Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
414001
  Русаков Е.М. "...Держа в руках большую дубинку" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 3 (644). – С. 25-33. – ISSN 0321-5075


  Претензии Пекина на статус "знаменосца" внешнеполитической стратегии "мягкой силы".
414002
  Гривінський Р. "Департамент літератури" чи цехове братство? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 23


  Напередодні виборів голови НСПУ "День" запитав у письменників про їхнє бачення майбутнього цієї організації.
414003
  Ламонова О. "Дерев"яні церкви України": офорти Юлії Майстренко-Вакуленко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 29 травня (№ 10). – С. 12-13. – ISSN 2519-4429
414004
  Астапенко І. "Дерева кращі за нас" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5/6. – С. 33-42. – ISSN 0208-0710
414005
  Рудницька А. "Дерево життя" в українському фольклорному тексті // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 239-244


  У статті йдеться про образ Дерева життя, як уособлення космогонічних знань про будову Всесвіту, в різних фольклорних текстах - в усній народнопоетичній творчості та в екстралінгвістичних текстах. Про функції Дерева Життя у народному розумінні, ...
414006
  Хіросі Катаока "Дерево життя" в японському та українському міфологічному трактуванні (порівняльний аспект) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 328-331
414007
  Коцарев О. "Дерево з обрубаною верхівкою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 23


  Василь Овсієнко представив книжку спогадів про Василя Стуса.
414008
  Волощак М. "Дерево, що танцює" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 40-41
414009
  Чубарь Таллина "Деренівська купіль" Колыбель животворящей воды // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 76-80 : фото
414010
  Пивовар С.Ф. "Держава загального благоденства" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 95-96. – ISBN 966-642-073-2
414011
  Елітіс О. [Дерево світла та чотирнадцята краса / Одисей Елітіс. – 5-е вид. – Афіни : Ікарос, 1991. – 67 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
414012
  Мережников Н.Я. День-денек: Стихи. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1979. – 190с.
414013
  Волобуева И.Г. День-деньской / И.Г. Волобуева. – Москва, 1976. – 143с.
414014
  Вейцлер А. День-деньской / А. Вейцлер, А. Мишарин. – Москва, 1976. – 61 с.
414015
  Сорокажердьев В.В. День-ночь / В.В. Сорокажердьев. – Мурманск, 1978. – 111с.
414016
  Ван Деньги и капитал как факторы экономического роста в Южных Нидерландах в 1550-1650 гг. / Ван, Вее Х. дер. – Москва : Наука, 1970. – 5 с.
414017
   Деньги и кредит. – М.
1. – 1933. – 336с.
414018
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 1992
414019
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 1992
414020
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 1992
414021
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 1992
414022
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 1992
414023
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 1992
414024
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 1992
414025
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 1992
414026
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 1992
414027
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 1992
414028
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 1992
414029
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 1992
414030
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 1995
414031
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 1995
414032
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 1995
414033
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 1995
414034
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 1995
414035
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 1995
414036
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 1995
414037
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 1995
414038
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 1995
414039
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 1995
414040
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 1995
414041
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 1995
414042
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 1996
414043
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 1997
414044
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 1997
414045
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 1997
414046
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 1997
414047
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 1997
414048
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 1997
414049
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 1998
414050
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 1998
414051
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 1998
414052
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 1998
414053
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 1998
414054
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 1998
414055
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 1998
414056
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 1998
414057
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 1998
414058
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 1998
414059
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 1998
414060
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 1998
414061
  Иванов В.М. Деньги и кредит : Курс лекций / В.М. Иванов. – Київ : МАУП, 1999. – 230с. – ISBN 966-7312-62-3
414062
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 1999
414063
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 1999
414064
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 1999
414065
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 1999
414066
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 1999
414067
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 1999
414068
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 1999
414069
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 1999
414070
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 1999
414071
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 1999
414072
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 1999
414073
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 1999
414074
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2000
414075
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2000
414076
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2000
414077
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2000
414078
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2000
414079
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2000
414080
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2000
414081
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2000
414082
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2000
414083
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2000
414084
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2000
414085
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2000
414086
  Иванов В.М. Деньги и кредит : курс лекций / В.М. Иванов ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – 2-е изд., стер. – Киев : МАУП, 2001. – 229, [3] с. – Библиогр.: с. 229-230. – ISBN 966-608-110-5
414087
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2001
414088
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2001
414089
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2001
414090
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2001
414091
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2001
414092
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2001
414093
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2001
414094
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2001
414095
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2001
414096
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2001
414097
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2001
414098
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2002
414099
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2002
414100
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2002
414101
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2002
414102
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2002
414103
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2002
414104
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2002
414105
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2002
414106
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2002
414107
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2002
414108
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2002
414109
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2002
414110
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2003
414111
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2003
414112
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2003
414113
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2003
414114
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2003
414115
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2003
414116
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2003
414117
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2003
414118
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2003
414119
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2003
414120
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2003
414121
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2003
414122
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2004
414123
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2004
414124
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2004
414125
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2004
414126
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2004
414127
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2004
414128
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2004
414129
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2004
414130
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2004
414131
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2004
414132
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2004
414133
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2004
414134
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2005
414135
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2005
414136
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2005
414137
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2005
414138
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2005
414139
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2005
414140
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2005
414141
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2005
414142
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2005
414143
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2005
414144
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2005
414145
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2005
414146
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2006
414147
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2006
414148
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2006
414149
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2006
414150
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2006
414151
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2006
414152
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2006
414153
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2006
414154
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2006
414155
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2006
414156
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2006
414157
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2006
414158
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2007
414159
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2008
414160
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2008
414161
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2008
414162
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2009
414163
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2009
414164
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2009
414165
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2009
414166
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2009
414167
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2010
414168
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2010
414169
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2010
414170
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2010
414171
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2010
414172
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2010
414173
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2010
414174
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2010
414175
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2010
414176
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2010
414177
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2010
414178
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2010
414179
   Деньги и кредит : пособие для проведения семинар. занятий / Гудзинская Л.Ю. [и др.]. – Киев : Компринт, 2016. – 142, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 141-142 и в конце тем. – ISBN 978-966-929-210-0
414180
  Горохов С.С. Деньги и кредит в социалистическом обществе / С.С. Горохов. – Київ, 1960. – 116с.
414181
   Деньги и кредит в социалистическом обществе. – Москва, 1990. – с.
414182
  Атлас З.В. Деньги и обмен в советской системе хозяйства / Атлас З.В. – Сталинград : ОГИЗ, 1946. – 40 с.
414183
  Даниленко В.Н. Деньги и политика / В.Н. Даниленко. – М, 1985. – 238с.
414184
  Гогохия Д. Деньги и рынок // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 4-20. – ISSN 0042-8736
414185
  Мазин А.В. Деньги или талоны - что лучше // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.59-63. – ISSN 044-748Х
414186
  Зайцев Владимир Деньги на бочку! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 96-97 : фото
414187
   Деньги на ветер : экология / Хенк Макльте, Шефер Юрген, Есипов Владимир, Земцова Юлия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 42-55 : Фото. – ISSN 1029-5828
414188
  Бишоф Юрген Деньги на ветер. Скромное нефтяное богатство. Скромные миллионеры // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 110-117 : фото. – ISSN 1029-5828
414189
  Пестушко Валерий Деньги на ветер? Очень выгодно! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 55 : Іл.
414190
  Коконин Л.В. Деньги на дорогу / Л.В. Коконин. – Ярославль, 1989. – 252с.
414191
  Красневская З.Я. Деньги на любой вкус и цвет : Очерки о валютах зарубежных стран / З.Я. Красневская. – Минск : Амалфея, 1997. – 96с. – ISBN 985-6015-39-1
414192
  Истомин В.Ф. Деньги на соснах / В.Ф. Истомин. – Вологда, 1980. – 143 с.
414193
   Деньги не имеющие процентов : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 142 : Іл.
414194
  Азарова М.М. Деньги при капитализме / М.М. Азарова ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. полит. экономии естеств. фак. – Москва : МГУ, 1961. – 51 с. : ил.
414195
  Долан Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э.Дж. Долан. – М.-Л., 1991. – 446с.
414196
  Долан Эдвин Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Долан Эдвин, Кэмпбелл Колин, Кэмпбелл Розмари. – Москва-Санкт-Петербург, 1993. – 448с. – ISBN 5-280-02436-8
414197
  Долан Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э.Дж. Долан, Кэмпбелл Д. Колин, Кэмпбелл Дж. Розмари. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербург оркестр, 1994. – 496 с. – ISBN 5-87685-007-1
414198
  Скрыль Маргарита Деньги, зарытые в землю. Куда направить средства, которые поступают в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 2 (11). – С. 46-48 : Фото
414199
  Комиссаров В.П. Деньги, кредит и финансы европейских стран народной демократии / В.П. Комиссаров, А.Н. Попов ; Под ред. В.К. Ситнина. – Москва : Соцэегиз, 1960. – 239 с.
414200
   Деньги, кредит, банки : Справочное пособие. – Минск : Меркаванне, 1994. – 270с. – ISBN 985-6066-01-8
414201
   Деньги, кредит, банки : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 464 с. – ISBN 5-279-02111-3
414202
  Житнигор Б.С. Деньги, кредитно-финансовые инструменты и механизмы юридической защиты их оборота от противоправных посягательств / Б.С. Житнигор, В.В. Павлов ; Украинская академия наук ; Академия современного искусства. – Бендеры : Полиграфист, 2008. – 232 с. – Библиогр.: с. 221-231. – (Серия научно-публицистических изданий Академии современного искусства / редкол. : Литвиненко А.Н., Житнигор С.Б., Проценко В.И. и др.). – ISBN 978-9975-9974-6-1
414203
   Деньги, финансы и кредит в экономическом механизме расширенного воспроизводства развитого социализма. – М., 1979. – 367с.
414204
  Коган А.М. Деньги, цена и теория трудовой стоимости / А.М. Коган. – М., 1991. – 222с.
414205
  Клех И. Деньги, Энди и другие // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 11. – С. 110-118. – ISSN 0130-7673
414206
  Евзлин З.П. Деньги. / З.П. Евзлин. – 2-е изд. перераб. доп. – Птгр., 1923. – 294с.
414207
  Елизаветин Г.В. Деньги. / Г.В. Елизаветин. – М, 1963. – 221с.
414208
  Елизаветин Г.В. Деньги. / Г.В. Елизаветин. – М, 1965. – 221с.
414209
  Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция : Учебн. пособ. / В.В. Усов. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1999. – 544с. – (Учебники для вузов). – ISBN 5-238-00059-6
414210
   Деньги. Кредит. Банки : Учебник. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1999. – 622с. – ISBN 5-238-00060-Х
414211
   Деньги. Кредит. Банки : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 464с. – ISBN 5-279-02111-3
414212
   Деньги. Кредит. Банки : Учебник для вузов. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 622с. – ISBN 5-238-00060-Х
414213
   Деньги. Кредит. Банки = Money. Credit. Banks : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по эконом. спец. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2003. – 600с. – ISBN 5-238-00474-5
414214
  Галицкая С.В. Деньги. Кредит. Финансы : учебное пособие / С.В. Галицкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо, 2008. – 736с. – (Высшее экономическое образование). – ISBN 978-5-699-18174-2
414215
  Ющенко В. Деньги: развитие спроса и предложения в Украине / Виктор Ющенко, Виктор Лисицкий. – 2 вид., перероб. і доп. – Киев : Скарбы, 2000. – 347с. – (Благосостояние нации). – ISBN 966-95038-8-4
414216
  Ковальський В. Деокупація Криму: процес пішов... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 19-30 вересня (№ 37/38)


  Звільнення Криму передбачає системні зміни в державному менеджменті, освіті, наданні адміністративних послуг тощо.
414217
  Бондаренко Б. Деокупація по-українськи: більше запитань, ніж відповідей / Б. Бондаренко, А. Луньова, Б. Мельникович // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 42-43
414218
  Борщевський С. Деокупація свідомості // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Травень (число 5). – С. 2
414219
  Кулинич П. Деокупація українських територій та відновлення прав громадян на землю // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-24 січня (№ 1/3)
414220
  Нестеренко О.П. Деонополізація економіки та антимонопольне регулювання в умовах трасформаційного регулювання в умовах економіки України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Нестеренко О. П.; КУ. – К., 1998. – 16л.
414221
  Беляневич О. Деонтичні характеристики господарського договірного права України як нормативної підсистеми // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 70-74
414222
  Рыскельдиева Л.Т. Деонтология в истории философии / Л.Т. Рыскельдиева; Таврический нац. ун-тет им. В.И.Вернадского. – Симферополь : Таврия, 2004. – 384с. – ISBN 966-572-638-2
414223
  Романова А.С. Деонтологічна діяльність людини в природно-правовому просторі // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 42-47
414224
  Переймибіда Л.В. Деонтологічна культура майбутнього медика: сучасний стан та диференційована структура // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 79-87
414225
  Артемов В. Деонтологічна педагогіка як новий науковий напрям в освітньому процесі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 57-66. – ISSN 1682-2366
414226
  Полякова Г.П. Деонтологічна підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Полякова Г.П. ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
414227
  Матвійчук А. Деонтологічна традиція та антична філософія // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 150-155. – ISSN 1728-9343
414228
  Вербовська Р.І. Деонтологічний підхід до підготовки майбутніх лікарів-стоматологів // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Т. 19, вип. 1 (65). – С. 93-96. – ISSN 2077-1096
414229
  Смагіна Т.М. Деонтологічний складник оцінювально-аналітичної компетентності педагога // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 198-202. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
414230
  Максименко О.В. Деонтологічні аспекти усного перекладу / О.В. Максименко, С.Б. Фокін // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 258-266. – Бібліогр.: Літ.: с. 266; 18 назв
414231
  Гіда Є.О. Деонтологічні засади діяльності міліції з забезпечення прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 223-225.
414232
  Гіда Є. Деонтологічні засади діяльності радянської міліції 60-80-х років ХХ ст.: характеристка нормативних актів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 79-82
414233
  Кондратова І.Д. Деонтологічні основи статусу судді : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Кондратова Ірина Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2023. – 228 арк. – Додатки: арк. 226-228. – Бібліогр.: арк. 202-225
414234
  Гіда Є.О. Деонтологічні принципи діяльності міліції України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 267-274
414235
  Прокопов Денис Деонтологічні системи природного права у європейській правовій думці ХVII – середини ХVIIІ століть // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 17-24.
414236
  Проневич О.С. Деонтологічні стандарти професійної діяльності працівників прокуратури: нормативно-ціннісна основа та правова регламентація // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 167-173. – ISSN 1727-1584
414237
  Клименко О. Деонтологія державної служби як наука про обов"язок та гідну поведінку державних службовців // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 119-122
414238
  Даценко В.С. Деонтологія і етика цінностей в етичній концепції Б.О. Кістяківського // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Третяк, О.Токовенко, В. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 13, № 1 (27). – С. 12-21. – ISSN 2663-0265
414239
  Сливка С. Деонтологія природного права : арабо-мусульманський варіант // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 122-128. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
414240
  Ткаченко Г.С. Деонтологія служби в органах місцевого самоврядування в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 113-115. – ISSN 2306-6814
414241
  Хейфец Б. Деофшоризация экономики: мировой опыт и российская специфика // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 7. – С. 29-48. – ISSN 0042-8736
414242
  Єпіфанова Н. Деофшоризація - українська проекція // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 30-31
414243
  Глазунова О.О. Деофшоризація економіки: особливості реалізації в Україні // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 2. – С. 26-33. – ISSN 1995-0519
414244
  Мудрак Н.О. Деофшоризація як напрямок інституційної еволюції сучасного світового господарства : дис. ... д-ра філософії : 292 ; 29 / Мудрак Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 268, [4] арк. – Додатки: арк. 248-268, [4]. – Бібліогр.: арк. 220-247
414245
  Ященко Т. Деофшоризація: вплив на ІТ-сферу // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 48). – С. 1, 34-35
414246
  Коровайченко Ю. Департамент - налагоджений механізм, який не дає збоїв / вів беседу Ю. Зущик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 квітня (№ 16)


