Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
421001
  Прохоров Г. "Дневник писателя" Достоевского: публицистика или новый жанр? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 82-96. – ISSN 0042-8795
421002
  Захарова Т.В. "Дневник писателя" и его место в творчестве Ф.М.Достоевского 1870-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Захарова Т.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1975. – 27л.
421003
  Волгин Игорь Леонидович "Дневник писателя" Ф.М.Достоевского : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Волгин Игорь Леонидович; МГУ. – М., 1974. – 22л.
421004
  Грицай Ю. "Дневник провинциала в Петербурге" М.Е. Салтыкова-Щедрина : Дис... канд. филол. наук / Грицай Ю. ; Сталинский гос. пед. ин-т. – Сталино, 1946. – 310 л. – Бібліогр.: л. 307-308
421005
  Чимирис Ю.В. "Дневник" Суворина в контексте дневниковой прозы конца XIX - начала XX вв. // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 190-201. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  В статті проведено стислий аналіз основних особливостей і характерних рис «Дневника» О.С. Суворіна – одного з видатних діячів літературного, культурного, політичного та суспільного життя Росії кінця XIX – початку XX ст. Серед головних рис «Дневника» ...
421006
  Никитенко А.В. "Дневник" т. 1-3; "Воспоминания" / И.И. Панаева. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1903. – 37 с. – Сост. Указатель имен к "Дневнику" А.В. Никитенко. Т. 1–3 и "Воспоминаниям" И.И. Панаева. СПб., 1903. – (Изд. Т-ва "Литература и наука" : Библиотека указателей / Сост. М.С. Боцяновская ; Вып. 1 ; № 12)


  Боцяновская Мария Семеновна
421007
   "Дней Александровых прекрасное начало" : Первое десятилетие ХІХ в. // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 4. – С. 54-58 : Фото


  Розвиток вищої освіти в період царювання Олександра І
421008
   "Днепр". – Москва : Военное издательство, 1968. – 127 с.
421009
  Кузнецов В.П. "Днепрошина" - социально-психологический климат / В.П. Кузнецов, В.Я. Беленький. – К., 1984. – 48с.
421010
  Катаока Х. "Дни и месяцы украинского селянина" М. Максимовича та дослідження календаря у Японії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 394-397. – ISBN 966-8188-10-1
421011
  Садикова В. "Дні Великої Британії" в СРСР (4 - 30 червня 1990 р.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 445-449. – ISBN 978-966-171-793-9
421012
  Долик Л. "Дні високі, наче храм" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 4 (906), квітень. – С. 96-99. – ISSN 08-68-4790-1
421013
  Попов П.М. "Дні і місяці українського селянства" М.О. Максимовича : (неопублікована частина) / П.М. Попов. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1947. – [47] с. – Отд. оттиск из: Мистецтво, фольклор, етнографія : наукові записки. – К.,1947. – Т. 1. – С. 220–252
421014
   "Дні науки філософського факультету - 2012" / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  На філософському факультеті відбулася традиційна щорічна Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Дні науки філософського факультету - 2012”. У роботі пленарного засідання взяли участь учені України, Росії та інших країн ...
421015
  Болдирев О. "Дні науки" - двічі по сім" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 27-29


  "Дні науки" в Інституті фізіології імені О.О. Богомольца.
421016
   "Дні науки" у КНУ // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9). – С. 4


  9 листопада 2019 р. в аудиторії імені Михайла Максимовича у межах масштабного проекту "Дні науки" у КНУ імені Тараса Шевченка пройшли пізнавальні лекції.
421017
   "Дніпро" відсвяткував 170-річчя / Мололдіжний Центр культурно-естетичного виховання // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 4


  Про святкування ювілею одного з найстаріших хорових університетських колективів України - народної хорової капели "Дніпро". Згадується, що саме капела "Дніпро" виконала пісню "Щедрик" в обробці М. Леонтовича, дирегував сам автор. У концерті взяв ...
421018
   "Дніпро" на "Хоровій асамблеї української духовної музики" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  На Асамблеї з нагоди 170-річчя від дня народження Миколи Лисенка та 130-річчя від дня народження Кирила Стеценка наша хорова капела виконала твори Лисенка. За словами керівника капели "Дніпро" Ірини Душейко, капела отримала Диплом за участь у заході ...
421019
   "Дніпро" святкує 170-річчя / молодіжний центр культурно-екстетичного виховання // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 8


  На честь ювілею капели у Нац. філармонії України відбувся концерт з нагоди 170-річчя створення одного із найстаріших хорових університетських колективів в Україні. В концерті взяли участь народний ансамбль української музики "Роксоланія" та ...
421020
  Плисюк Юлія "Дніпром" до Байкалу. Зі щоденника моноекспедиції / Плисюк Юлія, Буяк Петро // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 108-113 : фото
421021
  Аксси В. "ДНК ангелов" : расссказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12. – С. 36-49. – ISSN 0131-8136
421022
  Амосова К. "До "після ковіду" нам ще треба дожити" / розмову вела Інна Лиховид // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 4-5 червня (№ 91/92). – С. 14-15


  Разом з Катериною Амосовою "День" проаналізував останні тенденції пандемії та ризики в умовах реформи.
421023
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис. – Афіни : Ікарос
Т. 2 : 24 серпня 1931 - 12 лютого 1934. – 1984. – 141 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою
421024
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис. – Афіни : Ікарос
Т. 3 : 16 квітня 1934 - 14 грудня 1940. – 1984. – 266, [2] с. – Видання новогрецькою мовою
421025
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис ; під ред. П. Мермінгаса. – Афіни : Ікарос
Т. 6 : 20 квітня 1951 - 4 серпня 1956. – 1986. – 337, [1] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою
421026
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис. – Афіни : Ікарос
Т. 1 : 16 лютого 1925 - 17 серпня 1931. – 1990. – 139 с. – Видання новогрецькою мовою
421027
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис ; філолог. комент. Т. Міхаіліду. – Афіни : Ікарос
Т. 7 : 1 жовтня 1956 - 27 грудня 1960. – 1990. – 374, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
421028
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-34-4
Т. 4 : 1 січня 1941 - 31грудня 1944. – 1993. – 383 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
421029
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-33-6
Т. 5 : 1 січня 1945 - 19 квітня 1951. – 1996. – 243 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
421030
  Харис П. [Дні гніву : (грудень 1944) : роман / Петрос Харис. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1992. – 406 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 214]). – ISBN 960-05-0408-3
421031
  Вивье К. Дневник Алины / К. Вивье. – Москва, 1980. – 85с.
421032
  Вивье К. Дневник Алины / К. Вивье. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 85с.
421033
  Паркс Д. Дневник американского солдата / Д. Паркс. – М., 1972. – 128с.
421034
  Гудрич Ф. Дневник Анны Франк : пьеса в двух актах / Ф. Гудрич и А. Хаккет ; [пер. с англ. Г. Алперс и В. Луи]. – Москва : Искусство, 1957. – 128 с.
421035
  Франк А. Дневник Анны Франк. 12 июня 1942 -- 1 авг. 1944 / А. Франк. – М., 1960. – 237с.
421036
  Филипович К. Дневник антигероя / К. Филипович. – М, 1966. – 91с.
421037
  Городцов В.А. Дневник Археологических исследований в Зеньковском уезде, Полтавской губернии, в 1906 году; Результаты Археологических исследований на месте развалин г Маджар в 1907 году / В.А. Городцов. – Москва : Тип. О-ва распр. полезн. кн. Преемн. В.И. Воронов, 1911. – 116 с., 3 л. табл. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды XIV Археологического съезда в Чернигове в 1909, т. 3, с. 93-161


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Викентию Вячеславовичу Хвойко от автора
421038
  Городцов В.А. Дневник археологических исследования в долине р. Оки, произведенных 1898 года / [соч.] В.А. Городцева, чл.-корр. – [Москва] : [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1901. – 28 с., ил. : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Древности. Труды Императорского Московского Археологического общества. Т. 18 / под ред. В.К. Трутовского


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Викентию Вячеславовичу Хвойко от автора
421039
  Романов Дневник Б. Великого князя Андрея Владимировича, 1915 год / ред. и предисл. В. П. Семенникова. – Ленинград ; Москва : Госиздат, 1925. – 111, [1] с.
421040
   Дневник белогвардейца.. – Новосибирск, 1991. – 400 с.
421041
  Уильямс А. Дневник Берии / А. Уильямс. – Москва, 1992. – 263 с.
421042
  Хаким С. Дневник беспокойной души : стихи / С. Хаким; пер. с татар. – Москва : Детгиз, 1960. – 128 с.
421043
  Кюхельбекер В.К. Дневник В.К.Кюхельбекер : материалы к истории русской литератуной и общественной жизни 10-40 годов XIX века / В.К. Кюхельбекер; ред., введ. и предисл. В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. – Ленинград : Прибой, 1929. – 372, [3] с., 1л. портр. (фронт.)
421044
   Дневник Весоюзного съезда ботаников : в Ленинграде в январе 1928 года. – Ленинград, 1928. – 372с.
421045
  Аскоченский В.И. Дневник Виктора Ипатьевича Аскоченского. – [Москва], 1882. – [181] с., 1 л. портр. (фронт.). – Отд. оттиск: Исторический вестник, 1882, №№ 1—9, с. 85-106, 318-344, 534-565, 280-288, 502-521, 30-52, 259-294, 471-482
421046
   Дневник второго Менделеевского съезда по общей и прикладной химии и физике : В С.-Петербурге с 21-го по 28-ое дек. 1911 г / Изд. Распоряд. ком. Съезда, под ред. А.П. Афанасьева и В.Н. Ипатьева при участии М.М. Глаголева и И.И. Жукова. – Санкт-Петербург
№ 1. – 1911
421047
  Коковцов Дневник второй в Варварийские места поездки в 1777 г. // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 117-130
421048
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник второй в Варварийские места поездки в 1777 году // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 117-130
421049
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник второй в Варварийские места поездки в 1777 году // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 117-130
421050
  Косичев Л.А. Дневник генерала Пратса, который он не писал // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С.90-99. – ISSN 044-748Х
421051
  Ханенко Н. Дневник генерального хоружаго Николая Ханенка 1727-1753 г.. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – С. I-XV, 524 с., 12 с.
421052
  Мирбо Октав Дневник горничной. / Мирбо Октав. – М., 1992. – 360с.
421053
  Половцов А.А. Дневник Государственного секретаря А.А. Половцова 1883-1886 / А.А. Половцов. – Москва
Т.1. – 1966. – 550 с.
421054
  Половцов А.А. Дневник Государственного секретаря А.А. Половцова 1887-1892 гг. / А.А. Половцов. – Москва
Т.2. – 1966. – 578 с.
421055
  Милютин Д.А. Дневник Д.А. Милютина : в 4 т. / Д.А. Милютин; Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В. И. Ленина, Отдел рукописей ; ред. и примеч. П. А. Зайончковского. – Москва : [Б. и.]
Т. 4 : 1881-1882. – 1950. – 203 с.
421056
  Милютин Д.А. Дневник Д.А.Милютина. / Д.А. Милютин. – М
1. – 1947. – 255с.
421057
  Милютин Д.А. Дневник Д.А.Милютина. / Д.А. Милютин. – М
2. – 1949. – 292с.
421058
  Милютин Д.А. Дневник Д.А.Милютина. / Д.А. Милютин. – М
3. – 1950. – 326с.
421059
  Акимкулов Е. Дневник девушки : повести и рассказы / Еркинбай Акимкулов ; [худож. М. Егергепова]. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 301, [2] с. : ил.
421060
  Делакруа Э. Дневник Делакруа / Э. Делакруа. – М, 1950. – 632с.
421061
  Шагинян М.С. Дневник депутата Моссовета / М.С. Шагинян. – М, 1936. – 167с.
421062
  Харди Л. Дневник детского сада / Лилиен Харди ; Пер. с англ. под ред. и с предисл. Н.В. Чехова. – Москва : Задруга, 1914. – 56 с., 8 л. ил. : ил.
421063
  Харди Лилиен Дневник детского сада. / Харди Лилиен. – М., 1919. – 55с.
421064
  Свифт Д. Дневник для Стеллы. / Д. Свифт. – Москва, 1981. – 623с.
421065
  Мелехин П.Л. Дневник души / П.Л. Мелехин. – М, 1982. – 88с.
421066
  Шекспир У. Дневник европейского путешествия : 1-е изд. на рус. яз. / Уильям Шекспир ; [отв. ред. Е.З. Чучмарева ; под общ. ред. О.А. Сапрыкиной, А.В. Маркова] ; пер. с англ. Светланы Макуренковой. – Москва : Река времен. – ISBN 978-5-85319-099-3
[Т. 1]. – 2016. – CXLII, 366, [2] с., [20] л. ил. : ил., портр. – Назв. на корешке: Кориэтовы нелепицы. Текст рус., част. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Т. 1. : Кориэтовы нелепицы, в спешке заглотанные во время пятимесячного путешествия по Франции, Савойе, Италии, Греции, в обиходе именуемой Страною Серых, Гельвеции или Швейцарии, отдельным провинциям Верхней Германии и Нидерланд ; позже переваренные в ...
421067
  Булгакова Е.С. Дневник Елены Булгаковой / Е.С. Булгакова. – М., 1990. – 398с.
421068
  Дьяконова Е.А. Дневник Елизаветы Дьяконовой : на высших женских курсах (1895-1899 г.). – Санкт-Петербург : Тип. М.П.С. (Т-ва И.Н. Кушнерев и К*), 1904. – 305 с.


  Ред., авт. предисл.: Дьяконов, Александр Александрович (1882-1963)
421069
  Дьяконова Е.А. Дневник Елизаветы Дьяконовой 1886-1902 г. : Литературные этюды, стихотворения, статьи, письма / Под ред. и с вступ. ст. А.А. Дьяконова. – 4-е изд. знач. доп. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1912. – XLI, [5], 837 с., 4 л. ил. – Экз. деф. отсутств. 2 л. портр.


  Ред., авт. предисл.: Дьяконов, Александр Александрович (1882-1963)
421070
  Молчанов Н.Н. Дневник Жана Дюфоре / Н.Н. Молчанов, О.Н. Прудков. – Москва, 1964. – 192с.
421071
  Закарий Акулисский Дневник Закария Акулисского : [армян. купец XVII в.] / Закарий Акулисский ; Акад. наук СССР, Арм. филиал., Ин-т истории и материал. культуры. – Ереван : АрмФАН, 1939. – 160 с.
421072
  Дзержинский Ф.Э. Дневник заключенного / Ф.Э. Дзержинский. – Москва, 1984. – 287с.
421073
  Дзержинский Ф.Э. Дневник заключенного. Письма / Ф.Э. Дзержинский. – Москва, 1966. – 333с.
421074
   Дневник заложника : 7 месяцев плена в Карлсбад. – Петроград : Двигатель, 1915. – 226 с.
421075
  Комиссия для разбора, приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в Виленском музее древностей Дневник заседаний Комиссии для разбора и приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в Виленском музеуме древностей. – Вильна : Тип. Р.М. Ромма, 1865. – VI, 74 с. – (Из "Вестн. Зап. России")
421076
  Комиссия для разбора, приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в Виленском музее древностей Дневник заседаний Комиссии для разбора и приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в Виленском музеуме древностей. – Вильна : Тип. А. Сыркина, 1865. – VI, 74 с. – (Из "Вестн. Зап. России")
421077
  Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. Зоологический отдел (до 1917 г.; Москва) Дневник Зоологического отделения Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии = ournal de la Section Zoologique de la Societe Imperial des Amis des Sciences Naturelles, d"Anthropologie et d"Ethnographie : новая серия / под ред. В.С. Елпатьевского. – Москва : Тип. Т-ва Рябушинских
Т.III, № 5 : Нефридий Sipunculidae (Phascolion spitxoergense и Phaseolosoma eremita) : (предварительное сообщение) / Л.А. Зенкевич ; Протоколы 180-187-го заседаний. – 1916. – С. 197-228, 3 л. ил.


