Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
417001
  Стрельцов Є. "Діагностичний довідник" з кримінального законодавства: зміст та спрямованість // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 25 вересня - 1 жовтня (№ 38). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
417002
  Стрельцов Є. "Діагностичний довідник" з кримінального законодавства: зміст та спрямованість // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 2-8 жовтня (№ 39). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
417003
  Середич М. "Діалект - а ми його надишем". (Художньо-естетичний потенціал багатозначного говіркового слова Василя Стефаника) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 307-316. – ISBN 978-966-2248-36-4
417004
  Шугайлін О.В. "Діалектика природи" Ф. Енгельса як прообраз написання "Діалектики природи XX століття" / О.В. Шугайлін, В.С. Семерик, В.Ф. Шевцов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
417005
  Сеніна Т. "Діалог двох культур" - Кременець, Львів, Варшава // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 29 жовтня (№ 41). – С. 1, 5


  Міжнародний українсько-польський літературно-мистецький форум "Діалог двох культур", що на початку кожної осені відбувається в обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Слувацького в м. Кременці. Сформована та підтримується співробітниками ...
417006
  Буццаті Д. "Діалог з марсіянами" : новела // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 160-162. – ISSN 0208-0710
417007
  Кушнер Бернар "Діалог з Росією - не значить потурання" // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 48 (97). – С. 20-22
417008
  Кладова О. "Діалог заради миру" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 122
417009
  Ніколенко К. "Діалог культур" у романі Ю. Яновського "Майстер корабля" // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 28. – С. 48-55. – ISSN 2524-2490
417010
  Просалова В.А. "Діалог мистецтв" у ліриці Святослава Гординського // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 215-226. – ISBN 966-72-77-79-8
417011
  Гончарук К.О. "Діалог" - інструмент виховання (Сократ - М.Монтень) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 14-15
417012
  Філевська Т.В. "Діалог" царя Едіпа та короля Ліра. До проблеми трагічного // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
417013
  Дроздовський Д. "Діалог. Повага. Гідність" - концепція розвитку людства на II Міжнародному форумі в Баку // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1/2 (1009-1010). – С. 237-242. – ISSN 0320 - 8370


  Про Міжнародний гуманітарний форум, який проходив 4-5 жовтня 2012 року в Баку з вильотом в інші міста Азербайджану. Відкриваючи Форум, Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв згадав Форум, який проходив у 2011 році, на якому були присутні ...
417014
  Добробабіна О.Ю. "Діалогічні" та "монологічні" структури в повістях Л. Толстого 1880-х - 1890-х рр. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 33-40. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
417015
  Соболь В. "Діаріуш" Пилипа Орлика як щоденник українсько-польського пограниччя
417016
  Старков В. "Діаспорний" внесок у джерельну базу традиційної ігрової культури українців (Олекса Воропай та Степан Килимник) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 29. – С. 426-431
417017
  Марков Є Д. "Дібія Упадеш" та її місце в політичній історії Непалу // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 78-88. – ISSN 1682-671Х
417018
  Пономаренко О. "Дібровою весілля їде"


  Троїсті музики світогляду в поезії Б.-І. Антонича
417019
  Пономаренко О. "Дібровою весілля їде".Троїсті музики світоладу в поезії Б.-І.Антонича
417020
  Липовецький С. "Дівчата поклалися на рейках і не пустили потяга". Роман Купчинський за пісню про стрільців отримав торт // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 37 (490), 26 вересня 2019. – С. 46-50
417021
  Гандзій О. "Дівчата якось довідалися, що пишу вірші. Не можу ж я кожній писати окремо!" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 29 (382), 27 липня 2017. – С. 47-50
417022
  Качак Т. "Дівчачі тексти": фемінний дискурс у сучасній українській прозі для юних читачів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 79-89. – ISSN 0236-1477
417023
  Коляда І. "Дівчачур". Таємниці серця Павла Тичини / І. Коляда, Ю. Коляда // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4, грудень. – С. 39-54
417024
  Качак Т. "Дівчина з міста" Олени Рижко: про що не розкаже гугл // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (196), вересень 2019. – С. 55-57
417025
  Осецька А. "Дівчина з цирку" : вибрані поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 24-29. – ISSN 0320-8370
417026
  Таран Л.В. "Дівчинка з черешні" Теодозії Зарівної // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 242-248. – ISBN 978-966-452-103-8
417027
  Малігон А. "Дівчинко з передмістя, як же ти... не змінилась..."; Потоп; Як тобі не-живеться?; Реанімація; І ніколи - ти чуєш?; "Рвалася, поспішала... З"їхала, докотилась..."; "І коли вона каже, що хоче йому народити..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 273-278
417028
  Алєксандрова О.В. "Дідахе", або "Вчення Господа через дванадцять апостолів до язичників" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 229. – ISBN 966-316-069-1
417029
  Нікітенко К. "Діди будували" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 15


  "Про стиль, методи і наслідки радянської індустріалізації. Свого часу радянська пропаганда чимало зробила для того, щоб певна частина населення СРСР щиро вважала, що живе "у найвільнішій і найщасливішій країні". Російська пропаганда і нині не ...
417030
  Ісакова Л. "Дідова казка" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 29
417031
  Грабовський С. "Дідусь Корній" в інтер"єрі доби // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 травня (№ 88). – С. 9


  Про те, яким непростим був "дитячий" письменник Чуковський.
417032
  Горбаль М. "Дідух" ("дід"), кутя в різдвяній обрядовості Лемківщини. Типологія та семантика // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 218-226. – ISSN 1028-5091
417033
  Калинець Ірина ...дівочий опівнічний спів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2 с. обкл., 15. – ISSN 0130-5263
417034
  Сеферіс Й. [Діалог про поезію / Й. Сеферіс, К. Цацос ; за ред. Лукаса Кусуласа. – Афіни : Ерміс, 1979. – 205, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
417035
  Бератис Я. [Діаспора. Буревій : романи / Яніс Бератис. – Афіни : Ерміс, 1980. – 11, 229 с. – Видання новогрецькою мовою
417036
  Скаримбас Я. [Дівчина-підмайстерок підборів / Яніс Скаримбас ; ред. К. Костиу. – Афіни : Нефелі, 1995. – 123 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-211-201-8
417037
  Голобородько Я. Ді-джей української прози Сергій Жадан
417038
  Табакіна Ю. Діагностика агресивності молодших школярів // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ, Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 19 (4"2008). – С. 105-112. – ISBN 966-594-967-2
417039
  Ткаченко Н.М. Діагностика банкрутства підприємств для оцінювання подальшої безперервної діяльнсті в аудиторській перевірці / Н.М. Ткаченко, Л.В. Таратута // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 326-333. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
417040
  Семенов Г.А. Діагностика банкрутства підприємства / Г.А. Семенов, О.О. Єропутова, О.О. Плаксюк // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 170-176. – ISSN 1729-7206
417041
  Плаксюк О.Ф. Діагностика банкрутства як засіб управління фінансовим станом підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 157-164. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
417042
  Швиданенко Г.О. Діагностика бізнес-діяльності телекомунікаційних підприємств України / Г.О. Швиданенко, Є.К. Куценко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/3. – С. 54-62. – ISSN 2409-1944
417043
  Візняк Ю.Я. Діагностика бізнес-середовища підприємства і роль неурядових організацій щодо запобігання та протидії корупції у сфері оподаткування / Ю.Я. Візняк, Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 235-240. – ISSN 2222-4459
417044
  Денисов О.Є. Діагностика в забезпеченні економічної безпеки галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 58-61 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
417045
  Чугунов В.В. Діагностика в психотерапії и психотерапевтичний діагноз : учебное пособие / В.В. Чугунов. – Харків : Наука, 2010. – 304 с. – (Психо[терапевт][и][ї]чна библиотека). – ISBN 966-526-110-Х
417046
  Кузьмін О.Є. Діагностика в системі процесно-структурованого менеджменту / О.Є. Кузьмін, О.Т. Мельник, Л.В. Іванець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 9-14. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано погляди авторів на місце діагностики в системі менеджменту підприємств.
417047
  Решетник Г.В. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Решетник Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр. : 32 назв.
417048
  Баюра Д. Діагностика впливу зовнішнього середовища на структуру акціонерного капіталу підприємств автомобілебудування України // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 4 (16). – С. 78-86. – ISSN 2411-4014
417049
  Побережна Н. Діагностика впровадження інформаційних технологій у процес навчання студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 43-52. – ISSN 1682-2366
417050
  Кубарєв І. Діагностика вчинення вбивства групою осіб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 81-85
417051
   Діагностика гастродуоденальних захворювань методами статистичної теорії розпізнавання / Ю.І. Петунін, А.В. Романов, Н.М. Стоян, О.М. Бурий, С.П. Кожара, М.Ю. Савкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-44. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано метод комп"ютерної діагностики гастродуоденальних захворювань, заснований на дуоденальному зондуванні та використанні статистичної теорії розпізнавання образів. Метод має високу точність та специфічність.
417052
  Знаменська Т.К. Діагностика гіпоксично-ішемічного ураження головного мозку у недоношених новонароджених в гострому періоді / Т.К. Знаменська, Л.Г. Кирилова, В.Б. Швейкіна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 31-39. – ISSN 2226-1230
417053
  Юсипович Ю.М. Діагностика грибів роду Fusapium у сіянцях сосни звичайної методом полімеразної ланцюгової реакції / Ю.М. Юсипович, В.А. Ковальова, Р.Т. Гут // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1991-606X
417054
  Максимова Т.С. Діагностика динамічних процесів розвитку комплексу маркетингу / Т.С. Максимова, О.Є. Шапран // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 124-131. – ISSN 1993-6788
417055
   Діагностика дифтерії та виявлення дифтерійного токсину за допомогою імуноферментного аналізу / Л.О. Михальський, І.М. Фуртат, Т.П. Тивончук, В.І. Трихліб, С.О. Крамарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 31)


  Використовуючи поліклональну імунну сироватку та моноклональні антитіла, специфічні до дифтерійного токсину, в лабораторних експериментах та на клінічному матеріалі апробовано швидкі методи діагностики дифтерії та виявлення токсину у крові хворих та ...
417056
  Вещипан О.О. Діагностика економічного розвитку регіонів на основі системивипереджальних індикаторів / О.О. Вещипан, О.Ю. Полякова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 220-228 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
417057
  Черевко О.В. Діагностика економічної безпеки ВНЗ у міжнародних рейтингах / О.В. Черевко, Ю.М. Радзіховська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – C. 32-36. – ISSN 2306-6814
417058
  Скриньковський Р.М. Діагностика економічної стійкості підприємства і роль інформації та комунікації в контексті стійкості динамічної рівноваги, функціонування і розвитку / Р.М. Скриньковський, Я.С. Максимчук, К.Б. Харук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 162-168. – ISSN 2222-0712
417059
  Скриньковський Р.М. Діагностика ефективності контролінгу бізнес-процесів підприємства / Р.М. Скриньковський, Г. Павловські, В.В. Воробйов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 154-159. – ISSN 2222-4459
417060
  Філон В.І. Діагностика живлення рослин - від розробки і вдосконалення до отримання прибутку / В.І. Філон, С.С. Шевченко, С.О. Пруднікова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 77-83 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 83. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
417061
  Глушкова К.К. Діагностика жіночих архетипічних стратегій поведінки та їхнього зв"язку із проявами рис характеру жінки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 128-131
417062
  Іванків О. Діагностика загроз економічній безпеці підприємства й напрями їх нівелювання в умовах євроінтеграційних процесів // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – C. 40-45. – ISSN 2411-4014
417063
  Собкевич О.В. Діагностика загроз інноваційній безпеці у промисловості України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 118-129. – ISSN 2222-4459
417064
  Мисник А.В. Діагностика захворювань щитовидної залози за статистичними параметрами її ультразвукових зображень за допомогою самоорганізуючих нейронних мереж / А.В. Мисник, М.К. Новоселець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 339-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Експертний аналіз ультразвукових зображень є однією з важливих ланок діагностики захворювань щитовидної залози. Крім візуального аналізу в сучасних експертних системах активно використовуються методи автоматичної обробки та аналізу зображень з метою ...
417065
  Співак Л.М. Діагностика і корекція "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Співак ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2016. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-223. – ISBN 978-966-222-917-2
417066
  Коваль А.І. Діаґностика і лікування посттравматичної защемленої грижі лівого купола діафраґми: випадок з практики / А.І. Коваль, Ю.С. Мота, В.П. Федоренко // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 98-101. – ISSN 1029-4244
417067
  Косова Т.Д. Діагностика і регулювання фінансового потенціалу суб"єктів господарювання в системі стратегічного антикризового управління / Т.Д. Косова, О.В. Ярошевська, Г.В. Соломіна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 14-18 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
417068
  Плаксієнко В.Я. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: теоретико-методичні засади / В.Я. Плаксієнко, І.М. Назаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 19-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
417069
  Ціпуринда В.С. Діагностика інноваційного потенціалу підприємства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 94-100. – ISBN 966-614-021-7
417070
  Якимова Л.П. Діагностика інноваційної безпеки регіону // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 173-179. – ISSN 2309-1533
417071
  Бойчук А.В. Діагностика й корекція порушень у вагітних із дисфункцією плаценти / А.В. Бойчук, В.В. Овчарук, О.І. Хлібовська // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 5-7. – ISSN 2413-550Х
417072
  Швець Ю.О. Діагностика ймовірності банкрутства як основа антикризового управління операційною діяльністю підприємств машинобудування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 82-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
417073
  Баліцька В.В. Діагностика капіталізації економічних агентів України на базі активів і власного капіталу / В.В. Баліцька, Л.М. Пискун // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 26-33. – ISSN 2306-6814
417074
  Бодарецька О.М. Діагностика компетентності HR-підрозділу в мотиваційній сфері // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 284-290. – ISSN 2222-4459
417075
  Грозний І. Діагностика конкурентних переваг промислового підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 24-28. – ISSN 1728-9343
417076
  Скриньковський Р. Діагностика конкурентного потенціалу підприємства та відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції / Р. Скриньковський, А. Чубенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 49-54
417077
  Загорна Т.О. Діагностика конкурентного стану підприємств для цілей структурного аналізу ринків // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 82-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
417078
  Коваленко В.В. Діагностика кредитного ризику та його вплив на кредитну активність банків України / В.В. Коваленко, О.М. Звєряков, Д.С. Гайдукович // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 83-98. – ISSN 2305-7645
417079
  Шлапак А.В. Діагностика кризи методами фінансового аналізу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 319-325. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  За результатами дослідження розкрито сутність категорії "антикризове управління", уточнення класифікації криз у процесі функціонування і розвитку комерційного банку. Узгоджено дії зацікавлених у стійкому функціонуванні банку суб"єктів з цілями ...
417080
  Нікорич В.А. Діагностика літогенної неоднорідності бурувато-підзолистих грунтів на основі гранулометричного складу // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 11-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0587-2596
417081
  Лозицький В. Діагностика локальних магнітних полів у сонячному факелі по лінії FeI 5233 / В. Лозицький, О. Осика, В. Лях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-15. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Для оцінки локальних магнітних полів у cонячному факелі, який спостерігався 07.08.2013 р. на ешельному спектрографі ГСТ АО КНУ, проаналізовано бісектори профілів I ± V лінії FeI 5233. Отримані дані свідчать про неприйнятність для цієї лінії наближення ...
417082
  Сунцова О.О. Діагностика макроекономічної стабільності національного господарства як чинник попередження кризових явищ в економіці країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 44-57. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
417083
  Костюченко Ю. Діагностика міфу. Чорнобиль і суспільство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 74). – С. 10
417084
  Сиско Н. Діагностика мотивації професійної діяльності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 102-110. – ISSN 2307-4906
417085
  Шпак А.П. Діагностика наносистем : у двох частинах : навчальний посібник для студ. фіз. та інженерно-фіз. спец. вищ. закладів освіти / А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, С.Ю. Смик ; НАН УКраїни, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; КНУТШ. – Київ : Академперіодика. – ISBN 966-8002-81-4(Ч.1)
Ч.1. – 2003. – 148 с.
417086
  Хижняк Т.А. Діагностика напівпровідникових перетворювачів із застосуванням вейвлет-функцій m-ічного аргументу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.09.12 / Хижняк Т.А.; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 15 назв
417087
  Якимчук А.Ю. Діагностика національних економічних показників України в умовах кліматичних змін // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 254-261. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478


  Проаналізовано основні показники оцінки кліматичних змін України. Досліджено валові економічні показники держави задля оцінки дійсного рівня кліматичних змін. Запропоновані перспективні напрями задля формування ефективних механізмів щодо запобігання ...
417088
  Вакуленко О.В. Діагностика нового типу шаруватих кристалів А[нижній індекс 3]В[нижній індекс 2]Х[нижній індекс 9] методом КР-спектроскопії / О.В. Вакуленко, В.О. Губанов, В.А. Терехов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 367-371. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Методом спектроскопії комбінаційного розсіювання (КР) світла досліджені коливальні спектри шаруватих кристалів Cs[нижній індекс 3]Bi[нижній індекс 2]I[нижній індекс 9], Cs[нижній індекс 3]Bi[нижній індекс 2]Br[нижній індекс 9], Rb[нижній індекс ...
417089
  Глущенко В. Діагностика особистісно-ціннісного компонента культури безпечної життєдіяльності студентів класичних університетів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 113-120. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
417090
  Носенко Е.Л. Діагностика особистості засобами невербального спілкування : монографія / Е.Л. Носенко, Т.М. Петренко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ : Освіта України, 2013. – 192, [1] с. : іл., табл. – Анот. рос. – Бібліогр.: с. 161-190. – ISBN 978-617-7111-30-5
417091
  Максименко С.Д. Діагностика пам"яті дитини: загальні рекомендації щодо дослідження пам"яті / С.Д. Максименко, Л.Г. Терлецька, О.П. Главник // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (183). – С. 52-58


  Стаття про оцінювання довільної образної пам"яті дитини.
417092
  Мунтян О.А. Діагностика патології імплантації у жінок із звичним невиношуванням // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 124-126. – ISSN 1681-276Х


  "...Звичне невиношування вагітності – це поліетіологічний симптомокомплекс, який є гострою соціальною та медичною проблемою. Мета дослідження - знизити частоту ранніх репродуктивних втрат шляхом розробки алгоритму прегравідарної діагностики та ...
417093
  Лещух І.В. Діагностика передумов та рівня тінізації сектору фінансових послуг регіонів України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 72-84. – ISSN 1562-0905
417094
  Клебан Ю.В. Діагностика платоспроможності підприємств із застосуванням нечіткої моделі Такагі-Сугено // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 62-79. – ISSN 2306-3289
417095
   Діагностика поверхні іонними пучками : Праці ІХ міжнародного семінару. Жовтень 4-6, 2000. Запоріжжя, Україна. – Запоріжжя, 2000. – 118с. – ISBN 966-7037-42-8
417096
   Діагностика поверхні поляризованим світлом : Монографія / Л.В. Поперенко, В.С. Стащук, І.А. Шайкевич, В.А. Одарич; КНУТШ; Л.В. Поперенко, В.С. Стащук, І.А. Шайкевич, В.А. Одарич. – Київ : Київський університет, 2007. – 336с. – ISBN 966-594-882-2
417097
  Бойко А.М. Діагностика полімерної ізоляції в процесі старіння кабелів під дією сильного електричного поля за трибоелектричним потенціалом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Бойко Антон Миколайович ; М-во освіти у науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
417098
  Ткачешак Н. Діагностика помпажу газотурбінного двигуна на основі S-дискримінанта / Н. Ткачешак, М. Горбійчук // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (14). – С. 55-65. – ISSN 2411-5363


  "Актуальність теми дослідження. Спектральне представлення сигналів надає можливість виявляти приховані властивості фізичних процесів і, таким чином, запобігти появі ймовірних небезпечних ситуацій. Метод діагностування газотурбінного двигуна (ГТД) на ...
417099
   Діагностика порушень газообміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за даними капнометрії (огляд літератури та власних досліджень) / Ю.І. Фещенко, Л.О. Яшина, С.Г. Опімах, К.В. Назаренко // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 34-44. – ISSN 2413-7944
417100
  Гіреш Й.Й. Діагностика порушень морфо-функціонального стану лівих відділів серця та правого шлуночка методом спекл-трекінг ехокардіографії і впливу антигіпертензивного лікування у хворих з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Гіреш Йосиф Йосифович ; Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска". – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
417101
  Колотуха С. Діагностика потенційного банкрутства підприємства та напрями подолання кризових явищ / С. Колотуха, І. Славінська // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 113-123 : Табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
417102
  Дідик Н.М. Діагностика прагнення до саморозвитку сучасних студентів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 128-129
417103
  Якименко В.В. Діагностика причин пізньої дисфункції трансплантованої нирки за даними ультразвукового і допплерографічного дослідження : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.08 / Якименко Володимир Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
417104
  Федосова А.О. Діагностика проблем в організаціях // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 52-54. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.3 (112)). – ISSN 2078-2128
417105
  Тодрін О.Ф. Діагностика процесів заморожування і відігріву дрівносперсних клітинних суспензій. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Тодрін О.Ф.; НАН України. Ін-т проблем машинобудування. – Харків, 1997. – 24л.
417106
  Герасименко С.І. Діагностика ревматоїдного артриту плечового суглоба / С.І. Герасименко, А.М. Бабко, М.В. Полулях // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 15-18. – ISSN 0030-5987
417107
  Білоцерковець М.А. Діагностика результатів евристичної діяльності студентів аграрних спеціальностей // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 20-28. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
417108
  Барилюк І. Діагностика ресурсного потенціалу банків України за системою критеріїв кластеризації меса // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 19-28. – ISSN 0201-758Х
417109
  Гросул В.А. Діагностика ресурсної компоненти адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі / В.А. Гросул, О.Д. Рачкован // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 198-204. – ISSN 2222-4459
417110
  Балашов Е.М. Діагностика рефлексивності студентів у процесі метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 35-43. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
417111
  Соломатіна Т.В. Діагностика ризиків втрати стратегічного фінансового потенціалу суб"єктів господарювання аграрного сектора економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 42-48 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
417112
  Іляш О.І. Діагностика ринку праці в умовах конкуренції / О.І. Іляш, О.А. Петренко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 211-214. – ISBN 5-7763-2435-1
417113
  Нуржинська А.В. Діагностика рівнів сформованості компетентності майбутніх фахівців зі зв"язків з громадськістю у підготовці матеріалів для PR-діяльності // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 131-138. – ISSN 2411-1317
417114
  Рибінська Ю.А. Діагностика рівнів сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх філологів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 82-86. – ISSN 2078-1687
417115
  Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-97. – Бібліогр.: с. 88-89


  Визначено сутність економічної безпеки підприємства. Класифіковано та проаналізовано існуючі методичні підходи до її оцінки. Запропоновано тримірний підхід до визначення рівня економічної безпеки підприємства, який передбачає виділення поточної, ...
417116
   Діагностика рівня задоволеності студентів від використання сервісу "ksu feedback" у Херсонському державному університеті / О.В. Співаковський, М.О. Вінник, Ю.Г. Тарасіч, В.В. Кутецька, О.В. Кучма, О.В. Панасюк // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 44-56. – ISSN 1998-6939


