Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
409001
  Соболев Н.А. "...душа собою вечно недовольна" / Н.А. Соболев. – Тула, 1991. – 94с.
409002
  Шумило С.В. "Духовное Запорожье" на Афоне. Малоизвестный казачий скит "Черный Выр" на Святой Горе / Сергей Шумило ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине, Фонд "Православ. наследие Украины на Святой Горе Афон". – Киев : Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2015. – 113, [3] с. : ил. – К 1000-летию древнерусского монашества на Святой Горе Афон. – Библиогр.: Билиогр.: с. 103-113. – ISBN 978-966-2371-34-5
409003
  Поклад Наталка "Душа в снігах..." : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 285-286
409004
  Лермонтов М.Ю. "Душа мов має крилами..." : перлини українських перекладів поезії Михайла Лермонтова / [упоряд. тексту, авт. ст. та прим. В. Звиняцьковський ; дизайн кн. та іл.: С. Якутович та ін.]. – Київ : Либідь, 2013. – 350, [2] с. : іл. – До 200-річчя від дня народження Михайла Лермонтова. - Розгорутий тит. арк. - Текст парал. рос., укр. – ISBN 978-966-06-0660-9
409005
  Степула Н. "Душа моя вільна, нічия..." (розмова про життя і творчість Уляни Кравченко з доктором філологічних наук, лауреатом премії імені Тараса Шевченка Юрієм Ковалівим) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 59-64. – ISBN 966-7379-16-7
409006
  Клочек Г.Д. "Душа моя сонця намріяла..." / Г.Д. Клочек. – Київ, 1986. – 367с.
409007
  Быстрицкая М.А. "Душа обязана трудиться..." Подготовка старшеклассников к созданию высказывания на нравственную тему с опорой на прочитанный текст
409008
  Каминский Евгений "Душа под градусом изныла..." : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
409009
  Гуляк А. "Душа тисячоліть шукає себе в слові..." (історична белетристика Андріана Кащенка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються естетичні та ідейні особливості історичної прози Андріяна Кащенка крізь призму історичної повісті, визначаються провідні мотиви творів письменника, своєрідність прийомів характеротворення, а також композиції та сюжетів повістей митця.
409010
  Скоробагатько С. "Душа чиста, як сльоза" // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 125-127


  Агатангел Юхимович Кримський (1871-1942).
409011
  Чижова И.Б. "Души волшебное светило..." / И.Б. Чижова. – Л., 1988. – 351с.
409012
  Пликарпов С.И. "Души передел желанный" / С.И. Пликарпов. – М, 1980. – 144с.
409013
  Овчинникова С.И. "Души прекрасные порывы..." / С.И. Овчинникова. – М., 1986. – 63с.
409014
  Стехун Л.М. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу..." // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 2-5 : фото
409015
  Ференц Н. "Душу тут свою виповідаю": поезія Миколи Ільницького
409016
  Белорусец Сергей "Дыша над картофельным паром..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 1. – С. 91-95. – ISSN 0131-8136
409017
  Скорина Л. "Дюнами шлях мій - без краю" : (Збірка Яра Славутича "Оаза") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 75-88. – (Філологічні науки)
409018
  Поликарпов С.И. ...Души предел желанный / С.И. Поликарпов. – М, 1987. – 284с.
409019
  Щеголев П.Е. [Дуэль и смерть Пушкина] / П.Е. Щеголев. – [Петроград] : [Тип. Имп. Акад наук]
[Ч.] : [Материалы и документы] :I. Письма В.А. жуковского к С.Л. Пушкину о смерти Пушкина; II. Записки врачей о болезни и смерти Пушкина; III. В.А. Жуковский в заботах по делу Пушкина. – 1916. – 160 с.
409020
  Сидоров Кирилл Духо-выжималка. Самый страшный аттракцион. Высота падения // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 52-54 : фото
409021
  Голець М.І. Духовність дитини в ранньому віці : інноваційні дослідження / М.І. Голець. – Київ : Вища школа, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-207. – ISBN 978-966-642-502-0
409022
  Лазоренко Т. Духовність і прогрес : Короткий нарис історії духовності / Т. Лазоренко. – Київ, 2004. – 212 с. – ISBN 966-7958-32-9
409023
  Захарчук О. Духовність і професіоналізм : мистецька палітра // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 104-106. – ISSN 0868-4790


  Георгій Павлій - кандидат мистецтвознавства, професор, керівник та диригент камерного оркестру Львівської національної музичної академії "Perpetuum Mobile" - лауреат 1-ї премії всеукраїнськ. конкурсу "Прем"єр-оркестр 2009"
409024
  Вірченко Т. Духовність інонаціональних образів у поемах Лесі Українки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 235-240
409025
  Кушнір Є.Я. Духовність людини в екзистенціальному і трансперсоналістському підходах // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 2226-3209
409026
  Карленко Н.В. Духовність та самоактуалізація: філософсько-освітній вимір // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 65-68. – ISSN 2077-1800
409027
  Сербенська О. Духовність у картині світу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 133-137. – ISSN 0868-4790
409028
  Ротовський А.А. Духовність чи бездуховність? / А.А. Ротовський. – К., 1989. – 48с.
409029
  Харченко Л.М. Духовність як вимір сучасного життя людини: соціально-філософський аналіз // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 20-24. – ISSN 1996-5931


  У статті розглянуто проблеми духовності як необхідної умови соціалізації людини та вимірів людського буття.
409030
  Харченко Л. Духовність як необхідна умова соціалізації особистості // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 143-145
409031
  Порфімович О.Л. Духовність як один із напрямків реформування органів внутрішніх справ України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.38-40


  Тема "зони" в українській періодиці
409032
  Рославіцька Х.Р. Духовність як основа гуманістичного ідеалу у творчості Лесі Українки // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 150-155. – ISSN 2312-4342
409033
  Сова М.О. Духовність як цінність сучасної освіти / М.О. Сова, С.О. Деніжна // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 160-165. – ISSN 2078-9912


  Розглянуто феномен духовності, розкрито духовні цінності освіти, аналізується класифікація духовності. The phenomenon of spirituality is considered in the article, the spiritual values of modern education, are shown classification of spirituality ...
409034
  Караульна Н.В. Духовність як чинник самовизначення людини : Автореф... канд. фиолс.наук: 09.00.03 / Караульна Н. В.; КНУ. – К, 2000. – 18л.
409035
   Духовність, мораль, етика традиційних суспільств Далекого Сходу. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 296с. – ISBN 978-966-518-430-0
409036
  Суздалєва Ю.І. Духовність, релігія, особистість у філософсько-етичних системах В. Соловйова та В. Винниченка // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 266-276. – ISBN 978-966-177-064-4
409037
   Духовність. Культура. Нація = Spirituality. Culture. Nation : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2003-. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
Вип. 5. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
409038
  Коцюба В.И. Духовно-академическая философия в освещении прот. В.В. Зеньковского. Часть I. Определение философии и вопрос о соотношении религии и свободы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 88-98. – ISSN 0042-8744
409039
  Коцюба В.И. Духовно-академическая философия в освещении прот. В.В. Зеньковского. Часть II. Становление философии в России, духовно-академическая философия, православная философия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 78-88. – ISSN 0042-8744
409040
  Стоян О. Духовно-екологічний менеджмент у соціальній та економічній сферах сталого розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 77-82. – ISSN 0131-775Х
409041
  Варецька Олена Духовно-економічне виховання як особистісно орієнтована технологія : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-41. – Бібліогр.: 5 назв
409042
  Васянович Г. Духовно-естетична єдність людини і природи у поетичній творчості Івана Франка // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С. 56-63. – ISSN 1994-4845
409043
  Лизанчук В. Духовно-естетична життєдайність фотомистецтва Василя Пилип’юка // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 363-366
409044
  Камінчук О. Духовно-естетична концепція неоромантизму в поезії Лесі Українки
409045
  Макарова Т. Духовно-етичні константи героїв і антигероїв драматургії В. Винниченка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 81-85
409046
  Вовканич С. Духовно-інтелектуальний потенціал буття людини і нації: горизонти розвитку українськості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 27-51. – ISSN 1810-2131
409047
  Вовканич С. Духовно-інформаційна мобільність як система формування трансферних структур буття людини і нації / С. Вовканич, О. Риндзак // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 34-46. – ISSN 1728-9572
409048
  Марценішко В. Духовно-культурна ситуація 1920-х рр. в Україні на сторінках щоденників Сергія Єфремова і Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 106- 118. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Охарактеризовано духовно-культурну ситуацію 1920-х рр. в Україні на матеріалі щоденників українських письменників Сергія Єфремова і Михайла Драй-Хмари. Звертається увага на особливості державно-церковних відносин у цей час: розкол православної церкви, ...
409049
  Капелюшний В.П. Духовно-культурний аспект національного державотворення в Україні у 1917 - 1921 рр.: стан та перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-65. – (Історія ; Вип. 51)


  Висвітлюються основні здобутки в дослідженні духовно-культурного аспекту українського державотворення у 1917 - 1921 рр.
409050
  Лядов А.О. Духовно-культурные факторы становления Московского государства и права в конце ХІV-нач. ХVІ / А.О. Лядов, А.В. Евсеев // История государства и права : Москва, 2000
409051
  Залевская Знаида Георгиевна Духовно-культурные ценности: сущность, собенности, функциониование : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Залевская Знаида Георгиевна; КГУ. – К., 1990. – 16л.
409052
  Чорненький Я.Я. Духовно-культурологічний аспект афористичних висловлювань Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 164-167.
409053
  Веселовська Г. Духовно-містичні аспекти культурно-мистецької діяльності української еліти кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. / Г. Веселовська, О. Ковальчук // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 253-265
409054
  Сіданіч І. Духовно-моральна компетентність педагога як передумова забезпечення духовно-моральної спрямованості викладання навчальних предметів у закладах освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 229-240. – ISSN 2312-5993
409055
  Кислашко О. Духовно-моральне виховання в Україні в складі царської Росії кінця XVII ст. і до революції 1917 року
409056
  Марушкевич А.А. Духовно-моральне виховання громадянина в сучасному українському суспільстві // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 215-219


  Розглядається питання духовно-морального виховання громадянина в сучасному українському суспільстві. Розкривається суть цього напряму виховної діяльності. Аналізуються окремі аспекти його забезпечення. Акцентується увага на потребі духовно-морального ...
409057
   Духовно-моральне виховання дітей: історія і сучасні тенденції : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Ворожбіт В.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Основа, 2011. – 328 с. – Бібліогр.: с. 325-327. – ISBN 978-966-333-986-3
409058
  Романенко О. Духовно-моральні виміри економічного життя сучасного суспільства // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 48-51
409059
  Міпова Т.М. Духовно-моральні та ідеологічні відносини як предмет конституційного регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 96-98
409060
  Ткачук І. Духовно-моральні цінності сучасної епохи у формуванні цілісної творчої особистості: на основі аналізу монографії Kevin Hart "Postmodernism" // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 301-310. – ISSN 0236-4832


  У статті розглядається проблема духовно-моральних цінностей сучасної епохи. Особлива увага приділена місцю релігії та етики в світі постмодерну і те, як з засади їхнього співвідношення. Виявлено величезне різноманіття та не меншу суперечливість ...
409061
  Варенко В.М. Духовно-моральні цінності українського народу в творчості В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Статтю присвячено дослідженню проблеми використання духовно-моральних цінностей українського народу в творчості В. Винниченка, його морально-етичній філософії. Аналіз світоглядних позицій, його творчості свідчить, що духовно-моральний ідеал письменника ...
409062
   Духовно-научная концепция преодоления человеком всеобщего кризиса / Севастопольский народный ун-т им. Г.С. Сковороды ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. – 80 с. : илл., фото
409063
  Кондаков А.М. Духовно-нравственное воспитание в структуре Федеральных государственных стандартов общего образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 13-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
409064
  Коркия Э.Д. Духовно-нравственное воспитание молодежи как фактор безопасности России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 167-178. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
409065
  Санкин Л.А. Духовно-нравственное воспитание студентов / Л.А. Санкин, С.В. Викторенкова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 108-111. – ISSN 0869-561X
409066
  Овчинников В.Д. Духовно-нравственное наследие адмирала Ф.Ф.Ушакова // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3 (587). – С. 43-45. – ISSN 0321-0626
409067
  Данилюк А.Я. Духовно-нравственное развитие младших школьников // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 88-93. – ISSN 0869-561Х
409068
  Власова Т.И. Духовно-нравственное развитие современных школьников как процесс овладения смыслом жизни // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 108-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
409069
  Карпенков С.Х. Духовно-нравственные ориентиры и современная цивилизация / С.Х. Карпенков // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 9. – С.20-27. – ISSN 1726-667Х


  Дефицит нравственности как глобальная угроза.Что происходит в сфере образования?
409070
  Решетников Л. Духовно-нравственные причины национальной катастрофы России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 140-151. – ISSN 0130-9625
409071
  Харисова Л.А. Духовно-нравственные ценности ислама // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 72-78. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
409072
  Земляной С.Н. Духовно-нравстенный потенциал общественного прогресса / С.Н. Земляной. – М., 1987. – 64с.
409073
  Каплун Т.М. Духовно-образная и музыкально-поэтическая характеристика древнерусской службы княгине Ольге // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 66-77. – ISSN 2077-9542
409074
  Осипов А.А. Духовно-практическое освоение действительности как предпосылка формирования идеи антропокосмизма . Ст.атья 3 // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 148-152
409075
  Кондратьєв І.М. Духовно-практичні чинники становлення наукового знання // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 24-28. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядається регулятивне та світоглядно-методологічне значення духовно практичних чинників становлення й розвитку наукового знання.
409076
  Ткаченко А.А. Духовно-природная психотерапия (Эсхатологический аспект). Личностная и профессиональная элитарность / А.А. Ткаченко; Кировоградский ин-тут.Ругион. управления и экономики. – Кировоград : КОД, 2001. – 220с. – ISBN 966-95716-4-2
409077
  Скобельська О. Духовно-релігійна складова повісті М. Гоголя "Шинель" // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 208-214. – (Філологічні науки)
409078
  Катеринчук Р. Духовно-релігійна сутність хорової творчості Дж. Раттера // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 130-131
409079
  Абдуллаєва М.А. Духовно-релігійне життя греків Криму наприкінці ХVIII - на початку ХХ ст. / М.А. Абдуллаєва; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2000. – 132с. – ISBN 966-02-1885-0
409080
  Мархель Л. Духовно-релігійний світ в ідеологемі Мілени Рудницької // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 306-308. – ISBN 978-966-171-795-3
409081
  Вовк І О. Духовно-релігійні пошуки І.Ю. Рєпіна у дзеркалі сучасної біографістики / О.І. Вовк. – Харків : Сага, 2012. – 112, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-575-060-5
409082
  Шостак В.М. Духовно-релігійні традиції філософських шкіл України другої половини XIX століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С.182-187. – ISSN 1729-360Х
409083
  Назаренко Ю.А. Духовно-релігійні цінності в світському освітньому просторі демократичного суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 85-90
409084
  Назаренко Ю.А. Духовно-релігійні цінності в світському освітньому просторі України: історичний аспект (Релігія і освіта в Україні: історичний аспект) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 73-84. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947