  Зенкевич, Лев Александрович $d 1889-1970
421078
  Штакеншнейдер Е.А. Дневник и записки (1854-1886) / Е.А. Штакеншнейдер. – Москва-Л., 1934. – 583с.
421079
  Кулагин Г.А. Дневник и память. / Г.А. Кулагин. – Л., 1978. – 317с.
421080
  Сребрянский М. В. Дневник из времен Русско-Японской войны священника 51-го Драгунского (позднее 17 Гусарского) Черниговского полка Митрофана Васильевича Сребрянского с момента отправления полка в Манчжурию 11 июня 1904 года и по день возвращения его в г. Орел 2-го. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1912. – [4], 323 с., 1 л. портр. : ил.
421081
  Ерошкина О.Н. Дневник К.И. Чуковского как источник изучения истории интеллигенции Петрограда - Ленинграда 1920-х гг. // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2014. – № 2 (86). – С. 18-24. – ISSN 2070-9773
421082
  Берхгольц Ф.В. Дневник каммер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721-1725 год : [в 4 ч.] / Пер. [с предисл.] с нем. И. Аммон. – 2-е изд. – Москва : В тип. Каткова и К*
Ч. 1 : 1721-й год. – 1858. – VIII, 275 с.


  На тит. стр. печать: Павел Платонович Потоцкий
421083
  Берхгольц Ф.В. Дневник каммер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721-1725 год : [в 4 ч.] / Пер. [с предисл.] с нем. И. Аммон. – Москва : В тип. Лазаревского ин-та восточных языков
Ч. 3 : 1723-й год. – 1860. – 292 с.


  На тит. стр. печать: Павел Платонович Потоцкий
421084
  Берхгольц Ф.В. Дневник каммер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721-1725 год : [в 4 ч.] / Пер. [с предисл.] с нем. И. Аммон. – Москва : В тип. Лазаревского ин-та восточных языков
Ч. 4 : 1724-й год и 1725-й год. – 1860. – 242 с.


  На тит. стр. печать: Павел Платонович Потоцкий
421085
  Стефанович Я.В. Дневник карийца / Я. Стефанович. – [Санкт-Петербург] : Новый мир, 1906. – 168, [7] с.
421086
  Кулаков Г. Дневник комиссара. / Г. Кулаков. – М., 1967. – 176с.
421087
  Огнев Н. Дневник Кости Рябцева / Н. Огнев. – Москва-Ленинград
1. – 1930. – 320с.
421088
  Огнев Н. Дневник Кости Рябцева / Н. Огнев. – М., 1966. – 238с.
421089
  Огнев Н. Дневник Кости Рябцева / Н. Огнев. – М., 1989. – 301с.
421090
  Цешковский Л. Дневник Краковского возстания в 1794 году. – Львов, 1897. – 43 с.
421091
  Виллие Я.В. Дневник лейб-медика баронета Я.В.Виллие. 1925 г. : Пер. с франц. // Тысяча восемьсот двенадцатый год в записках графа Ф.В.Ростопчина : Пер. с франц. подлинной его рукописи / Ф.В. Ростопчин. – 11с.
421092
  Клипель В.И. Дневник летних странствий, или рассказ о великой реке Амур, о городах и селах на амурских берегах, о встречах с удивительными людьми, а также о том, что радует и что заботит всех нас / В.И. Клипель. – Хабаровск, 1970. – 255с.
421093
  Тургенев И.С. Дневник лишнего человека. Постоялый двор / И.С. Тургенев. – Москва; Ленинград, 1928. – 128с.
421094
  Кобрин Ю.Л. Дневник любви / Ю.Л. Кобрин. – М, 1987. – 111с.
421095
   Дневник Люблинского сейма 1569 года : Соединение Великого княжества Литовского с Королевством Польским. – Санкт-Петербург : Печатня В. Головина, 1869. – VII, [3], 780 с.
421096
  Киселева А.Н. Дневник Люды Кубанцевой / А.Н. Киселева. – Воронеж, 1963. – 140с.
421097
  Коэльо П. Дневник мага / П. Коэльо. – Москва : София, ООО Издательство, 2006. – 336. – Шифр. дубл. 809т Коэл. – ISBN 5-91250-045-4
421098
  Крюкова О.Ф. Дневник малыша / О.Ф. Крюкова. – Саранск, 1980. – 56с.
421099
  Бирзнек-Упит Дневник Малыша / Бирзнек-Упит. – Рига, 1976. – 392 с.
421100
  Башкирцева Дневник Марии Башкирцевой : С прил. ст. Гладстона и Франсуа Коппе и 2 портр. авт. / ред. "Сев. вестн.". – Пер. с фр. – Санкт-Петербург : Тип. главн.управления уделов, 1894
421101
  Башкирцева М.К. Дневник Марии Башкирцевой : избранные страницы / М.К. Башкирцева. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 318 с.
421102
  Мнишек Марина Дневник Марины Мнишек (1607-1909) : по рук. Краков. музея кн. Чарторыйского № 1633 : [рус. пер.] / с предисл. Андрея Титова. – Москва : [Печатня А. Снегиревой], 1908. – [4], 60, VII с., [6] л. ил., портр.


  Ред.-изд.: Титов, Андрей Александрович 1844-1911 Из предисл.: "Изд. мною "Дневник …"представляет собой окончание того дневника, который напечатан Н. Г. Устряловым в его "Сказаниях современников о Самозванце".
421103
  Павлова А.Д. Дневник матери : записки о развитии ребенка от рождения до 6 1/2 лет / А.Д. Павлова ; с предисл. и под ред. Н.А. Рыбникова. – Москва : Гос. изд-во, 1924. – 186 с. : ил. – Библиогр. в предисл. – (Педагогическая библиотека ; серия 3)
421104
  Нефедова Н.В. Дневник матери / Нефедова Н.В. – Москва : Просвещение, 1966. – 302 с. – (Книги для родителей)
421105
  Мухина В.С. Дневник матери : (первоклассники) / В.С. Мухина. – Москва : Знание, 1977. – 95 с. – (Народный университет. Педагогический факультет ; № 7)
421106
  Роменкова В. Дневник матери в современной семье и его роль при формировании отношения к ребенку // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21 (1) : Психологія. – С. 148-160. – ISSN 2309-1797
421107
  Кристофанелли Р. Дневник Микеланджело неистового / Р. Кристофанелли. – Москва : Радуга, 1985. – 416 с.
421108
  Кристофанелли Р. Дневник Микеланджело Неистового / Р. Кристофанелли. – Москва : Прогресс, 1980. – 383 с.
421109
  Обухович М.Л. Дневник Михаила Обуховича стражника Великого княжества литовского, писанный в плену в Москве с 1660 года. – Киев : Изд. ред. газ. "Киев. телеграф", 1862. – 66 с.
421110
  Гаглоев Ф.С. Дневник моего отца / Ф.С. Гаглоев. – Орджоникидзе, 1978. – 136с.
421111
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч : цикл трагедий / Юрий Анненков ; [вступ. статья В. Жоржа]. – Репринтное изд. – Москва : Советский композитор. – 344 с.
421112
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч : цикл трагедий : [в 2 т.] / Ю.П. Анненков. – Ленинград : Искусство ; Ленинградское отделение
Т. 1. – 1991. – 341, [2] с. : ил.


  Содерж.: О М. Горьком, А. Блоке, Н. Гумилеве, А. Ахматовой, В. Хлебникове, С. Есенине, В. Маяковском, А. Ремизове, С. Прокофьеве, Е. Замятине и др.
421113
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч : цикл трагедий : [в 2 т.] / Ю.П. Анненков ; вступ. ст. П. Николаева. – [Репринт. изд.]. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1991. – 344, [2] с. : портр.
421114
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч : цикл трагедий : [в 2 т.] / Юрий Анненков. – [Репринт. воспроизведение изд. 1966 г.]. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1991. – 336, [1] с. : ил.
421115
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч : цикл трагедий : [в 2 т.] / Юрий Анненков. – Ленинград : Искусство ; Ленинградское отделение
Т. 2. – 1991. – 301, [2] с. : портр.
421116
  Мохнач Константин Дневник моих египетских приключений // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 78-81 : фото
421117
  Джакоббе М. Дневник молодой учительницы. / М. Джакоббе. – М, 1959. – 141с.
421118
   Дневник молодости Л.Н. Толстого. – Москва, 1988. – 48 с.
421119
  Драганов П. Дневник на Първан Драганов / П. Драганов. – София, 1993. – 75 с.
421120
  Клепинина З.А. Дневник наблюдений над природой и трудовой деятельностью человека / З.А. Клепинина, Л.П. Чистова. – 13-е изд. – М, 1990. – 32с.
421121
  Клепинина З.А. Дневник наблюдений над прородой и трудовой деятельностью человека / З.А. Клепинина. – 3-е изд. – М, 1990. – 47с.
421122
  Амалицкий В.П. Дневник наблюдений по Малой Северной Двине : (С краткой биографией автора) / В.П. Амалицкий ; ред. изд. акад. А. П. Карпинский. – Ленинград : изд. и тип. изд-ва Акад. наук СССР, 1931. – 57 с., [1] вкл. л. портр. : черт. – (с краткой биографией автора). – Библиогр.: с. 9-12. – (Северо-Двинские раскопки профессора В.П. Амалицкого / Акад. наук СССР ; 6)
421123
  Севастьянов В.И. Дневник над облаками. / В.И. Севастьянов. – М., 1977. – 64с.
421124
  Барто А.Л. Дневник Наташи Ивановой / Агния Барто. – Свердловск : Облгиз, 1943. – 64 с.
421125
  Кернер-Шрадер Дневник немецкого солдата / Кернер-Шрадер. – М., 1961. – 270с.
421126
   Дневник Нины Вишняковой : дневники, письма, воспоминания. – Свердловск : Уральское книжное издательство, 1990. – 256 с.
421127
  Карсов Н. Дневник Нины Карсов. / Н. Карсов, Щ. Шехтер. – London, 1992. – 293с.
421128
  Костерина Н.А. Дневник Нины Костериной / Н.А. Костерина. – М., 1964. – 126с.
421129
  Менчинская Н.А. Дневник о развитии ребенка / Н.А. Менчинская. – М.-Л., 1948. – 192с.
421130
  Кьеркегор С. Дневник обольстителя / С. Кьеркегор. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 352с. – ("Антология мудрости"). – ISBN 5-04-002923-3
421131
  Дали С. Дневник одного гения / С. Дали. – М, 1991. – 268с.
421132
  Дико Ахмаду Дневник одного поражения (О референдуме 28 сент. 1958 г.) / Дико Ахмаду. – М., 1962. – 90с.
421133
  Фейє О. Дневник однои пані : повість Октава Фейлєта : (переклад з франц.). – Львів : Накл. ред. "Діла", 1895. – 156 с. – (Бібліотека найзнаменитших повістей : Літературний додаток "Діла" / под ред. И. Белея ; Т. 51)
421134
  Ясаков В.С. Дневник одной экспедиции / В.С. Ясаков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 143с.
421135
  Руммо П. Дневник отпускника : поэмы / П. Руммо; пер. с эст. Л.Тоома. – Москва : Советский писатель, 1964. – 59 с.
421136
  Фролов А.А. Дневник отца / А.А. Фролов. – Москва, 1975. – 95с.
421137
  Сарсенбаев А. Дневник офицера : повесть / Абу Сарсенбаев ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1972. – 157 с.
421138
  Чехович Н. Дневник офицера. Письма лейтенанта н.Чеховача к матери и невесте / Н. Чехович. – М, 1945. – 103с.
421139
  Кирис И.Д. Дневник охотоведа (охоторганизатора) по стационарному учету пушных зверей. / И.Д. Кирис. – М., 1950. – 328с.
421140
  Валуев П.А. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. / П.А. Валуев. – Москва
1. – 1961. – 422с.
421141
  Валуев П.А. Дневник П.А.Валуева, министра внутренних дел. / П.А. Валуев. – Москва
2. – 1961. – 588с.
421142
   Дневник Павла Пущина 1812-1814. – Ленинград, 1987. – 219 с.
421143
  Генов И.Г. Дневник партизана. / И.Г. Генов. – Симферополь, 1963. – 280с.
421144
  Давыдов Д.В. Дневник партизанских действий 1812 г. / Д.В. Давыдов. – Л., 1985. – 512с.
421145
  Варналис К. Дневник Пенелопы. / К. Варналис. – Москва, 1983. – 126с.
421146
  Всероссийский съезд по образованию женщин Дневник Первого Всероссийского съезда по образованию женщин / Под ред. Ан.Н. Кремлева. – Санкт-Петербург, 1913. – 137 разд. паг. – Без тит. л. и обл. ; № 1-9
421147
  Кайгородов Д.Н. Дневник петебургской весенней и осенней природы за десятилетие 1888-1897 гг. : Сборник весенних и осенних Бюллетеней и обзоров, с добавлением обзоров зим 1894/95-1896/97 гг. : с табл. / Дм. Кайгородов. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1899. – [8], 132 с., 1 л. табл. : табл. – Без обл.
421148
  Булгаковский Д.Г. Дневник Петра Великого и его святыня в С.-Петербурге : историческое исследование, основанное на официциальных документах ; с 6 гравюрами / [соч.] Свящ. Д. Булгаковского. – 4-е изд., без перемен, пер. в 1898 г. на фр. яз. – Санкт-Петербург : Тип. И. Генералова, 1911. – 42 с., 1 л. пл., ил.
421149
  Шагинян М.С. Дневник писателя / М.С. Шагинян. – М, 1953. – 512с.
421150
  Достоевский Ф.М. Дневник писателя / Ф.М. Достоевский. – М, 1989. – 555с.
421151
  Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1873 год / Ф.М. Достоевский. – Берлин, 1922. – 579с.
421152
  Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1876 год / Ф.М. Достоевский. – Берлин, 1922. – 569с.
421153
  Корб И.Г. Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла императора Леопольда I к царю и Великому князю Московскому Петру Первому в 1698 году, веденный секретарем посольства Иоанном Георном Корбом : [С прил. точнейших фотолитогр. снимков, исполн. в С.-Петербурге в картогр. заведении А.А. Ильина, с рисунков, находящихся в Дневнике Корба, изд. 1700 г.] / / Пер. с лат. Б. Женева и М. Семевского. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; В унив. тип., 1867. – [2], XII, 382, XXIV с., 6 л. ил. – С. 376-381: Добавления / О[сип] Б[одянский]


  На доб. тит. л. пер. тит. л. ориг.: Дневник поездки в Московское государство знатного и вельможного господина Игнатия Христофора, благородного господина Гвариента и Ралля, веденный Иоанном Георгом Корбом, секретарем цесарского посольства. ... Вена в ...
421154
  Додд У.Э. Дневник посла Додда. 1933 - 1938 / У.Э. Додд. – Москва, 1961. – 567 с.
421155
  Гияс-ад-дин Али Дневник похода Тимура в Индию : (Доложено в заседании Ист.-филол. отд-ния 29 янв. 1914 г.) / [Соч.] Гияс-ад-дина Али ; С прил. соответствующих отр. из "Зафер-намэ" Низам-ад-дина Шами ; Под ред. [и с предисл.] В.В. Бартольда. – Москва : Изд. Л.А. Зимина, 1915. – XXXVI, [2], 231 с. староараб. паг. – Текст дневника на персид. яз. – Библиогр. в примеч. – (Тексты по истории Средней Азии ; Вып. 1)
421156
  Гийсаддин А. Дневник похода Тимура в Индию / А. Гийсаддин. – Москва, 1958. – 208с.
421157
  Асеев Н.Н. Дневник поэта : [Сборник статей] / Николай Асеев. – Ленинград : Прибой, 1929. – 227 с. – Экз. деф., отсутств. с. 223-227
421158
  Зиедонис И. Дневник поэта : очерки / И. Зиедонис. – Рига : Лиесма, 1968. – 184 с.
421159
  Чичагов Л.М. Дневник пребывания царя освободителя в Дунайской армии в 1877 году / Сост. Л.М. Чичагов. – 3-е изд. (народное). – Санкт-Петербург : Типо-лит. инж. М.С. Персона, 1902. – [2], XVI, 426 стб.
421160
  Куваев О.М. Дневник прибрежного плавания / О.М. Куваев. – М., 1988. – 350с.
421161
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Дневник провинциала в Петербурге / сочинение М.Е. Салтыкова (Щедрина). – Санкт-Петербург : Тип. В.В. Пратц, 1873. – 387, [1] с.
421162
  Салтыков-Щедрин Дневник провинциала в Петербурге. / Салтыков-Щедрин. – Москва : Советская Россия, 1986. – 475с.
421163
  Демиденко М.И. Дневник пройдохи Ке / М.И. Демиденко. – Л, 1976. – 240с.
421164
  Росциус Ю.В. Дневник пророка? / Ю.В. Росциус. – М., 1990. – 48с.
421165
  Джером Джером Клапка Дневник путешественника и другие рассказы / Джером К. Джером ; Пер. с англ. Л. Соколовой. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова, 1901. – 372 с. – В части тиража отсутствует надзаг.- Пер. также под загл.: Дневник паломника. – (Собрание сочинений / Джером К. Джером ; Т. 8)
421166
  Колыхалов В. Дневник путешествий : Повести. / В. Колыхалов. – Москва : Советская Россия, 1980. – 368с.
421167
  Зайн Дневник путешествий Ибрахим-бека или его заключения по причине фантастической любви к родине / Зайн, Ал-Абидин. – М.-Л., 1963. – 268 с.
421168
  Корб И.Г. Дневник путешествия в Московию : [С прил.19 рисунков на отдельных листах и указателей) / Пер. и примечания А.И.Малеина. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина, 1906. – [2], XII, 9, 322с. – С. 376-381: Добавления / О[сип] Б[одянский]


