Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
422001
  Сапаров М. "Дженг-е Мерв" как персидский источник по изучению истории Южного Туркменистана середины ХІХ в / М. Сапаров. – Ашхабад, 1990. – 63с.
422002
  Райт Д.П. "Дженерал моторс" в истинном свете / Д.П. Райт. – Москва, 1985. – 384с.
422003
  Мурашко Н. "Джерела з історії театрального мистецтва в фондах ЦДАМЛМ України" // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 25-26
422004
  Старченко Н. "Джерела свідчать": кілька зауваг про дослідження становища шляхтянки в ранньомодерному соціумі Волині // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 239-267. – (Нова серія ; вип. 19/20)
422005
  Николюк Д.Л. "Джерело права" як категорія теорії права // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.99-101. – ISBN 966-660-151-6
422006
   Джеймс Мейс і майбутні журналісти / Д. Трапезнікова, О. Теребус, Ю. Козир, О. Тараненко, Л. Василик, В. Демченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 215-216). – С. 25, 28


  Як українські студенти відкривають для себе тему Голодомору.
422007
  Вергелес Т. Джеймс Мід: «Моє серце належить лівим, а розум - правим» // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 154-158. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
422008
  Филимонова М.А. Джеймс Монро // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 66-80. – ISSN 0042-8779
422009
  Загорский Ф.Н. Джеймс Несмит, 1808-1890 / Ф.Н. Загорский, И.М. Загорская. – М., 1989. – 190с.
422010
  Гургова Л.И. Джеймс Олдридж -- публицист и литературный критик. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Гургова Л.И.; МГУ. – М, 1973. – 20л.
422011
  Бахарева О.П. Джеймс Олдридж - публицист в борьбе за мир и дружбу народов. : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Бахарева О.П.; Киевск. гос. универ. – Киев, 1984. – 229л.
422012
  Корнилова Е.В. Джеймс Олдридж / Е.В. Корнилова. – М, 1957. – 32с.
422013
  Балашов П.С. Джеймс Олдридж : очерк творчества / П.С. Балашов. – Москва : Худож. лит.
2-е изд., доп. – 1977. – 304 с. : 1 л. портр.
422014
  Балашов П.С. Джеймс Олдридж. : критико -биогр. очерк / П.С. Балашов. – Москва : Гостлитиздат, 1963. – 247 с. : 1 л. портр.
422015
   Джеймс Олдридж. Био-библиографический указатель. – М., 1963. – 16с.
422016
  Бахарева Ольга Пантелеймоновна Джеймс Олдриж - публицист в борьбе за мир и дружбу народов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Бахарева Ольга Пантелеймоновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 20л.
422017
   Джеймс Р.Клэппер-мл. - новый директор Национальной разведки США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 12(492). – С, 116-118. – ISSN 0321-2068
422018
  Ковальчук В. Джеймс Тобін, або економіка з точки зору кейсіанця // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 159-163. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
422019
  Боброва М.Н. Джеймс Фенимор Купер : очерк жизни и творчества / М.Н. Боброва. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1967. – 211 с., [1] л. портр. : ил.
422020
  Мишалова К.Н. Джеймс Фрэнсис Херли - фотохроники Арктики // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 7 (111). – С. 33-35 : фото
422021
  Козенко А.В. Джеймс Хопвуд Джинс, 1877-1946 / А.В. Козенко. – Москва : Наука, 1985. – 145 с.
422022
  Бронте Ш. Джейн Ейр / Ш. Бронте. – Київ : Основи, 1999. – 652с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-136-1
422023
   Джейн Остен : Биобилиогр. указ. – Москва : Книга, 1986. – 87 с. – (Писатели зарубеж. стран)
422024
  Шекет Ю. Джейн Остин: разум, чувство и талант // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности" ; глав. ред.: Ю. Белецкий ; редкол.: А. Агаларов, А. Афонин, О. Барамия [и др.]. – Киев, 2016. – № 8 (96). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
422025
  Бронте Ш. Джейн Эйр : роман ; Стихотворения : пер. с англ. / Шарлотта Бронте ; [сост. стихотворного раздела и предисл. Е. Гениевой ; ред. : Н. Будавей, С. Митюшина]. – Москва : Художественная литература, 1990. – 445, [3] c. : ил. – (Сестры Бронте). – ISBN 5-280-01205-X
422026
  Бахори А. Джейраний родник : стихи / Бахори А. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 80 с.
422027
  Піркулієв Я. Джейранова чаша: Вірші. / Я. Піркулієв. – К., 1984. – 32с.
422028
  Джумаев Н. Джейхун : роман / Нариман Джумаев; авториз. пер. с туркм. Г.Ковалевича. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 238 с.
422029
  Шевердин М.И. Джейхун. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1980. – 231с.
422030
  Шевердин М.И. Джейхун. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1983. – 231с.
422031
  Шишова З.К. Джек-Соломинка / З.К. Шишова. – Москва : Детская литература, 1961. – 328с.
422032
  Шишова З.К. Джек-Соломинка / З.К. Шишова. – М, 1961. – 415с.
422033
  Шишова З.К. Джек-Соломинка / З.К. Шишова. – М, 1967. – 415с.
422034
  Шишова З.К. Джек-Соломинка / З.К. Шишова. – М, 1967. – 415с.
422035
  Шишова З.К. Джек-Соломинка / З.К. Шишова. – Москва : Детская литература, 1987. – 319с.
422036
   Джек - победитель великанов. – Санкт-Петербург, 1993. – 229с.
422037
  Доде А. Джек / А. Доде. – Москва, 1956. – 306с.
422038
  Доде А. Джек : [повесть] / А. Доде ; рис. Л. Зусмана ; [вст. ст. и прим. Ю. Кондратьевой]. – Баку, 1957. – 307 с. : 1 л. портр.
422039
  Доде А. Джек / А. Доде. – К., 1990. – 429с.
422040
  Вильде Э.Ю. Джек Браун : очерки и рассказы / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. В.Коринфского и М.Кулишовой. – Таллин : Эстон. гос. изд., 1952. – 128 с.
422041
  Лоуренс Д. Джек в Австралии / Д. Лоуренс. – Рига, 1994. – 320с.
422042
  Смирнов Н.Г. Джек Восьмеркин -- американец / Н.Г. Смирнов. – Москва, 1969. – 336с.
422043
  Смирнов Н.Г. Джек Восьмеркин - американец / Н.Г. Смирнов. – Ярославль, 1990. – 347 с.
422044
  Смирнов Н.Г. Джек Восьмеркин - американец / Н.Г. Смирнов. – Москва, 1990. – 478 с.
422045
  Уильсон-Уильсон Джек из Питерлоо / Уильсон-Уильсон. – Москва, 1925. – 224 с.
422046
  Фонер Ф.Ш. Джек Лондон - американский бунтарь : пер. с англ. / Ф. Фонер. – Москва : Прогресс, 1966. – 239 с.
422047
  Быков В.М. Джек Лондон : [очерк] / В.М. Быков. – Москва : Издательство Московского университета, 1964. – 253 с. : портр.
422048
  Богословский В.Н. Джек Лондон / В.Н. Богословский. – Москва : Просвещение, 1964. – 239 с. : портр. – Библиогр. : с. 237-238
422049
  Быков В.М. Джек Лондон / В.М. Быков. – Изд. 2-е, доп. – Саратов, 1968. – 283с.
422050
  Парчевская Б.М. Джек Лондон / Б.М. Парчевская. – М., 1969. – 152с.
422051
  Корунець І.В. Джек Лондон / І.В. Корунець. – К., 1976. – 48с.
422052
  Денисова Т.Н. Джек Лондон : життя і творчість / Т.Н. Денисова. – Киев : Дніпро, 1978. – 125 с.
422053
  Зверев А.М. Джек Лондон (К 100-летию со дня рождения) / А.М. Зверев. – М., 1975. – 64с.
422054
  Баданова И.М. Джек Лондон и его герой. Творчество Джека Лондона 1900-1910 гг : Автореф... канд.филол.наук: / Баданова И.М.; Мин-во просвещения РСФСР Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – М, 1963. – 23л.
422055
  Балтроп Р. Джек Лондон, человек, писатель, бунтарь : пер. с англ. / Роберт Балтроп; Вступит. статья А.Зверева. – Москва : Прогресс, 1981. – 208 с.
422056
  Садагурский А.С. Джек Лондон: Время, идеи, творчество / А.С. Садагурский. – Кишинев, 1978. – 199 с.
422057
  Руднев К. Джек Лондон: превратности судьбы. Малоизвестные факты биографии американского писателя // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32. – С. 1, 8-9


  Одним из самых выдающихся и известных писателей Соединенных Штатов, безусловно, является Джек Лондон. Говорят, он стал первым в истории американским автором приключенческих романов, заработавшим своим трудом миллион долларов. Джек Лондон (1876-1916) - ...
422058
  Ливанова М. Джек Лондон: Тысяча слов // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, М. Воронова, Ю. Воронцов [и др.]. – Киев, 2020. – № 2 (133). – С. 28-47. – ISSN 1819-6268


  Первое издание, заплатившее Джеку Лондону фантастический гонорар, который позволил автору залатать финансовые дыры и дал надежду на литературное будущее – оно и вправду было уже не за горами – назывался «Черная кошка». В автобиографическом романе ...
422059
  Келдыш Т.Г. Джекомо Пуччини / Т.Г. Келдыш. – Ленинград : Музгиз, 1962. – 88 с.
422060
  Замікула М. Джексон Ендрю // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 58-65. – ISBN 978-617-751-922-4
422061
  Свиридов Г. Джексън остава в Русия. / Г. Свиридов, 1965. – 296с.
422062
  Фиш Р.Г. Джелаледин Руми / Р.Г. Фиш. – 3-е изд. – М, 1985. – 268с.
422063
  Фиш Р.Г. Джелаледин Руми / Р.Г. Фиш. – 3-е изд. – М, 1987. – 271с.
422064
  Фиш Р. Джелалиддин Руми / Р. Фиш. – М, 1972. – 286с.
422065
  Мавріна О.С. Джеляледдін Румі в працях А. Кримського // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 39/40. – С. 72-80. – ISSN 1682-671Х
422066
  Нефедова И.Я. Джемма Скулме / И.Я. Нефедова. – Москва, 1982. – 144с.
422067
  Сальников Ю.В. Джемпер с синими елками / Ю.В. Сальников. – Краснодар, 1970. – 222с.
422068
  Владимиров В.Н. Джемс Кук / В.Н. Владимиров. – Б.м. – 167с. : Ил. – Библиогр.: с.167
422069
  Владіміров В.Н. Джемс Кук / В.Н. Владіміров. – Харків : Український робітник, 1934. – 104с. – (Життя видатних людей)
422070
  Митина Н. Джемс Нейсмит: христианин, учитель, изобретатель баскетбола // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 7 (79). – С. 80-100. – ISSN 1812-867Х
422071
  Конфедератов И.Я. Джемс Уатт-изобретатель паровой машины / И.Я. Конфедератов. – Москва, 1969. – 224с.
422072
  Каменский А.В. Джемс Уатт / А.В. Каменский. – 91с.
422073
  Вайсенберг Л.М. Джемс Уатт / Л.М. Вайсенберг. – 2-е изд. – Москва, 1932. – 128с.
422074
  Лесников М. Джемс Уатт. / М. Лесников. – М., 1935. – 272с.
422075
  Тимофеев С. Джемс Уатт. / С. Тимофеев. – Х.-Одеса, 1937. – 144с.
422076
  Марцинковская Т.Д. Джемс Уильям (James W.) (1842-1910) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 54-57. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
422077
  Алимжанов А. Джемшидова чаша : очерки и статьи / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Казахстан, 1970. – 175 с.
422078
  Алимжанов А.Т. Джемшидова чаша. Публицистика : статьи и очерки / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Жажущы, 1973. – 208 с. : портр.
422079
  Бронте Ш. Джен Ейр / Ш. Бронте. – Киев, 1971. – 462с.
422080
  Бронте Ш. Джен Ейр / Ш. Бронте; Пер. з англ. П. Соколовський. – Київ : Вища школа, 1983. – 349 с.
422081
  Бронте Ш. Джен Ейр : Роман / Шарлотта Бронте; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. П.Соколовського. – Харків : Фоліо, 2004. – 479с. – Шифр дубл.809т( доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2463-4
422082
  Бронте Ш. Джен Эйр : роман / Шарлотта Бронте ; пер. с англ. В. Станевич. – Киев : Радянський письменник, 1956. – 499 с.
422083
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Москва, 1983. – 511с.
422084
  Бронте Ш Джен Эйр / Ш Бронте, . – Киев : Вища школа, 1984. – 352 с.
422085
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Саранск, 1988. – 461с.
422086
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Минск, 1988. – 495с.
422087
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Баку, 1989. – 499с.
422088
  Бронте Ш Джен Эйр : [роман] / Шарлотта Бронте ; пер. с англ. В. Станевич. – Москва : Художественная литература, 1989. – 384 с.
422089
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Москва : Правда, 1989. – 507с.
422090
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Воронеж, 1990. – 494с.
422091
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Москва, 1991. – 510с.
422092
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Саратов, 1991. – 333с.
422093
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Кишенев, 1992. – 479 с.
422094
  Бронте Ш. Джен Эйр : (На английском языке): По роману Шарлоты Бронте / Шарлотта Бронте; В пересказе А. Клейберн; Илл. Б. Харви. – Москва : АСТ; Астрель, 2004. – 176с. : илл. – Паралелл. титул. лист на англ. языке. – ISBN 5-17-024445-2
422095
  Бронте Ш. Джен Эйр = Jane Eyre : (на английском языке): по роману Шарлотты Бронте: в пересказе Анны Клейберн / Ш. Бронте; илл. Б. Харви. – Москва : АСТ; Астрель, 2004. – 176с. : илл. – Паралл. титул. лист на англ. языке. – ISBN 978-5-17-024445-4
422096
  Бронте Ш. Джен Эйр : [роман] / Шарлотта Бронте ; пер. [с англ.] Веры Станевич. – Киев : ВЕЛМАЙТ, 2014. – 606, [2] с. – Пер. изд. 1956 г. – (Классика жанра). – ISBN 978-617-7025-49-7
422097
  Месропян А.И. Дженги. / А.И. Месропян. – Баку, 1931. – 62с.
422098
  Касаткин Д. Дженне возрождается: // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.74. – ISSN 0321-5075
422099
  Колдуэлл Эрскин Дженни / Колдуэлл Эрскин. – Москва, 1963. – 311с.
422100
  Драйзер Т. Дженни Герхардт : Роман / Т. Драйзер. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 348с.
422101
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Минск, 1959. – 340с.
422102
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Кызыл, 1977. – 316с.
422103
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Москва : Книга, 1981. – 272с.
422104
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Москва : Международные отношения, 1981. – 320с.
422105
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 344с.
422106
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Москва, 1982. – 269с.
422107
  Драйзер Т. Дженни Герхардт : роман / Т. Драйзер. – Сухуми : Алашара, 1988. – 346с.
422108
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Киев, 1993. – 318 с.
422109
  Драйзер Т. Дженни Герхардт. Оплот : [романы] / Теодор Драйзер ; [пер. с англ.: Н. Галь, М. Лорие, Е. Калашникова ; худож. оформ. М. Успенського]. – Київ : Борисфен, 1995. – 602, [3] с. – ISBN 5-7707-7506-8
422110
  Драйзер Т. Дженні Герхардт : роман ; [пер. з англ.] / Теодор Драйзер. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 332 с.
422111
  Симеонова Ю. Джентельмен із диригентською паличкою = До 100-річчя диригента Костянтина Симеонова (1910-1987) : музика // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 6 (92). – С. 19-20. – ISSN 1562-3238


