Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
418001
  Тюпа В. "Доктор Живаго": композиция и архитектоника // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 380-410. – ISSN 0042-8795
418002
  Мірошниченко Л.Я. "Доктор Кримінале М. Бредбері: британський інтелектуал " vs "континентальний" // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 137-168. – ISBN 978-966-11-0683-2
418003
  Артамонов О. "Доктор Серафікус" В. Домонтовича: осмислення епохи через призму біблійних символів
418004
  Поліщук І. "Доктор" Євгена Гребінки як предтеча психологічного роману в українській літературі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 316-320. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті досліджено прийоми психологічного аналізу в романі Є.Гребінки "Доктор". В статье исследованы приемы психологического анализа в романе Е.Гребенки "Доктор". In the article the receptions of psychological analysis are investigational in the ...
418005
  Демартино А.П. "Доктрина Герасимова" та її роль у забезпеченні агресивного зовнішньополітичного курсу Російської Федерації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 160-170. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
418006
  Шумилин А. "Доктрина и Обамы" и ливийский кризис // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 53-62. – ISSN 0869-44435
418007
  П"ятничук Т. "Доктрина Монро": еволюція трактування та спроби реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-54. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізоване місце "доктрини Монро" в системі міжнародних відносин ХІХ ст. Розглянуті спроби практичного застосування та еволюція її трактування. Автором також висвітлено ставлення великих держав до "доктрини Монро". Abstract. In the ...
418008
   "Доктрина Никсона". – Москва, 1972. – 232 с. – Библиогр.: Сп. лит. в прим. : с. 222-231
418009
  Булай И.Б. "Доктрина Никсона" и политика республиканской демократии в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Булай И. Б.; АН СССР, Ин-т США. – М., 1974. – 24л.
418010
  Камінський Є. "Доктрина Обами" : від передвиборних гасел до реалізму // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 12-17
418011
  Шуткевич О. "Документ" з передової для президента Литви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 11


  Українсько-литовський прапор, на якому залишили свої автографи бійці з передової, вінницькі волонтери і добровольці подарували Далі Грибаускайте.
418012
  Столяров Ю.Н. "Документальная информация" в государственной Номенклатуре специальностей научных работников : Статья третья. Оптимистические предложения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 12-19. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены варианты отнесения научной специальности "Бибилотековедение, библиографоведение, и книговедение", а также смежных с нею дисциплин в класс социологичесих наук либо в класс культурологии.
418013
  Столяров Ю.Н. "Документальная информация" в государственнойНоменклатуре специальностей научных работников.Статья первая.Введение в проблему // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 5-13. – ISSN 0130-9765
418014
  Пилипчук С. "Документи народної свідомості": жанр історичної пісні у науковому доробку Франка-фольклориста // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 182-199


  У статті проаналізовано внесок Івана Франка у дослідження історичних пісень українців. В об’єктиві уваги опинився корпус «Студії над українськими народними піснями», в якому найповніше реалізовано історіографічну концепцію Франка-фольклориста. ...
418015
  Плешкевич Е.А. "Документоведение" - новый учебник для высшей школы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 77 - 83. – ISSN 0130-9765
418016
   [Документи] // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 87-107
418017
   Доклады на 4 Конференции младших науч. сотрудников и аспирантов. – М., 1966. – 92с.
418018
   Доклады на XIV Международном конгрессе по психологии. – М., 1954. – 120с.
418019
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга : 1-3. 1952-1954. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1956. – 209 с.
418020
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга : 4-7. 1956-1959. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1960. – 191 с.
418021
   Доклады на пятнадцатом ежегодном чтении памяти Н.А.Холодковского. – М-Л : Наука, 1964. – 94с.
418022
   Доклады на сессии Государственного собрания Венгерской Нар. Республики 15-17 нояб. 1955 года., 1955. – 32с.
418023
   Доклады на совещании по вопросам психологии 3-8 июля 1953 г.. – Москва : Академия Педагогических Наук РСФСР, 1954. – 348с.
418024
   Доклады на совещании по стационарным геоботаническим исследованиям (22-25 дек. 1951 г.). – М.-Л., 1954. – 296с.
418025
   Доклады на сороковом ежегодном чтении памяти Н.А. Холодковского 2 апр. 1987 г.. – Ленинград : Наука, 1988. – 96 с.
418026
   Доклады на третьей научной сессии. : История и филология. – Якутск : Якутское книжное издательство
1. – 1953. – 76 с.
418027
   Доклады на шестнадцатом и семнадцатом ежегодных чтениях памяти Н.А. Холодковского 3 апр. 1963 г., 3 апр. 1964 г.. – Москва-Л., 1965. – 100с.
418028
   Доклады на юбилейной сессии, посвященной 40-летию Великого Октября. – Нальчик, 1958. – 184 с.
418029
   Доклады научно-методической конференции Иркутского государственного университета за 1967-68 уч. г.. – Иркутск, 1968. – 181с.
418030
   Доклады научно-методической конференции Иркутского государственного университета за 1968-69 уч. г.. – Иркутск, 1969. – 144с.
418031
   Доклады научно-теоретической конференции /март 1964 года/ : Тематика сб.: Экономика, право, философия, история. – Минск, 1964. – 106с.
418032
   Доклады научно-теоретической конференции 1957 г.. – Бухара, 1957. – 272с.
418033
   Доклады научно-технического семинара "Метрология в радиоэлектронике". – ч. 1. – Москва
Ч. 1. – 1970. – 178 с.
418034
   Доклады научно-технического семинара "Метрология в радиоэлектронике". – Москва
Ч. 2. – 1970. – 141 с.
418035
   Доклады научно-технической конференции по итогам науч.-исслед. работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 145 с.
418036
   Доклады научно-технической конференции по итогам науч.-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 112с.
418037
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследов. работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 68с.
418038
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 120с.
418039
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 44с.
418040
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 40с.
418041
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 277с.
418042
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 337с.
418043
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 131с.
418044
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 422с.
418045
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 132с.
418046
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 272с.
418047
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 148с.
418048
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 224с.
418049
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 156с.
418050
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 196с.
418051
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 87с.
418052
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 168с.
418053
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 256с.
418054
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 234с.
418055
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 368с.
418056
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 190с.
418057
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 110с.
418058
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 124с.
418059
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.) : Секция автоматики, вычислит. и измирит. техники. Подсекция вычислит. техники. – Москва, 1969. – 180с.
418060
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.) : Секция автоматики, вычислительной и измерительной техники: Подсекция измерительной техники. – Москва, 1969. – 72с.
418061
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 256с.
418062
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 164с.
418063
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 130с.
418064
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 95с.
418065
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 156с.
418066
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 98с.
418067
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 153с.
418068
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 162с.
418069
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 184с.
418070
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 168с.
418071
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 228с.
418072
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 164с.
418073
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 204с.
418074
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 188с.
418075
   Доклады научно-технической конференции по картографии (12, 13 мая 1964 г.). – Ленинград : РТП ГО СССР, 1965. – 149 с.
418076
   Доклады научно-технической конференции, посвященной дню радио. – Новосибирск, 1961. – 111 с.
418077
   Доклады научно-технической конференции, посвященной дню радио. – Томск, 1964. – 217 с.
418078
   Доклады научного симпозиума по ионосфере (Ростов н/Д. 21-22 апреля 1960 г.) 5 Раздел программы МГТ (ионосферы). – Ростов -на-Дону, 1961. – 151с.
418079
   Доклады научной конференции. – Красноярск, 1966. – 152с.
418080
   Доклады научной конференции "Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе", Канев, 26-28 сентября 1974 г. / Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе; МВиССО УССР ; Киев. гос. ун-т. – Канев
Вып. 2 : Вычислительные методы в математической физике, теории управления и оптимизации. – 1974. – 340 с.
418081
   Доклады научной конференции (5-8 мая 1965 г.) : История. Право. Экономика. Язык и литература. Математика. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – 500с.
418082
   Доклады научной конференции профессоров и преподавателей 17-27 января 1966 года : Секция соц.-эконом. наук. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 100с.
418083
   Доклады научной конференции профессорско-преподавательского состава : Секция механизации сельскохозяйственного производства. – Кишинев, 1967. – 128с.
418084
   Доклады научной конференции профессорско-преподавательского состава по материалам 1966 г. : Секция животноводства. – Кишинев, 1967. – 108с.
418085
   Доклады научной сессии 1963 года : Всеобщая история, история СССР, право. – Кишинев, 1964. – 191с.
418086
  Чиликин М.Г. Доклады начуно-технической конфереции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-65 гг. / М.Г. Чиликин. – Москва, 1965. – с.
418087
   Доклады о научно-исследовательских работах. – Иркутск : Иркутский ун-т, 1968. – 82 с.
418088
   Доклады палеоботанической конференции : (декабрь 1961г.). – Томск : Томский ун-тет, 1962. – 172с.
418089
   Доклады Первой всесоюзной науч.-техн. конференции по возобновляемым источникам энергии. Гелиоэнергетика. – вып. 1. – М., 1972. – 296с.
418090
   Доклады Первой Всесоюзной науч.-техн. конференции по возобновляемым источникам энергии. Фотоэнергетика растений. – вып. 3. – М., 1972. – 215с.
418091
   Доклады по геоморфологии и палеогеографии Дальнего Востока. – вып. 1. – Ленинград, 1964. – 68 с.
418092
   Доклады Председателя историко-филологического Общества при институте князя Безбородко, проф. Добиаша : о результатах деятельности состоящей при Обществе особой коммиссии по собиранию археологических и этнографических сведений, а также предметов древности в пределах Черниговской губернии к XII археологическому съезду. – Харьков : Паровая Типография и Литография, 1901. – 39 с. – Отдельн. оттиски из Запис. Имп. Харьк. Унив. 1901 г.
418093
   Доклады пятой межвуз. конф. по физическому и математ. моделированию. Секция аналоговое моделирование в различ. областях техники. – М., 1968. – 148с.
418094
   Доклады расширенных заседаний семинара института прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
1. – 1985. – 261 с.
418095
   Доклады расширенных заседаний семинара Института прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
1, №3. – 1985. – 179 с.
418096
   Доклады расширенных заседаний семинара Института прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
2. – 1985. – 191 с.
418097
   Доклады Республиканской конференции по вопросам германской, романской и классической филологии = Germanu, romanu ir klasikines filologijos respublikines konferencijos Pranesimai : Посвящ. 50-летию Октября. – Вильнюс, 1968. – 239с. – Обкладинка та парал. тит. арк. литовською мовою
418098
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 1. – 1995
418099
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 2. – 1995
418100
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 3. – 1995
418101
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 4. – 1995
418102
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 5. – 1995
418103
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 6. – 1995
418104
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 1. – 1995
418105
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 2. – 1995
418106
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 3. – 1995
418107
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 4. – 1995
418108
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 5. – 1995
418109
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 6. – 1995
418110
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 1. – 1995
418111
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 2. – 1995
418112
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 3. – 1995
418113
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 4. – 1995
418114
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 5. – 1995
418115
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 6. – 1995
418116
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 1. – 1995
418117
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 2. – 1995
418118
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 3. – 1995
418119
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 4. – 1995
418120
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 5. – 1995
418121
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 6. – 1995
418122
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 1. – 1995
418123
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 2. – 1995
418124
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 3. – 1995
418125
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 4. – 1995
418126
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 5. – 1995
418127
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 6. – 1995
418128
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 1. – 1995
418129
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 2. – 1995
418130
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 3. – 1995
418131
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 4. – 1995
418132
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 5. – 1995
418133
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 6. – 1995
418134
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 2. – 1996
418135
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 3. – 1996
418136
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 4. – 1996
418137
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 5. – 1996
418138
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 6. – 1996
418139
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 1. – 1996
418140
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 1. – 1996
418141
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 2. – 1996
418142
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 3. – 1996
418143
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 4. – 1996
418144
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 5. – 1996
418145
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 6. – 1996
418146
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 1. – 1996
418147
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 2. – 1996
418148
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 3. – 1996
418149
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 4. – 1996
418150
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 5. – 1996
418151
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 6. – 1996
418152
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 1. – 1996
418153
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 2. – 1996
418154
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 3. – 1996
418155
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 4. – 1996
418156
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 5. – 1996
418157
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 6. – 1996
418158
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 1. – 1996
418159
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 2. – 1996
418160
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 3. – 1996
418161
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 4. – 1996
418162
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 5. – 1996
418163
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 6. – 1996
418164
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 1. – 1996
418165
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 2. – 1996
418166
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 3. – 1996
418167
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 4. – 1996
418168
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 5. – 1996
418169
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 6. – 1996
418170
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 2. – 1997
418171
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 3. – 1997
418172
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 4. – 1997
418173
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 5. – 1997
418174
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 6. – 1997
418175
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 1. – 1997
418176
   Доклады седьмой научно-теоретической конференции института : Секция общественных наук. – Таганрог, 1963. – 322с.
418177
   Доклады седьмой научно-теоретической конференции института : Секция педагогических наук. – Таганрог, 1963. – 166с.
418178
   Доклады советских почвоведов к седьмому нар. конгрессу в США. – Москва, 1960. – 488 с.
418179
   Доклады советских ученых к 16-му Междунар. конгрессу по садоводству (Брюссель, Бельгия). – Москва, 1962. – 404 с.
418180
   Доклады советских ученых на ХХХ сессии междунар. статистич. института. – М., 1957. – 48с.
418181
   Доклады советских ученых на ХХХІ сессии междунар. статистич. института. – М., 1958. – 116с.
418182
   Доклады советской делегации VII конференции Балтийской геодезической комиссии Ленинград - Москва1934 г.. – Вып. 7. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 60 с.
418183
   Доклады студенческой науч. конф. 1959 г.. – Пермь, 1960. – 46с.
418184
   Доклады студенческой научной конференции 1966 г.. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 102с.
418185
  Брежнев Л.И. Доклады тов. Л.И.Брежнева и тов. А.Н.Косыгина / Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин. – М, 1966. – 352с.
418186
   Доклады Третьей Всесоюзной конф. инжнереным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Л.
2. – 1984. – 486с.
418187
   Доклады Третьей Всесоюзной конф. инжнереным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Л.
3. – 1984. – 486с.
418188
   Доклады Третьей Всесоюзной конф. инжнереным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Л.
4. – 1984. – 486с.
418189
   Доклады Третьей Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Ленинград : ЦНИИатоминформ
Т. 1. – 1984. – 486с.
418190
   Доклады третьей междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии. Женева. сент. 1964 г.. – Москва, 1967
418191
   Доклады третьей междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии. Женева. сент. 1964 г.. – Москва, 1967
418192
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. – Москва
Вып. 3. – 1970. – 96 с.
418193
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. – Москва
Вып. 4. – 1970. – 88 с.
418194
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. – Москва
Вып. 5. – 1970. – 52 с.
418195
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. Лондон, ноябрь, 1965 г. – Москва
Вып. 2. – 1969. – 60 с.
418196
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. Лондон. ноябрь. 1965 г. – Москва
Вып. 1. – 1969. – 56 с.
418197
   Доклады третьей Сибирской конференции по математике и механике 8-13 сент. 1964 г.. – Томск, 1964. – 407 с.
418198
  Нагорный А. Доклады ЦРУ о планах модернизации китайской экономики / А. Нагорный, А. Парканский // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1980. – № 25. – С. 220-230
418199
   Доклады четвертой Межвуз. конф. по применению моделирования в различных отраслях техники. Матем. моделирование полей. – сб. 1. – М., 1962. – 359с.
418200
   Доклады четвертой Межвуз. конф. по применению физич. и математ. моделирования различ. отраслей техники. Применение методов математ. моделирования в инженерных исследованиях. – сб. 3. – М., 1962. – 348с.
418201
   Доклады четвертой Межвуз. конф. по применению физич. и математ. моделирования различ. отраслей техники.Теория подобия и методы физического моделирования в применении к электротехнич. задачам. – сб. 4. – М., 1962. – 484с.
418202
   Доклады экономического семинара на тему "Повышение качества продукции - важнейшная народнохозяйственная задача". – Уфа, 1965. – 78с.
418203
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Аккурратов В. Аэронавигация в высоких широтах Арктики : Аэронавигация в высоких широтах Арктики. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 16 с.
418204
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Березкин В.А. О течениях на поверхности Северного Ледовитого океана и сопредельных морей : О течениях на поверхности Северного Ледовитого океана и сопридельных морей. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 19 с.
418205
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Богоров В.Г. Роль биологических индикторов в познании биологического режима моря : Роль биологических индикаторов в познании гидрологического режима моря. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 15 с.
418206
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Бруевич С.В. Некоторые задачи химической океанографии Арктики : Некоторые задачи химической океаногроафии Арктики. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 28 с.
418207
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Буйницкий В. Х. Основные итоги и перспективы научно-исслед. работ Арктического ин-та : Основные итоги и перспективы научно-исследовательских работ Арктического института. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 15 с.
418208
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Вангенгейм Г.Я. О макрометеорологических исследованиях и долгосрочных прогнозах погоды : О микрометеорологических исследованиях в долгосрочных прогнозах погоды в Арктике. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 13 с.
418209
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Визе В.Ю. Колебание солнечной деятельности и ледовитость арктических морей : Колебание солекчной деятельности в ледовитость Арктических морей. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 7 с.
418210
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Гирс А.А. Связь изменения температуры и давления воздуха, высоты и стратификации стратос : Связь изменения температуры и давления воздуха, высоты и стратификации стратосферы с адвекцией в свободной атмосфере. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 22 с.
418211
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Гневышев М.Н. Физика ионосферы высоких широт : Физика ионосферы высоких широт. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 10 с.
418212
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Гомоюнов К.А. О приведении гидрологических величин (на примере Карского моря) : О приведении гидрологических величин ( на примере Карского моря). – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 7 с.
418213
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Жонголович И.Д. Гравиметрия и Арктика : Гравиметрия и Арктика. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 19 с.
418214
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Исаченко Б.Л. Об очередных задачах микробиологического изучения воды и грунтов морей. – Москва-Л., 1945. – 13с.
418215
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Кленова М.В. Процессы осадкообразования в полярных морях : Процессы осадкообразования в полярных морях. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 14 с.
418216
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Коптева А.В. Влияние ледяного покрова на скорость распространения приливной волны : Влияние ледяного покрова на скорость распространения приливной волны. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 7 с.
418217
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Лобза П.Г. Солевой состав вод Карского моря и его изменение под влиянием речного стока : Солевой состав вод Карского моря и его изменение под влиянием речного стока. – Москва, Лен инград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 17 с.
418218
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Марков Ф.Г. Таймырский каменноугольный бассейн : Таймырский каменноугольный бассейн. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 12 с.
418219
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Никольский А.П. Двойственный характер возмущений магнитного поля в высоких широтах и нов. – Москва, Ленинград : Главсевморпути
Ледовитость Восточносибирского моря в связи с условиями дрейфа льдов в высоких широтах/Д.В. Карелин. – 1945. – 14 с.
418220
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Никольский А.П. Двойственный характер возмущений магнитного поля в высоких широтах и нов. – М.-Л.
Моря Советской Арктики в четвертичный период/В.И. Сакс. – 1945. – 11с.
418221
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Никольский А.П. Двойственный характер возмущений магнитного поля в высоких широтах и нов. – М.-Л.
Проблемы топлива в советской Арктике/А.Е. Пробст. – 1945. – 18с.
418222
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Окладников А.П. Древнерусские полярные мореходы у берегов Таймыра : Древнерусские полярные мореходы у берегов Таймыра. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 9 с.
418223
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Славин С.В. Северный морской путь в системе народного хозяйства СССР : Северный морской путь в системе народного хозяйства СССР. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 12 с.
418224
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Спижарский Т.Н. Схема тектоники советского сектора Арктики : Схема тектоники советского сектора Арктики. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 20 с.
418225
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Струмилин С. Факторы времени в проектировках капитальных вложений : Фактор времени в проектировках капитальных вложений. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 24 с.
418226
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Терлецкий П.Е. Проблема заселения Крайнего Севера СССР : Проблемы заселения крайнего севера СССР. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 11 с.
418227
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Тимофеев В.Т. Опыт приближенного определения теплового баланса Баренцова моря : Опыт приближенного определения теплового баланса Каренцова моря. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 21 с.
418228
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Федченко К.К. Вариации геомагнитного поля и магнитная активность в Арктике : Вариации геомагнитного поля и магнитная активность в Арктике. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 8 с.
418229
   Доклады Ярославской Губернской Земской Управы Ярославскому Губернскому Земскому Собранию (49-й очередной сессии 1913 г.) : По народному образованию. – Ярославль : Типолитография Губернской Земской Управы, 1913
418230
   Доклады, посвященные столетию со дня рождения И.В. Мичурина. – Саратов : Коммунист, 1957. – 168 с.
418231
   Доклады, представленные на первый Всероссийский Съезд деятелей по прикладной энтомологии в г.Киеве в 1913 году. – Киев, 1913. – 66 с.
418232
   Доклады, представляемые Гидрографическим Управлением СССР на 1-й Географический съезд созываемый Госпланом в Москве в мае 1925 г.. – Ленинград, 1925. – 51 с.
418233
   Доклады, прочитанные на ХІ Всесоюзной студенческой археологической конференции 1965 г. в Ереване. – Ереван, 1968. – 72с.
418234
   Доклады. Науч. конф. 6-13 дек. 1945 г.. – Москва
Выпуск 4. – 1946. – 256с.
418235
  Салтыков Н.Д. Докладываю в Генеральный штаб / Н.Д. Салтыков. – Москва : Военное издательство, 1983. – 252 с.
418236
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция в области теплоэнергетики.. – М., 1968. – 146с.
418237
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция моделирование и теория подобия при решении гидравлических и гидроэнергетических задач.. – М., 1968. – 134с.
418238
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция моделирование при решении задач радиотехники и электроники. – М., 1968. – 164с.
418239
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция моделирование при решении электроэнергетических и электромеханич. задач. Подсекция электромеханич.. – М., 1968. – 229с.
418240
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция общие вопросы метода моделирования. – М., 1968. – 266с.
418241
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция применение методов программного моделирования при проектировании сложных систем переработки информции и ЦВМ. – М., 1968. – 220с.
418242
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция применение цифрового моделирования. – М., 1968. – 168с.
418243
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция применения методов теории подобия при решении технико-эконом. задач. – М., 1968. – 118с.
418244
  Бугаенко В.П. Доклинические формы алкоголизма / В.П. Бугаенко, А.Т. Филатов. – Киев, 1989. – 78,2с.
418245
  Бекмухамедова В. Доклінічне дослідження гострої токсичності препарату "кокарніт" на щурах / В. Бекмухамедова, О. Вороніна, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-25. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Старіння населення планети, висока ступінь урбанізації, погіршення екологічного становища сприяють збільшенню кількості людей з захворюваннями багатьох систем організма. Кокарніт - препарат, який покращує метаболізм та енергозабезпечення тканин, це ...
418246
  Горелов Олег Доколе будем препираться? К вопросу о российско-польских отношениях // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 69-84. – ISSN 0130-9625
418247
  Киселев Г.С. Доколониальная Африка / Г.С. Киселев. – М., 1985. – 150с.
418248
  Лебедев Н.Л. Доколумбова Мексика в русской печати XIX в. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 73-81. – ISSN 044-748Х
418249
  Гуляев В.И. Доколумбовы плавания в Америку: мифы и реальность / В.И. Гуляев. – Москва : Международные отношения, 1991. – 191с. – (К 500-летию открытия Америки)
418250
  Хелимский Е.И. Доколхозное крестьянство Киргизии / Е.И. Хелимский. – Фрунзе, 1991. – 218с.
418251
  Зозуля О.І. Доконституційний період інституалізації апарату Президента Російської Федерації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 89-96. – (Право. Економіка. Управління)
418252
  Чухно А.А. Докорінна зміна характеру праці та її стимулів // Вчення про матеріальн. та моральн. стимули та його здійснення на сучасному етапі, 1969
418253
  Мельник Р. Докорінна реформа юридичної освіти як основна умова утвердження правової державності в Україні / Р. Мельник, О. Шаблій, Б. Шлоер // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 56-65. – ISSN 1026-9932
418254
  Волошин О.А. Докорінна трансформація місця СНД в структурі інструментів реалізації російських інтересів на пострадянському просторі в 2000-х рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 16-17
418255
  Вольвач П. Докорінне оновлення кадрів як запорука відродження Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 вересня (№ 35). – С. 6


