Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
416001
  Трофимова К.П. "Джунгалье Якха": поверья о "дурном" глазе в традициях отдельных цыганских сообществ на Балканах // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 43-54
416002
  Дячук О. "Джура" покаже приклад втілення інформаційних технологій // Світ. – Київ, 2019. – Квітень (№ 15/16). – С. 3
416003
  Чайка С. "Джури" вибирають поета-мариніста // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 1, 5


  У Національному музеї Тараса Шевченка 23 квітня відбулася церемонія вручення літературно-мистецької премії "Джури", заснованої 2013 року лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка Володимиром Рутківським. Цьогорічним лауреатом став ...
416004
  Шпитко Ф. "Дзвін" на хвилі оновлення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 36). – С. 12
416005
  Сорока П. "Дзвін": високий дух україноцентризму, або Боротьба за душу читача // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 45). – С. 3
416006
  Бабич І. "Дзеньки-бреньки" як пародія на замкнутість української літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 99-101. – ISSN 0236-1477
416007
  Гандзій О. "Дзержинський казав, що ви ночуєте в Толстих. Навіщо людям докучати зайвий раз?" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 3 (256), 22 січня 2015. – С. 48-50


  У Михайла Туган-Барановського вдома Ленін познайомився з Крупською.
416008
  Макарчук М. "Дзеркала" в мозку. Дзеркальні нейрони в нашому мозку допомагають розуміти одне одного // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Зав. кафедри фізіології людини і тварин Інституту біології, проф. Микола Макарчук розповідає про наукові дослідження в галузі нервових клітин, які вчені називають "дзеркальними нейронами", вивчаючи такі питання, як, наприклад: як пояснити те, що ми ...
416009
  Риндик С. "Дзеркало" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 206, березень : березень. – С. 18-21


  "Так називається один із віршів Віталія Коротича в його збірці "Течія".
416010
  Ковалів Ю. "Дзеркало, скажи мені..." // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 445-451. – ISBN 978-966-00-1462-6
416011
   "Дзэйцхар Мигчжан" - памятник тибетской медицины. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд., 1985. – 88 с.
416012
  Боса Л. "Дзяды" в культурній пам"яті білорусів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 112-114. – ISSN 0130-6936
416013
  Норо А. "Диагноз времени" как третий жанр социологической теории // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.3-12. – ISSN 0132-1625
416014
   [Дзяк Георгій Вікторович] // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. Г.В. Дзяк ; редкол.: Е.М. Білецька, О.О. Гудар"ян, К.Д. Дука [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 20, № 1. – С. 140-142. – ISSN 2307-0404


  "...20 березня 2015 року виповнюється 70 років від Дня народження видатного вченого, провідного кардіолога України, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора, ректора Державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" ...
416015
  Ховит Т. Джон Рид -- очевидец революции / Т. Ховит. – Москва, 1977. – 160 с.
416016
  Федорова Н.Н. Джон Рид - читатель / Н.Н. Федорова. – Москва, 1983. – 24с.
416017
  Иващенко А.Ф. Джон Рид / А.Ф. Иващенко. – Москва, 1958. – 32с.
416018
  Крамов И.Н. Джон Рид / И.Н. Крамов. – М., 1962. – 131с.
416019
  Гладков Т.К. Джон Рид / Т.К. Гладков. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1966. – 240с.
416020
   Джон Рид : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1978. – 91с.
416021
   Джон Рид : К 100-летию со дня рождения: Рекоменд. указ. лит. – Москва, 1987. – 24с.
416022
  Гиленсон Б.А. Джон Рид у истоков социалистического реализма в литературе США : [уч. пособие] / Б.А. Гиленсон. – Москва : Высшая школа, 1987. – 111с.
416023
  Панкова Л.Г. Джон Рід. : життя і творчість / Л.Г. Панкова. – Київ : Дніпро, 1977. – 108 с.
416024
  Артемьев Максим Джон Рокфеллер. Второе рождение Рокфеллеров // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 104-109 : фото
416025
  Краевский А. Джон Рокфеллер: акула капитализма // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 6-24. – ISSN 1819-6268
416026
  Краевский А. Джон Рокфеллер: акула капитализма // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
416027
  Шекет Ю. Джон Рональд Руэл Толкин: живой миф // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 3 (79). – С. 32-47. – ISSN 1819-6268
416028
  Кривуц Ю.Н. Джон С. Миль и его теория интернациональных стоимостей, или международной ценности // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 30-35. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
416029
  Белянин М.Н. Джон Серл и "трудная проблема сознания" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 38-51. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
416030
  Карелин В Джон Серл.Человек, который продолжает мечтать // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-49. – ISSN 1818-2968
416031
  Яворський С. Джон Сопінка - суддя Верховного Суду Канади // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 461/462, липень-серпень : липень-серпень. – С. 39


  Джон (Іван) Сопінка — канадський правник українського походження, доктор права з 1958, професор. Адвокат Світового конгресу вільних українців в позові при розслідуванні Голодомору 1932—1933 років в УСРР.
416032
  Глотов О.Л. Джон Стейбек в оцінці російського пострадянського літературознавства / О.Л. Глотов, Н.П. Колесникова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 2 : Нобелівські лауреати. – С. 16-18
416033
  Федоров А.А. Джон Стейнбек / А.А. Федоров. – Москва : Высшая школа, 1965. – 87 с. – (Современная зарубежная литература)
416034
  Батурин С.С. Джон Стейнбек и традиции американской литературы / С.С. Батурин. – Москва : Художественная литература, 1984. – 351 с. – Библиогр.: с. 250
416035
  Малаков Д. Джон Стейнбек у Києві 1947 року // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 12-13
416036
  Панич О. Джон Стюарт Міл і традиція аналітичної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 28-46. – ISSN 0235-7941
416037
  Мееровский Б.В. Джон Толанд / Б.В. Мееровский. – Москва : Мысль, 1979. – 190 с. – (Мыслители прошлого)
416038
  Николаев А.А. Джон Фильд (1782-1837) / А.А. Николаев. – Москва : Музгиз, 1960. – 184 с.
416039
  Данилов Ю.А. Джон фон Нейман / Ю.А. Данилов. – М, 1981. – 62с.
416040
  Данилов Ю.А. Джон фон Нейман / Ю.А. Данилов. – 2-е, доп. – М., 1990. – 44 с.
416041
  Усачев И.Г. Джон Фостер Даллес / И.Г. Усачев. – Москва, 1990. – 302с.
416042
  Давыдов Ю.В. Джон Франклин / Ю.В. Давыдов. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1974. – 61с. – (Замечательные географы-путешественники)
416043
  Белов К.П. Джон Хасбрук Ван Флек // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 131-133. – ISBN 5-12-000444-X
416044
  Богданова Т.Г. Джон Хей та американо-англійські відносини в Китаї (1897-1900) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Богданова Т.Г. ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 4 назви
416045
  Кульков Е. Джон Эйзенхауэр. Мрачные леса // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1972. – Вып. 10 : Буржуазная литература о второй мировой войне. – С. 101-110
416046
  Цалюк Е.В. Джонатан Свифт -- обличитель господствующих классов Англии : Автореф... канд. филол.наук: / Цалюк Е. В.; КГУ. – Киев, 1952. – 16л.
416047
  Нерсесова М.А. Джонатан Свифт : к трехсотлетию со дня рождения / М. Нерсесова. – Москва : Знание, 1967. – 32 с. – (Литература : серия научно-популярных брошюр ; № 9)
416048
  Муравьев В.С. Джонатан Свифт / В. Муравьев. – Москва, 1968. – 304с.
416049
  Ингер А. Джонатан Свифт. "Путешествия Гулливера" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 9 (411). – С. 42-45
416050
   Джонатан Свифт. 1667-1745.. – М., 1970. – 32с.
416051
  Петухова О. Джонатан Свифт: достойнейший из мизантропов // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 8 (84). – С. 106-122. – ISSN 1819-6268
416052
  Боронь О.В. Джонатан Свіфт у художньому світі Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 99-104


  У статті йдеться про вірогідність обізнаності Тараса Шевченка із "Мандрами Гуллівера" Джонатана Свіфта, окреслено кілька типологічних паралелей між згаданим романом і повістями Шевченка "Музыкант", "Несчастный", "Близнецы", "Прогулка с удовольствием и ...
416053
  Кропотова Н.В. Джонки и меджума в тюркской культуре: литература или фольклор // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 1608-0599
416054
  Зенкбейль Г. Джонни Бахман возвращается домой / Г. Зенкбейль. – Москва, 1980. – 318с.
416055
  Ливанова М. Джонни Вайсмюллер: крик тарзана // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 1 (113). – С. 44-61. – ISSN 1819-6268
416056
  Трамбо Д. Джонни получил винтовку. / Д. Трамбо. – М, 1989. – 268с.
416057
  Форбс Э. Джонни Тремейн / Э. Форбс. – М, 1961. – 270с.
416058
  Трамбо Д. Джонні отримав гвинтівку / Д. Трамбо. – К, 1987. – 150с.
416059
  Романюк О. Джонсон Ендрю // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 132-140. – ISBN 978-617-751-922-4
416060
  Пугачова-Лакішик Джонсон Ліндон Бейнс // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 278-287. – ISBN 978-617-751-922-4
416061
  Рудяченко О. Джонсон, який освятив Різдво // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 50). – С. 11


  "Винахідник дитячої радості та бізнес-партнер Томаса Едісона Едвард Г. Джонсон".
416062
  Пасынков Л. Джоомарт Боконбаев. / Лев Пасынков;. – Ленинград, 1947. – 3-8 с.
416063
  Тэппер Т. Джоргенсен. / Т. Тэппер. – Л, 1927. – 164с.
416064
  Михайлюта О. Джордано Бруно - Микола Руденко: історичні аналогії протесту // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 77-80. – ISSN 1819-7329
416065
  Штекли А.Э. Джордано Бруно / А.Э. Штекли. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 384 с. – (ЖЗЛ)
416066
  Окулевич О. Джордано Бруно / О. Окулевич. – Л.М., 1965. – 84с.
416067
  Горфункель А.Х. Джордано Бруно / А.Х. Горфункель. – Москва, 1965. – 206с.
416068
  Горфункель А.Х. Джордано Бруно / А.Х. Горфункель. – Москва : Мысль, 1973. – 175с. – (Мыслители прошлого)
416069
  Кузнецов Б.Г. Джордано Бруно и генезис классической науки / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1970. – 212с.
416070
  Щеглов В.П. Джордано Бруно и его космология. / В.П. Щеглов. – Ташкент, 1956. – 32с.
416071
  Пузий В. Джордано Бруно: неугомонный и непокорный // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 5 (45). – С. 31-50. – ISSN 1819-6268
416072
   Джордж-Георгій Гамов: генетичний код / підготовила Світлана Галата // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 43/44)


  Про лекцію "Джордж Гамов: генетичний код", яку 17 жовтня 2021 року прочитала вчена-математикиня, старший науковий співробітник відділу математичної фізики Інституту математики НАН України кандидат фізико-математичних наук Ірина Єгорченко.
416073
  Кургинян М.С. Джордж Байрон : критико-библиогр. очерк / М. Кургинян. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1958. – 216 с.
416074
  Мельник О.В. Джордж Байрон у творчій рецепції Миколи Маркевича // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 313-319. – ISBN 978-966-188-008-4
416075
  Беседин А.П. Джордж Беркли как философ Просвещения // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 5. – С. 24-34. – ISSN 0235-1188
416076
  Петухова О. Джордж Беркли: Мир его иллюзий // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 9/10 (118). – С. 118-135. – ISSN 1819-6268
416077
  Ромм А.С. Джордж Бернард Шоу : (1856-1950) / А.С. Ромм. – Л.Москва : Искусство, 1965. – 250 с. – (Классики зарубежной литературы : научно-популярные очерки)
416078
  Войтко А. Джордж Богдан Кістяковський і проект "Манхеттен" / А. Войтко, З. Стахів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 15 серпня (№ 28/29). – С. 10


