Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
413001
  Сергеев Е.Ю. "Дипломатическая революция" 1907 г. в отношениях России и Великобритании // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-93. – ISSN 0869-1908


  Підписання Конвенції між Великобританією і Росією 31 серпня 1907 р.
413002
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабчека / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 54-59. – (Історичні науки)
413003
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабченка / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 32-36. – (Історичні науки)
413004
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабченка: "... хай тепер українське суспільство зробить зусилля, щоби її видавити" / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 41-45. – (Історичні науки)
413005
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабченка: "... хай тепер українське суспільство зробить зусилля, щоби її видати" / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 52-57. – (Політичні науки)
413006
   "Дипломатичний скандал" / М. Сірук, Йонг, де Сейбрен, , О. Богомолов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 43). – С. 3


  Експерти "Дня" - про причини і наслідки конфлікту між Туреччиною та Нідерландами.
413007
  Папа І. "Дипломатичний фронт" під час Великої Північної війни: місія Юста Юля до Петра І (1709-1711) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 31-37. – (Історія ; вип. 3 (142)). – ISSN 1728-3817


  Тривале й активне змагання європейських держав за домінування в Балтійському регіоні призвело до Великої Північної війни, масштабного і тривалого військового конфлікту, що вплинув на тогочасні міжнародні відносини. Перебіг цієї війни був насичений не ...
413008
  Кривошея І.І. "Дипломатичні тернії" Надії Суровцевої в добу Української революції / І.І. Кривошея, Л.М. Якименко // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 90-93
413009
  Самуйлов С.М. "Дипломатия преобразований" Кондолизы Райс и реформирование госдепартамента // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 1. – С. 17-33. – ISSN 0321-2068
413010
  Краснов К. "Дипломатия справедливости" во внешней политике Ирана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 12 (234). – С. 112-120. – ISSN 1998-1813
413011
  Железняк М. "Дипломатія сучасної України" - перша спроба енциклопедичного довідника // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 1088-1092. – ISBN 966-7522-07-5
413012
  Вооглайд Ю. "Дипломи є в багатьох, але освічених - мало" / підготовила Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Зустріч з Юло Вооглайдом, естонським філософом та політиком В Києво-Могилянській академії відбудеться відкрита зустріч із естонським філософом, професором Юло Вооглайдом. Говорили про моральні права, освіту та самовдосконалення.
413013
  Кондрашова Т. "Директ-костінг" у системі управлінського обліку й аналізу вищих навчальних закладів державної форми власності // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
413014
  Радогуз С.А. "Директорські" виступи та загальнонаукові роботи В.Л. Кірпічова. Їхнє значення в історії науки і техніки // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 172-175


  В.Л. Кірпічов - заслужений професор, один з найвидатніших учених-механіків, педагог, організатор вищої технічної освіти та відомий громадський діяч, засновник і перший директор Харківського технологічного інституту (1885–1898), засновник і перший ...
413015
  Олійник Л. "Диригент - це все знати, все чути, все вміти. А вже потім... "розмахувати руками" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – С. 21


  Присвячено пам"яті видатного маестро XX століття Стефана Турчака.
413016
  Маруга В. "Дискотека" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С, 121
413017
  Севостьянов Г.Н. Дипломатиченская история войны на Тихом океане. / Г.Н. Севостьянов. – М, 1969. – 648с.
413018
  Меламедов Г.А. Дипломатическая битва за Иерусалим : закулисная история / Г.А. Маламедов , А.Д. Эпштейн ; Моск. гос. ун-т имени М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Ин-т Ближнего Востока, Ассоц. "Гишрей Тарбут". – Иерусалим ; Москва : Гешарим ; Мосты культуры, 2008. – 414, [2] с., [8] л. фот : фот., табл. – На обл.: Израилю 60 лет. – Библиогр.: с. 413 и в порстроч. примеч. – ISBN 978-5-93273-277-6
413019
  Нотович Ф.И. Дипломатическая борьба в годы первой мировой войны / Ф.И. Нотович. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР
Том 1. – 1947. – 748 с.
413020
  Тартарашвили В.Г. Дипломатическая борьба между Россией и Турцией вокруг Кючук-Кайнарджийского мирного договора в 1774-1779 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.571 / Тартарашвили В.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 18 с.
413021
  Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны / В.Я. Сиполс. – М., 1979. – 320с.
413022
  Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны / В.Я. Сиполс. – 2-е изд., дораб. и доп. – Москва, 1989. – 335 с.
413023
  Кузнецов А.Б. Дипломатическая борьба России за безопасность южных границ (первая половина XVI в.) / А.Б. Кузнецов. – Минск, 1986. – 135с.
413024
  Солонцов З.М. Дипломатическая борьба США за превосходство на море (По матер. Женев. морской конференции 1927 г. и Лондонской - 1930 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Солонцов З.М. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 19 с.
413025
  Альдрованди Марескоти Дипломатическая война / Л. Альдрованди Марескоти. – Москва : Госполитиздат, 1944. – 391 с.
413026
   Дипломатическая деятельность В.И.Ленина. – М., 1970. – 136с.
413027
  Карпова Р.Ф. Дипломатическая деятельность Л.Б. Красина : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Карпова Р. Ф. ; ЛГУ , Каф. новой и новейшей истории. – Ленинград, 1962. – 20 с.
413028
  Муньков Н.П. Дипломатическая деятельность М.И.Кутузова (1792-1813 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Муньков Н.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Кафедра истории СССР. – Казань, 1959. – 17л.
413029
  Левищенко А.М. Дипломатическая деятельность США в ООН по вопросу политики апартеида ЮАР (1969-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Левищенко А. М.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 25л.
413030
  Левищенко А.М. Дипломатическая деятельность США в ООН по вопросу политики апартеида Южно-Африканской Республики : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Левищенко А. М.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1984. – 193л.
413031
  Карягин В.В. Дипломатическая жизнь за кулисами и на сцене / В.В. Карягин. – М., 1994. – 320с.
413032
  Дундулис Б.И. Дипломатическая и вооруженная борьба Латвии против Тевтонского ордена и ее союз с гуситами в 1410-1422 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Дундулис Б.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1955. – 15л.
413033
  Розенталь Э.М. Дипломатическая история / Э.М. Розенталь. – Москва, 1960. – 231 с.
413034
  Исраэлян В.Л. Дипломатическая история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / В.Л. Исраэлян. – М., 1959. – 367с.
413035
  Земсков И.Н. Дипломатическая история второго фронта в Европе / И.Н. Земсков. – М., 1982. – 319с.
413036
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы / А. Дебидур. – Москва
1. – 1947. – 482 с.
413037
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы 1814-1878 : Священный союз от Венского до Берлинского конгреса / А. Дебидур. – Ростов-на-Дону : Феникс. – ISBN 5-85880-088-2
Т. 1. – 1995. – 510 с.
413038
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы 1814-1878 / А. Дебидур. – Ростов-на-Дону : Феникс. – ISBN 5-85880-089-0
Т. 2. – 1995. – 606 с.
413039
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы. / А. Дебидур. – Москва
2. – 1947. – 544 с.
413040
  Нерсесов Г.А. Дипломатическая история египетского кризиса, 1881-1882 гг.: (В свете рус. арх. материалов). / Г.А. Нерсесов. – М., 1979. – 320с.
413041
  Голобуцкий В.А. Дипломатическая история освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг.. / В.А. Голобуцкий. – Киев, 1962. – 360с.
413042
  Балаян Б.П. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединения Восточной Армении к России / Б.П. Балаян; АН АрмССР , Ин-т истории. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1988. – 279 с. – Библиогр.: с. 262-278
413043
  Табохаси К. Дипломатическая история японо-китайской войні. (1894-1895 гг.) / К. Табохаси. – Москва, 1956. – 608 с.
413044
  Комкова Е. Дипломатическая культура во взаимоотношения США - Канада // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 98-106. – ISSN 0131-2227
413045
  Слипченко А.С. Дипломатическая кухня : [худож.-док. изд.] / Александр Слипченко. – Киев : Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств, 2015. – 488, [5] с. : ил. – ISBN 966-518-338-9
413046
  Сорокин А.Г. Дипломатическая подготовка Австро-Прусской войны 1866 г. и позиция Наполеона III : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Сорокин А.Г. ; ЛГУ. – Ленинград, 1975. – 21 с.
413047
  Войонмаа В. Дипломатическая почта / В. Войонмаа. – Москва, 1984. – 284с.
413048
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2006
413049
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 2. – 2006
413050
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 3. – 2006
413051
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 4. – 2006
413052
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 5. – 2006
413053
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 6. – 2006
413054
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 7. – 2006
413055
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 8. – 2006
413056
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 9. – 2006
413057
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 10. – 2006
413058
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 11. – 2006
413059
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 12. – 2006
413060
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2007
413061
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2007
413062
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2007
413063
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2007
413064
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5/6. – 2007
413065
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2008
413066
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2008
413067
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2008
413068
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2008
413069
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2009
413070
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2009
413071
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2010
413072
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2010
413073
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2010
413074
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2010
413075
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2011
413076
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2011
413077
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2011
413078
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2013
413079
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2013
413080
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2013
413081
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2013
413082
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2013
413083
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2013
413084
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2014
413085
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2014
413086
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2014
413087
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2014
413088
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2014
413089
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2014
413090
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2015
413091
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2015
413092
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2015
413093
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2015
413094
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2015
413095
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2015
413096
  Муса Ф. Дипломатическая служба арабских государств / Ф. Муса. – М., 1962. – 176с.
413097
  Богучарский Е. Дипломатическая служба арабских государств // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 54-56. – ISSN 0321-5075
413098
  Матвеев В.М. Дипломатическая служба США / В.М. Матвеев. – М., 1987. – 189с.
413099
  Заллет Р. Дипломатическая служба. Ее история и организация во Франции, Великобритании и Соединенных Штатах / Р. Заллет. – Мю, 1956. – 382с.
413100
  Никулин Л.В. Дипломатическая тайна. / Л.В. Никулин. – М, 1968. – 107-254с.
413101
  Трофімкіна О.І. Дипломатическая терминология сербского языка / О.І. Трофімкіна, Є.М. Фаріна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 142-151. – ISSN 2075-437X


  У даній статті розглядається дипломатична термінологія сербської мови. Метою статті є семантичний аналіз дипломатичної лексики сербської мови періоду другої половини ХХ століття та початку ХХІ і побудова типових словникових дефініцій для її ...
413102
  Леонтьев К.Н. Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты 1865-1872 / Константин Николаевич Леонтьев ; М-во иностр. дел Рос. Федерации, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т). – Москва : РОССПЭН, 2003. – 526, [2] с. : портр. – (Серия "Дипломатическая история"). – ISBN 5-8243-0376-2
413103
  Федоренко Н.Т. Дипломатические записи / Н.Т. Федоренко. – М., 1972. – 399с.
413104
  Исии Кикудзиро Дипломатические комментарии. / Исии Кикудзиро. – М, 1942. – 236с.
413105
  Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств : принципы, формы и методы : учеб. пособие / О.П. Селянинов ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Каф. дипломатии. – Москва : МГИМО-Университет, 2004. – 311, [2] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-9228-0153-8
413106
  Закиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом / С. Закиров. – М, 1966. – 160с.
413107
  Рцхиладзе М.С. Дипломатические отношения Каролингов с государствами Европы и Ближнего Востока со времени Карла Великого до Верденского договора. : Автореф... канд. ист.наук: / Рцхиладзе М.С.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1961. – 11л.
413108
  Попов В.И. Дипломатические отношения между СССР и Англией. / В.И. Попов. – М, 1965. – 516с.
413109
  Якушев М.М. Дипломатические отношения России и Османской империи во второй половине XVIII в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 1. – С. 47-56. – ISSN 0869-1908
413110
  Николай Михайлович Дипломатические сношения Росси и Франции по донесениям послов Императоров Александра I и Наполеона 1808-1812 / Великий князь Николай Михайлович. – 1905-1914. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления государственных бумаг
Т. 1 : [Письма и донесения Коленкура с 20 декабря 1807 г. по 15 марта 1808 г.]. – 1905. – [4], CLXVIII, 263 с.,
413111
  Николай Михайлович Дипломатические сношения Росси и Франции по донесениям послов Императоров Александра I и Наполеона 1808-1812 / Великий князь Николай Михайлович. – 1905-1914. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления государственных бумаг
Т. 2 : [Письма и донесения Коленкура с 16 марта по 10 декабря 1808 г.]. – 1905. – [2], VIII, 413 с., 1 л. портр. : портр.
413112
  Николай Михайлович Дипломатические сношения Росси и Франции по донесениям послов Императоров Александра I и Наполеона 1808-1812 / Великий князь Николай Михайлович. – 1905-1914. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления государственных бумаг
Т. 4 : [Письма и донесения Коленкура с 17 июля 1809 г. по 24 марта 1810 г.]. – 1906. – [4], VIII, 435 с., 1 л. ил. : ил.
413113
  Семенов Ю.С. Дипломатический агент. / Ю.С. Семенов. – М., 1959. – 222с.
413114
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 1. – 1995
413115
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 1. – 1996
413116
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 2. – 1996
413117
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 3. – 1996
413118
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 4. – 1996
413119
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 5. – 1996
413120
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 6. – 1996
413121
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 7. – 1996
413122
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 8. – 1996
413123
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 9. – 1996
413124
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 10. – 1996
413125
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 11. – 1996
413126
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 12. – 1996
413127
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 1. – 1997
413128
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 2. – 1997
413129
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 3. – 1997
413130
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 4. – 1997
413131
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 5. – 1997
413132
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 6. – 1997
413133
  Левин Д.Б. Дипломатический иммунитет / Д.Б. Левин. – Москва-Ленинград, 1949. – 416с.
413134
  Бакланов А. Дипломатический конфликт вокруг иранской ядерной программы 2006 - 2010. Причины несостоятельности санкций // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 7-8
413135
   Дипломатический корпус СССР. – М., 1990. – 142с.
413136
  Серре Ж.-П. Дипломатический протокол / Ж.-П. Серре; под ред. и с предисл. Ф.Ф. Молочкова. – Москва : Издательство Института международных отношений, 1961. – 112 с.
413137
  Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России / Борунков А.Ф. – Москва : Международные отношения, 1999. – 240 с. – ISBN 5-7133-0973-8
413138
  Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России / А.Ф. Борунков. – Москва : Международные отношения, 2000. – 240с. – ISBN 5-7133-1049-3
413139
  Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России / А.Ф. Борунков. – 2-е изд., доп. – Москва : Международные отношения, 2001. – 256с. – ISBN 5-7133-1049-3
413140
  Никифоров Д.С. Дипломатический протокол в СССР / Д.С. Никифоров, А.Ф. Борунков. – Москва, 1985. – 301с.
413141
  Никифоров Д.С. Дипломатический протокол в СССР / Д.С. Никифоров, А.Ф. Борунков. – 2-е, доп. – Москва : Международные отношения, 1988. – 331с.
413142
  Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика / Ф.Ф. Молочков. – Москва : Международные отношения, 1977. – 248 с.
413143
  Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика : Учебник / Ф.Ф. Молочков. – 2-е изд., доп. – Москва : Международные отношения, 1979. – 253 с.
413144
  Кинцанс В.П. Дипломатический протокол: Учебный материал. / В.П. Кинцанс. – Рига, 1992. – 91с.
413145
   Дипломатический словарь : В 2-х т. – М.
т. 1. – 1948. – 855с.
413146
   Дипломатический словарь : В 2-х т. – М.
т. 2. – 1950. – 996с.
413147
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 1. – 1960. – 580с.
413148
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 2. – 1961. – 415с.
413149
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 3. – 1964. – 559с.
413150
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 1 : А-И. – 1971. – 612 с.
413151
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 2 : К-П. – 1971. – 591 с.
413152
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 3 : Р-Я. – 1973. – 719 с.
413153
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Изд. 4-е перераб. и доп. – М. : Наука
Т.1. – 1984. – 422с.
413154
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – 4-е изд. перераб. и доп. – М. : Наука
Т.2. – 1985. – 502с.
413155
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.
3. – 1986. – 749с.
413156
  Вуд Дж.Р. Дипломатический церемониал и протокол / Дж.Р. Вуд, Серре, Жан-Шарль. – Москва, 1974. – 445с.
413157
  Вуд Джон Дипломатический церемониал и протокол : принципы, процедура и практика / Вуд Джон, Серре Жак. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Прогресс, 1976. – 395 с.
413158
  Вуд Дж. Дипломатический церемониал и протокол / Пер. с англ. Ю.П.Клюкина, В.В.Пастоева, Г.И.Фомина; Дж.Вуд, Ж.Серре. – 2-е изд. – Москва : Международные отношения, 2003. – 416с. – ISBN 5-7133-1050-7
413159
  Машев Димитър Дипломатическо право / Машев Димитър. – София : Софи-Р, 1992. – 400с.
413160
  Бессмертных А.А. Дипломатическое ведомство США. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.716 / Бессмертных А.А.; МИМО. – М, 1970. – 24л.
413161
  Буриан А.Д. Дипломатическое и консульское право / Александр Буриан ; Ин-т истории, государства и права АН Молдовы ; Европейский ун-т Молдовы ; Ассоциация международного права Республики Молдова. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Кишинев : [ Б. и. ], 2008. – 432 с. – (Alma mater). – ISBN 978-9975-70-770-1
413162
  Никольсон Г. Дипломатическое искусство. / Г. Никольсон. – М, 1962. – 118с.
413163
  Блищенко И.П. Дипломатическое право / И.П. Блищенко. – Москва, 1972. – 240 с.
413164
  Сандровский К.К. Дипломатическое право : учебник / К.К. Сандровский. – Киев : Вища школа, 1981. – 240 с.
413165
  Блищенко И.П. Дипломатическое право : Учеб. пособие / И.П. Блищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 287 с. – ISBN 5-06-001656-0
413166
  Ганюшкин Б.В. Дипломатическое право международных организаций / Б.В. Ганюшкин. – М, 1972. – 191с.
413167
  Демин О.А. Дипломатической службе Украины - 90 лет // Diplomat : журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 44-45
413168
  Лук"янчук Г. Дипломатична академія України відзначила "рік Удовенка" урочистостями // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
413169
  Гуменюк Б. Дипломатична академія України: історія та перспективи розвитку


