Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
418001
  Сірук М. "Дії Росії на Донбасі він однозначно засуджує" / М. Сірук, О. Щерба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 травня (№ 89). – С. 3


  Експерт - про очікування від нового президента Австрії з російським корінням Александера Ван дер Беллена.
418002
  Войцеховська Т. "Дійствія презільної брані" Г. Граб"янки як пам"ятка барокового історіописання // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 465-469. – ISBN 978-966-171-795-3
418003
  Реутова М. "Дійство про Юрія-Переможця" Юрія Косача: номінативний аспект авторської стратегії діалогізму // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 40-53. – ISSN 2308-1902
418004
  Шаповал Ю.Г. "Діло" (1880-1939)- перша українська щоденна газета : навчальний посібник / Ю.Г. Шаповал; МОНУ; Міжнарод. економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка Степана Дем"янчука. – Рівне, 2007. – 68с.
418005
  Шаповал Ю.Г. "Діло" (1880-1939) : поступ української суспільної думки / Ю.Г. Шаповал; НАНУ ; МОУ ; НДЦ періодики Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника ; Фак-т журналістики Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 383 с. – ISBN 966-02-0009-2
418006
  Бушанський Валентин "Дім без господаря" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 10


  18 квітня - День пам"яток історії та культури.
418007
  Бушанський Валентин "Дім без господаря" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 10


  18 квітня - День пам"яток історії та культури.
418008
  Ричка В. "Дім мудрості" князя Ярослава: Софійська Оранта - стіна непорушна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 квітня (№ 57/58). – С. 20
418009
  Ричка В. "Дім мудрості" князя Ярослава: Софійська Оранта - стіна непорушна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8-9 квітня (№ 62/63). – С. 20
418010
  Оляндер Л.К. "Дім поета як архетипна міфологема російської літературної мемуаристики ХХ століття" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 246-248. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
418011
  Шамраєва А.М. "Дім спеціалістів" початку 1930-х років на проспекті Перемоги, 30 у Києві // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 29. – C. 53-60. – ISSN 2078-0133
418012
  Сантоліквідо А. "Дім у повітрі " : поезія // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 163-168. – ISSN 0208-0710
418013
  Сірук М. "Дім у тріщинах" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2 жовтня (№ 179). – С. 3


  Чому Макрон захищає своє рішення повернутися в РЄ Росію, яка руйнує цю організацію і не поділяє її принципів.
418014
  Кобчінська О.І. "Дім як бездомність" у романах Тагара Бен Джеллуна "Partir" та "Au pays" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 369-375


  У статті сфокусовано увагу на проблемі еміграції у двох романах франко-магрибського письменника Тагара Бен Джеллуна. Такі атрибути еміграції, як культурна подорож, вигнанство та категорія "культурної бездомності", трактуються в контексті кризи ...
418015
  Андріяшик О.Р. "Дім" як основа художнього світу романів Р. Андріяшика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 29-34
418016
  Єгорченко І. "Дітей вчать плагіату ще в школі" / розмову вела Інна Лиховид // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 січня (№ 12). – С. 10


  Історія з дисертацією Катерини Кириленко викликає дискусію серед науковців: як покласти край цьому явищу, і чому бездіяльне МОН? Коментує старший науковий співробітник НАНУ Ірина Єгорченко. Наскільки поширене явище плагіату, і чи застосовано хоч до ...
418017
  Каганов О.Ю. "Діти – майбутні будівничі комунізму": ідеологічна казуїстика шкільної освіти в Україні (1950-ті – 1991 рр.) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 1. – C. 63-77. – ISSN 2077-1800
418018
  Савіна В.В. "Діти мої, любіть науку і правду" [Заболотний Д.К.] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 10-12


  Д. К. Заболотний - мікробіолог, епідеміолог, Президент Всеукраїнської академії наук (1928-1929 рр.). В 1895-1897 рр. працював на кафедрі загальної патології медичного факультету Університету Св. Володимира.
418019
  Гальчинский А. "Діюча модель ЄС відпрацювала свій конструктивний ресурс і потребує заміни" / бесіду вів Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 7


  "...Європейська економіка (зростання ВВП виявилося максимальним із передкризового 2007-го), яка закінчила минулий рік на мажорній ноті, здається, отримала своєрідний імунітет від перманентних політичних катаклізмів, що вже не перший рік трясуть як ...
418020
  Каруник К. "Діялектна многоосновність" української літературної мови за Юрієм Шевельовим // Юрій Шевельов: учений-гуманітарій, дослідник ураїнської мови і літератури : [зб. статей] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди [та ін. ; упоряд.: С.В. Вакуленко, П.О. Редін ; редкол.: Ю.М. Безхутрий та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 84-103. – ISBN 978-966-285-429-9
418021
   [Діонісій Соломос. – Афіни : Аетос, 1953. – 187 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 15])
418022
  Атанасіядис Т. [Діти Ніоби : роман / Тасос Атанасіядис ; пролог Е.Н. Мосхоса. – 3-є вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 291]). – ISBN 960-05-0587-Х
Т. 1. – 1994. – 352 с. – Видання новогрецькою мовою
418023
  Атанасіядис Т. [Діти Ніоби : роман / Тасос Атанасіядис. – 3-є вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 292]). – ISBN 960-05-0587-Х
Т. 2. – 1994. – 365 с. – Видання новогрецькою мовою
418024
  Атанасіядис Т. [Діти Ніоби : роман / Тасос Атанасіядис. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 315]). – ISBN 960-05-0587-Х
Т. 3. – 1995. – 474, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
418025
  Атанасіядис Т. [Діти Ніоби : роман / Тасос Атанасіядис. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 316]). – ISBN 960-05-0587-Х
Т. 4. – 1995. – 500 с. – Видання новогрецькою мовою
418026
  Сімашко П.Г. Дії суду в разі виявлення ознак злочину // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 147-149
418027
  Чагайда М.О. Дії у випадку виникнення хімічної небезпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 22-23
418028
  Треніна А.С. Дії у випадку загоряння у побуті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 24-25 : фото
418029
  Петрунь А.С. Дії у випадку повені // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 25-26 : фото
418030
  Іванов Ігор Дії у разі виникнення пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 21 : фото
418031
  Усик Свіітлана Дії у разі раптового виникнення радіаційної небезпеки (Пам"ятка) / Усик Свіітлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 32 : фото
418032
  Череп А.В. Дії уряду щодо забезпечення виходу України зі світової фінансової кризи / А.В. Череп, Д.А. Попова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 194-197. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
418033
  Бринзанська О.В. Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань: співрозмірність злочину та покарання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 509-514. – ISSN 1563-3349
418034
  Усатий Г.О. Дійове каяття як кримінально-правовий інститут протидії корупції // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 122-125. – ISSN 2310-9769
418035
  Куля І.В. Дійовий засіб контролю / І.В. Куля. – Ужгород, 1984. – 69с.
418036
  Дмитренко Г.А. Дійсна модернізація України на основі нового управлінського курсу: міф чи реальність / Г.А. Дмитренко, В.Г. Федоренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 14-18 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
418037
   Дійсні лише дипломи державного зразка // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 квітня (№ 69). – С. 2


  Дипломи та інші освітні документи, видані на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей та АР Крим, не визнаються та не мають юридичної сили ні в Україні, ні в інших країнах.
418038
  Козаченко Ю.В. Дійсні стаціонарні гаусові процеси зі стійкими кореляційними функціями / Ю.В. Козаченко, М.Ю. Петранова // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 90-100. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2616-7700
418039
  Карнаух Т.О. Дійсні числа та функції, обчислювані з поверненням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-26. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз ієрархій за пам"яттю для R- та Z-пристроїв, що обчислюють дійсні функції та дійсні числа. Contrastive analysis of depending on memory hierarchies of R- and Z-machine for computing real numbers and real functions was maid.
418040
   Дійсні члени (академіки) НАПрН України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 334-338 : фото. – ISSN 1026-9932
418041
  Мальський М. Дійсність арбітражної угоди // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 64-67
418042
  Білоус Жанна Анатоліївна Дійсність господарських договорів : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Білоус Ж. А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 213л. – Бібліогр.: л.196-213
418043
  Білоус Жанна Анатоліївна Дійсність господарських договорів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Білоус Ж.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
418044
  Брюховецька Ю. Дійсність і дієвість таїнств у церковній культовій традиції православного християнства // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 114-121
418045
  Пугач В.Я. Дійсність передує можливості // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 31-32
418046
  Гаврилюк Р. Дійсність права людини на податки, його поняття та природа // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 178-189. – ISSN 1026-9932
418047
  Мінаков М. Дійсність Університету: Між науковим універсалізмом та українським трайбалізмом // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 84-92
418048
  Нідал Л.О. Дійсність як вона є / Л.О. Нідал. – Ужгород, 1997. – 118с.
418049
  Богаєвський Ю. Дійсно перспективний партнер: Україна - Бразилія: від декларацій і намірів - до конкретної співпраці (до 10-ї річниці встановлення дипломатичних віднсин) // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.13-16. – ISSN 0868-8273
418050
  Зарівна Т.П. Дійство на крузі : поезії / Т.П. Зарівна. – Київ, 1991. – 61 с.
418051
  Косач Ю. Дійство про Юрія - переможця : трагедія / Юрій Косач. – Регенсбург : Українське слово, 1947. – 64 с.
418052
  Соловйов С. Дійти до істини або " проста схема" професора Коновця // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 97-99
418053
   Дійти до кожного. – Київ, 1988. – 157с.
418054
  Логачевська С.П. Дійти до кожного учня / С.П. Логачевська ; за ред. О.Я. Савченко. – Київ : Рад. шк., 1990. – 156 с., [4] арк. іл. – (Педагогічний досвід)
418055
  Самаєва Ю. Дійти до полиці. Чому 28-відсоткове зростання експорту - дуже скромний показник // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "На тижні, що минає, уряд хвалився досягненнями експортерів, які аж на 28% перевищили результати торішнього першого кварталу. А ще - підбивав чергові підсумки дерегуляції (в Doing Business потрапляють дані на 1 червня), розмірковуючи, на скільки ...
418056
   Діковська Ірина Андріївна (1978) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 146. – ISBN 978-966-933-054-3
418057
  Вишня Остап Діла наші і діла не наші / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1953. – 76с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
418058
  Брехт Б. Діла пана Юлія Цезаря / Б. Брехт. – К, 1983. – 215с.
418059
   Діла твої, господи.... – К., 1965. – 249с.
418060
  Вишня Остап Діли небесні / Остап Вишня [псевд]. – Харків : Книгоспілка, 1923. – 44 с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка "Книгоспілки", : Серія гумору й сатири ; № 4)
418061
  Вишня Остап Діли небесні : Гуморески / Вишня Остап. – 3-є вид. – Київ : Книгоспілка, 1925. – 45с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
418062
  Новицька Лариса Ділитись надбанням з людьми : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 29-30 : Фото
418063
   Діло, 1896
418064
   Діло
№ 1-120. – 1913
418065
   Діло
№121-288. – 1913
418066
   Діло
№1-49. – 1915
418067
   Діло
№ 50-140. – 1915
418068
   Діло
№ 1-85. – 1916
418069
   Діло
№161-239. – 1916
418070
  Горький М. Діло Артамонових / М. Горький. – Харків, 1934. – 292с.
418071
  Горький М. Діло Артамонових / М. Горький. – Київ, 1950. – 208с.
418072
   Ділова Адріатика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 119 : фото
418073
  Биконя О.П. Ділова англійська мова : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Биконя Оксана Павлівна ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 310, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-382-279-2
418074
  Биконя О.П. Ділова англійська мова : книга для викладача : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Биконя Оксана Павлівна ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 175, [1] с. : табл. + 1 CD. – ISBN 978-966-382-281-5
418075
  Літовка Т.О. Ділова англійська мова = Job hunting : навч. посібник / Т.О. Літовка, І.І. Озарко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 131, [1] с. – Текст англ., укр. – Бібліогр.: c. 132. – ISBN 978-966-694-178-0
418076
  Єфіменко Н.К. Ділова англійська мова / Н.К. Єфіменко. – Харків : Основа, 2013. – 76, [2] с. – Бібліогр.: c. 77. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 3 (123)). – ISBN 978-617-00-1713-0
418077
   Ділова англійська мова для юристів: навчальний посібник : навчальний посібник / Л.В. Боровецька, Л.Т. Жукова, Н.М. Сініцина, С.Л. Федоренко, Т.Г. Шматок; Л.В. Боровецька, Л.Т. Жукова, Н.М. Сініцина, С.Л. Федоренко, Т.Г. Шматок ; МОНУ ; КНЕУ. – Киев : КНЕУ, 2006. – 276 с. – ISBN 966-574-828-9
418078
  Ломакін В.О. Ділова гра - як метод навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-49. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто науково-методичні основи використання ділових ігор в цілісній системі методів навчання. Подається методика проведення ділової гри "Приватизація". The article deals with scientific and methodological grounds for usage of teaching games in ...
418079
  Свинцицька Тетяна Ділова гра "Аналітичний центр енергозбереження". Проект "Енергозбереження в Україні" : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-36 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви
418080
  Софіщенко І.Я. Ділова гра "Перспективи інтеграційного розвитку для України" // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 191-195. – ISBN 978-617-696-407-0
418081
  Матвієнко Василь Ділова гра "Якби я був підприємцем" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-25
418082
  Мамалига А.І. Ділова гра у педагогічно-мовленнєвій підготовці магістрів журналістики / А.І. Мамалига, Ю.П. Єлісовенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 35-43
418083
  Дівінська Н. Ділова гра у професійному становленні викладача іноземної мови // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1. – С. 72-77. – ISSN 2075-1478
418084
  Швець Н.С. Ділова гра як активний метод навчання професійно-орієнтованого спілкування студентів економічного напряму // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 25-29. – ISBN 978-966-330-237-9
418085
  Варунків О.І. Ділова гра як вимога часу якісної фахової освіти студентів випускного курсу // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; редкол.: К. Бальцер, Р. Вагнер, І.П. Вагалюк [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 7/8 (51/52). – С. 101-106. – (Пульс). – ISSN 2304-7437
418086
  Коренчук О.С. Ділова гра як засіб активізації діяльності слухачів на заняттях / О.С. Коренчук, І.І. Горін, Ю.Ф. Олійник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 19-20 : фото
418087
  Дроздов М.Г. Ділова гра як метод активізації пізнавальної діяльності / М.Г. Дроздов, Т.В. Чулова, Х.Ш. Бахтіярова // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки, Ф-т економіки та права ; голов. ред. Волобуєва С.В. – Київ, 2016. – Вип. 3 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 43-50
418088
  Гутиряк О. Ділова гра як метод активного навчання майбутніх фахівців / О. Гутиряк, О. Павлішак // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 47-51. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано особливості ділової гри як методу активного навчання у закладах вищої освіти. Доведено, що з допомогою цього методу навчання можна ефективно формувати уміння, навички та професійно-значущі якості особистості майбутнього фахівця. ...
418089
   Ділова гра як метод оптимізації активного навчання слухачів курсів післядипломної підготовки з організації охорони здоров"я / О.Н. Литвинова, Л.М. Романюк, Н.О. Теренда, Н.Я. Панчишин // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 53-55. – ISSN 1681-2751
418090
  Дергач М.А. Ділова гра як метод формування у студентів потреби в професійній самоактуалізації / М.А. Дергач, О.В. Порада // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 68-72. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
418091
  Дергач М.А. Ділова гра як метод формування у студентів потреби в професійній самоактуалізації / М.А. Дергач, О.В. Порада // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 68-72. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
418092
   Ділова документація Гетьманщини 18 ст. : Зб. документів. – Київ : Наукова думка, 1993. – 392с. – (Пам"ятки політично-правової культури України). – ISBN 5-12-003205-2
418093
  Глущик С.В. Ділова документація лівобережної україни xviii століття // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 38-42. – ISBN 966-660-151-6
418094
  Глущик С.В. Ділова документація Лівобережної України ХVIII століття // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 38-42. – ISBN 966-660-151-6
418095
  Міненко М.А. Ділова досконалість: вимоги і перспективи для України / М.А. Міненко, В.А. Піддубний, Д.І. Альохін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 11-14. – ISSN 2306-6806
418096
   Ділова еліта України : Найкращі підприємства й організації України та їхні керівники. – Київ : Дон-97, 2000. – 304с. – ISBN 966-95648-0-8
418097
  Палеха Ю.І. Ділова етика : Навчальний посібник / Ю.І. Палеха; Європейський університет. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2001. – 180с. – ISBN 966-7508-62-5
418098
  Палеха Ю.І. Ділова етика : Навчальний посібник / Ю.І. Палеха; Європейський університет. – 4-те вид. – Київ : Європейський університет, 2002. – 180с. – ISBN 966-7508-62-5
418099
  Орлова А. Ділова етика і культура ведення бізнесу в КНР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 140-142
418100
  Северин-Мрачковська Ділова етика як складова культури підприємництва // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 58-60
418101
   Ділова зустріч з французами / Прес-центр; // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Наш університет відвідала делегація представників університетів та підприємств Франції. У діловій зустрічі взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) П.О.Бех, начальник Управління міжнародних зв"язків О.Ф. Іванов, ...
418102
  Кудлач В. Ділова зустріч: експертиза стародруків кириличного шрифту / Володимир Кудлач // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 54-56. – ISSN 1811-377X


