Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
414001
  Александрова Г. "До світових ідеалів своїм національним шляхом": компаративні аспекти "Історії українського письменства" Сергія Єфремова // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 93-101. – ISBN 978-966-171-312-2
414002
  Береза Ю. "До серця серцем доторкнися..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 жовтня (№ 41). – С. 14


  Вшанування пам"яті видатного білоруського письменника і багаторічного в"язня сталінських таборів Сергія Граховського
414003
  Череватенко Л. "До смерти, я, виходить, не готовий" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 119-124. – ISSN 0130-321Х
414004
  Легка О. "До тебе я в своїй скорботі прибігаю...": комплекс Йова в поезії Наталії Лівицької-Холодної // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 619-628. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
414005
  Германн Ю. "До України маю змішані почуття чужості та близькості" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 23


  Німецька письменниця - про Майдан, музику, спілкування з читачами та вміння бачити світ маленьким і великим .
414006
  Мірошниченко Л.Я. "Добра робота" Д. Лоджа: про тих, що схоляються на користь віри // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 194-207. – ISBN 978-966-11-0683-2
414007
  Зарічний О.А. "Добре врядування" як новітня форма участі громадськості у здійсненні публічної влади // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 142-147. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
414008
  Топачевський А. "Добре робити історію..."


  Публіцистична спадщина М.Грушевського спростовує міфи, вигадки і звичайні недомовки, що супроводжують політичні суперечки навколо постаті Великого Українця.
414009
  Наєнко М. "Добре, синку, добре!" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-15 січня (№ 1/2). – С.14


  Ці слова Тараса Бульби я повторив на обговоренні прем"єри фільму, яке відбулося після перегляду "Чорного Ворона". І автор роману, що став мотивом фільму, Василь Шкляр, і кінорежисер Тарас Ткаченко - сини філології Київського університету імені Тараса ...
414010
  Яремчук О. "Добре, що є ці знаки солідарності та підтримки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20 жовтня (№ 189). – С. 10


  Переможцем однієї з найпрестижніших літературних премій "Ангелус" цього року став Сергій Жадан. Чому він?
414011
  Роговий Ю. "Добридень, Батьку!" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 8 травня (№ 9). – С. 15


  Пам"яті Феодосія Рогового.
414012
  Панченко В. "Добрий ангел". Життєвий шлях друга Тараса Шевченка // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 679-690. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0


  Іван Максимович Сошенко.
414013
  Тунік-Фриз Оксана "Добрі справи - основа порозуміння" : [інтерв"ю з заступником міського голови м. Чернігова О. Тунік-Фриз] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36
414014
  Тунік-Фриз Оксана "Добрі справи - основа порозуміння" : [інтерв"ю з заступником міського голови м. Чернігова О. Тунік-Фриз] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36
414015
   [Добірка матеріалів науково-популярної конференції Brain&Ukraine] / шпальти підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  У Києві відбулася перша науково-популярна конференція Brain&Ukraine. У ній взяли участь спікери від природних наук, винаходів, інновацій та бізнесу. Серед них: Леонід Пономаренко - фізик українського походження, учасник робочої групи, що відкрила ...
414016
  Толстой М.І. До проблем вивчення неогеодинамічних явищ : випуск 22. Геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 132-134. – Бібліогр.: 18 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наведено основні причини і прояви динамічних процесів, методи їх реєстрації та області застосування. Відмічається фундаментальний характер неогеодинамічних явищ у геологічних утвореннях і необхідність їх вивчення методами динамічної геофізики і геології.
414017
  Жеребцова В.А. До проблем виховання обдарованих дітей // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 82-83. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
414018
  Перегуда Є. До проблем законодавчої регламентації багатопартійності в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.69-74. – ISSN 0132-1331
414019
  Рудницький Я. До проблем мововбивства (лінгвіциду) // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 95-99
414020
  Пташенко Д. До проблем підвідомчості спорів, що випливають з договору оренди земельної ділянки комунальної або державної власності: аналіз судової практики // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 130-131
414021
  Гринюк Н.А. До проблем проведення фінансової реструктуризації підприємств // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 61-64. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
414022
  Рябініна Л. До проблем розвитку теорії сучасних грошей : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 32-35 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв
414023
   До проблем розроблення освітніх програм та навчальних планів / О. Власюк, В. Погребняк, А. Солоденко, О. Дашковська // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 68-71


  Аналізуються нормативно-правові документи, методики та відповідні організаційні механізми розроблення вищими навчальними закладами освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти та їхньої акредитації. На підставі аналізу визначаються "репери" ...
414024
  Семенишин І.Д. До проблем створення Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 317-319. – ISBN 978-617-7096-97-8
414025
  Борисова В. До проблем створення юридичних осіб // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.79-88
414026
  Поліщук Б. До проблем теорії та практики сучасної сценографії // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (79). – С. 114-117. – ISSN 0130-1799
414027
  Кубіцький С.О. До проблем формування ціннісних орієнтацій сучасних воїнів / С.О. Кубіцький, О.В. Вознюк // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
414028
  Турган О.Д. До проблем шляхів міфологізації літератури // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 129-133. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7


  У статті досліджуються особливості форми і функції використання міфу в літературі на рівні традиційних сюжетів і образів, створення антиміфу, авторського міфу, міфологічної стилізації
414029
  Коломієць Л.В. До проблематики та змісту курсу "Українська література в англомовних перекладах"


  Розглянуто основні сучасні проблеми художнього перекладу та деякі істотні відмінностіміж вітчизняною і західною перекладознавчими школами у підходах до їх практичного розв"язання.
414030
  Шестакова Е.Г. До проблеми "вчителювання" засобів масової комунікації в епоху аудіовізуальної культури // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 82-87


  У статті розглядається проблема особистостей та перспектив "вчителювання" зособів масової комунікації в епоху аудіовізуальної культури.
414031
  Кононенко П. До проблеми "Закону України" "Про засади державної мовної політики" / П. Кононенко, Т. Кононенко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 6-20
414032
  Ковальов П.І. До проблеми аксіоматичної побудови мови системного опису // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
414033
  Горинь Я. До проблеми аналізу взаємозв"язку розвитку економіки і системи освіти // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 26-30. – ISSN 2078-5860


  У статті проаналізовано Індекс глобальної конкурентоспроможності країн, у сфері вищої освіти зокрема. Висунуто гіпотезу взаємозв"язку між рівнем економіки та освіти, що впливають на конкурентоспроможність загалом. Досліджено ТОП-20 найкращих ...
414034
  Плахотнюк Н.О. До проблеми архетипів культури // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 90-90
414035
  Єрьоміна О.Ю. До проблеми афіксального статусу компонентів композита // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 68-76


  В статті розглядаються теоретичні проблеми розмежування афіксації та композиції, особливості статусу компонентів композита, зокрема в латинський мові.
414036
  Бровер І.М. До проблеми бази й надбудови / І.М. Бровер. – Харків ; Одеса : Вид. "Пролетар"
Вип. 1. – 1931. – 124 с.
414037
  Щербініна О.П. До проблеми бібліографії як методу наукових досліджень : на приклоді творчості істориків України ХІХ- поч. ХХ ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2001. – Вип. 7. – С. 58-68. – ISBN 966-7352-49-8


  Розглянуто питання про сутність бібліографічного методу на прикладі наукових студій відомих українських історіков : В.С. Іконникова, М.С. Грушевського, В.Н. Перетца, А.Ю. Кримського та інш.
414038
  Маланюк Е. До проблеми большевизму = To the problems of bolshevism / Е. Маланюк. – Ню Йорк : ООЧСУ ; СУМА, 1956. – 83 с. – Парал. тит. англ. – Бібліогр.: с. 81-82 та в підрядк. прим. – (Український народний університет)
414039
  Яковенко Н.Л. До проблеми британського європеїзму в другій половині XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 79-83. – (Історія ; вип. 57)


  Аналізується британська ідея "приєднання до європейського дому", яка з одного боку може виступати як пріоритетний напрямок британської зовнішньої політики, з іншого боку, "Європа" може символізувати втрату могутності та величі колишньою імперією і є ...
414040
  Томенчук М.В. До проблеми варіантної концептуалізації в англійській мові // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 95-101. – ISBN 966-7400-33-5
414041
  Сердюк Т. До проблеми вдосконалення системи акредитації закладу вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 137-144. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
414042
  Собчук Л.А. До проблеми вербалізації концептосфери сенсорно-рецептивних сенсибілій у сучасній мовознавчій науці // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 59-62. – (Філологічні науки)
414043
  Лозинська Т.М. До проблеми вживання термінів "інститут" і "інституція" в контексті інституціонального аналізу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
414044
  Ситник В. До проблеми взаємин М. Міхновського з М. Грушевським // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-60. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто взаємини М. Міхновського з М. Грушевським під час української національно-визвольної боротьби кінця ХІХ - початку ХХ ст. The mutual relations of M. Mihnovsky with M. Grushevsky are examined during the Ukrainian national liberation struggle ...
414045
  Шахова К. До проблеми взаємовпливу і взаємозалежності модернізму та постмодернізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 70-75
414046
  Морозова Т. До проблеми взаємодії професійних і освітніх стандартів в ІТ - галузі / Т. Морозова, І. Мендзебровський // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2012. – № 12. – С. 45-53 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
414047
  Александров М.П. До проблеми взаємозв"язку ринку та держави в умовах транзитивної економіки України / М.П. Александров, Л.В. Рібун // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 88-98. – (Економічна ; Вип. 1)
414048
  Линчак І. До проблеми вивчення анекдотичних циклів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 86-95
414049
  Васильєв С.П. До проблеми вивчення динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів ВВНЗ в контексті розвитку їх психічної саморегуляції / С.П. Васильєв, А.О. Андрущенко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 188-189
414050
  Чорна М. До проблеми вивчення епістолярію Бориса Грінченка : на матеріалі листування з Осипом Маковеєм // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 198-204. – ISBN 978-966-2133-57-3
414051
  Павленко А.В. (Раvlеnkо А.V.) До проблеми вивчення методів оцінки ефекту PR-діяльності // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 16-19


  Розмежовуються поняття PR-діяльності, результату PR-діяльності (PR-результату) та ефекту від PR-діяльності (PRефекту). Обгрунтовується позиція щодо необхідності аналізу як позитивних, так і негативних, а також цілеспрямованих та випадкових результатів ...
414052
  Паламар С.П. До проблеми вивчення сонета в школі
414053
  Булаховська Ю. До проблеми видання творів Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 54-57. – ISBN 966-594-298-0
414054
  Завальнюк Л.В. До проблеми виділення інтонаційних одиниць // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 91-93. – (Філологічні науки)
414055
  Лєснікова Г.В. До проблеми визначення "зони виходу" східно-романського населення Південної Бессарабії (на прикладі обрядової традиції святочного рядження) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 63-79. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
414056
  Кінащук Л. До проблеми визначення "фінансовий контроль" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 97-99.
414057
  Тома Н.М. До проблеми визначення абстрактної лексики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 288-292. – Бібліогр.: Літ.: 292; 15 поз.
414058
  Дорош Л.В. До проблеми визначення безпосереднього об"єкта катування / Л.В. Дорош, Ю.С. Марадіна // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 43-53. – ISSN 2079-6242
414059
  Котляр О.О. До проблеми визначення взаємозв"язків між компонентами політичної свідомості // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 3-15. – ISBN 978-966-8063-90-16
414060
  Бокоч І.М. До проблеми визначення видового об"єкта злочинів проти правосуддя, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під час провадження досудового розслідування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 307-310
414061
  Городецький Є.М. До проблеми визначення географічного центру України. Нові підходи / Є.М. Городецький, Д.В. Ісаєв // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 38-46 : Карти, таб. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 1561-4980
414062
  Удовенко Л.О. До проблеми визначення ідіостилю Михайла Грушевського // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 171-175. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
414063
  Абакумова Ю.В. До проблеми визначення кримінально-правових ознак банди // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 93-101. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
414064
  Колісник О.В. До проблеми визначення ментальності українців // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 77-86. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
414065
  Дроздов О. До проблеми визначення множинності джерел кримінально-процесуального права України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 80-88
414066
  Аврамова О.Є. До проблеми визначення об’єкта житлових правовідносин // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 103-108. – ISSN 1727-1584
414067
  Орлова Н.В. До проблеми визначення основних понять сучасного українського журналістикознавства // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 26-29


  Статтю присвячено визначенню таких понять науки про журналістику, як засоби масової інформації, засоби масової комунікації, журналістикознавство, медіадослідження. The article focuses on the determination of such concepts in journalism as mass media, ...
414068
  Сисуєв С.Ж. До проблеми визначення поняття "господарський договір" // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 49-53
414069
  Яковлєва Г.О. До проблеми визначення поняття "суб"єкт права соціального забезпечення" // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 69-74. – ISSN 2311-4894
414070
  Риндюк В.І. До проблеми визначення поняття правового закону // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 21-32. – ISSN 2412-8465
414071
  Довгополова Г. До проблеми визначення потенціалу особистості в контексті дослідження лідерського потенціалу студентів у позанавчальній діяльності ЗВО / Г. Довгополова, С. Савіна // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 3-6. – ISBN 978-966-698-272-1
414072
  Петрина В. До проблеми визначення предмету та суб"єктів українського корпоративного права // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 151-156. – ISSN 1561-4999
414073
  Коваленко Л.П. До проблеми визначення причин, які сприяють здійсненню правопорушень у галузі екології // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 135-144. – ISSN 0201-7245
414074
  Новікова До проблеми визначення пріоритетів та складових національної безпеки України / Новікова, Р.В. Покотиленко // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2004. – № 1/2. – С.2-10
414075
  Грищук Ю.В. До проблеми визначення світових пріоритетів розвитку вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 22-25. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Проаналізовано документи в галузі освітньої політики окремих країн Європи .У рамках філософського осмислення розвиток сучасної освіти досліджували такі вчені, як В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, В.С.Лутай та ін.
414076
  Панченко Т.С. До проблеми визначення соціально-психологічних чинників правосвідомості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 52-55. – (Серія : Психологічні науки)
414077
  Дроздов О.М. До проблеми визначення суб"єктивного складу правовідносин по забезпеченню безпеки учасників кримінального судочинства в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 112-119.
414078
  Аркатов Я.А. До проблеми визначення суб"єктів правовідносин із загальнообов"язкового державного медичного страхування // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 178-181. – ISBN 978-617-625-000-5
414079
  Культенко О. До проблеми визначення судової юрисдикції Євросоюзу (можливість алгоритмізації) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 97-103. – ISSN 1026-9932
414080
  Клименко О. До проблеми визначення суспільної необхідності як конституційно-правової категорії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 283-289. – ISSN 0132-1331
414081
  Отінова Д.А. До проблеми визначення форми державного устрою соборної Української Народної Республіки // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 351-354. – ISBN 978-617-7777-14-3
414082
  Предборський В.А. До проблеми визначення цивілізаційної моделі вітчизняної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 3-8
414083
  Пашко Л.А. До проблеми визначення ціннісних пріоритетів у взаємовідносинах органів державної влади з українською громадою // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 68-74. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
414084
  Пазинич В.Г. До проблеми визначення часу останіх перебудов у басейні середнього Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 267-269.
414085
  Харитонова О. До проблеми визначення юрисдикції адміністративних судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 116-127. – ISSN 0132-1331
414086
  Кузьміна К.А. До проблеми викладання перекладу політичних текстів у вищій школі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 169-175. – (Бібліотека Інституту філології)
414087
  Сова А.В. До проблеми викладання філософії українською мовою / А.В. Сова, В.Л. Чуйко // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
414088
  Олефір А.О. До проблеми використання комерційної таємниці у господарських відносинах // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 104-114. – ISSN 2224-9281
414089
  Борисов Д. До проблеми використання методів державного управління при подоланні кризи в будівельній галузі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 68-70
414090
  Ільченко-Сюйва До проблеми використання потенціалу кредитних спілок у забезпеченні економічного зростання: сучасна практика і реалії України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 66-69
414091
  Давац В.Ю. До проблеми вимірювань у загальній теорії відносності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
414092
  Дробот В.О. До проблеми виховання в багатодітних сім"ях // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 75-76. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
414093
  Копилець Є.В. До проблеми виховання орієнтацій школярів у процесі вивчення географії // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 87-90. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2075-1893
414094
  Ковалів Ю. До проблеми відновлення втраченої референції українського етно - лого - космосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 142-145


  Стаття присвячена висвітленню забутої знакової системи українського народу, що потребує реставрації та адекватного застосування. The article is devoted to the forgotten sign of the Ukrainian people in need of restoration and adequate application.
414095
  Рогожа М.М. До проблеми відповідальності митця у сучасному соціокульутрному просторі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 177-179
414096
  Павленко І. До проблеми відродження народнопісенних традицій (основні аспекти) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 83-90
414097
  Ганзенко Л. До проблеми відтворення "священного" в художньому просторі середньовічної ілюмінованої книги // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 4 (36). – С. 29-42. – ISSN 1728-6875


  Публікація присвячена дослідженню ілюстративного ряду до Біблії та богослужбових книг Давньої Русі як послідовності зображальних мотивів, які у свідомості середньовічної людини були знаками певних есхатологічних змістів.
414098
  Конкульовський В. До проблеми відтворення ключових концептів у контекстах комедійних піджанрів // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 56-58


  Проаналізовано теоретичні аспекти функціонування концептів "життя" та "смерть" у комедійних кінотекстах.
414099
  Гришко О. До проблеми віктимності осіб похилого віку при вчиненні проти них злочинів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 105-108.
414100
  Колісник О.В. До проблеми впливу ментальності на національну філософську думку України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 13-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
414101
  Яшенкова О.В. До проблеми впливу на адресата (на матеріалі оціночних висловлювань) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 84-87. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Розглядається мовленнєвий акт оцінки як такий, що спонукає адресата до деякої дії; значна увага при цьому приділяється аналізу засобів підвищення впливової сили висловлювання адресанта.
414102
  Бєсєдна Л.Л. До проблеми впорядкування термінології законодавства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 162-168. – ISSN 2220-1394
414103
  ривобок До проблеми врегулювання відносин, що виникають при укладенні договору оренди підприємства приватного власника // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 52-57
414104
  Лабур О.В. До проблеми гендерної соціалізації в історії українського суспільства (XVI-XVIII століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано складну і малодосліджену проблему гендерної соціалізації в історії українського суспільства (XVI-XVIII ст.). В основу покладено категорію гендерної соціалізації як процесу становлення жінки та чоловіка, їх входження в соціальний і ...
414105
  Мосенкіс Ю.Л. До проблеми генеалогічної класифікації мов в аспекті віддаленої спорідненості / Ю.Л. Мосенкіс; Київський держ. лінгвістичний університет. – Київ : КДЛУ, 1996. – 32 с.
414106
  Зайченко О.С. До проблеми генези українських космогонічних легенд про світобудову // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 89-94.
414107
  Пазинич В. До проблеми генетично-вікових визначень утворень долинно-терасового комплексу басейну Середнього Дніпра : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 230-238 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939
414108
  Лісова Л.А. До проблеми географічного прогнозування шельфових акваторій // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 109-113. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
414109
  Овчаренко О.І. До проблеми гештальту в образотворчій спадщині Т. Шевченка // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 161-168. – ISBN 966-7665-71-2
414110
  Мислинський А.О. До проблеми двоїстості науково-технічного знання / А.О. Мислинський, В.Л. Чуйко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
414111
  Россовецький С. До проблеми двомовності видань українського фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 20-24
414112
  Ігнатенко М.М. До проблеми державної стратегії у сфері вирішення питання земельної власності в Україні у 90-х рр. ХХ ст. // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 102-105
414113
  Предборський В.А. До проблеми детінізації неформального сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 12-15
414114
  Фаріон І.Д. До проблеми динаміки лексико-семантичної норми за листами Івана Пулюя (пол. XIX - поч. XX ст.) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 14-24. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
414115
  Вернигора Н.М. До проблеми дискурсу текстів для дитячого сприйняття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 116-119


  У статті розглянуто дитячу аудиторію з позицій дискурсивного поля, визначено функціонально-комунікативні маркери сучасного художнього і публіцистичного дискурсу для дитячого кола читання, окреслено проблеми дискурсу текстів для дитячого ...
414116
  Овод Ю.В. До проблеми дитячої бездоглядності в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 190-192. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
414117
  Авхутська С. До проблеми діяльності спільних військових юнацьких шкіл для підготовки старшин армії УНР (1919-1921 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 47-51. – ISSN 1998-4634
414118
  Шевченко О. До проблеми діяльності та реформування правоохоронних органів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 49-59
414119
  Кукуруз О.В. До проблеми дослідження взаємодії політики і права // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 46-58. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
414120
  Дем"яненко Н.Б. До проблеми дослідження внутрішньої форми фразеологічних одиниць (на матеріалі польської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 104-108. – ISBN 966-8188-07-1
414121
  Чайковський О.В. До проблеми дослідження диференціації та інтеграції, аналізу та синтезу / О.В. Чайковський, С.Г. Воробйов // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
414122
  Калуцка Н. До проблеми дослідження епістолярної спадщини О. Кошиця // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С. 75-79. – ISSN 1728-6875
414123
  Рождественська Д. До проблеми дослідження ефективності електронного навчання у шкільній практиці Європейських країн: психологічний аспект // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 123-125. – ISBN 978-966-2249-24-8
414124
  Гончаренко В.А. До проблеми екзистенційного відчаю у філософських шуканнях С. К"єркегора // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 126-127. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
414125
  Манзій А.М. До проблеми емоційної вмотивованості вигуків сучасної німецької мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 44-47. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
414126
  Пасічник І. До проблеми естетики Александра Баумгартена // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 57-67. – ISSN 1728-3671
414127
  Сополига М. До проблеми етногенезу української меншини Словаччини // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 49-66. – ISBN 978-966-02-7872-1
414128
  Забловський А. До проблеми етнопсихологічної моделі українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.70-73
414129
  Хороб С.І. До проблеми жанрів в українській релігійній поезії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 74-79. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядається проблема жанрів в українській релігійній поезії новітньої доби: з"ясовується ідейно-естетичні особливості християнсько-релігійної поезії, її місце в літературі.
414130
  Хоменко Н. До проблеми жанрової класифікації української пісенності // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 500-506


  Стаття присвячена одній із найдискусійніших проблем сучасної науки про фольклор - питанню жанрової класифікації українських народних пісенних творів. Розглянуто різні підходи до визначення поняття "жанр" у гуманітаристиці, особливий наголос робиться на ...
414131
  Максюта М.Є. До проблеми життєвого вибору в українському фемінізмі першої третини ХХ століття / М.Є. Максюта, Я.Л. Мала // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 234-237. – ISSN 2076-1554
414132
  Остроухов В. До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України / В. Остроухов, В. Петрик // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 135-142.
414133
  Панченко М. До проблеми законодавчого регулювання відносин довірчої власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-41.
414134
  Харитонова О.І. До проблеми запровадження семейної юстиції // Особливості розгляду сімейних спорів : матеріали круглого столу : м. Одеса, 17 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. цивіл. процесу ; [уклад.: Т.А. Стоянова, І.А. Яніцька]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 7-9. – ISBN 978-966-419-272-6
414135
  Слюсаренко А. До проблеми зародження національної державності в Україні та Фінляндії (спроба історико-порівняльного аналізу) / А. Слюсаренко, С. Пивовар // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 43-47
414136
  Баженов Л.В. До проблеми заселення євреями Поділля (XI - XVIII ст.) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 24-31
414137
  Дроздов О. До проблеми застосування міжнародних договорів у сфері кримінального судочинства // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-50.
414138
  Коротушак А.І. До проблеми застосування окремих положень Закону України " Про доступ до публічної інформації" // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 26-30. – (Право та державне управління ; № 1 (5))
414139
  Чорноус Г.О. До проблеми збереження людського капіталу в Україні / Г.О. Чорноус, Г.О. Харламова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 93-99.