  Костянтин Арсенович Симеонов (1910-1987) - радянський диригент. Народний артист СРСР (1962), лауреат Шевченківської премії (1976)
422112
  Лоос А. Джентельмени воліють білявих / А. Лоос. – Х, 1930. – 143с.
422113
  Николаев В.Д. Джентельмены удачи : фельетоны и памфлеты / Николаев В.Д. – Москва : Воениздат, 1974. – 198 с.
422114
   Джентіле (Gentile) Джованні // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 743-744. – ISBN 966-316-069-1
422115
  Винниченко Т. Джентльмен из трущоб // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 9 (97). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268


  Главный рафинированный джентльмен золотого века Голливуда Кэри Грант (1904-1986).
422116
  Яковлев Егор Джентльмен среди зулусов : Тема // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 18-31 : Фото
422117
  Порубаев А.В. Джентльмены из Фогги Боттом / А.В. Порубаев. – Одесса, 1988. – 222с.
422118
   Джентльмены предпочитают блондинку // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 22. – С. 1, 12-13


  "Пятьдесят восемь лет назад, 5 августа 1962 года, ушла из жизни Мерилин Монро. Ею восхищались миллионы людей во всем мире. Однако самая соблазнительная женщина XX века была глубоко несчастна и (несмотря на то, что ее всегда окружало множество мужчин) ...
422119
  Андреева Евгения Джентльмены предпочитают блондинок. 9 мифов о Мэрилин Монро // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 112-118 : фото
422120
  Персонс С. Джентри в Соединенных Штатах / С. Персонс. – М, 1970. – 12с.
422121
  Кутова К.Л. Джентрифікація міст: порівняльно-географічний аналіз // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 93-96. – ISBN 978-966-136-643-4
422122
  Гулей Д. Джентрифікція як перспективний шлях оновлення історичних та промислових районів міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 62. – С. 171-180. – ISSN 2077-3455
422123
  Боттинг Д. Джеральд Даррелл. Путешествие в Эдвенчер / Дуглас Боттинг. – Москва : Эксмо, 2002. – 636, [2] с., [12] л. ил., портр. – Список трудов Д. Даррела в конце кн. - Пер. изд.: Gerald Durrell / Douglas Botting. 1999. – ISBN 5-04-010245-3
422124
  Шиманська О. Джерард Дебре: новий вимір загальної економічної рівноваги // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 169-175. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
422125
  Харламова Татьяна Джерба - оазис в середине земного шара : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 34
422126
  Дудкін Іван Джерба. Острів - оаза : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 18-25 : Іл.
422127
  Тодоренко Галина Джерба. Острів таласотерапії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 94-95 : фото
422128
  Рафаловський Євген Джерба. По острову ходила велика крокодила // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 82-88
422129
   Джерела = Dzherela. – Луцьк
№ 3
422130
  Фефер І. Джерела : поезії / Ицик Фефер ; пер. с евр. – Львів, 1940. – 96 с.
422131
  Ющенко О.Я. Джерела / О.Я. Ющенко. – Київ, 1952. – 186 с.
422132
  Шамякин І.П. Джерела / І.П. Шамякин. – Київ, 1959. – 326 с.
422133
  Коновалов Г. Джерела / Г. Коновалов. – К., 1961. – 364с.
422134
  Коновалов Г.И. Джерела : Роман / Г.И. Коновалов. – Київ : Художня література
Кн. 2. – 1972. – 383с.
422135
  Коновалов Г.И. Джерела : Роман / Г.И. Коновалов. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1972. – 383с.
422136
  Казидуб М.В. Джерела / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1977. – 58 с.
422137
  Нестерчук М.М. Джерела : поезії / М.М. Нестерчук. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 83 с.
422138
  Світличний І.М. Джерела : поезії / І.М. Світличний. – Київ : Дніпро, 1984. – 102 с.
422139
  Купріянов І.Т. Джерела / І.Т. Купріянов. – К, 1997. – 35с.
422140
  Ільченко-Сюйва Джерела Internet : Довідник / Українська Акад. держ. управл. при Презид. України; Леся Ільченко-Сюйва, Лариса Пильгун, Андрій Скіп. – 2-ге вид. виправл. та доп. – Київ : К.І.С., 2002. – 231с.
422141
  Браіловська Т. Джерела lex mercatoria і їх застосування в практиці міжнародного комерційного арбітражу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 285-286
422142
  Коваленко Т.О. Джерела аграрного права України: сучасний стан та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 61-69
422143
  Привалко Т. Джерела аграрної статистики з історії дворянства Лівобережної України (кінець XIX - початок XX століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 94-97. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто джерела, що містять інформацію про аграрний розвиток господарств дворян Лівобережної України кінця ХІХ - початку ХХ ст., подано їх короткий аналіз: умови виникнення, внутрішня структура, інформативна представленість. In the article sources ...
422144
  Самбор М. Джерела адміністративно-деліктного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 212-219. – ISSN 1026-9932
422145
  Самбор М.А. Джерела адміністративно-деліктного права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 54-64. – ISSN 2227-796X
422146
  Панасюк О.В. Джерела адміністративно-деліктного права України: становлення та сучасний стан // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 2 (12). – С. 83-93. – ISSN 2523-4552
422147
  Кравчук О. Джерела адміністративно-правового регулювання управління майном державної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 15-21
422148
  Апаров А.М. Джерела адміністративно-процесуального права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 32-35. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
422149
  Гриценко І.С. Джерела адміністративного права у їх історичному розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 85-89. – (Правознавство ; Вип.286)
422150
  Константий О.В. Джерела адміністративного права України / О.В. Константий; Наук.-дослід. ін-тут держ. будівництва та місцевого самоврядування акад. правових наук України. – Київ : УАІД "Рада", 2005. – 120с. – ISBN 966-7909-02-6
422151
  Коломоєць Т. Джерела адміністративного права: проблемні питання доктринального визначення, класифікації та системного аналізу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 72-79. – ISSN 1026-9932
422152
  Мельник Р. Джерела адміністративного права: сучасний погляд на сталі конструкції // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 5. – С. 46-62. – ISSN 1026-9932
422153
  Грановський Б. Джерела альтернативного українознавства (Європа, 1940-1945 рр.) : бібліографічний довідник / Борис Грановський. – Київ, 2002. – 437 с. – ISBN 966-7863-17-4
422154
  Смирнова К. Джерела антимонопольного права Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-51. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізові системи джерел антимонопольного права Євросоюзу. Встановлено, що стала ієрархічна система джерел складається з установчих договорів, актів інститутів Євросоюзу, принципів і доктрин, розвинутих судовою практикою, міжнародних ...
422155
  Галла-Бобик Джерела антропогенного впливу на території національно природного парку "Синевир" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 98-102. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (34)). – ISSN 2414-0260
422156
  Федорук О. Джерела антропонімів у романі П. Куліша "Чорна рада" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (713). – С. 53-60. – ISSN 0236-1477
422157
  Гладких М.І. Джерела археологічні / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 99. – ISBN 966-642-073-2
422158
  Коссаржецький К. Джерела архіву Радзивілів (АГАД) про стосунки князя Богуслава Радзивіла з козацькою Україною в 1655-1669 роках // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 548-568
422159
  Архімандрит Феодосій (Оленич) Джерела афонського багатства церковної золотої вишивки // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 482-491
422160
  Інгульський П.М. Джерела б"ють / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1956. – 142 с.
422161
  Кобець В.Д. Джерела б"ють : повість / В.Д. Кобець. – Київ, 1976. – 152 с.
422162
  Подолян Микола Петрович Джерела б"ють : Вибрані поезії / Подолян Микола Петрович; Вступна стаття Петро Моргаєнко "Пісня братерства"; Іл. В.М. Гринько. – Київ : Дніпро, 1976. – 223 с. : іл., 1 л. портр. – Бібліогр.: Біографічна довідка: с.218
422163
   Джерела безсмертного слова : Лесині місця на Волині. – Луцьк : Надстир"я, 1996. – 92с. – ISBN 5-7707-9018-0
422164
  Романець О.С. Джерела братерства / О.С. Романець. – Ленинград, 1971. – 192 с.
422165
  Чуприна Л.М. Джерела бюджетного права Федеративної Республіки Німеччини // Проблеми розвитку адміністративного і фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів : матеріали Всеукр. круглого столу м. Київ, 01 листоп. 2019 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Від. проблем держ. упр. та адмін. права ; [за заг. ред. О.Ф. Андрійко]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 274-278. – ISBN 978-966-02-9083-9
422166
  Бодик Л.О. Джерела великого кіно : Л.О. Бодик ; спогади про Олександра Петровича Довженка / Л.О. Бодик. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 159 с., [5] л. іл. : іл.
422167
  Музика Я. Джерела весни : поезія: вірші (молода муза) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 26-28. – ISSN 0868-4790
422168
  Ховайба Н. Джерела вивчення державної політики з розвитку кінематографа в УРСР (друга половина 1960 - перша половина 1980-х рр.) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 118-120. – ISBN 978-966-493-651-1
422169
  Петрович В.В. Джерела вивчення історико-топографічного розвитку міста Володимира X - XVIII ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 66-68. – ISBN 978-966-493-676-4
422170
  Глущенко В. Джерела вивчення історії східнослов"янських мов у працях М.О. Максимовича / В. Глущенко, І. Рябініна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – C. 5-15. – ISSN 2411-6548


  М.О. Максимович зробив вагомий внесок у розв"язання проблеми джерел вивчення історії східнослов"янських мов.
422171
  Рябініна І. Джерела вивчення історії східнослов"янських мов у студіях Б.О. Ларіна / І. Рябініна, А. Усова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 12-18. – ISSN 2411-6548
422172
  Глущенко В. Джерела вивчення історії східнослов"янських мов у студіях П.О. Лавровського / В. Глущенко, І. Рябініна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 27-37. – ISSN 2411-6548
422173
  Щербак М.Г. Джерела вивчення національної політики царизму в Україні (XIX - поч. XX ст.) / М.Г. Щербак, Н.О. Щербак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 15-17. – (Історія ; вип. 41)


  Зроблено аналіз законодавчих актів та звітів місцевих державних установ як джерела вивчення національної політики царизму в Україні у ХІХ - поч. ХХ ст.
422174
  Волкова О.В. Джерела видання та бібліографічної реєстрації музичної літератури в Україні // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 279-287. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
422175
  Мироненко О. Джерела визрівання ідеї конституційної юстиції в Україні "провансальського періоду": світовий досвід, народолюбство, проекти юридичних конституцій (перша половина ХІХ століття) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 89-101
422176
   Джерела викидів парникових газів та заходи з пом"якшення зміни клімату в інфраструктурі міст України. Пілотний проект у м. Рівному : Пілотний проект у м.Рівному. – Київ, 2003. – 148с. – ISBN 966-96172-1-9
422177
  Гладких А.В. Джерела виникнення інструментальної музики в Україні // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 201-208. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
422178
  Терещенко В.І. Джерела виникнення міжмовної омонімії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 371-375.
422179
  Тиндик Н.П. Джерела виникнення міжнародної трудової міграйії в епоху глобалізації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 188-195. – (Юридична ; Вип. 1)
422180
  Легка Я.І. Джерела виникнення нових видів фінансових ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглянута класифікація фінансових ризиків за джерелами виникнення. За допомогою різних підходів визначена сутність та різниця в розумінні окремих фінансових ризиків. Закладено підвалини нової теорії ризиків, яка буде відповідати ...
422181
  Дончик В. Джерела високого авторитету. Анатолієві Шевченку - 75 // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 60-62. – ISSN 0130-5263
422182
   Джерела високого вмісту каротиноїдів у зерні пшениці м"якої ярої / В.О. Аліпов, О.Ю. Леонов, О.І. Падалка, Т.В. Сахно, О.О. Посилаєва // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 47-48. – ISBN 978-966-924-274-7
422183
  Симчук А.С. Джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення до початку судової реформи 1864 року // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 164-172. – ISSN 2222-5374
422184
  Мороз-Письменна Джерела відтворення основного капіталу підприємств паливно-енергетичного комплексу України в умовах перехідної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 361-367. – ISBN 966-7958-13-2
422185
  Полякова О.С. Джерела військового права України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 242-246. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
422186
  Пилявець Б Л. Джерела вільнодумства східних слов"ян / Б Л. Пилявець, . – К, 1991. – 32с.
422187
  Малиш К.А. Джерела Волинської області та їх гідрологічна роль // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 158-162 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-109-9
422188
  Галущенко Г.В. Джерела встановлення змісту іноземного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 9 (155). – С. 181-186. – ISSN 2312-1831
422189
  Машенко М.М. Джерела гармонійної краси: Музика і живопис на уроках укр. рад. літ. / М.М. Машенко. – К., 1978. – 104с.
422190
  Пахаренко В. Джерела геніяльності Т. Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 35-46. – ISBN 966-7759-23-7
422191
  Пашков А.П. Джерела гідроекологічних небезпек та головні шляхи їх вирішення з огляду на сучасні європейські напрями / А.П. Пашков, В.Є. Іщенко, Є.М. Телюкова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 22-25 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
422192
  Джуринський О.В. Джерела господарського права України : монографія / Джуринський О.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2016. – 198, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-198. – ISBN 978-617-7320-78-3
422193
  Джуринський О.В. Джерела господарського права України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Джуринський Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 238 арк. – Бібліогр.: арк. 197-238
422194
  Джуринський О.В. Джерела господарського права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Джуринський Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
422195
  Загородня Н.В. Джерела господарського процесуального права : монографія / Н.В. Загородня ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2019. – 216, [2] с. – Бібліогр.: с. 180-216. – ISBN 978-617-7679-22-5
422196
  Бойко С.В. Джерела гуманізму в соціокультурних практиках постіндустріалізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 28-34
422197
  Орещенко А.В. Джерела даних для тривимірних реалістичних картографічних моделей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 140-148. – Бібліогр.: 43 назви
422198
  Матюхіна О.А. Джерела державницьких ідей українських гуманістів доби Ренесансу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 65-67
422199
  Колєчкін В. Джерела державного архіву Кіровоградської області з історії голодоморів 1921-1923 рр. Та 1932-1933 рр. на території Зінов"євщини // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 163-165
422200
  Колєчкін В. Джерела Державного архіву Кіровоградської області з історії голодоморів 1921 - 1923 рр. та 1932 - 1933 рр. на території Зінов"євщини // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 316-321
422201
  Клименко Т. Джерела Державного архіву Черкаської області про діяльність релігійних громад та організацій Черкащини // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 183-190. – ISSN 2222-5250
422202
  Броше О.А. Джерела джазу: синтез культур та сублімація свободи (за матеріалами кінофільму Кена Бернса "Колдовская похлебка") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 242-250
422203
  Тимченко П Г. Джерела диспозитивності у цивільному процесцуальному праві // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.338-342. – ISBN 966-7784-65-7
422204
  Любчик І. Джерела для вивчення етнополітичних процесів на Лемківщині: з архівних фондів Польської Республіки // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 77-80. – ISSN 2306-4323
422205
  Голдакова К.А. Джерела для вивчення правової спадщини православної церкви // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 75-77.
422206
  Якобчук С. Джерела для дослідження біографії Ф.П.Матушевського // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5 (31). – С. 77-87
422207
  Копцюх Б. Джерела для дослідження ролі місцинності племені в україногенезі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 187-190
422208
  Марченко Є. Джерела до біографії Євгена Сташевського // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 190-197. – ISSN 0320-9466


