Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
414001
  Давыденко В.М. "Дипломат" с секретом : рассказы о советской милиции / В.М. Давыденко. – Донецк : Донбас, 1989. – 207с. – ISBN 5-7740-0106-7
414002
  Сергеев Е.Ю. "Дипломатическая революция" 1907 г. в отношениях России и Великобритании // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-93. – ISSN 0869-1908


  Підписання Конвенції між Великобританією і Росією 31 серпня 1907 р.
414003
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабчека / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 54-59. – (Історичні науки)
414004
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабченка / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 32-36. – (Історичні науки)
414005
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабченка: "... хай тепер українське суспільство зробить зусилля, щоби її видавити" / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 41-45. – (Історичні науки)
414006
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабченка: "... хай тепер українське суспільство зробить зусилля, щоби її видати" / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 52-57. – (Політичні науки)
414007
   "Дипломатичний скандал" / М. Сірук, Йонг, де Сейбрен, , О. Богомолов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 43). – С. 3


  Експерти "Дня" - про причини і наслідки конфлікту між Туреччиною та Нідерландами.
414008
  Папа І. "Дипломатичний фронт" під час Великої Північної війни: місія Юста Юля до Петра І (1709-1711) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 31-37. – (Історія ; вип. 3 (142)). – ISSN 1728-3817


  Тривале й активне змагання європейських держав за домінування в Балтійському регіоні призвело до Великої Північної війни, масштабного і тривалого військового конфлікту, що вплинув на тогочасні міжнародні відносини. Перебіг цієї війни був насичений не ...
414009
  Кривошея І.І. "Дипломатичні тернії" Надії Суровцевої в добу Української революції / І.І. Кривошея, Л.М. Якименко // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 90-93
414010
  Самуйлов С.М. "Дипломатия преобразований" Кондолизы Райс и реформирование госдепартамента // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 1. – С. 17-33. – ISSN 0321-2068
414011
  Краснов К. "Дипломатия справедливости" во внешней политике Ирана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 12 (234). – С. 112-120. – ISSN 1998-1813
414012
  Железняк М. "Дипломатія сучасної України" - перша спроба енциклопедичного довідника // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 1088-1092. – ISBN 966-7522-07-5
414013
  Вооглайд Ю. "Дипломи є в багатьох, але освічених - мало" / підготовила Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Зустріч з Юло Вооглайдом, естонським філософом та політиком В Києво-Могилянській академії відбудеться відкрита зустріч із естонським філософом, професором Юло Вооглайдом. Говорили про моральні права, освіту та самовдосконалення.
414014
  Кондрашова Т. "Директ-костінг" у системі управлінського обліку й аналізу вищих навчальних закладів державної форми власності // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
414015
  Радогуз С.А. "Директорські" виступи та загальнонаукові роботи В.Л. Кірпічова. Їхнє значення в історії науки і техніки // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 172-175


  В.Л. Кірпічов - заслужений професор, один з найвидатніших учених-механіків, педагог, організатор вищої технічної освіти та відомий громадський діяч, засновник і перший директор Харківського технологічного інституту (1885–1898), засновник і перший ...
414016
  Олійник Л. "Диригент - це все знати, все чути, все вміти. А вже потім... "розмахувати руками" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – С. 21


  Присвячено пам"яті видатного маестро XX століття Стефана Турчака.
414017
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ, 2000
414018
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 1. – 2001
414019
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 4. – 2001
414020
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 5. – 2001
414021
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 6. – 2001
414022
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 7. – 2001
414023
  Терновский Г.В. Диорама Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года / Г.В. Терновский. – Симферополь, 1960. – 28с.
414024
  Терновский Г.В. Диорама Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года / Г.В. Терновский. – 2-е изд. доп. – Симферополь, 1961. – 60с.
414025
  Терновский Г.В. Диорама Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года / Г.В. Терновский. – К, 1964. – 8с.
414026
  Воронов Ю.Н. Диоскуриада - Себастополис - Цхум / Ю.Н. Воронов. – Москва : Наука, 1980. – 127 с. – (Страницы истории нашей Родины)


  В книге рассказывается о Сухуми, столице бывшей Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики, крупном причерноморском курорте, основанном 2500 лет назад. Диоскуриада, Себастополис, Цхум, Сухум-кале - каждое из этих названий отражает ...
414027
  Елагина О. Диоскуриада : проза : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 117-121. – ISSN 0130-7673
414028
  Каучикас Альгирдас Пятро Диофант и неопределенный анализ в трудах европейских математиков XII-XVI веков : Автореф... канд. физ.-ат.наук: 07.00.10 / Каучикас Альгирдас Пятро; АН СССР. Ин-т ист. естествознания и техники. – М., 1979. – 17л.
414029
  Шмидт В.М. Диофантовы приближения / В.М. Шмидт. – Москва : Мир, 1983. – 228 с.
414030
   Диофантовы приближения. – М.
Ч. 1. – 1985. – 109с.
414031
   Диофантовы приближения. – Москва
2. – 1986. – 120 с.
414032
  Берник В.И. Диофантовы приближения и размерность Хаусдорфа / В.И. Берник, Ю.В. Мельничук. – Минск, 1988. – 144 с.
414033
  Шидловский А.Б. Диофантовы приближения и трансцендентные числа / А.Б. Шидловский. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 264 с.
414034
  Ковалевская Э.И. Диофантовы приближения на аналитических подмногообразиях евклидова пространства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Ковалевская Э.И.; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
414035
  Мельничук Ю.В. Диофантовы приближения на многообразиях и разномерность Хаусдорфа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Мельничук Ю.В.; АН БССР.Ин-т математики. – Минск, 1980. – 13л.
414036
  Окороков В.Б. Диохронно-синхронический топос бытия человека и проблемы антропологического времени // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 118-125. – ISSN 2077-1800
414037
  Присяжнюк А.И. Диперекиси с различной термоустойчивостью перекисных групп как инициаторы радикальной полимеризации и блоксополимеризации. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Присяжнюк А.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
414038
  Присяжник А.И. Диперекиси с различной термоустойчивостью перекисных групп как инициаторы радикальной полимеризации и блоксополимиризации. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Присяжник А.И.; ОГУ. – Одесса, 1969. – 30л.
414039
   Дипірамідальні кристали молібдену Пержанського рудного району (Яструбецький масив, Волинський мегаблок Українського щита) / В.О. Сьомка, І.В. Квасниця, С.М. Бондаренко, Г.В. Сьомка // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 37-44 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0204-3548
414040
   Дипірамідальні кристали циркону із лужних порід Приазов"я / В.М. Квасниця, О.А. Вишневський, І.В. Квасниця, І.В. Гурненко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 9-23. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
414041
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 1. – 2006
414042
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 2. – 2006
414043
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 3. – 2006
414044
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 4. – 2006
414045
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 5. – 2006
414046
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 6. – 2006
414047
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 7. – 2006
414048
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 8. – 2006
414049
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 9. – 2006
414050
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 10. – 2006
414051
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 11. – 2006
414052
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 12. – 2006
414053
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 13. – 2006
414054
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 14. – 2006
414055
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 15. – 2006
414056
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 16. – 2006
414057
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 17. – 2006
414058
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 18. – 2006
414059
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 19. – 2006
414060
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 20. – 2006
414061
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 21. – 2006
414062
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 22. – 2006
414063
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 23. – 2006
414064
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 24. – 2006
414065
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 1. – 2007
414066
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 2. – 2007
414067
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 3. – 2007
414068
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 4. – 2007
414069
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 5. – 2007
414070
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 6. – 2007
414071
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 7. – 2007
414072
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 8. – 2007
414073
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 9. – 2007
414074
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 10. – 2007
414075
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 11. – 2007
414076
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 12. – 2007
414077
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 13. – 2007
414078
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 14. – 2007
414079
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 15. – 2007
414080
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 16. – 2007
414081
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 17. – 2007
414082
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 18. – 2007
414083
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 19. – 2007
414084
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 20. – 2007
414085
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 21. – 2007
414086
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 22. – 2007
414087
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 23. – 2007
414088
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 24. – 2007
414089
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 1. – 2008
414090
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 2. – 2008
414091
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 3. – 2008
414092
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 4. – 2008
414093
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 5. – 2008
414094
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 6. – 2008
414095
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 7. – 2008
414096
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 8. – 2008
414097
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 9. – 2008
414098
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 10. – 2008
414099
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 11. – 2008
414100
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 12. – 2008
414101
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 13. – 2008
414102
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 14. – 2008
414103
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 15. – 2008
414104
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 16. – 2008
414105
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 17. – 2008
414106
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 18. – 2008
414107
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 19. – 2008
414108
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 20. – 2008
414109
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 21. – 2008
414110
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 22. – 2008
414111
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 23. – 2008
414112
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 24. – 2008
414113
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 1. – 2009
414114
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 2. – 2009
414115
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 3. – 2009
414116
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 4. – 2009
414117
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 5. – 2009
414118
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 6. – 2009
414119
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 7. – 2009
414120
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 8. – 2009
414121
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 9. – 2009
414122
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 10. – 2009
414123
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 11. – 2009
414124
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 12. – 2009
414125
   Дипкурьеры : очерки о первых советских дипломатических курьерах. – Москва : Политиздат, 1973. – 271с.
414126
   Дипкурьеры. – Изд. 2-е доп. – Москва, 1973. – 304с.
414127
  Шулікін Д. Диплом - зроблено в Німеччині. Сьогодні у ФРН навчається чверть мільйона іноземців. Із них - 9000 - українці // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 28 травня (№ 22)


  Після здобуття диплома бакалавра в укр. ВНЗ можна отримати "прямий загальний допуск до навчання", з яким і подають заяву до німецького університету на будь-яку спеціальність.
414128
  Любимов Б. Диплом / Б. Любимов. – Молотов, 1950. – 178 с.
414129
  Леонтьева Є.О. Диплом "под ключ", или неформальная практика опекунства в современных российских вузах // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2006. – Том 9, № 4. – С. 143-159. – ISSN 1029-8053
414130
  Деген И. Диплом врача // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 71-149. – ISSN 0131-8136
414131
  Виноградова Е.Б. Диплом Высших библиотечных курсов РГБ: итог, который становится началом // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 29-37. – ISSN 0130-9765


  Затронут вопрос о целесообразности неотложной широкомасштабной профессиональной переподготовки библиотечных кадров.
414132
  Белоцерковский С.М. Диплом Гагарина / С.М. Белоцерковский. – Москва, 1986. – 173 с.
414133
  Гуменюк Б. Диплом для дипломата // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 42-45. – ISBN 966-7522-07-5
414134
   Диплом зі знаком якості // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : ННЦ "Інститут біології та медицини". – С. 1


  ННЦ "Інститут біології та медицини" КНУ імені Тараса Шевченка створений на базі біологічного факультету, який як окремий підрозділ розпочав своє функціонування у 1933 році. Нині інститут є потужним навчально-науковим закладом, у якому здійснюється ...
414135
  Возовикова Т. Диплом к диплому. Университет ШОС запускает совместные программы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 21 июня (№ 25). – С. 10-11


  Недели образования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стали не только площадками для взаимодействия вузов-участников Университета ШОС (УШОС) - для обмена опытом, обсуждений, дискуссий, принятия решений, но и вехами развития этой уникальной ...
414136
   Диплом кібернетика - найкраща путівка в життя // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Факультет кібернетики. – С. 1


  Факультет кібернетики поєднує кращі традиції фундементальної освіти (яка дедалі більше цінується у світі), а також формує практичні навички із застосування сучасних технологій для вирішення складних задач у бізнесі та управлінні.
414137
   Диплом М.І. Пирогова про звання почесного члена Київського університету (30 вересня 1855 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 461. – ISBN 978-966-189-081-6
414138
  Добриніна О. Диплом на конкурс // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Випускниця ф-ту соціології та психології Вікторія Федоренко виклала свою роботу німецькою мовою і представила її на конкурс, оголошений в університеті м. Констанц (Німеччина). ЇЇ роботу визнали актуальною і присудили їй премію.
414139
  Стріха М. Диплом не кожному по кишені // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 13-19 липня (№ 28). – С.8. – ISSN 1992-9277


  Доктор фізико-математичних наук М. Стріха у розмові з Радіо Свобода розповів, про корупцію у вищій освіті України.
414140
  Шалимов А.И. Диплом Плутона / А.И. Шалимов. – Л, 1991. – 206с.
414141
  Гамбурд М. Диплом со свастикой // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 128-141. – ISSN 0321-1878
414142
  Крейн Л.А. Диплом Цезаря Попова. Повесть / Л.А. Крейн, А.А. Меерович. – Мурманск, 1966. – 160с.
414143
  Аносова А. Диплом чи досвід? // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 27 березня (№ 57). – С. 6


  Про проблеми стажування молодих спеціалістів.
414144
  Коваль А.І. Дипломанти : роман / А.І. Коваль. – Київ, 1966. – 365 с.
414145
  Коваль А.І. Дипломанти : роман / А.І. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 239 с.
414146
  Камбон Ж. Дипломат / Ж. Камбон. – Москва, 1946. – 87с.
414147
  Олдридж Д. Дипломат / Д. Олдридж. – Москва, 1953. – 832с.
414148
  Олдридж Д. Дипломат : [роман] / Джеймс Олдридж ; пер. с англ. Е. Калашниковой и др. ; предисл. В. Григорьева ; ред. Н. Владимиров и Н. Волжина. – Изд. 2. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1954. – 816 с.
414149
  Ирошников А.М. Дипломат / А.М. Ирошников. – М, 1958. – 31с.
414150
  Олдридж Д. Дипломат / Д. Олдридж. – Кишинев
1. – 1978. – 672с.
414151
  Сергеев Ю. Дипломат № 1 / розмову велва Юлія Самсонова // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 1/2 (415), 16.01.2015. – С. 12-15. – ISSN 2075-7093


  Постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев рассказал Фокусу о том, что мешает исключению России из Совета безопасности организации и почему РФ до сих пор не признана стороной конфликта в войне в Донбассе.
414152
  Федоров Л. Дипломат и консул / Л. Федоров. – Москва, 1965. – 168с.
414153
  Ціватий В.Г. Дипломат і іноземна мова: інституціональні витоки і модель підготовки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 231-234. – ISBN 966-7196-06-2
414154
  Шинкарук Л.В. Дипломат і політик - Лев Бачинський // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 50-51
414155
  Зубко О.С. Дипломат Микита Мандрика та його внесок в створення й діяльність Соціалістичної Ліги Нового Сходу (Прага, 1927 - 1929(30) рр.) // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 86-88
414156
  Зеркаль Л. Дипломат на шпильках / интервью взяла А. Хаецкая // Новое время страны. Спецпроект : приложение к журналу "Новое время страны" / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 3, сентябрь 2017 : Дипломат на шпильках. – С. 11-13


  Выпускница Киевського национального университета им. Тараса Шевченка юридического факультета Лана Зеркаль - заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейськой интеграции, чрезвычайный и полномочный посол дала интервью.
414157
  Печатнов В.О. Дипломат номер один (К 90-летию А.Ф. Добрынина) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 10 (478). – С. 61-66. – ISSN 0321-2068
414158
  Пригоровський В. Дипломат Олександр Довженко // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2007. – Вип. 8 : за 2007 рік. – С.662-670. – ISBN 966-7522-07-5
414159
  Караосманоглу Я.К. Дипломат поневоле : воспоминания и наблюдения / Якуб Кадри Караосманоглу ; Сокр. перев. Г. Александрова, под ред. и с предисл. И. Жуковского. – изд. 2-е. – Москва : Международные отношения, 1978. – 352 с. – Парал. тит. л. на турецком языке
414160
   Дипломат прочитав лекцію економістам // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4


  З нагоди Всесвітнього дня інтелектуальної власності на економічному факультеті відбулася лекція-зустріч з провідним фахівцем у сфері інтелектуальної власності, дипломатом економічного відділу, другим секретарем Посольства Сполучених Штатів Америки ...
414161
  Кольцов П.С. Дипломат Федор Раскольников / П.С. Кольцов. – Москва : Политиздат, 1990. – 284 с. : ил.
414162
  Піскун В. Дипломат Юрій Коцюбинський: світло і тіні радянського більшовизму // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 464-481. – (Нова серія ; вип. 21/22)
414163
  Зленко А.М. Дипломатiя i полiтика : Україна в процесі динамічних геополітичних змін / А.М. Зленко. – Харків : Фоліо, 2003. – 559с. – ISBN 966-03-2130-9
414164
  Щупак І. Дипломати - "праведники народів світу" / І. Щупак, Д. Глущенко // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 864-875. – ISBN 966-7522-07-5
414165
  Денисенко В.А. Дипломати - вихованці Києво-Могилянської академії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 200-206
414166
  Скржинська М.В. Дипломати в античних державах Північного Причорномор"я // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 2 (533), березень - квітень. – C. 4. – ISSN 0130-5247
414167
  Доморослий В.І. Дипломати доби національно-визвольних змагань: Федір Штейнгель // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 85-86
414168
  Поліщук Т. Дипломати й сучасне мистецтво // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 178). – С. 12


