Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>
410001
  Русаков Е.М. "...Держа в руках большую дубинку" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 3 (644). – С. 25-33. – ISSN 0321-5075


  Претензии Пекина на статус "знаменосца" внешнеполитической стратегии "мягкой силы".
410002
  Ламонова О. "Дерев"яні церкви України": офорти Юлії Майстренко-Вакуленко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 29 травня (№ 10). – С. 12-13. – ISSN 2519-4429
410003
  Астапенко І. "Дерева кращі за нас" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5/6. – С. 33-42. – ISSN 0208-0710
410004
  Рудницька А. "Дерево життя" в українському фольклорному тексті // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 239-244


  У статті йдеться про образ Дерева життя, як уособлення космогонічних знань про будову Всесвіту, в різних фольклорних текстах - в усній народнопоетичній творчості та в екстралінгвістичних текстах. Про функції Дерева Життя у народному розумінні, ...
410005
  Коцарев О. "Дерево з обрубаною верхівкою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 23


  Василь Овсієнко представив книжку спогадів про Василя Стуса.
410006
  Волощак М. "Дерево, що танцює" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 40-41
410007
  Чубарь Таллина "Деренівська купіль" Колыбель животворящей воды // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 76-80 : фото
410008
  Пивовар С.Ф. "Держава загального благоденства" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 95-96. – ISBN 966-642-073-2
410009
  Ханін З. "Держава Ізраїль узяла на себе елементи традиції як частину мейнстриму" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 31 (403), 7-13.08.2015 р. – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  Розмова з політологом ізраїльського університету Бар - Ілана Зеєвом Ханіним.
410010
  Амвросій "Держава має прислухатися до голосу церкви" : [інтерв"ю з єпископом Чернігівським і Ніжинським Амвросієм] / Амвросій, (єпископ), Бушанський Валентин; підгот. В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-34


  Відносини між державою та Церквою - це проблема, від теоретичного осмислення якої можна отримати вивих мозку, а від безпосереднього переживання - вивих міокарда. Можливо, тому ці два царства й живуть своїми життями. Коли ж вони стаються, виникають ...
410011
  Амвросій "Держава має прислухатися до голосу церкви" : [інтерв"ю з єпископом Чернігівським і Ніжинським Амвросієм] / Амвросій, (єпископ), Бушанський Валентин; підгот. В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-34


  Відносини між державою та Церквою - це проблема, від теоретичного осмислення якої можна отримати вивих мозку, а від безпосереднього переживання - вивих міокарда. Можливо, тому ці два царства й живуть своїми життями. Коли ж вони стаються, виникають ...
410012
  Іллєнко М. "Держава не може існувати без кіно" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 липня (№ 29). – С. 14
410013
  Бабюк Д. "Держава не може існувати, маючи населення непевне, якому байдуже, кому коритися, кому служити". Симон Петлюра провів масову присягу чиновників і військових // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 39 (492),10 жовтня 2019. – С. 47-50
410014
  Алєксандрова О.В. "Держава" ("Політія", або "Про справедливість") // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 101-102. – ISBN 966-316-069-1
410015
  Яцків Я. "Держава, у якій влада не прислухається до думки науковців...не має майбутнього" / інтерв"ю взяли Лариса Івшина, Марія Семенченко, Ольга Харченко, Оксана Миколюк, Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 квітня (№ 60). – С. 9


  Академік НАН України, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, учений у галузі астрономії, космічної геодинаміки і космічних досліджень, видавець та активний громадський діяч Ярослав Яцків - про комунікаційну прірву між наукою та ...
410016
  Елітіс О. [Дерево світла та чотирнадцята краса / Одисей Елітіс. – 5-е вид. – Афіни : Ікарос, 1991. – 67 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
410017
  Кульпінський В.Л. Депутатська группа та її функції / В.Л. Кульпінський. – К., 1979. – 72с.
410018
  Королько А. Депутатська діяльність Лева Бачинського в австрійському парламенті (1907-1912) / А. Королько, Г. Паска // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 92-96. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012


  "Висвітлюється зміст і напрями діяльності депутатської партії знаменитого громадсько-політичного діяча Лева Бачинського в австрійському парламенті (1907-1912 рр.). Розглянуто його роль у підготовці апеляційних зусиль міністерств Австро-Угорської ...
410019
  Шкабко С. Депутатська діяльність Леоніда Кучми в Верховній Раді України (1990–1994 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 126-133
410020
  Дзятківський В.В. Депутатська етика як нормативна основа політичної відповідальності парламентаріїв // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 175-178
410021
  Борденюк В. Депутатська недоторканність у конституційно-правовому вимірі // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 15. – С. 20-24.
410022
  Борденюк В. Депутатська недоторканність як гарантія діяльності представниць кого органу державної влади: конституційно-правові аспекти // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 22-27
410023
  Мазур В. Депутатська послуга // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 12


  "Лінгвістичну експертизу докторської дисертації Катерини Кириленко здійснив Український мовно-інформаційний фонд (УМІФ) Національної академії наук України у відповідь на запит Української федерації вчених. Цей фундаментальний матеріал (обсяг експертизи ...
410024
  Гнатенко Н. Депутатська фракція у Верховній Раді України: елемент політичної структуризації парламенту чи інструмент лобізму? // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 235-242
410025
  Костенко Л. Депутатське звернення як форма реалізації депутатських повноважень депутатами місцевих рад // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 72-84.
410026
  Майданник О. Депутатський запит та інтерпеляція як форми реалізації парламентом контрольної функції: характерні ознаки, співвідношення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 18-21.
410027
  Гуменчук А. Депутатський імунітет в Україні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 32-37
410028
  Словська І.Є. Депутатський імунітет і кримінальна безвідповідальність // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 313-318. – ISSN 2306-9082
410029
  Тоцький Б. Депутатський індемнітет: проблеми та перспективи // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 37-42
410030
  Сенченко М. Депутатський лохотрон // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
410031
  Сенченко М. Депутатський лохотрон // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 3-8. – ISSN 2076-9326
410032
  Сенченко М. Депутатський лохотрон // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
410033
  Салищева Н.Г. Депутату местного Совета / Н.Г. Салищева, Евдокимов, ЮВ. – Москва, 1981. – 207с.
410034
   Депутату местного Совета. – Москва
2. – 1985. – 96с.
410035
  Рудь А.С. Депутаты-большевики в IV Государственой думе / А.С. Рудь. – М., 1980. – 78с.
410036
   Депутаты "за" и "против" : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 47-49
410037
  Классон В.Н. Депутаты 1-й Думы под судом. / В.Н. Классон. – С-Пб. – 186с.
410038
   Депутаты Верховного Совета. – М., 1987. – 356с.
410039
   Депутаты Верховного Совета СССР. – М., 1962. – 528с.
410040
   Депутаты Верховного Совета СССР. – Москва, 1966. – 552с.
410041
   Депутаты Верховного Совета СССР. – М., 1970. – 552с.
410042
   Депутаты Верховного Совета СССР. – М., 1974. – 551с.
410043
   Депутаты Верховного Совета СССР. Десятый созыв. – М., 1979. – 544с.
410044
   Депутаты Верховного Совета СССР. Одиннадцатый созыв. – М., 1984. – 543с.
410045
  Тихонов А.И. Депутаты местных Советов / А.И. Тихонов. – Москва : Госюриздат, 1954. – 64с.
410046
  Скибицкий В.М. Депутаты местных Советов в охране правопорядка и борьбе с правонарушениями. / В.М. Скибицкий. – К, 1981. – 63с.
410047
  Бибиков В.Я. Депутаты народа / В.Я. Бибиков. – Минск : Беларусь, 1986. – 44, [2] с. : ил. – (Советская Белоруссия)
410048
   Депутаты от России : (воспоминания и переписка Ольги Алексеевны Новиковой) : в 2 т. / сост. W.T. Stead ; пер. Е.С. Мосоловой. – Петроград : Тип. П. Усова
Т. 2. – 1915. – [2], 220 с.
410049
   Депутаты первого Совета. – Москва, 1980. – 295с.
410050
  Иванов А.А. Депутаты правых фракций в Государственной думе : новые биографические сведения // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 170-175. – ISSN 0042-8779
410051
  Кажлаев Д.Г. Дербент-город-музей / Д.Г. Кажлаев. – Махачкала, 1965. – 72с.
410052
  Хан-Магомедов Дербент / Хан-Магомедов. – Москва, 1958. – 124 с.
410053
  Хан-Магомедов Дербент / Хан-Магомедов. – Москва, 1979. – 286 с.
410054
  Гурлев И.А. Дербент: путеводитель по городу и окрестностям / И.А. Гурлев. – Махачкала, 1976. – 188 с.
410055
   Дербенту - 5000 лет. – М., 1989. – 156с.
410056
  Кичиков А.Ш. Дербетский говор / А.Ш. Кичиков. – Элиста, 1963. – 88с.
410057
  Стоjановски А. Дервенциството во Македониjа / А. Стоjановски. – Скопjе, 1974. – 363 с.
410058
  Федотова О.С. Дервиаційний потенціал прикментиків зі значенням чуттєвого сприйняття в сучасній російській мові. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Федотова О.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19л.
410059
  Селимович М. Дервиш и смерть / М. Селимович. – Москва, 1969. – 384с.
410060
  Селимович М. Дервиш и смерть / М. Селимович. – Москва, 1978. – 384с.
410061
  Селимович М. Дервиш и смерть / М. Селимович. – Москва, 1987. – 605с.
410062
  Шевердин М.И. Дервиш света. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1982. – 272с.
410063
  Кульчинський О.Б. Дервіза: проблеми дослідження // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 25-38. – ISSN 1682-671Х


  Одним із рідкісних явищ тюркської календарної обрядовості стало кримськотатарське свято Дервіза. Тим часом турецька енциклопедія засвідчує цілковиту втрату традиції святкування Дервізи кримськотатарською діаспорою в Туреччині.
410064
   Дергай Микола Васильович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 106. – ISBN 978-966-439-757-2
410065
   Дергай Олександр Васильович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 107. – ISBN 978-966-439-757-2
410066
  Стыкалин А. Дёрдь Лукач как литературовед, философ и политик: взгляд из Москвы в 1940-1970- годы // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 1. – С. 88-125. – ISSN 0042-8795
410067
  Мордань В.Г. Дерев зелені біоструми : поезії / В.Г. Мордань. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 80 с.
410068
  Захаренко О.Ю. Дерев"яна архітектура - жива історія України // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 278-279
410069
  Юрченко П.Г. Дерев"яна архітектура України / П.Г. Юрченко. – Київ : Будівельник, 1970. – 191с.
410070
  Юрченко П.Г. Дерев"яна архітектура України / П.Г. Юрченко. – Київ, 1970. – 191с.
410071
  Шонк-Русич Дерев"яна різьба в Україні = Wood carvings in Ukraine / Кость Шонк-Русич. – Нью-Йорк : [б. в.], 1982. – 183, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 180-181. – (Бібліотека Української Культури. Серія: 3 ; 3)
410072
  Горобець Ірина Дерев"яне диво в Альпах // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 48-55 : фото
410073
  Юрченко П.Г. Дерев"яне зодчество України (XVIII-XIX ст.) / П.Г. Юрченко ; Акад. Архітектури УРСР, за загальною ред. С.Я. Грабовського. – Київ : Видавництво Академії Архітектури УРСК, 1949. – 134 с. – Прим. в м"якій палітурці
410074
  Юрченко П.Г. Дерев"яне зодчество України (XVIII-XIX ст.) / П.Г. Юрченко ; Акад. Архітектури УРСР, за загальною ред. С.Я. Грабовського. – Київ : Видавництво Академії Архітектури УРСК, 1949. – 134 с. – Прим. в твердій палітурці
410075
   Дерев"яне зодчество України (ХVIII - ХIХ ст.). – Київ, 1949. – 133с.
410076
  Гечко Ф. Дерев"яне село. / Ф. Гечко. – К., 1955. – 520с.
410077
   Дерев"яне чудо. – Ужгород, 1981. – 203 с.
410078
  Мірошниченко О. Дерев"яний палац Кирила Розумовського у Батурині // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 20 (23). – C. 121-127. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 7). – ISSN 2078-063X
410079
   Дерев"яний хмарочос Atlassian // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 8 : фото
410080
  Власенкко Андрій Дерев"яні дива України. 12 нетлінних церков із тлінного матеріалу. Рейтинг дерев"яних церков України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 140-147 : фото
410081
  Шніцар М.Г. Дерев"яні дороги Львова ( за матеріалами археологічних досліджень) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 11. – С. 155-166. – ISSN 2078-1849
410082
  Завада В.Т. Дерев"яні каплиці: між язичництвом та християнством // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 414-425. – ISSN 2077-3455
410083
  Абрамов Ф.О. Дерев"яні коні : повісті та оповідання / Ф.О. Абрамов ; з рос. перекл. Микита Шумило. – Київ : Дніпро, 1982. – 400 с.
410084
  Константинов В. Дерев"яні та кам"яні мости України - пам"ятки науки і техніки // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 18-22. – ISSN 2079-2999