  Департамент вищої освіти отримав нового директора - Ю.Н. Коровайченко. Про сферу відповідальності департаменту - розповідає новий директор.
414247
  Ковальчук І.Л. Департамент ісповідань та проблема правового статусу Української церкви в УНР // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 279-281. – ISBN 978-617-7777-14-3
414248
  Чура В. Департизація промислових підприємств Львова (1989-1990) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 238-249
414249
  Марисюк К. Депеналізація як метод кримінально-правової політики / К. Марисюк, В. Канцір // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 130-134. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
414250
   Депенчук Надія Павлівна (1920-1992) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 140. – ISBN 978-966-933-054-3
414251
  Полякова О.Б. Деперсонализация как составляющая профессиональных деформаций и психологическая защита психологов и педагогов // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.231-239
414252
  Афанасьєва К.О. Деперсоналізація автора в умовах розвитку мережевих комунікацій // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 12-16


  Статтю присвячено питанню авторства у глобальній мережі. Порушується проблема зменшення ролі автора матеріалу, що зумовила низкою чинників. Розглянуто правові, текстологічні та соціальні причини цього явища. The article is devoted to the issue of ...
414253
  Афанасьєва К. Деперсоналізація автора в умовах розвитку мережних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 8 (181). – С. 11-12. – ISSN 2076-9326
414254
  Жадан С.В. Депеш Мод / С.В. Жадан; Післямова П.А.Загребельного. – Харків : Фоліо, 2004. – 229с. – (Графіті). – ISBN 966-03-2712-9
414255
  Жадан С.В. Депеш Мод / Сергій Жадан; Післямова П.А.Загребельного. – Харків : Фоліо, 2006. – 229с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3521-0
414256
  Жадан С.В. Депеш Мод / Сергій Жадан ; [післямова П.А. Загребельного ; худож.-оформ. : Л.Д. Киркач-Осипова, І.В. Осипов]. – Харків : Фоліо, 2011. – 229 с. – Сер. засн. 2004 р. – (Графiтi). – ISBN 978-966-03-4035-0
414257
  Жадан С.В. Депеш Мод : роман / Сергій Жадан ; [пер. с укр. Анны Бражкиной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 219 с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5780-8
414258
  Жадан С.В. Депеш Мод : [роман] / Сергій Жадан ; [післям. П.А. Загребельний ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова, І.В. Осипов]. – Харків : Фоліо, 2014. – 229, [3] с. : іл. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті, ISSN Graffiti). – ISBN 978-966-03-4035-0
414259
  Леванда Л. Депо бакалейных товаров : (Картины еврейского быта) / Издание М.Р.Ромма. – Вильна : Тип. М.Р.Ромма, 1869. – 274 с.
414260
  Васильченко М. Депозитарна система зберігання бібліотечних фондів / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 28-30. – ISSN 1811-377X


  Стаття акцентує увагу на трансформації функцій бібліотек-депозитаріїв у сучасний період.
414261
  Нікітнік О.Ю. Депозитарна система України: механізм функціонування основні проблеми та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 34-44
414262
  Гуцол Галина Депозитарна цифрова бібліотека - перспективний проект інформатизації Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 25-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті йдеться про новий перспективний проект створення електронних ресурсів Книжкової палати України як складової національного інформаційного фонду.
414263
  Сенченко Микола Депозитарна цифрова бібліотека - як єдина можливість вирішення проблеми книгосховищ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3
414264
   Депозитарная деятельность на фондовом рынке : (опыт ОАО "Межрегиональный фондовый союз". – Київ : Вісник фондового ринку, 1998. – 288с. – (Энциклопедия фондового рынка ; Кн.6). – ISBN 966-95410-1-8
414265
   Депозитарная система хранения библиотечных фондов. – М., 1976. – 60с.
414266
  Радзієвська В. Депозитарні розписки - засіб розширення операцій комерційних банків з цінними паперами : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 56
414267
  Атаманюк Ю.А. Депозитарні розписки як інструмент залучення капіталу на міжнародних фінансових ринках // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 329-336
414268
   Депозитарное хранение библиотечных фондов. – М., 1986. – 114с.
414269
   Депозитарное хранение естественно-научной литературы в БЕН АН СССР. – М., 1977. – 31с.
414270
   Депозитарное хранение книжных фондов в Белоруссии. – Минск, 1980. – 88с.
414271
  Горелик А.С. Депозитарные библиотеки ООН - трансляторы международных знаний : интервью с А.С. Гореликом, директором Информационного центра ООН в Москве / А.С. Горелик; беседу вела Г.В. Шандуренко // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 84-87. – ISSN 0869-608Х
414272
   Депозитарные фонды литературы в библиотеках РСФСР и перспективы их формирования. – Л., 1986. – 176с.
414273
  Мельник К. Депозитна діяльність банківських установ України: сучасний стан та перспективи розвитку / К. Мельник, С. Колотуха // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (154). – С. 107-122 : Табл., рис. – Бібліогр.: Біліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
414274
  Галапуп Л. Депозитна діяльність банківських установ україни: сучасні реалії та перспективи розвитку // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 58-72. – ISSN 2409-9260
414275
  Пошнєв Р.В. Депозитна політика банку: суть та значення в діяльності банківської установи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 121-125.
414276
  Череп А. Депозитна політика і її роль у забезпеченні стійкості комерційного банка / А. Череп, Т. Двигун // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 62-65. – ISSN 1728-9343
414277
  Андрущак Є. Депозитна політика комерційних банків в умовах економічної кризи / Є. Андрущак, Х. Мельник // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 14-20. – ISSN 2078-5860


  Проаналізовано теоретичні основи реалізації депозитної політики комерційного банку. Оцінено динаміку депозитних операцій у розрізі строковості, видів валют та за категоріями вкладників в Україні. Доведено, що ефективна депозитна політика має будуватись ...
414278
  Радецька О.О. Депозитна політика комерційних банків: проблеми та шляхи вдосконалення // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 220-222. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
414279
  Кириленко В. Депозитна політика комерційного банку : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 29-35 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
414280
  Дмитрієва Олена Анатоліївна Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України : Дис. ... канд. економічних наук: 08.04.01 / Дмитрієва О. А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 189л. + Додатки: л.177-189. – Бібліогр.: л.162-176
414281
  Дмитрієва Олена Анатоліївна Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 08.04.01 / Дмитрієва О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв.
414282
  Кологрівова Т.с. Депозитна політика та методи мінімізації депозитних ризиків комерційного банку // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 282-294. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
414283
  Лютий І.О. Депозитний ринок в інвестиційній політиці економічного зростання // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-9
414284
  Кучерук І.В. Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 93-97
414285
  Бобиль В.В. Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика / В.В. Бобиль, М.С. Корнілєнко // Проблеми економіки транспорту : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Проблеми, економіки транспорту. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 9. – C. 50-54. – ISSN 2309-821X
414286
  Саєнко О. Депозитні операції нотаріусів (проблеми та перспективи) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.100-103. – ISSN 0132-1331
414287
  Сушко Н.М. Депозитні ризики сучасних банків // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 196-201. – ISSN 2309-1533
414288
  Шаповалов О.В. Депозитні сертифікати Національного банку України та державні облігації : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 82-87 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
414289
  Твердохлібова Д.В. Депозитні та кредитні операції; вплив на доходи бюджету України [Електронний ресурс] / ДюВю Твердохлібова. – Київ : ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, 2016. – 160 с. – Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/sr/296.pdf (електронне видання). – ISBN 978-966-02-8097-7
414290
  Близнюк О.С. Депозитні цінні розписки як різновид цінних паперів - необхідність та проблеми застосування / О.С. Близнюк, І.А. Безклубий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-39. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розкривається поняття депозитних розписок та історичні передумови їх виникнення. Наводиться механізм функціонування цих похідних цінних паперів та проблеми їх застосування, що існують на даному етапі. Пропонуються шляхи вирішення зазначених проблем, а ...
414291
  Вебер А. Депозитные и спекулятивные банки / Проф. Адольф Вебер ; Пер. с нем. и послесловие автора к рус. изданию под ред. и предисл. А.Е. Аксельрода ; Дополнения и примеч. Б.Я. Жуховецкого. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1928. – VIII, 306 с. – (Экономическая библиотека)
414292
  Косюта М. Деполітизація органів прокуратури та її роль у забезпеченні незалежності прокурорів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.7-12
414293
  Колюх В.В. Деполітизація судової влади як складова реформи судоустрою в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 105-107. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
414294
  Григорук В.І. Деполяризатори світла для кільцевого волоконного інтерферометра / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.М. Слінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 284-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджено різні типи деполяризаторів світла для кільцевого волоконного інтерферометра. Виміряна ступінь поляризації на виході багатомодових волокон з полістироловою серцевиною досягає 0,1%.
414295
  Хаятов М.Р. Деполяризация в обменном пр-рассеянии при энергии 600 МэВ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Хаятов М.Р.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 12л.
414296
  Глонти Л.Н. Деполяризация в упругих рп-столкновениях и восстановление матрицы №№-рассеяния при энергии 630 МЭВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Глонти Л.Н.; Объединен. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. 1-6381. – Дубна, 1972. – 16л.
414297
  Бухвостов А.П. Деполяризация И- мезонов при каскадных переходах в мезоатомах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Бухвостов А.П.; АН СССР. – Л, 1970. – 12л.
414298
  Яковлева Т.В. Деполяризация линий комбинационного рассеяния и природа двойной С=С связи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Яковлева Т.В.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1953. – 12л.
414299
  Джураев А.А. Деполяризация отрицательных мюонов в конденсированных молекулярных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Джураев А.А.; Объед.ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
414300
  Тульська А.Г. Деполяризація анодного процеса SO2 в електрохімічному синтезі водню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Тульська Альона Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
414301
  Григорук В.І. Деполяризація широкосмугового оптичного випромінювання при поширенні в одномодових волоконних світловодах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 237-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано аналітичні залежності для волоконної дисперсії квазімонохроматичного випромінювання широкосмугових джерел з врахуванням поляризаційної анізотропії. Показано, що величина деполяризації [конгруентна] 0,1% для лазерних напівпровідникових джерел з ...
414302
   Депонирование электронных документов во Франции: пятилетний опыт применения нового законодательства и уроки на будущее / П. Стирлинг, Г. Ильен, П. Санц, С. Сепетьян // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 51-81. – ISSN 0130-9765


  В статье рассмотрены сущность, структура и преимущества технологий интернет-маркетинга для библиотечной деятельности с учетом ее специфики.
414303
   Депоновані наукові роботи : реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1997
414304
   Депоновані наукові роботи : реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1997
414305
   Депоновані наукові роботи : реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1998
414306
   Депоновані наукові роботи : реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1998
414307
   Депоновані наукові роботи : реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1999
414308
   Депоновані наукові роботи : реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1999
414309
   Депоновані наукові роботи : реферативний журнал. – Київ
№ 1/2. – 2000
414310
   Депоновані наукові роботи : реферативний журнал. – Київ
№ 1/2. – 2001
414311
   Депоновані наукові роботи : Реферативний журнал. – Київ
№ 1/2. – 2002
414312
   Депоновані наукові роботи : Реферативний журнал. – Київ
№ 1/2. – 2003
414313
   Депоновані наукові роботи : Реферативний журнал. – Київ
№ 1/2. – 2004
414314
   Депоновані наукові роботи : Реферативний журнал. – Київ : ДНТБ України
№ 1/2. – 2005
414315
   Депоновані наукові роботи : Реферативний журнал. – Київ : ДНТБ України
№ 1/2. – 2006
414316
  Коваль І.М. Депонування вуглецю в пірогенно пошкоджених соснових молодняках Лівобережного Лісостепу / І.М. Коваль, В.П. Ворон, С.Г. Сидоренко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 78-84 : табл., рис. – Бібліогр.: с.83-84. – ISSN 1026-3365
414317
  Абдуліна І. Депонування мікроорганізмів в Україні: програма розвитку / І. Абдуліна, Л. Работягова // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.29-34. – ISSN 1608-6422


  Особливості авторського права на твори образотворчого мистецтва
414318
  Жарінова А. Депонування результатів інтелектуальної діяльності як захист авторських прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 4
414319
   Депонування та зберігання інноваційних мікроорганізмів : Методичні рекомендації. – Київ : Знання України, 2004. – 108с.
414320
  Хорев Б.С. Депопуляционный <<взрыв>> в России : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 10-15 : Табл., схема. – Бібліогр.: 1 назва
414321
  Лавриненко С.І. Депопуляція населення як наслідок соціально-духовних проблем суспільства / С.І. Лавриненко, М.М. Логвин // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 181-188 : табл. – Бібліогр.: 13 назв.
414322
  Дюков А. Депортация 1941 года из республик Прибалтики // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 11 (1618). – С. 87-96. – ISSN 0869-44435
414323
  Нифталиева И.В. Депортация азербайджанцев из Армянской ССР (1948 - 1953 гг.) // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 79-84
414324
  Сабанчиев Х. -М.А. Депортация народов Северного Кавказа в 40-х гг. XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 104-112. – ISSN 0042-8779


  Депортация северокавказских народов имела трагические последствия в этногосударственном, этнокультурном, этнонациональном и других аспектах.
414325
  Фукс А. Депортация немцев из европейской части страны. Создание и развитие трудовой армии // Історія німців України : [матеріали всеукр. наук. конф.] / В. Васильчук, Э. Плесская, Ю. Поліщук, О. Берестень, Ю. та ін. Берестень. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 137-141. – ISBN 978-966-02-8257-5
414326
   Депортації = Deportations : Західні землі України кінця 30-х - початку 50-х рр. : документи, матеріали, спогади : [у 3 т.]. – Львів : Інститут українознавства НАНУ. – ISBN 966-020090-0
Т. 1 : 1939-1945 рр. / [упоряд.: Ю. Сливка та ін.]. – 1996. – 749, [3] с. : іл., портр., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 687-748. – Бібліогр.: с. 26 та в підрядк. прим.
414327
   Депортації = Deportations : Західні землі України кінця 30-х - початку 50-х рр.: документи, матеріали, спогади: у 3-х томах. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАНУ. – ISBN 966-02-2702-7
Т. 3 : Спогади. – 2002. – 418с.
414328
  Носенко М.В. Депортації "ворожих родин" як форма державного терору в Україні (1920-1950-ті рр.) // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 9-13. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
414329
  Адамовський В.І. Депортації громадян за національною ознакою та гарантії держави щодо відновлення їх прав // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 138-143. – (Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2309-8074
414330
  Білоус Л.В. Депортації єврейського населення на території Російської імперії під час Першої світової війни // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 65-79. – ISSN 0130-5247
414331
  Іваник М. Депортації з Закерзоння після Акції "Вісла" // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, (№ 17). – С. 5
414332
  Адамовський В.І. Депортації населення України за національними ознаками в роки Першої світової війни // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 219-232. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
414333
  Калакура О.Я. Депортації поляков // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 401. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
414334
  Сергійчук В.І. Депортації українців до Казахстану / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – 286, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 267-285. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-2911-86-2
414335
  Литвин М. Депортації українців з Польщі (1944-1951). Суспільно-політичні передумови й етнокультурні наслідки // Пам"ятки України: науковий альманах : історія, пам"яткознавство, культурологія, музеєзнавство, краєзнавство / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Видавнич. дім журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2017. – № 6 (46). – С. 3-12
414336
   Депортації українців та поляків: кінець 1939-початок 50-х років : ( До 50-річчя операції "Вісла"). – Львів, 1998. – 132с. – ISBN 966-02-0697-6
414337
  Литвин М. Депортації українців у 1944 - 1951 роках - злочин радянського і польського тоталітарних режимів / М. Литвин, Я. Кондрач, О. Самчук // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 341-349. – ISBN 978-966-397-111-2
414338
  Цимбал Т.В. Депортації, переселення, переміщення в контексті концепції буттєвісного укорінення людини // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 4-8
414339
  Андріїв Емілія Депортаційні акції з Центрально-Східної Європи в політиці тоталітарних режимів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 25-32. – (Історія ; Вип. 18)
414340
  Гулай В.В. Депортаційно-переселенські інструменти політики утвердження сталінського тоталітарного режиму в Західній Україні в роки Другої світової війни // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 51-56
414341
  Андрухів О.І. Депортаційно-репресивні процеси на території західних областей УРСР в 1939-1953 роках: історико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Андрухів Олег Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
414342
  Андрухів О.І. Депортаційно-репресивні процеси на території західних областей УРСР в 1939-1953 роках: історико-правовий аспект : дис.... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Андрухів Олег Ігорович ; Донец. юрид. ін-т, МВС України. – Донецьк, 2014. – 230, [5] л. – Додатки: [л. 231-235]. – Бібліогр.: 198-230
414343
   Депортацію кримських татар світ має визнати геноцидом // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 19 травня (№ 100). – С. 2
414344
  Подкур Р.Ю. Депортація "політично неблагодійних громадян" УСРР на початку 1935 р. у контексті політики державного терору // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 15-20
414345
  Мамедов Р. Депортація балкарського народу // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 499-501. – ISBN 978-966-171-893-6
414346
  Стешенко Н.Л. Депортація бойків на Донбас 1951 р.: проблеми переселення очима свідків / Н.Л. Стешенко, А.В. Бородай, К.С. Чоста // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 51-55. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
414347
  Ковальський В. Депортація дітей: агресор і не приховує вчинення цього злочину // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)
414348
  Курінний О. Депортація й асиміляція русинів-українців Словаччини у XX столітті - як протиправні дії супроти української національної меншини (корінного народу) // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – С. 344-357. – ISBN 978-966-1594-12-7
414349
  Панчук М.І. Депортація кримських татар // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 400. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
414350
   Депортація кримчан: перший вирок // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 квітня (№ 13/14). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  В Україні винесли (заочно) перший вирок за депортацію цивільного населення з Криму.
414351
  Головченко В.І. Депортація народів Криму в контексті злочинної сутності національної політики сталінізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 314-321


