипломат. служби, Філософський факультет. – Київ, 2009. – 16 с.
422955
  Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.І. Шинкаренко ; КНУТШ. – 2-е вид., допов. – Київ : Київський університет, 2009. – 296 с. : іл. + Додатки: с. 272-288. – Бібліогр.: с. 289-292. – ISBN 978-966-439-221-8
422956
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник / О.П. Сагайдак. – Київ : Знання, 2010. – 398 с. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-680-4
422957
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник / О.П. Сагайдак ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2012. – 262, [2] с. – Бібліогр.: с. 256-262. – ISBN 978-966-346-989-8
422958
  Святун О.В. Дипломатичний та консульський захист громадян країн Європейського Союзу в третіх країнах // Європейське право та порівняльне правознавство : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Савойський ун-т у м. Шамборі [та ін. ; упоряд.: О.В. Кресін, О.Д. Рожко ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.С. Гриценко, Ж. Аженьє та ін.]. – Київ ; Шамборі : Логос, 2010. – С. 316-323. – ISBN 978-966-171-267-5
422959
   Дипломатичний успіх України / М. Сірук, Д. Гербст, А. Каратницький, А. Гетьманчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 106). – С. 3


  "Як тепер втілити домовленості президентів Порошенка і Трампа у конкретні досягнення".
422960
   Дипломатичний форм // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  У національному університеті "Острозька академія" 23 лютого відбудеться унікальний Дипломатичний форум. Уперше на платформі закладу вищої освіти одночасно зустрінуться представники дипломатичного корпусу та співробітники іноземних дипломатичних і ...
422961
   Дипломатичний форум [у Національному університеті "Острозька академія"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Національному університеті «Острозька академія» відбувся третій Міжнародний дипломатичний форум, присвячений 30-річчю Незалежності України та 445-річчю Острозької академії на тему "Виклики для дипломатичного світу в епоху пандемії COVID-19: ...
422962
  Головченко В. Дипломатичний хист Василя Дрозденка // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 712-713. – ISBN 966-7522-07-5
422963
  Гогоша О.І. Дипломатичні аспекти миротворчої діяльності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 88-94.
422964
  Пономарьов О. Дипломатичні взаємини між Росією і Туреччиною щодо встановлення кордону згідно рішень бухарестського миру 1812 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-57. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти зовнішньої політики Росії, зокрема, спроби делімітації кордону у Нижньому Подунав"ї після російсько-турецької війни 1806-1812 рр. Is was considered some aspects of foreign politics of Russia, just attempt of boundary ...
422965
  Прохорова А. Дипломатичні взаємовідносини Лондона та Парижа під час англо-французької війни (60-ті рр. XVI ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 59-63. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дипломатичні взаємовідносини між англійським королівством і гугенотами під час англо-французької війни 1562-1564 рр., їхній вплив на зовнішню політику Англії та Франції. Проаналізовано головні напрями дипломатичних відносин єлизаветинських ...
422966
  Сас Петро Дипломатичні відвідини запорозькими козаками Москви 1620 року // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 58-64. – ISSN 0130-7037
422967
  Сас П. Дипломатичні відвідини запорозькими козаками Москви 1620 року // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 21-26. – ISSN 0130-7037
422968
  Брель О. Дипломатичні відносини Війська Запорозького з Московським царством за часів Богдана Хмельницького // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 310-317. – ISSN 2078-0850
422969
  Гаврилов О. Дипломатичні відносини Ганзи і держав Північної Європи на початковому етапі Кальмарської унії (1397-1398) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-14. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Реконструйовано дипломатичні відносини Ганзи та країн Північної Європи в період політичного об"єднання Данії, Швеції і Норвегії у XIV ст. In article diplomatic relations of Hansa and the countries of Northern Europe during political association of ...
422970
  Буткевич О. Дипломатичні відносини Директорії України (1918-1921) : Зовнішньополітичний курс Директорії: проблеми визнання та реалізації // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1995. – № 1. – С. 85-125


  Програма укладена доктором юридичних наук, професором В.Г. Буткевичем, є навчальною для студентів відділення міжнародного права Українського інституту міжнародних відносин. Програму затверджено кафедрою міжнародного права, а також Вченною радою ...
422971
  Самарський О. Дипломатичні відносини з Росією: міжнародна практика vs українська стратегія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 1, 6