  28 грудня 1995 р.- перший етап становлення навчальної структури в системі держ. органів зовнішніх відносин України
413170
  Гахраманова Шахла Шахі Дипломатична боротьба в ООН щодо незалежності Косово (1990-2010) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 269-274. – (Історія ; Вип. 25)
413171
  Галицька-Дідух Дипломатична боротьба навколо проблеми українського представництва на мирній конференції в Ризі (вересень-березень 1921 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.86-109. – ISSN 0130-5247
413172
  Громенко С.В. Дипломатична боротьба навколо статусу Криму під час Кримської операції Петра Болбочана у квітні 1918 року // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 18-19
413173
  Островська Л. Дипломатична діяльність Богдана Хмельницького // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 151-154. – ISBN 966-95758-1-8
413174
  Дацків І. Дипломатична діяльність В"ячеслава Липинського (1918-1919 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 115-124. – ISSN 1998-4634
413175
  Передерій І. Дипломатична діяльність В"ячеслава Липинського в українських урядах Гетьманату Павла Скоропадського та Директорії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 52-55
413176
  Сопівник Р.В. Дипломатична діяльність Є. Петрушевича у Відні // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 94-95


  До 100 річниці Акту злуки.
413177
  Макар В.Ю. Дипломатична діяльність Конгресу українців Канади // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 434-438. – ISBN 966-7196-06-2
413178
  Очеретяний В. Дипломатична діяльність М. А. Славинського у 1920-1923 рр. // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 39-45


  Максим Славинський був державним діячем й ученим, дипломатом
413179
  Осадчук С. Дипломатична діяльність М. Лозинського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.169-173. – Бібліогр.: 7 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
413180
  Барвінська П. Дипломатична діяльність Миколи Порша // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 47-58. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
413181
  Каковкіна О.М. Дипломатична діяльність Народної Республіки Болгарії в Україні за матеріалами Центрального державного архіву громадських об"єднань України // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 68-80. – ISBN 978-966-981-185-1
413182
  Петюр Р. Дипломатична діяльність Папи Франциска / Р. Петюр, А. Усатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 39-42. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблематику дипломатичної діяльності глави Католицької церкви та одночасно Держави Ватикан Папи Франциска. З моменту обрання у 2013 році минув достатньо вагомий період для осмислення дипломатичних кроків Папи Франциска. Досліджено основні ...
413183
  Пилипенко В.В. Дипломатична діяльність Петра Сливенка у Фінляндії (1918 р.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 218-225


  На основі неопублікованих джерел у статті розглядається діяльність першого дипломатичного представника Української Держави у Фінляндії Петра Сливенка.
413184
  Краснодемська І. Дипломатична діяльність Романа Смаль-Стоцького в Німеччині в 1919 - 1923 роках // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 244-260. – ISBN 978-617-7062-24-9
413185
  Романюк І. Дипломатична діяльність Святослава Ігоревича (964-972 рр.) / І. Романюк, І. Кушко // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 564-575. – ISBN 966-7522-07-5
413186
   Дипломатична діяльність України у сучасному світі : монографія / І.Р. Алєксєєнко [та ін. ; відп. ред. В.Ф. Солдатенко]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 269, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 271. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-00-1361-2
413187
  Бученко Ю.В. Дипломатична діяльність українських відомств в 1917 - 1921 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 154-156
413188
  Мазипчук М. Дипломатична діяльність Юрія Коцюбинського (1920-1922 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-40. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується дипломатична діяльність Ю. Коцюбинського у 1920-22 рр., його значення та вплив на проведення зовнішньої політики УСРР. Також розкривається проблематика міжнародного визнання УСРР та діяльності радянської дипломатії проти ...
413189
   Дипломатична енциклопедія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 24 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На засіданні колегії Міністерства закордонних справ України презентували "Українську дипломатичну енциклопедію" у 5 томах. Ректор КНУ імені Тараса Шевченка і член редколегії видання Леонід Губерський наголосив, що праця присвячується 180-річчю від дня ...
413190
  Петренко І.Є. Дипломатична і військово-політична діяльність урядів Української Держави в Чорноморському регіоні (1918 р.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 232-240


  У статті йдеться про встановлення політико-дипломатичних відносин Української Держави П. Скоропадського з ключовими державами Чорноморського регіону, що було одним із головних напрямків українського зовнішньополітичного курсу в квітні-грудні 1918 р. ...
413191
  Панов А.В. Дипломатична і консульська служба : навч. посібник / Ален Панов. – Ужгород : Ліра, 2010. – 111, [1] с. – ISBN 978-966-2195-80-4
413192
  Панов А.В. Дипломатична і консульська служба : підручник / Ален Панов. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2015. – 270, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 9. – ISBN 978-617-7132-30-0
413193
  Стецюк В.Б. Дипломатична і наукова діяльність подолянина Івана Токаржевського-Карашевича (1918 - 1954 рр.) / В.Б. Стецюк, О.В. Коржак // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 56-60
413194
  Головченко В. Дипломатична історія Галицько-Волинської держави: об"єднавчий період // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2006. – Вип. 7 : за 2006 рік. – С. 336-362. – ISBN 966-7522-07-5
413195
  Головченко В. Дипломатична історія України : підручник для студ. вищих навч. закладів / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко; КНУТШ. – 2-е вид., перероб. – Київ : Київський університет, 2007. – 464с. – ISBN 966-594-917-9
413196
  Слабченко Є. Дипломатична історія України / Євген Слабченко ; упоряд. Ірина Матяш. – Київ : Кліо, 2016. – 493, [3] с. : іл. – До 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років. - Покажч. імен.: с. 483-493. – Бібліогр.: с. 478-482 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-45-5


  «Дипломатична історія України» – праця, створена у 1965 році українським дипломатом, громадським діячем в еміграції, кінорежисером, колекціонером Євгеном Слабченком (псевдонім Ежен Деслав). Хронологічно книга охоплює період 907–1918 рр: від першої ...
413197
  Головченко В.І. Дипломатична історія України (від найдавніших часів до XIX століття) : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко. – Київ : Київський університет, 2007. – 480 с., [32] с. додатків + Додатки: с. 480-512. – ISBN 966-594-862-8
413198
  Матяш І. Дипломатична кар"єра та еміграційне буття Михайла Єреміїва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 52-57. – (Історичні науки)
413199
  Матяш І. Дипломатична кар"єра та еміграційне буття Михайла Єреміїва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 50-55. – (Історичні науки)
413200
  Войцехівська І. Дипломатична мемуаристика як об"єкт джерелознавства // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2002. – Вип. 2 : за 2001 рік. – С. 502-518. – ISBN 966-7522-12-1
413201
  Піпченко Н. Дипломатична мережа Італії "Farnesina" / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 183-197. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
413202
  Гурбик А. Дипломатична місія А. Ждановича 1650 р. до Стамбула в контексті набуття Україною османського протекторату // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 216-252. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
413203
  Набока О. Дипломатична місія комодора М. Перрі на острови Лю Чу у 1852 та 1853 рр. та їх міжнародні наслідки // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 93-103
413204
   Дипломатична нота від Лейпцігської опери // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 100. – ISSN 0130-5212
413205
  Толпачевський А. Дипломатична пам"ять // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 15


  "У тяглості часу немає перерв. І те, що ми робимо сьогодні, рішення, що їх ми ухвалюємо, реагуючи на розвиток світових подій і власні потреби, несуть на собі відбиток діянь наших предків. Уже завтра влитися в загальний потік історичного поступу всього ...
413206
  Валєєва Ю. Дипломатична реформа // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 50-51. – (Політичні науки)


  "1 липня розпочала свою діяльність оновлена "Дипломатична академія України ім. Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ" . Формується новий колектив, який ставить перед собою амбітну мету створити сучасну і динамічну установу, що стане не ...
413207
  Юсковець Ю. Дипломатична роль Богдана Хмельницького у міждержавних відносинах Гетьманщини // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 51
413208
  Кузьмяк В.В. Дипломатична сателізація країн Центральної та Східної Європи Радянським Союзом у перші роки після Другої Світової війни // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 434-440


  Розглянуто основи зовнішньої політики СРСР у перші роки після Другої Світової війни на Європейському континенті, досліджено причини та наслідки формування Радянським Союзом "поясу безпеки" в Європі з країн Центральної та Східної Європи, ...
413209
  Ціватий В. Дипломатична служба Австрійської Республіки: історичний та інституційний розвиток / В. Ціватий, Я. Сочка // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 46-49. – (Історичні науки)
413210
  Ціватий В. Дипломатична служба Грецької Республіки: традиції, модель, інституційний розвиток (історико-політичний аспект) / В. Ціватий, К. Таранова // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 40-45
413211
  Горобець І. Дипломатична служба Європейського Союзу / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-21
413212
  Кравченко В. Дипломатична служба України: версія 2018. Держсекретар МЗС України Андрій Заяць про проблеми та реформи в зовнішньополітичному відомстві // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 грудня (№ 49). – С. 5


  "Дипломатична служба України вже котрий рік переживає кризу. Та й чи могло бути інакше, коли розбалансовано весь механізм державного апарату? І хоча система так-сяк працює, проте проблеми - кадрові, фінансові, управлінські - нагромаджуються. А коли ...
413213
  Вєдєнєєв Д.В. Дипломатична служба Української держави 1917-1923 роки / Д.В. Вєдєнєєв; НАСБУ. – Київ : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2007. – 260с.
413214
  Балабанов К.В. Дипломатична та консульська служба = Diplomatic and consular service : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Балабанов Костянтин Васильович, Трофименко Микола Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке від-ня, 2013. – 431, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр. та англ. - Терміни та поняття: с. 169-182. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-579-593-4


  Вельмишановному Леоніду Васильовичу - мудрому, авторитетному, досвідченому та талановитому керівнику, вченому і дипломату з щирою вдячністю та найкращими побажаннями. З глибокою повагою, Підпис, 14.10.2013
413215
  Даниленко В.М. Дипломатична тактика Польщі щодо України після Першої світової війни // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 58-59
413216
  Матвієнко В.М. Дипломатичне забезпечення розбудови державності: перші відомства закордонних справ України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 207-210
413217
  Матвієнко В.М. Дипломатичне забезпечення розбудови української державності : 90-років на захисті національних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 6-10.
413218
  Репецький В. Дипломатичне і консульське право : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Репецький. – Львів : Бібльос, 2002. – 352с. – ISBN 966-613-162-5
413219
  Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право : підручник / В.М. Репецький ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнародних відносин. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 376 с. – ISBN 966-346-204-3
413220
  Пазинич О. Дипломатичне листування як особливий вид дискурсу // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков., Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 24. – С. 3-8
413221
  Матвієнко В.М. Дипломатичне представництво (- постійний закордонний орган зовнішніх зносин держави) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 600. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
413222
  Матвієнко В.М. Дипломатичне представництво (- постійний закордонний орган зовнішніх зносин держави) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 600. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
413223
  Макар В.Ю. Дипломатичне представництво Західноукраїнської народної республіки в Канаді (1920-1923 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 229-234
413224
  Білоусов М.М. Дипломатичне представництво України у Великій Британії: перші кроки (1992-1994 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 47-54. – ISBN 966-7196-06-2
413225
  Попенко Я.В. Дипломатичне представництво УНР в Бельгії: основні напрями діяльності у 1918-1921 рр. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 44-48. – ISBN 978-966-8676-80-2
413226
  Сардачук П.Д. Дипломатичне представництво: організація і форми работи : Навчальний посібник / П.Д. Сардачук, О.П. Кулик. – Київ : Україна, 2001. – 176с. – ISBN 966-524-101-Х
413227
  Сагайдак О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : навчальний посібник / О.П. Сагайдак, П.Д. Сардачук. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-346-406-0


  .Всебічно розкрито місце і рольдипломатичного представництва в реалізації зовнішньополітичного курсу незалежної України
413228
  Дацків Ігор Дипломатичне співробітництво ЗУНР із УНР в добу української революції // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 61-70
413229
  Пилипів В.І. Дипломатичне співробітництво УНР і ЗУНР у період Паризької мирної конференції:джерелознавчий аспект // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 124-128. – ISBN 966-614-021-7
413230
  Лук"янець І. Дипломатичне стажування в Угорщині // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 5


  Група студентів Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка взяла участь у другій програмі дипломатичного стажування Єврошколи «Угорщина: досвід країн Вишеградської групи в ЄС», організованій за сприяння Посольства Угорщини в Україні та ...
413231
  Писана Н. Дипломатичний внесок у розвиток країни важко переоцінити. Магістри Інституту міжнародних відносин [КНУ ім. Т. Шевченка] мають відповідати трьом "П" Геннадія Удовенка, уособлюючи порядність, професіоналізм і патріотизм // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 червня (№ 120). – С. 2


  Президент Петро Порошенко, як колишній студент факультету міжнародних відносин і міжнародного права (нині Інститут міжнародних відносин) взяв участь в урочистостях з нагоди випуску магістрів інституту.
413232
  Сергійчук В. Дипломатичний геній // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 55-58. – ISSN 0869-3595
413233
  Пономаренко О.В. Дипломатичний дискурс у твіттері: твіттінг і твіт як новітні жанрові форми дипломатичної комунікації // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 282-297


  Розглянуто новітні соціокомунікативний і мовленнєвий жанри сучасного дипломатичного дискурсу в його віртуальному вимірі. Уточнено їх дефініції. Розроблено модель типової структурно-композиційної побудови твіту як електронного дипломатичного ...
413234
  Пономаренко О. Дипломатичний дискурс: способи класифікації // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 129-130. – ISBN 978-2-919320-44-8
413235
  Хара О. Дипломатичний екзорцизм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 1, 5


  "Цей тиждень безперечно ввійде в дипломатичні аннали, бо узгоджена висилка майже 150 російських шпигунів під дипломатичним прикриттям з 28 країн і штаб-квартири НАТО є безпрецедентною в сучасній історії. Більшість держав Вільного світу продемонструвала ...
413236
  Харченко О. Дипломатичний етикет гетьманського Батурина за Івана Самойловича // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 90-96. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
413237
  Чугаєнко Ю.О. Дипломатичний і міжнародний діловий протокол та етикет : навч. посібник / Ю.О. Чугаєнко ; Нац. акад. управління. – Київ : Національна академія управління, 2011. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-8406-63-8
413238
  Кондик О.П. Дипломатичний імунітет: конституційні та міжнародно-правові засади // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 292-297. – ISBN 978-966-7166-35-9
413239
  Гавриленко І.І. Дипломатичний компонент "м"якої сили" США : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гавриленко Ілля Ігорович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 241 арк. – Бібліогр.: арк. 200-237
413240
  Гавриленко І.І. Дипломатичний компонент "м"якої сили" США : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гавриленко Ілля Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
413241
   Дипломатичний корпус. – Київ, 1999. – 200с.
413242
   Дипломатичний корпус. – Київ : [б. в.], 2000. – 216 с. : іл.
413243
   Дипломатичний корпус : [довідник]. – Київ : Управління державного протоколу, 2001. – 228, [8] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Текст укр., англ.
413244
   Дипломатичний корпус. – Київ : Амадей; Книга, 2003. – 248с. : іл. – ISBN 966-7689-21-2
413245
   Дипломатичний корпус. – Київ : Управління державного протоколу, 2006. – 264с. : 4 арк. іл.
413246
   Дипломатичний корпус. – Київ : Управління державного протоколу, 2007. – 264 с. : іл.
413247
   Дипломатичний корпус : департамент держ. протоколу : [довідник] / М-во закордон. справ. Україна ; [Ген. дирекція Київ. міськ. ради з обслуговування інозем. представництв]. – Київ : Преса України, 2010. – 276, [10] с., [4] арк. фотоіл. : іл., фотоіл.
413248
   Дипломатичний корпус : [довідник] / Державне упр. справами, Генер. дирекція з обслуговування інозем. представництв. – Київ : Преса України, 2013. – 304 с., [20] арк. кольор. фотоіл. : фотоіл.
413249
  Матвієнко В.М. Дипломатичний корпус (- дипломатичний персонал іноземних дипломатичних представництв, та їх сімей) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 600. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
413250
   Дипломатичний подіум // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 4


  "Весну в ІМВ зустрічали різнобарвними костюмами. У ролі моделей – студенти Інституту міжнародних відносин КНУ, у ролі модельєрів – посли 21 держави світу, акредитовані в Україні. Так розподілилися учасники показу національних костюмів народів світу, ...
413251
   Дипломатичний подіум // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 6


  "Весну в ІМВ зустрічали різнобарвними костюмами. У ролі моделей – студенти Інституту міжнародних відносин КНУ, у ролі модельєрів – посли 21 держави світу, акредитовані в Україні. Так розподілилися учасники показу національних костюмів народів світу, ...
413252
  Ткач Д.І. Дипломатичний протокол в Угорській Республіці: загальне та особливе // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 226-230. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
413253
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : Навч. посіб. / О.П. Сагайдак; ЛНУ ім. І. Франка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 380с. – ISBN 966-346-103-9
413254
  Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Т.І. Шинкаренко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 296 с. – ISBN 966-959-570-3
413255
   Дипломатичний протокол та етикет : навчальна програма для студ. спеціальності "політологія" фіолософського факультету : денна форма навчання / укладач: Т.І. Шинкаренко ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин, Каф-ра міжнар. організацій і дипломат. служби, Філософський факультет. – Київ, 2009. – 16 с.
413256
  Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.І. Шинкаренко ; КНУТШ. – 2-е вид., допов. – Київ : Київський університет, 2009. – 296 с. : іл. + Додатки: с. 272-288. – Бібліогр.: с. 289-292. – ISBN 978-966-439-221-8
413257
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник / О.П. Сагайдак. – Київ : Знання, 2010. – 398 с. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-680-4
413258
   Дипломатичний успіх України / М. Сірук, Д. Гербст, А. Каратницький, А. Гетьманчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 106). – С. 3