  Розглядаються історико-політичні й міжнародні підстави депортації кримськотатарського й інших народів Криму на завершальному етапі Другої світової війни; окремої уваги надається з"ясуванню репресивної сутності національної політики ...
414352
  Соколовська М. Депортація народу за два дні: злочин, що був виконаний достроково // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 18 травня (№ 90)


  Депортація кримських татар з Криму.
414353
  Чернявський В.В. Депортація населення Миколаївської області на примусові роботи до Румунії // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 50-59
414354
  Панчук И.І. Депортація німців, болгар, вірмен, греків з Криму // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 400-401. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
414355
  Сергійчук В. Депортація поляків з України. : Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польского населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках / В. Сергійчук. – Київ, 1999. – 192c. – ISBN 966-7060-15-2
414356
  Рибак І.В. Депортація розкуркулених селян другої категорії з України у 1931 році: масштаби, характер, наслідки // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 326-335. – (Історичні науки ; Вип. 5)
414357
  Бережко К. Депортація свідків Єгови 1951 року як спроба повного знищення релігійної громади на території України // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 689-697. – ISBN 966-7379-70-1
414358
  Рибак І.В. Депортація селян України під час третьої хвилі розкуркулення (травень 1933 - серпень 1936 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 325-331. – (Історичні науки ; Т. 21)
414359
  Кудласевич О.М. Депортація українського населення: політичні причини та економічні наслідки (до 75-х роковин операції "Вісла") // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 178-188. – ISSN 0320-4421
414360
  Любчик І. Депортація українців з етнічних теренів у Польщі в системі тоталітарних злочинів післявоєнної доби // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 330-333. – ISBN 978-617-7196-23-4
414361
  Сорока Л.В. Депортація українців з їх етнічних земель у 1947 р. (до 70–річчя акції «Вісла») // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 55-59. – ISSN 2076-1554
414362
  Виноградська Галина Депортація українців з Польщі 1944-1947 рр.: проблеми періодизації та обставини переселення ( за матеріалами усних оповідей депортованих ) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 243-250. – ISBN 978-966-86-03-42-6
414363
  Литвин М. Депортація українців з Польщі 1944 - 1951 років. Суспільно-політичні передумови й етнокультурні наслідки // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1/3, січень - березень. – С. 26-53
414364
  Мусієнко І. Депортація членів сімей учасників і пособників ОУН і УПА з території Чернівецької області в 1944 - 1950 рр. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 431-435. – ISBN 966-8653-41-6
414365
  Печончик Т. Депортація як злочин: чому потерпілі мовчать? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)
414366
  Грабовський С. Депортація як інструмент Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 7


  Деякі райони Криму (передусім передгір"я, гори та Південний берег) залишилися практично порожніми.
414367
  Падовська О. Депортація, як імперський інструментарій для боротьби зі самоорганізацією населення. На прикладі сіл Надсяння першої половини XX століття // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 310-316. – ISBN 978-966-1594-12-7
414368
  Семена М. Депортація: другий акт трагедії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17 травня (№ 82)


  Про Указ 1967 року "Про громадян татарської національності, які мешкали в Криму". Історія Айше Сейтмуратової - активістки кримськотатарського руху.
414369
   Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці : Статистичні матеріали (1989-1999). – Київ : Абріс, 2000. – 200 с. – ISBN 966-531-000-0
414370
   Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці : Матеріали урядових комісій (1989-2000). – Київ : Абріс, 2001. – 300 с. – ISBN 966-531-112-3
414371
   Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці : Збірник документів (1989-2002). – Київ : Абріс, 2003. – 192 с. – ISBN 966-531-147-6
414372
   Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці : Документи. Факти. Свідчення (1917-1991). – Київ : Музична Україна, 2004. – 464 с. – ISBN 966-95024-6-2
414373
  Кондрач Я. Депортовані українці з Надсяння 1945 р.: соціодемографічний аспект // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 422-427. – ISBN 978-966-02-5080-2
414374
  Барановський М. Депресивіні території: підходи до трактування, концепції формування, особливості типології // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
414375
  Барановський М. Депресивні аграрні території України: методичні підходи до ідентифікації, практичні результати : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 70-76 : Табл. – Бібл. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
414376
  Задоя А.О. Депресивні економічні системи: проблеми ринкової трансформації // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 27-33. – ISBN 978-966-434-012-7
414377
  Вашкіте І.Д. Депресивні розлади афективного регістру у студентів з серцево -судинними захворюваннями // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Т. 1, № 2 (2). – С. 9-13. – ISSN 2312-5675
414378
  Прокопа І. Депресивні сільські території: методичні засади визначення / І. Прокопа, О. Попова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 61-70. – ISSN 0131-775Х
414379
  Барановський М. Депресивні території як об"єкт регіональної політики: європейський досвід і можливості його застосування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-15. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто етапи становлення світової регіональної політики, визначено їх часові рамки та змістовну сутність. Проаналізовано еволюцію регіональної політики країн ЄС, розкрито її напрямки та цілі у контексті розв"язання проблем депресивних територій. ...
414380
  Петренко К.В. Депресивні території: особливості трактування, формування та класифікація // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 161-165
414381
  Прокопа І. Депресивність аграрних територій: український вимір / І. Прокопа, Л. Шепотько // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 59-66 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
414382
  Барановський М. Депресивність сільських територій України: методи оцінки, регіональні відмінності та шляхи їх подолання // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 11 (588). – С. 57-69. – ISSN 0131-775Х
414383
  Сльозко О. Депресія у світовій економіці: сучасні тенденції // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 17-19
414384
  Макарович О.П. Депресія. Причини виникнення та шляхи подолання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 24 : фото
414385
  Фукс К. Депресія: чому хвороба виклакає сором? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 31 (611), 2-8.08.2019. – С. 54-55. – ISSN 1996-1561
414386
  Барановський М.О. Депресовні теорії: сутність поняття, особливості розвитку, підходи до типології : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-30 : Рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
414387
  Синицкий В.Н. Депрессивные состояния / В.Н. Синицкий. – У., 1986. – 272с.
414388
  Авербух Е.С. Депрессивные состояния : диагностика, патогенез, лечение / Авербух Е.С. ; М-во здравоохранения РСФСР, Науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1962. – 195 с. – Библиогр.: с. 184-193
414389
  Япко М. Депрессия / М. Япко. – Санкт-Петербург, 1996. – 303с.
414390
  Тертерян Р.А. Депрессорные присадки к нефтям, топливам и маслам / Р.А. Тертерян. – М, 1990. – 236с.
414391
  Башкір О.І. Деприваційна модель підготовки вчительських кадрів у системі вищої педагогічної освіти України XІX – початку XX ст. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 76-82. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
414392
  Єлейко М. Деприваційний підхід до соціального самопочуття населення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 127-146. – ISSN 1563-3713
414393
  Новак І.М. Деприваційні індикатори енергетичної бідності // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 158-172. – ISSN 2072-9480
414394
  Красницька О. Депривація військовослужбовців, які виконують завдання у відриві від основних сил, та в умовах полону // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 2 (66). – С. 50-63. – ISSN 2617-6858
414395
  Хазратова Н.В. Депривація приватності в умовах карантинних обмежень / Н.В. Хазратова, О.-К. Гнатко, А. Олійник // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 47 (50). – С. 67-77. – ISSN 2309-8287
414396
  Филатова М.П. Депсипептидные аналоги брадикинина : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Филатова М.П.; АН СССР. Ин-т химии природных соедиений. – М., 1968. – 22л.
414397
  Дэвис Р. Дептфордская трилогия : Романы / Р.Дэвис; Пер. с англ. М.Пчелинцева. – СПб. : Азбука-классика, 2004. – 896с. – ISBN 5-352-00813-4
414398
  Фадькин И.А. Депутат- слуга народа / И.А. Фадькин. – Курск, 1954. – 24с.
414399
   Депутат-доверенный народа. – Чебоксары, 1986. – 76с.
414400
  Милаш Н.Г. Депутат -- слуга народа. / Н.Г. Милаш. – Л., 1962. – 36с.
414401
  Фадин И.А. Депутат - слуга народа / И.А. Фадин. – Курск, 1954. – 24с.
414402
  Красноперов В.М. Депутат - слуга народа / В.М. Красноперов. – М., 1957. – 40с.
414403
  Таранов А.П. Депутат - слуга народа. / А.П. Таранов. – К., 1958. – 60с.
414404
  Синяговский П. Депутат - слуга народу / П. Синяговский. – К., 1950. – 48с.
414405
  Синяговський П. Депутат - слуга народу / П. Синяговський. – К., 1950. – 48с.
414406
  Березняков В.С. Депутат - центральдная фигура в Совете / В.С. Березняков. – Пермь : Книжное издательство, 1975. – 29 с. – (Библиотечка депутата)
414407
  Сартаков С.В. Депутат / С.В. Сартаков. – Красноярск, 1945. – 30с.
414408
   Депутат Балтики. – М., 1946. – 95с.
414409
  Безуглов А.А. Депутат в Совете и избирательном округе / А.А. Безуглов. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 80 с. – Библиогр.: с. 79-80. – (Депутату местного Совета)
414410
  Манукян Э.А. Депутат в трудовом коллективе. / Э.А. Манукян. – М., 1979. – 63с.
414411
   Депутат Верховного Совета. – М., 1966. – 73с.
414412
  Шульман Д. Депутат Верховної Ради СРСР П.К.Василина / Д. Шульман. – Київ, 1938. – 55 с.
414413
  Головенко М.Я. Депутат ВР першого скликання Микола Головенко: "Наша історична місія полягала у створенні незалежної демократичної України" / розпитувала Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Серпень (№ 31/32). – С. 4-5


  Інтерв"ю з депутатом Верховної Ради України першого скликання, завідувачем відділу Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України академіком НАМН України про те, як відбувалося голосування за Акт проголошення незалежності України, яку роль ...
414414
  Козиряцький В. Депутат за роботою / В. Козиряцький. – Днепропетровск, 1959. – 100с.
414415
  Прохоров Депутат и законность / Прохоров, Т, 1979. – 80с.
414416
  Банных М.П. Депутат и исполком / М.П. Банных. – М, 1979. – 85с.
414417
  Постников М.А. Депутат и исполнительный комитет. / М.А. Постников; Отв. ред. М.Г. Кириченко. – Москва : Юридическая литература, 1960. – 32 с.
414418
  Магдалова К. Депутат Київради Олександр Бригинець: через Черновецького кияни втратили столичні медіа // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 6. – С. 10-11
414419
  Васенин В.К. Депутат местного Совета / В.К. Васенин. – Москва, 1965. – 78с.
414420
  Васенин В.К. Депутат местного Совета / В.К. Васенин. – Москва, 1967. – 79с.
414421
  Васенин В.К. Депутат местного Совета / В.К. Васенин. – Москва, 1968. – 80с.
414422
  Смирнов А.А. Депутат местного Совета / А.А. Смирнов. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 62 с.
414423
  Черепок Нина Семеновна Депутат Местного Совета : Библиогр. указ. лит. за 1977-1982 гг. / Черепок Нина Семеновна. – Минск, 1982. – 37 с.
414424
  Фомічов П.І. Депутат на семії Ради / П.І. Фомічов. – К., 1985. – 64с.
414425
  Щетинина М.П. Депутат на сессии Совета / М.П. Щетинина. – Москва, 1980. – 48с.
414426
  Фрумов Р. Депутат народа - академик А.Е.Арбузов. / Р. Фрумов. – Казань, 1947. – 31с.
414427
   Депутат Племарек покупает голоса. – Ростов -на-Дону, 1946. – 96с.
414428
  Таранов А.П. Депутат районної Ради, його права і обов"язки. / А.П. Таранов. – К., 1958. – 48с.
414429
  Щетинина А.П. Депутат Совета и его организаторская роль. / А.П. Щетинина. – Ульяновск, 1958. – 27с.
414430
  Авакьян С.А. Депутат: статус и деятельность / С.А. Авакьян. – Москва : Политиздат, 1991. – 287 с.
414431
  Будько Євген Депутата від туризму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 34-38 : фото
414432
   Депутати-аграрії переймалися долею полів... для гольфа / підготувала Галина Квітка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 16 лютого (№ 30). – С. 14


  На засіданні прфільного комітету народні обранці розглядали законопроект щодо надання дозволу на розміщення полів для гольфа в межах охоронних зон магістральних трубопроводів. "Законопроектом № 5587, який обговорювався того дня, пропонується внести ...
414433
  Бутко І.П. Депутати-повноважні представники народу / І.П. Бутко. – К., 1979. – 60с.
414434
   Депутати "ЄС" вимагають провести новий конкурс на посаду директора НАБУ // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)
414435
  Михальченко І. Депутати акцентують на аспектах соціальних // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20-27 травня (№ 22/23). – С. 3


  20 травня у Комітеті з питань науки і освіти Верховної ради України відбулися слухання на тему - "Підготовка проекту нової редакції Закону України "Про освіту": концептуальні засади". Метою заходу стало обговорення основних питань проекту нової ...
414436
  Тимошенко Ю. Депутати в ізоляторі // Веч. Київ. – 2003. - 16 трав.