  Статтю присвячено проблемам збереження та ідентифікації пам"яток писемності й культури у фондах бібліотек Півдня України. Розповідається про минулорічний семінар, де було вироблено спільну програму, яка передбачала створення постійно діючого семінару ...
418103
   Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст.. – К., 1976. – 416с.
418104
  Корбозерова Н.М. Ділова іспанська мова : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.М. Корбозерова, О.В. Мерзлікіна; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – (Бібліотека інституту філологіі). – ISBN 966-594-400-2
Ч.1. – 2004. – 147с.
418105
  Шавкун І.Г. Ділова комунікація: сутність та типологізація // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 38. – С. 67-74. – ISSN 2072-1692
418106
  Герасіна С.В. Ділова контактність як передумова розвитку здатності студентів до партнерської взаємодії // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 62-71. – ISBN 978-617-7009-07-7


  У статті розкривається сутнісний зміст поняття "ділова контактність" у структурі особистісно-професійних здібностей студентів: обгрунтовуються психологічні особливості ділової контактності - "соціально-комунікативна активність", "комунікативна ...
418107
  Скарлупіна Ю.А. Ділова кореспонденція французькою мовою // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 439-444. – ISSN 1729-360Х
418108
   Ділова кореспонденція: рекомендації до написання та оцінювання = Business correspondence: tips on writing and assessment : навч. посібник для студентів екон. і правових спеціальностей немов. вузів / Держ. ВНЗ "Укр. акад. банків. справи Нац. банку України", Каф. іноз. мов ; [уклад.: С.В. Дорда, І.В. Соколова, Л.В. Гнаповська, І.А. Бокун]. – Суми : УАБС НБУ, 2014. – 158, [2] с. : табл. – Кн. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISBN 978-617-668-000-0
418109
  Тимошенко Н.Л. Ділова культура дипломата : навч. посібник / Н.Л. Тимошенко. – Київ : Знання, 2014. – 199, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 196-199 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0145-9


  Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки ...
418110
   Ділова лексика : англо-український, українсько-англійський словник / [уклад : О.М. Акмалдінова, С.С. Кіраль, О.О. Письменна]. – Київ : Академія, 2011. – 295, [1] с. – Бібліогр.: с. 294-295. – (Nota bene!). – ISBN 978-966-580-344-7
418111
  Мальцева А. Ділова мета по-українськи: нові підходи // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 26-27
418112
   Ділова мова Волині і Наддніпрянщини 17 ст.. – К., 1981. – с.
418113
  Кацавець Р. Ділова мова: сучасний вимір : підручник для студентів ВНЗ та працівників місцевого самоврядування / Руслан Кацавель ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2017. – 189, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 185-186. – ISBN 978-611-01-0946-8
418114
  Гавриш М.М. Ділова німецька мова на зразках сучасних ЗМІ : навчальний посібник / М.М. Гавриш, А.В. Капуш ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-483-127-4
418115
  Дудченко Л.М. Ділова преса України : монографія / Л.М. Дудченко ; [наук. ред. І.Л. Гаврилюк] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 153, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-153. – ISBN 978-966-657-770-5
418116
  Дуброва О.С. Ділова репутація підприємства: практичні аспекти управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 38-41
418117
  Костенко Л. Ділова репутація суб"єктів господарювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 92-97
418118
  Машевська К. Ділова репутація юридичних осіб як предмет інформаційно-правового дослідження // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 47-52
418119
  Швідніна Г.О. Ділова репутація як показник ефективності функціонування організації / Г.О. Швідніна, В.В. Кошевець // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 75-79. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
418120
  Щербакова К. Ділова репутація як складова конкурентоспроможності підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 58-63. – ISSN 1728-9343
418121
   Ділова розмова. American Medical Centers - західні стандарти в українській медицині : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 24 : Фото
418122
   Ділова розмова. Аріс Спіліотопулос: Пляжі під блакитним прапором : Греція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 58-60 : Фото
418123
  Москаленко Леся Ділова розмова. Леви угорського туризму / Москаленко Леся, Жадан Олександр // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 52-55
418124
   Ділова розмова. Укрексімбанк: бути ближче до клієнта // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 58-59 : фото
418125
  Покровська І.Л. Ділова турецька мова : [навч. посібник для ВНЗ] / Покровська І.Л. – Київ : Ліра-К, 2020. – 119, [1] с. : табл. – Текст укр., турецьк. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-617-7748-64-8
418126
   Ділова Україна XXI століття = Business Ukraine of the XXIst century : іміджевий альманах. – Київ : [ДОН-97], 2002. – 473, [7] с. : іл., фото. – Кн. на укр. та англ. мові. – ISBN 966-95648-6-7
418127
   Ділова українська мова : Навч. посібн. – Київ : Знання, 2000. – 226с. – ISBN 966-7293-54-8
418128
   Ділова українська мова : Навчальний посібник для студентів вищих техніч-них і технологічних н-вчаль-них закладів. – 2-ге.вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 226с. – ISBN 966-620-074-0


  Розкриваються основні вимоги до ділових папе-рів, наводяться най-важливіші ознаки офіційно-ділового стилю української мови, подаються зразки листів, найпоширеніших документів, правила оформлення їх, завдання для самоконтролю.
418129
  Ботвина Н.В. Ділова українська мова : Hавчальний посібник / Н.В. Ботвина. – 3-тє видання, доповнене та перероб. – Київ : АртЕк, 2001. – 280с. – ISBN 966-505-122-9
418130
  Плотницька І.М. Ділова українська мова : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / І.М. Плотницька; Українська акад. держ. управління при президентові України; Ін-т адміністративного, економ. і політичного менеджменту. – Київ : Міленіум, 2001. – 268с. – ISBN 966-95982-0-6
418131
   Ділова українська мова : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2002. – 226с. – ISBN 966-620-125-9
418132
  Плотницька І.М. Ділова українська мова : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Плотницька; МОіНУ. Нац. акад. держ. управл. При Президентові України. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с. – ISBN 966-8568-20-6
418133
   Ділова українська мова : тестові завдання : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук, О.Л. Доценко, В.Г. Дейнега, Л.О. Харченко, О.О. Кабиш, С.В. Глущак, О.В. Дияк, Г.О. Плохатнюк; С.В. Шевчук [ та ін. ] ; [ за ред. С.В. Шевчука ]. – Київ : А.С.К., 2004. – 216 с. – ISBN 966-539-449-5
418134
   Ділова українська мова : навчальний посібник / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; [Горбул О.Д., Галузинська Л.І., Ситнік Т.І., Яременко С.А.]; за ред. О.Д. Горбула. – 4-те вид., виправлене. – Київ : Знання, 2004. – 223с. – ISBN 966-620-211-5
418135
   Ділова українська мова : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; За ред. О.Д. Горбула. – 5-те вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 215с. – ISBN 966-620-243-3
418136
  Гливінська Л.К. Ділова українська мова : Навчальна програма і методичні рекомендації для студентів Інституту міжнародних відносин / Л. К. Гливінська; КНУТШ. Інститут філології, Кафедра української філології для неспеціальних факультетів. – Київ, 2007. – 56с.
418137
  Гливінська Л.К. Ділова українська мова : навчальна програма і методичні рекомендації для студентів філософського факультету спеціальності "Політологія" / Л. К. Гливінська; КНУТШ. Інститут філології, Кафедра української філології для неспеціальних факультетів. – Київ, 2007. – 65с.
418138
   Ділова українська мова : навч. посібник / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; [О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко]; за ред. О.Д. Горбула. – 6-те вид., виправлене. – Київ : Знання, 2007. – 222с. – ISBN 966-620-250-6
418139
  Гливінська Л.К. Ділова українська мова : Навчальна програма і методичні рекомендації для студ. Ін-ту міжнар. відносин / Л. К. Гливінська; КНУТШ. Ін-т філології, Кафедра української філології для неспеціальних факультетів. – Київ
Ч. 1 : Жанрова специфіка офіційно-ділових текстів: основні вимоги до форми і змісту. – 2007. – 45с.
418140
  Плотницька І.М. Ділова українська мова : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Плотницька. – 3-тє вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-364-553-7
418141
   Ділова українська мова / [О.Д. Горбул та ін.] ; за ред. О.Д. Горбула. – Київ : Знання, 2008. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 221-222. – ISBN 978-966-620-272-0
418142
  Плотницька І.М. Ділова українська мова : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.М. Плотницька. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 254, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 248-252. – ISBN 978-611-01-0984-0
418143
  Гливінська Л.К. Ділова українська мова (змістовий модуль "Жанрова специфіка офіційно-ділових текстів: основні вимоги до форми і змісту") : навчальна програма і методичні рекомендації для студ. Інституту міжнародних відносин / КНУТШ; Ін-т філології, каф-ра української філології для неспеціальних фак-тів. – Київ, 2008. – 56с.
418144
  Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : навч. посібник / І.М. Плотницька ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 3-тє вид., стер. – Київ : НАДУ, 2011. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 166-167. – (Бібліотека магістра / ред. рада: Ковбасюк Ю.В. [та ін.]). – ISBN 966-619-194-6
418145
  Колечко О.Д. Ділова французька мова : Підручник / О.Д. Колечко; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 360с. – ISBN 966-574-151-9
418146
  Майєр Н.В. Ділова французька мова : навч. посіб. для дистанц. навчання / Н.В. Майєр ; [за наук. ред. Г.А. Гринюк] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 199, [1] с. : табл. – Текст фр. мовою. – Бібліогр.: с. 199. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-001-5
418147
  Левченко В.В. Ділова французька мова : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Левченко, О.А. Лабенко, А.В. Скрипник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 182, [1] с. : іл. – Текст фр. – ISBN 966-594-875-X
418148
   Ділова французька мова = Francais des affaires : навч. посібник для всіх спеціальностей / Львів. комерц. академія. ; [уклад.]: Наталія Демчук, Валентина Міщенко. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 224, [4] с. : табл. – Текст укр., фр. - На тит. арк. та обкл. укладачі зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 224. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-241-3
418149
   Ділова хроніка. – Київ
№ 1. – 1997
418150
   Ділова хроніка. – Київ
№ 2. – 1997
418151
   Ділова хроніка. – Київ
№ 3. – 1997
418152
   Ділова хроніка. – Київ
№ 4. – 1997
418153
   Ділова хроніка. – Київ
№ 5. – 1997
418154
   Ділова хроніка. – Київ
№ 6. – 1997
418155
   Ділове адміністрування. Модуль з "Управління змінами" : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Коренюк П.І. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. техн. ун-т (ДДТУ). – Кам"янське : ДДТУ, 2018. – 404, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 377- 388. – ISBN 978-966-175-168-1
418156
  Ільєнко О.Л. Ділове інтерв"ю як чинник формування конкурентоспроможності // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 94-103. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
418157
  Тіллі Р. Ділове листування = Correspondence / Роберт Тіллі. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English). – ISBN 978-966-346-766-5
418158
  Шевчук С.В. Ділове мовлення : Модульний курс: Підручник для професійно-технічних закладів освіти / С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 2003. – 448с. – ISBN 966-7543-32-3
418159
  Шевчук С.В. Ділове мовлення : Модульний курс: Підручникч / С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 2005. – 448с. – ISBN 966-7543-32-3
418160
  Шевчук С.В. Ділове мовлення : модульний курс : підручник / С.В. Шевчук. – 3-є вид., випр. та допов. – Київ : Арій, 2007. – 445, [3] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8958-36-1
418161
  Шевчук С.В. Ділове мовлення : модульний курс : підручник / С.В. Шевчук. – 3-тє вид., випр. та доп. – Київ : Арій, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-8958-74-5
418162
  Олійник О. Ділове мовлення : навчальний посібник / Ольга Олійник, Василь Шинкарук, Григорій Гребницький ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2009. – 262с. – ISBN 978-966-351-201-3
418163
  Шевчук С.В. Ділове мовлення : модульний курс : підручник / С.В. Шевчук. – 4-тє вид., випр. та доп. – Київ : Арій, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-498-077-4
418164
  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців / С.В. Шевчук. – Київ : Літера ЛТД, 2003. – 400с. – ISBN 966-7543-41-2
418165
  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців / С.В. Шевчук. – Київ : Літера ЛТД, 2004. – 400с. – ISBN 966-7543-43-9
418166
  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців / С.В. Шевчук. – Київ : Літера ЛТД, 2004. – 398с. – ISBN 966-7543-41-2
418167
  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців : навчальний посібник / С.В. Шевчук. – 2-ге вид., виправл., доп. та переробл. – Київ : Арій, 2007. – 416 с. : табл. – ISBN 966-8959-38-8
418168
  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців / Шевчук С.В. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 426, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-110-9
418169
  Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : Навчальний посібник / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України. – 2-е вид., перер. й доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 304с. – ISBN 966-8129-19-9
418170
  Токарська А.С. Ділове мовлення юристів у схемах та тестах : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Токарська; МОНУ; Львівськ. юрид. ін-т МВС України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 272с. – ISBN 966-364-013-8


