Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
413001
  Кот Н. "Дружба" зустрічає рятувальників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 34 : фото
413002
  Кокошинський Д. "Друже мій..."; Щодо вічного : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 216-218
413003
  Селиванова Н.В. "Дружелюбный интерфейс" в закономерности естественного диалога / Н.В. Селиванова. – Москва, 1989. – 32 с.
413004
  Кодак Микола "Дружнє посланіє" Івана Денисюка у трьох томах
413005
   "Друзья в братской стране", выставка произведений. – М, 1974. – 19с.
413006
  Полякова Ю.Ю. "Друзья, мы - римляне. И скорби нет предела": Книги издательств "Ипокрена" и "Камена"в фондах библиотек Харькова (1917-1919) // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 261-279. – ISBN 978-617-689-046-1
413007
  Водолазька С. "Друк на вимогу": інноваційний мотиватор трансформації видавничої галузі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 3 (212), березень. – С. 6-10. – ISSN 2076-9326
413008
  Сорокина Н. "Друкарь книг, пред тым невиданных" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2014. – № 1 (109). – С. 4-16. – ISSN 1812-867Х
413009
  Щербаков Владимир "Дубинки" межконтинентального значения : Арсенал // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 112-122 : Фото, схеми
413010
  Гончаренко Е. "Дублінці" Джойса і європейська новела ХІХ - початку ХХ століття: нові художні орієнтири письменника // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 149-157. – ISBN 966-587-044-0
413011
  Шевченко Оксана "Дублювати не можна титрувати" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-71. – ISSN 0130-5212
413012
  Гордеева Е.М. "Дубровский" Э.Ф. Направника / Е.М. Гордеева. – Москва : Музгиз, 1960. – 52с.
413013
  Комар Ю. (Мосенкіс Ю.) "Дуель" Пушкіна з графом Монте-Крісто = Невідомий підтекст відомого роману Олександра Дюма // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 341-352. – ISBN 978-2-919320-35-6


  Як відомо, декотрі твори крім тексту мають іще підтекст. У цьому акспекті не раз досліджувалися твори О. Толстого, М. Булгакова та багатьох ін. відомих авторів. Останнім часом - у зв"язку з 200-літтям першодруку "Енеїди" І. Котляревського - пожвавився ...
413014
  Масенко Л. "Дуже важливо подолати обмеженість вживання української мови у неформальному міському спілкуванні" / бесіду вела І. Кириченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 28 травня - 3 червня ( № 19)


  Українська мова — це інтелект і душа нашого народу, і розвивати його — справа національної гідності українців. Любити й поважати свою культуру треба саме тому, що вона своя, — думка прозора у своїй істинності. Так вважає Лариса Масенко, доктор ...
413015
  Терещенко М. "Дуже гордий , що і Ленін, І Гітлер хотіли вбити діда, але їм це не вдалося" / розмову вела Валерія Радзієвська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 42 (295), 29 жовтня 2015. – С. 34-39


  Родина цукрозаводчиків Тетещенків 80 відсотків своїх прибутків віддавала на благодійність.
413016
  Грицяк Є. "Дуже кривава конфронтація з росіянами була" / розмову вів Євген Сверстюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-23 травня (№ 21). – С. 10-11


  Спогади одного із лідерів Норильського повстання 1953 року Євгена Грицяка.
413017
  Самокиш І. "Дуже недвозначний сигнал..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 жовтня (№ 195). – С. 3


  Експерти - про військове й ідеологічне протистояння країн Балтії кремлівським планам.
413018
  Перепелиця Г. "Дуже позитивний знак для України" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 3


  Західні ЗМІ вимагають від урядів довгострокової стратегії боротьби з Росією.
413019
  Саката Тоічі "Дуже сподіваюся, що незабаром українці все більше пишатимуться тим, що народилися та працюють саме в Україні..." // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 8-11. – (Політичні науки)


  Про співпрацю у сфері подолання наслідків аварії на АЕС та умови припливу японських інвестицій в Україну розповів у ексклюзивному інтерв"ю "Зовнішнім справам" Надзвичайний і Повноваждний Посол Японії в Україні Тоічі Саката.
413020
  Павлюк М. "Дужий розумом, гарячий любов"ю..." / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 10


  Степан Теодорович Качала — руський (український) галицький греко-католицький священик, з 1861 до смерті — посол до Галицького сейму; посол до Австрійського райхсрату (1861—1879). Член-засновник Товариства ім. Шевченка, Народного Дому, товариства ...
413021
  Конча С. "Дулібський союз" між міфом і дійсністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-28. – (Українознавство ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблема існування на теренах України великого союзу слов"янських племен на чолі з дулібами (доба раннього середньовіччя). The problem of existing the Slavic tribes great union with Dulib"s leading ( early Meddle Ages) on Ukraine lands is ...
413022
  Сахарова Е.М. "Дум высокое стремленье". / Е.М. Сахарова. – М., 1982. – 95с.
413023
   [Дрьомін Віктор Михайлович] // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 318-320. – ISSN 1026-9932


  Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Віктора Дрьоміна (до 65-річчя від дня народження).
413024
  Шеметков Л.А. Д-строение конечных групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шеметков Л. А.; Ин-т матем. и вычисл. техн. АН БССР, МВССО РСФСР Урал.ГУ. – Свердловск, 1963. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
413025
  Габис В.А. Дружба-амитье / В.А. Габис. – М., 1979. – 126с.
413026
  Пода Н.В. Дружба народів - джерело могутності РадянськоЇ держави / Н.В. Пода. – К., 1982. – 63с.
413027
  Павелко В.У. Дружба народів - дружба культур / В.У. Павелко. – Київ, 1973. – 187 с.
413028
   Дружба народів СРСР -- велике завоювання ленінської національної політики КПРС.. – К, 1969. – 270с.
413029
   Дружба народів СРСР -- могутня сила в боротьбі за торжество комунізму.. – К, 1961. – 37с.
413030
  Шерстюк Ф.Ю. Дружба народів СРСР - джерело сили і могутності Радянської держави / Ф.Ю. Шерстюк; Т-во для поширення політичних ті наукових знань УРСР. – Київ : Радянська Україна, 1943. – 32с.
413031
  Шестопал М.М. Дружба народів ССР в український народнопоетичній творчості / М.М. Шестопал. – К., 1955. – 40с.
413032
   Дружба народов -- характерная черта социалистического образа жизни.. – Ташкент, 1980. – 203с.
413033
   Дружба народов - дружба литератур. – Кишинев, 1974. – 320с.
413034
  Самойленко В.Ф. Дружба народов - источник могущества Советских вооруженніх сил / В.Ф. Самойленко. – М, 1972. – 176с.
413035
  Рыльский М.Т. Дружба народов / М.Т. Рыльский. – Киев : художньої літератури, 1951. – 212 с.
413036
  Рыльский М.Т. Дружба народов / М.Т. Рыльский. – Киев, 1951. – 219 с.
413037
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 1995
413038
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 1995
413039
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 1995
413040
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 1995
413041
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 1995
413042
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 1995
413043
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 1995
413044
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 1995
413045
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 1995
413046
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 1995
413047
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 1996
413048
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 1996
413049
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 1996
413050
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 1996
413051
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 1996
413052
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 1996
413053
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 1996
413054
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 1996
413055
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 1996
413056
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 1996
413057
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 1996
413058
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 2. – 1997
413059
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 3. – 1997
413060
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 4. – 1997
413061
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 5. – 1997
413062
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 6. – 1997
413063
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-
№ 1. – 2003
413064
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2003
413065
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2003
413066
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2003
413067
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2003
413068
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2003
413069
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2003
413070
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2003
413071
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2003
413072
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2003
413073
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2003
413074
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2003
413075
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2004
413076
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2004
413077
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2004
413078
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2004
413079
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2004
413080
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2004
413081
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2004
413082
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2004
413083
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2004
413084
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2004
413085
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2004
413086
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2004
413087
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2005
413088
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2005
413089
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2005
413090
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2005
413091
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2005
413092
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2005
413093
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2005
413094
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2005
413095
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2005
413096
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2005
413097
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2005
413098
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2005
413099
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2006
413100
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2006
413101
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2006
413102
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2006
413103
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2006
413104
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2006
413105
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2006
413106
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2006
413107
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2006
413108
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2006
413109
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2006
413110
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2006
413111
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2007
413112
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2007
413113
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2007
413114
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2007
413115
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2007
413116
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2007
413117
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2007
413118
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2007
413119
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2007
413120
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2007
413121
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2007
413122
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2007
413123
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2008
413124
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2008
413125
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2008
413126
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2008
413127
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2008
413128
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2008
413129
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2008
413130
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2008
413131
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2008
413132
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2008
413133
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2008
413134
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2008
413135
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2009
413136
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2009
413137
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2009
413138
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2009
413139
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2009
413140
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2009
413141
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2009
413142
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2009
413143
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2009
413144
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2009
413145
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2009
413146
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2009
413147
  Терещенко Алексей Дружба народов : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 26 : Фото
413148
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2010
413149
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2010
413150
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2010
413151
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2010
413152
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2010
413153
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2010
413154
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2010
413155
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2010
413156
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2010
413157
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2010
413158
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2010
413159
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2010
413160
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2011
413161
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2011
413162
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2011
413163
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2011
413164
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2011
413165
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2011
413166
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2011
413167
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2011
413168
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2011
413169
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2011
413170
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2011
413171
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2012
413172
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2012
413173
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2012
413174
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2012
413175
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2012
413176
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2012
413177
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2012
413178
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2012
413179
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2012
413180
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2012
413181
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2012
413182
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2012
413183
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2013
413184
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2013
413185
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2013
413186
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-7656
№ 4. – 2013
413187
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2013
413188
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2013
413189
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "Дружбы народов". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2013
413190
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2013
413191
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2013
413192
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2013
413193
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2013
413194
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2013
413195
  Касум-Заде Дружба народов в азербайджанской советской литературе / Касум-Заде, Касум. – Баку, 1963. – 164с.
413196
   Дружба народов и социалистический инетрнационализм -- великая сила в борьбе за построение коммунизма.. – Ташкент, 1961. – 431с.
413197
   Дружба народов отраженная в фольклоре.. – Кишинев, 1961. – 132с.
413198
  Самсон В.П. Дружба народов победила / В.П. Самсон. – Рига, 1980. – 274с.
413199
  Самсон В.П. Дружба народов победила. / В.П. Самсон. – Рига, 1980. – 274с.
413200
  Козловский И. Дружба народов СССР -- движущая сила советского социалистического общества. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козловский И.; М-во культуры СССР. – Минск, 1954. – 18л.
413201
  Гусев Д.И. Дружба народов СССР - воплощение принципов социалистического интернационализма / Д.И. Гусев. – М, 1959. – 48с.
413202
  Исмагулов З. Дружба народов СССР - движущая сила советского общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Исмагулов З.; М-во высш. образов. СССР. Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1955. – 15л.
413203
  Новиков И.А. Дружба народов СССР - источник могущества Советского государства и его Вооруженных Сил. / И.А. Новиков. – Москва, 1959. – 232с.
413204
  Куманев Г.А. Дружба народов СССР - источник силы и могущества нашей Родины / Г.А. Куманев. – М., 1982. – 64с.
413205
  Матюшкин Н. Дружба народов СССР - источник силы советского государства / Н. Матюшкин. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1947. – 176с.
413206
  Захаров И.З. Дружба народов СССР в Великой Отечественной войне : Автореф... канд. ист.наук: / Захаров И.З.; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 23 с.
413207
  Малыбаев О. Дружба народов СССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза (на примере Казахстана) : Автореф. дисю.. канд. ист. наук: / Малыбаев О.; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
413208
  Зиманас Г.О. Дружба народов СССР и преодоление пережитков буржуазного национализма : Автореф... канд. философ.наук: / Зиманас Г.О.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1955. – 16л.
413209
  Борзых Н.П. Дружба народов СССР как фактор сближения социалистических наций : Автореф... канд. философ.наук: / Борзых Н.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра теории науч. коммунизма. – М., 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
413210
  Кунаева Р.Ш. Дружба народов СССР как фактор становления новой исторической общности людей - советского народа : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Кунаева Р.Ш.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 18л.
413211
   Дружба народов СССР.. – Ашхабад, 1981. – 355с.
413212
  Бажан М.П. Дружба народов, дружба литератур / М.П. Бажан. – Киев, 1954. – 64с.
413213
  Шпилев Е.П. Дружба не знает границ / Е.П. Шпилев. – М., 1983. – 104с.
413214
  Діденко Б.Л. Дружба не знає кордонів / Б.Л. Діденко. – Львів, 1968. – 47с.
413215
  Коваленко В. Дружба не знає кордонів / В. Коваленко. – Дніпропетровськ, 1968. – 120с.
413216
   Дружба окрилює.. – Львів, 1960. – 44с.
413217
   Дружба починається з усмішки.. – К, 1982. – 48с.
413218
   Дружба през вековете : историко-литературна летопис. – София : Издателство на Националния съвет на отечествения фронт, 1967. – 504, [2] с.
413219
  Зак Л.М. Дружба рождалась в борьбе / Л.М. Зак. – М, 1989. – 228с.
413220
  Ласуриа А.Е. Дружба сверстников : стихи и поэма / Алексей Ласуриа; авториз. пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1955. – 88 с.
413221
  Хоменко Н. Дружба сердець : поезії / Н. Хоменко. – Київ, 1955. – 76 с.
413222
   Дружба серця поріднила.. – Львів, 1980. – 72с.
413223
  Омаров С. Дружба смелых : рассказы и сказки для детей / С. Омаров; пер. с казах. М.Зверева. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 122 с.
413224
   Дружба со спортом. – Москва, 1967. – 256с.
413225
  Чертков В.П. Дружба советских народов -- движущая слиа социалистического общества / В.П. Чертков. – Ашхабад, 1949. – 20с.
413226
  Мармуров В.В. Дружба та любов як компоненти духовності в етико-аксіологічних концепціях Г.С. Сковороди та П.Д. Юркевича / В.В. Мармуров, П.Г. Давидов // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 168-173. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається концепт духовності та його складові (дружба та любов) як підгрунтя для формування особистості, як основа для відтворення системи цінностей в українському суспільстві. Робиться акцент на досягненнях вітчизняних філософів та ...
413227
   Дружба та співробітництво народів України і Польщі.. – К, 1967. – 159с.
413228
  Толочко Л. Дружба Тараса Григоровича Шевченка з Петром Карловичем Клодтом // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С.13- 20. – ISSN 0869-3595
413229
  Кириллов К.Н. Дружба, братство, сотрудничество. / К.Н. Кириллов. – М., 1965. – 80с.
413230
   Дружба, единство, мир. – Л, 1957. – 52с.
413231
  Борщевський В.М. Дружба, єдність / В.М. Борщевський. – Київ, 1963. – 43 с.
413232
  Капица М.С. Дружба, завоёвання в обрьбе / М.С. Капица, В.И. Иваненко. – М., 1965. – 220с.
413233
  Рожко В.М. Дружба, закаленная в боях / В.М. Рожко. – Кишинев, 1965. – 168с.
413234
  Вагабов М.В. Дружба, закаленная в боях / М.В. Вагабов. – Махачкала, 1966. – 151с.
413235
  Захаров И.З. Дружба, закаленная в боях / И.З. Захаров. – Москва, 1970. – 280с.
413236
  Сагынбаев О. Дружба, закаленная в боях за Родину. / О. Сагынбаев. – Фрунзе, 1965. – 51с.
413237
  Мироненко Д.Ф. Дружба, испытания временем / Д.Ф. Мироненко. – К., 1988. – 84с.
413238
  Константинов Ф.Т. Дружба, испытанная временем / Ф.Т. Константинов, А.М. Кореньков. – М., 1978. – 205с.
413239
  Коваль П.Д. Дружба, рожденная в борьбе / П.Д. Коваль. – Л, 1958. – 83с.
413240
  Шуктомов П.И. Дружба, скрепленная в боях / П.И. Шуктомов. – М, 1972. – 111с.
413241
   Дружба, скрепленная кровью.. – М, 1959. – 223с.
413242
   Дружба, скрепленная кровью.. – Воронеж, 1963. – 157с.
413243
  Котляров В.И. Дружба, скрепленная кровью. / В.И. Котляров, А.Д. Марченко. – Харьков, 1963. – 216с.
413244
  Бардин С.М. Дружба, труд, коллектив / С.М. Бардин. – М, 1965. – 192с.
413245
   Дружба.. – Чебоксары
3. – 1952. – 152с.
413246
   Дружба.. – Ереван, 1956. – 430с.
413247
  Коптяева А.Д. Дружба. / А.Д. Коптяева. – Москва, 1956. – 564с.
413248
  Коптяева А.Д. Дружба. / А.Д. Коптяева. – Москва, 1957. – 559с.
413249
   Дружба.. – М, 1957. – 718с.
413250
   Дружба.. – Карачаево-Черкесск, 1957. – 148с.
413251
   Дружба.. – Ставрополь, 1958. – 80с.
413252
   Дружба.. – Грозный, 1959. – 203с.
413253
  Орагвелидзе М.Ф. Дружба. / М.Ф. Орагвелидзе. – Тбилиси, 1963. – 190с.
413254
   Дружба.. – Свердловск, 1964. – 79с.
413255
   Дружба.. – Л., 1964. – 134с.
413256
   Дружба.. – Л., 1968. – 142с.
413257
   Дружба.. – Л., 1969. – 143с.
413258
   Дружба.. – Л., 1971. – 150с.
413259
   Дружба.. – Л., 1974. – 159с.
413260
   Дружба.. – Йошкар-Ола, 1975. – 223с.
413261
   Дружба.. – М., 1979. – 408с.
413262
   Дружба.. – М., 1979. – 238с.
413263
   Дружба.. – Л., 1979. – 126с.
413264
  Коптяева А.Д. Дружба. / А.Д. Коптяева. – Москва, 1984. – 431с.
413265
   Дружба.. – Л., 1989. – 190с.
413266
   Дружба.. – Л., 1991. – 175с.
413267
   Дружба. Братство.. – Варшава, 1976. – 168с.
413268
  Хазанов Г.И. Дружба. Какая она? / Г.И. Хазанов. – Ставрополь, 1969. – 128с.
413269
  Хазанов Г.И. Дружба. Какая она? / Г.И. Хазанов. – Ставрополь, 1969. – 128с.
413270
  Поповский А.Д. Дружба. Повесть. / А.Д. Поповский. – М., 1935. – 131с.
413271
  Лейкин Э.А. Дружба. Сотрудничество. Братство. / Э.А. Лейкин. – Минск, 1983. – 176с.
413272
   Дружба. Сотрудничество. Взимопомощь., 1975. – с.
413273
  Михайлов Б.Н. Дружба. Стихи / Б.Н. Михайлов. – Молотов, 1957. – 96с.
413274
   Дружба: ее формы, испытания и дары : Успенские чтения : [материалы ежегодной междунар. конференции] / [сост. К. Сигов ; отв. за выпуск Ю. Вестель]. – Киев : Дух і Літера, 2008. – 454 с. – ISBN 978-966-378-088-7
413275
  Ибрагимов М.А. Дружбе и сотрудничеству 50 лет / М.А. Ибрагимов. – Баку, 1972. – 38с.
413276
  Гермаківський І.М. Дружби глибоке коріння / І.М. Гермаківський. – Львів, 1982. – 47с.
413277
   Дружби слово заповітне : поезії / [упорядник П.П. Ребро ; худож. А.П. Дерев"янко]. – Дніпропетровськ : Промінь, 1977. – 192 с. : іл. ; 10х7 см. – Мініатюрне видання
413278
   Дружби слово заповітне : поезії / [упоряд. П.П. Ребро ; худож. А.П. Дерев"янко]. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 190, [1] с. : іл. ; 8х6 см. – Мініатюрне видання
413279
  Лісевич І.Т. Дружбі нашій жити у віках / І.Т. Лісевич. – Київ, 1970. – 47с.
413280
  Ребро П.П. Дружбоград : поезії / П.П. Ребро. – Київ, 1984. – 87 с.
413281
  Бурмистрова Т.Ю. Дружбой сплоченные / Т.Ю. Бурмистрова, О.А. Дмитриев. – М., 1986. – 252с.
413282
  Горовський Ю.Я. Дружбою здружені / Ю.Я. Горовський, Ю.І. Римаренко. – К, 1987. – 459с.
413283
  Лихолат А.В. Дружбою ленінською сильні / А.В. Лихолат. – К, 1984. – 48с.
413284
  Тичина П.Г. Дружбою ми здружені / Павло Тичина. – Київ : ДЛВ, 1958. – 48 с.
413285
  Височанська О.Г. Дружбою ми здружені / О.Г. Височанська, А.В. Недзвідський. – Київ, 1979. – 224с.
413286
  Симоненко Л.О. Дружбою ми здружені / Л.О. Симоненко. – К., 1989. – 32с.
413287
   Дружбою ми здружені.. – К, 1976. – 207с.
413288
  Їжакевич Г.П. Дружбою ми здружені. Ленінська ідея інтернаціоналізму і проблеми літератруномовних взаємин у сучасну епоху / Г.П. Їжакевич, Б.М. Мінчин. – Київ, 1972. – 48с.
413289
  Шеремет М.С. Дружбою сильні : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1954. – 104 с.
413290
  Хасанов К. Дружбу пою / К. Хасанов. – Алма-Ата, 1958. – 134с.
413291
  Шестаковский А.Ф. Дружбы созидательная сила / А.Ф. Шестаковский. – М., 1978. – 72с.
413292
  Кузьменко А.Ю. Друже незабутий... / А.Ю. Кузьменко. – К, 1989. – 197с.
413293
  Карбовская В. Дружелюбие, здоровье, красота / В. Карбовская. – Москва, 1967. – 112 с.
413294
  Крбовская В.А. Дружелюбие, здоровье, красота. / В.А. Крбовская. – М., 1967. – 112с.
413295
  Кахаров А.К. Дружеская помощь и взаимовыгодное сотрудничество. / А.К. Кахаров, Г.М. Прохоров. – М., 1959. – 83с.
413296
  Колпакчи М.А. Дружеские встречи с английским языком / М.А. Колпакчи. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1975. – 223с.
413297
  Колпакчи Е.М. Дружеские встречи с английским языком / Е.М. Колпакчи. – Л., 1975. – 223с.
413298
  Колпакчи Е.М. Дружеские встречи с английским языком / Е.М. Колпакчи. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1978. – 286с.
413299
  Колпакчи М.А. Дружеские встречи с английским языком / М.А. Колпакчи. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1978. – 286с.
413300
  Колпакчи М.А. Дружеские встречи с английским языком / М.А. Колпакчи. – Изд. 4-е. – Житомир, 1995. – 320с.
413301
  Колпакчи Е.М. Дружеские встречи с английским языком / Е.М. Колпакчи. – Изд. 4-е. – Житомир, 1995. – 320с.
413302
   Дружеские строки : Писатели Советской Латвии будущим рабочим. – Рига, 1963. – 226, [5] с.
413303
  Всесоюзный Дружеские шаржи. / Всесоюзный, физкультурников. парад. – Москва, 1945. – 15с.
413304
   Дружеские шаржи.. – Москва, 1987. – 80с.
413305
  Меламед Ц.А. Дружеский фарш / Ц.А. Меламед. – Рига, 1969. – 192с.
413306
  Борецкая Светлана Дружеское плечо для партнера : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 46-47 : Фото
413307
   Дружественное программное обеспечение.. – Москва : Знание, 1989. – 46 с.
413308
   Дружественный визит.. – М, 1960. – 211с.
413309
  Фокс Л. Дружественный Вьетнам / Л. Фокс. – Москва, 1959. – 164с.
413310
  Смирнов И.А. Дружество / И.А. Смирнов. – М., 1975. – 168с.
413311
  Софронов А.В. Дружина / А.В. Софронов. – М., 1981. – 288с.
413312
  Мордвінцев В.М. Дружина / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 118-119. – ISBN 966-642-073-2
413313
  Жадько В. Дружина "апостола правди і науки" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)


  Про Людмилу Михайлівну - дружину Михайла Петровича, "апостола правди і науки", як назвав його Сергій Єфремов.
413314
  Жадько В. Дружина "апостола правди і науки" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Болгарська дослідниця Ліляна Петкова вважає, що "... особиста бібліотека М. Драгоманова є унікальною колекцією іноземної наукової літератури гуманітарного профілю. Вона є однією з небагатьох особистих бібліотек XIX століття і єдиною у своєму роді ...
413315
  Деркачова О. Дружина загиблого героя : новела // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С. 4-10. – ISSN 0130-1608
413316
  Жежера В. Дружина засновника Харківського університету померла в тюрмі разом із дитиною // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 5 (158). – С. 54-55


  Василь Каразін створив Міністерство освіти Російської імперії.
413317
  Слабошпицький М. Дружина Сосюри / Павленко Н. // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 36 (239). – С. 46-50


  Спогади про українських письменників Григора Тютюнника, Василя Земляка, Павла Загребельного та дружину Володимира Сосюри.
413318
   Дружини державників: Ольга Пелюра і Домініка Огієнко // Український голос. – Вінніпег, 2015. – 25 травня (ч. 09/10). – С. 6-7
413319
  Кух О.М. Дружини дипломатів і функціонування українського посольства у Гельсінкі (1918 - 1922 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 25-26
413320
  Кальба М. Дружини Українських Націоналістів / Миролав Кальба. – Детройт : [б. в.], 1992. – 143 с. : фот. – Загол. обкл. та корінця: ДУН. - Парал. тит. арк. англ.
413321
   Дружини українських націоналістів в 1941-42 роках. – [б. в.] : Наша книгозбірня
Ч. 13. – 1953. – 126, [2] с., [7] арк. фотоіл. : іл. – В змісті: Дружини Українських Націоналістів на Білорусі / Є. Побігущий ; Витяги з щоденника 1941-1943 / Т. Крочак ; Організування і дії Північної Групи ДУН-у / К. Малий ; Спогади про ген. Романа Шухевича / Є. Рен
413322
  Владыкина Е.Д. Дружинницы, подруги мои / Е.Д. Владыкина. – Мурманск, 1963. – 136с.
413323
  Самсонова М.Б. Дружинниця : повість / М.Б. Самсонова. – Київ : Молодь, 1966. – 240 с.
413324
  Беспощадный П. Дружины : поэма / П. Беспощадный. – Сталино : Сталинское областное издательство, 1955. – 38 с.
413325
  Амельченко В.В. Дружины Древней Руси / В.В. Амельченко. – Москва, 1992. – 142с.
413326
   Дружити університетами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3 вересня (№ 33/34). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Підписано Меморандум про співпрацю між ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" та Львівським національним університетом імені Івана Франка.
413327
  Фрост Дж. Дружить, а не враждовать (история открытия памятника В.П. Чкалову в Ванкувере, штат Вашингтон) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 2 (494). – С. 109-116. – ISSN 0321-2068
413328
  Машин В.И. Дружище клен. Рассказы / В.И. Машин. – М., 1968. – 48с.
413329
   Дружище Тобик. – Москва, 1971. – 208 с.
413330
   Дружище Тобик. – Москва, 1987. – 208 с.
413331
  Гусева Н.А. Дружковка : путеводитель / Н.А. Гусева. – Донецк : Донбас, 1980. – 64 с.
413332
  Васильківський О. Дружна сім"я / О. Васильківський. – Київ, 1952. – 244 с.
413333
  Борисов К.Ф. Дружная осень / К.Ф. Борисов. – Свердловск, 1955. – 144с.
413334
  Кочевський В.В. Дружне колосіння : поезії / В.В. Кочевський. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 64 с.
413335
  Кулініч А.В. Дружнє єднання літератур братніх народів / А.В. Кулініч. – [Київ], 1954. – С. 5-25. – Окр. відбитка з : Наук. записок КДУ. - 1954. - Т. 13, вип. 2 : Зб. філол. ф-ту, № 6
413336
  Позняк П.І. Дружнє обличчя Києва / П.І. Позняк. – К, 1982. – 96 с.
413337
  Майстренко Г. Дружнє співробітництво // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 58-63
413338
  Мотліч А. Дружні відносини М. Ханенка та родини Розумовських // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 204-206. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
413339
  Статівка А. Дружні вітання // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 575-577. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
413340
  Шабатин П.Ю. Дружні натяки : байки / П.Ю. Шабатин. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 93 с.
413341
  Ковалевська Т.Н. Дружній Афганістан / Т.Н. Ковалевська. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1961. – 64 с.
413342
  Бойко А. Дружній колектив однодумців // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 46-48
413343
  Ющенко О.Я. Дружнім пером : мініатюри, пародії, жарти / О.Я. Ющенко. – Київ : Молодь, 1973. – 78 с.
413344
   Дружные незнакомки : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 36 : Фото. – ISSN 1029-5828
413345
  Каспрук В. Дружня ворожнеча чи ворожа дружба? США потребують нової стратегії щодо Пакистану // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 5