  На доб. тит. л. пер. тит. л. ориг.: Дневник поездки в Московское государство знатного и вельможного господина Игнатия Христофора, благородного господина Гвариента и Ралля, веденный Иоанном Георгом Корбом, секретарем цесарского посольства. ... Вена в ...
421169
  Кэрролл Л. Дневник путешествия в Россию в 1867 // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.261-267. – ISSN 1130-6545
421170
  Клавихо Р. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406) / Р. Клавихо. – М, 1990. – 210с.
421171
  Пушкин А.С. Дневник Пушкина / А.С. Пушкин. – М-Птгр, 1923. – 275с.
421172
  Аверичева С.П. Дневник разведчицы : лит. запись М. Лисянского / Софья Аверичева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1976. – 349 с. : ил.
421173
  Аверичева С.П. Дневник разведчицы / С.П. Аверичева ; худож. А.П. Шамро. – Москва : Воениздат, 1986. – 350, [2] с. : ил. – (Библиотека юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
421174
  Федоровский А.С. Дневник раскопок Верхне-Салтовского могильника / А.С. Федоровский. – Харьков : Типография Печатное Дело, 1914. – 12 с. – Отд. оттиск из 5 вып. Вестника Харьк. Истор.-Филол. Общества
421175
  Завальнюк Л.А. Дневник Родьки - "трудного" человека. / Л.А. Завальнюк. – Хабаровск, 1964. – 223с.
421176
  Завальнюк Л.А. Дневник Родьки - "трудового" человека. / Л.А. Завальнюк. – Хабаровск, 1974. – 239с.
421177
  Волл Ян Эрик Дневник Рут Майер. Еврейская беженка в Норвегии : дневники и письма // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 245-265. – ISSN 1130-6545


  Війна очима дітей
421178
  Станева Н. Дневник с продължение. / Н. Станева. – 2-е изд. – София, 1981. – 371 с.
421179
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник с разными примечаниями во время первой поездки бывшей в 1776 году из Ливорны в Тунис и другие варийские пристани // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 77-130
421180
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник с разными примечаниями во время поездки бывшей в 1776 году из Ливорны в Тунис и другие Варварийские пристани // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 77-116
421181
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник с разными примечаниями во время полездки бывшей в 1776 году из Ливорны в Тунис и другие Варварийские пристани // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 11-116
421182
  Песиков Ю.В. Дневник С.Г. Уралова / Ю.В. Песиков. – Саратов, 1990. – 260с.
421183
  Кравченко Я.П. Дневник С.И. Смирновой-Сазоновой как пример женской стратегии самопрезентации // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 82-85. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
421184
  Чьулум J. Дневник са Атлантика и други есеjи / J. Чьулум; [уред.: С. Галогажа та ін.]. – Београд : Нолит, 1974. – 166, [2] c.
421185
  Андреев Л.Н. Дневник Сатаны : [роман, рассказы] / Леонид Андреев. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 263, [2] с. – Содерж.: Большой шлем: рассказ ; Он: рассказ неизвестного ; Дневник Сатаны: роман. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00783-9
421186
  Дюамель Жорж Дневник святого / Дюамель Жорж, 1927. – 258 с.
421187
  Никитин И.С. Дневник семинариста : повесть / И.С. Никитин. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К* ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]. – 112 с. – Экз. деф. отсутств. с. 79-112. – (Универсальная библиотека ; № 551)


  Кн. может быть: 1911, 1917, 1918 г.
421188
  Никитин И.С. Дневник семинариста / И.С. Никитин. – М, 1976. – 145с.
421189
  Крашевский Ю.И. Дневник Серафины : романы / Ю.И. Крашевский; Пер. с польского. – Москва : Художественная литература, 1987. – 588 с.
421190
  Грудинина Н.И. Дневник сердца / Н.И. Грудинина. – Л., 1960. – 80с.
421191
  Костенко Н.Ф. Дневник сердца : стихи / Н.Ф. Костенко; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовэняскэ, 1973. – 111 с.
421192
  Генно Ж. Дневник сорокалетнего европейца. / Ж. Генно, 1936. – 191с.
421193
   Дневник тайской няни : the Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 56-60 : Фото
421194
  Грижевский К. Дневник Феликса Штамма. / К. Грижевский. – М., 1973. – 399с.
421195
  Рупин Ю. Дневник фотографа // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2020. – № 4 (118) : Місяць литовської фотографії в Києві. – С. 34-43. – ISSN 2222-436X
421196
  Ловцов Алексей Дневник Фриды Кало : Дикая роза. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 22-35 : Фото
421197
  Хирен З.А. Дневник фронтового корреспондента / З.А. Хирен. – М., 1983. – 48с.
421198
  Сирге Р. Дневник Хуго Охъяка : романы / Рудольф Сирге; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1973. – 422 с.
421199
  Жуков Н.Н. Дневник художника : рисунки и текст / Н.Н. Жуков. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 99, [13] с.
421200
  Пашнев Э.И. Дневник человека с деревянной саблей. / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1969. – 254с.
421201
  Шилова Ю. Дневник эгоистки, или Мужчины идут на красное / Юлия Шилова. – Москва : Эксмо, 2007. – 410, [2] с. – Режим доступа: http://shilova.eksmo.ru. – (Криминальная мелодрама). – ISBN 978-5-699-23466-0
421202
  Певзнер Е.Л. Дневник юных путешественников. / Е.Л. Певзнер. – Горно-Алтайск, 1958. – 72с.
421203
  Шевченко Т.Г. Дневник, 1857-1858 / Т.Г. Шевченко. – Киев : Молодь, 1963. – 278с.
421204
  Чуковский К. Дневник, 1901-1929 / К. Чуковский. – Москва : Советский писатель, 1991. – 541с.
421205
  Генов Т. Дневник, написанный задним числом. / Т. Генов. – София, 1970. – 200с.
421206
  Генов Т. Дневник, написанный задним числом. / Т. Генов. – София, 1972. – 5с.
421207
  Веревкин И.Ф. Дневник, пробитый пулей / И.Ф. Веревкин. – Новосибирск, 1974. – 224с.
421208
  Чернышевский Н.Г. Дневник. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1931. – 375с.
421209
  Чернышевский Н.Г. Дневник. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1932. – 410с.
421210
  Решетников Ф.М. Дневник. / Ф.М. Решетников, 1932. – 167-196с.
421211
  Григорьян Л.Г. Дневник. / Л.Г. Григорьян. – Ростов -на-Дону, 1975. – 70с.
421212
  Сухотина-Толостая Дневник. / Сухотина-Толостая. – М., 1979. – 559с.
421213
  Суворин А.С. Дневник. / А.С. Суворин. – М., 1992. – 496с.
421214
  Шевченко Т.Г. Дневник. Автобиография / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1972. – 206с.
421215
  Гонкур Э. Дневник. Записки о литературной жизни : избранные страницы ; в 2 т.; пер. с фр. / Эдмон и Жюль де Гонкур. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1964. – 711 с.
421216
  Гонкур Э. Дневник. Записки о литературной жизни : избранные страницы ; в 2 т.; пер. с фр. / Эдмон и Жюль де Гонкур. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1964. – 750 с.
421217
  Дзержинский Ф.Э. Дневник. Письма к родным / Ф.Э. Дзержинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1958. – 268с.
421218
  Веревкин И.Ф. Дневник. пробитый пулей / И.Ф. Веревкин. – Новосибирск, 1989. – 237с.
421219
  Толстая С.А. Дневники / С.А. Толстая. – Л., 1928. – 212с.
421220
  Вульф А.Н. Дневники / А.Н. Вульф. – Москва, 1929. – 442с.
421221
  Шагинян М.С. Дневники / М.С. Шагинян. – Л, 1932. – 432с.
421222
  Дюрер А. Дневники / А. Дюрер. – Л.-М.
1. – 1957. – 288с.
421223
  Толстая С.А. Дневники / С.А. Толстая. – М.
1. – 1978. – 606с.
421224
  Толстая С.А. Дневники / С.А. Толстая. – М.
2. – 1978. – 481-602с.
421225
  Танеев С.И. Дневники / С.И. Танеев. – Москва : Музыка
Кн. 1. – 1981. – 333 с.
421226
  Танеев С.И. Дневники / С.И. Танеев. – Москва : Музыка
Кн. 3. – 1985. – 559 с.
421227
  Пришвин М.М. Дневники / М.М. Пришвин. – Москва, 1990. – 480с.
421228
  Друскин Яков Дневники / Друскин Яков. – Санкт-Петербург : ГА Академический проект, 1999. – 605с. – ISBN 5-73310149-0
421229
  Фаулз Джон Дневники // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 227-282. – ISSN 1130-6545
421230
  Вернадский В.И. Дневники 1917-1921 : октябрь 1917 - январь 1920 / В.И. Вернадский ; [сост.: М.Ю. Сорокина и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Комис. по разработке науч. наследия акад. В.И. Вернадского, Центр. науч. б-ка им. В.И. Вернадского [и др.]. – Киев : Наукова думка, 1994. – 269, [3] с., [8] фотоил. : фотоил. – Библиогр. в примеч.: с. 209-270. – ISBN 5-12-004641-X
421231
  Вернадский В.И. Дневники 1935-1941 : в 2 кн. / В.И. Вернадский ; отв. ред. В.П. Волков. – Москва : Наука. – (Библиотека трудов академика В.И. Вернадского / Сер. осн. в 1990 акад. А.Л. Яншиным). – ISBN 5-02-033832-Х
Кн. 2 : 1931-1941. – 2006. – 295 с.
421232
  Таунсенд С. Дневники Адриана Моула / С. Таунсенд. – М., 1989. – 219с.
421233
  Жуковский В.А. Дневники В.А. Жуковского / с примеч. И.А. Бычкова. – Санкт-Петербург, 1901. – 536 с.
421234
  Вишневский В.В. Дневники военных лет / В.В. Вишневский. – Москва, 1974. – 432с.
421235
  Вишневский В.В. Дневники военных лет / В.В. Вишневский. – Москва : Советская Россия, 1979. – 432 с.
421236
  Антуан А. Дневники директора театра . 1887-1906. Свободный театр. Одеон. Театр Антуана. / Антуан А. ; общ. ред. А.А. Гвоздева ; перевод и вступ. ст. А.Г. Мовшенсова. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1939. – XXXII, 504 с., 1 портр.
421237
  Дзаваттини Ч. Дневники жизни и кино; статьи, интервью; Добряк Тото / Ч. Дзаваттини. – Москва : Искусство, 1982. – 302 с.
421238
  Шиян А.И. Дневники жизни, или Тайны человеческого разума : [стихи, проза] / Анастасия Шиян. – Одесса : Юридична література, 2016. – 50, [2] с. : ил.
421239
  Тургенев Николай Иванович Дневники за 1811-1816 годы / Тургенев Николай Иванович. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1913. – 501с.
421240
  Афиногенов А.Н. Дневники и записные книжки / А.Н. Афиногенов; Афеногенов А.Н. ; подготовка текста и коммент. К.Н. Кириленко ; вступ. ст. А. Каратанова. – Москва : Совецкий писатель, 1960. – 551 с., [9] л. ил.
421241
  Янушкевич А. Дневники и письма из путешествия по казахским степям / А. Янушкевич ; [пер. с пол. и предисл., с. I-XXXVIII, Ф. Стекловой]. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – XXXVIII, 267 с., [2] л. ил.
421242
  Тургенев Николай Иванович Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1806-1811 года / Тургенев Николай Иванович. – Санкт-Петербург
Т. 1. – 1911. – 510с.
421243
  Тургенев Николай Иванович Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816-1824 годы / Тургенев Николай Иванович. – Петроград
Т. 3. – 1921. – 526с.
421244
  Тургенев Н.И. Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816-1824 годы / Н.И. Тургенев. – Петроград
Т. 3. – 1921. – 528с.
421245
  Островский А.Н. Дневники и письма. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1937. – 430с.
421246
  Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе 10-13 вв. / В.Н. Горегляд. – М, 1975. – 377с.
421247
  Тургенев Николай Иванович Дневники Николая Ивановича Тургенева за 1811-1816 годы / Тургенев Николай Иванович. – С.-Пб.
Т. 2. – 1913. – 501с.
421248
  Блик Оливер Дневники Пройкера / /Буало-Нарсежак;Жизнь вдребезги // Жизнь вдребезги / Буало-Насержак. – Тбилиси : Марихи, 1993. – С.333-432. – (Библиотека остросюжетного романа)
421249
  Балакшина Ю.В. Дневники прот. Александра Шмемана: к истории жанра // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-22. – ISSN 0130-9730
421250
  Минаев И.П. Дневники путешествий в Индию и Бирму 1880 и 1885-1886 / И.П. Минаев. – Москва : АН СССР, 1955. – 250 с.
421251
  Кропоткин П.А. Дневники разных лет / П.А. Кропоткин. – Москва, 1992. – 460с.
421252
  Антонович В.Б. Дневники раскопок, произведенных в Черниговской губ. в 1881 году Вл. Бониф. Антоновичем. – Москва : Тип. О-ва Распространения полезных книг, 1906. – 8 с. – Отд. оттиск из: Труды Московского Предварительного комитета по устройству 14 Археологического съезда, 1906, вып. 1
421253
  Щербиновский Н.С. Дневники самарской природы 1916 г. / Н. Щербиновский ; Самарск. губ. отд. нар. образования. – Самара : Тип. № 2 Самарского Губ. Совета народного хоз-ва, 1919. – 146 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора. Москва 8-II-22 г.
421254
  Купреянов Н.Н. Дневники художника / Н.Н. Купреянов. – Москва-Ленинград, 1937. – 193с.
421255
  Купреянов Н.Н. Дневники художника / Н.Н. Купреянов. – Москва-Ленинград : Искусство, 1937. – 199, 32 с.
421256
  Мордвинов Н.Д. Дневники, 1938-1966 / Н.Д. Мордвинов. – Москва, 1976. – 680 с.
421257
  Яшин А.Я. Дневники, 1941-1945 / А.Я. Яшин. – М., 1977. – 192с.
421258
  Багрицкий В.Э. Дневники, письма, стихи / В.Э. Багрицкий ; книга сост. и подгот. к печати Л.Г. Багрицкой и Е.Г. Боннэр. – Москва : Советский писатель, 1964. – 125 с. : ил., 7 л. ил.
421259
  Инфессура И. Дневники. / И. Инфессура, С. Бурхард. – М., 1939. – 244с.
421260
  Дюрер А. Дневники. / А. Дюрер. – Л.-М.
2. – 1957. – 255с.
421261
  Кафка Ф. Дневники. / Ф. Кафка. – Москва : Аграф, 1998. – 448с.
421262
  Кафка Ф. Дневники. (1913-1923) / Пер. с нем. Е.А.Кацевой; Франц Кафка. – Москва; Харьков : АСТ; Фолио, 2001. – 336с. – (Классическая и современная проза, вып. 56)). – ISBN 5-17-006665-1; 966-03-1218-0
421263
  Добролюбов Н.А. Дневники. 1851-1859 / Н.А. Добролюбов. – Москва, 1931. – 203 с.
421264
  Добролюбов Н.А. Дневники. 1851-1859 / Н.А. Добролюбов. – 2-е изд. – Москва, 1932. – 292 с.
421265
  Пришвин М.М. Дневники. 1914-1917 / М.М. Пришвин. – Москва, 1991. – 430с.
421266
  Пушкин А.С. Дневники. Автобиографическая проза / А.С. Пушкин. – Москва, 1989. – 384 с.
421267
  Паасикиви Дневники. Война-продолжение : 11 марта 1941-27 июня 1944 / Паасикиви, Юхо-Кусти; Пер. с финского А.И.Рупасова. – Санкт-Петербург : Европейский дом, 2004. – 424с. – ISBN 5-8015-0170-3
421268
  Редько К.Н. Дневники. Воспоминания. Статьи / К.Н. Редько. – Москва : Советский художник, 1974. – 135с.
421269
  Байрон Дж.Г. Дневники. Письма / Дж.Г. Байрон; изд. подгот. З.Е. Александрова [и др. ; пер. З.Е. Александровой ; примеч. А. Николюкина ; послесл. А.А. Елистратовой] ; Акад. наук СССР. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР,. – (Литературные памятники)
1. – 1963. – 440 с.
421270
  Довженко А.П. Дневниковые записи, 1939-1956 = Щоденникові записи, 1939-1956 / Александр Довженко ; [редкол.: А.Н. Артизов и др. (рос. сторона), О.П. Гинзбург и др. (укр. сторона) ; сост.: В.В. Забродин, Е.Я. Марголит ; пер. укр. текста: Е.Е. Чугунова] ; Гос. архив. служба Украины [и др.]. – Харьков : Фолио, 2013. – 877, [3] с., [2] л. фотоил. – Текст укр., рос. - Указ. имен: с. 865-878. – Библиогр.: с. 820-823, в коммент.: с. 824-864 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-03-6219-2
421271
  Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз.: П. Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-44-5
Т. 1 : Дневникот на писателот за 1873 година. – 1998. – 443, [2] c.
421272
  Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз. Павел Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-45-3
Т. 2 : Дневникот на писателот за 1876 година (маj - декември). – 1998. – 487, [ 1 ] c.
421273
  Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз. Павел Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-46-1
Т. 3 : Дневникот на писателот за 1877 година (маj - декември). – 1998. – 527 с.
421274
  Колумб Христофор Дневници / Колумб Христофор. – Варна : Държавно издателство, 1972. – 448 с. – (Библиотека морета, брегове и хора / Оформл. И. Кьосев ; № 26)
421275
  Обретенов Н. Дневници и спомени (1877-1939) / Н. Обретенов. – София : Издателство на отечествения фронт, 1988. – 435 с.
421276
  Лукьяненко С. Дневной дозор / Сергей Лукьяненко, Владимир Васильев. – Москва, Донецк : АСТ; ЛЮКС; Сталкер, 2005. – 380с. – (Звездный лабаринт). – ISBN 5-17-008349-1(АСТ); 5-9660-0228--2(Люкс); 966-339-028-X(Сталкер)
421277
  Лукьяненко С.В. Дневной дозор / Сергей Лукьяненко, Владимир Васильев. – Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. – 384 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-008349-1
421278
  Воробьев В.П. Дневной свет / В.П. Воробьев. – Иваново, 1961. – 126с.
421279
  Нерцев И.М. Дневной свет / И.М. Нерцев. – Л., 1974. – 87с.
421280
   Дневной свет : сборник стихов. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 304 с. – ISBN 5-265-0025-65-0
421281
  Пристли Д.Б. Дневной свет в субботу / Д.Б. Пристли. – Москва, 1944. – 376с.
421282
  Ермольева Р.М. Дневной сеанс / Р.М. Ермольева. – Москва, 1984. – 159с.
421283
  Некрутенко Ю.П. Дневные бабочки Кавказа / Ю.П. Некрутенко. – К, 1990. – 214с.
421284
  Ольшванг В.Н. Дневные бабочки Урала / В.Н. Ольшванг, Ю.Н. Баранчиков. – Свердловск, 1982. – 99с.
421285
  Бутаков А.И. Дневные записки плавания А.И.Бутакова на шхуне "Константин" для исследования Аральского моря в 1848-1849 гг / А.И. Бутаков. – Ташкент : АН УзССР, 1953. – 52с.
421286
  Лепехин И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году. – Вторым тиснением. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии наук
Ч. 1. – 1795