  Присвячен вивченню культури фахового мовлення юристів, утвердженню на практиці усіх типів, норм сучасної української літературної мови. Для курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів
418171
  Кравчук М.Ф. Ділове оцінювання персоналу бібліотеки: сутність, задачі, види, зміст і методологія // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 89-92
418172
  Назарова К.О. Ділове партнерство підприємства: концептуальні підходи до облікового забезпечення / К.О. Назарова, В.Д. Гоцуляк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .333-338. – ISSN 2222-4459
418173
  Коваль А.П. Ділове спілкування : Навчальний посібник / А.П. Коваль. – Київ : Либідь, 1992. – 270с.
418174
  Хміль Ф.І. Ділове спілкування : Навч. посібник / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2004. – 280с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-20-8
418175
  Качмарчик С.Г. Ділове спілкування в структурі професійної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 86-91. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
418176
  Пентилюк М.І. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посібник / М.І. Пентилюк, І.І. Марунич, І.В. Гайдаєнко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 221, [3] с. – Додатки: с. 211-216. – Бібліогр.: с. 217-221. – ISBN 978-611-01-0182-0
418177
  Пентилюк М.І. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посібник / М.І. Пентилюк, І.І. Марунич, І.В. Гайдаєнко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 221, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-221. – ISBN 978-611-01-0182-0
418178
  Демченко О.А. Ділове телебачення в Україні: етапи становлення й реалії сьогодення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 25-28


  У дослідженні розглянуто особливості ділового телебачення в Україні, його структуру, зміст, цільову аудиторію та визначальні ознаки в порівнянні зі світовими зразками (зокрема, "Bloomberg-TV" (США) та "РБК-ТВ" (Росія)). Визначено структуру ділового ...
418179
  Сидоренко Віктор Діловий відрив // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 62-66 : фото
418180
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 1995
418181
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 1995
418182
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 1995
418183
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 1995
418184
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 1995
418185
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 1995
418186
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 1996
418187
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 1996
418188
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 1996
418189
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 1996
418190
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 1996
418191
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 1996
418192
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 1996
418193
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 1996
418194
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 1996
418195
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 1996
418196
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 1996
418197
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 1996
418198
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 1997
418199
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 1997
418200
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 1997
418201
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 1997
418202
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 1997
418203
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 1997
418204
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 1997
418205
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 1997
418206
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 1997
418207
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 1997
418208
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 1997
418209
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 1997
418210
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 1998
418211
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 1998
418212
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 1998
418213
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 1998
418214
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 1998
418215
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 1998
418216
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 1998
418217
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 1998
418218
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 1998
418219
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 1998
418220
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 1998
418221
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 1998
418222
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 1999
418223
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 1999
418224
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 1999
418225
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 1999
418226
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 1999
418227
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 1999
418228
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 1999
418229
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 1999
418230
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 1999
418231
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 1999
418232
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 1999
418233
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 1999
418234
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 2000
418235
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 2000
418236
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 2000
418237
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 2000
418238
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 2000
418239
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 2000
418240
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 2000
418241
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 2000
418242
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 2000
418243
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2000
418244
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2000
418245
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2000
418246
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 1. – 2001
418247
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 2. – 2001
418248
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 3. – 2001
418249
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 4. – 2001
418250
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 5. – 2001
418251
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 6. – 2001
418252
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 7. – 2001
418253
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 8. – 2001
418254
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 9. – 2001
418255
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2001
418256
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2001
418257
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2001
418258
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 2002
418259
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 2002
418260
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 2002
418261
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 2002
418262
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 2002
418263
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 2002
418264
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 2002
418265
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 2002
418266
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 2002
418267
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2002
418268
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2002
418269
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2002
418270
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 2003
418271
   Діловий вісник : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 2003
418272
   Діловий вісник : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 2003
418273
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 2003
418274
   Діловий вісник : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 2003
418275
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 2003
418276
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 2003
418277
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 2003
418278
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 2003
418279
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2003
418280
   Діловий вісник : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2003
418281
   Діловий вісник : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2003
418282
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 2004
418283
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 2004
418284
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 2004
418285
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 2004
418286
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 2004
418287
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 2004
418288
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 2004
418289
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 2004
418290
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 2004
418291
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2004
418292
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2004
418293
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2004
418294
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 2005
418295
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 2005
418296
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 2005
418297
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 2005
418298
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 2005
418299
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 2005
418300
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 2005
418301
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 2005
418302
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 2005
418303
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2005
418304
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2005
418305
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2005
418306
  Афанасьєв І. Діловий етикет / [Авт.-уклад. І. Афанасьєв]. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Альтерпрес, Вира-Р, 2001. – 351, [1] с. : табл. – Библиогр.: c. 344-346. – (Библиотека делового человека). – ISBN 966-542-096-8; 966-542-057-7
418307
  Афанасьєв І. Діловий етикет : етика ділового спілкування / Авт.- укл. І. Афанасьєв. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 368 с. – (Бібліотека ділової людини). – ISBN 966-542-074-7; 966-542-079-8
418308
  Снітинський В.В. Діловий етикет у міжнародному бізнесі : навч. посібник / Снітинський В.В., Завальницька Н.Б., Брух О.О. ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 286, [2] с., [6] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 283-287. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-58-3
418309
  Лавренюк В.В. Діловий етикет у різних країнах / В.В. Лавренюк, Є. Ковальова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 109-117. – ISBN 978-966-927-534-9
418310
  Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена : навч. посібник / Т.А. Стоян ; М-во освіти і науки України, Київ. екон. ін-т менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 230-231. – ISBN 966-8568-24-9
418311
   Діловий імідж України. Національні досягнення : національна презентаційно-рейтингова програма // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 103 : Фото
418312
  Єлишевич Г. Діловий козел : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 44-45
418313
  Чекаленко Л.Д. Діловий протокол та етикет : історія і сучасність : [метод. матеріали, тренінг-практикум] : навч. посібник / Людмила Д. Чекаленко ; [фот., пер. англійською: М.О. Васильєва] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : LAT&K, 2019. – 75, [1] с. : іл., фот. – ISBN 978-617-7061-91-4


  У пр. № 1727213 напис: Шановному Володимиру Івановичу з глибокою вдячністю від автора. Підпис. 23.08.2019.
418314
  Довга Наталія Діловий туризм по-тайськи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
418315
  Козловський Роман Діловий туризм по-чеському // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 78-79 : фото. – ISSN 1998-8044
418316
  Білецька І. Діловий туризм у контексті розвитку міжнародного туризму // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 2). – С. 178-187. – ISSN 1684-906Х
418317
  Терешко А.О. Діловий туризм: сутність, специфіка, класифікація // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 233-235. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
418318
  Єлісовенко Ю.П. Діловий формат на українському і світовому телебаченні / Ю.П. Єлісовенко, О.В. Демченко // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 12-15


  Розглядається діловий формат на телебаченні у контексті світових надбань та особливості його розвитку в Україні. Аналізуються його структура, зміст, цільова аудиторія та визначальні ознаки в порівнянні зі світовими зразками. The article is focused ...
418319
  Бибик С.П. Ділові документи та правові папери / С.П. Бибик, Г.М. Сюта. – Харків : Прапор, 2012. – 492, [4] с. – На обкл.: Листи, протоколи, заяви, договори, угоди. – Бібліогр.: 488-489. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 978-966-1643-24-5
418320
   Ділові жінки і сім"я : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : Вид-во НУА, 2005. – 92с. : Освіта. Інтелігентність. Культура. – ISBN 966-8558-32-4
418321
  Катеруша О. Ділові ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 53-60. – ISSN 1682-2366
418322
  Жицька С.А. Ділові ігри як засіб підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів до професійно-комунікативної діяльності // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 54-60. – (Серія "Філологія. Педагогіка" ; вип. 2). – ISSN 2307-1591
418323
  Главатських Ділові ігри, як форма розвитку творчого мислення майбутніх інженерів-педагогів / Главатських, ЦІ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (76). – С. 105-110. – ISSN 2077-1827
418324
   Ділові контакти з іноземними партнерами : Навч.-метод. посібник для бізнесмена. – Київ : Європейський університет, 2004. – 284с. – ISBN 966-301-075-4
418325
  Тимошенко Н.Л. Ділові культури в міжнародному бізнесі : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.Л. Тимошенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 119, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-622-421-0


  Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки ...
418326
  Ковальчук В. Ділові листи Якова Бусола до Василя Кука як джерело з вивчення історії ОУН(б) і УПА на Тернопільщині у першій половині 1945 р. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 143-163. – ISSN 0869-3595
418327
  Дудченко Л.М. Ділові медіа України в науковому дискурсі соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 289-291


  У статті зроблено спробу з"ясувати стан та основні тенденції вивчення ділових медіа як наукової проблеми соціальних комунікацій. Розглядаються здобутки сучасної світової теоретичної думки щодо особливостей функціонування й типології ділових видань у ...
418328
  Натансон В. Ділові папери : практичний посіб. для складання актів, договорів, зобов"язань, заяв, скарг і ділових паперів у цивільних, кримінальних, торговельних, земельн., житлових, родинних, подружніх, опікунчих, трудових, податкових та ін. справах / В. Натансон, Е. Городецький. – Вид. 2-ге, виправл. та доп. – Харків : Юридичне вид-во Наркомюсту УСРР, 1929. – 266 с.
418329
  Любивець Л Ділові папери / Л Любивець. – К., 1959. – 67с.
418330
  Любивець Л Ділові папери / Л Любивець. – Вид. 3-е, переробл. – К., 1965. – 60с.
418331
  Любивець Л Ділові папери / Л Любивець. – Вид. 4-е, переробл. і доп. – К., 1981. – 80с.
418332
  Зубенко Л.Г. Ділові папери в менеджменті = Подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю спілкування та розглядається письмова форма його реалізації. : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Г. Зубенко, В.Д. Нємцов, М.О. Чупріна. – Київ : ЕксОб, 2002. – 272с. – ISBN 966-7769-18-6
418333
   Ділові папери та документи підприємницької діяльності. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 150с. – Бібліогр.: с.150. – (Бібліотечка підприємця). – ISBN 9667009025
418334
   Ділові партнери // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : Факультет радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем. – С. 2


  3 роки тому провідний світовий виробник мережевого обладнання Huawei надав факультету значну суму на відповідне устаткування та комп"ютерний клас. Тепер тут проводять лабораторні та практичні роботи для студентів з урахуванням сучасних тенденцій ...
418335
  Лащенко Х. Ділові переклади реєстрів татарських претензій до запорожців як джерело для локалізації запорозьких зимівників // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.82-116. – ISSN 0869-3595
418336
  Тарнопольський О.Б. Ділові проекти = Business projects : підруч.з ділової англ. мови для студ. вищ. закл. освіти та ф-тів екон. профілю : Книга для студента та Робочий зошит / О.Б. Тарнопольський, С.П. Кожушко. – 2-ге вид., виправ. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 325, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ.- На обкл. лише назва англ. мовою. – ISBN 978-966-382-082-8
418337
  Биконя О.П. Ділові усні та писемні переговори англійською мовою : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Биконя; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 486с. + CD. – ISBN 966-364-158-4
418338
  Биконя О.П. Ділові усні та писемні переговори англійською мовою [Електронний ресурс] : навч. посібник / О.П. Биконя. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 1CD. – Заголовок з етикетки диску
418339
  Лукашева Н.М. Ділові якості працівників як юридичний факт за трудовим законодавством України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 289-295. – ISSN 1563-3349
418340
  Арзуманова Т.В. Діловодний документальний комплекс Харківської духовної консисторії як провідне джерело історії староообрядництва Харківської губернії в ХІХ ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 108-114. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
418341
  Гаращук Т. Діловодні документи Волинського дворянського Депутатського зібрання: видовий зміст, склад, оформлення (перша пол. XIX ст.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 116-129


  У цій статті розглянуто організацію діловодства, основні види діловодних документів, які формувалися у процесі діяльночті Волинського дворянського депутатського зібрання у першій половині XIX ст. Розкрито їх зміст, склад і оформлення, зазначено, що ...
418342
  Бездрабко В.В. Діловодство - документаційне забезпечення управління - керування документаційними процесами: термінологічні межі та розмежування значень // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 117-121
418343
  Комова М.В. Діловодство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Комова ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Тріада плюс, 2006. – 220с. – ISBN 966-7596-66-4
418344
  Комова М.В. Діловодство : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Комова ; МОНУ, Національний ун-т "Львівська політехніка". – 3-е вид. – Львів ; Київ : Тріада плюс ; Алерта, 2009. – 220 с. – ISBN 966-7596-66-4
418345
   Діловодство (Зразки документів: Акт про перевірку каси; Договір про повну матервальну відповідальність; Договір про колективну матеріальну відповідальність) // Фінансова справа : всеукраїнський фінансовий журнал. / "Фінансова справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.31-34


  Зразки документів: Акт про перевірку каси; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність; Договір про колективну матеріальну відповідальність
418346
  Фельзер А.Б. Діловодство в апараті управління і шляхи його вдосконалення / А.Б. Фельзер. – К, 1974. – 48с.
418347
  Іванова Т.В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Іванова, Л.П. Піддубна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 360с. – ISBN 978-966-364-474-5
418348
  Шиманський Ф.В. Діловодство в правоохоронних органах України : Навчальний посібник / Ф.В. Шиманський; МОіНУ. Одеська нац. юрид. академія. – Одеса : Юридична література, 2003. – 208 с.
418349
  Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря : Практичний посібник / К.Д. Гордієнко. – Київ : КНТ, 2006. – 280с. – ISBN 966-373-078-1
418350
   Діловодство й архівна справа : Терміни та визначення понять. ДСТУ 2732:2004. Видання офіційне. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – 31с. – Бібліогр. – (Національний стандарт України)
418351
   Діловодство й архівна справа : ДСТУ 2732-94 : Терміни та визначення. – Київ, 1994. – 33с.
418352
  Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби / Є.К. Пашутинський. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2006. – 270с. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-93-0
418353
   Діловодство у державних установах : збірник інструкцій / [ упоряд. Є.К. Пашутинський ]. – Київ : КНТ, 2008. – 596с. – ISBN 978-966-373-347-0
418354
  Бездрабко Валентина Діловодство у контексті державного управління Російської імперії XIX ст. як чинник народження документознавства // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-72. – Бібліогр. в кінці ст.
418355
  Піддубна Л.В. Діловодство як складова інфраструктури електронного бізнесу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 268-273. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
418356
  Прокопець Л.В. Діловодство як складова управлінської діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 61-63. – ISSN 2306-6806
418357
   Діловодство, яким воно має бути : практ. посібник / [упоряд. Лівшиц Д.М.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 534, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-611-01-0427-2
418358
   Діловодство, яким воно має бути : практ. посібник / [упоряд. Д.М. Лівшиц]. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 534, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-611-01-0427-2
418359
  Тимченко В.В. Ділюся вогнем ... / В.В. Тимченко. – Київ : Веселка, 1986. – 183с.
418360
  Лисенко С.Д. Ділянка північного транс"європейського лісостепового шляху на Правобережній Київщині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 85-86. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Реконструйовано ділянку північного транс"європейського лісостепового шляху доби бронзи. На нашу думку, на Правобережній Київщині шлях проходив біля сучасних населених пунктів Яхни-Малополовецьке-Триліси-Королівка-Пилипівка- ...
418361
  Алещенко І. Дільничі мирові судді за судовою реформою 1864 року (за матеріалами Сумщини) // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 31-32
418362
  Кампо В. Дільнична виборча комісія. Офіційні спостерігачі. Як організувати ефективну роботу і врегулювати конфлікти на виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року : Довідник порадник / В. Кампо. – Київ : Проект "Вибори та політичні процеси", 2002. – 112с.
418363
  Кондратов С. Дільність НАТО щодо зниження загроз ядерного тероризму та ядерного розповсюдження в контексті співробітництва з Україною // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 5. – С. 49-59
418364
  Решетник М.Д. Дільтей (Dilthey) Вільгельм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 584-590. – ISBN 966-316-069-1
418365
  Поклад Н. Дім // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 88-94. – ISSN 0208-0710
418366
  Долгова А. Дім Бажанова у Петербурзі - перша самостійна споруда Павла Альошина // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 14-23. – ISSN 0131-2685
418367
  Бель Г. Дім без господаря : роман / Г. Бель; Генріх Белль ; з нім. пер. Євген Попович. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 263 с.
418368
  Азаров О.С. Дім без ключа : повість-хроніка / О.С. Азаров, В.П. Кудрявцев : пер. з рос. Ю. Петренко ; передм. І. Чистякова ; іл. Л.А. Кацнельсон. – Київ : Молодь, 1974. – 231 с. : іл. – (Подорожі. Пригоди. Фантастика. Компас)
418369
  Казелла Себастьяно Дім Боба : Люди-легенди // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 88-89 : Фото
418370
  Данилюк Інна Дім дідусевого дитинства / Данилюк Інна, Куршин Олена, Іван Дудкін // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 124-128 : фото
418371
  Хоменко О. Дім для IV Універсалу. Що буде з пам"яткою, де працювала Українська Центральна Рада // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 19). – С. 11


