Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
422001
  Чумак Е.П. "Жанры СМИ. Реклама" : (урок русского языка в 11 классе)
422002
  Добровольская Г.Н. "Жар-птица" и "Петрушка" И.Ф. Стравинского / Г.Н. Добровольская. – Л, 1963. – 56с.
422003
  Осійчук А.С. "Жах душі" - готична основа "страшних" новел Е.А. По // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 53-54
422004
   "Ждем вестей из Вологды". – Архангельск, 1978. – 96с.
422005
  Кузнецов Л.М. "Жду леопарда...." / Л.М. Кузнецов. – Москва, 1969. – 96 с.
422006
  Набитович І. "Жебрак, мандрівник, лицар і поет..." // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 48-53. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
422007
  Прусенко Г.Є. "Жезл Аарона" Андрея Белого как метатекст // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 339-348


  Стаття присвячена окресленню метатекстуальних параметрів праці Андрія Бєлого "Жезл Аарона", що розглядається у якості частини метатексту А. Бєлого 1916-1922-го років
422008
  Пономарева Е. "Железный закон олигархии". К вопросу о том, кто правит Америкой // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 9. – С. 34-47. – ISSN 0130-9625
422009
  Урляпов В.Ф. "Железный остров", по ошибке принятый за архипелаг // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 70-77. – ISSN 0321-5075
422010
  Таратухин С. "Железный полковник" : Советский спецназ во Второй Мировой войне // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 3. – С.30-37


  (Полковник Дмитрий Николаевич Медведев.)
422011
  Хигерович Р.И. "Железный поток" А. Серафимовича / Р.И. Хигерович. – Москва, 1968. – 102с.
422012
  Жаров А. "Железо" IBM 2000 или все о современном компьютере : Ежегодник / А. Жаров. – 7-е изд., исправ. и дополн. – Москва : МикроАрт, 2000. – 352с. – ISBN 5-88579-016-7
422013
  Дубровский А.Х. "Жемчужина России" / А.Х. Дубровский. – Москва, 1985. – 81с.
422014
  Каркавіцас А. [Жебрак / А. Каркавіцас. – Афіни : Естія, 1997. – 196 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 31]). – ISBN 960-05-0151-3
422015
  Винниченко Т. Жан-Франсуа Шампольон: голоса иероглифов // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 4 (92). – С. 33-47. – ISSN 1819-6268
422016
  Півень С.В. Жанрові межі фентезі (на матеріалі "Саги про відьмака" Анджея Сапковського) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 302-310. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається питання жанрової природи фентезі і його структурних, наративних та смислових меж. Увагу приділено жанровій теорії невизначеної множини (fuzzy set) Браяна Аттебері, а також її практичній реалізації на прикладі "Саги про відьмака" ...
422017
  Сварич Н.З. Жанрові моделі есеїстики Івана Андрусяка (на матеріалі збірки "Дуби і леви") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 236-241. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
422018
  Романенко О. Жанрові моделі масової літератури: походження, напрями еволюції та типологія // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 315-322. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
422019
  Федосій О.О. Жанрові моделі сучасної української малої прози (Людмила Тарнашинська, Галина Тарасюк, Володимир Даниленко, Олександр Жовна) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Федосій О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
422020
  Федосій О.О. Жанрові моделі сучасної української малої прози (Людмила Тарнашинська, Галина Тарасюк, Володимир Даниленко, Олександр Жовна) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Федосій О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 182 л. – Бібліогр.: л. 165-182
422021
  Поплавська Н. Жанрові моделі української публіцистики кін. XVI - поч. XVII ст. // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 574-582. – ISBN 978-966-2763-27-0
422022
  Шеховцова О. Жанрові модифікації "денників" Петра Сороки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 321-323
422023
  Жижченко Л. Жанрові модифікації в українській літературі початку XX століття (на прикладі повісті-балади О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 101-103
422024
  Сидоренко Н. Жанрові модифікації лірико-романтичних повістей про дитинство в українській літературі 60-80-х років ХХ століття


  У статті досліджуються жанрові модефікаціїлірико-романтичних повістей про дитинство в українській літературі 60-80- х років ХХ ст. на матеріалі творів М. Стельмаха, О. Гончара, В земляка, Б. Харчука, В. Близнеця. Авторка розкриває позитивний вплив О. ...
422025
  Александрова Г. Жанрові модифікації малої прози В.Будзиновського
422026
  Олександрова Г.М. Жанрові модифікації малої прози Л. Пахаревського : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Олександрова Галина Мевлютівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 177 л. – Бібліогр.: л. 154-177
422027
  Олександрова Г.М. Жанрові модифікації малої прози Л. Пахаревського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Олександрова Галина Мевлютівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
422028
  Боднар О.Б. Жанрові модифікації роману (на матеріалі творів В. Фолкнера і Вал. Шевчука) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 114-124. – ISSN 2305-3852


  У статті проведено компаративне дослідження творів Вільяма Фолкнера «Зійди, Мойсею» і Валерія Шевчука «Привид мертвого дому». Доведено їхню типологічну близькість і водночас художню оригінальність. Показано реалізацію життєвих подій у своєрідній ...
422029
  Вишневська І.Є. Жанрові модифікації у контенті молодіжного журналу "Шо" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 55-63
422030
  Жукова В.В. Жанрові модифікації української повісті 1950-1960-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Жукова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
422031
  Жукова В.В. Жанрові модифікації української повісті 1950 - 1960-х років : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Жукова В.В. ; Київсьий славістичний ун-т. – Київ, 2011. – 200 л. – Бібліогр.: л. 184-200
422032
  Недопитанський М.І. Жанрові новації сучасного українського телебачення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 46-49


  Конкурентоспроможність вітчизняного ТБ тісно пов"язана з жанровим різноманіттям. У статті розглянуто найпопулярніші жанри сучасного телеефіру: ток-шоу і реал-шоу. Здійснено спробу дослідити філософію цих жанрів, технологію їх виробництва та особливості ...
422033
  Шапіро В.Й. Жанрові ознаки в поезіях кохання В. Поліщука // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 113-121. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
422034
  Пономаренко О. Жанрові ознаки дум та колядок у "Слові о полку Ігоревім" як джерелі образотворення третьої глави "Книги Лева" Б.-І. Антонича


  У статті, присвяченій 825-річчю від часу створення "Слова о полку Ігоревім", уперше проаналізовано провідні образи-символи, спільні для українських народних дум та "Слова...", які прийшли з найархаїчніших жанрів українського календарно-обрядового ...
422035
  Поліщук В. Жанрові ознаки романів Михайла Старицького. Принцип історизму. Жанр і сюжет. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 25-38. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
422036
  Кірюшко Н. Жанрові ознаки роману виховання в септології Дж. К. Ролінг // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 111-117
422037
  Борова А.Ю. Жанрові ознаки сучасних творів зі структурою "Квест" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 95-103
422038
  Шевченко Т. Жанрові особливості "Польових досліджень з українського сексу" Оксани Забужко // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 134-144
422039
  Вівчарик Н.М. Жанрові особливості великої прози Григора Лужицького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 47-52. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
422040
  Ляшов Н.М. Жанрові особливості історичного роману: історико-літературний дискурс // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 142-146. – (Філологічні науки ; № 2)
422041
  Слюсаренко М. Жанрові особливості кінорецензії // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 53-62. – ISSN 2312-6809
422042
  Корецька М. Жанрові особливості книги Анатолія Дімарова "Прожити і розповісти. Повість про 70 літ" (Стаття друга) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 49-56. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
422043
  Дмитрук А.О. Жанрові особливості літературної казки // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 41-43
422044
  Ковбасенко Л.В. Жанрові особливості малої прози другої половини XIX ст. (Марко Вовчок, Михайло Коцюбинський, Борис Грінченко, Олександр Кониський, Олена Пчілка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 301-304
422045
  Бадзюнь О.Є. Жанрові особливості метеопрогнозів (на прикладі англомовних синоптичних повідомлень телеканалу ВВС) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 124-131


  У статті визначено та проаналізовано основні жанрові особливості метеопрогнозів на прикладі англійських синоптичних повідомлень телеканалу ВВС з урахуванням їхньої лексико-синтаксичної та семантико-семіотичної наповненості. У роботі встановлено ...
422046
  Волосенко І.В. Жанрові особливості молодіжних інтернет-щоденників (на матеріалі сучасної німецької мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 54-57
422047
  Яремчук В. Жанрові особливості новели-притчі Овена Барфілда "Троянда на купі попелу" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 216-221. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
422048
  Кушнірова Т. Жанрові особливості оповідання Володимира Короленка "Соколинець" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 36-40
422049
  Георгієвська В.В. Жанрові особливості п"єси Крістофера Марло "Паризька різанина" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 23-34. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068
422050
  Орєхова О.І. Жанрові особливості психологічного кінотрилеру з позицій перекладознавства: характерологічний контекст // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 357-366


  У статті розглянуто як загальножанрові, так і специфічні особливості системи персонажів психологічного кінотрилеру з позицій кінознавства, психології та теорії комунікації; встановлено, відтворення яких ознак характерологічного контексту піджанру ...
422051
  Довженко Д.В. Жанрові особливості репортажу та його різновиди // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 192-194


  Стаття комплексно аналізує теоретичний матеріал, приділяючи увагу найважливішим особливостям репортажного жанру, коротко характеризує його основні риси. Подаються різні підходи до класифікації репортажу з позиції українського та закордонного ...
422052
  Щербина Ю. Жанрові особливості розважальних програм українського телебачення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 253-259. – ISSN 2078-1911
422053
  Кушнірова Т. Жанрові особливості роману "Аеліта" О. Толстого // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 13. – С. 16-23. – ISSN 2075-1486
422054
  Проценко О.А. Жанрові особливості роману М. Вінграновського "Северин Наливайко" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 120-124. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
422055
  Макеєв К.С. Жанрові особливості українського перекладу німецьких фармацевтичних текстів : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Макеєв К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 239 л. – Бібліогр. : л. 215-239
422056
  Бондаренко І.І. Жанрові особливості українського радянського роману про Великий Жовтень / І.І. Бондаренко. – Донецьк, 1974. – 64с.
422057
  Халюк Л. Жанрові особливості усних народних оповідань українців-переселенців про переселення 1947 року: порівняльний аналіз // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 326-332


  У статті проаналізовано особливості усної прози про 1947 рік (акція «Вісла») українців-переселенців у порівнянні з іншими прозовими жанрами фольклору. The issue highlights the features of oral prose about 1947 (action «Vistula») of Ukrainian ...
422058
  Кияк І.Б. Жанрові особливості фантастики й футорології Станіслава Лема : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Кияк І.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
422059
  Кияк І.Б. Жанрові особливості фантастики й футурології Станіслава Лема : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Кияк І.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
422060
  Макеєв К.С. Жанрові особливості фармацевтичних текстів у німецько-українському перекладі : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Макеєв К. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 238 л. – Бібліогр.: л. 214-237
422061
  Макеєв К.С. Жанрові особливості фармацевтичних текстів у німецько-українському перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 - перекладознавство / Макеєв К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр. : 4 назв.
422062
  Почапська О. Жанрові особливості фейлетону (за матеріалами кам"янець-подільської преси 1917-1920 рр.) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 85-91


  У статті на основі фактичного матеріалу розглянуто і проаналізовано жанрові особливості фейлетону в кам "тець-подільській пресі періоду національно-визвольних війн 1917-1920 pp. The article deals with the problem of genre features of newspaper satire ...
422063
  Олійниченко О. Жанрові особливості художньої історії Руїни // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 116- 125. – ISBN 966-587-044-0
422064
  Турчин Марія Жанрові параметри сонетного ейдосу // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 20-29. – Бібліогр.: Літ.: с. 27-28; 19 п. – ISBN 966-7773-70-1
422065
  Біла А. Жанрові пошуки в панфутуризмі (доба "Нової Генерації") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 11-23
422066
  Нагорняк М. Жанрові пріоритети інформаційного мовлення Національної радіокомпанії України // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 173-177


  Розглянуто жанрові переважання інформаційного мовлення Національної радіокомпанії України, проаналізовано тенденції щодо розвитку жанрів інформаційних програм Національної радіокомпанії України. Genre preferences of the information broadcasting of ...
422067
  Мисько-Пасічник Роксолана Жанрові пріоритети музичної публіцистики Василя Барвінського // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 22-25. – ISSN 1728-6875
422068
  Нагорняк М.В. Жанрові пріоритети новинного контенту мережевих радіостанцій як чинник ефективної комунікації зі споживачами // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 264-274. – ISSN 2309-1797


  У статті акцентується увага на жанрових пріоритетах інформаційного мовлення вітчизняних мережевих радіостанцій, що є одним із основних чинників налагодження ефективної комунікації зі споживачами інформації, максимального наближення до інформаційних ...
422069
  Кияк І. Жанрові пріоритети фантастики Станіслава Лема // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 335-340.
422070
  Пирогова К.М. Жанрові різновиди інтерв"ю в запорізькій газеті "Остров Свободы". // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 22-27


  У статті простежено еволюцію жанру інтерв"ю, представлено класифікації жанру, проаналізовано жанрові різновиди інтерв"ю за комунікативним завданням та характером обговорюваного питання в запорізькій газеті "Остров Свободы". It can be traced the ...
422071
  Петриченко Н. Жанрові різновиди прозових творів російських і українських авторів першої половини ХІХ століття: оповідання, новела, повість, роман (критичний дискурс полеміка) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 357-370. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
422072
  Кизилова В. Жанрові різновиди української літературної анімалістичної казки другої половини ХХ століття // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 155-163


  У статті аналізується жанрова своєрідність української літературної анімалістичної казки ІІ пол. ХХ століття. Розглядаються витоки цього жанрового різновиду
422073
  Вечканова Е. Жанрові стратегії Нортропа Фрая: pro et contra // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 18-30. – ISBN 978-966-171-901-8


  Аналізується особливість напрацювань Нортропа Фрая щодо проблеми жанру, пов"язаних з родовим поділом літератури, а також з пропозицією про модусний і архетиповий підходи до її аналізу, з виокремленням високоміметичного та низькоміметичного ...
422074
  Дьяконова І.Л. Жанрові та дискурсивні особливості комунікативної ситуації флірт (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дьяконова Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 211 л. + CD. – Додатки: л. 207-211. – Бібліогр.: л. 181-204
422075
  Дьяконова І.Л. Жанрові та дискурсивні особливості комунікативної ситуації флірт (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дьяконова Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
422076
  Безверха Зоя Андріївна Жанрові та лексико-стилістичні особливості матеріалів преси з проблем Чорнобильськоі аварії на грунті їх кваліметричного та семантичного аналізу : автореф. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Безверха Зоя Андріївна ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 20 с.
422077
  Безверха З.А. Жанрові та лексико-стилістичні особливості матеріалів преси з проблем Чорнобильської аварії на грунті їх кваліметричного та семантичного аналізу : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Безверха З. А.; КУ ім. Г. Шевченка, ін-тут журналістики. – Київ, 1997. – 238л. – Бібліогр.:л.175-194
422078
  Сидор Л. Жанрові та лінгвостилістичні особливості німецької та української чарівної казки // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 46-54. – ISSN 2078-340X
422079
  Должанська Ю.В. Жанрові та мотивні особливості повісті Сергія Мушника "Маки" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 171-175. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджуються жанрові та мотивні структуранти ліричної повісті С. Мушника "Маки", аналізуються особливості передачі письменником психологічних переживань своїх героїв через діалоги, авторські відступи, описи природи. Акцентується увага на ...
422080
  Блідченко-Найко Жанрові та художні особливості поезії в прозі раннього українського модернізму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Блідченко-Найко Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
422081
  Блідченко-Найко Жанрові та художні особливості поезії в прозі раннього українського модернізму : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Блідченко-Найко Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 166 л. – Бібліогр.: л. 157-166
422082
  Гетьман З.О. Жанрові теорії перекладу (іспанська та українська мови) = El genero textual y la traduccion (espanol-ucraniano) : підручник для студ. ВНЗ / З.О. Гетьман, І.С. Орлова ; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2014. – 467, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-467. – ISBN 978-617-7241-16-3


  У примірнику №1689519 напис: Шановні студенти, ставтеся з повагою до книжок. Підпис
422083
  Хайдер Т.В. Жанрові трансмутації фантастики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 520-525. – (Б-ка Ін-ту філології)
422084
  Бондарева О. Жанрові трансформації біографічної драми у 80-90-і роки XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто цілу низку біографічних драм, які в українській літературі кінця XX століття майже ізольовані від тотального впливу постмодерністської стилістики; визначено параметри трансформацій біографічних жанрів на драматургічних теренах, окреслено ...
422085
  Настенко С.В. Жанрові трансформації іспанської поезії ХІІ - ХХ століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 204-209


  У статті висвітлено літературознавчий та культурологічний аспекти жанрової трансформації іспанської поезії потягом ХІІ - ХХ століть, окреслено основні принципи розвитку через онтологічний підхід. В статье освещен литературоведческий и ...
422086
  Топуз А. Жанрові трансформації сучасного історичного роману ("Червоне і зелене" А. Мердок та "Тіні зникомі" В. Шевчука) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто жанрові трансформації українського й англійського історичного роману другої половини ХХ ст. на матеріалі творчості А. Мердок та В. Шевчука. This article investigates the modification of Ukrainian and English novel in the second half of the ...
422087
  Білецький Ф.М. Жанрові форми літературної критики / Ф.М. Білецький. – Дніпропетровськ, 1989. – 52 с.
422088
  Котенко В.Л. Жанрові характеристики іспанськомовного спортивного дискурсу (на матеріалі публіцистики футбольної тематики) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 187-198
422089
  Марценішко В. Жанрові характеристики трилогії Михайла Старицького "Богдан Хмельницький" і Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 62-71. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
422090
  Васильев Е.М. Жанровіе новации в русской постмодернистской драматургии (пьеса-сиквел, пьеса-римейк, пьеса-ремикс) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 227-241. – ISBN 966-72-77-79-8
422091
  Павлюх М. Жанровіі та стильовіі особливостіі жііночого видання "Мета" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 183-192


  Досліджена історія виходу жіночого часопису "Мета" 1908 р. Виокремлено головні жанри журналу. Простежено процес розвитку жіночої преси, зокрема жіночого часопису "Мета", який був органом жіночої організації - українських поступових жінок. Вивчено ...
422092
  Грушкіна С.В. Жанрово-видова специфіка мистецтв Запорізького Приазов"я в культурному просторі регіону (остання третина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Грушкіна Світлана Василівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
422093
  Карпенко С. Жанрово-видовий феномен української народної казки // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 58-67. – ISSN 2225-5095
422094
  Калинюк Е.А. Жанрово-детерминированные особенногсти функционирования пространственных описательных фрагментов в научно-фантастическом тексте (на материале романа Г. Уэллса "The War of the Worlds") // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 36-44
422095
  Петриченко Марина Викторовна Жанрово-драматургический поиск и специфика трактовки литературных первоисточников в оперном творчестве В.Губаренко : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.00.02 / Петриченко Марина Викторовна; Мин-во культуры Украины, Киев. Государственная консерватория им. П.Чайковского. – К., 1992. – 20л.
422096
   Жанрово-композиционное своеобразие реалистического повествования. – Вологда, 1982. – 176с.
422097
  Чамата Н. Жанрово-композиційна організація вірша Т. Шевченка "Три літа"


