Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
407001
  Смаль В.В. "Економіка-на-знаннях": до розвитку концепції // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 41-53
407002
  Буренко О. "Економіка знань" як основа конкурентоспроможності України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 65-67
407003
  Черваньов Д. Економіка - наука рейтингова // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку економістів розповідає декан економічного ф-ту.
407004
  Ткачук В.Ю. Економіка - основа оборонної могутності країни соціалізму / В.Ю. Ткачук. – Київ : Знання, 1971. – 48 с.
407005
  Самуельсон Економіка : Підручник / Самуельсон, , Поль. – Львів : Світ, 1993. – 496 с. – ISBN 5-8326-0007-Х
407006
   Економіка : Навч. посібник для загальноосвіт. навч. закладів. – Київ, 2000. – 292с. – ISBN 966-574-039-3
407007
   Економіка : Навч. посібник для загальноосвітніх навч.закладів. – 2-ге, доп. вид. – Київ : КНЕУ, 2001. – 306с. – ISBN 966-574-237-Х
407008
   Економіка : Навчальний посібник для 10-11 кл. шкіл. – Вид.2-ге, стереотип. – Київ : Либідь, 2002. – 384с. – ISBN 966-06-0231-6
407009
  Барановський О.І. Економіка "мильних бульбашок" : (частина перша) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-68 : табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1605-7988
407010
  Барановський О.І. Економіка "мильних бульбашок" : (Продовження. Початок № 4 за 2008 р.) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-23 : табл. – Бібліогр.: 62 назв. – ISSN 1605-7988
407011
  Круш П.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в EXCEL) : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш, О.В. Клименко; Нац. техніч. ін-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 264с. – ISBN 966-364-330-7
407012
  Профатілова Л.М. Економіка автомобільного транспорту / Л.М. Профатілова. – К., 1972. – 275с.
407013
  Мокрій О.Г. Економіка аграрної галузі України: "прокляття ресурсів" // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 49-53. – ISSN 2409-1944
407014
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1995
407015
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1995
407016
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1995
407017
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1995
407018
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1995
407019
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1995
407020
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1995
407021
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1995
407022
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1995
407023
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1995
407024
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1995
407025
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1996
407026
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1996
407027
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1996
407028
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1996
407029
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1996
407030
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1996
407031
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1996
407032
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1996
407033
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1996
407034
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1996
407035
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1996
407036
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1997
407037
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1997
407038
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1997
407039
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1997
407040
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1997
407041
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1997
407042
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1997
407043
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1997
407044
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1997
407045
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1997
407046
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1997
407047
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1998
407048
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1998
407049
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1998
407050
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1998
407051
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1998
407052
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1998
407053
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1998
407054
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1998
407055
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1998
407056
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1998
407057
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1998
407058
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1999
407059
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1999
407060
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1999
407061
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1999
407062
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1999
407063
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1999
407064
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1999
407065
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1999
407066
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1999
407067
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1999
407068
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1999
407069
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1999
407070
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 2000
407071
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 2001
407072
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 2001
407073
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 2001
407074
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 2001
407075
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 2001
407076
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 2001
407077
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2002
407078
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2002
407079
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2002
407080
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2002
407081
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2002
407082
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2002
407083
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003
407084
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2003
407085
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2003
407086
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2003
407087
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2003
407088
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004
407089
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004
407090
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004
407091
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2004
407092
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2004
407093
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2004
407094
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2004
407095
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2005
407096
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005
407097
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2005
407098
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2005
407099
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2005
407100
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006
407101
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2006
407102
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2006
407103
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2006
407104
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2007
407105
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2007
407106
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2007
407107
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2007
407108
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2007
407109
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2007
407110
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2007
407111
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 1. – 2008
407112
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 2. – 2008
407113
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 4 (162). – 2008
407114
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 7. – 2008
407115
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 10. – 2008
407116
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 12 (170). – 2008
407117
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 1 (171). – 2009
407118
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 4 (174). – 2009
407119
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 5 (175). – 2009
407120
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 7 (177). – 2009
407121
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 12 (182). – 2009
407122
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 1 (183). – 2010
407123
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 4 (186). – 2010
407124
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 6 (188). – 2010
407125
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 8 (190). – 2010
407126
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 9 (191). – 2010
407127
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 11 (193). – 2010
407128
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (195). – 2011
407129
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (196). – 2011
407130
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (197). – 2011
