Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
411001
  Большов Д.Г. "Демократический социализм" в плену буржуазной идеологии / Д.Г. Большов. – Москва : Знание, 1961. – 47 с. – Библиогр.: с. 45-47. – (Серия 2. Философия / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; 6)
411002
  Гехт Я. "Демократична школа - це відсутній пазл демократичного суспільства". Як реформується освіта у світі / бесіду вела О. Онищенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 липня (№ 28). – С. 1, 11


  "Яків Гехт - засновник мережі демократичних шкіл в Ізраїлі, радник шести міністрів освіти цієї країни. Яків також консультує міністерства освіти різних країн з питань демократизації освіти. Його книжку "Демократична освіта" перекладено багатьма мовами. ...
411003
  Гур В.І. "Демократичний соціалізм" і його трубадури / В.І. Гур. – Київ, 1970. – 48с.
411004
  Овсянников Н.В. "Демократия Тайсе" : судьба либерализма в Японии в первой половине ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 3-31. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
411005
  Жуков Б.М. "Демократия!" Иосифа Бродского на вашингтонских подмостках // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 174-178. – ISSN 0321-1878
411006
  Нестеренко В.Г. "Демократия" с дубинкой / В.Г. Нестеренко. – Симферополь, 1984. – 113с.
411007
  Хедлунд Сам "Демократія - загроза популізму" - 2, або Шведський погляд на захист демократичних цінностей після Брекзвіту та американських президентських виборів / Хедлунд Сам, Петтерсон, Ларс-Олоф // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 35). – С. 10-11
411008
  Хегглунд Сем "Демократія - загроза популізму", або Шведський погляд на досвід Брекзиту та американських президентських виборів / Хегглунд Сем, Петтерсон, Ларс-Олоф // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12 лютого (№ 25). – С. 10-11
411009
  Кудряченко Андрій "Демократія: реалії versus утопії" : [рецензія] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 16-17


  За 25 століть існування демократичної традиції людство не знайшло кращої системи організації державної влади, кращого способу життєдіяльності суспільства, ніж демократія. Тому, безперечно, монографія Наталії Латигіної, побудована на вивченні ...
411010
  Шейн С.Ф. "Демон" А.Г. Рубинштейна / С.Ф. Шейн. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1961. – 78 с.
411011
   "Демон" А.Г. Рубинштейна. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1980. – 64 с.
411012
  Сірук М. "Демонстрація імперських претензій" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 10-11


  Експерти - про те, чому від втручання Росії у сирійський конфлікт у цьому регіоні виграє Іран, а глобально - Китай.
411013
  Усоскин В.М. "Денежный мир" Милтона Фридмена / В.М. Усоскин. – М., 1989. – 172с.
411014
   [Денисов Володимир Наумович] // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 239-241. – ISSN 1026-9932


  Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Володимира Наумовича Денисова (до 80-річчя від дня народження).
411015
  Кушнир А.Г. Демократическая альернатива середины 20-х годов / А.Г. Кушнир. – М., 1989. – 221с.
411016
  Бассис Х. Демократическая армия Греции / Х. Бассис, А. Биниарис ; пер. с франц. В. Сысоевой ; предисл. Я. Ушеренко. – Москва : Воениздат, 1948. – 64 с.
411017
  Штранге М.М. Демократическая интеллигенция России в XVIII веке / М.М. Штранге. – М, 1965. – 307с.
411018
  Майский И.М. Демократическая констр-революция / И.М. Майский. – Москва-Пг., 1923. – 360с.
411019
   Демократическая культура личности и коллектива. – Ротов н/Д : Издательство Ростовского университета, 1991. – 164 с.
411020
  Карху Э.Г. Демократическая литература современной Финляндии / Э.Г. Карху. – Петрозаводск, 1966. – 140с.
411021
  Клецкий Л.Р. Демократическая молодежь Африки за социализм! / Л.Р. Клецкий. – Л, 1972. – 62с.
411022
  Додолев М.А. Демократическая оппозиция и рабочее движение в Италии. 1922-1926 гг. / М.А. Додолев. – Москва, 1975. – 248с.
411023
  Мороз В.Н. Демократическая партия и рабочий класс США / В.Н. Мороз. – Киев, 1971. – 143с.
411024
  Печатнов В.О. Демократическая партия США: избиратели и политика / В.О. Печатнов. – М., 1980. – 248с.
411025
  Комлев Н.Г. Демократическая печать в Германии / Н.Г. Комлев. – М., 1965. – 88с.
411026
  Попов Ю.В. Демократическая печать великой французской буржуазной революции (1789-1794 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов Ю.В.; МГУ. – М., 1976. – 28л.
411027
  Найборт Л.Е. Демократическая печать Вены в период революции 1848 : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Найборт Л.Е. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 18 с.
411028
  Цинамдзгвришвили Л.И. Демократическая печать Грузии 80-90 годов XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.002 / Цинамдзгвришвили Л. И.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
411029
  Говин С.В. Демократическая печать Западной Белоруссии в борьбе за социализм и национальное освобождение трудящихся (1921-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 580 / Говин С.В.; Белорус. гос. ун-т им. В.И Ленина. – Минск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
411030
  Голубева О.Д. Демократическая печать периода первой русской революции в борьбе с литературной реакцией : Автореф... кандид. филолог.наук: / Голубева О.Д. – Ленинград, 1949. – 14 с.
411031
   Демократическая поэзия XVII века. – М.-Л, 1962. – 181с.
411032
  Есин Б.А. Демократическая публицистика и критика 70-80-х гг XIXв / Б.А. Есин. – М, 1960. – 36с.
411033
   Демократическая Республика Афганистан. – М, 1981. – 173с.
411034
  Мурадов Г. Демократическая Республика Афганистан / Г. Мурадов. – М., 1982. – 63с.
411035
   Демократическая республика Вьет-Нам : документы и материалы. – Москва : Госиздат иностр. лит-ры, 1948. – 60 с.
411036
  Хрущев А.Т. Демократическая республика Вьетнам / А.Т. Хрущев. – М, 1956. – 56с.
411037
  Хрущев А.Т. Демократическая республика Вьетнам / А.Т. Хрущев. – М, 1956. – 56с.
411038
   Демократическая республика Вьетнам. – Москва : Госиздат полит. лит-ры, 1963. – 152 с.
411039
   Демократическая Республика Вьетнам. – М, 1955. – 328с.
411040
  Зубащенко М.А. Демократическая Республика Вьетнам : Пособие для учащихся / М.А. Зубащенко. – Москва : Просвещение, 1964. – 118с.
411041
   Демократическая Республика Вьетнам. – Москва : Наука, 1975. – 144с.
411042
  Буданов А.Г. Демократическая Республика Вьетнам. / А.Г. Буданов. – Москва, 1975. – 272с.
411043
  Мерзляков Н.С. Демократическая Республика Вьетнам. (Гос. строй). / Н.С. Мерзляков. – М., 1961. – 192с.
411044
  Авсенев М.М. Демократическая Республика Вьетнам. Экономика и внешняя торговля / М.М. Авсенев. – Москва : Внешторгиздат, 1960. – 111 с.
411045
   Демократическая Республика Мадагаскар : Справочник. – Москва : Наука, 1985. – 228с.
411046
  Грядунов Ю.С. Демократическая республика Судан / Ю.С. Грядунов. – Москва, 1970. – 48с.
411047
   Демократическая Республика Судан : (Справочник). – Москва : Наука, 1973. – 383с.
411048
   Демократическая ситуация в Причерноморье в период великой греческой колонизации.. – Тбилиси, 1981. – 440 с.
411049
  Корнетов Г.Б. Демократическая сущность общественно-активных школ // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 2 (48) : Школа, социум, гражданское образование. – С. 26-45. – ISSN 1726-5304
411050
  Конон В.М. Демократическая эстетика Белоруссии (1905-1917 гг.) / В.М. Конон. – Минск, 1971. – 152с.
411051
  Крутько Н.Г. Демократические движения - форма подхода масс к социалисической революции / Н.Г. Крутько. – Минск, 1968. – 268с.
411052
  Ратомский Юрий Витальевич Демократические организации ФРГ в борьбе против неонацизма : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ратомский Юрий Витальевич; КГУ. – Киев, 1984. – 218л. – Бібліогр.:л.182-205
411053
  Чуприс О.И. Демократические основы государственной службы Республики Беларусь // Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск, 2013. – Вып. 24. – С. 124-131. – ISSN 0202-6342
411054
  Семенов В.М. Демократические основы гражданского судопроизводства в законодательстве и судебной практике / В.М. Семенов. – Свердловск, 1979. – 80с.
411055
  Куликова Г.Б. Демократические основы деятельности местных Советов в развитом социалистическом обществе, 1959-1975 / Г.Б. Куликова. – М., 1978. – 367с.
411056
  Попков Демократические основы законодательной деятельности Советского государства. / Попков, в.Д. – М, 1961. – 63с.
411057
  Бижанов А.Х. Демократические основы модернизации Казахстанского общества. : Автореф... Доктора полит.наук: 23.00.02 / Бижанов А.Х.;. – Алма-Ата, 1997. – 34л.
411058
  Марченко М.Н. Демократические основы политической организации советского общества / М.Н. Марченко. – Москва, 1977. – 199 с.
411059
   Демократические основы советского социалистического правосудия. – М, 1965. – 392с.
411060
  Якуб М.Л. Демократические основы советского уголовно-процессуального права / М.Л. Якуб. – М., 1960. – 172с.
411061
  Рагинский М.Ю. Демократические основы советского уголовного судопроизводства / М.Ю. Рагинский. – М, 1973. – 38с.
411062
  Денисов Ю.П. Демократические основы управления колхозами / Ю.П. Денисов, В.П. Кулаков. – Москва, 1966. – 120с.
411063
  Косарев А.П. Демократические партии в политической системе социализма / А.П. Косарев. – Казань, 1987. – 186с.
411064
  Завьялов А.С. Демократические партии ГДР в период строительства развитого социализма / А.С. Завьялов. – Киев, 1986. – 182 с.
411065
  Долговязова Н.Б. Демократические преобразования в ходе социалистической революции. Октябрь 1917-1918 г. (По материалам Моск. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Долговязова Н.Б.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 22л.
411066
  Петренко Ф.Ф. Демократические принципы жизни КПСС / Ф.Ф. Петренко. – Москва, 1965. – 48с.
411067
  Горев В.А. Демократические принципы и общественные начала в работе Советов / В.А. Горев. – Минск, 1985. – 151с.
411068
  Перлов И.Д. Демократические принципы организации и деятельности советского народного суда / И.Д. Перлов. – Москва, 1949. – 31с.
411069
  Невлер В.Е. Демократические силы в борьбе за объединение Италии, 1831-1860 / В.Е. Невлер. – Москва, 1982. – 374 с.
411070
  Филатов Г.С. Демократические силы Италии против неофашизма / Г.С. Филатов. – Москва : Мысль, 1977. – 174 с.
411071
  Сумарокова М.М. Демократические силы Югославии в борьбе против реакции и угрозы войны, 1929-1939 / М.М. Сумарокова. – М., 1980. – 240с.
411072
  Коваленко Л.А. Демократические течения в историографии Украины ХІХ века : Дис... канд. ист.наук: / Коваленко Л.А.; Каменец-Подольский гос. пед ин-т. – Каменец-Подольский, 1963. – 524л.
411073
  Коваленко Л.А. Демократические течения в историографии Украины ХІХ века : Дис... докт. ист.наук: / Коваленко Л.А.; Каменец-Подольский гос. пед ин-т. – Каменец-Подольский, 1963. – 525-965л. – Бібліогр.:л.1-82
411074
  Коваленко Л.А. Демократические течения в историографии Украины ХІХ века : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Коваленко Л.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 34 с. – Бібліогр. : с. 33-34
411075
  Дацюк Б.Д. Демократические традиции славянских народов : стенограмма публичной лекции, прочитанной 15 октября 1946 г. в Лекционном зале в Москве / Б.Д. Дацюк. – Москва : Тип. газ. "Правда" им. Сталина, 1946. – 23 с.
411076
  Сокуренко В.Г. Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине XIX века. : (М. Драгоманов, С. Подолинский, О. Терлецкий) / В.Г. Сокуренко. – Львов : Издательство Львовского ун-та, 1966. – 265 с.
411077
  Лейзеров А.Т. Демократические формы деятельности местных Советов / А.Т. Лейзеров. – Минск, 1977. – 144с.
411078
  Мартинович В. Демократический выбор России // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 38. – С. 42-44.
411079
  Есин Б.И. Демократический журнал "Дело" / Б.И. Есин. – М, 1959. – 48с.
411080
  Заславский Д.О. Демократический журнал "Отечественные записки" / Д.О. Заславский. – Москва, 1953. – 48с.
411081
  Заславский Д.И. Демократический журнал "Отечественные записки" / Д.И. Заславский. – Москва, 1956. – 63с.
411082
  Гуськов А.С. Демократический Йемен: 20 лет революции / А.С. Гуськов. – М., 1983. – 71с.
411083
  Пантин И.К. Демократический проект в современном мире // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.176-186. – ISSN 0321-2017
411084
  Трофимов Ж.А. Демократический Симбирск молодого Ленина / Ж.А. Трофимов. – Ульяновск, 1984. – 176с.
411085
  Александров Г.Ф. Демократический социализм - реакционная идеология современных правых социалистов / Г.Ф. Александров. – Москва, 1948. – 32с.
411086
  Майер Т. Демократический социализм - социальная демократия : Введение / Т. Майер. – Київ : Основні цінності, 2000. – 188с. – (Сучасна думка ; Кн.4). – ISBN 966-7321-76-2
411087
   Демократический фронт накануне Великого Октября. – М, 1982. – 223с.
411088
  Куприй В.Д. Демократический централизм -- закономерность развития социалистического государства : Дис... канд. филос.наук: / Куприй В. Д.; КГУ. – К., 1969. – 260л. – Бібліогр.:л.I-XXV
411089
  Савенко В.К. Демократический централизм -- руководящий принциа организационного строения Коммунистической партии Советского Союза : Автореф... канд. ист.наук: / Савенко В. К.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1954. – 16л.
411090
  Лавричев В.М. Демократический централизм - диалектический принцип организационного строения КПСС / В.М. Лавричев. – Москва, 1971. – 120с.
411091
  Куприй В.Д. Демократический централизм - закономерность развития социалистического государства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Куприй В.Д. ; КГУ. – Киев, 1969. – 24 с.
411092
  Новицкий А.И. Демократический централизм - лениниский принцип организации и деятельности местных Советов депутатов трудящихся. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Новицкий А.И.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-т. – М., 1971. – 19л.
411093
  Климик В.А. Демократический централизм - общий принцип социального управления при социализме : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Климик В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
411094
  Климник Владимир Андреевич Демократический централизм - общий принцип социального управления при социализме (методологический аспект) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Климник Владимир Андреевич; Днепропетровский мед. ин-т. – Днепропетровск, 1978. – 172л. – Бібліогр.:л.173-197
411095
  Белов Л.М. Демократический централизм - оснва управления социалистическим хозяйством : метод. пособие в помощь лектору / Л.М. Белов, Н.П. Тузов ; Общ-во "Знание" РСФСР, Ленинград. орг. – Ленинград : [б. и.], 1968. – 24 с.
411096
  Аракелян А.А. Демократический централизм - осноа управления социалистической промышленностью : стенограмма публ. лекции... / А.А. Аракелян ; Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 48 с. – ([Серия 3. В помощь экон. образованию ; № 13])
411097
  Ерхов Г.П. Демократический централизм - основа организационного строения КПСС в годы борьбы за социализм (1917-1936) / Г.П. Ерхов. – Киев : Вища школа, 1976. – 142 с.
411098
  Лодзянов А.Д. Демократический централизм в механизме использования экономических законов развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Лодзянов А.Д.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1980. – 24л.
411099
  Васильев В.И. Демократический централизм в системе Советов / В.И. Васильев. – Москва, 1973. – 231с.
411100
  Кириченко М.Г. Демократический централизм в советском хозяйственном и государственном строительстве / М.Г. Кириченко. – Москва, 1957. – 48 с.
411101
  Водолазский Николай Борисович Демократический централизм в строительстве и деятельности РКП(б) в годы иностранной военной интервенции гражданской войны. (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Водолазский Николай Борисович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
411102
  Гершберг С.Р. Демократический централизм в хозяйственном строитеьстве / С.Р. Гершберг. – Москва, 1957. – 112с.
411103
  Кулиниченко В.А. Демократический централизм и равзитие внутрипартийных отношений / В.А. Кулиниченко. – Москва, 1985. – 279с.
411104
  Лапуста М.Г. Демократический централизм и совершенствование управления народным хозяйством: примерный учебный план и программа для народных университетов. / М.Г. Лапуста, И.Б. Соловьева. – М., 1987. – 48с.
411105
  Кучинский Н.Н. Демократический централизм как организационный принцип Советского государства : Автореф. дис. ... наук / Кучинский Н.Н. ; АН ССР, Ин-т права. – Москва, 1952. – 22 с.
411106
  Берендеев О.В. Демократический централизм советской социалистической федерации в условиях зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Берендеев О.В. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1976. – 23 с.
411107
  Берендеев О.В. Демократический централизм советской федерации / О.В. Берендеев. – Москва : Мысль, 1982. – 128 с.
411108
  Черняк Е.Б. Демократическое движение в Англии / Е.Б. Черняк. – М., 1957. – 299с.
411109
  Ким С.Р. Демократическое движение в Риме и в Италии в 70-60 гг. І века до н.э. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ким С.Р. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
411110
  Истрати Е.Н. Демократическое движение за мир на румынском фронте в 1917 г. / Е.Н. Истрати. – Кишинев, 1973. – 148с.
411111
  Дылыков С.Д. Демократическое движение монгольского народа в Китае / С.Д. Дылыков. – Москва, 1953. – 135с.
411112
  Буравченков А.А. Демократическое офицерство в революционном движении в армии и его роль в органзиации защиты Великого Октября (март 1917-май1918 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Буравченков А. А.; КГУ. – К., 1988. – 32л.
411113
  Буравченков А.А. Демократическое офицерство в революционном движении в армии и его роль в органзиации защиты Великого Октября (март 1917-май1918 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Буравченков А. А.; КГУ. – К., 1988. – 31л.
411114
  Кравченков А.А. Демократическое офицерство в революционном движении в армии и его роль в организации защиты Великого Октября (март 1917 -- май 1918 гг.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.02 / Кравченков А. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 421л. – Бібліогр.:л.402-421
411115
  Міщенко А.Б. Демократична легітимність: поняття, засоби, протиріччя // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 287-291. – ISSN 2076-1554
411116
  Яровий В.І. Демократична молодь планети в боротьбі за мир / В.І. Яровий. – К., 1978. – 48с.
411117
  Мотрук Світлана Демократична опозиція в суспільно-політичному житті Чехословаччини 70-80-х років XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 150-158. – (Історія ; Вип. 18)
411118
  Мотрук С. Демократична опозиція в Чехії та Словаччині періоду "нормалізації": спільне та специфічне // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-20.
411119
  Прикидько О.М. Демократична платформа інформування та розвитку медіаосвіти (на прикладі відкритих телеканалів Німеччини "OK-TVLudwigshafen" та "OKWorms") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті розглянуто підходи відкритих телеканалів Німеччини до висвітлення різнотематичних проблем країни. Ці канали є своєрідним засобом підвищення рівня медіаосвіченості населення країни. На основі їхнього досвіду можна створити подібну ...
411120
  Прокопюк В.С. Демократична політична культура: основні риси та форми прояву // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізуються основні аспекти формування та функціонування політичної культури.
411121
  Бортняк Я.М. Демократична Республіка В"єтнам / Я.М. Бортняк; Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1960. – 40с. ; Серія 3№7
411122
  Кухнюк Д.В. Демократична система органів адвокатського самоврядування як запорука незалежності адвокатури // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 360-364
411123
  Порайко А.М. Демократична спрямованість реформування державного управління як чинник протидії бюрократизму // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 98-100
411124
  Дзюбенко Ю.М. Демократична та авторитарні тенденції Східноєвропейських та Центрально-азійських країн пострадянської Євразії // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 95-105
411125
   Демократична Україна. – Київ, 2000
411126
   Демократична Україна. – Київ
6 травня (№ 54). – 2000. – 4 с.
411127
   Демократична Україна. – Київ
18 квітня (№ 46). – 2000. – 4 с.
411128
   Демократична Україна. – Київ
25 травня (№ 61). – 2000. – 4 с.
411129
   Демократична Україна. – Київ
31 березня (№ 38). – 2000. – 4 с.
411130
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 1. – 2001
411131
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 2-3. – 2001
411132
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 4. – 2001
411133
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 5-6. – 2001
411134
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 7. – 2001
411135
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 8. – 2001
411136
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 9-10. – 2001
411137
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 11. – 2001
411138
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 12-13. – 2001
411139
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 14. – 2001
411140
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 15-16. – 2001
411141
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 17. – 2001
411142
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 18-19. – 2001
411143
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 20. – 2001
411144
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 21. – 2001
411145
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 22-23. – 2001
411146
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
21 вересня. – 2007. – с.
411147
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
16 жовтня (№ 41). – 2009. – с.
411148
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ
2 листопада (№ 44). – 2012. – 24 с.
411149
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
15 листопада (№ 46). – 2013. – 24 с.
411150
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
2 березня (№ 9). – 2018. – 16 с.
411151
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
4 травня (№ 18). – 2018. – 16 с.
411152
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
5 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
411153
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
6 липня (№ 27). – 2018. – 16 с.
411154
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
6 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
411155
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
7 грудня (№ 49). – 2018. – 16 с.
411156
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
09 листопада (№ 45). – 2018. – 16 с.
411157
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
11 травня (№ 19). – 2018. – 16 с.
411158
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
12 жовтня (№ 41). – 2018. – 16 с.
411159
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
13 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
411160
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
14 грудня (№ 50). – 2018. – 16 с.
411161
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
15 травня (№ 24). – 2018. – 16 с.
411162
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
16 березня (№ 10/11). – 2018. – 16 с.
411163
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
19 січня (№ 3). – 2018. – 16 с.
411164
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
20 липня (№ 29). – 2018. – 16 с.
411165
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
21 вересня (№ 38). – 2018. – 16 с.
411166
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
21 грудня (№ 51). – 2018. – 16 с.
411167
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
22 червня (№ 25/26). – 2018. – 16 с.
411168
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
23 листопада (№ 47). – 2018. – 16 с.
411169
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
23 лютого (№ 8). – 2018. – 16 с.
411170
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
25 травня (№ 21). – 2018. – 16 с.
411171
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
26 жовтня (№ 43). – 2018. – 16 с.
411172
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 квітня (№ 17). – 2018. – 16 с.
411173
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
28 грудня (№ 52). – 2018. – 16 с.
411174
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
28 вересня (№ 39). – 2018. – 16 с.
411175
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
30 листопада (№ 48). – 2018. – 16 с.
411176
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
1 лютого (№ 5). – 2019. – 16 с.
411177
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
1 березня (№ 9). – 2019. – 16 с.
411178
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
2 серпня (№ 31). – 2019. – 16 с.
411179
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
4 жовтня (№ 39/40). – 2019. – 16 с.
411180
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
5 липня (№ 27). – 2019. – 16 с.
411181
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
5 квітня (№ 14). – 2019. – 16 с.
411182
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
6 вересня (№ 33/34). – 2019. – 16 с.
411183
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
6 грудня (№ 49). – 2019. – 16 с.
411184
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
7 червня (№ 23). – 2019. – 16 с.
411185
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
8 листопада (№ 44/45). – 2019. – 16 с.
411186
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
8 лютого (№ 6). – 2019. – 16 с.
411187
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
9 серпня (№ 32). – 2019. – 16 с.
411188
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
11 жовтня (№ 41). – 2019. – 16 с.
411189
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
11 січня (№ 1/2). – 2019. – 16 с.
411190
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
11 травня (№ 18/19). – 2019. – 16 с.
411191
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
12 квітня (№ 15). – 2019. – 16 с.
411192
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
12 липня (№ 28). – 2019. – 16 с.
411193
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
13 вересня (№ 35/36). – 2019. – 16 с.
411194
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
13 грудня (№ 50). – 2019. – 16 с.
411195
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
14 червня (№ 24). – 2019. – 16 с.
411196
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
15 листопада (№ 46). – 2019. – 16 с.
411197
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
15 березня (№ 10/11). – 2019. – 16 с.
411198
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
15 лютого (№ 7). – 2019. – 16 с.
411199
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
17 травня (№ 20). – 2019. – 16 с.
411200
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
18 січня (№ 3). – 2019. – 16 с.
411201
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
18 жовтня (№ 42). – 2019. – 16 с.
411202
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
19 липня (№ 29). – 2019. – 16 с.
411203
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
19 квітня (№ 16). – 2019. – 16 с.
411204
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
20 вересня (№ 37). – 2019. – 16 с.
411205
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
20 грудня (№ 51). – 2019. – 16 с.
411206
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
21 червня (№ 25). – 2019. – 16 с.
411207
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
22 листопада (№ 47). – 2019. – 16 с.
411208
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
22 березня (№ 15). – 2019. – 16 с.
411209
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
22 лютого (№ 8). – 2019. – 16 с.
411210
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
24 травня (№ 21). – 2019. – 16 с.
411211
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
25 жовтня (№ 43). – 2019. – 16 с.
411212
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
25 січня (№ 4). – 2019. – 16 с.
411213
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
26 квітня (№ 17). – 2019. – 16 с.
411214
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
26 липня (№ 30). – 2019. – 16 с.
411215
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 червня (№ 26). – 2019. – 16 с.
411216
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 вересня (№ 38). – 2019. – 16 с.
411217
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 грудня (№ 52). – 2019. – 16 с.
411218
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
29 листопада (№ 48). – 2019. – 16 с.
411219
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
29 березня (№ 13). – 2019. – 16 с.
411220
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
31 травня (№ 22). – 2019. – 16 с.
411221
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
7 лютого (№ 6). – 2020. – 16 с.
411222
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
10 січня (№ 1). – 2020. – 16 с.
411223
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
17 січня (№ 2). – 2020. – 16 с.
411224
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
24 січня (№ 3). – 2020. – 16 с.
411225
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
31 січня (№ 4/5). – 2020. – 16 с.
411226
   Демократична школа: третя хвиля / Л. Гриневич, У. Хорпестад, Перон-Ф"єльдстад, М. Рафальська, Л. Ільніцька; підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 лютого (№ 6). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
411227
  Скрипнюк О. Демократична, соціальна, правова держава в контексті національної ідеї України / О. Скрипнюк, О. Скрипнюк // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 1026-9932
411228
   Демократичне врядування і культура миру : Навчально-методичний комплекс / В.П. Крижанівський, В.І. Головченко, М.С. Дорошко, Н.Ф. Сербіна, Р.А. Кривонос; В.П.Крижанівський, В.І.Головченко, М.М.Дорошко, Н.Ф.Сербіна, Р.АКривонос; КНУТШ. ІМВ. – Київ : ІМВ, 2006. – 327с.
411229
  Губерський Л.В. Демократичне врядування і формування культури миру // Демократичне врядування та культура миру в країнах Східної, Центральної та Південно-Східної Європи : Міжнародна конференція, Київ, 24-26 березня 1999 р.
411230
  Зозуля В.О. Демократичне врядування у контексті історико-філософського аналізу // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 134-142
411231
  Зозуля В.О. Демократичне врядування: сутність, основні концепції, підходи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 3 (86). – С. 32-37. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (86)). – ISSN 2310-2837
411232
  Проневич О.С. Демократичне поліціювання як складова сучасної парадигми поліцейської діяльності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 126-130. – ISSN 2227-796X
411233
  Оніщенко Н. Демократичне право в сучасному суспільстві: проблеми розуміння, сприйняття, результативної дії та ефективності // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 22-33. – ISBN 978-966-306-020-4
411234
  Данюк Н. Демократичне просвітництво Анатолія Свидницького // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
411235
  Харитончук М. Демократичне управління містом в умовах глобалізації міжнародних відносин / М. Харитончук. – Київ, 2000. – 48 с.
411236
  Худоба О. Демократичне управління системною протидією деменції: транснаціональні підходи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – С. 54-62. – ISSN 2414-4436
411237
  Селіванов В. Демократичний вимір конституційної реформи в Україні: сучасне розуміння // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.15-24. – ISSN 0132-1331
411238
  Заіка Н.Ю. Демократичний політичний режим як передумова становлення соціальної держави в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується демократичний політичний режим як основна передумова становлення соціальної держави в Україні та неможливість формування такого типу держави в умовах авторитарного чи тоталітарного режимів. This article analyzes the democratic ...
411239
  Конончук С.Г. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем / Конончук С.Г., Ярош О.Ф., Горобчишина С.А. ; Укр. незалежний центр політ. досліджень. – Київ : Україна, 2009. – 80 с. – ISBN 978-966-2157-10-9
411240
  Гапоненко В.А. Демократичний принцип розподілу влади у сучасному світі // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 29-31. – ISSN 0868-8117
411241
  Матвєєва М. Демократичний процес контролю над конфліктними ситуаціями // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 319-321
411242
  Зубчик О.А. Демократичний режим - "демократичний" контроль? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 66-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Автор статті досліджує зв"язок політичної маніпуляції з проблемою відповідальності у сучасному демократичному суспільстві. The author of the article explores relations of political manipulation with the problem of responsibility in modern society.
411243
  Катренко А.М. Демократичний рух в Україні 70-80 рр 19 ст. / А.М. Катренко. – Черкаси, 1994. – 70с.
411244
  Скворцов В.В. Демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами (Д та ЦК ЗС) у країнах НАТО // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 702-708. – ISSN 1563-3349
411245
  Воронов І.О. Демократичний транзит = Democratic transit : політико-владні трансформації / І.О. Воронов. – Київ : Генеза, 2006. – 232 с. – Парал. тит. л. англ. – Бібліогр. у прим. наприкінці розд. – ISBN 966-504-551-2
411246
  Кобильник В.В. Демократичний транзит в Україні та Польщі: особливості стартової ситуації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 195-207
411247
  Балюк В. Демократичний транзит та консолідація держави. Порівняльний аналіз на прикладі Польщі та України // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 15, тематич. вип. : Електоральні процеси в умовах кризи демократії: регіональні, національні та глобальні тенденції. – С. 96-113. – ISSN 2309-7760
411248
  Василенко В.Л. Демократичний централізм - принцип організації радянського суспільства / В.Л. Василенко. – Київ, 1957. – 52с.
411249
   Демократичний цивільний контроль та воєнна криза в Україні: законодавчі аспекти / [ред.]: Філіпп Флурі, Валентин Бадрак. – Женева ; Київ : Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, 2016. – 184, 168 с. – Книга-"переверт" укр. та англ. мовами. - Назва англ.: Democratic civilian control and military crisis in Ukraine: legislative aspects. – ISBN 978-617-7393-11-4
411250
  Ільницький М.С. Демократичні вибори як основа створення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (82). – C. 11-21. – ISSN 2524-0323
411251
  Тодика О. Демократичні засади виборчих правовідносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.212-217. – Бібліогр.: 4 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
411252
  Гартман М. Демократичні засади єврейського правопорядку згідно з нормами Тори // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 : Інститут неплатоспроможності (банкрутства) фізичних осіб у правовій доктрині України. – С. 127-138. – ISSN 1026-9932
411253
  Корж-Усенко Демократичні засади статуту державних українських університетів (1919 р.) / Корж-Усенко, Є. Романенко // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 239-242. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
411254
  Скоблик Володимир Демократичні зрушення у Польщі й Угорщині в кінці 1980-х рр.: інтерпретації їх сутності й причин / Скоблик Володимир, Сліпецький Олег // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 204-214. – (Історія ; Вип. 18)
411255
  Якоб М.М. Демократичні ідеї у творчості Т. Гоббса та їх значення для трансформаційного суспільства (методологічний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 195-198. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Проаналізовано демократичні ідеї Т. Гоббса. Розглянуто проблему трансформаційного суспільства в Україні.
411256
   Демократичні механізми формування відповідальної виконавчої влади в Україні. – Київ, 2003. – 40с.
411257
  Сенчугова А.П. Демократичні основи управління в колгоспах. / А.П. Сенчугова. – К., 1966. – 65с.
411258
  Тимчук О. Демократичні політичні режими в сучасному світі: порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-16.
411259
  Дмитренко Е.С. Демократичні принципи бюджетного процесу: міжнародний досвід та українські реалії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – C. 136-141. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
411260
  Бучин М.А. Демократичні принципи виборів : політико-правові аспекти регулювання в Україні : монографія / М.А. Бучин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво "Львівської політехніки", 2012. – 361, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 339-359. – ISBN 978-617-607-288-1
411261
  Гетьманчук П.М. Демократичні принципи елітотворення у політичній системі транзитного типу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 205-214