  У статті визначається композиційна модель елегії "Три літа", аналізуються сюжетотвірнв чинники та стилістичні засоби
422098
  Барабаш М. Жанрово-композиційна парадигма та паракомпозиційні експерименти у збірці Івана Франка "На лоні природи і инші оповідання" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 45-53. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
422099
  Мединська О. Жанрово-композиційні інваріанти роману-хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 155-167. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
422100
  Ярошенко Р. Жанрово-композиційні особливості псалмів та їх лінгвістичний аналіз
422101
  Філіпенко Є.С. Жанрово-комунікативні особливості фейлетонів у газеті "Червоний степ"(1924—1925) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 173-178


  Статтю присвячено аналізу рубрики "Маленький фейлетон", яка виходила в газеті "Червоний степ" протягом 1924-1925 рр. Досліджено частоту появи рубрики, особливості розміщення текстів на шпальтах видання, здійснено їх тематичний аналіз. Зроблено висновки ...
422102
  Слюсаренко М.І. Жанрово-комунікаційні особливості памфлетів Миколи Хвильового доби "Камо грядеши" : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Слюсаренко Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – 186 арк. – Додатки: арк. 161-163. – Бібліогр.: арк. 164-186
422103
  Слюсаренко М.І. Жанрово-комунікаційні особливості памфлетів Миколи Хвильового доби "Камо грядеши" : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Слюсаренко Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
422104
  Кудринецький С.М. Жанрово-семантичний простір коломийки в українській музиці : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Кудринецький Сергій Миколайович ; М-во культури України ; Львів. нац. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
422105
  Гончарова-Грабовская Жанрово-стилевая парадигма современной русскоязычной драматургии Беларуси // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 17-24
422106
   Жанрово-стилевая эволюция реализма. – Фрунзе, 1988. – 127с.
422107
   Жанрово-стилевое взаимодействие лирики и эпоса в русской литературе 18-19 веков. – М., 1986. – 160с.
422108
   Жанрово-стилевое единство художественного произведения. – Новосибирск, 1989. – 128с.
422109
  Матвеева Ирина Соломоновна Жанрово-стилевое своеобразие английской детской литературной сказки 1840-1860-х годов : Автореф дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Матвеева Ирина Соломоновна ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 20 с.
422110
  Матвеева Ирина Соломоновна Жанрово-стилевое своеобразие английской детской литературной сказки 1840-1860 годов : Дис... канд.филол.наук: 10.01.05 / Матвеева Ирина Соломоновна; Днепропетровский гос.ун-т. – Днепропетровск, 1984. – 209л. – Бібліогр.:л.187-209
422111
  Щеглова Г.Н. Жанрово-стилевое своеобразие драматургии Леонида Леонова / Г.Н. Щеглова. – М : Советский писатель, 1984. – 239 с.
422112
   Жанрово-стилевое своеобразие многонациональной советской литературы. – Фрунзе, 1980. – 135с.
422113
   Жанрово-стилевое своеобразие многонациональной советской литературы. – Фрунзе, 1981. – с.
422114
  Сиротенко В.П. Жанрово-стилевое своеобразие повестей А.Димарова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Сиротенко В.П.; АН УССР.Ин-т литературы им.Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 16л.
422115
  Неженец Николай Иванович Жанрово-стилевое своеобразие поэзии И.З.Сурикова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Неженец Николай Иванович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 26л.
422116
  Михед П.В. Жанрово-стилевое своеобразие романов В.Т.Нарежного : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Михед П.В.; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1981. – 23л.
422117
  Кобцева И.Ф. Жанрово-стилевое своеобразие украинской советской историко-революционной повести 20-х гг. : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Кобцева И.Ф. ; Харьков. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1974. – 33 с.
422118
  Заярная И.С. Жанрово-стилевые аспекты современной поэзии: Тимур Кибиров, Дмитрий Быков, Максим Амелин / И.С. Заярная ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Логос, 2015. – 135, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 132-135 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-171-957-5
422119
   Жанрово-стилевые искания в литературе социалистического реализма. – Л., 1988. – 132с.
422120
  Мусиенко С.Ф. Жанрово-стилевые искания в совредменной польской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: 643 / Мусиенко С.Ф.; АН СССР.Ин-т славяноведения и балканистики. – М, 1971. – 19л.
422121
   Жанрово-стилевые искания и литературный процесс. – Алма-Ата, 1988. – 87с.
422122
   Жанрово-стилевые искания современного кинематографа республик Закавказья. – Москва, 1982. – 115 с.
422123
  Пахомова М.Ф. Жанрово-стилевые искания современной прозы Карелии / М.Ф. Пахомова. – Петрозаводск, 1981. – 173с.
422124
   Жанрово-стилевые искания современной советской прозы. – М., 1971. – 351с.
422125
  Яким М. Жанрово-стилевые особенности полусказок Ф. Кривина / М. Яким, Н. Бедзир // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 123-128. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
422126
  Козлова С.М. Жанрово-стилевые особенности русской советской сатирической комедии 50-х -- 79-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Козлова С.М. ; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1978. – 22 с.
422127
   Жанрово-стилевые проблемы в советской литературы. – Калинин, 1978. – 167с.
422128
   Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. – Калинин, 1980. – 164с.
422129
   Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. – Калинин, 1982. – 164с.
422130
   Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. – Калинин, 1983. – 120с.
422131
   Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. – Калинин, 1985. – 134с.
422132
   Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. – Калинин, 1986. – 165с.
422133
  Чумаченко Виктор Кириллович Жанрово-стилевые тенденции в современной русской советской лирике (к теории малых лирических форм) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Чумаченко Виктор Кириллович; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1987. – 24л.
422134
  Скляренко О.Б. Жанрово-стилістична домінанта оповідань Інгеборг Бахманн : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Скляренко Олеся Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Додатки: л. 222-235. – Бібліогр.: л. 186-221
422135
  Скляренко О.Б. Жанрово-стилістична домінанта оповідань Інгеборг Бахманн : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Скляренко Олеся Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
422136
  Коваль Ю.О. Жанрово-стилістична специфіка драматичних творів Піранделло та її відтворення у перекладі


  Присвячена аналізу жанрових та стилістичних особливостей драматичних творів Луїджи Піранделло. Дається коротка викладка естетично-літературних поглядів автора що суттєво полегшують розуміння творів, що так необхідно для правильного перекладу. Окрема ...
422137
  Орлова І.С. Жанрово-стилістичні аспекти номіналізації у перекладі текстів міждержавних угод // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 266-270
422138
  Морозова О. Жанрово-стилістичні особливості авторської колонки // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 186-193


  Розглядаються основні принципи подання матеріалів у жанрі інфотейнмент, аналізується специфіка текстів авторських колонок і використання прийому "розважання інформуванням" українськими колумністами. The research shows main principles of presenting of ...
422139
  Ситар Р.А. Жанрово-стилістичні особливості епічних поем середньовіччя у перекладі : )На матеріалі поеми "Слово о полку Ігорєвім" та її англомовних перекладів): Дис. ...канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Руслана Андріївна Ситар; Львівський нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів, 2006. – 236л. – Додаток: л.222-236. – Бібліогр.: л.191-221
422140
  Ситар Р.А. Жанрово-стилістичні особливості епічних поем Середньовіччя у перекладі ( на матеріалі поеми "Слово о полку Ігорєвім" та її англомовних перекладів) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Руслана Андріївна Ситар; КНУТШ. – Київ, 2006. – 23с. – Бібліогр.: 9 назв
422141
  Герман І.С. Жанрово-стилістичні особливості інформаційної замітки (на матеріалі запорізької преси 20-30-х рр.) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 27-29. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Інформаційна замітка - жанр газетної фнформації, що стисло і швидко повідомляє про конкретні факти, події і явища дійсності.
422142
  Кощій Ю.П. Жанрово-стилістичні особливості іспанської драми XX-XXI ст. в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Кощій Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
422143
  Кощій Ю.П. Жанрово-стилістичні особливості іспанської драми XX-XXI ст. в українських перекладах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Кощій Юлія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 214 л. – Бібліогр.: л. 178-214
422144
  Мороз В. Жанрово-стилістичні особливості кореспонденцій Т.Г. Шевченка // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 100-105. – ISSN 2413-0923
422145
  Голомідова Л. Жанрово-стилістичні особливості новели "Гріджія" Роберта Музіля // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 174-180. – ISSN 2308-4855
422146
  Довбня К.В. Жанрово-стилістичні особливості поезії Міри Баї // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 198-203


  Пропонована стаття розглядає питання про жанрово-стилістичні особливості поезії відомої поетеси середньовічного соціально-релігійного руху бгакті Міри Баї, а саме, важливу категорію поетики гінді - систему рас. Цей аспект вивчення творчості поетеси ще ...
422147
  Нестеренко Ю.В. Жанрово-стилістичні особливості публіцистики Юрія Макарова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 148-151


  У статті розкриваються жанрово-стилістичні особливості авторської колонки на прикладі творів Юрія Макарова. In the article the genre and stylistic features of author column are examined on the base of Yuriy Makarov"s works. В статье рассматриваются ...
422148
  Торосян О.М. Жанрово-стилістичні особливості резюме та супровідного листа // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 65-69. – Бібліогр.: Літ.: с. 68-69; 12 назв. – ISSN 1729-360Х
422149
  Мелішкевич С.В. Жанрово-стилістичні особливості французького патенту на винаходи / С.В. Мелішкевич, Я.І. Припишнюк


  Статтю присвячено вивченню жанрово-стилістичних особливостей французького патенту на винаходи. На матеріалі патентів Франції, що одночасно відносяться до науково-технічного та офіційно-ділового стилю, розглядається відносна розмитість меж ...
422150
  Нечепуренко К.А. Жанрово-стильова домінанта оригіналу циклу Г.К. Честертона "Простодушність отця Брауна": доперекладацький аспект // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 82-84
422151
  Кизилова В.В. Жанрово-стильова еволюція прози для дітей та юнацтва другої половини XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Кизилова Віталіна Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ, 2014. – 427 л. – Бібліогр.: л. 371-427
422152
  Кизилова В.В. Жанрово-стильова еволюція прози для дітей та юнацтва другої половини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Кизилова Віталіна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
422153
  Чепалов О.І. Жанрово-стильова модифікація вистав західноєвропейського хореографічного театру 20 ст. : Автореф.дис. ... доктора мистецтвознавства: спец. 26.00.01 / Чепалов О.І.; Харівська державна академія культури. – Харків, 2008. – 32с. – Бібл.: 38 назв
422154
  Юндіна О.В. Жанрово-стильова обумовленість лексичних трансформацій в перекладі текстів військової тематики (на матеріалі іспанських та українських офіційно-ділових та художніх текстів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Юндіна Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
422155
  Науменко Н.В. Жанрово-стильова палітра збірки Василя Голобородька "Білі кімнатні рослини" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Предметом розгляду у цій статті стала нова збірка Василя Голобородька "Білі кімнатні рослини", видана 2013 року. Дотримуючись традицій верлібротворчості "Київської школи", у кожній окремій поезії автор створює нову інтерпретацію знаних жанрів, ...
422156
  Феодосій О. Жанрово-стильова парадигма малої прози Володимира Даниленка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 571-578
422157
  Подлєсна В.Ф. Жанрово-стильова своєрідність космологічної казки Дніпрової Чайки // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 117-122. – ISBN 978-966-551-315-5
422158
  Лях Т. Жанрово-стильова своєрідність поезій у прозі Марка Черемшини // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 189-197. – ISSN 2308-4855
422159
  Яремкович М. Жанрово-стильова своєрідність прози Гната Михайличенка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С.105-109. – (Філологія ; Вип. 13)
422160
  Кизилова Віталіна Володимирівна Жанрово-стильова своєрідність трилогії У.Самчука "Ост" : Дис...канд.філолог.наук:10.01.01 / Кизилова Віталіна Володимирівна; Луганськ.держ.пед.ун-тет ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2001. – 160л.
422161
  Кизилова Віталіна Володимирівна Жанрово-стильова своєрідність трилогії У.Самчука "ОСТ" : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Кизилова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв.
422162
  Зінченко Н. Жанрово-стильова своєрідність фольклорно-етнографічних оповідань О. Стороженка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 134-137. – ISSN 2075-1222
422163
  Яценко Н. Жанрово-стильова специфіка наукової рецензії // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; голов. ред. В. Німчук. – Київ, 2017. – № 1 (61). – C. 92-101. – ISSN 1682-3540
422164
  Гуменюк О. Жанрово-стильова специфіка п"єси Михайла Старицького "Циганка Аза"
422165
  Батовська О. Жанрово-стильова специфіка хорових творів О. Атрашкевич // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 241-254


  "...Стаття присвячена вивченню хорової творчості сучасної білоруської композиторки О. Атрашкевич. У процесі аналізу виявлена жанрово-стильова специфіка її хорових творів a cappella".
422166
  Добоні М.І. Жанрово-стильове новаторство П. Білецького-Носенка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 324-331


  У статті представлено основні здобутки П. Білецького-Носенка як новатора в жанрово-стильовій парадигмі свого часу. Особлива увага приділяється жанрам байки, віршованої казки (новели), роману тощо, а також рисам рококо і романтизму у творчості ...
422167
  Сулятинський М. Жанрово-стильове розмаїття поетичної творчості українського духовенства другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 185-189. – (Філологія ; Вип. 23/24)
422168
  Сласна Л. Жанрово-стильове функціонування фразеологізмів із семантикою кольорів // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 208-214. – Бібліогр.: Літ.: с. 213-214; 10 назв
422169
  Тебешевська-Качак Жанрово-стильові домінанти "експериментальної прози" Галини Пагутяк // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 86-94. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
422170
  Чернова І. Жанрово-стильові домінанти творчості Олександра Олеся // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 211-215. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
422171
  Борис О. Жанрово-стильові експерименти хатянської критики (теоретична стапття і проблемна розвідка Миколи Євшана) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 190-194. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
422172
  Юрченко О.П. Жанрово-стильові засади професійного цимбального мистецтва України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Юрченко Ольга Петрівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
422173
  Янкова Н.І. Жанрово-стильові і поетикальні параметри творчості М. Грушевського : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Янкова Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 196л. – Бібліогр.: л.172-196
422174
  Янкова Н.І. Жанрово-стильові і поетикальні параметри творчості М. Грушевського : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.01 / Янкова Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
422175
  Смущинська І.В. Жанрово-стильові й індівідуально-стилістичні особливості авторської модальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 214-218. – ISBN 966-581-589-Х
422176
  Молибога А.В. Жанрово-стильові моделі італійської комічної опери у ранній творчості Джоаккіно Россіні : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Молибога Анастасія Вікторівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
422177
  Рог Г.В. Жанрово-стильові моделі сучасного турецького роману (80-90 рр.) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Рог Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 194л. – Бібліогр.: л. 180 - 194
422178
  Рог Г.В. Жанрово-стильові моделі сучасного турецького роману (80-90 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Рог Г.В.; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
422179
  Ковалів Ю.І. Жанрово-стильові модифікації в українській літературі : монографія / Ю.І. Коваль ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 191, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-479-3
422180
  Мазоха Г.С. Жанрово-стильові модифікації епістолярію Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 62-68.
422181
  Мазоха Г.С. Жанрово-стильові модифікації українського письменницького епістолярію другої половини 20 століття : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Мазоха Г.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 38с. – Бібліогр.: 26 назв
422182
  Мазоха Г.С. Жанрово-стильові модифікації українського письменницького епістолярію другої половини 20 століття : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Мазоха Г.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 395л. – Бібліогр.: л. 368-395
422183
  Зінченко Н. Жанрово-стильові ознаки балади у творчості поетів-романтиків Полтавщини // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 118-121. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))


  Стаття містить аналіз творчості поетів-романтиків Полтащини з позиції вироблення індивідуального стилю, традицій харківської школи романтиків. Згадується Метлинський А.Л. - проф. російської словесності Київського університета.
422184
  Зарва В.А. Жанрово-стильові ознаки просвітницького "Роману виховання" в українській та російській прозі 70-х pp. XIX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 113-117. – ISBN 966-7825-78-7
422185
  Чорнобай М. Жанрово-стильові ознаки фортепіанної творчості композиторів української діаспори XX - початку XXI століття // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 139-147. – ISSN 2310-0583
422186
  Фісак І. Жанрово-стильові особливості "Вибраних місць із листування з друзями" М.В. Гоголя // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 86-91. – ISSN 2075-1486
422187
  Кушнірова Т. Жанрово-стильові особливості автобіографічного роману І. Буніна "Життя Арсеньєва" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 34-41. – ISSN 2075-1486
422188
  Кушнірова Т. Жанрово-стильові особливості індивідуально-авторського біографічного роману в російській літературі початку XX століття // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 14-21. – ISSN 2075-1486
422189
  Ржевська М.Ю. Жанрово-стильові особливості камерної інструментальної музики Геннадія Ляшенка // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 43-50. – ISSN 2226-2180
422190
  Валах Н. Жанрово-стильові особливості комедії "Шляхта Ходачкова" Григорія Цеглинського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 47-49
422191
  Оладько Т. Жанрово-стильові особливості комедії І. Тобілевича (Карпенка-Карого) "Чумаки"
422192
  Кропивко І.В. Жанрово-стильові особливості малої прози В. Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 40-47. – ISBN 978-966-551-315-5
422193
  Спатар І.М. Жанрово-стильові особливості малої прози Елізи Ожешко та Осипа Маковея // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 245-253. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
422194
  Хомишин О.М. Жанрово-стильові особливості малої прози Федора Дудка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 275-279. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
422195
  Громик О. Жанрово-стильові особливості нарисової творчостіДокії Гуменної // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 136-143. – ISBN 966-587-057
422196
  Хороб М. Жанрово-стильові особливості повісті Михайла Козоріса "Чорногора говорить" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 47-52. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У запропонованій статті здійснено ідейно-естетичний аналіз малознаної не лише сучасним читачам, а й фахівцям літературного процесу кінця 20 - поч. 30-х рр. ХХ століття повісті "Чорногора говорить" репресованого у чорний для української культури 1937 ...
422197
  Дорофтей О. Жанрово-стильові особливості польськомовної та німецькомовної публіцистики й літературної критики Івана Франка // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 132-143. – ISBN 978-966-2763-39-3
422198
  Пушко Віра Федорівна Жанрово-стильові особливості прози Василя Барки : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Пушко В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв.
422199
  Пушко Віра Федорівна Жанрово-стильові особливості прози Василя Барки : Дис....канд.філолог. наук:10.01.01 / Пушко Віра Федорівна; Луганський держ.педагог.ун-тет ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2001. – 158л. + Додатки: л.155-158. – Бібл.: л.141-155
422200
  Сизоненко Н.М. Жанрово-стильові особливості прози Василя Шевчука : монографія / Н.М. Сизоненко ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полт. держ. аграр. акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 158, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2088-57-1
422201
  Зінченко Н. Жанрово-стильові особливості прози Сидора Воробкевича // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 8-13. – ISSN 2075-1486
422202
  Кушнір О. Жанрово-стильові особливості публіцистики словацьких українців (на матеріалі публікацій журналу "Дукля") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 145-153