  Ще до передачі Кримської області Україні партійне керівництво та урядовці республіки добре вивчили стан кримської економіки.
418256
  Стефанов Христо Докосвания до необхватното / Стефанов Христо. – София, 1989. – 183 с.
418257
   Докса : Збірник наукових праць з філософії та філології. – Одеса
Вип.4 : Грецький спадок і сучасність. – 2003
418258
   Докса : Збірник наукових праць з філософії та філології. – Одеса
Вип.5 : Логос і праксис сміху. – 2004
418259
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – 2012. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
418260
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – 2012. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
418261
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса : Акваторія. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – 2015. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
418262
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (25) : Сміх у світі смислу. – 2016. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
418263
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (26) : Гуманітарний дискурс : дисциплінарність, міждисциплінарність, трансдисциплінарність. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
418264
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (27) : Пам"ять та ідентичність. – 2017. – 325, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
418265
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (28) : Пам"ять та забуття. – 2017. – 225, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
418266
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (29) : Про сакральне - 1. – 2018. – 227, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
418267
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (30) : Про сакральне - 2. – 2018. – 217, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
418268
  Франскевич Д. Доксорубіцин - модулятор продукування активних форм кисню та рівня цитозольного Сa2+ у нормальних і лейкемічних клітинах / Д. Франскевич, Д. Гребіник, О. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-35. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  З використанням специфічних флуоресцентних зондів оцінено продукування активних форм кисню та концентрацію цитозольного кальцію у клітинах. Виявлено позаядерні ефекти ДНК-ушкоджуючого протипухлинного препарату доксорубіцину - тривале посилення ...
418269
  Гребенка Е.П. Доктор : роман / Е.П. Гребенка. – 2-е изд. – [Москва] : Изд. кни гопрод. М.В. Клюкина ; [Тип. Вильде], 1900. – 216 с.
418270
  Гордон Р. Доктор / Р. Гордон. – М, 1978. – 104с.
418271
  Д"Агата Доктор / Д"Агата. – М., 1980. – 255с.
418272
  Гордон Р. Доктор / Р. Гордон. – М, 1984. – 96с.
418273
  Брати Балаганови Доктор : проза: історія хвороби // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 12-22. – ISSN 0130-321Х
418274
  Флеминг Я. Доктор "NO" / Я. Флеминг. – Москва, 1990. – 171с.
418275
  Шубин Б.М. Доктор А.П. Чехов / Б.М. Шубин. – 3-е изд., доп. – М., 1982. – 176с.
418276
  Шубин Б.М. Доктор А.П.Чехов. / Б.М. Шубин. – М., 1977. – 128с.
418277
  Шубин Б.М. Доктор А.П.Чехов. / Б.М. Шубин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 143с.
418278
  Болтівець С. Доктор Аарон Бек: Україна - це країна кохання моїх батьків // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 83-89 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-2131
418279
  Чуковский К. Доктор Айболит / К. Чуковский. – Москва, 1985. – 103с.
418280
  Чуковский К. Доктор Айболит / К. Чуковский. – Москва, 1989. – 110с.
418281
  Фатеев Г.С. Доктор Алексеев / Г.С. Фатеев. – Ставрополь, 1986. – 254с.
418282
  Руфини Доктор Антонио / Руфини. – 86с.
418283
  Баскакова Т. Доктор Бенн - птолемеец и мыслепроходец : Рецензия на русское издание прозы Бенна // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 140-151. – ISSN 0130-6545


  Готфрид Бенн (1886-1956) - немец. эссеист, новеллист, поэт-экспрессионист. Будучи доктором медицины, он сначала был сторонником, а затем критиком Национал-социалистической революции. Бенн оказал большое влияние на немецкую литературу до- и ...
418284
  Чжоу Эр-фу Доктор Бетьюн / Чжоу Эр-фу. – М., 1960. – 110с.
418285
  Парфенова А.В. Доктор богослов"я професор Харківського університету Митрофорний протоієрей Тимофій Іванович Буткевич : До 50-річчя з Дня народження та 200-річчя заснування Харківського університету // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 126-127


  Українська історіографія поповнюється статтею, у якій висвітлюється історія в особах, вихованців та працівників Харківського національного університету імені В.Р. Каразіна
418286
  Виленский Ю.Г. Доктор Булгаков : монография / Ю.Г. Виленский. – Киев : Здоровья, 1991. – 254, [2] с.
418287
  Виленский Ю.Г. Доктор Булгаков : к 120 летию со дня рождения / Ю. Виленский. – Киев : Авіцена, 2011. – 361, [7] с. – К 170-летию Нац. мед. ун-та им. А.А. Богомольца. - Парал. тит. л. портр. - Парал. тит. л. портр. – Библиогр.: с. 360-362. – ISBN 978-966-2144-33-8
418288
  Рассаднев С.А. Доктор В.И.Смидович. / С.А. Рассаднев. – Тула, 1988. – 104с.
418289
  Шубин А.И. Доктор Великанов размышляет и действует. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1947. – 136с.
418290
  Шубин А.И. Доктор Великанов размышляет и действует. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1957. – 318с.
418291
  Шубин А.И. Доктор Великанов размышляет и действует. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1971. – 400с.
418292
  Полевой Б.Н. Доктор Вера / Б.Н. Полевой. – Москва, 1966. – 415с.
418293
  Полевой Б.Н. Доктор Вера / Б.Н. Полевой. – Москва, 1967. – 112с.
418294
   Доктор Гааз: рус. врач, первооткрыватель Кавказских Мин. вод. – Ставрополь, 1989. – 347с.
418295
  Седерберг Я. Доктор Глас. Серьезная игра : пер. со шв. / Яльмар Седерберг. – Москва : Художественная литература, 1971. – 303 с.
418296
  Дягилев В.Я. Доктор Голубев / В.Я. Дягилев. – М., 1957. – 176с.
418297
  Дягилев В.Я. Доктор Голубев / В.Я. Дягилев. – Л., 1961. – 260с.
418298
  Дягилев В.Я. Доктор Голубев / В.Я. Дягилев. – Москва, 1970. – 159с.
418299
  Клековкін О.Ю. Доктор Дапертутто та інші // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 220-224. – ISBN 978-966-136-114-9
418300
  Нагорная Н.В. Доктор Даун / Н.В. Нагорная, Е.В. Бордюгова, Н.А. Усенко // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2013. – № 6 (49). – С. 159-162. – ISSN 2224-0551
418301
  Зубек Л. Доктор Есениус / Л. Зубек. – М, 1961. – 398с.
418302
  Конашевич С. Доктор Єлисей Волянський - голова української громади Керчі (1917 - 1918 рр.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 5 июня (№ 11)
418303
  Павлов А.Е. Доктор Жестков. Повесть / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1966. – 211с.
418304
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Б.Л. Пастернак. – 2-е изд. – М., 1990. – 428с.
418305
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго / Б.Л. Пастернак. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 624с. – (Русская классика. 20 век). – ISBN 5-04-004105-5
418306
  Пастернак Б. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 544с. – (Русский сериал). – ISBN 5-224-05473-7
418307
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : [ роман ] / Борис Леонидович Пастернак. – Москва : АСТ ; АСТ Москва ; Хранитель, 2008. – 544 с. – (Книга на все времена. Золотая классика). – ISBN 978-5-17-049227-5
418308
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. – Москва : Эксмо, 2012. – 622, [2] с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-40643-2
418309
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : [роман] / Борис Пастернак. – Москва : АСТ ; Астрель, 2012. – 539, [5] с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-17-063290-9
418310
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. – Санкт-Петербург : Азбука-Классика, 2014. – 699, [4] с. – Печ. по изд.: Собрание сочинений: в 2 т. / Пастернак Б. СПб., 2010. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01724-5
418311
  Пастернак Борис Доктор Живаго. Автобиографическая проза. Избранные письма / Пастернак Борис. – Москва : Гудьял-Пресс, 1998. – 744с. – ISBN 5-8026-0005-5
418312
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. Повести / Борис Пастернак. – Москва : Эксмо, 2012. – 765, [3] с. – (Библиотека всемирной литературы / оформл. А. Бондаренко). – ISBN 978-5-699-54382-3
418313
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Вильнюс
кн. 1. – 1988. – 222с.
418314
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Вильнюс
кн. 2. – 1988. – 256с.
418315
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – М. : Советский писатель, 1989. – 734с.
418316
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – М. : Книжная палата, 1989. – 431с.
418317
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Барнаул, 1990. – 456с.
418318
  Мишкевич Г.И. Доктор занимательных наук: Жизнь и творчество Я.И.Перельмана. / Г.И. Мишкевич. – М., 1986. – 190с.
418319
  Гомыранов Илья Доктор зло // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 98-103 : фото
418320
  Мадер Ю. Доктор Зорге радирує з Токіо / Ю. Мадер. – Київ, 1968. – 223 с.
418321
  Пруссаков А. Доктор Зубровин и компания : Комедия в шести картинах. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная Польза", 1909. – 131 с.
418322
  Франкл В. Доктор и душа = V.Frankl The Doktor and the Soul / В. Франкл; Пер. с англ. А.А.Бореев. – Санкт-Петербург : Ювента, 1997. – 288с. – (Библиотека зарубежной психологии). – ISBN 5-87399-017-4
418323
  Панкратов А.И. Доктор из Знаменского предместья. / А.И. Панкратов, Г.И. Панкратов. – Иркутск, 1974. – 83с.
418324
  Нувахов Б.Ш. Доктор Илизаров / Б.Ш. Нувахов. – М, 1988. – 156с.
418325
  Попов И. Доктор Ионов : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 5. – С. 63-67. – ISSN 0321-1878
418326
  Різник Л. Доктор і професор, або На шляху поступу : проза: роман-есей / закінчення. Початок у № 2, 2012 // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 31-79. – ISSN 0868-4790


  Молода муза. Михайло Сергійович Грушевський.
418327
  Кришан Н. Доктор Комес / Н. Кришан. – Бухарест, 1967. – 40 с.
418328
  Гордеева В.И. Доктор Красов / В.И. Гордеева. – Москва, 1969. – 87с.
418329
  Герцен А.И. Доктор Крупов / А.И. Герцен. – Сталинград, 1937. – 56с.
418330
  Купчик В. Доктор Лонгин Цегельський - речник Української Держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 січня (№ 3). – С. 9


  "Він був членом уряду ЗУНР і саме йому випала честь зачитати Акт злуки між ЗУНР і УНР біля пам"ятника Богдану Хмельницькому в Києві."
418331
  Лавров В.В. Доктор медицины Университета Св. Владимира в Киеве Гельвиг Р.И. - первый ректор Таврического университета (этапы жизненного пути) // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 66-67
418332
  Новицкий С.А. Доктор медицины, Владимир Степанович Александров / С.А. Новицкий. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1894. – 19, 48, 48, 32 с.
418333
  Ржига Б. Доктор Мелюзін. / Б. Ржига. – Київ, 1976. – 192с.
418334
  Несіна О. Доктор Михайло Михайлович Несін // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. М. Дальний. – Toronto, 1978. – Рік 29, ч. 336, лютий : лютий. – С. 18-19
418335
  Габор А. Доктор Никто / А. Габор. – Москва, 1978. – 308с.
418336
  Габор А. Доктор Никто // Пять форинтов / Толнаи Л. – Москва : Правда, 1984
418337
  Боголепова Л.С. Доктор Обух / Л.С. Боголепова, Смирнова-Ракитина. – М., 1960. – 22с.
418338
  Верн Ж. Доктор Окс / Ж. Верн. – Москва-Ленинград, 1944. – 56с.
418339
  Василашко Василь Доктор Ониськів і його Хутір Мазепа в Канаді // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 14-18. – ISSN 0130-7037
418340
  Кислиця Д. Доктор П.Ф. Чепик // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Дальний, О.Н. Гай-Головко [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 311, грудень : грудень. – С. 32-33
418341
  Золя Э. Доктор Паскаль / Э. Золя. – Киев ; Харьков. – 334 с.
418342
  Золя Э. Доктор Паскаль / Э. Золя. – Новосибирск, 1955. – 319 с.
418343
   Доктор Паук = Шелковые нити паутины кругопряда можно использовать для ремонта поврежденных нервных волокон : GEOскоп. Медицина // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 264 : Фото. – ISSN 1029-5828
418344
   Доктор педагогических наук, заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Николаевич Волков.. – Москва : Советский художник, 1972. – 11с.
418345
  Земная Т. Доктор Перерва : проза: рассказ-быль // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 11/12. – С. 119-124. – ISSN 0131-8136
418346
  Суржик Л. Доктор Плагіат. Академічна експертиза докторської дисертації дружини віце-прем"єра показала: плагіат і безліч помилок // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 1, 12


  "Редакція DT.UA отримала у своє розпорядження дуже цікавий і серйозний документ — "Експертний висновок щодо мовностилістичної коректності і оригінальності тексту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук К.М.Кириленко ...
418347
  Джорджеску П. Доктор Поэнару / П. Джорджеску. – М., 1979. – 207с.
418348
  Тимощук Л. Доктор права з Палермо в Острозькій Академії // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 7 липня [№ 27]. – С. 20
418349
  Чисніков В. Доктор права Степан Гик - автор першого україномовного підручника "Криміналістика" (до 150-річчя з дня народження) / В. Чисніков, П. Біленчук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 грудня (№ 48). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
418350
  Тищик Б. Доктор права, доцент Надрага Олександр Антонович: основні віхи життя та праця на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 64-71. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168


  В історії становлення та розвитку юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, якому цього року виповнилося 232 роки від дня утворення, є ще чимало маловідомих подій, особистостей, зокрема професорів і доцентів, які ...
418351
  Домонтович В. Доктор Серафікус / В. Домонтович ; [ред. вид. і авт. комент.: Ю. Корибут ; обкл.: Я. Гніздовський]. – Мюнхен : Українська трибуна, 1947. – 174, [1] с. – Резюме англ.
418352
  Домонтович В. Доктор Серафікус : роман // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 1. – С. 58-63. – ISSN 0130-321Х