  В статті розглядається духовно-релігійні цінності в світському освітньому просторі України в період від дохристиянської доби - до 90-х років ХХ ст. Здійснюється системний аналіз історичного аспекту, який вивчає процеси поширення, становлення та ...
409085
  Григор"єва Є.В. Духовно-символічні засади культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 89-91
409086
  Покотило Г. Духовно-творча цінність природи // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 595-602. – ISSN 1028-5091
409087
  Ткачук І.О. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: проблема визначення // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 82. – С. 60-67
409088
  Астрахан Н.І. Духовно-творчий та історичний виміри буття у художньому цілому філософського роману: "Гра в бісер" Г. Гессе та "Доктор Живаго" Б. Пастернака // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 112-122


  У статті розглядаються особливості художньої структури романів Г. Гессе "Гра в бісер" та Б. Пастернака "Доктор Живаго" з погляду на підпорядкування її завданню художньо-аналітичного зіставлення духовно-творчого та історичного вимірів ...
409089
  Филиппов Ю.А. Духовно-телесные практики в историко-философской ретроспективе / Ю.А. Филиппов, И.А. Бокачев // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 277-283. – ISSN 1606-951Х
409090
  Попова О. Духовно-учебные заведения в современной России: исторический опыт и перспективы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.25-28. – ISSN 0321-0383
409091
  Ямчук П.М. Духовно-філософська візія В.С. Соловйовим феномену Святого Володимира в контексті вітчизняного христоцентричного світобачення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 35-39


  Проаналізовано семіотичний дискурс рецепції В.С. Соловйовим світоглядного й буттєвого феномену св. Володимира - Хрестителя. Окреслено перспективні моделі його впливу на процеси новітнього розвитку людини й суспільства. Визначено, в прямій суголосності ...
409092
  Тимченко С. Духовно-філософська творчість Ігоря Сікорського // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 6 (14). – С. 22-28. – ISSN 1819-7329
409093
  Ямчук П. Духовно-філософське осмислення трагізму постпросвітницької доби у дзеркалі епістолярію Володимира Свідзінського // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 53-62. – ISSN 1728-3671
409094
   Духовно-ценностные ориентиры массовых действий людей. – Гродно
1. – 1992. – 270с.
409095
   Духовно-ценностные ориентиры массовых действий людей. – Гродно
2. – 1992. – 165с.
409096
  Гавеля О.М. Духовно-ціннісне спрямування особистості в роки Другої світової війни та у повоєнні роки в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 186-193
409097
  Голомб Л. Духовно-ціннісні орієнтації в художньому мисленні Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 44-50. – (Філологія ; Вип. 19)
409098
  Проценко Е.Б. Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філосовсько-релігійних традицій : Дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Еліна Борисівна Проценко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 186л. – Бібліогр.: л.173-186
409099
  Проценко Е.Б. Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філософсько-релігійних традицій : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 11 / Проценко Е. Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 9 назв
409100
  Костюк Е.Б. Духовно-эстетические предпосылки возникновения джаза // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 108-112. – ISSN 2073-9702


  Анализируются духовно-эстетические предпосылки, I пол. XX в. как основы для возникновения и популяризации - джаза, музыки поколения "утраченных иллюзий". Джаз - явление модное, социально-престижное, элитарное, но не эволюционирующее, как это было в І ...
409101
  Берегова Г.Д. Духовно–енергетична сутність слова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 101-104. – ISSN 2076-1554
409102
  Лаптєва Г. Духовно - особистісний підхід в дослідженні духовної самореалізації майбутніх психологів в умовах освітньої соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 71-74. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сучасного духовно-особистісному підходу у психологічній науці. Увага приділяється розкриттю даного підходу у психології духовності та з подальшим його застосуванням у дослідженні проблеми духовної самореалізації майбутніх ...
409103
   Духовно ми багаті. – Львів, 1979. – 136с.
409104
  Кобець О. Духовно рідні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 січня (№ 2)


  Унікальний доробок Яреми Гояна присвячений Маркіянові Шашкевичу.
409105
  Соловцова И.А. Духовное воспитание: система понятий // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 11-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
409106
  Коган Л.Н. Духовное воспроизводство : методологические и социологические проблемы / Л.Н. Коган, Б И. Сесюнина, . – Томск : Издательство Томского университета, 1986. – 165, [3] с.
409107
  Меськов В.С. Духовное единство "я" и "мы" в генетической этике Вл. Соловьева / В.С. Меськов, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 28-31. – ISSN 1684-2618
409108
  Кудрявая Н.В. Духовное завещание Льва Николаевича Толстого: от педагогики 60 - 70-х годов XIX в. к "науке жизни" как религиозно-нравственному учению. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 52-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
409109
  Протоиерей Евгений Гнатенко Духовное и светсткое образование : общие проблемы // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 272-278
409110
  Смольников В. Духовное наследство // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 30-37. – ISSN 0132-2036
409111
  Уледов А.К. Духовное обновление общества. / А.К. Уледов. – М., 1990. – 334с.
409112
   Духовное обновление человека. – М., 1964. – 152с.
409113
  Коробейников В.С. Духовное общение , обмен информацией , идеологическая борьба / В.С. Коробейников. – Москва, 1976. – 143с.
409114
  Асадуллаев Сейфулла Гудрат оглы Духовное общение и взаимное познание / Асадуллаев Сейфулла Гудрат оглы. – Баку, 1986. – 294с.
409115
  Мальковская Ирина Александровна Духовное общение как социальное явление : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мальковская Ирина Александровна; Ленингр. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
409116
  Песенко В.Н. Духовное отчуждение и социальные условия его преодоления : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Песенко В.Н.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 24л.
409117
  Ревуцкий Михаил Петрович Духовное отчуждение как философская проблема : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ревуцкий Михаил Петрович; Львовский госуниверситет. – Львов, 1992. – 16л.
409118
   Духовное производство : Социально-философский аспект проблемы духовной деятельности. – Москва : Наука, 1981. – 351, [1] с.
409119
   Духовное производство в социалистическом обществе. – Сыктывкар; Пермь, 1985. – 163с.
409120
  Орлов В.Н. Духовное производство и его развитие в условиях социализма / В.Н. Орлов. – М., 1986. – 133с.
409121
  Шишков Г.Б. Духовное производство и интеллектуальная собственность: теория, методология, практика / Г.Б. Шишков. – Москва, 1991. – 170 с.
409122
   Духовное производство и личность. – Л., 1981. – 146с.
409123
   Духовное производство и народная культура. – Свердловск, 1988. – 159с.
409124
  Прохоренко И.Д. Духовное производство при социализме / И.Д. Прохоренко, С.В. Курегян. – Минск, 1987. – 188с.
409125
  Прыгунов В.Е. Духовное производство: проблемы специфики и развития. : Автореф... канд. филсо.наук: 09.00.01 / Прыгунов В.Е.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 18л.
409126
  Лебедев А.Б. Духовное производство: сущность и функционирование / А.Б. Лебедев. – Казань, 1991. – 97с.
409127
  Поздняков Д.Т. Духовное равенство и его утверждение при социализме. / Д.Т. Поздняков. – Иркутск, 1985. – 125с.
409128
  Прейер В. Духовное развитие в первом детстве с указаниями для родителей о его наблюдении / В. Прейер; Под. ред. В.Ф.Динзе. – Санкт-Петербург, 1894. – 261с.
409129
   Духовное развитие личности. – Свердловск
3. – 1967. – 333с.
409130
  Полякова Л.П. Духовное развитие личности и современное православие. / Л.П. Полякова. – М., 1972. – 40с.
409131
  Андреев Николай Иванович Духовное развитие рабочей молодежи в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Андреев Николай Иванович; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1977. – 24л.
409132
  Бакши Н.А. Духовное сальто-мортале, или попытка осмысления истории после Второй мировой войны (на примере Рейнгольда Шнайдера и Паулы фон Прерадович) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 101-105. – ISSN 1562-1391
409133
  Горпинко А.М. Духовное сближение социалистических наций в период перехода к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Горпинко А. М. ; КГУ , Каф. науч. коммунизма. – Киев, 1967. – 18 с.
409134
  Манько Ю.В. Духовное состояние личности и перестройка / Ю.В. Манько. – СПб., 1992. – 15с.
409135
   Духовное становление человека. – Л., 1972. – 175с.
409136
  Коненкова А.К. Духовное странничество как феномен русской культуры конца 19 - начала 20 вв. и его отражение в творчестве Б.М. Кустодиева и С.Т. Коненкова // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 2. – С. 155-168.
409137
  Моргунов Георгий Вадимович Духовное творчество как социокультурный процесс : Дис... канд. филос.наук: / Моргунов Георгий Вадимович; Мин-во образования Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 157л. – Бібліогр.:л.142-157
409138
  Панфилов В.А. Духовное творчество как феноменальное основание метафизики гуманитарных знаний и философии науки / В.А. Панфилов ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т. – Днепропетровск : Инновация, 2010. – 133, [1] с. – Библиогр.: с. 129-132. – ISBN 978-966-8676-48-2
409139
   Духовное творчество: Процесс, эффективность. – К., - Ужгород, 1990. – 302с.
409140
  Булатов А. Духовное Управление Мусульман Крыма: история, эволюция, проблемы // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2010. – № 4, август (1431). – С. 22-27
409141
  Дробот І. Духовності надійні крила. Факультет української філології // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 липня - 2 серпня (№ 33). – С. 6-7


  До 80-річчя Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
409142
  Пролеев С.В. Духовность и бытие человека. / С.В. Пролеев. – К, 1992. – 107с.
409143
  Поликанова Е.П. Духовность и нравственность - основы суверенности личности // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 158-166. – ISSN 1811-0916
409144
  Михайлов И.Ф. Духовность и нравственность (философско-этический аспект культурологической концепции В.Ж. Келле) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 293-298. – ISSN 1606-951Х
409145
  Бурбулис Г.Э. Духовность и рациональность. / Г.Э. Бурбулис, В.Е. Кемеров. – М., 1986. – 59с.
409146
  Зуев А.В. Духовность как нравственное усилие в мире парадоксальности информационного времени // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С.168-176. – ISSN 2076-7382
409147
  Куклина Н.Б. Духовность как фактор социальной адаптации личности и ориентир современного образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 104-111. – ISSN 1811-0916
409148
  Скляр В.В. Духовность как феномен культуры // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-82. – ISSN 0235-1188
409149
  Шалышкина И.В. Духовность как философское понятие. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Шалышкина И.В.; ЛГУ. – Львов, 1992. – 17л.
409150
  Барановский В.Ф. Духовность личности в системе современных общественных отношений : Монография / В.Ф. Барановский. – Київ : Правник-HАВСУ, 1998. – 140с. – Библиогр.:с.133-140. – ISBN 966-7412-06-7
409151
  Рузиева Р.Х. Духовность личности и нравственные ценности: антропологический подход // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 54-55. – ISSN 1684-2618
409152
  Барановский В.Ф. Духовность личности: Социальный механизм развития / В.Ф. Барановский. – К., 1995. – 167с.
409153
  Цикин В. Духовность нового времени в свете нанофилософии // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 93-104
409154
  Замулин А.Л. Духовность организационного лидерства: анализ зарубежных исследований // Антропоцентрическая парадигма как основа интеграции развития психологии / В.М. Снетков, 2010. – С. 183-193. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2)
409155
  Замулин А.Л. Духовность организационного лидерства: анализ зарубежных исследований // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 183-193. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
409156
  Громов Е.С. Духовность экрана / Е.С. Громов. – М., 1976. – 255с.
409157
  Кутырев В.А. Духовность, экономизм и "после": драма взаимодействия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.56-65. – ISSN 0042-8744
409158
  Жулинський М. Духовною спрагою спокушений: Юрію Барабашу - 85 // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 38-45
409159
   Духовные беседы. – М., 1991. – 25с.
409160
   Духовные богатства - народу. – М., 1988. – 62с.
409161
  Коган Л.Н. Духовные богатства социализма-молодым! / Л.Н. Коган. – М, 1971. – 32с.
409162
  Алексеев П.П. Духовные заветы Н.А.некрасова "В последних песнях" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 6. – С. 4-18


