Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
408001
  Звиняцковский В.Я. "...дух наш и мысли сродны": Н.С. Лесков и Н.Н. Ге (по следам одного письма) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 2. – С. 54-60
408002
  Грицак Я.Й. "...дух, що тіло рве до бою...". : спроба політичного портрета Івана Франка / Я.Й. Грицак. – Львів : Каменяр, 1990. – 176 с.
408003
  Стоцький Ярослав "...Духовенство колишнє уніатське, серед населення авторитетне": УГКЦ у західних областях України в 1947-1949 рр. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-13
408004
  Фролов В.С. "Думающее" оружие / В.С. Фролов. – Москва, 1991. – 62с.
408005
  Шевченко Т. "Думи мої, думи мої..." = Мисли мои, мисли мои / Тарас Шевченко ; пер. от украински Д. Методиев. – Одеса : Маяк, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-587-167-5
408006
  Шевченко Т. "Думи мої, думи мої..." // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 595-598. – ISBN 978-966-500-300-7
408007
  Гуляк А.Б. "Думки про поезію" Андрія Малишка у дзеркалі сучасної літературознавчої есеїстики / А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 45-53


  У статті з позицій новітнього літературознавства прочитується добре знана свого часу критична праця Андрія Малишка "Думки про поезію". Показано, що цей твір, завдяки доцільному сполученню елементів наукового, публіцистичного та художнього стилю, ...
408008
   "Думы мои, думы" ... : сборник стихотворений / сост. С.Ан. Г-ин. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Смирновой, 1900. – 52 с. – На обл. сост. не указан; подзаг.: "Стихотворения русских поэтов"
408009
  Куприянов Александр "Дурацкие" костюмы. Студенты, мода и национальная идентичность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 0235-7089
408010
  Григорук А. "Дух в мені примножить велич мого роду..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 4-5


  Тема Євромайдану в творчості Ярослава Ткачівського.
408011
  Шуткевич О. "Дух Леонтовича живе у Шершнях" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15-16 червня (№ 105/106). – С. 19


  "У селі на Вінничині представили проект реновації будинку, де, за переказами місцевих жителів, провів дитинство видатний композитор."
408012
  Дубинин Б. "Дух мелочей":воздушные изваяния Роберта Вальзера // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 186-188. – ISSN 1130-6545
408013
  Завірюхіна І.Г. "Дух музики" в українській символістській драмі початку ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 159-166


  Статтю присвячено розгляду ролі й місця музичного супроводу в структурі п"єс українських символістських драм початку XX століття
408014
  Исаев И.А. "Дух римского права" и историческая школа права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 13. – С. 23-27. – ISSN 1812-3805
408015
  Станкович Є. "Дух свободи в наших генах" / спілкувалася Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22-23 травня (№ 87/88). – С. 15


  Композитор Євген Станкович - про музику, життя і війну.
408016
   "Дух Ямато" в прошлом и настоящем. – М., 1989. – 215с.
408017
  Іванова Н.В. "Дух" як фактор формування свідомості та гуманітарного мислення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 88-91


  Досліджується проблема формування гуманітарного мислення в контексті теоретичного аналізу сутності і ролі "духу" в соціокультурному житті. Показано, що поняття "дух" входить в структуру свідомості, складність розуміння якої обумовлене її само ...
408018
  Тарнашинська Л. "Дух, злютований з мечем" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Тимчасова окупація очима Альбера Камю.
408019
  Степовий О. "Дух, що тіло рве до бою..." : ювілеї // Сільські вісті : газета захисту інтересів селян України. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 134)


  Украинский политический и военный деятель, организатор и руководитель повстанческого движения на юге Украины во время гражданской войны 1918-1922 гг. Известен также как батько Махно (официально подписывал так некоторые приказы). Автор мемуаров ...
408020
  Козіна Н. "Духи й дервіші" Віри Вовк: деструкція традиційного (авто)біографічного роману // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 200-211. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто роман Віри Вовк (Селянської) "Духи й дервіші". Зокрема досліджено деструкцію традиційного (авто)біографічного роману, звернуто увагу на саме визначення "автобіографічний роман". Проведено паралелі між традиційним визначенням роману та ...
408021
   "Духовна музика України" від "Андрея" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 93. – ISSN 0130-5212
408022
  Голобородько Я. "Духовні автобани" Івана Дзюби
408023
  Чілачава Р. "Духовність і культура об"єднують людей" / спілкувалася І. Мироненко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 4 травня (№ 9). – С. 8-9


  Бесіда з українським дипломатом, поетом, перекладачем і літературознавцем.
408024
  Шумило С.В. "Духовное Запорожье" на Афоне. Малоизвестный казачий скит "Черный Выр" на Святой Горе / Сергей Шумило ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине, Фонд "Православ. наследие Украины на Святой Горе Афон". – Киев : Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2015. – 113, [3] с. : ил. – К 1000-летию древнерусского монашества на Святой Горе Афон. – Библиогр.: Билиогр.: с. 103-113. – ISBN 978-966-2371-34-5
408025
  Гоголь Н. [Духовний заповіт] Друзьям моим.-[Листи] М.А. Максимовичу. - Строки, написанные за несколько дней до кончины // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 76 : Гоголь & Гоголь. До 200-ліття від дня народження М.В. Гоголя. – С. 5-9
408026
  Як М.А. Дума про талант добро творящий / Микола Як. – Київ : Леся, 2012. – 199, [1] с. : іл. – Справжнє ім"я авт.: Якименко, Микола Андрійович. – ISBN 966-8126-19-X
408027
   Дума про Тараса Шевченка. – Б.м : Вид. "Воля і доля" ; Вид. в книгарні "Діло", 1917. – 13 с. – (Видавництво "Воля і доля" ; № 3)
408028
  Стельмах М.П. Дума про тебе : роман / М.П. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 396 с.
408029
  Стельмах М.П. Дума про тебе / М.П. Стельмах. – Москва, 1972. – 391с.
408030
  Стельмах М.П. Дума про тебя / М.П. Стельмах. – Москва, 1971. – 400 с.
408031
  Стельмах М.П. Дума про тебя : роман / М.П. Стельмах. – Москва, 1979. – 398 с.
408032
  Ковалюк В.М. Дума про трьох братів / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1977. – 159 с.
408033
  Гіталов А.В. Дума про хліб / А.В. Гіталов. – Київ : Політвидав України, 1972. – 15 с.
408034
   Дума про хліб. – Київ, 1973. – 175с.
408035
   Дума про хліб. – К., 1975. – 236с.
408036
   Дума про Хмельницького та Барбаша : од кобзаря Павла Братиці, у Ніжині, списав М. Лисенко // Слово Феофана Прокоповича в день Равноапостольного князя Владимира и Дума о Богдане Хмельницьком и Барабаше с мотивом / Прокопович Феофан. – Киев : Типогр. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 6 с.
408037
  Масенко Т.Г. Дума про щастя : поезії і поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1960. – 114 с.
408038
  Кольцов А.В. Дума сокола : стихи / А.В. Кольцов; Рисунки Н. Пластова ; составление, вступ. статья К.П. Орешина. – Москва : Детская литература, 1968. – 111с. – (Поэтическая библиотечка школьника)
408039
  Дем"янчук Г.С. Дума Червоного бору / Г.С. Дем"янчук. – Львів, 1990. – 120с.
408040
  Земляний В. Дума яблунева : поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 120-125. – ISSN 0208-0710
408041
  Лавриненко В. Думай, что и как говоришь : школа чистого слова для будущих инженеров // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 38-40. – ISSN 0869-4915
408042
  Литвин М.К. Думайте, читайте / М.К. Литвин. – К., 1961. – 40с.
408043
  Кузьменко О.М. Думала, що розірветься серце і стане легше. Лежала пластом днів 20 / розмову вела Юлія Ліпіч // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 11 (264), 19 березня 2015. – С. 43-44


  Про музиканта Андрія Кузьменка (Скрябіна) згадує його мама О.М. Кузьменко.
408044
   Думали, наука - це нудно? Тільки не на факультеті соціології! // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет соціології. – С. 2


  Соціологія - унікальна наука, яка дозволяє стати дослідником суспільства і при цьому вивчати будь-яку тему, що цікавить молодого науковця.
408045
   Думанський Антон Володимирович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 404. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
408046
  Алєксєєв Ю.М. Думати, діяти, не ждати... // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 7-16. – ISBN 978-966-2530-21-6


  Юрій Миколайович Алексєєв — дослідник історії культури й освіти слов"янських народів про своє життя.
408047
  Аврамчук О.Н. Думати, шукати, творити : з досвіду роботи комсомольської організації Сімфероп. серед. школи № 9 / О.Н. Аврамчук, С.О. Кузнецова. – Київ : Молодь, 1964. – 32 с. : схеми
408048
  Алексєєв Ю.М. Думать, сіять, не ждать... : Науково-популярне видання / Ю.М. Алексєєв. – Київ : Київський ін-т "Слов"янський університет", 2001. – 215 c. – ISBN 966-7486-31-1
408049
  Верб Л.Я. Думать, спорить, обсуждать / Л.Я. Верб, В.Т. Лисовский. – Ленинград, 1965. – 40с.
408050
  Мегрелишвили Г. Думах : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 4. – С. 156-161. – ISSN 0012-6756
408051
  Петрук-Попик Думаю вголос : поезії / Петрук-Попик. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 141 с.
408052
  Акош К Думают ли животные? / Акош К. – Москва : Наука, 1965. – 94 с.
408053
  Фишель В. Думают ли животные? / В. Фишель. – Москва, 1973. – 159с.
408054
   Думаючи і шукаючи себе у літературі
408055
  Рафаэл Б. Думающий компьютер / Б. Рафаэл. – Москва, 1979. – 409 с.
408056
  Мнушко Н.Н. Думи-квіти : З творів Никиф[ора] Мнушко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 30 с.


  Зміст: Думи-Квіти [вірш]; "Я зріс на Кубані в селі..."; "Гей, складайсь моє співання..."; Жертва ідеала: Поема; Тяжко поранений: Нарис; На Кубані [вірш]; Ні, це сон [вірш]; В городі: Оповідання; "Хтось щось сіє непутяще..."; Новий шлях [вірш]; Нахабний ...
408057
  Мнушко Н.Н. Думи-квіти : З творів Никиф[ора] Мнушко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 30 с. – Конволют переплетено: Китиця незабутків / Ірма Рсиапівна. Чернівці, 1911


  Зміст: Думи-Квіти [вірш]; "Я зріс на Кубані в селі..."; "Гей, складайсь моє співання..."; Жертва ідеала: Поема; Тяжко поранений: Нарис; На Кубані [вірш]; Ні, це сон [вірш]; В городі: Оповідання; "Хтось щось сіє непутяще..."; Новий шлях [вірш]; Нахабний ...
408058
  Стратілат А. Думи - окрас національного фольклору


  Максимович М. - С. 149, 151.
408059
   Думи. – У Полтаві (Полтава) : [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Нар. Управи. Електp. дpук. Бp[атів] Рабіновичів], 1918. – 31 с. – (Кнжки для читання в класі ; Низка, вип. 3)


  Зміст: Пpо Маpусю Богуславку; Пpо тpьох бpатів Озівських; Пpо Хвеська Андибеpа; Смеpть Федоpа Безpідного
408060
   Думи. – Київ, 1959. – 187с.
408061
   Думи. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 354 с. – (Б-ка поета)
408062
   Думи / [упор., вступ. ст. і примітки В.Г. Хоменко]. – Київ : Музична Україна, 1974. – 278 с. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
408063
  Москалець К.В. Думи / К.В. Москалець. – Київ, 1989. – 36 с.
408064
  Стратілат А. Думи в контексті виконавських традицій українського кобзарства
408065
  Таран А.В. Думи джерел : вірші та поеми / А.В. Таран. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 130 с.
408066
  Українка Леся Думи і мрії : Поезиї Лесї Укpаїнки. – [Львів] : Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського], 1899. – [2], 123 с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської видавничої спілки ; Сер. 1; ч. 8)


  Зміст: На полі крові; Йоганна, жінка Хусова; Бояриня; Лісова пісня ; Примітки Статті: Ненадкевич Є. На полі крові, с. 7-33; Якубський Б. Йоганна, жінка Хусова, с. 45-53; Драй-Хмара М. Бояриня, с. 87-109; Петров В. Лісова пісня, с. 157-177; Примітки с. ...
408067
  Шевченко Т.Г. Думи і пісні / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург, 1908. – 66с. – (Читальня Народної Школи)
408068
  Амосов М.М. Думи і серце / М.М. Амосов. – Київ, 1967. – 256с.
408069
  Бажан М. Думи і спогади / М. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 325 с.
408070
  Грінченко Б.Д. Думи кобзарські / З пеpедмовою ["Козацькі думи й кобзаpі"] В. Степового [В.О. Біднов]. – 2-е вид. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1918. – XII, 107 с. – Пеpедмова ["Козацькі думи й кобзаpі"] В. Степового [В.О. Біднов] с. I-XII - вилучені. – (Видавництво "Сіяч" ; № 3)


  Зміст: Пpо вдову і тpьох синів; Пpо сестpу та бpата; Hевольницький плач; Пpо Маpусю Богуславку; Пpо тpьох бpатів Озівських; Пpо Кішку Самійла; Пpо Олексія Поповича; Пpо козака Голоту; Пpо Хведоpа Безpідного; Пpо смеpть тpьох бpатів коло Самаpки; ...
408071
  Шевченко Т.Г. Думи мої : Поезії / Т.Г. Шевченко. – Київ; Тбілісі : Дніпро; Сабчота Сакартвело, 1987. – 229с.
408072
   Думи мої, думи мої... : Из дневника Остапа Вишни. К 120-летию со дня рождения Остапа Вишни // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 1 (25). – С. 5-7
408073
   Думи мої.... – Київ, 1963. – 170 с.
408074
  Ярмоленко Н. Думи про боротьбу із турецько-татарськими загарбниками та про турецьку неволю: сюжетно-мотивний покажчик // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 475-486
408075
  Юрченко О.О. Думи про море: загальна характеристика та способи передачі числової символіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 19-22. – ISSN 2076-1554
408076
  Плісецький М.М. Думи та історичні пісні / М.М. Плісецький. – Київ, 1941. – 303с.
408077
   Думи та пісні про Богдана Хмельницького. – Київ, 1970. – 132с.
408078
  Фартух Анатолій Думи українця : Політична палітра України у віршах / Фартух Анатолій. – Київ : Самвидав "Рукопис", 1996. – 68с. – Видання є ксерокопією рукопису автора
408079
  Фартух Анатолій Думи українця : Політична палітра України у віршах / Фартух Анатолій. – Київ : Самвидав, 1999. – 82с. – Видання є ксерокопією рукопису автора. – (Українська народна бібліотека ; Вип.1)
408080
  Гримич М. Думи як джерело вивчення соціології українського переселенства XVI- XVII ст. / Марина Гримич // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 431-437. – ISSN 1028-5091
408081
  Павленко Л. Думи як історична основа бандурного репертуару // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 214-219. – ISSN 2312-4679
408082
  Грабович О. Думи, як перфоманс // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 13-21
408083
   Думи: історико-героїчний цикл. – Київ : Дніпро, 1982. – 160 с.
408084
  Сіроштан М.А. Думка економіста про екологію // Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис / ТОВ "НІОС". – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-31
408085
   Думка киян та експертів про події в Україні // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 1. – С.43-45
408086
  Рудик П.А. Думка щодо оцінки нормативно-правових актів з відновлення дії окремих положень Конституції України (кінець лютого - початок березня 2014 року) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 93-107. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
408087
  Коцаренко Т. Думка як голос душі: (Діяльність Амвросія Метлинського на фольклористичній і літературній нивах)
408088
  Луків Микола Думками обіймати цілий світ // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.2-5. – ISSN 0130-321Х
408089
  Пчілка О. Думки-мережанки / О. Пчілка, 1886
408090
  Пчілка О. Думки-мережанки / О. Пчілка, 1886
408091
  Даниш В. Думки - лелеки : збірка поезій / Василь Даниш. – Львів : Світло й тінь, 2008. – 302 с. – ISBN 978-966-75-94-48-0
408092
  Данилейко В. Думки / В.Данилейко; Зібрав та узгод. О.Ханко. – Полтава, 2006. – 516с. – (Українське мислення ; Вип.1). – ISBN 966-96592-1-3
408093
  Паскаль Блез Думки / пер. з фр.: А Перепадя, О. Хома // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 103-118. – ISSN 0235-7941
408094
  Паскаль Б. Думки = Pensees / Блез Паскаль ; з фр. пер. А. Перепадя, О. Хома. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 700 с. – Парал тит арк. фр. мовою. – Бібліогр.: с. 651-656 та в підрядк. прим. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 978-966-378-116-7
408095
  Паскаль Блез Думки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.114-140. – ISSN 0235-7941


  Продовження публікації фрагментів "Думок" Б. Паскаля, розпочатої в №5 за 2008 рік. Фрагменти подані французською і українською мовами
408096
  Миколин С. Думки / Сергій Миколин. – Рівне : О. Зень, 2017. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-601-193-4
408097
  Мірошниченко В. Думки автора: від читача до слухача й далі... // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2012. – № 1. – С. 144-145. – ISSN 0130-321Х
408098
  Ліщина К.Ю. Думки античних філософів про місце жінки в суспільстві // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 15-22. – ISBN 978-617-689-216-8
408099
  Колас Якуб Думки в дорозі / Колас Якуб. – Київ, 1972. – 187 с.
408100
  Степаненко М.І. Думки вголос і про себе / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2013. – 411, [1] с. – Імен. покажч.: с. 404-408. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8798-99-3
408101
  Ващенко Г. Думки Григорія Ващенка. Шкільні екскурсії // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 3 с. обкл.
408102
  Солдатенко В. Думки з приводу Винниченкової політичної долі (до 130-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 76-80. – ISSN 1819-7329
408103
  Шандор В. Думки з приводу державности Карпатської України // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – С. 19-21


  У статті подається мапа та проект грошей Карпатської України.
408104
  Рогозинський В. Думки з приводу есе С"юзен Зонтаг "Проти інтерпретації" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-20.
408105
  Могила А. Думки и песни / А. Могила, 1839
408106
  Метлицький А. Думки і пісні / А. Метлицький, 1897
408107
  Ільницький М. Думки й почуття в формуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.17-22. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
408108
  Степаненко Л.В. Думки мої ... : вірші / Людмила Степаненко. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2006. – 66, [2] с. : портр. – ISBN 966-8589-75-066 с.