  Доктор Серафікус - роман Віктора Петрова-Домонтовича, написаний у 1929 році й опублікований вперше у 1947 році в Німеччині. Роман був створений безпосередньо перед зникненням автора з літературного обрію.
418353
  Домонтович Віктор Доктор Серафікус. Без грунту : Романи / В. Домонтович. – Київ : Критика, 1999. – 380с. – (Бібліотека 21 століття). – ISBN 966-7679-06-3
418354
  Розенфельд С.В. Доктор Сергеев / С.В. Розенфельд. – Л, 1946. – 400с.
418355
  Розенфельд С.В. Доктор Сергеев / С.В. Розенфельд. – Ленинград, 1960. – 302 с.
418356
  Нахлік Є. Доктор теології Микола Конрад vs доктора філософії Івана Франка // Віражі франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 150-194. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
418357
  Сохин Влад Доктор транс // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 66-72 : фото
418358
  Манн Т. Доктор Фауст: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом : роман / Томас Манн ; пер. с нем. С. Апта и Наталии Ман. – Москва : Издательство Иностранной литературы, 1959. – 615 с.
418359
  Манн Т. Доктор Фауст: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом. Роман : роман / Т. Манн. – Москва : Художественная литература, 1975. – 607с.
418360
  Манн Т. Доктор Фауст: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом. Роман / Т. Манн. – Ташкент, 1986. – 559с.
418361
  Манн Т. Доктор Фаустус : роман / Томас Манн ; [пер. с нем. : Н. Ман, С. Апта]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 570, [6] с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-046251-3
418362
  Манн Т. Доктор Фаустус : життя нім. комп. Адріана Леверкюна в розповіді його приятеля / Томас Манн ; пер. з нім. Євгена Поповича ; [передм. та прим. Д.С. Наливайка] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 573, [3] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / редкол.:... Д. Наливайко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5011-3
418363
  Манн Т. Доктор Фаустус: Життя німецького композитора Адріана Леверкюна в розповіді його приятеля. Роман : Роман / Т. Манн. – Київ : Дніпро, 1990. – 572с. – ISBN 5-308-00718-7
418364
   Доктор филологических наук Валдис Янович Бисениек : Биобиблиогр. указ. – Рига, 1989. – 29с.
418365
  Вельский К.С. Доктор финансового права, ученый-административист и сенатор Российской империи (К 150-летию со дня рождения Э.Н. Берендтса) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 60-69. – ISSN 0132-0769
418366
  Железняк Александр Доктор Флип спасает львов : голоса // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 38-42 : Фото
418367
  Карлейль Т. Доктор Франсиа : статья Карлейля // Детство Фридриха Великого : (Из Карлейля) / Т. Карлейль. – [Лондон, 1880. – [51] с. – (Библиотека для чтения)
418368
  Владимиров П.В. Доктор Франциск Скорина: его переводы, печатные издания и язык : исследование П.В. Владимирова. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акад наук, 1888. – XXVI, 351, [12] с., [12] л. ил. – Библиогр.: "Обзор литературы предмета" (с. I-XXVI)
418369
  Козлов-Куманский Доктор Хвощев / Козлов-Куманский. – М, 1975. – 216с.
418370
   Доктор химических наук Раймонд Эдуардович Валтер. – Рига, 1988. – 73с.
418371
  Хемллер Ф. Доктор Ц / Ф. Хемллер. – Ленинград, 1927. – 197 с.
418372
  Кулик Н. Доктор чистої математики // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 березня (№ 11). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  175 років із дня народження і 98 - з дня смерті Василя Єрмакова - видатного математика і педагога, професора Університету святого Володимира та Політехнічного інституту, засновника Київського математичного товариства і відкривача нової ознаки збіжності ...
418373
   Доктор Штокман (По Ибсену). – [Санкт-Петербург] : Изд. М.Н. Слепцовой ; Электро-тип. Н.Я. Стойковой, 1901. – 122, [1] с. : портр. – (Книжка за книжкой ; Сер. 1, кн. 105)
418374
  Померанцев В.М. Доктор Эшке / В.М. Померанцев. – М., 1980. – 217с.
418375
  Жуков Борис Доктор, скажите правду... : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 154-160 : Фото
418376
  Брусянин В.В. Доктора и пациенты : типы врачей в художественной литературе : Литературно-общественные параллели / В.В. Брусянин. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. д-ра Б.А. Бакса, 1914. – IV, 275 с.
418377
  Баренбойм Е.Л. Доктора флота / Е.Л. Баренбойм. – Рига, 1985. – 574с.
418378
   Докторанти й аспіранти про А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 144-173


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру. Вітають ювіляра: Л. Циганенко, І.В. ...
418379
  Шестак В.П. Докторантура // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 38-52. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены вопросы текущей работы и перспективы развития докторантур федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных ...
418380
   Доктори і кандидати наук за спеціальністю "Господарське право; арбітражний процес" (12.00.04) за станом на 1 липня 2001р. : Довідник. – Донецьк : Юго-Восток, 2001. – 70с. – ISBN 966-7695-50-6
418381
   Доктори і кандидати наук за спеціальністю "Господарське право; господарське процесуальне право" (12.00.04) за станом на 1 липня 2002 р. : Довідник. – Донецьк : Юго-Восток, 2002. – 76с. – ISBN 966-7695-95-6
418382
   Доктори наук України у 2008 році // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 59. – ISSN 1810-3944
418383
  Скопенко В.В. Доктором наук нині бути модно. Аж яким? : Уривки з інтерв"ю голови ВАКу В.Скопенка // Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С.43-44
418384
  Скопенко В. Доктором наук нынче быть модно. Но каким? // Человек и закон, 2000. – №12


  Интервью с председателем ВАК Украины, ректором Киевского университета В.В. Скопенко
418385
   Докторская диссертация по педагогическим наукам. Библ. указатель. – М., 1961. – 180с.
418386
  Шубик Юрий Докторская колбаса : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 9. – С. 77-104. – ISSN 0321-1878
418387
  Полковникова Т.Н. Докторские диссертации по политическим наукам, утвержденные ВАК в 2007 г. / подгот.: А.Л. Демчук, Т.Н. Полковникова // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 187-189. – ISSN 0321-2017
418388
   Докторские диссертации по социологии - 2001 г. // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.138-141. – ISSN 0132-1625
418389
  Прошанов С.Л. Докторские диссертации по социологии (1990-2010) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 30-39. – ISSN 0132-1625
418390
  Бродская Д.Ф. Докторские и кандидатские дисертации защищенные в Институте востоковедения Академии Наук СССР с 1950 по 1970 гг / Д.Ф. Бродская. – М, 1972. – 244с.
418391
  Гаспарян Л.А. Докторские и кандидатские диссертации защищенные в Ереванском государственном университете с 1938 по 1969 гг. / Л.А. Гаспарян. – Ереван, 1972. – 268с.
418392
   Докторские и кандидатские диссертации защищенные в Московском гос. ун-те с 1934 по 1954 г. Библ. указатель. – вып. 2. – М., 1957. – 219с.
418393
   Докторские и кандидатские диссертации защищенные в московском гос. ун-те с 1934 по 1954 г.. Библ. указатель. – М., 1956. – 256с.
418394
  Михнюк В.Н. Докторские и кандидатские диссертации по историческим наукам БССР. 1944-1982 гг. : Библиогр. указ. / В.Н. Михнюк. – Минск, 1982. – 108с.
418395
  Сборщикян М.А. Докторские и кандидатские диссертации, / М.А. Сборщикян, Т.А. Касабян. – Ереван
вып. 2. – 1978. – 150с.
418396
   Докторские и кандидатские диссертации, защищенные в Московском гос. ун-те с 1934 по 1954 г. Библиогр. указатель.. – вып. 3. – М., 1960. – 203с.
418397
  Попов О. Докторские программы для европейского общества знания (реферат доклада Ассоциации европейских университетов) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 4. – ISSN 0321-0383
418398
  Попов О. Докторские программы для европейсого общества знания: реферат доклада АЕУ // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 0321-0383
418399
   Докторский диспут профессора Ф.А. Терновского / [С.]. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1877. – 587-600 с. – Из журн. "Тр. Киев. духов. акад.". 1877 г.. - В конце текста: С.. - Без тит. л. и обл.
418400
  Сурмін Ю. Докторська дисертація з державного управління: методологічні проблеми / Ю. Сурмін, І. Шпильовий // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 287-304
418401
  Логвиненко Т. Докторські програми підготовки фахівців соціальної сфери в Скандинавських країнах: сучасний досвід // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 85-89. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано досвід реалізації докторських програм для фахівців соціальної сфери в Скандинавських країнах: Норвегії, Швеції. Розглянуто структуру, зміст цих програм у різних університетах в умовах модернізації систем вищої освіти країн ...
418402
   Докторську дисертацію наша викладачка захистила у Франції // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  В Університеті імені Поля Валері - Монпельє III (Франція) відбувся публічний захист докторської дисертації асистентки кафедри французької філології університету Тетяни Угрин на тему "Соціальні репрезентації українських політиків та їх вербалізація у ...
418403
  Сидельников О.В. Доктортолик / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1975. – 422с.
418404
   Доктору економічних наук, професору Кравціву Василю Степановичу - 60 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 105-108 : фото. – ISSN 1562-0905
418405
   Доктору медичних наук, професору, заслуженому працівнику освіти україни, завідувачу кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету Андрію Головацькому – 80 / О. Вайнагій, М. Кочмар, Т. Росола, О. Гецко, А. Гербут // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 178-182. – (Серія " Медицина" ; вип. 1 (55)). – ISSN 2415-8127
418406
  Нагачевський А. Доктору Романові Кирчіву: спогади та вшанування з діаспори // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 23-28. – ISSN 1028-5091
418407
   Доктору юридичних наук, професору, члену корреспонденту Академії правових наук України А.С. Довгерту - 60 років // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 178-180. – ISSN 0132-1331
418408
  Иванов К.В. Доктрина "богатых и бедных стран". / К.В. Иванов. – М., 1972. – 63с.
418409
  Добідовська Я. Доктрина "Відкритого неба" в практиці повітряних сполучень ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 166-175. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
418410
  Волошин Ю.О. Доктрина "глобального конституціоналізму" в механізмі забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-мстодологічний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 95-102.
418411
  Филатов Г.А. Доктрина "испанидад" и ее роль в отношениях франкистской Испании со странами Латинской Америки в 1940-х годах // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 63-71. – ISSN 0130-3864


  Об общности иберо-американских стран, неразделимости судеб Испании и стран Латинской Америки, ставшей основой концепции "испанидад", активно используемой во франкистской Испании в 1940-х годах.
418412
  Дорошенко Сергій Доктрина "історичних прав" у структурі французького консерватизму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 33-38. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
418413
  Стецюк Н. Доктрина "конституційної держави" Леоніда Юзькова // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 65-68.
418414
  Ашин Г.К. Доктрина "Массового общества". / Г.К. Ашин. – Москва : Политиздат, 1971. – 192 с.
418415
  Марушкин Б.И. Доктрина "морального лидерства" и реальности времени. / Б.И. Марушкин. – М, 1978. – 63с.
418416
  Стрельников К.А. Доктрина "Москва-третий Рим": предпосылки, идеи и государственно-правовые перспективы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 14. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
418417
  Модржинская Е.Д. Доктрина "наведения мостов" / Е.Д. Модржинская. – Москва, 1969. – 64 с.
418418
  Петровский В.Ф. Доктрина "национальной безопасности" в глобальной сратегии США / В.Ф. Петровский. – М., 1980. – 335с.
418419
  Перфилов В.В. Доктрина "ограниченной войны" во внешней политике США : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.574 / Перфилов В.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1970. – 19 с.
418420
  Чернявский Сергей Викторович Доктрина "освобождения" во внешней политике США (1952-1961 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Чернявский Сергей Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 207л.
418421
  Чернявский С.В. Доктрина "освобождения" во внешней политике США (1952-1961 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Чернявский С.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
418422
  Селіванов А. Доктрина "Охорони Конституції України" // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 87-91. – ISBN 978-966-349-240-7
418423
  Селіванов А. Доктрина "охорони Конституції України" в період активних політичних задумів про її реформування // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 75-82
418424
  Задорожний А.В. Доктрина "правового реализма" и формирование международно-правовой теории в скандинавских странах // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 68-72. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
418425
  Бірюков О.М. Доктрина "свіжий старт" у законодавстві країн Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 152-156. – ISSN 1026-9932
418426
  Акоян С М. Доктрина "сдерживания" : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Акоян М.С. ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 1972. – 38 с.
418427
  Ладыченко Т.В. Доктрина "сдерживания" во внешней политике США : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ладыченко Т.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 26л.
418428
  Ладыченко Т.В. Доктрина "сдерживания" во внешней политике США (на примере анализа взглядов одного из ее авторов Д. Кеннади) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ладыченко Т. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 198л.
418429
  Попов В. Доктрина "християнського світогляду" в сучасному неокальвінізмі // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 1 (29) : Про сакральне - 1. – C. 59-67. – ISSN 2410-2601
418430
  Богомолова Н.Н. Доктрина "человеческих отношений" -- идеологическое оружие американских монополий : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Богомолова Н. Н. ; Акад. общ. наук при ЦК КПСС , Каф. истории междунар. коммунист. и рабоч. движения. – Москва, 1968. – 15 с.
418431
  Богомолова Н.Н. Доктрина "человеческих отношений" / Н.Н. Богомолова. – М, 1970. – 175с.
418432
  Шніцер І. Доктрина "чехословакізму" та її вплив на чесько-словацькі відносини в 1918 - 1920 рр. // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 90-97. – ISBN 978-966-2530-21-6
418433
  Костюченко Я. Доктрина acquis у праві Європейського Союзу та її відображення в правовій системі України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 86-99. – ISSN 1026-9932
418434
  Виговський О. Доктрина ultra vires та її еволюція в англійській законодавчій та судовій практиці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 5-9. – ISSN 2663-5313
418435
  Ожеван М.А. Доктрина Барака Обами: нова "стратегія національної безпеки" США / М.А. Ожеван, Д.В. Дубов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.16-20. – Бібліогр. в кінці ст.
418436
  Багрій О.І. Доктрина верховенства Конституції України у конституційному правосудді // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 117-125
418437
  Довгань Г. Доктрина верховенства права Європейського Союзу: національний аспект (позиція конституційних судів окремих держав – членів ЄС) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 98-107. – ISSN 1026-9932
418438
  Шевчук С. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична генеза і співвідношення
418439
  Бобровник С.В. Доктрина верховенства права як важливий засіб захисту прав людини // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 414-415
418440
  Щербина В. Доктрина виробничої солідарності - основа ідеології сучасного трудового права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 7-9. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У представленій науковій статті виявлено та окреслено основні проблеми ідеології сучасного трудового права, розкрито значення цієї категорії для правового регулювання праці. В представленной научной статье выявлено и обозначено основные проблемы ...
418441
  Щербина В.І. Доктрина виробничої солідарності // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 17-22. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У представленій науковій статті виявлено та окреслено основні проблеми ідеології сучасного трудового права, розкрито значення цієї категорії для правового регулювання праці. В представленной научной статье выявлено и обозначено основные проблемы ...
418442
  Копан О.В. Доктрина внутрішньодержавної безпеки // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 8. – С.19-32. – Бібліогр.: 48 н.
418443
  Перемот С. Доктрина впливу в конкурентному праві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 171-183. – ISSN 1026-9932
418444
  Перемот С.В. Доктрина впливу та екстратериторіальне застосування конкурентного права: становлення, розвиток та проблеми методології // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 554-565. – ISSN 1563-3349
418445
  Васильев А.А. Доктрина глоссаторов как источник права в средневековой Европе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрываются вопросы преподавания римского права в Средние века в Европе. Предлагается оп-ределение глоссаторов. Определяется порядок создания и функционирования первых университетов. Освещаются взгляды глоссаторов, касающиеся соотношения ...
418446
  Розумний М. Доктрина дії: соціально-філософський конспект / Максим Розумний. – Харків : Майдан, 2009. – 136 с. – ISBN 978-966-372-296-2
418447
  Хужокова И.М. Доктрина добрых нравов и публичного порядка в договорном праве: сравнительное исследование / И.М. Хужокова. – Москва : Норма ; ИНФРА-М, 2011. – 112 с. – ISBN 978-5-91768-189-4
418448
  Кампо В. Доктрина європейських спільних демократичних цінностей професора Л. Юзькова: історія і сучасність // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 220-235. – ISSN 2310-6158


  У статті розкривається зміст доктрини європейських спільних демократичних цінностей (гідності та прав людини, верховенства права і конституційної демократії) професора Л. Юзькова (КУ), першого Голови Конституційного Суду України, а також роль цієї ...
418449
  Кампо В. Доктрина європейських спільних демократичних цінностей професора Л. Юзькова: історія і сучасність // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 115-129. – ISSN 2310-6158


  "У статті автор продовжує дослідження доктрини європейських спільних демократичних цінностей (гідності та прав людини, верховенства права і конституційної демократії) професора Юзькова Л.".
418450
  Шабанов Р.І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Шабанов Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 418 арк. – Бібліогр.: арк. 376-418
418451
  Шабанов Р.І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Шабанов Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
418452
  Бабенко Е.В. Доктрина захисту трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бабенко Едуард Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 29 назв
418453
  Бабенко Е.В. Доктрина захисту трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бабенко Едуард Вадимович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 423 арк. – Додатки: арк. 418-423. – Бібліогр.: арк. 372-417
418454
  Куликов В.Г. Доктрина защиты мира и социализма. / В.Г. Куликов. – М., 1988. – 96с.
418455
  Демин Г.И. Доктрина защиты социализма и мира / Г.И. Демин, Е.В. Жуков. – М, 1988. – 63с.
418456
  Кірик А. Доктрина зняття корпоративної вуалі в праві Англії та Уельсу // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 306-308
418457
  Шамшур О.В. Доктрина и практика национальных отношений в США : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Шамшур О.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
418458
  Шамшур Олег Владиславович Доктрина и практика национальных отношений в США (60-70-е гг. ХХ в.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.03 / Шамшур Олег Владиславович; Ин-т соц. и эконом. проблем зарубеж. стран АН УССР. – К., 1982. – 222л. – Бібліогр.:л.193-222
418459
  Радивилов Д.А. Доктрина ибадитов: об истислахе при избрании имама // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 118-130. – ISSN 1682-671Х


  Ибадиты (абадиты) - течение ислама, отличающееся, как от суннизма, так и от шиизма. Ибадизм часто характеризуют как умеренную фракцию в движении хариджитов. Ибадиты возникли в VII в. в Ираке; получили название по имени Абдаллаха ибн Ибада, ...
418460
  Плющ І. Доктрина і практика українського парламентаризму:"на грунті історичного прецеденту" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.3-13. – ISSN 0132-1331
418461
  Баглікова М.С. Доктрина інформаційної війни в США: питання теорії та практики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 323-333
418462
  Федоров С.С. Доктрина камакалы в каула-тантрах школы шривидья // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С.3-11
418463
  Селіванов А. Доктрина компетенції конституційного правосуддя в Україні: повнота і дієвість // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 33-36
418464
  Скворцов В.Н. Доктрина конвергенции и ее пропаганда / В.Н. Скворцов. – Москва, 1974. – 64с.
418465
  Врублевський В Доктрина Кравчука : Начерк програми інтелектуалізації і формування модерної української нації / В Врублевський, О. Мороз, Ю. Саєнко; Укр.товариство "Інтелект нації". Ін-тут соціології НАН України. – Київ : Інтелект, 2001. – 84с. – ISBN 966-646-027-0
418466
  Їжак О. Доктрина Макрона. Франція з допомогою Росії намагається збалансувати американо-китайську біполярність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 вересня (№ 33). – С. 3