  [Комент. нар. депутата України Юлії Тимошенко щодо подій 14-15 травня ц.р. на території Лук"янівського слідчого ізолятора з приводу кримінальної справи, порушеної проти керівників корпорації "Єдині енергетичні системи України"]
414437
  Томенко М. Депутати в прямому ефірі // Голос України, 2003. – 25 лютого


  Комент. голови парлам. Ком. з питань свободи слова та інформації щодо постанови Верховної Ради України про внесення змін до порядку висвітлення парлам. діяльності, якою зобов’язала Перший Нац. канал подавати інформацію про діяльність Верховної Ради у ...
414438
  Коник О.О. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906-1917 рр.) : монографія / О.О. Коник ; [наук. ред. С.І. Світленко]. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 453, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 440-452. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8856-83-9


  У пр. №1697866 напис: Библиотеке Национального университета им. Шевченка от благодарных издателей. 20.05.2015. Подпись
414439
   Депутати Дніпропетровської обласної ради надіслали звернення до президента і прем"єр-міністра щодо підтримки діяльності Дмитра Табачника // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 26 березня (№ 13)
414440
  Лимаренко О.І. Депутати і виконком Ради / О.І. Лимаренко. – К., 1980. – 80с.
414441
  Нікульшин Д. Депутати й комунальні медіа: чи є контакт? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 7-10
414442
  Вінниченко О. Депутати Коронного трибуналу 1632-1647 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 279-329. – (Серія історична ; Вип. 44)
414443
  Бойко О. Депутати місцевих рад. Як запобігти конфлікту інтересів // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 34-35
414444
   Депутати унормовують процес присудження наукових ступенів // Світ. – Київ, 2021. – Лютий (№ 7/8)
414445
  Ільницький М.М. Депутатка / М.М. Ільницький. – Львов, 1965. – 63с.
414446
  Добрынина М.А. Депутатская группа в микрорайоне / М.А. Добрынина. – Пермь, 1975. – 31с.
414447
  Окулич И.П. Депутатская этика в России = Parliamentary ethics in Russia / И.П. Окулич, Н.С. Конева. – Челябинск : ИзЛиТ, 2013. – 327, [1] с. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 325-326, в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-906606-03-7
414448
  Тюрина А.Н. Депутатские будни / А.Н. Тюрина. – Тула, 1968. – 56с.
414449
  Карабут В.М. Депутатские группы / В.М. Карабут. – М., 1976. – 72с.
414450
  Карабут В.М. Депутатские группы местных советов депутатов трудящихся (современные проблемы организации и деятельности) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Карабут В.М.; АН СССР. Ин-т гос-ва им. права. – М,, 1973. – 20л.
414451
  Безуглов А.А. Депутатский запрос / Безуглов А.А., Лейзеров А.Т. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 54 с. – (Депутату местного Совета)
414452
  Васильев И.А. Депутатский запрос / И.А. Васильев. – Москва, 1986. – 62с. – (Роман-газета ; № 16 (1046))
414453
  Васильев И.А. Депутатский запрос / И.А. Васильев. – Ленинград, 1987. – 367с.
414454
  Слива А.Я. Депутатский запрос / А.Я. Слива. – М., 1988. – 95с.
414455
  Карасев А.Т. Депутатский корпус как субъект представительного правления общая характеристика // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 18. – С. 16-18. – ISSN 1812-3805
414456
  Ракоши М. Депутатский отчет перед избирателями 21 района Будапешта / М. Ракоши. – Будапешт, 1955. – 12с.
414457
  Кульпінський В.Л. Депутатська группа та її функції / В.Л. Кульпінський. – К., 1979. – 72с.
414458
  Стечишин А.В. Депутатська діяльність К. Левицького в австрійському парламенті // Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення) : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 1 листоп. 2018 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політ.-прав. учень, Міжнар. асоц. істориків права. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 2 : / [редкол.: І.Й. Бойко (голова), І.Б. Усенко, М.М. Кобилецький та ін.]. – С. 171-175
414459
  Василик І.Б. Депутатська діяльність Костя Левицького // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 151-159
414460
  Королько А. Депутатська діяльність Лева Бачинського в австрійському парламенті (1907-1912) / А. Королько, Г. Паска // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 92-96. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012


  "Висвітлюється зміст і напрями діяльності депутатської партії знаменитого громадсько-політичного діяча Лева Бачинського в австрійському парламенті (1907-1912 рр.). Розглянуто його роль у підготовці апеляційних зусиль міністерств Австро-Угорської ...
414461
  Шкабко С. Депутатська діяльність Леоніда Кучми в Верховній Раді України (1990–1994 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 126-133
414462
  Дзятківський В.В. Депутатська етика як нормативна основа політичної відповідальності парламентаріїв // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 175-178
414463
  Александров О.А. Депутатська недоторканність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Присвячено проблемі депутатської недоторканності. Розкривається стан цього інституту в Україні та в країнах світу. This article is concerned the deputy immunity problem. This institute current situation in Ukraine and in foreign countries is described ...
414464
  Борденюк В. Депутатська недоторканність у конституційно-правовому вимірі // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 15. – С. 20-24.
414465
  Борденюк В. Депутатська недоторканність як гарантія діяльності представниць кого органу державної влади: конституційно-правові аспекти // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 22-27
414466
  Колюх В. Депутатська недоторканність: зарубіжний досвід і українські проблеми // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 3 (383). – С. 52-56. – ISSN 2313-559X
414467
  Мазур В. Депутатська послуга // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 12


  "Лінгвістичну експертизу докторської дисертації Катерини Кириленко здійснив Український мовно-інформаційний фонд (УМІФ) Національної академії наук України у відповідь на запит Української федерації вчених. Цей фундаментальний матеріал (обсяг експертизи ...
414468
  Гнатенко Н. Депутатська фракція у Верховній Раді України: елемент політичної структуризації парламенту чи інструмент лобізму? // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 235-242
414469
  Костенко Л. Депутатське звернення як форма реалізації депутатських повноважень депутатами місцевих рад // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 72-84.
414470
  Давидов Р.К. Депутатський запит / Р.К. Давидов. – К., 1981. – 54с.
414471
  Майданник О. Депутатський запит та інтерпеляція як форми реалізації парламентом контрольної функції: характерні ознаки, співвідношення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 18-21.
414472
  Гуменчук А. Депутатський імунітет в Україні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 32-37
414473
  Словська І.Є. Депутатський імунітет і кримінальна безвідповідальність // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 313-318. – ISSN 2306-9082
414474
  Войтенко Ю.М. Депутатський імунітет як політичний інститут: вітчизняний та світовий досвід // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 357-361. – ISSN 2076-1554
414475
  Чепель О.Д. Депутатський індемнітет: за українським та зарубіжним законодавством // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 33-37. – (Правознавство ; Вип. 550). – ISSN 2221-173X
414476
  Тоцький Б. Депутатський індемнітет: проблеми та перспективи // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 37-42
414477
  Добржанський О. Депутатський корпус українців Буковини в Рейхстазі та Рейхсраті Австрії (середина XIX - поч. XX ст.) // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 29-32. – ISBN 978-966-485-045-9
414478
  Сенченко М. Депутатський лохотрон // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
414479
  Сенченко М. Депутатський лохотрон // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
414480
  Сенченко М. Депутатський лохотрон // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 3-8. – ISSN 2076-9326
414481
  Проскуров М.В. Депутатський мандат Проблематика регулювання в законодавстві України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 253-259. – ISSN 1563-3349
414482
  Словська І. Депутатський мандат як форма взаємозв"язку народного депутата і виборця: питання теорії // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 38-42. – ISSN 1561-4999


  До 15-ї річниці Конституції України.
414483
   Депутатський подарунок аграріям "під весну" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 4-10 лютого (№ 5)


  "На минулому тижні Рада попередньо підтримала спрощення процедури набуття прав на невеликі земельні ділянки сільгосппризначення".
414484
   Депутатський прийом. Хто, де, коли? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 16


  З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення та відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", статті 34 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" Голова Верховної Ради України Арсеній ...
414485
   Депутатський прийом. Хто, де, коли? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 16


  З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення та відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", статті 34 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" Голова Верховної Ради України Арсеній ...
414486
  Серебряний І.Р. Депутатські групи на підприємстві. / І.Р. Серебряний. – Х, 1932. – 36с.
414487
  Котенко Василь Вікторович Депутатські плани амбітні, бо надходження до бюджету солідні : [інтерв"ю з головою Бородянської районної ради В.В. Котенком] / Котенко Василь Вікторович, Дупляк Анатолій; розмову записав А. Дупляк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 58-59
414488
  Салищева Н.Г. Депутату местного Совета / Н.Г. Салищева, Евдокимов, ЮВ. – Москва, 1981. – 207с.
414489
   Депутату местного Совета. – Москва
2. – 1985. – 96с.
414490
  Рудь А.С. Депутаты-большевики в IV Государственой думе / А.С. Рудь. – М., 1980. – 78с.
414491
   Депутаты "за" и "против" : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 47-49
414492
  Классон В.Н. Депутаты 1-й Думы под судом. / В.Н. Классон. – С-Пб. – 186с.
414493
   Депутаты Верховного Совета. – М., 1987. – 356с.
414494
   Депутаты Верховного Совета СССР. – М., 1962. – 528с.
414495
   Депутаты Верховного Совета СССР. – Москва, 1966. – 552с.
414496
   Депутаты Верховного Совета СССР. – М., 1970. – 552с.
414497
   Депутаты Верховного Совета СССР. – М., 1974. – 551с.
414498
   Депутаты Верховного Совета СССР. Десятый созыв. – М., 1979. – 544с.
414499
   Депутаты Верховного Совета СССР. Одиннадцатый созыв. – М., 1984. – 543с.
414500
  Тихонов А.И. Депутаты местных Советов / А.И. Тихонов. – Москва : Госюриздат, 1954. – 64с.
414501
  Скибицкий В.М. Депутаты местных Советов в охране правопорядка и борьбе с правонарушениями. / В.М. Скибицкий. – К, 1981. – 63с.
414502
  Бибиков В.Я. Депутаты народа / В.Я. Бибиков. – Минск : Беларусь, 1986. – 44, [2] с. : ил. – (Советская Белоруссия)
414503
   Депутаты от России : (воспоминания и переписка Ольги Алексеевны Новиковой) : в 2 т. / сост. W.T. Stead ; пер. Е.С. Мосоловой. – Петроград : Тип. П. Усова
Т. 2. – 1915. – [2], 220 с.
414504
   Депутаты первого Совета. – Москва, 1980. – 295с.
414505
  Иванов А.А. Депутаты правых фракций в Государственной думе : новые биографические сведения // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 170-175. – ISSN 0042-8779
414506
   Дербак Микола Юрійович // Почесні імена України : еліта держави / [авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; кер. проєкту Л. Білейчук ; ред.: Л. Гуторова, А. Гула ; вступ. сл.: І. Юхновський, І. Дзюба]. – Київ : Логос Україна, 2017. – [Т. 4 : / авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; редактори: Л. Гуторова, А. Гула ; вступ. сл.: І. Юхновський, І. Дзюба]. – С. 256-257. – ISBN 978-966-2457-18-6
414507
  Кажлаев Д.Г. Дербент-город-музей / Д.Г. Кажлаев. – Махачкала, 1965. – 72с.
414508
  Хан-Магомедов Дербент / Хан-Магомедов. – Москва, 1958. – 124 с.
414509
  Хан-Магомедов Дербент / Хан-Магомедов. – Москва, 1979. – 286 с.
414510
  Гурлев И.А. Дербент: путеводитель по городу и окрестностям / И.А. Гурлев. – Махачкала, 1976. – 188 с.
414511
   Дербенту - 5000 лет. – М., 1989. – 156с.
414512
  Кичиков А.Ш. Дербетский говор / А.Ш. Кичиков. – Элиста, 1963. – 88с.
414513
  Стоjановски А. Дервенциството во Македониjа / А. Стоjановски. – Скопjе, 1974. – 363 с.
414514
  Федотова О.С. Дервиаційний потенціал прикментиків зі значенням чуттєвого сприйняття в сучасній російській мові. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Федотова О.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19л.
414515
  Селимович М. Дервиш и смерть / М. Селимович. – Москва, 1969. – 384с.
414516
  Селимович М. Дервиш и смерть / М. Селимович. – Москва, 1978. – 384с.
414517
  Селимович М. Дервиш и смерть / М. Селимович. – Москва, 1987. – 605с.
414518
  Шевердин М.И. Дервиш света. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1982. – 272с.
414519
  Кульчинський О.Б. Дервіза: проблеми дослідження // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 25-38. – ISSN 1682-671Х


  Одним із рідкісних явищ тюркської календарної обрядовості стало кримськотатарське свято Дервіза. Тим часом турецька енциклопедія засвідчує цілковиту втрату традиції святкування Дервізи кримськотатарською діаспорою в Туреччині.
414520
   Дергай Микола Васильович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 106. – ISBN 978-966-439-757-2
414521
   Дергай Олександр Васильович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 107. – ISBN 978-966-439-757-2
414522
  Стыкалин А. Дёрдь Лукач как литературовед, философ и политик: взгляд из Москвы в 1940-1970- годы // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 1. – С. 88-125. – ISSN 0042-8795
414523
  Мордань В.Г. Дерев зелені біоструми : поезії / В.Г. Мордань. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 80 с.
414524
  Захаренко О.Ю. Дерев"яна архітектура - жива історія України // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 278-279
414525
  Юрченко П.Г. Дерев"яна архітектура України / П.Г. Юрченко. – Київ : Будівельник, 1970. – 191с.
414526
  Юрченко П.Г. Дерев"яна архітектура України / П.Г. Юрченко. – Київ, 1970. – 191с.
414527
  Шонк-Русич Дерев"яна різьба в Україні = Wood carvings in Ukraine / Кость Шонк-Русич. – Нью-Йорк : [б. в.], 1982. – 183, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 180-181. – (Бібліотека Української Культури. Серія: 3 ; 3)
414528
  Горобець Ірина Дерев"яне диво в Альпах // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 48-55 : фото
414529
  Юрченко П.Г. Дерев"яне зодчество України (XVIII-XIX ст.) / П.Г. Юрченко ; Акад. Архітектури УРСР, за загальною ред. С.Я. Грабовського. – Київ : Видавництво Академії Архітектури УРСК, 1949. – 134 с. – Прим. в м"якій палітурці
414530
  Юрченко П.Г. Дерев"яне зодчество України (XVIII-XIX ст.) / П.Г. Юрченко ; Акад. Архітектури УРСР, за загальною ред. С.Я. Грабовського. – Київ : Видавництво Академії Архітектури УРСК, 1949. – 134 с. – Прим. в твердій палітурці
414531
   Дерев"яне зодчество України (ХVIII - ХIХ ст.). – Київ, 1949. – 133с.
414532
  Гечко Ф. Дерев"яне село. / Ф. Гечко. – К., 1955. – 520с.
414533
   Дерев"яне чудо. – Ужгород, 1981. – 203 с.
414534
  Мірошниченко О. Дерев"яний палац Кирила Розумовського у Батурині // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 20 (23). – C. 121-127. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 7). – ISSN 2078-063X
414535
   Дерев"яний хмарочос Atlassian // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 8 : фото
414536
  Власенкко Андрій Дерев"яні дива України. 12 нетлінних церков із тлінного матеріалу. Рейтинг дерев"яних церков України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 140-147 : фото
414537
  Шніцар М.Г. Дерев"яні дороги Львова ( за матеріалами археологічних досліджень) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 11. – С. 155-166. – ISSN 2078-1849
414538
  Завада В.Т. Дерев"яні каплиці: між язичництвом та християнством // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 414-425. – ISSN 2077-3455
414539
  Абрамов Ф.О. Дерев"яні коні : повісті та оповідання / Ф.О. Абрамов ; з рос. перекл. Микита Шумило. – Київ : Дніпро, 1982. – 400 с.
414540
  Константинов В. Дерев"яні та кам"яні мости України - пам"ятки науки і техніки // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 18-22. – ISSN 2079-2999


