Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
416001
  Комаха Л.Г. "Довіра" і "недовіра" до суб’єкта пізнання в логіці скептицизму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 183-186. – ISSN 2076-1554
416002
  Сорокин К.Э. "Довооружение" НАТО: новые рубежи // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 50-55
416003
  Печеранський І. "Догматико-апологетичний" метод та проблема обгрунтування релігійно-християнського знання у творчості П.Свєтлова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 128-131. – ISSN 1728-9343
416004
  Черняєв В.С. "Договір п’яти" та новий баланс військово-морських сил у світі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 129-135. – ISSN 2077-1800


  У статті на основі аналізу джерел та наукової літератури висвітлено ключові військово-морські питання, що розглядались на Вашингтонській конференції 1921-1922 рр. Основну увагу приділено історії ухвалення "Договору п"яти". Проаналізовано точки зору ...
416005
  Трояновський О. "Договірні умови про звільнення від відповідальності за порушення міжнародного комерційного контракту" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 65-72
416006
  Діптан І.І. "Договори і постанови…" 5(16) квітня 1710 року: амбівалентність осмислення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 44-59. – ISSN 1563-3349
416007
  Возняк Г.М. Довідник-конспект з геометрії учня 7 класу / Г.М. Возняк, О.Г. Возняк, Г. Янченко. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 1998. – 48 с. – ISBN 966-7224-71-6
416008
  Возняк Г. Довідник-конспект з геометрії учня 8 класу / Г. Возняк, О.Г. Возняк. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 1998. – 48 с. – ISBN 966-7224-98-8
416009
  Возняк Г. Довідник-конспект з геометрії учня 9 класу / Г. Возняк. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 1998. – 32 с. – ISBN 966-7437-01-9
416010
  Горбаль Мирослав Довідник-пошуковець: Реєстр осіб, пов"язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобиччини 1939-1950: (за архівними документами) // Літопис Української Повстанської Армії : Бібліотека. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2005. – Т. 6 : Довідник-пошуковець: Реєстр осіб, пов"язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобиччини 1939-1950: (за архівними документами) / Горбаль Мирослав. – С.1-1311. – ISBN 966-96340-3-2
416011
  Резніченко В.І. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету / В.І. Резніченко, І.Л. Михно; Київська міська державна адміністрація. – Київ : Рідна мова, 2003. – 479с. – (Біб-ка держ. службовця). – ISBN 5-7707-9733-9
416012
   Довідник-путівник до експозиції "Забуттю не підлягає: хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991" = Educational handbook to accompany the exposition "Not to be forgotten: a chronicle of the communist inqvisition in Ukraine 1917-1991 =Справочник-путеводитель к экспозиции "Забвению не подлежит: хроника коммунистической инквизиции в Украине 1917-1991". – Kyiv ; New York ; Toronto : [б. в.], 2003. – 89, [1] с. : іл., портр. – Книга включ. переклад тексту англ. та рос. мовами


  На обкл. винесено назви складових трьома мовами: Забуттю не підлягає: хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991. Not to be forgotten: a chronicle of the communist inquisition in Ukraine 1917-1991. Забвению не подлежит: хроника ...
416013
   Довідник-щорічник. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1949. – 518 с., 2 портр.
416014
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 1. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416015
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 2. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416016
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 3. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416017
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 4. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416018
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 5. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416019
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 6. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416020
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 7. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416021
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 8. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416022
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 9. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416023
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 10. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416024
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 11. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416025
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 12. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416026
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 1 (127). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416027
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 2 (128). – 2013. – + вкладка до журналу Штатно-посадова книга. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416028
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 3 (129). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416029
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 4 (130). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416030
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 5 (131). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416031
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 6 (132). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416032
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 10 (136). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416033
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 12 (138). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
416034
   Довідник квартирних телефонів м.Києва. – Київ, 1970. – 660 с.
416035
  Тимофєєв В.Я. Довідник козака : збірка / В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2005. – Збірка 3 : Адамівський Осередок Козацтва. – 188 с. : іл., табл., фотоіл.
416036
   Довідник козака : збірка / [уклад.]: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова // Лицарі України : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2016. – Збірка 12-ч1 : Буджацьке козацтво. – 188, [3] с. : фотоіл., іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-170
416037
  Феллер М.Д. та ін. Довідник коректора / М.Д. та ін. Феллер. – Харків, 1972. – 408с.
416038
   Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) / М-во освіти і науки України ; [за ред. І.І. Бабина]. – Київ ; Львів : Львівська політехніка, 2009. – 64, [1] с., 60, [1] : табл. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : ECTS users" guide - Глосарій: с. 35-40. – Бібліогр.: с. 31-33 та в підрядк. прим. – (Education and training). – ISBN 978-966-553-841-7
416039
   Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) = European credit transfer and accumulation system (ECTS) users" guide / М-во освіти і науки України ; Фонд "Європа XXI" ; [упоряд. : Фініков Т.В. та ін. ; за ред. І.О. Вакарчука ; пер. А. Гармаш]. – Київ : Україна, 2009. – 160 с. : табл. – ISBN 976-966-2157-36-0
416040
   Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) = European credit transfer and accumulation system (ECTS) Users" Guide : пер. з англ. / Центр Міжнародної освіти ; Всеукраїнська Академічна спілка спеціалістів професійної оцінки наукових досліджень і педагогіч. діяльності ; [за ред. : І.І. Бабина, В.А. Ликової]. – Одеса : [Центр Міжнародної освіти]. – ISBN 978-966-413-136-7
[№2]. – 2009. – 112 с. – На обкл.: UNESCO. Bologna process: towards the european higher education area
416041
  Ааронов Б.К. Довідник короткохвильника / Б.К. Ааронов. – Харків, 1938. – 148с.
416042
   Довідник мисливця та рибалки. – К., 1972. – 238с.
416043
   Довідник муніципальних послуг м. Виноградів / Карпат. агентство прав людини "Вестед" ; [упоряд.: Альошин В.І., Русанюк М.М., Яцков М.М.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – 117, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 117. – ISBN 978-966-8946-99-8
416044
   Довідник на 1958/59 навчальний рік. – Київ, 1959. – 288с.
416045
   Довідник народного контролера. – К., 1975. – 200с.
416046
   Довідник НАТО : Видання присвячене 50-й річниці Альянсу. – Київ : Молодь, 1999. – 544с. – ISBN 966-7615-03-0
416047
   Довідник НАТО. – Brussels : Office of information and press NATO, 2001. – 608с. – ISBN 92-845-0166-Х
416048
   Довідник НАТО. – Brussels : Відділ громадської дипломатії НАТО, 2006. – 383 с. – ISBN 92-845-0184-9
416049
   Довідник нормативних актів для НПО : довідник. – Київ : ІКЦ "Леста", 2005. – 496 с. – ISBN 966-8312-27-7
416050
  Єрух А.М. Довідник нотаріуса / А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков, И.В. Круковес. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-07-0
Вип. 1 : Зразки нотаріальних документів.Роз"яснення.Коментарі. – 2000. – 397с.
416051
  Єрух А.М. Довідник нотаріуса / КУ ім.Т.Шевченка; А.М.Єрух, Ю.М.Козьяков, Н.В.Круковес; Відп.ред.С.Р.Станік. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-10-0
Вип. 2 : Запитання і відповіді. – 2000. – 224с.
416052
  Єрух А.М. Довідник нотаріуса / А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков, И.В. Крутковес; КНУТШ; Відп. ред. С.Р. Станік. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-14-3
Вип. 3 : Нормативні документи. – 2001. – 448с.
416053
  Єрух А.М. Довідник нотаріуса / А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков, Н.В. Крутковес; Відповід. ред. С.Р. Станік. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-27-5
Вип. 4 : Загальні питання вчинення нотаріальних дій. – 2002. – 192с.
416054
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1. – 2003
416055
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2. – 2003
416056
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 3. – 2003
416057
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4. – 2003
416058
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1. – 2004
416059
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2. – 2004
416060
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 3. – 2004
416061
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4. – 2004
416062
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Договір ренти. – 2004
416063
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Договір купівлі-продажу підприємства. – 2004
416064
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Зразки окремих видів договорів. – 2005
416065
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2/3 : Зразки окремих видів заяв. – 2005
416066
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Правові аспекти забудови земельних ділянок у населених пунктах \Ільків Н.\. – 2005
416067
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Право власності на акції як підстава набуття корпоративних прав. Проблемні питання виконання виконавчих написів нотаріусів\Регурецька О.,Святогор О.\. – 2005
416068
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Договір довічного утримання (догляду). Спадковий договір, Офіційні форми договорів. – 2005
416069
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Коментар Книги шостої Цивільного кодексу України "Спадкове право" /Васильченко В.В./. – 2006
416070
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Коментар кн. шостої Цивільного кодексу України "Спадкове право" (закінчення). – 2006
416071
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Правове регулювання іпотеки в Україні. – 2006
416072
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Земельні відносини у нотаріальному процесі. – 2006
416073
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Право на земельний та майновий пай як об"єкти правочинів /Ільків Н.В./. – 2006
416074
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 6. – 2006
416075
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Іпотека в Україні та особливості посвідчення іпотечних договорів /Долинська М.С./. – 2007
416076
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Окремі питання нотаріального посвідчення правочинців із транспортними засобами /Єрух А.М., Козьяков Ю.М./. – 2007
416077
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Нотаріальне посвідчення договору купівлі-прод. частки у статутн. капіталі т-ва з обмеж. відпов. /Регурецька О.В./. – 2007
416078
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Розпаювання майна в аграрному секторі економіки Укр.. в тому числі майна спожив. т-ва, підпр-ва споживспілки, та розпорядження майновими паями./М.С.Долинська/. – 2007
416079
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Спадкування в Україні /Долинська М.С./. – 2007
416080
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Судова практика в справах за участю нотаріусів. – 2007
416081
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Судова практика в справах за участю нотаріусів. – 2008
416082
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Правовий режим майна подружжя. /Дякович М.М./. – 2008
416083
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Договір аренди земельної ділянки /Ільків Н.В./. – 2008
416084
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Зразки нотаріальних документів. /Єрух А.М.,Козьяков Ю.М./. – 2008
416085
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Зразки нотаріальних документів (А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков) Окремі питання права спільної власності (Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків). – 2008
416086
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Окремі питання оформлення спадкових прав /Єрух А.М.,Козьяков Ю.М./. Зразки нотаріальних документів. /Єрух А.М.,Козьяков Ю.М./. – 2008
416087
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1/2 : Правила ведення нотаріального діловодства. – 2009
416088
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Захист прав і законних інтересів дитининотаріусом. М.М. Дякович. – 2009
416089
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Зразки окремих видів договорів. – 2009
416090
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Правове регулюванн діяльності садівницьких (садівничих) товариств. /Гаєцька-Колотило Я.З,, Ільків Н.В./. – 2009
416091
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Зразки окремих видів довіреностей (Н.В.Звєрькова). – 2009
416092
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Новели земельного законодавства України / Я.З. Гаєцька - Колотило, Н.В. Ільків, О.В. Ільницький. – 2010
416093
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Зразки документів для оформлення спадкових прав /Петченко Ю.А./. – 2010
416094
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Зразки документів для оформлення спадкових прав (продовження) (Ю.А. Петченко). Зразки окремих видів заяв (Н.В. Звєрькова). – 2010
416095
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Застосування норм чинного законодавства при посвідченні нотаріусами окремих видів довіреностей. /А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков/. – 2010
416096
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Землі сільськогосподарського призначення в нотаріальній практиці. /Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків/. – 2010
416097
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Спадкування права на акціїї, вклади у банках та пенсійні кошти в недержавних пенсійних фондах. /Регурецька О.В./. – 2010
416098
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1. – 2011
416099
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Окремі аспекти відчуження земельних ділянок, інших об"єктів нерухомого майна, що на них розміщенні, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (Ільків Н.В., Ільницький О.В.). – 2011
416100
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Все про олодаткування нотаріусів і подання податкової звітності у 2011 р. – 2011
416101
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Особливості правового режиму майнових комплексів (Я.З. Гаєцька-Колотило). – 2011
416102
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Правове регулювання та нотаріальне посвідчення договору найму( оренди).Автор О.В,Регурецька. – 2011
416103
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6. – 2011
416104
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Окремі аспекти земельних правовідносин у нотаріальній практиці / Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків/. – 2012
416105
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Приклади оформлення спадкових справ. – 2012
416106
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Приклади оформлення спадкових справ (продовження). За матеріалами нотаріальної практики нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ю.А. Петченка. – 2012
416107
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Приклади оформлення спадкових справ (закінчення). – 2012
416108
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Об"єкти незавершеного будівництва у нотаріальній практиці /Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків/. – 2012
416109
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6. – 2012
416110
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . Д іяльність нотаріуса у матеріалах судової практики. – 2013
416111
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : . – 2013
416112
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : .Окремі правові питання державної реєстрації прав на нерухоме майно (земельні ділянки) Договір простого товариства. – 2013
416113
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : . – 2013
416114
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5/6 : . – 2013
416115
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . – 2014
416116
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : . – 2014
416117
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : . – 2014
416118
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : . – 2014
416119
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : . – 2014
416120
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : . – 2014
416121
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . – 2015
416122
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : . – 2015
416123
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : . – 2015. – 96 с.
416124
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : . – 2015. – 96 с.
416125
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : . – 2015. – 96 с.
416126
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : . – 2015. – 96 с.
416127
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . – 2016. – 96 с.
416128
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : . – 2016. – 96 с.
416129
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : . – 2016. – 96 с.
416130
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . – 2017. – 96 с.
416131
  Геращенко Г.В. Довідник обмоткових даних електричних машин і апаратів / Г.В. Геращенко, П.В. Тембель. – Київ, 1967. – 467 с.
416132
   Довідник офіційного опонента : зб. норм. док. та інформ. матеріалів з питань експертизи дис. дослідж. / [упоряд.: Ю.І. Цеков] ; за ред. першого заст. голови ВАК України Р.В. Бойка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Толока, 2008. – 64 с. : табл. – ISBN 966-7990-25-7
416133
   Довідник пасічника. – К., 1970. – 216с.
416134
   Довідник пасічника. – 2-ге вид, перероб. і допов. – К., 1990. – 219с.
416135
   Довідник підприємця. – Київ : Журналіст України, Сервісрічтранс, Слово, 1992. – 114 с. – ISBN 0132-8425
416136
   Довідник підприємця з питань пожежної безпеки у запитаннях та відповідях. – 2-е вид., доп. й перероб. – Київ : Пожінформтехніка, 2003. – 208с. – ISBN 966-7951-07-3
416137
   Довідник підприємця Черкащини : Довідково-інформаційне видання. – 1-е вид. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2000. – 300с. – ISBN 966-7331-61-X
416138
   Довідник підприємця: Господарська практика. Зовнішньо-економічна діяльність. Маркетинг. Грошові одиниці основних держав світу. – К., 1992. – 112с.
416139
   Довідник по апробації сільськогосподарських культур. – Київ : Держсільгоспвидав
т. 2. – 1960. – 438с.
416140
  Шевцов О.О. Довідник по боротьбі з гельмінтозами сільскогосподарських тварин. / О.О. Шевцов. – К, 1978. – 214с.
416141
  Ступаков В.П. Довідник по бур"янах / В.П. Ступаков. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К, 1984. – 192с.
416142
   Довідник по використанню осушених земель : літ. для каб. агронома. – Київ : Урожай, 1987. – 200 с.
416143
  Мережинський Ю.Г. Довідник по гербіцидах. / Ю.Г. Мережинський. – К., 1971. – 248с.
416144
  Гурлєв Д.С. Довідник по електронних приладах / Д.С. Гурлєв, А.Т. Юра. – Київ, 1959. – 344 с.
416145
   Довідник по заготівлях сільськогосподарської продукції. – К., 1966. – 395с.
416146
   Довідник по заготівлях сільськогосподарсьої продукції. – 4-е, перероб. і доп. – К., 1971. – 462с.
416147
   Довідник по захисту польових культур. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Урожай, 1993. – 224с. – ISBN 5-337-01379-3
416148
   Довідник по захисту рослин. – Київ : Держсільгоспвидав, 1962. – 825 с.
416149
   Довідник по зберіганню картоплі та овочів. – К., 1986. – 280с.
416150
   Довідник по історичних місцях Львівщини. – Львів, 1954. – 124с.
416151
   Довідник по олійних культурах. – Київ : Урожай, 1988. – 184 с. – ISBN 5-337-00082-9
416152
   Довідник по оплаті праці в колгоспах. – К., 1978. – 223с.
416153
  Козін І.С. Довідник по організованому набору робочої сили / І.С. Козін. – К., 1936. – 115с.
416154
   Довідник по плануванню і організації виробництва в колгоспах і радгоспах. – К., 1963. – 936с.
416155
   Довідник по садівництву. – Київ : Держсільгоспвидав, 1958. – 448 с.
416156
   Довідник по ставковому рибному господрству. – К.-Х., 1950. – 176с.
416157
   Довідник по тарифікації сільськогосподарських робіт для колгоспів Української РСР. – К., 1964. – 126с.
416158
   Довідник по фондах Українського державного музею етнографії та художнього промислу Академії наук УРСР. – К.
1. – 1956. – 116с.
416159
   Довідник по штучному осіменінню с.-г. тварин. – К., 1964. – 300с.
416160
  Кангіна І.Б. Довідник по якості плодів і ягід. / І.Б. Кангіна. – К, 1992. – 224с.
416161
   Довідник приватного підприємця. – 2-е вид., випр. й допов. – Київ : Літера, 2001. – 224с. – ISBN 966-7543-07-2
416162
   Довідник приватного підприємця. – Київ : Літера, 2003. – 288с. – ISBN 966-7543-34-X
416163
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і канд. юрид. наук з спец.12.00.09 - кримін. процес та криміналістика ; судова експертиза і 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Львів, 2007. – 35с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 12)
416164
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і канд. юридичних наук з спеціальностей 12.00.11 - міжнародне право та 12.00.12 - філософія права. – Львів, 2007. – 23 с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 5)
416165
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.03-цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право. – Львів, 2007. – 39с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 10)
416166
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень. – Львів, 2007. – 40с. – (Бібліографічні довідники : Довідкова література ; Вип. 6)
416167
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.02 - конституційне право. – Львів, 2007. – 21с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 4)
416168
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право. – Львів, 2007. – 14с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 7)
416169
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.05-трудове право ; право соціального забезпечення. – Львів, 2007. – 16с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 9)
416170
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.06 - земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право. – Львів, 2007. – 16 с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 8)
416171
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.07-адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право. – Львів, 2007. – 43с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 11)
416172
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право. – Львів, 2007. – 36с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 3)
416173
   Довідник про аналоги продажу будівель і споруд під час приватизації в Україні. – Київ
1. – 1996. – 469с.
416174
  Бойко Ф.І. Довідник про історичні місця Полтавської битви / Ф.І. Бойко. – Полтава, 1939. – 54с.
416175
   Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941 - 1944) = Handbuch der lager, gefangnisse und ghettos auf dem besetzten territorium der Ukraine (1941 - 1944). – Київ, 2000. – 304с. – ISBN 966-504-188-6
416176
   Довідник пропагандиста і агітатора. – Київ, 1965. – 275с.
416177
  Никифоряк Л.П. Довідник професійного судді щодо застосування судами України статті 149 КК України / [Л.П. Никифоряк, А.М. Орлеан, Н.С. Стефанів]. – Київ : Фенікс, 2019. – 63, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-641-0
416178
   Довідник профспілкового активіста: Запитання і відповіді. – К., 1989. – 157с.
416179
   Довідник птахівника. – К., 1958. – 296с.
416180
   Довідник садівника. – Київ : Либідь, 1994. – 320 с. : мал. – ISBN 5-325-00416-6
416181
  Шепітько В.Ю. Довідник слідчого / В.Ю. Шепітько; Академія правових наук України. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Ін Юре, 2008. – 208с. – (Бібліотека слідчого). – ISBN 978-966-313-364-5
416182
  Тугаєнко-Сєряк Довідник службовця / Тугаєнко-Сєряк. – Київ : А.С.К., 2000. – 416с. – ISBN 966-539-241-7
416183
   Довідник сортів озимої пшениці для степу України / [В.С. Шебанін та ін.] ; за ред. В.С. Шебаніна ; [Миколаїв. нац. аграр. ун-т]. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 110-112. – ISBN 978-617-7149-17-9
416184
   Довідник Спілки письменників України. – К., 1969. – 87с.
416185
  Залєтов О.М. Довідник страхового агента : Навчальний посібник / О.М. Залєтов, П. Мюллер, В.І. Шевченко. – Київ : Міжнародна агенція "BeeZone", 2003. – 256с. – (Бібліотека страхування). – ISBN 966-8283-04-Х


