Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
419001
  Прилепина О. "Жить просто, но увлеченно" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. март. – С. 18-25
419002
  Білецький О.І. "Жіль Блаз" і буржуазний реалістичний роман / О.І. Білецький. – Харьков, 1935
419003
  Санакоєва Н.Д. "Жінка - найвище диво на землі..." (концепція чоловічого і жіночого начал у романі П. Загребельного "Юлія, або запрошення до самовбивства") // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 164-170. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
419004
  Самсар Ферюза "Жінка являє собою основу родини, нації й держави" : розмову вів Гьокхан Демір // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 20-22


  Пані Ферюза Самсар - мати, дипломат і дружина Посла Турецької Республіки в Україні Мехмета Самсара ділиться своїми враженнями про Україну.
419005
  Білоцерковець А.Ю. "Жіноча література" як об"єкт феміністичної літературної критики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 13-17. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
419006
  Савченко-Шагінян "Жіноча" кінорежисура в гендерному аспекті культуротворчості : автореф. ...канд. культорології : 26.00.01 / Савченко-Шагінян Т.Л. ;Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
419007
  Смоляр Л. "Жіноче питання" в політичних партіях Наддніпрянської України початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 51-54
419008
  Кривоший О. "Жіноче" в культурному просторі козацького Запоріжжя: історіографічний дискурс другої половини XIX - початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 16-23
419009
  Сєрікова А.П. "Жіноче" кохання в "химерному" романі (на прикладі дилогії "Лебедина зграя" і "Зелені млини" Василя Земляка) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 251-258. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
419010
  Лагунова О. "Жіночий бал" під час жнив в архівній спадщині Аг. Кримського // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 69-70
419011
  Кобченко К.А. "Жіночий університет Св. Ольги": еволюція прав Київських Вищих жіночих курсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 65-69. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено процес здобуття Вищими жіночими курсами в Києві прав університету в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. In the article is described the process of becoming of the High women"s courses in Kiev the rights of an university at the ...
419012
  Кобченко К.А. "Жіночий університет Святої Ольги": історія Київських вищих жіночих курсів / Катерина Кобченко; КНУТШ. – Київ : МП Леся, 2007. – 272 с. – ISBN 966-8126-61-0


  На тит. стор. прим. №1604406 - дарчий надпис.: Володимиру Івановичу Сергійчуку з повагою та вдячністю від автора Катерини Кобченко 26.09.2007 - підпис. Також печатки особистої біб-ки Володимира Сергійчука - книги дарчі для бібліотеки
419013
  Лисюк Н. "Жіночі казки" в світлі концепції В.Проппа (За книгою "Історичні корені чарівної казки") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 23-33. – Бібліогр.: С. 33
419014
  Патрушева Т. "Жнива скорботи": виставка з колекції Джеймса Мейса в Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 44-45. – ISSN 1811-377X
419015
  Співаковський О. "Жовта картка, або чому молодь їде по знання за кордон // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 20 листопада (№ 218). – С. 4


  Оприлюднені нещодавно дані про кількість студентів з України, які навчаються в польських вишах, чесно кажучи, дещо шокували. Адже лише на програмах повного циклу в Польщі навчаються понад 20 тисяч молодих українців. До того ж, за статистикою, це на ...
419016
  Сірка Й. "Жовтий князь" - німецькою мовою // Свобода, 2010. – Рік 117, 19 лютого (число 8). – С. 16
419017
  Лілік О. "Жодна катастрофа не ставить хрест на меті" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 37-41


  Матеріали до вивчення роману Василя Шкляра "Залишенець (Чорний ворон)"
419018
  Тарасова Н. "Жодна робота не чинить ганьби, лише неробство ганебне" : Гесіод. "Роботи і дні". Володимир Мономах. "Поучения" / Н. Тарасова, Т Конєва // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 14-23. – ISSN 2075-1486
419019
  Чумак В. "Жодна українська військова доктрина не враховувала можливості агресії РФ" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 11 (331). – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Народний депутат, голова Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією розповів про українську обороноздатність, засоби локалізації російської агресії та захист східних рубіжів України.
419020
  Кралюк П. "Жодних старших братів ми не потребуємо" / спілкувалася Олена Шульга // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 травня (№ 19). – С. 11


  Розмова з доктором філософських наук, професором Петром Кралюком щодо його збірки історичних творів "Синопсис".
419021
  Семенюк Г. "Жрекиня краси і чистоти" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 3-4
419022
  Самойлов Юрій "Жуляни" розширюють можливості // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
419023
  Самойлов Юрій "Жулянський" експеримент "ЮТейр" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
419024
  Самойлов Юрий "Жуляны" открылись. Что дальше? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
419025
  Самойлов Юрий "Жуляны" открылись. Что дальше? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
419026
  Побожій С. "Жупани" справа № 1029 про процес над харківськими мистецтвознавцями // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 17-25
419027
  Голышкин В.С. "Журавли" и "цапли" / В.С. Голышкин. – Москва, 1976. – 423с.
419028
  Карагацис М. [Жовтий конверт : роман / М. Карагацис. – 12-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 52]). – ISBN 960-05-0056-8
Т. 1. – 1995. – 342 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
419029
  Карагацис М. [Жовтий конверт : роман / М. Карагацис. – 15-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 53]). – ISBN 960-05-0056-8
Т. 2. – 1997. – 147 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
419030
   [Жуков Сергій Анатолійович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 92. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
419031
  Петров Павел Жить на колесах /Амстердам : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 8-19 : Фото
419032
  Яковлев Ю.Я. Жить нам суждено / Ю.Я. Яковлев. – М., 1979. – 384с.
419033
   Жить не болея. – М, 1976. – 144с.
419034
  Хвостова Р.А. Жить не дано дважды / Р.А. Хвостова. – Ташкент, 1964. – 246с.
419035
  Хвостова Р.А. Жить не дано дважды / Р.А. Хвостова. – 2-е изд. – Ашхабад, 1972. – 234с.
419036
  Квитко М.М. Жить не старея / М.М. Квитко. – К, 1979. – 158с.
419037
  Грегор О. Жить не старея / О. Грегор. – Москва : Физкультура и спорт, 1992. – 270с.
419038
  Сафиров Г.Г. Жить не старея /Советы занятому человеку/ / Г.Г. Сафиров, Л.М. Сухаребский. – М., 1984. – 64с.
419039
  Никитин Дмитрий Жить по-хэмски : Путешественник // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 80-85 : Фото
419040
  Ламм А. Жить по Ильичу / А. Ламм. – М., 1967. – 43с.
419041
   Жить по Любви / Народ. твор. мастерская "Благо" ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. – 323, [1] с. : ил., табл., портр. – Библиогр.: с. 317-322 и в подстроч. примеч.
419042
  Крюков М.С. Жить по совести / Крюков М.С. – Москва, 1988. – 302 с.
419043
  Бютнер Кристиан Жить с агрессивными детьми / Бютнер Кристиан. – М, 1991. – 144с.
419044
  Триус И.Б. Жить стоит / И.Б. Триус. – М., 1969. – 143с.
419045
  Триус И.Б. Жить стоит / И.Б. Триус. – 3-е изд., доп. – М., 1978. – 159с.
419046
   Жить страстями и идеями времени. – М, 1970. – 272с.
419047
  Стариков В.А. Жить тысячью жизней. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1986. – 378с.
419048
  Блинов П.А. Жить хочется / П.А. Блинов. – Ижевск, 1960. – 164с.
419049
  Абдукаримов М. Жить хочется : роман / М. Абдукаримов ; пер. с кирг. И.В. Маркова, ГЗ. Хантемировой. – Фрунзе : Киргизгосиздат
Кн. 1. – 1962. – 302 с.
419050
  Блинов П.А. Жить хочется : роман / П.А. Блинов; пер. с удм. и послесл. Н.Ермолаевой. – Ижевск : Удмуртия, 1967. – 158 с.
419051
  Валеев Р. Жить хочется : повесть / Р. Валеев; пер. с татар. В.Токмаков. – Москва : Детская литература, 1989. – 77 с.
419052
  Соболев В.И. Жить хочется вечно / В.И. Соболев. – Ярославль, 1976. – 79с.
419053
  Валеев Р. Жить хочется! : повести / Р. Валеев; пер. с татар. С.Комисарова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 250 с.
419054
  Каменский В.В. Жить чудесно! : уральские стихи / Василий Каменский ; [худож. В. Вагин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 124 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
419055
  Ружанский Е.Г. Жить! / Е.Г. Ружанский. – Свердловск, 1959. – 36с.
419056
  Кулиев К. Жить! : лирика разных лет / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1986. – 142 с.
419057
   Жить, как он. – М, 1966. – 126с.
419058
  Шельчев В.И. Жить, побеждая! / В.И. Шельчев. – Воронеж, 1960. – 67с.
419059
  Тычина Павел Жить, трудиться и расти : Стихотворения / Тычина Павел; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1950. – 340 с. : портр.
419060
  Ширман Е. Жить. / Е. Ширман. – М., 1969. – 96с.
419061
  Соколовский В.Г. Житье-бытье / В.Г. Соколовский. – М., 1985. – 224с.
419062
  Тэффи Житье-бытье / Тэффи. – М, 1991. – 444с.
419063
  Дорохов П.Н. Житьё-бытьё / П.Н. Дорохов. – Изд. 5-е. – М.-Л., 1929. – 152с.
419064
  Матвеев В.Ф. Житьё-бытьё / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1969. – 159с.
419065
  Забелин Б.М. Житье-бытье мальчишечье / Б.М. Забелин. – Ижевск, 1990. – 173с.
419066
   Житье и хоженье Данила Русьскыя земли игумена : 1106-1108 : Текст воспроизведен по древнейшшему списку XV века, изд. Православным Палестинским Обществом : Текст памятника. – Санкт-Петербург : Изд. И. Глазунова ; Тип. Глазунова, 1896. – [8], 79, [6] с. : 1 л. фронт. (ил.) + 2 л. карт. – Объясн. статьи с прил. 2-х карт. – (Русская классная библиотека изд. под редакцией А.Н. Чудинова : Пособие при изучении русской литературы ; Сер. 1, вып. 24)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
419067
  Якімова І.В. Жінка-археолог – поява нової ідентичності // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – C. 213-221. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912


  На прикладі життєвого та творчого шляху П. С. Уварової та К. М. Мельник-Антонович. Згадується Антонович Володимир Боніфатійович.
419068
  Лук"янчук Г. Жінка-воїн проти імперії зла // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 березня (№ 11). – С. 1


  Українська льотчиця - Надія Савченко.
419069
  Бойцун І. Жінка-деміург у маргінальному суспільстві в оповіданні "Березень - місяць перемін" Раїси Іванченко // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 7-10. – ISSN 2411-4146


  У статті зроблено спробу схарактеризувати тип жінки-деміурга в українській літературі, простежити етапи ініціації жінки в маргінальному суспільстві на прикладі долі героїні оповідання "Березень - місяць перемін" Раїси Іванченко через реалізацію ...
419070
  Меріме П. Жінка-диявол або Спокуса святого Анонія / П. Меріме. – Київ, 1957. – 28с.
419071
  Шевчук В. Жінка-змія / В. Шевчук. – Львів, 1998. – 174с.
419072
  Шевчук Валерій Жінка-змія : Повісті / Шевчук Валерій. – Львів : Класика, 1998. – 174с. – (Сучасна проза). – ISBN 966-7493-04-0; 966-7493-01-6
419073
  Анупрієнко О. Жінка-керівник у державному управлінні: підходи до стилів керівництва // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-80.
419074
  Радиш Я.Ф. Жінка-керівник: досвід для управління системою охорони здоров"я України (огляд літературних джерел) / Я.Ф. Радиш, В.В. Гакало, Л.Я. Радиш // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-49 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
419075
  Панченко О. Жінка-легенда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18-19 грудня (№ 232/233). – С. 12


  Про зв"язкову генерала Тараса Чупринки (Романа Шухевича) Ірину-Козак-"Бистру".
419076
  Яковлєва Жінка-мати в українській єтнокультурі / Яковлєва, в.Б. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 28 (284). – С. 26-28


  У статті йдеться про особливості етноментального сприймання жінки-матері в контексті української культури. Ця ментальна специфіка вповні відбилася в національному фольклорі та традиційному для українців образі жінки-матері.
419077
  Мороз В. Жінка-мати, жінка-воїн: міф чи реальність // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 124-129. – ISSN 2078-1911