  Проведено комплексний аналіз актуальної для України проблеми -втрати людського капіталу природним шляхом та через міграцію. На підставі комплексного дослідження цього кризового явища визначено основні фактори впливу на депопуляцію та міграцію ...
414140
  Шурин О.А. До проблеми збереження трудового потенціалу в Україні // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 119-126. – ISSN 2617-5967


  "Стаття присвячена дослідженню питання збереження трудового потенціалу в Україні. У цій статті аналізується поняття «трудовий потенціал», визначаються проблеми, подолання яких є необхідним для якісного формування, ефективного використання та розвитку ...
414141
  Драгінда О.В. До проблеми звукосимволізму в поезії


  У статті розглядаються звукосмислові кореляції в поетичних творах та адекватність передачі звуко-кольорових співвідношень англійських творів при перекладі українською мовою.
414142
  Лісова В. До проблеми звукосимволізму лексичних одиниць у германських мовах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 37-41. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
414143
  Папакін Г.В. До проблеми змістовного наповнення навчальної підготовки документознавців у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 2. – С. 4-8


  Стаття присвячена проблемам якісного покращення підготовки спеціалістів-документознавців за рахунок змістовного наповнення складової навчальних курсів єдиним блоком документознавчих та архівознавчих дисциплін, які здатні фахово підготувати випускника ...
414144
  Тишкун Ю. До проблеми змістового наповнення терміна "світова політика" // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – С. 38-44
414145
  Лозицький В. До проблеми зовнішнього впливу на сонячну активність: наукові дані й пошуки їхнього пояснення // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 6 (50). – С. 29-34. – ISSN 1819-7329


  Одним із переконаних прибічників існування ефектів зовнішнього впливу на Сонце (а саме, - на сонячну активність) був Павло Родіонович Романчук, директор Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка від 1972 до 1987 рр., учень професора цього ...
414146
  Мазак А. До проблеми зовнішнього тестування / А. Мазак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 27-31
414147
  Олійник Т.І. До проблеми індексного аналізу динаміки продуктивності праці в сільському господарстві // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-19 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
414148
  Ігнатов С.Н. До проблеми інтеграції підприємництва в АПК / С.Н. Ігнатов, О.О. Мороз, І.Г. Мельник // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 79-82 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
414149
  Щегельський В.В. До проблеми інтерпретації легенди про "турецький скарб" (за матеріалами фондових записів навчально-наукової лабораторії етнології К-ПНУ імені Івана Огієнка) / В.В. Щегельський, І.О. Старенький // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 97-100
414150
  Гаєвська О.В. До проблеми інтерпретації поняття "імпліцитність" (на матеріалі форм ввічливості японської мови)


  Розглянуто поняття "імпліцитна категорія" на матеріалі японської мови з урахуванням особливостей функціонування форм ввічливості.
414151
  Гундорова Т. До проблеми інтерпретації: класична і некласична теорія літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 10-20
414152
  Керецман В.Ю. До проблеми інформаційного забезпечення регіонального розвитку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 34-37. – Бібліогр.: 18 назв
414153
  Іванов Я. До проблеми існування форпостів на території Нової Сербії та Новослобідського козацького полку в 1752 - 1764 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 261-263. – ISBN 978-966-171-893-6
414154
  Кріцберг Р.Я. До проблеми класифікації регіонально маркованих одиниць


  Розглянуто основні інтерпретації терміну "американізм" та принципи класифікації цього шару лексики. На матеріалі англійської мови обгрунтовується необхідність застосування функціонального підходу при дослідженні регіонально маркованих одиниць ...
414155
  Кудрявцева К. До проблеми композиції твору "Катерина" Тараса Шевченка // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 66-78. – ISSN 1992-5514
414156
  Островська А.А. До проблеми комунікативних типів висловлювань в сучасній українській мові // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 99-101. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Розглядається комунікативна семантика простих речень - одна з найбільш спірних і суперечливих проблем сучасного синтаксису. На основі семантичного аналізу 5000 прикладів з творів англійських та американських авторів ХХ ст. пропонується класифікація ...
414157
  Селігей П.О. До проблеми комунікативних якостей наукового мовлення // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 11-14. – ISSN 2307-4558
414158
  Діхтяренко С.Ю. До проблеми комунікативної компетентності студентів-психологів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 110-119. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 25). – ISSN 2072-4772
414159
  Стадницький Ю. До проблеми концепції екологічної політики України і механізму її реалізації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 75-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
414160
  Мариненко Ю. До проблеми концепції людини в творах митців Празької школи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 6-11. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
414161
  Колесніченко-Братунь До проблеми культурної політики держави в епоху глобалізації (український контекст) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 120-129. – ISBN 966-7196-06-2
414162
  Рум"янцев В. До проблеми легітимності Української держави гетьмана П. Скоропадського // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 79-87. – ISSN 1993-0909
414163
  Болотна Т.М. До проблеми лінгвокраїнознавчої компетенції викладача іноземної мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 41-48


  У статті йдеться про роль фонових знань як основної передумови адекватного спілкування між комунікантами, що належать до різних лінгвокультурних спільнот. Особлива увага приділяється проблемі класифікації реалій - лексиці з національно-культурним ...
414164
  Наумовська О. До проблеми магічно-ритуальної рецепції у фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 126-131. – Бібліогр.: С. 130-131
414165
  Маркова М.В. До проблеми медико-психологічного супроводу системи "мати - дитина" за різних умов вигодовування немовляти / М.В. Маркова, Є.В. Кришталь, Л.І. Лобойко // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 121-129 : рис. – ISSN 2410-1249
414166
  Кобчінська О. До проблеми мета-наративної оповіді у прозі Тагара Бен Джеллуна: мультикультурний аспект // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 102-106. – ISSN 2307-2261
414167
  Мельніков А. До проблеми метапарадигмальної типологізації соціологічного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-23. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Анализируется проблема плюрализма парадигмальных концептуализаций современного социологического знания. Рассмотрено понятие полипарадигмальности, представлены основные типологии парадигм и попытки их метатеоретического обобщения. В этом контексте ...
414168
  Іщук О.С. До проблеми методів роботи спецслужб УРСР зі знищення трупів вбитих керівників укр. національно-визвольного руху та виявлення місць поховання борців за укр. державність. З історії боротьби КДБ УРСР проти поширення джазу та рок-музики в Україні / Олександр Іщук. – Київ, 2008. – 40 с.
414169
  Корнієнко Н.П. До проблеми методології вивчення природи естетичного у вітчизняній науці // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 204-209. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті на основі аналізу доробку Київської філософської школи здійснюється спроба обгрунтування необхідності естетичної складової процесу виховання.
414170
  Горгота О.Б. До проблеми методології історико-філософського дослідження: філософія історії філософії К. Ясперса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-30. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
414171
  Гурдуз А.І. До проблеми міфопоетичної парадигми творів О. Кобилянської „Земля” і Т. Гарді „Тесс із роду д’Ербервіллів”: опозиція „природа — місто” // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 219-223. – ISBN 966-8474-40-6
414172
  Кевешлігеті О. До проблеми моделі світу прозовій творчості Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С.110-112.
414173
  Вітер В. До проблеми моніторингових оцінювань рівня життя населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 27-35
414174
  Шагай Н.М. До проблеми морального виховання студентів гуманітарних факультетів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 368-372
414175
  Котляр М.Ф. До проблеми настання феодальних відносин у східнослов’янському світі // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 58-71. – ISSN 0130-5247
414176
  Ткачук О.Є. До проблеми національно-патріотичного й загальнолюдського (на матеріалі публіцистики Д. Донцова і Б.І. Антонича) // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 122-130
414177
  Юрчишин В.В. До проблеми невідповідності суспільної долі сучасного вітчизняного селянства віковічним надбанням історично-селянського роду України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 110-123
414178
  Сидоренко М.М. До проблеми несвідомого в історії природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
414179
  Волошин Ю.О. До проблеми нормопроектного забезпечення діяльності та європейської міждержавної інтеграції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 23-35.
414180
  Щербаков В.В. До проблеми нотації в Італії доби Відродження хореографічних творів для їх збереження та відтворення (перша половина XV - кінець XVI ст.) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 163-169. – ISSN 2226-3209
414181
  Розлуцький І. До проблеми образу жінки в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 56-60. – Бібліогр.: (Микола Євшан 19.05.1889 - 23.11.1919 р.р.). – ISSN 0130-5263
414182
  Горенко О. До проблеми ознак художньої оповіді в "Уолдені" Г.Д. Торо // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 119-123. – ISBN 966-8188-10-1
414183
  Голубенко О. До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті болонських реформ / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 10-19. – ISSN 1682-2366
414184
  Марушкевич А.А. До проблеми організації студентського життя в Університеті Св. Володимира на початку ХХ століття / А.А. Марушкевич, Б.М. Марушкевич // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 110-113
414185
  Маслійчук В. До проблеми освітніх мандрівок за кордон студентів доби Розумовських (40-ві рр. XVIII ст.-1764 р.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 16-21. – ISSN 1998-4634
414186
  Зазимко О.В. До проблеми особистісного зростання в юнацькому віці // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 25 (28). – С. 22-30. – ISBN 978-966-8063-99-62
414187
  Скорина Л. До проблеми оцінки С. Єфремовим творчого доробку С. Черкасенка // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 71-74. – ISBN 966-693-015-3
414188
  Панфілов О.Ю. До проблеми оцінки сучасного рівня інформаційної безпеки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 227-235
414189
  Сніжко О.В. До проблеми оцінки фінансового розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 184-193.
414190
  Джаман В.О. До проблеми оцінювання впливу природно-ресурсних можливостей території на регіональні особливості розселення // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 46-52. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-95774-3-8
414191
  Дєордіца До проблеми оцінювання результатів учіння / Дєордіца, Т-Л // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 44-54. – ISSN 1682-2366
414192
  Шевченко С.О. До проблеми оцінювання якості вищої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 216-221. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
414193
  Уйомов А.І. До проблеми параметричноїоцінки структурно-субстратної складності системи / А.І. Уйомов, Б.В. Плесський // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
414194
  Гриб Д.І. До проблеми перекладу французьких юридичних термінів на українську мову // Проблеми романо-германської філології : Ужгород: УжДУ, 1999
414195
  Сікорський П. До проблеми переходу на 12-бальну систему оцінювання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-6. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
414196
  Михед Т. До проблеми періодизації американської літератури ХІХ століття // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 40-54
414197
  Костенко С.О. До проблеми періодизації давньої китайської літератури / С.О. Костенко, І.А. Пяста


  Окреслено найважливіші етапи розвитку давньої китайської літератури, згадують її жанрові особливості, а також дають відомі з історії китаєзнавства приклади періодизації.
414198
  Павлова О.Ю. До проблеми періодизації класичної естетики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі розуміння логіки становлення класичної естетики. Досліджується класифікація основних етапів розвитку, визначаються критерії трансформації її предметного поля. Статья посвящена проблеме понимания логике становления ...
414199
  Яценко Т. До проблеми періодизації розвитку методики літератури як галузі наукового знання // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 4 (114). – С. 33-37
414200
  Дем"яненко Н.М. До проблеми періодизації соціальної роботи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  На основі логіко-системного аналізу історичної, історико-педагогічної літератури та архівних джерел розроблено періодизацію соціальної роботи в Україні у Х - на початку ХХ століття. Виявлено основні тенденції і закономірності її розвитку щодо кожного з ...
414201
  Скоць А. До проблеми періодизації творчості Тараса Шевченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 278-286. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
414202
  Синьоок Г. До проблеми поетичного перекладу Арсенія Тарковського: внутрішні та зовнішні спонуки // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 5. – С. 83-92. – Бібліогр.: 25 назв. – ISBN 966-8645-33-2
414203
  Жерліцина Ю. До проблеми поетонімії у художньому тексті // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 58-60
414204
  Вовкодав С. До проблеми позиціонування "змійових" валів Переяславщини: історіографія питання // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 16-21


  Зроблено огляд історіографії проблеми локалізації "змійових" валів Переяславщини. The historiography of the problem of localization Serpent"s Wall оf Pereyaslav region is described in article.
414205
  Левінська З.С. До проблеми політичної активності жіноцтва в сучасній Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 292-296. – ISSN 2076-1554
414206
  Борщик Я.В. До проблеми польських "відплатних акцій" на Волині (березень - початок липня 1943 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 113-132. – ISSN 0130-5247
414207
  Правдюк О.В. До проблеми походження менонітів // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.121-124. – ISBN 966-660-151-6
414208
  Гузела М. До проблеми прав підозрюваного в кримінальному провадженні: міжнародні стандарти забезпечення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 187–194. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
414209
  Хименко О.А. До проблеми правового регулювання академічної доброчесності в українському праві / О.А. Хименко, В.А. Рудик // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 53-55. – ISBN 978-966-7496-99-9
414210
  Рудик В.А. До проблеми правового регулювання відповідальності за порушення академічної доброчесності / В.А. Рудик, О.А. Хименко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Вип. 1 (3). – С. 7-12. – ISSN 2415-3095


  В статті досліджується питання правового регулювання відповідальності за порушення академічної доброчесності. Автор аналізує чинне освітнє законодавство, з"ясовує його недоліки в частині застосування академічної відповідальності за порушення ...
414211
  Шумна Л. До проблеми принципів інституту соціального обслуговування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 197-205. – ISSN 1993-0909
414212
  Шовковий В.М. До проблеми принципів навчання граматики класичних мов // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 229-234


  Стаття присвячена теоретичному обгрунтуванню та опису основних принципів навчання класичних мов; досліджено історію становлення та особливості їх функціонування у навчанні латинської та давньогрецької мов.
414213
  Німчук В. До проблеми про об"єкт і зміст курсу "Історії української літературної мови" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 161-173. – ISSN 1682-3540
414214
  Німчук В. До проблеми про старокнижні елементи й "діалектизми" в Шевченковій поезії
414215
  Щербакова О.А. До проблеми пробудження сили духу "нових людей" і закладання новітніх ідей у Київському університеті як науковому, освітянському, культурному осередку формування української інтелігенції та національн // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.91-102
414216
  Дроздов О. До проблеми проведення виїмки оригіналів первинних документів, бухгалтерського обліку і фінансової звітності, регістрів бухгалтерського обліку та інших документів суб"єктів господарювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 82-90
414217
  Гришко О. До проблеми прострочення кредитора у договірному праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 6 (114). – С. 50-55


  У статті проведено дослідження проблемних аспектів визначення правової природи і виконання кредиторських обов"язків та запропоноване нове розуміння прострочення кредитора у договірних цивільних відносинах. Аналізується існуюча судова практики щодо ...
414218
  Московчук Н.М. До проблеми професійної підготовки в науковій царині вищої школи // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 91-97. – (Педагогічні науки ; № 6 (119)). – ISSN 2414-5076


  У статті розглянуто сутність поняття "професійна підготовка" та його структура. Розглянуто різні підходи до визначення понять "підготовка", "готовність", "підготовленість", "компетентність". Висвітлено наукові погляди на проблему професійної підготовки ...
414219
  Юрійчук Н. До проблеми професійної підготовки студентів-філологів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 192-199. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
414220
  Новікова Н. До проблеми профільного навчання біології // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 4. – С. 41-45
414221
  Бійчук Г. До проблеми прочитання постмодерних творів у старшій школі
414222
  Зборовська Н. До проблеми психоаналітичної інтерпретації в українському літературознавстві // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 25-30. – (Філологічні науки)
414223
  Тупікова Л. До проблеми психокорекції агресивних проявів особистості військовослужбовців в процесі міжособистісного спілкування // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 320-322
414224
  Скоробагатська О. До проблеми психології моральності в контексті інноваційного розвитку вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 32-34. – ISBN 978-966-698-272-1
414225
  Сажина С. До проблеми психосоціального розвитку особистості дитини-одинака // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.463-469. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
414226
  Селівачов М. До проблеми районування українського народного мистецтва // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 299-307. – ISBN 966-7170-47-0
414227
  Артемчук О.В. До проблеми реалізації екуменічної моделі в Україні: історичні віхи та перспектива // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 10-23
414228
  Озерська А.В. До проблеми регламентації затримання у кримінальному процесі України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 16-18
414229
  Шелудько Н. До проблеми реструктуризації банківської системи є Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 19-26. – ISSN 0131-775Х
414230
  Ткач О. До проблеми реформування СБУ в контексті євроінтеграції / О. Ткач, В. Сорокін // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 122-124
414231
  Власов М. До проблеми розбудови в Україні правової держави: правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.53-55.
414232
  Чеканов В.Ю. До проблеми розвитку візантиністки в Київському університеті в другій половині XIX - на початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-66. – (Історія ; вип. 43)


  Присвячено досі недослідженому питанню про становлення та розвиток візантиністики на історико-філологічному факультеті Київського університету в період до 1917 р. Проблему розглянуто з погляду поняття науково-історичної школи.
414233
  Герасименко Л. До проблеми розвитку критичного мислення майбутніх авіаційних фахівців // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 65-71. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
414234
  Автушенко І.Б. До проблеми розвитку освіти в Україні в 1920-1930-і роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано заходи радянського керівництва щодо розвитку освіти в Україні в 1920-1930-і рр. Показано методи партійно-державного апарату по формуванню учнівського та студентського складу. Висвітлено політичний підтекст політики українізації в галузі ...
414235
  Кубіцький Ю.С. До проблеми розвитку соціального капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 71-76
414236
  Колот А. До проблеми розвитку теорії розподільчих відносин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
414237
  Король В.Ю. До проблеми розвитку української культури 50-60-х років ХХ століття / В.Ю. Король, Р.А. Дудка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 170-180. – (Історія ; вип. 33)


  Розглядаються питання розвитку української культури 50-60-х років XX ст. та головні напрямки суспільно-культурної діяльності української інтелігенції.
414238
  Цветкова Ю.В. До проблеми розгляду права на свободу віросповідання у Європейському суді з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-45.
414239
  Ситдикова І.В. До проблеми розмежування понять "експресія" та "експресивність" у сучасній лінгвістиці / І.В. Ситдикова, Т.М. Хайчевська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 304-310. – ISBN 978-966-171-013-8
414240
  Кочкодан І. До проблеми розмежування правової відповідальності та суміжних правових інститутів / І. Кочкодан, І. Безклубий // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 35
414241
  Воскобойник Г.М. До проблеми розуміння номенклатури в сучасному мовознавстві // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 38-47


