Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
417001
  Мандрицька Н. "Догорав ще один день..." : проза // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 57-58
417002
  Осачук С.Д. "Додому в Райх!" Переселення німців з Північної Буковини 1940 року : (Матеріали, свідчення, документи) / С.Д. Осачук, В.М. Заполовський, В.Ф. Холодницький; Науково-дослідний центр буковинознавства при Чернивецькому нац. ун-ті ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Золоті літаври, 2004. – 132с. – ISBN 966-8029-79-8
417003
   "Дождови" од Матеjа Матевски во контекст на македонската модерна : свечен собир по повод 50-годишнината од обjавуваньето на поетската збирка "Дождови" од Матеjа Матевски, одржан на 6 декември 2006 година / Македонска акад. на наук. и уметностите ; [уред.: Милан Гурчинов]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 50, [2] с. – (Свечени собири ; св. 54)
417004
  Різун В. "Доживемо до вересня..." / Розмову вела А. Волобуєва // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 4 лютого (№ 14). – С. 1-2
417005
  Цивірко Микола "Дозволило" треба писати "дало змогу" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-37. – ISSN 0130-5212
417006
  Голубчук Т.О. "Дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в рідній борозні ..." Василь Стус і Донеччина // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 22/24 (350/352). – С. 26-31
417007
  Наєнко М. "Дозвольте помилитися" - останній сатиричний спалах // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 211-214. – ISSN 2075-1222
417008
  Наєнко М.К. "Дозвольте помилитися" - останній сатиричний спалах гумориста // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 96-104


  Автор статті розглядає фейлетон "Дозвольте помилитися" як останній сатиричний спалах письменника в контексті його загалом гумористичної творчості
417009
  Захарчук О. "Доки існуватиме час, доти триватиме моє буття...": до 210-річчя з дня смерті А. Веделя // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 182-186. – ISSN 0868-4790-8
417010
  Кікабідзе В. "Доки існує Російська імперія - війна проти України не припиниться" / текст підготував Михайло Маслій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 липня (№ 123). – С. 7
417011
  Семененко В. "Доки ми займаємось "шароварами", нас ніхто не чіпає..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3-4 серпня (№ 135/136)


  Активіст української діаспори в Росії Валерій Семененко - про зачистку українського гуманітарного простору.
417012
  Забужко О. "Доки поряд оця феесбешна імперія, життя нам не буде" / розмовляли Богдан Завітій, Олена Павлова // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 50 (253). – С. 4-13


  До кінця 2017 року Росія не устоїться в її нинішніх кордонах - вважає письменниця Оксана Забужко. Головне завдання українських еліт - вберегти країну і провести між рифами, коли імперія валитиметься. Щоб її уламки не розчавили нас.
417013
  Мозер М. "Доки Україна представлятиме себе як країна, в якій не треба знати української мови, доти її вважатимуть лише трошки іншою Росією" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25 жовтня (№ 193)


  Професор Інституту славістичних досліджень Віденського університету Міхаель Мозер — про своє бачення мовної ситуації в Україні й нову книжку «Мовна політика й дискурс про мову в Україні за президентства Віктора Януковича».
417014
  Соколов Олександр Володимирович "Докладатиму зусиль, щоб у Чернігові жилося комфортно" : [інтерв"ю з міським головою Чернігова О.В. Соколовим] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 34-36
417015
  Соколов Олександр Володимирович "Докладатиму зусиль, щоб у Чернігові жилося комфортно" : [інтерв"ю з міським головою Чернігова О.В. Соколовим] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 34-36
417016
  Кузьменко М.Л. [Дозвилля, 1888-1898 рр.] : [збіpка поезій] / Н.Л. Кузьменко. – [Екатеринослав (Днепропетровськ)] : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1899. – 93, [2] с. – Прим. №102105 дефектний, бракує обкл. та тит. арк. опис. за інтернет-пошуком
417017
  Ровинский М.М. Договоры в материально-техническом снабжении / М.М. Ровинский, В.Н. Эзафович. – М., 1981. – 120с.
417018
  Азимов И.Н. Договоры в области научно-технического прогресса : Автореф... канд. юрид.наук: / Азимов И.Н.; Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 1976. – 26л.
417019
  Семеусов В.А. Договоры в сельском хозяйстве: методология и концепции / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1984. – 215с.
417020
  Куник А Я. Договоры в советской государственной торговле / А Я. Куник. – М., 1983. – 135с.
417021
  Лушников А.М. Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспечения : учеб. пособие для студ. вузов. обучающихся по направлению и спец. "Юриспруденция" / А.М. Лушников, М.В. Лушникова, Н.Н. Трусина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2010. – 429, [3]с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-392-01273-2
417022
  Скутин А.Ф. Договоры в сфере технического обслуживания машино-тракторного парка колхозов и совхозов. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Скутин А.Ф.; МВ и ССО РСФСР.Томск.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 22л.
417023
   Договоры и арбитраж в местной промышленности. – М.
1. – 1948. – 147с.
417024
  Михайлов П.Д. Договоры и расчеты в капитальном строительстве / П.Д. Михайлов. – М., 1957. – 303с.
417025
  Зинчук Э.А. Договоры имущественного найма и безвоздмездного пользования имуществом / Э.А. Зинчук. – М, 1969. – 56с.
417026
  Халед Хуссейн Халед Договоры между государствами и международными организациями или между международными организациями : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Халед Хуссейн Халед; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 208л. – Бібліогр.:л.185-208
417027
  Халед Х.Х. Договоры между государствами и международными организациями или между международными организациями. : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Халед Х.Х.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 19 с.
417028
  Архипова Л.Б. Договоры международных экономических организаций социалистических стран / Л.Б. Архипова. – Москва, 1989. – 173с.
417029
  Отнюкова Г.Д. Договоры на автомобильную перевозку грузов / Г.Д. Отнюкова. – М., 1982. – 33с.
417030
  Бараш Я.Б. Договоры на выполнение научно-сследовательских и конструкторских работ / Я.Б. Бараш. – М, 1962. – 91с.
417031
  Ринг М.П. Договоры на научно-исследовательские и конструкторские работы / М.П. Ринг. – М., 1967. – 200с.
417032
  Ткач А.П. Договоры на строительные работы в гражданском праве Народной Республики Болгарии / А.П. Ткач. – К., 1954. – 20с.
417033
  Фогелс А.Г. Договоры о взаимной помощи в современном международном праве (в практике советского государства) : Автореф... канд. юрид.наук: / Фогелс А.Г.; ЛГУ. – Л., 1967. – 17л.
417034
  Лукашук И.И. Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и странами народной демократии. : Автореф... канд. юридич.наук: / Лукашук И.И.; Харьков. юридич. ин-т. Каф. гос. и междунар. права. – Харьков, 1951. – 16 с.
417035
  Аллахвердов М.А. Договоры о перевозках грузов / М.А. Аллахвердов, Г.П. Савичев. – Москва : Юридическая литература, 1967. – 184 с.
417036
  Павлык Л.З. Договоры о правовой помощи как форма правового сотрудничества социалистических государств // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 30-34. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
417037
   Договоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенные СССР с другими социалистическими государствами. – Изд. 2-е, доп. – М., 1973. – 392с.
417038
   Договоры об учреждении Европейских сообществ = Treaties establishing the European Communities (ECSC, EEC, EAEC). – Москва : Право, 1994. – 387, [4] с. – На обл. название: Договоры, учреждающие Европейские сообщества. - Парал. тит. л. на англ. языке. – (Европейский Союз: прошлое, настоящее, будущее ) ( Малая библиотека Европейского Союза на русском языке. ; т. 1 ; Документы Европейского Союза). – ISBN 5-87759-009-X


  Содерж.: Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали; Договор об учреждении Европейского экономического сообщества; Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии
417039
  Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками / Е.А. Павлодский. – Москва : Статут, 2000. – 265, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-8354-0039-Х
417040
  Бирюков И.А. Договоры органов внутренних дел с хозяйственными организациями на обеспечение пожарной безопасности объектов социалистической собственности / И.А. Бирюков. – К., 1990. – 75с.
417041
  Брауде И.Л. Договоры по капитальному строительству в СССР. / И.Л. Брауде. – М., 1952. – 256с.
417042
  Добрынин Ю.Е. Договоры по приобретению и отчуждению легковых автомашин гражданами. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Добрынин Ю.Е.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1973. – 20л.
417043
  Паластина С.Я. Договоры поставки металлопродукции производственно-технического назначения : Автореф... канд. юридич.наук: / Паластина С.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1966. – 20л.
417044
  Майор Ф.М. Договоры Руси с Византией важные источники древнерусского права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
417045
   Договоры русских с греками и предшествовавшие заключению их походы русских на Византию : К тысячелетию договора Олега 911 г. – Москва : Фототип. изд. Моск. археол. ин-та под ред. д. ч. Ин-та Н. Маркса
Ч. 1 : Время Олега. – 1912. – 6 с., 8 л. факс
417046
  Звенигородская Н.Ф. Договоры супругов по законодательству Украины и России // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5 (62). – С. 41-44. – ISSN 1812-3910


  На основе сравнительного и системного методов исследования права предлагается система семейно-правовых договоров супругов по законодательству Украины и России. Выявляются общие и особенные черты правового регулирования договорных отношений супругов в ...
417047
  Анисимов А.Н. Договоры, свидетельствуемые волостными правлениями : (Практическое руководство) / Сост. с.-петерб. нотариус А. Анисимов. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1894. – X, 3-179 с.
417048
  Сергійчук В. Догоджати не всім, а тільки істині! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 березня (№ 11). – С. 3-4


  Дискусійні питання про цифру втрат від Голодомору 1932 - 1933 років. "Водночас необхідно продовжувати копітку працю щодо виявлення, насамперед в українських архівах, первинних матеріалів, які допоможуть встановити найбільш близьку до реальної цифру".
417049
   Догони каравеллу. – М., 1968. – 32с.
417050
  Чалдранян Л.В. Догони свою тень / Л.В. Чалдранян. – Киев, 1980. – 192с.
417051
   Догоним Америку!. – М., 1958. – 192с.
417052
  Рачков П.А. Догоните бабушку: сат. комедия / П.А. Рачков. – М., 1981. – 64с.
417053
  Корнилов И.М. Догорал месяц август / И.М. Корнилов. – М., 1982. – 288с.
417054
  Бабушкин В.В. Догоспитальный тромболизис при остром инфаркте миокарда с подемом сегмента ST: современное полоржение дел // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 4 (06). – С. 73-94


  В статье обсуждаются принципы организации догоспитальной помощи больным с ОИМ с подьемом сегмента ST, направленные на максимально эффективное восстановление коронарного кровотока и сохранение жизнеспособного миокарда.
417055
  Шкатула Ю.В. Догоспітальна ідентифікація шокогенної механічної травми / Ю.В. Шкатула, П.В. Танасієнко, Ю.О. Бадіон // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 8-13. – ISSN 2312-7104
417056
  Гусак Д.В. Дограничне та граничне узагальнення формули Полячека-Хінчина // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 34-42. – ISSN 0868-6904
417057
  Откупщиков Ю.В. Догреческий субстрат / Ю.В. Откупщиков. – Л., 1988. – 263с.
417058
  Орлова В.К. Додана вартість як об"єкт оподаткування / В.К. Орлова, С.М. Кафка // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 170-172. – ISBN 978-611-01-0721-1
417059
   Додати весни // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 1


  "Серед тисячі молодих сакур, висаджених по всій країні цієї весни з нагоди Року Японії в Україні, будуть і 20 університетських дерев, що додаватимуть відтепер ще більше весни нашому Ботанічному саду імені О. Фоміна. До церемонії висаджування ...
417060
   Додати весни // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 1


  До церемонії висаджування національного дерева Країни сонця, що сходить, у Ботанічному саду імені А. В. Фоміна долучилися Посол Японії в Україні Шігекі Сумі та ректор КНУ Леонід Губерський.
417061
   Додатки // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 150-152. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Вірші студентів присвячені відомому українському історику, історіографу, декабристознавцю, д-ру іст. наук, проф., завідувачу кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчуку Григорію ...
417062
  Мудра І.М. Додатки до газет: види та перспективи / І.М. Мудра, М.О. Кіца // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 294-298. – ISSN 1998-6912
417063
  Петренко М.П. Додатки до курсів з вищої математики / М.П. Петренко. – Київ : Техніка, 2011. – 72 с. – Бібліогр. : с. 70. – ISBN 978-966-575-199-1
417064
   Додаткова відпустка за ненормований робочий день директору школи // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 7. – ISSN 2219-5793
417065
  Усенко О. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 7. – С. 49-58.
417066
   Додаткова інформація приймальної комісії щодо набору студентів на 2003-2004 н.р. на факультети та в інститути Київського національного університету імені тараса Шевченка // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 16-22. – ISBN 966-8411-01-3
417067
   Додаткова оплата праці в колгоспах. – К., 1953. – 80с.
417068
  Сєрікова О.М. Додаткове живлення підземних вод у великих містах України на прикладі міста Харкова / О.М. Сєрікова, О.О. Стрельнікова, В.В. Яковлєв // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 13-18 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
417069
  Прокопенко М. Додаткове ЗНО та освітні центри // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 червня (№ 94). – С. 2


  Влада анонсує нові можливості вступу до українських вишів для жителів Криму та зони АТО.
417070
  Щербакова В.І. Додаткове пенсійне страхування в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 96-105. – ISSN 2306-5664
417071
  Довбешко С.В. Додатковий захисний код, обфускований віртуальною машиною / С.В. Довбешко, С.В. Толюпа, О.В. Труш // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (35). – С. 28-32. – ISSN 2409-7292
417072
  Вознюк А.А. Додатковий об"єкт злочину, передбаченого ст. 255 Кримінального кодексу України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 21-32. – ISSN 2410-3594
417073
   Додатковий протокол до Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 146-149


  Підписали Конвенцію уряди-члени-Ради Європи в Страсбурге, 20 квітня 1959 року.
417074
   Додатковий протокол до Європейської Конвенції про видачу правопорушників // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 135-137


  Підписали Протокол члени-Ради Європи в Страсбурге, 15 жовтня 1975 року.
417075
  Пфейфер Г.В. Додатковий список праць професора й академіка Г.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – 3 с.
417076
  Пфейффер Г.В. Додатковий список праць професора й академіка Г.В. Пфейфера
417077
  Мовчун Л. Додатковий том "Словника української мови" в 11 томах: досвід і проблеми укладання // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 112-123. – ISSN 1682-3540


  Стаття присвячена питанням історії та принипів укладання Додатка до академічного тлумачного "Словника української мови".
417078
  Потопахіна О.М. Додаткові гарантії права на працю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 96-102
417079
  Федоренко А. Додаткові джерела фінансування підприємств реального сектора й економічні механізми залучення інвестиційних ресурсів у виробництво // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 100-114. – ISSN 1818-5754
417080
  Шутко Н. Додаткові договори за цивільним кодексом Австрії 1811 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 99-101
417081
  Валєєв Р. та інш. Додаткові заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.45-46. – ISSN 1608-6422
417082
  Радутний О.Е. Додаткові методи у пізнанні кримінального права в інформаційну епоху // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 54-60
417083
  Расцвєтаєв В.О. Додаткові навантаження від підвісних монорейкових доріг на арочне кріплення виробок в умовах шахт Західного Донбасу // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 53-59 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
417084
  Тарасевич Додаткові ознаки медичного працівника як спеціального суб"єкта злочину за Кримінальним кодексом України / Тарасевич, ТЮ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 482-487. – ISSN 1563-3349
417085
  Мішенков А. Додаткові підстави розірвання трудового договору з деякими категоріями працівників // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 50-53
417086
   Додаткові повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 4 (4), квітень. – С. 115. – ISSN 2219-5793
417087
   Додаткові повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 4 (4), квітень. – С. 115-116. – ISSN 2219-5793
417088
  Марченко Н.В. Додаткові покарання у контексті системи покарань // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 475-480. – ISSN 1563-3349
417089
  Завгородня О.Є. Додаткові послуги й інновації в соціокультурному просторі / О.Є. Завгородня, М.М. Ткач // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 129-139. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  Розглянуто нововведення у сфері соціокультурного простору ресторанного бізнесу й охарактеризовано додаткові послуги, які пропонуються в сучасних закладах ресторанного господарства. З’ясовано, що інновації відіграють важливу роль у розвитку ресторанного ...
417090
  Мельник-Антонович Додаткові примітки та відомості до "мемуарів" // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 183-194. – ISBN 966-7272-00-1
417091
  Швецова Л.А. Додаткові рекомендації щодо звернення до Європейського Суду з прав людини у зв"язку з порушенням прав осіб на окупованій території Автономної республіки Крим та південно-східних областях України // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 6. – С. 94-105. – ISSN 2227-7048
417092
  Лавренюк С.П. Додаткові розділи економетрії : тексти лекцій / С.П. Лавренюк, В.М. Флюд ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 182 с.
417093
  Давидов М.О. Додаткові розділи математичного аналізу / М.О. Давидов. – Київ, 1971. – 439 с.
417094
  Орлов І.В. Додаткові розділи сучасного природознавства. Варіаційне числення у просторі Соболєва Н1 : навч. посібник / Орлов І.В., Божонок К.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2011. – 144 с. – Бібліогр.: с. 139-142. – ISBN 978-966-491-247-8
417095
  Сторож О. Додаткові розділи теорії міри та функціонального аналізу : навч. посібник / О. Сторож, Т. Кудрик, Н. Сущик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 196, [2] с. – Покажчик: с. 193-194. – Бібліогр.: с. 190-192. – ISBN 978-617-10-0470-2
417096
  Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п"ятдесяти томах / Іван Франко ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, Є.К. Нахлік, Л.П. Бондар та ін. ; упоряд. : М.З. Легкий, О.Б. Луцишин, Є.К. Нахлік та ін. ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-814-4
Т. 51 : Прозові переклади, 1876-1912 / ред. тому Є.К. Нахлік. – 2008. – 988 с.
417097
  Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п"ятдесяти томах / Іван Франко ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, М.П. Бондар та ін. ; упоряд. та коментарі Є.М.Барана, Л.П. Бондар та ін. ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0815-7
Т. 52 : Оригінальні та перекладні поетичні твори / [ ред. тому М.П. Бондар ]. – 2008. – 1040 с.
417098
  Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п"ятдесяти томах / Іван Франко ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, Є.К. Нахлік та ін. ; упоряд. та коментарі : М.З. Легкий, О.Б. Луцишин, Є.К. Нахлік та ін. ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0816-8
Т. 53 : Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876-1895 / [ ред. тому Є.К. Нахлік]. – 2008. – 832 с.
417099
  Селезень С.В. Додаткові умови відповідальності роботодавця за заподіяну моральну шкоду працівнику в трудовому праві України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 155-161. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
417100
  Сидоренко Є.В. Додаткові умови трудового договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сидоренко Євгенія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
417101
  Сидоренко Є.В. Додаткові умови трудового договору : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сидоренко Євгенія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 184 арк. – Бібліогр.: арк. 164-184
417102
  Лиськова І.П. Додаткові функції нотаріуса як суб"єкта нотаріального процесу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 10-14