407131
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (198). – 2011
407132
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (199). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
407133
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (200). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
407134
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (201). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
407135
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (202). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
407136
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (203). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
407137
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (204). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
407138
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (205). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
407139
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (206). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
407140
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (207). – 2012
407141
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (208). – 2012
407142
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (209). – 2012
407143
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (210). – 2012
407144
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (211). – 2012
407145
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (212). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
407146
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (213). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
407147
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (214). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
407148
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (215). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
407149
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (216). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
407150
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (217). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
407151
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (218). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
407152
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (219), січень. – 2013
407153
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (220), лютий. – 2013
407154
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (221), березень. – 2013
407155
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (222), квітень. – 2013
407156
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (223), травень. – 2013
407157
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "IAE") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (224), червень. – 2013
407158
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (225), липень. – 2013
407159
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (226), серпень. – 2013
407160
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (227), вересень. – 2013
407161
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (228), жовтень. – 2013
407162
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (229), листопад. – 2013
407163
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (230), грудень. – 2013
407164
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (231), січень. – 2014. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами
407165
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (232), лютий. – 2014. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами
407166
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (233), березень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407167
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (234), квітень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407168
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (235), травень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407169
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (236), червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407170
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (237), липень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407171
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (238), серпень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407172
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (239), вересень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407173
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (240), жовтень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407174
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 ( 241) листопад 2014. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407175
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (242), грудень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407176
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (243). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407177
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (244). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407178
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (245). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407179
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (246). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407180
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (247). – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407181
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (248). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407182
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (249). – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407183
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (250). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407184
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (251). – 2015. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407185
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (252). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407186
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (253). – 2015. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407187
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (254). – 2015. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407188
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (257). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407189
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (258). – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407190
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (260). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407191
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (261). – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407192
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (262). – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407193
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (264). – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407194
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (266). – 2016. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407195
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич" ; ред. рада : Лупенко Ю.О., Михайлова Л.І., Саблук П.Т. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (267). – 2017. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407196
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (268). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407197
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (270). – 2017. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407198
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (271). – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407199
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (273). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407200
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (274). – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407201
   Економіка будівництва.. – 2-е вид., доп. – К., 1964. – 511с.
407202
  Парсяк В. Економіка в заручницях екології: хтось має це зупинити // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 4-5. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
407203
   Економіка в часи кризи - шанси на модернізацію? : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 9-12. – ISSN 1810-3944
407204
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4. – 2009
407205
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5. – 2009
407206
   Економіка в школах України. – Харків
№ 6. – 2009
407207
   Економіка в школах України. – Харків
№ 7. – 2009
407208
   Економіка в школах України. – Харків
№ 10. – 2009
407209
   Економіка в школах України. – Харків
№ 11. – 2009
407210
   Економіка в школах України. – Харків
№ 12. – 2009
407211
   Економіка в школах України. – Харків
№ 1. – 2010
407212
   Економіка в школах України. – Харків
№ 2. – 2010
407213
   Економіка в школах України. – Харків
№ 2. – 2011
407214
   Економіка в школах України. – Харків
№ 3. – 2011
407215
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4 (77). – 2011
407216
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5 (78). – 2011
407217
   Економіка в школах України. – Харків
№ 6 (79). – 2011
407218
   Економіка в школах України. – Харків
№ 7 (80). – 2011
407219
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8 (81). – 2011
407220
   Економіка в школах України. – Харків
№ 9 (82). – 2011
407221
   Економіка в школах України. – Харків
№ 10 (83). – 2011
407222
   Економіка в школах України. – Харків
№ 11 (84). – 2011
407223
   Економіка в школах України. – Харків
№ 12 (85). – 2011
407224
  Казас М. Економіка видалення і знешкодження рідних нечистот міста. / М. Казас. – Х., 1932. – 63с.