  70 років тому світ зробив перший крок у незвідане й небезпечне... Наступний сезон телесеріалу "Манхеттен" ось-ось вийде на екрани США. Це - художня розповідь про життя вчених та їхніх родин, яких у 40-ві рр. 20 ст. зібрали в лабораторії містечка ...
416079
  Караганова И.О. Джордж Буш: политическая биография // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 1 (69) : Проработка крупных внешнеполитических решений. Американские специалисты о перспективах переговоров по ограничению вооружений. Смена администрации в США. Итоги парламентских выборов в Канаде. Советский фактор в американо-западногерманских отношениях.. – С. 97-106
416080
   Джордж Вашингтон // Історія України. – Київ, 2012. – лютий (№ 7) : Всесвітня історія (№ 2)


  До 280-річчя з дня народження.
416081
  Вишневская С. Джордж Вашингтон был единогласно избран на первый и второй срок, хотя в своей предвыборной кампании не участвовал // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 25 апреля - 1 мая (№ 16). – С. 31
416082
  Вишневська С. Джордж Вашингтон залишається єдиним главою Сполучених Штатів, за якого проголосували 100 процентів виборців. Рівно 290 років тому народився перший президент США // Факти та коментарі. – Київ, 2022. – 17-23 лютого (№ 6)


  1789 року колегія виборців одностайно обрала Вашингтона президентом США. Він залишається єдиним президентом, за якого проголосували 100 процентів виборців. 30 квітня 1789 року відбулася перша інаугурація, і Вашингтон присягнув з балкона Федерал-Холу в ...
416083
  Юзефович И.С. Джордж Вашингтон и борьба за независимость Америки / И.С. Юзефович. – Москва : Учпедгиз, 1941. – 138 с.
416084
  Дубинянский М. Джордж Вашингтон: первый среди равных // Личности. – Киев, 2010. – № 2 (24). – С. 4-25. – ISSN 1819-6268
416085
  Григорьев Л. Джордж Гершвин / Л. Григорьев, Я. Платек. – Москва : Музгиз, 1956. – 44 с.
416086
  Юэн Дейвид Джордж Гершвин / Юэн Дейвид. – Москва : Музыка, 1989. – 285 с.
416087
  Волынский Э.И. Джордж Гершвин (1898-1937) / Э.И. Волынский. – Изд.2-е. – Ленинград : Музыка, 1988. – 79 с.
416088
  Дубашинский И.А. Джордж Гордон Байрон : книга для учащихся / И.А. Дубашинский. – Москва : Просвещение, 1985. – 144 с.
416089
  Дубинянская Я. Джордж Гордон Байрон: в гарольдовом плаще // Личности. – Киев, 2010. – № 3 (25). – С. 69-89. – ISSN 1819-6268
416090
  Пасецкий В.М. Джордж де-Лонг / В.М. Пасецкий. – Москва, 1957. – 45с.
416091
  Волиняк П. Джордж Дрю відійшов від політичного життя // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1956. – Рік 7, ч. 81, жовтень. – С. 29
416092
  Бугров В.А. Джордж Едвард Мур і аналітична філософія XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-9. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Розглядається взаємозв"язок філософії Дж.Е. Мура з сучасною аналітичною філософією.
416093
   Джордж Истман. Человек, научивший мир фотографировать // Hi -Tech PRO : Украина: компьютеры и коммуникации / ООО Издательский дом Софт-Пресс. – Киев, 2007. – № 10. – С. 123-125. – ISSN 1810-6625
416094
   Джордж Келлі (George Ale[ander Kelly) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 190-206. – ISBN 978-966-518-287-0
416095
  Меламед Е.И. Джордж Кеннан против царизма / Е.И. Меламед. – М, 1981. – 127 с.
416096
  Серова В.Н. Джордж Липпард и американский романтизм. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Серова В.Н.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 19л.
416097
  Суслопарова Е.А. Джордж Лэнсбери (1859-1940). Страницы политической биографии лидера британских лейбористов // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 2. – С. 179-197. – ISSN 0130-3864
416098
  Підлуцький О. Джордж Маршалл - реставратор Європи : постаті XX століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2). – С. 11


  Джордж Кетлет Маршалл-молодший (1880-1959) - американський політичний та військовий діяч, генерал армії США (1944), начальник штабу Армії США (1939–1945), державний секретар (1947–1949) і міністр оборони США (1950–1951), ініціатор плану Маршалла, ...
416099
  Підлуцький О. Джордж Маршалл: реставратор Європи // Лідери : монографія / О.Г. Підлуцький. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 43-59. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
416100
  Кроль А.Е. Джордж Морланд / А.Е. Кроль. – Л, 1963. – 19с.
416101
  Ромм А.С. Джордж Ноэл Гордон Байрон. 1788-1824 / А.С. Ромм. – Л.М., 1961. – 139с.
416102
  Чекотовський Е.В. Джордж Одні Юл: життя та внесок у розвиток статистичної науки / Е.В. Чекотовський, М.Ю. Потапова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 78-82. – Бібліогр.: 18 назв
416103
  Дубинянский М. Джордж Оруэлл: битва со старшим братом // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 12 (40). – С. 46-63. – ISSN 1819-6268
416104
  Ковальчук В. Джордж Стіглер як економіст-проповідник / В. Ковальчук, М. Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 118-122. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
416105
  Оборський О.П. Джордж Уокер Буш:аналіз політичного стилю чинного президента США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 240-246
416106
  Вулф В. Джордж Элиот // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 228-243. – ISSN 0042-8795
416107
  Бутакова Е. Джордж Элиот: жить в радости // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 5 (57). – С. 86-101. – ISSN 1819-6268
416108
  Ямпольский И.М. Джордже Энеску / И.М. Ямпольский. – Москва : Музгиз, 1956. – 40 с.
416109
   Джордже Энеску. – Бухарест, 1961. – 106 с.
416110
  Котляров Б.Я. Джордже Энеску / Б.Я. Котляров. – Москва : Музыка, 1965. – 132 с.
416111
  Уэй М. Джорджия и магнат = Georgia and the tycoon : роман / Маргарет Уэй ; пер. с англ. [Е. Прусаковой]. – Москва : Радуга, 1998. – 187, [2] с. – Диплом XI ММКЯ "Самая читаемая серия 1998". – (Harlequin ) ( Любовный роман ; 240). – ISBN 5-05-004718-8
416112
   Джорджо де Кирико // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 107 : Джорджо Де Кирико. – С. 3-31.
416113
   Джорджо де Кирико // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 106 : Сюрреализм. – С. 8-16.
416114
  Фомичева Т.Д. Джорджоне-Юдифь / Т.Д. Фомичева. – Л, 1959. – 15с.
416115
  Белоусова Н.А. Джорджоне : очерки о творчестве / Н.А. Белоусова. – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 203-204 ; Библиогр. в примеч.: с. 194-202
416116
   Джорджоне. Спящая Венера. – Москва, 1955. – 8с.
416117
  Быховский Б.Э. Джорж Беркли : Беркли Джордж, о нем / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1970. – 220 с. – Библиогр.: с. 216-219. – (Мыслители прошлого)
416118
  Сорос Джордж Джорж Сорос про глобалізацію = On globalization / Сорос Джордж; Пер. з англ. А.Фролкін. – Київ : Основи, 2002. – 173с. – ISBN 966-500-222-8
416119
  Голсуорси Д. Джослин. Патриций : романы : рассказы / Джон Голсуорси. – Москва : Политиздат, 1991. – 446, [2]с. – ISBN 5-250-01779-7
416120
  Мелентьева Е.А. Джотто-флорентинец / Е.А. Мелентьева. – Л, 1973. – 240с.
416121
  Вегвари Л. Джотто / Л. Вегвари. – Будапешт, 1962. – 43с.
416122
  Опимах И. Джотто и Франциск Ассизский // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 6. – С. 65-74
416123
  Рибалкін С.В. Джоха, арабський прототип Ходжі Насреддіна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 473-478


  У статті подано аналіз витоків сюжетів про Насреддіна - відомого на Близькому Сході персонажа, історії про якого поширилися і до інших країн світу. Висунуто тезу, що прообразом для відомого за турецькими перекладами українському читачеві Ходжі ...
416124
  Брусенський О. Джохар Дудаєв і Полтава // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 8
416125
  Денисова Т.А. Джохорская историография: традиции, задачи и методы их решения // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 154-165. – ISSN 0042-8779
416126
  Кроль А.Е. Джошуа Рейнольдс / А.Е. Кроль. – Л, 1959. – 16с.
416127
  Токарский Н.М. Джрвеж. 2. Вохджаберд : результаты работ Джрвежской арх. экспедиции 1958-1962 гг. / Токарский Н.М. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Джрвежской археологической экспедиции 1958-1962 гг. / Н.М. Токарский ; АН АрмССР, Ин-т археологии и этнографии. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1964. – № 11 : Джрвеж. 2. Вохджаберд. – С. 1-114
416128
   Джуварлы Ч.М. (энергетик) : Библиография. – Баку : Элм, 1985. – 114с.
416129
  Прошин С.М. Джугара / С.М. Прошин. – Минск, 1964. – 149с.
416130
  Ахматов П. Джуги : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 2. – С. 91-122. – ISSN 0130-6405
416131
  Гарди Т. Джуд Незаметный / Т. Гарди. – Москва : Художественная литература, 1973. – 416 с.
416132
  Федоров Геннадій Джузеппе Беллі. Хто він? // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 150-151. – ISSN 0320 - 8370
416133
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – М.-Л., 1950. – 128с.
416134
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – М., 1954. – 40с.
416135
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – М., 1957. – 375с.
416136
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – М., 1963. – 207с.
416137
   Джузеппе Верди. – М., 1963. – 23с.
416138
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – 2-е изд., расшир. и пересмотр. – М., 1966. – 675с.
416139
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – Москва : Музыка, 1969. – 212 с.
416140
  Нюрнберг М.В. Джузеппе Верди. 1813-1901 : краткий очерк жизни и творчества / М.В. Нюрнберг. – Ленинград : Музгиз, 1960. – 126 с.
416141
  Нюрнберг М. Джузеппе Верди. 1813-1901 : краткий очерк жизни и творчества / М. Нюрнберг. – 2е изд. – Ленинград : Музыка, 1968. – 133 с.
416142
  Долганова И. Джузеппе Верди: сила судьбы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 12 (40). – С. 65-77. – ISSN 1819-6268


  Джузеппе Фортунино Франческо Верди (1813-1901) - выдающийся итал. композитор, творчество которого является одним из крупнейших достижений мирового оперного искусства и кульминацией развития итальянской оперы XIX в.
416143
  Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди / В.Е. Невлер. – Москва, 1937. – 148с.
416144
  Шапировский З. Джузеппе Гарибальди / З. Шапировский. – М., 1938. – 112с.
416145
  Лурье А.Я. Джузеппе Гарибальди. / А.Я. Лурье. – М., 1939. – 104с.
416146
  Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди. / В.Е. Невлер. – М., 1957. – 87с.
416147
  Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди. / В.Е. Невлер. – 2-е изд., доп. – М., 1961. – 126с.
416148
   Джузеппе Гарибальди.. – Москва : Наука, 1966. – 468 с.
416149
  Дмитренко В. Джузеппе Гарибальди: жизнь ради цели // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 1 (77). – С. 84-101. – ISSN 1819-6268
416150
  Юровський Ю. Джузеппе Гарібальді. / Ю. Юровський. – К., 1919. – 32с.
416151
  Кацев И. Джузеппе Де Сантис. / И. Кацев. – М., 1965. – 256с.
416152
  Ди Витторио Анита Джузеппе ди Витторио, каким я его знала / Ди Витторио Анита. – М., 1967. – 319с.
416153
  Шевлякова Д.А. Джузеппе Мадзини о Данте (К вопросу о национально-прецедентних именах) // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 27-36. – ISSN 0130-9730
416154
  Варварцев М.М. Джузеппе Мадзіні, мадзінізм і Україна : Монографія / Микола Варварцев; Італійський ін-т культури в Україні; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ : Пульсари, 2005. – 304с. : іл. – Парал. тит. арк., анот., зміст італ. мовою. – ISBN 966-8767-29-2
416155
  Либман М.Я. Джузеппе Мария Креспи / М.Я. Либман. – М., 1967. – 53с.
416156
  Гинзбург Л.С. Джузеппе Тартини / Л.С. Гинзбург. – Москва : Музика, 1969. – 232 с. : 9 л. ил. : ил., нот. ил.
416157
  Огнєва О.Д. Джузеппе Туччі - італійський кореспондент Федора Щербатського // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 167-171. – ISSN 1608-0599
416158
  Василькевич К. Джулиани - Тимошенко: встреча // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 8-14 ноября (№ 45). – С. 1, 3