  Стаття присвячена вирішенню проблем розвитку сервісів зворотнього зв"язку від студентів щодо освітнього середовища у вищому навчальному закладі. Наше дослідження проведено на кафедрі інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики ...
417117
  Горбань В.Б. Діагностика рівня знань дітьми молодшого шкільного віку правил пожежної безпеки / В.Б. Горбань, Н.В. Жезло, О.В. Хлевной // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 144-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
417118
  Білик В. Діагностика рівня інноваційно-інвестиційної безпеки підприємницької діяльності // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 42-48. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
417119
  Андрущак Є. Діагностика рівня капіталізації банківської системи України / Є. Андрущак, Б. Мельник, О. Щуревич // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль, 2016. – № 1 (50). – С. 105-113. – ISSN 2409-8892
417120
  Горобець О.А. Діагностика рівня когнітивних здібностей учнів до вивчення фізики в профільних класах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 28-35. – (Серія : Педагогічні науки)
417121
  Хазратова Н.В. Діагностика рівня суб"єктивної легітимності правових норм / Н.В. Хазратова, К.П. Гавриловська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 31-36
417122
  Куценко О.М. Діагностика рівня сформованості толерантної взаємодії майбутніх магістрів медичної освіти з пацієнтами // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; голов.ред. Жучок А.В. ; редкол.: Бабич В.І., Брей М., Ваховський Л.Ц. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 2 (171). – C. 13-23. – ISSN 2227-2747
417123
  Головко С. Діагностика рівня управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту в процесі фахової підготовки // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 171-183. – ISSN 2077-1827


  " У статті подано результати констатувального експерименту щодо визначення рівня управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту в процесі фахової підготовки".
417124
  Юзевич В.М. Діагностика системи взаємодії держави та бізнесу в аспекті електронних публічних закупівель / В.М. Юзевич, О.В. Клювак, Р.М. Скриньковський // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – С. 39-44. – ISSN 1728-6220


  У статті проаналізовано особливості перебігу дотендерних, тендерних та післятендерних електронних процедур із урахуванням бізнес-ризиків. Виокремлено основні кількісні, якісні, часові та фінансові показники ефективності системи взаємодії держави та ...
417125
  Палагнюк М.В. Діагностика складових громадянської позиції у студентів аграрних вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 195-201. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
417126
  Вутто М.Л. Діагностика слуху у дітей з ДЦП / М.Л. Вутто, В.М. Кузьмін // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 79-81. – ISSN 0044-4650
417127
  Скриньковський Р. Діагностика стану кадрового обліку і діловодства на підприємстві та відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері захисту персональних даних / Р. Скриньковський, І. Нога, А. Чубенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 52-57
417128
  Куліков П.М. Діагностика стану підприємства : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Куліков П.М., Попов О.Є., Котов А.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 227, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-676-470-9
417129
  Богдан І.В. Діагностика стану сектору загальнодержавного управління України / І.В. Богдан, Т.Ю. Яра, Д.В. Коноваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 27-49. – ISSN 2305-7645
417130
  Мусаткіна В.П. Діагностика стану та перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 394-397. – ISBN 5-7763-2435-1
417131
  Гудзь Т.П. Діагностика статичної та динамічної фінансової рівноваги підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 180-186. – ISSN 2313-4569
417132
  Деркач А.О. Діагностика статі за почерком // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 53-55. – ISBN 978-966-419-268-9
417133
  Швець О.В. Діагностика стимулювання економічної активності населення регіонів: методичний контекст // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 320-331. – (Економічні науки)
417134
  Олійник Я.Б. Діагностика стійкості соціально-економічного розвитку регіону // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 3-12
417135
  Скриньковський Р.М. Діагностика стратегічного протистояння підприємств-конкурентів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 196-201. – ISSN 2222-4459
417136
   Діагностика структури плівок золота на поверхні скла методами еліпсометрії та атомно-силової мікроскопії / Т. Носач, М. Озеров, Л. Поперенко, П. Шпильовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 32-34. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Об"єктом дослідження є скляні пластинки із плівкою золота, що призначені для спостерігання поверхневого плазмонного резонансу в приладі Плазмон-4м. Зразки плівок золота різної товщини в межах від 45 нм до 70 нм виготовлено методом термічного розпилення ...
417137
  Кодлюк І. Діагностика сформованості англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 184-191. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Репрезентовано діагностичний інструментарій сформованості англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах. Встановлено, що рівень володіння іноземною мовою (у т. ч. англомовним діалогічним мовленням) ...
417138
  Синельников Р.Ю. Діагностика сформованості громадянської ідентичності української молоді // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 87-96 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
417139
  Климчук Ірина Діагностика сформованості економічних знань у старшокласників // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-34. – Бібліогр.: 24 назв
417140
  Лобач Н. Діагностика сформованості інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 76-83. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
417141
  Чирчик С.В. Діагностика сформованості компетенцій у студентів у системі дизайн-освіти // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 720-726
417142
  Жукова О.А. Діагностика сформованості компонентів соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів (констатувальний етап) // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харківська гуманітарно-педагогічна акад." Харків. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 40. – C. 79-88. – ISSN 2074-8167
417143
  Каніболоцька Л.В. Діагностика сформованості мотиваційного компоненту риторичної компетентності майбутніх викладачів ВНЗ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 73-79. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
417144
  Дембіцька С.В. Діагностика сформованості працеохоронної компетентності майбутніх фахівців механічної інженерії // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 83-85. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
417145
  Зуєнко Н.О. Діагностика сформованості рівнів міжкультурної комунікативної компетентності студентів - філологів // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 118-120
417146
  Сажієнко О. Діагностика сформованості фахової компетентності бакалаврів сфери комп"ютерних технологій // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (23). – С. 116-125. – ISSN 2307-4914
417147
  Вітченко А.О. Діагностика сформованості фахової компетентності майбутніх викладачів ВВНЗ як педагогічна проблема / А.О. Вітченко, О.О. Рибчук // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 50-63


  Стаття присвячена актуальній проблемі системного впровадження педагогічної діагностики у процес професійного відбору та підготовки фахівців із вищою військовою освітою.
417148
  Отрощенко Н.Л. Діагностика сформованості ціннісних орієнтацій учнівської молоді Сходу України в умовах пропагандиської війни // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 47-57. – ISSN 2227-2844
417149
  Долгорукова С.В. Діагностика та ідентифікація вірусів рослин у представників флори Антарктиди : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Долгорукова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
417150
  Долгорукова С.В. Діагностика та ідентифікація вірусів рослин у представників флори Антарктиди : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Долгорукова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 112 л. – Додатки: л. 97-112. – Бібліогр.: л. 95-96
417151
  Шебанова Віталія Ігорівна Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Шебанова В.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18л. – Бібліогр.: 10 назв.
417152
   Діагностика та корекція агресивності у дітей / [упоряд. Т. Червонна ; ред. рада: Т. Шаповал, М. Мосієнко, М. Голубенко]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2003 р. - На тит. арк. також: Психолог. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Зарубіжна література. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2754-29-2
417153
  Айзятулова Д.Р. Діагностика та корекція морфофункціонального стану ендометрія при заплідненні in vitro, ускладненому синдромом гіперстимуляції яєчників : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Айзятулова Дінара Рушанівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
417154
  Рибальченко В.Ф. Діагностика та лікування абсцесів черевної порожнини у дітей / В.Ф. Рибальченко, Ю.Г. Демиденко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 60-65. – ISSN 2224-0586
417155
  Москалюк В.Д. Діагностика та лікування грипу: сучасні клініко-патогенетичні аспекти / В.Д. Москалюк, А.С. Сидорчук // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 2 (84). – C. 5-14. – ISSN 1681-2727
417156
  Ломко В.М. Діагностика та лікування задньої нестабільності плечового суглоба : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Ломко Віталій Михайлович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
417157
  Костогриз Ю.О. Діагностика та лікування пігментного віллонодулярного синовіту колінного суглоба : автореф. дис. ... канд. мед. наук (д-ра філософії) : 14.01.21 / Костогриз Юрій Олегович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 27 назв
417158
  Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Курбан О.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
417159
  Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів : монографія / О.В. Курбан ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв ; Ін-т журналістики та міжнар. відносин. – Київ : Українська конфедерація журналістів, 2012. – 160 с. : іл., табл. – Додатки: с. 145-155. – Бібліогр.: с. 127-143. – ISBN 978-966-1641-53-1
417160
  Іванова Т.В. Діагностика та молекулярно-біологічна ідентифікація міковірусу MVX печериці двоспорової (Agaricus bisporus/J.Lge/Imbach) в закритому грунті : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Іванова Тетяна Василівна ; Каб. міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
417161
  Комеліна О.В. Діагностика та моніторинг розвитку господарського комплексу регіону: інноваційний аспект / О.В. Комеліна, О.В. Христенко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 134-142. – ISSN 2218-1199
417162
  Звягіна Н.Ю. Діагностика та патогенетичне обґрунтування корекції дискоординованої пологової діяльності : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.01 / Звягіна Наталія Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
417163
  Чертенко Т.М. Діагностика та прогноз перебігу астроцитарних пухлин головного мозку (клініко-морфологічні та молекулярно-біологічні аспекти) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Чертенко Таїсія Миколаївна ; М-во охорони здоро"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
417164
  Шепельова М.В. Діагностика та розвиток здатності студентів до художньої діяльності (методичні матеріали) // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 181-190. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 24). – ISSN 2072-4772
417165
  Швець В. Діагностика та усунення причин психосоматичних захворювань на шляхах системного педагогічно-батьківського підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 49-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриті головні аспекти утворення психосоматичних захворювань у поведінці людей та оптимально можливі способи їхнього усунення завдяки комплексним та злагодженим діям педагогічно-батьківського колективу. В статье раскрыты основные аспекты ...
417166
  Тузко Г.В. Діагностика та хірургічне лікування на етапах формування псевдокіст підшлункової залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Тузко Ганна Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. – Запоріжжя, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
417167
  Коваленко І.В. Діагностика та хірургічне лікування наслідків поєднаних ушкоджень периферичних нервів верхніх кінцівок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Коваленко Ігор Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
417168
  Деркач Ю.В. Діагностика та хірургічне лікування пухлин спинномозкових нервів шийного відділу з паравертебральним поширенням : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Деркач Юрій Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
417169
  Харук К.Б. Діагностика тайм-менеджменту підприємств на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність / К.Б. Харук, Р.М. Скриньковський, Н.М. Крукевич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 56-59. – ISSN 2306-6806


  У науковій статті розкрито сутність тайм-менеджменту підприємств. Запропоновано інструментарій діагностики тайм-менеджменту на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність. Представлено метод оцінювання тайм-менеджменту підприємств. In ...
417170
  Гера Т.І. Діагностика творчих ресурсів особистості педагога // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 128-140. – ISSN 2226-4078
417171
  Чорноус В.П. Діагностика творчості: сучасний стан і перспективи розвитку // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 164-167. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
417172
  Клювак О.В. Діагностика участі підприємства в електронних публічних закупівлях: аспект логістичного управління // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 203-210. – ISSN 2222-0712
417173
   Діагностика ушкоджень дистального відділу променевої кістки у дітей / С.Д. Шевченко, О.І. Корольков, В.І. Мартюк, І.Г. Яковенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 12-15. – ISSN 0030-5987
417174
  Скриньковський Р.М. Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 220-226. – ISSN 2222-0712
417175
   Діагностика фізико-хімічних процесів на поверхні невпорядкованих конденсованих систем з різним типом провідності еліпсометричним методом : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 279 с. : 122 рис., 40 таб. – Бібліогр.: 257 дж.


  Об"єкт дослідження - Реєструючі середовища, іонно-імплантовані металічні системи, гетерофазні керамічні матеріали, шорсткі поверхні матеріалів з різною провідністю, поверхнево активні домішки на рідини Мета роботи - Дослідження фізико-хімічних ...
417176
  Артюшенко Петро Миколайович Діагностика фізіологічного стану насіння основних зернових культур і розробка технологічних прийомів поліпшення його якості : Дис... канд. біологічних наук: 03.00.12. / Артюшенко Петро Миколайович; Мін-во освіти та науки України; Одеська держ. академія харчових технологій. – Одеса, 2003. – 191 л. + Додатки: л. 158-191. – Бібліогр.: л. 124-157
417177
  Артюшенко Петро Миколайович Діагностика фізіологічного стану насіння основних зернових культур і розробка технологічних прийомів поліпшення його якості : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Артюшенко П.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
417178
  Янковий О.Г. Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства на основі грошових потоків / О.Г. Янковий, Г.В. Кошельок // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 69-78. – ISSN 2313-4569
417179
  Сокиринська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства : фінанси підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 88-95 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
417180
  Семенцов Р.В. Діагностика фінансового стану банку: управління кредитним ризиком // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 173-177. – ISSN 2222-4459
417181
  Кужелєв М. Діагностика фінансового стану корпорації в умовах динамічного зовнішнього середовища / М. Кужелєв, В. Меженська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 62-67. – ISSN 1728-9343
417182
  Матвійчук А.В. Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки / А.В. Матвійчук, О.А. Сметанюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 115-128.
417183
  Картохіна Н.В. Діагностика фінансового стану підприємства як основа для прийняття рішень у системі антикризового управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 19-24.
417184
  Колеснік Я.В. Діагностика фінансового стану сільськогосподарського підприємства / Я.В. Колеснік, А.М. Сергієнко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
417185
  Ребрик Ю.С. Діагностика фінансової кризи України у контексті зовнішньоекономічної інтеграції / Ю.С. Ребрик, А.В. Сириця // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 187-195. – ISSN 1993-0259
417186
  Ткаченко А.М. ДІагностика фінансової стабільності підприємства / А.М. Ткаченко, Н.О. Артьомова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.354-358. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
417187
  Скриньковський Р. Діагностика формування і використання прибутку підприємства та відповідальність керівника за порушення податкового законодавства / Р. Скриньковський, Р. Крамар // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 130-134
417188
  Кожедуб Ю.В. Діагностика цифрових вторинних джерел живлення об"єктів резо удосконаленим методом динамічного впливу навантаження // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 45-48


  Розглядається загальний підхід до процесу діагностування цифрових вторинних джерел живлення радіоелектронних засобів озброєнь удосконаленим методом динамічного впливу навантаження. Даний метод дозволяє проводити вимір діагностичних параметрів цифрових ...
417189
  Шашина М.В. Діагностика цінової політики аграрного підприємства / М.В. Шашина, С.В. Мельник // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 236-240. – ISSN 2310-5534
417190
  Малюк Т.В. Діагностика якості мінерального живлення плодових культур // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
417191
  Холод І. Діагностика якості отримання післядипломної освіти педагогічними працівниками // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (23). – С. 139-147. – ISSN 2307-4914
417192
  Марків О. Діагностика якості сучасного стану соціально-психологічного здоров"я студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 90-96. – ISSN 2078-1016
417193
  Твердовський І.В. Діагностика, профілактика і комплексна корекція тромбоемболічних порушень у хворих на облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок на етапах анестезіологічного забезпечення стегново-підколінного шунтування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Твердовський Іван Валерійович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
417194
  Босенко К.В. Діагностика, профілактика та комплексна корекція тромбогеморагічних ускладнень в анестезіологічному забезпеченні гістеректомії у хворих на рак тіла матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Босенко Костянтин Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
417195
  Вакуленко Л.І. Діагностика, профілактика та прогнозування порушень центральної та регіональної гемодинаміки у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Вакуленко Людмила Іванівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології ім. академіка О. М. Лук"янової нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – Бібліогр.: 45 назв
417196
  Осьодло В.І. Діагностика, формування і розвиток психологічної готовності до професійної діяльності: методичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються окремі методичні аспекти діагностики та формування психологічної готовності персоналу до діяльності в кризових ситуаціях. Наведено огляд основних діагностичних інструментів, які може бути використано для зазначених процедур. Раскрываются ...
417197
  Козлова Н. Діагностико-прогностичне спостереження за якістю навчання старшокласників - запорука підготовки до навчання у вищому навчальному закладі // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 119-122


  Аналізується суть і завдання моніторингу в загальноосвітніх навчальних закладах, а також звертається увага на особливість моніторингу в навчальних закладах нового типу з профільним навчанням. Розкриваються переваги моніторингу якості навчання ...
417198
  Лєнков С.В. Діагностична модель радіокомпонента для електромагнітного методу діагностування у складі радіоелектронного пристою / С.В. Лєнков, П.А. Шкуліпа, О.В. Карпенко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практ. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ, 2011. – № 3 (12). – С. 31-33
417199
   Діагностична модель цифрового радіоелектронного компонента техніки спеціального зв"язку / М.К. Жердєв, Л.М. Сакович, С.І. Глухов, П.П. Попов // Information technology and security / Ін-т спец. связи и защиты информации Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". – Киев, 2012. – № 1 (1). – C. 62-69


  За результатами досліджень процесу пошуку дефектів у цифрових радіоелектронних компонентах техніки спеціального зв"язку отримано нову діагностичну модель типового елементу заміни.
417200
  Проценко В.О. Діагностична модель цифрового радіоелектронного компоненту типового елементу заміни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 94-100
417201
  Саввакін В.Д. Діагностична система на основі нечітких знань / В.Д. Саввакін, О.І. Провотар // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; редкол.: И.В. Сергиенко, Ф.И. Андон, Е.Ф. Галба [и др.]. – Киев, 2019. – Вып. 1. – С. 56-63. – ISSN 2616-938X
417202
  Кенс О.В. Діагностична та прогностична значущість маркерів схильності до повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Кенс Олена Володимирівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
417203
   Діагностична та прогностична інформативність виявлення галактомананового антигену Aspergillus у сироватці крові хворих онкогематологічного профілю з інвазивним аспергільозом / Т.В. Триліська, Г.В. Бондаренко, В.А. Пляцек, Л.М. Сківка, В.Г. Яновська // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2016. – Т. 18, № 3 (69). – С. 223-228. – ISSN 1562-1774
417204
  Меленевич А.Я. Діагностична та прогностична роль інтерлейкіну-18 та інтерлейкіну-10 при хронічному обструктивному захворюванні легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Меленевич Анастасія Ярославівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
417205
  Ячник І.М. Діагностична цінність il-2, il-6, il-8, tnf[alfa] для діагностики сепсиса та його ускладнень у дітей // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 41-47. – ISSN 2226-1230
417206
  Амосова К.М. Діагностична цінність домашнього визначення артеріального тиску для контролю ефективності антигіпертензивної терапії у порівнянні з даними амбулаторного моніторингу у реальній клінічній практиці / К.М. Амосова, Ю.В. Руденко // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-18. – ISSN 1605-7295
417207
  Яковенко К.В. Діагностична цінність тривимірної допплерографії в диференційній діагностиці пухлин міометрія : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Яковенко Кирило Вадимович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
417208
  Ян Цзюнь Діагностичне дослідження сформованості інформаційної культури студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 110-114. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))


  Розкритий діагностичний етап формування інформаційної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Розроблено методику діагностування рівнів сформованості інформаційної культури студентів із урахуванням структури означеного феномена за визначеними ...
417209
  Вашека О. Діагностичне значення будови лусок папоротей роду Asplenium L. флори України / О. Вашека, Ю. Кліщ // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 51-57. – (Серія біологічна ; вип. 61). – ISSN 0206-5657
417210
  Жигалова С. Діагностичне значення морфологічних ознак вегетативних органів видів роду Juglans L. (Juglandaceae DC ex Perieb), інтродукованих в Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені результати порівняльно-морфологічного дослідження вегетативних органів видів роду Juglans, iнтродукованих в Україну, уточнено характер та межі варіювання видових ознак, встановлені діагностичні критерії для таксономії роду. The ...
417211
  Бушуєва Т.В. Діагностичне мислення психолога та його формування // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 58-68. – ISSN 2227-1376
417212
  Сопко О.О. Діагностичне, прогностичне значення дисфункції нирок у хворих на гострий інфаркт міокарда та можливості її корекції : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.11 / Сопко Олександр Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
417213
  Кошак Ю.Ф. Діагностичний алгоритм та об"єм дослідження хворих з підозрою на легеневий туберкульоз та рак легень // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 4 (70). – С. 38-45. – ISSN 1681-2786
417214
  Ковальчук Т.М. Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 129-134. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджено теоретико-методологічні засади діагностичного аналізу фінансового стану. Обгрунтовано категорії "діагностика" та "діагностичний аналіз". Розроблено єдині методологічні підходи до діагностичного аналізу фінансового стану, ...
417215
  Карамушка Л.М. Діагностичний інструментарій для вивчення організаційної культури позашкільних навчальних закладів : (навч.-метод. посібник для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти та студентів ВНЗ спец. "Управління навчальним закладом") / Л.М. Карамушка, В.А. Баранова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Упр. освіти і науки Білоцерків. міськради Київ. області. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – 75, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 71-74. – ISBN 978-966-644-458-8
417216
  Ярхо Т.О. Діагностичний компонент фундаменталізації базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 94-100. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
417217
  Ляшенко В.А. Діагностичний моніторинг стану річкових екосистем за показниками зообентосу та біотестування донних відкладів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Ляшенко Володимир Артемович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 143 арк. – Додатки: арк. 141-143. – Бібліогр.: арк. 131-140
417218
  Фурман А. Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету / А. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 69-101. – ISSN 1810-2131