  "Пакистан перестав ділитися ключовою інформацією з розвідками США. Так відреагував Ісламабад на рішення Вашингтона призупинити військову допомогу цій країні. Перший твіт Дональда Трампа у новому 2018 р. несподівано стосувався відносин Америки з ...
413346
  Черніков І.Ф. Дружня підтримка і співробітництво УРСР у відносинах Рад. Союзу з країнами Близького і Серед. Сходу (1922-1939) / І.Ф. Черніков. – Київ, 1973. – 120 с.
413347
  Олейник С.И. Дружу с сатирой : стихи / С.И. Олейник. – Москва, 1974. – 255 с.
413348
  Астахов Е.Е. Друзей найдешь в пути / Е.Е. Астахов. – Куйбышев, 1961. – 203с.
413349
  Павленок Б.В. Друзей не выбирают: роман / Б.В. Павленок. – М., 1982. – 352с.
413350
  Юнгер Е.В. Друзей прекрасные черты : Достоверные рассказы / Е.В. Юнгер. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 208с.
413351
  Гірник М.А. Друзі-солдати : поезії / М.А. Гірник. – Київ, 1953. – 115 с.
413352
  Копиленко О. Друзі / О. Копиленко. – Харків, 1928. – 87 с.
413353
  Копиленко О. Друзі / О. Копиленко. – Харків, 1930. – 74 с.
413354
  Большак В. Друзі Андрія Степановича / В. Большак. – Київ, 1956. – 116 с.
413355
  Мартич Ю.М. Друзі завжди з тобою / Ю.М. Мартич. – К, 1962. – 326с.
413356
  Свириденко Н.Т. Друзі і вороги / Н.Т. Свириденко, П.О. Свириденко. – Київ, 1976. – 72 с.
413357
   Друзі і помічники бібліотекарів.. – К, 1962. – 44с.
413358
  Капітанський С. Друзі ізока (казки) = Isok friends / Станіслав Капітанський. – Голованівськ : Аграр Медіа Груп, 2013. – 78, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-646-157-9
413359
  Філіпенко Д.М. Друзі й вороги революційної Туреччини (1918-1922) / Д.М. Філіпенко. – К, 1968. – 210с.
413360
  Собко В.М. Друзі й недруги : повісті / В.М. Собко. – Київ : Молодь, 1952. – 256 с.
413361
   Друзі книги.. – К, 1961. – 80с.
413362
  Протоцький Й.І. Друзі мої партизани : докум. повість / Й.І. Протоцький. – Київ, 1973. – 141с.
413363
  Боднарчук І. Друзі моїх днів / І. Боднарчук. – Торонто, 1967. – 97 с.
413364
  Гуреїв О.І. Друзі не зраджують / Олексій Іванович Гуреїв. – Київ, 1959. – 262 с.
413365
  Гуреїв О.І. Друзі не зраджують / Олексій Іванович Гуреїв. – Київ, 1963. – 240 с.
413366
  Гуреїв О.Ї. Друзі не зраджують / Олексій Іванович Гуреїв. – Київ, 1983. – 420 с.
413367
  Довнар Г.С. Друзі поруч : повість / Г.С. Довнар. – Луганськ : Луганське обласне видавництво, 1960. – 174 с.
413368
  Верхова Л.К. Друзі природи / Л.К. Верхова, В.Н. Мельник. – Київ : Радянська школа, 1983. – 88 с.
413369
  Токмань Г. Друзі сільської бібіотеки. / Г. Токмань. – Харків, 1965. – 26 с.
413370
   Друзі сміються.. – К, 1965. – 146с.
413371
   Друзі СРСР борітесь за мир і соціалізм.. – 28с.
413372
  Питльована Л.Ю. Друзі та вороги Великої Британії на сторінках часопису "Панч" 1890 р.: сатиричні образи у контексті загальнополітичного дискурсу // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 177-189
413373
  Масенко Т.Г. Друзі хороші мої : поезії / Терентій Германович Масенко. – Київ : Дніпро, 1966. – 179 с.
413374
  Дмитерко Л. Друзям / Л. Дмитерко. – Київ, 1938. – 80 с.
413375
   Друзьми природы.. – М, 1965. – 93с.
413376
   Друзьми природы.. – М, 1965. – 93с.
413377
  Вильоро Хуан Друзья-мексиканцы : повесть / окончание. Нач. Латинская Америка, 2009, № 3 // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 80-93. – ISSN 044-748Х
413378
  Селянкин О.К. Друзья-однополчане / О.К. Селянкин. – Молотов, 1951. – 132с.
413379
  Кожедуб И.Н. Друзья-однополчане / И.Н. Кожедуб. – М., 1975. – 61с.
413380
   Друзья-однополчане.. – Воронеж, 1958. – 188с.
413381
   Друзья-однополчане.. – М, 1975. – 266 с.
413382
  Аземша А.А. Друзья-охотники : рассказы / А.А. Аземша. – Свердловск : Книжное издательство, 1958. – 200 с.
413383
  Стальский Н.П. Друзья-писатели. / Н.П. Стальский. – М., 1970. – 207с.
413384
  Рябинин Б.С. Друзья-товарищи / Б.С. Рябинин. – М., 1943. – 84с.
413385
  Горулев Н.А. Друзья-товарищи / Н.А. Горулев. – Минск, 1954. – 232с.
413386
  Голубев Н.Т. Друзья-товарищи / Н.Т. Голубев. – Москва, 1956. – 24с.
413387
  Синельников Г.В. Друзья-товарищи : повесть / Г.В. Синельников. – Ужгород, 1956. – 140 с.
413388
  Науменко Я И. Друзья-товарищи : рассказы / Я И. Науменко; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 203 с.
413389
  Волков Д.И. Друзья-товарищи / Д.И. Волков. – Воронеж, 1959. – 134с.
413390
  Горулев Н.А. Друзья-товарищи / Н.А. Горулев. – Минск, 1962. – 208с.
413391
  Александров Н.И. Друзья-товарищи / Н.И. Александров. – Москва : Воениздат, 1963. – 176 с. – (Воен. мемуары)
413392
  Горулев Н.А. Друзья-товарищи / Н.А. Горулев. – Минск, 1969. – 176с.
413393
  Мординов Н.Е. Друзья-товарищи : повесть / Николай Мординов; авториз. пер. с якут. – Якутск : Якутск. кн. изд-во, 1976. – 488 с.
413394
  Маршак С.Я. Друзья-товарищи / С.Я. Маршак. – Москва, 1985. – 24с.
413395
  Скачков И.С. Друзья-товарищи. / И.С. Скачков. – М., 1961. – 54с.
413396
  Ильичев М.И. Друзья - рядом / М.И. Ильичев. – М., 1983. – 224с.
413397
  Тихонов Николай Семенович Друзья / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1937. – 108с.
413398
  Пермитин Е.Н. Друзья / Е.Н. Пермитин. – Л., 1947. – 258с.
413399
  Галкин Л.А. Друзья / Л.А. Галкин. – Харьков, 1950. – 60с.
413400
  Мухтаров Г.М. Друзья : комедия / Г.М. Мухтаров. – Москва, 1951. – 48 с.
413401
  Слонимский М.Л. Друзья / М.Л. Слонимский. – Л, 1954. – 275с.
413402
  Харитановский А.А. Друзья / А.А. Харитановский. – Грозный, 1955. – 52с.
413403
  Бабаевский С.П. Друзья / С.П. Бабаевский. – Краснодар, 1955. – 60с.
413404
  Аракс Друзья : рассказы / Аракс. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 154 с.
413405
  Богушевич Ю.К. Друзья / Ю.К. Богушевич, А.В. Зуб. – Минск, 1960. – 79с.
413406
  Хомоки-Надь Друзья / Хомоки-Надь. – Будапешт, 1960. – 223с.
413407
  Андреев В.А. Друзья / В.А. Андреев. – Брянск, 1964. – 144с.
413408
  Бакланов Г.Я. Друзья / Г.Я. Бакланов. – М., 1976. – 271с.
413409
  Бакланов Г.Я. Друзья : роман / Григорий Бакланов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 271 с.
413410
  Беркеши А. Друзья / А. Беркеши. – Л, 1989. – 399с.
413411
  Водопьянов М.В. Друзья в небе / М.В. Водопьянов. – Москва, 1967. – 300с.
413412
  Водопьянов М.В. Друзья в небе / М.В. Водопьянов. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 300с.
413413
  Мальцева В.А. Друзья всегда рядом. / В.А. Мальцева, Н.Н. Тарасенко. – Челябинск, 1963. – 38с.
413414
  Мартыч Ю. Друзья всегда с тобою / Ю. Мартыч. – Москва, 1964. – 454 с.
413415
  Бражнин И.Я. Друзья встречаются / И.Я. Бражнин. – Л., 1948. – 331с.
413416
  Бражнин И.Я. Друзья встречаются / И.Я. Бражнин. – Архангельск, 1950. – 316с.
413417
   Друзья встречаються на ринге.. – М, 1972. – 230с.
413418
  Торин В.Е. Друзья детства / В.Е. Торин. – К, 1939. – 184с.
413419
  Муза Е.В. Друзья души моей / Е.В. Муза. – Москва : Советская Россия, 1969. – 12 с.
413420
  Дворцов Н.Г. Друзья жданные и нежданные. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1975. – 143с.
413421
  Амурский И.Е. Друзья з "Лембиту" / И.Е. Амурский. – Таллин, 1950. – 120с.
413422
  Полякова Н.М. Друзья зовут меня в дорогу. / Н.М. Полякова. – Л., 1959. – 111с.
413423
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1948. – 40 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 45)
413424
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1948. – 76 с.
413425
  Симонов К.М. Друзья и враги : стихи / К.М. Симонов. – [Москва] : Военгиз, 1949. – 64 с. – (Библиотека журнала "Советский воин")
413426
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 52 с.
413427
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1949. – 72 с.
413428
  Симонов К.М. Друзья и враги / К.М. Симонов. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 48 с.
413429
  Вагнер Н. Друзья и враги / Н. Вагнер. – Москва ; Ленинград, 1958. – 91 с.
413430
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – М., 1963. – 525с.
413431
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – М., 1965. – 528с.
413432
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – Махачкала, 1965. – 540с.
413433
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – М., 1973. – 526с.
413434
  Сперанский М.Н. Друзья и враги Пушкина в литературе : Речь, произнесенная на торжественном собрании в Институте Князя Безбородько 26 мая 1899 года / М.Н. Сперанский. – Нежин : Типо-лит. М.В. Глезера, 1899. – 26 с.
413435
   Друзья и враги человека: зоопсихология. – Харків : Прапор, 1999. – 688с. – (Библиотека занимательной психологии). – ISBN 5-7766-0730-2
413436
  Гиляровский В. Друзья и встречи / В. Гиляровский. – М., 1934. – 232с.
413437
  Гиляровский В.А. Друзья и встречи, Москва и москвичи / В.А. Гиляровский. – Владивосток, 1988. – 493с.
413438
  Зорин Л.Г. Друзья и годы / Л.Г. Зорин. – М., 1963. – 92с.
413439
  Релес Г. Друзья и знакомые : рассказы / Г. Релес. – Минск : Госиздат БССР, 1963. – 128 с.
413440
  Минчковский А.М. Друзья и знакомые. / А.М. Минчковский. – Л., 1959. – 274с.
413441
  Гайдаенко И.П. Друзья и недруги / И.П. Гайдаенко. – К., 1978. – 254с.
413442
  Беренштейн Л.Е. Друзья и недруги / Л.Е. Беренштейн. – К, 1984. – 381с.
413443
  Беренштейн Л.Е. Друзья и недруги / Л.Е. Беренштейн. – Изд. 2-е, доп. – К, 1991. – 399с.
413444
  Аким Я.Л. Друзья и облака : стихи / Я.Л. Аким. – [Москва] : Молодая гвардия, 1966. – 87 с., [1] л. ил. : ил.
413445
  Корнилова Г.П. Друзья и подруги детства / Г.П. Корнилова. – М, 1987. – 269с.
413446
  Авдеев Б.С. Друзья и помощники нефтяников / Б.С. Авдеев. – Волгоград : Книжное издательство, 1963. – 32 с. – (Рассказы о новой технике)
413447
  Скрипко Е.С. Друзья и родители / Е.С. Скрипко. – Одесса, 1958. – 187с.
413448
  Юдович М. Друзья и соперники. / М. Юдович, Б. Кажич, 1967. – 400с.
413449
  Колесникова М.В. Друзья и соратники Зорге. / М.В. Колесникова, М.С. Колесников. – М., 1966. – 158с.
413450
  Ласкин Б.С. Друзья и соседи : юмористическме рассказы / Б.С. Ласкин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 447 с.
413451
  Квин Л.И. Друзья идут в ногу / Л.И. Квин. – Барнаул, 1960. – 115с.
413452
  Майсурадзе Э. Друзья из Гардатени / Э. Майсурадзе. – М, 1965. – 190с.
413453
  Меньшиков И.Н. Друзья из далекого стойбища. / И.Н. Меньшиков. – Архангельск, 1955. – 49с.
413454
   Друзья из России. – Москва : Советская Россия, 1972. – 205 с.
413455
  Гулиа Г.Д. Друзья из Сакена / Г.Д. Гулиа. – М., 1954. – 384с.
413456
  Гулиа Г.Д. Друзья из Сакена / Г.Д. Гулиа. – М., 1960. – 360с.
413457
  Гулиа Г.Д. Друзья из Сакена / Г.Д. Гулиа. – М., 1969. – 366с.
413458
  Севак П. Друзья из Советашена : повесть в стихах / П. Севак. – Москва : Советский писатель, 1953. – 120 с.
