Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
412001
  Сальникова А.А. "Детский» текст, его специфика и значение для реконструкции детского восприятия и детской памяти "эпохи российских катастроф" // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 132-140
412002
  Лощинин Н.П. "Детство", "Отрочество", "Юность" Л.Н. Толстого. Проблематика и художественные особенности / Н.П. Лощинин. – Тула, 1955. – 48с.
412003
  Бланкенагель А. "Детство, Отрочество, Юность" Российского Конституционного суда : Центр конституционных исследований Московского Общественного Научного фонда / А. Бланкенагель. – Москва : [б. и.], 1996. – 124 с.
412004
  Білоус Т.М. "Деуніфікація" науки в сучасній філософії науки // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – С. 65-69. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
412005
  Винник І. "Дешева монархія" Генріха VII: фінансові реформи в Англії кінця XV - поч. XVI ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 288-291. – ISBN 978-966-171-793-9
412006
  Слюсаренко Ю.А. Де-факто / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 99. – ISBN 966-642-073-2
412007
  Левицький М. Де-що до справи про вкраїнську письменницьку мову / Модест Левицький // Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук, 1899. – 1-14. – 14 с.


  Над назвою дарчий надпис: Любому й поважному Д.І. Дорошенкові автор. 6 серпня 19...? м. Радивилі
412008
   Де-що пpо світ Божій. – Коштом К. Гуpта. – Київ : Дpук. Минятова и Федоpова, 1863. – 119 с. – Hа тит. аpк. епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка


  Розд. кн.: Де-що пpо письменство [пеpедм.]; Де-що пpо Землю; Де-що пpо сонце; Пpо зіpки; Пpо місяць; Від чого мінитьця сонце и місяць; Пpо тепло; Вода; Пpо воздух; Пpо вітеp; Пpо погоду.
412009
   Де-що пpо світ Божій / Л.В. Ильницького. – Вид. 4-те. – Київ : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого;, 1882. – 103 с. – Hа тит. аpк. епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка


  Розд. кн.: Де-що пpо письменство [пеpедм.]; Де-що пpо Землю; Де-що пpо сонце; Пpо зіpки; Пpо місяць; Від чого мінятьця сонце и місяць; Пpо тепло; Вода; Пpо воздух; Пpо вітеp; Пpо погоду. Прим. № 104528 дефектний - немає обкладанки
412010
  Гутт М. Детская энциклопедическая панорама : Чтение, логико-практические взгляды, опыты и рассуждения для развития понятий и умств. способностей детей 1-го и 2-го возраста : При оных руков., образцы, атлас, состоящий из черт., заключающих изображения, методически сост. и расположенные : В 2 ч. / сост. Михаил Гутт. – Москва : В тип. Августа Семена, при имп. Мед.-хирург. акад., 1843. – III, [3], 198 с., 15 л. табл. ил.
412011
   Детская энциклопедия. – Москва : Типогр. И.Д. Сытина
Т. 3. – 1913. – 256с.
412012
   Детская энциклопедия. – Москва : Типогр. И.Д. Сытина
Т. 1. – 1914. – 248с.
412013
   Детская энциклопедия. – Москва : Типогр. И.Д. Сытина
Т. 2. – 1914. – 251с.
412014
   Детская энциклопедия. – Москва : Типогр. И.Д. Сытина
Т. 3. – 1914. – 256с.
412015
   Детская энциклопедия. – Москва : Типогр. И.Д. Сытина
Т. 4. – 1914. – 256с.
412016
   Детская энциклопедия. – Москва : Типогр. И.Д. Сытина
Т. 6. – 1914. – 255с.
412017
   Детская энциклопедия. – Москва : Тип. И.Д. Сытина
Т. 8 : Что окружает нас?. – 1914. – 256с.
412018
   Детская энциклопедия. – Москва : Тип.И.Д.Сытина
Т. 9 : Что окружает нас?. – 1914. – 256с.
412019
   Детская энциклопедия. – Москва : Тип. И.Д. Сытина
Т. 10 : Что окружает нас?. – 1914. – 272с.
412020
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 1 : Земля. – 1958. – 587с.
412021
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 2 : Земная кора и недра Земли. Мир небесных тел. – 1959. – 543с.
412022
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 3 : Числа и фигуры. Вещество и энергия. – 1959. – 711с.
412023
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 4 : Растения и животные. – 1960. – 591с.
412024
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 5 : Техника. – 1960. – 599с.
412025
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 6 : Человек. – 1960. – 519с.
412026
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 7 : Из истории человеческого общества. – 1961. – 679с.
412027
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 10 : Литература и искусство. – 1961. – 711с.
412028
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 8 : Наша Советская Родина. – 1962. – 623с.
412029
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук. РСФСР
Т. 9 : Зарубужные страны. – 1962. – 559с.
412030
   Детская энциклопедия : В 12-ти т.: Для сред. и ст. возраста. – 2-е изд. – Москва : Просвещение
Т. 1 : Земля. – 1964. – 471с.
412031
   Детская энциклопедия : В 10-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Просвещение
Т. 2 : Мир небесных тел. Числа и фигуры. – 1964. – 519с.
412032
   Детская энциклопедия : В 12-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Просвещение
Т. 4 : Растения и животные. – 1965. – 527с.
412033
   Детская энциклопедия : В 12-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Просвещение
Т. 5 : Техника и производство. – 1965. – 559с.
412034
   Детская энциклопедия : В 12-ти т.: Для сред. и ст. возраста. – 2-е изд. – Москва : Просвещение
Т. 3 : Вещество и энергия. – 1966. – 575с.
412035
   Детская энциклопедия : В 12-ти т. Для средн. и старш. возраста. – Москва : Просвещение
Т. 7 : Человек. – 1966. – 527с.
412036
   Детская энциклопедия. – 2-е изд. – М
6. – 1967. – 503с.
412037
   Детская энциклопедия : В 12-ти т. Для средн. и старш. возраста. – 2-е изд. – Москва : Просвещение
Т. 8. – 1967. – 639с.
412038
   Детская энциклопедия : В 12-ти т. Для средн. и старш. возраста. – 2-е изд. – Москва : Просвещение
Т. 10 : Зарубежные страны. – 1968. – 559с.
412039
   Детская энциклопедия. – 2-е изд. – М
11. – 1968. – 528с.
412040
   Детская энциклопедия. – 2-е изд. – М
12. – 1968. – 639с.
412041
   Детская энциклопедия : В 12-ти т. Для средн. и старш. возраста. – 2-е изд. – Москва : Просвещение
Т. 9. – 1969. – 560с.
412042
   Детская энциклопедия : В 12-ти т.: Для сред. и ст. возраста. – 3-е изд. – Москва : Педагогика
Т. 5 : Техника и производство. – 1974. – 527с.
412043
   Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008 [Електронний ресурс]. – с изменениями и дополнениями. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : IBM PC: MS Windows 2000, XP, процессор Celeron 600, 128 Мб ОЗУ, DVD-привод, SVGA-rfhnf (1024x768, 65536 цветов). Продукт совместим с ОС Microsoft Windows Vista.-Заглавие с этикетки. – (Современная мультимедийная энциклопедия)


  Гранит науки грызи без скуки! Увлекательное мультимедийное путешествие в мир знаний. Живое интересное изложение, яркое красочное оформление, простота в использовании - все это делает ДЭКМ незаменимым помощником в познании мира. ДЭКМ 2008 содержит : ...
412044
  Калинина Инна Детские "обстоятельства" : Совет дня // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 20-21 : Іл.
412045
   Детские библиотеки - в помощь коммунистическому воспитанию. – М, 1959. – 178с.
412046
  Писарева Л.В. Детские болезни. / Л.В. Писарева. – М. – 224с.
412047
  Горни Синтия Детские браки. По возрасту не положено / Горни Синтия, Синклер Стефани // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 96-117 : фото
412048
  Герцен А.И. Детские годы / А.И. Герцен. – Москва, 1961. – 128с.
412049
  Герцен А.И. Детские годы / А.И. Герцен. – Москва, 1988. – 142с.
412050
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука / Аксаков С.Т. – Москва ; Литература : Детгиз, 1945. – 269 с. – (Школьная библиотека)
412051
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука / С.Т. Аксаков. – Смоленск, 1947. – 304с.
412052
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука / С.Т. Аксаков. – Москва, 1954. – 304с.
412053
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука : повесть / Аксаков С.Т. – Москва : Детская литература, 1983. – 591 с. – (Библиотека мировой литературі для дитей ; т. 15)
412054
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука : воспоминания / Аксаков С.Т. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 448 с.
412055
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука : повесть / Аксаков С.Т. – Киев : Дніпро, 1987. – 303 с.
412056
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением "Семейной хроники" / Аксаков С.Т. ; ред. текста и примеч. В. Абрамкина. – Ленинград : ГИХЛ, 1936. – 371 с.
412057
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением "Семейной хроники" : для сред. и ст. школьного возроста / Аксаков С.Т. – Москва : Совецкая Россия, 1977. – 270 с.
412058
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением Семейной хроники : для сред. шк. возраста / Аксаков С.Т. – Москва : Совецкая Россия, 1984. – 246 с.
412059
  Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением Семейной Хроники / Аксаков С.Т. – Чкалов : Чкаловизд-во, 1947. – 307 с.
412060
  Васильев В.П. Детские голоса / В.П. Васильев. – Краснодар, 1986. – 106с.
412061
  Баласанян Т.А. Детские дома Армении и их роль в воспитании подрастающего поколения /1915-1930 гг.*/. : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Баласанян Т.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 21л.
412062
  Алексеева М.И. Детские журналі Советской России 1920-годов / М.И. Алексеева. – Москва, 1966. – 28с.
412063
  Алексева М.И. Детские журналы Советкйо России 1920-х годов как тип издания : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексева М.И. ; МГУ им. Ломоносова , фак. журн., каф. ред-изд. дела. – Москва, 1968. – 15 с.
412064
  Алексеева М.И. Детские журналы Советской России 1920-годов / М.И. Алексеева. – Москва, 1966. – 28 с.
412065
  Фольварочный В. Детские забавы : пьесы ; пер. с укр. / Василий Фольварочный. – Москва : Советский писатель, 1991. – 317 с.
412066
   Детские и подростковые клубы по месту жительства. – Л, 1969. – 22с.
412067
  Ульянова А.И. Детские и школьные годы Ильича / А.И. Ульянова. – Ростов -на-Дону, 1939. – 48с.
412068
  Ульянова А.И. Детские и школьные годы Ильича / А.И. Ульянова. – Москва, 1969. – 32с.
412069
  Ульянова-Елизарова Детские и школьные годы Ильича (на англ. яз.) / Ульянова-Елизарова. – Минск, 1970. – 36с.
412070
  Печерникова И.А. Детские и юношеские организации и семья. / И.А. Печерникова, Л.А. Чубаров. – М., 1973. – 127с.
412071
  Сальникова Л. Детские игры эпохи перестройки / Л. Сальникова. – М., 1993. – 64с.
412072
  Колоцца Д.А. Детские игры, их психологическое и педагогическое значение / Д.А. Колоцца. – Москва : Московское книгоиздательство, 1909. – 266с.
412073
  Писарева Л.В. Детские интересы и их значение в педагогическом деле / Л.В. Писарева. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1914. – 100, II с. – (Психологическая библиотека / Под ред. проф. А.П. Нечаева ; № 2)
412074
  Лабунская Г.В. Детские кружки вышивки / Г.В. Лабунская. – М., 1950. – 48с.
412075
  Русаков В. Детские майские союзы для охраны птиц и покровительства животным / Виктор Русаков. – Санкт-Петербург ; Москва : Т-во М.О. Вольф, 1903. – 48 с. : ил. – (Книжки Педагогического листка "Задушевного слова")
412076
  Зеленко А.У. Детские музеи в Северной Америке. / А.У. Зеленко. – Москва, 1925. – 232 с. : ил.
412077
   Детские площадки, игровые и спортивные комплексы от Элитпарк // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 78-79 : фото
412078
  Смирнова Н.В. Детские приемники-распределители-важнейшее звено в системе борьбы с беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 20. – С. 11-15. – ISSN 1812-3805
412079
  Мамин-Сибиряк Детские рассказы / Мамин-Сибиряк. – Молотов, 1945. – 64с.
412080
  Лобода М.В. Детские санатории Украины. / М.В. Лобода, А.Е. Штерегерц. – К, 1987. – 88с.
412081
  Коршунов М.П. Детские секреты / М.П. Коршунов. – М., 1978. – 255с.
412082
   Детские сказки. – М
1. – 1944. – 68с.
412083
  Кемилев А. Детские снимки / А. Кемилев. – София, 1966. – 56с.
412084
  Чайковская Анна Детские страхи накануне взрослости // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 54-59 : фото. – ISSN 1029-5828
412085
  Янтарева Р.А. Детские типы в произведениях Достоевского : Психологические эюды / [соч.] Р.А. Янтаревой. – Санкт-Петербург : Тип. инж. Г.А. Бернщтейна, 1895. – 95 с.
412086
  Янтарева Р.А. Детские типы в произведениях Достоевского : Психологические эюды / [соч.] Янтаревой-Виленкиной. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Грамотность", 1907. – 83 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание: Нервные дети; Униженные и оскорбленные; Дети-феномены.
412087
   Детские учреждения Москвы. – М, 1975. – 135с.
412088
  Хоппкинс М. Детские шалости : Роман / Пер. с англ. Е.С.Мартыновой; Мэри Хоппкинс. – Москва, 2000. – 192с. – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-1056-4
412089
  Дилтей Ф. Г. Детский атлас о Прусском и Польском королевствах с толкованием гербов и с родословием царствующих домов, собранный из разных авторов и манускриптов Филиппом Генрихом Дилтеем : обоих прав доктором и профессором публичным юриспруденции и истории. – Москва : Печатано при Императорском Московском университете
Том пятый : Часть 1. – 1775. – 329с. : гравюры. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
412090
  Дилтей Ф. Г. Детский атлас, или Новой удобной и доказательной способ к учению географии, исправленной и умноженной Филиппом Генрихом Дилтеем, обоих прав доктором и профессором публичным юриспруденции и истории. – Москва : Печатано при Императорском Московском университете
Том первой. – 1768. – 261с. : гравюры. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
412091
   Детский аутизм // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Волошина Н.П. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 6 (76). – С. 201. – ISSN 2224-0713
412092
  Валитова И.Е. Детский аутизм как новая профессиональная реальность // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 19-28


  У статті проаналізовано проблеми роботи спеціалістів із дітьми, які мають аутистичні вади, розкрито поняття професійної позиції фахівця стосовно таких дітей, обгрунтовано шляхи її формування.
412093
   Детский взгляд [Електронний ресурс] : советы психолога : Изопарк, детская художественная галерея : живопись : гафика : скульптура : декоративное искусство. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2007. – 1 DVD. – системные требования : IBM PC 486 и выше, 16 МВ RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 978-5-94865-162-0
412094
   Детский городок в Нижнем Тагиле. – М, 1963. – 138с.
412095
  Маринов А.А. Детский дом : Докум. повесть / А.А. Маринов. – Москва, 1984. – 284с.
412096
  Маринов А.А. Детский дом: Докум. повесть. / А.А. Маринов. – М., 1978. – 237с.
412097
  Миронова Л.В. Детский дом: Записки воспитателя / Л.В. Миронова. – Москва : Современник, 1989. – 496 с.
412098
   Детский дом: уроки прошлого. – М, 1990. – 189с.
412099
  Доценко В Детский клуб во дворе / В Доценко. – М, 1956. – 103с.
412100
   Детский клуб во дворе. – Москва, 1960. – 59 с.
412101
  Асатурова К.З. Детский коллектив в педагогической теории и в воспитательной практике А.С. Макаренко : Автореф. дис. ... наук / Асатурова К.З. – Москва, 1950. – 16 с.
412102
  Новикова Л.И. Детский коллектив и подросток / Л.И. Новикова. – М., 1979. – 32с.
412103
   Детский коллектив и ребенок. – Екатеринослав : Книгоспилка, 1926. – 235 с., 2 л. табл. : ил.
412104
  Кузьминова М.П. Детский коллектив по месту жительства как фактор воспитания детей и подростков : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.730 / Кузьминова М.П. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1971. – 21 с.
412105
   Детский мир : Фотографии Дмитрия Перетрутова // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 58-69 : Іл.
412106
  Ушинский К.Д. Детский мир : хрестоматия / К.Д. Ушинский. – Москва : Эксмо, 2008. – 672 с. – (Детская библиотека). – ISBN 978-5-699-12278-3
412107
  Пользинский А.С. Детский мир в произведениях Достоевского : Опыт психологического разбора детских типов Достоевского в связи с его суждениями о воспитании. – Ревель : Ид. жур. "Гимназия" ; Печатня Г. Матизена, 1891. – [2], 85 с. – Отд. оттиск из журн. Гимназия. 1891, №№ 4-6, 10-12
412108
  Баттачарджи Юдиджит. Джонсон Линн Детский мозг. Первый год жизни // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Январь. – С. 70-85 : фото
412109
  Петрова Е.В. Детский музейный клуб от истории к современности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 210-216. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
412110
  Сергеева Елена Детский музейный праздник в Кижах : Кижи - мастерская детства. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 9 : Фото
412111
  Назарук О.Н. Детский нарратив: попытка экспериментального исследования // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.95-107
412112
  Саливон И Детский организм и среда. / И Саливон. – Минск, 1989. – 268с.
412113
  Чичкина Светлана Детский отдых нуждается в инвестициях : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 28-29 : Фото
412114
  Богданова Светлана Детский отдых: большие проблемы маленьких граждан : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 12-13 : Фото
412115
  Черняк Е.А. Детский портрет в европейской живописи XV-XVI вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 96-108. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Формирование и развитие европейского детского портрета эпохи Возрождения
412116
  Абакарова Ф.З. Детский поэтический фольклор народов Дагестана : автореф. дис. ... канд. филол. наук наук: 10.01.09 / Абакарова Ф.З. ; Ан ГрССР. Ин-т истории грузин. лит. – Тбилиси, 1980. – 18 с.
412117
  Фрейд Анна Детский психоанализ / Анна Фрейд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 477с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-94723-048-8
412118
  Ришкус И. Детский рассказ в советской литовской литературе : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ришкус И. ; МВО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1959. – 18 с.
412119
  Денисова З.В. Детский рисунок в физиологической интерпретации / З.В. Денисова. – Ленинград : Наука, 1974. – 199с.
412120
  Крылова Н.М. Детский сад- дом радости / Н.М. Крылова. – Пермь
3. – 1992. – 190с.
412121
  Волкова А. Детский сад / А. Волкова, П. Дымшиц. – Москва, 1942. – 184с.
412122
   Детский сад. – М, 1951. – 156с.
412123
  Евтушенко Е.А. Детский сад / Е.А. Евтушенко. – М, 1989. – 87с.
412124
  Кожевникова Мария Детский сад для медвежат. Медведями не рождаются // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июль № 106. – С. 76-87 : фото
412125
  Брахман Р.Б. Детский сад и семья / Р.Б. Брахман, Зейлигер-Рубинштейн. – М., 1940. – 76с.
412126
   Детский сад и семья. – М, 1981. – 176с.
412127
  Фаусек Ю.И. Детский сад Монтессори / Ю.И. Фаусек. – Берлин, 1923. – 215с.
412128
  Роньшин В. Детский садик №13: сказки, страшилки, путешествия / В. Роньшин. – Москва : Астрель, 2007. – 350. – ISBN 978-985-16-0013-3
412129
   Детский собеседник. – Санкт-Петербург : Тип. Императорского воспитательного дома
Ч. 1. – 1826. – 353 с. – Видання старою орфографією
412130
   Детский собеседник. – Санкт-Петербург : Тип. Императорского воспитательного дома
Ч. 2. – 1827. – 263 с. – Видання старою орфографією
412131
   Детский собеседник. – Санкт-Петербург : Тип. Императорского воспитательного дома
Ч. 3. – 1829. – 307, II с. – Видання старою орфографією
412132
   Детский стол. Исландия = Новый год в альтернативе : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 72-73 : Іл.
412133
  Ткаченко А.Ф. Детский танец / А.Ф. Ткаченко. – М., 1962. – 327с.
412134
   Детский театр санитарного просвещения : репертуарный сборник. – Москва, 1946. – 173 с.
412135
  Капица О.И. Детский фольклор / О.И. Капица. – Л., 1928. – 222с.
412136
  Кастрица Е.А. Детский фольклор гомельщины: лексико-грамматический комментарий к текстам / Е.А. Кастрица, Портнова-Шаховская // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – C. 201-206