  Євген Дмитрович Сташевський (1884-1938), відомий російський і український історик-економіст, різного часу професуровав у Київському ун-ті (1915-1919), Київському комерційному ін-ті (1914-1919), очолював Блізькосхідний ін-т (1919), був деканом, зав.каф. ...
422209
  Крайня О.О. Джерела до біографії і творчості В.І. Зноска // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 167-197
422210
  Ляхоцький В.П. Джерела до біографії І.І. Огієнка в архівосховищах Києва // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2000. – № 4/6 (244). – C. 51-58
422211
  Слюдикова Т.Б. Джерела до біографії С.А. Подолинського // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1991. – № 5/6 (229), вересень - грудень. – С. 38-49. – ISSN 0320-9466
422212
  Ємчук О.І. Джерела до біографії українського радянськог дипломата і педагога Василя Тарасенка // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 91-96. – ISSN 0320-9466


  "Виняткову цінність для реконструкції життєвого шляху В. Тарасенко мають відомості, зібрані та надруковані у матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", що відбулася 18-19 жовтня 2012 ...
422213
  Панас Н.Б. Джерела до вивчення біографії генерала О.П. Грекова (період служби в українських арміях) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 128-132. – ISSN 0321-0499
422214
  Лісіна С.О. Джерела до вивчення військово-організаційної діяльності ОУН у 1929-1939 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 170-175. – ISSN 0321-0499
422215
  Щербак Н. Джерела до вивчення діяльності царської адміністрації в українських губерніях у ХІХ - на початку ХХ ст. // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С. 206-211. – ISBN 966-625-033-0
422216
  Бірюліна О. Джерела до вивчення життя і творчості Данила Братковського // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 22-25. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
422217
  Гальчак С.Д. Джерела до вивчення історії остайбартерів // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2001. – № 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – С.393-400
422218
  Вербіцька О. Джерела до вивчення історії шевченкознавства в НАН України у 1956-1965 рр. (За архівними ресурсами) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 604-619. – ISSN 2224-9516


  Подано аналіз документів Архівного фонду НАН України як джерел до вивчення основних напрямів наукових досліджень в установах НАН України впродовж 1956-1965 рр. у галузі шевченкознавства та підготовки наукових праць і видань творів Т.Г. Шевченка у ...
422219
  Ілин Л.М. Джерела до вивчення нормотворчої діяльності Галицького крайового сейму // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 34-38. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
422220
  Луцький А.І. Джерела до вивчення правової системи ЗУНР // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 32-38. – ISSN 2078-6670
422221
  Куцаєва Т. Джерела до вивчення проблеми розвитку вищої освіти УРСР у період 1965-1985 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 86-88. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано архівні матеріали, як джерела дослідження проблематики української вищої освіти у період 1965-1985 рр. Проаналізовано сучасні концептуальні підходи історіографії та підходи авторів періоду 1965-1985 рр. до вивчення даної проблеми в ...
422222
  Алмашій В.В. Джерела до вивчення українсько-словацького співробітництва у сфері міжнаціональних відносин (1994-1996 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 243-250. – (Історія ; Вип. 24)
422223
  Ніколайчук О. Джерела до вивчення Української ландміліції в матеріалах "Полного собрания законов Российской империи" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 110-113. – ISBN 978-966-171-783-0
422224
  Папа І. Джерела до генеалогії княжого роду Сангушків у краківських архівних зібраннях // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 61-76. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
422225
  Шаповал А. Джерела до громадсько-політичної та наукової діяльності Дмитра Володимировича Антоновича // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 151-162


  У статті проаналізовано джерела про життя і діяльність Д. В. Антоновича, що зберігаються в архівах і бібліотеках Києва, Львова і Праги. Зроблено висновок про актуальність для історичної науки написання комплексного дослідження про громадсько-політичну ...
422226
  Павленко І.А. Джерела до дослідження антинаціоналістичної агітаційно-пропагандистської діяльності ЦК КП (Б) У : (1943-1947 рр.) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П.С. Сохань,О.О. Маврін, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 8/9. – С. 66-78. – (Нова серія ; вип. 5/6)
422227
  Амеліна Л. Джерела до життєпису І. Сошенка // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 3 : Архітектура, Образотворче та декоративно--ужиткове мистецтво. – С. 35-38. – ISSN 1728-6875
422228
  Кривошея І. Джерела до історії генеалогії шляхти Правобережної України: список родів, внесених до родової книги Київської губернії по Уманському повіту кінця XVIII - першої третини XIX ст. // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2012. – Вип. X (нової серії IV). – С. 36-44. – ISSN 2074-8345
422229
  Старовойт С.В. Джерела до історії діяльності НАН України у 1951-1955 роках // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 28-55. – ISSN 2222-4203
422230
  Бурім Д. Джерела до історії діяльносьті Української надзвичайної військової місії у справах українських військовополонених в Італії 1919 - 1920 рр. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 289-343


  З архівно-документальної спадщини Дмитра Дорошенка.
422231
  Мільчев В. Джерела до історії запорозького козацтва в фонді "Славонська генералкоманда" Хорватського державного архіву // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 88-98. – (Нова серія ; вип. 8/9)
422232
  Паславська Н. Джерела до історії кравецького цеху у Львові в XV-XVIII століттях // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 136-150. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
422233
  Ходоровський М. Джерела до історії масонського руху в Україні (друга половина XVIII ст.) // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архівне упр. України; Укр. держ. н-д. ін-т архівної справи та документозн-ва. – Київ, 1999. – Т. 4. – С. 75-78
422234
  Сіреджук П. Джерела до історії німецької діаспори в Східній Галичині кінця XVIII - XIX ст. // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 380-389
422235
  Купченко В. Джерела до історії Польщі у фондах Державного архіву м. Києва / В. Купченко, С. Сидорова // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2005. – Том 5. – С. 114-131. – ISBN 966-625-040-3
422236
  Старовойт С.В. Джерела до історії славістики в особовому фонді академіка НАН України І.К. Білодіда // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 479-491. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
422237
  Старовойт С. Джерела до історії славістики у фонді Академіка АН УРСР О.І. Білецького // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 281-291. – ISSN 2224-9516
422238
  Гоцалюк А.А. Джерела до історії традиційної культури Гуцульщини ХІХ - поч. ХХ ст. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 1. – С. 102-109. – ISSN 2409-9805


  Метою статті є аналіз основних джерел з історії традиційної культури Гуцульщини в структурі розвитку наукового знання XІX – поч. ХХ ст. Методологія дослідження полягає у застосуванні системно-структурного, аналітичного методів для виявлення наукових ...
422239
  Мараєв В. Джерела до історії українсько-донських відносин у 1917 - 1921 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 507-512. – ISBN 978-966-171-795-3
422240
  Кривець Н. Джерела до історії українсько-німецьких відносин 1918-1933 рр. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 136-149
422241
  Денисюк Ж.З. Джерела до історії української культури у виданнях Інституту Дослідів Волині (1949-2007 рр.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 2409-9805
422242
  Черняков Б.І. Джерела до історії української преси учнівської та студентської молоді (19 - початок 20 ст.) / Б.І. Черняков; НАНУ; Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника; Науково-дослідний центр періодики. – Львів, 2005. – 116с. – ISBN 966-02-3493-7
422243
  Шліхта Н.В. Джерела до історії Церкви в повоєнній Україні: досвід історико-антропологічного дослідження // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 22-32. – (Історичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-3417
422244
  Якобчук Н. Джерела дослідження біографії І. М. Каманіна // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 102-111
422245
  Сухомлин О. Джерела дослідження внутрішньоповітового управління у 1-ї Новоросійській губернії (на матеріалах Крюківської воєводської канцелярії, 1777 - 1784 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 175-177. – ISBN 978-966-171-893-6
422246
  Нечитайло В. Джерела дослідження грошового обігу на території Козацької держави України-Гетьманщини у 1648-1764 роках // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 153-181. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
422247
  Кобиринка Г. Джерела дослідження динаміки акцентуації в українських діалектах // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; голов. ред. В. Німчук. – Київ, 2017. – № 1 (61). – C. 55-65. – ISSN 1682-3540
422248
  Лазарович М.В. Джерела дослідження етнополітики української влади доби національно-визвольних змагань 1917-1921 років // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 29-50. – (Думка). – ISSN 2304-7410
422249
  Чорна Л.О. Джерела дослідження історії Канівського заповідника // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2008. – Т. 14, вип. 2. – С. 29-34. – ISSN 1729-7184
422250
  Колесник В. Джерела дослідження організаційно-правових та соціально-економічних основ функціонування бюджетної системи Української СРР у 1920-ті роки / В. Колесник, О. Чеберяко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-35. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  Виділено основні групи джерел дослідження організаційно-правових та соціально-економічних основ функціонування бюджетної системи Української СРР у 1920-ті роки, розкрито їх особливості та значення. Определены основные группы источников исследования ...
422251
  Колесник В. Джерела дослідження організаційно-правових та соціально-економічних основ функціонування бюджетної системи Української СРР у 1920-ті роки / В. Колесник, О. Чеберяко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  Виділено основні групи джерел дослідження організаційно-правових та соціально-економічних основ функціонування бюджетної системи Української СРР у 1920-ті роки, розкрито їх особливості та значення. Определены основные группы источников исследования ...
422252
  Старков В.А. Джерела дослідження традиційної ігрової культури українців: історія формування та публікації ( XIX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Старков Валерій Андрійович ; НАН України, Ін-т україн. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 95 назв
422253
  Франчук В.И. Джерела достатку / В.И. Франчук. – Київ : Урожай, 1975. – 155 с.
422254
  Монастирська Т.Б. Джерела доходів об"єднання співвласників багатоквартирного будинку та їх диверсифікація: обліково-класифікаційний зріз // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 59-64. – ISSN 2307-9878
422255
  Юдкін-Ріпун Джерела драматизму лірики Тараса Шевченка // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 2 (34) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. До 197-ї річниці від дня народження і 150-х роковин від дня смерті Тараса Шевченка. – С. 7-19. – ISSN 1728-6875


  Шевченковій ліриці властива константна серйозність вислову, зумовлена текстуальною стретегією сценічної мімікрії, що дає підстави вести мову про її театральні витоки та драматичні властивості.
422256
  Гончарук Т. Джерела духовної культури галичан / Т. Гончарук, С. Чолач // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 4 (70). – C. 145-159. – ISSN 1810-2131
422257
  Маргуліс Д. Джерела духовності // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1999. – 1999. – С. 159-168. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 82)


  Із спадщини видатного українського педагога Василя О. Сухомлинського.
422258
   Джерела духовності : Науково-популярний альманах для учнівської молоді. – Черкаси. – ISBN 966-693-015-3
№ 1. – 2002
422259
   Джерела духовності : Науково-популярний альманах для учнівської молоді. – Черкаси. – ISBN 966-693-031-5
№ 1. – 2003
422260
   Джерела духовності : наук.-краєзнав. експедиції Нац. спілки краєзнавців України 2009-2013 рр. : док. та матеріали / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: Є. Букет та ін. ; за заг. ред. О.П. Реєнта]. – Вінниця : Балюк І.Б., 2014. – 339, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст. – ISBN 978-617-530-064-0
422261
  Зінченко Н. Джерела духовності І.С. Нечуя-Левицького: полтавські сторінки в житті і творчості письменника // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 26-33. – ISBN 978-966-793-136-3
422262
  Сич М. Джерела духовності нашого народу // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.3-10
422263
  Гвоздик П.О. Джерела екологічного права та ядерна безпека // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 44-49
422264
  Гвоздик П.О. Джерела екологічного права України : монографія / П.О. Гвоздик ; [відп. ред. Н.Р. Малишева] ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Правова єдність, 2012. – 303, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-166-6
422265
  Селевко В.Б. Джерела економічної культури сучасної західноєвропейської цивілізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 106-114
422266
   Джерела економічної україністики.. – Львів, 1993. – 69с.
422267
  Бабак Б. Джерела екстралінгвістичного впливу на мову сучасної арабської публіцистики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 3-14. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто суспільні характеристики, країн арабського сходу як критерій відбору полярних пар національних варіантів арабської мови для контрастивного зіставлення
422268
  Кіраковський М.Ф. Джерела електричних річок / М.Ф. Кіраковський. – Київ, 1972. – 104 с.
422269
  Федоренко Т. Джерела енантіосемії в українській мові на загальномовному тлі // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 60-75. – Бібліогр.: Літ.: с.74-75; 28 назв. – ISSN 1682-3540


  У статті йдеться про особливості походження енантосемії в різних лінгво-культурах. Звернуто увагу на особливостях факторів енантосемізації в українській мові.
422270
  Ліщук В.В. Джерела енергії в системі спортивного тренування // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 152-155
422271
  Вольвач П. Джерела енергії півострова // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 16 червня (№ 24). – С. 3
422272
  Казарян Ю Джерела живлення з комірковою побудовою для електророзрядних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Казарян Юрій Георгійович ; НАН України ; Ін-т електродинамики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
422273
  Неживий О. Джерела життєпису Григора Тютюнника: дитинство, юність // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 136-145. – ISSN 2075-1222
422274
  Седик А.Л. Джерела життя : поезії / А.Л. Седик. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 70 с.
422275
  Молоткіна В.К. Джерела з вивчення видавничої справи Радянської України 1920-1930-х рр. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 94-111. – ISBN 978-617-7009-44-3
422276
  Легун Ю.В. Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793-1917 рр.) : Дис. ...д-ра іст. наук: Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелозн. та спец. іст. дисципліни / Юрій Вікторович Легун; КНУТШ. – Київ, 2006. – 489л. – Додатки л.468-489. – Бібліогр.: л. 413-467
422277
  Легун Юрій Вікторович Джерела з генеалогії селян Подільської губернії:стан збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793 - 1917 рр.) : Автореф. дис. ... д-ра історичних наук; 07. 00. 06 / Легун Ю. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібл.: 25 назв
422278
  Завальнюк К.В. Джерела з генеалогії Юхима Сіцінського (1859–1937) у фондах Державного архіву Вінницької області // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 181-191. – ISSN 0320-9466
422279
  Калакура Я. Джерела з державницького напряму української історіографії 1920-1930-х років / Я. Калакура, Ю. Лебедєва // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 74-84.
422280
  Бабенко О.О. Джерела з історії будівництва Кременчуцької ГЕС // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 199-206. – ISSN 0320-9466
422281
  Балух О. Джерела з історії Буковини (40-і роки XIV - перша третина XVI ст.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 219-229
422282
  Пилипів Володимир Іванович Джерела з історії взаємовідносин української народної республіки та західно-української народної республіки : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Пилипів В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
422283
  Пилипів Володимир Іванович Джерела з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки : Дис... канд. істор. наук: 07.00.06. / Пилипів Володимир Іванович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 198 л. – Бібліогр.: л.180-198
422284
  Пилипів В. Джерела з історії взаємовідносин урядів УНР та ЗУНР як чинник Соборності України (липень - листопад 1919 р.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 193-204. – ISBN 966-02-2554-7
422285
  Бортнікова А. Джерела з історії війтівства у місті Луцьку першої половини XVI ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 92-109. – ISSN 0869-3595
422286
  Крип"якевич І.П. Джерела з історії Галичини періоду феодалізму / І.П. Крип"якевич. – Київ, 1962. – 83с.
422287
  Панкєєв О.С. Джерела з історії губернського та повітового чиновництва Південної України другої половини XVIII століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Панкєєв Олександр Сергійович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
422288
  Гаращук Т.С. Джерела з історії дворянских депутатських зібрань України (кінця XVIII – початку ХХ ст.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 112-120. – ISSN 0320-9466
422289
  Радченко Н.М. Джерела з історії діяльності кредитно-банківських установ Наддніпрянської України другої половини XIX - початку XX ст.: характеристика, систематизація, інформаційний потенціал : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Радченко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 37 назв
422290
  Радченко Н.М. Джерела з історії діяльності кредитно-банківських установ Наддніпрянської України другої половини XIX – початку XX ст.: характеристика, систематизація, інформаційний потенціал : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06, 03, 032 / Радченко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 716 арк. – Додатки: арк. 512-716. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 407-511
422291
  Круглова Л. Джерела з історії духовного життя України XVI–XVIII ст. в археографічних публікаціях Степана Голубєва // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 25-32. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізована археографічна спадщина професора Університету Св. Володимира Степана Тимофійовича Голубєва з історії духовного життя України XVI-XVIII ст., вміщена на сторінках наукового часопису "Читання в Історичному Товаристві Нестора ...
422292
  Катренко А.М. Джерела з історії Київської громади 60-90-х рр. XIX ст. / А.М. Катренко, Н.М. Чирикало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-13. – (Історія ; вип. 55)