  Посольство Італії та Італійський інститут культури в Україні вирішили створити власну "Колекцію сучасного мистецтва", яка представлятиме вибрані художні твори італійських та українських митців. Ініціатива створення колекції належить послу Італії ...
414169
  Мицик Ю.А. Дипломатика / Ю. Мицик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 108-109. – ISBN 966-642-073-2
414170
  Бездрабко В. Дипломатика // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 181-192. – ISBN 978-966-06-0538-1
414171
  Стоянов В. Дипломатика на средновековните извори : (Владетелски документи) / Валери Стоянов ; [отг. ред. : Аспарух Велков, Кьнчо Георгиев] ; [Българска Академия На Науките ; Институт за история]. – София : Изд-во На Българската Академия На Науките, 1991. – 263, [1] с.
414172
  Севостьянов Г.Н. Дипломатиченская история войны на Тихом океане. / Г.Н. Севостьянов. – М, 1969. – 648с.
414173
  Меламедов Г.А. Дипломатическая битва за Иерусалим : закулисная история / Г.А. Маламедов , А.Д. Эпштейн ; Моск. гос. ун-т имени М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Ин-т Ближнего Востока, Ассоц. "Гишрей Тарбут". – Иерусалим ; Москва : Гешарим ; Мосты культуры, 2008. – 414, [2] с., [8] л. фот : фот., табл. – На обл.: Израилю 60 лет. – Библиогр.: с. 413 и в порстроч. примеч. – ISBN 978-5-93273-277-6
414174
  Нотович Ф.И. Дипломатическая борьба в годы первой мировой войны / Ф.И. Нотович. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР
Том 1. – 1947. – 748 с.
414175
  Тартарашвили В.Г. Дипломатическая борьба между Россией и Турцией вокруг Кючук-Кайнарджийского мирного договора в 1774-1779 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.571 / Тартарашвили В.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 18 с.
414176
  Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны / В.Я. Сиполс. – М., 1979. – 320с.
414177
  Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны / В.Я. Сиполс. – 2-е изд., дораб. и доп. – Москва, 1989. – 335 с.
414178
  Кузнецов А.Б. Дипломатическая борьба России за безопасность южных границ (первая половина XVI в.) / А.Б. Кузнецов. – Минск, 1986. – 135с.
414179
  Солонцов З.М. Дипломатическая борьба США за превосходство на море (По матер. Женев. морской конференции 1927 г. и Лондонской - 1930 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Солонцов З.М. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 19 с.
414180
  Альдрованди Марескоти Дипломатическая война / Л. Альдрованди Марескоти. – Москва : Госполитиздат, 1944. – 391 с.
414181
   Дипломатическая деятельность В.И.Ленина. – М., 1970. – 136с.
414182
  Карпова Р.Ф. Дипломатическая деятельность Л.Б. Красина : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Карпова Р. Ф. ; ЛГУ , Каф. новой и новейшей истории. – Ленинград, 1962. – 20 с.
414183
  Муньков Н.П. Дипломатическая деятельность М.И.Кутузова (1792-1813 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Муньков Н.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Кафедра истории СССР. – Казань, 1959. – 17л.
414184
  Левищенко А.М. Дипломатическая деятельность США в ООН по вопросу политики апартеида ЮАР (1969-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Левищенко А. М.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 25л.
414185
  Левищенко А.М. Дипломатическая деятельность США в ООН по вопросу политики апартеида Южно-Африканской Республики : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Левищенко А. М.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1984. – 193л.
414186
  Карягин В.В. Дипломатическая жизнь за кулисами и на сцене / В.В. Карягин. – М., 1994. – 320с.
414187
  Дундулис Б.И. Дипломатическая и вооруженная борьба Латвии против Тевтонского ордена и ее союз с гуситами в 1410-1422 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Дундулис Б.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1955. – 15л.
414188
  Розенталь Э.М. Дипломатическая история / Э.М. Розенталь. – Москва, 1960. – 231 с.
414189
  Исраэлян В.Л. Дипломатическая история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / В.Л. Исраэлян. – М., 1959. – 367с.
414190
  Земсков И.Н. Дипломатическая история второго фронта в Европе / И.Н. Земсков. – М., 1982. – 319с.
414191
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы / А. Дебидур. – Москва
1. – 1947. – 482 с.
414192
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы 1814-1878 : Священный союз от Венского до Берлинского конгреса / А. Дебидур. – Ростов-на-Дону : Феникс. – ISBN 5-85880-088-2
Т. 1. – 1995. – 510 с.
414193
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы 1814-1878 / А. Дебидур. – Ростов-на-Дону : Феникс. – ISBN 5-85880-089-0
Т. 2. – 1995. – 606 с.
414194
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы. / А. Дебидур. – Москва
2. – 1947. – 544 с.
414195
  Нерсесов Г.А. Дипломатическая история египетского кризиса, 1881-1882 гг.: (В свете рус. арх. материалов). / Г.А. Нерсесов. – М., 1979. – 320с.
414196
  Голобуцкий В.А. Дипломатическая история освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг.. / В.А. Голобуцкий. – Киев, 1962. – 360с.
414197
  Балаян Б.П. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединения Восточной Армении к России / Б.П. Балаян; АН АрмССР , Ин-т истории. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1988. – 279 с. – Библиогр.: с. 262-278
414198
  Табохаси К. Дипломатическая история японо-китайской войні. (1894-1895 гг.) / К. Табохаси. – Москва, 1956. – 608 с.
414199
  Комкова Е. Дипломатическая культура во взаимоотношения США - Канада // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 98-106. – ISSN 0131-2227
414200
  Слипченко А.С. Дипломатическая кухня : [худож.-док. изд.] / Александр Слипченко. – Киев : Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств, 2015. – 488, [5] с. : ил. – ISBN 966-518-338-9
414201
  Сорокин А.Г. Дипломатическая подготовка Австро-Прусской войны 1866 г. и позиция Наполеона III : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Сорокин А.Г. ; ЛГУ. – Ленинград, 1975. – 21 с.
414202
  Дербицкая К.Ю. Дипломатическая подготовка экспансии Франции в Марокко в конце XIX в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 69-82. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
414203
  Войонмаа В. Дипломатическая почта / В. Войонмаа. – Москва, 1984. – 284с.
414204
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2006
414205
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 2. – 2006
414206
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 3. – 2006
414207
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 4. – 2006
414208
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 5. – 2006
414209
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 6. – 2006
414210
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 7. – 2006
414211
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 8. – 2006
414212
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 9. – 2006
414213
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 10. – 2006
414214
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 11. – 2006
414215
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 12. – 2006
414216
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2007
414217
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2007
414218
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2007
414219
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2007
414220
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5/6. – 2007
414221
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2008
414222
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2008
414223
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2008
414224
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2008
414225
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2009
414226
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2009
414227
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2009
414228
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2010
414229
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2010
414230
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2010
414231
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2010
414232
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2010
414233
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2010
414234
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2011
414235
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2011
414236
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2011
414237
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2011
414238
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2011
414239
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2011
414240
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2012
414241
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2012
414242
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2012
414243
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2012
414244
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2012
414245
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2012
414246
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 7. – 2012
414247
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 8. – 2012
414248
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 9. – 2012
414249
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2013
414250
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2013
414251
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2013
414252
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2013
414253
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2013
414254
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2013
414255
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2014
414256
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2014
414257
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2014
414258
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2014
414259
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2014
414260
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2014
414261
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2015
414262
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2015
414263
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2015
414264
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2015
414265
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2015
414266
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2015
414267
  Муса Ф. Дипломатическая служба арабских государств / Ф. Муса. – М., 1962. – 176с.
414268
  Богучарский Е. Дипломатическая служба арабских государств // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 54-56. – ISSN 0321-5075
414269
  Матвеев В.М. Дипломатическая служба США / В.М. Матвеев. – М., 1987. – 189с.
414270
  Заллет Р. Дипломатическая служба. Ее история и организация во Франции, Великобритании и Соединенных Штатах / Р. Заллет. – Мю, 1956. – 382с.
414271
  Никулин Л.В. Дипломатическая тайна. / Л.В. Никулин. – М, 1968. – 107-254с.
414272
  Трофімкіна О.І. Дипломатическая терминология сербского языка / О.І. Трофімкіна, Є.М. Фаріна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 142-151. – ISSN 2075-437X


  У даній статті розглядається дипломатична термінологія сербської мови. Метою статті є семантичний аналіз дипломатичної лексики сербської мови періоду другої половини ХХ століття та початку ХХІ і побудова типових словникових дефініцій для її ...
414273
  Леонтьев К.Н. Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты 1865-1872 / Константин Николаевич Леонтьев ; М-во иностр. дел Рос. Федерации, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т). – Москва : РОССПЭН, 2003. – 526, [2] с. : портр. – (Серия "Дипломатическая история"). – ISBN 5-8243-0376-2
414274
  Федоренко Н.Т. Дипломатические записи / Н.Т. Федоренко. – М., 1972. – 399с.
414275
  Исии Кикудзиро Дипломатические комментарии. / Исии Кикудзиро. – М, 1942. – 236с.
414276
  Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств : принципы, формы и методы : учеб. пособие / О.П. Селянинов ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Каф. дипломатии. – Москва : МГИМО-Университет, 2004. – 311, [2] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-9228-0153-8
414277
  Закиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом / С. Закиров. – М, 1966. – 160с.
414278
  Рцхиладзе М.С. Дипломатические отношения Каролингов с государствами Европы и Ближнего Востока со времени Карла Великого до Верденского договора. : Автореф... канд. ист.наук: / Рцхиладзе М.С.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1961. – 11л.
414279
  Попов В.И. Дипломатические отношения между СССР и Англией. / В.И. Попов. – М, 1965. – 516с.
414280
  Якушев М.М. Дипломатические отношения России и Османской империи во второй половине XVIII в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 1. – С. 47-56. – ISSN 0869-1908
414281
   Дипломатические последствия обеда Б. Муссолини у советского полпреда в Италии К.К. Юренева // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 6. – С. 48-63. – ISSN 0869-6322


  Документы РГАСПИ 1924 г.
414282
  Николай Михайлович Дипломатические сношения Росси и Франции по донесениям послов Императоров Александра I и Наполеона 1808-1812 / Великий князь Николай Михайлович. – 1905-1914. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления государственных бумаг
Т. 1 : [Письма и донесения Коленкура с 20 декабря 1807 г. по 15 марта 1808 г.]. – 1905. – [4], CLXVIII, 263 с.,
414283
  Николай Михайлович Дипломатические сношения Росси и Франции по донесениям послов Императоров Александра I и Наполеона 1808-1812 / Великий князь Николай Михайлович. – 1905-1914. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления государственных бумаг
Т. 2 : [Письма и донесения Коленкура с 16 марта по 10 декабря 1808 г.]. – 1905. – [2], VIII, 413 с., 1 л. портр. : портр.
414284
  Николай Михайлович Дипломатические сношения Росси и Франции по донесениям послов Императоров Александра I и Наполеона 1808-1812 / Великий князь Николай Михайлович. – 1905-1914. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления государственных бумаг
Т. 4 : [Письма и донесения Коленкура с 17 июля 1809 г. по 24 марта 1810 г.]. – 1906. – [4], VIII, 435 с., 1 л. ил. : ил.
414285
  Семенов Ю.С. Дипломатический агент. / Ю.С. Семенов. – М., 1959. – 222с.
414286
   Дипломатический вестник. – Москва : Международные отношения
Год 1982. – 1983. – 280 с.
414287
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 1. – 1995
414288
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 2. – 1995
414289
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 3. – 1995
414290
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 4. – 1995
414291
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 5. – 1995
414292
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 6. – 1995
414293
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 7. – 1995
414294
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 8. – 1995
414295
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 9. – 1995
414296
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 10. – 1995
414297
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 11. – 1995
414298
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 12. – 1995
414299
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 1. – 1996
414300
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 2. – 1996
414301
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 3. – 1996
414302
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 4. – 1996
414303
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 5. – 1996
414304
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 6. – 1996
414305
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 7. – 1996
414306
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 8. – 1996
414307
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 9. – 1996
414308
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 10. – 1996
414309
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 11. – 1996
414310
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 12. – 1996
414311
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 1. – 1997
414312
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 2. – 1997
414313
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 3. – 1997
414314
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 4. – 1997
414315
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 5. – 1997
414316
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 6. – 1997
414317
  Левин Д.Б. Дипломатический иммунитет / Д.Б. Левин. – Москва-Ленинград, 1949. – 416с.
414318
  Бакланов А. Дипломатический конфликт вокруг иранской ядерной программы 2006 - 2010. Причины несостоятельности санкций // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 7-8
414319
   Дипломатический корпус СССР. – М., 1990. – 142с.
414320
  Серре Ж.-П. Дипломатический протокол / Ж.-П. Серре; под ред. и с предисл. Ф.Ф. Молочкова. – Москва : Издательство Института международных отношений, 1961. – 112 с.
414321
  Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России / Борунков А.Ф. – Москва : Международные отношения, 1999. – 240 с. – ISBN 5-7133-0973-8
414322
  Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России / А.Ф. Борунков. – Москва : Международные отношения, 2000. – 240с. – ISBN 5-7133-1049-3
414323
  Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России / А.Ф. Борунков. – 2-е изд., доп. – Москва : Международные отношения, 2001. – 256с. – ISBN 5-7133-1049-3
414324
  Никифоров Д.С. Дипломатический протокол в СССР / Д.С. Никифоров, А.Ф. Борунков. – Москва, 1985. – 301с.
414325
  Никифоров Д.С. Дипломатический протокол в СССР / Д.С. Никифоров, А.Ф. Борунков. – 2-е, доп. – Москва : Международные отношения, 1988. – 331с.
414326
  Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика / Ф.Ф. Молочков. – Москва : Международные отношения, 1977. – 248 с.
414327
  Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика : Учебник / Ф.Ф. Молочков. – 2-е изд., доп. – Москва : Международные отношения, 1979. – 253 с.
414328
  Кинцанс В.П. Дипломатический протокол: Учебный материал. / В.П. Кинцанс. – Рига, 1992. – 91с.
414329
   Дипломатический словарь : В 2-х т. – М.
т. 1. – 1948. – 855с.
414330
   Дипломатический словарь : В 2-х т. – М.
т. 2. – 1950. – 996с.
414331
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 1. – 1960. – 580с.
414332
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 2. – 1961. – 415с.
414333
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 3. – 1964. – 559с.
414334
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 1 : А-И. – 1971. – 612 с.
414335
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 2 : К-П. – 1971. – 591 с.
414336
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 3 : Р-Я. – 1973. – 719 с.
414337
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Изд. 4-е перераб. и доп. – М. : Наука
Т.1. – 1984. – 422с.
414338
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – 4-е изд. перераб. и доп. – М. : Наука
Т.2. – 1985. – 502с.
414339
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.
3. – 1986. – 749с.
414340
  Вуд Дж.Р. Дипломатический церемониал и протокол / Дж.Р. Вуд, Серре, Жан-Шарль. – Москва, 1974. – 445с.
414341
  Вуд Джон Дипломатический церемониал и протокол : принципы, процедура и практика / Вуд Джон, Серре Жак. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Прогресс, 1976. – 395 с.
414342
  Вуд Дж. Дипломатический церемониал и протокол / Пер. с англ. Ю.П.Клюкина, В.В.Пастоева, Г.И.Фомина; Дж.Вуд, Ж.Серре. – 2-е изд. – Москва : Международные отношения, 2003. – 416с. – ISBN 5-7133-1050-7
414343
  Машев Димитър Дипломатическо право / Машев Димитър. – София : Софи-Р, 1992. – 400с.
414344
  Бессмертных А.А. Дипломатическое ведомство США. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.716 / Бессмертных А.А.; МИМО. – М, 1970. – 24л.
414345
  Буриан А.Д. Дипломатическое и консульское право / Александр Буриан ; Ин-т истории, государства и права АН Молдовы ; Европейский ун-т Молдовы ; Ассоциация международного права Республики Молдова. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Кишинев : [ Б. и. ], 2008. – 432 с. – (Alma mater). – ISBN 978-9975-70-770-1
414346
  Никольсон Г. Дипломатическое искусство. / Г. Никольсон. – М, 1962. – 118с.
414347
  Блищенко И.П. Дипломатическое право / И.П. Блищенко. – Москва, 1972. – 240 с.
414348
  Сандровский К.К. Дипломатическое право : учебник / К.К. Сандровский. – Киев : Вища школа, 1981. – 240 с.
414349
  Блищенко И.П. Дипломатическое право : Учеб. пособие / И.П. Блищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 287 с. – ISBN 5-06-001656-0
414350
  Ганюшкин Б.В. Дипломатическое право международных организаций / Б.В. Ганюшкин. – М, 1972. – 191с.
414351
  Демин О.А. Дипломатической службе Украины - 90 лет // Diplomat : журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 44-45
414352
  Лук"янчук Г. Дипломатична академія України відзначила "рік Удовенка" урочистостями // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
414353
  Гуменюк Б. Дипломатична академія України: історія та перспективи розвитку