  Дискусії довкола питання припинення дипломатичних відносин України з Росією тривають уже трохи більше двох років, періодично то спалахуючи, то затухаючи. Чи не найголовнішим у дискусіях є питання: а що конкретно Україна отримає/втратить від ...
422972
  Мацелюх І.А. Дипломатичні відносини із Святим Престолом як один із векторів міжнародно-правової легітимації Української Народної Республіки // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 141-144. – ISBN 978-617-7777-14-3
422973
  Дацків І.Б. Дипломатичні відносини між країнами Антанти та представниками Української держави гетьмана Павла Скоропадського у працях українських дослідників // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 159-165
422974
  Ремі Й. Дипломатичні відносини між Україною і Фінляндією в 1918-1921 роках / Й. Ремі, В. Пилипенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 24. – С. 146-157.
422975
  Судинович С. Дипломатичні відносини Росії під час Тридцятилітньої війни (1618 - 1648 рр.): історіографія проблеми // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 376-379. – ISBN 978-966-171-783-0
422976
  Комаров П.В. Дипломатичні відносини Святого Престолу і українських урядів у 1917-1921 рр. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2021. – № 34. – С. 233-240
422977
   Дипломатичні відносини України з країнами світу : збірник наукових праць. – Київ : LAT&K, 2012. – 214, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2944-78-5
422978
  Романюк І.М. Дипломатичні відносини Української держави з Болгарією в 1918 році // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 38-40
422979
  Майстренко І.В. Дипломатичні відносини УНР з країнами Антанти у 1917 - 1921 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 206-207
422980
  Андрусяк Я.Я. Дипломатичні відносини Чеського королівства за правління династії Ягеллонів (1471-1526 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 43-46. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "У статті розкрито дипломатичні відносини Чеського королівства за правління династії Ягеллонів. Чеське королівство проводило багатовекторну зовнішню політику і відігравало важливу роль у міжнародних відносинах серед держав Центрально-Східної Європи. ...
422981
  Мукомела О. Дипломатичні візії Євгена Касьяненка // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 670-678. – ISBN 966-7522-07-5
422982
  Сергійчук В. Дипломатичні зносини Богдана Хмельницького // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2000. – Вип. 1 : за 2000 рік. – С. 200-282. – ISBN 966-7522-03-2
422983
  Бущук Д. Дипломатичні колізії вступу Румунії у Першу світову війну // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 15-19. – ISBN 978-966-171-793-9
422984
   Дипломатичні місії християнських ченців // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 115-127. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
422985
  Головченко В. Дипломатичні обставини договірного оформлення українсько-польського кордону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-15. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються суперечливі міжнародно-політичні чинники й обставини договірного оформлення української ділянки державного кордону між СРСР і Польщею на завершальному етапі Другої світової війни, а також з"ясовується їхній вплив на національну ...
422986
  Дацків Ігор Дипломатичні орієнтири Укаїнської Центральної Ради на Антанту: досягнення і втрати // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (384). – С. 38-48. – ISSN 0869-3595
422987
  Миць М.Р. Дипломатичні особливості актових документів Волинського облвиконкому // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 122-129
422988
  Ціватий В.Г. Дипломатичні перегони та інституціоналізація міжнародних союзів останньої третини XIX - першої чверті XX століття: режим і статус Чорноморських протоків // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 347-349. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
422989
  Хандогій В. Дипломатичні переклади // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 229-233. – ISSN 0320-8370
422990
  Кравченко В. Дипломатичні підмостки Зе!команди. Беззастережна перемога несистемного політика в очах світової спільноти - безперечна легітимація нового глави держави // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 4


  "Не встиг ущухнути хайп після оприлюднення результатів екзитполів і визнання чинним президентом Петром Порошенком своєї поразки на виборах, як закордонні лідери кинулися вітати з перемогою його опонента - шоумена Володимира Зеленського. Президенти США, ...
422991
  Хайм Вольф Дітріх Дипломатичні поради : Інтерв"ю / Вольф Дітріх Хайм ; [інтерв"ю взяли] Дмитро Губенко, Олександр Крамар // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 6 (223). – С. 32-34. – ISSN 1996-1561


  Надзвичайний і Повноважний Посол Австрійської Республіки в Україні Вольф Дітріх Хайм про охолодження відносин між ЄС та Києвом, перспективи австрійських банків в Україні та майбутнє єврозони.
422992
  Жванко Л. Дипломатичні представництва Польської Республіки у Харкові (1921-1937 рр.): огляд проблематики та авторських рефлексій сучасної польської історіографії / Л. Жванко, І. Коляда // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 137-147. – ISSN 0130-5247
422993
  Власенко В.М. Дипломатичні представництва УНР - організатори громадського життя української політичної еміграції у Балканських країнах // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 107-114. – ISSN 2218-0567
422994
  Носанчук Я.Д. Дипломатичні представництва УНР в країнах Західної Європи (1918 - 1921) // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 217-218
422995
  Буткевич О.В. Дипломатичні привілеї та імунітети в середньовічному міжнародному праві // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 204-210. – ISBN 966-7196-06-2
422996
  Ціватий В.Г. Дипломатичні простори української мови: культурна дипломатія в дії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 311-314. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
422997
  Дацків І.Б. Дипломатичні стосунки Директорії УНР із радянськими урядами Росії та України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 108-122. – ISSN 0130-5247
422998
  Хандогій В.Д. Дипломатичні сюжети: невигадані історії кар"єрного дипломата : до 100-річчя дипломат. служби України / Володимир Хандогій. – Київ : Саміт-Книга, 2017. – 572, [4] с., [16] арк. фотоіл. : фотоіл. – Імен. покажчик: с. 554-573. – Бібліогр. в коментарях: с. 526-553. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-617-7560-59-2
422999
  Мігус С. Дипломатичні та суспільні скандали на фоні історичної пам"яті // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2020. – 22 листопада (№ 47)


  Українсько-польські відносини: шлях до порозуміння.
423000
  Двойних К.Є. Дипломатичні технології на межі зіткнення суперетносів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 160-178. – ISBN 966-7196-06-2
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,