  Розглядаються істотні риси політичних трансформаційних еліт, їх типи та фактори формування в транзитних суспільствах. Основна увага акцентується на факторах формування ліберальнодемократичної еліти в Україні. Ключові слова: політична еліта, ...
411262
  Котелянець О.О. Демократичні процеси в країнах Південного Кавказу: політико-правові аспекти // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 173-180
411263
  Вільховий Ю.В. Демократичні процеси в соціалістичній Польщі та крах тоталітарної системи наприкінці 1980-их років // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава, 2012. – № 27. – С. 128-137. – ISSN 2075-1451
411264
  Алексєєва О.А. Демократичні свободи у навчально-виховному процесі // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 174-177. – ISBN 966-594-559-9
411265
  Дзюбенко Ю.М. Демократичні та авторитарні тенденції у країнах Близького Сходу і Північної Африки // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 6-12. – ISSN 2519-2949
411266
  Конча С. Демократичні традиції українства давньої доби // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглядаються питання існування та розвитку демократичних інституцій в Україні доби Київської Русі та у інших слов"янських народів. Проводиться думка, що демократичні традиції були здавна притаманні слов"янським народам та доволі успішно розвивалися в ...
411267
  Обушний М. Демократичні традиції українців у цивілізаційному вимірі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 12-18


  У статті здійснено аналіз демократичних традицій українців. Розкрито характерні особливості їх інституційного вияву у формах віча та копи. Узагальнено загальноєвропейський контекст розвитку демократії українців. Показано нерозривність зв"язків давніх ...
411268
  Брильов Д. Демократичні цінності та механізми їхньої реалізації як складова суспільно-політичної концепції ісламу // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 211-222. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2


  Розглянуто проблеми сумісності демократичних цінностей та ісламської концепції права.
411269
  Балтремус В. Демократичні школи в Європі та США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 48-50. – ISBN 978-966-2249-24-8
411270
  Гончарук В. Демократичність як критерій оцінки виборчих систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 75-81. – (Філософія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В цій статті розглядається вплив виборчої системи на функціонування демократії. На прикладі мажоритарної та пропорційної виборчої системи, а також їх основних різновидів аналізується відповід ність систем критерію демократичності. This article ...
411271
  Вовк Л. Демократично-ліберальна модель педагогіки М.П. Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 40-45
411272
   Демократия - власть всехи кажного. – М, 1990. – 93с.
411273
  Десмонд Ш. Демократия / Ш. Десмонд. – Л, 1924. – 256с.
411274
  Никитин А.И. Демократия / А.И. Никитин. – Москва, 1985. – 64 с.
411275
  Кузьмин Э.Л. Демократия / Э.Л. Кузьмин. – М, 1986. – 237с.
411276
  Дидион Джоан Демократия // Демократия : романы / Г. Адамс. – Москва : Прогресс, 1989. – С. 557-698. – (Полит. роман). – ISBN 5-01-001577-3
411277
  Адамс Г. Демократия : романы / Адамс Генри ; пер. с англ. Джоан Дидион ; [предисл. А.С. Мулярчика, с. 699-719 ; худож. В.И. Терещенко]. – Москва : Прогресс, 1989. – 718 [2] с. : ил. – На пер.: Демократия/Г. Адамс, Г. Видал, Д. Дидион. – (Полит. роман). – ISBN 5-01-001577-3
411278
  Токвиль Алексис де Демократия в Америке : Пер. с франц. / Токвиль Алексис де; Предисл. Гарольда Дж. Ласки. – Москва : Прогресс, 1992. – 554 с. – ISBN 5-01-002-688-0
411279
  Зидентоп Л. Демократия в Европе / Л. Зидентоп; Центр исслед.постиндустр.общ.Журнал "Свободная мысль"; Пер. с англ.под ред.В.Л.Иноземцева. – Москва : Логос, 2001. – 360с. – ISBN 5-94010-094-5
411280
  Плешова М.А. Демократия в Индии : Проблемы местного самоуправления / М.А. Плешова ; Российская АН, Ин-т востоков. – Москва : Наука ; Изд. фирма "Восточная лит-ра", 1992. – 192 с.
411281
   Демократия в кавычках. – Москва : Правда, 1948. – 48 с.
411282
  Мохова И. Демократия в Мавритании: вариант развития // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 8. – С. 31-35. – ISSN 0321-5075
411283
  Марченко М.Н. Демократия в СССР / М.Н. Марченко, И.Н. Рожко. – М, 1988. – 284с.
411284
  Терехов Ф.П. Демократия в трудовом коллектие / Ф.П. Терехов. – К.;Одесса, 1983. – 135с.
411285
  Лапинский П. Демократия в тупике. Англия накануне выборов. / П. Лапинский. – М.-Л., 1929. – 111с.
411286
   Демократия в Японии: опыт и уроки : опыт и уроки ("круглый стол" советских японоведов). – Москва, 1991. – 67 с. – ISBN 5-02-017572-2
411287
  Паренти М. Демократия для немногих / М. Паренти. – Москва, 1990. – 501с.
411288
  Патюлин В.А. Демократия для трудящихся / В.А. Патюлин. – М., 1962. – 40с.
411289
  Дай Т. Демократия для элиты / Т. Дай, Л.Х. Зиглер. – М., 1984. – 320с.
411290
  Яржембовский С. Демократия и res publica. Что общего между Афинами и Вашингтоном? // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 12. – С. 198-203. – ISSN 0321-1878