  Розглядаються теоретичні та практичні засади страхування
416186
  КДУ ім. Шевченка Т.Г. Довідник студента-заочника / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1960. – 124с.
416187
  Бутко І.П. Довідник судово-слідчого працівника / І.П. Бутко. – Київ, 1966. – 168с.
416188
  Алексєєв К.О. Довідник телеглядача / К.О. Алексєєв. – Київ, 1972. – 224с.
416189
  Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ / Ю.К. Редько; за ред. Івана Варченка. – Київ : Радянська школа, 1969. – 253, [3] с. – (Бібліотека вчителя-словесника)
416190
  Вишневський О.І. Довідник учителя іноземної мови / О.І. Вишневський. – Київ : Радянська школа, 1982. – 152 с.
416191
  Ігнатьєв Є.О. Довідник учня / Є.О. Ігнатьєв, В.О. Синкевич. – Київ, 1978. – 222 с.
416192
   Довідник факультетів/відділень шкіл соціальної педагогіки та роботи України. – Київ : Науковий світ, 2002. – 49с. – ISBN 966-675-133-Х
416193
   Довідник фельдшера. – Київ, 1948. – 392с.
416194
  Яштолд-Говорко Довідник фотолюбителя / Яштолд-Говорко. – 2-е вид. – К., 1959. – 228с.
416195
  Хіміч С.Д. Довідник хірурга / С.Д. Хіміч. – Київ : Здоров"я, 2011. – 206, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-463-036-4
416196
   Довідник цін на місцеві будматеріали та перевозки будматеріалів на 1937 рік. – Чернігів, 1937. – 80с.
416197
  Зорін А.М. Довідник цін та ціноутворень / А.М. Зорін. – К., 1934. – 135с.
416198
  Андрусевич А.О. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля / Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З. – Львів, 2009. – 203 с.
416199
  Губарев В.К. Довідник школяра і студента : всесвітня історія / Губарев В.К. – Донецьк : БАО, 2007. – 496 с. – ISBN 978-966-548-915-3
416200
   Довідник юного натураліста. – К., 1953. – 272с.
416201
   Довідник. Вузи і технікуми. (УРСР). – Львів, 1967. – 314с.
416202
   Довідник: Історія. Факультети, кафедри. Навчальні курси. Напрямки наукових досліджень. Телефони. – Київ, 1994. – 77с.
416203
   Довідник: Історія. Факультети. Кафедри. Hавчальні курси. Hапрямки наукових досліджень. Телефони. – Київ : Київський університет, 1999. – 160 c.
416204
   Довідник: НМУ. – Київ : Столиця, 2001. – 160с. – ISBN 966-95952-4-Х
416205
  Хемніц М. Довідник: Служіння, Слово і Таїнства / Мартін Хемніц; Пер. українською мовою Ю. Фізера; Богословський ред. В. Горпинчук. – Київ, 2006. – 236с.
416206
  Булгаков Ю.В. Довідники по фондах архівних установ Півдня і Сходу України: історіографічний дискурс // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 436-445. – ISSN 2222-4203
416207
  Боднарчук Ю.В. Довільний нелінійний трикутний автоморфізм афінного простору А3 разом з афінною групою породжують групу ручних автоморфізмів А3 // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За означенням група ручних автоморфізмів афінного простору є група породжена групою трикутних автоморфізмів та афінною групою. Показано, що насправді, вона породжується афінною групою і тільки одним довільним нелінійним трикутним автоморфізмом.
416208
  Майко А.Ф. Довір"я / А.Ф. Майко. – К, 1962. – 110с.
416209
  Ярмульський А.Г. Довір"я : поезії / Андрій Ярмульський. – Київ : Дніпро, 1985. – 147 с.
416210
  Цесаренко І.Г. Довір"я твоїх товаришів. / І.Г. Цесаренко. – Київ, 1976. – 52с.
416211
  Стратонова Н. Довір"я як феномен релігійної ідентичності Київської Русі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 294-302. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
416212
  Суховершко Г.В. Довір"я, повага, вимогливість. / Г.В. Суховершко. – Дніпропетровськ, 1973. – 119с.
416213
  Бугаєнко Н. Довір"я. / Н. Бугаєнко. – К., 1959. – 170с.
416214
  Билінов О.І. Довір"я. / О.І. Билінов. – К., 1960. – 56с.
416215
  Зегерс А. Довір"я. / А. Зегерс. – Київ, 1977. – 383с.
416216
  Зегерс А. Довір"я. / А. Зегерс. – Київ, 1984. – 326с.
416217
  Лучук В.І. Довір"я: Вибране. / В.І. Лучук. – Київ, 1979. – 224с.
416218
   Довіра. – К., 1976. – 159с.
416219
  Овдієнко Л.М. Довіра / Л.М. Овдієнко. – Х, 1981. – 48с.
416220
  Моргун Ф.А. Довіра : поезії / Ф.А. Моргун. – Київ, 1985. – 71 с.
416221
  Швабій К. Довіра // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 1, 6


  "Майже за тридцять років незалежності в Україні було здійснено чимало реформ. Абсолютна більшість із них виявилися нерезультативними порівняно з очікуваннями. Якісь реформи було ініційовано внутрішніми силами, якісь під тиском зовнішніх обставин, якісь ...
416222
  Куриляк В. Довіра в інтегрованій світовій економіці: теорія та парадокси // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№ 1). – С. 19-36. – ISSN 1684-906Х
416223
  Нахабич Н. Довіра в українському суспільстві // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 51-53. – ISBN 978-966-171-811-0
416224
  Курочка Л.М. Довіра громадян як неписаний принцип державної служби // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 136-137
416225
  Ларкіна І.В. Довіра до влади та образ держави у сприйнятті східних та західних європейців // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 178-183
416226
  Порфімович О.Л. Довіра до владних інституцій: комунікативний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 29-33. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 2). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано соціально-політичні відносини між громадянами та Державою, засновані на довірі; запропоновано нове поняття "кланолізації" довіри; виведено ідеальну модель відповідних відносин; виокремлено та обгрунтовано їх комунікативну ...
416227
  Чабанна М.В. Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 8-14. – ISSN 1996-9872
416228
  Москвич Л. Довіра до суду: стан та інструменти впливу // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 9-26. – ISSN 1026-9932
416229
  Архипова Л.Д. Довіра до тексту як вихідний принцип інтерпретації // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 4-9
416230
  Царинний І.М. Довіра лісові : поезії / І.М. Царинний. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 157 с.
416231
  Бондаревська І.О. Довіра новинним медіа, національна ідентичність та громадянська активність опору серед підлітків / І.О. Бондаревська, В.О. Михайленко // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 16-22. – ISSN 2310-4368
416232
  Демченко С.Ф. Довіра судовій владі // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 104-106
416233
  Сатмарі Ласло Довіра та безпека - шлях до добросусідства // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 20-23
416234
  Кожемякіна О.М. Довіра та соціальний капітал: просторова ціннісно-нормативна інтерпретація // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 118-131. – ISSN 2072-9480
416235
  Альчук М.П. Довіра як визначальний чинник діалогу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 5-7
416236
  Геєць В. Довіра як елемент соціального капіталу в економічному розвитку України // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 7-19 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
416237
  Дідківська Т.В. Довіра як інституційна складова стратегії грошово-кредитної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-41 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
416238
  Федорів Т.В. Довіра як методологічна основа формування репутації органів державної влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 127-130 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв
416239
  Кожем"якіна О. Довіра як моральна цінність в християнській етиці Дітріха фон Гільдебранда // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 126-132. – ISBN 966-7379-92-11
416240
  Онищенко Г.В. Довіра як основа відносин між людьми // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 15-21. – ISBN 978-966-438-135-9
416241
  Кожем"якіна О.М. Довіра як основа соціальної взаємодії в "соціальній драматургії" І. Гофмана // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 72-74
416242
  Никифорак В. Довіра як провідний показник соціального капіталу / В. Никифорак, О. Никифорак // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 3/4 (31/32). – С. 42-48. – ISSN 2224-0306
416243
  Міщенко А.Б. Довіра як складова легітимації влади в умовах сучасної демократії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Міщенко А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213 л. – Бібліогр. : л. 189-213
416244
  Міщенко А.Б. Довіра як складова легітимації влади в умовах сучасної демократії : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Міщенко А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
416245
  Нікіфорова А.Х. Довіра як складова сучасної демократії / А.Х. Нікіфорова, Г.Ф. Постригань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 120-122. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості довіри в умовах сучасного демократичного суспільства. The article is about particularities of reliance in the conditions of modern democratic society.
416246
  Степанова Н.М. Довіра як умова можливості соціальної комунікації у теоріях Ф. Фукуями та Н. Лумана // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 17-28
416247
  Пачева Н.А. Довіра як фактор ефективного менеджменту // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 39-44. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
416248
  Бойко М. Довіра як фундаментальна засада формування соціального капіталу організації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 48-51. – Бібліогр.: 23 назв.
416249
  Колесник Р.А. Довіра як характеристика соціальної інституалізації бізнес-діяльності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 103-104
416250
  Міщенко А.Б. Довіра як чинник легітимації влади // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 30-31. – ISSN 0868-8117
416251
  Нахабич Н.С. Довіра як явище та процес суспільного життя // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
416252
  Короденко М. Довіра, запобігання, допомога // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 квітня (№ 16). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про семінар TAIEX "Вивчення досвіду країн Європейського Союзу щодо правил, процедур та регламенту інспектування у сфері освіти". TAIEX - це інструмент зовнішньої допомоги, що надається Європейською Комісією для обміну інформацією з метою розбудови ...
416253
  Онищенко О. Довіра, свобода, підтримка. Чого очікують від нас учителі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 1, 10


  "Цьогорічний День учителя — знаковий: буквально напередодні президент підписав новий Закон України "Про освіту". "Це може стати подарунком учителям до професійного свята" — натякали високопосадовці. Ну що ж, подарунок є. Та чи стане він справді ...
416254
  Кондрашова-Діденко Довіра: поліваріантність смислів / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 30-38


  Розкрито зміст довіри через визначення та характеристику її укорінення та особливостей.
416255
  Цесемко І. Довіреність на отримання товарно - матерільних цінностей // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.58-59
416256
  Колесников О.М. Довіреності в адвокатській практиці // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 30-32.
416257
  Твардовський Я. Довірився дорозі // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 147-153. – ISSN 0320 - 8370
416258
  Стадниченко Надія Довіритися долі : [інтерв"ю з актрисою Н. Стадниченко] / Стадниченко Надія, Зарівна Теодозія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-19. – ISSN 0868-9644
416259
  Каширіна Л.С. Довірливим і таємничим / Л.С. Каширіна. – К., 1992. – 153с.
416260
  Сидоряк М.М. Довірники : роман / М.М. Сидоряк. – Вип.3. – Київ, 1979. – 247 с.
416261
  Сидоряк М.М. Довірники : роман / М.М. Сидоряк. – Київ, 1979. – 325 с.
416262
  Сидоряк М.М. Довірники : роман / М.М. Сидоряк. – Київ : Радянський письменник
Кн. 2. – 1982. – 360 с.
416263
  Сидоряк М.М. Довірники : роман / М.М. Сидоряк. – Київ, 1987. – 382 с.
416264
  Майданик Р. Довірча власність в Україні: європейські стандарти і перспективи // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 112-120


  У статті розглянуто міжнародні стандарти довірчої власності в європейському праві на основі положень Модельних правил європейського приватного права (Draft Common Frame of reference). Досліджено перспективи введення фідуції у право України як властивої ...
416265
  Майданик Р. Довірча власність в Україні: європейські стандарти і перспективи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 105-113. – ISSN 1026-9932


  У статті розглянуто міжнародні стандарти довірчої власності в європейському праві на основі положень Модельних правил європейського приватного права (Draft Common Frame of reference). Досліджено перспективи введення фідуції у право України як ...
416266
  Буяджи Г.В. Довірча власність і трастоподібні конструкції: імплементація міжнародних стандартів у цивільне право України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03, 081 / Буяджи Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 591, [12] арк. – Додатки: [12] арк. – Бібліогр.: арк. 551-591
416267
  Майданик Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 18-28. – ISSN 0132-1331