  Статтю присвячено актуальним питанням у сфері соціальних комунікацій. Розглянуто проблему релігійних вірувань і міфологічних уявлень трипільців і скотарів, визначено місце жінки у скіфскій державі, її роль у сарматському суспільстві, видзначено ...
419078
  Сирадоєва О. Жінка-потвора в малій прозі Івана Дніпровського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 254-258
419079
  Півнєва Є. Жінка-робітниця в революційному рухові на Київщині. 1890-1905 рр. / Є. Півнєва. – Х-К., 1930. – 68с.
419080
  Гандке П. Жінка-шульга: Короткий лист перед довгим прощанням / П. Гандке. – Київ : Юніверс, 1999. – 256с. – ISBN 966-7305-20-1
419081
  Шабурова М. Жінка -- велика сила / М. Шабурова. – К., 1935. – 172с.
419082
  Проляка О.О. Жінка - тверда духовна опора української нції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
419083
  Арісіма Такео Жінка / Арісіма Такео. – Київ, 1970. – 312с.
419084
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1995
419085
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1995
419086
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1995
419087
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1995
419088
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1995
419089
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1995
419090
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1995
419091
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1995
419092
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1995
419093
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1995
419094
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1995
419095
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1995
419096
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1996
419097
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1996
419098
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1996
419099
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1996
419100
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1996
419101
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1996
419102
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1996
419103
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1996
419104
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1996
419105
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1996
419106
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1996
419107
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1996
419108
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1997
419109
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1997
419110
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1997
419111
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1997
419112
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1997
419113
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1997
419114
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1997
419115
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1997
419116
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1997
419117
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1997
419118
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1997
419119
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1997
419120
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1998
419121
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1998
419122
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1998
419123
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1998
419124
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1998
419125
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1998
419126
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1998
419127
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1998
419128
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1998
419129
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1998
419130
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11/12. – 1998
419131
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1999
419132
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1999
419133
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1999
419134
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1999
419135
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1999
419136
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1999
419137
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1999
419138
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1999
419139
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1999
419140
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1999
419141
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1999
419142
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1999
419143
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2000
419144
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2000
419145
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2000
419146
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2000
419147
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2000
419148
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2000
419149
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2000
419150
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2000
419151
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2000
419152
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2000
419153
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2000
419154
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2000
419155
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2001
419156
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2001
419157
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2001
419158
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2001
419159
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2001
419160
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2001
419161
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2001
419162
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2001
419163
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2001
419164
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2001
419165
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2001
419166
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2001
419167
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2002
419168
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2002
419169
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2002
419170
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2002
419171
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2002
419172
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2002
419173
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2002
419174
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2002
419175
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2002
419176
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2002
419177
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2002
419178
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2002
419179
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2003
419180
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2003
419181
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2003
419182
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2003
419183
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2003
419184
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2003
419185
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2003
419186
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2003
419187
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2003
419188
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2003
419189
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2003
419190
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2003
419191
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2004
419192
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2004
419193
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2004
419194
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2004
419195
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2004
419196
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2004
419197
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2004
419198
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2004
419199
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2004
419200
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2004
419201
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2004
419202
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2004
419203
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2005
419204
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2005
419205
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2005
419206
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2005
419207
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2005
419208
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2005
419209
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2005
419210
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2005
419211
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2005
419212
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2005
419213
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2005
419214
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2005
419215
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2006
419216
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2006
419217
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2006
419218
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2006
419219
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2006
419220
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2006
419221
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2006
419222
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2006
419223
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2006
419224
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2006
419225
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2006
419226
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2006
419227
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2007
419228
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2007
419229
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2007
419230
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2007
419231
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2007
419232
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2007
419233
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2007
419234
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2007
419235
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2007
419236
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2007
419237
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2007
419238
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2007
419239
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2008
419240
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2008
419241
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2008
419242
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2008
419243
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2008
419244
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2008
419245
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2008
419246
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2008
419247
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2008
419248
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2008
419249
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2008
419250
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2008
419251
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2009
419252
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2009
419253
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2009
419254
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2009
419255
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2009
419256
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2009
419257
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2009
419258
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2009
419259
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2009
419260
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2009
419261
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2009
419262
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2009
419263
  Естерхазі П. Жінка / Петер Естерхазі ; [пер. з угор. І.Ю. Петровція]. – Харків : Фоліо, 2010. – 185, [3] с. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-4950-6
419264
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2010
419265
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2010
419266
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2010
419267
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2010
419268
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2010
419269
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2010
419270
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2010
419271
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2010
419272
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2010
419273
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2010
419274
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2010
419275
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2010
419276
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2011
419277
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2011
419278
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2011
419279
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2011
419280
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2011
419281
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2011
419282
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7, липень. – 2011
419283
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8, серпень. – 2011
419284
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2011
419285
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2011
419286
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2011
419287
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2011
419288
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1 січень. – 2012
419289
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2 лютий. – 2012
419290
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3 березень. – 2012
419291
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4 квітень. – 2012
419292
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5 травень. – 2012
419293
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6 червень. – 2012
419294
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7 липень. – 2012
419295
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8 серпень. – 2012
419296
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9 вересень. – 2012
419297
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10 жовтень. – 2012
419298
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11 листопад. – 2012
419299
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12 грудень. – 2012
419300
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1, січень. – 2013
419301
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2, лютий. – 2013
419302
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3, березень. – 2013
419303
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4, квітень. – 2013
419304
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5, травень. – 2013
419305
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6, червень. – 2013
419306
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7, липень. – 2013
419307
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8, серпень. – 2013
419308
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9, вересень. – 2013
419309
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10, жовтень. – 2013
419310
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11, листопад. – 2013
419311
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12, грудень. – 2013
419312
  Деркач О.М. Жінка "нового часу" як елемент типологічної класифікації суб"єктів жіночої персоносфери у творах Іво Андрича (на матеріалі роману "Міст на Дрині") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 257-264. – ISSN 2075-437X


  Статья посвящена исследованию проблемы типологии субъектов женской персоносферы в творчестве Иво Андрича, в частности-рассмотрению типа женщины "нового времени" как важного элемента типологической карты, представляющего собой одно из ключевых звеньев в ...
419313
  Сидоренко Віктор Жінка forever, або 3000 вітань! : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 138-140 : Фото
419314
  Рейман Брігітта Жінка біля ганебного стовпа / Рейман Брігітта. – Київ, 1959. – 160 с.
419315
   Жінка в громадянській війні. Епізоди боротьби на Північному Кавказі та на Україні в 197101920 рр.. – 2-е изд. – К., 1938. – 244с.
419316
  Орлова Т.В. Жінка в історії України : (вітчизняна історіографія 20- початку 21 ст.) / Тетяна Орлова. – Київ : Логос, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-171-188-3
419317
  Орлова Т.В. Жінка в історії України: історіографія 20- початку 21ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06. / Орлова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 31с. – Бібліогр.: 37 назв
419318
  Орлова Т.В. Жінка в історії України: історіографія 20 - початку 21 ст. : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06. / Орлова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 490 л. – Бібліогр.: л. 339-490
419319
  Буряк Л.І. Жінка в контексті нового національно-культурного та інтелектуального середовища: студії першої третини XX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 121-126
419320
  Шадурський В.Г. Жінка в контексті новозавітної оповіді // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 99-109
419321
  Піщанська В.М. Жінка в культурі українського козацтва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 47-53
419322
  Кривоший О. Жінка в культурному просторі Запорожжя. Межі присутності // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 9. – С. 15-23
419323
  Сагач Г. Жінка в культурному просторі України // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 8-15 березня (№ 15). – С. 3
419324
  Фрішмут Б. Жінка в місячному сяйві / Б. Фрішмут. – Київ, 1987. – 167 с.
419325
   Жінка в науці та освіті України ХIХ-ХХ ст. : навч. програма курсу (18 годин) : [програми спецкурсу]. – Київ : [б. в.], 2001. – 34, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем
419326
   Жінка в науці та освіті. Минуле, сучасність, майбутнє : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції ; Україна, Київ, 3-4 грудня 1999 р. – Київ, 1999. – 288 с. – ISBN 966-95382-3-Х
419327
  Тимошенко Н.Л. Жінка в офіційному житті: питання протоколу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 252-256.
419328
  Абе Кобо Жінка в пісках : романи / Абе Кобо ; пер. з яп. І.Дзюб. – Київ : Дніпро, 1988. – 603 с. – (Зарубіжна проза XX століття)
419329
  Абе Кобо Жінка в пісках : роман / Абе Кобо ; пер. з яп. І.Дзюб. – 2-е вид. – Київ : Основи, 2004. – 190 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-139-6
419330
  Абе К. Жінка в пісках. Чуже обличчя : романи / Кобо Абе ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з япон. І. Дзюби. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4237-8
419331
  Грабовська І. Жінка в соціо-культурному просторі сучасної України // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 90-94. – ISBN 978-966-2213-81-2


  Аналізуються соціокультурні реалії сучасного українського суспільства у гендерному вимірі на прикладі жіночого лідерства в політиці та культурі.
419332
  Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі = Women : (друга половина 19 - початок 20 ст.) / Оксана Кісь ; НАНУ, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАНУ, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-02-5072-7
419333
  Євшан М. Жінка в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 56-57. – ISSN 0130-5263
419334
  Поліщук Я. Жінка в українській літературі // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 9. – С. 134-137. – ISSN 0130-321Х
419335
  Линюк О.М. Жінка в українській обрядовій культурі (др. пол. XIX - XX ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Линюк О.М. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
419336
  Линюк О.М. Жінка в українській обрядовості: рольові функції баби-повитухи в родильних обрядах // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 73-79. – ISSN 2225-7586
419337
  Віконська Д. Жінка в чорному : новели / Дарія Віконська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 6 (723), червень. – С. 60-63. – ISSN 0130-5263
419338
  Баран Є. Жінка для Адама : Проза Оксани Борис // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 124. – ISSN 0130-1608
419339
  Товстонос В.П. Жінка з голосом : (Музична хвоpоба) ; Жаpт на одну дію / В Товстонос. – Київ : Дpук. 2-ї Аpтілі, 1913. – 15 с.
419340
  Дімаров Жінка з дитиною / Дімаров, А..А. – Київ, 1959. – 300 с.
419341
  Вайно М. Жінка з келихом дощу : вибране / Марія Вайно. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. – 452 с. – ISBN 966-668-118-8
419342
  Ібсен Г. Жінка з моря : лpама на 5 дій / Генрік Ібсен ; Пеpеклала H. Гpінченко. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. 1-ої Київ. дpук. спілки], 1908. – 100 с. – ([Дpами й комедії] / [Пеp. під pед. Б. Гpінченка] ; [Ч. 12])
419343
  Роздобудько І. Жінка з паризького портрета, або холодний діамант : Авантюрний детектив // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 6. – С. 16-127. – ISSN 0130-1608
419344
  Тимчук В. Жінка з ресторану / В. Тимчук. – Одеса : Маяк, 1990. – 216с.
419345
  Каліновский Ол. Жінка за державним кермом / Ол. Каліновский. – К, 1936. – 93с.
419346
  Паняєва Н.О. Жінка за кермом: Оповідання, повість. / Н.О. Паняєва. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 189 с.
419347
  Кунашенко Н. Жінка завжди неосяжна... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)
419348
  Паращук О. Жінка зі снігу (п"єса на одну дію за мотивами однойменної повісті Василя Слапчука) / О. Паращук, В. Афанасьєва // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 107-127
419349
  Захарчук І. Жінка і війна. Щоденникові версії Аркадія Любченка й Олександра Довженка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С.58-67.
419350
  Кривоший О.П. Жінка і війна: дискурс широковідомої пісні "Ой, на горі да женці жнуть..." у науковому доробку українських істориків другої половини XIX - початку XX ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 60-77. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074


  На переконання М. Максимовича, згаданий у пісні Сагайдачний не є гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним. Максимович вважає, що це курінний атаман Григорій (Грицько) Сагайдачний, сучасник і сподвижник гетьмана України Петра Дорошенка.
419351
  Кузич-Березевський Жінка і держава / Кузич-Березевський. – Варна, 1970. – 291с.
419352
  Кузич-Березовський Жінка і держава / Кузич-Березовський. – Львів, 1994. – 240с.
419353
  Буряк Л. Жінка і політика в українському історіографічному дискурсі (друга половина XIX - перша третина XX ст.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 19-36. – ISSN 0869-3595
419354
  Руденко К.П. Жінка і релігія / К.П. Руденко. – Київ, 1962. – 32с.
419355
  Недзельська Н.І. Жінка і релігія (вирішення питання відношення в релігіях авраамістичної традиції) : монографія / Недзельська Н.І. ; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : [ Б. в. ], 2009. – 82 с. – ISBN 966-531-198-0
419356
  Орлова Т.В. Жінка і сім"я за радянських часів: історіографія проблеми // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 139-145. – ISBN 978-966-96992-6-8
419357
  Насмінчук І.А. Жінка і суспільство у творчому світі Марії Матіос: на матеріалі збірки "Нація" // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 26-29. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
419358
  Таран Л. Жінка і чоловік: долаючи стереотипи : статті та інтерв"ю / Людмила Таран. – Київ : Факт, 2002. – 153, [3] с. – ISBN 966-664-042-2
419359
  Шевчук В. Жінка із смутними очима : маленька повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 71-102. – ISSN 0208-0710
419360
  Кралюк П. Жінка й тягар влади: Доля великої княгині Романової // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 20
419361
  Ульяненко О. Жінка його мрії // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 210/211. – С. 4-150.
419362
  Ульяненко О. Жінка його мрії : роман / Олесь Ульяненко. – Харків : Фоліо, 2012. – 280, [4] с. – ISBN 978-966-03-6012-9
419363
  Місіма Ю. Жінка маркіза де Сада : роман, п"єса / Юкіо Місіма; [пер. з япон.]. – Харків : Фоліо, 2006. – 287с. – (Література). – ISBN 966-03-3529-6
419364
  КашубаЄ.І Жінка на війні : урок за повістю Бориса Васильєва "А світанки тут тихі...". 8 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 57-60
419365
  Портников Віталій Жінка на ім"я Ципі // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 38 (87). – С. 17
419366
   Жінка на порозі ХХІ століття: становище, проблеми, шляхи соціального розвитку : (Збірник матеріалів Всеукраїнського Конгресу жінок, Київ, 21-23 травня 1998 року). – Київ, 1998. – 182с. – ISBN 966-7530-01-9
419367
   Жінка Радянської України - активні будівники комуністичного суспільства. – К., 1971. – 187с.
419368
  Крупська Н.К. Жінка рівноправний громадянин СРСР / Н.К. Крупська. – К, 1937. – 72с.
419369
   Жінка соціалістичної України. – Київ, 1937. – 162с.
419370
  Гнатюк Д.І. Жінка СРСР / Д.І. Гнатюк. – К, 1941. – 52с.
419371
  Нижник В. Жінка та вища освіта в російській імперії в другій половині ХІХ ст. (на прикладі київських вищих жіночих курсів) // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 72-76. – ISBN 966-8029-58-5
419372
  Старовойт І.М. Жінка у аристотелівській традиції як передумова до формування ґендерних упереджень // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
419373
  Московченко В.М. Жінка у вітчизняному образотворчому мистецтві / В.М. Московченко. – Київ, 1962. – 48с.
419374
  Гогохія Н. Жінка у радянському соціокультурному просторі 1930-х рр.: гендерний аспект урбанізації // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 376-383. – Бібліогр.: Літ.: с. 383; 20 назв. – ISSN 1728-9572
419375
  Ільченко Олесь Жінка у стилі блюз // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (990). – С. 30-31. – ISSN 0868-9644


  Жінка-поет Людмила Таран; є вірші
419376
  Андрійченко Ю.В. Жінка як втілення лиха і нещастя в мовній картині світу: лінгвопрагматичний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 20-25


  Статтю присвячено лінгвопрагматичному аналізу гендерних стереотипів відносно жінки, які склалися протягом розвитку цивілізації. Аналіз проблеми показує, що з часом в іспанській лінгвокультурі здійснюється зміна культурної репрезентації жіночої статі - ...
419377
  Чеханюк Л.В. Жінка як жертва злочинного посягання // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 115-121.
419378
  Ткаченко О.М. Жінка як об"єкт "іншої" реальності у прозі Іво Андрича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 218-224
419379
  Корнілова К.О. Жінка як символ життя у творі Павла Загребельного "Юлія, або запрошення до самовбивства" // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 173-181
419380
   Жінка як текст : Емма Андрієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і контексти. – Київ : Факт, 2002. – 208с. – (Літературний проект " Текст + контекст " : Текст+контекст / Текст+контекст). – ISBN 966-664-048-1
419381
  Арісіма Такео Жінка. Нащадок Каїна / Арісіма Такео. – Київ, 1978. – 423 с.
419382
  Якімова І.В. Жінки-археологи України кінця XIX - першої половини XX століття // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 232-238. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912