  В данной работе мы рассмотрели закономерности грамматического функционирования лексики (в том числе изобразительной) в фольклорных текстах, зафиксированных во время фольклорных экспедиций на территории Гомельской области. Это исследование находится на ...
412137
  Шипицына Л.М. Детский церебральный паралич / Л.М. Шипицына, И.И. Мамайчук ; Ин-т спец. педагогики и психологии, Междунар. ун-т семьи и ребенка им. Рауля Валленберга. – Санкт-Петербург ; Москва : Дидактика Плюс ; Институт общегуманитарных исследований, 2001. – 271, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 264-269. – ISBN 5-89239-029-2
412138
  Яснов М.Д. Детское время : [ стихи ] / Михаил Яснов ; художник Ю. Богатова. – Санкт-Петербург : Детгиз - Лицей, 2007. – 128 с. : илл. – ISBN 978-5-8452-0382-3
412139
  Яснов Михаил Детское время : заметки детского поэта // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 2-4. – ISSN 1727-4893


  Реалии детства уходят, многие детали становятся непонятными, но всё, что происходит з языке (и, соответственно, в детской психологии), по-прежнему свежо и злободневно. Вот в чём суть малышовой поэзии.
412140
  Кемоклидзе Г.В. Детское время (Рассказы). / Г.В. Кемоклидзе. – Москва, 1985. – 256с.
412141
  Лабунская Г.В. Детское изобразительное творчество / Г.В. Лабунская. – Изд. 2-е. – М., 1945. – 20с.
412142
  Левидов И.И. Детское пение и охрана голоса детей / И.И. Левидов. – Ленинград, 1935. – 72 с.
412143
  Фомин Н.И. Детское село / Н.И. Фомин. – Л., 1936. – 72с.
412144
   Детское техническое творчество. – М, 1976. – 80с.
412145
  Житомирова Н.Н. Детское чтение в семье / Н.Н. Житомирова. – Л, 1963. – 48с.
412146
  Иконников А.И. Детскосельский Эрмитаж : путеводитель / А.И. Иконников, Е.Н. Якоби. – Москва-Ленинград : ОГИЗ имени Ивана Федорова, 1931. – 32 с.
412147
  Горький М. Детство / Горький М. – Берлин. – 254 с.
412148
  Горький М. Детство / М. Горький. – 2-е изд. – Москва, 1930. – 223с.
412149
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1935. – 701с.
412150
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1936. – 701с.
412151
  Горький М. Детство / М. Горький. – Ленинград, 1937. – 536с.
412152
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1937. – 220с.
412153
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1937. – 168с.
412154
  Смолич Ю.К. Детство / Ю.К. Смолич; Пер. с укр. В. Тарскса. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 167с.
412155
  Горький М. Детство / Горький М. ; Рис. худ. Дехтерева Б. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1938. – 179 с. : илл.
412156
  Горький М. Детство / М. Горький. – Пятигорск, 1938. – 155с.
412157
  Вайян-Кутюрье Детство / Вайян-Кутюрье. – Ленинград, 1939. – 356с.
412158
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1946. – 701с.
412159
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1946. – 236с.
412160
  Горький М. Детство / М. Горький. – Куйбышев, 1948. – 188с.
412161
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 552 с.
412162
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1949. – 644с.
412163
  Смолич Ю.К. Детство : Повесть / Ю.К. Смолич. – Киев : Радянський письменник, 1950. – 115 с. – (Б-ка украинской советской прозы)
412164
  Горький М. Детство / М. Горький. – Киев, 1951. – 188с.
412165
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1953. – 208с.
412166
  Горький М. Детство // Альоша Пєшков. За автобіографічними повістями М. Горького : П"єса на 4 дії, 10 картин / І. Груздєв, О. Форш. – Київ, 1954. – С.
412167
  Козлов И.А. Детство / И.А. Козлов. – Симферополь, 1957. – 98с.
412168
  Смолич Ю.К. Детство : Повесть: Для средн. и ст. шк. возраста / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. А. Островского. – Москва : Детгиз, 1958. – 150 с.
412169
  Андреев В.Л. Детство : повесть [о Л.Н. Андрееве] / Андреев В.Л. – [Москва : Совецкий писатель, 1963. – 291 с. : ил.
412170
  Айбек Детство : [из прошлого : повесть] / Айбек ; пер. с узб. Н. Ивашева ; худож. Л. Абдуллаев. – Ташкент : Еш гвардия, 1963. – 250 с. : ил.
412171
  Айбек Детство : [из прошлого] / Айбек ; пер. с узб. Н. Ивашева ; оформ. и ил. нар. худож. УзССР Л. Абдуллаева. – Ташкент : Еш гвардия, 1964. – 247 с. : ил.
412172
  Андреев В.Л. Детство : повесть / Андреев В.Л. – Москва : Совецкий писатель, 1966. – 275 с. : ил.
412173
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1966. – 216с.
412174
  Айбек Детство : повесть / Айбек ; пер. с узб. Н. Ивашева ; ил. В.П. Муравьев. – Москва : Советский писатель, 1967. – 280 с. : ил.
412175
  Толстой Л.Н. Детство / Л.Н. Толстой. – Москва, 1969. – 128с.
412176
  Горький Максим Детство : Повесть / Горький М. – Москва, 1970. – 300 с. – На языке бенгали
412177
  Горький М. Детство / М. Горький. – Ленинград, 1974. – 550с.
412178
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1975. – 559с.
412179
  Смолич Ю.К. Детство : Наши тайны; Восемнадцатилетние / Ю.К. Смолич; Пер.с укр. А. Островского. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 693с.
412180
  Трубина М.Д. Детство : повесть / Марфа Трубина ; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1975. – 191 с.
412181
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1977. – 254с.
412182
  Бунин И.А. Детство / И. Бунин ; составитель Е. Путилова ; рис. А. Пахомова. – Ленинград : Детская литература, 1978. – 32 с.
412183
  Толстой Л.Н. Детство / Л.Н. Толстой. – Москва, 1978. – 150с.
412184
  Фигули М. Детство / М. Фигули. – М., 1978. – 287с.
412185
  Горки Максим Детство : Повест / Горки Максим; Горький М. ; Превод от руски Стоян Каролев. – София : Народна култура, 1979. – 272 с.
412186
  Горький М. Детство / М. Горький. – Днепропетровск, 1980. – 608с.
412187
  Горький М. Детство / М. Горький. – Ленинград, 1981. – 607с.
412188
  Бунин И.А. Детство : Стихи : для дошкол. и мл. школ. возраста / И.А. Бунин. – Киев : Веселка, 1981. – 32 с.
412189
  Толстой Л.Н. Детство / Л.Н. Толстой. – Уфа, 1981. – 183с.
412190
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1982. – 205с.
412191
  Смолич Ю.К. Детство : Наши тайны; Восемнадцатилетние: Трилогия / Ю.К. Смолич. – Москва : Известия, 1984. – 751 с. – (Б-ка сов. прозы)
412192
  Романов П.С. Детство / П.С. Романов. – Тула, 1984. – 383с.
412193
  Плещеев А.Н. Детство / А.Н. Плещеев. – К., 1985. – 23с.
412194
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1985. – 480с.
412195
  Горький М. Детство / Горький М. – Москва : Радуга, 1986. – ?с. – На языке дари
412196
  Романов П.С. Детство / П.С. Романов. – Тула, 1986. – 381с.
412197
  Горький М. Детство / М. Горький. – Москва, 1989. – 590с.
412198
   Детство. – М, 1990. – 493с.
412199
  Василенко И.Д. Детство актера / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1946. – 110с.
412200
  Василенко И.Д. Детство актера / И.Д. Василенко. – Москва, 1947. – 48с.
412201
  Марьенков Е.М. Детство Алеши Боброва / Е.М. Марьенков. – Москва, 1965. – 472с.
412202
  Долгов В. Детство в контексте древнерусской культуры XI-XIII вв.: отношение к ребенку, способы воспитания и стадии взросления // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 5. – С. 72-85. – ISSN 0869-5415
412203
  Коковин Е.С. Детство в Соломбале / Е.С. Коковин. – Архангельск, 1947. – 71с.
412204
  Коковин Е.С. Детство в Соломбале / Е.С. Коковин. – Архангельск, 1947. – 71 с.
412205
  Коковин Е.С. Детство в Соломбале / Е.С. Коковин. – М., 1957. – 256с.
412206
  Полторацкий А.И. Детство Гоголя / А.И. Полторацкий; авторизованный перевод с украинского М. Зощенко. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 224с.
412207
  Толстой Л.Н. Детство и отрочество / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1944. – 188с.
412208
  Маари Г.Г. Детство и отрочество : повесть / Гурген Маари ; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 259 с.
412209
  Шестов К.В. Детство и отрочество Кости Вострецова / К.В. Шестов. – Москва, 1959. – 147с.
412210
   Детство и творчество. – София, 1981. – 254с.
412211
  Царев А.И. Детство и юность Александра Матросова / А.И. Царев. – Саратов, 1984. – 80с.
412212
  Маяковская А.А. Детство и юность Владимира Маяковского. Из воспом. матери / А.А. Маяковская. – Москва-Ленинград, 1953. – 80 с.
412213
  Маяковская А.А. Детство и юность Владимира Маяковского. Из воспом. матери. / А.А. Маяковская. – М.-Л., 1953. – 80 с.
412214
  Маяковская А.А. Детство и юность Владимира Маяковского. Из воспом. матери. / А.А. Маяковская. – М. : Детская литература, 1970. – 93 с.
412215
  Путинцев А.М. Детство и юность Ивана Саввича Никитина (1824-1894 г.г.) / А.М. Путинцев. – Воронеж : Тип. Т-ва В. Кравцов и К* (б. Исаева), 1905. – [2], 38 с. – Отд. оттиск: Филологические записки. 1905
412216
  Клансье Детство и юность Катрин Шаррон. / Клансье, Ж-Э. – М, 1971. – 318с.
412217
  Немиров И.И. Детство и юность Сергея Лазо / И.И. Немиров. – Кишинев, 1956. – 182с.
412218
  Брянцева В.Н. Детство и юность Сергея Рахманинова / В.Н. Брянцева. – Москва : Советский композитор, 1970. – 136 с.
412219
  Бернштейн Э. Детство и юность, 1850-1872 : биография (Автобиография) / Эдуард Бернштейн ; пер. с нем. Ар. М. Гинзбурга, с предисл. А. Тальгеймера, под ред. С.Ш. – Москва ; Ленинград : Московский рабочий, 1927. – 192 с. – Парл. тит. л. на нем. языке
412220
  Сургучев И.Д. Детство императора Николая II / И. Сургучев. – Москва : АРМАДА, 1995. – 521, [5] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Николай II - На корешке: Николай II. - В кн. также: Д. Вонляр-Дярский. Грех у двери (Петербург) ; Л. Жданов. Николай Романов - последний царь. – (Романовы. Династия в романах ; [кн. 1] : Николай II). – ISBN 5-7632-0020-9
412221
  Молчанова Л.Г. Детство Лены / Л.Г. Молчанова. – Тула, 1973. – 136с.
412222
  Толстая Т.В. Детство Лермонтова / Т.В. Толстая. – М., 1957. – 398с.
412223
  Толстая Т.В. Детство Лермонтова : повесть / Т.В. Толстая. – Москва : Детская литература, 1959. – 336 с.
412224
  Толстая Т.В. Детство Лермонтова / Т.В. Толстая. – Москва : Детская литература, 1964. – 335 с.
412225
  Пастернак Б.Л. Детство Люверс: повести, автобиогр. очерк / Б.Л. Пастернак. – Москва, 1991. – 222с.
412226
  Пермяк Е.А. Детство Маврика / Е.А. Пермяк. – Москва, 1969. – 288с.
412227
  Пермяк Е.А. Детство Маврика / Е.А. Пермяк. – Москва, 1976. – 366с.
412228
  Пермяк Е.А. Детство Маврика / Е.А. Пермяк. – Москва, 1984. – 304с.
412229
  Плудон Вилис Детство маленького Андулиса / Плудон Вилис. – Рига, 1957. – 78с.
412230
  Паньоль М. Детство Марселя. / М. Паньоль. – М., 1964. – 286с.
412231
  Паньоль М. Детство Марселя: Из Кн. "Воспоминания детства". / М. Паньоль. – М., 1980. – 352с.
412232
  Винников В.А. Детство моряка / В.А. Винников. – Симферополь, 1957. – 170с.
412233
  Винников В.А. Детство моряка / В.А. Винников. – Симферополь, 1958. – 168с.
412234
  Федин К. Детство музыканта / К. Федин. – Л., 1934. – 64с.
412235
  Рутько А.И. Детство на Волге / А.И. Рутько. – М, 1966. – 296с.
412236
  Рутько А.И. Детство на Волге / А.И. Рутько. – М, 1969. – 304с.
412237
  Рутько А.И. Детство на Волге. У зеленой колыбели. Сквозь сердце / А.И. Рутько. – М, 1970. – 639с.
412238
  Ершова М.Г. Детство на Нижнеприютской улице / М.Г. Ершова. – М., 1958. – 252с.
412239
  Воронкова Л.Ф. Детство на окраине / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1959. – 302с.
412240
  Воронкова Л.Ф. Детство на окраине / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1959. – 302с.
412241
  Скворцов И.А. Детство нервной системы. / И.А. Скворцов. – Москва, 1987. – 64с.
412242
  Толстой А.Н. Детство Никиты : Для лиц, говорящих на испанском языке / А.Н. Толстой; Е.Владимирский, В.Зайцев. – 2-е. – Москва : Прогресс. – 92с.
412243
  Толстой А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – М-Л, 1934. – 94с.
412244
  Толстой А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – Молотов, 1947. – 114с.
412245
  Толстой А. Детство Никиты / А. Толстой. – Москва, 1954. – 111с.
412246
  Толстой А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – Москва, 1966. – 128с.
412247
  Толстой А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – Москва, 1971. – 96с.
412248
  Толстой А. Детство Никиты / А. Толстой. – Куйбышев, 1981. – 104с.
412249
  Толстой А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – Москва, 1985. – 431с.
412250
  Толстой А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – Москва, 1985. – 110с.
412251
  Толстой А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – 3-е изд. – Москва, 1986. – 103с.
412252
  Толстой А.Н. Детство Никиты : повести и рассказы / А.Н. Толстой. – Москва : Правда, 1987. – 476 с.
412253
  Толстой А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – Москва, 1989. – 398 с.
412254
  Толстой А.Н. Детство Никиты. Золотой ключик / А.Н. Толстой. – Куйбышев, 1978. – 327с.
412255
  Васильев В.Н. Детство Павла Васильевича / В.Н. Васильев. – Новосибирск, 1974. – 87с.
412256
  Хаким С. Детство поэта : поэма / С. Хаким; пер. с татар. Н.Сидоренко. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 29 с.
412257
  Хаким С. Детство поэта : поэма / С. Хаким; пер. с татар. Н.Алкина. – Казань : Татгосиздат, 1950. – 40 с.
412258
  Слонимский А.Л. Детство Пушкина / А.Л. Слонимский. – М, 1960. – 63с.
412259
  Петров В.И. Детство Ромашки / В.И. Петров. – Изд. 2-е. – Воронеж, 1966. – 400с.
412260
  Петров В.И. Детство Ромашки / В.И. Петров. – М., 1968. – 574с.
412261
  Петров В.И. Детство Ромашки / В.И. Петров. – 4-е изд. – М., 1987. – 574с.
412262
  Могилев Г.С. Детство с облаками : повесть : [для сред. и ст. шк. возраста] / Геннадий Могилев ; [худож. Т.В. Литвинова]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1985. – 96 с.
412263
  Федорченко С.З. Детство Семигорова : роман / С.З. Федорченко. – Москва : Сов. писатель, 1956. – 344 с.
412264
  Митчелл М. Детство Скарлетт / М. Митчелл. – Минск, 1994. – 480с.
412265
  Жданов Н.Г. Детство современника / Н.Г. Жданов. – Петрозаводск : Карельское кн. изд-во, 1967. – 368 с.
412266
  Красицкий Д.Ф. Детство Тараса / Д.Ф. Красицкий. – Москва, 1961. – 224с.
412267
  Гарин-Михайловский Детство Темы / Гарин-Михайловский. – М
2. – 1977. – 239с.
412268
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Гимназисты / Гарин-Михайловский. – Москва : Художественная литература, 1972. – 440 с.
412269
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Гимназисты / Гарин-Михайловский. – Ташкент, 1977. – 343с.
412270
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Гимназисты / Гарин-Михайловский. – Москва : Художественная литература
1. – 1977. – 334с.
412271
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Гимназисты / Гарин-Михайловский. – Киев : Радянська школа, 1983. – 381 с.
412272
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Гимназисты / Гарин-Михайловский. – Воронеж, 1984. – 447с.
412273
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Гимназисты / Гарин-Михайловский. – М, 1985. – 417с.
412274
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Гимназисты / Гарин-Михайловский. – Л, 1988. – 413с.
412275
  Гарин Н. Детство Темы. Гимназисты. Студенты / Н. Гарин. – М
Кн. 3. – 1936. – 315с.
412276
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Гимназисты. Студенты / Гарин-Михайловский. – Ставрополь, 1953. – 644с.
412277
  Гарин-Михайловский Детство Темы. Из семейной хроники / Гарин-Михайловский. – Уфа, 1956. – 140с.
412278
  Валдис Детство у Стабурага : картины из жизни на лоне природы / Валдис; сокр. пер. с лат. О.Балодит. – Рига : Латгосиздат, 1952. – 326 с.
412279
  Валдис Детство у Стабурага : картины из жизни на лоне природы / Валдис; сокр. пер. с лат. О.Балодит. – Рига : Латгосиздат, 1953. – 326 с.
412280
  Карлейль Т. Детство Фридриха Великого : (Из Карлейля) / Т. Карлейль. – [Лондон : б. и., 1880. – (Библиотека для чтения)


  1. Екатерина I.I. Наставление Екатерины II князю Александру Вяземскому / I.(. Екатерина, 1729-1796) // Детство Фридриха Великого : (Из Карлейля) / Карлейль Т. - [Лондон? : б. и., 18--]. - 4 с. - (Библиотека для чтения) 2. Канлер П.-. Мемуары Канлера ...
412281
  Никольский В.К. Детство человечества / В.К. Никольский. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Изд-во кулуьтурно-просветительной лит-ры, 1950. – 152с.
412282
  Стоянов Л. Детство. / Л. Стоянов. – Москва, 1966. – 255с.
412283
  Горький М. Детство. В людях. Мои университеты. Пьесы / М. Горький. – Москва : Художня література, 1984. – 702 с. – (Библиотека классики. Советская литература)
412284
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество / Л.Н. Толстой. – Москва, 1965. – 192с.
412285
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Детская литература, 1978. – 192 с.
412286
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность : повесть / Л.Н. Толстой ; под ред. и с примеч. П.И. Бирюкова ; с рис. А. П. Апсит. – Москва : Изд. И.Д. Сытина, 1914. – [4], 323 с., 18 л. ил., цв. ил. : ил.