  "Наприкінці серпня на щорічній зустрічі з послами президент Франції Еммануель Макрон виголосив промову, що виходила за рамки формальності. Її можна зарахувати до прикладів стратегічного бачення, яке час від часу демонструють провідні світові ...
418467
  Федик С. Доктрина меж національного (внутрішнього) оцінювання Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини як вагомий чинник її тлумачення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.16-20. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
418468
  Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро / Н.Н. Болховитинов. – Москва, 1959. – 336с.
418469
  Лукач І.Б. Доктрина Монро в латиноамериканській політиці США (1895-1917 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лукач Ілона Бейлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 220 арк. – Бібліогр.: арк. 199-220
418470
  Лукач І.Б. Доктрина Монро в латиноамериканській політиці США (1895-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лукач Ілона Бейлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
418471
  Лукач І. Доктрина Монро і Венесуельська криза 1895 р. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 30-31
418472
  Гетьман А. Доктрина науки екологічного права: генеза теоретичних досліджень еколого-правових проблем у ХХ ст. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 143-154. – ISSN 1026-9932
418473
   Доктрина национального единства Казахстана = Казакстаннык ел бірлігі доктринасы : [научно-практ. комментарий] / [Ассамблея народа Казахстана ; сост. : Н.П. Калашникова, Ж.У. Байбосынов ; под. общ. ред. Тугжанова Е.Л.]. – Астана : ТОО "Дэме", 2011. – 58, [2] с. : табл. – Текст книги на казахском и русском языках. – ISBN 9965-23-271-7
418474
  Газетдинов Н.И. Доктрина о принципах уголовного судопроизводства в Великобритании // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 28-31. – ISSN 1991-3222
418475
  Шутак І.Д. Доктрина обмеження законодавчої, виконавчої та судової гілки влади в парадигмі підготовки, прийняття та тлумачення законодавчих актів України // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 5-14. – ISSN 2523-4889
418476
  Сафрастян Р.А. Доктрина османизма в политической жизни Османской империи (50-70 гг. ХІХ в.) / Р.А. Сафрастян. – Ереван, 1985. – 147с.
418477
  Нижник Н.Р. Доктрина поділу влади та її втілення у нормах українського права / Н.Р. Нижник, М.В. Кармаліта // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 52-56. – ISSN 2524-017X
418478
  Галів М.Д. Доктрина позитивізму в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 23-31. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Аналізуються найважливіші ідеї вченого з філософії позитивізму в працях про освіту, освітні інституції і культурно-освітніх діячів.
418479
  Христова Г. Доктрина позитивних зобов"язань держави у сфері прав людини: основні аспекти розуміння // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 100-118. – ISSN 1026-9932
418480
  Сокоринський Ю.В. Доктрина правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Сокоринський Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 479 арк. – Додатки: арк. 474-479. – Бібліогр.: арк. 436-473
418481
  Сокоринський Ю.В. Доктрина правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Сокоринський Юрій Володимирович М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
418482
  Полянский Є.Ю. Доктрина призначення кримінальних покарань у США: імплементація провідного досвіду у вітчизняне законодавство // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 487-492. – ISSN 1563-3349
418483
  Вдовичин І. Доктрина природного права в українській політичній думці 20-30-х рр. XX ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 3 (71), травень - червень. – С. 386-395
418484
  Макаренко Є.А. Доктрина світового лідерства США (2012 - 2016) // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 184-210. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
418485
  Бондарь А.А. Доктрина справедливого общества / Александр Бондарь. – Киев : [б. и.], 2017. – 506, [1] с., [1] вклеен. лист : ил. + 1 вклеен. лист. – (Эпоха Переосмысления). – ISBN 978-966-139-080-4
418486
  Позняк Д.Ю. Доктрина сучасної криміналістики / Д.Ю. Позняк, Г.С. Семаков // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 119-122
418487
  Тертишник В.М. Доктрина та проблеми і ризики конституційної й судово-правової реформи України // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 147-160. – ISSN 2518-7546
418488
  Сірук М. Доктрина Трампа і Україна / М. Сірук, О. Цвєтков, М. Капітоненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 березня (№ 36). – С. 3
418489
  Воронин А. Доктрина трех сообществ АСЕАН // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 111-122. – ISSN 0130-9625


  В кінці 2007 р. в Сінгапурі відбулася 13-а щорічна зустріч глав держав країн-членів АСЕАН
418490
  Слюсаренко Ю.А. Доктрина Трумена / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 115-116. – ISBN 966-642-073-2
418491
  Аністратенко Т. Доктрина Трумена 1947 року і принципи зовнішньої політики США: погляд радянської та сучасної російської історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-12. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні висвітлюється погляд радянської та сучасної російської історіографії на зовнішньополітичну доктрину Трумена 1947 року. Стаття містить спогади дипломата В. Тарасенка про політичний портрет Гаррі Трумена. В исследовании описывается взгляд ...
418492
  Рижков М.М. Доктрина Трумена і стратегія стримування: актуалізація наукового забезпечення стратегічного планування // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 32-70. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
418493
  Джунь В. Доктрина установчої влади народу: історичний поступ // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – C. 133-144. – ISSN 1026-9932
418494
  Бредіхин А. Доктрина Х.Д. Перона та її вплив на розвиток Аргентини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 85-88. – ISSN 1728-9343


  Перон (Perуn) Хуан Домінго президент Аргентини в 1946-55 (в 1949-55 фактич. диктатор), генерал. У 1955-73 в еміграції.
418495
  Мельник Я. Доктрина цивільної процесуальної безпеки у світлі деяких аспектів новілізації цивільного процесуального законодавства щодо принципу гласності // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 243-244
418496
  Кунина А.Е. Доктрина Эйзенхауэра / А.Е. Кунина. – М, 1957. – 80с.
418497
  Вовк В. Доктрина... нападу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 листопада (№ 211). – С. 8


  Ми є свідками того, як Росія намагається істотно змінити баланс сили, який склався внаслідок закінчення холодної війни.
418498
  Полонка І. Доктринальна ідея диференціації правової поведінки: теоретико-методологічний аспект // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 7-16. – ISSN 2222-5374
418499
  Явдокименко Д.М. Доктринальна характеристика адміністративно-правових спорів в зарубіжних країнах // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 121-132. – ISSN 2227-796X
418500
  Хряпінський П.В. Доктринальне визначення загальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 50-56
418501
  Волошин Ю.О. Доктринальне визначення конституціоналізму: порівняльно-ретроспективний аналіз концепцій зарубіжної науки конституційного права // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 103-111.
418502
  Хряпінський В П. Доктринальне визначення поняття та ознак звільнення від кримінальної відповідальності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3. – С. 129-137. – ISSN 2222-5374
418503
  Строган А.Ю. Доктринальне і законодавче визначення ознак злочину в кримінальному праві України // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 461-467. – ISSN 1563-3349
418504
  Петришин О. Доктринальне обгрунтування формування національної правової системи // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 144-152. – ISSN 1993-0909
418505
  Хряпінський П.В. Доктринальне розуміння заохочувальних норм у кримінальному праві // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 97-107. – ISSN 2524-0323
418506
  Гордшюв А.В. Доктринальне тлумачення в контексті гуманізації правових систем сучасності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 41-44
418507
  Малента В. Доктринальне тлумачення норм права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 30-36.
418508
  Євграфова Є. Доктринальне тлумачення норм права (законів): природа і здійснення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 40-51. – ISSN 1993-0909
418509
  Бринцев В. Доктринальне тлумачення норм права у конституційному судочинстві // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 80-90. – ISSN 1993-0909
418510
  Пирожкова Ю.В. Доктринальне тлумачення функцій адміністративного права: сучасні тенденції та перспективи розвитку // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 129-137. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
418511
  Лекарь С.І. Доктринальний аналіз фіскальної ілюзії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 110-115. – ISSN 2220-1394
418512
  Коструба А. Доктринальні аспекти виникнення, зміни та припинення суб"єктивних цивільних прав і юридичних обов"язків // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 101-107. – ISSN 1026-9932
418513
  Ковальчук Я.В. Доктринальні аспекти найменування фізичних осіб, які володіють правом на обов"язкову частку в спадщині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 186-189
418514
  Бондаренко Н. Доктринальні аспекти становлення та розвитку ідеї прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 20-23
418515
  Ковальчук Я.В. Доктринальні аспекти юридичного складу свободи заповіту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 389-393. – ISSN 1563-3349
418516
  Харченко Г.Г. Доктринальні відмінності інституту права власності: порівняльно-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 158-164.
418517
  Гордимов А. Доктринальні джерела права в умовах глобалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 147-154. – ISSN 1026-9932
418518
  Андрашек М.Й. Доктринальні засади застосування сили в зовнішній політиці США в XXI столітті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 447-455
418519
  Біленчук П. Доктринальні засади підготовки висококваліфікованих юристів нової генерації у ХХІ столітті: засоби, методи, технології // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 18 (351). – С. 7-10
418520
  Цись С.С. Доктринальні засади правотворчості: проблеми наукового розуміння // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 69-72. – ISSN 2219-5521
418521
   Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції : монографія / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ліра-К, 2014. – 439, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-66-0
418522
  Бойко І. Доктринальні ідеї та цілі адміністративного права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 5. – С. 13-28. – ISSN 1026-9932
418523
  Медведчук В. Доктринальні ідеї федералізму: ретроспектива і перспектива українського вибору // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 302-309. – ISSN 1026-9932


  Про М.С. Грушевського - С. 302, 304; про М.П. Драгоманова. - С. 302, 303; про О.О. Ейхельмана. -С. 302, 304; про М.І. Костомарова. - С. 302; про С.А. Подолинського. - С. 302, 303.
418524
  Волошин Ю.О. Доктринальні підходи до визначення змісту теорії конституціоналізму  досвід зарубіжної науки конституційного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 185-193. – ISSN 1563-3349
418525
  Кохановська О.В. Доктринальні підходи до визначення місця і ролі інформації та інформаційних відносин у праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-112. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання доктринальних підходів до визначення місця та ролі інформаційних відносин у праві. Issues of doctrinal approaches to the definition of the place and role of informational relations in law are researched into.
418526
  Бакалінська О. Доктринальні підходи до визначення поняття "недобросовісна конкуренція" // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 83-90. – ISSN 2308-9636
418527
  Шевчук О.Р. Доктринальні підходи до визначення правового змісту та класифікації фінансових послуг // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 27-30
418528
  Кулініч О.О. Доктринальні підходи до визначення природи та змісту права фізичної особи на власне зображення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 221-225. – ISSN 2219-5521
418529
  Кулініч О.О. Доктринальні підходи до визначення цивільно-правової природи права фізичної особи на власне зображення // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 70-86. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
418530
  Литвиненко Є.Ю. Доктринальні підходи до загальної кодифікації адміністративного законодавства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (188). – С. 15-20. – ISSN 2308-9636
418531
  Ковтун В.М. Доктринальні підходи до категорії (правопорушення) у сфері фінансових відносин // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 36-41. – ISSN 2413-6433
418532
  Влялько І.В. Доктринальні підходи до правової регламентації сфери державних закупівель в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 94-95.
418533
  Бартків Н. Доктринальні підходи до розуміння поняття "адміністративне інформаційне правопорушення": деякі методологічні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 310-311
418534
  Денисюк М.О. Доктринальні підходи до розуміння трудового колективу як суб"єкта трудових правовідносин / М.О. Денисюк, В.М. Андріїв // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 214-217. – ISBN 978-617-7625-74-1
418535
  Смирнова К.В. Доктринальні підходи та практика застосування актів "м"якого" права (soft law) у правопорядку Європейського Союзу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 157-162. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  Стаття присвячена аналізу доктрини й практики застосування концепції "м"якого" права в Європейському Союзі.
418536
  Шатіло В.А. Доктринальні підходищодо визначення поняття механізму державної влади // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 18-25. – ISSN 2310-9769
418537
  Гордієнко С. Доктринальні положення інформаційної безпеки України в умовах сучасності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22-28 березня (№ 12). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
418538
  Луценко Ю.В. Доктринальні положення кримінально-правової політики держави у сфері забезпечення воєнної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – С. 84-96. – ISSN 2308-6912


  У статті проведено науковий аналіз теоретичних та практичних проблем, які існують у сфері охорони воєнної безпеки України при реалізації кримінально-правової політики держави в сучасних умовах. В роботі звертається увага на поняття та сутність ...
418539
  Дорохіна Ю.А. Доктринальні положення кримінально-правової політики щодо протидії злочинам проти власності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 32-45. – ISSN 2304-4556
418540
  Цимбалюк В.С. Доктринальні положення телекомунікаційного права як підгалузі інформаційного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 19-26. – ISSN 2306-9082
418541
  Косович В. Доктринальні положення теорії права, як засіб подолання недоліків нормативно-правових актів України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 8-11
418542
  Нечипорук С.В. Доктринальні проблеми визначення поняття судової влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 72-76
418543
  Супруновський А. Доктринальні проблеми дослідження міграційних процесів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 87-90. – ISSN 2311-6676
418544
  Кириленко Є.В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навчальний посібник : у 2-х т. / Кириленко Є.В., Коросташова Т.О., Тунтула О.С. ; за наук. ред. Кириченка О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-220-5
Т. 1 : Основна частина. – 2011. – 140 с. – Бібліогр.: с. 115-140
418545
  Кириленко Є.В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навчальний посібник : у 2-х т. / Кириленко Є.В., Коросташова Т.О., Тунтула О.С. ; за наук. ред. Кириченка О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-219-9
Т. 2 : Додатки. – 2011. – 428 с.
418546
  Запара С. Доктринальні та інституційні проблеми забезпечення захисту прав та інтересів сторін соціально-трудових правовідносин / С. Запара, О. Роговенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 112-123. – ISSN 1026-9932
418547
  Подлужна Н.О. Доктринальні та концептуальні підходи щодо формування економіки знань в Україні та її регіонах // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 34-45. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
418548
  Мільман М. Доктринальні та практичні проблеми оборотоздатності особистих немайнових прав // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 226-227. – ISBN 978-617-7069-28-6
418549
  Бусыгин К Л. Доктринально-правовая характеристика основ местного самоуправления / К Л. Бусыгин, А.В. Москалев // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 51-61. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
418550
  Грушецкий Б.П. Доктринальное оформление основных направлений внешней политики Болгарии (1998 - 2013 гг.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 124-130. – ISSN 2077-1800
418551
  Шугуров М.В. Доктринальные аспекты применения международного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 2-10. – ISSN 1812-3910
418552
  Пашков Р. Доктринальные основы исламского государства // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 50-65. – ISSN 1684-2618
418553
  Пашков Р. Доктринальные основы исламского государства // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 8 (230). – С. !60-182. – ISSN 1998-1813
418554
  Радченко Л.И. Доктринальные проблемы толкования личного статута и "национальности" юридического лица // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 589-620. – ISBN 978-617-566-164-2
418555
  Армин Доктринальный конструктивизм в прошлом и будущем: стратегия ответа на насущные вопросы, стоящие перед конституционно-правовой наукой в Европе / Армин, фон Богданди // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 1 (74)


  Основной формой исследований в области конституционного права в Европе является доктрина, хотя с самого начала она критиковалась как научно несостоятельная, политически консервативная или социально безответственная. В данной статье представлено ...
418556
  Шкуратенко О.В. Доктрини зовнішньополітичної діяльності Центральної Ради УНР // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 304-307. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
418557
  Євграфова Є. Доктрини та концепції у правовій системі України: форми і сфери застосування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 77-84. – ISSN 0132-1331
418558
  Кіндюк Б.В. Доктрини українського лісового права та їх відображення в нормативно-правових актах // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 35-42
418559
  Уткин А.И. Доктрины атлантизма и европейская интеграция. / А.И. Уткин. – М., 1979. – 211с.
418560
  Алафузов В.А. Доктрины германского флота / В.А. Алафузов. – Москва : Воениздат, 1956. – 191 с.
418561
  Черкезов В. Доктрины марксизма / В. Черкезов. – М, 1905. – 64с.
418562
  Артемюк Б.Т. Доктрины марксизма: пророчество и реальность / Б.Т. Артемюк. – Киев, 2004. – 140с. – ISBN 966-531-162-X
418563
  Буглай В.Б. Доктрины наднационального регулирования экономических отношений / В.Б. Буглай. – М., 1984. – 168с.
418564
   Доктрины. Паритеты. Безопасность. – М., 1990. – 45с.
418565
  Ремизов А.М. Докука-сказка "Заяц" / А.М. Ремизов. – М, 1991. – 29с.
418566
  Ремизов А.Н. Докука и Балагурье : русские сказки / Алексей Ремизов. – Санкт-Петербург : Изд. "Сирин", 1914. – 278 с.
418567
  Уоллес И. Документ "Р" : пер. с англ. / И. Уоллес. – Москва : Военное издательство, 1982. – 255 с.
418568
  Ластовський В.В. Документ 1945 року про порядок відкриття церков і його політико-правове значення // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 120-122
418569
  Мицик Ю. Документ XVI століття до історії подільської шляхти (Волковинські) / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 785-786. – (Нова серія ; вип. 18)
418570
  Ларьков Н.С. Документ в меняющемся мире // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 71-75


  Об информационном потенциале документов как исторических источников.
418571
  Рачкова Є.С. Документ в університетських ритуалах // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 143-150. – ISSN 2312-2587


  Університет розглянуто не лише як соціальний інститут, але й як культурна спільнота, важливими умовами існування якої є певні ритуали та пов"язані з ними символи.
418572
  Михайловський В. Документ для Кам"янецького підстарости Яна Срочицького 1527 року на пляц у Кам"янці (історія однієї родини з Поділля у XVI ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 273-284. – ISBN 978-966-02-4741-3
418573
  о. Юрій Мицик Документ з архіву М. Чайковського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 437-438. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
418574
  Клименко І.В. Документ з історії літературного об"єднання "Плуг" (1922-1932 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 291-299. – ISBN 966-02-4450-4
418575
  Вовченко В.Б. Документ з історії української та російської кооперації: спогади Й. Маєвського про перебування М.В. Левитського в Женеві 1896 р. // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 385-391. – ISBN 966-02-3854-1
418576
  Козоровицкий Я.Б. Документ и картина на уроках истории средних веков / Я.Б. Козоровицкий. – М, 1964. – 111с.
418577
  Свято Роксоляна Документ і його імітація, або Про деякі особливості псевдодокументального кіно : теорія кіно // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 2 (88). – С. 21-24. – ISSN 1562-3238
418578
  Швецова-Водка Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Галина Миколаївна Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : [б. в.], 2001. – 437, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-437. – ISBN 5-7763-1610-3
418579
   Документ Копенгагенского совещания 5-29 июня 1990 г.: конференция по человеческому измерению СБСЕ. – М., 1990. – 39с.
418580
  Ботушанський В. Документ народної скорботи (про "Національну книгу пам"яті жертв голодоморів 1932-1933, 1946-1947 років в Україні. Чернівецька область") / В. Ботушанський, Г. Чайка // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 165-170
418581
  Гречило А. Документ про складання ескізів гербів міст Української РСР у повоєнний час // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 214-216. – ISBN 5-7702-0810-4
418582
  Петриченко П. Документ соціального захисту // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 24. – С. 10-13
418583
  Левицький В. Документ у доробку письменника-експериментатора: текстуальні особливості // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 91-102. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Досліджено основні тенденції в оформленні ділових паперів письменника Олекси Влизька. Бачення документа, притаманне цьому авторові, інтерпретується в біографічному, власне лінгвістичному й текстологічному аспектах. Як наслідок, узагальнено риси ...
418584
  Збанацька О. Документ у реаліях сьогодення // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 23-27


  Автор статті говорить про визначення ролі та місця документа в системі соціальних комунікацій, дослідження його як засобу передавання інформації в просторі і часі
418585
  Шулікін Д. Документ усієї науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 1 червня (№ 22). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  20 травня уряд схвалив проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
418586
  Савицький В.Т. Документ як базове поняття документаційного забезпечення управління // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 313-319. – (Право. Економіка. Управління)
418587
  Скачкова Т. Документ як джерело інформації про особу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 145-147
418588
  Піляй А.О. Документ як об"єкт дослідження в нотаріальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 81-87
418589
  Перехейда В.В. Документ як основа використання писемного мовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 53-54