  Розглядається процес поступового входження жінок-археологів кінця XIX - першої половини XX століття в дисциплінарне археологічне товариство України.
419383
  Степовичка Л. Жінки-берегині Олеся Гончара // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 березня (№ 12). – С. 10-11
419384
   Жінки-вчені Києва. – Київ, 2003. – 312с. : фотоіл. – ISBN 966-8311-00-0
419385
  Матвієнко О.М. Жінки-лідери політичних партій і блоків на виборах до Верховної Ради України V скликання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 126-132. – ISBN 966-614-021-7
419386
  Вітрук Л.Д. Жінки-трудівниці в період соціалістичної індустріалізації. / Л.Д. Вітрук. – Київ, 1973. – 120с.
419387
  Луговикіна М. Жінки - велика сила соціалістичного суспільства / М. Луговикіна. – К., 1950. – 56с.
419388
  Кастеллі Є.Ю. Жінки - це мир, праця, життя / Є.Ю. Кастеллі, Коцюбинська-Єфіменко. – Київ, 1967. – 48с.
419389
  Семенська Р. Жінки в академічній науці Польщі: переможці серед переможених // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.103-113. – ISSN 1563-3713
419390
  Шульга С.А. Жінки в античному грецькому полісі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 118-124. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
419391
  Якімова І.В. Жінки в археологічній науці України в другій половині ХІХ – у кінці 30-х рр. ХХ ст.: біоісторіографічний аспект // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 153-159. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Проаналізовано фемінологічний складник в історіографії української археологічної науки на основі біографічних студій, присвячених жінкам-археологам України другої половини XIX - кінця 30-х рр. XX ст. Згадуються Г.Г. Мезенцева, Н.Д. Полонська-Василенко.
419392
  Розовик О.Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Розовик Олеся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 254 л. – Бібліогр.: л. 208-254
419393
  Розовик О.Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Розовик Олеся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
419394
  Розовик О.Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) / Олеся Розовик. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 453, [1] с. : табл. – Анот. парал. рос., англ. - Імен. покажч.: с. 404–414. – Бібліогр.: с. 355–379 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7212-13-2
419395
  Гуменюк А.Г. Жінки в дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 40-42
419396
  Ковтун Ю.І. Жінки в житті Гемінгвея / Юрій Ковтун. – Харків : Міськдрук, 2011. – 212 с., [46] с. іл. – Бібліогр.: с. 203-207. – ISBN 978-617-619-019-6
419397
  Горбонос О.В. Жінки в житті та художній спадщині Т. Г. Шевченка: синтез особистого та творчого. / О.В. Горбонос, Л.П. Прилєпська // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 130–134. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
419398
   Жінки в житті Тараса Шевченка. "Якби зустрілися ми знову..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-19 березня (№ 11). – С. 8-9
419399
  Козуля О. Жінки в історії України / Олесь Козуля. – Київ : [Український центр духовної культури], 1993. – 256 с. – ISBN 5-7770-0579-9
419400
  Стяжкіна О.В. Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття / О.В. Стяжкіна; Донецький нац. ун-тет. Історичний фак-тет. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2002. – 270с. – ISBN 966-7804-43-7
419401
  Лабур Ольга Жінки в науці і освіті: гендерні реалії (IV Міжнародна науково-практична конференція, 7-8 листопада, м. Київ) / Лабур Ольга, Стребкова Юлія // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 85-88


  В статье анализируется работа и итоги деятельности IV Международной научно-практической конференции по вопросам, положения женщин в науке и образовании.
419402
  Наталіна Н.О. Жінки в органах державної влади України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-123. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
419403
  Стяжкіна О.В. Жінки в повсякденні окупації: відмінності сценаріїв, інтенції й ресурси виживання // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень 2015. – С.42-66. – ISSN 0130-5247
419404
   Жінки в політиці: міжнародний досвід для України = Women and politics in Ukraine: Benefiting from International Experience : За матеріалами міжнародного наукового семінару Жінки в політиці: міжнародний досвід для України Київ - НаУКМА - 7 жовтня 2005 року: Збірник наукових статей. – Київ : Атіка, 2006. – 272с. – ISBN 966-326-188-9
419405
  Орлова Т.В. Жінки в революціях: українська історіографія ХХ – початку ХХІ ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 111-120
419406
  Сич Г. Жінки в селянському повстанському русі в Україні в 1918 - 1922 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 349-351. – ISBN 978-966-171-893-6
419407
  Подолюк С Жінки в українському весіллі: етноісторична обумовленість / Світлана Подолюк ; [наук. ред. В. Давидюк]. – Луцьк : Іванюк, 2013. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 289-310 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-517-752-4


  У пр. № 1704920 напис: Шановному Голові, професорові Семенюку Г.Ф. щиро від автора! 23.05.2013 р.
419408
  Кобченко К. Жінки в Університеті Св. Володимира // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  В 1834 р. Університет Св. Володимира, як і решта тогочасних університетів, був суто чоловічим навчальним закладом. Близько ста років знадобилося для того, щоб жінки здобули право без обмежень навчатися в Київському університеті - спершу в створеному ...
419409
  Залєток Н.В. Жінки вікторіанської епохи у шлюбно-сімейних відносинах // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 84-89
419410
  Драч О. Жінки доби Хмельниччини: соціокультурний портрет // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 22-26. – ISBN 978-966-493-651-1
419411
  Іванишина Лариса Жінки Емми Томпсон // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (82). – С. 55-57. – ISSN 1562-3238
419412
  Свтич К. Жінки і благодійність в роки Першої світової війни // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 240-242. – ISBN 978-966-171-795-3
419413
  Голота Л.В. Жінки і птиці : поезії / Л.В. Голота. – Київ, 1986. – 71 с.
419414
  Василенко О.О. Жінки й математика : [навчально-методичний посібник] / О.О. Василенко. – Харків : Основа, 2008. – 174 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.1(61)). – ISBN 978-966-495-108-8
419415
  Сатулла Є. Жінки країни соціалізму / Є. Сатулла. – Київ, 1938. – 87с.
419416
  Терехова Л.В. Жінки Мейстера Екхарта // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 50-52
419417
  Черниш Т. Жінки на ринку праці України (окремі сучасні соціально-економічні проблеми) / Т. Черниш, О. Власенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 21-27 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
419418
   Жінки нашої країни // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 8 березня (№ 5). – С. 1
419419
  Голобородько Я. Жінки не без чоловіків (проза Софії Андрухович) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-66. – ISSN 0236-1477
419420
  Андрухович Юрій Жінки Південної Європи мають особливий магнетизм / Андрухович Юрій, Татаренко Ірина // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 34-35 : Фото
419421
  Мандзюк Д. Жінки помітили двох незнайомців і відкрили вогонь із рушниць // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 7 (210). – С. 54-57


  Український шляхтич Юрій-Франц Кульчицький урятував Відень від здачі туркам і відкрив у місті першу кав"ярню.
419422
  Береза Г. Жінки радянської країни / Г. Береза. – Київ, 1948. – 35с.
419423
  Березіна З. Жінки Радянської України - активні будівники комунізму / З. Березіна, Г . Бодрова. – Київ, 1954. – 112с.
419424
  Кастеллі Є.Ю. Жінки Радянської України - активні будівники комунізму / Є.Ю. Кастеллі. – К., 1960. – 48с.
419425
  Лахач Т.О. Жінки Радянської України у регламентаційній системі державних перетворень 1930-х років // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 247-258. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Автор статті показує суперечливість державних перетворень 1930-х років щодо жінок у Радянській Україні та аналізує основні регламентаційні дії влади, спрямовані на формування нової системи жіночих цінностей та родинних потреб загалом. Також акценту ...
419426
  Москаленко Леся Жінки світу // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-37 : фото
419427
  Нечипорук З.С. Жінки світу в боротьбі за мир, рівноправність і щастя дітей / З.С. Нечипорук. – К., 1959. – 42с.
419428
  Кідрук Максим Жінки світу очима простого українця : Ісландія / спецрепортаж / Кідрук Максим, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 80-82 : Фото
419429
  Айдачич Д. Жінки Сходу в пошуках благополуччя Заходу (Ю. Андрухович, Є. Кононенко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 3-7
419430
  Вулф В. Жінки та розповідна література // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2000. – Ч. 17 : Гендерні студії. – С. 78-86
419431
  Єсіп Ігор Жінки у відбудові господарства Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.): історіографія проблеми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 83-90. – ISSN 1728-9343
419432
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 2 (42). – С. 29-34


  Княгиня Варвара Олексіївна Репніна звернулася до свого родича міністра освіти Росії графа Уварова (був чоловіком сестри Варвари Олексіївни), з проханням призначити Шевченка на посаду вчителя малювання Київського університету. Згадується перший ректор ...
419433
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 1 (41). – С. 24-28
419434
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 3 (43). – С. 36-37


  Автор показує не іконописного, а живого Шевченка зі всіма людськими пристрастями і недоликами, простежуючи стосунки із жінками серед них дружина першого ректора Ун-ту Св. Володимира Марія Максимович.
419435
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 27-30


  Тетралогія Василя Васильовича Сокура - цикл із 4-х статей "Жінки у житті Шевченка", присвячений особистому життю Т.Г. Шевченка, його пошукам сімейного щастя
419436
  Дубчак Наталія Іванівна Жінки у Збройних Силах України: проблеми гендерної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 187-192
419437
   Жінки у приватному секторі економіки України / О.М. Руднєва, О.М. Пищуліна, О.О. Кочемировська, Н.О. Орлова; Харківський центр жіночих досліджень. – Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – 156с. – ISBN 966-572-310-3
419438
  Ніколаєва Н. Жінки у сфері науки та освіти в США у другій половині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-28. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль та місце жінки у сфері освіти та науки і розвиток системи жіночої освіти в США у другій половині ХІХ ст. The role of woman in the educational and scientific sphere and the development of the system of woman education in the USA in the ...
419439
   Жінки України : Біографічний енциклопедичний словник. – Київ : Феникс, 2001. – 560с. – ISBN 966-651-002-2
419440
   Жінки ХХ століття (Вдячні доньки любим матусям) // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 19 : фото
419441
   Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні = Central and East European women and the Second world war : гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства : зб. наук. праць / [Ін-т народознавства НАН України ; Укр. асоц. дослідників жіночої історії ; Укр. асоц. усної історії та ін.] ; за наук. ред. Гелінади Грінченко, Катерини Кобченко та Оксани Кісь. – Київ : АРТ КНИГА, 2015. – 335, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-12-2
419442
  Пантілеєнко К. Жінки як суб’єкт фемінізму і ґендерна політика в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 287-288. – ISBN 978-966-439-357-4
419443
  Данилюк Л. Жінки, яких любив Кобзар // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2014. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 0130-321Х


  Історія зберегла імена жінок, які полонили серце Тараса. Незавжди почуття поета лишали слід у поезії. Але ж і сказати, що жінки і світлі почуття до них не відіграли значної ролі в житті і творчості Шевченка - це, значить, погрішити проти істини. ...
419444
  Максименко О. Жінки, які захищають Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – С. 10
419445
  Ролле Й. Жінкі при Чигиринському дворі / Й. Ролле. – К, 1994. – 58с.
419446
  Нікітенко А.І. Жіноцтво в благодійній та освітній діяльності Київської старої громади (70–80-ті рр. ХІХ ст.) // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 31-38. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
419447
  Ніколаєва Н. Жіноцтво в соціально-економічному житті США в період громадянської війни 1861-1865 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-37. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню ролі та місця жінки в різних аспектах соціaльно-економічної сфери життя у США протягом громадянської війни 1861-1865 рр. This article is devoted to the role of women in various aspects social and economic life in the USA ...
419448
  Ніколаєва Наталія Борисівна Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця 18 ст. до 1920 р. (проблема досягнення рівноправності) : Дис. ...канд. істор. наук: 07.00.02. / Ніколаєва Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 217л. – Бібліогр.: л. 192-217
419449
  Ніколаєва Наталія Борисівна Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця 18 ст. до 1920 р. (проблема досягнення рівноправності) : Автореф. ... дис. канд. історич. наук: 07.00.02 / Ніколаєва Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
419450
  Булгакова А.В. Жіноцтво українського села часів голодомору 1932-1933 рр.: соціально-економічний та духовний аспекти : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Булгакова Альона Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 183-204
419451
  Булгакова А.В. Жіноцтво українського села часів голодомору 1932-1933 рр.: соціально-економічний та духовний аспекти : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Булгакова Альона Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
419452
  Матасова Ю.Р. Жіноча архетипність у ліриці Е. Дікінсон // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 377-381. – (Б-ка Ін-ту філології)
419453
   Жіноча доля : (збірка). – Львів : Коштом і заход. Т-ва "Просьвіта" ; [З друк Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1907. – 32 с.


  Зміст: Іван Франко. Жени русським...; О. Іванчук. Жіноча доля; В. Лужанська. Свати; Наталя з Озаркевичів К. Гануся. Зі споминів міської служниці (з ілюстр.). Б. Грінченко. Галіма (поема).
419454
  Медведенко Оксана Жіноча доля : [поезія] // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 53
419455
  Гаєвська Н.М. Жіноча доля в художній рецепції П.А. Грабовського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 37-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Йдеться про місце жіночої долі в художній рецепції П.А. Грабовського на матеріалі збірки "Пролісок".
419456
  Передирій В.А. Жіноча доля на тлі доби : (Літопис жіночого руху у світлі укр. видань) / В.А. Передирій, Н. Сидоренко, Т. Старченко; Дослідницький центр історії укр. преси. – Київ : Дослідницький центр історії української преси, 1999. – 120с. – ISBN 966-95154-6-7
419457
   Жіноча дружба: яка вона ? // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Стедентки IV курсу факультету психології Дар"я Никанорова та Марія Бурдукало розповідають про жіночу дружбу.
419458
  Надьон Н. Жіноча злочинність: деякі особливості розслідування справ // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.79-85. – ISSN 0132-1331
419459
  Кісь О.Р. Жіноча історія як напрямок історичних досліджень: становлення феміністської методології // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 159-172. – ISSN 0130-5247
419460
  Герасименко Н. Жіноча література: чи справді "рожева"? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (651). – С. 56-69. – ISSN 0236-1477
419461
  Корнійчук М. Жіноча молитва за Шевченка // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 29-32. – ISBN 978-966-2213-81-2


  Статтяпро маловідому українську поетку Олександру Псьол,
419462
  Дергаль Л. Жіноча мрія як домінанта інтенційності у творах О. Кобилянської та Е. Золя // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 81-85
419463
  Франко Іван Жіноча неволя в руських піснях народніх / Франко Іван. – Львів : Зоря, 1883. – 50с.
419464
  Вірченко В. Жіноча освіта на українських землях за часів Російської імперії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 128-130
419465
  Ткаченко О.М. Жіноча персоносфера Іво Андрича: концептуальні засади та семантичні конфігурації : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народів / Ткаченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 213л. – Бібліогр.: л.193-213
419466
  Ткаченко О.М. Жіноча персоносфера Іво Андрича: концептуальні засади та семантичні конфігурації : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец.10.01.03 / Ткаченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 7 назв
419467
  Нестерцова-Собакарь Жіноча початкова та середня освіта: правові основи функціонування на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 80-87. – ISSN 2078-3566
419468
   Жіноча праця на Україні. – Х., 1930. – 121с.
419469
  Кость С. Жіноча преса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 123-141. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
419470
  Капраль І. Жіноча проблематика в літературній періодиці Львова 20–30-х років ХХ ст. // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 19-23
419471
  Писаренко Ю.В. Жіноча проза у контексті хорватської літератури другої половини XX століття : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.03 / Писаренко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 188 л. – Бібліогр.: л. 167-188
419472
  Писаренко Ю.В. Жіноча проза у контексті хорватської літератури другої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Писаренко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
419473
  Томчук Л. Жіноча проза як дзеркало // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 79-82. – (Філологія ; Вип. 19)
419474
  Журба Т.Г. Жіноча розмова / Т.Г. Журба. – Київ, 1987. – 86с.
419475
  Таран Л. Жіноча роль : жінка-автор у сучас. укр. прозі. Емансипац. дискурс / Людмила Таран. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2007. – 126, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-281-9
419476
  Перелигіна Р.В. Жіноча участь в тероризмі: кримінологічний аспект // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 96-98. – ISBN 978-617-7363-14-8
419477
  Кривоший О. Жіноче в культурному просторі Запоріжжя. Межі присутності // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 39-52. – ISSN 0869-3595
419478
  Донченко Ю. Жіноче виборче право в Європі // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 82-87.
419479
  Коломієць Н.А. Жіноче обличчя історичної науки // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 99-101. – ISBN 978-617-7107-30-8