  "Як тепер втілити домовленості президентів Порошенка і Трампа у конкретні досягнення".
413259
   Дипломатичний форм // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  У національному університеті "Острозька академія" 23 лютого відбудеться унікальний Дипломатичний форум. Уперше на платформі закладу вищої освіти одночасно зустрінуться представники дипломатичного корпусу та співробітники іноземних дипломатичних і ...
413260
   Дипломатичний форум [у Національному університеті "Острозька академія"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Національному університеті «Острозька академія» відбувся третій Міжнародний дипломатичний форум, присвячений 30-річчю Незалежності України та 445-річчю Острозької академії на тему "Виклики для дипломатичного світу в епоху пандемії COVID-19: ...
413261
  Блавацький С. Дипломатичний фронт 100 років тому // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 34 (562), 23-30.08.2018. – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Як діяла Українська Національна Рада в Парижі у 1918 - 1922 роках.
413262
  Головченко В. Дипломатичний хист Василя Дрозденка // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 712-713. – ISBN 966-7522-07-5
413263
  Гогоша О.І. Дипломатичні аспекти миротворчої діяльності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 88-94.
413264
  Прохорова А. Дипломатичні взаємовідносини Лондона та Парижа під час англо-французької війни (60-ті рр. XVI ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 59-63. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дипломатичні взаємовідносини між англійським королівством і гугенотами під час англо-французької війни 1562-1564 рр., їхній вплив на зовнішню політику Англії та Франції. Проаналізовано головні напрями дипломатичних відносин єлизаветинських ...
413265
  Брель О. Дипломатичні відносини Війська Запорозького з Московським царством за часів Богдана Хмельницького // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 310-317. – ISSN 2078-0850
413266
  Гаврилов О. Дипломатичні відносини Ганзи і держав Північної Європи на початковому етапі Кальмарської унії (1397-1398) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-14. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Реконструйовано дипломатичні відносини Ганзи та країн Північної Європи в період політичного об"єднання Данії, Швеції і Норвегії у XIV ст. In article diplomatic relations of Hansa and the countries of Northern Europe during political association of ...
413267
  Самарський О. Дипломатичні відносини з Росією: міжнародна практика vs українська стратегія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 1, 6


  Дискусії довкола питання припинення дипломатичних відносин України з Росією тривають уже трохи більше двох років, періодично то спалахуючи, то затухаючи. Чи не найголовнішим у дискусіях є питання: а що конкретно Україна отримає/втратить від ...
413268
  Мацелюх І.А. Дипломатичні відносини із Святим Престолом як один із векторів міжнародно-правової легітимації Української Народної Республіки // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 141-144. – ISBN 978-617-7777-14-3
413269
  Дацків І. Дипломатичні відносини між Антантою та Гетьманатом П. Скоропадського у працях вітчизняних дослідників // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 119-123. – ISSN 1998-4634
413270
  Ремі Й. Дипломатичні відносини між Україною і Фінляндією в 1918-1921 роках / Й. Ремі, В. Пилипенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 24. – С. 146-157.
413271
  Судинович С. Дипломатичні відносини Росії під час Тридцятилітньої війни (1618 - 1648 рр.): історіографія проблеми // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 376-379. – ISBN 978-966-171-783-0
413272
  Романюк І.М. Дипломатичні відносини Української держави з Болгарією в 1918 році // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 38-40
413273
  Майстренко І.В. Дипломатичні відносини УНР з країнами Антанти у 1917 - 1921 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 206-207
413274
  Андрусяк Я.Я. Дипломатичні відносини Чеського королівства за правління династії Ягеллонів (1471-1526 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 43-46. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "У статті розкрито дипломатичні відносини Чеського королівства за правління династії Ягеллонів. Чеське королівство проводило багатовекторну зовнішню політику і відігравало важливу роль у міжнародних відносинах серед держав Центрально-Східної Європи. ...
413275
  Мукомела О. Дипломатичні візії Євгена Касьяненка // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 670-678. – ISBN 966-7522-07-5
413276
  Матвієнко В.М. Дипломатичні досягнення Української Держави гетьмана П. Скоропадського // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / А.І. Кудряченко, І.І. Богданович, І.В. Богінська, А.Г. Бульвінський, В.І. та ін. Головченко. – Київ : Фенікс, 2011. – С. 251-265. – ISBN 978-966-651-941-5
413277
  Сергійчук В. Дипломатичні зносини Богдана Хмельницького // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2000. – Вип. 1 : за 2000 рік. – С. 200-282. – ISBN 966-7522-03-2
413278
  Бущук Д. Дипломатичні колізії вступу Румунії у Першу світову війну // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 15-19. – ISBN 978-966-171-793-9
413279
  Гай-Нижник Дипломатичні контакти на найвищому рівні між Німецькою імперією та Українською державою у 1918 р.: персональний вимір // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 147-165. – ISBN 978-617-7062-24-9
413280
   Дипломатичні місії християнських ченців // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 115-127. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
413281
  Головченко В. Дипломатичні обставини договірного оформлення українсько-польського кордону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-15. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються суперечливі міжнародно-політичні чинники й обставини договірного оформлення української ділянки державного кордону між СРСР і Польщею на завершальному етапі Другої світової війни, а також з"ясовується їхній вплив на національну ...
413282
  Дацків Ігор Дипломатичні орієнтири Укаїнської Центральної Ради на Антанту: досягнення і втрати // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (384). – С. 38-48. – ISSN 0869-3595
413283
  Ціватий В.Г. Дипломатичні перегони та інституціоналізація міжнародних союзів останньої третини XIX - першої чверті XX століття: режим і статус Чорноморських протоків // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 347-349. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
413284
  Хандогій В. Дипломатичні переклади // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 229-233. – ISSN 0320-8370
413285
  Кравченко В. Дипломатичні підмостки Зе!команди. Беззастережна перемога несистемного політика в очах світової спільноти - безперечна легітимація нового глави держави // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 4


  "Не встиг ущухнути хайп після оприлюднення результатів екзитполів і визнання чинним президентом Петром Порошенком своєї поразки на виборах, як закордонні лідери кинулися вітати з перемогою його опонента - шоумена Володимира Зеленського. Президенти США, ...
413286
  Носанчук Я.Д. Дипломатичні представництва УНР в країнах Західної Європи (1918 - 1921) // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 217-218
413287
  Буткевич О.В. Дипломатичні привілеї та імунітети в середньовічному міжнародному праві // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 204-210. – ISBN 966-7196-06-2
413288
  Ціватий В.Г. Дипломатичні простори української мови: культурна дипломатія в дії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 311-314. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
413289
  Хандогій В.Д. Дипломатичні сюжети: невигадані історії кар"єрного дипломата : до 100-річчя дипломат. служби України / Володимир Хандогій. – Київ : Саміт-Книга, 2017. – 572, [4] с., [16] арк. фотоіл. : фотоіл. – Імен. покажчик: с. 554-573. – Бібліогр. в коментарях: с. 526-553. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-617-7560-59-2
413290
  Мігус С. Дипломатичні та суспільні скандали на фоні історичної пам"яті // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2020. – 22 листопада (№ 47)


  Українсько-польські відносини: шлях до порозуміння.
413291
  Двойних К.Є. Дипломатичні технології на межі зіткнення суперетносів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 160-178. – ISBN 966-7196-06-2
413292
  Никольсон Г. Дипломатия / Г. Никольсон; Пер. с англ. под ред. и с предисл. А.А.Трояновского. – Киев : Омега Принт. – 184с. – Видання в Україні здійснене при підтримці директора Ин-тумеждунар. відносин КНУТШ член-кор. НАН України проф. Л.В.Губерського. – (Внешняя политика и дипломатия). – ISBN 966-95634-4-5
413293
  Никольсон Г. Дипломатия / Г. Никольсон; Пер. с англ. под ред. и с предисл. А.А.Трояновского. – Москва : ОГИЗ, 1941. – 154с.
413294
  Киссинджер Г. Дипломатия / Генри Киссинджер ; [науч. ред. А.А. Сидоров ; пер. с англ. В.В. Львова ; послесл. Г.А. Арбатова]. – Москва : Ладомир, 1997. – 847, [2] с. : ил. – Имен. указ.: с. 811-817. - Предм.-темат. указ.: с. 818-821. – Библиогр. в примеч.: с. 764-809. – ISBN 5-86218-260-8
413295
  Киссинджер Г. Дипломатия / Г. Киссинджер. – Москва : Ладомир. – ISBN 5-86218-260-8
Ч. 1. – 1997. – 847 с. – Ксерокопія видання
413296
  Киссинджер Г. Дипломатия / Г. Киссинджер. – Москва : Ладомир. – ISBN 5-86218-260-8
Ч. 2. – 1997. – 847 с. – Ксерокопія видання
413297
  Иванов Р.Ф. Дипломатия Авраама Линкольна / Р.Ф. Иванов. – М, 1987. – 301с.
413298
  Исраэлян В.Л. Дипломатия агрессоров. / В.Л. Исраэлян, Л.Н. Кутаков. – М., 1967. – 436с.
413299
  Сушан Г. Дипломатия Александра Невского // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 7. – С. 21-23. – ISSN 0130-7045
413300
  Марьина В.В. Дипломатия Бенеша после Мюнхенского соглашения. 1939-1945 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 4. – С. 59-84. – ISSN 0130-3864
413301
  Исраэлян Виктор Левонович Дипломатия в годы войны (1941-1945) / Исраэлян Виктор Левонович. – М., 1985. – 477с.
413302
  Адамов Е.А. Дипломатия Ватикана в начальную эпоху империализма 1887-1900 / Е.А. Адамов. – Москва ; Ленинград : Гос. соц. экон. изд-во ; (тип. "Красный пролетарий", 1931. – 139, [3] с., 2 с. объявл.
413303
  Якушев Михаил Дипломатия во внешней политике османов до начала XIX века // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 179-190. – ISSN 0869-44435
413304
  Кеннан Дж. Дипломатия Второй мировой войны : Глазами американкого посла в СССР Джорджа Кеннана / Джордж Кеннан; Пер. с англ. Л.А. Игоревского, Ю.Д. Чупрова. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 479с. – ISBN 5-9524-0018-3
413305
  Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона / А.И. Уткин. – М., 1989. – 319с.
413306
  Жогов П.В. Дипломатия Германии и Австро-Венгрии и первая балканская война 1912-1913 гг. / П.В. Жогов. – Москва, 1969. – 396с.
413307
  Петров В.И. Дипломатия Даунинг-стрита / В.И. Петров. – М., 1964. – 280с.
413308
  Грищенко К. Дипломатия должна содействовать экономическому подъему Украины / К. Грищенко, А. Громницкая, М. Старожицкая // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 14 (132). – С. 18-21
413309
  Ниринг С. Дипломатия доллара / Скотт Ниринг и Джозеф Фримэн ; перевела с англ. Л.А.Фин. – Ленинград : Прибой, 1926. – 226 с.
413310
  Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси: 9 - первая половина 10 в. / А.Н. Сахаров. – М., 1980. – 358с.
413311
  Галкин И.С. Дипломатия европейских держав в связи с освободительным движением народов Европейской Турции в 1905-1912 гг. / И.С. Галкин. – Москва, 1960. – 267с.
413312
  Лупанова М.Е. Дипломатия Екатерины II и война за баварское наследство // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 139-143. – ISSN 0042-8779
413313
  Богучарский Е.М. Дипломатия и внешняя политика независимого Алжира : эволюция главных направлений и приоритетов // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 123-136. – ISSN 0869-1908
413314
  Широкорад А.Б. Дипломатия и войны русских князей : От Рюрика до Ивана Грозного / А.Б. Широкорад. – Москва : Вече, 2006. – 352с. – (Военные тайны России). – ISBN 5-9533-1083-8
413315
  Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии : Сб. ст. / М.Н.Покровский. – Москва : Крас. новь, 1923. – 392 с.
413316
  Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / М.Н. Покровский. – V/, 1991. – 391с.
413317
  Смоленский П. Дипломатия и границы / П. Смоленский. – М., 1965. – 85с.
413318
   Дипломатия и индустриализация.. – Москва : Международные отношения, 1967. – 280 с.
413319
   Дипломатия и кадры. Внешняя политика и проблемы подгатовки нац. кадров развивающихся стран.. – М., 1968. – 216с.
413320
  Сандровский К.К. Дипломатия и международное право как средства регулирования международных отношений // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1976. – С. 3-16. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 3)
413321
   Дипломатия и мировое хозяйство.. – М., 1966. – 230с.
413322
  Уткин А.И. Дипломатия и оружие / А.И. Уткин, В.В. Хвостов. – М., 1987. – 185с.
413323
  Зленко А. Дипломатия и политика : Украина в процессе динамичных геополитических перемен / Анатолий Зленко. – Харьков : Фолио, 2004. – 559с. – ISBN 966-03-2691-2
413324
  Субботин А. Дипломатия или разбой / А. Субботин. – М.-Л., 1927. – 93с.
413325
  Мартенс К. Дипломатия или руководство к познанию внешних государственных сношений, 1828
413326
   Дипломатия империализма в международных экономических организациях. – Москва, 1989. – 228с.
413327
  Богоявленский Б.Л. Дипломатия Клеменса Меттерниха в решении польско-саксонского вопроса на Венском конгрессе 1814-1815 годов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 84-88. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
413328
  Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV / Ю.В. Борисов. – М, 1991. – 380с.
413329
  Максимычев И.Ф. Дипломатия мира против дипломатии войны / И.Ф. Максимычев. – М., 1981. – 288с.
413330
  Михайлов В.В. Дипломатия на Балканах накануне Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (49). – С. 31-35
413331
  Петров М.А. Дипломатия на нищете / М.А. Петров. – Москва, 1967. – 200с.
413332
  Брыкин В.А. Дипломатия новой Африки / В.А. Брыкин. – Москва, 1970. – 264с.
413333
  Боратынский С. Дипломатия периода второй мировой войны / С. Боратынский. – М., 1959. – 356с.
413334
  Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого / Н.Н. Молчанов. – 3-е изд. – Москва, 1990. – 448с.
413335
  Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1984. – 438с.
413336
  Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого / Н.Н. Молчанов. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 445с.
413337
   Дипломатия развивающихся государств.. – М., 1976. – 320с.
413338
  Нихамин В.П. Дипломатия развивающихся стран / В.П. Нихамин. – Москва, 1967. – 48с.
413339
  Милюкова В.И. Дипломатия реванша. / В.И. Милюкова. – М, 1966. – 300с.
413340
  Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава / А.Н. Сахаров. – Москва : Международные отношения, 1982. – 239с.
413341
  Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава / А.Н. Сахаров. – 2-е изд., доп. – Москва, 1991. – 240с.
413342
  Глинкин А.Н. Дипломатия Симона Боливара / А.Н. Глинкин. – М, 1991. – 350с.
413343
   Дипломатия современного империализма. Люди, проблемы, методы.. – М., 1969. – 416с.
413344
   Дипломатия социализма.. – М., 1973. – 318с.
413345
   Дипломатия стран социализма. – Москва : Международные отношения, 1980. – 431 с.
413346
  Потехин А.В. Дипломатия США в Восточной Европе, 1945-1950 гг. / А.В. Потехин. – К., 1991. – 138с.
413347
  Владимиров Л.С. Дипломатия США в период Американо-испанской войны 1898 г. / Л.С. Владимиров. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 255 с.
413348
  Костин А.А. Дипломатия США и борьба за власть в Югославии в 1945 году // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 5. – С. 29-38. – ISSN 0132-1366
413349
  Алхименков М.А. Дипломатия США и украинский кризис // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 9 (549). – С. 37-52. – ISSN 0321-2068
413350
  Уткин А.И. Дипломатия Франклина Рузвельта / А.И. Уткин. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1990. – 543 с.
413351
  Стегарь С.А. Дипломатия Франции перед второй мировой войной. / С.А. Стегарь. – М., 1980. – 280с.
413352
   Дипломатия, вдохновленная Октябрем. – Киев
Ч.1. – 1973. – 147с.
413353
  Швец А.В. Дипломатия, вдохновленная Октябрем / А.В. Швец, В.И. Лященко. – Киев
Ч.2. – 1973. – 131с.
413354
  Левин Д.Б. Дипломатия. Ее сущность, методы и формы. / Д.Б. Левин. – М., 1962. – 175с.
413355
  Губерський Л.В. Дипломатів готують викладачі і … дипломати // Голос України, 1995. – 18 листопада
413356
  Губерський Л. Дипломатія - це завжди актуально. Інститут міжнародних відносин [КНУТШ] // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 145-160. – ISBN 966-7821-24-2
413357
  Слюсаренко Ю.А. Дипломатія / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 109. – ISBN 966-642-073-2
413358
  Кіссинджер Г.А. Дипломатія / Генрі Кіссинджер ; [пер. з англ. М. Гоцацюка, В. Горбатька]. – Київ : КМБУКС, 2018. – 863, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 855-863. – Бібліогр.: с. 813-851. – (Світовий бестселер). – ISBN 978-966-948-007-1
413359
  Матвієнко В.М. Дипломатія (- офіційна діяльність глав і урядів, ведомств закордонних справ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 600-601. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
413360
  Райхель Ю. Дипломатія азовського зіткнення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 215). – С. 4


  Путін підвищує ставки перед зустріччю з Трампом.
413361
  Макух В.В. Дипломатія Алжиру: північноамериканський та французький напрямки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.94-100
413362
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; упоряд.: І. Хоменська, П. Хоменський [та ін.]. – Київ : Логос, 2016-
Вип. 1. – 2016. – 248 с.
413363
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; упоряд.: І. Хоменська, П. Хоменський [та ін.]. – Київ : Логос, 2016-
Вип. 2. – 2016. – 184 с.
413364
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; упоряд.: І. Хоменська, П. Хоменський [та ін.]. – Київ : Логос, 2016-
Вип. 1 (3). – 2017. – 264 с.
413365
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ : НВП Поліграфсервіс, 2016-
Вип. 2 (4). – 2017. – 280 с.
413366
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ : УКРДРУК.ЮА, 2016-
Вип. 1 (5). – 2018. – 224 с.
413367
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ : Логос, 2016-
Вип. 2 (6). – 2018. – 176 с.
413368
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ : Логос, 2016-
Вип. 3 (7). – 2018. – 176 с.
413369
  Меліш О.О. Дипломатія Болгарії у вирішенні "македонського питання" напередодні Першої світової війни // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 145-149. – ISSN 2077-1800


  У статті дається короткий огляд міждародної обстановки напередодні Першої світової війни, аналіз зовнішньої політики та дипломатії Болгарії відносоно вирішення "македонсбкого питання".
413370
   Дипломатія в ім"я довіри: 20 років разом // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 2