  "Беда для страны, где каждый знает, как ею управлять", - писал Лао Цзы. По своему первоначальному значению термин "демократия" чисто технический, он призван обозначать один из механизмов запонения вакансий в иерархических структурах управления.
411291
  Карпович О.Г. Демократия и демократизация в контексте нового миропорядка // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 8 (104). – С. 1012-1020. – ISSN 1812-8696
411292
  Манешин В.С. Демократия и дисциплина / В.С. Манешин. – Москва, 1977. – 112с.
411293
  Корельский В.М. Демократия и дисциплина в развитом социалистическом обществе / В.М. Корельский. – Москва, 1977. – 136с.
411294
  Максименко В.Ф. Демократия и дисциплина в советскмо социалистическом обществе : Автореф... канд. юр.наук: / Максименко В. Ф.; Объед. ин-т филос. и ин-т гос. и права. – К., 1971. – 28л.
411295
  Котов А.К. Демократия и дисциплина в трудовом коллективе. / А.К. Котов. – Алма-Ата, 1989. – 205с.
411296
  Манешин В.С. Демократия и дисциплина в условиях развитого социалистического общества / В.С. Манешин. – М., 1976. – 48с.
411297
   Демократия и дисциплина в условиях совершенствования социализма. – Фрунзе, 1989. – 135с.
411298
  Гулиев В.Е. Демократия и достоинство личности / В.Е. Гулиев, Ф.М. Рудинский. – Москва, 1983. – 168с.
411299
  Павловский Г. Демократия и ее использование в России // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 113-124. – ISSN 0869-44435
411300
  Долгов Б.В. Демократия и исламизм в арабских странах (Алжир, Тунис, Египет) // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2007. – № 4 (47) : Ислам в 21 веке. – С. 122-138.
411301
   Демократия и коммунизм. – М, 1962. – 272с.
411302
   Демократия и личность в условиях развитого социализма. – Л, 1985. – 167с.
411303
   Демократия и модернизация : к дискуссии о вызовах XXI века / [Аркибуджи Д. и др.] ; под ред. В.Л. Иноземцева ; Центр исслед. постиндустриального о-ва. – Москва : Европа, 2010. – 318, [1] с. – Сведения об авторах : с. 311-315. - На обл. указ.: Мировой политический форум 2010, Россия, Ярославль. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-904663-09-4


  Содержание: Общая теория демократии : часть I: Демократия и права : великая дилемма нашего времени / Д. Белл ; Демократия как фантом, мечта и реальность / Д. Данн ; "Универсальная ценность" у "естественного предела"?" / В. Л. Иноземцев ; От ...
411304
  Шишкин В.Д. Демократия и молодежь / В.Д. Шишкин. – М, 1980. – 437с.
411305
  Мигранян А.М. Демократия и нравственность / А.М. Мигранян. – М, 1989. – 62с.
411306
  Тихомиров Александр Деонисович Демократия и общественная активность / Тихомиров Александр Деонисович. – Киев : О-во Знание УССР, 1988. – 46с.
411307
  Гиндев П. Демократия и общественный прогресс. / П. Гиндев. – М., 1972. – 391с.
411308
  Острогорский М. Демократия и политические партии / М. Острогорский. – М.
2. – 1930. – 376с.
411309
   Демократия и право в развитом социалистическом обществе. – М, 1979. – 287 с.
411310
   Демократия и право развитого социалистического общества. – Москва, 1975. – 510 с.
411311
   Демократия и право развитого социалистического общества. – К, 1979. – 208с.
411312
   Демократия и правовой статус личности в социалистическом обществе. – М, 1987. – 231с.
411313
  Ананиева Н. Демократия и прогресс / Н. Ананиева; Ананев Н.К. – София : Партиздат, 1980. – 214 с.
411314
  Крастев И. Демократия и разочарованность // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 87-100. – ISSN 0869-44435
411315
  Зеленко Борис Иванович Демократия и современная Россия: непростое сочетание // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 3-13. – Бібліогр.: с. 3-10, 12. – ISSN 0042-8744
411316
  Гулиев В.Е. Демократия и современный империализм / В.Е. Гулиев. – Москва, 1970. – 280с.
411317
  Каутский К. Демократия и социализм / К. Каутский. – Москва, 1991. – 63с.
411318
  Сергеев М.Д. Демократия и социалистическое самоуправление народа / М.Д. Сергеев. – М., 1987. – 63с.
411319
  Богомолов О.Т. Демократия и социально-экономический прогресс // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0130-3864
411320
   Демократия и управление в социалистическом обществе. – Москва, 1987. – 170 с.
411321
  Косенко О.И. Демократия и управление производством. / О.И. Косенко. – М., 1985. – 158с.
411322
  Ковлер А.И. Демократия и участие в политике / А.И. Ковлер, В.В. Смирнов. – М., 1986. – 190с.
411323
  Тихомиров Юрий Александрович Демократия и экономика / Тихомиров Юрий Александрович. – Москва : Сов. Россия, 1988. – 190 с.
411324
  Гриценко М. Демократия или тоталитаризм в условиях становления украинского общества - поиск лучшего // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 21-23. – ISBN 978-617-7069-15-6
411325
  Шеврие Д. Демократия или фашизм в Греции? / Д. Шеврие, А. Марэн. – М, 1947. – 125с.
411326
  Шеврие Д. Демократия или фашизм в Греции? / Д. Шеврие, А. Марэн. – М, 1947. – 127с.
411327
  Параг Х. Демократия или эффективность: вызов XXI века // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 101-112. – ISSN 0869-44435
411328
  Марченко М.Н. Демократия как базовый общественно-политический термин современного политического дискурса: его история и современное употребление // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 266-270
411329
  Черепанов В.Д. Демократия как межвидовая борьба : отечественная политическая траадиция // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.82-94. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
411330
  Елисеев С.М. Демократия как проблема общества позднего модерна // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 153-160. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
411331
  Немчинова Т.С. Демократия как фактор мировой политики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 158-163. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
411332
  Кузьмин Э.Л. Демократия конституции двух миров / Э.Л. Кузьмин. – М, 1981. – 78с.
411333
  Тихомиров Л.А. Демократия либеральная и социальная / Л. Тихомиров. – Москва : Унив. тип., 1896. – [4], 188 с.
411334
  Шкадаревич И.И. Демократия миллионов / И.И. Шкадаревич. – М, 1958. – 151с.
411335
  Новгородцев П.И. Демократия на распутье // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 388-406. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
411336
  Карасова Т.А. Демократия по-израильски // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 31-33. – ISSN 0321-5075
411337
  Альтер И. Демократия против революции / И. Альтер. – Москва, 1930. – 235с.
411338
  Терехов Ф.П. Демократия развитого социализма / Ф.П. Терехов. – К., 1978. – 167с.
411339
  Керимов Д.А. Демократия развитого социализма / Д.А. Керимов. – Москва, 1980. – 111с.
411340
   Демократия развитого социалистиического общества. – М, 1975. – 296с.
411341
  Лисейцев Д. Демократия Смутного времени // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 2. – С. 14-17. – ISSN 0235-7089
411342
  Фишман Леонид Демократия, "социальное государство" и война = Заметки о природе демократических институтов в эпоху Античности и в Новейшее время // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С.111-124. – ISSN 0869-44435
411343
  Валлерстайн И. Демократия, капитализм и трансформация // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.72-85
411344
  Фисун А.А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации / А.А. Фисун; Регионал. филиал Нац. ин-та стратег. исследований в г. Харькове. – Харьков : Константа, 2006. – 352с. – ISBN 966-342-095-2
411345
  Смирнов Г.Л. Демократия, свобода и ответственность личности / Г.Л. Смирнов. – М., 1968. – 45с.
411346
  Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность / Ю. Хабермас. – М., 1992. – 175с.
411347
  Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность / Ю. Хабермас. – М., 1995. – 245с.
411348
  Лобер В.Л. Демократия: исторические корни, содержание тендениции развития. / В.Л. Лобер. – М, 1992. – 62с.
411349
  Поляков Е.Б. Демократия: какая? для кого? / Е.Б. Поляков. – Л., 1987. – 110с.
411350
  Ржешевский Григорий Александрович Демократия: миф, реальность или раскрученный бренд? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 90-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
411351
  Лобер В.Л. Демократия: от зарождения идеи до современности. / В.Л. Лобер. – М, 1991. – 62 с.
411352
  Нестеренко А.В. Демократия: проблема субъекта // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.49-55. – ISSN 0869-0499
411353
   Демократия: ступени познания и развития. – Тбилиси, 1988. – 365с.
411354
   Демократия: универсальные ценности и многообразие исторического опыта : материалы круглого стола // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 55-73. – ISSN 0321-2017
411355
  Плахов В.Д. Демократия: управление и самоуправление / В.Д. Плахов, С.Л. Сергевнин. – СПб., 1991. – 15с.
411356
  Кузьмин Э.Л. Демократияи конституция двух миров / Э.Л. Кузьмин. – М, 1987. – 110с.
411357
  Цвєтков Віктор Демократія-Управління-Бюрократія : в контексті модернізації українського суспільства; Монографія / Цвєтков Віктор, Горбатенко Володимир. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 248с. – ISBN 966-02-2107-Х
411358
  Шелюк Л. Демократія - провідна орієнтація системних соціокультурних змін в галузі освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 144-152
411359
  Шелюк Л. Демократія - провідна орієнтація системних соціокультурних змін в галузі освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 183-191
411360
  Стойко О. Демократія - територіальний суверенітет: Індекс демократії 2022 // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-28 лютого (№ 7/8)


  Черговий звіт про стан демократії у світі - індекс демократії за 2022 рік від The Economist вийшов з підзаголовком: "Демократія на передовій та битва за Україну" (Frontline democracy and the battle for Ukraine).
411361
  Іванцова І.В. Демократія / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 93-94. – ISBN 966-642-073-2
411362
   Демократія : Антологія. – Київ : Смолоскип, 2005. – 1108с. – (Політичні цінності. Вип.1). – ISBN 966-8499-15-8
411363
  Газін В. Демократія vs олігархія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 19


  "Демократія — влада народу, олігархія — невеликої групи людей. І те і те зароджувалося в Стародавньому світі, зокрема в Греції. Афінська демократія й спартанська олігархія існували поряд, не перетиналися, відрізнялися. Держави-поліси з високим рівнем ...
411364
  Гьофе О. Демократія в епоху глобалізації = Demokratie im zeitalter der globalisierung : посібник з філософських дисциплін / Отфрід Гьофе ; пер. з нім. : Л. Ситніченко, О. Лозінська ; [наук. ред. Л.А. Ситніченко; відп. ред. М.Д. Култаєва]. – Київ : ППС-2002, 2007. – 435, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – Бібліогр.: с. 400-424. – (Сучасна гуманітарна бібліотека / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачов, О.Є. Гомілко, С.В та ін.). – ISBN 978-966-96471-8-4
411365
  Розкошний А.П. Демократія в журналістській творчості : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Розкошний; МОНУ; Донецький нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 112с. – ISBN 966-364-106-1
411366
  Личко Б.Т. Демократія в контексті еволюції суспільства / Б.Т. Личко, С.І. Назаренко. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 100с. – ISBN 966-623-007-0
411367
  Семенченко Ф.Г. Демократія в контексті ціннісного виміру політичної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 208-216
411368
  Семенченко Ф.Г. Демократія в контексті цінносного виміру політичної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 198-207
411369
   Демократія в політичному житті сучасного світу / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, І.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, В.В. Латишева, Д.Д. Татакі, Б.Г. Шевченко, Т.О. Чернов // Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, Т.М. Моісеєва, І.М. та ін. Чістякова. – Київ : Каравела, 2019. – С. 95-108. – ISBN 978-966-2229-97-4
411370
  Рахманов О.А. Демократія в системі політичних відносин суспільства : навч.-метод. комплекс / О.А. Рахманов ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2017. – 34, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 33-34. – ISBN 978-966-926-170-0
411371
  Барабаш Ю. Демократія в системі цінностей конституційного ладу (за матеріалами практики Конституційного Суду України) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 89-97
411372
  Косенко Д.В. Демократія в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 220-227


  Визначено значення та місце, що займає демократія в комунікативній теорії Ю. Габермаса. Описано некласичний підхід, запропонований Ю. Габермасом щодо дослідження демократії. Розмежовано бачення ліберального та республіканського розуміння демократії в ...
411373
   Демократія в Україні. – Київ, 1993. – 117с.
411374
  Вавринчук М.П. Демократія в Україні: основні принципи, напрямки та шляхи удосконалення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 395-399. – (Право. Економіка. Управління)
411375
  Косенко Д. Демократія від теорії до практики // Київський університет. – Київ, 2018. – Березень (№ 3). – С. 5


  "Унікальну можливість стати першими слухачами інноваційного курсу з громадянської освіти "Демократія: від теорії до практики" матимуть наші студенти у наступному навчальному році. Курс розрахований на один семестр і сприятиме не лише зміцненню знань, ...
411376
  Каганець Ігор Демократія зброї : що від нас приховує ліберальна пропаганда // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-41. – ISSN 0868-9644
411377
  Трипольський В.О. Демократія і влада / В.О. Трипольський. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 176с. – ISBN 966-611-026-1
411378
  Цвєтков В.В. Демократія і державне управління : теорія, методологія, практика / В.В. Цвєтков; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2007. – 336с. – ISBN 978-966-8602-50-4
411379
  Максименко В.Ф. Демократія і дисципліна в радянському суспільстві / В.Ф. Максименко. – К., 1973. – 175с.
411380
  Савчин М. Демократія і конституційна легітимність: проблеми теорії та практики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 21-28
411381
  Шимченко Л.А. Демократія і культура: вплив на процес українського націобудування // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59. – С. 93-103
411382
  Ющик О. Демократія і народовладдя в Україні як предмет юридичної доктрини // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 25-39. – ISSN 1026-9932
411383
  Д"юї Д. Демократія і освіта / Пер. з англ. І. Босак, М.Олійник, Г.Пехник; Джон Д"юї. – Львів : Літопис, 2003. – 294с. – ISBN 966-7007-67-6
411384
  Козюбра М.І. Демократія і перебудова / Козюбра М. І. – Київ, 1988. – 171 с.
411385
  Скрипнюк О.О. Демократія і політичний режим та роль права в ефективному функціонуванні демократичних інститутів // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 211-219. – ISSN 0869-2491
411386
  Вітрук М.В. Демократія і права людини / М.В. Вітрук. – Київ : Політвидав України, 1969. – 56с.
411387
  Матвієнко В.М. Демократія і права людини у зовнішній політиці Індонезії / В.М. Матвієнко, А.Г. Сморжевська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 135. – C. 17-24. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджено практичні аспекти зовнішньополітичного порядку денного Індонезії щодо проблем забезпечення демократії та прав людини у багатосторонньому вимірі. З"ясовано, що політика держави в даній сфері здійснюється в контексті регіональної ...
411388
  Новічкова А. Демократія і право на іншість // Критика. – Київ, 2013. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 7-8. – ISSN 1563-6461
411389
  Прокопов Д. Демократія і право: проблема "правовизначеності" сучасних демократій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 131-140. – ISSN 1026-9932
411390
  Кирюшко М. Демократія і релігійна свобода (мусульмани в християнському середовищі сучасної України) // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 282-293. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
411391
  Кравченко Л.В. Демократія і соціалістична справедливість / Л.В. Кравченко, Б.І. Мороз. – К., 1989. – 47с.
411392
  Култаєва М. Демократія і філософія: політичний заповіт К. Ясперса і виклики сьогодення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 5 : Аристотель і аристотелізм. – С. 94-104. – ISSN 0235-7941
411393
  Палішко В.К. Демократія і централізм у теорії і практиці КПРС / В.К. Палішко. – К, 1973. – 94с.
411394
  Гарань Олексій Демократія із присмаком розчарування : [інтерв"ю з професором політології О. Гаранем] / Гарань Олексій, Чорнолуцька Тетяна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 28-29. – ISSN 0130-5212
411395
  Таранов А.П. Демократія мільонів трудящих. / А.П. Таранов. – К., 1961. – 40с.
411396
  Габер Є. Демократія на біс. Перевибори мера Стамбула стануть випробуванням на міцність для турецької політичної системи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 1, 5


  "Священний для всіх мусульман місяць Рамадан розпочався в Туреччині з несподіваної "доброї звістки" для прибічників Ердогана - оголошення перевиборів мера в найбільшому мегаполісі країни Стамбулі. Результати голосування, яке відбулося 31 березня і ...
411397
  Юхимчук А.П. Демократія по-українськи // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 9/10. – С.24-25. – ISSN 0868-8117
411398
  Сидорчук О. Демократія по-українськи: громадяни більше цінують те, чого їм бракує // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2013. – № 11 : Демократія по-українськи: громадяни більше цінують те, чого їм бракує / Олексій Сидорчук. – С. 3-11
411399
  Бондаренко В. Демократія та вища освіта у США: історико-педагогічна проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 140-146. – ISSN 2308-4634
411400
  Лазоренко О. Демократія та гендерна рівність у контексті модернізації українського соціального простору // Соціально-філософські проблеми модернізації українського суспільства з перспективи європейських цінностей / А. Єрмоленко, Ю. Бауман, В. Шамрай, А. Гергун, Д. та ін. Кірюхін. – Київ : Наукова думка, 2021. – С. 303-347. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1764-1
411401
  Береза А.В. Демократія та державне управління у пошуку нових моделей взаємодії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 353-358
411402
  Толстоухов А.В. Демократія та державність : парадокси протистояння / А.В. Толстоухов, І.Г. Парапан, Ю.О. Мєлков // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.57-66
411403
  Вишинський С. Демократія та егалітаризм у перспективі інтегрально-традиціоналістської філософії Юліуса Еволи // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 253-261. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
411404
  Макфол М. Демократія та економічна модернізація: причинно-наслідковий зв"язок // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 56-57