  Збережені пам"ятки науки і техніки - це об"єкти своєрідного, розгорнутого в часі, неповторного експерименту людини і природи. Ці пам"ятки розкривають перед нами картини розвитку науки і техніки в їх матеріальному здійснені і вказують на результати ...
414541
  Ніколаєвська М.С. Дерев"яні та металеводерев"яні балки покриття : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.01 / Ніколаєвська М. С.; МО Укр. Київ. держ. технол. ун-т буд. і архіт. – К., 1994. – 25л.
414542
  Зайцева О. Дерев"яні храми Вінниччини: до історіографії питання / О. Зайцева, В. Рудь // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 56-63. – ISSN 2312-9697
414543
  Завада В.Т. Дерев"яні храми Полісся / В.Т. Завада. – Київ : Техніка, 2004. – 168с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-122-0
414544
   Дерев"яні храми України: Шедеври архітектури. – Нью-Йорк, 1987. – 112с.
414545
   Дерев"яні церкви в Україні = Wooden churches in Ukraine. – Торонто : Ми і світ, 1954. – 47, [1] с. : фот. – (Мистецька бібліотека "Ми і світ")
414546
  Лушинський А. Дерев"яні церкви Галичини XVI-XVIII в. / А. Лушинський. – Львів, 1920. – 11 с.
414547
  Ковачовичова-Пушкарьова Дерев"яні церкви східного обряду на Словаччині / Ковачовичова-Пушкарьова, І. Пушкар. – Братиславськ, 1971. – 519 с.
414548
  Ковачовичова-Пушкарьова Дерев"яні церкви східного обряду на Словаччині / Ковачовичова-Пушкарьова, І. Пушкар // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 1971. – 5 : Дерев"яні церкви східного обряду на Словаччині / Бланка Ковачовичова-Пушкарьова, Імріх Пушкар
414549
  Шевцова Г. Дерев"яні церкви України / Галина Шевцова. – Київ : Грані-Т, 2007. – 375, [1] с. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-465-075-2
414550
  Шовкун Т. Дерев"яні церкви Чернігівщини як складові історико-культурної спадщини / Т. Шовкун, І. Мирон // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2023. – С. 167-177. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 54)). – ISSN 2311-3383
414551
  Сирохман М. Дерев"янна церковна архітектура Закарпаття кінця 19 - першої половини 20 століття // Вісник Львівської національної академії мистецтв : Спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Ужгород, 2006. – Спецвип. 2 : Ерделівські читання. Мат. Міжн. н-п. конф.,присв. 60-р. створ. 1 худ.навч.закл. на Закарпатті. – С. 97-104. – ISSN 0236-4832
414552
  Зінченко А. Дерев’яна церковна архітектура ХVII–XVIII ст. в обширах українського світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 117-120. – ISBN 978-966-439-147-1
414553
  Сом-Сердюкова Дерев’яні церкви Норвегії, чи диво, що промовляє з давнини // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 592-602. – ISSN 1992-5514
414554
  Івченко С.І. Дерева - пам"ятники / С.І. Івченко. – К., 1967. – 96с.
414555
   Дерева // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – C. 100-103 : фото
414556
  Біловол Г.В. Дерева істинності для систем Леммона C2, D2, та E2 // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 29-31
414557
  Брезіцький Р.О. Дерева на соборах / Р.О. Брезіцький. – Львів, 1990. – 54с.
414558
  Кулішенко Г.І. Дерева нашої юності шумлять!.. : [спогади, статті, вірші, пісні, документи] / Галина Кулішенко, упоряд. Ю.М. Кулішенко. – Київ : Криниця, 2011. – 252, [4] с. : іл., фотогр., портр. – ISBN 978-966-7575-93-9
414559
  Кулішенко Г.І. Дерева нашої юності шумлять!.. : спогади, статті, вірші, пісні, документи, світлини / Галина Кулішенко ; упоряд. Ю.М. Кулішенко. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Криниця, 2015. – 238 с., [32] арк. фотоіл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2434-26-2
414560
  Бєгун В.В. Дерева подій - сценарії можливих аварій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 36-40 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
414561
   Дерева помирають стоячи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (125), січень - лютий. – С. 30 : фото
414562
  Олійник Ю.М. Дерева ростуть до зірок / Ю.М. Олійник. – К., 1987. – 302с.
414563
  Рубцов Л.І. Дерева та кущі в ландшафтній архітектурі. / Л.І. Рубцов. – К., 1965. – 119с.
414564
  Антоненко О. Дереваційна характеристика NOMINA AGENTIS у чеській та українській мовах: зіставний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 18--21. – Bibliogr.: Літ.: С. 20-21; 13 назв. – ISBN 966-7825-79-5
414565
  Уичерли У. Деревенская жена / У. Уичерли. – М., 1981. – 153с.
414566
  Сафонов Э.И. Деревенская история / Э.И. Сафонов. – М., 1971. – 328с.
414567
  Коничев К.И. Деревенская повесть / К.И. Коничев. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 246 с.
414568
  Коничев К.И. Деревенская повесть / К.И. Коничев. – Вологда, 1957. – 504с.
414569
  Соболева Елена Деревенская столица Европы : город // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 7 (148). – С. 138-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
414570
   Деревенская частушка 20 века. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 2006. – 536с. – ISBN 5-288-03999-2
414571
  Карим М. Деревенские адвокаты : повести / пер. с башк. И.Каримова. – Москва : Современник, 1989. – 526 с.
414572
  Смирнова М.П. Деревенские вечера / М.П. Смирнова. – Пенза, 1960. – 48с.
414573
  Конорев Л.Ф. Деревенские вечера. / Л.Ф. Конорев. – Москва, 1972. – 63с.
414574
  Никульшин И.Е. Деревенские вечера. / И.Е. Никульшин. – Куйбышев, 1979. – 62с.
414575
  Цинь Деревенские записки. / Цинь, Чжао-Ян. – Хабаровск, 1955. – 80с.
414576
  Лижбетинова М. Деревенские имена-прозвища и их место в антропонимии // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 158-162. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
414577
  Леднев Ю.М. Деревенские куранты / Ю.М. Леднев. – Архангельск, 1979. – 110с.
414578
   Деревенские летописи. – Москва : Современник, 1990. – 590 с.
414579
  Ракитный М Деревенские новеллы / М Ракитный, ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1972. – 327 с.
414580
  Голубков М.Д. Деревенские новости. / М.Д. Голубков. – Пермь, 1969. – 80с.
414581
  Мэн Генри Деревенские общины на Востоке и Западе : Шесть лекций Генри Сомнера Мэна, с прил. ст. Джона Стюарта Милля / Пер. с англ. под ред. Н.С. Кутейникова. – Санкт-Петербург : Изд. Рус. кн. торговля ; Тип. П.П. Меркульева, 1874. – [8], 152 с.


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
414582
  Сушинов А.И. Деревенские окна. / А.И. Сушинов. – Архангельск, 1966. – 104с.
414583
  Жестев М. Деревенские очерки / М. Жестев. – Л, 1947. – 95с.
414584
  Санд Ж. Деревенские повести / Ж. Санд; Жорж Занд. – Москва ; Ленинград : Академия, 1931. – 573 с. – (Классики мировой литературы)
414585
  Антонов С.П. Деревенские повести : повести / С.П. Антонов. – Москва : Советская Россия, 1957. – 392 с. : ил., портр.
414586
  Балабин С.П. Деревенские повести / С. Балабин. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1985. – 400 с.
414587
  Воронин С.А. Деревенские повести и рассказы / С.А. Воронин. – Ленинград, 1974. – 670с.
414588
  Лупсяков Н.Р. Деревенские предания : рассказы / Н.Р. Лупсяков; пер. с белорус. С.Родова. – Москва : Советский писатель, 1968. – 240 с.
414589
  Подъячев С.П. Деревенские разговоры / С.П. Подъячев. – М, 1975. – 336с.
414590
  Подьячев С. Деревенские разговоры / С. Подьячев. – Москва : Советская Россия, 1975. – 336 с.
414591
  Поленц-фон В. Деревенские рассказы / В. Поленц-фон. – Москва. – 82с.
414592
  Мирбо Октав Деревенские рассказы / О. Мирбо ; Пер. с фр. Анастасии Чеботаревской. – [Санкт-Петербург] : Изд. С. Скирмунта, 1905. – [4], 119 с.


  Содерж.: Мой деревенский домик; Смерть дядюшки Дюгюэ; Мировой суд; Исповедь Жибор; Горе дядюшки Пито; Эй, дядюшка Николай!; Смерть собаки; Агрономия; Перед похоронами; Священная птица; Ребенок; Человек в амбаре; История моей лампы; Осенние силуэты
414593
  Аникин С.В. Деревенские рассказы / Степан Аникин. – Петербург : М.В. Аверьянов, 1911. – 293, [3] с.
414594
  Мопассан Ги де Деревенские рассказы / Мопассан Ги де. – Москва, 1936. – 84с.
414595
  Касаткин И.М. Деревенские рассказы / И.М. Касаткин. – Москва, 1967. – 128с.
414596
  Ауэрбах Б. Деревенские рассказы / Бертольд Ауэрбах ; пер. с нем. ; [предисл. И. Волевич ; ил. Л. Кравченко]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 439 с. : ил.


  Содерж.: Увалень. - Фефель, дочь деревенского богача. - Тонеле. - Повелители. - Арестанты. - Люцифер. - Собственный дом. - Иосиф-снеговик.
414597
  Кубышкин М.П. Деревенские рассказы. / М.П. Кубышкин. – Новосибирск, 1978. – 319с.
414598
  Кубышкин М.П. Деревенские рассказы. / М.П. Кубышкин. – Новосибирск, 1983. – 319с.
414599
  Сванидзе А.А. Деревенские ремесла в средневековой Европе / А.А. Сванидзе. – М, 1985. – 176с.
414600
  Астырев Н.М. Деревенские типы и картинки : очерки и рассказы. – Москва : Высоч. утв. скороп. А.А. Левенсон, 1891. – [4], 261, [2] с.
414601
  Шапко В.М. Деревенский городок / В.М. Шапко. – Москва, 1991. – 461с.
414602
  Липатов В.В. Деревенский детектив / В.В. Липатов. – Москва, 1968. – 112с.
414603
  Липатов В.В. Деревенский детектив / В.В. Липатов. – Красноярск, 1974. – 83с.
414604
  Липатов В.В. Деревенский детектив / В.В. Липатов. – Москва, 1975. – 671с.
414605
  Липатов В.В. Деревенский детектив / В.В. Липатов. – Томск, 1987. – 301с.
414606
  Дорош Е Деревенский дневник / Е Дорош. – М, 1958. – 382с.
414607
  Дорош Е.Я. Деревенский дневник / Е.Я. Дорош. – М, 1963. – 493с.
414608
   Деревенский дневник. – М., 1984. – 704с.
414609
  Швецов А.С. Деревенский дневник. / А.С. Швецов. – Архангельск, 1982. – 64с.
414610
  Кудинов И.П. Деревенский дом. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1978. – 456с.
414611
  Златовратский Н.Н. Деревенский король Лир / Н.Н. Златовратский. – Москва, 1988. – 684с.
414612
  Вандервельде Деревенский отход и возвращение на лоно природы : Вместо предисл.: Массовые перемещения жителей, прилив их в города и отлив в села. (Этюд из области социал. динамики). М.М. Ковалевского; / Вандервельде, , Эмиль. – Одесса : Издание Вл. Распопов, 1904. – 246, [3] с.
414613
  Вдовина Л.Р. Деревенский очерк Мордовии 50-60-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Вдовина Л.Р.; МГУ. – М, 1968. – 20л.
414614
  Будылин И. Деревенский Пушкин : Пушкинские места Псковского края / И. Будылин. – Москва : Профиздат, 2002. – 384с. – ISBN 5-255-01364-1
414615
  Миронихина Л.Ф. Деревенский роман / Л.Ф. Миронихина. – М., 1988. – 270с.
414616
  Герасимов П.С. Деревенский характер / П.С. Герасимов. – Воронеж, 1976. – 56с.
414617
  Рыбников Н.А. Деревенский школьник и его идеалы : Очерки по психологии шк. возраста / Н. Рыбников ; Б-ка Педагог. музея Учител. дома в Москве. – Москва : Задруга, 1916. – 122, [1] с. : ил.
414618
  Харазов В.Л. Деревенский экстрасенс : [сборник] / В. Харазов ; [худож. В.Б. Мартусевич]. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 206, [2] с. – Содерж.: Докум. повести: Андреевна; Ведьма; Деревенский экстрасенс: Повесть; Альбина, Юозас и... богородица
414619
  Пискаев Н.А. Деревенское утро / Н.А. Пискаев. – Кемерово, 1980. – 78с.
414620
  Милн Александр Деревенское чествование // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 264-266. – ISSN 1130-6545
414621
  Гелприн М. Деревенщина : проза: фантастический рассказ // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 57-60. – ISSN 1727-5903
414622
  Рябов Б.А. Деревенька / Б.А. Рябов. – Москва : Современник, 1985. – 238 с.
414623
  Белов В.И. Деревенька моя лесная / В.И. Белов. – Вологда : Кн. изд-во, 1961. – 72 с.
414624
  Попова Л. Деревина Taxodiaceae з альбських відкладів Канівщини / Л. Попова, А. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-13. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Нова знахідка викопної деревини з річними кільцями з альбських відкладів околиць Канева дозволяє припустити посилену дію на рослини кліматичного фактора за ...
414625
  Тютюнник Г.М. Деревій : повість та оповідання / Г.М. Тютюнник. – Київ : Молодь, 1968. – 180 с.
414626
  Похітон П.П. Деревна рослинність правобережного Полісся та її вплив на грунти / П.П. Похітон. – Київ : АН УРСР, 1959. – 88с.
414627
  Дойко Н.М. Деревні ліани в озелененні міста Біла Церква // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-21. – (Біологія ; Вип. 30)