  В пр. №1714643 напис: Бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка і всім її читачам, щиро ! Автор. Підпис.
408109
  Скорина Л. Думки на грані: (спыльне й выдмынне у художньому освоєнні повоєнної дійсності у збірках "На грані" Наталі Лівицької_Холодної та "Спрага" Яра Славути // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 22-35. – ISBN 966-8547-61-6
408110
  Огиевский П. Думки на могилі, 1856
408111
  Загребельний П.А. Думки нарозхрист : [1991-1997] / Павло Загребельний. – Київ : KM Academia, 1998. – 129, [1] с. – На обкл. зазнач роки: 1991-1997. – ISBN 966-518-120-3
408112
  Загребельний П.А. Думки нарозхрист, 1974 - 2003 / Павло Загребельний. – 2-е вид., доп. – Київ : Пульсари, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-2171-06-8
408113
  Єрмоленко С. Думки понад часом // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 9-13. – ISSN 0201-419


  До 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського.
408114
  Мироненко М. Думки про визволення України / М. Мироненко. – Лондон : Бібліотечка тижневика "Слово", 1967
408115
  Мироненко М. Думки про визволення України / М. Мироненко. – Київ : [б. в.], 1994. – 176c. – (Бібліотечка тижневика "Слово")
408116
  Багряний І. Думки про літературу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 12
408117
  Дідро Д. Думки про малярство / Д. Дідро. – Х., 1937. – 363с.
408118
  Гарсіа Лорка Думки про мистецтво / Гарсіа Лорка. – Київ : Мистецтво, 1975. – 191 с.
408119
  Белинский В.Г. Думки про мистецтво / В.Г. Белинский. – К., 1976. – 336с.
408120
  Роллан Р. Думки про мистецтво / Р. Роллан. – Київ, 1977. – 352 с.
408121
  Бальзак Оноре де Думки про мистецтво / Бальзак Оноре де. – Київ, 1981. – 255с.
408122
  Амеліна Л. Думки про мистецтво : зі щоденника Миколи Мурашка // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 1 : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 130-144. – ISSN 1728-6875
408123
  Рільке Р.М. Думки про мистецтво і поезію / Р.М. Рільке. – К, 1986. – 293с.
408124
  Сюндюков І. Думки про незнищенність народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 8


  Публіцистика Володимира Винниченка як блискучий зразок викриття московського імпер-шовінізму.
408125
  Хайлов К. Думки про організацію й еволюцію на фоні міжнаукового знання / К. Хайлов, О. Празукін // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 50-87. – ISSN 1819-7329
408126
  Малишко А.С. Думки про поезію / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 149с.
408127
  Тихий О. Думки про рідний донецький край // Україна козацька : занальнацыональна газета Украънського реэстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – січень (№ 1/2). – С. 10


  Стаття дисидента, філософа, педагога Олекси Тихого.
408128
  Саксаганский П.К. Думки про театр / П.К. Саксаганский. – Київ, 1955. – 235с.
408129
  Доценко Ростислав Думки проти ночі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 41. – ISSN 0868-9644
408130
  Хвильовий М. Думки проти течії / М. Хвильовий. – К, 1926. – 124с.
408131
  Мороз О. Думки, концепції, дії = Thoughts, cjnsepts and actions / О. Мороз. – Київ : Авокадо, 2005. – 140с. – ISBN 966-8709-01-2
408132
  Малинська Н. Думна героїка. Канон. Література : онтологія спадковості : навчальний посібник / Наталія Малинська. – Київ : Амадей, 2001. – 214 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7689-08-5
408133
  Бровченко В.Я. Думна гора : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1975. – 110 с.
408134
  Андріяшик Р.В. Думна дорога : роман / Р.В. Андріяшик. – Київ, 1982. – 264 с.
408135
  Шевченко А. Думний лад України // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 126-131


  Українська дума в контексті загального розвитку епічної традиції.
408136
  Турчинська А.Ф. Думний Потік : поезії / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 152 с.
408137
  Пилипчук С. Думознавство Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 258-269. – ISSN 0130-528Х


  Висвітлено внесок Івана Франка у розвиток українського думознавства. Зосереджено увагу на Франковій інтерпретації проблеми походження жанру, його функціонального потенціалу та художньо-виражальних особливостей. Окремо розглянуто рефлексії ученого щодо ...
408138
  Підгорна Л. Думознавча концепція Миколи Костомарова // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 161-168. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто історіографію "думознавства" першої половини ХІХ століття. Простежено національне походження дум, їхню автентичність та оригінальність. Подано еволюцію записування та публікування текстів дум. Наведено дефініцію терміна "дума" у візії ...
408139
   Думский сборник. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"]
1. : Государственная Дума первого сохыва (27 апреля-8 июля 1906 г.). – 1906. – 400 с. : 6 ил. портр. в тексте
408140
  Щипачев С.П. Думы / С.П. Щипачев. – Москва, 1963. – 39с.
408141
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев. – М., 1975. – 254с.
408142
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев. – Москва : Наука, 1975. – 254с.
408143
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев ; [худож. Н.И. Домашенко]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1988. – 160 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
408144
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев. – М., 1989. – 302с.
408145
  Ткаченко-Петренко Е.А. Думы в изданиях и исследованиях / Е. Ткаченко-Петренко. – Киев : Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], 42 с. – Отд. оттиск из: Украина. 1907, июль, август
408146
  Кулибай С. Думы в пути : стихи, поэма / С. Кулибай. – Москва : Советский писатель, 1963. – 102 с.
408147
  Цыбин В.Д. Думы дальние / В.Д. Цыбин. – М., 1981. – 151с.
408148
  Павлович Н.А. Думы и воспоминания / Н.А. Павлович. – М., 1962. – 95с.
408149
  Павлович Н.А. Думы и воспоминания / Н.А. Павлович. – М., 1966. – 147с.
408150
  Грінченко Б.Д. Думы кобзарськи [Думи кобзарські] / Видано пид доглядом [уклад.] Б. Гpинченка. – У Чернигови (Чернігів) : З дpук. Губеpн. Земства, 1897. – 106 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  На тит. стор. прим. № 37801 дарчий надпис: На добру память вид щирого серця К. Верзилову Я. Антоновича ... Кіив 18 12/V 98 року
408151
  Дорошко П.О. Думы мои : стихотворения / П.О. Дорошко. – Москва : Советский писатель, 1963. – 107 с.
408152
  Калугин Ю.А. Думы мои, думы / Ю.А. Калугин. – Симферополь : Крым, 1964. – 235 с.
408153
  Вишня Остап Думы мои, думы мои : Рассказы, фельетоны, дневники / Вишня Остап. – Москва : Советский писатель, 1959. – 517с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
408154
  Митта В.Е. Думы мои, мечты мои / В.Е. Митта. – Москва, 1976. – 63с.
408155
  Стамов А. Думы о Горьком. / А. Стамов. – Фрунзе, 1968. – 75 с.
408156
  Сюндюкле М. Думы о Донбассе : цикл стихов / М. Сюндюкле; авториз. пер. с башк. Н.Милованова. – Уфа : Башгосиздат, 1952. – 75 с.
408157
  Воронин Думы о жизни / Воронин, с.А. – Москва, 1968. – 63с.
408158
  Малинина П.А. Думы о новом Уставе колхоза / П.А. Малинина. – М., 1970. – 94с.
408159
  Островитянов К.В. Думы о прошлом : из истории первой русской революции, большевистского подполья и октябрьских боев против контрреволюции в Москве / К.В. Островитянов. – Москва, 1967. – 313 с.
408160
  Стальский С. Думы о родине : стихи / С. Стальский; пер. с лезг. – Москва, 1938. – 48 с.
408161
  Сусеев А.И. Думы о Родине / А.И. Сусеев. – Элиста : Калм.кн.изд., 1966. – 24 с.
408162
  Югов А.К. Думы о русском слове / А.К. Югов. – Москва, 1972. – 216с.
408163
  Югов А Думы о русском слове / А Югов. – Москва, 1975. – 215с.
408164
  Вэнь И-до Думы о хризантеме / Вэнь И-до. – Москва, 1973. – 183с.
408165
  Нигер Думы Осетии / Нигер. – М., 1981. – 191с.
408166
  Жига И.Ф. Думы рабочих, заботы, дела. / И.Ф. Жига. – Днепропетровск, 1927. – 136с.
408167
  Крючки М.А. Думы солдатские / М.А. Крючки. – М., 1960. – 62с.
408168
  Матрешин В.Ф. Думы солдатские / В.Ф. Матрешин. – Минск, 1962. – 175с.
408169
  Матрешин В.Ф. Думы солдатские / В.Ф. Матрешин. – М., 1963. – 78с.
408170
   Думы солдатские. – Воронеж, 1964. – 80с.
408171
  Довженко А.П. Думы у карты Родины / А.П. Довженко. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 463 с.
408172
  Бекбаулов У. Думы у Синь-моря : роман / У. Бекбаулов; пер. с каракалп. С.Тельнюка. – Москва : Советский писатель, 1990. – 367 с.
408173
  Биишева Зайнаб Думы, думы... : повести / Биишева Зайнаб; пер. с башк. – Москва, 1979. – 237 с.
408174
  Рылеев К.Ф. Думы. Поэмы. Стихотворения. Проза / К.Ф. Рылеев. – М., 1988. – 303с.
408175
  Грінченко Б.Д. Думы: пpо "Туpецьку неволю" и пpо "Самійла Кишку" : этногpафическій тpуд В. Чайченко. – Вид. книгаpни П.Ф. Панчешникова. – Кыив (Київ) : [Тип. А.О. Штеpензона в Житомире], 1886. – 32 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Бібліогp.: В кн. магазине П.Ф. Панчешникова бывшем Л.В. Ильницкаго пpодаются кн.: с. 21-32.
408176
  Минченок Д.А. Дунаевский : Красный Моцарт / Дмитрий Минченок. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 384 с. : [16 л. фот]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1223 (1023)). – ISBN 5-235-02931-3
408177
  Сараева-Бондарь Дунаевский в Ленинграде / Сараева-Бондарь. – Л., 1985. – 214с.
408178
  Вайнкоп Я Ю. Дунаевский И.О. / Я Ю. Вайнкоп, . – Ленинград, 1938. – 8с.
408179
  Шафер Н.Г. Дунаевский сегодня / Н.Г. Шафер. – М., 1988. – 183с.
408180
  Астаф"єв О. Дунай-ріка в українських піснях і в сучасних поезіях // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9-19


  У статті розглянуто міфологему Дунаю в українських народних піснях, «Слові о полку Ігоревім», творах Тараса Шевченка, Михайла Коцюбинського, Івана Драча, Бориса Олійника. Проаналізовано міфологемну основу поеми Володимира Каліки «Перепливу ...
408181
  Пестушко Валерий Дунай - інтереси України : Сторінками // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 55
408182
  Сергеева Н.А. Дунай - река дружбы / Н.А. Сергеева, Р.Л. Насековский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1983. – 143с.
408183
  Насековский Р.Л. Дунай - река дружбы. Краткий путеводитель. / Р.Л. Насековский. – Одесса, 1966. – 87с.
408184
  Штахель П. Дунай - река европейская // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 62-67. – ISSN 0235-7089
408185
  Максаковский В.П. Дунай / В.П. Максаковский. – Москва, 1959. – 53 с.
408186
  Андриевский Н.Ю. Дунай в огне / Н.Ю. Андриевский. – Одесса, 1959. – 44с.
408187
  Скорик Микола Дунай та Карпати не перепона тісній співпраці / Скорик Микола, Олійник Ігор // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 5-7


  За оцінками міжнародних і вітчизняних експертів, Україна досягла певних успіхів і прогресу на шляху євроінтеграції. Це і лібералізація візового режиму, і створення зон вільної торгівлі, і поглиблення транскордонного та міжрегіонального співробітництва. ...
408188
  Кайн Ф. Дунай тече мимо / Ф. Кайн. – К., 1963. – 52с.
408189
  Буков Е. Дунай, неспокойные воды : пьеса в 3-х д. / Е. Буков; пер. с молд. – Москва : Искусство, 1959. – 100 с.
408190
  Козлов Ю. Дунай: от ""Черного леса" до Черного моря // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 34. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
408191
  Урбанич П. Дунайская монархия? : Понятие и историческая действительность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 93-97. – ISSN 0235-7089
408192
  Ожиганов Н.И. Дунайская проблема (1918-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд .ист. наук / Ожиганов Н.И.; Урал . ГУ. – Свердловск, 1968. – 22 с.
408193
  Мунтян М.А. Дунайская проблема в международных отношениях (1945-1948) / М.А. Мунтян. – Кишинев, 1977. – 260с.
408194
  Мунтян Михаил Алексеевич Дунайская проблема после второй мировой войны (1945-1948) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Мунтян Михаил Алексеевич; АН СССР. Ин-т всеобщей ист. – М., 1979. – 37л.
408195
  Лебеденко Н. Дунайская самобытность Бессарабии / Н. Лебеденко, Т. Шевчук // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 85-87. – ISSN 0235-7089
408196
  Розенблюм Б. Дунайская федерация / Б. Розенблюм. – Москва : Партиздат, 1932. – 63 с.
408197
  Локтионов И.И. Дунайская флотиливи в Великой Отечественной войне / И.И. Локтионов. – М., 1962. – 318с.
408198
  Лапоногов И.С. Дунайские были. (События и люди) / И.С. Лапоногов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 351с.
408199
  Борисов Л.И. Дунайские волны / Л.И. Борисов. – Л., 1947. – 264с.
408200
  Андрющенко С.А. Дунайские волны / С.А. Андрющенко. – Львов, 1967. – 112с.
408201
  Белов М. Дунайские импрессии. Русские путешественники, дипломаты и военачальники в повстанческой Сербии (1804-1813) // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 80-84. – ISSN 0235-7089
408202
  Гросул Г.С. Дунайские княжества в политике России 1774-1806 гг. / Г.С. Гросул. – Кишинев, 1975. – 221 с.
408203
   Дунайские княжества Молдавия и Валахия. – Вырезка из "Современника". – 577-612с.
408204
   Дунайские княжества. Молдавия и Валахия. – 35с. – Отд. оттиск из "Современника"
408205
   Дунайские страны. – Москва, 1945. – 23с.
408206
  Крупаткин Б.Л. Дунайский венок / Б.Л. Крупаткин. – Саратов, 1968. – 144с.
408207
  Верн Ж. Дунайский лоцман / Ж. Верн. – Москва, 1958. – 560с.
408208
  Верн Ж. Дунайский лоцман / Ж. Верн. – Одесса, 1986. – 182с.
408209
  Верн Ж. Дунайский лоцман / Ж. Верн. – Москва, 1988. – 448с.
408210
  Верн Ж. Дунайский лоцман / Ж. Верн. – Одесса, 1989. – 207с.
408211
  Напрейчиков Ф М. Дунайский лящ / Ф М. Напрейчиков, . – К., 1958. – 40с.
408212
  Шемякин А. Дунайское закулисье "братоубийственной" войны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 110-114. – ISSN 0235-7089
408213
  Лучканин С.М. Дунайська латина: історико-лінгвістичні виміри // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 234-249. – ISBN 978-966-439-842-5
408214
  Діброва О.С. Дунайська легенда / О.С. Діброва. – Київ : Знання, 1967. – 48 с.
408215
  Гончаренко І.І. Дунайська поема / І.І. Гончаренко. – Київ, 1953. – 189 с.
408216
  Гончаренко І.І. Дунайська поема / І.І. Гончаренко. – 2-е вид. випр. – Київ, 1955. – 168 с.
408217
  Рубель О. Дунайська стратегія ЄС - інституціональний інструмент регіональної економіко-екологічної політики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 16-19. – ISSN 1810-3944
408218
  Мошинський В. Дунайське козацтво // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 3 (25), липень-вересень. – С. 9-16
408219
  Березовська В.В. Дунайські князівства на шляху до незалежності: невдалі спроби 1856-1857 рр // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 13-16. – ISSN 2076-1554
408220
  Авдєєнко О.О. Дунайські ночі. Чорні дзвони : повість, роман / О.О. Авдєєнко ; пер. з рос. В.А. Гнатовського. – Київ : Молодь, 1966. – 504 с. : іл.
408221
  Бандровський О.Г. Дунайські племена та їх роль в зовнішній політиці Римської імперії в добу правління Августа та Тіберія // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т," Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2012. – Вип. 41. – С. 30-43
408222
  Ричка В. Дунайсько-болгарський проект Святослава Славного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 серпня (№ 143/144). – С. 20
408223
  Поярков Ф.В. Дунгане : свадьба (Цюй-си-фур) / Ф.В. Поярков. – Москва : Поставщ. Двора Его Величества т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1908. – 67 с. – (Отд. оттиск из "Этнографического Обозрения", кн. 75)
408224
  Юсупов И. Дунгане в период Октября / И. Юсупов. – Фрунзе, 1958. – 60с.
408225
  Сушанло М.Я. Дунгане. / М.Я. Сушанло. – Фрунзе, 1971. – 306с.
408226
  Юсуров Х.Ю. Дунганская кухня / Х.Ю. Юсуров, З.Г. Юсурова. – Фрунзе, 1988. – 93с.
408227
   Дунганские народные сказки и предания. – М., 1977. – 572с.
408228
  Юсуров Х. Дунганские сказки / Х. Юсуров, В. Шахматов. – Алма-Ата, 1946. – 148с.
408229
   Дунганские сказки / Юсуров Х. – Алма-Ата, 1952. – 160с.
408230
  Юсуров Х. Дунганские сказки / Х. Юсуров. – Фрунзе, 1970. – 260 с.
408231
  Сердюченко Д.П. Дуниты Северного Кавказа / Д.П. Сердюченко, 1949. – 225с.
408232
  Эрастов Е. Дуновенье высокой судьбы : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 23-28. – ISSN 0131-2332
408233
  Алєксандрова О.В. Дунс Скот Іоанн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 235-237. – ISBN 966-316-069-1
408234
  Алексеев Г.В. Дунькино счастье / Г.В. Алексеев. – Москва, 1928. – 46с.
408235
  Шварц Б.А. Дуплексная радиосвязь при совместной установке передатчиков и приемников / Б.А. Шварц. – Москва : Связьиздат, 1953. – 56 с.
408236
  Глазков М.И. Дуплет солью / М.И. Глазков. – Ярославль, 1972. – 192с.
408237
  Грибов Ю.Т. Дуплетом огонь / Ю.Т. Грибов. – Кострома, 1962. – 84с.
408238
  Романеев Н.С. Дуплогнездные птицы в лесных биогеоценозах Центрального Приднепровья : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.08 / Романеев Н. С.; МВССО СССР, Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 24 с.
408239
  Микулина Е.Н. Дуплянка / Е.Н. Микулина. – М., 1965. – 176с.
408240
  Андрей Дурак на склоне холма / Андрей, Владимир и. – Ленинград, 1991. – 46с.
408241
  Скирюк Дмитрий Дурак по-джентльменски // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 106-107 : фото
408242
   Дуранкулак = Durankulak. – София : Българската Академия на Науките
Т. 1. – 1989. – 311 с. : ил.
408243
  Задорожный Олег Дурианово царство // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 68-73 : фото
408244
  Левицький М.П. Дурисвіти : (пригоди з життя). / М. Левицький. – Київ : Друк. Я.Б. Неймана і К-о; [Львів]: Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки, 1911. – 48 с.
408245
  Кропивницький М. Дурисвітка / М. Кропивницький. – Київ, 1936. – 40с.
408246
  Смирнов-Денисов Дурман-трава / Смирнов-Денисов. – М., 1987. – 237с.
408247
  Волжский А. Дурман / А. Волжский. – Москва-Ленинград, 1924. – 43с.
408248
  Караславов Г. Дурман / Г. Караславов. – М, 1958. – 207с.
408249
  Хайтон Д. Дурман желаний : Роман / Пер. с англ. И.Д.Бирюкова; Дороти Хайтон. – Москва, 1995. – 192с. – ISBN 5-7024-0259-6
408250
   Дурман индейский. – М., 1953. – 80с.
408251
  Чеботарь А.А. Дурман. / А.А. Чеботарь, П.М. Битнаренко. – Кишинев, 1978. – 60с.
408252
  Ботнаренко П.М. Дурман: Систематика, биология развития, мутагенез / П.М. Ботнаренко, А.А. Чеботарь. – Кишинев, 1978. – 60с.
408253
   Дурманов Микола Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 81-83. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
408254
  Вереш П. Дурная жена / П. Вереш. – Москва, 1956. – 147с.
408255
  Станкович Б. Дурная кровь / Б. Станкович. – Москва, 1961. – 190 с.
408256
  Станкович Б. Дурная кровь / Борислав Станкович // Баконя фра Брне : романы : пер. с серб.-хорв. / Матавуль Симо. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 338-522. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-01176-2
408257
  Нахбар Г. Дурная примета / Г. Нахбар. – Москва, 1963. – 278 с.
408258
  Хенли В. Дурная слава : роман / Вирджиния Хенли ; [ пер. с англ. Е.В. Моисеевой ]. – Москва : АСТ : АСТ Москва, 2008. – 320 с. – (Мини-Шарм). – ISBN 978-5-17-050669-9
408259
  Стусенко О. Дурненький : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.69-77. – ISSN 0130-321Х
408260
  Редько Юліан Дурні діти : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 27-77. – ISSN 0868-4790
408261
  Крук-Мазепинець (Юліан Редько) Дурні діти (Хроніка наших днів) / Ю.Р. Крук-Мазепинець (Юліан Редько). – Львів : Друкарські куншти, 2012. – 221, [3] с. – Справжнє ім"я авт.: Юліан Редько