  20 років тому генеральний секретар НАТО Хав"єр Солана і директор ІМВ Леонід Губерський відкрили Центр інформації та документації НАТО в Україні, який розташувався в приміщенні Інституту міжнародних відносин КНУ. 19 травня 2017 року в ІМВ відбувся захід ...
413371
  Бурмака Є.В. Дипломатія в контексті глобалізації економічної співпраці держав // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 81-83.
413372
  Полівода К. Дипломатія в умовах європейської інтеграції // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 195-196
413373
  Губерський Л. Дипломатія вдосконалює обличчя землі // Трибуна, 1996. – № 5/6
413374
  Дерев"янко І. Дипломатія великих держав під час Кримської війни // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 56-59. – (Політичні науки)
413375
  Іжнін І Дипломатія великих держав та особливості реалізації Версальського мирного договору / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 305-316. – ISBN 978-617-10-0489-4
413376
  Опанасенко А. Дипломатія двадцять першого століття: нові перспективи та виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 92-93
413377
  Машевський О. Дипломатія держав Антанти у "Східному питанні" 1917 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-32. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано боротьбу Росії, Великої Британії, Франції та США за "османську спадщину" в період діяльності російського Тимчасового уряду. The article analyzes the struggle of Russia, Great Britain, France and the U.S. over "Ottoman heritage" ...
413378
  Гуменюк Борис Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 9-13
413379
  Гуменюк Борис Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 22-27
413380
  Гуменюк Борис Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (15). – С. 23-33. – ISSN 1819-7329
413381
  Гончар Б.М. Дипломатія долара // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 373. – ISBN 966-316-039-X
413382
  Ціватий В. Дипломатія європейських держав раннього Нового часу (ХVІ-ХVІІІ ст.): інституціональний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-65. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується зовнішня політика і дипломатія європейських держав доби раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.). Особливу увагу приділено інституціональному розвиткові дипломатичних служб і моделям дипломатії провідних держав Європи. Визначено ...
413383
  Головченко В.І. Дипломатія ЗУНР ( ЗОУНР) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 604-605. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
413384
  Дацків І.Б. Дипломатія ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 121-136. – ISSN 0130-5247
413385
  Дацків Ігор Богданович Дипломатія ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 121-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Ідеться про дипломатичні заходи Західноукраїнської Народної Республіки в обороні державності на Паризькій мирній конференції. Перший вихід дипломатії ЗУНР на міжнародну арену й активна участь української делегації в роботі конференції поряд із ...
413386
  Передерієв Є.П. Дипломатія і міжнародна торгівля в сучасних умовах // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 88-90.
413387
  Ціватий В.Г. Дипломатія і підготовка дипломата XXI століття: традиції, інновації, моделі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 11-31. – ISBN 966-7196-06-2
413388
  Козлов В. Дипломатія Католицької церкви, Святого Престолу чи Ватикану? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-41
413389
  Троян С. Дипломатія колоніалізму: Гельголанд-Занзібарська угода 1890 р. та ії наслідки // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – С. 53-57. – (Історичні науки)
413390
  Ткач Д. Дипломатія конкретних справ // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 58-61. – (Історичні науки)
413391
   Дипломатія Мухаммеда // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 92-114. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
413392
  Машевський О.П. Дипломатія Німеччини під час боснійської кризи 1908 - 1909 років // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 144-152. – ISSN 2227-183Х


  У статті проаналізовано німецьку політику стосовно балканського питання та проблеми Чорноморських проток в період боснійської кризи. Показано причини та наслідки успішних дій Німеччини та Австро-Угорщини в цей період і дипломатичної невдачі Росії та ...
413393
  Лаїді Закі Дипломатія Обами: досягнення і розчарування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 196)
413394
  Діптан І. Дипломатія Пилипа Орлика: витоки, сутність, уроки для сьогодення // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 181-197. – ISSN 2075-1222


  У статті з2ясовуються засади, сутність, причини невдач і прорахунків зовнішньополітичної діяльності гетьмана Пилипа Орлика
413395
  Григор"єва Т. Дипломатія Речі Посполитої напередодні та під час польсько-османської війни 1672-1676 рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 42-46. – ISSN 1996-5931
413396
  Козлов В.А. Дипломатія Святого Престолу в постбіполярній системі міжнародних відносин за часів понтифікату Іоанна Павла 2 : монографія / В.А. Козлов. – Вінниця : Книга-Вега, 2008. – 192 с. : іл. – ISBN 978-966-621-411-2
413397
  Козлов В.А. Дипломатія святого престолу у сучасній системі міжнародних відносин : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Козлов В.А.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
413398
  Козлов В.А. Дипломатія Святого Престолу у сучасній системі міжнародних відносин : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Козлов В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 213л. + Додатки: л.189-213. – Бібліогр.: л.154-188
413399
  Козлов В. Дипломатія Святого Престолу: духовне і світське у сучасних міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 121-128


  Статтю присвячено аналізу ролі, основних напрямів, форм, методів і змісту дипломатії Святого Престолу в сучасній системі міжнародних відносин.
413400
  Козлов В. Дипломатія Святого Престолу: духовне та світське в сучасних міжнародних відносинах // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 35-39
413401
   Дипломатія сучасної України : Енциклопедичний довідник. – Київ, 1997. – 86с.
413402
  Ціватий В. Дипломатія та дипломатична служба Китайської Народної Республіки в умовах глобалізаційного простору: інституційний аспект // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 48-53
413403
  Ціватий В. Дипломатія та Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД): політико-інституційний аспект / В. Ціватий, О. Шаповалова // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. підприємство "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2013. – № 4. – С. 26-30
413404
  Ціватий В. Дипломатія та Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД): політико-інституційний аспект / В. Ціватий, О. Шаповалова // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 42-45
413405
  Пиріг Р. Дипломатія та зовнішня політика в "Артхашастрі" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 52-55


  "Артхашастра" - це древній індійський трактат про державність і політику, який був вірогідно написаний Пандітом Чанакья (бл.350-283 до н. е.), радником імператора Чандраупта Маурья.
413406
  Шинкарук О.В. Дипломатія України в контексті проблеми соборності української держави // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 74-75
413407
  Вєдєнєєв Д. Дипломатія Української держави доби Центральної Ради // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 46-51
413408
  Ковальчук М. Дипломатія Української держави у контексті завершення Першої світової війни // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 197-230. – ISBN 966-7522-07-5
413409
  Дацків І.Б. Дипломатія Української Народної Республіки в обороні державності у період Директорії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 346-355
413410
  Кучик О.С. Дипломатія УНР-ЗУНР в період українсько-польської війни 1918-1919 років // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 18-21.
413411
  Білоусов М.М. Дипломатія УРСР // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 605-606. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
413412
  Чорномирдін Віктор Дипломатія Чорномирдіна : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним послом Росії в Україні В. Чорномирдіним] / Чорномирдін Віктор, Юрченко Ігор; розмовляв І. Юрченко // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-17. – ISSN 0130-5212
413413
  Кулініч М. Дипломатія як мистецтво // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 28-29
413414
  Порошенко Петро Дипломатія як мистецтво неможливе робити реальним // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 6-9
413415
  Мошкола Я.М. Дипломатія як складова зовнішньої політики держави у контексті вітчизняних політологічних досліджень // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 297-303. – ISSN 2226-3209
413416
  Пономаренко О. Дипломатія, трипломатія, твіпломатія: новітній канон дипломатичного дискурсу


  У статті висвітлені останні зміни,що відбуваються в дипломатичному дискурсі, а також результати дослідження Твіпломатії як нової форми віртуальної інституційної комунікації у дипломатії.
413417
  Ціватий В. Дипломатія: майстерність слова, мистецтво дій, мовленнєва комунікація // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 30-33
413418
  Передерієв Є. Дипломатія: політика та економіка // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 143-146.
413419
  Чекаленко Л.Д. Дипломатія: Україна в системі міжнародних відносин : словник-довідник : навчальний посібник / Л.Д. Чекаленко ; Межрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 176 с. – ISBN 978-966-608-731-0
413420
  Дангулов С.А. Дипломаты / С.А. Дангулов. – М, 1967. – 495с.
413421
  Дангулов С.А. Дипломаты / С.А. Дангулов. – М, 1970. – 592с.
413422
  Дангулов С.А. Дипломаты / С.А. Дангулов. – М, 1977. – 575с.
413423
  Дангулов С.А. Дипломаты / С.А. Дангулов. – М, 1988. – 554с.
413424
  Шпанов Н. Дипломаты "Плаща и кинжала" / Н. Шпанов. – Москва, 1952. – 85с.
413425
  Могилевский С.А. Дипломаты ленинской школы / С.А. Могилевский. – Л., 1969. – 30с.
413426
  Чубарьян А.О. Дипломаты ленинской школы / А.О. Чубарьян. – М, 1982. – 64с.
413427
  Исраэлян В.Л. Дипломаты лицом к лицу / В.Л. Исраэлян. – Москва : Международные отношения, 1990. – 352 с. – ISBN 5-7133-0184-2
413428
  Жуковский Н. Дипломаты нового мира / Н. Жуковский. – М., 1982. – 302с.
413429
  Жуковский Н.П. Дипломаты нового мира / Н.П. Жуковский. – 2-е , доп. – Москва : Политиздат, 1986. – 349с.
413430
  Цыбизов В.Д. Дипломаты. / В.Д. Цыбизов. – Смоленск, 1952. – 179с.
413431
  Стателова Е. Дипломацията на княжество България 1879 - 1886 / Е. Стателова. – София, 1979. – 249 с.
413432
  Ковальчук С. Дипломи є. Попереду життєві випробування // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 6 липня (№ 123). – С. 9


  В Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відсвяткували випускний. Довгоочікувані дипломи вручили бакалаврам, спеціалістам та магістрам. На фото Володимир Різун - директор Інституту журналістики. На фото ...
413433
   Дипломи лауреатам // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 2


  Сергій Шкарлет вручив Дипломи та Почесні знаки лауреатам Державної премії України в галузі освіти 2019 року.
413434
  Асанов Н.А. Дипломированная невеста : рассказы / Н.А. Асанов. – Москва : Правда, 1974. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 36)
413435
  Готлиб Е.А. Дипломированный электросварщик / Готлиб Е.А. – Москва : Энергия, 1975. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 157. – (Библиотека тепломонтажника)
413436
  Миколюк О. Дипломна дистанція // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30-31 серпня (№ 156/157). – С. 18


  Для абітурієнтів із непідконтрольних територій вступну кампанію продовжили до 28 вересня.
413437
  Жук Н.Й. Дипломна робота з української літератури / Н.Й. Жук. – Київ, 1983. – 125с.
413438
  Аршанский В.С. Дипломная практика : повести / В.С. Аршанский. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1984. – 191 с. : ил.


  Содерж.: Последняя трасса; Дипломная практика
413439
  Юдкевич Л.Г. Дипломная работа по литературе. / Л.Г. Юдкевич. – Казань, 1975. – 32с.
413440
   Дипломное и курсовое проектирование по машинной обработке экономической информации. – М., 1985. – 239с.
413441
  Теличкин Ф.Н. Дипломное проектирование / Ф.Н. Теличкин, В.Н. Приколотин. – Донецк, 1971. – 147с.
413442
  Концевой П.Я. Дипломное проектирование и производственная практика. / П.Я. Концевой. – Воронеж, 1973. – 68с.
413443
   Дипломное проектирование на экономических факультетах сельскохозяйственных вузов. – Москва, 1977. – 176с.
413444
  Старченко Ю.М. Дипломное проектирование по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве / Ю.М. Старченко. – М, 1984. – 128с.
413445
  Старченко Ю.М. Дипломное проектирование по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве / Ю.М. Старченко. – М, 1990. – 127с.
413446
  Колкова Н.И. Дипломное проектирование технологов автоматизированных информационных ресурсов: синтез достижений теории и потребностей практики / Н.И. Колкова, И.Л. Скипор // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 3. – С. 27-35. – ISSN 1815-3186


  Описаны этапы становления и развития дипломирования технологов автоматизированных информационных ресурсов (АИР) в Кемеровском государственном университете культуры и искусств (КемГУКИ) с 1980 по 2011 г. Рассмотрены концептуальные и организационные ...
413447
   Дипломное проектирование.. – Киев, 1973. – 343с.
413448
  Марков Е.С. Дипломное проетирование по сельскохозяйственным гидротехническим мелиорациям / Е.С. Марков, Н.Г. Раевская. – М, 1991. – 88с.
413449
  Кирилюк З.В. Дипломное сочинение по русской литературе. / З.В. Кирилюк. – Киев : Вища школа, 1977. – 78 с.
413450
  Сорокин Н.А. Дипломные работы в педагогических вузах / Н.А. Сорокин. – Москва, 1986. – 125с.
413451
  Мараш Я.Н. Дипломные работы по истории СССР и истории БССР : метод. пособие / Я.Н. Мараш, И.П. Крень. – Минск, 1988. – 96с.
413452
  Коноплева М.С. Дипломные работы по черчению. Для студ.-заоч. худ.-граф. фак-тов пед. ин-тов / М.С. Коноплева. – М., 1965. – 20с.
413453
  Згуровський М.З. Дипломована псевдоосвіта, або суперечності перехідного періоду у сфері вищої освіти // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 67-76. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
413454
  Шахмагонов Н.Ф. Дипломы выдала война / Н.Ф. Шахмагонов. – М, 1986. – 159с.
413455
  Донец С. Дипломы донецьких вузов не годятся даже для Донецка / С. Донец, В. Зайцев // Сегодня. – Киев, 2016. – 8 сентября (№ 168). – С. 6


  В оккупированном Донбассе университеты едва набирают студентов. За парты садятся боевики.
413456
   Дипломы лауреатов : ХІІ Международная ежегодная премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 82-87
413457
  Шестоперова В. Дипломы получим по скайпу // Сегодня. – Киев, 2013. – 18 мая (№ 104). – С. 4


  Новшество от Минюста: школы, ПТУ и вузы смогут учить по интернету, выдавая госаттестаты.
413458
  Розман Г.А. Диполоны в щелочно-галоидных кристаллах : Автореф. дис. ... докт. физ.- мат. наук : 01.04.07 / Розман Г. А. ; Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1981. – 20 с.
413459
  Поперенко Л.В. Дипольна модель пробою міжелектродного проміжку / Л.В. Поперенко, З.П. Корольова, О.М. Борбат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-30. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Пробій міжелектродного проміжку відбувається в результаті електромагнітного вибуху з викидом речовини катода у вигляді асиметричних диполів з домінуванням електронного заряду.
413460
  Солдатов Б.И. Дипольная поляризация в переохлажденных органических жидкостях и их свойства : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Солдатов Б.И. ; ОГУ. – Одесса, 1968. – 19 с.
413461
  Мышьякова И.М. Дипольная релаксация в олигомерах со спицифическим межмолекулярным взаимодействием в каучуколигомерных композициях на их основе. : Автореф... канд.хим.наук: 01.04.19 / Мышьякова И.М.; Ан УССР.Ин-т химии высоко-молекул.соедин. – Киев, 1990. – 15л.
413462
  Гуревич Ю.М. Дипольная электрическая корреляция на рудных месторождениях / Ю.М. Гуревич. – Свердловск, 1972. – 76с.
413463
  Грабовська Дипольні радіаційні силові функції гамма-розпаду та фотопоглинання : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.16 / Грабовська (Куліч) Є.В. ; НАН України ; Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
413464
  Гайович Ігор Юрійович Дипольні т обінні спінові хвилі в анізотропних неоднорідних епітаксіальних феритових плівках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гайович Ігор Юрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
413465
  Нижник В.В. Дипольно-сегментальна релаксація в кополімерах - роль зовнішніх факторів / В.В. Нижник, Л.С. Тонкопієва, Л.П. Лінець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Хімія ; вип. 36)


  Досліджено вплив відпалення в умовах дії постійного електричного поля на діелектричні параметри дипольно-сегментльної релаксації плівок кополімерів ВХВД та САН. В результаті накладання теплового та електричного полів відбувається зміна міжмолекулярної ...
413466
  Захаров В.Х. Дипольное индуктивное профилирование с амплитудно-фазовыми измерениями при поисках и разведке сульфидных руд / В.Х. Захаров. – Л., 1967. – 156с.
413467
   Дипольное электромагнитное профилирование : Методическое руководство. – Ленинград : Недра, 1978. – 136с.
413468
  Блох И.М. Дипольное электропрофилирование / И.М. Блох. – Москва, 1957. – 191с.
413469
  Блох И.М. Дипольное электропрофилирование : ( Руководство при геологическом картировании, поисках и разведке полезных ископаемых) / И.М. Блох. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 191с.
413470
  Гайович Игьрь Юриевич Дипольные и обменные спиновые волны в анизотропных неоднородных эпитаксиальных ферритовых пленках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гайович Игьрь Юриевич; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 210л. – Бібліогр.:л.197-210
413471
  Ладынин А.В. Дипольные источники главного геомагнитного поля // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 4. – С. 634-649 : рис., табл. – Библиогр.: с. 647-649. – ISSN 0016-7886
413472
  Демин В.В. Дипольные модификаторы мембран : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Демин В. В.; Дёмин В. В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1973. – 27с.
413473
  Минкин В.И. и др. Дипольные моменты в органической химии. / В.И. и др. Минкин. – Л., 1968. – 247с.
413474
   Дипольные моменты в химиии комплексных соединений / Ростовский-на Дону Трудового Красного знамени госуд. ун-тет; О.А.Осипов, А.Д.Гарновский, В.И.Минкин и др. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1976. – 224с.
413475
  Шепель А.В. Дипольные моменты и строение некоторых геретоциклических соединений (оксодиазолов, оксазолов, пиразоолв) : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шепель А. В.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1968. – 19л.
413476
  Кочергина Л.А. Дипольные моменты и строение некоторых замещенных нафталина : Автореф... канд. хим.наук: / Кочергина Л.А.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1960. – 12л.
413477
  Шавша Т.Г. Дипольные моменты и структура эфиров некоторых неорганических кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Шавша Т.Г.; Казанск. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Научно-исслед. хим. ин-т им. А.М.Бутлерова. – Казань, 1950. – 12 с.
413478
   Дипольные частотные зондирования двухслойной среды : методические рекомендации. – Новосибирск
Ч. 1. – 1980. – 124с.
413479
  Маломуж Н.П. Дипольный момент димера воды / Н.П. Маломуж, В.Н. Махлайчук, С.В. Храпатый // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 7/8. – С. 1251-1256. – ISSN 0044-4537
413480
  Колесников М.С. Дипонегоро / М.С. Колесников. – Москва, 1962. – 208с.
413481
  Грабовський В. Диптих єдності : есе // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 134-140. – ISSN 0868-4790
413482
  Юркевич Є. Диптих пам"яті // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  У Меморіальному комплексі "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни" було відкрито художньо-документальний виставковий диптих "У спільній боротьбі проти фашизму", присвячений 70-річчю партизанського руху в Україні в період Великої ...
413483
  Панченко В.П. Диптих про втрачену свободу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 55-63. – ISSN 1996-5931