  Збережені пам"ятки науки і техніки - це об"єкти своєрідного, розгорнутого в часі, неповторного експерименту людини і природи. Ці пам"ятки розкривають перед нами картини розвитку науки і техніки в їх матеріальному здійснені і вказують на результати ...
410085
  Ніколаєвська М.С. Дерев"яні та металеводерев"яні балки покриття : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.01 / Ніколаєвська М. С.; МО Укр. Київ. держ. технол. ун-т буд. і архіт. – К., 1994. – 25л.
410086
  Зайцева О. Дерев"яні храми Вінниччини: до історіографії питання / О. Зайцева, В. Рудь // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 56-63. – ISSN 2312-9697
410087
  Завада В.Т. Дерев"яні храми Полісся / В.Т. Завада. – Київ : Техніка, 2004. – 168с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-122-0
410088
   Дерев"яні храми України: Шедеври архітектури. – Нью-Йорк, 1987. – 112с.
410089
   Дерев"яні церкви в Україні = Wooden churches in Ukraine. – Торонто : Ми і світ, 1954. – 47, [1] с. : фот. – (Мистецька бібліотека "Ми і світ")
410090
  Лушинський А. Дерев"яні церкви Галичини XVI-XVIII в. / А. Лушинський. – Львів, 1920. – 11 с.
410091
  Ковачовичова-Пушкарьова Дерев"яні церкви східного обряду на Словаччині / Ковачовичова-Пушкарьова, І. Пушкар. – Братиславськ, 1971. – 519 с.
410092
  Ковачовичова-Пушкарьова Дерев"яні церкви східного обряду на Словаччині / Ковачовичова-Пушкарьова, І. Пушкар // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 1971. – 5 : Дерев"яні церкви східного обряду на Словаччині / Бланка Ковачовичова-Пушкарьова, Імріх Пушкар
410093
  Шевцова Г. Дерев"яні церкви України / Галина Шевцова. – Київ : Грані-Т, 2007. – 375, [1] с. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-465-075-2
410094
  Сирохман М. Дерев"янна церковна архітектура Закарпаття кінця 19 - першої половини 20 століття // Вісник Львівської національної академії мистецтв : Спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Ужгород, 2006. – Спецвип. 2 : Ерделівські читання. Мат. Міжн. н-п. конф.,присв. 60-р. створ. 1 худ.навч.закл. на Закарпатті. – С. 97-104. – ISSN 0236-4832
410095
  Зінченко А. Дерев’яна церковна архітектура ХVII–XVIII ст. в обширах українського світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 117-120. – ISBN 978-966-439-147-1
410096
  Сом-Сердюкова Дерев’яні церкви Норвегії, чи диво, що промовляє з давнини // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 592-602. – ISSN 1992-5514
410097
  Івченко С.І. Дерева - пам"ятники / С.І. Івченко. – К., 1967. – 96с.
410098
   Дерева // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – C. 100-103 : фото
410099
  Біловол Г.В. Дерева істинності для систем Леммона C2, D2, та E2 // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 29-31
410100
  Брезіцький Р.О. Дерева на соборах / Р.О. Брезіцький. – Львів, 1990. – 54с.
410101
  Кулішенко Г.І. Дерева нашої юності шумлять!.. : [спогади, статті, вірші, пісні, документи] / Галина Кулішенко, упоряд. Ю.М. Кулішенко. – Київ : Криниця, 2011. – 252, [4] с. : іл., фотогр., портр. – ISBN 978-966-7575-93-9
410102
  Кулішенко Г.І. Дерева нашої юності шумлять!.. : спогади, статті, вірші, пісні, документи, світлини / Галина Кулішенко ; упоряд. Ю.М. Кулішенко. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Криниця, 2015. – 238 с., [32] арк. фотоіл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2434-26-2
410103
  Бєгун В.В. Дерева подій - сценарії можливих аварій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 36-40 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
410104
   Дерева помирають стоячи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (125), січень - лютий. – С. 30 : фото
410105
  Олійник Ю.М. Дерева ростуть до зірок / Ю.М. Олійник. – К., 1987. – 302с.
410106
  Рубцов Л.І. Дерева та кущі в ландшафтній архітектурі. / Л.І. Рубцов. – К., 1965. – 119с.
410107
  Антоненко О. Дереваційна характеристика NOMINA AGENTIS у чеській та українській мовах: зіставний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 18--21. – Bibliogr.: Літ.: С. 20-21; 13 назв. – ISBN 966-7825-79-5
410108
  Уичерли У. Деревенская жена / У. Уичерли. – М., 1981. – 153с.
410109
  Сафонов Э.И. Деревенская история / Э.И. Сафонов. – М., 1971. – 328с.
410110
  Коничев К.И. Деревенская повесть / К.И. Коничев. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 246 с.
410111
  Коничев К.И. Деревенская повесть / К.И. Коничев. – Вологда, 1957. – 504с.
410112
  Соболева Елена Деревенская столица Европы : город // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 7 (148). – С. 138-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
410113
   Деревенская частушка 20 века. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 2006. – 536с. – ISBN 5-288-03999-2
410114
  Карим М. Деревенские адвокаты : повести / пер. с башк. И.Каримова. – Москва : Современник, 1989. – 526 с.
410115
  Смирнова М.П. Деревенские вечера / М.П. Смирнова. – Пенза, 1960. – 48с.
410116
  Конорев Л.Ф. Деревенские вечера. / Л.Ф. Конорев. – Москва, 1972. – 63с.
410117
  Никульшин И.Е. Деревенские вечера. / И.Е. Никульшин. – Куйбышев, 1979. – 62с.
410118
  Цинь Деревенские записки. / Цинь, Чжао-Ян. – Хабаровск, 1955. – 80с.
410119
  Лижбетинова М. Деревенские имена-прозвища и их место в антропонимии // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 158-162. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
410120
  Леднев Ю.М. Деревенские куранты / Ю.М. Леднев. – Архангельск, 1979. – 110с.
410121
   Деревенские летописи. – Москва : Современник, 1990. – 590 с.
410122
  Ракитный М Деревенские новеллы / М Ракитный, ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1972. – 327 с.
410123
  Голубков М.Д. Деревенские новости. / М.Д. Голубков. – Пермь, 1969. – 80с.
410124
  Мэн Генри Деревенские общины на Востоке и Западе : Шесть лекций Генри Сомнера Мэна, с прил. ст. Джона Стюарта Милля / Пер. с англ. под ред. Н.С. Кутейникова. – Санкт-Петербург : Изд. Рус. кн. торговля ; Тип. П.П. Меркульева, 1874. – [8], 152 с.


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
410125
  Сушинов А.И. Деревенские окна. / А.И. Сушинов. – Архангельск, 1966. – 104с.
410126
  Жестев М. Деревенские очерки / М. Жестев. – Л, 1947. – 95с.
410127
  Санд Ж. Деревенские повести / Ж. Санд; Жорж Занд. – Москва ; Ленинград : Академия, 1931. – 573 с. – (Классики мировой литературы)
410128
  Антонов С.П. Деревенские повести : повести / С.П. Антонов. – Москва : Советская Россия, 1957. – 392 с. : ил., портр.
410129
  Балабин С.П. Деревенские повести / С. Балабин. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1985. – 400 с.
410130
  Воронин С.А. Деревенские повести и рассказы / С.А. Воронин. – Ленинград, 1974. – 670с.
410131
  Лупсяков Н.Р. Деревенские предания : рассказы / Н.Р. Лупсяков; пер. с белорус. С.Родова. – Москва : Советский писатель, 1968. – 240 с.
410132
  Подъячев С.П. Деревенские разговоры / С.П. Подъячев. – М, 1975. – 336с.
410133
  Подьячев С. Деревенские разговоры / С. Подьячев. – Москва : Советская Россия, 1975. – 336 с.
410134
  Поленц-фон В. Деревенские рассказы / В. Поленц-фон. – Москва. – 82с.
410135
  Мирбо Октав Деревенские рассказы / О. Мирбо ; Пер. с фр. Анастасии Чеботаревской. – [Санкт-Петербург] : Изд. С. Скирмунта, 1905. – [4], 119 с.


  Содерж.: Мой деревенский домик; Смерть дядюшки Дюгюэ; Мировой суд; Исповедь Жибор; Горе дядюшки Пито; Эй, дядюшка Николай!; Смерть собаки; Агрономия; Перед похоронами; Священная птица; Ребенок; Человек в амбаре; История моей лампы; Осенние силуэты
410136
  Аникин С.В. Деревенские рассказы / Степан Аникин. – Петербург : М.В. Аверьянов, 1911. – 293, [3] с.
410137
  Мопассан Ги де Деревенские рассказы / Мопассан Ги де. – Москва, 1936. – 84с.
410138
  Ауэрбах Б. Деревенские рассказы / Бертольд Ауэрбах ; пер. с нем. ; [предисл. И. Волевич ; ил. Л. Кравченко]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 439 с. : ил.


  Содерж.: Увалень. - Фефель, дочь деревенского богача. - Тонеле. - Повелители. - Арестанты. - Люцифер. - Собственный дом. - Иосиф-снеговик.
410139
  Касаткин И.М. Деревенские рассказы / И.М. Касаткин. – Москва, 1967. – 128с.
410140
  Кубышкин М.П. Деревенские рассказы. / М.П. Кубышкин. – Новосибирск, 1978. – 319с.
410141
  Кубышкин М.П. Деревенские рассказы. / М.П. Кубышкин. – Новосибирск, 1983. – 319с.
410142
  Сванидзе А.А. Деревенские ремесла в средневековой Европе / А.А. Сванидзе. – М, 1985. – 176с.
410143
  Астырев Н.М. Деревенские типы и картинки : очерки и рассказы. – Москва : Высоч. утв. скороп. А.А. Левенсон, 1891. – [4], 261, [2] с.
410144
  Шапко В.М. Деревенский городок / В.М. Шапко. – Москва, 1991. – 461с.
410145
  Липатов В.В. Деревенский детектив / В.В. Липатов. – Москва, 1968. – 112с.
410146
  Липатов В.В. Деревенский детектив / В.В. Липатов. – Красноярск, 1974. – 83с.
410147
  Липатов В.В. Деревенский детектив / В.В. Липатов. – Москва, 1975. – 671с.
410148
  Липатов В.В. Деревенский детектив / В.В. Липатов. – Томск, 1987. – 301с.
410149
  Дорош Е Деревенский дневник / Е Дорош. – М, 1958. – 382с.
410150
  Дорош Е.Я. Деревенский дневник / Е.Я. Дорош. – М, 1963. – 493с.
410151
   Деревенский дневник. – М., 1984. – 704с.
410152
  Швецов А.С. Деревенский дневник. / А.С. Швецов. – Архангельск, 1982. – 64с.
410153
  Кудинов И.П. Деревенский дом. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1978. – 456с.
410154
  Златовратский Н.Н. Деревенский король Лир / Н.Н. Златовратский. – Москва, 1988. – 684с.
410155
  Вандервельде Деревенский отход и возвращение на лоно природы : Вместо предисл.: Массовые перемещения жителей, прилив их в города и отлив в села. (Этюд из области социал. динамики). М.М. Ковалевского; / Вандервельде, , Эмиль. – Одесса : Издание Вл. Распопов, 1904. – 246, [3] с.
410156
  Вдовина Л.Р. Деревенский очерк Мордовии 50-60-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Вдовина Л.Р.; МГУ. – М, 1968. – 20л.
410157
  Будылин И. Деревенский Пушкин : Пушкинские места Псковского края / И. Будылин. – Москва : Профиздат, 2002. – 384с. – ISBN 5-255-01364-1
410158
  Миронихина Л.Ф. Деревенский роман / Л.Ф. Миронихина. – М., 1988. – 270с.
410159
  Герасимов П.С. Деревенский характер / П.С. Герасимов. – Воронеж, 1976. – 56с.
410160
  Рыбников Н.А. Деревенский школьник и его идеалы : Очерки по психологии шк. возраста / Н. Рыбников ; Б-ка Педагог. музея Учител. дома в Москве. – Москва : Задруга, 1916. – 122, [1] с. : ил.
410161
  Харазов В.Л. Деревенский экстрасенс : [сборник] / В. Харазов ; [худож. В.Б. Мартусевич]. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 206, [2] с. – Содерж.: Докум. повести: Андреевна; Ведьма; Деревенский экстрасенс: Повесть; Альбина, Юозас и... богородица
410162
  Пискаев Н.А. Деревенское утро / Н.А. Пискаев. – Кемерово, 1980. – 78с.
410163
  Милн Александр Деревенское чествование // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 264-266. – ISSN 1130-6545
410164
  Гелприн М. Деревенщина : проза: фантастический рассказ // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 57-60. – ISSN 1727-5903
410165
  Рябов Б.А. Деревенька / Б.А. Рябов. – Москва : Современник, 1985. – 238 с.
410166
  Белов В.И. Деревенька моя лесная / В.И. Белов. – Вологда : Кн. изд-во, 1961. – 72 с.
410167
  Попова Л. Деревина Taxodiaceae з альбських відкладів Канівщини / Л. Попова, А. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-13. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Нова знахідка викопної деревини з річними кільцями з альбських відкладів околиць Канева дозволяє припустити посилену дію на рослини кліматичного фактора за ...
410168
  Тютюнник Г.М. Деревій : повість та оповідання / Г.М. Тютюнник. – Київ : Молодь, 1968. – 180 с.
410169
  Похітон П.П. Деревна рослинність правобережного Полісся та її вплив на грунти / П.П. Похітон. – Київ : АН УРСР, 1959. – 88с.
410170
  Дойко Н.М. Деревні ліани в озелененні міста Біла Церква // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-21. – (Біологія ; Вип. 30)