  У складних умовах сьогодення, коли молодь щоденно зіштовхується із проблемою життєвого, особистісного, ціннісного, професійного вибору, основне завдання будь-якого навчального закладу й, передусім, ВНЗ полягає у створенні максимально комфортних умов ...
417219
  Артеменко Н.Г. Діагностичний підхід до дослідження фінансових інститутів соціального захисту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 23-25. – Бібліогр.: 9 назв
417220
  Бойко І.Д. Діагностичні критерії виділення та класифікаційна схема туристичних лікувально-оздоровчих закладів / І.Д. Бойко, О.А. Книш // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 38-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
417221
   Діагностичні ознаки гомеопатичної сировини juglans regia / Н.О. Ветютнева, А.П. Радченко, В.І. Тодорова, Л.Б. Пилипчук, Н.В. Нужина // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2015. – № 2. – С. 47-49
417222
  Коваленко В.В. Діагностичні процеси в антикризовому управлінні банківською системою // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 81-87.
417223
  Кулікова Д.О. Діагностичні та прогностичні аспекти ультразвукових ознак гемодинамічної значущості відкритої артеріальної протоки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Кулікова Дар"я Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
417224
  Чеканська О.А. Діагностичні та соціально-психологічні прийоми дослідження особистості у науково-практичній діяльності М.В. Країнського // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 50-51
417225
  Скурятіна Н.Г. Діагностично-лікувальний алгоритм при передраковій патології шийки матки у вагітних // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 75-80. – ISSN 2413-550Х
417226
  Назаренко І.М. Діагностично-управлінські аспекти в системі розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 23-28. – ISSN 2306-6792
417227
   Діагностіка вірусу жовтої карликовості ячменю, що уражує рослини озимої пшениці на Півдні України / Г.В. Решетник, Л.В. Неплій, А.А. Дуніч, О.В. Молчанець, Л.Т. Міщенко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 65-66
417228
  Ткалич М.Г. Діагностіка психологічної статі особистості: рестандартизація тестових норм та визначення типів андрогінності // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 67-72. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
417229
  Титаренко В. Діагностувальні педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до реалізації завдань здоров"язбереження учнів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (185). – С. 37-46. – ISSN 1682-2366
417230
  Роїк О.М. Діагностування аналогових вузлів радіоелектронної апаратури : Монографія / О.М. Роїк, І.Р. Арсенюк; М-во освіти і науки України.Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2005. – 250с. – ISBN 966-641-111-3
417231
  Гуторова М.С. Діагностування асинхронних двигунів на основі аналізу електромагнітних характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Гуторова Марина Сергіївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
417232
  Медведєва І.Б. Діагностування безпеки промислового підприємства у трирівневій системі фінансових відносин : монографія / Медведєва І.Б., Погосова М.Ю. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 263 с. + Додатки: с. 191-260. – Бібліогр.: с. 169-190. – ISBN 978-966-676-431-0
417233
  Блакитна Г.В. Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 120-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
417234
   Діагностування генетичних особливостей чорноземних грунтів методами магнітометрії / О. Круглов, О. Меньшов, В. Соловей, В. Лебедь, О. Андрєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 65-70. – (Геологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817
417235
  Опачко М.В. Діагностування готовності магістрів-фізиків освітнього напряму підготовки з дидактичного менеджменту // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 168-172. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Для перевірки ефективності запропонованої системи підготовки майбутніх учителів фізики з дидактичного менеджменту необхідно було провести діагностування рівнів готовності студентів з дидактичного менеджменту. Мета дослідження полягала у розробці ...
417236
  Чухрай Н.І. Діагностування ефективності управління витратами на інноваційні процеси машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 75-80 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
417237
  Вовк В. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Вовк, Ю. Дмитрик // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 3 (205). – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
417238
  Поляцька К.А. Діагностування проблемно-тематичної спрямованості літературно-художніх журналів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті подано аналіз концептуально-тематичних особливостей публіцистики, представленої на сторінках провідних літературно-художніх видань "Всесвіт", "ностранная литература" та "Lire", що виступають інтерпретаторами культурних і суспільних процесів, ...
417239
  Купіна Н. Діагностування професійного самовизначення випускників загальноосвітніх навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 68-71. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено особливості професійних намірів та професійної спрямованості сучасних старшокласників, їхніх професійних схильностей та рівня розвитку в них окремих професійно важливих якостей, чинників вибору ними професії. Представлено результати ...
417240
  Скок А.Г. Діагностування психологічного захисту дітей // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.92-96. – (Психологічні науки)
417241
   Діагностування радіоелектронної техніки на основі енергодинамічного методу: методика та інформаційне забезпечення / М.К. Жердєв, О.В. Сєлюков, С.І. Глухов, С.В. Гахович, М.М. Нікіфоров // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (54). – С. 23-30. – ISSN 1997-9568
417242
  Долінська І.Я. Діагностування руйнування матеріалів і визначення залишкового ресурсу елементів конструкцій за локальної повзучості : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.10 / Долінська Ірина Ярославівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
417243
  Ломакіна Л.С. Діагностування складних технічних систем з використанням сучасних інформаційних технологій / Л.С. Ломакіна, В.П. Губернаторов // Інформатика та математичні методи в моделюванні / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 4. – С. 331-342. – ISSN 2223-5744
417244
  Ковальов Д.О. Діагностування стадій корозійно-механічного руйнування нержавіючих сталей електрохімічним імпульсним методом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.10 / Ковальов Даниіл Олександрович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
417245
  Ванькович Д.В. Діагностування стану інвестиційного клімату в Україні / Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак, Ю.М. Луковська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 11-18. – ISSN 2306-6814
417246
  Білокриницька Людмила Мечиславівна Діагностування стану та довготермінових змін озонового шару за даними космічних спостережень : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 04.00.22 / Білокриницька Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 180л. + Додатки: л. 166 - 180. – Бібліогр.: л. 151- 166
417247
  Білокриницька Людмила Мечиславівна Діагностування стану та довготермінових змін озонового шару за даними космічних спостережень : Автореф. дис. ... фізико-математ. наук: 04.00.22 / Білокриницька Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 19 назв.
417248
  Горбатюк Ю.А. Діагностування стану управління корпоративною соціальною відповідальністю прат "Карлсберг Україна" // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 35-42
417249
  Канцір В.С. Діагностування терористичних загроз опосередком розуміння мислення особи терориста (терористичної групи) / В.С. Канцір, К.Б. Марисюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 215-222. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
417250
  Голованенко М. Діагностування типу динаміки соціально-економічних систем з використанням топологічних тестів (на прикладі країн ЄС) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-61. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто методику реалізації окремих елементів топологічних тестів з метою виявлення наявності атрактору й діагностики типу динаміки досліджуваної соціально-економічної системи на прикладі індексів промислового виробництва окремих країн ЄС. ...
417251
  Кайдрович Х.І. Діагностування фінансової рівноваги підприємства як інструмент забезпечення його фінансової безпеки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 188-199. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
417252
  Гаталевич Андрій Іванович Діагоналізація матриць над кільцями : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Гаталевич Андрій Іванович; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1988. – 110л. – Бібліогр.:л.104-110
417253
  Гаталевич Андрій Іванович Діагоналізація матриць над кільцями : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук : 01.01.06 / Гаталевич Андрій Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 10 с.
417254
  Забавський Богдан Володимирович Діагональна редукція матриць над кільцями : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Забавський Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 282 л. – Бібліогр.: л.255-282
417255
  Забавський Богдан Володимирович Діагональна редукція матриць над кільцями : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Забавський Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 25 с. – Бібліогр.: 31 назва
417256
  Мозгова О. Діаграма Гротріана для ліній мультиплетів MgI, що спостерігаються в метеорних спектрах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У роботі представлено дані спектральних ліній мультиплетів MgI і MgII, що можуть спостерігатися в спектрах метеорів. Описано методику побудови діаграм термів і побудовано діаграму Гротріана для ліній мультиплетів MgI. This work presents the data of ...
417257
  Лакиза С.М. Діаграми стану систем Al2 O3-ZrO2-ln(Y)2O3 (Ln=лантоноїди) : Автореф. дис. .... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / Лакиза С.М. ; НАНУ. Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2009. – 42с. – Бібліогр.: 36 назв
417258
  Горкавенко В.М. Діаграмна техніка Фейнмана. Імовірність розпаду та переріз розсіяння частинок : навч. посібник для студ. фіз.-мат. спец. ВНЗ / В.М. Горкавенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 261, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 210-211. – ISBN 978-966-439-688-9
417259
  Хоменко Г.В. Діазотрофи кореневої зони Valeriana officinalis L. і Calendula officinalis L. та їх вплив на урожайність і якість лікарської сировини : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07 / Хоменко Г.В.; Українська акад. аграр. наук; Ін-т с.-г. мікробіології. – Чернігів, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
417260
  Дачук Володимир Степанович Діакоптичний підхід до моделювання глобального кругообігу вуглецю в біосфері : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Дачук Володимир Степанович; Нац. агенст. з питань інформ. при Президентові України. Держ. науково-дослід. ін-тут інформ. – Львів, 1997. – 16л.
417261
  Жучок А.В. Діалгебри / А.В. Жучок ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ : Ін-т математики НАН України, 2011. – 255, [1] с. – Сер. засн. у 1994 р. – Бібліогр. : с. 251-255. – (Праці Інституту математики НАН України / голов. ред. А.М. Самойленко ; ред. рада: Ю.М. Березанський [та ін.] ; т. 87 ; Математика та її застосування). – ISBN 978-966-02-6022-1
417262
  Кумеда О.П. Діалект - ідіолект (текст) - літературна норма // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 229-236. – ISBN 978-966-1673-36-5
417263
  Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова / Б.В. Кобилянський. – Київ, 1960. – 276с.
417264
  Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова (Східнокарпатський і покутський діалекти, їх походження і відношення до української літературної мови) частина 1 : Дис... канд. філ.наук: / Кобилянський Б.В.;. – К, 1960. – 276л. – Бібліогр.:л.267-273
417265
  Пилипенко Р.Є. Діалект у просторі культурної пам"яті: тенденції розвитку (німецький досвід) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 220-223. – (Бібліотека Інституту філології)
417266
  Подолянчук О.В. Діалект як джерело формування ідіостилю Г. Хоткевича: лінгвальний феномен і лінгвістична проблема // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 82-84
417267
  Рик О. Діалекти Бойківщини. Лексичне багатство мови Карпатського регіону // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 60-73
417268
   Діалекти в синхронії та діахронії : текст як джерело лінгвістичних студій :[матеріали Міжнар. наук. конф. "Діалектний текст як джерело лінгвістичних студій" (Київ, 23-24 берез. 2015 р.)] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КММ. – ISBN 978-966-1673-29-7
[2]. – 2015. – 501, [3] с. : іл., табл. – Назва на корінці : Діалекти в синхронії та діахронії. 2. - Ст. укр., рос., пол., білорус. - Анот. англ. – Бібліогр.: с. 493-497 та в підрядк. прим.
417269
   Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ. – ISBN 978-966-1673-36-5
[3]. – 2017. – 514, [2] с. : іл., табл. – Назва на корінці : Діалекти в синхронії та діахронії. 3. - Ст. укр., рос., пол. - Анот. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
417270
  Грищенко В. Діалекти пташиної пісні / В. Грищенко, Яблоновська-Грищенко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Про наукові спостереження співробітників Канівського природного заповідника
417271
  Сопачова О.В. Діалектизм у системі мовно-виражальних засобів буковинських письменників (на матеріалі Юрія Федьковича та Марії Матіос) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 135-143
417272
  Матвіяс І. Діалектизми в мові творів Антона Крушельницького // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 177-182. – ISSN 0201-419
417273
  Матвіяс І. Діалектизми в мові творів Михайла Яцкова


  У статті розглядаються фонетичні, словотвірні, словозмінні, синтаксичні, лексичні й фразеологічні діалектизми в мові творів М. Яцкова.
417274
  Григор"єва О. Діалектизми і русизми у мовленні полтавців // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 40-46. – ISBN 978-966-2946-40-1
417275
  Закутня А. Діалектизми південно-західного наріччя української мови в рекламних текстах кінця XIX - першої половини XX ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 11 (728), листопад. – С. 33-41. – ISSN 0130-5263
417276
  Захлюпана Н. Діалектизми у новелах Павла Федюка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 105-113. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
417277
  Коваленко Б.О. Діалектизми у творах С. Руданського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 95-96
417278
  Микитюк О. Діалектизми як засіб увиразнення текстів Мирослава Дочинця // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 85-90. – ISSN 2413-0923
417279
  Левченко Т.М. Діалектизми як пейоративи у мові засобів масової інформації // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 50-58. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
417280
  Лисий В.П. Діалектика : навч. посібник / Василь Лисий ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 479, [1] с. – Предм. покажч.: с. 469-479. – Бібліогр. в кінці параграфів. – ISBN 978-617-10-0168-8
417281
  Рабінович С.П. Діалектика "фюсіс" та "номос": античні джерела європейської природно-правової традиції : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 236-244. – ISSN 1818-992Х
417282
  Булатов М.О. Діалектика (- мистецтво вести бесіду - вчення про протилежності й відмінності) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 651-652. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
417283
  Ткачук Л Л. Діалектика аналізу і синтезу в пізнанні хімічних явищ / Л Л. Ткачук, . – Чернівці, 1968. – 43с.
417284
  Конотопенко О.П. Діалектика буття і свідомості в системі політичного життя суспільства : Дис... канд. філос.наук: 09.00.03 / Конотопенко О.П.; Мін-во освіти України, Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1996. – 157л. – Бібліогр.:л.143-157
417285
  Конотопенко Олександр Петрович Діалектика буття і свідомості в системі політичного життя суспільства : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Конотопенко Олександр Петрович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 26 с.
417286
  Сотнік К. Діалектика в праві життя // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 124-126
417287
  Ярмола О.В. Діалектика в сократівсько-платонівській традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
417288
  Понедільчук Т. Діалектика взаємозв"зку інфляцій та інвестицій // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 74-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
417289
  Бобровський П. Діалектика взаємозв"язку структурних рівнів живої природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
417290
  Рахманов А.О. Діалектика взаємозв"язку технологічного й теоретичного знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
417291
  Світич С.І. Діалектика взаємозв"язку умінь із знанням та навичками // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 133-138. – ISBN 966-8188-07-1
417292
  Світич С.І. Діалектика взаємозв"язку умінь із знаннями та навичками // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 133-138. – ISBN 966-8188-08-X
417293
  Луцик А. Діалектика взаємозв"язку фіскальної політики та сталого суспільного розвитку // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 105-113. – ISSN 2410-0919
417294
  Костик О.І. Діалектика вибору або "український стиль" у просторовому вимірі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 58-65. – Бібліогр.: Літ.: с. 65; 6 п.


  Стаття присвячена аналізу українських виборів за матеріалами англомовних видань, що віддзеркалюють корелятивність таких понять як вибір, стиль, зміни. Предметом повідомлення є авторське світосприйняття майбутності України, її роль та потенціал на ...
417295
  Половін Р.В. Діалектика випадковості // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
417296
   Діалектика вищої освіти: трансформація від декларації до реалізації : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Головко В.О. [ та ін. ]. – Харків : Еспада, 2009. – 304с. – ISBN 978-966-456-025-9
417297
  Ніколаєнко В. Діалектика внутрішніх і зовнішніх факторів художнього розвитку в романі Р. Іванченко "Золоті стремена" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 206-212
417298
  Шестопалова А. Діалектика внутрішніх та зовнішніх суперечностей у створенні кризових ситуацій в Україні на сучасному етапі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 283-290. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
417299
  Сенченко О. Діалектика Гегеля - філософський базис для ведення інформаційних війн у соціальних системах / Оксана Сенченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)
417300
  Туниця Ю. Діалектика глобалізації в контексті екологічного імперативу / Ю. Туниця, Т. Семенюк, Т. Туниця // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-24. – ISSN 0372-6436
417301
  Сербин Р. Діалектика державного суверенітету в епоху глобалізму // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.37-43. – ISSN 0132-1331
417302
  Гон М. Діалектика державності в українсько-єврейських взаєминах у Галичині 1918 - 1939 років // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 103-118. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
417303
  Леонов Д. Діалектика дивідендної політики в умовах зростання невизначеності фондових ринків / Д. Леонов, І. Прасолов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 45-54 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
417304
  Волков О.Г. Діалектика дискурсу підданського суб"єкта // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.122-134. – ISSN 2075-1443
417305
  Снітько Д.Ю. Діалектика діяльності й бездіяльності людини в філософії К. Маркса // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 165-170
417306
  Журавський В.С. Діалектика довічного позбавлення волі: сутність та форма гуманізації кари / В.С. Журавський, В.О. Гацелюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 75-81. – ISSN 2220-1394
417307
  Березуцька М.С. Діалектика еволюції бандурного мистецтва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 33-44. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
417308
  Белінська Т.О. Діалектика евтаназії у біоетиці // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 146-148
417309
  Колот А. Діалектика економічного і соціального розвитку як предмет наукових досліджень // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 3-8
417310
  Гаврюк О.Г. Діалектика елементарного та складного в фізиці мікросвіту в світлі ленінської теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
417311
  Павлова А. Діалектика етичного та естетичного в українській усній традиційній культурі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 210- 214


  У статті досліджується діалектика етичного та естетичного в українському фольклорі на прикладі пісень-хронік. На межі входження в семіотичний простір у процесі трансформації реального факту текст співанки-хроніки набуває нових семантичних ознак. ...
417312
  Вертій Олексій Діалектика жанру у нових вимірах
417313
  Климчук С.В. Діалектика загальноекономічних принципів фінансової реструктуризації // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.134-137. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
417314
  Сук О.Є. Діалектика загальнолюдських і національних цінностей у трансформаційних процесах // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 27-30. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
417315
  Пригодій М.І. Діалектика зближення літератур / М.І. Пригодій. – К : Наукова думка, 1970. – 296 с.
417316
  Гаврилюк Р.Ю. Діалектика змісту та форми податкового права як відображення його системної сутності.. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 96-103. – (Правознавство ; Вип. 282)
417317
  Нагорний Є. Діалектика змісту та функцій фінансового контролінгу на сучасному етапі // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 19-24 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
417318
  Богачов А.Л. Діалектика і метафізика (Геґель vs Маркс) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-41. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Автор статті критично зіставляє головні принципи метафізичної діалектики Геґеля і матеріалістичної діалектики Маркса. Окреслює певні філософські досягнення Геґеля, а також указує на суперечливе ставлення до них Маркса. Автор статьи критически ...
417319
  Лисий В. Діалектика і методи наукового пізнання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 20-28. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
417320
  Пономаренко В.В. Діалектика і педагогіка // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 89-91
417321
  Лисий В.П. Діалектика і творчість // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 78-84. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснюється переосмислення філософської діалектики як теорії розвитку в контексті філософської антропології, чим виявляється її гуманістичний потенціал. На основі категоріального відношення "необхідність - свобода" творчість людини ...
417322
  Потульницький В. Діалектика ідеології та політики в українській монархічній традиції XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (103). – С. 29-39. – ISSN 2222-5250
417323
  Куцепал С.В. Діалектика інноваційних процесів в освітянській галузі України // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 3-10. – (Філософія ; вип. 52 (ч. 2)). – ISSN 2312-1947
417324
  Костенко А.О. Діалектика інтернет-прав людини, нового та вободи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 129-132. – ISBN 978-617-7638-01-7
417325
  Бродецький О.Є. Діалектика інтерпретації принципу справедливості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 7-10
417326
  Зінченко В.В. Діалектика історичності й раціональності суспільної практики у філософії неомарксизму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 16-26
417327
  Повзло О.М. Діалектика категорій "загальнолюдське" та "класове" у виховно-освітньому процесі / О.М. Повзло, Н.М. Дєвочкіна // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 121-128


  В статті мова іде про аналіз категорій "загальнолюдське" та "класове" у широкому філософському та гуманістичному сенсі і про аспекти здійснення цих категорій стосовно до категорій "освіта" та "виховання" у вузькому сенсі. В статті автор посилається на ...
417328
  Моренець П.А. Діалектика культурно-виховної і правоохоронної діяльності Радянської держави у світлі ленінської теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
417329
  Море О. Діалектика локального та транслокального в поезії Воллеса Стівенса // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 95-104. – ISBN 978-966-359-360-9
417330
  Куліш О. Діалектика любові в інтернеті: веб-зображення до архетипу культурного "Шлюбний союз чоловічого і жіночого" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 205-213. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті в культурологічному аспекті проаналізовано феномен веб-сайтів знайомств. Висвітлено діалектику поняття Любові, пов’язаної з архетипом культурним “шлюбний союз чоловічого і жіночого” у представників сучасного інформаційного суспільства. ...
417331
  Дика О.І. Діалектика людської чуттєвої діяльності. : Автореф... Канд.філос.наук: 05.00.04 / Дика О.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 15л.
417332
  Бобкова Н.П. Діалектика множинного і єдиного та питання аксіоматнзації математичного знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
417333
  Соболєва М.В. Діалектика монополії і конкуренції у вченні Йозефа Шумпетера // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 42-44
417334
  Варченко О.О. Діалектика наукових поглядів щодо доданої вартості та її формування // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 82-89. – ISSN 2308-1988


  "На основі узагальнення думок вчених встановлено, що додана вартість представляє собою показник результативності функціонування суб’єкта господарювання та ту частину вартості продукції, товарів і послуг, яка була безпосередньо прирощеною. Вона ...
417335
  Шевченко Л.І. Діалектика наукового пошуку і проблеми інтелектуалізації української літературної мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 3-5
417336
  Резнікова Н.В. Діалектика національного та глобального в умовах міжкраїнної взаємозалежності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 8-11 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
417337
  Занфірова Т.А. Діалектика необхідності й свободи у трудових правовідносинах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 296-301. – ISSN 1563-3349
417338
  Рошкулець Р.Г. Діалектика об"єктивного і суб"єктивного в критичному раціоналізмі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 175-176
417339
  Золотухін Геннадій Олексійович Діалектика об"єктивного і суб"єктивного в літературно-критичній діяльності : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Золотухін Г.О.; Акад. наук України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1993. – 34с. – Бібліогр.: 11 назв
417340
  Ігнатович Н.І. Діалектика об"єктивного та суб"єктивного в економічному розвитку: ліберальні погляди та сучасні тенденції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 281-286
417341
  Ліврінц А. Діалектика об"єктивного та суб"єктивного в збірці І.Франка "Зів"яле листя" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 72-75. – (Філологія ; Вип. 13)
417342
  Шебештян Я.М. Діалектика об’єктивного і суб’єктивного в ономастиці друкованого медіамовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розглянуто деякі особливості діалектики об"єктивного і суб"єктивного в ономастиці медіа мовлення у зв"язку з іншими філософськими категоріями й антиноміями мови. The article examines the certain features of subjective and objective ...
417343
  Цвєтков М.Г. Діалектика одиничного і загального. Її прояв у взаємозв"язку філософії з природознавством // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
417344
  Семененко Л. Діалектика педагогічних традицій і новаторства як суперечність і онтологічна основа педагогічного професіоналізму // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 161-166
417345
  Родіонова І.В. Діалектика первинних і галузевих методів правового регулювання (на прикладі фінансового права) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 84-89. – (Правознавство ; Вип. 253)
417346
  Савін І.О. Діалектика переконання і примусу та їх роль у поведінці людини // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
417347
   Діалектика переростання соціалізму в комунізм.. – Київ : Політвидав України, 1977. – 191с.
417348
  Костенко Н. Діалектика перехідності і відокремленості дольника в сучасній українській поезії // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 183-190. – ISBN 978-966-489-191-9
417349
  Перова О.Є. Діалектика пізнання живого: від субстанціонально-генетичного принципу до аксіолого-пізнавальних форм науки // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 40-44
417350
  Обревко Ю.М. Діалектика Платона як духовна вправа // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 26-27
417351
  Мосійчук Т. Діалектика поєднання технологічних та суспільних аспектів економічного розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 33-37
417352
  Гураленко Н. Діалектика позитивного і природного у правовому пізнанні: проблема методологічних підходів // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 178-188. – ISBN 978-966-306-020-4
417353
  Ружицький І.Ю. Діалектика поняття доходів державного бюджету // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 148-150. – ISBN 978-617-7069-02-6
417354
  Березинський В.П. Діалектика порядку і хаосу в процесах політичної самоорганізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 286-296


  Розкривається діалектика порядку і хаосу в процесах політичної самоорганізації, простежується еволюція формування концепту хаосу, дається класифікація хаосу в контексті синергетичної парадигми, визначається напрямки застосування положень теорії хаосу ...
417355
  Павленко І.О. Діалектика порядку та хаосу в розвитку соціального світу // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 200-205
417356
  Кривоус В.Б. Діалектика посткризової світової економічної системи: контури майбутніх змін // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 44-48
417357
  Пацурківськии П. Діалектика права і держави: необхідність зміни парадигмальних підходів // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 33-38.
417358
  Голубовський В.Є. Діалектика правомірної поведінки та юридичної відповідальності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 10-18
417359
  Енгельс Ф. Діалектика природи / Ф. Енгельс. – Київ, 1949. – 300с.
417360
  Енгельс Ф. Діалектика природи / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1977. – 382с.
417361
   Діалектика процесу пізнання.. – Чернівці, 1966. – 39с.
417362
  Кравець І.М. Діалектика публічних та приватних інтересів при здійсненні органами місцевого самоврядування організаційно-господарських повноважень // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 122-126. – ISBN 978-617-7087-39-6
417363
  Жаліло Я.А. Діалектика реалізації цілей сталого розвитку в сучасній економіці // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 14-16
417364
  Терепищий С.О. Діалектика регіоналізації та глобалізації в сфері сучасної вищої освіти // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 289-293. – ISSN 2076-1554