  Наводяться короткі відомості про біологію. екологію. використання восьми видів деревних ліан із семи родів та п"яти родин, які застосовуються для озеленення Білої Церкви.
414628
  Барановський Андрій Владиславович Деревні матеріали на основі лужного алюмосилікатного адгезиву : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Барановський Андрій Владиславович ; Київ. держ. техн. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 1997. – 17 л.
414629
   Деревні рослини Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2003. – 84с.
414630
  Бунин И.А. Деревня : [повесть] / Ив. Бунин. – Москва : Моск. книгоиздат ; [Типо-лит. И.М. Машистова], 1910. – 220, [20] с.
414631
  Габрилович Е.И. Деревня / Е.И. Габрилович, 1935. – 144с.
414632
  Белкин Ф.П. Деревня : повесть в стихах / Федор Белкин. – Минск : Советский писатель, 1958. – 130 с.
414633
  Кратохвил Я. Деревня / Я. Кратохвил. – Москва, 1961. – 207с.
414634
  Бунин И.А. Деревня / И.А. Бунин. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1977. – 164 с.
414635
  Бунин И.А. Деревня / И.А. Бунин. – Волгоград, 1977. – 176 с.
414636
  Бунин И.А. Деревня : Повести и рассказы / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература, 1981. – 319 с.
414637
  Бунин И.А. Деревня : Повести и рассказы / И.А. Бунин. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1985. – 287с.
414638
  Бунин И.А. Деревня : Повесть / Иван Бунин. – Москва : Современник, 1988. – 110 с. – ISBN 5-270-00158-6
414639
  Бунин И.А. Деревня : Повести и рассказы / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература, 1990. – 319 с. – ISBN 5-280-01860-0
414640
  Большаков А.М. Деревня 1917-1927 / А.М. Большаков ; с пред. М.И. Калинина и акад. С.Ф. Ольденбурга. – Москва : Работник просвещения, 1927. – VIII, 472 с., 1 л. карт.
414641
  Промет Л.А. Деревня без мущин : роман / Л.А. Промет; пер. с эст. Г.Муравина. – Москва : Советский писатель, 1963. – 412 с.
414642
  Тянь Цзюнь Деревня в августе / Тянь Цзюнь. – Л, 1939. – 192с.
414643
  Староверов В.И. Деревня в условиях интеграции / В.И. Староверов. – Москва, 1979. – 272с.
414644
   Деревня Востока от социальной напряженности к политической борьбе. – М., 1987. – 287с.
414645
  Летнев А.В. Деревня Западного Мали / А.В. Летнев. – М., 1964. – 184с.
414646
  Чистов А.А. Деревня и город / А.А. Чистов. – М., 1961. – 75с.
414647
  Каждан А.П. Деревня и город в Византии IX-X вв. / А.П. Каждан. – Москва, 1960. – 432 с.
414648
  Майер В.Е. Деревня и город Германии в ХІV - XVI вв. / В.Е. Майер. – Л, 1979. – 168с.
414649
   Деревня и город Урала в эпоху феодализма: проблема взаимодействия. – Свердловск, 1986. – 143с.
414650
  Фрейденберг М.М. Деревня и городская жизнь в Далмации 13-15 вв. / М.М. Фрейденберг. – Калинин, 1972. – 251с.
414651
  Тяпкина Н.И. Деревня и крестьянство в социально-политической системе Китая (вторая половина ХІХ- нач Х в) / Н.И. Тяпкина. – М, 1984. – 223с.
414652
  Савельев И.К. Деревня и песни / И.Г. Савельев. – 4-е изд., справл. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Курочкина, 1913. – IV, 204, IV с. – 2 тит л. - На обл. назв.; Деревня, песни и частушки. - И.Г. Савельев (Биографический очерк) / В. Дзержановский
414653
  Шумилов И.Л. Деревня Ивановка / И.Л. Шумилов. – Барнаул, 1978. – 174с.
414654
  Бумахди А. Деревня лилий / А. Бумахди. – М., 1974. – 315с.
414655
  Полин Н.В. Деревня Мордовии в годы первой мировой войны (июль 1914 - март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Полин Н.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1971. – 21л.
414656
  Гундарев В. Деревня моя деревянная / В. Гундарев. – Алма-Ата, 1973. – 47с.
414657
  Топорков Л.В. Деревня на Жиздре / Л.В. Топорков. – Москва : Советская Россия, 1982. – 63 с.
414658
  Авижюс Й.К. Деревня на перепутье : роман / Йонас Авижюс; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1966. – 498 с. : ил. – (Роман-газета)
414659
  Авижюс Й Деревня на перепутье : роман / Йонас Авижюс; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Известия, 1969. – 464 с.
414660
  Белоконский И.П. Деревня печальная : рассказ / [соч.] И.Н. Белоконского // Старый замок : (из сказок действительности) / Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 24 с.
414661
  Марек И. Деревня под землей / И. Марек. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 235 с.
414662
  Ниедре Я.Я. Деревня Пушканы : трилогия / Янис Ниедре ; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1988. – 536 с.
414663
  Тимошенкова З.А. Деревня северо-запада России XVI -- начала XVII в. (по матер. Шатонской пятины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Тимошенкова З. А.; Ин-т ист. СССР АН СССР, Лен. отд. – Л., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.27
414664
  Космарская Н.П. Деревня тропической Африки: Особенности эволюции традиционных форм хозяйства. / Н.П. Космарская. – Москва, 1983. – 156с.
414665
   Деревня ХVIII-ХХ вв. в русской художественной литературе. Художственные страницы по истории русской культуры. – Москва ; Ленинград
Т. 2. – 1925. – 358 с.
414666
  Иванова Н.Г. Деревня Ясная Поляна / Н.Г. Иванова. – Тула, 1971. – 72с.
414667
  Пьержан А. Деревня, в которой не было детей / А. Пьержан. – М., 1983. – 64с.
414668
   Дерево-до-небес. – Москва, 1989. – 230с.
414669
  Марчук А. Дерево - современник динозавров : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 4-5 : Іл.
414670
  Метелкин Николай Дерево - убийца : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 2 : Іл.
414671
  Карпухин Э. Дерево / Э. Карпухин. – Душанбе, 1963. – 72с.
414672
  Кешеля Д. Дерево безсмертя : повість / Дмитро Кешеля. – Київ : Академія, 2020. – 128 с. – Сер. засн. в 2016 р. – (Ім"я). – ISBN 978-966-580-605-9
414673
   Дерево в архитектуре и скульптуре славян. – Москва, 1987. – 271с.
414674
  Балтрушайтис Ю. Дерево в огне / Ю. Балтрушайтис. – Вильнюс, 1969. – 539 с.
414675
  Балтрушайтис Ю. Дерево в огне : стихи / Ю. Балтрушайтис ; вступ. ст. А. Туркова, с. 5-28. – 2-е изд. – Вильнюс : Vaga, 1983. – 319 с.
414676
  Содомора А. Дерево в поемі Вергілія "Георгіки": відлуння через віки // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 5-14. – ISBN 978-966-02-6024-5
414677
  Каримова Л.М. Дерево в степи / Л.М. Каримова. – М, 1986. – 92с.
414678
   Дерево в строительстве.. – М., 1936. – 172с.
414679
  Проханов А.А. Дерево в центре Кабула / А.А. Проханов. – Москва, 1982. – 240 с.
414680
  Проханов О.А. Дерево в центрі Кабула / О.А. Проханов. – Київ, 1982. – 221с.
414681
  Исхаков В.Э. Дерево в чужом саду / В.Э. Исхаков. – Свердловск, 1990. – 317 с.
414682
  Голуй Т. Дерево дает плоды // Пепел и алмаз : романы : пер. с польск. / Е. Анджеевский. – Москва : Художественная литература, 1975. – (Библиотека польской литературы)
414683
  Голуй Т. Дерево дает плоды. / Т. Голуй. – М., 1966. – 207с.
414684
  Искандер Фазиль Дерево детства / Искандер Фазиль. – Москва, 1970. – 367 с.
414685
  Искандер Фазиль Дерево детства : Рассказы и повесть / Искандер Фазиль. – Москва : Советский писатель, 1970. – 368с.
414686
  Искандер Фазиль Дерево детства : Рассказы и повесть / Искандер Фазиль. – Москва : Советский писатель, 1974. – 368с.
414687
  Дудин М.А. Дерево для аиста / М.А. Дудин. – Москва, 1980. – 351с.
414688
  Дудин М.А. Дерево для аиста / М.А. Дудин. – Л., 1982. – 383с.
414689
  Богушевич Ю.К. Дерево дружбы : повесть : [для сред. и старш. возраста] / Ю.К. Богушевич ; [ил. Ю. Пучинский]. – Минск : Госиздат БССР ; Редакция детской и юношеской литературы, 1959. – 279 с. : ил.
414690
  Богушевич Ю.К. Дерево дружбы : повесть : [для сред. и старш. возраста] / Ю.К. Богушевич ; [ил. Ю. Пучинский]. – Минск : Госиздат БССР, 1961. – 279 с. : ил.
414691
  Пахомов Ю.Н. Дерево духов / Ю.Н. Пахомов. – М., 1988. – 267с.
414692
  Задереев С.К. Дерево единое / С.К. Задереев. – Красноярск, 1980. – 149с.
414693
  Буков Е.Н. Дерево жизни : стихи / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдавеняскэ, 1974. – 223 с.
414694
  Кожевников В.М. Дерево жизни / В.М. Кожевников. – Москва, 1977. – 783с.
414695
  Анненков Ю.Л. Дерево жизни : роман : [о П. Неруде : для ст. возраста] / Юлий Анненков. – Москва : Детская литература, 1978. – 271 с.
414696
  Кожевников В.М. Дерево жизни : роман / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1979. – 750с.
414697
  Александров Ю.А. Дерево жизни : стихи / Александров Ю.А. – Москва : Советский писатель, 1988. – 176 с.
414698
  Круговых Н.П. Дерево жизни : повесть, рассказы / Н.П. Круговых. – Минск : Мастацкая літаратура, 1991. – 284 с.
414699
   Дерево життя. – Київ : Фенікс. – 224 с. – ISBN 978-966-2082-12-8
414700
  Голубець М. Дерево життя / Михайло Голубець, Богдан Смоляк. – Львів : Камула, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-433-015-9
414701
  Набитович І. Дерево життя літературного роду: Іван Федорович, Володислав Федорович, Дарія Віконська / Ігор Набитович. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 559 с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Постаті культури). – ISBN 978-966-378-632-2
414702
  Кешеля Д.М. Дерево зеленого дощу / Д.М. Кешеля. – Ужгород : Карпати, 1978. – 93 с.
414703
  Косиер Б. Дерево и когти орла. / Б. Косиер. – М., 1969. – 198с.
414704
  Рожков А.С. Дерево и насекомое / А.С. Рожков. – Новосибирск, 1981. – 177с.
414705
  Година Н.И. Дерево любви / Н.И. Година. – Челябинск, 1970. – 79с.
414706
  Котляр О. Дерево міцне своїм корінням // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 16-18. – ISSN 2519-4429


  Пам"яті громадського активіста Сашка Капіноса, який загинув на Євромайдані. Герой України.
414707
  Забашта Л.В. Дерево моих надежд : стихи / Л.В. Забашта. – Москва : Советский писатель, 1968. – 175 с.
414708
  Исхаков В.И. Дерево мудрости и здоровья: Питание в истории культуры народов Востока / В.И. Исхаков, Н Т. Исхакова, . – Ташкент, 1991. – 143с.
414709
  Гази А. Дерево на вершине : стихи и поэмы / А. Гази; пер. с дарг. Л.Дубаева. – Москва : Современник, 1972. – 96 с.
414710
  Газин А. Дерево на вершине / А. Газин. – М., 1975. – 95с.
414711
  Хакимов О. Дерево на земле : стихи и поэма / О. Хакимов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 94 с.
414712
  Мороз В.Л. Дерево на обрії : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1969. – 94 с.
414713
  Солоухин В.А. Дерево над водой / В.А. Солоухин. – М, 1979. – 368с.
414714
  Есиненку Н. Дерево нашей жизни : повести. рассказы / Николае Есиненку ;. – Москва, 1989. – 572 с.
414715
   Дерево пам"яті : книга українського історичного оповідання : у чотирьох випусках. – Київ : Веселка. – ISBN 5-301-00741-6
Вип. 1 : Від найдавніших часів до 1648 року. – 1990. – 607 с.
414716
   Дерево пам"яті. – Київ. – ISBN 5-301-01086-7
Вып. 3 : Світова історія. – 1991. – 512 с.
414717
   Дерево пам"яті. – К., 1992. – с.
414718
  Сумманен Т.К. Дерево песен : стихотворения, баллады, поэмы / Тойото Сумманен; пер. с фин. – Москва : Современник, 1988. – 287 с.
414719
  Макаров В.А. Дерево под окном / В.А. Макаров. – Омск, 1981. – 78с.
414720
  Данова К.В. Дерево подій як інструмент оцінювання професійних ризиків на робочих місцях працівників із інвалідністю // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 61-65 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
414721
  Фарзади Р.Х. Дерево радости и печали / Р.Х. Фарзади. – М, 1990. – 176с.
414722
  Жилин В.М. Дерево разговора / В.М. Жилин. – Москва : Советский писатель, 1983. – 87с.
414723
  Елкин В.Н. Дерево рассказывает сказки. / В.Н. Елкин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1978. – 111с.
414724
  Голуй Т. Дерево родить плід. / Т. Голуй. – К., 1971. – 192с.
414725
  Осипчук В.С. Дерево роду : вірші / В.С. Осипчук. – Київ : Молодь, 1990. – 40 с.
414726
  Ткач М.М. Дерево роду / Микола Ткач. – Київ : Анфас, 1995. – 111, [1] с. – ISBN 5-7707-7194-1
414727
  Бежански М. Дерево с двумя вершинами : рассказы : [для ст. возраста] / Методи Бежански ; пер. с болг. [В. Викторова] ; ил. Н. Бальжак. – Москва : Детская литература, 1983. – 128 с.
414728
   Дерево свободы. – Ленинград, 1962. – 124 с.
414729
   Дерево свободы. – 2-е изд.. доп. – Ленинград, 1976. – 160 с.
414730
  Кацнельсон А.И. Дерево свободы. / А.И. Кацнельсон. – М, 1960. – 91с.
414731
  Шагинян Ш.М. Дерево сильно корнями / Ш.М. Шагинян. – Ростов -на-Дону, 1973. – 41с.
414732
  Грабовський В.Н. Дерево слова / В.Н. Грабовський. – Київ, 1987. – 91 с.
414733
  Міщенко А. Дерево у весняному календарному циклі українців // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 49-50
414734
  Павлов Ю.Н. Дерево у дороги / Ю.Н. Павлов. – Кишинев, 1980. – 96с.
414735
  Конкка А.П. Дерево у могилы. На кладбищах Северо-восточной Карелии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 209-216. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Археологія Карелії
414736
  Писаренко Н.Л. Дерево цілей у процесі формування програми маркетингових комунікацій для системи публічних державних закупівель "PROZORRO" / Н.Л. Писаренко, Є.Д. Михайлова // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – № 15. – C. 401-412. – ISSN 2307-5651
414737
  Уайт П. Дерево человеческое / П. Уайт. – Москва, 1976. – 555с.
414738
  Уайт П Дерево человеческое / П Уайт, . – М, 1979. – 554с.
414739
  Луньова Т.В. Дерево як метакогнітивний концепт в есе Джона Фаулза "The Tree" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – C. 173-185
414740
  Швецов Ф. Дерево, как летопись засух : Сообщение в годичном заседании Новороссийского общества естествоиспытателей, января 17-го 1892 г. / [Ф. Шведов]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1892. – 16 с. : ил. – Без ориг. обл. и тит. л. - Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Метеорологический вестник. 1892, № 3
414741
  Бээкман В. Дерево, которого нет / В. Бээкман. – Таллинн : Ээсти раамат, 1976. – 64 с.
414742
  Биккол Ш. Дерево, посаженное мною... : стихи и поэма "Когда погасло" : авториз. пер. с башк. / Ш. Биккол. – Уфа, 1972. – 63 с. – (Библиотечка башкирской поэзии)
414743
  Козурак М. Дерево, яке єднає: народні мотиви у творчості майстрів художнього дерева смт Великого Бичкова та смт Вишкова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1496-1502. – ISSN 1028-5091