  Розглядаються питання поняття і правової природи права довірчої власності в українському праві. Досліджено місце довірчої власності та перспективи фідуціі в системі українського права. Рассматриваются вопросы понятия и правовой природы права ...
416268
  Буяджи Г.В. Довірча власність та трастоподібні конструкції: імплементація міжнародних стандартів у цивільне право України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Буяджи Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 44 с. – Бібліогр.: 37 назв
416269
  Майданик Р. Довірча власність у цивільному праві України (формування, порівняльний аналіз і поняття) // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 37-57
416270
  Савкіна М.Ю. Довірча смуга для лінії сплайнової регресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 173-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано двосторонній 100(1 - а) - процентний довірчий інтервал для значення регресії та відклику у випадку, коли функція регресії - лінійний сплайн на відрізку [0,1] з одним вузлом. Розташування вузла відоме. Two-sided 100(1 - a) - percent ...
416271
  Григорчук О. Довірче управління грошовими коштами та цінними паперами в Україні // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 211-227. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
416272
  Жупанин В. Довірче управління коштами фізичних осіб як перспективний напрямок залучення коштів населення : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-74 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
416273
  Майданик Р. Довірче управління майновим комплексом державного підприємства (цивільно - правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.14-18
416274
  Радченко Л. Довірче управління у сфері інвестування у житлове будівництво // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
416275
  Радченко Л. Довірче управління у сфері інвестування у житлове будівництво // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-65. – ISSN 0132-1331
416276
  Майданик Р. Довірче управління цінними паперами: поняття і проблеми правозастосування // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.25-30
416277
  Майданик Р.А. Довірчі відносини в системі цивільного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-46. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядаються предмет і метод фідуціарного права, система фідуціарних (довірчих) правовідносин. Проводиться аналіз фідуціарного права в системі цивільного права, наводиться структура фідуціарного права як навчальної дисципліни. The subject matter and ...
416278
  Кісельова О.П. Довірчі відносини з часів римського права до прийняття нового Цивільного кодексу України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 205-213. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено питанням формування категорії «довірчі відносини» з часів римського права до прийняття нового Цивільного кодексу України, процесу запровадження в право України інститутів довірчої власності та довірчого управління майном. Формулюється ...
416279
  Харченко Г. Довірчі операції зарубіжних трастових компаній // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.151-154. – Бібліогр.: 7 н. – ISSN 0132-1331
416280
  Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Онищенко Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
416281
  Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Онищенко Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 235с. + Додаток : л. 234-235. – Бібліогр. : л. 215-233
416282
  Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом : монографія / Онищенко Г.В. – Київ : Алерта, 2012. – 272 с. – Бібліогр.: с. 208-221 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-119-2
416283
  Майданик Р.А. Довірчі угоди в праві Стародавнього Риму: поняття, види, правова природа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-24. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Розглядаються поняття, види і юридична природа фідуціарних угод в праві Стародавнього Риму, пропонує оригінальне визначення поняття і правової природи цих фідуціарних відносин. The scientific research deals with the notion, kinds and juridical nature ...
416284
  Сергійчук В.І. Довіряв молодим (до 90-річчя від дня народження Миколи Іщенка) // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2016 / В. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2015. – С. 265-266. – ISBN 978-966-2911-74-9
416285
  Цірат К. Довіряй, але перевіряй. БАДи - не виняток // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 51/52). – С. 30-31
416286
  Борка Я. Довіряй, але перевіряй: шлюбному договору - бути? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 41). – С. 24-25
416287
  Олехов І. Довіряй, але провіряй: особливості юридичного консалтингу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 січня (№ 3). – С. 18-19
416288
  Васильківський Г. Довічна наша вдячність // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 33-36


  Нарис відомого книголюба та краєзнавця, одного з ініціаторів створення Музею рідкісної книги НДУ імені М. Гоголя, доцента інституту Г.П.Васильківського (1905–1986) про мужній вчинок двох працівниць бібліотеки Н.Г.Наркевич та З.К.Константинової, які в ...
416289
  Дорошенко К.П. Довічна оселя Кобзаря / К.П. Дорошенко. – К, 1975. – 22с.
416290
  Козак С. Довічна пристрасть // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С. 1, 6


  Презентація книжки "Як вони пишуть. 25 секретів літературної творчості" С. Козака в якій українські письменники діляться своїми секретами творчості
416291
  Габович О. Довічна стипендія як чинник демотивації науковця / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 122-126. – ISBN 978-966-518-698-4
416292
  Швець В.О. Довічне грошове утримання суддів: історико-правовий аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 399-405. – ISSN 1563-3349
416293
  Кирись Б. Довічне позбавлення волі як вид покарання за кримінальним правом України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.426-437. – (Серія юридична ; Вип. 38)
416294
  Гончарук О. Довічне позбавлення волі як найвища міра покарання у кримінальному праві європейських держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 185-187
416295
  Хорівовець Довічне ярмо : оповіданє з епохи IX віку / написав Хорівовець. – 2-е Ювилейне вид. до 25-ліття літ. діяльності авт. – У Львові (Львів) : [Виданє Укp. Пед. Т-ва] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – с. – (Виданє Укpаїнського педагогічного товариства ; Ч. 171)
416296
  Тримбач С. Довічний хрест // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 11


  Відомому акторові Костю Степанкову минуло б 85 років.
416297
  Коваленко О. Довічно нелюбий патріот. Симон Петлюра за два роки зумів із журналіста-пропагандиста стати Президентом України // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 січня (№ 5)


  Історія життя Симона Петлюри
416298
  Фандєєв О. Довкілля захищатимуть професіонали // День. – Київ, 2000. – 23 листопада (№ 215). – С. 2


  Чи задовольняє читачів рівень вітчизняної екологічної публіцистики, чи існує між ними зворотній зв"язок, як журналісти напрацьовують та поповнюють свої знання, з якими труднощами вони стикаються в процесі підготовки матеріалів, чи стане екологічна ...
416299
  Краснова М. Довкілля не прощає зверхності // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал: Спеціальний випуск / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 13. – С. 40-42.
416300
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
416301
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2 : спеціальний випуск, присвячений 70-річчю інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва. – 2001
416302
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
416303
   Довкілля та здоров"я = .Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4(59). – 2001
416304
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2002
416305
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2002
416306
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2002
416307
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2002
416308
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003
416309
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003
416310
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2003
416311
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2003
416312
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004
416313
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004
416314
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004
416315
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004
416316
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2005
416317
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2005
416318
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005
416319
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005
416320
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006
416321
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2006
416322
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. Спецвип. – Київ, 1996-
№ 3 : Присвячений 75-річчю від дня заснування ін-ту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України. – 2006
416323
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2006
416324
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2007
416325
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2007
416326
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2007
416327
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2007
416328
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1. – 2008
416329
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2. – 2008
416330
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3. – 2008
416331
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 4. – 2008
416332
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (48). – 2009
416333
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (49). – 2009
416334
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (50). – 2009
416335
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 4 (51). – 2009
416336
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (52). – 2010
416337
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (53). – 2010
416338
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (54). – 2010
416339
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 4 (55). – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
416340
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (56). – 2011
416341
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (57). – 2011
416342
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (58). – 2011
416343
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / І-т гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеева АМН України. – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (59). – 2011
416344
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (60). – 2012
416345
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (61). – 2012
416346
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (62). – 2012
416347
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477 ; 2077-7485
№ 4 (63). – 2012
416348
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (64). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416349
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (65). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416350
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (66). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416351
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (67). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416352
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (68). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416353
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (69). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416354
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (70). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416355
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (71). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416356
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (72). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416357
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (73). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416358
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (74). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416359
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (75). – 2015. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416360
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (77). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416361
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (78). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416362
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (79). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416363
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (80). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416364
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (81). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416365
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (82). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416366
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (83). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416367
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (84). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416368
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (87). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416369
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (88). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416370
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (89). – 2018. – 80 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416371
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 86, спецвип. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416372
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (90). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416373
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (91). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
416374
   Довкілля та здоров"я = Environment & health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (92). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
416375
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (93). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
416376
  Петренко О.В. Довкілля України : навч. посібник для студентів хім. ф-ту (спеціалізації "Екологічна хімія") / О.В. Петренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Бровари : [б. в.], 2018. – 170 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-439-814-2
416377
   Довкілля України 2003 = Environment of Ukraine : Статистичний збірник. – Київ, 2004. – 264с.
416378
   Довкілля України 2004 = Environment of Ukraine : Статистичний збірник. – Київ, 2005. – 260с.
416379
   Довкілля України 2006 = Environment of Ukraine : статистичний збірник. – Київ : Державний комітет статистики України, 2007. – 243 с.
416380
  Скуратівський В. Довкола "Аерограда" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2017. – № 1 (129). – С. 36-37. – ISSN 1562-3238
416381
  Рябчук М. Довкола "корану" // Критика. – Київ, 2013. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 24-26. – ISSN 1563-6461


  "Грунтовна праця гарвардського історика Сергія Плохія "Козацький міт. Історія і національність у добу імперій" кидає нове світло на загалом призабуту сьогодні "Історію Русів".
416382
  Ф"ют А. Довкола "Серця пітьми" // Критика. – Київ, 2007. – Листопад, (число 11). – С. 13-15
416383
  Бондар М. Довкола Григорія Квітки-Основ"яненка: твори українських прозаїків 30-х - початку 40-х років XIX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 49-61. – ISSN 0236-1477
416384
  Бондар М. Довкола Григорія Квітки-Основ"яненка: твори українських прозаїків 30-х - початку 40-х років ХІХ ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 29-40. – ISSN 0236-1477
416385
  Таран Людмила Довкола Львова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 42. – ISSN 0868-9644


  Не лише в самому Львові, а й довкола нього, дякуючи тому, що радянська влада таки менше часу "цивілізовувала" тамтешні краї, збереглося чимало пам"яток історії та культури. Інша річ - їхній стан нині. Цього разу мене привабили Великий Любінь, Рудки з ...
416386
  Таран Людмила Довкола Львова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-44. – ISSN 0868-9644
416387
  Таран Людмила Довкола Острога та Корця // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 40-41. – ISSN 0868-9644


  Маршрут мій мав укластися (без дороги) в кілька днів. Так і було. Та вражень, видив, зустрічей скільки, що іноді за місяць не трапляється. Цього разу вибрала південь Рівненської області, на межі з Хмельницькою. Певна корекція задуманого над мапою в ...
416388
  Таран Людмила Довкола Острога та Корця // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
416389
  Боровко М. Довкола світ ясний і сонцеликий : Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 44-47. – ISSN 0130-321Х
416390
   Довкруг проблем зображальної журналістики : Журналістикознавці про наукову творчість Бориса Чернякова. – Київ, 2006. – 85с. – (Зображальна журналістика : Проблеми теорії і методології дослідження / КНУТШ ; Вип. 4)
416391
  Штерн Л. Довлатов, добрый мой приятель : Главы из книги // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 8. – С. 161-177. – ISSN 0321-1878
416392
  Мамедиев Я. Довлет , сын Сердара : роман / Язмурад Мамедиев ; авториз. пер. с туркм. В.Ленцова. – Москва : Советский писатель
1. – 1988. – 345 с.
416393
  Белецкий В.Д. Довмонтов город / В.Д. Белецкий. – Ленинград, 1986. – 147 с.
416394
  Ткаченко А.Ф. Довнар-Запольский Всеволод Митрофанович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 48. – ISBN 966-8458-30-3
416395
  Губицький Л.В. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович / Л.В. Губицький, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 197. – ISBN 96966-8060-04-0
416396
  Денисенко Г. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 181-186. – ISBN 966-02-3529-1
416397
   Довнар-Запольський Митрофан Вікторович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 177. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
416398
  Короткий В.А. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (1867-1934) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 178-179. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
416399
  Остен Д. Доводи розсудку : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. Т.О. Шевченко. – Харків : Фоліо, 2009. – 320 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4700-7
416400
  Остен Д. Доводи розсудку : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. [Т.О. Шевченко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 317, [3] с. – Пер. вид. : Per sudsion / Jane Austen. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6566-7
416401
  Остин Д. Доводы рассудка : роман / Джейн Остен ; [пер. с англ. Е. Суриц ; коммент. Е. Гениева]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 269, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02864-7
416402
  Нурмухамедов М.К. Довоенная каракалпакская проза / М.К. Нурмухамедов. – Нукус, 1959. – 159с.
416403
  Брукман С М. Доврачебная помощь при острых хирургических заболеваниях и несчастных случаях / С М. Брукман, . – Л, 1980. – 304с.
416404
  Евтодьева Марианна ДОВСЕ: кризис доверия и нарушения баланса сил // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 322-325. – ISSN 1607-7334
416405
  Деменко В. Довузівська підготовка - важлива складова системи вдосконалення фізико-математичної освіти авіаційних інженерів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 29-33. – ISSN 1562-529Х
416406
  Ляшенко І. Довузівська підготовка: як підвищити рівень знань та впевненості / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 10 березня (№ 10). – С. 12. – ISSN 2219-5793
416407
  Вологин М. Довузовская подготовка будущих ученых и преподавателей высшей школы в СамГТУ // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.23-24. – ISSN 0321-0383
416408
   Довыренский интрузивный комплекс (Северное Прибайкалье, Россия): изотопно-геохимические маркеры контаминации исходных магм и экстремальной обогащенности источника / А.А. Арискин, Л.В. Данюшевский, Э.Г. Конников, Р. Маас, Ю.А. Костицын // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 528-556 : рис., табл. – Библиогр.: с. 554-556. – ISSN 0016-7886
416409
  Потоцкий В.И. Догадка / В.И. Потоцкий. – М., 1980. – 192с.
416410
   Догана ректору // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Підписано наказ про оголошення догани ректору Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Юрію Лянному.
416411
  Міхалев А. Догвір поруки як засіб забезпечення зобов` язань // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.29-31
416412
  Бузун Олег Догетьманський Батурин // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 24-45. – ISSN 0869-3595
416413
  Бузун О. Догетьманський період в історії Батурина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-33. – Бібліогр.: с. 32-33, Літ.: 47 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історії Батурина від часів заселення до 60-х рр. XVII ст.
416414
  Баймут Н.М. Догляд за недоношеною дитиною в домашніх умовах / Н.М. Баймут. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ, 1985. – 38с.
416415
  Романов А.О. Догляд за плодовим садом / А.О. Романов, В.А. Гродський. – Київ, 1990. – 48с. – (Товариство "Знання" Української РСР ; Сер.9 : Земля і люди, № 6)
416416
   Догляд за посівами - головна умова одержання високих урожаїв. – К., 1948. – 32с.
416417
  Шеремет І.П. Догляд за садом / І.П. Шеремет. – К, 1968. – 160с.
416418
  Труш Т.В. Догма і можливості її філософської інтерпретації в ортодоксальному і неортодоксальному християнстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 203-205. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті йде мова про роль догми в неортодоксальному та ортодоксальному християнстві. The article is devoted about the role dogmat in unorthodox and orthodox Christianity.
416419
  Орєхова А.А. Догмат о Святій Трійці як парадигма класифікації неохаризматичних НРР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
416420
  Ойзерман Т.И. Догматизация марксизма и внутренне присущий марксизму догматизм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.31-41. – ISSN 0042-8744
416421
  Демьянов В.А. Догматизм forever, ничего нового // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 29-39. – ISBN 966-7943-03-8
416422
  Лагутін В. Догматизм грошово-кредитної політики як гальмо економічного зростання в Україні : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 33-40. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
416423
  Комар О.В. Догматизм та революціонізм в епістемології (до проблеми реконструкції теорії пізнання) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 65-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми сучасної теорії пізнання. This article is about some problems of contemporary theory of knowledge.
416424
  Гай-Нижник Догматика віри в Кафолічній Церкві й запровадження християнства у Давній Русі (кінець IX - середина XI ст.) : нарис іст.-герменевт. інтерпретації / Павло Гай-Нижник, Олег Батрак. – Київ : МП Леся, 2015. – 277, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-37-3
416425
  Клеменс Т. Догматика захисних обов"язків у Німеччині - виконання конституційно-правових завдань // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.89-94


  захист соціальних прав особи у конституціях України і Німеччини: порівняльний аналіз
416426
  Тарановский Ф.В. Догматика положительного государственного права Франции при старом порядке : [Диссертация] / Ф.В. Тарановский. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1911. – VIII, 633 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Императорского Юрьевского университета. - Экз. деф., отсутств. с. I-VIII, 351-633


  На обл. автограф автора
416427
  Проневич О.С. Догматико-теоретичні засади класичного німецького поліцейського права (друга половина XVIII - початок XX ст.) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 199-203. – ISBN 978-617-7293-17-9
416428
  Вербицкий В.Г. Догматичен ли марксизм? (полемика с Т.И. Ойзерманом) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 133-144. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
416429
  Мишель А. Догматические монтажи как вызов психоанализу // Европейский журнал психоанализа / редкол.: С. Уварова, С. Бенвенуто, Ф. Кастрильон [и др.]. – Киев, 2019. – № 5 : Психоанализ скуки. – С. 157-172. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2306-8922
416430
  Григорий Богослов Догматические поэмы = Poemata dogmatica / Григорий Богослов ; [пер. с древнегреч., статья, коммент. Т.Г. Сидаша]. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. – 175, [5] с. : ил. – Издательский проект "Quadrivium". – (Seria "Hellenica"). – ISBN 9-785-90598-652-9
416431
  Антоний архимандрит Казанский (Амфитеатров Я.Г.) Догматическое богословие православной кафолической восточной церкви, с присовокуплением общего введения в курс богословских наук, преподанное Киевской духовной семинарии ректором, архимандритом Антонием. – 6-е испр. изд. – Киев : Унив. тип., 1856. – [10], 387, [6] с.