  У роботі розглядаються: фіскальна функція, функції нотаріуса як суб"єкта первинного фі- нансового моніторингу, як реєстратора аграрних розписок, прав на нерухоме майно та їх обтя- жень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських ...
417103
   Додатні і від"ємні потоки мікрохвильового випромінювання від фізичних та біологічних об"єктів / Г.В. Понежа, С.П. Сітько, Ю.О. Скрипник, О.П. Яненко // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 11-14. – ISSN 1023-2427
417104
  Найко Д.А. Додатні оператори класу B та їхні комбінації : монографія / Д.А. Найко ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 134-149. – ISBN 978-966-95981-5-8
417105
   Додаток 1. Аналіз матеріалів Публічної кадастрової карти // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2014. – № 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – С. 35-37. – Бібліогр.: 13 назв.
417106
  Валлє В. Додаток 1. Первинні джерела у сфері інтелектуальної власності (1450-1900 рр.) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 190-204. – ISBN 978-966-378-141-9
417107
  Тест Додаток 1234 / Тест, автора
417108
   Додаток 2. Аналіз стану виконання законодавчих та нормативних актів щодо резервування цінних природних територій для подальшого заповідання // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2014. – № 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – С. 38-50 : табл.
417109
   Додаток 3. Аналіз стану виконання рішень органів місцевого самоврядування щодо резервування цінних природних територій для подальшого заповідання // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2014. – № 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – С. 51-86 : табл. – Бібліогр.: 43 назв.
417110
   Додаток 4. Накладання площ територій ПЗФ одна на іншу // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2014. – № 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – С. 87-89. – Бібліогр.: 19 назв.
417111
   Додаток 5. Проблеми у галузі заповідної справи очима посадовця (дослідження О.Бригинця) // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2014. – № 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – С. 90-93. – Бібліогр.: 14 назв.
417112
   Додаток 6. Рекомендації Комітетських слухань на тему "Природно-заповідний фонд: проблеми та шляхи їхнього вирішення", схвалені Рішенням Комітету № 22/1 від 10.04.2014 р. // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2014. – № 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – С. 94-96
417113
   Додаток для лікування COVID-19 / за матеріалами прес-центру НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Великій Британії створили мобільний застосунок і чат-бот для моніторингу коронавірусної інфекції та дистанційного надання медпослуг хворим на COVID-19. У складі команди розробників - студенти п"ятикурсники НТУУ "Київський політехнічний інститут імені ...
417114
  Єфремов С. Додаток до "Библиографичного покажчыка [видань Котляревського, творив та писань про нього]" / зибрав Сергій Єфремов. – Київ, 1903. – [15] с. – Окр.відбиток. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Додаток до: Бібліографічній покажчик видань Котляревського, творив та писань про нього, "Збірник на вічну память Котляревському" / Комаров М. - Київ, 1901
417115
  Короткий В. Додаток до "Мемуарів" / В. Короткий, В. Ульяновський // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 182. – ISBN 966-7272-00-1
417116
  Леоненко В.Б. Додаток до атласу об"єктів природно-заповідного фонду України / В.Б. Леоненко, М.П. Стеценко, Ю.М. Возний; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 119с. – ISBN 966-599-344-8
417117
  Рапіна Л. Додаток до диплома європейського зразка // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 27 вересня (№ 39). – С. 2. – ISSN 2219-5793
417118
   Додаток до диплома європейського зразка // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 9-16 квітня (№ 15/16). – С. 2


  "...На засіданні Уряду прийнято постанову КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260", згідно із якої Додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) буде видаватися тільки тим ...
417119
   Додаток до диплома Європейського зразка (принципи і рекомендації щодо запровадження) = Приложение к диплому Европейского образца (принципы и рекомендации по внедрению) = Joint Europen diploma supplement (principles and guidelines for implementation) / Центр Міжнародної освіти Всеукраїнської Академічної спілки спеціалістів професійної оцінки наукових досліджень і педагогіч. діяльності ; [уклад. : Бабин І.І., Гармаш А.А. та ін. ; за ред. : Бабина І.І., Ликової В.А.]. – Одеса ; Бендери : [Поліграфіст]. – ISBN 978-9975-4025-8-3
[№ 3]. – 2010. – 88 с. – На обкл.: UNESCO. Bologna process: towards the european higher education area
417120
  Ситенко О.Г. Додаток до навчального посібника "Теорія ядра" : для студ. фізичних спец. взо / Ситенко О.Г., Тартаковський В.К. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с.


  Викладено основи сучасних уявлень про будову атомних ядер і природу ядерної взаємодії. Докладно висвітлено різні ядерні мо-делі, їхній взаємозв"язок. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
417121
  Грищенко А. Додаток: засади парадигматично-синтагматичного функціонування (синтаксичний нарис)
417122
   Додевонские коры выветривания Русской платформы. – Москва : Наука, 1969. – 198с.
417123
  Тимергазин К.Р. Додевонские образования Западной Башкирии и перспективы их нефтегазоносности. / К.Р. Тимергазин. – Уфа, 1959. – 315с.
417124
  Смакоски Ю. Додека роси / Ю. Смакоски. – Скопje, 1963. – 47с.
417125
  Иванов В.М. Доделки - переделки / В.М. Иванов. – Ленинград, 1960. – 32с.
417126
  Корнякова Т. Додержання бюджетного законодавства — актуальна проблема державного рівня // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 10-23.
417127
  Лющенко М. Додержання вимог законодавства про охорону та раціональне використання лісових ресурсів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 27-34.
417128
  Житар О. Додержання вимог законодавства про рекламу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С.46-48.
417129
  Шинальський О. Додержання вимог закону під час виконання кримінального покарання // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-14.
417130
  Балюк Г.І. Додержання вимог земельного аконодавства як умова збалансованого природокористування в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-15.
417131
  Балюк Г.І. Додержання вимог земельного законодавства як умова збалансованого природокористування в Україні // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – Український екологічний конгрес. – С. 29-32. – (Екологічна освіта та виховання ; № 10)
417132
  Балюк Г.І. Додержання вимог земельного законодавства як умова збалансованого природокористування в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2008. – № 2 (48). – С. 31-32.
417133
  Пахаєва В. Додержання вимог зовнішньоекономічного та інвестиційного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 40-45
417134
  Боровик А. Додержання законів посадовими особами Державної митної служби України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 93-97


  "... Окремі проблеми правового регулювання прокурорського нагляду".
417135
  Краєвський Ф. Додержання законності в діяльності податкової міліції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.26-34
417136
  Пришко А. Додержання законності у війьковій сфері - під пильною увагою прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 3-10
417137
  Крючкова О. Додержання законності у земельній сфері - під пильною увагою прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 68-71
417138
  Нікитко А. Додержання законодавства про працю // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 4 вересня (№ 4). – С. 5
417139
  Сатаніна О. Додержання законодавства про працю // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 24 липня (№ 27). – С. 6


  Про відпустки за ненормований робочий день. Порядок надання щорічних відпусток.
417140
  Сатаніна О. Додержання законодавства про працю. Звільнення з поважних причин // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 25). – С. 9
417141
  Пахаєва В. Додержання законодавства у бюджетній сфері як запорука економічної стабільності держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 28-32.
417142
  Лісовий М. Додержання законодавства у сфері земельних відносин / Розмову вела О. Лактіонова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 21-25


  Про актуальні питання земельних відносин в діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та державного контролю на території Черкаської області розповів прокурор області М. Лісовий.
417143
  Драган О. Додержання Закону " Про боротьбу з корупцією" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-20.
417144
  Черніков В. Додержання земельного законодавства - один з пріоритетів прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-40.
417145
  Голуб Ю. Додержання конституційних прав громадян є пріоритетом для органів прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 23-28
417146
  Гречко О. Додержання лексичних та граматичних норм сучасної української літературної мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 19-22. – ISSN 0130-5263
417147
  Новикова Н. Додержання прав неповнолітніх-під особливою увагою // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-45
417148
  Попов Г.В. Додержання прав потерпілого на досудовому слідстві у контексті прокурорського нагляду // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 36-39.
417149
  Погребняк С. Додержання принципу пропорційності як умова правомірності нормативно-правових актів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 33-44
417150
  Франтовський М. Додержання природоохоронного законодавства-запорука збереження довкілля // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-21
417151
  Штефан О. Додержання процесуальної форми вираження позову як умова реалізації права на // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 30-42
417152
  Штефан О. Додержання процесуальної форми вираження позову як умова реалізації права на пред"явлення позову про захист авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 18 назв
417153
  Добриловський Ю.Д. Додержання Статусу сільськогогосподаррської артілі - основа дальшого зміцнення колгоспів / Ю.Д. Добриловський. – Київ, 1953. – 28с.
417154
  Коберник П.О. Додержимо свого слова / П.О. Коберник. – К., 1957. – 24с.
417155
  Воронка Г. Додипломна і післядипломна освіта в Канаді та Великій Британії: плюралізм навчально-освітнього процесу // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 4. – С. 56-60. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-2366
417156
   Доднесь тяготеет: сб. воспоминаний, дневниковых записей, стихотв. узников тюрем и лагерей (20-50-е годы). – вып. 1. – М., 1989. – 587с.
417157
  Быков М. Додо // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2012. – Вып. январь. – С. 60-63


  Поэт Евдокия Петровна Ростопчина, урожденная Сушкова, известная как Додо
417158
  Телешов Н.Д. Додому / Н.Д. Телешов. – Х., 1929. – 16с.
417159
  Андріяшик Р.В. Додому нема вороття : роман / Андріяшик Р.В. ; [іл.: Г.Т. Гаркуша]. – Київ : Молодь, 1976. – 223 с. : іл.
417160
  Андріяшик Р.В. Додому нема вороття : роман / Роман Андріяшик. – 2-ге вид. – Київ : Молодь, 1991. – 214, [2] с.
417161
  Андріяшик Р.В. Додому нема вороття. Люди зі страху : романи / Андріяшик Р.В. ; [післямова В. Бєляєва]. – Київ : Дніпро, 1983. – 535 с.
417162
  Адамович А.М. Додумывать до конца : сборник / Адамович А.М. – Москва : Советский писатель, 1988. – 492 с. : ил.
417163
  Бабич С.О. Доекстрадиційна наглядова пробація як новітній механізм дотримання верховенства права під час вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 93-98. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
417164
  Белов Л.М. Доемократический централизм - оснва управления социалистическим хозяйством / Л.М. Белов, Н.П. Тузов. – Ленинград, 1968. – 24с.
417165
  Екимов Б.П. Доехала благополучно : рассказы / Борис Екимов. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1980. – 286 с. : ил.
417166
  Гофман Е.Т.А. Дожа й догаресса : оплвіданнє / Е. Т. А. Гофман ; з німецької мови переклав Михайло Кобєрський; Вступне слово ["Е.Т.А. Гофман"] М. Євшана. – Львів : Наклад В. Боберського. Друк. Ставропиг. Ін-та, під зарядом М. Рефця, 1912. – 96 с.
417167
  Дементьев Сергей Дождались перемен / Дементьев Сергей, Арутюнов Дмитрий // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 11 : фото
417168
  Будаков В.В. Дождаться осени / В.В. Будаков. – Воронеж, 1978. – 231с.
417169
  Еременко В.Н. Дождаться утра / В.Н. Еременко. – Москва, 1984. – 365с.
417170
  Еременко В.Н. Дождаться утра / В.Н. Еременко. – М., 1986. – 554с.
417171
   Дождевание : сборник статей и материалов. – Москва
Том. 2. – 1936. – 439 с.
417172
  Потоцкий Г.С. Дождевание сельскохозяйственных культур на осушаемых землях в условиях Полесья Украины : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 531 / Потоцкий Г.С. ; Укр. ин-т инженеров водного хоз. – Ровно, 1969. – 36 с.
417173
  Куранов Ю.Н. Дождевая россыпь: Короткие рассказы и миниатюры. / Ю.Н. Куранов. – М., 1975. – 96с.
417174
  Мольчак Я.А. Дождевой сток зоны избыточного увлажнения Украины / Я.А. Мольчак. – Львов, 1984. – 143с.
417175
  Болгов М.В. Дождевой сток на территории Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Болгов М. В.; Одеск. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1984. – 17л.
417176
  Яблоков Ю.Е. Дождевые паводки на реках Верхне-Волжского района, расчеты осадков и стока : Автореф. дис. ... канд. географич. наук: 11.00.07 / Яблоков Ю.Е.; Гл. упр. гидрометеорологич. службы при Совете Министров СССР. Гос. гидрологич. ин-т. – Москва, 1973. – 28 с.
417177
  Чекановская О.В. Дождевые черви и почвообразование / О.В. Чекановская. – Москва-Л., 1960. – 207с.
417178
  Квавадзе Э.Ш. Дождевые черви Кавказа / Э.Ш. Квавадзе. – Тбилиси, 1985. – 238с.
417179
  Зражевский А.И. Дождевые черви как фактор плодородия лесных почв / А.И. Зражевский. – Киев, 1957. – 271с.
417180
  Антонов С.П. Дожди : рассказы / С.П. Антонов. – Москва : Правда, 1952. – 64 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 45)
417181
  Антонов С.П. Дожди : рассказ / С.П. Антонов. – Москва : ГИХЛ, 1955. – 71 с. : ил.
417182
  Антонов С.П. Дожди : рассказ / С.П. Антонов. – Львов : Каменяр, 1965. – 63 с. – ("На добрий вечір". Бібліотечка оповідань)
417183
  Беляев Л.А. Дожди грибные / Л.А. Беляев. – М., 1975. – 31с.
417184
  Лукбанов Б.Х. Дожди и грозы: стихи / Б.Х. Лукбанов. – Алма-Ата, 1989. – 61с.
417185
  Лещинский Г.Т. Дожди и ливни на територрии Туркменской ССР / Г.Т. Лещинский. – Ашхабад, 1969. – 116с.
417186
  Русанов Ю. Дожди сорок третьего. / Ю. Русанов. – Ташкент, 1976. – 160с.
417187
  Яхонтов А.Н. Дождик в крапинку. / А.Н. Яхонтов. – Москва, 1984. – 127с.
417188
   Дождливая аллея. Китайская лирика 20-30 годов. – М., 1969. – 200с.
417189
  Белов В.И. Дождливое лето / В.И. Белов. – Воронеж, 1986. – 141с.
417190
  Славич С.К. Дождливое лето : повесть, рассказы / С.К. Славич. – Москва : Советский писатель, 1989. – 333с. – ISBN 5-265-00637-0
417191
  Тихолов Николай Дождливый июль : Рассказы / Тихолов Николай. – София : Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1964. – 170с.
417192
  Глинка М.С. Дождливый май / М.С. Глинка. – Л, 1986. – 416с.
417193
  Паустовский К.Г. Дождливый рассвет / Константин Паустовский. – Москва : Правда, 1946. – 63 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 2)
417194
  Ряшенцев Ю.Е. Дождливый четверг / Ю.Е. Ряшенцев. – М, 1990. – 189с.
417195
  Райнов Б. Дождливым вечером / Б. Райнов. – София, 1962. – 278 с.
417196
  Ференчук А.Н. Дождливым летом / А.Н. Ференчук. – Краснодар, 1961. – 224с.
417197
  Толстой А.К. Дождя отшумевшего капли... / А.К. Толстой. – Тула, 1976. – 103с.
417198
  Шестаков П.А. Дождь-городок / П.А. Шестаков. – Ростов -на-Дону, 1981. – 205с.
417199
  Моэм В.С. Дождь : рассказы ; пер. с англ. / Сомерсет Моэм ; пред. Джеймса Олдриджа. – Изд. 2 (стер.). – Москва : Мир, 1964. – 432 с.
417200
  Моэм С. Дождь : рассказы/ пер. с англ. / С. Моэм. – Львов : Вища школа, 1987. – 363 с.
417201
  Услар П.А. Дождь / П.А. Услар. – М, 1988. – 215с.
417202
  Можаев Б.А. Дождь будет : Роман, повести, рассказы / Можаев Б.А. – Москва : Советский писатель, 1985. – 503 с. : илл.
417203
  Кутуй Р. Дождь будет. / Р. Кутуй. – М., 1963. – 430с.
417204
  Семенов Ю.С. Дождь в водосточных трубах. / Ю.С. Семенов. – Москва, 1981. – 367с.
417205
  Туулик Ю.К. Дождь в Гибралтаре : роман, и рассказы / Юло Туулик ;. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 176 с.
417206
  Мачавариани М. Дождь в Дигоми : стихи,поэма / Мухран Мачавариани ; пер. с груз. С.Кокоревой. – Москва : Советский писатель, 1988. – 172 с.
417207
  Эмин Г. Дождь в Ереване : стихи / Георг Эмин ;. – Москва : Правда, 1966. – 32 с.
417208
  Барто А.Л. Дождь в лесу / А.Л. Барто. – Москва, 1980. – 32с.
417209
  Лэнкрэнжан И. Дождь в полночь / И. Лэнкрэнжан. – Бухарест, 1965. – 48с.
417210
  Расул-заде Н. Дождь в праздник : рассказы и повесть / Н. Расул-заде. – Баку : Язычы, 1981. – 219 с.
417211
  Сафонов Э.И. Дождь в пригоршнях / Э.И. Сафонов. – М., 1965. – 239с.
417212
  Иванченко Л.М. Дождь в пятницу / Л.М. Иванченко. – М, 1984. – 304с.
417213
  Солоухин В.А. Дождь в степи / В.А. Солоухин. – М, 1953. – 72с.
417214
  Гранин Д.А. Дождь в чужом городе / Д.А. Гранин. – Л, 1977. – 443с.
417215
  Клячин В.А. Дождь во время любви / В.А. Клячин. – Москва, 1988. – 133с.
417216
  Ревякина О.В. Дождь и гвоздики / О.В. Ревякина. – Москва, 1976. – 220с.
417217
  Нишнианидзе Шота Дождь и свидание : стихи / Нишнианидзе Шота; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1960. – 100 с.
417218
  Кирюхин Б.В. Дождь и снег по воле человека. / Б.В. Кирюхин, П.Н. Красиков. – Л., 1963. – 166с.
417219
  Николаева Т.К. Дождь и солнце / Т.К. Николаева. – Киров, 1964. – 44с.
417220
  Лифшиц М.Н. Дождь и солнце : стихи / М.Н. Лифшиц; пер. с евр. Н.Панченко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 103 с.
417221
  Кушхаунов А.Ш. Дождь и солнце : повести и рассказы / А.Ш. Кушхаунов. – Москва : Современник, 1990. – 301 с.
417222
  Минчковский А.М. Дождь летней ночью / А.М. Минчковский. – Ленинград, 1971. – 279 с.
417223
  Бабаев М. Дождь листья моет : стихи / М. Бабаев; пер. с узбек. – Москва : Советский писатель, 1964. – 100 с.
417224
  Шугаев В.М. Дождь на радуницу. / В.М. Шугаев. – М., 1985. – 79с.
417225
  Шугаев В.М. Дождь на радуницу. Повести и рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1978. – 496с.
417226
  Куприй Н.Т. Дождь на солнечной стороне : [докум. повести] / Н.Т. Куприй. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 111с. : ил.
417227
  Поволяев В.Д. Дождь над городом / В.Д. Поволяев. – М., 1979. – 342с.
417228
  Индриков А.А. Дождь над Европой : поэтическое самопознание / Алексей Индриков. – Саранск : Красный Октябрь, 2006. – 160с. – ISBN 5-7493-1050-7
417229
  Бушков А.А. Дождь над океаном / А.А. Бушков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 270с.
417230
  Макшеев В.Н. Дождь надолго / В.Н. Макшеев. – Новосибирск, 1983. – 222с.
417231
  Белкина М.О. Дождь перестал / М.О. Белкина. – Москва, 1968. – 288с.
417232
  Белкина М.О. Дождь перестал / М.О. Белкина. – Москва, 1975. – 295с.
417233
  Микеладзе М. Дождь поет. / М. Микеладзе. – Тбилиси, 1953. – 87с.
417234
  Дорош Е Дождь пополам с солнцем / Е Дорош. – М, 1965. – 300с.
417235
  Дорош Я Е. Дождь пополам с солнцем / Я Е. Дорош, . – Москва : Советский писатель, 1973. – 799с.
417236
   Дождь пополам с солнцем / Е Дорош, Я, , . – М, 1990. – 733с.
417237
  Неверов И.М. Дождь при звездах. / И.М. Неверов. – Одесса, 1972. – 80с.
417238
  Нечинская Мария Дождь путешествию не помеха // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 19 : фото
417239
  Алиева Ф.Г. Дождь радости : стихи / Фазу Алиева ; пер. с авар. И. Лиснянская. – Москва : Советский писатель, 1971. – 189 с.
417240
  Сухов Ф.Г. Дождь сквозь солнце / Ф.Г. Сухов. – Москва, 1961. – 109с.
417241
   Дождь. Рассказы кит. писателей 20-30 гг.. – М., 1974. – 528с.
417242
  Полонский Г. Доживем до понедельника / Г. Полонский. – Москва, 1970. – 96с.
417243
  Кіт Л. Доживемо до сесії // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Листопад (№ 9)