  Статті, спогади про Український таємний університет у Львові (1920-25 рр.)
408262
  Успенский М.Г. Дурной глаз / М.Г. Успенский. – Красноярск, 1988. – 94 с.
408263
  Гольцман Е.Е. Дурной глаз / Е.Е. Гольцман. – Москва, 1991. – 59 с.
408264
  Буало П. Дурной глаз / П. Буало, Т. Нарсежак. – Москва, 1994. – 191с.
408265
  Булгарин Ф.В. Дурные времена : очерки русских нравов / Фаддей Булгарин. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 368с. – ISBN 978-5-352-02051-7
408266
  Мазурин В.И. Дурные деньги / В.И. Мазурин. – Москва, 1990. – 221с.
408267
  Мирбо Октав Дурные пастыри : Драма в 5 д. О. Мирбо / Пер. с фр. В. Тучапской. – Ростов-на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1906. – 99 с.
408268
   Дуровы. – М., 1963. – 14с.
408269
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (90/91). – 2010
408270
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (92). – 2010
408271
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4 (93). – 2010
408272
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5 (94). – 2010
408273
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (95). – 2010
408274
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (96/97). – 2010
408275
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9/10 (98/99). – 2010
408276
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 11/12 (100/101). – 2010
408277
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (102/103). – 2011
408278
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3/4 (104/105). – 2011
408279
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5/6 (106/107). – 2011
408280
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (108/109). – 2011
408281
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9/10 (110/111). – 2011
408282
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (112/113). – 2012
408283
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (114). – 2012
408284
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4/5 (115/116). – 2012
408285
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (117). – 2012
408286
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (118/119). – 2012
408287
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9 (120). – 2012
408288
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 10/11 (121/122). – 2012
408289
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1 (123). – 2013
408290
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 2 (124). – 2013
408291
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3/4 (125/126). – 2013
408292
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5/6 (127/128). – 2013
408293
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (129/130). – 2013
408294
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9 (131). – 2013
408295
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 10/11 (132/133). – 2013
408296
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 12 (134). – 2013
408297
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (135), март. – 2014
408298
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (140), октябрь. – 2014
408299
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7 (141), ноябрь. – 2014
408300
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 8 (142), декабрь. – 2014
408301
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 136/137, май - июнь. – 2014
408302
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 138, сентябрь. – 2014
408303
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 139, сентябрь. – 2014
408304
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 2 (144), февраль. – 2015
408305
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (145), март. – 2015
408306
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4 (146), апрель. – 2015
408307
  Хакимов М.Х. Дуст Мухамедович Устабаев / М.Х. Хакимов. – Ташкент, 1960. – 68с.
408308
  Абдурахимов М. Дутар мудрого бахши : легенды, сказки / Максуд Абдурахимов ; худож. Р. Камалетдинов. – Ташкент : Еш гвардия, 1980. – 30 с. : ил. – (Первая книга автора)
408309
  Кадыри Р. Дутары Древних дорог / Р. Кадыри. – Ташкент, 1972. – 117с.
408310
  Попов Ф. Дутовщина (Борьба с казачьей контрреволюцией в Оренбургском крае) / Ф. Попов; ИСТПАРТ Средневолжского крайкома ВКП(б). – Москва-Самара : Средневолжское краевое изд., 1934. – 208с.
408311
  Тимошик М. Дух безпам"ятства над даниною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 квітня (№ 67/68). – С. 9


  Про одну з тривожних тенденцій сучасного українського села - генетичну боязнь її старших громадян говорити правду й боротися за неї.
408312
  Тимошик М. Дух безпам"ятства над Даниною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 квітня (№ 58/59). – С. 11


  Про одну з тривожних тенденцій сучасного українського села - генетичну боязнь її старших громадян говорити правду й боротися за неї.
408313
   Дух беспокойства. – Пермь, 1967. – 134с.
408314
  Бюффон Дух Бюффона. – Москва, 1783. – 278 с.
408315
  Фісак І. Дух Володимира Короленка живе в добрих справах // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 12 (414). – С. 7-8


  Всеукраїнська науково-практична конференція "IX Короленківські читання" відбулася 19-20 листопада 2015 року в Полтаві. Із доповіддю виступив Михайло Наєнко, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук.
408316
  Крамар Ю. Дух вольности // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 69 (март). – С. 46-53. – ISSN 1681-9012
408317
   Дух генерала Кульнева, или черты и анекдоты, изображающие великие происшествия как из частной, так и военной его жизни.... – С.-Пб., 1817. – XVI, 114, 21,с.
408318
  Литвиненко Анна Дух гор / Литвиненко Анна, Мильзе Торстен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 48-63 : фото. – ISSN 1029-5828
408319
  Лесков Н.С. Дух госпожи Жанлис / Н.С. Лесков. – М.-Л., 1926. – 32с.
408320
  Лесков Н.С. Дух госпожи Жанлис / Н.С. Лесков. – М., 1967. – 48с.
408321
  Погребенник В. Дух давнини, вкарбований у слові (до 105 річчя від дня народження Оксани Лятуринської) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С.220-223. – ISBN 966-7060-92-6
408322
  Терещенко Ю. Дух державності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 38 (203). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Нереалізований проект українського консерватизму. В"ячеслав Липинський - лідер українського консерватизму.
408323
  Никитин Дмитрий Дух долголетия : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 36-41 : Фото


  Сеул
408324
  Иоанн Мосх Дух духовный / Иоанн Мосх. – 2-е изд, перераб. – Сергиев Посад, 1915. – 282с.
408325
   Дух Екатерины Великия, императрицы и самодержицы Всероссийския. – Санкт-Петербург : В типографии Департамента Внешней торговли
Част первая. – 1814. – 139, 162с. – Видання старою орфографією. Переплетено з частиною другою


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра.
408326
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
1. – 1815. – Видання старою орфографією
408327
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
2. – 1815. – Видання старою орфографією
408328
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
10. – 1816. – Видання старою орфографією
408329
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
11. – 1816. – Видання старою орфографією
408330
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
12. – 1816. – Видання старою орфографією
408331
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
13. – 1816. – Видання старою орфографією
408332
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
14. – 1816. – Видання старою орфографією
408333
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
15. – 1816. – Видання старою орфографією
408334
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
17. – 1817. – Видання старою орфографією
408335
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
18. – 1817. – Видання старою орфографією
408336
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
19. – 1817. – Видання старою орфографією
408337
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
23. – 1817. – Видання старою орфографією
408338
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
24. – 1817. – Видання старою орфографією
408339
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
29. – 1818. – Видання старою орфографією
408340
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
37. – 1819. – Видання старою орфографією
408341
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
38. – 1820. – Видання старою орфографією
408342
  Обретенов Б. Дух закалившая в огне: Историческая судьба и характер болгарской творческой интреллигенции. / Б. Обретенов. – София, 1987. – 107с.
408343
  Монтеск"є Ш. Дух законів // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 387-443. – ISBN 978-966-8865-81-7
408344
  Монтескю Шарль Луи де Дух законов : творение знаменитого французского писателя де Монтескю : [в 3 частях] / пер. Е. Корнеева. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [В тип. Штаба отдельного корпуса внутренней стражи]
Ч. 3 : 1862. – 1862. – 384, VIII c. – Пер. также под загл.: О духе законов, О разуме законов, О существе законов


  На тит. л. фамилия-печать: Мишобенцкий
408345
  Ведекинд Франк Дух земли. Лулу. – Киев : Изд. кн. маг. С.И. Иванова ; [Тип. "Петр Барский"], 1908. – 92 с. : ил. – Пьеса переведена также под загл.: "Женщина" и "Вампир" и составляет 1-ю ч. произведения того же авт. "Лулу"
408346
  Гетьман В. Дух Землі // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 червня (№ 22). – С. 1. 3
408347
  Юнг К.Г. Дух и жизнь / К.Г. Юнг; Пер. с нем. Акопяна Л.О., под ред. Лахути Д.Г. – Москва : Практика, 1996. – 560с. – ISBN 5-88001-011-2
408348
  Диас И.Ф. Дух и метаморфоза Кацалькоатля / И.Ф. Диас. – Москва, 1981. – 173-231с.
408349
  Медведчук В. Дух и принципы социал-демократии: украинская перспектива / Виктор Медведчук. – Київ : Основні цінності, 2000. – 215с. – (Сучасна думка ; Кн.1). – ISBN 966-7274-60-8
408350
  Тарханов И.Р. Дух и тело / И.Р. Тарханов. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1904. – 176с.
408351
   Дух изящнейших мнений, избранных большей частью из сочинений г. Рошефокольда [Ларошфуко] и прочих лучших писателей / Перевел и избрал Н. С. [Страхов]. – Москва : В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1788. – 183с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, корінець та кутки зі шкіри
408352
  Фігель М.В. Дух і буква у правотворчості в контексті історичної школи права // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
408353
  Рудакова Н.І. Дух і душа в народній прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 119-123. – Бібліогр.: С. 123-124
408354
   Дух і літера : присвячується пам"яті Юрія Прилюка. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7274-04-7
№ 1/2. – 1997
408355
   Дух і літера. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7274-04-7
№ 3/4. – 1998
408356
   Дух і літера. – Київ, 1997-. – ISBN 5-87534-053-3
№ 5/6. – 1999
408357
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 7/8. – 2001
408358
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 9-10. – 2002
408359
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 11-12. – 2003
408360
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 13/14. – 2004. – 559 с. – на тит. арк. Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера"
408361
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 15/16. – 2006. – 534 с. – на тит. арк. Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера"
408362
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 17/18. – 2007
408363
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 19, спец. вип. : Університетська автономія. – 2008
408364
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 20. – 2008. – (Польські студії ; спец. вип. ; I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
408365
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 21. – 2010. – 336 с.
408366
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 22. – 2010. – (Польські студії ; № 2/3 ; II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
408367
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 23. – 2011. – (Польські студії ; № 4 ; IV конкурс ім. Єжи Гедройця)
408368
  Мазур Л. Дух і плоть : Філософія життя та проблема людської тілесності: Монографія / Леонід Мазур. – Львів, 2003. – 380 с. – ISBN 966-7119-00-9
408369
   Дух і порив // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С.746-747. – ISBN 966-316-069-1
408370
  Медведчук В. Дух і принципи соціал-демократії: українська перспектива / В. Медведчук. – Київ : Основні цінності, 2000. – 200с. – (Сучасна думка ; Кн.1). – ISBN 966-7274-60-8
408371
  Пилипенко Дух і тіло Парижа : вояж-колекція / Пилипенко, Георгій-Григорій, Малка Ромка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 86-91 : Фото
408372
  Беседин А.П. Дух как объект познания в имматериализме Беркли // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 17-25. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
408373
  Козловець М.А. Дух капіталізму: рro et contra релігійна етика // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 98-103
408374
  Щукин Василий Георгиевич Дух карнавала и дух просвещения (Бахтин и Лотман) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 95-129. – ISSN 0042-8744
408375
  Щукин Василий Георгиевич Дух карнавала и дух просвещения (Бахтин и Лотман) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 95-129. – ISSN 0042-8744
408376
  Гельбак П.А. Дух картошки у костра / П.А. Гельбак. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 80 с.
408377
  Соболь Валентина Дух Мазепи в діях та "діаріуші" його наступника ( на матеріалі факсиміле его - документа Пилипа Орлика) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 59-65. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізовано раніше не друковані сторінки діарвуша за 1724 рік гетьмана-вигнанця, вперше прочитані автором за факсимільним виданням і порівняні з копією анонімних польських палеографів.
408378
  Чухліб Т. Дух Мазепи над Бендерською фортецею, Одесою та...Росією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Національна пам"ять та пропаганда чужих героїв - несумісні. Чому Бендерська фортеця славнозвісна? Та тому, що від часу її заснування молдавськими князями на початку XV століття (хоча, очевидно, людські поселення тут були ще задовго до того, як ...
408379
  Задорожна О. Дух материнства в оповіданні Олександра Довженка "Мати" і оповіданні Оксани Забужко "Сестро, сестро" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 125-127.
408380
  Беляєва Л.Г. Дух музики: за межею критики чистого розуму // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 40-43
408381
  Никитин Н. Дух музыки Вольфганг Амадей : феномен // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 28-43. – ISSN 1819-6268


  Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) - австрийский композитор, капельмейстер, скрипач-виртуоз, клавесинист, органист. По свидетельству современников, обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Моцарт широко признан ...
408382
  Томсон Д. Дух науки. : пер. с англ. / Д. Томсон. – Москва : Знание, 1970. – 175с.
408383
  Веркалець М. Дух нації на ординських воловодах // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 27 вересня - 4 жовтня (№ 42/43). – С. 14


  9 березня 1939 року розпочалося політичне судилище над членами Спілки визволення України. Реалізуючи спланований Москвою геноцид над українським народом, репресивна інституція розпочала з поводирів нації - С. Єфремова, А. Кримського, М. Зерова, Л. ...
408384
  Мовчан П. Дух нашого сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 листопада (№ 46). – С. 7


  Дмитро Донцов.
408385
  Д-Р Дух нерожденных : посвящается родителям грядущей расі / Д-Р; Д. Р. – Рига : Книгоиздат Н. Гудкова, 1933. – 56 с.
408386
  Пастух Б. Дух неспокою на відхідній молитві // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 14, 15


  Роздуми над романом О. Ульяненка "Ангели помсти"
408387
  Сизонов Д. Дух нового часу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15-22 квітня (№ 17/18). – С. 10


  У рамках Всеукраїнських наукових читань за участі молодих учених "Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту", що проводилися в Інституті філології 7-9 квітня 2015 року, відбувся круглий стіл із медіалінгвістики. Організатором та модератором круглого ...
408388
  Мизак Н. Дух одвічної стихії і голосу крові. ОУН, УПА в печерах Тернопільщини / Нестор Мизак, Юзеф Зімельс ; Тернопільський іст.-меморіал. музей політ. в"язнів. – Чернівці : Букрек, 2008. – 104 с. – (Додаток до серії "За тебе, свята Україно" ; Кн. 3). – ISBN 978-966-399-127-6
408389
  Марченко Т.М. Дух особистості та знак епохи в епістолярії Марка Вовчка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 91-94. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
408390
   Дух отрицания, дух сомненья.... – М., 1977. – 303с.
408391
   Дух Петра Великого имп. всероссийского и соперника его Карла Х11 короля шведского. – С-Пб, 1798. – 250с.
408392
  Конт О. Дух позитивной философии. – Санкт-Петербург : Вестник знания, 1910. – 80 с.
408393
  Панченко В. Дух Полуботка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 33/34 (405/406), 21-27.08.2015 р. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Чому Московії-Росії не вдалося "приспати" Україну?
408394
  Соловей Е. Дух прямостояння // Критика. – Київ, 2011. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 39-40


  "Бо – горстка нас. Малесенька щопта – так мовив Василь Стус про коло найближчих по духу. Ще відтоді репресії, гоніння, просто – час забирали одного по одному, тепер ось відійшла Михайлина Коцюбинська..."
408395
  Ульяновский Ю. Дух Пушкина живет в "Шато д"Антес" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 4. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
408396
  Литошенко А. Дух революции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 5. – С. 93-95. – ISSN 0235-7089


  Идеи Петра Кропоткина и анархистское движение в Испании.
408397
  Трофимов Ж.А. Дух революции витал в доме Ульяновых / Ж.А. Трофимов. – М, 1985. – 160с.
408398
  Трофимов Ж.А. Дух революции витал в доме Ульяновых / Ж.А. Трофимов. – М, 1986. – 159с.
408399
  Ланда С.С. Дух революционных преобразований.... / С.С. Ланда. – Москва, 1975. – 381 с.
408400
  Ольжич О. Дух руїни : [по сторінках історії] / Олег Ольжич; післямова Івана Дзюби. – Київ : Смолоскип, 2007. – 52с. – ISBN 978-966-8499-72-2
408401
  Ольжич О. Дух руїни / Олег Ольжич ; післямова Івана Дзюби. – 2-е вид. – Київ : Смолоскип, 2008. – 52 с. – ISBN 978-966-8499-72-2
408402
  Карпенко М. Дух Русі постав із цього краю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 131-140. – ISSN 0869-3595
408403
  Карпенко Маргарита Дух Русі постав із цього краю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 131-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
408404
  Салій А.В. Дух самотності Дмитра Мережковського // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 42-51. – ISSN 2075-1443
408405
  Коник Є. Дух свята : проза: святковий щоденник // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 18-19. – ISSN 0130-321Х
408406
  Денисов В. Дух сдержанного оптимизма шестисторонних переговоров // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 48-57. – ISSN 0130-9625
408407
  Кияк Т.Р. Дух слова, дух мови, дух народу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – C. 3-6


  О.О. Потебня, творчо розвинувши лінгвософські бачення В. фон Гумбольдта, піднявся до сучасного рівня антропоцентричного підходу до мови, до мовної картини світу; формує положення про зв"язок мови й нації, що так актуально для реалізації мовної політики ...
408408
  Черниш В.М. Дух та буква сучасного українського нотаріату / В.М. Черниш, І.П. Лихолат // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 16-21
408409
  Черниш В.М. Дух та буква сучасного українського нотаріату. Частина 1. Чому Ахілл не може наздогнати черепаху? // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 40-46
408410
   Дух Ташкента торжествует. – Ташкент, 1980. – 160с.
408411
  Ричка В. Дух у просторі літер // Критика. – Київ, 1999. – Березень, (число 3). – С. 16-17


  Журнал "Дух і літера", що почав виходити 1997 року під маркою Національного університету "Києво-Могилянська Академія" та Центру європейських гуманітарних досліджень.
408412
  Паучок В. Дух України в поезії Тараса Шевченка / В. Паучок, Н. Гнасевич // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 6-20. – ISSN 1810-2131
408413
  Черній А.М. Дух українства й село: пошук виходу із кризи // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 99. – С. 115-120
408414
  Підлуцький О. Дух українства світового // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 10


  "Якщо забити в Гугл слово "Мушинка", то менше ніж за секунду пошукова система видасть понад 16 тисяч посилань на різні сайти, де згадується видатний український учений і громадський діяч зі Словаччини Микола Мушинка. Серед тих посилань є навіть на один ...
408415
  Кремень В. Дух українсько-польської співпраці // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5


  Про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира Великого в місті Бидгощ.
408416
  Балаш Б. Дух фильмы. / Б. Балаш. – М., 1935. – 200с.
408417
  Громадська Л. Дух Холодного Яру живе у наших серцях // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-8 травня (№ 18). – С. 13
408418
  Кобринська Н.І. Дух часу : оповідання / Hаталїя з Озаpкевичів Кобpинська. – [Львів] : Hакладом Укp.-Рускої Видавн. Спілки ; З дpук. С. Манєцкого і Сп[ілки], 1899. – 123, [1] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1; Ч. 6)