407225
  Кержаков В.І. Економіка використання вторинних ресурсів / В.І. Кержаков, О.М. Дериколенко. – К., 1986. – 47с.
407226
  Калетнік Г.М. Економіка виробництва біопалива в Україні та забезпечення продовольчої безпеки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 30-35
407227
  Биба В.У. Економіка виробництва картоплі в колгоспах. / В.У. Биба. – К., 1963. – 43с.
407228
  Коржинський М.П. Економіка виробництва м"яса. / М.П. Коржинський. – К., 1985. – 49с.
407229
  Бабицький А. Економіка виробництва: теоретичні І практичні аспекти // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 63-71. – ISSN 0131-775Х
407230
  Джур О.Є. Економіка високотехнологічних підприємств : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Джур ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2010. – 318, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 291-294. – ISBN 978-966-348-232-3
407231
  Савченко О.О. Економіка Галичини після війн 1914–1920 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 239-243. – ISSN 0321-0499
407232
  Ігнатюк А.І. Економіка галузевих ринків : навч. посібник / А.І. Ігнатюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-683-4
407233
  Синякевич І.М. Економіка галузей лісового комплексу / І.М. Синякевич. – Львів : Світ, 1996. – 183с.
407234
  Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків = The economics of money, banking, and financial markets / Ф.С. Мишкін; Пер. з англ. С.Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій; Наук. ред. перекладу С. Панчишин. – Київ : Основи, 1999. – 963с. – ISBN 966-500-150-7
407235
  Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора / Дж.Е. Стігліц. – Київ : Основи, 1998. – 854с. – ISBN 966-500-210-4
407236
  Гейлбронер Р. Економіка для всіх / Р. Гейлбронер, Л. Тароу. – Львів, 1995. – 240 с.
407237
  Єщенко П.С. Економіка для всіх / Петро Єщенко. – Київ : Вища школа, 2009. – 478с. – ISBN 978-966-642-432-Х
407238
  Юровський Д.Б. Економіка для початківців : ( У 2-х частинах ) / Д.Б. Юровський. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 64с. – ISBN 966-562-210-2
407239
  Степаненко Н.О. Економіка добробуту : навч. посібник для самостійного вивч. дисципліни / Степаненко Н.О., Степаненко В.О. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 154, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-152. – ISBN 978-966-676-580-5
407240
   Економіка добробуту : навч.-метод. комплекс для студентів екон. спец. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Н.В. Томчук-Пономаренко]. – Київ : Науковий світ, 2015. – 31, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 26-28
407241
  Артьомова Т. Економіка довіри як прообраз інституційної архітектоніки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 60-67. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
407242
  Хлобистов Є. Економіка екологічної безпеки: теорія, методологія, бюджетне забезпечення : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 57-59 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
407243
  Мішенін Є.В. Економіка екосистемних послуг: теоретико-методологічні основи / Є.В. Мішенін, Н.В. Дегтярь // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 2. – C. 243-257. – ISSN 2218-4511


  У статті розглянуто теоретико-методологічні основи формування та розвитку економіки екосистемних послуг у сфері природогосподарювання. Визначено сутнісно-змістовну основу економіки екосистемних товарів та послуг у контексті принципів сталого ...
407244
  Хоменко І Економіка електрифікації сільского господарства. / І Хоменко. – К., 1973. – 221с.
407245
  Шаров О. Економіка ЄС: санкції проти Росії та їхній зворотний вплив. // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 2). – C. 166-182. – ISSN 1684-906Х


  Розглянуто наслідки для економіки країн ЄС економічних санкцій, які вони застосували проти Росії у зв"язку з її агресивними діями в Криму та на Донбасі, а також контрсанкцій ("самосанкцій"), які Росія оголосила проти таких країн. На основі проведеного ...