  28 грудня 1995 р.- перший етап становлення навчальної структури в системі держ. органів зовнішніх відносин України
414354
  Гахраманова Шахла Шахі Дипломатична боротьба в ООН щодо незалежності Косово (1990-2010) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 269-274. – (Історія ; Вип. 25)
414355
  Машевський О. Дипломатична боротьба між країнами Антанти за "Османську спадщину" в 1914-1916 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано вплив суперечностей між Великою Британією, Францією та Росією стосовно розподілу території Османської імперії на протистояння між Антантою та центральними державами. The article analyzes the impact of contradictions between ...
414356
  Галицька-Дідух Дипломатична боротьба навколо проблеми українського представництва на мирній конференції в Ризі (вересень-березень 1921 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.86-109. – ISSN 0130-5247
414357
  Громенко С.В. Дипломатична боротьба навколо статусу Криму під час Кримської операції Петра Болбочана у квітні 1918 року // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 18-19
414358
  Магурчак А. Дипломатична діяльність Андрія Жука // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 37-43


  У статті висвітлюється участь А.Жука у дипломатичних конференціях 1919 р. Проаналізовані пропозиції відомого політика щодо вирішення найважливіших питань тогочасної української дипломатії. Розглядається його концепція створення Галицько-Волинської ...
414359
  Островська Л. Дипломатична діяльність Богдана Хмельницького // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 151-154. – ISBN 966-95758-1-8
414360
  Дацків І. Дипломатична діяльність В"ячеслава Липинського (1918-1919 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 115-124. – ISSN 1998-4634
414361
  Передерій І. Дипломатична діяльність В"ячеслава Липинського в українських урядах Гетьманату Павла Скоропадського та Директорії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 52-55
414362
  Гриник І.І. Дипломатична діяльність Василя Панейка на Паризькій мирній конференції // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 111-120. – ISSN 0320-9466
414363
  Сопівник Р.В. Дипломатична діяльність Є. Петрушевича у Відні // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 94-95


  До 100 річниці Акту злуки.
414364
  Макар В.Ю. Дипломатична діяльність Конгресу українців Канади // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 434-438. – ISBN 966-7196-06-2
414365
  Очеретяний В. Дипломатична діяльність М. А. Славинського у 1920-1923 рр. // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 39-45


  Максим Славинський був державним діячем й ученим, дипломатом
414366
  Осадчук С. Дипломатична діяльність М. Лозинського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.169-173. – Бібліогр.: 7 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
414367
  Барвінська П. Дипломатична діяльність Миколи Порша // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 47-58. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
414368
  Олійник М. Дипломатична діяльність Михайла Лозинського на Паризькій мирній конференції 1919 р. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 25-31
414369
  Каковкіна О.М. Дипломатична діяльність Народної Республіки Болгарії в Україні за матеріалами Центрального державного архіву громадських об"єднань України // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 68-80. – ISBN 978-966-981-185-1
414370
  Петюр Р. Дипломатична діяльність Папи Франциска / Р. Петюр, А. Усатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 39-42. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблематику дипломатичної діяльності глави Католицької церкви та одночасно Держави Ватикан Папи Франциска. З моменту обрання у 2013 році минув достатньо вагомий період для осмислення дипломатичних кроків Папи Франциска. Досліджено основні ...
414371
  Пилипенко В.В. Дипломатична діяльність Петра Сливенка у Фінляндії (1918 р.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 218-225


  На основі неопублікованих джерел у статті розглядається діяльність першого дипломатичного представника Української Держави у Фінляндії Петра Сливенка.
414372
  Краснодемська І. Дипломатична діяльність Романа Смаль-Стоцького в Німеччині в 1919 - 1923 роках // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 244-260. – ISBN 978-617-7062-24-9
414373
  Романюк І. Дипломатична діяльність Святослава Ігоревича (964-972 рр.) / І. Романюк, І. Кушко // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 564-575. – ISBN 966-7522-07-5
414374
   Дипломатична діяльність України у сучасному світі : монографія / І.Р. Алєксєєнко [та ін. ; відп. ред. В.Ф. Солдатенко]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 269, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 271. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-00-1361-2
414375
  Бученко Ю.В. Дипломатична діяльність українських відомств в 1917 - 1921 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 154-156
414376
  Мазипчук М. Дипломатична діяльність Юрія Коцюбинського (1920-1922 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-40. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується дипломатична діяльність Ю. Коцюбинського у 1920-22 рр., його значення та вплив на проведення зовнішньої політики УСРР. Також розкривається проблематика міжнародного визнання УСРР та діяльності радянської дипломатії проти ...
414377
   Дипломатична енциклопедія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 24 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На засіданні колегії Міністерства закордонних справ України презентували "Українську дипломатичну енциклопедію" у 5 томах. Ректор КНУ імені Тараса Шевченка і член редколегії видання Леонід Губерський наголосив, що праця присвячується 180-річчю від дня ...
414378
  Петренко І.Є. Дипломатична і військово-політична діяльність урядів Української Держави в Чорноморському регіоні (1918 р.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 232-240


  У статті йдеться про встановлення політико-дипломатичних відносин Української Держави П. Скоропадського з ключовими державами Чорноморського регіону, що було одним із головних напрямків українського зовнішньополітичного курсу в квітні-грудні 1918 р. ...
414379
  Панов А.В. Дипломатична і консульська служба : навч. посібник / Ален Панов. – Ужгород : Ліра, 2010. – 111, [1] с. – ISBN 978-966-2195-80-4
414380
  Панов А.В. Дипломатична і консульська служба : підручник / Ален Панов. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2015. – 270, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 9. – ISBN 978-617-7132-30-0
414381
  Стецюк В.Б. Дипломатична і наукова діяльність подолянина Івана Токаржевського-Карашевича (1918 - 1954 рр.) / В.Б. Стецюк, О.В. Коржак // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 56-60
414382
  Головченко В. Дипломатична історія Галицько-Волинської держави: Королівський період // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 79-110. – ISBN 966-7522-07-5
414383
  Головченко В. Дипломатична історія Галицько-Волинської держави: об"єднавчий період // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2006. – Вип. 7 : за 2006 рік. – С. 336-362. – ISBN 966-7522-07-5
414384
  Головченко В.І. Дипломатична історія листопадової 1928 р. національно-демократичної революції на Буковині // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 3-10


  У статті розкриваються міжнародно-дипломатичні обставини національно-демократичної революції 1918 р. на західноукраїнських землях; особливої уваги надано українсько--румунським відносинам у контексті боротьби за владу на Буковині.
414385
  Головченко В. Дипломатична історія України : підручник для студ. вищих навч. закладів / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко; КНУТШ. – 2-е вид., перероб. – Київ : Київський університет, 2007. – 464с. – ISBN 966-594-917-9
414386
  Слабченко Є. Дипломатична історія України / Євген Слабченко ; упоряд. Ірина Матяш. – Київ : Кліо, 2016. – 493, [3] с. : іл. – До 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років. - Покажч. імен.: с. 483-493. – Бібліогр.: с. 478-482 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-45-5


  «Дипломатична історія України» – праця, створена у 1965 році українським дипломатом, громадським діячем в еміграції, кінорежисером, колекціонером Євгеном Слабченком (псевдонім Ежен Деслав). Хронологічно книга охоплює період 907–1918 рр: від першої ...
414387
  Головченко В.І. Дипломатична історія України (1923-1993) : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко ; [за ред. Л.В. Губерського] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 233-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-467-0
414388
  Головченко В.І. Дипломатична історія України (від найдавніших часів до XIX століття) : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко. – Київ : Київський університет, 2007. – 480 с., [32] с. додатків + Додатки: с. 480-512. – ISBN 966-594-862-8
414389
  Головченко В.І. Дипломатична історія України (кінець XIX - перша чверть ХХ століття) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко, Валерій Солдатенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 527 с. + Додатки: с. 520-527. – Бібліогр.: с. 507-519. – ISBN 978-966-439-333-8
414390
  Матяш І. Дипломатична кар"єра та еміграційне буття Михайла Єреміїва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 52-57. – (Історичні науки)
414391
  Матяш І. Дипломатична кар"єра та еміграційне буття Михайла Єреміїва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 50-55. – (Історичні науки)
414392
  Войцехівська І. Дипломатична мемуаристика як об"єкт джерелознавства // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2002. – Вип. 2 : за 2001 рік. – С. 502-518. – ISBN 966-7522-12-1
414393
  Піпченко Н. Дипломатична мережа Італії "Farnesina" / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 183-197. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
414394
  Губерський Л.В. Дипломатична місія // Урядовий кур"єр, 1999. – 16 жовтня


  Інституту міжнародних відносин - 55 років
414395
  Гурбик А. Дипломатична місія А. Ждановича 1650 р. до Стамбула в контексті набуття Україною османського протекторату // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 216-252. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
414396
  Набока О. Дипломатична місія комодора М. Перрі на острови Лю Чу у 1852 та 1853 рр. та їх міжнародні наслідки // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 93-103
414397
  Терещенко О.В. Дипломатична місія УНР у США в листах Юліана Бачинського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 201-229. – ISSN 0320-9466
414398
   Дипломатична нота від Лейпцігської опери // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 100. – ISSN 0130-5212
414399
  Толпачевський А. Дипломатична пам"ять // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 15


  "У тяглості часу немає перерв. І те, що ми робимо сьогодні, рішення, що їх ми ухвалюємо, реагуючи на розвиток світових подій і власні потреби, несуть на собі відбиток діянь наших предків. Уже завтра влитися в загальний потік історичного поступу всього ...
414400
  Валєєва Ю. Дипломатична реформа // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 50-51. – (Політичні науки)


  "1 липня розпочала свою діяльність оновлена "Дипломатична академія України ім. Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ" . Формується новий колектив, який ставить перед собою амбітну мету створити сучасну і динамічну установу, що стане не ...
414401
  Юсковець Ю. Дипломатична роль Богдана Хмельницького у міждержавних відносинах Гетьманщини // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 51
414402
  Кузьмяк В.В. Дипломатична сателізація країн Центральної та Східної Європи Радянським Союзом у перші роки після Другої Світової війни // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 434-440


  Розглянуто основи зовнішньої політики СРСР у перші роки після Другої Світової війни на Європейському континенті, досліджено причини та наслідки формування Радянським Союзом "поясу безпеки" в Європі з країн Центральної та Східної Європи, ...
414403
  Ціватий В. Дипломатична служба Австрійської Республіки: історичний та інституційний розвиток / В. Ціватий, Я. Сочка // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 46-49. – (Історичні науки)
414404
  Биркович Т.І. Дипломатична служба гетьмана Богдана Хмельницького 1648-1657рр. // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 76-82.
414405
  Ціватий В. Дипломатична служба Грецької Республіки: традиції, модель, інституційний розвиток (історико-політичний аспект) / В. Ціватий, К. Таранова // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 40-45
414406
  Горобець І. Дипломатична служба Європейського Союзу / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-21
414407
  Кравченко В. Дипломатична служба України: версія 2018. Держсекретар МЗС України Андрій Заяць про проблеми та реформи в зовнішньополітичному відомстві // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 грудня (№ 49). – С. 5


  "Дипломатична служба України вже котрий рік переживає кризу. Та й чи могло бути інакше, коли розбалансовано весь механізм державного апарату? І хоча система так-сяк працює, проте проблеми - кадрові, фінансові, управлінські - нагромаджуються. А коли ...
414408
  Вєдєнєєв Д.В. Дипломатична служба Української держави 1917-1923 роки / Д.В. Вєдєнєєв; НАСБУ. – Київ : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2007. – 260с.
414409
  Гуменюк Б.І. Дипломатична служба: правове регулювання : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Б.І. Гуменюк. – Київ : Либідь, 2007. – 224с. – Шифр дубл.9.4 Гуме.Доп. карт. м.в. – ISBN 978-966-06-0442-1


  Розглядаються основні нормативно-правові акти універсального та національного характеру, що формують базові принципи та механізм діяльності дипломатичної служби. Аналізується структура та правова сутність головних компонентів дипломатичної служби: ...
414410
  Балабанов К.В. Дипломатична та консульська служба = Diplomatic and consular service : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Балабанов Костянтин Васильович, Трофименко Микола Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке від-ня, 2013. – 431, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр. та англ. - Терміни та поняття: с. 169-182. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-579-593-4


  Вельмишановному Леоніду Васильовичу - мудрому, авторитетному, досвідченому та талановитому керівнику, вченому і дипломату з щирою вдячністю та найкращими побажаннями. З глибокою повагою, Підпис, 14.10.2013
414411
  Даниленко В.М. Дипломатична тактика Польщі щодо України після Першої світової війни // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 58-59
414412
  Матвієнко В.М. Дипломатичне забезпечення розбудови державності: перші відомства закордонних справ України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 207-210
414413
  Матвієнко В.М. Дипломатичне забезпечення розбудови української державності : 90-років на захисті національних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 6-10.
414414
  Репецький В. Дипломатичне і консульське право : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Репецький. – Львів : Бібльос, 2002. – 352с. – ISBN 966-613-162-5
414415
  Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право : підручник / В.М. Репецький ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнародних відносин. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 376 с. – ISBN 966-346-204-3
414416
  Пазинич О. Дипломатичне листування як особливий вид дискурсу // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков., Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 24. – С. 3-8
414417
  Матвієнко В.М. Дипломатичне представництво (- постійний закордонний орган зовнішніх зносин держави) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 600. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
414418
  Матвієнко В.М. Дипломатичне представництво (- постійний закордонний орган зовнішніх зносин держави) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 600. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
414419
  Макар В.Ю. Дипломатичне представництво Західноукраїнської народної республіки в Канаді (1920-1923 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 229-234
414420
  Білоусов М.М. Дипломатичне представництво України у Великій Британії: перші кроки (1992-1994 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 47-54. – ISBN 966-7196-06-2
414421
  Попенко Я.В. Дипломатичне представництво УНР в Бельгії: основні напрями діяльності у 1918-1921 рр. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 44-48. – ISBN 978-966-8676-80-2
414422
  Сардачук П.Д. Дипломатичне представництво: організація і форми работи : Навчальний посібник / П.Д. Сардачук, О.П. Кулик. – Київ : Україна, 2001. – 176с. – ISBN 966-524-101-Х
414423
  Сагайдак О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : навчальний посібник / О.П. Сагайдак, П.Д. Сардачук. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-346-406-0


  .Всебічно розкрито місце і рольдипломатичного представництва в реалізації зовнішньополітичного курсу незалежної України
414424
  Дацків Ігор Дипломатичне співробітництво ЗУНР із УНР в добу української революції // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 61-70
414425
  Пилипів В.І. Дипломатичне співробітництво УНР і ЗУНР у період Паризької мирної конференції:джерелознавчий аспект // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 124-128. – ISBN 966-614-021-7
414426
  Лук"янець І. Дипломатичне стажування в Угорщині // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 5


  Група студентів Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка взяла участь у другій програмі дипломатичного стажування Єврошколи «Угорщина: досвід країн Вишеградської групи в ЄС», організованій за сприяння Посольства Угорщини в Україні та ...
414427
  Писана Н. Дипломатичний внесок у розвиток країни важко переоцінити. Магістри Інституту міжнародних відносин [КНУ ім. Т. Шевченка] мають відповідати трьом "П" Геннадія Удовенка, уособлюючи порядність, професіоналізм і патріотизм // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 червня (№ 120). – С. 2


  Президент Петро Порошенко, як колишній студент факультету міжнародних відносин і міжнародного права (нині Інститут міжнародних відносин) взяв участь в урочистостях з нагоди випуску магістрів інституту.
414428
  Сергійчук В. Дипломатичний геній // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 55-58. – ISSN 0869-3595
414429
  Пономаренко О.В. Дипломатичний дискурс у твіттері: твіттінг і твіт як новітні жанрові форми дипломатичної комунікації // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 282-297