  Антоний, казански архиепископ (в миру Амфитеатров Яков Гаврилович; 1815–1879). Догматическо богословие на Православна?та Кафолическа Восточна Църква с притурка на общо?то введение в краг?т на богословскы?те наукы / Съставил ректор?т на Киевска-та ...
416432
  Бурдоносова М.А. Догматична та прагматична сутність правозастосування // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 14-16. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
416433
  Алексі Р. Догматичне мислення // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 118-130. – ISSN 2227-7153
416434
  Яроцький В. Догматичний напрям методології формування сучасної національної доктрини приватного права / В. Яроцький, О. Дзьобань // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 42-57. – ISSN 1026-9932
416435
  Єщенко П.С. Догми і реалії "нової економіки" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 13-22


  Стаття присвячена дослідженню економічних догм. Показаний зв"язок із сучасною економікою, її глобальною фінансово-економічною кризою.
416436
  Юрин А. Догнать Европу! Науку подтянут до уровня развитых стран // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 31 января № (4/5). – С. 13


  В Национальной академии наук Белоруссии состоялась сессия Общего собрания. Более 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки собрались в Минске, чтобы обсудить проект Программы совершенствования научной сферы республики
416437
  Алексеев Догнать и перегнать : Наезд / Алексеев, Воробьев-Обухов // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 60-63 : Фото
416438
  Родин Б. Догнать и перегнать. / Б. Родин. – Москва, 1932. – 87 с.
416439
  Козьяков Ю.М. Догові довічного утримання (догляду) / Ю.М. Козьяков, О.В. Старцев // Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ, 2005. – № 6 : Договір довічного утримання (догляду). Спадковий договір, Офіційні форми договорів. – С. 4-50
416440
  Гончар Б.М. Договір "перестрахування" 1887 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 408-409. – ISBN 966-316-039-X
416441
  Беседіна Т. Договір (контракт) поставки в зовнішньоекономічній діяльності: підстави відповідальності за невиконання чи неналежне виконання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 151-154
416442
  Майданик Н.І. Договір азартної гри // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1194-1099. – ISBN 978-966-667-341-4
416443
  Огнев"юк Р. Договір акціонерів: проблеми правового регулювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 60-63.
416444
  Маслова-Юрченко Договір андеррайтингу в систнмі договорів на надання послуг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-54.
416445
  Вавженчук С. Договір аутсорсингу: недоліки та переваги // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 24-26
416446
  Калашнікова О.О. Договір банківського рахунку як різновид банківських правочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 166-169. – ISSN 2219-5521
416447
  Панова Л. Договір банківського рахунку: історико-правовий екскурс // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 140-150. – ISSN 1026-9932
416448
  Міхненко А. Договір без ручки. Розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності: хто перший? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 1, 5


  "...Президент США Дональд Трамп схвалив нові санкції проти Росії за порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД). Про це минулого тижня повідомило американське видання Politico. Для України позитивний той факт, що ...
416449
  Недошовенко А.О. Договір будівельного підряду та договір підряду на капітальне будівництво: порівняльна характеристика та особливості правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 394-399. – ISSN 2219-5521
416450
  Алексашина Ю.Б. Договір в приватному праві як регулятор суспільних відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексашина Юлія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
416451
  Алексашина Ю.Б. Договір в приватному праві як регулятор суспільних правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексашина Юлія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 221 л. – Бібліогр.: л. 202-221
416452
  Матвєєв П. Договір валютного дейтрейдингу в Україні (цивільно-правова характеристика) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 61-66.
416453
  Матвєєв П. Договір валютного ф"ючерсу (цивільно-правова характеристика) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 87-92.
416454
  Валлє В. Договір ВОІВ про виконання фонограми // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 121-123. – ISBN 978-966-378-141-9
416455
  Валлє В. Договір ВОІВ про про авторське право // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 119-120. – ISBN 978-966-378-141-9
416456
  Валлє В. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) про авторське право. Договір ВОІВ про виконання фонограм (1996) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 118-119. – ISBN 978-966-378-141-9
416457
  Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Московським царем Олексієм Михайловичем 1654 р. = Treaty of Pereyaslav between hetman Bohdan Khmelnitsky and tsar Alexey Mikhaylovich 1654 : історико-правнича студія з нагоди 300-ліття договору (1654-1954) / Андрій Яковлів. – Нью Йорк : Видавнича спілка Ю. Тищенко & А. Білоус, 1954. – 126, [1] с. – Парал. тит. арк. англ.
416458
  Кузьмич О. Договір дарування з обов"язком обдаровуваного на користь третьої особи в цивільному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 11-14
416459
  Коноваленко О.Ю. Договір дарування у цивільному праві України / О.Ю. Коноваленко, С.М. Сергєєва // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 69-71
416460
  Глуздєєв О. Договір до Енергетичної Хартії - основа міжнародного енергетичного інвестиційного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 134-135


  "... В рамках міжнародного енергетичного інвестиційного права з"явився міжнародний договір, який найбільш комплексно на сьогодні охопив питання енергетики. Цим міжнародним документом став Договір до Енергетичної Хартії (ДЕХ)."
416461
  Воробйова Т. Договір добровільного страхування медичних витрат як новий інструмент страхового ринку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-52.
416462
  Соболівський А. Договір довічного утримання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Найбільш юридично грамотна форма врегулювання суспільних відносин з приводу утримання осіб до їхньої смерті".
416463
  Бажанова В.О. Договір довічного утримання (догляду) за участю подружжя // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 90-92. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
416464
  Цопіна Н. Договір довічного утримання (догляду): питання правової характеристики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 34-40. – ISSN 2308-9636
416465
  Лаптош М.В. Договір довічного утримання: питання теорії / М.В. Лаптош, А.О. Куртакова // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 58-62
416466
  Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному представництві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.104-109. – ISSN 0132-1331
416467
  Островська А. Договір ескроу як засіб забезпечення виконання зобов"язання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 331-333
416468
  Павлишин О.Я. Договір з відкритого неба - нова "свобода повітря" чи реалізація вже існуючих? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 132-137
416469
  Солуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського = Perfidious deal with Moscow against hetman Pavlo Skoropadsky : (Володимир Винниченко та Микиа Шаповал ао допомогу до Москви - до Леніна) / Петро Солуха. – [ Б.м. ] : Накладом автора, 1973. – 378, [ 4 ] с. : фотогр. – Парал. тит. арк. англ. мовою
416470
  Марков В.В. Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об"єкт кіберзлочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 74-79. – ISSN 1999-5717
416471
  Тверезенко Олена Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: загальні положення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 57-66
416472
  Кодинець А.О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: нормативне регулювання та теоретичне дослідження // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 169-178. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено розгляду цивільно-правових аспектів регулювання дого-вірних відносин застави майнових прав інтелектуальної власності, аналізу чинного законодавства у сфері застави та розпоряджання правами на результати інтелектуальної діяльності, ...
416473
  Новікова В.В. Договір зберігання з точки зору оплатності й безоплатності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 63-69. – ISSN 0201-7245
416474
  Москаленко С. Договір зберігання транспортного засобу-чи захищені права власників авто? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 72-75.
416475
  Грамацький Ернест Мірчевич Договір зберігання у цивільному праві : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Грамацький Е.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 180л. – Бібліогр.: л.170-180
416476
  Грамацький Ернест Мірчевич Договір зберігання у цивільному праві : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Грамацький Е.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
416477
  Сук І.П. Договір земельного сервітуту: проблеми законодавчого регулювання // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 535-536. – ISBN 978-966-600-475-1
416478
  Ходико Ю. Договір іпотеки: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 131-133.
416479
  Ходико Ю. Договір іпотеки: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 27-29.
416480
  Шишка Р.Б. Договір клінінгу: до проблеми регулювання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 47-53. – (Юридичні науки ; № 3)
416481
  Бервено С. Договір комерційної концесії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 105-110
416482
  Бажанов В. Договір комерційної концесії (франчайзингу) в авторському праві України // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 266-271


  Публікація присвячена дослідженню договору комерційної концесії як різновиду договорів, що можуть укладатися суб"єктами авторського права Україні. Аналізуються ознаки, форма, а також істотні умови договору комерційної концесії. Досліджується предмет, ...
416483
  Черпіта Г. Договір комерційної концесії в цивільному кодексі України: загальна характеристика // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14. – ISSN 1608-6422
416484
  Дмитришин В.С. Договір комерційної концесії та договір франчайзингу, співвідношення понять та правова природа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 199-203
416485
  Сидоров Я.О. Договір комерційної концесії та суміжні жоговіфрні конструкції: порівняльно-правова характеристика // Вісник Запорізького державного університету : Збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2004. – С. 104-112. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Юридичні науки ; № 2)
416486
  Пономарьова О.О. Договір комерційної концесії у сфері медицини як інструмент сталого розвитку країни // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 67-69. – ISBN 978-617-696-813-9
416487
  Бих О. Договір комерційної концесії у цивільному праві України // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 106-134. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
416488
  Сидоров Я. Договір комерційної концесії: аналіз зарубіжного досвіду і тенденції розвитку в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.51-55
416489
  Островська А. Договір комерційної концесії: проблеми державної реєстрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 197-198. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
416490
  Войчук О. Договір комісії - угода про надання послуг // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 30. – С.42-47
416491
  Миронець І.М. Договір контрактації - основна правова форма реалізації сільськогосподарської продукції колгоспами // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 82-89. – (Серія права ; № 9)


  Договор контрактации является основной правовой формой реализации товарной части сельскохозяйственной продукции колхозов. В нем удачно сочетаются интересы производителей и заготовителей сельскохозяйственной продукции, он способствует укреплению ...
416492
  Самсонова Я.О. Договір контрактації винограду // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 132-139. – ISSN 0201-7245
416493
  Станіславський В.П. Договір контрактації продукції насінництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 113-118. – (Право. Економіка. Управління)
416494
  Гончарук Л.М. Договір концесії : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарук Любомир Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 216 л. – Бібліогр.: л. 205-216
416495
  Гончарук Л.М. Договір концесії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарук Любомир Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
416496
  Бєліков О. Договір користування чужою земельною ділянкою для забудови // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 65-68.
416497
  Плахіна І.В. Договір купівлі-продажу в Германському Цивільному Уложенні // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 45-50
416498
  Безсмертна Н. Договір купівлі-продажу житла в нотаріальній практиц // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53-57. – ISSN 0132-1331
416499
  Дубінчин О.М. Договір купівлі-продажу за зібранням Малоросійських прав 1807 р. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 119-120
416500
  Марченко В. Договір купівлі-продажу нерухомості з відкладальною або скасувальною умовами // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 35-37
416501
  Рябоконь Є.О. Договір купівлі-продажу об"єктів нерухомості. Загальні положення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 97-100. – ISBN 978-966-667-341-4
416502
  Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об"єктів приватизації / Н.С. Демченко. – Київ : Оріяни, 2000. – 180с. – ISBN 966-7373-41-Х
416503
  Демченко Наталія Сергіївна Договір купівлі-продажу об"єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України) : Дис... кандид. юридичн.наук: 12.00.03. / Демченко Наталія Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 190л. – Бібліогр.:л.164-190
416504
  Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об"єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Демченко Н. С.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 20л.
416505
  Виговський О.І. Договір купівлі-продажу цінних паперів в міжнародному приватному праві: проблемні аспекти регулювання // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 32-38
416506
  Поляник К. Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухомість // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 187-195. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
416507
  Васильєва В. Договір купівлі - продажу підприємства: правові наслідки // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.27-29
416508
  Бабецька І.Я. Договір куплі-продажу частки за законодавством України та країн ЄС // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 146-150. – ISSN 2078-6670
416509
  Майданик Н.І. Договір лотереї // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1104-1105. – ISBN 978-966-667-341-4
416510
  Якименко О. Договір між адвокатом та клієнтом: особливості // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
416511
  Паплик О. Договір між акціонерами товариства як спосіб здійснення корпоративних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 19-24. – ISSN 2307-8049
416512
  Куценко І. Договір між батьками щодо здійснення батьківських прав // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 138-141
416513
  Шкворець Я. Договір між іноземною і українською компаніями як підстава одержання дозволу на використання праці іноземця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 98
416514
  Микульська Л.О. Договір між СРСР і ФРН від 12 серпня 1970 р. та питання європейської безпеки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 9-16. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье рассматривается роль и значение Московского договора от 12 августа 1970 г. в улучшении взаимоотношений между СССР и ФРГ и его положительное влияние на политический климат в Европе, на развитие процесса разрядки напряженности, укрепление ...
416515
  Куценко С. Договір міни, або як обмінятися житлом // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 15
416516
  Клепікова О.В. Договір морського буксирування // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 648-650. – ISBN 978-966-667-341-4
416517
  Білицький Р. Договір на аудиторські послуги: вітчизняна практика та європейські тенденції // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 4 (4) травень. – С. 59-62. – ISSN 2306-0050
416518
  Кульчій О.О. Договір на користь третіх осіб у правовідносинах обов"язкового страхування відповідального автовласника // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 189-193
416519
  Шишка І.Р. Договір на маркетингові дослідження : автореф. ... канд.юрид. наук : 12.00.03 / Шишка І.Р. ; Науково -дослідницький ін-т приватного права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв.
416520
  Кузьмич О. Договір найму (оренди) на користь третьої особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 7-10
416521
  Тарасенко Л. Договір найму (оренди) транспортного засобу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 324-329. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
416522
  Базова Т. Договір найму житла // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 159-160


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
416523
  Слома В. Договір найму житла за цивільним законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 63-68
416524
  Миньо М. Договір найму за римським правом як консенсуальний контракт // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 91-96. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
416525
  Мартин В. Договір найму майна у проекті Цивільного кодексу // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 157-158


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
416526
  Бочко С.О. Договір оренди за римським правом та цивільним правом України // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 230-231. – ISBN 978-966-419-299-3
416527
  Круторогова С. Договір оренди приватного нежитлового приміщення: практичні аспекти істотних умов // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 95-97.
416528
  Блащук Т.В. Договір особистого страхування: порядок укладення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 225-229. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Аналізується порядок укладення договору особистого страхування, а також розглядається питання про форму та істотні умови договору. The procedure for concluding a contract of personal insurance is analyzed and the issues of the form and essential terms ...
416529
  Кириченко Ю Договір охорони об"єктів як засіб забезпечення збереження майна власника // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.50-53
416530
  Михайлишин-Бейчук Договір охорони пам"яток культурної спадщини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 351-356. – ISSN 1563-3349
416531
  Майданик Н.І. Договір парі // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1100-1104. – ISBN 978-966-667-341-4
416532
  Клепікова О.В. Договір перевезення вантажів морським транспортом // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 616-641. – ISBN 978-966-667-341-4
416533
  Безлюдько Ірина Олександрівна Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Безлюдько І.О.; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – 197 л. – Бібліогр.: л.174-197
416534
  Безлюдько І.О. Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Безлюдько І.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
416535
  Фіногін А. Договір перевезення і договір страхування: правовий зв"язок // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 103-105.
416536
  Нечипурепко О.М. Договір перевезення пасажира // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 404-408. – ISSN 1563-3349
416537
  Базова Т.П. Договір піднайму житла // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 281-284. – ISBN 978-966-667-341-4
416538
  Маковей О. Договір підряду призвести брак юридичної обізнаності при укладанні договору підряду і договору про надання послуг // Юридична газета. – Київ, 2012. – 7 лютого (№ 6)


  "... До чого може призвести брак юридичної обізнаності при укладанні підряду і договору про надання послуг".
416539
  Діковська Ірина Андріївна Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.03. / КНУТШ; Діковська І.А. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
416540
  Діковська Ірина Андріївна Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві : Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Діковська Ірина Андріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 203 л. – Бібліогр.: л.187-203
416541
  Куценко І. Договір поворотної фінансової допомоги в нотаріальній практиці // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 56-58
416542
  Михальнюк О. Договір подружжя про надання утримання // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 2 (146). – С. 19-25


  У статті розглядаються проблеми договірного регулювання аліментних відносин подружжя.
416543
   Договір пожертви [зразок] // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 62-71
416544
  Стражник Т. Договір пожертви: спільні риси та відмінності від договору даруання // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 59-61
416545
  Домбургова А. Договір позики за новим цивільним кодексом України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.73-80
416546
  Безклубий І.А. Договір позики та його співвідношення з кредитним договором // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 57-67.
416547
  Луспеник Д.Д. Договір позики: деякі питання теорії та судової практики // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 4 (128). – С. 16-25
416548
  Гончаренко В.О. Договір позички житла // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 323-325. – ISBN 966-660-151-6
416549
  Їжак О. Договір помер. Хай живе договір! Ракети середньої і меншої дальності в Європі перестають бути поза законом, але навряд чи вони залишаться без міжнародного контролю // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 4