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
421287
  Рычков Николай Дневные записки путешествия капитана Николая Рычкова в киргис-кайсацкой степе, 1771 году. – С-Пб, 1772. – 104с.
421288
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Л, 1959. – 164с.
421289
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Л, 1960. – 240с.
421290
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Ленинград : Лениздат, 1964. – 212 с.
421291
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Петрозаводск, 1967. – 151с.
421292
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Ленинград, 1971. – 253с.
421293
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – М, 1975. – 172с.
421294
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – М, 1977. – 206с.
421295
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды. Говорит Ленинград / О.Ф. Берггольц. – М, 1990. – 480с.
421296
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды. Говорит Ленинград. Статьи / О.Ф. Берггольц. – Л, 1985. – 256с.
421297
  Сальницкая Лия Николаевна Дневные флуоресцентные пигменты для полиэтилена : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.05 / Сальницкая Лия Николаевна; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1981. – 24л.
421298
  Штегман Б.К. Дневные хищники / Б.К. Штегман. – М.-Л., 1937. – 1-294с.
421299
  Сонин В.Д. Дневные хищные птицы и совы Предбайкалья (распространение, биология и практическое значение) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Сонин В.Д.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 22л.
421300
  Лихач Р.К. Дней бесследных нет. / Р.К. Лихач. – М., 1973. – 78с.
421301
  Лихач Р.К. Дней бесследных нет. / Р.К. Лихач. – М., 1977. – 47с.
421302
  Гуриненко П.В. Дней твоих немного : Роман / П.В. Гуриненко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 398с.
421303
  Семенов Г.В. Дней череда : рассказы, повесть / Г.В. Семенов. – Москва : Современник, 1973. – 223с.
421304
   Днем и ночью : повести, рассказы. – Ленинград : Ленинградское книжное издательство, 1962. – 452 с.
421305
  Грылев А.Н. Днепр - Карпаты - Крым. Освобождение Правобережной Украины и Крыма в 1944 г / А.Н. Грылев. – Москва, 1970. – 352с.
421306
  Мальков Д.К. Днепр - река героев / Д.К. Мальков. – М., 1973. – 80с.
421307
   Днепр - река героев. – Киев : Политиздат, 1983. – 371 с.
421308
   Днепр - река героев. – Киев, 1988. – 391 с.
421309
  Максимович Н.И. Днепр / Н.И. Максимович. – Киев, 1901. – 370с. + Приложение. карты
421310
  Юдович А. Днепр / А. Юдович. – Москва, 1938. – 135с.
421311
  Рыбак Н.С. Днепр : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Вл. Рассельса. – Ленинград : Советский писатель, 1947. – 270с.
421312
   Днепр. – Москва : Водтрансиздат, 1954. – 285с.
421313
  Рыбак Н.С. Днепр : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Рассельса. – Москва : Воениздат, 1960. – 303с.
421314
   Днепр : Путеводитель. – Киев : Киевское обл. книжн.-газетн. изд., 1962. – 332с.
421315
   Днепр : Набор открыток. – Москва, 1963. – 12 откр. – (По родной стране)
421316
   Днепр в Крыму : сборник. – Симферополь : Таврия, 1977. – 254 с.
421317
  Лапоногов А.Н. Днепр вчера, сегодня, завтра / А.Н. Лапоногов. – Л, 1978. – 71с.
421318
  Бедзик Д.И. Днепр горит : Роман / Д.И. Бедзик. – Москва : Советский писатель, 1960. – 254 с.
421319
  Бедзык Д.И. Днепр горит : Роман / Д.И. Бедзык. – Москва : Советский писатель, 1974. – 255 с. – В вып. дан. авт.: Бедзык Дмитро (Бедзык Дмитрий Иванович)
421320
   Днепр и его система. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1908. – 111 с.
421321
  Портенко Л.А. Днепр и приднепровье / Л.А. Портенко. – Москва-Ленинград, 1928. – 182с.
421322
  Гаврилов А.М. Днепр идёт в степь / А.М. Гаврилов, И.В. Попов. – Л., 1951. – 64с.
421323
  Сотников И.В. Днепр могучий / И.В. Сотников. – М., 1963. – 391с.
421324
  Максимович Н.И. Днепр у гор. Киева : краткий гидрографический и исторический очерк / Н.И. Максимович. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1898. – 59 с.
421325
  Лапоногов А.Н. Днепр. : Пособие для учителя / А.Н. Лапоногов. – Москва : Просвещение, 1965. – 103с.
421326
  Максимович Н.И. Днепр. Приложение / Н.И. Максимович. – Киев, 1901. – 91с.
421327
  Лапоногов А.Н. Днепр.Вчера. Сегодня. Завтра. / А.Н. Лапоногов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 670с.
421328
  Лысенко А.С. Днепровская военная флотилия в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : Дис... канд. ист.наук: / Лысенко А. С.; КГУ. – Киев, 1971. – 246л. – Бібліогр.:л.I-XII
421329
  Лысенко А.С. Днепровская военная флотилия в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.571 / Лысенко А.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 32 с.
421330
  Сухойван П.Г. Днепровская тарань. / П.Г. Сухойван. – Киев, 1956. – 132с.
421331
  Полевой Б. Днепровская эпопея / Б. Полевой. – Пенза : Издание газеты "Сталинское знамя", 1946. – 19 с.
421332
  Гордиенко А.К. Днепровские были / А.К. Гордиенко. – М, 1967. – 255с.
421333
  Бакшеев Е.А. Днепровские водохранилища и их народнохозяйственный эффект : воспоминания и размышления проектировщика / Е.А. Бакшеев ; [ под ред. Хорева В.М. ]. – 2-е, доп. изд. – Киев : Довіра, 2008. – 160 с. : илл. – ISBN 978-966-507-235-5
421334
  Коломиец В.Р. Днепровские ключи : Стихи / В.Р. Коломиец. – Москва : Советский писатель, 1980. – 126с.
421335
   Днепровские огни : Как из руин и пепла был поднят после войны Запорож. индустр. комплекс. – Киев : Политиздат Украины, 1976. – 191 с. : ил., портр.
421336
  Нестеренко П.Г. Днепровский буроугольный бассейн / П.Г. Нестеренко. – М., 1957. – 83с.
421337
   Днепровский буроугольный бассейн. – Киев : Наукова думка, 1987. – 328с.
421338
  Головченко И.Х. Днепровский вал / И.Х. Головченко, А.Г. Мусиенко. – М., 1982. – 461с.
421339
  Гончар О.Т. Днепровский ветер : Рассказы / О.Т. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 287с.
421340
  Железняк И.А. Днепровский каскад гидроэлектростанций / И.А. Железняк. – Киев, 1961. – 48 с.
421341
  Гаврусев С. Днепровский плес : сборник стихов / С. Гаврусев. – Москва, 1959. – 128 с.
421342
   Днепровско-Бугская эстуарная экосистема. – Киев : Наукова думка, 1989. – 239 с. – ISBN 5-12-000803-8
421343
  Умеренков А.Н. Днепровско-Бугский лиман / А.Н. Умеренков. – Одесса, 1979. – 95с.
421344
  Ляпушкин И.И. Днепровское лесостепное Левобережье в эпоху железа : Археологические разыскания о времени заселения Левобережья славянами / Ляпушкин И.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1961. – № 104 : Днепровское лесостепное Левобережье в эпоху железа / Ляпушкин И.И. – С. 1-384, вкл. л.
421345
  Матошко А.В. Днепровское оледенение территории Украины : (геологический аспект) / А.В. Матошко, Ю.Г. Чугунный; АН Украины; Ин-т геологических наук. – Киев : Наукова думка, 1993. – 189с.
421346
  Усачев П.А. Днепровское половодье / П.А. Усачев. – К., 1962. – 78с.
421347
  Александров И.Г. Днепровское строительство и его экономическое значение / Александров И.Г. – Харьков : ГИЗ Укр., 1925. – 46 с. – (Государственное днепровское строительство = Александров И.Г.)
421348
  Ракша С.И. Днепровцы. / С.И. Ракша. – М, 1959. – 131с.
421349
  Рубин М.С. Днепрогэс : Как строились плотина, гидростанция и шлюз / М.С. Рубин, И.С. Ибатулин, И.И. Дукаревич. – Харків : ОНТВУ Енерговидав, 1932. – 68 с.
421350
  Каменецкий И.С. Днепрогэс и Днепрокомбинат / И.С. Каменецкий. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1934. – 119 с. – (Юношеская научно-техническая библиотека)
421351
  Луценко В.А. Днепродзержинск / В.А. Луценко, И.И. Бражник. – Путеводитель. – Днепропетровск : Промінь, 1987. – 118с.
421352
  Швидковский О.А. Днепропетровск / О.А. Швидковский. – Москва, 1960. – 160 с.
421353
   Днепропетровск : Краткий путеводитель. – Днепропетровск : Промінь, 1966. – 240 с. : ил.
421354
  Ватченко А.Ф. Днепропетровск / А.Ф. Ватченко, Г.И. Шевченко. – Днепропетровск, 1970. – 208с.
421355
  Ватченко А.Ф. Днепропетровск / А.Ф. Ватченко, Г.И. Шевченко. – Днепропетровск, 1974. – 246с.
421356
  Ватченко А.Ф. Днепропетровск / А.Ф. Ватченко. – 2-е испр. и доп. – Днепропетровск, 1976. – 263с.
421357
  Ватченко А.Ф. Днепропетровск / А.Ф. Ватченко, Г.И. Шевченко. – 3-е доп. – Днепропетровск, 1979. – 246с.
421358
  Андрушенко Н.П. Днепропетровск : архит.-ист. очерк / Н.П. Андрушенко, С.Е. Зубарев, В.А. Ленченко; Н.П. Андрущенко, С.Е. Зубарев, В.А. Ленченко ; Гос. ком. по гражд. стр-ву и архитектуре при Госстрое СССР, НИИ теории, истории и перспектив. пробл. сов. архитектуры в г. Киеве (КиевНИИТИ). – Киев : Будівельник, 1985. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 150
421359
   Днепропетровск сегодня и завтра.. – Днепропетровск, 1973. – 149с.
421360
   Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза.. – Днепропетровск, 1962. – 362с.
421361
  Ревенко Н.Г. Днепропетровская область, ее производительные силы : Учебное пособие / Н.Г. Ревенко, С.А. Федько, М.В. Дроботова; Мин.образования Украины ; Ин-т системн.исследований ; Днепродзерж. гос. техн. ун-т. – Днепродзержинск, 1998. – 191с. – ISBN 5-7763-2177-8
421362
  Шевцов С.В. Днепропетровская школа философии: от региона метафизики к метафизике региона // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 112-117. – ISSN 2077-1800
421363
   Днепропетровский горный ин-т им. Артема,1899-1949 гг.. – Днепропетровск, 1949. – 101с.
421364
   Днепропетровский горный институт. – М.
1. – 1990. – 343,1с.
421365
   Днепропетровский исторический музей имени Д.И.Яворницкого : путеводитель / [сост.: А.Ф. Ватченко, Л.П. Елинова, А.И. Перкова и др.]. – Днепропетровск : Промінь, 1984. – 150 с. : 8 л. ил. – Мініатюрне видання
421366
   Днепропетровский медицинский ин-т : 5-я научно-методическая конференция по оптимизации учебного процесса. – Днепропетровск, 1974. – 42 с.
421367
  Вежичанина О.С. Днепропетровский музей истории религии и атеизма / О.С. Вежичанина, В.Е. Сандриков, О.М. Огрызкина. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 29 с.
421368
   Днепропетровский облплан и областной энергетический комитет.. – Днепропетровск
1. – 1934. – с.
421369
   Днепропетровский облплан и областной энергетический комитет.. – Днепропетровск
2. – 1934. – с.
421370
   Днепропетровский университет - школе : Учебн. пособие: Вопросы методики преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе. – Днепропетровск, 1974. – 147с.
421371
   Днепропетровский художественный музей. – Днепропетровск, 1980. – 88с.
421372
   Днепропетровскому государственному университету -- 70 лет. – Днепропетровск, 1988. – 86 с.
421373
   Днепропетровску 200 : Историко-публицистический очерк. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 143 с.
421374
   Днепропетровску 200 лет, 1776-1976 : Сборник документов и материалов. – Киев : Наукова думка, 1976. – 511с.
421375
  Калинина П.Ф. Днепропетровщина : Природа и экономика / П.Ф. Калинина. – Днепропетровск, 1959. – 279с.
421376
  Петренко В.М. Днепропетровщина заповедная / В.М. Петренко, А.Г. Лындя. – Днепропетровск, 1980. – 160с.
421377
  Мацкевич С. Днепрострой / С. Мацкевич. – с предисловием и под ред. А.А. Горева. – Москва : Мосполиграф "Молодая гвардия". – 96 с. – с 16 рисунками и 1 картой
421378
  Александров И.Г. Днепрострой : Развитие Южного Горно-промышленного района и днепровское строительство / Александров И.Г. ; предис. Г.М. Кржижановского. – Москва : Издательство "Плановое хозяйство", 1927. – 77 с. : с 20 чертежами
421379
  Александров И.Г. Днепрострой : проект / Александров И.Г. ; НКТП СССР. Главгидроэнергострой. Гидростройпроект. – Москва
Т. 2 : Чертежи и иллюстрации. – 1935. – 124 с.
421380
  Шарко В.А. Днепрострой и его народно-хозяйственное значение / В.А. Шарко ; под ред. Г.М. Кржижановского. – Ленинград : рабочее изд-во "Прибой", 1927. – 100 с. : с 7-ю рис. в тексте
421381
  Аржанов Днепрострой к XVI cъезду ВКП (б) / Аржанов, , Махалевич. – Москва : Государственное издательство, 1930. – 87 с.
421382
  Гвазава-Санадзе Днепру отданная юность / Гвазава-Санадзе. – Тбилиси, 1977. – 168с.
421383
  Пчелинцев А.В. Днепряне / А.В. Пчелинцев. – К, 1966. – 174с.
421384
   Днестр.. – Кишинев, 1954. – 204с.
421385
  Орленко В.Ф. Днестровская новь / В.Ф. Орленко. – Одесса, 1979. – 87с.
421386
   Днестровская тетрадь. – 3-е. – Новосибирск, 1982. – 52 с.
421387
   Днестровские зори.. – Кишинев, 1965. – 216с.
421388
   Днестродунайское междуречье в I -- начале II тыс. н.э.. – Киев, 1987. – 120,3с.
421389
  Власенко Андрій Днесь весна красується... : Камо грядеши? // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 102-105 : Іл.
421390
  Шульгин В. Дни / В. Шульгин. – Ленинград. – 281 с.
421391
  Хусейн Т. Дни / Т. Хусейн. – Л, 1934. – 127с.
421392
  Хусейн Т. Дни / Т. Хусейн. – Москва, 1958. – 232с.
421393
  Орлов С.С. Дни : Стихи / С.С. Орлов. – Москва, Ленинград : Советский писатель, 1966. – 99 с.
421394
  Скалбе А. Дни : стихи / Карлис Скалбе ;. – Рига : Лиесма, 1968. – 103 с.
421395
  Садыбакасов Ш. Дни : роман / Шатман Садыбакасов ; пер. с кирг. Н.Голосовской. – Фрунзе : Кыргыстан, 1969. – 239 с.
421396
  Пагирев Г.В. Дни / Г.В. Пагирев. – Ленинград, 1985. – 248 с.
421397
  Гусев В.И. Дни / В.И. Гусев. – М, 1986. – 421с.
421398
   Дни антияпонской войны : [Очерки о Ким Ир Сене]. – Пхеньян : Изд. лит-ры на иностр. яз., 1987. – 169 с. : 1 фото. – (Великий человек мира)
421399
  Сагань Ю.П. Дни без передышки : повести / Юрий Сагань. – Донецк : Донбас, 1988. – 230, [2] с. – (Дебют)
421400
  Гельбак П.А. Дни беспокойные / П.А. Гельбак. – Вильнюс, 1970. – 391 с.
421401
   Дни боевые. – Москва-Л., 1945. – 168с.
421402
  Кузнецов П.Г. Дни боевые / П.Г. Кузнецов. – М., 1964. – 326с.
421403
  Эрен-Прайс Дни боевых тревог / Эрен-Прайс. – Л, 1985. – 150с.
421404
  Шамхалов М. Дни большой жизни / М. Шамхалов. – Москва, 1975. – 255с.
421405
  Бабушкин В.Ф. Дни великих событий : повесть / Виктор Бабушкин ; [ил.: Р.Я. Янбулатов]. – Москва : Советская Россия, 1967. – 304 с. : ил.
421406
  Бабушкин В.Ф. Дни великих событий : повесть и рассказы / Виктор Бабушкин ; [предисл. Г. Коновалова ; худож. Л. Безрученков]. – Переизд. – Саратов : Приволжское кн. изд-во, 1984. – 287 с. : ил.
421407
  Глебка П.Ф. Дни великого времени : стихи / П.Ф. Глебка. – Москва, 1965. – 141 с.
421408
  Митрофанов Н.Н. Дни великого штурма : повесть-хроника / Н.Н. Митрофанов. – Москва, 1983. – 191с.
421409
  Митрофанов Н.Н. Дни великого штурма: повесть-хроника / Н.Н. Митрофанов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1987. – 222с.
421410
  Боруля В.Л. Дни великой жизни / В.Л. Боруля. – М., 1964. – 142с.
421411
  Парыгина Н.Д. Дни весенние / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1959. – 192с.
421412
  Лавров И.М. Дни ветров и метелей / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1967. – 504с.
421413
  Грива Ж. Дни далекие, дни близкие / Ж. Грива; пер. с латыш. – Москва : Политиздат, 1972. – 367 с.
421414
  Грива Ж. Дни далекие, дни близкие / Ж. Грива. – Рига : Лиесма, 1985. – 349 с.
421415
  Сейсебаев Р. Дни декабря : повести, рассказы / Роллан Сейсебаев ;. – Москва : Известия, 1986. – 493 с.
421416
  Токунага С. Дни детства / С. Токунага. – Москва, 1958. – 156 с.
421417
  Еленин М.С. Дни доброй надежды / М.С. Еленин. – Ленинград, 1974. – 407с.
421418
  Шехтер М.А. Дни и годы / М.А. Шехтер. – Москва, 1955. – 132с.
421419
  Фрейдкина Л.М. Дни и годы / Л.М. Фрейдкина. – Москва, 1962. – 643 с.
421420
  Вендров З. Дни и годы : рассказы / З. Вендров; авториз. пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1962. – 383 с.
421421
  Русакова Ю. Дни и годы в Шадрине // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-24. – ISSN 0869-8171