  До ювілею відомої в Україні та за її межами вченої-історика, джерелознавця, архівознавця, професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Ірини Нінелівни Войцехівської.
419480
  Гнатюк О. Жіноче обличчя українського модернізму // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 20-27
419481
  Кривоший О. Жіноче оточення армії Нестора Махна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 11-17 жовтня (№ 36/37). – С. 15


  За радянської влади найбільш неординарні явища української історії були спотворені, оббрехані та практично забуті. До таких заборонених тем тривалий час цензура зараховувала і масовий махновський рух на півдні України. Комуністична пропаганда ...
419482
  Жаркова Р.Є. Жіноче письмо: інтелектуально-чуттєвий бунт проти уніфікації літературної творчості (теоретичний аспект) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 297-301. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
419483
  Шутова Л.І. Жіноче письмо: міф чи реальність? (лінгвістичні особливості сучасної української жіночої прози) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 176-180. – ISSN 2312-0665
419484
  Волкова Ірина Олександрівна Жіноче питання в Україні (друга половина ХІХ ст.) : Автореф... канд. політич.наук: 23.00.04 / Волкова Ірина Олександрівна; Мін-во освіти України. Одеський держ. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1995. – 23л.
419485
  Ткаченко Г.І. Жіноче питання в українській суспільно-політичній думці. : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.01 / Ткаченко Г.І.; Львів. держ. ун-т. – Львів, 1994. – 20л.
419486
  Завальнюк І.О. Жіноче політичне лідерство в Україні: проблеми демократизації та подолання стереотипів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 106-109
419487
  Хименко Ю. Жіноче серце з чоловічим характером // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 41-45
419488
   Жіноче серце сповнене любові : Портрети киянок на початку ХХI cт.:Збірка нарисів. – Київ : Просвіта, 2001. – 520с. – ISBN 966-7115-38-0
419489
  Сирадоєва О. Жіноче тіло в релігійному просторі: від спокуси дол гріховності (на матеріалі оповідання Ю. Шпола "Веселий швець Сябро") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 357-361


  У статті розглядається концепція Тіла в контексті оповідання Юліана Шпола "Веселий швець Сябро". Пропонується розглядати жіноче тіло як фактор зваби для чоловічого его, прагнення до табу. До певної міри жіноче тіло є трофеєм у грі чоловічих принципів. ...
419490
  Ігнатенко І. Жіноче тіло в сучасних культурно-антропологічних дослідженнях етнологів України й Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена огляду праць етнографів та фольклористів, в яких зустрічаються відомості про народні погляди, вірування, уявлення, пов"язані з жіночою фізіологією та тілесністю. The article is devoted to survey of ethnological and folklore works ...
419491
  Ігнатенко І. Жіноче тіло у дослідженнях етнографів середини ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-18. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена огляду праць етнографів та фольклористів середини ХІХ - початку ХХ ст., в яких зустрічаються відомості про народні погляди, вірування, уявлення, пов"язані з жіночою фізіологією та тілесністю. The article is dealed with an analysis of ...
419492
  Ігнатенко І.В. Жіноче тіло у традиційній культурі українців / Ірина Ігнатенко. – [2-ге вид.]. – Київ : Дуліби, 2013. – 218, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 180-219 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8910-69-2
419493
  Голота Л. Жіночий апокриф : вибрані твори / Любов Голота ; [передм. Д. Дроздовського ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2012. – 559, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавн. рада.: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-359-5
419494
  Матіос М. Жіночий аркан : 13 днів Марії:Поезії / М. Матіос. – Львів : Кальварія, 2001. – 108с. – ISBN 966-663-027-3
419495
  Пуларія Т.В. Жіночий архетип у міфопоетичній традиції української культури (на матеріалі народної культури Середньої та Нижньої Наддніпрянщини) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Пуларія Т.В. ; МОНУ ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
419496
  Пригодій С.М. Жіночий аспект малої прози Дж. Лондона: онтопсихоаналіз // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 283-292. – Бібліогр.: Літ.: с. 293; 13 п.


  Стаття має на меті виявити своєрідність жіночого образу в оповіданнях Дж. Лондона суто крізь призму онтопсихологічного тлумачення з опертям на парадигму А. Менегетті та інші сучасні психолого-літературознавчі підходи. Цель статьи - выявить ...
419497
  Модилевський Я. Жіночий гаметофіт у Angiospermae / Я. Модилевський. – Б.м., 1929. – 40 с.
419498
  Когут О.В. Жіночий деконструкт як головна парадигма сюжету у п"єсі Павла Ар"є "Кольори" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 29-32. – ISSN 1996-5931


  У цій статті автор розглядає жіночий деконструкт як основу сюжету п"єси сучасного укр. драматурга Павла Ар"є "Кольори". Дослідниця спирається на концепти метафізики присутності (metaphysics of presence) (за Деридою), відчутного трансцендентного ...
419499
  Титюк А.К. Жіночий детектив: теоретичні та історико-літературні проблеми вивчення // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 87-90. – ISSN 978-966-551-401-5
419500
  Ісаєва Н.С. Жіночий дискурс традиційних образів в українській та китайській прозі постмодерного періоду // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 166- 173


  Стаття присвячена порівняльному аналізу одного з найважливіших символів у повісті Марії Матіос "Москалиця" та романі китайської письменниці Сюй Сяобінь "Пітната змія" - образу змії. Виявлено основні смисли, що реалізуються в позиціях традиційного ...
419501
  Кісь О.Р. Жіночий досвід ҐУЛАҐу: стан досліджень та джерельні ресурси в українському контексті // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3 (528), травень - червень. – С. 125-138. – ISSN 0130-5247
419502
  Кісь О. Жіночий досвід участі в національно-визвольних змаганнях на західноукраїнських землях у 1940-1950-х рр. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 101-125. – ISBN 978-617-578-013-8
419503
  Галич А. Жіночий і нежіночий романи Галини Тарасюк і асоціонімному вимірі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 49-59. – ISSN 0236-1477


  В статті прагнення з"ясувати естетичну складову асоціонімів у романах Галини Тарасюк. Для цього автор обирає твори "Сестра моєї самотності" й "Цінь Хуань Гонь", асоціонімний ряд яких допомагає зрозуміти ту модель новітнього буття українського народу, ...
419504
  Ігнатюк О.Г. Жіночий іронічний детектив у жанровій системі масової літератури // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 173-185. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
419505
  Доброрез І.О. Жіночий наркотизм: сучасний стан, тенденції, шляхи подолання (на прикладі Автономної Республіки Крим // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 123-126.
419506
  Шалацька Г.М. Жіночий образ в системі духовних цінностей у творах Г.Квітки - Основ"яненка та В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті на основі аналізу повісті "Маруся" Г. Квітки-Основ"яненка та оповідання "Момент" В. Винниченка розглянуто особливості зображення образу жінки відповідно до системи духовних цінностей. The article considers the specificities of the a woman ...
419507
  Гнідан Ю. Жіночий образ у творчості Акутагава Рюноске // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 274-278. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
419508
  Порфімович О.Л. Жіночий погляд на жіночу злочинність // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 3. – С. 83-93. – (Політичні та юридичні науки)
419509
  Агеєва В. Жіночий простір : феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агєєва. – Київ : Факт, 2008. – 358 с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-294-7
419510
  Пашко А. Жіночий рух в Україні: історичний аспект та сучасний розвиток // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С. 125-126. – ISSN 0132-1331
419511
  Яценко Л. Жіночий рух України: етапи становлення // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 386-390. – ISBN 978-966-308-311-5
419512
  Копієвська О.Р. Жіночий рух як складова культуротворчого процесу в Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 108-111
419513
   Жіночий світ = Woman"s world. – Київ : Всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги
№ 1. – 2000
419514
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2001
419515
   Жіночий світ. – Київ
№ 2. – 2001
419516
   Жіночий світ. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
419517
   Жіночий світ. – Київ
№ 4. – 2001
419518
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2002
419519
   Жіночий світ. – Київ
№ 2. – 2002
419520
   Жіночий світ. – Київ
№ 3-4. – 2002
419521
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2003
419522
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
419523
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 3. – 2003
419524
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 4. – 2003
419525
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 1. – 2004
419526
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
419527
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 3. – 2004
419528
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 4. – 2004
419529
  Нестеряк О. Жіночий світ у творчості Ліни Костенко // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 83-85
419530
  Мироненко І.Д. Жіночий танок : поезії / І.Д. Мироненко. – Київ, 1984. – 94 с.
419531
  Землякова Т.А. Жіночий текст і жіночий псевдонім: гендерний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 234-237


  Проаналізовано особливості "жіночого" та "чоловічого" стилів (авторської манери письма) в журналістських матеріалах. Виокремлено специфіку мовних маркерів, якими залежно від статі послуговуються журналісти. Розглянуто гендерний аспект ...
419532
  Перелігіна Р.В. Жіночий тероризм як феномен сучасних політичних процесів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 271-274. – ISSN 2219-5521
419533
  Кагамлик С. Жіночий фактор у формуванні української еліти XVII - XVIII ст. // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 21-24. – ISBN 978-966-2213-81-2


  У статті аналізується роль жіночого фактора у формуванні української еліти XVII - XVIII ст. У цьому контексті простежено роль видатних жінок-матерів щодо виховання благочестивих настроїв у родинному середовищі, найпоказовіші аспекти ...
419534
  Бабаш Г.А. Жіночийжурнал як відображення концептуальногї картини світу сучасної жінки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 18-24.
419535
  Волобуєва А.М. Жіночі видання Києва початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-30. – Бібліогр.: с. 30, Літ.: 5 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Автор, аналізуючи київські жіночі видання, відстежує розвиток жіночого руху у Східній Україні на початку ХХ століття.
419536
  Король В.В. Жіночі демонічні образи у традиційному світогляді українців Закарпаття (кінець XIX - середина XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 113-118. – (Історія ; Вип. 19)
419537
  Шитова Л.П. Жіночі долі / Л.П. Шитова. – К, 1968. – 44с.
419538
  Шитова Л.П. Жіночі долі / Л.П. Шитова. – К, 1968. – 44с.
419539
  Яременко В. Жіночі долі у вирі Другої світової // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 15


  Роль жінки під час війни тривалий час, особливо в радянських реаліях, лишалася на узбіччі офіційних репрезентацій подій та комеморативних практик. Коли ж подібні сюжети й виринали, то звучали в унісон із загальнодержавним каноном подання історії ...
419540
  Воробєй О. Жіночі зачіски та головні убори на Поділлі у першій половині XX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 426-427. – ISBN 978-966-171-783-0
419541
  Лазаренко Т.Д. Жіночі знаки та символи в новелістиці індіанських письменниць останньої третини ХХ сторіччя : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 235-239
419542
  Приходько А. Жіночі імена на сторінках давньоруської держави // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-39


  Княгині Ольга, Анна Ярославна, Єлизавета. Анастасія, Євпраксія-Адельгейда
419543
  Приходько Алла Жіночі імена на сторінках історії давньоруської держави // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-38
419544
  Кривоший О. Жіночі імена на сторінках історії України XVI-XVIII ст. - "штучна біла пляма" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 1/2, січень - лютий. – С. 1-25
419545
  Панцьо С.Є. Жіночі імена у лемків // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 200-205. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
419546
  Таран Л. Жіночі історії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 3/4. – С. 28-65. – ISSN 0130-1608
419547
  Таран Л. Жіночі історії від Людмили Таран / Л. Таран, І. Грабовська // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С. 139149. – ISSN 0585-8365
419548
  Вовк В. Жіночі маски / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Женева, 1993. – 82с.
419549
  Корсак Костянтин Жіночі мрії ідеальних чоловіків здійснені у ... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 15-17 : Фото
419550
  Дубина М М. Жіночі недільні школи в Україні / М М. Дубина, // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 63-66


  Перші недільні школи в Україні з’явилися у 1859 році. Тоді викладачки жіночого училища Нельговської, враховуючи той факт, що для дівчат не існувало освітніх закладів, звернулися до тодішнього міністра освіти М.І.Пирогова за дозволом відкрити жіночі ...
419551
  Ярош Оксана Богданівна Жіночі об"єднання України як суб"єкти державотворення кінця 20 століття : Автореф. дис. ... канд. політичн. наук:23.00.02 / Ярош О.Б.; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – Київ, 2000. – 19 с.
419552
  Нагачевська О. Жіночі образи в американській літературі: (Романи Джойс Керол Оутс "Сонцестояння" та "Марія: Життя") // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2002. – № 7. – С.52-57. – ISSN 0236-1477
419553
  Тарангул І.Л. Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Тарангул Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. слов"янської філол. та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 178-200
419554
  Тарангул І.Л. Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Тарангул Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
419555
  Капінус Д. Жіночі образи в ранніх п"єсах Артура Шніцлера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано жіночі образи у драмах Артура Шніцлера. Встановлено, що героїні ранніх творів мають усталені, типові риси, зумовлені особливостями їх середовища, тяжінням над ними соціальних норм. Зроблено висновок, що в ранніх драмах автора жіночі ...
419556
  Снігир Т. Жіночі образи в українській літературі : тематична атестація // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56
419557
  Шалацька Г. Жіночі образи драми "Назар Стодоля" Т. Шевченка у системі духовних цінностей першої половини ХІХ ст. // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 273-283
419558
  Коломієць І.А. Жіночі образи роману О. Копиленка "Визволення" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 159-164. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
419559
  Хом"як Т.В. Жіночі образи та засоби їх характеротворення в романі Н. Доляк "Гастарбайтерки" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 280-286. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
419560
  Маєвська О. Жіночі образи та моделювання чоловічої психології в романі Мігеля де Унамуно "Туман" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 184-189. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
419561
  Бабіч М. Жіночі образи у новелах Жерара де Нерваля "Ісіда" та "Аврелія" у контексті музичної культури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 32-42