  "Другого лютого сплив термін ультиматуму, висунутого Сполученими Штатами Америки Росії, щодо повернення до виконання Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД). Сполучені Штати вимагали знищити крилаті ракети наземного базування 9М729, ...
416550
  Стаматіна М. Договір поставки у нових Цивільному кодексі України та Господарському кодексі України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.25-29
416551
  Немченко Сергій Договір постачання електричної енергії через приєднану мережу: правова природа та місце в системі зобов"язань з енергопостачання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 108-111
416552
  Звонков Є.Є. Договір приєднання у цивільному праві України: теоретичні та практичні питання // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 427-429. – ISSN 2524-017X
416553
   Договір приєднання як інструмент забезпечення сталих взаємовідносин між сподивачами та постачальниками комунальних послуг / Д.В. Арлачов, Р.А. Марецький, І.Я. Коршинський, В.С. Бучик // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 45-51 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 13 назв
416554
  Лехкар О.В. Договір приєднання як особлива цивілістична конструкція // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 46-52. – ISSN 0201-7245
416555
  Крат В. Договір приєднання: реалії та перспективи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.50-51
416556
  Зоряна Книш Договір про Антарктику 1959 р. як основа сучасного міжнародноCправового режиму Антарктики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 151-154.
416557
  Бутитер Д. Договір про асоціацію Європейського Союзу як специфічна форма міжнародного договору // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 159-169. – ISSN 2082-4939
416558
  Майданик Р. Договір про безоплатне надання громадянам медичної допомоги // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 листопада (№ 45). – С. 32-34
416559
  Волинець В.В. Договір про виконання роботи та договір про трудову діяльність: досвід Чеської Республіки // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 47-54. – ISSN 2617-5967


  "У статті розкриваються основні засади правового регулювання договору про трудову діяльність та договору про виконання роботи. Зауважується, що ці два види договорів є правовими формами використання найманої праці. Аналізується досвід Чеської ...
416560
  Старостенко Д. Договір про встановлення земельного сервітуту: правові ознаки та істотні умови // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 2 (146). – С. 39-49


  У статті розглядаються проблеми договірного регулювання аліментних відносин подружжя.
416561
  Ярошевська Т. Договір про гідну винагороду за створення службовий винахід // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 101-104. – ISSN 0132-1331
416562
  Гетьманцева Н.Д. Договір про державну службу за законодавством України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.51-54. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
416563
  Задорожній О.В. Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією 1997 р.: значення в двосторонніх відносинах держав // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 122-129. – ISSN 2220-1394
416564
  Єна О.В. Договір про єдиний економічний простір, значення його і європейський вибір України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 17-19
416565
  Валлє В. Договір про закони щодо товарних знаків (1996) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 116-118. – ISBN 978-966-378-141-9
416566
  Боднар Т. Договір про закупівлю: особливості змісту та порядку укладання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей змісту та порядку укладання договору про закупівлю. Статья посвящена исследованию особенностей содержания и порядка заключения договора о закупках. The article is sanctified to research of features of ...
416567
  Мостова І.В. Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД: наслідки для України / І.В. Мостова, О.А. Чугаєв // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 65-68. – ISSN 2306-6814


  У статті досліджуються хронологія, специфіка та тенденції розвитку процесів економічної інтеграції на теренах Співдружності Незалежних Держав у контексті підписання Договору про зону вільної торгівлі. Особлива увага приділяється аналізу наслідків, ...
416568
  Тюшка А.В. Договір про Конституцію для Європи: генезис, юридична природа, політична цінність : монографія / А.В. Тюшка. – Київ : К.І.С., 2007. – XVI с., 212 с. – Бібліогр.: с. 193-207. – ISBN 966-7048-80-2
416569
  Гетьманцева Н.Д. Договір про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.46-50. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
416570
  Іванчук В. Договір про надання косметологічних послуг: зміст та юридична практика // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 301-303
416571
  Іванчук В. Договір про надання косметологічних послуг: поняття, форма та зміст // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 35-37
416572
  Самофал М. Договір про надання медичних послуг // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 174-194. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
416573
  Бедрик І.О. Договір про надання платних медичних послуг та інформована згода пацієнта на медичне втручання: реалії у приватній стоматологічній практиці (за матеріалами українських дослідників) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 92-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
416574
  Саковніч О. Договір про надання послуг з техничного обслуговування і ремонту автомобільного транспортного засобу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 89-91
416575
  Самбор М. Договір про надання послуг рухомого (мобільного) зв"язку: до постановки проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 175-183. – ISSN 1026-9932
416576
  Аляб"єва Н.В. Договір про надання послуг у мережі Інтернет : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Аляб"єва Н.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 17 назв
416577
  Дроздова Наталія Василівна Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дроздова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 193л. – Бібліогр.: л. 177 - 193
416578
  Дроздова Наталія Василівна Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дроздова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 4 назв.
416579
  Бауман Ю. Договір про надання фінансових послуг: протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (фінансово-правовой аспект) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 99-102.
416580
  Носік Ю. Договір про нерозголошення інформації
416581
  Льовін А.. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї та передачі ядерних матеріалів // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 76-82. – ISSN 1814-3385
416582
  Цибенко Л. Договір про патентне право - крок вперед // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.83-84. – ISSN 0132-1331
416583
  Валлє В. Договір про патентне право (2000) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 123-124. – ISBN 978-966-378-141-9
416584
  Маріц Д.О. Договір про патронат / Д.О. Маріц, І.В. Карпенко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 141-142. – ISSN 2219-5521
416585
  Макода В.Є. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1008-1009. – ISBN 978-966-667-341-4
416586
  Воробель У. Договір про передачу спору на вирішення до третейського суду як підстава // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 57-61
416587
  Ассіде Д. Договір про поділ майна подружжя: укладаємо без ризику // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 10
416588
  Кондратьєва Н.М. Договір про порядок володіння та користування майном, що знаходиться у спільній частковій власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 301-307. – ISSN 1563-3349
416589
  Таш"ян Р.І. Договір про припинення права на аліменти для дитини у зв"язку з передачею права власності на нерухоме майно // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 64-73. – ISSN 0201-7245
416590
  Величко В. Договір про реформу ЄС-"додана вартість" для світу, Європи та України? // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 10-14.
416591
   Договір про співробітництво між Національною академією наук України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка : Розпорядження Президії НАНУ № 247 13.05.2010 р. // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 39-42. – ISSN 0372-6436
416592
  Рєзнікова В.В. Договір про спільну господарську діяльність: поняття, ознаки та види // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 35-39. – ISSN 1681-6277
416593
  Гордієнко Т. Договір про спільну інвестиційну діяльність як форма міжнародного господарського співробітництва // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 70-78
416594
  Макода В.Є. Договір про створення на замовленням і використання об"єкта права інтелектуальної власності // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1007-1008. – ISBN 978-966-667-341-4
416595
  Степанов І. Договір про сурагатне материнство: як правильно укладати та декларувати / І. Степанов, Ю. Савелова // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 50). – С. 30-31
416596
  Майданик Р. Договір про сурогатне материнство // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Питання теорії та практики".
416597
  Майданик Р. Договір про сурогатне материнство за українським правом: питання теорії та практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 215-225. – ISSN 1026-9932


  Розглядаються проблеми цивільно-правового регулювання відносин сурогатного материнства в українському праві. Досліджено поняттяі правову природу договору про сурогатне материнство, висвітлено елементи та особливості здійснення зазначених договірних ...
416598
  Ханик-Посполітак Договір проведення аудиту // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 172-173


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
416599
  Юровська Г. Договір простого товариства при створенні промислово-фінансової групи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 61-63
416600
  Шаперенков К.В. Договір простого товариства як підстава виникнення права власності на новостворене нерухоме майно // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 416-422. – ISSN 1563-3349
416601
  Назаренко Д.Б. Договір простого товариства як форма державно-правового партнерства // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 92-97


  У статті розглядається договір простого товариства як форма державноприватного партнерства. Автором приділяється увага ролі та місцю договору простого товариства серед інших форм державно-приватного співроб ітництва, таких як договір оренди та договір ...
416602
  Коваленко Т. Договір ренти земельної ділянки // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 42-46
416603
  Сбоєва А. Договір ренти: визначення моменту укладення // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 305-306. – ISBN 978-966-301-169-1
416604
  Єгоричева О. Договір роздрібної купівлі-продажу як підстава виникнення у покупця статусу споживача // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 28-32


  У статті аналізується споживче законодавство України з метою визначення поняття споживача як учасника споживчих правовідносин за договором роздрібної купівлі-продажу та його правового статусу.
416605
  Майданик Н.І. Договір розіграшу // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1105-1106. – ISBN 978-966-667-341-4
416606
  Майданник Н.І. Договір розіграшу (цивільно-правова характеристика) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 107-117
416607
  Фединяк Л. Договір страхування в новому Цивільному кодексі України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 166-167


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
416608
  Безсмертна Н. Договір страхування в системі цивільно- правових договорів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.34-38. – ISSN 0132-1331
416609
  Никифорак В.М. Договір страхування відповідальності / В.М. Никифорак; МОНУ; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2002. – 248с. – ISBN 966-568-541-4
416610
  Горбань Н.С. Договір страхування життя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 150-155. – ISSN 2219-5521
416611
  Коренга Ю.В. Договір сурогатного материнства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 133-136
416612
  Прилуцький Р.Б. Договір та звичай як джерела господарського права України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 59-70. – ISSN 2222-5374
416613
  Довгуша М.П. Договір транспортного експедирування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Довгуша Микола Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 222 арк. – Бібліогр.: арк. 6-8, 194-222
416614
  Довгуша М.П. Договір транспортного експедирування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Довгуша Микола Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
416615
  Таш"ян Р. Договір транспортування трубопроводами у сфері монополії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 15-18
416616
  Іванов О.Ю. Договір у конституційному праві України: історичний досвід та перспективи застосування // "Проблеми реалізації принципу верховенства права: теоретичні і практичні аспекти" : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наук. доповідей, (14 груд. 2012 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференція "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : Актуальна юриспруденція, 2012. – С. 51-53. – ISBN 978-966-457-143-9
416617
  Кузнєцова Н.С. Договір у механізми регулювання цивільно-правових відносин // Вибрані праці / Н.С. Кузнєцова. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 397-408. – ISBN 978-966-2578-59-1
416618
  Кузнєцова Н. Договір у механізмі регулювання цивільно-правових відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 12-18. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню місця договору в механізмі правового регулювання. Автор аналізує основні функції договору і його роль на кожній стадії правового регулювання.
416619
  Довгерт А. Договір у міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 226-235. – ISSN 1026-9932


  У статті показано досягнення на шляху уніфікації матеріальних норм міжнародного приватного договірного права. Проаналізовано новели колізійного права, що містяться у Регламенті ЄС про право, що застосовується до договірних зобов"язань (Рим I), ...
416620
  Вавженчук С.Я. Договір у приватному праві: компаративістський нарис // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 126-131
416621
  Братасюк М.Г. Договір у приватному праві: філософсько-правовий аналіз / М.Г. Братасюк, В.М. Братасюк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-32
416622
  Кодинець А.О. Договір у сфері інформаційних відносин: особливості цивільно-правового регулювання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 40-46. – (Юридичні науки ; № 1). – ISSN 2616-9444
416623
   Договір у цивільному і трудовому праві : Довідник. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-02-1293-3
Ч.1. – 2000. – 280с.
416624
   Договір у цивільному і трудовому праві : Довідник. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-02-1293-3
Ч.2 : Зразки документів. – 2000. – 96с.
416625
  Стазілова Т.М. Договір управління майном в міжнародному приватному праві // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 157-177. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
416626
  Стазілова Т.М. Договір управління майном у міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стазілова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 202 арк. – Додатки: 202 арк. – Бібліогр.: арк. 181-201
416627
  Стазілова Т.М. Договір управління майном у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стазілова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
416628
  Венедіктова І. Договір управління майном: відповіді на запитання // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 6. – С. 6-11
416629
  Майданик Р. Договір управління майном: правова природа, місце в праві України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 60-67
416630
  Кривобок С. Договір управління підприємством // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 91-97.
416631
  Кривобок С. Договір управління підприємством // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 47-51. – ISSN 0132-1331
416632
  Пучковська І. Договір факторінгу як новела цивільного законодавства України / І. Пучковська, О. Гула // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 122-128
416633
  Никоненко А. Договір фінансового лізингу: законодавче регулювання і деякі практичні аспекти укладання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 155-157
416634
  Іжик Х.Б. Договір франчайзингу - запорука успіху малого бізнесу / Х.Б. Іжик, О.Б. Курило // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 362-368. – ISBN 5-7763-2435-1
416635
  Козак Н. Договір франчайзингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 41-43
416636
  Капіца Ю. Договір франчайзингу в праві України та Європейському союзу // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-26.
416637
  Величко О. Договір франчайзингу. Проблеми укладання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.75-79
416638
  Клепікова О.В. Договір фрахтування морського судна // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 645-648. – ISBN 978-966-667-341-4
416639
  Калаур І.Р. Договір як вольовий акт суб"єктів цивільного права ( за проектом нового Цивільного кодексу України ) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.30-34. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
416640
  Алексашина Ю. Договір як елемент підсистеми соціального саморегулювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 33-35