  Муніципальний заклад в Росії "Шадринський краєзнавчий музей ім. В.П. Бірюкова"
421422
   Дни и годы П.И.Чайковского. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1940. – 743 с.
421423
   Дни и годы.. – М., 1963. – 288с.
421424
  Калмановский Е.С. Дни и годы. Жизнь Т.Н.Грановского / Е.С. Калмановский. – Л. : Советский писатель, 1975. – 199 с.
421425
  Михальский Ф.Н. Дни и люди Художественного театра. / Ф.Н. Михальский. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 216 с.
421426
   Дни и люди. : Всесоюзная выставка художественной фотографии "Семилетка в действии". – Москва : Искусство, 1962. – 30 с.
421427
   Дни и ночи. – Москва, 1942. – 16 с.
421428
  Симонов К.М. Дни и ночи : Повесть / К.М. Симонов. – Москва : Современник, 1944. – 217с.
421429
  Симонов К.М. Дни и ночи : Повесть / К.М. Симонов. – Москва : Гослитиздат, 1946. – 280с.
421430
  Симонов К.М. Дни и ночи : Повесть / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1955. – 292с.
421431
  Симонов К.М. Дни и ночи : Повесть / К.М. Симонов. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1971. – 272с.
421432
  Симонов К.М. Дни и ночи / Константин Симонов. – Киев : Радянська школа, 1990. – 270 . : ил.
421433
  Шухов И.П. Дни и ночи Америки. / И.П. Шухов. – Алма-Ата, 1961. – 216с.
421434
   Дни и ночи границы. – Алма-Ата, 1981. – 256с.
421435
   Дни и ночи границы. – Ужгород, 1983. – 172с.
421436
  Галеано Э. Дни и ночи любви и войны. / Э. Галеано. – М., 1985. – 175с.
421437
  Василевский Л.П. Дни и ночи Мадрида : повесть-воспоминание / Л.П. Василевский. – Москва : Правда, 1974. – 47, [1] с.
421438
  Дунаевский А.М. Дни и ночи Мурманска / А.М. Дунаевский. – М., 1985. – 223с.
421439
  Пешхала Я. Дни и ночи на три части деленные. / Я. Пешхала. – Катовице. – 254с.
421440
  Шелест И.И. Дни и ночи напролет / И.И. Шелест. – М., 1991. – 334с.
421441
  Рамазанов Дни и судьбы : стихи / Рамазанов, , Бавади; пер. с лакск. – Москва : Современник, 1976. – 78 с.
421442
  Гейкинг Дни императора Павла, 1889. – 70 с.
421443
  Лебедев К.В. Дни испытаний / К.В. Лебедев. – 2-е изд. испр. – Казань, 1952. – 303с.
421444
  Гвоздев Г.Б. Дни испытаний и мужества. / Г.Б. Гвоздев. – М., 1977. – 214с.
421445
  Фераун М. Дни Кабилии / М. Фераун. – М, 1981. – 304с.
421446
  Фроловская Т.Л. Дни календаря: стихи. / Т.Л. Фроловская. – Алма-Ата, 1977. – 79с.
421447
  Гафуров Б.Г. Дни колониализма сочтены / Б.Г. Гафуров. – М., 1963. – 131с.
421448
  Брехт Б. Дни Комунны / Б. Брехт. – Л.-Москва, 1958. – 74с.
421449
   Дни леса и сада. – Рига, 1954. – 260 с.
421450
   Дни леса и сада.. – Рига, 1987. – 167,4с.
421451
  Комарденков В.П. Дни минувшие. : из воспоминаний художника / В.П. Комарденков. – Москва : Советский художник, 1972. – 136с.
421452
  Сулейманов М. Дни минувшие... / М. Сулейманов. – Баку, 1990. – 340с.
421453
   Дни мирные -- дела боевые.. – М., 1985. – 272с.
421454
   Дни мирные, подвиги боевые.. – М., 1965. – 302с.
421455
  Бляхин П.А. Дни мятежные / П.А. Бляхин. – М, 1959. – 323с.
421456
  Бляхин П.А. Дни мятежные / П.А. Бляхин. – М, 1961. – 740с.
421457
  Бляхин П.А. Дни мятежные / П.А. Бляхин. – М, 1969. – 717с.
421458
  Затуловский Д.М. Дни на Памире / Д.М. Затуловский, Л.М. Красавин. – Москва : Профиздат, 1956. – 191с.
421459
  Москвитин А.М. Дни напролет / А.М. Москвитин. – М, 1979. – 143с.
421460
  Кетлинская В.К. Дни нашей жизни / В.К. Кетлинская. – Л., 1953. – 782с.
421461
  Кетлинская В.К. Дни нашей жизни / В.К. Кетлинская. – Л.
2. – 1953. – 439с.
421462
   Дни нашей жизни. – Ташкентё, 1959. – 221с.
421463
  Кетлинская В.К. Дни нашей жизни / В.К. Кетлинская. – Ленинград, 1976. – 735с.
421464
  Кетлинская В.К. Дни нашей жизни : Роман / В.К. Кетлинская. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 584с.
421465
  Левин Л.И. Дни нашей жизни : кн. о Ю. Германе и его друзьях / Л.И. Левин. – М., 1984. – 464с.
421466
  Кудрявцев П.П. Дни нашей жизни. / П.П. Кудрявцев. – М, 1960. – 120с.
421467
  Левин Л.И. Дни нашей жизни: Кн. о Ю.Германе и его друзьях. / Л.И. Левин. – М., 1981. – 455с.
421468
  ЧАчко Дни нашей юности. / ЧАчко. – М., 1959. – 207с.
421469
  Мифтахутдинов А.В. Дни ожиданий: повести и рассказы / А.В. Мифтахутдинов. – Владивосток, 1979. – 255с.
421470
  Пархомовский П.Г. Дни ожидания / П.Г. Пархомовский. – Москва, 1979. – 190с.
421471
  Козловский А.Д. Дни осени / А.Д. Козловский. – Красноярск, 1977. – 53с.
421472
  Тихонов Н Дни открытий / Н Тихонов. – Ереван : Айастан, 1970. – 260с.
421473
   Дни перед Рождеством // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 58 : фото
421474
  Высоцкий В.И. Дни поздней осени / В.И. Высоцкий. – Минск, 1963. – 211с.
421475
  Богданов В.К. Дни поздней осени / В.К. Богданов. – Грозный, 1980. – 304с.
421476
  Алиев Х.М. Дни поздней осени : повести / Хабиб Алиев ; пер. с даргин. К.Ткаченко. – Москва : Современник, 1983. – 302 с. – (Новинки "Современника")
421477
  Сергиенко К.К. Дни поздней осени / К.К. Сергиенко. – М., 1983. – 208с.
421478
  Чухин С.В. Дни покоя / С.В. Чухин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 32с. – (Молодые голоса)
421479
  Попов В.М. Дни покоя. / В.М. Попов. – Воронеж, 1980. – 224с.
421480
  Гайдар Е. Дни поражений и побед / Е. Гайдар. – Москва : Вагриус, 1997. – 368с. – (Мой 20 век). – ISBN 5-7027-0497-5
421481
  Жукровский В. Дни поражения / В. Жукровский. – Москва, 1958. – 296 с.
421482
  Неверов И.М. Дни потрясающего века: Стих. и поэмы. / И.М. Неверов. – Одесса, 1984. – 135с.
421483
  Шулейкин В.В. Дни прожитые / В.В. Шулейкин. – Москва, 1956. – 398с.
421484
  Шулейкин В.В. Дни прожитые / В.В. Шулейкин. – 3-е перераб.и доп. – Москва : Наука, 1972. – 603с.
421485
  Романов А.А. Дни прозрения / А.А. Романов. – М., 1985. – 110с.
421486
  Кан А. Дни с Улановой / А. Кан. – Москва, 1963. – 225с.
421487
  Луконин М.К. Дни свиданий / М.К. Луконин. – М., 1947. – 62с.
421488
  Старосельский В.А. Дни свобод... / В.А. Старосельский. – Тбилиси, 1985. – 120с.
421489
  Тан В.Г. Дни свободы. – Санкт-Петербург : Типография "Север" А.М.Лесмана, 1906. – 58 с.
421490
  Куранов Ю.Н. Дни сентрября. / Ю.Н. Куранов. – М., 1969. – 79с.
421491
  Кононов А.Т. Дни Сергея Глушкова / А.Т. Кононов. – Москва, 1943. – 128с.
421492
  Крушинский М.С. Дни скорби и мужества / М.С. Крушинский, А.Д. Проценко. – М., 1989. – 92с.
421493
   Дни славы.. – М.-Л., 1944. – 48с.
421494
  Мельниченко И.М. Дни сокровенных признаний / И.М. Мельниченко. – Донецк, 1980. – 78с.
421495
  Нежный А.И. Дни счастливых открытий / А.И. Нежный. – М., 1975. – 159с.
421496
  Липатов В. Дни твоей дороги / В. Липатов. – М., 1981. – 240с.
421497
  Пас И. Дни твоей жизни / И. Пас. – Бухарест, 1966. – 38с.
421498
  Бельше Вильгельм Дни творения : Из истории развития мира : с рисунками / В. Бельше ; Пер. с нем. В. Александрова. – Санкт-Петербург : Изд. В.Л. Богушевского, 1908. – 109 с., [6] л. ил.
421499
  Бельше Вильгельм Дни творения / Бельше Вильгельм. – Петербург, 1920. – 92с.
421500
   Дни тревог. – Свердловск, 1983. – 335с.
421501
  Караславов Г. Дни тревог и надежд / Г. Караславов. – Москва, 1976. – 416 с.
421502
  Лернер А. Дни тревоги нашей / А. Лернер. – Баку, 1978. – 138с.
421503
  Грачев В.В. Дни тревожной юности : роман / В.В. Грачев. – Москва : Советская Россия, 1966. – 248с.
421504
  Булгаков М.А. Дни Турбиных / М.А. Булгаков. – М., 1955. – 120с.
421505
  Булгаков М. Дни Турбиных [Електронний ресурс] / М. Булгаков; упор. Г. Кутасевич; студія "Книга вголос"; оформлення диска І. Баранов; читает Народный артист Украины, Лауреат Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко Николай Рушковский. – б/м : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Системні вимоги: для відтвор. МРЗ - книги можуть використовуватись аудіосистеми, що підтримують формат Мр3 або ПК. - Не може програватися на станд. Audio CD плеєрі.- Назва з етикетки диску. – (Книга вголос)