  "Подаються нові дослідницькі матеріали про різьбярів Закарпаття, зібрані в експедиціях 2016-2017 рр., в ході яких були зафіксовані маловідомі, або й зовсім незнані імена народних майстрів. Зокрема, розглянута творчість низки майстрів-різьбярів у ...
414744
  Семернин В.Н. Дерево. / В.Н. Семернин. – М., 1967. – 107с.
414745
  Сиониль Х. Дерево; Мой брат, мой палач / Х. Сиониль. – М., 1983. – 448с.
414746
  Вийрес А. Деревообделочное ремесло в эстонской деревне /X-XX вв./. : Автореф... канд. ист.наук: / Вийрес А.; Тартут. гос. ун-т. – Тарту, 1955. – 20л.
414747
  Тумшевиц В.Ф. Деревообрабатывающая промышленность Латвийской ССР, ее размещение и перспективы развития : Автореф... канд. эконом.наук: / Тумшевиц В.Ф.; АН Латвийской ССР. Ин-т экономики. – Рига, 1953. – 25л.
414748
   Деревообробна промисловість України та країн світу: стан, проблеми і перспективи розвитку : монографія / [М.О. Кизим та ін. ; за ред. М.О. Кизима, І.О. Губарєвої ; Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – 271, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. також: НДЦ ІПР НАНУ. – Бібліогр.: с. 214-225. – ISBN 978-617-7801-29-9
414749
  Клапчук В. Деревообробні промисли та ремесла населення Гуцульщини другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С. 18-26
414750
  Головащук Н.С. Деревоподібні зображення боксів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі розвивається формалізм, необхідний для описання боксів, які характеризують точні категорії, породжені каменями в категорії зображень сагайдака. Ключові слова: бокс, категорія зображень, деревоподібні зображення. In this paper we develop ...
414751
  Любарский Л.В. Дереворазрушающие грибы Дальнего Востока / Л.В. Любарский, Л.Н. Васильева. – Новосибирск, 1975. – 165с.
414752
  Довгий О.П. Дереворити : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 126 с.
414753
  Стасенко В.В. Дереворізи кириличних книг Галичини 17 ст. та відображення в них образів Христа і Богородиці : Автореф. ... канд. мистецтвознавства / Стасенко В.В.; МОНУ. Львів. акад. мистецтв. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с.17
414754
  Довгий О.П. Деревороти : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Дніпро, 1980. – 310 с.
414755
  Висоцька Н.Ю. Деревостани тополі та осики в Україні / Н.Ю. Висоцька, В.П. Ткач // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 20-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0459-1216
414756
  Фолкнер У. Деревушка / У. Фолкнер. – М, 1964. – 391с.
414757
   Деревце-Вселенная. – М., 1990. – 192с.
414758
  Журахович С.М. Деревце під вікном : повісті / С.М. Журахович. – Київ, 1965. – 286 с.
414759
  Береснева Р.Я. Деревцо : стихи / Р.Я. Береснева. – Харьков : Прапор, 1973. – 52 с. : ил.
414760
  Мильчик М.И. Деревянная архитектура русского Севера / М.И. Мильчик, Ю.С. Ушаков. – Ленинград, 1980. – 128 с.
414761
   Деревянная архитектура Томска. – Томск, 1963. – 76 с.
414762
   Деревянная архитектура Томска. – Москва, 1975. – 181с.
414763
   Деревянная архитектура Томска. – Москва, 1987. – 151с.
414764
  Губин О. Деревянная версия Стоунхенджа // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (1002). – С. 28-29. – ISSN 0130-1640
414765
  Гечко Ф. Деревянная деревня. / Ф. Гечко. – Москва, 1957. – 442с.
414766
  Шим Э.Ю. Деревянная книга / Э.Ю. Шим. – 3-е изд. – Ленинград, 1973. – 160 с.
414767
  Дорохов А.В. Деревянная лошадка / А.В. Дорохов. – М., 1990. – 173с.
414768
  Хворостов С А. Деревянная мозаика / С А. Хворостов, . – М, 1973. – 86с.
414769
  Хьюз Р. Деревянная пастушка / Р. Хьюз. – М, 1979. – 333с.
414770
  Есиненку Н. Деревянная пушка : повести и рассказы / Николае Есиненку ;. – Москва : Советский писатель, 1987. – 445 с.
414771
  Бибикова И.М. Деревянная резьба крестьянских жилищ Верхнего Поволжья / И.М. Бибикова, Н.А. Ковальчук. – Москва : Искусство, 1954. – 100 с. : ил.
414772
  Шайхтдинова Н.Х. Деревянная резьба Тюмени / Н.Х. Шайхтдинова. – Свердловск, 1984. – 159с.
414773
  Шибаков Н.И. Деревянная скульптура мордвы / Н.И. Шибаков. – Саранск, 1980. – 93с.
414774
  Ковальчук Н.А. Деревянное зодчество / Н.А. Ковальчук. – Москва, 1955. – 27с.
414775
  Мехтиев А.М. Деревянное зодчество Азебайджана / А.М. Мехтиев. – Баку, 1987. – 109 с.
414776
  Орфинский В.П. Деревянное зодчество Карелии / В.П. Орфинский. – Ленинград, 1972. – 119 с.
414777
  Александрова Л.А. Деревянное зодчество Руси : [для сред. школьного возраста] / Лариса Александрова ; рисунки автора. – Москва : Белый город, 2004. – 48 с. : ил. – (История России). – ISBN 57793-0711-3
414778
  Ополовников А.В. Деревянное зодчество Якутии / А.В. Ополовников, Е.А. Ополовникова. – Якутск, 1983. – 124 с.
414779
  Булавин Е.А. Деревянное кружево Костромы. / Е.А. Булавин. – Ярославль, 1975. – 63с.
414780
  Платонов А.П. Деревянное растение / А.П. Платонов. – М., 1990. – 46с.
414781
  Зиновьев Н.П. Деревянное рукоделие / Н.П. Зиновьев. – Новосибирск, 1989. – 26с.
414782
  Ключарева Наталья Деревянное солнце : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 5 (1009). – С. 87-92. – ISSN 0130-7673
414783
  Леонов В.Н. Деревянное солнышко / В.Н. Леонов. – М, 1985. – 320с.
414784
  Данько Е.Я. Деревянные актеры / Е.Я. Данько. – 3-е изд. – Красноярск, 1957. – 188с.
414785
  Мопассан Ги де Деревянные башмаки / Мопассан Ги де. – Москва, 1926. – 64с.
414786
  Сая К. Деревянные башмаки / К. Сая. – М., 1968. – 176с.
414787
  Чертова Н.В. Деревянные башмаки / Н.В. Чертова. – Москва, 1981. – 238с.
414788
  Сая К. Деревянные башмаки : рассказы / Казис Сая ; пер. с литов. Е.Мальцаса. – Москва : Детская литература, 1985. – 158 с.
414789
  Воронецкий М.Г. Деревянные города / М.Г. Воронецкий. – Тула, 1966. – 52с.
414790
  Сиротин Б.З. Деревянные дома / Б.З. Сиротин. – М, 1989. – 159с.
414791
  Орлов С.Н. Деревянные изделия Старой Ладоги 7-10 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Орлов С.Н.; Моск.ордена Ленана гос.ун-т. – М, 1954. – 15л.
414792
  Абрамов Ф.А. Деревянные кони : повести и рассказы / Ф.А. Абрамов ; [ил.: Ф.Ф. Мельников]. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1972. – 248 с. : ил.
414793
  Абрамов Ф.А. Деревянные кони : повести и рассказы / Ф.А. Абрамов ; [худож. Е. Капустин]. – Москва : Современник, 1978. – 431 с., [1] л. портр. : портр.
414794
  Абрамов Ф.А. Деревянные кони. Пелагея. Алька. Вокруг да около. Безотцовщина. Мамониха. Жила-была Семужка : [повести] / Федор Абрамов ; худож. Л. Кабачек. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1989. – 334, [2] с. : цв. ил. – ISBN 5-265-00512-9
414795
  Доржелес Р. Деревянные кресты / Р. Доржелес. – Москва ; Ленинград, 1925. – 182 с.
414796
  Неменова Л.М. Деревянные кружева: Непридум. повесть. / Л.М. Неменова. – М., 1977. – 80с.
414797
  Марцинкявичюс Ю. Деревянные мосты : стихи / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1970. – 128 с.
414798
  Хойт Алекс Деревянные небоскребы. Все на дерево! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 86 : фото
414799
  Воронин С.А. Деревянные пятачки / С.А. Воронин. – Ленинград, 1978. – 656с.
414800
  Конакова А.К. Деревянные человечки на просторах сети / Александра Константиновна Конакова // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 2 (32). – С. 18-23. – ISSN 2072-3849


  Форум безопасности Интернета (ФБИ) - главная российская конференция, посвященная проблемам безопасности детей и взрослых в глобальной информационной сети. Вопросы безопасности в разных аспектах стали предметом разговора на третьем ежегодном Форуме ...
414801
  Роллечек Н. Деревянные четки / Н. Роллечек. – Л, 1956. – 280с.
414802
  Роллечек Н. Деревянные четки / Н. Роллечек. – Ленинград, 1978. – 256 с.
414803
  Борута К. Деревянные чудеса : повести / Казис Борута ; пер. с литов. Э. Кактынь, Е. Борисовой-Ветровой ; [послесл.. Е. Борисовой-Ветровой]. – Вильнюс : Vaga, 1988. – 392, [2] с. – (ЛП : Литовская проза). – ISBN 5-415-00203-0
414804
  Пашкова Анна Деревянный замок на Белом море : Архитектура // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 40-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
414805
  Уильямс Э. Деревянный конь = The wooden horse : книга для чтения на английском языке в 10 классе средней школы / Э. Уильямс. – Ленинград, 1963. – 111 с.
414806
  Тельпугов В.П. Деревянный кораблик / В.П. Тельпугов. – Москва, 1968. – 384с.
414807
  Хенни Я. Деревянный корабль // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 129-141. – ISSN 1130-6545
414808
  Воробьев Л.И. Деревянный край / Л.И. Воробьев. – Ярославль, 1964. – 176с.
414809
  Каленова Т.А. Деревянный маузер / Т.А. Каленова. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1974. – 136 с.
414810
  Масс А.В. Деревянный тюлень. / А.В. Масс. – М., 1972. – 238с.
414811
  Алексис Ж.С. Деревья-музыканты : роман / Ж.С. Алексис ; пер. с фр. М. Ваксмахера, О. Моисеенко ; предисл. С. Емельяникова ; ил.: Ф. Терлецкий, Ю. Владимиров. – Москва : Художественная литература, 1964. – 312 с. : ил. – (Зарубежный роман XX в.)
414812
  Влэстару Б. Деревья - стражи : рассказы / Б. Влэстару; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 25 с.
414813
  Матевосян Деревья : повести. рассказы / Грант Матевосян ;. – Москва : Известия, 1983. – 478 с.
414814
  Стуруа Лия Деревья в городе : стихи / Лия Стуруа ; авториз. пер. с груз. А.Глезера. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 64 с.
414815
  Заика Анатолий Деревья в городе или город среди деревьев : Человек и природа // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 16-29 : Іл.
414816
  Красиков М.М. Деревья детства : Чистая лирика / М.М. Красиков. – Харьков : Крок, 2001. – 104с. – ISBN 966-7093-90-5
414817
  Лиснянская Инна Деревья думали иначе : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 80-81. – ISSN 0012-6756
414818
  Коверга А.С. Деревья и кустаники для озеленения Северо-Крымского канала. водоемов, населеных пунктов и курортов Крыма / А.С. Коверга, А.И. Анисимова. – Симферополь, 1951. – 220 с.
414819
  Славкина Т.И. Деревья и кустариники европейско-кавказской части дендропарка Ботанического сада АН УзССР. / Т.И. Славкина. – Ташкент, 1968. – 96с.
414820
   Деревья и кустарники Алма-Атинского ботанического сада. – Алма-Ата, 1959. – 278с.
414821
  Левицкая А.М. Деревья и кустарники ботанического сада Днепропетровского государственного университета / А.М. Левицкая. – Днепропетровск, 1955. – 20с.
414822
  Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре : справочник / Л.И. Рубцов. – Киев, 1977. – 272 с.
414823
  Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре : Справочник / Л.И. Рубцов. – Киев : Наук. думка, 1977. – 271с.
414824
  Рубцов А.Ф. Деревья и кустарники в озеленении Донбасса : Автореф... канд. с.-х.наук: 563 / Рубцов А.Ф.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1971. – 24л.
414825
  Мушегян А.М. Деревья и кустарники Восточного Казахстана / А.М. Мушегян. – Алма-Ата, 1958. – 132с.
414826
   Деревья и кустарники декоративных городских насаждений Полесья и лесостепи УССР. – Киев : Наукова думка, 1980. – 236 с. : ил. 67, табл. 2, библиогр. 18 назв.
414827
  Мисник Г.Е. Деревья и кустарники дендропарка "Тростянец" / Г.Е. Мисник. – Киев : Издательство АН УССР, 1962. – 179с.
414828
  Ткаченко В.И. Деревья и кустарники дикорастущей флоры Киргизии и их интродукция. / В.И. Ткаченко. – Фрунзе, 1972. – 348с.
414829
  Альбенский А.В. Деревья и кустарники для защитного лесоразведения / А.В. Альбенский, А.Е. Дяченко. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 144 с.
414830
  Потапов Г.М. Деревья и кустарники для защитного лесоразведения в северной половине Карагандинской области Казахской ССР (полупустыне Центр. Казахстана). : Автореф... канд. биол.наук: / Потапов Г.М.; АН КазССР. Караганд. Ботан. сад. – Алма-Ата, 1951. – 8 с.
414831
  Аксенова Н.А. Деревья и кустарники для любительского садоводства и озеленения / Н.А. Аксенова, Л.А. Фролова. – Москва : Изд-во Московского университета, 1989. – 160 с.
414832
  Бродович Т.М. Деревья и кустарники Запада УССР : атлас : пер. с укр. / Т.М. Бродович, М.М. Бродович. – Изд. перераб. и доп. – Львов : Вища школа : Издательство при Львовском университете, 1979. – 250 с. : ил. – Библиогр.: с. 234-235
414833
  Рычин Ю.В. Деревья и кустарники зимой / Ю.В. Рычин. – Москва, 1952. – 128с.
414834
  Ефимова М.А. Деревья и кустарники зимой / М.А. Ефимова. – Ленинград, 1954. – 88с.
414835
  Мушегян А.М. Деревья и кустарники Казахстана / А.М. Мушегян. – Алма-Ата
2. – 1966. – 344с.
414836
  Бойченко Е.П. Деревья и кустарники как элементы зеленого строительства : эколого-биологические и декоративные особенности / Е.П. Бойченко ; Ростовский н/Д. гос. ун-т им. В.М. Молотова. – Харьков : Издательство ХГУ, 1952. – 95 с.
414837
   Деревья и кустарники Киргизии. – Фрунзе
Вып.1 : Голосеменные. – 1959. – 117 с.
414838
   Деревья и кустарники Киргизии. – Фрунзе
Вып.2 : (семейства лилейные - тутовые). – 1961. – 215 с.
414839
   Деревья и кустарники культивируемые в Украинской ССР : Голосеменные. – Киев : Наукова думка, 1985. – 200с.
414840
   Деревья и кустарники культивируемые в Украинской ССР : Покрытосеменные. – Киев : Наукова думка, 1986. – 720с.
414841
  Рычин Ю.В. Деревья и кустарники лесов, парков, садов и полезащитных лесонааждений средней полосы Европейской части СССР : Определитель / Ю.В. Рычин. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 188с.
414842
  Вехов Н.К. Деревья и кустарники лесостепной селекционной опытной станции : По состоянию на 1 июля 1953 г. / Н.К. Вехов. – Москва, 1953. – 51с.
414843
  Андреев В.Н. Деревья и кустарники Молдавии / В.Н. Андреев. – Москва
1. – 1957. – 208с.
414844
  Боровиков В.М. Деревья и кустарники Сочинского дендрария / В.М. Боровиков, А.Л. Коркешко. – Сочи : [Б. и.], 1954. – XX, 168 с., [40] л. ил. + прилож. 3 л. – (Сочинская научно-исследовательская опытная станция субтропического лесного и лесопаркового хозяйства)
414845
  Усманов А.У. Деревья и кустарники Средней Азии, интродуцированные Ботаническим садом АН УзССР. / А.У. Усманов, Г.С. Костелова. – Ташкент, 1974. – 151с.
414846
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.1 : Голосеменные. – 1949. – 464с.
414847
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.2 : Покрытосеменные. – 1951. – 612с.
414848
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л.
Т.3 : Покрытосеменные семейства троходендровые-розоцветные. – 1954. – 872с.
414849
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.4 : Покрытосеменные семейства бобовые-гранатовые. – 1958. – 975с.
414850
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.5 : Покрытосеменные семейства миртове-маслиновые. – 1960. – 544с.
414851
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.6 : Покрытосеменные семейства логаниевые-сложноцветные. – 1962. – 380с.
414852
   Деревья и кустарники СССР : География древесных растений СССР. – Москва-Л.
Т.7. – 1965. – 266 с.
414853
   Деревья и кустарники СССР. – Москва, 1966. – 637 с.
414854
  Бородина Н.А. Деревья и кустарники СССР / Н.А. Бородина. – Москва : Мысль, 1966. – 637с.
414855
  Башинджакели Н.Д. Деревья и кустарники Тбилисского ботанического сада / Н.Д. Башинджакели, В.Я. Герменяк. – Тбилиси, 1971. – 170с.
414856
   Деревья и кустарники, розы и сирень : краткие итоги интродукции. – Минск : Наука и техника, 1968. – 384 с.
414857
  Качалов А.А. Деревья и кустарники. / А.А. Качалов. – М, 1970. – 407с.
414858
   Деревья и кустарники. Голосеменные. – Киев : Наукова думка, 1971. – 156с.
414859
   Деревья и кустарники. Краткие иготи интродукции в Главном Ботаническом саду Академии наук СССР. – Москва, 1959. – 192с.
414860
   Деревья и кустарники. Покрытосеменные : справочник. – Киев : Наукова думка, 1974. – 590 с.
414861
  Чивилихин В.А. Деревья и люди / В.А. Чивилихин. – М., 1976. – 88с.
414862
  Некрасов В.И. Деревья меняют адреса / В.И. Некрасов. – Москва, 1965. – 104с.
414863
  Граши А.Б. Деревья меняют листву : лирика / А.Б. Граши. – Москва : Художественная литература, 1965. – 327 с.
414864
  Ашинов Х. Деревья на ветру : короткие повести и рассказы : пер. с адыгейск. / Хазрет Ашинов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 344 с.
414865
  Палванова З. Деревья не копят обид / З. Палванова. – М, 1986. – 110с.
414866
  Векшегонова И.В. Деревья не умирают / И.В. Векшегонова. – Москва, 1991. – 125с.
414867
  Зиборов Е.А. Деревья остаются большими / Е.А. Зиборов. – Тула, 1966. – 131с.
414868
  Зиборов Е.А. Деревья остаются большими / Е.А. Зиборов. – Калининград, 1976. – 127с.
414869
  Фомченко О. Деревья остаются зелеными / О. Фомченко. – Минск, 1968. – 144с.
414870
  Гёрделер Карл Деревья против селей : Ответ природы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 54-55 : фото. – ISSN 1029-5828
414871
  Овчинников Н.И. Деревья стали большими / Н.И. Овчинников. – Куйбышев, 1966. – 40с.
414872
  Корнеев А.А. Деревья Сталинграда: Стих. и поэмы. / А.А. Корнеев. – М., 1983. – 239с.
414873
  Касона А. Деревья умирают стоя / А. Касона. – Л.-Москва, 1959. – 66с.
414874
  Гроздова Н.Б. Деревья, кустарники и лианы : справочное пособие / Н.Б. Гроздова, В.И. Некрасов, Глоба-Михайленко; под ред. Некрасова В.И. – Москва : Лесная промышленность, 1986. – 349 с.
414875
  Головач А.Г. Деревья, кустарники и лианы Ботанического сада БИН АН СССР / А.Г. Головач. – Ленинград : Наука, 1980. – 188с.
414876
  Усенко Н.В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока / Н.В. Усенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск, 1984. – 266с.
414877
  Завальнюк Л.А. Деревья, птицы, облака : Стихи / Л.А. Завальнюк. – Москва : Советский писатель, 1989. – 128с.
414878
  Муниф Деревья.... и убийство Марзука / Муниф, , Абдель Рахман. – М., 1980. – 237с.
414879
  Викулов С.В. Деревьям снятся листья / С.В. Викулов. – Вологда, 1962. – 224с.
414880
  Кураташвілі А.А. Дерегулювання в системі управління економікою // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 179-182
414881
  Варналій З.С. Дерегулювання економіки як чинник зміцнення економічної безпеки України / З.С. Варналій, О.В. Панасюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 1/2 (72). – С. 32-37
414882
  Сергійко О.В. Дерегулювання підприємницької діяльності в умовах сучасного ринку // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 126-139. – ISBN 978-617-7087-39-6
414883
  Варналій З.С. Дерегулювання підприємницької діяльності як протидіючий чинник тіньової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 331-335
414884
  Маркович Данило Дерегуляция, информатизация и виртуализация образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465
414885
  Гриник Є. Дерегуляція бізнесу: корупція, непрозорість, загроза євроінтеграції (про новий законопроект) / Є. Гриник, М. Дячук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-31 жовтня (№ 42/43). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
414886
  Коваленко Т. Дерегуляція земельних правовідносин: позитивні та негативні аспекти // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 88-93. – ISSN 2409-4544
414887
   Дерегуляція Наукової діяльності // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 листопада (№ 44). – С. 7. – ISSN 2219-5793
414888
  Савка С. Дерегуляція підприємницької діяльності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 139-141
414889
  Шимко А.Р. Дерегуляція ринку металобрухту: господарсько-правовий аспект // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 106-115. – ISSN 2224-9281
414890
  Лозано-Вівас Дерегуляція та індивідуалізація продукції у банківському секторі / Лозано-Вівас, А. Моралес // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 35-45. – ISSN 1998-6068
414891
  Глущенко С. Дерегуляція трудових відносин. Рада зробила крок до працевлаштування без зайвої бюрократії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19 листопада - 2 грудня (№ 46/47)
414892
  Титикало Р. Дерегуляція трудових відносин: чого чекати // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
414893
  Зигрій О. Дерегуляція у сфері правового регулювання земельних відносин або нова "земельна конституція" / О. Зигрій, Ю. Ковальчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 136-141. – ISSN 2524-0129
414894
  Курас І. Дерегус Михайло Гордійович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 649. – ISBN 966-642-207-7
414895
  Верховский Вячеслав Дереза и бронепойтова : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 0131-8136
414896
  Висоцька Н. Дереконструкція опозиції "Природа - цивілізація" в романі Тоні Моррісон "Милість" // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 189-198. – ISBN 978-966-1516-14-3
414897
  Мурадян Г.Б. Дереник Демирчан / Г.Б. Мурадян. – Ереван, 1956. – 133с.
414898
  Мурадян Грайр Бениаминович Дереник Демирчян. (Жизнь и творчество) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Мурадян Грайр Бениаминович ; Акад. наук Арм. ССР, Ин-т литературы им. М. Абегяна. – Ереван, 1963. – 66 с.
414899
  Толмачев А.И. Дересья, кустарники и деревянистые лианы острова Сахалина / А.И. Толмачев. – М-Л : Издательство АН СССР, 1956. – 172с.
414900
   Держ. музей книги і друкарства Української РСР: Фотопутівник. – К., 1981. – 127с.
414901
  Сухоруков К. Держа руку на пульсе // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 6-9. – ISSN 0869-4915