  К 190-летию со дня рождения Н.А.Некрасова.
409163
   Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI в.в.. – М.-Л., 1950. – 588с.
409164
   Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных / под ред. С.В. Бахрушина. – Москва : Изд. Н.Н. Клочкова ; [Тип. Вильде], 1909. – 152 с. – (Памятники русской истории / Изд. под ред... проф. В.О. Ключевского, М.К. Любавского [и др.])
409165
  Конькина Е.В. Духовные и нравственные основы детских праздников (исторический анализ) // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 31-39. – ISSN 2073-8536
409166
  Мансурова М.П. Духовные интересы как фактор развития личности студента : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мансурова М.П.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
409167
  Кичанова И.М. Духовные искания и житейские ситуации / И.М. Кичанова. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 205, [3] с.
409168
  Марсель Г. Духовные искания Фердинанда Эбнера // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 171-179. – ISSN 0042-8744
409169
  Франк С.Л. Духовные основы общества / С.Л. Франк. – Москва : Республика, 1992. – 511с. – (Мыслители XX века). – ISBN 5-250-01494-1
409170
   Духовные основы социалистического образа жизни. – Л., 1985. – 163с.
409171
   Духовные посевы. – К., 1991. – 476с.
409172
   Духовные потребности в системе социалистического образа жизни. – Л., 1979. – 171с.
409173
  Сапроненко В.В. Духовные потребности и православие / В.В. Сапроненко. – Ставрополь, 1985. – 96с.
409174
  Победа Н.А. Духовные потребности и реальное поведение. / Н.А. Победа. – Кишинев, 1990. – 113с.
409175
  Казиева Анна Матвеевна Духовные потребности личности в структуре советского образа жизни : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Казиева Анна Матвеевна; КГУ. – К., 1980. – 20л.
409176
  Казиева Анна Матвеевна Духовные потребности личности в структуре советского образа жизни : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Казиева Анна Матвеевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
409177
  Казиева Анна Матвеевна Духовные потребности личности в структуре советского образа жизни. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Казиева Анна Матвеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 183л. – Бібліогр.:л.168-183
409178
  Иваненко Елена Александровна Духовные потребности личности как фактор ее самореализации : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иваненко Елена Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 144л. – Бібліогр.:л.127-144
409179
  Иваненко Е.А. Духовные потребности личности как фактор ее самореализации. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иваненко Е.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
409180
  Волынка М.Е. Духовные потребности личности: факторы формирования и развития : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Волынка М. Е.; МНО УССР, КГ пед. ин-т. – К., 1991. – 154л. – Бібліогр.:л.132-154
409181
  Волынка Марина Егоровна Духовные потребности личности: факторы формирования и развития : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Волынка Марина Егоровна; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 14 с.
409182
  Злотников Р.А. Духовные потребности советского рабочего / Р.А. Злотников. – Саратов, 1975. – 236с.
409183
  Полищук Н.В. Духовные проблемы общества в эпоху современного информационно-высокотехнологического прогресса и перспективы их решения // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 11-15. – ISSN 2077-1800
409184
  Слободчиков В.И. Духовные проблемы человека в современном мире // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 33-39. – ISSN 0869-561Х
409185
  Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения : Репринт. изд. 1912 г. / М. Экхарт. – Москва, 1991. – 192с. – (Философская классика). – ISBN 5-250-01793-2
409186
  Экхарт Мейстер Духовные проповеди и рассуждения / Экхарт Мейстер; Пер. с нем. – Киев : Ника-Центр, 1998. – 432с. – В кн. также: Аврора или утренняя заря в восхождении/ Я. Беме. – (Познание ; Вып. 8). – ISBN 966-521-125-0
409187
  Земляной С.Н. Духовные ресурсы ускорения. / С.Н. Земляной. – М., 1987. – 64с.
409188
  Малахова И.А. Духовные христиане / И.А. Малахова. – М., 1970. – 128с.
409189
  Анисимов С.Ф. Духовные ценности / С.Ф. Анисимов. – Москва, 1988. – 253с.
409190
  Жигалова М. Духовные ценности в литературе белорусско-польского пограничья (на примере интепретации и анализа в вузе переводов произведений Ю.И. Крашевского) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 65-81. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
409191
  Никандров Н.Д. Духовные ценности и воспитание в современной России // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
409192
   Духовные ценности как предмет философского анализа. – М., 1985. – 144с.
409193
  Сагатовский В.Н. Духовные ценности личности и их формирование в развитом социалистическом обществе. / В.Н. Сагатовский, Л.Г. Сагатовская. – К., 1981. – 48с.
409194
  Пазенок В.С. Духовные ценности социализма в современном идейном противобортсве / В.С. Пазенок. – К., 1986. – 110с.
409195
  Петров Ю.В. Духовные ценности социализма и художественная активность масс / Ю.В. Петров. – К., 1985. – 198с.
409196
  Знаменский П.В. Духовные школы в России до реформы 1808 года / соч. П. Знаменского. – Казань : В тип. Имп. ун-та, 1881. – [4], 807 с. – Экз. деф., без ориг обл., тит. л. и отсутств. огл., описан по интеренету
409197
  Аникин Н.В. Духовныее и культурные аспекты репатриации крымских татар (1990-2005-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 63-76. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
409198
  Леонов Б.А. Духовный арсенал народа / Б.А. Леонов. – М, 1982. – 192с.
409199
  Винницкий И. Духовный карцер. Н.С. Лесков и "Палата № 6" А.П. Чехова // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 310-321. – ISSN 0042-8795
409200
  Ермошкин Н.И. Духовный колониализм / Н.И. Ермошкин, Е.Н. Мова. – М., 1981. – 143с.
409201
  Гроф С. Духовный кризис : Статьи и исследования / Под ред. С.Грофа. – Москва : МТМ, 1995. – 256с.
409202
  Кашлев Ю.Б. Духовный кризис американского буржуазного общества. / Ю.Б. Кашлев. – М., 1969. – 48с.
409203
  Ешин С.З. Духовный маразм / С.З. Ешин. – Минск, 1976. – 127с.
409204
  Поправко А.К. Духовный маргинализм как проявление кризиса личности // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.50-61
409205
  Драч И.Ф. Духовный меч / И.Ф. Драч. – Москва, 1988. – 366 с.
409206
  Новицкий Я.П. Духовный мир в представлении малороссийского народа : Сказания, суеверия и верования, собранные в Екатеринославщине / Я.П. Hовицкий. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1912. – 24 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 8, с. 161-184. - Текст предисловия кн. на рус. яз. - Тексты сказаний, суеверий и верований на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора
409207
  Спирова В.И. Духовный мир В.И. Вернадского: ученый и книги : (к 150-летию со дня рождения) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 6. – С. 68-75. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматривается влияние книги на формирование научного и культурного мировоззрения В.И. Вернадского (1863—1945) — крупнейшего ученого и мыслителя. Использован принцип дневниковых записок. Сделана попытка по научным работам, выступлениям, ...
409208
  Медведев А.Н. Духовный мир героя советского кино / А.Н. Медведев. – М : Знание, 1984. – 48 с.
409209
  Шляховая Нонна Михайловна Духовный мир личности в советской многонациональной прозе 60-70 годов : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.02 / Шляховая Нонна Михайловна; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1986. – 31л.
409210
  Попова М.А. Духовный мир личности и атеизм / М.А. Попова, Е.И. Филиппова. – М., 1979. – 80с.
409211
  Ерушевич Геннадий Дмитриевич Духовный мир личности как предмет философско-социологического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ерушевич Геннадий Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 14л.
409212
  Ерушевич Генадий Дмитриевич Духовный мир личности как предмет философско-социологического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ерушевич Генадий Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 14л.
409213
  Ерушевич Геннадий Дмитриевич Духовный мир личности как предмет философско-социологического анализа : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ерушевич Геннадий Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 153л. – Бібліогр.:л.135-153
409214
  Вассоевич А.Л. Духовный мир народов классического Востока : историко-психологический метод в историко-философском исследовании / А.Л. Вассоевич. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. – 537с. – (Руководство по востоковедению ; вып. 1). – ISBN 8-89329-061-9
409215
  Старченко Т.Е. Духовный мир нового человека / Т.Е. Старченко. – Львов, 1983. – 135с.
409216
  Самойленко В.Ф. Духовный мир общества и развитие личности / В.Ф. Самойленко. – М, 1978. – 48 с.
409217
  Степанов А.А. Духовный мир подростка. / А.А. Степанов. – Л., 1967. – 40с.
409218
  Губернаторов Михаил Алексеевич Духовный мир поколения 30-40-х годов в лирике Аркадия Кулешова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Губернаторов Михаил Алексеевич ; Минск. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Минск, 1977. – 19 с.
409219
   Духовный мир развитого социалистического общества. – М., 1977. – 479с.
409220
  Кантор А.М. Духовный мир русского горожанина. Вторая половина 17 века. Очерки / А.М. Кантор. – Москва : РГГУ, 1999. – 120 с. – ISBN 5-7281-0223-9
409221
   Духовный мир советского рабочего. – М., 1972. – 439с.
409222
  Бабосов Е.М. Духовный мир советского человека / Е.М. Бабосов. – Минск, 1983. – 335с.
409223
  Гоц Г.С. Духовный мир современники а принципы его изображения в русской художественной прозе о рабочем классе (1965-1970 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Гоц Г. С.; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. лит. и искусства. – М., 1971. – 17л.
409224
   Духовный мир социализма и идеологическая борьба. – Киев, 1985. – 251с.
409225
   Духовный мир социалистического производственного коллектива. – Фрунзе, 1985. – 224с.
409226
  Сухомлинский В.А. Духовный мир школьника подросткового и юношеского возраста. / В.А. Сухомлинский. – М, 1961. – 223с.
409227
  Шляховая Н.М. Духовный облик героя в литературе эпохи развитого социализма / Н.М. Шляховая. – Одесса, 1983. – 113с.
409228
  Ентелис Г.С. Духовный облик колхозного крестьянства. (Опыт социального исследования на материалах молдавской ССР. / Г.С. Ентелис. – Кишинев, 1967. – 68с.
409229
  Ентелис Г.С. Духовный облик колхозного крестьянства. (Опыт социального исследования на материалах молдавской ССР. / Г.С. Ентелис. – Кишинев, 1967. – 68с.
409230
   Духовный облик советского молодого человека. – М., 1976. – 169с.
409231
  Кучмаев Г.И. Духовный облик советского человека / Г.И. Кучмаев, И.К. Кучмаева. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
409232
  Мищенко В.И. Духовный облик ученого в парадигмальной науке // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – C. 174-179. – ISSN 2076-1554


  Анализируя этапы формирования парадигмальной науки и характер деформаций духовного облика, он пришёл к выводу, что характер изменений связан с тем, как наука позволила изменить само общество и как результат - самого человека. Автор делает вывод о том, ...
409233
   Духовный образ России в философско-художественном наследии Н.К. и Е.И. Рерихов : материалы Международной общественно-научной конференции. 1996. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 1998. – 340, [4] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Рериховская научно-популярная библиотека / [редкол.: П.С. Гуревич и др.]). – ISBN 5-86988-061-0
409234
  Кравченко Е.С. Духовный оркестр : юморески / Е.С. Кравченко. – Москва : Советский писатель, 1965. – 119 с.
409235
  Маккари Стив Духовный подъем переворотом : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 36-37 : Фото
409236
   Духовный потенциал победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – М., 1990. – 225с.
409237
   Духовный потенциал СССР накануне Великой Отечественной войны. Из истории советской культуры 1917-1941 гг.. – М., 1985. – 229с.
409238
  Бобров Ю.В. Духовный потенциал творческой активности ребочей молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Бобров Ю. В.; АН СССР Ин-т филос. – Москва, 1980. – 21л.
409239
  Марчук Михаил Георгиевич Духовный потенциал человека и проблемы его реализации : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Марчук Михаил Георгиевич; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 181л. – Бібліогр.:л.161-181
409240
  Журавлев В.В. Духовный прогресс и развитие человека при социализме / В.В. Журавлев, Г.А. Котельников. – М., 1989. – 274с.
409241
  Сохань Л.В. Духовный прогресс личности и коммунизм / Л.В. Сохань. – К., 1966. – 262с.
409242
  Жаркенов Б. Духовный прогресс личности сельского труженика в процессе коммунистического строительства : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Жаркенов Б.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 23л.
409243
  Бондарев Г.И. Духовный прогресс общества и роль науки в нем : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Бондарев Г.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 24л.
409244
  Матюш И.В. Духовный продукт в экономике, основанной на знаниях // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 5 (83). – С. 48-60. – ISSN 2073-6118
409245
  Земляной С.Н. Духовный процесс советского общества и формирование нового человека. / С.Н. Земляной. – М., 1985. – 64с.
409246
  Земляной С.Н. Духовный процесс советского общества и формирование нового человека. / С.Н. Земляной. – М., 1986. – 62с.
409247
   Духовный рост колхозного крестьянства в период строительства коммунизма. – Чебоксары, 1975. – 156с.
409248
  Нюкша Юлия Духовный символ России : из истории древнейшего датированного памятника русской письменности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 20-22. – ISSN 1727-4893
409249
  Ни В. Духовный человек / В. Ни. – Чикаго
1. – 1984. – 234с.
409250
  Войнов В.И. Духовчане : Роман / В.И. Войнов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 511с.
409251
  Решетников В.А. Духовые основы современной политической культуры. / В.А. Решетников. – Иркутск, 1991. – 225с.
409252
  Андрієвський Л. Духозорець вічності // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 11-21. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті розповідається про Сковородинознавчі пошуки, знахідки та творчість письменника Володимира Стадниченка
409253
  Манчевски М. Духот на маjка ми / М. Манчевски. – Скопjе : ТРИ, 2000. – 150с. – ISBN 9989-918-00-7
409254
  Цах В. Духцовський віадук / В. Цах. – Пряшів, 1953. – 119с.
409255
  Журист Э. Дуцу, Луку и весенние каникулы / Э. Журист. – М., 1982. – 160с.
409256
  Шеляпин А.Г. Душ золотые россыпи. / А.Г. Шеляпин. – М., 1961. – 91с.
409257
  Илюшина И. Душ человеческих добрые лекари : исцеление словом // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 8. – С. 50-58. – ISSN 0869-4915
409258
  Яшанова Екатерина Душа-девица : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 20
409259
  Марчук Г. Душа-сопілка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 13


  Пам"яті Леопольда Івановича Ященка — українського музикознавця, фольклориста, диригента, композитора. Засновника та керівника хору "Гомін".
409260
  Корнійчук В. Душа - мов скрипкова струна : Поезії у прозі // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 8-11. – ISSN 0131-2561
409261
  Шеляженко Ю.В. Душа - це людина в центрі буття : ідеалістична поезія, лірика, сатира та жарти / Юрій Шеляженко. – Київ : Юрій Шеляженко, 2015. – 151, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7088-08-9
409262
  Триоле Э. Душа / Э. Триоле. – Москва, 1967. – 223с.
409263
  Рустам С. Душа : стихи / С. Рустам. – Москва : Советский писатель, 1974. – 151 с.
409264
  Триоле Э. Душа / Э. Триоле. – Киев, 1994. – 400 с.
409265
  Алєксандрова О.В. Душа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 106-108. – ISBN 966-316-069-1
409266
  Верес Ольга Душа "Боні М" : Vip-клуб / Верес Ольга, Горобець Ірина, Малко Ромка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 10-13 : Фото
409267
  Бакуменко О. Душа Андрія Малишка : до сторіччя видатного поета-пісняра // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 20-24


  Про життєвий і творчих шлях видатного поета-пісняра Андрія Малишка
409268
  Туркин А.Г. Душа болит / А.Г. Туркин. – Свердловск, 1960. – 272с.
409269
  Огневский Л.Л. Душа в душу / Л.Л. Огневский. – М., 1988. – 317с.
409270
  Благой Д.Д. Душа в заветной лире : Очерки жизни и творчества Пушкина / Д.Д. Благой. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1977. – 544 с.
409271
  Благой Д.Д. Душа в заветной лире / Д.Д. Благой. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 623с.
409272
  Лукашевская Л.И. Душа в кредит : стихотворения / Лариса Лукашевская. – Одесса : Астропринт, 2016. – 167, [1] с. – ISBN 978-966-927-207-2
409273
   Душа ведьмы. – М, 1991. – 101с.
409274
  Кузнецов Ю.П. Душа верна неведомым пределам / Ю.П. Кузнецов. – М., 1986. – 70с.
409275
  Матвеева Н.Н. Душа вещей : книга стихов / Н.Н. Матвеева. – Москва : Советский писатель, 1966. – 148с.
409276
  Гусев В.И. Душа года / В.И. Гусев. – М, 1980. – 336с.
409277
  Личутин В.В. Душа горит / В.В. Личутин. – М., 1978. – 544с.
409278
  Горбатюк В. Душа горить новою ерою // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 148-149. – ISSN 0868-4790


  Творчий злет Герася Соколенка випав на вогненні роки Другої світової війни.
409279
  Синяк Д. Душа города // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 17/18 (478), 29.04.2016. – С. 42-47. – ISSN 2075-7093
409280
   Душа дела : Писатели о библиотечном деле. – М, 1987. – 318с.
409281
  Уэллс Г.Д. Душа епископа / Г.Д. Уэллс. – Ленинград, 1924. – 312 с.
409282
  Демьянов А.И. Душа живая / А.И. Демьянов. – Ижевск, 1975. – 108с.
409283
  Ткаченко А.С. Душа живая / А.С. Ткаченко. – Москва, 1984. – 495с.
409284
  Дідула Р. Душа з душею розмовляє // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 237-248.