  Содержание: К читателям; Детство; Отрочество; Юность; Первые воспоминания; Воспоминания детства; Примечания; Приложение к повести "Детство"; Приложение к повести "Отрочество"; Приложение к повести "Юность". Ред.: Бирюков, Павел Иванович ...
412287
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1937. – 287с.
412288
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Л., 1948. – 364с.
412289
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1950. – 344с.
412290
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Киев, 1953. – 408с.
412291
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Новосибирск, 1953. – 344 с.
412292
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1955. – 332с.
412293
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Грозный, 1956. – 331с.
412294
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Тула, 1962. – 359с.
412295
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1966. – 334, [2] с. : ил.
412296
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1971. – 352с.
412297
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1978. – 527с.
412298
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература, 1978. – 368 с.
412299
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Л., 1980. – 336с.
412300
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Пермь, 1980. – 336с.
412301
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1982. – 304с.
412302
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1986. – 319с.
412303
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1986. – 318с.
412304
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1987. – 429с.
412305
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1989. – 334с.
412306
  Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. Хаджи-Мурат : повести / Л.Н. Толстой. – Фрунзе : "Мектеп", 1986. – 429 с.
412307
  Танеев В.И. Детство. Юность. Мысли о будущем. / В.И. Танеев. – М., 1959. – 714с.
412308
  Разумневич В.Л. Детству предан беззаветно / В.Л. Разумневич. – Киев, 1977. – 107 с.
412309
  Морданов В.В. Детяельность партийной организации Удмуртской АССР по мобилизации помощи рабочего класса крестьянству в подъеме сельского хозяйства (1950-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Морданов В.В. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 26 с.
412310
   Детям - общую заботу. – Алма-Ата, 1989. – 130с.
412311
  Чуковский К.И. Детям : сборник литературно-художественных произведений для детской художественной самодеятельности / сост. Корней Чуковский. – Москва-Ленинград : Искусство ; [изд-ва "Моск. большевик", Москва], 1945. – 159 с.
412312
  Маяковский В.В. Детям / В.В. Маяковский. – Москва, 1955. – 112с.
412313
  Франко И.Я. Детям : Поэмы, сказки, рассказы, притчи / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е. Городецкой. – Москва : Детгиз, 1956. – 366 с. – (Школьная б-ка)
412314
  Колас Якуб Детям : стихи / Колас Якуб. – Минск, 1957. – 180 с.
412315
  Достоевский Ф.М. Детям / Ф.М. Достоевский. – М, 1971. – 287с.
412316
  Ушинский К.Д. Детям / К.Д. Ушинский. – М, 1978. – 80с.
412317
  Маршак С.Я. Детям / С.Я. Маршак. – Москва, 1992. – 133с.
412318
  Агашина М.К. Детям Волгограда : [стихи и повесть. для сред. и ст. школ.возраста] / Маргарита Агашина ; [худож. М.Г. Бухаров]. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издание, 1980. – 207 с., ил.
412319
  Тополь Э. Детям до 16 воспрещается : вечерний киносеанс : [повести] / Тополь. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 345, [6] с. – Содерж.: Невинная Настя ; Клубные девочки ; Секс при переходе от коммунизма к капитализму. – ISBN 978-5-17-063835-2
412320
  Цыпруш М.М. Детям и взрослым, малым и рослым / М.М. Цыпруш. – Кишинев, 1969. – 203с.
412321
  Флоренский Павел Детям моим : Воспоминания прошлых дней. Генеалогический исследования. Из соловецких писем. Завещание / Флоренский Павел, священник. – Москва : Московский рабочий, 1992. – 560 с. – ISBN 5-239-00624-5
412322
   Детям о Владимире Ильиче Ленине. – М, 1979. – 64с.
412323
   Детям о Владимире Ильиче Ленине : стихи и рассказы. – Москва : Детская литература, 1980. – 60с.
412324
   Детям о Владимире Ильиче Ленине. – М, 1982. – 60с.
412325
   Детям о Владимире Ильиче Ленине. – М, 1989. – 57с.
412326
   Детям орлиного племени.... – М, 1966. – 96с.
412327
   Детям орлиного племени.... – М, 1970. – 64с.
412328
  Маяковский В.В. Детям. / В.В. Маяковский. – Москва, 1966. – 111с.
412329
   Детям. Якутские рассказы. – М, 1957. – 124с.
412330
  Михалков С.В. Детям: Стихи, сказки, рассказы, басни, пьесы / С.В. Михалков. – Москва, 1981. – 590с.
412331
  Миколюк О. Деукраїнізація за 12-бальною системщю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 лютого (№ 30)


  У Міністерстві освіти планують скоротити вивчення української мови та історії. Коментар координатора напрямку "Суспільство знань" партії "Фронт Змін".
412332
  Ковтуненко О. Деулинське перемир"я 1618 року у світлі російської історіографії XIX століття // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 252-256. – ISSN 2078-0850
412333
  Попов Л.Е. Дефармационное упрочнение упорядоченных сплавов / Л.Е. Попов. – М., 1979. – 256с.
412334
  БалашЛ.В Дефект *сеченость* волосяного покрова у серебристо-черных лисиц и причины его возникновения. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.550 / БалашЛ.В.; Науч.-исслед.ин-т. – М., 1972. – 22л.
412335
  Кокорєв О. Дефекти демократії Естонії в умовах глобального погіршення якості ліберальної демократії // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 168-173. – ISSN 2519-4518
412336
  Шутак І. Дефекти дефініцій міжнародного права: теоретико-методологічні й техніко-юридичні аспекти // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 84-89
412337
  Шутак І. Дефекти дефініцій міжнародного права: теоретико-методологічні й техніко-юридичні аспекти // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 85-91
412338
  Мілейко І. Дефекти законодавчого забезпечення функціонування промислової політики держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 96-100
412339
   Дефекти кремнієвих фотоелектричних перетворювачів / С.В. Лєнков, С.В. Зубарєв, Д.В. Лукомський, В.В. Видолоб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-23. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати циклу робіт по дослідженню початкових дефектів та домішок, а також конструктивних дефектів на параметри кремнієвих фотоелектричних перетворювачів. Отримані результати неодноразово перевірені на вітчизняних та імпортних зразках та ...
412340
  Дудар М. Дефекти неправильно сформованої волі як підстави визнання правочину недійсним // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 140-141
412341
  Трофімова Л.В. Дефекти нормотворчості як причина податкових конфліктів // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 21-25
412342
  Косенко Юлія Дефекти сервісу: знайти та знешкодити // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 1, лютий. – С. 56-61 : фото
412343
   Дефекти структури нанокомпозитів політетрафторетилену з багатостінними вуглецевими нанотрубками / О.С. Ничипоренко, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, Пінчук-Ругаль, Ю.Є. Грабовський, М.А. Заболотний, В.В. Стрельчук, А.С. Ніколенко, Ю.І. Семенцов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 13, вип. 4. – С. 673-686. – ISSN 1816-5230
412344
  Сімутіна Я.В. Дефекти трудового права та засоби їх подолання // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 314-322. – ISSN 0869-2491
412345
  Оліх О.Я. Дефекти у напівпровідникових та діелектричних кристалах : [посібник] / Оліх О.Я. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2016. – 149, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 149
412346
  Гордєєв В.В. Дефекти юридичних фактів та інших елементів фактичного складу в адміністративному судочинстві України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 175-184. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено дефекти юридичних фактів та інших елементів фактичного складу під час провадження в адміністративному суді першої інстанції. Запропоновано власне визначення дефекту юридичного факту та фактичного складу в адміністративному ...
412347
  Лукієнко О.О. Дефектна структура лейкосапфіру, вирощеного методом горизонтальної спрямованої кристалізації, яка утворюється при збільшенні розмірів кристала : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Лукієнко Олег Олександрович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
412348
  Семінько В.В. Дефектна структура, механізми релаксації електронних збуджень та антиоксидантна активність нанокристалів CeO2-x : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Семінько Владислав Вікторович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 32 назви
412349
  Голуб Е.И. Дефектная индукция профага и фаговая конверсия у (ESCHERICHIA COLI) : Автореф... канд. биол.наук: 180 / Голуб Е.И.; Ин-т общей генетики. – М., 1969. – 38л.
412350
   Дефектная структура и свойства реальных твердых тел : темат. сб. науч. трудов. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1990. – 213 с.
412351
  Миронова Нина Васильевна Дефектная структура нестехиометрических окислов в присутствии сернистого газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Миронова Нина Васильевна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 19л.
412352
  Герасименко Є.С. Дефектні нормативні акти // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 391. – ISBN 978-966-667-624-8
412353
  Явор О.А. Дефектні юридичні факти в сімейному праві: загальна характеристика // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 82-88. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
412354
  Трубаков Є. Дефектність договору як юридичного факту: поняття, ознаки, правові наслідки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 97-100. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам дефектності цивільно-правових договорів як юридичних фактів. Визначено поняття, ознаки та правові наслідки договорів із дефектами складу юридичного факту. Обґрунтовано розмежування договорів із дефектами складу юридичного ...
412355
  Сімутіна Я.В. Дефектність юридичних фактів у трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 312-318. – ISSN 1563-3349
412356
  Манин В.Н. Дефектность и эксплуатационные свойства полимерных материалов / В.Н. Манин. – Л., 1986. – 184с.
412357
  Головин А.А. Дефектность кристаллов из гранитных пегматитов в связи с температурной эволюцией пегматитового процесса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Головин А.А.; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т геологии. – Свердловск, 1967. – 16л.
412358
  Головин Анатолий Архипович Дефектность кристаллов из гранитных пегматитов в связи с температурной эволюцией пегматитового процесса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 121, 127 / Головин Анатолий Архипович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Учен. совет по геол.-минерал. наукам. – Л., 1969. – 23л.
412359
   Дефектность структуры и физико-химические свойства феррошпинелей. – М, 1988. – 242с.
412360
  Троицкий Г.В. Дефектные белки: постсинтетическая модификация / Г.В. Троицкий. – Киев : Наукова думка, 1991. – 228с.
412361
   Дефектные состояния в термообработанном кремнии. Т.1 / О.В. Третяк, Ю.А. Аверкин, В.А. Гирий, Ю.В. Помозов, А.А. Шматов // XII Всес.конф. по микроелектрон.: Тезисы докладов
412362
  Колесов Борис Алексеевич Дефектные состояния, образуемые неконтролируемые примесями кремнием, медью и кислородом в арсепиде галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Колесов Борис Алексеевич; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 16л.
412363
   Дефектологический словарь. – 2-е изд. доп. – М, 1970. – 504с.
412364
   Дефектологический словарь. – 2-е изд. – Москва : Педагогика, 1970. – 503с.
412365
  Шаабдурасулова М.Н. Дефектология : Указ. лит. на русс. яз., вышедшей в СССР, 1920-1973 гг. / М.Н. Шаабдурасулова. – Москва, 1975. – 247с.
412366
  Белокур И.П. Дефектология и неразрушающий контроль : учеб. пособ. по спец. "Физ. методы и приборы контроля качества" / И.П. Белокур. – Киев : Выща школа, 1990. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-205 (37 назв.). – ISBN 5-11-001902-9
412367
   Дефектология. Психофизиология. Дифференциальная психофизиология : Тезисы докладов к VII съезду Общества психологов СССР. – Москва, 1989. – 169с.
412368
   Дефектообразование в барьерах Шотки на твердых растворах / О.В. Третяк, С.І. Шаховцева, М.М. Шварц, А.А. Шматов // IV Республ.конференция "Физические проблемы МДП"
412369
  Горелов Борис Михайлович Дефектообразование в низкоразмерных металлоксидных системах в условиях внешних возмущений : Дис. ... доктора физ.- мат. наук: 01.04.07 / Горелов Б.М.; Ин-т химии поверхности НАНУ. – Киев, 2005. – 316 л. – Библиогр.: л.279-316
412370
   Дефектоскопия XXI века : основные направления работ ИЭС им. Е.О. Патона по развитию технологий неразрушающего контроля сварных соединений : [сборник статей] / Ин-т электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины ; под ред. В.А. Троицкого. – Киев : ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, 2018. – 194, [2] с. : ил., табл. – Указ. печат. работ: с. 145-193. – Библиогр. в конце ст.
412371
  Кононов Б.А. Дефектоскопия быстрыми электронами / Б.А. Кононов. – М., 1979. – 81с.
412372
  Кармадонов А.Ф. Дефектоскопия древесины : [анализ методов : контроль : аппаратура и приборы] / А.Ф. Кармадонов. – Москва : Лепсная промышленность, 1987. – 120 с.
412373
  Соколов В.С. Дефектоскопия материалов. / В.С. Соколов. – 2-е изд., перераб. – М.-Л., 1961. – 328с.
412374
   Дефектоскопия металлов. – М, 1959. – 260с.
412375
  Денель А.К. Дефектоскопия металлов / А.К. Денель. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1972. – 303с.
412376
  Горєлов Б.М. Дефектоутворення в низьковимірних металоксидних системах в умовах зовнішних збурень : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Борис Михайлович Горєлов; КНУТШ. – Київ, 2005. – 37с. – Бібліогр.: 30 назв
412377
   Дефектоутворення на обичайках з одностороннім уступом під час розкочування профільованим східчастим інструментом / М.С. Косілов, О.В. Герасименко, О.Є. Марков, А.С. Хващинський, О.О. Шаповал // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – C. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1995-0519
412378
  Насєка Ю.М. Дефектоутворення у кристалах CdZnTe та алмазних полікристалічних плівках : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Насєка Юрій Миколайович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ, 2021. – 31 с. – Бібліогр.: 40 назв
412379
   Дефекты в закаленных металлах : Сб.статей/Сокр.пер.с англ. – Москва : Атомиздат, 1969. – 383 с.
412380
  Вавилов В.С. Дефекты в кремнии и на его поверхности / В.С. Вавилов, В.Ф. Киселев, Б.Н. Мукашев. – Москва : Наука, 1990. – 211 с. – (Физика полупроводников и полупроводниковых приборов). – ISBN 5-02-014023-6
412381
  Ван Бюрен Дефекты в кристаллах : Пер.с англ. / Ван Бюрен. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 584 с.
412382
   Дефекты в кристаллах и их моделирование на ЭВМ. – Ленинград : Наука, 1980. – 213 с.
412383
  Ковба Л.М. Дефекты в кристаллах и структурная гомология / Л.М. Ковба; Кавба Л.М. – Москва : Знание, 1988. – 32 с.
412384
  Оскотский В.С. Дефекты в кристаллах и теплопроводность. / В.С. Оскотский, И.А. Смирнов. – Ленинград : Наука, 1972. – 160с.
412385
   Дефекты в кубических алмазах из россыпей северо-востока Сибирской платформы по данным ИК-микроспектроскопии / С.В. Титков, А.А. Ширяев, Н.Н. Зудина, Н.Г. Зудин, Ю.П. Солодова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 455-466 : рис. – Библиогр.: с. 464-466. – ISSN 0016-7886
412386
   Дефекты в материалах квантовой электроники. – Ташкент : Фан, 1991. – 258с.
412387
  Суворов А.Л. Дефекты в металлах / А.Л. Суворов. – Москва : Наука, 1984. – 176 с.
412388
  Закис Ю.Р. Дефекты в стеклообразном состоянии вещества / Ю.Р. Закис. – Рига, 1984. – 202 с.
412389
  Петров Дефекты и баздиффузионное превращение в стали / Петров, ЮН. – К., 1978. – 263с.
412390
  Джафаров Т.Д. Дефекты и диффузия в эпитаксиальных структурах / Т.Д. Джафаров. – Ленинград : Наука, 1978. – 207 с.
412391
   Дефекты и диффузия газов в кристаллах / А.Я. Купряжкин, В.А. Губанов, Р.Н. Плетнев, Г.П. Швейкин; Чеботин В.Н. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1985. – 219с.
412392
  Марадудин А.А. Дефекты и колебательный спектр кристаллов. Теоретические и экспериментальные аспекты влияния точечных дефектов и неупорядоченностей на колебания кристаллов : Пер. с англ. / А.А. Марадудин. – Москва : Мир, 1968. – 432 с.
412393
   Дефекты и массоперенос в твердофазных соединениях переходных элементов. – Свердловск, 1985. – 127с.
412394
  Волженский Дмитрий Серафимович Дефекты и механизм проводимости пятиокиси ванадия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Волженский Дмитрий Серафимович; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
412395
  Рейви К.В. Дефекты и примеси в полупроводниковом кремнии : пер. с англ. / К.В. Рейви. – Москва : Мир, 1984. – 472 с.
412396
  Томпсон М. Дефекты и радиационные повреждения в металлах : Пер. с англ. / М. Томпсон; Под ред. В.Е. Юрасовой. – Москва : Мир, 1971. – 368с.
412397
  Матейкович М.С. Дефекты конституционно-правового регулирования в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 15-21. – ISSN 0132-0769
412398
  Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов / И.И. Новиков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Металлургия, 1975. – 208 с.
412399
  Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов / И.И. Новиков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 232с.
412400
  Новиков И.И. Дефекты кристаллической решетки металлов. / И.И. Новиков. – М., 1968. – 188с.
412401
  Аржанцев П.З. Дефекты лица и их устранение / П.З. Аржанцев. – Москва : Знание, 1980. – 96 с. – (Народный университет. Факультет здоровья ; 11)
412402
  Бабад-Захряпин Дефекты покрытий / Бабад-Захряпин А.А. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 152 с.
412403
  Зрейк Луи Дефекты правовых норм в институте ответсвенности в трудовом праве Израиля // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 237-239. – ISBN 978-966-7067-18-2
412404
   Дефекты структуры в ионно-имплантированном кремнии. – Минск, 1990. – 318 с.
412405
  Пивоваров Валентин Яковлевич Дефекты структуры в монокристаллах фосфида галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Пивоваров Валентин Яковлевич; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1975. – 12л.
412406
  Петренко А.Г. Дефекты структуры в сегнетоэлектриках : учеб. пос. / А.Г. Петренко, В.В. Приседский. – Киев : УМК ВО, 1989. – 101 с.
412407
  Григорьев Олег Николаевич Дефекты структуры и закономерности пластической деформации и разрушения природного алмаза : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Григорьев Олег Николаевич ; АН УССР , Ин-т проблем материаловедения. – Киев, 1975. – 22 с.
412408
  Герасимов А.Ф. Дефекты структуры и физические свойства кристаллов : учеб. пособие / А.Ф. Герасимов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1982. – 100 с.
412409
  Давтян Г.Д. Дефекты структуры и электрические свойства монокристаллов анализа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Давтян Г.Д.;. – Аштарак, 1978. – л.
412410
  Заячук Д.М. Дефекты структуры и электронные процессы в халькогенидах свинца и олова : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Заячук Д.М.; Черновицкий ГУ им. Ю.Федьковича. – Черновцы, 1992. – 37л.
412411
   Дефекты структуры, методы их исследований и влияние на свойства кристаллов и пленок. – Москва, 1982. – 138 с.
412412
   Дефекты структуры, методы их обнаружения, их влияние на параметры твердотельных приборов. – Москва, 1984. – 110 с.
412413
  Жильцов М.А. Дефекты трудового права : монография / М.А. Жильцов. – Екатеринбург : Издательство УГТУ-УПИ, 2010. – 314 с. – Библиогр.: с. 301-313 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8295-0035-1
412414
  Вишняков Я.Д. Дефекты упаковки в кристаллической структуре / Я.Д. Вишняков. – Москва : Металлургия, 1970. – 216 с.
412415
  Скороход В.В. Дефекты упаковки в переходных металлах / В.В. Скороход, Ю.М. Солонин. – Киев : Наукова думка, 1976. – 176с.
412416
  Гасанов Г.Ш. Дефекты упаковки и их влияние на электро-физические свойства металлов и сплавов с ГЦК решеткой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Гасанов Г.Ш.; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
412417
  Панасенко Р.А. Дефеніція рейдерства та його співвідношення із суміжними поняттями // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 95-102. – ISSN 2524-0323
412418
  Бондаренко Надежда Алексеевна Дефеноменологизация как кризис сознания общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С.18-20. – ISSN 2073-9702
412419
  Федоришин Олександр Петрович Деференційований та індивідуальний підходи у вихованні 5-9 класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Федоришин Олександр Петрович; Мін-во освіти України. Київський держ. пед. ін-т іноземних мов. – К., 1994. – 165л. – Бібліогр.:л.146-163
412420
  Браун П.А. Дефинитные вариационные принципы для физических характеристик квантовомеханических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Браун П.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
412421
  Шубин Э.П. Дефиниционно-ассоциативная теория внутренней структуры слова (на мат. англ. яз.) / Э.П. Шубин, Н.Б. Троицкая. – Калинин, 1971. – 76с.
412422
  Пастухова С.Е. Дефиниционное описание глагола to infer // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – C. 137-141
412423
  Павлова И.Е. Дефиниция брака в истории российского законодательства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируется понятие брака, данное в дореволюционных источниках права, таких как номоканон и кормчая книга. Выделяются существенные признаки брака. Дается анализ подходов к определению брачного союза в советской юридической литературе. ...
412424
  Григорьев О.В. Дефиниция понятия "дистанционное обучение" / О.В. Григорьев, Д.Ю. Янголь // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 8. – С. 12-19. – ISSN 1609-4646


  На сегодняшний день отсутствует единое понимание базовых терминов в области педагогической теории и практики дистанционного обучения. Это приводит к многозначности толкования одного и того же понятия, к противоречивости восприятия информации ...
412425
  Новикова Н.Г. Дефиниция понятия "распространение национальной книги" // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 5 (400), сентябрь - октябрь. – С. 46-53. – ISSN 0869-6020


  Выявлена терминологическая проблематика и многоаспектность малоизученного национально- и этнически направленного книгораспространения. Выведена цепочка соподчиненных книговедческих, библиотечных, библиографических, документоведческих, ...
412426
  Коваленко О. Дефиниция понятия антикризисного финансового управления // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 12. – С. 10-14
412427
  Горленко В.А. Дефиниция уголовного преследования в российском законодательстве (историко-правовой аспект) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 18. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
412428
  Щеголихин И.П. Дефицит / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1984. – 287с.
412429
  Корнаи Я Дефицит / Я Корнаи. – Москва : Наука, 1990. – 607с. – ISBN 963 221 227 4
412430
  Ковалев В.Г. Дефицит знаний в современном информационном обществе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – C. 18-23. – ISSN 1026-955X