  Розглянуто новітні соціокомунікативний і мовленнєвий жанри сучасного дипломатичного дискурсу в його віртуальному вимірі. Уточнено їх дефініції. Розроблено модель типової структурно-композиційної побудови твіту як електронного дипломатичного ...
414430
  Пономаренко О. Дипломатичний дискурс: способи класифікації // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 129-130. – ISBN 978-2-919320-44-8
414431
  Хара О. Дипломатичний екзорцизм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 1, 5


  "Цей тиждень безперечно ввійде в дипломатичні аннали, бо узгоджена висилка майже 150 російських шпигунів під дипломатичним прикриттям з 28 країн і штаб-квартири НАТО є безпрецедентною в сучасній історії. Більшість держав Вільного світу продемонструвала ...
414432
  Харченко О. Дипломатичний етикет гетьманського Батурина за Івана Самойловича // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 90-96. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
414433
  Чугаєнко Ю.О. Дипломатичний і міжнародний діловий протокол та етикет : навч. посібник / Ю.О. Чугаєнко ; Нац. акад. управління. – Київ : Національна академія управління, 2011. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-8406-63-8
414434
  Кондик О.П. Дипломатичний імунітет: конституційні та міжнародно-правові засади // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 292-297. – ISBN 978-966-7166-35-9
414435
  Шайда О.Є. Дипломатичний інструментарій розвитку українсько-австрійських відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
414436
  Гавриленко І.І. Дипломатичний компонент "м"якої сили" США : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гавриленко Ілля Ігорович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 241 арк. – Бібліогр.: арк. 200-237
414437
  Гавриленко І.І. Дипломатичний компонент "м"якої сили" США : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гавриленко Ілля Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
414438
   Дипломатичний корпус. – Київ, 1999. – 200с.
414439
   Дипломатичний корпус. – Київ : [б. в.], 2000. – 216 с. : іл.
414440
   Дипломатичний корпус : [довідник]. – Київ : Управління державного протоколу, 2001. – 228, [8] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Текст укр., англ.
414441
   Дипломатичний корпус. – Київ : Амадей; Книга, 2003. – 248с. : іл. – ISBN 966-7689-21-2
414442
   Дипломатичний корпус. – Київ : Управління державного протоколу, 2006. – 264с. : 4 арк. іл.
414443
   Дипломатичний корпус. – Київ : Управління державного протоколу, 2007. – 264 с. : іл.
414444
   Дипломатичний корпус : департамент держ. протоколу : [довідник] / М-во закордон. справ. Україна ; [Ген. дирекція Київ. міськ. ради з обслуговування інозем. представництв]. – Київ : Преса України, 2010. – 276, [10] с., [4] арк. фотоіл. : іл., фотоіл.
414445
   Дипломатичний корпус : [довідник] / Державне упр. справами, Генер. дирекція з обслуговування інозем. представництв. – Київ : Преса України, 2013. – 304 с., [20] арк. кольор. фотоіл. : фотоіл.
414446
  Матвієнко В.М. Дипломатичний корпус (- дипломатичний персонал іноземних дипломатичних представництв, та їх сімей) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 600. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
414447
   Дипломатичний подіум // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 4


  "Весну в ІМВ зустрічали різнобарвними костюмами. У ролі моделей – студенти Інституту міжнародних відносин КНУ, у ролі модельєрів – посли 21 держави світу, акредитовані в Україні. Так розподілилися учасники показу національних костюмів народів світу, ...
414448
   Дипломатичний подіум // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 6


  "Весну в ІМВ зустрічали різнобарвними костюмами. У ролі моделей – студенти Інституту міжнародних відносин КНУ, у ролі модельєрів – посли 21 держави світу, акредитовані в Україні. Так розподілилися учасники показу національних костюмів народів світу, ...
414449
  Ткач Д.І. Дипломатичний протокол в Угорській Республіці: загальне та особливе // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 226-230. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
414450
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : Навч. посібник / О.П. Сагайдак. – Київ : Знання, 2005. – 259с. – ISBN 966-8148-99-1
414451
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : Навч. посіб. / О.П. Сагайдак; ЛНУ ім. І. Франка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 380с. – ISBN 966-346-103-9
414452
  Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Т.І. Шинкаренко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 296 с. – ISBN 966-959-570-3
414453
   Дипломатичний протокол та етикет : навчальна програма для студ. спеціальності "політологія" фіолософського факультету : денна форма навчання / укладач: Т.І. Шинкаренко ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин, Каф-ра міжнар. організацій і дипломат. служби, Філософський факультет. – Київ, 2009. – 16 с.
414454
  Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.І. Шинкаренко ; КНУТШ. – 2-е вид., допов. – Київ : Київський університет, 2009. – 296 с. : іл. + Додатки: с. 272-288. – Бібліогр.: с. 289-292. – ISBN 978-966-439-221-8
414455
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник / О.П. Сагайдак. – Київ : Знання, 2010. – 398 с. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-680-4
414456
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник / О.П. Сагайдак ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2012. – 262, [2] с. – Бібліогр.: с. 256-262. – ISBN 978-966-346-989-8
414457
   Дипломатичний успіх України / М. Сірук, Д. Гербст, А. Каратницький, А. Гетьманчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 106). – С. 3


  "Як тепер втілити домовленості президентів Порошенка і Трампа у конкретні досягнення".
414458
   Дипломатичний форм // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  У національному університеті "Острозька академія" 23 лютого відбудеться унікальний Дипломатичний форум. Уперше на платформі закладу вищої освіти одночасно зустрінуться представники дипломатичного корпусу та співробітники іноземних дипломатичних і ...
414459
   Дипломатичний форум [у Національному університеті "Острозька академія"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Національному університеті «Острозька академія» відбувся третій Міжнародний дипломатичний форум, присвячений 30-річчю Незалежності України та 445-річчю Острозької академії на тему "Виклики для дипломатичного світу в епоху пандемії COVID-19: ...
414460
  Блавацький С. Дипломатичний фронт 100 років тому // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 34 (562), 23-30.08.2018. – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Як діяла Українська Національна Рада в Парижі у 1918 - 1922 роках.
414461
  Головченко В. Дипломатичний хист Василя Дрозденка // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 712-713. – ISBN 966-7522-07-5
414462
  Гогоша О.І. Дипломатичні аспекти миротворчої діяльності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 88-94.
414463
  Пономарьов О. Дипломатичні взаємини між Росією і Туреччиною щодо встановлення кордону згідно рішень бухарестського миру 1812 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-57. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти зовнішньої політики Росії, зокрема, спроби делімітації кордону у Нижньому Подунав"ї після російсько-турецької війни 1806-1812 рр. Is was considered some aspects of foreign politics of Russia, just attempt of boundary ...
414464
  Прохорова А. Дипломатичні взаємовідносини Лондона та Парижа під час англо-французької війни (60-ті рр. XVI ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 59-63. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дипломатичні взаємовідносини між англійським королівством і гугенотами під час англо-французької війни 1562-1564 рр., їхній вплив на зовнішню політику Англії та Франції. Проаналізовано головні напрями дипломатичних відносин єлизаветинських ...
414465
  Сас Петро Дипломатичні відвідини запорозькими козаками Москви 1620 року // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 58-64. – ISSN 0130-7037
414466
  Сас П. Дипломатичні відвідини запорозькими козаками Москви 1620 року // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 21-26. – ISSN 0130-7037
414467
  Брель О. Дипломатичні відносини Війська Запорозького з Московським царством за часів Богдана Хмельницького // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 310-317. – ISSN 2078-0850
414468
  Гаврилов О. Дипломатичні відносини Ганзи і держав Північної Європи на початковому етапі Кальмарської унії (1397-1398) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-14. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Реконструйовано дипломатичні відносини Ганзи та країн Північної Європи в період політичного об"єднання Данії, Швеції і Норвегії у XIV ст. In article diplomatic relations of Hansa and the countries of Northern Europe during political association of ...
414469
  Буткевич О. Дипломатичні відносини Директорії України (1918-1921) : Зовнішньополітичний курс Директорії: проблеми визнання та реалізації // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1995. – № 1. – С. 85-125


  Програма укладена доктором юридичних наук, професором В.Г. Буткевичем, є навчальною для студентів відділення міжнародного права Українського інституту міжнародних відносин. Програму затверджено кафедрою міжнародного права, а також Вченною радою ...
414470
  Самарський О. Дипломатичні відносини з Росією: міжнародна практика vs українська стратегія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 1, 6


  Дискусії довкола питання припинення дипломатичних відносин України з Росією тривають уже трохи більше двох років, періодично то спалахуючи, то затухаючи. Чи не найголовнішим у дискусіях є питання: а що конкретно Україна отримає/втратить від ...
414471
  Мацелюх І.А. Дипломатичні відносини із Святим Престолом як один із векторів міжнародно-правової легітимації Української Народної Республіки // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 141-144. – ISBN 978-617-7777-14-3
414472
  Дацків І. Дипломатичні відносини між Антантою та Гетьманатом П. Скоропадського у працях вітчизняних дослідників // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 119-123. – ISSN 1998-4634
414473
  Дацків І.Б. Дипломатичні відносини між країнами Антанти та представниками Української держави гетьмана Павла Скоропадського у працях українських дослідників // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 159-165
414474
  Ремі Й. Дипломатичні відносини між Україною і Фінляндією в 1918-1921 роках / Й. Ремі, В. Пилипенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 24. – С. 146-157.
414475
  Судинович С. Дипломатичні відносини Росії під час Тридцятилітньої війни (1618 - 1648 рр.): історіографія проблеми // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 376-379. – ISBN 978-966-171-783-0
414476
  Комаров П.В. Дипломатичні відносини Святого Престолу і українських урядів у 1917-1921 рр. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2021. – № 34. – С. 233-240
414477
   Дипломатичні відносини України з країнами світу : збірник наукових праць. – Київ : LAT&K, 2012. – 214, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2944-78-5
414478
  Романюк І.М. Дипломатичні відносини Української держави з Болгарією в 1918 році // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 38-40
414479
  Майстренко І.В. Дипломатичні відносини УНР з країнами Антанти у 1917 - 1921 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 206-207
414480
  Андрусяк Я.Я. Дипломатичні відносини Чеського королівства за правління династії Ягеллонів (1471-1526 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 43-46. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "У статті розкрито дипломатичні відносини Чеського королівства за правління династії Ягеллонів. Чеське королівство проводило багатовекторну зовнішню політику і відігравало важливу роль у міжнародних відносинах серед держав Центрально-Східної Європи. ...
414481
  Мукомела О. Дипломатичні візії Євгена Касьяненка // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 670-678. – ISBN 966-7522-07-5
414482
  Матвієнко В.М. Дипломатичні досягнення Української Держави гетьмана П. Скоропадського // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / А.І. Кудряченко, І.І. Богданович, І.В. Богінська, А.Г. Бульвінський, В.І. та ін. Головченко. – Київ : Фенікс, 2011. – С. 251-265. – ISBN 978-966-651-941-5
414483
  Сергійчук В. Дипломатичні зносини Богдана Хмельницького // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2000. – Вип. 1 : за 2000 рік. – С. 200-282. – ISBN 966-7522-03-2
414484
  Бущук Д. Дипломатичні колізії вступу Румунії у Першу світову війну // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 15-19. – ISBN 978-966-171-793-9
414485
  Гай-Нижник Дипломатичні контакти на найвищому рівні між Німецькою імперією та Українською державою у 1918 р.: персональний вимір // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 147-165. – ISBN 978-617-7062-24-9
414486
   Дипломатичні місії християнських ченців // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 115-127. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
414487
  Головченко В. Дипломатичні обставини договірного оформлення українсько-польського кордону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-15. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються суперечливі міжнародно-політичні чинники й обставини договірного оформлення української ділянки державного кордону між СРСР і Польщею на завершальному етапі Другої світової війни, а також з"ясовується їхній вплив на національну ...
414488
  Дацків Ігор Дипломатичні орієнтири Укаїнської Центральної Ради на Антанту: досягнення і втрати // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (384). – С. 38-48. – ISSN 0869-3595
414489
  Миць М.Р. Дипломатичні особливості актових документів Волинського облвиконкому // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 122-129
414490
  Ціватий В.Г. Дипломатичні перегони та інституціоналізація міжнародних союзів останньої третини XIX - першої чверті XX століття: режим і статус Чорноморських протоків // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 347-349. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
414491
  Хандогій В. Дипломатичні переклади // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 229-233. – ISSN 0320-8370
414492
  Кравченко В. Дипломатичні підмостки Зе!команди. Беззастережна перемога несистемного політика в очах світової спільноти - безперечна легітимація нового глави держави // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 4


  "Не встиг ущухнути хайп після оприлюднення результатів екзитполів і визнання чинним президентом Петром Порошенком своєї поразки на виборах, як закордонні лідери кинулися вітати з перемогою його опонента - шоумена Володимира Зеленського. Президенти США, ...
414493
  Хайм Вольф Дітріх Дипломатичні поради : Інтерв"ю / Вольф Дітріх Хайм ; [інтерв"ю взяли] Дмитро Губенко, Олександр Крамар // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 6 (223). – С. 32-34. – ISSN 1996-1561


  Надзвичайний і Повноважний Посол Австрійської Республіки в Україні Вольф Дітріх Хайм про охолодження відносин між ЄС та Києвом, перспективи австрійських банків в Україні та майбутнє єврозони.
414494
  Носанчук Я.Д. Дипломатичні представництва УНР в країнах Західної Європи (1918 - 1921) // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 217-218
414495
  Буткевич О.В. Дипломатичні привілеї та імунітети в середньовічному міжнародному праві // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 204-210. – ISBN 966-7196-06-2
414496
  Ціватий В.Г. Дипломатичні простори української мови: культурна дипломатія в дії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 311-314. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
414497
  Дацків І.Б. Дипломатичні стосунки Директорії УНР із радянськими урядами Росії та України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 108-122. – ISSN 0130-5247
414498
  Хандогій В.Д. Дипломатичні сюжети: невигадані історії кар"єрного дипломата : до 100-річчя дипломат. служби України / Володимир Хандогій. – Київ : Саміт-Книга, 2017. – 572, [4] с., [16] арк. фотоіл. : фотоіл. – Імен. покажчик: с. 554-573. – Бібліогр. в коментарях: с. 526-553. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-617-7560-59-2
414499
  Мігус С. Дипломатичні та суспільні скандали на фоні історичної пам"яті // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2020. – 22 листопада (№ 47)