  "«В конце 2018 г. у личного адвоката президента Трампа Руди Джулиани состоялась встреча с одним из ведущих украинских политиков человеком, способным, по мнению многих сотрудников Белого дома, стать следующим президентом Украины. Рандеву с бывшим ...
416159
  Амичис Э. де Джулио : [От Апеннин до Анд ; Чичильо] : рассказы : пер. с итал.: [для нач. школы] / Эдмондо де Амичис ; [ил.: И. Маликова]. – Свердловск : Книжное издательство, 1957. – 62 с. : ил.
416160
  Чепалов Олександр Джулія Теймор : у театрі виникає ілюзія, що життя створює людина // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (82). – С. 30-32. – ISSN 1562-3238
416161
  Барановская Е.К. Джульетты 2000 года / Е.К. Барановская. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 87 с. – ([Время. Люди. Мораль])
416162
  Засєда І.І. Джульєтта з другого поверху / І.І. Засєда. – К, 1966. – 107с.
416163
  Прытков Л.А. Джумабай Уметов / Л.А. Прытков. – Фрунзе, 1976. – 29с.
416164
  Орозалиев С. Джумгальский район Тянь-Шаньской области Киргизской ССР в сельско-хозяйственном отношении. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Орозалиев С.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 8 с.
416165
  Орловский Э. Джун ... / Э. Орловский. – Ташкент, 1963. – 72с.
416166
  Бенюх О. Джун и Мервин : поэма о детях Юж. морей / О. Бенюх; Олесь Бенюк. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 253 с. : ил.
416167
  Кузник Б.И. Джуна, Кашпировский и другие / Б.И. Кузник. – Иркутск, 1991. – 347с.
416168
  Чепрунов Б.В. Джунаидхан : исторический роман / Б.В. Чепрунов. – Ташкент : Гос.изд.УзССР, 1936. – 343 с.
416169
  Чепрунов Б.В. Джунаидхан : исторический роман / Б.В. Чепрунов. – Ташкент : Гос. изд. УзССР, 1936. – 122 с.
416170
  Чепрунов Б.В. Джунаидхан / Б.В. Чепрунов. – Ташкент, 1959. – 377с.
416171
  Чепрунов Б.В. Джунаидхан / Б.В. Чепрунов. – М, 1965. – 377с.
416172
  Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казаки / В.А. Моисеев. – Алма-Ата, 1991. – 236с.
416173
  Хаткевич Василий Джунгли - не для туристов : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 4-5 : Іл.
416174
  Киплинг Р. Джунгли : в 2 кн. / Редьард Киплинг; Пер. Н. Гиляровской. – Москва : Изд. И.Н. Кнебель ; [Тип. "Земля"]
Кн. 2. – 1915. – 245 с.
416175
  Синклер Э Джунгли / Э Синклер. – Екатеринбург, 1924. – 288 с.
416176
  Синклер Э. Джунгли / Э. Синклер. – Москва, 1956. – 352 с.
416177
  Аракчеев Ю.С. Джунгли во дворе / Ю.С. Аракчеев. – Москва : Мысль, 1981. – 159 с., [24] л. ил. : ил.
416178
  Немировский Е.Л. Джунгли книжной Америки / Е.Л. Немировский. – М., 1959. – 87с.
416179
  Кіплінг Р. Джунглі / Р. Кіплінг, 1929. – 203 с.
416180
  Некрасов Андрій Джунглі кам"яні та справжні : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 36-44 : Фото
416181
  Корсунь Дмитро. Котлярчук Андрій Джунглі Полісся // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 114-119 : фото
416182
  Бовсунівська Т. Джунковський Василь Якович (1767-1826) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 66-69. – ISBN 966-7825-40-Х
416183
  Тушкан Г.П. Джура / Г.П. Тушкан. – М., 1948. – 352с.
416184
  Тушкан Г.П. Джура / Г.П. Тушкан, 1949. – 352с.
416185
  Тушкан Г.П. Джура / Г.П. Тушкан. – Москва : Детская литература, 1966. – 615с. – (Библиотека приключений)
416186
  Тушкан Г.П. Джура / Г.П. Тушкан. – Київ : Веселка, 1973. – 550с.
416187
  Тушкан Г.П. Джура / Г.П. Тушкан. – Л., 1990. – 541с.
416188
   Джура : виховання козака-лицаря : [збірка / ред.-уклад.: В.Я. Тимофєєв]. – Дніпро : Середняк Т.К., 2020. – 248 с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7822-61-4
416189
  Мудрак Олександр Джуринський отрутомогильник - екологічна "бомба" сповільненої дії // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 27-28 : фото
416190
  Король Н.Э. Джут и освоение его культуры в СССР / Н.Э. Король. – М, 1940. – 64с.
416191
  Коваленко Ю. Джучидські монети та сіверські наслідування з літописного Глухова і його округи // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 128-134. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
416192
  Свиридов Г.И. Джэксон остается в России : романы / Г.И. Свиридов. – Москва, 1978. – 639с.
416193
  Свиридов Г.И. Джэксон остается в России. Повесть. / Г.И. Свиридов. – М., 1963. – 292с.
416194
  Свиридов Г.И. Джэксон остается в России. Повесть. / Г.И. Свиридов. – М., 1964. – 292с.
416195
  Свиридов Г.И. Джэксон остается в России: романы. / Г.И. Свиридов. – М., 1966. – 559с.
416196
   Джяукштас Сильвестрас. Выставка произведений. Москва. 1983. – Москва, 1983. – 24 с.
416197
  Важа Пшавела Дзаглика Химикаури : Поэма / Важа Пшавела; Пер. с груз. В Серебрякова. – Тбилиси : Заря Востока, 1943. – 21с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович. – (Библиотечка грузинской художественной литературы ; Вып. 13)
416198
  Дарсалия В В. Дзадз Дарсалиа. / В В. Дарсалия, . – Сухуми, 1988. – 88с.
416199
  Курас І. Дзбанівський Олександр Тихонович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 650. – ISBN 966-642-207-7
416200
  Немирович І.О. Дзвени, бандуро : лірика, гумор, сатира / І.О. Немирович. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 78 с.
416201
  Кабалюк-Тисянська Дзвеніть, співаночки. / Кабалюк-Тисянська. – Ужгород, 1973. – 46с.
416202
  Поліщук В.П. Дзвенять струмочки : нариси і оповідання / В.П. Поліщук. – Ужгород : Закарпатське обласне видавництво, 1958. – 120 с.
416203
   Дзвін : збірник. – Київ : Вид. Дзвін ; [Друк. С.А. Борисова]
1. – 1907. – 272 с.