  Бесіда з першокурсниками біологічного факультету напередодні сесії.
417244
  Тычина М. Дожинки / М. Тычина. – М., 1981. – 143с.
417245
  Кустенко О.М. Дожити б... / О.М. Кустенко. – К., 1991. – 199с.
417246
  Полюга Михайло Дожити до любові : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 114-117. – ISSN 0208-0710
417247
  Быков В. Дожить до рассвета : повести / Василь Быков ;. – Москва : Известия, 1979. – 670 с.
417248
  Быков В. Дожить до рассвета : повесть / В. Быков. – Москва : Детская литература, 1985. – 128 с.
417249
  Быков В. Дожить до рассвета ; Обелиск : повести / В. Быков; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1976. – 224 с.
417250
  Быков В. Дожить до рассвета ; Обелиск : повести / Василь Быков ; пер. с белорус. – Йощкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1985. – 256 с.
417251
  Семеновский О.В. Дожовтнева марксистська критика про українську літературу / О.В. Семеновский. – Київ, 1964. – 86с.
417252
  Євніна О.М. Дожовтнева та радянська українська література за рубежами СРСР. / О.М. Євніна. – К., 1956. – 228с.
417253
  Козаченко М.О. Дожовтневе фотомистецтво і преса. / М.О. Козаченко. – К., 1973. – 75с.
417254
  Михайлов М.М. Дожовтневі революційні пісні на Україні / М.М. Михайлов. – Київ : Музична Україна, 1968. – 48 с.
417255
  Злотник-Шагіна Дозасланська політична поезія Т. Шевченка у науковій інтерпретації І. Франка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 32-38


  У статті досліджуються особливості наукової інтерпретації І. Франком політичної поезії Т. Шевченка періоду до заслання. Наголошується на специфіці тлумачення вченим поетичних творів періоду "трьох літ", а також поеми "Гайдамаки". В статье исследуются ...
417256
  Видинеев Ю.Д. Дозаторы непрерывного действия / Ю.Д. Видинеев. – Москва, 1978. – 184с.
417257
  Гловюк І. Дозвіл суду на здійснення процесуальних дій, пов"язаних з інформацією, яка містить банківську таємницю // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 71-75.
417258
  Мельник І. Дозвіллєво-культурний вимір повсякденного життя студентства України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 75-91. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
417259
  Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство : Навч. посіб. Рекомендовано МОН / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк; МОН України; Гуманіт. ун-т "Запоріз. інститут держ. та муніціпал. управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 208с. – ISBN 966-364-237-8
417260
   Дозвілля активне та креативне // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : ННЦ "Інститут біології та медицини". – С. 2


  "Студенти ННЦ традиційно беруть активну участь у роботі низки творчих гуртків та колективів Молодіжного центру культурно-естетичного виховання Університету, аматорського інститутського інструментального й драматичного колективів, а також команди КВК".
417261
  Гончарова О.М. Дозвілля античності в контексті видовищної культури: ігри // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 3-9. – ISSN 2312-4679
417262
  Петрова І.В. Дозвілля в історико-культурному вимірі : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Петрова Ірина Владиславівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 57 назв
417263
  Сидоровська Є.А. Дозвілля в сучасній Україні як об"єкт культурологічного дослідження: до постановки проблеми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 119-126. – ISSN 2225-7586
417264
  Петрова І.В. Дозвілля в умовах масової культури: досвід наукової рефлексії (20-50 роки XX століття) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 202-209. – ISSN 2225-7586
417265
  Цимбалюк Н. Дозвілля між рівністю та нерівністю: до історії питання // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 206-210. – ISSN 2077-5105
417266
  Науменко Г.П. Дозвілля молоді / Г.П. Науменко. – К, 1973. – 96с.
417267
   Дозвілля на колгоспних ланах. Матеріали для шкільних агітбригад на літній та осінній час. – Х., 1934. – 110с.
417268
  Ковтун О.М. Дозвілля розумне, змістовне / О.М. Ковтун, В.І. Тарасенко. – К., 1987. – 31с.
417269
  Бабенко Н.Б. Дозвілля сім"ї : Теоретичні та емпіричні аспекти: Монографія / Н.Б. Бабенко; Мін-во культури і мистецтв України; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2001. – 157с. – ISBN 966-7435-59-8
417270
  Левицька Н. Дозвілля студентів-гуманітаріїв Наддніпрянської України у другій половині XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 28-33. – ISSN 2076-1554
417271
  Уліганець С.І. Дозвілля та відпочинок у житті сучасних киян (на прикладі жителів Голосіївського району міста Києва) / С.І. Уліганець, М.Т. Кулініч // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 224-227 : діаграма
417272
  Биба Є. Дозвілля та розваги київської інтелігенції у другій половині XIX - початку XX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 65-70. – ISSN 1998-4634


  Згадуються викладачі Університету Св. Володимира: М. Грушевський, Д. Антонович, О. Кістяківський, В. Іконников, І. Лучицький, П. Тутковський та ін.
417273
  Боднар І.Р. Дозвілля українських школярів і місце рухової активності у ньому / І.Р. Боднар, А.Б. Кіндзера // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 11-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
417274
  Молчан О. Дозвілля як важливий фактор соціально-культурної реабілітації молодих інвалідів // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.29-32. – ISSN 0131-6788
417275
  Петрова І.В. Дозвілля як об’єкт соціально-культурного аналізу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 83-91
417276
  Рутинський М. Дозвілля як складова життєдіяльності постіндустріальної цивілізації та предмет вивчення рекреалогії і рекреаційної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 194-203. – Бібліогр.: 20 назв
417277
  Жданович Ю. Дозвілля: на радість собі,на користь іншим // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 34-35. – ISSN 0131-6788
417278
  Джафарова О.В. Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: питання теорії та практики : монографія / О.В. Джафарова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Діса плюс, 2015. – 685, [1] с. – Бібліогр.: с. 628-685 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-80-9
417279
  Воронін Я.Г. Дозвільна діяльність у нафтогазовому комплексі України : монографія / Я.Г. Воронін ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Панов, 2015. – 477, [1] с. – Бібліогр.: с. 440-477 та в підрядк. прим. – ISBN 978-6177293-59-2
417280
  Погорілий О. Дозвільна система vs суб"єкт господарювання: перспективи застосування Закону України " Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" від 6.09.05 // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 35-37
417281
  Апанасенко К.І. Дозвільна система у сфері господарської діяльності : наук.-практ. коментар Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" : законодавство : судова практика : [наук.-практ. посібник] / К.І. Апанасенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 311, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-529-6
417282
  Дмитрієва Н. Дозвільна система як один із ключових заходів адміністративного характеру // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 266-269. – ISSN 0132-1331
417283
  Юрочко Віктор Дозвільна система: реформувати не можна зупинитися? // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 83-85
417284
  Кобецька Н.Р. Дозвільне і договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні: питання теорії та практики : монографія / Н.Р. Кобецька ; [наук. ред. Н.Р. Малишева] ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефани, 2016. – 271, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-640-424-7
417285
  Труш І. Дозвільні центри у сфері господарської діяльності та принцип організаційної єдності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 112-116. – ISSN 0132-1331
417286
  Ингнатенкова К.Е. Дозволение как средство правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.195-201. – ISSN 1608-8794
417287
  Пасічник М. Дозволю собі волю : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 93-102. – ISSN 0208-0710
417288
  Виноградов Ю.О. Дозволяється як виняток / Ю.О. Виноградов. – Київ, 1980. – 70с.
417289
  Кабиш Світлана Дозволь, товаришко, тебе полити // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 42-43 : фото
417290
  Могильницька Г. Дозвольмо Возному любити Наталку! (П"єса Івана Котляревського "Наталка Полтавка") // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 26-28. – ISSN 0130-5263
417291
  Москаленко В.І. Дозвольте доповісти / В.І. Москаленко. – К., 1986. – 127с.
417292
  Прилюк Д.М. Дозвольте запевнити : гуморески, фейлетони / Д.М. Прилюк. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 147 с.
417293
  Олійник С. Дозвольте запевнить... / С. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 116 с.
417294
  Тесленко О.К. Дозвольте народитися : фантастичне оповідання та повість / О.К. Тесленко. – Київ : Молодь, 1979. – 144с.
417295
  Ткач М. Дозвольте не погодитись, пане Професоре! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 11 лютого (№ 5). – С. 13


  Автор не погоджується з відомим мовознавцем, професором Олександром Пономаревим щодо відсутності помилки у реченні "Я розмовляю по-українському".
417296
  Звягин А.В. Дозвуковое движение твердых тел конечных размеров в деформируемой среде и некоторые динамические контактные задачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Звягин А.В.; МГУ. – М., 1979. – 10л.
417297
  Степанюк Б.П. Доземний уклін : поезії / Б.П. Степанюк. – Київ : Дніпро, 1967. – 191 с.
417298
  Романов В.П. Дозиметрист АЭС / В.П. Романов. – Киев, 1986. – 277 с.
417299
   Дозиметрические и радиометрические методики. – 2-е перераб.доп. изд. – Москва : Атомиздат, 1966. – 443с.
417300
  Авсеенко В.Ф. Дозиметрические и радиометрические приборы и измерения : повесть / В.Ф. Авсеенко. – Киев : Урожай, 1990. – 144 с. : ил.
417301
  Григорьев В.С. Дозиметрические исследования рентгеновского излучения высоковольтных электронных приборов : Автореф... канд. техн.наук: 05.260 / Григорьев В.С.; АН СССР. Сиб. отд... – Новосибирск, 1971. – 22л.
417302
  Гозенбук В.Л. Дозиметрические критерии тяжести острого облучения человека / В.Л. Гозенбук, Кеирим-Маркус. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 182 с.
417303
  Поленов Б.В. Дозиметрические приборы для населения / Б.В. Поленов. – М, 1991. – 59с.
417304
  Кавелин М.П. Дозиметрические приборы. / М.П. Кавелин. – М., 1969. – 48с.
417305
  Забелин П.А. Дозиметрический и специальный технологический контроль на атомной электростанции. / П.А. Забелин. – 2-е изд. – М.-Л., 1961. – 240с.
417306
  Ночовний М.В. Дозиметрична зона / М.В. Ночовний. – Київ : Український письменник, 1992. – 100 с.
417307
  Постіл О.В. Дозиметричний вплив металевих артефактів комп"ютерної томографії на розрахунок дози в радіаційній онкології та алгоритми їх зменшення / О.В. Постіл, І.М. Каденко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 86-87
417308
  Васильев Г.Я. Дозиметрия активной зоны и экспериментальных каналов реактора ВВР-М : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.03 / Васильев Г.Я.; Ленингр. ин-т ядерной физики. – Л, 1975. – 16л.
417309
  Авсеенко В.Ф. Дозиметрия в быту : рек. для населения / В.Ф. Авсеенко. – Киев : Знание, 1991. – 64 с. : ил. – (Серия 3. Экономика и управление)
417310
  Генералова В.В. Дозиметрия в радиационной технологии. / В.В. Генералова, М.Н. Гурский. – М, 1981. – 184с.
417311
  Пикаев А.К. Дозиметрия в радиационной химии / А.К. Пикаев; АН СССР, Ин-т физ. химии. – Москва : Наука, 1975. – 311 с.
417312
  Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений / Б.П. Голубев. – Москва ; Ленинград : Госєнергоиздат, 1963. – 336 с.
417313
  Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений : учеб. пособие / Б.П. Голубев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1971. – 400 с.
417314
  Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений : Учебник для студ. вузов / Б.П. Голубев; Под ред. Е.Л. Столяровой. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва : Атомиздат, 1976. – 504с.
417315
  Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений : Учебник для вузов / Б.П. Голубев; Под ред. Е. Л. Столяровой. – 4-е изд., переработ. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 464с.
417316
  Шаров Ю.Н. Дозиметрия и радиационная безопасность : [учеб. для техникумов] / Шаров Ю.Н., Шубин Н.В. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 255 с. – Библиогр.: с. 250
417317
  Шаров Ю.Н. Дозиметрия и радиационная безопасность : [учеб. для энерг. техникумов] / Шаров Ю.Н., Шубин Н.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 274, [2] с. – Библиогр.: с. 271
417318
  Осанов Д.П. Дозиметрия и радиационная биофизика кожи / Д.П. Осанов. – М, 1983. – 152с.
417319
  Осанов Д.П. Дозиметрия и радиационная биофизика кожи / Д.П. Осанов. – М, 1990. – 230с.
417320
   Дозиметрия и радиационные процессы в дозиметрических системах. – Ташкент, 1972. – 251с.
417321
   Дозиметрия излучений и физика защиты ускорителей заряженных частиц. – Дубна, 1970. – 250с.
417322
  Осанов Д.П. Дозиметрия излучений инкорпорированных радиоактивных веществ / Д.П. Осанов, И.А. Лихтарев. – М, 1977. – 200с.
417323
  Штольц В. Дозиметрия ионизирующего излучения : Пер. с нем. / В. Штольц, Р. Бернхардт. – Рига : Зинатне, 1982. – 142с.
417324
  Аглинцев К.К. Дозиметрия ионизирующих излучений / К.К. Аглинцев. – Москва ; Ленинград, 1950. – 500 с.
417325
   Дозиметрия ионизирующих излучений. – Москва, 1956. – 604 с.
417326
  Аглинцев К.К. Дозиметрия ионизирующих излучений / К.К. Аглинцев. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 503 с.
417327
  Кириллов А.И. Дозиметрия лазерного излучения / А.И. Кириллов, В.Ф. Морсков, Н.Д. Устинов. – Москва, 1983. – 192 с.
417328
   Дозиметрия лазерного излучения : сборник научных трудов. – Москва : НИИ ФТРИ, 1984. – 90 с.
417329
  Пасечник В.М. Дозиметрия нейтронов средних энергий / В.М. Пасечник. – Киев : Наукова думка, 1972. – 180с.
417330
  Крайтор С.Н. Дозиметрия при радиационных авариях / С.Н. Крайтор. – Москва : Атомиздат, 1979. – 280 с.
417331
  Либерман Е.А. Дозиметрия радиоактивных изотопов / Е.А. Либерман. – Москва, 1958. – 187 с.
417332
  Баранов В.Ф. Дозиметрия электронного и бета-излучения : [учеб. пособие] / Баранов В.Ф. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва : МИФИ, 1969. – 60 с. – Библиогр.: с. 59-60
417333
  Баранов В.Ф. Дозиметрия электронного излучения / В.Ф. Баранов. – Москва, 1974. – 229 с.
417334
  Скотников В.И. Дозиметры / В.И. Скотников, В.В. Лаптев. – М., 1973. – 103с.
417335
  Кронгауз А.Н. Дозиметры для рентгеновых гамма-лучей / А.Н. Кронгауз. – М, 1953. – 137с.
417336
   Дозимитрический и радиометрический контроль при работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений: метод. руководство. – Москва
Т. 1. – 1980. – 270 с.
417337
   Дозимитрический и радиометрический контроль при работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений: метод. руководство. – М.
2. – 1981. – 204с.
417338
  Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников / Я.С. Вайнбаум. – Москва, 1991. – 64с.
417339
  Колесник Виктор Григорьевич Дозировка заряженных частиц высоких энергий на пузырьковые камеры : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.11 / Колесник Виктор Григорьевич; ОИЯИ. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1975. – 19л.
417340
  Орлов С.П. Дозирующие устройства / С.П. Орлов. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1960. – 240с.
417341
  Вейс П. Дознание / П. Вейс. – Москва, 1968. – 272с.
417342
  Вайс П. Дознание / П. Вайс. – Москва, 1981. – 432с.
417343
  Вайс П. Дознание / П. Вайс. – Москва, 1981. – 432с.
417344
   Дознание в органах внутренних дел Казахской ССР: уч. пособие. – Караганда, 1990. – 93с.
417345
  Коврига З.Ф. Дознание в органах милиции / З.Ф. Коврига. – Воронеж, 1964. – 59с.
417346
  Иванов В.А. Дознание в советском уголовном процессе / В.А. Иванов. – Л., 1966. – 37с.
417347
   Дознание и предварительное следствие (в вопросах и ответах). Практическое пособие. – М., 1965. – 146с.
417348
  Гисси С.А., Соколовский Д.А. Дознание, его цели и способы производства : Руководство для чинов полиции ; В 2ч. / Сост. т. прокурора Казан. окр. суда С.А. Гисси, при участии канд. прав. Д.А. Соколовского. – Казань : Тип. М.А. Гладышевой
[Ч.2]. – 1879. – 204, II, II с.
417349
   Дознание. Административное расследование. – М., 1990. – 62с.
417350
  Рябов Г.Т. Дознанием установлено.... / Г.Т. Рябов. – М., 1962. – 46с.
417351
   Дозо- та субстратозалежний ефект впливу на розвиток експериментальних пухлин препаратів різної природи / Г.П. Потебня, Г.С. Лісовенко, С.О. Шалімов, Л.В. Кейсевич, І.І. Волченскова, Н.М. Майданевич, В.А. Семерніков, В.О. Шляховенко // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 65-79. – ISSN 1023-2427
417352
  Земляной В. Дозоване правосуддя або що заважає суду дотримуватися безперервності судового процесу у кримінальних провадженнях // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 70-76
417353
  Земляной В. Дозоване правосуддя, або що заважає суду дотримуватися безперервності судового процесу у кримінальних провадженнях // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 3 (12). – С. 88-93
417354
  Борисенко Н. Дозоване читання: історія спецфонду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 48-54. – ISSN 2518-7341