  У статті аналізуються теоретичні положення щодо розуміння номенклатури, обґрунтовується найкоректніше його розуміння в сучасній мовознавчій науці. The article is devoted to the analysis of the theoretical grounds of the nomenclature in linguistics, ...
414242
  Панфілов О.Ю. До проблеми розуміння основного закону війни у сучасній філософії війни // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 36-43. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
414243
  Морозова Т. До проблеми розширення й упорядкування структури вищої ІКТ-освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 54-61. – ISSN 1562-529Х
414244
  Холодний М.Г. До проблеми ростового гормону кореня / М.Г. Холодний. – 29-48с.
414245
  Музиченко В.Ф. До проблеми систематизації деяких фундаментальних категорій теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
414246
  Демидова Л.М. До проблеми систематизації об"єктів заподіяння майнової шкоди за чинним КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 101-111. – ISSN 0201-7245
414247
  Реєнт О.П. До проблеми скасування кріпосного права в 1861 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 34-51. – ISSN 0130-5247
414248
  Архангельська А.М. До проблеми словотвірної фемінізації в українській мові новітньої доби: традиція і сучасність. II // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 58-70. – ISSN 0027-2833


  У статті проаналізовано якісні та кількісні аспекти динаміки розвитку і формування системи словотвірних фемінативів української мови на матеріалі лексикографічних праць, дотичних у часі до періоду українізації 20-30-х років XX століття. Простежено ...
414249
  Гошуляк І. До проблеми соборності українських земель у добу Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 196-203. – ISBN 966-02-0276-8
414250
  Петришин О. До проблеми соціалізація юридичних знань // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 53-62. – ISBN 978-966-349-240-7
414251
  Попельницька О. До проблеми соціально-історичної топографії київського Подолу: про "київське коріння" гетьмана Петра Коношевича-Сагайдачного // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 156-157. – ISBN 966-95758-1-8
414252
  Приступенко Т. До проблеми соціального захисту журналістів України (за матеріалами преси) / Тетяна Приступенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 44-55. – (Журналістика ; Вип. 3)
414253
  Бітківська Г.В. До проблеми співвідношення етичного й естетичного в есеїстиці Йосипа Бродського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 49-54


  У статті досліжєено розгортання зовнішньої оповідної лінії в есеях Й. Бродського. Показано, що суб"єктивні судження Й. Бродського про ієрархію поезії та прози є основою для роздумів про співвідношення етичного й естетичного в літературній творчості. ...
414254
  Файкус Б. До проблеми співвідношення категорій "відображення" і "взаємодія" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
414255
  Шамрай В.В. До проблеми співвідношення категорій "конституційно-правова" та "конституційна" реформи: постановка проблеми // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 60-66. – (Серія: Право ; вип. 12). – ISSN 2226-2830
414256
  Логвин М.О. До проблеми співвідношення методів дослідження вищої нервової діяльності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
414257
  Ромінський Є.В. До проблеми співвідношення міжнародних і міжкнязівських договорів (X-XIVст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 52-55. – ISSN 2219-5521
414258
  Булаховська Ю. До проблеми сприйняття в Україні творчої постаті Публія Овідія Назона (в контексті античної літератури) // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 83-91. – ISBN 978-966-1516-14-3
414259
  Абдрахманова М.Ж. До проблеми сприйняття національної культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 3-4
414260
  Захарчук А.С. До проблеми становлення ідеї української державності: дослідження феномена крізь призму політичної антропології // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 122-125. – ISSN 1563-3349
414261
  Пікашова Т.Д. До проблеми становлення системно-структурного методу в біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
414262
  Аболіна Т.Г. До проблеми статусу етики / Т.Г. Аболіна, В.В. Єфіменко, В.Г. Наладиста // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 123-136. – ISBN 966-594-988-8
414263
  Казакова Т.В. До проблеми створення українського підручника з історії зарубіжної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 10-13


  У статті пропонується модель українського підручника з історії зарубіжної журналістики.
414264
  Пазинич В. До проблеми стоку повеневих вод Десни через долини Остра і Трубіжу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 174-176 : Фото, карта. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
414265
  Смущинська І.В. До проблеми суб"єктивної модальності у структурі художнього тексту


  Розглядається актуальна проблема сучасної лінгвостилістики - створення індивідуальних смислів і особистісного ставлення суб"єкта художнього мовлення, що знаходить своє вираження в контексті художнього твору в категорії авторської суб"єктивно-оцінної ...
414266
  Лук"яненко Л. До проблеми суду над московською комуністичною окупацією в Україні (спроба організації Міжнародного суду над КПРС - КПУ за злочини проти українського народу) // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 405-411
414267
  Порада О.В. До проблеми сучасного ринку праці випускників вищих навчальних закладів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 8 (149). – C. 138-142. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
414268
  Криворучко С. До проблеми сучасної методології: концептуальне поєднання феміністичної і психоаналітичної критики // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 31-40. – ISSN 2304-9383
414269
  Тюрменко І.І. До проблеми творення православної духовної освіти в Холмі : (листи митр. Іларіона до Л. Білецького) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 134-136
414270
  Шекера Я. До проблеми творення та інтерпретації середньовічної китайської поезії: роль ієрогліфічної складової


  Розглянуто механізми творення поезії Піднебесної з погляду ієрогліфічної природи китайської мови, а також проведено певні паралелі із європейським баченням сутності поезії як художнього феномену осмислення дійсності та місця автора в ній. Зроблено ...
414271
  Гнатюк М. До проблеми теорії порівняльно-історичного літературознавства в Україні (ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст. М.Драгоманов, І.Франко, О.Коллеса) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 39-46.
414272
  Палієнко В.П. До проблеми типізації природно-антропогенних геоморфосистем // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 3-8. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
414273
  Стасюк О.С. До проблеми типологізації парламентських текстів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 264-269. – Бібліогр.: Літ.: 268-269; 11 поз.
414274
  Колесников К.М. До проблеми типологічних паралелей між російським і українським консерватизмом (К.М. Леонтьєв і В.К. Липинський) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 28-34
414275
  Конюхов С.В. До проблеми трактування національно-визвольного опору українців в роки Другої світової війни // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 181-187. – ISSN 0321-0499
414276
  Форостюк О.Д. До проблеми трансформації законодавства України про свободу совісті та релігійні організації // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.119-123
414277
   До проблеми убезпечення техногенних об"єктів в Україні / В.П. Горбулін, В.В. Гетьман, І.П. Дрозд, А.С. Охота, М.І. Дрозд // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 5-9. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
414278
  Лучик Василь Вікторович До проблеми україно-трипільських етномовних і культурних зв"язків


  Стаття присвячена складній науковій проблемі - відношенню української мови до археологічної трипільської культури V-III тис. до н.е., яка була поширена на терені правобережної України. Поодинокі спроби вчених виявити трипільський субстрат в українській ...
414279
  Куц О. До проблеми українського національного відродження в добу визвольних змагань (1917-1918 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 302-308
414280
  Пивовар С.Ф. До проблеми української державності в радянській історіографії 50-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-24. – (Історія ; вип. 49)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення історії української державності у вітчизняній історичній науці 50-х років.
414281
  Пивовар С.Ф. До проблеми української державності в радянській історіографії 70-80-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 59-66. – (Історія ; вип. 52)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення історії української державності у вітчизняній історичній науці 70-80-х рр.
414282
  Пивовар С.Ф. До проблеми української державності у вітчизняній історіографії народницького напряму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 60-63. – (Історія ; вип. 41)


  Розглядаються погляди провідних представників національної історіографії народницького напряму М. Костомарова, В. Антоновича і М. Грушевського на проблему української державності.
414283
  Абрамова І.Г. До проблеми української ментальності // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 7-11. – (Філологічні науки ; № 2)
414284
  Ткаченко О.Б. До проблеми української правописної реформи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 13-17. – ISSN 0027-2833
414285
  Пилипів Г.М. До проблеми уточнення лінгвістичних визначень дискурсу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 55-61


  У статті проаналізовано різні лінгвістичні розуміння дискурсу, що став одним із ключових термінів у словнику гуманітарних та соціальних наук, уточнено поняття "дискурс", його сутність від- повідно до вибраного напрямку дослідження. The article ...
414286
  Сидоренко О.В. До проблеми участі українців, зокрема полтавчан, в антифашистському русі Опору в країнах Європи в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 53-59. – (Гуманітарні науки)
414287
  Ситник Г. До проблеми фольклоризму художнього авторського тексту Наталії Кобринської // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 73-77. – ISSN 2225-5095
414288
  Кушнерик В. До проблеми фоносемантизму в сучасних європейських мовах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С.14-19. – (Германська філологія ; Вип. 532)
414289
  Кушнерик В.І. До проблеми фоносемантичних явищ та універсалій у германських та слов"янських мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 119-125. – Бібліогр.: с. 119-121. – ISSN 0027-2833


  У статті з"ясовано функціонування асоціативно-символічного значення в близько- та віддаленоспоріднених мовах. Цю проблему розглянуто з погляду зіставного аналізу різноманітних фонологічних систем за допомогою психолінгвістичного експерименту за ...
414290
  Бутковська Н.Ю. До проблеми формування в Україні поліетнічного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Порушено проблему етносоціального розвитку українського суспільства. Обгрунтовано основні принципи нової моделі співжиття в умовах поліетнічності, мультикультурності, багатомовності, поліконфесійності. Осмислення, усвідомлення та широка популяризація ...
414291
  Акуленко А. До проблеми формування внутрішнього лексикону учнів початкової школи в умовах українсько-російського білінгвізму (на матеріалі асоціативних експериментів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 3-6. – ISBN 966-7825-79-5
414292
  Зєня А.О. До проблеми формування граматичних навичок говоріння німецькою мовою як другою іноземною на основі зіставного методу / А.О. Зєня // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 123-130.
414293
  Сидоренко О. До проблеми формування лінгвометодичної компетенції вчителів закордонних українських навчальних закладів у зарубіжжі // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 261-268. – ISSN 0320-3077
414294
  Сікорський П. До проблеми формування методологічних засад під час психолого-педагогічних досліджень // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 5/6 (167)


  В. Лутай формує систему методологічних принципів, які дозволяють діалектично досліджувати будь-яке педагогічне явище.
414295
  Ковальова С.В. До проблеми формування методологічної опори науково-педагогічного дослідження // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин, 2014. – Вип. 1 (8). – C. 33-40. – ISBN 978-617-579-280-10. – ISSN 2308-6386
414296
  Байда С.П. До проблеми формування позитивного іміджу викладачів ВНЗ // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 14-19
414297
  Семенченко Ф.Г. До проблеми формування політичних цінностей у сучасному українському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 56-59. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються проблеми формування політичних цінностей у сучасному українському суспільстві. Розкривається зв"язок політичних цінностей з політичною свідомістю та політичною культурою. Problems of formation of political values in contemporary ...
414298
  Данилюк О. До проблеми формування правильної звуковимови у дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком у процесі вивчення української мови // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 61-65. – ISSN 2415-8143
414299
  Макаренко Л.О. До проблеми формування правової культури в Україні // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 52-53.
414300
  Копієвська О.Р. До проблеми формування правової культури особи в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 104-110. – ISSN 1563-3349
414301
  Волкова Н.І. До проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 98-102. – ISSN 2078-1687
414302
  Ковалів П. До проблеми формування української мови та інших східнослов"янських мов // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 236-243. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
414303
  Нямцу А. До проблеми функціонування "літературних архетипів" у європейському загальнокультурному контексті
414304
  Мисан В.О. До проблеми характеристики сучасного уроку історії // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 12. – С.2-5
414305
  Цололо С.В. До проблеми характеру імператорської влади в Японії в окупаційний період (1945-1952) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2008. – № 44. – С. 135-144. – ISSN 1682-671Х
414306
  Коваленко І.І. До проблеми цілей правового виховання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 256-260. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
414307
  Липківська А. До проблеми часово-просторового континууму в драматургії і театрі XX - початку XXI ст. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 230-245. – ISBN 978-966-8911-9
414308
   До проблеми чіткості та унікальності систем / В.Ф. Бердников, Р.В. Валенчик, Е.В. Ганін, Т.В. Леонова, О.В. Ніколенко, М.С. Оганисян, С Переймер, А.Р. Петунін, Б.В. Плесський, Я Г. Портнов, І.М. Сараєва, А.І. Уйомов, А.Ю. Цофнас // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
414309
  Турган О.Д. До проблеми шляхів міфологізації літератури // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 129-133. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
414310
  Гісматов Ф.І. До проблеми штучного створення живих організмів // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
414311
  Теплюк М. До проблеми якості закону України як джерела права / М. Теплюк, О. Ющик // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 17-26. – ISSN 1026-9932
414312
  Єрмоленко А.Б. До проблемних питань розвитку Збройних Сил України в контексті виконання завдань державної програми їх реформування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 154-160.
414313
  Карпенко О. До прогнозу освоєння вуглеводневих ресурсів східної частини ДДЗ / О. Карпенко, В. Михайлов, І. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 49-54. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Пріоритетним питанням розвитку нафтогазової галузі в Україні є збільшення обсягів геологорозвідувальних робіт (ГРР), що забезпечуватиме необхідний приріст розвіданих ресурсів вуглеводнів (ВВ). Нажаль, скорочення пошуково-розвідувального буріння ...
414314
  Мельничук І.В. До прогнозу розвитку ландшафтів на найближчу та віддалену перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-41. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Реконструйовано ландшафти прилуцького етапу середнього антропогену, який може служити просторово-часовою моделлю розвитку сучасних ландшафтів на найближчу і віддалену перспективи.
414315
  Дроздовський Д. До проекту історії української літератури новітнього періоду : Вивченнятворчості поетів-шістдесятників
414316
  Григоров О. До проекту нового повітряного кодексу України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 6 (44). – С. 28-33.
414317
  Коць Т.А. До прорблеми лексичної норми сучасної української літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 70-75. – ISSN 0027-2833
414318
  Пазинич В.Г. До протиріч у датуванні Дніпровської "морени" / В.Г. Пазинич, О.О. Галаган, Н.В. Пазинич // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 144-148 : Фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
414319
  Кревецький І. До психології 1848 року / І. Кревецький. – 21с.
414320
  Кревецький І. До психольогії 1848 року : (Справа Ст. Гошовского) / І. Кревецький. – 21 с.
414321
   До радянських свят і нових обрядів. – К., 1981. – 368с.
414322
   До радянського народу, до всіх трудящих Союзу Радянських Соціалістичних Республік.. – К., 1967. – 15с.
414323
  СоколовскийВ.Г До ранней звезды / СоколовскийВ.Г. – М., 1982. – 205с.
414324
  Новиков И.Г. До рассвета близко : докум. повесть / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1976. – 859 с.
414325
  Мельничук Ю.С. До раю навпростець : памфлети, гуморески / Ю.С. Мельничук. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 64 с.
414326
  Кальницький М. До революции в университетах Киева, как и сейчас, на бюджетное обучение принимали по результатам вступительных испытаний // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 29 августа - 4 сентября (№ 33). – С. 29


  Згадується Університет св. Володимира.
414327
  Горбачук В.М. До регулювання громадського продукту / В.М. Горбачук, І Н. Гаркуиіа, М.А. Кирилюк // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 88-89
414328
  Іліаді О.І. До реконструкції первісної форми групи словенських гідронімів (праслов"янський гідронімікон Словенії. ІІ) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 74-80
414329
  Колосок Б. До реконструкції табору Карла XII та Івана Мазепи під Бандерами // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 78-80
414330
  Савченко Сергій До релігійного світогляду братів Зизаніїв // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 3-21. – ISSN 0869-3595


  Брати Зизанії : Зизаній (Зизаній-Тустановський) Лаврентій Іванович (60-і pp. XVI ст.-1634) - укр. мовознавець, письменник, перекладач, педагог, богослов і церковний діяч, брат Стефана Зизанія; Зизаній Стефан (Тустановський; бл. 1570-1621) - укр. ...
414331
  Тітов М. До реформи господарського судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.120-126. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
414332
  Процевський В.О. До реформи юридичної освіти в Україні: роздуми про принципи і зміст / В.О. Процевський, В.І. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 7-16. – ("Право" ; вип. 29). – ISSN 2312-1661
414333
  Назаренко М. До рецепції життя і творчості Т. Шевченка (забуті публікації 1839-1861 рр.) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 301-315


  У статті розглянуто особливості рецепції особистості Т. Шевченка у російській (у тому числі емігрантській) публіцистиці. Проаналізовано зміну оцінних суджень про поета впродовж його творчого життя
414334
  Кулешов А.П. До решения остается секунда... / А.П. Кулешов. – М., 1964. – 112с.
414335
  Боднарчук І. До рідних причалів = To native lands : репортажі з обстеження шкіл у Канаді / Іван Боднарчук. – Торонто ; Вінніпег : Комісія шкільництва при Онтарійській Раді КУК, 1979. – 256 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
414336
  Молотов В.М. До річниці Жовтневої революції : Доповідь на урочистому пленумі Московської Ради 6 листопада 1933 року / В.М. Молотов : Партвидав ЦК КП(б)У, 1933. – 28с.
414337
  Жванко Л. До роблеми репатріації іноземних біжинців з території колишньої Російської імперії (1918-1925 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 81-97. – ISSN 0869-3595
414338
  Бєляєва М. До роботи будь готовий. Студентам варто подумати про майбутнє заздалегідь // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 17 червня (№ 24). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Про Центр працевлаштування студентів і випускників "Імпульс" при КНУ імені Тараса Шевченка - розповідає заступник директора Володимир Швець.
414339
  Удод О. До роботи науковців має долучитися громадський сектор // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 грудня (№ 52)


  П"ятий міжвузівський науково-методичний семінар " Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі". Семінар проходив у КПІ. У засіданні взяли участь науковці, заступник декана історичного факультету КНУТШ.
414340
  Кучер В. До родоводу козацько-старшинського роду Черняків // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.62-66
414341
  Ситий І. До родоводу Куліша / І. Ситий, О. Федорук // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 129-139. – (Нова серія ; вип. 15)
414342
  Кривошея І. До родоводу М.О. Максимовича: жіночі гілки роду // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.54-62
414343
  Кіт Л. До розгадки теорії еволюції Всесвіту // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 4


  Когорта лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки університету поповнилася нашим колегою. Професор Астрономічної обсерваторії університету завідувач відділу астрофізики Валерій Жданов у складі авторського колективу отримав Державну ...
414344
   До розгадки теорії еволюції Всесвіту // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 3


  Когорта лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки університету поповнилася нашим колегою. Професор Астрономічної обсерваторії КНУ завідувач відділу астрофізики Валерій Жданов у складі авторського колективу отримав Державну премію ...
414345
  Григоренко О. До розгляду окремих проблемних питань при реалізації права особи на репродуктивний вибір // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 26-27
414346
  Мех О.А. До розгляду формальних теоретичних передумов функціонування системи управління науково-технологічною сферою // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 22-37. – ISSN 0374-3896
414347
  Михайлів Н. До розмежування понять "якісна" та "елітарна" преса (на прикладі США) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 140-147. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
414348
  Юркевич Ю. До розмежування статусу юридичних осіб (їх об"єднань) публічного та приватного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 46-50
414349
  Страутман Ф.І. До розповсюдження кільчатої корлиці Streptopelia decaocto (Friv) / Ф.І. Страутман, 1947. – 2с.
414350
   До розрахунку гумової футерівки з урахуванням особливостей поведінки матеріалу / В.І. Дирда, Є.В. Калганков, І.М. Цаніді, О.А. Черній, О.І. Кириленко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 201-206 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
414351
  Мейш В.Ф. До розрахунку динамічної поведінки тришарових сферичних оболонок з кусково-однорідним заповнювачем при нестаціонарних навантаженнях / В.Ф. Мейш, Л.О. Латанська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 127-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метою даного повідомлення є побудова математичної моделі і чисельне дослідення вимушених осесиметричних коливань тришарових сферичних оболонок з кусково-однорідним заповнювачем при нестаціонарних навантаженнях. Ключові слова: тришарові оболонки, ...
414352
  Лусь В.І. До розрахунку коефіцієнтів жорсткості стиків, як пружних елементів, в динамічній моделі пресо-гвинтового з"єднання // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 13-17 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
414353
  Борисейко О.В. До розрахунку на стійкість оболонок обертання нульової гауссової кривизни з металокомпозитів за межами пружності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 7-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена стійкість конічних пружно-пластичних оболонок обертання з металокомпозитів при осьовому стиску. Наведена методика розрахунку.
414354
  Мейш В.Ф. До розрахунку напружено-деформованого стану багатошарових оболонок з дискретними однорідностями при нестаціонарних навантаженнях / В.Ф. Мейш, Н.В. Кравченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 223-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метою даного повідомлення є побудова математичної моделі і чисельне дослідження вимушених осесиметричних коливань багатошарових оболонок з дискретними неоднорідностями.
414355
  Мейш В.Ф. До розрахунку неосесиметричних коливань конічних оболонок змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях / В.Ф. Мейш, В.М. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто постановку задач про динамічну поведінку конічної оболонки змінної товщини. Прийнято уточнену модель теорії оболонок типу Тимошенко. Чисельний метод розв"язання динамічних задач базується на застосуванні интегро-інтерполяційного методу ...
414356
  Тіщенко Л.М. До розрахунку пористості шару зерносуміші на плоскому віброрешеті / Л.М. Тіщенко, В.П. Ольшанський, С.В. Ольшанський // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 58-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-1828
414357
  Локшин А.Ш. До розрахунку прямокутних платівко підкріплених цупкими ребрами / А.Ш. Локшин. – К., 1934. – 31с.
414358
  Головач Г.П. До розрахунку спектру магнітостатичних мод у феррітовому стержні з металевим екраном / Г.П. Головач, І.В. Завісляк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 109-112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі дано розв"язок однорідної диференціальної задачі, яка описує власні коливання магнітного поля феррітового стержня, що знаходиться у півпросторі, обмеженому ідеально провідною стінкою.
414359
  Димитров О.Д. До розрахунку теплообміну у каналах з променесприймальними вставками / О.Д. Димитров, С.С. Титар, Н.М. Драгнєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 52-56. – ISSN 1997-9266
414360
  Крак Ю.В. До розробки інтерактивного інтерфейсу системи моделювання жестової інформації / Ю.В. Крак, Ю.В. Коваль, А.С. Тернов // XII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014)" : [19-21 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ] : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2014)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014. – С. 143-144
414361
  Афанасьєва О.М. До розробки суспільно-діяльнісної типології ритуалізованих комунікативних практик в англомовному ареалі (Велика Британія та США) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 13-24. – ISSN 2413-5593
414362
  Черніков І.Ф. До розробки теми "Туреччина у міжнародних відносинах періоду Другої світової війни (1939-1945 рр.)" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 98-108. – ISSN 1608-0599
414363
  Черніков І.Ф. До розробки теми про відродження тюркології в Україні після 30-х років ХХ ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 4. – С. 72-96. – ISSN 1608-0599
414364
  Клепко С.Ф. До розуміння "Роздумів про викладання": французький професор Огюст Ісаак Блум (Х, 1831) // ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (126) : Спадщина Остроградського у європейському контексті. – С. 14-22. – ISSN 1815-3194