  Стаття присвячена дослідженню місця договору як регулятора суспільних відносин у механізмі цивільно-правового регулювання.
416641
  Черновол С.О. Договір як загальноправова категорія // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 224-229. – ISSN 1727-1584
416642
  Дмитрик О.О. Договір як засіб урегулювання фінансових відносин // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 149-156. – ISSN 0201-7245
416643
  Яценко В.О. Договір як один з шляхів формування адміністративно-територіального устрою групових форм розселення в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 321-327. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
416644
  Шкварок Л. Договір як передумова формування відповідальної особистості // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 83-84
416645
  Коссак В. Договір як підстава виникнення заставних зобов`язань // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.317-321. – Бібліогр.: 10 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
416646
  Ільющенкова К.О. Договір як підстава виникнення правовідносин донорства // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (21). – С. 22-31. – ISSN 2072-084X
416647
  Пацурія Н.Б. Договір як підстава виникнення страхових правовідносин у сфері господарювання // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 138-148
416648
  Гетманцева Н.Д. Договір як підстава застосування закону до конкретних відносин праці // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.66-70. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
416649
  Дякович М.М. Договір як підстава набуття суперфіцію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 143-145. – ISSN 2219-5521
416650
  Юркевич Ю.М. Договір як підстава створення та діяльності адвокатських об"єднань в Україні // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 111-114. – ISBN 978-966-927-257-7
416651
  Бартків Н. Договір як регулятор інформаційних відносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 65-67. – ISBN 978-617-7069-28-6
416652
  Завальна Ж. Договір як регулятор суспільних відносин в контексті публічно-правових аспектів історичного розвитку України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-33.
416653
  Луць В. Договір як регулятор цивільних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 19-25. – ISSN 1026-9932
416654
  Пономарьова Т.С. Договір як регулятор цивільних відносин // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 1. – С. 152-157
416655
  Галіахметов І. Договір як умова адміністративно-правового регулювання цивільного обороту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 111-115
416656
  Мельничук Н.О. Договір як форма регулювання трудових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 149-153.
416657
  Явор О. Договір як юридичний факт у сімейному праві // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 123-132. – ISSN 1993-0909
416658
  Мельничук Н.О. Договір як юридичний факт у трудовому праві // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 125-127. – ISBN 978-966-301-172-1
416659
  Погребняк С. Договір: загальнотеоретичне розуміння // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 4 (67). – С. 17-28. – ISSN 1993-0909
416660
  Міловська Н. Договірна відповідальність сторін у зобов"язаннях зі страхування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 19-26. – ISSN 2308-9636
416661
  Кравченко М.В. Договірна відповідальність у цивільному праві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 99-106. – (Юридичні науки ; № 3)
416662
  Задорожній О.В. Договірна основа українсько-російських відносин в економічній сфері 1997 – 2004 рр. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 154-160. – ISSN 2220-1394
416663
  Приліпко А.В. Договірна практика Сполучених Штатів Америки щодо правового статусу військово-морських сил на іноземній території // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 154-157
416664
  Шуляр Р. Договірна реструктуризація боргу. Чи сприятливе українське законодавство для позасудового врегулювання проблемної заборгованості? / Р. Шуляр, П. Харківська // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 16-17
416665
  Чубоха Н. Договірна свобода як засада договірного права України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 76-81. – ISSN 2409-4544
416666
  Завальна Ж.В. Договірна форма врегулювання конфліктів // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 61-67. – ISSN 1563-3349
416667
  Плотнікова М. Договірна форма державного регулювання діяльності банків в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 75-77
416668
  Олійник О. Договірне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 2 назв
416669
  Сібільов М. Договірне зобов"язання та його виконання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.414-424.
416670
  Рєзнікова В.В. Договірне оформлення посередницьких правовідносин в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 47-56.
416671
  Вавженчук С.Я. Договірне право : навч.-метод. посібник / С.Я. Вавженчук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 180 с. – Додатки: с. 87-180. - - На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 80-86. – ISBN 978-966-483-495-4
416672
  Вавженчук С.Я. Договірне право : навч. посіб. / С.Я. Вавженчук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 584, [8] с. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 558-580. – ISBN 978-966-483-510-4
416673
  Київець О.В. Договірне право України : навч. посіб. / О.В. Київець ; [редкол.: В.Ф. Опришко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 456 с. : табл. – Бібліогр.: с. 366-380. – ISBN 978-966-483-068-0
416674
   Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / [Кузнєцова Н.С. та ін.] ; за ред. О.В. Дзери ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 1199, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-341-4
416675
   Договірне право України : загальна частина : навч. посібник / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 891, [5] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Предм. покажч.: с. 883-886. - На обкл.: 15 років Юрінком Інтер. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-307-0
416676
   Договірне право України : особлива частина : навч. посібник / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 1199, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-341-4
416677
   Договірне право України у схемах і таблицях : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / [Чорнооченко С.І .та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нпц. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 503, [1] с. : схеми. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - В кінці кн. авт. зазнач. як уклад. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-599-334-6
416678
   Договірне право України. Загальна частина : навчальний посібник / Боднар Т.В., Дзера О.В., Кузнецова Н.С., Беляневич О.А., Бервено С.М. та ін.; МОНУ; за ред. О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 896с. – ISBN 978-966-667-307-0
416679
  Шкварок Л.В. Договірне право як засіб творення громадянського суспільства в посттоталітарній Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 77-84
416680
  Мельничук Н.О. Договірне правове регулювання відносин у сфері праці : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Мельничук Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2013. – 471 л. – Бібліогр.: л. 429-471
416681
  Мельничук Н.О. Договірне правове регулювання відносин у сфері праці : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Мельничук Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 49 назв
416682
  Деревянко В.Б. Договірне регулювання відносин у промислово-фінансових групах // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 31-35
416683
  Деревянко Б. Договірне регулювання відносин у промислово-фінансових групах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 70-73
416684
  Деревянко Б.В. Договірне регулювання відносин у промислово-фінансових групах // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 30-33
416685
  Жилінкова О. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності у сфері інформаційних технологій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 137-145. – ISSN 1026-9932
416686
  Канзафарова І.С. Договірне регулювання відповідальності у цивільному праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 245-248. – ISSN 1563-3349
416687
  Козак Зоряна Ярославівна Договірне регулювання за трудовим правом України : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Козак Зоряна Ярославівна; Львівськ. держ. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів, 1999. – 200л. – Бібліогр.:л.178-200
416688
  Козак З.Я. Договірне регулювання за трудовим правом України. : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12,00.05 / Козак З.Я.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1999. – 16с.
416689
  Глиняна К. Договірне регулювання майнових правовідносин подружжя // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 29-40. – ISSN 1561-4999
416690
  Горянська К. Договірне регулювання оплати праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 27-29
416691
  Михальнюк О.В. Договірне регулювання особистих немайнових відносин у сімейній сфері // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 1 (147). – С. 86-92
416692
  Гриняк А. Договірне регулювання підрядних відносин у підприємницькій діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 3-7
416693
  Крупчан О.Д. Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні / О.Д. Крупчан, А.Б. Гриняк, М.Д. Пленюк // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 25-43. – ISSN 1026-9932
416694
  Бурило Ю.П. Договірне регулювання робіт і послуг в інформаційній сфері господарювання // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 60-68
416695
  Мельничук Н.О. Договірне регулювання трудових відносин в нових економічних умовах : монографія / Мельничук Н.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ : Хай-Тек Прес, 2012. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 309-339. – ISBN 978-966-2143-90-4
416696
  Павко Я.А. Договірний механізм міжнародно-правового регулювання співробітництва держав в арктичному регіоні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 166-176. – ISSN 1993-0909
416697
  Запорозчук А. Договірний механізм регулювання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 174-180
416698
  Ахмач Г. Договірний порядок врегулювання аліментних зобов"язань по утриманню батьками своїх дітей проблеми та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 58-61.
416699
  Тимофієнко Л Договірні аспекти торгівлі інтелектуальною власністю // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2001. – № 1. – С.19-29
416700
  Фурса С. Договірні взаємовідносини в сімейному кодексі України та їз вплив на нотаріальний процес // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.24-28
416701
  Станіславський В. Договірні відносини в насінницькій діяльності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 63-66. – ISSN 0132-1331
416702
  Пашков О. Договірні відносини в системі господарсько-правових інститутів сфери охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 100-104
416703
  Кафарський О.В. Договірні відносини в сільському туризмі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 40-46. – (0). – ISSN 2078-9165
416704
  Щерба Л. Договірні відносини в сфері колективного управління майновими авторськими та суміжними правами (цивільно-правові аспекти) // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 84-105. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
416705
  Якубівський І. Договірні відносини зі створення за замовленням об"єктів права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 31-36
416706
  Індиченко П.Д. Договірні відносини МТС з колгоспами / П.Д. Індиченко. – Київ, 1957. – 32с.
416707
  Індиченко П.Д. Договірні відносини МТС з колгоспами на новому етапі / П.Д. Індиченко. – Київ, 1955. – 47с.
416708
  Пешкова Анжеліка Договірні відносини операторів, провайдерів телекомунікацій з третіми особами при наданні телекомунікаційних послуг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 74-78.
416709
  Сохацька О. Договірні відносини органів місцевого самоврядування за законодавством України // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С. 265-278.
416710
  Бичкова Ц.В. Договірні відносини по державних закупках продукції у сільськогосподарських підприємств / Ц.В. Бичкова. – Київ, 1969. – 212с.
416711
  Турчак І.О. Договірні відносини у медіації // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 175-181. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
416712
  Афанасьева К. Договірні відносини у сфері діяльності організацій мовлення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 27-33
416713
  Курило Л.І. Договірні відносини у сфері інтелектуальної власності / Л.І. Курило, Т.П. Павлоцька // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 119-124. – ISSN 2221-1055
416714
  Кодинець А. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 2 (82). – C. 5-13
416715
  Кодинець А.О. Договірні відносини у сфері створення об"єктів інтелектуальної діяльності: особливості та правова природа // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 167-178. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
416716
  Кодинець А. Договірні відносини, що виникають у зв"язку із створенням об"єктів інтелектуальної власності при виконанні трудового договору // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 35-41. – ISSN 2311-6676


  Досліджуються цивільно-правові аспекти регламентації відносин у сфері створення та використання службових результатів творчості, розглядаються основні механізми розподілу майнових прав на створені у процесі трудової діяльності об"єкти інтелектуальної ...
416717
  Мішок С.М. Договірні засади пайової участі в будівництві - правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 176-181. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
416718
  Боднар Т.В. Договірні зобов"язання в цивільному праві : (загальні положення): [навчальний посібник] / Т.В. Боднар. – Київ : Юстініан, 2007. – 280с. – ISBN 978-966-8257-39-1
416719
  Згама А. Договірні зобов"язання з аутсорсингу: правова природа та деякі проблеми застосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 48-52. – ISSN 2307-8049
416720
  Боднар Т.В. Договірні зобов"язання як категорія цивільного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-75. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються поняття та особливості договірного зобов"язання як категорії цивільного права, розкривається поняття виконання зобов"язання як правового інституту, як процесу і як підстави припинення зобов"язання. Показано особливості ...
416721
  Федорченко Н.В. Договірні зобов’язання з надання послуг у вітчизняному праві: розвиток та перспективи // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 44-59. – ISSN 1026-9932
416722
  Кодинець А.. Договірні інформаційні відносини у сфері наукової діяльності: проблеми теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 15-18
416723
  Опришко Д.І. Договірні об"єднання підприємств як суб"єкти господарювання в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Опришко Дарія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
416724
  Опришко Д.І. Договірні об"єднання підприємств як суб"єкти господарювання в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Опришко Дарія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – 209 л. – Додатки: л. 200-209. – Бібліогр.: л. 172-199
416725
  Майка Н. Договірні підстави виникнення права суперфіцію // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 116-120. – ISSN 2524-0129
416726
  Бажанов В.О. Договірні правовідносини в авторському праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бажанов Валентин Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 183 л. – Бібліогр.: л. 168-183
416727
  Бажанов В.О. Договірні правовідносини в авторському праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бажанов Валентин Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.:13 назв
416728
  Бажанов В.О. Договірні правовідносини в авторському праві України : монографія / Бажанов В.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів : Сорока Т.Б., 2014. – 174, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-173. – ISBN 978-966-2598-26-1
416729
  Андрейцев В.В. Договірні правовідносини з виконання науково-дослідних робіт : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Андрейцев Владислав Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 235 л. – Бібліогр.: л. 214-235
416730
  Андрейцев В.В. Договірні правовідносини з виконання науково-дослідних робіт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Андрейцев В.В.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
416731
  Андрейцев В.В. Договірні правовідносини з виконання науково-дослідних робіт : монографія / В.В. Андрейцев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т", Центр правн. допомоги та дослідж. – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 233, [1] с. – Бібліогр.: с. 212-233. – ISBN 978-966-350-371-4


  У пр. № 1722520 напис: Вельмишановному Анатолію Євгеновичу з великою повагою та найщирішими побажаннями від автора. Підпис
416732
  Кобец Р. Договірні правовідносини на окупованих територіях: судова практика - 2017 // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 18-19
416733
  Осадчук С. Договірні правовідносини: методологічні засади дослідження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 110-113
416734
  Теньков С.0. Договірні способи захисту інтересів кредитора // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 31-37


  Науково-практичний коментар постанови Вищого господарського суду України.
416735
  Ігнатенко В. Договірні та позадоговірні зобов"язання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.7-10
416736
  Завальна Ж.В. Договірні форми в діяльності держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-100
416737
  Юркевич Ю.М. Договірні форми об"єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України : монографія / Ю.М. Юркевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 408, [2] с. – Бібліогр.: с. 352-408. – ISBN 978-617-10-0359-0
416738
  Віхров О.С. Договірні форми організаційно-господарських зобов"язань // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 105-110.
416739
   Договірні форми реалізації прав інтелектуальної власності на комерційні позначення / [Я.О. Іолкін, В.В. Писєва, О.Б. Зайківський та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 229, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-798-9
416740
   Договірні форми розпоряджання майновими правами на об"єкти авторського права : монографія / [Борко Ю.Л. та ін. ; за наук. ред. Мироненко Н.М.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 247, [1] с. – Кол. авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-419-3
416741
  Завальна Ж. Договірні форми узгодження (співвіднесення) інтересів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 40-43.
416742
  Майданик Р. Договірні цивільно-трудові конструкції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 33-37.
416743
  Майданик Р. Договірні цивільно-трудові конструкції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-6.
416744
  Дмитрук В. Договірно-правова база з питань кордону й двосторонніх прикордонних відносин України та Російської Федерації в 1990-х - 2000-х рр. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 173-182
416745
  Дмитрук В. Договірно-правова база з питань кордону України та Республіки Білорусь у 1990-х - 2000-х рр. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 12. – С. 131-138. – ISSN 2519-2760
416746
  Цуп Олена Договірно-правова база сучасних українсько-чеських відносин // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 249-255. – (Історія ; Вип. 18)
416747
  Мних А.М. Договірно-правова база України в галузі міжноародно-правової допомоги у цивільних, кримінальних та сімейних справах // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-22
416748
  Литвиненко Н.П. Договірно-правова база українсько-російських відносин в гуманітарній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 40-44


  Досліджуються питання основних етапів формування нормативно-правової бази двосторонніх відносин в гуманітарній сфері, їх особливості. Особлива увага звертається на роль політичного контексту в процесі розвитку як самого гуманітарного співробітництва, ...
416749
  Толочко О.Я. Договірно-правова база українсько-французьких відносин у гуманітарній сфері: 1992-2006 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 123-135. – ISBN 966-614-021-7
416750
  Ржевська В.С. Договірно-правова діяльність Генріха V, короля Англії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 63-73. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються основні зобов"язання сторін відповідно до Кентерберійського договору 1416 р., домовленостей з герцогом Бургундським 1419 р. та миру в Труа 1420 р. Переважно це зобов"язання зі створення воєнних союзів, що відображають як ...
416751
  Ржевська В. Договірно-правова діяльність Едварда ІІІ, короля Англії, в ході першого етапу "Столітньої війни" (1337-1360 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-82. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні зобов"язання сторін відповідно до угоди про союз Едварда III з містами Фландрії, декількох угод про перемир"я та низки варіантів договору про мир між Англією і Францією, пропонованих у 1354-1360 рр. Приділено увагу положенням так ...
416752
  Ржевська В.С. Договірно-правова діяльність короля Англії Генріха VIII та кардинала Томаса Вулсі як складова "Італійських війн" у XVI ст. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 90-103. – ISSN 2308-6912