  Зміст: Дух часу; Судия; Вибоpець; Задля кусника хліба
408419
  Кобринська Н.І. Дух часу / Н.І. Кобринська. – Львів : Каменяр, 1960. – 40 с.
408420
  Кобринська Н.І. Дух часу : оповідання, повість / Н.І. Кобринська. – Львів : Каменяр, 1990. – 352 с.
408421
  Уитнэсс Л. Дух человека, ключ к ощущению Христа / Л. Уитнэсс. – 23с.
408422
  Лука Дух, душа и тело / Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). – 2-е изд. – Киев : Авіцена, 2011. – 209, [7] с. : портр. – К 170-летию Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. - Парал. тит. л. портр. - В содерж. также: Я полюбил страдание... : автобиография. – Библиогр.: с. 30-32. – ISBN 978-966-2144-31-4
408423
  Ковпік С. Дух, душа і духовність героїв та антигероїв у переспіві П. Куліша "Дон Жуан" Дж. Байрона // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 190194
408424
  Иоанн Златоустый Дух, или мысли святого Иланна Златоуста, архиепископа Константинопольского , или сокращенное нравственное его учение. – 2-е изд. – Москва
1. – 1799. – 188 с.
408425
  Юнг Э. Дух, или Нравственные мысли славного Юнга, извлеченные из нощных его размышлений : с присовокуплением некоторых нравственных стихотворений лучших российских и иностранных стихотворцев: Ломоносова, Хераскова, Державина, Карамзина, Томсона и других / пер. с франц. яз. надворным советником Александром Андреевым. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) : В типографии Государственной Медицинской Коллегии, 1798. – VI, 222 с. – На корешке: Дух Юнга


  «перевод» Александра Андреева 1798 года, На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная ...
408426
  Мід Джордж Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста / Мід Джордж. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 416с. – ISBN 966-7276-84-8
408427
  Цимбалюк М. Дух, що душу рве до праці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 1, 8-9


  Вручення однієї з найпрестижніших премій України - імені Івана Огієнка в Брусилові. Просвітяни і представники громадськості Брусилова відкрили пам"ятну дошку Івану Огієнку на будинку колишнього початкового училища.
408428
  Книш Зиновій Дух, що тіло рве до бою... : (Юліян Головінський, Крайовий Командант У.В.О.) / Книш Зиновій. – Вінніпег : ОДВУ, 1951. – 199с.
408429
  Минаев С. Духless: Повесть о ненастоящем человеке / Сергей Минаев. – Москва : АСТ; АСТ Москва ; Хранитель, 2006. – 336, [3] с. – На обл. авт. не указ. – ISBN 5-17-035930-6


  Поколению 1970-1976 годов рождения, такому многообещающему и такому перспективному. Чей старт был столь ярок и чья жизнь была бездарно растрачена...
408430
  Минаев С. Духless: Повесть о ненастоящем человеке / Сергей Минаев. – Москва : АСТ; Хранитель, 2007. – 336с. : илл. – ISBN 978-5-17-040575-6


  Духless - книга о потерянном поколении 1970-1976 годов рождения, чей старт был столь ярок и чья жизнь была столь бездарно растрачена
408431
  Лебедев В.И. Духи в зеркале психологии / В.И. Лебедев. – М., 1987. – 222с.
408432
  Леру Г. Духи дамы в чёрном / Гастон Леру // Дело вдовы Леруж : романы / Э. Габорио. – Москва ; Минск : Прогресс ; Беларусь, 1991. – С. 339-554


  полное имя Гастон Луи Альфред Леру (фр. (фр. Gaston Leroux, Gaston Louis Alfred Leroux)
408433
  Пасикусэ Лоран Духи и боги : Вьетнам. Религия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 74-111 : Іл. – ISSN 1029-5828
408434
  Вовк В. Духи й дервіші / Віра Вовк. – Мюнхен : Українське видавництво, 1956. – 157, [2] с.
408435
  Руманчук А.П. Духи покидают Тауро / А.П. Руманчук. – Л., 1966. – 207с.
408436
  Спеваковский А.Б. Духи, оборотни, демоны и божества айнов / А.Б. Спеваковский. – М., 1988. – 204с.
408437
  Ельвін І.Д. Духівнцтво в ролі агентів гестапо / І.Д. Ельвін. – К., 1937. – 24с.
408438
  Ільїн В.В. Духкха // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 49-50. – ISBN 966-316-069-1
408439
  Семенова Марина Духмяна подорож : мандрівки звичних речей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 132-136 : Фото
408440
  Бонч-Бруевич Духоборцы в канадских прериях / Бонч-Бруевич. – Петроград
Ч. 1. – 1918. – 276 с.
408441
  Поракишвили З.И. Духоборы в Грузии / З.И. Поракишвили. – Тбилиси, 1970. – 148с.
408442
  Веремійчик О. Духова зброя Олени Теліги // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 7
408443
  Тотров Р.Х. Духовая музыка / Р.Х. Тотров. – М, 1973. – 209с.
408444
  Тотров Р.Х. Духовая музыка / Р.Х. Тотров. – М, 1973. – 209с.
408445
  Цветков А. Духовая музыка // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 0321-1878
408446
  Приліпко І.Л. Духовенство в історичних романах І. Нечуя-Левицького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 338-344. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті аналізуються особливості художнього зображення в історичних романах І. Нечуя_левицького церковних відносин, діяльності духовенства у контексті важливих історичних та релігійних подій XVII ст.
408447
  Приліпко І.Л. Духовенство в українській прозі XIX - початку XXI століть: художня рецепція та інтерпретація : монографія / Ірина Приліпко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2014. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 429-479. – ISBN 978-966-171-856-1
408448
  Приліпко І. Духовенство в умовах тоталітарного режиму. (На прикладі творчості Володимира Винниченка та Івана Багряного) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 4 (697). – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
408449
  Тихомиров Л. Духовенство и общество в современном религиозном движении. – Москва : Университетская тип., 1893. – 36 с.
408450
   Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период феодализма. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточной лит-ры, 1985. – 213 с.
408451
  Лозинський М.Л. Духовенство і національна культура : Материяли й уваги з приводу ювілейних обходів 50-літя смерти Тараса Шевченка і 100-літя уродженя Маркіяна Шашкевича / Михайло Лозинський. – Львів : Накладом авт. ; [З друк. І. Айхельбергера], 1912. – 44 с.
408452
  Приліпко І. Духовенство й церква в історичному дискурсі Б. Лепкого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються особливості зображення духовенства, церковно-релігійних відносин в історичний повісті "Вадим" та в пенталогії "Мазепа" Б. Лепкого. Увага акцентується на з"ясуванні специфіки образів духовних діячів, на достовірності зображених ...
408453
  Бичатін В.Ю. Духовенство пpистосовується : (Релігія, церква і сучасний світ) / В.Ю. Бичатін, Р.Д. Рафікова. – Київ : Знання, 1975. – 48с. – (Т-во "Знання" УРСР ; IV ; №5)


  У бpошуpi pозповiдається пpо кpизу pелiгiї в сучасних умовах, пpо спpоби кеpiвникiв pелiгiйних оpганiзацiй пpистосуватися до дiйсностi, що змiнюється. Кpитично оцiнюються основнi тенденцiї в життi цеpкви в СРСР i за pубежом, екуменiчний pух i так зване ...
408454
  Бичатін В.Ю. Духовенство пристосовується / В.Ю. Бичатін, Р.Д. Рафікова. – Київ, 1975. – 47с.
408455
  Приліпко І. Духовенство та церква в контексті Коліївщини (на матеріалі роману Михайла Старицького "Останні орли") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 319-334


  У статті розкриваються особливості зображення в романі М. Старицького "Останні орли" стану православної церкви та духовенства на Правобережній Україні у другій половині ХVIII ст.
408456
  Лоха В.А. Духовенство, церкви та колегіум міста Переяслава середини 17-19 ст. : Монографія / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди; В"ячеслав Лоха. – Київ : Міленіум, 2006. – 114с. – На тит. арк.: 1100-річчю Переяслава присвячено. – ISBN 966-8063-172
408457
  Шиллер Ф. Духовидец : История, взятая из записок графа О*** и изданная Фридрихом Шиллером. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 6. – 1807. – 212c. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
408458
  Ладановський І. Духовий оркестр в клубі : посібник / І. Ладановський. – Київ, 1963. – 164 с.
408459
  Осадчий В.П. Духові оркестри / В.П. Осадчий. – Київ, 1986. – 112 с.
408460
  Липський Б. Духовість нашого обряду = Spirituality of our rite : у присвяті Батькам Покійного бл. п. Катерині і Михайлові Липським / о. Богдан Липський. – Нью Йорк ; Торонто : [б. в.], 1974. – 271 с., [30] арк. фот. : іл., фот. – Парал. тит. арк. англ.
408461
  Лавриш Ю. Духовна автокефалія: чому Болгарії вдалося? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7-8 жовтня (№ 181/182). – С. 20


  Досвід Болгарської православної церкви у контексті боротьби за українську автокефалію.
408462
  Тіхонов Микола Духовна безпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 30-33 : рис.
408463
  Сліпушко О. Духовна Вежа Дмитра Павличка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 10
408464
   Духовна велич України : Науково-публіцистичний збірник. – Київ : Просвіта, 2004. – 248с. – ISBN 966-8547-26-8
408465
  Матвіїв А. Духовна велич Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 22 травня (№ 21). – С. 1, 2


  200-річчя Тараса Шевченка українська громадськість відзначила на батьківщині поета і художника - Черкащині.
408466
  Деренівська Н. Духовна візія Пилипа Шпильового // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 167
408467
  Гарасим Л. Духовна гравітація Івана Денисюка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 3/4 (17). – С. 14-17. – ISSN 2225-5095
408468
  Сліпушко О.М. Духовна держава Тараса Шевченка : монографія / Оксана Сліпушко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-126. – ISBN 978-966-439-598-1
408469
  Сліпушко О. Духовна держава Тараса Шевченка. До 198-річчя з дня народження Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  198 років з дня народження Тараса Шевченка
408470
  Денисенко А.В. Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков ; [наук. ред.: Ціватий В.Г. ; літ. ред. Туркевич В.Д.]. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – 214, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 211-214. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" / редкол.: К.І. Грищенко, Л.В. Губерський, Б.І. Гуменюк [та ін.] ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
408471
   Духовна дипломатія як наукова дисципліна // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 10-20. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
408472
  Вознюк В. Духовна донька Ольги Кобилянської // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 1. – С. 125-131. – ISSN 0868-4790
408473
  Мафтин Н. Духовна енергетика української літературної реконкіст й динамікаи // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 194-207. – ISBN 966-7773-70-1
408474
  Яковенко С.М. Духовна Європа Чеслава Мілоша, Ярослава Івашкевича та Вітольда Гомбровича // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 91-96.
408475
  Кондратьєва І.В. Духовна і просвітницька діяльність вірменської церкви // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 26-31
408476
  Прокоп"юк Оксана Борисівна Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії 1721- 1786 рр. (кадрове наповнення та функціонування) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / Прокоп"юк О. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібл.: 9 назв
408477
  Прокоп"юк О.Б. Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії 1721-1786 рр. (кадрове наповнення та функціонування) : Дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.01 - історія України / Оксана Борисівна Прокоп"юк ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 268 л. – Додатки л. 236-268. – Бібліогр.: л. 196-235
408478
  Кузнець Л. Духовна консисторія як орган адміністративної, судової і виконавчої влади в Київській єпархії ХІХ століття // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 159-161. – ISBN 978-617-7069-28-6
408479
  Галацька В.Л. Духовна константа Т.Г. Шевченка та її аналітично-художня інтерпретація в сучасній театральній публіцистиці України (на матеріалі спеціалізованих видань) // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 250-257. – ISSN 2309-1797
408480
  Шкраб"юк В. Духовна криза як чинник авітальної активності особистості // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 71-78. – ISSN 2312-1246
408481
  Загрійчук Іван Духовна культура : проблема самовизначення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С.105-108. – ISSN 1728-9343
408482
  Кожолянко Георгій Духовна культура буковинців : сценарії календарних свят та супровідні тексти молодіжних забав : сценарій свята Великодня - дня радості і надії; сценарій свята Купала; забави молоді під час Храмового свята // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 1 (64). – С. 8-21
408483
  Чернілевський Д.В. Духовна культура особистості : навч. посібник / Чернілевський Д.В., Пшеничнюк О.В., Сідячева Н.В. ; М-во освіти і науки України, Акад. креатив. педагогіки. – Київ ; Вінниця : Глобус-Прес, 2009. – 384 с., [6] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 378-383. – ISBN 9789-916-830-701-5
408484
   Духовна культура особистості : [навч. посібник] / [Д.В. Чернілевський та ін. ; за ред. Д.В. Чернілевського] ; Акад. міжнар. співробітництва з креатив. педагогіки. – [Вид. 3-тє, допов.]. – Вінниця : АМСКП, 2013. – 415, [1] с., [12] арк. фот. : іл., фот. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На обкл. зазнач. перші 3 авт. – Бібліогр.: с. 409-415. – ISBN 978-966-2770-97-1
408485
  Перехейда Олександр Михайлович Духовна культура педагога: проблема формування // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 68-74. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується роль і значення духовної культури для утвердження професійної майстерності та авторитету педагога; особлива увага приділяється проблемам її формування як на стадії педагогічного університету, так і в зрілому віці.
408486
  Лисенко О.Я. Духовна культура соціалізму / О.Я. Лисенко. – К., 1986. – 48с.
408487
  Кузьменко Т.Г. Духовна культура Українських Січових стрільців в контексті національно-культурного руху : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кузьменко Т.Г. ; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
408488
  Радчук Юрій Антонович Духовна музика України у 18-19 століттях : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Радчук Ю.А.; Держ. академ. керівн. кадрів культ. і мистецтв. – Київ, 2001. – 19 с.
408489
  Кафарський В.І. Духовна наука : в 3 т. / В.І. Кафарський. – Івано-Франківськ : Супрун В.П. – ISBN 978-966-8969-51-5
Т. 1 : Історіософія віри в єдиного Бога. – 2014. – 483, [1] с. – Бібліогр.: с. 458-483 та в підрядк. прим.
408490
  Кафарський В.І. Духовна наука : в 3 т. / В.І. Кафарський. – Івано-Франківськ : Супрун В.П. – ISBN 978-966-8969-79-9
Т. 2 : Духовні істини і моральні цінності людини. – 2016. – 507, [1] с. – Бібліогр.: с. 474-505 та в підрядк. прим.
408491
  Святовець В. Духовна оаза Олега Бабишкіна. До 95-річчя відомого літературознавця і викладача // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 12 липня (№ 14). – С. 14


  Про викладацьку діяльність українського літературознавця, д-ра наук, лесезнавця - Бабишкіна Олега Кіндратовича в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
408492
  Цивірко М. Духовна онука Шевченка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 67). – С. 13


  Англійська перекладачка і правозахисниця Віра Річ заповіла поховати себе на могилі українського Кобзаря.
408493
  Ісіченко С. Духовна освіта та кадрові проблеми російської православної церкви а УРСР: 50-60-ті рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 60-63
408494
  Савчин М.В. Духовна парадигма психології : монографія / Мирослав Савчин. – Київ : Академвидав, 2013. – 247, [5] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 216-247. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-075-2


  У пр. № 1717497 відбиток печатки: Подарунок від професора Мирослава Савчина
408495
  Войцехівська Ірина Духовна періодика як джерело з історії української церкви / Войцехівська Ірина, Мордвінцев В"ячеслав // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики. – Київ, 2006. – № 13
408496
  Зосім О.Л. Духовна пісенність і сучасна богослужбова музика Римо-католицької церкви України і Росії: національне і конфесійне // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 227-232
408497
  Антоненко М.М. Духовна пісня православної традиції в контексті розвитку культури України періоду незалежності // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 122-130. – ISSN 2226-2180


  У статті розглянуті особливості розвитку духовної пісні православної традиції в період незалежності України. Проаналізовані літургійний, паралітургійний та позалітургійний її різно-види. Виявлено, що важливими чинниками розвитку православної духовної ...
408498
  Філарет Духовна радість для сердець / Філарет, (Патріарх Київський, всієї Руси-України) і // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 7
408499
  Філарет Духовна радість для сердець / Філарет, (Патріарх Київський, всієї Руси-України) і // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 7
408500
  Новосад С.О. Духовна самоактуалізація особистості в умовах громадянського суспільства: українознавча складова // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 207-213. – ISSN 1728-3671
408501
  Отрешко В. Духовна свобода особистості // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 272-285. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Ідею й принципи свободи утверджували своїми працями яскраві представники Київської філософсько-правової школи: П. Юркевич, Є. Спекторський, М. Бердяєв, П. Вишеславцев.
408502
  Пшеничний Т. Духовна семінарія Унійної церкви у Радомишлі // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 17-19. – ISSN 2076-1554


  У XVIII ст. Київська митрополича єпархія стає центром для Унійної Церкви всієї України. У 1749 р. до її складу входить 21 деканат з 361 церквою (Радомишильський деканат мав 43 церкви). Метою публікації є необхідність висвітлення одного з дискусійних ...
408503
  Гетьман В. Духовна сила народу - у збереженні природи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 червня (№ 24). – С. 15
408504
  Гетьман Володимир Духовна сила народу у збереженні природи : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 40-43 : Фото
408505
  Бацевич Ф.С. Духовна синергетика рідної мови : лінгвофілософські нариси : монографія / Флорій Бацевич. – Київ : Академія, 2009. – 192с. – (Монограф). – ISBN 978-966-580-288-4
408506
   Духовна скарбниця. Святе письмо про сучасність і майбутнє світу. – Київ : Криниця, 2004. – 96с. – ISBN 966-7575-62-4
408507
  Савчин М. Духовна складова української національної ідеї // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 16-20. – ISSN 1810-2131
408508
  Ліпницька Інна Духовна спадкоємність: М. Драгоманов і С. Єфремов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 53-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
408509
  Липницька І. Духовна спадкоємність: М. Драгоманов і С. Єфремов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 53-55. – ISSN 0130-5263
408510
  Завідняк Б. Духовна спадщина Аннети фон Дросте-Гюльсгоф // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 225-232. – ISSN 0320 - 8370


  Німецька поетеса
408511
  Кононенко П.П. Духовна спадщина Григорія Сковороди в культурному просторі Росії // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .274-285
408512
  Жулинський М.Г. Духовна спрага по втраченій Батьківщині / Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів; Микола Жулинський. – 2-е вид. – Київ : КМ Академія, 2002. – 67с. – ISBN 966-518-089-4
408513
  Штонь Г. Духовна структурованість вірша Шевченка
408514
  Черниш Г.М. Духовна супремація : вибране / Галина Черниш. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2014. – 203, [1] с. – ISBN 978-617-513-308-8
408515
  Сунєгін С.О. Духовна та матеріальна природа громадянського суспільства: вступ до проблеми в контексті сучасних реалій // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 42-57. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
408516
  Наумовська О. Духовна та моральна сутність українців з погляду на їх творчість (в науковій оцінці М. Драгоманова) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 368-373