  Українсько-польські відносини: шлях до порозуміння.
414500
  Двойних К.Є. Дипломатичні технології на межі зіткнення суперетносів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 160-178. – ISBN 966-7196-06-2
414501
  Никольсон Г. Дипломатия / Г. Никольсон; Пер. с англ. под ред. и с предисл. А.А.Трояновского. – Киев : Омега Принт. – 184с. – Видання в Україні здійснене при підтримці директора Ин-тумеждунар. відносин КНУТШ член-кор. НАН України проф. Л.В.Губерського. – (Внешняя политика и дипломатия). – ISBN 966-95634-4-5
414502
  Никольсон Г. Дипломатия / Г. Никольсон; Пер. с англ. под ред. и с предисл. А.А.Трояновского. – Москва : ОГИЗ, 1941. – 154с.
414503
  Киссинджер Г. Дипломатия / Генри Киссинджер ; [науч. ред. А.А. Сидоров ; пер. с англ. В.В. Львова ; послесл. Г.А. Арбатова]. – Москва : Ладомир, 1997. – 847, [2] с. : ил. – Имен. указ.: с. 811-817. - Предм.-темат. указ.: с. 818-821. – Библиогр. в примеч.: с. 764-809. – ISBN 5-86218-260-8
414504
  Киссинджер Г. Дипломатия / Г. Киссинджер. – Москва : Ладомир. – ISBN 5-86218-260-8
Ч. 1. – 1997. – 847 с. – Ксерокопія видання
414505
  Киссинджер Г. Дипломатия / Г. Киссинджер. – Москва : Ладомир. – ISBN 5-86218-260-8
Ч. 2. – 1997. – 847 с. – Ксерокопія видання
414506
  Иванов Р.Ф. Дипломатия Авраама Линкольна / Р.Ф. Иванов. – М, 1987. – 301с.
414507
  Исраэлян В.Л. Дипломатия агрессоров. / В.Л. Исраэлян, Л.Н. Кутаков. – М., 1967. – 436с.
414508
  Сушан Г. Дипломатия Александра Невского // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 7. – С. 21-23. – ISSN 0130-7045
414509
  Марьина В.В. Дипломатия Бенеша после Мюнхенского соглашения. 1939-1945 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 4. – С. 59-84. – ISSN 0130-3864
414510
  Исраэлян Виктор Левонович Дипломатия в годы войны (1941-1945) / Исраэлян Виктор Левонович. – М., 1985. – 477с.
414511
  Адамов Е.А. Дипломатия Ватикана в начальную эпоху империализма 1887-1900 / Е.А. Адамов. – Москва ; Ленинград : Гос. соц. экон. изд-во ; (тип. "Красный пролетарий", 1931. – 139, [3] с., 2 с. объявл.
414512
  Якушев Михаил Дипломатия во внешней политике османов до начала XIX века // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 179-190. – ISSN 0869-44435
414513
  Кеннан Дж. Дипломатия Второй мировой войны : Глазами американкого посла в СССР Джорджа Кеннана / Джордж Кеннан; Пер. с англ. Л.А. Игоревского, Ю.Д. Чупрова. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 479с. – ISBN 5-9524-0018-3
414514
  Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона / А.И. Уткин. – М., 1989. – 319с.
414515
  Жогов П.В. Дипломатия Германии и Австро-Венгрии и первая балканская война 1912-1913 гг. / П.В. Жогов. – Москва, 1969. – 396с.
414516
  Петров В.И. Дипломатия Даунинг-стрита / В.И. Петров. – М., 1964. – 280с.
414517
  Грищенко К. Дипломатия должна содействовать экономическому подъему Украины / К. Грищенко, А. Громницкая, М. Старожицкая // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 14 (132). – С. 18-21
414518
  Ниринг С. Дипломатия доллара / Скотт Ниринг и Джозеф Фримэн ; перевела с англ. Л.А.Фин. – Ленинград : Прибой, 1926. – 226 с.
414519
  Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси: 9 - первая половина 10 в. / А.Н. Сахаров. – М., 1980. – 358с.
414520
  Галкин И.С. Дипломатия европейских держав в связи с освободительным движением народов Европейской Турции в 1905-1912 гг. / И.С. Галкин. – Москва, 1960. – 267с.
414521
  Лупанова М.Е. Дипломатия Екатерины II и война за баварское наследство // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 139-143. – ISSN 0042-8779
414522
  Богучарский Е.М. Дипломатия и внешняя политика независимого Алжира : эволюция главных направлений и приоритетов // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 123-136. – ISSN 0869-1908
414523
  Широкорад А.Б. Дипломатия и войны русских князей : От Рюрика до Ивана Грозного / А.Б. Широкорад. – Москва : Вече, 2006. – 352с. – (Военные тайны России). – ISBN 5-9533-1083-8
414524
  Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии : Сб. ст. / М.Н.Покровский. – Москва : Крас. новь, 1923. – 392 с.
414525
  Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / М.Н. Покровский. – V/, 1991. – 391с.
414526
  Смоленский П. Дипломатия и границы / П. Смоленский. – М., 1965. – 85с.
414527
   Дипломатия и индустриализация.. – Москва : Международные отношения, 1967. – 280 с.
414528
   Дипломатия и кадры. Внешняя политика и проблемы подгатовки нац. кадров развивающихся стран.. – М., 1968. – 216с.
414529
  Сандровский К.К. Дипломатия и международное право как средства регулирования международных отношений // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1976. – С. 3-16. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 3)
414530
   Дипломатия и мировое хозяйство.. – М., 1966. – 230с.
414531
  Уткин А.И. Дипломатия и оружие / А.И. Уткин, В.В. Хвостов. – М., 1987. – 185с.
414532
  Зленко А. Дипломатия и политика : Украина в процессе динамичных геополитических перемен / Анатолий Зленко. – Харьков : Фолио, 2004. – 559с. – ISBN 966-03-2691-2
414533
  Субботин А. Дипломатия или разбой / А. Субботин. – М.-Л., 1927. – 93с.
414534
  Мартенс К. Дипломатия или руководство к познанию внешних государственных сношений, 1828
414535
   Дипломатия империализма в международных экономических организациях. – Москва, 1989. – 228с.
414536
  Богоявленский Б.Л. Дипломатия Клеменса Меттерниха в решении польско-саксонского вопроса на Венском конгрессе 1814-1815 годов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 84-88. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
414537
  Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV / Ю.В. Борисов. – М, 1991. – 380с.
414538
  Максимычев И.Ф. Дипломатия мира против дипломатии войны / И.Ф. Максимычев. – М., 1981. – 288с.
414539
  Михайлов В.В. Дипломатия на Балканах накануне Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (49). – С. 31-35
414540
  Петров М.А. Дипломатия на нищете / М.А. Петров. – Москва, 1967. – 200с.
414541
  Брыкин В.А. Дипломатия новой Африки / В.А. Брыкин. – Москва, 1970. – 264с.
414542
  Боратынский С. Дипломатия периода второй мировой войны / С. Боратынский. – М., 1959. – 356с.
414543
  Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого / Н.Н. Молчанов. – 3-е изд. – Москва, 1990. – 448с.
414544
  Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1984. – 438с.
414545
  Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого / Н.Н. Молчанов. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 445с.
414546
   Дипломатия развивающихся государств.. – М., 1976. – 320с.
414547
  Нихамин В.П. Дипломатия развивающихся стран / В.П. Нихамин. – Москва, 1967. – 48с.
414548
  Милюкова В.И. Дипломатия реванша. / В.И. Милюкова. – М, 1966. – 300с.
414549
  Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава / А.Н. Сахаров. – Москва : Международные отношения, 1982. – 239с.
414550
  Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава / А.Н. Сахаров. – 2-е изд., доп. – Москва, 1991. – 240с.
414551
  Глинкин А.Н. Дипломатия Симона Боливара / А.Н. Глинкин. – М, 1991. – 350с.
414552
   Дипломатия современного империализма. Люди, проблемы, методы.. – М., 1969. – 416с.
414553
   Дипломатия социализма.. – М., 1973. – 318с.
414554
   Дипломатия стран социализма. – Москва : Международные отношения, 1980. – 431 с.
414555
  Потехин А.В. Дипломатия США в Восточной Европе, 1945-1950 гг. / А.В. Потехин. – К., 1991. – 138с.
414556
  Владимиров Л.С. Дипломатия США в период Американо-испанской войны 1898 г. / Л.С. Владимиров. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 255 с.
414557
  Костин А.А. Дипломатия США и борьба за власть в Югославии в 1945 году // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 5. – С. 29-38. – ISSN 0132-1366
414558
  Алхименков М.А. Дипломатия США и украинский кризис // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 9 (549). – С. 37-52. – ISSN 0321-2068
414559
  Уткин А.И. Дипломатия Франклина Рузвельта / А.И. Уткин. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1990. – 543 с.
414560
  Стегарь С.А. Дипломатия Франции перед второй мировой войной. / С.А. Стегарь. – М., 1980. – 280с.
414561
   Дипломатия, вдохновленная Октябрем. – Киев
Ч.1. – 1973. – 147с.
414562
  Швец А.В. Дипломатия, вдохновленная Октябрем / А.В. Швец, В.И. Лященко. – Киев
Ч.2. – 1973. – 131с.
414563
  Левин Д.Б. Дипломатия. Ее сущность, методы и формы. / Д.Б. Левин. – М., 1962. – 175с.
414564
  Губерський Л.В. Дипломатів готують викладачі і … дипломати // Голос України, 1995. – 18 листопада
414565
  Губерський Л. Дипломатія - це завжди актуально. Інститут міжнародних відносин [КНУТШ] // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 145-160. – ISBN 966-7821-24-2
414566
  Слюсаренко Ю.А. Дипломатія / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 109. – ISBN 966-642-073-2
414567
  Кіссинджер Г.А. Дипломатія / Генрі Кіссинджер ; [пер. з англ. М. Гоцацюка, В. Горбатька]. – Київ : КМБУКС, 2018. – 863, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 855-863. – Бібліогр.: с. 813-851. – (Світовий бестселер). – ISBN 978-966-948-007-1
414568
  Матвієнко В.М. Дипломатія (- офіційна діяльність глав і урядів, ведомств закордонних справ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 600-601. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
414569
  Райхель Ю. Дипломатія азовського зіткнення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 215). – С. 4


  Путін підвищує ставки перед зустріччю з Трампом.
414570
  Макух В.В. Дипломатія Алжиру: північноамериканський та французький напрямки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.94-100
414571
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; упоряд.: І. Хоменська, П. Хоменський [та ін.]. – Київ : Логос, 2016-
Вип. 1. – 2016. – 248 с.
414572
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; упоряд.: І. Хоменська, П. Хоменський [та ін.]. – Київ : Логос, 2016-
Вип. 2. – 2016. – 184 с.
414573
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; упоряд.: І. Хоменська, П. Хоменський [та ін.]. – Київ : Логос, 2016-
Вип. 1 (3). – 2017. – 264 с.
414574
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ : НВП Поліграфсервіс, 2016-
Вип. 2 (4). – 2017. – 280 с.
414575
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ : УКРДРУК.ЮА, 2016-
Вип. 1 (5). – 2018. – 224 с.
414576
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ : Логос, 2016-
Вип. 2 (6). – 2018. – 176 с.
414577
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ : Логос, 2016-
Вип. 3 (7). – 2018. – 176 с.
414578
  Меліш О.О. Дипломатія Болгарії у вирішенні "македонського питання" напередодні Першої світової війни // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 145-149. – ISSN 2077-1800


  У статті дається короткий огляд міждародної обстановки напередодні Першої світової війни, аналіз зовнішньої політики та дипломатії Болгарії відносоно вирішення "македонсбкого питання".
414579
   Дипломатія в ім"я довіри: 20 років разом // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 2


  20 років тому генеральний секретар НАТО Хав"єр Солана і директор ІМВ Леонід Губерський відкрили Центр інформації та документації НАТО в Україні, який розташувався в приміщенні Інституту міжнародних відносин КНУ. 19 травня 2017 року в ІМВ відбувся захід ...
414580
  Бурмака Є.В. Дипломатія в контексті глобалізації економічної співпраці держав // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 81-83.
414581
  Полівода К. Дипломатія в умовах європейської інтеграції // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 195-196
414582
  Губерський Л. Дипломатія вдосконалює обличчя землі // Трибуна, 1996. – № 5/6
414583
  Дерев"янко І. Дипломатія великих держав під час Кримської війни // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 56-59. – (Політичні науки)
414584
  Іжнін І Дипломатія великих держав та особливості реалізації Версальського мирного договору / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 305-316. – ISBN 978-617-10-0489-4
414585
  Опанасенко А. Дипломатія двадцять першого століття: нові перспективи та виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 92-93
414586
  Машевський О. Дипломатія держав Антанти у "Східному питанні" 1917 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-32. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано боротьбу Росії, Великої Британії, Франції та США за "османську спадщину" в період діяльності російського Тимчасового уряду. The article analyzes the struggle of Russia, Great Britain, France and the U.S. over "Ottoman heritage" ...
414587
  Гуменюк Борис Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 9-13
414588
  Гуменюк Борис Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (15). – С. 23-33. – ISSN 1819-7329
414589
  Гуменюк Борис Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 22-27
414590
  Гончар Б.М. Дипломатія долара // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 373. – ISBN 966-316-039-X
414591
  Ціватий В. Дипломатія європейських держав раннього Нового часу (ХVІ-ХVІІІ ст.): інституціональний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-65. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується зовнішня політика і дипломатія європейських держав доби раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.). Особливу увагу приділено інституціональному розвиткові дипломатичних служб і моделям дипломатії провідних держав Європи. Визначено ...
414592
  Головченко В.І. Дипломатія ЗУНР ( ЗОУНР) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 604-605. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
414593
  Дацків Ігор Богданович Дипломатія ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 121-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Ідеться про дипломатичні заходи Західноукраїнської Народної Республіки в обороні державності на Паризькій мирній конференції. Перший вихід дипломатії ЗУНР на міжнародну арену й активна участь української делегації в роботі конференції поряд із ...
414594
  Дацків І.Б. Дипломатія ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 121-136. – ISSN 0130-5247
414595
  Передерієв Є.П. Дипломатія і міжнародна торгівля в сучасних умовах // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 88-90.
414596
  Ціватий В.Г. Дипломатія і підготовка дипломата XXI століття: традиції, інновації, моделі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 11-31. – ISBN 966-7196-06-2
414597
  Козлов В. Дипломатія Католицької церкви, Святого Престолу чи Ватикану? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-41
414598
  Троян С. Дипломатія колоніалізму: Гельголанд-Занзібарська угода 1890 р. та ії наслідки // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – С. 53-57. – (Історичні науки)
414599
  Ткач Д. Дипломатія конкретних справ // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 58-61. – (Історичні науки)
414600
   Дипломатія Мухаммеда // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 92-114. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
414601
  Машевський О.П. Дипломатія Німеччини під час боснійської кризи 1908 - 1909 років // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 144-152. – ISSN 2227-183Х


  У статті проаналізовано німецьку політику стосовно балканського питання та проблеми Чорноморських проток в період боснійської кризи. Показано причини та наслідки успішних дій Німеччини та Австро-Угорщини в цей період і дипломатичної невдачі Росії та ...
414602
  Лаїді Закі Дипломатія Обами: досягнення і розчарування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 196)
414603
  Діптан І. Дипломатія Пилипа Орлика: витоки, сутність, уроки для сьогодення // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 181-197. – ISSN 2075-1222


  У статті з2ясовуються засади, сутність, причини невдач і прорахунків зовнішньополітичної діяльності гетьмана Пилипа Орлика
414604
  Григор"єва Т. Дипломатія Речі Посполитої напередодні та під час польсько-османської війни 1672-1676 рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 42-46. – ISSN 1996-5931
414605
  Козлов В.А. Дипломатія Святого Престолу в постбіполярній системі міжнародних відносин за часів понтифікату Іоанна Павла 2 : монографія / В.А. Козлов. – Вінниця : Книга-Вега, 2008. – 192 с. : іл. – ISBN 978-966-621-411-2
414606
  Козлов В.А. Дипломатія святого престолу у сучасній системі міжнародних відносин : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Козлов В.А.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
414607
  Козлов В.А. Дипломатія Святого Престолу у сучасній системі міжнародних відносин : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Козлов В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 213л. + Додатки: л.189-213. – Бібліогр.: л.154-188
414608
  Козлов В. Дипломатія Святого Престолу: духовне і світське у сучасних міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 121-128


  Статтю присвячено аналізу ролі, основних напрямів, форм, методів і змісту дипломатії Святого Престолу в сучасній системі міжнародних відносин.
414609
  Козлов В. Дипломатія Святого Престолу: духовне та світське в сучасних міжнародних відносинах // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 35-39
414610
   Дипломатія сучасної України : Енциклопедичний довідник. – Київ, 1997. – 86с.
414611
  Ціватий В. Дипломатія та дипломатична служба Китайської Народної Республіки в умовах глобалізаційного простору: інституційний аспект // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 48-53
414612
  Ціватий В. Дипломатія та Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД): політико-інституційний аспект / В. Ціватий, О. Шаповалова // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. підприємство "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2013. – № 4. – С. 26-30
414613
  Ціватий В. Дипломатія та Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД): політико-інституційний аспект / В. Ціватий, О. Шаповалова // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 42-45
414614
  Пиріг Р. Дипломатія та зовнішня політика в "Артхашастрі" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 52-55


  "Артхашастра" - це древній індійський трактат про державність і політику, який був вірогідно написаний Пандітом Чанакья (бл.350-283 до н. е.), радником імператора Чандраупта Маурья.
414615
  Шинкарук О.В. Дипломатія України в контексті проблеми соборності української держави // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 74-75
414616
  Вєдєнєєв Д. Дипломатія Української держави доби Центральної Ради // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 46-51
414617
  Ковальчук М. Дипломатія Української держави у контексті завершення Першої світової війни // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 197-230. – ISBN 966-7522-07-5
414618
  Дацків І.Б. Дипломатія Української Народної Республіки в обороні державності у період Директорії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 346-355
414619
  Кучик О.С. Дипломатія УНР-ЗУНР в період українсько-польської війни 1918-1919 років // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 18-21.
414620
  Білоусов М.М. Дипломатія УРСР // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 605-606. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
414621
  Чорномирдін Віктор Дипломатія Чорномирдіна : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним послом Росії в Україні В. Чорномирдіним] / Чорномирдін Віктор, Юрченко Ігор; розмовляв І. Юрченко // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-17. – ISSN 0130-5212
414622
  Кулініч М. Дипломатія як мистецтво // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 28-29
414623
  Порошенко Петро Дипломатія як мистецтво неможливе робити реальним // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 6-9
414624
  Мошкола Я.М. Дипломатія як складова зовнішньої політики держави у контексті вітчизняних політологічних досліджень // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 297-303. – ISSN 2226-3209
414625
  Пономаренко О. Дипломатія, трипломатія, твіпломатія: новітній канон дипломатичного дискурсу