413459
  Минн Е. Друзья искусства. / Е. Минн, А. Минчковский. – М.-Л., 1951. – 32с.
413460
  Сорокин В.Н. Друзья Карацупы / В.Н. Сорокин. – М., 1974. – 223с.
413461
   Друзья книги. / Сорокин ЮК. – М, 1985. – 48с.
413462
  Антюхин Г.В. Друзья Л.Н. Толстого Г.А. Русанов и В.Г. Чертков / Г.В. Антюхин. – Воронеж, 1983. – 224с.
413463
  Скребицкий Г.А. Друзья моего детства / Скребицкий Г.А. – Москва, 1988. – 126 с.
413464
  Скребицкий Г.А. Друзья моего детства / Г.А. Скребицкий. – К., 1988. – 286с.
413465
  Тэсс Т.Н. Друзья моей души. / Т.Н. Тэсс. – М, 1982. – 272с.
413466
  Коленский П В. Друзья моей юности. / П В. Коленский, . – Сталино, 1956. – 228с.
413467
  Коленский В.П. Друзья моей юности. / В.П. Коленский. – 2-е изд., перераб. – Сталино, 1959. – 199с.
413468
  Лидин В.Г. Друзья мои-книги / В.Г. Лидин. – М., 1962. – 195с.
413469
  Лидин Г В. Друзья мои-книги / Г В. Лидин, . – Москва : Современник, 1976. – 383 с.
413470
  Кашницкий И. Друзья мои -- книги / И. Кашницкий. – Вильнюс, 1984. – 286 с.
413471
   Друзья мои -- целинники.. – Ташкент, 1980. – 231с.
413472
  Лидин В.Г. Друзья мои - книги : Заметки книголюба / В.Г. Лидин. – Москва : Книга, 1966. – 352с.
413473
  Котляров И.Г. Друзья мои - свидетели мои / И.Г. Котляров. – Минск, 1981. – 55с.
413474
  Рахтанов И. Друзья мои - спортсмены. / И. Рахтанов. – М., 1949. – 88с.
413475
  Хазанович А.С. Друзья мои иганасаны / А.С. Хазанович. – Красноярск, 1973. – 295с.
413476
  Шаров А.И. Друзья мои коммунары / А.И. Шаров. – М., 1957. – 510с.
413477
  Мелибеев П.П. Друзья мои мальчишки / П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1968. – 312 с.
413478
  Денисов Н.В. Друзья мои, диверсанты... / Н.В. Денисов. – Ярославль, 1966. – 144с.
413479
  Денисов Н.В. Друзья мои, диверсанты... / Н.В. Денисов. – Изд. 2-е доп. – Ярославль, 1969. – 191с.
413480
  Нагибин Ю.М. Друзья мои, люди / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1961. – 176 с.
413481
  Сельгиков М.А. Друзья мои, партизаны / М.А. Сельгиков. – Элиста, 1968. – 36 с.
413482
  Гостев В.С. Друзья мои, пехотинцы! / В.С. Гостев. – Орел, 1954. – 128 с.
413483
  Гостев В.С. Друзья мои, пехотинцы! / В.С. Гостев. – М, 1956. – 48с.
413484
  Зенькович Н.А. Друзья мои, ракетчики / Н.А. Зенькович. – Минск, 1983. – 223с.
413485
  Спехов Е.В. Друзья мои, современники / Е.В. Спехов. – М., 1963. – 62с.
413486
  Тарасов М.В. Друзья мои. / М.В. Тарасов. – Петрозаводск, 1961. – 79с.
413487
  Корн Р.Э. Друзья мои: Воспоминания, очерки, зарисовки. / Р.Э. Корн. – Москва : Советский писатель, 1986. – 188 с.
413488
  Зюков Б.Б. Друзья моих военных лет / Б.Б. Зюков. – М., 1979. – 112с.
413489
  Юхнов И.И. Друзья моих военных лет. / И.И. Юхнов. – 2-е изд., перераб и доп. – Пермь, 1988. – 201с.
413490
  Гатауллин Р.К. Друзья моих друзей : стихи / Р.К. Гатауллин; пер. с татар. В.Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1973. – 88 с.
413491
  Максименко В.П. Друзья моряков / В.П. Максименко. – Тула, 1967. – 78с.
413492
  Катанов В.М. Друзья на всю жизнь / В.М. Катанов. – Тула, 1975. – 152с.
413493
  Гудов И.И. Друзья на всю жизнь / И.И. Гудов. – М, 1980. – 191с.
413494
  Жинкин А.В. Друзья на всю жизнь / А.В. Жинкин, Т.М. Лебедева. – Краснодар, 1987. – 157с.
413495
  Шестинский О.Н. Друзья навеки / О.Н. Шестинский. – Л., 1955. – 91с.
413496
  Трушкин Друзья народной печати. / Трушкин, Н.Д. Шкиль. – Ростов нД, 1966. – 57с.
413497
  Лапин К.К. Друзья недавних лет / К.К. Лапин. – М, 1968. – 408с.
413498
  Гинцберг Л.И. Друзья новой России / Л.И. Гинцберг. – Москва : Наука, 1983. – 231 с.
413499
   Друзья Октября и мира : [ Статьи , рассказы и стихи зарубежных друзей. – Москва : Художественная литература, 1967. – 326 с.
413500
   Друзья Октября и мира. – Москва : Художественная литература, 1977. – 356 с.
413501
   Друзья печати.. – Воронеж, 1974. – 262с.
413502
  Кушекбаев Н.К. Друзья по оружию / Н.К. Кушекбаев. – Алма-Ата, 1973. – 99с.
413503
  Нонешвили И.Э. Друзья повсюду : стихи / И.Э. Нонешвили; авториз. пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1954. – 207 с.
413504
  Оратовский И.Б. Друзья повсюду. / И.Б. Оратовский. – Баку, 1950. – 127с.
413505
  Рубинов А.З. Друзья повсюду. / А.З. Рубинов. – М, 1959. – 104с.
413506
  Белицкая Ада Друзья под кроватью / Белицкая Ада, Галимберти Габриеле // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 94-100 : фото
413507
  Жидков В.П. Друзья познаются / В.П. Жидков. – Москва, 1969. – 139с.
413508
  Золотарь И.Ф. Друзья познаются в беде / И.Ф. Золотарь. – М., 1973. – 413с.
413509
  Стрехнин Ю.Ф. Друзья познаются в бою / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1966. – 174с.
413510
   Друзья прессы.. – Донецк, 1968. – 27с.
413511
  Ваграмян В.А. Друзья приносят победу / В.А. Ваграмян. – Москва, 1955. – 151с.
413512
  Дехтерева Л.В. Друзья птиц. / Л.В. Дехтерева. – М., 1959. – 16с.
413513
   Друзья Пушкина. – Москва
1. – 1985. – 639с.
413514
   Друзья Пушкина. – Москва
2. – 1985. – 639с.
413515
   Друзья Пушкина. – М
Т. 1. – 1986. – 636с.
413516
   Друзья Пушкина. – М
Т. 2. – 1986. – 637с.
413517
   Друзья Пушкина.. – М
1. – 1984. – 639с.
413518
   Друзья Пушкина.. – М
2. – 1984. – 639с.
413519
  Вахман В.Л. Друзья с Петроградской / В.Л. Вахман. – Ленинград, 1965. – 320с.
413520
  Кудряшова С.В. Друзья с тобой. Повести / С.В. Кудряшова. – М., 1975. – 207с.
413521
   Друзья свбоды и добра.. – Ниж.Новгород, 1988. – 181с.
413522
  Козлов Н.И. Друзья сельской школы / Н.И. Козлов. – Сыктывкар, 1965. – 20с.
413523
  Тарле Г.Я. Друзья страны Советов / Г.Я. Тарле. – Москва, 1968. – 372с.
413524
  Гарин С. Друзья уральцы / С. Гарин. – Свердловск, 1955. – 228с.
413525
   Друзья человека. – М, 1987. – 496с.
413526
  Кузьмин Н.П. Друзья шагают в ногу / Н.П. Кузьмин. – Алма-Ата, 1963. – 192с.
413527
  Разумневич В.Л. Друзья Ярослава Гашека / В.Л. Разумневич. – Куйбышев, 1961. – 44с.
413528
  Абашидзе И.В. Друзья, дороги, раздумья : пер. с груз. / И.В.Абашидзе. – Тбилиси : Мерани, 1979. – 224 с. : ил.
413529
  Рябинин Б.С. Друзья, которые всегда со мною / Б.С. Рябинин. – М., 1973. – 144с.
413530
   Друзья, прекрасен наш союз!. – Л, 1989. – 52с.
413531
  Грин Э. Друзья. / Э. Грин. – М., 1947. – 64с.
413532
  Кудрявцев Н. Друзья. / Н. Кудрявцев. – Новосибирск, 1949. – 200с.
413533
  Кахас Л. Друзья. / Л. Кахас. – М.-Л., 1953. – 168с.
413534
  Федотов Г.Н. Друзья. / Г.Н. Федотов. – Пенза, 1956. – 266с.
413535
  Эгарт М. Друзья. Роман. / М. Эгарт. – М., 1950. – 592с.
413536
  Эгарт М.М. Друзья. Роман. / М.М. Эгарт. – М., 1958. – 585с.
413537
  Бакланов Г.Я. Друзья; Карпухин / Г.Я. Бакланов. – М., 1980. – 262с.
413538
  Хоринская Е.Е. Друзьям / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1945. – 15с.
413539
  Колобов В. и др. Друзьям / В. и др. Колобов. – Киров, 1946. – 94с.
413540
  Старшинов Н.К. Друзьям / Н.К. Старшинов. – М, 1951. – 96с.
413541
  Шушкевич С.П. Друзьям : Стихи / С.П. Шушкевич. – Москва : Советский писатель, 1981. – 95с.
413542
  Рождественский Р.И. Друзьям / Р.И. Рождественский. – Москва : Советский писатель, 1986. – 95 с.
413543
  Глазенап С.П. Друзьям и любителям астрономии / С.П. Глазенап. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва, Ленинград : ОНТИ, 1936. – 254 с.
413544
  Лисянский М.С. Друзьям и товарищам / М.С. Лисянский. – М, 1958. – 150с.
413545
   Друзьям книги : Обзор лит. в помощь председателю первич. орг. О-ва любителей кн. – Москва, 1978. – 31с.
413546
  Симонов К.М. Друзьям на память : Стихи / К.М. Симонов. – Баку : Азернешр, 1975. – 158с.
413547
  Шаховский Б.М. Друзьям по счастью / Б.М. Шаховский. – Астрахань, 1962. – 88с.
413548
  Булыгин П.В. Друзьям русского языка / П.В. Булыгин. – М., 1974. – 167с.
413549
  Люстрова З.Н. Друзьям русского языка / З.Н. Люстрова. – М., 1982. – 159с.
413550
  Мухин В.Е. Друзьям шахтерам / В.Е. Мухин. – К., 1960. – 136с.
413551
   Друзьям, отечеству, народу.. – Минск, 1986. – 270с.
413552
  Лідин Ю. Друїди // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 20. – ISSN 1814-5078
413553
  Лисенко М. Друїди як соціальний інститут в кельтському суспільстві // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 71-72
413554
   Друк України (1991-1996) : Статистичний збірник. – Київ, 1998. – 45с. – ISBN 9667308227
413555
   Друк України (1997) : Статистичний збірник. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 44с. – ISBN 966-7308-36-7
413556
   Друк України (2006) : стат. збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2007. – 112 с. : табл. – ISBN 978-966-7865-14-6
413557
   Друк України (2007) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С.В. Буряк ; ред. І.С. Сіренко]. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2008. – 116 с. : табл. – ISBN 978-966-7865-14-6
413558
   Друк України (2008) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С.В. Буряк ; ред. Н.В. Регідайло]. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2009. – 116 с. : табл. – ISBN 978-966-7865-14-6
413559
   Друк України (2010) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С.В. Буряк ; ред. О.П. Дубовик]. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2011. – 138, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-647-177-5
413560
   Друк України (2011) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С.В. Буряк ; ред. О.П. Дубовик]. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2012. – 143, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-647-177-5
413561
   Друк України 1999 рік: Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2000. – 44с. – ISBN 966-7710-10-6
413562
   Друк України 2001рік: Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2002. – 52с. – ISBN 966-7865-29-0
413563
   Друк України 2003 рік: Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2004. – 60с. – ISBN 966-7865-14-2
413564
   Друк України 2004 рік : Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2005. – 144с. – ISBN 966-7865-14-2
413565
   Друк України 2005 рік : Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїниім. Івана Федорова, 2006. – 132с. – ISBN 966-7865-14-2
413566
  Васьківська О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у XVI-XIX століттях / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 38-41
413567
  Іваненко О.Д. Друкар книжок небачених : повість / Оксана Іваненко. – Київ : Молодь, 1947. – 30 с.
413568
  Іваненко О.Д. Друкар книжок небачених : повість / Оксана Іваненко. – 2-ге вид. – Київ : Дитвидав, 1964. – 67 с.
413569
  Осадчий А. Друкар, лексикограф, письменник // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 85-86