  В дискуссионном и отчасти провокационном порядке подвергнуты сомнению традиционные взгляды относительно так называемого «информационного» общества, предпринята попытка развенчать ряд устоявшихся мифов. Поставлены вопросы о том, насколько информационно ...
412431
  Еляков А.Д. Дефицит и избыток информации в современном социуме // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 12 (320). – С. 107-114. – ISSN 0132-1625
412432
  Нелюбин В.М. Дефицит инициативы / В.М. Нелюбин. – Л., 1987. – 79с.
412433
  Обухов К.В. Дефицит насыщения водяного пара и испарение с водной поверхности Каховского водохранилища / К.В. Обухов, Е.С. Корягина // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 194-204 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
412434
  Астахова В.И. Дефицит нравственности как угроза развитию культуры и духовности украинского общества // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 7-9.
412435
  Красноженов Б. Дефицит платежного баланса США // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 5. – С. 34-42
412436
  Олейник А. Дефицит Права (К критике политической экономии частной защиты) // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.22-45. – ISSN 0042-8736
412437
   Дефицит редкоземельных металлов : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
412438
  Босерман М. Дефицит спроса. Как рухнула сланцевая мечта // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 16-17
412439
  Беляев Ю.А. Дефицит, рынок и управление запасами / Ю.А. Беляев. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1991. – 228 с. : ил. – ISBN 5-209-00504-6
412440
  Луців Б. Дефібрилятори очікуваних змін у розвитку банківської системи України: уроки кризи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 26-36 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
412441
  Товстоліс Ю. Дефіінііціія поняття "іінтелектуальна преса" в теорііїї соцііальних комуніікаціій // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 193-201


  У статті прослідковано етимологію понять "масова", "якісна преса" та синонімічних до них термінів. Проаналізовано доцільність їх застосування у сучасній пресі. Визначено критерії інтелектуальності преси. Вивчено аудиторію двох видань та доведено, що ...
412442
  Горобець Марися Дефіле через кордони : Сезон моди // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 130-134
412443
  Кожелянко В. Дефіляда : Роман, новели / В. Кожелянко. – Львів : Кальварія, 2001. – 196с. – (Серія "Дефіляди "). – ISBN 966-7092-99-2
412444
  Кан О.Ю. Дефінітивний аналіз організаційно-методичних засад підготовки майбутніх філологів у вищих навчальних закладах України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 105-113. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
412445
  Зельницький А. Дефінітивний аналіз понять "якість освіти" і "компетентність", їх інтерпретація, удосконалення змісту та особливості введення в науковий обіг сфери вищої військової освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 66-71. – ISSN 2309-9127
412446
  Манойленко Н.В. Дефінітивний аналіз формування професійних компетентностей майбутніх вчителів технологічної освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 118-121. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
412447
  Хоменко О.В. Дефінітивний апарат права: деякі аспекти формування // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 251-257. – ISSN 2524-017X
412448
  Кияк І. Дефінітивні проблеми жанрів фантастики у творчості Станіслава Лема // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 359-364. – ISBN 978-966-3888-379-3
412449
  Хомин П. Дефініції "амортизація" і "знос" основних засобів у контексті Плану рахунків бухгалтерського обліку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 104-112. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
412450
  Коцур В. Дефініції "благодійність", "меценатство", "доброчинність", "ктиторство" в сучасній історіографії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – C. 132-136
412451
  Бегаль І.І. Дефініції економічних категорій регулювання землекористування в умовах децентралізації влади // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6792
412452
  Міщук Є.В. Дефініції економічної категорії "інвестиційна безпека" / Є.В. Міщук, Ю.Б. Кошубіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 12-18. – ISSN 2306-6814
412453
  Боклах Д.Ю. Дефініції і взаємозв"язок категорій топосу, локусів, хронотопу міста та їх реалізація у міському тексті художнього твору // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 249-257. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
412454
  Боклах Д.Ю. Дефініції і взаємозв"язок категорій топосу, хронотопу, локусів міста та їх предметна реалізація у міському тексті художнього твору // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 3-25. – (Літературознавство ; вип. 1 (87)). – ISSN 2312-1068
412455
  Лихачова О. Дефініції культу сміху в інтерпретації Василя Земляка (на матеріалі роману-дилогії Василя Земляка "Лебедина зграя" та "Зелені млини") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 158. – С. 126-131. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
412456
  Черхава О.О. Дефініції місіонерського дискурсу крізь призму суміжних понять теологічної лінгводискурсології // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 122-133. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
412457
  Вавженчук С.Я. Дефініції основних конструктивних елементів договору ренти // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 118-122
412458
  Сілакова Т.Т. Дефініції педагогічного тестування // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 124-129. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
412459
   Дефініції поняття "гібридна війна" / Ю.І. Міхєєв, Г.П. Чернявський, Ю.В. Турченко, О.І. Пінчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 124-130. – ISSN 2524-0056
412460
  Довбня І.П. Дефініції поняття простору в різних сферах наукового знання // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 17-25
412461
  Харківська А.І. Дефініції понять "Комунікативна культура майбутніх вихователів дошкільної освіти в умовах магістратури" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 145-153. – ISSN 2074-8922
412462
  Гуркова Т. Дефініції понять "освітній простір", "середовище", "освітнє середовище" // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 114-118. – ISSN 2308-4634
412463
  Вересень М. Дефініції свобод або деякі обережні думки, висловлені на адресу народомобраних депутатів у день парламентських слухань про свободу слова, або її відсутність // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 11. – С.42-45
412464
  Федунь О. Дефініції сепаратизму у науковому дискурсі / О. Федунь, О. Шаран // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 127-136. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
412465
  Вакуленко І.О. Дефініції та компонентна структура батьківської компетентності у сім"ях, що мають дітей з особливими освітніми потребами // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 87-96. – ISSN 2219-2654
412466
  Кісь О. Дефініції фемінізму // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2000. – Ч. 17 : Гендерні студії. – С. 14-21
412467
  Заредінова Е.Р. Дефініційний аналіз поняття "освітнє середовище ВНЗ" // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 193-199. – ISSN 2227-2844
412468
  Зарапіна Ю.Е. Дефініційні засади соціальної структури суспільства в умовах глобалізації : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 201-208 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
412469
  Васильченко М. Дефініція "бібліотечний фонд" / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X


  Розглядається термінологічний зміст поняття "бібліотечний фонд".
412470
  Цицик О. Дефініція "громади" у науковому дискурсі: теоретико-правові аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 89-98. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
412471
  Гарасимів Т. Дефініція "громадянське суспільство": філософсько-правова парадигма // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 105-112. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
412472
  Починкова М.М. Дефініція "критичне мислення" в науковому педагогічному дискурсі // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 1 (170). – С. 37-48. – ISSN 2227-2747


  "Проаналізовано сучасний вітчизняний і зарубіжний науковий педагогічний дискурс у контексті дослідження сутності дефініції «критичне мислення». Представлено основні теоретичні положення американських психологів (Д. Браун, Дж. Дьюї, М. Ліпман, Р. Пауль, ...
412473
  Батрименко В.І. Дефініція "місцевого самоврядування" у розробках сучасних вітчизняних науковців // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 444-451
412474
  Терещенко Юрій Дефініція "педагогічна наука": смислове завантаження новим // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С.60-64
412475
  Сасин Г. Дефініція "революції" у історичній ретроспективі // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 115-120. – ISBN 978-617-8046-15-6
412476
  Королюк Т. Дефініція "ризик" : законодавчий, економічний і обліковий аспекти (історія і сучасність) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 12-18
412477
  Бейдик О.О. Дефініція "трансформація" в географічних та економічних наукових дослідженнях / О.О. Бейдик, Б.В. Семенко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Цель. Проанализировать динамику и структуру диссертационных исследований по трансформационной проблематике в географии, экономике и государственном управлении, выполненых в Украине в 1991-2017 гг. Методика. Анализ и отбор авторефератов диссертаций, ...
412478
  Болдуєв М.В. Дефініція аудиторських доказів у контексті забезпечення юридичної вірогідності / М.В. Болдуєв, О.В. Болдуєва, О.Г. Лищенко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 23-27. – ISSN 2306-6806
412479
  Беззубов Д.О. Дефініція безпеки в Конституції України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 180-186. – ISSN 1563-3349
412480
  Олександрук І.В. Дефініція в логіко-лінгвістичній системі тлумачного словника // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 59-65. – ISSN 0027-2833
412481
  Пасік Н. Дефініція в освітньому виданні: логічний аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 140-145


  У статті розглянуті основні логічні вимоги до дефініцій в освітніх виданнях, причини відхилень від норм, принципи й методи редакторської обробки визначень наукових понять. Проаналізовані типові помилки. В статье рассмотрены основные логические ...
412482
  Сніжко С.І. Дефініція гідрохімічної гідрохімічної системи за функціонально-геосистемним принципом та її математична формалізація // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 171-181 : Табл., рис. – Бібліогр.: 38. – ISBN 966-521-129-3
412483
  Вавженчук С. Дефініція договірних відносин міни в контексті кодифікації цивільного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 41-43
412484
  Сніщенко Р. Дефініція економічної безпеки суб"єкта господарювання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 70-78. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
412485
  Цуканова Г.О. Дефініція ембієнт-медіа в семантичному апараті системи маркетингових комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 17-21


  У пропонованій публікації авторка робить спробу формулювання дефініції ембієнт-медіа на основі власного аналізу та оцінювання усталених трактувань цього поняття, визначення його ключових ознак та елементів, а також місця і ролі в системі маркетингових ...
412486
  Кривоконь Н.І. Дефініція категорії "соціальні послуги": проблеми концептуалізації // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 37-45. – ISSN 2412-1185
412487
  Римкіна М.С. Дефініція категорії "соціально-економічний розвиток підприємства" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 440-453


  У статті здійснено огляд та аналіз наукової літератури з питань розвитку підприємства. Проаналізовано поняття "розвитку", "економічного розвитку", "соціального розвитку" та "соціально-економічного розвитку". Сформульовано визначення терміну ...
412488
  Тернавська І.Б. Дефініція категорії продовольча безпека та її еволюція // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 44-48. – ISSN 2306-6806
412489
  Вініченко О.М. Дефініція контролю, як наукової категорії // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 25-31. – ISSN 2306-6792
412490
  Юрченко О.В. Дефініція концепту в сучасних лінгвістичних дослідженнях // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 268-272. – (Філологічні науки ; № 2)
412491
  Черкашин А.І. Дефініція лідерства у працях вітчизняних учених // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – С. 157-161. – ISSN 1727-1584
412492
  Зима Ю.П. Дефініція обліково-аналітичного забезпечення корпоративного управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 306-310. – ISSN 2222-4459
412493
  Криницький І. Дефініція податково-процесуального режиму: теоретичний аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-71.
412494
  Бондарчук Н.В. Дефініція поняття "контролінг" та його значення в системі управління підприємствами АПК // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 28-32. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
412495
  Брадул О.М. Дефініція поняття "корпорація": економіко-правовий аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 6-11. – (Економіка ; Вип. 31)
412496
  Краснокутська Н.С. Дефініція поняття "фінансова безпека підприємства": основні підходи та особливості / Н.С. Краснокутська, Г.М. Коптєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 14-19. – ISSN 2222-4459
412497
  Слизька К.П. Дефініція поняття "хвиля тепла" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 332-339 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв.
412498
  Возняк О. Дефініція поняття "ятрогенія" для обгрунтування неналежного виконання медиками професійних обов"язків (На прикладі занять з дисципліни "Криміналістична хімія" для курсантів ЗВО системи МВС України) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 68-92. – ISSN 1682-2366
412499
  Лінда С.М. Дефініція поняття лендформності у сучасній архітектурі / С.М. Лінда, І.М. Волинець // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 126-132 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
412500
  Добринська Я.С. Дефініція поняття свободи в історії філософії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 116-118
412501
  Куклік К.А. Дефініція проектного фінансування та його місце серед інших форм боргового фінансування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 21-25


  Статтю присвячено дослідженню теоретичних аспектів проектного фінансування. Визначено місце проектного фінансування серед інших форм боргового фінансування на основі його виняткових, відмінних рис. Запропоновано авторську дефініцію проектного ...
412502
  Куриленко Д.В. Дефініція сміху як вимір літературознавчого аналізу в текстовій матерії (на прикладі твору О.Є. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Стаття присвячена аналізу сміху як неоднозначного феномену, культурного архетипу та поліфункціонального явища. Зокрема, досліджено семантику сміху, його витоки, структуру та реалізацію гумору в романі О.Є. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…" ...
412503
  Поліщук І.О. Дефініція та структура поняття "національна ментальність" // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 1 (13). – С. 145-151. – ISSN 2411-7587
412504
  Тараненко Л. Дефініція та функції англійської фольклорної легенди // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 139-142. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
412505
  Євтушенко Н. Дефінування системи підвищення кваліфікації вчителів у науковому просторі України і Республіки Польща // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 155-160. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
412506
  Крапівіна Г.О. Дефінфції детермінант нестандартних форм зайнятості: відносно проста віртуальна зайнятість // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 31-38. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
412507
  Діденко А.А. Дефінції поняття модальності у сучасній лінгвістиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 126-133
412508
  Приймак Г.Ю. Дефінційний аналіз поняття "здоровий спосіб життя" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 195-198. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
412509
  Орловська Н. Дефіуит державного бюджету і джерела його фінансування // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 28-30
412510
  Башко В. Дефіцит бюджету і квазіфіскальні операції: підвищення прозорості в сфері державних фінансів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 40-45 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
412511
  Редіна Н.І. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подалання в Україні : бюджет / Н.І. Редіна, Л.П. Гордєєва // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 93-97 : Табл., рис.
412512
  Комісаренко Ю.І. Дефіцит вітаміну D3 та його роль у розвитку метаболійних порушень / Ю.І. Комісаренко, М.М. Великий, Л.І. Апуховська // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 14, № 1. – С. 27-33. – ISSN 2224-0721


  Подано дані про вплив вітаміну D3 на кальцій-фосфорний і вуглеводний обміни, а також на функціональну активність B-клітин підшлункової залози на тлі D-гіповітамінозу та при експериментальному діабеті в мишей. Описано деякі механізми порушення обміну ...
412513
   Дефіцит вуглеводів спричинено дефіцитом уваги до галузі // Світ. – Київ, 2019. – Квітень (№ 13/14). – С. 3
412514
  Перегудова Т. Дефіцит гідної праці як загроза загальнообов"язкового пенсійного страхування другого рівня в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – № 2. – Бібліогр.: 21 назв.
412515
  Шикіна Н.А. Дефіцит державного бюджету в контексті національної безпеки України / Н.А. Шикіна, Г.М. Коцюрубенко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (73). – С. 107-119. – ISSN 2313-4569
412516
  Менделеєва В.Р. Дефіцит державного бюджету та джерела його фінансування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 261-263. – ISBN 978-966-188-219-4
412517
  Супрун К.В. Дефіцит державного бюджету та шляхи його подолання // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 171-172. – (Серія "Економічні науки")
412518
  Макеєнко Н.Ю. Дефіцит державного бюджету України та джерела його покриття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 154-161


  У статті розглядається економічна сутність бюджетного дефіциту, тенденції його розвитку, розкрито основні причини та фактори, що впливають на виникнення та джерела фінансування дефіциту бюджету як показника незбалансованості доходів і видатків в ...
412519
  Кравченко В.П. Дефіцит державного бюджету України, негативні наслідки та шляхи подолання / В.П. Кравченко, Н.В. Кравченко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 223-227. – ISSN 2078-6670
412520
  Нікітчина О.В. Дефіцит державного бюджету України: сучасний стан та причини його виникнення / О.В. Нікітчина, В.О. Цибульський // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 27-30 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
412521
  Розпутенко І.В. Дефіцит державного управління: ідеали і приватизація // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 65-69
412522
  Мальцев Д.В. Дефіцит манозозв"язувального білка // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 80-90. – ISSN 1605-7295
412523
  Міщенко В. Дефіцит ринково-економічних критеріїв регулювання надрокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 36-43. – ISSN 0131-775Х
412524
  Коноваленко Д.В. Дефіцит сектору загального державного управління та його прогнозування в системі управління державними фінансами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Коноваленко Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
412525
  Пархомей Олександр Дефіцит сполук кальцію в організмі людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 2
412526
  Філіппов Є. Дефіцит, як складова частина способу життя українського радянського суспільства 1980-х рр. (за матеріалами усної історії) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 227-237
412527
  Бастюк Б.І. Дефіцитна кандидатура : гумористичні та сатиричні твори / Б.І. Бастюк. – Київ : Молодь, 1989. – 228, [10] с. – (Перша книга прозаїка)
412528
  Предборський В.А. Дефіцитність економіки як наслідок впливу тінізаційних факторів зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 11-16
412529
  Головніна О.Г. Дефляторна оцінка синергійності соціально-економічної системи на мікрорівні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 167-171. – (Економіка ; Вип. 32)
412530
  Ламберов Л.Д. Дефляционизм и неконсервативность: проблема релевантности? // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (54). – С. 45-52. – ISSN 1560-7488
412531
  Дунаев Б.Б. Дефляционное регулирование рыночного равновесия / Б.Б. Дунаев, Л.В. Кириленко // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 2, березень - квітень. – С. 95-108. – ISSN 1019-5262