  Стаття присвячена спостереженню М.Драгоманова над історичними процесами культури західноєвропейських народів, вивченню ним психології рідного народу, виокремленню ученим найхарактерніших рис у народній творчості. The article is devoted to the M. ...
408517
  Велігурська Я. Духовна та національна свобода у творчості Юрія Федьковича // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 230-237. – ISBN 978-966-306-020-4
408518
  Компанієць Ю.А. Духовна та фізична культура людини / Ю.А. Компанієць; МВС України; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ; [відп. ред. О.М. Єременко]. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-2905-27-4
408519
  Моргунов Георгій Вадимович Духовна творчість як соціокультуний процес : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Моргунов Георгій Вадимович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 16л.
408520
  Касян Л. Духовна траєкторія Богдана Бойчука : Штрихи до образу з нагоди 80-зіччя // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-45
408521
  Павловський В.Л. Духовна трансформація в системі езотеричної філософії // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 16-24
408522
  Грушевський М.С. Духовна Україна : Збірка творів / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь, 1994. – 558с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00168-Х
408523
  Кирієнко О. Духовна цензура в Російській імперії та український контекст // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 7/8, липень - серпень. – С. 18-22
408524
  Баранников А. Духовная (персональная) депривация: феноменологическое содержание, последствия, особенности диагностики и помощи // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 52-81. – ISSN 2071-9788
408525
   Духовная активность в жизнедеятельности общества. – Л., 1984. – 154с.
408526
  Магомедов Н.Г. Духовная атмосфера общества как целостное состояние мознания : Автореф... канд. филос.наук: / Магомедов Н. Г.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1968. – 36л.
408527
  Заярная И.С. Духовная вертикаль поэтического пространства на гранях XX века // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 9. – С. 252-255. – ISBN 966-581-761-2
408528
  Егоренкова Г.И. Духовная жажда / Г.И. Егоренкова. – Горький, 1983. – 175 с.
408529
   Духовная жизнь общества и проблемы эстетики. – М., 1983. – 49с.
408530
  Уледов А.К. Духовная жизнь общества: Проблемы методологии исследования. / А.К. Уледов. – М., 1980. – 272с.
408531
  Анисимов А.Ф. Духовная жизнь первобытного общества / А.Ф. Анисимов. – Москва-Ленинград, 1966. – 243с.
408532
  Сапунов Б.М. Духовная жизнь развитого социалистического общества / Б.М. Сапунов. – М., 1975. – 32с.
408533
   Духовная жизнь развитого социалистического общества. – Л., 1985. – 121с.
408534
  Рачин Е.И. Духовная жизнь развитого социалистического общества. / Е.И. Рачин, И.И. Богут. – М,, 1982. – 37с.
408535
  Великий П.П. Духовная жизнь советского села / П.П. Великий. – Москва, 1982. – 207с.
408536
  Заренок Н.Н. Духовная культура в социальном управлении / Н.Н. Заренок. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 200с.
408537
  Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии:человек,судьба,время : очерки / И.С. Клочков. – Москва : Наука, 1983. – 207с.
408538
   Духовная культура восточных славян // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 69-118. – ISSN 0869-5415
408539
   Духовная культура древних обществ на территории Украины. – Киев, 1991. – 121с.
408540
  Мельников А.П. Духовная культура зрелого социализма / А.П. Мельников, П П. Силиванчик, . – Минск, 1980. – 88с.
408541
   Духовная культура зрелого социализма: проблемы развития и управления. – Саранск, 1980. – 177с.
408542
  Ничков П.Н. Духовная культура и ее роль в повышении эффективности общественного производства (на матер. нар. Респ. Болгарии) : Автореф... канд. филос.наук: / Ничков П. Н.; АОН при ЦК КПСС,Каф. науч. коммун. – М., 1971. – 23л.
408543
   Духовная культура и идеология. – Саранск, 1983. – 151с.
408544
  Киричек Петр Николаевич Духовная культура и массовая информация : феномен сиамских близнецов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 16-21. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются процессы и механизмы взаимодействия духовной культуры и массовой информации, приводящего к появлению нового социального феномена – медиакультуры, от уровня которой во многом зависит качество общественного бытия и общественного ...
408545
  Зоц В.А. Духовная культура и православие / В.А. Зоц. – М., 1974. – 40с.
408546
   Духовная культура и проблемы социального управления. – Новосибирск, 1981. – 209с.
408547
   Духовная культура и социальный прогресс. – Фрунзе : Илим, 1980. – 89, [3] c.
408548
  Попков В.В. Духовная культура как осевой фактор устойчивого развития общества // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С 94-99. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896


  "Статья посвящена раскрытию роли духовной культуры как центра гармонизации социальных процессов, который обеспечивает стабильность и поступательность в развитии общества. Еще античные философы и драматурги с тревогой указывали на опасность ...
408549
  Матвеева А.И. Духовная культура как регулятор социального бытия личности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 24-29. – ISSN 2073-9702
408550
   Духовная культура Китая : энциклопедия в 5 томах. – Москва : Восточная литература. – ISBN 5-02-018431-4
Т. 1 : Философия /редакторы тома : М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. – 2006. – 727с.


  В 2006 году в издательстве «Восточная литература» вышел из печати первый том энциклопедии - «Философия». На каждой его странице помещены черно-белые и цветные иллюстрации из китайских источников различных эпох: древние схемы и символы, живописные ...
408551
   Духовная культура Китая : энциклопедия: в 5 т. – Москва : Восточная литература. – ISBN 978-5-02-018430-5
Т. 2 : Мифология. Религия/редакторы тома : М.Л. Титаренко, Б.Л. Рифтин, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов [ и др. ]. – 2007. – 869с.
408552
   Духовная культура Китая : энциклопедия в 5 томах / гл. ред. М.Л. Титаренко ; редкол.: А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов и др. ; Российская АН, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Восточная литература. – ISBN 978-5-02-036348-9
[ Т. 3 ] : Литература. Язык и письменность/редакторы: М.Л. Титаренко, С.М. Аникеева и др. – 2008. – 855с. : ил.


  Третий том энциклопедии «Духовная культура Китая», как и два вышедших ранее – «Философия» (2006) и «Мифология. Религия» (2007), посвящен описанию такого уникального и всемирно значимого явления, как духовная культура Китая. Труд рассчитан на всех ...
408553
   Духовная культура Китая : энциклопедия в 5 томах / гл. ред. М.Л. Титаренко ; редкол.: А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов и др. ; Российская АН, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Восточная литература. – ISBN 978-5-02-036380-9
[Т. 4] : Историческая мысль. Политическая и правовая культура/ редакторы тома : М.Л. Титаренко, Л.С. Переломов, В.Н. Усов и др. – 2009. – 935 с. : ил.


  Третий том энциклопедии «Духовная культура Китая», как и два вышедших ранее – «Философия» (2006) и «Мифология. Религия» (2007), посвящен описанию такого уникального и всемирно значимого явления, как духовная культура Китая. Труд рассчитан на всех ...
408554
  Бачинин В.А. Духовная культура личности : Филос.очерки / В.А. Бачинин. – Москва : Политиздат, 1986. – 108 с.
408555
   Духовная культура народов Сибири. – Томск, 1980. – 182с.
408556
  Долгов К.М. Духовная культура развитого социализма / К.М. Долгов. – М, 1979. – 64с.
408557
  Яковлев Б.Д. Духовная культура развитого социализма / Б.Д. Яковлев. – Л., 1981. – 118с.
408558
  Степанов Г.И. Духовная культура развитого социалистического общества / Г.И. Степанов. – Минск, 1979. – 28с.
408559
  Снегирева Т.И. Духовная культура развитого социалистического общества / Т.И. Снегирева. – М., 1981. – 149с.
408560
   Духовная культура сегозерских карел конца XIX - начала XX в.. – Л., 1980. – 216с.
408561
   Духовная культура славянских народов : литература, фольклор, история : сборник статей к IX Международному съезду славистов. – Ленинград : Наука, 1983. – 381, [3] с.
408562
  Терещенко Н.А. Духовная культура советского общества на современном этапе / Н.А. Терещенко. – М., 1984. – 73с.
408563
  Клещева Р.А. Духовная культура советского рабочего класса. / Р.А. Клещева. – Алма-Ата, 1972. – 40с.
408564
   Духовная культура социализма и идеология. – Саранск, 1984. – 160с.
408565
  Дулерайн Р.П. Духовная культура социализма. / Р.П. Дулерайн. – Грозный, 1968. – 36с.
408566
  Яненко В.И. Духовная культура социалистического общества / В.И. Яненко. – Киев, 1974. – 31 с.
408567
   Духовная культура социалистического общества. – М., 1979. – 341с.
408568
  Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. Материалы к курсу "Культура древней Руси" : Пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.И. Клибанов. – Москва : Аспект Пресс, 1994. – 368с. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-86318-096-Х
408569
  Гончаренко Н.В. Духовная культура: Источники и движущие силы прогресса / Н.В. Гончаренко. – Киев, 1980. – 379с.
408570
  Татищев В.Н. Духовная моему сыну. Тексты Духовная и Увещания. - Содержание разговора о пользе наук и других сочинений. - Объяснительные статьи. – Санкт-Петербург : Изд. Глазунова, 1896. – 83 с.
408571
  Дробижева Л.М. Духовная мощность народов СССР / Л.М. Дробижева. – Москва, 1981. – 263с.
408572
  Сарычева З.А. Духовная мудрость великих людей / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2013. – 100, [1] с. – ISBN 978-966-8384-01-1
408573
  Фейзуллаева З.М. Духовная перекличка эпох // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 1 (№46/47). – С. 418- 422. – ISSN 1606-951Х
408574
  Рейснер М.А. Духовная полиция в России. / М.А. Рейснер. – СПб-М. – 108с.
408575
  Ларионова С. Духовная поэзия Николая Клюева // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 51-57. – ISSN 2075-1486
408576
  Александрова А.В. Духовная практика "божественного чтения" в традиции Западной Церкви // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 5-7
408577
  Матвеева А.И. Духовная природа личной ответственности: социально-онтологический и антропологический аспекты / А.И. Матвеева, В.М. Князев // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 17-21. – ISSN 2073-9702
408578
  Гоголь Н.В. Духовная проза / Н.В. Гоголь. – Москва : Русская книга, 1992. – 560с. – ISBN 5-268-00183-3
408579
  Диденко В.Д. Духовная реальность и искусство: Эстетика преображения / В.Д. Диденко. – Москва : Беловодье, 2005. – 288с. – ISBN 5-93454-062-9
408580
   Духовная сфера социалистического образа жизни и современная идеологическая борьба : сборник научных трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1981. – 182, [1] с.
408581
   Духовная сфера социалистического общества. – М., 1987. – 365с.
408582
  Потапов В.М. Духовная традиция и культурная динамика: культуротворческое измерение синергийной антропологи С.С. Хоружего // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 164-176. – (Філософія ; вип. 44)
408583
  Светлов П.Я. Духовная цензура : (Pia desideria русского богослова по поводу 8 пункта Высочайшего указа 12 дек.) / П. Светлов, проф.-прот. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1905. – 15 с. – Отд. оттиск: журн. Церк. вестник.1905. - В конце текста: проф. Ун-та Св. Владимира, прот. Павел Светлов. - Без тит. л. - Экз. № 94830 деф., отсутств 3-14
408584
  Імашев С.Н. Духовне багатство відродженого народу / С.Н. Імашев. – Київ, 1982. – 192с.
408585
  Коротя-Ковальська Духовне виховання особистості через пісенну традицію українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 104-107


  Розкривається тема розвитку особистості як соціальної істоти, яка існує в умовах конкретного культурного середовища. Пізнати світ і самого себе можна тільки через глибинне осмислення культурних надбань українського народу, які розглядає наука ...
408586
  Паньков А. Духовне життя мас // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.114-124
408587
  Нелуп Н.М. Духовне життя сучасної молоді в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 42-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Проаналізовано роль і значення релігії в процесі формування духовного життя сучасної молоді в Україні: обґрунтовано позитивну оцінку впливу віри на світогляд молоді.
408588
  Горак Г.І. Духовне життя трудящихся у соціалістичному суспільстві / Г.І. Горак; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1981. – 48 с. – (Теорія і практика наукового комунізму, серія 2 ; №11)
408589
  Коростіль Наталія Духовне життя українців-галичан часів II Речі Посполитої // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 76-79. – ISSN 1728-9343
408590
  Горпинко О.М. Духовне зближення соціалістичних націй в період переходу до комунізму : Дис... канд. філософ.наук: / Горпинко О.М.; КДУ. Кафедра наукового комунізму. – К., 1967. – 146л. – Бібліогр.:л.303-346
408591
  Ломачинська І.М. Духовне лідерство в історії християнської церкви: між героїзмом та подвижництвом // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
408592
  Максименко Н.А. Духовне начало в любові для людини як рівність богові (за повістю І.С. Шмельова "Неупиваемая чаша") // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 204-210. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
408593
   Духовне оновлення суспільства. – Київ : Либідь, 1990. – 197 с. – ISBN 5-11-001479-5
408594
  Дубровіна К.О. Духовне пізнання світу в філософії П. Юркевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 74-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема духовного пізнання світу людиною в філософській концепції П. Юркевича. Питання розглядається в межах проблеми віри і розуму, яка є ключовою в етичній концепції П. Юркевича "філософії серця". The problem of spiritual ...
408595
  Дубровіна К.О. Духовне пізнання світу за філософською концепцією П. Юркевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
408596
  Дубровіна К.О. Духовне пізнання світу за філософською концепцією П. Юркевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-88. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
408597
  Донченко Л.О. Духовне протистояння тоталітарній системі у літературно-естетичному дискурсі Валерія Шевчука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 60-64. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
408598
  Жулинський М. Духовне світло Шевченкового слова: до 200-ліття з дня народження національного пророка // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 28-31


  Двісті років тому на небосхилі української національної долі з’явилась в образі геніального поета і художника провідна зоря, завдяки якій знесилений колоніальним упослідженням народ побачив, з якого боку, мовлячи словами Вергілія, постає світанок ...
408599
  Романюк П. Духовне середовище Львова XVIII- XXI століть: цивілізаційні виклики і культура, старожитності й охорона пам"яток // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Вид. дім журналу "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 10/12 (242/244). – С. 35-78. – ISSN 0131-2685
408600
  Чоповський В. Духовний апостол просвіти // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 19-26
408601
  Зінченко Олена Сергіївна Духовний ареал українського літературного бароко (в зіставленні з французьким національним варіантом) : Дис... доктора філологічнихнаук: 10.01.06 / Зінченко Олена Сергіївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 149л. – Бібліогр.:л.139-149
408602
  Зінченко О.С. Духовний ареал українського літературного бароко (в зіставленні з французьким національним варіантом) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.06 / Зінченко О.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 32л.
408603
  Некряч О. Духовний аспект образу юродивого у творчості Т. Шевченка і М. Костомарова // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 183-189


  У статті розглядається модель пророка, а саме - образу юродивого у поезії Т. Шевченка "Юродивий" та повісті М. Костомарова "Кудеяр". Акцентується, що розглядувані образи зуміли визначитись, тобто особисто створити своє буття і відповісти за нього, цим ...
408604
  Антончук О.М. Духовний аспект процесу формування мовленнєвої культури студентів-нефілологів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2017. – С. 138-140. – (Серія "Філологічна" ; вип. 68). – ISSN 2519-2558


  Автор статті окреслює духовні засади проблеми формування мовленнєвої культури студентів нефілологічних факультетів педагогічних ВНЗ під час вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням". Дослідник доводить необхідність звертання до ...
408605
  Кравчук О. Духовний батько українського народу // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 1/2 (37). – С. 56-57
408606
  Жулинський М.Г. Духовний будівничий України : [збірник] / Микола Жулинський ; [Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 319, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-577-226-2
408607
  Рева Л. Духовний вибір Антонія Радивиловського - культового письменника України середини XVII століття // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 67-73. – ISBN 966-7379-92-11
408608
  Войцеховський Ю. Духовний вимір історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 1-5
408609
  Сапеляк С. Духовний вівтар Чернова (Пролог до творчості художника в контексті часу) // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 0130-1799
408610
  Данилець Ю.В. Духовний вплив Святої Гори Афон на відродження та становлення право-слав"я на Закарпатті (XX ст.) // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 205-515
408611
  Клименко Н. Духовний Гімн "Молитва за Україну" - що ми знаємо про його автора? // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 7/8 (167/168). – С. 55-59
408612
  Мартиненко Л.Б. Духовний досвід - основа іконопису // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 50-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Статтю присвячено розгляду вчення про ікону та іконопис у працях священика Павла Флоренського.
408613
  Караульна Н.В. Духовний досвід та практичність духовності - основа самовизначеності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 86-92. – ISBN 966-628-197-5
408614
  Лісовський П. Духовний капітал як філософська рефлексія в сучасній освіті України // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 210-219
408615
  Рута О. Духовний код Лесі Українки // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 158-160. – ISSN 0208-0710
408616
  Дорошенко Ю. Духовний лідер українського суспільства / Ю. Дорошенко, О. Трофимлюк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 січня (№ 4). – С.4


  До 85-річчя від дня народження Святійшого патріарха Київської і всієї Руси-України Філарета (Денисенка) вийшла книга "Незламний будіничий Української церкви" /за ред. митр. Епіфанія (Думенка); упор. - прот. Олександр Трофимлюк, Юрій Дорошенко. - К.: ...
408617
  Касян Л.Г. Духовний материк на ім"я Павло Загребельний // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 190-203. – ISSN 0320-9466
408618
  Драч І.Ф. Духовний меч : літ.-крит. ст. та есе / Іван Драч. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 351 с., 1 л. портр.
408619
  Чепурко Б. Духовний меч Тараса Шевченка вірно служить Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 березня (№ 10). – С. 1, 10-11
408620
  Акопов М.А. Духовний мир советского человека : Вопросы идеологической борьбы и контрпропаганды / М.А. Акопов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 126с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
408621
  Алексин А.Г. Духовний мир юности / А.Г. Алексин. – Москва, 1961. – 16с.
408622
  Алексин А.Г. Духовний мир юности / А.Г. Алексин. – Москва, 1961. – 16с.
408623
  Райбедюк Г.Б. Духовний образ адресатки в любовній ліриці поетів-дисидентів // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 371-382. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
408624
  Вовканич С. Духовний обруч державотворення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 червня (№ 24). – С.1, 4
408625
  Вовканич С. Духовний обруч державотворення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 червня (№ 25). – С. 4-5
408626
  Щербина Т. Духовний опір Литви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 лютого (№ 31). – С. 4-5


  Десять заповідей служіння культурі від Вітаутаса Кубілюса.
408627
  Тимків Т. Духовний осередок галицьких караїмів // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 359-371. – ISBN 978-617-689-214-4
408628
  Ігумен Димитрій (Рудюк) Духовний пастир нації // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 80-87
408629
  Пилявець Л. Духовний подвиг // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 182-183


  "На Другому Всеукраїнському Православному Соборі в жовтні 1927 року єпископа Гайсинського Миколу Борецького обрано на митрополита Київського і всієї України замість Василя Липківського, усунутого з посади на вимогу радянської влади.[2] Окрім ...
408630
  Марчук Л. Духовний подвиг родини Крушельницьких // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 6-7. – ISSN 2313-559X
408631
  Козирський В. Духовний подвиг українського просвітника. До 200-річчя від дня народження Пилипа Морачевського (1806-1879) / В. Козирський, В. Шендеровський // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 43-47. – ISSN 0372-6436
408632
  Волощук Лариса Валентинівна Духовний поенціал драматургії Л.О.Яновскої : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.01 / Волощук Лариса Валентинівна; Кіровоград. держ. пед. ун-тет ім. В.Винниченка. – Кіровоград, 1998. – 16л.
408633
  Степаненко М.І. Духовний посил Олеся Гончара : (за матеріалами "Щоденників" письменника) / Микола Степаненко. – Полтава : [ Б.в. ], 2009. – 60 с. – ISBN 978-966-8798-27-6
408634
  Пошатаев В.В. Духовний потенциал личности / В.В. Пошатаев. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 254, [2] с.
408635
  Козлов А. Духовний потенціал драматургії Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 127-133. – ISBN 966-594-246-8
408636
  Вірченко Т.І. Духовний потенціал епічних поем Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 10-16
408637
  Гаєвська Н. Духовний потенціал і характер героя та автора в новелах Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 34-37
408638
  Савчин Мирослав Духовний потенціал людини : Монографія / Савчин Мирослав. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 203с. – ISBN 966-640-017-0
408639
  Савчин М.В. Духовний потенціал людини : монографія / Мирослав Савчин. – 2-е вид., перероб. і доп. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 508 с. – ISBN 978-966-428-166-6
408640
  Гончаренко О. Духовний потенціал оповідань В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 73-76. – ISBN 966-594-246-8
408641
  Костенко А. Духовний потенціал релігійної віри : філософія // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 107-110. – ISSN 1728-9343
408642
  Шевченко Н.Ф. Духовний потенціал сучасної молоді : монографія / Н.Ф. Шевченко, З.М. Шевчук ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-189. – ISBN 978-966-599-461-9
408643
  Рожнятовська О. Духовний провідник нації : до 150-річчя від дня народження А. Шептицького (1865-1944) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 2 (6 ), друге півріччя 2015. – С. 23-28. – ISSN 2306-3505
408644
  Жулинський М. Духовний провідник України, або чим трепетав дух Олеся Гончара?
408645
  Жулинський М. Духовний провідник українського народу [Т. Шевченко] // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 167-172. – ISSN 0320 - 8370
408646
  Жулинський М.Г. Духовний провідник українського народу. До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0372-6436
408647
  Кірєєва Т.І. Духовний простір нового часу / Т.І. Кірєєва, О.Г. Кірєєва // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 81-86. – ISSN 1728-3671
408648
  Сліпушко О. Духовний простір ораторсько-проповідницької, житійної та паломницької прози епохи бароко // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 661-668. – ISBN 978-966-2763-27-0
408649
  Колодкевич Г.В. Духовний простір саду в поетичних візіях В. Стуса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 282-288. – (Б-ка Ін-ту філології)
408650
  Штонь Г.М. Духовний простір української ліроепічної прози : Автореф. дис. ... док. філолог. наук : 10.01.01 / Штонь Г.М. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 32 с.
408651
  Штонь Григорій Максимович Духовний простір української ліроепічної прози. : Дис. ... д-ра філолог.наук: 10.01.01 / Штонь Григорій Максимович; Ін-тут літератури ім. Т.Г.Шевченка. НАН України. – Київ, 1998. – 351л. – Бібліогр.:л.330-351
408652
  Прокопович Ф. Духовний регламент // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 729-787. – ISBN 978-966-8865-81-7
408653
  Рашковська В.І. Духовний розвиток майбутнього вчителя: стан дослідженності теоретичних основ проблеми // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 276-281
408654
  Кіт Н.С. Духовний розвиток молоді в авторській школі Олександра Захаренка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 104-106. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
408655
  Колеснікова І.Є. Духовний розвиток особистості в онтогенезі: когнітивний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
408656
  Нікітін О. Духовний розвиток особистості майбутнього педагога // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 60-66. – ISSN 2312-1246
408657
  Джеджера К. Духовний розвиток особистості майбутнього фахівця як проблема професійної підготовки // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 106-111
408658
   Духовний розквіт українського народу. – К., 1972. – 302с.
408659
  Колісник О. Духовний саморозвиток української нації // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 10-15
408660
  Олійник В. Духовний світ "поета моря" // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 3/4 (9/10). – С. 135-143