  "Одним із найвидатніших діячів української культури першої половини XVII століття є друкар, учений-філолог, письменник, художник і педагог Павло Беринда, більш відомий під чернечим іменем Памво. Проте якщо запитати пересічних українців, що вони знають ...
413570
  Тимошик М. Друкарі й кобзарі Майдану // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 373-375


  Друкованої продукції, розмножуваної кількома тисячами разового накладу засобами малої поліграфії, на Майнаді справді багато. Творять її переважно ентузіасти на власні кошти чи пожертви однодумців. Саме такі видають, для прикладу, «Громадянський ...
413571
  Тимошик М. Друкарі й кобзарі Майдану, або Як багатотисячний мітинг став неповториним культурним феноменом новочасної української історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 20
413572
  Мацюк Орест Друкарні в Україні XV століття // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 31-35. – ISSN 0130-7037
413573
  Мацюк О. Друкарні на Україні в XV ст. // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 340-345
413574
  Саламаха М.П. Друкарня Почаївського монастиря василіанського чину у XVIII - на початку XIX ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 19-24. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
413575
   Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : збірник наукових праць / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ред. кол.: О.С. Онищенко, В.П. Леонов, П.Т. Тронько [та ін.]]. – Київ, 2011. – 260, [3] с. – Бібліогр.: с. 247-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5961-4
413576
  Грабовецький В. Друкарня Федорова у Львові 1573 року // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 102-104
413577
  Русинська Друкарня, книгарня і бібліотека у структурі Львівського університету / Русинська, Гєртих Г. - // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 65-75. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
413578
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1995
413579
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 1995
413580
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/8. – 1995
413581
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/4 (січень - квітень). – 1996
413582
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6 (травень - червень). – 1996
413583
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/10 (липень - жовтень). – 1996
413584
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 11/12 (листопад - грудень). – 1996
413585
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1997
413586
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 1997
413587
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/8 (травень - серпень). – 1997
413588
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 1998
413589
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 2. – 1998
413590
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3. – 1998
413591
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 4. – 1998
413592
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6 (трав.-черв.). – 1998
413593
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/8 (лип.-серп.). – 1998
413594
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 9/12 (верес.-груд.). – 1998
413595
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1999
413596
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 1999
413597
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6. – 1999
413598
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/8. – 1999
413599
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 9/10. – 1999
413600
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 11/12. – 1999
413601
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2 : січ-лют. – 2000
413602
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4 : бер-квіт. – 2000
413603
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6 : трав-черв. – 2000
413604
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/8 : лип-серп. – 2000
413605
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 9/10 : вер-жовт. – 2000
413606
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 11/12 : лтст-груд. – 2000
413607
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001
413608
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
413609
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
413610
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
413611
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5. – 2001
413612
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 6. – 2001
413613
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2002
413614
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
413615
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
413616
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
413617
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5. – 2002
413618
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 6. – 2002
413619
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2003
413620
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2003
413621
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2003
413622
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2003
413623
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2003
413624
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 6. – 2003
413625
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2004
413626
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2004
413627
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2004
413628
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2004
413629
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2004
413630
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 6. – 2004
413631
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2005
413632
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2005
413633
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2005
413634
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2005
413635
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2005
413636
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 6. – 2005
413637
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2006
413638
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2006
413639
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2006
413640
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2006
413641
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2006
413642
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 6. – 2006
413643
  Маслов С.І. Друкарство на Україні в в XVI-XVIII ст. / С. Маслов ; Український науковий ін-т книгознавства. – Київ : Київ, 1924. – 39 с.


  На обкл. дарчий надпис: Глубокоуважаемому Николаю Прокофьевичу Василенко. Сергей Маслов 1925 г.
413644
  Заболотна Н.В. Друкарство у дзеркалі української барокової поезії (до 385-річчя виходу в світ "Лексикону слов"яноруського" П. Беринди) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 164-171. – ISSN 2222-4203
413645
  Попов П.М. Друкарство, його початок і поширення в Європі (XV-XVI ст.) / П.М. Попов. – К., 1925. – 74с.
413646
  Рихлік Є. Друкарська техніка / Є. Рихлік. – [Київ] : Державне видавництво України, 1925. – 91 с. : мал. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства / за ред. Ю.О. Меженка ; Вип. 5)
413647
  Макарова М.В. Друкована книга 16-18 ст. як фактор спадкоємності духовної культури України : автореф. дис. ... канд.культурології : спец. 26.00.01 - теорія й іст. культури / Макарова М.В. ; Київський нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
413648
  Крайнікова Т. Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз / Тетяна Крайнікова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 30-35. – ISSN 1029-7200
413649
  Крайнікова Т. Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 30-35. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті йдеться про особисте сприйняття друкованої книги і читання сучасним українським медіаспоживачем. Рецептивний аналіз виконаний на матеріалах інтернет-дискурсу.
413650
  Васьківська О. Друкована книжкова продукція видана на терені України у 1917 році // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 25-28. – ISSN 2076-9326
413651
  Харенко О.В. Друкована масова інформація як вид інформації: правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 162-170. – ISSN 1999-5717
413652
  Штангрет А.М. Друкована продукція: стан та проблеми на шляху України до економіки знань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 15-19. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
413653
  Коровянська Н. Друкована реклама - основні помилки у виготовленні електронного оригінал-макету // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.36-37
413654
  Водолазька С.А. Друкована та електронна книга Білорусі: динаміка розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 149-153


  У статті розкриваються особливості книговидання Білорусі. Проводиться аналіз ключових тенденцій на ринку, з"ясовується взаємодія державного та приватного книговидання, характеризується динаміка випуску друкованої продукції та її тематичний репертуар. ...
413655
  Добрянська Т.А. Друковане "Житіє св. князя Володимира" у складі рукописного збірника 1671 р. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 161-163. – ISBN 978-966-02-7706-9
413656
  Ярошенко Р. Друковане слово в історії України XX століття / Р. Ярошенко, Д. Приліпко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (153), травень. – С. 28-34
413657
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України , 1798-1923. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-104-4
В.1 : 1808-1900. – 1999. – 296с.
413658
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України , 1798-1923. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0302-9
Вип.2 : 1901-1910. – 2003. – 528с.
413659
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України , 1798-1923. – Київ : Видавництво Харитоненка. – (Національна бібліографія України). – ISBN 5-86248-191-5
Вип.3 : 1911-1916. – 2003. – 263с.
413660
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798-1923. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0302-9
Том 2 : 1901-1910. – 2003. – 331 с.
413661
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України, 1798-1923 / М-во культури і туризму України ; Нац. парламентська б-ка України ; [уклад. І.О.Негрейчук ; наук. ред. Р.С. Жданова]. – Харків : Фоліо. – (Національна бібліографія України). – ISBN 978-966-03-4747-2
Вип. 4 : 1917 - 1919. – 2008. – 288 с.
413662
   Друковані видання УРСР у 1979 році.. – Х, 1980. – 375с.
413663
   Друковані видання УРСР у 1980 році. – Харків, 1981. – 359 с.
413664
   Друковані видання УССР у 1981 році.. – Харків, 1982. – 356с.
413665
  Клименко Ю.С. Друковані видання Харківського історико-філологічного товариства як джерело вивчення історико-краєзнавчого руху у II половині XIX - на початку XX ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 171-175. – (Історія та географія ; вип. 48)
413666
  Балух В.О. Друковані джерела з історії розвитку фільваркового господарства в пізньосередньовічній Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-51. – (Історія ; Вип. 50)


  Аналізуються друковані джерела з історії розвитку фільваркового господарства пізньосередньовічної Польщі.
413667
  Співак А.І. Друковані засоби масової інформації в Україні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 109-112
413668
   Друковані засоби масової інформації міцно утримують позиції / інформ. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 51-52
413669
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 вересня 2003 року. – Київ. – ISBN 966-647-040-3; 966-647-041-1(ч.1)
Ч.1 : Газети. – 2003. – 372с.
413670
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 вересня 2003 року. – Київ. – ISBN 966-647-040-3; 966-647-042-Х(ч.2)
Ч.2 : Журнали. – 2003. – 328с.
413671
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 січня 2005 року. – Київ. – ISBN 966-647-047-0; 966-647-048-9(ч.1)
Ч.1 : Газети. – 2005. – 452с.
413672
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 вересня 2003 року. – Київ. – ISBN 966-647-047-0; 966-647-047-7(ч.2)
Ч.2 : Журнали. – 2005. – 400с.
413673
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник: У двох частинах. – Київ. – ISBN 966-647-081-0
Ч.1 : Газети: Станом на 1 жовтня 2006 року (3719 назв). – 2006. – 500 с.
413674
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник: У двох частинах. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 966-647-082-9
Ч.2 : Журнали: Станом на 1 жовтня 2006 року (3012 назв). – 2006. – 400с.
413675
  Мелещенко О. Друковані засоби масової інформації України в мережі Інтернет: порівняння з газетами Заходу / О. Мелещенко, Г. Почтарь // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 83-91. – ISBN 966-7181-44-8
413676
  Харенко О.В. Друковані засоби масової інформації як суб"єкт інформаційної діяльності // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 75-78. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
413677
  Семьоркіна О.М. Друковані засоби масової інформації: проблеми реєстрації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 144-148
413678
  Бідзіля Ю. Друковані ЗМІ - засіб формування національної ідентичності поліетнічного регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 25-31. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Акцентується увага на тому, що зростання ваги мас-медіа в умовах побудови громадянського суспільства в Україні та євроінтеграційних прагнень принципово ставить питання про необхідність дослідження сегменту друкованих ЗМІ як засобу формування ...
413679
  Заяць Л.С. Друковані каталоги бібліотек Центральної і Східної України (ІІ половина ХІХ - поч. ХХ ст.): історико-типологічний аналіз // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2000. – Вип. 7/8. – С. 23-42. – ISBN 966-02-0834-0
413680
  Кавун Л. Друковані органи ВАПЛІТЕ: формування модерного естетичного простору // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 63-67. – (Філологічні науки)
413681
  Горєвалов С. Друковані органи Збройних сил Незалежної України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 449-454. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
413682
  Кобченко К. Друковані органи Київських вищих жіночих курсів // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 91-100