  Автор досліджує процес девальвації творчості Павла Тичини і Юрія Яновського в атмосфері тоталітарного тиску на особистість. The author researches the process of the devaluation of Pavlo Tychyna’s and Yuriy Yanovsky’s work in the atmosphere of ...
413484
  Халтрин-Халтурина Диптих С.Т. Кольриджа "Кристабель" и милтоновские традиции // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – С. 24-37. – (Серия литературы и языка ; Т. 67, № 6). – ISSN 0321-1711
413485
  Шевельов Ю. Диптрих про книжки з подвійним дном // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 201-205. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
413486
  Мацука О. Дипфейк - нові можливості, або Революція у фальсифікаціях // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 3


  "Викривлення інформації з метою вплинути на свідомість мас практикується давно і досить успішно. Слова-неологізми - "фейк", "постправда" і зовсім свіже "дипфейк" - вказують лише на вдосконалення технологій, а зовсім не на новизну явища".
413487
  Шилова М. Директ-маркетинг в системе продаж компании // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 9 (169). – С. 61-70
413488
  Калашник В. Директ-маркетинг в Украине: перспективы развития отрасли // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2009. – № 1 (149). – С. 43-45
413489
  Карасев Д. Директ-маркетинг, или Заставьте потребителя поверить // Менеджмент і менеджер / ЧП "Компания "Менеджмент- 21". – Киев, 2005. – № 10. – С. 52-60
413490
  Бабире О.В. Директив та квеситив як носії прагматичної спрямованості банерної реклами (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 73-77


  У статті подається аналіз банерної реклами з точки зору прагмалінгвістики, особлива увага приділяється найхарактернішим типам мовленнєвих актів для цього виду реклами – директиву та квеситиву. В статье подается анализ баннерной реклами с точки зрения ...
413491
  Улітіна О. Директива 2001/84/ЄС (про право слідування): іноземний досвід // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 5-10. – ISSN 2308-0361
413492
  Комзюк Л.Т. Директива 2012/28/ЕС в контексте осуществления Цифровой повестки дня для Европы // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2014. – № 1 (33). – С. 14-18. – ISSN 2072-4322
413493
  Озеран А. Директива 2013 /34/ ЄС щодо річної фінансової звітності: дискусійні питання та напрями її імплементації в нормативну базу України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 2-10 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
413494
   Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2001/29/ЕС от 22.05.2001 г. по гармонизации отдельных аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник. – Москва, 2009. – Вып. 26 (1"2009). – С. 113-133. – ISSN 1560-7976


  Доступность информации и авторское право. Директива принята в целях гармонизации средств правовой охраны авторских прав и смежных прав с учетом особенностей информационного общества
413495
  Феліцина С. Директива Європейського Союзу про захист прав інтелектуальної власності / С. Феліцина, І. Антіпіна // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 46-53. – ISSN 1608-6422
413496
  Капіця Ю. Директива ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку: нові виміри чи нові випробовування? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – C. 6-22
413497
  Абдуліна І. Директива ЄС про авторське право в умовах цифрового ринку // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 8-12. – ISSN 1608-6422
413498
  Андрощук Г. Директива ЄС про фальсифіковані ліки набрала чинності // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
413499
  Мацкевич О. Директива про аудіовізуальні медіа-послуги та законодавство України про авторське право // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 4 (90). – С.43-50. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2308-0361
413500
  Кушерець Д.В. Директива про поглинання: організаційно-правові засади регулювання процесів поглинань в ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 164-167. – ISSN 2220-1394
413501
  Дмитренко О.Л. Директиви в категоріальній системі комунікативних одиниць // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 123-133. – Бібліогр.: 36 назв.
413502
  Боть Л.П. Директиви в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Боть Л.П. ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Навчально-науковий ін-т української філології та соціальних комунікацій. – Черкаси, 2011. – 407 л. + Додаток: л. 221-407. – Бібліогр.: л. 189-220
413503
  Боть Л.П. Директиви в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Боть Л.П. ; КНУТШ. Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. + Додаток. – Бібліогр.: 16 назв
413504
   Директиви делегації України на проведення переговорів у форматі Україна - США - ЄС - РФ // Майдан про Росію : [аналіт. матеріали та коментарі] / Благодійний фонд "Майдан закордонних справ". – Луцьк : Християнське життя, 2014. – С. 31-33. – ISBN 978-966-8495-47-2
413505
  Бомчак Я.О. Директиви Європейського Союзу у сфері екології та роль органів місцевого самоврядування у їх реалізації // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 15-17
413506
  Виговський О.І. Директиви ЄС як інструмент правового регулювання випуску та розміщення цінних паперів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 96-102
413507
  Ковінька О.І. Директиви і корективи : гуморески / О.І. Ковінька. – Львів : Каменяр, 1965. – 80 с.
413508
   Директиви про бібліотечну справу : Збірка офіційнх документів. – Київ : УНІК, 1935. – 360 с.
413509
   Директиви щодо застосування Збройних Сил України // Майдан про Росію : [аналіт. матеріали та коментарі] / Благодійний фонд "Майдан закордонних справ". – Луцьк : Християнське життя, 2014. – С. 35-39. – ISBN 978-966-8495-47-2
413510
  Чумак В. Директивні висловлення в епістолярії Лесі Українки / В. Чумак, С. Шевель // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 246-252. – ISSN 2413-0923


  У статті проаналізовано основні прагмасемантичні типи директивних висловлень в епістолярії Лесі Українки, зокрема виділені висловлення із семантикою прохання, некатегоричної вимоги, поради, заборони та побажання; систематизовано граматичні засоби ...
413511
  Дмитренко О.Л. Директивні мовленнєві акти в публіцистичному дискурсі : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Дмитренко О.Л. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
413512
  Дмитренко О.Л. Директивні мовленнєві акти в публіцистичному дискурсі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Дмитренко О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223л. – Бібліогр. : л.213-223
413513
  Міцан Т.В. Директивно-розпорядчі акти XVIII ст. як інформативне джерело з історії Києво-Могилянської академії (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2004. – Вип.9. – C. 14-28
413514
   Директивный материал по проведению смотров работы Дворцов, Домов культуры, клубов, библиотек и IX республиканского смотра художественной самодеятельности Чечено-Ингушской АССР.. – Грозный, 1971. – 41с.
413515
   Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951-1955 годы. – Москва, 1952. – 32 с.
413516
   Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966-1970 годы. – Москва, 1966. – 80с.
413517
   Директивы XXIV з"їзду КПРС п"ятирічному плану розвитку народного господарства СРСР на 1971-1975 роки. – Київ, 1971. – 80 с.
413518
  Косыгин А.Н. Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы. / А.Н. Косыгин. – Москва, 1971. – 80с.
413519
  Савельев М. Директивы ВКП (б) в области хозяйственной политики за десять лет (1917-27 г. г.) / М. Савельев. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – 469 с.
413520
  Болдырев Н.И. Директивы ВКП и постановления Советского Правительства о народном образовании. / Н.И. Болдырев. – М, 1947. – 320с.
413521
  Болдырев Н.И. Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства о народном образовании : Сборник документов за 1917-1947 гг. / Сост. канд. пед. наук Н.И. Болдырев. – Вып. 2. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1947. – 304 с. – Библиогр.: с. 282-284
413522
   Директивы ВКП(б) по вопросам просвещения : вопросы нар. просвещения в Основных директивах съездов, конф-ций, совещаний Центр. ком-та и Центр контрольной комиссии ВКП(б). – 3-е изд., пересм. и доп. – Москва ; Ленинград : Нарком. просвещения РСФСР ; Огиз. [Учгиз], 1931. – 496 с.
413523
   Директивы ВКП(б) по хозяйственным вопросам. – Москва-Л., 1931. – 878с.
413524
   Директивы Главного командования Красной Армии (1917-1920).. – М., 1969. – 884с.
413525
   Директивы и стимулы в механизме управления экономикой.. – М., 1969. – 176с.
413526
   Директивы ІХ съезда Социалистической единой партии Германии по пятилетнему плану развития народного хозяйства ГДР на 1976-1980 годы.. – Берлин, 1976. – 260с.
413527
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-192 гг.). – М.
1. – 1971. – 787с.
413528
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-192 гг.). – М.
2. – 1972. – 804с.
413529
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-192 гг.). – М.
3. – 1974. – 767с.
413530
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-1922 гг.). – М.
3. – 1974. – 767с.
413531
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-1922 гг.). – М.
4. – 1978. – 728с.
413532
   Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам. – М.
Т. 2. – 1957. – 888с.
413533
   Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам.. – М.
3. – 1958. – 704с.
413534
   Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам. 1917-1957. – М.
Т. 1. – 1957. – с.
413535
   Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам. 1917-1957 гг.. – М.
4. – 1958. – 864с.
413536
   Директивы по шестому пятилетнему плану социально-экономического развития Народной Республики Болгарии на 1971-1975 годы.. – София, 1971. – 52с.
413537
   Директивы ХХIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы. – Москва, 1971. – 80 с.
413538
   Директивы ЦК ПОРП к VI съезду партии, принятые на заседании пленума 4 сентября 1971.. – Варшава, 1971. – 119с.
413539
   Директор-организатор учебно-воспиательного процесса в профессионально-техническом училище.. – М., 1969. – 46с.
413540
   Директор-організатор Інституту академік НАН України Валерій Михайлович Геєць // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 393-397. – ISBN 978-966-02-8705-1
413541
  Жабинец И.М. Директор-профтехучилища-организатор и руководитель учебно-воспитательного процесса / И.М. Жабинец. – Москва, 1984. – 79 с.
413542
  Караковский В.А. Директор - учитель - ученик / В.А. Караковский. – Москва, 1982. – 96 с.
413543
  Алешин С.И. Директор : пьеса в 4-х действ., 9 картинах / С.И. Алешин. – Москва : Искусство, 1951. – 112 с.
413544
  Сергеева Елена Директор "Октябрьской" Виталий Бабушкин : Главная проблема - стереотипность мышления. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 10-11 : Фото
413545
  Лозко А. Директор "у законі" // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 11
413546
  Каневский М З. Директор Арктики / М З. Каневский. – Москва : Политиздат, 1977. – 62с.
413547
  Дудар Є.М. Директор без портфеля : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 229 с.
413548
  Глибицька С. Директор бібліотеки - Герой Радянського Союзу // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 48-49. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена Дмитру Андрійовичу Ушакову (1919-2011), директору Центральної наукової бібліотеки Харківського університету.
413549
  Люм С. Директор большого завода / С. Люм. – Свердловск, 1942. – 88с.
413550
   Директор в on-line // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  Студенти Інституту журналістики під час сесії ставлять питання своєму директорові Володимиру Володимировичу Різуну.
413551
  Лафтер Д. Директор департамента / Д. Лафтер. – М, 1985. – 184с.
413552
  Лафтер Д. Директор департамента / Д. Лафтер. – М, 1988. – 276с.
413553
  Аунапу Ф.Ф. Директор завода, его основные функции и методы работы / Ф.Ф. Аунапу. – Москва : Экономика, 1967. – 48 с. – (Библиотечка хозяйственного руководителя)
413554
  Адеишвили А.Н. Директор занят : юморист. рассказы, юморески / Автандил Адеишвили ; авторез. пер. с груз. Н. Лабковского. – Москва : Правда, 1986. – 46 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 10)
413555
  Дубов В.А. Директор и общественные организации профтехучилища / В.А. Дубов. – М, 1986. – 62с.
413556
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 4. – 2003
413557
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 5. – 2003
413558
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 6. – 2003. – Додаток: CSO-Тематический выпуск по информационной безопасности. Лето 2003
413559
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 7-8. – 2003
413560
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 9. – 2003
413561
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 10. – 2003
413562
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 11. – 2003
413563
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 12. – 2003
413564
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 1. – 2004
413565
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 2. – 2004
413566
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 3. – 2004
413567
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 4. – 2004
413568
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 5. – 2004
413569
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 6. – 2004
413570
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 7. – 2004
413571
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 8. – 2004
413572
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 9. – 2004
413573
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 10. – 2004
413574
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 11. – 2004
413575
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 12. – 2004
413576
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 1. – 2005
413577
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 2. – 2005
413578
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 3. – 2005
413579
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 4. – 2005
413580
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 5. – 2005
413581
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 6. – 2005
413582
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 7. – 2005
413583
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 8. – 2005
413584
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 9. – 2005
413585
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 10. – 2005
413586
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 11. – 2005
413587
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 12. – 2005
413588
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 1. – 2006
413589
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 2. – 2006
413590
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 3. – 2006
413591
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 4. – 2006
413592
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 5. – 2006
413593
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 6. – 2006
413594
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 7. – 2006
413595
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 8. – 2006
413596
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 9. – 2006
413597
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 10. – 2006. – + Вкл.: it Проспект о технолог. и продуктах Sun Microsystems. Осень 2006
413598
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 11. – 2006
413599
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 12. – 2006
413600
  Різун В. Директор Інституту журналістики КНУ ім Тараса Шевченка Володимир Різун: "Наївно вважати, що країна має суспільні проблеми через погану школу" / розмову вела Катерина Мацегора // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 24 травня (№ 91). – С. 6


  Проблеми сучасної української журналістики.
413601
  Семенюк Г. Директор Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка Григорій Семенюк:"Філологи - це подвижники" / інтерв"ю взяв О. Яровий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 8-14 июня (№ 23)


  Директор Ін-ту філології Григорій Семенюк про студентів-філологів.
413602
  Замайч Л. Директор Казрагс / Л. Замайч. – Л., 1936. – 526с.
413603
  Хоцяновский О.И. Директор КПИ М.И. Коновалов (к 150-летию со дня рождения) / О.И. Хоцяновский. – Киев : Випол, 2008. – 164с. – (Славные имена Киевского политехнического института). – ISBN 978-966-646-093-9
413604
  Кондаков А.И. Директор народных училищ И.Н. Ульянов / А.И. Кондаков. – М, 1948. – 220с.
413605
  Кондаков А.И. Директор народных училищ И.Н. Ульянов / А.И. Кондаков. – М, 1964. – 318с.
413606
   Директор ННДІУВІ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 30-31


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ). Петро Петрович Кононенко - директор ННДІУВІ.
413607
  Музичко О. Директор Олександрівського комерційного училища Дмитро Дмитрович Сигаревич (1868 - 1914): сучасник та знайомий Якова Новицького // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 225-236
413608
   Директор освітніх програм Британської Ради в КНУ / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 6


  Директорка освітніх програм Британської Ради Хелен Сільвестер, яка відвідала КНУ імені Тараса Шевченка, зустрілася з проректором із наук.-педаг. роботи (міжнар. зв"язки) П. Бехом та представниками відділу міжнародного співробітництва.
413609
  Илич С. Директор социалистического предприятия / С. Илич. – Новосибирск, 1991. – 82с.
413610
  Шакуров Р.Х. Директор сучасної школи / Р.Х. Шакуров. – К, 1971. – 46с.
413611
  Первенцев А.А. Директор Томилин / А.А. Первенцев. – М, 1979. – 445с.
413612
  Кухарев Н.В. Директор учится...: Обрат. связь в пед. системе. / Н.В. Кухарев. – Минск, 1989. – 157с.
413613
   Директор школи, ліцею, гімназії : науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2001
413614
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
413615
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
413616
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003
413617
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
413618
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003
413619
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 5/6. – 2003
413620
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004
413621
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. Спецвип. – Київ, 1999-
№ 2/3 : Освіта Донеччини: сучасні досягнення. – 2004
413622
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004
413623
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004
413624
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004
413625
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1. – 2005
413626
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 2. – 2005
413627
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2005
413628
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2005
413629
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. Спецвипуск. – Київ, 1999-
№ 5/6 : Освіта Дніпропетровщини. – 2005
413630
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1. – 2006
413631
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 2. – 2006
413632
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2006
413633
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2006
413634
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 5. – 2006
413635
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 6. – 2006
413636
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1/2. – 2007
413637
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2007
413638
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2007
413639
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 5. – 2007
413640
   Директор школи, ліцею, гімназії : науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 6. – 2007
413641
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 1. – 2008
413642
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008
413643
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 3. – 2008
413644
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 4. – 2008
413645
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 5. – 2008
413646
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 6. – 2008
413647
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 1. – 2009
413648
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 2. – 2009
413649
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 3. – 2009
413650
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журна : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 4. – 2009
413651
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 5 : Досвід шкільництва міста-ювеляра: Житомиру-1125 років. – 2009
413652
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 6. – 2009
413653
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 1. – 2010
413654
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 2. – 2010
413655
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 3. – 2010
413656
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 4. – 2010
413657
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвип. / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 5 : Інноваційна освіта Шевченківського району столиці. – 2010
413658
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвип. / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 6. – 2010
413659
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 2. – 2011
413660
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – 2011
413661
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 4. – 2011
413662
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 5. – 2011
413663
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 6. – 2011
413664
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 1. – 2012
413665
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук :спецвипуск / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 2 : "Позашкілля" вирішуємо разом спільні завдання. – 2012
413666
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 3. – 2012
413667
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 4. – 2012
413668
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 5. – 2012
413669
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 6. – 2012
413670
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 1. – 2013
413671
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України , Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т. М.П.Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1999-
№ 2. – 2013
413672
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 3. – 2013
413673
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-. – ISSN 2309-7744
№ 4. – 2013
413674
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-. – ISSN 2309-7744
№ 5. – 2013. – Резюме укр.,рос.,англ.мовами
413675
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-. – ISSN 2309-7744
№ 6. – 2013. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами
413676
  Терешенков Е.Я. Директор школі / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1962. – 167с.
413677
  Сухомлинский В.А. Директор школы - руководитель учебно-воспитательной работы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сухомлинский В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
413678
  Хозе С.Е. Директор школы / С.Е. Хозе. – М., 1979. – 215с.
413679
  Дроздова Е.А. Директор школы в борьбе за качество знаний. / Е.А. Дроздова. – М., 1951. – 31с.
413680
   Директор школы в системе повышения квалификации.. – М., 1983. – 91с.
413681
  Шакуров Р.Х. Директор школы и микроклимат учительского коллектива / Р.Х. Шакуров. – М, 1979. – 48с.
413682
  Шакуров Р.Х. Директор школы и педагогический коллектив / Р.Х. Шакуров. – К, 1975. – 144с.
413683
  Максимова Е.К. Директор школы и педагогический коллектив: уч. пособие / Е.К. Максимова, Н.А. Максимов. – Калинин, 1979. – 76с.
413684
  Березняк Е.С. Директор школы и реформа / Е.С. Березняк. – Киев : [О-во "Знание" УССР], 1988. – 45, [3] с. – (Сер. 7 "Педагогическая" ; № 1)
413685
  Кабуш В.Т. Директор школы и ученическое самоуправление. / В.Т. Кабуш. – Минск, 1984. – 96с.
413686
  Титов А. Директор Ярославского Демидовского лицея Василий Петрович Зубков и его записки / Составитель А. Титов. – Б. м. : Б. и. – 6 с. – Без тит. л.
413687
  Нагибин Ю.М. Директор. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1970. – 111с.
413688
   Директора по логистике взяли курс на прибыль // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 4. – С. 8-11 : фото
413689
  Баранов-Мохорт Директори - студенти / бесіду вів Ю.Зущик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 червня (№ 24)