  Восени 2010 року в Ярославлі (Російська Федерація) відбувся Світовий політичний форум "Сучасна держава": стандарти демократії і критерії ефективності".
411405
  Даль Р.А. Демократія та її критики = Pobert A.Dahl. Democracy and its critics / Р.А. Даль; Пер. з англ. Марини та Оксани Лупішко. – Харків : Каравела, 2002. – 440с. – ISBN 966-819-17-2
411406
  Бориславська О.М. Демократія та конституціоналізм: питання взаємозв"язку // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 31-40. – (Серія юридична ; Вип. 4)
411407
  Прієшкіна О.В. Демократія та місцеве самоврядування: взаємодія та розвиток // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 106-112
411408
  Рубан Ю. Демократія та національна ідентичність як комунікація влади і суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 183-190
411409
  Гримська М.І. Демократія та питання внутрішньої політики у програмах крайніх правих політичних партій в країнах Європи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 224-235. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
411410
  Косенко Д.В. Демократія та постнаціональне суспільство // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 57-60
411411
  Чижова О.М. Демократія у прагматичному орієнтирі України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 543-548. – ISSN 1563-3349
411412
   Демократія участі в Україні : стан реалізації держ. політики сприяння розвитку громадянського сусп-ва : аналіт. доповідь / [Ставнійчук М.І. та ін.; за ред. М.І. Ставнійчук] ; Громадське об-ня "За демократію через право". – Київ : [б. в.], 2015. – 169, [1] с., [6] арк. фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-674-015-5
411413
  Ковальчук В. Демократія участі як джерело легітимності державної влади // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 25-33
411414
  Ткаченко В.І. Демократія як алгоритм одноразового вибору. Проблема індивіда та маси // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 136-137
411415
  Кабанець О.С. Демократія як державний режим: теоретико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 60-63
411416
  Тимошенко С.О. Демократія як культурно-історичний процес : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Тимошенко С.О. ; КУ. – Київ, 1996. – 20 с.
411417
  Тимошенко Сергій Олександрович Демократія як культурно-історичний процес : Дис... канд. філолог.наук: 09.00.03 / Тимошенко Сергій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 153л. – Бібліогр.:л.142-153
411418
  Скрипнюк О. Демократія як механізм державного управління // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 3-7.
411419
  Бойчук М.А. Демократія як народовладдя: становлення та розвиток в Україні в період утвердження незалежності : наукове вид. / Микола Бойчук. – Київ : Генеза, 2012. – 238, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-11-0214-8
411420
  Семенченко Ф.Г. Демократія як політична цінність українського суспільства // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 57-74. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
411421
  Андрущенко В.П. Демократія як принцип життєоблаштування та підготовки людини до життя засобами освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 245-252
411422
  Власенко С.Г. Демократія як умова розвитку національних систем державного управління: аналіз сучасних дослідницьких підходів // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 272-280
411423
  Гапоненко В.А. Демократія як універсальна модель політичного режиму: міф чи реальність? // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 160-170
411424
  Левіна Ю. Демократія як форма політичного режиму // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 244-248.
411425
  Обушний М. Демократія як форма суспільного управління // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 13-16. – ISBN 978-617-640-241-1
411426
  Рудакевич О. Демократія як чинник фоормування націй і національних держав // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 91-100
411427
  Федоренко В. Демократія, демократизація та феномен "електоральної революції" 2019 року в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 200-224. – ISSN 1026-9932
411428
  Забігайло В.К. Демократія, права і свободи / В.К. Забігайло, М.І. Козюбра. – К., 1988. – 159с.
411429
  Котюк І. Демократія, якої немає Хоча, в принципі, вона буває... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 23 серпня - 5 вересня (№ 34/35). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
411430
  Зарудний Є. Демократія: Brainmade in America // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Відомий український професор філософії Володимир Шкода (1938-2013) зазначав: "Демократія виникла не в Стародавній Греції і не в результаті Французької революції. Демократія взагалі не виникла, а була винайдена, винайдена в Америці. "Демократія" і ...
411431
   Демократія: від теорії до практики : підручник курсу / [Г. Берроуз, С. Буров, О. Семьоркіна та ін. ; осн. авт. та ред.: Г. Берроуз]. – Вид 2-ге, допов. – Київ : [б. в.], 2019. – 285, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 279-285 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7817-16-0
411432
  Головатий М.Ф. Демократія: історія, теорія, практика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. та аспірантів-політологів / М.Ф. Головатий ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 226, [2] с. – Бібліогр.: с. 217-227 та в кінці розд. – ISBN 978-617-02-0059-4
411433
  Латигіна Н.А. Демократія: реалії versus утопії : монографія / Н.А. Латигіна; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАНУ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – Київ, 2008. – 400с. – ISBN 966-629-339-0
411434
  Гапоненко В.А. Демократія: теоретична невизначеність та спроба її понятійного переосмислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 225-233
411435
  Скрипнюк О.В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика) / Скрипнюк О.В. – Київ, 2006. – 368с. – На тит. арк.: до 15-річчя незалежності України. – ISBN 966-581-740-X
411436
  Есенский Я. Демократы / Я. Есенский. – М, 1957. – 519с.
411437
  Есенский Я. Демократы / Я. Есенский. – М, 1990. – 480с.
411438
  Травкина Н.м. Маргелова Демократы и республиканцы перед выборами в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 7 ( 535). – С. 53-72. – ISSN 0321-2068
411439
  Берти Дж. Демократы и социалисты в период Рисорджименто : пер. с итал. / Джузеппе Берти. – Москва : Прогресс, 1965. – 663 с.
411440
  Лапшина И.К. Демократы против республиканцев : формирование внутриполитического курса администрации Р. Никсона // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 2. – С. 41-56. – ISSN 0130-3864
411441
   Демокрит. – Санкт-Петербург : Тип. Правтельствующего Сената
Ч. 1-2. – 1815. – 248, 202 с. – Видання старою орфографією
411442
  Лурье С.Я. Демокрит / С. Лурье ; введ. А. Татарова. – Москва : Журн.-газ. объединение, 1937. – 146, [2] с., ил. : 6 вкл. л. ил. и карт. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 13 (109))
411443
  Асмус В.Ф. Демокрит / Асмус В.Ф. – Москва : МГУ, 1960. – 78 с.
411444
  Лурье С.Я. Демокрит : Тексты, Перевод. Исследования / С.Я. Лурье. – Ленинград : Наука, 1970. – 664с.
411445
   Демокрит в его фрагментах и свидетельствах древности. – М, 1935. – 382с.
411446
  Кононенко Т.П. Демокріт з Абдер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 100-101. – ISBN 966-316-069-1
411447
  Чухно А.А. Демоктатический централизм в управлении промышленностью // Правда Украины, 1956. – 20 августа
411448
  Лермонтов М.Ю. Демон : восточная повесть / сочинение М.Ю. Лермонтова. – 3-е изд. – Киев : Изд-во гильзовой фабрики Каракоза, 1896. – 63 с. – Миниатюрное издание
411449
   Демон : фантастическая опера в 3-х действ. по Лермонтову, с сохранением многих оригинальных стихов : [Либретто] / музыка А.Г. Рубинштейна. – Санкт-Петербург : Василий Бессель и К* ; [Тип. Либермана], 1897. – 44 с.


  Композитор: Рубинштейн Антон Григорьевич (Гершевич) (1829-1894)
411450
  Лермонтов М.Ю. Демон / М.Ю. Лермонтов. – Санкт-Петербург : Изд-во т-ва Голике и Вильборг, 1910. – 64с.
411451
  Лермонтов М.Ю. Демон : восточная повесть : [К 125-летию со дня рождения великого рус. поэта. 1814-1939] / М.Ю. Лермонтов ; [ил. А. Эберлинга]. – Ростов-на-Дону : Ростиздат, 1939. – 88 с. : 6 вкл. л. ил. и портр. – Миниатюрное издание
411452
  Лермонтов М.Ю. Демон : Восточная повесть / М.Ю. Лермонтов. – Пятигорск, 1948. – 83с.
411453
  Лермонтов М.Ю. Демон = The Demon : Книга для чтения с коммент. на англ. яз. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Русский язык, 1978. – 141с.
411454
  Лермонтов М.Ю. Демон = Der Damon : Восточная повесть; Книга для чтения с коммент. на нем. яз. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Русский язык, 1980. – 148с.
411455
  Лермонтов М.Ю. Демон : Восточная повесть / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Советская Россия, 1980. – 47с.
411456
  Лермонтов М.Ю. Демон : восточная повесть / М.Ю. Лермонтов ; [вступит. статья (с. 5-71) и примеч. Л.В. Барбашовой, А.И. Журавлевой]. – Москва : Книга, 1981. – 155 с. : ил., цв. ил., факс. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
411457
  Лермонтов М.Ю. Демон // Грона щедрої осені : поезії / Ф.Г. Ісаєв. – Дніпропетровськ, 1981. – С. 35-77
411458
  Дмитрук А. Демон : проза: фантастический рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 9/10. – С. 103-113. – ISSN 0131-8136
411459
  Есс Т. Демон : роман / Тьєрі Есс ; [пер. з фр. А.А. Біласа]. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2013. – 350, [2] с. – Пер. з вид.: Demon / Thierry Hesse. Paris, 2009. - Імен. покажч.: 340-346. – ISBN 978-966-8098-27-7
411460
  Быков Дмитрий Демон без мировой революции // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 40 (1111). – С. 8-10. – ISSN 0234-1670


  Лев Давидович Троцький.
411461
  Горбань А.Н. Демон Дарвина: Идея оптимальности и естеств. отбор / А.Н. Горбань, Р.Г. Хлебопрос. – Москва : Наука, 1988. – 208 с. : табл., ил. – Бібліогр.: 129 назв. – (Пробл. науки и техн. прогресса). – ISBN 5-02-013901-7
411462
  Ночкин В. Демон Джеймс Максвелл // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 119-134. – ISSN 1728-8568
411463
  Соколовський В. Демон з очима янгола // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-12


  Михайло Врубель та його портрет Мадони, намальований з Емілії Прахової
411464
  Кизи К. Демон Максвелла : Сборник рассказов и эссе / Кен Кизи; Пер. с англ. М. Ланиной. – Санкт-Петербург : Амфора, 2004. – 523с. – ISBN 5-94278-470-1
411465
  Горбачев Борис Демон мирного атома : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 80-94 : Іл., карта
411466
  Браун С. Демон страсти : роман / С. Браун. – Москва : АСТ, 1999. – 304 с. – ISBN 5-237-01801-7
411467
  Айдачич Деян (Деjау Аjдачиh) Демони и снови у словенскоj ониричкоj фантастици 19 века // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 462-478. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті проаналізовано зв"язки снів і демонів у слов"янських літературах ХІХ ст.
411468
  Базів В. Демони і ангели // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 12-13


  Фрагменти з роману "Армагедон на Майдані" В. Базіва - письменника, політика, дипломата.
411469
  Айдачич Д. Демони і боги у слов"янських літературах : зб. наук. статей / Деян Айдачич ; КНУТШ ; [перекладачі: Н. Білик, О. Кривоніс, Л. Маркевич та ін. ]. – Київ : Київський університет, 2011. – 183, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-411-3
411470
   Демони миру та боги війни. – К., 1997. – 508с.
411471
  Тэффи Демоническая женщина / Тэффи. – М, 1995. – 272с.
411472
  Чачава М.К. Демонические персонажи в грузинском фольклоре. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чачава М.К.; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.28
411473
  Приказюк О.О. Демонізація Григор"євщини в радянській історіографії // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 21-22
411474
  Смілянська В. Демонізація Шевченка – постмодерний проект? // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 98-104. – ISBN 966-568-637-2
411475
  Мельник О. Демонізація як публіцистичний інструмент (на прикладі текстів Оріани Фаллачі) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 123-130. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
411476
  Бойко І.О. Демонічна жінка у сучасній українській прозі (архетип аніми у "Казці про калинову сопілку" О. Забужко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 54-59


  У роботі досліджується образ демонічної жінки як вияву архетипу Аніми у "Казці про калинову сопілку" О. Забужко. Автор здійснює спробу трактування цього образу шляхом розкодування ряду мотивів та конфліктів безпосередньо із ним пов"язаних
411477
  Матасова Ю.Р. Демонічна міфологема жінки-відьми: мадонна, діва, дитя, повія : (на матеріалі романістики Ф.С. Фіцджеральда та В. Домонтовича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 270-275. – ISBN 966-8188-10-1
411478
  М"ястківська В.В. Демонічна символіка в романі Т.Бен Джелуна "Ніч помилки" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 159-163. – ISBN 966-581-295-5
411479
  Яшина Л. Демонічний герой в романі В. Дрозда "Злий дух. Із житієм" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 114-123


  У статті розглядається художня інтерпретація сутності головного героя Романа Гаркуші в романі В. Дрозда "Злий дух. Із житієм". Його специфіка представлена в контексті європейської літератури (типологічний паралелей з романом О. Уайльда "Портрет ...
411480
  Бондар Ю. Демонічний естетизм у ранніх творах Танідзакі Дзюн"ітіро // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті проаналізовано естетичний принцип демонічної краси, притаманний ранньому етапу творчості відомого японського письменника ХХ століття, яскравого представника школи естетизму "тамбіха", Танідзакі Дзюн"ітіро. Розглянуто вплив модернізму на ранні ...
411481
  Кальниш Ю. Демонія влади // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-15. – ISSN 0132-084Х


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
411482
  Рязановский Ф.А. Демонология в древнерусской литературе. – Москва, 1915. – 126 с.
411483
  Парсамов С.С. Демонология водной стихии "Хозяева воды в фольклоре" / С.С. Парсамов. – Кировоград, 1995. – 396 с.
411484
  Вільчинська Т. Демонологічна лексика української мови (на матеріалі "Лісової пісні" Лесі Українки) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 240-251. – ISBN 978-966-600-359-4


  Аналізується демонологічна лексика у творчості Лесі Українки. Здійснено розгляд основних семантико-стилістичних особливостей демононазв у „Лісової пісні”. This article deals with the demonic vocabulary analysis in the poetry of Lesya Ukrainka. The ...
411485
  Ягело С. Демонологічне оповідання: дефініція та історія терміна // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, Г. Бондаренко, В. Балушок [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 21 (24). – С. 103-111. – ISSN 2313-8505
411486
  Олійник В.В. Демонологічні образи в рефлексії інтуїтивного пізнання усної народної творчості українців Закарпаття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 394-397. – ISSN 2076-1554
411487
  Голота Т.С. Демонологічні образи та особливості їхньої інтерпретації в українській прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 137-147


  На основі опрацьованих оригінальних текстів і критичних матеріалів, роз-глядається потрактування демонологічних образів М. Гоголем, Г. Квіткою- Основ"яненком та О. Стороженком, а також аналізуються особливості інтерпретації цих образів у творах кожного ...
411488
  Галайчук В. Демонологічні персонажі Середнього Полісся // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 471-485. – ISBN 966-603-098-5
411489
  Галайчук В. Демонологічні уявлення про русалок населення Середнього Полісся // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 320-381. – (Серія історична ; Вип. 43)
411490
  Лямпрехт О. Демонологія в українській польськомовній прозі гуртка Лазаря Барановича // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 59-71. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
411491
  Парсамов С.С. Демонологія водної стихії у східносвлов"янських і угоро-фінских народів. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.05 / Парсамов С.С.; НАН Укр.Ін-т нац.відносин.і політології. – К, 1996. – 39л.
411492
  Кривенко А. Демонологія волинян в етнографічних публікаціях журналу "Київська старовина" (1882–1906 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 84-87. – ISSN 2309-9356


  На основі аналізу етнографічних публікацій журналу "Київська Старовина" (1882-1906 рр.) у статті висвітлено внесок українських нардознавців у дослідження традиційних демонологічних уявлень і вірувань жителів історико-етнографічної Волині. На основании ...
411493
  Андрійченко Н. Демонологія у М. Гоголя та Е. По // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 14-19
411494
  Петрик В.М. Демонологія: еволюція і сучасний стан : Навчальний посібник / В.М. Петрик, В.В. Остроухов. – Київ : Кондор, 2005. – 192с. – ISBN 966-7982-62-9
411495
  Кизима Т.П. Демононіми як виразники концепту ЖІНКА в поетичній мові Оксани Забужко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 423-427


  Проаналізовано функціонування демононімів та назв демонічних атрибутів у  складі концепту ЖІНКА в поетичній мові Оксани Забужко, розглянуто критерії, за якими згруповано виявлені риси образу відьми, що вербалізують аналізований концепт. Досліджено ...
411496
   Демонополизация народного хозяйства : Сборник научных трудов. – Тверь : Тверской государственный университет, 1992. – 80 с.
411497
  Варналій Демонополізація економіки та розвиток підприємництва / Варналій, 3.С. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 143-151. – (Економіка ; Вип. 36)


  Розглядаються економічні аспекти та головні результати запровадження антимонопольної політики, її вплив на розвиток підприємництва.
411498
  Олійник Н. Демонополізація житлово - комунального господарства - важливий напрям реформування галузі // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.95-103
411499
  Задорожній О. Демонополізація космічної галузі в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 428-431. – ISSN 2219-5521
411500
  Панов В. Демонополізація марксизму // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 95-97. – ISBN 978-966-285-491-6
411501
  Дергалюк М.О. Демонополізація спиртової галузі: причини, суть, реалізація / М.О. Дергалюк, Л.Г. Хань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 121-124. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
411502
  Нестеренко Олена Петрівна Демонополізація та антимонопольне регулювання в умовах трансформаційного періоду економіки України : Дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01. / Нестеренко Олена Петрівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 219 л. – Бібліогр.: л. 207-213
411503
  Болдырев А.И. Демонстарционные опыты по физической и коллоидной химии : [метод. руководство для хим. кафедр. с-х. вузов] / А.И. Болдырев. – Москва : Высшая школа, 1976. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 250-251
411504
  Папіш В. Демонстративна мовна особистість Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми "Кассандра") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 13-17. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
411505
  Михайлова Т. Демонстративна символізація національної ідентичності в дизайні олімпійського парадного костюма / Т. Михайлова, О. Шандренко // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 140-145. – ISSN 2226-0285
411506
  Спрінсян В.Г. Демонстративний фольклор як феномен Української культури. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.01 / Спрінсян В.Г.; Мін. культури і містецтв України. Харків. держ. ін-т культури. – Харків, 1997. – 22л.
411507
  Рамуль К.А. Демонстративные опыты по психологии. / К.А. Рамуль. – Тарту, 1958. – 100с.
411508
  Духота Т.Г. Демонстратор вузькоплівкового кіно / Т.Г. Духота. – Вид 2-е, випр. і доп. – К., 1962. – 222с.
411509
  Духота Т.Г. Демонстратор вузькоплівкового кіно / Т.Г. Духота. – Вид. 3-є, перероб. – К., 1968. – 223с.
411510
  Мардашев С.Р. Демонстрации к лекциях по биологической химии. (Учеб. пособие для мед. ин-тов). / С.Р. Мардашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1973. – 192с.
411511
   Демонстрации на 9 Международной эмбриологической конференции. – М., 1969. – 100с.
411512
  Румянцев И.В. Демонстрации при изучении кинематики и законов динамики в средней школе. / И.В. Румянцев. – Ленинград, 1957. – 96 с.
411513
  Мельников А.С. Демонстрационные опыты по акустике с применением электроакустического оборудования. : Автореф... Канд.пед.наук: / Мельников А.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1964. – 15л.
411514
  Шахмаев Н.М. Демонстрационные опыты по разделу "Колебания и волны" / Н.М. Шахмаев. – М, 1974. – 128с.
411515
   Демонстрационные опыты по физике в 6-7 классах средней школы. – Москва, 1970. – 279с.
411516
  Шахмаев Н.М. Демонстрационные опыты по электродинамике / Н.М. Шахмаев, С.Е. Каменецкий. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1973. – 352с.
411517
  Степанов Николай Сергеевич Демонстрационные эксперименты на лекциях как способ повышения эффективности учебного процесса : (на примере курса общей физики) / Степанов Николай Сергеевич, Казарин Петр Васильевич, Услугин Николай Федорович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 36-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
411518
  Степанов Н.С. Демонстрационные эксперименты на лекциях как способ повышения эффективности учебного процесса / Н.С. Степанов, П.В. Казарин, Н.Ф. Услугин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 36-39. – ISSN 1726-667Х