  Про творчість Ніни Матвієнко
409285
  Старченко Т. Душа зболена... : (Проблематика сучасної української публіцистики) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 69-80. – (Журналістика ; Вип. 2)
409286
  Жалсараев Д. Душа земли : стихотворения и поэмы / Д. Жалсараев. – Минск, 1982. – 254 с.
409287
  Федунець М.Ф. Душа зернини : поезії / М.Ф. Федунець. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 78 с.
409288
  Афанасьева Т.М. Душа и дело / Т.М. Афанасьева. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 240с.
409289
  Золотусский И.П. Душа и дело жизни / И.П. Золотусский. – М., 1981. – 48 с.
409290
  Циманн Душа и деньги / Циманн, Ганс-Генрих // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 84-85 : фото. – ISSN 1029-5828
409291
  Юнг Карл Густав Душа и миф : Шесть архетипов / Юнг Карл Густав. – Київ : Гос. б-ка Украины для юношества, 1996. – 384с. – (Бестселлеры психологии). – ISBN 5-7707-8958-1
409292
  Юнг К.Г. Душа и миф / К.Г. Юнг. – К., 1996. – 380с.
409293
  Бэн А. Душа и тело / Пер. с 6-го англ. изд. / Соч. Александра Бэна, проф. логики в Эбердин. ун-те. – 3-е изд. – Киев ; Харьков : Южнл-руское кн. и-во Ф.А. Иогансон, 1900. – 234 с. – (На обл. Всеобщая библиотека ; № 22)
409294
  Бинэ А. Душа и тело / Альфред Бинэ ; пер. с англ. С.А. Лопашова. – Москва : Звено, 1910. – 204 с.
409295
  Грин Д. Душа и тело. / Д. Грин, 1994. – 208с.
409296
  Подолян М.П. Душа і дума : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Молодь, 1964. – 103 с.
409297
  Віленський Ю. Душа і серце Амосова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 грудня (№ 224/225)
409298
   Душа і сучасність : діалог мислителів : [есеї] / [І. Дмитрук та ін. ; упоряд.: І. Дмитрук, Ю. Шеляженко ; ред. Ю. Шеляженко] ; Наук. портал "Філософія і релігієзнавство" ; Реліг. громада сповідуючих віру в найвищу цінність людини "Укр. Душев. спільнота"]. – Київ : Юрій Шеляженко, 2015. – 107, [1] с. – Режими доступу: www.tureligious.com.ua , www.temple.org.ua. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 103-105. – ISBN 978-617-7088-07-2
409299
  Федорук О. Душа і форма: Ака Перейма // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 217-221. – ISBN 966-8613-25-2
409300
  Кавуненко Олександр Душа із Небом гомонить : Краєвид душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 104-107
409301
  Соболева Елена Душа Каира : традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 74-82 : Фото. – ISSN 1029-5828
409302
  Кубанов М.М. Душа камня : стихи / М.М. Кубанов; пер. с карачаев. – Москва : Современник, 1974. – 79 с.
409303
   Душа карпатської музики. До 80-річчя від дня народження М.М. Скорика // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2018. – № 3, 2018, 3 квартал. – С. 34-45. – ISSN 0130-2043
409304
  Кожурина Елена Душа коллектива : Нравы // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 70-73 : Фото
409305
  Инбер В.М. Душа Ленинграда / В.М. Инбер. – Москва, 1943. – 20с.
409306
  Инбер В.М. Душа Ленинграда / В.М. Инбер. – Л., 1979. – 333с.
409307
   Душа любви. – Челябинск, 1991. – 493с.
409308
  Шмидт Б.А. Душа любить осуждена / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1983. – 287с.
409309
   Душа моя, все мысли мои в России. – М, 1985. – 255с.
409310
   Душа моя, все мысли мои в России. – М, 1989. – 254с.
409311
  Былкин И.Н. Душа на ладони / И.Н. Былкин. – Баку, 1976. – 55с.
409312
  Логвиненко О. Душа на сторжі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 179-182. – ISSN 0208-0710
409313
  Романов И.С. Душа нараспашку / И.С. Романов. – Ставрополь, 1982. – 254с.
409314
  Крупаткин Б.Л. Душа народа / Б.Л. Крупаткин. – Тюмень, 1961. – 283с.
409315
  Волкова Л.Д. Душа народа русского / Л.Д. Волкова. – Москва : Просвещение, 1992. – 110 с.
409316
  Русов Ю. Душа народу і дух нації / Ю. Русов. – Philadelphia : Америка, 1948. – 153, [2] с.
409317
  Личутин В.В. Душа неизъяснимая / В.В. Личутин. – М., 1989. – 493с.
409318
  Ласкин Б.С. Душа общества / Б.С. Ласкин. – М, 1964. – 47с.
409319
  Бирюлин В.В. Душа обязана трудиться! / В.В. Бирюлин. – Саратов, 1983. – 103с.
409320
  Ларионова К.М. Душа океана / К.М. Ларионова. – М., 1971. – 376с.
409321
  Анциферов Н. Душа Петербурга. / Н. Анциферов. – Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1922. – 227с.
409322
  Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Петербург Достоевского / Н.П. Анциферов. – Москва, 1991. – 84с.
409323
  Воронов Н.Ф. Душа полка / Н.Ф. Воронов. – Саратов, 1962. – 126с.
409324
   Душа полна тобой : стихи русских и советских поэтов о любви / [под. ред. О.К. Кожуховой ; худож. В. Вагин]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1977. – 461, [3] с. : ил. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
409325
   Душа полна тобою. – Хабаровск, 1974. – 543с.
409326
  Серафим Р. Душа после смерти: современные "посмертные" опыты в свете учения Православной Церкви. / Р. Серафим. – М,, 1991. – 248с.
409327
  Рыленков Н.И. Душа поэзии / Н.И. Рыленков. – М., 1969. – 271с.
409328
  Абашидзе И.В. Душа поэта : стихи : пер. с груз. / И.В. Абашидзе. – Москва, 1975. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 33)
409329
  Никулина М.П. Душа права. / М.П. Никулина. – М, 1983. – 61с.
409330
  Сикорский И.А. Душа ребенка : С кратким описанием души животных и души взрослого человека ; С 8-ю рисунками в тексте и двумя таблицами в красках / Проф. И.А. Сикорский. – Санкт-Петербург : Изд. А.Альмедингена ; [Тип. М. М. Стасюлевича], 1901. – 18 c. : ил. – (Энциклопедия семейного воспитания и обучения / ред. П. Каптерев ; "Родительский кружок при Педагогич. музее в.-уч. зав. в СПб." ; Вып. 30-32)
409331
  Сикорский И.А. Душа ребенка : С кратким описанием души животных и души взрослого человека ; С 17-ю рисунками / Проф. И.А. Сикорский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1909. – II, 159 c. : ил.
409332
  Сикорский И.А. Душа ребенка : С кратким описанием души животных и души взрослого человека ; С 20-ю рисунками / Проф. И.А. Сикорский. – изд. 3-е, доп. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1911. – VI, [2], 192 c. : ил.
409333
  Прейер Б. Душа ребенка. / Б. Прейер. – С-Пб., 1891. – 207с.
409334
  Богданова Светлана Душа России - Рязань : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 130-131 : Фото
409335
  Завгородній Ю. Душа серед ночі не спить... : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 288-293
409336
  Омельченко О. Душа сіяла в спалену реальність : поезія: вірші // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 16-20. – ISSN 0131-2561
409337
  Загнітко А.П. Душа словом горить: начерки до наукового і творчого портрету Йозефа Андерша // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2 (6). – С. 150-154. – (Серія: Філологія)
409338
   Душа солдата. – М, 1983. – 124с.
409339
  Скачков И.С. Душа солдатская. / И.С. Скачков. – Львов, 1981. – 167с.
409340
  Литвинов В.М. Душа таланта / В.М. Литвинов. – М., 1983. – 63с.
409341
  Бояджиев Г.Н. Душа театра / Г.Н. Бояджиев. – М., 1974. – 366с.
409342
  Бояджиев Г.Н. Душа театра / Г.Н. Бояджиев. – Київ : Мистецтво, 1983. – 272с.
409343
  Овдійчук Л. Душа тисячоліть знайшла себе у Слові : (інтертекстуальний аналіз драматичної поеми Ліни Костенко "Дума про братів неазовських")
409344
  Жарікова Є. Душа у пелюшках : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 106-113
409345
  Рубцов Н.М. Душа хранит. / Н.М. Рубцов. – Архангельск, 1969. – 95с.
409346
  Ремке И. Душа человека / И. Ремке; Пер. со 2-го нем.изд. – Санкт-Петербург, 1906. – 136с.
409347
  Фромм Эрих Душа человека / Фромм Эрих. – Москва : Республика, 1992. – 430с. – (Мыслители ХХ века)
409348
  Фромм Э. Душа человека / Э. Фромм. – Москва : АСТ, 1998. – 664с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-15-000777-3
409349
  Фромм Эрих Душа человека / Фромм Эрих. – Москва : Издательство АСТ-ЛТД, 1998. – 672 с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 985-438-146-3
409350
  Вундт В. Душа человека и животных / В. Вундт. – Санкт-Петербург
Т.1. – 1865. – 564с.
409351
  Вундт В. Душа человека и животных : Лекции проф. Гейдельберг. ун-та В. Вундта / Пер. с нем. Е.К. Кемница. – Санкт-Петербург : П.А. Гайдебуров
Т. 2. – 1866. – 551с.
409352
  Бернард Я.Г. Душа человеческая / Я.Г. Бернард. – Ставрополь, 1988. – 350с.
409353
  Ионов А.В. Душа шахтера. / А.В. Ионов. – Сталино, 1957. – 19с.
409354
  Ионов А.В. Душа шахтера. / А.В. Ионов. – М., 1958. – 201с.
409355
  Влад Марія Душа широкого формату : Озброєним оком / Влад Марія, Михайлюк Роман // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 104-111 : Фото
409356
  Кобилюх В.О. Душа Японії: айни очима українця і санскриту / Василь Кобилюх. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 135 с. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-634-518-3
409357
  Ткаченко В. Душа, відкрита світовій поезії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 18 жовтня (№ 21). – С. 6


  Презентація книги перекладів з іспанської "Пульсуючу струни" Олени Криштальської
409358
  Измайлов И. Душа, которая поет // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 149-155
409359
  Зарівна Теодозія Душа, як плівка незасвічена : поезії // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 13-18. – ISSN 0131-2561
409360
   Душанбе. – Москва : Прогресс, 1979. – 46 с.
409361
  Кубатьян Григорий Душанбе : Доживем до Понедельника // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 152-166 : Фото. – ISSN 1029-5828
409362
  Чуршина Н.М. Душанбинский артезианский бассейн и его минеральные и термальные воды / Н.М. Чуршина. – Душанбе, 1972. – 209с.
409363
  Серафимов И. Душата и неината сянка. / И. Серафимов. – София, 1980. – 134с.
409364
   Душевна релігія : священне писання, традиційний устрій, моральний закон і богословська наука релігійної віри в найвищу цінність людини / упоряд. Хранитель віри Реліг. громади сповідуючих віру в найвищу цінність людини "Українська Душевна спільнота" Юрій Шеляженко. – Київ : Ю.В. Шеляженко ; Українська Душевна спільнота, 2015. – 123, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 121. – ISBN 978-617-7088-09-6
409365
  Заборский М.А. Душевная беседа : юмористические рассказы / М.А. Заборский. – Москва : Советская Россия, 1970. – 71с.
409366
  Шмидт П.Ю. Душевная жизнь животных и ее исследование / П.Ю. Шмидт. – М.-Л., 1929. – 157с.
409367
  Грос К. Душевная жизнь ребенка : Избранные лекции / К. Грос. – Київ : Киевское Фребелевское Общество, 1916. – 242с.
409368
  Ленч Л.С. Душевная травма / Л.С. Ленч. – М, 1981. – 272с.
409369
  Черевичний Д.С. Душевний підхід / Д.С. Черевичний. – Київ, 1963. – 62 с.
409370
   Душевно-больные правонарушения и принудительное лечение. – М, 1929. – 114с.
409371
  Абдеева Я. Душевное лекарство // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 4. – С.64-67. – ISSN 1560-7968
409372
   Душевное слово. – Якутск, 1948. – 52с.
409373
  Каптерева П.Ф. Душевные свойства женщин : публичные лекции / П.Ф. Каптерева. – С.-Петербург : Тип. Училища Глухонемых, 1895. – 137 с. – ISBN 5-224-01482-4
409374
  Музиль Р. Душевные смуты воспитанника Тёрлеса : Роман. Новеллы / Р. Музиль; Пер. с нем. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 350 с. – (Вавилонская библиотека). – ISBN 5-224-01482-4
409375
  Циглер Г.Э. Душевный мир животных. / Г.Э. Циглер. – М-Л, 1925. – 144с.
409376
  Шутова Наталья Душевный отдых на хорватской Ривьере // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 48-49 : Фото
409377
  Безсмертний-Анзіміров Душення України як російська національна ідея // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Листопад (№ 11). – С. 12-13
409378
  Богданович И.Ф. Душенька : Древняя повесть, в вольных стихах. – 3-е изд., вновь исправленное. – Москва : В Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1799. – [2], IV, [1], 160 с. : фронт. (ил.). – Авт. указ. в конце предисловия (с. IV)