  Навіщо людині,успішній в бізнесі чи державному управлінні,ще одна вища освіта? Відповідає народній депутат С. Баранов-Мохорт.
413690
  Радогуз С.А. Директори (ректори) вищих технічних навчальних закладів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. - плеяда визначних учнів та соратників професора В. Л. Кірпічова / С.А. Радогуз, В.М. Скляр // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 70-76. – ISSN 2415-7422
413691
  Сосновська Т.О. Директори Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка. Штрихи до портретів / Т.О. Сосновська, В.О. Ярошик // Збірник наукових праць / Харківська, наукова бібліотека ім. Короленка В.Г. державна. – Харків, 2012. – Вип. 6. – С. 65-88


  Маючи потужні документно-інформаційні ресурси, Бібліотека відіграє важливу роль у забезпеченні потреб суспільства в інформації. Найяскравішими постатями в історії ХДНБ ім. В.Г. Короленка, на погляд авторів, були директори М.І. Румницька, Г.А. ...
413692
  Сосновська Т. Директори Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка: штрихи до портретів / Тетяна Сосновська, Валентина Ярошик // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 43-52. – ISSN 1811-377X


  Із нагоди 125-річчя однієї з найбільших книгозбірень на Сході України - Державного закладу "Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка" продовжується публікація розвідок з історії її діяльності.
413693
  Папенко Н.С. Директорія / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 109-110. – ISBN 966-642-073-2
413694
  Павличко Д. Директорія відродження української державності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 4-5
413695
  Лютий С.І. Директорія та Трудовий конгрес УНР: інституційна проблема правосуб"єктності (січень 1919 р.) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 329-333. – ISBN 978-617-7777-14-3
413696
  Пітик Г.А. Директорія Української Народної Республіки і селянство (грудень 1918-лютий 1919) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 138-146. – ISBN 966-614-021-7
413697
  Рум"янцев В. Директорія Української Народної Республіки та пошуки стратегії державотворення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 143-151. – ISSN 1993-0909
413698
  Яневський Д. Директорія УНР як міф // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 221-233. – ISBN 966-02-0276-8
413699
  Подковенко Т.О. Директорія УНР: формування засад української державності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-40.
413700
  Яблонський Василь Миколайович Директорія УНР: формування засад української державності в 1918-1920 рр. : Дис... кандид. історичнихнаук: 07.00.01 / Яблонський Василь Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 184л. – Бібліогр.:л.166-184
413701
  Яблонський Василь Миколайович Директорія УНР: Формування засад Української державності в 1918-1920 рр. : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Яблонський Василь Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
413702
   Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920 : Документи і матеріали: У 2-х томах, 3-х частинах. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги. – (Джерела до вивчення історії Української революції / Ред.кол.: В.Смолій, Г.Боряк, В.Верстюк та ін.). – ISBN 966-7601-78-1(Т.1)
Т. 1. – 2006. – 689с. – Пар. тит. арк. англ. мовою
413703
   Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920 : Документи і матеріали: У 2-х томах, 3-х частинах. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги. – (Джерела до вивчення історії Української революції / Ред.кол.: В.Смолій, Г.Боряк, В.Верстюк та ін.). – ISBN 966-7601-79-X (Т.2)
Т.2. – 2006. – 744с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
413704
  Кулагин Г.А. Директорские будни. / Г.А. Кулагин. – М., 1984. – 224с.
413705
  Калинин И.М. Директорские университеты / И.М. Калинин. – Москва, 1988. – 128 с.
413706
  Абчук В.А. Директорский "хлеб" : занимательно об управлении / Абчук В.А. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 205. [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 208
413707
  Исмаилов Бурхан Директоры школы -Хабиба Каримова. / Исмаилов Бурхан. – Душанбе, 1968. – 24с.
413708
  Четаев Д.Н. Дирекционный анализ магитотеллургических наблюдений / Д.Н. Четаев. – М, 1985. – 228с.
413709
  Коцарев О. Диригент soft power: на згадку про Осипа Зінкевича // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 29-33
413710
  Суржина Н.А. Диригент Борис Афанасьєв: Дніпропетровський період творчості (1984 - 1992 рр.) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 111-114. – ISSN 2226-3209
413711
  Фея О. Диригент вищої освіти. У який спосіб можна змінити якість науки в Україні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 31 (611), 2-8.08.2019. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Про роботу та структуру Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
413712
  Чучман В. Диригент Євген Вахняк: творчі контакти з сучасниками // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 113-124. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794
413713
  Карась Г. Диригент і композитор Степан Гумінілович: в 100-ту річницю від дня народження // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 134-139. – ISSN 2224-0926
413714
  Павлюк І. Диригент невидимого часу // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 186-188. – ISSN 0208-0710
413715
  Ферендович М. Диригент Омелян Плешкевич у хоровому русі Львова тридцятих років XX століття // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 4 (22). – С. 54-59. – ISSN 2224-0926
413716
  Забужко О.С. Диригент останньої свічки : Поезії / О.С. Забужко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 138с.
413717
  Ферендович М. Диригентська діяльність Адама Солтиса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 118-124. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
413718
  Халавчук В.Й. Диригентська ритміка як основа формування художньо-виконавського апарату студента // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 44-49. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
413719
  Петрик С.В. Диригентська техника як важливий компонент мистецтва диригування // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 260-268
413720
  Лошков Ю.І. Диригентське виконавство та кріпацькі капели в Україні (до ХІХ ст.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 186-196. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
413721
  Лошков Ю.І. Диригентське оркестрове виконавство в контексті української культури 18-19 ст. : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства: 26.00.01 / Лошков Ю.І.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 37с. – Бібліогр.: 29 назв
413722
  Драган О.В. Диригентський архетип у виконавсько-інтерпретаційному процесі: експлікація філософських знань у сферу музичної освіти // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 22-28. – ISSN 2413-5402
413723
  Мурза С.А. Диригентський жест як інструментально-виконавський феномен: компаративно-технологічний підхід : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Мурза Світлана Анатоліївна ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
413724
   Диригентський порадник. – Львів : Український видавничий інститут. – 240 с.
413725
  Чучман В.М. Диригентський почерк Євгена Вахняка // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 263-269. – ISSN 2312-4679
413726
  Мартинюк Анатолій Кирилович Диригентсько-хорова освіта в музичній культурі України другої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Мартинюк А.К.; Харківськ. держ. акад. культури. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
413727
  Карась Г.В. Диригентсько-хорова школа Олександра Кошиця як соціокультурний феномен // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 70-84
413728
  Мороз Леся Василівна Диригентсько-хорове мистецтво Галичини другої половини 19 - першої третини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Мороз Л.В.; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
413729
  Арие М.Я. Дирижабли / Арие М.Я. – Киев : Наукова думка, 1986. – 262 с. – Библиогр.: с. 258-261
413730
  Ассберг Ф.Ф. Дирижабль в Арктике / Ассберг Ф.Ф., Кренкель Э.Т. – Москва ; Ленинград : Госмашметиздат, 1933. – 88 с.
413731
  Арие М.Я. Дирижабль нового поколения / М.Я. Арие, А.Г. Полянкер. – Киев : Наукова думка, 1983. – 173 с. – Библиогр.: с. 169-170. – (Научно-популярная литература)
413732
  Пазовский А.М. Дирижер и певец / А.М. Пазовский. – М., 1959. – 159с.
413733
  Каюков В.А. Дирижерская деятельность : условия успеха : социально-культурная деятельность // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 5. – С. 113-118. – ISSN 2073-9702


  В статье дана попытка осмысления феномена успешной дирижерской деятельности. Разбирается природа дирижерского жеста. Анализируется сущность и специфика дирижирования в театре, на концертных площадках. Рассматривается эволюция профессии дирижера, а ...
413734
  Безбородова Л.А. Дирижирование / Л.А. Безбородова. – Москва, 1985. – 176с.
413735
  Пинегин Б.В. Дисбактеориозы кишечника / Б.В. Пинегин. – М, 1934. – 1447с.
413736
  Апихтіна О.Л. Дисбаланс мікро- і макроелементів в органах імунної системи за умови експозиції хлоридом кадмію та наночастинкамисульфіду кадмію (експериментальне дослідження) / О.Л. Апихтіна, К.П. Козлов
413737
  Викторенков Р.Д. Дисбаланс рынка трудовых ресурсов // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 39-40. – ISBN 978-966-434-364-7
413738
  Дмитрик В.В. Дисбаланс системи протеолізу за патології раку сечового міхура : дис. ... д-ра філософії : 091 / Дмитрик Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 161 арк. – Додатки: арк. 158-161. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 122-157
413739
  Литвицький В. Дисбаланс, або платіжний дефіцит : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 9-13 : Рис.
413740
  Береславська О. Дисбаланси валютного ринку України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 3 (205). – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
413741
  Крючкова І.В. Дисбаланси доходів і витрат в інституційних секторах економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 21-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
413742
  Василевська Г. Дисбаланси розвитку конкурентоспроможної вітчизняної податкової системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 88-99. – ISSN 1818-5754
413743
  Корнєєв М.В. Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці: особливості виникнення та накопичення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 57-62. – ISSN 2306-6814
413744
  Шинкоренко Т.П. Дисбаланси сукупного попиту в економіці України / Т.П. Шинкоренко, Т.М. Макушенко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 7-23 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
413745
  Китык В.И. Дисгармоничные складки осадочных толщ : Опыт морфологической типизации / В.И. Китык. – Киев : Наукова думка, 1979. – 127с.
413746
  Прилипко О. Дисгармонійно-прекрасні обличчя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 30-31


  Століття монаршого насильства над свободою творчості й століття радянського ідеологічного примусу - такими є історичні глибини російської літератури.
413747
  Ляшенко О.М. Дисгармонія економічної свободи України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 29-37. – ISSN 2616-9460
413748
  Суржик Л. Дисергейт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 1, 12


  Намагаючись виправдати дружину віце-прем"єра, звинувачену в плагіаті і псевдонауці, Міністерство освіти і науки загнало себе в глухий кут. Чи зможуть очільники МОН знайти з нього вихід без втрат для репутації? Мабуть, жоден дисертаційний скандал (а їх ...
413749
   Дисертации с българска тематика защитени от чуждестрании учени. 1878-1978.. – София, 1981. – 317с.
413750
  Суржик Л. Дисертації - "взять и отменить"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 12


  Гучний скандал навколо докторської дисертації дружини віце-прем"єра В"ячеслава Кириленка — Катерини Кириленко спровокував ланцюгову реакцію багатьох інших плагіатних справ. Після того, як у них засвітилися імена обраних до Національного агентства із ...
413751
  Осіння Н.В. Дисертації вчених-геологів та гірників України XIX - початку XX ст. (історико-книгознавчий та бібліографічний аналіз) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 209-212. – ISBN 978-966-02-7337-5


  В Київському університеті Св. Володимира на окрему увагу заслуговують дисертаційні праці К.М. Феофілактова, П.Я. Армашевського, В.Ю. Тарасенка, А.С. Роговича, П.А. Тутковського, В.І. Лучицького, В.М. Чирвинського. Еволюцію й трансформацію дисертацій ...
413752
  Іщенко А.В. Дисертації з методики розслідування злочинів: форма та зміст / А.В. Іщенко, Л.А. Ляшенко // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 127-135. – ISSN 0130-2655
413753
  Вербич С.О. Дисертації з ономастики, захищені впродовж 2001-2017 рр. // Повідомлення Української ономастичної комісії : наукове видання / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства ; Ін-т укр. мови НАН України ; редкол.: В.В. Німчук, О.П. Карпенко, В.В. Лучик [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (18). – С. 28-37. – (Серія "Бібліотека української ономастики"). – ISBN 978-617-7117-95-6
413754
  Аджієв В. Дисертації та репутації: випадок Альбіону // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 202-204. – ISBN 978-966-518-698-4


  "...У Великобританії академічний плагіат розглядають як дуже серйозне порушення. У кожному університеті є нормативні документи (з назвами типу Code of Practice for Research або Code of Practice for Research Degrees), які детально розписують етичні ...
413755
  Андрєєва Н.А. Дисертації які захищені у Львівському політехнічному інституті в 1960-1966 рр. : бібліографічний покажчик / Андрєєва Н.А., Гаврилюк А.М. ; Науч.-тех. б-ка Львів. політехн. ін-ту, Відділ бібліогр. – Львів : [б. в.], 1967. – 70 с.
413756
   Дисертації, захищені в спеціалізованій вченій раді Д 26.001.02. // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 97-141
413757
   Дисертації, захищені під керівництвом А.П. Коцура / матеріал підготувала Віта Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 265-266


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
413758
  Глазунова Л. Дисертації, захищені у спеціалізованих вчених радах Харківської державної академії культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С.16-18. – ISSN 2076-9326
413759
   Дисертації, які захищені у Львівському політехничному інституті в 1946-4960 рр. : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1961. – 95с.
413760
  Стріха М. Дисертаційна паніка: що після неї? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (№ 42/43)


  Серед науковців - чергова паніка. Причиною став наказ МОНМС №1112 від 17 жовтня 2012 р. "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", який після реєстрації в Мін"юсті набув сили ...
413761
  Дмитренко М. Дисертаційна робота: методологія та методика // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 322-329. – ISBN 978-617-676-148-8
413762
   Дисертаційний збірник (література, археологія).. – Київ, 1958. – 103с.
413763
  Головін М.І. Дисертаційний прорахунок / М.І. Головін. – Київ, 1985. – 160 с.
413764
  Кропочева Н.М. Дисертаційні дослідження з історії розвитку педагогічної науки і практики доби Української Революції на сучасному етапі: бібліометричний аналіз // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (20). – C. 213-227. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
413765
  Глазунова Л.В. Дисертаційні дослідження як індикатор розвитку бібліографічної науки в Україні на сучасному етапі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 86-99


  Наведено результати дослідження масиву дисертацій у галузі бібліографознавства, захищених в Україні на сучасному етапі (1991-2008 рр.), як одного із провідних показників тенденцій розвитку науки.
413766
  Глазунова Л.В. Дисертаційні дослідження як індикатор розвитку бібліографічної науки в Україні на сучасному етапі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – C. 86-99
413767
  Зосимов А.М. Дисертаційні помилки : [монографія] / А.М. Зосимов, В.П. Голік. – 3-те вид., доп. і виправл. – Харків : ІНЖЕК, 2005. – 216 с. – ISBN 966-392-000-9


  Книга призначена для дисертантів, керівників і консультантів дисертаційних робіт, рецензентів, опонентів та експертів ВАКу.
413768
   Дисертаційні роботи з мовознавства (тематика досліджень) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-104. – ISSN 0027-2833
413769
   Дисертаційні роботи з мовознавства (тематика досліджень) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-104. – ISSN 0027-2833
413770
   Дисертаційні роботи, захищені в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (2000-2019 роки) : анотований бібліогр. покажчик / авт.-уклад. С.Х. Литвин. – Київ : НАКККіМ, 2019. – 123, [1] с. – На обкл. та тит. арк.: 50 НАКККіМ пізнавай, фантазуй, реалізуй!
413771
  Дудар Є.М. Дисертація : репертуарний збірник / Є.М. Дудар. – Київ : Мистецтво, 1976. – 102 с.
413772
  Козубцов І.М. Дисертація PhD - фрагмент формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103), листопад. – С. 102-105. – ISSN 2077-1800


  Досліджено структуру дисертаційної роботи майбутнього доктора філософії.
413773
  Ковальова О. Дисертація з клоунадою. На яку наукову діяльність ідуть гроші? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 17 жовтня (№ 151). – С. 10
413774
  Савичев Г.О. Дисертація лейтенанта Шпильового / Г.О. Савичев. – Київ, 1965. – 93с.
413775
  Дюбуа І. Дисертація про українське мистецтво в Сорбонні // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 11 (393), листопад : листопад. – С. 9-11


  Захист дисертації мистецтвознавця В.Д. Васютинської-Маркуде "Вклад у вивчення українського винахідливого мистецтва" 17 жовтня 1981 року в Інституті Східних мов і цивілізацій, який є відділом Сорбонни.
413776
  Гусєв В.І. Дисидент / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 110-111. – ISBN 966-642-073-2
413777
  Ніколаєць Ю. Дисидентство в Україні в роки хрущовської відлиги у працях вітчизняних науковців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-39. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу історичних праць вітчизняних науковців, у яких висвітлюється дисидентський рух 1960-х рр. This article is devoted to the historical publications authors of Ukraine of dicidents rule during 1960"s
413778
  Гуль О.Г. Дисидентство і еміграція в світогляді "Туманного поета" Бей Дао // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 444-451. – ISSN 2520-2103
413779
  Коцарев О. Дисидентська "Дружба народів" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 15 травня (№ 20). – С. 7


