Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
416001
   "Дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения", украинская респ. науч. конф. (1987;Одесса). – Одесса
1. – 1987. – 168с.
416002
   "Дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения", украинская респ. науч. конф. (1987;Одесса). – Одесса
2. – 1987. – 158с.
416003
  Дзевочко О.М. Дифузійно-контрольований процес окислення низькоконцентрованого SO2 під тиском в автотермічному реакторі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Дзевочко О.М.; Національн. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
416004
  Оглобля В.І. Дифузія [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 108m]Ag в розплавах Ga - Sn // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 456-461. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Капілярно-радіоізотопним методом досліджена дифузія малих домішок [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 108m]Ag в розплавах Ga (16% ат.) - Sn в інтервалі температур 503-803 К. Встановлено, що [верхній індекс 108m]Ag дифундує в розплавах Ga - Sn лише ...
416005
  Оглобля В.І. Дифузія 125Sb і 65Zn в рідкому галії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 407-410. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Капілярним методом досліджена дифузія малих радіоактивних домішок [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 65]Zn в рідкому галії в широкому інтервалі температур 323-1173 К. Отримані лінійні температурні залежності для експериментальних значень ...
416006
  Богданов В.В. Дифузія в кристалах : навч. посібник для студентів ВНЗ / Богданов В.В. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221 та в підрядк. прим. – ISBN 966-623-327-4
416007
   Дифузія в радіаційно пошкоджених матеріалах - І : Матеріали до спецкурсу. – Київ : Київський університет, 2003. – 56с.
416008
   Дифузія димерів Si-Si та Ge-Ge вздовж димерного ряду поверхні Ge(001) / Т.В. Афанас"єва, І.П. Коваль, М.Г. Находкін, Є.П. Суховій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 207-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Процес дифузії В-димерів Ge-Ge і Si-Si на поверхні Ge(001) досліджено за допомогою розрахунків з перших принципів. Для В-димерів Ge-Ge і Si-Si знайдено два найбільш імовірні шляхи дифузії. Шлях І відповідає трельованому руху адатомів. Шлях відповідає ...
416009
   Дифузія димеру Ge-Ge вздовж димерного ряду поверхні GE(001) / Т. Афанас"єва, І. Коваль, М. Находкін, Є. Суховій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-9. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Процес дифузії В-димеру Ge-Ge на поверхні Ge(100) досліджено за допомогою розрахунків з перших принципів. Знайдено два найбільш імовірні шляхи дифузії В-димеру: шлях І відповідає корельованому руху адатомів, шлях II відповідає руху цілого димеру. ...
416010
  Михайловська О.В. Дифузія знань як чинник формування інноваційних кластерів у регіоні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 184-195. – ISSN 1562-0905
416011
  Роджерс Еверетт Дифузія інновацій = Diffusion of innovations / Еверетт М. Роджерс ; пер. з англ. Василя Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 590, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. на англ. мові. – Бібліогр.: с. 514-566. – ISBN 978-966-518-527-7
416012
  Шамота Г.М. Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 288-295
416013
  Погодаєва М.К. Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі: теоретичні підходи, сутність та різновиди // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 250-254. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
416014
  Шевченко О.К. Дифузія історичного часу і політичного простору на прикладі Кримської конференції 1945 року // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 173-175
416015
   Дифузія кисню при сенсибілізованій фотооксидації в аморфних полімерних плівках / Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, П.О. Кондратенко, Ю.М. Саковська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 357-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою чисельних методів досліджується дифузія кисню в аморфних полімерних плівках під час сенсибілізованої барвниками фотооксидації ненасиченої сполуки. Виявлені основні закономірності дифузії кисню в плівках. Одержані аналітичні вирази, ...
416016
  Стрільчик Б.А. Дифузія оніричного та галюцинаторно-параноїдального у тексті Андрія Жураківського "Сателіти" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 438-443. – (Слово). – ISSN 2304-7402
416017
  Жовтянський В.А. Дифузія продуктів ерозії мідних електродів вільнопідтримуваної електричної дуги / В.А. Жовтянський, В.М. Патріюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.374-381. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом числового моделювання визначений радіальний розподіл парів електродного матеріалу в електричній дузі в широкому температурному інтервалі при незначних струмах. Температурний профіль задавався у вигляді гаусоподібної кривої, яка апроксимує ...
416018
  Оглобля В.І. Дифузія та в"язкість розплавів Ga-In і Se-In / В.І. Оглобля, О.В. Оглобля, Г.О. Стефанишина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 271-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
416019
  Стадницький Ю.І. Дифузія технологічних інновацій: регіональний аспект // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 169-177. – ISSN 1562-0905
416020
  Давидюк Г.Є. Дифузія у твердих тілах : Методичні рекомендації / Г.Є. Давидюк, В.А. Оксюта. – Луцьк : Вежа, 1999. – 22 с.
416021
  Бузулук О. Дифузія... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27 лютого (№ 36). – С. 7


  Як Музей Корсаків у Луцьку демонструє світу автентичність і талановитість української нації.
416022
  Кіптенко В. Дифузне використання принципів розбудови національної економіки на прикладі українсько-аргентинського співробітництва / В. Кіптенко, С. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-49. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано співробітництво України та Аргентини у геополітичному, геоекономічному та етнополітичному аспектах. Наведено альтернативний варіант розвитку національної економіки, використовуючи досвід Аргентини. This article analyses the ...
416023
  Бугаєнко О.С. Дифузне випромінювання в небулярних середовищах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Бугаєнко Олег Сергійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
416024
  Навальна М. Дифузні процеси в лексиці наукового та публіцистичного стилів. // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 78-86


  У статті розглянуто найуживаніші лексичні одиниці наукового стилю, які функціонують у мові сучасної української періодики, простежено нові лексикосемантичні вияви цих мовних одиниць, визначено, лексеми якої нау-кової галузі найширше представлені в мові ...
416025
  Козина Г.В. Диффенилантипорилметановые красители как реагенты на бор : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Козина Г.В. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1968. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
416026
  Слободинская Т.В. Диффенциальные игры преследования с задержкой информации : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.09 / Слободинская Т.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 14 с.
416027
  Деревенский В. п. Диффеоморфизмы множества фундаментальных систем решений систем линейых обыновенных дифференциальных уравнений первого порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Деревенский В. п.; Горьк. ГУ. – Горький, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
416028
  Трифонов К.З. Диффереенциальная рента первой формы (по положению) при социализме и ее влияние на развитие колхозного производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонов К.З.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Харьков, 1956. – 16л.
416029
  Гусаров Р.С. Дифференцальные уравнения / Р.С. Гусаров. – Москва, 1980. – 71 с.
416030
  Щербаков Р.Н. Дифференциалы помогают геометрии / Р.Н. Щербаков, Л.Ф. Пичурин. – Москва, 1982. – 192с.
416031
  Судницын И.И. Дифференциальная влагоемкость почв разного генезиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 43-48 : табл. – Библиогр.: 25 назв. – (Почвоведение ; № 4). – ISSN 0201-7385
416032
  Судницын И.И. Дифференциальная влагоемкость различных гранулометрических фракций бурой лесной суглинистой почвы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 42-46 : табл. – Библиогр.: 25 назв. – (Почвоведение ; № 1). – ISSN 0201-7385
416033
  Цыренова В.Б. Дифференциальная геомертия трехметрового квазиэллиптического пространства : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Цыренова В. Б.; Казан.ГУ. – Казань, 1978. – 16л.
416034
  Егоров Д.Ф. Дифференциальная геометрия / Д.Ф. Егоров. – Москва-Петроград, 1928. – 288 с.
416035
  Милин В.И. Дифференциальная геометрия / В.И. Милин. – Ленинград, 1934. – 332 с.
416036
  Фиников С.П. Дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – Москва, 1936. – 216 с.
416037
   Дифференциальная геометрия. – Ленинград, 1945. – 51 с.
416038
  Норден А.П. Дифференциальная геометрия / А.П. Норден. – Москва, 1948. – 216 с.
416039
  Фиников С.П. Дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – Москва, 1949. – 111 с.
416040
  Фиников С.П. Дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – Москва, 1955. – 216 с.
416041
  Россинский С.Д. Дифференциальная геометрия / С.Д. Россинский, Л.Е. Евтушик. – 2-е изд. – Ленинград, 1960. – 47 с.
416042
  Фиников С.П. Дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 158 с.
416043
  Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия / А.В. Погорелов. – 5-е изд. – Москва : Наука, 1969. – 176 с.
416044
  Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия : [учебник для мат. специальностей ун-тов и пед. ин-тов] / А.В. Погорелов. – Изд. 6-е., стер. – Москва : Наука, 1974. – 176 с.
416045
  Васильев А.М. Дифференциальная геометрия / А.М. Васильев, Ю.П. Соловьев. – Москва, 1981. – 120с.
416046
   Дифференциальная геометрия. – Саратов, 1981. – 104с.
416047
   Дифференциальная геометрия : Учебное пособие. – Минск : Из-во БГУ им.Ленина, 1982. – 256с.
416048
  Васильев А.М. Дифференциальная геометрия / А.М. Васильев, Ю.П. Соловьев. – Москва, 1988. – 96с.
416049
  Позняк Э.Г. Дифференциальная геометрия : первое знакомство / Э.Г. Позняк, В Е. Шикин. – Москва : Московский университет, 1990. – 382 с. – ISBN 5-211-00959-2
416050
  Бюшгенс С.С. Дифференциальная геометрия : учеб. пособ. для гос. ун-тов / С.С. Бюшгенс. – 3-е изд. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2008. – 304 с. – (Физико-математическое наследие: математика ; Дифференциальная геометрия). – ISBN 978-5-382-00753-3
416051
  Кругляков Л.З. Дифференциальная геометрия 2-семейства прямых в Р5 и ее приложение к теории пар конгруэнций в Р3. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кругляков Л.З.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
416052
  Фомин В.Е. Дифференциальная геометрия банаховых многообразий / В.Е. Фомин. – Казань, 1983. – 80с.
416053
  Измайлов В.Д. Дифференциальная геометрия двумерных поверхностей в многомерных плоских аффинных пространствах : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Измайлов В.Д.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 8 с.
416054
  Жогова Т.Б. Дифференциальная геометрия двупараметрических семейств двумерных плоскостей гиперболического типа прострвнства Р : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Жогова Т. Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 10л.
416055
  Годбийон К. Дифференциальная геометрия и аналитическая механика / К. Годбийон. – Москва : Мир, 1973. – 188 с.
416056
  Бляшке В. Дифференциальная геометрия и геометрические основы теории относительности Энштейна / В. Бляшке. – Москва
2. – 1935. – 330 с.
416057
  Хелгасон С. Дифференциальная геометрия и симметрические пространства / С. Хелгасон. – Москва : Мир, 1964. – 534 с.
416058
  Шварц Д.Т. Дифференциальная геометрия и топология / Д.Т. Шварц; Пер. с англ. В.Л. Гутенмахера под ред. А.А. Кириллова. – Москва : Мир, 1970. – 224 с.
416059
  Фоменко А.Т. Дифференциальная геометрия и топология / А.Т. Фоменко. – Москва, 1983. – 217 с.
416060
  Фоменко А.Т. Дифференциальная геометрия и топология [Электронный документ] : дополнительные главы / А.Т. Фоменко. – Ижевск : Удмуртский университет, 1999. – 250 с.
416061
  Аминов Ю.А. Дифференциальная геометрия и топология кривых / Ю.А. Аминов. – Москва : Наука, 1987. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-158
416062
  Бурдаков В.М. Дифференциальная геометрия квазиэллптических пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Бурдаков В. М.; Каз.ГУ. – Казань, 1976. – 9л.
416063
  Приходько В.А. Дифференциальная геометрия комплексов индекса один прямых в многомерном проективном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Приходько В.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1981. – 14л.
416064
  Леонтьев Е.К. Дифференциальная геометрия композиций многомерных пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Леонтьев Е.К.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1968. – 8л.
416065
   Дифференциальная геометрия конгруэнций кривых 2-го порядка в евклидовом пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рютин В. Р,; Рютин В. Р,; Том.ГУ. – Томск, 1964. – 4л.
416066
  Арутюнян С.Х. Дифференциальная геометрия кратных интегралов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.0104. / Арутюнян С.Х.; МГУ. – Казань, 1997. – 34 с.
416067
  Цыпкин М.Е. Дифференциальная геометрия линейчатого пространства и ее приложения к теории линейчатых поверхностей : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Цыпкин М. Е.; МВО СССР, Казан. ГУ. – Казань, 1951. – 6 с.
416068
  Домбровский Роман Федорович Дифференциальная геометрия многомерной касательно оснащенной поверхности в Рп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Домбровский Роман Федорович; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1977. – 13л.
416069
  Малаховский В.С. Дифференциальная геометрия многообразий квадратичных элементов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Малаховский В.С.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
416070
   Дифференциальная геометрия однородных простраств. – Ирскутск, 1979. – 179с.
416071
  Долговых В.П. Дифференциальная геометрия поля векторов скоростей стационарного потока идеальной сжимаемой жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Долговых В.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
416072
  Поляков Николай Дмитриевич Дифференциальная геометрия почти контактных многообразий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Поляков Николай Дмитриевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
416073
  Рудь Н.Н. Дифференциальная геометрия пространств с проективной метрикой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудь Н.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
416074
   Дифференциальная геометрия пространств с фундаментальной группой. – Иркутск, 1986. – 108 с.
416075
   Дифференциальная геометрия семейств линий и поверхностей. – Смоленск, 1986. – 116 с.
416076
  Рунд Х. Дифференциальная геометрия финслеровых пространств. / Х. Рунд. – М., 1981. – 502с.
416077
  Хелгасон С. Дифференциальная геометрия, группы Ли и симметрические пространства / С. Хелгасон; Пер. с англ. А.Л. Онищенка и А.Н. Щетинина; Под ред. А.Л. Онищика. – Москва : Факториал Пресс, 2005. – 608с. – (20 век. Математика и механика ; Вып.11). – ISBN 5-88688-076-3
416078
   Дифференциальная геометрия, топология, тензорный анализ : Сборник задач ; Учебное пособие / Н.И. Кованцов, Г.М. Зражевская, В.Г. Кочаровский, В.И. Михайловский. – Киев : Вища школа, 1982. – 376 с.
416079
   Дифференциальная геометрия, топология, тензорный анализ. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1989. – 397 с.
416080
  Губергриц Н.Б. Дифференциальная диагностика в гастроэнтерологии : от симптома и синдрома к диагнозу и лечению : практ. рук. / Н.Б. Губергриц, К.Ю. Линевская, Н.В. Беляева. – Киев : [б. и.], 2018. – 623, [1] с., 38 с. ил. : ил., табл. – Библиогр. в конце частей. – ISBN 978-617-7138-11-1
416081
  Болгов А.В. Дифференциальная земельная рента в условиях социализма. / А.В. Болгов. – М, 1963. – 224с.
416082
  Мартынюк С.Г. Дифференциальная земельная рента и выравнивание экономических условий воспроизводства в колхозах. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Мартынюк С.Г.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1977. – л.
416083
  Цымбал Л.Л. Дифференциальная земельная рента и тенденции ее развития в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цымбал Л. Л.; Льв.ГУ. – Львов, 1978. – 29л.
416084
  Шишмаков В.С. Дифференциальная игра сближения при запаздывании информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Шишмаков В.С.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
416085
  Скворцов А.П. Дифференциальная оптическая спектроскопия ионных кристаллов с примесями во внешнем электрическом поле : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Скворцов А.П.; Ленингр.гос.оптич.ин-т. – Л, 1977. – л.
416086
  У Со Тин Дифференциальная пористость и передвижение воды при мелиорации засоленных почв южной части голодной степи : Автореф... канд. биол.наук: / У Со Тин; МГУ. Биолого-почвенный фак-т. – Москва, 1971. – 28л.
416087
  Либин А.В. Дифференциальная психология : На пересечении европейских, российских и американских традиций;Психология для студ. / А.В. Либин. – 2-е изд., перер. – Москва : Смысл; Per Se, 2000. – 549с. – ISBN 5-89357-068-5; 5-9292-0013-0
416088
  Нартова-Бочавер Дифференциальная психология : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по психологическим специальностям / Нартова-Бочавер. – Москва : Ижица, 2002. – 160с. – (Серебрянная сова). – ISBN 5-94837-001-1
416089
  Кондрашихина О.А. Дифференциальная психология : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений] / О.А. Кондрашихина ; М-во образования и науки Украины, Севастоп. город. гуманит. ун-т. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 230, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-364-774-6
416090
  Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология / Е.П. Ильин. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 464с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-272-00237-7


  Охарактеризовано різні психологічні течії, визна-чено їх роль у розвитку науки психології. Розкри-то суть і специфіку психічних процесів особис-тості: відчуття, сприймання, пам"ять, мовлення, мислення. Навчальний посібник для студентів вищих ...
416091
  Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 544 с. : ил., табл. – Алф. указатель: с. 539-544. – Библиогр.: с. 474-538. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00459-8
416092
  Малышева Л.И. Дифференциальная рента в колхозах и ее распределение : Автореф... кадн. экон.наук: / Малышева Л.И.; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Л., 1954. – 18л.
416093
  Кузин В.Ф. Дифференциальная рента в системе экономических отношений государства и колхозов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Кузин В.Ф.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1976. – 16л.
416094
  Фахретдинов Р.Г. Дифференциальная рента в системе экономических отношений межхозяйственной кооперации сельскохозяйственного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фахретдинов Р.Г.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1979. – 21л.
416095
  Тарунин А.Ф. Дифференциальная рента в социалистическом обществе / А.Ф. Тарунин, В.Н. Семенков. – М., 1964. – 40с.
416096
  Табачник И.М. Дифференциальная рента в социалистическом сельском хозяйстве СССР : Дис... канд. эконом.наук: / Табачник И.М.; Киев. ветеринарный ин-т. – 288л. – Бібліогр.:л.I-XVII
416097
  Емельянов А.М. Дифференциальная рента в социалистическом сельском хозяйстве. / А.М. Емельянов. – М., 1965. – 100с.
416098
  Михайлов В.А. Дифференциальная рента в социалистическом сельском хозяйстве. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Михайлов В.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 19л.
416099
  Беляев И.Т. Дифференциальная рента в СССР / И.Т. Беляев. – Москва, 1967. – 200с.
416100
  Багрецов Николай Иванович Дифференциальная рента и внутризональное выравнивание экономических условий хозяйствования колхозов : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Багрецов Николай Иванович; Акад. общест.наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской полит. экономии. – М, 1974. – 21л.
416101
  Ильдеменов В.И. Дифференциальная рента и выравнивание экономических условий воспроизводства / В.И. Ильдеменов. – М., 1981. – 135с.
416102
  Седышев Ю.А. Дифференциальная рента и выравнивание экономических условий хозяйствования колхозов / Ю.А. Седышев. – М, 1966. – 223с.
416103
  Красаускас С. Дифференциальная рента и ее роль в развитии сельского хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Красаускас С.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 16л.
416104
  Седышев Ю.А. Дифференциальная рента и проблема выравнивания экономических условий хозяйтсвования колхозов. : Автореф... канд.экон.наук: / Седышев Ю.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 23л.
416105
  Логвинов Л.Д. Дифференциальная рента и экономика колхозов. / Л.Д. Логвинов. – Москва, 1963. – 203с.
416106
  Карнаухова Е.С. Дифференциальная рента и экономическая оценка земли: (Вопросы методологии и опыт исследования) / Е.С. Карнаухова. – Москва, 1977. – 256с.
416107
  Ипатьев А.Н. Дифференциальная систематика и Дифференциальная география растений / А.Н. Ипатьев. – Минск, 1971. – 232с.
416108
  Берштейн В.А. Дифференциальная сканирующая калориметрия в физикохимии полимеров / В.А. Берштейн, В.М. Егоров. – Ленинград, 1990. – 254с.
416109
  Милнор Д. Уоллес Дифференциальная топология : Начальный курс / Д. Уоллес Милнор; Пер. с англ. А.А. Блохина, С.Ю. Аракелова; Под ред. Д.В. Аносова. – Москва : Мир, 1972. – 277 с. – (Попул. серия "Современная математика")
416110
  Хирш М. Дифференциальная топология / М. Хирш. – Москва : Мир, 1979. – 280 с.
416111
  Фридолин В.Ю. Дифференциальная фенология и исключительный 1934 год в Хибинской горной стране : (Горная станция Академии наук) / В.Ю. Фридолин, 1936. – С. 80-107