  "До 90-річчя Акта злуки УНР та ЗУНР у Києві урочисто - за участi перших осіб держави - відкривають «Музей Української Народної Республіки»".
418372
  Влад Марія Дім для Миколая : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 134 : Фото
418373
  Польова В. Дім Європи у Литві // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 58. – ISSN 2518-7341


  Представлено діяльність Дому Європи у Литві та 10 центрів європейської інформації у бібліотеках Литви щодо поширення інформації про ЄС.
418374
  Гнатюк І.Ф. Дім і час : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Дніпро, 1989. – 205 с.
418375
  Іваничук Р.І. Дім на горі : новели / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1969. – 107 с.
418376
  Шевчук В. Дім на горі : роман / Валерій Шевчук. – Вид. 2-ге. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 558, [2] с. : іл. – (Перлини сучасної літератури). – ISBN 978-617-585-004-6
418377
  Шевчук В. Дім на горі : роман / Валерій Шевчук. – Вид. 3-тє. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 558, [2] с. – (Перлини сучасної літератури). – ISBN 978-617-585-004-6
418378
  Клушанцев П.В. Дім на орбіті: розповіді про орбіт. станції / П.В. Клушанцев. – К., 1979. – 103с.
418379
  Горак Р. Дім на Софіївці : путівник по музею / Роман Горак. – Харків : Майдан, 2010. – 384 с. : фото. – ISBN 978-966-372-388-4


  Його називали Володарем дум селянських, Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим страдником. Над ним висіло прокляття за сподіяний предками злочин — знав, що має спокутувати його. Від того все навколо було чорним, як мужицьке поле. Чув себе ...
418380
  Качуровський І. Дім над кручею : продовження "Шляху невідомого" / І. Качуровський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1966. – 267 с.
418381
  Горак Р. Дім над річкою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 серпня (№ 33)


  Місто Городок (Львівська область) та Озаркевичі — священичий рід шляхетського походження, що прославився культурницькою і громадсько-політичною працею ще від середини XIX століття, три його покоління залишили помітний слід в історії Галичини.
418382
  Горак Р. Дім над річкою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 серпня (№ 32). – С. 12-13


  Місто Городок (Львівська область) та Озаркевичі — священичий рід шляхетського походження, що прославився культурницькою і громадсько-політичною працею ще від середини XIX століття, три його покоління залишили помітний слід в історії Галичини.
418383
  Калакура Я. Дім науки // Київ : щомісячний літературно-художній та громадсько-політичний журнал Спілки письменників України та Київської письменницької організації. – Київ, 1984. – № 7. – С. 64-69. – ISSN 0208-0710
418384
  Даннетт Д. Дім Нікколо / Дороті Даннетт; з англ. переклала М. Возна; літ. ред. І. Білика; наук. консультант М. Котляр. – Вінниця : Нова книга. – ISBN 966-382-008-Х
Кн. 1 : Становлення. – 2006. – 552с.
418385
  Чуніхіна С. Дім під дахом милосердя // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-13 лютого (№ 5/6). – С. 5
418386
  Нахбар Г. Дім під дощем / Г. Нахбар. – Київ, 1968. – 132с.
418387
  Жиленко І.В. Дім під каштаном : вірші, поеми / І.В. Жиленко. – Київ : Молодь, 1981. – 160 с.
418388
  Мопассан Гі де Дім Телье / Мопассан Гі де. – К. – 100с.
418389
  Ананов О. Дім терору // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 43 (208). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  2002 року в Будапешті з"явився музей, що розповідє про два трагічні періоди угорської історії - нацистські й радянські репресії.
418390
  Шестакова Д. Дім як образ світу в драматургії А. Чехова та її сценічних втіленнях на сценах київських театрів на межі XX-XXI століть // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 224-229. – ISBN 978-966-8911-9
418391
  Байдак М. Дім як простір жіночого повсякдення в роки Першої світової війни // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 34-38. – ISBN 978-966-171-893-6
418392
  Родик К. Дім, де народилася сучасна проза // Україна молода. – Київ, 2021. – 3-4 серпня (№ 78/79)


  Рецензія на роман Валерія Шевчука «Дім на горі». 2017-го видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» додрукувало третій наклад роману Валерія Шевчука «Дім на горі». Це переконливе свідчення того, що Валерій Олександрович має чималого читача у сучасних поколіннях ...
418393
  Глібчук У. Дім, з якого неможливо вийти : проза: повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 114-153. – ISSN 0208-0710
418394
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 1995
418395
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2. – 1995
418396
   Дім, сад, город. – Київ
№ 3. – 1995
418397
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 1995
418398
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 1995
418399
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 1995
418400
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 1995
418401
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 1995
418402
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 1995
418403
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 1995
418404
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 1995
418405
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 1995
418406
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 1996
418407
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2. – 1996
418408
   Дім, сад, город. – Київ
№ 3. – 1996
418409
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 1996
418410
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 1996
418411
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 1996
418412
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 1996
418413
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 1996
418414
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 1996
418415
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 1996
418416
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 1996
418417
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 1996
418418
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 1997
418419
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2. – 1997
418420
   Дім, сад, город. – Київ
№ 3. – 1997
418421
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 1997
418422
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 1997
418423
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 1997
418424
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 1997
418425
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 1997
418426
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 1997
418427
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 1997
418428
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 1997
418429
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 1997
418430
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 1998
418431
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2. – 1998
418432
   Дім, сад, город. – Київ
№ 3. – 1998
418433
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 1998
418434
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 1998
418435
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 1998
418436
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 1998
418437
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 1998
418438
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 1998
418439
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 1998
418440
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 1998
418441
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 1998
418442
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 1999
418443
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2. – 1999
418444
   Дім, сад, город. – Київ
№ 3. – 1999
418445
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 1999
418446
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 1999
418447
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 1999
418448
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 1999
418449
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 1999
418450
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 1999
418451
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 1999
418452
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 1999
418453
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 1999
418454
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 2000
418455
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2/3. – 2000
418456
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 2000
418457
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 2000
418458
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 2000
418459
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 2000
418460
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 2000
418461
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 2000
418462
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 2000
418463
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 2000
418464
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 2000
418465
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 1. – 2001
418466
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 2001
418467
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 3. – 2001
418468
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 4. – 2001
418469
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 5. – 2001
418470
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 6. – 2001
418471
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 7. – 2001
418472
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 8. – 2001
418473
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 9. – 2001
418474
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 10. – 2001
418475
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 11. – 2001
418476
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 12. – 2001
418477
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 2002
418478
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 2. – 2002
418479
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 3. – 2002
418480
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 4. – 2002
418481
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 5. – 2002
418482
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 6. – 2002
418483
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 7. – 2002
418484
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 8. – 2002
418485
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 9. – 2002
418486
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 10. – 2002
418487
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 11. – 2002
418488
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 12. – 2002
418489
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 2003
418490
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 2. – 2003
418491
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 3. – 2003
418492
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 4. – 2003
418493
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 5. – 2003
418494
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 6. – 2003
418495
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 7. – 2003
418496
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 8. – 2003
418497
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 9. – 2003
418498
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 10. – 2003
418499
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 11. – 2003
418500
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 12. – 2003
418501
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 1. – 2004
418502
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
418503
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
418504
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 4. – 2004
418505
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 5. – 2004
418506
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 6. – 2004
418507
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 7. – 2004
418508
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 8. – 2004
418509
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2004
418510
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2004
418511
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 11. – 2004
418512
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 12. – 2004
418513
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2005
418514
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2005
418515
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2005
418516
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2005
418517
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2005
418518
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2005
418519
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2005
418520
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2005
418521
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2005
418522
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2005
418523
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2005
418524
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2005
418525
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2006
418526
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2006
418527
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2006
418528
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2006
418529
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2006
418530
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2006
418531
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2006
418532
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2006
418533
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2006
418534
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2006
418535
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2006
418536
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2006
418537
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2007
418538
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2007
418539
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2007
418540
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2007
418541
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2007
418542
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2007
418543
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2007
418544
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2007
418545
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2007
418546
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2007
418547
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2007
418548
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2007
418549
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2008
418550
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2008
418551
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2008
418552
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2008
418553
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2008
418554
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2008
418555
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2008
418556
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2008
418557
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2008
418558
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2008
418559
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2008
418560
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2008
418561
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2009
418562
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2009
418563
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2009
418564
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2009
418565
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2009
418566
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2009
418567
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2009
418568
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2009
418569
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2009
418570
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2009
418571
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2009
418572
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2009
418573
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2010
418574
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2010
418575
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2010
418576
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2010
418577
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2010
418578
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2010
418579
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2010
418580
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2010
418581
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2010
418582
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2010
418583
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2010
418584
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2010
418585
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1 (265). – 2011
418586
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2 (266). – 2011
418587
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3 (267). – 2011
418588
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4 (268). – 2011
418589
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5 (269). – 2011
418590
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6 (270). – 2011
418591
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7 (271). – 2011
418592
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8 (272). – 2011
418593
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9 (273). – 2011
418594
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10 (274). – 2011
418595
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11 (275). – 2011
418596
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12 (276). – 2011
418597
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1 (277). – 2012
418598
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2 (278). – 2012
418599
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3 (279). – 2012
418600
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4 (280). – 2012
418601
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5 (281). – 2012
418602
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6 (282). – 2012
418603
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7 (283). – 2012
418604
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8 (284). – 2012
418605
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9 (285). – 2012
418606
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10 (286). – 2012
418607
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11 (287). – 2012
418608
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12 (288). – 2012
418609
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1 (289). – 2013
418610
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2 (290). – 2013
418611
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3 (291). – 2013
418612
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4 (292). – 2013
418613
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5 293). – 2013
418614
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6 (294). – 2013
418615
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7 (295). – 2013
418616
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8 (296). – 2013
418617
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9 (297). – 2013
418618
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10 (298). – 2013
418619
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№11 (299). – 2013
418620
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12 (300). – 2013
418621
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1 (301). – 2014
418622
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2 (302). – 2014
418623
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3 (303). – 2014
418624
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4 (304). – 2014
418625
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5 (305). – 2014
418626
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6 (306). – 2014
418627
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7 (307). – 2014
418628
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8 (308). – 2014
418629
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9 (309). – 2014
418630
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10 (310). – 2014
418631
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1 (313). – 2015
418632
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2 (314). – 2015
418633
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3 (315). – 2015
418634
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4 (316). – 2015
418635
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5 (317). – 2015
418636
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6 (318). – 2015
418637
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7 (319). – 2015
418638
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8 (320). – 2015
418639
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9 (321). – 2015
418640
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10 (322). – 2015
418641
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11(323). – 2015
418642
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12 (324). – 2015
418643
  Пульша С. Дім, який збудував собі Лу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 10 (382), 13-19.03.2015 р. – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Агрогламур як офіційний стиль лукашенківської Білорусі.
418644
  Пульша С. Дім, який збудував собі Лу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 9 (381), 6-12.03.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Естетика доби Лукашенки як зразок пострадянського диктаторського стилю.
418645
  Спасибо-Фатєєва Дім, який побудував Джек, або про "нові юридичні технології", за допомогою яких акції пов"язуються ...з правом на нерухомість // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.27-30
418646
  Татаренко Ірина Діма Коляденко: Після перегляду love-шоу ми ледве добігли до готелю : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-26
418647
  Гречанюк С. Дімаров проти Леві-Стросса ("Містечкові історії") // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 83-86. – ISBN 978-966-136-357-0


  Штрихи до портрета письменника-фронтовика А. Дімарова.
418648
  Конончук Т. Дімаровські наукові читання в Академії адвокатури України // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 75-78. – ISBN 978-966-136-357-0


  Про українського письменника Анатолія Дімарова.
418649
  Жуківський В. Дімітр Шишманов, онук М. Драгоманова, - дипломат, письменник // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 221-222
418650
  Москаленко Леся Дімітрій Харітідас: Тепер всі хочуть "ол-інклюзив" : персона // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 56-57 : Фото
418651
  Москаленко Леся Дімітріс Харітідіс: Я вірю в чудеса / Москаленко Леся, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 50-53
418652
  Сунь Вей Дінамічний аналіз технологічної інновації на основі кластеру = dynamic analysis of cluster-based technological innovation // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 352-357. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
418653
  Кононенко Т.П. Діоген з Аполлонії // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 102. – ISBN 966-316-069-1
418654
  Кус Н.І. Діодні та транзисторні наноструктури на основі похідних карбазолів для елементів електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Кус Наталія Іванівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
418655
   Діоксид кремнію, легований атомами кобальту та нікелю: золь-гель синтез і структуроутворення / Л.В. Богданович, Брускова, Д.-М.Я, С.В. Клименко, В.С. Клименко, Малишев, В..В // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 82-89 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1995-0519
418656
  Кралюк П. Діон Хризостом і Північне Причорномор"я // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 70-72. – ISBN 978-966-2254-74-7
418657
  Кралюк П.М. Діон Хризостом і Північне Причорномор"я // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 70-72. – ISBN 978-966-373-777-5
418658
  Пригодій С.М. Діоніс versus Аполлон, протестантизм versus католицизм у романі Н. Готорна "Мармуровий Фавн" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 288-291. – ISBN 966-638-08406
418659
  Алєксандрова О.В. Діонісій Ареопагіт, Псевдо-Діонісій Ареопагіт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 229-234. – ISBN 966-316-069-1
418660
  Мельник В.І. Діонісій Міклер. До 250-річчя з дня народження // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 3. – С. 103-110. – ISSN 1605-6574


  Висвітлено життєвий шлях і творчий доробок видатного ірландського ландшафтного архітектора та ботаніка Діонісія Міклера (Деніса Мак-Клера), який заклав близько 40 ландшафтних садів в Україні, заснував Кременецький ботанічний сад та був піонером ...
418661
  Вишневська О.А. Діонісійство у творчості українських неокласиків, польських скамандритів і російських акмеїстів // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 154-164. – ISBN 966-8474-34-1
418662
  Лях Т. Діонісійське начало в циклі новел Марка Черемшини "Парасочка" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 88-92. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
418663
  Виноградов О. Діонісійські риси Альдо в романі Ж. Грака "Узбережжя Сиртів" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 170-175


  У статті розглядаються вияви діонісійства в образі головного персонажа роману Жюльєна Грака "Узбережжя Сиртів" (1951). Метою статті є продемонструвати, як філософська опозиція діонісійського й аполлонічного набуває у творі сюжетотвірного значення і ...
418664
   Діоптра = Діоптра, или Зерцало живота во мирі сем человіческаго, всесилнаг(о) Б(о)га бл(а)г(о)д(а)тию бл(а)г(о)с(ло)вением же с(вя)тейшаго вселен(скаго) патриар(ха) константинапол(ьскаго) в монастыру Кутеинском... вторицею издадеся. – Кутеїн (Куцейна) : Друкарня Богоявленського монастиря, 1654. – [6], 196 арк.