  Зміст: С. Черкасенко Дзвін, вірші. В. Вінниченко. Щаблі життя, п"єса на 4 розділи. С. Черкасенко. Монолог, вірші М. Коцюбинський. В дорозі, оповід. В. Левинський. Національне питання в Австрії і соціял.- демокр. В. Ст. Українська політика. Д. ...
416204
   Дзвін. – Київ : Друкарня 2-ої Артілі
№ 11. – 1913. – С. 316-440
416205
   Дзвін. – Київ : Друкарня 2-ої Артілі
№ 2. – 1914. – С. 106-192, [4] с. – В соті роковини народження Генія України (25 III.1914 р.)
416206
   Дзвін. – Київ : Друкарня 2-ої Артілі
№ 3. – 1914. – С. 129-291, [7] с.
416207
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 1995
416208
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 1995
416209
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 1995
416210
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 1995
416211
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 5. – 1995
416212
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 6. – 1995
416213
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 1995
416214
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 1995
416215
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 1995
416216
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 1995
416217
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 11. – 1995
416218
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 12. – 1995
416219
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 1996
416220
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 1996
416221
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 1996
416222
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 1996
416223
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 1996
416224
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 1996
416225
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 1996
416226
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 1996
416227
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 10/12. – 1996
416228
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 1997
416229
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 1997
416230
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 1997
416231
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 1997
416232
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 5. – 1997
416233
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 6. – 1997
416234
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 1997
416235
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 1997
416236
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 1997
416237
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 1997
416238
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 11. – 1997
416239
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 12. – 1997
416240
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 1998
416241
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 1998
416242
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 1998
416243
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 1998
416244
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 5. – 1998
416245
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 6. – 1998
416246
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 1998
416247
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 1998
416248
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 1998
416249
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 1998
416250
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 11. – 1998
416251
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 12. – 1998
416252
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 1999
416253
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 1999
416254
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 3/4. – 1999
416255
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 1999
416256
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 1999
416257
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 8/9. – 1999
416258
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 10/12. – 1999
416259
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2000
416260
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2000
416261
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2000
416262
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2000
416263
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2000
416264
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2000
416265
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2000
416266
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2000
416267
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2000
416268
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2000
416269
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2001
416270
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2001
416271
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2001
416272
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2001
416273
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2001
416274
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2001
416275
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2001
416276
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2001
416277
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2001
416278
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2001
416279
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2002
416280
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2002
416281
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2002
416282
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2002
416283
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2002
416284
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2002
416285
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2002
416286
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2002
416287
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2002
416288
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2002
416289
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2003
416290
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2003
416291
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2003
416292
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2003
416293
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2003
416294
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2003
416295
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2003
416296
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2003
416297
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2003
416298
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2003
416299
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2004
416300
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2004
416301
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2004
416302
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2004
416303
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2004
416304
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2004
416305
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2004
416306
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2004
416307
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2004
416308
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2004
416309
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2005
416310
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2005
416311
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2005
416312
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2005
416313
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2005
416314
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2005
416315
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2005
416316
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2005
416317
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2005
416318
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11. – 2005
416319
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 12. – 2005
416320
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2006
416321
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2006
416322
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2006
416323
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2006
416324
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2006
416325
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2006
416326
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2006
416327
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2006
416328
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2006
416329
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2006
416330
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2007
416331
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2007
416332
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2007
416333
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2007
416334
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2007
416335
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2007
416336
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2007
416337
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2007
416338
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2007
416339
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2007
416340
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2008
416341
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2008
416342
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2008
416343
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2008
416344
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2008
416345
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2008
416346
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2008
416347
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2008
416348
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2008
416349
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2008
416350
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1 (771). – 2009
416351
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 (772). – 2009
416352
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3/4 (773/774). – 2009
416353
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6 (775/776). – 2009
416354
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (777). – 2009
416355
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (778). – 2009
416356
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9/10 (779/780). – 2009
416357
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12 (781/782). – 2009
416358
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1/783/. – 2010
416359
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 /784/. – 2010
416360
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (785). – 2010
416361
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4/786/. – 2010
416362
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6 (787/788). – 2010
416363
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (789). – 2010
416364
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (790). – 2010
416365
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (791). – 2010
416366
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10 (792). – 2010
416367
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11 (793). – 2010
416368
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 12 (794). – 2010
416369
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 (796). – 2011
416370
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (797). – 2011
416371
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4 (798). – 2011
416372
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6 (799/800). – 2011
416373
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (801). – 2011
416374
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (802). – 2011
416375
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (803). – 2011
416376
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10 (804). – 2011
416377
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12 (805/806). – 2011
416378
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1 (807). – 2012
416379
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 (808). – 2012
416380
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (809). – 2012
416381
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4 (810). – 2012
416382
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6 (811/812). – 2012
416383
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (813). – 2012
416384
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (814). – 2012
416385
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (815). – 2012
416386
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10 (816). – 2012
416387
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12 (817/818). – 2012
416388
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1 (819). – 2013
416389
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 (820). – 2013
416390
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (821). – 2013
416391
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4 (822). – 2013
416392
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6 (823/824). – 2013
416393
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (837). – 2013
416394
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (838). – 2013
416395
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (839). – 2013
416396
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10 (840). – 2013
416397
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12 (841/842). – 2013
416398
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 (844), лютий. – 2014
416399
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (845), березень. – 2014
416400
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4 (846), квітень. – 2014
416401
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (839), вересень. – 2014
416402
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10 (840), жовтень. – 2014
416403
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12 (841/842), листопад - грудень. – 2014
416404
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1 (843). – 2015
416405
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2/3 (844/845). – 2015
416406
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4/5 (846/847). – 2015
416407
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 6 (848), червень. – 2015
416408
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (849), липень. – 2015
416409
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (849), серпень. – 2015
416410
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (851), вересень. – 2015
416411
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10 (852). – 2015
416412
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11 (853). – 2015. – 192 с.
416413
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 12 (854). – 2015. – 192 с.
416414
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1 (855). – 2016. – 256 с.
416415
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 (856). – 2016. – 256 с.
416416
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (857). – 2016. – 240 с.
416417
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4 (858). – 2016. – 240 с.
416418
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5 (859). – 2016. – 240 с.
416419
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 6 (860). – 2016. – 240 с.
416420
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (861). – 2016. – 240 с.
416421
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (862). – 2016. – 238 с.
416422
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9/10 (863/864). – 2016. – 328 с.
416423
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред.: Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12 (865/866). – 2016. – 326 с.
416424
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; вид. Ю. Николишин ; голов. ред.: Ю. Коваль [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1 (867). – 2017. – 320 с.
416425
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; вид. Ю. Николишин ; голов. ред.: Ю. Коваль [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 (868). – 2017. – 248 с.
416426
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; вид. Ю. Николишин ; голов. ред.: Ю. Коваль [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (869). – 2017. – 254 с.
416427
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; вид. Ю. Николишин ; голов. ред.: Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4 (870). – 2017. – 248 с.
416428
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; вид. Ю. Николишин ; голов. ред.: Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5 (871). – 2017. – 248 с.
416429
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 6 (872). – 2017. – 248 с.
416430
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (873). – 2017. – 248 с.
416431
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (874). – 2017. – 248 с.
416432
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (875). – 2017. – 248 с.
416433
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10 (876). – 2017. – 248 с.
416434
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11 (877). – 2017. – 248 с.
416435
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 12 (878). – 2017. – 248 с.
416436
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1 (879), січень. – 2018. – 247, [10] с.
416437
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 (880), лютий. – 2018. – 256 с.
416438
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (881), березень. – 2018. – 248 с.
416439
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4 (882), квітень. – 2018. – 248 с.
416440
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5 (883), травень. – 2018. – 248 с.
416441
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
№ 6 (884), червень. – 2018. – 248 с.
416442
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
№ 7 (885), липень. – 2018. – 248 с.
416443
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790-8
№ 8 (886), серпень. – 2018. – 248 с.
416444
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790-8
№ 9 (887), вересень. – 2018. – 256 с.
416445
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790-8
№ 10 (888), жовтень. – 2018. – 248 с.
416446
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790-8
№ 11 (889), листопад. – 2018. – 248 c., [5] арк. кольор. фот.
416447
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-12
№ 12 (890), грудень. – 2018. – 240 с., [4] арк. фотоіл.
416448
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 1 (891), січень. – 2019. – 248 с., [4] арк. іл.
416449
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 (892), лютий. – 2019. – 248 с., [4] арк. кольор. фот.
416450
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (893), березень. – 2019. – 256, [8] c.
416451
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4 (894), квітень. – 2019. – 248, [8] с. іл.
416452
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5 (895), травень. – 2019. – 224 с., [9] арк. кольор. фот.
416453
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 6 (896), червень. – 2019. – 215, [1] с., [9] с. іл.
416454
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7/8 (897/898), липень - серпень. – 2019. – 312 с., [9] с. іл.
416455
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (899), вересень. – 2019. – 208 с., [9] арк. кольор. фот.
416456
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10 (900), жовтень. – 2019. – 224 с., [9] арк. кольор. фот.
416457
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-11
№ 11/12 (901/902), листопад - грудень. – 2019. – 317, [2] с., [9] с. іл.
416458
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 1 (903), січень. – 2020. – 233, [8] с., [8] с. іл.
416459
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак, [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-2
№ 2 (904), лютий. – 2020. – 240 с., [8] с. іл.
416460
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 3 (905), березень. – 2020. – 240 с., [9] іл.
416461
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 4 (906), квітень. – 2020. – 243, [1] c., [9] іл.
416462
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 5 (907), травень. – 2020. – 224 с., [9] арк. кольор. фот.
416463
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 6 (908), червень. – 2020. – 248 с., [7] арк. кольр. фот.
416464
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 7 (909), липень. – 2020. – 224 с., [9] c. іл.
416465
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 8 (910), серпень. – 2020. – 236 с., [9] с. іл.
416466
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 9 (911), вересень. – 2020. – 236 с., [8] ил.
416467
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 10 (912), жовтень. – 2020. – 224 с., [9] c. іл.
416468
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 11 (913), листопад. – 2020. – 224 с., [9] с. іл.
416469
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 12 (914), грудень. – 2020. – 224 с., [9] с. іл.
416470
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 1 (915), січень. – 2021. – 224 с., [9] арк. кольор. фот.
416471
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 2 (916), лютий. – 2021. – 224 с., [9] арк. кольор. фот.
416472
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 3 (917), березень. – 2021. – 240 с., [7] арк. кольор. фот.
416473
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 4 (918), квітень. – 2021. – 224 с., [9] c.
416474
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 5 (919), травень. – 2021. – 224 с., [9] с. іл.
416475
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 6 (920), червень. – 2021. – 224 с., [9] с. іл.
416476
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 7 (921), липень. – 2021. – 224 с., [9] арк. кольор. фот.
416477
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 8 (922), серпень. – 2021. – 232 с., [9] арк. кольор. фот.
416478
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 9 (923), вересень. – 2021. – 231, [1] c., [9] арк. кольор. фот.
416479
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 10 (924), жовтень. – 2021. – 224 с., [7] арк. кольор. фот.
416480
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 11 (925), листопад. – 2021. – 232 с., [9] арк. кольор. фот.
416481
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-1
№ 12 (926), грудень. – 2021. – 224 с., [7] арк. кольор. фот.
416482
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-01
№ 1/2 (927/928), січень- лютий. – 2022. – 207, [1] c., [9] арк. кольор. фот.
416483
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 08-68-4790-03-04
№ 3/4 (929/930), березень-квітень. – 2022. – 272 с., [9] арк. кольор. фот.
416484
  Яновська Л.О. Дзвін до церкви скликає, та сам у їй не буває : (Лісова квітка) : Комедія на 4 дії / Л. Яновська. – Вид. 2-ге. – Київ : Друкарня 1-ої Київськ. друк. спілки, 1914. – 95 с.
416485
  Яновська Л.О. Дзвін до церкви скликає, та сам у їй не буває : (Лісова квітка) : Комедія на 4 дії / Л. Яновська. – Вид. 4-те. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"], 1918. – 88 VII с. – З прим. № 106353 вилучені с. I- VII
416486
  Прокоф"єв І. Дзвін насіння - голос вічності, або грані поетики Петра Перебийноса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 181-186. – ISSN 0208-0710
416487
  Корпанюк М. Дзвін предківської слави : ("Слово про Ігорів похід" в опрацюванні Михайла Максимовича") / М. Корпанюк. – Київ, 2003. – 160 с.
416488
   Дзвін Севастополя. – Севастополь
№ 1-2. – 2001
416489
  Казанцев О.П. Дзвін сонця / Казанцев О.П. – Київ : Веселка, 1988. – 260 с.
416490
  Денисенко Людмила Дзвін, що нагадує про вічне й велике // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 20-22 : Фото
416491
  Січинський В. Дзвіниці і церкви Галицької України XVI - XIX ст. / В. Січинський. – Львів, 1925. – 52 с.
416492
  Бундзяк Дзвінка далина : поезії / Бундзяк, ЮВ. – Ужгород, 1966. – 56 с.
416493
  Голобородько Я. Дзвінка Матіяш & конструкт текстового лото // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6 (606). – С. 82-86. – ISSN 0236-1477
416494
  Чубач Ганна Дзвінка ріка. Лірика / Чубач Ганна. – Київ : Пульсари, 2001. – 224с. – ISBN 966-7671-18-6
416495
  Діденко В.І. Дзвінка фонетика / В.І. Діденко. – Київ, 1984. – 110с.
416496
  Новицька Лариса Дзвінке багатоголосся етнофестивалю : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 61
416497
   Дзвінке джерело: творчість молодих. – Ужгород, 1983. – 184с.
416498
  Фідик І. Дзвінке серце : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 20-23. – ISSN 0868-4790
416499
  Богуцький М.К. Дзвінке слово поета (До 50-річчя з дня народження А.Малишка) / М.К. Богуцький. – Київ, 1962. – 40с.
416500
  Свєтла К. Дзвінкова королева / К. Свєтла. – Львов, 1955. – 172 с.
416501
  Оваденко В.А. Дзвінник : книга долі : (вірші, поеми літа 2003-го) / Віталій Оваденко. – Київ : Слов"янський град ; Київська гуманітарна академія "Український літературний інститут", 2006. – 496 с. – ISBN 966-8525-01-9
416502
  Захарченко В.І. Дзвінок на світанні / В.І. Захарченко. – Дніпропетровськ, 1981. – 240 с.
416503
  Стаут Р. Дзвінок у двері; Кожному своє; На кого вкаже палець : збірник/ пер. з англ., італ. / Р. Стаут, Л. Шаша, А. Крісті. – Київ : Молодь, 1983. – 352 с. – В изд. также : Кожному своє / Л. Шаша ; На кого вкаже палець / А. Крісті. – (Зарубіжний детектив)
416504
   Дзвінок. Чтець-декламатор. – К., 1959. – 332с.
416505
   Дзвінок. Чтець-декламатор. – К., 1966. – 354с.
416506
  Андрущенко В.П. Дзвінчук Дмитро Іванович (- філософ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 539. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
416507
  Лозова Н.Є. Дзвона чи дзвону? або -а (- я) чи -у (- ю) в родовому відмінку : словник-довідник / Н.Є. Лозова, В.Б. Фридрак. – Київ : Наукова думка, 2007. – 168 с. – ISBN 978-966-00-0637-9
416508
  Кіндратюк Б. Дзвонарство на сторінках "Історії української літератури" Михайла Грушевського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 5-17. – ISSN 2224-0926
416509
  Кіндратюк Б.Д. Дзвонарська культура України : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Кіндратюк Богдан Дмитрович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – 46 с. – Бібліогр.: 103 назви
416510
  Мордовець Д.Л. Дзвонарь : оповідання Данила Мордовцова. – Петербург : В друкарні П.А. Куліша, 1861. – 15 с.
416511
   Дзвонарь, 1897
416512
   Дзвони = Campanae : Тримісячник украінськоі християнської літературної творчості. – Рим
Ч. 2 (109). – 1979. – іл. – На обкл.: Дзвони: Літературно-науковий журнал
416513
  Самійленко М.О. Дзвони : поема / М.О. Самійленко. – Київ : Дніпро, 1994. – 30 с.
416514
  Савченко Г.П. Дзвони Богдана Андрусишина // Правничо-політологічні та історичні студії проблем українського державотворення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 січня 2019 р. : з нагоди 60-річчя д-ра іст. наук, проф. засл. діяча науки і техніки України, акад. Укр. акад. іст. наук, АН Вищої шкоди України та Укр. акад. політ. наук Богдана Івановича Андрусишина / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [та ін. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін.]. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 239-241
416515
  Кіндратюк Б. Дзвони в церковному обряді Галицько-Волинської держави // Княжа доба. Історія і культура / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; [відп. ред. Я.Д. Ісаєвич]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАНУ, 2007. – Вип. 1. – С. 199-210. – ISBN 966-02-3935-1(серія); 966-02-3935-Х(Вип.1)
416516
  Овчаренко Е. Дзвони Валерія Франчука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-8 грудня (№ 48). – С. 1