  У статті розглядаються історія видання та змістове наповнення друкованих органів Київських вищих жіночих курсів, аналізуються наукові статті курсисток. Екатерина Кобченко. Печатные издания Киевских высших женских курсов. В статье рассматриваются ...
413683
   Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії кільтури, (1947-1998) : бібліографічний покажчик. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-28-5
Ч. 1. – 2000. – 400с.
413684
   Друковані праці Державного університету "Львівська Політехніка" за 1999 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2001. – 328с. – ISBN 966-553-099-2
413685
   Друковані праці Інституту історії АН УРСР.. – К, 1971. – 130с.
413686
   Друковані праці Національного університету "Львівська Політехніка" за 2000 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 496с. – ISBN 966-553-267-7
413687
   Друковані праці Національного університету "Львівська Політехніка" за 2001 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2003. – 436с. – ISBN 966-553-332-0
413688
   Друковані праці Національного університету "Львівська Політехніка" за 2002 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 444с. – ISBN 966-553-416-5
413689
   Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2009 рік : бібліографічний покажчик / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Науково-технічна б-ка ; за ред. : О.В. Шишки, І.О. Бєлоус, Н.Е. Кунанець ; [уклад. : І.О. Войтович, І.В. Гамола, Т.І. Кріп та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 788 с. – ISBN 978-617-607-036-8
413690
   Друковані праці професорів, викладачів і співробітників Львівського університету за1966-1970 роки.. – Львів, 1980. – 587с.
413691
   Друковані праці професорсько-викладацького складу : (2000-2008 рр.) : бібліографічний покажчик / МОН України; Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов, Біблотека ; [ укладачі: Борисова Н.О., Гриньова Н.О., Шум Ж.М. ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 404с.
413692
   Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : (бібліографічний покажчик за 2009 рік) / МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов, Б-ка ; [уклад.: Борисова Н.О., Гриньова Н.О., Шум Ж.М.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2010. – 160 с.
413693
   Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : (бібліогр. покажчик за 2010 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Горлів. держ. пед. ін-т іноземних мов, Бібліотекака ; [уклад.: Н.О. Борисова та ін. ; відп. за вип. Рачинська Л.М.]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2011. – 163, [1] с. – Покажч.: с. 153-163
413694
   Друковані праці професорсько-викладацького складу Східноукраїнського державного університету за 1961-1997 роки : Бібліографічний покажчик. – Луганськ : Східноукраїнського державного ун-ту, 1999. – 31с.
413695
   Друковані праці прфесорів, викладачів і співробітників Львівського університету за 1944-1960 роки.. – Львів, 1962. – 768с.
413696
  Каганова І. Друковані та архівні джерела про Чернігівщину часів 1941 - 1943 років // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.172-175
413697
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Довідник: У 3-х ч. : Станом на 1 жовтня 1998 р. – Київ. – ISBN 966730826Х
Ч.2 : Журнали. – 1998. – 184c.
413698
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Станом на 1 жовтня 1999 року : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7710-03-3; 966-7710-05-Х (Ч.1)
Ч.1 : Газети. Кн.1. – 2000. – 274с.
413699
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Станом на 1 жовтня 1999 року : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7710-03-3; 966-7710-05-Х (Ч.1)
Ч.1 : Газети. Книга 2. – 2000. – 282с.
413700
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Станом на 1 жовтня 1999 року : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7710-03-3; 966-7710-05-Х (Ч.2)
Ч.2. : Журнали. – 2000. – 216с.
413701
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч. 1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 1, ч. 1. – 2000. – до 1999р. - назва "Літопис періодичних видань"
413702
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч. 1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 2, ч. 2. – 2000. – до 1999р. - назва "Літопис періодичних видань"
413703
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч. 2 Журнали : довідник: у 3 ч. – Київ : Кн. палата України
Ч. 2. – 1998. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
413704
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч.1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 1. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
413705
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч.1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 1, ч. 1. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
413706
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч.1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 2. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
413707
   Друковані та електронні засоби массової інформації України : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7308-38-3
Ч. 1 : Газети. Книга І. (Автономна Республіка Крим - Запорізька область). – 1999. – 224с.
413708
   Друковані та електронні засоби массової інформації України : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7308-38-3
Ч. 1 : Газети. Книга 2. (Івано-Франківська область - Чернігівська область). – 1999. – 256с.
413709
  Хоментовська Е. Друковані чернечі рубрицелі і шематизми у фондах бібліотеки Католицького університету Івана Павла II в Любліні. Вибрані питання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 76–84. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
413710
  Марущак А. Друкованы ЗМІ напередодні реформування: реальність і перспективи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 88-91.
413711
  Грищенко О.Ю. ДС-аглоритм розпаралелювання різницевих схем для задач перенесення із коефіцієнтами залежними від часу / О.Ю. Грищенко, А.С. Марцафей // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 17-25. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Вiдмiчено особливостi та побудовано алгоритми розв"язування початково-крайових задач iз залежними вiд часу коефiцiєнтами на багатопроцесорних обчислювальних системах. Запропоновано схему розпаралелювання, основану на ДС–алгоритмi, наведено оцiнку ...
413712
  Грищенко О.Ю. ДС-алгоритм з різницями проти потоку для консервативних рівнянь першого порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 192-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано узагальнення двокрокового (ДС) різницевого алгоритму на випадок початково-крайових задач для рівнянь першого порядку, записаних в дивергентному вигляді. Розв"язок задачі за допомогою ДС-алгоритму знаходиться явно. Доведено теорету, яка ...
413713
  Грищенко О.Ю. ДС-різницеві алгоритми розв"язування крайових задач для параболічних рівнянь другого порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 227-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового симетризованого скінченно-різницевого алгоритму [2-4] (ДС-алгоритму) в застосуванні до крайових задач для рівнянь параболічного типу в достатньо загальному випадку. Обгрунтовано обчислювальну стійкість ...
413714
  Деревянкин Т.И. Дсформации отечественного рыночного хозяйства в период войн и революций (1914-1921 гг.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С.34-50. – ISSN 1993-6788
413715
  Толстой Л. Дтинство. Отроцтво. Юність / Л. Толстой. – Київ : Молодь, 1950. – 266 с.
413716
  Суковата Валентина ДТП - травматична епідемія сьогодення / Суковата Валентина, Вихрестюк Олександр, Хмельницький Леонід // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 40 : фото
413717
  Бежин Л.Е. Ду Фу / Л.Е. Бежин. – М, 1987. – 271с.
413718
  Серебряков Е.А. Ду Фу. / Е.А. Серебряков. – М, 1958. – 163с.
413719
  Иванов Р.Ф. Дуайт Эйзенхауэр. / Р.Ф. Иванов. – Москва : Мысль, 1983. – 295с.
413720
  Дубинянский М. Дуайт Эйзенхауэр: герой в Белом доме // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 4 (92). – С. 48-71. – ISSN 1819-6268
413721
  Бойко О.С. Дуализация эго-субстанции: отстранение vs восстановление // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 71-73
413722
  Саква Р. Дуализм внешней политики России: неоревизионизм и биконтинентализм // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 22-31. – ISSN 0201-7083
413723
  Мартынов Д. Дуализм и актуальные тенденции рынка прессы // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-33
413724
  Шмыгановский А.В. Дуализм исполнительной власти Французской Республики как признак наличия политической конкуренции // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 2 (83). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910


  Политическая конкуренция - это прежде всего соперничество между различными политическими институтами. Зачастую борьба за власть происходит между партиями и между различными ветвями власти. Однако Французская Республика является замечательным примером ...
413725
  Ящук Т.Ф. Дуализм местного управления в советской деревне 1920-х годов // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 11. – С. 30-33. – ISSN 1812-3805
413726
  Денильханов А.Х. Дуализм права как основа общественного идеала в мировоззрении русских мыслителей (конец XIX - начало XX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 103-114. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
413727
  Бурлай Є.В. Дуалізм "природного" та "позитивного" в праві як філософсько - правова проблема // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.83-86. – ISBN 966-568-656-9
413728
  Журба Я.М. Дуалізм в організації виконавчої влади: спроба порівняльно-правового аналізу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 131-134
413729
  Авер"янов В. Дуалізм виконавчої влади у світлі конституційного вдосконалення форми державного правління в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 106-115
413730
  Черіпко С. Дуалізм естетики поезії Михайла Драй-Хмари
413731
  Тимченко О.М. Дуалізм інтересів платників податків як суб"єктів податкового боргу : податки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 53-62 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв
413732
  Лук"янова В.В. Дуалізм невизначеності та ризику в економічних явищах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 216-220. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
413733
  Савчук В.А. Дуалізм понять "місцеві бюджети" та "місцеві фінанси" // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 18 (4). – С. 56-60. – ISSN 2306-0050
413734
  Міма Д.О. Дуалізм права в УНР та ЗУНР: теоретичні та практичні проблеми // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 192-194. – ISBN 978-966-97457-5-0
413735
  Корж І.Ф. Дуалізм правового механізму використання інформації про особу в умовах євроінтеграції // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 20-27


  Здійснено аналіз стану українського законодавства в частині обмеження доступу до інформації про особу, його відповідність принципам міжнародного права в умовах євроінтеграції України; виокремлюються окремі його положення що, на думку дослідника, не ...
413736
  Гулєвська Г. Дуалізм правового статусу приватного нотаріуса в умовах реформування засад управління нотаріатом в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.20-25
413737
  Сірбіладзе С. Дуалізм приватного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 268-269. – ISBN 978-617-7069-14-9
413738
  Мельник К.П. Дуалізм приватного права в Україні як реальність // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 165-170
413739
  Мамченко Н.В. Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мамченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 208 л. – Бібліогр.: л.192-208
413740
  Мамченко Н.В. Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мамченко Н.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
413741
  Пентелейчук А.В. Дуалізм суб"єктивної сторони складу злочину як кримінально-правової категорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 185-187. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Досліджується діалектика суб"єктивної сторони складу злочину. Аналізуються проблемні аспекти даного феномену в розрізі з"ясування його сутності. The dialectics of the subjective side of the corpus delicti of a crime is dealt with. Problem aspects of ...
413742
  Сайкевич М.І. Дуалізм сучасної економічної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 9-15. – ISSN 1993-6788


  Представлено короткий огляд історії дуалістичної моделі економіки як наріжного каменя теорій розвитку для країн, що розвиваються.
413743
  Волошин Ю.О. Дуалістична доктрина співвідношення національного й міжнародного права: історія формування та сучасний зміст в умовах міждержавної інтеграції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 153-158. – ISSN 1563-3349
413744
  Вишницька Ю.В. Дуалістична міфомодель творів Тараса Шевченка та Марії Матіос: "Перехресні координати" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 175-186


  У статті досліджено індивідуально-авторську реалізацію бінарної опозиції "свій - чужий" як відображення дуалістичних міфів у творчості Тараса Шевченка та Марії Матіос. Описано дуалістичну міфомодель як поліваріантну, представлену в художніх текстах ...
413745
  Черничинець С. Дуалістична природа системи корпоративного управління // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 151-155
413746
  Антоневська А.К. Дуалістичний аспект скандинавських магічних практик. Їх зв"язок з культами Одіна і Фрейї // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Серед численних визначень магії, цікавою є народна мудрість: "Магія - це мистецтво опинитися в потрібному місці, в потрібний час і в потрібному стані свідомості". У світлі сучасного пожвавленого інтересу до магічних практик і таємних вчень Північної ...
413747
  Сахань О.М. Дуалістичний вплив глобальних трансформацій на розвиток сучасної української держави // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 199-208. – ISSN 0201-7245
413748
  Предборський В.А. Дуалістичні моделі реформування, детінізації національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 3 (142). – С. 3-7
413749
  Лукашенко А.І. Дуалістичні релігійні уявлення в соціокультурному житті Європи (IV - сер. XVII ст.) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Лукашенко Аліса Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 425 арк. – Додатки: арк. 420-425. – Бібліогр.: арк. 12-17, 380-419 та в додатках: арк. 420425
413750
  Лукашенко А.І. Дуалістичні релігійні уявлення в соціокультурному житті Європи (IV - сер. XVII ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Лукашенко Аліса Іванівна ; М-во освіти і науки україни ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 38 с. – Бібліогр.: 37 назв
413751
  Ковальова Г.М. Дуалістичність мовних партій автора та персонажів при творенні мовної картини світу : (на матеріалі роману-дилогії В. Земляка "Лебедина зграя", "Зелені млини") // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 133-139. – (Мовознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196


  Через призму дуалістичних стосунків автора та персонажів аналізуються сутність і способи творення мовної картини світу.
413752
  Осипчук Н. Дуальна освіта - від теорії до практичних кроків // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21-28 листопада (№ 47/48). – С. 5
413753
  Олеськова Г. Дуальна освіта ж особливість фахової підготовки сестринського персоналу Німеччини // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 2. – С. 102-109. – ISSN 2308-4081
413754
   Дуальна освіта на прикладі співпраці КПІ та Укроборонпрому // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
413755
  Осипчук Н. Дуальна освіта на українському грунті // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 4-5


  Федерація роботодавців України разом з Вищою дуальною школою Гера-Айзенах, Німецьким товариством дружби в Тюрінгії з країнами Східної Європи, факультетом комп"ютерних наук та кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка, Інститутом математики НАН України та ...
413756
  Матат Д. Дуальна освіта: досвід і перспективи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  В "Укрінформі" презентували Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в Україні.
413757
  Шулікін Д. Дуальна освіта: про експерименти, концепцію і "підводні камені" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
413758
  Осипчук Н. Дуальна освіта: чи приживеться німецький досвід? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)


  Про семінар-дискусії "Система вищої дуальної освіти в Німеччині та її досвід для України". Та про перспективи провадження сиситеми дуальної освіти в окремих ВНЗ України.
413759
  Шебанін В.С. Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; голов. ред. Лупенко Ю.О. ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (285). – C. 5-15. – ISSN 2221-1055


  Розкрито сутність і значення дуальної форми здобуття освіти у професійній підготовці висококваліфікованих фахівців. Висвітлено особливості запровадження дуального навчання у Миколаївському національному аграрному університеті. Показано, що впровадження ...
413760
  Вем"ян В.Г. Дуальна форма професійної освіти як умова ефективного рішення завдань модернізації освіти / В.Г. Вем"ян, Тер-Ованес"ян // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 5. – С. 29-33. – ISBN 978-617-601-117-0


  Проаналізовано суть і значення дуальної системи професійної освіти та впроваджено освітні заходи для використання зарубіжного досвіду організації навчального процесу. Розглянуто модульна система професійного навчання як інноваційна концепція, яка ...
413761
  Алекси Р. Дуальная природа права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 138-152. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
413762
  Мілл У. Дуальне навчання: досвід Німеччини // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (99), листопад - грудень. – С. 53-56. – ISSN 1606-3732
413763
  Гулянич Ю. Дуальність композиторської взаємодії з пластом музики нефіксованої радиції // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С.18-22. – ISSN 1728-6875
413764
  Астрахан Н. Дуальність літературного твору в контексті проблеми наукового пізнання його буття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 185-194. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
413765
  Максимов С. Дуальність права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 0132-1331
413766
  Кобан О.Г. Дуальність процесу соціалізації особистості // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 53-55. – ISBN 978-617-7638-01-7
413767
  Бакун О.В. Дуальність, дихотомія, бінарність як методологічний принцип європейського гуманітарного пізнання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 120-123