  Формат 4°. Нумерація. Перші 6 арк. непронумеровані. Далі - фоліація, в верхньому правому кутку лицьового боку аркушів. Всього 202 арк. Колонтитули. Між лінійними рамками над основним текстом по центру сторінки, з обох боків аркушів. На ...
418665
   Діоптра = Діоптра, или Зерцало і изображеніе живота во мирі сем человіческаго : Трудолюбием иноков с(вя)тыя общежителныя обители Кутеенскія ц(е)ркви с(вя)тых б(о)гоявлений, в Кутейне в лето рож(дества) Х(ристо)ва 1651. – Кутеїн (Куцейна) : Друкарня Богоявленського монастиря, 1651. – [8], 342 арк.


  Формат 12°. Нумерація. Фоліація нумерованих аркушів у верхньому правому кутку. Шрифти. Дзеркало набору 90x50 мм, друк в одну шпальту, рядків - 20, 10 рядків - 46 мм. Друк тит.арк. і арк. 7 у дві фарби, решта книги - в одну фарбу. ...
418666
   Діоптра = Діоптра, или Зерцало і изображеніе живота во мирі сем человіческаго : Трудолюбием иноков с(вя)тыя общежителныя обители Кутеенскія ц(е)ркви с(вя)тых б(о)гоявлений, в Кутейне в лето рож(дества) Х(ристо)ва 1651. – Кутеїн (Куцейна) : Друкарня Богоявленського монастиря, 1651. – [8], 342 арк.


  Формат 12°. Нумерація. Фоліація нумерованих аркушів у верхньому правому кутку. Шрифти. Дзеркало набору 90x50 мм, друк в одну шпальту, рядків - 20, 10 рядків - 46 мм. Друк тит.арк. і арк. 7 у дві фарби, решта книги - в одну фарбу. ...
418667
   Діорама "Битва за Київ. Лютізький плацдарм. 1943р. ". – К., 1982. – 16с.
418668
   Діорама "Бій у с.Соколове 8 березня 1943 р.". – Х., 1980. – 104с.
418669
  Терновський Г.В. Діорама Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 року / Г.В. Терновський. – К, 1962. – 14с.
418670
  Коваль Л. Дірява бухгалтерія медуніверситету // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (163), серпень. – С. 14-17


  "Виплата необгрунтованих премій та надбавок, порушення процедури закупівель, махінації з оплатою за навчання в медичному університеті імені Богомольця призвели до фінансових втрат на 23, 2 мільйона гривень".
418671
  Бабенко А. Діскурс міста в модерністичному романі Валер"яна Підмогільного "Місто" та в постмодерному романі Сергія Жадана "Ворошиловград" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – C. 50-56


  У статті розглянуто особливості авторських інтерпретації урбаністичних мотивів; дослідження цього сегменту національного літературного простору є надзвичайно актуальним, враховуючи досить однобокий та несистемний підхід до аналізу урбаністичних мотивів ...
418672
  Дигат С. Діснейленд / С. Дигат. – К., 1973. – 189с.
418673
  Птахів Семен Дістатися Європи: біг із перешкодами // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1998-8044
418674
  Самойлов Юрій Дістатися Криму: собі дорожче // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
418675
  Кисіль К. Дітей у півроку віддають до садка // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 21 (274), 28 травня 2015. – С. 45-47


  Португалія туристична.
418676
   Дітеріхс Михайло Михайлович (1871-1941) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 134. – ISBN 978-966-439-754-1
418677
   Дітеріхс Михайло Михайлович (1871-1941) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 146. – ISBN 978-966-933-054-3
418678
  Білобрицька Л. Діти- інваліди потребують захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.97-101


  Прокукрорський нагляд за додержанням законів про соціальний захист дітей-інвалідів
418679
  Сердюк І. Діти-байстрюки у суспільстві Гетьманщини: до постановки питання // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 5-9. – ISSN 1998-4634
418680
  Бень С. Діти-вовки // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 354-356
418681
  Іващенко В.М. Діти-вулиці як феномен українського суспільства // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 21-24. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
418682
   Діти-герої.. – 4-е вид., змін і доп. – К., 1972. – 640с.
418683
  Білобрицька Л. Діти-інваліди потребують додаткової турботи // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 78-83
418684
  Сидоренко Віктор Діти-квіти : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 126
418685
  Тамуріді Р.І. Діти-лівші та їх виховання. / Р.І. Тамуріді. – К., 1964. – 40с.
418686
  Великий Ю.Ю. Діти-міленіали початку XXI ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 250-257. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333
418687
  Сердюк І. Діти-сироти у суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 1. – С. 5-9. – ISSN 1998-4634
418688
  Білоус О. Діти - найвимогливіша й найбеззахисніша телевізійна аудиторія. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 72-87.
418689
  Тюрін Г. Діти - спецустанови - прокурор // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 16-21.
418690
  Дьоміна І.С. Діти - турбота спільна / І.С. Дьоміна. – К, 1985. – 100с.
418691
  Пагутяк Г.В. Діти : повісті, роман / Галина Пагутяк. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 320 с.
418692
  Пагутяк Г. Діти // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 220/221. – С.74-107
418693
  Рибаков А.Н. Діти Арбату : Роман / А.Н. Рибаков. – Київ : Дніпро, 1988. – 524с. – (Романи й повісті ; 1988/5)
418694
  Рибаков А.Н. Діти Арбату / А.Н. Рибаков. – Київ : Дніпро, 1988. – 524 с.
418695
  Колесник М.П. Діти Асклепія : Роман / Колесник М.П. – Київ, 1988. – 568 с.
418696
  Колесник М.П. Діти Асклепія.Роман. / М.П. Колесник. – К., 1984. – 247с.
418697
  Бердник О. Діти безмежжя / Олесь Бердник. – Київ, 1964. – 364 с.
418698
  Дорошенко Д. Діти в житті і творчості Т. Шевченка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 130, листопад : листопад. – С. 5-9


  Доповідь прочитана на Науковій секції НТШ у Торонто.
418699
  Саноцька Х.І. Діти в українському живописі : альбом / Х.І. Саноцька. – альбом. – Київ : Мистецтво, 1985. – 156, [4] с.
418700
  Ліпська А. Діти в школі мають почуватися безпечно // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 35-36 : фото
418701
  Кочар Р. Діти великого дому : роман / Р. Кочар. – Київ : ДЛВ, 1959. – 445 с.
418702
  Бернашкова А. Діти великої любові : Повість / А. Бернашкова; Пер. з чеськ. Я. Орнст. – Киев : Дитвидав, 1959. – 208 с.
418703
  Сливінська Інна Діти випадають з вікон. Хто винен, що робити?! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 34-35 : фото
418704
  Керда О.М. Діти війни / Ольга Керда. – Миколаїв : Ощипок М.М., 2012. – 251, [1] с. : іл.
418705
  Дубровинський Г.Р. Діти війни: дослідження явища психотравми під час військової агресії в Україні // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-25
418706
  Плетка О.Т. Діти війни: особливості проживання (відреагування) травми / О.Т. Плетка, Ю.С. Чаплінська // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 89-92
418707
  Коршенов Л.К. Діти вільних народів / Л.К. Коршенов. – 2-е, доп. – К., 1962. – 163с.
418708
  Перебийніс П. Діти волі молодої // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 17 жовтня (№ 39/40)


  До підсумків конкурсу на здобуття Міжнародної німецько-української премії імені Олеся Гончара. Згадується Музей-кімната ім. О. Гончара в Ін-ті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
418709
  Шульга В. Діти вулиці: від усвідомлення проблеми до її вирішення // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.66-69
418710
  Галкін О. Діти вулиці: як захистити їх права? // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 29-33
418711
  Кальма Н. Діти гірчичного раю / Н. Кальма. – Київ : Молодь, 1952. – 369 с.
418712
  Лозинський А.С. Діти Голодомору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 12


  "Фактично досі не досліджена досконало тема. Вона духе болюча, емоційна і показова."
418713
  Бережнюк О. Діти двох культур // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 1 квітня (№ 56). – С. 8


  Освіта національних меншин страждає від відсутності кваліфікованих кадрів, підручників та мотивації до вивчення мови у дітей. Член правління "Союзу гагаузів України", доцент кафедри тюркології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Феодора ...
418714
  Ковтун Г.О. Діти дивляться на нас / Г.О. Ковтун. – К., 1981. – 64с.
418715
  Булаіч С. Діти з Вербної річки. / С. Булаіч. – К., 1979. – 110с.
418716
  Долинний Ю.О. Діти з обмеженими фізичними можливостями як об"єкт професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 88-91. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
418717
  Манилова Л.М. Діти з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 71-76. – ISBN 978-966-189-358-9
418718
  Вихрущ А.В. Діти з особливими потребами в умовах реформування системи місцевого самоврядування / А.В. Вихрущ, Т.В. Яблонь, І.Д. Драч // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 10-15. – ISSN 1681-2751
418719
  Несбіт Е. Діти залізниці : роман / Едіт Несбіт ; пер. з англ. Олени Ломакіної. – Київ : Знання, 2016. – 207, [1] с. – ISBN 978-617-07-0188-6
418720
  Осадчий Т.І. Діти землі : (каpтини соціяльного життя на Україні) / Т. Осадчій. – Київ : [Дpук. В.П. Бондаpенка та П.Ф. Гніздовського], 1914. – 148 с. – Hа с. 1 уpив. з віpша Г.-У. Лонгфелло в пеp. О. Олеся. - Прим. № 35250 дефектний, без обкл.
418721
  Гордієнко К. Діти землі : Держлітвидав / К. Гордієнко. – Київ, 1937. – 303 с.
418722
   Діти землі : Проза. Поезія. Публіцистика.Твори учасників Всеукраїнського конкурсу "Село моє, для мене ти єдине... – Київ : Веселка, 2000. – 142с. – (Ластовенятко). – ISBN 966-01-0129-5; 966-01-0131-7
418723
  Герасименко Н. Діти і війна: як сучасні письменники зображають Революцію Гідності та російську агресію на Сході України у дитячій літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6 (770/771), травень - червень. – С. 63-66
418724
  Білобрицька Л. Діти і закон // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-43.
418725
  Лангер Ф Діти і кинджал / Ф Лангер, . – Київ, 1951. – 95 с.
418726
  Петрунько О.В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіасередовищі : монографія / Петрунько О.В. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2010. – 480с. – ISBN 978-966-8716-24-9
418727
  Жук І.Т. Діти і радіація / І.Т. Жук. – Київ, 1993. – 24с.
418728
  Ліпська Аліна Діти і ртуть // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 46 : фото
418729
  Ярмолюк М.Я. Діти ідуть далі : роман / Микола Ярмолюк. – Житомир : Полісся, 2005. – 440с. : іл. – ISBN 966-655-161-6
418730
  Ілляшенко Т.Д. Діти із затримокю психіного розвитку та їх навчання / Т.Д. Ілляшенко. – К., 1997. – 125с.
418731
  Шляхова Валерія Діти й екзотика, або Всіх своїх вожу із собою : поради бувалих / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 104-108 : Фото
418732
  Верн Ж. Діти капітана Гранта / Ж. Верн. – Київ, 1929. – 407с.
418733
  Верн Ж. Діти капітана Гранта / Ж. Верн. – Київ, 1951. – 580 с.
418734
  Верн Ж. Діти капітана Гранта / Ж. Верн. – Київ, 1965. – 107с.
418735
  Бурлака Ф. Діти Карасьових : повість / Ф. Бурлака. – Київ, 1957. – 127 с.
418736
  Боднар Анастасія Діти країни чудес : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 140 : Фото
418737
  Єлінек Е. Діти мертвих // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – № 2. – С. 22-34. – ISBN 966-7653-03-5
418738
   Діти миру : оповідання зарубіжних письменників. – Київ : Дитяча література, 1959. – 224 с.
418739
  Слабінська С. Діти мігрантів під крилом "Синього птаха" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 33-35
418740
  Лондон Д. Діти морозу / Д. Лондон. – Вид. 2-е. – К, 1930. – 204с.
418741
  Лондон Д. Діти морозу / Д. Лондон. – К, 1957. – 139с.
418742
  Кампань К. Діти морських туманів / К. Кампань. – Київ : Молодь, 1974. – 271 с.
418743
  Шанін Ю.В. Діти на античних стадіонах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 300-305. – ISBN 966-581-295-6
418744
  Пахльовська О. Діти немилосердя: Італійсько-українська конференція про покинуте дитинство // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 229-248. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
418745
  Шкаровська І.І. Діти нескореної околиці / І.І. Шкаровська. – Київ : Веселка, 1981. – 123 с.
418746
  Ямборне-Балог Діти Ніоби // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 170-173. – ISSN 0320 - 8370
418747
  Сурмяк Юрій Діти нової свідомості - наше майбутнє / Сурмяк Юрій, Кудрик Ліліана // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 62-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті зроблено спробу цілісного осмислення феномену Дітей Індиго. Подано коротку медико-психологічну, духовну, педагогічну характеристику "нових" дітей, описано особливості їхньої свідомості. Подано рекомендації. як працювати з сучасними ...
418748
  Балабуєва Катерина Діти підворіття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 52-55


  "Ми не беремо дітей з найближчого підворіття", - заявила завуч школи, куди я привела сина-першокласника. Тобто жити поруч із школою недостатньо, аби в ній навчатися - приблизно так літературною мовою це мало б звучати. У мене виникло запитання: а хто ...
418749
  Балабуєва Катерина Діти підворіття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 52-55


  "Ми не беремо дітей з найближчого підворіття", - заявила завуч школи, куди я привела сина-першокласника. Тобто жити поруч із школою недостатньо, аби в ній навчатися - приблизно так літературною мовою це мало б звучати. У мене виникло запитання: а хто ...
418750
  Короленко В.Г. Діти підземелля : Оповідання / за ред.Б.Щ. – Харків : Держвидав України, 1922. – 43с.
418751
  Короленко В.Г. Діти підземелля / В.Г. Короленко. – К, 1964. – 52с.
418752
  Григор"єв В.Л. Діти повинні це знати // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 24 : фото
418753
  Вовченко Н. Діти потребують уваги та захисту! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 23-24
418754
  Кручик І. Діти радянської вдови // Критика. – Київ, 2012. – Травень, (число 5). – С. 24-26. – ISSN 1563-6461