  Статтю присвячено інтермедіальній проблемі співвідношення слова й музики, а саме: розкриттю жіночих образів у новелах Жерара де Нерваля у контексті музичної культури. Відзначені зв’язки музичної інтермедіальності на рівні образності, змісту та ...
419562
  Міщенко О. Жіночі образи у прозі Івана Франка в контексті модерної естетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 205-209. – ISBN 966-594-298-0
419563
  Міщенко О. Жіночі образи у романістиці О. Гончара (концепція характеротворення) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 135-139
419564
  Чорноус С. Жіночі образи у творчості О. Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 187-190
419565
  Чорноус С. Жіночі образи у творчості О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 247-250.
419566
  Іваненко Р. Жіночі образив історичній прозі І. Франка та П. Загребельного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 126-128. – ISBN 966-594-298-0
419567
  Матвійчук Т. Жіночі організації в Україні як чинник формування ефективної гендерної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 156-168
419568
  Факета І.І. Жіночі особові назви в українській мові : Дис... канд. філоло.наук: / Факета І.І.; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1968. – 369л. – Бібліогр.:л.360-369
419569
  Тхорук Р.Л. Жіночі персонажі в українській драматургії кінця ХІХ - початку ХХ століття: у полоні любовно-родинної теми // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 4. – С. 40-46. – ISSN 1729-360Х
419570
  Подолюк С.М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Подолюк С.М. ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010. – 240 л. – Бібліогр.: л. 222-240
419571
  Подолюк С.М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Подолюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв
419572
  Осауленко Т.Б. Жіночі плаття / Т.Б. Осауленко, Д.А. Маслюченко. – К, 1976. – 167с.
419573
  Буряк Л. Жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як джерело української історичної фемінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 79-84. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як один із різновидів зображальних історичних джерел. Відмічається їхнє особливе значення в контексті української історичної фемінології. З позицій джерелознавства розглядається ...
419574
  Кульчицька С.С. Жіночі прикраси рук XI - XIII ст. за матеріалами літописного Пліснеська (історія дослідження) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 36-52. – ISSN 2078-1849
419575
  Мадяр О.Л. Жіночі прізвища на -ova у словацькій мові: традиції і сучасність // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 122-130. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
419576
  Басенко К.Я. Жіночі радощі й печалі : роман / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 334 с.
419577
  Філоненко Софія Жіночі ролі в театрі життя : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 91-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477
419578
  Філоненко Софія Жіночі ролі в театрі життя : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 91-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477
419579
  Тарасюк Г.Т. Жіночі романи : [проза] / Галина Тарасюк ; [художник О. Сандига]. – Бровари : Відродження, 2006. – 288 с. – Зміст романи: Гаспид і Маргарита ; Покоївка ; Мій третій і останній шлюб ; Хижачка. – ISBN 966-96601-0-6
419580
  Прокопенко М. Жіночі силуети Києва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 березня (№ 43/44). – С. 16


  Історії красунь на фасадах столичних будинків - в архітектурних легендах від Михайла Кальницького.
419581
  Куцир Т. Жіночі сорочки Опілля: типологія та художні особливості // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
419582
  Петренко Н. Жіночі таємниці / Н. Петренко. – К, 1981. – 205с.
419583
  Мерлянова О.А. Жіночі танці в українській народній хореографії : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Мерлянова О.А.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
419584
  Мерлянова О.А. Жіночі хороводні танці як праоснова українського хореографічного мистецтва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 175-180
419585
  Сидоренко Вікторія Жіночне ар-нуво : себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 130-131 : Фото
419586
  Кузьмин И.В. Жлементы вероятностных моделей АСУ / И.В. Кузьмин. – М, 1975. – 335с.
419587
  Дадимов В.И. Жлобинские молодогвардейцы / В.И. Дадимов. – Минск, 1950. – 52с.
419588
   Жлуктенко Юрій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 348-349. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
419589
  Любарська Л.В. Жлуктенко Юрій Олексійович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 95-97
419590
  Сліпачук О.П. Жменя землі / О.П. Сліпачук. – К., 1976. – 96с.
419591
  Во Ивлін Жменя праху : Роман / Во Ивлін. – Київ : Дніпро, 1979. – 207с.
419592
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1964. – 320 с.
419593
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1967. – 336 с.
419594
  Томчаний М.И. Жменяки / М.И. Томчаний. – Москва : Советский писатель, 1967. – 360 с.
419595
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1970. – 318 с.
419596
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Київ : Дніпро, 1974. – 734 с.
419597
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1982. – 711 с.
419598
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Київ, 1989. – 680 с.
419599
  Кочевих Олег Жмеринка - символ і образ половини України // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-46. – ISSN 0130-5212
419600
  Устиловська І. Жмеринка з проектом // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 2 грудня (№ 154). – С. 12


  Німці порадили, як відродити культуру в невеликих українських містах.
419601
  Солоненко М.П. та ін. Жмеринка. / М.П. та ін. Солоненко. – Одеса, 1974. – 27с.
419602
  Загалило В.І. Жмеринка. Путівник / В.І. Загалило. – Одеса, 1985. – 54с.
419603
   Жму ваши руки. – Ярославль, 1978. – 112с.
419604
   Жмудський Олександр Захарович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 319. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
419605
   Жмудський Олександр Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 243-244 : фото
419606
  Крым А. Жмурик. Олл инклюзив : пьеса, черная комедия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 9/10. – С. 110-149. – ISSN 0131-8136
419607
  Красовский Л.С. Жмуровка в осаде : [повесть : для детей] / Л.С. Красовский ; [ил.: В. Калинин]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 136 с.
419608
  Каваль В. Жнива / В. Каваль. – Х., 1930. – 208 с.
419609
  Петрів Т.І. Жнива для міжнародної журналістики України: уся планета - "гарячі" точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-59. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Йдеться про важливість для українських мас-медіа розвитку кореспондентської мережі за кордоном у контексті сучасних змін у галузі світових інформаційних потоків, новітніх технологічних досягнень, пошуку глобальних пріоритетів для України в новітніх ...
419610
  Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою = Harvest of despair: life and death in Ukraine under nazi rule / Карел Беркгоф ; [з англ. преклав Тарас Цимбал ; наук. ред. перекладу Владислав Гриневич ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2011. – 454, [2] с. : фотоіл., табл. – Парал. тит. арк. ориг. - Перекладено за вид.: Harvest of despair: life and death in Ukraine under nazi rule / Karel C. Berkhoff. Cambridge [etc.] : Belknap press, Harvard univ. press, 2004. - Покажч.: с. 431-452. – Бібліогр. в прим.: с. 320-428. – ISBN 978-966-8978-37-1
419611
  Конквест Р. Жнива скорботи : радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. – Київ : Либідь, 1993. – 384с. – ISBN 5-325-00461-1
419612
  Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Роберт Конквест; пер. з англ.: Н. Волошинович, З. Корабліної, В. Новак; [літературне опрацювання А. Криштальського]. – Луцьк : Терен, 2007. – 456с. – ISBN 978-966-8575-57-0
419613
  Тряпкин Н.И. Жнива. / Н.И. Тряпкин. – М., 1974. – 142с.
419614
  Білик О. Жниварський фольклор Західного Полісся: специфіка змісту та форми // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – C. 56-61


  У статті подається характеристика регіональної специфіки жниварського фольклору Західного Полісся. Увагу зосереджено на двох аспектах: своєрідності змісту (основні теми, мотиви, образи) та форми (тобто будови) пісень, що виконувалися на Західному ...
419615
   Жниварські пісні / [упор. та вступ. ст. Ю.З. Крутя ; худож. Я.Г. Котляр]. – Київ : Музична Україна, 1971. – 271 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
419616
  Чіп Б.М. Жнивень / Б.М. Чіп. – К., 1977. – 95с.
419617
  Савинов Е.Ф. Жнивень: новые стихи / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1979. – 127с.
419618
  Гудима А.Д. Жниво : поезії / А.Д. Гудима. – Київ : Молодь, 1976. – 63 с.
419619
  Петренко В.М. Жниво : повісті / В.М. Петренко. – Одеса : Маяк, 1990. – 71 с.
419620
  Чубач Г.Т. Жниця : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1974. – 79 с.
419621
  Михайлов А.Д. Жоашен Дю Белле : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Михайлов А.Д. ; АН СССР , Ин-т мировой лит-ры. – Москва, 1965. – 17 с.
419622
   Жовква // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 14-15 : фото
419623
   Жовква. Ісус у вишиванці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 12-13 : фото
419624
  Дуда О. Жовнірські пісні у записах Дмитра Єндика та Філарета Колесси // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 111-115


  Проаналізовано жовнірські пісні, жанрова специфіка яких формувалась на основі козацьких пісень і стала джерелом тематики та поетики стрілецької лірики. Частина цих пісень, що мають виразний епічний характер і в яких є вказівка на конкретні особи та ...
419625
  Шрайєр В. Жовта акула / В. Шрайєр. – К. : Радянський письменник, 1973. – 235с.
419626
  Шрайєр В. Жовта акула : Пригодницький роман / В. Шрайєр. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 234с.
419627
  Шрайєр В. Жовта акула / В. Шрайєр. – К., 1979. – 218с.
419628
  Карпа І. Жовта книга : 50 хвилин трави. Фройд би плакав. Сни Ієрихона / Ірена Карпа. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-14-0807-3
419629
  Кандим Ю. Жовта мить / Ю. Кандим. – Киев, 1997. – 156 с.
419630
  Кисельов Жовтень -- молодість моя / Кисельов, І. – К., 1979. – 264с.
419631
  Нікольніков Г.Л. Жовтень -- провісник миру / Г.Л. Нікольніков. – Київ, 1967. – 48с.
419632
  Петровцій І.Ю. Жовтень - осені свічадо / І.Ю. Петровцій. – Київ, 1988. – 113 с.
419633
   Жовтень. – Х, 1922. – 160с.
419634
   Жовтень. – Київ
№ 3. – 1955
419635
  Сич О. Жовтень 1917-го: революція чи переворот? // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 47-54
419636
   Жовтень 1917 року і розвиток театрального мистецтва на Україні. – Одеса, 1987. – 84с.
419637
  Щерба С.П. Жовтень зігрівае планету. / С.П. Щерба. – К., 1969. – 47с.
419638
   Жовтень і зарубіжні слов"янські літератури. – Київ : Наукова думка, 1967. – 516 с.
419639
  Шліхтер О.Г. Жовтень і наука / О.Г. Шліхтер. – К., 1932. – 48с.
419640
  Горбчов М.С. Жовтень і перебудова: революція продовжується / М.С. Горбчов. – К., 1987. – 58с.
419641
  Горбачов М.С. Жовтень і перебудова: революція продовжується / М.С. Горбачов. – К ., 1987. – 58 с.
419642
   Жовтень на Запоріжжі. – Дніпропетровськ, 1969. – 142с.
419643
  Попов М.М. Жовтень на Україні / М.М. Попов. – Київ, 1934. – 80с.
419644
  Супруненко М. Жовтень на Україні / М. Супруненко ; АН УРСР. Ін-т історії і археології України. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1942. – 45 с.
419645
  Лихолат А.В. Жовтень на Україні. / А.В. Лихолат. – К, 1967. – 62с.
419646
   Жовтень у моїй долі. – Х, 1977. – 167с.
419647
  Сидоренко В.П. Жовтий квіт : новели / В.П. Сидоренко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 179 с.
419648
  Барка В. Жовтий князь / В. Барка. – 2-ге вид. – Нью-Йорк, 1968. – 210с.
419649
  Барка В.К. Жовтий князь / В.К. Барка. – К., 1991. – 264с.
419650
  Барка Василь Жовтий князь / Барка Василь. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 292 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-35-5
419651
  Софійчук М. Жовтий князь : поема / Михайло Софійчук. – Вижниця : Черемош, 2006. – 28 с.
419652
  Барка В.К. Жовтий князь : роман / Василь Барка. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-3895-1
419653
  Барка В. Жовтий князь / Василь Барка. – Київ : Школа, 2009. – 256 с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-734-X
419654
  Ільченко О. Жовтий коридор // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 10. – С.5-15. – ISSN 0585-8365
419655
  Кузьмич В. Жовтий рикша / В. Кузьмич. – Х.-О, 1930. – 76 с.
419656
  Мушкетик Ю.М. Жовтий цвіт кульбаби : Іст. повісті / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1985. – 184с. – (Романи й повісті ; №10, 1985)
419657
  Глібчук У. Жовтим по жовтому : [роман] / Уляна Глібчук ; [передм.: С. Грабар]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 267, [3] с. : іл. – (Червоне та чорне). – ISBN 978-617-605-008-7
419658
  Островський О. Жовті-води (1648 р.) / О. Островський. – 2-е випр. вид. – К., 1918. – 38с.
419659
  Чернов А. Жовті соняшники із чорними серцями // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 січня (№ 2). – С. 15