  Повідомляються результати пошуку інформації про французького математика Огюста Ісаака Блума (1812-1877), співавтора М.В. Остроградського (1801-1861) по праці "Роздуми про викладання" (1860). Встановлено основні віхи біографії та бібліографії праць ...
414365
  Соловей О. До розуміння людської та творчої особистості Леоніда Лимана // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 92-113. – ISSN 1728-9572


  Стаття присвячена постаті Леоніда Лимана - українського письменника-емігранта. Автор враховує доступні на сьогодні відомості з творчої біографії.
414366
  Пилаєва Т.В. До розуміння поняття "відкритий університет" // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 176-180. – ISBN 978-966-285-311-7


  Характеристика організаційних та змістових основ діяльності відкритих університетів світу.
414367
  Кальченко Г.А. До розуміння поняття "концепт" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 142-146. – ISBN 966-638-142-7
414368
  Стрельчук В.О. До розуміння поняття "народності" у святковій культурі України / В.О. Стрельчук, І.В. Іващенко // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 37-46. – ISSN 2226-2180
414369
  Регушевський Є До розуміння поняття "рідна мова" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.17-18. – ISSN 0130-5263


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
414370
  Кофман Б.Я. До розуміння правової соціалізації особистості // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 71-77. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
414371
  Погрібний А. До розуміння феномена письменницької публіцистики
414372
  Погрібний А. До розуміння феномену письменницької публіцистики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 5. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні аспекти однієї зі специфічних жанрово-стильових модифікацій - письменницької публіцистики, простежено її відношення до художньої літератури й журналістики, з"ясовано її суспільну й естетичну своєрідність. It is analyzed ...
414373
  Шамраєв М.М. До роковин : частка з поэзій / Микола Шамраев. – Костянтиноград : [З друк. В.Л. Іцковича], 1911. – 24 с. – На тит. арк. та обкл.: Ввесь прибуток призначаеться на памьятник Т.Г. Шевченку в Кийиві
414374
  Ленін В.І. До роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1977. – 151 с.
414375
  Ленін В.І. До роковин Жовтневої революції 1918-1922 / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1987. – 141 с.
414376
  Сіньова Л. До роковин початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи у роки Великої Вітчизняної війни // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 312-313. – ISBN 978-617-7069-14-9
414377
  Гассо В.Я. До ролі плазунів у формуванні та збереженні первинної продукції в лісових екосистемах степового Придніпров’я // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 43. – C. 128-132. – ISSN 2073-8331
414378
  Дзюба І. До романтики революційного тероризму в російській та українській літературах // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С. 218-244.
414379
  Колычев О.Я. До самого солнца / О.Я. Колычев. – Москва, 1938. – 132с.
414380
  Сименон Ж. До самой сути / Ж. Сименон. – Л, 1983. – 688с.
414381
  Пискунов В.М. До самой сути / В.М. Пискунов. – М : Современник, 1987. – 254 с.
414382
  Сименон Ж. До самой сути / Ж. Сименон. – Кишинев, 1988. – 605с.
414383
  Дзиговський О.М. До сарматського сакрального матеріалознавства // Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я : наукове видання / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний фак-т; та інш . – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 11-42
414384
   До Сашка на ювілей : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 158-159 : Фото
414385
  Кучкина О. До свидания в апреле / Ольга Кучкина. – Москва : Детская литература, 1976. – 159 с.
414386
  Балтер Р.И. До свидания, мальчики! / Р.И. Балтер. – М, 1965. – 323с.
414387
  Балтер Р.И. До свидания, мальчики! / Р.И. Балтер. – М, 1978. – 264с.
414388
  Балтер Р.И. До свидания, мальчики! / Р.И. Балтер. – М, 1991. – 363с.
414389
  Познер В. До свидания, Париж! / В. Познер. – М, 1965. – 311с.
414390
  Киреев Р.Т. До свидания, Светополь! / Р.Т. Киреев. – Москва, 1988. – 525с.
414391
  Пантюшенко Г.В. До свиданья, журавли! / Г.В. Пантюшенко. – Калинин, 1961. – 52с.
414392
  Маркосьянц С.А. До свиданья, лейтенант! / С.А. Маркосьянц. – Краснодар, 1974. – 254с.
414393
  Вуйцик В.А. До свиданья, птицы / В.А. Вуйцик. – Магадан, 1963. – 108с.
414394
  Козланюк П.С. До світла : повість та оповідання / П.С. Козланюк. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 419 с.
414395
   До світла. – К., 1984. – 416с.
414396
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 2 (15). – 2003. – .
414397
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 6 (19). – 2003
414398
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 6 (29). – 2004
414399
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 7 (30). – 2004
414400
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 10 (33). – 2004. – .
414401
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 2 (35). – 2005
414402
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 4 (37). – 2005. – .
414403
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 5 (38). – 2005
414404
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 6/7 (39/40). – 2005
414405
  Франко І.Я. До світла ! : Оповідання / І.Я. Франко : Книгоспілка. – 32с.
414406
  Франко І.Я. До світла ! : Оповідання / І.Я. Франко. – Москва; Харків; Мінськ. – 36с.
414407
  Франко І.Я. До світла ! / І.Я. Франко. – М.-Х.-Мінськ. – 36с.
414408
  Франко І.Я. До світла ! : Оповідання. – [Київ] : Відродженнє ; З друк. 5. Київськ. спілки, 1913. – 24 с. – (Видавництвово "Відpодженнє" ; № 8)
414409
  Франко І.Я. До світла ! : Оповідання арештанта / І.Я. Франко. – Київ : Час, 1914. – 31с. – (Серія сьома)
414410
  Франко І.Я. До світла ! : П"єса на 1-у дію / І.Я. Франко; Інсценував С. Васильченко. – Київ : Книгоспілка, 1924. – 16с. – Відбитка із книжки 33-34 журн. "Нова громада" за 1924 р. – (Б-ка Книгоспілки. Серія красного письменства)
414411
  Франко І.Я. До світла ! / І.Я. Франко. – Київ : Червоний шлях, 1924. – 32с. – (Серія Красного письменства ; Бібліотека малописьменного)
414412
  Франко І.Я. До світла ! / І.Я. Франко. – 2-е вид. – Харків : ДВУ, 1928. – 32с. – (Універсальна дитячя б-ка ; № 16)
414413
  Франко І.Я. До світла ! : Збірка оповідань та віршів для дітей шкільного віку / І.Я. Франко; Упор. В. Федорак. – Київ : Культура, 1929. – 191с. : З портр.
414414
  Франко І.Я. До світла ! / І.Я. Франко. – Харків : Держлітвидав, 1930. – 45с. – (Бібліотека малописьменного)
414415
  Франко І.Я. До світла ! : Оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1976. – 384с.
414416
  Смужаниця В.І. До світла знань / В.І. Смужаниця. – К., 1969. – 182с.
414417
  Франко І.Я. До світла! / І.Я. Франко. – Київ : Червоний шлях. – 32с. – (Серія Красного письменства ; Бібліотека малописьменного)
414418
  Франко І.Я. До світла! : (оповідання арештанта) / Іван Франко. – [Одеса] : Вид. "Видавн. Комісії при Одеськ. секретаріаті" ; Друк. І. Цісіна й І. Ройхмана, 1919. – 31 с. – (Видавнича Комісяї при Одеському секретаріаті ; № 4)
414419
  Романюк Ю.Г. До світлої мети / Ю.Г. Романюк. – Київ, 1982. – 150с.
414420
   До світлої мети.. – К., 1963. – 36с.
414421
   До свободи ви, браття, покликані... : збірник статей : [ пер. з рос. ]. – Харків : Культурний Центр ім. М.К. Реріха ; Факт, 2006. – 224 с., [ 13л. іл. ] : іл. – ISBN 966-637-541-9
414422
  Матвійчук А. До свободи треба дорости // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 2-5. – ISSN 0130-321Х
414423
  Сюндюков І. До свободи через гільотину // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 вересня (№ 164/165). – С. 11


  Революція у Франції. Максиміліан Робесп"єр і революційний терор 1793-1794 рр.
414424
  Колесников М.П. До своїх : повість, оповідання / М.П. Колесников. – Харків : Прапор, 1967. – 156 с.
414425
  Цвек Д.Я. До святкового столу / Д.Я. Цвек. – Львів, 1973. – 199с.
414426
  Цвек Д.Я. До святкового столу / Д.Я. Цвек. – 3-є вид. – Львів, 1976. – 199с.
414427
  Лукінова Т.Б. До семаники давніх слов"янських MEN-основ // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.35-42. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 0027-2833
414428
  Бабенко Л.І. До семантики центральної сцени пекторалі з Товстої Могили // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – 111-122. – ISSN 2309-6608
414429
  Черниш Т.О. До семантичної характеристики слів з коренем псл. *jar=. // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 13-15. – (Філологія)
414430
  Розовик О. До семидесятиріччя визволення м. Києва від німецько-фашистських загарбників // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 235-240. – ISBN 978-966-95419-8-7
414431
  Дімітров Г. До семидесятої річниці Парижської Комуни / Г. Дімітров. – К., 1941. – 12с.
414432
   До серця кожного.. – Київ
2. – 1979. – 222с.
414433
  Коломієць В.Р. До серця людського : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Молодь, 1959. – 88 с.
414434
  Чернишев Б.І. До систематики верхньо-палеозойських Taxodonta / Б.І. Чернишев; Ред. Шульга П. : АН УРСР
№ 19. – 1943. – 40с.
414435
  Рогач Ф. До системи валютних курсів : валютний ринок / Ф. Рогач, Ю. Курза // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – №.4. – С. 56-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назви
414436
  Курза Ю. До системи валютних курсів : фінансовий ринок / Ю. Курза, Ф. Рогач // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 34-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назви
414437
  Приймак І.І. До системи вокалізму говірок північно-східних районів Української РСР / І.І. Приймак. – Нова Коховка, 1957. – 190с.
414438
  Копержинський К. До системи поняттів часу у слов"ян. / К. Копержинський. – К., 1928. – 64с.
414439
  Лурье Л.И. До сих пор "педагог - это раб, ведущий за собой ученика". Часть 2. Потери и обретения в погоне за "светлым будущим" // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – C. 24-29. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены проблемы миссии учителя в современном мире. Отмечено, что авторитет учителя, его роль в общественном развитии являются не только менталеобразующими факторами, но и результатом педагогического образования, в котором лидерские качества должны ...
414440
  Лурье Л.И. До сих пор "педагог - это раб, ведущий за собой ученика." Часть 1. Кризис идентичности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8, август. – С. 32-35. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены проблемы миссии учителя в современном мире. Отмечено, что авторитет учителя, его роль в общественном развитии являются не только ментальнообразующими факторами, но и результатом педагогического образования, в котором лидерские качества ...
414441
  Ленін В.І. До сільської бідноти / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 71с.
414442
  Ленін В.І. До сільської бідноти / В.І. Ленін. – Київ, 1948. – 72с.
414443
  Ленін В.І. До сільської бідноти / В.І. Ленін. – Київ, 1969. – 108с.
414444
  Ленін В.І. До сільської бідноти / В.І. Ленін. – Київ, 1986. – 91с.
414445
  Чирка В.Г. До скарбів Океану / В.Г. Чирка, М.М. Качанов. – Київ : Радянська школа, 1985. – 173с.
414446
  Демченко Т. До скарбниці церковного краєзнавства Чернігівщини / Т. Демченко, О. Тарасенко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 172-174
414447
  Янчук Г.В. До складання фінансової звітності у бюджетних установах АПК / Г.В. Янчук, В.І. Янчук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 2. – С. 111-113.
414448
  Варадинов Л. До следващото утро. / Л. Варадинов. – София, 1982. – 152с.
414449
  Бабенко В.Т. До следующего раза / В.Т. Бабенко. – М, 1990. – 288с.
414450
  Гречанюк С.С. До слова чесного, живого / С.С. Гречанюк. – К., 1987. – 252с.
414451
  Купчинська З. До словника власних назв (на матеріалі архаїчної ойконімії України). ІІ // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 74-88. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
414452
  Купчинська З. До словника власних назв (на матеріалі архаїчної ойконімії України). ІІІ. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 355-369. – (Серія філологічна ; вип. 70). – ISSN 2078-5534
414453
  Комаров Б.М. До словника псевдонімів та криптонімів українських авторів / Б. Комаров, головним чином за рукописними матеріялами М. Комарова ; Українське бібліографічне т-во в м. Одесі. – Одеса, 1928. – 14 с.
414454
  Укачин Б.У. До смерти еще далеко. : повесть / Борис Укачин;. – Москва : Правда, 1982. – 48 с.
414455
  Бедзик Д. До сонця : Збірка оповідань / Д. Бедзик. – Харків : ДВУ, 1926. – 93с.
414456
  Бедзик Д. До сонця : Збірка оповідань / Д. Бедзик. – 2-е перероб. і доп. вид. – Харків : ДВУ, 1928. – 123с.
414457
  Бедзик Д. До сонця : Збірка оповідань / Д. Бедзик. – 3-е вид. – Харків : ДВУ, 1930. – 113с.
414458
  Карманський П.С. До сонця / П.С. Карманський. – Київ, 1941. – 168с.
414459
  Сопілка М. До сонця : поезії / М. Сопілка. – Київ : Дніпро, 1973. – 133 с.
414460
   До сорокаріччя Великої Жовтневої соціалістичної революції (1917-1957).. – К., 1957. – 64с.
414461
   До сорокаріччя Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді (1918-1958). – Київ, 1958. – 32с.
414462
   До сороковин світлої пам"яті поетеси і журналістки Вікторії Рутковської // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 15. – ISSN 2519-4429
414463
   До сотих роковин гетьмана Павла Скоропадського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 289, лютий : лютий. – С. 21-22
414464
  Куценко О. До соцієтальної інтеграції чи до розвитку "паралельних суспільств"? (Порівняльне дослідження міжетнічних взаємодій) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 140-165. – ISSN 1563-3713
414465
  Якубський Б. До соціології Шевченкових епітетів / Б. Якубський. – Полтава, 1928. – 10 с. – Окр. відбиток
414466
  Грицик Л.В. До специфіки українського орієнталізму // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 2. – С. 176-178. – ISSN 1608-0599


  Ю. Кочубей. "Поэзия "свободного стиха" в Ираке (40-70-е гг. ХХ ст.). - Київ, 2003. - 273 с. - рецензія
414467
  Дмитракова Н.Ю. До співвіднесеності теми діалогу з соціокомунікативним статусом мовця // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 160-171. – Бібліогр.: Літ.: с. 171; 11 п.
414468
  Галгаш Г.Ю. До співвідношення естетичного та моральнісного образів // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.120-127
414469
   До співпраці з європейськими школами // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 2


  В Інституті післядипломної освіти відбулася міжнародна конференція в рамках проекту "E-Twinning Plus", який (за ініціативою Європейської комісії) спрямований на розвиток співпраці європейських шкіл за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій.
414470
  Губерський Л.В. До співпраці Київського національного університету імені Тараса Шевченка з НАН України. Доповідь на загальних зборах НАН України [21 квітня 2011 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 30-33. – ISBN 978-966-439-447-2
414471
   До співробітництва академій // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 1999. – № 23. – С. 22-23. – ISBN 966-95274-0


  НАН України приділяє постійну увагу пошукам шляхів поглиблення співпраці з освітянами. Так, в 1994 році НАН України уклало договори про співробітництво з Міносвіти України та Київським Національним університетом імені Тараса Шевченка. Тільки останнім ...
414472
  Баканчук М. До спогадів про Норильський страйк політв"язнів (червень - серпень 1953 року) // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1996. – 1996. – С. 180-189. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 79)
414473
  Сохацька Є. До справжнього Шевченка. Іван Огієнко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 246-247. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086


  Митрополит Іларіон - один з творців наукової Шевченкіани.
414474
  Биковський Л. До справи пізнання життя і творчості Юрія Липи // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 200, вересень : вересень. – С. 9-14
414475
  Кейван М.А. До справи спогадів про Т. Осьмачку // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 466, грудень : грудень. – С. 40
414476
  Александрова Г. До становлення українського порівняльного літературознавства: компаративні дослідження п"єси "Москаль-чарівник" у кінці XIX - на початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-44. – (Українознавство ; вип. 4)


  Розглядаються дослідження П. Куліша, М. Костомарова, М. Петрова, М. Дашкевича, М. Грушевського, М. Сумцова, І. Стешенка, І. Франка, В. Перетца та інших, присвячені пошуку літературних та фольклорних джерел п"єси І. П. Котляревського "Москаль-чарвник", ...
414477
  Александрова Г.А. До становлення української компаративістики: порівняльне вивчення українських народних дум у XІХ столітті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 5-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Розглянуто застосування порівняльно-історичного методу до вивчення українських дум у ХІХ ст., який давав змогу виявити зв"язки, подібності та відмінності цього жанру народної творчості з героїчним епосом інших народів.
414478
  Тарасенко О.О. До становлення школи істориків Університету Св. Володимира: В. Ф. Цих та О. І. Ставровський // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 15-31. – ISSN 2077-1800
414479
  Лересада О.О. До стану політичної науки в Харківському університеті в кінці XIX - на початку XX століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 111-113. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
414480
  Розов В.О. До старо-руської діалектології : (іще до питання про галицько-волинське наріче) / нап. Володимир Розов. – [Львів] : [Накл. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1907. – 30 с. – Окр. відбиток з: Записки наукового товариства ім. Шевченка, т. 77, кн. 3, 1907
414481
  Мельников Н До старта осталось... / Н Мельников. – М., 1965. – 32с.
414482
  Васильев В.Л. До старта... после финиша / В.Л. Васильев. – Москва, 1981. – 152с.
414483
  Бевзюк-Волошина До старту готові: "Устилуг Стравінський FEST" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19 вересня (№ 170). – С. 6


  На Волині започаткували перший форум, присвячений легендарному композитору.
414484
  Абдурасулов А. До статистичної теорії динамічних процесів у молекулярних рідинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 52-56. – (Фізика ; вип. 4)


  На основі узагальнення методу нерівноважної функції розподілу Зубарєва формулюються рівняння узагальненої гідродинаміки та описуються динамічні дифузійні процеси в рідинах з довільними формами молекул.
414485
  Столяр М. До стежки визвольної : Поезіїї / М. Столяр. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 80с. – ISBN 966-7276-69-4
414486
  Маслюченко В.К. До столітнього ювілею М.К. Фаге / В.К. Маслюченко, Д.М. Фаге // Буковинський математичний журнал / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Т. 3, № 3/4. – С. 7-18


  Дано нарис життя і діяльності Михайла Костянтиновича Фаґе, математика, професора Чернівецького і Новосибірського університетів, завідувача кафедри математичного аналізу Чернівецького університету з 1953 по 1960 рік. We present an outline of life and ...
414487
  Маслюченко В.К. До століття від народження К.М. Фішмана // Буковинський математичний журнал / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Т. 3, № 3/4. – С. 19-26