  Розглядається особливості взаємовідношення процесів глобалізації та регіоналізації в сфері вищої освіти. Методологічна база дослідження визначається підходом, який спирається на принципи об"єктивності та цілісності. Зокрема, в роботі застосовано: метод ...
417365
  Остащук І.Б. Діалектика релігійних символів: дискурс сучасної масової культури // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 187-193
417366
  Покровська І.Л. Діалектика релігійного і світського в турецькій лінгвокультурі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.13 / Покровська Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 458 арк. – Додатки: арк. 445-458. – Бібліогр.: арк. 372-444
417367
  Покровська І.Л. Діалектика релігійного і світського в турецькій лінгвокультурі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.13 / Покровська Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
417368
  Покровська І.Л. Діалектика релігійного і світського в турецькому мовно-культурному просторі : монографія / І.Л. Покровська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 374, [1] с. – Бібліогр.: с. 313-374. – ISBN 978-617-673-494-9
417369
  Садовий М.М. Діалектика розвитку "традиційної" та "нової" економік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 74-77. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Визначено політекономічну сутність і взаємозв"язок традиційної та нової економік, можливості формування інформа-ційного суспільства в Україні. The principles of political economy and interrelationship between the traditional and new economies have ...
417370
  Пясковский Б.В. Діалектика розвитку екологічної свідомості // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
417371
  Японська О. Діалектика розвитку змагального кримінального судочинства: історія та сучасність // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 118-124
417372
  Бабій Л.Т. Діалектика розвитку історичних типів культури : філософсько-соціологічні проблеми / Л.Т. Бабій. – Львів : Світ, 1991. – 160 с.
417373
  Ткач К.М. Діалектика розвитку системи міжбюджетних трансфертів / К.М. Ткач, А.А. Москальов // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 171-178. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
417374
  Сирцов М.Г. Діалектика розвитку соціалізму і переростання його в комунізм / М.Г. Сирцов. – К, 1979. – 48с.
417375
  Буслинський В.А. Діалектика розвитку соціалістичного суспільства / В.А. Буслинський. – Київ, 1980. – 128с.
417376
  Завальний А.М. Діалектика розмежування категорій "джерело" і "форма" права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 261-267
417377
  Савенко Я.М. Діалектика росту і розвитку організму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
417378
  Брюховецька Л. Діалектика свободи. Екранізації драми "Камінний господар" Лесі Українки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4)
417379
  Карнаух Б.П. Діалектика свободи: синтез вибору і необхідності // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 124-135. – ISSN 2075-1443
417380
  Борденюк В. Діалектика співвідношення самоврядування, місцевого самоврядування та державного управління // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.118-122. – ISSN 0132-1331
417381
  Біденко Є. Діалектика становлення аксіологічної платформи особистості в педагогічному процесі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (78). – С. 72-78. – ISSN 2078-1016
417382
  Данканіч Р. Діалектика становлення Надлюдини в філософії Ф. Ніцше // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 267-269. – ISSN 2076-1554
417383
  Колотілова Н.А. Діалектика та риторика в творах Ф. Прокоповича // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 258-261. – ISSN 2076-1554
417384
  Бобрицька В.І. Діалектика термінологічної взаємодії в дослідницькому полі проблем освітньої політики // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2014. – № 22. – С. 21-28. – ISSN 2311-2409


  Здійснено спробу виявити протиріччя у пошуках конкретного вираження сутності змісту і структури поняття "освітня політика"; обґрунтовано суспільний, теоретико-мето-дологічний, прикладний рівні запиту щодо розроблення поняттєво-категорійного апарату ...
417385
  Попов В.Ю. Діалектика тотожності у діалогах Платона // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С.93-99. – ISSN 1728-3671
417386
  Скуратко Т. Діалектика традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 214-236. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
417387
  Скубашевська О.С. Діалектика традицій та інновацій в освітній діяльності // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 332-336
417388
  Гончаров В. Діалектика традиційного та інноваційного у підготовці сучасного вчителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 44-51. – ISSN 2078-1016


  Структура професійної деяльності педагога містить мотиваційно-ціннісний, змістовий і процесуальний складники, що передбачає знання системи особистісних технологій, наявність високого рівня освіченості, педагогічних здібностей і творчого потенціалу. ...
417389
  Германова Е.В. де Діас Діалектика традиціоналізму і модернізму в сучасному католицтві // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 48-57. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
417390
  Марущак В.П. Діалектика управління і економіки в розвитку держави // 25 років незалежності України : історія, сьогодення, стратегії майбутнього розвитку : зб. наук. праць за матеріал. Міжвуз. наук.-практ. конф. 12 квіт. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; Одес. ін-т ; [редкол.: В.П. Марущак, О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 8-17. – ISBN 978-966-2710-86-1
417391
  Сушко С. Діалектика фікціонального, персоніфікованого і реального, суспільно-орієнтованого у романах "The gravity"s rainbow" Т. Пінчона і "The tunnel" В. Гасса // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 85-91. – ISSN 2413-3094


  "Проаналізовано аспекти діалектичного поєднання фікціонального і реального планів в окремих тематичних сегментах двох американських постмодерністських романів. Наголошено на методологічній доцільності обраного підходу, який сприяє декодуванню ...
417392
  Возняк С.С. Діалектика форми і змісту в культуротворчій діяльності Й.Г.Фіхте // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С.3-8. – ISSN 1729-360Х
417393
  Костенко А.З. Діалектика художнього образу (нові аспекти теорії соціалістичного реалізму) : (нові аспекти теорії соц. реолізму) / А.З. Костенко. – Київ : Дніпро, 1986. – 312 с.
417394
   Діалектика художнього пошуку. – К., 1989. – 317с.
417395
  Крисаченко В.С. Діалектика чи метафізика? : боротьба двох концепцій розвитку в сучасномцу природознавстві / В.С. Крисаченко. – Київ, 1988. – 48 с.
417396
  Гвоздик І.Є. Діалектика чуттєвого і раціонального в процесі пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
417397
  Мойсієнко А.К. Діалектика Шевченкового першорядка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 124-131. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Присвячено проблемі декодування поетичного тексту на основі перцептуючих можливостей заглавного рядка. Розглядається динамічний аспект сприйняття віршованої структури, характер взаємозв"язку початкового рядка з різними компонентами тексту на ...
417398
  Іванова Т.М. Діалектика як естетичний феномен // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 79-82
417399
  Рагозін В.М. Діалектика як загальний метод конкретних наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
417400
  Передерій В.І. Діалектико-матеріалістична концепція детермінізму і квантова механіка // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
417401
  Чолпан П.П. Діалектико-матеріалістична суть причинності в фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
417402
  Чолпан П П. Діалектико-матеріалістична суть причинності в фізиці. / П П. Чолпан, . – К., 1970. – 35-41с.
417403
  Рибченко О.І. Діалектико-матеріалістичне розуміння детермінації в онтогенезі рослин // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
417404
  Копаниця Л. Діалектична "гра": нотатки з приводу поетики вірша-пісні рукописних співаників XVII-XVIII // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 136-146.
417405
  Давидова І.О. Діалектична взаємодія економічних відносин та діяльності у сфері зайнятості // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 319-323. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
417406
  Камардаш Н.В. Діалектична взаємодія освіти й суб"єктивності як предмет філософського аналізу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 98-103. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
417407
  Данильян О.Г. Діалектична єдність інформаційних прав та інформаційної свободи: до усвідомлення проблеми / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 5-13. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті обГрунтовується, що гарантії прав і свобод людини щодо інформаційної сфери належать до найважливіших засад формування правової держави та громадянського суспільства. Показано, що право є засобом, який за допомогою спеціальних правових методів ...
417408
  Довгаль О.А. Діалектична єдність національних і глобальних інтересів як передумова їх взаємної реалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 31-35. – ISSN 2222-4459
417409
  Черних Є.М. Діалектична єдність об"єктивного і суб"єктивного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 40-46. – ISSN 1563-3349
417410
  Красовська В.Г. Діалектична єдність правових стимулів та обмежень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-53.
417411
  Миронова Г. Діалектична єдність природи моральних та правових відносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.20-27
417412
  Сазонець І.Л. Діалектична єдність процесів глобалізації і регіоналізації світової економіки / І.Л. Сазонець, А.Ю. Гладченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 66-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
417413
  Ганцов В. Діалектична класифікація українських говорів : (З каpтою) / Всеволод Ганцов ; Укр. АН. – Київ : [Вид.] Укp. Акад. Hаук ; Дpук. Укp. Акад. Hаук, 1923. – 67 с. – Hа окp. аpк. пpисвята О.О. Шахматову. - Окр. відб.: Зап. Іст.-філол. відділу. 1923, кн. 4


  На тит. стор. надпись: Дорогому Михайлові Михайловичу Новицькому від автора
417414
  Шугайлін О.В. Діалектична логіка і математика // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
417415
  Шугайлін О.В. Діалектична логіка як взаємозв"язок законів формальної логіки, виражених у символічній формі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
417416
  Бойкова М. Діалектична основа методології ефективного правового деожавотворення, господарювання і прогнозування розвитку країни // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 6 (291). – С. 5-7
417417
   Діалектична теологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 744. – ISBN 966-316-069-1
417418
  Стрєлкова Ю.О. Діалектична теологія як "теологія кризи": соціально-історичні та світоглядні передумови виникнення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 43-47


  Розглянуто соціально-історичні та світоглядні передумови становлення такого напряму теологічної думки початку ХХ ст., як діалектична теологія, або "теологія кризи". Досліджено специфіку критичного підходу К. Барта та його однодумців до засад ...
417419
  Чухно А.А. Діалектична філософія і методи економічної теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-15. – ISSN 1811-3141
417420
  Колоколов А.Є. Діалектичне осмислення теорії справедливості Джона Ролза // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 112-119. – ISSN 2078-3566
417421
  Новосельська І. Діалектичний аспект розвитку поняття "дисципліна праці" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 65-68
417422
  Малахова Л. Діалектичний взаємозв"язок глобальних проблем та розвитку сфери туризму // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 55-62. – ISSN 2409-9260
417423
  Серьогін К.Є. Діалектичний взаємозв"язок форми правління з формою державного устрою // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 41-50. – ISSN 0201-7245
417424
  Алєксандрова О.В. Діалектичний дух філософування богослова Григорія Ниського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
417425
  Зіганшина Л.О. Діалектичний закон живого - сутнісна основа вчення П. І ванова і його основний природно-практичний принцип (частина 1) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 263-272
417426
  Зіганшина Л.О. Діалектичний закон живого - сутнісна основа вчення П.Іванова і його основний природно-практичний принцип (частина 2) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 234-244
417427
  Фесенко Д.Я. Діалектичний закон заперечення заперечення / Д.Я. Фесенко. – Київ, 1957. – 36с.
417428
  Москалюк В. Діалектичний зв"язок космічного та екзистенційного в мові // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 134-136.
417429
   Діалектичний і історичний матеріалізм.. – К., 1967. – 358с.
417430
   Діалектичний і історичний матеріалізм. (тематика контрольних робіт). – Київ, 1969. – 33с.
417431
   Діалектичний і історичний матеріалізм. Для системи парт. навчання. – 2-е вид. – К., 1968. – 360с.
417432
   Діалектичний і історичний матеріалізм. Для системи парт. навчання. – 2-е вид. – Київ, 1969. – 369с.
417433
   Діалектичний матеріализм - філософська основа сучасної науки. Тези доповідей теоретич. конф.. – Київ, 1960. – 27с.
417434
   Діалектичний матеріализм - філософська основа сучасної науки. Тези доповідей теоретичної конференції. – Київ, 1960. – 27с.
417435
  Мітін М. Діалектичний матеріалізм-світогляд марксистсько-ленінської партії / М. Мітін. – Київ : Держполітвидав, 1939. – 44 с.
417436
  Рубашевський А.А. Діалектичний матеріалізм -- основа мічурінської біології. / А.А. Рубашевський. – К, 1951. – 144с.
417437
  Рубашевський А.А. Діалектичний матеріалізм -- філософська основа вчення І.В.Мічуріна. / А.А. Рубашевський. – К, 1952. – 39с.
417438
  Александров Г. Діалектичний матеріалізм - світогляд партії Леніна - Сталіна / Александров Г. – Киев : Політвидав при ЦК КП, 1941. – 23 с. – (Лекції на допомогу вивчкючим марксизм-ленінізм. Серія філософських наук ; Лекція 1)
417439
  Логвин М.О. Діалектичний матеріалізм - філософська основа розвитку радянської фізіології на Україні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
417440
  Адоратський В.В. Діалектичний матеріалізм : хрестоматія за Леніном для радпартшкіл і комвишів / склав і прим. додав В.В. Адоратський ; пер. з 3-го випр. та доп. рос. вид. – Харків ; Одеса : Пролетар, 1932. – 360 с.
417441
  Адоратський В.В. Діалектичний матеріалізм : хрестоматія за Леніном для радпартшкіл і комвишів / склав і прим. додав В.В. Адоратський ; пер. з 5-го випр. та доп. рос. вид. – Москва : Пролетар, 1933. – 543 с.
417442
  Козубенко М.Г. Діалектичний матеріалізм і природознавство / М.Г. Козубенко. – Львів, 1960. – 23с.
417443
  Танчер В.К. Діалектичний матеріалізм і релігія / В.К. Танчер. – К, 1966. – 48с.
417444
  Гурвич С.С. Діалектичний матеріалізм і сучасна медицина / С.С. Гурвич. – Київ, 1967. – 356с.
417445
  Вільницький М.Б. Діалектичний матеріалізм і сучасна фізика про простір і час / М.Б. Вільницький. – Київ, 1978. – 48с.
417446
  Нічик В.М. Діалектичний матеріалізм про категорію причинності. / В.М. Нічик. – Київ, 1960. – 124с.
417447
  Бойко В. Діалектичний матеріялізм / Василь Бойко. – Харків : Держвидав України
Ч. 1 : Філософія марксизму : курс конспективний. – 1928. – 149, III с.
417448
  Проценко В.М. Діалектичний підхід до формування теоретичних основ інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 147-156. – ISSN 2075-4892
417449
  Рабінович П. Діалектичний підхід у практиці Європейського суду з прав людини // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 4-11
417450
  Красавін С.В. Діалектичний синтез у дослідженні феномена творчості : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Красавін С.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
417451
  Красавін С.В. Діалектичний синтез у дослідженні феномена творчості : 09.00.08:Дис.на здоб наукового ступеня канд.філософських наук / Красавін С.В.; Київський держ. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2000. – 177л. – Бібліогр.: Л.:155-177
417452
  Спокойний Л. Діалектичний та історичний матеріалізм / Л. Спокойний. – Х, 1931. – 136с.
417453
  Котюк І.І. Діалектичний характер слідоутворення детермінує особливості класифікації слідів у криміналістиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу форм руху матерії обґрунтовуються закономірності слідоутворення, які мають враховуватись при класифікації слідів у криміналістиці. Analyzing matter"s forms of movement, the author substantiates the regularity of trace formation, ...
417454
  Бураго С.Б. Діалектичні мови й літературознавчий аналіз мелодії вірша : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.08 / Бураго С. Б.; КУ ім. Шевченка. – К., 1993. – 42л.
417455
  Пасинок В.Г. Діалектичні принципи риторики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 280-286


  Стаття присвячена розгляду риторики як фундаментальної філологічної науки з точки зору базових принципів діалектичної логіки - принципу взаємозв"язку, принципу саморозвитку і принципу діалектичного протиріччя. Ці принципи вивчаються в динаміці ...
417456
   Діалектичного та історичного матеріалізму філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 744. – ISBN 966-316-069-1
417457
  Дзендзелівський Й.О. Діалектна взаємодія української мови з іншими слов"янськими в Карпатському ареалі / Й.О. Дзендзелівський. – К., 1973. – 31с.
417458
  Гнатюк А.Д. Діалектна і регіональна лексика як компонент національної своєрідності літературної французької й української мов


  Здійснено порівняльний аналіз діалектної і регіональної лексики в сучасній французькій і українській мовах та досліджено її широкі можливості в художньому стилі. The article deals with a comparative analysis of dialectal and r?gional lexis in the ...
417459
  Афадєєва М.М. Діалектна лексика в творах Марії Матіос // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 100-102
417460
  Нестеренко Н. Діалектна лексика роману Марії Матіос "Солодка Даруся" як яскравий маркер мови художнього твору / Н. Нестеренко, А. Костенко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (191), квітень 2019. – С. 21-24
417461
  Грицевич Ю. Діалектна лексика у фольклорі канадських українців першої хвилі еміграції // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 7. – С. 42-50. – ISSN 2413-0923
417462
  Шатілова Н. Діалектна лексика як мовна домінанта ідіостилю Сидора Воробкевича // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 204-213. – ISSN 2413-0923
417463
  Ткачук М. Діалектна мова і нормативна лексикографічна практика // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67). – С. 54-66. – ISSN 1682-3540
417464
  Дуброва Г.І. Діалектна омонімія польського походження (на матеріалі пам"яток 17 ст. та південно-західних говорів) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 53-61. – Бібліогр.: Біб.: с. 59-61; 16 поз.


  Про зіставний аналіз омонімічних лексем, які фіксуються в пам"ятках XVII cт. і сучасних українських діалектах. The article is devoted to the comparative analysis of homonyms in works of the XVII century and modern Ukrainian dialects.
417465
  Матвіяс І.Г. Діалектна основа консонантизму в українській літературній мові // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 32-40. – ISSN 0027-2833
417466
  Матвіяс Іван Григорович Діалектна основа мови в творах Пантелеймона Куліша


  Досліджено говіркові риси у мові творів П. Куліша.
417467
  Наливайко М. Діалектна основа прізвиськ жителів Львівщини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 245-247
417468
  Матвіяс І.Г. Діалектна основа української літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-36. – ISSN 0027-2833
417469
  Горват Б. Діалектна поезія та історія літератури (на прикладі єгипетської, італійської та карибської літератур) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 209-213. – ISSN 2307-2261
417470
  Коваленко Н. Діалектна фраземіка у "Словарі української мови" Б. Грінченка // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 14-18. – ISBN 978-966-489-285-5
417471
  Пилипенко Є. Діалектне джерело мови прозових творів Івана Нечуя-Левицького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 11 (680), листопад. – С. 46-51. – ISSN 0130-5263


  У статті простежено кореляцію характерних рис середньонаддніпрянського говору і мови прозових творів І.Нечуя-Левицького, зумовленість ідіолекту письменника питомим мовним оточенням.
417472
  Чучвара А.П. Діалектний вплив на формування прізвиськ у соціогрупі "школяр" // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 161-168
417473
  Голі-Оглу Діалектний мовний матеріал як об"єкт генетичних досліджень // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 319-324. – ISSN 2411-6548
417474
  Венжинович Н. Діалектний простір в епістолярній спадщині Юрія Федьковича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 39-42
417475
  Яшкін М.Г. Діалектний різновид // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.120-125. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Розглянуто сучасні види,American English, їх походження та поширення на територіях США
417476
  Рожик А. Діалектний тип мовлення на телебаченні і радіо німецькомовної частини Швейцарії. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 133-138.
417477
  Зінчук Р.С. Діалектні вияви словозміни ойконімів у Західнополіських говірках // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 231-239. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
417478
   Діалектні групи і говори української мови. Метод. матеріали з курсу україн. діалектології. – Одеса, 1975. – 56 с.
417479
  Морозова О. Діалектні джерела суржикового мовлення сучасних політиків // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 197-201. – Бібліогр.: Літ.: с. 201; 6 назв
417480
  Батюк І.Ю. Діалектні елементи в мові творів сучасних японських письменників префектури Окінава // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 14-18. – ISSN 1608-0599
417481
  Куриленко В.М. Діалектні зони в системі українськополіського макроареалу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 89-91
417482
  Дель Гаудіо Діалектні картини Італії та України: спроби порівняння // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 30-38. – ISSN 0027-2833
417483
  Батюк І.Ю. Діалектні особливості повісті Нацуме Сосекі "Юнак" // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 3-10. – Бібліогр.: С. 9-10; 12 поз. – ISSN 1682-671Х
417484
  Січкар С. Діалектні семантичні деривати в ідіолекті Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 131-135


  Актіальність дослідження зумовлена необхідністю подальшого вивчення мовотворчості Тараса Шевченка, її ролі у становленні нової української літературної мови, зокрема у плані лексичного співвідношення за шкалою кодифіковані/некодифіковані мовні одиниці
417485
  Ткачук М.М. Діалектні тексти з говірки с. Корогод Чорнобильського р-ну Київської обл. // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 227-253. – ISBN 978-966-1673-30-3
417486
  Бідношия Ю. Діалектні тексти закордонних українців як джерельна база етнографічних студій // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – № 2 (342), березень - квітень. – С. 112-125. – ISSN 0130-6936
417487
  Клименко Н. Діалектні тексти як джерело дослідження генези та сучасного стану українських говірок Донеччини // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 135-140. – ISSN 1815-3070
417488
  Синявский О. Діалектологічна анкета / Синявский О. – Харків, 1927. – 8 с.
417489
  Ціхоцький І. Діалектологічна компетенція Івана Франка (теоретична концепція і артистична інтерпретація) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 207-217. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
417490
  Кардаш Л. Діалектологічна спадщина вчених діаспори // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 22-29. – (Серія "Філологія" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
417491
  Жилко Ф.Т. Діалектологічний атлас української мови // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 15-16
417492
  Жилко Ф.Т. Діалектологічний атлас української мови : проспект / Ф.Т. Жилко. – Київ, 1952. – 40 с.
417493
  Семенова О. Діалектологічні дослідження українсько-білоруського Полісся: історіографічний аспект // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (381), вересень - жовтень. – С. 44-50. – ISSN 2664-4282


  "Подібність географічних умов проживання і традиційного способу життя українців та білорусів Полісся спричинили схожість їхніх етнокультурних рис. Тому одним із найважливіших маркерів відмінності одного народу від іншого є мова. Жива розмовна мова має ...
417494
  Коваленко Б.О. Діалектологічні описи початку XX ст. як пам"ятки втрачених говірок // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 179-187. – ISBN 978-966-1673-36-5
417495
   Діалектологічні студії. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISBN 966-02-3933-5(вип.6); 966-02-2707-8(серія)
6 : Лінгвістичний атлас - від створення до інтерпретації. – 2006. – 432с.
417496
  Гриценко П.Ю. Діалектологічні студії професора І.Г. Матвіяса // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 257-269. – ISBN 978-966-1673-30-3
417497
   Діалектологічні студії. 2 : мова і культура / НАН України, Ін-т українознавства ім. Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; [відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей ; редкол.: Я. Ісаєвич та ін.]. – Львів : ІУ, 2003. – 361, [1] с. : іл. – Текст укр., пол., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2709-4
417498
   Діалектологічні студії. 7 : Традиції і модерн / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; [ відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей ; редкол.: Я. Ісаєвич, К. Герман, Л. Коць-Григорчук та ін. ]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2008. – 416 с. – ISBN 966-02-27707-8(вип.7); 966-02-2707-8(серія)
417499
   Діалектологічні студії.3 : Збірник памяті Ярослави Закревської / НАНУ. Ін-тут українознавства ім. І.Крип"якевича; Відп. ред.: П.Гриценко, Н.Хобзей; Ред.кол.: Я.Ісаєвич, К.Герман, та ін. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2003. – 608с. – ISBN 966-02-2206-6(вип.3); 966-02-2707-8(серія)
417500
  Максимов А.А. Діалетктичний матеріалізм і природознавство / А.А. Максимов. – Київ, 1941. – 80с.
417501
  Чжан Лун Діалктика традиціоналізму та модернізації в ситемі освіти Китаю епохи глобалізації // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 157-167. – ISSN 2312-1548
417502
  Йовенко С.А. Діалог : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Молодь, 1978. – 200 с.
417503
  Канівець В.В. Діалог : статті, виступи, есе / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 190 с.
417504
  Гаврилишин Б. Діалог / Б. Гаврилишин, І. Дзюба. – Київ : Українська Всесвітня Координ. Рада та Респуб. асоціація українознавців, 1995. – 160с.
417505
  Бубер М. Діалог // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 54-55. – ISBN 978-966-668-480-9
417506
  Шмітт Діалог "двох мізків" у одному тілі / Шмітт, Ерік-Еманюель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 14-15