  Розповідається про формування жорстокої системи бібліотечної цензури в умовах панування тотального радянського режиму, про технологію і механізми вилучення забороненої літератури та створення спецфондів на прикладі Харківської державної наукової ...
417355
   Дозовая нагрузка на человека в полях гамма-нейтронных излучений. – Москва, 1978. – 167с.
417356
  Будников Н.С. Дозовая функция точечного мононаправленного источника нейтронов в тканеэквивалентной среде : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Будников Н. С.; Ин-т биофиз. Минзлрава СССР. – М., 1985. – 16л.
417357
  Паркаев Ю.А. Дозор / Ю.А. Паркаев. – М., 1974. – 31с.
417358
  Ластовенко Б.Я. Дозор / Б.Я. Ластовенко. – Донецк, 1974. – 72с.
417359
  Шкляренко И.И. Дозорная ветка / И.И. Шкляренко. – Минск, 1975. – 143с.
417360
  Богучаров А.К. Дозорная книга / А.К. Богучаров. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 80с.
417361
  Марченко А.Т. Дозорной тропой. / А.Т. Марченко. – М, 1962. – 184с.
417362
   Дозорные границы: сборник. – Минск, 1984. – 160с.
417363
   Дозорные западных рубежей. Докум. очерки по истории войск Краснознам. Зап. погран. округа. – К., 1972. – 443с.
417364
   Дозорные западных рубежей: докум. очерки по истории войск Краснозам. Зап. погран. окр.. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1984. – 329с.
417365
   Дозорные неба: о партийно-политической работе в радиотехнических подразделениях войск ПВО страны. – Москва : Военное издательство, 1976. – 171 с.
417366
   Дозорные партии. Из опыта работы групп и постов содействия партийно-государственному контролю на Кировском заводе. – Л., 1964. – 72с.
417367
  Анисимова З.В. Дозорные села / Анисимова З.В. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 61 с. – (Библиотечка народного контроля)
417368
  Паушкин Г.А. Дозорные тропы / Г.А. Паушкин. – Казань, 1957. – 40с.
417369
  Рисс О.В. Дозороные печатного слова / О.В. Рисс. – М, 1963. – 159с.
417370
  Романченко М.З. Дозорці : поезії / М.З. Романченко. – Львів : Каменяр, 1967. – 87 с.
417371
  Мартьянов С.Н. Дозоры слушают тишину. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1965. – 322с.
417372
  Мартьянов С.Н. Дозоры слушают тишину. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1977. – 336с.
417373
  Мартьянов С.Н. Дозоры слушают тишину. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1979. – 335с.
417374
  Кравченко В.А. Дозоры уходят в ночь / В.А. Кравченко. – Харьков, 1980. – 256с.
417375
  Липська А.І. Дозоутворення, природа ранніх та ризики віддалених ефектів у тварин за тривалої дії радіонуклідів чорнобильського викиду : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец.: 03.00.01 - радіобіологія / Липська А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 44 с. – Бібліогр.: 57 назв
417376
  Липська А.І. Дозоутворення, природа ранніх та ризики віддалених ефектів у тварин за тривалої дії радіонуклідів Чорнобильського викиду : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Липська А.І.; НАНУ; Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ, 2008. – 382л. + Додатки: л. 377-382. – Бібліогр.: л. 314-376
417377
  Світлична Г.П. Дозрівання : вірші / Г.П. Світлична. – Київ : Молодь, 1969. – 96 с.
417378
  Маруненко І. Дозрівання головного мозку і психічний розвиток людини / І. Маруненко, Є. Неведомська // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 2 (108). – С. 6-9
417379
  Кулиняк Данило Дозрілий посів свободи // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 28-29


  Трагедію під Базаром історики називають українськими Фермопілами: 87 років тому, 21 листопада 1921-го, в містечку Базар на Житомирщині воїни УНР прийняли свій останній бій.
417380
  Мельник В.І. Дозуюче-подавальний модуль агрегату внесення рідких хімікатів / В.І. Мельник, О.Д. Калюжний, Р.В. Рідний // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 76-79 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-1828
417381
  Омаров С.С. Дозы вторичного гамма-излучения за радиацонными защитами от протонов и альфа-частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Омаров С. С.; Объед. уч. сов. от-ния физ. мат. наук АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1970. – 13л.
417382
  Резвая Г.Л. Дозы ионизирующих излучений : метод. разработка / Г.Л. Резвая, В.А. Ивин. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1989. – 31с.
417383
  Баялиева Т.Д. Доисламские верования и их пережитки у киргизов / Т.Д. Баялиева. – Фрунзе, 1972. – 170с.
417384
  Гаджиев Г.А. Доисламские верования и обряды народов Нагорного Дагестана / Г.А. Гаджиев. – Москва, 1991. – 179с.
417385
   Доисторическая археология в Скандинавии. – 16 с.
417386
  Алиман А. Доисторическая Африка / Анриетта Алиман ; пер. с фр. Л.И. Алексеевой [и др.] ; под ред. [и с предисл.] В.И. Громова и Н.И. Кригера. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1960. – 503 с., [21] л. ил. : ил., карт. – Библиогр. в конце разд.
417387
  Кларк Д.Д. Доисторическая Африка. / Д.Д. Кларк. – М, 1977. – 264с.
417388
  Лихтенберг фон.- Р. Доисторическая Греция = [Die agaische Kultur] : (Эгейская культура) : Со вступительным очерком автора к русскому изданию / Р. ф.-Лихтенбергт ; [Von Prof. Dr. R. Freiherrn v. Lichtenberg]; Пер. Г.Г. Генкеля под ред., с примеч. и с предисл. Б.В. Фармаковского. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. П.П. Сойкина, 1913. – XXXVIII, 179 с., ил. : 82 рис. и 1 табл. – Беспл. прил. к журн. "Природа и люди" за 1913 г. – (Библиотека знания ; Кн. 9, 15)
417389
  Лихтенберг фон.- Р. Доисторическая Греция = [Die agaische Kultur] : (Эгейская культура) : Со вступительным очерком автора к русскому изданию / Р. ф.-Лихтенбергт ; [Von Prof. Dr. R. Freiherrn v. Lichtenberg]; Пер. Г.Г. Генкеля под ред., с примеч. и с предисл. Б.В. Фармаковского. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. П.П. Сойкина, 1913. – XXXVIII, 179 с., ил. : 82 рис. и 1 табл. – Беспл. прил. к журн. "Природа и люди" за 1913 г. - Конволют. - Переплетено с 4 кн. изд. – (Библиотека знания ; Кн. 9, 15)


  Содержание конволюта: 1. Доисторическая Греция / Лихтенберг фон.- Р. - Санкт-Петербург : Изд. и тип. П.П. Сойкина, 1913; 2. Вавилон, его история и культура / Д-р Гуго Винклер; 3. История колоний / Дитрих Шефер, проф. Берлин. ун-та ; Пер. М.В. (с 3 ...
417390
  Кларк Д. Доисторическая Европа : экономический очерк / Д. Кларк. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 332 с.
417391
  Никольский В.К. Доисторическая культура / Никольский В.К. – Ленинград, 1936. – 134 с.
417392
  Реклю Э. Доисторические времена / Элизе Реклю. – Николаев : Изд. П.А. Ковалев, 1899. – 20 с.
417393
  Федоровский А.С. Доисторические разработки медных руд и металлургия бронзового века в Донецком бассейне. / А.С. Федоровский. – Воронеж, 1921. – 13с.
417394
  Федоровский А.С. Доисторические разработки медных руд и металлургия бронзового века в Донецком Бассейне. / А.С. Федоровский. – Воронеж, 1921. – 13с.
417395
  Тайлор Э.Б. Доисторический быт человечества и начало цивилизации / Соч. Е.Б. Тайлора; Пер. с англ., под ред. проф. Имп. Моск. ун-та Ф. Мильгаузена, Е. Валицкий. – Москва : Тип. Д.И. Преснов, 1868. – [2], 508, [1] с.
417396
  Хартиган Ши Рейчел Доисторический грызун весом в тонну // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 46 : фото
417397
  Бейли Дж. Доисторический мир / Дж. Бейли, Т. Седдон. – Москва : Росмэн, 1995. – 160 с. – (Оксфордская библиотека). – ISBN 5-257-00346-5


  "Доисторический мир" - одна из книг серии "Оксфордская библиотека". Это не просто еще одна книга о динозаврах, это книга о динозаврах - и трилобитах, наутилоидеях, колючих акулах, пеликозаврах, ихтиозаврах, шерстистых мамонтах… Прекрасно ...
417398
  Ламберт Д. Доисторический человек / Д. Ламберт. – Л., 1991. – 255с.
417399
  Иностранцев А.А. Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера. – Санкт-Петербург : Тип. М.М.Стасюлевича, 1882. – 341 c.
417400
  Павинский А. Доисторическое время в Царстве Польском : археол. очерк : Речь, произнес. э.-орд. проф. А. Павинским на торжеств. акте Варш. ун-та 30 авг. 1875 г. // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – [2], 15 с.
417401
  Радунчева А. Доисторическое искусство в Болгарии. Пятое - второе тысячелетие до н.э. : [фотоальбом] / Анна Радунчева ; [художн. П. Добринович]. – [София] : [Балкан], 1974. – 117 с., [118] ил. – Библиогр.: с. 115-116
417402
  Ауэрбах Н.К. Доисторическое прошлое Приенисейского края / Н.К. Ауэрбах. – Красноярск, 1929. – 19с.
417403
  Федоровский А.С. Доисторическое прошлое Харьковской губернии. / А.С. Федоровский. – Х., 1918. – 17с.
417404
  Морган Л.Г. Доисторическое человечество : общий очерк доисторического периода / Ж. де Морган ; пер. с фр. В. Худадова ; предисл. В. А. Городцова. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – IX, [3], 315 с. – (Природа и культура ; Кн. 18)


  "Дома и домашняя жизнь американских туземцев" - последняя работа великого американского этнолога Льюиса Генри Моргана. Книга Моргана состоит из трех неравных частей. Первую часть составляет I глава, дающая краткое, но весьма основательное введение в ...
417405
  Борщевський С.В. Доіндоєвропейські субстрати слов"янських та германських мов у світлі новітніх наукових досліджень // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 65-70. – ISSN 0027-2833
417406
  Онопрієнко В.І. Доінституційний період розвитку української науки / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 71-79. – ISBN 978-617-571-105-7
417407
  Субх М. Доісламський панегіризм-мадіх як один із найвпливовіших засобів набуття авторитету


  Розглянуто панегіричну поезію мадх як професіоналізацію в касидній традиції. The panegiric poetry madkh as a professionalization in kasid tradition.
417408
  Бочарнікова А.П. Доісламські запозичення в перській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 66-71
417409
  Мандебура Т.О. Доісторія / Т. Мандебура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 115. – ISBN 966-642-073-2
417410
  Мулдагалиев Д. Дойду до горизонта : стихи и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 287 с.
417411
  Громыко Н.И. Дойна о Мариоре / Н.И. Громыко. – М., 1952. – 376с.
417412
  Громыко Н.И. Дойна о Мариоре / Н.И. Громыко. – М., 1962. – 382с.
417413
  Громыко Н.И. Дойна о Мариоре / Н.И. Громыко. – 2-е изд. – М., 1978. – 334с.
417414
   Дойна радости. – Кишинев, 1962. – 455с.
417415
  Туляну В.Л. Дойна счастья. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 112 с. – Миниатюрное издание
417416
  Пинчевский М.Я. Дойна. / М.Я. Пинчевский. – М., 1960. – 144с.
417417
  Тула Тураб Дойра : лирика и поэма / Тураб Тула ;. – Москва : Советский писатель, 1969. – 168 с.
417418
  Хаджидинев К. Дойран : Разцветът и гибелта на един град / К. Хаджидинев. – София, 1960. – 76 с.
417419
  Смоляницкий С.В. Дойти до горизонта / С.В. Смоляницкий. – М., 1981. – 495с.
417420
  Купратый В.И. Дойти до каждого / В.И. Купратый. – Киев : Знание, 1987. – 47с.
417421
  Арнаут Е.К. Дойти до сердца каждого : [Об индивидуал. атеист. работе] / Арнаут Е.К. – Кишинев : Катря молдовеняскэ, 1988. – 154, [2] с. – Библиогр.: с. 153-155
417422
  Ачильдиев И.У. Дойти до сути / И.У. Ачильдиев. – Москва, 1976. – 111с.
417423
  Баранов В.И. Дойти до сути: 70-е гг. в лит. / В.И. Баранов. – Горький, 1980. – 271с.
417424
  Городиский Н.А. Дойти до тебя нелегко / Н.А. Городиский. – Владимир, 1961. – 221с.
417425
  Городиский Н.А. Дойти до тебя нелегко / Н.А. Городиский. – Ярославль, 1969. – 245с.
417426
  Городиский Н.А. Дойти до тебя нелегко / Н.А. Городиский. – Ярославль, 1981. – 256с.
417427
  Гомельский А.Я. Докажи правоту победой / А.Я. Гомельский. – М., 1987. – 160с.
417428
  Парубоча Наталья Докажи, что вернешься : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 78-81 : Фото
417429
  Абрамсон С. Доказ змови : Як Трамп зрадив Америку / Сет Абрамсон ; [пер. за англ. А. Акуленко ; передм. блогера Олега Пономаря]. – Київ : КМБУКС, 2019. – 551, [1] с. : портр. – Покажчик: с. 545-551. – Бібліогр. в прим.: с. 429-546. – (Бестселер The New York times). – ISBN 978-966-948-280-8
417430
  Ільницький Д.О. Доказ інтеграції інфраструктури ринку цінних паперів ЄС / Д.О. Ільницький, А.Ф. Баторшина, В.М. Жупаненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 68-81. – ISSN 1993-6788


  У статті доведено, що забезпечення вільного руху капіталу є одним з принципових елементів європейської інтеграції, що має спиратися, з одного боку, на політичну волю країн, а з іншого - на його забезпечення відповідною інфраструктурою. Обгрунтування ...
417431
  Карпець О. Доказ очевидного як свідчення потворного... // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 11/12. – С. 22-24.


  Голодомор 1932-1933 рр. в Україні
417432
  Муравейник Ю.А. Доказательная база парадигмы взрывающейся Земли // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 86-96 : рис. – Библиогр.: с. 94-96. – ISSN 0367-4290
417433
  Клюшин Д.А. Доказательная медицина : применение статист. методов / Д.А. Клюшин, Ю.И. Петунин. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2008. – 315, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 307-315. – ISBN 978-5-8459-1321-0


  У пр. № 1695689 напис: Вельмишановному Петру Олексійовичу на добру згадку. Підпис
417434
  Шейко А. Доказательность и убедительность / А. Шейко. – М, 1969. – 64с.
417435
  Давыдов В.С. Доказательность и убедительность в лекции / В.С. Давыдов. – М., 1981. – 64с.
417436
  Клименюк Н.Н. Доказательный менеджмент: введение в теорию : монография / Н.Н. Клименюк, А.Н. Безус. – Киев : АМУ, 2015. – 272 с. : ил., табл. – На обл. ошибочно инициалы 2-го авт.: Безус А.М. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-2341-15-7
417437
  Куцова Э.Ф. Доказательства - элемент фактической основы уголовно-процессуальных решений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 32-48. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
417438
  Тублин В.С. Доказательства : Повести / В.С. Тублин. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 608с.
417439
  Додин Е.В. Доказательства в административном процессе / Е.В. Додин. – М., 1973. – 192с.
417440
  Полянский Н.Н. Доказательства в иностранном уголовном процессе / Н.Н. Полянский. – Москва, 1946. – 142с.
417441
  Каз Ц.М. Доказательства в советском уголовном процессе / Ц.М. Каз; А.Л. Цыпкин. – Саратов : Издательство Саратовского ун-та, 1960. – 106 с.
417442
  Лупинская П.А. Доказательства в советском уголовном процессе. / П.А. Лупинская. – М., 1966. – 103с.
417443
  Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе: Учебн. пособ. / Л.М. Карнеева. – Волгоград, 1988. – 68с.
417444
  Сердюков П.П. Доказательства в стадии возбуждения уголовного дела / П.П. Сердюков. – Иркутск, 1981. – 86с.
417445
  Бевз Г.П. Доказательства в школьном курсе алгебры : Автореф... канд. пед.наук: / Бевз Г.П.; Киевский гос. пед. ин-т им А.М.Горького. – К., 1960. – 15л.
417446
  Макдауэлл Д. Доказательства воскресения / Д. Макдауэлл. – М, 1991. – 201с.
417447
  Пильков К.Н. Доказательства и доказывание в международном коммерческом арбитраже / К.Н. Пильков. – Киев : Освита Украины, 2016. – 608, [2] с. – Предм. указ.: с. 598-604. - Указ. арбитраж. прктики: с. 605. – Библиогр.: с. 567-596 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7241-81-1
417448
  Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе / М.К. Треушников. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 160 с.
417449
  Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание при производстве расследования : лекция / Л.М. Карнеева. – Горький, 1977. – 44 с.
417450
  Мартыщук О.И. Доказательства и обобщения в школьном курсе алгебры и элементарных функций. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мартыщук О.И.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1969. – 28л.
417451
  Лакатос И. Доказательства и опровержения / И. Лакатос. – М., 1967. – 152с.
417452
  Розенберг В. Доказательства теоремы по оптике / В. Розенберг. // Общие исследования о кривых поверхностях [Компакт] : [соч.] / К.Ф. Гаусс. – Б. м. – С. 48
417453
  Тублин В.С. Доказательства. / В.С. Тублин. – Л., 1974. – 278с.
417454
  Гольберг Д. Доказательственный такт // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 32. – ISSN 1563-6755