  У статті розглядається важлива для процесу спілкування здатність бачити світ у бінарних протиставленнях, порівнюється інтенсивність такого типу мислення у представників різних народів. The article considers the tendency to construct reality in terms ...
413768
  Яаксоо Ю.И. Дуальное управление безынерционными объектами : Автореф... канд. техн.наук: 009 / Яаксоо Ю.И.; АН ЭССР. Совет физ.-техн. и матем. наук. – Таллин, 1969. – 19л.
413769
  Полищук Алексей Викторович Дуальность между квантовыми калибровочными теориями и теорией суперструн : Автореф. дис.... канд. физ.-мат. наук.: 01.04.02 / Полищук Алексей Викторович; РАН, Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 2002. – 9 с.
413770
  Богородицкий А.А. Дуальность методов аналогово-цифрового преобразователя / А.А. Богородицкий. – К, 1972. – 15с.
413771
  Пашнев А.И. Дуальность, суперсимметрия и принцип Адлера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Пашнев А.И.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
413772
  Енковски Ласло Ласлович Дуальные аналитические модели рассеяния адронов : Автореф... д-ра. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Енковски Ласло Ласлович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1983. – 20л.
413773
  Репич Е.А. Дуальные и полудуальные отношения // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130), октябрь. – С. 18-22. – ISSN 2226-7549
413774
  Егорова Л.Д. Дуальные квадратичные пространства. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Егорова Л.Д.; Казан.гос.ун-т. – М, 1972. – 14л.
413775
  Белецкая И.Е. Дуальные отношения / И.Е. Белецкая, С.А. Белецкий // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 11 (131). – С. 48-60. – ISSN 2226-7514
413776
  Енковски Л.Л. Дуальные резонансные модели : Обзор / Л.Л. Енковски. – К.
1. – 1970. – 52 с.
413777
  Маркина Л.М. Дуальные эрмитовы пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Маркина Л.М.; МВ и ССО СССО. Казан. гос. ун-т. – М., 1971. – 14л.
413778
  Масалова К.Ю. Дуамутеф, Кебехсенуф, Амсеті та Хапі в єгиптології: стан розробки образу // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 53-66. – ISSN 1608-0599
413779
  Санд Ж. Дуб-говорун : Бабусина казка / Ж. Санд; Жорж Занд; Переклала Ольга Кривинюк. – Катеринослав, 1918. – 44с.
413780
  Журавлев Андрей Дуб-долгожитель. Осень патриарха / Журавлев Андрей, Полонский Евгений, Шинкаренко Станислав // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Май, № 128. – С. 104-115 : фото
413781
  Ромен Левко Дуб - нелин / Ромен Левко. – Лондон; Торонто : Світання, 1969. – 80с.
413782
  Кулиев К.М. Дуб араксинский Quercus araxina (trautv.) A.Grossh., его биология, экология и лесоводственные свойства : Автореф... канд. с.-х.наук: / Кулиев К.М.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. – Баку, 1964. – 20л.
413783
  Харитонович Ф.Н. Дуб в степных условиях и его выращивание / Ф.Н. Харитонович. – МоскваЛ., 1951. – 56 с.
413784
  Гущина Е.Г. Дуб и дубравы Московской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гущина Е.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 14 с.
413785
  Юркевич М.С. Дуб и его поведение в Средней Азии : Автореф... кандид. биологич.наук: / Юркевич М.С.; Министерство лесного хозяйства СССР. Среднеазиатский научно-исслед. институт лесного хозяйства (СРЕДАЗНИИЛ. – Ташкент, 1951. – 12 с.
413786
  Вальзер М. Дуб и кролик / М. Вальзер. – Москва, 1974. – 239с.
413787
  Матюковский Г.И. Дуб и молния : стихи и поэма-сказка / Г.И. Матюковский; авториз. пер. с мар. А.Казакова. – Москва : Советский писатель, 1971. – 78 с.
413788
  Джафарли Ф.М. Дуб крупнопыльниковый (восточный) : Автореф... канд. биол.наук: / Джафарли Ф. М.; АН АзССР, Отд-ние биол и мед. наук. – Баку, 1963. – 20л.
413789
  Мясников Б.А. Дуб на крутояре. / Б.А. Мясников. – М., 1960. – 71с.
413790
  Мясников Б.А. Дуб на крутояре. / Б.А. Мясников. – М., 1963. – 192с.
413791
  Бабаев Наби Дуб на скале : стихи / Бабаев Наби; пер. с азерб. – Баку : Азернешр, 1959. – 100 с.
413792
  Мамакаев М.А. Дуб над Ассой : стихи и поэмы / М.А. Мамакаев. – Москва, 1961. – 128 с.
413793
  Гвоздяк Р.И. Дуб черешчатый в Украине : биология, экология, бактериальные болезни / Р.И. Гвоздяк, М.И. Гордиенко, А.Ф. Гойчук; Жданова Н.М. – Киев : Наукова думка, 1993. – 220 с.
413794
  Харламова Татьяна Дубай - волшебная планета для детей и взрослых : погружение в фантастику. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 36-37
413795
  Харламова Татьяна Дубай - всесезонное направление : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 63
413796
  Шутова Наталья Дубай - место для встреч, особенно деловых : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 56
413797
   Дубай - мировой лидер среди туристических направлений // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 6 : Фото
413798
   Дубай - у топ-15 найкращих напрямків для МІСЕ // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 6 : фото. – ISSN 1998-8044
413799
  Оппитц Клаудия Дубай - утопия посреди пустыни : Город // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 150-165 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
413800
   Дубай : Теплые края // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 78-80 : Іл.
413801
   Дубай : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 76-77 : Іл.
413802
   Дубай : Из зимы - в лето // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 68-72 : Фото
413803
   Дубай : из зимы в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 70-74 : Фото
413804
   Дубай : из зимы - в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 50-54 : Фото
413805
  Мазур Владимир Дубай как зеркало эволюции : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 76-87 : Іл.
413806
  Самойлов Юрий Дубай как эксклюзивный турпродукт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 42-45 : фото. – ISSN 1998-8044
413807
   Дубай можливостей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 68 : фото
413808
   Дубай нарощує в"їзні турпотоки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 12 : фото. – ISSN 1998-8044
413809
   Дубай прагне стати центром світової авіації // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 8 : фото. – ISSN 1998-8044
413810
   Дубай с видом на арматуру // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 42-43 : фото
413811
   Дубай. Активный отдых : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 98-101 : Іл.
413812
  Гассель Штеффен Дубай. В тени Абу-Даби / Гассель Штеффен, Кюн Фолькер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 76-79 : фото. – ISSN 1029-5828
413813
  Мазур Владимир Дубай. Время дорого, пространство ограничено, возможности неисчерпаемы : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 64-71 : Іл.
413814
  Горобець Ірина Дубай. Квітковий рай пустелі / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 106-113 : фото
413815
   Дубай. Новини із затоки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 60-61
413816
  Малко Ромко Дубай. Пустеля здійснених мрій : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 26-32 : Фото
413817
  Крутоверцев Євген Дубай. Стихії розваг // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 32-39 : фото
413818
  Пендраковська Саша Дубай. Суспільство добробуту / Пендраковська Саша, Колобова Лада // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 38-43 : Фото
413819
  Ільченко Володимир Дубай. Фоторепортаж. З висоти Дубая // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 50-51 : фото
413820
  Смирнов І.Г. Дубай: від нафти до туризму і логістики // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 18-26
413821
  Харламова Татьяна Дубай: воплощение в фантастику : волшебная планета для детей и взрослых. Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 27
413822
  Сагура Катерина Дубай: Впереди планеты всей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 1. – С. 32-37 : фото
413823
   Дубайский аэропорт празднует 50-летний юбилей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 7 : Фото. – ISSN 1998-8044
413824
   Дубайское столпотворение : вид с неба // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 144 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
413825
   Дубайські канікули : новинки сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-41 : Фото
413826
  Кимпяну П. Дуби не виростають за п"ять днів / П. Кимпяну. – К, 1964. – 164с.
413827
  Ачимович Т.М. Дуби не гнуться / Т.М. Ачимович. – Київ, 1971. – 320с.
413828
  Хоменко І. Дуби не хиляться : поезії / І. Хоменко. – К., 1958. – 156 с.
413829
  Пільгук І.І. Дуби шумлять / І.І. Пільгук. – Київ, 1970. – 317 с.
413830
  Пільгук І.І. Дуби шумлять / І.І. Пільгук. – Київ, 1990. – 569 с.
413831
  Каган А.Л. Дубильное корье / А.Л. Каган, Б.Н. Калинин. – М-Л, 1930. – 136с.
413832
  Бокучаева М.А. Дубильные вещества и окислительные ферменты грузинского чая : Автореф... докт. биол.наук: / Бокучаева М. А.; АН СССР, Ин-т биодхим. им. Баха. – Москва, 1949. – 34 с.
413833
  Дурмишидзе С.В. Дубильные вещетва и антицианы виноградной лозы и вина : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Дурмишидзе С.В. ; Ин-т биохимии. – Москва, 1952. – 48 с.
413834
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л., 1932. – 391с.
413835
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л.
3. – 1934. – 435с.
413836
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л.
4. – 1936. – 364с.
413837
  Титов В.С. Дубильные растения Средней Азии / В.С. Титов. – Ташкент : Изд-во АН УзССР
Вып. 1 : Таран, его заготовка и разведение. – 1947. – 71 с.
413838
  Титов В.С. Дубильные растения Средней Азии / В.С. Титов. – Ташкент : Изд-во АН УзССР
Вып. 2 : Чухра, ее заготовка и разведение. – 1947. – 59 с.
413839
  Шлыков Г.Н. Дубильные растения СССР / Г.Н. Шлыков. – Л-М, 1932. – 190с.
413840
  Михайлова В.П. Дубильные растения флоры Казахстана и их освоение / В.П. Михайлова. – Алма-Ата, 1968. – 327с.
413841
  Павлович П.И. Дубильные экстракты / П.И. Павлович. – Ростов -на-Дону, 1928. – 192с.
413842
  Купчик О.Р. Дубина Кузьма Кіндратович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 27--28. – ISBN 978-966-96992-6-8
413843
  Купчик О.Р. Дубина Кузьма Кіндратович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 119-120. – ISBN 978-617-7107-52-0
413844
   Дубина Микола Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 93-94
413845
  Кувалдин С. Дубина национальной памяти // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 40. – С. 48-51


  Суд над Войцехом Ярузельським в Польщі
413846
   Дубіс Лідія Францівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 78-79 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
413847
  Бурдыкин Б.Е. Дублер / Б.Е. Бурдыкин. – Пермь, 1965. – 46с.
413848
  Морозова Н.В. Дублинское ядро. Проблемы интеграции сетевых ресурсов // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительный журнал / ООО БИИЦ "Либерея-бибинформ". – Москва, 2013. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 1560-7968


  В статье рассматриваются особенности организации электронных каталогов в различных информационных системах, а также система метаданных Дублинское ядро в качестве основной для интеграции электронных каталогов библиотек, архивов и музеев.
413849
  Джойс Д. Дублинцы / Д. Джойс. – Москва, 1982. – 255 с.
413850
  Сердюк В.В. Дублювання касаційних повноважень судів як викривлення суті касації // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-42.
413851
  Ховайба Н. Дублювання фільмів українською мовою у другій половині 1960-х - 80-х роках // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 62-63
413852
  Проць Л.І. Дубляни : поезії / Л. І. Проць. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 75 с.
413853
  Савчук П.О. Дубнівський краєзнавчий музей / П.О. Савчук. – Львів, 1979. – 102с.
413854
  Савчук П.О. Дубнівський краєзнавчий музей. / П.О. Савчук. – Львів, 1979. – 102с.
413855
   Дубняк Сергій Сергійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 42-43
413856
   Дубняк Сергій Сергійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 79-80 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
413857
   Дубняк Сергій Сергійович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 44-45. – ISBN 966-95774-3-5
413858
  Баканов Н. Дубов и его бойцы : поучительные рассказы / Н. Баканов. – Москва : Воениздат
Вып. 3. – 1978. – 39 с.
413859
  Лановенко П.К. Дубова брость : повість / П. К. Лановенко. – Київ : Дніпро, 1979. – 158 с.
413860
  Федосеенко В.К. Дубовая Гряда : романи / В.К. Федосеенко; пер. с бел. – Минск : Мастацкая лiтаратура, 1987. – 371 с.
413861
  Эрендженов К. Дубовая трубка : рассказы и очерк / К. Эрендженов; переводы. – Элиста : Калмиздат, 1961. – 64 с.
413862
  Бернакевич Л. Дубове військо / Л. Бернакевич, Ю. Підсадочний // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 170-175. – ISSN 0868-4790
413863
  Шпорта Я.Г. Дубове листя : збірка поезій / Ярослав Шпорта. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 159 с.
413864
   Дубове лыстє. – К, 1903. – 278с.
413865
   Дубове лыстє [Дубове листя] : Альманах на згадку про П.О. Кулиша : З 4 портретамы Кулишевымы та з малюнкамы його хаты, похорону й могылы / Упорядкувалы: М. Чернявськый, М. Коцюбинськый, Б. Гринченко. – У Кыиви : Зрукарн Петра Барського, 1903. – 278 с., 7 аpк. іл.: нот., фот. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. – Бібліогp.: Пpо Кулиша: с. 15. - Библіогpафичный покажчык пысаннив П. Кулиша / Уклад. А.М. Балика; Ред. Б. Гpінченко: с. 245-276