  Значним явищем міжнародної політики епохи Відродження були так звані "італійські війни" (1494-1559 рр.), які мали своєю складовою велику кількість угод про воєнні союзи. З одного боку ці угоди засвідчили непевність і швидку мінливість союзів, для ...
416753
  АндрусенкоО Договірно-правова практика США стосовно норм міжнародних договорів / АндрусенкоО, О. Шамара // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 53-56.
416754
  Голубєва В.О. Договірно-правове регулювання торгово-економічних відносин ЄС із третіми країнами // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 85-92.
416755
  Юрчик Г. Договірно-правові форми закріплення соціально-трудових відносин у контексті їх відповідності інтересам суб"ктів ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 20-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
416756
  Дем"янець В. Договірно - правове співробітництво держав - учасниць Співдружносі Незалежних Держав // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.146-150. – ISSN 0132-1331
416757
  Добин В.Г. Договор -- точка отсчета. / В.Г. Добин. – М., 1984. – 76с.
416758
  Пигач Я. Договор - правовая основа управления организацией // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.35-38. – ISBN 966-654-085-1
416759
  Семчик В.І. Договор - правовая форма организации производственно-хозяйственных связей кооперативов // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 448-460. – ISBN 978-617-7021-00-0
416760
  Попондопуло Договор - средство частноправового регулирования / Попондопуло, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 137-152. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
416761
  Деревянко Г.Ф. Договор / Г.Ф. Деревянко. – Новосибирск, 1966. – 22с.
416762
  Лужецкий В.К. Договор "О негласном компаньоне" как основа в схеме мошенничества в Чешской Республике на примере с российскими гражданами // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 1 (58). – С. 27-30. – ISSN 1812-3910
416763
  Кучкин В.А. Договор 1372 г. Великого князя Дмитрия Ивановича с Владимиром Андреевичем Серпуховским (оконочание) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 5-22
416764
  Кузьмин С.Л. Договор 1913 г. между Монголией и Тибетом: новые данные // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4. – С. 122-128. – ISSN 0869-1908
416765
  Бурьян М.С. Договор 1936 г. между Великобританией и Египтом в оценке британской историографии 40-70-х гг. XX в. // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 188-200
416766
  Воробьев В. Договор 2001 года и урегулирование пограничных вопросов между Россией и КНР // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 8. – С. 125-136. – ISSN 0130-9625
416767
  Барановская И.Г. Договор аренды земельных участков в свете концепции развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе и концепции развития гражданского законодательства РФ // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 10 (76). – С. 39-44. – ISSN 1812-8696
416768
  Левенсон Д Договор аренды транспортных средств : Автореф... канд. юр.наук: / Левенсон Д С.; ВНИИ сов. законод. – М., 1968. – 16л.
416769
  Левенсон Д.С. Договор аренды транспортных средств / Д.С. Левенсон. – Москва, 1969. – 119с.
416770
  Алексеев И.В. Договор буксировки ласа в плотах по советкому внутреводному праву : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Алексеев И.В. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1961. – 18 с.
416771
  Синицкая М.Е. Договор бытового подряда (бытового заказа). : Автореф... Канд.юрид.наук: / Синицкая М.Е.; Всесоюз.юрид.заоч.ин-т. – М, 1967. – 19л.
416772
  Баринов Н.А. Договор бытового проката / Н.А. Баринов. – Саратов, 1980. – 150с.
416773
  Первушина А.П. Договор бытового проката по советскому праву / А.П. Первушина. – М, 1964. – 70с.
416774
  Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве / Р.О. Халфина. – Москва, 1959. – 320с.
416775
  Примак Т.К. Договор в иуддаизме / Т.К. Примак, С.А. Старостина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 16-17. – ISSN 1812-3805
416776
  Зыкин И.С. Договор в международной торговле / И.С. Зыкин. – Москва : Международные отношения, 1990
416777
  Примак Т.К. Договор в мусульманской политико-правовой доктрине / Т.К. Примак, С.А. Старостина // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 9. – С. 73-76. – ISSN 0132-0769
416778
   Договор в народном хозяйстве. – Алма-Ата, 1987. – 173с.
416779
  Баклановский Н.Н. Договор в пользу третьего лица (Стт. 54-57 Проекта обязательственного права) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 1, 1915 г. – С. 93-103. – ISBN 978-966-2183-62-7
416780
  Бычкова Ц.В. Договор в производственно-экономических связях между сельским хозяйством и промышленностью / Ц.В. Бычкова. – К, 1980. – 227с.
416781
  Рахманкулов Договор в сфере материально-технического снабжения сельского хозяйства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Рахманкулов Мир-Акбар Хаджи-Акбарович; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юридический ин-т. – Свердловск, 1979. – 18л.
416782
  Беляева З.С. Договор в сфере межхозяйственной кооперации / З.С. Беляева. – М., 1985. – 112с.
416783
   Договор в торговле и качество товаров. – М., 1978. – 231с.
416784
  Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности / И.С. Зыкин. – Москва, 1990. – 221с.
416785
  Савичев Г.П. Договор воздушной перевозки (лекция для студ. юрид. ф-тов) / Г.П. Савичев. – М., 1963. – 80с.
416786
   Договор возмездного оказания услуг : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 34-35 : Фото
416787
  Азнакаев Г.Н. Договор дружбы и безопасности народов / Г.Н. Азнакаев. – Киев : Политиздат Украины, 1977. – 83 с. – (Человек. Общество. Прогресс. Серия "Пульс планеты")
416788
  Яичков К.К. Договор железнодорожной перевозки грузов по советскому праву / К.К. Яичков. – М, 1958. – 291с.
416789
  Васильченко Л.В. Договор жилищного найма в ведомственных домах : Дис... канд. юридич.наук: / Васильченко Л. В.; КГУ, Юридический фак-т. – К., 1967. – 273л.
416790
  Васильченко Л.В. Договор жилищного найма в ведомственных домах : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Васильченко Л.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 21 с.
416791
  Васильченко Л.В. Договор жилищного найма в ведомственных домах / Л.В. Васильченко. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 192 с.
416792
  Мальгинова А.И. Договор жилищного найма и жилищные права граждан / А.И. Мальгинова, П.Г. Соловьев. – М, 1951. – 63с.
416793
  Струмилин С.Г. Договор займа в древнерусском праве. / С.Г. Струмилин. – М., 1929. – 72с.
416794
  Лупу А. Договор залога: правовая природа // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 7. – С. 52-54. – ISSN 1810-3081
416795
   Договор и соглашения между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой от 14 февраля 1950 года. – 6с.
416796
  Бабалян Л.А. Договор как основание возникновения обязательства между государственными организациями : Автореф... канд. юриднаук: 712 / Бабалян Л.А.; МГУ им М.В.Ломоносова. – М, 1970. – 23л.
416797
  Майданик Л.Р. Договор коллективного управления имущественными авторскими и смежными правами: понятие, природа, классификация // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 221-242. – ISBN 978-617-566-312-7
416798
  Щерба Л.Р. Договор коллективного управления имущественными правами субъектов авторского и смежных прав: понятие и юридическая природа // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2012. – Вып. 4 (18). – С. 187-197. – (Юридические науки ; вып. 4 (18)). – ISSN 1995-4190
416799
  Краснокутский В.А. Договор комиссии : очерк юридических особенностей с приложением примерных комиссионных договоров / В.А. Краснокутский. – Москва : Изд. Наркомануторга СССР ; [Тип. "Шечтой Октябрь" Сергиевского Промторга, г. Сергиев], 1925. – 83 с.
416800
  Яковлева В.Ф. Договор комиссионной продажи сельскохозяйственной продукции / В.Ф. Яковлева. – М., 1959. – 90с.
416801
  Деревянко Г.Ф. Договор контрактации / Г.Ф. Деревянко. – Новосибирск, 1963. – 23с.
416802
  Боровиков Н.А. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции / Н.А. Боровиков. – М, 1971. – 174с.
416803
  Расимавичюс Договор контрактации сельскохозяйственной продукции колхозов. (По материалам Литов. ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Расимавичюс П-В.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 16л.
416804
  Тихоненко Евгений Александрович Договор кооперированной выставки (по материалам предприятий машиностроения Беллорус. совнархоза) / Тихоненко Евгений Александрович. – Минск, 1963. – 188с.
416805
  Хиной С.Г. Договор купли-продажи / С.Г. Хиной. – Москва, 1960. – 32 с.
416806
  Зарубинский Е.А. Договор купли-продажи и договор поставки по советскому гражданскому праву / Е.А. Зарубинский. – Москва, 1959. – 46 с.
416807
  Грибанов В.П. Договор купли-продажи по советскому гражданскому праву. Учебн. пособие / В.П. Грибанов. – М., 1956. – 68с.
416808
  Лещенко Н.П. Договор личного страхования в советском гражданском праве : Дис... канд. юрид.наук: / Лещенко Н. П.; КГУ им. Т. Шевченко, каф. гражд. права. – К., 1953. – 311л.
416809
  Гендзехадзе Е.Н. Договор морского страхования. / Е.Н. Гендзехадзе. – М, 1963. – 39с.
416810
  Рускол А.А. Договор МТС с колхозами. / А.А. Рускол. – М,, 1951. – 52с.
416811
  Рассудовский В.А. Договор на выполнение проектных и изыскательных работ в капитальном строительстве. / В.А. Рассудовский. – М., 1963. – 160с.
416812
  Дивеев М А. Договор на выполнение пуско-наладочных работ. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Дивеев А.М,; МВ и ССО СССР. – М, 1971. – 18л.
416813
  Гаевский Р.В. Договор на материально-техническое снабжение колхозов / Р.В. Гаевский. – Минск, 1983. – 100с.
416814
  Ананьева А.А. Договор на оказание операторских услуг по управлению // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 37. – С. 303-311. – ISSN 1995-4190


  "Статья посвящена комплексному научно-практическому исследованию договоров на оказание услуг по управлению и на оказание операторских услуг по управлению (операторскому договору), что может послужить основой для дальнейшей углубленной, детализированной ...
416815
  Трофименко В. Договор на оказание рекламных улуг: практичекие аспекты подписания // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 71-74.
416816
  Дуюн В.П. Договор на организацию автомобильных перевозок грузов : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Дуюн В.П.; МВ и ССО БССР. – Минск. – л.
416817
  Потапов А.П. Договор на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Потапов А.П.; МВ и ССО РСФСР. Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. ф-тет. – Иркутск, 1973. – 24л.
416818
  Усова Е.В. Договор найма жилого помещения в Российском гражданском праве // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Каф. адвокатуры. – Минск, 2016. – № 1 (7). – С. 156-162. – ISSN 2306-255Х
416819
  Лысенко М. Договор новой эпохи. К вступлению в силу Договора о СНП // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.32-37. – ISSN 0130-9625


  Российско - американский договор о сокращении наступательных потенциалов
416820
  Кутнаева Н.А. Договор о безъядерной зоне в Латинской Америке и Карибском бассейне // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 12. – С. 30-43. – ISSN 0044-748Х
416821
   Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 151-152. – ISSN 0869-44435
416822
   Договор о нераспространении ядерного оружия. – Нью-Йорк : Управления общественной информации, 1969. – 72 с.
416823
   Договор о нераспространении ядерного оружия и взаимоотношениях между МАГАТЭ и Евроатомом. – Москва, 1972. – 44с.
416824
  Драганов С.С. Договор о патентной кооперации (РСТ) как вариант международного патента // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 112-120. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
416825
  Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау / Г. Штумпф. – М, 1976. – 376с.
416826
  Хаснутдинов А.И. Договор о погрузочно-разгрузочных работах : учеб. пособие / А.И. Хаснутдинов ; [науч. ред. Э.К. Ольхон]. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1992. – 78, [2] с. – Библиогр. в подстроч. прим.
416827
  Жилинкова И. Договор о предоставлении услуг доступа в Интернет (договор Интернет - провайдинга) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.3-7
416828
  Чуб Г.П. Договор о предоставлении услуг почтовотелеграфной связи : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Чуб Г.П. ; МГУ. Юрид. фак. – Москва, 1963. – 16 с.
416829
  Звенигородская Н.Ф. Договор о разделе имущества супругов: теория и практика // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 114-119. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
416830
  Корнеев С.М. Договор о снабжении электроэнергией между социалистическими организациями : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Корнеев С.М. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Юридический фак-т. – Москва, 1953. – 15 с.
416831
  Корнеев С.М. Договор о снабжении электроэнергией между социалистическими организациями / С.М. Корнеев. – М., 1956. – 108с.
416832
   Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 года) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 123-128
416833
   Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г. // Экология - 21 век: наука и политика : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2008. – Т. 8, № 1 (49). – С. 43-45.
416834
  Дорохова Н.А. Договор об оказании информационных услуг с участием бюро кредитных историй // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 3 (18). – С. 17-20


  В статье рассматривается вопрос договорного регулирования отношений оказания информационных услуг, предусмотренных ФЗ "О кредитных историях". На основании положений законодательства и с учетом деловой практики предлагается дефиниция данного договора, ...
416835
   Договор об ОСВ-2 и Сенат США / В.А. Линник, Б.Н. Люберацкая, М.А. Мильштейн, М С. Плеханов, П.Т. Подлесный, В.А. Савельев // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1979. – № 23. – С. 5-19
416836
  Васильева Е.Н. Договор об отчуждении исключительного права: понятие и правовая природа // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 12. – С. 90-95. – ISSN 0132-0769
416837
  Чуб Г.П. Договор об охране квартир вневедомственной охраной / Г.П. Чуб. – М, 1973. – 20с.
416838
  Витрянский В.В. Договор перевозки / В.В. Витрянский. – Москва : Статут, 2001. – 525, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Договорное право). – ISBN 5-8354-0083-7
416839
  Наапетян М.Р. Договор перевозки грузов автомобильным транспортом по законодательству Украинской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Наапетян М.Р.; КГУ. – К, 1976. – 26л.
416840
  Наапетян М.Р. Договор перевозки грузов автомобильным транспортом по законодательству Украинской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Наапетян М.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.26
416841
  Цинцадзе Р.Ш. Договор перевозки грузов на автомобильном транспоте : Автореф... канд. юр.наук: 712 / Цинцадзе Р. Ш.; ТбилГУ. – Тбилиси, 1971. – 23л.
416842
  Андрианов И.А. Договор перевозки грузов по внутренним водным путям сообщения СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Андрианов И.А.; МВ и ССО РСФСР. Саратовский юрид. ин-т. – Саратов, 1970. – 20л.
416843
  Тарасов М.А. Договор перевозки по советскому праву. / М.А. Тарасов. – М., 1954. – 180с.
416844
  Тарасов М.А. Договор перевозки. / М.А. Тарасов. – Ростов-на-Дону, 1965. – 456с.
416845
  Кортунов С. Договор по СНВ : императив "жесткой силы" // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 5-12
416846
  Сериков В.П. Договор по совести / В.П. Сериков. – М., 1986. – 63с.
416847
  Можейко В.Н. Договор по советскому гражданскому праву / В.Н. Можейко. – М., 1961. – 40с.
416848
  Бутовский А.Н. Договор подряда и поставки в теории и действующей практике : III ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 189-194
416849
  Фаткудинов З.М. Договор подряда между социалистическими организациями. / З.М. Фаткудинов. – М, 1976. – 88с.
416850
  Ткач А.П. Договор подряда на капитальное строительство в СССР / А.П. Ткач. – Київ, 1967. – 57с.
416851
  Чигир В.Ф. Договор подряда по капитальному строительству / В.Ф. Чигир. – Минск, 1958. – 203с.
416852
  Катанян Н.Г. Договор подряда с организациями бытового обслуживания / Н.Г. Катанян. – М., 1964. – 76с.
416853
  Клигман А.В. Договор поручения (с участием граждан) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Клигман А.В.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут. – М., 1985. – 24л.
416854
  Амерханов Г.С. Договор поставки : учеб. пособие для студентов юрид. фак-та МГУ : лекции 1, 2, 3 / Г.С. Амерханов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак-т, Каф. гражд. права. – Москва : [б. и.], 1957. – 80 с.
416855
  Кириллова М.Я. Договор поставки : учебное пособие / М.Я. Кириллова. – Свердловск, 1974. – 167с.
416856
  Шохина Т.С. Договор поставки в условиях совершенстования хозяйственного механизма и экономического эксперимента / Т.С. Шохина. – М., 1986. – 79с.
416857
  Атанасов П.Н. Договор поставки во взаимоотношениях стран социалистического лагеря. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Атанасов П.Н.; Моск.гос.ин-т.медунар.отношений. – М, 1962. – 23л.
416858
  Шелестов В.С. Договор поставки и качество продукции / В.С. Шелестов. – Москва, 1974. – 176с.
416859
  Пугинский Б.И. Договор поставки и план реализации / Б.И. Пугинский. – М, 1975. – 168с.
416860
  Пугинский Б.И. Договор поставки и хозрасчетные интересы его участников. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Пугинский Б.И.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
416861
  Ровинский М.М. Договор поставки лесопродукции : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ровинский М. М. ; ВНИИ сов. законодательства. – Москва, 1968. – 16 с.
416862
  Кириллов М.Я. Договор поставки по советскому гражданскому праву. / М.Я. Кириллов, И В. Сырнева, . – Свердловск, 1962. – 88с.
416863
  Брагинский М.И. Договор поставки предметов личного потребления в советском гражданском праве : автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Брагинский М.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Кафедра гражданского права. – Киев, 1953. – 18 с.
416864
  Брагинский М.И. Договор поставки предметов личного потребления в советском гражданском праве. : Дис... канд. юрид.наук: / Брагинский М.И.; КГУ им.Т.Шевченко. Кафедра гражд. права и юридич. фак. – К., 1953. – 318л. – Бібліогр.:л.1-25
416865
  Паращенко В.Н. Договор поставки продукции / В.Н. Паращенко. – Минск, 1989. – 123с.
416866
   Договор поставки продукции социалистических предприятий. – Иркутск, 1974. – 328с.
416867
  Семеусов В.А. Договор поставки сельскохозяйственной техники. / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1975. – 111с.
416868
  Торган К.Э. Договор поставки товаров и интересы покупателей / К.Э. Торган. – Рига, 1974. – 131с.
416869
  Язев В.А. Договор поставки товаров народного потребления. / В.А. Язев. – М., 1960. – 119с.
416870
  Космин Ю.П. Договор поставок и его роль в осуществлении кооперирования предприятий : Автореф... канд юр.наук: / Космин Ю.П.; АН УССР, Секц. общ. наук. – К., 1964. – 14л.
416871
  Телицин В.М. Договор продажи товаров по англо-американскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Телицин В.М.; МГУ. – М., 1971. – 20л.
416872
  Симолин А.А. Договор промысловатого ученичества / А.А. Симолин, барон. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1910. – [2], 558 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Казанского университета. 1911, № 2-8
416873
  Довнар-Запольский М.В. Договор Рады великого князя Литовского с великим князем Сигизмундом-Августом. – [Киев] : [Тип. Первой Киевск. артели Печатного дела]. – 10 с. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск
416874
  Усманов О.У. Договор розничной купли-продажи и охраны прав покупателей / О.У. Усманов. – Душанбе, 1962. – 132с.
416875
   Договор розничной купли-продажи товаров. – М., 1974. – 80с.
416876
  Язев В.А. Договор розничной купли-продажи товаров в кредит. / В.А. Язев. – М,, 1962. – 95с.
416877
  Райлян Договор страхования по проекту Гражданского уложения / Райлян, АН // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 33-35. – ISSN 1812-3805
416878
  Ткач А.П. Договор строительного подряда по советскому гражданскому праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ткач А.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. граждан. права. – Киев, 1953. – 16 с.
416879
  Говорков С.А. Договор субподряда в капитальном строительстве : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Говорков С.А.; МВ и ССО СССР. Всесоюзный юридический заочный ин-т. – М., 1972. – 22л.
416880
  Ермолович В.И. Договор товарищества в праве средневековых стран континентальной Европы (сравнительный анализ) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 18. – С. 19-24. – ISSN 1812-3805