  Українські дисиденти у спогадах іноземців.
413780
  Гриньків Р. Дисидентський рух в радянській Україні // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 72-74
413781
  Ніколаєць К.М. Дисидентський рух в УРСР у другій половині 60-х - першій половині 80-х років XX ст.: історіографія // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 89-104. – ISBN 966-614-021-7
413782
  Галицька-Дідух Дисидентський рух на Прикарпатті наприкінці 50-х - середині 80-х рр. XX ст. // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
413783
  Рожкова Л.І. Дисидентський рух на Сумщині в 1960 - на початку 1980-х рр.: особистості, ідеї, напрями діяльності // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 33-40. – (Історичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-3417
413784
  Федик Л.Б. Дисидентський рух як форма протидії державним та партійним органам радянської влади в 60-80-х рр. ХХ ст.: історико-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 49-56. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
413785
  Циба В"ячеслав Дисиміляція аналітичної філософії, або Як філософи винаходять традицію // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 2 : Україна : вибір моделі суспільного розвитку. – С.145-153. – ISSN 0235-7941
413786
  Когутич І.І. Дисимуляції - невербальні негативні обставини. Їх сутність та використання в розслідуванні злочинів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 118-126. – ISSN 2310-9769
413787
  Беспалько С.А. Дисипативне нагрівання рідини в замкнутій гідравлічній системі з гідродинамічним теплогенератором : автореф. дис. ... канд. теехн. наук: спец.: 05.14.06 - техн. теплофізика та пром. теплоенергетика / Беспалько С.А. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
413788
  П"ятецька О.В. Дисипативний розігрів та ефективність роботи сенсора при резонансних коливаннях пластини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 209-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача про вплив температури дисипативного розігріву на эфективтсть роботи п"єзоелектричних сенсорів при вимушених резонансних коливаннях тонкої в"язкопружної прямокутної пластини з шарнірним закріпленням торців. Розв"язок задачі одержано ...
413789
  Бугайчук С.А. Дисипативні солітони взаємодії хвиль в динамічних нелінійно-оптичних середовищах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Бугайчук Світлана Анатоліївна ; Ін-т фізики Нац. акад. наук. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 50 назв
413790
  Грищенко О.Ю. Дисипативність двокрокових симетризованих алгоритмів для гіперболічних рівнянь переносу / О.Ю. Грищенко, В.В. Оноцький // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 173-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджено двокрокові симетризовані схеми для задач дu/дt = -k (x,t) дu/дx [подано формулу] та дu/дt = - д/дx (k (x,t) u) [подано формулу] на відрізку х є [0,1] при +>0, u (x,0)=ф(х) [подано формулу], u (x,0)=ф(t) [подано формулу] при k>0 або ...
413791
  Кінаш А.В. Дисипативність неавтономних систем з марковськими переключеннями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кінаш Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 124 арк. – Бібліогр.: арк. 114-123
413792
  Кінаш А.В. Дисипативність неавтономних систем з марковськими переключеннями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кінаш Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
413793
  Глобіна Л.В. Дисипація енергії та вертикальний обмін за рахунок обвалень інерційно-гравітаційних внутрішніх хвиль : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Глобіна Любов Вікторівна ; НАН України, Мор. гідрофіз. ін-т. – Севастополь, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
413794
  Кривошеїн В.В. Дисипація українських абітурієнтів у закордонні виші: мотиваційний чинник // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 5-12. – ISSN 2077-1800
413795
  Коваленков А.А. Диск / А.А. Коваленков. – М, 1972. – 79с.
413796
  Менюк Ж. Диск : повесть, рассказы, стихи, эссе, пьесы / Джордже Менюк ; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1987. – 407 с.
413797
   Диск із живим голосом Василя Симоненка / інформ. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 43
413798
  Менюк Ж. Диск. Элегия / Жеорже Менюк ; пер. с молдав. Л.Мищенко. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1970. – 88 с.
413799
  Середа О. Дискваліфікація директора як правовий інститут корпоративного законодавства Великої Британії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 36-39
413800
  Найт Р. Дисклеймер: усі збіги випадкові : [роман] / Рене Найт ; [пер. з англ. С. Мокрої]. – Харків : Vivat, 2017. – 316, [4] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : Disclaimer / Renee Knight. London: Doubleday: Text Publishing: PublicAffairs, 2015. – ISBN 978-966-942-126-5
413801
  Владимиров В.И. Дисклинации в кристаллах / В.И. Владимиров, А.Е. Романов. – Ленинград : Наука, 1986. – 222 с.
413802
   Дисклинации и ротационная деформация твердых тел : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1988. – 227 с.
413803
   Дисклинации и ротационная деформация твердых тел : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1990. – 226 с.
413804
  Стрельцов М.И. Дисклокации южной части Курильской островной дуги / М.И. Стрельцов. – М,, 1976. – 132с.
413805
  Синєокий О. Диско-комунікація як особливе масове явище // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 64-75. – ISSN 1810-2131
413806
  Макарова З.М. Диско як популярний танцювальний стиль другої половини XX століття: особливості хореографічної стилістики // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 259-265. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна публікації полягає у доповненні до вже існуючого академічного базису нових теоретичних висновків щодо композиційних та лексичних особливостей диско-танців, манери їх виконання. Висновки. Танцювальний стиль "диско" виник у середині ...
413807
   Дисковая голографическая память для документальной информации.. – Минск, 1991. – 86с.
413808
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ. – М.
Т. 4. – 1973. – 289с.
413809
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ. – М.
Т. 4. – 1973. – 40с.
413810
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ. – М.
Т. 6, кн. 1. – 1974. – 249с.
413811
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ. – М.
Т. 6, кн. 4. – 1974. – 228с.
413812
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ. – М.
Т. 6, кн.5. – 1974. – 266с.
413813
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
1. – 1973. – 127с.
413814
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
Кн.2. – 1973. – 59с.
413815
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
Кн.3. – 1973. – 59с.
413816
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
Кн.3. – 1973. – 67с.
413817
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
3. – 1973. – 18с.
413818
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
Кн.4. – 1973. – 36с.
413819
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
5. – 1973. – 19с.
413820
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
5 Кн.7. – 1973. – 19с.
413821
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
5. – 1973. – 164с.
413822
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
6 Кн.2. – 1973. – 144с.
413823
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
6 Кн.6. – 1973. – 57с.
413824
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
2. – 1974. – 100с.
413825
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
5 Кн.6,7. – 1974. – 47с.
413826
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
6 Кн.3. – 1974. – 177с.
413827
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
7 Кн.3,4. – 1974. – 217с.
413828
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
7 Кн.5. – 1974. – 207с.
413829
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
7 Кн.6,7. – 1974. – 235с.
413830
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
10. – 1974. – 67с.
413831
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
12 Кн.3. – 1974. – 132с.
413832
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
13 Кн.3. – 1974. – 140с.
413833
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
16 Кн.2. – 1974. – 221с.
413834
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
16 Кн.3. – 1974. – 104с.
413835
  Праченко В.Д. Дисковая операционная система коллективного пользования для СМ ЭВМ. / В.Д. Праченко. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 206с.
413836
  Толчин В.Г. Дисковая система голографической памяти буквенно-цифровой информации большой емкости : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03, 05.13.13 / Толчин В.Г. ; Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1981. – 22 с.
413837
  Лобач Г.А. Дисковый микроэлектрод: теория и применение в электрохимических измерениях. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.05 / Лобач Г.А.; Днептропетр.хим-технол.ин-т. – Днепропетровск, 1982. – 16л.
413838
  Фшварцман С.Р. Дискомицеты. / С.Р. Фшварцман, Н.Т. Кажиева. – Алма-Ата, 1976. – 1-304с.
413839
  Зикова М. Дискоміцети національного природного парку "Голосіївський" / М. Зикова, В. Джаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 9-12. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Представлено дані досліджень видового складу дискоміцетів Національного природного парку "Голосіївський". На території парку відмічено 75 видів, що належать до 44 родів 19 родин 6 порядків класів Leotiomycetes, Pezizomycetes та Orbiliomycetes. ...
413840
  Бартов О. Дискомфортне читання: відповідь моїм критикам // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 326-348. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)


  Знищення євреїв в Галичині під час Другої світової війни.
413841
  Поздняков Сергей Дисконтная карта для привлечения туристов : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 66 : Фото
413842
  Трало І.М. Дисконтування дебіторської заборгованості в обліковій політиці підприємства // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2020. – Вип. 1 (91). – С. 154-159. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 1 (91)). – ISSN 2664-245X
413843
  Меньшиков В.О. Дискообразна тріщина в площині поділу пружних матеріалів при дії хвилі зсуву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 85-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Рішення просторової задачі теорії пружності для біматеріального тіла із круговий міжфазною тріщиною при навантаженні хвилею зсуву зведено до розв"язання системи граничних інтегральних рівнянь. Задача вирішена за допомогою методу граничних елементів. ...
413844
  Салімонович Л. Дискотека відміняється. Із кінця березня у Харківському університеті захворіло на кір 26 студентів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17 квітня (№ 44). – С. 3


  "Перші спалахи інфекційної хвороби зафіксували в ХНУ ім. В.Н. Каразіна в останніх числах березня. Карантин у навчальному закладі поки що не ввели, але оскільки більша половина хворих проживає в шести гуртожитках, сюди наразі обмежили вхід стороннім ...
413845
  Портная В.Л. Дискоциклиниды эоценовых отложений Крыма и их биостратиграфическое значение : монография / В.Л. Портная; Отв. ред. Немков Г.И. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1974. – 175с.
413846
  Маркюс Ж. Дискретизация и квантование / Ж. Маркюс. – М, 1969. – 144с.
413847
  Молчанов А.А. Дискретизация информационных сигналов / А.А. Молчанов, А.М. Шарадкин. – К., 1991. – 157с.
413848
  Коломийцева Ольга Андреевна Дискретизация отвлеченных существительных в английском языке (на материале производных на -ance/-ence) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Коломийцева Ольга Андреевна; КПИИЯ. – К., 1986. – 24л.
413849
  Марченко І.Ф. Дискретна апроксимація за критерієм найменшого граничного відхилення. : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01. / Марченко І.Ф.; МО України. Київ. нац. ун-т будівництва і архіт. – К., 1999. – 17л.
413850
  Воронін А. Дискретна динамічна модель для розрахунку програми залучення депозитів / А. Воронін, І. Волошин // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 91-98. – ISSN 1605-2005
413851
  Волошин І. Дискретна динамічна модель ліквідності банку з урахуванням ендогенних депозитів / І. Волошин, А. Воронін // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2020. – № 2 (152). – Бібліогр.: 20 назв
413852
  Спірінцев Д.В. Дискретна інтерполяція на основі варіативного формування різницевих схем кутових параметрів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Спірінцев Д.В. ; М-во аграр. політики України ; Таврійський держ. агротехнолог. ун-т. – Мелітополь, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
413853
  Оленко А.Я. Дискретна математика : Навч. посібник для студ. мех.-мат. ф-ту / А.Я. Оленко, М.Й. Ядренко; КУ. – Київ : Київський університет, 1997. – 81 с. – ISBN 966-594-044-9
413854
  Бардачов Ю.М. Дискретна математика : Підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є. Ходаков; За редакцією В.Є. Ходакова. – Київ : Вища школа, 2002. – 287с. – ISBN 966-642-090-2
413855
  Міхайленко В.М. Дискретна математика : Підручник / В.М. Міхайленко, Н.Д. Федоренко, В.В. Демченко; МОіНУ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет, 2003. – 319с. – ISBN 966-7942-99-6
413856
  Ядренко М.Й. Дискретна математика : Навчальний посібник / М.Й. Ядренко. – Київ : Експрес, 2003. – 244с. – ISBN 966-7652-13-0
413857
  Ядренко М.Й. Дискретна математика : Навчальний посібник / М.Й. Ядренко. – Київ : ТВІМС, МП, 2004. – 245с. – ISBN 966-95255-6-X
413858
  Спекторський І.Я. Дискретна математика : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Я. Спекторський; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Політехника. Періодика, 2004. – 220с. – ISBN 966-622-136-5
413859
  Нікольський Ю.В. Дискретна математика : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 608с. – ISBN 966-83-40-50-7
413860
  Коваленко Л.Б. Дискретна математика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Б. Коваленко, С.О. Станішевський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. акад. міського госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 189, [3] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 186-189. – Бібліогр.: с. 185. – ISBN 966-695-070-7
413861
  Бардачов Ю.М. Дискретна математика : підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є Ходаков; за ред. В.Є. Ходакова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2007. – 384с. – ISBN 978-966-642-343-9


  Викладено основні поняття і наукові результати теорій множин, математичної логіки, відношень, формальних систем, алгоритмів, комбінаторики, графів.
413862
  Нікольський Ю.В. Дискретна математика : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина. – Київ : BHV, 2007. – 368 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-201-9
413863
  Кривий С.Л. Дискретна математика : вибрані питання : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / С.Л. Кривий ; МОНУ ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ ; Хмельницький національний ун-т. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 572с. – ISBN 978-966-518-432-4


  Викладено основні поняття і наукові результати теорій множин, математичної логіки, відношень, формальних систем, алгоритмів, комбінаторики, графів.
413864
  Бардачов Ю.М. Дискретна математика : [підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів] / Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є. Ходаков ; за ред. В.Є. Ходакова. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 2008. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-642-384-2
413865
  Ямненко Р.Є. Дискретна математика : навч.-метод. посібник / [Р.Є. Ямненко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 104 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті кат. картки. – Бібліогр.: с. 104. – ISBN 978-966-529-232-6
413866
  Трохимчук Р.М. Дискретна математика : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Р.М. Трохимчук ; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : Персонал, 2010. – 525, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 504-506. – ISBN 978-966-608-863-8


  Викладено основи дискретної (комп"ютерної) математики, складової теоретичної (математичної) кібернетики - науки, що займається розробкою та дослідженням комп"ютерних і програмних систем
413867
  Іванов Є.О. Дискретна математика : робочий зошит з українсько-англійським тематичним словником : множини / Іванов Є.О., Ченцов О.І., Шевченко В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2011. – 77 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 72-73
413868
  Іванов Є.О. Дискретна математика : робочий зошит з українсько-англійським тематичним словником : комбінаторика, теорія алгоритмів / Іванов Є.О., Ченцов О.І., Шевченко В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2011. – 75 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 70-71
413869
  Матвієнко М.П. Дискретна математика : ХХІ століття : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.П. Матвієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2014. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-344. – ISBN 978-966-2609-32-5
413870
  Кривий С.Л. Дискретна математика : підруч. для студ. ВНЗ / С.Л. Кривий ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хмельн. нац. ун-т. – Чернівці ; Київ : Букрек, 2014. – 567, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 564-567. – Бібліогр.: с. 559-563. – ISBN 978-966-399-550-2
413871
  Гвоздьова Є.В. Дискретна математика : навч. посіб. для студентів напрямів підгот. "Комп"ютерні науки" та "Економічна кібернетика" / Гвоздьова Є.М., Гірник М.О. ; Укоопспілка, Львів. комерційна акад. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 123, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 121-122. – Бібліогр.: с. 123. – ISBN 978-617-602-151-3
413872
  Нікольський Ю.В. Дискретна математика : підручник / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина ; за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Вид. 4-те, випр. та допов. – Львів : Магнолія - 2006, 2016. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – (Серія "Комп"ютинг" = Computing). – ISBN 978-966-2025-76-7
413873
  Матвієнко М.П. Дискретна математика : ХХІ століття : підручник / М.П. Матвієнко ; М-во освіти і науки України, Конотоп. ін-т Сумського ун-ту. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2017. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 321-323. – ISBN 978-966-2609-32-5
413874
  Тмєнова Н.П. Дискретна математика : теорія множин і відношень, комбінаторика, числення висловлювань : навч. посібник / Н.П. Тмєнова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 102-103
413875
  Базилевич Л.Є. Дискретна математика у прикладах і задачах : підручник / Л.Є. Базилевич. – Львів : І.Е. Чижиков, 2013. – 486, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 480. – (Серія "Математичний практикум" ; т. 3). – ISBN 978-966-2645-09-5
413876
  Трохимчук Р.М. Дискретна математика у прикладах і задачах : навч. посібник / Р.М. Трохимчук, М.С. Нікітченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246. – ISBN 978-966-439-929-3
413877
  Матвієнко М.П. Дискретна математика. ХХІ століття : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / М.П. Матвієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-344. – ISBN 978-966-2609-32-5
413878
  Іванов Є.О. Дискретна математика: робочий зошит з українсько-англійським тематичним словником. Множини / Іванов Є.О., Ченцов О.І., Шевченко В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2012. – 78 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів
413879
  Каменева Н.В. Дискретна модель оптимізації стратегії екологічного інвестування на промислових підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 348-360. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено дискретну математичну модель цільового програмування, яка дозволяє забезпечує багатокритеріальну оптимізацію фінансово-господарської та екологічної діяльності промислового підприємства. Запропоновано методи розрахунку екологічного ...
413880
  Сергієнко І.В. Дискретна оптимізація. Алгоритми та їхнє ефективне використання / І.В. Сергієнко, В.П. Шило, В.О. Рощин ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2020. – 142, [2] с. – Бібліогр.: с. 131-139. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1735-1
413881
  Кузин Л.Т. Дискретная математика / Л.Т. Кузин. – М., 1975. – 30с.
413882
   Дискретная математика : учеб. пособ. – М., 1988. – 88с.
413883
  Донской В.И. Дискретная математика : Учебное пособие / В.И. Донской. – Симферополь : Сонат, 2000. – 360с. – ISBN 966-7347-42-7
413884
  Иванов Б.Н. Дискретная математика : Алгоритмы и программы. Полный курс / Б.Н. Иванов. – Москва : Физматлит, 2007. – 408 с. – (Математика и прикладная математика). – ISBN 978-5-9221-0787-7
413885
  Спирина М.С. Дискретная математика : учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / М.С. Спирина, П.А. Спирин. – 4-е изд., исправл. – Москва : Академия, 2007. – 368с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-4562-7