  У статті окреслено жанрові різновиди та стильові особливості публіцистики в журналі словацьких українців "Дукля" за 1953-2004 рр. In the article the review of genre and style features of social and political journalism on the pages of the Slovakian ...
422203
  Бикова О. Жанрово-стильові особливості репортажів В. Антоненка-Давидовича (за матеріалами збірки "Землею українською") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 75-79. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
422204
  Лаврик О. Жанрово-стильові особливості репортажу в сучасній українській спортивній пресі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 196-201
422205
  Бикова О.М. Жанрово-стильові особливості рольового репортажу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 6-8
422206
  Кушнірова Т.В. Жанрово-стильові особливості роману А. Платонова "Чевенгур" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 79-89. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
422207
  Корецька М. Жанрово-стильові особливості роману Анатолія Дімарова "Його сім"я // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 153-157
422208
  Кушнірова Т. Жанрово-стильові особливості роману В. Вересаєва "В тупике" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 11-18. – ISSN 2075-1486
422209
  Кушнірова Т. Жанрово-стильові особливості роману Л. Андрєєва "Щоденник сатани" // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 120-125. – ISSN 2075-1222
422210
  Бузов А. Жанрово-стильові особливості роману Сави Божка "В степах" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 84-91. – ISSN 1728-9572
422211
  Кучер В.В. Жанрово-стильові особливості соціально-утопічного роману XX ст. (на прикладі української та англійської літератур) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кучер Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 178 л. – Бібліогр.: л. 159-178
422212
  Кучер В.В. Жанрово-стильові особливості соціально-утопічного роману першої половини XX століття (на прикладі української та англійської літератур) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кучер Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
422213
  Лущій С. Жанрово-стильові особливості української еміграційної прози періоду МУРу (1945-1948)


  У статті розглядаються жанрово-стильові особливості української еміграційної прози періоду МУРу (1945-1948). Завдяки невідомим архівним джерелам, спогадам і творам мурівців вимальовується яскрава картина літературно-мистецького життя ІІ пол. 1940-х років
422214
  Богданова М. Жанрово-стильові особливості української історичної новели
422215
  Конончук Т.І. Жанрово-стильові особливості української прози про 1932-1933 роки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 74-81. – Бібліогр.: С. 80-81
422216
   Жанрово-стильові особливості української театральної драматургії: кінець ХІХ - початок ХХ ст. // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2016. – № 2. – С. 77-82. – ISSN 2226-0285
422217
  Буряк О. Жанрово-стильові особливості художніх автопортретів Б.-І. Антонича, Ю. Тарнавського, І. Жиленко
422218
  Олійник Н. Жанрово-стильові параметри повісті В. Положія "Жив-був Іван" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 190-193
422219
  Івахова К.П. Жанрово-стильові пріоритети фортепіанної музики Мирослава Скорика: художньо-дидактичний аспект // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 29-34. – ISSN 2413-5402
422220
  Клименко Н. Жанрово-стильові репрезентації політичного контенту в текстах української періодики // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 184-193


  У статті зроблено спробу проаналізувати жанрово-стильові репрезентації політичного контенту в текстах, вміщених у всеукраїнських друкованих виданнях різного типу. In the article the author determines the genre and stylistic representation of political ...
422221
  Кавун Л. Жанрово-стильові тенденції у прозі ваплітян // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 16-26. – (Філологічні науки)


  У статті аналізуються жанрово-стильові особливості художньої прози 20-х років XX століття. Авторка розглядає специфічне українське явище - "романтику вітаїзму" та індивідуальні стильові системи Миколи Хвильового, Гео Шкурупія, Ю. Яновського та ін.
422222
  Мовчан Р. Жанрово-стильові тенденції української модерністської прози 1920-х років // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 114-118. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
422223
  Кривуца Л. Жанрово-тематические черты готического романа в интерпретации Надежды Кибальчич // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 345-350


  У статті враховуються риси жанру західноєвропейського готичного роману і його інтерпретація в українській літературі на прикладі оповіді "У старих палатах" Н. Кибальчич. Увага зосереджена на специфичних рисах твору Н. Кибальчич, які відрізняють його ...
422224
  Назаренко Татьяна Васильевна Жанрово-тематическое многообразие англо-канадского романа 60-80-х годов ХХ века : Дис... канд. филол.наук: 10.01.05 / Назаренко Татьяна Васильевна; МВ ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 186л. – Бібліогр.:л.169-186
422225
  Назаренко Т.В. Жанрово-тематическое многообразие англоканадского романа 60-80 годов 20 века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Назаренко Т.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
422226
  Баран Е.О. Жанрово-тематична палітра ділових тижневиків (на прикладі часописів "Статус. Экономические известия" та "Эксперт. Украинский деловой журнал") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 198-201
422227
  Сюй Л. Жанрово-тематична палітра україномовної художньої прози Пантелеймона Куліша


  Проаналізовано жанри й тематику україномовної художньої прози П. Куліша, переважно побудованої на переосмисленні фольклорних та історичних сюжетів.
422228
  Гнатюк М.М. Жанрово-тематична парадигма сучасної есеїстики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті розглядається жанрово-тематична парадигма сучасної есеїстики,специфіка її метажанрової природи і художніх практик. В статье рассматривается жанрово-тематическая парадигма современной эссеистики, специфика её метажанровой природы и ...
422229
  Собокар І.І. Жанрово-тематичний аспект сатиричного журналу "Перець" часів сталінізму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 125-129. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
422230
  Кривуца Л. Жанрово-тематичні риси готичного роману в інтерпретації Надії Кибальчич // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті враховуються риси жанру західноєвропейського готичного роману та його інтерпретація в українській літературі на прикладі оповідання "В старих палатах" Н. Кибальчич. Увага зосереджена на специфічних рисах твору Н. Кибальчич, які відрізняють ...
422231
  Назарець В. Жанрово-тематичні різновиди послання в українській адресованій ліриці ХІХ - ХХ століть


  На матеріалі творів української поезії ХІХ - ХХ століть досліджено жанрову специфіку послання як різновиду адресованої лірики, виокремлено та класифіковано жанрово-тематичні різновиди послання та їхні художні модифікації
422232
  Глазунова Л.В. Жанрово-типологічна структура персонологічних досліджень на сучасному етапі розвитку українського бібліографознавства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 100-110


  Проаналізовано типи і жанри вітчизняної бібліографічної біографістики на сучасному етапі розвитку (1991-2011 рр.).
422233
  Давиденко Г.Й. Жанрово-художня своєрідність "Пісень західних слов"ян" Олександра Пушкіна і збірки іллірійських пісень "Гузла" Проспера Мериме // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 3-10. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
422234
  Куценко Л.В. Жанровое богатство украинской советской драматургии 20-х годов : Дис... канд. дилол.наук: 10.01.02 / Куценко Л. В.; Киевск. пед. ин-т. – К., 1987. – 203л. – Бібліогр.:л.181-203
422235
  Куценко Л.В. Жанровое богатство украинской советской драматургии 20-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Куценко Л.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 25л.
422236
  Кокина Е.А. Жанровое многообразие советского искусства / Е.А. Кокина. – М., 1987. – 63с.
422237
   Жанровое новаторство русской литературы конца 18-19 вв.. – Л., 1974. – 190с.
422238
   Жанровое разнообразие современной прозы Запада. – К., 1989. – 298с.
422239
  Козлов В. Жанровое самообретение Олега Чухонцева / В. Козлов, О. Мирошниченко // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 5. – С. 89-117. – ISSN 0042-8795
422240
  Чеснокова Т.Г. Жанровое своеобразие английского "веселого" фарса 1750-1770-х гг. (на материале "малой" комедии А. Мерфи "Обойщик") // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 60-69. – ISSN 1562-1391
422241
   Жанровое своеобразие и стиль. – М., 1985. – 128с.
422242
  Ломидзе Г.А. Жанровое своеобразие комедии : Автореф... Канд.филол.наук: / Ломидзе Г.А.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 20л.
422243
   Жанровое своеобразие литературы Англии и США 20 века. – Челябинск, 1985. – 118с.
422244
  Алсултан М.О. Жанровое своеобразие пьесы Л. Лунца "Обезьяны идут!" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – C. 3-9. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Статья М.О. Алсултан посвящена рассмотрению жанрового своеобразия пьесы Л. Лунца "Обезьяны идут!" как метадрамы, о чем свидетельствуют рассмотренные особенности пьесы-эпизодичность, разножанровость (балаганная пьеса, комедия дель-арте, ...
422245
  Бурнашева Н.И. Жанровое своеобразие районных рассказов Л.Н. Толстого : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Бурнашева Н.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1978. – 16 с.
422246
  Прилуцкая Елена Анатольевна Жанровое своеобразие реалистической новеллы США 20-30-х годов ХХ века. : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.05. / Прилуцкая Елена Анатольевна; КГУ. – Киев, 1985. – 213л. – Бібліогр.:л.189-213
422247
  Прилуцкая Е.А. Жанровое своеобразие реалистической новеллы США 20-30 годов ХХ века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Прилуцкая Е.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
422248
  Герасименко Л.А. Жанровое своеобразие романов И.С.Тургенева 50-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 640 / Герасименко Л.А.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1971. – 18л.
422249
  Чепинога А.И. Жанровое своеобразие современного советского рассказа. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чепинога А.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 19л.
422250
  Неронская Елена Константиновна Жанровое своеобразие творчества Владимира Солоухина : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Неронская Елена Константиновна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 27л.
422251
  Алейникова Зоя Якволевна Жанровое совеобразие мемуарно-художественной автобиографии 60-70 годов : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Алейникова Зоя Якволевна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1981. – 16 с.
422252
  Овчаренко Светлана Владимировна Жанровость в искусстве как отражение эволюции художественного мышления : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Овчаренко Светлана Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 151л. – Бібліогр.:л.136-161
422253
  Овчаренко Светлана Владимировна Жанровость в искусстве как отражение эволюции художественного мышления : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.04 / Овчаренко Светлана Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 22л.
422254
  Сенина Т.Н. Жанровые и индивидуальные черты языково-стилистических приемов комического в австрийской народной комедии И. Нестроя : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Сенина Т.Н. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1969. – 27 с.
422255
  Копыстянская Н.Ф. Жанровые модификации в чешской литературе. / Н.Ф. Копыстянская. – Львов, 1978. – 258с.
422256
   Жанровые особенности быличек. – Иркутск, 1974. – 92с.
422257
  Мельник Т.Н. Жанровые особенности повести-сказки В. Шукшина "До третьих петухов" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 29-32


  Звернення В. Шукшина до усної народної творчості закономірно призвело письменника до нових жанрових структур, зокрема, до повісті-казці, в якій поєднуються традиційні та новаторські риси. Обращение В. Шукшина к устному народному творчеству ...
422258
  Ковальчук А.Г. Жанровые особенности поэм М.Рыльского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Ковальчук А.Г. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1976. – 23 с.
422259
  Сковоринский В А. Жанровые особенности публицистики Марио Варгаса Льосы на страницах газеты "Эль Паис" // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Изд-во "Экономическое образование". – Москва, 2013. – С. 105-113. – (Серия 2 "Гуманитарные науки" ; № 5). – ISSN 2076468-5
422260
  Тыминская И. Жанровые особенности пьес Г. Ибсена "Кукольный дом" и "Привидения" в аспекте проблем эмансипации и семейных отношений // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 71-78. – ISSN 2075-1486
422261
  Рыбаченко Н.В. Жанровые особенности ранних очерков М.М.Пришвина : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Рыбаченко Н.В.; ОГУ. – Одесса, 1984. – 16л.
422262
  Никитина И.М. Жанровые особенности романов Арагона 1930-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Никитина И. М.; АН УССР, Ин-т лит. – К., 1969. – 19л.
422263
  Горюнова Р.М. Жанровые особенности советского романа о войне 70-е годы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Горюнова Р.М. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1981. – 24 с.
422264
  Хализев В.Е. В.Е. Жанровые предпочтения формалистов и М. М. Бахтина // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 0130-9730
422265
  Комаров С.А. Жанровые разновидности и формы стилизации фельетонов М.М. Зощенко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 44-56. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)
422266
   Жанровые разновидности романа в зарубежной литературе 18-20 веков. – К., 1985. – 147с.
422267
  Калашникова О.Л. Жанровые разновидности русского романа 1760-1770 гг.: Уч. пособие / О.Л. Калашникова. – Днепропетровск, 1988. – 68с.
422268
  Васильковский А.Т. Жанровые разновидности русской советской поэмы 1917-1940 гг. : Дис... докт. филол.наук: 10.01.02 / Васильковский А. Т.; МВиССО УССР, Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1978. – 360л.
422269
  Васильковский А.Т. Жанровые разновидности русской советской поэмы 1917-1940 годов : Автореф... докт. филол. наук: 10.01.02 / Васильковский А.Т.; КГУ. – Киев, 1979. – 34с.
422270
  Васильковский А.Т. Жанровые разновидности русской советской поэмы 1917-1941 / А.Т. Васильковский. – Киев : Вища школа, 1979. – 199с.
422271
  Громова Е.В. Жанровые традиции старинной русской интермедии в пьесах В.Я. Шишкова // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 146-150. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
422272
   Жанровые формы в литературе и литературной критике. – К., 1979. – 120с.
422273
   Жанровые формы в русской литературе конца 19-начала 20 веков. – Куйбышев, 1985. – 121с.
422274
  Сорокина В.В. Жанровые формы литературной критики русского Берлина 1920-х годов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 107-115. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
422275
  Комаров С.А. Жанровые формы фельетонистки Дон-Аминадо // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 72-85. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  В статье рассматриваются основные жанровые модификации фельетонистики Дон-Аминадо. Фельетонная проза сатирика отражает политические вопросы, а также проблему быта русской эмиграции. Данный круг проблем воплощается в различных жанровых формах: лекция, ...
422276
  Чернецова С.С. Жанровые черты новеллы в малой прозе И. Одоевцевой // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 18-21
422277
  Беляева Н.В. Жанровый код русского романа и просветительский дискурс // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 230-245. – ISBN 978-966-171-476-1
422278
  Оробий С. Жанровый Протей: русский роман сегодня // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2013. – № 1 (1027). – С. 89-93. – ISSN 0130-1640


  Отечественная словесность сегодня переживает очередной расцвет. Литературная жизнь ярка, обширна, разнообразна: пишутся книги, откликаются критики, вручаются премии, а порой и вспыхивают (около)литературные скандалы. В то же время появление в 2000-х ...
422279
  Салтовська Н. Жанрологія українського фольклору у наукових студіях учнів професора Л.Ф. Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 438-447


  У статті проаналізовано дисертаційні дослідження, які розкривають сутність окремих жанрів фольклору, захищені у різні роки під керівництвом професора Лідії Дунаєвської. The dissertation researches which expose essence of separate genres of folklore ...
422280
  Зубарева Е.Ю. Жанрообразующая роль классической традиции в романе В.П. Аксенова "Московская сага" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 97-108. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
422281
  Валуева Н. Жанрообразующая форма "Путешествия" в детективах"фандоринского цикла" Б. Акунина // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 43-49
422282
  Богданова А.Г. Жанрообразующая функция художественного времени в современном русском советском рассказе (композиция, характер, деталь) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Богданова А.Г. ; Моск. гос.пед. ин-т. – Москва, 1971. – 20 с.
422283
  Моклиця М. Жанротвірна функція агону в драматургії Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 119-124. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
422284
  Чик Д. Жанротвірна функція хронотопу шляху в англійському й українському сатиричному "Романі великої дороги" першої половини XIX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 23-28
422285
  Зарва В. Жанротворчі особливості "Обломова" І. Гончарова як роману виховання
422286
  Палкіна І.І. Жанроутворення у рок-мистецтві: міжвидові та внутрішньовидові взаємодії : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Палкіна Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
422287
  Беньяминова В.Н. Жанры английской научной речи / В.Н. Беньяминова. – К, 1988. – 120с.
422288
  Федь Н.М. Жанры в меняющемся мире / Н.М. Федь. – М, 1989. – 541с.
422289
   Жанры в советской литературе. – Л., 1973. – 167с.
422290
  Имамкулиева Э.Н. Жанры Дагестанской послевоенной прозы (1945-1965) : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Имамкулиева Э.Н.; Дагест. гос. ун-тет. – Махачкала, 1972. – 19л.
422291
  Мишуков О.В. Жанры декабристской мемуаристики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Мишуков О.В.; Харьков. гос. пед. ин-т. – Харьков, 1993. – 16л.
422292
   Жанры живописного искусства [Електронний ресурс] : Пейзаж. Натюрморт. Портрет. Акварель ; продолжительность 104 мин. ; документальный фильм. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кордис& Медиа", 2006. – 1DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Коллекция видеопрограмм для эстетического развития детей ; Прекрасному навстречу / Русский музей - детям)