  На обл. дарств. надпись от автора 1936 г.
416112
  Бунькова Е.Ю. Дифференциально-геометрические задачи теории сигма-функций и приложения : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Бунькова Е.Ю. ; Математический ин-т им. В.А. Стеклова ; РАН. – Москва, 2011. – 17 с. – Библиогр.: 5 назв.
416113
  Громов Г.Н. Дифференциально-геометрический метод навигации / Г.Н. Громов. – Москва : Радио и связь, 1986. – 383 с.
416114
  Згуровский М.З. Дифференциально-операторные включения и вариационные неравенства в бесконечномерных пространствах / М.З. Згуровский, П.О. Касьянов, В.С. Мельник; НАНУ; МОНУ; Ин-т прикладного систем. анализа. – Киев : Наукова думка, 2008. – 462с. – Проект "Наукова думка". – ISBN 978-966-00-0732-1
416115
  Келасьев Вячеслав Николаевич Дифференциально-психологический анализ некоторых видов трудовой и учебной деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Келасьев Вячеслав Николаевич; ЛГУ. – Л., 1973. – 22л.
416116
  Беллман Р. Дифференциально-разностные уравнения / Р. Беллман, К.Л. Кук. – Москва : Мир, 1967. – 548 с.
416117
   Дифференциально-разностные уравнения и задачи математической физики. – К., 1984. – 139 с.
416118
  Топор Н.Д. Дифференциально-термический и термовесовой анализ минералов : Учебное пособие / Н.Д. Топор. – Москва : Недра, 1964. – 158с.
416119
  Гэ Яо-цзун. Дифференциально-фазная защита линий электропередачи высоких напряжений с использованием ультракоротволновых (УКВ) каналов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гэ Яо-цзун.; Риж.полит.ин-т. – Рига, 1962. – 20л.
416120
   Дифференциально-функциональные уравнения. – К., 1991. – 118 с.
416121
   Дифференциально-функциональные уравнения и их приложения. – К., 1985. – 127 с.
416122
   Дифференциально-функциональные уравнения и их применение к нелинейным краевым задачам. – К., 1987. – 112,4 с.
416123
   Дифференциально - функциональные и разностные уравнения. – К., 1981. – 126 с.
416124
  Фролов Н.А. Дифференциальное и интегральное исчисление / Н.А. Фролов. – Москва, 1955. – 340 с.
416125
  Банах С.С. Дифференциальное и интегральное исчисление / С.С. Банах. – М., 1958. – 404 с.
416126
  Банах С. Дифференциальное и интегральное исчисление / С. Банах. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука, 1966. – 436 с.
416127
  Куваев М.Р. Дифференциальное и интегральное исчисление / М.Р. Куваев. – Томск
1. – 1967. – 494 с.
416128
  Грауэрт Г. Дифференциальное и интегральное исчисление / Г. Грауэрт. – М., 1971. – 680с.
416129
  Банах С. Дифференциальное и интегральное исчисление : пер. с польск. / С. Банах. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1972. – 423 с.
416130
  Бугров Я.С. Дифференциальное и интегральное исчисление / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. – Москва, 1980. – 432с.
416131
  Бугров Я.С. Дифференциальное и интегральное исчисление / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 431 с.
416132
  Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах / И.А. Марон. – Москва : Наука, 1970. – 399 с.
416133
  Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах. Функции одной переменной : учебное пособие для студ. вузов / И.А. Марон. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 400 с. : илл., табл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0849-8
416134
  Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах: Функции одной переменной : учеб. пособие / И.А. Марон. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1973. – 399 с.
416135
  Лере Ж. Дифференциальное и интегральное исчисление на комплексном аналитическом многообразии / Ж. Лере. – Москва, 1961. – 140 с.
416136
  Итенберг С.И. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной / С.И. Итенберг, Л.А. Кальницкий. – Л., 1971. – 172 с.
416137
  Итенберг С.И. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной / С.И. Итенберг, Л.А. Кальницкий. – Л., 1973. – 172 с.
416138
  Бугров Я.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1988. – 431с.
416139
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1957. – 844 с.
416140
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1958. – 844 с.
416141
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1960. – 748 с.
416142
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1961. – 748 с.
416143
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1962. – 855с.
416144
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1963. – 855 с.
416145
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
1. – 1964. – 544 с.
416146
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
2. – 1964. – 312 с.
416147
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
1. – 1965. – 548 с.
416148
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
2. – 1965. – 312с.
416149
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебник / Н.С. Пискунов; Изд. 7-е. – Москва : Наука
Т. 2. – 1966. – 312 с.
416150
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебник / Н.С. Пискунов. – Изд. 8-е, стереотипн. – Москва : Наука
Т. 1. – 1968. – 551с.
416151
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – М
1. – 1970. – 456с.
416152
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – М
2. – 1970. – 576с.
416153
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : Учебник / Н.С. Пискунов. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 1. – 1972. – 456с.
416154
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : Учебник / Н.С. Пискунов. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 2. – 1972. – 576с.
416155
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Т. 1. – 1976. – 456 с.
416156
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебник / Н.С. Пискунов. – Изд. 11-е, стереотипное. – Москва : Наука
Т. 2. – 1976. – 576 с.
416157
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебное пособие / Н.С. Пискунов. – Изд. 12-е. – Москва : Наука
Т. 2. – 1978. – 575 с.
416158
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
Т. 1. – 1985. – 429с.
416159
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва : Наука
Т. 2. – 1985. – с.
416160
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для вузов : учебное пособие / Н.С. Пискунов. – Изд. 12-е. – Москва : Наука
Т. 1. – 1978. – 456 с.
416161
  Ермаков В.П. Дифференциальное исчисление : Курс лекций В.П. Ермакова читанный в кевском политехническом институте в 1898-99 г. – сост. под ред. профессора студ. О.Шкляревский и В. Хонякевич. – Киев : Изд.студенческого кооператива. Политехн.ин-т, 1919. – 52+100+80с.
416162
  Иванов И.И. Дифференциальное исчисление / И.И. Иванов. – Ленинград, 1925. – 475 с.
416163
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – М.-Л., 1926. – 255 с.
416164
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – 2-е изд., доп. – М.-Л., 1931. – 320 с.
416165
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – 3-е изд., доп. – Москва, 1932. – 320 с.
416166
  Филипс Г. Дифференциальное исчисление / Г. Филипс. – 4-е изд., доп. – Москва ; Ленинград, 1933. – 320 с.
416167
  Жигалкин И.И. Дифференциальное исчисление / И.И. Жигалкин, М.И Слудская. – М., 1935. – 367 с.
416168
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – Москва, 1946. – 451 с.
416169
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 2-е изд. – Москва, 1949. – 476 с.
416170
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 3-е изд. – Москва, 1952. – 476 с.
416171
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 6-е изд. – Москва, 1958. – 473 с.
416172
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 7-е изд. – Москва, 1960. – 477 с.
416173
  Виноградов И.М. Дифференциальное исчисление / И.М. Виноградов. – Москва : Наука, 1988. – 174 с.
416174
  Уэллс Р. Дифференциальное исчисление на комплексных многообразиях / Р. Уэллс. – М, 1976. – 284с.
416175
  Полозков А.П. Дифференциальное исчисление функции многих переменных / А.П. Полозков. – Москва, 1960. – 76 с.
416176
  Абдулофизов Ш. Дифференциальное исчисление функции многих переменных и функционалов : учеб. пособ. / Ш. Абдулофизов, М. Илолов, А.В. Колдунов ; М-во народ. образования ТаджССР, Тадж. гос. ун-т. – Душанбе : [б. и.], 1991. – 84 с.
416177
  Касьяненков П.П. Дифференциальное исчисление функций одного переменного / П.П. Касьяненков. – Л.
2. – 1964. – 84 с.
416178
  Иванова Е.Е. Дифференциальное исчисление функций одного переменного : Учебник для студ.вісш.техн.учебн.заведений / Е.Е. Иванова; Под ред.В.С.Зарубина,А.П.Крищенко. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. – 408с. – ISBN 5-7038-1271-2
416179
  Коркин А.Н. Дифференциальное исчисление. / А.Н. Коркин. – 312,310с.
416180
  Эйлер Л. Дифференциальное исчисление. / Л. Эйлер; Пер.с латинск., вступ. статья и примеч. М.Я. Выгодского. – М.-Л. : ГТТИ, 1949. – 580 с.
416181
  Картан А. Дифференциальное исчисление. Дифференциальные формы / А. Картан; Пер. с франц. Б.К. Калякина и А.Н. Тюрина под ред. Б.А. Фукса. – Москва : Мир, 1971. – 392 с.
416182
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление. Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 4-е изд. – Москва, 1953. – 476 с.
416183
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление. Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 4-е изд. – Москва, 1953. – 476 с.
416184
  Воронец П.В. Дифференциальное уравнение траектории материальной точки на шероховатой поверхности : [Доклад, читанный в Киевс ко физико-математическом обществе 25 марта 1913 года / П.В. Воронец. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1916. – [1], 10с.
416185
  Алиев Р.Г. Дифференциальное уравнения с отклоняющимся аргументом с операторными коэффициентами (вопросы разрешимости) : учеб. пособие / Р.Г. Алиев ; МВ и ССО РСФСР, ДГУ им. В.И. Ленина. – Махачкала : ДГУ, 1982. – 81 с.
416186
  Мышкис А.Д. Дифференциальноые уравнения с запаздывающим аргументом. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Мышкис А.Д.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1950. – 13 с.
416187
  Григорьев Е.И. Дифференциальные акустические признаки в моделировании оппозиций иллокутивных актов немецкого языка // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 99-104. – (Філологія)
416188
  Толстоногов А.А. Дифференциальные включения в банаховом пространстве. / А.А. Толстоногов. – Новосибирск, 1986. – 296с.
416189
  Кочан В.А. Дифференциальные вольтметры и амперметры с меднозакисными выпрямителями : Автореф... канд. техн.наук: / Кочан В.А.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1952. – 20 с.
416190
  Ромер П.Э. Дифференциальные вычисления. – Киев, 1886. – 344 с.
416191
  Исаханов Р.С. Дифференциальные граничные задачи теории функций комплексного переменного. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исаханов Р.С.; АН ГрузССР. Тбил. мат. ин-тут им. А.М.Размадзе и вычислит. центр. – Тбилиси, 1959. – 12л.
416192
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Саратов, 1972. – 80 с.
416193
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Ашхабад, 1976. – 166 с.
416194
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Тбилиси, 1979. – 303 с.
416195
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Иркутск, 1980. – 216 с.
416196
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Горький, 1984. – 168 с.
416197
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Горький, 1986. – 116 с.
416198
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Горький, 1987. – 104 с.
416199
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Горький, 1988. – 67 с.
416200
   Дифференциальные и интегральные уравнения. – Горький, 1989. – 124 с.
416201
   Дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения. – Элиста, 1982. – 159 с.
416202
   Дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения. – Элиста, 1983. – 118 с.
416203
  Галахов М.А. Дифференциальные и интегральные уравнения математической теории трения / М.А. Галахов, П.П. Усов. – М., 1990. – 277,1с.
416204
   Дифференциальные и интегральные уравнения с сингулярными коэффициентами. – Душанбе, 1969. – 115 с.
416205
   Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и задачах : учеб. пособие / [А.Б. Васильева и др.] ; [обл. А.Ю. Лапшин]. – Изд. 3-е, испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 429, [3] с. : илл. – Библиогр.: с. 428-429. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0988-4
416206
   Дифференциальные и операторные уравнения в функциональных пространствах. – Владивосток, 1983. – 105с.
416207
  Айзекс Р. Дифференциальные игры / Р. Айзекс ; пер. с англ. В.И. Аркина и Э.Н. Симаковой ; под ред. М.И. Зеликина ; с предисл. Л.С. Понтрягина. – Москва : Мир, 1967. – 479 с. : ил. – Библиогр.: с. 455-456 и с. 470-472
416208
  Кряжимский А.В. Дифференциальные игры нелипшицевых систем.. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кряжимский А.В.; АН СССР. Уральский ин-тут матем. и механики.. – Свердловск, 1980. – 25л.
416209
  Жаутыков О.А. Дифференциальные игры нескольких лиц / О.А. Жаутыков. – Алма - Ата, 1988. – 320 с.
416210
  Петросян Л.А. Дифференциальные игры преследования / Л.А. Петросян. – Л., 1977. – 222с.
416211
  Григоренко Н.Л. Дифференциальные игры преследования несколькими объектами / Н.Л. Григоренко. – Москва, 1983. – 79 с.
416212
  Пацюков В.П. Дифференциальные игры при различной информированности игроков / В.П. Пацюков. – Москва : Советское радио, 1976. – 199 с.
416213
  Мезенцев А.В. Дифференциальные игры с интегральными ограничениями на управление / А.В. Мезенцев. – М, 1988. – 134с.
416214
  Петросян Л.А. Дифференциальные игры с неполной информацией / Л.А. Петросян, Г.В. Томский. – Иркутск, 1984. – 187с.
416215
  Рихсиев Б.Б. Дифференциальные игры с простыми движениями / Б.Б. Рихсиев. – Ташкент, 1989. – 232с.
416216
  Сагайдак М.И. Дифференциальные игры с фиксированным временем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сагайдак М.И.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1971. – 10л.
416217
  Пименов Владимир Германович Дифференциальные игры систем с запаздыванием в управлении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Пименов Владимир Германович; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 14л.
416218
  Остапенко В.В. Дифференциальные игры убегания с геометриченскими ограничениями и с ограничениями. : Автореф... Канд.ист.наук: 01.01.09 / Остапенко В.В.; Ан УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1978. – 24л.
416219
  Пшеничный Б.Н. Дифференциальные игры. / Б.Н. Пшеничный, В.В. Остапенко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 264 с.
416220
  Васильев А.Б. Дифференциальные излучения, содержащие малый параметр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Васильев А.Б.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
416221
  Гуляев А.П. Дифференциальные каталоги звезд / А.П. Гуляев, Л.М. Хоммик. – Москва : Наука, 1983. – 136 с.
416222
  Петров П.И. Дифференциальные квадратичные формы, их инварианты и классификация : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Петров П.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
416223
  Хачатрян А.Г. Дифференциальные кинетические методы анализа смесей редкоземельных элементов без предварительного разделения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Хачатрян А.Г. ; КГУ. – Киев, 1974. – 24 с.
416224
  Хачатрян А.Г. Дифференциальные кинетические методы анализа смесей редкоземельных элементов без предварительного разделения, in situ. : Дис... канд. хим.наук: / Хачатрян А.Г.; АН УССР. Ин-т физич. химии. МВССО Арм.ССР. Ереван. гос. ун-т. – К., 1973. – 117л.
416225
  Соляник В.И. Дифференциальные многоканальные черенковские счетчики и их применение в поисках новых стабильных частиц с массами до 2ГэВ/с. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Соляник В.И.; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1979. – 21л.
416226
  Морозов В.А. Дифференциальные неравенства и задачи приближений / В.А. Морозов, В.А. Малышев. – Москва, 1989. – 176с.
416227
  Пономарев В.Д. Дифференциальные нервенства для обыкновенных дифференциальных уравнений и систем первого порядка: уч. пособие / В.Д. Пономарев. – Рига, 1990. – 77с.
416228
  Богачев В.А. Дифференциальные операторы бесконечного порядка в высоких пространствах целей функций : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.01 / Богачев В. А.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1978. – 13л.
416229
  Моржаков Владимир Владимирович Дифференциальные операторы бесконечного порядка в пространствах голоморфных функций многих комплексных переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Моржаков Владимир Владимирович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.10-13
416230
  Пухов Г.Е. Дифференциальные преобразования и математическое моделирование физических процессов / Г.Е. Пухов. – Киев : Наук. думка, 1986. – 159 с.
416231
  Пухов Г.Е. Дифференциальные преобразования функций и управлений / Г.Е. Пухов. – К., 1980. – 419 с.
416232
  Пухов Г.Е. Дифференциальные преобразования функций и управлений / Г.Е. Пухов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 420 с.
416233
  Вольская И.С. Дифференциальные признаки официально-делового стиля речи на синтаксическом уровне : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вольская И.С. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1966. – 14 с.
416234
  Степанюк С.В. Дифференциальные признаки синтаксической категории цели. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Степанюк С.В.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 23л.
416235
  Евтихова Ирина Митрофановна Дифференциальные признаки фразовых акцентов в нейтральных и эмфатических высказываниях (на материале немецкого языка) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Евтихова Ирина Митрофановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 271л. – Бібліогр.:л.172-184
416236
  Евтихова И.М. Дифференциальные признаки фразовых акцентов в нейтральных и эмфатических высказываниях. : Автореф... Канд.филол.наук: / Евтихова И.М.; КГУ. – К, 1983. – 25л.
416237
  Перковская И.Д. Дифференциальные признаки швейцарского варианта немецкого литературного языка. (На материале швейц. худож. литературы XIX и ХХ веков и соврем. швейц. прессы) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Перковская И.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1972. – 28 с.
416238
  Диаб Ф.М. Дифференциальные свойства непрерывных функций и граничные значения однолистных аналитических отображений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Диаб Ф.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 7 с. – Бібліогр.:с.7
416239
  Фадель Мохамед Диаб Дифференциальные свойства непрерывных функций и граничные свойства однолистных аналитических отображений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фадель Мохамед Диаб; МВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра математ. физики. – К., 1975. – 70л. – Бібліогр.:л.64-69
416240
  Фуфаев В.В. Дифференциальные свойства решений задачи Дирихле для областей с углами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фуфаев В.В.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Акад. наук СССР. – М., 1963. – 7л.
416241
  Перестюк Н.А. Дифференциальные свойства решений и интегральных поверхностей нелинейных импульсных систем / Н.А. Перестюк, М.У. Ахметов // Дифференциальные уравнения, 1992. – №4
416242
  Филатов Петр Сергеевич Дифференциальные свойства решений уравнений квазиэллиптического типа в неограниченных областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Филатов Петр Сергеевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 18л.
416243
  Шевченко В.А. Дифференциальные сечения и угловые распределения -лучей из реакции. (п,п1 ). : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шевченко В.А.; КГУ. – К., 1971. – 150л. – Бібліогр.:л.141-150
416244
  Шевченко В.А. Дифференциальные сечения и угловые распределения гамма-лучей из реакции (п, п" гамма) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Шевченко В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 20 с.
416245
  Поташникова И.К. Дифференциальные сечения упругого П р, К р, рр и рр рассеяния при больших преданных импульсах и энергиях 40-45 ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Поташникова И.К.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.15
416246
  Васильев В.И. Дифференциальные системы экстремального регулирования / В.И. Васильев. – Київ, 1963. – 72с.
416247
  Громов М.М. Дифференциальные соотношения с частными производными / М.М. Громов. – Москва : Мир, 1990. – 536 с. – ISBN 5-03-001297-4
416248
  Пухов Г.Е. Дифференциальные спектры и модели / Г.Е. Пухов. – Киев, 1990. – 180 с.
416249
  Кокт Ю.Я. Дифференциальные стробоскопические преобразователи / Ю.Я. Кокт, К.Я. Круминьш, Р.Я. Сташа. – Рига, 1981. – 69 с.
416250
  Шидлович Л.Х. Дифференциальные трансформаторы и их применение / Л.Х. Шидлович. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 95 с.
416251
  Филипс Г. Дифференциальные уравнения / Г. Филипс. – Москва-Ленинград, 1932. – 80 с.
416252
  Горт В. Дифференциальные уравнения / В. Горт. – Ленинград ; Москва, 1933. – 480 с.
416253
  Куренский М.К. Дифференциальные уравнения / М.К. Куренский. – Ленинград
1. – 1933. – 313 с.
416254
  Куренский М.К. Дифференциальные уравнения / М.К. Куренский. – Ленинград
2. – 1934. – 334 с.
416255
  Филипс Г. Дифференциальные уравнения / Г. Филипс. – 3-е изд. – Москва-Ленинград, 1950. – 104 с.
416256
  Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1957. – 272 с.
416257
  Гутер Р.С. Дифференциальные уравнения / Р.С. Гутер, А.Р. Янпольский. – Москва, 1962. – 247 с.
416258
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения / Н.М. Матвеев. – Ленинград, 1963. – 416 с.
416259
  Школьник А.Г. Дифференциальные уравнения / А.Г. Школьник. – Москва, 1963. – 199 с.
416260
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения / Н.М. Матвеев. – Изд. 2-е, перераб. – Ленинград, 1965. – 368 с.
416261
  Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения / А.Ф. Филиппов, Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1966. – 58 с.
416262
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения / Н.М. Матвеев. – Минск, 1968. – 347с.
416263
  Силаева Е.А. Дифференциальные уравнения / Е.А. Силаева. – М., 1974. – 60с.
416264
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие / Н.М. Матвеев. – 4-е изд., доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 366 с.
416265
  Гутер Р.С. Дифференциальные уравнения : Учеб.пособие / Р.С. Гутер, А.Р. Янпольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 304 с.
416266
  Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения / А.Ф. Филиппов, Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1977. – 56 с.
416267
  Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения : [учебник для физ.-мат. спец. вузов] / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников; А.Н. Тихоеов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников. – Москва : Наука, 1980. – 231 с. – (Курс высшей математики и математической физики ; Вып. 7)
416268
  Бугров Я.С. Дифференциальные уравнения / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. – Москва : Наука, 1981. – 448с.
416269
  Богданов Ю.С. Дифференциальные уравнения : Учеб. пособие для студ. вузов / Ю.С. Богданов, Ю.Б. Сыроид. – Минск : Выш. школа, 1983. – 239с.
416270
   Дифференциальные уравнения. – Рязань, 1984. – 153 с.
416271
   Дифференциальные уравнения. – Куйбышев, 1984. – 132 с.
416272
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения : примеры и задачи; учебное пособие / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, Н.А. Перестюк. – Киев : Вища школа, 1984. – 408 с.
416273
   Дифференциальные уравнения. – Рязань, 1985. – 104 с.
416274
  Бугров Я.С. Дифференциальные уравнения / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1985. – 464с.
416275
  Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения : [учебник для ун-тов по спец. "Прикл. математика" и "Физика"] / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1985. – 231 с. – (Курс высшей математики и математической физики ; Вып. 7)
416276
   Дифференциальные уравнения. – Рязань, 1986. – 101 с.
416277
  Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения / А.Ф. Филиппов. – М, 1986. – 64 с.
416278
  Маренич Е.Е. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие к спецкурсу / Е.Е. Маренич, А.С. Маренич. – Л., 1987. – 76с.
416279
  Петровский И.Г. Дифференциальные уравнения / И.Г. Петровский. – М., 1987. – 424с.
416280
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения : Учебное пособие / Н.М. Матвеев. – Москва : Просвещение, 1988. – 254 с. – ISBN 5-09-000281-9
416281
  Бугров Я.С. Дифференциальные уравнения / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1989. – 464с.
416282
  Уваров В.Б. Дифференциальные уравнения / В.Б. Уваров. – М, 1989. – 138с.
416283
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения : учебное пособие для студентов вузов / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, Н.А. Перестюк. – изд. 2-е, перераб. – Москва : Высшая школа, 1989. – 382 с. – ISBN 5-06-000557-7
416284
   Дифференциальные уравнения. – Рязань, 1990. – 144 с.
416285
   Дифференциальные уравнения. – Рязань, 1991. – 96 с.
416286
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 1. – 1995
416287
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 2. – 1995
416288
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 3. – 1995
416289
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 4. – 1995
416290
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 5. – 1995
416291
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 6. – 1995
416292
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 3. – 1996
416293
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 4. – 1996
416294
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 5. – 1996
416295
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 6. – 1996
416296
  Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения : учебник для студентов физ. специальностей и специальности "Прикл. математика" / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников ; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Изд. 4-е, стер. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 253, [1] с. – Посвящ. 250-летию Моск. ун-та. - Передм. указ.: с. 251-253. – Библиогр.: с. 249-250. – (Классический университетский учебник ) (Курс высшей математики и математической физики / под ред. А.Н. Тихонова [и др.] ; вып. 6). – ISBN 5-9221-0277-Х
416297
  Демидович Б.П. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Б.П. Демидович, В.П. Моденов. – Изд. 2-е, исправл. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2006. – 288с. – (Лучшие классические учебники ; Математика). – ISBN 5-8114-0677-0
416298
  Демидович Б.П. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Б.П. Демидович, В.П. Моденов. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2008. – 288 с. – (Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0677-7
416299
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 44, № 6. – 2008. – С. 723-866
416300
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 50, № 2. – 2014. – С. 137-280
416301
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 51, № 10. – 2015. – С. 1257-1408
416302
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 51, № 11. – 2015. – С. 1409-1560
416303
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 51, № 12. – 2015. – С. 1561-1704
416304
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 51, № 9. – 2015. – С. 1121-1256
416305
   Дифференциальные уравнения "теория устойчивости". – Рязань, 1984. – 143 с.
416306
  Дмитриев А.П. Дифференциальные уравнения в контенгенциях с многозначной правой частью : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Дмитриев А.П.; МВ и ССО РСФСР. – М, 1981. – 14л.
416307
  Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях / В.В. Амелькин. – Москва : Наука, 1987. – 157 с. : ил. – Библиогр.: с. 153
416308
   Дифференциальные уравнения в частных производных. – Л., 1986. – 145 с.
416309
  Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка / М.М. Смирнов. – Москва, 1964. – 206 с.
416310
  Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка / М.М. Смирнов. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1974. – 323 с.
416311
   Дифференциальные уравнения в частных производных и их приложения. – Тбилиси, 1986. – 255 с.
416312
  Вебстер А. Дифференциальные уравнения в частных производных математической физики / А. Вебстер, Г. Сеге. – Москва-Ленинград, 1934. – 320с.
416313
  Крехивский В.В. Дифференциальные уравнения в частных производных с главным членом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крехивский В.В.; Объед. учен. совет ин-тов матем., киберн. и Глав. астрон. обсерватории АН УССР. – К., 1964. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
416314
  Зоммерфельд А. Дифференциальные уравнения в частных производных физики / А. Зоммерфельд; Пер. с нем. А.А. Самарского и Н.Н. Яненко; Под ред. А.Н. Тихонова. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 456 с.
416315
  Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частых производных / В.П. Михайлов. – Москва, 1976. – 391с.
416316
  Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частых производных / В.П. Михайлов. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1983. – 424 с.
416317
  Норкин С.Б. Дифференциальные уравнения второго порядка с запаздывающим аркументом / С.Б. Норкин. – Москва : Наука, 1965. – 354 с.
416318
  Фущич В.И. Дифференциальные уравнения движения первого и второго порядка для частиц с произвольным спином / В.И. Фущич, А.Н. Никитин. – Киев, 1977. – 48с.
416319
  Воронец П.В. Дифференциальные уравнения движения твердого тела по отношению к среде, имеющей произвольно заданное движение / [соч.] П.В. Воронца. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], 40 с.
416320
  Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : Учебник / Л.Э. Эльсгольц. – Москва : Наука, 1965. – 424 с.
416321
  Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : учебник / Л.Э. Эльсгольц. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1969. – 424с.
416322
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Алма-Ата, 1978. – 168с.
416323
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Алма-Ата, 1981. – 182 с.
416324
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Днепропетровск, 1982. – 151 с.
416325
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 178 с.
416326
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Днепропетровск, 1984. – 136 с.
416327
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Воронеж, 1985. – 195 с.
416328
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Днепропетровск, 1985. – 117 с.
416329
   Дифференциальные уравнения и их приложения. – Днепропетровск, 1986. – 111 с.
416330
   Дифференциальные уравнения и их приложения в механике. – Ташкент, 1985. – 386 с.
416331
   Дифференциальные уравнения и их приложения в физике. – Днепропетровск, 1987. – 99 с.
416332
   Дифференциальные уравнения и их приложения в физике. – Днепропетровск, 1988. – 97 с.
416333
   Дифференциальные уравнения и их приложения в физике. – Днепропетровск : ДГУ, 1989. – 112 с.
416334
   Дифференциальные уравнения и их приложения в физике. – Днепропетровск, 1992. – 64 с.
416335
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс, 1971-
Вып. 1 : Труды республиканского научного семинара. – 1971. – 92 с.
416336
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс, 1971-
Вып. 2 : Труды республиканского научного семинара. – 1971. – 67 с.
416337
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 3 : Материалы семинара. – 1973. – 105 с.
416338
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 4 : Труды семинара. – 1973. – 96 с.
416339
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 6 : Приближенные методы решения квазилинейных эллиптических уравнений. – 1973. – 130 с.
416340
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 7 : Труды семинара. – 1974. – 164 с.
416341
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 8 : Труды семинара. – 1974. – 319 с.
416342
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 9 : Труды семинара. – 1974. – 146 с.
416343
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 10 : Труды семинара. – 1974. – 122 с.
416344
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 11 : Труды семинара. – 1975. – 110 с.
416345
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 12 : Труды семинара. – 1975. – 78 с.
416346
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 13 : Труды семинара. – 1976. – 95 с.
416347
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 14 : Решение начальных и краевых задач для определенных классов дифференциальных уравнений. – 1976. – 111 с.
416348
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 15 : Исследование решений нелинейных дифференциальных уравнений. – 1976. – 87 с.
416349
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 16 : Решение нелинейных и некорректных дифференциальных задач. – 1976. – 102 с.
416350
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 17 : Численные методы решения нелинейных дифференциальных уравнений. – 1977. – 97 с.
416351
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 18 : Вырожденные дифференциальные уравнения. – 1977. – 73 с.
416352
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 19 : Краевые задачи в переменных областях. – 1977. – 159 с.
416353
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 20 : Краевые задачи для сингулярных дифференциальных уравнений. – 1978. – 52 с.
416354
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 22 : Методы решения линейных дифференциальных уравнений. – 1978. – 77 с.
416355
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 23 : Дифференциальные и псевдодифференциальные операторы. – 1979. – 155 с.
416356
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 24 : Исследование решений вырождающихся дифференциальных уравнений. – 1979. – 109 с.
416357
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 25 : Методы решения нелинейных эллиптических уравнений. – 1979. – 54 с.
416358
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 26 : Численные методы решения нелинейных дифференциальных уравнений. – 1980. – 52 с.
416359
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 27 : Асимптотические методы решения дифференциальных уравнений. – 1980. – 147 с.
416360
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 28 : Пакет программ для решения нелинейных дифференциальных уравнений. – 1980. – 113 с.
416361
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 29 : Нелинейные модели в биологии. – 1981. – 146 с.
416362
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 30 : Асимптотика решений дифференциальных уравнений. – 1981. – 148 с.
416363
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 31 : Численные методы решения дифференциальных уравнений с частными производными. – 1982. – 123 с.
416364
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 32 : Свойства и асимптотика решений дифференциальных уравнений. – 1982. – 145 с.
416365
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 33 : Математические модели и их реализация. – 1983. – 141 с.
416366
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 34 : Краевые задачи для определения классов дифференциальных уравнений. – 1983. – 148 с.
416367
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 35 : Численные методы решения задач математической физики. – 1984. – 116 с.
416368
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 36 : Краевые задачи для вырождающихся эллиптических уравнений. – 1984. – 136 с.
416369
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 37 : Методы решения эллиптических и параболических уравнений. – 1985. – 95 с.
416370
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 40 : Материалы к семинару. – 1987. – 87 с.
416371
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 41 : Математическое моделирование физических процессов. – 1987. – 26 с.
416372
   Дифференциальные уравнения и их применение. – Вильнюс : Пяргале, 1971-
Вып. 42 : Неклассические краевые задачи. – 1988. – 93 с.
416373
   Дифференциальные уравнения и математическая физика. – Куйбышев, 1985. – 144 с.
416374
   Дифференциальные уравнения и обобщенные функции. – Свердловск, 1986. – 102 с.
416375
   Дифференциальные уравнения и обратные задачи динамики. – Москва, 1983. – 159 с.
416376
   Дифференциальные уравнения и прикладные вопросы математики. – Ташкент, 1990. – 69 с.
416377
   Дифференциальные уравнения и теория функций в приложении к аэродинмике и теории вероятностей. – Саратов, 1987. – 90 с.
416378
   Дифференциальные уравнения и функциональный анализ. – Владивосток, 1980. – 183 с.
416379
   Дифференциальные уравнения и функциональный анализ. – Москва, 1983. – 120 с.
416380
   Дифференциальные уравнения и функциональный анализ. – Москва, 1984. – 153 с.
416381
   Дифференциальные уравнения и функциональный анализ. – Москва, 1986. – 128 с.
416382
   Дифференциальные уравнения и численные методы. – Новосибирск : Наука, 1986. – 279 с.
416383
  Левин В.И. Дифференциальные уравнения математической физики / В.И. Левин, Ю.И. Гросберг. – Москва-Ленинград, 1951. – 576 с.
416384
  Кошляков Н.С. и др. Дифференциальные уравнения математической физики / Н.С. Кошляков и др. – Москва, 1962. – 767 с.
416385
   Дифференциальные уравнения математической физики и их приложения. – Ташкент, 1989. – 192 с.
416386
  Орлова Н.Д. Дифференциальные уравнения механических вибровозбудителей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Орлова Н.Д.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1981. – 15л.
416387
  Жидков Е.П. Дифференциальные уравнения параболического типа с малым параметром : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жидков Е. П.; МГУ, Ин-т механ. и матем. – Москва, 1952. – 4 с.
416388
  Ермаков В.П. Дифференциальные уравнения первого порядка / В.П. Ермаков. – Киев
416389
  Лукашевич Н.А. Дифференциальные уравнения первого порядка : Учебное пособие для студ. матем. и физич. спец. ун-тов / Н.А. Лукашевич, А.В. Чичурин. – Минск : БГУ, 1999. – 210с. – ISBN 985-445-189-5
416390
  Кухарчук Н.М. Дифференциальные уравнения первого порядка в функциональных производных и некоторые вопросы вариационного исчисления, связанные с ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кухарчук Н.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 9л.
416391
  Ермаков В.П. Дифференциальные уравнения первого порядка с двумя неизвестными / В.П. Ермаков. – Киев. – 279-553 с.
416392
  Дружкова Татьяна Анатольевна Дифференциальные уравнения с алгебраическими интегралами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дружкова Татьяна Анатольевна; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 9л.
416393
  Новрузов Г.М. Дифференциальные уравнения с вольтерровским оператором в банаховом пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Новрузов Г.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
416394
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием : метод. разработка для студ. мех.-мат. фак-та / А.М. Самойленко, Н.А. Перестюк. – Киев : КГУ, 1980. – 80 с.
416395
  Перестюк М.О. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.А. Асланян. – Киев : Вища школа, 1987
416396
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием / А.М. Самойленко, Н.А. Перестк. – Киев : Вища школа, 1987. – 286 с.
416397
   Дифференциальные уравнения с малым параметром. – Свердловск, 1984. – 134 с.
416398
  Мищенко Е.Ф. Дифференциальные уравнения с малым параметром и релаксационные колебания / Е.Ф. Мищенко, Н.Х. Розов. – Москва : Наука, 1975. – 248с.
416399
  Трубников Ю.В. Дифференциальные уравнения с монотонными нелинейностями. / Ю.В. Трубников, А.И. Перов. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 198 с.
416400
   Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом. – К., 1977. – 300 с.
416401
   Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом. – К., 1977. – 307 с.
416402
  Кубышкин Е.П. Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом / Е.П. Кубышкин, С.Е. Биркган. – Ярославль, 1989. – 66с.
416403
  Серебрякова И.В. Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом в начальный период их развития. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 07.580 / Серебрякова И.В.; Ун-т дружбы народов. – М., 1972. – 22л.
416404
   Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом с операторынми коэффициентами. – Махачкала, 1990. – 78 с.
416405
   Дифференциальные уравнения с параметром. – Киев : Институт математики, 1989. – 141,6 с.
416406
  Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью / А.Ф. Филиппов. – Москва : Наука, 1985. – 224 с.
416407
  Перестюк М.О. Дифференциальные уравнения с разрывными траекториями / М.О. Перестюк, А.А. Асланян // Укр. журн. " Знання", 1989
416408
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Москва, 1970. – 252 с.
416409
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Новосибирск, 1980. – 256 с.
416410
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Новосибирск, 1980. – 153 с.
416411
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Куйбышев, 1983. – 160 с.
416412
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Новосибирск : Наука, 1986. – 224 с.
416413
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Л., 1987. – 159 с.
416414
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Л., 1988. – 160 с.
416415
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Новосибирск, 1989. – 143 с.
416416
   Дифференциальные уравнения с частными производными. – Л., 1990. – 125 с.
416417
   Дифференциальные уравнения с частными производными в прикладных задачах. – К., 1982. – 136 с.
416418
   Дифференциальные уравнения с частными производными в прикладных задачах. – К., 1986. – 133 с.
416419
   Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. – Ташкент, 1977. – 183 с.
416420
   Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. – Баку, 1985. – 116 с.
416421
   Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. – Баку, 1986. – 104 с.
416422
   Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. – Баку, 1989. – 92 с.
416423
  Масленникова В.Н. Дифференциальные уравнения с чатными производными : Учеб. пособие. / В.Н. Масленникова. – М., 1985. – 156с.
416424
   Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации / И.В. Самойленко, Я.М. Чабанюк, А.В. Никитин, У.Т. Химка // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / ІІн-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 3. – С. 93-99. – ISSN 0023-1274