  Доказательства в патентных спорах должны обеспечить возможность сравнения как продуктов, так и способов, то есть реального использования продукта и или/способа, а не быть выводом умозаключений, основанных на теоретических обстоятельствах.
417455
  Будников В.Л. Доказательственный факт в уголовном судопроизводстве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 158-164. – (Правоведение ; № 3 (302)). – ISSN 0131-8039
417456
  Райхель Л.Ш. Доказательство великой теоремы Ферма / Л.Ш. Райхель. – Л, 1990. – 46с.
417457
  Талиаферро Ч. Доказательство и вера = Evidence and faith : философия и религия с XVII века до наших дней / Чарльз Талиаферро ; пер. с англ.: С.С. Пименова, Т.В. Малевич ; науч. ред. А.Р. Фокин ; [Рос. акад. наук, Ин-т философии ; О-во христианских философов]. – Москва : Языки славянской культуры ; Знак, 2014. – 580, [4] с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – Библиогр.: c. 566-572 и в подстроч. прим. – (Философская теология = Philosophical theology : современность и ретроспектива / редкол.: В.К. Шохин [и др.]). – ISBN 978-59551-0730-1
417458
   Доказательство и понимание. – К., 1986. – 311с.
417459
  Гигевич В. Доказательство от противного : роман, повести, рассказі / В. Гигевич. – Москва : Советский писатель, 1988. – 427 с.
417460
  Андерсон Р. Доказательство правильности программ / Р. Андерсон ; пер. с англ. Б.Н. Зобниной ; под ред. Д.Б. Подшивалова. – Москва : Мир, 1982. – 163 с. – Библиогр.: с. 155-159
417461
  Вахер Ф.С. Доказательство существования базиса в пространстве непрерывных функций, определенных на произвольном компакте : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вахер Ф.С.; Средне-Азиатск. гос. ун-т. – Ташкент, 1951. – 7л.
417462
  Гальперин М.Б. Доказательство так называемой аксиомы параллельных линий / М.Б. Гальперин. – Киев, 1908. – 14 с.
417463
  Перельман В. Доказательство теоремы Кино // Шо : смотреть, слушать, читать : журнал о современной культуре / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 9/10 (143/144). – С. 55-61
417464
  Шаинян Карен Доказательство трюизма // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 16 : фото
417465
  Канзиг Роберт Доказать. Тающие ледники. Ледяной кризис / Канзиг Роберт, Бэлог Джеймс // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – октябрь, № 121. – С. 102-113 : фото
417466
  Штефан М.Й. Докази // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 201. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
417467
  Петренко Н.І. Докази в аудиті і ревізії: проблеми теорії і практики // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.119-122. – (Технічні науки ; № 17)
417468
  Шумило М.Є. Докази в кримінальному провадженні: проблеми допустимості в сучасних реаліях // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 3. – С. 246-261. – ISSN 1993-0909
417469
  Гродзинський М. Докази в радянському кримінальному процесі / М. Гродзинський. – Харків : Радянське будівництво і право
1. – 1933. – 88 с.
417470
  Слободянюк Р. Докази в структурі народознавчих текстів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 137-164. – (Журналістика ; Вип. 2)
417471
  Білозерська Є. Докази в цивільному та нотаріальному процесі: порівняльний // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 546-549
417472
  Білозерська Є.І. Докази в цивільному та нотаріальному процесі: порівняльний аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 50-52
417473
  Удовиченко В. Докази геноциду, зібрані під час досудового розслідування Голодомору в Україні 1932-1933 рр. // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 341-347
417474
  Удовиченко В. Докази геноциду, зібрані під час досудового розслідування Голодомору в Україні 1932 - 1933 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 668-681
417475
  Шумило М. Докази досудового і судового провадження в КПК України: співвідношення та їх функціональне призначення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 206-215. – ISSN 1026-9932


  У вітчизняній науці кримінального процесу ідея класифікації доказів на досудові та судові була задекларована в кінці 80-х років минулого століття. Однак, в умовах панування радянської доктрини права вона не набула чіткої теоретичної та законодавчої ...
417476
  Шумило М. Докази досудового і судового провадження: проблема функцій та співвідношення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-11 жовтня (№ 40). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
417477
  Руда Т.В. Докази і доказування в цивільному процесі України і США: порівняльно-правовий аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Руда Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 241 л. – Додатки: л. 223-241. – Бібліогр.: л. 195-221
417478
  Руда Т.В. Докази і доказування в цивільному процесі України і США: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Руда Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
417479
  Гробова А.А. Докази і доказування в цивільному судочинстві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 319-323. – ISSN 2306-9082
417480
  Грошевий Ю.М. Докази і доказування у кримінальному процесі : Науково-практичний посібник / Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 272с. – (Процесуальні науки). – ISBN 966-373-094-3; 966-8721-23-3
417481
  Куценко О. Докази і доказування у праві середніх віків (феодальному праві) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 182-188


  Про права людини в правовій державі.
417482
  Куценко О. Докази і доказування у праві Стародавнього Сходу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 103-109
417483
  Тарасенко Л.Л. Докази і доказування у спорах щодо захисту авторських прав // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10 (169). – C. 31-26
417484
  Фурса С.Я. Докази і доказування у цивільному процесі : Науково-практичний посібник / С.Я. Фурса, Т.В. Цюра; Центр правових досліджень Фурси. – Київ : КНТ, видавництво, 2005. – 256 с. – (Процесуальні науки). – ISBN 966-373-012-9
417485
  Штефан А. Докази і засоби доказування у цивільному процесі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 5-12. – ISSN 2308-0361
417486
  Іванов А. Докази при застосуванні запобіжних заходів // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 9 (26), вересень. – С. 7-11
417487
  Колпаков В.К. Докази та доказування в адміністративному судочинстві : монографія / В.К. Колпаков, В.В. Гордєєв. – Чернівці : Рута, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-423-062-6
417488
  Калмикова Я.С. Докази та доказування в адміністративному судочинстві : монографія / Я.С. Калмикова ; за заг. ред. О.Б. Червякової ; НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Фактор, 2014. – 278, [2] с. – Бібліогр.: с. 240-278. – ISBN 978-966-180-618-3
417489
  Карпечкін П. Докази та доказування в господарському процесі, питання удосконалення законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 104-118
417490
  Лукашевич В.Г. Докази та доказування в кримінально-процесуальному та криміналістичному вимірі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 74-79. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
417491
  Сліпченко О.І. Докази та доказування в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сліпченко О.І. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
417492
  Захарова Олена Семенівна Докази та доказування в справах, що виникають з шлюбно-сімейних правовідносин : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Захарова Олена Семенівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 152л. – Бібліогр.:л.144-152
417493
  Захарова О.С. Докази та доказування в справах, що виникають з шлюбно-сімейних правовідносин : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Захарова О.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 22л.
417494
  Бедрій М. Докази та доказування в українському копному судочинстві (XIV-XVIII ст.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 154-157
417495
  Басай О. Докази та доказування прокурором в адміністративному судочинстві / О. Басай, С. Белікова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 10-16. – ISSN 2311-6676
417496
  Білозерська Є.І. Докази та доказування у нотаріальному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Білозерська Євгенія Іванівна ; М-во науки і освіти, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 203 л. – Бібліогр.: л. 181-203
417497
  Білозерська Є.І. Докази та доказування у нотаріальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Білозерська Євгенія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
417498
  Журик Ю. Докази та доказування у справах про порушення законодавства України про захист економічної конкуренції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 75-79
417499
  Колосов І. Докази та доказування у трудовому процесі: проблемні питання сьогодення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 94-97
417500
  Брусакова О.В. Докази та доказування у цивільному процесі на українських землях Російської імперії у першій половині ХІХ ст. (до реформи 1864 р.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 3-11. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
417501
  Лазько О.М. Докази та засоби доказування у цивільному процесі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 5 (43). – С. 35-39.
417502
  Кучер Т.М. Докази та засоби доказування у цивільному процесі: теоретичний зміст на практичне застосування // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 34-39
417503
  Кучер Т.М. Докази та засоби доказування: теоретичний аналіз та практичне застосування // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 202-214. – ISBN 978-966-437-277-7
417504
  Давидова Д.В. Докази та їх джерела: окремі питання теоретичного та легального визначення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 107-116
417505
  Олійник А. Докази та предмет доказування у справах про надання фізичним особам психіатричної допомоги в примусовому порядку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 58-63. – ISSN 2307-8049
417506
  Погорецький М. Докази у кримінальному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.59-66
417507
  Зинов"єва А. Докази у справах про визнання особи безвісно відсутньою // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 418-420
417508
  Бичкова С.С. Докази у справах про розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яка має дітей / С.С. Бичкова, Р.В. Кашперський // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 19-23
417509
  Самбор М. Докази у справі про адміністративне правопорушення за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і появу в громадських місцях у п"яному вигляді: (актуальні проблеми) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 180-188. – ISSN 0132-1331
417510
  Тертишніков В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 77-88. – ISSN 0132-1331
417511
  Кожина А.В. Доказова актуалізація підходу інклюзивного розвитку до розв"язання глобальних проблем людства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С.107-114. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
417512
  Рибалка О.В. Доказова діяльність суду за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 6 (140). – С. 131-136
417513
  Свєтлічний І. Доказова фаза // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (151), березень 2019 року. – С. 4-6. – ISSN 1991-5829


  Як адвокатові ефективно зібрати докази захисту та забезпечити їх фіксування.
417514
  Доронін І. Доказове значення матеріалів службових розслідувань та перевірок у кримінальному процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.44-48
417515
  Єзерський Р.Б. Доказове значення результатів застосування криміналістичної техніки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 504-511. – ISSN 1563-3349
417516
  Чеботарьов А.М. Доказове проектування алгоритмів функціонування реактивних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.13 / Чеботарьов Анатолій Миколайович ; НАНУ, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: 28 назв.
417517
  Ревенок К.М. Доказовий підхід у клініці внутрішніх хвороб: розвиток і перспективи / К.М. Ревенок, В.А. Горголь, О.Г. Пузанова // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 5, № 3 (19). – C. 73-80. – ISSN 2413-5461
417518
  Геведзе Т. Доказувальна діяльність адвоката-представника як форма реалізації правової позиції по господарській справі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 72-74. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються теоретичні та практичні проблеми доказової діяльності адвоката – представника в господарському процесі, а також причин, що їх породжують. Проаналізовано практику реалізації адвокатом права на збір доказів у господарському ...
417519
  Ніколенко Л.М. Доказування в господарському судочинстві : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.М. Ніколенко. – Одеса; Суми : Фенікс; Університетська книга, 2007. – 415с. – ISBN 978-966-438-000-8; 978-966-680-320-0
417520
  Яновська О.Г. Доказування в кримінальному судочинстві: особливості акмеологічного впливу // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 278-288
417521
  Колпаков В.К. Доказування в податкових спорах у адміністративному судочинстві України / В.К. Колпаков, В.В. Гордєєв // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 204-212. – ISSN 2227-796X


  У статті з"ясовано зміст доказування в податкових спорах у адміністративному судочинстві України. Досліджено особливості доказування, які в основному обумовлюється офіційним з"ясуванням обставин справи та презумпцією вини органів Міністерства доходів і ...
417522
  Тертишніков Р. Доказування в цивільному і адміністративному судочинстві та його мета // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 136-140. – ISSN 1993-0909
417523
  Малюга Р.В. Доказування винуватості обвинуваченого, форми вини, мотиву і мети вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. № 3. – С. 273-284
417524
  Цимбал М.М. Доказування обставин вчинення деяких релігійних злочинів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 471-477. – ISSN 1563-3349
417525
  Берназ В. Доказування обставин вчинення кримінального правопорушення за чинним КПК України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 173-179. – ISSN 1026-9932
417526
  Баганець О. Доказування обставин, що впливають на ступінь тяжкості службового злочину // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 369-375. – ISSN 1026-9932
417527
  Наголова І.Ю. Доказування події кримінального правопорушення під час проведення слідчих (розшукових) дій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 117-125. – ISSN 2222-5374
417528
  Баганець О.В. Доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Баганець Олексій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 269 арк. – Додатки: арк. 253-269. – Бібліогр.: арк. 212-252
417529
  Баганець О.В. Доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Баганець Олексій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
417530
  Васильєв С.В. Доказування та докази у господарському процесі України : монографія / С.В. Васильєв, Л.М. Ніколенко. – Харків : Еспада, 2004. – 192 с. – ISBN 966-7870-62-6
417531
  Ковтун О.В. Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов"язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів : монографія / Ковтун Олександр Вікторович, Татаров Олег Юрійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Гельветика, 2019. – 227, [1] с. : іл. – Резюме парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 196-216 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-865-8
417532
  Тихоненко І.В. Доказування у кримінальних справах у судах першої та апеляційної інстанцій // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 66-70.
417533
   Доказування у кримінальному провадженні : навч.-практ. посібник / [Александров О.В. та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 344, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 317-342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7220-96-0
417534
  Погорецький М. Доказування у кримінальному процесі: гносологічні і правові питання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 266-275. – ISSN 1993-0909
417535
  Пільков К.М. Доказування у міжнародному комерційному арбітражі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пільков Костянтин Миколайович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
417536
  Жушман М.В. Доказування у справах по захисту виборчих прав громадян: теорія та практика // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 11-18
417537
  Захаров П.С. Доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Захаров Павло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв.
417538
  Захаров П.С. Доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у цивільному судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Захаров Павло Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 204, [5] арк. – Додатки: арк. 203-204. – Бібліогр.: арк.185-202
417539
  Костовська О. Доказування у справах про злочини приватного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 151-154
417540
  Куценко О. Доказування у справах щодо торгівлі людьми // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-38.
417541
  Самбор М.А. Доказування у справі про адміністративне правопорушення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 51-57. – ISSN 2220-1394
417542
  Грабовська О.О. Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і практики : монографія / О.О. Грабовська. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 503, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-658-3
417543
  Крикунов О.В. Доказування цивільного позову про компенсацію моральної шкоди у кримінальному процесі // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 377-378. – ISBN 978-966-301-169-1
417544
  Костін М. Доказування шкоди, завданої злочином, як важливий напрямок реалізації особистих і публічних інтересів у розслідуванні контрабанди // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 106-112.
417545
  Гордєєв В.В. Доказування юридичних фактів у адміністративному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 193-196. – ISSN 1563-3349
417546
  Лук"янчиков Б.Є. Доказування як засіб встановлення об"єктивної істини // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 118-125.
417547
  Дворецька М.М. Доказування як процесуальний шлях пізнання істини в кримінальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 268-270
417548
  Манин Ю.И. Доказуемое и недоказуемое / Ю.И. Манин. – М., 1979. – 167с.
417549
  Хуан Сян Доказывание в гражданском процессе Российской Федерации и Китайской Народной Республики (сравнительный анализ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 92-102. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
417550
  Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве / М.М. Михеенко. – Киев : Вища школа, 1984. – 133 с.
417551
  Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве : [монография] / М.М. Михеенко. – Київ : Вища школа, 2012. – 161 с. – Опечатка на тит. л. – Библиогр.: с. 140-159
417552
  Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела / Н.П. Кузнецов. – Воронеж, 1983. – 117с.
417553
  Царев М.И. Доказывание в суде второй инстанции в советском гражданском процессе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Царев М. И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 16 с.
417554
  Додин Е.В. Доказывание и доказательства в правоприменительной деятельности органов советского государственного управления : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Додин Е.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 40 с.
417555
  Додин Е.В. Доказывание и доказательства в правоприменительной деятельности органов советского государственного управления / Е.В. Додин. – Киев; Одесса, 1976. – 127с.
417556
  Васильев С.В. Доказывание и доказательства по делам о возмещении вреда, причиненного личности / С.В. Васильев. – Харків : Факт, 2000. – 200с. – ISBN 966-7099-96-2
417557
  Зеликсон Э.С. Доказывание как деятельность субъектов уголовного судопроизводства : Автореф... д-ра юридич.наук: 12.00.08 / Зеликсон Э.С.; МВ и ССО КазССР. Каз. гос. ун-т. Юридич. фак-т. – Алма-Ата, 1973. – 25л.
417558
  Додин Е.В. Доказывание по делам об административных проступках, связанных с нарушениями антиалкогольного законодательства и наркомнией: уч. пособие / Е.В. Додин, В.К. Шкарупа. – К., 1989. – 62с.
417559
  Копьева А.Н. Доказывание по уголовным делам в вышестоящем суде. / А.Н. Копьева; В.И. Шиканов. – Иркутск : Издательство Иркутского ун-та, 1990. – 191 с.
417560
  Коротич В. Доказывание при судебном разбирательстве уголовного дела : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Коротич В.,А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1974. – 23л.
417561
  Яровенко Василий Васильевич Доказывание следователем субъективной стороны убийств : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.09 / Яровенко Василий Васильевич; МВ и ССО РСФСР. Свердл. юр. ин-т. – Свердловск, 1979. – 15л.
417562
  Арсеньев В.Д. Доказывание фактических обстоятельств дела в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... докт. юрид. наук / Арсеньев В.Д. ;. – Москва, 1967. – 23л.
417563
  Хак С.А. Докальное внесение удобрение под картофель. : Автореф... Канд.биол.наук: 532 / Хак С.А.; Биолог-почв.фак-т. – М, 1972. – 21л.
417564
  Власов К.И. Докапиталистические способы производства / К.И. Власов. – Москва, 1960. – 133с.
417565
   Докапиталистические способы производства. – М., 1960. – 140с.
417566
  Рачинский Ю.М. Докапиталистические способы производства и их современные формы. / Ю.М. Рачинский. – М., 1986. – 190с.
417567
  Митрофанов В.А. Докапиталистические способы производства. / В.А. Митрофанов. – М., 1972. – 32с.
417568
  Коранашвили Г.В. Докапиталистические способы производства. / Г.В. Коранашвили. – Тбилиси, 1988. – 240с.
417569
  Райт Х.Р. Докапиталистические формы собственности в Южной Азии в конце 18 столетия. / Х.Р. Райт. – М, 1970. – 8с.
417570
  Йовчев Ц. Докато дойде пролет / Ц. Йовчев. – София, 1975. – 155 с.
417571
  Христов М. Докато тупти сърцето / М. Христов. – София, 1958. – 64с.
417572
  Федунків О.М. Докдо - архіпелаг спотикання / О.М. Федунків, І.С. Руденко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 14-18 : мал. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-9780
417573
  Пятницкий П.П. Докембрий / П.П. Пятницкий. – К., 1933. – 78с.
417574
   Докембрий : Международный геологический конгресс. 26 сессия.Доклады сов.геологов. – Москва : Наука, 1980. – 188с.
417575
   Докембрий Анабаро-Оленекского междуречья: Билиро-Уджин. поднятие. – Новосибирск, 1976. – 140с.
417576
  Шуркин К.А. Докембрий Беломорья / К.А. Шуркин. – Л, 1984. – 49с.
417577
  Сизых А.И. Докембрий Бирюсинского метаморфического пояса / А.И. Сизых. – Иркутск, 1987. – 239с.
417578
   Докембрий в фанерозойских складчатых поясах. – Л., 1982. – 232с.
417579
   Докембрий востока Русской плиты. – Казань, 1990. – 138с.
417580
   Докембрий востока Русской плиты. – Казань, 1991. – 76с.
417581
  Мошкин В.Н. Докембрий восточной части хребта Станового и южной части хребта Джугджура : Автореф... канд. гол.-мин.наук: / Мошкин В.Н.; Ленингр. горн. ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1962. – 20л.
417582
  Сагитов Н.А. Докембрий Заангарья Енисейского кряжа. / Н.А. Сагитов. – Казань, 1962. – 134с.
417583
  Сагитов Н.А. Докембрий Заангарья Енисейского кряжа. / Н.А. Сагитов. – Казань, 1962. – 134с.
417584
  Петров В.Г. Докембрий западного обрамления Сибирской платформы (геология и петрохимия) / В.Г. Петров. – Новосибирск, 1982. – 207с.
417585
  Эйнор О.Л. Докембрий Западного Приазовья / О.Л. Эйнор. – Киев : Киевский университет, 1971. – 184с.
417586
  Мамаев Н.Ф. Докембрий и нижний палеозой Брединского и некоторых других районов на Южном Урале : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мамаев Н.Ф.; Уральск. филиал. – Свердловск, 1958. – 14л.
417587
   Докембрий и нижний палеозой Западного Казахстана. – Москва : Московский университет, 1977. – 268с.
417588
  Новиков С.В. Докембрий и палеозой Охотско-Колымского края / С.В. Новиков, П.И. Скорняков. – М.-Л., 1936. – 55с.
417589
   Докембрий и палеозой Сибири и смежных регионов. Палеонтология. – Новосибирск, 1976. – 104с.
417590
   Докембрий и палеозой Южного Урала. – Уфа, 1986. – 115с.
417591
   Докембрий и проблемы формирования земной коры. – Москва : Наука, 1978. – 312с.
417592
   Докембрий Канады, Гренландии, Британских островов и Шпицбергена. – Москва : Мир, 1968. – 384с.
417593
  Жеру М.И. Докембрий Молдавии / М.И. Жеру. – Кишинев, 1972. – 163с.
417594
  Шульдинер В.И. Докембрий на севере Тихоокеанского кольца / В.И. Шульдинер. – Новосибирск : Наука, 1973. – 172с.
417595
  Венидиктов В.М. Докембрий Приднестровья и некоторые проблемы геологии Украинского щита / В.М. Венидиктов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 162с.
417596
   Докембрий Русской платформы и ее складчатого обрамления. – Л., 1974. – 135с.
417597
   Докембрий Северной Карелии. – Петрозаводск, 1990. – 200с.
417598
  Смирноа А.М. Докембрий северо-запада Тихоокеанского подвижного пояса. / А.М. Смирноа. – М., 1976. – 224с.
417599
   Докембрий Скандивании. – М., 1967. – 269с.
417600
   Докембрий Срединного и Южного Тянь-Шаня. – Ташкент, 1975. – 171с.
417601
  Белькова Л.Н. Докембрий Среднего Тянь-Шаня / Л.Н. Белькова, В.Н. Огнев, А.Ф. Тащилов. – Москва : Недра, 1969. – 144с.
417602
   Докембрий Средней Азии. – Л., 1982. – 263с.
417603
   Докембрий Тихоокеанского подвижного пояса. – Москва : Наука, 1973. – 180с.
417604
  Белькова Людмила Николаевна Докембрий Тянь-Шаня : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 120 / Белькова Людмила Николаевна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
417605
  Гинтов О.Б. Докембрий Украинского щита и тектоника плит // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 3-21 : рис., табл. – Библиогр.: с. 19-21. – ISSN 0203-3100
417606
  Реутов Л.М. Докембрий Центрального Алдана. / Л.М. Реутов. – Новосибирск, 1981. – 185с.
417607
  Шафеев А.А. Докембрий юго-западного Прибайкалья и Хамар-Дабана. Стратиграфия и метаморфизм. / А.А. Шафеев. – М., 1970. – 180с.
417608
  Белькова Л.Н. Докембрий Южного Тянь-Шаня и Кызылкумов / Л.Н. Белькова, В.Н. Огне, О.Г. Кангро. – Москва : Недра, 1972. – 132с.
417609
   Докембрийская геология СССР. – Л., 1988. – 439с.
417610
  Кинг Ф.Б. Докембрийская геология США / Ф.Б. Кинг. – Москва, 1979. – 95с.
417611
  Тугаринов Докембрийская геохронология материков / Тугаринов, Г.В. Войткевич. – 2-е изд.( перераб. и доп.). – Москва : Недра, 1970. – 432с.
417612
  Тугаринов Докембрийская геохронология материков. / Тугаринов, Г.В. Войткевич. – М., 1966. – 388с.
417613
  Алтухов Е.Н. Докембрийская тектоника и металлогеническая зональность Центральной Азии / Е.Н. Алтухов. – Москва : Недра, 1980. – 224 с., [6] отд. л. схем. : ил., схем. – Библиогр.: с. 217-223
417614
  Григорьева Л.В. Докембрийская тектоно-магматическая активизация. / Л.В. Григорьева. – Л, 1986. – 222с.
417615
  Негруца В.З. Докембрийская формация кварцевых конгломератов Балтийского щита. / В.З. Негруца. – Апатиты, 1990. – 146с.
417616
   Докембрийские алмазоносные формации мира. – Москва : Недра, 1976. – 134с.
417617
   Докембрийские вулканические структуры Прибайкалья. – Новосибирск : Наука, 1979. – 68с.
417618
   Докембрийские вулканогенно-осадочные комплексы Урала. – Свердловск, 1986. – 131с.
417619
   Докембрийские горы выветривания. – М., 1975. – 214с.
417620
  Егоров А.С. Докембрийские дислокации и метаморфизм железорудной формации КМА. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Егоров А.С.; АН СССР. – М, 1966. – 21л.
417621
  Лазуренко В.И. Докембрийские железисто-кремнистые образования южной части Одесско-Белоцерковской геосинклинальной зоны : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.01 / Лазуренко В.И. ; Львовск. гос. ун-т. – Ленинград, 1978. – 24 с.
417622
   Докембрийские железорудные формации мира. – Москва : Мир, 1975. – 370с.
417623
  Шахварстова К.А. Докембрийские и палеозойские интрузии юго-западной части Витимского нагорья / К.А. Шахварстова. – М
17. – 1954. – 32-67с.
417624
  Козаков И.К. Докембрийские инфраструктурные комплексы палеозоид Монголии. / И.К. Козаков. – Л., 1986. – 144с.
417625
   Докембрийские комплексы зоны БАМ. – Владивосток, 1979. – 150с.
417626
   Докембрийские кристаллические комплексы Енисейского кряжа: путиводитель Енисейск. экскурсии. – Новосибирск, 1986. – 118с.
417627
  Чайка В.М. Докембрийские металлоносные конгломераты / В.М. Чайка, Ю.В. Попов. – Москва, 1976. – 35с.
417628
  Снежко Аделаида Михайловна Докембрийские микроорганизмы из пород криворожской и ингулецкой серий и их значение для возрастных корреляций : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.09 / Снежко Аделаида Михайловна; АН УССР, Ин-т геологических наук. – Киев, 1980. – л.
417629
   Докембрийские образования Татарского свода. – Казань, 1986. – 148с.
417630
  Петров А.Ф. Докембрийские орогенные комплексы запада Алданского щита / А.Ф. Петров. – Новосибирск, 1976. – 120с.
417631
  Парфенов Л.М. Докембрийские платформы и геосинклинальные пояся / Л.М. Парфенов. – Хабаровск, 1976. – 202с.
417632
  Королев В.Г. Докембрийские тиллиты и тиллоиды Тянь-Шаня / В.Г. Королев, Р.А. Максумова. – Фрунзе, 1984. – 189с.
417633
   Докембрийские торговые структуры Байкало-Амурского региона и их металлогения. – Новосибирск, 1983. – 135с.
417634
   Докембрийские торговые структуры Байкало-Амурского региона и их металлогения. – Новосибирск : Наука, 1985. – 192с.
417635
   Докембрийский гипергенез и рудообразование. – М., 1991. – 159с.
417636
  Глевасский Е.Б. Докембрийский карбонатитовый комплекс Приазовья / Е.Б. Глевасский, С.Г. Кривдик. – Киев : Наукова думка, 1981. – 227с.
417637
  Шульденер В.И. Докембрийский фундамент Тихоокеанского пояса и обрамляющая платформа / В.И. Шульденер. – М., 1982. – 226с.
417638
  Грінченко О.В. Докембрій Австралії та Український щит: (I-PILBARA) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-34 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Подано еволюцію типового ранньоахейського кратону Pilbara (Західна Австралія). Деякі особливості його розвитку можуть бути корисними при вивченні еволюції Українського щита.
417639
  Ткачук Л.Г. Докембрійські кристалчні породи верхньої течії р.Південного Буга до гирла р.Ікви / Л.Г. Ткачук; АН УРСР. – Б.м., 1938. – С.65-85. – Окремий відбиток "Геологічний журнал", т5, вип.4, 1938
417640
  Холопов Г.К. Докер : Романы, рассказы, путевые заметки / Г.К. Холопов. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 512с.
417641
  Балабуєва Катерина Доки в крані є вода... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 24-26