  Проаналізовано опубліковані документи, листи, спогади й публіцистичні статті, які стосуються історії Київської громади 60-90-х рр. ХІХ ст., та визначено їхню інформаційну значимість.
422293
  Павленко С.Ф. Джерела з історії корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка першої половини XX ст. в особовому фонді П. Альошина // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)


  Здание библиотеки, построенное в 1911 г. специально для университета по проекту проф. В.А. Осьмака...
422294
  Сажок О.В. Джерела з історії культурно-просвітницької діяльності церковних православних братств Волинської губернії в другій половині XIX - на початку XX ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 142-147. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
422295
  Бортнікова А. Джерела з історії магдебурзького права у Луцьку (кінець XV - перша половина XVI ст.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 106-125. – ISSN 0869-3595
422296
   Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т історії України [та ін.] ; [упоряд.: о. Ю. Мицик ; редкол.: В.А. Брехуненко та ін.]. – Київ : Фоліант. – ISBN 978-966-02-7362-7
Т. 4 : (1655-1658 рр.). – 2015. – 539, [1] с. – Текст укр., рос., пол. - Покажч.: с. 481-513. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.
422297
  Шологон Л. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини 1848-1914 рр. у фондах зарубіжних архівних і бібліотечних установ // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 227-235. – ISSN 1998-4634
422298
  Шологан Л. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини XIX - початку XX ст. у сучасній українській історіографії // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 116-124. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
422299
  Пиріг О.А. Джерела з історії непу: потреба нового прочитання // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2000. – № 1/3 (243). – C. 58-62
422300
  Щур Ю.І. Джерела з історії ОУН на території Запорізької області // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 108-114. – ISSN 0320-9466
422301
  Папакін Г.В. Джерела з історії ОУН та УПА радянського походження: схема класифікації, змістова сторона // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 174-190. – ISSN 0130-5247
422302
  Папакін Г.В. Джерела з історії ОУН та УПА: проблеми класифікації, зміст документів повстанського походження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 154-171. – ISSN 0130-5247
422303
  Горькова А.О. Джерела з історії пам"яткоохоронної роботи київських громадських установ у фондах Центрального державного історичного архіву України в м. Києві // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 29. – C. 16-21. – ISSN 2078-0133
422304
  Демченко М.В. Джерела з історії поширення марксизму і створення перших соціал-демократичних організацій на Україні (80-90-т роки ХІХ ст.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 20-27. – (Серія історії ; № 17)
422305
  Боярчук А. Джерела з історії православної церкви Волинської губернії у фондах Державного архіву Волинської області // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 154-157
422306
  Черкаська Н. Джерела з історії приватної архівістики у XVIII столітті // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 7-23. – (Нова серія ; вип. 16/17)


  На прикладі архівів магнатерії Правобережної України.
422307
  Коваленко О. Джерела з історії ремісничих цехів Гадяча XVII-XVIII століть // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 47-52. – ISSN 2222-5250
422308
  Кирилюк А.О. Джерела з історії римо-католицьких монастирів Волинської губернії у фондах Державного архіву Житомирської області // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 132-139. – ISSN 0320-9466
422309
  Мордвінцев В.М. Джерела з історії Росії (друга пол. ХVI - поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., Кафедра історії Росії, 2004. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/russia/kafedra/source1.htm. - 29.09.09
422310
  Яцишин М. Джерела з історії сискної поліції у Волинській губернії (1908-1917рр.) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 3-9. – ISSN 2409-4544
422311
  Мицик Ю. Джерела з історії українського козацтва // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.15-18
422312
  Мицик Ю. Джерела з історії українського козацтва (неписьмові) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 33-43
422313
  Оноприенко В. Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / Валентин Онопрієнко, Тетяна Щербань ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – 351, [1] с. : іл., табл. – 90 років НАН України. – Бібліогр.: с. 348-350 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
422314
  Кислий В.М. Джерела з історії Українського університету та Української політехнічної школи у Львові // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 123-135. – (Нова серія ; вип. 2)
422315
  Круглова Л. Джерела з історії української державності на сторінках журналу "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 95-98. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику писемних джерел з історії української державності, опублікованих на сторінках журналу "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца". The article deals with the description of writing sources of the history of Ukrainian ...
422316
  Палієнко М. Джерела з історії української еміграції у фондах російських архівів // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 84-100.
422317
  Ісаєвич Я.Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму 16 -18 ст. / Я.Д. Ісаєвич; АН УРСР. Ін-т суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1972. – 144с.
422318
  Пиріг Р.Я. Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: матеріали особового походження // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – C. 83-102. – ISSN 0320-9466
422319
  Пиріг Р.Я. Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: опубліковані документи і матеріали // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – C. 98-112. – ISSN 0320-9466
422320
  Пиріг Р.Я. Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: періодична преса // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – C. 132-145. – ISSN 0320-9466
422321
  Паламарчук Н. Джерела з історії харчування волинського населення ранньомодерної доби // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 82-93. – ISSN 2413-7065


  "Одним із найважливіших чинників, що впливає на біологічний розвиток людини, є здоров’я, яке залежить від харчування. В статті аналізуються види актової документації земських та гродських судів як джерела масового характеру, що містять інформацію про ...
422322
  Колесник В. Джерела з історіографії коренізації національних меншин в Українській СРР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 29-34. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні групи історіографічних джерел з коренізації національних меншин в Українській СРР. The artiele is analyzed the main groups of historiography"s sources of "korenization" of National Minorities in Ukrainian SRR, their characteristic ...
422323
  Подкупко Т.Л. Джерела з особових фондів українських діячів початку XX ст. , як наочні матеріали для викладання гуманітарних дисциплін (за матеріалами Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 196-199. – ISBN 978-966-02-7706-9
422324
  Шихненко І.М. Джерела з реконструкції складу наукових співробітників установ Національної академії наук України періоду 1950-1960-х років // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 441-471. – ISSN 2222-4203
422325
  Мільчев В.І. Джерела з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Мільчев В.І. ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
422326
  Лихачов Н. Джерела закріплення парламентських процедур в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 68-69
422327
  Ярошевська О.В. Джерела залучених фінансових ресурсів на промислових підприємствах / О.В. Ярошевська, Кулько-Лабинцева // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 30-33. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6806
422328
  Туріянська М.М. Джерела залучення інвестиційних ресурсів на міжнародних фінансових ринках // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 71-78. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
422329
  Романів І.І. Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної та Східної Європи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Романів І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
422330
  Романів І.І. Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної та Східної Європи : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Романів І.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 226 л. + Додаток: л. 201-211. – Бібліогр.: л. 212-226
422331
  Гринюк І. Джерела залучення оборотних коштів // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 184-192. – ISSN 1684-906Х
422332
   Джерела збільшення виробництва синтетичних платичних мас і волокон на Україні.. – К, 1959. – 56с.
422333
  Гороховська О.В. Джерела земельного права: історичний аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 467-471. – ISSN 1563-3349
422334
  Іващук Л.А. Джерела зі створення та наукової діяльності Київської картинної галереї при ВУАН: археографічний огляд // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 362-367. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
422335
  Тимченко Г. Джерела змагальності у цивільному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 99-103. – ISSN 0132-1331
422336
  Павленко С.Ф. Джерела зображальні / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 99-100. – ISBN 966-642-073-2
422337
  Патрило Ісидор Джерела і бібліографія історії української церкви / Патрило Ісидор. – Рим, 1975. – 376с. – (Записки ЧСВВ (Чин Св. Василія Великого). Серія 2 ; Т.33 ; Секція 1 : Праці)
422338
  Патрило Ісидор Джерела і бібліографія історії української церкви / Патрило Ісидор. – Рим. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.46 ; Секція 1 : Праці)
Том 2. – 1988. – 330с.
422339
  Патрило Ісидор Джерела і бібліографія історії української церкви / Патрило Ісидор. – Рим. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.49 ; Секція 1 : Праці)
Том 3. – 1995. – 323с.
422340
  Вітлінський В.В. Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв"язок : фінансові ризики / В.В. Вітлінський, О.М. Тимченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-139 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
422341
  Єгоров О. Джерела і передумови формування механізму правового запозичення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 257-265. – ISSN 1026-9932
422342
  Новікова І.Е. Джерела і ресурси фінансування академічної науки: кількісні характеристики та сучасні проблеми // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 215-234. – ISBN 978-617-620-309-4


  Практика активізації технологічного трансферу у дослідницьких університетах світу.
422343
  Куцик П.О. Джерела і стратагеми розвитку та забезпечення конкурентного лідерства сучасних корпорацій у глобальній економіці / П.О. Куцик, О.І. Ковтун, Г.І. Башнянин // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 72-86. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
422344
  Козуб І. Джерела і форми трудового права: розмежування понять // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 56-60
422345
  Жовта Н.М. Джерела і функції чарівної казки в іхній проекції на мову // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 5-21. – ISBN 978-2-919320-34-9
422346
  Арабчук Я.І. Джерела і чинники формування особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 43-46. – ISSN 2072-1692
422347
  Поліщук Джерела і шляхи формування назв тварин сімейства felidae (леопарда/гепарда) в давніх індоєвропейських мовах / Поліщук, (Шадчина) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 41-63


  Результат цього дослідження виявився в ідентифікації анатолійської ізоглоси семантичного переходу Canidae >Felidae, яка сприяла уточненню шляху адаптації нащадків прасіно-кавказького кореня *b?? rc?i? (~ - ? ? ) "хижак" в хетській і давньогрецькій ...
422348
  Кірше Б.В. Джерела ідейної наснаги. З досвіду організації парт. освіти на Вінниччині / Б.В. Кірше. – Одеса, 1969. – 91с.
422349
  Слухай Н. Джерела імплікацій вуличної щитової реклами сучасного Києва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 292-297
422350
   Джерела інвестицій та їх економічне регулювання. – Київ, 1999. – 160с. – ISBN 966-02-0950-9
422351
  Жигінас В.В. Джерела інвестиційних ресурсів структурної перебудови // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 60-68.
422352
  Филюк Г.М. Джерела інвестування природних монополій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-48. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються питання фінансового забезпечення природних монополій в Україні.
422353
  Маслюківська А.О. Джерела інноваційних ідей за Пітером Ф. Друкером та можливості їх використання на підприємствах молокопереробної галузі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 346-357
422354
  Павко А.І. Джерела інтелектуального потенціалу класичного університету // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 62-64
422355
  Золотіна Г.В. Джерела інтертекстуальності французького роману вісімнадцятого століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 335-340
422356
  Попов В.Ж. Джерела інфориації та дезінформації населення промислово розвинутих регіонів України у 1917 - 1920 рр. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1087. – С. 125-136. – (Серія "Історія" ; вип. 47). – ISSN 2220-7929
422357
  Тур О. Джерела інформації про книжкові видання й роль ЗМК у популяризації читання серед студентської молоді Кременчука / О. Тур, Хміль-Чуприна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (282), січень. – С. 10-14. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено результати емпіричного дослідження серед студентської молоді Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського щодо джерел інформації про книжкові видання й роль засобів масової комунікації у популяризації читання
422358
  Коваленко Л.П. Джерела інформаційного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 90-97. – ISSN 2224-9281
422359
  Костецька Т.А. Джерела інформаційного права України: поняття, система, особливості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 68-73.
422360
  Селезньова О.М. Джерела інформаційного права: поняття, ознаки, система // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 48-54
422361
  Павленко С.Ф. Джерела історичні / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 100-101. – ISBN 966-642-073-2
422362
  Войцехівська І. Джерела історичної метрології: аналіз первісників та зіставлення даних // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 188-202
422363
  Миронець Н. Джерела історичної пам"яті / Надія Миронець; [редкол.: П.С. Сохань, В.А. Брехуненко, Д.В. Бурім, І.Б. Гирич та ін.]; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-02-4771-0
422364
  Пиріг О. Джерела історії Київського національного торговельно-економічного університету / О. Пиріг, П. Притуляк // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 213-217. – ISSN 0320-9466
422365
  Литвиненко М.А. Джерела історії України XVIII ст. / М.А. Литвиненко. – Харків, 1970. – 204с.
422366
  Варшавчик М.А. Джерела історіографічні / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 101-102. – ISBN 966-642-073-2
422367
  Сливинський О. Джерела й метаморфози поетики персонізму: Нью-Йоркська школа - польський "о"гаризм" - українська поезія ранніх 2000-х // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 39-49. – ISSN 0236-1477
422368
  Архипова Є.І. Джерела київських рельєфів зі "світськими" сюжетами: питання атрибуції та датування // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (43). – C. 83-98. – ISSN 2227-4952
422369
  Шевченко Л.О. Джерела когнітивного дисонансу при інтерпретації іспанських постмодерних поетичних текстів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С..456-461. – Бібліогр.: Літ.: с. 461; 10 п.