  Іван Костянтинович Айвазовський (1817-1900) - живописець-мариніст Російської імперії вірменського походження. Створив понад 6 тис. полотен, найвідоміші з котрих морські пейзажі та сцени морських баталій.
408661
  Алієва Заміна Керим-кизи Духовний світ адигів (за текстом "Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 13-24


  Статтю присвячено аналізу етнокультурних особливостей адигейського народу та віддзеркаленню цієї проблеми на сторінках "Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа"
408662
  Шебеліст С.В. Духовний світ Анатолія Погрібного // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 134- 138


  Розглядається публіцистика Анатолія Погрібного, відомого українського вченого, критика, громадсько-культурного діяча, професора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка й Українського вільного університету в ...
408663
  Прилюк Ю.Д. Духовний світ будівника комунізму / Ю.Д. Прилюк. – К, 1976. – 49с.
408664
  Андрущенко В.П. Духовний світ і культура сучасної української людини // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-11. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
408665
  Семашко О.М. Духовний світ молодого робітника / О.М. Семашко, Г.Л. Черченко. – Київ, 1978. – 32 с.
408666
   Духовний світ молодої радянської людини. – К., 1969. – 203с.
408667
  Чхаідзе А. Духовний світ особистості та духовні цінності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 83-86. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті розглянуті погляди науковців на духовний світ особистості, визначені основні духовні потреби людини, та різні погляди на духовні цінності. В статье рассмотрены взгляды ученых на духовный мир личности, определены основные духовные потребности ...
408668
  Загарницька Ірина Духовний світ особистості як уособлення "людського" в людині // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 98-104. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано складові духовного світу особистості. Визначено місце у цій структурі чуттєвої культури. Обгрунтовується виняткове значення формування чуттєвої культури молоді для подолання духовної кризи, що охопила українське суспільство.
408669
  Загарницька Ірина Духовний світ особистості як уособлення "людського" в людині // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 98-104. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано складові духовного світу особистості. Визначено місце у цій структурі чуттєвої культури. Обгрунтовується виняткове значення формування чуттєвої культури молоді для подолання духовної кризи, що охопила українське суспільство.
408670
  Олійник Володимир Духовний світ поета моря : до 190-ї річниці від дня народження І.К. Айвазовського // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 162-172. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
408671
  Владимирова В. Духовний світ родини Кулішів у романі Івана Корсака "Перстень Ганни Барвінок" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (126). – С. 18-21
408672
  Шляхова Н.М. Духовний світ сучасника / Н.М. Шляхова. – К., 1982. – 144с.
408673
  Лебідь В.О. Духовний світ сучасного віруючого / В.О. Лебідь. – К., 1972. – 46с.
408674
  Сінкевич О. Духовний світ сучасної людини в дзеркалі мистецтва // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 197-210. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
408675
  Таланчук О. Духовний світ українського народу / Олена Таланчук. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 63 с. = Бібліотека українця1 серія. – ISBN 5-7707-2587-7
408676
  Кагамлик С. Духовний світ української православної церковної еліти ранньомодерного часу: теоретико-методологічні та джерелознавчі аспекти дослідження // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 87-93
408677
  Тулуб С. Духовний світ Черкащини та Зінаїда Тулуб // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 8-13. – ISBN 978-966-493-297-1
408678
  Кучерюк Д.Ю. Духовний світ Чехії: слов"янознавчий контекст // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 26 : Духовний світ слов"янських культур і сучасний цивілізаційний процес. – С. 33-38. – (Філософські науки)
408679
  Михаїл Духовний світ, душа людини і парапсихологія = The spiritual world, the human soul : досліди й думки в аспекті сучасних знань і спостережень / Арх. Михаїл. – Вид.1-ше. – Торонто : [б. в.], 1961. – 154 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. с. 151
408680
  Сюндюков І. Духовний світоч Болгарії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 18


  Шлях Климента Охридського, першого слов"янського письменника.
408681
  Моздір В.В. Духовний сикретизм культури подолян: погляд через призму світогляду Івана Огієнка (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 37-46. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
408682
  Чорний В.С. Духовний стан українського суспільства як чинник військової безпеки держави // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 365-372
408683
  Синяк Я.В. Духовний суверенітет нації / Я.В. Синяк, І.В. Кріцак // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 220-230. – ISSN 2306-9082
408684
  Згерська О. Духовний та національно-культурний розвиток українського суспільства XVI ст. (за матеріалами Волинського та Київського воєводств): джерела та історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Подається короткий огляд джерел та історіографії з українознавчої тематики щодо духовного і національно-культурного розвитку українського суспільства Волині та Київщини в XVI ст. У часи пізнього середньовіччя основним осередком духовного, національного ...
408685
  Гудима А. Духовний та фізичний вияви сліпоти героїв етологічних поем Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 9-14


  У статті досліджується, яким у баченні Т. Шевченка є значення духовної та фізичної сліпоти героїв етологічних поем, що дозволяє дати їм адекватну характеристику
408686
  Федунь М. Духовний феномен Тараса Шевченка в західноукраїнській мемуаристиці першої половини ХХ століття // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 190-198


  У статті проаналізовано присутніусть та роль духовного феномена Т. Шевченка як консолідуючого чинника нації в західноукраїнській спогадовій літературі першої половини ХХ століття
408687
  Коцур В. Духовний хліб А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 41-42


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
408688
  Горох Г. Духовний хоровий спів у місті Рівне на межі ХХ—ХХІ століть: інституційний аспект // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 584-589. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
408689
  Кордон М. Духовний центр України. З історії Києво-Могилянської академії // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-24. – ISSN 1999-4966
408690
  Гапоненко В.А. Духовний чинник політичної трансформації // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 42-43.
408691
  Штонь Г. Духовний шлях Шевченка. Карб харизми // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 56-67. – ISBN 966-7759-23-7
408692
  Черепаха В.М. Духовний щит України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 10-12
408693
   Духовним зором бачити Вітчизну. – К., 1979. – 112с.
408694
  Іржицький В.Ю. Духовниця генерального хорунжого Миколи Ханенка як джерело вивчення соціальної історії Гетьманщини // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 84-92
408695
  Свірський Борис Духовні (ідеологічні) основи конституційного ладу України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 31-34
408696
  Кукуруза А.В. Духовні академії в кінці XIX - початку XX століття // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 22-34. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  За звітами Обер-прокурора Святійшого Синоду.
408697
   Духовні бесіди за словами святих отців православія. – Київ : Криниця, 1999. – 96с. – ISBN 966-95558-6-8
408698
  Завалій В. Духовні бібліотеки Києва / Валентина Завалій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 10 (159). – С. 15-19


  У статті авторка представляє дослідження в галузі історії утворення і розвитку духовних бібліотек київських вищих і середніх навчальних закладів Української православної церкви Московського патріархату та Української православної церкви Київського ...
408699
  Дмитренко М. Духовні верховини Володимира Качкана (до 75-річчя від дня народження) / Микола Дмитренко


  У другому та третьому томах автор розповідає про заслуги видатних постатей - В. Антоновича, П. Куліша, В. Навроцького та ін.
408700
  Пригоровський В. Духовні витязі великого митця // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 141-145. – ISSN 0131-2561
408701
  Моршна Н.В. Духовні вірші про св. Олексія, чоловіка божого, з рукописних співаників лемківщини та Закарпаття ХVIII століття // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 19-24


  У статті проаналізовано поетику духовних віршів про святого Олексія, чоловіка Божого, з рукописниїх співаників Лемківщини та Закарпапття ХVIII століття. Виокремлено чотири редакції вірша про святого, кожен з яких має свою специфіку обробки ...
408702
  Москалець В. Духовні горизонти особистості: потенціал вершинної аналітики // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 73-84. – ISSN 1810-2131
408703
  Скуратівський А. Духовні детермінанти розвитку правової культури // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.494-503
408704
  Вертій О. Духовні джерела становлення національної літератури


  Про книжку Салиги Т. "Екслібриси Евтерпи"
408705
  Дічек Н. Духовні домінанти В.О.Сухомлинського // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7. – ISSN 0131-6788
408706
  Панчук Л.В. Духовні домінанти персонажів у творах В. Винниченка "Суд" і "Солдатики" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті зроблено спробу виявити духовні домінанти персонажів шляхом аналізу оповідань В. Винниченка "Суд" та "Солдатики"; звернено увагу на деформацію внутрішнього світу людини у антигуманному суспільстві. The article reveals spiritual dominants ...
408707
  Логвин М.М. Духовні засади збереження фізичного здоров"я та генофонду суспільства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 49-53 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
408708
  Ломачинська І.М. Духовні засади православного чернецтва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Здійснюється систематичний аналіз передумов виникнення і принципів духовного життя православного чернецтва. Визначається роль чернецтва для становлення духовності християнина.
408709
  Джура О.Д. Духовні засади професійної орієнтації молоді (філософсько-освітнє осмислення) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 68-79. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
408710
  Дербак А.П. Духовні засади становлення національної самосвідомості (соціально-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Дербак А.П.; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2006. – 183с. – Бібліогр.: л. 167-183
408711
  Дербак А.П. Духовні засади становлення національної самосвідомості (соціально-філософський аспект) : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.03 / Анжеліка Петрівна Дербак; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
408712
  Голобородько Я.Ю. Духовні імперативи Бориса Грінченка // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 17/18. – С. 74-79.
408713
  Тараненко Г.Г. Духовні інтенції національно-патріотичного виховання сучасної молоді // Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Укр. акад. політ. наук [та ін.] ; [за заг. ред. Воронкової В.Г.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2015. – С. 146-147
408714
  Скакальська І.Б. Духовні концепти Йосифа Сліпого і виховання молоді / І.Б. Скакальська, І.Б. Швалюк // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 110-116. – ISBN 978-966-182-372-2
408715
   Духовні криниці : Хрестоматія з укр. літ-ри для 10 кл. сер. шк., ліцеїв, гімназій, коледжів. – Київ : Освіта. – ISBN 966-04-0060-8
Ч. 1 : Українська література (70-90-ті рокі 19 ст.). – 1997. – 448с.
408716
   Духовні криниці : Хрестоматія для 10 кл. серед. шк. – Київ : Освіта. – ISBN 966-04-0166-3
Ч. 2 : Українська література (перша третина 20 століття). – 1997. – 544с.
408717
   Духовні криниці : Хрестоматія для 10 кл. загальноосв. навч. закл. – Київ : Освіта. – ISBN 966-04-0060-8
Ч. 1 : Українська література (70-90-ті роки 19 ст.). – 2003. – 448с.
408718
   Духовні криниці : Хрестоматія для 10 кл. загальноосв. навч. закл. – Київ : Освіта. – ISBN 966-04-0166-3
Ч. 2 : Українська література (перша третина 20 століття). – 2003. – 544с.
408719
  Хіміч Ярослава Духовні культурно-мистецькі скарбниці пам"яті : (сучасні церковні музеї в Україні) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 45-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена актуальному та ще не вивченому культурно-мистецькому явищу - сучасним церковним музеям в Україні. На конкретних прикладах християнських церковних музеїв (різних не лише за конфесійним підпорядкуванням) авторка досліджує сучасний ...
408720
  Ломачинська І.М. Духовні лідери та їх послідовники в контексті християнської традиції // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  В усіх народів в усі часи з"являються особистості, які здатні жертвувати задля суспільного блага чи великої ідеї своїми власними інтересами. Задля досягнення благої мети вони можуть піти на великі подвиги і навіть відмовитись від власного життя. Ці ...
408721
   Духовні обереги рідного краю / [відп. за вип. Р. Маньковська ; Нац. спілка краєзнавців України]. – Київ : Український пріоритет, 2011. – 236, [4] с. – На обкл. фото П.Т. Тронько. – (Бібліотека "Слова Просвіти" / упоряд. : Л. Голота, Є. Букет ; Кн. 6). – ISBN 978-966-2669-11-4
408722
  Павлюк І. Духовні орієнтири громадських організацій України із проекцією на сучасний культурно-інформаційний простір // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 75-84. – ISSN 0236-1477
408723
  Чумак Т. Духовні орієнтири творчості Олександра Довженка
408724
  Распутніс В.І. Духовні основи комуністичного суспільства. / В.І. Распутніс. – ЛЬвів, 1965. – 52с.
408725
  Муравська О. Духовні основи мистецтва бідермаєру та європейська музична культура першої половини XIX століття // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 218-224
408726
  Кляшторний М.Д. Духовні основи оціалістичного способу життя. / М.Д. Кляшторний. – К., 1988. – 31с.
408727
  Марушкевич А.А. Духовні основи прийняття християнства на Русі князем Володимиром у науково-педагогічній спадщині Івана Огіенка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 139-141. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати педагогічні погляди Івана Огієнка - митрополита Іларіона про врахування Володимиром великим духовних основ свого народу (традиції, звичаї, обряди, символіка тощо) під час прийняття християнства на Русі. Матеріали ...
408728
  Брудний В.І. Духовні основи соціалізму та комунізму / В.І. Брудний. – Одеса, 1969. – 48с.
408729
  Козак С. Духовні острови поета // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 192-199. – ISBN 978-83-935845-4-3
408730
  Губенко О.В. Духовні передмови творчої активності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 10. – С.36-40
408731
  Павленко С. Духовні побратими Івана Мазепи // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.34-56. – ISSN 0869-3595
408732
  Легков Є.І. Духовні потреби молодої людини / Є.І. Легков. – Київ, 1968. – 48с.
408733
  Олексюк Лілія Миколаївна Духовні почуття у світопереживанні особистості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Олексюк Лілія Миколаївна ; Мін-во освіти України, Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 1994. – 220 арк. – Бібліогр.: арк. 206-220
408734
  Олексюк Лілія Миколаївна Духовні почуття у світопереживанні особистості : автореф. ... канд. филос. наук : 09.00.11 / Олексюк Лілія Миколаївна ; Мін-во освіти України, Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 1994. – 24, [2] с.
408735
  Кралюк П.М. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького / П.М. Кралюк; Укр.центр духовної культури. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 192 с. – (Духовні скарби України). – ISBN 5-7770-0702-3
408736
  Лімборська С.М. Духовні пошуки смислу життя Андрія Болконського : урок за романом Л. Толстого "Війна і мир". 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44-45
408737
  Костиря Б. Духовні пошуки та емоційний світ людини у символістській ліриці Клима Поліщука // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 65-71. – ISSN 2307-2261
408738
  Ярошевич І. Духовні пріоритети Г. Гордасевича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 259-266. – ISSN 1728-9572
408739
  Голобородько Я.Ю. Духовні пріорітети Івана Дзюби : До 80-річчя українського діяча // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 19/21 (275/277). – С. 82-84


  У цьому есеї зроблено спробу представити низку основних властивостей і величин, притаманних інтелектуальній натурі Івана Дзюби. Це пошук тих духовних пріоритетів, через які можна дістатися серцевинних імпульсів та концептів його творчості
408740
  Яровий О. Духовні пунктири гоголівської аксіології


  У статті йдеться про головні морально-етичні концепти творчості М. Гоголя, про органічний зв"язок гоголівської літературної спадщини зі шляхом християнського самовдосконалення. Боротьба добра і зла, антиномічність земного і небесного, проблеми смерті і ...
408741
  Корнійчук В.П. Духовні роси, або Розсипані думки книгою зібрані / Володимир Корнійчук ; [вступ. ст. О. Логвиненко]. – Ніжин : Кий, 2010. – 287, [1] с. – Загол. обкл.: Духовні роси. - Мініатюрне видання. – ISBN 966-8825-43-9
408742
  Кафарський В.І. Духовні сили людини / В.І. Кафарський. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2016. – 57, [3] с. – Бібліогр.: с. 54-57 т а в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8969-87-4
408743
  Єрємей Г.И. Духовні скарби Дністровського краю: Нарис про розвиток соціалістичної культури Молдавської РСР / Г.И. Єрємей. – 2-е, переробл. і доп. – Київ, 1979. – 200с.
408744
  Цина А.Ю. Духовні складові особистісно орієнтованого виховання в українській християнській персонології Григорія Ващенко // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 100-105. – ISSN 2045-146X
408745
   Духовні студії = Spiritual studies : науковий журнал / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2010-. – ISBN 966-7522-11-3
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
408746
  Петренко І. Духовні суди в шлюно-сімейних відносинах мирян XVIII століття // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 226-233. – ISBN 966-7379-92-11
408747
  Петренко І.М. Духовні суди про незаконні шлюби православного населення Слов"янської і Херсонської та Катеринославської єпархій в останній чверті XVIII століття // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 119-127
408748
  Мухіна І.Г. Духовні та ідейні детермінанти сучасної культурно-освітньої системи: пострадянський досвід // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 123-131. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
408749
  Копоть І. Духовні твори композитора Дмитра Стецюка // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 444-451
408750
  Когут Т.В. Духовні твори Фрасіса Пуленка: особливості прочитання сакральних текстів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Когут Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
408751
  Коменда О. Духовні теми і жанри в українській музиці кінця ХХ століття - початку ХХІ століття // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С. 51-55. – ISSN 1728-6875
408752
   Духовні традиції в українській культурі : доп. науковців III та IV Несторів. студій, видані за сприяння Печерської район. у місті Києві держадмін. : присвяч. пам"яті відомого укр. вченого Вілена Сергійовича Горського : [листопад 2005-2006 рр.] / Несторівські студії; Нац. Києво-Печер. іст.- культур. заповідник ; Печерської район. у місті Києві держадмін. ; [редкол.: В.С. Горський, Н.Д. Горська, Л.Є. Демірська та ін.]. – Київ : Фенікс, 2007. – 121, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Несторівські студії). – ISBN 978-966-651-481-6
408753
  Родіонов В. Духовні уроки поета-пророка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-49. – ISSN 0208-0710
408754
  Романчук С.П. Духовні функції ландшафтів у цивілізаційному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-14. – (Географія ; Вип. 46)