  Яке це щастя - відкрити кран і, підставивши чашку, набрати чистої (порівняно) води! Але ще більше щастя - вилити цю воду в каналізацію і бачити, що вона не повернулася назад. Ситуація, що склалася на єдиному в Києві підприємстві, котре постачає місто ...
417642
  Балабуєва Катерина Доки в крані є вода... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 24-26


  Яке це щастя - відкрити кран і, підставивши чашку, набрати чистої (порівняно) води! Але ще більше щастя - вилити цю воду в каналізацію і бачити, що вона не повернулася назад. Ситуація, що склалася на єдиному в Києві підприємстві, котре постачає місто ...
417643
  Балабуєва Катерина Доки в крані є вода... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 24-26


  Яке це щастя - відкрити кран і, підставивши чашку, набрати чистої (порівняно) води! Але ще більше щастя - вилити цю воду в каналізацію і бачити, що вона не повернулася назад. Ситуація, що склалася на єдиному в Києві підприємстві, котре постачає місто ...
417644
  Зацеркляний М.М. Доки в серці живуть матері : поезії / М.М. Зацеркляний. – Харків : Прапор, 1966. – 31с.
417645
  Густі В. Доки день твій не погас : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 10-16. – ISSN 0868-4790
417646
  Петровац І. Доки зійде сніг / І. Петровац. – К., 1973. – 228с.
417647
  Сизоненко О.О. Доки й живу : оповідання, повість, есе / О.О. Сизоненко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 356 с.
417648
  Хвесик М. Доки не пізно... (економіка - екологія - людина) / М. Хвесик, А. Сундук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 12


  "Щодня із засобів масової інформації ми чуємо про проблеми, які буквально 10—20 років тому не були такими актуальними і болючими. Читаючи зведення CNN чи Reuters, переконуємося, що світ став більш непередбачуваним, і навіть прогнози авторитетних ...
417649
  Ковалів І. Доки плагіатори спатимуть спокійно? // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 4 серпня (№ 144). – С. 4


  "Вочевидь ефективним щепленням від епідемії плагіату стане виховання академічної доброчесності. У провідних університетах вже запроваджують відповідні навчальні курси. Втім закладвння зернини інтелектуальної порядності потрібно ще в школі".
417650
  Дрок К.Л. Доки серце б"ється : поезії / К.Л. Дрок. – Київ, 1958. – 108 с.
417651
  Кочергін В. Доки серце стукоче : поезії / В. Кочергін. – Київ : Молодь, 1987. – 61 с.
417652
  Кропивницький М. Доки сонце зійде, роса очі виїсть / М. Кропивницький. – Київ, 1952. – 84с.
417653
  Кропивницький М. Доки сонце зійде, роса очі виїсть / М. Кропивницький. – Київ, 1954. – 84с.
417654
  Кропивницький М. Доки сонце зійде, роса очі виїсть : драма в 4 діях і 5 одмінах / М. Кропивницький. – Київ : Художньої літератури, 1959. – 91 с.
417655
  Кропивницький М. Доки сонце зійде, роса очі виїсть / М. Кропивницький. – Київ, 1980. – 106с.
417656
  Кропивницький М.Л. Доки сонце зійде, роса очі виїсть : для серед. та ст. шк. віку / Марко Кропивницький ; [передм. Л. Слободянюк]. – Київ : Школа, 2009. – 221, [3] с. – Сер. засн. 2002 р. – (Шкільна хрестоматія : ШХ). – ISBN 978-966-339-813-6
417657
  Кропивницький М.Л. Доки сонце зійде, роса очі виїсть : [твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення] : для серед. та ст. шк. віку / Марко Кропивницький ; [передм. Л. Слободянюк]. – Київ : Школа, 2009. – 221, [3] с. – Сер. засн. у 2005 р. - На обкл. також: Твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення. – (Бібліотека шкільної класики : БШК). – ISBN 978-966-339-814-3
417658
   Докінчимо будову всеканадійської катедри. – Вінніпег : Видання катедральної громади Пресвятої Тройці, 1961. – 30с.
417659
  Кодак М. Докір і заклик Олександра Олеся
417660
  Костенюк О.В. Докія Гуменна про Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 94-97.
417661
  Саранча Г. Докія Гуменна: проблема становлення та початок літературної творчості письменників // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 137-150. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
417662
  Родигіна В. Докія Гуменна: шукання себе у спогадах часів еміграції // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 4 (685). – С. 45-51. – ISSN 0130-5263
417663
   Доклад - "Анализ спектров и спектральный анализ" // Выступление по докладу акад. А.Ф.Иоффе на мартовской сессии Академии Наук / Д.С. Рождественский. – Москва ; Ленинград : Изд. Акад. Наук СССР, 1936. – С. 9-39
417664
  Лядов М.Н. Доклад большевиков Амстердамскому Международному Социалистическому Конгрессу (в 1904 году). / М.Н. Лядов. – М., 1924. – 87с.
417665
  Лядов М.Н. Доклад большевиков Амстердамскому Международному Социалистическому Конгрессу (в 1904 году). / М.Н. Лядов. – М., 1924. – 87с.
417666
   Доклад Всемирного Банка об экономике России (июнь 2007 г.) // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 74-103. – ISSN 0207-3676
417667
  Грум-Гржимайло Доклад Г.Е. Грум-Гржимайло о путешествии в 1889-1890 г. / Г.Е. Грум-Гржимайло : Типографи А.С. Суворина, 1891. – 12 с.
417668
  Ким И.С. Доклад генерал Ким Ир Сена / И.С. Ким. – Пхеньян, 1952. – 11с.
417669
   Доклад Генерального Директора о деятельности Организации в 1959 году. – Париж, 1960. – 278с.
417670
   Доклад Глуховской уездной земской управы об учереждении в г. Глухов собрания предметов местной старины и искусства // Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук, 1899. – 1-14. – 18 с.
417671
   Доклад Глуховской уездной земской управы об учреждении в г. Глухове собрания предметов местной старины и искусства. – Чернигов, 1930. – 18с.
417672
   Доклад Глуховской уездной земской управы об учреждении в г.Глухове. – Чернигов : Тип. Губернского Правления, 1903. – 18 с.
417673
   Доклад Группы высокого уровня ООН. 13 ноября 2006 г. // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 203-230. – ISSN 1607-7334
417674
  Телегин Р. Доклад Д.И. Багалея "Законодательство и практика изъятия из архивов ненужных материалов в Западной Европе и России" на заседании Особой Всеукраинской архивной комиссии в Харькове 16 февраля 1920 года // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 174-180. – ISBN 966-544-258-9
417675
  Мануильский Д.З. Доклад делегации ВКП(б) в ИККИ на 28 съезде ВКП(б) / Д.З. Мануильский. – Л., 1939. – 48с.
417676
  Ленин В.И. Доклад и заключительная речь на III Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов. – 3-е изд. – Петроград, 1918. – 16 с.
417677
  Ленин В.И. Доклад и заключительная речь на IV Чрезвычайном Всероссийском Съезде Советов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов. – Петроград, 1918. – 17 с.
417678
  Ленин В.И. Доклад и заключительное слово на Х съезде РКП (б) о единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1988. – 16 с.
417679
  Ленин В.И. Доклад и заключительное слово на Х съезде РКП (б) о единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне / В.И. Ленин. – М, 1990. – 16с.
417680
  Николини К. Доклад Исполкому Коминтерна о расколе в Итальянской Социалистической партии. / К. Николини. – М, 1921. – 72с.
417681
  Верещагин Е.М. Доклад к дальнейшему изучению переводческого искусства Кирилла и Мефодия и их последователей. / Е.М. Верещагин. – Москва, 1982. – 86с.
417682
  [Плотников М.Д.] Доклад коллежского ассесора Михаила Дмитриевича Плотникова Западно-Сибирскому Обществу сельского хозяйства о состоянии дороги по Чуйской долине и о значении этой дороги в торговом отношении. – Томск : Тип. Н.Я. Беляева, 1899. – 21 с.
417683
   Доклад комиссии особового совещания по вопросу об организации в Киеве. – Киев : Электро-печатня А.И. Сецинского. – 9 с. – Отд.оттиск
417684
   Доклад комиссии по учреждению отделения физико-химических наук. – Харьков, 1899. – 20с. – Отдельный оттиск из "Записок имп. Харьк. ун-та" 3-й вып., 1899 г.
417685
   Доклад Комитета по сооружению Волго-Донской водной магистрали при Совете Народных Комиссаров РСФСР. – М., 1929. – 75с.
417686
  Пальчевский Доклад Корейско-Сахалинской Экспедиции И. Р. Г. О. и М. З. и Г. И. под начальством магистранта зоологии П.Ю.Шмидта и проект сметы морской биологической станции О. И. Амур. кр. Н.А.Пальчевского. – Хабаровск : Тип. канцелярии приамур. генер.-губ., 1900. – 34 с.
417687
  Маленков Г.М. Доклад мандатной комиммии XVII съезда / Г.М. Маленков. – Москва, 1939. – с.
417688
  Ракоши М. Доклад Матиаса Ракоши и выступление Имре Надя на собрании партийного актива будапештской партийной организации Венгерской партии трудящихся 11 июля 1953 г. / М. Ракоши, 1953. – 31с.
417689
   Доклад Международной женской комиссии по установлению злодеяний амер. и лисынмановских войск в Корее, 1951. – 20с.
417690
   Доклад Международной женской комиссии по установлению злодеяний американских и лисынмановских войск в Корее, 1951. – 16с.
417691
   Доклад Международной научной комиссии по расследованию фактов бактериологической войны в Корее и Китае, 1952. – 30с.
417692
  Молотов В.М. Доклад на 17 Всесоюзной партийной конференции / В.М. Молотов. – М., 1932. – 52с.
417693
  Ленин В.И. Доклад на Втором Всероссийском съезде политпросветов 17 октября 1921 г / В.И. Ленин. – М, 1931. – 30с.
417694
  Ленин В.И. Доклад на Втором Всероссийском съезде советов рабочих и солдатских депутаов о земле / В.И. Ленин. – М, 1954. – 100с.
417695
  Ленин В.И. Доклад на Втором Всероссийском съезде советов рабочих и солдатских депутаов о земле / В.И. Ленин. – М, 1955. – 100с.
417696
  Колесников Л.Ф. Доклад на конференции работников просвещения г. Новосибирска (в помощь руковод. школ и учителям) / Л.Ф. Колесников. – Новосибирск, 1967. – 23 с.
417697
  Молотов В.М. Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1945 года / В.М. Молотов. – Астрахань : Волга, 1945. – 18с.
417698
  Чжоу Доклад на третье сессии Национального Комитета Народного политического консультативного совета Китая 23 октября 1951 г. / Чжоу, Энь-Лай, 1951. – 12с.
417699
  Домонкош Э. Доклад о алгорифме автоматического перевода с английского языка на румынский : 1 июля 1962 г. / Акад. Румынской народной республики ; Комиссия математической лингвистики ; представлен Эрикой Домонкош, 1962. – 22 с.
417700
  Шемякин Д. Доклад о Велевицкой церкви / Д. Шемякин. – С.-Петербург : Сунодальная типография, 1905. – 8 с.
417701
   Доклад о глобальной эпидемии СПИДа : 4-й глобальный доклад. – Geneva : ЮНЭЙДС, 2004. – 237с. : илл. + карта. – ISBN 92 9173 358 х
417702
  Ленин В.И. Доклад о деятельности ЦК РКП : (заседание 27 марта 1922 г.) // О земле и крестьянстве / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 81с. – (Крестьянская ленинская библиотечка)
417703
  Сабуров М.З. Доклад о директивах XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951-1955 годы / М.З. Сабуров. – Москва, 1952. – 48с.
417704
  Булганин Н.А. Доклад о директивах ХХ съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1956-1960 годы 21 февраяля 1956 года / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 80 с., 1 л. портр. (фронт.)
417705
  Булганин Н.А. Доклад о директивите на ХХ конгрес на КПСС за развитието на народното стопанство на СССР за 1956-1960 г. / Н.А. Булганин. – София : Изд. На Българ. ком. партия, 1956. – 79 с.
417706
  Жданов А.А. Доклад о журналах "Звезда" и "Ленинград" / А.А. Жданов. – Ленинград, 1946. – 39с.
417707
  Жданов А.А. Доклад о журналах "Звезда" и "Ленинград" / А.А. Жданов. – Сталинград, 1947. – 29 с.
417708
  Жданов А.А. Доклад о журналах "Звезда" и "Ленинград" / А.А. Жданов. – Москва, 1952. – 31 с.
417709
  Ленин В.И. Доклад о замене разверстки натуральным налогом на Х съезде РКП (б) 15 марта 1921 г / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1976. – 56 с.
417710
  Ленин В.И. Доклад о замене разверстки натуральным налогом на Х съезде РКП (б) 15 марта 1921 г / В.И. Ленин. – М, 1980. – 54с.
417711
  Ленин В.И. Доклад о замене разверстки натуральным налогом на Х съезде РКП (б) 15 марта 1921 г / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1983. – 54 с.
417712
  Ленин В.И. Доклад о земле на Втором Всероссийском съезде советов ; Доклад о работе на деревне на VIII съезде РКП (б) / В.И. Ленин. – М, 1982. – 24с.
417713
  Ленин В.И. Доклад о земле на Втором Всероссийском съезде советов ; Доклад о работе на деревне на VIII съезде РКП (б) / В.И. Ленин. – М, 1984. – 24с.
417714
  Ленин В.И. Доклад о мире на Втором Всероссийском съезде советов ; О внутренней и внешней политике Республики / В.И. Ленин. – М, 1956. – 254с.
417715
  Ленин В.И. Доклад о мире на Втором Всероссийском съезде советов ; О внутренней и внешней политике Республики / В.И. Ленин. – М, 1978. – 48с.
417716
  Ленин В.И. Доклад о мире на Втором Всероссийском съезде советов ; О внутренней и внешней политике Республики / В.И. Ленин. – М, 1983. – 48с.
417717
   Доклад о мировом развитии 2003 года. Устойчивое развитие в меняющемся мире. Преобразование институтов, рост и качество жизни. – Москва : Весь Мир, 2003. – 280с. – ISBN 5-7777-0277-5
417718
   Доклад о мировом развитии 2011 // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 123-174. – ISSN 0207-3676