  Дано штрихи життя і діяльності відомого математика Карла Моріцовича Фішмана, випускника Чернівецького університету 1939 року, який пропрацював з малою перервою у Чернівецькому університеті з 1940 по 1973 рік і в 60-х роках був завідувачем кафедри ...
414488
  Грудницька М.С. До стоп"ятидесятиріччя з дня народження О.С.Пушкіна / М.С. Грудницька, 1949. – 7с. – Окр. відб. з: Вісник АН УРСР № 6, 1949
414489
  Коваль-Фучило До сторіччя виходу фольклорного збірника Іларіона Свенціцького та Володимира Гнатюка // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 6 (340) листопад - грудень. – С. 51-57. – ISSN 0130-6936
414490
   До сторіччя з дня народження Іллі Ілліча Мечникова 1845-1945 : (доповіді, зроблені на ювілейному засіданні АН УРСР). – Київ : Вид. АН УРСР, 1946. – 66 с.
414491
   До сторіччя з Дня народження Романа Шухевича та 65-ої річниці створення УПА // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 13


  Про підсумки обласного конкурсу творчих учнівських робіт до сторіччя від Дня народження Романа Шухевича та 65-ої річниці створення УПА.
414492
  Бейліс Л. До сторіччя першого бібліотечного з"їзду // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 3 (53). – С. 12-14
414493
  Смолянніков С. До сторіччя утворення української думської громади // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 83-89.
414494
  Речицький В.В. До стратегії розвитку Української Конституції // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 157-178.
414495
  Мельник М.О. До стратиграфії київського ярусу середнього Дніпра / М.О. Мельник, 1935. – 69-74с.
414496
  Матвиенко Л.М. До стратиграфії палеогенових відкладів північно-західної частини дружківсько-костянтинівського антикліналу / Л.М. Матвиенко, 1937. – 58с.
414497
  Шовкопляс В.М. До стратиграфічного розчленування четвертинних (антропогенових) відкладів України / В.М. Шовкопляс, Б.Д. Возгрін, Т.Ф. Христофорова // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 34-39 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
414498
  Шатирко А. До структурно схематичного підходу в моделюванні динамічних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 55-58. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано структурно схематичний підхід для етапу побудови моделі процесу математичного моделювання динамічних систем. Використано метод простору станів. Наведено методи побудови схем та рівнянь для простіших випадків, та показано ідеологію ...
414499
   До струн душі я доторкнусь... : (збірка поезій студентів та викладачів). – Київ : Століття, 2001. – 128с. – ISBN 966-95952-1-5
414500
  Гайманівський О. До студії побратимства як народного звичаю та чину церковного / Олександер Гайманівський. – Прага : Вид. Укр. Вільного ун-ту в Празі ; Друк. протекторату Чехії й Морава в Празі, 1942. – С. 114-137
414501
  Назаревський О.А. До студій над давньою українською повістю / О.А. Назаревський. – К., 1928. – 10с.
414502
  Луканюк Б. До суперечок навколо музично-етнографічної спадщини Олександра Рубця // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 98-114. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Оскільки питання достовірності музично-етнограф. спадщини О. Рубця залишилося нез’ясованим до кінця, у статті зроблено спробу розв’язати цю складну текстологічну проблему в світлі специфічних особливостей тогочасної епохи в історії української ...
414503
  Топорович Г.В. До сутності поняття "юридична відповідальність державних службовців" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 158-161. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
414504
  Падалко Г. До сучасного розуміння наукової категорії "функція держави" (загальний огляд проблеми) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 63-69. – ISSN 0132-1331
414505
  Кобилянська О.Ю. До сьвіта [світа] : новелї та нариси / Ольга Кобиляньска. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1905. – [1], 153, [2] с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека Укpаїнсько-Рускої Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 90)


  Зміст: Valse melancolique; Рожі; Акоpди; Поети; Hа полях; Під голим небом; Там звізди пpобивались; Сумно колишуть ся сосни; Балаканка пpо pуську жінку; Слїпець; Чеpез моpе; За готаp; Мої лїлїї; Думи стаpика
414506
  Годованець Ангатолій До таємниць всесвітнього тяжіння / Годованець Ангатолій, Пастернак Олександр // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 30
414507
  Вергунов В. До таємниць мікросвіту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 12


  "До плеяди українських учених, які зробили помітний внесок у скарбницю знань людства, належить одна з представниць усесвітньо визнаної наукової школи академіка АН УРСР Андрія Гродзинського, учений-алелопат Лариса Дем"янівна Юрчак (Пилипенко) ...
414508
  Рева Леся До творчих взаємозв"язків // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-52
414509
  Бєляков А.П. До творчих висот / А.П. Бєляков. – К., 1978. – 254с.
414510
  Беляков А.П. До творчих висот. / А.П. Беляков. – Київ, 1978. – 252 с.
414511
  Цимбал Б. До творчої історії роману у віршах Леоніда Первомайського "Молодість брата" (розділи І-ІІІ) // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 65-71. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
414512
  Березінець І.В. До творчої лабораторії Г. Челпанова // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : зб. наук. пр. звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2010 р. : Київ, 9-10 лют. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 27-28
414513
  Коваль В.К. До тебе, батьку... : повість / В.К. Коваль. – Київ : Молодь, 1985. – 94 с.
414514
  Ленін В.І. До тебе, молодь звертається Ленін / В.І. Ленін. – Київ, 1968. – 390,6 с.
414515
  Марченко О. До тебе... / Оксана Марченко ; [оформ. Анатолія Горового ]. – Київ : Наш час, 2013. – 46, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7113-06-4
414516
  Попов П.М. До текстів "калинінських" пісень. / П.М. Попов. – К., 1927. – 25с.
414517
   До тексту "Русалки Дністрової".. – Львів, 1937. – 4,6с.
414518
  Новицький М.Д. До тексту Шевченківського "Кобзаря" / М.Д. Новицький. – 83с.
414519
  Чекунов А.В. До тектоніки Азово-Кубанської западини / А.В. Чекунов. – Київ, 1960. – [6] , 1 л. карт. – Окр. відб: Доповіді АН УРСР. 1960, № 8
414520
  Радзівілл А.Я. До тектоніки південно-західної частини Волино-Подільської плити в зв"язку з проблемами нафтогазоносності / А.Я. Радзівілл, В.Я. Радзівіл // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 60-67 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
414521
  Томенко М. До теледебатів готуйсь! // Голос України, 2004. – 7 липня


  Коментар голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації щодо теледебатів кандидатів на посаду Президента України під час виборчої кампанії
414522
  Садівничий В.О. До тематичної складової фармацевтичної періодики Східної України початку XX ст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 89-92. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
414523
  Назаренко М. До теми "Шевченко і Свіфт" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 197-203


  Розглянуто питання про можливе джерело знайомства Шевченка зі словами Джонатана Свіфта, процитованими у повісті "Несчастный" (1855), - статтю Олександра Дружиніна "Лекции В. Теккерея об английских юмористах" (1854). Контекст, в якому Теккерей наводить ...
414524
  Іщук-Пазуняк До теми мовних впливів материка на мову діяспори // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 110-119. – ISBN 978-966-355-044-2
414525
  Агакерімов О.Н. До теоретичних аспектів розмежування мети домашнього арешту в системі запобіжних заходів // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 188-190. – ISBN 978-966-419-300-6
414526
  Стовбун О.А. До теоретичного аналізу процесів становлення професійної ідентичності працюючих студентів вищого технічного закладу освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 348-356. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
414527
  Букреев Б.Я. До теоріі просторових кривих / Б.Я. Букреев. – К., 1930. – 187-188 с.
414528
  Шульга В.М. До теорії акустоелектричних хвиль в стратифікованих періодичних структурах / В.М. Шульга, О.М. Шульга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 111-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Система лінійних рівнянь електропружності зі змінними по одній координаті коефіцієнтами зведена до системи восьми рівнянь у формі гамільтонової системи. В загальному випадку можливі двадцять чотири варіанти вибору канонічних змінних. При періодичній ...
414529
  Шанда В.І. До теорії будови біогеоценозу // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 43. – С. 3-6. – ISSN 2073-8331
414530
  Фомін П.І. До теорії дискретних спектрів декаметрового S-випромінювання системи Юпітер-Іо / П.І. Фомін, А.П. Фоміна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 321-325. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Дана робота присвячена побудові квантової моделі формування дискретного S-випромінювання Юпітера на основі когерентних вимушених мазерних переходів на рівнях Ландау для вільних електронів в торі Іо.
414531
  Ломако Т.В. До теорії екстремальних задач для відображень зі скінченним спотворенням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Ломако Тетяна Володимирівна ; НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки. – Донецьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
414532
  Слуцький Є.Є. До теорії збалансованого бюджету споживача / Євген Слуцький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 485-498. – ISBN 966-346-208-6
414533
  Лаврентьєв М.О. До теорії квазі-конформних відображень / М.О. Лаврентьєв. – Вирізка. – 429-436с.
414534
  Куценко Г.В. До теорії ковзних векторів / Г.В. Куценко, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-75. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Подаються основні елементи теорії ковзних векторів. Запропонована теорія відрізняється від відомої досконалістю і несуперечливістю.
414535
  Куценко Г.В. До теорії малих коливань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 58-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Звичайна теорія малих коливань системи може бути застосована в порівняно простих випадках її руху. Пропонується підхід до вивчення малих коливань, який випливає із детального аналізу руху системи в потенціальному силовому полі.
414536
  Лапинський П.Г. До теорії металічної електропровідністи : Українські Фізичні Записки, Т. 1, 1926 / П.Г. Лапинський. – Київ, 1925. – С. 67-74
414537
  Савочкіна Т.І. До теорії многовидів модальних груп // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 165. – ISBN 978-617-7021-28-4
414538
  Бурбело В.Б. До теорії мовленнєвих жанрів М.М. Бахтіна та критеріїв їх класифікації / В.Б. Бурбело, І.Г. Лепетюк


  Розглянуто та доповнено деякі положення теорії мовленнєвих жанрів М.М. Бахтіна. Зроблено спробу визначити основні фактори мовленнєвої ситуації, що обумовлюють вибір певного мовленнєвого жанру співрозмовниками. Авторами пропонується загальна схема опису ...
414539
  Бичков О.С. До теорії можливостей та її застосування / (Представлено членом-кореспондентом НАН України А.А. Мартинюком) // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5
414540
  Крівцун І.В. До теорії оптимальних за силовою дією імпульсів зварювального струму / І.В. Крівцун, В.Ф. Демченко, НоміровськийД.А // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – С. 48-54. – ISSN 1025-6415
414541
  Алексюк А.М. До теорії питання про взаємозв"язок дидактичних методів // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 111-122. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
414542
  Халак Ю.М. До теорії порогових явищ в акустолюмінесценціі іонних кристалів : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.02 / Халак Ю.М.; НАН Укр.Ін-т теоретич.фізики. – К, 1998. – 16л.
414543
  Агафонова Н. До теорії про половецьке походження козацтва // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 537-540. – ISSN 2078-0850
414544
  Рогаль П. До теорії прогнозування наслідків аварій: "зони планування" та "зони реагування" / П. Рогаль, В. Кондратюк // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 28-30 : рис.
414545
  Букреєв Б.Я. До теорії просторових кривих / Б.Я. Букреєв. – Київ, 1930. – 2 с. – Окремий відбиток з IVкниги Записок Київського Інституту Народної Освіти
414546
  Циганок О. До теорії скорботної елегії в українських поетиках XVII - першої половини XVIII ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 57-62


  У статті розглянуто дискусійні моменти шкільної теорії елегії загалом і скорботної елегії у давній Україні зокрема. Зроблено спробу пояснити вживання різних латинських термінів для визначення скорботної елегії. Подано погляди київських дидаскалів на ...
414547
  Розумний М.М. До теорії суспільного блага // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 151-159
414548
  Злупко С. До теорії та історії української кооперації // Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис / Вид-во ім. Олени Теліги. – Київ, 2001. – № 7/12. – С.55-66
414549
  Левашев А.Є. До теорії узагальненого еквівалентного потенціалу (Основні положення) / А.Є. Левашев, 1959. – [11] с.
414550
  Корнєв О.П. До теріофауни Тебердинського району / О.П. Корнєв. – КДУ, 1939. – 169-189с.
414551
  Афанасьев А.С. До термодинаміки гальванічного елемента / А.С. Афанасьев. – Москва, 1938. – 88с.
414552
  Гребенюк А.В. До типології журнальних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 163-166


  У статті здійснено огляд видавничих стандартів на журнали в ракурсі типологічних вимог до цієї продукції, проаналізована вітчизняна палітра журнальної періодики на відповідність нормативним документам. The review of publishing standards of the ...
414553
  Мамалига А.І. До типології помилок на теренах мас-медіа / А.І. Мамалига, О.В. Проценко, Д.В. Данильчук // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 45-49


  У статті подано результати моніторингу українських ЗМІ в аспекті виявлення порушень мовних норм, здійснено спробу класифікації прикладів відхилень від норм літературного мовлення. Запропоновано методологічні підходи як до самостійного вдосконалення ...
414554
  Коваленко Ю.Б. До типології сучасного телевізійного репортажу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 185-191


  Досліджено основні принципи типологізації та жанрові різновиди телевізійного репортажу на сучасному етапі.
414555
  Житник В.К. До типологічної характеристики української та чеської поезії на рубежі ХІХ і ХХ століть // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 48-54. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Спільність світового літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ століття переконливо простежується не тільки в нових рисах, яких набуває панівний у той час метод критичного реалізму, а й в появі нових напрямів і течій. Порівняння творчості окремих ...
414556
  Дубовенко Ю.І. До тлумачення аномалій геоїда // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 112-122 : Рис., табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0203-3100
414557
  Полінська М. До тлумачення етноніма "кримчак" // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 8. – С. 173-175. – ISBN 5-7702-0877-5
414558
  Дорст Ж. До того как умрет природа / Ж. Дорст. – Москва, 1968. – 416 с.
414559
  Лихограй Р. До трактування терміна "політичний фольклор" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 406-410


  У статті йдеться про широке та вузьке трактування «політичного фольклору», окреслено проблеми, які виникають при його дослідженні. The article deals with wide and narrow view on political folklore, problems of it`s research.
414560
  Мамонтів Я.А. До третіх півнів : драма на 5 одмін з прологом / Я.А. Мамонтів. – Харків : Рух, 1925. – 56 с. – (Театральна бібліотека)
414561
  Рецептер В.Э. До третьего звонка: Стихи. / В.Э. Рецептер. – М., 1991. – 29с.
414562
  Зайцев С.М. До третьей стражи / С.М. Зайцев. – Минск, 1991. – 302с.
414563
  Шукшин В.М. До третьих петехов : повести, рассказы / В.М. Шукшин. – Москва : Известия, 1976. – 670 с.
414564
  Шукшин В.М. До третьих петехов / В.М. Шукшин. – М, 1992. – 91с.
414565
  Брайко О. До тридцятиліття Народного руху України // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 118-120. – ISSN 0236-1477
414566
  Петровський Г.І. До тридцятиріччя революції 1905 року : доповідь на пленумі Українського товариства політкаторжан 1 квітня 1935 року / Г.І. Петровський. – [Київ] : Партвидав ЦК КП(б)У, 1935. – 39 с.
414567
  Самойлов Юрій До Туреччини - з ID-картою? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 60 : фото. – ISSN 1998-8044
414568
   До Туреччини з любов"ю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 50-51 : фото
414569
  Костюк Д. ДО УААСП - останній акорд на високій ноті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8. – С. 4-9 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
414570
  Треніна А.С. До уваги водіїв! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 28
414571
   До уваги громадськості, абітурієнтів і їхніх батьків: ретельно перевіряйте інформацію про вступну кампанію-2012! // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 липня (№ 29)


  Про хід вступної кампанії 2012року. В Київському національному університете імені Тараса Шевченка за інформацією керівництва, до роботи у приймальній комісії залучено понад 800 працівників університету й найкращих студентів, які саме в перші дні роботи ...
414572
  Андрусяк Василь До уваги керівника закладу освіти! Обов"язки щодо організації протипожежного режиму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 30 : фото
414573
   До уваги керівників ВНЗ : вступ - 2013 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14 січня (№ 2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник підписав наказ від 9 січня 2013 р. № 12 "Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію ВНЗ України".
414574
  Жорнова О.І. До увиразнення невідрефлексованого результату вищої освіти: середній клас – основний вчинок чи побічний продукт вітчизняних вишів? / О.І. Жорнова, О.І. Жорнова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 570-576. – ISSN 2076-1554
414575
  Закорецька Г. До удосконалення цивільного законодавства про працю інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-31.
414576
  Матвієнко В.П. До України - як до храму : [збірка] / Володимир Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2016. – 150, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – ISBN 978-966-00-1562-3
414577
  Єрмоленко Світлана До українознавства через "Культуру слова" : (українознавство у щопіврічнику "Культура слова") // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 81-87


  У статті зроблено огляд праць, опублікованих на сторінках щопіврічника "Культура слова", які репрезентують українознавчий підхід до осмислення мовної матерії. Простежені етапи становлення українознавчої думки в лінгвістиці, починаючи з 1967 р. ...
414578
   До українських громадян в еміграції. – Женева, 1946. – 10с. – На правах рукопису. – (Видання Українського суходолового інституту ; ч.9)
414579
  Тимошенко Ю. До українського народу: Звернення лідерів акції "Повстань, Україно!" // Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2002. – № 12. – С.1.
414580
  Загоруйко Н. До українськості через європейськість // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 квітня (№ 66/67). – С. 8


  Юрій Шевельов: "Я занадто багато вклав себе в цю культуру, щоб пристати на її знищення..."
414581
  Глібка М.І. До умов грунтоутворення, властивостей та географічного поширення грунтів у межах Чернігівської області : Дис... канд. географ.наук: / Глібка М.І.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К. – 274л. – Бібліогр.:л.259-274
414582
   До університету - в 14 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 19 серпня (№ 33). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "14-літній юнак став студентом КНУ імені Тараса Шевченка. Як розповідає проректор з науково-педагогічної роботи В. Бугров, хлопець закінчив школу екстерном і чудово склав тести ЗНО."
414583
  Петринка Л.В. До Урицьких скель // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 44-45 : фото. – Бібліогр.: 4 назв
414584
  Тугаринов До уровня лучших. / Тугаринов, Е.А. Краев. – Киров,Волговятск, 1976. – 56с.
414585
   До утомления сердца. – М., 1988. – 589,2с.
414586
  Ревтюк Є.А. До уточнення взаємозв"язку між поняттями інтелектуального та людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 27-29


  Розглянуто поняття людського та інтелектуального капіталу особи, підприємства. Встановлено співвідношення між категоріями людського та інтелектуального капіталу. Виділено категорію інтелектуального капіталу особи як спільну складову для ...
414587
  Хахановський В.Г. До уточнення деяких понять інформаційного права та правової інформатики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 85-87. – ISSN 2220-1394
414588
  Берченко О.І. До уточнення стратиграфічної схеми девонских відкладів Донбасу / О.І. Берченко, В.І. Полєтаєв // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 65-68 : схема. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
414589
  Руденко Л.Г. До учасників Х з"їзду Українського географічного товариства : До Х з"їзду Українського географічного товариства // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-5. – ISSN 1561-4980
414590
  Гордієнко Д. До участі Володимира Антоновича у XII Археологічному з"їзді в Харкові 1902 р. (за листами Рєдіна) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 93-107. – ISSN 2310-3310


  В статті висвітлено внесок історика, археолога, етнографа, професора Київського університету В. Антоновича у проведенні Археологічних з"їздів в Санкт-Петербурзі, Києві, Харькові.
414591
  Маврін О. До участі Олександра Дашкевича в другій україно-вірменській сесії: пошуки відомостей про вірменознавця Олену Нікольську // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 378-397. – ISSN 2310-3310
414592
  Білоусько О.А. До участі полтавців у визволенні Тараса Шевченка з кріпацтва // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 35-46. – ISSN 2075-1451
414593
   До участі у конкурсі на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2012 року допущено 29 робіт та 3 підручники (оголошення) / Комітет з Державних премій в галузі науки і техніки // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої алади України. – Київ, 2012. – 13 червня (№ 104)