  В статті роглядаються джерела когнітивного дисонансу, який спричиняє вплив на процес інтерпретації поетичного тексту, що базуються на здібності читача залучати знання про світ, заповнювати смислові лакуни, знаходити відповідність між авторським і ...
422370
  Скопненко О. Джерела кодифікації як вияв боротьби культурних впливів (на прикладі української та білоруської літературних мов 20-х - початку 30-х рр. XX ст.) // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 287-296. – ISBN 978-966-489-161-2
422371
  Данько О.С. Джерела комічного у драматургії Івана Франка (рецептивний аспект) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 79-83
422372
  Романюк М. Джерела конкурентної переваги фірми - структура та методи визначення / М. Романюк, О. Добровенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається конкурентна перевага та складові джерел її виникнення - ресурси, здібності та компетенції фірми, надана їх характеристика та структура. Систематизовані існуючи методи пошуку та аналізу джерел формування стійкої конкурентної ...
422373
  Гірняк В. Джерела конституційно- правового регулювання комунальної власності в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.182-191. – (Серія юридична ; Вип. 38)
422374
  Погорілко В. Джерела конституційного права в Україні: поняття, види і система / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.8-16. – Бібліогр.: 29 н. – ISSN 0132-1331
422375
   Джерела конституційного права України / Ю.С. Шемшученко [та ін.] ; НАНУ, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького ; [відп. ред. : Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 712 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0939-9
422376
  Васильченко О.П. Джерела конституційного права України (системно-функціональний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Васильченко О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
422377
  Васильченко О.П. Джерела конституційного права України (системно-функціональний аналіз) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.02 - конституційне право / Васильченко О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 252л. + Додатки: л. 216 - 252. – Бібліогр.: л. 191 - 215
422378
  Шаповал В. Джерела конституційного права України: питання теорії та практики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 155-170. – ISSN 1026-9932
422379
  Цоклан И.І. Джерела конституційного права України: поняття, види і структура // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 195-202. – ISSN 1563-3349
422380
  Фан Дунмей Джерела конфуціанської філософії та філософії даосизму Китаю / Фан Дунмей. – Тайбей, 1974. – 282с. – Видання китайською мовою
422381
  Борух О.Є. Джерела крилатих висловів в українській та турецькій мовах (зіставний аспект) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 29-35


  Стаття присвячена аналізу джерел та функціонуванню крилатих висловів в українській та турецькій мовах. Розглядаються основні та нові групи джерел походження. The article is devoted to analysis of sources and functioning of pithy sayings in Ukrainian ...
422382
  Загурський О. Джерела кримінально-процесуальної політики України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 112-117
422383
  Беніцький А. Джерела кримінального права на землях Слобідської України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 376-378. – ISBN 978-617-7069-28-6
422384
  Марін О. Джерела кримінального права у контексті правової реформи в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 137-139
422385
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 7-20


  У статті досліджується проблема поняття джерел кримінального права та їх видів.
422386
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 13-22


  У статті досліджується проблеми поняття джерел кримінального права та їх видів.
422387
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-41. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються джерела кримінального права та їх види, які застосовуються при кримінально-правовій оцінці вчиненого суспільно небезпечного діяння та застосуваннія кримінального закону.
422388
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 8 (131). – С. 10-22


  У статті досліджується проблема поняття джерел кримінального права та їх видів. Обгрунтовується, що джерелами кримінального права мають визнаватись правові позиції, викладені компетентним органом у прийнятих ним нормативно-правових актах, ...
422389
  Панов М. Джерела кримінального права: поняття, види, правове значення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 80-89. – ISSN 1026-9932
422390
  Садова Т.В. Джерела кримінального процесуального права Англії і Уельсу // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 3. – С. 220-229
422391
  Джужа О. Джерела кримінологічної інформації про стан злочинності в Україні / О. Джужа, Д Голосніченко, А. Кирилюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.65-70. – ISSN 0132-1331
422392
  Федорук О.К. Джерела культурних взаємин / О.К. Федорук. – К, 1976. – 128с.
422393
  Набок Л. Джерела локальної історії в меморіальній експозиції // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 165-169


  Музей видатного укр. архітектора Володимира Заболотного прагне бути інформатором та каталізатором стосунків між культурою минулого та прийдешнього
422394
  Бахтинський М.Й. Джерела любові : поезії / Михайло Бахтинський. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 67, [3] с.
422395
  Мовчан В. Джерела людського зла // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 96-106
422396
  Іваницький-Василенко Джерела магдебурзького права в Західній Русі й Гетьманщині // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С.123-131. – ISSN 0869-2491
422397
  Корнієнко О. Джерела медико-психологічних поглядів мислителів Європи XV-XVI століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-55. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Описаний динамічний взаємопов"язаний розвиток ідей, оригінальних гіпотез вчених XV-XVI століть, які є актуальними для подальшого вирішення проблеми - розробки теоретико-прикладних аспектів психосоматичного здоров"я та методів його підтримання у системі ...
422398
  Васьков С.В. Джерела митного права Європейського Союзу // Європейське право та порівняльне правознавство : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Савойський ун-т у м. Шамборі [та ін. ; упоряд.: О.В. Кресін, О.Д. Рожко ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.С. Гриценко, Ж. Аженьє та ін.]. – Київ ; Шамборі : Логос, 2010. – С. 292-299. – ISBN 978-966-171-267-5
422399
  Дударець Д.В. Джерела міжнародно-правового регулювання інвестиційних відносин в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 90-100. – ISSN 2413-1342
422400
  Кравцов С. Джерела міжнародного комерційного арбітражу: сучасні тренди та тенденції розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 41-46. – (Юридичні науки ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено різноманітні сучасні підходи до визначення та класифікації джерел міжнародного комерційного арбітражу. Та правова природа міжнародного комерційного арбітражу, яка існує на теперішній час у доктрині арбітражу, має суттєві недоліки і не ...
422401
  Павко А.І. Джерела міжнародного права: загальне і особливе / А.І. Павко, Я.А. Павко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 116-123. – ISSN 2222-5374
422402
  Цірат Г. Джерела міжнародного приватного повітряного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 6 (114). – С. 56-61
422403
  Бабинець А.Є. Джерела мінеральних вод Радянської України / А.Є. Бабинець. – Київ : АН УкрРСР, 1958. – 68с.
422404
  Бабинец А.Є. Джерела мінеральних вод Радянської України / А.Е. Бабинець ; АН УРСР, Ін-т геологічних наук. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 68 с. – Бібліогр.: с. 67
422405
  Вовк О.Й. Джерела міського права Гетьманщини другої половини XVII–XVIII століть: історико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 33-42. – ISSN 2219-5521
422406
  Вовк О.Й. Джерела міського права Києва XV-XVI століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-32. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті на прикладі правового статусу Києва досліджуються джерела міського права українських міст XV - XVI століть в період перебування їх у складі Великого князівства Литовського. В статье на примере правового статусу Киева исследуются источники ...
422407
  Луків М. Джерела моєї долі : Поезія // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-28.
422408
  Гадяцький М. Джерела московського комунізму = Sources of Muskovite communism / М. Гадяцький. – Торонто : Краєва управа Спілки визволення України в Канаді, 1960. – 127с.
422409
   Джерела мудрості.. – Київ : Дніпро, 1967. – 166 с.
422410
   Джерела мудрості. / Бойко В.Г,. – Київ : Жовтень, 1973. – 174с.
422411
  Легка О.В. Джерела мусульманського права // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 58-66. – ISSN 2408-9257
422412
  Алієв Р.Г. Джерела мусульманського права // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Усіма дослідниками мусульманського права Коран визнається пе- ршим і основним джерелом. Розглядаючи Священне писання христи- ян, Біблію, зазвичай ніхто не наважується оголосити його джерелом юридичного права, що є абсолютно вірним. У відношенні Корану ...
422413
  Волошин І.О. Джерела народного театру на Україні / І.О. Волошин; ред.: Л.П. Мольнар. – Київ : Образотворче мистецтво і музична література УРСР, 1960. – 228 с.
422414
   Джерела натхнення // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет психології. – С. 2


  Про діяльність студентського парламенту факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка.
422415
  Дзера О. Джерела національних перекладів Святого Письма: англо-український контекст // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 7. – С. 51-60. – ISSN 2413-0923
422416
  Доценко І.Л. Джерела нашої сили і достатку / І.Л. Доценко, Є В. Козак, . – Київ, 1963. – 64с.
422417
  Івченко В.І. Джерела не замерзають / В.І. Івченко. – К., 1991. – 365с.
422418
  Кравченко Ф.Т. Джерела не замулити... : повість, оповіданя, гуморески / Ф.Т. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 294 с.
422419
  Мельнійчук М.М. Джерела небезпек для школярів Волинської області при туристичних подорожах автомобільним транспортом / М.М. Мельнійчук, В.О. Зейко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 73-77 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
422420
  Чаплинський Р.Ю. Джерела нетермічної плазми атмосферного тиску та їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.02 / Чаплинський Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
422421
  Свірський Б.М. Джерела нормативно-правового забезпечення прав і свобод людини у правоохоронній діяльності // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 139-144. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
422422
  Бабота Л. Джерела образності в поезії Зореслава // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 55-59. – (Філологія ; Вип. 21)
422423
  Власенко Є.Л. Джерела організаційних змін підприємств сільськогосподарського машинобудування / Є.Л. Власенко, Є.Л. Гринь // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 17-23. – ISSN 2306-6814
422424
  Павленко С.Ф. Джерела особового походження / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 102-103. – ISBN 966-642-073-2
422425
  Казьмирчук М.Г. Джерела особового походження : підручник / Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2010. – 242 с. – ISBN 978-966-171-292-7
422426
   Джерела особового походження : програма та навч.-метод. матеріали з курсу для магістрів іст. ф-ту за спеціальністю "Архівознавство" / КНУТШ, Іст. ф-т, Каф. укр. іст. та етнополіт. ; [уклад. М.Г. Казьмирчук]. – Київ, 2010. – 59 с.
422427
  Ковальська Л.А. Джерела особового походження з історії радянського партизанського та підпільного руху // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 70-81. – (Серія "Історичні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5908
422428
  Прищепа О. Джерела особового походження про міське культурне довкілля Правобережної України кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 247-262
422429
  Заброда Д.Г. Джерела оцінювання стану корупції в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 63-71
422430
   Джерела пам"яті : історико-краєзнавчий альманах / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та культури України, Навч.-науковий центр усної історії. – Переяслав-Хмельницький, 2006-. – ISBN 978-617-7009-26-8
Вип. 3 : "Та не дарма були ми на землі...". – 2014. – 250 с. – До 70-річчя вигнання нацистських окупантів з України
422431
  Вачевський М.В. Джерела патентної документації та патентних описів до об"єктів інтелектуальної власності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 105-114. – Бібліогр.: на 18 пунктів
422432
  Шмігер Т. Джерела перекладознавчої концепції Пантелеймона Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 3-10. – ISSN 0236-1477
422433
  Морозов О.Ф. Джерела підвищення інноваційного потенціалу підприємства / О.Ф. Морозов, Л.М. Руссу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 138-147 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
422434
  Колубаєв О.Л. Джерела пісенної творчості Богдана-Юрія Янівського = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч 3. (39 ) : Театр, Музика. Кіно. – С. 46-52. – ISSN 1728-6875
422435
  Моренець В.В. Джерела поетики Константи Ільдефонса Галчинського. / В.В. Моренець. – К., 1986. – 137с.
422436
  Гончарук В.А. Джерела поетичної творчості Василя Симоненка // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 46-49
422437
  Козьменко О. Джерела покриття і страхування збитків від катастроф: зарубіжний та вітчизняний досвід : управління економікою: теорія і практика / О. Козьменко, О. Пахненко // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 30-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
422438
  Макушина Г. Джерела поповнення купецтва Миколаєва у XIX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 86-94. – ISSN 1998-4634
422439
  Стишов О. Джерела поповнення молодіжних жаргонізмів в українській мові початку XXI століття // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 32-43. – ISSN 0320-3077


  Розглянуто один із важливих шарів лексичної системи загальнонаціональної української мови початку ХХІ ст. – молодіжні жаргонізми-неологізми. Визначено і проаналізовано головні джерела поповнення названих одиниць. Найбільш дієвим серед них виступає ...
422440
  Зацний Ю.А. Джерела поповнення розмовної лексики і фразеології сучасної англійської мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 207-211
422441
  Хаврусь М.А. Джерела походження ідіом з ботанічним компонентом в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 226-232


  Стаття присвячена дослідженню джерел походження ідіом із ботанічним компонентом в англійській мові. Статья посвящена исследованию источников происхождения идиом с ботаническим элементом в английском языке. The article is devoted to the ...
422442
  Хаврусь М.А. Джерела походження ідіом із ботанічним компонентом в англійській мові (лінгвокультурологічний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 360-365


  Стаття присвячена дослідженню окремих джерел походження ідіом із ботанічним компонентом в англійській мові. Значна увага приділяється лінгвокультурологічному аспекту, який є найбільш визначальним у формуванні даних лексичних одиниць. Статья посвящена ...
422443
  Вакулик І.І. Джерела походження культу старовинної студентської пісні // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 64-70
422444
  Щепанський В.В. Джерела походження ономантичної таблиці з рукопису "Таємниці таємниць" XVI ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 147-153. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
422445
  Зацерковний В. Джерела походження та взаємодія мікросейсм з геологічним середовищем / В. Зацерковний, І. Тішаєв, Р. Шульга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 82-87. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено можливість використання природного мікросейсмічного випромінювання Землі для пошуку та моделювання геологічного середовища, визначення джерел походження та характеру розповсюдження в земній корі. Розглянуто особливості утворення та ...
422446
  Попова К. Джерела походження фразеологізмів англійської мови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С, 30-32
422447
  Швець Т. Джерела походження фразеологічних одиниць французької мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 275-280
422448
  Євтушенко Г.В. Джерела пошуку персоналу на українському ринку інформаційних технологій / Г.В. Євтушенко, Г.І. Пшеничко, Б.В. Сорін // Соціальна економіка : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Глущенко О.В., Стеценко Т.В., Біткова Т.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 58. – С. 81-87. – ISSN 2524-2547
422449
  Ільков В.В. Джерела права в адміністративному судочинстві : теорія та правозастосування : монографія / В.В. Ільков ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. – 379, [1] с. – Бібліогр.: с. 351-379 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-867-0
422450
  Кульчицький В.С. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування (1772-1918 рр.) // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
422451
  Корольова Ю.В. Джерела права в контексті їх соціального виміру // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 51-59. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
422452
  Дубровина А.Б. Джерела права в першій половині XIX ст. // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 24-31
422453
  Кравченко С.С. Джерела права в розумінні теорії правового прагматизму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 24-28. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
422454
  Настасяк І.Ю. Джерела права в сучасних правових системах світу // Ювілейний збірник наукових праць : на пошану проф. Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін. ; за ред. І.Й. Бойка]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 260-271
422455
  Юринець Ю.Л. Джерела права європейського адміністративного простору у контексті забезпечення культурних прав громадян // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 91-98. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
422456
  Смирнова Ксенія Володимирівна Джерела права Європейського Союзу : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Смирнова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 228 л. – Бібліогр.: л.198-228
422457
  Смирнова Ксенія Володимирівна Джерела права Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Смирнова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
422458
  Смирнова К. Джерела права Європейського Союзу: новітні тенденції розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 90-97. – ISSN 1026-9932
422459
  Мойсей Л. Джерела права на достатнє житло в межах міжнародних норм у галузі прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність поняття "достатнє житло" в контексті міжнародного законодавства. Встановлено, що завдяки міжнародному співтовариству право на житло віднесено до основних галузей прав людини. Зроблено висновок, що забезпечення права на ...
422460
  Сливка С.С. Джерела права поневоленої нації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 319-325. – (Юридична ; Вип. 3)
422461
  Кобернюк С.В. Джерела права соціального забезпечення України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кобернюк Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
422462
  Кобернюк С.В. Джерела права соціального забезпечення України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кобернюк Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 234 л. – Бібліогр.: л. 207-234
422463
  Шевченко А. Джерела права у період існування Української Народної Республіки / А. Шевченко, С. Кудін // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 101-108. – ISSN 1026-9932
422464
  Павко А. Джерела права у правових системах сучасного світу / А. Павко, Я. Павко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 8 (269). – С. 11-14
422465
  Погорілко В. Джерела права України (загальна теорія джерел конституційного права) / В. Погорілко, В. Федоренко // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.46-59
422466
  Шаломєєв Є.В. Джерела права України другої половини ХVII-XVIII cтоліть // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.22-25. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
422467
  Будник С.І. Джерела права Української гетьманської держави (Війська Запорозького) : навч. посібник / Будник С.І., Прус В.З., Шкуратенко О.В. ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Марч-А, 2017. – 240, [2] с. – Бібліогр.: с. 222-240 та у підрядк. прим. – ISBN 978-79
422468
  Шемшученко С.О. Джерела права, що застосовуються в арбітражному процесі в рамках Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 330-337. – ISSN 1026-9932
422469
  Стадник Р.І. Джерела права: методологія дослідження // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 270-279. – ISSN 2072-8670
422470
  Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології : монографія / Н.М. Пархоменко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2008. – 335, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-63-4