  Наводяться короткі відомості про біологію. екологію. використання восьми видів деревних ліан із семи родів та п"яти родин, які застосовуються для озеленення Білої Церкви.
410171
  Барановський Андрій Владиславович Деревні матеріали на основі лужного алюмосилікатного адгезиву : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Барановський Андрій Владиславович ; Київ. держ. техн. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 1997. – 17 л.
410172
   Деревні рослини Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2003. – 84с.
410173
  Бунин И.А. Деревня : [повесть] / Ив. Бунин. – Москва : Моск. книгоиздат ; [Типо-лит. И.М. Машистова], 1910. – 220, [20] с.
410174
  Габрилович Е.И. Деревня / Е.И. Габрилович, 1935. – 144с.
410175
  Белкин Ф.П. Деревня : повесть в стихах / Федор Белкин. – Минск : Советский писатель, 1958. – 130 с.
410176
  Кратохвил Я. Деревня / Я. Кратохвил. – Москва, 1961. – 207с.
410177
  Бунин И.А. Деревня / И.А. Бунин. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1977. – 164 с.
410178
  Бунин И.А. Деревня / И.А. Бунин. – Волгоград, 1977. – 176 с.
410179
  Бунин И.А. Деревня : Повести и рассказы / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература, 1981. – 319 с.
410180
  Бунин И.А. Деревня : Повести и рассказы / И.А. Бунин. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1985. – 287с.
410181
  Бунин И.А. Деревня : Повесть / Иван Бунин. – Москва : Современник, 1988. – 110 с. – ISBN 5-270-00158-6
410182
  Бунин И.А. Деревня : Повести и рассказы / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература, 1990. – 319 с. – ISBN 5-280-01860-0
410183
  Большаков А.М. Деревня 1917-1927 / А.М. Большаков ; с пред. М.И. Калинина и акад. С.Ф. Ольденбурга. – Москва : Работник просвещения, 1927. – VIII, 472 с., 1 л. карт.
410184
  Промет Л.А. Деревня без мущин : роман / Л.А. Промет; пер. с эст. Г.Муравина. – Москва : Советский писатель, 1963. – 412 с.
410185
  Тянь Цзюнь Деревня в августе / Тянь Цзюнь. – Л, 1939. – 192с.
410186
  Староверов В.И. Деревня в условиях интеграции / В.И. Староверов. – Москва, 1979. – 272с.
410187
   Деревня Востока от социальной напряженности к политической борьбе. – М., 1987. – 287с.
410188
  Летнев А.В. Деревня Западного Мали / А.В. Летнев. – М., 1964. – 184с.
410189
  Чистов А.А. Деревня и город / А.А. Чистов. – М., 1961. – 75с.
410190
  Каждан А.П. Деревня и город в Византии IX-X вв. / А.П. Каждан. – Москва, 1960. – 432 с.
410191
  Майер В.Е. Деревня и город Германии в ХІV - XVI вв. / В.Е. Майер. – Л, 1979. – 168с.
410192
   Деревня и город Урала в эпоху феодализма: проблема взаимодействия. – Свердловск, 1986. – 143с.
410193
  Фрейденберг М.М. Деревня и городская жизнь в Далмации 13-15 вв. / М.М. Фрейденберг. – Калинин, 1972. – 251с.
410194
  Тяпкина Н.И. Деревня и крестьянство в социально-политической системе Китая (вторая половина ХІХ- нач Х в) / Н.И. Тяпкина. – М, 1984. – 223с.
410195
  Савельев И.К. Деревня и песни / И.Г. Савельев. – 4-е изд., справл. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Курочкина, 1913. – IV, 204, IV с. – 2 тит л. - На обл. назв.; Деревня, песни и частушки. - И.Г. Савельев (Биографический очерк) / В. Дзержановский
410196
  Шумилов И.Л. Деревня Ивановка / И.Л. Шумилов. – Барнаул, 1978. – 174с.
410197
  Бумахди А. Деревня лилий / А. Бумахди. – М., 1974. – 315с.
410198
  Полин Н.В. Деревня Мордовии в годы первой мировой войны (июль 1914 - март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Полин Н.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1971. – 21л.
410199
  Гундарев В. Деревня моя деревянная / В. Гундарев. – Алма-Ата, 1973. – 47с.
410200
  Топорков Л.В. Деревня на Жиздре / Л.В. Топорков. – Москва : Советская Россия, 1982. – 63 с.
410201
  Авижюс Й.К. Деревня на перепутье : роман / Йонас Авижюс; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1966. – 498 с. : ил. – (Роман-газета)
410202
  Авижюс Й Деревня на перепутье : роман / Йонас Авижюс; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Известия, 1969. – 464 с.
410203
  Белоконский И.П. Деревня печальная : рассказ / [соч.] И.Н. Белоконского // Старый замок : (из сказок действительности) / Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 24 с.
410204
  Марек И. Деревня под землей / И. Марек. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 235 с.
410205
  Ниедре Я.Я. Деревня Пушканы : трилогия / Янис Ниедре ; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1988. – 536 с.
410206
  Тимошенкова З.А. Деревня северо-запада России XVI -- начала XVII в. (по матер. Шатонской пятины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Тимошенкова З. А.; Ин-т ист. СССР АН СССР, Лен. отд. – Л., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.27
410207
  Космарская Н.П. Деревня тропической Африки: Особенности эволюции традиционных форм хозяйства. / Н.П. Космарская. – Москва, 1983. – 156с.
410208
   Деревня ХVIII-ХХ вв. в русской художественной литературе. Художственные страницы по истории русской культуры. – Москва ; Ленинград
Т. 2. – 1925. – 358 с.
410209
  Иванова Н.Г. Деревня Ясная Поляна / Н.Г. Иванова. – Тула, 1971. – 72с.
410210
  Пьержан А. Деревня, в которой не было детей / А. Пьержан. – М., 1983. – 64с.
410211
   Дерево-до-небес. – Москва, 1989. – 230с.
410212
  Марчук А. Дерево - современник динозавров : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 4-5 : Іл.
410213
  Метелкин Николай Дерево - убийца : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 2 : Іл.
410214
  Карпухин Э. Дерево / Э. Карпухин. – Душанбе, 1963. – 72с.
410215
  Кешеля Д. Дерево безсмертя : повість / Дмитро Кешеля. – Київ : Академія, 2020. – 128 с. – Сер. засн. в 2016 р. – (Ім"я). – ISBN 978-966-580-605-9
410216
   Дерево в архитектуре и скульптуре славян. – Москва, 1987. – 271с.
410217
  Балтрушайтис Ю. Дерево в огне / Ю. Балтрушайтис. – Вильнюс, 1969. – 539 с.
410218
  Балтрушайтис Ю. Дерево в огне : стихи / Ю. Балтрушайтис ; вступ. ст. А. Туркова, с. 5-28. – 2-е изд. – Вильнюс : Vaga, 1983. – 319 с.
410219
  Содомора А. Дерево в поемі Вергілія "Георгіки": відлуння через віки // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 5-14. – ISBN 978-966-02-6024-5
410220
  Каримова Л.М. Дерево в степи / Л.М. Каримова. – М, 1986. – 92с.
410221
   Дерево в строительстве.. – М., 1936. – 172с.
410222
  Проханов А.А. Дерево в центре Кабула / А.А. Проханов. – Москва, 1982. – 240 с.
410223
  Проханов О.А. Дерево в центрі Кабула / О.А. Проханов. – Київ, 1982. – 221с.
410224
  Исхаков В.Э. Дерево в чужом саду / В.Э. Исхаков. – Свердловск, 1990. – 317 с.
410225
  Голуй Т. Дерево дает плоды // Пепел и алмаз : романы : пер. с польск. / Е. Анджеевский. – Москва : Художественная литература, 1975. – (Библиотека польской литературы)
410226
  Голуй Т. Дерево дает плоды. / Т. Голуй. – М., 1966. – 207с.
410227
  Искандер Фазиль Дерево детства / Искандер Фазиль. – Москва, 1970. – 367 с.
410228
  Искандер Фазиль Дерево детства : Рассказы и повесть / Искандер Фазиль. – Москва : Советский писатель, 1970. – 368с.
410229
  Искандер Фазиль Дерево детства : Рассказы и повесть / Искандер Фазиль. – Москва : Советский писатель, 1974. – 368с.
410230
  Дудин М.А. Дерево для аиста / М.А. Дудин. – Москва, 1980. – 351с.
410231
  Дудин М.А. Дерево для аиста / М.А. Дудин. – Л., 1982. – 383с.
410232
  Богушевич Ю.К. Дерево дружбы : повесть : [для сред. и старш. возраста] / Ю.К. Богушевич ; [ил. Ю. Пучинский]. – Минск : Госиздат БССР : Ред. дет. и юнош. лит., 1959. – 279 с. : ил.
410233
  Богушевич Ю.К. Дерево дружбы : повесть : [для сред. и старш. возраста] / Ю.К. Богушевич ; [ил. Ю. Пучинский]. – Минск : Госиздат БССР, 1961. – 279 с. : ил.
410234
  Пахомов Ю.Н. Дерево духов / Ю.Н. Пахомов. – М., 1988. – 267с.
410235
  Задереев С.К. Дерево единое / С.К. Задереев. – Красноярск, 1980. – 149с.
410236
  Буков Е.Н. Дерево жизни : стихи / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдавеняскэ, 1974. – 223 с.
410237
  Кожевников В.М. Дерево жизни / В.М. Кожевников. – Москва, 1977. – 783с.
410238
  Анненков Ю.Л. Дерево жизни : роман : [о П. Неруде : для ст. возраста] / Юлий Анненков. – Москва : Детская литература, 1978. – 271 с.
410239
  Кожевников В.М. Дерево жизни : роман / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1979. – 750с.
410240
  Александров Ю.А. Дерево жизни : стихи / Александров Ю.А. – Москва : Советский писатель, 1988. – 176 с.
410241
  Круговых Н.П. Дерево жизни : повесть, рассказы / Н.П. Круговых. – Минск : Мастацкая літаратура, 1991. – 284 с.
410242
   Дерево життя. – Київ : Фенікс. – 224 с. – ISBN 978-966-2082-12-8
410243
  Голубець М. Дерево життя / Михайло Голубець, Богдан Смоляк. – Львів : Камула, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-433-015-9
410244
  Набитович І. Дерево життя літературного роду: Іван Федорович, Володислав Федорович, Дарія Віконська / Ігор Набитович. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 559 с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Постаті культури). – ISBN 978-966-378-632-2
410245
  Кешеля Д.М. Дерево зеленого дощу / Д.М. Кешеля. – Ужгород : Карпати, 1978. – 93 с.
410246
  Косиер Б. Дерево и когти орла. / Б. Косиер. – М., 1969. – 198с.
410247
  Рожков А.С. Дерево и насекомое / А.С. Рожков. – Новосибирск, 1981. – 177с.
410248
  Година Н.И. Дерево любви / Н.И. Година. – Челябинск, 1970. – 79с.
410249
  Котляр О. Дерево міцне своїм корінням // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 16-18. – ISSN 2519-4429


  Пам"яті громадського активіста Сашка Капіноса, який загинув на Євромайдані. Герой України.
410250
  Забашта Л.В. Дерево моих надежд : стихи / Л.В. Забашта. – Москва : Советский писатель, 1968. – 175 с.
410251
  Исхаков В.И. Дерево мудрости и здоровья: Питание в истории культуры народов Востока / В.И. Исхаков, Н Т. Исхакова, . – Ташкент, 1991. – 143с.
410252
  Гази А. Дерево на вершине : стихи и поэмы / А. Гази; пер. с дарг. Л.Дубаева. – Москва : Современник, 1972. – 96 с.
410253
  Газин А. Дерево на вершине / А. Газин. – М., 1975. – 95с.
410254
  Хакимов О. Дерево на земле : стихи и поэма / О. Хакимов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 94 с.
410255
  Мороз В.Л. Дерево на обрії : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1969. – 94 с.
410256
  Солоухин В.А. Дерево над водой / В.А. Солоухин. – М, 1979. – 368с.
410257
  Есиненку Н. Дерево нашей жизни : повести. рассказы / Николае Есиненку ;. – Москва, 1989. – 572 с.
410258
   Дерево пам"яті : книга українського історичного оповідання : у чотирьох випусках. – Київ : Веселка. – ISBN 5-301-00741-6
Вип. 1 : Від найдавніших часів до 1648 року. – 1990. – 607 с.
410259
   Дерево пам"яті. – Київ. – ISBN 5-301-01086-7
Вып. 3 : Світова історія. – 1991. – 512 с.
410260
   Дерево пам"яті. – К., 1992. – с.
410261
  Сумманен Т.К. Дерево песен : стихотворения, баллады, поэмы / Тойото Сумманен; пер. с фин. – Москва : Современник, 1988. – 287 с.
410262
  Макаров В.А. Дерево под окном / В.А. Макаров. – Омск, 1981. – 78с.
410263
  Данова К.В. Дерево подій як інструмент оцінювання професійних ризиків на робочих місцях працівників із інвалідністю // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 61-65 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
410264
  Фарзади Р.Х. Дерево радости и печали / Р.Х. Фарзади. – М, 1990. – 176с.
410265
  Жилин В.М. Дерево разговора / В.М. Жилин. – Москва : Советский писатель, 1983. – 87с.
410266
  Елкин В.Н. Дерево рассказывает сказки. / В.Н. Елкин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1978. – 111с.
410267
  Голуй Т. Дерево родить плід. / Т. Голуй. – К., 1971. – 192с.
410268
  Осипчук В.С. Дерево роду : вірші / В.С. Осипчук. – Київ : Молодь, 1990. – 40 с.
410269
  Ткач М.М. Дерево роду / Микола Ткач. – Київ : Анфас, 1995. – 111, [1] с. – ISBN 5-7707-7194-1
410270
  Бежански М. Дерево с двумя вершинами : рассказы : [для ст. возраста] / Методи Бежански ; пер. с болг. [В. Викторова] ; ил. Н. Бальжак. – Москва : Детская литература, 1983. – 128 с.
410271
   Дерево свободы. – Ленинград, 1962. – 124 с.
410272
   Дерево свободы. – 2-е изд.. доп. – Ленинград, 1976. – 160 с.
410273
  Кацнельсон А.И. Дерево свободы. / А.И. Кацнельсон. – М, 1960. – 91с.
410274
  Шагинян Ш.М. Дерево сильно корнями / Ш.М. Шагинян. – Ростов -на-Дону, 1973. – 41с.
410275
  Грабовський В.Н. Дерево слова / В.Н. Грабовський. – Київ, 1987. – 91 с.
410276
  Міщенко А. Дерево у весняному календарному циклі українців // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 49-50
410277
  Павлов Ю.Н. Дерево у дороги / Ю.Н. Павлов. – Кишинев, 1980. – 96с.
410278
  Конкка А.П. Дерево у могилы. На кладбищах Северо-восточной Карелии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 209-216. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Археологія Карелії
410279
  Уайт П. Дерево человеческое / П. Уайт. – Москва, 1976. – 555с.
410280
  Уайт П Дерево человеческое / П Уайт, . – М, 1979. – 554с.
410281
  Луньова Т.В. Дерево як метакогнітивний концепт в есе Джона Фаулза "The Tree" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – C. 173-185
410282
  Швецов Ф. Дерево, как летопись засух : Сообщение в годичном заседании Новороссийского общества естествоиспытателей, января 17-го 1892 г. / [Ф. Шведов]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1892. – 16 с. : ил. – Без ориг. обл. и тит. л. - Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Метеорологический вестник. 1892, № 3
410283
  Бээкман В. Дерево, которого нет / В. Бээкман. – Таллинн : Ээсти раамат, 1976. – 64 с.
410284
  Биккол Ш. Дерево, посаженное мною... : стихи и поэма "Когда погасло" : авториз. пер. с башк. / Ш. Биккол. – Уфа, 1972. – 63 с. – (Библиотечка башкирской поэзии)
410285
  Козурак М. Дерево, яке єднає: народні мотиви у творчості майстрів художнього дерева смт Великого Бичкова та смт Вишкова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1496-1502. – ISSN 1028-5091