  Дефляцію в економіці країни визначено як результат зменшення центральним банком і фінансовим сектором кількості грошей в обігу, яка порушила рівновагу, що відновлюється ринковою системою в процесі регулювання виробництва благ через зменшення кількості ...
412532
  Беседін В.Ф. Дефляційна складова валового внутрішнього продукту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 8-13
412533
  Волошенюк А.В. Дефляційні втрати грунту за різних технологій основного обробітку та технології no-till під час пилової бурі 26-27 січня 2014 року // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 100-104 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0587-2596
412534
  Полянський С.В. Дефляційні процеси на грунтах Волинської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 81-85 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
412535
  Андрейчук О. Дефляція євро: загроза європейській валютній системі чи природній етап розвитку євро як регіональної валюти // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 34-37
412536
  Урнов Д.М. Дефо / Д.М. Урнов. – 2-е изд. – М., 1990. – 253с.
412537
  Киреева С.А. Дефодиация клещевины в условиях южной степи Украины : Автореф... канд. с.-х.наук: / Киреева С.А.; Белоцерковский сельхоз. ин-т. – Белая Церковь, 1969. – 25л.
412538
  Имамалиев А.И. Дефолианты и их физиологическое действие и на хлопчатник : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Имамалиев А.И. ; АН УзССР , Объед. учен. совет по ботан. профилю Отд. хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1967. – 52 с. – Бібліогр. : с. 50-52
412539
  Деліні М. Дефолт Греції: причини кризи і її наслідки для європейського співтовариства / М. Деліні, О. Крицина // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 25-28. – ISSN 1728-9343
412540
  Буркова А.Ю. Дефолт и кросс-дефолт: международная практика // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 5 (92). – С. 5-7. – ISSN 1812-3910
412541
  Коптюх О. Дефолти країн та банківські кризи: історичний погляд на їх взаємозв"язок / О. Коптюх, Т. Остапишин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 12 (202). – С. 34-38 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
412542
  Коптюх О. Дефолти країн та банківські кризи: історичний погляд на їх взаємозв"язок / О. Коптюх, Т. Остапишин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 34-38 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
412543
  Сидоренко Юлія Всеволодівна Деформативне моделювання об"єктів на основі політочкових перетворень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.01.01 / Сидоренко Ю.В.; МО і НУ, КНУ буд. і архіт. – Київ, 2001. – 17 с.
412544
  Сугак М.М. Деформативні знаки палеонтологічного аналізу мови. / М.М. Сугак. – К., 1934. – 24с.
412545
  Богомолова Н.Н. Деформативность и прочность внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения их жаростойкого железобетона, разрушающихся по первому случаю внецентренного сжатия при одностороннем нагреве до высо : Автореф... канд. техн.наук: / Богомолова Н. Н.; НИИ бетона и железобетона. – М., 1968. – 18л.
412546
  Наяр Р П.К. Деформации в Беломорском метаморфическом комплексе г.Канда. (Кандалакш. район) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Наяр П.К.Р.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 18л.
412547
  Андреев Ю.Б. Деформации в карцевых упругих системах гравиметров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Андреев Ю.Б. ; МГУ. – Москва, 1970. – 9 с.
412548
  Звягинцев Л.И. Деформации горных пород и эндогенное рудообразование / Л.И. Звягинцев. – Москва : Наука, 1978. – 174с.
412549
  Островский А.Е. Деформации земной коры по наблюдениям наклонов / А.Е. Островский. – Москва : Наука, 1978. – 184с.
412550
  Добрынин В.М. Деформации и изменения физических свойств коллекторов нефти и газа / В.М. Добрынин. – Москва : недра, 1970. – 239с.
412551
  Бояркин Алексей Алексеевич Деформации и котомологии в многообразиях алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бояркин Алексей Алексеевич; МГУ. – М., 1978. – 12л.
412552
  Казаков А.Н. Деформации и наложенная складчатость в метаморфических комплексах / А.Н. Казаков. – Ленинград : Наука, 1976. – 238с.
412553
   Деформации и напряжения в промерзающих и оттаивающих породах. – М, 1985. – 168с.
412554
   Деформации и структуры докембрийских толщ. – Ленинград : Наука, 1967. – 132с.
412555
  Добржинецкая Л.Ф. Деформации магматических пород в условиях глубинного тектогенеза / Л.Ф. Добржинецкая. – Москва : Наука, 1989. – 287с. – ISBN 5-02-003186-0
412556
  Деревянкин Тимофей Иванович Деформации отечественного рыночного хозяйства в период войн и революций (1914-1921 гг.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье рассматривается история эволюции рынка как одного из центральных элементов системы товарно-денежных отношений в России и Украине на рубеже двух эпох, разделенных 1917 годом. Раскрывается характер деформаций отечественного рыночного ...
412557
  Деревянкин Тимофей Иванович Деформации отечественного рыночного хозяйства в период войн и революций (1914-1921 гг.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье рассматривается история эволюции рынка как одного из центральных элементов системы товарно-денежных отношений в России и Украине на рубеже двух эпох, разделенных 1917 годом. Раскрывается характер деформаций отечественного рыночного ...
412558
  Деревянкин Тимофей Иванович Деформации отечественного рыночного хозяйства в период войн и революций (1914-1921 гг.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье рассматривается история эволюции рынка как одного из центральных элементов системы товарно-денежных отношений в России и Украине на рубеже двух эпох, разделенных 1917 годом. Раскрывается характер деформаций отечественного рыночного ...
412559
  Деревянкин Тимофей Иванович Деформации отечественного рыночного хозяйства в период войн и революций (1914-1921 гг.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье рассматривается история эволюции рынка как одного из центральных элементов системы товарно-денежных отношений в России и Украине на рубеже двух эпох, разделенных 1917 годом. Раскрывается характер деформаций отечественного рыночного ...
412560
  Марусенко Я.И. Деформации откосов русел каналов в период зимней эксплуатации / Я.И. Марусенко, В.С. Шабатин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 94-98. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 6)
412561
  Попов И.В. Деформации речных русел и гидротехническое строительство : Гидролого-мофрологическая теория руслового процесса и ее применение / И.В. Попов. – 2-е изд. доп. и перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 364с.
412562
  Кулиев Г.Г. Деформации, обусловленные процессами уплотнения, разуплотнения и фазовыми переходами во внутренних структурах Земли // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 166-176 : рис., табл. – Библиогр.: с. 175-176. – ISSN 0203-3100
412563
  Поляков Ю.Е. Деформационная модель разгрузки увлажненного угольного массива // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 125-136 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
412564
  Гончаренко А.И. Деформационная структура и петрология нефритоносных гипербазитов / А.И. Гончаренко, А.И. Чернышов. – Томск, 1990. – 199с.
412565
  Каминский А.А. Деформационное упрочнение и разрушение металлов при переменных процессах нагружения / А.А. Каминский, В.Н. Бастун. – К., 1985. – 167с.
412566
   Деформационное упрочнение и разрушение поликристаллических металлов. – Киев, 1987. – 248 с.
412567
   Деформационное упрочнение и разрушение поликристаллических металлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1989. – 255 с.
412568
  Павлова Деформационные и коллекторские свойства горных пород / Павлова, Н. – М., 1975. – 240с.
412569
   Деформационные и коллекторские свойства пород-коллекторов девона Днепровско-Донецкой впадины при высоких термодинамических параметрах. – Москва : Наука, 1977. – 110с.
412570
  Коваль Ю.Н. Деформационные и релаксационные явления при превращениях мартенситного типа / Ю.Н. Коваль, В.А. Лободюк ; НАНУ, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова. – Киев : Наукова думка, 2010. – 288 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0929-1
412571
  Вольфман Ю.М. Деформационные режимы и кинематические обстановки новейшего тектонического разрывообразования Горного Крыма. 2 // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 100-120 : рис. – Библиогр.: с. 117-120. – ISSN 0203-3100
412572
   Деформационные свойства горных пород при высоких давлениях и температурах. – Москва : Недра, 1968. – 360с.
412573
   Деформационные свойства мягких грунтов при динамических воздействиях. – Алма-Ата, 1990. – 179с.
412574
  Семенец С.И. Деформационные свойства слаборелаксирующих высокопрочных композиционных материалов. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Семенец С.И.; Моск.ин-т электронного машиностроения. – М, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
412575
  Семенец С.И. Деформационные свойства слаборелаксирующих высокопрочных композиционных материалов. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Семенец С.И.; Моск.ин-т электронного машиностроения. – М, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
412576
  Бурак Я.И. Деформационные теории неферромагнитных твердых тел в электромагнитном поле : автореф. дис. ... докт. физ. мат. наук / Бурак Я.И. ; Льв. ГУ. – Львов, 1970. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
412577
  Елизаров А.И. Деформационные эффекты в кристаллах германия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Елизаров А.И.; Ин-т.полупроводников АН УССР., 1975. – 17л.
412578
  Мохняк Сильвестр Михайлович Деформационные эффекты в халькогенидах ртути : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мохняк Сильвестр Михайлович; Львовск. гос. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 24л.
412579
  Кроличенко В.Ф. Деформационный мониторинг состояния поверхности горного массива / В.Ф. Кроличенко, О.В. Кроличенко, В.В. Кроличенко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 55-56. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
412580
  Шалонин В.И. Деформационный расчет металлических банок, работающих в условиях почти плоского изгиба. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шалонин В.И.; М-во высш. и сред.спец.образовния РСФСР.Новочеркас.ордена Труд.Красн.Знам.политехн.ин-т. – Ростов -на-Дону, 1962. – 16л.
412581
  Залунин К.П. Деформационный расчет сжатых стержней переменного сечения и составных стержней : Автореф... канд. техн.наук: / Залунин К.П.; Новочеркас. политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1959. – 14л.
412582
   Деформация атомных ядер : Обобщенная модель ядра и метод кулоновского возбуждения; сборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 383с.
412583
  Лихачев В.А. Деформация бесконечной пластинки со впаянным в нее упругим изотропным цилиндром. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лихачев В.А.; Акад.наук УССР. – К, 1961. – 7л.
412584
  Медведев Б.И. Деформация и моменты инерции атомных ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Медведев Б.И.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 13л.
412585
  Старовойтов Э.И. Деформация и переменные нагружения трехслойных пластин и пологих оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Старовойтов Э.И.; МГУ. – М., 1981. – 8л.
412586
  Старовойтов Э.И. Деформация и переменные нагружения трехслойных пластин и пологих оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Старовойтов Э.И.; МГУ. – М., 1981. – 8л.
412587
  Гончаренко А.И. Деформация и петроструктурная эволюция альпинотипных гипербазитов / А.И. Гончаренко. – Томск, 1989. – 404с.
412588
  Лавров В.В. Деформация и прочность льда / В.В. Лавров. – Л., 1969. – 207с.
412589
  Нгуен Суан Тянь Деформация и прочность тонких пленок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Нгуен Суан Тянь ; Харьк. гос. ун-т, Каф. физики твердого тела. – Харьков, 1965. – 12 с.
412590
  Дегтярев В.П. Деформация и разрушение в высоконапряженных конструкциях / В.П. Дегтярев. – М., 1987. – 105 с.
412591
  Макклинток Ф. Деформация и разрушение материалов = Mechanical behavior of materials / Макклинток Ф., Аргон А. ; Под ред. Е.М. Морозова, Б.М. Струнина. – Москва : Мир, 1970. – 444с.
412592
  Пойда Владимир Павлович Деформация и разрушение сверхпластичных сплавов на основе алюминия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Пойда Владимир Павлович; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 16л.
412593
   Деформация и разрушение теплоустойчивых сталей. – Москва, 1983. – 129 с.
412594
  Рейнер М. Деформация и течение. / М. Рейнер. – М., 1963. – 382с.
412595
  Мишота В.А. Деформация института семьи как криминогенный фактор // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 109-116. – ISSN 0132-0831
412596
  Киндзерский Ю. Деформация института собственности в Украине и проблемы формирования эффективного собственника в неэффективном государстве // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 123-134. – ISSN 0042-8736
412597
  Позднышов Н А. Деформация институтов государства как угроза общественной безопасности // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.80-87
412598
  Шугаев В.В. Деформация лессоых грунтов при замачивании в различных условиях загружения : Автореф... канд. техн.наук: / Шугаев В.В.; МПС СССР. Днепропетр. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1962. – 17л.
412599
  Кирвалидзе Н.С. Деформация металла в станах косой прокатки и улучшение качества гильз из легированных и высоколегированных сталей : Автореф... канд. техн.наук: / Кирвалидзе Н.С.; Днепропетр. металлургич. ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
412600
  Давыдов А.С. Деформация молекулярного кристалла при наличии электронного возбуждения / А.С. Давыдов. – К., 1969. – 15с.
412601
   Деформация неупругого тела. – Фрунзе, 1970. – 168 с.
412602
  Новичихин В.А. Деформация опорными поверхностями сжимаемой среды / В.А. Новичихин. – Минск, 1964. – 176с.
412603
  Розенталс Г.Э. Деформация откосов прудовых плоин в результате волнового воздействия : Автореф... канд. техн.наук: / Розенталс Г. Э.; Латв. с. х. акад. – Евлага, 1964. – 23л.
412604
  Шишова Ольга Николаевна Деформация песчаных каналов: (по данным экспериментальных исследований) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Шишова Ольга Николаевна; АН СССР, Ин-т водных проблем. – М., 1989. – 18л.
412605
  Аскадский А.А. Деформация полимеров / А.А. Аскадский. – Москва : Химия, 1973. – 448 с.
412606
  Рассудов В.М. Деформация пологих оболочек, подкрепленных ребрами жесткости : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Рассудов В.М.; Саратовский гос. университет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1950. – 7л.
412607
  Полякова А.Л. Деформация полупроводников и полупроводниковых приборов / А.Л. Полякова. – Москва : Энергия, 1979. – 167с.
412608
   Деформация пород и тектоника. – М, 1964. – 276с.
412609
  Тарбеева О.В. Деформация пословиц как реализация когнитивного принцпа вариативной интерпретации действительности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 86-90. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
412610
   Деформация реального твердого тела. – Фрунзе, 1982. – 106 с.
412611
  Волынка Г.И. Деформация социокультурных оснований научного мышления "исторической" школой буржуазной философии / Г.И. Волынка, Л.И. Карнаухов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
412612
  Сулайманов Ж. Деформация упруго-пластического стержня при продольном изгибе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сулайманов Ж.; АН КиргССР. Ин-т автоматики. – Фрунзе, 1978. – 15л.
412613
  Каменский Е.Г. Деформация ценностных установок личности в контексте проблем коррупционности российского общества / Е.Г. Каменский, Е.И. Боев, А.П. Абрамов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 10. – С. 69-72. – ISSN 2073-9702
412614
  Борисов Р.В. Деформация этнической идентичности как проблема консультативной психологии / Р.В. Борисов, Ш.М. Зульфикаров // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.117-122
412615
  Штеба А.А. Деформация языковой личности // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 41-46. – ISSN 0130-9730
412616
  Предборський В.А. Деформації адміністративно–владного ресурсу як причина тіньових процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 3-7
412617
  Кириленко О.М. Деформації в розвитку соціального інституту спорту в Україні: проблеми виходу з кризи перехідного періоду // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 283-296. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
412618
  Гладиш Б.І. Деформації загального положення оптимальних функцій на орієнтованих поверхнях з межею / Б.І. Гладиш, О.О. Пришляк // Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 2019. – Т. 71, № 8
412619
   Деформації замкнених 1-форм Морса на замкнених поверхнях / С.В. Білун, А.О. Гагай, О.О. Ворончук, М.В. Лосєва // Proceedings of the International geometry center / International, geometry center. – Одеса, 2013. – Vol. 6, n. 4. – С. 52-56. – ISSN 2072-9812
412620
  Штаерман І.Я. Деформації і стійкість криволінійних стрижнів двоякої кривини / І.Я. Штаерман, 1938. – С. 65-75
412621
  Біленко Ю. Деформації інституційного середовища та їх вплив на економічне зростання в країнах Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 207-215. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
412622
  Швай Н.О. Деформації матриць та критерії унітарної подібності і додатної визначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Швай Надія Олександрівна ; МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 110 л. – Бібліогр.: л. 106-110
412623
  Швай Н.О. Деформації матриць та критерії унітарної подібності і додатної визначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Швай Надія Олександрівна ; МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
412624
  Гриценко М.В. Деформації мовних норм у перекладі дитячої літератури // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 232-237


  Стаття присвячена ролі деформацій мовних норм у перекладі дитячої літератури та їхньому впливу на оволодіння дітьми українською мовою. Статья посвящена роли деформаций языковых норм в переводе детской литературы и их влиянию на овладение украинским ...
412625
  Жаліло Я.А. Деформації моделі економічного зростання в умовах політико-економічного циклу й перспективи їх подолання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 139-147.
412626
  Демічева В.В. Деформації правової свідомості // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 45-46.
412627
  Пампура М.В. Деформації правової свідомості в суспільстві, що трансформується // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – С. 24-28. – ISSN 1727-1584
412628
  Мельник М.В. Деформації правосвідомості у вітчизняному суспільстві як одна з основних причин порушення прав людини в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 38-45. – (Юридичні науки ; № 2)
412629
  Марусяк Т.С. Деформації правосвідомості: типологія та межі норми // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 62-67. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (20)). – ISSN 2308-5053
412630
  Чаудхури А. Деформаційний аналіз групи порід басейну Пур, Індія / А. Чаудхури, Л. Босевська // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25 (2). – С. 23-37 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 37. – (Серія: Геологія. Географія ; вип. 21). – ISSN 2313-2159
412631
  Кнорозок Леонід Михайлович Деформаційні зміни кристалічної гратки і енергетичного спектру електронної підсистеми антимоніду індію при подвійному легуванні : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.04.10 / Кнорозок Леонід Михайлович; КУ ім Тараса Шевченка. – К, 1999. – 137л. – Бібліогр.:л.128-137
412632
  Кнорозок Л.М. Деформаційні зміни кристалічної гратки і енергетичного спектру електронної підсистеми антимоніду індію при подвійному легуванні. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Кнорозок Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
412633
  Назаревич А. Деформаційні провісники відчутних Виноградівських землетрусів Звкарпаття: аналіз деформаційних процесів та оцінка величин деформацій у вогнищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-30. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Наведено аналіз даних деформаційних спостережень, проведених у 1986-1990 рр. на пункті "Мужієво" у Закарпатті і описано характеристики виділеної аномалії - деформаційного провісника Виноградівських землетрусів 1989 р. За амплітудами виділеної аномалії ...
412634
  Кендзера О. Деформаційні характеристики розрахункових моделей грунтової товщі / О. Кендзера, Ю. Семенова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-29. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методику визначення деформаційних характеристик шарів розрахункових моделей ґрунтової товщі для еквівалентного лінійного і нелінійного моделювання її реакції на сейсмічні впливи. Продано результати збирання, аналізу і систематизації ...
412635
  Копань В.С. Деформація аморфних сплавів і наношаруватих композицій шліфуванням / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 204-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В процесі шліфування одної поверхні фольги вона згортається в циліндр. Радіус кривини R[більше]0 для аморфних сплавів, W, Мо, Та, Ті; R[менше]0 для наношаруватих композиційних матеріалів АІ-Сu, АІ, Сu, Ni, Fe; R=-( 17-20) мм для слюди. Деформування ...
412636
  Копань В.С. Деформація аморфних сплавів наношаруватих композицій шліфуванням / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 338-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В процесі шліфування одної поверхні фольги вона згортається в циліндр. Радіус кривини R більше 0 [подано формулу] для аморфних сплавів. W, Мо, Та, Ті; R менше 0 [подано формулу] для наношаруватих композиційних матеріалів Al-Си, АІ, Cu, Ni, Fe; ...
412637
  Гуляницький Л.Ф. Деформація багатогранників при розв"язуванні задач комбінаторної оптимізації на перестановах / Л.Ф. Гуляницький, О.О. Ходзінська // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 91-93
412638
  Коцур Ю. Деформація весільної обрядовості селян Роменщини в 30-ті роки ХХ століття / Юлія Коцур // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 126-132


  У статті досліджується деформація весільної обрядовості українських селян Роменщини в 30-ті роки ХХ століття. Статья посвящена исследованию деформации свадебной обрядности украинских крестьян Роменского края в 30-х годах ХХ столетия. Article deals ...
412639
  Григорук В.І. Деформація імпульсів в одномодових волоконних світловодах при врахуванні нелінійності 3-го і 5-го порядків / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 373-376. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Отримано і проаналізовано розв"язки рівняння, яке описує еволюцію напівширини гаусового імпульсу при його поширенні в одномодовому волоконному світловоді при врахуванні нелінійності тензора сприйнятливості 3-го і 5-го порядків. В залежності від знаків ...
412640
  Святоцький О.Д. Деформація інституту адвокатури в історії Радянської держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 94-98. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглянуті деякі причини деформації інституту адвокатури в історії Радянської держави, а також ті уроки, які потрібно врахувати при реформуванні нашого суспільства та адвокатури.
412641
  Грон В. Деформація історичної складової українознавства під впливом вульгарного марксизму // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 70-75
412642
  Предборський В.А. Деформація конкурентно-ринкового механізму як наслідок тінізаційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 7-12
412643
  Драбовський А.Г. Деформація кооперативних систем у командно-адміністративній системі // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 212-217. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
412644
  Слободян Л.О. Деформація моралі на тлі голодомору 1932-1933 років: українознавче бачення // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 353-363
412645
  Тарапон О. Деформація моральних цінностей в Україні в 1930-ті рр.: втрата національної ідентичності // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 162-167. – ISSN 2415-3567
412646
  Тарапон О. Деформація морально-етичних цінностей партійно-бюрократичної верхівки: історичні витоки кризи радянського ладу // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 28-37