407246
  Петроський М Економіка Житомирщини напередодніх Великої Жовтневої соціалістичної революції : Дис... канд. екон.наук: / Петроський М І.; Жит. дер. пед. ін-т ім. І. Франка. – Житомир, 1950. – 265л. – Бібліогр.:л.256-265
407247
  Кулаєв Ю.Ф. Економіка залізничного транспорту : навч. посібник / Ю.Ф. Кулаєв ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. транспорту ім. В. Лазаряна, Каф. "Економіки та менеджменту". – (2-ге вид., доповн. та переробл.). – Київ : Фенікс, 2012. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-240. – ISBN 978-966-136-005-0
407248
  Стадницький Ю.І. Економіка запобігання антропогенного забруднення довкілля : монографія / Стадницький Ю.І.; Ун-т економіки і підриємництва (м. Хмельницький). – Хмельницький : Університет економіки і підприємництва, 2007. – 362с.
407249
   Економіка зарубіжних країн : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 352с. – ISBN 966-8253-14-0
407250
   Економіка зарубіжних країн : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Ковалевський, Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, А.А. Наумчик, С.Н. та ін. Лебедева; В.В. Ковалевський, Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, А.А. Наумчик та ін.; за ред.: Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, В.М. Осипова. – 3-тє вид., переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 544с. – ISBN 978-966-364-510-0


  У посібнику містяться узагальнені, найсуттєвіші відомості про економіку зарубіжних країн
407251
  Гавриш О.А. Економіка зарубіжних країн : навч.посібник для студентів ВНЗ, які навч. за освіт.-проф. програмою бакалавра з напрямку підгот. "Міжнар. економіка" / О.А. Гавриш, В.І. Кривда, С.В. Нараєвський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 491, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 479-486. – ISBN 978-966-622-438-8
407252
  Старостіна А.О. Економіка зарубіжних країн (+ компакт диск) : навч.посібник / А.О. Старостіна, А.О. Длігач, Н.В. Богомаз. – Київ : Знання, 2009. – 456 с. + 1 CD. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-580-7
407253
  Варналій З. Економіка зарубіжних країн: погляд з України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 87-88. – ISSN 0131-775Х
407254
  Другак В.М. Економіка землекористування домашніх господарств сільських територій: поняття та сутність // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 34-39. – ISSN 2306-1677
407255
  Савельєв Є. Економіка знань в аспекті включення України в Європейський освітній простір і досвід ТДЕУ // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Т. 5, (№ 3). – С. 255-266. – ISSN 1684-906Х
407256
  Мудрак В.І. Економіка знань в Україні як фактор розвитку вищої освіти: соціально–філософський аналіз // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 339-344. – ISSN 2076-1554
407257
  Кліменко В. Економіка знань в усвідомленні студентів і викладачів вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 104-109. – ISSN 1682-2366
407258
   Економіка знань та її перспективи для України. – Київ, 2004. – 163с.
407259
   Економіка знань та її перспективи для України : Наукова доповідь. – Київ, 2005. – 168с.
407260
  Федулова Л. Економіка знань у контексті поглядів Пітера Друкера // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-99. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1811-3141
407261
  Тищенко В.Ф. Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів : монографія / Тищенко В.М. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-246. – ISBN 978-966-676-514-0
407262
  Магута О.В. Економіка знань як основа розбудови постіндустріального суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 133-139. – ISSN 2306-6814
407263
  Іванова І.С. Економіка знань як передумова формування інтелектуального капіталу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 107-111
407264
  Россошанська О.В. Економіка знань як середовище та джерело потенційних загроз економічній безпеці сучасних підприємств // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 3 (59). – С. 121-139. – ISSN 2222-8810
407265
  Феленчак Ю.Б. Економіка знань як складова стратегічного потенціалу регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 84-92. – (Економіка ; Вип. 27)
407266
  Козар А. Економіка знань як сучасна тенденція економічної організації суспільства // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 80-82
407267
   Економіка знань: виклики глобалізації та Україна. – Київ, 2004. – 261с. – ISBN 966-7983-98-6
407268
   Економіка знань: від проекту доктрини до перших кроків реалізації / В. Реньов, Ю. Журавльов, П. Бортпнічук, М. Нестеров // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 4 (69). – С. 32-42. – ISSN 1562-529Х


  Аналізується реалізація навчальної програми підготовки бакалаврів згідно нової доктрини.