  Авт. пpозових і поет. твоpів: П. Миpний, Г. Гpигоpенко, Л.О. Яновська, Л. Укpаїнка, І.Я. Фpанко, В.І. Самійленко, H.І. Кобpинська, М.Ф. Чеpнявський, М.М. Коцюбинський, М.К. Воpоний, Б.Д. Гpінченко, О.Ю. Кобилянська, О.С. Маковей, П.А. Гpабовський, С.О. ...
413866
  Осадчий В.П. Дубовий пагін : поезії / В. О. Осадчий. – Київ : Молодь, 1977. – 46 с.
413867
  Малишко А.С. Дубовий цвіт : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 244 с.
413868
  Карлаш К.В. Дубовий шовкопряд і вигодування його в колгоспах / К.В. Карлаш. – К, 1953. – 52с.
413869
   Дубові деревостани північного сходу України та особливості природного поновлення в них / В.П. Ткач, М.Г. Румянцев, В.А. Лук"янець, Л.С. Луначевський, В.П. Чигринець, В.П. Самодай // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 77-85. – ISSN 0459-1216
413870
  Юрова Т.В. Дубовской Н.Н. Альбом. / Т.В. Юрова. – М,, 1963. – с.
413871
  Удра И.Ф. Дубовые леса Среднего Приамурья. : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Удра И.Ф.; СЗ и СССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 19л.
413872
  Мусатов А.И. Дубовые листья / А.И. Мусатов. – М., 1975. – 368с.
413873
  Вознесенский А.А. Дубовый лист виолончельный / А.А. Вознесенский. – Москва, 1975. – 589с.
413874
  Корженевская И.В. Дубовый листок.Роман. / И.В. Корженевская. – Куйбышев, 1964. – 512с.
413875
  Меньков А.Т. Дубрава / А.Т. Меньков. – М., 1973. – 95с.
413876
  Ефимов Г.А. Дубрава : стихи / Г.А. Ефимов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 125 с.
413877
  Селезнев М.С. Дубрава. / М.С. Селезнев. – Днепропетровск, 1967. – 103с.
413878
  Гундули И. Дубравка. / И. Гундули. – Београд, 1970. – 126с.
413879
  Карасев А.И. Дубравные дети / А.И. Карасев. – Пенза, 1971. – 104с.
413880
  Юзыкайн А.М. Дубравы : роман / А.М. Юзыкайн. – Москва
2. – 1983. – 272 с.
413881
  Николаева Л.П. Дубравы из пушистого дуба (гырнецы) Молдавской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Николаева Л. П.; АН СССР, Ботан. ин-т, Бот. сад. Молдав. Филиал АН СССР. – Л., 1955. – 20л.
413882
   Дубравы лесостепи в биогеоценологическом освещении. – М, 1975. – 375с.
413883
   Дубравы Хоперского заповедника. – Воронеж : ВГУ
Ч.2 : Современное состояние пойменных насаждений. – 1976. – 104 с.
413884
  Тарунов А.М. Дубровицы / А.М. Тарунов. – Москва, 1991. – 109с.
413885
  Попенко Дубровиця / Попенко, в.П. – Львів, 1986. – 40с.
413886
   Дубровник. – Загреб, 1973. – 84с.
413887
  Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. / М.М. Фрейденберг. – М, 1984. – 286с.
413888
  Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. / М.М. Фрейденберг. – М, 1989. – 302с.
413889
   Дубровник. Живий музей // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 52-53 : фото
413890
   Дубровник. Медом помазано // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 62-63 : фото
413891
  Біленко Василь Дубровник. Морозиво з пивом : Хорватія. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 92-95 : Фото
413892
  Сидоренко Віктор Дубровник. Пішки в історію : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 78-84 : Фото
413893
  Крутоверцев Євген Дубровник. Смачна осінь Хорватії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 88-93 : фото
413894
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М. – 232с.
413895
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Тирасполь, 1936. – 189с.
413896
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 148с.
413897
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Москва, 1936. – 96 с.
413898
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 96с.
413899
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Л, 1937. – 110с.
413900
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1937. – с.
413901
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1937. – с.
413902
  Гроссман В.А. Дубровский / В.А. Гроссман. – М., 1937. – 84с.
413903
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1946. – 95с.
413904
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М-Л, 1947. – 96с.
413905
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 80с.
413906
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Тула, 1951. – 80с.
413907
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Смоленск, 1953. – 72с.
413908
  Волков Н.Д. Дубровский / Н.Д. Волков. – Москва : Искусство, 1955. – 70 с.
413909
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Москва, 1965. – 200 с.
413910
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1968. – 96с.
413911
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Москва, 1972. – 192 с.
413912
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Свердловск, 1979. – 79с.
413913
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1979. – 79с.
413914
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1979. – 188с.
413915
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1980. – 158с.
413916
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Горький, 1980. – 239с.
413917
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Горький, 1984. – 255с.
413918
  Пушкин А.С. Дубровский : Книга для чтения со словарем и комментарием на французском языке / А.С. Пушкин. – Москва : Русский язык, 1987. – 167с.
413919
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Л, 1989. – 219с.
413920
  Пушкін О.С. Дубровський / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 152с.
413921
  Пушкін О.С. Дубровський / О.С. Пушкін. – Київ, 1981. – 192 с.
413922
  Іванченко Л. Дубровський Павло Михайлович (1857-1916): навчання в Петровській землеробській і лісовій академії // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 165-171
413923
  Меницкий Ю.Л. Дубы Азии / Ю.Л. Меницкий. – Ленинград, 1984. – 316с.
413924
  Меницкий Ю.Л. Дубы Кавказа / Ю.Л. Меницкий. – Л., 1971. – 196с.
413925
  Сумцов Н.Ф. Дубы Т.Г.Шевченко / Н.Ф. Сумцов. – Харьков : Тип. "Печ. дело", 1911. – [2], 4 с. – Отд. оттис из: Вестн. Харьк. ист.-филол. о-ва, 1911, вып. 1
413926
  Волков М. Дубье / М. Волков. – Изд. 2-е дополн. – Москва-Ленинград, 1925. – 134с.
413927
  Шошин М.Д. Дувушки выходят замуж / М.Д. Шошин. – Ярославль, 1964. – 230с.
413928
  Крейн Л.А. Дуга большого круга / Л.А. Крейн. – Мурманск, 1980. – 285 с.
413929
  Клименченко Ю.Д. Дуга большого радиуса / Ю.Д. Клименченко. – Ленинград, 1968. – 280с.
413930
  Леушин А.И. Дуга горения / А.И. Леушин. – М., 1973. – 239с.
413931
  Струве В.Я. Дуга меридиана : Избранные главы / В.Я. Струве; Под общ. ред. С.Г. Судакова. – Москва, 1957. – 255с.
413932
  Кулькин Е.А. Дуга с колокольчиком / Е.А. Кулькин. – М., 1988. – 287 с.
413933
   Дугаров Даши-Нима.Выставка произведений.Москва.1985. – Москва, 1985. – 23с.
413934
  Зверева Ю.Н. Дуги в конечных проективных плоскостях малых порядков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Зверева Ю.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.11-14
413935
  Денискина В.Я. Дуглас Дж. Консервативная партия: От прагматизма к идеологии - и назад к прагматизму // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 9. – С. 163-168
413936
  Сузюмов Е.М. Дуглас Моусон и Антарктида / Е.М. Сузюмов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 216с.
413937
  Годес А.Ю. Дугова тріщина в електрострикційному композиті / А.Ю. Годес, В.В. Лобода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглядається задача визначення напружено-деформованого стану електрострикційної матриці з включенням з іншого матеріалу і дуговою тріщиною на межі розділу середовищ під дією на нескінченності механічного навантаження та електричного поля. Проведено ...
413938
  Лобода В.В. Дугова тріщина з зонами контакту між включенням і матрицею / В.В. Лобода, А.Є. Шевельова, К.О. Тулін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 180-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розв"язується плоска задача для дугової тріщини між круговим включенням та нескінченною матрицею під дією довільно орієнтованого рівномірного напруження на нескінченості. Побудована та розв"язана методом механічних квадратур система сингулярних ...
413939
  Дорожкин Н.Н. Дуговая газопорошковая наплавка / Н.Н. Дорожкин, Н.Н. Петюшев. – Минск, 1989. – 92с.
413940
  Лендєл І.В. Дугове наплавлення в вуглекислому газі з імпульсною подачею електродного дроту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Лендєл Іван Володимирович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
413941
  Марзунов В.Л. Дуговой разряд в атмосфере различных газов как источник света для спектрльного анализа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марзунов В.Л.; М-во высш. и сред. спец. образования КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1961. – 11л.
413942
  Фриш М.С. Дуговые источники света для измерения вероятностей переходов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фриш М.С.; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1967. – 16с.
413943
  Афиногенов В. Дуда-дудырь / В. Афиногенов. – Москва, 1969. – 48с.
413944
  Ганудельова Н.Г. Дуда як рудимент архаїки в аерофонній музиці Закарпаття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 210-215


  Дуда - архаїчний народний музичний духовий інструмент, подібний до волинки, що є міхом із козячої, баранячої або телячої шкіри з вставленими у нього трубкою для нагнітання повітря, басовими трубками і трубкою з отворами (як у сопілки), на якій грають ...
413945
  Тичина П.Г. Дударик : казка / Павло Тичина ; [мал. З. Волковинської]. – Київ : Веселка, 1964. – 23 с.
413946
  Кулик Н. Дударківський янгол // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 листопада (№ 47). – С. 15. – ISSN 2219-5793
413947
  Гинзбург Л.В. Дудка Крысолова / Л.В. Гинзбург. – М., 1960. – 222с.
413948
   Дудун Тетяна Володимирівна - 50! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 163. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 55 років з дня народження Дудун Тетяни Володимирівни - українського картографа, кандидата географічних наук, асистента кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
413949
   Дудун Тетяна Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 80-81 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
413950
   Дудун Тетяна Володимирівна (1967) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 45. – ISBN 966-95774-3-5
413951
   Дудченко Микола Андрійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 102. – ISBN 978-617-7530-19-9
413952
  Гужва В.Ф. Дуель : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1969. – 125 с.
413953
  Бедзик Ю.Д. Дуель. Капітан і Марта / Ю.Д. Бедзик. – Київ, 1989. – 427 с.
413954
  Ворожбит О. Дует чи какафонія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 26 (450), 1-7.07.2016 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Якою є природа протиріч у найвищих ешелонах німецької влади.
413955
  Будько Євген Дуже глибоке хобі : Троянда вітрів / Будько Євген, Медведєва Катерина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 108-111 : Фото
413956
  Копиленко О. Дуже добре / О. Копиленко. – Харків, 1937. – 305 с.
413957
  Копиленко О. Дуже добре / О. Копиленко. – Львів, 1940. – 399 с.
413958
  Копиленко О.І. Дуже добре / О.І. Копиленко. – Київ, 1982. – 342 с.
413959
  Копиленко О. Дуже добре. Десятикласники / О. Копиленко. – Київ, 1950. – 335 с.
413960
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1965. – 423 с.
413961
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1969. – 403 с.
413962
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1972. – 406 с.
413963
  Чмир О. Дуже доречним видається образ сестер, або Чому так важливо перечитати спільну історію, правильно розставляючи акценти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 37
413964
  Дністрянська Н.І. Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку : монографія / Н.І. Дністрянська, М.С. Дністрянський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-180. – ISBN 978-617-10-0031-5
413965
  Войцехівська О. Дуже незвичайний редактор // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 8. – С. 31-33


  Головний редактор часопису Павло Дорожинський в червні цього року відзначив чвертьстолітній ювілей свого редакторства "Самостійної України". Часопис бів заснований у 1937 році в Сша як пресовий орган Організації державного відродження України. І тільки ...
413966
  Синьов В. Дуже хороший учитель / спілкувався Олександр Козинець // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 4-5


  Розмова з деканом факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Віктором Миколайовичем Синьовим щодо впровадження інклюзивної й інтегрованої освіти та ін.
413967
  Хорунжий А.М. Дужчий за океан : Маленька повість: Для серед. шк. віку / А.М. Хорунжий. – Київ : Веселка, 1978. – 34 с.
413968
  Спаський І.Г. Дукати і дукачі України / І.Г. Спаський. – К, 1970. – 168с.
413969
  Волік К.С. Дукачі - традиційна народна прикраса в просторі української культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Волік Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
413970
  Полюшко Г. Дукачі. Збірка національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-107. – ISSN 0131-2685
413971
   Дукля : літературно-художній та громадсько-політичний альманах. – Пряшів : Культурна спілка українських трудящих
№ 1/4. – 1958. – Рік вид. 6
413972
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 49, № 3/4. – 1991. – Рік вид. 49
413973
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 43, № 2. – 1995. – Рік вид. 43
413974
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 43, № 6. – 1995. – Рік вид. 43
413975
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 44, № 1. – 1996. – Рік вид. 44
413976
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 49, № 1. – 2001. – Рік вид. 49
413977
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 49, № 2. – 2001. – Рік вид. 49
413978
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 51, № 1. – 2003. – Рік вид. 51
413979
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
№ 3. – 2007. – Рік вид. 55
413980
  Коновалов А.Д. Дулевский фарфоровый / А.Д. Коновалов. – М., 1980. – 95с.
413981
  Мандзюк Ф. Дуля із знаком якості : гумор і сатира / Ф. Мандзюк. – Луцьк : Надстир"я, 1991. – 79 с.
413982
  Хрусталева И. Дульсинея Тамбовская : [роман] / Ирина Хрусталева. – Москва : Эксмо, 2007. – 347, [3] с. : ил. – Сер. основана в 2006 г. – (Дамский смешной детектив). – ISBN 978-5-699-21841-7
413983
   Дум высокое стремленье. Декабристы в Сибири. – Иркутск, 1975. – 335с.
413984
  Лапшин В.М. Дума - даль: стихи / В.М. Лапшин. – М., 1989. – 95с.
413985
  Молдагалиев Т. Дума джигита : стихи / Т. Молдагалиев; пер. с каз. В.Савельева. – Москва : Советский писатель, 1975. – 126 с.
413986
  Гущак І.В. Дума землі : поезії / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1973. – 95 с.
413987
  Гадаев В.А. Дума и судьба / В.А. Гадаев. – Саранск, 1980. – 128с.
413988
  Сом М.Д. Дума над вогнем : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1968. – 102 с.
413989
  Косарик Д.М. Дума над Тясмином / Д.М. Косарик. – Москва, 1971. – 352 с.
413990
  Бровка Петрусь Дума о бессмертии : стихотворения и поэмы / Бровка Петрусь. – Москва : Воениздат, 1973. – 230 с.
413991
  Загребельный П.А. Дума о бессмертном : Повесть и рассказы : Авториз. пер. с укр. / П.А. Загребельный. – Москва : Советский писатель, 1959. – 287с.
413992
  Яновский Ю. Дума о Британке : пъеса / Ю. Яновский. – Москва ; Ленинград, 1940. – 101 с.
413993
  Литвак Г.Н. Дума о весне / Г.Н. Литвак. – Х, 1950. – 92с.
413994
  Маликов К. Дума о завтрашнем дне : стихи и поэмы / К. Маликов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 84 с.
413995
  Иванов Г.Ф. Дума о командире / Г.Ф. Иванов, 1959. – 47с.
413996
  Волынський Т. Дума о Родине // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 5


  Стихотворение посвящается освободителям Киева.
413997
  Смердов А.И. Дума о родном крае. / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1956. – 166с.
413998
  Кобзев И.И. Дума о России / И.И. Кобзев. – Москва, 1976. – 174с.
413999
  Прокушев Ю.Л. Дума о России / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 624 с.
414000
  Кедрин Д.Б. Дума о России / Д.Б. Кедрин. – М, 1990. – 492с.
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,