  В статье описывается роль Российской книжной палаты в информационно-библиографическом и статистическом учете издательской продукции, а также в расспределении и доставке федеральных обязательных экземпляров (ОЭ) в ведущие библиотечные и информационные ...
414902
  Шиприкевич О.О. Держава - засіб вільного культурного розвитку народу в трактуванні Юліана Бачинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розповідається про трактування Юліаном Бачинським держави як засобу вільного культурного розвитку народу, розгляд дослідником впливу економічно-політичної ситуації ...
414903
  Гаєвська О.Б. Держава - основний інструмент самоуправління суспільства (до питання про українські реалії) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 15-24. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Пропонується соціально-системне бачення управлінської ролі держави в Україні, що повинна виявляти себе не у посиленні суто владних функцій, не у збільшенні поля панування, а у все більшому переході державних структур на професійне обслуговування ...
414904
  Фролов Ю. Держава - основний організаційно-правовий гарант забезпечення реалізації, охорони та захисту економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-60.
414905
  Суторміна В.М. Держава - податки - бізнес / В.М. Суторміна. – К., 1992. – 328с.
414906
  Малярчук В.А. Держава - ТНК - національний товаровиробник: становлення правовідносин в Україні // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.179-184. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
414907
   Держава - це ми. – Київ, 1979. – 24с.
414908
  Платон Держава : Уривок // Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини / Упор. О.І. Терех та ін. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 9-13.
414909
  Платон Держава / Платон. – Київ : Основи, 2000. – 355c. – ISBN 966-500-022-5
414910
  Бойченко М.І. Держава / М. Бойченко, В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 94-95. – ISBN 966-642-073-2
414911
  Платон Держава / Платон; Переклад з давньогрецької та коментарі Дзвінки Коваль. – Київ : Основи, 2005. – 355c. – ISBN 966-500-022-5
414912
  Платон Держава // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 13-89. – ISBN 978-966-8865-81-7
414913
  Яковенко К. Держава "здорового глузду" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 квітня (№ 69). – С. 5


  На референдумі було винесено питання: скільки має бути тижнів відпустки - чотири або шість? Народ вибрав чотири. І це багато значить для розуміння Швейцарії.
414914
  Длугопольський О.В. Держава (загального) добробуту в Китаї: етапи становлення і проблеми побудови // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (632). – С. 69-81. – ISSN 0131-775Х
414915
  Запорожченко Р.О. Держава vs імперія: влада та її реалізація в контексті глобалізації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 33-40. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
414916
  Кучерук О. Держава без армiї (до 100-рiччя народного комiсара оборони УРСР Василя Герасименка) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 68-71
414917
  Кучерук Олександр Держава без армії. Як це було... // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 18-20. – ISSN 0130-7037


  До 100-річчя народного комісара оборони УРСР Василя Герасименка.
414918
  Карпенко В. Держава без ідеології - як судно без лоції // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 5/6. – С.3-9
414919
  Гром В. Держава Богдана Хмельницького в українській міжвоєнній історіографії // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 135-139
414920
  Овчаренко Е. Держава будується нині // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 3-9 серпня (№ 31). – С. 14


  "Держава будується нині" - так Марина Соченко назвала свою нову персональну виставку, присвячену Дню Державності України (Національний музей літератури України). Творчий девізом художниці став вислів Яна Матейка "Мистецтво - це зброя, і відділити його ...
414921
  Грінберг Р. Держава в економіці знань // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-39. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано мінливу роль держави в контексті становлення економіки знань. Запропоновано оригінальну концепцію ("економічна соціодинаміка"), з якої випливає нове розуміння змішаної економіки. Запроваджено (за межами постулату методологічного ...
414922
  Найчук А.В. Держава в історичних моделях розвитку: теоретико-методологічний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 7-16
414923
  Смолина К.П. Держава в контексте конкретно-исторических языковых изменений // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 94-100. – ISSN 0130-9730
414924
  Кушніренко В. Держава в політичній історії ісламу: проблема осучаснення традиційної моделі / Володимир Кушніренко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 158, [2] с. – Предм. покажч.: с. 155-158. – Бібліогр.: с. 141-154. – ISBN 978-617-646-024-4
414925
  Шевченко О.О. Держава в політичній організації радянського суспільства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 52-58. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Досліджується політична організація радянського суспільства, місце в ній СРСР та союзних республік, сучасні тенденції розвитку союзної держави.
414926
  Меркулова Т. Держава в ринковій економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-104 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
414927
  Коструба А.В. Держава в системі суб"єктів цивільного права України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 67-77. – ISSN 1993-0909
414928
  Олещук К. Держава в соціологічній спадщині Станіслава Дністрянського // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 11-17. – ISSN 2306-3974
414929
  Волкова О.М. Держава в суспільстві та в його господарській сфері: некласичний підхід // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 5-9. – ISSN 1683-1942
414930
  Похилюк В.В. Держава в транзитивній економіці : регулювання економіки, аналіз та стан економічної безпеки : монографія / В.В. Похилюк ; МОНУ ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 406 с. – ISBN 978-966-184-019-4
414931
  Вергелес Т. Держава в трансформаційній економіці: теорії та реалії // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 7-14. – ISSN 1818-5754
414932
  Балаклицький А.І. Держава в умовах глобалізації: контекст трансформації // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 84-90. – ISSN 2524-017X
414933
  Орел М.Г. Держава вже не - "територія суверена", а "територія конкуренції" // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (109). – С. 151-153. – ISSN 1560-4926
414934
  Колесник Р. Держава відповість // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С.12-14. – ISSN 1726-3077


  Про проект Адміністративно- процесуального кодексу України
414935
  Плахонін А. Держава Володимира та Ярослава // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 102-104. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
414936
  Терюханова І. Держава загального добробуту Норвегія: розвиток, проблеми, перспективи / І. Терюханова, С. Петриченко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 53-59. – ISSN 2411-6912 04
414937
  Бойченко О.І. Держава заради держави: зародження філософії легізму // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 21-25. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
414938
  Чечелюк П. Держава знає. Як помножити на нуль результати господарської діяльності лісової галузі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 9


  "Як відомо, 3 липня Верховна Рада України в другому читанні 234 голосами підтримала законопроект №5495 "Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів". ...
414939
  Бережнюк О. Держава знову "замовила" собі фахівців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 105). – С. 2


  Попит на бакалаврів зменшився, а на магістрів та спеціалістів - зріс.
414940
  Луговенко Н.В. Держава і бізнес: інституціоналізм і реляційний підхід / Н.В. Луговенко, Н.В. Коваленко // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 1-3. – ISBN 978-9934-571-53-4
414941
   Держава і влада в ісламських філософсько-теологічних та правових концептах : монографія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. релігієзнавства ; [авт.-уклад.: Д.В. Білозор, М.В. Лубська, О.О. Кудин, Т.І. Лубська, В.І. Лубський] ; за ред. М.В. Лубської. – Київ : Центр учбової літератури, 2022. – 705, [3] с. – Уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 654-701. – ISBN 978-611-01-2497-3
414942
  Дубінін В.В. Держава і громадянське суспільство як суб"єкти саморегуляції інтересів народу України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 81-91
414943
  Матвійчук А.В. Держава і громадянське суспільство: діалектика взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
414944
  Маркова С.В. Держава і громадянське суспільство: історико-політологічний дискурс (для викладачів та вчителів громадянської освіти) // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – С. 49-52. – ISBN 978-617-7300-93-8
414945
  Літкевич В. Держава і громадянське суспільство: противники чи партнери? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 13


  26 лютого 2016 р. президент України своїм указом затвердив Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки. Надзвичайна самоорганізація і самопожертва українського суспільства під час подій на Євромайдані, ...
414946
  Радзієвська С.О. Держава і конкурентні позиції України на світогосподарському ринковому просторі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 20-26
414947
  Редзюк Є. Держава і корпоративне управління - шлях до європейських цінностей чи в нікуди? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 7


  "Корпоративний сектор економіки в сучасних країнах світу відіграє провідну роль у здійсненні надважливих суспільно-економічних завдань, які не в змозі або не повною мірою ефективно може реалізувати малий і середній бізнес (МСБ)".
414948
  Антонюк О. Держава і наука: гроші за любов? / О. Антонюк, О. Скороход, Ю. Безвершенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 9-13 серпня (№ 27). – С. 12


  "Українським вченим часто закидають, що результати їхніх досліджень не затребувані, не націлені на задоволення конкретних потреб держави та суспільства". Такими словами починається стаття С. Захаріна "Наука і держава: любов за гроші?" (DT.UA, № 18, ...
414949
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 32. – 2006
414950
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 34. – 2006
414951
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 35. – 2007
414952
   Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 36. – 2007
414953
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 37. – 2007
414954
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 41. – 2008
414955
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 42. – 2008
414956
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 43. – 2009
414957
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 45. – 2009
414958
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 50. – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
414959
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 51. – 2011. – мова резюме англ., укр., рос.
414960
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 60. – 2013. – Резюме англ., укр., рос. мовами
414961
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 62. – 2013. – Резюме англ., укр., рос. мовами
414962
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 64. – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
414963
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 65. – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
414964
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 66. – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
414965
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 67. – 2015. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
414966
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 67. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
414967
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 70. – 2015. – 339 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
414968
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 70. – 2015. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
414969
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 69. – 2015. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
414970
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 68. – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
414971
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 68. – 2015. – 390 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
414972
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 71. – 2016. – 269 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
414973
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 73. – 2016. – 513 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
414974
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 76. – 2017. – 222 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
414975
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 77. – 2017. – 375 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
414976
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 78. – 2017. – 338 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
414977
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 79. – 2018. – 284 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
414978
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 81. – 2018. – 340 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
414979
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 83. – 2019. – 368, [1] с.
414980
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 83. – 2019. – 215, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
414981
   Держава і право. Серія "Юридичні і політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 86. – 2019. – 406, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
414982
   Держава і право. Серія "Юридичні і політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 85. – 2019. – 440, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
414983
   Держава і право. Серія "Юридичні і політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 90. – 2021. – 255, [7] c. – Резюме укр., англ. мовами
414984
   Держава і право. Серія "Юридичні і політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 92. – 2022. – 288, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
414985
  Копиленко О.Л. Держава і право України. 1917-1920 : Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, М.Л. Копиленко. – Київ : Либідь, 1997. – 208 с. – ISBN 5-325-00017-9
414986
  Тесленко М. Держава і правова охорона конституції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 89-91. – ISSN 0132-1331
414987
  Пащенко В.О. Держава і православ"я в Україні: 20-20-ті роки ХХ ст. / В.О. Пащенко. – К., 1993. – 179с.
414988
  Кононенко Ю.С. Держава і революції : монографія / Ю.С. Кононенко, С.В. Джолос. – Черкаси : О.М. Третяков, 2022. – 315, [1] с. : іл., портр. – Висновки англ. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-7827-36-7
414989
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 90с.
414990
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 111с.
414991
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 297с.
414992
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 274с.
414993
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 268с.
414994
  Ляхевич С.Б. Держава і суспільство в поглядах М. Драгоманова в контексті соціального і національного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 113-116. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Проблема національної державності, її витоків, передумов існування, завдань, місця і ролі в системі суспільнополітичних відносин є провідною в українській політичній думці. Вона була та залишається актуальною, дозволяє розглянути процес становлення і ...
414995
  Кульчицький С. Держава і суспільство в радянському комуносоціалізмі / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 7-20. – ISBN 978-966-2050-13-4
414996
   Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність / [Балабан Р.В. та ін. ; редкол.: Левенець Ю.А. та ін] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 181, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 176-181. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7186-9
414997
  Рощина Л.О. Держава і церква в умовах формування громадянського суспільства в Україні // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 64-69. – ISSN 1728-3671
414998
  Палінчак М.М. Держава і церква у Чехословаччині в 40-50-х роках XX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 146-150. – (Історія ; Вип. 24)
414999
  Саган О. Держава і церква. Проблеми та сценарії / підготував Дмитро Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Жовтень (№ 39/40). – С. 6


  Про наукову доповідь завідувача Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України доктора філософських наук Олександра Сагана "Державно-церковні відносини в Україні на сучасному етапі: актуальні проблеми, можливі сценарії ...
415000
  Горєлов М.І. Держава і цивілізація в історії України / М.І. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса, Ін-т археології. – Київ : Еко-Продакшн, 2009. – 880 с. – ISBN 978-966-1622-03-5
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,