407269
  Мельник С. Економіка знань: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні / С. Мельник, В. Матросов // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 14-25. – ISSN 1682-2366
407270
  Сахненко О.І. Економіка знань: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 7 (45). – С. 57-59
407271
  Рак Н.Є. Економіка знань: сутність та фактори управління знаннями // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 224-232. – ISSN 1562-0905
407272
  Носань Н.С. Економіка знань: сутність, перспективи і розвиток в Україні : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 12-19 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
407273
  Яценко Б.П. Економіка знань: сучасний науково-виробничий комплекс Японії // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 1 (85). – С. 21-26 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
407274
   Економіка зрошення та осушення.. – К., 1973. – 201с.
407275
  Чухно А.А. Економіка і добробут народу // Економіка Радянської України, 1985. – №7
407276
  Тимошенко Л.М. Економіка і економія / Л.М. Тимошенко. – К. : Політвидав України, 1982. – 166с.
407277
  Писаренко С.М. Економіка і зовнішньоекономічні зв"язки України : підручник / С.М. Писаренко, Л.А. Українець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2015. – 398, [2] с. : іл., табл. – Анот. та зміст укр. та англ. – Бібліогр.: с. 392-398 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0261-6
407278
   Економіка і менеджмент = Economics & management : матеріали І Міжнар. конф. молодих вчених ЕМ-2010, 25-27 листопада, 2010, Україна, Львів / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко ; програмн. ком. : Ю. Бобало (гол.), О. Кузьмін, І. Алєксєєв та ін. ; орг. ком. : З. Піх (гол.), О. Березко, В. Войцеховська та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 265, [3] c. – Конф. проходила в рамках 2-го Міжнар. молодіжного фестивалю науки "Litteris et artibus". - Парал. тит. арк. англ. мовою. - Назва кн. на обкл. на англ. мові. - Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-617-607-000-9
407279
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-227-0
Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – 2016. – 103, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
407280
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-228-7
Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – 2016. – 119, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
407281
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-229-4
Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – 2016. – 111, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
407282
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-230-0
Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – 2016. – 115, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
407283
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-231-7
Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – 2016. – 127, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
407284
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-232-4
Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – 2016. – 123, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
407285
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-233-1
Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – 2016. – 75, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
407286
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-234-8
Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – 2016. – 91, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
407287
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-235-5
Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – 2016. – 113, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
407288
   Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецрв. – Київ
№ 1. – 2011
407289
   Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ
№ 1. – 2015. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
407290
   Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ
№ 2. – 2015. – 117 с. – Резюме укр., англ. мовами
407291
  Суїменко Євген Економіка і мистецтво // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.166-184. – ISSN 1563-3713
407292
  Козаченко С.В. Економіка і науково-технічний прогрес / С.В. Козаченко. – К., 1984. – 152с.
407293
  Білоцерківець В. Економіка і нова економіка: критерії розмежування // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 17-24 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
407294
  Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності : Навчальний посібник / М.А. Йохна, В.В. Стадник. – Київ : Академія, 2005. – 400с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-184-8
407295
  Євсеєнко П.М. Економіка і організація соціалістичного сільскогосподарського виробництва / П.М. Євсеєнко. – 3 вид., переробл. і доп. – К., 1964. – 580с.
407296
  Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.Р. Пуцентейло. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 344с. – Шифр дубл33 Пуце.Доп.карт.гр. – ISBN 978-966-364-535-3


  У посібнику містяться узагальнені, найсуттєвіші відомості про економіку зарубіжних країн
407297
   Економіка і підприємництво: стан та перспективи : Збірник наукових праць. – Київ : Київський нац. тог.-екон. університет, 2001. – 336с. – ISBN 966-7376-64-8
407298
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 32с.
407299
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 16с.
407300
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1970. – 20с.
407301
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1974. – 23с.