  Основоположниця абстрактного мистецтва Соня Делоне-Терек народилася в Градизьку.
419660
   Жовті Сторінки Інтернет-2003. Довідник інтернет-ресурсів України. – Київ, 2003. – 208с.
419661
  Ченцов М. Жовті цигаркові сорти тютюнів Наддністрянщини (з описом морфологічних ознак) = Ueber die gelben sorten von cigarretentabak in Dnistergebiet der Ukraine / М. Ченцов. – Харків, 1929. – 82
419662
  Бузань В. Жовтнева війна 1973 р. на Близькому Сході в контексті американсько-радянського протистояння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 7-10. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто Жовтневу війну в контексті американсько-радянського суперництва. Автор обмірковує політику США та СРСР щодо Жовтневої війни, аналізує американські та радянські стратегічні інтереси у цій війні, з"ясовує вплив холодної війни на ...
419663
  Нагнибіда М.Л. Жовтнева книга : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 103с.
419664
  Тараненко О.А. Жовтнева площа : поезії / О.А. Тараненко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 48 с.
419665
  Лещенко Л.О. Жовтнева революція і визвольна боротьба народів Сходу / Л.О. Лещенко. – К., 1957. – 48с.
419666
  Сміян П.К. Жовтнева революція і Закарпаття. / П.К. Сміян. – Львів, 1972. – 166с.
419667
  Петрова І.І. Жовтнева революція і зарубіжна література / І.І. Петрова. – Київ, 1968. – 32с.
419668
  Шлепаков А.М. Жовтнева революція і піднесення демократичного руху серед української еміграціх в США і Канаді / А.М. Шлепаков. – К., 1957. – 52с.
419669
  Ємельяненко Г.Г. Жовтнева революція і роз"язання національного питання в СРСР / Г.Г. Ємельяненко. – Київ, 1957. – 140с.
419670
  Гордієнко Т. Жовтнева революція і формування соціалістичної моралі // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 20-22
419671
  Федорів Р.М. Жовтнева саната : новели / Р.М. Федорів. – Станіслав, 1959. – 88 с.
419672
  Мінц І.І. Жовтнева соціалистична революція / І.І. Мінц. – Київ, 1940. – 48с.
419673
  Мітельман М.І. Жовтневе збройне повстання в Петрограді в 1917 р. / М.І. Мітельман. – К., 1939. – 48с.
419674
  Сендерский А.Й. Жовтневе і січневе збройне повстання в Києві (жовтень 1917- січень 1918 рр.) / А.Й. Сендерский. – Київ, 1957. – 40 с.
419675
  Подолян М.П. Жовтневе колосіння : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 73 с.
419676
  Пивовар С.Ф. Жовтневий більшовицький переворот / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 142-143. – ISBN 966-642-073-2
419677
   Жовтневий вітер. – К, 1967. – 255с.
419678
   Жовтневий збірник : революції року VII, 1917-1924 ; [Пісня / Слова М.Йогансена; Муз. Б.Яновського]. – [Київ] : Держвидав України, 1924. – 210 с., 4 с. нот, [2] c.
419679
   Жовтневий марш. – К, 1977. – 247с.
419680
  Грицай М.О. Жовтневий палац культури в Києві / М.О. Грицай. – Київ, 1960. – 13 с.
419681
  Вартанов Г.І. Жовтневих днів рядки живі / Г.І. Вартанов. – Київ, 1966. – 48с.
419682
  Крупська Н.К. Жовтневі дні / Н.К. Крупська. – Київ, 1969. – 42с.
419683
  Львов-Рогачевський Жовтневі дні 1905 р. в місті Харкові / Львов-Рогачевський. – Х.-О., 1930. – 99с.
419684
   Жовтневі зорі. – К, 1957. – 208с.
419685
   Жовтневі квіти. – Х, 1924. – 70с.
419686
  Наєнко М.К. Жовтневі крила новелістики / М.К. Наєнко. – К., 1980. – 167с.
419687
  Муратов І.Л. Жовтневі мажори : ліричне з трибуни / І.Л. Муратов. – Харків : Прапор, 1971. – 99 с.
419688
   Жовтневі сурми. – К, 1977. – 253 с.
419689
  Загорулько Б.Т. Жовтневі сурми : повість / Б.Т. Загорулько. – Львів, 1986. – 128 с.
419690
  Масловський В.І. Жовто-блакитна мафія. / В.І. Масловський. – Львів, 1975. – 144с.
419691
   Жовто-блакитний - національна гордість України / Форум молодих лідерів України. – Київ : Український клуб, 2008. – 28с. – ISBN 978-966-8590-19-1
419692
  Римаренко Ю.І. Жовто-блакитний "месія" / Ю.І. Римаренко. – Київ, 1969. – 48с.
419693
  Дмитрук К.Є. Жовто-блакитні банкроти : Документальні нариси, памфлети, публіцистичні статті / К.Є. Дмитрук. – Київ : Дніпро, 1982. – 398 с.
419694
  Якимов-Метан Жовтоблакитним шляхом : (по Далекому Сході) : п"єса на 4 дії (з прологом) / Ї. Якимов-Метан. – Париж : [б. в.], 1955. – 85, [1] с.
419695
  Стороженко І. Жовтоводська битва 1648 р. у світлі гіпотез та археологічних досліджень // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 4-15
419696
  Довгич В. Жовтогарячий щоденник. Фрагменти книги про ІЄАС // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 1. – С. 60-71


  Помаранчева революція.
419697
  Барка Василь Жовтокняжий довірочник / публікація Федоренка Євгена // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 74-107. – ISSN 0130-1608
419698
  Атамась Н.С. Жовтоногий мартин у Шацькому національному природному парку: особливості трофіки, ріст чисельності та питання таксономії / Н.С. Атамась, В.І. Матейчик // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 53-57. – ISSN 1729-7184
419699
  Пономаренко Ф. Жовтороті : проза: оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 97-116. – ISSN 0130-1608
419700
  Ромен Левко Жовтосил = Zhovtosyl : Драматична п"єса із дій УПА / Ромен Левко. – Едмонтон : Славута, 1965. – 35 с.
419701
   Жовтянський Віктор Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 244-245
419702
   Жовчні кислоти за умов моделювання цукрового діабету алоксаном / О.О. Яковійчук, Н.М. Данченко, В.В. Полякова, В.М. Бабан, С.П. Весельський, Б.О. Цудзевич // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 100
419703
   Жовчосекреторна функція печінки щурів за умов гідрокортизонового навантаження / Ю. Вінник, П. Цапенко, Т. Лященко, С. Весельський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-55. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  В гострих спробах на щурах досліджено вплив гідрокортизону (40 мг/кг маси тіла тварини) на особливості відтворення печінкою зовнішньо секреторної функції. Встановлено, що цей гормон сприяє посиленню процесів кон"югації жовчних кислот з гліцином та ...
419704
  Можеїтова О.А. Жовчосекреторна функція печінки щурів за умов обмеженого венозного кровопостачання / О.А. Можеїтова, Т.П. Лященко, С.П. Весельський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено в гострих спробах на щурах з канульованою жовчною протокою і перев"язаною ворітною веною зміни рівня холерезу й хімічного складу жовчі. Отримано дані, що вказують на залежність зміни об"єму жовчі та її органічних складових від портального ...
419705
   Жовчосекреторна функція печінки щурів при дії простагландину F2а / О. Можеїтова, О. Мороз, П. Цапенко, Т. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-11. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміни жовчної секреції у щурів при дії простагландину F2?. Введення простаноїду в портальну вену підвищувало рівень холерезу і змінювало секрецію жовчних кислот. The aim of this study was to investigate the influence of prostaglandin F2? on ...
419706
   Жовчоутворення щурів за умов експериментального гіпертиреозу / А.С. Агагіна, З.А. Горенко, Л.С. Карбовська, С.П. Весельський, В.М. Бабан // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 216-217
419707
  Кундалевич В.М. Жодино / В.М. Кундалевич. – Минск, 1990. – 70с.
419708
  Панченко И.Т. Жодинская хроника. Очерки. / И.Т. Панченко. – Минск, 1976. – 240с.
419709
  Авраменко О. Жодна ніч не буває вічною // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 86-88. – ISSN 0130-5212


  Творчість Віктора Зарецького
419710
  Ряполова М. Жодних більше обіцянок : проза: фантастична повість // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 22-47. – ISSN 0130-321Х
419711
  Перепелиця Г. Жодних зрушень не буде до того часу, поки радикально не буде змінено баланс сил // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24 червня (№ 109). – С. 3


  Чого чекати Києву від зустрічей у Парижі та Мінську?
419712
  Бережнюк О. Жодних пільг // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 липня (№ 128). – С. 9


  На що можуть розраховувати переселенці з окупованих територій під час вступу до вишів? Поки що вступна кампанія не передбачає жодних пільг для вихідців із окупованих територій. Утім, міністр освіти та науки С. Квіт сподівається, що держава найближчим ...
419713
  Шудря М. Жодного дня - без рядка : Бібліографія публікацій за півстоліття ( 1954-2004 ) / Микола Шудря; За ред. Н.М. Сидоренко. – Київ : Центр інновацій та розвитку, 2005. – 124с.
419714
  Шокін В. Жодного із колишніх представників влади не було виключено зі списку санкцій / розмову вів Олександр Примаченко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 5-11


  Про розслідування резонансних справ, особливості притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів, про осіб, стосовно яких надалі діятимуть санкції. Розмова Генерального прокурора України Віктора Шокіна з журналістом Олександрою ...
419715
  Пасова Т. Жодної шпаринки для зловживань під час вступної кампанії не залишилося // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 20 серпня (№ 154). – С. 1, 4


  Із тексту: До речі, лідером у цьому рейтингу став КНУ імені Тараса Шевченка, в якому виявили бажання навчатися близько 52 тисяч осіб.
419716
  Стоцький А. Жозе Сарамаго та його роман "Друге Євангеліє від Ісуса Христа" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 104-110. – ISSN 2075-1486
419717
  Надъярных М. Жозе Сарамаго: возможность мелодрамы во времена постмодерна // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 1. – С. 73-99. – ISSN 0042-8795
419718
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма. – М.
Т. 2. – 1991. – 700с.
419719
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Москва
1. – 1992. – 682 с.
419720
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Петрозаводск
Т. 1. – 1992. – 573с.
419721
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Петрозаводск
2. – 1992. – 590с.
419722
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Москва
2. – 1992. – с.
419723
  Павлова Г.Е. Жозеф Жером Франсуа Лаланд (1732-1807) / Г.Е. Павлова. – Ленинград : Наука, 1967. – 134 с.
419724
   Жозеф Луи Лагранж. – Москва ; Ленинград, 1937. – 141 с.
419725
  Тюлина И.А. Жозеф Луи Лагранж, 1736-1813 / И.А. Тюлина; АН СССР. – Москва : Наука, 1977. – 223с. – (Научно-биографическая серия)
419726
  Раскин Н.М. Жозеф Нисефор Ньепс. / Н.М. Раскин. – Л., 1967. – 189с.
419727
  Цвайг С. Жозеф Фуше = Joseph Fouche: Bildnis eines politischen Menschen : Портрет політичного діяча / С. Цвайг; Пер. з нім. П.Таращук. – Київ : Основи, 2000. – 286с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-087-Х
419728
   Жок. Заслуженный коллектив Молдавской ССР Государственный ансамбль народного танца, лауреат Всесоюзного и Всемирного конкурсов. – М, 1970. – 86с.
419729
  Шаскольская М.П. Жолио-Кюри / М.П. Шаскольская. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 208 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1(281))
419730
  Перцева Л.А. Жолио-Кюри / Л.А. Перцева. – Москва, 1970. – 86с.
419731
  Марочкін В.П. Жолудевий дощ / В.П. Марочкін. – К, 1986. – 87с.
419732
  Зима О.В. Жолуді на піску / О.В. Зима. – К, 1988. – 342с.
419733
  Мовчан П.М. Жолудь : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1983. – 142 с.
419734
  Молчанов Н.Н. Жон Жорес / Н.Н. Молчанов. – М.
15. – 1986. – 397с.
419735
  Власюк О. Жонглювання стереотипами, або Про особливості російської сучасної зовнішньополітичної пропаганди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 192). – С. 5


  Щодо статті Є. Примакова про складну політичну ситуацію в Україні та її ще тяжчі перспективи.
419736
  Мазорчук В.С. Жорданова нормальна форма : Hавчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету / В.С. Мазорчук; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 119с.
419737
  Молчанов Н.Н. Жорес / Н.Н. Молчанов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 399 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 12 (472))
419738
  Шапова Н. Жорес Иванович Алферов : "Когда наука станет востребованной" // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 909 (06). – С. 2-8. – ISSN 0320-331Х
419739
  Клеман Ж.-Б. Жорес реформист / Ж.-Б. Клеман. – Москва-Ленинград, 1931. – 62 с.
419740
  Боронь О.В. Жорж-сандівська ремінісценція у повісті Тараса Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 84-88


  Стаття присвячена з"ясуванню функціонального значення жорж-сандівської ремінісценції в повісті Т. Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали". Статья посвящена определению функционального значения жорж-сандовской реминисценции в повести Т. ...
419741
  Буцикіна Є.О. Жорж Батай в просторі французької гуманістики 30-х - 50-х років XX століття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 68-71
419742
  Хохловкина А.А. Жорж Бизе / А.А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1954. – 460 с.
419743
  Хохловкина А.А. Жорж Бизе / А.А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1959. – 58 с.
419744
  Великович Э. Жорж Бизе. 1838-1875 : краткий очерк жизни и творчества / Э. Великович. – Ленинград : Музыка, 1969. – 96с.
419745
  Мольер Жорж Данден или одураченный муж / Мольер. – Москва, 1937. – 124 с.
419746
  Немилова И.С. Жорж де Латур / И.С. Немилова. – Ленинград - Москва, 1958. – 50 с.
419747
  Золотов Ю. Жорж де Латур / Ю. Золотов. – Москва : Искусство, 1979. – 162с.
419748
  Нодель Ф. Жорж Дюруа и его предшественники (к юбилею Мопассана и недавним - Стендаля, Бальзака и Мериме) // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 6 кн. 6, ноябрь - декабрь. – С. 169-179. – ISSN 0203-5847


  Роман Милый друг является самым бальзаковским из всего творчества Мопассана.
419749
  Прицер Д.П. Жорж Клемансо / Д.П. Прицер. – Москва, 1983. – 316 с.
419750
  Дубинянский М. Жорж Клемансо: забытый тигр // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 44-63. – ISSN 1819-6268
419751
  Вершинин А.А. Жорж Клемансо: штрихи к политическому портрету // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 1. – С. 197-218. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается жизнь и деятельность французского политика Жоржа Клемансо.
419752
  Канаев И.И. Жорж Кювье. 1769-1832 / И.И. Канаев. – Ленинград, 1976. – 212 с.
419753
  Канаев И.И. Жорж Луи Леклер де Бюффон / И.И. Канаев. – Ленинград-Москва, 1966. – 266 с.
419754
  Венкстерн Н. Жорж Санд / Н. Венкстерн. – Москва, 1933. – 135 с.
419755
  Моруа Андре Жорж Санд / Моруа Андре. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 416с. – (ЖЗЛ. Серия биогр. ; Вып.4)
419756
  Трескунов М.С. Жорж Санд : Критико-биографический очерк / М.С. Трескунов. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 248 с.
419757
  Моруа А. Жорж Санд / А. Моруа. – Минск, 1983. – 416 с.
419758
  Моруа А. Жорж Санд / А. Моруа. – Киев, 1988. – 446 с.
419759
  Моруа А. Жорж Санд / Андре Моруа ; [ пер. с фр. Е.С. Булгаковой ]. – Киев : Мыстэцтво, 1989. – 448 с. – ISBN 5-7715-0196-4
419760
  Моруа А. Жорж Санд / А. Моруа. – Ростов -на-Дону, 1997. – 576с.
419761
  Фетисова Е. Жорж Санд мечтала о любви // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 2. – С. 26-29. – ISSN 1818-2968
419762
  Каренин Владимир Жорж Санд, ее жизнь и произведения / Владимир Каренин. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
[Т. 1] : 1804-1838 : С прил. портр., факс. и неизд. отр. и писем Жорж Санд. – 1899. – XII, 637 с., 5 л. портр., факс.
419763
  Моруа А. Жорж Санд. / А. Моруа. – М., 1967. – 412с.
419764
  Моруа А. Жорж Санд. / А. Моруа. – М., 1968. – 412с.
419765
  Коровина Е. Жорж Сера: точка отсчета // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 306-317. – ISSN 1726-6084
419766
  Шрайбер Э.Л. Жорж Сименон: Жизнь и творчество / Э.Л. Шрайбер. – 2-е изд.. доп. – Л., 1977. – 327с.
419767
  Шрайбер Э.Л. Жорж Сименон: Жизнь и творчество / Э.Л. Шрайбер. – 2-е изд.. доп. – Ленинград, 1983. – 335 с.
419768
  Гутчина В. Жорж Сименон: роман его жизни // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 12 (52). – С. 58. – ISSN 1819-6268
419769
  Кутейщикова В.Н. Жоржи Амаду / В.Н. Кутейщикова. – М., 1954. – 40с.
419770
   Жоржи Амаду. – М, 1965. – 48с.
419771
  Баранов В.Ф. Жоржини в маминім саду / В.Ф. Баранов. – К., 1986. – 141с.
419772
  Познанська М.А. Жоржини цвітуть! : поеми для мол. шк. віку / М.А. Познанська. – Київ : Веселка, 1985. – 72 с.
419773
  Садовский А.Л. Жоркины годы / А.Л. Садовский. – Москва, 1963. – 271с.
419774
  Садовский А.Л. Жоркины годы / А.Л. Садовский. – Москва, 1963. – 271с.
419775
  Федорів Р.М. Жорна : роман / Роман Федорів. – Львів : Каменяр, 1983. – 447 с.
419776
  Федорів Р.М. Жорна / Р.М. Федорів. – Київ, 1984. – 221 с.
419777
  Квасновський В. Жорна долі / Василь Квасновський ; [худ. Є. Удін]. – Б.м.в., 1995. – 280 с. : іл.
419778
  Махорін Г. Жорсткі діагнози Юліана Мовчана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 13