  "Подаються нові дослідницькі матеріали про різьбярів Закарпаття, зібрані в експедиціях 2016-2017 рр., в ході яких були зафіксовані маловідомі, або й зовсім незнані імена народних майстрів. Зокрема, розглянута творчість низки майстрів-різьбярів у ...
410286
  Семернин В.Н. Дерево. / В.Н. Семернин. – М., 1967. – 107с.
410287
  Сиониль Х. Дерево; Мой брат, мой палач / Х. Сиониль. – М., 1983. – 448с.
410288
  Вийрес А. Деревообделочное ремесло в эстонской деревне /X-XX вв./. : Автореф... канд. ист.наук: / Вийрес А.; Тартут. гос. ун-т. – Тарту, 1955. – 20л.
410289
  Тумшевиц В.Ф. Деревообрабатывающая промышленность Латвийской ССР, ее размещение и перспективы развития : Автореф... канд. эконом.наук: / Тумшевиц В.Ф.; АН Латвийской ССР. Ин-т экономики. – Рига, 1953. – 25л.
410290
   Деревообробна промисловість України та країн світу: стан, проблеми і перспективи розвитку : монографія / [М.О. Кизим та ін. ; за ред. М.О. Кизима, І.О. Губарєвої ; Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – 271, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. також: НДЦ ІПР НАНУ. – Бібліогр.: с. 214-225. – ISBN 978-617-7801-29-9
410291
  Клапчук В. Деревообробні промисли та ремесла населення Гуцульщини другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С. 18-26
410292
  Головащук Н.С. Деревоподібні зображення боксів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі розвивається формалізм, необхідний для описання боксів, які характеризують точні категорії, породжені каменями в категорії зображень сагайдака. Ключові слова: бокс, категорія зображень, деревоподібні зображення. In this paper we develop ...
410293
  Любарский Л.В. Дереворазрушающие грибы Дальнего Востока / Л.В. Любарский, Л.Н. Васильева. – Новосибирск, 1975. – 165с.
410294
  Довгий О.П. Дереворити : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 126 с.
410295
  Стасенко В.В. Дереворізи кириличних книг Галичини 17 ст. та відображення в них образів Христа і Богородиці : Автореф. ... канд. мистецтвознавства / Стасенко В.В.; МОНУ. Львів. акад. мистецтв. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с.17
410296
  Довгий О.П. Деревороти : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Дніпро, 1980. – 310 с.
410297
  Висоцька Н.Ю. Деревостани тополі та осики в Україні / Н.Ю. Висоцька, В.П. Ткач // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 20-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0459-1216
410298
  Фолкнер У. Деревушка / У. Фолкнер. – М, 1964. – 391с.
410299
   Деревце-Вселенная. – М., 1990. – 192с.
410300
  Журахович С.М. Деревце під вікном : повісті / С.М. Журахович. – Київ, 1965. – 286 с.
410301
  Береснева Р.Я. Деревцо : стихи / Р.Я. Береснева. – Харьков : Прапор, 1973. – 52 с. : ил.
410302
  Мильчик М.И. Деревянная архитектура русского Севера / М.И. Мильчик, Ю.С. Ушаков. – Ленинград, 1980. – 128 с.
410303
   Деревянная архитектура Томска. – Томск, 1963. – 76 с.
410304
   Деревянная архитектура Томска. – Москва, 1975. – 181с.
410305
   Деревянная архитектура Томска. – Москва, 1987. – 151с.
410306
  Губин О. Деревянная версия Стоунхенджа // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (1002). – С. 28-29. – ISSN 0130-1640
410307
  Гечко Ф. Деревянная деревня. / Ф. Гечко. – Москва, 1957. – 442с.
410308
  Шим Э.Ю. Деревянная книга / Э.Ю. Шим. – 3-е изд. – Ленинград, 1973. – 160 с.
410309
  Дорохов А.В. Деревянная лошадка / А.В. Дорохов. – М., 1990. – 173с.
410310
  Хворостов С А. Деревянная мозаика / С А. Хворостов, . – М, 1973. – 86с.
410311
  Хьюз Р. Деревянная пастушка / Р. Хьюз. – М, 1979. – 333с.
410312
  Есиненку Н. Деревянная пушка : повести и рассказы / Николае Есиненку ;. – Москва : Советский писатель, 1987. – 445 с.
410313
  Бибикова И.М. Деревянная резьба крестьянских жилищ Верхнего Поволжья / И.М. Бибикова, Н.А. Ковальчук. – Москва : Искусство, 1954. – 100 с. : ил.
410314
  Шайхтдинова Н.Х. Деревянная резьба Тюмени / Н.Х. Шайхтдинова. – Свердловск, 1984. – 159с.
410315
  Шибаков Н.И. Деревянная скульптура мордвы / Н.И. Шибаков. – Саранск, 1980. – 93с.
410316
  Ковальчук Н.А. Деревянное зодчество / Н.А. Ковальчук. – Москва, 1955. – 27с.
410317
  Мехтиев А.М. Деревянное зодчество Азебайджана / А.М. Мехтиев. – Баку, 1987. – 109 с.
410318
  Орфинский В.П. Деревянное зодчество Карелии / В.П. Орфинский. – Ленинград, 1972. – 119 с.
410319
  Александрова Л.А. Деревянное зодчество Руси : [для сред. школьного возраста] / Лариса Александрова ; рисунки автора. – Москва : Белый город, 2004. – 48 с. : ил. – (История России). – ISBN 57793-0711-3
410320
  Ополовников А.В. Деревянное зодчество Якутии / А.В. Ополовников, Е.А. Ополовникова. – Якутск, 1983. – 124 с.
410321
  Булавин Е.А. Деревянное кружево Костромы. / Е.А. Булавин. – Ярославль, 1975. – 63с.
410322
  Платонов А.П. Деревянное растение / А.П. Платонов. – М., 1990. – 46с.
410323
  Зиновьев Н.П. Деревянное рукоделие / Н.П. Зиновьев. – Новосибирск, 1989. – 26с.
410324
  Ключарева Наталья Деревянное солнце : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 5 (1009). – С. 87-92. – ISSN 0130-7673
410325
  Леонов В.Н. Деревянное солнышко / В.Н. Леонов. – М, 1985. – 320с.
410326
  Данько Е.Я. Деревянные актеры / Е.Я. Данько. – 3-е изд. – Красноярск, 1957. – 188с.
410327
  Мопассан Ги де Деревянные башмаки / Мопассан Ги де. – Москва, 1926. – 64с.
410328
  Сая К. Деревянные башмаки / К. Сая. – М., 1968. – 176с.
410329
  Чертова Н.В. Деревянные башмаки / Н.В. Чертова. – Москва, 1981. – 238с.
410330
  Сая К. Деревянные башмаки : рассказы / Казис Сая ; пер. с литов. Е.Мальцаса. – Москва : Детская литература, 1985. – 158 с.
410331
  Воронецкий М.Г. Деревянные города / М.Г. Воронецкий. – Тула, 1966. – 52с.
410332
  Сиротин Б.З. Деревянные дома / Б.З. Сиротин. – М, 1989. – 159с.
410333
  Орлов С.Н. Деревянные изделия Старой Ладоги 7-10 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Орлов С.Н.; Моск.ордена Ленана гос.ун-т. – М, 1954. – 15л.
410334
  Абрамов Ф.А. Деревянные кони : повести и рассказы / Ф.А. Абрамов ; [ил.: Ф.Ф. Мельников]. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1972. – 248 с. : ил.
410335
  Абрамов Ф.А. Деревянные кони : повести и рассказы / Ф.А. Абрамов ; [худож. Е. Капустин]. – Москва : Современник, 1978. – 431 с., [1] л. портр. : портр.
410336
  Абрамов Ф.А. Деревянные кони. Пелагея. Алька. Вокруг да около. Безотцовщина. Мамониха. Жила-была Семужка : [повести] / Федор Абрамов ; худож. Л. Кабачек. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1989. – 334, [2] с. : цв. ил. – ISBN 5-265-00512-9
410337
  Доржелес Р. Деревянные кресты / Р. Доржелес. – Москва ; Ленинград, 1925. – 182 с.
410338
  Неменова Л.М. Деревянные кружева: Непридум. повесть. / Л.М. Неменова. – М., 1977. – 80с.
410339
  Марцинкявичюс Ю. Деревянные мосты : стихи / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1970. – 128 с.
410340
  Хойт Алекс Деревянные небоскребы. Все на дерево! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 86 : фото
410341
  Воронин С.А. Деревянные пятачки / С.А. Воронин. – Ленинград, 1978. – 656с.
410342
  Конакова А.К. Деревянные человечки на просторах сети / Александра Константиновна Конакова // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 2 (32). – С. 18-23. – ISSN 2072-3849