407302
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1979. – 12с.
407303
  Сирцов М.Г. Економіка і політика в період комуністичного будівництва / М.Г. Сирцов. – К, 1967. – 46с.
407304
  Колодко Гжегож Економіка і політика конверсії золотого на євро // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 8 (669). – С. 3-13. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
407305
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения=Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2015-
№ 1 (1). – 2015. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407306
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2015-. – ISSN 2415-8763
№ 1 (3). – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407307
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2015-. – ISSN 2415-8763
№ 2 (4). – 2016. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407308
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2015-. – ISSN 2415-8763
№ 1 (5). – 2017. – 89 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407309
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2002
407310
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2004
407311
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2005
407312
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2006
407313
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
407314
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
407315
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2007
407316
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2007
407317
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2007
407318
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2007
407319
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2008
407320
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2008
407321
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2008
407322
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2008
407323
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2009
407324
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2010
407325
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2010
407326
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2010
407327
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2011
407328
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2011
407329
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2011. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407330
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2012
407331
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2012
407332
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2012
407333
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2012
407334
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2013
407335
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2013
407336
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2013
407337
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2013
407338
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2014
407339
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2014
407340
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2014
407341
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2014
407342
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407343
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407344
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407345
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2016. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407346
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407347
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407348
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407349
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407350
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407351
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-
№ 1 (38), лютий. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407352
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-
№ 2 (39), квітень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407353
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-
№ 3 (40), червень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407354
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-
№ 4 (41), серпень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407355
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-
№ 5 (42), жовтень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407356
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-
№ 6 (43), грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407357
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (44), лютий. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407358
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (45), квітень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407359
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (46), червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407360
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 4 (47), серпень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407361
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 5 (48), листопад. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407362
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 6 (49), грудень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407363
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (50), лютий. – 2015. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407364
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (51), квітень. – 2015. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407365
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (52), червень. – 2015. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407366
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 4 (53), серпень. – 2015. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407367
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (56). – 2016. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407368
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (58). – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407369
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 5 (60). – 2016. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407370
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 6 (61). – 2016. – 113 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407371
  Чайковський Я.Р. Економіка і соціально-політичний розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 236-237. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
407372
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 1999
407373
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 1999
407374
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
407375
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
407376
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
407377
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005
407378
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005
407379
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006
407380
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006
407381
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2006
407382
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2006
407383
  Федоренко В.Г. Економіка інвестування та робочі місця в Україні // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 18-20
407384
   Економіка інформаційної сфери: формування спеціальнонаукового категоріаль ного апарату / Е.П. Семенюк, Я.В. Котляревський, С.І. Князєв, О.В. Мельников // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 3. – C. 5-21. – ISSN 1815-2066
407385
  Симоненко В. Економіка й екологія: взаємозв"язок і проблеми управління // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 38-44. – ISSN 0372-6436
407386
   Економіка й організація інноваційної діяльності : навчальний посібник / І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, О.І. Мозіль, І.Г. Ткачук; І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, О.І. Мозіль, І.Г. Ткачук ; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с. – ISBN 966-8253-38-9
407387
   Економіка капіталістичних країн в період імперіалізму.. – К., 1961. – 696с.
407388
  Пархоменко І.І. Економіка культури в епоху Постмодерну: передумови становлення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 69-76


  У статті досліджуються філософсько-культурологічні та соціально-економічні передумови становлення культури як галузі економіки. Проаналізовано транс формацію категорії "праця" у виробничій сфері протягом ХХ ст. з акцентом на творчу складову та потреби ...
407389
  Пархоменко І.І. Економіка культури в ситуації постмодерну // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 116-118
407390
  Таукач Г.Л. Економіка культури і мистецтва / Г.Л. Таукач, О.В. Федосова. – Київ : Вища школа, 1992. – 231 с.
407391
  Синякевич Ігор Економіка лісокористування : Навчальний підручник для студ.вищ.навч.закл.освіти / Синякевич Ігор; МОіНУ; І-тут змісту метод. навч. – Львів : ІЗМН, 2000. – 402с.