  Предметом исследования в данной статье является договор товарищества, применяемый в праве средневековых стран континентальной Европы. Проанализирован механизм содержания и правоприменения договора товарищества в праве средневековых стран. The subject ...
416881
  Соколовский П.Е. Договор товарищества по римскому гражданскому праву // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 321-352. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
416882
  Хаснутдинов А.И. Договор транспортной экспедиции / А.И. Хаснутдинов. – Иркутск, 1974. – 43с.
416883
  Калпин А.Г. Договор транспортной экспедиции и новое гражданское законодательство // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 5. – С.24-28. – ISSN 0132-0769
416884
  Хаснутдинов А.И. Договор транспортной экспедиции. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Хаснутдинов А.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 14л.
416885
  Клейменова С.Н. Договор управления имуществом в системе гражданско-правовых договоров // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 46-58. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
416886
  Рубина А.М. Договор централизованной перевозки грузов автомобильным транспортом в советском гражданском праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Рубина А.М. ; МГУ. Юрид. фак-т. – Москва, 1958. – 16 с.
416887
  Богданов О.В. Договор, который нужен людям. Договор о нераспространении ядерного оружия и международно-правовые проблемы ядерного разоружения / О.В. Богданов. – М, 1968. – 118с.
416888
  Куликовский В.В. Договор: рецепция римской модели урегулирования обязательственных отношений // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 472-477. – ISBN 978-966-438-135-9
416889
  Майданик Н.І. Договори азартної гри в цивільному праві України = Contracts of gamble in the civil law of Ukraine : монографія / Майданик Н.І. – Київ : Юстініан, 2007. – 264 с. – (Аномалії цивільного права). – ISBN 966-8257-28-6
416890
  Кузьмич О. Договори азартної гри та парі: ігнорування чи законодавче закріплення? // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 285-287. – ISBN 978-966-301-169-1
416891
  Вінник О. Договори акціонерного товариства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 228-233
416892
  Селезньов О.К. Договори в будівництві і комунальному господарстві / О.К. Селезньов, А.Д. Биков. – Київ, 1968. – 169с.
416893
  Войнаровський А. Договори в галузі інтелектуальної власності // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 32-41. – ISSN 2225-3246
416894
   Договори в господарській діяльності : практ. посібник / [упоряд. Д.М. Лівшиц]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 200, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-200. – ISBN 978-611-01-0456-2
416895
  Краснова М.В. Договори в екологічному праві України : навчальний посібник / М.В. Краснова ; КНУТШ. – Київ : Алерта, 2012. – 216 с. – Бібліогр.: с. 208-213. – ISBN 978-617-566-113-0
416896
  Бурчак Ф.Г. Договори в радянському цивільному праві / Ф.Г. Бурчак. – Київ, 1964. – 31с.
416897
  Михальнюк О.В. Договори в сімейному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 10 (144). – С. 84-91
416898
  Крижна В. Договори в сфері інтелектуальної власності і захист прав споживачів // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності. Ак. правових наук України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 16-22
416899
  Луць В.В. Договори в цивільному праві : навч. посібник / В.В. Луць, М.М. Великанова ; НАН України, Київ. ун-т права, Нац. акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 261, [1] с. – Бібліогр.: с. 253-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-665-1
416900
  Кобецька Н.Р. Договори використання природних ресурсів у системі договорного регулювання екологічних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 220-225. – ISSN 2219-5521
416901
  Антошкіна В. Договори довічного утримання за участю подружжя // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-124. – ISSN 0132-1331
416902
  Кузнєцова Н. Договори дригом // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (149/150), січень - лютий 2019 року. – С. 28-29. – ISSN 1991-5829


  Короткий виклад змісту лекцій спецкурсу «Новий погляд на цивільне право» від гуру цивілістики Наталії Кузнєцової.
416903
  Петровська-Караченцева Договори з акціонерами та емітентом при придбанні акцій як спосіб запобігання ризикам // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-121.
416904
  Свєнціцький І.С. Договори з греками Болгарії й Руси : (Проба рівнобіжности й періодизації історичних фактів) / Іларіон Свєнціцький. – Львів : б. в. – С. 129-134. – Окр. відбиток
416905
  Виговський О.І. Договори між акціонерами в міжнародному приватному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 10 (156). – С. 167-174. – ISSN 2312-1831
416906
  Отраднова О. Договори між суб"єктами деліктних зобов"язань: принципи, можливості, межі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 174-184. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена аналізу можливостей та проблем у сфері укладення цивільно-правових догорів учасниками деліктних зобов"язань. Автор аналізує, хто їз суб"єктів деліктного зобов"язання може домовлятися та про що можуть бути домовленості. У статті ...
416907
  Клепікова О.В. Договори морського перевезення пасажира // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 641-645. – ISBN 978-966-667-341-4
416908
  Курчин О.Г. Договори на розміщення рекламної конструкції та зовнішньої реклами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 150-159
416909
  Курчин О.Г. Договори на розміщення рекламної конструкції та зовнішньої реклами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 143-151
416910
  Боржемська О. Договори на створення виконання у сфері інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 36-39
416911
  Кабецька Н.Р. Договори природокористування в системі договірного регулювання природоресурсових відносин // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 128-131
416912
  Корольов В. Договори про виконання агрохімічних та меліоративних робіт: окремі питання теорії аграрного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 85-87.
416913
  Кодинець А.О. Договори про виконання науково-дослідних або дослідно конструкорських та технологічних робіт. Поняття та ознаки договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 450-460. – ISBN 978-966-667-341-4
416914
  Стариченко Л. Договори про виплати авторської винагороди // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.46-52. – ISSN 1608-6422
416915
  Оприско М.В. Договори про відчуження корпоративних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Оприско Микола Васильович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
416916
  Богославець В.М. Договори про надання правових послуг : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Богославець В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
416917
  Богославець В.М. Договори про надання правових послуг : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Богославець В.М.; Прикарпатський націон. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 212л. – Бібліогр.: л.190-212
416918
  Герц А. Договори про надання терапевтичних послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 3-6
416919
  Гріненко О. Договори про приєднання нових держав до Європейського Співтовариства (Договори про Асоціацію) // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 83-91. – ISSN 1814-3385
416920
  Галаган С.О. Договори про створення зон вільної торгівлі: порівняльно-правовий аналіз досвіду ЄС та США // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 62. – С. 127-138. – ISSN 2616-406X
416921
  Кривцова І. Договори Ради Європи у кримінально-правовій сфері: поняття та особливості класифікації // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 47-53. – ISSN 1561-4999
416922
  Кухарєв О. Договори спадкоємців на стадії оформлення права на спадщину // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 3 (81). – С. 135-152
416923
   Договори у видавничій справі // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 6. – С.58-66
416924
  Тимошик М. Договори у видавничій справі // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.78-81
416925
  Роїна О.М. Договори у господарській діяльності : Практичний посібник / О.М. Роїна. – Київ : КНТ, 2006. – 678 с. – ISBN 966-373-055-2
416926
  Роїна О.М. Договори у господарській діяльності : практичний посібник / Роїна О.М. – (3-тє вид., допов.). – Київ : КНТ, 2009. – 798, [2] с. – ISBN 978-966-373-491-0
416927
  Беляневич О. Договори у сфері господарювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 197-205. – ISSN 1026-9932
416928
  Мельник О. Договори у сфері інтелектуальної власності за новим Цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.3-6
416929
  Третьякова А.А. Договори у сфері інтелектуальної власності. Поняття, види та особливості ліцензійного договору // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2015. – № 3/4 (28/29). – С. 61-65. – ISSN 2312-749X
416930
  Москаленко К. Договори у сфері музичного шоу-бізнесу з малолітніми та неповнолітніми артистами-виконавцями: правове регулювання і шляхи його вдосконалення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 51-56
416931
  Тарасенко Л.Л. Договори у сфері оренди транспортних засобів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Тарасенко Леонід Леонідович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
416932
  Цірат Ганна Віталіївна Договори франчайзингу : Дис...канд. юрид. наук: 12.00.03. / Цірат Ганна Віталіївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 208 л. – Бібліогр.: л.183-208
416933
  Цірат Ганна Віталіївна Договори франчайзингу : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Цірат Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
416934
  Рєзнікова В.В. Договори часткової (пайової) участі та договори спільного фінансування (інвестування) як форми здійснення спільної господарської діяльності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 126-132. – (Право. Економіка. Управління)
416935
  Жилінкова І. Договори щодо нерухомого майна: формальні аспекти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 138-146. – ISSN 1993-0909
416936
  Якубівський І. Договори щодо розпоряджання майновими лравами інтелектуальної власності за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 15-18.
416937
   Договори щодо розпоряджання майновими правами на об"єкти патентного права : монографія / Нац. акад. прав. наук Україна, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-790-3
Т. 1 : / [Г.О. Андрощук, Ю.Л. Борко, В.А. Васильєва та ін. ; наук. ред. Н.М. Мироненко]. – 2018. – 221, [1] с. : іл., табл. – Авт. тому зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 185-186 та в підрядк. прим.
416938
   Договори щодо розпоряджання майновими правами на об"єкти патентного права. : [монографія] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-791-0
Т. 2 : / [О.Ю. Кашинцева, О.В. Пічкур, В.В. Писєва та ін. ; наук. ред.: Н.М. Мироненко]. – 2018. – 201, [1] с. : іл., табл. – Авт. тому зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
416939
  Долинська М. Договори щодо розпорядження земельними ділянками // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 27-29.
416940
  Макода В. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 128-142. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядаються види ліцензійних угод, порядок їх укладання та права сторін, що їх уклали.
416941
  Майданик Р. Договори, пов"язані з азартними іграми (цивільно - правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.24-27
416942
  Воронова О.В. Договори, спрямовані на безоплатне передання майна в користування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 58-64. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
416943
  Кирилюк О.Ю. Договори, що укладаються з використанням електронних засобів зв"язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кирилюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
416944
  Кирилюк О.Ю. Договори, що укладаються з використанням електронних засобів зв"язку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кирилюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 221 арк. – Бібліогр.: арк. 191-221
416945
  Клепікова О.В. Договори, що укладаються у сфері торговельного мореплавства // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 615-616. – ISBN 978-966-667-341-4
416946
  Пугинский Б.И. Договорная дисциплина / Б.И. Пугинский. – М, 1985. – 64с.
416947
  Шохин А.А. Договорная дисциплина в промышленности / А.А. Шохин. – М., 1983. – 103с.
416948
   Договорная дисциплина в советском гражданском праве. – Свердловск, 1985. – 151с.
416949
  Яковлев А.К. и др. Договорная дисциплина в строительстве / А.К. и др. Яковлев. – К, 1990. – 238с.
416950
  Граве К.А. Договорная неустойка в советском праве / К.А. Граве. – М, 1950. – 136с.
416951
  Пергамент М.Я Договорная неустойка и интерес / М.Я. Пергамент, проф. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Изд. кн. маг. И.К. Голубева, под фирм. "Правоведение" ; Тип. гос., 1906. – XII, [2], 354 с. – Библиогр. в примеч.
416952
  Геворкян А.А. Договорная ответственность по советскому гражданскому праву : Автореф... канд.юридич.наук: / Геворкян А.А.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. Юридический фак-т. – Ереван, 1953. – 20л.
416953
  Файнштейн А.А. Договорная ответственность социалистических организаций / А.А. Файнштейн. – М, 1975. – 167с.
416954
  Вишняков А. Договорний режим торговли между Украиной и ЕС и внутрннее законодательство Украины: вопросы оценки коллизий // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 48-51.
416955
   Договорно-правовая и претензионно-исковая работа. – Киев, 1977. – 383с.
416956
  Лысенков Ю.М. Договорно-правовое регулирование фондового рынка / Ю.М. Лысенков, А.И. Рымарук, И.В. Педь. – Київ : Кий, 1998. – 374с. – (Энциклопедия фондового рынка ; Кн.2). – ISBN 966-7161-12-9
416957
  Ансон В. Договорное право / Вильям Ансон ; под общ. ред. и с предисл. О.Н. Садикова. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 464 с.
416958
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – 2-е изд., испр. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0016-0
кн.1 : Общие положения. – 1999. – 848с.
416959
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – 2-е изд., исправл. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0016-0
Кн.1 : Общие положения. – 2000. – 848с.
416960
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – [4-е изд., стер.]. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0016-0
Кн. 1 : Общие положения. – 2001. – 841, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
416961
  Притыка Д.Н. Договорное право : Общая часть. Комментарий к гражданскому законодательству Украины / Д.Н. Притыка, В.Я. Карабань, В.Г. Ротань; Руков. автор. коллектива и отв ред. В.Г.Ротань. – Киев; Севастополь : Институт юридических исследований, 2002. – 880с. – ISBN 966-95773-2-2
416962
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – [4-е изд., стер.]. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0024-1
Кн. 2 : Договоры о передаче имущества. – 2002. – 795, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
416963
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0119-1
Кн. 3 : Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – 2002. – 1035, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
416964
  Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте / Н.Г. Вилкова; Н.Г. Вилков. – Москва : Статут, 2002. – 509, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Договорное право). – ISBN 5-8354-0117-5
416965
  Мозолин В.П. Договорное право в США и СССР / В.П. Мозолин, Е.А. Фарнсворт. – Москва, 1988. – 308с.
416966
  Попондопуло В.Ф. Договорное право России в системе правовых семей и механизме правового регулирования // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 239-257. – ISBN 978-966-2578-62-1
416967
   Договорное право стран-членов СЭВ и СФРЮ: Общие положения. – М., 1986. – 612с.
416968
  Брагинский М.И. Договорное право: Кн.2 / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0024-1
Кн.2 : Договоры о передаче имущества. – 2000. – 800с.
416969
   Договорное регулирование имущественных и трудовых отношений. – Барнаул, 1987. – 172с.
416970
  Ульянова Н.Н. Договорные инициативы СССР - важнейший фактор укрепления мира. / Н.Н. Ульянова. – Москва, 1983. – 72с.
416971
  Рахманкулов Х.-А. Договорные отношения в агропромышленном комплексе / Х.-А. Рахманкулов ; [отв. ред. М.Г. Масевич] ; АН Узбекской ССР, Ин-т философии и права им. И.М. Муминова. – Ташкент : ФАН, 1989. – 278, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
416972
  Тимескова В.С. Договорные отношения в АПК / В.С. Тимескова. – Л. : ЛГУ, 1989. – 78 с.
416973
  Азимов Ч.Н. Договорные отношения в области научно-технического прогресса / Ч.Н. Азимов. – Харьков : Вища школа, 1981. – 136 с. – Библиогр.: с. 129-133
416974
  Гольдман И.М. Договорные отношения в сфере коммерческой эксплуатации флота и портов рыбной промышленности СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Гольдман И.М.; Всесоюзный юридический заочный ин-т. – М., 1970. – 19л.
416975
  Рахманкулов Х.А. Договорные отношения в сфере товарооборота между промышленностью и сельским хозяйством : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 712 / Рахманкулов Х.А. ; Ленинградский гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1969. – 36 c.
416976
  Безрук В.Д. Договорные отношения гражданской авиации по производству авиахимических работ в сельском хозяйстве СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Безрук В.Д.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
416977
  Долежан Валентин Владимирович Договорные отношения колхозов (по материалам УССР) : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.03 / Долежан Валентин Владимирович ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва. – 19 с.
416978
  Визенфельд Л.И. Договорные отношения колхозов и совхозов / Л.И. Визенфельд. – Минск, 1971. – 240с.
416979
  Нусупов Т.Н. Договорные отношения колхозов с государственными организациями. (По материалам Кирг.ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Нусупов Т.Н.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1968. – 22л.
416980
  Вовк Ю.А. Договорные отношения колхозов с ораганизациями и предприятиями / Ю.А. Вовк. – Москва, 1962. – 159с.
416981
  Сулейманова А.Э. Договорные отношения колхозов с организациями потребительской кооперации (по матер. АзССР) : Автореф. ди. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Сулейманова А.Э. ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва, 1972. – 18 с.
416982
   Договорные отношения машинно-тракторной станции с колхозом. – М., 1946. – 46с.
416983
  Астановский Г.Б. Договорные отношения на эксплуатацию подъездных путей / Г.Б. Астановский. – Москва, 1984. – 111с.
416984
  Семеусов В.А. Договорные отношения по материально-техническому обеспечению сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 172 / Семеусов В.А. ; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва, 1969. – 22 с.
416985
  Емельянова Н.Н. Договорные отношения с Европейским Союзом в области экономики // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 269-274. – ISSN 1560-2893
416986
  Ядевич Н.И. Договорные отношения сельскохозяйственных предприятий в системе АПК / Н.И. Ядевич. – Минск, 1991. – 123с.
416987
  Лурье С.М. Договорные отношения сельскохозяйственных предприятий в СССР. / С.М. Лурье, М.И. Козырь. – Москва : Наука, 1974. – 312с.
416988
  Жоселин Леблуа- Аппе Договорные процедуры в уголовном процессе Франции // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.80-88
416989
  Звенигородская Н.Ф. Договорные семейно-правовые санкции // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 113-117. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Анализируется зависимость между типом правопонимания и подходом к исследованию форм и источников права. Делается вывод о том, что различия между нормативным и социологическим типом правопонимания носят принци- пиальный характер лишь в оценке ...
416990
  Салимжанов И.К. Договорные цены / И.К. Салимжанов, А.В. Рубцов. – Москва : Знание, 1990. – 62 с.
416991
  Хайкин Г.М. Договорные цены в строительстве / Г.М. Хайкин. – М., 1988. – 88с.
416992
  Носенко И.Ю. Договорные цены в строительстве / И.Ю. Носенко. – М, 1989. – 255с.
416993
  Мазурин Л.И. Договорные цены на капитальное строительство / Л.И. Мазурин. – М, 1991. – 155с.
416994
  Муравьев В.И. Договорный механизм европейских сообществ и его характерные черты // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 106-110. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
416995
  Матеева Е. Договорный режим имущества супругов в Республике Болгария // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – Вип. 3 (25). – С. 243-248
416996
  Муравиев К. Договорът за мир в ньой / К. Муравиев. – София : Климент Охридски, 1992. – 312 с.
416997
   Договоры. – М., 1980. – 84с.
416998
  Сметанин Алексей Тимофеевич Договоры банковского обслуживания и качества товаров в торговле : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Сметанин Алексей Тимофеевич; Московский ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1981. – л.
416999
  Азимов И.Н. Договоры в области научно-технического прогресса : Автореф... канд. юрид.наук: / Азимов И.Н.; Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 1976. – 26л.
417000
  Скутин А.Ф. Договоры в сфере технического обслуживания машино-тракторного парка колхозов и совхозов. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Скутин А.Ф.; МВ и ССО РСФСР.Томск.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 22л.
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,