  На примере курса общей физики.
411519
  Парменов К.Я. Демонстрационный химический эксперимент / К.Я. Парменов. – Москва : АПН РСФСР, 1954. – 116 с.
411520
  Парменов К.Я. Демонстрационный химический эксперимент / К.Я. Парменов. – 2-е изд,. доп. – М., 1957. – 128с.
411521
  Санадзе Г.Л. Демонстрационный эксперимент в школьном курсе физики (механика) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Санадзе Г.Л.; Тбилисский гос. пед. институт. – Тбилиси, 1972. – 16л.
411522
  Алимарин И.П. Демонстрационный эксперимент по общему курсу аналитической химии / Алимарин И.П., Фадеева В.И., Дорохова Е.Н. – Москва : Химия, 1974. – 286 с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
411523
   Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение
Ч. 1 : Механика, Молекулярная физика, основы электродинамики. – 1978. – 351 с.
411524
   Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе : пособие для учителей. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение
Ч. 2 : Колебания и волны. Оптика. Физика атома. – 1979. – 288 с.
411525
  Терентьев М.М. Демонстрационный эксперимент по физике и проблемам обучения / М.М. Терентьев. – М., 1978. – 104с.
411526
  Конькова А.В. Демонстрационный эксперимент по физической и коллоидной химии. / А.В. Конькова, Г.А. Сулимова. – Томск, 1982. – 68с.
411527
  Хомченко Г.П. Демонстрационный эксперимент по химии : Пособие для учителей / Г.П. Хомченко, Ф.П. Платонов, И.Н. Чертков. – Москва : Просвещение, 1978. – 205 с. : ил. – (Библиотека учителя химии)
411528
  Байер Алексей Демонстрация зависти // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 100-113 : фото
411529
  Мардашев С.Р. Демонстрация к лекциях по биологической химии. Пособие для преподавателей. / С.Р. Мардашев. – М., 1961. – 143с.
411530
  Васенина Е.А. Демонстрация как метод применения средств ИТК в образовательном процессе // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 8. – С. 8-11. – ISSN 0234-0453
411531
  Шаталова Н. Демонстрация кооперации. Высшая школа и промышленность пригодились друг другу // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 31 января № (4/5). – С. 11-12


  Самые передовые разработки отечественных вузов, полностью готовые к внедрению в массовое производство (а также ряд уже внедренных), стали главными экспонатами первой национальной выставки “ВУЗПРОМЭКСПО-2013. Отечественная наука - основа ...
411532
  Жук Я.Н. Демонстрация пондеромоторных сил, возникающих при электризации / [соч.] Я.Н. Жука, 1902. – 8 с. – Отд. оттиск : Физическое обозрение, т. 3, 1902


  На с. 1 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Василию Каловичу Совинскому от автора
411533
  Михайличенко Ю.П. Демонстрация тонких физических эффектов и их роль в методике преподавания волновой теории. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Михайличенко Ю.П.; Москов. гос. пед. ин-т., 1980. – 16л.
411534
  Голдовский Е.М. Демонстрация цветных картин. / Е.М. Голдовский. – М., 1949. – 148с.
411535
  Миргородський Ю Б. Демонстраційний експеримент з фізики. Електродинаміка : посібник для вчителів / Ю Б. Миргородський, В.К. Шабаль. – Київ : Радянська школа, 1983. – 176 с.
411536
  Миргородський Ю Б. Демонстраційний експеримент з фізики. Механіка : посібник для вчителів / Ю Б. Миргородський, В.К. Шабаль. – Київ : Радянська школа, 1980. – 138 с.
411537
  Миргородський Ю Б. Демонстраційний експеримент з фізики. Молекулярна фізика : посібник для вчителів / Ю Б. Миргородський, В.К. Шабаль. – Київ : Радянська школа, 1982. – 140с.
411538
  Миргородський Ю Б. Демонстраційний експеримент з фізики: Коливання і хвилі : посібник для вчителів / Ю Б. Миргородський, В.К. Шабаль. – Київ : Радянська школа, 1985. – 168 с.
411539
   Демонстраційні досліди з фізики в 6-7 класах середньої школи. – Київ, 1956. – 308 с.
411540
  Гусєв В.І. Демонстрація / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 94. – ISBN 966-642-073-2
411541
  Ручкіна Н. Демонстрація використання іронії в оригіналі в роману Курта Воннегута "Бійня номер п"ять" // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 179-182. – ISBN 978-617-7926-22-0
411542
  Клименко К.В. Демонстрація математичною теорією ігор хибності моделі раціональної дії // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 212-219. – ISBN 966-7943-03-8


  Розглянутий метод раціональної дії з синергетичним підтекстом та запропонований кардинально-новий варіант розгляду "дилеми ув"язнених" як однієї з основних задач економічної теорії за допомогою рефлексивних ігор як альтернативного варіанту рішення ...
411543
  Мошес А. Демонстрація солідарності / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 січня (№ 11). – С. 3


  Про значення першого за останні 10 років візиту Президента України до Фінляндії, - експерт.
411544
  Шведов М. Демонстрування з фізики на спрощених приладах / М. Шведов. – Київ, 1936. – 48 с.
411545
  Франчук А.Л. Демонструє професіоналізм випромінює енергетику // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14-21 березня (№ 9/10). – С. 5


  "...університетська наука є динамічним сегментом наукового пошуку, а тому держава має бути зацікавленою в тому, щоб активізувати всі форми наукових досліджень, забезпечити синергію академічної та університетської науки".
411546
  Злобин А.П. Демонтаж / А.П. Злобин. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 432с.
411547
  Коваль Н. Демонтаж "класики": які художні твори варто вилучити зі шкільної програми // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 3/4, лютий. – С. 6-12
411548
  Федорчук С. Демонтаж лицемірства : статті / Станіслав Федорчук. – Київ : Смолоскип, 2012. – 226, [2] с. – Імен. покажч.: с. 217-221. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Українська публіцистика"). – ISBN 978-966-2160-60-2
411549
  Гордієнко О. Демонтаж радянської державності: від СРСР до СНД // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 517-522. – ISBN 978-966-171-90295
411550
  Пєтухов А.П. Демонтаж як конфігуративний параметр конструктивного проекту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 81-91
411551
  Шалинец Б.А. Демонтрационные опыты по электромагнитным колебаниям и волнам. : Автореф... канд.пед.наук: / Шалинец Б.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
411552
  Волошин М.А. Демоны глухонемые : Стих. Максимилиана Волошина ; Рис., заставки и фронтиспис М. Волошина ; Портр. авт. на обл. К.А. Шервашидзе. – Харьков : Изд. "Камена", 1919. – 54, [7] с, 1 л. портр : портр., ил.
411553
  Тогоева Ольга Демоны Жанны Д"арк // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 118-128 : фото, рис.
411554
   Демоны мира и боги войны : Социальные конфликты в посткоммунистическом мире. – Киев : Політична думка, 1997. – 476с. – ISBN 966-95174-1-9
411555
  Радциг С.И. Демосфен - оратор и политический деятель / С.И. Радциг. – Москва, 1954. – 405-484с.
411556
  Венгловский С.А. Демосфен : роман / Станислав Венгловский. – Ленинград : Наука, 1990. – 193, [7] с. : ил.


  Володимиру Даниловичу з найкращими побажаннями Підпис 26 грудня 1990 р.
411557
  Винниченко Т. Демосфен: сила слова // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 2 (102). – С. 72-87. – ISSN 1819-6268
411558
  Сапронов Л. Демочка / Л. Сапронов. – М., 1967. – 79с.
411559
   Демоэкономика. – К., 1985. – 89с.
411560
   Демоэкономика зрелого социализма. – К., 1983. – 97с.
411561
  Ставнійчук Т.А. Демпінг - як одна із форм недобросовісної конкуренції // Економіка. Менеджмент. Бізнес : зб. наук. праць / Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – № 1 (7), т. 1. – С. 150-154
411562
  Ахунова В.Р. Демпінг і застосування антидемпінгових процедур у міжнародній торгівлі // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 104-106. – ISBN 978-617-696-385-1
411563
  Лєткова К.Ю. Демпінг у зовнішній торгівлі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 48)


  Аналізуються причини застосування Україною демпінгових цін у зовнішній торгівлі, а також основні проблеми, які виникають у вітчизняних підприємств при розгляді антидемпінгових справ.
411564
  Кочергіна О. Демпінг у контексті законодавства США, ЄС та України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 68-72


  Стаття присвячена комплексному дослідженню питань регулювання антидемпінгу. У статті аналізується антидемпінгове законодавство США, Європейського Союзу та України. Ця стаття допоможе українським підприємцям, державним службовцям, вченим, студентам та ...
411565
  Дем"янюк О.Б. Демпінг як форма конкурентної боротьби на світовому ринку // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 413-418. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
411566
  Нашиф А. Демпфирование колебаний / А. Нашиф. – М., 1988. – 448с.
411567
  Матвеев В.В. Демпфирование колебаний деформируемых тел / В.В. Матвеев; АН УССР, Ин-т проблем прочности. – Киев : Наукова думка, 1985. – 264с.
411568
  Сергеев С.И. Демпфирование механических колебаний / С.И. Сергеев. – Москва, 1959. – 408 с.
411569
  Скоробогатов В.С. Демпфирующие свойства и микроструктура массивных вакуумных конденсатов меди, алюминия и хрома. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Скоробогатов В.С.; Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
411570
  Козлов В.І. Демпфірування вимушених осесиметричних коливань шарнірно опертої в"язкопружної циліндричної оболонки за допомогою п"єзоелектричних актуаторів / В.І. Козлов, Т.В. Карнаухова, М.В. Пересунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджено влив розміщення актуатора, його розмірів і температури дисипативного розігріву на демпфірування осесиметричних коливань циліндричної оболонки і шарнірним опиранням торців за допомогою п"єзоелектричних включень. Ключові слова: ...
411571
  П"ятецька О.В. Демпфірування згинних коливань тонких в"язкопружних пластин за допомогою розподілених п"єзоелектричних сенсорів та актуаторів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / П"ятецька О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
411572
  П"ятецька О.В. Демпфірування згинних коливань тонких в"язкопружних пластин за допомогою розподілених п"єзоелектричних сенсорів та актуаторів : Дис. ...канд. наук: Спец. 01.02.04 - механіка деформ. твердого тіла / О.В.П"ятецька; КНУТШ. – Київ, 2006. – 177л. – Бібліогр.: л. 169-177
411573
  Співак І.В. Демпфірування змін руху короткострокового капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 250-258 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
411574
  П"ятецька О.В. Демпфірування неізотермічних осесиметричних згинних коливань в"якопружних пластин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
411575
  Киричок І.Ф. Демпфування резонансних осесиметричних коливань нескінченно довгої в"язкопружної циліндричної оболонки з п"єзоелектричними сенсором і актуатором при врахуванні вібророзігріву / І.Ф. Киричок, Я.О. Жук, Т.В. Карнаухова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
411576
  Астаф"єв А.О. Демська-Будзуляк Леся Мар"янівна (- письменниця, літературознавець, перекладачка) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 354. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
411577
  Боровик Л.П. Демутаційна динаміка рослинності у Луганському природному заповіднику (відділення Стрільцівський степ) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Боровик Лариса Павлівна ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного, НАН України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
411578
  Іскорко-Гнатенко Демуцький Д.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 92. – ISBN 978-617-7442-69-0
411579
  Жадько В. Демуцький Данило Порфирович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 259. – ISBN 978-966-8567-14-8
411580
  Іскорко-Гнатенко Демуцький П.Д. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 92. – ISBN 978-617-7442-69-0
411581
  Курас І. Демуцький Порфир Данилович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 648-649. – ISBN 966-642-207-7
411582
  Федорук О. Демцю - завжди Демцю: Carpe diem // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 222-229. – ISBN 966-8613-25-2
411583
  Короткий В.А. Демченко Василь Григорович / В.А. Короткий, Т.В. Короткий // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 357. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
411584
  Гриценко І.С. Демченко Василь Григорович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 104. – ISBN 978-966-06-0557-2
411585
   Демченко Василь Григорович (1831-1914) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 127. – ISBN 978-966-439-754-1
411586
   Демченко Василь Григорович (1831-1914) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 138. – ISBN 978-966-933-054-3
411587
  Короткий В.А. Демченко Григорій Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Короткий // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 358. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
411588
  Гриценко І.С. Демченко Григорій Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 209. – ISBN 978-966-06-0557-2
411589
   Демченко Григорій Васильович (1869-1958) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 127-128. – ISBN 978-966-439-754-1
411590
   Демченко Григорій Васильович (1869-1958) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 138-139. – ISBN 978-966-933-054-3
411591
  Казьмирчук Г.Д. Демченко Михайло Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 192. – ISBN 96966-8060-04-0
411592
  Короткий В.А. Демченко Михайло Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Короткий // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 359. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
411593
   Демченко Михайло Васильович (1925-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 128. – ISBN 978-966-439-754-1
411594
   Демченко Михайло Васильович (1925-2012) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 139. – ISBN 978-966-933-054-3
411595
   Демченко Сергій Федорович // Почесні імена України : еліта держави / [авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; кер. проєкту Л. Білейчук ; ред.: Л. Гуторова, А. Гула ; вступ. сл.: І. Юхновський, І. Дзюба]. – Київ : Логос Україна, 2017. – [Т. 4 : / авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; редактори: Л. Гуторова, А. Гула ; вступ. сл.: І. Юхновський, І. Дзюба]. – С. 254. – ISBN 978-966-2457-18-6


  Демченко Сергій Федорович (1943) — український суддя і науковець, колишній голова Вищого господарського суду України (2006—2010). Помічник президента Національної академії наук України, доктор юридичних наук, заслужений юрист України.
411596
  Швидкий В. Демченко Тамара Павлівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 58-59. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
411597
   Демчишин Михайло Гордійович (До 80- річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 114-116 : фото. – ISSN 0367-4290
411598
  Авксентьева Э.П. Демьян Бедный -- баснописец / Э.П. Авксентьева. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1963. – 39 с.
411599
  Никитин Н.А. Демьян Бедный -- баснописец : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Никитин Н.А. ; МВССО, БГУ, Каф. русск. лит. – Минск, 1963. – 17 с.
411600
  Кузнецов И.Ф. Демьян Бедный -- баснописец. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецов И.Ф.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1954. – 16л.
411601
  Эвентов И.С. Демьян Бедный / И.С. Эвентов. – М, 1953. – 204с.
411602
  Куриленков В.И. Демьян Бедный / В.И. Куриленков. – Москва, 1954. – 136с.
411603
  Прямков А.В. Демьян Бедный / А.В. Прямков. – Москва : Знание, 1955. – 32 с.
411604
  Макаров А.Н. Демьян Бедный / А.Н. Макаров. – Москва : Художественная литература, 1964. – 158с.
411605
  Бразуль И.Д. Демьян Бедный / И.Д. Бразуль. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 302 с., [12] л. ил. : ил. – (Жизнь замечателных людей. Серия биографий : основана в 1933 г. М. Горьким ; вып. 18 (442))
411606
  Эвентов И.С. Демьян Бедный / И.С. Эвентов. – Л, 1972. – 151с.
411607
  Эвентов И.С. Демьян Бедный / И.С. Эвентов. – М, 1983. – 191с.
411608
  Перов Г.С. Демьян с изъяном / Г.С. Перов. – М., 1958. – 32с.
411609
  Корнюшин Л.Г. Демьяновские жители / Л.Г. Корнюшин. – М, 1989. – 525с.
411610
   Демьянову Глебу Викторовичу - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 55-56 : фото. – ISSN 0016-7126
411611
  Кивалов С.В. Демьяну Николаевичу Бахраку - учителю, выдающемуся ученому и гениальному педагогу - 80 лет // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 5 (83). – С. 12-13
411612
   Ден Фенек: Авиарейсы "Дельты" по маршруту "Киев - Нью-Йорк" пользуются большим успехом // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 16-17 : фото
411613
  Терзиоски Р. Денационализаторската деjност на бугарските културно-просветни институции во Македониjа : (Скопска и битолска окупациона област) 1941-1944 / Р. Терзиоски. – Скопjе, 1974. – 427 с.
411614
  Бойко М. Денацифікація Німеччини в німецькому історіографічному та суспільному дискурсі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 9-28. – (Історичні науки ; т. 34). – ISSN 2309-2254
411615
  Литвинов О.М. Денацифікація Росії як проблема України: деякі питання для обговорення (філософсько-правовий ракурс) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 2 (98). – С. 43-68. – ISSN 2524-0323
411616
  Барвінська П.І. Денацифікація та формування концепції східноєвропейських історичних досліджень в радянській зоні окупації Німеччини (1945-1949 рр.) // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 159-165
411617
  Ліпкан В.А. Денацифікація: сучасний геостратегічний зміст // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 259-272. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 92). – ISSN 1563-3349
411618
  Шемет Т.С. Денаціоналізація валют як чинник трансформації грошового суверенітету держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 164-165
411619
  Антонюк Тетяна Дмитрівна Денаціоналізація системи відносин сім"ї і школи в умовах радянізації в УРСР (20-ті - початок 30-х років 20 століття) : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Антонюк Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 217л. – Бібліогр.: л.194-217
411620
  Антонюк Тетяна Дмитрівна Денаціоналізація системи відносин сім"ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Антонюк Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
411621
  Антонюк Т.Д. Денаціоналізація системи освіти в УСРР (20-ті-поч.- 30-х рр. ХХ ст.) як передумова формування тоталітарного суспільства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С.104-116.
411622
  Мелешко В. Денаціоналізація українця - "винародовлення" особи // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 73-75. – ISBN 966-7576-01-9
411623
  Лучинский М.Ф. Денги на Руси IX - XII вв. : против одного ошибочного представления / М.Ф. Лучинский. – Казань, 1958. – 232 с.
411624
  Барбэ д"Оревильи Жюль Амедей Дендизм и Джордж Брэммель / Барбэ д"Оревильи ; Вступ. ст. М. Кузмина ; Пер. М. Петровского. – Москва : Альциона ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон], 1912. – [4], VI, 114 с., 1 л. фронт. портр., 2 л. портр. – В конце предисл. к 1 изд. Ж.А. Барбэ д"Оревильи, ко 2 изд. Ж.К [!] Барбэ д"Оревильи. – Библиогр.: Книги Барбэ д"Оревильи с. 214-216