  Форум безопасности Интернета (ФБИ) - главная российская конференция, посвященная проблемам безопасности детей и взрослых в глобальной информационной сети. Вопросы безопасности в разных аспектах стали предметом разговора на третьем ежегодном Форуме ...
410343
  Роллечек Н. Деревянные четки / Н. Роллечек. – Л, 1956. – 280с.
410344
  Роллечек Н. Деревянные четки / Н. Роллечек. – Ленинград, 1978. – 256 с.
410345
  Борута К. Деревянные чудеса : повести / К. Борута; пер. с литов. Э.Кактынь, Е.Борисовой-Ветровой. – Вильнюс : Vaga, 1988. – 392 с.
410346
  Пашкова Анна Деревянный замок на Белом море : Архитектура // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 40-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
410347
  Уильямс Э. Деревянный конь = The wooden horse : книга для чтения на английском языке в 10 классе средней школы / Э. Уильямс. – Ленинград, 1963. – 111 с.
410348
  Тельпугов В.П. Деревянный кораблик / В.П. Тельпугов. – Москва, 1968. – 384с.
410349
  Хенни Я. Деревянный корабль // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 129-141. – ISSN 1130-6545
410350
  Воробьев Л.И. Деревянный край / Л.И. Воробьев. – Ярославль, 1964. – 176с.
410351
  Каленова Т.А. Деревянный маузер / Т.А. Каленова. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1974. – 136 с.
410352
  Масс А.В. Деревянный тюлень. / А.В. Масс. – М., 1972. – 238с.
410353
  Алексис Ж.С. Деревья-музыканты : роман / Ж.С. Алексис ; пер. с фр. М. Ваксмахера, О. Моисеенко ; предисл. С. Емельяникова ; ил.: Ф. Терлецкий, Ю. Владимиров. – Москва : Художественная литература, 1964. – 312 с. : ил. – (Зарубежный роман XX в.)
410354
  Влэстару Б. Деревья - стражи : рассказы / Б. Влэстару; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 25 с.
410355
  Матевосян Деревья : повести. рассказы / Грант Матевосян ;. – Москва : Известия, 1983. – 478 с.
410356
  Стуруа Лия Деревья в городе : стихи / Лия Стуруа ; авториз. пер. с груз. А.Глезера. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 64 с.
410357
  Заика Анатолий Деревья в городе или город среди деревьев : Человек и природа // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 16-29 : Іл.
410358
  Красиков М.М. Деревья детства : Чистая лирика / М.М. Красиков. – Харьков : Крок, 2001. – 104с. – ISBN 966-7093-90-5
410359
  Лиснянская Инна Деревья думали иначе : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 80-81. – ISSN 0012-6756
410360
  Коверга А.С. Деревья и кустаники для озеленения Северо-Крымского канала. водоемов, населеных пунктов и курортов Крыма / А.С. Коверга, А.И. Анисимова. – Симферополь, 1951. – 220 с.
410361
  Славкина Т.И. Деревья и кустариники европейско-кавказской части дендропарка Ботанического сада АН УзССР. / Т.И. Славкина. – Ташкент, 1968. – 96с.
410362
   Деревья и кустарники Алма-Атинского ботанического сада. – Алма-Ата, 1959. – 278с.
410363
  Левицкая А.М. Деревья и кустарники ботанического сада Днепропетровского государственного университета / А.М. Левицкая. – Днепропетровск, 1955. – 20с.
410364
  Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре : справочник / Л.И. Рубцов. – Киев, 1977. – 272 с.
410365
  Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре : Справочник / Л.И. Рубцов. – Киев : Наук. думка, 1977. – 271с.
410366
  Рубцов А.Ф. Деревья и кустарники в озеленении Донбасса : Автореф... канд. с.-х.наук: 563 / Рубцов А.Ф.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1971. – 24л.
410367
  Мушегян А.М. Деревья и кустарники Восточного Казахстана / А.М. Мушегян. – Алма-Ата, 1958. – 132с.
410368
   Деревья и кустарники декоративных городских насаждений Полесья и лесостепи УССР. – Киев : Наукова думка, 1980. – 236 с. : ил. 67, табл. 2, библиогр. 18 назв.
410369
  Мисник Г.Е. Деревья и кустарники дендропарка "Тростянец" / Г.Е. Мисник. – Киев : Издательство АН УССР, 1962. – 179с.
410370
  Ткаченко В.И. Деревья и кустарники дикорастущей флоры Киргизии и их интродукция. / В.И. Ткаченко. – Фрунзе, 1972. – 348с.
410371
  Альбенский А.В. Деревья и кустарники для защитного лесоразведения / А.В. Альбенский, А.Е. Дяченко. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 144 с.
410372
  Потапов Г.М. Деревья и кустарники для защитного лесоразведения в северной половине Карагандинской области Казахской ССР (полупустыне Центр. Казахстана). : Автореф... канд. биол.наук: / Потапов Г.М.; АН КазССР. Караганд. Ботан. сад. – Алма-Ата, 1951. – 8 с.
410373
  Аксенова Н.А. Деревья и кустарники для любительского садоводства и озеленения / Н.А. Аксенова, Л.А. Фролова. – Москва : Изд-во Московского университета, 1989. – 160 с.
410374
  Бродович Т.М. Деревья и кустарники Запада УССР. Атлас. / Т.М. Бродович, М М. Бродович, . – Львов : Вища школа, 1979. – 250с.
410375
  Рычин Ю.В. Деревья и кустарники зимой / Ю.В. Рычин. – Москва, 1952. – 128с.
410376
  Ефимова М.А. Деревья и кустарники зимой / М.А. Ефимова. – Ленинград, 1954. – 88с.
410377
  Мушегян А.М. Деревья и кустарники Казахстана / А.М. Мушегян. – Алма-Ата
2. – 1966. – 344с.
410378
  Бойченко Е.П. Деревья и кустарники как элементы зеленого строительства : эколого-биологические и декоративные особенности / Е.П. Бойченко ; Ростовский н/Д. гос. ун-т им. В.М. Молотова. – Харьков : Издательство ХГУ, 1952. – 95 с.
410379
   Деревья и кустарники Киргизии. – Фрунзе
Вып.1 : Голосеменные. – 1959. – 117 с.
410380
   Деревья и кустарники Киргизии. – Фрунзе
Вып.2 : (семейства лилейные - тутовые). – 1961. – 215 с.
410381
   Деревья и кустарники культивируемые в Украинской ССР : Голосеменные. – Киев : Наукова думка, 1985. – 200с.
410382
   Деревья и кустарники культивируемые в Украинской ССР : Покрытосеменные. – Киев : Наукова думка, 1986. – 720с.
410383
  Рычин Ю.В. Деревья и кустарники лесов, парков, садов и полезащитных лесонааждений средней полосы Европейской части СССР : Определитель / Ю.В. Рычин. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 188с.
410384
  Вехов Н.К. Деревья и кустарники лесостепной селекционной опытной станции : По состоянию на 1 июля 1953 г. / Н.К. Вехов. – Москва, 1953. – 51с.
410385
  Андреев В.Н. Деревья и кустарники Молдавии / В.Н. Андреев. – Москва
1. – 1957. – 208с.
410386
  Боровиков В.М. Деревья и кустарники Сочинского дендрария / В.М. Боровиков, А.Л. Коркешко. – Сочи, 1954. – 168с.
410387
  Усманов А.У. Деревья и кустарники Средней Азии, интродуцированные Ботаническим садом АН УзССР. / А.У. Усманов, Г.С. Костелова. – Ташкент, 1974. – 151с.
410388
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.1 : Голосеменные. – 1949. – 464с.
410389
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.2 : Покрытосеменные. – 1951. – 612с.
410390
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л.
Т.3 : Покрытосеменные семейства троходендровые-розоцветные. – 1954. – 872с.
410391
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.4 : Покрытосеменные семейства бобовые-гранатовые. – 1958. – 975с.
410392
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.5 : Покрытосеменные семейства миртове-маслиновые. – 1960. – 544с.
410393
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.6 : Покрытосеменные семейства логаниевые-сложноцветные. – 1962. – 380с.
410394
   Деревья и кустарники СССР : География древесных растений СССР. – Москва-Л.
Т.7. – 1965. – 266 с.
410395
   Деревья и кустарники СССР. – Москва, 1966. – 637 с.
410396
  Бородина Н.А. Деревья и кустарники СССР / Н.А. Бородина. – Москва : Мысль, 1966. – 637с.
410397
  Башинджакели Н.Д. Деревья и кустарники Тбилисского ботанического сада / Н.Д. Башинджакели, В.Я. Герменяк. – Тбилиси, 1971. – 170с.
410398
   Деревья и кустарники, розы и сирень : краткие итоги интродукции. – Минск : Наука и техника, 1968. – 384 с.
410399
  Качалов А.А. Деревья и кустарники. / А.А. Качалов. – М, 1970. – 407с.
410400
   Деревья и кустарники. Голосеменные. – Киев : Наукова думка, 1971. – 156с.
410401
   Деревья и кустарники. Краткие иготи интродукции в Главном Ботаническом саду Академии наук СССР. – Москва, 1959. – 192с.
410402
   Деревья и кустарники. Покрытосеменные : справочник. – Киев : Наукова думка, 1974. – 590 с.
410403
  Чивилихин В.А. Деревья и люди / В.А. Чивилихин. – М., 1976. – 88с.
410404
  Некрасов В.И. Деревья меняют адреса / В.И. Некрасов. – Москва, 1965. – 104с.
410405
  Граши А.Б. Деревья меняют листву : лирика / А.Б. Граши. – Москва : Художественная литература, 1965. – 327 с.
410406
  Ашинов Х. Деревья на ветру : короткие повести и рассказы : пер. с адыгейск. / Хазрет Ашинов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 344 с.
410407
  Палванова З. Деревья не копят обид / З. Палванова. – М, 1986. – 110с.
410408
  Векшегонова И.В. Деревья не умирают / И.В. Векшегонова. – Москва, 1991. – 125с.
410409
  Зиборов Е.А. Деревья остаются большими / Е.А. Зиборов. – Тула, 1966. – 131с.
410410
  Зиборов Е.А. Деревья остаются большими / Е.А. Зиборов. – Калининград, 1976. – 127с.
410411
  Фомченко О. Деревья остаются зелеными / О. Фомченко. – Минск, 1968. – 144с.
410412
  Гёрделер Карл Деревья против селей : Ответ природы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 54-55 : фото. – ISSN 1029-5828
410413
  Овчинников Н.И. Деревья стали большими / Н.И. Овчинников. – Куйбышев, 1966. – 40с.
410414
  Корнеев А.А. Деревья Сталинграда: Стих. и поэмы. / А.А. Корнеев. – М., 1983. – 239с.
410415
  Касона А. Деревья умирают стоя / А. Касона. – Л.-Москва, 1959. – 66с.
410416
  Гроздова Н.Б. Деревья, кустарники и лианы : справочное пособие / Н.Б. Гроздова, В.И. Некрасов, Глоба-Михайленко; под ред. Некрасова В.И. – Москва : Лесная промышленность, 1986. – 349 с.
410417
  Головач А.Г. Деревья, кустарники и лианы Ботанического сада БИН АН СССР / А.Г. Головач. – Ленинград : Наука, 1980. – 188с.
410418
  Усенко Н.В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока / Н.В. Усенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск, 1984. – 266с.
410419
  Завальнюк Л.А. Деревья, птицы, облака : Стихи / Л.А. Завальнюк. – Москва : Советский писатель, 1989. – 128с.
410420
  Муниф Деревья.... и убийство Марзука / Муниф, , Абдель Рахман. – М., 1980. – 237с.
410421
  Викулов С.В. Деревьям снятся листья / С.В. Викулов. – Вологда, 1962. – 224с.
410422
  Кураташвілі А.А. Дерегулювання в системі управління економікою // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 179-182
410423
  Варналій З.С. Дерегулювання економіки як чинник зміцнення економічної безпеки України / З.С. Варналій, О.В. Панасюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 1/2 (72). – С. 32-37
410424
  Сергійко О.В. Дерегулювання підприємницької діяльності в умовах сучасного ринку // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 126-139. – ISBN 978-617-7087-39-6
410425
  Варналій З.С. Дерегулювання підприємницької діяльності як протидіючий чинник тіньової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 331-335
410426
  Маркович Данило Дерегуляция, информатизация и виртуализация образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465
410427
  Гриник Є. Дерегуляція бізнесу: корупція, непрозорість, загроза євроінтеграції (про новий законопроект) / Є. Гриник, М. Дячук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-31 жовтня (№ 42/43). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
410428
  Коваленко Т. Дерегуляція земельних правовідносин: позитивні та негативні аспекти // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 88-93. – ISSN 2409-4544
410429
   Дерегуляція Наукової діяльності // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 листопада (№ 44). – С. 7. – ISSN 2219-5793
410430
  Савка С. Дерегуляція підприємницької діяльності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 139-141
410431
  Шимко А.Р. Дерегуляція ринку металобрухту: господарсько-правовий аспект // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 106-115. – ISSN 2224-9281
410432
  Лозано-Вівас Дерегуляція та індивідуалізація продукції у банківському секторі / Лозано-Вівас, А. Моралес // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 35-45. – ISSN 1998-6068
410433
  Глущенко С. Дерегуляція трудових відносин. Рада зробила крок до працевлаштування без зайвої бюрократії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19 листопада - 2 грудня (№ 46/47)
410434
  Титикало Р. Дерегуляція трудових відносин: чого чекати // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
410435
  Зигрій О. Дерегуляція у сфері правового регулювання земельних відносин або нова "земельна конституція" / О. Зигрій, Ю. Ковальчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 136-141. – ISSN 2524-0129
410436
  Курас І. Дерегус Михайло Гордійович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 649. – ISBN 966-642-207-7
410437
  Верховский Вячеслав Дереза и бронепойтова : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 0131-8136
410438
  Висоцька Н. Дереконструкція опозиції "Природа - цивілізація" в романі Тоні Моррісон "Милість" // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 189-198. – ISBN 978-966-1516-14-3
410439
  Мурадян Г.Б. Дереник Демирчан / Г.Б. Мурадян. – Ереван, 1956. – 133с.
410440
  Мурадян Грайр Бениаминович Дереник Демирчян. (Жизнь и творчество) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Мурадян Грайр Бениаминович ; Акад. наук Арм. ССР, Ин-т литературы им. М. Абегяна. – Ереван, 1963. – 66 с.
410441
  Толмачев А.И. Дересья, кустарники и деревянистые лианы острова Сахалина / А.И. Толмачев. – М-Л : Издательство АН СССР, 1956. – 172с.
410442
   Держ. музей книги і друкарства Української РСР: Фотопутівник. – К., 1981. – 127с.
410443
  Сухоруков К. Держа руку на пульсе // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 6-9. – ISSN 0869-4915


  В статье описывается роль Российской книжной палаты в информационно-библиографическом и статистическом учете издательской продукции, а также в расспределении и доставке федеральных обязательных экземпляров (ОЭ) в ведущие библиотечные и информационные ...
410444
  Филюк Г.М. Держава-бізнес-суспільство: взаємодія у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України / Г.М. Филюк, М.О. Табахарнюк // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2017. – № 6 : № 6. – C. 2-7. – ISSN 2076-4561
410445
  Дубровик-Рохова Держава-лабораторія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 18-19


  Як залучати мільярди доларів інвестицій в економіку воюючої держави. Ізраїльський досвід.
410446
  Шиприкевич О.О. Держава - засіб вільного культурного розвитку народу в трактуванні Юліана Бачинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розповідається про трактування Юліаном Бачинським держави як засобу вільного культурного розвитку народу, розгляд дослідником впливу економічно-політичної ситуації ...
410447
  Гаєвська О.Б. Держава - основний інструмент самоуправління суспільства (до питання про українські реалії) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 15-24. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Пропонується соціально-системне бачення управлінської ролі держави в Україні, що повинна виявляти себе не у посиленні суто владних функцій, не у збільшенні поля панування, а у все більшому переході державних структур на професійне обслуговування ...
410448
  Фролов Ю. Держава - основний організаційно-правовий гарант забезпечення реалізації, охорони та захисту економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-60.
410449
  Суторміна В.М. Держава - податки - бізнес / В.М. Суторміна. – К., 1992. – 328с.
410450
  Малярчук В.А. Держава - ТНК - національний товаровиробник: становлення правовідносин в Україні // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.179-184. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
410451
   Держава - це ми. – Київ, 1979. – 24с.
410452
  Платон Держава : Уривок // Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини / Упор. О.І. Терех та ін. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 9-13.
410453
  Платон Держава / Платон. – Київ : Основи, 2000. – 355c. – ISBN 966-500-022-5
410454
  Бойченко М.І. Держава / М. Бойченко, В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 94-95. – ISBN 966-642-073-2
410455
  Платон Держава / Платон; Переклад з давньогрецької та коментарі Дзвінки Коваль. – Київ : Основи, 2005. – 355c. – ISBN 966-500-022-5
410456
  Платон Держава // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 13-89. – ISBN 978-966-8865-81-7
410457
  Яковенко К. Держава "здорового глузду" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 квітня (№ 69). – С. 5


  На референдумі було винесено питання: скільки має бути тижнів відпустки - чотири або шість? Народ вибрав чотири. І це багато значить для розуміння Швейцарії.
410458
  Длугопольський О.В. Держава (загального) добробуту в Китаї: етапи становлення і проблеми побудови // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (632). – С. 69-81. – ISSN 0131-775Х
410459
  Запорожченко Р.О. Держава vs імперія: влада та її реалізація в контексті глобалізації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 33-40. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
410460
  Кучерук О. Держава без армiї (до 100-рiччя народного комiсара оборони УРСР Василя Герасименка) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 68-71
410461
  Кучерук Олександр Держава без армії. Як це було... // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 18-20. – ISSN 0130-7037


  До 100-річчя народного комісара оборони УРСР Василя Герасименка.
410462
  Карпенко В. Держава без ідеології - як судно без лоції // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 5/6. – С.3-9
410463
  Гром В. Держава Богдана Хмельницького в українській міжвоєнній історіографії // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 135-139
410464
  Грінберг Р. Держава в економіці знань // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-39. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано мінливу роль держави в контексті становлення економіки знань. Запропоновано оригінальну концепцію ("економічна соціодинаміка"), з якої випливає нове розуміння змішаної економіки. Запроваджено (за межами постулату методологічного ...
410465
  Найчук А.В. Держава в історичних моделях розвитку: теоретико-методологічний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 7-16
410466
  Смолина К.П. Держава в контексте конкретно-исторических языковых изменений // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 94-100. – ISSN 0130-9730
410467
  Кушніренко В. Держава в політичній історії ісламу: проблема осучаснення традиційної моделі / Володимир Кушніренко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 158, [2] с. – Предм. покажч.: с. 155-158. – Бібліогр.: с. 141-154. – ISBN 978-617-646-024-4
410468
  Шевченко О.О. Держава в політичній організації радянського суспільства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 52-58. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Досліджується політична організація радянського суспільства, місце в ній СРСР та союзних республік, сучасні тенденції розвитку союзної держави.
410469
  Меркулова Т. Держава в ринковій економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-104 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
410470
  Коструба А.В. Держава в системі суб"єктів цивільного права України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 67-77. – ISSN 1993-0909
410471
  Олещук К. Держава в соціологічній спадщині Станіслава Дністрянського // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 11-17. – ISSN 2306-3974
410472
  Волкова О.М. Держава в суспільстві та в його господарській сфері: некласичний підхід // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 5-9. – ISSN 1683-1942
410473
  Похилюк В.В. Держава в транзитивній економіці : регулювання економіки, аналіз та стан економічної безпеки : монографія / В.В. Похилюк ; МОНУ ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 406 с. – ISBN 978-966-184-019-4
410474
  Вергелес Т. Держава в трансформаційній економіці: теорії та реалії // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 7-14. – ISSN 1818-5754
410475
  Балаклицький А.І. Держава в умовах глобалізації: контекст трансформації // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 84-90. – ISSN 2524-017X
410476
  Орел М.Г. Держава вже не - "територія суверена", а "територія конкуренції" // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (109). – С. 151-153. – ISSN 1560-4926
410477
  Колесник Р. Держава відповість // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С.12-14. – ISSN 1726-3077