  У статті йдеться про стилістичні проблеми в сучасній діловій українській мові. Автор наводить визначення поняття "документ", подає таблицю поділу документів на групи в залежності від функціональних характеристик та надає рекомендації щодо укладання ...
418590
  Парасюк Н.М. Документ як предмет складу злочину, передбаченого ст. 357 КК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 356-365. – (Юридична ; Вип. 1)
418591
  Шик Э.Г. Документ, факт, образ / Э.Г. Шик. – Новосибирск, 1973. – 87с.
418592
  Столяров Ю.Н. Документ: инвариантная и вариантная компоненты дефиниции // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 25-33. – ISSN 0130-9765
418593
  Воробьев Г.Г. Документ: информационный анализ / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1973. – 255с.
418594
  Берестова Т.Ф. Документ: методологические основания изучения, предыстория возникновения, сущность и явление // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 42-54. – ISSN 0130-9765
418595
  Берестова Т.Ф. Документ: функции,определение, особенности функционирования в электронной среде // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 24-39. – ISSN 0130-9765
418596
  Суменов Н.М. Документализм в игровом кино / Н.М. Суменов. – Москва : Знание, 1973. – 40с.
418597
  Суменов Н.М. Документализм и проблема художественной правды в современном игровом кино : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 822 / Суменов Н.М. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории лит. и искусства. – Москва, 1971. – 16 с.
418598
   Документализм и современное кино. – Л., 1985. – 155с.
418599
   Документалистика - 69. Материалы первого Всесоюзного симпозиума по документалистике. – Вильнюс, 1970. – 214с.
418600
   Документалистика - 69. Материалы первого Всесоюзного симпозиума по документалистике. – Вильнюс
ч. 2. – 1970. – 200с.
418601
  Оляндэр Л.К. Документалистика о Великой Отечественной войне / Л.К. Оляндэр. – Львов, 1990. – 141 с.
418602
  Бежан О.А. Документалізм у сучасній прозі про війну: традиційний та новітній підходи до проблеми // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 135- 139. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
418603
  Веретейченко І. Документалістика початку ХХІ століття: проблеми теорії та історії
418604
  Сащук Г.М. Документалістика як інструментарій політичного PR / Г.М. Сащук, В. Пасочнік // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 64-68
418605
  Наумова А.М. Документалістика: Телевізійний вимір // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 247-254
418606
  Бєлая О.М. Документальна виставка "Герой України П.Т.Тронько: що залишилось нащадкам" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 231-232. – ISSN 0130-5247


  Виставка відбулася 4 грудня 2015 року у приміщенні Державного архіву Київської обл.
418607
  Круцик Р. Документальна виставка "Народна війна 1917-1932 рр." // Музейний простір : науково-популярний журнал / Український центр розвитку музейної справи. – Київ, 2011. – № 2 (2). – С. 49-52


  Матеріали з недавно розсекречених архівних фондів, що проливають світло на маловідомі буремні сторінки історії України.
418608
  Бодак О.П. Документальна історико-бібліографічна спадщина М.Ю. Брайчевського (1924 - 2001) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.08 / Бодак О.П.; НАНУ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
418609
  Демчина Л.І. Документальна комунікація як детермінанта змісту вищої бібліотечно-інформаційної освіти // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 113-123. – ISBN 966-7352-66-8


  Обґрунтовується базове значення документальної комунікації для визначення документологічної суті бібліотечно-інформаційної професії.
418610
  Швецова-Водка Документальна комунікація як об"єкт загальної теорії документології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 49 - 54
418611
  Лазня В.А. Документальна основа деяких творів на історичну тему німецького письменника-антифашиста Віллі Бределя // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 101-108. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
418612
  Корольова А.С. Документальна платформа Державного департаменту США в сфері забезпечення енергетичних інтересів // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 134-140. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Подано аналіз доктринального забезпечення зовнішньої політики США в контексті енергетичних інтересів країни. Серед офіційних документів, що визначають мету та напрямки зовнішньої політики Сполучених Штатів у цілому та енергетичної політики зокрема, ...
418613
  Жупанин А. Документальна повірка // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 12 (168). – С. 40-43. – ISSN 1726-3077


  Законодавчі нововведення в оформленні установчих документів: технічні зміни чи спроба вирішення корпоративних конфліктів.
418614
  Ігнатів Н. Документальна проза Світлани Алексієвич: проблематика та жанрологія // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 7. – C. 199-214. – ISSN 2313-5921
418615
  Кічаєв О.М. Документальна ревізія промислового підприємства / О.М. Кічаєв, М. Ярмлинський. – К., 1940. – с.
418616
  Ярмолинський М. та ін. Документальна ревізія промислового підприємства / М. та ін. Ярмолинський. – К., 1940. – 76с.
418617
  Комова М.В. Документальна реконструкція як різновид наукового ретроспективного моделювання / М.В. Комова, А.І. Петрушка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 11-19. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є обґрунтування методу документальної реконструкції як різновиду наукового ретроспективного моделювання. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонауковихметодів і спеціальних методик: аналізу, синтезу, логічного методу, ...
418618
  Кульчий О. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів / Олена Кульчий, Тамара Малярчук, Юлія Бентя ; Держ. архів. служба України, Центр. держ. архів-музей л-ри і мистец. України. – Київ : Кліо, 2013. – 347, [5] с. : портр., фотогр. – На авантитулі: Т. Шевченко - 200. - Розгорнутий тит. арк. - Резюме. англ. – Бібліогр.: с. 323-347. – ISBN 978-617-7023-13-4
418619
  Шаповал А.І. Документальна спадщина академіка НАН України П.Т. Тронька / А.І. Шаповал, Ю.В. Булгаков // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 56-68. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
418620
  Березкіна В.В. Документальна спадщина видань української діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 392-406. – ISBN 966-02-3854-1
418621
  Шипко Л.В. Документальна спадщина видатного фахівця в галузі гідробіології члена-кореспондента НАН України Т.С. Петіпи (1927-1992): за матеріалами інституту архівознавства національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 56-63. – ISSN 2222-4203
418622
  Вєдєнєєв Д.В. Документальна спадщина драматичного часу. Роздуми історика щодо російського документального видання з історії українського націоналізму // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 300-330. – ISBN 978-966-8809-48-4
418623
  Шаповал А. Документальна спадщина історика Пилипа Васильовича Клименка // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 15 (18). – С. 133-143. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 10). – ISSN 2078-063X


  Про історика, джерелознавеця, архівознавця Пилипа Васильовича Клименка (1887 - 1955). "...Протягом 1908-1912 років навчався на історичному відділенні історико-філологічного факультету Київського університету Св. Володимира. <...> У 1914 р. його було ...
418624
  Удовик В.М. Документальна спадщина португальських президентів: форми організації та забезпечення доступу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 50-59. – ISSN 2409-9805
418625
   Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVI-XVIII cт. : з фондів національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : збірник документів / НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; авт.-уклад.: Ю. А. Мицик, С. В. Сохань, Т. В. Міцан, I. Л. Синяк, Я. В. Затилюк. – Київ : [б. в.], 2011. – 558, [1] с. : [31] іл. : іл. – Бібліогр.: с. 521-522 та в підряд. прим. – ISBN 978-966-02-6328-4
418626
  Герасімова Т.В. Документальна спадщина українських істориків авіації та авіаконструкторів з фондів Інституту рукопису НБУВ: джерелознавчий аспект // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 102-111. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
418627
  Піскун В. Документальна спадщина української еміграції в країнах Європи, США й Канади : [рецензія] // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 238-243
418628
  Рибачок О.М. Документальна спадщина як складова культурних цінностей і культурної спадщини // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 81-91. – ISSN 2409-9805


  З’ясовуються поняття «документальна спадщина», «унікальна документальна спадщина» в контексті терміносистеми «культура», «культурна спадщина» та «культурні цінності», їхня спільність і відмінність, що має значення у практичній діяльності архівів, ...
418629
  Кондратьєва М. Документальна стилістика початку XXIІ ст. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 247-254. – ISBN 966-7021-87-4
418630
  Тюрменко І. Документальна україніка про становище українських переміщених осіб у повоєнній Європі (1945-1957) // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 51-57. – ISSN 1998-4634
418631
  Груша А.И. Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV- первая треть XVI в.) / А.И. Груша ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа. – Минск : Беларуска навука, 2015. – 464, [2] с. – Библиогр.: с. 426-459 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-08-1811-9
418632
  Григорьев Ю.А. Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности внешнеторгового объединения. (Основы ее методики и организации) : Автореф... канд. экон.наук: / Григорьев Ю.А.; Ин-т внешней торговли МВТ СССР. – М., 1958. – 15л.
418633
  Малиновський Б.М. Документальная трилогия : Памятники нашей молодости. Друзья, которых я не увижу. Глазами ветерана / Б.Н. Малиновский. – Киев : Горобець, 2011. – 335, [1] с. : ил., фот. – Библиогр.: c. 331. – ISBN 978-966-2377-19-4
418634
  Гюсан И. Документальная фотография как свидетельство современной истории Кореи // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2018. – T. 14, № 1 : Фотография в Корее: наслаждаясь свободой визуального языка. – С. 27-31. – ISSN 1738-8252


  Сущность фотографии состоит в способности остановить мгновение и сохранить его без прикрас. Верные этому принципу корейские фотодокументалисты всегда старались оставаться беспристрастными свидетелями исполненной перипетий истории страны. Отправной ...
418635
  Пархоменко В. Документальне забезпечення бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 8. – С. 7-11 : табл.
418636
  Безверхий К.В. Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку крізь призму законодавчих новацій // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 3 (54). – C. 34-41. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
418637
  Бугайчук К. Документальне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 109-115. – ISSN 2
418638
  Брусельський О. Документальне кіно в Україні: наче фенікс із попелу... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 21 вересня (№ 38). – С. 13
418639
  Бірюк О.Г. Документальне оформлення виробництва і виходу продукції садівництва / О.Г. Бірюк, О.Ю. Смольська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 224-229 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
418640
  Десятерик Д. Документальний вибух // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Одним із феноменів цього року в Україні став приголомшений розквіт неігрового кіно - з цілком очевидних причин.
418641
  Міщенко М.М. Документальний кінематограф України: між історичною реконструкцією та філософським осмисленням // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1116. – С. 47-51. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 50). – ISSN 2226-0994
418642
  Горбач Т.С. Документальний склад архіву Сергія Захаровича Заремби: проблеми систематизації // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 87-88. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Сергій Захарович Заремба (1947–2003) належить до когорти видатних українських істориків-пам’яткознавців, котрі впродовж свого насиченого наукового життя лишили по собі значний доробок у царині дослідження ранньомодерної історії України. Не менший ...
418643
  Барахаєв О.І. Документальний та науково-популярний фільм / О.І. Барахаєв. – К, 1961. – 44с.
418644
  Апчел О.А. Документальний театр у контексті сучасної культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Апчел Олена Анатоліївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
418645
  Апчел О.А. Документальний театр у театральній культурі пострадянського простору, зокрема сучасної України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 213-222
418646
  Драчова О.П. Документальний фільм І. Стрембіцького "Подорожні" як комунікативна подія в сучасному українському медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 209-212


  Аналізуються особливості глядацької аудиторії телебачення, залежність типологічного образу глядача від його участі у телевізійних проектах, моделі інтерактивного телебачення та перспективні напрями розвитку мовлення. Displays of post-modernist ...
418647
  Оляндер Л. Документальний фільм Ігоря Козлика "Академік Дмитро Наливайко" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 224-231. – ISSN 0320-8370
418648
  Шевченко Н. Документальний фонд з обліку людських втрат Києва у Великій Вітчизняній війні: теоретико-джерелознавчий аналіз та інформаційний потенціал / Н. Шевченко, В. Сімперович // Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін. ; фот.: В.Л. Громов, О.С. Задирака, О.Л. Шовкопляс]. – Київ : Аеростат, 2013. – С. 100-112. – ISBN 978-966-97201-9-1
418649
  Кондратенко О.Ю. Документальні архівні фонди НАН України як джерело вивчення основних напрямів наукових досліджень в Інституті історії АН УРСР (1944-1956) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 99-109. – ISBN 966-02-4450-4
418650
  Казьмирчук Г.Д. Документальні видання про російсько-польському революційному союзі 20-30-х років XIX ст. / Г.Д. Казьмирчук, Г.М. Куликівська // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 42-48. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
418651
  Сукало А. Документальні джерела з історії комп"ютеризації архівної справи в Україні // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.281-293. – ISBN 966-625-033-0
418652
  Преловська І. Документальні джерела з історії масових репресій в Україні 1930-х рр. проти діячів Української Автокефальної Православної Церкви // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 81-96. – ISBN 978-617-7034-13-0
418653
  Круглова Л. Документальні джерела з історії України у часописі "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-34. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті подано огляд документальних джерел з соціально-економічної, політичної історії та історії релігійного і культурного життя України XV-XVIII ст., вміщених на сторінках часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879-1914). The ...
418654
  Іващук Л. Документальні джерела музею українських діячів науки та мистецтва при ВУАН (1918-1933) (загальний огляд) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 195-210


  У цьому нарисі зроблено загальний огляд архівних та друкованих джерел Музею українських діячів науки та мистецтва при Всеукраїнській Академії наук за період 1918-1933 рр.
418655
  Литвин С.Х. Документальні джерела у вітчизняних та зарубіжних архівних установах щодо життя і діяльності Симона Петлюри // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 3. – C. 37-42. – ISSN 2226-3209
418656
  Бутнік-Сіверський Документальні докази, пов"язані зі збитками від неправомірного використання об"єктів права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 2 (76). – С. 33-44. – Бібліогр.: 17 назв
418657
  Синяк І. Документальні зносини Коша Війська Запорозького Низового з Кримським ханством у період Нової Січі (1734 - 1775) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 115-128
418658
  Старовойт С. Документальні історико-культурні фонди: традиції та новації місць зберігання, формування, використання / С. Старовойт, Т. Коваль // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 59-61. – ISSN 1029-7200


  7 листопада 2018 р. у рамках Міжнародної наукової кон-ференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» відбувся семінар «Документальні історико-культурні фон- ди: традиції та новації місць ...
418659
  Білан А.М. Документальні матеріали військово-слідчих і військово-судових установ як джерело з історії польського повстання 1863 року на Правобережній Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 86-93. – (Серія історії ; № 13)
418660
   Документальні матеріали М.С. Грушевського у фондах відділу рукописів ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН УРСР : Каталог. – Київ, 1991. – 115с. – (Науково-довідкові видання з історії України ; Вип.16)
418661
  Іваненко А.М. Документальні матеріали про антиробітничу діяльність фабричної інспекції як джерело з історії робітничого класу України (період імперіалізму) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 94-99. – (Серія історії ; № 13)
418662
  Романюк Т. Документальні матеріали Ярослава Пастернака в архівних збірках Львова // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 213-224
418663
  Мокляк В. Документальні пам"ятки з історії українського козацтва в зібранні К.М. Скаржинської // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 190-193. – ISBN 966-95758-1-8
418664
  Зубавіна О. Документальні побрехеньки Олександра Коваля // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 26 : Літо. – С. 75-81.
418665
  Перехейда В.В. Документальні потоки як засіб управління інформаційними процесами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 155-157


  У статті охарактеризовано різні групи аудиторії, що оперує документами. Розглянуто основні шляхи вирі шення проблеми формування громадської думки документальними потоками. The article describes different groups of audience that operate with documents. ...
418666
  Макарчук Сергій Сергійович Документальні публікації в Україні з історії другої світової війни : Дис... канд.іст.наук: / Макарчук Сергій Сергійович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1993. – 158л. – Бібліогр.:л.134-158
418667
  Галенко О.І. Документальні публікації з історії Української РСР: теорія та джерелознавчий аналіз / О.І. Галенко. – К., 1991. – 142с.
418668
  Яковлєв С.О. Документальні публікації про боротьбу українського народу за зміцнення Радянської влади (1918-1920 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 82-91. – (Серія історії ; № 5, вип. 2)
418669
  Климчук Л. Документальні ресурси краєзнавчих досліджень: класифікаційний аспект // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 161-167
418670
  Трегуб Л.М. Документальні ресурси ХVІІІ - початку ХХ ст. як культурне надбання (дослідницька робота відділу рідкісних і цінних видань Миколаївської Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 391-399. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
418671
  Галицька Т.В. Документальні свідчення політики радянської влади у сфері українознавства (1919-1932 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 342-349
418672
  Мариновський Ю.Ю. Документальні свідчення про останні роки монастирів на Черкащині: 20-ті роки XX ст. // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 68-91. – (Нова серія ; вип. 2)
418673
  Власенко С.І. Документальні свідчення про С.В. Руднєва – видатного діяча партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 112-120. – ISSN 0320-9466
418674
  Марусяк І. Документальність мемуарів Михайла Бажанського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 138-143. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
418675
  Плешкевич Е.А. Документально-библиотековедческие исследования: некоторые проблемы теории и терминологии // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 2 (20). – С. 30-41
418676
  Комова М.В. Документально-інтерпретаційне поле як інтегроване масовокомунікаційне середовище // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 72-80. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є обґрунтування поняття документально-інтерпретаційне поле, встановлення системності та інтегрованості його структурних елементів. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів і спеціальних методик: аналізу, ...
418677
  Матвієнко А.Т. Документально-інформаційне забезпечення туристичної галузі в Україні: соціально-комунікаційний аспект : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.02 / Матвієнко Анатолій Тихонович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
418678
  Політова О. Документально-інформаційний потік з документознавчої професіології: структура, динамика та сучасні тенденції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 38-41. – ISSN 2076-9326
418679
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посібник для ВНЗ / Ю.І. Палеха, Н.В. Мурейко, О.Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 386 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-382. – ISBN 978-966-2609-54-7
418680
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посібник для ВНЗ / Ю.І. Палеха, Н.В. Мурейко, О.Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 384, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-382. – ISBN 978-966-2609-54-7
418681
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посібник для ВНЗ / Ю.І. Палеха, Н.В. Мурейко, О.Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 384, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-382. – ISBN 978-966-2609-54-7
418682
  Ломачинська І.М. Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій : навч. посібник / І.М. Ломачинська ; [за наук. ред. Т.Г. Горбаченко] ; Відритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2009. – 300, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 296-300, наприкінці тем та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-388-233-8
418683
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації як основа комунікативного менеджменту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 56-61. – ISSN 2409-9805


  Подано авторське бачення суті управління документально-інформаційними комунікаціями, розглянуто роль документально-інформаційних комунікацій у забезпеченні здійснення комунікативного менеджменту, розкрито основні терміни та поняття, особливості їхньої ...
418684
  Ковальська Л.А. Документально-інформаційні ресурси радянського руху опору в Україні (1941-1944 рр.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 27.00.02 / Ковальська Леся Андріївна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, НАН України. – Київ, 2019. – 30 с. – Бібліогр.: 54 назви
418685
   Документально-інформаційні ресурси ХДНБ ім. В.Г. Короленка. – в. 2. – Х., 1996. – 91с.
418686
  Филипчикова Р.Л. Документально-художественный жанр в литературе социалистической Чехословакии / Р.Л. Филипчикова. – М, 1986. – 287с.
418687
   Документальное и художественное в современном искусстве. – М., 1975. – 278с.
418688
  Рзаева М.З. Документальное кино Азербайджана. (1920-1965 гг.) / М.З. Рзаева. – М., 1971. – 204с.
418689
  Ратников Г.В. Документальное кино Белоруссии (1925-1967 гг.) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 822 / Ратников Г.В.; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1968. – 21л.
418690
   Документальное кино сегодня. – Москва, 1963. – 270с.
418691
  Мартыненко Ю.Я. Документальное киноискусство / Ю.Я. Мартыненко. – Москва : Знание, 1979. – 112 с.
418692
  Бархатова Н.Н. Документальное наследие академика А. А. Полканова в архиве Академии наук СССР : Науч. описание / Н.Н. Бархатова, Т.И. Лысенко. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. – 175с.
418693
  Исаченко Т.А. Документальное наследие: становление и коммуникация (отчет о конференции в Вильнюсском университете и не только...) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 82-86. – ISSN 0869-608Х