  Как неповторимы творения великих мастеров, так своеобразны и неповторимы живописные жанры и техники, в которых они работали. Пейзаж и натюрморт, масляные краски и акварель - мир живописи уникален в своей многогранности, а его сокровища восхитительны и ...
422293
   Жанры журналистики. – Казань, 1972. – 150с.
422294
   Жанры и стили литературы социалистического реализма. – М., 1973. – 272с.
422295
   Жанры и стили советской литературы. – М., 1974. – 198с.
422296
  Цырлин И.И. Жанры изобразительного искусства / И.И. Цырлин. – М., 1962. – 71с.
422297
  Лазарев Л.М. Жанры информации. / Л.М. Лазарев. – М., 1961. – 39с.
422298
  Лазарев Л.М. Жанры информации. / Л.М. Лазарев. – М.
2. – 1962. – 37с.
422299
   Жанры информационной литературы. – М., 1983. – 317с.
422300
   Жанры кино. – М., 1979. – 319с.
422301
  Сухова Н.П. Жанры лирики Фета. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Сухова Н.П.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 18л.
422302
  Бочаров А.Г. Жанры литературно-художественной критики / А.Г. Бочаров. – М., 1982. – 51с.
422303
  Кругляшова В.П. Жанры несказочной прозы уральского горнозаводского фольклора / В.П. Кругляшова. – Свердловск, 1974. – 168с.
422304
  Тертычный А.А. Жанры периодической печати : Учебное пособие для студентов вузов / А.А. Тертычный. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 312с. – ISBN 5-7567-0251-2
422305
  Барманкулов М.К. Жанры печати, радиовещания и телевидения / М.К. Барманкулов. – Алма-Ата, 1974. – 127с.
422306
  Бараневич Ю.Д. Жанры радиовещания / Ю.Д. Бараневич. – Киев, Одесса : Вища школа, 1978. – 194с.
422307
  Качалкин А.Н. Жанры русского документа допетровской эпохи / А.Н. Качалкин. – Москва, 1988. – 119с.
422308
  Москвичева Г.В. Жанры русского классицизма / Г.В. Москвичева. – Горький
1. – 1971. – 95 с.
422309
  Москвичева Г.В. Жанры русского классицизма / Г.В. Москвичева. – Горький
2. – 1974. – 192 с.
422310
  Москвичева Г.В. Жанры русского классицизма / Г.В. Москвичева. – Горький
3. – 1974. – 110 с.
422311
   Жанры русского реализма. – Днепропетровск, 1983. – 179с.
422312
  Яковлева Н.А. Жанры русской живописи / Н.А. Яковлева. – Ленинград, 1986. – 83с.
422313
   Жанры русской литературной критики 70-80-х годов 19 века. – Казань, 1991. – 163с.
422314
   Жанры русской литературы : Сборник наук. трудов. – Иркутск, 1991. – 146с.
422315
  Кузьмичев И.К. Жанры русской литературы военных лет / И.К. Кузьмичев. – Горький, 1962. – 456с.
422316
  Шомина В.Г. Жанры русской поэзии первой половины XIX в. и фольклор / В.Г. Шомина. – Калинин, 1980. – 80с.
422317
   Жанры советской газеты. – М., 1959. – 271с.
422318
   Жанры советской газеты. – М., 1972. – 424с.
422319
  Фролов В.В. Жанры советской драматургии / В.В. Фролов. – Москва, 1957. – 335с.
422320
  Богданов А.Н. Жанры советской драматургии / А.Н. Богданов. – Казань, 1966. – 47с.
422321
  Колесов Н.В. Жанры советской периодической печати / Н.В. Колесов. – М., 1964. – 36с.
422322
  Ворон И Н. Жанры советской фотожурналистики / И Н. Ворон, . – Москва, 1991. – 78с.
422323
  Мешков Ю.А. Жанры совредменной поэмы. : Автореф... Канд.филол.наук: 641 / Мешков Ю.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1967. – 16л.
422324
  Ким М.Н. Жанры современной журналистики / М.Н. Ким. – Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2004. – 336 с. – (Библиотека современного журналистики). – ISBN 5-8016-0226-7
422325
  Утехин Н.П. Жанры эпической прозы. / Н.П. Утехин. – Л., 1982. – 185с.
422326
   Жанчивланский редкометалльный гранитный массив в Центральной Монголии. – Иркутск, 1984. – 112с.
422327
  Ясинский И. Жар-птица / И. Ясинский. – СПб. – 136с.
422328
  Кондырев Л.Н. Жар-птица / Л.Н. Кондырев. – М, 1947. – 111с.
422329
  Тиханов Николай Кузьмич Жар-птица / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : ОГИЗ, 1947. – 176с.
422330
  Карнаухова И.В. Жар-птица : рус. сказки : [для детей] / И.В. Карнаухова; в обработке Ирины Карнауховой ; рис. В. Фирсовой. – Петрозаводск : Гос. изд-во Карело-Фин. ССР, 1950. – 280 с. : 1 л. ил. – На переплете авт. обработки не указ.
422331
  Тиханов Николай Кузьмич Жар-птица / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : Кн.изд., 1955. – 184с.
422332
  Тиханов Николай Кузьмич Жар-птица / Тиханов Николай Кузьмич. – М. : Мол. гвардия, 1958. – 215с.
422333
  Берестов В.Д. Жар-птица / В.Д. Берестов. – М, 1958. – 64с.
422334
  Тиханов Николай Кузьмич Жар-птица / Тиханов Николай Кузьмич. – Москва : Советский писатель, 1966. – 343с.
422335
  Атаров Н.С. Жар-птица / Н.С. Атаров. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 416 с.
422336
  Степанов А. Жар-птица // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 40-50. – ISSN 0321-1878
422337
  Кустанович С.Д. Жар-птица из Красной книги: (Обыкнов. фламинго) / С.Д. Кустанович. – М., 1986. – 79с.
422338
  Марченко Э.В. Жар-птица. / Э.В. Марченко. – М, 1975. – 78с.
422339
  Головачев В.Г. Жар-птица. Донские сказки / В.Г. Головачев. – Ростов-на-Дону, 1969. – 96 с.
422340
  Гетьман В.П. Жар-птиця / В.П. Гетьман. – Одеса, 1966. – 140 с.
422341
  Макаренко О.П. Жар-птиця виросла / О.П. Макаренко. – К, 1984. – 55с.
422342
  Балла Л.К. Жар в снегу : рассказы / Л.К. Балла. – Москва : Советский писатель, 1975. – 200 с.
422343
  Данилов Д. Жар восходящей Еврабии // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 31. – С. 60-63


  Кому треб, щоб білі європейці перетворилися в меншину в себе на батьківщині? Нелегальна міграція в Швейцаріїта інших країнах Європи
422344
  Волович К.Н. Жар далеких костров / К.Н. Волович. – Ленинград, 1974. – 190с.
422345
  Токмань Г.Л. Жар думок : лірика Євгена Плужника як худож.-філос. феномен / Ганна Токмань. – Київ : Академія, 2013. – 221, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 208-221. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-413-0
422346
  Токмань Г. Жар думок Євгена Плужника. Лірика як художньо-філософський феномен / Г. Токмань. – Київ, 1999. – 163с. – ISBN 966-95-248-3-0
422347
   Жар души своей. – Алма-Ата, 1978. – 56с.
422348
  Дідович П. Жар і попіл : Роман-есе // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2005. – № 3. – С. 23-86. – ISSN 0868-4790
422349
  Дідович П. Жар і попіл : Сповіді бентежних душ // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 10. – С. 28-85. – ISSN 0868-4790
422350
  Мамнев В.И. Жар костров / В.И. Мамнев. – Донецк, 1980. – 43с.
422351
   Жар мечты. – М., 1970. – 255с.
422352
   Жар под золой / Грюн, , Макс, фон дер. – М, 1981. – 272с.
422353
  Могутин Ю.Н. Жар под пеплом / Ю.Н. Могутин. – М, 1984. – 103с.
422354
  Бирюков Б.В. Жар холодных чисел и пафос бесстрастной логики / Б.В. Бирюков. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1985. – 192с.
422355
  Туболев В.Б. Жара : рассказы / В.Б. Туболев. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд-во, 1976. – 160 с.
422356
  Коваленко И.В. Жара в Аномо / И.В. Коваленко. – М, 1982. – 272с.
422357
  Игнатенко Настя Жара в большом городе : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 5. – С. 38-41
422358
  Воляновский Л. Жара и лихорадка / Л. Воляновский. – Москва : Наука, 1977. – 240с.
422359
  Васютина Е.К. Жара к Хатоне / Е.К. Васютина. – Москва-Ленинград, 1966. – 342с.
422360
  Елистратов В.С. Жаргон русского капитализма начала XXI в. как объект лексикографического описания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 32-47. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
422361
  Лошманова Л.Т. Жаргонизированная лексика в бытовой речи молодежи 50-60-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Лошманова Л.Т.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 21л.
422362
  Рибалка Я.І. Жаргонізми в літературі: мовні викрутаси чи зона підвищеної небезпеки? (на матеріалі роману "Архе" Л. Дереша) // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 212-221
422363
  Навальна М.І. Жаргонізми в мові української преси // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 306-311
422364
  Третяк Н.В. Жаргонізована розмовна мова як "зона нейтралізації" на шляху входження жаргонної лексики в літературну мову // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 183-184
422365
  Навальна М. Жаргонна лексика в заголовках інтернет-видання "Українська правда" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 210-221. – ISSN 2304-9383
422366
  Жолуденко А.Г. Жаргонна лексика німецької молоді // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 282-286


  Статтю присвячено вивченню мовно-стилістичних особливостей жаргону німецької молоді на матеріалах словників, інтернет-форумів та чатів. Наведено визначення жаргону, проаналізовано характерні риси даного мовного феномену. Встановлено особливості ...
422367
  Чернецька Н. Жаргонна метафоризація як засіб реалізації творчого потенціалу мовлення в студентському іспаномовному середовищі // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 183-189. – ISSN 2410-0927
422368
  Иваненко Анна Жареные баламуты Босфора : citi-life / Иваненко Анна, Шокало Игор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 88-98 : Фото
422369
   Жареный гусь. – М., 1963. – 207с.
422370
  Лисецький С. Жарина ватри (ювілейне мимохідь) // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – № 6 (128). – С. 4-7. – ISSN 1562-3238


  До 50-річчя кафедри кінотелеоператорської майстерності Інституту екранних мистецтв КНУТКТ ім. І.К. Карпенка-Карого - очільного осередку підготовки кіномайстрів в Україні.
422371
  Загрійчук А.Л. Жарини / А.Л. Загрійчук. – К., 1991. – 37с.
422372
  Іваничук Р.І. Жарінь : роман / Р.І. Іваничук. – Київ : Молодь, 1964. – 180 с.
422373
  Данилов Н.С. Жаркая Кушка / Н.С. Данилов. – М, 1987. – 303с.
422374
  Джардинелли М. Жаркая луна. / М. Джардинелли. – М., 1992. – 368с.
422375
  Меррит Л. Жаркая любовь = Red hot lover : [роман] / Люси Меррит ; [пер. с англ. Е.В. Погосян]. – Москва : АСТ, 2004. – 285, [1] с. – (City Style). – ISBN 5-17-020902-9
422376
  Кравченко Ф.Т. Жарке літо / Ф.Т. Кравченко. – Київ, 1948. – 96с.
422377
  Нурпеисов Р. Жаркентские мотивы : стихи / Р. Нурпеисов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 87 с.
422378
   Жарки. – Красноярск, 1968. – 210с.
422379
   Жарки. – Красноярск, 1988. – 270с.
422380
  Куликов А.П. Жарки: Рассказы о природе. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1979. – 151с.
422381
  Щелоков А.А. Жаркие горы / А.А. Щелоков. – Москва, 1988. – 271с.
422382
  Винниченко И.Ф. Жаркие две недели / И.Ф. Винниченко. – Москва : Советская Россия, 1974. – 80 с.
422383
  Штефэнеску Т. Жаркие дни / Т. Штефэнеску. – Бухарест, 1974. – 48с.
422384
  Барабашов В.М. Жаркие перегоны / В.М. Барабашов. – Свердловск, 1982. – 207с.
422385
  Лушников Л.А. Жаркие перегоны: Повесть. / Л.А. Лушников. – Уфа, 1989. – 332с.
422386
  Мориц Ж. Жаркие поля. / Ж. Мориц. – М., 1963. – 263с.
422387
  Кантор Вадим Жаркие топи Флориды : Заповедники // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 184-194 : Іл., Карта
422388
  Симион А. Жаркие часы / А. Симион. – Бухарест, 1976. – 48с.
422389
  Кочешков А.А. Жаркий август 1953-го в Тегеране: заговор генералов // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4 (648). – С. 21-27. – ISSN 0321-0626


  Государственный переворот В Иране в 1953 году.
422390
  Вальшонок Я.И. Жаркий июньский день / Я.И. Вальшонок. – Грозный, 1969. – 127с.
422391
  Сартаков С.В. Жаркий летний день / С.В. Сартаков. – М., 1969. – 64с.
422392
  Фазилов Н. Жаркий месяц / Н. Фазилов. – Ташкент, 1976. – 288с.
422393
  Фазилов Н. Жаркий месяц / Н. Фазилов. – Ташкент, 1976. – 235с.
422394
  Светиков В.Н. Жаркий месяц саратан / В.Н. Светиков. – М., 1988. – 222с.
422395
  Еременко В.Н. Жаркий север / В.Н. Еременко. – Свердловск, 1964. – 67с.
422396
  Лагунов К.Я. Жаркий север / К.Я. Лагунов. – Москва, 1976. – 80с.
422397
  Зорин М. Жаркий уголь памяти / М. Зорин. – Рига, 1968. – 319с.
422398
  Абрамов Ф.А. Жарким летом : рассказы / Федор Абрамов. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1984. – 384 с. : портр.
422399
   Жарких Юрій Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 242-243 : фото
422400
  Кравченко Ф.Т. Жаркое лето / Ф.Т. Кравченко. – М.-Л., 1948. – 128с.
422401
  Грицюс А.Л. Жаркое лето : пьеса в 4-х д. / А.Л. Грицюс; пер. с лит. – Москва : Искусство, 1957. – 112 с.
422402
  Адалян Н.М. Жаркое лето : повесть и рассказы / Норфйр Адалян ; пер. Э. Кананова. – Ереван : Айастан, 1968. – 136 с.
422403
  Красовский Л.С. Жаркое лето / Л.С. Красовский. – Иркутск, 1972. – 271с.
422404
  Горбачев И.П. Жаркое лето / И.П. Горбачев. – М., 1973. – 142с.
422405
  Тимм У. Жаркое лето / У. Тимм. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 240 с.
422406
  Козлов Н.А. Жаркое лето / Н.А. Козлов. – Орджоникидзе, 1979. – 238с.
422407
  Козлов Н.А. Жаркое лето / Н.А. Козлов. – Орджоникидзе, 1979. – 238с.
422408
  Лисицкий С.Ф. Жаркое лето / С.Ф. Лисицкий. – М., 1989. – 253с.
422409
  Бугорков С.С. Жаркое лето / С.С. Бугорков. – Донецк, 1989. – 154с.
422410
  Кьюсак Д. Жаркое лето в Берлине : роман; пер. с английского / Димфна Кьюсак. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 264 с.
422411
  Кьюсак Д. Жаркое лето в Берлине / Д. Кьюсак. – М., 1963. – 104с.
422412
  Кьюсак Д. Жаркое лето в Берлине / Д. Кьюсак. – 2-е изд. – М., 1964. – 264с.
422413
  Кьюсак Д. Жаркое лето в Берлине / Д. Кьюсак. – М., 1990. – 477с.
422414
  Озеров О. Жаркое лето на Ближнем Востоке // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 28-41. – ISSN 0130-9625
422415
  Волжан Л. Жаркое лето сорок пятого / Л. Волжан. – Харків, 1988. – 143с.
422416
  Моложавенко С В. Жаркое солнце Сурхана / С В. Моложавенко, . – М., 1982. – 190с.
422417
  Щерба Г.Н. Жарма-Саурский геотектоноген. / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата, 1976. – 199с.
422418
  Прошина Г.П. Жарновое многообразие современной поэмы / Г.П. Прошина. – Ашхабад, 1982. – 55 с.
422419
  Смарагдов Н.П. Жаро и холодостойкость некоторых амбарных вредителей в связи с температурныи условиями их развития. / Н.П. Смарагдов. – 737-748с.
422420
  Григорович В.К. Жаропрочность и диаграммы состояния / В.К. Григорович. – Москва, 1969. – 324 с.
422421
   Жаропрочность и жаростойкость металлических материалов. – Москва, 1976. – 267 с.
422422
   Жаропрочность и жаростойкость металлических материалов. – Москва, 1987. – 173 с.
422423
  Колобнев И.Ф. Жаропрочность литейных алюминиевых сплавов. Структура и свойства / И.Ф. Колобнев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1973. – 320 с.
422424
  Рытвин Е.И. Жаропрочность платиновых сплавов / Е.И. Рытвин. – Москва : Металлургия, 1987. – 198 с.
422425
  Зубарев П.В. Жаропрочность фаз внедрения / П.В. Зубарев. – Москва, 1985. – 102 с.
422426
   Жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы на никелевой основе. – Москва, 1984. – 243с.
422427
   Жаропрочные и коррозионностойкие металлокерамические материалы. – Москва, 1959. – 478с.
422428
   Жаропрочные материалы. – Москва, 1969. – 304с.
422429
   Жаропрочные покрытия. – М.-Л., 1964. – 235с.
422430
  Захаров М.В. Жаропрочные сплавы / М.В. Захаров, А.М. Захаров. – М., 1972. – 384с.
422431
  Симс Ч. и Хагель В. Жаропрочные сплавы / Ч. и Хагель В. Симс. – М., 1976. – 568с.
422432
   Жаропрочные сплавы в условиях полётов со сверхзвуковыми скоростями. – Москва, 1962. – 400с.
422433
   Жаропрочные сплавы при изменяющихся температурах и напряжениях. – М.-Л., 1960. – 288с.
422434
  Беттеридж У. Жаропрочные сплавы типа нимоник / У. Беттеридж. – М., 1961. – 382с.
422435
  Кларк К. Жаропрочные сплавы. / К. Кларк. – М, 1957. – 340с.
422436
  Масленков С.Б. Жаропрочные стали и сплавы. Справочник. / С.Б. Масленков. – М., 1983. – 190с.
422437
  Солонина О.П. и Глазунов С.Г. Жаропрочные титановые сплавы / О.П. и Глазунов С.Г. Солонина. – М., 1976. – 448с.
422438
  Іконніков Володимир Анатолійович Жаростійкі бетони підвищеної термостійкості на основі глиноземистого цементу і відходів феросплавних виробництв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.28.05 / Іконніков Володимир Анатолійович ; Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 1994. – 16 с.
422439
  Нужина Н. Жаростійкість та посухостійкість деяких представників роду Rhododendron L. / Н. Нужина, Кондратюк-Стоян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 62-66. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про зміну вмісту фотосинтезуючих пігментів у листках рослин Rhododendron makinoi, R. degronianum, R. сallimorphum і R. brachycarpum після впливу високих температур. Установлено ступінь посухостійкості даних рослин. Показано, що найбільш ...
422440
  Бобро Ю.Г. Жаростойкие и ростоустойчивые чугуны / Ю.Г. Бобро. – К, 1960. – 171с.
422441
  Сучков В.Ф. Жаростойкие кабели с минеральной изоляцией / В.Ф. Сучков, В.И. Светлова, Э.Э. Финкель. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 120 с.
422442
  Куаммен Дэвид Жаростойкие микроорганизмы. Горячая живая вода // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 42 : фото
422443
  Соболь Наталия Петровна Жаростойкие эмалевые покрытия : Автореф... канд. техн.наук: / Соболь Наталия Петровна; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. Кафедра технологии керамики. огнеупоров, стекла и эмалей. – Харьков, 1967. – 24л.
422444
   Жаростойкость и продуктивность озимой пшеницы. – К., 1985. – с.
422445
  Мусиенко Н.Н. Жаростойскость озимой пшеницы и ее диагностика. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.12 / Мусиенко Н.Н.; Ан УССР.Ин-т физиологии растений. – К, 1985. – 48л.
422446
  Корнилов Жароупорный сплав №3 / Корнилов, И. – М.-Л., 1947. – 118с.
422447
  Тухтаев Анвар Султанович Жароустойчивость некоторых кормовых растений, вводимых в культуру на адырах Ферганской долины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.16 / Тухтаев Анвар Султанович; АН СССР. Уральск. научн. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1980. – 25л.
422448
  Черкасенко С.Ф. Жарт життя : Комедія на 3 дії, з 5-ти картин / Спиридон Черкасенко. – [Київ : Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи, 1908. – 56 с. – Конволют. Перпл. з 4 іншими виданнями