  У Житомирі представили збірку творів видатного діяча української діаспори в Канаді.
419779
  Зеленський О.В. Жорсткі сагайдаки зведених матриць показників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C 27-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається один клас жорстких сагайдаків та доводиться нежорсткість допустимого сагайдака, який має хоча б одну петлю. Ключові слова: матриця показників, допустимий сагайдак, жорсткий сагайдак. We consider a class of rigid quivers and prove that ...
419780
  Журавльов В. Жорсткі сагайдаки, асоційовані з частково впорядкованими множинами / В. Журавльов, Т. Журавльова, О. Зеленський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-44. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Наводиться критерій жорсткості сагайдака, асоційованого зі скінченною частково впорядкованою множиною. Приведены критерии жесткости колчана, ассоциированном с конечным частично упорядоченным множеством. We give a criterion of rigidity of quiver ...
419781
  Андрєєва К.В. Жорстока путь / К.В. Андрєєва. – Київ, 1980. – 288с.
419782
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1972. – 216с.
419783
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1973. – 203с.
419784
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман; Міст через ніч: Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1975. – 447с.
419785
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман; Міст через ніч: Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1983. – 438с. – (Звитяга)
419786
  Самбук Р.Ф. Жорстокий ліс / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1976. – 255 с.
419787
  Нилін П.Ф. Жорстокість / П.Ф. Нилін. – Київ, 1960. – 358 с.
419788
  Коромыслов Б.И. Жостовская роспись / Б.И. Коромыслов. – М, 1977. – 87с.
419789
  Амлинский И.Е. Жоффруа Сент-Илер и его борьба против Кювье / И.Е. Амлинский. – Москва, 1955. – 424с.
419790
  Коротаев В.В. Жребий / В.В. Коротаев. – М, 1969. – 95с.
419791
  Винокуров Е.М. Жребий / Е.М. Винокуров. – Москва, 1978. – 110с.
419792
  Амиргулова В.И. Жребий : повести / В.И. Амиргулова. – Москва : Современник, 1986. – 190 с.
419793
  Горышин Г.А. Жребий / Г.А. Горышин. – Л., 1987. – 320с.
419794
  Манро Элис Жребий // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 143-166. – ISSN 1130-6545
419795
   Жрецы белой птицы Стерх. – Новосибирск, 1973. – 200с.
419796
  Ковальчук Ю.К. Жрецы Молоха // Молох / Н.В. Коломейцев. – Киев, 2006. – С.22- 43
419797
  Ханна Жорж Жрецы храма / Ханна Жорж. – Москва, 1955. – 136с.
419798
  Костылев В.И. Жрецы: роман / В.И. Костылев. – Горький, 1985. – 302с.
419799
  Костылев В.И. Жрецы: роман / В.И. Костылев. – Саранск, 1986. – 303с.
419800
  Казакевич Геннадій Михайлович Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (2 ст. до н.е. - 1 ст. н.е.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Казакевич Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 207л. – Додаток: л.202-207. – Бібліогр.: л.183-201
419801
  Казакевич Геннадій Михайлович Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (2 ст. до н.е. -1 ст.н.е.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / КНУТШ; Казакевич Г.М. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
419802
  Рындина Л. Жрицы Любви / Л. Рындина. – Москва, 1990. – 109с.
419803
  Алексеев Г.Д. Жрицы огня / Г.Д. Алексеев, К.И. Алексеева. – Москва, 1963. – 88 с.
419804
  Джонуа А. Жрчащий родник : стихи / А. Джонуа; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1965. – 88 с.
419805
  Білокінь І.П. Жуpнал Польського ботанiчного товаpиства / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1959. – 3с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, Т. 16, №3
419806
  Метерлинк М. Жуазель. / М. Метерлинк. – М. – 66с.
419807
  Малявин В.В. Жуань Цзи / В.В. Малявин; АН СССР; Инст. востоковедения. – Москва : Наука, 1978. – 167с. – (Писатели и ученые Востока)
419808
  Амаду Ж. Жубиаба / Ж. Амаду. – Москва, 1973. – 543с.
419809
  Пешут П.С. Жубор живота: читанка за 7 разред основне школе / П.С. Пешут. – 6-е изд. – Титоград, 1980. – 287с.
419810
  Вовченко Н.О. Жувальна гумка. Чого більше: шкоди чи користі? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 35-39 : фото
419811
   Жугаєвич Андрій Яремович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 245
419812
  Ракитичь С. Жудньа за jугом : песме / Слободан Ракитичь. – Горньи Милановац : Дечjе новине, 1981. – 178, [4] с. : фот.
419813
  Мориц Ж. Жужанна в Клагенфурте / Ж. Мориц. – Москва, 1970. – 240с.
419814
  Михайлов В.А. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Михайлов В.А.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1972. – 23л.
419815
  Иняева З.И. Жужелицы на посевах полевых культур : Автореф... канд. биол.наук / Иняева З.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1965. – 19 с.
419816
  Стругацкий А.Н. Жук в муравейнике / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Кишинев, 1983. – 587с.
419817
  Стругацкий А.Н. Жук в муравейнике / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Рига, 1986. – 347с.
419818
  Уильямс А.Р. Жук, отвечающий за алый цвет. Источник цвета // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 40 : фото
419819
  Шабшай Л.Л. Жук. / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1961. – 58с.
419820
  Балганы Намхайдорж Жуки- дровосеки // фауны Монгольской Народной республики и их хозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Балганы Намхайдорж; АН СССР. – Л., 1974. – 22л.
419821
  Кузин Б.С. Жуки- нарывники Казахстана : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Кузин Б.С. ; Зоологич. ин-т. Акад. наук СССР. – Ленинград, 1951. – 14 с.
419822
  Никитский Н.Б. Жуки-грибоеды / Н.Б. Никитский. – М, 1993. – 184с.
419823
  Байтенов М.С. Жуки-долгоносики / М.С. Байтенов. – Алма-Ата, 1974. – 286с.
419824
  Байтенов Муслим Смаилович Жуки-долгоносики /Coleoptera: Attelabidae, Curculionidae/ Казахстана. : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.09 / Байтенов Муслим Смаилович; АН КазССР. – Алма-Ата, 1974. – 36л.
419825
  Тер-Минасян Жуки-долгоносики подсемейства Cleoninae фауны СССР / Тер-Минасян. – Л., 1967. – 142с.
419826
  Тер-Минасян Жуки-долгоносики подсемейства Cleoninae фауны СССР / Тер-Минасян. – Л., 1988. – 232с.
419827
  Воловник Семен Вениаминович Жуки-долгоносики подсемейства Gleoninae степной зоны УССР : Автореф. ди. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Воловник Семен Вениаминович ; Ин-т зоологии АН УССР. – Киев, 1984. – 19 с.
419828
  Плавильшиков Н.Н. Жуки-дровосеки / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1940. – с.
419829
  Плавильшиков Н.Н. Жуки-дровосеки / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1958. – 592с.
419830
  Емец Виктор Максимович Жуки-жужелицы подтрибы Cimindina (Coleoptera, Carabidae, Lebiini) фауны СССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Емец Виктор Максимович ; Зоол. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1973. – 17с.
419831
  Крыжановский О.Л. Жуки-жужелицы рода Carabus Средней Азии. / О.Л. Крыжановский. – М.-Л., 1953. – 135с.
419832
  Карапетян А.П. Жуки-зерновики Армянской ССР и их сельскохозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Карапетян А. П.; АН АрмССР, От-ние биол. наук. – Ереван, 1976. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
419833
  Рейхардт А.Н. Жуки-карапузики. / А.Н. Рейхардт. – Пб.
2. – 1921. – 3-45с.
419834
  Жантиев Р.Д. Жуки-кожееды (семейство Dermestidae) фауны СССР / Р.Д. Жантиев. – М., 1976. – 182с.
419835
  Крыльцов А.И. Жуки-коровки (Coccinellidae) Северной Киргизии : Автореф... канд. биолог.наук: / Крыльцов А.И.; АН КазССР. Ин-тут зоологии. – Алма-Ата, 1951. – 7л.
419836
  Лопатин И.К. Жуки-листоеды / И.К. Лопатин. – Л, 1977. – 269с.
419837
  Лопатин И.К. Жуки-листоеды / И.К. Лопатин, К.З. Куленова. – Алма-Ата, 1986. – 197с.
419838
  Сергеев М.Е. Жуки-листоеды (coleoptera, chrysomelidae] Полесья Украины / М.Е. Сергеев, П.Н. Шешурак // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2014. – № 2 (9), грудень. – С. 121-137. – ISSN 2226-4272
419839
  Сепертеладзе М.П. Жуки-листоеды Восточной Грузии. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Сепертеладзе М.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 14л.
419840
  Бровдий В.М. Жуки-листоеды подсемейства Jalerucinae (Coleoptera, Ghrysomelidae) Среднего Приднепровья : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бровдий В.М. ; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 18 с.
419841
  Лопатин И.К. Жуки-листоеды фауны Белоруссии и Прибалктики Определитель / И.К. Лопатин. – Минск, 1986. – 129с.
419842
  Якобсон Г.Г. Жуки-листоеды Южного Енисея. / Г.Г. Якобсон, 1925. – 52с.
419843
  Глобова Н.Д. Жуки-листоїди (Chrysomelidae, coleoptera) долини Середнього Дніпра / Н.Д. Глобова, 1949. – 73-86с.
419844
  Бровдій В.М. Жуки-листоїди, щитоноски і шипоноски / В.М. Бровдій. – Київ
19. – 1983. – 1-188с.
419845
  Корян А.А. Жуки-мукоеды в Армянской ССР и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Корян А.А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1965. – 34л.
419846
  Семенов-Тян-Шанский Жуки-носороги (Orictes) русской и среднеазиатской фаун (Coleoptera, Scarabaeidae) / Семенов-Тян-Шанский, С.И. Медведев. – Л., 1932. – 481-502с.
419847
  Трихліб Т.А. Жуки-скритники (Coleoptera, Latridiidae) Cходу України (фауна, морфологія, біологія, екологія) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.24 / Трихліб Т.А. ; НАН України, Ін-т зоолог. ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
419848
  Плавильщиков Н.Н. Жуки-усачи Полтавской губернии (Coleoptera, Cerambycidae). – 6 с. – Отд. оттиск
419849
  Плавильщиков Н.Н. Жуки-усачи собранные А.И.Александровым в Манчжурии (Coleoptera, Cerambycidae). – С. 104-110. – Отд. оттиск
419850
  Плавильшиков Н.Н. Жуки-усачи Черниговской губ / Н.Н. Плавильшиков. – К. – 2с.
419851
  Надворная Л.С. Жуки-чернотелки лесостепи. степи и горного Крыма Укр : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.09 / Надворная Л.С.; Ин-т зоологии. – Киев, 1984. – 17л.
419852
  Богачев А.В. Жуки-чернотелки Средней Азии и Казахстана : Автореф... докт. биол.наук: / Богачев А. В.; МГУ, Биол.почв. фак. – Душанбе, 1965. – 38л. – Бібліогр.:с.36-38
419853
  Непесова М.Г. Жуки-чернотелки Туркмении: биология и экология / М.Г. Непесова. – Ашхабад, 1980. – 211с.
419854
  Долин В.Г. Жуки-щелкуны / В.Г. Долин, Х.И. Атамурадов. – К., 1994. – 178с.
419855
  Гурьева Е.Л. Жуки-щелкуны (Elateridae). Подсемейство Elateridae.Трибы Mehapenthini, Physorhinini, Ampedini, Elaterini, Pomachiliini / Е.Л. Гурьева. – Л.
12. – 1979. – 1-453с.
419856
  Черепанов А.И. Жуки-щелкуны Западной Сибири. / А.И. Черепанов. – Новосибирск, 1957. – 392с.
419857
  Рубель С. Жуки-щелкуны Эстонской ССР и их значение как вредителей сельскохозяйственных культур : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рубель С. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1960. – 19 с.
419858
  Катюха Степан Алексеевич Жуки-Щелкуны южного Сахалина : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Катюха Степан Алексеевич; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1979. – 19л.
419859
  Киршенблат Я.Д. Жуки -- стафилины в гнездах Citellus pygmaeus Pall. / Я.Д. Киршенблат. – 171-185с.
419860
  Баровский В.В. Жуки божьи коровки Coccsnellsdae / В.В. Баровский, 1928. – 127-131с.
419861
   Жуки Дальнего Востока и Восточной Сибири. – Владивосток, 1979. – 157с.
419862
  Плигинский В.Г. Жуки Крыма / В.Г. Плигинский. – 61с.
419863
  Ильинский А. Жуки майки и короеды Калужской губ. / А. Ильинский. – Калуга, 1923. – С. 15-16
419864
  Бухов А.С. Жуки на булавках / А.С. Бухов. – М., 1971. – 303с.
419865
  Крыжановский О.Л. Жуки надсемейства Histeroidea (семейства Sphaeritibae, Histeredae, Synteliidae). / О.Л. Крыжановский, А.Н. Рейхард. – Л., 1976. – 1-435с.
419866
  Якобсон Г.Г. Жуки России. / Г.Г. Якобсон. – 1024с.
419867
  Рейхардт А.Н. Жуки сем. Histeridae. / А.Н. Рейхардт. – Л., 1930. – 26с.
419868
  Баровский В.В. Жуки семейства Lycidae (Coleoptera) // Определители по фауне СССР : Издаваемые Зоологическим музеем АНССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1931. – 3 : Жуки семейства Lycidae (Coleoptera)/ В.В. Баровский. – с.1-28
419869
  Рейхрадт А.Н. Жуки чернотелки / А.Н. Рейхрадт. – с.
419870
  Рейхрадт А.Н. Жуки чернотелки трибы Opatrini палеарктической области. / А.Н. Рейхрадт. – М.Л., 1936. – 224с.
419871
  Стріха М. Жуків острів - таке вразливе минуле // Світ. – Київ, 2013. – листопад (№ 41/42). – С. 4
419872
  Яковлев Н.Н. Жуков / Н.Н. Яковлев. – М, 1992. – 459с.
419873
  Арлазоров М.С. Жуковский / М.С. Арлазоров. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 302 с. – (Жизнь замечательных людей)
419874
  Арлазоров М.С. Жуковский / М.С. Арлазоров. – Изд 2-е, доп. и переработ. – Москва, 1964. – 218с.
419875
  Бессараб М.Я. Жуковский / М.Я. Бессараб. – Москва, 1975. – 316с.
419876
  Бессараб М.Я. Жуковский / М.Я. Бессараб. – 2-е изд., доп. – Москва, 1983. – 272с.
419877
  Афанасьев В.В. Жуковский / В.В. Афанасьев. – Москва, 1986. – 399с.
419878
  Афанасьев В.В. Жуковский / В.В. Афанасьев. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 398с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 10 (665))
419879
  Иезуитова Р.В. Жуковский в Петербурге / Р.В. Иезуитова. – Л, 1976. – 295с.
419880
  Иезуитова Р.В. Жуковский и его время / Р.В. Иезуитова. – Л, 1989. – 287с.
419881
   Жуковский и литература конца XVIII-XIX века. – Москва, 1988. – 319с.
419882
   Жуковский и русская культура: Сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 502с.
419883
  Короткий В. Жуковський Василь Андрійович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 113-115. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
419884
  Короткий В.А. Жуковський Василь Андрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 58-59. – ISBN 966-06-0393-2
419885
   Жуковський Кіндрат Альбінович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 92. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
419886
  Короткий В.А. Жуковський Микола Єгорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 296. – ISBN 966-06-0393-2
419887
  Абидова Т.И. Жултуха тутового шелкопряда в Нуха-Закатальской группе районов Азербайджанской ССР и меры борьбы с ней. : Автореф... Канд.биол.наук: / Абидова Т.И.; Азебрб.гос. ун-т. – Баку, 1954. – 20л.
419888
  Самойлов Юрий Жуляны: международный лишь по названию : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 14-15 : Фото. – ISSN 1998-8044
419889
  Жюль-Верн Жуль Верн / Жюль-Верн. – М., 1978. – 446с.
419890
   Жуль Верн. "П"ятнадцятирічний капітан": матеріали до варіативного вивчення. [6 клас] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-22
419891
   Журавель-красавка в СССР. – Алма-Ата, 1991. – 160с.
419892
  Бартиш-Коломак Ольга Журавель - не журися! / Бартиш-Коломак Ольга, , Бусленко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 17-23 : фото
419893
  Крутилин С.А. Журавель над колодцем / С.А. Крутилин. – Москва, 1972. – 85 с.
419894
  Махненко Ю.Ю. Журавель у небі. Випадок з життя музикантів. / Ю.Ю. Махненко. – Х., 1965. – 103с.
419895
  Александров И.В. Журавинка / И.В. Александров. – Тула, 1981. – 96с.
419896
  Шмань Г.Я. Журавинка / Г.Я. Шмань. – Тула, 1990. – 223с.
419897
  Битюков В.Н. Журавинские пожары / В.Н. Битюков. – Саратов, 1966. – 211с.
419898
  Путилина В.В. Журавка. -- (Радугань. Повести. Для сред. шк. возраста). / В.В. Путилина. – М., 1968. – 136с.
419899
  Белозеров Т.М. Журавкин праздник / Т.М. Белозеров. – М, 1980. – 206с.
419900
   Журавлев Павло Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 245
419901
  Крапивин В.П. Журавлёнок и молнии / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1983. – 461с.
419902
  Рябинин Н. Журавли / Н. Рябинин. – Саратов, 1960. – 52с.
419903
  Ахмат С. Журавли / С. Ахмат. – Ташкент, 1964. – 72 с.
419904
  Гамзатов Р. Журавли / Р. Гамзатов. – Москва, 1973. – 176 с.
419905
  Дугужев К.Б. Журавли / К.Б. Дугужев. – М, 1973. – 93с.
419906
  Гамзатов Р. Журавли / Р. Гамзатов. – Москва, 1975. – 12 с.
419907
  Антонов В.В. Журавли / В.В. Антонов. – Алма-Ата, 1975. – 160с.
419908
  Яшин А.Я. Журавли / А.Я. Яшин. – М., 1979. – 336с.
419909
  Заболоцкий Н.А. Журавли / Н.А. Заболоцкий. – Москва, 1989. – 16с.
419910
   Журавли в СССР. – Л., 1982. – 161с.
419911
  Асянов А Ф. Журавли возвращаются вновь / А Ф. Асянов, . – Москва, 1981. – 224с.
419912
  Малькин А. Журавли зовут в дорогу / А. Малькин. – Саранск, 1970. – 94 с.
419913
  Юзефович Л. Журавли и карлики : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 9. – С. 62-116. – ISSN 0012-6756
419914
  Юзефович Л. Журавли и карлики : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 62-141. – ISSN 0012-6756
419915
  Юзефович Л. Журавли и карлики : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 5-68. – ISSN 0012-6756
419916
  Грабарь Л. Журавли и картечь / Л. Грабарь. – М.Л., 1928. – 270с.
419917
  Абдуллин И.А. Журавли летают высоко : [рассказы и повесть] / Ибрагим Абдуллин ; перевод с башк. Я. Мустафина ; [ил.: А. А. Мануилов]. – Москва : Советская Россия, 1969. – 96 с. : ил., портр. – (Романы, повести, рассказы Советской России)
419918
  Савинов Е.Ф. Журавли летят в Россию. / Е.Ф. Савинов, 1962. – 37с.
419919
  Федичев Р.И. Журавли летят домой. / Р.И. Федичев. – М, 1989. – 317с.
419920
  Кузнецов А.М. Журавли летят. Лирика / А.М. Кузнецов. – Воронеж, 1960. – 60с.
419921
  Плавник А.Л. Журавли над бухтой / А.Л. Плавник. – Москва, 1961. – 84с.
419922
  Радьков Д.Ф. Журавли над копрами / Д.Ф. Радьков. – Донецк, 1979. – 29с.
419923
  Тельпугов В.П. Журавли над Московй / В.П. Тельпугов. – М., 1976. – 368с.
419924
  Полякова Н.М. Журавли над Мстою. Стихи. / Н.М. Полякова. – Л., 1957. – 87с.
419925
  Масенко Терень Журавли над океаном. Стихи, баллады. / Масенко Терень. – М., 1970. – 111с.
419926
  Круглов В.А. Журавли над окопами / В.А. Круглов. – М, 1986. – 63с.
419927
  Ноздрев В.Ф. Журавли над Россией / В.Ф. Ноздрев. – М, 1970. – 32с.
419928
  Ершов Я.А. Журавли над школой / Я.А. Ершов. – Москва, 1978. – 360 с.
419929
  Ященко Н. Журавли не знают покоя / Н. Ященко. – Иркутск, 1969. – 332с.
419930
  Ященко Н.Т. Журавли не знают покоя / Н.Т. Ященко. – Иркутск, 1983. – 318с.
419931
  Куликов В.И. Журавли остаются в лугах. / В.И. Куликов. – Ярославль, 1968. – 55с.
419932
   Журавли Палеарктики. – Владивосток, 1988. – 235с.
419933
  Биба П. Журавли под солнцем. / П. Биба. – М., 1964. – 91с.
419934
  Трухин Д.А. Журавли покидают гнезда. / Д.А. Трухин. – М., 1987. – 314с.
419935
  Оверина Н.М. Журавли прилетают весной / Н.М. Оверина. – М., 1977. – 95с.
419936
  Потанин В.Ф. Журавли прилетели / В.Ф. Потанин. – Курган, 1963. – 74с.
419937
  Сартаков С. Журавли улетают на юг / С. Сартаков. – Красноярск, 1949. – 169с.
419938
  Тарази Аким Журавли, журавушки : повести / Тарази Аким; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1984. – 430 с.
419939
  Антонов В. Журавли: рассказы и повести / В. Антонов. – Алма-Ата, 1983. – 280с.
419940
  Скиф В.П. Журавлиная азбука. / В.П. Скиф. – Иркутск, 1979. – 63с.
419941
  Калугин И.А. Журавлиная воля / И.А. Калугин. – Москва : Современник, 1983. – 77 с.
419942
  Коршунов М.П. Журавлиная геометрия / М.П. Коршунов. – М., 1972. – 224с.
419943
  Шилин А.Е. Журавлиная гора / А.Е. Шилин. – Воронеж, 1966. – 205с.
419944
  Журкович Н.В. Журавлиная горка / Н.В. Журкович. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 374 с.
419945
  Краснобрыжий И.Т. Журавлиная дорога / И.Т. Краснобрыжий. – М., 1973. – 160с.
419946
  Поддубный С.А. Журавлиная клинопись / С.А. Поддубный. – Москва, 1975. – 173 с.
419947
  Богданов И.М. Журавлиная песня / И.М. Богданов. – Тула, 1964. – 28с.
419948
  Отаров К.С. Журавлиная песня : стихи, поэмы, баллады / К.С. Отаров. – Москва : Советская Россия, 1989. – 127 с.
419949
  Пришвин М.М. Журавлиная родина / М.М. Пришвин. – М., 1933. – 315с.
419950
  Ливеровский А.А. Журавлиная родина / А.А. Ливеровский. – Л., 1966. – 190с.
419951
  Хавпачев А.А. Журавлиная сказка / А.А. Хавпачев. – М., 1973. – 142с.
419952
  Грибов Ю.Т. Журавлиная стая / Ю.Т. Грибов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 255 с.
419953
  Шабаренина Т. Журавлиная стая / Т. Шабаренина. – Алма-Ата, 1979. – 31с.
419954
  Шабаренина Т. Журавлиная стая / Т. Шабаренина. – Алма-Ата, 1979. – 32 с.
419955
  Медуниця М.М. Журавлине перо. / М.М. Медуниця. – К, 1969. – 182с.
419956
  Юсип Д. Журавлиний ключ : спогад-есе // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 10 (840). – С. 126-129. – ISSN 0868-4790