  Певні аспекти морально-етичних проблем радянської системи знайшли відображення в сучасній історіографії. М. С. Дорошко комплексно дослідів процес формування та діяльності партійно-радянської номенклатури УРСР у 1920-1930-ті рр., у тому числі приділів ...
412647
  Максимчук В.Л. Деформація морського берега в полі хвиль та прибережних течій // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 118-123 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
412648
   Деформація наносекундних оптичних імпульсів у волоконних світловодах / В.Б. Бахвалов, В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 351-356. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проведено чисельне інтегрування рівняння, яке описує розповсюдження світла у оптичних волокнах. Враховано вплив дисперсії та нелінійності на форму оптичного імпульсу. Розрахована числова структура огинаючої імпульсу, яка якісно узгоджується з ...
412649
  Кудрик П.І. Деформація оболонок. / П.І. Кудрик. – К., 1976. – 45с.
412650
  Долгорученко К. Деформація правосвідомості в умовах суспільних трансформаційних процесів // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 25-26
412651
  Брездень В.І. Деформація професійної свідомості юриста // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 305-313. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
412652
  Сорока С.В. Деформація профілю концентрації неоднорідної плазми при взаємодії з модульованим електронним пучком : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Сорока Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
412653
  Сорока С.В. Деформація профілю концентрації неоднорідної плазми при взаємодії з модульованим електронним пучком : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Сорока Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 140 арк. – Бібліогр.: арк. 123-140
412654
  Бутук О. Деформація регулювання як загальна передумова системної кризи в пострадянській Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 20-27. – ISSN 1605-2005
412655
  Полонський Д. Деформація режиму законності у діяльності міліції: організаційно-правовий аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-39.
412656
  Краус Н.М. Деформація ринкової моделі в рамках "дотаційного" виду тіньового підприємництва // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 14-18. – (Економічні науки)
412657
  Коцур Ю. Деформація родильної обрядовості селянства Роменщини в 30-х р. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 41-42
412658
  Стасюк О.О. Деформація традиційної культури українців в кінці 20-х - на початку 30-х років 20 ст. : Дис. ... канд. істор. наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Стасюк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 228л. – Бібліогр.: л. 188-228
412659
  Стасюк О.О. Деформація традиційної культури українців в кінці 20-х - на початку 30-х років 20 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.05 - етнологія / Стасюк О.О.: КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
412660
  Стасюк О. Деформація української традиційної культури в 1929–1934 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 95-99
412661
  Сіденко Н.Г. Деформація фразеологізмів: методи дослідження // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 163-168. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
412662
  Русін Р.М. Деформація художнього образу в пластичному мистецтві модернізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 77-82. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  В статті мова йде про деформацію, що прокладає шлях до створення "нових форм" і є необхідним прийомом в творчості художників-модерністів. В статье речь идет о деформации, прокладывающей путь к созданию "новых форм" и являющейся необходимым ...
412663
  Музыченко В.П. Деформирование вязко-упругих стержней и балок конечной длины при нестационарном волновом нагружении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.06.02 / Музыченко В.П.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1974. – 13л.
412664
  Садовский М.А. Деформирование геофизической среды и сейсмический процесс / М.А. Садовский. – М., 1987. – 100с.
412665
  Балюнов А.А. Деформирование гибких токонесущих пластин и цилиндрических панелей в магнитном поле : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Балюнов А.А.; Мв и ССО УССР. КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1990. – 204л. – Бібліогр.:л.178-204
412666
  Балюнов Алексей Александрович Деформирование гибких токонесущих пластин и цилиндрических панелей в магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Балюнов Алексей Александрович; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1990. – 12с.
412667
  Балюнов Алексей Александрович Деформирование гибких токонесущих пластин и цилиндрических панелей в магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Балюнов Алексей Александрович; КГУ. – К., 1991. – 12с.
412668
  Ковальчук Виталий Федорович Деформирование и джвижение упругих провдящих тел в импульсном магнитном поле : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.04 / Ковальчук Виталий Федорович; КГУ им Т.Г.Шевченка. – К, 1984. – 133л. – Бібліогр.:л.124-133
412669
  Писаренко Г.С. Деформирование и прочность материалов при сложном напряженном состоянии / Г.С. Писаренко, А.А. Лебедев. – К., 1976. – 415с.
412670
   Деформирование и разрушение композитов. – Свердловск, 1985. – 134с.
412671
  Трощенко В.Т. Деформирование и разрушение металлов при многоцикловом нагружении. / В.Т. Трощенко. – К., 1981. – 343с.
412672
  Баклашов И.В. Деформирование и разрушение породных массивов / И.В. Баклашов. – Москва : Недра, 1988. – 270, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 267-269 (50 назв.)
412673
   Деформирование и разрушение твердых тел. – М., 1992. – 118 с.
412674
  Вовк О.О. Деформирование сжимаемых сред при динамических нагрузках / О.О. Вовк. – Киев : Наукова думка, 1971. – 175с.
412675
  Колокольчиков Владислав Владимирович Деформирование сред в условиях нелинейной вязкоупругости и неклассической пластичности : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Колокольчиков Владислав Владимирович; МВ и ССО РСФСР. Моск. ин-т электр. машиностроения. – М., 1979. – 25л.
412676
  Филиппов А.П. Деформирование элементов конструкций под действием ударных и импульсных нагрузок / А.П. Филиппов. – К., 1978. – 183 с.
412677
  Садовский М.А. Деформированние геофизической среды и сейсмический процесс / М.А. Садовский. – Москва : Наука, 1987. – 100с.
412678
  Ковальчук В.Ф. Деформированние и движение упругих проводящих тел в импульсном магнитном поле : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01,02.04 / Ковальчук В.Ф.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 19 с.
412679
  Кочетов А.Б. Деформированные состояния в легких ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кочетов А.Б.; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – К., 1973. – 14л.
412680
   Деформируемость металлов. – Москва : Металлургиздат, 1953. – 200 с.
412681
  Гуревич Г.И. Деформируемость сред и распространение сейсмических волн / Г.И. Гуревич. – М., 1974. – 483с.
412682
  Булат С.И. Деформируемость структурно неоднородных сталей и сплавов. / С.И. Булат. – М., 1975. – 352с.
412683
   Деформируемость цветных сплавов. – М.-Л., 1947. – 218с.
412684
   Деформируемые алюминиевые сплавы. – М, 1961. – 236с.
412685
  Димань М.М. Деформівність систем остеосинтезу кінцівок з врахуванням виду навантажень : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.02.04 / Димань Маріанна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назв
412686
  Цяпута Г.Ю. Деформоване множення в напівгрупі РТ[нижній індекс n] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-38. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Класифікуються з точністю до ізоморфізму напівгрупи, які одержуються запропонованою Ляпіним деформацією множення з напівгрупи РТ[нижній індекс n] усіх часткових перетворень n-елементної множини.
412687
  Терещенко Л.М. Деформований стан магніто-м"якого ізотропного феромагнетика, що містить кругову порожнину та знаходиться під дією однорідного магнітного поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 250-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розглянуто задачу про напружено-деформований стан магніто-м"якого феромагнетика з круговою порожниною при дії однорідного магнітного поля.
412688
  Куйбіда В. Деформовані зображення космополітичного телескопу: цивілізація, нація, держава, глобальна перспектива // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 грудня (№ 50). – С. 1, 4-5
412689
  Латынина Л.А. Деформографические измерения : Измерение деформаций земной коры / Л.А. Латынина, Р.М. Кармалеева. – Москва : Наука, 1978. – 154с.
412690
  Кравець С.В. Деформографічний моніторинг сейсмотектонічних процесів у зоні Берегівського горбогір"я : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Кравець Сергій Вадимович ; НАНУ ; Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Львів, 2011. – 144 л. – Бібліогр.: л. 131-144
412691
  Кравець С.В. Деформографічний моніторинг сейсмотектонічних процесів у зоні Берегівського горбогір"я : автореф. дис. ...канд. геол. наук : 04.00.22 / Кравець Сергій Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 5 назв
412692
  Малицький Д.В. Деформографічні дослідження в Закарпатті за допомогою лазерного реєстратора / Д.В. Малицький, С.В. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-97. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглядається високоточний лазерний пристрій для вимірювання деформацій гірських масивів. Показано важливість моніторингу за змінами напружено-деформованого стану гірських порід за допомогою комплексного аналізу різних геофізичних полів. Досліджується ...
412693
  Малицький Д. Деформометричні дослідження в зоні Оашського розлому Закарпаття за результатами режимних спостережень на РГС "Тросник", "Королево"та "Берегово" / Д. Малицький, В. Ігнатишин, Ю. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-17. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817
412694
  Тинчук С.О. Деформування багатошарових плит на жорсткій основі та вплив дефектів на напружено-деформований стан : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Тинчук Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
412695
  Ремез Наталя Сергіївна Деформування вибухом грунтів зі змінною в"язкістю з урахуванням їх взаємодії з перешкодами та елементами конструкцій : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.15.09 / Ремез Н.С.; Нац. акад. наук України. Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2004. – 44с. – Бібліогр.: 38 назв
412696
  Федорченко Л. Деформування гнучкої ортотропної сферичної оболонки з ортотропною електропровідністю з діа- та парамагнітних матеріалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 57-61. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто нелінійну задачу магнітопружності в осесиметричній постановці для зрізаної ортотропної сферичної оболонки з ортотропною електропровідністю. Отримано розв"язувальну систему нелінійних диференціальних рівнянь, яка описує напружено-деформівний ...
412697
  Заразовський М.М. Деформування і міцність шаруватих вуглепластиків при кімнатній та кріогенних температурах : автореф. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Заразовський М.М. ; Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
412698
  Копань Ю.В. Деформування металевого скла шліфуванням / Ю.В. Копань, Н.В. Хуторянська, В.С. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 374-377. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пластична деформація Аl/l=0,6 0/0 аморфного сплаву Fу73Si15,8B7,3Cu1Nb3 зростає до Аl/l=2 0/0 після шліфування. Це обумовлено тим, що канавки від шліфування поверхні є зародками смуг ковзання. У процесі шліфування одної сторони стрічки аморфного сплаву ...
412699
  Данильчук Є.Л. Деформування та міцність мультифіламентних полімерних систем в умовах статичного короткочасного та тривалого навантажень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Данильчук Є.Л. ; Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАНУ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
412700
  Щегель Г.О. Деформування та руйнування пластин із композиційних матеріалів при ударному навантаженні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Щегель Ганна Олексіївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
412701
  Трач В.М. Деформування та стійкість нетонких анізотропних оболонок : монографія / В.М. Трач, А.В. Подворний, М.М. Хоружий. – Київ : Каравела, 2019. – 273, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 255-273. – ISBN 978-966-222-993-8
412702
  Каюк Я.Ф. Деформування шаруватих балок під дією зосереджених динамічних навантажень / Я.Ф. Каюк, О.А. Черкас // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 84-91. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язана задача про деформування шаруватих балок під дією зосереджених динамічних навантажень. Для розв"язку задачі застосовано пинцип можливих переміщень. Приведені числові розрахунки.
412703
  Старовойт О. Деформуючий вплив тоталітарного режиму на інноваційно-творчі потенції особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 147-156
412704
  Дундулис Деформционные свойства песчаных пород района г.Вильнюс : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.07 / Дундулис К.-Ю.Ю.; Ленингр.горный ин-т. – Ленинград, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
412705
  Доценко И.С. Дефракционное рассеяние протонов и структура Li 6 / И.С. Доценко, А.Д. Фурса. – Київ, 1972. – 20с.
412706
  Прохоров С С. Дефференциальная рента в водном хозяйстве при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Прохоров С.С,; Казан. гос. ун-т.. – Алма-Ата, 1981. – 25л.
412707
  Бутрі Ф. Дехристиянізація доби французької революції та рехристиянізація Франції у XIX столітті // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 213-226
412708
  Никифораки Н.А. Дехтерев / Н.А. Никифораки. – Москва : Искусство, 1959. – 42, [18] с.
412709
   Дехтяр Ілля Якович (1912-1985) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 141. – ISBN 978-966-933-054-3
412710
  Гринів О. Дехуторянізація чи деукраїнізація: історія за Табачником навиворіт? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 13 жовтня (№ 39). – С. 7
412711
  Гринів О. Дехуторянізація чи деукраїнізація: історія за Табачником навиворіт? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 11


  Полеміка з П. Кралюком щодо його концепції історії України.
412712
  Харченко О.А. Децентралiзований алгоритм для монотонних варiацiйних нерiвностей / О.А. Харченко, В.І. Царук, Л.М. Чабак // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (118). – С. 45-56. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi розглядаються варiацiйнi нерiвностi з монотонними операторами, що дiють у гiльбертовому просторi. Вважається, що оператор нерiвностi є сумою монотонних операторiв, а допустима множина є перетином опуклих замкнених множин. Для розв"язання ...
412713
  Фирсов Н.Н. Децентрализационные течения в России и их основные социолого-психологические последствия : (Историч. эскиз) / Проф. Н.Н. Фирсов. – Казань : Книгоиздательство М.А. Голубев, 1917. – 24 с. – (Библиотека гражданина новой России ; № 3)
412714
  Падалка О.С. Децентрализация - новая парадигма социально-экономического развития регионов Украины / О.С. Падалка, В.В. Кулишов // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 10 (639). – С. 45-53. – ISSN 0131-7741
412715
  Авалов З.Д. Децентрализация и самоуправление во Франции : департаментские собрания от реформы Бонапарта до наших дней / политич. исслед. З. Авалов. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1905. – IV, 347 с.
412716
  Кистерский Л.Л. Децентрализация управления международными ресурсами для экономических реформ / Л.Л. Кистерский, Т.В. Липовая // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (655). – C. 24-36. – ISSN 0131-7741
412717
   Децентрализация: Эксперименты и реформы. – Будапешт : Local government and public service reform initiative, 2000. – 484с. – На обл.: Программа реформирования местного самоуправления и государственного управления. – (, ISSN LGI books1 : Органы местного самоуправления в Центральной и Восточной Европе). – ISBN 963 00 49880
412718
  Побочий І.А. Децентралізації влади в контексті реформ в Україні: політико-правові засади // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 56-57
412719
  Філатова Ю. Децентралізації влади: національний та регіональний аспект // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 77-80
412720
  Колодій О.М. Децентралізаційна модель демократичного врядування в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Колодій Олександр Миколайович ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
412721
  Падалка О.С. Децентралізація - нова парадигма соціально-економічного розвитку регіонів України / О.С. Падалка, В.В. Кулішов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 45-53. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
412722
  Фурсенко І. Децентралізація - системні помилки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 26 липня - 1 серпня (№ 30). – С. 7. – ISSN 1992-9277
412723
  Некряч А. Децентралізація - стратегічний шлях до зміцнення дієздатності місцевого самоврядування // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.255-268. – ISBN 966-7800-16-4
412724
  Шубенко А І. Децентралізація – перші кроки розвитку та старі проблеми // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 85-90. – ISSN 2222-4459
412725
  Силадій І. Децентралізація – стимулюючий чинник демократизації освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 65-67. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  В умовах трансформації соціальних процесів децентралізація управління українським суспільством постає вагомим чинником стимулювання демократизації освіти. Принагідно варто використати зарубіжний досвід децентралізації управління освітою та підвищення ...
412726
  Харитонюк О.Л. Децентралізація 2016: перевірка виборами Волинської області // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 226-229. – ISSN 2076-1554
412727
  Сумська Т. Децентралізація бюджетної системи як організаційна основа системи місцевого самоврядування // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 59-71. – ISSN 1684-906Х
412728
  Гнидюк І.В. Децентралізація бюджетної системи: досвід Словаччини та перспектива для України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 80-87. – ISSN 2307-9878
412729
  Бойченко К. Децентралізація в голандській освіті // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 19-21
412730
  Сімоненко О.А. Децентралізація в освіті. Нові виклики для України // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 43-45. – ISBN 978-617-7104-90-1
412731
  Павлюк К.В. Децентралізація в системі фінансування охорони здоров"я / К.В. Павлюк, О.В. Степанова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 4 (233). – С. 67-85 : табл., рис. – Бібліогр.:26 назв. – ISSN 2305-7645
412732
   Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання : наук. доповідь / НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; [наук. ред. І.З. Сторонянська]. – Львів : ІРД НАНУ, 2018. – 144, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8780-8
412733
  Бак Н.А. Децентралізація в Україні: бюджетні права, обов’язки та відповідальність // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 7 (248). – С. 64-81. – ISSN 2305-7645
412734
   Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: Н.А. Агафонова, І.В. Ворошилова, Ю.В. Данилюк]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 412, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-36-6
412735
  Стеценко С.Г. Децентралізація в Україні: національні традиції та європейський досвід // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – С. 146-154. – ISBN 978-966-02-7635-2
412736
  Ліска А.Г. Децентралізація в Україні: порівняльний аналіз оцінок населення і депутатів місцевих рад у містах і об"єднаних територіальних громадах / А.Г. Ліска, О. Осланд // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 80-90. – (Серія "Питання політології" ; вип. 33). – ISSN 2220-8089
412737
  Балінський В.В. Децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-територіальної реформи // Законодавчі аспекти модернізації публічного управління та адміністрування в Україні / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред.: О.Л. Копиленко, В.Є. Воротіна]. – Київ : Людмила, 2020. – С. 149-153. – (Серія "Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування" ; вип. 4). – ISBN 978-617-7974-57-3
412738
  Мальчик М.В. Децентралізація в Україні: сучасні соціальні настрої / М.В. Мальчик, О.В. Попко // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 41-43. – ISBN 978-966-416-521-8
412739
  Пахаренко О.В. Децентралізація в Україні: теоретичний та прикладний аспекти / О.В. Пахаренко, В.А. Підгрушний // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 50-52. – ISBN 978-966-416-521-8
412740
  Попко В.В. Децентралізація влади - необхідна умова (індикатор розвитку) місцевого самоврядування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 2219-5521
412741
   Децентралізація влади : законодавство, роз"яснення, зразки документів : [збірка] / Секретаріат Кабінету Міністрів України ; за ред. В.В. Бондаренка ; [уклад.: О.І. Клименко, Д.О. Давтян, О.І. Дробот та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 417, [3] с. – Бібліогр.: с. 409-414. – (Бюлетень законодавства юридичої практики України ; 6"2017). – ISBN 978-966-667-695-8
412742
  Наливайко Л. Децентралізація влади в Україні в умовах розбудови демократичного громадянського суспільства / Л. Наливайко, Чепік-Трегубенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 44-47
412743
  Гончар В.М. Децентралізація влади в Україні на прикладі Київської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 14-18. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті описується механізм реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, визначення основних положень та принципів необхідних для запровадження Концепції реформування місцевого самоврядування в Білоцерківському районі ...
412744
  Денисов К.В. Децентралізація влади в Україні: адміністративні та бюджетні аспекти, національна безпека // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 60-64. – ISSN 2222-4459
412745
  Сидорчук О. Децентралізація влади в Україні: досгнення і загрози / О. Сидорчук, М. Чабанна // Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / О. Гарань, І. Бекешкіна, І. Бураковський, М. Золкіна, Р. та ін. Кермач. – Київ : Стилос, 2017. – С. 142-172. – ISBN 978-966-2399-45-5
412746
  Мартин А. Децентралізація влади в Україні: землевпорядний аспект // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 20-25
412747
  Некряч А.І. Децентралізація влади в Україні: можливості імплементації європейського досвіду / А.І. Некряч, В.В. Рильська // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 183-205. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
412748
  Єгорова В.С. Децентралізація влади в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід : колект. монографія / А.Г. Баштанник, В.С. Єгорова, Б.Г. Калиновський, Н.В. Коваль, М.О. та ін. Пухтинський. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 24-35. – ISBN 978-966-916-588-6
412749
  Пільгун М.С. Децентралізація влади в умовах реформування публічного управління в Україні // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (95). – C. 87-92. – ISSN 1562-529Х
412750
  Камінська Н.В. Децентралізація влади і досвід її проведення у зарубіжних державах // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 35-40. – ISSN 2220-1394
412751
  Крицкалюк Н.І. Децентралізація влади і самоорганізація населення в Україні: спроба передбаченя здобутків і недоліків // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 319-333
412752
  Драгомірова Є.С. Децентралізація влади на шляху до деволюції / Є.С. Драгомірова, М.В. Хижнякова // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 32-35. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Оскільки "децентралізація" є одним із важливих компо нентів демократичних реформ, сприяє прозорості у діяльності влади, можна дійти висновка, що традиційно усталений погляд на децентралізацію як на процес, за якого в рамках централізо ваної держави ...
412753
  Настіна О.І. Децентралізація влади та власність на землю територіальних громад: проблеми та перспективи їх вирішення // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 113-115. – ISBN 978-966-7957-18-6
412754
  Бойко В. Децентралізація влади та розвиток соціально-культурної сфери в Україні // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 58-61
412755
  Кримець Л.В. Децентралізація влади у контексті науково-освітнього простору: світовий досвід // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 95-102