  Запропоновано методи, що дозволяють вивчати модель стохастичної еволюції з марковськими перемиканнями, а також виокремити у граничному рівнянні великі стрибки збурювального процесу, які можуть описувати рідкі катастрофічні події у прикладних задачах. ...
416425
  Сычев В.В. Дифференциальные уравнения термодинамики. : учеб. пособие / В.В. Сычев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1991. – 223с.
416426
   Дифференциальные уравнения, гармонический анализ и их приложения. – Москва, 1987. – 122 с.
416427
  Тихонов Андрей Николаевич Дифференциальные уравнения, содержащие малый параметр / Тихонов Андрей Николаевич, А.Б. Васильева, В.М. Волосов. – Киев : Ин-т математики АН УССР, 1961. – 231с.
416428
   Дифференциальные уравнения, теории функций и их приложения. – Алма - Ата, 1986. – 86 с.
416429
   Дифференциальные уравнения, функциональный анализ и его приложения. – Алма - Ата, 1989. – 107 с.
416430
  Бугров Я.С. Дифференциальные уравнения. Краткие интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного / Я.С. Бугров, С.М. Hикольский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 512 с. – (Высшая математика). – ISBN 5-222-00215-2
416431
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения. Практический курс : Учебное пособие для студ. вузов / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, Н.А. Перестюк. – 3-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 2006. – 383с. – ISBN 5-06-005326-1
416432
  Ботт Р. Дифференциальные формы в алгебраической топологии / Р. Ботт, Ту Лоринг. – Москва : Наука, 1989. – 336 с.
416433
  Айзенберг Л.А. Дифференциальные формы, ортогональные голоморфным функциям или формам, и их свойства / Л.А. Айзенберг, Ш.А. Даутов ; отв. ред. канд. физ.-мат. наук А.П. Южаков ; АН СССР, Сиб. тод-ние, Ин-т физики им. Л.В. Киренского. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1975. – 114 с. – Библиогр.: с. 105-111
416434
  Синицын Б.С. Дифференциальные электроизмерительные приборы с меднозакисными выпрямителями. : Автореф... Канд.техн.наук: / Синицын Б.С.; МВО СССР.Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1950. – 22 с.
416435
  Устинский А.П. Дифференциальные электромагнитные муфты и коробки перерадч. / А.П. Устинский. – М., 1972. – 79с.
416436
   Дифференциальные, интегральные уравнения и комплексный анализ. – Элиста, 1986. – 164 с.
416437
   Дифференциальные, интегральные уравнения и комплексный анализ. – Элиста, 1988. – с.
416438
   Дифференциальные, многошаговые, бескоалиционные и иерархические игры. – Калинин, 1985. – 142 с.
416439
  Мичатек Л.А. Дифференциальный болгарско-русский словарь / Л.А. Мичатек. – Санкт-Петербург, 1910. – 664, 144 с.
416440
  Бартов В.Ф. Дифференциальный доход в лесном хозяйстве и лейсной промышленности СССР : Автореф... канд. экон. наук / Бартов Владимир Фотиевич ; Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1965. – 16 л.
416441
  Корниенко В.П. Дифференциальный доход в совхозах и его распределение : Автореф... канд. экономич.наук: / Корниенко В.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 22 с.
416442
  Потемкин П.И. Дифференциальный доход и основные принципы планирования цен в горной промышленности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Потемкин П.И. ; МВ и ССО РСФСР, Москов. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1960. – 18 с.
416443
  Глушенко Алексей Алексеевич Дифференциальный доход колхозов и его распределение в социалистическом обществе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Глушенко Алексей Алексеевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1977. – 19л.
416444
  Смирнова Татьяна Васильевна Дифференциальный подход к воспитанию скоростносильных способностей и выносливости у девушек старшего школьного возраста : Автореф... кандидата педагогическихнаук: 13.00.04 / Смирнова Татьяна Васильевна; Киевский гос. ин-т физической культуры. – К., 1986. – 24л.
416445
  Моросанова В.И. Дифференциальный подход к психической саморегуляции: исследование действий профессионала // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 3. – С. 98-110. – ISSN 0205-9592
416446
  Мичатек Л.А. Дифференциальный сербско-русский словарь / Л.А. Мичатек. – Санкт-Петербург, 1903. – 727, 58 с.
416447
  Фильц Р.В. Дифференциальный сеточный метод расчета магнитного поля асинхронного турбогенератора / Р.В. Фильц, Д.П. Гречин. – Киев, 1983. – 48 с.
416448
  Альбер Я.И. Дифференциальный спуск и его приложения к решению нелинейных операторных уравнений и минимизации функционалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Альбер Я.И.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 11л.
416449
  Цветков А.И. Дифференциальный термический анализ карбонатных минералов / А.И. Цветков. – М, 1964. – 168с.
416450
  Бондарев В.Ф. Дифференциальный фиксированный доход и выравнивание экономических условий хозяйствования / В.Ф. Бондарев; Ред. Майоров Н.Н. – Минск : Наука и техника, 1979. – 136 с.
416451
  Дубовик М.А. Дифференциация - возврат к жизни? // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 17-18
416452
  Луман Н. Дифференциация / Никлас Луман ; [пер. с нем. Б. Скуратов под ред. : А. Антоновского, А. Глухова, О. Никифорова ; общ. ред. : А. Антоновский, О. Никифоров]. – Москва : Логос, 2006. – 320 c,. – (Б-ка философского журнала "Логос" ) ( Socium ) ( Общество общества ; 4). – ISBN 5-8163-0061-x
416453
  Твердохлебов В.А. Дифференциация вещества в планетарных условиях / В.А. Твердохлебов. – Новосибирск, 1973. – 83с.
416454
  Еремин Н.И. Дифференциация вулканогенного сульфидного оруденения / Н.И. Еремин. – М., 1983. – 255с.
416455
  Эрнепесов Х.Н. Дифференциация высокомолекулярных углеводородов нефти и изучения влияния химической природы сырья и типа катализаторов на глубину и направление каталитического крекинка. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.082 / Эрнепесов Х.Н.; АН ТССР.Ин-т химии. – Ашхабад, 1970. – 33л.
416456
  Некос В.Е. Дифференциация голоценового аллювия и ее связь с неотектоникой восточно-украинского нефтегазоносного бассейна (на примере рек Левобережной Украины) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.120 / Некос В.Е. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 25 с.
416457
  Ужанский С.Г. Дифференциация деревни / С.Г. Ужанский. – М.-Л., 1928. – 134с.
416458
  Ханин Г.И. Дифференциация доходов в дореволюционной России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 3. – С. 75-79. – ISSN 0320-8168
416459
  Скибина С.А. Дифференциация доходов домохозяйств и ее влияние на степень социальной стратификации общества // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 323-27
416460
  Макогон Б.В. Дифференциация законодательства и расширение предмета правового регулирования в России в условиях глобализации // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 74-76. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
416461
   Дифференциация запасов и ресурсов нефти. – М., 1992. – 186с.
416462
  Зайченко А.С. Дифференциация заработной платы в американской промышленности // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 121-134
416463
  Лагвилава Л.Г. Дифференциация заработной платы на предприятиях и проблемы контроля за ее расходованием : Автореф... канд. экон.наук: / Лагвилава Л.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
416464
  Байленов Ермек Ерманович Дифференциация и интеграция в духовной культуре. (По материалам истории лит. и искусства казахского народа) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01 / Байленов Ермек Ерманович ; АН Каз ССР , Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1977. – 25 с.
416465
  Ланге Б. Дифференциация и интеграция в науке как закономерность процесса познания : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Ланге Б.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1970. – 20л.
416466
  Нецветаев В.А. Дифференциация и интеграция как всеобщие механизмы развития : Автореф... канд. филос.наук: / Нецветаев В. А.; МВССО РСФСР, Перм.ГУ. – Пермь, 1971. – 18л.
416467
  Бабосов Е. Дифференциация и консолидация в процессе становления предпринимательства в переходном общество // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.103-113. – ISSN 0207-3676
416468
  Коркмазский Ф.Е. Дифференциация информативного описания речи. / Ф.Е. Коркмазский. – М., 1988. – 14с.
416469
  Дроздов Владимир Александрович Дифференциация морфологических признаков американского и британского английского : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дроздов Владимир Александрович; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 17л.
416470
  Дроздов Владимир Александрович Дифференциация морфологических признаков американского и британского английского (диахронический анализ) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Дроздов Владимир Александрович; МО Украины, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 19 с.
416471
  Дроздов Владимир Александрович Дифференциация морфологических признаков американского и британского английского (диахронический анализ) : Дис... канд. филолог.наук: / Дроздов Владимир Александрович; Мин-во образования Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 164л. – Бібліогр.:л.151-158
416472
  Мамыров Э.М. Дифференциация наиболее распространенных веществ метосферы по удельной энергии атомизации / Э.М. Мамыров. – Фрунзе, 1989. – 161с.
416473
  Тхорик Владимир Ильич Дифференциация обучения в общеобразовательной школе современной Англии : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Тхорик Владимир Ильич ; Научно-исслед. ин-т общей пед. АПН СССР. – Москва, 1974. – 30 с.
416474
  Сухоруков К.М. Дифференциация обязательных экземпляров по социальной значимости // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 3 (374). – С. 10-13. – ISSN 0869-6020
416475
  Мельникова Ю.Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания / Ю.Б. Мельникова. – Красноярск : КГУ, 1989. – 120с.
416476
  Кучмаева О.В. Дифференциация показателей рождаемости в России: роль демографических и социальных факторов / О.В. Кучмаева, О.Л. Петрякова // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 10. – С. 21-25. – ISSN 0320-8168
416477
  Стоюхина Наталья Юрьевна Дифференциация психологического знания в высших учебных заведениях России начала XX века // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 32-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
416478
  Швецов Ю.Г. Дифференциация рабочего времени и формы вторичной занятости. / Ю.Г. Швецов. – Томск, 1989. – 198с.
416479
  Фитуни Л.Л. Дифференциация развивающихся стран и новая архитектура мировой экономики // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 10 (663). – С. 2-8. – ISSN 0321-5075
416480
  Усенко О.В. Дифференциация расплавов в условиях верхней мантии // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 78-94 : рис., табл. – Библиогр.: с. 93-94. – ISSN 0203-3100
416481
  Кишковский А.Н. Дифференциация рентгенодиагностики в газоэнтерологии / А.Н. Кишковский. – М, 1984. – 288с.
416482
  Грузберг А.А. Дифференциация русской литературно-письменной речи второй половины XVI - начала XVII века : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Грузберг А.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1972. – 20л.
416483
  Вендина Т.И. Дифференциация славянских языков по данным словообразования / Т.И. Вендина. – Москва, 1990. – 163с.
416484
  Рекемчук Людмила Александровна Дифференциация словообразовательных значений отглагольных существительных действия в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рекемчук Людмила Александровна; Пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1985. – 21л.
416485
   Дифференциация трудового вознагражденияв условиях перехода к рыночной экономике. – Ярославль, 1991. – 128с.
416486
  Насыров Р.Р. Дифференциация уголовного судопроизводства // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 1. – С. 49-50. – ISSN 1680-2721
416487
  Кошеленко В.О. Дифференциация факторов конкурентноспособности предприятия на основе временного фактора : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 85-96. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
416488
  Орлик И.И. Дифференциация Центрально-Восточной Европы и отношения с Россией // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 125-147. – ISSN 0130-3864
416489
   Дифференциорованный подход к культурно-воспталеьной работе профсоюзных организаций и клубных учреждений. – Л., 1984. – 104с.
416490
  Федотов В.П. Дифференцирование в топологических группах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Федотов В.П.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 11л.
416491
  Гусман Мигель де Дифференцирование интегралов в R / Гусман Мигель де. – Москва : Мир, 1978. – 200 с.
416492
  Мчедлов-Петросян Дифференцирование силы органических кислот в истинных и организованных растворах / Мчедлов-Петросян; М-во образования и науки Украины; Харьковский нац. ун-т им. В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 326 с. – На тит. листе: Посвящается 200-летию Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. Шифр дубл. 54Мчед. – ISBN 966-623-252-9
416493
  Васильев П.Н. Дифференцирование температурных раздражителе собакой : Диссертация на степень доктора медицины П.Н. Васильева / цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: акад. И.П. Павлов, проф. Н.П. Кравков и прив.-доц.Л.А. Орбели ; Из Физиологического отд. Имп. Ин-та Экспериментальной медицины. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов, 1912. – [2], 105 с. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 101-103). – (Серия докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Меицинской Академиив в 1912-1913 учебном году ; № 16)
416494
  Шилов Г.Е. Дифференцирование функций в линейных пространствах / Г.Е. Шилов. – Ярославль, 1978. – 120 с.
416495
  Шилов Г.Е. Дифференцирование функций: высшие производные и вариационное исчисление / Г.Е. Шилов. – Ярославль, 1980. – 83 с.
416496
  Шилов Г.Е. Дифференцирование функций: приложения к анализу / Г.Е. Шилов. – Ярославль
2. – 1979. – 87с.
416497
  Горбунова Т.В. Дифференцированная деятельность студентов как системообразующий фактор управления качеством профессионального обучения // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 7-15. – ISSN 2073-9613
416498
  Сокрут О.П. Дифференцированная магнитотерапия при различных формах ревматоидного артрита // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 122-124. – ISSN 1681-276Х