  Спогади про художника, поета Богдана Корвача
419957
  Іваничук Р.І. Журавлиний крик : роман / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1989. – 374 с.
419958
  Биков В.В. Журавлиний крик / В.В. Биков. – Київ, 1989. – 159 с.
419959
  Іваничук Р.І. Журавлиний крик / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2014. – 380, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. – (Iсторiя України в романах). – ISBN 978-966-03-6832-3
419960
  Талалай Л.М. Журавлиний леміш : поезії / Л.М. Талалай. – Донецьк, 1967. – 82 с.
419961
  Мельничук Б.І. Журавлиний міст / Б.І. Мельничук. – Ужгород, 1981. – 35с.
419962
  Бабій С.О. Журавлиний невід : поезії / С.О. Бабій. – Київ : Молодь, 1972. – 54 с.
419963
  Пастушенко А.Ю. Журавлиний острів. / А.Ю. Пастушенко. – К., 1975. – 248с.
419964
  Пастушенко А.Ю. Журавлиний острів. Оповідання. / А.Ю. Пастушенко. – Львів, 1972. – 112с.
419965
  Качурівський Р.М. Журавлиний трикутник. / Р.М. Качурівський. – К., 1983. – 119с.
419966
  Тютюнник Г.М. Журавлині ключі : поезії / Г.М. Тютюнник. – Львів : Книжно-журнальне вид., 1963. – 100 с.
419967
  Кузьменко В.Я. Журавлині ключі : лірика / В.Я. Кузьменко. – Одеса : Маяк, 1969. – 96 с.
419968
  Щира Наталка Журавлині ключі Тимоша Лящука // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
419969
  Писін О.В. Журавлині сурми / О.В. Писін. – К, 1984. – 224с.
419970
  Чабанівський М.І. Журавлинка : повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1972. – 136 с.
419971
  Стрекач В.П. Журавлинные дали / В.П. Стрекач. – Саратов, 1976. – 135с.
419972
  Васильев-Борогонский Журавлиное крыло / Васильев-Борогонский. – Москва, 1984. – 72с.
419973
   Журавлиное лето. – Барнаул, 1976. – 254с.
419974
  Лужанин М. Журавлиное небо : стихи и поэмы / М. Лужанин. – Ленинград : Советский писатель, 1967. – 120 с.
419975
  Боцу П.П. Журавлиное небо : стихи / П.П. Боцу; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1978. – 219 с.
419976
  Стрельцов М.Л. Журавлиное небо / М.Л. Стрельцов. – М., 1978. – 382с.
419977
  Баева А.А. Журавлиное перо / А.А. Баева. – Воронеж, 1967. – 111с.
419978
  Сарапин А.А. Журавлиные весны / А.А. Сарапин. – К., 1959. – 168с.
419979
  Алфимов Е.П. Журавлиные клики / Е.П. Алфимов. – Москва, 1984. – 288с.
419980
  Сапронов В.С. Журавлиные колокола / В.С. Сапронов. – М., 1976. – 79с.
419981
  Светозаров В.А. Журавлиные края / В.А. Светозаров. – Владимир, 1958. – 124с.
419982
   Журавлиные перья. – Л.-М., 1962. – 220с.
419983
  Менюк Ж. Журавлиные тропинки : стихи / Ж. Менюк; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1970. – 143 с.
419984
  Рыленков Н.И. Журавлиные трубы / Н.И. Рыленков. – М., 1972. – 231с.
419985
  Варгин В.К. Журавлиный Брод / В.К. Варгин. – Горький, 1977. – 222с.
419986
   Журавлиный Брод. – М., 1989. – 448с.
419987
  ЧАшечников Журавлиный зов. / ЧАшечников. – Волгоград, 1979. – 95с.
419988
  Иващенко А.З. Журавлиный камень / А.З. Иващенко. – М, 1976. – 176с.
419989
  Джавахадзе В. Журавлиный клин : стихи / В. Джавахадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1986. – 86 с.
419990
  Быков В. Журавлиный крик / В. Быков. – Минск, 1961. – 230 с.
419991
  Быков В. Журавлиный крик ; Третья ракета ; Альпийская баллада / В. Быков. – Минск, 1972. – 320 с.
419992
  Красавин Ю.П. Журавлиный лет / Ю.П. Красавин. – Ленинград, 1976. – 79с.
419993
  Филиппов А.П. Журавлиный полет / А.П. Филиппов. – Уфа, 1965. – 79с.
419994
  Швец В.С. Журавлиный полет : стихи и поэма / Василь Швец ; пер. с укр. Вл. Карпенко. – Москва : Советский писатель, 1976. – 72 с.
419995
  Стриженюк С.С. Журавлинь : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1968. – 100 с.
419996
  Солоухин В.А. Журавлиха / В.А. Солоухин. – М, 1959. – 232с.
419997
  Петренко Ю.П. Журавлі : лірика / Ю.П. Петренко. – Київ : Молодь, 1957. – 56 с.
419998
  Сидорук С. Журавлі гнизда стелять над Бугом / Степан Сидорук; Товариство любителів скансену культури матеріальної Холмщини та Підляшшя в Голі. – Люблін, 2005. – 158 с. – ISBN 83-919278-3-0
419999
  Малишко В.А. Журавлі дитинства / В.А. Малишко. – Київ, 1969. – 58с.
420000
  Іванина В.М. Журавлі з отчого краю / В.М. Іванина. – Київ : Молодь, 1988. – 232 с.
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,