  Про проект Адміністративно- процесуального кодексу України
410478
  Плахонін А. Держава Володимира та Ярослава // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 102-104. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
410479
  Терюханова І. Держава загального добробуту Норвегія: розвиток, проблеми, перспективи / І. Терюханова, С. Петриченко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 53-59. – ISSN 2411-6912 04
410480
  Бойченко О.І. Держава заради держави: зародження філософії легізму // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 21-25. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
410481
  Чечелюк П. Держава знає. Як помножити на нуль результати господарської діяльності лісової галузі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 9


  "Як відомо, 3 липня Верховна Рада України в другому читанні 234 голосами підтримала законопроект №5495 "Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів". ...
410482
  Бережнюк О. Держава знову "замовила" собі фахівців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 105). – С. 2


  Попит на бакалаврів зменшився, а на магістрів та спеціалістів - зріс.
410483
  Луговенко Н.В. Держава і бізнес: інституціоналізм і реляційний підхід / Н.В. Луговенко, Н.В. Коваленко // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 1-3. – ISBN 978-9934-571-53-4
410484
  Колот А.М. Держава і бізнес: новітні тенденції взаємодії та забезпечення стійкого розвитку / А.М. Колот, О.М. Поплавська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – C. 8-30. – ISSN 2410-4752
410485
  Кравчук Л.М. Держава і влада: досвід адміністративної реформи в Україні / Л.М. Кравчук. – Київ : Інтелект, 2001. – 192с. – ISBN 966-646-022-Х
410486
   Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці : аналіт. доповідь / [Балабан Р.В. та ін. ; за ред. О.М. Майборода] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 371, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 370-371. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-02-7119-7
410487
  Дубінін В.В. Держава і громадянське суспільство як суб"єкти саморегуляції інтересів народу України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 81-91
410488
  Матвійчук А.В. Держава і громадянське суспільство: діалектика взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
410489
  Літкевич В. Держава і громадянське суспільство: противники чи партнери? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 13


  26 лютого 2016 р. президент України своїм указом затвердив Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки. Надзвичайна самоорганізація і самопожертва українського суспільства під час подій на Євромайдані, ...
410490
  Медведчук В. Держава і громадянське суспільство: український вибір // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 375-384. – ISSN 1026-9932
410491
  Штань О. Держава і державна мова // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 18-24 квітня (№ 16). – С. 4
410492
  Бутирська Т.О. Держава і економіка : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 50-54 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв
410493
  Михасюк І.М. Держава і економічна безпека країни в умовах глобалізації // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.27-32. – ISBN 5-7763-2435-1
410494
  Радзієвська С.О. Держава і конкурентні позиції України на світогосподарському ринковому просторі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 20-26
410495
  Гладкий С. Держава і кооперація в Україні в контексті становлення громадянського суспільства (історико - правовий аспект) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-28.
410496
  Редзюк Є. Держава і корпоративне управління - шлях до європейських цінностей чи в нікуди? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 7


  "Корпоративний сектор економіки в сучасних країнах світу відіграє провідну роль у здійсненні надважливих суспільно-економічних завдань, які не в змозі або не повною мірою ефективно може реалізувати малий і середній бізнес (МСБ)".
410497
  Мороз О. Держава і місцеве самоврядування в Україні як інститути утвердження влади народу (питання взаємодії) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 42-51. – ISSN 1026-9932
410498
  Антонюк О. Держава і наука: гроші за любов? / О. Антонюк, О. Скороход, Ю. Безвершенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 9-13 серпня (№ 27). – С. 12


  "Українським вченим часто закидають, що результати їхніх досліджень не затребувані, не націлені на задоволення конкретних потреб держави та суспільства". Такими словами починається стаття С. Захаріна "Наука і держава: любов за гроші?" (DT.UA, № 18, ...
410499
  Тумакова С. Держава і організація ринку робочої сили // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.118-125. – ISBN 966-73-53-51-Х
410500
  Кістяківський Б. Держава і особистість // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 121-124. – ISBN 978-966-668-480-9
410501
  Бєляєв О.О. Держава і перехідна економіка: механізм взаємодії : монографія / О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, О.М. Комяков; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 190 с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-565-4
410502
  Шаукенов А. Держава і платник податків: перспективи розвитку механізмів урегулювання податкових спорів у нових економічних умовах у Республіці Казахстан // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 215-220. – ISSN 1026-9932
410503
  Ключкович А.Ю. Держава і політичні партії в федеративній республіці Німеччині (проблеми спговідношення та взаємодії) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 69-72. – ISBN 966-660-151-6
410504
   Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 9. – 2001
410505
   Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 10. – 2001
410506
   Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 11. – 2001
410507
   Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 12. – 2001
410508
   Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 13. – 2001
410509
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні наукит. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 27. – 2005
410510
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні наукит. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 28. – 2005
410511
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 29. – 2005
410512
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 30. – 2005
410513
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 31. – 2006
410514
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 32. – 2006
410515
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 33. – 2006
410516
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 34. – 2006
410517
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 35. – 2007
410518
   Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 36. – 2007
410519
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 37. – 2007
410520
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 38. – 2007
410521
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 39. – 2008
410522
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 40. – 2008
410523
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 41. – 2008
410524
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 42. – 2008
410525
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 43. – 2009
410526
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 44. – 2009
410527
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 45. – 2009
410528
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 46. – 2009
410529
   Держава і право : бібліографічні посібники : анотований каталог / НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад. : В.Ю. Радченко, В.А. Шкаріна ; наук. ред. і авт. передм. Т.В. Добко]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2010. – 292 с. – ISBN 978-966-02-5116-8
410530
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 47. – 2010
410531
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 48. – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
410532
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 49. – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
410533
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 50. – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
410534
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 51. – 2011. – мова резюме англ., укр., рос.
410535
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 52. – 2011. – мова резюме англ., укр., рос.
410536
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 53. – 2011. – мова резюме англ., укр., рос.
410537
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 54. – 2011. – мова резюме англ., укр., рос.
410538
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 55. – 2012. – мова резюме англ., укр., рос.
410539
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 56. – 2012. – мова резюме англ., укр., рос.
410540
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 57. – 2012. – мова резюме англ., укр., рос.
410541
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 58. – 2012. – мова резюме англ., укр., рос.
410542
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 59. – 2013. – Резюме англ., укр., рос.
410543
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 60. – 2013. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410544
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 61. – 2013. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410545
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 62. – 2013. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410546
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 63. – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410547
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 64. – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410548
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 65. – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410549
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 66. – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410550
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 68. – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410551
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 68. – 2015. – 390 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410552
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 67. – 2015. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410553
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 67. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410554
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 70. – 2015. – 339 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410555
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 69. – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410556
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 70. – 2015. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410557
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 69. – 2015. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410558
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 71. – 2016. – 476 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410559
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 72. – 2016. – 512 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410560
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 71. – 2016. – 269 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410561
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ
  вип. 74. – 2016. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410562
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 72. – 2016. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410563
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 73. – 2016. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410564
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 73. – 2016. – 513 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410565
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 74. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410566
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 75. – 2017. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410567
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 76. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410568
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 77. – 2017. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410569
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 78. – 2017. – 338 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410570
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 76. – 2017. – 222 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410571
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 77. – 2017. – 375 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410572
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 75. – 2017. – 414 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410573
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 78. – 2017. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410574
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 79. – 2018. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410575
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 79. – 2018. – 284 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410576
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 80. – 2018. – 214 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410577
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 80. – 2018. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410578
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 81. – 2018. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410579
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 82. – 2018. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410580
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 81. – 2018. – 340 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410581
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 82. – 2018. – 346, [1] с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
410582
   Держава і право. Серія "Юридичні і політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 86. – 2019. – 406, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
410583
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 84. – 2019. – 130, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
410584
   Держава і право. Серія "Юридичні і політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 85. – 2019. – 440, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
410585
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 83. – 2019. – 368, [1] с.
410586
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 83. – 2019. – 215, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410587
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 84. – 2019. – 187, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
410588
   Держава і право. Серія "Юридичні і політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 89. – 2021. – 330, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
410589
   Держава і право. Серія "Юридичні і політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 90. – 2021. – 255, [7] c. – Резюме укр., англ. мовами
410590
   Держава і право. Серія "Юридичні і політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 92. – 2022. – 288, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
410591
   Держава і право. Серія "Юридичні і політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 91. – 2022. – 271, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
410592
  Тимошенко В.І. Держава і право в неокантіанстві // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.64-67. – ISBN 966-568-656-9
410593
  Білас І. Держава і право в поглядах давньокитайських мислителів // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 41-47. – ISBN 966-7251-18-7


  "У давньокитайській «Книзі про дао і де» (VI ст. до н. є.) — зібранні монологів Лао-цзи викладено погляди засновника дао­сизму, одного з найбільш впливових течій давньокитайської фі­лософської і суспільно-політичної думки. На відміну від традиційних ...
410594
  Шевченко О.О. Держава і право в сучасній ідеологічній боротьбі / О.О. Шевченко. – Київ, 1983. – 32 с.
410595
  Заруба В.М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець 8 ст. - початок 14 ст.) : навч. посібник / В.М. Заруба ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2007. – 128 с. – ISBN 966-7613-95-X
410596
  Катрич В.М. Держава і право Стародавнього Рима / В.М. Катрич. – Київ, 1972. – 113с.
410597
   Держава і право у світлі сучасної юридичної думки : зб. наук. пр. на пошану акад. Юрія Сергійовича Шемшученка: до 75-річчя від дня народж. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Горбатенко В.П. (співголова) та ін. ; передм.: Б.Є. Патон]. – Київ : Юридична думка, 2010. – 452, [2] с. – Авт. зазнач. в тексті. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – ISBN 978-966-8602-86-3
410598
  Копиленко О.Л. Держава і право України. 1917-1920 : Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, М.Л. Копиленко. – Київ : Либідь, 1997. – 208 с. – ISBN 5-325-00017-9
410599
  Єрмоленко І.Я. Держава і право як різні модуси єдиної субстанції у науково-теоретичній спадщині Б.О. Кістяківського // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 57-63


  У статті розглядається проблема гармонії між державою і правом. У даному відношенні аналізується концепція Б.А. Кістяківського, де держава представлена у якості правового інституту, який створюється і регулюється правовими нормами. Таким чином, держава ...
410600
  Тесленко М. Держава і правова охорона конституції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 89-91. – ISSN 0132-1331
410601
  Пащенко В.О. Держава і православ"я в Україні: 20-20-ті роки ХХ ст. / В.О. Пащенко. – К., 1993. – 179с.
410602
  Приступенко Т. Держава і преса - шляхи порозуміння // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 15-25. – (Журналістика ; Вип. 4)
410603
  Єщенко П.С. Держава і приватна власність в сучасній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 6-12


  У статті піддається критиці теорія та практика тотальної приватизації в Україні, яка не враховує національних реалій та глобальних тенденцій економічного розвитку, розкрита роль державного сектору економіки. Theory and the practice of total ...
410604
  Кононенко Ю.С. Держава і революції : монографія / Ю.С. Кононенко, С.В. Джолос. – Черкаси : О.М. Третяков, 2022. – 315, [1] с. : іл., портр. – Висновки англ. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-7827-36-7
410605
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 116с.
410606
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 103с.
410607
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 90с.
410608
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 131с.
410609
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1950. – 104с.
410610
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 111с.
410611
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 297с.
410612
  Мостовой Я.С. Держава і революція / Я.С. Мостовой. – Київ, 1958. – 32с.
410613
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 274с.
410614
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 268с.
410615
  Дементьєв В. Держава і регіони: чому немає згоди? (інституційний аспект) // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 39-48. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
410616
  Шаров О.М. Держава і ринок в умовах сучасної глобалізації: боротьба протилежностей чи синергія взаємодії? // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7 (716). – С. 41-53. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2522-9303
410617
  Малий І.Й. Держава і ринок послуг в трансформаційній економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 56-66. – ISBN 966-7958-13-2
410618
  Ткач А.А. Держава і ринок: еволюція механізмів взаємодії у розбудові інфраструктури // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 9-12. – Бібліогр.: на 6 пунктів
410619
  Малий І.Й. Держава і ринок: порівняльний аналіз реформування економіки України та Китаю // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 3-11. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1811-3141
410620
  Симоненко В. Держава і ринок: шляхи партнерства : Наукові дискусії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 71-77. – Бібл.12 назв. – ISSN 0131-775Х
410621
  Каращук В.В. Держава і свобода: рівні дослідження проблеми // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 96-100. – ISSN 1563-3349
410622
  Ляхевич С.Б. Держава і суспільство в поглядах М. Драгоманова в контексті соціального і національного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 113-116. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Проблема національної державності, її витоків, передумов існування, завдань, місця і ролі в системі суспільнополітичних відносин є провідною в українській політичній думці. Вона була та залишається актуальною, дозволяє розглянути процес становлення і ...
410623
  Год Б.В. Держава і суспільство в політичній концепції італійського мислителя Ніколо Макіавеллі // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 18-26. – ISSN 2075-1451
410624
  Кульчицький С. Держава і суспільство в радянському комуносоціалізмі / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 7-20. – ISBN 978-966-2050-13-4
410625
   Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність / [Балабан Р.В. та ін. ; редкол.: Левенець Ю.А. та ін] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 181, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 176-181. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7186-9
410626
  Даниленко В. Держава і суспільство в умовах електронної демократії (на прикладі країн Євросоюзу) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 69-76