  "...На 173 больных ревматоидным артритом (РА) изучали эффективность магнитотерапии (МТ) при различных формах вегетативной дисфункции. О вегетативном тонусе судили по результатам опросника и показателям спектрального анализа ритма сердца. Вегетативный ...
416499
  Хоботова Э. Дифференцированно-дидактический подход к изучению дисциплины "Химия" в техническом вузе / Э. Хоботова, В. Даценко, М. Уханева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 27-35. – ISSN 1562-529Х
416500
  Николаев П.М. Дифференцированное изучение регионального курса географии : Вести из регионов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 60-64 : Рис. – ISSN 0016-7207
416501
  Стасенко Р.Ф. Дифференцированное кормление свиней, как метод по вышения их скороспелости. : Автореф... канд.с-х.наук: / Стасенко Р.Ф.; М-во сел.хоз.УССР.Укр.лакад.с-х.наук. – К, 1959. – 18л.
416502
  Куперман Я.М. Дифференцированное нормирование и ускорение оборачиваемости оборотных средств подрядных строительных организаций : Автореф... канд. экон.наук: / Куперман Я.М.; Моск. финансковый ин-т. – Москва, 1951. – 37 л.
416503
  Бутузов И.Д. Дифференцированное обучение-важное дидактическое средство эффективного обучения школьников. : Автореф... Канд.пед.наук: / Бутузов И.Д.; Моск.пед.ин-т. – М, 1968. – 28л.
416504
  Самия Шафик Михайл Дифференцированное обучение на уроке : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Самия Шафик Михайл; МГУ. – М., 1978. – 30л.
416505
  Дронов Н.В. Дифференцированное оконтуривание и оценка запасов рудных месторождений / Н.В. Дронов. – Фрунзе, 1988. – 117с.
416506
  Лонская С.В. Дифференцированность судебной системы России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 16. – С. 21-24. – ISSN 1812-3805
416507
  Конников Э.Г. Дифференцированные гипербазит-базитовые комплексы докембрия Забайкалья: Петрология и рудоообразование / Э.Г. Конников. – Новосибирск, 1986. – 217с.
416508
  Родина Е.Н. Дифференцированные домашние задания как эффективное средство улучшения здоровья учащихся : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 67-68. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0016-7207
416509
  Дубенко Е.Г. Дифференцированные терапевтические направления в структуре цефалгий напряжения // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 90-92. – ISSN 2524-0412
416510
   Дифференцированный баланс доходов и потребления населения. – М., 1977. – 223с.
416511
  Давлатов С.С. Дифференцированный подход к лечению больных острым холангитом, осложненным билиарным сепсисом // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 72-76. – ISSN 1681-276Х
416512
  Абаева Т.Ю. Дифференцированный подход к мальчикам и девочкам -- важное условие эффективности учебно-воспитальной работы в школе : Автореф. дис. ... Канд. пед. наук: 13.730 / Абаева Т.Ю. ; Ташк. гос. пед. ин-т им.Низами. – Ташкент, 1970. – 26 с.
416513
   Дифференцированный подход к описанию документальных материлов : (Метод. рекомендации). – Москва
Вып. 2 : Основы дифференцированного подхода при каталогизации. – 1972. – 48 с.
416514
   Дифференцированный подход к повышению квалификации учителей гуманитраных предметов в ИУУ. – Л., 1983. – 106с.
416515
  Саламатов Павел Васильевич Дифференцированный подход к подготовке студенток вузов к сдаче норм комплекса ГТО : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.04 / Саламатов Павел Васильевич; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1984. – 23л.
416516
  Суслов В.Г. Дифференцированный подход к слабоуспевающим учащимся на уроках географии : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 45-54 : Табл., схеми. – ISSN 0016-7207
416517
  Солопова Р.И. Дифференцированный подход к учащимся в процессе воспитатпельной работы в классном коллективе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Солопова Р.И.; Киев. гос. пед.ин-т им. А.М.Горького. – К., 1981. – 16л.
416518
  Пономарева А.В. Дифференцированный подход к учащимся при обучении физике. : Автореф... канд. пед.наук: / Пономарева А.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
416519
   Дифференцированный подход при обучении и воспитании слепогулхих детей. – М., 1990. – 136с.
416520
  Корочкин Л.И. Дифференцировка и старение вегетативного нейрона / Л.И. Корочкин. – М-Л, 1965. – 188с.
416521
  Туманишвили Г.Д. Дифференцировка клеток / Г.Д. Туманишвили. – Тбилиси, 1977. – 223с.
416522
   Дифференцировка клеток в гисто- и органогенезах. – К., 1975. – 257с.
416523
  Черкасова И.Б. Дифференцировка мышечных клеток миокарда в онтогенезе млекопитающего. : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Черкасова И.Б.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1972. – 22л.
416524
  Гольдер Марио Дифференцировка основных свойств вещей и формирование понятий об отношениях классов и подклассов у старших дошкольников : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.960 / Гольдер Марио ; Моск. гос. ун-т , Фак-т психологии. – Москва, 1970. – 19 с.
416525
  Персов Г.М. Дифференцировка пола у рыб / Г.М. Персов. – Л, 1975. – 148с.
416526
  Емельянов А.Н. Дифференцировка скелета конечностей в эмбриональный и постэмбриональный периоды развития и вопросы химического состава костей и морфологии периферической крови у коз : Автореф... канд. ветеринар.наук: / Емельянов А.Н.; Саратовский гос. зоотехническо-ветеринарный ин-т. – Саратов, 1953. – 24л.
416527
  Туманишвили Дифференцировка, рост и взаимодействие клеток / Туманишвили, Н.В. Саламатина. – Тбилиси, 1973. – 198с.
416528
  Береснев В.В. Дифференцируемость функций минимума на точено-множественных отображениях : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Береснев В. В.; МС и ССО УССР -- КГУ. – К., 1973. – 97л. – Бібліогр.:л.94-97
416529
  Береснев В.В. Дифференцируемость функций минимума на точечно-множественных отображениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Береснев В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 19 с.
416530
  Кац Марк Пинхусович Дифференцируемые меры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кац Марк Пинхусович; МГУ. – М., 1976. – 17л.
416531
  Хацкевич В.А. Дифференцируемые операторы / В.А. Хацкевич, Д.М. Шойхет. – Л., 1991. – 150 с.
416532
  Гулевич С.А. Дифференцируемые отображения и дифференцируемые многообразия : Учеб. пособие / С.А. Гулевич. – Калинин, 1987. – 72 с.
416533
  Андреев Борис Александрович Дифференцируемые отображения проективного пространства в некоторые пространства фигур : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Андреев Борис Александрович ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1979. – 14 с.
416534
  Андреев Борис Александрович Дифференцируемые отображения проективного пространства в некоторые пространства фигур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Андреев Борис Александрович; Московский госпединститут им. В.И.Ленина. – Москва, 1980. – 15л.
416535
  Новиков С.П. Дифференцируемые пучки сфер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков С.П.; АН СССР. Матем ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1964. – 5л.
416536
  Брекер Теодор Дифференцируемые ростки и катастрофы / Брекер Теодор; Пер. с англ.А.Г. Кушниренко; Под ред. В.И. Арнольда. – Москва : Мир, 1977. – 208с.
416537
  Брекер Теодор Дифференцируемые ростки и катастрофы [Электронный ресурс] / Брекер Теодор, Л. Ландер; пер. с англ. А.Г. Кушниренко ; под ред. В.И. Арнольда. – Волгоград : Платон, 1997. – 208 с.
416538
  Ивлева Л.И. Дифференцирующее действие сложных эфиров на силу кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Ивлева Л.И.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 16л.
416539
  Личкова Н.В. Дифференцирующее действие спиртов на силу кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Личкова Н.В.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 14л.
416540
  Половніков В.Г. Дифференціація сприйняттів і умови можливості отримання істинного знання в філософії Дж. Берклі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про специфіку тлумачення Берклі проблеми співвідношення сприйняттів в контексті процесу отримання істинного знання. В статье идет речь о специфике интерпретации Беркли проблемы соотношения восприятий в контексте процесса получения ...
416541
  Мокейчев В.С. Дифферециальные уравнения с отклоняющимися аргументами. / В.С. Мокейчев. – Казань, 1985. – 221с.
416542
  Ривкинд Я.И. Диффернициальное и интегральное исчисление в задачах / Я.И. Ривкинд. – Минск, 1971. – 190с.
416543
  Аникин В.С. Диффиральные приближения функций / В.С. Аникин ; АН УзССР, Центр проект.-конструкт. и технол. бюро науч. приборостроения. – Ташкент : Фан, 1988. – 253 с. : ил. – Библиогр.: с. 252
416544
  Долотов Ю.С. Диффиренция осадочного матариалаи слоистость прибрежных отложений / Ю.С. Долотов. – Москва : Наука, 1982. – 184с.
416545
  Рыкунов Л.Н. Диффрагированные на земном ядре Р волны и жесткость ядра Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рыкунов Л.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1958. – 6л.
416546
   Диффракция акустических волн на тела с амортизирующим покрытием. – Москва, 1985. – 85 с.
416547
  Иванов В.И. Диффракция коротких волн на гладких выпуклых цилиндрах (двухмерные задачи) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов В.И.; МГУ. физ. ф-тет. – М,, 1962. – 6л.
416548
  Боровиков Владимир Андреевич Диффракция на многоугольниках и многогранниках : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Боровиков Владимир Андреевич; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Отд-ние. – М., 1965. – 8л.
416549
  Бэкон Дж. Диффракция нейтронов : пер. с англ. / Дж. Бэкон ; пер. Э.Л. Бурштейн. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 256 с.
416550
  Игнатовский В.С. Диффракция параболического зеркала при любом отверстии / В.С. Игнатовский, 1920. – 30 с.
416551
  Фок В.А. Диффракция радиоволн вокруг земной поверхности / В.А. Фок. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 80с.
416552
  Пекуровский Л.Е. Диффракция ударной волны на клине движущемся со сверхзвуковой скоростью при нерегулярном взаимодействии. : Автореф. дис. ... канд .физ-мат. наук : 01.02.05 / Пекуровский Л.Е.; МГУ. – Москва, 1976. – 9 л.
416553
  Кусков А.М. Диффракция упругих установившихся колебаний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кусков А.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 5 с.
416554
  Ильин В.А. Диффракция электромагнитных волн на некоторых неоднородностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильин В.А.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физический факультет. Кафедра математики. – Москва, 1953. – 7 с.
416555
  Вайнштейн Л.А. Диффракция электромагнитных и звуковых волн на открытом конце волновода / Л.А. Вайнштейн. – Москва : Советское радио, 1953. – 204 с.
416556
  Вайнштейн Л.А. Диффракция электромагнитных и звуковых волн на открытом конце волнозавода. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Вайнштейн Л.А.;. – Москва, 1952. – 10 с.
416557
  Марк Г. Диффракция электронов : пер. с нем. / Г. Марк, Р. Вирль. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1933. – 191 с.
416558
  Пинскер З.Г. Диффракция электронов / З.Г. Пинскер ; под ред. и с предисл. акад. А.А. Лебедева ; Акад. наук СССР, Ин-т кристаллографии. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1949. – 404 с. – Библиогр.: с. 392-401
416559
  Кутовой И.В. Диффракция электронов при катодном распылении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кутовой И.В.; МВО СССР. Львов. политехн. ин-т. Физическая лаборатория. – Львов, 1950. – 8 с.
416560
   Диффузинные покрытия на металлах. – К., 1965. – 143с.
416561
   Диффузинные процессы в бериллин. – М., 1981. – 76с.
416562
   Диффузинные процессы в металлах. – Тула, 1977. – 126 с.
416563
  Чабанюк Виктор Саввович Диффузионная аппроксимакция некоторых характеристик моделей массового обслуживания : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Чабанюк Виктор Саввович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 114л. – Бібліогр.:л.108-114
416564
  Чабанюк В.С. Диффузионная аппроксимация некоторых характеристик моделей массового обслуживания : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Чабанюк В.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с.
416565
  Чабанюк В.С. Диффузионная аппроксимация некоторых характеристик моделей массового обслуживания. : Автореф... канд.ф из.-мат.наук: 01.01.09 / Чабанюк В.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
416566
  Алиев А.О. Диффузионная аппроксимация процессов с полумарковскими переключениями : дис. автореф. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.05 / Алиев Алладурды Оразович ; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 180 л. – Библиогр.: с. 175-180
416567
  Алиев А.О. Диффузионная аппроксимация процессов с полумарковскими переключениями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Алиев А. О.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 20 с.
416568
  Чечельницкий Александр Анатольевич Диффузионная аппроксимация сетей массового обслуживания : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чечельницкий Александр Анатольевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 156л. – Бібліогр.:л.150-156
416569
  Чечельницкий А.А. Диффузионная аппроксимация сетей массового обслуживания : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Чечельницкий А.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 14 с.
416570
  Веретенников А.Ю. Диффузионная аппроксимация систем со слабо зргодическими марковскими возмущениями І / А.Ю. Веретенников, О.М. Кулик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 87. – С. 12-27. – ISSN 0868-6904