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, шкіра, корінець з тисненням На тит. л. надпись: Никанора Лонгинова В конце предисл. надпись: Эпитафия Богдановичу На урну преклонясь ...
409379
  Богданович И.Ф. Душенька : Древняя повесть, в вольных стихах. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Академии Наук, 1809. – [4], 128 с. – Авт. указ. в конце предисловия (с. 4)


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра.
409380
  Богданович И.Ф. Душенька : древняя повесть в вольных стихах : с пред. автора и вступ. заметкой Владислава Ходасевича / И.Ф. Богданович. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К* ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1912. – 100, [4] с.
409381
  Гашек Я. Душенька Ярослава Гашека рассказывает / Я. Гашек. – Москва, 1965. – 47с.
409382
  Дорофей А. Душеполезные поучения и послания с присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка / А. Дорофей. – Изд. 3-е ,испр. – М., 1866. – 330с.
409383
  Ленч Л.С. Душеспасительная беседа / Л.С. Ленч. – М, 1979. – 320с.
409384
  Чапидзе А.Г. Душетский уезд в период первой русской буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.571 / Чапидзе А.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 50л.
409385
   Душею завжди з Україною. Пропам"ятний збірник на пошану українського правника та політолога Володимира-Юрія Даниліва. – Київ-Торонто : Фундація імені В.Ю. Даниліва, 2003. – 544с. – ISBN 0-9731572-0-8
409386
  Грень В.П. Душею і чином : вірші, поеми, роман / Володимир Грень. – Львів : Місіонер, 2008. – 328с. – ISBN 978-966-658-115-3
409387
  Басенко К.Я. Душею щедрі : оповідання, повість / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 248 с.
409388
  Демченко Л.Я. Душею, серцем і розумом Любов Гісцова завжди в архіві // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 235-240. – ISSN 0320-9466
409389
  Рачков А.Н. Души волнующие струны: рассказы, очерки, воспом. / А.Н. Рачков. – Архангельск, 1989. – 155с.
409390
   Души и мускулов работа. – Л, 1977. – 158с.
409391
  Ильин В.С. Души и мысли поиск: Лит. портр. Н.Грибачева. / В.С. Ильин. – М. : Московский рабочий, 1980. – 159 с.
409392
  Балаев И.Т. Души и сердца свет / И.Т. Балаев. – Владикавказ, 1991. – 136 с.
409393
  Галанов Б.Е. Души изменчивой приметы... / Б.Е. Галанов. – М., 1982. – 247с.
409394
  Барбусова Т.В. Души моей святыня. Педагогические воззрения в прозе Тараса Шевченко / Татьяна Барбусова. – Оренбург ; Киев : Носта-Печать, 2007. – 213, [2] с. : ил.
409395
  Сергеев В.А. Души не пряча / В.А. Сергеев. – Магадан, 1961. – 100с.
409396
  Фомина Л.А. Души невидимый узор / Л.А. Фомина. – Одесса, 1979. – 47с.
409397
  Видова О. Души неясный идеал // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2006. – № 79/80. – С. 236-247. – ISSN 0234-1395


  О.С. Пушкін та його музи
409398
   Души прекрасные порывы. – Братислава, 1975. – 368с.
409399
  Сергеев М.Д. Души прекрасные порывы... / М.Д. Сергеев. – М., 1968. – 111с.
409400
  Пикуль В.С. Душистая симфония жизни / В.С. Пикуль. – М, 1989. – 353с.
409401
   Душистые плантации. – Тбилиси, 1961. – 16 с.
409402
  Бубнис В. Душистый аир. : рассказы и повесть / В. Бубнис; пер. с лит. – Москва : Детская литература, 1972. – 159 с.
409403
  Геевский И.А. Душители демократии в роли "борцов " за права человека / И.А. Геевский, С.А. Червонная. – Москва : Знание, 1982. – 64с. – (Билиотечка "Актуальные проблемы современной идеологической борьбы")
409404
  Яцків М.Ю. Душі кланяють ся і інші оповідання : оповіданя / Михайло Яцків. – Львів : Hакладом В. Будзиновского ; З дpук. Hаpодова (Манєцких), 1905. – 88 с. : портр.


  Зміст: Душі кланяють ся; Під обухом; Ваpіят, чи маpод; У милосеpної богинї з камяним сеpцем; Hа дубpові; Дїточа забавка; Хpистос у гаpнїзонї.
409405
  Воробець М. Душі ковток : поезіі / Марія Воробець. – Івано-Франківськ : Косович, 2004. – 114 с. – ISBN 966-96440-3-8
409406
  Кирик Людмила Душі козацької потуга ( 350 років Конотопської битви ) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 129-133. – ISBN 978-966-439-138-9
409407
  Косач Ю.А. Душі людської чародій: А.Бучма / Ю.А. Косач. – Київ : Веселка, 1973. – 207 с.
409408
  Корсак І. Душі людськоїх рентгенограма... : Розмова з романістом Іваном Корсаком / Спілкувалася С. Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 6
409409
  Слабошпицький М.Ф. Душі на вітрах : повість / М.Ф. Слабошпицький. – Київ : Молодь, 1991. – 221 с.
409410
  Петренко І. Душі торкаючись струни... // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 26-27. – ISSN 2518-7341


  Представлено досвід роботи бібліотеки-філії № 10 ЦБС для дорослих м. Запоріжжя щодо популяризації поетичного слова серед широкого кола читачів та практичні рекомендації по організації літературних вечорів, висвітлюються питання становлення двобічних ...
409411
  Новиков И.А. Душка. Повесть. / И.А. Новиков. – Москва, 1922. – 117с.
409412
   Душна погода на Україні / В.І. Ромушкевич, В.М. Пищолка, І.М. Щербань, Г.М. Ганачівська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 36-40 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 29)
409413
  Болл Д. Душной ночью в Каролине / Джон Болл // Звонок в дверь / Р. Стаут. – Архангельск : Сев.-зап. кн. изд-во, 1991. – С. – (Американский детектив). – ISBN 5-85560-207-9
409414
  Габович М.М. Душой исполненный полёт / М.М. Габович. – Москва, 1966. – 173с.
409415
  Юсин А.А. Душой исполненный полет... / Юсин А.А. – Минск, 1988. – 365 с.
409416
  Топальський В. Душпастирська діяльність українських військових священників в Іраку // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 72-80
409417
  Стецик Ю.О. Душпастирська праця василіанського чернецтва Перемишльської єпарїії (друга половина XVIII ст.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 25-31. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
409418
  Забзалюк Д.Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Забзалюк Д.Є. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
409419
  Романчук О. Душпастирські проповіді не порятують // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 17). – С. 5
409420
  Іваночко Р. Душу - Богу, тіло - Україні, честь - собі // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Листопад (№ 21). – С. 21-26


  Позакласний захід до Дня Збройних сил України.
409421
  Прощаков В. Душу на сповідь несу / В. Прощаков. – Київ, 2001. – 326с. – ISBN 966-612-078-6
409422
  Петухов А.Ф. Душу номада даль зовет / А.Ф. Петухов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Географгиз, 1963. – 39с. – (Замечательніе географі и путешественники)
409423
  Заднипру П. Душу чувствую живую : стихи / Петру Заднипру; пер. с молд. – Кишинёв : Литература артистикэ, 1978. – 148 с.
409424
  Шереметьев О.В. Дуэли в военной среде наполеоновской эпохи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 135-142. – ISSN 0042-8779
409425
  Беликов А. Дуэли в Российской империи (XVIII - первая половина XIX вв.) / А. Беликов, Б. Беликов // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 4 (56). – С. 55-62. – ISSN 1728-3671
409426
  Курнатовский Г.В. Дуэль : Историко-догматическое исследование / Георгий Курнатовский. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1898. – IV, 98 с.
409427
  Конрад Д. Дуэль : повесть : [для старш. возр.] / Д. Конрад; [Перевод М. Богословской]. – Москва-Ленинград : Детская литература, 1947. – 111 с.
409428
  Чехов А.П. Дуэль / А.П. Чехов. – М, 1955. – 100с.
409429
  Алдахин П.В. Дуэль : повесь в стихах / П.В. Алдахин. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1957. – 88 с.
409430
  Чехов А.П. Дуэль / А.П. Чехов. – Барнаул, 1984. – 585с.
409431
   Дуэль. – М, 1990. – 588с.
409432
  Олди Г.Л. Дуэль : повести, пьесы, рассказы / Генри Лайон Олди. – Харьков : Фолио, 2008. – 444, [4] с. – На обл. указ.: Еврокон-2006: лучший писатель-фантаст Европы. – ISBN 978-966-03-4082-4
409433
  Прозоровский Л.В. Дуэль без секундантов / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1968. – 247с.
409434
  Прозоровский Л.В. Дуэль без секундантов / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1976. – 480с.
409435
  Гус М.С. Дуэль в Кабуле / М.С. Гус. – Ташкент, 1964. – 334с.
409436
  Сироткин В.Г. Дуэль двух дипломатий / В.Г. Сироткин. – М, 1966. – 208с.
409437
  Деметриус Л. Дуэль и другие рассказы : пер. с рум. / Лучия Деметриус. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 415 с. : ил.
409438
  Попов А.В. Дуэль и смерть Лермонтова / А.В. Попов. – Ставрополь, 1959. – 48 с.
409439
  Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина : Исследование и материалы / П.Е. Щеголев. – Петроград : Тип. Имп. Акад наук, 1916. – XXI, [3], 0170, [2], 376 с. : 15 л. ил., портр., факс. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 25-27
409440
  Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина / П.Е. Щеголев. – Птгр, 1917. – 432с.
409441
  Вересаев В.В. Дуэль и смерть Пушкина / В.В. Вересаев. – Москва, 1927. – 44с.
409442
  Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина / П.Е. Щеголев. – М : Книга, 1987. – 576 с.
409443
  Щеголев Е П. Дуэль и смерть Пушкина / Е П. Щеголев, . – Москва : Книга. – (Писатели о писателях)
Кн. 1. – 1987. – 432 с.
409444
  Щеголев Е П. Дуэль и смерть Пушкина / Е П. Щеголев, . – Москва : Книга. – (Писатели о писателях)
Кн. 2. – 1987. – 352 с.
409445
  Князева Елена Дуэль на шпажках / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 66-68 : фото
409446
  Николенко О. Дуэль Онегина с Ленским: Настоящая причина // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 2. – С.143-152. – ISSN 0131-8136
409447
  Скрынников Р.Г. Дуэль Пушкина / Р.Г. Скрынников. – Санкт-Петербург : Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1999. – 368с. – ISBN 5-86789-044-9
409448
  Шеметова Т.Г. Дуэль Пушкина и Дантеса в современной беллетрической пушкиниане // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 56-65. – ISSN 0130-9730
409449
   Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном : Подлинное военно-судное дело 1837 г. / [Предисл.: П. фон-Кауфман]. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1900. – 13, [2] с.
409450
  Черчилль П. Дуэль умов / П. Черчилль. – Москва : Военное издательство, 1961. – 256с.
409451
  Конрад Д. Дуэль. Повесть / Д. Конрад. – Курск, 1956. – 110с.
409452
  Кацура А. Дуэль. Пушкин. Свобода // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 5 (1256). – С. 34-35. – ISSN 0234-1670


  Пушкин был не только первым европейцем в России. Пушкин был и первым дуэлянтом свободы. До него было множество дуэлей - и в Росси, и, что естественно, в Европе, где обычай защищать свою честь в бою по правилам сложился намного раньше. И все же Пушкин ...
409453
  Суворин А.А. Дуэльный кодекс
409454
  Федоров Николай Дуэльный кодекс. За что зовут к барьеру. Правила смерти // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 118-123 : фото
409455
  Вогацкий Б. Дуэт с Амелией / Б. Вогацкий. – Москва, 1981. – 342с.
409456
  Ільїн В.В. Дх"яна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 50. – ISBN 966-316-069-1
409457
   Дхаммапада. – Москва : Наука, 1960. – 160с. – (Памятники литературы народов Востока. Переводы ; 3 ; 31 : Bibliotheca Buddhica)
409458
   Дхаммапада. – М, 1960. – 160с.
409459
  Ільїн В.В. Дхарма // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 50. – ISBN 966-316-069-1
409460
  Анандавардхана Дхваньялока / Анандавардхана. – Москва, 1974. – 304с.
409461
  Поганчик-Толичит Дчіи пртежи кас израз душевног развоіа детета / Поганчик-Толичит. – Београд, 1964. – 31с.
409462
  Бестужева-Лада Дщерь Петрова : проза: исторический очерк // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 5. – С. 30-35


  О Елизавете Петровне
409463
  Коларов С. Дълг и литература: / С. Коларов. – София, 1982. – 235с.
409464
   Дърво столовато. – София, 1955. – 286с.
409465
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 48-125, 127-156. – 1998