  У пр. № 1742076 напис: Шановній Діані Вікторівні з повагою і побажанням успіхів у науковому та особистому житті. 2.10.08. Підпис.
422471
  Гринько М. Джерела правди / М. Гринько, Д. Палій // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 липня (№ 29). – С. 7


  "Правда історії: джерела". Під такою назвою в Музеї книги і друкарства України експонується виставка, присвячена 70-річчю відомого в Україні і поза її межами історика, джерелознавця, бібліографа, колекціонера-книгознавця, дктора історичних наук, ...
422472
  Тригубенко Г. Джерела правового нігілізму в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.85-88
422473
  Фортуна Т. Джерела правового регулювання визнання та виконання рішень іноземних судів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 292-300. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
422474
  Дмітрієва С. Джерела правового регулювання відносин щодо найменування місця походження товару // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.34-42. – ISSN 1608-6422
422475
  Гороть А.М. Джерела правового регулювання двостороннього співробітництва України та Республіки Польща в гуманітарній сфері / А.М. Гороть, К.М. Прокопчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 14-18. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
422476
  Сегеда І.С. Джерела правового регулювання діяльності підприємницьких товариств у державахМагрибу (Алжир,Марокко, Туніс) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (202). – С. 60-68. – ISSN 2308-9636
422477
  Босяк М. Джерела правового регулювання задоволення вимог іпотекодержателя за договором // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 139-142
422478
  Тимошенко Джерела правового регулювання касаційного провадження: загальні питання / Тимошенко, 0.А. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 108-113
422479
  Смолина Я. Джерела правового регулювання міжнародних факторингових операцій // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 172-174
422480
  Добкіна К.Р. Джерела правового регулювання участі органів державної влади у цивільному судочинстві (на прикладі другої половини ХІХ століття) // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2019. – № 3 (9). – C. 121-130. – ISSN 2523-4552
422481
  Токарська А.С. Джерела правової комунікації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 293-299. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
422482
  Гурова Г.М. Джерела правової охорони навколоземного космічного простору від засмічення в контексті забезпечення довготермінової сталості // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 541-550. – ISSN 0869-2491
422483
  Піонтковський С.В. Джерела принципу найбільшого сприяння у сучасному міжнародному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-10. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Розглянуто питання щодо джерел принципу найбільшого сприяння в сучасному міжнародному праві. На підставі аналізу рішень Міжнародного Суду ООН доведено, що договори між третіми сторонами не можуть виступати джерелом принципу найбільшого сприяння для ...
422484
  Романів Т.Б. Джерела про життєвий шлях, громадську та наукову діяльність Остапа Терлецького // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 289-300. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
422485
  Ковальский М.П. Джерела про початковий етап друкарства на Україні / М.П. Ковальский. – Дніпропетровськ, 1972. – 83с.
422486
  Данилюк Д.Д. Джерела про радянізацію Закарпаття (1944 - 1950 рр.) / Д.Д. Данилюк, В.В. Міщанин // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 157-165. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
422487
  Кучернюк М.Ф. Джерела про російсько-українські політичні зв"язки в роки визвольної війни українського народу (1648-1654) / М.Ф. Кучернюк. – Львів, 1980. – 179с.
422488
  Ісаєвич Я.Д. Джерела про суспільно-політичну і культурну діяльність братств України в XVI - XVIII ст. // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 37-47
422489
  Піркало В. Джерела про час заснування населених пунктів Донеччини в XVI - XVIII ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 417-427
422490
  Шутко Ю.І. Джерела професіоналізації флейтового виконавства в Києві, Харкові та Одесі в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 277-283
422491
   Джерела пружно б"ють : Хрестоматія з української літератури для 9 кл. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1998. – 480 с. – ISBN 966-04-0013-6
422492
  Хопта Т. Джерела регулювання арбітражних угод. Порівняльний аналіз та проблематика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 245-247. – ISBN 978-617-7069-28-6
422493
  Кохановська О.В. Джерела регулювання інформаційних відносин в Україні (теоретико-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено теоретичним проблемам регулювання інформаційних відносин в Україні, дано характеристику окремих джерел регулювання інформаційних відносин і пропонується їхня система. The paper deals with theoretical problems of the informational relations ...
422494
  Лось О. Джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова та їхній вплив на академічний словник // Мова: класичне - модерне - постмодерне : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ; редкол.: В. Ожоган, Н. Ясакова, Т. Дайбер [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4. – C. 155-165. – ISSN 2522-9281
422495
  Макода В.Є. Джерела римського приватного права / В.Є. Макода, Є.О. Рябоконь // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 23-34. – ISBN 978-617-566-656-2
422496
  Корній Л.П. Джерела різних видів української музичної творчості доби Бароко (ХVІІ – перша половина ХVІІІ ст.): кодикологічний та музично-стильовий аспекти // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 314-329. – ISSN 2222-4203
422497
  Андронов І.В. Джерела рішення суду // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 47-52.
422498
  Кондратьєва Т.В. Джерела розвитку організації в нестабільних ринкових умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-47 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
422499
  Русанівський В.М. Джерела розвитку східно-слов"янських літературних мов. / В.М. Русанівський. – К., 1985. – 230с.
422500
  Кононенко П.П. Джерела розквіту / П.П. Кононенко. – Київ, 1977. – 176с.
422501
  Шишловський О.А. Джерела світла в науці і техніці / О.А. Шишловський. – Київ, 1957. – 53 с. – (Т-во для поширення політичних і наукових знань Української РСР)
422502
  Тейлор Ч. Джерела себе : Творення новочасної ідентичності / Чарльз Тейлор; Заг. ред. перекладу з англ. А. Васильченка. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 696с. – ISBN 966-7888-64-9
422503
  Щепанський В. Джерела середньовічної філософії в "треносі" Мелетія Смотрицького // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 295-298. – ISSN 1728-9343
422504
  Велігура І.М. Джерела сили радянської преси / І.М. Велігура. – Київ, 1976. – 165с.
422505
  Дячук Л. Джерела системи шлюбних правовідносин в добу палеологівського Ренесансу (сер. ХІІІ-ХІV ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 47-53. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються зовнішні історичні аспекти ідентифікації правових джерел пізньо-візантійського права. Звертається увага на їх компілятивний характер та оригінальну систему кодифікації. Здійснюється їх дослідження як джерел шлюбних правовідносин ...
422506
  Аніщенко Т.С. Джерела службового права: поняття та види // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 89-98. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено з"ясуванню поняття та видів джерел службового права. Зроблено спробу встановити сутність та співвідношення категорій «джерело права» та «джерело службового права». У межах джерел службового права виділені формалізовані джерела ...
422507
  Бутенко Н.В. Джерела соціальних уявлень про інвалідність // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 7-20. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 46). – ISSN 2072-4772
422508
  Вертій О. Джерела становлення національної літератури // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 142-146. – ISSN 0868-4790


  Роздуми про книгу Тараса Салиги "Екслібриси Евтерпи"
422509
  Вілкул Т.Л. Джерела статті Новгородського першого літопису 6428 р. та "Повісті временних літ" 6449 р. про похід русі на Константинополь // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – C. 151-167. – ISSN 0130-5247
422510
  Пацурія Н. Джерела страхового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-41. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання визначення змісту та видів джерел страхового права. В статье исследуются вопросы определения содержания и видов источников страхового права. This article investigates the determination of the nature and types of sources ...
422511
  Погорецький М.А. Джерела судових доказів // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 167-179. – ISBN 966-8467-41-8
422512
  Назаров І. Джерела судового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 53-59. – ISSN 1026-9932
422513
  Зубик А.І. Джерела суспільно-географічного дослідження української діаспори // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 265-286
422514
  Гончар О. Джерела сучасного костомаровознавства: міждисциплінарний підхід // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 6-17. – ISSN 2415-8003
422515
  Никифорак В.М. Джерела сучасного українського страхового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 84-89. – (Правознавство ; Вип.311)
422516
  Якунін С. Джерела сучасної фінансової кризи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 12 (62). – С. 26-29
422517
  Партин Г. Джерела та інструменти залучення коштів для фінансування малих і середніх підприємств України / Г. Партин, А. Загородній // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (151). – С. 105-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
422518
  Лисий Ю. Джерела та історіографія до історії українсько-польських взаємовідносин у Львівському університеті (Друга пол. XIX - поч. XX ст.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 171-179
422519
  Лозінський К. Джерела та історіографія епохи св. Юстиніана I Великого / Костянтин Лозінський (протоієрей) // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6, червень. – C. 31-40. – ISSN 2311-4258
422520
  Коцур В.В. Джерела та історіографія етнополітичної ситуації в Придністров"ї як чинник у міждержавних відносинах України і Молдови // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 151-168
422521
  Ткачук О.В. Джерела та історіографія українського церковно-православного руху (1917-1921) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Український церковно-православний рух відіграв важливе значення в історії Української православної церкви. Присвячено аналізу джерельної та історіографічної бази українського церковного руху. Ukrainian orthodox movement played an important role in the ...
422522
   Джерела та література // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 147-149. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Джерела та література про відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія ...
422523
  Перекрест Т.В. Джерела та методи формування інвестиційних ресурсів на підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 127-131. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
422524
  Момот А. Джерела та методика з"ясування соціальної диференціації сільського населення Гетьманщини другої половини XVIII століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 305-307. – ISBN 978-966-171-893-6
422525
   Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку : навч. посібник / [Мамонова В. та ін. ; заг. ред.: Л. Чорній ] ; Центр громад. експертизи, Проект "Місцевий економічний розвиток міст України". – Київ : Центр громадської експертизи, 2013. – 173, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - В кінці кн. вих. дан. англ. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим.
422526
  Тинний І. Джерела та механізми фінансування реструктуризаційних перетворень на промислових підприємствах України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 46
422527
  Тинний І. Джерела та механізми фінансування реструктуризаційних перетворень на промислових підприємствах України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 17-20. – Бібліогр.: 2 назви
422528
  Шосталь С.О. Джерела та напрями залучення інвестицій в економіку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 89-91
422529
  Габович О. Джерела та наслідки псевдонаукової повені / О. Габович, В. Кузнєцов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 листопада (№ 43/44). – С. 12


  "... Страшним недугом, який пронизує формально освічені верстви суспільства, є псевдонаука. Упродовж доби незалежності, а особливо за останнє десятиліття наука й освіта в Україні впали до такого посереднього рівня, що заяложена назва "третій світ" може ...
422530
  Костилєва С.О. Джерела та наукова література до навчально-методичного комплексу з дисципліни "Історія Київської політехніки" // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 175-188. – ISSN 2307-5244


  "В статті на основі вивчення змісту веб-порталу НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» проаналізовано доступні групи джерел та наукову літературу для готування навчально-методичного комплексу з дисципліни «Історія Київської Політехніки». Відповідно, ...
422531
   Джерела та обсяги фінансування наукової діяльності в університеті / О.Б. Білявська, Г.С. Майборода, Т.Г. Авраменко, А.А. Бурих // Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2020 рік і завдання на 2021 рік : [матеріали Аналіт. доповіді] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [заг. ред.: О.І. Жилінська, Г.М. Толстанова]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 2-15
422532
  Федущак-Паславська Джерела та основні риси приватного права у Європі нового часу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 159-167. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
422533
  Федущак-Паславська Джерела та основні риси приватного права у Європі періоду середньовіччя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 89-96. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
422534
  Туранли Ф.Г. Джерела та особливості османської палеографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Г.І. Халимоненко, Л.В. Грицик, О.Н. Мушкудіані [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 48-49. – (Східні мови та літератури ; вип. 5)


  Досліджуються джерела, причини виникнення і етапи розвитку османської палеографії, класифікація та її різновиди; особливого значення надається написанню дипломатичних листів з графікою. Подаються абетка і зразки письма.
422535
  Федулова Вікторія Валентинівна Джерела та особливості формування філософсько-історичної думки в Україні в середині ХІХ ст. (філософія теізму) : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Федулова Вікторія Валентинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 208л. – Бібліогр.:л.195-208
422536
  Федулова В.В. Джерела та особливості формування філософсько-історичної думки в Україні в середині ХІХ ст. (Філософія теїзму). : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Федулова В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
422537
  Кузнєцов К. Джерела та оцінка ефективності фінансування системи загальної середньої освіти // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 70-84
422538
  Монаєнко Антон Джерела та порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 72-75
422539
  Звонар В.П. Джерела та принципи розвитку соціального капіталу // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 1 (710). – Бібліогр.: 19 назв
422540
  Вовк С.О. Джерела та причини громадянських війн // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 4-6. – ISSN 2076-1554
422541
  Петренко Л. Джерела та самоусвідомлення українського експресіонізму (на матеріалі поезії і прози початку ХХ століття) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 103-109. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
422542
  Лещенко С.В. Джерела та світовий досвід дослідження політичної соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 123-127. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено аналіз джерел та світового досвіду дослідження політичної соціалізації. Article is devoted to consideration of sources and traditions of studying of political socialization.
422543
  Медвідь А. Джерела та способи нормативно-правового закріплення предмета парламентських розслідувань у зарубіжній практиці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-10.
422544
  Лемішка О.Я. Джерела та способи утворення неологізмів у англомовному медичному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 244-249


  У статті досліджуються основні способи та джерела поповнення словникового складу англомовного медичного дискурсу. В статье исследуются основные способы и источники пополнения словарного состава англоязычного медицинского дискурса. The main sources ...
422545
  Лабачук Х. Джерела та структура Австрійського кримінального кодексу 1803 р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 59-60
422546
  Трощинський П.В. Джерела та сутнісні риси європейської інтеграції // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 164-171. – ISBN 966-7317-92-7
422547
  Андросюк Г.М. Джерела та умови фінансування науково-дослідних робіт та інноваційних розробок в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 3 (147). – С. 2-7


  Розглянуто стан та умови фінансування науки в Україні. Проаналізовано типову залежність ефективності та результативності наукових розробок від витрачених ресурсів. Показано, що недостатнє чи перервне фінансування суттєво знижують ефективність ...
422548
  Зміївська С. Джерела та форми позитивного права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 263-269. – ISSN 1993-0909
422549
  Семиліт М.В. Джерела та форми проектування образів-зразків життєвого шляху особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 128-140
422550
  Бойко І.Й. Джерела та характерні риси права в Галичині у складі Польського Королівства (1387-1569) : монографія / І.Й. Бойко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 341, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-745-9
422551
  Сардарян К.Г. Джерела творчості Л.Н. Кір"якова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 303-313. – Бібліогр.: Літ.: с. 313 ; 14 п.
422552
  Філіп Ю.Л. Джерела творчості Фрія Федьковича // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 232-236


  У статті комплексно розглядається проблема джерел творчості Ю. Федьковича, зокрема в поезії. Вперше розглядаються джерела його творчості об"єктивно, без методологічної заангажованості, яка була присутня у працях радянської доби
422553
  Гудченко З. Джерела творчості художника Анатолія Кугая // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 96-106. – ISSN 1728-6875
422554
  Гузій О. Джерела тексту поезії Леоніда Глібова "Кто блажен?" // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 92-105. – ISBN 978-966-171-890-5