  Содерж.: Жизнь Жюля Барбэ д"Оревильи / Максимилиан Волошин; Личность и творчество Барбэ д"Оревильи / Максимилиан Волошин. Лики дьявола: Изнанка одной партии в вист. Месть женщины. Счастье в преступлении. Современники о Ж. Барбэ д"Оревильи
411625
  Безугла Р.І. Дендизм як культ візуальної демонстративності та підгрунття "гламурної філософії" // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 2226-0285
411626
  Безугла Р.І. Дендізм і гламур в контексті англійської художньої літератури ХІХ століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 131-136. – ISSN 2226-2180
411627
  Смоляк Л.П. Дендорология / Л.П. Смоляк. – Минск, 1990. – 159с.
411628
   Дендрарий-заповедник Ботанического сада Академии наук Киргизской ССР. – Фрунзе, 1969. – 99с.
411629
  Огородников А.Я. Дендрарий Ростовского ботанического сада / А.Я. Огородников, Т.К. Огородникова. – Ростов н/Д, 1974. – 95с.
411630
  Саратовкин Д.Д. Дендритная кристаллизация / Д.Д. Саратовкин. – Москва : Металлургиздат, 1953. – 96 с.
411631
  Новиков И.И. Дендритная ликвация в сплавах. / И.И. Новиков, В.С. Золоторевский. – М., 1966. – 156с.
411632
  Голиков И.Н. Дендритная ликвация в сталях и сплавах / И.Н. Голиков, С.Б. Масленков. – Москва, 1977. – 224 с.
411633
  Голиков И.Н. Дендритная ликвидация в стали. / И.Н. Голиков. – М, 1958. – 207с.
411634
   Дендритный рост полупроводниковых кристаллов. – М., 1964. – 64с.
411635
  Молчанов А.А. Дендроклиматические основы прогнозов погоды / А.А. Молчанов. – М., 1976. – 168с.
411636
   Дендроклиматологические шкалы Советского Союза. – Каунас, 1978. – 126с.
411637
   Дендроклиматохронология и радиоуглерод. – Каунас, 1972. – 325с.
411638
   Дендрокліматологічні дослідження сосни звичайної в насадженні Лівобережного лісостепу України / І.В. Коваль, А. Браунінг, Є.Є. Мельник, В.О. Воронин // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 66-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
411639
   Дендрологичекие богатства Никитского ботанического сада. – Ялта, 1971. – 111с.
411640
  Павлова Е.П. Дендрологические образы-символы свадебной обрядности Белорусов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 217-228
411641
  Головерда З.Г. Дендрологический заповедник "Софиевка" / З.Г. Головерда. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 48с.
411642
  Грисюк Н.М. Дендрологический парк "Веселые Боковеньки" / Н.М. Грисюк; Воробьев Д.В. – Киев, 1956. – 120 с.
411643
  Андреев В.Н. Дендрология : пособие для студентов Лесных ин-тов и техникумов / Андреев В.Н. – Херсон : Госиздат Украины
Ч. 1 : Голосемянные. – 1925. – 124 с.
411644
  Щепотьев Ф.Л. Дендрология / Ф.Л. Щепотьев. – Москва-Ленинград, 1949. – 348с.
411645
  Гроздов Б.В. Дендрология : учебник для лесохоз. и лесомелиорат. ин-тов / Б.В. Гроздов. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1952. – 436 с.
411646
  Гроздов Б.В. Дендрология / Б.В. Гроздов. – изд. 2-е, перераб. – Москва; Ленинград, 1960. – 355 с.
411647
  Ванин А.И. Дендрология / А.И. Ванин. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1960. – 248с.
411648
  Щепотьев Ф.Л. Дендрология / Ф.Л. Щепотьев. – Киев, 1990. – 287с.
411649
  Булыгин Н.Е. Дендрология / Н.Е. Булыгин. – 2-е изд. доп. – Ленинград : ВО"Агропромиздат", 1991. – 351,1с.
411650
   Дендрология с основами лесной геоботаники. – Л., 1938. – с.
411651
  Сукачев В.Н. Дендрология с основами лесной геоботаники / В.Н. Сукачев. – 2-е испр. и доп. изд. – Ленинград, 1948. – 483с.
411652
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Наука Узбекской ССР
т. 1. – 1965. – 436 с.
411653
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 2 : голосеменные. – 1968. – 498 с.
411654
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 5 : кленовые, ореховые, ивовые, березовые. – 1973. – 271 с. : таб. 5, ил.190
411655
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 6 : родовые комплексы липа, сирень, актинидия. – 1975. – 228 с.
411656
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 7 : родовые комплексы ива, каркас, аралиевые. – 1976. – 215 с.
411657
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 8 : родовые комплексы береза, ясень, рябина. – 1977. – 224 с. : табл. 45, рис. 27, библиогр. 332 назв.
411658
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
Т. 9 : Родовые комплексы крыжовник, смородина, дейция, катальпа / Ф.Н. Русанов. – 1978. – 204 с. : табл. 26, рис. 14, библиогр. 347 назв.
411659
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
Т. 10 : Родовые комплексы эфедра, робиния, ильм. – 1979. – 256 с. : табл. 44, ил. 42, библиогр. 405 назв.
411660
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 11 : родовые комплексы барбарис и хокуартия. – 1981. – 202 с. : табл. 16, ил. 30, библиогр. 187 назв.
411661
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 12 : родовые комплексы груша, абрикос, крушина, жостер, хеномелес и бересклет. – 1982. – 246 с. : табл. 33, ил. 30, библиогр. 214 назв.
411662
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 14 : виды родов виноград, гамамелис; железное дерево, ирга, платан, каштан, шелковая акация. – 1986. – 186 с.
411663
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 12 : родовые комплексы дуб, ломонос, шелковица. – 1993. – 168 с. : табл. 24, ил. 29, библиогр. 263 назв.
411664
  Машкин С.И. Дендрология Центрального Черноземья. Систематика, кариология, география, генезис, экология и использования местных и интродуцированных деревьев и кустарников / С.И. Машкин. – Воронеж
1. – 1971. – 344с.
411665
  Шиманюк А.П. Дендрология. / А.П. Шиманюк. – М., 1967. – 331с.
411666
  Косенко І.С. Дендрологічний пак "Софіївка" = Dendrological park Sofiyivka : Монографія / І.С. Косенко; Національна акад. наук України. – Умань, 2003. – 240с.
411667
   Дендрологічний парк "Олександрія". – Київ, 1961. – 100с.
411668
  Галкін С.І. Дендрологічні парки Національної академії наук України: проблеми збереження історичних насаджень, пов"язані з посиленням антропогенного впливу на їхні території (на прикладі дендропарку "Олександрія" НАН України) // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 118-123. – ISSN 1605-6574
411669
  Заячук В.Я. Дендрологія : підручник для студентів ВНЗ / Василь Заячук ; М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – Львів : Сполом, 2014. – 675, [1] с., [16] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Покажчики: с. 622-650. – Бібліогр.: с. 651-653 та в кінці розд. – ISBN 978-966-665-973-9
411670
  Липа О.Л. Дендрологія з основами акліматизації / О.Л. Липа. – Київ : Вища школа, 1977. – 224с.
411671
  Мордатенко Л.П. Дендропарк " Александрия" : путеводитель / Л.П. Мордатенко, В.М. Гайдамак, С.И. Галкин ; Акад. наук Укр. ССР, Центр. респ. ботан. сад. – Киев : Наукова думка, 1990. – 74, [6] с. : ил. – На обл. авт. не указан. – Библиогр.: с. 76. – ISBN 5-12-002559-5
411672
  Макаренко П.И. Дендропарк "Александрия" / П.И. Макаренко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 142с.
411673
  Галкін С.І. Дендропарк "Олександрія" НАН України - 70 років у складі Національної академії наук України: історичний шлях та сучасність / С.І. Галкін, Н.С. Бойко // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка ; редкол.: Н.В. Заіменко, Д.Б. Рахметов, В.А. Дерев"янко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (77). – С. 41-49. – ISSN 1605-6574
411674
  Кривулько Д.С. Дендропарк "Софиевка" : Путеводитель / Д.С. Кривулько. – Киев : Наукова думка, 1972. – 119с.
411675
  Кривулько Д.С. Дендропарк "Софіївка" : Путівник / Д.С. Кривулько. – Київ : Наукова думка, 1968. – 119с.
411676
  Косенко І.С. Дендропарк "Софіївка", як центр інтродукції видів роду Corylus L. в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-32. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  На підставі власних досліджень та літературного аналізу описано історію інтродукції видів Corylus L. в "Софіївку" та в Україну в цілому. Виділено в часі чотири періоди інтродукції, вказано місця культури видів Corylus в Україні.
411677
   Дендропарк "Тростянец" : путеводитель. – Киев : Наукова думка, 1981. – 79 с.
411678
  Мисник Г.Е. Дендропарк "Тростянець" / Г.Е. Мисник. – Київ : Наукова думка, 1971. – 56с.
411679
  Задорожний Микола Дендропарк "Тростянець" : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 33
411680
  Денека М.Г. Дендропарк Гермаківського лісництва / М.Г. Денека. – Київ : Урожай, 1971. – 136 с.
411681
  Задорожний Микола Дендропарк Олександрія : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 39
411682
  Лыпа А.Л. Дендропарк Тростянец / А.Л. Лыпа, Г.А. Степунин. – Киев, 1951. – 68с.
411683
  Мирзоян Самвел Александрович Дендрофильные насекомые лесов и парков Армении : Автореф. дис. ... д-ра биол.наук : 097 / Мирзоян Самвел Александрович ; АН Арм.ССР, Отделение биол. наук. – Ереван, 1970. – 64 с. – Бібліогр.:с.62-64
411684
   Дендрофильные насекомые Молдавии. – Кишинёв : Штиинца, 1975. – 138 с.
411685
  Войтенко А.Н. Дендрофильные тетраниховые клещи полесья Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Войтенко А.Н. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 17 с.
411686
  Мамонтова В.А. Дендрофильные тли Украины / В.А. Мамонтова; И.Д.Белановский. – Киев, 1955. – 90с.
411687
  Дегтярева В.И. Дендрофильные чешуекрылые Гиссарского хребта и Гиссарской долины / В.И. Дегтярева. – Душанбе, 1973. – 194с.
411688
  Дегтярева В.И. Дендрофильные чешуекрылые Гиссарского хребта и Гиссарской долины. (Состав фауны, экология) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Дегтярева В.И.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
411689
  Гавриленко В.С. Дендрофільна орнітофауна: питання термінології та екологічної класифікації (на прикладі орнітофауни Біосферного заповідника "Асканія-Нова" / В.С. Гавриленко, М.А. Листопадський // Екологія та ноосферологія : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 2012. – Т. 23, № 3/4. – С. 72-82. – ISSN 1726-1112
411690
  Гордієнко Г.З. Дендрофільні галові кліщі в ботанічних садах і парках України / Г.З. Гордієнко; Дмитрієв Г.В. – Київ : Наукова думка, 1974. – 128 с. – 50 чорно-білих фотографій у додатку
411691
  Костевич З.К. Дендрофлора буковины и пути использования ее в зеленом строительстве области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Костевич З.К. ; МВиССо УССР, КГУ. – Киев, 1963. – 20 с.
411692
  Костевич В.К. Дендрофлора Буковины и пути использования ее в зеленом строительстве области : Дис... канд.биолог.наук: / Костевич В.К.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1961. – 242л. – Бібліогр.:л.224-240
411693
  Варданян Жирайр амаякович Дендрофлора Вайка и перспективы ее рационального использования : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Варданян Жирайр амаякович; АН Арм. ССР. ин-т ботаники. – Ереван, 1980. – 26л.
411694
  Фодор С.С. Дендрофлора закарпатья и пути ее обогащения : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Фодор С.С. ; КГУ. – Ужгород, 1956. – 16 с.
411695
  Фодор С.С. Дендрофлора Закарпатья и пути ее обогащения : Дис... канд. биол.наук: / Фодор С.С.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Ужгород, 1956. – 331л. – Бібліогр.:л.312-331
411696
   Дендрофлора Кавказа. – Тбилиси
2 : дикорастущие и культурные деревья и кустарники. – 1961. – 336 с. – на русском, грузинском и латинском языках
411697
   Дендрофлора Кавказа. – Тбилиси
Т.5. – 1970. – 304с.
411698
   Дендрофлора Кавказа. – Тбилиси
6. – 1986. – 306с.
411699
  Большаков Н.М. Дендрофлора Саур-Тарбагатайской горной области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Большаков Н. М.; АН СССР, Сиб. отд. Центр. Сиб. бот. сад. – Новосибирск, 1981. – 15л.
411700
  Большаков Н.М. Дендрофлора Саур-Тарбагатайской горной области / Н.М. Большаков ; отв. ред. И.Ю. Коропачинский ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Центр сиб. ботан. сад. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1987. – 174, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 154-161
411701
  Ивченко Игорь Сергеевич Дендрофлора Украинского Полесья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Ивченко Игорь Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 21 с.
411702
  Ивченко И.С. Дендрофлора украинского Полесья. : Дис... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ивченко И.С.; АН УССР. Ин-т ботаники. – К., 1978. – 184л.
411703
   Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні. – Киев : Вища школа, 2001. – 207с. – ISBN 966-642-052-Х
411704
  Липа О.Л. Дендрофлора УРСР / О.Л. Липа; АН УРСР, Ін-т ботаніки. – Київ : Вид-во АН УРСР
Ч. 1 : Хвойні породи садів і парків УРСР (з табл. для їх визначення). – 1939. – 224с.
411705
  Машкин Сергей Иванович Дендрофлора Центрально-Черноземной полосы СССР, история ее формирования, итоги и перспективы обогащения : Автореф... доктора биол.наук: / Машкин Сергей Иванович; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Воронеж, 1964. – 51л. – Бібліогр.:с.47-51
411706
  Заїка В.К. Дендрофлористичний склад вуличних насаджень міста Львова / В.К. Заїка, Н.І. Карпин // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 69-72 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1991-606X
411707
  Колчин Б.А. Дендрохронология Восточной Европы : (Абсолютные дендрохронологические шкалы с 788 г. по 1970 г.) / Б.А. Колчин, Н.Б. Черных. – Москва : Наука, 1977. – 125, [3] с.
411708
   Дендрохронология и дендроклиматология. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1986. – 208 с.
411709
  Тарабардина О.А. Дендрохронология средневекового Новгорода ( по материалам археологических исследований 1991-2006 гг.) // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (37). – С. 77-84. – ISSN 1563-0102
411710
  Коваль І.М. Дендрохронологічні дослідження в Україні // Посібник українського хлібороба : [науково-практичний збірник] / М-во аграр. політики та продовольства України, "Ін-т охорони грунтів України" ДУ "Держгрунтохорона". – Київ, 2016. – Т. 1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – С. 282-284
411711
  Коваль І.М. Дендрохронологічні засади оцінювання соснових і дубових деревостанів України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.03 / Коваль Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 47 с. – Бібліогр.: 70 назв
411712
  Бахарева Т. Денег, которые выплачивают в Швеции студенту, приехавшему из восточной Европы, хватает на учебу, жилье, еду, транспортные расходы и даже путешествия // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 15 января (№ 6). – С. 18


  Социологический опрос, проводившийся в середине прошлого года в Украине, показал, что около 80 процентов студентов хотели бы продолжать свое образование за границей. Беседа с выпускником юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко про шведское ...
411713
  Светопольский А.П. Денеджное обращение в СССР в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Светопольский А. П.; АН УССР, Ин-т экон. – К., 1961. – 16л.
411714
  Семенов Виктор Денежная "реформа" Алексея Михайловича 1654-1655 гг. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 4 (40). – С. 11-17. – ISSN 1811-542X
411715
  Невский С.И. Денежная и хозяйственная реформы в послевоенной Западной Германии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 23-42. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
411716
  Охрименко Т.В. Денежная культура в русской народно-поэтической речи // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 11-21. – ISSN 2310-4287
411717
  Ляшенко В.И. Денежная оплата в колхозах - прогрессивная форма осуществления закона распределения по труду. : Автореф... канд. экон.наук: / Ляшенко В.И.; Киев. ин-т нар. хоз. Каф. политэкономии. – К,., 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
411718
  Чепурина Е.А. Денежная оплата труда в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чепурина Е.А. ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1965. – 25 с.
411719
  Девяткин Л.М. Денежная оплата труда в колхозах в условиях перехода к коммунизму : Автореф... канд. экон.наук: / Девяткин Л.М.; Ленингр. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Л., 1962. – 18л.
411720
  Лобанов Н.С. Денежная оплата труда в колхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Лобанов Н.С.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1961. – 16л.
411721
  Матийченко Я.Т. Денежная оплата труда и ее роль в укреплении экономики колхозов. (На примере колхозов Гребенковского района, Полтавской области) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Матийченко Я.Т. ; Укр. сельскохоз. академия. – Киев, 1963. – 17 с.
411722
  Новиков Ю.Н. Денежная оценка земель Крыма и ее практическое использование / Ю.Н. Новиков. – Симферополь : Таврия, 2002. – 280с. – ISBN 966-572-310-3
411723
  Петрашкевич О.В. Денежная оценка земли как фактор улучшения ее использования в Литовской ССР : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Петрашкевич О.В.; Вильнюсский инж.-строит. ин-т. – Вильнюс, 1971. – 24л.
411724
  Давыдов А.Ю. Денежная политика администрации Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 9 (537). – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
411725
  Булюжоа А.Б. Денежная политика Московской Руси // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 32-36. – ISSN 1812-3805
411726
  Шахнович Р.М. Денежная политика стран Балтии: достижения и проблемы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 61-66. – ISSN 2074-6040