  У статті аналізується взаємодія між державою і суспільством в умовах електронної демократії у країнах Європейського Союзу. Класифікуються послуги, які надає держава громадянам, бізнесу, системі охорони здоров’я. В статье анализируется взаимодействие ...
410627
  Слатенькова М.О. Держава і транснаціональна корпорація: перспективи розвитку в глобалізаційних умовах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1068. – С. 77-81. – (Економічна ; вип. 86). – ISSN 2311-2379
410628
  Михайлина Д. Держава і транснаціональні корпорації в умовах корпоративного глобалізму // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 46-50
410629
  Фрішко Владислав Держава і тургалузь: жорсткий контроль або імітація діяльності? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
410630
  Семчик О.О. Держава і фінанси: правовий зв"язок : монографія / О.О. Семчик ; НАНУ; Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-8602-82-5
410631
   Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – 434, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-182-372-2
410632
   Держава і церква в Україні-2019: підсумки року і перспективи розвитку відносин : (інформ. матеріали) : релігія і Церква в укр. сусп-ві: соціол. дослідж.-2019, держ. док., заяви і звернення Всеукр. Ради Церков і реліг. орг., а також окремих Церков України з приводу акт. подій і проблем у держ.-конфес. відносинах / Razumkov centre. – Київ : [б. в.], 2019. – 70 с. : іл., табл. – Точка доступу: www.razumkov.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова)
410633
  Рощина Л.О. Держава і церква в умовах формування громадянського суспільства в Україні // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 64-69. – ISSN 1728-3671
410634
  Палінчак М.М. Держава і церква у Чехословаччині в 40-50-х роках XX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 146-150. – (Історія ; Вип. 24)
410635
  Туряниця В.В. Держава і церква, релігія і особистість в архітектоніці правової держави т.масарика: зв"язок і взаємозумовленість елементів цілого // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 422-431. – ISBN 978-617-7404-86-5
410636
  Запорожець В.А. Держава і церква: взаємовідносини в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 107-109
410637
  Горєлов М.І. Держава і цивілізація в історії України / М.І. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса, Ін-т археології. – Київ : Еко-Продакшн, 2009. – 880 с. – ISBN 978-966-1622-03-5
410638
  Ганусець О.І. Держава Ізраїль - агресор / О.І. Ганусець. – Київ : Т-во"Знання" УРСР, 1967. – 47с. ; Сер.3№9


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
410639
  Ханін В.Е. Держава Ізраїль: політика і суспільство : навч. посібник / В. Ханін, А. Романюк, В. Чернін ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ун-т Аріель в Самарії (Ізраїль). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 370, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 358-365. – ISBN 978-617-10-0106-0
410640
  Шиян О.І. Держава кадрова політика в системі вищої освіти гендерний аспект (на прикладі Львівсько області) / О.І. Шиян, О.В. Худоба, Д.Д. Заяць // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 112-118. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
410641
   Держава Карпатська Україна // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1999. – 1999. – С. 45-57. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 82)
410642
   Держава компенсуватиме ремонт житла // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 11 травня (№ 94). – С. 2
410643
  Черевичний Г.С. Держава конфедеративна / Г. Черевичний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 96. – ISBN 966-642-073-2
410644
  Граб Віктор Держава має забезпечити місцеве самоврядування в повному обсязі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 2-3.


  Керівник Управління по зв"язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування апарату Верховної Ради України Віктор Граб найбільшою проблемою місцевого самоврядування вважає недосконале законодавство, що не цілком забезпечує ...
410645
  Седляр Ю.О. Держава на міжнародній арені на початку ХХІ ст. (до проблеми ерозії Вестфальської політичної структури світу) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 45-54


  У статті розглядається проблема місця та ролі держави на міжнародній арені на початку XXI ст. Особлива увага звернена на висвітленні головних напрямів наукових досліджень, що розкривають та пояснюють причини зміни ролі держави у контексті ерозії ...
410646
  Сюндюков І. Держава очима Платона // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 13-14 серпня (№ 111/112). – С. 21


  Великий давньогрецький мислитель про походження тиранії, демократію, олігархію та типи влади.
410647
  Сюндюков І. Держава очима Платона // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 20-21 серпня (№ 113/114). – С. 20
410648
  Сюндюков І. Держава очима Платона // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 20
410649
  Матевосяна А.А. Держава перехідного періоду: поняття та різновиди // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 227-229. – ISBN 978-966-7166-36-6
410650
  Багінський В.В. Держава правова / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 96-97. – ISBN 966-642-073-2
410651
  Юрченко К. Держава проти банку "Альянс": на кону два мільярди гривень // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 лютого (№ 4/6)


  У другій половині січня нарешті було оприлюднене рішення Господарського суду Києва від 15.12.2022 р. у справі за позовом Національної компанії "Укренерго" до банку "Альянс" про стягнення 1,717 мільярда гривень.
410652
  Чечелюк П. Держава проти лісу? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Наприкінці травня на базі ДП "Іванківське лісове господарство" Київської області відбулася науково-практична конференція Державного агентства лісових ресурсів України (ДАЛР) та Товариства лісівників України, організатором і модератором якої виступив ...
410653
  Петонов В.К. Держава ранних жаворонков : стихи / Владимир Петонов; пер. с бурят. Н.Горохова. – Москва : Современник, 1984. – 79 с.
410654
  Липкин С.И. Держава ранних жаворонов. Повесть по мативам бурят. эпоса. / С.И. Липкин. – М., 1968. – 160с.
410655
  Малолєткова О. Держава розвиває освіту як підвалину людського капіталу // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 1 червня (№ 103)
410656
  Копейчиков В.В. Держава розвинутого соціалізму. / В.В. Копейчиков. – Київ, 1975. – 48 с.
410657
  Головко О. Держава Романа Мстиславича та його нащадків у політичному житті Східної Європи // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 4. – С. 3-15


  Методологічні питання.
410658
  Рерих Н. Держава света. Священный дозор / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1992. – 285с. – ISBN 5-85745-042-Х
410659
  Орест М. Держава слова : Вірші та переклади / М. Орест; Упоряд. та авт. передм. С.Павличко. – Київ : Основи, 1995. – 526с. – ISBN 5-308-01188-5
410660
  Копштейн А.Й. Держава сонця : поезії / А.Й. Копштейн. – Київ, 1938. – 75 с.
410661
  Кравчук М.В. Держава та армія УНР в період Тимчасового уряду та їх правове закріплення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 69-75. – ISSN 1563-3349
410662
  Данилов В. Держава та бізнес: у пошуках синергії // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 28-29
410663
  Дашо Т. Держава та громадянське суспільство: правова взаємодія // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 113-122. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
410664
  Пашкевич М. Держава та діаспора у міжнародних відносинах ХХІ ст.: зарубіжний досвід і уроки для України / М. Пашкевич, В. Пашков, Д. Запорожець // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 40-52. – ISSN 2522-1663
410665
  Варич О.Г. Держава та здоров"я населення : переосмислення ціннісних орієтирів // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 96-101. – ISSN 2524-017X
410666
  Гриценко О.М. Держава та інформаційне суспільство // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 58-70. – ISBN 966-7181-44-8
410667
  Гончарова К.В. Держава та її органи як суб"єкти трудового права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гончарова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 211 л. – Бібліогр.: л. 185-211
410668
  Гончарова К.В. Держава та її органи як суб"єкти трудового права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гончарова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 10 назв
410669
  Онопко М.О. Держава та її сектор в умовах глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 90-91. – ISBN 978-966-188-219-4
410670
  Тищенко О.П. Держава та її функції в економіці: ретроспективний аналіз наукових теорій докейсіанського періоду // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 49-60. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1993-6788
410671
  Бабіченко В. Держава та корпорації: діалектична концепція відносин та можливості уніфікації інтересів // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 73-77. – Бібліогр.: 8 назв
410672
  Федулова В.В. Держава та особистість у філософсько-історичних концепціях теїстів в Україні в XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-106. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
410673
  Шнипко О.С. Держава та підприємництво: партнерство в інноваційній діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 130-138. – Бібліогр.: на 10 пунктів
410674
  Панчишин А.В. Держава та політична система суспільства: деякі аспекти співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 73-79. – ISSN 1563-3349
410675
   Держава та право : юридичний реферативний журнал. – Одеса, 2003-
№ 2. – 2004
410676
   Держава та право : Юридичний реферативний журнал. – Одеса, 2003-
№ 3. – 2004
410677
   Держава та право очима молодих дослідників : Збірник наук. праць Міжнародної наукової конференції (29-30 листопада 2001 року). – Київ : Київський університет, 2003. – 512с.
410678
  Оніщенко Н.М. Держава та право: єдність, відмінності та протиріччя // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 16. – ISSN 1563-3349
410679
  Карпенко О.Д. Держава та промислова власність: організаційно-правові питання / О.Д. Карпенко; НАНУ; Ін-тут держави і права ім.В.М.Корецького НАНУ. – Київ : Ін Юре, 1999. – 155с. – ISBN 966-02-1070-1
410680
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2003
410681
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2003
410682
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 4. – 2003
410683
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2003
410684
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2003
410685
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2004
410686
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  №5. – 2004
410687
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2004
410688
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2004
410689
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 6. – 2004
410690
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2004
410691
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2004
410692
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 3. – 2004
410693
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2004
410694
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 4. – 2004
410695
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2004
410696
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2005
410697
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2005
410698
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 3. – 2005
410699
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 4. – 2005
410700
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 5. – 2005
410701
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2005
410702
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2005
410703
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 6. – 2005
410704
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2005
410705
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2005
410706
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2006
410707
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
410708
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 6. – 2006
410709
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 5. – 2006
410710
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2006
410711
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
410712
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2006
410713
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2006
410714
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
410715
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2006
410716
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
410717
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2006
410718
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2006
410719
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2006
410720
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2006
410721
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2006
410722
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2007
410723
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2007
410724
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2007
410725
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 5. – 2007. – резюме укр. та англ. мовами
410726
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2007
410727
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
410728
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2007
410729
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 6. – 2007
410730
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
410731
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 3. – 2007
410732
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 4. – 2007
410733
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2007
410734
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
410735
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
410736
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2007
410737
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2007
410738
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2007
410739
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2008
410740
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2008
410741
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2008
410742
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2008
410743
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2008
410744
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 1. – 2008
410745
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2008. – мова рез. укр.та англ.
410746
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 6. – 2008. – резюме укр. та англ. мовами
410747
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2008. – мова рез. укр.та англ.
410748
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
410749
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 5. – 2008
410750
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
410751
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 2. – 2008
410752
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2008
410753
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2008. – резюме рос., англ. та укр. мовами
410754
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2008
410755
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2008
410756
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
410757
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 1. – 2009
410758
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 2. – 2009
410759
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2009
410760
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2009
410761
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2009
410762
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2009
410763
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 5. – 2009
410764
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2009
410765
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2009
410766
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2009. – мова резюме укр. та англ
410767
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2009
410768
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2009
410769
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 7. – 2009
410770
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2009
410771
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1/2. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
410772
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 6. – 2009
410773
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3/4. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
410774
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2010
410775
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1/2. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
410776
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2010. – мова резюме укр. та англ.
410777
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2010
410778
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 2. – 2010. – мова резюме укр., рос., англ.
410779
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2010. – резюме - рос., англ., укр. мовами
410780
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2010. – мова резюме укр., рос. та англ.
410781
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 4. – 2010. – мова резюме укр., рос., англ.
410782
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 6. – 2010. – мова резюме укр., англ., рос.
410783
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 5. – 2010
410784
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2010. – мова резюме укр. та англ.
410785
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 4. – 2010. – мова резюме укр., рос., англ.
410786
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2010. – резюме - рос., англ., укр. мовами
410787
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2010
410788
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2010
410789
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 1. – 2010. – мова резюме укр., рос., англ.
410790
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2010
410791
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 1. – 2010
410792
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 2. – 2010. – мова резюме англ.,укр., рос.
410793
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 3. – 2010. – мова резюме англ., та рос.
410794
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 1. – 2011. – мова резюме укр., рос., англ.
410795
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
410796
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
410797
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
410798
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
410799
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
410800
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
410801
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
410802
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
410803
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 5. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
410804
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
410805
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – мова резюме укр., рос., англ.
410806
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
410807
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 1. – 2011
410808
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
410809
   Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
410810
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
410811
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
410812
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя
  № 4. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
410813
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 6. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
410814
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
410815
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – ммова резюме укр., рос., англ.
410816
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 4. – 2011. – ммова резюме укр., рос., англ.
410817
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1. – 2012. – ммова резюме укр., рос., англ.
410818
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2. – 2012. – ммова резюме укр., рос., англ.
410819
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3. – 2012. – ммова резюме укр., рос., англ.
410820
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (64). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
410821
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
410822
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (66). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
410823
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (36). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
410824
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1(37). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
410825
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1(35). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
410826
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (65). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
410827
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (38). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
410828
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (67). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
410829
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
410830
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (39). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
410831
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (40). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
410832
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 5 (68). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
410833
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (37). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
410834
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
410835
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (38). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
410836
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 6 (69). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
410837
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4. – 2012. – ммова резюме укр., рос., англ.
410838
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (70). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410839
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (41). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
410840
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (72). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410841
   Держава та регіони. Серия: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (39). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410842
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (42). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410843
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 6 (75). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410844
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (44). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410845
   Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3/4 (15-16). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410846
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (35). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410847
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (43). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410848
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (32). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410849
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2/3 (33/34). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410850
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (41). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410851
   Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (73). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410852
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 5 (74). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410853
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (72). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410854
   Держава та регіони. Серія "Державне управління" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (42). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410855
   Держава та регіони. Серія "Право" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (40). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410856
   Держава та регіони. Серія "Соціальні комунікації" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410857
   Держава та регіони. Серія "Соціальні комунікації" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410858
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (76). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410859
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (45). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410860
   Держава та регіони. Серія "Соціальні комунікації" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410861
   Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 5 (80). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410862
   Держава та регіони. Серія "Соціальні комунікації" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (19). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410863
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (47). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410864
   Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (79). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410865
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410866
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (46). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410867
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (77). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410868
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (78). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410869
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410870
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (46). – 2014. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410871
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (45). – 2014. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410872
   Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 6 (81). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410873
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (39). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410874
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2/3 (33/34). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410875
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (38). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410876
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (20). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410877
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1/2 (36/37). – 2014. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410878
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (48). – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410879
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (49). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410880
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (47). – 2015. – 87 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410881
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (40). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410882
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (82). – 2015. – 201 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410883
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (83). – 2015. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410884
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (21). – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410885
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (22). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410886
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (23). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410887
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (48). – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410888
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (41). – 2015. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410889
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (84). – 2015. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410890
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (85). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410891
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 5 (86). – 2015. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410892
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (49). – 2015. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410893
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 6 (87). – 2015. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410894
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (50). – 2015. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410895
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (24). – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410896
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3/4 (42/43). – 2015. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410897
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (52). – 2016. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410898
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (27). – 2016. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410899
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4/5 (91/92 ). – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410900
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 4 (28). – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410901
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. Н.М. Торкун ; редкол.: З.В. Партико [та ін.]. – Запоріжжя
  № 1/2 (44/45). – 2016. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410902
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.А. Ільяшенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 3 (55). – 2016. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410903
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; В.А. Ільяшенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 4 (56). – 2016. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410904
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.М. Порохня [та ін.]. – Запоріжжя
  № 6 (93). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410905
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. Н.М. Торкун ; редкол.: З.В. Партико [та ін.]. – Запоріжжя
  № 3/4 (46/47). – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410906
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (88). – 2016. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410907
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (25). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410908
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (54). – 2016. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410909
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (90). – 2016. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410910
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (89). – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410911
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (53). – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410912
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (51). – 2016. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410913
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (26). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410914
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. В.Г. Лукашевич. – Запоріжжя
  № 3/4 (54). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410915
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 1 (94). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410916
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 1 (29). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410917
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 2 (30). – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410918
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 3 (31). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410919
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 2 (95). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410920
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 4/5 (97/98). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410921
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 3 (96). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410922
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 4 (32). – 2017. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410923
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 6 (99). – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410924
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 1 (33). – 2018. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410925
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 2 (34). – 2018. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410926
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 3 (35). – 2018. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410927
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 4 (36). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410928
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 3 (39). – 2019. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410929
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 2 (38). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410930
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 4 (40). – 2019. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410931
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 1 (37). – 2019. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
410932
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 1 (41). – 2020. – 150 с. – DOI https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2020.1(41) - Резюме укр., рос., англ. мовами
410933
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 2 (42). – 2020. – 150 с. – DOI https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2020.2(42) - Резюме укр., рос., англ. мовами
410934
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Женченко М.І. [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 3 (43). – 2020. – 134 с. – DOI https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2020.3(43) - Резюме укр., рос., англ. мовами
410935
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Женченко М.І. [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 4 (44). – 2020. – 148 с. – DOI https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2020.4(44) - Резюме укр., рос., англ. мовами
410936
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 1 (45). – 2021. – 150 с. – DOI https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2021.1(45) - Резюме укр., рос., англ. мовами
410937
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 2 (46). – 2021. – 180 с. – DOI https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2020.2(46) - Резюме укр., рос., англ. мовами
410938
   Держава та регіони: від патерналізму до партнерства : аналітична доповідь / Біла С.О. [та ін.] ; [за ред. С.О. Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 64 с. – ISBN 978-966-554-119-6
410939
  Гаврилюк А.Д. Держава та церква за доби правління гетьмана П. Скоропадського: проблеми правовідносин // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 212-213. – ISBN 978-617-7777-14-3
410940
  Горбач Т. Держава Тевтонського Ордену в Пруссії: її політична та соціально-економічна організація в XIII - на поч. XIV ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 153-155
410941
  Радчук В. Держава тлумачів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 205-214