  Серед них, праці вчених КНУ імені Тараса Шевченка: Остапченко Л.І., Берегова Т.В., Поляченко, Суходоля А.І., Толстонова Г.М., Фалалєєва Т.М. - Цикл наукових праць " Механізм функціонування системи органів шлунково-кишкового тракту"; Шевченко Г.М. - "С ...
414594
  Марковський Ю. До фавни Cladocera р.Тетерів / Ю. Марковський, 1926. – С. 181-188. – Окр. вдбиток
414595
  Гримайлівська М.А. До фавни Spongillidae та Bryozoa p. Півд. Бог / М.А. Гримайлівська, 1927. – С. 61-70
414596
  Артоболевський Ю.В. До фавни бабок (Odonaata) Чернігівщини / Ю.В. Артоболевський, 1926. – С. 85-89. – Окр. відбиток
414597
  Совинський В.В. До фавни Чернігівщини. / В.В. Совинський. – К., 1927. – 359-427с.
414598
  Таран М.К. До фауни Coleoptera з околиць м.Києва. / М.К. Таран. – С. 173-185
414599
  Петрушевський Г.К. До фауни Ditiscidae околиць м. Києва / Г.К. Петрушевський, 1928. – 225-228с.
414600
  Дугіна О.М. До фауни диких бджіл та джмелів (Hymenoptera, Apoidea) філіалу Українського державного степового заповідника "Михайлівська цілина" / О.М. Дугіна, І.Н. Синиця // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2005. – Т. 11, вип. 2. – С. 34-35. – ISSN 1729-7184
414601
  Крулівський Л.К. До фауни лускокрильців України / Л.К. Крулівський. – С. 65-74. – Окремий відбиток
414602
  Мазепа І.І. До фауни п"ядунів (Geometridae, Lepidoptera) долини середнього Дніпра / І.І. Мазепа, 1965. – С. 108-114
414603
  Горобчишин В.А. До фауни риючих ос (Hymencptera, Sphecidae) Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено попередні результати досліджень фауни риючих ос (Hymenoptera, Sphecidae) бот саду ім. О.В. Фоміна у м. Києві. Виявлено 32 види з 18 родів. З них 2 види зазначені для України і 4 - вперше для м. Києва.
414604
  Лепікаш Л.А. До фізичної природи грунтоутворюючих пород Кам"янецької округи / Л.А. Лепікаш. – Кам"янець на Поділлю, 1928. – 6с.
414605
  Масюк П.Д. До фізіології живця в зв"язку з накупченям асимілятів під різними притінками : Дис... канд.біолог.наук: / Масюк П.Д.;. – 93л. – Бібліогр.:л.89-93
414606
  Холодний М.Г. До фізіології й біохімії бластаніну / М.Г. Холодний. – 65-75с.
414607
  Павлов І.П. До фізіології й патології вищої нервової діяльності // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 4. – C. 64-75. – ISSN 2524-0412
414608
  Холодний М.Г. До фізіології ростового гормону рослин / М.Г. Холодний. – 89-96с.
414609
  Гурмаза А.М. До фізіологічної характеристики деяких сортів картоплі / Гурмаза А.М., 1936. – 57-86 с. – Окр. відб. з журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР, №9, 1936
414610
  Мартинова Г.І. До фіксації рис середньонаддніпрянського діалекту у атласі української мови // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 25. – С. 29-36. – (Серія "Філологічні науки")
414611
  Бахтін М. До філософії вчинку // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 5-34. – ISSN 1810-2131
414612
  Чолпан П.П. До філософських поглядів М.М. Пирогова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
414613
  Чолпан П.П. До філософських поглядів М.М. Пирогова / П.П. Чолпан. – К., 1968. – 30-36 с.
414614
  Юрійчук О. До філософсько-правового аналізу поняття толерантності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 23-28. – ISSN 2524-0129
414615
  Бандурка А.С. До філософського аналізу сучасної державної ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 3-4
414616
  Романенко В.В. До філософського обґрунтування математичного конструктивізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
414617
  Вільницький М.Б. До філософської оцінки поняття "система відліку" в теорії відносності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
414618
  Котунський В.М. До флори Черкасської округи / В.М. Котунський. – К, 1924. – 22с.
414619
  Плохотнюк Н. До Фондів книгозбірні - через мобілку // Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 2017. – 5 квітня (№ 38). – С. 16


  У Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки знайомилися з альтернативними технологіями, зокрема з QR-кодуванням. Дедалі частіше у бібліотечному середовищі використовується термін «мобільна книгозбірня». Динамічне зростання кількості користувачів із ...
414620
  Клочко В.П. До формування критеріїв визначення інструментів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 137-140.
414621
  Кисельов Ю. До формування наукових засад екологічної теософії // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 28-33. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
414622
  Шрамко Ю. До формування системи безоплатної правової допомоги в Україні // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 16 : Всеукр. теор. й наук.-практ. конф. з правозн., політол. та соціол. "Трансформація політ. сист.: соціальні перетвор. та законодавч. процес". – С. 30-32
414623
  Мульска О.П. До формування системи соціального захисту трудових мігрантів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 54-57. – ISSN 2306-6806
414624
  М"ясоїд П.А. До функціонально-генетичного визначення вчинку // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 89-101.
414625
  Кравчук Г. До функціонування виробничих систем авіатранспортних підприємст // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.39-44. – ISSN 0131-775Х
414626
  Бондарчук В.Г. До хаpактеpистики копальних м"якунiв з четвеpтинних покладiв Укpаїни / В.Г. Бондарчук; Всеукраїнська АН УРСР. Четвертинний період вип.6. – 15-53 с.
414627
  Бузук П. До характарыстыкі науночна-беларускіх дыялектау. / П. Бузук. – Минск, 1926. – 15с.
414628
  Малиновська І.В. До характеризації мовної особистості В.В. Акуленка: спонтанне усне мовлення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 26-29. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
414629
  Поперечна Г.А. До характеристики безособових станів душі в філософії П. Авсенєва // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – C. 32-35. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (15))


  Стаття присвячена розгляду поглядів П. Авсенєва на співвідношення сну і активного стану в життєдіяльності людини, значенні сновидінь у процесі самопізнання, а також на причини й сутність божевілля та можливості гіпнотичного стану.
414630
  Молявко Г.І. До характеристики верхньотретичних відкладів степової частини Криму. / Г.І. Молявко
11. – 1951. – с.
414631
  Федорук О. До характеристики взаємин П. Куліша й А. Метлинського (два листи Метлинського до Куліша) // Куліш Пантелеймон. : Матеріали і дослідження / НАНУ, Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка; Ред.кол.: М.Г. Жулинський, В.С. Бородін, Н.Є. Крутікова та ін. – Львів : Вид-во М.П. Коць, 2000. – С. 247-274. – ISBN 966-7379-11-6
414632
  Нацюк А. До характеристики видів локальних нормативно-правових актів сільськогосподарських кооперативів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 265-275. – (Серія юридична ; Вип. 41)
414633
  Коляструк О.А. До характеристики джерел з історії повсякденного життя української інтелігенції в 20-ті рр. XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 134-139. – (Історія ; Вип. 19)
414634
  Рабінович П.М. До характеристики доктринальних джерел розбудови міжнародних органів з контролю за дотриманням державами прав людини ("піонерський" проект професора Г. Лаутерпахта - випускника Львівського університету) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 3 (90). – С. 8-18. – ISSN 1993-0909
414635
  Белей М. До характеристики еволюції поглядів Августина Волошина як граматиста і методиста мови // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 5-10. – Бібліогр.: С. 10 ; 19 поз.
414636
  Ленін В.І. До характеристики економічного романтизму / В.І. Ленін. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1936. – 109 с.
414637
  Стронська Н. До характеристики епістолярної спадщини бібліографа С.І. Пономарьова // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 262-268
414638
  Чайка Т.О. До характеристики етосу листування Симона та Полікарпа // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 379-385. – ISBN 966-7671-23-2


  За матеріалами Києво-Печерського патерика.
414639
  Бойко Н. До характеристики латинського напису доби Відродження в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 37-39
414640
  Осауленко-шульга П. До характеристики меотичних відкладів Півдня УРСР / П. Осауленко-шульга. – 143с.
414641
  Плющ П.П. До характеристики мовних засобів гумору в "Енеїді" Котляревського. / П.П. Плющ. – Київ. – с.
414642
  Попов П.М. До характеристики наукової діяльності О.О. Потебні / П.М. Попов. – с. 115-134
414643
  Ромушкевич В.І. До характеристики осінього сезону на Україні / В.І. Ромушкевич, В.М. Бабіченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 41-48 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 19)
414644
  Сачовський І.М. До характеристики особливостей розвитку фермерських господарств Миколаївської області // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 129-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
414645
  Яворська Г. До характеристики парламентського дискурсу в Україні (на прикладі дебатів про міграцію) // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 224-236. – ISBN 978-966-489-161-2
414646
  Сушко Є.Р. До характеристики поняття принципів права у загальнотеоретичній юриспруденції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 53-60. – ISSN 1563-3349
414647
  Гассо В.Я. До характеристики популяцій Natrix natrix в умовах екосистем з різним антропогенним навантаженням / В.Я. Гассо, А.Н. Гагут, С.В. Єрмоленко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 131-138 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2073-8331
414648
  Курило М.В. До характеристики процесів катагенетичного рудоутворення : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-27. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена ролі катагенетичних змін осадових порід для рудоутворення. Наведено детальну характеристику Трускавецького свинцево-цинкового родовища. Показане важливе значення високомінералізованих водних розчинів (розсолів) у творенні ...
414649
  Могила А.П. До характеристики середньочеркаських говірок / А.П. Могила. – Київ, 1958. – 64с.
414650
  Белінг Д. До характеристики ставів степового Карлівського заповідника ВУАН / Д. Белінг, О. Мирошниченко, Д. Радзимовський. – Київ. – 65-84с. – Окремий відбиток
414651
  Петренко Р.Н. До характеристики стенографічних звітів Державних дум як історичного джерела // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 58-62. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье дается характеристика стенографических отчетов Государственной думы как исторического источника, обращается внимание на необходимость критического их использования исследователями.
414652
  Поліщук В. До характеристики стилю творчості Михайла Старицького // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 62-70. – (Філологічні науки)
414653
  Заяць Р.Я. До характеристики сучасного етапу розвитку науково-дослідних експертно-криміналістичних установ Міністерства внутрішніх справ України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 44-45. – ISBN 978-966-916-708-8
414654
  Дядищева-Росовецька До характеристики типів повторів в українській ліричній пісенності (на матеріалі збірника Зоріана Доленги-Ходаковського) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 130-139
414655
  Вялова Ю.В. До характеристики українознавчої спадщини Л.Василевського (1870–1936 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 129-146. – ISSN 0130-5247
414656
  Рудько М.П. До характеристики утопічного соціалізму на Україні (70-ті роки ХІХ ст.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 11-18. – (Серія історії ; № 10)
414657
  Мазлах С.М. До хвилі : (що діється на Вкраїні і з Україною?) : друкується за вид. 1919 р. / Сергій Мазлах, Василь Шахрай ; наук. ред. Андрій Здоров. – Одеса : Астропринт, 2019. – 294, [2] с., [4] арк. фотоіл. : портр. – Покажчики: с. 255-268. – Бібліогр.: с. 254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-459-5
414658
  Федорук О. До цензурної історії публікації Куліша "Один день из жизни запорожца Кирила Тура (Отрывок из романа "Чорная рада") // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – С. 215-222. – ISSN 0363-5570
414659
  Филипович П. До цензурної історіїї Квітчиних творів // Квітка-Основ"яненко : Збірник на 150-річчя народження 1778-1928 / Квітка-Основ"яненко. – [Харків] : Вид. "Український робітник", 1929. – С. 202-204
414660
  Костина В. До черты горизонта / В. Костина. – Алма-Ата, 1963. – 228с.
414661
  Ленін В.І. До четвертих роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1936. – 15 с.
414662
   До Чехії запрошує ... кіно // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 65 : фото. – ISSN 1998-8044
414663
  Гузенко Н. До чиїх лав? // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 9. – С. 70-71. – ISSN 1726-3077


  [Інтерв"ю з керівниками юридичних вузів та факультетів. Серед них В. Андрейцев]
414664
   До чисельних методів оптимізації розподілених систем із сингулярним керуванням / С.І. Ляшко, В.В. Семенов, Т.І. Сергієнко, О.Б. Стеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 52-58. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Досліджено збіжність методів градієнтного типу наближеного розв"язання задач сингулярної оптимізації лінійних розподілених систем, що задовольняють апріорні нерівності з негативними нормами.
414665
  Вишня Остап До чого лицем слід повернутися / Вишня Остап. – Харків : ДВУ, 1926. – 23с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
414666
  Радчук В. До чого має спонукати наш досвід? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Голова Товариства української мови розповідає про роботу Товариства. зокрема, про Четверту та П"яту конференції Товариства, на яких обговорювалися проблеми української мови в університеті. Крім того згадується про те, що на 4-ій конференції "звернули ...
414667
  Локтєв В.М. До чого ми прийдемо, якщо фізика стане необов"язковим предметом у середній школі? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 1 (83)
414668
  Федченко Ю. До чого може призвести свобода вираження поглядів у соціальних мережах // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 48). – С. 33
414669
  Баганець О. До чого може призвести така реформа прокуратури? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
414670
  Морачевський П.С. До чумака, або война ягло-хpанцузо-туpецька у 1853 и 54 pоках : стихотворение / Ф.М. [Пилип Морачевський]. – Киев : В университетской тип. ; Иждивением І. Завадзкаго
[Ч. 1]. – 1855. – [1], 37 с. – Hа окp. аpк. пpисвята: В пользу pаненых и семейств убитых геpоев, защитников Севастополя. - В кн. також віpші: Письня нашому цаpеви; 18 февpаля 1855 pоку; 20 февpаля 1855 pоку. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Поема «До чумака…» побудована у формі звернення до уявного образу чумака. Який десь подівся, може: «розхвабрувався і в чорноморці записався» і тепер воює проти чужинців. Так виникла можливість розповісти про різні етапи тієї війни, яка точилася на ...
414671
  Наєнко М. До Шевченківської - три кроки... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 2). – С. 2
414672
  Федорук О. До шевченківської бібліографії 1861 року
414673
  Маланюк Є. До Шевченкових роковин // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 8 березня (№ 10). – С. 4. – ISSN 2219-5793
414674
  Ядренко М.Й. До шестидесятиріччя математичних олімпіад в Україні // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 95-97. – ISSN 1029-4171
414675
  Квин Л.И. До шестнадцати... / Л.И. Квин. – Барнаул, 1984. – 127с.
414676
  Бондар О. До шляхів розвитку лексичної семантики у говорах Одещини на тлі процесів української літературної мови // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 43-53
414677
  Батюк І.Г. До щастя і розквіту / І.Г. Батюк. – К, 1975. – 135с.
414678
   До щастя йдуть землею.. – Ужгород, 1973. – 95с.
414679
  Петлюра С. До юбілея М.К. Заньковецької : за ноября 1882 р. - 30 ноября 1907 р. – Київ : [Друк. Н.Т. Корчак-Новіцького], 1907. – 32 с. – Окр. відбиток з журнала "Україна"


  На тит. стор. дарчий надпис С.Петлюри: Дорогому товаришу Дмитру Дорошенко .......... Автора. Київ 1908 р.
414680
  Болотова Галина До ювілею "Русалки Дністрової"
414681
  Мамалига А. До ювілею (з нагоди 60-річчя професора Наталії Шумарової) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 148-152


  Третього січня 2011 року завідувачці кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка проф. Н.П. Шумаровій виповнилося 60. Колектив Інституту журналістики щиро вітає ії з ювілеєм.
414682
   До ювілею Алемасової Антоніни Сергіївни // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – C. 98-99. – ISSN 1991-0290


  Вивчена взаємодія органічного катіона меламіну з гетерополіаніонами структури Кеггіна РМо12О40 3– методами УФ-, ІЧ-спектроскопії та амперометричного титрування. Досліджено фізико-хімічними методами (УФ-, ІЧ-спектроскопія) характер зв’язку ОК-ГПА у ...
414683
  Левицький М. До ювілею Богдана Гориня // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 14 лютого (N 7). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Український громадський діяч, письменник-документаліст.
414684
   До ювілею Бориса Григоровича Когана // Український журнал дерматології, венерології, косметології : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Українс. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 115-116. – ISSN 1727-5741
414685
   До ювілею В.Г. Єни : До 80-річчя В.Г. Єни // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 71. – ISSN 1561-4980
414686
  Мірошниченко А.М. До ювілею В.І. Семчика // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 563. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
414687
   До ювілею В.К. Хільчевського // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 73. – ISSN 1561-4980
414688
   До ювілею В.П. Палієнко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 69-70. – ISSN 1561-4980
414689
   До ювілею В.П.Нагірної : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 70 : Фото. – ISSN 1561-4980
414690
   До ювілею В.П.Палієнко : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 68-69. – ISSN 1561-4980
414691
   До ювілею Василя Яковича Тація // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 3-7. – ISSN 2224-9281
414692
  Вархол Й. До ювілею видатного вченого в Словаччині // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 367-386. – ISBN 978-80-89755-32-5


  Сополига Мирослав - етнограф, культурний діяч, доктор наук, директор Музею української культури (м. Свидник, Пряшівщина). Автор більш як 20 монографій та 500 статей.
414693
   До ювілею видатного українського вченого Ю.І. Губського // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – Т. 17, № 3 (64). – C. 130-131. – ISSN 2410-681Х


  Член-кореспонденту НАМН України Ю.І. Губському 1 жовнтя виповнилося 70 років.
414694
  Мамалига А. До ювілею видатної дослідниці проблем мовного буття (О.А. Сербенської) // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 305-310. – Бібліогр.: Літ.: с. 309-310; 16 назв
414695
   До ювілею відомого правника Кулинича Павла Федотовича // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 686-687. – ISSN 0869-2491


  Талановитому вченому в галузі земельного, аграрного та екологічного права, доктору юридичних наук, професору Павлу Федотовичу Кулинич виповнилось 60 років.
414696
  Веремійчик О. До ювілею відомого українського історика // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 травня - 5 червня (№ 21/22). – С. 16


  85 років - відомому українському історику, доктору історичних наук, професору Н.І. Миронець.
414697
  Віднянський С.В. До ювілею відомого українського історика Ірини Миколаївни Мельникової // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 229-231. – ISSN 0130-5247
414698
  Матях В.М. До ювілею відомого українського історика Марини Володимирівни Скржинської // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 226-227. – ISSN 0130-5247
414699
   До ювілею Г.В.Вихованець // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 69 : фото. – ISSN 1561-4980
414700
   До ювілею Г.О.Пархоменко : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 63. – ISSN 1561-4980
414701
   До ювілею Г.О.Пархоменко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 46-47 : фото. – ISSN 2311-9780
414702
   До ювілею Г.О.Пархоменко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 1 (85). – С. 72 : фото. – ISSN 1561-4980
414703
   До ювілею Гліба Юрійовича Івакіна // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2017. – № 1. – С. 143-144. – ISSN 0235-3490


  Український науковець, фахівець з історії й археології Київської Русі та пізньосередньовічної України. Заступник директора Інституту археології НАН України.
414704
  Овчаренко Е. До ювілею Держави Скоропадського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 травня (№ 21). – С. 5


  У Музеї Гетьманства відкрили виставку "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року", провели Всеукраїнську наукову конференцію "До сторіччя Української Держави гетьмана Павла Скоропадського".
414705
   До ювілею доцента Hаталії Степанівни Гутор // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 130-131. – ISSN 1681-2751
414706
   До ювілею Є.І. Стеценко : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 70 : Фото. – ISSN 1561-4980
414707
   До ювілею Є.І. Стеценко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 72 : фото. – ISSN 1561-4980
414708
   До ювілею Ж.М. Матвіїшиної // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 68 : фото. – ISSN 1561-4980
414709
   До ювілею Ж.М. Матвіїшиної // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 1 (101). – С. 69-70 : фото. – ISSN 1561-4980
414710
   До ювілею Ж.М.Матвіїшиної : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86. – ISSN 1561-4980
414711
   До ювілею Ігоря Григоровича Черваньова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 165 : фото. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
414712
   До ювілею Катерини Миколаївни Шишкіної // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 105
414713
   До ювілею Костянтина Аркадійовича Нємця // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 218-219 : фото. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
414714
   До ювілею Коцан Наталії Несторівни // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 74-75 : фото. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
414715
   До ювілею Л.І. Воропай // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 72. – ISSN 1561-4980
414716
   До ювілею Л.М.Даценко // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 45 : фото. – ISSN 2311-9780
414717
  Мавріна О.С. До ювілею Лесі Василівни Матвєєвої / О.С. Мавріна, О.Б. Бубенок // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 8-12. – ISBN 978-966-02-5736-8


  Леся Василівна Матвєєва — український історик, дослідниця історії науки і техніки, доктор історичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії імені А. Кримського НАН України. У 2004 році за роботу "Юлиан Кулаковский" її ...
414718
   До ювілею М.І.Фащевського // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 69 : фото. – ISSN 1561-4980
414719
  Петлюра С. До ювілею М.К. Заньковецької // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 124, травень : травень. – С. 1-2
414720
  Петлін В.П. До ювілею Назарука Миколи Миколайовича / В.П. Петлін, І.Б. Койнова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 204-205 : фото. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
414721
  Невкрита Ж. До ювілею національного генія // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 18-24 січня (№ 3). – С. 13


  145 років від дня народження Василя Григоровича Кричевського.
414722
  Бакуменко О. До ювілею Національної спілки письменників України // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 1, 4