  В статье раскрываются цели и содержание денежной политики стран Балтии, причины выбора ими в качестве режима денежной политики режима таргетирования валютного курса в варианте валютного правления. Показаны и обоснованы достижения проводимой денежной ...
411727
  Пономарев А.Л. Денежная политика Трапезундской империи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 21-41. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
411728
   Денежная реформа : Свод мнений и отзывов. – Санкт-Петербург : "Владим." типо-лит., 1896. – XXII, 351, III с.
411729
  Ищенко А.А. Денежная реформа 1922-1924 гг. в СССР и ее историческое значение : Дис... канд. эконом.наук: / Ищенко А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 294л. – Бібліогр.:л.I-XIV
411730
  Ищенко А.А. Денежная реформа 1922-1924 гг. в СССР и ее историческое значение : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Ищенко А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
411731
  Тарасов А.А. Денежная реформа 1922-1924 годов в трудах Ленина и Сталина : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Тарасов А.А. – Москва, 1953. – 16 с.
411732
  Левичева И. Денежная реформа 1947 года: неизвестные подробности / И. Левичева, Ю. Петров, С. Татаринов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 1. – С. 50-54. – ISSN 0235-7089
411733
  Базилевич К.В. Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве / К.В. Базилевич. – Москва ; Ленинград. : Издательство Академии наук, 1936. – 118 с.
411734
  Расков Д.Е. Денежная реформа Алексея Михайловича и проблема доверия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 69-80. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
411735
  Власенко В.Е. Денежная реформа в России / В.Е. Власенко. – Київ, 1949. – 219с.
411736
   Денежная реформа и снижение цен в Румынской Народной Республике, 1952. – 75с.
411737
  Фролов В.В. Денежная система и инфляция / В.В. Фролов, А.Н. Сорокин. – К, 1991. – 77с.
411738
  Шанин Л. Денежная система СССР в свете марксистской теории / Л. Шанин. – М., 1925. – 133с.
411739
  Харрис Л. Денежная теория / Л. Харрис. – Москва : Прогресс, 1990. – 749с. – (Экономическая мысль запада). – ISBN 5-01-001069-1
411740
  Амусин И.Д. Денежно-весовая система в древней Палестине в первой половине 1 тысячелетия до н.э. : V междунар. конгресс экономич. истории. Ленинград, 10-14 августа 1970 г. / И.Д. Амусин. – Москва : Наука, 1970. – 12 с.
411741
  Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. / В.Л. Янин. – М., 1956. – 207с.
411742
  Иришев Б.К. Денежно-кредитная политика / Б.К. Иришев. – Алма-Ата, 1990. – 176 с.
411743
  Горюнов Е. Денежно-кредитная политика Банка России: стратегия и тактика / Е. Горюнов, С. Дробышевский, П. Трунин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 53-85 : табл., рис. – Библиогр.: 51 назв. – ISSN 0042-8736
411744
  Тавадзе И.З. Денежно-кредитная политика Грузии и ее роль в регуляции денежного оборота // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 181-189. – ISSN 2414-05-62
411745
  Андрюшин С. Денежно-кредитная политика и глобальный финансовый кризис: вопросы методологии и уроки для России / С. Андрюшин, В. Бурлачков // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 38-50. – Бібліогр.: с. 39-43, 46. – ISSN 0042-8736
411746
  Андрюшин С. Денежно-кредитная политика и глобальный финансовый кризис: вопросы методологии и уроки для России / С. Андрюшин, В. Бурлачков // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 38-50. – Бібліогр.: с. 39-43, 46. – ISSN 0042-8736
411747
  Кондратов Д.И. Денежно-кредитная политика Центрального банка России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2011. – № 1 (45). – С. 95-109. – ISSN 0201-7083
411748
  Исаев Б.Л. Денежно-кредитная система / Б.Л. Исаев. – М, 1956. – 100с.
411749
  Мамедов З. Денежно-кредитная система Азербайджана // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 82-106. – ISSN 0207-3676
411750
  Лебедев Е.А. Денежно-кредитная система в период перехода к рыночной экономике / Е.А. Лебедев. – Л., 1991. – 48с.
411751
  Мухаммед А Денежно-кредитная система Ганы. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мухаммед А,; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1964. – 22л.
411752
  Мухаммед А Денежно-кредитная система Ганы. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мухаммед А,; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1964. – 22л.
411753
  Бородин С.В. Денежно-кредитная система Демократической Республики Вьетнам : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Бородин С.В.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1969. – 19л.
411754
  Фрей Л.И. Денежно-кредитная система и международные расчеты Республики Индии / Л.И. Фрей. – М, 1956. – 235с.
411755
  Рубанов Л.А. Денежно-кредитная система современной Болгарии : Автореф... канд. экон.наук: / Рубанов Л.А.; Ин-т внешней торговли СССР. – Москва, 1950. – 14 л.
411756
  Родионов С.С. Денежно-кредитное регулирование капиталистической экономики / С.С. Родионов, Ю.А. Бабичева. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 172с. – ISBN 5-279-00489-8
411757
  Печникова А.В. Денежно-кредитное регулирование экономики Великобритании / А.В. Печникова. – Москва, 1986. – 139 с.
411758
  Анулова Г.Н. Денежно-кредитное регулирование: опыт развивающихся стран / Анулова Г.Н. – Москва : Финансы и статистика, 1992. – 223 с. – Библиогр.: с. 219-222
411759
  Иришев Б.К. Денежно-кредитные методы регулирования капиталистической экономики / Б.К. Иришев. – Алма-Ата, 1985. – 84с.
411760
   Денежно-кредитные отношения и проблема экономии общественных затрат. – М., 1985. – 180с.
411761
   Денежно-кредитные системы социалистических стран. – М., 1989. – 207с.
411762
   Денежно-кредитный механизм и его влияние на ускорение научно-технического прогресса. – М., 1987. – 168с.
411763
  Дзюблюк А. Денежно-кредитный механизм регуляторного влияния Национального банка Украины на динамику экономического развития // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Т. 6, № 3. – С. 317-336. – ISSN 1684-906Х
411764
  Ходжаниязов Т. Денежное обращение в государстве Великих Сельджуков / Т. Ходжаниязов. – Ашхабад, 1977. – 119с.
411765
  Ходжаниязов Т. Денежное обращение в государстве Великих Сельджуков (по данным нумизматики) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Ходжаниязов Т.; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра археологии. – М., 1971. – 23л.
411766
  Конник И.И. Денежное обращение в процессе расширенного социалистического воспроизводства / И.И. Конник. – М,, 1982. – 270с.
411767
  Гурьев А. Денежное обращение в России в XIX столетии : Ист. очерк / А. Гурьев. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1903. – [2], IV, 253 с.
411768
  Мельников М.В. Денежное обращение в России во второй половине XIX - начале XX в. // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 2 (70). – С. 17-19. – ISSN 1680-2721
411769
  Мельникова А.С. Денежное обращение в русском государстве в первой половине и середине 17 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельникова А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 20л.
411770
  Шиппель М. Денежное обращение в связи с общественными интересами / Макс Шиппель, депутат Герм. рейхстага ; Пер. с нем. В.Д. Ульриха под. ред. С.Н. Булгакова. – Санкт-Петербург : Изд. М. И. Водовозовой, 1897. – 135 с.
411771
  Федоренко А.И. Денежное обращение в социалистическом хозяйстве / А.И. Федоренко. – М., 1973. – 128с.
411772
  Батырев В. Денежное обращение в СССР : вопросы теории, организации и планирования / Батырев В. ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Госфиниздат, 1959. – 380 с.
411773
   Денежное обращение в Украине (по состоянию на 1 февраля 2000 года) : Сборник нормативных документов. – Харків : Консум, 2000. – 191с. – ISBN 966-7636-00-3
411774
  Мушегян Х.А. Денежное обращение Двина по нумизматическим данным / Х.А. Мушегян. – Ереван, 1962. – 204с.
411775
   Денежное обращение и банки : Учеб. пособие. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 272с. – ISBN 5-279-02318-3
411776
   Денежное обращение и инфляция. – Л., 1991. – 91с.
411777
  Рогова О.Л. Денежное обращение и краткосрочный кредит: исслед. связей и пропорций. / О.Л. Рогова. – М., 1978. – 158с.
411778
  Гусаков А.Д. Денежное обращение и кредит в СССР / А.Д. Гусаков, И.А. Дымшиц. – М, 1955. – 356с.
411779
  Иконников В.В. Денежное обращение и кредит в СССР / В.В. Иконников. – Москва, 1955. – 40с.
411780
   Денежное обращение и кредит в СССР. – Москва, 1980. – 254с.
411781
   Денежное обращение и кредит в СССР. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 375 с.
411782
   Денежное обращение и кредит в СССР. – Москва, 1986. – 204 с.
411783
  Бортник М.Ю. Денежное обращение и кредит капиталистических стран : [учеб. пособ. для экон. вузов и фак.] / М.Ю. Бортник. – Москва : Финансы, 1967. – 223 с.
411784
   Денежное обращение и кредит капиталистических стран. – Москва, 1977. – 344с.
411785
  Федоренко В.М. Денежное обращение и кредит капиталистических стран / В.М. Федоренко. – К., 1982. – 312с.
411786
   Денежное обращение и кредит капиталистических стран. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1983. – 335с.
411787
  Федоренко В.М. Денежное обращение и кредит капиталистических стран / В.М. Федоренко, А.В. Федоренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1989. – 286с.
411788
  Трахтенберг И.А. Денежное обращение и кредит при капитализме / И.А. Трахтенберг. – Москва, 1962. – 780с.
411789
   Денежное обращение и кредит при капитализме. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 365с.
411790
   Денежное обращение и кредит СССР. – М.-Л., 1939. – 332с.
411791
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1957. – 448с.
411792
   Денежное обращение и кредит СССР. – Л, 1962. – 234с.
411793
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1962. – 471с.
411794
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1965. – 458с.
411795
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1965. – 244с.
411796
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1966. – 431с.
411797
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1970. – 424с.
411798
   Денежное обращение и кредит СССР. – Москва, 1976. – 366с.
411799
   Денежное обращение и кредит СССР. – Москва, 1979. – 320с.
411800
   Денежное обращение и кредит СССР. – Минск, 1983. – 287с.
411801
   Денежное обращение и кредит СССР. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 328 с.
411802
  Шабанова Н.Н. Денежное обращение и кредит СССР : Учебник / Н.Н. Шабанова. – Ташкент, 1985. – 302с.
411803
   Денежное обращение и кредит СССР. – Москва, 1987. – с.
411804
  Молвыгин А.Н. Денежное обращение и монетное дело на территории Эстонской ССР в ХІІІ - первой половине XVI вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Молвыгин А.Н.; АН СССР. Лен. отд. Ин-та археологии. – Таллин-Ленинград, 1967. – 22л.
411805
  Катвицкая М. Денежное обращение и новая национальная платежная система // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 71-79. – ISSN 2074-6040
411806
  Скарджус И. Денежное обращение и пути его укрепления : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Скарджус И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 22 с.
411807
  Славный И.Д. Денежное обращение и экономическая реформа. / И.Д. Славный. – М., 1966. – 80с.
411808
  Тэри Э. Денежное обращение и эмиссионные банки : Вексельные курсы и учет / Эдмонд Тэри ; Пер. с фр. Т. Яб.....в. – Москва : Изд. кн. скл. Д.П. Ефимова, 1901. – 88 с.
411809
  Голенко К.В. Денежное обращение Колхиды в римское время. / К.В. Голенко. – Л., 1964. – 109с.
411810
  Машукович Е.Н. Денежное обращение на Дальнем Востоке (1917-1925 гг.) : Автореф... кандид. экономич.наук: / Машукович Е.Н.;, 1952. – 16 л.
411811
  Натанзон Я. Денежное обращение на территории Украины в период Второй мировой войны // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 19-21. – ISSN 1811-542X
411812
  Натанзон Я. Денежное обращение на территории Югославии в период Второй мировой войны // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 19-22. – ISSN 1811-542X
411813
  Попов А.Н. Денежное обращение, государственные финансы и кредит Китайской Народной Республики. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов А.Н.; Мин. внеш. торг. СССР. Ин-т внешней торговли.. – М., 1953. – 20л.
411814
  Поляков Б. Денежное обязательство как институт банкротства // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.3-7
411815
  Савлук М.И. Денежное оращение в СССР в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Савлук М. И.; КИНХ. – К., 1964. – 21л.
411816
  Шванебах П.Х. Денежное преобразование и народное хозяйство / П.Н. Шванебах. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – [4], 237 с.
411817
  Котляр Н.Ф. Денежное хозяйство и монетное дело Червоной Руси сороковых годов XIV -- первой четверти XV вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Котляр Н.Ф. ; Ин-т истории АН СССР , Ленингр. отд-ние. – Ленинград, 1965. – 17 с.
411818
  Колесников А.И. Денежное хозяйство Ирана при последних Сасанидах и первых Омейядах ( конец 6 - начало 8 вв. н. э.). Монеты как исторический источник : Автореф. ... доктора истор. наук: 07.00.09 / Колесников А.И.; РАН. Ин-тут востоковедения СПб филиал. – Санкт-Петербург, 2000. – 39 с. – Бібліогр.: 38 - 39 с.
411819
  Спасский И.Г. Денежное хозяйство русского государства в XVI и XVII вв. : Автореф... доктор ист.наук: / Спасский И.Г.;. – Л., 1961. – л.
411820
  Давидович Е.А. Денежное хозяйство Средней Азии после монгольского завоевания и реформа Мас"уд-бека (XIII в.) / Е.А. Давидович. – М., 1972. – 175с.
411821
   Денежные доходы и их распространение в колхозайх Чувашкской АССР : Автореф... канд. экон.наук: / Железнов Я. Г,; Железнов Я. Г,; Моск. гос. пед ин-т, Каф. полит. экон. – М., 1958. – 18л.
411822
  Расулев Ф. Денежные доходы и расходы населения Узбекистана / Ф. Расулев. – Ташкент, 1969. – 102с.
411823
   Денежные доходы колхозов и дифференциальная рента. – Москва, 1963. – 224с.
411824
  Павчак В.А. Денежные доходы колхозов и их распределение. (На прим. колхозов лесостепной зоны Станисл. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Павчак В.А.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1961. – 22л.
411825
  Трахтенберг И.А. Денежные кризисы / И.А. Трахтенберг. – Москва, 1963. – 732с.
411826
   Денежные механизмы и модель переключающегося режима воспроизводства / В. Маевский, С. Андрюшин, С. Малков, А. Рубинштейн // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 9. – С. 129-149 : табл., рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0042-8736
411827
  Масленников В.Н. Денежные накопления в промышленности. / В.Н. Масленников, Д.С. Моляков. – М., 1979. – 254с.
411828
   Денежные обороты столичного города Москвы в 1852 году. – Москва, 1852. – [507] с.
411829
   Денежные обороты столичного города Москвы в 1853 год. – Москва, 1853. – [394] с.
411830
   Денежные обороты столичного города Санкт-Петербурга на 1852 год. – Санкт-Петербург, 1852. – [404] с.
411831
   Денежные обороты столичного города Санкт-Петербурга на 1853 год. – Санкт-Петербург, 1853. – [404] с.
411832
   Денежные обороты столичного города Санкт-Петербурга на 1854 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1854. – 316 с.
411833
  Шабалин Е.М. Денежные расчеты в энергетике: уч. пособие. / Е.М. Шабалин. – М., 1977. – 40с.
411834
  Семенов Виктор Денежные рефориы и денежно-весовые системы Московского государства в 30-х годах XVI века // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 2 (38). – С. 34-36. – ISSN 1811-542X
411835
  Седловский Г.П. Денежные сбережения населения СССР. / Г.П. Седловский. – М, 1970. – 40с.
411836
  Седловский Г.П. Денежные сбережения населения. / Г.П. Седловский. – М, 1967. – 46с.
411837
   Денежные системы и денежное обращение стран Азии. – М., 1971. – 272с.
411838
   Денежные средства в социалистическом хозяйстве. – М., 1968. – 80с.
411839
  Боровиков В.И. Денежные формы экономических отношений в социалистическом хозяйстве / В.И. Боровиков. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1981. – 201 с.
411840
  Волошин В.С. Денежный долг как форма взаимоотношений между людьми // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 4-9. – ISSN 2225-6407
411841
  Афанасьев Г.Е. Денежный кризис / Г.Е. Афанасьев. – Одесса : Ю.И. Сандомирский, 1900. – 32 с. : табл.
411842
  Туровская Л. Денежный мешок. 27 декабря (1945) - 75 лет назад основан Международный валютный фонд // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42
411843
  Зайцев В.Б. Денежный оборот в социалистическом обществе / В.Б. Зайцев. – Москва, 1990. – 41 с.
411844
  Рогова О.Л. Денежный оборот и проблемы управления. / О.Л. Рогова, Л.Ф. Моисеева. – М., 1986. – 162 с.
411845
  Ширинская З.Г. Денежный оборот сельскохозяйственных предприятий. / З.Г. Ширинская. – М., 1991. – 189с.
411846
  Сивульский Н.И. Денежный оборот социалистического предприятия в условиях интенсификации производства / Н.И. Сивульский. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 159 с.
411847
  Витгерс Г. Денежный рынок / Г. Витгерс ; Пер. с англ. А.Р. Орбинский. – Одесса : Скл. изд. в тип. М. Шпенцера, 1914. – [14], 278 с.
411848
  Витгерс Г. Денежный рынок / Г. Витгерс ; Пер. Р. Орбинского ; Со вступ. статьей: "Мировая валютная катастрофа" Г. Наумова. – Москва ; Петроград : Книга, 1923. – 209 с.
411849
  Бауер Н.П. Денежный счет в духовной Новгородца Климента и денежное обращение в Северо-Западной Руси в XIII в. / Н.П. Бауер. – [б.и.] : [б.и.]. – 175-203 с.
411850
  Беднарский Владимир Денек на Кипре: успеть все! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 76-85 : фото
411851
  Сигети Й. Дени Дидро - выдающийся представитель воинствующего материализма ХУ111 в. / Й. Сигети. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 160 с.
411852
  Барская Т.Э. Дени Дидро : (1713-1784) / Т.Э. Барская. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1962. – 114 с. : ил., 1 л. портр. – (Классики зарубежной драматургии : Научно-популярные очерки)
411853
  Длугач Т.Б. Дени Дидро / Т.Б. Длугач. – Москва, 1975. – 191с.
411854
  Длугач Т.Б. Дени Дидро / Т.Б. Длугач. – Изд. 2-е дораб. – Москва : Мысль, 1986. – 190 с. – (Мыслители прошлого)
411855
   Дени Дидро (1713-1784) : Метод. материалы к вечеру, посвящ. 250-летию со дня рождения в помощь работникам библиотек. – Москва, 1963. – 19 с.
411856
  Луппол И.К. Дени Дидро. / И.К. Луппол. – МоскваЛ., 1934. – 239с.
411857
  Луппол И.К. Дени Дидро. / И.К. Луппол. – М., 1960. – 296с.
411858
  Кузнецов В.Н. Дени Дидро. (К 250-летию со дня рождения великого франц. философа-материал. и просветителя) / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1963. – 32с.
411859
  Диденко К.А. Денижная реформа в СССР в 1947 году и ее влияние на дальнейее развитие народного хозяйства : Автореф... Канд.экон.наук: / Диденко К.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей основ макрсизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 16 с.
411860
  Ипполитов Г.М. Деникин / Георгий Ипполитов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 672 с., [ 48 ] c. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1210 (1010)). – ISBN 5-235-02885-6
411861
  Федюк В.П. Деникинская диктатура и ее крах / В.П. Федюк. – Ярославль, 1990. – 71с.
411862
  Балацко Д. Денис Балацко: "Програмування - надзвичайно творчий процес" / підготовила Лідія Неплях // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. № 10/13, червень -вересень : Випускники - 2. – С. 69-71. – ISSN 2709-3107
411863
  Орлов В.Н. Денис Давыдов / В.Н. Орлов. – М., 1940. – 55с.
411864
  Гвоздарев А. Денис Давыдов / А. Гвоздарев, 1943. – 116 с.
411865
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Куйбышев : Куйбышевское обласное госуд. изд-во, 1952. – 384с.
411866
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Москва, 1953. – 382с.
411867
  Задонский Н.А. Денис Давыдов : историческая хроника / Н.А. Задонский. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 384с.
411868
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Москва, 1958. – 654с.
411869
  Задонский Н.А. Денис Давыдов : историческая хроника / Н.А. Задонский. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1. – 1962. – 384с.
411870
  Задонский Н.А. Денис Давыдов : историческая хроника / Н.А. Задонский. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 2. – 1962. – 437с.
411871
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Москва, 1968. – 615с.
411872
  Пухов В.А. Денис Давыдов / В.А. Пухов. – Москва : Современник, 1984. – 216 с. – (Любителям российской словесности)
411873
  Серебряков Г. Денис Давыдов / Г. Серебряков. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 446 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 14(661))
411874
  Серебряков Г.В. Денис Давыдов / Г.В. Серебряков. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 128с. – (Роман -газета ; №11-12)
411875
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Куйбышев, 1988. – 733с.
411876
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Минск, 1988. – 572с.
411877
  Задонский Н. Денис Давыдов / Н. Задонский. – Москва, 1993. – 733с.
411878
  Попов М.Я. Денис Давыдов. / М.Я. Попов. – М., 1971. – 128с.
411879
   Денис Дмитрович Шека (нар. 1969) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 180. – ISBN 966-594-277-8
411880
  Покровский В.И. Денис Иванович Фонвизин : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В.[И.] Покровский. – [2-е изд.]. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1908. – [4], 182 с.
411881
  Муратов М.В. Денис Иванович Фонвизин / М.В. Муратов. – М.-Л., 1953. – 208с.
411882
  Кулакова Л.И. Денис Иванович Фонвизин / Л.И. Кулакова. – Москва-Ленинград, 1966. – 168с.
411883
  Осипов В. Денис Иванович Фонвизин // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 6 кн. 6, ноябрь - декабрь. – С. 84-91. – ISSN 0203-5847
411884
  Стоян С.П. Денис Копилов: фотографія як спосіб самопізнання // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Оборська, О. Бойко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (10). – С. 73-75. – ISSN 2616-9967