  МРЗ Audio CD, 13 час: Дни Турбиных - 2ч.20мин. Бег - 2ч.15мин Кабала святош -1ч.52мин. Мертвые души -2ч.01мин. Дон Кихот -2ч.41мин. Александр Пушкин - 1ч.49мин. У папці DEMO розміщено демонстраційні ...
421506
  Шарипова В. Дни унижения и гнева : сборник публицист. статей / Валентина Шарипова. – Прага : VT - Word Communication Agency, 2014. – 175, [1] с. – ISBN 978-617-7047-07-9
421507
  Битов А. Дни человека / А. Битов. – М., 1976. – 351с.
421508
  Рымарев Д.Г. Дни штормовые / Д.Г. Рымарев. – М., 1975. – 118с.
421509
   Дни этого года. – М., 1986. – 413,1с.
421510
  Крал В. Дни, которые потрясли Чехословакию / В. Крал. – Москва, 1980. – 386с.
421511
   Дни, люди, события.. – Л., 1964. – 40с.
421512
   Дни, что нас сближают. – Москва, 1983. – 368 с.
421513
  Самойлов Д.С. Дни. / Д.С. Самойлов. – М, 1970. – 88с.
421514
   Дни.. – Фрунзе, 1974. – 50с.
421515
  Чернухин И.А. Дни. / И.А. Чернухин. – М, 1978. – 79с.
421516
  Михайлов Б.Н. Дни. Избр. стихи / Б.Н. Михайлов. – Пермь, 1969. – 66с.
421517
  Кравченко А.И. Дни. Стихотворения. / А.И. Кравченко. – Донецк, 1972. – 168с.
421518
  Павличко Д.В. Днина : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1960. – 179 с. – (Декада української літератури та мистецтва)
421519
  Пинчук В.Г. Днипрова Чайка. (Жизнь и творчество) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Пинчук В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
421520
  Гримайло Я.В. Дні-про-струм : роман / Ярослав Гримайло. – Харків ; Одеса : Молодий більшовик, 1932. – 85 с.
421521
  Плужник Є.П. Дні : поезії / Є.П. Плужник. – Київ, 1926. – 96 с.
421522
  Коржевский Ю. Дні : повість / Ю. Коржевский. – Київ ; Харків, 1932. – 185 с.
421523
  Малишко А.С. Дні : вибрані поезії для дітей / А.С. Малишко. – Київ : Молодь, 1952. – 299 с.
421524
  Ребрик І.М. Дні : поезії / І.М. Ребрик. – Київ, 1991. – 39 с.
421525
  Даниленко В. Дні білоруської літератури в Україні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 45). – С. 3


  19-20 листопада в Києві пройшли Дні білоруської літератури в Україні, які викликали інтерес в українському суспільстві. Про те, як пройщла ця подія, розповідає головний її ідеолог та організатор. Під час зустрічі в Інституті філології КНУ імкені Тараса ...
421526
  Попель М.К. Дні в полум"ї / М.К. Попель. – Київ : Дніпро, 1968. – 538, [2] с.
421527
  Ляшенко І. Дні відкритих дверей в університеті // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 1, 4


  Для орієнтування майбутніх абітурієнтів в університеті проведено загальноуніверситетський День відкритих дверей, який пройшов у два етапи: 8 грудня відбулася зустрія з керівництвом природничо-математичних факультетів та інститутів, а 15 грудня - ...
421528
  Суходольський В. Дні війни / В. Суходольський, 1943. – 90с.
421529
  Усенко П.М. Дні війни / П.М. Усенко. – Київ, 1980. – 352 с.
421530
   Дні гагаузької культури. Особливості / І. Капсамун, Ю. Дімчогло, Т. Арнаут, О. Кулаксиз // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 вересня - 1 жовтня (№ 176/177). – С. 22-23


  Дні гагаузької культури відбулися 23-24 вересня в місті Болград Одеської області. Головна ідея заходу - консолідація української гагаузької громадськості. Цього року в КНУ імені Тараса Шевченка на кафедрі тюркології Інституту філології було набрано ...
421531
  Ауслендер С. Дні завзяття : повість / Сергій Ауслендер ; пер. М. Щербак ; за ред. Б. Гадзінського. – Одеса : ДВУ, 1926. – 109 с.
421532
  Максимович М.О. Дні і місяці українського селянства // Фольклор : наук.-крит. матеріали : хрестоматія : у 2 ч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.В. Боярська]. – Київ : Київський університет, 2013. – Ч. 1. – С. 171-175. – ISBN 978-966-439-652-0
421533
  Скирда Л.М. Дні і ночі : поезії / Л.М. Скирда. – Київ, 1987. – 197 с.
421534
   Дні і ночі В"єтнаму.. – К., 1968. – 131с.
421535
  Симонов К.М. Дні й ночі : Повість / К.М. Симонов; Перекл. з рос. А. Хуторян. – Киев : ДЛВ, 1947. – 283с.
421536
   Дні кар"єри, «Tetrix» та інші // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Співробітники сектору працевлаштування КНУ постійно шукають нові можливості задля професійного розвитку студентів та аспірантів, добирають перспективних партнерів і щороку проводять цікаві та корисні заходи. За словами проректора Володимира Бугрова, ...
421537
  Дорошенко К. Дні Кобзаря у Шевченковому університеті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 19 березня (№ 12). – С. 3


  10 березня у КНУ імені Тараса Шевченка пройшов захід, присвячений 201-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Відкрив захід ректор Л.В. Губерський.
421538
  Калініченко Катерина Дні Лесі Українки на Донеччині // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 8. – ISSN 0868-9644


  Незабутніми були Дні Лесі Українки на Донеччині, які проходили в рамках програми підтримки творчої молоді України "Мистецтво без кордонів". Чотири дні тривало свято високої української поезії, організаторами якого стали Донецький будинок працівників ...
421539
   Дні міжнародної співпраці [у Сумському державному університеті] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 листопада (№ 44). – С. 3. – ISSN 2219-5793
421540
  Хусейн Т. Дні мого життя / Т. Хусейн. – Київ, 1979. – 324с.
421541
  Сайяр Дні мої / Сайяр. – Київ, 1980. – 88 с.
421542
  Круковець О.В. Дні народження : повісті / О.В. Круковець. – Львів : Каменяр, 1974. – 159 с.
421543
  Полтавчук В. Дні народження і все життя Івана Гайдаєнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 12
421544
   Дні науки 9-10 квітня 1998 року : Матеріали наукових доповідей та виступів студентів, аспірантів, докторантів, викладачів. – Київ : Київський університет, 1998. – 212 с.
421545
  Бойко Т. Дні науки в Науково-дослідному інституті українознавства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 192-194
421546
  Толочко Д. Дні науки в НДІ українознавства в рамках проведення X Всеукраїнського фестивалю науки (19-21 травня 2016 р.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 245-249. – ISSN 2413-7065
421547
   Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту
Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – 2007. – 95. [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
421548
   Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів
Вип. 1, ч. 1. – 2008. – 199, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
421549
   Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ
Вип. 1, ч. 2. – 2008. – 176 с.
421550
   Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 4, ч. 5. – 2011. – 63, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
421551
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 1. – 2012. – 51, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
421552
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 2. – 2012. – 67, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
421553
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.]
Вип. 5, ч. 3. – 2012. – 51, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
421554
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 4. – 2012. – 51, [1] с. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
421555
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 5. – 2012. – 51, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
421556
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 7. – 2012. – 91, [1] с. : іл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
421557
   Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-795-3
Т. 1. – 2014. – 639, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
421558
   Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-793-9
Т. 2. – 2014. – 471, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
421559
   Дні науки й освіти Росії в Україні / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Інформація про те, що у рамках проведення Днів науки університет відвідав міністр освіти й науки РФ Д. Ліванов, який побував у пересувній навчальній лабораторії "Нанонтрак" (РФ). Сюди ж завітали міністр освіти і науки, молоді і спорту України Д. ...
421560
  Онищенко О. Дні науки Македонії у Харкові / Олексій Онищенко // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 11-15. – ISBN 978-966-02-7146-3
421561
   Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук. 2011-2012 : [Україна, Київ, 19 берез. 2012 р.] : тези наук. доп. та повідомлень / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ф-т правн. наук ; [редкол.: Мелешевич А.А. та ін.]. – Київ : Нац. ун-т "Києво-Могил. академія", 2012. – 188 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
421562
   Дні науки Республіки Македонія в Україні / В.Н. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 114-115
421563
   Дні науки студентів Львівського ордена Леніна державного університету імені Івана Франка, 19-20 березня. – Львів, 1970. – 33с.
421564
  Якубін О. Дні науки у філософів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Пройшла традиційна міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2008". За повних два дні на конференції було заслухано більше тисячі доповідей представників в 17 секціях основних ...
421565
   Дні науки у філософів // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 1


  На філософському факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшла міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Дні науки - 2015". На урочистому відкритті учасників привітали декан філософського факультету А.Є. Конверський, ...
421566
   Дні науки України в Республіці Македонія : 22-23 жовтня 2002 року, м. Скоп"є. – Скоп"є : Македонська академія наук і мистецтв, 2003. – 78, 80 с., [ 4 арк. іл. ] : іл. – Книга-"переверт" в спіл. опр. з кн. македон. мовою: Денови на украинската наука во Республика Македониjа. – (Македонсько-українські наукові збори ; кн. 1). – ISBN 9989-101-22-1
421567
   Дні науки філософського факультету - 2006 : міжнародна наукова конференція (12-13 квітня 2006 року). Матеріали доповідей та виступів. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2006. – 147 с.
421568
   Дні науки філософського факультету - 2006 : міжнародна наукова конференція (12-13 квітня 2006 року). Матеріали доповідей та виступів. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2006. – 145 с.
421569
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2008. – 119, [1] с. – Ст. рос. та укр. мовами
421570
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2008. – 151, [1] с. – Ст. рос. та укр. мовами
421571
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2008. – 135, [1] с. : табл. – Ст. укр. та рос. мовами
421572
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2008. – 151, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421573
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2008. – 159, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421574
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2008. – 143, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421575
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2008. – 151, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421576
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2008. – 135, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421577
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2008. – 143, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421578
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доповідей та виступів / [редкол.: А.Є. Конверський та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2008. – 127, [1] с.
421579
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 11. – 2008. – 135, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421580
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2009. – 153, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421581
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2009. – 151, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421582
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2009. – 147, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421583
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2009. – 137, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421584
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2009. – 146, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421585
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2009. – 148, [2] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421586
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2009. – 203, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421587
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2009. – 155, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421588
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2009. – 203, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421589
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 11. – 2009. – 275, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421590
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2010. – 191, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421591
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2010. – 191, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421592
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2010. – 167, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421593
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2010. – 131, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421594
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2010. – 131, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421595
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р).: матеріали доповідей та виступів / КНУТШ ; [редкол.: А.Є. Конверський, С.В. Руденко, І.С. Добронравова та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2010. – 196 с.
421596
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2010. – 143, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421597
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.): матеріали доповідей та виступів / КНУТШ ; [редкол.: А.Є. Конверський, С.В. Руденко, І.С. Добронравова та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2010. – 224 с.
421598
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2011. – 227, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
421599
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2011. – 191, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
421600
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2011. – 203, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
421601
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2011. – 155, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
421602
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2011. – 159, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
421603
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2011. – 171, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
421604
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2011. – 183, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
421605
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2011. – 167, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
421606
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2011. – 155, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
421607
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2011. – 163, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
421608
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2012. – 239, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
421609
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2012. – 271, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
421610
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2012. – 231, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
421611
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2012. – 199, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
421612
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2012. – 167, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
421613
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2012. – 175, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
421614
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2012. – 223, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
421615
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2012. – 199, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
421616
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2012. – 415, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
421617
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2012. – 119, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
421618
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2013. – 319, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
421619
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2013. – 299, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
421620
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2013. – 247, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
421621
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2013. – 195, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
421622
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2013. – 287, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
421623
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2013. – 303, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
421624
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2013. – 275, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
421625
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2013. – 391, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
421626
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2013. – 403, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
421627
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2013. – 119, [1] с. : іл. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
421628
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2014. – 279, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
421629
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2014. – 195, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
421630
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2014. – 195, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
421631
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2014. – 275, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
421632
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2014. – 191, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
421633
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2014. – 227, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
421634
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2014. – 203, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
421635
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2014. – 207, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
421636
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2014. – 139, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
421637
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2014. – 215, [1] с. – Ст. укр., рос., англ. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
421638
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2015. – 243, [1] с. – Ст. укр. та рос. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
421639
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2015. – 101, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
421640
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2015. – 155, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
421641
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2015. – 171, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
421642
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2015. – 203, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
421643
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2015. – 151, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
421644
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2015. – 155, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
421645
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2015. – 139, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
421646
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2015. – 187, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
421647
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2015. – 263, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
421648
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2016. – 231, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
421649
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2016. – 151, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
421650
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2016. – 183, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
421651
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2016. – 119, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
421652
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2016. – 247, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
421653
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2016. – 223, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
421654
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2016. – 231, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
421655
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2016. – 151, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
421656
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2016. – 279, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
421657
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2016. – 199, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
421658
  Кетлінська В.К. Дні нашого життя / В.К. Кетлінська. – К., 1958. – 771с.
421659
  Гюльназарян Х.М. Дні нашого життя / Х.М. Гюльназарян. – Київ, 1962. – 247 с.
421660
  Жукровський В. Дні поразки / В. Жукровський. – К., 1960. – 352с.
421661
  Самійленко Степан Дні слави = Days of glory : (Спогади полковника української армії) / Самійленко Степан; Літ. ред.: Л.Дражевська. – Нью Йорк : Укр. вільна академія наук у США, 1958. – 131,[3]с.
421662
  Палій Л. Дні смутку : старі і нові поезії / Ліда Палій ; [вступне сл.: В. Вовк]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 61, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-605-005-6
421663
  Максимович М.О. Дні та місяці українського селянина / Михайло Максимович ; [упоряд., пер. з рос., вступ. стаття та примітки. В. Гнатюка]. – Київ : Обереги, 2002. – 189 с. – ISBN 966-513-090-0
421664
  Білоусова Н. Дні України в Лондоні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22 жовтня (№ 191). – С. 7