  Diffusion approximation type results are obtained for a system perturbed by a Markov process such that its transition probabilities converge to the invariant distribution non-uniformly w.r.t. starting point and, in general, in a way weaker than the ...
416571
  Веретенников А.Ю. Диффузионная аппроксимация систем со слабо эргодическими марковскими возмущениями ІІ / А.Ю. Веретенников, О.М. Кулик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 1-16. – ISSN 0868-6904


  The paper is a sequel to the paper [Veretennikov A.Yu., Kulik A.M. Diffusion approximation for systems with weakly ergodic Markov perturbations I. Submitted to Teor. Imov. Mat. Stat.]. Corollaries are given in some particular cases of self-contained ...
416572
  Гегузин Я.Е. Диффузионная зона / Я.Е. Гегузин. – Москва : Наука, 1979. – 343 с.
416573
  Адеев Геннадий Дмитриевич Диффузионная модель формирования распределений осколков деления : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.16 / Адеев Геннадий Дмитриевич; Объедин. ин-т ядерныъ исследований. – Дубна, 1988. – 24л.
416574
  Казаков Н.Ф. Диффузионная сварка в вакууме / Н.Ф. Казаков. – М, 1966. – 47с.
416575
  Конюшков Диффузионная сварка в электронике / Конюшков, Ю.Н. Копылов. – Москва, 1974. – 167 с.
416576
  Вагнер Л.С. Диффузионно-рекомбинационные эффекты в полжительном столбе разряда аргона : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Вагнер Л.С. ; ЛГУ им.А.А. Жданова. – Ленинград, 1979. – 10 с.
416577
  Духин С.С. Диффузионно-электрическая теория неравновесных электроповерхностных сил и электокинетических явлений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Духин С.С. ; Ин-т. физ. химии АН СССР. – Москва-Киев, 1965. – 32 с. – Бібліогр.:с.31-32
416578
  Лепешев Анатолий Александрович Диффузионное магнитное последействие в магнетите : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Лепешев Анатолий Александрович; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
416579
  Збожная О.М. Диффузионное насыщение поверхностей металлов в среде жидкометаллических растворов путем изотермического переноса массы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Збожная О.М.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
416580
  Михайлов Е.Г. Диффузионное распространение никеля по поверхности тугоплавких материалов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Михайлов Е.Г.; Харкьов. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 20л.
416581
   Диффузионное соединение в вакууме теаллов, сплавов и неметаллических материалов. – М.
1. – 1968. – 167с.
416582
  Дубинин Г.Н. Диффузионное хромирование сплавов / Дубинин Г.Н,. – Москва : Машиностроение, 1964. – 451 с., [17] л. ил. – Библиогр.: с. 435-448
416583
  Виолин Э.Е. Диффузионные p-n переходы в карбиде кремния и электролюминесцентные источники света на их основе. : Автореф... канд. техн.наук: / Виолин Э.Е.; Ленингр. электротехн. ин-т. – Л., 1967. – 17л.
416584
  Любов Б.Я. Диффузионные изменения дефектной структуры твердых тел / Б.Я. Любов. – Москва : Металлургия, 1985. – 206 с.
416585
  Сальм Я.И. Диффузионные искажения при измерении спектра аэроионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Сальм Я.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 12л.
416586
  Фиш М.Л. Диффузионные преобразователи неэлектрических величин / М.Л. Фиш, Ю.В. Лаптев. – Киев : Техніка, 1979. – 119 с.
416587
  Бондаренко В.Г. Диффузионные процессы в гильбертовом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Бондаренко В.Г.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1972. – 8л.
416588
  Криштал М.А. Диффузионные процессы в железных сплавах / М.А. Криштал. – М, 1963. – 279с.
416589
  Романкевич М.Я. Диффузионные процессы в катионите и кинетике ионного обмена : Автореф... докт. хим.наук: / Романкевич М. Я.; АН УССР, Ин-т оран. хим. – К., 1960. – 20л.
416590
  Махно С.Я. Диффузионные процессы в композитных средах // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 130-142. – ISSN 0868-6904


  The sufficient conditions of weak convergence of solutions of stochastic equations in a space with barriers are obtained. The number of barriers grows to infinity and in a limit they fill some segment. The equation for the limit process is given.
416591
  Цеханская Ю.В. Диффузионные процессы в критической области растворов : Автореф... докт. хим.наук: 02.073 / Цеханская Ю. В.; Науч. ислед. физ. хим. ин-т. – М., 1970. – 39л. – Бібліогр.:с.38
416592
   Диффузионные процессы в металлах. – Киев : Наукова думка, 1966. – 195 с.
416593
  Акимова И.А. Диффузионные процессы в металлах / И.А. Акимова, А.В. Покоев ; МВ и ССО РСФСР ; Куйбышевс. гос. ун-т, Каф. физики твердого тела. – Куйбышев : Куйбышевский госсударственный университет, 1983. – 102 с.
416594
  Любов Б.Я. Диффузионные процессы в неоднородных твердых средах / Б.Я. Любов. – Москва : Наука, 1981. – 295 с.
416595
  Гарбовицкая Татьяна Григорьевна Диффузионные процессы в тонкопленочных системах : Автореф. дис. ... физ.-мат. наук : 01.04.07 / Гарбовицкая Татьяна Григорьевна ; МВ и ССО УССР , ХГУ. – Харьков, 1980. – 21 с.
416596
  Лариков Л.Н. Диффузионные процессы в упорядоченных сплавах / Л.Н. Лариков. – Киев : Наукова думка, 1975. – 214 с.
416597
  Сараян В.В. Диффузионные процессы и дифференциалые уравнения, вырождающейся в отдельных точках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Сараян В. В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1973. – 8л.
416598
  Ито К. Диффузионные процессы и их траектории / К. Ито , Г. Маккин. – Москва, 1968. – 395 с.
416599
  Белопольская Я.И. Диффузионные процессы на бесконечномерных дифференцируемых многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Белопольская Я.И.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1972. – 11л.
416600
  Гегузин Я.Е. Диффузионные процессы на поверхности кристалла / Я.Е. Гегузин. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 124 с.
416601
  Благовещенский Ю.Н. Диффузионные процессы с малым параметром и их применения к параболическим уравнениям в частных производных второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Благовещенский Ю.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 5л.
416602
  Михеев А.А. Диффузионные соединения: Контроль качества. Испытания. Исследования. / А.А. Михеев. – М., 1992. – 177с.
416603
  Мгалоблишвили К.Д. Диффузионный дозатор паров жидкости. Разработка и исследование прибора для проверки газоанализаторов на пары жидкостей в воздухе (газе) : Автореф... канд. техн.наук: 250 / Мгалоблишвили К.Д.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1969. – 20л.
416604
   Диффузионный и конвективный перенос в газах и жидкостях : сб. науч. работ. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1986. – 82 с.
416605
  Козлов С.В. Диффузионный контроль реакций макромолекул. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 076 / Козлов С.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
416606
  Ворошинин Л.Г. Диффузионный массоперенос в многокомпонентных системах / Л.Г. Ворошинин, Б.М. Хусид. – Минск, 1979. – 255 с.
416607
  Кукушкин С.А. Диффузионный массоперенос в остроковых пленках ( на примере соединений А4 В6, А2 В6, окисление А2В6. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кукушкин С.А.; Харьк.полите.ин-т. – Харьков, 1982. – 26л.
416608
  Афанасьев П.Б. Диффузионный метод создания определенных высоких пересыщений в растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Афанасьев П.Б.;. – М., 1949. – 4л.
416609
  Клинчук Ю.И. Диффузионный перенос массы в металлах с твердофазными покрытиями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Клинчук Ю.И.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
416610
  Кагановский Юрий Семенович Диффузионный перенос массы по реальной поверхности кристалла : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кагановский Юрий Семенович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т. – Х., 1983. – 32л.
416611
  Кузнецова Т.В. Диффузиофорез, апериодический электродиффузиофорез и их роль в формировании полимерных покрытий. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.11 / Кузнецова Т.В.; Ан УССР. – К, 1983. – 22л.
416612
  Заиков Г.Е. Диффузия-помощник и недруг / Г.Е. Заиков, А.Л. Иорданский. – М., 1982. – 63с.
416613
  Фарукшин М.Х. Диффузия автономности в условиях унификации российской региональной политики (на примере Республики Татарстан) / М.Х. Фарукшин, А.Г. Большаков // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ. исслед.Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2007. – № 2 : Губернаторы в России: от выборов к назначениям. – С. 94-115. – (Политология)
416614
  Лесник А.Г. Диффузия азота в сталях, легированных хромом и марганцем / А.Г. Лесник, П.И. Некрашевич, В. Сирик. – Киев : КГУ, 1955. – [2] с. – Отд.оттиск
416615
   Диффузия в газах и жидкостях. – Алма-Ата, 1974. – 121 с.
416616
  Попова Л.В. Диффузия в концентрированных растворах некоторых электролитов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Попова Л.В.; КПИ. – К., 1968. – 21л.
416617
  Николаев Н.И. Диффузия в мембранах / Н.И. Николаев. – М., 1980. – 232с.
416618
  Буцик М. Диффузия в металлах : Дис... наук: / Буцик М.;. – 122л. – Бібліогр.:л.1-4
416619
  Бокштейн Б.С. Диффузия в металлах : учеб. пособие / Б.С. Бокштейн. – Москва : Металлургия, 1978. – 248 с.
416620
  Бугаков В.З. Диффузия в металлах и сплавах / В.З. Бугаков. – Л.-М., 1949. – 212с.
416621
  Герцрикен С.Д. Диффузия в металлах и сплавах в твердой фазе / С.Д. Герцрикен, И.Я. Дехтяр. – Москва : Физмаигиз, 1960. – 564 с.


  В монографии даны способы расчета и методы исследования диффузии, теории и закономерности диффузионных процессов. Рассмотрена роль дефектов кристаллического строения и межатомного взаимодействия в процессах диффузии, а также связь явлений диффузии с ...
416622
  Ромашкин Ю.П. Диффузия в металлах при пластической деформации : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ромашкин Ю. П.; АН СССР, физ. техн. ин-т. – Л., 1965. – 15л.
416623
   Диффузия в металлах с объемноцентрированной решеткой : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1969. – 416 с.
416624
  Зайт В. Диффузия в металлах. Процессы обмена мест : пер. с нем. / В. Зайт. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 381с.
416625
  Рыскин Г.Я. Диффузия в полимерах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рыскин Г. Я.; Лен. физ. технич. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1951. – 15 с.
416626
  Чалый А.Е. Диффузия в полимерных системах / А.Е. Чалый. – М, 1987. – 311с.
416627
  Болтакс Б.И. Диффузия в полупроводниках / Б.И. Болтакс. – Москва : Наука, 1961. – 462 с.
416628
  Галактионов С.Г. Диффузия в сложных молекулярных структурах / С.Г. Галактионов. – Минск, 1974. – 239 с.
416629
  Бэррер Р. Диффузия в твердых телах : Пер. с англ. / Р. Бэррер. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 504 с.
416630
  Старк Дж.П. Диффузия в твердых телах : Пер. с англ. / Дж.П. Старк. – Москва : Энергия, 1980. – 239с.
416631
  Шьюмон П. Диффузия в твердых телах. : Пер. с англ. / П. Шьюмон. – Москва : Металлургия, 1966. – 195с.
416632
  Щербакова А.А. Диффузия водорода через железо и бинарные железо-хромовые и железо-никелевые сплавы при высоких давлениях и температурах : Автореф... Канд.хим.наук: / Щербакова А.А.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1954. – 8л.
416633
  Поликарпова Ираида Павловна Диффузия гомовалентных катионов в моно- и поликристаллах иодистого цезия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Поликарпова Ираида Павловна; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 24л.
416634
  Барейкис В.А. Диффузия горячих электронов / В.А. Барейкис, А. Матуленис, Ю. Пожела и др. ; под ред. Ю. Пожелы ; АН ЛитССР, Ин-т физики полупроводников. – Вильнюс : Мокслас, 1981. – 212 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Электроны в полупроводниках)
416635
  Покоева Валентина Алексеевна Диффузия и взаимодействие примесей в сильнолегированном кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Покоева Валентина Алексеевна; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 22л.
416636
  Демаков Ю.П. Диффузия и взаимодействие прмесей и дефектов в эпитаксильных твордых растворах соединений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Демаков Ю. П.; Лен. полит. ин-т. – Л., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
416637
  Худяков Сергей Варфоломеевич Диффузия и влияние глубоких примесей на электрические и оптические свойства фосфида галлия : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.07 / Худяков Сергей Варфоломеевич; Ленинградский политехнич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1981. – 24л.
416638
  Шиняев А.Я. Диффузия и высокотемпературные свойства сплавов тугоплавких металлов. / А.Я. Шиняев. – М., 1982. – 103с.
416639
  Хаксли Л.Д. Диффузия и дрейф электронов в газах : Пер. с англ. / Л.Д. Хаксли, Р. Кромптон. – Москва : Мир, 1977. – 672с.
416640
  Еремеев В.С. Диффузия и напряжения / В.С. Еремеев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 182 с.
416641
  Виар Ж. Диффузия и обмен химических элементов в полевых шпатах / Ж. Виар. – Москва, 1971. – 20с.
416642
  Колобов Н.А. Диффузия и окисление полупроводников / Н.А. Колобов, М.М. Самохвалов. – Москва : Металлургия, 1975. – 454 с.
416643
  Цеханская Ю.В. Диффузия и растворение в жидких растворах в критической области : Автореф... канд. хим.наук: / Цеханская Ю. В.; М-во хим. пром. СССР, Науч. исслед. фзи. хим. ин-т. – Москва, 1956. – 16 с. – Бібліогр.:с. 16
416644
  Выходец В.Б. Диффузия и растворимость водорода в сплавах типа Cu3Fu : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Выходец В.Б. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 20 с.
416645
  Демин В.Б. Диффузия и растворимость изотопов водорода в металлах и сплавах с ГЦК решеткой : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Демин В. Б. ; Урал. политхен. ин-т. – Свердловск, 1971. – 21 с. – Бібліогр. : с. 21
416646
  Стрелов К.К. Диффузия и реакции в твердых фазах силикатов и тугоплавких оксидов. : [учебное пособие] / К.К. Стрелов, И.Д. Кащеев. – Свердловск : УПИ, 1983. – 72 с. : ил.
416647
  Туницкий Н.Н. Диффузия и случайные процессы / Н.Н. Туницкий; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т катализа. – Новосибирск : Наука, 1970. – 116 с. : ил.
416648
  Бокштейн С.З. Диффузия и структура металлов / С.З. Бокштейн. – Москва : Металлургия, 1973. – 206 с.
416649
  Франк-Каменецкий Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Франк-Каменецкий. – М.-Л., 1947. – 367с.
416650
  Франк-Каменецкий Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Франк-Каменецкий. – 2-е доп. и переработ. изд. – М., 1967. – 491с.
416651
  Франк-Каменецкий Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Франк-Каменецкий. – М., 1987. – 490с.
416652
  Болтакс Б.И. Диффузия и точечные дефекты в полупроводниках / Б.И. Болтакс. – Ленинград : Наука, 1972. – 384с.
416653
  Брик В.Б. Диффузия и фазовые превращения в металлах и сплавах / В.Б. Брик; АН УССР; Ин-т металлофизики. – Киев : Наукова думка, 1985. – 232с.
416654
  Шишияну Федор Семенович Диффузия и явления деградации, обусловленные примесями с глубокими уровнями в полупроводниках А3В5 : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Шишияну Федор Семенович; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1978. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
416655
  Мурин А.Н. Диффузия меченых атомов и проводимость в ионных кристаллах / А.Н. Мурин, Б.Г. Лурье. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1967. – 100 с.
416656
  Бородина Н.П. Диффузия многозарядных катионов в расплавленных хлоридах щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Бородина Н.П.; Уральск. центр АН СССР. Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
416657
  Селезнев В.Д. Диффузия молекул газовой смеси в капилляре при производных числах Кнудсена. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Селезнев В.Д.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1974. – 20л.
416658
  Меркулов Ю.А. Диффузия нейтронов в гидриде циркония и в жидком водороде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Меркулов Ю.А.; АН СССР.Физический ин-т. – М, 1972. – 16л.
416659
  Гусев И.А. Диффузия некоторых элементов и эффект Мессбауэра в антимониде индия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусев И.А.; Радиевский ин-т. – М, 1956. – 12л.
416660
  Миронов Владимир Михайлович Диффузия никеля и алюминия в присутствии постоянного магнитного поля : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Миронов Владимир Михайлович ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 16 с.
416661
   Диффузия осадителя в полимерном теле / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко, В.В. Шилов, В.Б. Иваницкий // Высокмолекулярные соединения. (А), 1991. – №9