  Статья рассказывает о ежегодной конференции, проведенной факультетом коммуникаций Вильнюсского университета и Библиотекой Академии наук Литвы им. Врублевских в ноябре 2011 года. Тема конференции этого года - "Документальное наследие: становление и ...
418694
  Петров Юрий Арсентьевич Документальное обеспечение управления в полевых условиях : Автореф... канд. ист.наук: / Петров Юрий Арсентьевич; Моск. гос. историко-архив. ин. – М., 1978. – 23л.
418695
  Архипова Н.И. ДОкументальное обеспечение управления вычислительными центрами (История, современное состояние и персп. развития.) : Автореф... наук: 05.25.02 / Архипова Н.И.;. – Москва, 1978. – 25л.
418696
  Колосов С.Н. Документальность легенды: Из творч. опыта режиссера / С.Н. Колосов. – Москва : Искусство, 1977. – 183 с.
418697
  Явчуновский Я.И. Документальные жанры / Я.И. Явчуновский. – Саратов, 1974. – 232с.
418698
  Летунов Юрий Александрович Документальные жанры советского радиовещания. (Ист. опыт и современность) : Автореф... канд. ист.наук: / Летунов Юрий Александрович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Секция журналистики. – М., 1967. – 16л.
418699
  Гагал Петр Григорьевич Документальные и мемуарные источники изучения деятельности Ф.А.Сергеева (Артема) : Дис... канд. ист.наук: 07.0001 / Гагал Петр Григорьевич; Киев. инженер.-строит. ин-т. – К., 1983. – 294л. – Бібліогр.:л.192-264
418700
  Гагал Петр Григорьевич Документальные и мемуарные источники изучения деятельности Ф.А.Сергеева (Артемы) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Гагал Петр Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
418701
  Селезнев М.С. Документальные источники о рабочем контроле. : Автореф... Канд.ист.наук: / Селезнев М.С.; Моск.гос.истор-архивн.ин-т. – Москва, 1950. – 16 с.
418702
   Документальные источники по истории Коммунистической партии Казахстана. Науч.-информац. библиография. Окт. 1917 - окт. 1962 гг.. – Алма-Ата, 1963. – 136с.
418703
  Вексельман М.И. Документальные источники по истории установления Советской власти в Узбекистане : Автореф... канд. ист.наук: / Вексельман М.И.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М, 1964. – 21л.
418704
  Сырченко Л.Г. Документальные материалы деятелей русской литературы в составе Государственного архива фонда Союза ССР. (Проблемы их собирания и науч. организации). : Автореф... канд. ист.наук: / Сырченко Л.Г.; Москов. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1966. – 20л.
418705
  Рахимов Нурмамед Документальные материалы министерства сельского хозяйства Туркменской ССР как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Рахимов Нурмамед; МГУ. – Москва, 1977. – 25л.
418706
  Кутьев В.Ф. Документальные материалы московских государственных архивов по истории рабочего класса г.Москвы в 90-е годы XIX века (1890-1898 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кутьев В.Ф.; Моск. гос. историко-архивный ин-т. – М., 1955. – 12л.
418707
  Бармина З.В. Документальные материалы Народного комиссариата земледелия СССР как источник по истории сельского хозяйства в предвоенные годы третьей пятилетки /1938-июль 1941 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: / Бармина З.В.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1967. – 21л.
418708
  Обушенкова Л.А. Документальные материалы о восстании 1863 года в архивах Советского Союза : Автореф... кандидата ист.наук: / Обушенкова Л.А.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – Москва, 1964. – 19л.
418709
  Тоом В.А. Документальные материалы партийных органов и организаций как источники по истории Коммунистической партии Эстонии (1920-1923). : Автореф... канд. ист.наук: / Тоом В.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Таллин, 1967. – 16л.
418710
  Грицеляк А. Документальные материалы филиала ЦГИА УССР во Львове о жизни и деятельности Ивана Франка / А. Грицеляк, П. Фостык
418711
  Трещенок Я.И. Документальные материалы ЦГАОР БССР как источник по истории рабочего класса Белоруссии в период первой пятилетки. (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Трещенок Я.И.; БГУ. Каф. истории СССР. – Минск, 1971. – 18л.
418712
  Антоновская А.А. Документальные новеллы о Грузии / Антоновская А.А., Черный Б.К. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 126 с.
418713
   Документальные операции банков : аккредитивы и инкассо в расчетах по торговым операциям. – М., 1995. – 120с.
418714
   Документальные памятники: выявление, учет, использование. – Москва : Высшая школа, 1988. – 253с.
418715
  Коншин Г.И. Документальные потоки зарубежной информации по морской геологии и геофиизке / Г.И. Коншин. – М., 1974. – 41с.
418716
  Ивницкая Т.В. Документальные публикации по истории борьбы рабочего класса СССР в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ивницкая Т.В.; Моск. гос. историко-архивный ин-т МВО СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
418717
   Документальные публикации по истории гражданской войны в СССР. – М., 1961. – 52с.
418718
   Документальные системы в управлении. – М., 1973. – 207с.
418719
  Тараненко Оксана Михайловна Документальные тенденции в художественной литературе США 60-х - начала 70-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Тараненко Оксана Михайловна ; КГУ. – Киев, 1981. – 28 с.
418720
  Тараненко Оксана Михайловна Документальные тенденции в художественной литературе США 60-х - начала 70-х годов. : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Тараненко Оксана Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 226л. – Бібліогр.:л.199-226
418721
  Смирнов В.В. Документальные фильмы о Великой отечественной войне / В.В. Смирнов. – Москва, 1947. – 280 с.
418722
   Документальный видеофильм: этап становления. – Москва, 1982. – 127с.
418723
  Вагин А.А. Документальный материал на уроках истории / А.А. Вагин. – Ленинград, 1959. – 107с.
418724
  Стреков М.И. Документальный фильм / М.И. Стреков. – М., 1960. – 167с.
418725
   Документальный экран в борьбе. – М., 1984. – 224с.
418726
  Носова А.В. Документационная составляющая системы менеджмента качества в библиотеках: проблемы и перспективы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 8. – С. 40-44. – ISSN 0130-9765
418727
  Лившиц Я.З. Документационное обеспечение управления / Я.З. Лившиц. – Москва, 1975. – 64с.
418728
   Документационное обслуживание на предприятии. – Донецк
2. – 1975. – 94с.
418729
   Документационное обслуживание на предприятии. – Донецк
1. – 1977. – 67с.
418730
  Белов Н.Г. Документация в системе сельскохозяйственного учета / Н.Г. Белов. – Москва, 1978. – 280 с.
418731
  Печникова А.В. Документация отдела кадров предприятия : Учебное пособие / А.В. Печникова; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва, 2000. – 256с. – ISBN 5-88124-044-8
418732
  Жуковская О.Д. Документация советских государственных учреждений / О.Д. Жуковская, Б.А. Гольцев. – М., 1970. – 143с.
418733
  Проселков А.А. Документация, документооборот и контроль в системе Госбанка СССР. / А.А. Проселков. – М., 1938. – 64с.
418734
  Мусієнко Ю. Документаційна складова контента веб-сайтів православних релігійних організацій України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 25-29. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто та проаналізовано українські веб-сайти релігійних організацій щодо наявності в їхньому контенті документальних ресурсів. За результатами кількісно-якісного аналізу визначено веб-сайти з документаційною складовою різних конфесій православного ...
418735
  Гончарова Н.І. Документаційне забезпечення менеджменту : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.І. Гончарова; МОНУ; КНУКМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 260с. – ISBN 966-364-180-0
418736
  Федотова О.О. Документаційне забезпечення наукових досліджень з історії радянського ідеологічного контролю (специфічні цензурні джерела) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 98-102
418737
  Добровольська В.В. Документаційне забезпечення національної політики в галузі розвитку культурного простору України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 74-80. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження. У статті розглядаються питання комплексного аналізу структурної організації та системи управління галуззю культури, що сформувались у сучасній Україні, можливості гнучкої політики у галузі управління культурою посередництвом наявних ...
418738
  Литвинська С.В. Документаційне забезпечення системи менеджменту якості у структурному підрозділі вищого навчального закладу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 15-19. – ISSN 2409-9805


  З"ясовано роль документаційного забезпечення системи менеджменту якості у структурному підрозділі вищого навчального закладу для його ефективного функціонування та надання якісних освітніх послуг.
418739
  Кудлай В.О. Документаційне забезпечення системи управління якістю як різновид соціально-комунікаційної діяльності промислового підприємства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 139-148


  Розглядається документаційне забезпечення системи управління якістю як різновид соціально-комунікаційної діяльності промислового підприємства. Визначено взаємозв"язок документаційного забезпечення діяльності промислового підприємства та форм його ...
418740
  Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління / Ю.І. Палеха. – Київ, 1997. – 344с.
418741
  Литвин С.Х. Документаційне забезпечення управління вищим навчальним закладом як чинник надання якісної освіти та доступності знань (історіографічний аналіз) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 4-8


  У статті показано значення документаційного забезпечення управління ВНЗ для забезпечення якості освіти та доступності знань, визначено основні напрямки його впливу на формування нового освітнього простору України.
418742
  Добровольська В.В. Документаційне забезпечення управління галузі культури в аспекті теорії документальних комунікацій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 69-77. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи - розглянути проблеми документаційного забезпечення управління галузі культури з позицій теорії документальних комунікацій. Методологія дослідження полягає у використанні теорії документальних комунікацій в дослідженнях документаційного ...
418743
  Кулешов С.Г. Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі державної влади // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 302-310. – ISBN 966-02-3854-1
418744
  Сербін С.М. Документація жанрів інформаційного радіомовлення // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київ. міжнар. ун-т ; Донец. нац. ун-т ; Класичний приват. ун-т. – Київ, 2013. – Т. 9. – С. 84-87. – ISSN 2307-6194
418745
  Сізінцова Ю.Ю. Документація медичного закладу як складова доказування при розслідуванні злочинів // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4/1 (41). – С. 184-188. – ISSN 2077-6594
418746
  Марушкевич А.А. Документація навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 123-124. – ISBN 978-966-439-865-4
418747
  Макарчук С.С. Документаьні публікації в Україні з історії другої світової війни : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02; 07.00.09 / Макарчук С. С.; КУ. – К., 1994. – 23л.
418748
  Ніколайчук О. Документи "Полного собрания законов Российской империи" як джерело з історії Азовсько-Дніпровських походів 1695-1698 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 84-87. – ISBN 978-966-171-795-3
418749
   Документи 1917-1918 рр. // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 15-162. – ISBN 978-966-2133-35-6
418750
   Документи pосiйських аpхiвiв з iстоpiї Укpаїни. – Львів. – ISBN 9660200889
Т.1 : Документи до iстоpiї запоpiзького козацтва 1613-1620. – 1998. – 444 с.
418751
  Федьков О.М. Документи архівів Києва та Москви про участь української соціал-демократичної спілки у виборах до ІІ Державної думи Російської імперії / О.М. Федьков, А.Л. Глушковецький // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 50-71. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
418752
  Папакін А. Документи архівів Республіки Польща до історії польських військових формувань в Україні у 1917-1918 рр. // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 104-116. – ISSN 0320-9466


  Україніка в Польщі.
418753
  Герасименко Н.О. Документи архіву Києво-Межигірського монастиря як джерело до історії мір // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 168-178. – ISSN 0130-5247
418754
  Таборанський С. Документи Архіву Російської академії наук про участь радянських істориків у міжнародних конгресах історичних наук другої половини XX ст. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 351-352. – ISBN 978-966-623-745-6
418755
  Сергійчук В. Документи більшовицької влади про примусове переміщення українських залізничників // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 14-33. – ISSN 0130-6936
418756
   Документи Богдана Хмельницького. – К., 1961. – 740с.
418757
  Черкаська Н. Документи Браницьких герба "Гриф" з Вишнівця у "магнатських" фондах ЦДІАК України // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 117-131. – ISSN 0320-9466


  Полоніка в Україні.
418758
  Яненко З. Документи В.Б. Антоновича в Держархіві Полтавської області // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 523-528. – ISBN 5-7702-0821-X
418759
  Корпусова В.М. Документи В.П. Петрова в науковому архіві Інституту археології НАН України / В.М. Корпусова, Г.О. Станиціна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
418760
   Документи Великої пролетарської революції. – К.
1. – 1940. – 379с.
418761
  Круглова Л. Документи вікової давності // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 6


  В Кабінеті історії мистецтв КНУ імені Тараса Шевченка пройшла виставка присвячена 100-річчю початку Першої світової війни. В експозиції виставки були представлені фотографії та листівки 1914-1918 рр. з приватних колекцій доцентів кафедри історії ...
418762
  Стародуб А. Документи Всеукраїнського Православного Церковного Собору 1918 року в архіві Польської Автокефальної Православної Церкви // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 63-73. – (Нова серія ; вип. 16/17)
418763
  Кашуба О.В. Документи Головліту УРСР як історичне джерело (1944-1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кашуба Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 269 л. – Додатки: л. 234-269. – Бібліогр.: л. 195-233
418764
  Кашуба О.В. Документи Головліту УРСР як історичне джерело (1944 - 1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кашуба Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
418765
  Щербак М. Документи губернських жандармських управлінь в Україні // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 293-299


  У статті розкрито інформативні можливості документів губернських жандармських управлінь в Україні.
418766
  Михальський І.С. Документи Департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ Росії як джерело з історії українських політичних партій початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Історія ; вип. 56)


  Проаналізовані звіти і записки Департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ Росії як історичне джерело про діяльність українських політичних партій початку ХХ ст.
418767
  Слюдикова Т. Документи державних архівів м. Києва до біографії Володимира Антоновича // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 168-179. – ISSN 0320-9466
418768
  Завальнюк К.В. Документи Державного архіву Вінницької області про В. Б. Антоновича (1834–1908 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 138-142. – ISSN 0320-9466
418769
  Завальнюк К.В. Документи Державного архіву Вінницької області про родину М. С. Грушевського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 177-184. – ISSN 0320-9466
418770
  Галатир В. Документи Державного архіву Київської області як джерело дослідження проблеми становлення місцевих органів державної влади в Київській губернії у квітні–грудні 1918 р // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 191-194. – ISSN 2306-4323
418771
  Кислий В. Документи Державного архіву Львівської області з історії Західно-Української Народної Республіки // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 44-47. – ISBN 966-02-2208-4
418772
  Михайленко Н. Документи Державного архіву Одеської області про конфіскацію майна учасників польського повстання в Одесі у 1830-ті рр. // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 11. – С. 14-21. – ISBN 978-966-389-291-8
418773
  Сафонова Н.В. Документи Державного архіву Одеської області як джерело вивчення матеріалів хлібозаготівельної кампанії 1932-1933 pp. та її трагічних наслідків для Одещини // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 282-294. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
418774
  Дениско Л.М. Документи Державної Ради Росії ХІХ - початку ХХ ст. з бібліотеки та архіву О.З. Попільницького // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 129-138. – ISBN 966-02-3854-1
418775
  Комарніцький О.Б. Документи Держархіву Хмельницької області про становлення режиму до антирадянських настроїв кам"янського студентства у першій половині 1930-х рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 92-101. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
418776
  Кривенко С.І. Документи до біографії Василя Симоненка у фондах Державного архіву Черкаської області // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 124-132. – ISSN 0320-9466
418777
  Бєлая О.М. Документи до біографії першого київського міського архітектора А.І. Меленського у Державному архіві Київської області // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 141-148. – ISSN 0320-9466
418778
  Замлинський В.О. Документи до історії виникнення Малоросійської колегії / В.О. Замлинський, Г.А. Джеджула // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Подається добірка документів, що розкриває історію створення Малоросійської колегії як основної бюрократичної структури царського уряду на Україні на початку XVIII століття.
418779
  Яковлева Т. Документи до історії Гетьманщини у фондах санкт-петербурзьких архівів // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 529-543. – (Нова серія ; вип. 8/9)
418780
  Щербина В. Документи до історії Київа 1494-1835 р. : В кн.: Український археографічний збірник. – Б.м. : Б.в.
Т. 1. – 1926. – 49 с. – Окр.відбиток
418781
  Ващук Д. Документи до історії князівської родини Сангушків на Волині середини XVI ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 373-386
418782
  Ільницький В. Документи до історії нацистських органів безпеки у Дрогобичі (1941–1944) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 403-431. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Попри значний джерельний масив окремі питання історії ХХ ст. залишаються маловивченими. Зокрема, до таких належать проблеми становлення та функціонування німецького окупаційного режиму на Дрогобиччині. Суттєвим доповненням цього питання, на нашу ...
418783
  Кравченко В. Документи до історії ратуші в місті Ковелі 30-х - 40-х років XVII століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 337-362. – (Нова серія ; вип. 16/17)
418784
  Круковький Орест Документи до історії символіки козачих полків на Слобідській Україні в 1918 - 1919 рр. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (50). – С. 29-33. – ISSN 1811-542X
418785
  Кузьмук О.С. Документи до історії Української революції 1917–1921 років із фонду Управління київського поштово- телеграфного округу ЦДІАК України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – C. 20-38. – ISSN 0320-9466
418786
   Документи до Паризької мирної конференції // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 60-61
418787
  Черкаська Н. Документи Дубенського архіву Любомирських з колекції Київського відділу російського військово-історичного товариства // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 31-66. – (Нова серія ; вип. 21/22)
418788
   Документи Єпархіяльних соборів 2001-2002. – Львів : Секретаріят Патріяршого Собору. – ISBN 966-8013-99-9
Т.1. – 2003. – 566с. – На обкл.: Австралія, Аргентина, Бразилія, Бучач, Вінніпег, Едмонтон, Івано-Франківськ, Коломия-Чернівці, Львів
418789
   Документи Єпархіяльних соборів 2001-2002. – Львів : Секретаріят Патріяршого Собору. – ISBN 966-325-024-0
Т.2. – 2004. – 558с. – На обкл. : Нью-Вестмінстер, Парма, Польща, Самбір-Дрогобич, Сокаль, Стрий, Тернопіль-Зборів, Торонто, Філадельфія, Франція-Бенілюкс, Чикаго
418790
  Петрук В. Документи з архіву Київського національного університету імені Тараса Шевченка // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 62-66. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...Наказ про зарахування професора Глушкова В.М.<...>. Наказ про преведення професора Глушкова В.М. на новостворену кафедру обчислювальної математики...".
418791
  Бондарчук О. Документи з бібліотеки Володимира Щербини у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 25-28. – ISSN 2076-9326
418792
  Лисенко А. Документи з біометричними елементами захисту та електронним носієм в структурі державної інформаційної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-42. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання біометричного захисту документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також формування державної автоматизованої інформаційної системи обліку персоналізованої інформації про власників таких ...
418793
   Документи з відзначення 60-ї річниці трагічних подій на Волині 1943 року (звернення, заяви, листи) // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 10-22
418794
  Брязкало Т. Документи з історії археологічних розкопок стоянки у с. Мізин в особовому фонді академіка Івана Григоровича Підоплічка // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 97-100. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X
418795
  Даниленко В. Документи з історії боротьби КДБ УРСР у 1980-ті рр. проти поширення правди про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Голов. ред. колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.), С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Харків, 2011. – № 1 (36). – C. 63–88. – ISBN 978-617-587-051-8
418796
  Щирба Н. Документи з історії Волинського ліцею у фондах Державного архіву Харківської області (ДАХО) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 56-59. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  У статті класифікуються і розглядаються документи з історії Волинського ліцею у фондах Державного архіву Харківської області (ДАХО). Вони частково проливають світло на навчальний процес в 30-ті рр. XIX ст. In the article documentsare classified and ...
418797
  Старовойт С.В. Документи з історії діяльності НАН України в 1956-1960 роках в особових фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 168-184. – ISSN 2222-4203
418798
  Бурім Д.В. Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина) // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 170-185. – ISSN 2077-5709
418799
  Кузик Т. Документи з історії запорозького козацтва в зібранні рукописів Одеського товариства історії і старожитностей / Т. Кузик, В. Хмарський // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 597-519. – (Нова серія ; вип. 8/9)
418800
  Волошінська Н. Документи з історії Києва у краєзнавчому ресурсі "Історія міст і сіл України" на сайті Національної історичної бібліотеки України / Н. Волошінська, І. Чеховська // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 45-50. – ISBN 978-617-7399-06-2
418801
  Сухих Л.А. Документи з історії Києво-Печерської лаври у фондах Центрального державного історичного архіва України // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.261-263. – ISBN 966-7671-23-2
418802
  Шемета Ю.М. Документи з історії початкового облаштування Університету Св. Володимира: опис лікарні та її майна (1834 р.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 130-135. – ISBN 978-966-171-154-8