  Доповідь підготовлена МБРР та Всесвітнім банком. Огляд світового розвитку у 2011 році.
417719
  Мороз В.Н. Доклад о напечатанных работах, представленных для соискания ученой степени доктора философских наук (по логике) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Мороз В.Н. ; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1965. – 42 с.
417720
  Чжоу Энь=лай Доклад о П пятилетнем плане / Чжоу Энь=лай. – Пекин, 1956. – 72с.
417721
  Ленин В.И. Доклад о партийной программе на VIII съезде РКП (б) 19 марта 1919г / В.И. Ленин. – М, 1978. – 23с.
417722
  Ленин В.И. Доклад о партийной программе на.VIII съезде РКП (б) 19 марта 1919г / В.И. Ленин. – М, 1984. – 23с.
417723
  Кулаковский Ю.А. Доклад о плате за учение в университетах : Приветствие XI Археологическому съезду / Юлиан Кулаковский. – Санкт-Петербург : Тип.Мин. внутр. дел, 1902. – 12 с.
417724
   Доклад о положении детей. – Нью-Йорк, 1971. – 145с.
417725
  Терпешев Д. Доклад о пятилетнем государственном народнохозяйственном плане сделанный на 5-м съезде БРП/к/ 24 декабря 1948 г / Д. Терпешев. – София, 1994. – 84с.
417726
   Доклад о развитии образования в Народной Респ. Болгарии в учебном 1962-1963 году, представленный на 26 междунар. конф. по вопросам нар. образования. – София, 1963. – 50с.
417727
   Доклад о развитии образования в Народной Республике Болгарии в 1964-1965 уч. году.. – София, 1965. – 70с.
417728
   Доклад о развитии человека 2004. Культурная свобода в современном многообразном мире. – Москва : Весь мир, 2004. – 328с. – ISBN 5-7777-0296-1
417729
   Доклад о развитии человека 2005 : международное сотрудничество на перепутье. Помощь, торговля и безопасность в мире неравенства. – Москва : Весь Мир, 2005. – 416с. – ISBN 5-7777-0341-0
417730
   Доклад о развитии человека 2006 : Что кроется за нехваткой воды: власть, бедность и глобальный кризис водных ресурсов. – Москва : Весь Мир, 2006. – 440с. – ISBN 5-7777-0374-7
417731
   Доклад о развитии человека за 1999 год. – Нью-Йорк : Оксфорд юниверсити пресс, 1999. – 263,XIVс. : ілл.
417732
   Доклад о развитии человека за 2002 год : Углубление демократии в разобщенном мире. – Нью-Йорк; Оксфорд : Оксфорд юниверсити пресс, 2002. – 14,277с. – Издано по заказу Программы развития ООН. – ISBN 0-19-521915-5
417733
   Доклад о развитии человека за 2003 год : цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия : межгосударственная договоренность об избавлении человечества от нищеты. – Минск : Юнипак, 2003. – 368с. – ISBN 985-6418-63-1
417734
  Ленин В.И. Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – М, 1934. – 63с.
417735
  Ленин В.И. Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – Ленинград, 1937. – 48с.
417736
  Ленин В.И. Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – Ленинград : Гос. изд. политической литературы, 1949. – 24с.
417737
  Ленин В.И. Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – Л, 1951. – 24с.
417738
  Ленин В.И. Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – Л, 1952. – 24с.
417739
  Ленин В.И. Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 24с.
417740
  Ленин В.И. Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – М, 1975. – 23с.
417741
  Ленин В.И. Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – М, 1978. – 23с.
417742
  Ленин В.И. Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – М, 1982. – 23с.
417743
  Ленин В.И. Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – М, 1984. – 23с.
417744
   Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире : время действовать / [ подгот.: Кенни Хеннинг и др. ; ред. Д. Бремли ]. – Женева : Всемир. орг. здравоохранения, 2009. – 287 с. : ил. – ISBN 978-92-4-456384-7
417745
   Доклад о состоянии и перспективах развития транспорта. – М., 1927. – 97с.
417746
  Прахов С. Доклад о состоянии ремесленных классов в 1897-98 учебном году учителя-инспектора Балашовского городского, по положению 31 мая 1872 года, училища. / С. Прахов. – 650-668с.
417747
   Доклад о состоянии ядерной и радиационной безопасности в Украине в 2012 году / [Гос. инспекция ядер. регулирования Украины ; редкол.: Е. Миколайчук и др.]. – Киев : [б. и., 2013. – 128 с. : ил., табл.
417748
   Доклад о торговле и развитии за 1998 год : Обзор:Конференция Организации Объединенных Hаций по торговле и развитию. – Ньо-Йорк;Женева : Организация Объединенных Hаций, 1998. – 40 с.
417749
  Ленин В.И. Доклад об объединительном съезде РСДРП / В.И. Ленин, 1906
417750
  Агаев А.Г. Доклад об опубликованных работах по лезгинской и дагестанской литературам и некоторым проблемам взаимообогащения литератур народов СССР : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Агаев А.Г. ; Ком. высш.и сред. спец. образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 47 с.
417751
  Ахмедов Н.А. Доклад об опубликованных работах по методике преподавания лезгинского языка литературы : Автореф... канд. пед.наук: / Ахмедов Н.А.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 37л. – Бібліогр.:с.34-37
417752
  Киряев Н.М. Доклад об основном содержании опубликованных научных работ на тему: "КПСС и строительство Советских Вооруженных Сил" : Автореф... д-ра ист.наук: / Киряев Н.М.; Военно-политич. краснознаменная Академия. – М., 1964. – 36л.
417753
   Доклад об осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, за 2008 : покончить с нищетой / ООН. – Нью Йорк : ООН, 2008. – 52 с. : илл. + 3 табл. – Цели развития тысячелетия 2015. Добъемся цели. – ISBN 978-92-1-400033-4
417754
   Доклад об осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, за 2010 г / ООН. – Нью Йорк : ООН, 2010. – 76 с. : ил. + 1 табл. – На тит. л. также : Цели развития тысячелетия 2015 : мы можем покончить с нищетой. – ISBN 978-92-1-400041-9
417755
   Доклад об экономике России // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 4/5. – С. 228-278. – ISSN 0207-3676


  Доповідь Всесвітнього банку про економіку Росії в 2010 р. та перспективах економічного розвитку в 2011 р.
417756
   Доклад об экономике России. Поддержка роста и снижение рисков (апрель 2012) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 3/4. – C. 5-49. – ISSN 0207-3676
417757
   Доклад Первой всесоюзной научно-технической конференции по возобновляемым источникам энергии. Ветроэнергетика. – вып. 2. – М., 1972. – 136с.
417758
  Лучицкий И.В. Доклад по вопросу о постройке здания Киевской городской публичной библиотекики и об отводе под это здание места. – [Киев] : [Тип. К.Н. Милевского], 1905. – 12 с.


  Доклад статистической комиссии о производстве сокращенной переписи населения в г.Киеве.- Известия Киевской городской думы, 1905, N 9, с. 1
417759
   Доклад по вопросу об устройстве в г.Киеве водоснабжения артезианской водою. – Киев : Тип. К.Н.Милевского, 1893. – 14 с.
417760
  Бенешевич В.Н. Доклад по делу о провозглашении грузинам автокефалии своей церкви : Отдела XVIII об устроении православной церкви в Закавказье, в связи с объявленной грузинами автокефалией своей церкви / Докладчики: проф. В.Н. Бененшевич, проф. И.И. Соколов, свящ. Б.Н. Егоров. – Москва : [Б. и.], 1917. – 6 с. – Без тит. л. и обл. – ((Священному собору Православной российской церкви))
417761
   Доклад по дорожному делу на Украине. – Х., 1925. – 36с.
417762
  Расторгуева Вера Сергеевна Доклад по опубликованным и выполненным работам под общим названием "Исследования по таджикской диалектологии" : Автореф... доктора филол.наук: / Расторгуева Вера Сергеевна; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1964. – 43л.
417763
  Вернер О. Доклад по проблеме третьего компонента в количественном спектральном анализе / О. Вернер. – Москва, 1960. – 14с.
417764
  Семенов В.Г. Доклад по работе "Влияние Атлетического океана на режим температуры и осадков на Европейской территории СССР". : Автореф... Доктора геогр.наук: / Семенов В.Г.; Глав.упр.гидрометеорол.службы при Совете Мин.СССР. – М, 1962. – 47л.
417765
  Виткевич В.В. Доклад по работе *Радиоастрономические исследования сверхкороны солнца* : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Виткевич В.В. ; Акад. наук СССР, Физ. ин-т. – Москва, 1961. – 37 с. – Бібліогр.:с.36-37
417766
  Шерешевский А.М. Доклад по совокупности опубликованных работ в области масс-спектрометрической и ионной техники на соискание ученой степени кандидата технических наук : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 260 / Шерешевский А. М. ; ОИЯИ, Лаб-ия ядерных реакций. – Дубна, 1969. – 30 с. – Бібліогр.:с.25-30
417767
   Доклад Правления Университета Св. Владимира о проекте смет доходов и расходов по Универсиете Св. Владимира на 1917 год. – Саратов. – с.
417768
  Кулаковский Ю.А. Доклад проф. Ю.А. Кулаковского по вопросу об ординарных и экстраординарных профессорах. : (III, 4, 5 по программе проф. Будиловича). – [СПб.] : Типо-литография С.-Петербургской тюрмы. – 6 с. – На правах рукописи
417769
  Кнауэр Ф. Доклад профессора Ф.И. Кнауэра об авинском международном съезде востоковедов в 1912 году. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – 10 с. – Без тит. л. и обл.
417770
   Доклад рабочей группы по разработке политики по вопросу о роли Организации Объединенных Наций в связи с терроризмом : документ ООН A/57/273-S/2002/875 // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 127-145
417771
   Доклад СП о борьбе с терроризмом. Процесс объявления иностранных террористических организаций и действия ведомств США // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2015. – T. 14, № 4. – С. 111-134. – ISSN 1812-1101
417772
  Лукин В. Доклад уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2006 год // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 145-202. – ISSN 1607-7334
417773
  Миних Бурхард Кристоф Доклад фельдмаршала Миниха о собрании и издании всех российских указов и регламентов поданный 1735 г., мая 14. – Санктпетербург, 1735. – [13] с. – Вырезка из: Отечественные записки П. Свиньина, ч. 5, Санкт-Петербург, 1821, (с. 265-277). - Конволют. Переплетено с: О системе плавания по Мариинскому каналу / П. Львов


  Бурхард Кристоф фон Мюнних (нем. Burkhard Christoph von Munnich), в России был известен как Христофор Антонович Миних Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII ст.- папір
417774
  Чаушеску Николае Доклад Центрального Комитета о работе Румынской коммунистической пратии в период между X и XI съездами и дальнейших задачах партии. / Чаушеску Николае. – Бухарест, 1974. – 96с.
417775
   Доклад юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. института Гоавсевморпути при СНК СССР. – М.-Л., 1945. – 12с.
417776
  Гудушаури П.М. Доклад, обобщающий содержание работ, представленных на соискание ученой степени : Автореф... канд. филол.наук: / Гудушаури П.М.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1963. – 19л.
417777
   Доклад: состояние природной среды в 1988 году. – М., 1989. – 202с.
417778
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките.; Българска академия на науките. – София, 1996. – ISSN 0861-1459


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417779
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 51, N 11/12. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417780
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 51, N 1/2. – 1998
417781
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 51, N 3/4. – 1998
417782
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 51, N 5/6. – 1998
417783
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 51, N 7/8. – 1998
417784
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 51, N 9/10. – 1998
417785
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 52, N 1/2. – 1999
417786
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 52, N 3/4. – 1999
417787
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 52, N 5/6. – 1999
417788
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 52, N 7/8. – 1999
417789
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 52, N 9/10. – 1999
417790
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 52, N 11/12. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417791
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 12. – 2000
417792
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 1. – 2000
417793
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 2. – 2000
417794
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 3. – 2000
417795
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 4. – 2000
417796
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 5. – 2000
417797
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 6. – 2000
417798
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 7. – 2000
417799
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 8. – 2000
417800
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 9. – 2000
417801
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 10. – 2000
417802
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 53, N 11. – 2000
417803
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 1. – 2001
417804
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 2. – 2001
417805
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 3. – 2001
417806
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 4. – 2001
417807
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 5. – 2001
417808
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 6. – 2001
417809
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 7. – 2001
417810
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 8. – 2001
417811
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 9. – 2001
417812
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 10. – 2001
417813
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 11. – 2001
417814
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 54, N 12. – 2001
417815
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 55, N 4. – 2002
417816
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 55, N 5. – 2002
417817
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 55, N 6. – 2002
417818
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 55, N 7. – 2002
417819
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 55, N 8. – 2002
417820
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 55, N 9. – 2002
417821
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 55, N 1. – 2002
417822
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 55, N 2. – 2002
417823
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol. 55, N 3. – 2002
417824
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
T.55,N 4. – 2002
417825
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56 N 4. – 2003
417826
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56 N 5. – 2003
417827
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56 N 6. – 2003
417828
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56 N 7. – 2003
417829
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56 N 1. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417830
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56 N 2. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417831
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56 N 3. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417832
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56, N 10. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417833
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56, N 8. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417834
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56, N 9. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417835
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56, N 11. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417836
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.56, N 12. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417837
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.57, N 1. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417838
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.57, N 2. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417839
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.57, N 3. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417840
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.57, N 4. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417841
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.57, N 5. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417842
   Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l"Academie Bulgare des sciences / Българска академия на науките; Българска академия на науките. – София, 1948-. – ISSN 0861-1459
Vol.57, N 6. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
417843
   Доклади: Българската държава през вековете. – София, 1982. – 621с.
417844
   Доклади: история и съвременно състоние на българистиката. – София, 1982. – 320 с.
417845
   Доклади: Кръгли маси; Богомилство. – София, 1982. – 256с.
417846
   Доклади: Пленарни доклади. – София, 1982. – 284с.
417847
   Доклади: Симпозиум болгарский роспев. – София, 1982. – 128с.
417848
  Барсуков А.П. Докладная выписка 121 (1613) г. о вотчинах и поместьях / сообщил А.П. Барсуков. – [Москва : Университетск. тип., 1885. – VІІІ, 24 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Московском обществе истории и древностей Российских. 1895. Кн. 1


  Этот документ следует относить ко времени до 11 июля 1613 года: в нем князь И.Б. Черкасский и князь Д.М. Пожарский показаны в том чину в котором они состояли до 11 июля, дня их пожалования в бояре. Даже в безгосударственное время санкция государя – ...
417849
  Лазаревский С.В. Докладная записка Министру Внутренних Дел о причинах крестьянского волнения в Ардатовском уезде Нижегородской губернии в 1852 году // Записки о дворовых людях, поданные в секретный комитет 1844 года / [нап. С.В. Лазаревский]. – [Нижний Новгород] : [Тип. "Нижегородское печ. дело" З.А. Остафьевой], 1912. – С. 165-167
417850
  Витте С.Ю. Докладная записка Николаю II = Всеподданейший доклад министра финансов. О положении нашей промышленности. 1900 г. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 351-360. – ISSN 0320-4421
417851
  Никитин С.Н. Докладная записка о геологических условиях орошения полей / С.Н. Никитин. – С-Пб. – 10с.
417852
   Докладная записка об опыте идейно-воспитательной работы в Киевском ордена Ленина гос. университете им. Т.Г. Шевченко в 1964-65 и 1965-66 уч. годах. – Київ, 1966. – 118 с.
417853
  Соколов Н.М. Докладная записка цензора Санкт-Петербургского цензурного комитета статс-секретаря Н. М. Соколова о циркулярных распоряжениях по Главному управлению по делам печати с 1 сентября 1865 года по 1 января 1900 года : [записка]. – [Санкт-Петербург]. – 99 с. – Год изд. в пределах 1897–1904 гг.