  У серпня 2014 року Національна спілка письменників України відзначатиме своє 80-річчя.
414723
   До ювілею Нелі Олексіївни Парфенцевої // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 109
414724
   До ювілею Олександра Володимировича Симоненка // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 143-148. – ISSN 0235-3490
414725
  Дзнеладзе О. До ювілею Олександра Володимировича Симоненка / О. Дзнеладзе, Д. Сікоза // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 5-12. – ISSN 1998-4634
414726
  Томашевський А.П. До ювілею Олександра Петровича Моці // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історіі / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 1 : Проблеми давньоруської та середньовічної археологіі. – С. 9-10. – ISBN 978-966-02-5651-4
414727
   До ювілею П.Г. Шищенка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 70-71 : фото. – ISSN 1561-4980
414728
   До ювілею П.П. Толочка // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-6. – ISSN 0235-3490
414729
   До ювілею професора Вікторії Віталіївни Полторак // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 8. – С. 147. – ISSN 2224-0721
414730
   До ювілею професора кафедри фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктора медичних наук, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Надії Олександрівни Горчакової // Фармакологія та лікарська токсикологія : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – № 2 (48). – С. 103-106. – ISSN 2227-7943
414731
   До ювілею професора С.Г.Могильного : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 48-49 : Фото
414732
   До ювілею Рибальченка Володимира Корнійовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-64. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 7)
414733
   До ювілею Сергія Анатолійовича Скорого // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (31). – C. 8-14. – ISSN 2227-4952


  Скорий Сергій Анатолійович — український археолог, доктор історичних наук, професор, завідувач Відділу археології ранньої залізної доби Інституту археології НАН України.
414734
   До ювілею Сергія Володимировича Міхелі : ювілеї // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 35
414735
   До ювілею славетного вченого // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 4 (332). – С. 5-6. – ISSN 0130-6936
414736
  Отрощенко В.В. До ювілею Софії Станіславівни Березанської // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 2. – С. 130-131. – ISSN 0235-3490


  С.С. Березанська стала однією з перших вихованок кафедри археології та музеєзнавства, створеної 01 жовтня 1944 р. на історичному факультеті КДУ ім. Т. Шевченка під орудою Л.М. Славіна.
414737
   До ювілею Т.І.Козаченко : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 58 : Фото. – ISSN 1561-4980
414738
   До ювілею Т.І.Козаченко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 4 (104). – С. 71 : фото. – ISSN 1561-4980
414739
   До ювілею університету // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 січня (№ 3)


  До 170-річного ювілею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця видруковано дві ювілейні серії видань. Перша серія охоплює книжки, присвячені вченим медичного факультету Університету Св. Володимира (1841-1919 рр), традиціям розвитку ...
414740
   До ювілею члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Юрія Івановича Губського // Фармакологія та лікарська токсикологія : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – № 4/5 (45)
414741
   До ювілею Шулика Василь Васильовича // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 3-4 : фото. – ISSN 2077-3455
414742
   До ювілею Ю.І.Пітюренка : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 75 : Фото. – ISSN 1561-4980
414743
   До ювілею Юрія Миколайовича Безхутрого // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 191-192. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
414744
   До ювілею Я.І. Жупанського : 70-річчя з дня народження Я.І.Жупанського // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 85. – ISSN 1561-4980
414745
  Жушман В.П. До ювілею! / В.П. Жушман, М.В. Шульга // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 578-580. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
414746
  Харченко О. До ювілею...знищити // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 237). – С. 2, 12


  Академік Петро Вольвач: "Керівництво академії аграрних наук може ліквідувати єдиний у Європі Інститут помології імені Левка Платоновича Симиренка".
414747
  Габович О. До якого саме розряду юридичних осіб належать академії? / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 63-71. – ISBN 978-966-518-698-4
414748
  Перепелиця Г. До якої системи колективної безпеки може долучитися Україна // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 287-293. – ISBN 966-7522-07-5
414749
  Тарновський М.М. До ясних берегів : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1980. – 184 с.
414750
  Набиева И.А. До... ре ... ми... / И.А. Набиева. – М., 1989. – 124с.
414751
  Данилова Т.В. Доа як вища закономірність і субстанціальна основа всесвіту // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 204-206
414752
  Либерман Ф.Х. Доарбитражное урегулирование хозяйственных споров / Ф.Х. Либерман. – Москва, 1977. – 151с.
414753
  Клеандров М.И. Доарбитражный порядок защиты хозяйственных прав / М.И. Клеандров. – Душанбе, 1984. – 163с.
414754
  Квітка-Основ"яненко Добpе pобы, добpе и буде [Добре роби, добре і буде] : Повисть Гpыцька Основъяненка // Малороссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квытка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1-й : Малороссийские повести. – 36 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
414755
  Квітка-Основ"яненко Добpе pобы, добpе и буде [Добре роби, добре і буде] : Повисть Грыцька Основъяненка // Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1 : Малороссийские повести. – 36 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
414756
  Волощук Є.В. Доба "ізмів": модернізм та авангардизм у західноєвропейській літературі першої половини XX століття / Євгенія Волощук, Борис Бігун ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 320, [4] с. : фотоіл. – На обкл. також зазнач.: Наука для всіх. – Бібліогр.: с. 317-321 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-275-2
414757
  Ковалко Н. Доба ативного пристосування: політика і податки у XX столітті / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 205-218. – ISBN 978-617-7544-31-8
414758
  Саттер Д. Доба безумства. Занепад і кінець Радянського Союзу = Age of delirium. The decline and fall of the Soviet Union / Девід Саттер ; пер. Наталії Комарової. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 527, [1] с. – Переклад здійснено за вид.: Age of delirium. The decline and fall of the Soviet Union / David Satter. New York: Alfred A. Knopf, 1996. - Парал. тит. англ. англ. – ISBN 978-966-378-524-0
414759
   Доба бронзи. – Київ : Родовід. – (Давня скульптура і пластика України від пізнього палеоліту до розвинутого Середньовіччя : 5-том. сер. вид-ва "Родовід" / наук. ред. Ростислав Забашта ; т. 3). – ISBN 978-966-7845-51-3
Кн. 1 : Кам"яні статуарні пам"ятки Надчорноморщини періоду ранньої та середньої бронзи / дослідження: Надія Довженко ; каталог: Олексій Волошинов [та ін.]. – 2009. – 173, [4] с. : кольор. іл. – Сер. засн. 2009 р. – Бібліогр. в кінці ст., в підрядк. прим. та в прим.: с. 31-32
414760
   Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 1144с. – Присвячується 300-річчю повстання мазепинців. – ISBN 978-966-518-290-0
414761
   Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського ; Канадський ін-т українських студій Альбертського університету ; Ін-т рукопису Національної б-ки України ім. В.І. Вернадського ; упоряд. С. Павленко ; [ відп. ред. І. Ситий ]. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 1144 с. – Присвячується 300-річчю повстання мазепинців. – (Джерела ; Т. 1). – ISBN 978-966-518-290-0
414762
  Сюндюков І. Доба гетьмана Скоропадського мовою документів, образів та фактів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16 травня (№ 84). – С. 5


  У київському Музеї гетьманства відкрилася виставка, присвячена видатному українцеві.
414763
  Кельман М.С. Доба гетьманської держави (історія, спогади, уроки) / М.С. Кельман, О.Р. Федак // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 190-193. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
414764
  Тюрменко І. Доба Івана Мазепи в творчості І. Огієнка // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С. 90-102
414765
  Корпанюк М. Доба Івана Мазепи та її літературний портет // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 449-458. – ISSN 2223-1196
414766
  Корпанюк М. Доба Івана Мазепи та її літературний портрет // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 449-458. – ISSN 2223-1196


  Літописання з усіма можливими йому ідейно-тематичними підходами до об"єкта творчості відобразило добу І. Мазепи та образ самого гетьмана як час подальшої розбудови держави за заповітами Б. Хмельницького. Воно зберегло не лише Мазепин образ, але й ...
414767
   Доба із життя комсомольців і молоді Радянської України, 29 верес. 1983 р.. – Київ, 1984. – 367с.
414768
  Лілік О.О. Доба козацтва в художній літературі: методичні аспекти // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 116-121. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
414769
  Климентова О.В. Доба козацтва і "вольовий" націоналізм Дм. Донцова // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 31-32
414770
  Климентова О.В. Доба козаччини і вольовий націоналізм Дмитра Донцова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 51-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Йдеться про ідеї Д. Донцова у творчості письменників празької школи (О. Теліги, О. Ольжича, Є. Маланюка, Л. Мосендза). Зокрема, акцентується увага на становленні до доби козаччини та українського гетьмана Богдана Хмельницького.
414771
  Токар Л.К. Доба козаччини як фактор українознавчого дослідження // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 186-203
414772
  Опанасюк О. Доба Мессіана лише тільки починається // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 222-240


  "...У контексті концепції інтенціоналізму культури й мистецтва аналізуються засади музичної поетики Олів’є Мессіана. Обстоюється точка зору, що принцип духовної музичної риторики з чітко визначеними завданнями, методологією моделювання музичних ...
414773
  Сюндюков І. Доба особливих ризиків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 липня (№ 127-128). – С. 31


  Філософ історик і політолог Василь Ткаченко видав нову розвідку про витоки агресивності "русского мира" та процес формування української ідентичності.
414774
  Ковалко Н. Доба пасивного пристосування: політика і податки у модерних імперіях / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 190-204. – ISBN 978-617-7544-31-8
414775
  Гордон О. Доба поетичної незалежності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 6/7). – С. 9


  Українська поезія періоду незалежності Ігоря Римарука, Василя Герасим"юка, Тараса Федюка.
414776
  Соломарська О.О. Доба Просвітництва й еволюція значення французького слова


  Розглянуто зміну значень слів французької мови на різних етапах її розвитку під впливом лінгвістичних і екстралінгвістичних факторів.
414777
  Стриковичь Доба равнодушних / Jован Н. Стриковичь ; уред. J. Браjковичь. – Подгорица : Унирекс, 1996. – 274 с. – (Библиотека Изабрана дjела). – ISBN 86-427-0490-X
414778
  Сюндюков І. Доба розстріляних ілюзій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 11


  Київ, січень 1918 року: трагедія більшовицького вторгнення очима Миколи Галагана, нащадка старовинного козацького роду.
414779
  Сеник Л.Т. Доба розстріляного відродження : Роман опору. Національна ідентичність. Література в час тоталітаризму / Любомир Сеник ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т літературознавч. студій. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 416, [2] с. – Імен. покажч.: с. 408-414. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0334-7
414780
  Ромащенко Л. Доба руїни в художній інтерпретації Михайла Старицького і сучасній українській історичній прозі // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 306-315. – ISBN 978-966-920-067-9
414781
  Шевцова Л. Доба руїни і руїна людських душ : Урок-диспут філологічного профілю за драматичною поемою Лесі Українки "Бояриня" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 29-31. – ISSN 0130-5263
414782
  Дубовик О. Доба свободи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 26 березня - 1 квітня (№ 13). – С. 11


  До 75-річчя Карпатської України.
414783
  Дюбі Ж. Доба соборів : Мистецтво та суспільство 980-1420 років / Ж. Дюбі; З франц. перекл. Г. Філіпчук, З. Борисюк. – Київ : Юніверс, 2003. – 320 с. – ISBN 966-7305-91-0


  Пер. з фран. Присвячено Середньовічній добі країн Західної Європи - саме тим часам, коли тут відбувалося інтенсивне будівництіо катедральних соборів
414784
  Назарець В.М. Доба театральних несподіванок : західна драматургія другої половини ХХ століття / В.М. Назарець, Є.М. Васильєв // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-59
414785
  Ющенко Г.І. Доба торгівельного капіталу. / Г.І. Ющенко. – Х., 1930. – 206с.
414786
  Даниліна О. Доба українського відродження // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 126-130. – ISBN 966-7060-92-6
414787
  Мельничук О.П. Доба Української Центральної Ради в публікаціях Дмитра Дорошенка 1917 - першої половини 1918 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С 48-53. – (Історія ; вип. 53)


  Висвітлюються недосліджені історіографією друковані праці Дмитра Дорошенка в 1917 - першій половині 1918 р.
414788
  Мануйкін О. Доба Хмельниччини в історичних романах "Князь Єремія Вишневецький" і "Гетьман Іван Виговський" І.С. Нечуя-Левицького / О. Мануйкін, В. Дяченко // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 38-46. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770
414789
  Купрійчук В. Доба Центральної Ради УНР: від мовної українізації до українознавчого змісту освіти // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 1. – С. 16-25
414790
  Тагинцева О. Добавим яркость красок : использование компьютерной графики в оформлении библиотечного пространства / Ольга Тагинцева // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 12 (102). – С. 35-36. – ISSN 1727-4893


  Современный библиотекарь должен понимать, какой должна быть библиотека, должен владеть необходимыми навыками создания библиотечного пространства, а если коротко - быть немного художником.
414791
  Хатем Амам Добавить солнца в отношения // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 78 : фото
414792
  Ланской М.З. Добавка / М.З. Ланской. – М.-Л., 1964. – 237с.
414793
  Уллубієва К.К. Добавлена та додана вартість: сутність та взаємозв"язок понять в бухгалтерському обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 170-173. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
414794
  Пфейффер Г.В. Добавление Mayer"a к способу Jacobi-Mayer"a / [соч.] Г.В. Пфейффера. – [Москва] : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]. – 16 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На 1 л. дарственная надпись Косоногову от автора
414795
   Добавление к каталогу этнографического отдела археологической выставки в Харькове : Предметы, доставленные музеем Полтавского Губернского Земства // Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук, 1899. – 1-14. – 19 с.
414796
  Рейхардт А.Н. Добавление к ленинградской колеоптерофауне. / А.Н. Рейхардт. – с.
414797
  Рейхардт А.Н. Добавление к ленинградской колеоптерофауне. / А.Н. Рейхардт. – 132-134с.
414798
  Еременко А.В. Добавление к сопромату / А.В. Еременко. – М., 1990. – 29с.
414799
  Гордон В.М. Добавление к Уставу гражданского судопроизводства за 1914 год : собрание исследований / В.М. Гордон. – Петроград : Изд. юр. маг. Н.К. Мартынова ; [Тип. "Двигатель"], 1915. – VI, [2], 108 с.
414800
   Добавления к перечню семян, предлагаемых в обмен в 1948 г.. – М.-Л., 1949. – 13с.
414801
  Мусийко А.С. Добавочное искусственное опыление сельскохозяйственных культур. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Мусийко А.С.; Всес.ордена Труд.Красного Знамени селекц.-генетич.ин-т. – Одесса, 1949. – 23 с.
414802
  Попп И.А. Добавочные мировые судьи: к вопросу реформирования судебны уставов 1864 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 23. – С. 28-31. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается малоизученный институт добавочных мировых судей. Несмотря на проблемы в организации деятельности мирового суда в отдельных регионах Российской империи, с помощью добавочных мировых судей была возможность усовершенствовать ...
414803
  Насонов Н.В. Добавочные образования, развивающиеся при вложении хряща под кожу взрослых хвостатых амфибий / Н.В. Насонов. – М.-Л, 1941. – 92с.
414804
  Суханов Л.А. Добавочные потери короткого замыкания в модельных синхронных неявнополюсных генераторах / Л.А. Суханов. – М., 1959. – 16с.
414805
  Мошкович А.М. Добавочные хромосомы покрытосеменных растений / А.М. Мошкович. – Кишинев, 1979. – 164с.
414806
  Зиедонис И. Добеле / И. Зиедонис. – Рига, 1960. – 144с.
414807
  Залка Матэ Добердо / Залка Матэ. – М, 1931. – 264с.
414808
  Залка Матэ Добердо / Залка Матэ. – М, 1937. – 416с.
414809
  Залка Матэ Добердо / Залка Матэ. – Київ, 1938. – 350 с.
414810
  Залка Матэ Добердо : Роман / Залка Матэ. – Москва : Художественная литература, 1973. – 276с. – (Зарубежный роман XX века)
414811
  Залка Матэ Добердо / Залка Матэ. – К, 1979. – 423с.
414812
  Залка Матэ Добердо / Залка Матэ. – К, 1985. – 411с.
414813
  Воранц П. Добердоб / П. Воранц. – Москва, 1962. – 416с.
414814
  Прежихов Воранц Добердоб. / Прежихов Воранц. – Београд, 1955. – 383с.
414815
  Родько М.Д. Доби нової знак / М.Д. Родько. – К., 1987. – 266с.
414816
   Доби нової знак.. – К., 1978. – 280с.
414817
   Добиваясь результатов в мире с населением в 7 миллиардов человек : годовой доклад 2011 года / Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения. – New York : UNFPA, 2012. – 40, [1] с. : илл. – Кн. без тит. л. – ISBN 978-1-61800-008-8
414818
  Патон Е.О. Добирання раціонального методу підилювати зварний стик аркушів / Е.О. Патон. – К., 1932. – 20с.
414819
  Патон Е.О. Добирання раціонального типу стрижнів зварених з двох кутівок / Е.О. Патон, Л.Н. Новоборський. – К., 1932. – 30с.
414820
  Боровик М. Добираючи інших слів: невідомі щоденники Ірини Хорошунової // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-9. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу невідомих досі щоденника та подорожніх нотаток Ірини Хорошунової, автора одного з найцитованіших щоденникових джерел про життя в Києві під час нацистської окупації. Цей аналіз є внеском до дискусії про природу "радянської ...
414821
  Каган Л. Добитися високого ідейного рівня теоретичних конференцій та політінформацій (Філософський факультет) : [Ідейно гартувати радянське студенство] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 2


  З 15 по 25 жовтня на всіх факультетах відбулися комсомольські збори, що обговорили питання про серйозні недоліки в ідеологічній роботі, які справедливо вказала газета "Правада України" від 5 жовтня і збори партійно-комсомольского активу університету ...
414822
  Ульяновський В.І. Добіаш-Рождественська Ольга Антонівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 94-95. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
414823
  Акімов І.О. Добігти до себе / І.О. Акімов ; з рос. пер. Олександр Плющ. – Київ : Молодь, 1977. – 175 с. : іл.
414824
  Уліч О.Л. Добір адаптивних сортів пшениці м"якої озимої (Triticum aestivum L.) для підзони переходу південної частини Правобережного Лісостепу / О.Л. Уліч, Ю.Ф. Терещенко, В.С. Хахула // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2310-9270
414825
  Фулей Т. Добір і підготовка суддів та прокурорів у Португалії // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 2 (26). – С. 101-106
414826
  Остапчук В. Добір кадрів для органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 8-17.
414827
  Корж І. Добір кандидатів на державну службу: порівняльний аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 84-89. – ISSN 0132-1331
414828
  Самсін І.Л. Добір кандидатів на посаду судді: методологічні аспекти // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2009. – № 3 (11). – С. 6-11
414829
  Кіндрась І. Добір мовного й мовленнєвого матеріалу для навчання майбутніх філологів усного турецького монологічного мовлення на початковому рівні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 23-28. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
414830
  Стефаненко-Шупик Добір мотиваційних важелів впливу на інноваційну діяльність промислових підприємств // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 128-134 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
414831
  Футей Б.А. Добір суддів Сполучених Штатів Америки за освітніми і фаховими ознаками // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.57-58