  Вже багато років поспіль наприкінці листопада народний художник України, лавреат Шевченківської премії Валерій Франчук відкриває виставки своїх робіт, присвячені найбільшій українській трагедії — Голодомору 1932 - 1933 років. Цього року вона відкрилася ...
416517
  Федоряченко І. Дзвони Великої лаврської дзвіниці XVII - XX ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 76-79. – ISSN 0131-2685
416518
  Шовтута О.М. Дзвони врятованого сонця : вибрані вірші / Олександр Шовтута ; [упоряд.: Г. Манів, С.Цушко, А. Диба та ін. ; передм. Диба А.]. – Київ : Задруга, 2010. – 196, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-432-077-8


  Зміст: "Я поєднався з сонячним вогнем..." / А. Диба ; Промінний птах ; Ноти снів ; Невидивлене вікно ; У човнику мовчання ; У безвість антисвіту ; В обіймах злив ; Неротрачена вись. У пр. №1707791 напис: Викладачам і студентам ...
416519
  Мінач В. Дзвони звістують день / В. Мінач. – Київ, 1964. – 350с.
416520
   Дзвони зеленої Галактики. – К., 1988. – 317с.
416521
   Дзвони зимою = Dzwony w zimie : Антологія польської поезії. – Київ : Основи, 2000. – 470 с. – Парал. тит. арк. пол. мовою. – ISBN 966-500-510-3
416522
  Кіндратюк Богдан Дзвони і дзвоніння в церковному богослужінні // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 238-248
416523
  Гудима А.Д. Дзвони над Россю : поема / А.Д. Гудима. – Київ, 1988. – 91 с.
416524
  Басараб В.С. Дзвони над снігами : поетична ностальгія / Василь Басараб. – Ужгород : Карпати, 2012. – 166, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-671-336-3
416525
   Дзвони пам"яті : книга про трагедію сіл Київщини, знищ. фашистами у роки війни. – К., 1985. – 206с.
416526
  Купчик Л. Дзвони пам"яті : збірник сценаріїв / Лідія Купчик. – Львів : [б. в.], 2007. – 255, [1] с. – ISBN 978-966-8041-46-4
416527
  Лисюк Д.П. Дзвони пам"яті : [поезії] / Дмитро Лисюк. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2016. – 87, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-513-366-8


  У пр. № 1719072 напис: Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 21.06.2018 р. Підпис.
416528
   Дзвони пам"яті: кн. про трагедію міст і сіл Полтавщини, Харківщини, Ворошиловоградщини та Донеччини, сплюндрованих фашистами у роки війни. – К., 1988. – 250с.
416529
   Дзвони пам"яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, знищ. фашистами у роки війни. – К., 1986. – 279с.
416530
   Дзвони пам"яті: Кн. про трагедію сіл, знищ. фашистами у роки війни на території Вінниц., Терноп., Хмельниц. обл.. – К., 1990. – 204с.
416531
   Дзвони пам"яті: Книга про трагедію сіл Волині, Житомирщини та Ровенщини, знищених фашистами у роки війни. – К., 1987. – 230с.
416532
  Ткач М.М. Дзвони скляної гори : поезії / М.М. Ткач. – Київ : Український письменник, 1992. – 134 с.
416533
  Кіндратюк Б.Д. Дзвони та дзвіниці у творчості Тараса Шевченка / Богдан Кіндратюк. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 44 с. : іл. – До 200-річчя народження Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 34-37 та в підрядк. прим. – (Серія "Дзвонарська культура України" / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Центр дослідж. дзвонарства ; вип. 3 : Дослідження)
416534
  Нагнибіда М.Л. Дзвони Хатині : Поема / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро, 1979. – 71с. – Рос. та білорус. мовами
416535
  Мозгова Т. Дзвони Чорнобиля : інтегрований урок. 11 клас / Т. Мозгова, Л. Кисленко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-49
416536
  Цюпа І.А. Дзвони янтарного літа : роман / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 432 с.
416537
  Грінченко Б.Д. Дзвоник : оповідання / Б. Грінченко. – 3-є вид. – [Харків] : Книоспілка. – 16 с.
416538
  Грінченко Б.Д. Дзвоник : оповідання / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1969. – 163 с.
416539
  Хорунжий Ю.М. Дзвонити тричі : оповідання та повість / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Молодь, 1971. – 80 с.
416540
  Кондратюк Л.С. Дзвонова духовна музика як особливий вид української культури // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 124-130
416541
  Діденко В.І. Дзвонять конвалії / В.І. Діденко. – Київ, 1972. – 96 с.
416542
  Лисенко Валентина Дзеверін Ігор Олександрович // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 90. – ISSN 0236-1477
416543
  Жадько В. Дзеверін Ігор Олександрович (- укр.критик і літературознавець) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 268. – ISBN 978-966-8567-14-8
416544
   Дзейко Жанна Олександрівна (1967) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 142. – ISBN 978-966-933-054-3
416545
  Муха Галина Дзеленці мріють про газ і дороги // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 29-30


  Дзеленецьку сільську раду утворено в листопаді 2003 року. До її складу входить лише одне село - Дзеленці, де мешкають 460 осіб, із них 68 - діти дошкільного та шкільного віку, 103 - молодь, 178 - пенсіонери.
416546
   Дзелень-Бом! : Збірник віршів, пісень і приказок для діточок дошкільного віку, Слухачками - Українками Київського Фребелевського Педагогічного Інститута / з передмовою і [вступною статтею] С.Ф. Русової. – з передмовою С.Ф. Русової. – [Київ] : [Веселка ; Друк. Київської 2-ї Артілі], 1916. – 128 с.


  Авт. поет. твоpів: Т.Г. Шевченко, О.К. Коваленко, Х.О. Алчевська, П. Гpаб [П.А. Гpабовський], Я.І. Щоголів, П. Гай [П.М. Гаєнко], Б.Д. Гpінченко, О. Суботенкова [О. Пчілка], Колодяжинська [О. Пчілка], Бабуся [О. Пчілка], С.П. Шелухін, М.К. Воpоний, ...
416547
  Бондаренко І. Дзен-буддизм і японська поезія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 42-46. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор статті досліджує вплив дзен-буддизму на японську культуру в цілому і на японську класичну поезію зокрема. Особлива увага в статті приділена поетичним жанрам танка і хайку, які, на думку автора, найяскравіше віддзеркалюють філософсько-естетичну ...
416548
  Капранов С.В. Дзен-буддизм та духовно-інтелектуальний потенціал Японії (друга пол. XIX-XX ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 5-14. – ISSN 1608-0599
416549
  Жадько В. Дзензелівка (- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 268-269. – ISBN 978-966-8567-14-8
416550
   Дзера О.В. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – C. 227-228. – ISSN 1993-0909


  Виповнилося 70 років від дня народження видатного вченого в галузі цивільного та сімейного права, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, заслуженого юриста України, лауреата Премії імені ...
416551
   Дзера Олександр Васильович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 48-49. – ISBN 966-7024-23-1
416552
  Короткий В.А. Дзера Олександр Васильович / В.А. Короткий, Р.О. Коротка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 542. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
416553
   Дзера Олександр Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 130. – ISBN 978-966-439-754-1
416554
   Дзера Олександр Васильович (1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 142. – ISBN 978-966-933-054-3
416555
  Албек Л. Дзерасса : повесть / Л. Албек. – Сталинир : Госиздат Юго-Осетии, 1959. – 176 с.
416556
  Сніжко С.І. Дзердзеєвський Борис Львович (- кліматолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 542. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
416557
  Дементьев Г.П. Дзерен джейран сайга / Г.П. Дементьев. – Москва ; Ленинград : Коопиздат, 1935. – 44 с.
416558
  Леонов Сергей Дзержинский - Троцкий: кто кого? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 33-38. – ISSN 0235-7089
416559
  Тишков А.В. Дзержинский / А.В. Тишков. – 4-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 384 с.
416560
  Тишков А.В. Дзержинский / А.В. Тишков. – 2-е изд. испр. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 384 с.
416561
  Тишков А.В. Дзержинский / А.В. Тишков. – 4-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 384 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 7 (541))
416562
   Дзержинський Микола Едуардович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 36. – ISBN 966-8352-11-4
416563
   Дзержинський Микола Едуардович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 130-131. – ISBN 978-966-439-754-1
416564
  Гарматіна С.М. Дзержинський Микола Едуардович (- біолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 544. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
416565
   Дзержинський Микола Едуардович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 142-143. – ISBN 978-966-933-054-3
416566
  Кузьмин Н.П. Дзержинцы / Н.П. Кузьмин. – Л, 1968. – 232с.
416567
   Дзержинцы: о выпускн. Высш. погран. командн. училища им. Ф.Э. Дзержинского. – Алма-Ата, 1975. – 174с.
416568
  Валаханович А.И. Дзержинщина: прошлое и настоящее / А.И. Валаханович, Н А. Кулагин. – Минск : Наука и техника, 1986. – 199 с.
416569
  Коленська Любов Дзеркала = The mirrors / Коленська Любов. – Hью Йорк- Джерсі Ситі : Свобода, 1981. – 224с.
416570
  Голота Л.В. Дзеркала : лірика / Л.В. Голота. – Київ : Дніпро, 1989. – 158 с.
416571
  Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI - початку XVIII століття = Mirrors of identity. Studies in the history of concepts and ideas in Ukraine (16th through the early 18th century) / Наталя Яковенко. – Київ : Laurus, 2012. – 470, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. 2012 р. - Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 431-471. – Бібліогр.: с. 427-430 та в підрядк. прим. – (Серія "Золоті ворота" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2449-20-4


  До нової книжки чільного українського історика, професора Києво-Могилянської академії Наталі Яковенко ввійшли вибрані статті про формування ідентичностей, особливості світосприйняття, концепції «правильної» влади і шляхетського обов"язку в ...
416572
  Осадчий В.М. Дзеркала Осені / В.М. Осадчий. – К, 1983. – 96с.
416573
  Калчев К. Дзеркало / К. Калчев. – Київ, 1980. – 248с.
416574
   Дзеркало : драматична поема Лесі Українки "Оргія" і роман Володимира Винниченка "Хочу!". – Київ : Факт, 2002. – 320 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-664-058-9
416575
  Марголіна І.Є. Дзеркало вічності : Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир / Ірина Марголіна, Василь Ульяновский ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2019. – 379, [5] с. : іл. – Назва обкл. та корінця : Дзеркало вічності. – Бібліогр.: с. 365-379. – ISBN 978-966-06-0781-1
416576
  Кугут Ю. Дзеркало дитячого світу в романі Т.Г. Вайта "Меч у камені" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 100-104
416577
   Дзеркало душі народної = Mirror of the national soul : спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні "Розсекречена пам"ять" / Служба безпеки України ; Галузевий державний архів ; [ упорядник В. Даниленко ; ред. кол. : С. Богунов, В. Даниленко, О. Іщук та ін. ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 767 с. : іл. – ISBN 978-966-518-493-5
416578
  Таран Л. Дзеркало Єдинорога : роман / Людмила Таран. – Львів : Піраміда, 2009. – 172, [3] с.