407392
  Остапенко В.В. Економіка майбутнього - економіка інтелектуального капіталу, культури та любові // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 3-7. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (96)). – ISSN 1814-1161
407393
  Васильців Т.Г. Економіка малого підприємства : навч. посібник / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш, Н.Г. Міценко ; за ред. Т.Г. Васильціва. – Київ : Знання, 2013. – 446, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 442-446 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0108-4
407394
  Скловський І.З. Економіка надії - феномен змін політичної ситуації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015


  Статтю присвячено самоідентифікації української соціокомунікативної надії в XXI ст., що потребує ретельного вивчення культури, міжнаціонального спілкування в Україні в метафізичному контексті економіки.
407395
  Власюк В. Економіка надолуження. Як Україні скористатися "перевагами" відставання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 10


  "У світовій економічній науці так багато напрацювань, що кожна раціональна думка чи дія неодмінно знайде підтвердження своєї слушності в якійсь уже існуючій теорії. І це закономірно, оскільки всі великі економічні теорії так чи інакше були результатами ...
407396
  Мельник С. Економіка обирає стабільність // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 18-19


  Європейський вибір
407397
  Каленюк І.С. Економіка освіти : Навч. посібник / І.С. Каленюк. – Київ : Знання України, 2003. – 316с. – ISBN 966-7999-87-4
407398
  Кириченко Олександр Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування / Кириченко Олександр, Паращенко Людмила // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-51. – Бібліогр.: с. 46, 50. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються актуальні питання модернізації економіки освіти України на сучасному етапі суспільно-економічних трансформацій. Розкривається ефективність формули "конкурентоспроможна освіта - конкурентоспроможна економіка". Визначаються нові механізми ...
407399
  Бойчик І.М. Економіка підприємств : Навчальний посібник / І.М. Бойчик, П.С. Харів, М.І. Хопчан. – Львів : Сполом, 1999. – 212с. – ISBN 966-7445-05-4
407400
  Бойчик І.М. Економіка підприємств : Навч. посібник / І.М. Бойчик, П.С. Харів, М.І. Хопчан. – Львів : Сполом, 2000. – 212с. – ISBN 966-7445-05-4
407401
   Економіка підприємств : Навч. посібник для студ. вищих навчальн. закладів. – Київ, 2000. – 572с.
407402
   Економіка підприємств : підручник / Горбонос Ф.В. [та ін.]. – Київ : Знання, 2010. – 463 с. – Бібліогр.: с. 461-463. – ISBN 978-966-346-581-4


  Висвітлено теоретичні та практичні питання формування і розвитку економіки підприємств як суб"єкта господарювання, забезпеченості й використання матеріальних трудових, інвестиційних та інших ресурсів
407403
  Зубовський В.М. Економіка підприємства : Опорний курс лекцій / В.М. Зубовський; Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 64с. – ISBN 966-7508-17-Х
407404
   Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ. економ. фак. і вузів. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 500с. – ISBN 966-7411-83-4
407405
   Економіка підприємства : Підручник. – 2-ге, вид.перероб.та доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
407406
   Економіка підприємства : Навч.-метод. посібник. – Киев : КНЕУ, 2000. – 248с. – ISBN 966-574-068-7
407407
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навч.посібн. для студ.економ.спец.вищих навчальних закладів / Т.О. Примак. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вікар, 2001. – 178с. – (Віща освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7131-35-1


  Розглядаються питання формування найважливіших економічних показників діяльності підприємства. Розкривається зміст основних економічних категорій з урахуванням специфіки діяльності підприємств. Даються рекомендації, спрямовані на підвищення ...