  Зміст конволюту: 1. Черкасенко С.Ф. Жарт життя:Комедія на 3 дії, з 5-ти картин; 2. Чіріков Є.М. Євреї : Пьеса на 4 діі; 3. Тобілевич І.К.(. Сто тысяч : комедія в 4 діях Ивана Тобилевича (Карпенка-Карого); 4. Тобілевич І.К.(. Розумный и дурень ...
422449
  Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США: текстуальний та дискурсивний аспекти : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Самохіна В.О. ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – 518л. – Бібліогр. : л.440-518
422450
  Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США: текстуальний та дискурсивний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Самохіна В.О.; Cамохіна В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр. : 31 назва
422451
  Кірєєва О. Жарт як жанровий різновид традиційної комедії початку ХХ століття : на матеріалі п"єси Є. Кротевича "Сантиментальний чорт"
422452
  Підсуха О.М. Жарти жартами : комедія-гротеск / О.М. Підсуха. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 133 с.
422453
  Данилюк-Терещук Жартівлива пісня в поемі "Гайдамаки" Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 110-118. – ISSN 2304-9383
422454
   Жартівливі пісні / [упоряд. Михайло Стельмах ; худож. В.К. Стеценко]. – Київ : Держлітвидав, 1961. – 224 с. : іл. – Мініатюрне видання
422455
   Жартівливі пісні / [упоряд. Михайло Стельмах ; худож. В.К. Стеценко]. – Київ : Держлітвидав, 1963. – 224 с. : іл. – Мініатюрне видання
422456
   Жартівливі пісні / [худож. Д.Д. Грибов]. – Київ : Дніпро, 1966. – 174 с. : іл. – Мініатюрне видання
422457
   Жартівливі пісні. – Київ : Наукова думка, 1967. – 800с.
422458
   Жартівливі пісні : родинно-побутові / [упор. М.Г. Марченко ; вступ. ст. О.І. Дея ; худож. В.Д. Чернуха]. – Київ : Дніпро, 1971. – 175 с. : іл. – Мініатюрне видання. – (Із джерел української пісні)
422459
   Жартівливі пісні : родинно-побутові / [упоряд. М.Г. Марченко ; вступ. ст. О.І.Дея]. – Київ : Музична Україна, 1971. – 254 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
422460
   Жартівливі та сатиричні пісні. – Київ : Дніпро, 1988. – 325 с.
422461
  Клаз И.С. Жарцы / И.С. Клаз. – Минск, 1955. – 138с.
422462
  Хефлинг Г. Жарче ада / Г. Хефлинг; Пер. с немец. Осиповой М.С. – Москва : Мысль, 1986. – 205с. : іл. + карта
422463
  Мишин А.В. Жарынь. / А.В. Мишин. – М., 1973. – 79с.
422464
  Вехов Н.К. Жасмин / Н.К. Вехов. – Москва : Московский рабочий, 1952. – 56с.
422465
  Гребенюк І.Ф. Жасмин / І.Ф. Гребенюк. – К., 1979. – 208с.
422466
  Максимов В.П. Жасмин за старой калиткой: Роман, повести / В.П. Максимов. – К., 1986. – 349с.
422467
  Фын Дэ-ин Жасмин. Роман. / Фын Дэ-ин. – М, 1961. – 695с.
422468
   Жасминовая песнь. – М., 1982. – 155с.
422469
  Рябий В.М. Жасминовий камінь / В.М. Рябий. – К., 1995. – 80с.
422470
  Николаева Г.Е. Жатва / Г.Е. Николаева. – М., 1951. – 532с.
422471
  Николаева Г.Е. Жатва / Г.Е. Николаева. – М., 1952. – 496с.
422472
  Николаева Г.Е. Жатва / Г.Е. Николаева. – Новосибирск, 1953. – 496с.
422473
  Николаева Г.Е. Жатва / Г.Е. Николаева. – М., 1981. – 496с.
422474
  Бербанк Лютер Жатва жизни / Бербанк Лютер, Холл Вильбург. – Москва : Сельхозгиз, 1939. – 212с.
422475
  Юрциньш П. Жатва мака / П. Юрциньш. – Рига, 1974. – 94с.
422476
  Черкасенко С.Ф. Жах : Драматичний етюд / Спиридон Черкасенко. – Київ ; Харьків : Дзвін ; Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва Ун-ту св. Володимиpа М.Т. Коpчак-Hовицького, 1918. – 18 с.
422477
  Дяченко С. Жах : Кіноповість про голод 1933 року / Сергій Дяченко. – Київ : Столиця, 1991. – 48с.
422478
   Жах // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 756. – ISBN 966-316-069-1
422479
  Дудкін Іван Жах на вулицях Нью-Йорка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 18-21 : фото
422480
  Лондон Д. Жахливі Соломонові острови / Д. Лондон. – Київ, 1927. – 204 с.
422481
  Красновський О. Жахливо і прекрасно: онлайн дослідження в Україні / О. Красновський, Н. Харченко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 3 (72). – С. 14-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
422482
  Бовсуновський А.І. Жашківці / А.І. Бовсуновський. – К, 1971. – 158с.
422483
  Акишев З. Жаяу Муса : роман / З. Акишев. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 415 с.
422484
  Федорів Р.М. Жбан вина : повість у легендах / Р.М. Федорів. – Ужгород : Карпати, 1968. – 317 с.
422485
  Федорів Р.М. Жбан вина : повість у легендах / Роман Федорів. – Київ : Дніпро, 1973. – 304 с.
422486
  Федорив Р.М. Жбан вина : роман в легендах / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 350 с.
422487
  Федорів Р.М. Жбан вина : повість у легендах / Роман Федорів. – Львів : Каменяр, 1988. – 549 с.
422488
  Федорив Р.Н. Жбан вина. Каменное поле : романы / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Художественная литература, 1990. – 605 с.
422489
  Ластовецький А. Жбан роботи / А. Ластовецький. – Київ : Молодь, 1970. – 37 с.
422490
  Шумлянський В. Жванець // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 6 (44). – С. 76-78. – ISSN 1819-7329


  Село Жванець, колишнє містечко, відоме своєю історією та залишками Жванецького, замку, який охороняв переправу через Дністер між знаними фортецями - Хотином і Кам"янцем-Подільським.
422491
  Шаров Володимир Жванецький відпочиває // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 15. – ISSN 0130-5212
422492
  Бабляк В.С. Жванчик : роман / В.С. Бабляк. – Київ, 1967. – 144 с.
422493
  Бабляк В.С. Жванчик : роман / В.С. Бабляк. – Ужгород : Карпати, 1969. – 384 с.
422494
  Бабляк В.С. Жванчик : роман / В.С. Бабляк. – Москва, 1975. – 239 с.
422495
  Дальма А. Жварист Галуа, революционер и математик / А. Дальма. – М, 1960. – 223с.
422496
  Кожухов Михаил Жгучая латиница // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 30-36 : фото
422497
  Пестушко Валерий Жгучее лекарство : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 52-53 : Іл.
422498
  Костромитин Ф.И. Жгучие травы. Стихи / Ф.И. Костромитин. – Х., 1969. – 60с.
422499
  Арбенов Э. Жданка остается с нами / Э. Арбенов. – Ташкент, 1963. – 129с.
422500
  Клименко М.С. Жданов / М.С. Клименко, Е.А. Тереков. – Донецк, 1965. – 42с.
422501
  Грушевский Д.Н. Жданов / Д.Н. Грушевский. – Донецк, 1971. – 152 с.
422502
   Жданов Николай Дмитриевич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 57 : фото. – ISSN 0016-7126
422503
  Селезнев В.К. Жданов. Путеводитель на рус. и укр. яз / В.К. Селезнев. – Донецк, 1968. – 79с.
422504
   Жданов. Справочник-путеводитель. – Сталино, 1959. – 110с.
422505
   Ждановский краеведческий музей : путеводитель. – Донецк : Донбасс, 1969. – 84 с.
422506
   Ждановский металлургический институт : Проспект-справочник для поступающих в вуз. – Донецк : Донбас, 1972. – 22с.
422507
  Сікорський М.В. Ждановський курорт / М.В. Сікорський. – К., 1960. – 42с.
422508
  Дроздов С.С. Ждать больше нельзя. / С.С. Дроздов. – Ставрополь, 1974. – 320с.
422509
  Жупан И.В. Ждем тебя : рассказы / И.В. Жупан. – Ужгород : Карпати, 1972. – 160 с.
422510
  Пестушко Валерий Ждем украинских цунами : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 52 : Іл.
422511
  Жильцов С.С. Ждет ли Каспий судьба Мексиканского залива / С.С. Жильцов, А.Г. Костяной, И.С. Зонн // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 231-234. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
422512
  Лукин А. Ждет ли нас "демографический мир"? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 79-88. – ISSN 0131-2227
422513
  Дмитрук Андрей Ждет ли нас Всемирная катастрофа? / Дмитрук Андрей, Дмитрук Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 36-39 : Іл.
422514
  Пташников И.Н. Жди в далеких Гринях : роман / И.Н. Пташников. – Москва : Советский писатель, 1966. – 343 с.
422515
  Симонов К.М. Жди мене : вірші. Поема ; пер. з рос. / Констянтин Симонов. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 190 с. : іл. – (Бібліотека "Братерство")
422516
  Симонов К. Жди меня / Константин Симонов. – Москва : Эксмо, 2008. – 352с. – ISBN 978-5-699-07113-5
422517
  Ябров А.С. Жди нас, океан! / А.С. Ябров. – Москва, 1978. – 207с.
422518
  Ребро П.П. Жди солдата : стихи / П.П. Ребро. – Москва : Советский писатель, 1972. – 111 с.
422519
  Ткач Д. Жди, люба дівчино : Оповідання / Д. Ткач. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 92с.
422520
  Фолджер Тим Ждите викингов : капуста в Заполярье / Фолджер Тим, Эссик Питер // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 7. – С. 116-131 : Фото
422521
  Холмогоров М.К. Ждите гостя : Повести и рассказы / М.К. Холмогоров. – Москва : Советский писатель, 1985. – 352с.
422522
  Шаганский М.Е. Ждите нас перед рассветом. / М.Е. Шаганский. – Иркутск, 1977. – 221с.
422523
  Песков В.М. и Ребров М.Ф. Ждите нас, звезды! / В.М. и Ребров М.Ф. Песков. – М., 1963. – 167с.
422524
  Эдлис Ю. Ждите ответа : Набросок романа // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 4. – С. 8-63. – ISSN 0012-6756
422525
  Хетагури М. Ждите ответа. / М. Хетагури. – М., 1986. – 94с.
422526
  Гребнев А.Б. Ждите писем / А.Б. Гребнев. – М., 1961. – 109с.
422527
  Бачило А.Г. Ждите событий / А.Г. Бачило. – Москва, 1991. – 240с.
422528
  Лушкин И.А. Ждите, Сибирь идет... / И.А. Лушкин. – М., 1964. – 216с.
422529
  Бондарева В.И. Жду весну / В.И. Бондарева. – Киев, 1986. – 53 с.
422530
  Карим М. Жду вестей : стихи и поэма / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Детская литература, 1976. – 191 с.
422531
  Рустамханлы С. Жду весточки : стихи / С. Рустамханлы. – Москва, 1983. – 312 с.
422532
  Смирнов В.В. Жду и надеюсь : Повести / В.В. Смирнов. – Москва : Воениздат, 1977. – 520с.
422533
  Смирнов В.В. Жду и надеюсь / В.В. Смирнов. – Москва, 1980. – 95с.
422534
  Никольский Б.Н. Жду и надеюсь. / Б.Н. Никольский. – Л, 1976. – 272с.
422535
  Найдич М.Я. Жду лета / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1962. – 95с.
422536
  Попов Е.А. Жду любви не вероломной / Е.А. Попов. – М, 1989. – 316с.
422537
  Дубровина Э.М. Жду необыкновнного / Э.М. Дубровина. – Л, 1965. – 128с.
422538
  Родин А.А. Жду несказанного слова : стихи / Анатолий Родин. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 24 с. – Миниатюрное издание
422539
  Столяров В.П. Жду осени / В.П. Столяров. – Куйбышев, 1972. – 159с.
422540
  Макарова Н.В. Жду подвига от вас / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1976. – 220с.
422541
  Сизоненко О.О. Жду тебе на островах... : оповідання та повість / О.О. Сизоненко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 167 с.
422542
  Саакова В.Г. Жду тебя на земле / В.Г. Саакова. – Л, 1972. – 167с.
422543
  Сундетов М. Жду тебя, Дидар! : повести / М. Сундетов. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 175 с.
422544
  Кузнецов Н.Ф. Ждут их страны / Н.Ф. Кузнецов. – М., 1966. – 112с.
422545
  Чаклайс М. Ждущий знаков : стихи / М. Чаклайс; пер. с латыш. – Москва : Правда, 1988. – 31 с.
422546
  Филь О.М. Жебокрицький Віктор Андрійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 201. – ISBN 96966-8060-04-0
422547
  Цірбусова Йолана Жебрак : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3/4 (975/976). – С. 181-188. – ISSN 0320 - 8370
422548
  Тюллі Д. Жебраки життя. / Д. Тюллі. – Х, 1928. – 196с.
422549
  Шопінський В. Жебрацька Америка / В. Шопінський. – Харків, 1930. – 71с.
422550
  Гримайло Я.В. Жевжик та інші оповідання. / Я.В. Гримайло, О. Донченко, 1927. – 31с.
422551
  Алексеев В. Жезл автоинспектора / В. Алексеев. – Москва, 1984. – 269с.
422552
  Нзекву О. Жезл офо / О. Нзекву. – М., 1964. – 207с.
422553
  Кузнецов С.А. Жезлов и его друзья / С.А. Кузнецов. – М., 1946. – 112с.
422554
   Жезлом по бамперу : анекдоти про тих, хто в дорозі і в міліції / авт.-упоряд. Олексій Кононенко ; [худож.: В. Кононенко]. – Київ ; Харків : Криниця ; Фоліо, 2013. – 254, [2] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Антологія українського анекдота. - Розгорнутий тит. л. – (Серія "Антологія українського анекдота "Українська веселка" : в 7 кн. ; [кн. 3]). – ISBN 978-966-2434-11-8
422555
  Матвиенко В.П. Желаемое и действительное : Правы ли классики / В.П. Матвиенко. – Киев : Наукова думка, 2003. – 30с.
422556
  Коновалов В.Ф. Желаемое или действительное? : (экскурсия в тайны психики) / В.Ф. Коновалов. – Москва : Знание, 1991. – 45 с. – (Знак вопроса ; 6,91). – ISBN 5-07-001805-1
422557
  Ермоленко Татьяна Желаете овладеть компьютером? Это просто! // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 67-69. – ISSN 0869-4915
422558
  Иоффе С.А. Желание / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1964. – 49с.
422559
  Кукаев А.М. Желание : стихи / А.М. Кукаев. – Элиста : КАлмиздат, 1966. – 28 с.
422560
  Квик А. Желание / А. Квик. – М., 1996. – 432с.
422561
  Цетинич Франо Желание быть хорватом : Хорватия. История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 86-90 : Іл., карти. – ISSN 1029-5828
422562
  Рустам С. Желание сердца : стихи и драматическая поэма / С. Рустам. – Москва : Советский писатель, 1959. – 191 с.
422563
  Бондарчук С.Ф. Желание чуда / С.Ф. Бондарчук. – М, 1981. – 222с.
422564
  Бондарчук С.Ф. Желание чуда / С.Ф. Бондарчук. – Москва, 1984. – 222 с.
422565
  Франс А. Желания Жана Сервиан : [повесть] / Анатоль Франс ; Пер. с фр. Ив. Наживина. – Москва : Акц. О-во "Универсальная библиотека", 1916. – 149 с. – (Универсальная библиотека ; № 1177-1178)