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
416662
  Гурин А.А. Диффузия плазмы в магнитном поле / А.А. Гурин, Л.Л. Пасечник. – Киев : Наукова думка, 1979. – 268 с.
416663
  Каур И. Диффузия по границам зерен и фаз. : пер. с англ. / И. Каур, В. Густ. – Москва : Машиностроение, 1991. – 445с.
416664
  Бочаров В.Н. Диффузия послеразрядной плазмы в тороидальном стеллараторе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Бочаров В.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ученый совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1971. – 11л.
416665
  Мохов Евгений Николаевич Диффузия примесей в карбиде кремния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мохов Евгений Николаевич; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Л., 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
416666
  Озмидов Р.В. Диффузия примесей в океане / Р.В. Озмидов. – Л., 1986. – 278с.
416667
  Федорович Н.А. Диффузия примесей в термоэлектрических материалах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федорович Н.А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1965. – 13л.
416668
  Иванов В.В. Диффузия резонансного излучения в атмосферах звезд и туманностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов В.В. ; АН СССР, Глав. астрон. обсерватория. – Ленинград, 1962. – 4 с.
416669
  Рожанский В.А. Диффузия слабоионизированной плазмы в магнитном поле : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.04.08 / Рожанский В. А. ; Лен. политехн. ин. зт. – Ленинград, 1979. – 15 с.
416670
  Заиков Г.Е. Диффузия электролитов в полимерах / Г.Е. Заиков. – М., 1984. – 237с.
416671
  Романов С.С. Диффузия электромагнитного поля в средах с конечной проводимостью : Автореф... канд. физ. матнаук: 01.04.02 / Романов С, С.; Дон.ГУ. – Донецк, 1983. – 13л.
416672
   Диффузия, сорбция и фазовые превращения в процессах восстановления металлов. – Москва, 1981. – 228 с.
416673
  Харьков Е.И. Диффузия, электроперенос и электросопротивление в жидких металлах : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Харьков Е.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 47 с. – Бібліогр. : с. 45-47
416674
  Харьков Е.И. Диффузия, электроперенос и электросопротивление в жидких металлах. : Дис... доктор физ.-мат.наук: / Харьков Е.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1967. – 294, 10л.
416675
  Козак П.Н. Диффузная структура некоторых метеоров в начале их траекторий на классических высотах // Кінематика і фізика небесних тіл : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35, № 6 (210). – С. 62-79. – ISSN 0233-7665
416676
  Олиховская Л.А. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей в 2Н- и 3С-кристаллах с упорядоченными дефектами упаковки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.97 / Олиховская Л. А.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1990. – 23л.
416677
  Вустер У. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей в кристаллах : Пер. с англ. / У. Вустер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 287с.
416678
  Кривоглаз М.А. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей и нейтронов на флуктуационных неодонородностях в неидеальных кристаллах / М.А. Кривоглаз. – Киев : Наукова думка, 1984. – 287с.
416679
  Колонцова Е.В. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей пластически деформированными монокристаллами алюминия : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Колонцова Е.В.; Московский ордена Ленина гос. университет имени М.В.Ломоносова. Физический факультет. – Москва, 1950. – 11 с.
416680
  Вазина А.А. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей под малыми углами на белковых растворах : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук / Вазина А.А. ; Ин-т биол. физики АН СССР. – Москва, 1965. – 20 с.
416681
  Чаругин В.М. Диффузный гамма- и рентгеновский фон Вселенной / В.М. Чаругин. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
416682
  Сигаловський Д.Ю. Дихання - синонім життя // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 41-44
416683
  Волков М.Г. Дихання Землі / М.Г. Волков, І.Л. Соколовський. – Київ : Наукова думка, 1970. – 135с.
416684
  Дядченко Людмила Дихання метеликів : поезія
416685
  Каменюк М.Ф. Дихання ріки : поезії / М.Ф. Каменюк. – Одесса : Маяк, 1981. – 47 с.
416686
  Проценко Д.П. Дихання та бродіння / Д.П. Проценко. – Київ, 1956. – 70с.
416687
  Падалка Л.М. Дихання часу / Людмила Падалка. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – 130, [1] с. – Текст укр., рос. – ISBN 978-617-571-132-3
416688
  Кіслова Вікторія Дихати, чути, розмовляти! (Інтерв"ю з завідуючим ЛОР-відділення Олександрівської клінічної лікарні м.Києва Назаром Охпрімовичем Білем) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій, Оконський Олександр // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 38-40 : фото
416689
  Богданов-Катьков Дихлоро-дифенил-трихлорэтан (ДДТ гесароль, СС-5) : Новый препарат для борьбы с вредными насекомыми / Богданов-Катьков, М.И. Шевченко. – Ленинград, 1946. – 52с.
416690
  Федоров А.И. Дихлорэтан и окись этилена, как средство борьбы с клещом и амбарным долгоносиком / А.И. Федоров. – Москва, 1937. – 56 с.
416691
  Федоров А.И. Дихлорэтан, как средство для борьбы с амбарными вредителями / А.И. Федоров. – К., 1937. – 38с.
416692
  Иванов Н.В. Дихотомии перевода (к онтологическим основаниям определения научного объекта переводоведения) // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 34-64. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
416693
  Васильев Е. Дихотомические таблицы для определения позвоночных животных привислянского края / Печатано с разрешения Совета Института Сельского Хозяйства и Лесоводства в Новой Александрии. – 9 с. – Отд. оттиск
416694
  Васильев Е. Дихотомические таблицы для определения позвоночных животных Привислянского края. / Е. Васильев. – 10с.
416695
  Безрукова В.С. Дихотомический подход к развитию педагогического знания // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 8. – С. 19-29. – ISSN 0869-561Х
416696
  Медведко Л. Дихотомия "Восток-Запад" // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 45-47. – ISSN 0321-5075


  Глобалістика. Публікується один з докладів конгресу ICANAS по вивченню Азії і Північної Африки
416697
  Власова Т. Дихотомия "разум/эмоции" и проблема образования женщин в западноевропейской философии / Т. Власова, Н. Костюк // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 42-46. – ISBN 978-966-8428-52-4
416698
  Бибило В.Н. Дихотомия судебной власти // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 235-249. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
416699
  Ткачук М. Дихотомічна структура «вольних» та «тюремних» сонетів Івана Франка
416700
  Білоног Ю.І. Дихотомічний "пейзаж, намальований чаєм": чоловіче й жіноче у наративно-рецептивній стратегії Мілорада Павича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 59-64. – ISBN 966-8188-10-1
416701
  Хоменко Т.М. Дихотомічні перцепції сучасності в публіцистичній інтепритації Євгена Сверстюка, Мирослава Мариновича, Івана Ортинського // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 131-140
416702
  Віндерських С.О. Дихотомія "автор-витвір" у романі Дж. Хеллера "Уявіть собі картину" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – C. 83-91


  У статті відомий роман Дж. Хеллера аналізується деконструктивно, у параметрах "автор сумнівний - витвір реальний", "два автори в одному творі", "імітація - оригінал", "автор - мімесис" тощо
416703
  Безугла Р. Дихотомія "еліта - маси": суб"єктивно-об"єктивні чинники та особливості всприйняття на сучасному етапі // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 573-588. – ISBN 978-966-423-392-4
416704
  Іщенко І.В. Дихотомія "згода - конфліктність" як вимір нестабільності політичних інститутів і суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 365-374


  Автор досліджує жорсткі суспільно-політичні протистояння з метою оцінки можливостей їх переведення до латентної стадії. Ключові слова: нестабільність, конфлікт, політичний ризик, стереотип, інфраструктура, неконфліктне спілкування. Автор исследует ...
416705
  Ганцян Р. Дихотомія "ідеалізм - реалізм" у контекстi розвитку суспільствознавчих студій у Великій Британії першої половини ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано семантику термінів "ідеалізм" та "реалізм" та способи їх вживання британськими соціогуманітаріями у першій половині ХХ ст. The article analyzes semantic of words idealism and realism and modes of using them by British humanitarians ...
416706
  Дерев"янко О. Дихотомія "моє/не моє" в мові дитячих романів Жаклін Вілсон / О. Дерев"янко, І. Смігоровська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 57-63. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
416707
  Кремінська І.М. Дихотомія "пролетарське - міщанське" як принцип організації художнього простору в п"єсі "Закут" М. Куліша // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 200-204. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
416708
  Харитонова О.І. Дихотомія "публічне право — приватне право" та деякі питання визначення структури національного права / О.І. Харитонова, О Є. Харитонов // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 6-12. – (Право. Економіка. Управління)
416709
  Сторожко Т. Дихотомія "свій - чужий" у традиційній культурі охтирських циган // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 571-581. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті досліджується культурний концепт “свій/чужий” на прикладі циганської громади м. Охтирка. Розглянуто самоізоляцію як засіб збереження ідентичності та усвідомлену реакцію у випадках негативного ставлення макросередовища. Прослідковано межі ...
416710
  Лепьохін Є. Дихотомія "Я" - "ІНШІЙ" крізь призму прийняття власної тілесності (на матеріалі роману Джека Лондона "Морський вовк") // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 166-175. – ISBN 966-7773-70-1
416711
  Крисюк Ю. Дихотомія букви і духу закону / Ю. Крисюк, А. Лобач // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 29-34. – ISSN 2409-4544


  "Розглядається проблема співвідношення духу закону та букви закону, визначається їх сутність в інтерпретації теоретиків права та практиків від часів римської держави і до нашого часу. Розкриваються особливості духу закону і духу права; визначаються ...
416712
  Козюбра М.І. Дихотомія букви і духу права: виникнення проблеми, її аспекти та напрями вирішення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
416713
  Янауер М. Дихотомія влади між Церквою та Державою за листами Римського Папи Геласія I // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 142-145. – ISBN 978-966-171-783-9
416714
  Наумкіна С. Дихотомія еліта–маси як основний методологічний принцип соціально-політичного аналізу суспільства // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 144-150. – ISSN 2307-0463
416715
  Кіхно О.В. Дихотомія естетичної та етичної культури у філософії Шрі Ауробіндо Гхоша та сучасних йому європейських мислителів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 47-56
416716
  Подміногін В.О. Дихотомія перекладацьких стратегій очуження та одомашнення в історії європейського перекладу / В.О. Подміногін, А. Якимчук // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 337-346. – ISBN 978-966-8558-97-4
416717
  Коломієць Л.В. Дихотомія понять "життя" і "мистецтво" у творчості Вільяма Батлера Єйтса


  Розглянуто особливості поетичної мови В. Б. Єйтса крізь призму наскрізної теми творчості поета: конфлікту життя і мистецтва. Мова поетичного символізму, на відміну від символічної мови релігійних та філософських світоглядних систем, є не трактуванням ...
416718
  Гончарук О. Дихотомія права: поняття, явище, історія // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 61-66


  Стаття присвячена правовому явищу розподілу права на публічне та приватне - дихотомії права, розглянуто історичний розвиток даного явища з часів Платона та Аристотеля, критерії розподілу права на приватне та публічне, що дали провідні юристи Царської ...
416719
  Гончарук Ольга Володимирівна Дихотомія права:право публічне та право приватне : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Гончарук О.В.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2004. – 192л. – Бібліогр.: л. 180-192
416720
  Гончарук Ольга Володимирівна Дихотомія права:право публічне та право приватне / Гончарук О.В.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 3 назв.
416721
  Барабаш Ю. Дихотомія правової, демократичної та соціальної державності - тонка грань українського конституціоналізму // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 24-33. – ISSN 0132-1331
416722
  Лебедівна О. Дихотомія розуму і серця у творчості Пантейлемона Куліша (на прикладі поетичних збірок "Хуторна поезія" і "Дзвін") // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 20-23
416723
  Крисюк Ю. Дихотомія свободи та рівності як детермінуюча засада права // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 14-18. – ISSN 2409-4544
416724
  Цибенко Л. Дихотомія семантичного простору культури Галичини та спроба подолання межі між Сходом та Заходом романі Карла Еміля Францоза "Паяц" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 178-187. – ISSN 2078-340X


  Галичина завжди поєднувала культури Сходу та Заходу. Серед авторів, творчість яких має безпосередній стосунок до цього історичного краю, – Карл Еміль Францоз, найкращим твором якого вважається роман “Паяц”. Ця “історія зі Сходу” розповідає про долю ...
416725
  Швець Н. Дихотомія темного і світлого в повісті Олекси Гай-Головка "Поєдинок з дияволом" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 187-194. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
416726
  Марченко Н.В. Дихотомія чи тріада "мовленнєва діяльність-мова-мовлення" у Ф. Де Соссюра // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 104-108


  У статті розглядаються погляди Ф. де Соссюра стосовно дослідження мовленнєвої діяльності, мови та мовлення та їх потрактування у лінгвістичних дослідженнях. Поява праці Ф.де Соссюра послужила основою для розвитку лінгвістичного структуралізму, в ...
416727
  Плотников Б.А. Дихтомическая лексикология / Б.А. Плотников, В.Ф. Трайковская. – Минск, 1989. – 131с.
416728
  Романович Н.Э. Дихтомия отношения интеллигенции к власти // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.68-77. – ISSN 0132-1625
416729
  Малішевська І.П. Дихтомія мати/дочка у романі "Подвійне зізнання" Ф. Малле-Жоріс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 365-369. – (Б-ка Ін-ту філології)
416730
  Скопенко В.В. Дицианамидные и трицианамидные комплексы свинца в неводных растворителях / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, С.В. Гарбуз // Докл. АН УССР Сери. Б. : АН УССР, 1985. – №1
416731
  Скопенко В.В. Дицианамидные и трицианметанидные комплексы элементов подгруппы цинка в пропандиол-1,2-карбонате / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Укр. хим. журн., 1982. – №5
416732
  Скопенко В.В. Диціанамідні та триціанметанідні комплекси молібдену (V) / В.В. Скопенко, В.В. Трачевський, Н.В. Улько // Доп.АН УРСР. Сер.Б. – № 4
416733
  Гидони А. Дицци / А. Гидони. – Х., 1925. – 83с.
416734
  Казанцева Л.В. Диченко МИхайло Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 645. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
416735
  Кабушкин Н. Дичиха. / Н. Кабушкин. – Хабаровск, 1969. – 36с.
416736
  Кршенек И. Дички : роман ; пер. с чеш. / Иржи Кршенек. – Москва : Прогресс, 1976. – 171 с.
416737
  Генерозов В.Я. Дичный промысел в СССР и торговля его продуктами. / В.Я. Генерозов, Ф.А. Голубин. – М, 1929. – 183с.
416738
  Алексиев Е. Дичо Зограф : иконопис / Емил Алексиев. – Скопje : Гурга, 1997. – 62 с. : ил. – (Независни изданиjа ; кн. 5 ; Ликовна уметност. Прво коло). – ISBN 9989676240
416739
   Дишлевий Петро Сидорович (1927-1998) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 145. – ISBN 978-966-933-054-3
416740
   Дишлевий Петро Сидорович (1927-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 132. – ISBN 978-966-439-754-1
416741
   Диэлектрики. – М., 1960. – 23с.
416742
  Браун В. Диэлектрики : пер. с англ. / В. Браун. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 326 с.
416743
  Хиппель А.Р. Диэлектрики и волны = Dielectrics and waves / А.Р. Хиппель; Пер. с англ. под ред. Н.Г. Дроздова. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1960. – 438с.
416744
  Хиппель А.Р. Диэлектрики и их применение : пер. с англ. / А.Р. Хиппель. – Москва : Госэнергоиздат, 1959. – 336с.
416745
  Флоренский П.А. Диэлектрики и их техническое применение / П.А. Флоренский. – Москва : Главэлектро
Ч. 1 : Общие свойства диэлектриков. – 1924. – 388 с.
416746
  Шнаревич Е.И. Диэлектрики интегральных схем / Е.И. Шнаревич, О.А. Рыбинский, В.А. Злобин. – Москва : Энергия, 1975. – 119 с.
416747
  Слэтер Д. Диэлектрики, полупроводники, металлы / Д. Слэтер. – Москва : Мир, 1969. – 648с.
416748
  Рез И.С. Диэлектрики. Основные свойства и применения в электронике / И.С. Рез, Ю.М. Поплавко. – Москва : Радио и связь, 1989. – 286с.
416749
  Беляцкас Римантас Пятрович Диэлектрическая дисперсия в цепочечных нитевидных кристаллах SbSl на СВЧ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Беляцкас Римантас Пятрович; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 15л.
416750
  Гаряинов С.А. Диэлектрическая изоляция элементов интегральных схем / С.А. Гаряинов. – Москва : Советское радио, 1975. – 120 с. – (Массовая библиотека инженера ; Электроника)
416751
  Потапов А.А. Диэлектрическая поляризация / А.А. Потапов, М.С. Мецик. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1986. – 263с.
416752
  Смайс Ч.Ф. Диэлектрическая постоянная и структура молекул. / Ч.Ф. Смайс. – М., 1937. – 303с.
416753
  Козинская А.И. Диэлектрическая проницаемость и оптические свойства полупроводников с вырожденными зонами : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Козинская А.И.; Днецкий гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
416754
  Узбеков Р.А. Диэлектрическая проницаемость и структура растворов электролитов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Узбеков Р.А.; Моск. хим.-технол. ин-т им Д.И. Менделеева. – Москва, 1972. – 24л.
416755
  Ястремский П.С. Диэлектрическая проницаемость и структурные особенности водных растворов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ястремский П.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Волгоград, 1965. – 19л.
416756
  Седых Н.В. Диэлектрическая релаксация в растворах некоторых биополимеров. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 091 / Седых Н.В.; АН СССР.Ин-т биол.физики. – Пущино, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
416757
  Расулова Минаханум Аббас кызы Диэлектрическая релаксация в селене : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Расулова Минаханум Аббас кызы; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1974. – 16л.
416758
  Эпов М.И. Диэлектрическая температурная модель влажных нефтесодержащих пород в диапазоне частот от 0.5 до 15 ГГц / М.И. Эпов, И.В. Савин, В.Л. Миронов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 912-919 : рис., табл. – Библиогр.: с. 918-919. – ISSN 0016-7886
416759
  Солошенко В.И. Диэлектрическая теория смешанных кристаллов А3В5 соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Солошенко В.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
416760
  Аляраши Риад Диэлектрическая теория химической связи и зонной структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Аляраши Риад; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 24л.
416761
   Диэлектрическая элементная база и ее применение : сборник статей. – Киев, 1984. – 136 с.
416762
  Взятышев В.Ф. Диэлектрические волноводы / В.Ф. Взятышев. – Москва : Советское радио, 1970. – 216 с.
416763
  Беланов А.С. Диэлектрические волноводы оптического диапазона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беланов А.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
416764
  Брилингас Альгидрас Ионович Диэлектрические и акустические явления в низкоразмерных сульфосолях сурьмы и висмута : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Брилингас Альгидрас Ионович ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 15 с.
416765
  Коломиец Игорь Прокофьевич Диэлектрические и диамагнитные свойства нематических жидких кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Коломиец Игорь Прокофьевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
416766
  Артамонов В.Г. Диэлектрические и оптические свойства жидкостей / Артамонов В.Г., Любимов Ю.А. ; МГК им. М.В. Ломоносова, Физ. ф-т. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 102 с. – Список лит.: с. 98-99
416767
  Строкач Александр Алексеевич Диэлектрические и пироэлектрические свойства полидоменных сегнетоэлектриков : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Строкач Александр Алексеевич; АН УССР, Ин-т физики. – К., 1987. – 157л. – Бібліогр.:л.148-157
416768
  Строкач А.А. Диэлектрические и пироэлектроические свойства полидоменных сегнетоэлектриков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Строкач А.А.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 16л.
416769
  Федосеева Н.В. Диэлектрические и полупроводниковые свойства пленок некоторых окислов и халькогенидов сурьмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Федосеева Н.В.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1975. – 16л.
416770
  Дейнега Ю.Ф. Диэлектрические и реологические исследования пластичных неводных дисперсных систем (консистентных смазок) : Автореф... д-ра хим.наук: / Дейнега Ю.Ф.; АН УССР. – Киев, 1967. – 28л.
416771
  Марголин Л.Н. Диэлектрические и электрические свойства триглицинсульфата, триглицинфторбериллата, триглицинселената в зависимости от условий выращивания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010407 / Марголин Л.Н.; АН БССР. Учен. Совет по физ. отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 20л.
416772
  Эме Ф. Диэлектрические измерения / Ф. Эме. – М, 1967. – 223с.
416773
   Диэлектрические кристаллы сложных окислов : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1987. – 124 с.
416774
   Диэлектрические материалы в экстремальных условиях : тезисы докладов / 1-е Всесоюзное совещание; Якушев В.В. – Суздаль : АН СССР
Т. 1. – 1990. – 327 с.
416775
   Диэлектрические материалы в экстремальных условиях : тезисы докладов / 1-е Всесоюзное совещание; Якушев В.В. – Суздаль : АН СССР
Т. 2. – 1990. – 347 с.
416776
   Диэлектрические материалы радиоэлектроники. – Москва, 1977. – 206 с.
416777
  Бутенко Е.В. Диэлектрические материалы, их свойства и применение в микроэлектронике / Е.В. Бутенко. – М., 1975. – 94с.
416778
  Шварц К.К. Диэлектрические материалы: радиационные процессы и радиационная стойкость / К.К. Шварц, Ю.А. Экманис. – Рига : Зинатне, 1989. – 187 с.
416779
  Андрушко Л.М. Диэлектрические неоднородные волноводы оптического диапозона / Л.М. Андрушко. – Киев : Техніка, 1983. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 140-143
416780
  Корзо В.Ф. Диэлектрические пленки в микроэлектронике / В.Ф. Корзо, В.Н. Черняев. – Москва, 1977. – 367 с.
416781
  Румак Н.В. Диэлектрические пленки в твердотельной микроэлектронике / Н.В. Румак, В.В. Хатько. – Минск : "Навука і тэхніка", 1990. – 190 с.
416782
  Рябошенко С.Ф. Диэлектрические потери в активированных медью и гидратированных кристаллах хлористого натрия в области высоких частот : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рябошенко С. Ф.; МВССО РСФС, Иркут.ГУ. – Иркутск, 1960. – 9л.
416783
  Филатов И.С. Диэлектрические потери в керамике в сильных высокочастотных полях при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филатов И.С.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1961. – 7л.
416784
  Тонконогов М.П. Диэлектрические потери в неорганических кристаллах, содержащих полярные молекулы или радикалы, на высокой частоте. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тонконогов М.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1953. – 9 с.
416785
   Диэлектрические резонаторы / М.Е. Ильченко, В.Ф. Взятышев, Л.Г. Гассановк, Ю.М. Безбородов, М.Н. Бергер, В.С. Добромыслов, Б.Ю. и др. Капилевич; Ильченко М.Е. – Москва : Радио и связь, 1989. – 328 с.
416786
  Головина И.С. Диэлектрические резонаторы для ЭПР спектроскопии / И.С. Головина, И.Н. Гейфман, В.Е. Родионов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева. – Киев : НАН Украины, 2015. – 158 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 152-157. – ISBN 978-966-02-7675-8
416787
  Аббасов Я.М. Диэлектрические свойства алифатических спиртов в широком интервале частот и температур : автореф. дис. ... канд.физ. - мат. наук / Аббасов Я.М. ; Ком. высш.и сред. спец образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
416788
  Ахадов Я.Ю. Диэлектрические свойства бинарных растворов / Я.Ю. Ахадов. – Москва : Наука, 1977. – 399 с. : ил. – Список лит.: с. 376-390 (612 назв.)
416789
  Бафадаров З.А. Диэлектрические свойства и молекулярное движение в бинарных органических растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бафадаров З.А.; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1967. – 16л.
416790
  Ковригина П Л. Диэлектрические свойства карбиновых кислот. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.040 / Ковригина Л.П,; Моск.пед.ин-т. – М, 1971. – 16л.
416791
  Касимов Р.М. Диэлектрические свойства концетрированных растворов в миллиметровом диапазоне радиоволн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Касимов Р.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1962. – 13л.
416792
  Новикова З.И. Диэлектрические свойства никельцинковых ферритов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новикова З.И.; МВ и ССО РСФСР. Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1963. – 14л.
416793
  Барсукова Г.А. Диэлектрические свойства растворов амидов на сверхвысоких частотах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Барсукова Г.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 15л.
416794
  Гудков Олег Ильич Диэлектрические свойства слюд в полях сверхвысоких частот : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Гудков Олег Ильич; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 20л.
416795
  Акрамов Алишер Шакаримович Диэлектрические свойства суперионных проводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Акрамов Алишер Шакаримович; АН Уз.ССР, Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1988. – 16л.
416796
  Воробьев Г.А. Диэлектрические свойства электроизоляционых материалов / Г.А. Воробьев. – Томск : Издательство Томского университета, 1984. – 126 с.
416797
  Огурцов С.В. Диэлектрические спектры и динамические свойства сегнетоэлектриков группы триглицинсульфата : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Огурцов С. В.; Льв.ГУ. – Львов, 1979. – 20л.
416798
  Маренный А.М. Диэлектрические трековые детекторы в радиационно-физическом и радиобиологическом эксперименте / А.М. Маренный. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 180 с.
416799
  Умеров Р.И. Диэлектрические узкополосные интерференционные светофильтры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Умеров Р.И.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1973. – 22л.
416800
  Плужников В.М. Диэлектрические усилители. / В.М. Плужников. – М., 1969. – 320с.
416801
  Пик Ф. Диэлектрические явления в технике высоких напряжений / Ф. Пик. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1934. – 363 с.
416802
  Духин С.С. Диэлектрические явления и двойной слой в дисперсных системах и полиэлектролитах / С.С. Духин, В.Н. Шилов. – Киев : Наукова думка, 1972. – 206 с.
416803
  Антонов Ю.Н. Диэлектрический индуктивный каротаж / Ю.Н. Антонов, А.А. Кауфман ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск : Наука, 1971. – 140 с. : ил. – Библиогр.: с. 84
416804
  Потапов А.А. Диэлектрический метод исследования вещества / А.А. Потапов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1990. – 250с.
416805
  Надь Диэлектрометрия / Надь, , Б. Шандор. – М., 1976. – 200с.
416806
  Боровиков Ю.Я. Диэлектрометрия в органической химии / Ю.Я. Боровиков. – К, 1987. – 214с.
416807
  Сабахаттін А. Диявол всередині нас / А. Сабахаттін. – К, 1956. – 232с.
416808
  Хоменко А.П. Диявол на весіллі / А.П. Хоменко. – Станіслав, 1960. – 77 с.
416809
  Павезе Ч. Диявол на пагорбах. Місяць та вогнища : романи / Чезаре Павезе ; пер. з італ. М. Прокопович ; передм. В. Селігея ; Італ. ін-т культури в Україні, НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2010. – 284, [1] с., [1] арк. портр. – Перекладено за вид.: Il diavolo sulle colline / C. Pavese. Torino, Einaudi, 2006. La luna e i falo. Torino, Einaudi, 2005 .- Сер. засн. у 2005 р. - Другий тит. арк. італ. - На обкл. назва сер.: Італійська література. – (Бібліотека італійської літератури / під ред. Ніколи Франко Баллоні і М. Жулинського). – ISBN 978-966-03-5466-1
416810
  Сирота В. Диявол у деталях, або Окрема методика для Приватбанку та спільна проблема для всієї системи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 6
416811
  Андрухович Ю. Диявол ховається в сирі = The devil is in the cheese : вибрані спроби 1999-2005 років / Юрій Андрухович. – 2-е вид., випр. – Київ : Критика, 2007. – 318 с. – ISBN 966-8978-12-9
416812
  Самбук Р.Ф. Дияволи з "Веселого пекла" : роман / Р.Ф. Самбук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 320 с.
416813
  Козар К.В. Дияволізація жінки у релігійній традиції середньовіччя // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Жан Делюмо стверджує, що полювання на відьом стало логічним завершенням розвитку антижіночих настроїв, які підігрівали- ся усними та письмовими проповідями таких персон, як Жан Боден. І при цьому "Молот відьом" стає такою собі вказівною дорогою для ...
416814
  Костюк О.В. Дияволопоклонство як породження та невід"ємна частина християнського культурного простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
416815
  Краснощок Ю. Диявольська гра ( досье важливого, але небажаного свідка) : Документальний детектив / Юрій Краснощок. – Київ : Друк, 2002. – 528с. – ISBN 966-7342-21-2
416816
  Титов О.И. Диялектика вероятности, необходимости и случайности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Титов О. И.; БГУ. – Минск, 1979. – 17л.
416817
  Журавлев Андрей Дията хищних растений. Хищник в янтаре // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 62 : фото
416818
   Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Українська діабетологічна асоціація. – Київ
№ 1. – 2012
416819
   Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Українська діабетологічна асоціація. – Київ. – ISSN 2304-6090
№ 4. – 2012
416820
   Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром (ДОМС) = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Укр. діабетологічна асоціація. – Київ. – ISSN 2304-6090
№ 1 (II). – 2013. – 126 с.
416821
   Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром (ДОМС) = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Укр. діабетологічна асоціація. – Київ. – ISSN 2304-6090
№ 2 (II). – 2013. – 128 с.
416822
  Орленко В.Л. Діабетасоційовані остеоартрити: патогенез, клініка, діагностика, лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.14 / Орленко Валерія Леонідівна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 45 назв
416823
   Діабетові - ні! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Свій внесок у розробку терапії цієї хвороби зробив авторський колектив кафедри механіки суцільних середовищ механіко-математичного факультету нашого університету. Тут розроблено інформаційну систему підтримки прийняття рішень у діабетології. Розроблено ...
416824
  Сайковська О.Ю. Діаболізм і розвиток болгарської фантастичної літератури 20–30-х років XX століття // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 170-180. – ISSN 2312-6809
416825
  Куценко О. Діагноз часу очима Ірини Марківни Попової // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 217-219. – ISSN 1563-3713
416826
  Гринів О. Діагноз: навіженість заяложеної українофобії // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 27-33. – ISSN 0130-7037