  У статті висвітлені останні зміни,що відбуваються в дипломатичному дискурсі, а також результати дослідження Твіпломатії як нової форми віртуальної інституційної комунікації у дипломатії.
414626
  Ціватий В. Дипломатія: майстерність слова, мистецтво дій, мовленнєва комунікація // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 30-33
414627
  Передерієв Є. Дипломатія: політика та економіка // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 143-146.
414628
  Чекаленко Л.Д. Дипломатія: Україна в системі міжнародних відносин : словник-довідник : навчальний посібник / Л.Д. Чекаленко ; Межрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 176 с. – ISBN 978-966-608-731-0
414629
  Дангулов С.А. Дипломаты / С.А. Дангулов. – М, 1967. – 495с.
414630
  Дангулов С.А. Дипломаты / С.А. Дангулов. – М, 1970. – 592с.
414631
  Дангулов С.А. Дипломаты / С.А. Дангулов. – М, 1977. – 575с.
414632
  Дангулов С.А. Дипломаты / С.А. Дангулов. – М, 1988. – 554с.
414633
  Шпанов Н. Дипломаты "Плаща и кинжала" / Н. Шпанов. – Москва, 1952. – 85с.
414634
  Могилевский С.А. Дипломаты ленинской школы / С.А. Могилевский. – Л., 1969. – 30с.
414635
  Чубарьян А.О. Дипломаты ленинской школы / А.О. Чубарьян. – М, 1982. – 64с.
414636
  Исраэлян В.Л. Дипломаты лицом к лицу / В.Л. Исраэлян. – Москва : Международные отношения, 1990. – 352 с. – ISBN 5-7133-0184-2
414637
  Жуковский Н. Дипломаты нового мира / Н. Жуковский. – М., 1982. – 302с.
414638
  Жуковский Н.П. Дипломаты нового мира / Н.П. Жуковский. – 2-е , доп. – Москва : Политиздат, 1986. – 349с.
414639
  Цыбизов В.Д. Дипломаты. / В.Д. Цыбизов. – Смоленск, 1952. – 179с.
414640
  Стателова Е. Дипломацията на княжество България 1879 - 1886 / Е. Стателова. – София, 1979. – 249 с.
414641
  Андрощук Г. Дипломи бакалаврів і магістрів через плагіат можуть бути анульовані // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 59-60. – ISSN 1608-6422
414642
  Ковальчук С. Дипломи є. Попереду життєві випробування // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 6 липня (№ 123). – С. 9


  В Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відсвяткували випускний. Довгоочікувані дипломи вручили бакалаврам, спеціалістам та магістрам. На фото Володимир Різун - директор Інституту журналістики. На фото ...
414643
   Дипломи лауреатам // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 2


  Сергій Шкарлет вручив Дипломи та Почесні знаки лауреатам Державної премії України в галузі освіти 2019 року.
414644
  Асанов Н.А. Дипломированная невеста : рассказы / Н.А. Асанов. – Москва : Правда, 1974. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 36)
414645
  Готлиб Е.А. Дипломированный электросварщик / Готлиб Е.А. – Москва : Энергия, 1975. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 157. – (Библиотека тепломонтажника)
414646
  Миколюк О. Дипломна дистанція // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30-31 серпня (№ 156/157). – С. 18


  Для абітурієнтів із непідконтрольних територій вступну кампанію продовжили до 28 вересня.
414647
  Жук Н.Й. Дипломна робота з української літератури / Н.Й. Жук. – Київ, 1983. – 125с.
414648
  Аршанский В.С. Дипломная практика : повести / В.С. Аршанский. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1984. – 191 с. : ил.


  Содерж.: Последняя трасса; Дипломная практика
414649
  Юдкевич Л.Г. Дипломная работа по литературе. / Л.Г. Юдкевич. – Казань, 1975. – 32с.
414650
   Дипломное и курсовое проектирование по машинной обработке экономической информации. – М., 1985. – 239с.
414651
  Теличкин Ф.Н. Дипломное проектирование / Ф.Н. Теличкин, В.Н. Приколотин. – Донецк, 1971. – 147с.
414652
  Концевой П.Я. Дипломное проектирование и производственная практика. / П.Я. Концевой. – Воронеж, 1973. – 68с.
414653
   Дипломное проектирование на экономических факультетах сельскохозяйственных вузов. – Москва, 1977. – 176с.
414654
  Старченко Ю.М. Дипломное проектирование по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве / Ю.М. Старченко. – М, 1984. – 128с.
414655
  Старченко Ю.М. Дипломное проектирование по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве / Ю.М. Старченко. – М, 1990. – 127с.
414656
  Колкова Н.И. Дипломное проектирование технологов автоматизированных информационных ресурсов: синтез достижений теории и потребностей практики / Н.И. Колкова, И.Л. Скипор // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 3. – С. 27-35. – ISSN 1815-3186


  Описаны этапы становления и развития дипломирования технологов автоматизированных информационных ресурсов (АИР) в Кемеровском государственном университете культуры и искусств (КемГУКИ) с 1980 по 2011 г. Рассмотрены концептуальные и организационные ...
414657
   Дипломное проектирование.. – Киев, 1973. – 343с.
414658
  Марков Е.С. Дипломное проетирование по сельскохозяйственным гидротехническим мелиорациям / Е.С. Марков, Н.Г. Раевская. – М, 1991. – 88с.
414659
  Кирилюк З.В. Дипломное сочинение по русской литературе. / З.В. Кирилюк. – Киев : Вища школа, 1977. – 78 с.
414660
  Сорокин Н.А. Дипломные работы в педагогических вузах / Н.А. Сорокин. – Москва, 1986. – 125с.
414661
  Мараш Я.Н. Дипломные работы по истории СССР и истории БССР : метод. пособие / Я.Н. Мараш, И.П. Крень. – Минск, 1988. – 96с.
414662
  Коноплева М.С. Дипломные работы по черчению. Для студ.-заоч. худ.-граф. фак-тов пед. ин-тов / М.С. Коноплева. – М., 1965. – 20с.
414663
  Згуровський М.З. Дипломована псевдоосвіта, або суперечності перехідного періоду у сфері вищої освіти // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 67-76. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
414664
  Шахмагонов Н.Ф. Дипломы выдала война / Н.Ф. Шахмагонов. – М, 1986. – 159с.
414665
  Донец С. Дипломы донецьких вузов не годятся даже для Донецка / С. Донец, В. Зайцев // Сегодня. – Киев, 2016. – 8 сентября (№ 168). – С. 6


  В оккупированном Донбассе университеты едва набирают студентов. За парты садятся боевики.
414666
   Дипломы лауреатов : ХІІ Международная ежегодная премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 82-87
414667
  Шестоперова В. Дипломы получим по скайпу // Сегодня. – Киев, 2013. – 18 мая (№ 104). – С. 4


  Новшество от Минюста: школы, ПТУ и вузы смогут учить по интернету, выдавая госаттестаты.
414668
  Розман Г.А. Диполоны в щелочно-галоидных кристаллах : Автореф. дис. ... докт. физ.- мат. наук : 01.04.07 / Розман Г. А. ; Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1981. – 20 с.
414669
  Поперенко Л.В. Дипольна модель пробою міжелектродного проміжку / Л.В. Поперенко, З.П. Корольова, О.М. Борбат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-30. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Пробій міжелектродного проміжку відбувається в результаті електромагнітного вибуху з викидом речовини катода у вигляді асиметричних диполів з домінуванням електронного заряду.
414670
  Солдатов Б.И. Дипольная поляризация в переохлажденных органических жидкостях и их свойства : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Солдатов Б.И. ; ОГУ. – Одесса, 1968. – 19 с.
414671
  Мышьякова И.М. Дипольная релаксация в олигомерах со спицифическим межмолекулярным взаимодействием в каучуколигомерных композициях на их основе. : Автореф... канд.хим.наук: 01.04.19 / Мышьякова И.М.; Ан УССР.Ин-т химии высоко-молекул.соедин. – Киев, 1990. – 15л.
414672
  Гуревич Ю.М. Дипольная электрическая корреляция на рудных месторождениях / Ю.М. Гуревич. – Свердловск, 1972. – 76с.
414673
  Грабовська Дипольні радіаційні силові функції гамма-розпаду та фотопоглинання : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.16 / Грабовська (Куліч) Є.В. ; НАН України ; Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
414674
  Гайович Ігор Юрійович Дипольні т обінні спінові хвилі в анізотропних неоднорідних епітаксіальних феритових плівках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гайович Ігор Юрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
414675
  Нижник В.В. Дипольно-сегментальна релаксація в кополімерах - роль зовнішніх факторів / В.В. Нижник, Л.С. Тонкопієва, Л.П. Лінець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Хімія ; вип. 36)


  Досліджено вплив відпалення в умовах дії постійного електричного поля на діелектричні параметри дипольно-сегментльної релаксації плівок кополімерів ВХВД та САН. В результаті накладання теплового та електричного полів відбувається зміна міжмолекулярної ...
414676
  Захаров В.Х. Дипольное индуктивное профилирование с амплитудно-фазовыми измерениями при поисках и разведке сульфидных руд / В.Х. Захаров. – Л., 1967. – 156с.
414677
   Дипольное электромагнитное профилирование : Методическое руководство. – Ленинград : Недра, 1978. – 136с.
414678
  Блох И.М. Дипольное электропрофилирование / И.М. Блох. – Москва, 1957. – 191с.
414679
  Блох И.М. Дипольное электропрофилирование : ( Руководство при геологическом картировании, поисках и разведке полезных ископаемых) / И.М. Блох. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 191с.
414680
  Гайович Игьрь Юриевич Дипольные и обменные спиновые волны в анизотропных неоднородных эпитаксиальных ферритовых пленках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гайович Игьрь Юриевич; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 210л. – Бібліогр.:л.197-210
414681
  Ладынин А.В. Дипольные источники главного геомагнитного поля // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 4. – С. 634-649 : рис., табл. – Библиогр.: с. 647-649. – ISSN 0016-7886
414682
  Демин В.В. Дипольные модификаторы мембран : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Демин В. В.; Дёмин В. В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1973. – 27с.
414683
  Минкин В.И. и др. Дипольные моменты в органической химии. / В.И. и др. Минкин. – Л., 1968. – 247с.
414684
   Дипольные моменты в химиии комплексных соединений / Ростовский-на Дону Трудового Красного знамени госуд. ун-тет; О.А.Осипов, А.Д.Гарновский, В.И.Минкин и др. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1976. – 224с.
414685
  Шепель А.В. Дипольные моменты и строение некоторых геретоциклических соединений (оксодиазолов, оксазолов, пиразоолв) : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шепель А. В.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1968. – 19л.
414686
  Кочергина Л.А. Дипольные моменты и строение некоторых замещенных нафталина : Автореф... канд. хим.наук: / Кочергина Л.А.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1960. – 12л.
414687
  Шавша Т.Г. Дипольные моменты и структура эфиров некоторых неорганических кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Шавша Т.Г.; Казанск. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Научно-исслед. хим. ин-т им. А.М.Бутлерова. – Казань, 1950. – 12 с.
414688
   Дипольные частотные зондирования двухслойной среды : методические рекомендации. – Новосибирск
Ч. 1. – 1980. – 124с.
414689
  Маломуж Н.П. Дипольный момент димера воды / Н.П. Маломуж, В.Н. Махлайчук, С.В. Храпатый // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 7/8. – С. 1251-1256. – ISSN 0044-4537
414690
  Колесников М.С. Дипонегоро / М.С. Колесников. – Москва, 1962. – 208с.
414691
  Грабовський В. Диптих єдності : есе // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 134-140. – ISSN 0868-4790
414692
  Юркевич Є. Диптих пам"яті // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  У Меморіальному комплексі "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни" було відкрито художньо-документальний виставковий диптих "У спільній боротьбі проти фашизму", присвячений 70-річчю партизанського руху в Україні в період Великої ...
414693
  Панченко В.П. Диптих про втрачену свободу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 55-63. – ISSN 1996-5931


  Автор досліджує процес девальвації творчості Павла Тичини і Юрія Яновського в атмосфері тоталітарного тиску на особистість. The author researches the process of the devaluation of Pavlo Tychyna’s and Yuriy Yanovsky’s work in the atmosphere of ...
414694
  Халтрин-Халтурина Диптих С.Т. Кольриджа "Кристабель" и милтоновские традиции // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – С. 24-37. – (Серия литературы и языка ; Т. 67, № 6). – ISSN 0321-1711
414695
  Шевельов Ю. Диптрих про книжки з подвійним дном // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 201-205. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
414696
  Мацука О. Дипфейк - нові можливості, або Революція у фальсифікаціях // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 3


  "Викривлення інформації з метою вплинути на свідомість мас практикується давно і досить успішно. Слова-неологізми - "фейк", "постправда" і зовсім свіже "дипфейк" - вказують лише на вдосконалення технологій, а зовсім не на новизну явища".
414697
  Шилова М. Директ-маркетинг в системе продаж компании // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 9 (169). – С. 61-70
414698
  Калашник В. Директ-маркетинг в Украине: перспективы развития отрасли // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2009. – № 1 (149). – С. 43-45
414699
  Карасев Д. Директ-маркетинг, или Заставьте потребителя поверить // Менеджмент і менеджер / ЧП "Компания "Менеджмент- 21". – Киев, 2005. – № 10. – С. 52-60
414700
  Бабире О.В. Директив та квеситив як носії прагматичної спрямованості банерної реклами (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 73-77


  У статті подається аналіз банерної реклами з точки зору прагмалінгвістики, особлива увага приділяється найхарактернішим типам мовленнєвих актів для цього виду реклами – директиву та квеситиву. В статье подается анализ баннерной реклами с точки зрения ...
414701
  Улітіна О. Директива 2001/84/ЄС (про право слідування): іноземний досвід // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 5-10. – ISSN 2308-0361
414702
  Комзюк Л.Т. Директива 2012/28/ЕС в контексте осуществления Цифровой повестки дня для Европы // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2014. – № 1 (33). – С. 14-18. – ISSN 2072-4322
414703
  Озеран А. Директива 2013 /34/ ЄС щодо річної фінансової звітності: дискусійні питання та напрями її імплементації в нормативну базу України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 2-10 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
414704
   Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2001/29/ЕС от 22.05.2001 г. по гармонизации отдельных аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник. – Москва, 2009. – Вып. 26 (1"2009). – С. 113-133. – ISSN 1560-7976


  Доступность информации и авторское право. Директива принята в целях гармонизации средств правовой охраны авторских прав и смежных прав с учетом особенностей информационного общества
414705
  Феліцина С. Директива Європейського Союзу про захист прав інтелектуальної власності / С. Феліцина, І. Антіпіна // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 46-53. – ISSN 1608-6422
414706
  Капіця Ю. Директива ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку: нові виміри чи нові випробовування? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – C. 6-22
414707
  Абдуліна І. Директива ЄС про авторське право в умовах цифрового ринку // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 8-12. – ISSN 1608-6422
414708
  Андрощук Г. Директива ЄС про фальсифіковані ліки набрала чинності // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
414709
  Мацкевич О. Директива про аудіовізуальні медіа-послуги та законодавство України про авторське право // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 4 (90). – С.43-50. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2308-0361
414710
  Кушерець Д.В. Директива про поглинання: організаційно-правові засади регулювання процесів поглинань в ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 164-167. – ISSN 2220-1394
414711
  Дмитренко О.Л. Директиви в категоріальній системі комунікативних одиниць // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 123-133. – Бібліогр.: 36 назв.
414712
  Боть Л.П. Директиви в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Боть Л.П. ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Навчально-науковий ін-т української філології та соціальних комунікацій. – Черкаси, 2011. – 407 л. + Додаток: л. 221-407. – Бібліогр.: л. 189-220
414713
  Боть Л.П. Директиви в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Боть Л.П. ; КНУТШ. Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. + Додаток. – Бібліогр.: 16 назв
414714
   Директиви делегації України на проведення переговорів у форматі Україна - США - ЄС - РФ // Майдан про Росію : [аналіт. матеріали та коментарі] / Благодійний фонд "Майдан закордонних справ". – Луцьк : Християнське життя, 2014. – С. 31-33. – ISBN 978-966-8495-47-2
414715
  Бомчак Я.О. Директиви Європейського Союзу у сфері екології та роль органів місцевого самоврядування у їх реалізації // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 15-17
414716
  Виговський О.І. Директиви ЄС як інструмент правового регулювання випуску та розміщення цінних паперів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 96-102
414717
  Ковінька О.І. Директиви і корективи : гуморески / О.І. Ковінька. – Львів : Каменяр, 1965. – 80 с.
414718
   Директиви про бібліотечну справу : Збірка офіційнх документів. – Київ : УНІК, 1935. – 360 с.
414719
   Директиви щодо застосування Збройних Сил України // Майдан про Росію : [аналіт. матеріали та коментарі] / Благодійний фонд "Майдан закордонних справ". – Луцьк : Християнське життя, 2014. – С. 35-39. – ISBN 978-966-8495-47-2
414720
  Чумак В. Директивні висловлення в епістолярії Лесі Українки / В. Чумак, С. Шевель // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 246-252. – ISSN 2413-0923