  Спеціальності "переклад" у вищій освіті України вже понад 40 років. У вересні 2002 року дві провідні у своїй галузі кафедри теорії і практики перекладу університету ім. Т. Шевченка, відповідно - з германських і романських мов, відсвяткували з цим ...
410942
  Головінов О.М. Держава у контексті інституційного підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-23.
410943
  Бірюков О.М. Держава у процедурах банкрутства // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2008 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – С. 39-49. – ISBN 978-966-7509-59-0
410944
  Тимченко М.С. Держава у смартфоні: вектори розвитку в поширині електронних послуг // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 87-89. – ISBN 978-966-602-335-6
410945
  Шептицька Т. Держава у творенні та реформуванні українського культурного простору // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 47-50


  У статті розглядаються проблеми взаємозв"язку та взаємозалежності культури і держави. Аналізуються досвід реформування культурного простору в країнах-сусідах та наявне в Україні законодавство у галузі культури. Визначаються пріоритетні напрямки ...
410946
   Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 542, [2] с. – Загол. обкл.: Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави. Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю "Держава у теорії і практиці українського націоналізму". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-428-404-9
410947
  Оболенцев В.Ф. Держава Україна як система: системний підхід до запобігання корупції // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 161-168. – ISSN 2224-9281
410948
  Ольшанченко В.І. Держава Україна як суб"єкт цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану підприємцям у ході проведення АТО/ООС (аналіз чинного законодавства та практики) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 6-14. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджується проблематика відшкодування шкоди, завданої державою Україною підприємцям у ході проведення бойових дій або здійснення інших заходів, пов’язаних із забезпеченням правопорядку, а також захистом суб’єктивних цивільних прав учасників ...
410949
  Багінський В.В. Держава унітарна / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 97. – ISBN 966-642-073-2
410950
  Черевичний Г.С. Держава федеративна / Г. Черевичний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 97. – ISBN 966-642-073-2
410951
  Печеніна Наталія Держава Чингізхана та Русь в 10-20-х роках XIII ст.: деякі питання військової історії / Печеніна Наталія, Журавель Микола // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 6-11
410952
  Ткач О.І. Держава як важливий компонент нових концепцій розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-78. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
410953
  Бурлачук В. Держава як витвір мистецтва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 104-116. – ISSN 1563-3713
410954
  Щавінський В.Р. Держава як відповідач в адміністративному процес // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 137-143. – ISSN 2306-9082
410955
  Кабанець Н.І. Держава як гарант прав та свобод громадян у демократичному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 15-18. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  На основі розробок ліберально-індивідуалістичного напряму природничої школи права вводиться поняття ідеального суб"єктивного державно-політичного права індивіда, що реалізується шляхом укладення суспільного договору про створення держави та належну ...
410956
  Юсов А.В. Держава як головний інститут політичної системи сучасного суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 78-82.
410957
  Вдовиченко А.М. Держава як головний інституціональний і системоутворюючий суб"єкт розробки і впровадження стратегії інноваційного і сталого розвитку / А.М. Вдовиченко, О.В. Калінчак, М.А. Кузнєцова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 4 (73). – С. 22-36. – ISSN 2524-003X
410958
  Семчик О. Держава як деліктоздатний суб"єкт фінансового права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 81-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
410959
  Унтмоале Ю.В. Держава як ініціатор формування конкурентного порядку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 90-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
410960
  Кузьменко В.В. Держава як інститут економічної безпеки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 136-142. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
410961
  Сергієнко Л.В. Держава як інститут забезпечення реалізації положень циркулярної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 117-125. – ISSN 2306-6814
410962
  Чадюк М. Держава як інструмент для інтересів усіх громадян // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16-17 серпня (№ 147/148). – С. 31


  Презентація книжки "Трансформація національної ідеї": роздуми про переконування прикладом, важливість інновацій та посилення якостей.
410963
  Вдовичин І. Держава як інструмент реалізації свободи особи (концептуальні рішення правової української політичної думки міжвоєнного періоду) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – СА. 389-404
410964
  Лаговський А.С. Держава як легітимний інститут політичного насильства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 38-39
410965
  Смокович М. Держава як незалежний арбітр у сфері земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 155-170. – ISSN 1026-9932
410966
  Бєлоусов А.В. Держава як основний суб"єкт забезпечення природно-техногенної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 9-13. – (Серія: Державне управління ; № 4 (48)). – ISSN 1813-3401
410967
  Червінська Л.М. Держава як політичний інститут в сучасних міграційних процесах // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 52-53
410968
  Сліпачук Т. Держава як приватна особа: участь держав у міжнародному комерційному арбітражі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 76-84
410969
  Шевченко О. Держава як провідник нової економічної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-9. – (Економіка ; вип. 41)


  Розглянуто роль держави у перехідній економіці України. На основі порівняльного аналізу частки ВВП, що перерозподіляється через державний бюджет, показано, що мінімізація ролі держави в економічному процесі призводить до погіршення стану країни. ...
410970
  Безпрозванна Т.А. Держава як соціальний інститут, що гармонізує суспільні взаємини // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 16-18
410971
  Гетманцев Д.О. Держава як сторона фінансово-правового зобов"язання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 130-135. – ISSN 0132-1331


  У статті аналізується категорія фінансово-правового зобов"язання, висвітлюються особливості правового статусу держави як суб"єкта відносин фінансово-правового зобов"язання. Особливості вказаних відносин аналізується на прикладі конкретних практичних ...
410972
  Щавінський В.Р. Держава як суб"єкт адміністративного процесу: теоретична конструкція та практична реалізація // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 93-96. – ISSN 2219-5521
410973
  Черкасова О.В. Держава як суб"єкт господарської діяльності: дещо з теорії питання // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 140-148. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
410974
  Гапоненко В.А. Держава як суб"єкт забезпечення духовної свободи особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  В статті узагальнюються аргументи щодо провідного значення державних заходів у напрямку формуавння та зміцнення почуття духовної свободи громадян, що є основою для розбудови демократії та її наповнення реальним змістом. In article it is generalized ...
410975
  Захаренко К. Держава як суб"єкт інформаційної безпеки суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 86-96
410976
  Назаренко О.А. Держава як суб"єкт політики // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 96-98
410977
  Воронюк О.О. Держава як суб"єкт права - юридична особа // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 47-53. – (Право. Економіка. Управління)
410978
  Денега О.П. Держава як суб"єкт права соціального забезпечення : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Денега Олег Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НДІ публічного права. – Київ, 2021. – 418 арк. – Додатки: арк. 413-418. – Бібліогр.: арк. 361-412
410979
  Денега О.П. Держава як суб"єкт права соціального забезпечення : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Денега Олег Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 31 с. – Бібліогр.: 33 назви
410980
  Кучерук М.М. Держава як суб"єкт реалізації принципу протидії тероризму в міжнародному праві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 109-114. – ISSN 2220-1394
410981
  Балюк Г.І. Держава як суб"єкт регулювання еколого-правових відносин в Україні // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 202-205. – ISBN 978-966-7957-20-9
410982
  Кузьменко А. Держава як суб"єкт розвідувальної діяльності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 66-87.
410983
  Трунова Г. Держава як суб"єкт соціального партнерства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-30.
410984
  Семчик О.О. Держава як суб"єкт фінансових правовідносин / О.О. Семчик; За ред. Л.К. Воронової. – Київ : Юридична думка, 2006. – 116с. – ISBN 966-8602-37-4
410985
  Чернадчук Т. Держава як суб"єкт фінансових правовідносин // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 112-115. – ISSN 0132-1331
410986
  Гладких Д. Держава як суб"єкт цінового регулювання : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 4. – С. 53-59 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
410987
  Шумило М. Держава як суб"єкт юридичної відповідальності перед людиною у кримінальному процесі / М. Шумило, О. Андрушко // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 8. – С. 15-33. – ISSN 1026-9932
410988
  Власов М.О. Держава як суспільний інститут в ідеології іспанських фалангістів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 21-23
410989
  Дзера Ю.М. Держава як учасник цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дзера Ю.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв
410990
  Дзера Ю.М. Держава як учасник цивільних правовідносин : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Дзера Ю.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л. 200-201. – Бібліогр.: л. 201-223
410991
  Отраднова О.О. Держава як учасник цивільно-правових деліктних правовідносин // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 135-142. – ISSN 2227-796X


  The article is devoted to the analysis of states participation in civil relations of noncontractual damage compensation (torts). The author explores problematic questions of states characteristic as a victim in torts and a possibility to use articles ...
410992
   Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х - перша половина 2011 рр.) / [кер. проекту М.С. Кармазіна ; упоряд.: Т.А. Бевз (координатор проекту), Д.В. Вєдєнєєв, П.П. Гай-Нижник та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 807, [1] с. – ISBN 978-966-02-6136-5
410993
  Булдакова О. Держава, влада та право в політичних концепціях Августина Блаженного та Фоми Аквінського: еволюція ідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються дві значимі політичні концепції Середньовіччя, які були сформульовані Августином Блаженним (354-430) та Фомою Аквінським (1225-1274). На основі їх аналізу робиться спроба встановити зв"язок між змістовним наповненням вчень та ...
410994
  Шаповал В. Держава, влада, народ як категорії конституціоналізму // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 151-174. – ISSN 1026-9932
410995
  Оніщенко Н.М. Держава, громадянське суспільство та громадське життя: деякі аспекти розгляду // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 92-97. – ISSN 0869-2491
410996
  Томенко М. Держава, де убивають журналістів // Сільські вісті, 2002. – 10 грудня


  Із доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації на парламентських слуханнях "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні"
410997
  Бучма О. Держава, релігія і право в контексті творення громадянського суспільства в Україні // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 68-70
410998
  Терюханова І. Держава, роботодавці, особи з інвалідністю: шляхи співпраці : соціальне партнерство / І. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 47-51 : Рис.
410999
  Давиденко В.В. Держава, як суб"єкт економічних відносин: від давніх часів до сьогодення // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 50-52. – ISBN 966-660-151-6
411000
   Держава: поняття, основні ознаки, функції та форми / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, І.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, В.В. Латишева, Д.Д. Татакі, Б.Г. Шевченко, Т.О. Чернов // Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, Т.М. Моісеєва, І.М. та ін. Чістякова. – Київ : Каравела, 2019. – С. 59-68. – ISBN 978-966-2229-97-4
<< На початок(–10)411412413414415416417418419420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,