  Про видання А.С. Каревіна "Украинский язsк. История становления"- Київ: Киевская Русь, 2011. - 232 с.
416827
  Іванущенко Геннадій Діагнози про смерть у період Голодомору 1932-1933 рр. як джерело створення персональних баз даних // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2 (719), квіт.-черв. – С. 187-196. – ISSN 0042-9422
416828
  Щетиніна Г.С. Діагностика X-вірусу хости в Україні / Г.С. Щетиніна, А.В. Харіна, І.Г. Будзанівська // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 94-95
416829
  Табакіна Ю. Діагностика агресивності молодших школярів // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ, Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 19 (4"2008). – С. 105-112. – ISBN 966-594-967-2
416830
  Васильєва Т. Діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатора кризи / Т. Васильєва, С. Лєонов, О. Афанасьєва // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 22-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
416831
  Матвійчук А. Діагностика банкрутства підприємств // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-27. – ISSN 0131-775Х
416832
  Ткаченко Н.М. Діагностика банкрутства підприємств для оцінювання подальшої безперервної діяльнсті в аудиторській перевірці / Н.М. Ткаченко, Л.В. Таратута // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 326-333. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
416833
  Іващенко О.В. Діагностика банкрутства підприємства / О.В. Іващенко, О.І. Крисак // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.129-132. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
416834
  Семенов Г.А. Діагностика банкрутства підприємства / Г.А. Семенов, О.О. Єропутова, О.О. Плаксюк // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 170-176. – ISSN 1729-7206
416835
  Андрущак Є.М. Діагностика банкрутства українських підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 118-124
416836
  Плаксюк О.Ф. Діагностика банкрутства як засіб управління фінансовим станом підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 157-164. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
416837
  Денисов О.Є. Діагностика в забезпеченні економічної безпеки галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 58-61 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
416838
  Чугунов В.В. Діагностика в психотерапії и психотерапевтичний діагноз : учебное пособие / В.В. Чугунов. – Харків : Наука, 2010. – 304 с. – (Психо[терапевт][и][ї]чна библиотека). – ISBN 966-526-110-Х
416839
  Кузьмін О.Є. Діагностика в системі процесно-структурованого менеджменту / О.Є. Кузьмін, О.Т. Мельник, Л.В. Іванець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 9-14. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано погляди авторів на місце діагностики в системі менеджменту підприємств.
416840
  Тищенко В.Ф. Діагностика вектору розвитку економіки знань: регіональний аспект // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 9/10 (1). – С . 31-34. – ISSN 1728-6220
416841
  Бойченко Е.Б. Діагностика відтворення населення регіону // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 6 (619). – С. 79-88 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
416842
  Господарик А.В. Діагностика вірусів плодових культур в умовах України / А.В. Господарик, К.М. Удовиченко, В.П. Поліщук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 43 : Біологія та екологія. – С. 51-53.
416843
  Решетник Г.В. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Решетник Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр. : 32 назв.
416844
  Решетник Г.В. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Решетник Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 171 л. + Додаток : л. 149-151. – Бібліогр. : л. 152-171
416845
  Сенчугова Н.А. Діагностика вірусних хвороб лаванди : біологія / Н.А. Сенчугова, О.В. Молчанець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 23-26 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
416846
  Харківська А.А. Діагностика внутрішнього середовища ВНЗ // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 88-93. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (1))
416847
  Баюра Д. Діагностика впливу зовнішнього середовища на структуру акціонерного капіталу підприємств автомобілебудування України // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 4 (16). – С. 78-86. – ISSN 2411-4014
416848
  Барилюк І.В. Діагностика впливу факторів економічного середовища на формування фінансового капіталу компаній / І.В. Барилюк, М.В. Рубаха // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 104-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
416849
  Побережна Н. Діагностика впровадження інформаційних технологій у процес навчання студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 43-52. – ISSN 1682-2366
416850
  Кубарєв І. Діагностика вчинення вбивства групою осіб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 81-85
416851
  Знаменська Т.К. Діагностика гіпоксично-ішемічного ураження головного мозку у недоношених новонароджених в гострому періоді / Т.К. Знаменська, Л.Г. Кирилова, В.Б. Швейкіна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 31-39. – ISSN 2226-1230
416852
  Пшенична О.С. Діагностика готовності майбутнього менеджера до застосування інформаційних технологій // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С.154-160. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
416853
  Юсипович Ю.М. Діагностика грибів роду Fusapium у сіянцях сосни звичайної методом полімеразної ланцюгової реакції / Ю.М. Юсипович, В.А. Ковальова, Р.Т. Гут // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1991-606X
416854
   Діагностика дифтерії та виявлення дифтерійного токсину за допомогою імуноферментного аналізу / Л.О. Михальський, І.М. Фуртат, Т.П. Тивончук, В.І. Трихліб, С.О. Крамарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 31)


  Використовуючи поліклональну імунну сироватку та моноклональні антитіла, специфічні до дифтерійного токсину, в лабораторних експериментах та на клінічному матеріалі апробовано швидкі методи діагностики дифтерії та виявлення токсину у крові хворих та ...
416855
  Карамушка В.І. Діагностика екологічних компетентностей особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 125-129. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
416856
  Вещипан О.О. Діагностика економічного розвитку регіонів на основі системивипереджальних індикаторів / О.О. Вещипан, О.Ю. Полякова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 220-228 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
416857
  Лук"янова В.В. Діагностика економічної безпеки підприємства / Лук"янова В.В., Шутяк Ю.В. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 165, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 111-126. – ISBN 978-966-330-197-6
416858
  Корецький Б. Діагностика економічної безпеки суб"єктів господарювання в транзитивній економіці // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 22-25. – ISSN 1815-3232
416859
  Скриньковський Р.М. Діагностика економічної стійкості підприємства і роль інформації та комунікації в контексті стійкості динамічної рівноваги, функціонування і розвитку / Р.М. Скриньковський, Я.С. Максимчук, К.Б. Харук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 162-168. – ISSN 2222-0712
416860
  Орлова А.А. Діагностика ефективності професійного навчання в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 169-175
416861
  Глушкова К.К. Діагностика жіночих архетипічних стратегій поведінки та їхнього зв"язку із проявами рис характеру жінки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 128-131
416862
  Собкевич О.В. Діагностика загроз інноваційній безпеці у промисловості України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 118-129. – ISSN 2222-4459
416863
  Мисник А.В. Діагностика захворювань щитовидної залози за статистичними параметрами її ультразвукових зображень за допомогою самоорганізуючих нейронних мереж / А.В. Мисник, М.К. Новоселець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 339-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Експертний аналіз ультразвукових зображень є однією з важливих ланок діагностики захворювань щитовидної залози. Крім візуального аналізу в сучасних експертних системах активно використовуються методи автоматичної обробки та аналізу зображень з метою ...
416864
  Горбачова О.М. Діагностика зміни організаційної структури в залежності від життєвого циклу компанії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 7-9
416865
  Бочарова Ю.Г. Діагностика зовнішньоторговельної діяльності України // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 137-147. – ISSN 2079-4762
416866
  Співак Л.М. Діагностика і корекція "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Співак ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2016. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-223. – ISBN 978-966-222-917-2
416867
  Толкач С.М. Діагностика і лікування безплідності / С.М. Толкач. – Київ : Знання України, 1991. – 48с. – (Сер. 12. Природа-людина-здоров"я ; 10)
416868
  Сухомлин Г.М. Діагностика і особливості обміну ретинолу та токоферолу: контент-аналіз проблеми при гепатитах та коморбідних станах / Г.М. Сухомлин, Л.В. Черкашина, Г.П. Сябренко // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва : науково-практичний журнал / Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Бука Г.Ю., Вовк Ю.М., Глумчер Ф.С. [та ін.]. – Рубіжне, 2016. – Т. 17, № 2. – С. 93-97
416869
  Косова Т.Д. Діагностика і регулювання фінансового потенціалу суб"єктів господарювання в системі стратегічного антикризового управління / Т.Д. Косова, О.В. Ярошевська, Г.В. Соломіна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 14-18 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
416870
  Волошко Н.І. Діагностика і формування психопрофілактичної культури практичних психологів професійно-технічних навчальних закладів : Навч.- метод. посібник / Н.І. Волошко; Академія пед. наук України; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. – Київ : Науковий світ, 2007. – 76с. – ISBN 978-966-675-495-3
416871
  Набока Г.Б. Діагностика ізоляції багатошарових високовольтних котушок. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.13 / Набока Г.Б.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1999. – 19л.
416872
  Яцейко А.Я. Діагностика ізоляції високовольтних трансформаторів струму під робочою напругою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.02 / Яцейко А.Я.; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
416873
  Плаксієнко В.Я. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: теоретико-методичні засади / В.Я. Плаксієнко, І.М. Назаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 19-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
416874
  Якимова Л.П. Діагностика інноваційної безпеки регіону // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 173-179. – ISSN 2309-1533
416875
  Затонацький Д. Діагностика інсайдерських ризиків і загроз в управлінні кадровою безпекою підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-28. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зарубіжні підходи до діагностики ризиків і загроз у системі управління кадровою безпекою підприємства, виявлено сильні та слабкі сторони моделей у межах цих підходів, обґрунтовано сферу їхнього застосування. Наведено рекомендації щодо ...
416876
  Затонацький Д. Діагностика інсайдерських ризиків і загроз в управлінні кадровою безпекою підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-27. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зарубіжні підходи до діагностики ризиків і загроз у системі управління кадровою безпекою підприємства, виявлено сильні та слабкі сторони моделей у межах цих підходів, обгрунтовано сферу їхнього застосування. Наведено рекомендації щодо ...
416877
  Сорокіна Л.В. Діагностика й регулювання стрибків економічного розвитку підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 93-100 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
416878
  Швець Ю.О. Діагностика ймовірності банкрутства як основа антикризового управління операційною діяльністю підприємств машинобудування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 82-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
416879
  Баліцька В.В. Діагностика капіталізації економічних агентів України на базі активів і власного капіталу / В.В. Баліцька, Л.М. Пискун // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 26-33. – ISSN 2306-6814
416880
  Балтрунас О.Ю. Діагностика карієсу за допомогою лазерного випромінювання / О.Ю. Балтрунас, А.Я. Бобицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 6-8. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему діагностики карієсу. Аналізуються відомі методики діагностики, а саме, візуальний огляд і радіографія. Представлено лазерні методи діагностики, що базується на ефекті флуоресценції уражених ділянок твердої тканини зуба в області ...
416881
  Фельтиновський М. Діагностика кластерів ІКТ в Польщі // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 4). – С. 414-426. – ISSN 1684-906Х
416882
  Бодарецька О.М. Діагностика компетентності HR-підрозділу в мотиваційній сфері // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 284-290. – ISSN 2222-4459
416883
  Грозний І. Діагностика конкурентних переваг промислового підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 24-28. – ISSN 1728-9343
416884
  Ковалко Н. Діагностика конфлікту // Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський, Н. Данилко, Т. та ін. Кисельова. – Одеса : Екологія, 2019. – С. 36-46. – ISBN 978-617-7046-89-8
416885
  Коваленко В.В. Діагностика кредитного ризику та його вплив на кредитну активність банків України / В.В. Коваленко, О.М. Звєряков, Д.С. Гайдукович // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 83-98. – ISSN 2305-7645
416886
  Джаман М.О. Діагностика кризового стану підприємства на регіональному рівні / М.О. Джаман, Іщенко-Пренделас // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 73-76. – (Економічні науки)
416887
  Распопіна С.П. Діагностика лісопридатності малопродуктивних грунтів Південного Степу України / С.П. Распопіна, В.В. Дегтярьов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 90-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
416888
  Лозицький В. Діагностика локальних магнітних полів у сонячному факелі по лінії FeI 5233 / В. Лозицький, О. Осика, В. Лях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-15. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Для оцінки локальних магнітних полів у cонячному факелі, який спостерігався 07.08.2013 р. на ешельному спектрографі ГСТ АО КНУ, проаналізовано бісектори профілів I ± V лінії FeI 5233. Отримані дані свідчать про неприйнятність для цієї лінії наближення ...
416889
  Сунцова О.О. Діагностика макроекономічної стабільності національного господарства як чинник попередження кризових явищ в економіці країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 44-57. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
416890
  Лозицький В.Г. Діагностика маломасштабних магнітних полів у двох сонячних спалахах різної потужності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-43. – (Астрономія ; вип. 37)


  Порівнюються спектральні характеристики двох сонячних спалахів, 26 червня 1981 р. (бал 1В) та 16 червня 1989 р. (бал 2В), з яких перший розвивався без вибухової фази, а наступний - з такою фазою. На основі аналізу спектральних ліній з великими ...
416891
  Семенов А.Г. Діагностика маркетингової діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 222-231. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
416892
  Костюченко Ю. Діагностика міфу. Чорнобиль і суспільство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 74). – С. 10
416893
  Сиско Н. Діагностика мотивації професійної діяльності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 102-110. – ISSN 2307-4906
416894
  Шпак А.П. Діагностика наносистем : у двох частинах : навчальний посібник для студ. фіз. та інженерно-фіз. спец. вищ. закладів освіти / А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, С.Ю. Смик ; НАН УКраїни, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; КНУТШ. – Київ : Академперіодика. – ISBN 966-8002-81-4(Ч.1)
Ч.1. – 2003. – 148 с.
416895
  Хижняк Т.А. Діагностика напівпровідникових перетворювачів із застосуванням вейвлет-функцій m-ічного аргументу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.09.12 / Хижняк Т.А.; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 15 назв
416896
  Вакуленко О.В. Діагностика нового типу шаруватих кристалів А[нижній індекс 3]В[нижній індекс 2]Х[нижній індекс 9] методом КР-спектроскопії / О.В. Вакуленко, В.О. Губанов, В.А. Терехов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 367-371. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Методом спектроскопії комбінаційного розсіювання (КР) світла досліджені коливальні спектри шаруватих кристалів Cs[нижній індекс 3]Bi[нижній індекс 2]I[нижній індекс 9], Cs[нижній індекс 3]Bi[нижній індекс 2]Br[нижній індекс 9], Rb[нижній індекс ...
416897
  Койчева Т.І. Діагностика організаційної культури викладачів університету // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 41-47. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розглядаються особливості оцінки викладачами стану організаційної культури в педагогічному університеті.
416898
  Глущенко В. Діагностика особистісно-ціннісного компонента культури безпечної життєдіяльності студентів класичних університетів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 113-120. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
416899
  Максименко С.Д. Діагностика пам"яті дитини: загальні рекомендації щодо дослідження пам"яті / С.Д. Максименко, Л.Г. Терлецька, О.П. Главник // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (183). – С. 52-58