  В пр. №1711842 напис: Дорогому "Літагентові" - підпис. 15.ІХ.09
416579
   Дзеркало життя // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 5-27. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
416580
  Роман М. Дзеркало літературного процесу // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 78-81. – ISSN 0419-8131


  Про найновішу публікацію Михайла Наєнка "Літературна історія і сучасна критика" (Київ, 2015, 400 с.).
416581
  Палинський В. Дзеркало сцени - свідчадо душі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 січня (№ 4). – С. 8
416582
   Дзеркало тижня. – Київ, 2000
416583
   Дзеркало тижня. – Київ
22-28 декабря (№51). – 2000
416584
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 1. – 2001
416585
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 2. – 2001
416586
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 3. – 2001
416587
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 4. – 2001
416588
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 5. – 2001
416589
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 6. – 2001
416590
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 7. – 2001
416591
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10-16 жовтня (№ 38-39). – 2009. – с.
416592
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1лютого - 8 лютого (№ 4). – 2013. – 16 с.
416593
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 червня (№ 19). – 2013. – 16 с.
416594
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-6 березня (№ 8). – 2013. – 16 с.
416595
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 листопада (№ 40). – 2013. – 16 с.
416596
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5-11 жовтня (№ 36). – 2013. – 16 с.
416597
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 липня (№ 25). – 2013. – 16 с.
416598
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 квітня (№ 13). – 2013. – 16 с.
416599
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-15 березня (№ 9). – 2013. – 16 с.
416600
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 вересня (№ 32). – 2013. – 16 с.
416601
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 грудня (№ 46). – 2013. – 16 с.
416602
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 червня (№ 20). – 2013. – 16 с.
416603
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9 лютого - 15 лютого (№ 5). – 2013. – 16 с.
416604
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 листопада (№ 41). – 2013. – 16 с.
416605
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10 серпня (№ 28). – 2013. – 16 с.
416606
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 жовтня (№ 37). – 2013. – 16 с.
416607
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 січня (№ 1). – 2013. – 16 с.
416608
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13 липня (№ 26). – 2013. – 16 с.
416609
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 вересня (№ 33). – 2013. – 16 с.
416610
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 грудня (№ 47). – 2013. – 16 с.
416611
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 червня (№ 21). – 2013. – 16 с.
416612
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16 лютого - 22 лютого (№ 6). – 2013. – 16 с.
416613
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 березня (№106/107). – 2013. – 16 с.
416614
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 листопада (№ 42). – 2013. – 16 с.
416615
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 серпня (№ 29). – 2013. – 16 с.
416616
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18 - 24 травня (№ 17). – 2013. – 20 с.
416617
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 січня (№ 2). – 2013. – 16 с.
416618
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19/25 (жовтня (№ 38). – 2013. – 16 с.
416619
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 квітня (№ 15). – 2013. – 16 с.
416620
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20 липня - 10 серпня (№ 27). – 2013. – 16 с.
416621
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 грудня (№ 48/49). – 2013. – 16 с.
416622
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 вересня (№ 34). – 2013. – 16 с.
416623
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 грудня (№ 48). – 2013. – 16 с.
416624
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-23 червня (№ 22/23). – 2013. – 16 с.
416625
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-30 серпня (№ 30). – 2013. – 16 с.
416626
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 березня (№ 11). – 2013. – 16 с.
416627
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23лютого - 1 березня (№ 7). – 2013. – 16 с.
416628
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 листопада (№ 43/44). – 2013. – 16 с.
416629
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25-31 травня (№ 18). – 2013. – 16 с.
416630
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 січня-1 лютого (№ 3). – 2013. – 16 с.
416631
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 жовтня - 1 листопада (№ 39). – 2013. – 16 с.
416632
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 квітня - 17 травня (№ 16). – 2013. – 20 с.
416633
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 червня (№ 24). – 2013. – 16 с.
416634
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 грудня (№ 49). – 2013. – 16 с.
416635
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 листопада - 6 грудня (№ 45). – 2013. – 16 с.
416636
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 березня - 5 квітня (№ 12). – 2013. – 16 с.
416637
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
31 вересня - 6 вересня (№ 31). – 2013. – 16 с.
416638
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 лютого (№ 3). – 2014. – 16 с.
416639
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-6 березня (№ 7). – 2014. – 16 с.
416640
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 листопада (№ 40). – 2014. – 16 с.
416641
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 жовтня (№ 35). – 2014. – 16 с.
416642
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5-11 липня (№ 24). – 2014. – 16 с.
416643
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5 -11 квітня (№ 12). – 2014. – 16 с.
416644
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 вересня (№ 31). – 2014. – 16 с.
416645
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 червня (№ 20). – 2014. – 16 с.
416646
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-14 березня (№ 8). – 2014. – 16 с.
416647
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 лютого (№ 4). – 2014. – 16 с.
416648
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 листопада (№ 41). – 2014. – 16 с.
416649
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-13 серпня (№ 27). – 2014. – 16 с.
416650
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 жовтня (№ 36/37). – 2014. – 16 с.
416651
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 липня (№ 25). – 2014. – 16 с.
416652
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12 -18 квітня (№ 13). – 2014. – 16 с.
416653
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 вересня (№ 32). – 2014. – 16 с.
416654
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 грудня (№ 47). – 2014. – 16 с.
416655
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 червня (№ 21). – 2014. – 16 с.
416656
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 лютого (№ 5). – 2014. – 16 с.
416657
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 березня (№ 9). – 2014. – 16 с.
416658
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17 - 23 травня (№ 16/17). – 2014. – 16 с.
416659
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18-24 жовтня (№ 38). – 2014. – 16 с.
416660
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18-24 січня (№ 1). – 2014. – 16 с.
416661
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 квітня (№ 14). – 2014. – 16 с.
416662
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19 липня - 8 серпня (№ 26). – 2014. – 16 с.
416663
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 вересня (№ 33). – 2014. – 16 с.
416664
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 грудня (№ 48/49). – 2014. – 16 с.
416665
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
416666
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-29 серпня (№ 29). – 2014. – 16 с.
416667
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28 березня (№ 10). – 2014. – 16 с.
416668
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28 листопада (№ 44). – 2014. – 16 с.
416669
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28 лютого (№ 6). – 2014. – 16 с.
416670
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-30 травня (№ 18). – 2014. – 16 с.
416671
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-31 жовтня (№ 39). – 2014. – 16 с.
416672
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-31 січня (№ 2). – 2014. – 16 с.
416673
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 квітня - 16 травня (№ 15). – 2014. – 16 с.
416674
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 вересня - 3 жовтня (№ 34). – 2014. – 16 с.
416675
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 червня-3 липня (№ 23). – 2014. – 16 с.
416676
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 березня (№ 11). – 2014. – 16 с.
416677
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 листопада - 5 грудня (№ 45). – 2014. – 16 с.
416678
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 серпня - 5 вересня (№ 30). – 2014. – 16 с.
416679
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
31 травня - 6 червня (№ 19). – 2014. – 16 с.
416680
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3-9 жовтня (№ 36/37). – 2015. – 16 с.
416681
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 липня (№ 24). – 2015. – 16 с.
416682
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 квітня (№ 12). – 2015. – 16 с.
416683
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5 -11 вересня (№ 32). – 2015. – 16 с.
416684
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5-11 грудня (№ 47). – 2015. – 16 с.
416685
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 червня (№ 20). – 2015. – 16 с.
416686
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 листопада (№ 42). – 2015. – 16 с.
416687
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 лютого (№ 4). – 2015. – 16 с.
416688
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10-14 жовтня (№ 38). – 2015. – 16 с.
416689
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 липня (№ 25). – 2015. – 16 с.
416690
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 квітня (№ 13). – 2015. – 16 с.
416691
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 вересня (№ 33). – 2015. – 16 с.
416692
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12 - 18 грудня (№ 48). – 2015. – 16 с.
416693
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 червня (№ 21). – 2015. – 16 с.
416694
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 листопада (№ 43). – 2015. – 16 с.
416695
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 лютого (№ 5). – 2015. – 16 с.
416696
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 березня (№ 9). – 2015. – 16 с.
416697
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15 серпня (№ 28/29). – 2015. – 16 с.
416698
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 травня (№ 16/17). – 2015. – 16 с.
416699
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 жовтня (№ 39). – 2015. – 16 с.
416700
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 січня (№ 1). – 2015. – 16 с.
416701
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18 - 24 квітня (№ 14). – 2015. – 16 с.
416702
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18-24 липня (№ 26). – 2015. – 16 с.
416703
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 вересня (№ 34). – 2015. – 16 с.
416704
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19 - 28 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
416705
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 червня (№ 22). – 2015. – 16 с.
416706
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 березня (№ 10). – 2015. – 16 с.
416707
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 лютого (№ 6). – 2015. – 16 с.
416708
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28 серпня (№ 30). – 2015. – 16 с.
416709
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 травня (№ 18). – 2015. – 16 с.
416710
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-30 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
416711
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-27 листопада (№ 44/45). – 2015. – 16 с.
416712
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-30 січня (№ 2). – 2015. – 16 с.
416713
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25 квітня-16 травня (№ 15). – 2015. – 20 с.
416714
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25 липня - 14 серпня (№ 27). – 2015. – 16 с.
416715
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – 2015. – 16 с.
416716
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 червня - 3 липня (№ 23). – 2015. – 16 с.
416717
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 листопада - 4 грудня (№ 46). – 2015. – 16 с.
416718
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 березня - 3 квітня (№ 11). – 2015. – 16 с.
416719
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 лютого - 6 березня (№ 7). – 2015. – 16 с.
416720
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 грудня (№ 50). – 2015. – 16 с.
416721
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 серпня - 4 вересня (№ 31). – 2015. – 16 с.
416722
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 травня - 6 червня (№ 19). – 2015. – 16 с.
416723
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – 2015. – 16 с.
416724
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
31 січня - 6 лютого (№ 3). – 2015. – 16 с.
416725
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 жовтня (№ 35). – 2016. – 16 с.
416726
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 липня (№ 24). – 2016. – 16 с.
416727
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 квітня (№ 12). – 2016. – 16 с.
416728
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3 - 9 вересня (№ 31). – 2016. – 16 с.
416729
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3-9 грудня (№ 46). – 2016. – 16 с.
416730
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 червня (№ 20). – 2016. – 16 с.
416731
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-11 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
416732
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5 - 11 листопада (№ 41). – 2016. – 16 с.
416733
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 серпня (№ 27). – 2016. – 16 с.
416734
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 лютого (№ 4). – 2016. – 16 с.
416735
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 жовтня (№ 36). – 2016. – 16 с.
416736
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 липня (№ 25). – 2016. – 16 с.
416737
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
416738
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10 - 16 вересня (№ 32). – 2016. – 16 с.
416739
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10-16 грудня (№ 47). – 2016. – 16 с.
416740
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-16 червня (№ 21). – 2016. – 16 с.
416741
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 листопада (№ 42). – 2016. – 16 с.
416742