  Французький письменник-легенда - один з найбільш "топових" у світі авторів - Ерік-Емануель Шмітт.
417507
  Якубенко Олена Павлівна Діалог "Північ-Південь" в політиці країн Африки південніше Сахари у 80-х - на поч. 90-х рр. : Дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Якубенко Олена Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1996. – 236л. – Бібліогр.:л. 209-236
417508
  Якубенко Олена Павлівна Діалог "Північ - Південь" в політиці країн Африки південніше Сахари у 80-ті - на початку 90-х років : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.02 / Якубенко Олена Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 26л.
417509
  Прокопенеко В. Діалог "Феаг"і його місце в світній філософії Платона // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 59-76. – ISSN 0235-7941
417510
  Йосипенко Оксана Діалог без примирення. Аналітична та континентальна традиції в сучасній Франції // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 1 : Французька філософія сьогодні. – С.5-22. – ISSN 0235-7941
417511
  Дещиця А. Діалог в очікуванні рішення Конституційного суду / спілкувався Богдан Гук // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 13 травня (№ 19). – С. 1, 6. – ISSN 0027-8254


  Розмова з Андрієм Дещицею, послом України в Польщі, про українсько-польський діалог у сфері історичної політики.
417512
  Наєнко М. Діалог Володимира Коскіна з Михайлом Наєнком / розмовляв В. Коскін // Наєнко Михайло Кузьмович, доктор філологічних наук, професор : бібліогр. довідник / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 4-52. – ISBN 978-617-7777-24-2
417513
  Львова О.Л. Діалог держави і суспільства як один із головних напрямів утвердження прав і свобод людини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 13-26. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
417514
  Чадюк М. Діалог досвідів // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 14


  Якою може бути культура пам"яті в міському просторі - приклад Берліна.
417515
   Діалог душ : Збірник наукових статей за матеріалами конференції, присвяченої пам"яті професора В.В.Фащенка. Одеса. 29 червня - 1 липня 2000 року. – Одеса : Астропринт, 2001. – 176с. – ISBN 966-549-611-5
417516
  Бійчук Г. Діалог епох: українське бароко і постмодерне необароко у збірці Ю. Андруховича "Екзотичні птахи і рослини"


  У статті розкрито філософсько-естетичні засади українського постмодерного необароко поезій Юрія Андруховича
417517
  Одрехівська І.М. Діалог з А. Міцкевичем: українські інтерпретації П. Куліша та В. Коптілова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 289-293. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто основні риси перекладацького стилю П. Куліша та В. Коптілова на основі аналізу їхніх українських інтерпретацій балади "Романтичність" А. Міцкевича
417518
   Діалог з європейським студентським союзом // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 29 жовтня (№ 44)


  У рамках Міжнародної науково-практичної конференції " Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася зустріч Студентського парламенту КНУТШ, ...
417519
  Колесник І.І. Діалог з істориком // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 267-273. – ISSN 0320-9466


  До 80-річчя від дня народження Ярослава Степановича Калакури.
417520
  Ложешник А.С. Діалог з історією дослідника античності Новоросійського університету – Струве Федора Аристовича // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – C. 50-62. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
417521
  Мережинська Г.Ю. Діалог з класикою: гоголівські мотиви і стратегії традиціоналазації в російській літературі 1990-2000-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 180-186


  Сприйняття постаті і творів Гоголя сучасною літературою
417522
   Діалог з майбутнім. Спільні виклики сьогодні постають перед усіма країнами Європи... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 жовтня (№ 40)


  IХ Конференція міністрів Ради Європи, відповідальних за молодіжну політику відбулась у Санкт-Петербурзі (Російська Федерація). Українська делегація на чолі з першим заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту України Є. Суліма взяла участь. ...
417523
  Овчаренко Е. Діалог з митцем і його картинами // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 27 травня - 2 червня (№ 21). – С. 15


  Виставка Івана Марчука "Я єсмь..."
417524
  Вавринюк Т. Діалог з позиції теорії актуального членування в повісті О. Довженка "Зачарована Десна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 263-266.
417525
  Санов Л.С. Діалог з сучасником : літ.-крит. ст., роздуми, спогади / Л.С. Санов. – Київ : Рад. письменник, 1985. – 272 с., [1] арк. портр.
417526
  Гаврилюк Н. Діалог з творчістю // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 142-147.
417527
  Червінська О. Діалог з учнем: онтологічний сенс феномену дитини за Достоєвським // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 158-166
417528
  Ткачук М. Діалог заради перемоги // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 27 вересня (№ 35). – С. 16


  "Музей-студія відомого банкіра, мецената, професора Володимира Матвієнка "Сила патріотизму" давно перетворився на один із найважливіших осередків патріотичного життя столиці."
417529
  Боднарчук Л.С. Діалог заходу та сходу в філософії: Бертран Рассел та Фен Юлань // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 104-106
417530
   Діалог зі студенством // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 9 грудня (№ 49). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Дмитро Табачник разом з представниками студентського самоврядування КНУ імені Тараса Шевченка обговорили питання забезпечення конституційних прав на висловлювання студентами власної поведінки під час мирних акцій протесту.
417531
  Петрова А.В. Діалог і квазідіалог у політичній комунікації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 53-55
417532
  Тимофєєва О.М. Діалог і монолог як засоби психологізму (в новелах Олеся Гончара та оповіданнях Льва Скрипника) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 139-145. – ISBN 978-966-551-315-5
417533
  Попко В.В. Діалог і співробітництво між Україною і ЄС у сфері зовнішньої і безпекової політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 98-102.
417534
  Божко С.О. Діалог і співробітництво між Україною та ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 20-23.
417535
  Снігир О. Діалог і стримування. Чого очікувати Києву від політики західних країн щодо Росії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 4


  "Нині в дипломатичній риториці й у санкційній політиці Заходу стосовно Росії спостерігається певне вичікування. Країни Заходу припускають, що президентські вибори в Росії у березні 2018 р. стануть точкою відліку для оновленої російської зовнішньої ...
417536
  Гюлен М.Ф. Діалог і толерантність / М. Фетхуллах Ґюлен ; [пер. з турец.: Зубань О.М., Підвойний В.М.]. – Київ : Видавництво Жупанського, 2012. – 372, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2355-27-7
417537
  Гоцуляк В.М. Діалог і формування політичної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 226-233
417538
  Воля О. Діалог із Євгеном Маланюком // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 7
417539
  Романенчук О. Діалог із серцем = молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 5/6 (799/800). – С. 32-34. – ISSN 0868-4790
417540
   Діалог істориків : листування І. Крип"якевича та Ф. Шевченка (1950-1960) : [збірка] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд., авт. передм. І.М. Мороз]. – Київ : Київський університет, 2019. – 351, [1] с. : іл. – Імен. покажчик: с. 328-334. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-041-3
417541
  Возняк М.С. Діалог Йоаникія Волковича з 1631 р. / Подав Михайло Возняк. – [У Львові] : [З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1920. – 47 с. – Окр. відб.: . Записки Hаукового Товаpиства імени Шевченка. Львів, т. 129. - - Заголовок та зміст паpал. нім.
417542
  Булкіна А.В. Діалог конфліктного типу в художньому любовному дискурсі: комунікативно-рольовий аспект (на матеріалі творчості Т. Гарді) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 106-112


  Статтю присвячено особливостям конфліктного діалогу у любовному дискурсі. Розкрито специфіку комунікативно-рольового позиціонування його учасників, запропоновано класифікацію діалогічних інтеракцій цього типу з точки зору залученості їх ...
417543
  Валявко І. Діалог крізь роки: листування Дмитра Чижевського та о. Георгія Флоровського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 6 : Історія філософії : архівні студії. – С. 79-89. – ISSN 0235-7941
417544
  Носова Г.Ю. Діалог культур / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 111-112. – ISBN 966-642-073-2
417545
   Діалог культур і духовний розвиток людини : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (24-26 січня 1995 р.). – Київ, 1995. – 237с.
417546
  Башманівський В.І. Діалог культур на сайтах ЗМІ Житомира за 2014 рік // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 162-174. – ISBN 978-617-7009-44-3
417547
  Голозубов Олександр Діалог культур та діалог в культурі : постмодерний образ Св. Франциска Ассізького // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С. 230-242. – ISSN 2075-1443


  Франциск Ассізький (1182—1226) — католицький святийного його іменем голодующого ордена. Він знаменує собою перелом в історії аскетичного ідеалі, а тому і нову епоху в історії західного монашества та римської курії
417548
  Коппель О.А. Діалог культур та цивілізацій в діяльності ООН / О.А. Коппель, Ю. Цирфа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 149-154


  Статтю присвячено важливій науковій проблемі - особливостям взаємодії цивілізацій в умовах формування постбіполярної системи міжнародних відносин. Особлива увага приділена ролі ООН в налагодженні діалогу культур та цивілізацій, визначенню основних ...
417549
   Діалог культур у дзеркалі художнього слова // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 28 жовтня (№ 44)


  Андрій Якович Чайковський - український письменник, громадський діяч. У повісті "За сестрою", що була призначена передусім для дітей і юнацтва, Чайковськийвідтворив історію взаємин українського й кримськотатарського народів у XV і XVI століттях.
417550
  Фенко М. Діалог культур у контексті мовної освіти особистості / М. Фенко, М. Кулак, М. Рущак // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 105-113. – ISSN 2415-8143
417551
  Федь В. Діалог культур у соціумі Київської Русі // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 13 : Філософія. Культура. Політика. Педагогіка. – С. 62-68. – ISSN 1728-9572
417552
  Аландаренко Н.Ю. Діалог культур у структурі мовної особистості (на прикладі публіцистики Світлани Пиркало) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 183-187


  Розглядається структура мовної особистості, її інтернаціональні та національно зумовлені рівні. На прикладі публіцистики журналістки Світлани Пиркало досліджено мовну особистість, яка зазнала впливу двох культур - української та англійської Structure ...
417553
  Дантанг Є.В. Діалог культур України та Франції (90-і роки XX - початок XXI століття) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 222-227. – ISSN 2226-3209
417554
   Діалог культур. Святе Письмо в українських пам`ятках. – Київ, 1999. – 360с. – ISBN 5-88500-064-6
417555
   Діалог культур. Україна у світовому контексті : Матеріали міжн. філос. культуролог. читань 25-26 квітня 1996 р. – Львів : Каменяр, 1996. – 174с. – ISBN 5-7745-0685-1
417556
  Бачинська Н.А. Діалог культур: бібліотека як міжкультурний хаб / Н.А. Бачинська, І.М. Гоян, Т.В. Кичкирук // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 2. – С. 195-198. – ISSN 2226-3209
417557
   Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта : Збірник наукових праць. – Львів : Українські технології. – ISBN 5-7763-1820-3
Вип.6. – 2001. – 370с.
417558
  Заярна І. Діалог культурних контекстів у російській поезії постмодернізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 160-166
417559
  Астаф"єв О.Г. Діалог лінгвокультур (польські джерела творчості Петра Гулака-Артемовського) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 232-236. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано діалог лінгвокультур, польські джерела творчості Петра Гулака-Артемовського, трансформації мотивів Ігнаци Красіцького та Адама Міцкевича у його творах. В статье проанализированы диалог лингвокультур, польские источники ...
417560
  Блєдних Т. Діалог між культурами в історико-біографічних повістях Варвари Чередниченко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 29-32
417561
  Левицький В. Діалог між модернізмом і соцреалізмом у київському тексті 1910-х - 1930-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості іконіки у візії Києва за доби співіснування модерністських і соцреалістичних художніх систем. Основна увага припадає на проблему перекодування урбаністичних мотивів. На прикладі поезії В. Маяковського, "неокласиків", П. ...
417562
  Скарбовійчук Д.А. Діалог між наукою та релігією - реальність чи ілюзія? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 183-184
417563
  Вюртц К. Діалог між суддями адміністративних судів Франції та законодавцем // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 207-214. – ISBN 978-966-8909-91-7
417564
  Задорожня А.Г. Діалог між Україною та східноєвропейськими державами в умовах євроінтеграції: аналіз сучасної політичної думки // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 127-153. – ISBN 978-617-689-160-4
417565
  Бабенко М.В. Діалог мікро- і макро- в медитативно-філософській ліриці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 17-22. – (Б-ка Ін-ту філології)
417566
  Михайловський В. Діалог на дорозі шукань / В. Михайловський, Х. Петренко // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 18-20
417567
  Дєдова О. Діалог на міжнародному рівні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Фахівці з різних країн обговорили актуальні сапекти кримінально-процесуального права".
417568
  Заглада Л. Діалог науки і великого бізнесу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 22 жовтня (№ 43)


  19 - 20 жовтня в Харкові було проведено Міжнародну наукову конференцію "Високи технології в наукових дослідженнях університетів: нанотехнології та наноматеріали, інформаційні технології, енергоефективність, технології високих напруг"
417569
  Бондар С. Діалог науки і релігії в історико-філософському дискурсі. Період середньовіччя // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 23-56. – ISBN 978-966-483-893-8
417570
  Радишевський Р. Діалог побратимів // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 736-747. – ISBN 978-617-7201-57-0


  "Саме така назва відображає сутність духовного діалогу між Ярославом Івашкевичем (1894–1980) і Дмитром Павличком (нар. 1929). Це підтверджується як творчими, так і особистими взаєминами двох видатних постатей. Звичайно, йдеться не тільки про їхнє ...
417571
  Загнітко А. Діалог Подільського і Донецького краю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 4


  Донецький національний університет ім. Василя Стуса, якому в липні виповнюється 80 років, цьогоріч восени відзначатиме своє триріччя переміщення до Вінниці.
417572
  Гнідець У.С. Діалог поколінь в оповіданні Петера Гертлінга "Бабуся" крізь призму наратологічної структури тексту // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 60-66. – ISBN 966-7825-78-7
417573
  Мінець Ю. Діалог про життя Іоанна Хризостома Палладія Еленопольського : історія тексту та джерелознавча характеристика // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 44-51
417574
  Зоц В.П. Діалог про істину / В.П. Зоц. – Київ, 1966. – 43с.
417575
  Сюндюков І. Діалог про найголовніше // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 жовтня (№ 188). – С. 4


  В інституті історії України НАН України за активної участі російських науковців відбулася Міжнародна конференція з історії сталінізму. Окрім українських та російських учених, у ній брали участь дослідники з країн Балтії, США, Німеччини, Вірменії, ...
417576
  Вахніна Л. Діалог про сучасну фольклористику з професором Єжи Бартмінським // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 252-263. – ISBN 966-02-2984-4
417577
   Діалог про Україну. (Розповідають молоді громадяни Укр. Радян. Соц. Республ. читачам з-за рубежу. – Київ : Молодь, 1968. – 122 с.
417578
   Діалог ректорів України і Чехії // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 2


  У рамках Угоди про співпрацю між Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Чеською конференцією ректорів, підписаною восени у Празі, делегація чеських освітян відвідала КНУ. Обговорювались спільні проекти, спільні ідеї для подальшого ...
417579
  Даренський В. Діалог світоглядних парадигм як принцип викладання філософії у системі вищої освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 297-308
417580
  Рущенко І. Діалог соціолога та юриста про латентну злочинність, і не тільки про те... // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.8-17


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
417581
  Поліщук О.П. Діалог століть: націософія мистецької спадщини Тараса Шевченка та Олеся Бердника у викликах сучасності / О.П. Поліщук, О.М. Глінчевська // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 248-250
417582
  Суший О.В. Діалог суспільства і влади як чинник розбудови української державності (психосоціальний аспект) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 111-114. – Бібліогр.: 8 назв
417583
   Діалог суспільства і влади: європейські правові стандарти та досвід : [зб. документів] / Верхов. Рада України, Ін-т законодавства ; НАН України, Секція сусп. і гуманітар. наук ; [упоряд.: В.О. Зайчук та ін.] ; заг. ред. Голови Верхов. Ради України, акад. НАН України В.М. Литвина ; [переклад: О.В. Київець та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 479, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-611-811-3
417584
  Мартиненко О.П. Діалог сучасної науки та релігії (аналіз реакції В. Гінзбурга на ідеї, викладені в енцикліці Іоанна Павла ІІ "Fides et Ratio") // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 126-131. – ISSN 1728-3671
417585
  Лященко І.А. Діалог та гра в процесі політичної комунікації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 228-234


  У цій статті авторка досліджує питання прояву ігрових характеристик у діалозі. Метою розгляду є з"ясування принципу діалогічності політичної комунікації крізь призму гри. На основі теоретичних напрацювань Й.Гейзінги, здійснено контамінацію щодо ...
417586
  Касьянова О. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)


  Бронзова скульптура "Ворота діші. Діалог Тараса ШЕвченка і Ду Фу", яку створив до 25-ліття українсько-китайських дипломатичних відносин китайський скульптор У Вейшань. Подвійний пам"ятник відкрили 14 грудня в Ботанічному саду імені О. Фоміна КНУ імені ...
417587
  Ніколаєнко О. Діалог текстів і культур у романі О.С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 3-11. – ISSN 2075-1486
417588
  Азарова Ю. Діалог традицій Cходу і Заходу в музиці постмодернізму // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 3 (63) : Театр. Музика. Кіно. – C. 7-31. – ISSN 1728-6875
417589
  Буряк Л. Діалог у листах: з епістолярію Івана Лисяка-Рудницького й Мілени Рудницької : (до 100-річчя від дня народження І. Лисяка-Рудницького) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 157-163. – ISSN 0130-5247
417590
  Єщенко М. Діалог у новелі абсурду
417591
  Троїцька О.М. Діалог у розгортанні культурно-освітнього простору молодіжних спільнот: філософія інтеркультурності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 13-18. – ISSN 2077-1800
417592
  Наєнко Г.М. Діалог у системі засобів адресації наукових текстів середньоукраїнського періоду // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 68-80
417593
  Брага С. Діалог Україна-ЄС: "Домашня робота" над реформами та збереження антиросійських санкцій // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 768-771. – ISBN 978-617-7631-10-0
417594
  Левчук М.А. Діалог церкви і держави: концептуальні проблеми (на матеріалі православної газети "Дзвони Волині") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 126-129


  У статті зосереджено увагу на концептуальних проблемах діалогу церкви і держави, що розглядаються на матеріалі православної газети "Дзвони Волині", з"ясовується позиція видання щодо взаємозв"язку цих двох структур. This article is about conceptual ...
417595
  Коппель О.А. Діалог цивілізацій в діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 52-57


  Статтю присвячено важливій науковій проблемі - особливостям взаємодії цивілізацій в умовах формування постбіполярної системи міжнародних відносин. Особлива увага приділена ролі ООН в налагодженні діалогу культур та цивілізацій, визначенню основних ...
417596
   Діалог цивілізацій чи Четверта світова війна : матеріали П"ятої Всесвітньої конференції, Київ, 25 травня 2006 р.: громадсько-науковий проект. – Київ : МАУП, 2007. – 284с. – ISBN 978-966-608-756-3
417597
   Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу = Dialogue of civilizations; new principles of world organization : Громадсько-науковий проект. Матеріали Всесвітньої конференції. – Київ : МАУП, 2002. – 232с. – ISBN 966-608-214-4


  Подано доповіді участників Всесвітньої конференції - відатних учених, богословів, громадських і політичних діячів з 25 країн світу
417598
   Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації = Dialogue of Civilizations: Antagonisms of Globalization : Матеріали Другої Всесвітньої конференції. Київ, 23 травня 2003 р. – Київ : МАУП, 2003. – 376с. – ISBN 966-608-329-9
417599
   Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом = Dialogue of civilizations: role and place of latent structure in world control : громад.-наук. проект : матеріали Третьої Всесвіт. конф., Київ, 28 трав. 2004 р. – Київ : МАУП, 2005. – 367, [1] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. та в кінці кн. частково парал. англ. - Зміст парал. укр., англ. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 966-608-439-2
417600
  Логвиненко І.М. Діалог ціною життя. / І.М. Логвиненко. – Київ, 1980. – 86с.
417601
  Демір Г. Діалог через літературу, політику й людське спілкування // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2011. – весна - літо, спецвип. : Українські виміри євразійства. – C. 40-41. – ISSN 1302-5686


  Інтерв"ю Гьокхана Деміра з Павлом Загребельним
417602
  Шабаліна О.М. Діалог через океан: трансакції в американському і європейському варіантах постмодерністського пошуку балетмейстерів-жінок // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 173-183
417603
  Бей Г.С. Діалог через століття : урок - літературний салон. 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-52
417604
  Бей Г.С. Діалог через століття : (Урок - літературний салон ,6 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-52.
417605
  Александрова Г. Діалог шевченкознавців-компаративістів: Іван Франко та Іван Стешенко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 201-205. – ISSN 1729-360Х
417606
  Брацкі А. Діалог Юрія Шевельова і Єжи Гедройця на шпальтах паризької "Культури" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
417607
  Тур О.М. Діалог як важлива умова формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 116-120. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
417608
  Пахомова О.Л. Діалог як взаємодія суь"єктів навчального спілкування в процесі професійної підготовки майбутнього психолога / О.Л. Пахомова, В.М. Переверзєва // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 367-379. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 18). – ISSN 2072-4772
417609
  Гринчишин Д. Діалог як визначальний принцип етики Е. Левінаса // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 69-74. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)
417610
  Гоцуляк В.М. Діалог як вирішальний чинник у процесі державотворення // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 189-192. – ISSN 2076-1554
417611
  Бучковська О.Ю. Діалог як детермінанта міжкультурної взаємодії : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Бучковська Олена Юріївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
417612
  Жарких В.Ю. Діалог як інструмент побудови кроскультурної комунікації // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 223-227. – ISBN 978-966-927-534-9
417613
  Носова Б.М. Діалог як комунікація двох особистостей // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 175-178


  Цю статтю присвячено ролі публіцистики у текстах, які відтворюють комунікаційний діалог інте-лектуалів, досвідчених фахівців. Мета цієї статті - дослідити роль публіцистики у формі діалогу, її присутності у комунікації інтелектуалів як виразу ...
417614
  Троїцька О.М. Діалог як конструкт розгортання суб’єктності Homo educandus і модернізації вищої освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 284-287. – ISSN 2076-1554
417615
  Гончарук К. Діалог як методичне налаштування в історико-філософському дослідженні // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 164-165
417616
  Волгіна С. Діалог як основа комунікативної взаємодії при вивченні іноземної мови майбутніми фахівцями юридичного профілю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 396-397
417617
  Турпак Н. Діалог як соціокультурна цінність у цивілізаційному прсторі сучасного суспільства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 272-275
417618
  Межуєв В. Діалог як спосіб міжкультурного спілкування в сучасному світі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 4 : Єдність світу і розмаїття культур. – С. 90-101. – ISSN 0235-7941
417619
  Острянко О.О. Діалог як структура буття в релігійному екзистенціалізмі Емілі Дікінсон // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 110-114