  Углубленный междисциплинарный курс и содержит теоретический материал по традиционным темам дискретной математики и некоторые вопросы классической логики
413886
  Асеев Г.Г. Дискретная математика : учебник / Г.Г. Асеев, О.М. Абрамов, Д.Э. Ситников. – Киев : Кондор, 2008. – 162 с. – ISBN 978-966-351-127-6
413887
   Дискретная математика / РАН. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 26, вып. 2. – 2014
413888
   Дискретная математика / РАН. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 26, вып. 3. – 2014
413889
   Дискретная математика / РАН. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 26, вып. 4. – 2014
413890
  Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера / О.П. Кузнецов, Адельсон-Вельский. – 2-у изд., перераб. и дополн. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 480с. – ISBN 5-283-01563-7
413891
  Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера / О.П. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 400 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0570-7
413892
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов / Ф.А. Новиков. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 304с. – ISBN 5-272-00183-4
413893
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов / Ф.А. Новиков. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2002. – 304с. – ISBN 5-272-00183-4
413894
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : Учебное пособие для вузов, обуч. по направл. подготовки дипломированных спец. "Информатика и вычисл. техн." / Ф.А. Новиков. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 304 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-355-X
413895
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / Ф.А. Новиков. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2006. – 363, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 351-363. – Библиогр.: с. 349-350. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-741-5
413896
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : учеб. пособ. для студ. вузов / Ф.А. Новиков. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 364 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-741-5
413897
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : учеб пособие для студ. вузов, обучающихся по напр. подгот. дипломированных спец. "Информатика и вычислит. техника" / Ф.А. Новиков. – 3-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2009. – 383, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 370-383. – Библиогр.: с. 368-369. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-759-7
413898
  Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Прикладная математика" / Р. Хаггарти ; пер. с англ. под ред. С.А. Кулешова с доп. А.А. Ковалева, В.А. Головешкина, М.В. Ульянова. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Техносфера, 2014. – 399, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 397-399. – Библиогр.: с. 395-396. – (Мир программирования). – ISBN 978-5-94836-303-5
413899
  Андерсон Д.А. Дискретная математика и комбинаторика = Discrete mathematics with combinatorics / Джеймс А. Андерсон ; [пер. с англ. М.М. Беловой]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2003. – 957, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001. - Предм.-именной указ.: с. 942-953. – ISBN 5-8459-0498-6
413900
  Триумфгородских М.В. Дискретная математика и математическая логика для информатиков, экономистов и менеджеров : учеб. пособ. для студ вузов / М.В. Триумфгородских. – Москва : Диалог-МИФИ, 2011. – 180 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-86404-238-0
413901
   Дискретная математика и математические вопросы кибернетики. – Москва : Наука
Т. 1. – 1974. – 311с.
413902
   Дискретная математика и математическое обеспечение ЭВМ. – Баку, 1986. – 80с.
413903
  Иванов Б.Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы / Б.Н. Иванов. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 288с. – (Технический университет). – ISBN 5-93208-093-0
413904
  Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах и упражнениях : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / Г.И. Москинова. – Москва : Логос ; Университетская книга, 2007. – 240 с. – (Новая студенческая библиотека). – ISBN 978-5-98704-234-8
413905
  Ильинская И.П. Дискретная математика. Сборник задач : комбинаторика, графы, вероятность : учебно-методическое пособие / И.П. Ильинская, А.И. Ильинский ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 104 с.
413906
  Асанов М.О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы : учебное пособие / М.О. Асанов, В.А. Баранский, В.В. Расин. – Изд 2-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 368 с. : ил. – Библиогр.: с. 351-353. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-1068-2
413907
  Акимов О.Е. Дискретная математика: логика, группы, графы / О.Е. Акимов. – 2-е изд., дополн. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 376с. – (Технический университет). – ISBN 5-93208-025-6
413908
   Дискретная математика: Учеб. пособие.. – К., 1977. – 58с.
413909
  Московская М.Ф. Дискретная неоднородность поверхности палладиевых катализаторов дегидрирования циклогексена : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Московская М.Ф.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра физ. и коллоидной химии. – М., 1971. – 20л.
413910
   Дискретная обработка речевых сигналов.. – М., 1978. – 132с.
413911
  Ковалев М.М. Дискретная оптимизация / М.М. Ковалев. – Минск, 1977. – 191с.
413912
   Дискретная оптимизация и анализ сложных систем : Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1989. – 162 с.
413913
  Каганович Б.М. Дискретная оптимизация тепловых сетей / Б.М. Каганович. – Новосибирск, 1978. – 86с.
413914
  Скобелев Дискретная оптимизация. / Скобелев, В.В. Христиановский. – К., 1988. – 63с.
413915
   Дискретная система для измерений многомерных распределений вероятностей. – Киев : Наукова думка, 1969. – 171с.
413916
  Пугачов Євген Валентинович Дискретне геометричне моделювання скалярних і векторних полів стосовно будівельної світлотехніки : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.01.01 / Пугачов Є.В; МОіНУ. КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: 65 назв
413917
  Ботвіновська Світлана Іванівна Дискретне моделювання обрисів магістральних перехрещень за керуючими чинниками параметрів натуральних рівнянь : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Ботвіновська С.І.; МОіНУ; КНУБіА. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
413918
  Биков М.М. Дискретний аналіз і теорія автоматів : навч. посібник / М.М. Биков, В.Д.Черв"яков ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 353, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310. – ISBN 978-966-657-602-9
413919
  Ковальов Д. Дискретний аналіз форм управління трансакцією як інструмент зниження трансакційних витрат компанії в умовах виходу на зовнішні ринки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 280-285. – ISSN 1993-0259
413920
  Сергієнко І.В. Дискретний аналіз(- галузь математики) / І.В. Сергієнко, З Н. Шор // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 619-620. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
413921
  Пічкур В.В. Дискретний варіант методу динамічного програмування в задачі структурно-параметричної оптимізації / В.В. Пічкур, Є.М. Страхов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 103-110. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi обгрунтовано принцип оптимальностi Белмана для задачi структурно–параметричної оптимiзацiї дискретної динамiчної системи з фiксованими моментами перемикання. Для цiєї задачi одержано дискретне рiвняння Белмана. Створено чисельний метод для ...
413922
  Кириченко В.В. Дискретні етапи становлення особистісної ідентичності працівників у процесі професійної адаптації // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 394-401
413923
  Пономаренко О.І. Дискретні зображення випадкових функцій другого порядку І // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 163-171. – ISSN 0868-6904


  We consider representations of scalar and vector random functions on a set T in the form of infinite or finite sums with terms, which are scalar functions on T with random coefficients, under rather general assumptions on the set T and properties of ...
413924
  Пономаренко О.І. Дискретні зображення випадкових функцій другого порядку ІІ // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 87. – С. 152-162. – ISSN 0868-6904


  This article is a continuation of work [21]. There we study the discrete representations for random function of second order with scalar and vector values of general basis type.
413925
  Гегер А.Д. Дискретні методи формалізації структури візуальних рекурсивних систем в об"єктах дизайну // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 26-30 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
413926
  Бак С.М. Дискретні нескінченновимірні гальмінтонові системи на двовимірній гратці : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Бак Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 42 назви
413927
  Діблік Дискретні системи зі слабким запізненням / Діблік, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 172-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються дискретні системи з запізненням, характеристичне рівняння яких співпадає з характеристичним рівнянням матриці при поточній координаті. Системи такого типу названі системами зі слабким запізненням. Одержано умови слабкого запізнення для ...
413928
  Можаровський А.Г. Дискретні стабілізатори напруги змінного струму з двотрансформаторними виконавчими структурами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Можаровський А.Г.; Мажаровський А.Г.; НАНУ. Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
413929
  Шарко Ю.В. Дискретні умови стійкості за Ляпуновим та імпульсні системи : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шарко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 121 л. – Бібліогр.: л. 116-121
413930
  Шарко Ю.В. Дискретні умови стійкості за Ляпуновим та імпульсні системи : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шарко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв.
413931
  Зайцев В.Ф. Дискретно-групповой анализ обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Зайцев В.Ф.;. – Москва, 1992. – 23 с.
413932
  Перес Лопес Амадо Дискретно-групповой анализ обыкновенных дифференциальных уравнений третьего порядка с биномиальной правой частью : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.01.02 / Перес Лопес Амадо; Мин-во образования БССР, БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1991. – 14л.
413933
  Терентьев С.В. Дискретно-динамическая модель крупномасштабного военного конфликта / С.В. Терентьев. – Москва, 1991. – 44 с.
413934
  Винокуров В.И. Дискретно-кодированные последовательности / В.И. Винокуров, В.Е. Гантмахер. – Ростов-на-Дону : Ростов-на-Дону университет, 1990. – 288с.
413935
  Шуміліна Наталія Володимирівна Дискретно-континуальні моделі задач ідентифікації включень з використанням потенціального поля : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Шуміліна Н.В.; Держ. ком. зв"язку та інформ. України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв.
413936
  Илиев К.Н. Дискретно-континуальный метод исследования напряженно-деформированного состояния армированных брусьев с учетом ползучести : Автореф... канд. техн.наук: / Илиев К.Н.; Киевский автомоб.-дорожн. ин-т. – К., 1969. – 27л.
413937
   Дискретно-непрерывные автоматические системы.. – М., 1980. – 143с.
413938
  Згуровский М.З. Дискретно-непрерывные системы с управляемой структурой : Теория. Моделирование. Применение / М.З. Згуровский, В.А. Денисенко; НАНУ; МОУ. – Киев : Наукова думка, 1998. – 352c. – ISBN 966-00-0171-1
413939
  Верещага В.М. Дискретно-параметричний метод геометричного моделювання кривих ліній та поверхонь. : Автореф... д-ра техн.наук: 05.01.01 / Верещага В.М.; Київ. держ. техн. ун-т будівництва і архітектури. – К., 1996. – 32л.
413940
  Обрусник В.П. Дискретно-управляемые ферромагнитные элементы для преобразования параметров электроэнергии / В.П. Обрусник. – Москва, 1979. – 192 с.
413941
  Арис Р. Дискретное динамическое программирование / Р. Арис. – Москва : Мир, 1969. – 171 с.
413942
  Долотов В.Г. Дискретное отображение непрерывных сигналов / В.Г. Долотов. – М, 1976. – 84с.
413943
  Гельман М.М. Дискретное преобразование и кодирование широкополосных сигналов / М.М. Гельман. – Москва : Радио и связь, 1989. – 160 с.
413944
  Червак Н.К. Дискретное программирование, конечные алгоритмы метода отсечений для задач с недискретноопределенными целевыми функциями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Червак Н.К.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1974. – 10л.
413945
  Корбут А.А. Дискретное программирование. / А.А. Корбут, Ю.Ю. Финкельштейн. – Москва : Наука, 1969. – 368 с.
413946
  Вяльцев А.Н. Дискретное пространство-время / А.Н. Вяльцев. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : КомКнига, 2007. – 400с. – ISBN 978-5-484-00866-7
413947
   Дискретное управление электрогидравлическим приводом.. – М., 1975. – 89с.
413948
  Лихтенштейн В.Е. Дискретность и случайность в экономико-математических задачах / В.Е. Лихтенштейн. – Москва, 1973. – 375с.
413949
  Шатова И.Н. Дискретность изображения и "духовная реальность" в творчестве змоционалистов // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 29-37. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
413950
  Анпилогов А.П. Дискретность разреза нефтеносных толщ девона Припятской впадины / АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики ; А.П. Анпилогов, А.А. Государева, И.И. Урьев. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 44 с. : ил., 2 л. схем
413951
  Филатова Е.В. Дискретность устной и письменной речи: синтагма и текст как предельные её единицы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 12-17
413952
   Дискретные автоматы и сети связи.. – М., 1970. – 190с.
413953
  Сапожников В.В. Дискретные автоматы с обнаружением отказов / В.В. Сапожников, В.В. Сапожников. – Л., 1984. – 111с.
413954
   Дискретные вычислительные устройства на параметронах.. – М., 1964. – 32с.
413955
  Апанасов Б.Н. Дискретные группы преобразований и структуры многообразий / Б.Н. Апанасов ; АН СССР, Сибир. отд. ин-т математики. – Новосибирск : Наука, 1983. – 240 с.
413956
  Винберг З.Т. Дискретные группы, порожденные отражениями. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 004 / Винберг З.Т.; МГУ. – М., 1970. – 15л.
413957
  Шварц К. Дискретные задачи оптимизации в экономике и методы их решения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 607 / Шварц К. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1972. – 11с.
413958
  Бахтин А.Е. Дискретные задачи производственно-транспортного типа / А.Е. Бахтин. – Новосибирск, 1978. – 159с.
413959
  Рухлин Б.И. Дискретные задачи, сводящиеся к задаче Римана, и интегральные уравнения типа свертки в пространствах обобщенных функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Рухлин Б.И. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 9 с. – Бібліогр. : с. 7-9
413960
  Милованов Михаил Васильевич Дискретные и арифметические подгруппы разрешимых групп Ли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Милованов Михаил Васильевич; АН БССР. Отд-ние мех.-мат. наук. – Минск, 1973. – 12л.
413961
  Аткинсон Ф.В. Дискретные и непрерывные граничные задачи / Ф.В. Аткинсон. – Москва, 1968. – 750с.
413962
   Дискретные и непрерывные динамические системы. – Владивосток, 1981. – 213 с.
413963
  Шондин Ю.Г. Дискретные и непрерывные разложения по неприводимым представлениям группы Лоренца в квантовой теории поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шондин Ю.Г.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1979. – 14л.
413964
   Дискретные и распределенные системы : Дифференц. и интегр. уравнения и их прил. – Иркутск, 1981. – 228 с.
413965
   Дискретные и эргатические системы управления. – Киев, 1983. – 120с.
413966
  Евсеев Е.А. Дискретные игры поиска Мрковского типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Евсеев Е.А.; Санкт-Петербургский гос.ун-т. – Санкт-Петербург, 1991. – 13л.
413967
  Гребенки В.Н. Дискретные игры поиска на графах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Гребенки В.Н. ; ОГУ. – Одесса, 1974. – 10 с.
413968
  Виноградов В.И. Дискретные информационные системы в научных исследованиях / В.И. Виноградов. – Москва, 1976. – 280с.
413969
  Виноградов В.И. Дискретные информационные системы в научных исследованиях / В.И. Виноградов. – Москва, 1981. – 205с.
413970
  Решодько Леонид Васильевич Дискретные математические модели гладких мышц : Автореф... доктора биол.наук: 03.00.02 / Решодько Леонид Васильевич; Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1985. – 32л.
413971
  Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам / Ф.С. Робертс. – Москва, 1986. – 494 с.
413972
  Бурдюк В.Я. Дискретные метрические пространства / В.Я. Бурдюк. – Днепропетровск, 1982. – 100 с.
413973
  Крот А.М. Дискретные модели динамических систем на основе полиномиальной алгбры / А.М. Крот. – Минск, 1990. – 311с.
413974
   Дискретные модели продолжения потенциальных полей / И.В. Бойков, А.И. Бойкова, В.И. Крючко, А.В. Филиппов // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 77-92 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0203-3100
413975
  Султангазин У.М. Дискретные нелинейные модели управления Больцмана / У.М. Султангазин. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 190с.
413976
   Дискретные нелинейные системы.. – М., 1982. – 312с.
413977
  Гордеев Ю.С. Дискретные неупругие потери энергии при столкновениях тяжелых атомных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гордеев Ю. С.; АН СССР, Физ.-техн. ин-т. – Л., 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
413978
  Костанян А.А. Дискретные представления и синтез систем цифровой фильтрации двухмерных оптических изображений : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Костанян А. А.; ВНИИ оптико-физ. измерен. – М., 1980. – 20л.
413979
  Шатров А.Д. Дискретные представления полей в открытых волноводах. : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 042 / Шатров А.Д. ; Моск. физ-техн. ин-т. – Москва, 1970. – 24 с.
413980
  Гельман М.М. Дискретные преобразования моноимпульсивных электрических сигналов / М.М. Гельман, Б.М. Степанов, В.Н. Филинов. – Москва : Атомиздат, 1975. – 174с.
413981
  Куликов С.В. Дискретные преобразователи сигналов на транзисторах / С.В. Куликов, Б.В. Чистяков. – М., 1972. – 288с.
413982
  Ларионов М.Г. Дискретные радиоисточники и фоновое излучение в сантиметровом диапазоне длин. волн : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.03 / Ларионов М. Г.; Гос. астр. ин-т. – М., 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
413983
   Дискретные свойства геофизической среды : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 172с. – ISBN 5-02-000671-8
413984
  Якубайтис Э.А. Дискретные сети с интегральным сервисом / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1988. – 36с.
413985
  Вавилов А.А. Дискретные системы автоматического управления / А.А. Вавилов. – Ленинград, 1978. – 102с.
413986
   Дискретные системы управления. – К., 1973. – 111с.
413987
   Дискретные системы управления. – К., 1974. – 94с.
413988
   Дискретные системы управления. – К., 1975. – 72с.
413989
  Артемьев В.Н. Дискретные системы управления со случайным периодом квантования / Артемьев В.М., Ивановский А.В. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 95, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 95-97 (48 назв.)
413990
   Дискретные системы управления.. – Киев, 1976. – 97с.
413991
   Дискретные системы управления.. – Киев, 1978. – 87с.
413992
   Дискретные системы управления.. – Киев, 1980. – 69с.
413993
   Дискретные системы управления.. – Киев, 1988. – 87с.
413994
   Дискретные системы, формальные языки и сложность алгоритмов.. – Киев, 1977. – 84с.
413995
   Дискретные системы, формальные языки и сложность алгоритмов.. – Киев, 1978. – 95с.
413996
   Дискретные структуры и их приложения. – Элиста, 1988. – 120 с.
413997
  Трачик В. Дискретные устройства автоматики / В. Трачик. – М., 1978. – 455с.
413998
  Кассандров В.В. Дискретные характеристики частиц в нелинейных классических теориях поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кассандров В.В.; Ун-т дружбы народов. – М, 1977. – 10л.
413999
  Романовский В.И. Дискретные цепи Маркова / В.И. Романовский. – Москва-Ленинград, 1949. – 436 с.
414000
   Дискретные, самонастраивающиеся и обучающиеся системы.. – М., 1971. – 444с.
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,