  У статті розглянута творчість фотохудожника Дениса Копилова, який спрямовує свій погляд як вглиб себе, намагаючись зрозуміти власне призначення в цьому світі, так і фокусує свою увагу на багатьох актуальних соціокультурних проблемах, завдяки чому його ...
411885
  Трофимук С. Денис Лукіянович // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 168-170
411886
  Малюська Д. Денис Малюська: "Треба змусити Росію заплатити за завданні Україні збитки" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 10. – ISSN 1992-9277
411887
   Денис Січинський : матеріали до біо-бібліографії діячів укр. культури. – Львів : Каменяр, 1966. – 59 с.
411888
  Макогоненко Г.П. Денис Фонвизин / Г.П. Макогоненко. – Л, 1950. – 172с.
411889
  Макогоненко Г.П. Денис Фонвизин / Г.П. Макогоненко. – Л, 1961. – 443с.
411890
  Войцехівська І.Н. Денисенко Анатолій Васильович (- історик, журналіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 376. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
411891
  Ферштей В. Денисенко Григорій Власович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2009. – Вип. 16. – С. 93-94. – ISBN 978-966-02-5172-4(Вип. 16); 966-02-2344-7
411892
  Шаванова І. Денисенко Іван Васильович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 18 : Іван Денисенко. – С. 3-14.
411893
   Денисенко Олена Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 67 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
411894
   Денисенко Олена Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 71-72. – ISBN 978-966-439-961-3
411895
  Драгунский В.Ю. Денискины рассказы / Драгунский В.Ю. – Киев, 1988. – 367 с.
411896
  Драгунский В.Ю. Денискины рассказы / В.Ю. Драгунский. – Екатеринбург, 1992. – 285с.
411897
   Денисов Володимир Наумович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 10-11. – ISBN 966-7024-23-1
411898
   Денисов Володимир Наумович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 129. – ISBN 978-966-439-754-1
411899
   Денисов Володимир Наумович (1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 140. – ISBN 978-966-933-054-3
411900
   Денисова Тамара Наумівна (1934-2015) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 140. – ISBN 978-966-933-054-3
411901
   Денисова Тамара Наумівна (1934-2015) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 140. – ISBN 978-966-933-054-3
411902
  Шрив Джейми. Кларк Роберт Денисовская косточка. Дело о пропавшем предке // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 100-111 : фото
411903
  Вірченко Н.О. Денисюк Володимир Петрович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 391. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
411904
  Сащук Г. Деніел Белл про "плинність" влади в епоху постіндустріалізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – Вип. 83


  The article analyze the position of one of the most respected researchers of post-industrialism, Daniel Bell, on the impact of new information technologies on "politics-power" relations. The following two features of the influence of information and ...
411905
  Сегеда С.П. Денікер Жозеф (- французький антрополог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 393. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
411906
  Короткий В.А. Денікін Антон Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 311. – ISBN 966-06-0393-2
411907
  Архієрейський Д.В. Денікінський терор // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 161-177. – ISBN 966-00-0025-1
411908
  Вовк А.А. Денікінщина і селянство України / А.А. Вовк, Т.А. Вовк // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 39-46. – (Серія історії ; № 18)
411909
  Мазуренко О. Деніс Макклер: українська історія життя і творчості ірландського генія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 14-18 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
411910
  Мазуренко Олена Деніс Макклер: українська історія життя і творчості ірландського генія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 15-19 : фото. – Бібліогр.; 2 назв.
411911
   Деннет (Dennett) Деніел // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 736-737. – ISBN 966-316-069-1
411912
  Юлина Н.С. Деннет о вирусе постмодернизма. Полемика с Р. Рорти о сознании и реализме // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.78-92. – ISSN 0042-8744
411913
  Герасимчук В. Денники Петра // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 10 грудня (№ 47). – С. 12


  Критика, літературознавство, поезія й проза Петра Сороки за роки Незалежності.
411914
   Деннис Хэстерт // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.25. – ISSN 0234-1670
411915
   Денница : альманах на 1831 год, изданный М. Максимовичем. – Москва : в тип. Августа Семена, при Императорской медико-хирургической академии, 1831. – [4], LVIII, 140, 240 с. – Конволют. Переплетено с: Денница : альманах на 1834 г.
411916
   Денница : альманах на 1834 г. // Денница : альманах на 1831 год, изданный М. Максимовичем. – Москва : в тип. Августа Семена, при Императорской медико-хирургической академии, 1831. – 240 с.
411917
  Благов Н.Н. Денница / Н.Н. Благов. – Ульяновск : Книжное издательство, 1959. – 46 с.
411918
  Каменная Г.А. Денница / Г.А. Каменная. – Москва : Советский писатель, 1979. – 104 с.
411919
  Романов Б.Н. Денница / Б.Н. Романов. – М., 1980. – 96с.
411920
   Денница : альманах М.А. Максимовича 1830, 1831, 1834. – Харьков : Изд-во Харьков. гос. авт.-дор. техн. ун-та, 2000. – 320 с. – ISBN 966-7839-02-8


  На тит. арк. надпис: Бібліотеці ім. М. Максимовича від дослідників багатогранної творчості першого ректора Київського університету. 10.11.2000 р. С. Лахно
411921
   Денница : альманах на 1831 год, изданный М. Максимовичем, на 1834 год. – Репринтное воспроизведение. – Киев : Київський університет, 2006. – LVIII, 140, 240 с. – Вых. дан. ориг.: Москва : В тип. Августа Семена, 1831 ; Москва : В Унив. типографии, 1834. – ISBN 966-594-636-6
411922
  Яхонтов А.А. Денні метелики / А.А. Яхонтов. – Київ : Радянська школа, 1939. – 184 с.
411923
  Височин М.О. Денні хижі птахи (Falconiformes) Донецького кряжу: особливості біотопічного розподілу і динаміка популяцій у градієнті антропогенного навантаження : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Височин Максим Олегович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 39 назв
411924
  Матевски М. Денови и книги = Days and books / Матеjа Матевски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2017. – 277 с. – Тит. арк. парал. англ. – ISBN 978-608-203-188-0


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
411925
  Онишченко О. Денови на науката на Република Македониja во Харков // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 16-20. – ISBN 978-966-02-7146-3
411926
   Денови на украинската наука во Република Македониjа : 22-23 октомври 2002 година, Скопjе / Македонска академиjа на науките и уметностите ; Национална академиjя на науките на Украина ; [ уред. одбор : Б. Ристовски, Ц. Грозданов, Г. Тодоровски ; превод на украински и од украински jазик В. Чорниj-Мешкова ] // Дні науки України в Республіці Македонія : 22-23 жовтня 2002 року, м. Скоп"є / НАН України ; Македонська академія наук і мистецтв ; [ редкол.: Б. Ристовський, Ц. Грозданов, Г. Тодоровський ; переклад на укр. та з укр. мови В. Чорний-Мешкова ]. – Скоп"є : Македонська академія наук і мистецтв, 2003. – 80 с., [ 4 арк. іл. ] : ил. – (Македонсько-українські наукові збори ; кн. 1). – ISBN 9989-101-22-1
411927
  Моренець І.М. Деномінальне та деад"єктивне утворення дієслів за допомогою суфікса -ЕС-(Е)- (в сучасній іспанській мові) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 209-216. – Бібліогр.: Літ.: с.216; 8 п.


  Про утворення дієслів за допомогою суфікса -ес-(е)- в сучасній іспанській мові. Показані дієслова , які виражають інхоативність в своїх моноактивних схемах і каузативність і телурність в біактивних схемах. Образование глаголов при помощи суффикса ...
411928
  Слюсаренко Ю.А. Денонсація / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 94. – ISBN 966-642-073-2
411929
  Ващенко В.А. Денонсація міжнародних договорів в теорії та практиці сучасного міжнародного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ващенко Валерій Артурович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
411930
  Пролєєв С. Денонсація норм теоретичного розуму // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-11
411931
  Коваленко В. Денотативна дидактологістика у вищій школі: зміна філософських пріоритетів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 9-15. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто теоретико-методологічні та методико-технологічні основи існування у наукових текстах явищ, природа яких ідеальна за походженням у вигляді "витворів думок", тобто ідей авторів текстів. Вони зафіксовані знаками чотирьох типів, денотати яких ...
411932
  Орел І.І. Денотативна співвіднесеність ФО з фольклорним компонентом (на матеріалі німецької мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 145-150
411933
  Островська О. Денотативне і конотативне значення категорії оцінки у художньому дискурсі / О. Островська, А. Арцишевська // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 42-46. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
411934
  Боднар С.М. Денотативний і конотативний складники редагування арабських комерційних ділових паперів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-31. – (Східні мови та літератури ; № 2)


  З позиції системного підходу обґрунтовуються основні об"єкти дослідження арабських комерційних ділових паперів. В основу дослідження покладені денотативний та конотативний складники, за допомогою яких аналізується процес редагування.
411935
  Коваленко В. Денотативні закони фахового розуму та розуміння у сфері дидактологістики вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (59). – С. 17-31. – ISSN 2078-1016
411936
  Чус О.Ф. Денотатно-категорійний компонент значення в семантичній структурі суфікса // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 371-376


  Розглядаються особливості входження денотатного та категорійного компонента значення у семантичну структуру морфеми на прикладі їхньої реалізації в іменникових суфіксах -тел’-, -ар-, -ак-. В статье рассматриваются особенности вхождения денотативного и ...
411937
  Торчинський М. Денотатно-номінативна структура псевдонімії як складник української ономастичної терміносистеми // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 57-63. – ISSN 0320-3077
411938
  Доценко М. Денотатно-номінативна структура топонімії в постмодерністській прозі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 167-174. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
411939
  Дядюн В.Ю. Денотаційна семантика об"єктно-орієнтованої мови паралельного програмування ПАРКС // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 134-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Пропонується денотаційна семантика об"єктно-орієнтованої мови паралельного програмування ПАРКС-Pascal (Паралельні Асинхронно Керовані Системи).
411940
  Бучацький Л.П. Денсонуклеоз кровосисних комарів / Л.П. Бучацький. – Київ, 1997. – 80 с.
411941
  Бучацький Л.П. Денсонуклеоз кровосистних комарів / Л.П. Бучацький. – К., 1997. – 80с.
411942
  Андрійчук В.Г. Дентифікація Україною європейських cоціально-економічних стандартів: реальний стан та шляхи досягнення / В.Г. Андрійчук, Є.В.І. Хрупов // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 6-9. – ISSN 1728-6220
411943
   Денудация в криолитозоне. – Москва : Наука, 1991. – 151с. – ISBN 5-02-003537-8
411944
  Монин И.Ф. Денудация материков и деформация геоида. : Автореф... канд. техн.наук: / Монин И.Ф.; МВО СССР. Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1954. – 12л.
411945
  Покась М.С. Денуклеаризація України та роль США у прийнятті Україною рішення про ядерне роззброєння (1991 - 1992): аналіз американської політичної думки // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 222-244. – ISBN 978-617-689-160-4
411946
  Баранова С.В. Денумеративи в частиномовній представленості / С.В. Баранова, А.С. Сергієнко // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 3. – С. 11-17 : С. 17; 14 поз. – Бібліогр.: С. 16 : 9 поз.


  Стаття присвячена вивченню одиниць, що виникли від кількісних і порядкових чисельників. Вони включають імена прикладні кількісні , займенникові, прислівникові. Статья присвящена изучению единиц, образованных от количественных и порядковых ...
411947
  Гушпіт О. Денумеративні прислівники української мови // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельська, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 38. – С. 16-22. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
411948
  Гаршин В.М. Денщик и офицер / В.М. Гаршин. – Москва, 1939. – 64с.
411949
  Хаджихристов И. Денят. Стихотворения. / И. Хаджихристов. – София, 1961. – 52с.
411950
  Говоров А.А. День / А.А. Говоров. – Москва, 1975. – 156с.
411951
   День. – Київ
№ 1. – 2001
411952
  Толстая Т. День : личное / Т. Толстая. – Москва : Подкова, 2002. – 416 с. – ISBN 5-94584-033-5
411953
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1 жовтня (№ 178). – 2019. – 12 с.
411954
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8 жовтня (№ 183). – 2019. – 12 с.
411955
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9 жовтня (№ 184). – 2019. – 12 с.
411956
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 грудня (№ 227). – 2019. – 12 с.
411957
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11-12 жовтня (№ 186/187). – 2019. – 32 с.
411958
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 вересня (№ 164). – 2019. – 12 с.
411959
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13-14 вересня (№ 166/167). – 2019. – 32 с.
411960
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 вересня (№ 168). – 2019. – 12 с.
411961
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 грудня (№ 232). – 2019. – 12 с.
411962
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 грудня (№ 233). – 2019. – 12 с.
411963
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18-19 жовтня (№ 190/191). – 2019. – 32 с.
411964
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 вересня (№ 169). – 2019. – 12 с.
411965
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 грудня (№ 234). – 2019. – 12 с.
411966
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 грудня (№ 237). – 2019. – 12 с.
411967
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 вересня (№ 173). – 2019. – 12 с.
411968
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27-28 грудня (№ 238/239). – 2019. – 32 с.
411969
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2-3 жовтня (№ 186/187). – 2020. – 32 с.
411970
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3-4 липня (№ 122/123). – 2020. – 32 с.
411971
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3 березня (№ 39). – 2020. – 12 с.
411972
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 лютого (№ 20). – 2020. – 12 с.
411973
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6-7 березня (№ 42-43). – 2020. – 32 с.
411974
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7-8 лютого (№ 22/23). – 2020. – 32 с.
411975
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8-9 травня (№ 85/86). – 2020. – 32 с.
411976
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9-10 жовтня (№ 191/192). – 2020. – 32 с.
411977
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9 січня (№ 1). – 2020. – 12 с.
411978
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10-11 липня (№ 127/128). – 2020. – 32 с.
411979
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 лютого (№ 24). – 2020. – 12 с.
411980
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 березня (№ 45). – 2020. – 12 с.
411981
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14-15 серпня (№ 152/153). – 2020. – 32 с.
411982
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 січня (№ 4). – 2020. – 12 с.
411983
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15-16 травня (№ 89/90). – 2020. – 32 с.
411984
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16-17 жовтня (№ 195/196). – 2020. – 32 с.
411985
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17-18 липня (№ 132/133). – 2020. – 32 с.
411986
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17-18 січня (№ 7/8). – 2020. – 32 с.
411987
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18-19 вересня (№ 176/177). – 2020. – 32 с.
411988
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 лютого (№ 30). – 2020. – 12 с.
411989
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 лютого (№ 31). – 2020. – 12 с.
411990
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 січня (№ 9). – 2020. – 12 с.
411991
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22-23 травня (№ 94/95). – 2020. – 32 с.
411992
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23-24 жовтня (№ 200/201). – 2020. – 32 с.
411993
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24-25 січня (№ 12/13). – 2020. – 32 с.
411994
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 лютого (№ 34). – 2020. – 12 с.
411995
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25-26 вересня (№ 181/182). – 2020. – 32 с.
411996
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28-29 лютого (№ 37/38). – 2020. – 32 с.
411997
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 січня (№ 14). – 2020. – 12 с.
411998
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29-30 травня (№ 99/100). – 2020. – 32 с.
411999
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30 січня (№ 16). – 2020. – 12 с.
412000
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30-31 грудня (№ 246/247). – 2020. – 32 с.
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,