  Дні України у Великобританії, організовані Firtash Foundation.
421665
  Корзаченко Василь Дні України як стимул для в"їзного туризму : від першої особи // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 24-25 : Фото. – ISSN 1998-8044
421666
  Руданець О. Дні українського театру в Ольштині // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 8. – ISSN 2519-4429
421667
  Різникова Я. Дні української культури в Щецині // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 вересня (№ 37). – С. 12
421668
  Волошин І. Дні художника : оповідання, нариси / І. Волошин. – Київ, 1958. – 200 с.
421669
  Гуріненко П.В. Днів твоїх небагато / П.В. Гуріненко. – Київ, 1979. – 208 с.
421670
  Гуріненко П.В. Днів твоїх небагато / П.В. Гуріненко. – Київ, 1979. – 208 с.
421671
  Гуріненко П.В. Днів твоїх небагато / П.В. Гуріненко. – Київ, 1980. – 438 с.
421672
  Гуріненко П.В. Днів твоїх небагато / П.В. Гуріненко. – Київ, 1984. – 447 с.
421673
  Сосюра В. Дніпрельстан : Зб. поезій / В. Сосюра. – Харків : Український робітник, 1930. – 32с. – (Дешева б-ка красного письменства)
421674
  Коломенський Д.В. Дніпрельстан / Д.В. Коломенський, В.Г. Александров. – Х., 1930. – 52с.
421675
  Єлісеєв О. Дніпрельстан : Нариси / О. Єлісеєв, В. Куліченко. – Харків : Радянська школа, 1932. – 119 с.
421676
   Дніпрельстан : [щодекадний журнал "Шляхи індустріялізації"]. – Харків : Вид. "Шляхи індустріялізації", 1932. – 108 с.
421677
  Синявский А. Дніпрельстан і сільське господарство на території, що буде затоплено / А. Синявский. – К, 1927. – 21с.
421678
  Телегін Д.Я. Дніпро-донецька культура / Д.Я. Телегін. – К., 1968. – 258с.
421679
  Карнаух А.Л. Дніпро-Святослав, Дорошенкоград : мета перейменування міст - назавжди відкинути спекуляції про Новоросію / Карнаух Андрій Леонідович. – Дніпро : Академія історії, 2018. – 43, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-2286-07-6
421680
  Рижков В. Дніпро - Олександру Красносельському! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 липня (№ 119). – С. 11


  До 140-річчя відомого архітектора міська влада зобов"язалася відновити йому пам"ятник.
421681
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ, 1937. – 295с.
421682
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ
Кн.2. – 1938. – 207с.
421683
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман / Н.С. Рибак. – 2-е вид. – Одеса : Держлітвидав України, 1948. – 510с.
421684
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 312с.
421685
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман / Н.С. Рибак. – Вид. випр. і доп. – Київ : ДЛВ, 1955. – 364с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
421686
   Дніпро : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1964
421687
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман-трилогія / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 471с.
421688
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 1995
421689
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал; спецвипуск. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 2/4. – 1995
421690
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 1995
421691
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 1995
421692
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 1995
421693
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 1996
421694
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 1996
421695
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 1996
421696
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 1996
421697
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 1996
421698
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 1996
421699
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 1997
421700
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 1997
421701
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 1997
421702
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 1997
421703
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 1997
421704
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 1998
421705
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 1998
421706
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 1998
421707
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 1998
421708
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 5. – 1998
421709
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 6. – 1998
421710
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 7. – 1998
421711
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 8. – 1998
421712
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 9. – 1998
421713
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 10. – 1998
421714
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 11. – 1998
421715
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 12. – 1998
421716
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 1999
421717
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 1999
421718
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 1999
421719
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 1999
421720
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 1999
421721
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2000
421722
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2000
421723
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2000
421724
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2000
421725
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2000
421726
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2000
421727
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2001
421728
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2001
421729
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2001
421730
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2001
421731
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2001
421732
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2001
421733
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2002
421734
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2002
421735
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2002
421736
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2002
421737
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2002
421738
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2002
421739
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2003
421740
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2003
421741
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2003
421742
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2003
421743
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2003
421744
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2003
421745
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2004
421746
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2004
421747
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2004
421748
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2004
421749
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2004
421750
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2004
421751
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№1/2. – 2005
421752
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2005
421753
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2005
421754
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2005
421755
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2005
421756
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2005
421757
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2006
421758
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2006
421759
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2006
421760
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2006
421761
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2006
421762
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2006
421763
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2007
421764
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2007
421765
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2007
421766
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2007
421767
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2007
421768
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2007
421769
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2008
421770
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2008
421771
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2008
421772
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2008
421773
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2008
421774
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2008
421775
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2009
421776
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2009
421777
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2009
421778
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2009
421779
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5. – 2009
421780
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 6. – 2009
421781
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7. – 2009
421782
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 8. – 2009
421783
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9. – 2009
421784
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10. – 2009
421785
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11. – 2009
421786
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 12. – 2009
421787
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2010
421788
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2010
421789
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2010
421790
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2010
421791
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5. – 2010
421792
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 6/8. – 2010
421793
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9. – 2010
421794
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10/11. – 2010
421795
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 12. – 2010
421796
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2011
421797
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2011
421798
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2011
421799
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2011
421800
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2011
421801
   Дніпро : читацький літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7. – 2011
421802
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 8. – 2011
421803
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9. – 2011
421804
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10. – 2011
421805
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11. – 2011
421806
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 12. – 2011
421807
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2012
421808
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2012
421809
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2012
421810
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2012
421811
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5. – 2012
421812
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 6. – 2012
421813
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7. – 2012
421814
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 8. – 2012
421815
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9. – 2012
421816
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10. – 2012
421817
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11. – 2012
421818
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 12. – 2012
421819
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/3. – 2013
421820
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4/6. – 2013
421821
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/9. – 2013
421822
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10. – 2013
421823
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11. – 2013
421824
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 12. – 2013
421825
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2014
421826
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2014
421827
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2014
421828
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2014
421829
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5. – 2014
421830
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 6. – 2014
421831
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7. – 2014
421832
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 8. – 2014
421833
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/12. – 2014
421834
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/3. – 2015
421835
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4/6. – 2015
421836
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 6. – 2015
421837
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/9. – 2015
421838
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10/12. – 2015
421839
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2016. – 174 с.
421840
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2016. – 214 с.
421841
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2016. – 195 с.
421842
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2016. – 186 с.
421843
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5. – 2016. – 194 с.
421844
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 6/7. – 2016. – 194 с.
421845
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 8/9. – 2016. – 178 с.
421846
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; шеф-ред. Є. Юхниця. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10 /12. – 2016. – 168 с.
421847
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; шеф-ред. Є. Юхниця ; голов. ред. М. Луків. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/12. – 2017. – 212 с.
421848
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2018. – 105 с.
421849
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2018. – 105 с.
421850
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2018. – 121 с.
421851
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2018. – 129 с.
421852
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ : [Б.в.], 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/12. – 2018. – 82 с.
421853
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ : [б. в.], 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/6. – 2019. – 98 с.
421854
  Хільчевський В.К. Дніпро (- найбільша річка в Україні) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 32-33. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
421855
  Вишневський В.І. Дніпро біля Києва / В.І. Вишневський. – Київ : Інтерпрес ЛТД; Ніка-Центр, 2005. – 92с. – ISBN 966-501-044-1; 966-521-323-7
421856
  Горбовий О. Дніпро в історичних студіях наукових колективів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1881–1971 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 72-80


  Згадуються праці вчених: М. Грушевського, В. Ляскоронського, М. Довнар-Запольського, П. Голубовського, Г. Казьмирчука, М. Олійниченка, в яких вони показали показали власне бачення природного стану Дніпра та Придніпров"я.
421857
  Бедзик Д. Дніпро горить : Роман / Д. Бедзик. – Київ : Держлітвидав, 1951. – 252с.
421858
  Бедзик Д. Дніпро горить / Д. Бедзик. – Київ : ДЛВ, 1958. – 571с.
421859
  Тямін М.Ю. Дніпро з островами в межах Києва // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 92-110. – ISBN 966-531-142-5
421860
  Мовчан В.А. Дніпро і його заплавні водойми / В.А. Мовчан, 1950. – 7с.
421861
  Роганов Євген Дніпро отримає новий аеропорт? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 52-54 : фото. – ISSN 1998-8044
421862
  Кочугур Леонід Дніпро підказує пісні / Кочугур Леонід. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 64 с.
421863
  Белінг Д. Дніпро та його життя / Д. Белінг. – Київ, 1931. – 96 с. – (Всеукраїнська Академія наук : Серія Науково-популярна ; № 9)
421864
  Белінг Д.О. Дніпро та його рибні багатства / Д.О. Белінг. – Київ : Вид-во Всеукраїнської АН, 1935. – 164с.
421865
  Минко Василь Дніпро тече в комунізм. Нарис. / Минко Василь. – К., 1962. – 57с.
421866
  Вишневський Віктор Дніпро у працях стародавніх учених // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2009. – № 3. – С. 2-5. – ISSN 1814-5078
421867
  Ющук І. Дніпро, Дністер, Дунай // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 43. – ISSN 0130-5263


  Назви Дніпро і Дністер зафіксовані греками та латинянами ще в античні часи у формі Данапріс і Данастріс. Тому більшість мовознавців первісне значення цих слів виводять, виділяючи в них насамперед елемент дан-, дана-, і таким чином роблять висновок, що ...
421868
   Дніпрова хвиля : хрестоматія нововведенних творів до шкільних програм. – Київ : Радянська школа, 1989. – 750,1с. – ISBN 5-330-01299-6
421869
   Дніпрова хвиля : хрестоматія нововведенних творів до шкільних програм. – Київ : Радянська школа, 1990. – 751с. – ISBN 5-330-01693-2
421870
   Дніпрова хвиля. – Київ, 1991. – 864 с.
421871
   Дніпрова хвиля. – К., 1992. – 846с.
421872
   Дніпрова Чайка. – К, 1919. – 126 с.
421873
  Килимник О.В. Дніпрова Чайка / О.В. Килимник. – К, 1958. – 156с.
421874
  Рудяченко О. Дніпрова Чайка. Вільна птиця // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 березня (№ 10). – С. 11
421875
  Шумило Н. Дніпрова Чайка: "Будуйте будинок нового життя" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 2 (683). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263


  Розглянуто оригінальні поезії у прозі Дніпрової Чайки.
421876
  Пінчук В.Г. Дніпрова Чайка: життя і творчість / В.Г. Пінчук. – К., 1984. – 118 с.
421877
  Гончарук З.В. Дніпрові думи : поезії / З.В. Гончарук. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 82 с.
421878
  Баш Я. Дніпрові зорі : Героїчна драма на 4 дії / Я. Баш. – Київ : Мистецтво, 1953. – 116с.
421879
   Дніпрові зорі.. – Дніпропетровськ, 1986. – 143с.
421880
  Домбровський І. Дніпрові камени = Camoenae borysthenides : поема : короткий виклад історії України-Руси (430-1618 роки) / Іван Домбровський ; віршов. пер. з лат. мови Володимира Литвинова. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – 153, [5] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. лат. - Текст поеми парал. лат., укр. – Бібліогр.: с. 17-18. – ISBN 978-966-518-781-3
421881
  Яворницький Д.І. Дніпрові пороги / Д.І. Яворницький. – Х., 1928. – 76с.
421882
  Яворницький Д.І. Дніпрові пороги : Географічно-історичний нарис / Д.І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 142с. – ISBN 5-7775-0081-1
421883
  Івченко Андрій Дніпрові пороги // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 55
421884
  Виноградов Г.М. Дніпрові пороги як місце загибелі князя Святослава Ігоревича: історичні та міфологічні аспекти проблеми // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 14. – С. 87-94. – ISSN 2409-4137
421885
  Біднов В. Дніпрові пороги. Топографічні відомості. / В. Біднов. – Екатеринослав, 1919. – 77с.
421886
   Дніпрові райдуги.. – К., 1978. – 607с.
421887
  Пригара М.А. Дніпрові сусіди / М.А. Пригара. – Київ, 1961. – 29 с.
421888
   Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка
№1 [1912 р.]. – 1912. – 18, [2] с.
421889
   Дніпрові хвилі. №2 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 21-36
421890
   Дніпрові хвилі. №3 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 37-52
421891
   Дніпрові хвилі. №4 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 53-68
421892
   Дніпрові хвилі. №5 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 69-84
421893
   Дніпрові хвилі. №6 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 85-100
421894
   Дніпрові хвилі. №7 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 101-116
421895
   Дніпрові хвилі. №8 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 117-132
421896
   Дніпрові хвилі. №9 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 133-148
421897
   Дніпрові хвилі. №10 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 149-164
421898
  Белінг Д. Дніпровська Біологічна Станція ті її науково-дослідча діяльність / Д. Белінг. – Київ. – 24с. – Окремий відбиток
421899
   Дніпровська ділянка Поясу бойової слави. Жуків острів : До 60-річчя визволення України. – Київ : Книга Пам"яті України, 2004. – 26 с. – ISBN 5-88500-141-3
421900
  Півняк Г. Дніпровська політехніка - 120 років міжнародного визнання / Г. Півняк, О. Шашенко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, В. Луговий ; М. Аствацатрян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 13-16. – ISSN 2078-1016
421901
  Шабанова Ю. Дніпровська політехніка: гуманітарний розвиток як виклик часу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, В. Луговий ; М. Аствацатрян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 25-31. – ISSN 2078-1016
421902
  Бугай К.С. Дніпровська чехоня. / К.С. Бугай. – К., 1959. – 128с.
421903
  Мамчур В.Й. Дніпровська школа фармакологів: подорож довжиною в 100 років (до 100-річчя кафедри фармакології і клінічної фармакології Дніпропетровської медичної академії). Частина І: 1918-1943 рр. / В.Й. Мамчур, В.І. Жилюк, О.Ю. Коваленко // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2019. – Т. 24, № 1. – С. 101-109. – ISSN 2307-0404
421904
  Сухобоков О.В. Дніпровське лісостепове Лівобережжя у 8-13 ст. / О.В. Сухобоков. – К, 1992. – 216с.
421905
   Дніпровське: минуле та сьогодення : збірник статей та матеріалів / Ін-т історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка ; Чернігів. обл. орг. Нац. Спілки краєзнавців Укр. ; [редкол. : Коваленко О.Б. (відп. ред.), Коваленко В.П., Курданов А.Л.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 752 с., [20] с. іл. : іл., фото. – Бібліогр. в прим. – ISBN 978-966-2482-76-8
421906
  Левицький Л. Дніпровський алюміній / Л. Левицький. – Харків : ДВОУ Технічне видавництво, 1931. – 127 с.
421907
  Наєнко М.К. Дніпровський Іван // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 42-43. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
421908
  Кучеренко В.С. Дніпровський кластер водного туризму // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 64-81. – ISBN 978-966-598-999-8
421909
  Ийслуу А.Е. Дніпровський район м. Києва в архівних документах (до 50-річчя створення) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т.Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (318), січень - березень. – С. 139-149. – ISSN 0320-9466
421910
  Журахович С.М. Дніпровський ранок : оповідання / С.М. Журахович. – Київ, 1960. – 84 с.
421911
  Паустовський К. Дніпровські кручі : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 83-89. – ISSN 0320-8370
421912
   Дніпровські лоцмани.. – К., 1929. – 130с.
421913
  Дрок К.Л. Дніпровські мелодії : поезії / К.Л. Дрок. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 116 с.
421914
  Виноградов Г.М. Дніпровські пороги як символічний південний кордон Русі часів Володимирового хрещення // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 134-146. – ISSN 2409-4137