  Пер.: Наживин, Иван Федорович 1874-1940
422566
  Кирсанов С.И. Желания. -- Походная сумка. -- Новая скорость. / С.И. Кирсанов. – М., 1935. – 124с.
422567
  Курбанов Ташли Желанная : повести и рассказы / Курбанов Ташли. – Москва : Советский писатель, 1984. – 463 с.
422568
  Токарев В. Желанная тревога : стихи / В. Токарев. – Москва : Современник, 1986. – 78 с. – (Новинки "Современника")
422569
  Локотков К.П. Желанное / К.П. Локотков. – Воронеж, 1966. – 301с.
422570
  Парубоча Наталия Желанные гости с востока Европы : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 46-49 : Фото
422571
  Покровский И.А. Желательная постановка гражданского права в изучении и преподавании // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 373-388. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
422572
  Подкорытов Н.П. Желаю вам солнца / Н.П. Подкорытов. – Донецк, 1963. – 50с.
422573
  Кешоков А.П. Желаю здоровья ! : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Правда, 1964. – 32 с.
422574
  Маркуша А.М. Желаю счастья, девочки! / А.М. Маркуша. – М, 1983. – 160с.
422575
  Юфит М.И. Желаю счастья. / М.И. Юфит. – М., 1960. – 275с.
422576
  Николаева Е.М. Желаю тебе добра / Е.М. Николаева. – Петрозаводск, 1979. – 446с.
422577
  Дианова В.М. Желающее производство: человек в трактовке Ж.Делеза и Ф.Гваттари // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 108-118. – ISSN 0236-2007
422578
  Курто О.И. Желгутинская республика: опыт социального обустройства на границе России и Китая // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2011. – № 3 (47). – С. 135-142. – ISSN 1563-0102
422579
  Соколов С.А. Железеный путь / С.А. Соколов. – Саратов, 1985. – 159с.
422580
  Захаров В.Н. Железины / В.Н. Захаров. – Чебоксары, 1981. – 297с.
422581
   Железисто-кремниевые формации докембрия еворопейской части СССР. – К, 1991. – 211с.
422582
   Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР. – К, 1989. – 155с.
422583
   Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР. – К, 1989. – 156с.
422584
   Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР. – К, 1990. – 171с.
422585
   Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР. – К, 1990. – 191с.
422586
   Железисто-кремниевые формации докембрия Европейской части СССР. – К, 1989. – 148с.
422587
  Ветренников В.В. Железисто-кремниевые формации докембрия Латвии и их прогнозная оценка / В.В. Ветренников. – Рига, 1991. – 180с.
422588
   Железисто-кремниевые формации докембрия Мариупольского рудного поля. – М, 1974. – 151с.
422589
   Железисто-кремнистые формации докембрия : (формационніе типі, условия метаморфизма и рудообразования). – Москва : Наука, 1979. – 207с.
422590
   Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР = Стратиграфия. – Киев : Наукова думка, 1988. – 192 с.
422591
   Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР = Типы формаций. – Киев : Наукова думка, 1988. – 189 с.
422592
   Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР = Тектоника. – Киев : Наукова думка, 1988. – 204 с.
422593
   Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР = Минералогия. – Киев : Наукова думка, 1989. – 168 с.
422594
   Железисто-кремнистые формации Украинского щита : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т.1 : Докембрий І,ІІ. – 1978. – 326с.
422595
   Железисто-кремнистые формации Украинского щита : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т.2 : Докембрий ІІІ. – 1978. – 367с.
422596
  Михайлов Д.А. Железистые кварциты докембрия - кладезь полезных ископаемых / Д.А. Михайлов; АН СССР, Инст.геологии и геохронологии докембрия; Отв. ред. Ю.М.Соколов. – Ленинград : Наука, 1989. – 63с. : ил. – Парал. тит.л. на англ.яз. – (Лик докембрия СССР)
422597
  Ермаков В.К. Железистые кварциты Урала и юга Центральной Сибири : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук / Ермаков В.К. ; Казан. гос. ун-т , Объедин. совет по геол.-минерал. и геогр. наук. – Казань, 1966. – 41 с. – Бібліогр. : с. 39-41
422598
  Горяинов П.М. Железистык кварцы Приимандрсовского района и их формационное положение : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горяинов П. М.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1964. – 17л.
422599
  Кашук Ю.И. Железная береза / Ю.И. Кашук. – М., 1989. – 286с.
422600
  Городской Я.З. Железная бригада / Я.З. Городской. – Харьков, 1933. – 106с.
422601
  Лесков Н.С. Железная воля / Н.С. Лесков. – М., 1945. – 64с.
422602
  Лесков Н.С. Железная воля / Н.С. Лесков. – М.-Л., 1946. – 199с.
422603
  Лесков Н.С. Железная воля / Н.С. Лесков. – М.-Л., 1946. – 116с.
422604
  Тиховский А. Железная доблесть // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 40-43


  За свою долгую историю эта награда стала символом доблести прусской и немецких армий, причем последними Железными крестами награждали солдат Третьего рейха.
422605
  Ахо Ю. Железная дорога / Ю. Ахо. – Петрозаводск, 1949. – 102с.
422606
   Железная дорога пошла в Интернет // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 24-25 : фото
422607
  Берберова Н.Н. Железная женщина / Н.Н. Берберова. – Москва : Книжная палата, 1991. – 320 с. – (Популярная библиотека). – ISBN 5-7000-0222-1
422608
  Берберова Н.Н. Железная женщина / Н.Н. Берберова. – Репринтное изд. 1981 г. – Москва : Политиздат, 1991. – 383 с. – ISBN 5-250-01838-6
422609
  Жариков Л.М. Железная земля / Л.М. Жариков. – М., 1959. – 72с.
422610
   Железная земля. – Белгород, 1961. – 98с.
422611
  Воробьев А.Н. Железная игра / А.Н. Воробьев. – Москва, 1980. – 288с.
422612
  Павленко А. Железная леди - 2 // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 25 (106), 15 июля 2016. – С. 36-39. – ISSN 2305-3364


  Новый премьер Великобритании Тереза Мэй.
422613
  Лаймон Ричард Железная леди // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 3. – С.110-117. – ISSN 0132-0831
422614
  Рябова С. Железная леди Востока // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 22-25


  Беназір Бхутто.
422615
  Добрынин Сергей Железная логика // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 86-92 : карта
422616
  Пятышева Н.В. Железная маска из Херсона / Н.В. Пятышева. – Москва, 1964. – 24 с.
422617
   Железная математика // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 20 : фото
422618
  Райс К. Железная мисс / Интервью взяла Карпенко К. // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 37 (525). – С. 26-28


  Экс-секретарь США Кондолиза Райс рассказала, как судили бы Юлию Тимошенко в Америке, почему ее так беспокоет Россия и как она из дочери афроамериканского священника превратилась в одного из самых влиятельных политиков мира
422619
  Андреев Д. Железная мистерия / Д. Андреев. – Москва, 1990. – 315с.
422620
  Гинзбург И.И. Железная промышленность за время войны / И.И. Гинзбург : Тип. акц. общ. печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1918. – 11с.
422621
   Железная промышленность России в 1901 году = L"industrie siderurguque en Russie pour l"annee / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберга и С-вья
№ 127 : Ноября 12 1902. – 1902. – 45, 125 с. + Табл. 37. – Таблицы
422622
   Железная промышленность России в 1902 году = L"industrie siderurguque en Russie pour l"annee / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Паровая тип., литогр. и перепл. И.М. Варшавчика
№ 182 : Октября 31 дня 1903 ; Вып. 2-й. Общие сведения о железной промышленности России в 1902 году. – 1903. – XVI, 8, 55 с. + Табл. 13. – Таблицы
422623
   Железная промышленность России в 1902 году = L"industrie siderurguque en Russie pour l"annee / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. "Печатное дело кн. К.Н. Гагарина"
№ 198 : февраля 12 дня 1904 ; Вып. 3-й. Железная промышленность Уральской, Замосковской, Северной и Северо-Западной горных областей в 1902 году. – 1904. – 6, 57 с. + Табл. 8. – Таблицы
422624
   Железная промышленность южной России в 1900 году = L"industrie siderurguque dans la Russie meridionale pour l"anne / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Т-во "Печатня С.П. Яковлева"
№ 70 : октября 31 дня 1905. – 1901. – 19, 41 с. + Табл. 19. – Таблицы
422625
   Железная промышленность южной России в 1903 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. "Печатное дело кн. К.Н. Гагарина"
№ 228 : 22-го марта 1907. – 1905. – XXXII, 65 с. + Табл. 30. – Таблицы
422626
   Железная промышленность южной России в 1906 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 303 : 20-го ноября 1907. – 1907. – XXVII, 98 с. + Табл. 35. – Таблицы
422627
   Железная промышленность южной России в 1908 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 358 : 22-го ноября 1909. – 1909. – XXV, 90 с. + Табл. 3+29. – Таблицы: Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России в 1908 году: Ч. 1. Готовые итоги произв. ; Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России по месяцам 1908 года
422628
   Железная промышленность южной России в 1909 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 390 : 10-го января 1911. – 1911. – XXXI, 95 с. + Табл. 3+33. – Таблицы: Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России в 1909 году: Ч. 1. Готовые итоги произв. ; Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России по месяцам 1909 года
422629
   Железная промышленность южной России в 1910 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 429 : 15-го декабря 1911. – 1911. – XXXIV, 95 с. + Табл. 3+32. – Таблицы: Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России в 1910 году: Ч. 1. Готовые итоги произв. ; Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России по месяцам 1910 года
422630
   Железная промышленность южной России в 1915 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 696 : 9 февраля 1917. – 1917. – 16, VI, 95 с. + Табл. 52. – Таблицы: Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России в 1915 году: Ч. 1. Готовые итоги произв. ; Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России по месяцам 1916 года
422631
  Лондон Д. Железная пята / Д. Лондон. – М, 1923. – 112с.
422632
  Лондон Д. Железная пята / Д. Лондон. – М, 1984
422633
  Ключарев Н.П. Железная роза / Н.П. Ключарев. – Изд. 2-е. – Горький, 1966. – 200с.
422634
  Коваль И.Я. Железная рука / И.Я. Коваль. – М, 1967. – 80с.
422635
  Новожилов О.А. Железная свадьба : пьеса / О.А. Новожилов. – М., 1983. – 87с.
422636
  Бахметьев В.М. Железная трава / В.М. Бахметьев. – М, 1934. – 32с.
422637
  Бахметьев В.М. Железная трава / В.М. Бахметьев. – М, 1987. – 286с.
422638
  Сидоряк Н.Н. Железная трава; Иосиф Прекрасный / Н.Н. Сидоряк. – М., 1982. – 456с.
422639
  Талев Д. Железният светилник. Роман. / Д. Талев. – София, 1955. – 332с.
422640
  Мамушин С.А. Железноводск / С.А. Мамушин. – Ростов, 1928. – 62с.
422641
  Лозовенко А.З. Железноводск / А.З. Лозовенко, В.И. Коваленко. – Ставрополь, 1990. – 156с.
422642
  Юрченко И.И. Железногроск. / И.И. Юрченко. – М., 1961. – 48с.
422643
  Соловьева А.М. Железнодоржный транспорт России во второй половине 19 в. / А.М. Соловьева. – М., 1975. – 315с.
422644
  Карпенко К.Г. Железнодорожная реформа 1855-1856 гг. в России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 3-17. – ISSN 0042-8779


  Рассматривается история железнодорожного вопроса в России в середине 19 века.
422645
  Короткевич М.А. Железнодорожная статистика / М. А. Короткевич ; под ред. Центр. отд. стат. и карт. Н.К.П.С. ; НКПС, Высший технический комитет. – Москва : 11-я Типо-литография М.С.Н.Х.,, 1922. – [2], II, 380, [3] с. : с табл., график, бланк.
422646
   Железнодорожная статистика. – М, 1939. – 372с.
422647
  Полетаев Н.Г. Железнодорожники / Н.Г. Полетаев. – М, 1925. – 46с.
422648
  Лыч Л.М. Железнодорожники Белоруссии в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лыч Л.М.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1966. – 20л.
422649
   Железнодорожники в Великой Отечественной войне. – М, 1985. – 575с.
422650
  Яшин С.В. Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 150-155. – ISSN 0042-8779
422651
  Григорьев Б.В. Железнодорожники Западной Сибири в борьбе за поъем советского транспорта в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Григорьев Б.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16л.
422652
  Куршева Галина Васильевна Железнодорожники Западной Сибири в послевоенные годы (1946-1950) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Куршева Галина Васильевна; МВ и ССО РСФСР, Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 25л.
422653
  Филатов Л.Г. Железнодорожники Московско-Казанской дороги в первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Филатов Л.Г.; Моск. пед. ин-т. – Москва, 1962. – 24л.
422654
  Пушкарева И.М. Железнодорожники России в буржуазно-демократических революциях. / И.М. Пушкарева. – М., 1975. – 390с.
422655
  Абубекиров З.Л. Железнодорожники Туркестана в борьбе за восстановление транспорта : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абубекиров З.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 18 с.
422656
  Буз Л.В. Железнодорожники Юго-Западной магистрали в борьбе за установление советской власти на Украине / Л.В. Буз. – Киев, 1958. – 55с.
422657
  Сигалов Железнодорожное строительство в практике хозяйственного освоеням Сибири / Сигалов, В.А. Ламин. – Новосибирск, 1988. – 130 с.
422658
  Жихарев С. Железнодорожное строительство в России в XIX в.: государственная политика и частная инициатива // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 82-87. – (Історичні науки ; № 8)
422659
   Железнодорожные билеты онлайн: новые возможности : новый модуль Amadeus Symphony позволит агентам предложить услуги бронирования железнодорожных билетов онлайн // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 8-9 [прилож.]. – ISSN 1998-8044
422660
   Железнодорожные билеты онлайн: новые возможности // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 8-9 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
422661
  Белоусов М.П. Железнодорожные выходы из Сибири / М.П. Белоусов. – М, 1930. – 84с.
422662
  Поскребышев В.С. Железнодорожные рабочие Урала в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Поскребышев В.С.; Куйбышев. гос. пед.ин-т. – Куйбышев, 1972. – 32л.
422663
  Серафимович. А. Железнодорожные рассказы. / А. Серафимович. – М., 1926. – 64с.
422664
  Яшин С.В. Железнодорожные сообщения в период сражения на Курской дуге // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 80-88. – ISSN 0042-8779
422665
  Белимов И.Т. Железнодорожный пролетариат Сибири в революции 1905-1907 гг. / И.Т. Белимов. – Новосибирск, 1967. – 236с.
422666
   Железнодорожный роман : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 102-107 : Фото
422667
  Хачатуров Т.С. Железнодорожный транспорт - Отечественной войне / Т.С. Хачатуров. – Москва, 1943. – 47с.
422668
   Железнодорожный транспорт. – М, 1935. – 108с.
422669
  Кричевский С.О. Железнодорожный транспорт в важнейших документах / С.О. Кричевский. – М, 1940. – 278с.
422670
   Железнодорожный транспорт в металлургии. – М, 1951. – 592с.
422671
  Ковалев И.В. Железнодорожный транспорт в новой пятилетке / И.В. Ковалев. – Москва : Правда, 1946. – 24 с.
422672
  Абдуллаев А.И. Железнодорожный транспорт в период. восстановления народного хозяйства : Автореф... Канд.ист.наук: / Абдуллаев А.И.; Азербайдж.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 19л.
422673
   Железнодорожный транспорт в третьей сталинской пятилетке. – Москва : Трансжелдориздат, 1956. – 232 с.
422674
  Робель Р.И. Железнодорожный транспорт в шестой пятилетке / Р.И. Робель. – Москва, 1956. – 30с.
422675
  Кривонос П.Ф. Железнодорожный транспорт как важнейшая отрасль народрного хозяйства Союза ССР / П.Ф. Кривонос. – К., 1957. – 15с.
422676
  Богданова Светлана Железнодорожный транспорт накануне сезона : С ветерком и комфортом. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 48-50 : Фото
422677
  Торнер В. Железнодорожный транспорт наподъеме / В. Торнер. – М, 1936. – 64с.
422678
  Сержанин Н.Н. Железнодорожный транспорт Польской Народной Республики. : Автореф... канд. географ.наук: 692 / Сержанин Н.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
422679
  Рза Оглы Касим Гаджи Железнодорожный транспорт современного Ирана : Автореф... канд. эконом.наук: / Рза Оглы Касим Гаджи; АН Аз.ССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1970. – 20л.
422680
  Хачатуров Т.С. Железнодорожный транспорт СССР / Т.С. Хачатуров. – М, 1952. – 264с.
422681
   Железнодорожный транспорт СССР в документах Коммунистической партии и Советского Союза. – М, 1957. – 383с.
422682
  Карабанов А А. Железнодорожный транспорт СССР за 15 лет / А А. Карабанов, . – М.-Л., 1932. – 48с.
422683
  Новицкий Б.Ф. Железнодорожный указатель для Северного Кавказа на 1913-1914 гг. / Б.Ф. Новицкий. – с.
422684
  Новицкий Б.Ф. Железнодорожный указатель для Северного Кавказа на 1913-1914 гг. / Б.Ф. Новицкий. – 98с.
422685
  Катаев В.П. Железное кольцо / В.П. Катаев. – М., 1989. – 590с.
422686
  Хетата Ш. Железное око. / Ш. Хетата. – М., 1988. – 436с.
422687
  Слинько Д. Железное царство // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 45 (686), 13 ноября 2015. – С. 46-49


  Полтора века назад по Украине пошли первые поезда. Железная дорога стала не просто средством передвижения, но и настоящей империей со своими городами, дворцами, королями и поддаными.
422688
   Железнорудные месторождения Алапаевского типа на восточном склоне Среднего Урала и их генезис. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР. – (Серия Уральская ; Вып.3)
Том1. – 1936. – 288с.
422689
  Гулян Э.Х. Железнорудные месторождения Армении. / Э.Х. Гулян, Г.А. Дажаян. – Ереван, 1963. – 92с.
422690
   Железнорудные месторождения докембрия Украины и их поопнозная оценка. – К, 1981. – 231с.
422691
   Железнорудные месторождения мира. – Москва
Т.1. – 1955. – 492с.
422692
   Железнорудные месторождения мира. – Москва
Т.2. – 1955. – 440с.
422693
   Железнорудные месторождения СССР. – М, 1958. – 492с.
422694
   Железнорудные месторождения СССР. – Москва
1. – 1958. – 332с.
422695
   Железнорудные месторождения Центрального Казахстана и пути из использования. – М, 1960. – 558с.
422696
   Железнорудные формации докембрия Белоруссии. – Минск, 1974. – 142с.
422697
   Железнорудные формации Зауралья. – Свердловск, 1987. – 229с.
422698
   Железнорудные формации Зауралья. – Свердловск, 1988. – 256с.
422699
   Железнорудные формации Среднего и Южного Урала. – М
1. – 1989. – 250с.
422700
   Железнорудные формции докембрия КМА и их перспективная оценка на железные руды. – М, 1982. – 227с.
422701
  Белевцев Я.Н. Железные pуды Кpивоpожского железноpудного бассейна / Я.Н. Белевцев; АН УССР. Институт геологических наук. – Киев : АH УССР, 1955. – 288с.
422702
  Осипов П.Н. Железные версты / П.Н. Осипов. – Алма-Ата, 1969. – 192с.
422703
  Стаднюк И.Ф. Железные ветры / И.Ф. Стаднюк. – Москва : ДОСААФ, 1982. – 287с.
422704
  Франгяс А. Железные ворота / А. Франгяс. – М., 1965. – 423с.
422705
  Теплов Олег Железные всадники // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 22-24 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
422706
  Иващенко А. Железные всходы / А. Иващенко. – М, 1987. – 87с.
422707
  Симонов П.Ф. Железные дересья / П.Ф. Симонов. – М., 1961. – 106с.
422708
  Хон Р. Железные дороги Америки. Достижения последних лет. / Р. Хон. – М., 1931. – 179с.
422709
  Сорвачев М.В. Железные дороги Африки. (Экон.-географ. анализ) : Автореф... канд. географ.наук: 11.692 / Сорвачев М.В.; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 28л.
422710
  Рибер А.Д. Железные дороги в России и их модернизация. / А.Д. Рибер. – М., 1970. – 6с.
422711
  Хачатуров Т.С. Железные дороги западных областей Белоруссии и Украины / Т.С. Хачатуров. – Москва, 1940. – 88 с.
422712
  Оппенгейм К.А. Железные дороги земного шара / К.А. Оппенгейм. – М, 1923. – 40с.
422713
  Журавлев В.В. Железные дороги Северного Кавказа в период капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Журавлев В. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 17л.
422714
   Железные дороги СССР : Направления и станции. – Москва : ГУГК ГГК СССР, 1965. – 150с.
422715
   Железные дороги СССР. – 2-е. – М, 1966. – 150с.
422716
   Железные дороги СССР : Направления и станции. – 2-е изд. – Москва : ГУГК ГГК СССР, 1967. – 150с.
422717
   Железные дороги СССР. – 3-е. – М, 1968. – 150с.
422718
   Железные дороги СССР. – 5-е. – М, 1970. – 1970с.
422719
  Шилов С.И. Железные дороги СССР в 1923-1924 году. / С.И. Шилов. – М., 1925. – 40с.
422720
  Якоби А. Железные дороги СССР в цифрах / А. Якоби. – М, 1935. – 192с.
422721
  Артемов И.И. Железные дороги Японии / И.И. Артемов. – Москва, 1929. – 116с.
422722
   Железные дороги: вызов рынка // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 8-9 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
422723
  Тухолка В.Л. Железные и марганцевые руды / В.Л. Тухолка. – М., 1925. – 82с.
422724
  Тухолка В.Л. Железные и марганцевые руды / В.Л. Тухолка. – М.-Л., 1925. – 1-83с.
422725
  Тухолка В.Л. Железные и марганцевые руды / В.Л. Тухолка // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 81, [2] с., 6 табл. диаграмм. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
422726
  Слинько Д. Железные изгнанники // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 2 (592). – С. 46-49. – ISSN 2305-3364