  1997. N 1/2
409466
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 89. – 1999


  1997. N 1/2
409467
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 94. – 1999


  1997. N 1/2
409468
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 95. – 1999


  1997. N 1/2
409469
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 96. – 1999


  1997. N 1/2
409470
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 97. – 1999


  1997. N 1/2
409471
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 98. – 1999


  1997. N 1/2
409472
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 99. – 1999


  1997. N 1/2
409473
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 100. – 1999


  1997. N 1/2
409474
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 101. – 1999


  1997. N 1/2
409475
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 102. – 1999


  1997. N 1/2
409476
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 103. – 1999


  1997. N 1/2
409477
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 104. – 1999


  1997. N 1/2
409478
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 105. – 1999


  1997. N 1/2
409479
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 106. – 1999


  1997. N 1/2
409480
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 107. – 1999


  1997. N 1/2
409481
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 108. – 1999


  1997. N 1/2
409482
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 109. – 1999


  1997. N 1/2
409483
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 110. – 1999


  1997. N 1/2
409484
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 111. – 1999


  1997. N 1/2
409485
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 112. – 1999


  1997. N 1/2
409486
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 113. – 1999


  1997. N 1/2
409487
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 114. – 1999


  1997. N 1/2
409488
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 115. – 1999


  1997. N 1/2
409489
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 1. – 2000


  1997. N 1/2
409490
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 2. – 2000


  1997. N 1/2
409491
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 3. – 2000


  1997. N 1/2
409492
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 4. – 2000


  1997. N 1/2
409493
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 5. – 2000


  1997. N 1/2
409494
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 6. – 2000


  1997. N 1/2
409495
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 7. – 2000


  1997. N 1/2
409496
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 8. – 2000


  1997. N 1/2
409497
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 9. – 2000


  1997. N 1/2
409498
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 10. – 2000


  1997. N 1/2
409499
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 11. – 2000


  1997. N 1/2
409500
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 12. – 2000


  1997. N 1/2
409501
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 13. – 2000


  1997. N 1/2
409502
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 14. – 2000


  1997. N 1/2
409503
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 15. – 2000


  1997. N 1/2
409504
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 16. – 2000


  1997. N 1/2
409505
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 17. – 2000


  1997. N 1/2
409506
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 18. – 2000


  1997. N 1/2
409507
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 19. – 2000


  1997. N 1/2
409508
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 20. – 2000


  1997. N 1/2
409509
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 21. – 2000


  1997. N 1/2
409510
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 22. – 2000


  1997. N 1/2
409511
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 23. – 2000


  1997. N 1/2
409512
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 24. – 2000


  1997. N 1/2
409513
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 25. – 2000


  1997. N 1/2
409514
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 26. – 2000


  1997. N 1/2
409515
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 27. – 2000


  1997. N 1/2
409516
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 28. – 2000


  1997. N 1/2
409517
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 29. – 2000


  1997. N 1/2
409518
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 30. – 2000


  1997. N 1/2
409519
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 31. – 2000


  1997. N 1/2
409520
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 32. – 2000


  1997. N 1/2
409521
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 33. – 2000


  1997. N 1/2
409522
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 34. – 2000


  1997. N 1/2
409523
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 35. – 2000


  1997. N 1/2
409524
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 36. – 2000


  1997. N 1/2
409525
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 37. – 2000


  1997. N 1/2
409526
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 38. – 2000


  1997. N 1/2
409527
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 39. – 2000


  1997. N 1/2
409528
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 40. – 2000


  1997. N 1/2
409529
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 41. – 2000


  1997. N 1/2
409530
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 42. – 2000


  1997. N 1/2
409531
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 43. – 2000


  1997. N 1/2
409532
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 44. – 2000


  1997. N 1/2
409533
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 45. – 2000


  1997. N 1/2
409534
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 46. – 2000


  1997. N 1/2
409535
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 47. – 2000


  1997. N 1/2
409536
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 48. – 2000


  1997. N 1/2
409537
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 49. – 2000


  1997. N 1/2
409538
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 50. – 2000


  1997. N 1/2
409539
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 51. – 2000


  1997. N 1/2
409540
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 52. – 2000


  1997. N 1/2
409541
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 53. – 2000


  1997. N 1/2
409542
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 54. – 2000


  1997. N 1/2
409543
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 55. – 2000


  1997. N 1/2
409544
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 56. – 2000


  1997. N 1/2
409545
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 57. – 2000


  1997. N 1/2
409546
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 60. – 2000


  1997. N 1/2
409547
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 61. – 2000


  1997. N 1/2
409548
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 62. – 2000


  1997. N 1/2
409549
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 63. – 2000


  1997. N 1/2
409550
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 64. – 2000


  1997. N 1/2
409551
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 65. – 2000


  1997. N 1/2
409552
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 66. – 2000


  1997. N 1/2
409553
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 67. – 2000


  1997. N 1/2
409554
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 68. – 2000


  1997. N 1/2
409555
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 69. – 2000


  1997. N 1/2
409556
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 70. – 2000


  1997. N 1/2
409557
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 71. – 2000


  1997. N 1/2
409558
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 72. – 2000


  1997. N 1/2
409559
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 73. – 2000


  1997. N 1/2
409560
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 74. – 2000


  1997. N 1/2
409561
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 75. – 2000


  1997. N 1/2
409562
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 76. – 2000


  1997. N 1/2
409563
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 77. – 2000


  1997. N 1/2
409564
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 78. – 2000


  1997. N 1/2
409565
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 79. – 2000


  1997. N 1/2
409566
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 80. – 2000


  1997. N 1/2
409567
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 81. – 2000


  1997. N 1/2
409568
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 82. – 2000


  1997. N 1/2
409569
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 83. – 2000


  1997. N 1/2
409570
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 84. – 2000


  1997. N 1/2
409571
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 85. – 2000


  1997. N 1/2
409572
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 86. – 2000


  1997. N 1/2
409573
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 87. – 2000


  1997. N 1/2
409574
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 88. – 2000


  1997. N 1/2
409575
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 89. – 2000


  1997. N 1/2
409576
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 90. – 2000


  1997. N 1/2
409577
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 91. – 2000


  1997. N 1/2
409578
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 92. – 2000


  1997. N 1/2
409579
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 93. – 2000


  1997. N 1/2
409580
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 94. – 2000


  1997. N 1/2
409581
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 95. – 2000


  1997. N 1/2
409582
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 96. – 2000


  1997. N 1/2
409583
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 97. – 2000


  1997. N 1/2
409584
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 98. – 2000


  1997. N 1/2
409585
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 99. – 2000


  1997. N 1/2
409586
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 100. – 2000


  1997. N 1/2
409587
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 101. – 2000


  1997. N 1/2
409588
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 102. – 2000


  1997. N 1/2
409589
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 103. – 2000


  1997. N 1/2
409590
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 104. – 2000


  1997. N 1/2
409591
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 105. – 2000


  1997. N 1/2
409592
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 106. – 2000


  1997. N 1/2
409593
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 107. – 2000


  1997. N 1/2
409594
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 108. – 2000


  1997. N 1/2
409595
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 1. – 2001
409596
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 2. – 2001
409597
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 3. – 2001
409598
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 4. – 2001
409599
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 6. – 2001
409600
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 7. – 2001
409601
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 8. – 2001
409602
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 9. – 2001
409603
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 10. – 2001
409604
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 11. – 2001
409605
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 12. – 2001
409606
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 13. – 2001
409607
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 14. – 2001
409608
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 15. – 2001
409609
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 16. – 2001
409610
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 17. – 2001
409611
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 18. – 2001
409612
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 19. – 2001
409613
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 20. – 2001
409614
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 21. – 2001
409615
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 22. – 2001
409616
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 23. – 2001
409617
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 24. – 2001
409618
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 25. – 2001
409619
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 26. – 2001
409620
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 27. – 2001
409621
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 28. – 2001
409622
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 29. – 2001
409623
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 30. – 2001
409624
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 31. – 2001
409625
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 32. – 2001
409626
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 33. – 2001
409627
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 34. – 2001
409628
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 35. – 2001
409629
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 36. – 2001
409630
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 37. – 2001
409631
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 38. – 2001
409632
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 39. – 2001
409633
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 40. – 2001
409634
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 41. – 2001
409635
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 42. – 2001
409636
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 43. – 2001
409637
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 44. – 2001
409638
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 45. – 2001
409639
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 46. – 2001
409640
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 47. – 2001
409641
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 48. – 2001
409642
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 49. – 2001
409643
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 50. – 2001
409644
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 51. – 2001
409645
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 52. – 2001
409646
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 53. – 2001
409647
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 54. – 2001
409648
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 55. – 2001
409649
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 57. – 2001
409650
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 58. – 2001
409651
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 59. – 2001
409652
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 60. – 2001
409653
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 61. – 2001
409654
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 62. – 2001
409655
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 63. – 2001
409656
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 65. – 2001
409657
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 66. – 2001
409658
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 67. – 2001
409659
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 69. – 2001
409660
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 70. – 2001
409661
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 71. – 2001
409662
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 72. – 2001
409663
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 73. – 2001
409664
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 74. – 2001
409665
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 75. – 2001
409666
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 76. – 2001
409667
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 77. – 2001
409668
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 78. – 2001
409669
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 79. – 2001
409670
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 80. – 2001
409671
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 81. – 2001
409672
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 82. – 2001
409673
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 83. – 2001
409674
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 84. – 2001
409675
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 85. – 2001
409676
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 86. – 2001
409677
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 87. – 2001
409678
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 88. – 2001
409679
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 105. – 2001
409680
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 106. – 2001
409681
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 107. – 2001
409682
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 108. – 2001
409683
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 109. – 2001
409684
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 110. – 2001
409685
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 111. – 2001
409686
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 112. – 2001
409687
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 1. – 2002
409688
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 2. – 2002
409689
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 3. – 2002
409690
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 4. – 2002
409691
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 5. – 2002
409692
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 6. – 2002
409693
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 7. – 2002
409694
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 8. – 2002
409695
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 9. – 2002
409696
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 10. – 2002
409697
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 11. – 2002
409698
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 12. – 2002
409699
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 13. – 2002
409700
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 14. – 2002
409701
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 15. – 2002
409702
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 16. – 2002
409703
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 17. – 2002
409704
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 18. – 2002
409705
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 19. – 2002
409706
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 20. – 2002
409707
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 21. – 2002
409708
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 22. – 2002
409709
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 23. – 2002
409710
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 24. – 2002
409711
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 25. – 2002
409712
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 26. – 2002
409713
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 27. – 2002
409714
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 28. – 2002
409715
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 29. – 2002
409716
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 30. – 2002
409717
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 31. – 2002
409718
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 32. – 2002
409719
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 33. – 2002
409720
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 34. – 2002
409721
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 35. – 2002
409722
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 36. – 2002
409723
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 37. – 2002
409724
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 38. – 2002
409725
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 39. – 2002
409726
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 40. – 2002
409727
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 41. – 2002
409728
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 42. – 2002
409729
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 43. – 2002
409730
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 44. – 2002
409731
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 45. – 2002
409732
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 46. – 2002
409733
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 47. – 2002
409734
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 48. – 2002
409735
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 49. – 2002
409736
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 50. – 2002
409737
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 51. – 2002
409738
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 52. – 2002
409739
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 53. – 2002
409740
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 54. – 2002
409741
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 55. – 2002