  Розглянуто духовні функції ландшафтів у процесі етногенезу та цивілізаційному процесі.
408755
  Попович В.М. Духовні цінності в свідомості студентів ВНЗ // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 88-89
408756
  Фазан В. Духовні цінності в системі сучасного виховання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 35-38. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано культуру українців, яка грунтується на традиціях християнського світу. Зроблено висновок про те що зважаючи на духовну кризу, значення християнських цінностей у духовно-моральному вихованні сучасної молоді зростає.
408757
  Балановський Я.М. Духовні цінності етномаргінальної субкультури // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 20-35. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
408758
  Стасевська О.А. Духовні цінності і соціокультурна ідентичность: проблема взаємообумовленності // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 113-122. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
408759
  Гаврілова Н.С. Духовні цінності православної молоді в умовах глобалізації // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 201-209. – ISBN 978-966-608-733-4
408760
  Гонтаржевський І.С. Духовні цінності радянської молоді / І.С. Гонтаржевський. – К., 1980. – 48с.
408761
   Духовні цінності українського народу. – К., 1999. – 293с.
408762
   Духовні цінності українського народу. – Київ-Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 294с. – ISBN 966-7365-65-4
408763
  Яковенко А.І. Духовні цінності християнського людинознавства ХХ століття : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Яковенко А.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
408764
  Яковенко А.І. Духовні цінності християнського людинознавства ХХ століття : Дис. ... канд.філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковенко А.І.; Мін-во освіти і науки України; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2007. – 195л. – Бібліогр.: л. 184 - 195
408765
  Боришевський М.Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 49-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор раскрывает свое понимание социально-психологической природы понятия духовности.
408766
  Бех І. Духовні цінності як надбання особистості // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 9-11. – ISSN 0131-6788
408767
  Максимович О.М. Духовні цінності як складова культури особистості / О.М. Максимович, І.Б. Червінська // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 177-184. – ISBN 978-966-608-733-4
408768
  Сатовский В.Н. Духовніе ценности личности и их формирование в развитом социалистическом обществе. / В.Н. Сатовский, Л.Г. Сагатовская. – К., 1981. – 48с.
408769
  Голець М.І. Духовність дитини в ранньому віці : інноваційні дослідження / М.І. Голець. – Київ : Вища школа, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-207. – ISBN 978-966-642-502-0
408770
  Лазоренко Т. Духовність і прогрес : Короткий нарис історії духовності / Т. Лазоренко. – Київ, 2004. – 212 с. – ISBN 966-7958-32-9
408771
  Захарчук О. Духовність і професіоналізм : мистецька палітра // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 104-106. – ISSN 0868-4790


  Георгій Павлій - кандидат мистецтвознавства, професор, керівник та диригент камерного оркестру Львівської національної музичної академії "Perpetuum Mobile" - лауреат 1-ї премії всеукраїнськ. конкурсу "Прем"єр-оркестр 2009"
408772
  Карпенко Є. Духовність і психотерапія у цінному співвідношенні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 126-132. – ISSN 1810-2131
408773
  Вірченко Т. Духовність інонаціональних образів у поемах Лесі Українки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 235-240
408774
  Кушнір Є.Я. Духовність людини в екзистенціальному і трансперсоналістському підходах // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 2226-3209
408775
  Пірен М. Духовність особистості - основна цінність демократичного суспільства / М. Пірен, В. Ребкало // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 228-235
408776
   Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля. – ISSN 2220-6310
Вип. 5 (80). – 2017. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
408777
   Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля. – ISSN 2220-6310
Вип. 6 (81). – 2017. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
408778
  Абрамов В.І. Духовність суспільства: методологія системного вивчення : монографія / В.І. Абрамов ; МОНУ, КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 236 с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-620-0
408779
  Карленко Н.В. Духовність та самоактуалізація: філософсько-освітній вимір // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 65-68. – ISSN 2077-1800
408780
  Афонін А.П. Духовність та стан здоров"я людини: педагогічний аспект / А.П. Афонін, Т.О. Дороніна // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 181-187. – ISSN 2304-4470
408781
  Володарська Н.Д. Духовність у гештальт-парадигмі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (120). – С.5-8
408782
  Сербенська О. Духовність у картині світу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 133-137. – ISSN 0868-4790
408783
  Щербак Т. Духовність у контексті віртуальної реальності // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 34-40. – ISSN 2312-1246
408784
  Приятельчук А.О. Духовність у контексті індивідуальної та соціальної практик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  В статті автор аналізує проблему духовності в її культурно-історичному розвитку, розглядає шляхи формування духовних засад бізнес-діяльності, наголошує на необхідності "соціалізації" духовності. В статье автор анализирует проблему духовности в ее ...
408785
  Глушко В.П. Духовність у ранньоновітній Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 19-23. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
408786
  Ярмусь Степан Духовність українського народу = Spirituality of the Ukrainian people : Короткий орієнтаційний нарис / Ярмусь Степан; Передмова Ю.Мулик-Луцика; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1983. – 227с.
408787
  Вознюк О.В. Духовність українського народу у контексті концепції цілісності // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 13-18. – ISSN 0130-7037
408788
  Ротовський А.А. Духовність чи бездуховність? / А.А. Ротовський. – К., 1989. – 48с.
408789
  Харченко Л.М. Духовність як вимір сучасного життя людини: соціально-філософський аналіз // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 20-24. – ISSN 1996-5931


  У статті розглянуто проблеми духовності як необхідної умови соціалізації людини та вимірів людського буття.
408790
  Караульна Н.В. Духовність як культурно-історичний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
408791
  Скок Н.С. Духовність як необхідна складова буття творчої особистості в ідеальній реальності // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 81-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  За допомогою буття творчої особистості й похідних від неї форм життєдіяльності (буття соціального й духовного) виявляється буття ідеальної реальності. Ідеальне виступає духовним засобом перетворення людиною світу, а духовність людини є відображенням ...
408792
  Харченко Л.М. Духовність як необхідна умова соціалізації людини // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 41-43. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
408793
  Харченко Л. Духовність як необхідна умова соціалізації особистості // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 143-145
408794
  Порфімович О.Л. Духовність як один із напрямків реформування органів внутрішніх справ України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.38-40


  Тема "зони" в українській періодиці
408795
  Рославіцька Х.Р. Духовність як основа гуманістичного ідеалу у творчості Лесі Українки // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 150-155. – ISSN 2312-4342
408796
  Серьогін С. Духовність як основа формування взаємовідносин на державній службі / С. Серьогін, І. Хожило // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 195-201.
408797
  Мокляк Л.І. Духовність як предмет філософського осмислення у творчості С.Б. Кримського // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 112-116. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
408798
  Альчук М. Духовність як ціннісна характеристика права у філософсько-правовій концепції Б.Кістяківського // Наука і цінності людського буття : колектив. монографія / М.П. Альчук, М.І. Бойченко, С.Д. Вишинський, І.В. Владленова, Г.Т. та ін. Гнатищак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 314-324. – ISBN 978-617-10-0075-9
408799
  Сова М.О. Духовність як цінність сучасної освіти / М.О. Сова, С.О. Деніжна // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 160-165. – ISSN 2078-9912


  Розглянуто феномен духовності, розкрито духовні цінності освіти, аналізується класифікація духовності. The phenomenon of spirituality is considered in the article, the spiritual values of modern education, are shown classification of spirituality ...
408800
  Караульна Н.В. Духовність як чинник самовизначення людини : Автореф... канд. фиолс.наук: 09.00.03 / Караульна Н. В.; КНУ. – К, 2000. – 18л.
408801
  Караульна Наталія Вікторівна Духовність як чинник самовизначення людини. : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Караульна Наталія Вікторівна; КУ ім Т.Шевченка. – К., 2000. – 154л. – Бібліогр.:л.145-154
408802
  Шемелинець І. Духовність, віра, самозречення Тараса Шевченка - основи відродження української нації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 60-64. – ISSN 2308-4634
408803
   Духовність, мораль, етика традиційних суспільств Далекого Сходу. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 296с. – ISBN 978-966-518-430-0
408804
  Суздалєва Ю.І. Духовність, релігія, особистість у філософсько-етичних системах В. Соловйова та В. Винниченка // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 266-276. – ISBN 978-966-177-064-4
408805
   Духовність. Культура. Нація = Spirituality. Culture. Nation : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2003-. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
Вип. 5. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
408806
  Коцюба В.И. Духовно-академическая философия в освещении прот. В.В. Зеньковского. Часть I. Определение философии и вопрос о соотношении религии и свободы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 88-98. – ISSN 0042-8744
408807
  Коцюба В.И. Духовно-академическая философия в освещении прот. В.В. Зеньковского. Часть II. Становление философии в России, духовно-академическая философия, православная философия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 78-88. – ISSN 0042-8744
408808
  Стоян О. Духовно-екологічний менеджмент у соціальній та економічній сферах сталого розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 77-82. – ISSN 0131-775Х
408809
  Варецька Олена Духовно-економічне виховання як особистісно орієнтована технологія : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-41. – Бібліогр.: 5 назв
408810
  Васянович Г. Духовно-естетична єдність людини і природи у поетичній творчості Івана Франка // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С. 56-63. – ISSN 1994-4845
408811
  Лизанчук В. Духовно-естетична життєдайність фотомистецтва Василя Пилип’юка // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 363-366
408812
  Камінчук О. Духовно-естетична концепція неоромантизму в поезії Лесі Українки
408813
  Макарова Т. Духовно-етичні константи героїв і антигероїв драматургії В. Винниченка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 81-85
408814
  Вовканич С. Духовно-інтелектуальний потенціал буття людини і нації: горизонти розвитку українськості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 27-51. – ISSN 1810-2131
408815
  Вовканич С. Духовно-інформаційна мобільність як система формування трансферних структур буття людини і нації / С. Вовканич, О. Риндзак // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 34-46. – ISSN 1728-9572
408816
  Марценішко В. Духовно-культурна ситуація 1920-х рр. в Україні на сторінках щоденників Сергія Єфремова і Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 106- 118. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Охарактеризовано духовно-культурну ситуацію 1920-х рр. в Україні на матеріалі щоденників українських письменників Сергія Єфремова і Михайла Драй-Хмари. Звертається увага на особливості державно-церковних відносин у цей час: розкол православної церкви, ...
408817
  Капелюшний В.П. Духовно-культурний аспект національного державотворення в Україні у 1917 - 1921 рр.: стан та перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-65. – (Історія ; Вип. 51)


  Висвітлюються основні здобутки в дослідженні духовно-культурного аспекту українського державотворення у 1917 - 1921 рр.
408818
  Лядов А.О. Духовно-культурные факторы становления Московского государства и права в конце ХІV-нач. ХVІ / А.О. Лядов, А.В. Евсеев // История государства и права : Москва, 2000
408819
  Залевская Знаида Георгиевна Духовно-культурные ценности: сущность, собенности, функциониование : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Залевская Знаида Георгиевна; КГУ. – К., 1990. – 16л.
408820
  Чорненький Я.Я. Духовно-культурологічний аспект афористичних висловлювань Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 164-167.
408821
  Веселовська Г. Духовно-містичні аспекти культурно-мистецької діяльності української еліти кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. / Г. Веселовська, О. Ковальчук // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 253-265
408822
  Сіданіч І. Духовно-моральна компетентність педагога як передумова забезпечення духовно-моральної спрямованості викладання навчальних предметів у закладах освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 229-240. – ISSN 2312-5993
408823
  Кислашко О. Духовно-моральне виховання в Україні в складі царської Росії кінця XVII ст. і до революції 1917 року
408824
  Марушкевич А.А. Духовно-моральне виховання громадянина в сучасному українському суспільстві // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 215-219


  Розглядається питання духовно-морального виховання громадянина в сучасному українському суспільстві. Розкривається суть цього напряму виховної діяльності. Аналізуються окремі аспекти його забезпечення. Акцентується увага на потребі духовно-морального ...
408825
   Духовно-моральне виховання дітей: історія і сучасні тенденції : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Ворожбіт В.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Основа, 2011. – 328 с. – Бібліогр.: с. 325-327. – ISBN 978-966-333-986-3
408826
  Романенко О. Духовно-моральні виміри економічного життя сучасного суспільства // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 48-51
408827
  Міпова Т.М. Духовно-моральні та ідеологічні відносини як предмет конституційного регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 96-98
408828
  Ткачук І. Духовно-моральні цінності сучасної епохи у формуванні цілісної творчої особистості: на основі аналізу монографії Kevin Hart "Postmodernism" // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 301-310. – ISSN 0236-4832


  У статті розглядається проблема духовно-моральних цінностей сучасної епохи. Особлива увага приділена місцю релігії та етики в світі постмодерну і те, як з засади їхнього співвідношення. Виявлено величезне різноманіття та не меншу суперечливість ...
408829
  Варенко В.М. Духовно-моральні цінності українського народу в творчості В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Статтю присвячено дослідженню проблеми використання духовно-моральних цінностей українського народу в творчості В. Винниченка, його морально-етичній філософії. Аналіз світоглядних позицій, його творчості свідчить, що духовно-моральний ідеал письменника ...
408830
   Духовно-научная концепция преодоления человеком всеобщего кризиса / Севастопольский народный ун-т им. Г.С. Сковороды ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. – 80 с. : илл., фото
408831
  Кондаков А.М. Духовно-нравственное воспитание в структуре Федеральных государственных стандартов общего образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 13-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
408832
  Коркия Э.Д. Духовно-нравственное воспитание молодежи как фактор безопасности России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 167-178. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
408833
  Санкин Л.А. Духовно-нравственное воспитание студентов / Л.А. Санкин, С.В. Викторенкова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 108-111. – ISSN 0869-561X
408834
  Овчинников В.Д. Духовно-нравственное наследие адмирала Ф.Ф.Ушакова // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3 (587). – С. 43-45. – ISSN 0321-0626
408835
  Данилюк А.Я. Духовно-нравственное развитие младших школьников // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 88-93. – ISSN 0869-561Х
408836
  Власова Т.И. Духовно-нравственное развитие современных школьников как процесс овладения смыслом жизни // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 108-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
408837
  Карпенков С.Х. Духовно-нравственные ориентиры и современная цивилизация / С.Х. Карпенков // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 9. – С.20-27. – ISSN 1726-667Х


  Дефицит нравственности как глобальная угроза.Что происходит в сфере образования?
408838
  Решетников Л. Духовно-нравственные причины национальной катастрофы России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 140-151. – ISSN 0130-9625
408839
  Харисова Л.А. Духовно-нравственные ценности ислама // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 72-78. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
408840
  Земляной С.Н. Духовно-нравстенный потенциал общественного прогресса / С.Н. Земляной. – М., 1987. – 64с.
408841
  Каплун Т.М. Духовно-образная и музыкально-поэтическая характеристика древнерусской службы княгине Ольге // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 66-77. – ISSN 2077-9542
408842
  Осипов А.А. Духовно-практическое освоение действительности как предпосылка формирования идеи антропокосмизма . Ст.атья 3 // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 148-152
408843
  Кондратьєв І.М. Духовно-практичні чинники становлення наукового знання // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 24-28. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядається регулятивне та світоглядно-методологічне значення духовно практичних чинників становлення й розвитку наукового знання.
408844
  Ткаченко А.А. Духовно-природная психотерапия (Эсхатологический аспект). Личностная и профессиональная элитарность / А.А. Ткаченко; Кировоградский ин-тут.Ругион. управления и экономики. – Кировоград : КОД, 2001. – 220с. – ISBN 966-95716-4-2
408845
  Скобельська О. Духовно-релігійна складова повісті М. Гоголя "Шинель" // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 208-214. – (Філологічні науки)
408846
  Катеринчук Р. Духовно-релігійна сутність хорової творчості Дж. Раттера // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 130-131
408847
  Абдуллаєва М.А. Духовно-релігійне життя греків Криму наприкінці ХVIII - на початку ХХ ст. / М.А. Абдуллаєва; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2000. – 132с. – ISBN 966-02-1885-0
408848
  Мархель Л. Духовно-релігійний світ в ідеологемі Мілени Рудницької // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 306-308. – ISBN 978-966-171-795-3
408849
  Вовк І О. Духовно-релігійні пошуки І.Ю. Рєпіна у дзеркалі сучасної біографістики / О.І. Вовк. – Харків : Сага, 2012. – 112, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-575-060-5
408850
  Шостак В.М. Духовно-релігійні традиції філософських шкіл України другої половини XIX століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С.182-187. – ISSN 1729-360Х
408851
  Назаренко Ю.А. Духовно-релігійні цінності в світському освітньому просторі демократичного суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 85-90
408852
  Назаренко Ю.А. Духовно-релігійні цінності в світському освітньому просторі України: історичний аспект (Релігія і освіта в Україні: історичний аспект) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 73-84. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947


  В статті розглядається духовно-релігійні цінності в світському освітньому просторі України в період від дохристиянської доби - до 90-х років ХХ ст. Здійснюється системний аналіз історичного аспекту, який вивчає процеси поширення, становлення та ...
408853
  Григор"єва Є.В. Духовно-символічні засади культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 89-91
408854
  Покотило Г. Духовно-творча цінність природи // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 595-602. – ISSN 1028-5091
408855
  Ткачук І.О. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: проблема визначення // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 82. – С. 60-67
408856
  Астрахан Н.І. Духовно-творчий та історичний виміри буття у художньому цілому філософського роману: "Гра в бісер" Г. Гессе та "Доктор Живаго" Б. Пастернака // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 112-122


  У статті розглядаються особливості художньої структури романів Г. Гессе "Гра в бісер" та Б. Пастернака "Доктор Живаго" з погляду на підпорядкування її завданню художньо-аналітичного зіставлення духовно-творчого та історичного вимірів ...
408857
  Филиппов Ю.А. Духовно-телесные практики в историко-философской ретроспективе / Ю.А. Филиппов, И.А. Бокачев // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 277-283. – ISSN 1606-951Х
408858
  Попова О. Духовно-учебные заведения в современной России: исторический опыт и перспективы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.25-28. – ISSN 0321-0383
408859
  Ямчук П.М. Духовно-філософська візія В.С. Соловйовим феномену Святого Володимира в контексті вітчизняного христоцентричного світобачення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 35-39


  Проаналізовано семіотичний дискурс рецепції В.С. Соловйовим світоглядного й буттєвого феномену св. Володимира - Хрестителя. Окреслено перспективні моделі його впливу на процеси новітнього розвитку людини й суспільства. Визначено, в прямій суголосності ...
408860
  Тимченко С. Духовно-філософська творчість Ігоря Сікорського // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 6 (14). – С. 22-28. – ISSN 1819-7329
408861
  Ямчук П. Духовно-філософське осмислення трагізму постпросвітницької доби у дзеркалі епістолярію Володимира Свідзінського // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 53-62. – ISSN 1728-3671
408862
   Духовно-ценностные ориентиры массовых действий людей. – Гродно
1. – 1992. – 270с.
408863
   Духовно-ценностные ориентиры массовых действий людей. – Гродно
2. – 1992. – 165с.
408864
  Гавеля О.М. Духовно-ціннісне спрямування особистості в роки Другої світової війни та у повоєнні роки в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 186-193
408865
  Голомб Л. Духовно-ціннісні орієнтації в художньому мисленні Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 44-50. – (Філологія ; Вип. 19)
408866
  Проценко Е.Б. Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філосовсько-релігійних традицій : Дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Еліна Борисівна Проценко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 186л. – Бібліогр.: л.173-186
408867
  Проценко Е.Б. Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філософсько-релігійних традицій : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 11 / Проценко Е. Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 9 назв
408868
  Костюк Е.Б. Духовно-эстетические предпосылки возникновения джаза // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 108-112. – ISSN 2073-9702