  Стаття про оцінювання довільної образної пам"яті дитини.
416900
  Мунтян О.А. Діагностика патології імплантації у жінок із звичним невиношуванням // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 124-126. – ISSN 1681-276Х


  "...Звичне невиношування вагітності – це поліетіологічний симптомокомплекс, який є гострою соціальною та медичною проблемою. Мета дослідження - знизити частоту ранніх репродуктивних втрат шляхом розробки алгоритму прегравідарної діагностики та ...
416901
   Діагностика поверхні іонними пучками : Праці ІХ міжнародного семінару. Жовтень 4-6, 2000. Запоріжжя, Україна. – Запоріжжя, 2000. – 118с. – ISBN 966-7037-42-8
416902
   Діагностика поверхні поляризованим світлом : Монографія / Л.В. Поперенко, В.С. Стащук, І.А. Шайкевич, В.А. Одарич; КНУТШ; Л.В. Поперенко, В.С. Стащук, І.А. Шайкевич, В.А. Одарич. – Київ : Київський університет, 2007. – 336с. – ISBN 966-594-882-2
416903
  Бойко А.М. Діагностика полімерної ізоляції в процесі старіння кабелів під дією сильного електричного поля за трибоелектричним потенціалом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Бойко Антон Миколайович ; М-во освіти у науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
416904
  Гіреш Й.Й. Діагностика порушень морфо-функціонального стану лівих відділів серця та правого шлуночка методом спекл-трекінг ехокардіографії і впливу антигіпертензивного лікування у хворих з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Гіреш Йосиф Йосифович ; Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска". – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
416905
  Чурюмова І.Г. Діагностика примежових станів організму людини методами обчислювального інтелекту : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Чурюмова І.Г.; Харківський націон. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
416906
  Якименко В.В. Діагностика причин пізньої дисфункції трансплантованої нирки за даними ультразвукового і допплерографічного дослідження : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.08 / Якименко Володимир Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
416907
  Кристопчук Т. Діагностика професійної спрямованості особистості: досвід Німеччини // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 130-136. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
416908
  Тодрін О.Ф. Діагностика процесів заморожування і відігріву дрівносперсних клітинних суспензій. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Тодрін О.Ф.; НАН України. Ін-т проблем машинобудування. – Харків, 1997. – 24л.
416909
   Діагностика психічних станів і властивостей особистості. – К., 1995. – 35с.
416910
  Лазуренко О. Діагностика психологічних особливостей емоційної компетентності студентів-медиків у процесі професійної підготовки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 34-37. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Визначено модель і логіку емпіричного дослідження. Представлено схему побудови експериментального дослідженняпсихологічних особливостей емоційної компетентності. Наведено загальну характеристику досліджуваних. Обґрунтованопрограму констатувального ...
416911
  Кирієнко Л.А. Діагностика психологічної сумісності працівників поліцейських підрозділів // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 352-359. – ISSN 2072-8670
416912
   Діагностика психофізіологічного стану організму як одна з ключових проблем спортивної медицини / Л.Г. Коробейнікова, Г.В. Коробейніков, Ю.А. Радченко, Т.Г. Данько // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 3-10. – ISSN 1992-7894
416913
  Герасименко С.І. Діагностика ревматоїдного артриту плечового суглоба / С.І. Герасименко, А.М. Бабко, М.В. Полулях // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 15-18. – ISSN 0030-5987
416914
  Барилюк І. Діагностика ресурсного потенціалу банків України за системою критеріїв кластеризації меса // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 19-28. – ISSN 0201-758Х
416915
  Гросул В.А. Діагностика ресурсної компоненти адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі / В.А. Гросул, О.Д. Рачкован // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 198-204. – ISSN 2222-4459
416916
  Балашов Е.М. Діагностика рефлексивності студентів у процесі метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 35-43. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
416917
  Іляш О.І. Діагностика ринку праці в умовах конкуренції / О.І. Іляш, О.А. Петренко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 211-214. – ISBN 5-7763-2435-1
416918
  Шпіца Р.І. Діагностика рівнів сформованості мистецьких знань учнів 7-8 класів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 178-184. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
416919
  Рибінська Ю.А. Діагностика рівнів сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх філологів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 82-86. – ISSN 2078-1687
416920
  Дідик Я.М. Діагностика рівня відпочинкових послуг у сільських оселях України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 203-210 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
416921
  Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-97. – Бібліогр.: с. 88-89


  Визначено сутність економічної безпеки підприємства. Класифіковано та проаналізовано існуючі методичні підходи до її оцінки. Запропоновано тримірний підхід до визначення рівня економічної безпеки підприємства, який передбачає виділення поточної, ...
416922
  Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-97. – Бібліогр.: с. 88-89


  Визначено сутність економічної безпеки підприємства. Класифіковано та проаналізовано існуючі методичні підходи до її оцінки. Запропоновано тримірний підхід до визначення рівня економічної безпеки підприємства, який передбачає виділення поточної, ...
416923
   Діагностика рівня задоволеності студентів від використання сервісу "ksu feedback" у Херсонському державному університеті / О.В. Співаковський, М.О. Вінник, Ю.Г. Тарасіч, В.В. Кутецька, О.В. Кучма, О.В. Панасюк // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 44-56. – ISSN 1998-6939


  Стаття присвячена вирішенню проблем розвитку сервісів зворотнього зв"язку від студентів щодо освітнього середовища у вищому навчальному закладі. Наше дослідження проведено на кафедрі інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики ...
416924
  Горбань В.Б. Діагностика рівня знань дітьми молодшого шкільного віку правил пожежної безпеки / В.Б. Горбань, Н.В. Жезло, О.В. Хлевной // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 144-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
416925
  Драган Є.В. Діагностика рівня знань за допомогою тестів / Є.В. Драган, Ю.С. Жарких // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-65. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні положення, особливості тестів та їхніх типів, можливості застосування. Розкрито основні поняття - надійність, валідність. Описано різні підходи до аналізу відповідей та їхнього оцінювання. The main aspects of testology, tests ...
416926
  Андрущак Є. Діагностика рівня капіталізації банківської системи України / Є. Андрущак, Б. Мельник, О. Щуревич // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль, 2016. – № 1 (50). – С. 105-113. – ISSN 2409-8892
416927
  Горобець О.А. Діагностика рівня когнітивних здібностей учнів до вивчення фізики в профільних класах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 28-35. – (Серія : Педагогічні науки)
416928
  Сняданко І.І. Діагностика рівня навчально-професійної самоефективності студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 82-89. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
416929
  Хазратова Н.В. Діагностика рівня суб"єктивної легітимності правових норм / Н.В. Хазратова, К.П. Гавриловська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 31-36
416930
  Куценко О.М. Діагностика рівня сформованості толерантної взаємодії майбутніх магістрів медичної освіти з пацієнтами // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; голов.ред. Жучок А.В. ; редкол.: Бабич В.І., Брей М., Ваховський Л.Ц. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 2 (171). – C. 13-23. – ISSN 2227-2747
416931
  Мартинюк О.А. Діагностика рівня управлінсько-технологічної зрілості підприємств харчової промисловості // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 25-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
416932
   Діагностика синдрому Шерешевського–Тернера у дітей : методичні рекомендації (2016 р.) // Український журнал дитячої ендокринології / ДУ "Ін-т охорони здоров"я дітей та підлітків НАМН України" ; Всеукраїнська громад. орг. "Асоціація дитячих ендокринологів України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. О.А. Будрейко. – Київ, 2017. – № 1 (21). – C. 38-46. – ISSN 2304-005X
416933
  Соболь Г.О. Діагностика системи стратегічного управління витратами підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 119-123. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
416934
  Палагнюк М.В. Діагностика складових громадянської позиції у студентів аграрних вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 195-201. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
416935
  Вутто М.Л. Діагностика слуху у дітей з ДЦП / М.Л. Вутто, В.М. Кузьмін // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 79-81. – ISSN 0044-4650
416936
  Азаренкова Г.М. Діагностика стану антикризового управління на підприємстві / Г.М. Азаренкова, Д.І. Легостаєв, В.І. Жовнір // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 1 (29). – С. 7-18. – ISSN 2310-9734
416937
  Куліков П.М. Діагностика стану підприємства : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Куліков П.М., Попов О.Є., Котов А.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 227, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-676-470-9
416938
  Богдан І.В. Діагностика стану сектору загальнодержавного управління України / І.В. Богдан, Т.Ю. Яра, Д.В. Коноваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 27-49. – ISSN 2305-7645
416939
  Мусаткіна В.П. Діагностика стану та перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 394-397. – ISBN 5-7763-2435-1
416940
  Гудзь Т.П. Діагностика статичної та динамічної фінансової рівноваги підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 180-186. – ISSN 2313-4569
416941
  Швець О.В. Діагностика стимулювання економічної активності населення регіонів: методичний контекст // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 320-331. – (Економічні науки)
416942
  Олійник Я.Б. Діагностика стійкості соціально-економічного розвитку регіону // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 3-12
416943
  Скриньковський Р.М. Діагностика стратегічного протистояння підприємств-конкурентів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 196-201. – ISSN 2222-4459
416944
   Діагностика структури плівок золота на поверхні скла методами еліпсометрії та атомно-силової мікроскопії / Т. Носач, М. Озеров, Л. Поперенко, П. Шпильовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 32-34. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Об"єктом дослідження є скляні пластинки із плівкою золота, що призначені для спостерігання поверхневого плазмонного резонансу в приладі Плазмон-4м. Зразки плівок золота різної товщини в межах від 45 нм до 70 нм виготовлено методом термічного розпилення ...
416945
  Синельников Р.Ю. Діагностика сформованості громадянської ідентичності української молоді // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 87-96 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
416946
  Блашкова О. Діагностика сформованості гуманістичних цінностей студентів природничих спеціальностей // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 140-145. – ISSN 2308-4634
416947
  Климчук Ірина Діагностика сформованості економічних знань у старшокласників // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-34. – Бібліогр.: 24 назв
416948
  Тушко К.Ю. Діагностика сформованості здатності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 213-216. – Бібліогр.: с. 215. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
416949
  Жукова О.А. Діагностика сформованості компонентів соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів (констатувальний етап) // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харківська гуманітарно-педагогічна акад." Харків. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 40. – C. 79-88. – ISSN 2074-8167
416950
  Каніболоцька Л.В. Діагностика сформованості мотиваційного компоненту риторичної компетентності майбутніх викладачів ВНЗ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 73-79. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
416951
  Дубовик С.М. Діагностика сформованості продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачив // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 116-123. – ISBN 966-8847-12-1
416952
  Зуєнко Н.О. Діагностика сформованості рівнів міжкультурної комунікативної компетентності студентів - філологів // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 118-120
416953
  Мельник Ю. Діагностика сформованості складників предметної компетентності учнів гімназії засобами підручника фізики // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 153-163. – ISBN 978-966-544-404-5
416954
  Сажієнко О. Діагностика сформованості фахової компетентності бакалаврів сфери комп"ютерних технологій // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (23). – С. 116-125. – ISSN 2307-4914
416955
  Отрощенко Н.Л. Діагностика сформованості ціннісних орієнтацій учнівської молоді Сходу України в умовах пропагандиської війни // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 47-57. – ISSN 2227-2844
416956
  Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : Hавч.посіб. / І.П. Підласий; Міжнар.фонд"Відродження",програма"Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : Україна, 1998. – 344с. – ISBN 966-524-048-Х
416957
  Долгорукова С.В. Діагностика та ідентифікація вірусів рослин у представників флори Антарктиди : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Долгорукова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
416958
  Долгорукова С.В. Діагностика та ідентифікація вірусів рослин у представників флори Антарктиди : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Долгорукова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 112 л. – Додатки: л. 97-112. – Бібліогр.: л. 95-96
416959
  Кравцов О.В. Діагностика та комбіноване лікування паранекротичних зон опікового ураження : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.03 / Кравцов Олексій Віталійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 61 назва
416960
   Діагностика та корекція агресивності у дітей / [упоряд. Т. Червонна ; ред. рада: Т. Шаповал, М. Мосієнко, М. Голубенко]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2003 р. - На тит. арк. також: Психолог. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Зарубіжна література. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2754-29-2
416961
  Москалюк В.Д. Діагностика та лікування грипу: сучасні клініко-патогенетичні аспекти / В.Д. Москалюк, А.С. Сидорчук // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 2 (84). – C. 5-14. – ISSN 1681-2727
416962
  Ломко В.М. Діагностика та лікування задньої нестабільності плечового суглоба : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Ломко Віталій Михайлович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
416963
  Костогриз Ю.О. Діагностика та лікування пігментного віллонодулярного синовіту колінного суглоба : автореф. дис. ... канд. мед. наук (д-ра філософії) : 14.01.21 / Костогриз Юрій Олегович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 27 назв
416964
  Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Курбан О.В. ; М-во освіти і науки України ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 200 л. + Додаток: л. 117 - 182. – Бібліогр.: л. 182 - 200
416965
  Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Курбан О.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
416966
  Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів : монографія / О.В. Курбан ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв ; Ін-т журналістики та міжнар. відносин. – Київ : Українська конфедерація журналістів, 2012. – 160 с. : іл., табл. – Додатки: с. 145-155. – Бібліогр.: с. 127-143. – ISBN 978-966-1641-53-1
416967
  Іванова Т.В. Діагностика та молекулярно-біологічна ідентифікація міковірусу MVX печериці двоспорової (Agaricus bisporus/J.Lge/Imbach) в закритому грунті : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Іванова Тетяна Василівна ; Каб. міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
416968
  Шкарлет С.М. Діагностика та оцінка конкурентоспроможності підприємства / С.М. Шкарлет, С.В. Остряніна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 158-164
416969
  Колісник М.К. Діагностика та політика управління кризовими явищами у промислово-фінансовій групі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 262-267. – ISSN 0321-0499
416970
  Чертенко Т.М. Діагностика та прогноз перебігу астроцитарних пухлин головного мозку (клініко-морфологічні та молекулярно-біологічні аспекти) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Чертенко Таїсія Миколаївна ; М-во охорони здоро"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
416971
  Харук К.Б. Діагностика тайм-менеджменту підприємств на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність / К.Б. Харук, Р.М. Скриньковський, Н.М. Крукевич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 56-59. – ISSN 2306-6806


  У науковій статті розкрито сутність тайм-менеджменту підприємств. Запропоновано інструментарій діагностики тайм-менеджменту на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність. Представлено метод оцінювання тайм-менеджменту підприємств. In ...
416972
  Гера Т.І. Діагностика творчих ресурсів особистості педагога // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 128-140. – ISSN 2226-4078
416973
  Рета М.В. Діагностика у системі стратегічного управлінського обліку: сучасні напрямки та підходи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 192-198. – ISSN 2222-0712
416974
  Крівшенко Л. Діагностика у фаховій підготовці майбутнього вчителя початкових класів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 120-133. – ISSN 2312-5993
416975
  Клювак О.В. Діагностика участі підприємства в електронних публічних закупівлях: аспект логістичного управління // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 203-210. – ISSN 2222-0712
416976
   Діагностика ушкоджень дистального відділу променевої кістки у дітей / С.Д. Шевченко, О.І. Корольков, В.І. Мартюк, І.Г. Яковенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 12-15. – ISSN 0030-5987
416977
   Діагностика фізико-хімічних процесів на поверхні невпорядкованих конденсованих систем з різним типом провідності еліпсометричним методом : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 279 с. : 122 рис., 40 таб. – Бібліогр.: 257 дж.


  Об"єкт дослідження - Реєструючі середовища, іонно-імплантовані металічні системи, гетерофазні керамічні матеріали, шорсткі поверхні матеріалів з різною провідністю, поверхнево активні домішки на рідини Мета роботи - Дослідження фізико-хімічних ...
416978
  Артюшенко Петро Миколайович Діагностика фізіологічного стану насіння основних зернових культур і розробка технологічних прийомів поліпшення його якості : Дис... канд. біологічних наук: 03.00.12. / Артюшенко Петро Миколайович; Мін-во освіти та науки України; Одеська держ. академія харчових технологій. – Одеса, 2003. – 191 л. + Додатки: л. 158-191. – Бібліогр.: л. 124-157
416979
  Артюшенко Петро Миколайович Діагностика фізіологічного стану насіння основних зернових культур і розробка технологічних прийомів поліпшення його якості : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Артюшенко П.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
416980
  Кривов"язюк І. Діагностика фінансово-господарської діяльності промислового підприємства : прикладна економіка / І. Кривов"язюк, Я. Кость // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 39-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
416981
  Янковий О.Г. Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства на основі грошових потоків / О.Г. Янковий, Г.В. Кошельок // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 69-78. – ISSN 2313-4569
416982
  Савчук Л.М. Діагностика фінансового забезпечення в процесі управління підприємством / Л.М. Савчук, І.Г. Сокиринська. – Дніпропетровськ : Зоря, 2005. – 128с. – ISBN 996-8103-13-0
416983
  Сокиринська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства : фінанси підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 88-95 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
416984
  Загородна О. Діагностика фінансового стану і стійкості функціонування підприємства / О. Загородна, В. Серединська // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 262-265. – ISSN 1993-0259
416985
  Семенцов Р.В. Діагностика фінансового стану комерційних банків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Семенцов Руслан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Ун-т банк. справи. – Львів, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
416986
  Кужелєв М. Діагностика фінансового стану корпорації в умовах динамічного зовнішнього середовища / М. Кужелєв, В. Меженська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 62-67. – ISSN 1728-9343
416987
  Матвійчук А.В. Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки / А.В. Матвійчук, О.А. Сметанюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 115-128.
416988
  Картохіна Н.В. Діагностика фінансового стану підприємства як основа для прийняття рішень у системі антикризового управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 19-24.
416989
  Колеснік Я.В. Діагностика фінансового стану сільськогосподарського підприємства / Я.В. Колеснік, А.М. Сергієнко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
416990
  Ребрик Ю.С. Діагностика фінансової кризи України у контексті зовнішньоекономічної інтеграції / Ю.С. Ребрик, А.В. Сириця // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 187-195. – ISSN 1993-0259
416991
  Бержанір І.А. Діагностика фінансової стійкості підприємств України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 10 (48). – С. 34-39. – ISSN 2309-1533
416992
  Чернюк С.О. Діагностика фітовірусів в екологічних умовах заповідника "Асканія-Нова" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)
416993
  Кожедуб Ю.В. Діагностика цифрових вторинних джерел живлення об"єктів резо удосконаленим методом динамічного впливу навантаження // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 45-48


  Розглядається загальний підхід до процесу діагностування цифрових вторинних джерел живлення радіоелектронних засобів озброєнь удосконаленим методом динамічного впливу навантаження. Даний метод дозволяє проводити вимір діагностичних параметрів цифрових ...
416994
  Шашина М.В. Діагностика цінової політики аграрного підприємства / М.В. Шашина, С.В. Мельник // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 236-240. – ISSN 2310-5534
416995
  Холод І. Діагностика якості отримання післядипломної освіти педагогічними працівниками // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (23). – С. 139-147. – ISSN 2307-4914
416996
  Марків О. Діагностика якості сучасного стану соціально-психологічного здоров"я студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 90-96. – ISSN 2078-1016
416997
   Діагностика, плеопто-ортопто-диплоптичне лікування із застосуванням модифікованих призм Френеля при співдружній косоокості : (метод. рекомендації) / М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; [уклад.: С.О. Риков, І.В. Шаргородська, Л.І. Денисюк та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – 22, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 21-22
416998
  Босенко К.В. Діагностика, профілактика та комплексна корекція тромбогеморагічних ускладнень в анестезіологічному забезпеченні гістеректомії у хворих на рак тіла матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Босенко Костянтин Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
416999
  Вакуленко Л.І. Діагностика, профілактика та прогнозування порушень центральної та регіональної гемодинаміки у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Вакуленко Людмила Іванівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології ім. академіка О. М. Лук"янової нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – Бібліогр.: 45 назв
417000
  Осьодло В.І. Діагностика, формування і розвиток психологічної готовності до професійної діяльності: методичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються окремі методичні аспекти діагностики та формування психологічної готовності персоналу до діяльності в кризових ситуаціях. Наведено огляд основних діагностичних інструментів, які може бути використано для зазначених процедур. Раскрываются ...
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,