  Данные этой докладной в полном объеме находятся (РГИА. Ф. 777, оп 5, Д. 205. л. 1–48 об.) - РАШИФРОВКА (РГИА. (Российский Государственный Исторический архив) Ф. 777 (Номер фонда : 777 ПЕТРОГРАДСКИЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ (ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНЗУРНЫЙ ...
417854
   Докладъ его имп. величеству отъ комитета, учрежденного для разсмотрънія Лифландскихъ делъ, 1882. – 138, XVI, (12с.
417855
   Доклады / Всесоюзный симпозиум по импульсным давлениям. – Москва
1. – 1974. – 201 с.
417856
  Всесоюзный Доклады / Всесоюзный, по имитационному моделированию экономических систем. Москва. симпозиум, 1973. – Москва, 1975. – 346 с.
417857
   Доклады : Вторая международная конференция / Язык и культура; Укр. институт международных отношений при КУ; Сост. С.Б. Бураго. – Киев, 1993. – 192с.
417858
   Доклады 1-й Научной сессии Молдавской научно-исследовательской базы Академии наук СССР. – Кишинев : Гос. изд-во Молдавии, 1950. – 176 с.
417859
   Доклады 3-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград. 26-28 июня, 1979 г.) : в 4-х т. – Ленинград : НИИЭА
Т. 1. – 1979. – 374 с.
417860
   Доклады 3-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград. 26-28 июня, 1979 г.) : в 4-х т. – Ленинград : НИИЭА
Т. 2. – 1979. – 311 с.
417861
   Доклады 3-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград. 26-28 июня, 1979 г.) : в 4-х т. – Ленинград : НИИЭА
Т. 3. – 1979. – 374 с.
417862
   Доклады 3-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград. 26-28 июня, 1979 г.) : в 4-х т. – Ленинград : НИИЭА
Т. 4. – 1979. – 286 с.
417863
   Доклады 4-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве. 28-30 сент. 1982 г.. – Ленинград : НИИЭФА
Т. 1. – 1982. – 259 с.
417864
   Доклады 4-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве. 28-30 сент. 1982 г.. – Ленинград : НИИЭФА
Т. 2. – 1982. – 251 с.
417865
   Доклады 4-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве. 28-30 сент. 1982 г.. – Ленинград : НИИЭФА
Т. 3. – 1982. – 259 с.
417866
   Доклады 4-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве. 28-30 сент. 1982 г.. – Ленинград : НИИЭФА
Т. 4. – 1982. – 276 с.
417867
   Доклады 4-й Межвуз. конф. по применению физич. и математич. моделирования в различ. отраслях техники. Применение математич. моделирования и цифровых вычислит. машин для решения энергетич. задач. – М., 1962. – 368с.
417868
   Доклады 5-й межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция математич. вопросы вероятностного и кибернетического моделирования. – Москва, 1968. – 122с.
417869
   Доклады 6-й Науч. конф. Ин-та археологии (АН УССР). – К., 1953. – 276с.
417870
   Доклады 7-го Всесоюзного симпозиума по механоэмиссии и механохимии твердых тел. – Ташкент : Унитувчи
Т. 1. – 1981. – 108 с.
417871
   Доклады 7-го Всесоюзного симпозиума по механоэмиссии и механохимии твердых тел. – Ташкент
Т.2. – 1981. – 170с.
417872
   Доклады 7-го Всесоюзного симпозиума по механоэмиссии и механохимии твердых тел. – Ташкент : Унитувчи
Т. 3. – 1981. – 164 с.
417873
   Доклады 8 Всесоюзного симпозиума по механоэмиссии и механохимии твердых тел 1-3 сент. 1981 г.. – Таллин
2. – 1986. – 247с.
417874
   Доклады II-ой конференции по физике плазмы и проблеме управляемых термоядерных реакций. – Харьков, 1961. – 20 с.
417875
   Доклады II-ой конференции по физике плазмы и проблеме управляемых термоядерных реакций. – Харьков, 1961. – 26 с.
417876
   Доклады II Научной конференции, посвященной проблемам "Климам, учение, спорт". – Ташкент, 1963. – 239с.
417877
   Доклады XIX научно-технической конференции, посвященной дню радио. – Томск, 1972. – 140 с.
417878
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 1. – 1977. – С. 3-239
417879
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 2. – 1977. – С. 241-496
417880
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 3. – 1977. – С. 497-719
417881
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 4. – 1977. – С. 721-983
417882
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 5. – 1977. – С. 987-1231
417883
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 6. – 1977. – С. 1233-1475
417884
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 236, № 6. – 1977. – С. 1281-1516
417885
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 236, № 5. – 1977. – С. 1033-1280
417886
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 236, № 1. – 1977. – С. 3-271
417887
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 237, № 4. – 1977. – С. 753-1000
417888
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 237, № 3. – 1977. – С. 497-751
417889
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 237, № 2. – 1977. – С. 249-495
417890
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 237, № 1. – 1977. – С. 3-248
417891
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 262, № 2. – 1982
417892
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 274, № 2. – 1984
417893
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 274, № 4. – 1984
417894
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 277, № 1. – 1984
417895
   Доклады в центральном науч.-исследоват. геолого-разведочном институте. – Новосибирск, 1934. – 56с.
417896
   Доклады Волынскому губернскому земскому собранию : 1-й очередной сессии 1911 : По Губернской земской кассе мелкого кредита С № 119 по № 123. – Житомир : Электро-тип. "Работник", 1911. – 43 с. – (Волынская губ. земская управа)
417897
   Доклады Волынскому губернскому земскому собранию : Первой очередной сессии. По статистическому отделу. №224-226. – Житомир : Эектрическая типография Т-ва Н.А.Бродович, 1911. – 14 с.
417898
   Доклады Волынскому губернскому земскому собранию : Третьей очередной сессии. По училищному отделу. №№16-36 и 221-229. – Житомир : Эектрическая типография Т-ва Н.А.Бродович, 1913. – 14 с.
417899
   Доклады восьмой научно-теоретической конференции : Секция филологических наук. – Ростов -на-Дону : Ростов. кн. изд., 1965. – 126с.
417900
   Доклады восьмой научно-теоретической конференции : Секция физико - математических наук. – Ростов -на-Дону : Ростов. кн. изд., 1966. – 112с.
417901
   Доклады восьмой научно-теоретической конференции (секция филологических наук). – Ростов
2. – 1966. – 152 с.
417902
   Доклады Всесоюзному симпозиуму по социологическим проблемам села. – Новосибирск, 1968. – 208с.
417903
   Доклады второго симпозиума по океанографическим исследованиям в ТРОПЭКС -74. – Москва : Гидрометеоиздат, 1980. – 83с.
417904
   Доклады второй Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов (Ленингоад, 23-25 июня 1981 г.) : В четырех томах. – Ленинград
Том 2. – 1982. – 318с.
417905
   Доклады второй научной конференции, посвященной проблемам "Климат, учение, спорт". – Ташкент, 1963. – 112 с.
417906
   Доклады второй научной конференции, посвященной проблемам "Климат, учение, спорт". – Ташкент, 1963. – 276 с.
417907
   Доклады Губернской земской управы пятому очередному Губернскому Земскому Собранию 1915 года (январь-февраль 1916 г.) : По секретарскому, бухгалтерскому и училищному отдел. – Киев : типо-Литография насл.К.Ш.Круглянского
в.1. – 1916. – 24 с.
417908
  Самоквасов Д.Я. Доклады и прения на VIII Археологическом съезде / Д.Я. Д.Я. Самоквасов. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова и К*, 1897. – [2], 20, [1] с.


  Содержание: Доклады: 1. О происхождении русских и польских славян и причине появления кладов римских монет в земле древних руссов и ляхов; 2. Хронологическая классификация могил Южной и Центральной России; Прения: 1. По докладу о кладах римских ...
417909
   Доклады и приговоры, состоявшиеся в правительствующем Cенате в царствование Петра Великаго, изданные Императорской Академией наук / под ред. Н.О. Дубровина. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Т. 5 : Год 1715-й. Кн. 1 (январь-июнь). – 1892. – 584 с. стп. – Экз. № 252781 дефектный, отсутствуют с. 561-584
417910
  Киров С.М. Доклады и речи 1930-1933 гг. / С.М. Киров. – Л., 1934. – 117с.
417911
   Доклады и сообщения археологов СССР. – Москва : Наука, 1966. – 268 с.
417912
   Доклады и сообщения археологов СССР. – Москва : Наука, 1966. – 264, [4] с. – VII Международный конгресс доисториков и протоисториков
417913
   Доклады и сообщения делегации ГДР на тему "Преподавание русского языка специалистам-нефилологам". – Прага, 1982. – 78с.
417914
   Доклады и сообщения итоговой научной сесии за 1965 год : Тезисы. Биология и география, апрель 1966 г. – Луганск, 1966. – 76с.
417915
   Доклады и сообщения на итоговой научной конференции за 1962 год, март 1963 г.. – Луганск, 1963. – 41с.
417916
   Доклады и сообщения на научной конференции на тему "Развитие социалистического соревнования в угольной промышленности Кузбаса". – Кемерово, 1962. – 116с.
417917
   Доклады и сообщения на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1966 г., 20-23 марта 1967 г.. – Москва
Ч. 2 : Секция учета статистики и высшей математики, Товароведения промышленных товаров, Товароведения пищевых продуктов, Химии. – 1967. – 156с.
417918
   Доклады и сообщения на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1966 год : Пленарное заседание, секции: истории КПСС и марксистски-ленинской философии, Политеческой экономии и экономики торговли, Организаци торговли, 20-23 марта 1967 года. – Москва
Ч. 1. – 1967. – 160с.
417919
   Доклады и сообщения на совещании по вопросам консервации и реставрации художественных ценностей. – М.
2. – 1960. – 99с.
417920
   Доклады и сообщения научной конференции архивных учреждений и вузов Сибири и Дальнего Востока, посвященной 50-летию ленинского декрета по архивному строительству. – Томск, 1968. – 331с.
417921
   Доклады и сообщения научной сессии (Винницкого гос. пед. ин-та им. Н. Островского), посвященной 20-летию со дня смерти Николая Островского. – Винница, 1957. – 48 с.
417922
   Доклады и сообщения секции 3 "Химический метод борьбы" / Международный конгресс по защите растений. – Москва
Часть 2. – 1975. – С.401-674
417923
   Доклады и сообщения секции 5 "Биологические и генетические методы борьбы" / Международный конгресс по защите растений. – Москва, 1975. – 203с.
417924
   Доклады и сообщения секции 6 "Интегрированная защита растений" / Международный конгресс по защите растений. – Москва, 1975. – 264с.
417925
   Доклады и сообщения секции и комиссии Географического общества УССР: Картография (1972-1974) : сборник научных статей. – Киев : Наукова думка
2. – 1976. – 80 с.
417926
   Доклады и сообщения секций и комиссий географического общества УССР : Сборник научных статей. Картография (1972-1974 гг.). – Киев : Наукова думка
Вып. 1. – 1974. – 79с.
417927
   Доклады и сообщения секций и комиссий географического общества УССР : Сборник научных статей. Картография (1972-1974 гг.). – Киев : Наукова думка
Вып. II. – 1976. – 79с.
417928
   Доклады и тезисы / 1 Всерос. съезд преп. физики, химии и космографии. С.-Петербург, 27 дек. 1913-6 янв. 1914 г. – Санкт-Петербург : Тип. М. Волковича
Секция 2 : Химия. – 1913. – [3], 40 с
417929
   Доклады из педагогическите четения по български език и литература. – София, 1959. – 120с.
417930
   Доклады института географии Сибири и Дальнего Востока / Академии наук СССР Сибирское отделение; . – Новосибрск : Наука
Вып. 42. – 1974. – 79с
417931
   Доклады Института географии Сибири и Дальнего Востока / Академии наук СССР Сибирское отделение; . – Иркутск
Вып. 41. – 1973. – 99с
417932
   Доклады Историко-археологической секции Восточно-Сибирского отдела Географического общества СССР. – Иркутск, 1949. – 20с.
417933
   Доклады итоговой научной конференции юридических факультеров (декабрь 1971 г.). – Томск, 1973. – 163с.
417934
   Доклады итоговой научной конференции юридических факультетов (декабрь 1965 г.). – Томск, 1965. – 176с.
417935
   Доклады итоговой научной конференции юридического факультета Томского университета (январь 1975 г.). – Томск, 1976. – 283с.
417936
   Доклады ІІ Международной научно-практической конференции "Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде (16-18 октября 2002 г.) = Баяндамалары 2 Халыкаралык гыдыми-практикалык конференция " Коршаган ортадагы ауыр металдар, радионуклидтер жэне биофил-элементтер" (16-18 казан 2002 жыл) / Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде; Мин. образ. и науки Республики Казахстан. Семипалатинский гос. унив. и др. – Семипалатинск. – ISBN 9965-492-94-8
Т.1. – 2002. – 512с. – Видання парал.казах., рос. та англ. мовами
417937
   Доклады ІІ Международной научно-практической конференции "Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде (16-18 октября 2002 г.) = Баяндамалары 2 Халыкаралык гыдыми-практикалык конференция " Коршаган ортадагы ауыр металдар, радионуклидтер жэне биофил-элементтер" (16-18 казан 2002 жыл) / Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде; Мин. образ. и науки Республики Казахстан. Семипалатинский гос. унив. и др. – Семипалатинск. – ISBN 9965-492-94-8
Т.2. – 2002. – 572с. – Видання парал.казах., рос. та англ. мовами
417938
   Доклады к VII международному социологическому конгрессу. – Свердловск, 1970. – 152с.
417939
   Доклады к XXII Международному географическому конгрессу. – Ленинград, 1972. – 142 с.
417940
   Доклады к научно-краеведческой конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Челябинск, 1967. – 174с.
417941
   Доклады к научно-технической конференции ЛЭИС. – Ленинград
Вып. 5. – 1966. – 50с.
417942
   Доклады Киевской Губернской земской управы пятому очередному Губернскому Земскому Собранию (январь-февраль 1916 г.) : О расходах на губернские земские мероприятия в 1916 году. – Киев : Тип.Имп.Ун-та Св.Владимира, Акц. О-ва Н.Т.Корчак-Новицкого
в.5, ч.2. – 1916. – 229 с.
417943
   Доклады Киевской Губернской земской управы шестому очередному Губернскому Земскому Собранию (январь-февраль 1917 г.) : О расходах на губернские земские мероприятия в 1917 году. – Киев : Типо-Литография К.Ш.Круглянского
ч.3. – 1917. – 176 с.
417944
   Доклады Конгресса / Международный конгресс историков; Междунар. ком. ист. наук ; XIII Международный конгресс исторических наук, Москва, 16-23 августа 1970 г. – Москва : Нац. ком. историков СССР
Т. 1, ч. 6. – 1974. – 246 с.
417945
   Доклады Конгресса / Международный конгресс историков; Междунар. ком. ист. наук ; XIII Международный конгресс исторических наук, Москва, 16-23 августа 1970 г. – Москва : Нац. ком. историков СССР
Т. 1, ч. 7. – 1974. – 340 с.
417946
   Доклады Межвузовской научно-теоретической конференции аспирантов. – Ростов-на-Дону, 1968. – 683 с.
417947
   Доклады Межвузовской научно-теоретической конференции аспирантов. – Ростов-на-Дону, 1970. – 211с.
417948
   Доклады межвузовской научно-теоретической конференции аспирантов. 1969 год. – Ростов-на-Дону, 1969. – 371 с.
417949
   Доклады МОИП 1985: Зоология и ботаника. Использования и охрана ресурсов флоры и фауны СССР. – Москва : Наука, 1987. – 150 с.
417950
   Доклады МОИП I полугодие 1977 г. Зоология и ботаника. – Москва : Московский университет, 1979. – 71 с.
417951
   Доклады МОИП. Общая биология : особенности морфофункциональных характеристик в норме, развитии и в экстримальных условиях. – Москва : Наука, 1989. – 113 с.
417952
   Доклады на 4 Конференции младших науч. сотрудников и аспирантов. – М., 1966. – 92с.
417953
   Доклады на V конференции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 40с.
417954
   Доклады на V конференции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 86 с.
417955
   Доклады на V конфернции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 50 с.
417956
   Доклады на XIV Международном конгрессе по психологии. – М., 1954. – 120с.
417957
   Доклады на ежегодных чтениях памяти В.А. Обручева, I - V. – М.-Л., 1961. – 164с.
417958
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга, XIII - XIV 1960-1966. – Ленинград : Наука, 1968. – 215 с.
417959
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга, XV-XIX 1967-1971 : Ритмичность природных явлений. – Ленинград : Наука, 1973. – 256 с.
417960
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга, XX: Развитие идей Л.С. Берга в области исторической географии. – Ленинград : Наука, 1978. – 119 с.
417961
   Доклады на конференции, посвященной памяти Н.Е. Введенского : 26-28 декабря 1947 г. – М.-Л., 1949. – 139с.
417962
   Доклады на Международной конференции по мерзлотоведению. – М., 1963. – 260с.
417963
   Доклады на научно-политической конференции тт. М. Прилучкого, Л. Рубцовой, Н. Аникеевой. – Новосибирск, 1963. – 26 с.


  Содержание: 1. Прилуцкий М. Воспитание самостоятельности учащихся в процессе внеклассной работы; 2. Рубцова Л. О самоуправлении в Сузунской средней школе №1 р.п.Сузун; 3. Аникеева Н. Некоторые пути повышения воспитательной эффективности пионерской ...
417964
   Доклады на научно-практической конференции тт. А. Ефимовой и В. Завадской. – Новосибирск, 1963. – 20 с.


  Содержание: 1. Завадская В. Опыт проведения уроков внеклассного чтения; 2. Ефимов А. Сочинение по картине как вид самостоятельной работы.
417965
   Доклады на научных конференциях. – Ярославль
3. – 1964. – 166 с.
417966
   Доклады на пятой и шестой научных сессиях. : История и филология. – Якутск : Якутское книжное изд-во, 1954. – 120 с.
417967
   Доклады на сессии Государственного собрания Венгерской Нар. Республики 15-17 нояб. 1955 года., 1955. – 32с.
417968
   Доклады на совещании по вопросам психологии 3-8 июля 1953 г.. – Москва : Академия Педагогических Наук РСФСР, 1954. – 348с.
417969
   Доклады на совещании по стационарным геоботаническим исследованиям (22-25 дек. 1951 г.). – М.-Л., 1954. – 296с.
417970
   Доклады на сороковом ежегодном чтении памяти Н.А. Холодковского 2 апр. 1987 г.. – Ленинград : Наука, 1988. – 96 с.
417971
   Доклады на третьей научной сессии. : История и филология. – Якутск : Якутское книжное издательство
1. – 1953. – 76 с.
417972
   Доклады на шестнадцатом и семнадцатом ежегодных чтениях памяти Н.А. Холодковского 3 апр. 1963 г., 3 апр. 1964 г.. – Москва-Л., 1965. – 100с.
417973
   Доклады научно-методической конференции Иркутского государственного университета за 1967-68 уч. г.. – Иркутск, 1968. – 181с.
417974
   Доклады научно-методической конференции Иркутского государственного университета за 1968-69 уч. г.. – Иркутск, 1969. – 144с.
417975
   Доклады научно-технического семинара "Метрология в радиоэлектронике". – ч. 1. – Москва
Ч. 1. – 1970. – 178 с.
417976
   Доклады научно-технического семинара "Метрология в радиоэлектронике". – Москва
Ч. 2. – 1970. – 141 с.
417977
   Доклады научно-технической конференции по итогам науч.-исслед. работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 145 с.
417978
   Доклады научно-технической конференции по итогам науч.-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 112с.
417979
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследов. работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 68с.
417980
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 120с.
417981
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 44с.
417982
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 40с.
417983
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 277с.
417984
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 135с.
417985
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 108с.
417986
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 64с.
417987
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 102с.
417988
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 91с.
417989
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 312с.
417990
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 192с.
417991
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 264с.
417992
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 204с.
417993
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 184с.
417994
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 140с.
417995
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 108с.
417996
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 126с.
417997
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 100с.
417998
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 150с.
417999
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 167 с.
418000
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва
Ч. 1. – 1967. – 268с.
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,