  Російськомовна література України.
418755
  Бурлакова В. Діти регіоналів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 7 (327). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Чим живуть нащадки провладних партійців.
418756
  Ошанін Л.И. Діти різних народів / Л.И. Ошанін. – Київ, 1954. – 64с.
418757
   Діти різних народів.. – К., 1973. – 80с.
418758
  Литвинець І.І. Діти різних народів... / І.І. Литвинець, Г.І. Косенко. – К., 1971. – 48с.
418759
  Чень Ден-ке Діти ріки Хуайхе / Чень Ден-ке. – К, 1958. – 275с.
418760
  Ніколаєва Н. Діти розстріляного покоління // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 75-77. – ISSN 0130-1799
418761
  Масенко Л. Діти Роліту в кривому дзеркалі "спогадів" Дмитра Стельмаха // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 9
418762
  Свіг Л. Діти Святої землі - України : віршовані думки / Леонід Свіг. – Одесса : Пресс-курьер, 2018. – 167, [2] с. – ISBN 978-966-2512-97-7
418763
  Шеппард Т. Діти сліпоти / Т. Шеппард. – К, 1986. – 214с.
418764
  Костюченко Ю. Діти терору / Костюченко Ю. // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2016. – № 1 (3), січень - березень 2016 року. – С. 30-32
418765
  Герасим"юк В.Д. Діти трепети / В.Д. Герасим"юк. – К, 1991. – 125с.
418766
  Шваб І.А. Діти трудових мігрантів: результати та рекомендації дослідження // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 14-15
418767
  Котляр А. Діти у війні: не постраждав ніхто? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 13


  "На 1.01.2014, згідно зі статистичними даними, всього дитячого населення в Донецькій і Луганській областях було 996 756 осіб. На сьогодні на підконтрольній території в Донецькій і Луганській областях — 421 511 дітей. Усі діти, які перебувають у ...
418768
  Марусик Т. Діти України і мова освіти. Черговий камінь спотикання // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 3
418769
  Махнач О. Діти фортеці / О. Махнач. – Київ, 1982. – 276 с.
418770
  Стіль А. Діти французьких докерів / А. Стіль. – К., 1958. – 92с.
418771
  Лисенко А. Діти французької революції // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (222), березень - квітень 2020. – С. 9-14
418772
  Масалова К.Ю. Діти Хора: до історії вивчення образу й актуальності теми // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 357-370. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Здійснено історіографічний огляд вивчення образу чотирьох пов’язаних між собою богів. Цю четвірку богів — Хапі, Дуамутефа, Кебехсенуфа й Амсеті — загальнено називають дітьми Хора, відповідно до давньоєгипетських релігійних текстів. Зазначено, що ...
418773
  Краль Ф. Діти Ченкової / Ф. Краль. – Пряшів, 1962. – 135с.
418774
  Гуменна Д. Діти Чумацького шляху : роман : у 4 кн. / Докія Гуменна. – Мюнхен : Українська трибуна
Кн. 1. – 1948. – 140 с. – Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
418775
  Гуменна Д. Діти Чумацького шляху : роман : у 4 кн. / Докія Гуменна. – Мюнхен : Українська трибуна
Кн. 2 : Брами майбутнього. – 1948. – 197 с. – Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
418776
  Гуменна Д. Діти Чумацького шляху : Роман у 4-х кн. / Д. Гуменна. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 576с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-15-5
418777
   Діти шахтарів навчатимуться за кошти держбюджету // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 липня (№ 31)


  З 25 липня 2012 року набуває чинності Закон України № 5082-V1 " Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці". Шахтарсьі дети зараховуються поза конкурсом за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів ...
418778
  Горбатюк М.А. Діти як жертви впливу Інтернету // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 120-122
418779
  Бизова А.М. Діти як жертви насильництва в сім"ї // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 99-100
418780
  Кришталєва О.В. Діти як жертви насильства в сім"ї // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 141-142
418781
  Долинська М. Діти як суб"єкти цивільних правовідносин // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 54-57
418782
   Діти, жінки та сім"я в Україні = Children, females and family in Ukraine : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ відп. за випуск І. Калачова ; за ред. Н.С. Власенко ]. – Київ : Державний комітет статистики України, 2008. – 384 с.
418783
  Хамершак М. Діти, казки та "велике плем"я слов"ян, що було долею розкидане по всіх усюдах" // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 79-84. – ISSN 0130-6936


  Про залучення до жанрового репертуару дитячого журналу "Босіляк" (Хорватія) народних казок.
418784
  Бжоза Я. Діти. / Я. Бжоза. – Львів, 1960. – 215с.
418785
  Сумцов М.Ф. Діткам і дорослим : Підpучник для влаштування pіздвяної ялинки, литеpатуpних pозваг і т. д.: (Пособие для устpойства елок в Малоpоссии) / Зложив [та авт. пеpедм. М.Ф.] Сумцов. – Харків : Дpук. "Печатне Діло", 1908. – 40 с. – Hа обкл. назва: Діткам і доpослим: Підpучник для впоpяджування дітям pозваг на Різдво і Мясницю: Пособіе для устpойства детских литеpатуpных вечеpов в Малоpоссии


  В кн. укp. наp. пісні, казки, колядки, пpиказки, загадки, скоpомовки, уpив. з поет., пpозових і дpам. твоpів Т.Г. Шевченка, П.О. Куліша, Г.Ф. Квітки-Основ"яненка, Є.П. Гpебінки, Б.Д. Гpінченка, М.К. Воpоного, С.В. Руданського, М.П. Дpагоманова, Л. ...
418786
  Петренко І. Дітозгубництво в контексті позашлюбних відносин мирян XVIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 35-46. – ISSN 0869-3595
418787
  Лободовський М. Дітські пісні, казки й загадки / Зложив М. Лободовський ; Рис. П. Холодного. – [Київ] : Вид. Укp. Т-ва шк. освіти. Дpук. Укp. Центp. Ради, 1917. – 130, II c. : мал.
418788
  Нексе М.А. Дітте - дитя людське / М.А. Нексе. – К, 1960. – 656с.
418789
  Миронов А. Дітям - піклування і правовий захист // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 45-49
418790
  Вишня Остап Дітям / Вишня Остап. – Київ : Дитвидав, 1958. – 79с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
418791
  Туманян О. Дітям / Ованес Туманян ;. – Київ : Веселка, 1969. – 99 с
418792
  Маршак С.Я. Дітям / С.Я. Маршак. – К., 1979. – 72с.
418793
  Басенко К.Я. Дітям до шістнадцяти... : гумор / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 209 с.
418794
  Гладунов О. Дітям капітана Гранта. Професійний маркетинг для грантоїдів (розділи з книги) // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 49-55. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
418795
  Усик Світлана Дітям про безпеку взимку / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 29
418796
  Лавітська З.Г. Дітям про гриби / З.Г. Лавітська. – К., 1972. – 239с.
418797
  Каляндрук Т.Б. Дітям про козаків / Тарас Каляндрук. – Львів : Апріорі, 2016. – 85, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 86. – (Апріорі - дітям). – ISBN 978-617-629-346-0
418798
   Дітям про Леніна. – К., 1957. – 260с.
418799
   Дітям про Леніна. – К., 1958. – 38с.
418800
   Дітям про Леніна. – К., 1964. – 259с.
418801
  Усик Світлана Дітям про правила поведінки у зимовий період / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 38 : фото
418802
  Красицкий Д.Ф. Дітям про Тараса Шевченка / Д.Ф. Красицкий. – Київ, 1962. – 80с.
418803
  Галиуллин Т.Н. Діхание времени / Т.Н. Галиуллин. – Казань, 1979. – 304с.
418804
   Діхтієвський Петро Васильович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 53-55. – ISBN 978-966-313-531-1
418805
   Діхтієвський Петро Васильович (1945) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 147. – ISBN 978-966-933-054-3
418806
  Смирнов М.І. Діюча сфера застосування відеоконференцзв"язку при одержані доказів з кримінальних справ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-87. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються процесуальні питання застосування нових інформаційних технологій у сфері кримінального судочинства. Практика розслідування і розгляду кримінальних справ має прийняти таку нову концепцію, як "дистанційне правосуддя", що передбачає ...
418807
   Діючи нормативні акти Київської міської Ради народних дпутатів і її виконавчого комітету 1970-1987 : Систематизований довідковий посібник. – Київ : Наукова думка, 1987. – 846 с.
418808
  Шабранська Н.І. Діючий механізм державного управління науково-інноваційною сферою в Україні / Н.І. Шабранська, Б.М. Щукін // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (232). – С. 64-73. – ISSN 2522-1620
418809
  Буйний О.В. Дія 6-бензиламінопурину на формування та функціонування фотосинтетичного апарату томатів / О.В. Буйний, В.Г. Кур"ята, В.В. Рогач // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 111-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-092X
418810
  Коваль Л.О. Дія адреналіну і ацетилхоліну крові на моторику тонкого кишечника через центральну нервову систему / Л.О. Коваль, 1959. – С. 806-810
418811
  Скрипнюк З.Д. Дія брадикініну на гладенькі м"язи матки / З.Д. Скрипнюк, Н.Г. Піскорська, М.О. Каплуненко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 150-158. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Вивчався механізм дії брадикініну на електричні та скоротливі властивості гладеньких м"язів матки морської свинки. Встановлено, що брадикінін підвищує тонус полосок матки за рахунок збільшення входу позаклітинних іонів Ca2+ по потенціалозалежних ...
418812
  Ющенко І. Дія в часі Закону про Державний бюджет (теоретичні аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-109. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються загальнотеоретичні особливості дії у часі основного щорічного фінансового нормативно-правового акту України - Закону про Державний бюджет. В статье исследуются общетеоретические особенности действия во времени основного ...
418813
  Беляневич О. Дія в часі норм про господарські договори // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-28
418814
  Гетманцев Олександр Дія в часі нормативно-правових актів, що застосовуються судом при здійсненні правосуддя в цивільних справах / Гетманцев Олександр, Гетманцев Максим // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 67-73
418815
  Юрченко А.В. Дія водного екстракту лушпиння квасолі звичайної (P. vulgaris) на розвиток експериментального ожиріння у щурів : дис. ... д-ра філософії в галузі біології : 091 / Юрченко Альона Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 142 арк. – Додатки: арк. 140-142. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 120-139
418816
   Дія гамма-опромінення на генетичну мінливість пшениці / О.В. Панкова, А.М. Фесенко, В.В. Безпалько, М.В. Яковлєва // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 58-61 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-1828
418817
  Мананкова Ольга Петрівна Дія гібереліну на морфофізіологічні ознаки та плодоутворення винограду : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Мананкова О. П.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
418818
  Гайдай О.В. Дія гладкого круглого штампа на пружний півпростір, підкріплений нерухомою півплощиною // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 94-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі перетворення Мелера-Фока розв"язується задача про вдавлювання без перекосу гладкого круглого штампа у пружний півпростір при наявності на границі останнього жорсткої нерухомої півплощини. Знайдено контактні напруження, коефіцієнти їхньої ...
418819
   Дія дезінтегрину з отрути ефи багатолускової на функціональні зміни клітин епітеліального походження / Н.А. Петрук, О.О. Калмикова, Д.В. Шелест, В.О. Чернишенко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 110. – ISSN 2409-4943
418820
  Корніловська Ірина Миколаївна Дія деяких екологічних чинників на тканинні базофіли щитовидної залози. (Експериментальне дослідження) : Автореф... канд.біол.наук: 14.00.23 / Корніловська Ірина Миколаївна;. – К., 1994. – 16с.
418821
  Брацук І. Дія директив ЄС в національних правопорядках держав-членів (концепції прямої та непрямої дії) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 122-126
418822
   Дія добрив на нітрифікаційну здатність грунту в посівах озимої пшениці в степу України / В.Ф. Голубченко, Г.В. Куліджанов, Г.А. Капустіна, Н.А. Ямкова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 93-99. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
418823
   Дія добрив на якість зерна озимої пшениці в степу України / В.Ф. Голубченко, Г.В. Куліджанов, Г.А. Капустіна, Н.А. Ямкова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 149-155 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 154-155. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
418824
  Ніколенко І.С. Дія економічних законів у світовому соціалістичному господарстві. / І.С. Ніколенко, В.Б. Смолянова. – К, 1981. – 48с.
418825
  Негода Ю.В. Дія економічних закономірностей змін, що відбуваються в системі аграрних відносин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 14-18. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
418826
  Мартинюк В. Дія електромагнитного поля на процес ренатурації метгемоглобіну, насиченогонеполярними лігандами / В. Мартинюк, Ю. Цейслєр, М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-23. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано модель гідрофобних взаємодій у білках на прикладі ренатурації метгемоглобіну, яка заснована на довільному згортанні білкової глобули після її часткової денатурації в умовах навантаження білка низькомолекулярними лігандами неполярної ...
418827
   Дія естрону на секрецію компонентів ліпідної природи з жовчю у самок щурів / О. Боровець, Є. Решетнік, С. Весельський, М. Макарчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 101-105. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X
418828
  Драгоненко А. Дія Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї через практику Європейського Суду з прав людини як міжнародно-правового джерела кримінального права України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 131-138. – ISSN 2524-0129
418829
  Мазан Л.М. Дія законів та інших нормативно-правових актів у часі в Стародавній Римській державі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 60-66. – ISSN 1563-3349
418830
  Савчак А. Дія закону в часі: теорія та правові позиції Конституційного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 64-68
418831
  Климик Я.Л. Дія зосередженої сили в пружному шарі паралельно його стінкам // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 118-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто статичну крайову задачу для пружного шару, всередині якого діє зосереджена сила паралельно стінкам шару, а на стінках задано умови зчеплення матеріалу зі стінками. Розв"язок побудовано шляхом граничного переходу із розв"язку задачі зміщення ...
418832
  Гололоба О.О. Дія кремнієво-калійного листового підживлення на вміст біогенних елементів та детокс-ефект в міських зелених насадженнях / О.О. Гололоба, Н.Є. Телегіна, В.В. Толстякова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 103-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
418833
  Щериця С. Дія кримінального процесуального закону в часі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 125-127
418834
  Бердишев Г.Д. Дія лазерного випромінювання на генетичний апарат клітин тварин / Г.Д. Бердишев, М.О. Каріпова, А.Г. Бердишев // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 81-85. – (Біологія ; Вип. 25)