  Вся поезія Е. Дікінсон - це звернення до Бога як до найбільшої можливої духовної інтимності. Він виступає адресатом чи реципієнтом, а також активним співавтором її творів. Звичайно, звертання передбачає спілкування та відповідь. Але діалогічність ...
417620
  Калач Д.М. Діалог як умова гармонізації міжконфесійних та державно-церковних відносин // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті аргументовано, що в умовах глобалізації й етнокультурної інтеграції міжконфесійний діалог постає чи одним із важливих способів досягнення гармонізації релігійної ситуації в країні та уникнення міжконфесійної ворожнечі. З"ясовано, що ...
417621
  Юрченко З.В. Діалог як умова літературно-творчої самореалізації підлітків та юнацтва // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 219-224. – ISBN 978-617-689-193-2
417622
  Пухта І.С. Діалог як форма викладання філософії // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 42-44
417623
  Наход С.А. Діалог як форма інтерактивної взаємодії викладача із студентами // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 166-168. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
417624
  Камінська Ю. Діалог як шлях до порозуміння, або Спільна ревізія українсько-польської історичної пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 квітня (№ 77/78). – С. 13
417625
  Гримич Г. Діалог, продиктований життям (журналіст перечитує класику) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 102-108. – (Журналістика ; Вип. 4)
417626
   Діалог. Geschichte, Politik, Wirtschaft. – Кiew, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 1 : Ukraine und Deutschland. – 2000
417627
   Діалог. UA : Незалежний інтернет - часопис; Збірник статей. – Київ, 2004-. – ISBN 966-8398-00-9
№ 1 : Україна шукає свою ідентичність. – 2004
417628
   Діалог. UA : Незалежний інтернет - часопис; Збірник статей. – Київ, 2004-. – ISBN 966-8398-01-7
№ 2 : Какая Россия нужна Украине ?. – 2004
417629
   Діалог. UA : Незалежний інтернет - часопис; Збірник статей. – Київ, 2004-. – ISBN 966-8398-02-5
№ 3 : Демократія по-українські. – 2004
417630
   Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 1 : Україна і Німеччина. – 2000
417631
   Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 2 : Україна і Франція. – 2002
417632
   Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 3 : Україна і Росія. – 2002
417633
   Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 3. – 2003
417634
   Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 4 : Украина и Россия. – 2004
417635
   Діалог. Медіастудії = Dialog. Mediastudios : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи ; редкол.: О. Іванова, І Грєбцова, М. Польовий [та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – ISSN 2308-3255
Вип. 26. – 2020. – 234, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
417636
  Сірук М. Діалог: новий рівень / М. Сірук, Й. Тезел, М. Воротнюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 3


  У Києві відбулася зустріч Президента України Петра Порошенка та Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
417637
   Діалог: роздуми про молодіж. пресу України. – К., 1986. – 152с.
417638
  Платон Діалоги / Платон; Пер. з давньогрецької Й.Кобів, У.Головач, Д.Коваль, Т.Лучук, Ю.Мушак. – 2-вид. – Київ : Основи, 1995. – 394с. – ISBN 966-500-007-1
417639
  Платон Діалоги / Платон; Перек. з давньогрецької Й.Кобів, У.Головач, Д.Коваль, Т.Лучук, Ю.Мушак. – 2-вид. – Київ : Основи, 1999. – 395с. – ISBN 966-500-007-1
417640
  Платон Діалоги / Платон ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [ пер. з давньогрецької : Й. Кобів, Ю. Мушак ; передм. В.В. Шкоди, Г.М. Куц ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 978-966-03-4574-4
417641
  Платон Діалоги / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка національної академії наук України ; пер. з давньогрецької : Й. Кобів, Ю. Мушак. – Харків : Фоліо, 2008. – 352с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3979-8
417642
   Діалоги без кордонів / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  В університеті урочисто пройшли Дні інтеркультурного співробітництва "Україна - Італія: культурні діалоги без кордонів".
417643
  Кіт Л. Діалоги без кордонів // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Двадцяту річницю першого саміту Україна-ЄС в Університеті відзначили проведенням Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи співпраці України та ЄС". Провідні європейські та українські політичні аналітики, науковці, дипломати, ...
417644
  Корсак І. Діалоги біля книжкової полиці, або Незнаними досі материками / спілкувалася Клавдія Трофимчук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 липня (№ 27). – С. 11


  Новий роман Івана Корсака "На розстанях долі".
417645
  Бублейник Л.В. Діалоги в композиційно-стилістичній структурі роману Г. Тютюнника "Вир" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 27-32. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
417646
  Кумпан О. Діалоги доль: В. Сосюра та В. Стус // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 2


  У Харківському літературному музеї відкрили виставку, приурочену до 115-річчя від дня народження Володимира Сосюри та 75-річчю від дня народження Василя Стуса
417647
  Святун О. Діалоги з прав людини як інструмент зовнішньої політики Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню такого особливого механізму захисту прав людини в світі, як діалоги з прав людини, що проводяться Європейським Союзом з третіми країнами. Особлива увага приділяється процедурі організації та проведення таких діалогів, а ...
417648
   Діалоги на межі століть : стенограми міждисциплінарних семінарів імені Івана Лисяка-Рудницького, Київ, 1996-2000 рр. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 472 с. – На обкл. : Київський семінар ім. І. Лисяка-Рудницького. – ISBN 966-7888-28-2
417649
  Хруслінська І. Діалоги порозуміння. Українсько-єврейські взаємини : [зб. інтерв"ю] / Ізабелла Хруслінська, Петро Тима ; [Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства НаУКМА ; Всеукр. центр вивчення Голокосту "ТКУМА" ; ред. Л. Фінберг ; відп. за вип. О. Межевікіна]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 326, [2] с. – Бібліогр.: Біліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-217-1
417650
   Діалоги про виховання: кн. для батьків. – К., 1985. – 305с.
417651
  Добренко Є. Діалоги про декомунізацію / розмову вів Володимир Панченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 квітня (№ 57/58). – С. 18-19


  Розмова з професором Шеффілдського університету (Великобританія), відомим дослідником "сталінської культури" Євгеном Добренком.
417652
  Соколинська А. Діалоги про єднання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 8


  У Харкові відбувся симпозіум до 125-річчя Йосифа Сліпого.
417653
  Грінченко Б. Діалоги про українську національну справу / Б. Грінченко, М. Драгоманов; HАHУ, Ін-т укр. археографії ; [упоряд. А. Жуковський ; текстолог. ред. В. Передрієнка, В. Задорожного ; відп. ред. П. Сохань]. – Київ, 1994. – 284, [2] с. – (Джерела з історії суспільно-політичного руху в Україні 19 - поч. 20 ст. ; Вип. 1). – ISBN 5-7702-0438-9
417654
  Алексієвич С. Діалоги про Чорнобиль / С. Алексієвич, П. Віріліо // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 149-164
417655
  Легка Н.М. Діалоги самотності у творчості Гарольда Пінтера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 109-110
417656
  Журавська Н.В. Діалоги Сейфа ар-Рахбі "Гімн сліпого": екзистенційний характер твору (до питання філософської концепції нової арабської літератури) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 93-105. – ISBN 978-966-02-6446-5
417657
  Зубанич Ф.І. Діалоги серед літа : літературні бесіди / Ф.І. Зубанич. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 264 с.
417658
  Хороб С.І. Діалоги у відсвіті слова : (укр. драматургія в типолог. зіставленнях) / Степан Хороб. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 307, [1] с. – Імен. покажч.: с. 295-307. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-428-332-5


  У прим. № 1693677 напис: Вельмишановному Григорію Фоковичу з побажанням подальших діалогів між дослідниками драматургії. Добра і добра Вам! Щиро - автор Хороб С. 10. IV. 2014 р.
417659
  Зазуліна Л.В. Діалогізація дидактичного процесу в курсовій підготовці педагогічних кадрів : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Зазуліна Л.В.; КУ. – К, 2000. – 19л.
417660
  Зазуліна Л.В. Діалогізація дидактичного процесу в курсовій підготовці педагогічних кадрів : 13.00.01: Дис. ... канд. педагог. наук / Зазуліна Л. В.; ДАПНУ. – Київ, 2000. – 210л. – Бібліогр.: С.144-165
417661
  Галета Я.В. Діалогізація педагогічної взаємодії викладача і студента як умова розвитку соціальної зрілості майбутнього вчителя // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 23-29. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
417662
  Пасинок В.Г. Діалогізм і діалог свідомості // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – С. 83-89. – ISSN 2077-804X
417663
  Духович О.Б. Діалогізм М.М. Бахтіна в контексті теорії інтертекстуальності Ю. Крістєвої // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 124-126
417664
  Токмань Г. Діалогізм та проблемність як принципи сучасного прочитання української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.55-59. – ISSN 0130-5263
417665
  Стернічук В. Діалогізм творчості Макса Фріша // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 143-149. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
417666
  Самохіна В. Діалогізм у межах карнавальної рефлексії // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 83-90. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "У цій статті ми продовжуємо досліджувати актуальні аспекти карнавального діалогізму у сучасному комунікативному просторі. Автор аналізує принцип діалогізму в карнавальному бутті людини, пов’язуючи карнавал з аспектами діалогічного ігрового ...
417667
  Мазоха Г. Діалогізм як визначальна риса в жанровій структурі епістолярію Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 43-56. – ISBN 978-966-920-140-9
417668
  Дубняк З.О. Діалогізм як засада соціальної комунікації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 35-38
417669
  Нагорнюк В. Діалогізм як методологічна засада сучасної науки // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 141-142
417670
  Швед З. Діалогізм як умова реалізації свободи в іудаїзмі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 124-127. – ISSN 1728-9343
417671
  Швед З.В. Діалогізм як умова реалізації свободи в іудаїзмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-39. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається проблема співвідношення феномену свобода з такою формою реалізації людської екзистенції як діалог. Для іудаїзму виявами діалогу на рівні розкриття зв"язку "Я" з "абсолютним Ти" є молитва та пророцтво. Ці форми діалогу у свій ...
417672
  Кульчицька М. Діалогізм як форма відображення правди життя у романі В. Барки "Жовтий князь" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 282-288. – ISBN 978-966-2248-36-4
417673
  Даренський В.Ю. Діалогіка мистецтва: людинотворчий вимір // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 121-125. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))


  Дослідження художньої культури як системи діалогічних відносин
417674
  Остащук І.Б. Діалогіка полісемантичності сакрального символізму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 214-224. – ISSN 2072-1692
417675
  Самойлов О.Є. Діалогіка формотворення ідеї як засобу мислення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 3 (81). – C. 5-32. – ISSN 1810-2131
417676
  Самойлов О.Є. Діалогіка формування та формулювання ідеї у процесі пізнання // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С. 91-113. – ISSN 2226-4078
417677
   Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : Навч. посібник. Книга для вчителя. – Киев : ІЗМН, 1997. – 136с. – ISBN 5-7763-9062-1
417678
  Лупенко-Ковтун Діалогічна взаємодія як основа формування педагогічної комунікації у студента педагогічного коледжу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 47-49. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто проблему формування умінь діалогічної взаємодії майбутніх спеціалістів як складову частину їхньої професійної компетентності. Підкреслено потребу впровадження інтерактивних технологій у практику роботи ВНЗ.
417679
  Галаєвська Л. Діалогічна взаємодія як педагогічна і психологічна проблема // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 6 (116). – С. 9-12


  У статті автор розглядає сутність діалогічної взаємодії в навчальному середовищі, аналізує різні підходи та погляди вітчизняних та зарубіжних психологів та педагогів на питання дііалогічної взаємодії.
417680
  Штельмах М.Л. Діалогічна єдність запитань і відповідей за умов мас-медійного інтерв"ю. Лінгвостилістична інтерпретація // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 71-77. – Бібліогр.: с. : 77; 11 поз.


  Статтю присвячено розгляду компонентів діалогічної структури інтерв"ю. The article is devoted to the problem of the components of the dialogical structure of the interview.
417681
  Карівець І. Діалогічна і трансцендентальна інтерсуб"єктивність // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 374-384. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Проаналізовані підходи М. Бубера і Е. Гусерля до виникнення та конституювання міжсуб"єктивного простору. Діалогічна міжсуб"єктивність М. Бубера - це безпосередність відношення Я і Ти, Я та Іншого, у той час як трансцендентальна міжсуб"єктивність Е. ...
417682
  Галаєвська Л. Діалогічна компетентність: проблеми та перспективи // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (124). – С. 18-22
417683
  Малахов В.А. Діалогічна парадигма у постсекулярній філософії (Е. Левінас та Г. Батищев) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.27-30. – (Філософські науки)
417684
  Забудько К. Діалогічна природа авторської свідомості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 168-172


  Подана стаття є спробою дослідити діалогічну природу авторської свідомості, визначити роль діалогу у творчому акті, з"ясувати основні вектори комунікації авторської свідомості, також, на основі розгляду структури свідомості, проаналізувати рівні, на ...
417685
  Левицька О. Діалогічна природа роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта" (крізь призму теорії діалогізму Михайла Бахтіна) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 136-144. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
417686
  Прибатень Ю.А. Діалогічна природа сатири : (на матеріалі романів Д. Свіфта "Мандри Гуллівера" та М. Салтикова-Щедріна "Історія одного міста" ) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.01.05 - порівняльне літературознав. / Прибатень Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
417687
  Прибатень Ю.А. Діалогічна природа сатири (на матеріалі романів Д. Свіфта " Мандри Гулівера" та М. Салтикова-Щедріна "Історія одного міста") : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Прибатень Ю.А. ; Київський міжнародний ун-т. – Київ, 2009. – 209 л. – Бібліогр.: л. 196 - 209
417688
  Гуменяк В.О. Діалогічна природа універсалу та його комунікативні інтенції (на матеріалі I Універсалу УЦР) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 200-204. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
417689
  Гапоненко Г. Діалогічна стратегія взаємодії з читачами в заголовкових комплексах електронних ЗМІ // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, Т.М. Шевченко [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 11. – С. 28-32. – ISBN 978-617-689-397-4
417690
  Андрусенко В.П. Діалогічне навчання на уроках української літератури / В.П. Андрусенко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 5(66)). – ISBN 978-611-00-0117-5
Вип. 1. – 2009. – 112, [3] с.
417691
  Андрусенко В.П. Діалогічне навчання на уроках української літератури / В.П. Андрусенко. – Харків : Основа. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; 6(67)). – ISBN 978-611-00-0157-1
Вип. 2. – 2009. – 144с.
417692
  Кожем"якіна О. Діалогічне підгрунтя сміху в мережах розуміння Іншого // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – С. 16-21. – ISSN 2410-2601


  В статті здійснено аналіз діалогічних засад сміху як результату розуміння та умови порозуміння з Іншим. Звертається увага на неоднозначні соціальні наслідки сміху та його соціальні функції. Наголошується на потенціалі солідарності, властивому сміху.
417693
  Александрова Г.А. Діалогічне розуміння літератур у концепції Богдана Лепкого // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 3-8


  Стаття присвячена історико-літературній концепції Б. Лепкого, який розглядав міжнаціональні контакти української літератури, показував, як вона засвоювала європейський досвід і виробляла власну тематику, образну самобутність, жанрово-стильову манеру
417694
  Кришовська О.О. Діалогічне спілкування з незнайомцями в соціальних мережах як джерело медіатравми та ресурс для її профілактики // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 81-91. – ISSN 2411-1449
417695
  Шишова І.О. Діалогічне спілкування як складова психологічної культури майбутніх педагогів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 237-243


  У статті розкриваються основні підходи до визначення понять "психологічна культура", "психологічна культура майбутніх педагогів", акцентується увага на особливостях цього феномену як професійної якості майбутнього педагога та складової соціальних ...
417696
  Кудріна Т.С. Діалогічне спілкування як умова становлення та розвитку складних логічних операцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 107-110. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто психологічні умови становлення та розвитку логічної операції обґрунтування як ланки продуктивного мислення. Підкреслено комунікативну природу обґрунтування та його особистісний, персоніфікований характер. Виходячи з цього, запропоновано ...
417697
  Шашкова Л.О. Діалогічний вимір гуманітарного знання : монографія / Л.О. Шашкова, М.В. Злочевська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Професіонал, 2011. – 174, [2] с. – Бібліогр.: с. 158-175. – ISBN 978-966-370-157-8


  У пр. № 17268676 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу із вдячністю і найкращими побажаннями! Від авторів. Підписи
417698
  Шашкова Л.О. Діалогічний вимір соціальної комунікації // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 260-273. – ISBN 978-966-439-447-2
417699
  Каплюк К. Діалогічний зв"язок просторів автора і його художнього тексту (на матеріалі історичної прози Р. Іваничука) // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С.328-335. – ISBN 966-7053-09-1
417700
  Морозов Діалогічний і монологічний підходи до проблеми іншого: спроба поєднання / Морозов, Ю // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 184-186
417701
  Костюк Т.В. Діалогічний комунікативний простір: аспект ідентичності // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 34-40. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
417702
  Булкіна А.В. Діалогічний любовний дискурс у творчості Томаса Гарді (прагмакогнітивний аспект) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Булкіна Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 230 арк. – Додатки: арк. 222-230. – Бібліогр.: арк. 194-221
417703
  Булкіна А.В. Діалогічний любовний дискурс у творчості Томаса Гарді (прагмакогнітивний аспект) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Булкіна Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
417704
  Булкіна А.В. Діалогічний любовний дискурс: реалізація стратегії ввічливості в мовленнєвому жанрі "знайомство" (на матеріалі творчості Т. Гарді) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 104-113


  Статтю присвячено розгляду особливостей реалізації стратегії ввічливості в межах мовленнєвого жанру "знайомство" любовного фікціонального дискурсу. Розкрито місце та роль жанру в континуумі любовного дискурсу. Виділено низку базових тактик, що сприяють ...
417705
  Кондрашов М.М. Діалогічний підхід до навчання як засіб якісної підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 357-362. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
417706
  Біляковська О.. Діалогічний підхід як основа суб"єкт-суб"єктної взаємодії у ВНЗ // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 386-392. – ISBN 978-617-10-0283-8


  Про нові підходи до організації навчально-виховного процесу у ВНЗ.
417707
  Лазарєв М. Діалогічний потенціал евристичної освіти в умовах інформаційного суспільства / М. Лазарєв, О. Лазарєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 248-259. – ISSN 2312-5993
417708
  Лазар Т.В. Діалогічний та екзистенціальний аспекти психолого-педагогічних засад викладання зарубіжної літератури в школі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-13. – Бібліогр. в кінці ст.
417709
  Плющ Н. Діалогічні єдності в художній прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 332-335. – ISBN 966-594-246-8
417710
  Єлісовенко Ю.П. Діалогічні жанри в телевізійному мовленні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 213-217


  У статті аналізуються наукові підходи до проблем телевізійного мовлення, розглядається розвиток діалогічних жанрів у сучасному телевізійному мовленні Росії та України. In the article it is analyzed scientific approaches to the problem of television ...
417711
  Романко І. Діалогічні завдання в загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1. – С. 38-42. – ISSN 2075-1478
417712
  Ягущкіна В. Діалогічні зв"язки поезії М. Костомарова та А. Метлинського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 29-37. – ISSN 1728-9572


  Стаття присвячена аналізу діалогічних зв"язків поезії М. Костомарова та А. Метлинського, що виявляються на рівні мотивів, образів, ідей.
417713
  Березіна В.В. Діалогічність vs . монологічність розуміння ( у світі італійської рецепції філософської герменевтики // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.182-186
417714
  Більченко Є.В. Діалогічність авторської самосвідомості давньоруських книжників (XI-XII ст.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 28-31
417715
  Ніка О.І. Діалогічність дискурсу в полеміці другої половини XVI- першої половини XVII століття // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 92-100


  У статті обґрунтовується діалогічність як принцип дискурсу, що застосовується для аналізу староукраїнських полемічних текстів другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. The article touches upon the question of dialogue as discourse’s principle, ...
417716
  Саєнко В. Діалогічність і автотематизм у новелістиці Миколи Хвильового // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 80-83. – ISSN 2075-1222
417717
  Висоцька З. Діалогічність мови економічних праць Івана Франка // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 88-99. – ISSN 1682-3540
417718
  Кахно І.В. Діалогічність мовленнєвого спілкування у структурі взаємодії "лікар - пацієнт" // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 143-148. – ISBN 978-966-171-498-3
417719
  Фіськова С.П. Діалогічність оповіді в романі "Образи дитинства" // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 68-75
417720
  Брижак О.В. Діалогічність свята (на прикладі культури народів Криму) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Брижак О.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
417721
  Бондар Л.О. Діалогічність тексту драматичного роману Маріо Варгаса Льоси "Місто і пси" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 27-34


  У статі здійснено аналіз роману Маріо Варгаса Льоси "Місто і Пси" на наявність в ньому діалогічного тексту. Також розглядаються естетичні засади творчості Нобелівського лауреата в контексті провідних тенденцій сучасного латиноамериканського та ...
417722
  Гірняк М. Діалогічність у структурі притчових оповідань Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 52-64. – ISSN 0130-528Х
417723
  Альчук М.П. Діалогічність української філософії XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діалогічність української філософії в ХХ столітті. Діалог і гуманність - вирішальні принципи, що характеризують історію філософії на рівні культури. Національна культура тісно пов"язана з філософією. Філософи аналізують основні ідеї щодо ...
417724
  Альчук М.П. Діалогічність української філософії ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-17. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
417725
  Післар К.В. Діалогічність філософської герменевтики // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 44-45


  "Доречним є наступне питання: чи не стала для нас сама герменевтика тим, проти чого вона виступила? Чи не розуміється вона нами сьогодні в першу чергу як теорія – така, що при усіх застереженнях не позбавлена системності і завершеності? Свідченням ...
417726
  Кузьменко М.В. Діалогічність філософської лірики Леоніда Вишеславського : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.02 / Кузьменко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
417727
  Баранецька А. Діалогічність як домінанта медіатекстів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 24-32


  Розглянуто діалогічність як домінантну рису мас-медіа. Простежено особливості реалізації діалогу в медіакомунікації та розкрито механізм його трансформації на рівні журналістських текстів. The features of realization of dialogue in the media ...
417728
  Злочевська М.В. Діалогічність як методологічна основа гуманітарного пізнання : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.02 / Злочевська М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 205 л. – Бібліогр.: л. 190 - 205
417729
  Злочевська М.В. Діалогічність як методологічна основа гуманітарного пізнання : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Злочевська М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 12 назв
417730
  Прокопенко Н.М. Діалогічність як фундаментальна ознака мови газети "День" / Н.М. Прокопенко, К.А. Хачатар"ян // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 58-65. – ISSN 2077-804X


  "Досліджено мовностилістичні особливості діалогічного мовлення сучасного газетного дискурсу на матеріалах щоденного всеукраїнського видання «День». Визначено роль і місце діалогічного мовлення різних жанрів у газетних текстах, виявлено основні ...
417731
  Проценко І. Діалогова взаємодія - інноваційна технологія у навчальному процесі вищої школи // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 85-91. – ISSN 2077-1827
417732
  Фор-Мунтян Діалогова дипломатія Макрона / Фор-Мунтян, С. Весьє, О. Титаренко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 83). – С. 11