  Опис будинку і майна першої лікарні Університету Св. Володимира.
418803
  Тихенко В.О. Документи з історії Світового Конгресу Українців // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 206-212. – ISSN 0320-9466
418804
  Брязкало Т. Документи з історії створенння Національного науково-природничого музею НАН України в особовому фонді академіка І.Г. Підоплічка // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 20 (23). – С. 82-85. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 7). – ISSN 2078-063X
418805
  Кравченко В. Документи з історії торгівлі шотландців із Замостя і Бродів у Києві 40-х років XVII століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 482-503. – (Нова серія ; вип. 8/9)
418806
  Крохмаль А. Документи з історії України і польсько-українських відносин у зібраннях полоністичних інституцій // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 60-75. – ISSN 0320-9466
418807
  Кузовова Н. Документи з історії українських переселенців із Польщі у фонді Херсонського обласного комітету КП(б) (1944-1947) // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 219-226. – ISSN 0320-9466
418808
  Бичек С.М. Документи з історії Української Гельсінської Спілки у фондах ЦДАГО України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 152-166. – ISSN 0320-9466
418809
  Клименко Т. Документи з історії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 299-307


  Стаття присвячена історії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Велику увагу приділено внеску викладачів та студентів у розвиток діяльності університету.
418810
  Кобченко К. Документи з литовської метрики в публікаціях і дослідженнях В. Антоновича з сучасної перспективи // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 456-463. – ISBN 5-7702-0821-X
418811
  Легасова Л. Документи з обліку людських військових втрат України у Другій світоій та Великій Вітчизняній війнах як музейний предмет та об"єкт наукових досліджень // Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін. ; фот.: В.Л. Громов, О.С. Задирака, О.Л. Шовкопляс]. – Київ : Аеростат, 2013. – С. 7-50. – ISBN 978-966-97201-9-1
418812
  Свєженцева О. Документи з політичної історії Чехословаччини 1948-1953 рр.: проблеми систематизації та аналізу нових архівних матеріалів // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 228-238
418813
  Ласкавий Д.В. Документи з фондів АЗПРІ, АЗПРФ та ДАРФ як джерела з історії міжнародної боротьби за нафту в Персії та Месопотамії в першій чверті XX століття // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 81-93. – ISSN 1682-671Х
418814
   Документи за борбата на македонскиот народ за самостоіност и за национална држава. – Скопіе
1. – 1981. – 851с.
418815
   Документи за боробата на македонскиот народ за самостоіност и за национална држава. – Скопіе
Т. 2. – 1981. – 851с.
418816
   Документи за българското възраждане от архива на Стефан И. Веркович 1860-1893. – София : Издателство на българската академия на науките, 1969. – 659 с.
418817
  Міцан Т.В. Документи засвідчувального характеру з діловодної документації Києво-Могилянської академії (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 277-290. – ISBN 966-02-4450-4
418818
   Документи и материали за историята на българския народ. – София : Издателство на българската академия на науките, 1969. – 561 с.
418819
  ЛКСМ України Документи і матеріали / ЛКСМ України. – К, 1974. – 399с.
418820
   Документи і матеріали // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 331-354


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
418821
   Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 966-7018-92-Х
Т. 10, ч. 2 : Газета "Українське слово" 1941 року / упоряд. О. Кучерук. – 2004. – 303, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 261-298. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
418822
   Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-63-6, 966-7601-61-1
Т. 1 : 1927 - 1930/ Упоряд.: Ю. Черченко, О. Кучерук. – 2005. – 480с. : іл.
418823
   Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Орг. Укр. Націоналістів, Арх. Орг. Укр. Націоналістів [та ін.] ; редкол.: В. Верига [та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 978-966-355-048-0
Т. 2, ч. 1 : 1931-1934 / упоряд. Ю. Черченко ; наук. ред. Н. Миронець. – 2010. – 463, [1] с. – Покажчики: с. 445-460. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 441-444 та в підрядк. прим
418824
   Документи і матеріали Лесі Українки та родини Косачів у музеях, установах Волині : каталог-довідник / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки ВНУ ім. Лесі Українки ; Волин. краєзнав. музей [та ін.] ; [уклад.: Т.Я. Данилюк-Терещук, Л.П. Дейнека, Л.Ф. Златогорська та ін.]. – Луцьк : Вежа, 2008. – 132, [4] с. : іл. – Покажч. імен та назв: 97-104
418825
  Власенко В. Документи і матеріали Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919-1923 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 129-160
418826
   Документи і матеріали радянсько-індійської зустрічі на найвищому рівні. – К., 1976. – 48с.
418827
  Кошеварова Н.Г. Документи канцелярії А. Розенберґа в складі зібрань Федерального архіву в Берліні як джерело з ідеологічної складової нацистської окупаційної політики в Східній Європі під час Другої світової війни // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 56-66. – ISSN 2409-9805
418828
  Сохань С.В. Документи Київського Пустинного Микільського монастиря XVI-XVIII ст. зі збірки Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 132-134. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Документи Київського Пустинного Микільського монастиря з фондів Інституту рукопису НБУВ є об’ємною і репрезентативною групою джерельної бази з історії монастирського життя ХVI–ХVIII ст. в Україні, що розширює рамки досліджень про роль і місце ...
418829
  Сохань С. Документи Київської казенної палати з історії зберігання актових монастирських документів XVII- XVIII ст. // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 114-122
418830
  Костомаров М. Документи Кирило-Мефодіївського братства. Відозва "Брати українці" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 173. – ISBN 978-966-500-300-7


  Відозва написана М. Костомаровим, вилучена у М. Гулака під час обшуку в Олексіївському равеліні 2 квітня 1847 р.
418831
  Кравченко В. Документи кінця ХVІ - початку ХVІІ століть до історії волинського містечка Литовежа і його замку // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 653-697. – (Нова серія ; вип. 21/22)
418832
  Роговий В. Документи комісії допомоги українському студентству в діаспорі як джерело до вивчення жертовності нашого народу в ім"я освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-43. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність українських допомогових товариств, головним чином Комісії допомоги українському студентству в діаспорі, які матеріально підтримували студентську молодь. Here are analyzing activities of Ukrainian Supportive associations, ...
418833
  Гінзбург О. Документи Комуністичної партії України як історичне джерело (за документами фонду 1 "Центральний Комітет Компартії України", що зберігається у ЦДАГО України) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 75-80. – ISSN 2306-4250
418834
   Документи координаційної ради кафедр суспільних наук університету на 1973-1974 навчальний рік / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – 15с.
418835
  Ченцова Н.В. Документи Коша нової Запорізької Січі як джерело до історії Катеринославщини. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.09 / Ченцова Н.В.; Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1992. – 17л.
418836
  Грищенко Ф.В. Документи міжнародних і європейських організацій стандартизації : стан, тенденції та перспективи : монографія / Ф.В. Грищенко ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Держ. підприємство "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ"), Нац. орган стандартизації України. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 2016. – 122, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-121. – ISBN 978-617-7021-39-0
418837
   Документи міжнародної Наради комуністичних і робітничих партій. – К., 1969. – 64с.
418838
  Совсун І. Документи на вступ до вузу прийматимуть лише через інтернет / розмову вели Марина Олінішевська, Володимир Мукан // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 11 березня (№ 21). – С. 23


  Перший заступник міністра освіти і науки розповіла про особливості цьогорічної вступної кампанії.
418839
  Медведенко О. Документи на переказ як предмет злочину, передбаченого ст. 200 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 73-80
418840
   Документи наради представників комуністичних і робітничих партій. – К., 1960. – 58с.
418841
  Карпенко А.А. Документи НТШ у Львові як джерело до дослідження історії публікації "Гуцульщини" Володимира Шухевича. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 65-70. – ISSN 2076-1554
418842
  Міщук С.М. Документи О.А. Фотинського у фондах Інституту рукопису НБУВ та їхня джерелознавча роль у дослідженнях з біографістики та бібліографістики Волині / С.М. Міщук, Г.А. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 299-317. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
418843
   Документи од Виенската архива за Македоніа од 1879-1903. – Скопіе, 1955. – 177с.
418844
  Швед О.В. Документи ООН в сфері захисту прав дітей від сексуального насильства та експлуатації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 110-112
418845
  Преловська І. Документи органів безпеки УСРР щодо життя та діяльності Екзарха України митрополита Михаїла (Єрмакова) (1862-1929) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 40-82. – (Нова серія ; вип. 15)
418846
  Боровець І.І. Документи органів державної безпеки при вивченні історії Словацької держави 1939 - 1945 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 7
418847
  Бандура М. Документи особових фондів В.Л. Модзалевського як джерело вивчення історії архівної справи в Україні // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 121-141. – ISSN 2306-4250
418848
  Галатир В.В. Документи особового походження І. Огієнка в державному архіві Хмельницької області // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 33-39. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  "...навчався на історико-філологічному факультеті Київського університету Св. Володимира. У 1911 р. зарахований професорським стипендіатом по кафедрі російської літератури університету, у 1915-1917 рр. - приват-доцентом, в 1917-1918 рр. - професором ...
418849
  Коляструк Ольга Анатоліївна Документи особового походження як джерела з історії повсякденності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 145-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена розкриттю можливостей джерел особового походження для відтворення реалій повсякденного життя радянських людей. У ній показано їх унікальність для цілісної реконструкції минулого, для його адекватного розуміння та об"єктивного ...
418850
  Шаповал А. Документи особового фонду академіка О.П. Маркевича як джерело вивчення його співпраці з чехословацькими вченими / А. Шаповал, С. Коваленко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 226-245. – ISSN 2306-4250
418851
  Кентій А.В. Документи ОУН та УПА у фондах ЦДАГО України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 202-222. – ISSN 0130-5247
418852
  Єршова Т.В. Документи партійних і державних архівів як джерело вивчення діяльності органів партійного контролю по зміцненню єдності рядів КП(б)У (1926-1930 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 31-35. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
418853
  Сергійчук В. Документи переконують: втрати українства від голодомору 1932-1933 років - щонайменше сім мільонів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (361), травень - червень. – С. 11-41. – ISSN 0130-6936
418854
  Безверха В. Документи періоду Голодомору 1932-1933 рр. З фондів Кіровоградського обласного краєзнавчого музею // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 61-64
418855
  Дубовик С.О. Документи поетеси і художниці Галини Мазуренко у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 21-27. – ISSN 0320-9466
418856
  Маркіна В.О. Документи польських архівів про соціально-економічні відносини на Правобережній Україні в XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 105-115. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
418857
  Кушнеж Роберт Документи польської дипломатії про голодомор // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 196-211. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті наведено досі невідомі вітчизняним дослідникам документи, які зберігаються у державних архівах Польщі. Матеріали службового листування співробітників польської дипломатичної та розвідувальної служб надзвичайно красномовно ілюструють ситуацію ...
418858
  Бровендер Д.Ю. Документи поточного архіву Національної спілки краєзнавців України як джерело вивчення діяльності часопису "Краєзнавство" (1993-2012 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – C. 34-40. – ISSN 2227-183Х
418859
  Капуста Т. Документи прийматимуть три тижні // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 30 травня (№ 96). – С. 4


  Міносвіти затвердило зміни до цьогорічних Умов вступу до вишів.
418860
  Сербин Р. Документи про вивіз за кордон українського збіжжя під час голоду 1921-1923 рр. // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 308-313. – (Нова серія ; вип. 2)
418861
  Батрак Л.В. Документи про голод в Україні 1921 - 1923 років (із колекції "Український музей в Празі" ЦДАГО України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 135-154. – ISSN 0320-9466
418862
  Тимошик-Сударикова Документи про діяльність паризького журналу «Тризуб» в колишніх спецфондах українських архівів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 31-37


  У статті аналізуються документи про діяльність паризького журналу "Тризуб", що зберігаються в колишніх спецфондах головних українських архівів. The documents about the activity of the Paris magazine "Tryzub" that are kept in the former special funds ...
418863
  Сергійчук Г. Документи про діяльність української громади Москви після більшовицького перевороту 1917 року // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 89-100. – ISSN 0130-6936
418864
  Долинський О.В. Документи про зовнішньополітичну діяльність Української РСР / О.В. Долинський, Ю.К. Качуренко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 8-14. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье дан краткий обзор публикаций документов и материалов, освещающих внешнеполитическую деятельность УССР.
418865
  Горбатюк М.В. Документи про консульську діяльність дипломатичного представництва УСРР у Німеччині як джерело до вивчення історії української радянської дипломатії 1920 - 1923 років / М.В. Горбатюк, Л.В. Шнуровська // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 137-162. – ISSN 0320-9466
418866
  Полторак В. Документи про Михала Чайковського в державному архіві Одеської області // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 425-436. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
418867
  Крикун М. Документи про надання пустині Умань у власність Валентію Александрові Калиновському 1609 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 698-712. – (Нова серія ; вип. 21/22)
418868
  Нагорна Г. Документи про нематеріальну культурну спадщину краю у фондах Запорізької ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 27-30


  Видання про нематеріальну культурну спадщину краю займають особливе місце в фондах будь-якої бібліотеки, адже саме в них зберігається духовність народу, його багата історія. Про збереження, дослідження і популяризацію видань, присвячених фольклорному, ...
418869
  Батрак Л. Документи про П.Т. Тронька у фондах Центрального державного архіву громадських об"єднань України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 14-18. – ISSN 2222-5250
418870
  Симоненко Р. Документи про поїздку митрополита А. Шептицького до української діаспори (1921 - 1923 рр.) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
418871
  Вербіцька О. Документи про політику нацистської влади щодо академічної науки в окупованій Україні // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 263-271


  У статті розглядається питання політики Вермахту щодо наукових та культурних надбань українського народу під час окупації України. Висвітлюється роль зондерштабу "Наука", стан академічних установ, їх нищення та вивезення наукових та культурних ...
418872
  Орел Ю.В. Документи про службу Януша Корчака (Г.О. Гольдшміта) під час Першої світової війни у відділі допомоги населенню, що постраждало від війни Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 165-170. – ISSN 0320-9466
418873
  Черченко Ю.А. Документи про терор органів НКВС проти населення Західних областей України // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 314-320. – (Нова серія ; вип. 2)
418874
  Петрук В. Документи про утворення факультету кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 94-98. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...10 вересня 2012 р. до 90-ліття академіка Івана Івановича Ляшка на колоні праворуч від входу до корпусу факультету кібернетики урочисто відкрито меморіальну дошку. <...>. 5 травня 2005 р. на лівій колоні в день факультету кібернетики було ...
418875
  Сарнацький Олександр Документи про цензуру в Південно-Західному краї Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 110-117
418876
   Документи про Шовгенових та Теліг у фондах Центрального Державного архіву вищих органів влади і управління України : Покажчик. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2006. – 152с. – ISBN 966-02-3938-6
418877
  Бондарчук Я. Документи профспілок як джерело вивчення колективно-трудових спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню профспілкових джерел у вивченні соціально-трудових конфліктів. The article is devoted to the survey of important trade unions" sources for the research social conflicts.
418878
  Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело вивчення становлення системи соціально-трудових відносин у незалежній Україні : монографія / Ярослав Бондарчук ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2015. – 245, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 221-243. – ISBN 978-966-00-1537-1
418879
  Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні : автореф. ... канд. іст. наук 07.00.06 / Бондарчук Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
418880
  Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Бондарчук Я. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 276 л. – Бібліогр.: л. 251-276
418881
   Документи радянських спецслужб з історії кримськотатарського руху 1940-1980-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 80-111
418882
  Вєдєнєєв Д.В. Документи радянських спецслужб щодо зовнішніх контактів українського екзархату Руської Православної Церкви у 1950-х роках // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 18-27. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: введення у науковий обіг та проведення сторико-документознавчого дослідження невідомих науковій громадськості документів щодо організації та змісту зовнішніх релігійних зв"язків Українського екзархату РПЦ у першій половині 1950-х рр., які ...
418883
  Бажан О. Документи радянських спецслужб як джерело у вивченні історії міст і сіл України 1920-1940-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 85-89
418884
   Документи разповідають. – Ужгород, 1971. – 190с.
418885
  Семенюк О. Документи референдуму як предмет злочину передбаченого ст. 158 Кримінального Кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 137-140.
418886
  Ткаченко О. Документи родинного архіву Терещенків як джерело для вивчення розвитку цукрового виробництва в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / О. Ткаченко, В. Грукач // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 22-28
418887
  Зубкова Н.М. Документи С.О. Єфремова в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 90-98. – ISBN 966-02-4450-4
418888
  Шаповал А.І. Документи С.Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : джерелознав. дослідж. : наук. каталог / А.І. Шаповал ; [редкол.: Л.М. Яременко (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ : НБУВ, 2016. – 348, [1] с. : іл. – Імен. покаж.: с. 333-345. – ISBN 978-966-02-8045-8
418889
   Документи свідчать. – 3-є вид., доп. – Ужгород, 1985. – 160с.
418890
  Радієвська Т Документи свідчать: вивезення на захід збірок Крайового музею до- і ранньої історії в Києві у 1943-1945 роках / Т Радієвська, Т Себта, С. Сорокіна // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 799-860. – (Нова серія ; вип. 21/22)
418891
   Документи Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 6. – С. 39-48
418892
  Портнова Л. Документи Сергія Єфремова в архівах Києва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 82-87. – ISSN 0131-2685


  Сергій Олександрович Єфремов — український громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік Української Академії Наук (з 1919), віце-президент ВУАН (з 1922), дійсний член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у ...
418893
  Портнова Л. Документи Сергія Єфремова в архівах Києва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – Лютий, спецвипуск № 2 (199) : Київ 19 - початок 20 ст.
418894
  Посохова А. Документи Спілки письменників України як історичне джерело // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 166-168. – ISBN 978-966-171-893-6
418895
  Посунько О.М. Документи судових установ 80-90-х pp. XVIII ст. у фондах Державного архіву Дніпропетровської області // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 93-98. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
418896
  Василюк О.Д. Документи східної тематики із фонда Центрального державного історичного архіву України, м. Київ // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 5-9. – ISSN 1608-0599
418897
  Круглова Л. Документи та матеріали виставки "Я тобою, Україно, живу...", присвяченої 100-річчю від дня народження академіка П.Т. Тронька // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 42-47. – ISSN 2222-5250


  У статті розглянуті матеріали експозиції виставки, присвяченої 100-літтю від дня народження академіка Петра Тимофійовича Тронька, а також висвітлюється захід зі вшанування його пам"яті в Музеї історії Київського національного університету імені Тараса ...
418898
  Павленко С.Ф. Документи творчих установ і організацій у фондах ЦДАМЛМ України // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 167-171
418899
   Документи трагічної історії України (1917-1927). – Київ, 1999. – 640с. – Перелік документів: с.622-640. – ISBN 966-95687-0-6
418900
  Павлова О. Документи українських діячів культури, надіслані із Канади до ЦДАМЛМ України // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 382-387
418901
  Сова А. Документи українського збройного підпілля Яворівщини у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 243–257. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
418902
   Документи українського козацтва XVI - першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: В.Брехуненко, О. Заяць, Ю.Мицик та ін. ; редкол.: Г. Папакін (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 607, [1] с. – На обкл. назва: Документи українського козацтва XVI - першої половини XVII ст. - Текст укр., рос., пол. – Бібліогр. в тексті, в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Матеріали до українського дипломатарію ; серія 2). – ISBN 978-966-02-7902-5
418903
  Черченко Ю. Документи Українського національного об"єднання Канади в Архіві ОУН у Києві // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 154-160
418904
   Документи українського патріотичного руху ... р. : Додаток до Вісника репресій в Україні. – New York, 1980. – ISSN ,
418905
  Шаповал А.І. Документи українського ученого С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: розміщення, склад, знахідки // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 123-145. – ISSN 0320-9466
418906
  Водотика Т.С. Документи фабричної інспекції в ЦДІАК України як джерело до вивчення історії підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 167-175. – ISSN 0320-9466
418907
  Старовойт С.В. Документи фізіолога В.М. Нікітіна у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 102-112. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
418908
  Зінченко П. Документи фондів Київської судової палати як джерело з дослідження особового складу судових установ // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 483-486. – ISBN 978-966-171-795-3
418909
  Мицик Ю. Документи фонду 154 ЦДІАК України як джерело з історії Батуринського Свято-Микільського Крупицького монастиря / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 81-100. – ISBN 978-617-7674-81-7
418910
  Крячок М.І. Документи фонду Івана Івановича Каманіна як історичне джерело (за матеріалами ЦДАМЛМ України) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 213-220
418911
   Документи ХVІІ ст. з історії Києво-Печерського Вознесенського дівочого монастиря // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С. 147-165. – ISBN 966-7671-25-9
418912
  Темірова Н.Р. Документи Херсонського банку про поміщицьке землеволодіння Південної України // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.92-104. – ISBN 966-7089-17-7
418913
  Савченко О.І. Документи царської охранки про видавничу діяльність російських політичних емігрантів наприкінці XIX - на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 160-163. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
418914
  Крачковський Б.П. Документи ЦДАЖР УРСР як джерело для вивчення історії робітників радгоспів // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 37-43. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Дається аналіз архівних документів, що зберігаються у фондах ЦДАРЖ УРСР, як важливого джерела для дослідження соціально-економічних проблем розвитку одного з великих загонів робітничого класу УРСР - робітників радгоспів.
418915
  Василюк О.Д. Документи ЦДІАК України про візантолога Юліана Андрійовича Кулаковського (огляд особового фонду) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 93-99. – ISBN 978-966-02-5736-8