  Децентралізація управління науково-освітнім простором є одним з пріоритетів суспільного розвитку. Принцип децентралізації влади передбачає формування багатовимірної надскладної системи взаємоузгодження та взаємодетермінації управлінських суб’єктів, ...
412756
  Алмашій В.В. Децентралізація влади у контексті прикордонного співробітництва // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 49-52. – ISBN 978-9934-571-51-0
412757
  Руснак Б. Децентралізація влади чи реформа місцевого самоврядування? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 18-24 травня (№ 20). – С. 4. – ISSN 1992-9277
412758
  Петрушенко Ю. Децентралізація влади як економічний інструмент розвитку освітньої сфери / Ю. Петрушенко, Т. Трипольська // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (65). – С. 40-49. – ISSN 2409-8892
412759
  Попова М.Ф. Децентралізація влади як механізм розвитку громад // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 258-264
412760
  Павлюк Н.В. Децентралізація влади як основа удосконалення організаційно-правового механізму публічного управління // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 183-190
412761
  Скрипнюк О.В. Децентралізація влади як фактор забезпечення стабільності конституційного ладу: питання теорії і практики // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – С. 70-74. – ISBN 978-966-02-7635-2
412762
  Скрипнюк О. Децентралізація влади як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу: теорія й практика // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 22-24. – ISSN 2313-559X
412763
  Кулинич П.Ф. Децентралізація влади як чинник розвитку земельного законодавства України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 41-44. – ISBN 978-966-419-269-6
412764
  Курілов Ю. Децентралізація влади Японії: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 14-24. – ISSN 2414-4436
412765
  Савенко І.І. Децентралізація влади, як інноваційний вектор вдосконалення публічного управління в Україні / І.І. Савенко, І.О. Седікова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 1. – С. 101-108. – ISSN 2312-847X
412766
  Іванова О.Ю. Децентралізація влади: виклики для новообраних органів місцевого самоврядування / О.Ю. Іванова, Ю.Б. Іванов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 9 (298). – Бібліогр.: 3 назв
412767
  Королик М.М. Децентралізація влади: грецький досвід для України // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 170-178. – ISBN 978-966-428-404-9
412768
  Попко О.В. Децентралізація влади: досвід Польщі / О.В. Попко, Д.Ю. Сидоренко // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 54-57. – ISBN 978-966-416-521-8
412769
  Предборський В.А. Децентралізація влади: загроза посилення тінізаційних трендів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 3-6
412770
  Гавриленко А.С. Децентралізація влади: компаративістський аналіз зарубіжного досвіду / А.С. Гавриленко, Я.О. Костенок // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 121-124
412771
  Алейнікова О.В. Децентралізація влади: освітня реформа // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 159-161. – ISBN 978-966-416-521-8
412772
   Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу : аналіт. доповідь / [Я.А. Жаліло, О.В. Шевченко, І.А. Павленко та ін. ; за наук. ред. Я.А. Жаліло] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2019. – 191, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-309-1
412773
  Єфремова Ірина Децентралізація влади: шлях до самостійності місцевих бюджетів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 25-28
412774
  Галата С. Децентралізація влади: як це вплине на вищу освіту? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 9 червня (№ 22). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  29 травня 2014 року круглий стіл в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України на тему: "Децентралізація влади в Україні: як це вплине на вищу освіту?". У круглому столі взяли участь представники органів державної влади та ...
412775
  Міхровська М. Децентралізація владних повноважень як необхідна умова реформування системи органів виконавчої влади // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 126-128. – ISBN 978-617-7069-14-9
412776
  Слухай С.В. Децентралізація держави в контексті ринкової трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано взаємозв"язок між процесами ринкової трансформації та децентралізації сектору державного управління у постсоціалістичних країнах. Показано, що досягнення позитивних результатів у здійсненні ринкових перетворень впливає на посилення ...
412777
  Воротін В. Децентралізація державного та регіонального управління: ціннісні орієнтири та стандарти якості / В. Воротін, В. Проданик // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 52-59. – ISBN 978-617-7638-06-2
412778
  Харитончук М. Децентралізація державного управління як чинник демократизації суспільних відносин / М. Харитончук. – Київ, 2000. – 60с. – ISBN 966-7321-46-0
412779
  Прієшкіна О. Децентралізація державної влади та розширення прав місцевого самоврядування: проблеми й перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 86-88. – ISSN 0132-1331
412780
  Кобильник В.В. Децентралізація державної влади: польський досвід для України. // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – C. 25-36.
412781
  Боярський О.О. Децентралізація і людина: система координат в умовах демократичної правової державності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 16-30. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
412782
  Серьогін В. Децентралізація і місцеве самоврядування у контексті зміцнення народовладдя в Україні / В. Серьогін, С. Серьогіна // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 158-174. – ISSN 1026-9932
412783
  Мельник В.М. Децентралізація і права людини у конституційному судочинстві країн Південної Азії // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 312-321. – ISBN 978-617-7530-15-1
412784
  Горбатюк М. Децентралізація і регіональні політичні еліти (на прикладі Вінницької області) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (379), травень - червень. – С. 76-88. – ISSN 2664-4282
412785
  Калиновський Б.В. Децентралізація компетенції місцевої публічної влади в Україні // Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід : колект. монографія / А.Г. Баштанник, В.С. Єгорова, Б.Г. Калиновський, Н.В. Коваль, М.О. та ін. Пухтинський. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 36-49. – ISBN 978-966-916-588-6
412786
  Запорожан В.М. Децентралізація медичної освіти - повернення до витоків // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 385-388. – ISSN 2413-7944


  "Ретроспективний аналіз публікацій з питань децентралізації медичної освіти з глибиною пошуку 15 років, проведений за матеріалами баз даних PubMed, Ovid та Encarta Medica, офіційних баз даних документів МОЗ та МОН України, постанов Кабінету Міністрів ...
412787
  Гаврилюк В.Я. Децентралізація менеджменту вищих навчальних закладів як спосіб підвищення ефективності їх функціонування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 16-23. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано теоретичні засади та практичні аспекти проведення децентралізації управління вузів.
412788
  Мостовенко О.О. Децентралізація місцевих бюджетів як інструмент подолання фінансово-економічної кризи в Україні / О.О. Мостовенко, М.М. Зінченко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 57. – С. 271-278. – ISSN 2076-815X
412789
  Чечель А.О. Децентралізація на засадах збалансованого розвитку: шляхи подолання еколого-економічних проблем Донецької області // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 3 (76). – С. 46-53. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
412790
  Попов С. Децентралізація на засадах програмно-цільового бюджетування: досвід для України / С. Попов, О. Голинська // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 212-221
412791
  Лікарчук Н.В. Децентралізація органів державного управління: фактори, ознаки, підходи та форми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 43-46. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Децентралізація новий для нашої держави процес, що трактується як передавання владних уповноважень від уряду до місцевих органів самоуправління. Тому дослідження факторів, ознак, підходів та форм децентралізації органів державної влади, в сучасній ...
412792
  Гоеба Р. Децентралізація освіти та освітні фінанси // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 6 (143 ). – С. 21-29. – ISSN 1682-2366
412793
  Возняк Г. Децентралізація освіти: вітчизняні реалії та напрями реформування / Г. Возняк, І. Жеребило // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (62). – С. 128-139 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1818-5754
412794
  Шляхтун П. Колюх Децентралізація по-українськи в контексті європейського досвіду місцевого самоврядування // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 18 (398). – С. 27-31. – ISSN 2313-559X
412795
  Косенко О. Децентралізація по-українськи і по-французьки // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 11 травня (№ 19). – С. 11
412796
  Муравська М.Л. Децентралізація повноважень органів влади у сфері управління водними ресурсами: правовий аспект // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 297-305. – ISSN 0869-2491
412797
  Боярський О.О. Децентралізація повноважень публічної влади та її вплив на місцеве самоврядування в контексті модернізації індивідуального і колективного габітусу людини // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 3. – С. 33-42. – ISSN 2220-1394
412798
  Мануілова К.В. Децентралізація публічної влади в Данії: досвід для України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 96-99. – ISSN 2306-6814
412799
  Коваль Н.В. Децентралізація публічної влади в контексті розвитку місцевого врядування в Україні / Н.В. Коваль, М.О. Пухтинський // Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід : колект. монографія / А.Г. Баштанник, В.С. Єгорова, Б.Г. Калиновський, Н.В. Коваль, М.О. та ін. Пухтинський. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 49-63. – ISBN 978-966-916-588-6
412800
  Братковський М.Л. Децентралізація публічної влади в України: проблеми та перспективи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 108-111. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
412801
  Баймуратов М.О. Децентралізація публічної влади в Україні та її вплив на співвідношення локального і глобального в місцевому самоврядуваенні // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 85-89. – ISBN 978-966-7166-35-9
412802
   Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи : всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (15 берез. 2019 р., м. Львів) / Львів. облрада, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т), Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [за наук. ред. П. Гураля, О. Сушинського]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2019. – 147, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-644-048-2
412803
  Дурас М.М. Децентралізація публічної влади в Україні: сучасний стан та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-33. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні проблеми забезпечення ефективного функціонування місцевого самоврядування та децентралізації влади, а також висвітлено актуальні питання розробки та впровадження стандартів та принципів доброго врядування на місцевому і ...
412804
  Колишко Родіон Анатолійович Децентралізація публічної влади в унітарній державі : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Колишко Р.А.; КНУТШ. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 2003. – 209 л. – Бібліогр.: л. 195 - 209
412805
  Колишко Родіон Анатолійович Децентралізація публічної влади в унітарній державі : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Колишко Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
412806
  Приходько Х.В. Децентралізація публічної влади та місцеве самоврядування: концептуально-правові питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 71-74. – ISSN 2219-5521
412807
  Андріїв М.М. Децентралізація публічної влади: взаємозв"язок компетенцій та компетентностей // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 185-191
412808
   Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О.М. та ін.] ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Москаленко О.М., 2012. – 209, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 166-173, с. 209 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-13-1
412809
  Росоляк О. Децентралізація публічної влади: європейський досвід та поступ України / О. Росоляк, О. Дякович // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 112-117. – ISSN 2524-0129
412810
  Колишко Р.А. Децентралізація публічної влади: історія та сучасні тенденції розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 198-204. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена оптимізації державного устрою шляхом децентралізації публічної влади. Зокрема, автором дається тлумачення терміну "публічна влада", наводяться її ознаки. У статті висвітлено короткий історичний шлях правової та філософської думки щодо ...
412811
  Мануілова К.В. Децентралізація публічної влади: науково-теоретичне осмислення дефініції в кінці XVIII-XIX ст. // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 80-81
412812
  Гураль П.Ф. Децентралізація публічної влади: політико-правові виклики та перспективи // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 48-52. – ISBN 978-617-644-044-4
412813
  Мішина Н.В. Децентралізація публічної влади: проблема делегування повноважень // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : [(присвяч. 25-ій річниці Конституції України)] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв.. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 219-222. – (Науково-пізнавальна серія "Право на всякі потреби"). – ISBN 978-617-8046-00-2
412814
  Ситник Л.С. Децентралізація публічної влади: проблеми становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 63-67. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
412815
   Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід : колект. монографія / [А.Г. Баштанник, В.С. Єгорова, Б.В. Калиновський та ін. ; редкол.: О.П. Васильченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад". – Одеса : Гельветика, 2018. – 175, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-916-588-6
412816
  Іртищева І.О. Децентралізація системи управління в забезпеченні сталого розвитку сільських територій / І.О. Іртищева, Ю.М. Хвесик, М.І. Стегней // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 4 (246). – C. 64-70. – ISSN 2221-1055
412817
  Прилуцький С.В. Децентралізація судової системи України як інноваційний шлях у забезпеченні доступного судового захисту // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – С. 93-104. – ISBN 978-966-02-7635-2
412818
  Антонюк Н.А. Децентралізація та антикризове управління: зв"язок, підходи, інструменти // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 8-14. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
412819
  Коник С.М. Децентралізація та деконцентрація державного управління в Україні (друга половина XIX ст. - початок XX ст.с) // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 45-49. – Бібліогр.: 9 назв
412820
  Івашньова С.В. Децентралізація та демонополізація післядипломної педагогічної освіти в Україні: SWOT- аналіз // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 95-105. – ISSN 2074-8167
412821
  Брусенський О. Децентралізація та децентралізовані: Чому кількість не переходить в якість? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 31 січня (№ 4/5). – С. 7


  "Останніми днями Полтавщину лихоманить від протестів у кількох селах, звідки неспокій уже докотився і до обласного центру, де ледь не щодня попід стінами Полтавської ОДА збираються невдоволені жителі. Звістка про селянський бунт долетіла і до столичних ...
412822
  Попсуй А.О. Децентралізація та інноваційні системи надання якісних послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-58. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються характерні особливості процесу децентралізації, основні форми та механізми проведення. Досліджено особливості впливу процесу децентралізації на запровадження належного урядування. Проведено аналіз місцевого самоврядування в ...
412823
  Корж І.Ф. Децентралізація та її вплив на розвиток регіональних суспільних відносин // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 9-14. – ISSN 2616-6798
412824
  Баймуратов М. Децентралізація та компетенція місцевого самоврядування в Україні // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 14-17. – ISSN 2313-559X
412825
  Петришин О.О. Децентралізація та місцева корупція в Україні: особливості взаємовпливу // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 41. – С. 134-149. – ISSN 1993-0941
412826
  Супрун В.В. Децентралізація та оптимізація управління професійною (професійно-технічною) і фаховою передвищою освітою України / В.В. Супрун, В.В. Максимчук // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 60-92. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 4/5 (33/34)). – ISSN 2522-9958
412827
  Трачук П.А. Децентралізація та проблеми адміністративного самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 238-242. – ISSN 1563-3349
412828
  Юркевич І. Децентралізація та реформування місцевого самоврядування в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 100-104. – ISSN 2524-0129
412829
  Данилишин Б.М. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України / Б.М. Данилишин, В.В. Пилипів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 5-11. – ISSN 1562-0905
412830
  Самусь М. Децентралізація у сфері охорони державного кордону // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 175-179. – ISBN 978-617-7638-06-2
412831
  Кривчик Г.Г. Децентралізація української влади: концепція, впровадження, результати її першого етапу (2014-2018 рр.) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 95-106. – ISSN 2664-9950
412832
  Кістерський Л.Л. Децентралізація управління міжнародними ресурсами для економічних реформ / Л.Л. Кістерський, Т Липова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 2 (663). – С. 24-36. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
412833
  Крайник О.П. Децентралізація управління фінансовим забезпеченням розвитку регіону // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – С. 9-16
412834
  Деркач М.І. Децентралізація фіскальних функцій держави у країнах з транзитивними економіками // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 32-37. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
412835
  Віровець Д.В. Децентралізація цифрової економіки як умова виходу із структурно-системної кризи / Д.В. Віровець, С.М. Обушний // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (230/231). – С. 62-74. – ISSN 2522-1620
412836
  Данилишин Б.М. Децентралізація як вимога часу: за Карпатським регіоном майбутнє // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.92-96. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
412837
  Симоненко В.К. Децентралізація як детермінант регіональної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 5-9. – ISSN 1562-0905
412838
  Трещов М. Децентралізація як засіб ресурсної самодостатності територіальних громад: теоретичний аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 60-69
412839
  Лелеченко А.П. Децентралізація як конституційний принцип у здійсненні державної влади в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 37-40 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
412840
  Прокопчук О.А. Децентралізація як механізм соціально інклюзивного розвитку сільських територій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 129-134. – ISSN 2309-1533
412841
  Мельник К.П. Децентралізація як мотиватор розширення функцій вітчизняного інституту аудиту // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 40-48. – ISSN 2221-1055
412842
  Касинюк Л.А. Децентралізація як основний напрям реформування місцевого самоврядування / Л.А. Касинюк, Н.А. Яровицька, Е.А. Мельник // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 34-39. – ISBN 978-617-7814-17-6


  "Одним з найважливіших та найактуальніших завдань розбудови сучасної демократичної України є формування органів місцевого самоврядування, організація та діяльність яких базувалася б на принципах Європейської хартії місцевого самоврядування. Саме тому ...
412843
  Боднар О.А. Децентралізація як основний чинник сільського розвитку // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 42-51. – ISSN 2313-092X
412844
  Хребтій І.В. Децентралізація як рушійна сила підвищення ефективності державного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 108-112. – ISSN 2306-6814
412845
  Світлична А.Е. Децентралізація як спосіб організації публічної влади в державі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 33-39. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У статті розглянуто сучасні підходи до визначення поняття та видів децентралізації. Розкрито суть децентралізації через її основні елементи, з їх наступною характеристикою. Проаналізовано досвід європейських країн, позитивні та негативні аспекти ...
412846
  Панчишин Р.І. Децентралізація як стратегічна мета реформування місцевого самоврядування // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 206-211. – ISBN 978-617-7404-86-5
412847
  Тульчинський Р.В. Децентралізація як чинник модернізації економіки регіональних суспільних систем в умовах становлення нового регіоналізму в Україні // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 30-35. – ISSN 2310-5534
412848
  Фойгт Н.А. Децентралізація, деіституціалізація та модернізація як сучасні виклики реформування соціальних послуг в у мовах демографічного старіння // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 108-111
412849
  Гомза І.А. Децентралізація, інфраструктурна влада та сепаратизм в авторитарних режимах // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – C. 55-61. – ISSN 1996-5931
412850
  Литвин В. Децентралізація, федералізація, сепаратизм: парадокси політичного дискурсу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 6 травня (№ 87). – С. 4-5
412851
  Крамар О. Децентралізація. Перетягування ковдри // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 17 (493), 28.04-4.05.2017 р. – С. 15-17. – ISSN 1996-1561
412852
  Гром В. Децентралізація: економіко-правова основа реформ в Україні / В. Гром, А. Кулай // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 12 (314). – С. 26-28. – ISSN 1810-3944
412853
  Оленич В. Децентралізація: потрібно вдосконалювати // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 29 січня (№ 17). – С. 9
412854
  Скрипнюк О.В. Децентралізація: стратегія, проблеми реалізації, перспективи // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 26-30. – ISBN 978-966-7166-35-9
412855
  Карпінський Б.А. Децентралізація: сутнісний апарат і можливості фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання / Б.А. Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 29-35. – ISSN 2222-4459
412856
  Макаров Ю. Децентралізація: у пошуках зразків // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 29 (401), 24-30.07.2015 р. – С. 15. – ISSN 1996-1561
412857
  Войтенко А.Б. Децентралізація: шлях від об"єднання до розвитку ОТГ / А.Б. Войтенко, В.П. Якобчук, М.Ф. Плотнікова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 32-39. – ISSN 2306-6814


  "Процеси реформування системи публічного управління, що наразі тривають в Україні, передбачають дедалі активніше залучення широких верств суспільства до управління розвитком громад. Об"єднані територіальні громади демонструють динамічні темпи приросту ...
412858
  Унковська Т. Децентралізована емісія в блокчейні біткоїна і монетарне правило Накамото // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 3. – С. 91-110 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
412859
  Ткачук А. Децентралізована і згуртована Україна - мрія чи реальність? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 5


  "Українська незалежність, підтримана тотальною більшістю голосів на референдумі 1991 року, не означала безпроблемного розвитку України, оскільки погляд на вектор розвитку незалежної держави в різних регіонах був досить різний, а досвіду самостійного ...
412860
  Грицяк І. Децентралізований та регіоналізований унітаризм як нові форми державного устрою // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 14 (394). – С. 5-11. – ISSN 2313-559X
412861
  Кудь А. Децентралізовані інформаційні платформи як інструмент модернізації публічного управління // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Балахтар, В. Гошовська [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 233-274. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2522-9931


  Стаття пропонує авторську спробу презентувати відносно нове технолого-організаційне явище "децентралізована інформаційна платформа" (ДІП) як новий і корисний інструмент модернізації публічного управління. Для цього автор статті вперше пропонує ...
412862
  Бочко О.І. Децентралізовані корпоративні форми управління земельними ресурсами // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 110-115. – ISSN 1995-0519
412863
  Федорейко В.С. Децентралізовані системи генерації теплової та електричної енергії в біоресурсних технологіях / В.С. Федорейко, І.С. Іскерський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 52-57 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
412864
  Гурін Д. Децентралізуємо столицю: новий закон про Київ // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 17-30 липня (№ 28/29). – С. 12. – ISSN 1992-9277
412865
  Зельдин Е.А. Децибелы / Е.А. Зельдин. – М., 1972. – 57с.
412866
  Зельдин Е.А. Децибелы / Е.А. Зельдин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1977. – 65 с.
412867
  Рахмайлов Є.В. Децизіонізм як соціально-філософська протоверсія фашистської диктатури і контраверсія нормативізму (К. Шмітт - Г. Кельзен) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 33-38. – ISSN 2077-1800
412868
  Андрианов В.И. Дециклические коды и методы их декодирования : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Андрианов В.И. ; Ленингр. ин-т авиационного приборостроения. – Ленинград, 1966. – 15 с.
412869
  Калинин В.И. Дециметровые волны / В.И. Калинин. – Москва : Государственное издательство по вопросам радио, 1937. – 138 с.
412870
  Ивит И. Дечjе мишльнье / И. Ивит. – Београд, 1964. – 44с.
412871
  Шега М. Дечак са свиралом / М. Шега. – Београд, 1966. – 143 с.
412872
  Дор М. Дечак у сумраку / М. Дор. – Белград, 1966. – 228с.
412873
  Воейкова И.Н. Дечко Узунов. / И.Н. Воейкова. – Москва, 1974. – 176с.
412874
  Воейкова И.Н. Дечко Узунов. / И.Н. Воейкова. – Москва, 1989. – 144с.
412875
  Рубін А. Дешеві, культурні і профнепридатні // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 3 (61). – С. 35-37.
412876
  Іванова Міла Дешево і майже Європа : Болгарія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 52-53 : Фото
412877
  Огневюк Я. Дешево й сердито. Чому українці згодні купувати контрафактну продукцію? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 6


  "...З урахуванням впливу економічної кризи на споживчу платоспроможність попит на більш дешеві товари значно підвищений. Найчастіше дешевшими товарами є якраз контрафактні. У цих умовах, навіть не маючи наміру придбати контрафактний продукт, споживач ...
412878
  Оніщук М Дешево, швидко, остаточно // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.8-9. – ISSN 1726-3077