  Теоретико-методологічно, історично та лінгвістично обгрунтовано гіпотезу про свідоме творче використовування давньоруськими книжниками подій повалення язичницьких ідолів за наказом князя Володимира після хрещення останнього та подальшого публічного ...
421915
  Станіславський В. Дніпровські походи 1697-1689 років в недрукованих листах Івана Мазепи до Петра І // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 489-508
421916
   Дніпровсько-Бузький лиман. – Киев : Наукова думка, 1971. – 500 с.
421917
  Чекунов А.В. Дніпровсько-Донецька западина як результат тангенціального розтягнення земної кори / А.В. Чекунов. – Київ, 1966. – С. 15-31. – Окр. відбиток
421918
  Юрезанський В.Т. Дніпрогес / В.Т. Юрезанський. – Дніпропетровськ, 1970. – 182с.
421919
  Олексієнко І.Є. Дніпрогес імені В.І.Леніна / І.Є. Олексієнко. – Київ, 1980. – 88с.
421920
  Ковальова І.Ф. Дніпрогесівська археологічна експедиція // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 113-115. – ISSN 2227-4952
421921
  Нагнибіда М.Л. Дніпроград / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1937. – 75с.
421922
   Дніпродзержинск : фотоальбом. – Москва : Мистецтво, 1981. – 128 с.
421923
  Бочарова С.С. Дніпродзержинськ. : путівник-довідник / С.С. Бочарова, Т.І. Харибіна. – Дніпропетровськ : Промінь, 1974. – 79с.
421924
   Дніпродзержинськ. 250 років. – Дніпропетровськ, 2000. – 116с.
421925
   Дніпропетровськ = Днепропетровск : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1976. – 206, [2] с. : фотоіл. – Кн. укр. та рос. мовами. - Парал. тит. арк. рос. мовою
421926
  Нікілєв О.Ф. Дніпропетровськ у ракетно-космічній галузі України: до історії становлення (середина 1940-х - кінець 1980-х рр.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 134-141. – ISSN 2312-2587


  Присвячена зародженню та становленню ракетно-космічної галузі м. Дніпра. Показано, що вже перші моделі, створені заснованим тут конструкторським бюро та вироблені Дніпропетровським машинобудівним заводом ракети, стали масовими стратегічними ракетами ...
421927
   Дніпропетровська медична академія. 100 років = Dnipropetrovsk medical academy. 100 year / [авт.-упоряд.: Т.О. Перцева, Л.Ю. Науменко ; редкол.: Г.В. Дзяк (голова) та ін. ; фотоматеріали.: В. Сулаєв та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 269, [5] с. : фотоіл. – Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-383-720-8
421928
  Буренков В. Дніпропетровська номенклатура у роки Другої світової війни // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 57-64. – ISSN 1998-4634
421929
  Лапко М.В. Дніпропетровська область : Геогр. нарис / М.В. Лапко. – Київ : Радянська школа, 1957. – 104с. – (Області Української РСР)
421930
  Лапко М.В. Дніпропетровська область. Географічний нарис / М.В. Лапко. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Радянська школа, 1967. – 156с. : Карти. – (Області Української РСР)
421931
  Литвинова Д. Дніпропетровська община Слов"янська Православна Віра: діяльність та ключові ідеологічні позиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті було проаналізовано діяльність та основні ідеологічні мотиви неоязичницької общини міста Дніпропетровська Слов"янська Православна Віра. The article presents analysis of the activity and the basic ideological reasons of a neopagan community ...
421932
  Колоскова Г. Дніпропетровська ОУНБ як центр інтеграції інформаційних ресурсів регіону // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 30-37. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто діяльність Дніпропетровська ОУНБ як центру інтеграції інформаційних ресурсів міста й регіону. ВІизначено елементи інформаційного простору регіону. Досліджено цифрові ресурси, продукти та сервіси , представлені на сайті бібліотеки. ...
421933
  Півняк Г. Дніпропетровська політехніка - шлях до світової освітянської спільноти / Г. Півняк, О. Шашенко, К. Тюхменьова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 7-11. – ISSN 1682-2366
421934
  Іванов О.В. Дніпропетровська промислова агломерація в умовах адміністративно-територіальної реформи // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 81-83
421935
  Демченко В.Д. Дніпропетровська школа журналістикознавства та комунікативістики в контексті підготовки фахівців з масової комунікації (концептуальні та методологічні засади) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розкрито основні засади Дніпропетровської школи журналістикознавства та комунікативстики. Подано історію становлення школи. The article deals with the basic principles of Dnipropetrovsk school of journalism and communication studies. It ...
421936
  Свіренко Д.О. Дніпропетровське водосховище : Вступ; Історія : (гідробіологічне дослідження) / Д.О. Свіренко; Д.О. Сіренко, 1938. – 300 с.
421937
   Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1993. – 47с.
421938
   Дніпропетровський державний художній музей російського та українського мистецтва.. – Дніпропетровськ, 1957. – 139с.
421939
  Савчук В.С. Дніпропетровський Інститут соціального виховання: виникнення, трансформації, наслідки / В.С. Савчук, Н.М. Кушлакова, О.Л. Рябченко // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 125-138. – ISSN 2664-9950
421940
   Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І.Яворницького.. – Дніпропетровськ, 1971. – 120с.
421941
   Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2001. – 18с.
421942
   Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2003. – 148с. – ISBN 966-551-128-9
421943
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара = Oles Honcar Dnipropetrovsk national university / [ упорядники: М.В. Поляков, М.М., Дронь ; ред. кол.: М.В. Поляков, М.М. Дронь, О.О. Кочубей та ін. ]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 240с. – 90-річчю ДНУ присвячується. – ISBN 978-966-551-263-9
421944
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 1993-. – ISSN 9125-0912
Т. 22, № 10/1. – 2014. – 239 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2))
421945
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 1993-. – ISSN 2312-6779
Т. 22, № 10/1. – 2014. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3))
421946
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Серія "Біологія, медицина" : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ : Ліра
  вип. 6 (1). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
421947
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 2312-2919
Т. 23, № 11. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2))
421948
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 2312-2919
Т. 23, № 11. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3))
421949
  Савчук В. Дніпропетровський національний університет: від перших будівель до сучасного університетського містечка / В. Савчук, В. Старостін // Пам"ятки України : науковий альманах / М-во культури і туризму України ; вид. А. Сєриков ; голов. ред. О. Рибалко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 30-47
421950
  Медяник В.Ю. Дніпропетровський університет у науково-педагогічній діяльності Д.Ф. Красицького / В.Ю. Медяник, В.Д. Мирончук // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 261-266. – ISBN 978-966-551-327-8


  До 95-річчя заснування ДНУ імені Олеся Гончара. Проаналізовано "університетський" сюжет у науково-педагогічній діяльності праонука Т.Г. Шевченка - Д.Ф. Красницького, визначено його внесок у становлення історичного факультету ДДУ та підготовку перших ...
421951
  Райхель Ю. Дніпропетровський феномен // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 5


  Сепаратизм зупинився на кордонах області.
421952
   Дніпропетровський художній музей.. – К., 1967. – 20с.
421953
   Дніпропетровський художній музей.. – Київ, 1981. – 74 с.
421954
   Дніпропетровські архіви, музеї та бібліотеки в роки Другої світової війни : Анотований перелік документів і матеріалів. – Київ, 2000. – 76с. – (Доля культ. скарбів Укр. під час ДСВ: архіви, бібл., музеї. ; Вип. 3)
421955
  Галацька В. Дніпропетровські обрії Павла Загребельного // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 42). – С. 1, 14


  Конференція , присвячена 90-річчю від дня народження Павла Архиповича Загребельного, відбулася у Дніпропетровському університеті в якому навчався письменник (1946-1951). Була відкрита іменна аудиторія, де експонуються меморіальні речі письменника.
421956
  Рижков В. Дніпропетровські студенти вже готові до голодування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 липня (№ 114). – С. 2


  Радикальні настрої посилюються в міру того, як влада ухиляється від прямих відповідей. Студенти та викладачі Дніпропетровського державного аграрного університету оголосили про проведення безстрокових акцій протесту. Їхня мета - скасувати рішення про ...
421957
  Рижков В. Дніпропетровці пропонують встановити меморіальний знак у селі Василівка -на - Дніпрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 червня (№ 104). – С. 11


  Дніпропетровці вважають, що Кобзар заповідав поховати його саме там.
421958
  Рижков В. Дніпропетровці просять не чіпати козацьких святинь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 жовтня (№ 193). – С. 9


  Представники громадськості написали відкритий лист проти передавання пам"яток XVII століття з Нікопольського краєзнавчого музею до Свято-Преображенського кафедрального собору УПЦ МП.
421959
   Дніпропетровщина в цифрах.. – Дніпропетровськ, 1927. – 224с.
421960
  Іваненко В. Дніпропетровщина і "великий перелом" на селі кінця 1920 - початку 30-х років : монографія / Валентин Іваненко, Наталя Романець. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2009. – 256 с. – (Реабілітовані історією). – ISBN 978-966-348-199-9
421961
  Казьмирчук Г.Д. Дніпропетровщина і декабрист О.С. Гангеблов // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 208-209. – ISBN 978-966-171-565-2
421962
  Білан Г.І. Дніпропетровщина трудова і промислова (1946-1960) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 26-30. – ISSN 2077-1800
421963
  Суходський А.Н. Дніпропетроський річноковий порт. / А.Н. Суходський, Е.І. Шведер. – Х-Дніпропетровськ, 1932. – 96с.
421964
  Буряк Юрій Дніпрополь : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 1/2. – С. 15-29. – ISSN 0130-1608
421965
  Хільчевський В.К. Дністер // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 88-89. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
421966
  Підмогильна С. Дністер. Подорожі каньйоном : Туристичний путівник / С. Підмогильна, С. Підмогильний; Світлана і Сергій Підмогильні. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2007. – 64с. : іл. – (Ріки України ; Т. 1). – ISBN 966-410-000-5 (т.1)
421967
  Петраш П.А. Дністра течія / П.А. Петраш. – Ужгород, 1988. – 286с.
421968
  Гетьман В. Дністровський каньйон у національному природному парку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 23-29. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  У статті піднімаються питання збереження природних та історико-культурних цінностей території національного природного парку "Дністровський каньйон", висвітлюються історичні передумови його становлення. Ландшафтно-естетичний та рекреаційний ресурс ...
421969
  Гетьман В. Дністровські плавні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-22 травня (№ 20). – С. 12-13


  Нижньодністровський національний природний парк — природоохоронна територія, національний природний парк в Україні в пониззі р. Дністер.
421970
  Чайковський М.П. Дністроський каньйон / М.П. Чайковський. – Львів, 1981. – 60с.
421971
  Оберемок В.В. ДНК-маркери у вивченні взаємовідносин між вірусом ядерного поліедрозу та його хазяїном непарним шовкопрядом : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.06 / Оберемок В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський національний ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – 121 л. – Бібліогр.: л. 112-121
421972
  Оберемок В.В. ДНК-маркери у вивченні взаємовідносин між вірусом ядерного поліедрозу та його хазяїном непарним шовкопрядом : автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.06 / Оберемок В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
421973
  Спектер Майкл ДНК-революция. Скальпель для генов / Спектер Майкл, Жирард Грег // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 84-107 : фото
421974
  Вербицкая Т.Г. ДНК-технологии в селекции растений: от кинетики реассоциации до генной инженерии // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2015. – Вип. 25 (65). – С. 9-18. – ISSN 2409-5524
421975
  Перч В. ДНК - аналіз у судово - медичній практиці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.93-95
421976
  Наливайко С. ДНК - генеалогія у сучасних етнологічних концепціях про походження українців // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 118-122
421977
   ДНК : роман / [Сергій Жадан та ін. ; авт. ідеї Сергій Жадан, Фоззі ; відп. за вип. О.В. Стратілат]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 237, [3] с. : іл. – Текст укр., рос. - Зміст: Марко / С. Жадан. Андреас / Ю. Винничук. 1960. Гены Гены / Фоззі. Банан:етапи великого шляху / А. Кокотюха. Dulcis fumus patriae / В. Рафєєнко. Захар та Андрій / М. Кідрук. – (Проект "Z"). – ISBN 978-617-12-1460-6
421978
  Мотрич К. ДНК варвара // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 10-11


  "Войовничі агресивні народи - чи не найбільша печаль людства".
421979
  Мотрич К. ДНК варвара // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 10
421980
  Чихачев А.С. ДНК и Дезоксирибонуклеазы мозга крыс при гипербарооксигенации и защитном действии мочевины. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чихачев А.С.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов, 1974. – 20л.
421981
   ДНК мастера = Подлинность картин Сальвадора Дали определят генетики : GEOскоп. Генная экспертиза // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 264 : Фото. – ISSN 1029-5828
421982
  Тищенко К. ДНК: фальш старту - з аріями Гітлера // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 46 (263). – С. 58-59. – ISSN 1996-1561


  У презентованому на телеканалі "Україна" документальному фільмі про походження українців думки експертів вмонтовано у ненауковий контекст.
421983
  Хейзен Б. Дно Атлантического океана. / Б. Хейзен. – М.
1. – 1962. – 147с.
421984
  Фаріон І. Дно мови у верхах влади і низах суспільства // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 вересня (№ 35). – С. 5-6
421985
  Леонтьев О.К. Дно океана / О.К. Леонтьев. – Москва : Мысль, 1968. – 320с.
421986
  Зейболд Е. Дно океана = Введение в морскую геологию / Е. Зейболд, В. Бергер. – Москва : Мир, 1984. – 320с.
421987
  Матишов Г.Г. Дно океана в ледниковый период / Г.Г. Матишов; Отв. ред. Ю.А.Лаврушин. – Ленинград : Наука, 1984. – 176с. : карты
421988
  Емельянов В. Дно Черного моря - перспективный источник углеводородов для энергетического обеспечения Украины // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 92-97. – ISBN 978-966-02-4324-8
421989
  Ефимов Ф.А. Дням настоящим / Ф.А. Ефимов. – Минск, 1972. – 110с.
421990
  Назаренко В. До "будинку над кручею" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 листопада (№ 216). – С. 2


  Прах видатного українського поета, перекладача, радіожурналіста, літературо- і мовознавця, останнього неокласика українс ької літератури Ігоря Качуровського поховали на його малій батьківщині - в селі Крути Ніжинського району Чернігівщини. Таким був ...
421991
  Граб У. До "історії намірів" українського еміграційного музикознавства // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 27-37
421992
  Русина О. До "неможливих джерел" вітчизняної історії": "Рукопис Войнича" в українському контексті // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – С. 611-618. – ISSN 0363-5570
421993
  Дашкевич Я. До "перебудови" в українській радянській історіографії (1989 рік) // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 217-238. – ISBN 5-7702-0810-4
421994
  Нетудихаткін І.А. До "портрета" архієпископа Київського і Галицького Рафаїла Заборовського (побутові аспекти життя архіпастиря в 1730-ті рр.) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2015. – № 23 : Ювілейний збірник. Київські духовні школи. 400 років (1615 - 2015). – С. 264-281
421995
  Томенко М. До "темників" слід підходити творчо : Про методи виживання в країні утисків свободи і брудних політ. технологій // Україна молода, 2003. – 18 лютого
421996
  Бойченко А. До "Українське агенство з авторських та суміжних прав": результати роботи // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 12-17 : рис. – ISSN 1608-6422
421997
  Комаров М. До "Української драматургії" : збірка библіографічного знадібку до історії української драми і театра за 1906-1912 рік : з додатками та поправками до "Української драматургії" до 1906 року / Зібрав і впорядкував [з передм.] М. Комаров. – Одесса : Друк. Є. Фесенка, 1912. – 107 с. – (Видавництво "Сніп" ; № 3)
421998
   До "широкої Європи" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Лондоні відбувся Світовий освітній форум. У форумі взяла участь і міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Ключовими питаннями, які порушувалися на форумі були забезпечення якості вищої освіти, її відповідальністьпевним стандартам у різних ...
421999
  Абашина Н.С. До 100 - річчя Євгенії Володимирівни Махно / Н.С. Абашина, Г.О. Станиціна // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 3. – С. 108-115. – ISSN 0235-3490


  Махно Євгенія Володимирівна - український археолог, науковець та дослідник зарубинецької, черняхівської і синхронних культур.
422000
   До 100 - річчя з дня народження Золовського Андрія Петровича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 101. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,