  "Україна може багато чого запропонувати Європі", - експерт.
417733
  Зуєнко Н. Діалогова сутність особистісно-орієнтованої парадигми освіти / Н. Зуєнко, А. Монашненко // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 47-58. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
417734
  Сушко З. Діалоговий та комунікативний аспекти художнього перекладу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 374-379


  У статті з"ясовано поняття діалогового та комунікативного етикету художнього перекладу; зміст і характер діалогізму між автором певного художнього тексту першотвору та перекладачем у парадигмі теорії перекладознавства; рецепції читачами та ...
417735
  Масюк А.Л. Діалогові засоби паралельного моделюючого середовища, орієнтованого на мережеві динамічні об"єкти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Масюк Арсеній Леонідович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
417736
  Крутій О. Діалогові форми державного управління в зарубіжних країнах // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 24-32.
417737
  Гриценко О. Діамант у баранячій шапці // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 20-23


  "Модель "ікони з житієм" і далі живе в образотворій шевченкіані".
417738
  Наєнко М. Діамантами висвічують слова... 90 років Анатолію Дімарову // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 59-66. – ISBN 978-966-136-357-0
417739
  Наєнко М. Діамантами висвічують слова...: 90 років Анатолієві Дімарову
417740
  Коломієць П. Діаманти генерала Ломновського : оповідання / П. Коломієць, М. Єрмоленко. – Київ, 1989. – 216 с.
417741
  Дауманн Р. Діаманти Ківі-Ківі. / Р. Дауманн. – К., 1962. – 150с.
417742
  Бердник І. Діаманти України / І. Бердник, І. Падалка. – Київ : Молодь, 1972. – 205 с.
417743
  Горобець Марися Діаманти, що чарують і оберігають : модні екскурсії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 72-77 : Фото
417744
  Сенченко І.Ю. Діамантовий берег : повість : для серед. шкільного віку / Сенченко І.Ю. ; [іл. Стороженко М.]. – Київ : Дитвидав, 1962. – 257 с. : іл.
417745
  Сенченко І.Ю. Діамантовий берег : повісті та оповідання : для серед. шк. віку / Сенченко І.Ю. – Київ : Веселка, 1981. – 392 с.
417746
  Гумницька Н. Діамантовий вінець Поетеси // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 23-29 вересня (№ 38). – С. 9


  Драма-феєрія "Лісова пісня" Лесі Українки.
417747
  Гарарук Людмила Діамантовий коктейль : подія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34 : Фото
417748
  Сікора В.С. Діаметр графа Келі гіперактаедральних та мономіальних груп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 119-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі побудовано верхні оцінки для діаметрів графів Келі гіпероктаедральних та мономіальних груп щодо двоелементних систем твірних.
417749
  Крякіна А. Діана // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 16 (69). – С. 28-31
417750
  Хаббард Л.Р. Діанетика : сучасна наука про розум / Л. Рон Хаббард. – Glostrup : New Era ; A Hubbard Publication, 2009. – XI, 683 с., [1] арк. графік, склад. втроє : іл., фот. – ISBN 978-87-7688-647-9
417751
  Павлюк І. Діапазон - епоха. Борис Олійник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 9 жовтня (№ 20). – С. 3
417752
  Касьянова О.А. Діапазон варіативності губних приголосних у сучасному українському мовленні (експериментально-фонетичне дослідження) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Касьянова Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2021. – 423 арк. + Додаток. – Додатки: арк. 250-423. - Є окремим томом.
417753
  Шедяков В.Є. Діапазон використання аналізу в процесі суспільного Форсайту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 123-131
417754
  Шмега К. Діапазон гендерних зацікавлень Івана Франка: особистий досвід і творча рефлексія // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 137-146. – ISSN 0130-528Х
417755
  Дзюба І. Діапазон зацікавлень і коректність інтерпретацій : Миколі Ільницькому - 75 ! // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 138-143. – ISSN 0868-4790
417756
  Валевська І.А. Діапазон можливостей іміджу корпоративних брендів / І.А. Валевська, О. Ошитко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 132-136
417757
  Ляшенко П.А. Діапазон розуміння економічного розвитку регіону // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 122-126. – ISSN 2222-8810
417758
  Бойко О.А. Діапазон та спектр когнітивної метафори чистота / Purity в англомовній картині світу / О.А. Бойко, В.О. Турченко // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 42-48. – ISBN 978-966-285-302-5
417759
   Діапіроутворення в зоні Канівських дислокацій: геологічний вік, чинники та палеогеографічні умови / Л. Попова, В. Присяжнюк, О. Ковальчук, Л. Тустановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 16-22. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  Яр Меланчин Потік (південна частина Канівських дислокацій) перерізає декілька лусок з келовейськими глинами в ядрі, з падінням пластів на північ-північний захід. На сьогодні, на фоні загального погіршення відслоненості, ця територія надає майже ...
417760
  Макаров В.Ф. Діапозитивні фільми та їх використання в лекційній пропаганді / В.Ф. Макаров. – Київ, 1962. – 32с.
417761
  Сенатович О.П. Діапозон весни / О.П. Сенатович. – Львів, 1979. – 80 с.
417762
   Діарилетеновмісні "степлені" пептиди - інгібітори p53/MDM2 взаємодії / Ю.В. Баканович, О.В. Стрижак, І.В. Комаров, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 7. – C. 52-61. – ISSN 1025-6415
417763
  Соболь В. Діаріуш Дмитра Туптала: реінтерпретація в світлі проблем наратології // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 84-94. – ISBN 966-594-263-8
417764
  Леміш Н.О. Діаріуші ХVІІІ століття як джерело дослідження діловодних традицій часів Гетьманщини: документознавчі студії // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 60-69. – ISSN 2409-9805
417765
  Савченко Г.П. Діаспора / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 112-113. – ISBN 966-642-073-2
417766
  Чолій Євген Діаспора засмучена "лексусами" і чварами : [інтерв"ю з президентом Світового Конгресу українців Є. Чолієм] / Чолій Євген, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-43. – ISSN 0130-5212
417767
  Романів С. Діаспора може спрацювати ефективніше за МЗС // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 15-21 квітня (№ 15). – С. 1, 11


  Розмова з головою Союзу українських організацій Австралії.
417768
  Тузов В.О. Діаспора як складова українського культурного простору // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 207-211. – ISBN 978-966-452-035-2
417769
  Щигельська Г.О. Діаспора як чинник утвердження України на міжнародній арені // Україна в системі змін парадигми світопорядку XX-XXI століть : тези Міжнар. наук.-практ. конф., 19 берез. 2015 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Бориса Грінченка, Дипломат. акад. України при МЗС України, Ін-т історії України НАН України ; [редкол.: В.О. Огнев"юк (голова) та ін. ; наук. ред.: О.О. Салата]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – С. 118-123
417770
  Алієва М. Діаспора: історія, історіографія та спроба уточнення значення поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-66. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Після аналізу сучасної наукової літератури з проблем дослідження діаспори зроблено спробу уточнення значення поняття діаспори, вивчено історію його виникнення та історіографію. На прикладах доведено актуальність проблеми. Запропоновано своє трактування ...
417771
  Зуб Діаспори Кавказу та Близького Сходу в Києві (1914–2014) / Зуб, (Руденко) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – C. 23-36. – ISSN 1608-0599
417772
  Левицька К.В. Діаспорна історіографія про парламентаризм в УРСР // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 52-54. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
417773
  Шептицький Т. Діаспорне письменство в утвердженні цивілізаційної належності українства // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 347-375. – ISBN 978-617-640-241-1
417774
  Корсале А. Діаспорний туризм в Західній Україні: перспективи та виклики / А. Корсале, О. Вуйцик // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С.165-179 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
417775
  Пустовойт М.М. Діатез-стрес інволюційних психозів // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 87-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2410-7484
417776
  Кривенда А.А. Діатомові водорості озер Шацького національного природного парку : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Кривенда А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 238л. – Бібліогр.: л. 140 - 218
417777
  Кривенда А.А. Діатомові водорості озер Шацького національного природного парку : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / Кривенда А.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
417778
  Кривошея О.М. Діатомові водорості перифітону водойм національного природного парку "Пирятинський" // Чорноморський ботанічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон, 2017. – Т. 13, № 2. – С. 204-214. – ISSN 1990-553Х
417779
  Топачевський О.В. Діатомові планктона Дніпра : Вісник Київ. ботан. саду Київ. держ. ун-ту, 1947, вип. 18, / О.В. Топачевський. – Київ, 1947. – 45-83 с.
417780
  Топачевский О.В. Діатомові планктона Дніпра. / О.В. Топачевский. – 97-129с.
417781
  Топачевський О.В. Діатомові планктона Дніпра. : Дис... наук: / Топачевський О.В.;. – 139л. – Бібліогр.:л.110-117
417782
  Щигло Л.В. Діахронічна еволюція мови // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 211-215. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
417783
  Домброван Т.І. Діахронічна лінгвосинергетика: статус, задачі та основний понятійний і термінологічний апарат // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 162-168. – ISBN 978-966-2303-00-1
417784
  Цолін Д.В. Діахронічний аналіз біблійної давньоєврейської мови та історико-критичний метод у біблеїстиці // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 92-105. – ISSN 1608-0599
417785
  Бернюков А.М. Діахронічний аналіз зародження давньогрецької гносеологічної думки: від Гесіода до Аристотеля // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 177-187. – ISSN 2078-9165
417786
  Школяренко В.І. Діахронічний аспект дослідження фразеологічних одиниць німецької мови 8 - 18 століть // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 75-84. – ISBN 978-966-8847-84-4
417787
  Бондаренко В.В. Діахронічний аспект перформативності / В.В. Бондаренко, В.Л. Ткачова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 39-46. – ISBN 966-638-08406
417788
  Сліпченко О. Діахронічні дослідження особливої фразеологічної одиниці китайської мови - чен"юй


  У статті досліджено структурні та кількісні аспекти історичних змін особливої фразеологічної одиниці китайської мови - чен"юй. На основі багатого лексичного матеріалу визначено частотність 77 чен"юй, які вважаються архаїчними. За допомогою частотного ...
417789
  Кобелянська О. Діахронічні зміни в семантиці японської ономатопоетичної лексики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Статтю присвячено аналізу діахронічних змін у семантиці японської ономатопоетичної лексики. Автор виділяє три групи ономатопоетом, які протягом VII-XX ст. зазнали суттєвих семантичних змін, наводить кількісні показники розподілу ...
417790
  Таранець В.Г. Діахронія мови : збірка статей / В.Г. Таранець; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Друкарський дім, 2008. – 236с. – Видано до 70-річчя від дня народження професора Таранця Валентина Григоровича учнями ювіляра. – ISBN 978-966-389-177-4
417791
  Нестеренко О.А. Діахронна проекція онлайн-сторителінгу // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2 (72). – С. 275-284. – ISSN 0554-4866
417792
  Мітченко В. Діахронний аналіз морфології українських скорописних почерків ХVІ – поч. ХVІІІ ст. : синтез пластичних мистецтв // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 194-204
417793
  Гайдур Н. Діахронний аналіз функціональної системи засобів масової інформації // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 170-179. – ISSN 2524-0331
417794
  Білюк Ю.Е. Діахронний аспект особливостей просодії аудіозаписів кінохроник // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 26-36. – ISSN 2413-5593
417795
  Ракітіна М.І. Діахронні виміри лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ (на матеріалі китайських народних пісень) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Ракітіна Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 200 арк. – Бібліогр.: арк. 185-200
417796
  Звонська Л.Л. Діахронні зміни функціонального навантаження аориста у давньогрецькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 95-98. – ISBN 966-581-727-2
417797
  Кісіль В.Р.-В. Діахронно-компаративістський аналіз досвіду окремих зарубіжних держав у сфері правового регулювання протидії корупції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 341-350. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
417798
   Діброва Іван Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 68 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
417799
   Діброва Іван Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 72-73. – ISBN 978-966-439-961-3
417800
   Діброва Олексій Тимофійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 36-37
417801
   Діброва Олексій Тимофійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 65. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
417802
   Діброва Олексій Тимофійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 69-71 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
417803
   Діброва Олексій Тимофійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 73-75. – ISBN 978-966-439-961-3
417804
  Олійник Я.Б. Діброва Олексій Тимофійович (- економгеограф) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 668. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
417805
   Діброва Олексій Тимофійович (1904-1973) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 38-39. – ISBN 966-95774-3-5
417806
   Діброва Олексій Тимофійович (1904-1973) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 132-133. – ISBN 978-966-439-754-1
417807
   Діброва Олексій Тимофійович (1904-1973) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 145. – ISBN 978-966-933-054-3
417808
  Вергеліс О. Діва Марія. Заньковецька: забуті листи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 14, 16
417809
  Римарук І.М. Діва обида. Видіння і відлуння : поезії / І.М. Римарук. – 2-ге вид., доп. – Львів : Кальварія, 2002. – 160 с. – ISBN 966-663-028-1
417810
  Винничук Ю.П. Діви ночі / Ю.П. Винничук. – Київ, 1992. – 122с.
417811
  Винничук Ю. Діви ночі / Ю. Винничук. – Львів : Барви, 1994. – 256с. – ISBN 5-7780-0717-5
417812
  Винничук Ю.П. Діви ночі : [повість] / Юрій Винничук ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2013. – 312, [4] с. – ISBN 978-966-03-6521-6
417813
  Шаповаленко Т.В. Дівич-гора : поезії / Т.В. Шаповаленко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 87 с.
417814
  Летюк Є.М. Дівич-зілля : поезії / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1969. – 103 с.
417815
  Гайдай І.І. Дівка з рогачем / І.І. Гайдай. – К., 1981. – 360с.
417816
  Наніїв П.І. Дівоча башта / П.І. Наніїв. – Одеса, 1966. – 88с.
417817
  Дмитерко Л.Д. Дівоча доля : п"єса / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 100 с.
417818
  Ткаченко В.Д. Дівоча лірика. 1943-1945. / В.Д. Ткаченко. – К., 1946. – 72с.
417819
  Приходько Н.Ю. Дівоча пісня / Н.Ю. Приходько. – К., 1958. – 59с.
417820
  Чеменземінлі Ю.В. Дівоче джерело / Ю.В. Чеменземінлі. – К, 1993. – 326с.
417821
  Кржіж І. Дівоче поле / І. Кржіж. – Пряшів, 1962. – 448с.
417822
  Куліш П.О. Дівоче серце : Идилія П.А. Куліша. – Киев : Изд. Кн. Магазина В.П. Hаголкина ; Тип. М.П. Фpица, 1876. – с.
417823
  Прищепа О. Дівочий пансіон Маріанни Бондіні в освітньо-культурному середовищі Рівного (30–50-ті рр. ХІХ ст.). // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 167-173. – ISSN 2222-5250
417824
   Дівча воду брало. : муз. іл. до такої ж назви інсценізації нар. пісень із зб. п"єс "Під веселим оборогом" В. Софронова Левицького. – Торонто : [б. в.], 1976. – 31, [1] с. – В кн. також: Ох, серце, ти серце : естрад. мелодії до слів В. Софронова Левицького. – (Театральна бібліотека ; ч. 4)
417825
  Макєєнко Марина Дівчата з UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air / Макєєнко Марина, Грачова Ірина, Татаренко Іра // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-26 : фото
417826
  Гоявічинська П. Дівчата з Новолипок. Райська яблуня : Романи / П. Гоявічинська; Перекл. В. Струтинський ; [Передм. "Варшавська дилогія Полі Гоявічинської" (10 с.) В. П. Вєдіної]. – Київ : Дніпро, 1988. – 624 с.
417827
  Айнштайн Карл Дівчата на селі : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 97-112. – ISSN 0320 - 8370
417828
  Драч О.О. Дівчата Наддніпрянщини модерної доби: вища освіта як складова життєвої траєкторії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 84-89. – ISBN 978-966-353-452-7
417829
  Будько Євген Дівчата небесної краси : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 80-84 : Фото
417830
  Дудко Ф. Дівчата очайдушних днів / Федір Дудко. – Авгсбург : [б. в.], 1948. – 132, [2] с. – Вид. пошкоджене
417831
  Кідрук Максим Дівчата світу очима простого українця / Кідрук Максим, Паленко Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 36-38 : Фото
417832
  Лукашевич В.П. Дівчата. / В.П. Лукашевич. – К., 1954. – 52с.
417833
  Щербакова В.А. Дівчата. / В.А. Щербакова. – Київ, 1961. – 368с.
417834
   Дівчатка. – Київ, 1984. – 87 с.
417835
  Коцева Йорданка Дівчина-світлячок або болгарські жіночі чарівні казки / пер. І. Стоянова // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 73-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
417836
  Пестка В. Дівчина (з Дембліна) // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 91-97. – ISSN 0130-1608
417837
  Речмедін В.О. Дівчина в терновому вінку : історична повість / В.О. Речмедін. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 231 с.
417838
  Кашин В.Л. Дівчина долі шукала... : роман / В.Л. Кашин, В. Єфімов. – Київ : Молодь, 1957. – 354 с.
417839
  Домонтович Віктор Дівчина з ведмедиком / Домонтович Віктор. – Київ, 1928. – 200с.
417840
  Домонтович В.П. Дівчина з ведмедиком : Роман; Болотяна Лукроза: Оповідання та нариси / В. Домонтович. – Київ : Критика, 2000. – 416с. – ISBN 966-7679-10-1
417841
  Мікелінскас Й. Дівчина з коромислом. / Й. Мікелінскас. – К., 1968. – 274с.
417842
   Дівчина з легенди. Маруся Чурай. – Київ : Дніпро, 1967. – 121 с.
417843
   Дівчина з легенди. Маруся Чурай. – К. : Дніпро, 1974. – 107с.
417844
  Кузькова Н. Дівчина з ліхтарем, або пригоди київської студентки в столиці Каталонії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 3/4 (93)


  Студентка 5 курсу фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка про свої враження від Барселони.
417845
  Рижко О. Дівчина з міста : повість / Олена Рижко. – Київ : Академія, 2018. – 143, [1] с. – ISBN 978-966-580-525-0
417846
  Петльований В. Дівчина з передмістя / В. Петльований. – Київ, 1955. – 487 с.
417847
  Петльований В. Дівчина з передмістя / В. Петльований. – Київ : Молодь, 1957. – 394 с.
417848
  Петльований В. Дівчина з передмістя / В. Петльований. – Київ, 1969. – 487 с.
417849
  Дилан Б. Дівчина з північних країв / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 12. – ISSN 0320-8370
417850
  Ковальчук З. Дівчина з села / З. Ковальчук. – Львів, 1947. – 20с.
417851
  Єщенко М. Дівчина з села : [новела] // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 9 (899), вересень. – С. 79-82. – ISSN 0868-4790
417852
  Кім Р.Н. Дівчина з Хіросими / Р.Н. Кім. – К, 1956. – 235с.
417853
  Гуріненко П.В. Дівчина з холодними очима / П.В. Гуріненко. – Київ, 1992. – 253 с.
417854
  Кисельов В.Л. Дівчина і птахоліт / В.Л. Кисельов. – Київ, 1968. – 184с.
417855
  Чандар К. Дівчина і тисяча безумців / К. Чандар. – Київ : Дніпро, 1971. – 160 с.
417856
  Гордієнко К. Дівчина під яблунею : роман / К. Гордієнко. – Київ, 1954. – 316 с.
417857
  Гордієнко К.О. Дівчина під яблунею : роман / К.О. Гордієнко. – Харків, 1965. – 288 с.
417858
  Сварог В. Дівчина стає жінкою // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 184, травень : травень. – С. 13-16


  Трилогія Людмили Коваленко "Наша, не своя земля". Перша частина "Степові обрії".
417859
  Гоукінз П. Дівчина у потягу = The girl on the train : роман / Пола Гоукінз ; [пер. з англ. І. Паненко]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 318, [2] с. – Пер. за вид.: The giorl on the train / Hawkins P. London: Doubleday, 2015/. – ISBN 978-966-14-9254-6
417860
  Синьоок Т. Дівчина, зпгорнута у плед; Крізь вікно // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 74-77
417861
  Рубчак Б. Дівчині без країни = Poems in Ukrainian : третя збірка поезій / Богдан Рубчак. – Нью-Йорк ; Чікаго : В-во Нью-Йоркської Групи, 1963. – 48 с. – Парал. тит. арк. англ.
417862
  Хрипкова А.Г. Дівчинка-підліток-дівчина / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – К, 1982. – 182с.
417863
  Хрипкова А.Г. Дівчинка-підліток-дівчина / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – Київ : Радянська школа, 1985. – 166 с.
417864
  Гурлєва Т.С. Дівчинка-підліток:проблеми віку і профілактика важковиховуваності : Метод.посібник / Т.С. Гурлєва; МО України;Інст.змісту і методів навчання. – Київ, 1997. – 136с. – Бібліогр.:с.132-134. – ISBN 5-7768-9274-8
417865
  Шкіряк-Нижник Дівчинка - дівчина - жінка - мати / Шкіряк-Нижник, Е.І. Непочатова. – Київ, 1989. – 44с.
417866
  Буличов К.В. Дівчинка з Землі / К.В. Буличов. – Київ, 1987. – 249,3с.
417867
  Спиридонова Ж.С. Дівчинка з Полісся. : Літературно-музична композиція про дитячі роки Лесі Українки // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 5 (261). – С. 16-19
417868
  Головко А. Дівчинка з шляху : Троє оповідань / А. Головко : ДВУ, 1925. – 56с. – (Серія красного письменства = Бібліотека селянина ; №41)
417869
  Головко А. Дівчинка з шляху / А. Головко. – Харків; Київ : ДВУ, 1929. – 16с.
417870
  Голуб Я. Дівчинка і війна : проза: повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 28-61. – ISSN 0208-0710
417871
  Жиленко І.В. Дівчинка на кулі : поезії / І.В. Жиленко. – Київ, 1987. – 100 с.
417872
  Басульто Ф. Дівчинка під трьома прапорами : [повість : для серед. шкільного віку] / Ф. Басульто ; пер. з ісп. І. Дзюб. – Київ : Веселка, 1965. – 67 с. : іл.
417873
  Яновський Ю.І. Дівчинка у вінку : вибрані твори / Юрій Яновський. – Київ : Веселка, 1969. – 104 с.
417874
  Бедзик Ю.Д. Дівчино моя хороша : Оповідання / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 212с.
417875
  Бринський А.П. Дівчисько з Мар"їного гаю / А.П. Бринський. – К., 1979. – 376с.
417876
  Іскорко-Гнатенко Дігтяр С.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 95. – ISBN 978-617-7442-69-0
417877
  Горький М. Дід Архип і Льонька / М. Горький. – Харків, 1929. – 48с.
417878
  Горький М. Дід Архип і Льонька / М. Горький. – Харків, 1932. – 35с.
417879
  Кониський О. Дід Евмен. Оповідання / О. Кониський. – 11--31с.
417880
  Бандера С. Дід і без ордена - Герой України // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 13 квітня (№ 14). – С. 6
417881
  Ручко О. Дід Мороз і всі, всі, всі... // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М., В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (140). – С. 41-44. – ISSN 2518-7104


  Історія свята Нового Року.
417882
  Галик В. Дід Романа Шухевича - Володимир Шухевич та Іван Франко: до історії взаємин і співробітництва // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 385-404. – ISBN 978-617-7235-56-8