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 березня (№ 9). – 2016. – 16 с.
416743
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
416744
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 серпня (№ 28). – 2016. – 16 с.
416745
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 травня (№ 17). – 2016. – 16 с.
416746
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 жовтня (№ 37). – 2016. – 16 с.
416747
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 квітня (№ 14). – 2016. – 16 с.
416748
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 січня (№ 1). – 2016. – 16 с.
416749
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17 - 23 вересня (№ 33). – 2016. – 16 с.
416750
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 червня (№ 22). – 2016. – 16 с.
416751
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 грудня (№ 48). – 2016. – 16 с.
416752
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 листопада (№ 43/44). – 2016. – 16 с.
416753
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 березня (№ 10). – 2016. – 16 с.
416754
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
416755
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 серпня (№ 29). – 2016. – 16 с.
416756
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 травня (№ 18). – 2016. – 16 с.
416757
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28 жовтня (№ 38/39). – 2016. – 16 с.
416758
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-28 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
416759
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 січня (№ 2). – 2016. – 16 с.
416760
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24 червня - 1 липня (№ 23). – 2016. – 16 с.
416761
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-30 вересня (№ 34). – 2016. – 16 с.
416762
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-28 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
416763
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 листопада - 3 грудня (№ 45). – 2016. – 16 с.
416764
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 березня - 1 квітня (№ 11). – 2016. – 16 с.
416765
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 лютого - 4 березня (№ 7). – 2016. – 16 с.
416766
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 серпня - 2 вересня (№ 30). – 2016. – 16 с.
416767
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 травня - 3 червня ( № 19). – 2016. – 16 с.
416768
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 квітня - 14 травня (№ 16). – 2016. – 16 с.
416769
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 жовтня - 4 листопада (№ 40). – 2016. – 16 с.
416770
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
416771
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 січня - 5 лютого (№ 3). – 2016. – 16 с.
416772
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 квітня (№ 12). – 2017. – 16 с.
416773
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 липня (№ 25). – 2017. – 16 с.
416774
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 вересня (№ 32). – 2017. – 16 с.
416775
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 грудня (№ 46). – 2017. – 16 с.
416776
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3-9 червня (№ 21). – 2017. – 16 с.
416777
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 лютого (№ 4). – 2017. – 16 с.
416778
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 березня (№ 8). – 2017. – 16 с.
416779
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 листопада (№ 41). – 2017. – 16 с.
416780
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 жовтня (№ 37). – 2017. – 16 с.
416781
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 липня (№ 26). – 2017. – 16 с.
416782
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 квітня (№ 13). – 2017. – 16 с.
416783
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 вересня (№ 33). – 2017. – 16 с.
416784
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 грудня (№ 47). – 2017. – 16 с.
416785
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10-16 червня (№ 22). – 2017. – 16 с.
416786
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 березня (№ 9). – 2017. – 16 с.
416787
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 лютого (№ 5). – 2017. – 16 с.
416788
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 листопада (№ 42). – 2017. – 16 с.
416789
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 серпня (№ 29). – 2017. – 16 с.
416790
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 травня (№ 17). – 2017. – 16 с.
416791
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 січня (№ 1). – 2017. – 16 с.
416792
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 жовтня (№ 38). – 2017. – 16 с.
416793
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
416794
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
416795
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 вересня (№ 34). – 2017. – 16 с.
416796
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-27 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
416797
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
416798
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18-24 листопада (№ 43/44). – 2017. – 16 с.
416799
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18-24 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
416800
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18- 24 лютого (№ 6). – 2017. – 16 с.
416801
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19 серпня (№ 30/31). – 2017. – 16 с.
416802
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 травня (№ 18/19). – 2017. – 16 с.
416803
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 січня (№ 2). – 2017. – 16 с.
416804
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 жовтня (№ 39). – 2017. – 16 с.
416805
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22 липня - 11 серпня (№ 28). – 2017. – 16 с.
416806
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28декабря (№ 51). – 2017. – 16 с.
416807
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-27 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
416808
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
416809
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-30 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
416810
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25 листопада - 1 грудня (№ 45). – 2017. – 16 с.
416811
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25-31 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
416812
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25 лютого (№ 7). – 2017. – 16 с.
416813
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 травня - 2 червня (№ 20). – 2017. – 16 с.
416814
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 квітня - 12 травня (№ 16). – 2017. – 16 с.
416815
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 січня - 3 лютого (№ 3). – 2017. – 16 с.
416816
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – 2017. – 16 с.
416817
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 грудня -12 січня (№ 49/50). – 2017. – 20 с.
416818
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – 2017. – 16 с.
416819
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 вересня (№ 32). – 2018. – 16 с.
416820
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1 грудня (№ 46). – 2018. – 16 с.
416821
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 червня (№ 21). – 2018. – 16 с.
416822
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3-16 березня (№ 8/9). – 2018. – 20 с.
416823
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3-9 лютого (№ 4). – 2018. – 16 с.
416824
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3-9 листопада (№ 41). – 2018. – 16 с.
416825
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 жовтня (№ 37). – 2018. – 16 с.
416826
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 квітня (№ 13). – 2018. – 16 с.
416827
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 грудня (№ 47). – 2018. – 16 с.
416828
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 вересня (№ 33). – 2018. – 16 с.
416829
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 червня (№ 22). – 2018. – 16 с.
416830
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10-16 лютого (№ 5). – 2018. – 16 с.
416831
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10-16 листопада (№ 42/43). – 2018. – 16 с.
416832
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 серпня (№ 29). – 2018. – 16 с.
416833
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 травня (№ 17). – 2018. – 16 с.
416834
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
416835
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 жовтня (№ 38). – 2018. – 16 с.
416836
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 липня (№ 27). – 2018. – 16 с.
416837
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
416838
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 вересня (№ 34). – 2018. – 16 с.
416839
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-20 грудня (№ 48). – 2018. – 16 с.
416840
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 червня (№ 23). – 2018. – 16 с.
416841
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 лютого (№ 6). – 2018. – 16 с.
416842
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 березня (№ 10). – 2018. – 16 с.
416843
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 листопада (№ 44). – 2018. – 16 с.
416844
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18 -22 серпня (№ 30). – 2018. – 16 с.
416845
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 травня (№ 18/19). – 2018. – 16 с.
416846
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 січня (№ 2). – 2018. – 16 с.
416847
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 жовтня (№ 39). – 2018. – 16 с.
416848
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 грудня (№ 49). – 2018. – 16 с.
416849
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
416850
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28 вересня (№ 35). – 2018. – 16 с.
416851
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-31 серпня (№ 31). – 2018. – 16 с.
416852
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-30 червня (№ 24/25). – 2018. – 20 с.
416853
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-30 березня (№ 11). – 2018. – 20 с.
416854
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24 лютого - 2 березня (№ 7). – 2018. – 16 с.
416855
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24 липня- 10 серпня (№ 28). – 2018. – 16 с.
416856
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-30 листопада (№ 45). – 2018. – 16 с.
416857
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 травня - 1 червня (№ 20). – 2018. – 16 с.
416858
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 січня - 2 лютого (№ 3). – 2018. – 16 с.
416859
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – 2018. – 16 с.
416860
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 грудня (№ 50). – 2018. – 20 с.
416861
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 квітня -11 травня (№ 16). – 2018. – 16 с.
416862
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – 2018. – 16 с.
416863
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
31 березня - 6 квітня (№ 12). – 2018. – 16 с.
416864
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 червня (№ 20). – 2019. – 16 с.
416865
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-6 березня (№ 8). – 2019. – 16 с.
416866
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 лютого (№ 4). – 2019. – 16 с.
416867
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 листопада (№ 41). – 2019. – 16 с.
416868
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5-11 жовтня (№ 37). – 2019. – 16 с.
416869
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 квітня (№ 13). – 2019. – 16 с.
416870
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 липня (№ 26). – 2019. – 16 с.
416871
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-15 березня (№ 9). – 2019. – 16 с.
416872
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 вересня (№ 33). – 2019. – 16 с.
416873
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 грудня (№ 47). – 2019. – 16 с.
416874
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 червня (№ 21). – 2019. – 16 с.
416875
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 лютого (№ 5). – 2019. – 16 с.
416876
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 листопада (№ 42). – 2019. – 16 с.
416877
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 травня (№ 17). – 2019. – 16 с.
416878
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 січня (№ 1). – 2019. – 16 с.
416879
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 жовтня (№ 38). – 2019. – 16 с.
416880
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 липня (№ 27). – 2019. – 16 с.
416881
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 квітня (№ 14). – 2019. – 16 с.
416882
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 вересня (№ 34). – 2019. – 16 с.
416883
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 грудня (№ 48). – 2019. – 16 с.
416884
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 червня (№ 22/23). – 2019. – 16 с.
416885
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 березня (№ 10). – 2019. – 16 с.
416886
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 лютого (№ 6). – 2019. – 16 с.
416887
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 листопада (№ 43/44). – 2019. – 16 с.
416888
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 серпня (№ 30). – 2019. – 16 с.
416889
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18-24 травня (№ 18). – 2019. – 16 с.
416890
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 січня (№ 2). – 2019. – 16 с.
416891
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 жовтня (№ 39). – 2019. – 16 с.
416892
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 липня (№ 28). – 2019. – 16 с.
416893
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-25 квітня (№ 15). – 2019. – 16 с.
416894
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 вересня (№ 35). – 2019. – 16 с.
416895
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-26 грудня (№ 49). – 2019. – 16 с.
416896
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-26 червня (№ 24). – 2019. – 16 с.
416897
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 березня (№ 11). – 2019. – 16 с.
416898
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23 лютого - 1 березня (№ 7). – 2019. – 16 с.
416899
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 листопада (№ 45). – 2019. – 16 с.
416900
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-30 серпня (№ 31) : Спецпроект "Мами". – 2019. – 20 с.
416901
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25-31 травня (№ 19). – 2019. – 16 с.
416902
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 квітня - 10 травня (№ 16). – 2019. – 16 с.
416903
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 січня - 1 лютого (№ 3). – 2019. – 16 с.
416904
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – 2019. – 16 с.
416905
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 грудня (№ 50). – 2019. – 24 с.
416906
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 липня - 17 серпня (№ 29). – 2019. – 16 с.
416907
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 червня - 5 липня (№ 25). – 2019. – 16 с.
416908
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 вересня - 4 жовтня (№ 36). – 2019. – 16 с.
416909