  Вивчено опосередковану дію гелій-неонового та інфрачервоного лазера на частоту мутацій у білих щурів та дрозофіли. Встановлено, що опромінювання різними видами низькоінтенсивних лазерних променів шкіри шиї щурів не стимулює мітоз у клітинах кісткового ...
418835
  Дідух М. Дія механізмів психологічного захисту на етапі етнічної соціалізації та механізмів індивідуації в процесі суб"єктно-вчинкової активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 34-38. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Механізми психологічного захисту можуть призвести до викривлення етнічної ідентифікації - етнофанатизму, внутрішньо особистісного конфлікту, негативної стереотипізації тощо. Доросла особистість може усвідомити, що проблеми, які виникли в процесі ...
418836
  Мних А.М. Дія міжнародних договорів України у внутрішньому законодавстві України // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 35-39
418837
  Єрмаков В.М. Дія міліметрового опромінення на біологічні об"єкти та нелінійне резонансне тунелювання // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 27-37. – ISSN 1023-2427
418838
  Грогуль Є.А. Дія мультипробіотика "симбітер" на вільнорадикальні процеси у сироватці крові щурів при тривалій шлунковій гіпоацидності / Є.А. Грогуль, К.О. Дворщенко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 29
418839
  Шелест Д. Дія мультипробіотика "симбітер" на вміст активних форм кисню у гепатоцитат щурів при тривалій шлунковій гіпохлоргідрії / Д. Шелест, К. Дворщенко, Н. Берник // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 105
418840
  Стеценко М.Д. Дія на мозок слабких імпульсних струменів / М.Д. Стеценко. – К., 1963. – 198с.
418841
  Ніжельська О.І. Дія надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae, бактерій Escherichia coli і водорості Dunaliella viridis : Автореферат дис. ...канд.біологічних наук: спец.03.00.02-Біофізика / Ніжельська О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 11 назв
418842
  Ніжельська О.І. Дія надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae, бактерій Escherichia coli і водорості Dunaliella viridis : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Ніжельська О.І.; Навчально-науковий центр "Фізико-хімічне матеріалознавство" КНУТШ та Національної академії наук України. – Київ, 2008. – 139л. – Бібліогр. : л.123-139
418843
  Карандашев В.І. Дія надзвичайних ситуацій на психіку людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 5-6. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 4 назв.
418844
   Дія наднизькочастотних коливань атмосферного тиску на генетичні процеси та життєздатність Drosophila melanogaster / І.А. Козерецька, Г Т. Мірошник, О.В. Жук, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-108. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Уперше досліджено вплив наднизькочастотних коливань атмосферного тиску (НЧКАТ) на стабільність геному. Не виявлено впливу наднизькочастотних коливань на генетичні процеси у дрозофіли. Післядія НЧКАТ дещо змінювала наслідки впливу рентгенівського ...
418845
  Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб / Р.О. Гаврилюк; Мін-во освіти і науки України; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2002. – 392с. – ISBN 966-568-498-1
418846
  Гаврилюк Руслана Олександрівна Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб (за законодавством України) : Дис...канд.юрид.наук:12.00.07 / Гаврилюк Руслана Олександрівна; МОіНУ;Чернівецьк.нац.ун-тет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – 358л. + Додатки:л.256-358. – Бібліогр.:л.186-256
418847
  Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб (за законодавством України) : Автореф. дис... канд.юридичних наук: 12.00.07. / КНУТШ; Гаврилюк Р.О. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв.
418848
  Жілінкова І. Дія норм сімейного законодавства у часі // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 108-118.
418849
  Сліпченко С.О. Дія норм цивільного законодавства про набувальну давність у часі / С.О. Сліпченко, В.А. Кройтор // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 7 (107). – С. 34--39
418850
  Підлубна О.В. Дія норм цивільного процесуального права України за колом осіб // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 59-63. – (Правознавство ; Вип. 273)
418851
  Криштопа О.М. Дія нотаріуса щодо перевірки дієздатності та правоздатності юридичних та фізичних осіб з законодавством України та Іспанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 85-87
418852
  Рокитянський А.Б. Дія органо-мінерального мікродобрива як засобу послаблення негативного впливу гербіцидів на грунтові мікроорганізми // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 128-136 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0587-2596
418853
  Теплюк М. Дія права і дія закону в сучасному аспекті праворозуміння // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 182-190. – ISSN 0132-1331
418854
   Дія права: інтегративний аспект : монографія / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; відп. ред. Н.М. Оніщенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 359, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 333-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-79-5
418855
  Корбозерова Н.М. Дія принципу історичної стабільності у семантичній структурі речення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 234-242. – ISBN 966-581-295-6
418856
  Яворська О. Дія принципу пропорційності під час ухвалення рішення щодо звільнення судді з посади // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 46-57


  У статті йдеться про порушення, які найчастіше є підставами для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та застосування до них найсуворішого стягнення, а саме подання про звільнення судді з посади. Аналізується практика застосування ...
418857
  Жирун А.В. Дія принципу свободи договору при укладенні господарського договору // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 338-347


  Наукова стаття присвячена дослідженню поняття «принцип свободи договору», аналізу особливостей імплементації принципу свободи договору в господарських відносинах та обмежень дії даного принципу в господарських договірних відносинах. Проаналізовано ...
418858
  Волошин М.В. Дія принципу соціальної держави в контексті гарантування соціальної безпеки / М.В. Волошин, Т.О. Дідич // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 206-209. – ISBN 978-617-7625-74-1
418859
  Заєць О.І. Дія приписів земельного законодавства в часі: окремі практичні питання // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 9 (155). – С. 129-136. – ISSN 2312-1831
418860
  Конорева О.В. Дія проникаючої радіації на оптичні та електрофізичні характеристики фосфідо-галієвих світлодіодів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Конорева Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
418861
  Жук О.П. Дія радіаційної сили в звуковому полі на тверду сферичну частинку в околі вільної поверхні рідини / О.П. Жук, Я.О. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розроблено метод для дослідження дії радіаційної сили в акустичному полі на тверду сферичну частинку, яка знаходиться в околі вільної поверхні ідеальної рідини. Одержано формули для обчислення величини і напряму її дії. Acoustic radiation force effect ...
418862
   Дія радіоімпульсного випромінювання на організм тварин при лікуванні маститів / І.Д. Герасимчук, П.В. Потапський, Ю.І. Панцир, В.А. Мазур // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 126-132 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2410-1125
418863
  Александрова О.І. Дія рентгенівського опромінення на морфометричні та функціональні показники лімфоцитів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Александрова Олена Ігорівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 20 с.
418864
  Чернявська О.О. Дія ритмічних екстремальних кріовпливів і кордової крові на стан регуляторних систем організму щурів при аліментарному ожирінні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Чернявська Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 29 назв
418865
  Синельник Тетяна Борисівна Дія різних за детергентними властивостями дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Синельник Т.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 136л. – Бібліогр.: л.117-136
418866
  Синельник Тетяна Борисівна Дія різних за детергентними властивостями дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Синельник Т.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
418867
  Ручка А.О. Дія соціальна / А. Ручка // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 113-114. – ISBN 966-642-073-2
418868
  Чутчева О.Г. Дія соціально-забезпечувального законодавства: проблеми теорії та практики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 323-330. – ISSN 1563-3349
418869
  Паливода К.О. Дія стауроспорина як індуктора апоптозу у тимоцитах та т-лімфоцитах Jurkat // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 62-67. – ISSN 1023-2427
418870
   Дія стресу на жирнокислотний склад плазматичних мембран слизової оболонки шлунка щурів / О. Костюк, А. Шевченко, Л. Шелест, А. Ковальова // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 58
418871
  Передерієв Є. Дія та застосування права (його норм) як поняття в категорії "правовідносини" у системах права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 13-16.
418872
  Лелека О.В. Дія та мова як засоби репрезентації особистості діяча за Ганною Арендт // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 102-103


  "... Арендт завуальовано натякає, що мова – це особливий тип дії. Мова – це спосіб представлення дії. Тому формально вони не є тотожними, проте в реальності часто зливаються в єдине ціле. А отже, не випадково в англійському тексті Арендт не раз вживає ...
418873
  Жулай В. Дія та протидія любові в суспільних відносинах // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.131-145
418874
  Тхоржевський Богдан Миколайович Дія тималіну, тимогену та вілозену на клітинні та імуногенетичні показники при алергічних реакціях уповільненого типу : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Тхоржевський Богдан Миколайович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 121 л. – Бібліогр.: л.:103 - 121
418875
  Тхоржевський Богдан Миколайович Дія тималіну, тимогену та вілозену на клітинні та імуногенетичні показники при алергічних реакціях уповільненого типу : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.11 / Тхоржевський Б.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.:7 назв.
418876
  Пушняк О.В. Дія у часі судових рішень з нормоконтролю в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 19-31. – ISSN 2224-9281
418877
  Барабаш Т.М. Дія ухвали суду про тримання особи під домашнім арештом у кримінальному провадженні України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 36-41. – ISSN 2220-1394
418878
  Лелюк Ю.М. Дія фактора часу як методологічний принцип формування антициклічної політики для забезпечення сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.19. – С. 79-85. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
418879
  Синельник Т.Б. Дія хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот на секрецію жовчі при застосуванні фосфатидилхоліну / Т.Б. Синельник, О.Д. Синельник, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-25. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вллив фосфатидилхоліну (препарат ліпін) на ефекти дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі в умовах перфузії ізольованої печінки щура. З"ясовано, що гепатопротективна дія фосфатидилхоліну може бути зумовленою його здатністю посилювати ...
418880
   Дія хондроїтин сульфату на глутатіонову систему в сироватці крові при каррагінан-індукованому гострому запаленні / К. Дворщенко, М. Ашпін, Є. Торгало, М. Тимошенко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 60-62. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що при каррагінан-індукованому запаленні задньої кінцівки в сироватці крові зростає вміст окисненого глутатіону та збільшується глутатіонтрансферазна активність. За тих самих експериментальних умов рівень відновленого глутатіону й ...
418881
   Дія хондроїтин сульфату на рівень цитокінів та активність форм кисню у сироватці крові за умов карагінан-індукованого запалення / К. Дворщенко, М. Ашпін, О. Короткий, Є. Торгало, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що при карагінан-індукованому запаленні задньої кінцівки в сироватці крові зростає концентрація прозапальних цитокінів (ІЛ-1[beta], ФНП-[alfa]) і збільшується вміст активних форм кисню (супероксидного радикалу, перекису водню). При ...
418882
   Дія хондроїтину сульфату натрію на окисно-антиоксидантний баланс у сироватці крові щурів з каррагінан-індукованим запаленням задньої кінцівки / К. Дворщенко, М. Ашпін, А. Воєйков, О. Короткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-55. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено суттєве порушення окисно-антиоксидантного балансу у сироватці крові щурів за умов каррагінанового набряку кінцівки. При цьому спостерігалось значне підвищення вмісту пероксиду водню та продуктів ліпідної пероксидації, зниження ...
418883
  Шутко Н. Дія цивільного кодексу Австрії 1811 року на угорських землях (1812–1918 роки) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 55–63. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
418884
  Маркіна І.В. Дія шуму на організм людини та методи захисту від шуму / І.В. Маркіна, О.В. Кобилянський // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 128-130. – ISBN 978-966-641-732-2
418885
  Лелека О.В. Дія як інтеракція за Ганною Арендт // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 81-83
418886
  Карабан А.В. Дія\діяльність як основа концептуалізації понять у текстах давньоанглійської загадки (ексетерський кодекс) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 123-131


  У статті розглядається специфіка концептуалізації понять у давньоанглійських текстах. Досліжується роль дієслова в якості асоціативного ключа загадки та діяльнісна характеристизація означуваного об"єкта засобами дієслівних категорій. Висувається ...
418887
  Шаповал Ю. Діялектика державного пошанування // Критика. – Київ, 2003. – Травень, (число 5). – С. 9-


  Спогади сучасників про В. Щербицького та спогади Петра Шелеста "Справжній суд історії ще попереду..."
418888
  Спендлер С. Діялог про модерну поезію // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1951. – 5, вересень-жовтень. – С. 228-231
418889
  Єфремов С.О. Діяльне каяття як засіб нейтралізації діяльності організованих злочинних угруповань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-58. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розглядається проблема використання профілактичного потенціалу інституту діяльного каяття в боротьбі з проявами організованої злочинної діяльності. Обґрунтовується необхідність закріплення діяльного каяття як підстави звільнення від кримінальної ...
418890
  Жулинський М. Діяльне переживання за Україну // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 6-12 серпня (№ 32). – С. 8-9


  Український господарник, науковець, винахідник Богдан Савків у ряді багатьох публікацій нагадує читачам, що Україна була першопрохідцем добування газу в СССР і мала найрозвиненішу в Європі газову галузь.
418891
  Шищенко Петро Діяльнісна концепція в географії: науково-практичний і освітній виміри : Наука - учителеві / Шищенко Петро, Муніч Нелла // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-35. – Бібліогр.: 38 назв
418892
  Куценко О. Діяльнісна перспектива у розумінні суспільства: спроба діяльнісно-структурного синтезу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-41
418893
  Кремзикова С.Ю. Діяльнісна ситуація як функціональна модель категорії мовленнєвої діяльності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 223-227. – ISBN 966-8188-07-1
418894
  Кулик Б. Діяльнісна сутність українського світогляду як обнадійливе підгрунтя націєтворення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 23-24
418895
  Сивохоп Е.М. Діяльнісний компонент готовності до самопізнання в процесі фізичної підготовки / Е.М. Сивохоп, Н.В. Степчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 364-367. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
418896
  Пасічник О. Діяльнісний підхід - сутність та особливості реалізації у процесі навчання студентів ВНЗ // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 154-156
418897
  Солошич І.О. Діяльнісний підхід до формування науково-дослідницької компетентності у майбутніх фахівців-екологів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 5-14. – ISSN 2074-8922


  "Розглянуто питання діяльнісного підходу до формування науково-дослідницької компетентності в майбутніх фахівців-екологів, який сприяє створенню умов для розкриття і реалізації особистісного дослідницького потенціалу кожного студента. У ході ...
418898
  Лисенкова І.П. Діяльнісний підхід у дослідженні емоційної сфери // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 73-80. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
418899
  Кунцевська А. Діяльнісний підхід у розробці технології авторських проективних карт "Герої і лиходії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У поданій статті наведено методологічний аналіз авторської технології структурно-рольових проективних карт "Герої і Лиходії". Автор наводить основні категорії діяльнісного підходу і розглядає можливості використання метафори в психологічній ...
418900
  Гусарєв С. Діяльнісний підхід у структурі методології сучасного правознавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 160-166. – ISSN 0132-1331
418901
  Гмирко В.П. Діяльнісний погляд на реструктуризацію кримінального процесу: the attempt of dogmatic shawshank redemption? // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (190). – С. 33-49. – ISSN 2308-9636
418902
  Лаврентьева Г.П. Діяльнісні аспекти інформатизації науково-педагогічного дослідження / Г.П. Лаврентьева, М.П. Шишкина // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 81-86. – ISBN 966-8847-12-1
418903
  Суеська О.О. Діяльнісні основи суб"єктності в масовій комунікації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 208-215. – ISBN 978-966-8063-99-51
418904
  Дьяконов Г.В. Діяльнісно-генетичні передумови і засади розвитку діалогічного підходу в роботах видатних українських психологів Г.С. Костюка і С.Д. Максименка // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 1-4
418905
  Лабенко О.А. Діяльнісно-орієнтований підхід до вивчення іноземної мови у контексті євроінтеграційних процесів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 233-240. – Бібліогр.: Літ.: с. 240; 9 назв
418906
  Шатіло В Діяльність адвоката в конституційному провадженні та виконанні рішень Конституційного Суду // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 11. – С. 30-38.
418907
  Баланик А. Діяльність Анджеліни Джолі як посла доброї волі ООН крізь призму теорії піар // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 110-111
418908
  Горбатюк М. Діяльність Андрія Ніковського як журналіста, редактора, видавця // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 128-136


  У статті досліджується журналістська і видавнича діяльність А. Ніковського, визначного українського громадсько-політичного діяча і публіциста; акцентується увага на його співпраці з такими часописами, як "Рада", "Основа", "Нова рада", "Громада", ...
418909
  Гандзюк В. Діяльність армії УНР часів Директорії на Східному Поділлі у лютому-липні 1919 р.(за матеріалами газет) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 18-29