  У статті проаналізовано основні прагмасемантичні типи директивних висловлень в епістолярії Лесі Українки, зокрема виділені висловлення із семантикою прохання, некатегоричної вимоги, поради, заборони та побажання; систематизовано граматичні засоби ...
414721
  Дмитренко О.Л. Директивні мовленнєві акти в публіцистичному дискурсі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Дмитренко О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223л. – Бібліогр. : л.213-223
414722
  Дмитренко О.Л. Директивні мовленнєві акти в публіцистичному дискурсі : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Дмитренко О.Л. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
414723
  Міцан Т.В. Директивно-розпорядчі акти XVIII ст. як інформативне джерело з історії Києво-Могилянської академії (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2004. – Вип.9. – C. 14-28
414724
   Директивный материал по проведению смотров работы Дворцов, Домов культуры, клубов, библиотек и IX республиканского смотра художественной самодеятельности Чечено-Ингушской АССР.. – Грозный, 1971. – 41с.
414725
   Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951-1955 годы. – Москва, 1952. – 32 с.
414726
   Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966-1970 годы. – Москва, 1966. – 80с.
414727
   Директивы XXIV з"їзду КПРС п"ятирічному плану розвитку народного господарства СРСР на 1971-1975 роки. – Київ, 1971. – 80 с.
414728
  Косыгин А.Н. Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы. / А.Н. Косыгин. – Москва, 1971. – 80с.
414729
  Савельев М. Директивы ВКП (б) в области хозяйственной политики за десять лет (1917-27 г. г.) / М. Савельев. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – 469 с.
414730
  Болдырев Н.И. Директивы ВКП и постановления Советского Правительства о народном образовании. / Н.И. Болдырев. – М, 1947. – 320с.
414731
  Болдырев Н.И. Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства о народном образовании : Сборник документов за 1917-1947 гг. / Сост. канд. пед. наук Н.И. Болдырев. – Вып. 2. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1947. – 304 с. – Библиогр.: с. 282-284
414732
   Директивы ВКП(б) по вопросам просвещения : вопросы нар. просвещения в Основных директивах съездов, конф-ций, совещаний Центр. ком-та и Центр контрольной комиссии ВКП(б). – 3-е изд., пересм. и доп. – Москва ; Ленинград : Нарком. просвещения РСФСР ; Огиз. [Учгиз], 1931. – 496 с.
414733
   Директивы ВКП(б) по хозяйственным вопросам. – Москва-Л., 1931. – 878с.
414734
   Директивы Главного командования Красной Армии (1917-1920).. – М., 1969. – 884с.
414735
   Директивы и стимулы в механизме управления экономикой.. – М., 1969. – 176с.
414736
   Директивы ІХ съезда Социалистической единой партии Германии по пятилетнему плану развития народного хозяйства ГДР на 1976-1980 годы.. – Берлин, 1976. – 260с.
414737
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-192 гг.). – М.
1. – 1971. – 787с.
414738
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-192 гг.). – М.
2. – 1972. – 804с.
414739
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-192 гг.). – М.
3. – 1974. – 767с.
414740
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-1922 гг.). – М.
3. – 1974. – 767с.
414741
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-1922 гг.). – М.
4. – 1978. – 728с.
414742
   Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам. – М.
Т. 2. – 1957. – 888с.
414743
   Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам.. – М.
3. – 1958. – 704с.
414744
   Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам. 1917-1957. – М.
Т. 1. – 1957. – с.
414745
   Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам. 1917-1957 гг.. – М.
4. – 1958. – 864с.
414746
   Директивы по шестому пятилетнему плану социально-экономического развития Народной Республики Болгарии на 1971-1975 годы.. – София, 1971. – 52с.
414747
   Директивы ХХIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы. – Москва, 1971. – 80 с.
414748
   Директивы ЦК ПОРП к VI съезду партии, принятые на заседании пленума 4 сентября 1971.. – Варшава, 1971. – 119с.
414749
   Директор-организатор учебно-воспиательного процесса в профессионально-техническом училище.. – М., 1969. – 46с.
414750
   Директор-організатор Інституту академік НАН України Валерій Михайлович Геєць // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 393-397. – ISBN 978-966-02-8705-1
414751
  Жабинец И.М. Директор-профтехучилища-организатор и руководитель учебно-воспитательного процесса / И.М. Жабинец. – Москва, 1984. – 79 с.
414752
  Караковский В.А. Директор - учитель - ученик / В.А. Караковский. – Москва, 1982. – 96 с.
414753
  Алешин С.И. Директор : пьеса в 4-х действ., 9 картинах / С.И. Алешин. – Москва : Искусство, 1951. – 112 с.
414754
  Сергеева Елена Директор "Октябрьской" Виталий Бабушкин : Главная проблема - стереотипность мышления. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 10-11 : Фото
414755
  Лозко А. Директор "у законі" // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 11
414756
  Каневский М З. Директор Арктики / М З. Каневский. – Москва : Политиздат, 1977. – 62с.
414757
  Дудар Є.М. Директор без портфеля : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 229 с.
414758
  Глибицька С. Директор бібліотеки - Герой Радянського Союзу // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 48-49. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена Дмитру Андрійовичу Ушакову (1919-2011), директору Центральної наукової бібліотеки Харківського університету.
414759
  Люм С. Директор большого завода / С. Люм. – Свердловск, 1942. – 88с.
414760
   Директор в on-line // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  Студенти Інституту журналістики під час сесії ставлять питання своєму директорові Володимиру Володимировичу Різуну.
414761
  Лафтер Д. Директор департамента / Д. Лафтер. – М, 1985. – 184с.
414762
  Лафтер Д. Директор департамента / Д. Лафтер. – М, 1988. – 276с.
414763
  Аунапу Ф.Ф. Директор завода, его основные функции и методы работы / Ф.Ф. Аунапу. – Москва : Экономика, 1967. – 48 с. – (Библиотечка хозяйственного руководителя)
414764
  Адеишвили А.Н. Директор занят : юморист. рассказы, юморески / Автандил Адеишвили ; авторез. пер. с груз. Н. Лабковского. – Москва : Правда, 1986. – 46 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 10)
414765
  Дубов В.А. Директор и общественные организации профтехучилища / В.А. Дубов. – М, 1986. – 62с.
414766
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 4. – 2003
414767
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 5. – 2003
414768
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 6. – 2003. – Додаток: CSO-Тематический выпуск по информационной безопасности. Лето 2003
414769
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 7-8. – 2003
414770
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 9. – 2003
414771
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 10. – 2003
414772
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 11. – 2003
414773
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 12. – 2003
414774
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 1. – 2004
414775
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 2. – 2004
414776
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 3. – 2004
414777
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 4. – 2004
414778
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 5. – 2004
414779
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 6. – 2004
414780
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 7. – 2004
414781
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 8. – 2004
414782
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 9. – 2004
414783
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 10. – 2004
414784
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 11. – 2004
414785
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 12. – 2004
414786
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 1. – 2005
414787
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 2. – 2005
414788
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 3. – 2005
414789
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 4. – 2005
414790
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 5. – 2005
414791
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 6. – 2005
414792
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 7. – 2005
414793
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 8. – 2005
414794
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 9. – 2005
414795
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 10. – 2005
414796
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 11. – 2005
414797
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 12. – 2005
414798
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 1. – 2006
414799
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 2. – 2006
414800
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 3. – 2006
414801
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 4. – 2006
414802
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 5. – 2006
414803
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 6. – 2006
414804
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 7. – 2006
414805
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 8. – 2006
414806
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 9. – 2006
414807
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 10. – 2006. – + Вкл.: it Проспект о технолог. и продуктах Sun Microsystems. Осень 2006
414808
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 11. – 2006
414809
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 12. – 2006
414810
  Різун В. Директор Інституту журналістики КНУ ім Тараса Шевченка Володимир Різун: "Наївно вважати, що країна має суспільні проблеми через погану школу" / розмову вела Катерина Мацегора // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 24 травня (№ 91). – С. 6


  Проблеми сучасної української журналістики.
414811
  Семенюк Г. Директор Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка Григорій Семенюк:"Філологи - це подвижники" / інтерв"ю взяв О. Яровий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 8-14 июня (№ 23)


  Директор Ін-ту філології Григорій Семенюк про студентів-філологів.
414812
  Замайч Л. Директор Казрагс / Л. Замайч. – Л., 1936. – 526с.
414813
  Хоцяновский О.И. Директор КПИ М.И. Коновалов (к 150-летию со дня рождения) / О.И. Хоцяновский. – Киев : Випол, 2008. – 164с. – (Славные имена Киевского политехнического института). – ISBN 978-966-646-093-9
414814
  Кондаков А.И. Директор народных училищ И.Н. Ульянов / А.И. Кондаков. – М, 1948. – 220с.
414815
  Кондаков А.И. Директор народных училищ И.Н. Ульянов / А.И. Кондаков. – М, 1964. – 318с.
414816
   Директор ННДІУВІ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 30-31


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ). Петро Петрович Кононенко - директор ННДІУВІ.
414817
  Музичко О. Директор Олександрівського комерційного училища Дмитро Дмитрович Сигаревич (1868 - 1914): сучасник та знайомий Якова Новицького // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 225-236
414818
   Директор освітніх програм Британської Ради в КНУ / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 6


  Директорка освітніх програм Британської Ради Хелен Сільвестер, яка відвідала КНУ імені Тараса Шевченка, зустрілася з проректором із наук.-педаг. роботи (міжнар. зв"язки) П. Бехом та представниками відділу міжнародного співробітництва.
414819
  Илич С. Директор социалистического предприятия / С. Илич. – Новосибирск, 1991. – 82с.
414820
  Шакуров Р.Х. Директор сучасної школи / Р.Х. Шакуров. – К, 1971. – 46с.
414821
  Первенцев А.А. Директор Томилин / А.А. Первенцев. – М, 1979. – 445с.
414822
  Кухарев Н.В. Директор учится...: Обрат. связь в пед. системе. / Н.В. Кухарев. – Минск, 1989. – 157с.
414823
   Директор школи, ліцею, гімназії : науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2001
414824
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
414825
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
414826
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003
414827
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
414828
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003
414829
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 5/6. – 2003
414830
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004
414831
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. Спецвип. – Київ, 1999-
№ 2/3 : Освіта Донеччини: сучасні досягнення. – 2004
414832
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004
414833
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004
414834
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004
414835
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1. – 2005
414836
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 2. – 2005
414837
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2005
414838
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2005
414839
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. Спецвипуск. – Київ, 1999-
№ 5/6 : Освіта Дніпропетровщини. – 2005
414840
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1. – 2006
414841
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 2. – 2006
414842
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2006
414843
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2006
414844
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 5. – 2006
414845
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 6. – 2006
414846
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1/2. – 2007
414847
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2007
414848
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2007
414849
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 5. – 2007
414850
   Директор школи, ліцею, гімназії : науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 6. – 2007
414851
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 1. – 2008
414852
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008
414853
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 3. – 2008
414854
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 4. – 2008
414855
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 5. – 2008
414856
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 6. – 2008
414857
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 1. – 2009
414858
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 2. – 2009
414859
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 3. – 2009
414860
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журна : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 4. – 2009
414861
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 5 : Досвід шкільництва міста-ювеляра: Житомиру-1125 років. – 2009
414862
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 6. – 2009
414863
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 1. – 2010
414864
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 2. – 2010
414865
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 3. – 2010
414866
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 4. – 2010
414867
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвип. / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 5 : Інноваційна освіта Шевченківського району столиці. – 2010
414868
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвип. / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 6. – 2010
414869
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 2. – 2011
414870
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – 2011
414871
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 4. – 2011
414872
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 5. – 2011
414873
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 6. – 2011
414874
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 1. – 2012
414875
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук :спецвипуск / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 2 : "Позашкілля" вирішуємо разом спільні завдання. – 2012
414876
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 3. – 2012
414877
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 4. – 2012
414878
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 5. – 2012
414879
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 6. – 2012
414880
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 1. – 2013
414881
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України , Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т. М.П.Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1999-
№ 2. – 2013
414882
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 3. – 2013
414883
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-. – ISSN 2309-7744
№ 4. – 2013
414884
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-. – ISSN 2309-7744
№ 5. – 2013. – Резюме укр.,рос.,англ.мовами
414885
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-. – ISSN 2309-7744
№ 6. – 2013. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами
414886
  Терешенков Е.Я. Директор школі / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1962. – 167с.
414887
  Сухомлинский В.А. Директор школы - руководитель учебно-воспитательной работы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сухомлинский В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
414888
  Хозе С.Е. Директор школы / С.Е. Хозе. – М., 1979. – 215с.
414889
  Дроздова Е.А. Директор школы в борьбе за качество знаний. / Е.А. Дроздова. – М., 1951. – 31с.
414890
   Директор школы в системе повышения квалификации.. – М., 1983. – 91с.
414891
  Шакуров Р.Х. Директор школы и микроклимат учительского коллектива / Р.Х. Шакуров. – М, 1979. – 48с.
414892
  Шакуров Р.Х. Директор школы и педагогический коллектив / Р.Х. Шакуров. – К, 1975. – 144с.
414893
  Максимова Е.К. Директор школы и педагогический коллектив: уч. пособие / Е.К. Максимова, Н.А. Максимов. – Калинин, 1979. – 76с.
414894
  Березняк Е.С. Директор школы и реформа / Е.С. Березняк. – Киев : [О-во "Знание" УССР], 1988. – 45, [3] с. – (Сер. 7 "Педагогическая" ; № 1)
414895
  Кабуш В.Т. Директор школы и ученическое самоуправление. / В.Т. Кабуш. – Минск, 1984. – 96с.
414896
  Титов А. Директор Ярославского Демидовского лицея Василий Петрович Зубков и его записки / Составитель А. Титов. – Б. м. : Б. и. – 6 с. – Без тит. л.
414897
  Нагибин Ю.М. Директор. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1970. – 111с.
414898
   Директора по логистике взяли курс на прибыль // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 4. – С. 8-11 : фото
414899
  Баранов-Мохорт Директори - студенти / бесіду вів Ю.Зущик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 червня (№ 24)


  Навіщо людині,успішній в бізнесі чи державному управлінні,ще одна вища освіта? Відповідає народній депутат С. Баранов-Мохорт.
414900
  Радогуз С.А. Директори (ректори) вищих технічних навчальних закладів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. - плеяда визначних учнів та соратників професора В. Л. Кірпічова / С.А. Радогуз, В.М. Скляр // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 70-76. – ISSN 2415-7422
414901
  Сосновська Т.О. Директори Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка. Штрихи до портретів / Т.О. Сосновська, В.О. Ярошик // Збірник наукових праць / Харківська, наукова бібліотека ім. Короленка В.Г. державна. – Харків, 2012. – Вип. 6. – С. 65-88


  Маючи потужні документно-інформаційні ресурси, Бібліотека відіграє важливу роль у забезпеченні потреб суспільства в інформації. Найяскравішими постатями в історії ХДНБ ім. В.Г. Короленка, на погляд авторів, були директори М.І. Румницька, Г.А. ...
414902
  Сосновська Т. Директори Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка: штрихи до портретів / Тетяна Сосновська, Валентина Ярошик // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 43-52. – ISSN 1811-377X