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 листопада - 6 грудня (№ 46). – 2019. – 16 с.
416910
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 березня - 4 квітня (№ 12). – 2019. – 16 с.
416911
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
31 серпня - 6 вересня (№ 32). – 2019. – 16 с.
416912
  Міняйло В.О. Дзеркальний короп : гумористичні оповідання / В.О. Міняйло. – Київ : Дніпро, 1968. – 296 с.
416913
  Попова Г. Дзеркальність як структуроутворюючий принцип "Замогильних нотаток" Ф.-Р. де Шатобріана // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 66-73. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто питання структурної організації мемуарної оповіді, проаналізовано співвідношення в "Замогильних нотатках" Шатобріана голосів авт. й героя. Діалогічність відносин між ними зумовлена особливою темпоральною структурою автодієгетичного наративу, ...
416914
  Малолеткин Г.Н. Дзета-функции параболических форм на группе аделей полной линейной группы : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 004 / Малолеткин Г.Н.; АН СССР. Матем. ин-т. Ленингр. отд. – Л., 1972. – 8л.
416915
  Андрианов А.Н. Дзета-функции простых алгебр : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 004 / Андрианов А.Н. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1969. – 9 с.
416916
  Титчмарш Э.Ч. Дзета-функция Римана / Э.Ч. Титчмарш; Е.К. Тичмарш ; пер. с англ. Ю.А. Шрейдера. – Москва : Гос. изд. иностр. лит., 1947. – 155 с. – Перед загл.: Е.К. Тичмарш
416917
  Рошаль Л.М. Дзига Вертов / Л.М. Рошаль. – М, 1982. – 266с.
416918
   Дзига Вертов и воспоминания современников. – М., 1976. – 279с.
416919
  Абрамов Н.П. Дзига Вертов. [1896-1954] / Н.П. Абрамов ; Акад. наук СССР, Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1962. – 167 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 158-163
416920
  Шевчук В.О. Дзигар одвічний : повість / В.О. Шевчук. – Київ, 1990. – 262 с.
416921
  Іскорко-Гнатенко Дзира Я.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 93-94. – ISBN 978-617-7442-69-0
416922
  Караткевіч У. Дзікае палявання караля Стаха = Дикая охота короля Стаха=Дике полювання короля Стаха=King Stakh"s wild hunt : аповесць : [ на беларускай, рускай, украінскай, англійскай мовах] / Уладзімір Караткевіч ; [арг. калегія выд.: У. Гілеп і ін. ; уклад. У. Гілепа, С. Расолькі ; прадмова і сл. да чытача П. Латушкі, А. Бутэвіча ]. – Мінск : Беларускі фонд культуры, 2010. – 757, [3] с. : іл. – Выданне прысвячана 80-годдзю з дня нараджэння У.С. Караткевіча. – ISBN 978-985-6523-23-9
416923
   Дзіцюк Валентина Валентинівна, доктор сільськогосподарських наук : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1984-2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця ; [уклад.: В.І. Фасоля, Н.М. Кузебна ; наук. ред. І.С. Бородай ; авт. вступ. ст. Ю.П. Полупан]. – Київ : НААН, Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця, 2019. – 49, [1] с., [1] арк. портр. : фотоіл. – Покажчики: с. 43-48. – Бібліогр.: с. 40-42
416924
  Гуща М.А. Дзогчен: истоки, основные положения учения и особенности духовной практики // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 2. – С. 77-87.
416925
  Вартан В.Н. Дзорагетские рассказы / В.Н. Вартан. – Ереван, 1977. – 76с.
416926
  Галшоян М. Дзори Миро : повесть / М. Галшоян; пер. с арм. С.Каспарова. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 142 с.
416927
  Дубровская Динара Дзуары Дигорского ущелья : Традиции / Дубровская Динара, Кудрявцева Ольга // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 156-165 : Фото, карта
416928
  Кавицкий М. Дзэнцудзи. Номер 75 в списке из 88 // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 10. – С. 20-23
416929
  Эссинк Х. Дзю-до / Х. Эссинк. – М., 1974. – 120с.
416930
   Дзю-до. – М., 1977. – 103с.
416931
   Дзю-до. – 2-е изд. – М., 1980. – 117с.
416932
   Дзюб Григорій Костянтинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 131. – ISBN 978-966-439-754-1
416933
   Дзюб Григорій Костянтинович (1954) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 143. – ISBN 978-966-933-054-3
416934
  Стеблина-Рудякова Дзюба-Погребняк Олена Іванівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 212-213. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1987) слов"янського відділення філологічного факультету Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. З 1995 р. - асистент, з 2000 р. - доцент кафедри слов"янської філології КНУТШ. Перекладач
416935
  Стеблина Л.М. Дзюба-Погребняк Олена Іванівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 193-194. – ISSN 2075-437X
416936
  Боряк О.О. Дзюба О. Приватне життя козацької старшини XVIII століття (на матеріалах епістолярної спадщини) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 188-196. – ISSN 0130-5247
416937
  Корогодський Р. Дзюба триває. Видатному літератору і громадському діячеві виповнюється 70 // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 7. – С.1. – ISSN 0868-9644
416938
   Дзюбенко Микола Іванович (1935-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 131. – ISBN 978-966-439-754-1
416939
   Дзюбенко Микола Іванович (1935-2004) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 143. – ISBN 978-966-933-054-3
416940
  Івченко В.М. Дзюбенко Микола Іванович (29.10.1933 - 9.11.2004) / В.М. Івченко, Ю.І. Булава, В.М. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 104-105 : Фото. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817
416941
  Дука М.В. Дзюбко Ілля Семенович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 195. – ISBN 96966-8060-04-0
416942
   Дзюбко Ілля Семенович (1922-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 131-132. – ISBN 978-966-439-754-1
416943
   Дзюбко Ілля Семенович (1922-1998) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 143-144. – ISBN 978-966-933-054-3
416944
   Дзюдо : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 94 с.
416945
  Вахун М. Дзюдо / М. Вахун. – Минск, 1983. – 127с.
416946
  Ожешко Э. Дзюрдзи / Э. Ожешко. – Москва, 1956. – 164с.
416947
   Дзядевич Сергій Вікторович (1967) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 144. – ISBN 978-966-933-054-3
416948
  Міцкевич А. Дзяди : Поема; Пер.з пол.В.Гуменюк / А. Міцкевич. – Сімферополь
Ч.ІІ,IV,І. – 1999. – 80с.
416949
  Горбачук М.Л. Дзядик Владислав Кирилович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 563. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
416950
   Дзядик Владислав Кирилович (1919-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 132. – ISBN 978-966-439-754-1
416951
   Дзядик Владислав Кирилович (1919-1998) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 144. – ISBN 978-966-933-054-3
416952
   Дзязько Олександр Григорович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 108-109. – ISBN 978-966-439-757-2
416953
  Куліш П.О Дзьвін : староруські думи й сьпіви / Куліш Олелькович Панько. – Женева : Українська друкарня, 1893. – 239, IV с.
416954
  Арендарюк Е.Н. Ди-/ -сульфофенил/- тиокарбогидразид как реагент для фотометрического и титриметрического определений некоторых тяжелых металлов. : Дис. ... канд. хим. наук: 02.00.02 / Арендарюк Е.Н. ; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 212 л. – Библиогр.: л. 156-159
416955
  Колесниченко Т.П. Ди сейдер нахт (Перевертень) : п"єса на 6 дій (з єврейського) / Т.П. Колесниченко. – [Київ] : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 32 с
416956
  Видоески Б. Диjалектите на македонскиот jазик = The dialects of the Macedonian language / Б. Видоески ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 9989-649-50-2
Т. 1. – 1998. – 365, [ 1 ] c., [ 60 ] арк. к., 1 к., склад. навпіл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
416957
  Видоески Б. Диjалектите на македонскиот jазик = The dialects of the Macedonian language / Божидар Видоески ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-55-3
Т. 2. – 1999. – 250 с., 8 арк. карт. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
416958
  Видоески Б. Диjалектите на македонскиот jазик = The dialects of the Macedonian language / Божидар Видоески ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-63-4
Т. 3. – 1999. – 5, 263 с., 55 арк. карт. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
416959
  Букин А.С. Диа- и парамагнтиная релаксация против сорбированной воды : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.17 / Букин А.С.; МГУ, Физ. фак. – М., 1975. – 22л.
416960
  Коровниченко Г.М. Диабаз с.Исачек Полтавской области : Дис... канд. геолг.наук: / Коровниченко Г.М.;. – Киев, 1933. – 192л.
416961
  Горьковой О.П. Диабазовые дайки Кураминских гор : Автореф... канд. геол.минер.наук: / Горьковой О. П.; Ин-т геол. АН УзССР, Среденазиат.НИИ геол. и минер. сырья, управл. геол. и охраны недр при ,СМ УзССР. – Ташкент, 1960. – 24л.
416962
  Горьковой О.Н. Диабазовые дайки Кураминских гор / О.Н. Горьковой. – Ташкент, 1964. – 132с.
416963
   Диабет. – Москва, 1964. – 603с.
416964
  Гордон Н.Ф. Диабет и двигательная активность / Н.Ф. Гордон. – Київ : Олимпийская литература, 1999. – 144c. – (Физическая реабилитация). – ISBN 966-7133-25-7
416965
  Жуковский М.А. Диабет: профилактика / М.А. Жуковский. – Москва : Знание, 1979. – 96с. – (Народный университет ; Факультет здоровья №4, 1979 г.)
416966
   Диагенез и катагенез осадочных образований. – Москва : Мир, 1971. – 464с. – (Науки о Земле)
416967
  Ярош Петр Яковлевич Диагенез и метаморфизм колчеданных руд на Урале : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 133 / Ярош Петр Яковлевич; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т геологии и геохимии. – Свердловск, 1970. – 31л. – Бібліогр.:с.29-31
416968
  Ярош П.Я. Диагенез и метаморфизм колчеданных руд на Урале / П.Я. Ярош. – М, 1973. – 239с.
416969
  Вебер В.В. Диагенетическая стадия образования нефти и газа / В.В. Вебер. – Москва, 1978. – 143с.
416970
  Саидходжаев Ш.Г. Диагенетические и катагенетические предпосылки формирования нефтегазоматеринских свит / Ш.Г. Саидходжаев. – Ташкент, 1979. – 152с.
416971
  Саидходжаев Ш.Г. Диагенетические и катагнтические предпосылки формирования нефтегазоматеринских свит. / Ш.Г. Саидходжаев. – Ташкент, 1979. – 152с.
416972
  Костяев А.Г. Диагенетические клиновидные и складчатые деформации в четвертичных отложениях и их палеогеографическое значение : Автореф... канд. геогр.наук: / Костяев А. Г.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
416973
  Кузьбожев Э.Н. Диагиостический анализ при разработке АСУЦ / Э.Н. Кузьбожев. – Пермь, 1982. – 77с.
416974
  Шостак Б.А. Диагнгостирование аналоговых модулей радиоэлектронных систем / Б.А. Шостак, В.А. Письменецький, С.И. Теслюк // Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец. – Харьков, 2017. – № 1. – С. 16-19
416975
  Крижановский К.П. Диагноз-империя. Статьи. Письма / Коммир Петрович Крижановский ; [ред., корректор Крижановская С.Г.]. – Киев : К.І.С., 2014. – 733, [3] с., [12] л. фот. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-684-087-9
416976
  Паевский Алексей Диагноз - Z72.0? Лечитесь сами! // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 110-116 : фото
416977
  Самойленко А.П. Диагноз / А.П. Самойленко. – Алма-Ата, 1989. – 239с.
416978
  Бабущак В. Диагноз // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 107-111. – ISSN 0131-8136
416979
  Манхейм К. Диагноз нашего времени / К. Манхейм. – Москва : Юрист, 1994. – 700с. – (Лики культуры). – ISBN 5-7357-0046
416980
  Манхейм К. Диагноз нашего времени / К. Манхейм. – М.., 1994. – 700с.
416981
  Журавлев И.И. Диагностика болезней леса / И.И. Журавлев. – Москва, 1962. – 194с.
416982
  Трененков Е.М. Диагностика в антикризисном управлении / Е.М. Трененков, С.А. Дведенидова // Антикризисное и внешнее управление : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 29-46.
416983
   Диагностика гидроморфизма в почвах автономных позиций Северо-Сосьвинской возвышенности (Западная Сибирь) / Н.А. Аветов, Е.О. Сопова, Ю.А. Головлева, А.В. Кирюшин, П.В. Красильников // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 1283-1292 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
416984
  Волкова А.Г. Диагностика душевного страдания: психолого-лингвистический анализ письменного текста в судебной экспертизе // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 203-210. – ISSN 2309-1797
416985
  Гладкий И. Диагностика знаний студентов в условиях кредитно-модульной технологии обучения / И. Гладкий, В. Мощенок, И Дощечкина // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 4. – С. 49-53. – ISSN 1562-529Х
416986
  Григорьян Б.Р. Диагностика и номенклатура песчаных аллювиальных почв в четырех классификационных системах на примере почв островов Куйбышевского водохранилища / Б.Р. Григорьян, В.И. Кулагина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 677-684 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0032-180Х
416987
  Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных отношений : практ. руководство / Собчик Л.Н. – Санкт-Петербург : Речь, 2002. – 96 с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Практикум по психодиагностике). – ISBN 5-9268-0074-9
416988
  Фекличев В.Г. Диагностика минералов : Теория, методика, автомаматизация / В.Г. Фекличев. – Москва : Наука, 1989. – 478с.
416989
  Ложкин В.В. Диагностика минералов россыпей : (практ. руководство) / В.В. Ложкин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 243 с. – Библиогр.: с. 237-240
416990
  Москалев И.Н. Диагностика плазмы с помощью открытых цилиндрических резонаторов / И.Н. Москалев, А.М. Стефановский. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 145 с.
416991
  Нехорошева И.В. Диагностика предрасположенности молодежи к девиантному поведению // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.28-39. – ISSN 0042-8841
416992
  Матяш Н.В. Диагностика профессиональной компетентности педагога-психолога. / Н.В. Матяш, Е.М. Фещенко // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 80-91
416993
  Любимова И.Н. Диагностика солонцового процесса в целинных и агрогенно-измененных почвах разных регионов / И.Н. Любимова, В.В. Хан, И.А. Салпагарова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 1046-1055 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
416994
  Рождественская Н.А. Диагностика способов межличностного познания подростков : апробация методики / Н.А. Рождественская, А.В. Сорин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.67-77. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
416995
  Рухман Е.Л. Диагностика технических средств автоматизированных систем управления : учеб. пособ. / Е.Л. Рухман, Б.Я. Советов, О.И. Шеховцов. – Ленинград, 1977. – 104 с.
416996
  Стукас В.А. Диагностика типа личности // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 9 (129), сентябрь. – С. 7-20. – ISSN 2226-7549
416997
  Юрик И.В. Диагностика уровня вовлеченности персонала библиотеки // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 84-86
416998
   Диагностика условий распространения УКВ в тропосфере : монография / НАНУ, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова ; под ред. Г.И. Хлопова. – Киев : Наукова думка, 2010. – 264 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0954-2
416999
  Бабаева З.Ш. Диагностика финансового кризиса на предприятии // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – C. 26-27. – ISSN 1680-2721
417000
  Попов Алексей Юрьевич Диагностика целостной активности субъекта жизнедеятельности: методологические, статистические и психометрические аспекты / Попов Алексей Юрьевич, Волочков Андрей Александрович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 46-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,