  Аналіз часописів дає змогу простежити процес утворення та діяльності Генерального штабу армії УНР. Деятельность армии УНР времен Директории на Восточном Подоле в феврале-июле 1919 г.(за материалами газет). Анализ журналов дает возможность проследить ...
418910
  Федоренко А. Діяльність банків та страхових організацій з недержавного пенсійного забезпечення // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 61-72. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1811-3141
418911
  Брус С.І. Діяльність банків як зберігачів і реєстраторів на фондовому ринку // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 117-126. – ISSN 1605-7988
418912
  Ковальчук Г. Діяльність бібліотек зі збереження національної документальної спадщини: проблеми кооперації // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 3 (49). – С. 9-11
418913
  Плитус О. Діяльність бібліотек товариства "Рідна школа" в Галичині в 1924–1939 рр. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 116–121. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
418914
  Лучка Л. Діяльність бібліотечної комісії катеринославської "Просвіти" на початку ХХ ст. (1905-1915 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 86-92. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
418915
  Тимошенко І. Діяльність виборчих комісій щодо захисту виборчих прав громадян: проблеми ефективності // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-60.
418916
  Баран М. Діяльність видавництва "Українське слово" у Берліні : (за матеріалами листів Зенона Кузелі та Олександра Криги у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 495-520. – ISSN 1591-6223
418917
  Ніколаєць Ю.О. Діяльність винахідників і раціоналізаторів середини 40-х - середини 60-х років ХХ ст. у працях вітчихняних науковців // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 187-192. – ISBN 966-614-021-7
418918
  Фігурний Юрій Діяльність гетьмана Івана Мазепи в контексті українського державотворення: досягнення і прорахунки // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 227-229
418919
  Федоровська О.Б. Діяльність громадських інспекторів з охорони довкілля: проблеми правового регулювання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 367-373. – ISSN 1563-3349
418920
  Клочко В.П. Діяльність держави в умовах фінансової глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 208-212. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  На основі вияснення суті та тенденції розвитку глобальних процесів, що відбуваються, в статті досліджено наявні форми прояви глобалізації в сфері фінансів. Автор додержується діалектичного підходу до аналізу цих процесів, досліджуючи глобальні та ...
418921
  Чеботорьов В. Діяльність Державного депортаменту інтелектуальної власності у сфері авторського права і суміжних прав за 2000-2007 роки / В. Чеботорьов, Т. Давиденко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Ук; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 9-23. – ISSN 1608-6422
418922
  Данильчук М. Діяльність дозвільної системи органів внутрішніх справ-під прокурорським наглядом // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 23-27
418923
  Романовський Ярослав Діяльність Драматичного театру Західного оперативного командування (1990 – 2005 рр.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 307-310
418924
  Шостко О.Ю. Діяльність європейських кримінологічних установ // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 143-150. – ISSN 0201-7245
418925
  Бевз Т.А. Діяльність Закордонної делегації Української партії соціалістів-революціонерів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 368-385
418926
  Мусієць Т. Діяльність зарубіжних банків в Україні: досвід і проблеми : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 1. – С. 31-37
418927
  Чекмишев О.В. Діяльність ЗМІ під час парламентських виборів на прикладі матеріалів моніторингу загальнонаціональних телеканалів (листопад 2005 - березень 2006) / О.В. Чекмишев, Л.А. Ярошенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 129-141.
418928
  Гутнік К. Діяльність ЗМІ та охорона таємниці даних досудового слідства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 277-281. – ISSN 0132-1331
418929
  Гладун В.О. Діяльність І. Гаспринського на посаді міського голови Бахчисарая // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 32-38
418930
  Лущай В.І. Діяльність І. Надя та його уряду в період Угорської революції 1956 р. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 126-130. – ISBN 966-614-021-7
418931
  Котельницький Н.А. Діяльність І. Петрункевича у Чернігівському губернському земському зібранні (1868-1879 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 62-74. – ISSN 0130-5247
418932
  Франко А. Діяльність Івана Франка в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 74-91. – ISSN 0042-9422
418933
  Левківський М.В. Діяльність іноземних викладачів гуманітарних дисциплін у Кременецькому ліцеї / М.В. Левківський, В.В. Павленко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 245-251
418934
  Набока С.В. Діяльність інституту мирових посередників у 1861-1863 рр.на Правобережній Україні в контексті соціальної політики самодержавства // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 31-39. – ISBN 978-966-581-772-1
418935
  Набока С.В. Діяльність інституту мирових посередників у проведенні селянської реформи 1861 року на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 - історія України / Набока С.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 240л. + Додатки.: л. 226-240. – Бібліогр.: л. 184-225
418936
  Румянцева С.С. Діяльність інтелігенції з питань впровадження української мови на території Наддніпрянської України в період революції 1905-1907 років // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 95-97.
418937
  Карпенко Є.М. Діяльність Інтерполу та Організації об"єднаних націй у запобіганні незаконному обігу наркотиків // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 7. – С. 33-35
418938
  Авдєєва Світлана Олегівна Діяльність ісламських радикальних угрупувань як фактор зовнішньої політики Єгипту // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 280-287
418939
  Стан Т. Діяльність Кам"янець-Подільського національного хору в 1918-1920 роках // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 230-231
418940
  Биструшкін Я.О. Діяльність київських театральних установ в контексті соціокультурних змін 80-90-х років 20 століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / Биструшкін Я.О.; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
418941
  Малацай І. Діяльність Київського Слов"янського Благодійного комітету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-40. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні аспекти діяльності Київського Слов"янського Благодійного комітету у 1858-1894 рр. та його роль у політиці Росії на Балканах. The basic aspects of activity of the Kyiv Slavic Eleemosynary committee are considered in 1858-1894 and his ...
418942
  Граб М. Діяльність Київського університету у роки Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-58. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано архівні документи Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1941-1943 років, розглянуто діяльність університету під час евакуації до м. Кзил-Орда Казахської РСР. Archive data of Kyiv National Taras Shevchenko ...
418943
  Костючок О. Діяльність Київської міської управи у сфері забезпечення санітарної очистки міста Києва (1941-1942 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-24. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується діяльність Київської міської управи у справі забезпечення санітарної очистки міста Києва у роки німецької окупації. The activity of the Kyiv City Municipality in sanitary purification of Kyiv during German occupation is examined ...
418944
  Свистович С. Діяльність класових селянських спілок Української СРР у першій половині 20-х років ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 195-201. – ISBN 966-614-021-7
418945
  Чура В.І. Діяльність компартійних органів Львівської області в умовах опозиції наприкінці 80-х рр. XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 63-67. – (Історія ; Вип. 24)
418946
  Жалоба І.В. Діяльність консульських установ Габсбурзької монархії другої половини XIX ст. (за матеріалами засідань Буковинської торгово-промислової палати) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 392-402. – ISBN 966-7196-06-2
418947
  Шарко А. Діяльність консультанта з гендерних питань як одна з умов реалізації гендерної політики в школах Німеччини // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 257-263. – ISSN 2077-1827
418948
  Свистович С.М. Діяльність кооперативних організацій національних меншин в 20-х роках ХХ століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 99-104. – ISSN 1728-3671
418949
  Юркевич О.М. Діяльність кредитних компаній на фінансовому ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 9-12
418950
  Войнич О.М. Діяльність лобі-груп в рамках Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 129-134
418951
  Григоренко О. Діяльність М.О. Корфа очима сучасників та послідовників // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 52-55
418952
  Пугачова М.В. Діяльність малих підприємств у промисловості України: неочікувані висновки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 47-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
418953
  Горна Е. Діяльність методичної служби як умова підвищення професіоналізму педагогів та вдосконалення освітньої системи району // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 68-72. – ISSN 0131-6788
418954
  Мозговий Є.В. Діяльність митних органів та відповідальність їх посадових осіб // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 217-222. – ISSN 1563-3349
418955
  Добош О. Діяльність митрополита Андрія Шептицького та керованої ним Української Греко-Католицької Церкви у 1921-1939 рр. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2011. – № 14. – С. 239-257


  Митрополит Андрей (в миру граф Роман Мария Александр Шептицкий (1865-1944) - предстоятель Украинской греко-католической церкви в 1900—1944 гг., Митрополит Галицкий.
418956
  Оприсок М.Д. Діяльність міжнародних інституцій з підтримки підприємництва на регіональному рівні: // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 255-259. – (Економіка ; Вип. 32)
418957
  Братко І.В. Діяльність міжнародних організацій у сфері міжнародно-правового регулювання надання та використання міжнародної технічної допомоги // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 106-112.
418958
  Кабанов В.Г. Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку фінансового капіталу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 98-107
418959
  Іщук Олександр Степанович Діяльність молодіжних структур ОУН як складова українського національно-визвольного руху у 1939-1955 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Іщук О.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
418960
  Матяш І. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, архівні документи / Ірина Матяш Юрій Мушка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 400с. – (Біб-ка наукового щорічника Україна дипломатична ; Вип.1). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
418961
  Садовенко І. Діяльність науково-освітнього центру з вирішення фундаментальних проблем функціонуванння геотехнічних систем і підготовки фахівці. / І. Садовенко, О. Сдвижкова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 23-28. – ISSN 1682-2366
418962
  Уніят В. Діяльність Никифора Гірняка в Коші (кадрі) Українських Січових Стрільців // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 211-218
418963
  Грєбцова І.С. Діяльність Одеського слов"янського товариства імені святих Кирила і Мефодія у другій половині XIX - на початку XX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 21-30. – ISBN 978-966-171-277-4
418964
  Святун О.В. Діяльність ООН щодо протидії сучасним формам рабства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 129-137


  Стаття присвячена дослідженню діяльності ООН щодо боротьби із сучасними формами рабства.
418965
  Скалозуб Л.П. Діяльність оперативних підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ / Л.П. Скалозуб, В.І. Василинчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 90-98.
418966
  Гудима В. Діяльність органів місцевої влади на Поділлі в добу Директорії під час мобілізації до армії УНР (листопад 1918 - листопад 1920 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 219-224
418967
  Вєдєнєєв Д.В. Діяльність органів та військ державної безпеки в Україні в період Другої світової війни (1939-1945 рр.) : навчальний посібник / Д.В. Вєдєнєєв ; Нац. акад. служби безпеки України. – Київ : Науково-видавничий відділ Нац. академії СБ України, 2011. – 98 с. – Бібліогр.: с. 94-97
418968
  Дорохова О.М. Діяльність ордену єзуїтів у галузі української освіти в XVI-XVII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-100. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
418969
  Домбровський О.І. Діяльність П.П. Скоропадського по розбудові Збройних Сил України в 1917 р. ( до 135-річчя з дня народження) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 9 : Правознавство. – С. 20-31.
418970
  Гетьман Д. Діяльність паритетної комісії із взаємообміну музейними цінностями між РСФРР та УСРР в 1931-1936 рр. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С. 81-96. – ISSN 0869-3595
418971
  Апшай В.Ф. Діяльність партійного та державного керівництва Чехословаччини як один із головних чинників соціально-політичної кризи 1953-1957 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 240-247. – (Історія ; Вип. 25)
418972
  Газуда С.М. Діяльність підприємств сфери послуг сільських територій регіону в ринкових умовах господарювання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 43-50. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
418973
  Газізова О. Діяльність політичних партій та громадських об"єднань у поліетнічному середовищі Криму // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 138-143
418974
  Семененко А.І. Діяльність політичних партій та громадських організацій України по утвердженню її державного суверенітету (1985-1991 рр.) : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Семененко А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 250л. – Бібліогр. : л.182-250
418975
  Недужко Юрій Діяльність політичних та громадських об"єднань зарубіжних українців у контексті боротьби за державну незалежність України в 60-70-х роках XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С. 54-62
418976
  Набока І. Діяльність постійних комісій (комітетів) органів місцевого управління європейських країн: загальна характеристика // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 45-52.
418977
  Бордіженко В.О. Діяльність прес-служб зовнішньополітичних відомств в кризових ситуаціях / В.О. Бордіженко, С.І. Даниленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 229-233
418978
  Бальцій Н.М. Діяльність радикальних угруповань як елемент становлення Поствестфальської системи міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 123-128
418979
  Левченко К.Б. Діяльність радників з гендерних питань в контексті інституалізації гендерної політики в Україні (на прикладі МВС України) // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
418980
  Паньків С.П. Діяльність Рахункової палати України у контексті конституційних змін // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 456-461. – ISSN 1563-3349
418981
  Чеканова В.Ю. Діяльність спеціалізованої Вченої Ради по захисту докторських дисертацій у Київському славістичному університеті у січні 2010 року / В.Ю. Чеканова, О.В. Надирова // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 106-112.
418982
  Пилипів І. Діяльність Станіславської єпархії Української греко-католицької церкви в 1918-1920 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 89-92. – ISSN 1728-9343
418983
  Диба А. Діяльність студентів Київського університету Святого Володимира у гуртку "Плеяда" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 126-130. – ISBN 966-8188-10-1
418984
   Діяльність Студентського наукового товариства правників "Scholaris" : інтерв"ю партнера юридичної фірми "Василь Кісіль і Партнери", керівника практики Міжнародної торгівлі і міжнародного арбітражу Т. Сліпачук / вів бесіду С. Теплюку // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 157-158
418985
  Шостко О.Ю. Діяльність суб"єктів протидії організованій злочинності в деяких європейських країнах // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 123-135
418986
  Костюк Є. Діяльність технічних і науково-технічних товариств підрадянської України у сфері технічної освіти (20-30-ті роки ХХ ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 173-177
418987
  Лаврененко Т.П. Діяльність ТНК: просторово-логічний аспект // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 327-332. – Бібліогр.: 5 назв
418988
  Чугуй Т.О. Діяльність товариств "Просвіта" на Харківщині в 1917-1918 рр. та роль Д. І. Багалія в цьому процесі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 18-28. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
418989
  Поплавська І.В. Діяльність транснаціональних готельних мереж в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 116-119
418990
  Бонь О. Діяльність українських громад в Петрограді і Москві з реєстрації українських історико-культурних пам"яток за часів Української Держави // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 220-221
418991
  Федорак Н. Діяльність українських громадських товариств з ліквідації стихійних лих і пожеж у Галичині у міжвоєнний період
418992
  Оніщенко Оксана Діяльність українських жіночих організацій Наддніпрянщини за часів революції 1917-1921 рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 78-87. – ISSN 0869-3595
418993
  Кондратюк С.В. Діяльність українських парламентарів у сеймі та сенаті другої речі посполитої // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 12-22


  Досліджено діяльність українських парламентів та сенаті міжвоєнної Польщі від кінця 1922 р. до вересня 1939 р. Окреслено організаційні форми і засоби політичного впливу українців у полському парламенті.
418994
  Недужко Ю.В. Діяльність української діаспори країн Заходу щодо відновлення державної незалежності України в середині 40-х - на початку 90-х років XX ст. // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 302-311. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
418995
  Недужко Юрій Діяльність української діаспори щодо становлення незалежної демократичної України (кінець 80 - початок 90-х років XX ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 30-38
418996
  Нагірняк А.Я. Діяльність української еліти Галичини на початковому етапі Першої світової війни / А.Я. Нагірняк, М.Я. Нагірняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 36-42. – ISSN 0321-0499
418997
  Футулуйчук Д. Діяльність української парламентської репрезентації у Відні 1907-1911 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 97-99. – ISSN 1728-9343
418998
  Верезомська С. Діяльність Ф. Ернста зі збагачення й популяризації колекцій україніки Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Шевченка // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 142-150. – ISSN 0869-3595
418999
  Бабич О. Діяльність Феодосія Печерського в контексті започаткування книготворення в Києво-Печерському монастирі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-12. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу з"ясувати роль Феодосія Печерського у започаткуванні книготворення в Києво-Печерському монастирі. It was made the attempt to find the role of Fheodosy Pechersky regarding the book making initiation in the Kiev Gaves Monastery.
419000
  Комаров В.А. Діяльність центрів зв"язків з громадськістю ОВС України щодо зміцнення правопорядку та профілактики правопорушень: організаційно-правові питання / В.А. Комаров; МВС України, Луган. держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-2905-23-6
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,