  До 155-річчного ювілею Юліана Андрійовича Кулаковського - відомого вченого-історика, антикознавця, археолога та візантолога, філолога, професора Університету Св. Володимира. Кореспондентами Ю.А. Кулаковського були відомі вчені, колеги - Флоринський ...
418916
  Пономарьов О.М. Документи щодо обстоювання Кошем території Вольностей Війська Запорзького у 1763 - 1765 роках // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 171-195. – ISSN 0320-9466
418917
  Раца В. Документи як джерело інформації, необхідної для належної організації та діяльності судів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 78-81. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Викладено результати комплексного аналізу документів як джерел інформації, що необхідні для організації ефективної роботи суду. Характеристика документів у судовій діяльності здійснена крізь призму певної класифікації, що дозволило найповніше розкрити ...
418918
  Водяхін С.А. Документи як об"єкти цивільних прав : монографія / С.А. Водяхін. – Харків : НікаНова, 2013. – 217, [1] с. – На тит. арк. в назві помилка в слові "об"єкти". – Бібліогр.: с. 187-217. – ISBN 978-966-2526-59-5
418919
  Андрушко П.П. Документи як предмет злочинів, склади яких передбачені статтями 357, 358 та 366 КК України // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 4-76. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
418920
  Запотоцький А.П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : монографія / А.П. Запотоцький, Д.О. Савицький. – Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-218. – ISBN 978-966-2425-18-5
418921
   Документи, опубліковані в "Урядовому кур"єрі" у вересні 2013 року // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 9 жовтня (№ 184). – С. 15-16
418922
   Документи, опубліковані в "Урядовому кур"єрі" у серпні 2013 року // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 4 вересня (№ 159). – С. 21-22
418923
  Злепко Д. Документи, пов"язані з особистістю гетьмана Павла Скоропадського // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 41-45. – ISSN 0868-9644
418924
  Кочубей В.В. Документи, що підтверджують повноваження адвоката: проблеми теорії та практики // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 86-90
418925
  Бігун Т.А. Документи, що подаються нотаріусу для посвідчення договору іпотеки житлових приміщень. Проблемні питання // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 133-136. – ISBN 978-617-673-442-0
418926
   Документи, що стосуються прикладної голографії в АН УРСР // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 98-103. – ISSN 0374-3896
418927
   Документирование в гибких производственных системах. – Москва : Машиностроение, 1991. – 224 с.
418928
  Глотова С.А. Документирование распорядительной деятельности в России в XVIII веке // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 8 (86). – С. 102-108. – ISSN 1812-8696
418929
  Збанацька О.М. Документна евристика в системі соціальних комунікацій: бібліотекознавчий аспект : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 ; 27 / Збанацька Оксана Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 53 назви
418930
  Збанацька О. Документна евристика в системі управління знаннями // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 3-6. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається управління знаннями як явище сучасного світу, визначено його основні компоненти. Охарактеризовано процеси і системи організації знання. Репрезентовано інформаційно-пошукові системи бібліотек як засоби управління знаннями. ...
418931
  Збанацька О.М. Документна евристика як наука // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 31-36. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у спробі узагальнити існуючі наукові погляди на документну евристику як науку, що тільки формується. Методологія дослідження базується на комплексному аналізі основних складових документної евристики, застосуванні загальних, ...
418932
  Кунанець Н.Е. Документна евристика: сучасні наукові погляди // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 135-137. – ISSN 2409-9805


  Рец. на монографію: Збанацька О. М. Комунікаційні засади документної евристики. Київ, 2018. 378 с. : рис., табл.
418933
  Шаповал А. Документна спадщина як складник біографічного дослідження (За матеріалами особового фонду академіка О.П. Маркевича) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 660-676. – ISSN 2224-9516


  Рзглянуто структуру та документальний склад особового архівного фонду академіка НАН України О.П. Маркевича, який є джерельною базою дослідження життя та діяльності вченого.
418934
  Дюженко Г.А. Документная лингвистика / Г.А. Дюженко. – М, 1975. – 64с.
418935
  Зуб В. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреба удосконалення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – С.28-32. – ISSN 2076-9326


  У статті обґрунтовано потребу перманентного удосконалення документного ресурсу з питань охорони праці у вітчизняних бібліотеках, наголошено на поповненні, оновленні, осучасненні його елементів: законів, підзаконних актів, масиву локальної документації. ...
418936
  Зуб В. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій6 потреба удоконалення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326


  У статті обгрунтовно потребу перманентного удосконалення документного ресурсу з питань охорони праці у вітчизняних бібліотеках, наголошено на поповнені, оновленні, осучаснені всіх його елементів: законів, підзаконних актів, масиву локальної ...
418937
  Московченко Н.П. Документне фондознавство: архівні фонди : навч. посібник / Московченко Наталія Павлівна, Палеха Юрій Іванович ; за заг. ред. проф. Палехи Ю.І. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 307, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 285-307. – ISBN 978-617-7605-56-9


  У пр. №1721777 напис: Читачам наукової бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис (Ю. Палеха) 22.01.2019
418938
  Зоряна А.М. Документний потік перекладів як відображення міжкультурної комунікації : монографія / Антоніна Зоряна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-152 та в додатках: с. 154-187. – ISBN 978-966-452-271-4
418939
  Воловник Л.С. Документний склад архівного фонду Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка: загальний огляд // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 82-84. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Національний ботанічний сад (НБС) ім. М.М. Гришка є державною науково-дослідною установою Національної академії наук України, яка входить до складу Відділення загальної біології НАН України. Архівний фонд НБС ім. М.М. Гришка станом на 1 січня 2015 р. ...
418940
  Зуб В. Документні засади питань охорони праці при здійснені оцифрування фондів бібліотек України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано нормативно-правові акти і локальну бібліотечну документацію з питань безпеки праці біб-ліотечного персоналу, залученого до виконання робіт, пов"язаних із комп"ютерним скануванням фондів бібліотек України
418941
  Лосієвський І.Я. Документні пам"ятки в бібліотечних зібраннях: теоретико-методологічні аспекти та сучасна практика // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 124-134. – Бібліогр.: 15 назв.


  Розглядаються актуальні питання теорії та практики формування колекцій документних пам"яток - від античних епіграфічних джерел до цінних електронних документів XXI ст.
418942
   Документні ресурси бібліотек : (Законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали). – Київ, 2005. – 108с.
418943
   Документні ресурси бібліотек : (Законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали). – Довідкове вид., (перероб.і доп.). – Київ, 2006. – 158с. – 34Доку доп.карт.м.в.,юр.
418944
  Долбенко Т.О. Документні ресурси бібліотек : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.О. Долбенко, Ю.І. Горбань ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 346, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 338-346. – Бібліогр.: с. 240-248. – ISBN 978-617-7320-63-9
418945
  Зуб В.М. Документні ресурси забезпечення охорони праці у вітчизняних бібліотеках: історія формування та особливості розвитку : монографія / В.М. Зуб ; [наук. ред. В.М. Удовик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НАН України, 2017. – 212, [2] с. – Бібліогр.: с. 171-210. – ISBN 978-617-02-0269-7
418946
  Самохіна Н. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація / Наталія Самохіна ; НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2008. – 107 с. – ISBN 978-966-02-4828-1
418947
  Муха Л. Документні ресурси спеціалізованих фондів бібліотек у сучасному інформаційному просторі / Л. Муха, Т. Міцан; Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 21-25. – ISSN 1029-7200
418948
  Кобижча Н. Документно-інформаційні ресурси бібліотек України у вимірі суспільної корпоративної відповідальності // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 160-163
418949
  Філіппова Н.П. Документно-інформаційні ресурси медичної галузі України: теоретичний та прикладний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02, 27 / Філіппова Наталя Павлівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
418950
  Чжн Хао Документно-інформаційні установи КНР: тренди програмно-проектної діяльності // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 132-134
418951
  Силков Сергей Васильевич Документно-коммуникационные аспекты менеджмента знаний в условиях формирования "электронного правительства" // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано основні теоретичні й практичні аспекти документних комунікацій у менеджменті знань (КМ) в умовах формування й розвитку "електронного уряду". Показано, що нині КМ-технології починають активно застосовуватися в державних органах ...
418952
  Шевченко О.В. Документно-комунікаційне середовище торговельних підприємств України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 66-73. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
418953
  Швецова-Водка Документное обеспечение кандидатского экзамена по специальности 05.25.03 "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение" завершено // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 1. – С. 122-124. – ISSN 0869-608Х


  Рец. на : Библиотековедение, библиографоведение и книговедение как единая научная специальность. Ч. 1 : хрестоматия для аспирантов и соискателей : в 2 ч. / сост. Ю. Н. Столяров ; Орлов. гос. ин-т искусств и культуры. - Орел: 2010. - 329 с.; Ч. 2 : ...
418954
  Балкова И.В. Документные фонды библиотек: новое пособие // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 108-109. – ISSN 0130-9765
418955
  Земсков А.И. Документоведение - было, есть и будет : (обзор зарубежных публикаций) // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 63-73. – ISSN 0130-9765


  Статья более широко знакомит читателей с тем, что происходит в сфере документоведения на международном уровне.
418956
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : Учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Знання, 2000. – 460с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-010-4
418957
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : Учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 3-е изд., стереот. – Київ : Знання, 2001. – 460с. – (Высшее образование ХХІ века). – ISBN 966-620-077-5
418958
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 7-е изд., стереотипное. – Киев : Знання, 2006. – 464с. – (Высшее образование 21 века). – ISBN 966-346-148-9
418959
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник для студ. вузов культуры / Н.Н. Кушнаренко. – 8-е изд., стер. – Киев : Знання, 2008. – 459 с. – Библиогр.: с. 457-459. – (Высшее образование XXI века). – ISBN 978-966-346-512-8


  8-е изд., стереотип. Структура и содержание учебника соответствует программе курса для вузов. Весь комплекс теоретических, методических и организационно-практических проблем рассмотрен как единое целое. Раскрыты принципы классификации документов, дру
418960
  Илюшенко М.П. Документоведение. Документ и системы документации : Учеб. пособие / М.П. Илюшенко, Т.В. Кузнецова, Я.З. Лившиц ; Под ред. доц. Я.З. Лившица ; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – Москва : [Б. и.], 1977. – 84 с.
418961
  Сафиуллина З.А. Документоведческая проблематика в различных областях знания // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 6. – С. 48-51. – ISSN 1726-6726


  В системе существующих областей знания достаточно много дисциплин, в которых документ рассматривается в качестве объекта исследования. В статье анализируется, что общего и чем отличаются дисциплины, в которых одним из объектов выступает документ.
418962
  Швецова-Водка Документознавство : навчальний посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-294-9
418963
  Швецова-Водка Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навч. посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2011. – 320 с. + Додатки: с. 231-289. – Бібліогр.: с.312-317. – ISBN 978-966-346-654-5
418964
  Асєєв Г. Документознавство в інформаційній індустрії / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 6 (203). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  Інформаційні ресурси України в інформаційній індустрії розглядаються з позицій обслуговування "зовнішніх" користувачів (тобто суб"єктів, не пов"язаних безпосередньо з їхнім формуванням); ресурсів масового використання; "вбудованих" інформаційних ...
418965
  Бездрабко В.В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток / Валентина Беездрабко ; КНУТШ. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 720с. – ISBN 978-966-529-204-3
418966
  Отамась І. Документознавство як одна із ланок впровадження практичних результатів в інтелектуалізації діловодства // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 26-27
418967
  Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : Навчальний посібник / А.В. Корж. – Київ : КНТ, 2007. – 316с. – ISBN 966-373-204-0
418968
  Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навчальний посібник / А.В. Корж. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : КНТ, 2009. – 316с. – ISBN 978-966-373-379-1
418969
  Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посібник / А.В. Корж. – 4-те вид., стер. – Київ : КНТ : Самміт-Книга, 2019. – 370, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 368-370. – ISBN 978-966-373-379-1
418970
  Бриль Ю.О. Документознавча освіта в контексті реформування вищої освіти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 70-79. – ISSN 2409-9805


  Дослідження пов"язане з визначенням існуючих проблем реформування перспектив розвитку системи вищої освіти України, зокрема, вищої документознавчої освіти в контексті інтеграційних процесів Європейського освітнього простору.
418971
  Матвієнко О.В. Документознавча освіта: проблеми та перспективи розвитку практики та наукових досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 17 - 22
418972
  Матвієнко О. Документознавча професіологія: проблеми і перспективи / Оксана Матвієнко // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 30-32


  У статті розглянута проблема розвитку професійних кадрів у галузі документознавства, а, отже, розвитку документознавчої професіології у її змістовому аспекті. Окреслено деякі шляхи вирішення цих проблем.
418973
  Пархоменко Н.В. Документознавчий аспект банківських операцій Державного Банку Російської імперії в XIX - на початку XX століття: прийняття та повернення безстрокових вкладів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 44-50. – ISSN 2409-9805
418974
  Горєва В.В. Документознавчі дослідження української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві (1964-1986) / Горєва Вікторія Володимирівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2015. – 159, [1] с. : табл. – Імен. покажчик: с. 155-157. – Бібліогр.: с. 132-154. – ISBN 978-966-02-7785-4
418975
  Плешкевич Е.А. Документологическая теория продукта деятельности с закрепленной информацией: перспективы развития // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 97 - 111. – ISSN 0130-9765
418976
  Виноградова Е.Б. Документологический тезаурус: анализ и использование // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5. – С. 67-73. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена новейшая редакция документологического тезауруса, представленная в рецензируемой книге.
418977
  Нестерович Ю.В. Документология: на пути к трансдисциплинарному знанию // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6. – С. 81-97. – ISSN 0130-9765


  Представлены основные итоги развития теоретического раздела документологии как междисциплинарного направления. Высказана целесообразность дальнейшего развития её общетеоретических знаний в трансмеждисциплинарном поле. Ключевые слова: документология, ...
418978
   Документообіг в юридичній клініці : комплекс навч.-метод. забезпечення (для студ., викладачів та початківців консультантів-правників) / О.С. Котуха, В М. Гентош Є Р. Дулеба, Ю.О. Фігель, Є.І. [та ін.] Федик; [О.С. Котуха та ін.] ; Асоц. ЮК України, Ліга студентів-правників Львівської комерційної акад. – Львів : [б. в.], 2007. – 119, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2910-07-0
418979
   Документооборот у системі організації праці менеджера з навчальної дисципліни "Організація праці менеджера" : навчальний посібник / Гриньова В.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 306, [1] с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 273-278. – ISBN 978-966-676-398-6
418980
  Іванова М. Документопотік із питань права інтелектуальної власності за 2015-2017 рр. у фондах НБУВ / М. Іванова, Н. Білінець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 19-24. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано динаміку надходжень наукової літератури з питань права інтелектуальної власності в НБУВ за 2015-2017 рр. Наведено статистичні дані її випуску й розкрито типо-видові особливості документопотоку
418981
  Соляник А.А. Документоснабжение библиотечных фондов : учебно-методическое пособие / А.А. Соляник. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 128с. – (Серия "Библиотекарь и время. 21 век" / отв. ред О.Р. Бородин ; № 66). – ISBN 5-85129-175-3
418982
  Палеха Ю.І. Документування в дипломатичній діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Палеха Ю.І., Пристайко В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2012. – 282, [2] с. : табл. – На тит. аркуші вказана назва наступного посіб. "Документування в праводіловій сфері". – Бібліогр. : с. 273-281. – (Бібліотечка документознавця) (Культура діловодства). – ISBN 978-966-2609-08-0
418983
  Палеха Ю.І. Документування в підприємницькій сфері (зі зразками сучасних документів) : навч. посібник для вищих навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – Київ : Ліра-К, 2010. – 509, [3] с. – Бібліогр.: с. 497-508. – (Серія "Культура діловодства"). – ISBN 966-7942-14-7
418984
  Муравський В. Документування в умовах повної автоматизації обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-52.
418985
  Дубовик С. Документування діяльності виборчих комісій // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-25
418986
  Коник М. Документування злочинів як категорія кримінального процесу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 270-272
418987
  Уманців Г.В. Документування операцій на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства : Навчальний посібник / Г.В.Уманців; МОНУ; Київський нац. торг.-економ. ун-т. – Київ, 2005. – 284с. – ISBN 966-629-173-8
418988
  Сафонов Т.І. Документування результатів внутрішнього аудиту // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 9 (III). – С. 89-95. – ISSN 2306-0050
418989
  Дем"янчук В.А. Документування слідчих і судових дій / В.А. Дем"янчук, Б.Є. Лук"янчиков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 170-178
418990
  Жовтан П.В. Документування та доказування хабарництва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 25-33. – ISSN 1609-0462
418991
  Кузик З. Документування та моделювання археологічних об"єктів засобами цифрової фотограмметрії / З. Кузик, А. Ставовий, Т. Ільків // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 125-130 : рис, табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1819-1339
418992
   Документування у менеджменті : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Кірічок, В.І. Корбутяк, В.К. Процюк, К.В. Дубич; МОіНУ; Відкритий міжн. унів. розвитку людини "Україна". – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 216с. – ISBN 966-8253-59-0
418993
  Вовчак А. Документування українського фольклору у науково-дослідній та навчально-педагогічній діяльності кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси ЛНУ імені Івана Франка / А. Вовчак, Р. Сулим // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 117-127. – ISSN 2225-5095
418994
  Ковальчук В. Документування шлюбів в ОУН і УПА // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 692-697. – (Нова серія ; вип. 15)
418995
  Лук"янчиков Б.Є. Документування як форма фіусації криміналістичної інформації // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 168-173.
418996
  Петров Б.Н. Документы вермахта и материалы немецких историков о начале Сталинградской битвы // Военно-исторический архив : Научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 8. – С. 30-45. – ISSN 1606-0219
418997
  Вонсавичус Брониславос Клеменсович Документы колхозов и местных советских учреждений, как источник по истории колхозного строительства в Литвской СССР (1948-1958 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.09 / Вонсавичус Брониславос Клеменсович; МВ и ССО РСФСР. Моск. гос. историко-архивный ин-т. – Москва, 1980. – 23с.
418998
  Соколов В.Н. Документы Коммунистической партии как источник изучения ее борьбы за социалистическую индустриализацию страны (на материалах парторганизаций Украины) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Соколов В.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 374л. – Бібліогр.:л.354-374
418999
  Шухардин С.В. Документы по истории науки и техники. / С.В. Шухардин. – М, 1979. – 76с.
419000
   Документы ЦК ВЛКСМ. 1982. – М., 1970. – 584с.
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,