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
414832
  Потильчак О.І. Добір та підготовка суддів: аналіз міжнародно-правових актів зарубіжного та відчизняного законодавства // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 173-180. – ISSN 2222-5374
414833
  Руденко С.С. Добір чутливих морфометричних параметрів drosophila melanogaster mg. для біоіндикації техногенно-трансформованих територій / С.С. Руденко, У.В. Легета // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 75-79 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
414834
  Москвичов А.І. Добір, розподіл і організація виконання партійних доручень / А.І. Москвичов. – Львів, 1970. – 31с.
414835
  Придюк І.А. Добірка віршованого матеріалу до уроків основ здоров"я в початкових класах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 10-18
414836
   Добірка матеріалів про життя і діяльність професора Київського університету В.І. Стрельського // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.4-81; 388-407 : Фото. – Бібліогр. С.403-407. – ISBN 966-625-033-0
414837
  Мушкетик Ю. Добірка оповідань // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С.30-59. – ISSN 0130-1608
414838
  Палажченко О.О. Доблеса юність / О.О. Палажченко. – К, 1968. – 48с.
414839
   Доблестный труд. – Абакан, 1955. – 172с.
414840
   Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). – Новосибирск, 1964. – 396с.
414841
  Князев Г.Н. Доблесть бессмертна / Г.Н. Князев, И.С. Проценко. – М., 1986. – 174с.
414842
  Калинкин В.М. Доблесть в наследство / В.М. Калинкин. – М, 1988. – 157с.
414843
  Корольов П.А. Доблесть ведучих / П.А. Корольов. – Ужгород, 1976. – 124с.
414844
   Доблесть идущих впереди. – Тбилиси, 1980. – 188 с.
414845
  Ланской М.З. Доблесть поколений / М.З. Ланской. – Л., 1959. – 132с.
414846
   Доблесть поколения. – Хабаровск
1. – 1977. – 639с.
414847
   Доблесть поколения. – Хабаровск
2. – 1977. – 350с.
414848
   Доблесть поколения. – Хабаровск
3. – 1977. – 495с.
414849
   Доблесть поколения. – Хабаровск
5. – 1977. – 496с.
414850
   Доблесть поколения. – Хабаровск, 1979. – 445 с.
414851
   Доблесть, слава, любовь. – М., 1961. – 224с.
414852
  Голубов С.Н. Доблесть. / С.Н. Голубов. – М., 1945. – 192с.
414853
   Добова асиметрія кліматичних змін температури повітря в Україні / В.І. Осадчий, Е. Агуілар, О.В. Скриник, Д.О. Бойчук, П В. Скриник Сіденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 3 (103). – С. 21-30 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1561-4980
414854
   Добова динаміка експресії мРНК 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-біфосфатази-2 та її сплайс-варіантів у різних тканинах щурів / Н. Липова, Д. Мінченко, Я. Гармаш, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-16. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  6-фосфофрукто-2-кіназа/фруктозо-2,6-бісфосфатаза-2 (PFKFB-2) є ключовим ензимом регуляції метаболізму глюкози і гліколізу, зокрема, в серцевому м"язі, головному мозку, легенях, сім"яниках та нирках. Протікання більшості біохімічних та фізіологічних ...
414855
   Добова динаміка експресії циркадіальних генів CLOCK, BMAL1 та PER2 у різних тканинах щурів / Р. Марунич, Д. Мінченко, А. Кузнєцова, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-22. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Протікання більшості біохімічних та фізіологічних процесів в організмі має циркадіальний характер і контролюється системою циркадіального годинника, молекулярними компонентами якого є циркадіальні фактори групи період (Per), криптохроми (Cry), BMal та ...
414856
  Гончаревський С. Добова динаміка температури репрезентативних зон шкіри людини / С. Гончаревський, В. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджували температурні варіації репрезентативних зон краніального відділу вегетативної нервової системи шкіри людини протягом доби. До краніального відділу відносяться зони: гіпоталамуса, середнього мозку, варолївого мосту, довгастого мозку та ...
414857
  Колесник Т.В. Добове моніторування артеріального тиску і структурно-функціонального стану серця у хворих на артеріальну гіпертензію середнього та похилого віку / Т.В. Колесник, Г.А. Косова // Міжнародний медичний журнал : щоквартальний науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини НАН України ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. Є.В. Кришталь. – Харків, 2017. – Т. 23, № 4 (92). – C. 5-12. – ISSN 2308-5274
414858
  Курята О.В. Добовий профіль артеріального тиску та жорстокість каротидних артерій у хворих з офісно контрольованою артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним артритом / О.В. Курята, О.Ю. Сіренко // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 21-29. – ISSN 2224-1485
414859
  Ромушкевич В.І. Добовий хід низької відносної вологості повітря в степовій зоні України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 29-34 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 24)
414860
  Левченко К.М. Добові та сезонні варіації приземного озону в м. Києві // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 118-119
414861
  Кутецкая Д. Добольшевистская мощь страны / Д. Кутецкая, С. Рябова // Эксперт Украина : украинский деловой журнал: спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2012. – № 49/50 (374) : Как изменился мир за 100 лет. – С. 30-34


  Економіка України в період перебування її у складі Російської імперії.
414862
  Дриго С. Добра вам, люди / С. Дриго. – Калининград, 1965. – 40с.
414863
  Дрозд В.Г. Добра вість : роман-біографія / В.Г. Дрозд. – Київ, 1971. – 187 с.
414864
  Дрозд В.Г. Добра вість : роман-біографія / В.Г. Дрозд. – Київ, 1976. – 200 с.
414865
  Матійко О.М. Добра вість : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 84 с.
414866
  Коломієць В. Добра і правди син : Михайло Старицький - драматург / В. Коломієць. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 64 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-3848-0
414867
   Добра наука : Українські народні казки, записані від Д.І. Юрика. – Ужгород : Патент, 1995. – 184с.
414868
  Діденко З. Добра новина з Народного Дому "Просвіти" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 14


  "Вартові українства" - таку назву має новий проект Хмельницької міської "Просвіти" на 2017 рік. Перше зібрання присвячено Івану Огієнку (Митрополиту Іларіону) з нагоди 135-річчя від дня його народження. Учасникам зібрання надійшло вітання від відомого ...
414869
  Сулейменов О. Добра пора сходу / О. Сулейменов. – К., 1968. – 210с.
414870
  Загірня Марія Добра порада : Оповидання / Hапысала М. Загиpня [псевд.]. – У Чернигови (Чернігів) : Дpук. Губеpн. Земства, 1896. – 31 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
414871
  Шовкопляс І.Г. Добраничівка / І.Г. Шовкопляс, Г.М. Шовкопляс // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 99. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
414872
  Виноградов А.М. Добрая весомость / А.М. Виноградов. – Челябинск, 1967. – 63с.
414873
  Каххори А. Добрая весть : стихи и поэмы / А. Каххори. – Москва : Советский писатель, 1974. – 128 с.
414874
  Дрозд В.Г. Добрая весть : роман-биография / В.Г. Дрозд. – Москва, 1978. – 311 с.
414875
  Дрозд В.Г. Добрая весть : роман-биография / В.Г. Дрозд. – Москва, 1981. – 333 с.
414876
  Назаров В.А. Добрая воля Сибири / В.А. Назаров. – Красноярск, 1975. – 100с.
414877
  Голышкин В.С. Добрая должность / В.С. Голышкин, Н.А. Иванов. – М., 1964. – 88с.
414878
  Минько К.И. Добрая душа / К.И. Минько. – Брянск, 1955. – 100 с.
414879
   Добрая душа. – Москва : Советская Россия, 1973. – 335с.
414880
  Моховикова Л.Л. Добрая жена дом сбережет / Л.Л. Моховикова. – М, 1990. – 462с.
414881
  Злобин А.П. Добрая жизнь / А.П. Злобин. – Москва, 1964. – 342 с.
414882
  Берштейн Михаил Добрая забота о вашем здоровье : Платиновая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 53-55 : Фото
414883
  Клещенко А.Д. Добрая зависть. / А.Д. Клещенко. – Л, 1958. – 107с.
414884
  Сиротин Б.З. Добрая зима / Б.З. Сиротин. – Куйбышев, 1965. – 122с.
414885
  Голосов П.П. Добрая красота / П.П. Голосов. – Ярославль, 1969. – 112с.
414886
  Кнехт В.А. Добрая Надежда / В.А. Кнехт. – Л., 1977. – 463с.
414887
  Найдич М.Я. Добрая нынче погода / М.Я. Найдич. – Тюмень, 1963. – 84с.
414888
  Росляков В.П. Добрая осень / В.П. Росляков. – М., 1975. – 71с.
414889
  Балачан В.Ф. Добрая погода / В.Ф. Балачан. – Новосибирск, 1971. – 70с.
414890
  Барабышкин В.Ф. Добрая примета / В.Ф. Барабышкин. – Воронеж, 1979. – 71с.
414891
  Лекрон Лесли Добрая сила / Лекрон Лесли. – Москва, 1993. – 208с.
414892
  Коваленко Р.М. Добрая сила доверия / Р.М. Коваленко. – М, 1976. – 128с.
414893
  Коваленко Р.М. Добрая сила доверия / Р.М. Коваленко. – М, 1982. – 224с.
414894
  Глуховский С.Д. Добрая слава / С.Д. Глуховский. – М, 1959. – 320с.
414895
   Добрая слава бакинских ламп. – М., 1976. – 32с.
414896
  Рочев Е.В. Добрая тундра : повесть / Е.В. Рочев. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1974. – 118 с.
414897
  Козлов Ю.А. Добрая ягода калина / Ю.А. Козлов. – М, 1981. – 111с.
414898
  Маковійчук І.М. Добре бути молодими / І.М. Маковійчук. – Вінниця, 1960. – 46 с.
414899
  Шевелева Т. Добре відомі торговельні марки у світлі сучасних інформаційних технологій // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 13-19. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – ISSN 1608-6422
414900
  Курінна А. Добре джерело знань // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 14 (370). – С. 16-17


  Про навчальний посібник "Політичний менеджмент" за редакцією Марини Шульги та Олега Зубчика.
414901
  Оліфіренко І.П. Добре дошли, другари! = Ласкаво просимо, друзі! / І.П. Оліфіренко. – Дніпропетровськ, 1969. – 67с.
414902
  Сімович О. Добре знаний у мовознавчих колах : (до роковини пам"яті Л. М. Полюги)


  Полюга Лев Михайлович (1930-2012): мовознавець, д-р філол. наук, проф. з 1995 р. Інститут українознавства імені І. Крип"якевича НАН України - з 1957 р. Співавтор, член редколегії "Словника укр. мови 16 - пер. пол. 17 ст." Наукові інтереси: проблеми ...
414903
  Симонов К.М. Добре ім"я : Комедія на 3 дії, 6 картин / К.М. Симонов; Пер. В. Єпіної і М. Шеремета. – Київ : Мистецтво, 1954. – 112с.
414904
  Фролова Т. Добре ім"я Вільгельма Крістера // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2019. – № 1/6. – С. 57-62. – ISSN 0130-321Х
414905
  Гуліа Г.Д. Добре місто / Г.Д. Гуліа. – К., 1950. – 100с.
414906
  Пуряєва Наталія Володимирівна Добре поліття : (до 75-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука)
414907
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Добре роби - добре і буде


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
414908
  Ткаченко Л.В. Добре серце / Л.В. Ткаченко. – Київ : Молодь, 1962. – 100 с.
414909
  Сидор-Гібелінда Олег Добре сидимо! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-53. – ISSN 0130-5212
414910
  Синельников Л.И. Добре слово / Л.И. Синельников. – К., 1963. – 159с.
414911
  Ващиковскі В. Добре сусідство - це справжнє сусідство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 18 жовтня (№ 185). – С. 5


  Ключове завдання зовнішньої політики Польщі - партнерство з Україною.
414912
  Руданський С.В. Добре торгувалось : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / С.В. Руданський. – Київ : Веселка, 1967. – 136с.
414913
  Руданський С.В. Добре торгувалось : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / С.В. Руданський. – Київ : Веселка, 1972. – 131с.
414914
  Ногін П. Добре, синку! : повість / П. Ногін. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 132 с.
414915
  Эс-Сибаи Добрейшие люди / Эс-Сибаи. – М, 1972. – 48с.
414916
  Пилипчук О. Добржанський Теодозій Григорович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 380-382. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
414917
  Голда Д.М. Добржанський Феодосій Григорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 100. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
414918
  Крыстев В. Добри Христов / В. Крыстев. – Москва : Музгиз, 1960. – 172 с.
414919
  Литвинець М.І. Добридень люди! : поезіі / М.І. Литвинець. – Київ : Молодь, 1960. – 91 с.
414920
   Добридень!. – К., 1972. – 56с.
414921
  Лілик Г.Ф. Добридень, Боржаво / Г.Ф. Лілик. – К., 1965. – 34с.
414922
  Дробний І.С. Добридень, люди / І.С. Дробний. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 64 с.
414923
  Онегов А.С. Добридень, Мишко! / А.С. Онегов. – К., 1982. – 254с.
414924
  Полонський Р.Ф. Добридень, несподіванко! : роман / Р.Ф. Полонський. – Київ, 1965. – 207 с.
414925
  Марфієвич М.І. Добридень, оновлений краю : поезії / М.І. Марфієвич. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 107 с.
414926
   Добридень, рідна земле. – Львів : Каменяр, 1974. – 174 c., іл.
414927
   Добридень, сусіде! : сміховинки. – Ужгород : Карпати, 1971. – 351 с.
414928
  Мартич Ю.М. Добридень, усмішко / Ю.М. Мартич. – К, 1978. – 191с.
414929
  Ротач П. Добрий ангел Тараса Шевченка Варвара Рєпніна // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 227-228
414930
   Добрий вечір, дівчино!. – Київ : Музична Україна, 1968. – 160 с.
414931
  Олійник С.І. Добрий день вам, добрі люди : Вірші / С.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 159 с.
414932
  Науменко Г. Добрий день, Італіє! / Г. Науменко. – Київ : Молодь, 1970. – 159с.
414933
  Загребельний П.А. Добрий диявол : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1967. – 181с. – (Романи й повісті ; Вересень ; 1967)
414934
  Франко І.Я. Добрий заробок / І.Я. Франко. – Київ, 1928. – 47с.
414935
  Франко І.Я. Добрий заробок : Оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Пролет.правда, 1928. – 47с. – (Б-ка газ. "Пролетарська правда")
414936
  Франко І.Я. Добрий заробок / І.Я. Франко. – Київ, 1928. – 47с.
414937
  Франко І.Я. Добрий заробок / І.Я. Франко. – Харків : Укр. роб., 1930. – 16с. – (Дешева дитяча б-ка)
414938
  Франко І.Я. Добрий заробок : Оповідання / І.Я. Франко. – Сімферополь : Кримвидав, 1961. – 48с.
414939
  Франко І.Я. Добрий заробок і іньші оповідання / Іван Франко. – Львів : Накл. Антона Хойнацького ; З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1902. – XV, 136 с. – Пpиміpник № 121870 дефектний, бракує стор. 64-136


  Зміст: Добpий заpобок; Муляp; Сам собі винен; Слимак; Істоpія моєї сїчкаpнї; Домашний пpомисл; Довбанюк; У кузнї
414940
  Романченко М.З. Добрий знак : поезії / М.З. Романченко. – Львів : Каменяр, 1980. – 86 с.
414941
  Лупан А.П. Добрий знак : стихи / А.П. Лупан. – Київ : Детская литература, 1987. – 108 с.
414942
  Слабошпицький М. Добрий і світлий посланець // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 215-216. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
414943
   Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 1931-
№ 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – 2007
414944
   Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 1931-
№ 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – 2009
414945
   Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна акад. УГЦК. – Івано-Франківськ, 1931-
№ 3 : Теологія. – 2010
414946
   Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна акад. УГКЦ. – Івано-Франківськ, 1931-
№ 4 : Теологія. – 2011
414947
   Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франків. теологічна акад. УГКЦ ; Редкол.: В. Костицький, Л.Филипович, В. Ларіонова [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2007-
№ 8 : Богослов"я. – 2015. – 358 с.
414948
   Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франків. теологічна акад. УГКЦ ; Редкол.: В. Костицький, Л.Филипович, В. Ларіонова [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2007-
№ 9 : Богослов"я. – 2016. – 286 с.
414949
  Андрухович Ю. Добрий пес Франик / розмову вів Дмитро Десятерик // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 614-625. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
414950
  Кміт Ю. Добрий посів. Проповіді на свята цілого року = Seeds of wisdom. Sermons for sundays and holy days / о. Юрій Кміт ; [іл. Юрія Гури ; пер.: Л. Рудницький та ін. ; голов. ред. Леонід та Микола Рудницькі]. – Перевид. 1924 р. – Київ : Родовід, 2015. – 439, [1] с. : кольор. іл., фотоіл. – Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-7845-78-0
414951
  Чернієнко Галина Добрий початок - половина справи = Qui bien commence vite avance : Підручник з французської мови. Авторське видання: Підручник для студ.вищих навчальних закладів / Чернієнко Галина. – Київ : КНТ, видавництво, 2003. – 332с. – ISBN 966-8062-25-6
414952
  Стельмах М.П. Добрий ранок / М.П. Стельмах. – Київ : Радянський письменник. – 62 с.
414953
  Швець В.С. Добрий ранок, Україно! : поезії / В.С. Швець. – Київ : Укрдержвидав, 1945. – 59 с.
414954
  Михно Г.С. Добрий слід на землі / Г.С. Михно. – Дніпропетровськ, 1980. – 47с.
414955
  Канаш В.П. Добрий слід на землі. / В.П. Канаш. – К, 1984. – 143с.
414956
   Добрий старт кар"єри // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : ННЦ "Інститут біології та медицини". – С. 2


  Класична університетська освіта, високий рівень підготовки, сформований у стінах Університету науковий світогляд, навички організації професійної діяльності та вміння застосовувати отримані знання на практиці дозволяють випускникам ННЦ "Інститут ...
414957
   Добрий чародій. – Львів, 1991. – 240с.
414958
  Білокінь С. Добрий чоловік в імперії зла // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 вересня (№ 38). – С. 5


  Про життя і смерть Андрія Хвилі.
414959
  Матвієнко К. Добрий шлях : роман / Костянтин Матвієнко. – Харків ; Вінниця : Фоліо ; Теза, 2011. – 312, [3] с. – ISBN 978-966-421-083-3; 978-966-03-5541-5
414960
  Лозова М. Добрийдень, Бразиліє! / розммову вела Галина Клід // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 509, липень-серпень : липень-серпень. – С. 15-17
414961
  Білоус Д. Добрим людям на здоров"я, ворогам - на безголов"я! : [вірші] / Дмитро Білоус ; іл. Бе-Ша. – Київ, 1951. – 64 с.
414962
  Братан М.І. Добрина : вірші, драматична поема / М.І. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1984. – 143 с.
414963
   Добринін Борис Федорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 38-39
414964
  Бортник С.Ю. Добринін Борис Федорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 102. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
414965
   Добринін Борис Федорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 72-73. – ISBN 978-966-439-696-4
414966
   Добринін Борис Федорович (1885-1952) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 40-41. – ISBN 966-95774-3-5
414967
  Реп"ях С.П. Добриня / С.П. Реп"ях. – К., 1990. – 107с.
414968
  Мисиркова К. Добрите момчин а од земіата вардарска / К. Мисиркова, уменова. – Скопіе, 1972. – 102с.
414969
  Гришин Н.Н. Добрица / Н.Н. Гришин; Прокофьева Н.Г. – Ярославль, 1972. – 63с.
414970
  Коробко О. Добрі люди / О. Коробко. – Київ, 1970. – 64 с.
414971
  Ільченко Олесь Добрі монстри міста : Україна чудес / Ільченко Олесь, Крушинська Олена // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 100-101 : Фото
414972
  Кривда М. Добрі справи меценатів Антоновичів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 16 лютого (№ 32). – С. 10
414973
   Добрі справи на благо громади : бр. присвяч. краєзнавцю та новелісту Валерію Зарічуку, його роботі на посаді сіл. голови с. Новопетрівка Великомихайлівського р-ну Одес. обл. / [авт.-упоряд. М.В. Драган ; фото Ю. Калинюк]. – Одеса : Астропринт, 2016. – 19, [1] с., [6] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-154-9
414974
  Дмитерко Л.Д. Добрі сусіди : вірші про нову Польщу / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 95 с.
414975
  Луценко Д.С. Добрість : поезії / Д.С. Луценко. – Київ, 1971. – 87 с.
414976
  Парфенов Л.И. Добро - для добрых / Л.И. Парфенов. – М., 1965. – 238с.
414977
  Шердаков В.Н. Добро - истина - красота / В.Н. Шердаков. – М, 1983. – 64с.
414978
  Бортняк А.А. Добро / А.А. Бортняк. – Київ, 1969. – 87 с.
414979
  Рябинин Б.С. Добро в твоем сердце / Б.С. Рябинин. – Москва : Советская Россия, 1986. – 318с.
414980
  Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше : (философия и проповедь) / Лев Шестов. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича В.О., 1900. – 209 с.
414981
  Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше : (философия и проповедь) / Лев Шестов. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова, 1907. – 133, [2]с.
414982
  Мкртчян Л.М. Добро вам / Л.М. Мкртчян. – Ереван, 1971. – 86с.
414983
  Гроссман В.С. Добро вам! : рассказы / В.С. Гроссман. – Москва : Советский писатель, 1967. – 280с.
414984
  Парфенов Л.И. Добро для добрых. / Л.И. Парфенов. – М., 1970. – 224с.
414985
  Сердобов Н.А. Добро и зло / Н.А. Сердобов. – Кызыл, 1959. – 117с.
414986
  Согомонов Ю.В. Добро и зло / Ю.В. Согомонов. – Москва : Политиздат, 1965. – 94, [2] с.
414987
  Кугультинов Д.Н. Добро и зло : стихи / Д.Н. Кугультинов. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 32 с.
414988
  Николаев А.М. Добро и зло / А.М. Николаев. – М, 1972. – 150с.
414989
  Рябов Н.А. Добро и зло в православном вероучении / Н.А. Рябов. – Москва : Знание, 1975. – 30 с.
414990
  Алишев Б.С. Добро и зло в представлениях российских студентов / Б.С. Алишев, О.А. Аникеенок, О.Н. Галанина // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 2. – С. 41-52. – ISSN 0042-8841
414991
  Волченко Л.Б. Добро и зло как этические категории. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1975. – 64с.
414992
  Ефремов В.П. Добро и зло как явление общественной жизни : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Ефремов В.П.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1969. – 18л.
414993
  Сажнев Е.В. Добро и справедливость. / Е.В. Сажнев. – Минск, 1984. – 64с.
414994
  Дмитерко Л.Д. Добро і зло Канади. Подорожні нотатки. / Л.Д. Дмитерко. – К., 1962. – 99с.
414995
  Онищак Г.В. Добро і зло як предмет наукового дослідження // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 141-149. – ISBN 978-617-7132-18-8
414996
  Мяловицький А.В. Добро ім"я сім"ї. / А.В. Мяловицький. – К., 1979. – 80с.
414997
  Терешко М.А. Добро її рук / М.А. Терешко. – Львів, 1983. – 38с.
414998
  Медведєва О. Добро має перемогти


  Аналіз твору Олександра Ярового "Метелик і скорпіон"
414999
  Большаков Л.Н. Добро найкращеє на світі... / Л.Н. Большаков. – Київ, 1981. – 301 с.
415000
  Сергійчук В. Добро не забувається // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 214. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,