  Из дореволюционных "политических" памятников Киева советский период пережили только три. Монументов времен СССР при независимой Украине в столице сохранилось куда больше.
422727
   Железные комбриги. – Уфа, 1978. – 332с.
422728
  Патрина Дарья Железные леди Клара Цеткин, Роза Люксембург // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 32-33 : фото
422729
  Паль Р.В. Железные люди, или Повесть о суровом времени, большом походе и верной мужской дружбе / Р.В. Паль. – Уфа, 1974. – 104с.
422730
   Железные руды. – М, 1957. – 768с.
422731
   Железные руды. – М, 1959. – 912с.
422732
   Железные руды Дальнего Востока. – Владивосток, 1989. – 100с.
422733
   Железные руды для качественной металлургии. – М, 1986. – 150с.
422734
  Кобзарь В. Железные руды Западной Сибири / В. Кобзарь, Г. Малкин. – Новосибирск, 1933. – 36с.
422735
  Платонов Н.Х. Железные руды и другие полезные ископаемые Хоперского округа / Н.Х. Платонов. – Саратов, 1930. – 71с.
422736
  Белевцев Я.Н. Железные руды Криворожского железорудного бассейна / Я.Н. Белевцев. – Киев, 1955. – 288с.
422737
  Долгополов К.В. Железные руды СССР : Пособие для учителя / К.В. Долгополов, А.В. Соколов, Е.Ф. Федорова. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 159 с.
422738
  Тагиров К.Х. Железные руды. / К.Х. Тагиров, Л.М. Цылев. – М.-Л., 1948. – 76с.
422739
  Корнилов И.И. Железные сплавы / И.И. Корнилов. – М.-Л., 1951. – 223с.
422740
  Рустам С. Железные строки : стихи / С. Рустам. – Москва : Советский писатель, 1982. – 183 с.
422741
   Железные цветы. – М, 1980. – 176с.
422742
  Богданов Н.В. Железный ангел. Талисман / Н.В. Богданов. – М, 1958. – 49с.
422743
   Железный век Африки. – М, 1982. – 192с.
422744
  Шаинян Карен Железный век будущего // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 46-62 : фото
422745
  Готье Ю.В. Железный век в Восточной Европе / Ю.В. Готье. – Москва-Ленинград : Красный пролетарий, 1930. – 280 с.
422746
   Железный век Марийского края // Труды Марийской археологической экспедиции / Марийск. НИИ языка, литературы при Совмине Марийск.ССР ; АН СССР, Казанский филиал Ин-та языка, лит-ры и истории. – Йошкар-Ола : Марийск кн. изд-во, 1962. – Т. 2 : Железный век Марийского края. – С. 1-268
422747
  Митрофанов А.Г. Железный век средней Белоруссии (VII-VI вв до н.э. -- VIII в н.э.) / А.Г. Митрофанов. – Минск, 1978. – 160с.
422748
  Смирнов А.П. Железный век Чувашского Поволжья / Смирнов А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – № 95 : Железный век Чувашского Поволжья / Смирнов А.П. – С. 1-171, рис.
422749
  Пасховер Александр Железный Вова // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 43 (382). – С. 78-80
422750
  Айрапетян Г.А. Железный Гай : (Советские полководцы и военачальники) / Г.А. Айрапетян. – Москва : Воениздат, 1980. – 125 с.
422751
  Филюшкин Александр Железный голубь. Чей ты , Великий Новгород? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 47-51. – ISSN 0235-7089
422752
  Браун Л. Железный город / Л. Браун. – М., 1953. – 240с.
422753
  Черевков В.Г. Железный город. / В.Г. Черевков. – М., 1927. – 56с.
422754
  Фаллада Х. Железный Густав / Х. Фаллада. – М, 1969. – 878с.
422755
  Кринов Е.Л. Железный дождь / Е.Л. Кринов. – Москва : Наука, 1981. – 191 с.
422756
  Миллер А. Железный дровосек : проза: бизнес-мистерия для театра // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 5/6. – С. 56-98. – ISSN 0131-8136
422757
  Ванюшин В. Железный комбат / В. Ванюшин. – Алма-Ата, 1958. – 151с.
422758
  Варзаков В.Н. Железный комдив. / В.Н. Варзаков. – Пермь, 1968. – 147с.
422759
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Москва, 1979. – 588с.
422760
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Тбилиси, 1980. – 495с.
422761
  Дрюон М Железный король / М Дрюон. – Минск, 1981. – 415с.
422762
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Минск, 1983. – 413с.
422763
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Саратов, 1990. – 277с.
422764
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Москва : Дружба народов, 1991. – 303 с.
422765
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Иваново, 1992. – 470с.
422766
  Дрюон М. Железный король : Роман / М. Дрюон. – Одеса : Маяк, 1992. – 253с.
422767
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Москва : БИМПА, 1992. – 448 с.
422768
  Дрюон М. Железный король (на француз. яз.) / М. Дрюон. – Ленинград, 1976. – 112с.
422769
  Дрюон М. Железный король. Узница Шато-Гайара : романы / Морис Дрюон. – Львов : Манускрипт ; Обл. организация Общества книголюбов, 1992. – 384 с. – (Проклятые короли). – ISBN 5-7707-1315-1
422770
  Дрюон М. Железный король. Узница Шато-Гайяра / М. Дрюон. – Москва : Художня література, 1981. – 493с.
422771
  Маяковский В.В. Железный марш. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва : Военное издательство, 1977. – 271с.
422772
  Калинченко А.И. Железный олень / А.И. Калинченко. – Москва : Советский писатель, 1962. – 403 с.
422773
  Корнеев П.В. Железный опыт личности / П.В. Корнеев. – М., 1985. – 128с.
422774
  Фазин З.И. Железный перстень / З.И. Фазин. – М, 1975. – 239с.
422775
  Фазин З.И. Железный перстень / З.И. Фазин. – М, 1976. – 235с.
422776
  Фазин З.И. Железный перстень / З.И. Фазин. – М, 1976. – 235с.
422777
  Пембертон М. Железный пират. / М. Пембертон. – Вильнюс, 1993. – 591с.
422778
  Машковцев В.И. Железный полюс / В.И. Машковцев. – М., 1975. – 40с.
422779
  Серафимович А.С. Железный поток / А.С. Серафимович. – Москва, 1938. – 231с.
422780
  Серафимович А.С. Железный поток / А.С. Серафимович. – Пермь, 1987. – 428-538с.
422781
  Серафимович А.С. Железный поток / А.С. Серафимович. – К., 1987
422782
  Серафимович А. Железный поток : роман // Чапаев : роман / Фурманов Д.А. – Москва : Правда, 1987
422783
  Серафимович А.С. Железный поток / А.С. Серафимович. – К., 1987
422784
  Серафимович А. Железный поток. / А. Серафимович. – 5-е изд., испр. – М.-Л., 1930. – 280с.
422785
  Серафимович А. Железный поток. / А. Серафимович. – 4-е изд. – М.-Л., 1930. – 192с.
422786
  Серафимович А. Железный поток. / А. Серафимович. – М., 1931. – 15-180с.
422787
  Серафимович А. Железный поток. / А. Серафимович. – М., 1933. – 251с.
422788
  Серафимович А. Железный поток. / А. Серафимович. – М., 1933. – 194с.
422789
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1935. – 212с.
422790
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1936. – 206с.
422791
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – Иркутск, 1937. – 260с.
422792
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1944. – 192с.
422793
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1946. – 94с.
422794
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1946. – 208с.
422795
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – Л., 1947. – 162с.
422796
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1947. – 202с.
422797
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1950. – 192с.
422798
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1951. – 172с.
422799
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1952. – 175с.
422800
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1952. – 170с.
422801
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1957. – 172с.
422802
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – Йошкар-Ола, 1962. – 160с.
422803
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1964. – 469с.
422804
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1967. – 275-421с.
422805
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – Минск, 1986. – 554с.
422806
  Серафимович А.С. Железный поток. Драм. поэма. / А.С. Серафимович, И. Всеволжский. – 2-е изд. – М., 1935. – 92с.
422807
  Серафимович А.С. Железный поток. Повесть / А.С. Серафимович. – М., 1976. – 176с.
422808
  Серафимович А.С. Железный поток. Повесть / А.С. Серафимович. – Симферополь : Таврія, 1976. – 172с.
422809
  Серафимович А.С. Железный поток. Повесть. / А.С. Серафимович. – М., 1978. – 126с.
422810
  Серафимович А.С. Железный поток. Роман / А.С. Серафимович. – М., 1979. – 638с.
422811
  Серафимович А.С. Железный поток. Роман / А.С. Серафимович. – М., 1979. – 175с.
422812
  Серафимович А.С. Железный поток. Роман / А.С. Серафимович. – М., 1986. – 378с.
422813
  Серафимович А.С. Железный поток: роман / А.С. Серафимович. – М., 1987. – 204с.
422814
  Серафимович А.С. Железный поток: роман / А.С. Серафимович. – М., 1988. – 175с.
422815
  Бржезовский Б. Железный потолок / Б. Бржезовский. – М, 1961. – 488с.
422816
  Белевцев Я.Н. Железный пояс Земли / Я.Н. Белевцев. – Киев : Наукова думка, 1987. – 115 с.
422817
  Шпаков В. Железный Ренессанс : Рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.84-96. – ISSN 0012-6756
422818
  Силаков А.С. Железный романтик / А.С. Силаков. – М., 1973. – 256с.
422819
  Велтистов Е.С. Железный рыцарь / Е.С. Велтистов. – Москва, 1969. – 79с.
422820
  Велтистов Е.С. Железный Рыцарь на Луне / Е.С. Велтистов. – Москва, 1986. – 62с.
422821
  Талев Д. Железный светильник. / Д. Талев. – М., 1970. – 367с.
422822
  Талев Д. Железный светильник. Роман. / Д. Талев. – М., 1957. – 351с.
422823
  Лылык Лиля Железный Таллинн : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 48-57 : Іл.
422824
  Чиладзе О. Железный театр : роман / О. Чиладзе; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1984. – 384 с.
422825
  Чиладзе О. Железный театр : роман / О. Чиладзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1985. – 382с.
422826
  Лях А. Железный хромец // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 140-149. – ISSN 1728-8568
422827
  Великанов В. Железный цирк / В. Великанов. – Ярославль, 1970. – 182с.
422828
  Могилев Л.Н. Железный человек / Л.Н. Могилев. – Иркутск, 1963. – 188с.
422829
  Осипов Н.Ф. Железный Чутык / Н.Ф. Осипов. – М, 1971. – 79 с.
422830
  Довбуш Е.Ф. Железо- и магнийпорфирины в онтогенезе растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Довбуш Е.Ф. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 26 с.
422831
   Железо-магнезиальный метасоматизм и рудообразование. – Москва : Наука, 1980. – 195с.
422832
   Железо-марганцевые конкреции подводных гор Тихого океана. – М, 1990. – 228с.
422833
   Железо-марганцевые конкреции Центральной котловины Индийского океана. – Москва : Наука, 1989. – 222с.
422834
  Халилова Т.А. Железо-марганцевые месторождения Ханларского района / Т.А. Халилова. – Баку, 1960. – 90с.
422835
  Чернышев Г.Б. Железо / Г.Б. Чернышев. – М., 1962. – 1-79с.
422836
  Беккерт М. Железо / Беккерт М. – Москва, 1988. – 240 с.
422837
  Верболович П.А. Железо в животном организме / П.А. Верболович, А.Б. Утешев. – Алма-Ата, 1967. – 267с.
422838
  Богданович К.И. Железо в России / К.И. Богданович. – Пг., 1920. – 22с.
422839
  Каменецкая Д.С. Железо высокой степени чистоты. / Д.С. Каменецкая. – М., 1978. – 248с.
422840
  Мутускин А.А. Железо и его соединения в дыхании и биосинтезе гема проростков злаков. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мутускин А.А.; АН СССР.Ин-т биохимии. – М, 1963. – 24л.
422841
  Иванович В. Железо и сталь в мировом хозяйстве / В. Иванович. – М, 1930. – 144с.
422842
  Попов В.М. Железо из земли. / В.М. Попов. – Воронеж, 1971. – 456с.
422843
  Балин А. Железо мое золото / А. Балин. – Москва, 1983. – 159с.
422844
  Успенский Е.Е. Железо, как фактор распределения водорослей. / Е.Е. Успенский. – М, 1925. – 94с.
422845
  Беккерт М. Железо: факты и легенды : пер. с нем. / М. Беккерт. – Москва : Металлургия, 1984. – 232 с.
422846
  Холодный Н.Г. Железобактерии / Н.Г. Холодный. – М., 1953. – 224с.
422847
   Железобетонные и металлические сооружения башенного типа. – К, 1970. – 124с.
422848
  Кириллов А.П. Железобетонные корпуса ядерных реакторов. / А.П. Кириллов. – М., 1988. – 248с.
422849
  Анненкова И.Б. Железовисмутмолибденовые катализаторы окислительного дегидрирования бутенов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Анненкова И.Б.; Совет по присуждению учен. степеней хим.-технол. фак. Азербайдж. ин-т нефти и химии им. Азизбекова. – Баку, 1970. – 28л.
422850
  Касперович Г. Железоделательная промышленность России за последнее десятилетие (1903-1912 гг.) : Статистическо-экономический очерк / Г. Касперович ; Ред. период. изд. М-ва фин.: "Вестн. финансов" и "Торг.-пром. газ.". – Санкт-Петербург : Тип. Ред. период. изд. Мин. фин., 1913. – X, 71 с., 5 л. диагр. : табл.
422851
  Пушкарева И.М. Железодорожники России во Всероссийской октябрьской политической стачке 1905 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пушкарева И.М.; Акад.наук СССР.Ин-т истории. – М, 1959. – 20л.
422852
  Трусов Владимир Викторович Железокарбонильные комплексы ароматических азинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Трусов Владимир Викторович; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1985. – 23л.
422853
  Кузнецов В. Железом пахут зори : стихи / Владимир Кузнецов. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 24 с. – Миниатюрное издание
422854
  Шнюков Е.Ф. Железомарганцевые конкреции Мирового океана / Е.Ф. Шнюков, В.П. Цемко. – Киев, 1981. – 48с.
422855
  Величко Е.А. Железомарганцевые конкреции океана - новый тип многометальных руд : Обзор. Морская геология и геофизика / Е.А. Величко, Е.А. Контарь, С.Ю. Истошин. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 51 с.
422856
  Соколов Г О. Железомарганцевые сплавы / Г О. Соколов, К.Б. Кацов. – К., 1982. – 213с.
422857
  Перцев Н.Н. Железоносный комплекс Цнтрального Алдана / Н.Н. Перцев, А.Л. Кулаковский. – М., 1988. – 236с.
422858
  Артилаква В.Е. Железообрабатывающее ремесло древней Грузии / В.Е. Артилаква. – Тбилиси, 1976. – 264с.
422859
   Железоокисные пигменты. – Махачкала, 1974. – 99с.
422860
  Кряучюнас И.И. Железоокисные пигменты из пиритных огарков : Автореф... канд. хим.наук: / Кряучюнас И.И.; АН ЛитССР. Ин-тут химии и хим. технологии. – Вильнюс, 1951. – 7 с.
422861
  Гзелишвили И.А. Железоплавильное производство в древней Грузии / И.А. Гзелишвили. – Тбилиси, 1964. – 122с.
422862
   Железорудная база черной металлургии СССР. – Москва : АН СССР, 1957. – 566с.
422863
  Браун Г.А. Железорудная база черной металлургии СССР / Г.А. Браун. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1970. – 312с.
422864
   Железорудная и марганцовая промышленность южной России в 1906 году = L"industrie du mineral de fer et de maganese dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Типо-литогр. И.А. Цедербаум
№ 298 : 25 июля 1907 г. – 1907. – V, 46, 16 с. + Табл. 4+11. – Таблицы 1. Криворогский район; 2. Таблицы. Керченский район ; Во второй части таблицы марганцовой промышленности Южной России в 1906 г
422865
   Железорудная промышленность южной России в 1901 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. "Печатное дело кн. К.Н. Гагарина"
№ 123 : Октября 31 дня 1902 г. – 1902. – VIII, 41 с. + Табл. 5+3. – Таблицы 1. По Криворогскому району; 2. По Керченскому району
422866
   Железорудная промышленность южной России в 1902 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. "Печатное дело кн. К.Н. Гагарина"
№ 179 : Октября 31 дня 1903 г. – 1903. – XIV, 32 с. + Табл. 4. – Таблицы 1. По Криворогскому району
422867
   Железорудная промышленность южной России в 1903 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Типо-литогр. И.А. Цедербаум
№ 209 : Сентября 1 дня 1904 г. – 1904. – VIII, 41 с. + Табл. 5+3. – Таблицы 1. По Криворогскому району; 2. По Керченскому району
422868
   Железорудная промышленность южной России в 1904 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 248 : Ноября 10 дня 1905 г. – 1905. – VIII, 44 с. + Табл. 5+8. – Таблицы 1. По Криворогскому району; 2. По Керченскому району
422869
   Железорудная промышленность южной России в 1905 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Т-во "Печатня С.П. Яковлева"
№ 270 : 25 сентября 1906. – 1906. – VII, 45 с. + Табл. 5+9. – Таблицы 1. По Криворогскому району Таблицы 2. По Керченскому району
422870
   Железорудная промышленность южной России в 1907 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 327 : 5 сентября 1908. – 1908. – VI, 54 с. + Табл. 4. – Статистические таблицы Криворогского района за 1907 год ; Таблицы 2) Керченский район - 1907 год
422871
   Железорудная промышленность южной России в 1907 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 333 : 26 ноября 1908. – 1908. – XXVII, 85 с. + Табл. 7+25. – Статистические сведения о деятельности передельных заводов юга России по месяцам 1907 года
422872
   Железорудная промышленность южной России в 1910 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 423 : 1 декабря 1911. – 1911. – XX, 95 с. + Табл. 4+16. – Таблицы 1. Криворогский район 1910 год. Таблицы 2. Керченкий район; 3. Местный Донецкий район; 4. Район Корсак-Могила
422873
   Железорудная промышленность южной России в 1911 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 472 : 25 ноября 1912. – 1912. – XIX, 97 с. + Табл. 4+17. – Таблицы 1. Криворогский район 1911 год; Таблицы 2. Керченский район 1911 год
422874
   Железорудная промышленность южной России в 1912 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 512 : 25 ноября 1913. – 1913. – XVI, 44 с. + Табл. 3+14. – Таблицы 1. Криворогский район 1912 год; Таблицы 2. Керченский район 1912 год 1912 год
422875
  Айнберг Л.Ф. Железорудное месторождение окрестностей Сретенки Мариупльского округа / Л.Ф. Айнберг. – Ленинград, 1931. – 581-601с.
422876
   Железорудные месторождения Алате-Саянской горной области. – Москва
1. – 1959. – 603с.
422877
  Смирнов С.С. Железорудные месторождения восточно-сибирского края / С.С. Смирнов. – Иркутск, 1931. – 80с.
422878
  Щегольев И.Н. Железорудные месторождения докембрия методы их изучения / И.Н. Щегольев. – Москва, 1985. – 196с.
422879
  Русаков М.П. Железорудные месторождения Кеньтюбе и Тогай в Восточно-Каркаролинском районе Киргизской степи. / М.П. Русаков. – Л., 1929. – 30с.
422880
   Железорудные месторождения мира. – Москва : Иностранная литература
Т.2. – 1955. – 439 с.
422881
  Ярощук М.А. Железорудные формации Белоцерковско-Одесской металлогенической зоны / М.А. Ярощук. – К., 1983. – 224с.
422882
  Березина Р.Н. Железотрикарбонильные комплексы бензолониевых ионов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Березина Р.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23
422883
  Мицкевич М.С. Железы внутренней секреции в зародышевом развитии птиц и млекопитающих. / М.С. Мицкевич. – М., 1957. – 426с.
422884
  Драгожинский Б.А. Железы пищевода. (Анатомо-эксперим. исследование) : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Драгожинский Б.А. ; Днепропетр. гос. мед. ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 16 с.
422885
  ПришвинМ.М Желенная книга / ПришвинМ.М. – М., 1987. – 413с.
422886
  Гриценко І.С. Желєзнов Володимир Якович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 188. – ISBN 978-966-06-0557-2
422887
  Тищенко С. Желіховська Наталія Степанівна : [спогади] / Світлана Тищенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 116. – ISBN 978-966-2726-03-9
422888
  Кожемякин В.И. Желтая акация / В.И. Кожемякин. – Магадан, 1960. – 68с.
422889
  Дубовка В.Н. Желтая акация : повесть / В.Н. Дубовка; пер. с белорус. М.Горбачев. – Москва : Детская литература, 1970. – 222 с.
422890
  Сторидж П. Желтая долина или поющие в терновнике 4. / П. Сторидж. – Рига, 1994. – 363с.
422891
   Желтая книга. – Птгр. – 192с.
422892
  Ляховицький Ю.М. Желтая Книга / Ю.М. Ляховицький. – Харьков, 1994. – 123с.
422893
  Фехер К. Желтая лихорадка: Повести / К. Фехер. – М, 1990. – 286с.
422894
  Коллинз У. Желтая маска / У. Коллинз. – Ашхабад, 1959. – 107с.
422895
  Коллинз У. Желтая маска / У. Коллинз. – М., 1991. – 79с.
422896
  Коллинз У. Желтая маска. Женщина в белом / У. Коллинз. – М., 1991. – 686с.
422897
  Франс А. Желтая опасность и Человечество в будущем / Анатоль Франс ; с предисл А Плетнева. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. В.А. Тиханова, 1905. – 36 с.
422898
  Тычинин В.В. Желтая операция / В.В. Тычинин. – Воронеж, 1967. – 167с.
422899
  Йокаи М. Желтая роза / М. Йокаи. – Москва, 1956. – 88 с.
422900
  Борхес Хорхе Луис Желтая роза : Рассказы / Пер. с исп. / Х.Л.Борхес. – Москва : АСТ, Фолио, 2002. – 190с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 966-03-1529-5
422901
  Пелевин В. Жёлтая стрела : Роман / В. Пелевин. – Москва : Вагриус, 2000. – 496с. – ISBN 5-264-00363-7
422902
  Хаксли Олдос Желтный Кром : Роман; Рассказы / Олдос Хаксли. Пер. с англ. Л. Паршина. – Москва, 1987. – 300с.
422903
  Гриценко А.И. Желтобровое поле / А.И. Гриценко. – Ростов -на-Дону, 1979. – 94с.
422904
  Корчинский А.В. Желтогорлая и полевая мыши Закарпатья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Корчинский А. В.; АН УССР, Ин-т зоологии. – К., 1980. – 21л.
422905
  Мальцев О.В. Желтое воскресенье: Рассказы. / О.В. Мальцев. – Мурманск, 1983. – 174с.
422906
  Ванюшин В.Ф. Желтое облако / В.Ф. Ванюшин. – Алма-Ата, 1963. – 208с.
422907
  Задорнов Н.П. Жёлтое, зелёное, голубое... / Н.П. Задорнов. – М., 1967. – 215с.
422908
  Догадина Т.В. Желтозеленые водоросли СССР: Флора, систематика, эволюция, филогения : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.05 / Догадина Т.В.; АН УССР. – Киев, 1986. – 45л.
422909
  Курманов З. Желтоксан-1986 и его роль в национальном освобождении Кыргызстана // Материалы Международной научно-практической конференции "Историческое и международное значение декабрьского (1986) восстания в Казахстане" : 25.10.2016 / "Историческое и международное значение декабрьского (1986) восстания в Казахстане", науч.-практ. конф. – Астана : Бакорда ьаспа уйі, 2016. – С. 39-56. – ([Желтоксан-86] ;[1986-2016 Жыл ]). – ISBN 978-601-280-816-2
422910
   Желтые бананы. – Л, 1974. – 239с.
422911
  Гессен В.М. Желтые листья / Владимир Гессен. – Санкт-Петербург : [Тип. В. Безобразов и К°], 1911. – 99 с.
422912
  Дюртен Л. Желтые люди и белые боги. / Л. Дюртен. – М., 1937. – 32с.
422913
  Михайлов Б.Я. Желтые профлидеры без маски. / Б.Я. Михайлов, Т. Ремизов. – М., 1952. – 68с.
422914
  Михайлов Б. Желтые профлидеры без маски. / Б. Михайлов, Т. Ремизов. – М., 1952. – с.
422915
   Желтые страницы : Лучшие ресурсы сети Internet 2001. – С.-Пб.; М.; Харьков; Мн. : Питер, 2001. – 688с. – ISBN 5-318-00031-2