409742
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 56. – 2002
409743
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 57. – 2002
409744
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 58. – 2002
409745
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 59. – 2002
409746
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 60. – 2002
409747
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 61. – 2002
409748
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 62. – 2002
409749
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 63. – 2002
409750
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 64. – 2002
409751
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 65. – 2002
409752
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 66. – 2002
409753
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 67. – 2002
409754
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 68. – 2002
409755
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 69. – 2002
409756
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 70. – 2002
409757
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 71. – 2002
409758
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 72. – 2002
409759
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 73. – 2002
409760
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 74. – 2002
409761
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 75. – 2002
409762
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 76. – 2002
409763
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 77. – 2002
409764
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 78. – 2002
409765
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 79. – 2002
409766
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 80. – 2002
409767
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 81. – 2002
409768
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 82. – 2002
409769
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 83. – 2002
409770
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 84. – 2002
409771
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 85. – 2002
409772
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 86. – 2002
409773
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 87. – 2002
409774
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 88. – 2002
409775
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 89. – 2002
409776
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 90. – 2002
409777
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 91. – 2002
409778
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 92. – 2002
409779
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 93. – 2002
409780
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 94. – 2002
409781
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 95. – 2002
409782
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 96. – 2002
409783
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 97. – 2002
409784
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 98. – 2002
409785
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 99. – 2002
409786
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 100. – 2002
409787
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 101. – 2002
409788
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 103. – 2002
409789
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 104. – 2002
409790
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 105. – 2002
409791
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 106. – 2002
409792
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 107. – 2002
409793
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 108. – 2002
409794
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 109. – 2002
409795
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 110. – 2002
409796
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 111. – 2002
409797
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 112. – 2002
409798
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 113. – 2002
409799
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 114. – 2002
409800
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 115. – 2002
409801
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 116. – 2002
409802
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 117. – 2002
409803
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 118. – 2002
409804
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 119. – 2002
409805
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 120. – 2002
409806
   Държавна жудожествена галерия Пловдив. – София, 1955. – 180с.
409807
  Доброхотов Павел Дъявол. Последний эксперимент Фауста // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 119-122 : фото
409808
  Янкоускі Ф. Дыалекты слоунік / Ф. Янкоускі. – Мінськ, 1960. – 236с.
409809
  Жигалов И. Дыбенко / И. Жигалов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 288 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 18(643))
409810
  Шамилов А. Дым-дым : роман / А. Шамилов; пер. с курд. Пер. с курд. Н. Горской и авт. ; [ил.: В.И. Суриков]. – [Москва : Советский писатель, 1969. – 208 с. – В вып. дан. авт.: Шамилов Араб Шамоевич (Арабе Шамо)
409811
  Тургенев И.С. Дым / И.С. Тургенев. – Москва, 1868. – 222с.
409812
  Тургенев И.С. Дым / И.С. Тургенев. – Львов, 1881. – 176с.
409813
  Тургенев Иван Сергеевич Дым / Тургенев Иван Сергеевич. – Благовещенск, 1956. – 168с.
409814
  Левитин М.Е. Дым без огня / М.Е. Левитин. – Л, 1957. – 76с.
409815
  Гайдар А.П. Дым в лесу / А.П. Гайдар. – Свердловск, 1963. – 158с.
409816
  Гайдар А.П. Дым в лесу / А.П. Гайдар. – М., 1981. – 225с.
409817
  Мошков Ю.В. Дым весны и лета / Ю.В. Мошков. – Владивосток, 1963. – 84с.
409818
  Добродеева А.И. Дым вообще и табчный дым в частности, как средство борьбы с яблонной медяницей (Psylla mali) / А.И. Добродеева; Гл. упр. землеустройства и земледелия. – Санкт-Петербург : Типогр. Меркушева, 1914. – 16с. – Отд. оттиск из: Труды Бюро по энтомологии Учен. комитета Гл. управления землеустройства и земледелия, 1914, Т.10, №9
409819
  Степанова С.Г. Дым кочевий / С.Г. Степанова. – Ярославль, 1967. – 47с.
409820
  Шмаглевская С. Дым над Биркенау / С. Шмаглевская. – Москва, 1970. – 287 с.
409821
  Грибачев Н.М. Дым над вулканом / Н.М. Грибачев. – М., 1959. – 112с.
409822
  Абрамов К.Г. Дым над землей : роман / К.Г. Абрамов ; авториз. пер. с морд.-эрзя Г. Максимова ; [ил.: В. Чапля]. – Москва : Советская Россия, 1966. – 543 с. : ил.
409823
  Абрамов К.Г. Дым над землей : роман / Кузьма Абрамов ; пер. с морд.-эрзя Г. Максимова. – [3-е изд.]. – Саранск : Мордовское книжное издательство
[Кн. 3]. – 1986. – 462, [2] с.
409824
  Юдахин А.В. Дым осенних костров. / А.В. Юдахин. – М, 1977. – 95с.
409825
  Орлов В. Дым от костра / В. Орлов. – Ленинград, 1988. – 192 с.
409826
  Симонов К.М. Дым отечества / К.М. Симонов. – Москва, 1956. – 171с.
409827
  Паустовский К.Г. Дым отечества : роман / К.Г. Паустовский. – Москва : Советская Россия, 1964. – 271 с.
409828
  Паустовський К.Г. Дым отечества / К.Г. Паустовський. – Москва : Правда, 1985. – 463 с.
409829
   Дым отечества. – Саратов, 1986. – 188 с.
409830
  Асадов Э.А. Дым Отечества / Э.А. Асадов. – Москва, 1983. – 190с.
409831
  Серебряков Г.В. Дым Отечества. / Г.В. Серебряков. – М, 1977. – 221с.
409832
  Зумакулова Т.М. Дым очага : стихи, поэмы / Т.М. Зумакулова; пер. с балкар. – Нальчик : Кабард-Балкар. кн. изд., 1965. – 108 с.
409833
  Байрамукова Х. Дым очага : стихи / Х. Байрамукова; пер. с карачаев. – Черкесск : Ставроп. кн. изд-во, 1968. – 176 с.
409834
  Карапетян Б.К. Дым очага : стихи / Б.К. Карапетян. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
409835
   Дым очага. – Алма-Ата, 1990. – 512с.
409836
  Шульпина В.Л. Дым погасших костров / В.Л. Шульпина. – Кишинев, 1989. – 337с.
409837
  Чухин С.В. Дым разлуки / С.В. Чухин. – Вологда, 1974. – 63с.
409838
  Цагараев М.Н. Дым родного очага : расскавзы, повесть / М.Н. Цагараев; пер. с осет. – Москва : Советская Россия, 1984. – 191 с.
409839
  Патенков И.М. Дым родной хаты / И.М. Патенков. – Тула, 1967. – 144с.
409840
  Патенков И.М. Дым родной хаты / И.М. Патенков. – Тула, 1977. – 169с.
409841
  Кошечкин Б.И. Дым Сариолы / Б.И. Кошечкин. – Мурманск, 1971. – 190 с.
409842
   Дым сигарет с... тюльпаном // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 22-27 : фото
409843
  Рафеенко В. Дым уходящей натуры // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2015. – № 9/10 (119/120). – С. 46-51
409844
  Уайтлоу-Грэй и Паттерсон Дым. Исследования в области аэродисперсных систем / и Паттерсон Уайтлоу-Грэй. – М.Л., 1934. – 171с.
409845
  Тургенев И.С. Дым. Новь / И.С. Тургенев. – Москва, 1970. – 446с.
409846
  Тургенев Иван Сергеевич Дым; Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1986. – 558с.
409847
  Тургенев Иван Сергеевич Дым; Новь; Вешние воды; Стихотворения в прозе / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1981. – 608с.
409848
  Джэмс В. Дымка / В. Джэмс. – Менск, 1929. – 263с.
409849
  Малохаткин И.И. Дымка луговая. Стихи. / И.И. Малохаткин. – М., 1980. – 143с.
409850
  Хаиндрава Л. Дымка на горизонте: Рассказы / Л. Хаиндрава. – М, 1982. – 343с.
409851
  Хаиндрава Л Дымка на горизонте: Расскакзы / Л Хаиндрава. – Тбилиси, 1977. – 318с.
409852
   Дымковская игрушка. – М, 1971. – 87с.
409853
  Перминова Н.И. Дымковская расписная / Надежда Перминова. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1979. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание
409854
  Дьяконов Л.В. Дымковские глиняные, расписные / Л.В. Дьяконов. – Ленинград, 1965. – 34с.
409855
  Гусев Б.С. Дымное лето / Б.С. Гусев. – Москва, 1985. – 285 с.
409856
  Красиков С.П. Дымные зори / С.П. Красиков. – М., 1987. – 125с.
409857
  Григорьев А.А. Дымовые загрязнения атмосферы по наблюдениям из космоса / А.А. Григорьев, В.Б. Липатов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 36с.
409858
  Зайцев Г.С. Дымовые средства и дымообразующие вещества / Г.С. Зайцев, А.Я. Кузнецов. – Москва : Военное издательство, 1961. – 84 с.
409859
   Дымовые электрофильтры. – М, 1980. – 447с.
409860
  Ефимов М.Д. Дымок аласа : стихи / М.Д. Ефимов. – Москва : Советский писатель, 1978. – 96 с.
409861
  Джусуев С. Дымок над аилом : стихи и поэма / С. Джусуев. – Москва, 1967. – 71 с.
409862
  Хоменко П.Г. Дымок от папиросы... / П.Г. Хоменко. – М., 1972. – 62с.
409863
  Исакина Юлия Дымок отечества нам сладок и... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 28-33 : фото
409864
  Левин И.М. Дымососы и вентиляторы мощных электростанций. / И.М. Левин, И.А. Боткачик. – М.-Л., 1962. – 184с.
409865
  Кулагин Ю.З. Дымоустойчивость древесных растений и проблема озеленения и лесовосстановления в промышленных районах Прудуралья и Южного Урала : Автореф... д-ра биол.наук: / Кулагин Ю.З.; АН СССР. Ботанический ин-т. – Л., 1964. – 32л.
409866
   Дымоустойчивость растений и дымоустойчивые ассортименты. – Горький; Москва, 1950. – 304с.
409867
  Бондарин С.А. Дындып из долины Дургун-Хоток / С.А. Бондарин. – М, 1937. – 87с.
409868
  Эткинд А. Дыра в картине мира: почему колониальные авторы писали о России, а постколониальные нет // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2011. – № 1. – С. 99-116. – ISBN 978-5-89423-110-5
409869
  Конвицкий Т. Дыра в небе : [повесть о судьбе деревенского подростка] ; пер. с пол. / Тадеуш Конвицкий ; [Пер. и пред. М. Игнатова]. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 350 с. : ил.
409870
  Жаков Л. Дырка в обоях // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 94-110. – ISSN 1728-8568
409871
  Рыленков Н.И. Дыхание / Н.И. Рыленков. – М., 1938. – 84с.
409872
  Голованивский С.Е. Дыхание / С.Е. Голованивский. – Москва, 1962. – 124с.
409873
  Цагараев Г. Дыхание : стихи / Г. Цагараев; переводы. – Орджоникидзе : Сев.- Осет. кн. изд-во, 1963. – 51 с.
409874
  Сиротин Б.З. Дыхание / Б.З. Сиротин. – М, 1965. – 118с.
409875
  Хрилев Л.С. Дыхание / Л.С. Хрилев. – Иркутск, 1967. – 127с.
409876
  Дагуров В.Г. Дыхание / В.Г. Дагуров. – Свердловск, 1969. – 76с.
409877
  Наджми Н. Дыхание : лирика / Н. Наджми. – Уфа : Башкирское кн. изд., 1976. – 191 с.
409878
  Козлович А.Н. Дыхание / А.Н. Козлович. – Минск, 1977. – 192с.
409879
  Евса И.А. Дыхание / И.А. Евса. – Харьков, 1978. – 40с.
409880
  Румянцев А.Г. Дыхание Байкала / А.Г. Румянцев. – М., 1968. – 78с.
409881
  Николаев В.А. Дыхание берегов / В.А. Николаев. – Горький, 1977. – 206с.
409882
  Давыдов И.В. Дыхание бессмертия / И.В. Давыдов. – М, 1979. – 256с.
409883
  Давыдов И.В. Дыхание бессмертия / И.В. Давыдов. – М, 1979. – 256с.
409884
  Вербер Б. Дыхание богов = Le souffle des dieux / Бернард Вербер ; [ пер с фр. М.Рожновой ]. – Москва : ГЕЛЕОС, 2008. – 624 с. – На обл. загл. парал. на англ. и рус. языке. – ISBN 978-5-8189-0977-6
409885
  Лукьянова А Е. Дыхание в хореографии / А Е. Лукьянова, . – Москва, 1979. – 184 с.
409886
  Кравченко В. Дыхание века / В. Кравченко. – Одесса, 1963. – 120с.
409887
  Зуннунова С. Дыхание века : стихи / С. Зуннунова; пер. с узб. С.Сорина. – Москва : Советский писатель, 1976. – 79 с.
409888
  Щипахина Л.В. Дыхание века / Л.В. Щипахина. – М., 1985. – 110с.
409889
  Евтушенко В.Я. Дыхание весны / В.Я. Евтушенко. – Воронеж, 1975. – 344с.
409890
  Евтушенко В.Я. Дыхание весны / В.Я. Евтушенко. – Москва, 1976. – 50-95с.
409891
  Елькин А.А. Дыхание весны / А.А. Елькин. – Тула, 1982. – 95с.
409892
   Дыхание Волги. – Ярославль, 1983. – 320с.
409893
  Дейч А.И. Дыхание времени / А.И. Дейч. – Москва : Советский писатель, 1974. – 438с.
409894
  Колупаев Б.И. Дыхание гидробионтов в норме и патологии / Б.И. Колупаев. – Казань : Казанский университет, 1989. – 188 с. : табл. – ISBN 5-7464-0195-1
409895
  Фатуев Р.М. Дыхание гор / Р.М. Фатуев. – М., 1966. – 48с.
409896
  Фатуев Р. Дыхание гор / Р. Фатуев. – М., 1969. – 304с.
409897
  Авакян А.Х. Дыхание гор. : стихи : пер. с арм. / Аревшат Авакян. – Москва : Советский писатель, 1981. – 143 с. : ил.
409898
  Дубровин Б.С. Дыхание границы / Б.С. Дубровин. – Ашхабад, 1962. – 128с.
409899
  Мележ И. Дыхание грозы / И. Мележ. – Москва
№10. – 1969. – 96с.
409900
  Мележ И. Дыхание грозы ; Метели,декабрь : романы / И. Мележ. – Москва : Художественная литература, 1980. – 733 с.
409901
  Гагиев Б.В. Дыхание дождя : стихотворения и поэма / Б.В. Гагиев; пер. с осет. О.Щестинского. – Москва : Современник, 1980. – 79 с.
409902
  Касьянов Н.У. Дыхание жизни / Н.У. Касьянов. – Тюмень, 1962. – 48с.
409903
  Теракопян Л.А. Дыхание жизни / Л.А. Теракопян. – М., 1971. – 352с.
409904
  Кежун Б.А. Дыхание земли / Б.А. Кежун. – Л, 1977. – 127с.
409905
  Шамшаров Ю. Дыхание земли / Ю. Шамшаров. – Ташкент, 1984. – 398с.
409906
   Дыхание земли. – Алма-Ата, 1989. – 228с.
409907
   Дыхание земли родимой. – Кемерово, 1979. – 286с.
409908
  Апродов А В. Дыхание земли. Вулканы и землетрясения / А В. Апродов, . – Москва, 1963. – 112с.
409909
  Чугунов Ю.Д. Дыхание земноводных / Ю.Д. Чугунов, К.А. Киспоев. – Новосибирск, 1973. – 50с.
409910
  Эдидович М.Д. Дыхание зимы: стихи. / М.Д. Эдидович. – Магадан, 1981. – 71с.
409911
  Гордон Л.Х. Дыхание и водно-солевой обмен растительных тканей / Л.Х. Гордон. – М, 1976. – 119с.
409912
  Долинин В.А. Дыхание и газообмен рыб при различных условиях среды и двигательной активности : Автореф... канд. биол.наук: / Долинин В.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физиологии. – Новосибирск, 1971. – 25л.
409913
  Рубин Б.А. Дыхание и его роль в жизни растений / Б.А. Рубин. – Москва, 1953. – 48с.
409914
  Колчинская А.З. и др. Дыхание и кислородные режимы организма дельфиов / Колчинская А.З., Маньковская И.Н..Мисюра А.Г. – Киев : Наукова думка, 1980. – 332с.
409915
  Тельпугов В.П. Дыхание костра : повести и рассказі / В.П. Тельпугов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 368с.
409916
  Паттерсон Д.Л. Дыхание лиственницы / Д.Л. Паттерсон. – Л., 1985. – 191с.
409917
  Кожанчиков И.В. Дыхание насекомых при температуре ниже 0 / И.В. Кожанчиков, 1935. – 369-372с.
409918
  Ткачев М. Дыхание огня : роман, рассказы / М. Ткачев; пер. с белорус. Л.Соловей. – Минск : Мастацкая літаратура, 1983. – 511 с.
409919
  Ахматова А.А. Дыхание песни / А.А. Ахматова. – Москва, 1988. – 317с.
409920
  Буламбаев Ж.А. Дыхание планеты. / Ж.А. Буламбаев. – Алма-Ата, 1977. – 64с.
409921
  Журов К.Д. Дыхание по Бутейко / К.Д. Журов. – К., 1991. – 15с.
409922
  Машин В.И. Дыхание полюса. / В.И. Машин. – Омск, 1962. – 45с.
409923
  Ростокин В.А. Дыхание поля / В.А. Ростокин. – Волгоград, 1979. – 47с.
409924
  Пантелеев А.Н. Дыхание прорастающих семян и превращение углеводов и белков. : Автореф... канд. биол.наук: / Пантелеев А.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
409925
  Преловский А.В. Дыхание простора. / А.В. Преловский. – М., 1979. – 111с.
409926
  Иванов В. Дыхание пустыни / В. Иванов. – Ленинград, 1927. – 170с.
409927
  Казиев Ш.Р. Дыхание расствета / Ш.Р. Казиев. – М., 1982. – 64с.
409928
  Алексева Л.Н. Дыхание расстений юго-западного Кызылкума : Автореф... канд. биол.наук: / Алексева Л. Н.; АН УзССР, объед. уч. совет по ботан. профилю Отд-ния хим.- технол. и биол. наук. – Ташкент, 1968. – 34л.
409929
  Туркова Н.С. Дыхание растений / Н.С. Туркова. – М., 1963. – 291с.
409930
  Джеймс В.О. Дыхание растений. / В.О. Джеймс. – М, 1956. – 439с.
409931
  Куликов П.А. Дыхание Родины / П.А. Куликов. – Уфа, 1949. – 96с.
409932
  Демьянов А.И. Дыхание сердца / А.И. Демьянов. – Ижевск, 1978. – 104с.
409933
  Исаков Д. Дыхание Смольного / Д. Исаков. – Москва : Изд-во газеты "Красная звезда", 1965. – 32 с.
409934
  Джамбинова Р.А. Дыхание современности. / Р.А. Джамбинова. – Элиста, 1982. – 112с.
409935
  Евгеньева Л.Я. Дыхание спортсмена / Л.Я. Евгеньева. – К., 1974. – 103с.
409936
  Виленкина М.Н. Дыхание тканей некоторых морских беспозвоночных : Автореф... канд. биол.наук: / Виленкина М.Н.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 17л.
409937
  Герела Н.Ф. Дыхание, движение. самомассаж / Н.Ф. Герела. – Л, 1991. – 27с.
409938
  Павловская Н.Е. Дыхание, множественные формы и активность оксидоредукта хлопчатника : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.04 / Павловская Н.Е.; АН УССР, Ин-т биохимии им. А.В. Паладина. – Киев, 1987. – 39 с.
409939
  Кисляков Ю.Я. Дыхание,динамика газов и работоспособность при гипербарии / Ю.Я. Кисляков, И.С. Бреслав. – Л, 1988. – 237с.
409940
  Гончаров Ю.Д. Дыханье павших / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1980. – 480с.
409941
  Кашпуров И.В. Дыханье степи. / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1956. – 78с.
409942
  Овсянников В.Д. Дыхательная гимнастика / В.Д. Овсянников. – М, 1986. – 60с.
409943
  Родова Н. а. Дыхательная система Rhodopseudomonas palustris : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Родова Н. а.; МГУ, Биол. почв. фак. – Москва, 1974. – 25л.
409944
  Кожокару Н.Л. Дыхательная система дрожжей при различных условиях их культивирования. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Кожокару Н.Л.; АН СССР. – М, 1980. – 23л.
409945
  Иржак Л.И. Дыхательная функция крови в индивидуальныом развитии млекопимающих / Л.И. Иржак. – М.-Л, 1964. – 184с.
409946
  Сухомлинов Б.Ф. Дыхательная функция крови собак после удаления различных отделов желудка. : Автореф... канд. биол.наук: / Сухомлинов Б.Ф.; Львов. науч.-исслед. ин-т переливания крови и неотложной хирургии. – Львов, 1950. – 15 с.
409947
   Дыхательные белки некоторых групп современных животных. – М, 1979. – 162с.
409948
  Бирюкова З.И. Дыхательные и двигательные условные рефлексы здорового взрослого человека. : Автореф... Доктора мед.наук: / Бирюкова З.И.; Акад.наук СССР. – Л, 1961. – 38л. – Бібліогр.:с.36-37
409949
  Погребкова А.В. Дыхательные интеро- и экстероцептивные условные рефлексы и их взаимодействие : Автореф... кандид. биологич.наук: / Погребкова А.В.; Академия наук СССР. Ин-т физиологии им.И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 14 с.
409950
  Гельман Н.С. Дыхательный аппарат бактерий / Н.С. Гельман, М.А. Лукоянова, Д.Н. Островский. – Москва : Наука, 1966. – 200 с. : табл., ил. – Библиогр.: Літ.: с. 180-199
409951
  Наумов А.В. Дыхательный газообмен и продуктивность степных фитоценозов / А.В. Наумов; АН СССР, Сибирск.отд., Ин-т почвоведения и агрохимии. – Новосибирск : Наука, 1988. – 93с.
409952
  Куперман И.А. Дыхательный газообмен как элемент продукционного процесса растений / И.А. Куперман, Е.В. Хитрово; Отв.ред.О,А,Семихатова. – Новосибирск, 1977. – 183с.
409953
  Ибрагим Буаро Дыхательный метаболизм прорастающих зерновок кукурузы. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.12 / Ибрагим Буаро; ЛГУ. – Л., 1977. – 19л.
409954
  Рыжков Л.П. Дыхательный обмен у личинок и мальков севанской форели. : Автореф... канд. биол.наук: / Рыжков Л.П.; АН АрмССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1962. – 22л.
409955
  Коптева Л.А. Дыхательный фермент - угольная ангидраза крови при дыхательной недостаточности, вызаванной патологическим процессом. (Туберкулез легких) : Автореф... канд. биол.наук: / Коптева Л.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Баку, 1953. – 11 с.
409956
   Дыхательный центр. – М, 1975. – 184с.
409957
  Сергиевский М.В. Дыхательный центр млекопитающих животных и регуляция его деятельности / М.В. Сергиевский. – М., 1950. – 395с.
409958
   Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. – Минск, 1963. – 969, [2] с.
409959
  Юрчанка Г. Дыялектны слоунік. / Г. Юрчанка. – Мінськ, 1966. – 228с.
409960
   Дыялеталагічны атлас белаускай мовы. – Мінськ, 1963. – 338с.
409961
  Гріненко І. Дэ-що із пеpекладів і самостайніх твоpів І. Гpіненко. – Видання на вжиток Елісавэтгpадськоі безплатноі pукомесноі школи. – Елісавэтгpад : Дpук. А. Гольденбеpга
Вип. 1. – 1875. – 39, VI, [1] с. – В кн. також замітка: Объявление [устав и отчет Елисаветгpадского Т-ва распространения pемесел и гpамотности] (на рос. мові старої орф.)