  За епістолярними джерелами до Івана Франка.
417883
  Колас Якуб Дід Талаш : повесть / Колас Якуб. – Київ, 1958. – 224 с.
417884
  Колас Якуб Дід Талаш : повість / Колас Якуб. – Київ : Молодь, 1971. – 202 с.
417885
  Павленко М. Дід умер // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 48-67. – ISSN 0130-1608
417886
   Дідахе або вчення дванадцяти апостолів / Київська духовна академія ; авт. проекту і пер. з давньогр. О. Кожушний ; відп. ред. В. Савельєв. – Київ : Вид. від. Укр. Правосл. Церкви, 2011. – 31, [1] с. – В кінці кн. О. Кожушний зазнач. як авт. – (Писання Мужів Апостольських = Opera Patrum Apostolicorum). – ISBN 978-966-2371-10-9
417887
   Діденко Віктор Павлович (1936-1980) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 133. – ISBN 978-966-439-754-1
417888
   Діденко Віктор Павлович (1936-1980) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 145. – ISBN 978-966-933-054-3
417889
   Діденко Микола Маркович (1944-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 133. – ISBN 978-966-439-754-1
417890
   Діденко Микола Маркович (1944-2001) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 146. – ISBN 978-966-933-054-3
417891
   Діджитал-діалог "Мирні обрії освіти" // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 39/41)
417892
  Андрушкевич З.М. Діджиталізація - дієвий інструмент комунікативної політики підприємства в період пандеміЇ COVID-19 / З.М. Андрушкевич, В.М. Нянько, О.В. Сітарчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 15-18. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
417893
  Євстрат"єв С. Діджиталізація аграрної освіти і аналіз впровадження результатів міжнародних освітніх проєктів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 133-142. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
417894
  Недільська Л.В. Діджиталізація агробізнесу: тенденції та джерела фінансування / Л.В. Недільська, Д.О. Оленюк // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 6 (91). – С. 26-32. – ISSN 2663-2144
417895
  Клаус Я. Діджиталізація Балтії триває повним ходом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 35 (667), 28.08.-3.09.2020. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Цифрові державні установи, домашнє навчання й телемедицина - технічний поступ естонців, литовців і латвійців сприяє успішному доланню кризи. цифрові рішення тут не в новинку.
417896
  Диба М.І. Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (272). – С. 50-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
417897
  Сухонос В.В. Діджиталізація освіти в Україні: зарубіжний досвід та вітчизняна перспектива впровадження / В.В. Сухонос, Ю.В. Гаруст, Я.А. Шевцов // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 79-86. – ISSN 2519-2353
417898
  Харківський В.С. Діджиталізація освітнього процесу в закладах післядипломної медичної освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 67. – С. 130-136. – ISSN 2074-8922
417899
  Іваниця О. Діджиталізація паспорта: переваги та недоліки // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
417900
  Швєдова К. Діджиталізація у банківському секторі України / К. Швєдова, О. Рибак // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 222-229. – ISBN 978-617-7768-14-1
417901
  Марченко Д. Діджиталізація університету / Д. Марченко, О. Брежнєв // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (186). – С. 34-43. – ISSN 1682-2366


  Статтю присвячено практичним крокам, спрямованим на упровадження цифрових технологій у діяльність Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, проаналізовано схожість і відмінності між поняттями електронного університету та ...
417902
  Паєнтко Т.В. Діджиталізація урядової бюрократії в європейських країнах: корупційні ризики та антикорупційні ефекти / Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (297). – С. 86-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 2305-7645
417903
  Пономаренко І. Діджиталізація фінансового сектору / І. Пономаренко, Л. Рудюк // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Лилик І.В., Бакушевич І.В., Віктор Ян [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (120), травень - червень. – С. 48-52. – ISSN 1606-3732
417904
  Довгодько Т. Діджиталізація як соціокультурний феномен: філософсько-освітній аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 104-110. – ISSN 2308-4634
417905
  Устенко М.О. Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки / М.О. Устенко, А.О. Руських // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 68. – С. 181-192. – ISSN 2075-4892
417906
  Зоць Т. Дідівці - садиба творчості і доброти // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 170-181. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9


  Дідівці знані тим, що тут з 1875 по 1884 роки жив і працював М.І. Костомаров.
417907
  Іскорко-Гнатенко Дідківська Л.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 95. – ISBN 978-617-7442-69-0
417908
   Дідківська Софія Петрівна (1923) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 133-134. – ISBN 978-966-439-754-1
417909
   Дідківська Софія Петрівна (1923) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 146. – ISBN 978-966-933-054-3
417910
   Дідковський Валентин Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 89. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
417911
   Дідо-всевідо : Закарпатські народні казки. – Ужгород : Карпати, 1969. – 240 с.
417912
  Хоменко О. Дідо-всевідо срібних валів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 1, 4


  Пам"яті українського письменника Сергія Плачинди
417913
  Ткач М.М. Дідова полиця : пізнавальні джерела та світоглядні мотиви традиційної культури українців : навч. посібник / Микола Ткач. – Ніжин : [б. в.], 2013. – 456 с. – Бібліогр.: с. 447-453
417914
  Павличко Д. Дідова скрипка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 15). – С. 8
417915
  Астаф"єв О.Г. Дідович Петро Миколайович (- прозаїк) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 679. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
417916
  Кешеля Д.М. Дідові криниці : оповідання для середнього і ст. шкільного віку / Дмитро Кешеля. – Ужгород : Всеукраїнське державне видавництво "Карпати", 2017. – 102, [2] с. – ISBN 978-966-671-467-4
417917
  Кононенко Т.П. Дідро Дені // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 339-340. – ISBN 966-316-069-1
417918
  Льйоса М.В. Дідусь : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 114-117. – ISSN 0320-8370
417919
  Морозова Н.М. Дідусь нації : Фаховий сервер № 20. Спецвипуск // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/11-12/13


  Організація ООН з питань освіти, науки і культури оголосила 2014 рік роком пам"яті Ісмаїла Гаспринського - видатного кримськотатарського просвітителя і громадського діяча.
417920
  Донченко О. Дідусь Петрусь / О. Донченко. – Київ, 1961. – 24 с.
417921
  Мойсєєва П.М. Дідусь приїхав. / П.М. Мойсєєва. – К, 1984. – 54с.
417922
  Скуратівський В. Дідух / В. Скуратівський. – К., 1995. – 272с.
417923
  Плотнікова Н.В. Дідух як периферійний концепт мікроконцептосфери святки // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 58-65


  У статті розглядається вербальне вираження концепту Дідух у складі мікроконцептосфери Святки, що передбачає вилучення інформації про досліджуваний фрагментконцептуальної картини світу людини зі словників різних типів та етнографічних джерел ...
417924
  Бонеф М. Дідьє - дитина з народу / М. Бонеф. – Х., 1930. – 126с.
417925
   Дідькові жарти : комедія-феєрія на 3 дії пристосована до української сцени Дм. Грицинським. – Київ : Друк. 1-ої Київ. спілки друк. справи, 1913. – 47 с. – (Театральна бібліотека ; Кн. 11)


  Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка.
417926
  Кундзіч О.Л. Діези в ключі! / О.Л. Кундзіч. – К., 1956. – 140с.
417927
  Погудіна К.Є. Діелектрична поведінка систем кополімер стиролу і акрилонітрилу - низькомолекулярні речовини, що містять нітрильні групи / К.Є. Погудіна, Т.М. Базилюк // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 186
417928
  Загородній А.Г. Діелектрична проникність запорошеної плазми за наявності порошинок різних розмірів / А.Г. Загородній, А.І. Момот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 350-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовано кінетичні рівняння для запорошеної плазми, що містить порошинки різних розмірів. Розраховано ймовірності переходу електронів та іонів у такій плазмі з урахуванням поглинання плазмових частинок порошинками. Знайдено явний вигляд ...
417929
   Діелектрична проникність пористих середовищ / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, А.І. Лесьо, С.В. Шостак, Ю.П. Склярів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С 399-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдена функція розподілу перколяційної складової, яка визначає внесок зв"язаних пор в значення ефективної комплексної діелектричної проникності зволоженого пористого середовища як розв"язок оберненої задачі. Шукана дійсна функція знаходиться з ...
417930
  Мельник Н.П. Діелектрична релаксація і комплексоутворення в системі поліакрилова кислота - перехідний метал / Н.П. Мельник, Т.Г. Єжова, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 51-53. – (Хімія ; Вип. 38)


  Уперше використано метод діелектричної релаксації для вивчення комплексоутворення між іоноген ним полімером і солями перехідних металів. Установлено чітку кореляцію між результатами віскози метричних, ІЧ- спектроскопічних та діелектричних досліджень ...
417931
   Діелектричні властивості деяких каталітичних оксидних систем, опромінених у плазмі високочастотного газового розряду / В.О. Вонсяцький, Л.П. Лінець, С.М. Болєлий, Є.О. Ротер, В.Д. Пархоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-67. – (Хімія ; Вип. 37)


  Методом діелектричної релаксації у широкому температурному інтервалі 293-433 К на частоті 1 кГц вивчено діелектричні властивості каталізатора КС-1 та оксидів ZnO, CuO, Cr2O3, [гамма]-Al2O3, з яких він складається. Проведено оцінку змін діелектричних ...
417932
  Шостак С.В. Діелектричні втрати в матричних дисперсних системах / С.В. Шостак, Д.Л. Водоп"янов, Л.Г. Гречко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 435-443. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розрахована уявна частина ефективної діелектричної проникності (діелектричні втрати) матричних дисперсних систем (МДС) з включенням різної фізико-хімічної природи та форми в наближенні Максвел-Гарнетта. Досліджено МДС із сферичними включеннями різної ...
417933
  Шостак С.В. Діелектричні втрати в матричних дисперсних системах / С.В. Шостак, Д.Л. Водоп"янов, Л.Г. Гречко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 412-420. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розрахована уявна частина ефективної діелектричної проникності (діелектричні втрати) матричних дисперсних систем (МДС) з включенням різної фізико-хімічної природи та форми в наближенні Максвел-Гарнетта. Досліджено (МДС) із сферичними включеннями різної ...
417934
  Шостак Сергій Володимирович Діелектричні втрати в матричних дисперсних системах та пористих середовищах : Дис. ... канд. фіз.- мат.. наук: 01.04.02 / Шостак Сергій Володимирович; Ку ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 134 л. – Бібліогр.: л.126 - 134
417935
  Шостак С.В. Діелектричні втрати в матричних дисперсних системах та пористих середовищах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Шостак С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
417936
  Мельник Н.П. Діелектричні процеси у водорозчинних полімерах та їхніх сумішах / Н.П. Мельник, Н.Є. Загданська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-99. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Вивчено діелектричні властивості водорозчинних полімерів поліакриламіду (ПАА) та поліетиленоксиду (ПОЕ) та суміші на їх основі. Виявлено для ПАА лише перехід нерелаксаційної природи і встановлено значний вплив залишків сорбованої води на нього. Для ПОЕ ...
417937
  Носолюк В.М. Діелектричні реалкоаційні процеси в твердих полімерах / В.М. Носолюк. – Київ, 1977. – 204с.
417938
   Діелектричні та електропровідні властивості сполук типу [формула] з шаруватою структурою / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, Р.М. Кузьмін, Я.А. Краєвський, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 74-81. – ISSN 1025-6415
417939
   Діелектричні та механічні властивості сітчастих поліуретанів з введеними in situ гетерополіядерними комплексами Ca/Cu та Sr/Cu / З. Гаголкіна, Є. Лобко, В. Клепко, В. Кокозей, С. Петрусенко, Н. Плюта, В. Овсянкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 15-17. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено діелектричні та механічні властивості сітчастих поліуретанів з гетерополіядерними комплексами, які містять металоцентри CaCu та SrCu. Показано, що рівень діелектричної провідності систем зростає майже у 1,5 рази, порівняно з вихідною ...
417940
  Алєксєєв О.М. Діелектричні та температурні властивості оксипропіл целюлози (ОПЦ) / О.М. Алєксєєв, С.Ю. Ткачов, А.Г. Присяжнюк // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 19-20
417941
   Діелектричні та теплофізичні властивості кополімерів 9-вінілкарбазолу з ефірами метакрилової кислоти / Л.П. Лінець, Л.М. Федорова, В.Г. Сиромятніков, Ж.Є. Хмельницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-75. – (Хімія ; Вип. 37)


  Синтезовано модельні кополімери 9-вінілкарбазолу з алкілметакрилатами. За допомогою діелектричного та калориметричного методів визначено параметри: тангенс кута діелектричних втрат (tg[дельта]), діелектрична проникність ([іпсилон]), температури ...
417942
  Казміренко Віктор Анатолійович Діелектричні фазообертачі надвисоких частот : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.01 / Казміренко В.А.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
417943
  Гончаров С. Діенові синтези / С. Гончаров ; АН УРСР ін-т хімічної тех. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1937. – 83 с.
417944
  Лозовицький О. Дієва виборча система - основа ефективного розвитку держави в умовах глобалізації // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 1. – С. 153-162
417945
  Тищенко Алла Дієві способи зміцнення здоров"я влітку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 3 : фото
417946
  Яровий В.І. Дієвість албанського чинника напередодні та в період міжетнічного конфлікту 2001 р. в Республіці Македонія // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 199-207. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
417947
  Бондаренко Василь Дієвість альтернативних механізмів управління виробництвом // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
417948
  Корж І.Ф. Дієвість в Україні основних принципів інформаційного суспільства // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 20-25
417949
  Сегеда Л. Дієвість грошово-кредитної політики та її інструментів як важливий чинник розвитку ринкових відносин // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 101-108. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
417950
  Огонь Ц.Г. Дієвість державного контролю в процесі виконання доходної частини бюджету України : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 48-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
417951
  Велігура І.М. Дієвість друкованого слова / І.М. Велігура. – Київ, 1965. – 108с.
417952
  Міщенко В. Дієвість економічних підойм екологічної політики // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.62-70. – ISSN 0131-775Х
417953
   Дієвість економічного навчання. – Київ, 1980. – 152с.
417954
  Остролуцька Н.А. Дієвість закону про мінімальний фонологічний контраст у флексійних морфах української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 242-248. – Бібліогр.: Літ.: с. 247-248; 31 назва. – ISSN 1729-360Х


  На основі аналізу диференційних та релевантних ознак фонем у сполуках флексійних морфів, здійсненого у програмі Accеss, визначено дієвість закону про мінімальний фонологічний контраст.
417955
  Костюк Б.В. Дієвість і ефективність здійснення аудиту для економічної стабілізації держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 192-196. – ISSN 2222-4459
417956
  Клинчук В.І. Дієвість інституту примирення сторін в адміністративному судочинстві: шляхи вдосконалення // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 199-205. – ISSN 2227-796X


  У статті проведено аналіз застосування інституту примирення сторін при ви- рішенні адміністративно-правових спорів. Визначено та охарактеризовано низку ознак, які повинні бути властиві інституту примирення сторін. Висловлено про- позиції щодо внесення ...
417957
  Іванова А.М. Дієвість інструментів фіскальної консолідації у контексті збалансування публічних фінансів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 61-67. – ISSN 2306-6814
417958
  Тимченко О.М. Дієвість методів управління податковим боргом у контексті новацій податкового кодексу : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 54-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
417959
  Корж І.Ф. Дієвість міжнародно-правових принципів гласності й транспарентності в процесі реалізації права доступу громадян до державної служби // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 3-11. – ISSN 0201-7245
417960
  Борщ Л. Дієвість нормативно-правових чинників приваблення іноземних інвестицій в Україну : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 20-24. – ISSN 1605-2005
417961
  Цап М.В. Дієвість організаційно-економічного механізму державної структурної політики регулювання імпортозаміщення в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 309-316. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
417962
  Скоблик В.П. Дієвість студентського радикалізму 1960-х рр. у США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 142-147. – (Історія ; Вип. 20)
417963
  Щербак С.В. Дієвість судових рішень в Україні: практичні аспекти реалізації // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 74-78. – ISBN 978-617-7361-58-8
417964
  Мегела І.П. Дієгестичний наратор у романі Петера Гандке "Мій рік у нічиїй бухті" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 654-664. – ISBN 978-966-8904-46-2
417965
  Мегела І. Дієгетичний наратор у романі Петера Гандке "Мій рік у нічиїй бухті" // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 482-194. – ISBN 978-966-2763-27-0
417966
  Ле Клезіо Дієго і Фріда / Жан-Марі Ле Клезіо ; [пер. В.М. Верховеня]. – Харків : Фоліо, 2011. – 215, [5] с. – Сер. засн. 2010 р. – (Карта свiту). – ISBN 978-966-03-5136-3
417967
  Лишенюк В.К. Дієздатність як умова трудової правосуд"єктності працівника // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 124-125. – ISBN 978-617-7069-52-1
417968
   Дієзи в ключі. – Київ, 1969. – 320с.
417969
   Діємо! // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  В Інституті міжнародних відносин існує чітко налагоджена система студентського самоврядування. Рада студентів та організації в ІМВ постійно проводить різноманітні заходи, покликані єднати студентство шляхом поза навчальної діяльності.
417970
  Гнатюк Г.М. Дієприкметник в сучасній українській літературній мові / Г.М. Гнатюк. – К, 1982. – 248с.
417971
  Коломієць Л.І. Дієприкметник і дієприслівник в історії української мови : (Лекція для студ.-заоч. філ. фак. ун-тів і педагог. ін-тів УРСР) / Л.І. Коломієць, А.В. Майборода ; МВ і ССО УРСР, Науково-метод. каб. по заоч. освіті при КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1959. – 23 с.


  Авт.: Майборода Анатолій Васильович
417972
  Сингаївська Г.В. Дієприкметник у системі частин мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 331-347. – Бібліогр.: 36 назв.
417973
  Равлюк М.Т. Дієприкметники і дієприслівники в українській мові / Микола Равлюк. – Кіцмань : Чеpнівці: З дpук. Т-ва "Руська pада"
Ч. 1 : Пpо дієпpикметники і дієпpислівники в твоpах Гpигоpія Квітки-Основяненка, Маpка Вовчка. Юpія Федьковича і Василя Стефаника. – 1912. – 78 с.
417974
  Ніка О.І. Дієприслівник у структурі речень староукраїнської мови другої половини XVI -- першої половини XVIIст. (формально-синтаксичний, семантичний та комунікативний аспекти_ : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.01 / Ніка О. І.; КУ. – К., 1998. – 18л.
417975
  Ніка Оксана Іванівна Дієприслівник у структурі речень староукраїнської мови другої половини XVI - першої половини XVII ст. (формально синтаксичний, семантичний та комунікативний аспекти) : Дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ніка Оксана Іванівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 165 л. – Бібліогр.: л. 154-165
417976
  Коць Л.М. Дієприслівник у сучасній українській літературній мові / Л.М. Коць. – Київ, 1964. – 163с.
417977
  Азарова Л.Є. Дієприслівники в український мові: статус, функціонування : монографія / Л.Є. Азарова, Е.С. Сосинович ; МОНУ, Вінницький нац. техн. ун-т; Л.Є. Азарова, Е.С. Сосинович. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 124 с. – ISBN 966-641-125-3
417978
  Холодьон О.М. Дієслівна лексика й семантика в українських говорах: стан і перспективи дослідження // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 63-77. – ISSN 0027-2803
417979
  Вокальчук Г.М. Дієслівна неологія українського футуризму // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 155-161. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
417980
  Козленко І.В. Дієслівна основа та її реалізація в системі словозміни дієслова в сучасній українській мові // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992


  Визначено морфонологічні типи варіантів основи дієслова в сучасній українській мові, а також встановлено число основоформ однієї дієслівної основи. Определены морфонологические типы вариантов основы глагола в современном украинском языке, а также ...
417981
  Калько М. Дієслівна палітра словесного живопису І.С. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 479-485. – ISBN 978-966-793-136-3
417982
  Олешик Л. Дієслівна проблематика у типологічних дослідженнях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 55-63. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
417983
  Теплий І.М. Дієслівна репрезентація в англійській мові : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Теплий І. М. ; КУ. – Київ, 1992. – 21л.
417984
  Теплий Іван Миколайович Дієслівна репрезентація в англійській мові (дюахронічний та прагматичний аспекти) : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Теплий Іван Миколайович; Мін-во освіти Укр. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 218л. – Бібліогр.:л.191-218
417985
  Щербатюк В. Дієслівна синонімія на означення психічного стану людини в поетичних творах Ліни Костенко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 527-531. – ISSN 1728-9572
417986
  Рижих В.І. Дієслівна система арабської літературної мови: неправильні дієслова : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Рижих Володимир Іванович ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – 19 с. – Бібліогр. : 9 назв
417987
  Мельник І. Дієслівна функційна транспозиція відмінкових форм українського прикметника // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 175-187. – ISSN 2311-5165


  У студії з"ясовано сутність дієслівної функційної транспозиції відмінкових форм українських прикметників; визначено та описано спеціальні засоби, що фіксують уживання прикметників у присудковій функції; виявлено роль аналітичної синтаксичної ...
417988
  Огоновська О.В. Дієслівне заміщення в англійській мові / О.В. Огоновська. – Львів, 1991. – 124с.
417989
  Кобилянська М.Ф. Дієслівне керування в українській мові / М.Ф. Кобилянська. – Чернівці, 1975. – 32с.
417990
  Клименко Н.Ф. Дієслівне основоскладання у контрастивному висвітленні // Відображення історії та культури народу в словотворенні : доп. XII Міжнар. наук. конф. Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнар. комітеті славістів (25–28 трав. 2010 р., Київ, Україна) / упоряд. та наук. ред. Н.Ф. Клименко і Є.А. Карпіловської ; НАН України [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 120-132. – ISBN 978-966-489-059-2
417991
  Косицький М.М. Дієслівне основоскладання у сучасній новогрецькій мові у вимірі її аналітизму та синтетизму // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 250-255
417992
  Добжанська Н.І. Дієслівний повтор як спосіб вираження неграничності дії в англійському аспектологічному контексті // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 89-95. – ISSN 1729-360Х
417993
  Сасинович Е.С. Дієслівники в сучасній українській мові / Е.С. Сасинович. – Київ, 1963. – 108с.
417994
  Івашків С. Дієслівні аугментативи сучасної англійської мови та критерії їх класифікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 82-89. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
417995
  Вдовін В.В. Дієслівні конструкції з постпозитивом та їх варіативність в сучасних діалектах Великобританії та Америки // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 8-12
417996
  Романова О. Дієслівні предикати звучання в українській мові // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 538-542. – Бібліогр.: Літ.: с. 542; 5 назв. – ISSN 1728-9572
417997
  Щербатюк В. Дієслівні синоніми на означення зорового сприйняття в поетичній мові Ліни Костенко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 372-375. – ISBN 966-8110-14-5
417998
  Каньоса П.С. Дієслівні словосполучення з залежними прислівниками часу // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 78-85
417999
  Возний Т.М. Дієслівні утворення на -ити (рос. -ить, білорус. -іць (-ыць)) у східнослов"янських мовах // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 1. – С. 55-62
418000
  Кальницька Л.В. Дієслівні фразеологічні одиниці у складі сучасної перської мови


  Закономірності утворення стійких сполучень слів та їх значень складають важливу специфічну особливість кожної мови та привертають до себе увагу все більшої і більшої кількості мовознавців. Але багато важливих проблем фразеології є предметом гострих ...
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,