  Самое полное издание о русскоязычной части сети Интернет и содержит информацию о самых интересных и стабильных ресурсах
422916
  Хан Харли Желтые страницы Internet / Хан Харли. – Санкт-Петербург : Питер, 1996. – 744с.
422917
   Желтые страницы Internet. – Москва
№ 6/7. – 2001
422918
   Желтые страницы Internet. – Москва
№ 8. – 2001
422919
   Желтые страницы Internet. – Москва
№ 10. – 2001
422920
   Желтые страницы Internet. – Москва
№ 11. – 2001
422921
   Желтые страницы Internet. – Москва
№ 12. – 2001
422922
  Сигалов А. Желтые страницы Internet (русские ресурсы) / А. Сигалов. – Санкт-Петербург : Питер, 1996. – 280 с.
422923
   Желтые страницы Internet 2000. Русские ресурсы : Гл.ред.В.Усманов. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 600с. – (Желтые страницы Internet). – ISBN 5-2722-00008-0
422924
   Желтые страницы Internet 98 / Под. ред. Сигалова А.; Авт.-сост.: А.Дергачев, А.Козлихин, А.Макеенков и др. – Санкт-Петербург : Питер. – ISBN 5-88782-169-8
Компьютеры и телекоммуникации. – 1998. – 576c. + CD-ROM
422925
   Желтые страницы World Wide Web : Издание 1997 г. – Киев : Диалектика, 1997. – 576с. – ISBN 966-506-056-2
422926
  Смолянов А.В. Желтый ветер Гиндукуш / А.В. Смолянов, Г.В. Соколовский. – Минск, 1992. – 76с.
422927
  Куликов А.П. Желтый донник. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1975. – 128с.
422928
   Желтый дракон. – Владивосток, 1981. – 704с.
422929
  Левин А.М. Желтый дракон Цзяо / А.М. Левин. – М., 1990. – 75-343с.
422930
  Левин А.М. Желтый дракон Цзяо: Повесть / А.М. Левин. – М., 1980. – 288с.
422931
  Аникин А. Желтый дьявол / А. Аникин. – Москва, 1982. – 278с.
422932
  Федоров А.А. Желтый караван / А.А. Федоров. – М., 1991. – 285с.
422933
  Дзордзенон Н. Желтый комбинезон / Н. Дзордзенон. – М., 1975. – 191с.
422934
  Брускин С.Г. Желтый крестик / С.Г. Брускин. – Свердловск, 1960. – 34с.
422935
  Бондаренко И. Желтый круг / И. Бондаренко. – Ростов -на-Дону, 1973. – 168 с.
422936
  Иванов В.Д. Желтый металл / В.Д. Иванов. – М., 1956. – 405с.
422937
  Сименон Ж. Желтый пес / Ж. Сименон. – М, 1960. – 480с.
422938
  Сименон Ж. Желтый пес / Ж. Сименон. – М, 1961. – 480с.
422939
  Сименон Ж. Желтый пес / Ж. Сименон. – изд. 2-е. – М, 1967. – 180с.
422940
  Мураталиев М. Желтый снег : роман, повесть, рассказы / М. Мураталиев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 304 с.
422941
  Волков А.М. Желтый туман / А.М. Волков. – Фрунзе, 1988. – 240с.
422942
  Волков А.М. Желтый туман : [ сказочная повесть : для младшего школьного возраста ] / Александр Волков ; художники И. Чукавина, А. Чукавин. – Москва : АСТ ; Астрель ; Хранитель, 2006. – 320 с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-035035-X
422943
  Волков А.М. Желтый туман. Тайна заброшенного замка / А.М. Волков. – Воронеж, 1990. – 299с.
422944
  Волков А.М. Желтый Туман. Тайна заброшенного замка / А.М. Волков. – Кемерово, 1991. – 381с.
422945
  Курбанов Ташли Желтый цветок : повести и рассказы / Курбанов Ташли. – Ашхабад : Туркменистан, 1975. – 80 с.
422946
   Желтым водам - 100 : Историч. очерк. – Дніпропетровськ : Січ, 1995. – 118с.
422947
  Розит П. Желудевое ожерелье : стихи / П. Розит; пер. с латыш. Л.Черевичник. – Рига : Лиесма, 1978. – 168 с.
422948
  Леонов Ю.Н. Желуди для красной конницы / Ю.Н. Леонов. – М, 1983. – 220с.
422949
  Ковылова В.И. Желудочная секреция в условиях систематического применения дополнительного раздражения. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.102 / Ковылова В.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1970. – 20л.
422950
   Желудочная секреция и микроциркуляция при старении (обзор литературы и собственных исследований) / О.В. Коркушко, Ю.В. Гавалко, Д.М. Якименко, С.С. Наскалова, В.Б. Шатило // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Ю.Г. Антипкін, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 321-333. – ISSN 2413-7944
422951
  Кривова Наталья Андреевна Желудочная секреция при дефиците кортикостеридов : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Кривова Наталья Андреевна; ТОм. гос. ун-т им Куйбышева. – Томск, 1982. – 152л. – Бібліогр.:л.120-140
422952
  Кривова Н.А. Желудочная секреция при дефиците кортикостерроидов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кривова Н.А.; КГУ. – К., 1983. – 25л.
422953
  Скляров Я.П. Желудочная секреция. / Я.П. Скляров. – 2-е изд. – М., 1961. – 220с.
422954
  Кассиль В.Г. Желудочно-кишечный тракт и пищевое поведение : Автореф... д-р мед.наук: 102 / Кассиль В.Г.; Ин-т физиологии. – Л, 1968. – 21л.
422955
  Енилеева В.Х. Желудочные овода лошадей (iptera gastrophilidae) Самаркандской областей Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: / Енилеева В.Х.; АН УзССР. – Самарканд, 1970. – 20л.
422956
  Грунин К.Я. Желудочные оводы (Gastrophidae) / К.Я. Грунин. – М.-Л., 1955. – 1-96с.
422957
  Султанов М.А. Желудочные оводы лошадей в Узбекистане / М.А. Султанов. – Ташкент, 1953. – 55с.
422958
  Мовчан П.М. Желудь : стихи / П.М. Мовчан. – Москва, 1990. – 351 с.
422959
  Попков В.Л. Желчевыведение после общего рентгеновского облучения у собак с нарушенным функциональным состоянием высших отделов центральной нервной системы.. : Автореф... канд. мед.наук: / Попков В.Л.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1962. – 13л.
422960
  Саратиков А.С. Желчеобразование и желчегонные средства / А.С. Саратиков. – Томск, 1962. – 158с.
422961
  Жалило Л.И. Желчеобразовательная функция печени при различных состояниях углеводного и водно-солевого обмена : Автореф... канд. биол.наук: / Жалило Л.И.; АН УССР. Ин-т физиологии. – Киев, 1972. – 25л.
422962
  Фащевская И.А. Желчеобразовательная функция печени собак и морфологический состав крови животных в условиях измененного снабжения печени инсулином. : Автореф... канд. мед..наук: / Фащевская И.А.; Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. – Л., 1965. – 16л.
422963
  Мхитарова Г.Б. Желчеотеление, желчевыделение и влияние минеральной воды Кармадон на эти процессы : Автореф... Канд.мед.наук: / Мхитарова Г.Б.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Ленинград, 1966. – 16л.
422964
  Прокофьев В.А. Желябов / В.А. Прокофьев. – М., 1960. – 384с.
422965
  Прокофьев В.А. Желябов / В.А. Прокофьев. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 367 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 23(299))
422966
  Божилов Б. Желязно сърце. / Б. Божилов. – София, 1972. – 40с.
422967
   Желязова Воля. – Варшава, 1964. – 11 с.
422968
  Хартвиг Э. Желязова Воля / Э. Хартвиг. – Варшава, 1975. – 88с.
422969
  Зорина И.П. Жемчуг / И.П. Зорина. – Москва, 1972. – 48с.
422970
  Сребродольский Б.И. Жемчуг / Б.И. Сребродольский. – М., 1985. – 136с.
422971
  Карпунин Г.Ф. Жемчуг "Слова" или Возвращение Игоря / Г.Ф. Карпунин. – Новосибирск, 1983. – 382с.
422972
  Фролов Л.А. Жемчуг северных рек. / Л.А. Фролов. – М, 1988. – 221с.
422973
  Фарн А. Жемчуг: натуральный, культивированный и имитации / А. Фарн. – Москва : Мир, 1991. – 192с.
422974
  Грабарь Л. Жемчуга от Тэт-а-Тэта / Л. Грабарь. – МЛ., 1928. – 119с.
422975
  Стейнбек Джон Жемчужина / Стейнбек Джон. – М., 1958. – 74с.
422976
  Ерикеев А.Ф. Жемчужина / А.Ф. Ерикеев. – Москва, 1961. – 123 с.
422977
  Эрнандес-Ката Жемчужина / Эрнандес-Ката. – Москва, 1962. – 167 с.
422978
  Антошкин Е.А. Жемчужина / Е.А. Антошкин. – Москва, 1986. – 30с.
422979
  Шустов К.С. Жемчужина Антилл и янки. / К.С. Шустов. – Алма-Ата, 1967. – 356с.
422980
  Панков А.С. Жемчужина БАМа : (Путешествие по южной Якутии) / А.С. Панков. – Москва : Мысль, 1982. – 157с.
422981
  Самалавичус С.Л. Жемчужина барокко / С.Л. Самалавичус. – Вильнюс, 1977. – 26 с.
422982
  Лановенко П.К. Жемчужина Белогорска / П.К. Лановенко. – Киев, 1962. – 297с.
422983
  Хапаев С.А. Жемчужина Большого Кавказа / С.А. Хапаев. – Ставрополь, 1979. – 127с.
422984
  Куц К. Жемчужина в короне : киносценарий / К. Куц; Пер. с польского З.Е. Шаталовой. – Москва : Искусство, 1976. – 111 с. – (Библиотека кинодраматургии)
422985
  Скотт П. Жемчужина в короне : роман / П. Скотт; Пер. с англ. М. Лорие. – Москва : Радуга, 1984. – 464 с.
422986
  Шапошникова В.Д. Жемчужина в ожерелье / В.Д. Шапошникова. – М., 1972. – 367с.
422987
  Дядюченко Л.Б. Жемчужина в стене казармы / Л.Б. Дядюченко. – Фрунзе, 1986. – 218с.
422988
  Серова О.В. Жемчужина Восточной Сибири / О.В. Серова, С.Г. Саркисян. – Улан-Удэ, 1961. – 171с.
422989
  Упит А.М. Жемчужина из перстня : рассказы / А.М. Упит. – Москва : Правда, 1967. – 48 с. – (Библиотека "Огонек")
422990
  Швецов В.М. Жемчужина КМА / В.М. Швецов. – Москва, 1979. – 96с.
422991
  Наймарк Елена Жемчужина коллекции. Скелеты завролофов / Наймарк Елена, Тесакова Екатерина, Аникеев Тимур // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 18 : рис., фото
422992
  Буассьер Ральф де Жемчужина короны / Буассьер Ральф де. – М., 1958. – 384с.
422993
   Жемчужина Кузбасса. – Москва ; Ленинград, 1935. – 10 с.
422994
  Самусенко Э.Г. Жемчужина Полесья / Э.Г. Самусенко. – Минск, 1968. – 102с.
422995
  Самусенко Э.Г. Жемчужина Полесья / Э.Г. Самусенко. – Минск, 1968. – 1102с.
422996
  Пачулиа В.П. Жемчужина Причерноморья : Гагра / В.П. Пачулиа. – Москва, 1987. – 62с.
422997
  Полянский Д.С. Жемчужина России / Д.С. Полянский. – Москва, 1958. – 183с.
422998
  Рыжиков В.В. Жемчужина Северного Кавказа / В.В. Рыжиков. – Грозный, 1988. – 26с.
422999
  Федорченко И.М. Жемчужина современного материаловедения: о порошковой металлургии. / И.М. Федорченко. – К., 1986. – 48с.
423000
  Рыжиков В.В. Жемчужина Чечено-Ингушетии / В.В. Рыжиков. – Грозный, 1972. – 32с.
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,