  Про Закон України "Про третейські суди"
412879
  Олуйко Віталій Миколайович Дешевої влади не буває : [інтерв"ю з ректором Хмельницького університету управління та права, доктором наук з державного управління, професором В.М. Олуйком] / Олуйко Віталій Миколайович, Козак Ірина; розмову вела І. Козак // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 39-40
412880
  Олуйко Віталій Миколайович Дешевої влади не буває : [інтерв"ю з ректором Хмельницького університету управління та права, доктором наук з державного управління, професором В.М. Олуйком] / Олуйко Віталій Миколайович, Козак Ірина; розмову вела І. Козак // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 39-40
412881
  Олуйко Віталій Миколайович Дешевої влади не буває : [інтерв"ю з ректором Хмельницького університету управління та права, доктором наук з державного управління, професором В.М. Олуйком] / Олуйко Віталій Миколайович, Козак Ірина; розмову вела І. Козак // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 39-40
412882
  Холмогорский Ф. Дешевые деньги в деревне / Ф. Холмогорский. – Изд. 2-е. – М., 1918. – 55с.
412883
  Наживин И.Ф. Дешевые люди : очерки и рассказы / Ив. Наживин. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова ; [Типо-литогр. Рус. Т-ва печ. и изд. дела], 1903. – 303 с.
412884
  Капица П.Л. Дешёвый кислород-народному хозяйству / П.Л. Капица. – М., 1986. – 64с.
412885
  Щеголев Н. Дешевый подарок суеверам, состоящий из разсуждения о домовом и укора на предразсудки / Переводил с латинского и сочинял студент Николай Щеголев. – Владимир : в типографии Губерского правления, 1799. – 112 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII cт.- папір
412886
   Дешифратор и устройство ввода информации для электронных вычислительных машин.. – М., 1964. – 25с.
412887
  Набруско І.Ю. Дешифрація рекламних символів: проблеми розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-22. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття є спробою самостійного аналізу символічних елементів, задіяних у рекламній комунікації. Рекламні символи сполучають у собі соціокультурну вертикаль із горизонталлю ринкової економіки і практики споживання. На прикладі діючих рекламних зразків ...
412888
  Андоновски В. Дешифрираньа : (литературни студии) / В. Андоновски. – Скопjе : ШТРК, 2000. – 236 с. – (Библиотека "Наука"). – ISBN 9989-662-30-4
412889
  Янутш Д.А. Дешифрирование аэрокосмических снимков / Д.А. Янутш. – Москва : Недра, 1992. – 240 с. – ISBN 5-247-02263-7
412890
  Господинов Г.В. Дешифрирование аэроснимков : учебник для университетов / Г.В. Господинов; науч. ред. Н.Д. Ильинский. – Москва : Московский университет, 1961. – 187 с.
412891
  Богомолов Л.А. Дешифрирование аэроснимков : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Аэрофотогеодезия" / Л.А. Богомолов. – Москва : Недра, 1976. – 145с.
412892
  Серхенов Э. Дешифрирование аэроснимков печаных массивов Каракумов / Э. Серхенов. – Ашхабад : Ылым, 1978. – 84с.
412893
  Азбукина Е.Н. Дешифрирование аэрофотоснимков для геоморфологических исследований / Е.Н. Азбукина. – Ленинград : Ленинградский университет, 1969. – 64 с. : ил.
412894
  Нефедов К.Е. Дешифрирование грунтовых вод по аэрофотоснимкам / К.Е. Нефедов, Т.А. Попова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 180с.
412895
  Грищенко Михаил Дешифрирование и картографирование изменения положения береговой линии южной части острова Кунашир по космическим снимкам очень высокого и сверхвысокого пространственного разрешения / Грищенко Михаил, Гнеденко Ангелина // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 22-26 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
412896
  Шевченко Р.Ю. Дешифрирование объектов природопользования // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 76-80


  Представлены результаты исследования особенностей дешифрирования объектов природопользования в связи с внедрением государственного аэрокосмического мониторинга за состоянием окружающей среды Украины. Представлені результати дослідження особливостей ...
412897
  Грищенко Михаил Дешифрирование поверхностного острова тепла Москвы по тепловым космическим снимкам с ресурсных спутников / Грищенко Михаил, Константинов Павел // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 27-34 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2075-1893
412898
  Аковецкий В.И. Дешифрирование снимков : учебник для вузов по спец. "Аэрофотогеодезии" / Аковецкий В.И. – Москва : Недра, 1983. – 347 с.
412899
  Обиралов А.И. Дешифрирование снимков для целей сельского хозяйства / А.И. Обиралов. – Москва : Недра, 1982. – 145 с.
412900
  Живичин А.Н. Дешифрирование фотографических изображений / А.Н. Живичин, В.С. Соколов; ред. Н.Т. Куприна. – Москва : Недра, 1980. – 253 с.
412901
   Дешифрирование четвертичных отложений Русской равнины.. – М.-Л., 1966. – 264с.
412902
  Коломиец Геннадий Евдокимович Дешифрование природных ландшафтов центральной части Обт-Иртышского междуречья : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Коломиец Геннадий Евдокимович; Томский гос. ун-т МВ и ССО РСФСР. – Томск, 1973. – 22л.
412903
  Лившиц И.Г. Дешифровка египетских иероглифов Шампольоном / И.Г. Лившиц. – Л., 1950. – 98-241с.
412904
  Фридрих И. Дешифровка забытых письменностей и языков / И. Фридрих. – М., 1961. – 207с.
412905
  Лундин А.Г. Дешифровка протосинайского письма / А.Г. Лундин. – М., 1991. – 102с.
412906
  Мацько В.П. Дешифрування езотеричного художнього тексту з позицій герменевтики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 15-27
412907
  Бодня О.В. Дешифрування космічних знімків для потреб ландшафтного картографування території національного парку // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 17-19. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
412908
  Шеремета І. Дешифрування псевдонімів як аспект вивчення музичної культури (за матеріалами журналу "Музика" 1920-х років) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 3 (35) : Театр. Музика. Кіно. – С. 49-59. – ISSN 1728-6875
412909
  Шедловська Я.І. Дешифрування та аналіз багатовимірних фотограмметричних зображень високої просторової розрізненості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Шедловська Яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 22 назви
412910
  Мосенкіс Ю.Л. Дешифрування Фестського диска / Ю.Л. Мосенкіс ; Держ. НДІ теорії та історії архітектури і містобудування, Дослідн. семінар "Мова та історія". – Київ : НДІТІАМ, 1998. – 56, [2] с. – Бібліогр.: с. 49-56. – ISBN 966-7452-07-7
412911
  Юрченко О. Дешифрування числових рядів "Хроніки Биховця" // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 77-82. – ISSN 1998-4634
412912
  Юрченко О. Дешифрування числових рядів "Хроніки Биховця" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 69-72. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  Стаття є самостійним науковим дослідженням, присвяченим вивченню концепту числового символізму як складової світосприйняття людності українських земель в XV-XVIII століттях. Актуальність теми обумовлена необхідністю комплексного підходу до ...
412913
  Тетева Ю.І. Дешифрування як основний етап складання матеріалів ДЗЗ / Ю.І. Тетева, Н.А. Савкіна // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 393
412914
  Поповський А. Дещиця про українські прізвища / Анатолій Поповський. – Дніпро : Ліра, 2020. – 303, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 301-302. – ISBN 978-966-981-289-6
412915
   Дещо географії і статистики. – Б.м. – 102с.
412916
  Штефан О. Дещо до колізіальної неузгодженності положень ЦК України з іншими нормативно-правовими актами у сфері авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 13-20.
412917
  Курило О. Дещо до молдованської діалектології та фольклористики / О. Курило. – [Київ] : [б.в.], 1924. – 7 с. – Окр. відбиток... с. 215-222
412918
  Штефан О. Дещо до питання про порушення у сфері авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 6 (50). – С. 3-14
412919
  Соколюк Ю. Дещо до портрету Петра Григоровича Кандиби // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 9. – С. 99-102. – ISBN 978-966-920-125-6
412920
  Гумницька Н. Дещо з вдячної Шевченкіани // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 11
412921
  Мрожек С. Дещо з вибраного // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2005. – № 6. – С. 85-97. – ISSN 0130-1608
412922
  Кобилянський А. Дещо з давно минулого // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 356. – ISBN 966-7272-00-1
412923
  Кузьменко О. Дещо з досвіду використання педагогічної спадщини С. Русової у процесі естетичного виховання учнів початкових класів // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 120-125. – ISBN 978-617-7932-12-2
412924
  Павлишин М. Дещо з життя і діяльності Павла Скоропадського та його родини в еміграції // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 5 жовтня (№ 40). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429
412925
   Дещо з історії заповідної справи / Черняков, д.О., З.В. Селюніна, Л.І. Бахтіарова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 5 (72)
412926
  Русанівський В.М. Дещо з історії Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – с. 25-32. – ISSN 0027-2833
412927
  Савченко Ю. Дещо з історії могили Шевченка / Ю. Савченко. – Харків, 1929. – 24с.
412928
  Дончик В. Дещо з конкретного досвіду історіописання // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 23-28. – ISBN 978-966-171-312-2
412929
  Мицик Ю. Дещо з листування Адама Киселя // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 562-577. – ISSN 2223-1196


  Адам Кисіль гербу Світольдич — політичний і державний діяч, один з чотирьох православних сенаторів Речі Посполитої напередодні Війни за незалежність України, воєвода Київський (1649—1653).
412930
  Слапчук Василь Дещо з проблем гужового транспорту : оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 4-21
412931
  Широцький К. Дещо з української творчости артиста-маляра Тропініна. / К. Широцький. – с.
412932
  Семків Р. Дещо з феноменології мальв і каварень... // Критика. – Київ, 2003. – Листопад, (число 11). – С. 33


  Творчість Юрія Винничука.
412933
  Зілинський І.М. Дещо з фонетики українських говорів / Іван Зілинський // Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук, 1899. – 1-14. – 13 с.


  На тит. стор дарчий надпис: Дорогому ДМ. Ів. Дорошенку на спомин від автора
412934
  Зілинський І.М. Дещо з фонетики українських говорів / Іван Зілинський. – У Львові (Львів) : Накладом автора ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1908. – 13 с. – Окр. відбиток з ювілейного "Альманаха" віденьської "Січи", виданого в 40-літню річницю засновання товариства
412935
   Дещо із зарубіжного досвіду паспортизації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)
412936
  Реутов А. Дещо на захист "Нової Десятинної церкви" // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 380-387. – ISSN 1992-5557
412937
  Карасьов М. Дещо не про орнітологію (Відгук на книгу В. Шовкошитного "Кров - свята") // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 40). – С. 6
412938
  Воїнов С. Дещо нове до біографії К.Д. Ушинського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С.46-53
412939
  Лазаревський О. Дещо нове про пересування Т. Шевченка на Конотопщині 1859 року // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 2006. – С. 43-47
412940
  Бондарєва М.В. Дещо про "належність спадщини спадкоємціві" // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-11


  Висвітлюються питання визначення правової природи і суті суб"єктивного права, що їм наділяється спадкоємець після прийняття спадщини. Аналізується зміст законодавчої конструкції ч. 5 ст. 1268 ЦК України щодо "належності спадщини спадкоємцеві".
412941
  Шишкін В. Дещо про "нові" форми трудової дискримінації // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-24.
412942
  Скрипник Т. Дещо про адресата промови автора у вірші Дж.Р. Кіплінга "Якщо..." (J.R. Kipling "If...") // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (425), листопад. – С. 24-28
412943
  Стріха М. Дещо про академічну доброчесність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Плагіат.
412944
   Дещо про бублики // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – С. 50
412945
  Поліщук В.Т. Дещо про взаємини Сергія Єфремова і Павла Филиповича в контекстах їхньої доби // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 367-373. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  На основі аналізу різних архівних матеріалів, спогадів сучасників, щоденникових записів у статті проводиться зіставний аналіз біографій і науково-творчої діяльності двох визначних діячів українського відродження 1920-х - академіка Сергія Єфремова та ...
412946
  Анатоленко Г. Дещо про вибори // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 3, (липень - вересень). – С. 6-7. – ISSN 1814-5078


  Історичні аспекти становлення виборчої системи України.
412947
  Сніжко А.С. Дещо про використання політичної пропаганди на виборах Президента України 2010 року // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 28-30. – ISSN 0868-8117
412948
  Решетилов Вадим Дещо про відповідальність причетних і непричетних : публіцистика // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 32-39. – ISSN 0208-0710
412949
  Охріменко О. Дещо про військові пенсії // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2013. – № 12 (138)
412950
  Стріха М. Дещо про Вольтера, дискурси й точність цитат // Критика. – Київ, 1998. – Січень, (число 1). – С. 31


  Дискусія з Євгеном Сверстюком.
412951
  Мітельман І.М. Дещо про всюди щільні множини та періодичні функції // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 6-13. – ISSN 1029-4171
412952
  Зайцева В.В. Дещо про вторинну номінацію (на матеріалі українськомовної газети) // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 202-211. – ISSN 2313-4437
412953
  Мандрик Н.В. Дещо про Галицьке Євангеліє 1266-1301 років // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 299-302. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
412954
  Кошова І. Дещо про гендерні ролі у творах О. Кобилянської, Лесі Українки та В. Винниченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 37-43. – (Філологічні науки)
412955
  Ференц В. Дещо про державну ідентичність // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 11-17 серпня (№ 27). – С. 4
412956
  Лозинський Аскольд Дещо про державну мову в Україні // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 46. – ISSN 0130-5212
412957
  Грабовський С. Дещо про джерела нашої ідентичності. Українізація міст України: історія і сучасність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  У 1917 р. лише 11% студентів Київського університету були українцями за походженням.
412958
   Дещо про етикет / прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 8


  В ІМВ прочитала лекцію про діловий етикет Наталія Адаменко, яка є дочкою статс-дами Шведського королівського двору, Посла Миру, першої жінки-дипломата й протоколіста Галини Олексіївни Науменко.
412959
  Бантишев О. Дещо про Європейський Суд з прав людини та порядок звернення до нього / О. Бантишев, С. Кузьмін // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 97-101.
412960
  Брус Я. Дещо про життя студентське: КНУ vs МДУ // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 7


  Своїми враженнями про студентське життя діляться : студентка Ін-ту журналістики нашого університету Ірина Лавриненко та студент МДУ І. Мальцев.
412961
  Петришак Б.І. Дещо про життя, побут та умови навчання львівських студентів за кордоном у XVII ст. // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 123-129. – ISSN 0320-9466
412962
  Рокіцький О.М. Дещо про журнал "Українські фізичні записки" (ДО 90-річчя інституту фізики НАН України) / О.М. Рокіцький, О.В. Полевецька, В.А. Шендеровський // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 414-417
412963
  Шульга М.А. Дещо про зближення понять "геополітика" та "стратегія" в геополітичній думці сучасної Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 182-185. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Аналізується тенденція до ототожнення понять "геополітика" та "стратегія", що має місце в сучасній російській геополітичній думці. З"ясовуються підстави такого ототожнення, його евристичний потенціал та практичні наслідки. Tendency to identify ...
412964
  Добровольський А. Дещо про знаряддя, які Городцов В.А. називає формочками для виливання мідяних прутиків / А. Добровольський, 1927. – 179-184с.
412965
  Вегеш А. Дещо про імена ужгородських студентів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 29-32. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
412966
  Постульга В. Дещо про інформаційне право // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.53-55
412967
  Крупницький Б.Д. Дещо про історичну Немезіду / вступна стаття О.В. Яся // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 195-210. – ISSN 0130-5247
412968
  Пилипчук С. Дещо про казку народну: казкознавчі спостереження Івана Франка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 103-116
412969
  Павленко В.І. Дещо про Карпати, дещо про туризм або магія гір : [сповідь бувалого] / В. Павленко. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 146, [1] с., [6] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – На обкл. також: Сповідь бувалого. – Бібліогр.: с. 143. – ISBN 978-617-7096-75-6
412970
  Грегуль Г.В. Дещо про концепт "родич" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 112-116


  У статті викладено три версії тлумачення поняття "родич": загальна, науково-правова та законодавча; подана спроба їх узагальнення. In this article the three versions of the term "Relative" are elucidated: the common, the law-scientific, and the ...
412971
  Кейс В. Дещо про короткі хвости та про інші кавалки : Новелі Юрія Тарнавського в екзистенціяльнім контексті // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 300-316
412972
  Чапленко В. Дещо про літературні впливи і один ювілей // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 230, березень : березень. – С. 18-20


  Літературна діяльність Юрія Шереха.
412973
  Смирнів В. Дещо про літературну дискусію між П. Мирним і М. Коцюбинським // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 296, вересень : вересень. – С. 7-9
412974
  Коропецький І. Дещо про минуле, недавнє минуле та сучасне української економіки / І. Коропецький. – Київ : Либідь, 1995. – 238с. – ISBN 5325007076
412975
  Богатов Є. Дещо про міжнародний досвід у сфері захисту викрадачів / Є. Богатов, О. Гармаш // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 32
412976
  Мурга А. Дещо про місії ( Іронії з приводу ювілею) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 29-31
412977
  Горбик Р.О. Дещо про можливості застосування комплексного підходу в історії журналістики: проблема методолгії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 71-74


  Досліджено проблеми методологічних підходів у дослідженні історії журналістики (на прикладі періоду 1920-х-1930-х рр.) на різних рівнях. Зокрема запроваджено розрізнення субтекстуального, текстуального й супертекстуального рівнів. Розглянуто на предмет ...
412978
  Стріха М. Дещо про науковість і сумлінність // Критика. – Київ, 2005. – Листопад, (число 11). – С. 27-28


  Щодо моногоафії "Данте й українська література: досвід рецепції на тлі".
412979
  Брецко Ф.Ф. Дещо про національну ідею, націоналізм, націотворення та борців за Україну // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 17-25. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))


  У статті подано окремі думки подвижників національної справи, та приклади найбільш звитяжних борців із покоління націоналістів-революціонерів, які присвятили своє життя боротьбі за побудову соборної України: В. Антоновича, М. Міхновського, М. ...
412980
  Акуленко В.І. Дещо про нормативне регулювання "реституції" культурних цінностей з України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 323-330. – ISSN 2219-5521
412981
  Домащенко Л.М. Дещо про особливості обгрунтування чорноморської орієнтації України в працях Михайла Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 60-63. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується концепція чорноморської орієнтації України Михайла Грушевського. Робиться висновок про переважно історичне обґрунтування цієї концепції. In article analyses conception Black sea orientation of Ukraine by Myhailo Grushevsky. ...
412982
  Скригонюк М.І. Дещо про плебсологічні модифікації сучасного стану криміналістики у контексті захисту прав та свобод людини в Україні // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 290-293
412983
  Клиновий Ю. Дещо про повість Івана Боднарчука "Покоління зійдуться" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 289, лютий : лютий. – С. 12-13
412984
  Роман М. Дещо про поезію Світлани Короненко та її оцінку // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 25 листопада (№ 23). – С. 14


  Монографія Надії Гаврилюк "Віршів золотий політ: Поезія Світлани Короненко".
412985
  Аврахов Г. Дещо про поетичну метафору загалом і про поетику Шевченкової метафори засібно // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 3. – С. 36-54. – ISSN 0042-9422
412986
  Козловський В.П. Дещо про полеміку між І. Кантом і Е. Платнером: прагматика versus фізіології // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 54-59. – ISSN 1996-5931
412987
  Сердега Р.Л. Дещо про поняття "культуротворчість" і культуротворчий потенціал українських народних повір"їв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 218-224. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті з"ясовується сутність термінів "культуротворчість" і "культуротворчий потенціал". Культуротворчий потенціал мають зокрема й повір"я, виражені реченням. Вони відзначаються по-ліфункціональністю. У статті також визначено подальші перспективи ...
412988
  Волинець Ю. Дещо про портретування Богдана Хмельницького у фольклорних текстах, давній українській літературі та українських історичних працях XIX - XX століть // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 105-111. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
412989
  Токарська А.С. Дещо про природу комунікативного права: прагматичні аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 345-351. – (Юридична ; Вип. 1)
412990
  Колесникова К. Дещо про родину Варфоломія Шевченка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 45/46 : Черкаський край-земля Богдана і Тараса. – С.177-192..
412991
  Пачовський М.І. Дещо про руські билини і думи / Hаписав Михайло Пачовский. – У Львові (Львів) : З друк. НТШ під заpядом К. Беднаpського, 1893. – 21 с.
412992
  Коцкович В. Дещо про себе і поезію // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 142-146. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
412993
  Іванишин П. Дещо про сенс чину Гонти в "Гайдамаках" Тараса Шевченка: компаративно-інтермедійний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 120-129. – ISBN 978-966-171-889-9
412994
  Скляренко О.М. Дещо про складені ойконіми (спроба типологічного зіставлення) // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 166-174. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
412995
  Шиленко Ю. Дещо про список з поезії Тараса Шевченка "Заворожи мені, волхве..." // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 54-56. – ISSN 0130-5263
412996
  Старченко Н.П. Дещо про спокусу джерел та пастки інтерпретацій ( на прикладі справ про шляхетські наїзди на Волині наприкінці XVI ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 165-182. – ISSN 0130-5247
412997
  Степович А.І. Дещо про стан славістики на Заході. – [Київ], 1929. – С. 174-184. – Авт. вказан у кінці статті. - Окр. відб.: Записки історично-філологічного відділу ВУАН, Київ, 1929, кн. 21-22


  На с. 1 дарчий надпис Миколі Василенко від автора
412998
  Дункель Е. Дещо про стенографію // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1986. – Вип. 20. – С. 328-330. – ISSN 0206-8001
412999
  Яцюк В. Дещо про стилістики шевченкових портретів // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 4-9. – ISSN 0130-1799
413000
  Хавронюк М. Дещо про сутність кримінального права (інакший погляд) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 12). – С. 4. – ISSN 1992-9277
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,