  Йдеться про майже забутий вірш-переспів частини Нагірної проповіді Ісуса Христа (Мт.5, 3-12) "Кто блажен?", написаний Леонідом Глібовим 1868 року в Чернігові, в умовах переслідування поета цензурою. У статті проаналізовано особливості першої публікації ...
422555
  Нестерова І.А. Джерела тіньових відносин, що виникають у сфері туристичного бізнесу: історико-порівняльний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 465-471. – ISSN 1563-3349
422556
  Арендт Х. Джерела тоталітаризму = The origins of totalitarianism : спільний видав. проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера" / Х. Арендт; відп. за вип. К.Сігов, Л.Фінберг ; наук. ред. перекладу К. Гломозда. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 539 с. – ISBN 966-7888-12-6
422557
  Арендт Х. Джерела тоталітаризму = The origins of totalitarianism : спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера" / Ханна Арендт. – 2-е вид. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 584 с. – ISBN 966-378-009-6
422558
  Казакова Т.В. Джерела традицій української публіцистичної словесності ("Слово про Закон і Благодать" митрополита Іларіона) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 190-194


  У статті проаналізовано "Слово про Закон і Благодать" Іларіона як пражурналістський текст, що заклав традиції української публіцистичної словесності. Доведено, що головною актуальною проблемою твору є концепція національної історії, яка була втілена ...
422559
  Костюк В.Л. Джерела трудового права України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.05 / Костюк В.Л.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17-18
422560
  Костюк Віктор Леонтійович Джерела трудового права України : Дис...канд.юридичних наук:12.00.05 / Костюк Віктор Леонтійович; КНУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 160л. – Бібліогр.:л.151-160
422561
  Підвойний В.М. Джерела турецької термінологічної думки та етапи розвитку концепції творення термінологічних систем у турецькому мовознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-45. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Аналізуються джерела турецької термінологічної думки та етапи розвитку концепцій творення термінологічних систем у турецькому мовознавстві.
422562
  Калакура Я.С. Джерела українознавства [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 130-132


  В статті згадуються науковці Київського університета: М. Максимович, М. Костомаров, В. Антонович, М. Драгоманов, М. грушевський ,Т. Шевченко.
422563
   Джерела української естетичної думки = The sources of Ukrainian esthetic thoughts : cередньовічна доба (X - XIII ст.) : хрестоматія : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії мистецтв ; [авт.-упоряд.: І. Войцехівська, Л. Іваницька, В. Кругляков]. – Корсунь-Шевченківський : І.С. Майдаченко, 2022. – 306 с. : іл., портр. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр. в приміт. в кінці текстів. – ISBN 978-966-8302-89-3
422564
  Береза І. Джерела українськості Левка Боровиковського // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – № 10. – С. 39-47
422565
  Нагайко Т. Джерела усної історії: проблеми та перспективи використання на сучасному етапі // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 418-423. – ISBN 978-966-308-217-2
422566
  Савченко А. Джерела федерального кримінального законодавства США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 26-27.
422567
  Даль І. Джерела феодального права Німеччини на початку XVI століття // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 36-39
422568
  Харитонова Т.А. Джерела філософської термінології / Т.А. Харитонова. – Київ, 1992. – 112с.
422569
  Донець Л. Джерела фінансового забезпечення екологічних програм на засадах Кіотського протоколу / Л. Донець, Є. Прокопенко // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 25-28. – ISSN 1728-9343
422570
  Желюк Т. Джерела фінансового забезпечення інклюзивного розвитку територіальних громад в умовах воєнного стану / Т. Желюк, А. Жуковська // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (105), липень - вересень. – С. 183-202. – ISSN 2786-4537
422571
  Ревак І.О. Джерела фінансового забезпечення інновацій в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 245-252. – ISSN 0321-0499
422572
  Онисенко Т. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності видавничих підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-72. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан фінансового забезпечення інноваційної діяльності видавничих підприємств в Україні. Визначено основні чинники, що перешкоджають активізації інноваційної діяльності видавничих підприємств. Проаналізовано різні за своїм походженням джерела ...
422573
  Гривківська О.В. Джерела фінансового забезпечення розвитку малих фермерських господарств / О.В. Гривківська, І.В. Хлівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 154-163. – ISSN 1993-6788
422574
  Гривківська Оксана Василівна Джерела фінансового забезпечення розвитку малих фермерських господарств / Гривківська Оксана Василівна, Хлівна Ірина Вікторівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 154-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено оцінку фінансового забезпечення розвитку фермерських господарств.
422575
  Левченко Н.М. Джерела фінансового оздоровлення підприємств в аспекті чинного законодавства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.169-173. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
422576
  Гаврилюк Р.О. Джерела фінансового права України : Навчально-методичний посібник / Р.О. Гаврилюк; Мін-во освіти і науки України; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 88с.
422577
  Диба М.І. Джерела фінансування венчурних стартапів в умовах Covid-19 / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (725). – Бібліогр.: 13 назв
422578
  Дерев"янко С. Джерела фінансування всеукраїнського референдуму: проблеми і перспективи законодавчого регулювання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 2 (16). – С. 11-20.
422579
  Медалієва О. Джерела фінансування діяльності Новоросійського історико-філологічного товариства (кінець ХХ - початок ХХ ст.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 105-108. – ISBN 966-8653-41-6
422580
  Городянська Л. Джерела фінансування житлового забезпечення у Збройних Силах України / Л. Городянська, Л. Цюкало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 31-37. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (47)). – ISSN 1728-3817


  Наведено класифікацію видів житлового забезпечення в ЗСУ, за якими військовослужбовці та члени їхніх сімей мають бути забезпечені новозбудованим житлом, вивільненим житлом, придбаним житлом, переобладнаним нежилим приміщенням, службовим жилим ...
422581
  Савенко К.С. Джерела фінансування інноваційн в Україні: аналітичний огляд існуючої ситуації // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (70). – С. 5-9. – ISSN 1683-1942
422582
  Корольова-Казанська Джерела фінансування інноваційних проектів підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 280-283. – ISSN 1993-0259
422583
  Кирик О.А. Джерела фінансування інноваційної діяльності авіакомпаній // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 269-274. – ISSN 2308-1988
422584
  Горенко А.І. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 188. – C. 221-228. – (Економічні науки)
422585
  Волощук В.Р. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 4 (45). – С. 112-119. – ISSN 2308-1988
422586
  Олієвська М.Г. Джерела фінансування людського капіталу в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 69-72. – ISSN 1728-6220
422587
  Скора К.Ю. Джерела фінансування малого підприємництва в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 326-330. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
422588
  Гоцуляк С.М. Джерела фінансування оборотного капіталу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 135-141. – ISSN 0321-0499
422589
  Солодовнік О.О. Джерела фінансування проектів державно-приватного партнерства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 97-102. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Узагальнено історичний досвід реалізації проектів державно-приватного партнерства в інших країн світу.
422590
  Рубанка В.О. Джерела фінансування промислового піднесення в Україні наприкінці ХІХ століття : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 47-52. – Бібліогр.: 14 назв
422591
  Дуб А.Р. Джерела фінансування смарт-спеціалізації регіонів України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (305). – С. 99-116 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
422592
  Гейдор А.П. Джерела фінансування стартапів в Україні / А.П. Гейдор, Т.М. Бізбіз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 73-78. – ISSN 2306-6814
422593
  Дуб А.Р. Джерела фінансування стартапів та можливості їх залучення в Україну // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С.87-92. – ISSN 2071-4653
422594
  Дубок І.П. Джерела фінансування сфери культури в Україні та напрями їх розширення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 63-70. – ISSN 2310-2837
422595
  Косарєв О.Й. Джерела фінансування технічного переоснащення авіапідприємств України : фінанси та кредит.Податки / О.Й. Косарєв, О.М. Рибак // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 31-38 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
422596
  Диба М.І. Джерела фінансування технологізації бізнесу та соціальної сфери в умовах епідеміологічних ризиків / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (295). – С. 93-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
422597
  Головченко О.М. Джерела фінансування тіньової економіки в період транзиції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 205-211. – (Економічна ; Вип. 1)
422598
  Тринько Р. Джерела фінансування туристичної галузі: проблеми та шляхи вирішення / Р. Тринько, Я. Григор"єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано важливість фінансового забезпечення туристичної галузі. Наведено можливі варіанти фінансування. Проаналізовано та обґрунтовано бюджетне фінансування. Запропоновано альтернативні шляхи фінансового забезпечення для туристичної ...
422599
  Кальченко В.І. Джерела фінансування фундаментальних та прикладних досліджень // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 80-82. – ISSN 1027-3239
422600
  Палінська О.М. Джерела формування білінгвізму Ольги Кобилянської // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 408-413. – ISBN 966-581-388-9
422601
  Комова М.В. Джерела формування документно-комунікаційної спеціальної лексики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 13-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
422602
  Коцюрубенко Г.М. Джерела формування доходної частини бюджету домогосподарств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 249-252
422603
  Заїка Т.П. Джерела формування західноєвропейського стилю модерн (історико-культурологічний аспект аналізу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-16. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються головні передумови формування стилю модерн у західноєвропейському культурному просторі кінця 19 - поч. 20 ст. В статье анализируются основные предпосылки формирования стиля модерн в западноевропейском культурном пространстве ...
422604
  Демківський А.В. Джерела формування інвестицій в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 87-105. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
422605
  Галінська Т.С. Джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства та методи їх фінансування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 58-60. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
422606
  Чолан В.Я. Джерела формування категоріальних ознак тексту у сфері військової україномовної комунікації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 94-101
422607
  Митяй О.В. Джерела формування конкурентних переваг АПК України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
422608
  Крупа Т.М. Джерела формування кримськотатарського народу : Фаховий сервер № 20. Спецвипуск // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/4-12/6
422609
   Джерела формування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби підшкірних вен у вагітних (варикоз вен пахового каналу) за даним дуплексного сканування / Антонюк-Кисіль, В.М. Єнікеєва, С.І. Лічнер, В.М. Липний, М.В. Семенюк // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 109-113. – ISSN 1681-276Х


  "...Однією із нетипових форм варикозного розширення вен є прогресуюче варикозне розширення вен круглої зв’язки матки, яке зустрічається у 5 % випадків. Воно може бути як самостійним захворюванням, яке проявляється імітацією пахової кили, а також як ...
422610
  Попазова О.В. Джерела формування оборотного капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 275-279. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
422611
  Давиденко В. Джерела формування окремої криміналістичіної методики розслідування нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.145-149. – ISSN 0132-1331
422612
  Гриценко Я.В. Джерела формування пареміологічного фонду арабської літературної мови // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 16-27. – ISSN 1682-671Х
422613
  Журавська О.В. Джерела формування права: окремі методологічні аспекти // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 35-44. – ISSN 2078-9165
422614
  Москалюк Микола Джерела формування робітників переробної промисловості Наддніпрянської України у другій половині XIX - на початку XX ст. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 39-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье исследуются проблемы формирования работников перерабатывающей промышленности Надднепрянской Украины во второй половине XIX - начале XX века и другие аспекты изучаемой темы.
422615
  Дерев"янченко Н.В. Джерела формування світогляду Мішеля Уельбека // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 231-236. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
422616
  Гонтар Н. Джерела формування світогляду Панаса Саксаганського // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 84-89


  У статті аналізуються джерела формування світогляду видатного українського актора і режисера Панаса Карповича Саксаганського (Тобілевича), його становлення як особистост і і митця. В статье анализируются источники формирования мировоззрения ...
422617
  Томин О. Джерела формування спеціального фонду бюджету // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 2. – С.16-21
422618
  Сабадош І. Джерела формування сучасної наукової ботанічної номенклатури української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67). – С. 92-105. – ISSN 1682-3540
422619
  Полякова О.С. Джерела формування сучасної термінологічної системи у сфері публічного управління правовою освітою в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 69-76
422620
  Волосенко С.О. Джерела формування та значення принципів цивільного процесу в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 127-132.
422621
   Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психолгії : монографія / Бондар С.В. [ та ін. ] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-644-131-0
422622
  Малишко В.В. Джерела формування та напрями використання бюджету пенсійного фонду України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2022. – Вип. 54. – С. 155-166. – ISSN 2306-546X
422623
  Вирста Н. Джерела формування українських прізвищ Покуття // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 52-58. – ISBN 978-966-2248-90-6
422624
  Дерба С.М. Джерела формування української термінології з прикладної (комп"ютерної) лінгвістики та принципи ії стандартування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 122-124
422625
  Шевчук Н.Ю. Джерела формування фінансових ресурсів на місцевому рівні: теорія та практика // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 75-80.
422626
  Забаштанський М.М. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 25-29 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
422627
  Пономаренко Л.В. Джерела формування церковного землеволодіння у Галичині в XIV-XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 64-70. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Досліджуються джерела формування земельної власності католицької церкви в Галичині в XIV-XVІІІ ст., розкривається феодальний характер церковного землеволодіння.
422628
  Нахлік Є. Джерела Франкових застережень проти "Енгельсової народної держави" // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 334-353. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2


  "Сьогодні залюбки цитують Франкове застереження проти «Енгельсової народної держави» як оригінально-пророче і навіть «геніальне», але зазвичай не враховують, що подібні думки висловлювалися й раніше, і наш письменник лише повторив їх на свій лад".
422629
  Стебун І. Джерела художньої істини. / І. Стебун. – К., 1970. – 222с.
422630
  Черкаська Н. Джерела Центрального державного історичного архіву України в Києві до історії роду князів Сангушків // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 7-21. – (Нова серія ; вип. 8/9)
422631
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права державного походження в Україні (X - середина XVII ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мацелюх Іванна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
422632
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права державного походження в Україні (X - середина XVII ст.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мацелюх Іванна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 213 л. – Бібліогр.: л. 186-213
422633
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права за доби українського середньовіччя : монографія / Іванна Мацелюх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2015. – 290, [1] с. – Бібліогр.: с. 264-290. – ISBN 978-617-7133-64-2
422634
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права: невикористаний потенціал історико-правової науки // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 117-120. – ISBN 978-966-97457-5-0
422635
  Немченко С. Джерела цивільно-правового регулювання зобов"язань із договору постачання електричної енергії через приєднану мережу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 122-125.
422636
  Майданик Р. Джерела цивільного права України: поняття, система, види // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 274-279. – ISSN 1026-9932
422637
   Джерела цивільного права: поняття, система, співвідношення з джерелами права інших галузей права (круглий стіл за ініціативою Асоціації цивілістів України) // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 312-313