  Анализируются духовно-эстетические предпосылки, I пол. XX в. как основы для возникновения и популяризации - джаза, музыки поколения "утраченных иллюзий". Джаз - явление модное, социально-престижное, элитарное, но не эволюционирующее, как это было в І ...
408869
  Берегова Г.Д. Духовно–енергетична сутність слова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 101-104. – ISSN 2076-1554
408870
  Лаптєва Г. Духовно - особистісний підхід в дослідженні духовної самореалізації майбутніх психологів в умовах освітньої соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 71-74. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сучасного духовно-особистісному підходу у психологічній науці. Увага приділяється розкриттю даного підходу у психології духовності та з подальшим його застосуванням у дослідженні проблеми духовної самореалізації майбутніх ...
408871
   Духовно ми багаті. – Львів, 1979. – 136с.
408872
  Кобець О. Духовно рідні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 січня (№ 2)


  Унікальний доробок Яреми Гояна присвячений Маркіянові Шашкевичу.
408873
  Соловцова И.А. Духовное воспитание: система понятий // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 11-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
408874
  Коган Л.Н. Духовное воспроизводство : методологические и социологические проблемы / Л.Н. Коган, Б И. Сесюнина, . – Томск : Издательство Томского университета, 1986. – 165, [3] с.
408875
  Меськов В.С. Духовное единство "я" и "мы" в генетической этике Вл. Соловьева / В.С. Меськов, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 28-31. – ISSN 1684-2618
408876
  Кудрявая Н.В. Духовное завещание Льва Николаевича Толстого: от педагогики 60 - 70-х годов XIX в. к "науке жизни" как религиозно-нравственному учению. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 52-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
408877
  Протоиерей Евгений Гнатенко Духовное и светсткое образование : общие проблемы // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 272-278
408878
  Смольников В. Духовное наследство // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 30-37. – ISSN 0132-2036
408879
  Уледов А.К. Духовное обновление общества. / А.К. Уледов. – М., 1990. – 334с.
408880
   Духовное обновление человека. – М., 1964. – 152с.
408881
  Коробейников В.С. Духовное общение , обмен информацией , идеологическая борьба / В.С. Коробейников. – Москва, 1976. – 143с.
408882
  Асадуллаев Сейфулла Гудрат оглы Духовное общение и взаимное познание / Асадуллаев Сейфулла Гудрат оглы. – Баку, 1986. – 294с.
408883
  Мальковская Ирина Александровна Духовное общение как социальное явление : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мальковская Ирина Александровна; Ленингр. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
408884
  Песенко В.Н. Духовное отчуждение и социальные условия его преодоления : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Песенко В.Н.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 24л.
408885
  Ревуцкий Михаил Петрович Духовное отчуждение как философская проблема : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ревуцкий Михаил Петрович; Львовский госуниверситет. – Львов, 1992. – 16л.
408886
   Духовное производство : Социально-философский аспект проблемы духовной деятельности. – Москва : Наука, 1981. – 351, [1] с.
408887
   Духовное производство в социалистическом обществе. – Сыктывкар; Пермь, 1985. – 163с.
408888
  Орлов В.Н. Духовное производство и его развитие в условиях социализма / В.Н. Орлов. – М., 1986. – 133с.
408889
  Шишков Г.Б. Духовное производство и интеллектуальная собственность: теория, методология, практика / Г.Б. Шишков. – Москва, 1991. – 170 с.
408890
   Духовное производство и личность. – Л., 1981. – 146с.
408891
   Духовное производство и народная культура. – Свердловск, 1988. – 159с.
408892
  Прохоренко И.Д. Духовное производство при социализме / И.Д. Прохоренко, С.В. Курегян. – Минск, 1987. – 188с.
408893
  Прыгунов В.Е. Духовное производство: проблемы специфики и развития. : Автореф... канд. филсо.наук: 09.00.01 / Прыгунов В.Е.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 18л.
408894
  Лебедев А.Б. Духовное производство: сущность и функционирование / А.Б. Лебедев. – Казань, 1991. – 97с.
408895
  Поздняков Д.Т. Духовное равенство и его утверждение при социализме. / Д.Т. Поздняков. – Иркутск, 1985. – 125с.
408896
  Прейер В. Духовное развитие в первом детстве с указаниями для родителей о его наблюдении / В. Прейер; Под. ред. В.Ф.Динзе. – Санкт-Петербург, 1894. – 261с.
408897
   Духовное развитие личности. – Свердловск
3. – 1967. – 333с.
408898
  Полякова Л.П. Духовное развитие личности и современное православие. / Л.П. Полякова. – М., 1972. – 40с.
408899
  Андреев Николай Иванович Духовное развитие рабочей молодежи в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Андреев Николай Иванович; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1977. – 24л.
408900
  Бакши Н.А. Духовное сальто-мортале, или попытка осмысления истории после Второй мировой войны (на примере Рейнгольда Шнайдера и Паулы фон Прерадович) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 101-105. – ISSN 1562-1391
408901
  Горпинко А.М. Духовное сближение социалистических наций в период перехода к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Горпинко А. М. ; КГУ , Каф. науч. коммунизма. – Киев, 1967. – 18 с.
408902
  Манько Ю.В. Духовное состояние личности и перестройка / Ю.В. Манько. – СПб., 1992. – 15с.
408903
   Духовное становление человека. – Л., 1972. – 175с.
408904
  Коненкова А.К. Духовное странничество как феномен русской культуры конца 19 - начала 20 вв. и его отражение в творчестве Б.М. Кустодиева и С.Т. Коненкова // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 2. – С. 155-168.
408905
  Моргунов Георгий Вадимович Духовное творчество как социокультурный процесс : Дис... канд. филос.наук: / Моргунов Георгий Вадимович; Мин-во образования Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 157л. – Бібліогр.:л.142-157
408906
  Панфилов В.А. Духовное творчество как феноменальное основание метафизики гуманитарных знаний и философии науки / В.А. Панфилов ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т. – Днепропетровск : Инновация, 2010. – 133, [1] с. – Библиогр.: с. 129-132. – ISBN 978-966-8676-48-2
408907
   Духовное творчество: Процесс, эффективность. – К., - Ужгород, 1990. – 302с.
408908
  Булатов А. Духовное Управление Мусульман Крыма: история, эволюция, проблемы // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2010. – № 4, август (1431). – С. 22-27
408909
  Дробот І. Духовності надійні крила. Факультет української філології // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 липня - 2 серпня (№ 33). – С. 6-7


  До 80-річчя Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
408910
  Пролеев С.В. Духовность и бытие человека. / С.В. Пролеев. – К, 1992. – 107с.
408911
  Поликанова Е.П. Духовность и нравственность - основы суверенности личности // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 158-166. – ISSN 1811-0916
408912
  Михайлов И.Ф. Духовность и нравственность (философско-этический аспект культурологической концепции В.Ж. Келле) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 293-298. – ISSN 1606-951Х
408913
  Бурбулис Г.Э. Духовность и рациональность. / Г.Э. Бурбулис, В.Е. Кемеров. – М., 1986. – 59с.
408914
  Зуев А.В. Духовность как нравственное усилие в мире парадоксальности информационного времени // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С.168-176. – ISSN 2076-7382
408915
  Куклина Н.Б. Духовность как фактор социальной адаптации личности и ориентир современного образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 104-111. – ISSN 1811-0916
408916
  Скляр В.В. Духовность как феномен культуры // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-82. – ISSN 0235-1188
408917
  Шалышкина И.В. Духовность как философское понятие. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Шалышкина И.В.; ЛГУ. – Львов, 1992. – 17л.
408918
  Барановский В.Ф. Духовность личности в системе современных общественных отношений : Монография / В.Ф. Барановский. – Київ : Правник-HАВСУ, 1998. – 140с. – Библиогр.:с.133-140. – ISBN 966-7412-06-7
408919
  Рузиева Р.Х. Духовность личности и нравственные ценности: антропологический подход // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 54-55. – ISSN 1684-2618
408920
  Барановский В.Ф. Духовность личности: Социальный механизм развития / В.Ф. Барановский. – К., 1995. – 167с.
408921
  Цикин В. Духовность нового времени в свете нанофилософии // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 93-104
408922
  Замулин А.Л. Духовность организационного лидерства: анализ зарубежных исследований // Антропоцентрическая парадигма как основа интеграции развития психологии / В.М. Снетков, 2010. – С. 183-193. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2)
408923
  Замулин А.Л. Духовность организационного лидерства: анализ зарубежных исследований // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 183-193. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
408924
  Громов Е.С. Духовность экрана / Е.С. Громов. – М., 1976. – 255с.
408925
  Кутырев В.А. Духовность, экономизм и "после": драма взаимодействия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.56-65. – ISSN 0042-8744
408926
  Жулинський М. Духовною спрагою спокушений: Юрію Барабашу - 85 // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 38-45
408927
   Духовные беседы. – М., 1991. – 25с.
408928
   Духовные богатства - народу. – М., 1988. – 62с.
408929
  Коган Л.Н. Духовные богатства социализма-молодым! / Л.Н. Коган. – М, 1971. – 32с.
408930
  Алексеев П.П. Духовные заветы Н.А.некрасова "В последних песнях" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 6. – С. 4-18


  К 190-летию со дня рождения Н.А.Некрасова.
408931
   Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI в.в.. – М.-Л., 1950. – 588с.
408932
   Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных / под ред. С.В. Бахрушина. – Москва : Изд. Н.Н. Клочкова ; [Тип. Вильде], 1909. – 152 с. – (Памятники русской истории / Изд. под ред... проф. В.О. Ключевского, М.К. Любавского [и др.])
408933
  Конькина Е.В. Духовные и нравственные основы детских праздников (исторический анализ) // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 31-39. – ISSN 2073-8536
408934
  Мансурова М.П. Духовные интересы как фактор развития личности студента : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мансурова М.П.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
408935
  Кичанова И.М. Духовные искания и житейские ситуации / И.М. Кичанова. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 205, [3] с.
408936
  Марсель Г. Духовные искания Фердинанда Эбнера // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 171-179. – ISSN 0042-8744
408937
  Франк С.Л. Духовные основы общества / С.Л. Франк. – Москва : Республика, 1992. – 511с. – (Мыслители XX века). – ISBN 5-250-01494-1
408938
   Духовные основы социалистического образа жизни. – Л., 1985. – 163с.
408939
   Духовные посевы. – К., 1991. – 476с.
408940
   Духовные потребности в системе социалистического образа жизни. – Л., 1979. – 171с.
408941
  Сапроненко В.В. Духовные потребности и православие / В.В. Сапроненко. – Ставрополь, 1985. – 96с.
408942
  Победа Н.А. Духовные потребности и реальное поведение. / Н.А. Победа. – Кишинев, 1990. – 113с.
408943
  Казиева Анна Матвеевна Духовные потребности личности в структуре советского образа жизни : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Казиева Анна Матвеевна; КГУ. – К., 1980. – 20л.
408944
  Казиева Анна Матвеевна Духовные потребности личности в структуре советского образа жизни : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Казиева Анна Матвеевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
408945
  Казиева Анна Матвеевна Духовные потребности личности в структуре советского образа жизни. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Казиева Анна Матвеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 183л. – Бібліогр.:л.168-183
408946
  Иваненко Елена Александровна Духовные потребности личности как фактор ее самореализации : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иваненко Елена Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 144л. – Бібліогр.:л.127-144
408947
  Иваненко Е.А. Духовные потребности личности как фактор ее самореализации. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иваненко Е.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
408948
  Волынка М.Е. Духовные потребности личности: факторы формирования и развития : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Волынка М. Е.; МНО УССР, КГ пед. ин-т. – К., 1991. – 154л. – Бібліогр.:л.132-154
408949
  Волынка Марина Егоровна Духовные потребности личности: факторы формирования и развития : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Волынка Марина Егоровна; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 14 с.
408950
  Злотников Р.А. Духовные потребности советского рабочего / Р.А. Злотников. – Саратов, 1975. – 236с.
408951
  Полищук Н.В. Духовные проблемы общества в эпоху современного информационно-высокотехнологического прогресса и перспективы их решения // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 11-15. – ISSN 2077-1800
408952
  Слободчиков В.И. Духовные проблемы человека в современном мире // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 33-39. – ISSN 0869-561Х
408953
  Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения : Репринт. изд. 1912 г. / М. Экхарт. – Москва, 1991. – 192с. – (Философская классика). – ISBN 5-250-01793-2
408954
  Экхарт Мейстер Духовные проповеди и рассуждения / Экхарт Мейстер; Пер. с нем. – Киев : Ника-Центр, 1998. – 432с. – В кн. также: Аврора или утренняя заря в восхождении/ Я. Беме. – (Познание ; Вып. 8). – ISBN 966-521-125-0
408955
  Земляной С.Н. Духовные ресурсы ускорения. / С.Н. Земляной. – М., 1987. – 64с.
408956
  Малахова И.А. Духовные христиане / И.А. Малахова. – М., 1970. – 128с.
408957
  Анисимов С.Ф. Духовные ценности / С.Ф. Анисимов. – Москва, 1988. – 253с.
408958
  Жигалова М. Духовные ценности в литературе белорусско-польского пограничья (на примере интепретации и анализа в вузе переводов произведений Ю.И. Крашевского) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 65-81. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
408959
  Никандров Н.Д. Духовные ценности и воспитание в современной России // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
408960
   Духовные ценности как предмет философского анализа. – М., 1985. – 144с.
408961
  Сагатовский В.Н. Духовные ценности личности и их формирование в развитом социалистическом обществе. / В.Н. Сагатовский, Л.Г. Сагатовская. – К., 1981. – 48с.
408962
  Пазенок В.С. Духовные ценности социализма в современном идейном противобортсве / В.С. Пазенок. – К., 1986. – 110с.
408963
  Петров Ю.В. Духовные ценности социализма и художественная активность масс / Ю.В. Петров. – К., 1985. – 198с.
408964
  Знаменский П.В. Духовные школы в России до реформы 1808 года / соч. П. Знаменского. – Казань : В тип. Имп. ун-та, 1881. – [4], 807 с. – Экз. деф., без ориг обл., тит. л. и отсутств. огл., описан по интеренету
408965
  Аникин Н.В. Духовныее и культурные аспекты репатриации крымских татар (1990-2005-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 63-76. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
408966
  Леонов Б.А. Духовный арсенал народа / Б.А. Леонов. – М, 1982. – 192с.
408967
  Винницкий И. Духовный карцер. Н.С. Лесков и "Палата № 6" А.П. Чехова // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 310-321. – ISSN 0042-8795
408968
  Ермошкин Н.И. Духовный колониализм / Н.И. Ермошкин, Е.Н. Мова. – М., 1981. – 143с.
408969
  Гроф С. Духовный кризис : Статьи и исследования / Под ред. С.Грофа. – Москва : МТМ, 1995. – 256с.
408970
  Кашлев Ю.Б. Духовный кризис американского буржуазного общества. / Ю.Б. Кашлев. – М., 1969. – 48с.
408971
  Ешин С.З. Духовный маразм / С.З. Ешин. – Минск, 1976. – 127с.
408972
  Поправко А.К. Духовный маргинализм как проявление кризиса личности // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.50-61
408973
  Драч И.Ф. Духовный меч / И.Ф. Драч. – Москва, 1988. – 366 с.
408974
  Новицкий Я.П. Духовный мир в представлении малороссийского народа : Сказания, суеверия и верования, собранные в Екатеринославщине / Я.П. Hовицкий. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1912. – 24 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 8, с. 161-184. - Текст предисловия кн. на рус. яз. - Тексты сказаний, суеверий и верований на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора
408975
  Спирова В.И. Духовный мир В.И. Вернадского: ученый и книги : (к 150-летию со дня рождения) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 6. – С. 68-75. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматривается влияние книги на формирование научного и культурного мировоззрения В.И. Вернадского (1863—1945) — крупнейшего ученого и мыслителя. Использован принцип дневниковых записок. Сделана попытка по научным работам, выступлениям, ...
408976
  Медведев А.Н. Духовный мир героя советского кино / А.Н. Медведев. – М : Знание, 1984. – 48 с.
408977
  Шляховая Нонна Михайловна Духовный мир личности в советской многонациональной прозе 60-70 годов : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.02 / Шляховая Нонна Михайловна; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1986. – 31л.
408978
  Попова М.А. Духовный мир личности и атеизм / М.А. Попова, Е.И. Филиппова. – М., 1979. – 80с.
408979
  Ерушевич Геннадий Дмитриевич Духовный мир личности как предмет философско-социологического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ерушевич Геннадий Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 14л.
408980
  Ерушевич Генадий Дмитриевич Духовный мир личности как предмет философско-социологического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ерушевич Генадий Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 14л.
408981
  Ерушевич Геннадий Дмитриевич Духовный мир личности как предмет философско-социологического анализа : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ерушевич Геннадий Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 153л. – Бібліогр.:л.135-153
408982
  Вассоевич А.Л. Духовный мир народов классического Востока : историко-психологический метод в историко-философском исследовании / А.Л. Вассоевич. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. – 537с. – (Руководство по востоковедению ; вып. 1). – ISBN 8-89329-061-9
408983
  Старченко Т.Е. Духовный мир нового человека / Т.Е. Старченко. – Львов, 1983. – 135с.
408984
  Самойленко В.Ф. Духовный мир общества и развитие личности / В.Ф. Самойленко. – М, 1978. – 48 с.
408985
  Степанов А.А. Духовный мир подростка. / А.А. Степанов. – Л., 1967. – 40с.
408986
  Губернаторов Михаил Алексеевич Духовный мир поколения 30-40-х годов в лирике Аркадия Кулешова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Губернаторов Михаил Алексеевич ; Минск. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Минск, 1977. – 19 с.
408987
   Духовный мир развитого социалистического общества. – М., 1977. – 479с.
408988
  Кантор А.М. Духовный мир русского горожанина. Вторая половина 17 века. Очерки / А.М. Кантор. – Москва : РГГУ, 1999. – 120 с. – ISBN 5-7281-0223-9
408989
   Духовный мир советского рабочего. – М., 1972. – 439с.
408990
  Бабосов Е.М. Духовный мир советского человека / Е.М. Бабосов. – Минск, 1983. – 335с.
408991
  Гоц Г.С. Духовный мир современники а принципы его изображения в русской художественной прозе о рабочем классе (1965-1970 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Гоц Г. С.; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. лит. и искусства. – М., 1971. – 17л.
408992
   Духовный мир социализма и идеологическая борьба. – Киев, 1985. – 251с.
408993
   Духовный мир социалистического производственного коллектива. – Фрунзе, 1985. – 224с.
408994
  Сухомлинский В.А. Духовный мир школьника подросткового и юношеского возраста. / В.А. Сухомлинский. – М, 1961. – 223с.
408995
  Шляховая Н.М. Духовный облик героя в литературе эпохи развитого социализма / Н.М. Шляховая. – Одесса, 1983. – 113с.
408996
  Ентелис Г.С. Духовный облик колхозного крестьянства. (Опыт социального исследования на материалах молдавской ССР. / Г.С. Ентелис. – Кишинев, 1967. – 68с.
408997
  Ентелис Г.С. Духовный облик колхозного крестьянства. (Опыт социального исследования на материалах молдавской ССР. / Г.С. Ентелис. – Кишинев, 1967. – 68с.
408998
   Духовный облик советского молодого человека. – М., 1976. – 169с.
408999
  Мищенко В.И. Духовный облик ученого в парадигмальной науке // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – C. 174-179. – ISSN 2076-1554


  Анализируя этапы формирования парадигмальной науки и характер деформаций духовного облика, он пришёл к выводу, что характер изменений связан с тем, как наука позволила изменить само общество и как результат - самого человека. Автор делает вывод о том, ...
409000
  Кравченко Е.С. Духовный оркестр : юморески / Е.С. Кравченко. – Москва : Советский писатель, 1965. – 119 с.
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,