  Із нагоди 125-річчя однієї з найбільших книгозбірень на Сході України - Державного закладу "Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка" продовжується публікація розвідок з історії її діяльності.
414903
  Папенко Н.С. Директорія / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 109-110. – ISBN 966-642-073-2
414904
  Павличко Д. Директорія відродження української державності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 4-5
414905
  Лютий С.І. Директорія та Трудовий конгрес УНР: інституційна проблема правосуб"єктності (січень 1919 р.) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 329-333. – ISBN 978-617-7777-14-3
414906
  Пітик Г.А. Директорія Української Народної Республіки і селянство (грудень 1918-лютий 1919) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 138-146. – ISBN 966-614-021-7
414907
  Рум"янцев В. Директорія Української Народної Республіки та пошуки стратегії державотворення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 143-151. – ISSN 1993-0909
414908
  Яневський Д. Директорія УНР як міф // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 221-233. – ISBN 966-02-0276-8
414909
  Подковенко Т.О. Директорія УНР: формування засад української державності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-40.
414910
  Яблонський Василь Миколайович Директорія УНР: формування засад української державності в 1918-1920 рр. : Дис... кандид. історичнихнаук: 07.00.01 / Яблонський Василь Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 184л. – Бібліогр.:л.166-184
414911
  Яблонський Василь Миколайович Директорія УНР: Формування засад Української державності в 1918-1920 рр. : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Яблонський Василь Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
414912
   Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920 : Документи і матеріали: У 2-х томах, 3-х частинах. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги. – (Джерела до вивчення історії Української революції / Ред.кол.: В.Смолій, Г.Боряк, В.Верстюк та ін.). – ISBN 966-7601-78-1(Т.1)
Т. 1. – 2006. – 689с. – Пар. тит. арк. англ. мовою
414913
   Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920 : Документи і матеріали: У 2-х томах, 3-х частинах. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги. – (Джерела до вивчення історії Української революції / Ред.кол.: В.Смолій, Г.Боряк, В.Верстюк та ін.). – ISBN 966-7601-79-X (Т.2)
Т.2. – 2006. – 744с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
414914
  Кулагин Г.А. Директорские будни. / Г.А. Кулагин. – М., 1984. – 224с.
414915
  Калинин И.М. Директорские университеты / И.М. Калинин. – Москва, 1988. – 128 с.
414916
  Абчук В.А. Директорский "хлеб" : занимательно об управлении / Абчук В.А. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 205. [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 208
414917
  Исмаилов Бурхан Директоры школы -Хабиба Каримова. / Исмаилов Бурхан. – Душанбе, 1968. – 24с.
414918
  Четаев Д.Н. Дирекционный анализ магитотеллургических наблюдений / Д.Н. Четаев. – М, 1985. – 228с.
414919
  Коцарев О. Диригент soft power: на згадку про Осипа Зінкевича // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 29-33
414920
  Суржина Н.А. Диригент Борис Афанасьєв: Дніпропетровський період творчості (1984 - 1992 рр.) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 111-114. – ISSN 2226-3209
414921
  Фея О. Диригент вищої освіти. У який спосіб можна змінити якість науки в Україні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 31 (611), 2-8.08.2019. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Про роботу та структуру Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
414922
  Чучман В. Диригент Євген Вахняк: творчі контакти з сучасниками // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 113-124. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794
414923
  Карась Г. Диригент і композитор Степан Гумінілович: в 100-ту річницю від дня народження // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 134-139. – ISSN 2224-0926
414924
  Павлюк І. Диригент невидимого часу // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 186-188. – ISSN 0208-0710
414925
  Ферендович М. Диригент Омелян Плешкевич у хоровому русі Львова тридцятих років XX століття // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 4 (22). – С. 54-59. – ISSN 2224-0926
414926
  Забужко О.С. Диригент останньої свічки : Поезії / О.С. Забужко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 138с.
414927
  Ферендович М. Диригентська діяльність Адама Солтиса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 118-124. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
414928
  Халавчук В.Й. Диригентська ритміка як основа формування художньо-виконавського апарату студента // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 44-49. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
414929
  Петрик С.В. Диригентська техника як важливий компонент мистецтва диригування // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 260-268
414930
  Лошков Ю.І. Диригентське виконавство та кріпацькі капели в Україні (до ХІХ ст.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 186-196. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
414931
  Лошков Ю.І. Диригентське оркестрове виконавство в контексті української культури 18-19 ст. : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства: 26.00.01 / Лошков Ю.І.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 37с. – Бібліогр.: 29 назв
414932
  Драган О.В. Диригентський архетип у виконавсько-інтерпретаційному процесі: експлікація філософських знань у сферу музичної освіти // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 22-28. – ISSN 2413-5402
414933
  Мурза С.А. Диригентський жест як інструментально-виконавський феномен: компаративно-технологічний підхід : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Мурза Світлана Анатоліївна ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
414934
   Диригентський порадник. – Львів : Український видавничий інститут. – 240 с.
414935
  Чучман В.М. Диригентський почерк Євгена Вахняка // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 263-269. – ISSN 2312-4679
414936
  Мартинюк Анатолій Кирилович Диригентсько-хорова освіта в музичній культурі України другої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Мартинюк А.К.; Харківськ. держ. акад. культури. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
414937
  Карась Г.В. Диригентсько-хорова школа Олександра Кошиця як соціокультурний феномен // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 70-84
414938
  Мороз Леся Василівна Диригентсько-хорове мистецтво Галичини другої половини 19 - першої третини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Мороз Л.В.; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
414939
  Арие М.Я. Дирижабли / Арие М.Я. – Киев : Наукова думка, 1986. – 262 с. – Библиогр.: с. 258-261
414940
  Ассберг Ф.Ф. Дирижабль в Арктике / Ассберг Ф.Ф., Кренкель Э.Т. – Москва ; Ленинград : Госмашметиздат, 1933. – 88 с.
414941
  Арие М.Я. Дирижабль нового поколения / М.Я. Арие, А.Г. Полянкер. – Киев : Наукова думка, 1983. – 173 с. – Библиогр.: с. 169-170. – (Научно-популярная литература)
414942
  Пазовский А.М. Дирижер и певец / А.М. Пазовский. – М., 1959. – 159с.
414943
  Каюков В.А. Дирижерская деятельность : условия успеха : социально-культурная деятельность // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 5. – С. 113-118. – ISSN 2073-9702


  В статье дана попытка осмысления феномена успешной дирижерской деятельности. Разбирается природа дирижерского жеста. Анализируется сущность и специфика дирижирования в театре, на концертных площадках. Рассматривается эволюция профессии дирижера, а ...
414944
  Безбородова Л.А. Дирижирование / Л.А. Безбородова. – Москва, 1985. – 176с.
414945
  Пинегин Б.В. Дисбактеориозы кишечника / Б.В. Пинегин. – М, 1934. – 1447с.
414946
  Апихтіна О.Л. Дисбаланс мікро- і макроелементів в органах імунної системи за умови експозиції хлоридом кадмію та наночастинкамисульфіду кадмію (експериментальне дослідження) / О.Л. Апихтіна, К.П. Козлов // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 8-13 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2077-7477
414947
  Викторенков Р.Д. Дисбаланс рынка трудовых ресурсов // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 39-40. – ISBN 978-966-434-364-7
414948
  Дмитрик В.В. Дисбаланс системи протеолізу за патології раку сечового міхура : дис. ... д-ра філософії : 091 / Дмитрик Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 161 арк. – Додатки: арк. 158-161. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 122-157
414949
  Литвицький В. Дисбаланс, або платіжний дефіцит : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 9-13 : Рис.
414950
  Береславська О. Дисбаланси валютного ринку України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 3 (205). – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
414951
  Крючкова І.В. Дисбаланси доходів і витрат в інституційних секторах економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 21-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
414952
  Василевська Г. Дисбаланси розвитку конкурентоспроможної вітчизняної податкової системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 88-99. – ISSN 1818-5754
414953
  Корнєєв М.В. Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці: особливості виникнення та накопичення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 57-62. – ISSN 2306-6814
414954
  Шинкоренко Т.П. Дисбаланси сукупного попиту в економіці України / Т.П. Шинкоренко, Т.М. Макушенко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 7-23 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
414955
  Китык В.И. Дисгармоничные складки осадочных толщ : Опыт морфологической типизации / В.И. Китык. – Киев : Наукова думка, 1979. – 127с.
414956
  Прилипко О. Дисгармонійно-прекрасні обличчя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 30-31


  Століття монаршого насильства над свободою творчості й століття радянського ідеологічного примусу - такими є історичні глибини російської літератури.
414957
  Ляшенко О.М. Дисгармонія економічної свободи України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 29-37. – ISSN 2616-9460
414958
  Суржик Л. Дисергейт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 1, 12


  Намагаючись виправдати дружину віце-прем"єра, звинувачену в плагіаті і псевдонауці, Міністерство освіти і науки загнало себе в глухий кут. Чи зможуть очільники МОН знайти з нього вихід без втрат для репутації? Мабуть, жоден дисертаційний скандал (а їх ...
414959
   Дисертации с българска тематика защитени от чуждестрании учени. 1878-1978.. – София, 1981. – 317с.
414960
  Суржик Л. Дисертації - "взять и отменить"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 12


  Гучний скандал навколо докторської дисертації дружини віце-прем"єра В"ячеслава Кириленка — Катерини Кириленко спровокував ланцюгову реакцію багатьох інших плагіатних справ. Після того, як у них засвітилися імена обраних до Національного агентства із ...
414961
  Осіння Н.В. Дисертації вчених-геологів та гірників України XIX - початку XX ст. (історико-книгознавчий та бібліографічний аналіз) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 209-212. – ISBN 978-966-02-7337-5


  В Київському університеті Св. Володимира на окрему увагу заслуговують дисертаційні праці К.М. Феофілактова, П.Я. Армашевського, В.Ю. Тарасенка, А.С. Роговича, П.А. Тутковського, В.І. Лучицького, В.М. Чирвинського. Еволюцію й трансформацію дисертацій ...
414962
  Іщенко А.В. Дисертації з методики розслідування злочинів: форма та зміст / А.В. Іщенко, Л.А. Ляшенко // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 127-135. – ISSN 0130-2655
414963
  Вербич С.О. Дисертації з ономастики, захищені впродовж 2001-2017 рр. // Повідомлення Української ономастичної комісії : наукове видання / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства ; Ін-т укр. мови НАН України ; редкол.: В.В. Німчук, О.П. Карпенко, В.В. Лучик [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (18). – С. 28-37. – (Серія "Бібліотека української ономастики"). – ISBN 978-617-7117-95-6
414964
  Аджієв В. Дисертації та репутації: випадок Альбіону // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 202-204. – ISBN 978-966-518-698-4


  "...У Великобританії академічний плагіат розглядають як дуже серйозне порушення. У кожному університеті є нормативні документи (з назвами типу Code of Practice for Research або Code of Practice for Research Degrees), які детально розписують етичні ...
414965
  Андрєєва Н.А. Дисертації які захищені у Львівському політехнічному інституті в 1960-1966 рр. : бібліографічний покажчик / Андрєєва Н.А., Гаврилюк А.М. ; Науч.-тех. б-ка Львів. політехн. ін-ту, Відділ бібліогр. – Львів : [б. в.], 1967. – 70 с.
414966
   Дисертації, захищені в спеціалізованій вченій раді Д 26.001.02. // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 97-141
414967
   Дисертації, захищені під керівництвом А.П. Коцура / матеріал підготувала Віта Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 265-266


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
414968
  Глазунова Л. Дисертації, захищені у спеціалізованих вчених радах Харківської державної академії культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С.16-18. – ISSN 2076-9326
414969
   Дисертації, які захищені у Львівському політехничному інституті в 1946-4960 рр. : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1961. – 95с.
414970
  Стріха М. Дисертаційна паніка: що після неї? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (№ 42/43)


  Серед науковців - чергова паніка. Причиною став наказ МОНМС №1112 від 17 жовтня 2012 р. "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", який після реєстрації в Мін"юсті набув сили ...
414971
  Дмитренко М. Дисертаційна робота: методологія та методика // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 322-329. – ISBN 978-617-676-148-8
414972
   Дисертаційний збірник (література, археологія).. – Київ, 1958. – 103с.
414973
  Головін М.І. Дисертаційний прорахунок / М.І. Головін. – Київ, 1985. – 160 с.
414974
  Кропочева Н.М. Дисертаційні дослідження з історії розвитку педагогічної науки і практики доби Української Революції на сучасному етапі: бібліометричний аналіз // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (20). – C. 213-227. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
414975
  Глазунова Л.В. Дисертаційні дослідження як індикатор розвитку бібліографічної науки в Україні на сучасному етапі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 86-99


  Наведено результати дослідження масиву дисертацій у галузі бібліографознавства, захищених в Україні на сучасному етапі (1991-2008 рр.), як одного із провідних показників тенденцій розвитку науки.
414976
  Глазунова Л.В. Дисертаційні дослідження як індикатор розвитку бібліографічної науки в Україні на сучасному етапі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – C. 86-99
414977
  Зосимов А.М. Дисертаційні помилки : [монографія] / А.М. Зосимов, В.П. Голік. – 3-те вид., доп. і виправл. – Харків : ІНЖЕК, 2005. – 216 с. – ISBN 966-392-000-9


  Книга призначена для дисертантів, керівників і консультантів дисертаційних робіт, рецензентів, опонентів та експертів ВАКу.
414978
   Дисертаційні роботи з мовознавства (тематика досліджень) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-104. – ISSN 0027-2833
414979
   Дисертаційні роботи з мовознавства (тематика досліджень) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-104. – ISSN 0027-2833
414980
   Дисертаційні роботи, захищені в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (2000-2019 роки) : анотований бібліогр. покажчик / авт.-уклад. С.Х. Литвин. – Київ : НАКККіМ, 2019. – 123, [1] с. – На обкл. та тит. арк.: 50 НАКККіМ пізнавай, фантазуй, реалізуй!
414981
  Дудар Є.М. Дисертація : репертуарний збірник / Є.М. Дудар. – Київ : Мистецтво, 1976. – 102 с.
414982
  Козубцов І.М. Дисертація PhD - фрагмент формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103), листопад. – С. 102-105. – ISSN 2077-1800


  Досліджено структуру дисертаційної роботи майбутнього доктора філософії.
414983
  Ковальова О. Дисертація з клоунадою. На яку наукову діяльність ідуть гроші? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 17 жовтня (№ 151). – С. 10
414984
  Савичев Г.О. Дисертація лейтенанта Шпильового / Г.О. Савичев. – Київ, 1965. – 93с.
414985
  Дюбуа І. Дисертація про українське мистецтво в Сорбонні // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 11 (393), листопад : листопад. – С. 9-11


  Захист дисертації мистецтвознавця В.Д. Васютинської-Маркуде "Вклад у вивчення українського винахідливого мистецтва" 17 жовтня 1981 року в Інституті Східних мов і цивілізацій, який є відділом Сорбонни.
414986
  Гусєв В.І. Дисидент / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 110-111. – ISBN 966-642-073-2
414987
  Наєнко М. Дисидентові-перекладачу Миколі Лукашу минуло 100 літ і відкрито меморіальну дошку // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 320-322
414988
  Ніколаєць Ю. Дисидентство в Україні в роки хрущовської відлиги у працях вітчизняних науковців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-39. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу історичних праць вітчизняних науковців, у яких висвітлюється дисидентський рух 1960-х рр. This article is devoted to the historical publications authors of Ukraine of dicidents rule during 1960"s
414989
  Гуль О.Г. Дисидентство і еміграція в світогляді "Туманного поета" Бей Дао // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 444-451. – ISSN 2520-2103
414990
  Коцарев О. Дисидентська "Дружба народів" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 15 травня (№ 20). – С. 7


  Українські дисиденти у спогадах іноземців.
414991
  Гриньків Р. Дисидентський рух в радянській Україні // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 72-74
414992
  Ніколаєць К.М. Дисидентський рух в УРСР у другій половині 60-х - першій половині 80-х років XX ст.: історіографія // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 89-104. – ISBN 966-614-021-7
414993
  Галицька-Дідух Дисидентський рух на Прикарпатті наприкінці 50-х - середині 80-х рр. XX ст. // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
414994
  Рожкова Л.І. Дисидентський рух на Сумщині в 1960 - на початку 1980-х рр.: особистості, ідеї, напрями діяльності // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 33-40. – (Історичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-3417
414995
  Федик Л.Б. Дисидентський рух як форма протидії державним та партійним органам радянської влади в 60-80-х рр. ХХ ст.: історико-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 49-56. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
414996
  Циба В"ячеслав Дисиміляція аналітичної філософії, або Як філософи винаходять традицію // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 2 : Україна : вибір моделі суспільного розвитку. – С.145-153. – ISSN 0235-7941
414997
  Когутич І.І. Дисимуляції - невербальні негативні обставини. Їх сутність та використання в розслідуванні злочинів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 118-126. – ISSN 2310-9769
414998
  Беспалько С.А. Дисипативне нагрівання рідини в замкнутій гідравлічній системі з гідродинамічним теплогенератором : автореф. дис. ... канд. теехн. наук: спец.: 05.14.06 - техн. теплофізика та пром. теплоенергетика / Беспалько С.А. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
414999
  Бугайчук С.А. Дисипативні солітони взаємодії хвиль в динамічних нелінійно-оптичних середовищах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Бугайчук Світлана Анатоліївна ; Ін-т фізики Нац. акад. наук. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 50 назв
415000
  Грищенко О.Ю. Дисипативність двокрокових симетризованих алгоритмів для гіперболічних рівнянь переносу / О.Ю. Грищенко, В.В. Оноцький // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 173-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджено двокрокові симетризовані схеми для задач дu/дt = -k (x,t) дu/дx [подано формулу] та дu/дt = - д/дx (k (x,t) u) [подано формулу] на відрізку х є [0,1] при +>0, u (x,0)=ф(х) [подано формулу], u (x,0)=ф(t) [подано формулу] при k>0 або ...
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,