  7 лютого 2013 року у залі засідань Київського регіонального центру НАПрН України відділенням цивільно-правових наук НАПрН України та Асоціацією цивілістів України було проведено круглий стіл. У заході взяли участь науковці КНУ імені Тараса Шевченка.
422638
  Гетманцев О.В. Джерела цивільного процесу України: поняття та види // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 249-254. – ISSN 1563-3349
422639
  Васильєв С.В. Джерела цивільного процесуального права України : традиції й інновації : монографія / С.В. Васильєв ; Акад. прав. наук України, НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку НАПрН України. – Харків : Еспада, 2013. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 379-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-456-070-9
422640
  Боронь О. Джерела цитацій із Данте у шевченкових листах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 5-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Шевченко у своїй творчості не раз згадував ім"я італійського поета Передвідродження Данте Аліг"єрі (1265-1321), вдавався до ремінісценцій і цитацій із його доробку, що свідчить про доволі високий рівень обізнаності зі спадщиною автора "Божественної ...
422641
  Сивокінь І.В. Джерела цінних господарських ознак тритикале озимого // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 56-58. – ISBN 978-966-924-274-7
422642
  Худоба Н. Джерела, структура та основні положення австрійського кримінально-процесуального кодексу 1873 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 89-95. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено історію прийняття австрійського кримінально-процесуального кодексу 1873 р. і його застосування на території Галичини. Проаналізовано структуру і головні положення кримінально-процесуального кодексу 1873 р.
422643
  Кульчицький В. Джерела, структура, основні положення австрійського цивільного кодексу 1811 р. / В. Кульчицький, І. Левицька // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 46–51. – (Серія юридична ; Вип. 48)
422644
  Решота В. Джерела, які застосовуються судами в адміністративному та адміністративно-деліктному судочинстві // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 60-62
422645
  Асєєв Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі : Мистецтво Київської Русі / Ю.С. Асєєв. – Київ : Мистецтво, 1980. – 214 с.
422646
  Горецький П.Г. Джерело / П.Г. Горецький. – Ужгород, 1951. – 72с.
422647
  Книш Г.А. Джерело : поезії / Г.А. Книш. – Львів : Каменяр, 1955. – 79 с.
422648
  Кононенко Д.А. Джерело / Д.А. Кононенко. – Симферополь, 1972. – 64с.
422649
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1995
422650
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1996
422651
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1996
422652
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 3. – 1996
422653
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 4. – 1996
422654
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1997
422655
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1997
422656
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 3. – 1997
422657
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 4. – 1997
422658
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1998
422659
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1998
422660
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 3. – 1998
422661
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 4. – 1998
422662
  Бажан М.П. Джерело / Микола Бажан ; Тбіліський держ. ун-т, Клуб "Україна". – Тбілісі : Видавництво Тбіліського університету, 2004. – 159, [3] c. – Книга парал. укр. та груз. мовами. – ISBN 99940-12-67-3
422663
  Миргородський Д.М. Джерело : поет. збірка / Дмитро Миргородський. – Київ : Радуга, 2019. – 110, [2] с. : портр., іл. – На обкл. зазнач.: Збірник української поезії. – ISBN 966-281-147-6
422664
  Клетніков Е. Джерело буття : поезії / Ефтім Клетніков ; пер. з македон. й упоряд. Наталі Бенедик ; [передм. О.П. Довгий]. – Київ ; Скоп"є : Інформаційні системи, 2012. – 83, [1] с. : портр. – Текст парал. укр., македон. – (Поезія не знає кордонів). – ISBN 978-966-2249-84-2
422665
  Москаленко Г.Л. Джерело високої рентабельності / Г.Л. Москаленко. – Одеса, 1980. – 72с.
422666
  Сюндюков І. Джерело вічного світла // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 березня (№ 53/54). – С. 8


  Кирило, Мефодій та витоки християнства на Русі.
422667
  Сюндюков І. Джерело вічного світла. Кирило, Мефодій та витоки християнства на Русі // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 461-467. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
422668
  Хільчевський В.К. Джерело водне (- природний вихід підземних вод на денну поверхню або під водою (підводне джерело)) / В.К. Хільчевський, М.І. Ромась // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 520. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
422669
  Касьянова О. Джерело генетичної пам"яті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – С. 16


  За підтримки Міністерства культури України та з ініціативи Інституту філології та кафедри фольклористики КНУ імені Тараса Шевченка, Центру фольклору та етнографії, 18 квітня 2019 р. у Києві відбулася міжнародна конференція "Фольклор - стратегічний ...
422670
   Джерело додаткових коштів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 листопада (№ 44/45). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Уряд затвердив Порядок використання коштів з рахунку МОН для потреб освіти і науки в межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського UNITED24.
422671
   Джерело достатку : довідник з питань хімізації сільського господарства. – Київ : Молодь, 1964. – 303 с.
422672
  Старченко Т. Джерело духовності : (християнська тематика в сучасній українській публіцистиці) / Тамара Старченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 168-178. – (Журналістика ; Вип. 3)
422673
  Карпенко В.О. Джерело життя і краси / В.О. Карпенко. – Київ, 1983. – 199с.
422674
  Жванко Л. Джерело з історії вивчення проблеми біженства першої світової війни в Російській імперії // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 113-123. – ISSN 0869-3595


  "Керівні положення по влаштуванню біженців"
422675
  Іванців Артем Джерело з історії Української лінії в архівосховищах міста Києва: загальний огляд // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 197-208. – ISBN 978-966-89991-7-8
422676
  Будько Євген Джерело замку Радомисль : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 102-108 : Фото
422677
   Джерело здоров"я та краси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 126-127 : фото
422678
   Джерело знань про народну медицину Полісся // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 5


  Коротка анотація на монографію "Народна медицина середнього Полісся..." І. Ігнатенко, канд. істор. наук, доц. кафедри етнології та краєзнавства нашого університету.
422679
   Джерело ідейного гарту. – Київ : Молодь, 1973. – 178 с.
422680
  Михайлова Л.М. Джерело імпульсів для опромінення молочної залози тварин ВРХ / Л.М. Михайлова, М.В. Торчук, В.М. Дубік // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 158-166 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
422681
  Мокляк В. Джерело історії Полтавщини // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. митрофорний протоієрей М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Дениско, Т. Пустовіт [та ін.]. – Полтава, 2003. – Ч. 9. – С. 75-82
422682
   Джерело літер. Традиційні чи електронні книги - не має значення. Важливо навчити дітей аналізувати й систематизувати інформацію // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 липня (№ 31)


  Нині досить велика кількість традиційних джерел ще не переведені в електронний формат. Однак із часом кожна бібліотека повинна перетворитися на сучасний інформаційний центр, - вважає проректор з науково-педагогічної роботи КНУТШ Володимир Бугров.
422683
   Джерело Марії.. – Львів, 1997. – 60с.
422684
  Київець О.В. Джерело міжнародного права як природно-правова категорія // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 76-81
422685
   Джерело модернізації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 грудня (№ 52). – С. 4 : Фото


  26 грудня відбулося засідання колегії Міністерства освіти і науки України. Обговорено підсумки апробації та моніторингових досліджень якості підручників для загальноосвітніх навчальних закладів. Особливий інтерес членів колегії було надано стану ...
422686
  Нитченко Д. Джерело мудрости й мистецтва // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 485/486, липень-серпень : липень-серпень. – С. 33-34


  Збірка поезій Володимира Базилевського "Колодязь".
422687
  Крижанівська Тетяна Джерело мудрості, незмірна глибина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 39-40. – Бібліогр. в кінці ст.
422688
  Іваненко В.В. Джерело народної дипломатії / В.В. Іваненко, А.І. Голуб. – Дніпропетровськ, 1992. – 158с.
422689
   Джерело натрію та урану ураноносних альбітитів (на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку українського щита) / Л.М. Степанюк, С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка, І.М. Котвіцька, О.В. Андреєв // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії,мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – вип. 31/32. – С. 99-104. – ISSN 2224-6487
422690
   Джерело натхнення. – К, 1982. – 136с.
422691
  Нікіфорова Н.Я. Джерело натхнення : присвяч. 200 річчю з дня народж. Т.Г. Шевченка / Надія Нікіфорова ; [авт. тексту: Ю. Гончар]. – Київ : НВП Поліграфсервіс, 2013. – 158, [2] с. : іл.
422692
  Черевко О. Джерело національного духу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 5


  Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького виповнюється 95 років.
422693
  Єфремов С. Джерело національної свідомості // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 200-207. – ISBN 5-7763-1258-2
422694
  Савенко Л.Г. Джерело нашого багатства: виробництво, розподіл і використання національного доходу / Л.Г. Савенко. – Київ : Політвидав України, 1982. – 232 с.
422695
   Джерело нашої сили. – Ужгород, 1974. – 176с.
422696
  Дічек Н.П. Джерело освітньої думки: до 90-річчя Інституту педагогіки НАПН України (ретроспективний нарис) // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-30. – ISSN 2411-1317
422697
  Отраднова О.О. Джерело підвищеної небезпеки як категорія цивільного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженні основних положень наукових теорій стосовно цивільно-правового поняття "джерело підвищеної небезпеки". Проаналізовано позитивні моменти кожної теорії та її недоліки. Зроблено власний висновок автора щодо поняття "джерела ...
422698
  Мимоход М. Джерело пізнання Івана Франка // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 11-15. – ISSN 0130-5263
422699
  Очколяс Д.В. Джерело права як об"єкт загальнотеоретичних досліджень // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 24-25 черв. 2016 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 62-64. – ISBN 978-966-940-002-4
422700
  Шмушкевич М.Ю. Джерело радості / М.Ю. Шмушкевич. – К., 1938. – 68с.
422701
  Хоменко Н. Джерело радості : поезії / Н. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 107 с.
422702
  Бузько Д. Джерело св. паски. / Д. Бузько. – Киев, 1961. – 32с.
422703
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 1999
422704
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 1999
422705
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 1999
422706
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 1999
422707
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2000
422708
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2000
422709
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2000
422710
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2000
422711
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2001
422712
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2001. – + CD
422713
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2001
422714
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2001
422715
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2001
422716
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2001
422717
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2002
422718
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2002
422719
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2002
422720
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2002
422721
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2002
422722
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2002
422723
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2003
422724
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2003
422725
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2003
422726
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2003
422727
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2003
422728
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2003
422729
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2004
422730
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2004
422731
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2004
422732
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2004
422733
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2004
422734
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2004
422735
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2005
422736
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2005
422737
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2005
422738
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2005
422739
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2005
422740
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2005
422741
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2006
422742
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2006
422743
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2006
422744
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2006
422745
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2006
422746
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2006
422747
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2007
422748
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2007
422749
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2007
422750
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2007
422751
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2007
422752
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2007
422753
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2008
422754
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2008
422755
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2008
422756
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2008
422757
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2008
422758
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008. – + 2 CD
422759
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2009
422760
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2009
422761
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
422762
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2009
422763
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2009
422764
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2009
422765
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
422766
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2010
422767
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
422768
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2010
422769
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2010
422770
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2010
422771
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
422772
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2011
422773
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
422774
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2011
422775
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2011
422776
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2011
422777
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2012
422778
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2012
422779
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
422780
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
422781
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
422782
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2012
422783
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2013
422784
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
422785
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2013
422786
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2013
422787
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2013
422788
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2013
422789
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2014
422790
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2014
422791
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2014
422792
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2000
422793
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2000
422794
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2000
422795
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2000
422796
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2001
422797
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2001. – + CD
422798
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2001
422799
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2001
422800
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2001
422801
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2001
422802
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2002
422803
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2002
422804
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2002
422805
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2002
422806
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2002
422807
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2002
422808
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2003
422809
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2003
422810
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2003
422811
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2003
422812
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2003
422813
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2003
422814
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2004
422815
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2004
422816
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2004
422817
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2004
422818
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2004
422819
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2004
422820
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2005
422821
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2005
422822
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2005
422823
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2005
422824
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2005
422825
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2005
422826
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2006
422827
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2006
422828
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2006
422829
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2006
422830
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2006
422831
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2006
422832
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2007
422833
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2007
422834
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2007
422835
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2007
422836
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2007
422837
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2007
422838
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008
422839
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008
422840
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2008
422841
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2008
422842
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2008
422843
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2008
422844
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2008
422845
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2009
422846
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2009
422847
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
422848
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2009
422849
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2009
422850
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2009
422851
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2010
422852
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2010
422853
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
422854
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
422855
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2010
422856
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2010
422857
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
422858
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2011
422859
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2011
422860
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
422861
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2011
422862
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2011
422863
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
422864
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2012
422865
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2012
422866
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2012
422867
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
422868
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
422869
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2013
422870
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2013
422871
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2013
422872
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2013
422873
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2013
422874
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
422875
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2014
422876
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2014
422877
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2014
422878
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2014
422879
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2014
422880
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 1999
422881
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 1999
422882
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 1999
422883
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 1999
422884
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2000
422885
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2000
422886
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2000
422887
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2000
422888
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2001
422889
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2001
422890
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2001
422891
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2001
422892
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2001. – + CD
422893
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2001
422894
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2002
422895
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2002
422896
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2002
422897
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2002
422898
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2002
422899
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2002
422900
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2003
422901
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2003
422902
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2003
422903
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2003
422904
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2003
422905
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2003
422906
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2004
422907
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2004
422908
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2004
422909
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2004
422910
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2004
422911
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2004
422912
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2005
422913
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2005
422914
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2005
422915
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2005
422916
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2005
422917
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2005
422918
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2006
422919
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2006
422920
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2006
422921
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2006
422922
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2006
422923
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2006
422924
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2007
422925
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2007
422926
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2007
422927
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2007
422928
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2007
422929
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2007
422930
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008
422931
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2008
422932
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2008
422933
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2008
422934
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2008
422935
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2008
422936
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2009
422937
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2009
422938
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2009
422939
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2009
422940
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
422941
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2009
422942
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2010
422943
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
422944
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
422945
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2010
422946
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2010
422947
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2010
422948
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
422949
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2011
422950
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2011
422951
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
422952
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2011
422953
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2011. – 210 с.
422954
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2012
422955
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2012
422956
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
422957
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
422958
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
422959
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2012
422960
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
422961
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2013
422962
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2013
422963
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2013
422964
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2013
422965
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2013
422966
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2014
422967
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2014
422968
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2014
422969
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2014
422970
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2014
422971
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2014
422972
  Гах Й.М. Джерело сили і процвітання / Й.М. Гах. – Ужгород, 1984. – 94с.
422973
  Чорноморець Ю. Джерело сили київського християнства, або Три складові національної ідеї // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 15
422974
  Шаян В. Джерело споконвічної сили української культури // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.46-55


  (Фольклор)
422975
  Курильчук М.М. Джерело. / М.М. Курильчук. – К., 1973. – 232с.
422976
   Джерело. Серія 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2015. – 112 с.
422977
   Джерело. Серія 1. Природничі науки. = Ukrainian jornal of abstracts : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2017
422978
   Джерело. Серія 1. Природничі науки. = Ukrainian jornal of abstracts : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2017
422979
   Джерело. Серія 1. Природничі науки = Ukrainian jornal of abstracts. : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4, липень - серпень. – 2017. – 100 с.
422980
   Джерело. Серія 1. Природничі науки. = Ukrainian jornal of abstracts : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2018. – 105 с.
422981
   Джерело. Серія 1. Природничі науки. = Ukrainian jornal of abstracts : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2018. – 62 с.
422982
   Джерело. Серія 1 = Ukrainian jornal of abstracts : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2020. – 114 с. – (Природничі науки. ; № 2). – ISSN 1561-1086
422983
   Джерело. Серія 1. Природничі науки. = Ukrainian jornal of abstracts : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2020. – 89 с.
422984
   Джерело. Серія 1. Природничі науки. = Ukrainian jornal of abstracts : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2021. – 85 с.
422985
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2015
422986
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2015
422987
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2016. – 246 с.
422988
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2016. – 238 с.
422989
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 4, липень - серпень. – 2017. – 238 с.
422990
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 3, травень - червень. – 2017. – 234 с.
422991
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 1, січень - лютий. – 2018. – 254 с.
422992
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 2, березень - квітень. – 2018. – 225 с.
422993
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 2, березень - квітень. – 2020. – 267, [2] c.
422994
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 4, липень - серпень. – 2020. – 117, [1] с.
422995
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 1, січень - лютий. – 2020. – 278 с.
422996
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 4, липень - серпень. – 2021. – 199, [2] c.
422997
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 5, вересень - жовтень. – 2021. – 163, [1] c., включ. обкл.
422998
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 6, листопад - грудень. – 2021. – 177, [1] c., включ. обкл.
422999
   Джерело. Серія 4. Медицина. Медичні науки = Ukrainian jornal of abstracts : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3, травень - червень. – 2018. – 131с.
423000
   Джерело. Серія 4. Медицина. Медичні науки = Ukrainian jornal of abstracts : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6, листопад - грудень. – 2019. – 175 с.
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,