  В кн. віpші автоpа та його пеp. поет. твоpів О.І. Полежаєва, А.А. Фета, О.С. Пушкіна, Р. Беpнса, О.М. Плещеєва, П.-Ж. Беpанже, В.С. Куpочкіна, Г. Гейне
409962
  Гріненко І. Дэ-що із пеpекладів і самостайніх твоpів І. Гpіненко. – Видання на вжиток Елісавэтгpадськоі безплатноі pукомесноі школи. – Елісавэтгpад : Дpук. А. Гольденбеpга
Вип. 1. – 1875. – 39, VI, [1] с. – В кн. також замітка: Объявление [устав и отчет Елисаветгpадского Т-ва распространения pемесел и гpамотности] (на рос. мові старої орф.). - Конволют. - Перепл. з Унія і Петpо Могила Київський митpополіт Івана Левіцького


  В кн. віpші автоpа та його пеp. поет. твоpів О.І. Полежаєва, А.А. Фета, О.С. Пушкіна, Р. Беpнса, О.М. Плещеєва, П.-Ж. Беpанже, В.С. Куpочкіна, Г. Гейне
409963
  Ступников И. Дэвид Гаррик / И. Ступников. – Ленинград : Искусство, 1969. – 230 с.
409964
  Минц Н.В. Дэвид Гаррик и театр его времени. / Н.В. Минц. – М., 1977. – 127с.
409965
  Добрынин Сергей Дэвид Гросс: "Физики имеют право на высокомерие" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 152-157 : фото
409966
  Шведков Ю.А. Дэвид и Джон-IV Рокфеллеры, их семейство // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 3 (53) : Расстановка политических сил в США по вопросам советско-американских контактов. Политическая анатомия Вашингтона и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 31-35
409967
  Полегаев В. Дэвид Тримбл // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.16-17. – ISSN 0234-1670


  [Д.Тримбл-лидер ведущей в Ольстере протестантской Юнионистской партии.]
409968
  Трауберг Л.З. Дэвид Уорк Гриффит / Л.З. Трауберг. – М., 1981. – 209с.
409969
  Сухов Д.Б. Дэвид Чалмерс и аргументы против физикализма . Статья 1: Супервентность // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 14. – С. 201-211. – ISSN 2076-7382
409970
  Маркова Л.А. Дэвид Юм: от ощущений к идеям и никак не наоборот // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Росс. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 102-114. – ISSN 0236-2007
409971
   Дэвэлчэн - первочеловек Среднего мира. – Красноярск, 1991. – 80с.
409972
  Эбэрхардт Петр Дэмаграфічная сітуацыя на Беларусі: 1898-1989 / Эбэрхардт Петр; Пер. з польськай У.Люкевіча. – Менск : Белорусский фонд Сороса, 1997. – 282с. – (Адкрытае грамадства). – ISBN 985-6022-17-7
409973
  Ховард Ж. Дэмьен / Жозеф Ховард ; пер. с англ. М. Яковлевой, В. Волостниковой // Омен / [отв. за вып. Лаврентьев Б.Н.]. – Вологда : Полярная звезда, 1992. – С. 135-266. – (Экран-книга). – ISBN 5-692-01897-7
409974
  Барач Д. Дэн Сяопин / Д. Барач. – М, 1989. – 259с.
409975
  Кива А.В. Дэн Сяопин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 7. – С. 19-36. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности китайского политика и реформатора Дэна Сяопина.
409976
  Третьяков С.М. Дэн Ши-хуа / С.М. Третьяков. – М., 1935. – 456с.
409977
  Третьяков С.М. Дэн Ши-хуа / С.М. Третьяков. – М., 1962. – 765с.
409978
  Барнетт Д. Дэниел и ангел // Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – с. 239-358. – (Откровение ; Вып. 27)
409979
  Финкель Майкл Дэниел Киш: Бэтмен. Человек - летучая мышь / Финкель Майкл, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 90-91 : фото
409980
  Юзьків Г. Дюбовна лірика в ранній поезії М. Вінграновського
409981
  Короткий В.А. Дюбуа-Реймон Еміль / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 262. – ISBN 966-06-0393-2
409982
  Иванов Р.Ф. Дюбуа / Р.Ф. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 240 с. – (Жизнь замечательных людей)
409983
   Дюженко Юрий Федодрович. Выставка произведений. – М, 1985. – 9с.
409984
  Бахревский В.А. Дюжина / В.А. Бахревский. – М, 1969. – 272с.
409985
  Будько Євген Дюжина вітань "Україні" : Мандрівний ряд / Будько Євген, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 116-117
409986
  Фейнман Р. Дюжина лекций : шесть попроще и шесть посложнее / Р. Фейнман; Пер. с англ. Е.В. Фалева, В.А. Носенко. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 318с. – ISBN 5-94774-337-Х
409987
  Андерсен Ганс Крістіан Дюймовочка / Андерсен Ганс Крістіан. – У, 1979. – 38с.
409988
  Андерсен Ханс Кристиан Дюймовочка / Андерсен Ханс Кристиан. – Москва, 1980. – 32с.
409989
  Мосс Б. Дюк Эллингтон: герцог и его женщины // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 196-213. – ISSN 1726-6084
409990
  Мочанов Ю.А. Дюктайская бифасиальная традиция палеолита Северной Азии = Dyuktai bifacial tradition of North Asia palaeolith : (история ее выделения и изучения) / Ю.А. Мочанов ; Акад. наук Респ. Саха (Якутия), Центр арктической археологии и палеоэкологии человека. – Якутск : [б. и.], 2007. – 200 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-196. – ISBN 978-5-8125-1030-5
409991
  Артемов Станислав Дюна - фотомодель // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 168 : фото
409992
  Херберт Ф. Дюна = Dune : фантастический роман / Фрэнк Херберт ; пер. с англ. – Москва : МОМ, 1992. – 608 с. – (Имперская серия). – ISBN 5-85374-190-Х
409993
  Дубіс Л. Дюни Бродівської рівнини: особливості поширення та морфологія / Л. Дубіс, Т. Петрушко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 60-67. – ISSN 0868-6939


  На підставі проведених досліджень Бродівської алювіально-водно-льодовикової рівнини проаналізовано особливості поширення та морфологія реліктових дюн. Виокремлено два головні пасма їхнього поширення - північне (на схід від сіл Станіславчик і ...
409994
  Беляшевский Н.Ф. Дюнные стоянки неолитической эпохи на берегах р.Западного Буга / Н. Беляшевский. – Москва : Тип. Г.Лисснера и А.Гешеля, 1901. – 41 с. – Отд.оттиск из: "Труды XI Археологического съезда в Киеве", т. 1
409995
  Клюкин А.А. Дюны Крыма : палеогеографические и геоморфологические исследования / А.А. Клюкин, В.В. Корженевский // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 103-109 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
409996
  Ваулина В.Д. Дюны Курской косы : иллюстрированный очерк об уникальной достопримечательности природы Калининградского края / В.Д. Ваулина. – Калининград, 1981. – 48с. : фото
409997
  Константинов О.К. Дюпоны без маски / О. Константинов. – Москва : Политиздат, 1974. – 61, [2] с.
409998
  Успенский Л.В. Дюр дэгкичил. Эда севернгили полюстули дэгивкэ бичэн. / Л.В. Успенский. – Л., 1939. – 26с.
409999
  Либман М.Я. Дюрер / М.Я. Либман. – М., 1957. – 48с.
410000
  Зарницкий С.В. Дюрер : Жизнеописание Альбрехта Дюрера, нюрнбергского мастера, повествование о врмени, в котором он жил и людях, которые его окружали, о его многотрудных поисках красоты, горестях и радостях... / С.В. Зарницкий. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 352 с. : илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий / Основана в 1933 М.Горьким ; Вып.7 (647))
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,