407408
   Економіка підприємства : Структурно-логічний навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2001. – 457с. – ISBN 966-574-231-0
407409
   Економіка підприємства : Навчальні посібники для студ.вищих навчальних закладів. – Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 335с. – ISBN 966-7767-36-1


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
407410
   Економіка підприємства : Навч. посібник для студ. внз, які навчаються за програмою бакалавра з напряму "Економіка та підприємництво" / Я.С. Витвицький, У.Я. Витвицька, М.О. Данилюк, А.О. та ін. Устенко; Ін-т менеджменту та економіки; За ред. Я.С. Витвицького. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2002. – 320с. – ISBN 966-7768-34-1
407411
   Економіка підприємства : Навчальний посібник. – 3-тє вид., виправл. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 335с. – ISBN 966-311-004-Х
407412
  Макаровська Т.П. Економіка підприємства : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 304с. – ISBN 966-608-264-0
407413
  Бондар Н.М. Економіка підприємства : Навчальний посібник / Н.М. Бондар. – Київ : А.С.К., 2004. – 400с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-319-020-5
407414
   Економіка підприємства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Суми : Університетська книга, 2004. – 648с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Б-ка "Економічна освіта"). – ISBN 966-680-156-6
407415
   Економіка підприємства : Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. та інш. Покропивний; МОНУ; КНЕУ; М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний та ін.; За ред. С.Ф. Покропивного. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : КНЕУ, 2005. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
407416
  Гетьман О.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / О.О. Гетьман; МОНУ; Дніпропетровськ. ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с. – ISBN 966-364-183-5
407417
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник / Т.О. Примак. – 4-те вид., стер. – Київ : Вікар, 2006. – 219с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-81-5
407418
  Сідун В.А. Економіка підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова; МОНУ; Харківськ. держ. ун-т харчування та торгівлі. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 356с. – ISBN 966-364-177-0
407419
  Харів П.С. Економіка підприємства : збірник задач і тестів : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / П.С. Харів. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 301, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 299-301. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 966-8148-48-7
407420
   Економіка підприємства : навчальний посібник / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк, О.І. Андрусь, Н.Я. та ін. Бойчук; П.В. Круш, В.І. Подвігін, Б.М. Сердюк, О.І. Андрусь та ін.; за заг ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – Київ : Ельга-Н; КНТ, 2007. – 780с. – ISBN 966-373-205-9
407421
  Бойчик І.М. Економіка підприємства : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Ірина Бойчик. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 528с. – ISBN 966-326-212-5
407422
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.І. Шваб. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2007. – 584с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-29-6
407423
  Ковальчук І.В. Економіка підприємства : навчальний посібник / І.В. Ковальчук. – Київ : Знання, 2008. – 680 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-450-3
407424
   Економіка підприємства : підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний, В.М. Сай та ін. ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана" ; за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид 4-те, без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
407425
   Економіка підприємства : збірник тестів і задач : навчальний посібник / А.В. Шегда, Т.Б. Харченко, Ю.А. Сагайдак, Л.О. Пашнюк. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-238. – ISBN 978-966-364-993-1
407426
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / Л.І. Шваб. – Київ : Каравела, 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-411. – ISBN 978-966-2229-16-5
407427
  Іванілов О.С. Економіка підприємства : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.С. Іванілов. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 728 с. : іл. – Бібліогр.: с. 725-727. – ISBN 978-611-01-0217-9
407428
  Мацибора В.І. Економіка підприємства : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / В.І. Мацибора., В.К. Збарський, Т.В. Мацибора. – Київ : Каравела, 2012. – 311, [1] с. – Предм. покажч.: с. 288-294 .- Словник понять і термінів: с. 295-306. – Бібліогр.: c. 307-311. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-29-6
407429
  Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0309-1
407430
   Економіка підприємства : підручник для студ. ВНЗ / [Мельник Л.Г. та ін.] ; за заг. ред. Л.Г. Мельника ; [уклад. глосарію: М.В. Брюханова та ін. ; уклад. словника: Ю.М. Дерев"янко та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 863, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Глосарій: с. 824-831. - Багатомов. словник екон. термінів: с. 832-858. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-680-619-5
407431
  Шарко М.В. Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Шарко, Н.В. Мєшкова-Кравченко, О.М. Радкевич ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-289-017-4
Ч.1. – 2014. – 434, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 421-429. – Бібліогр.: с. 430-434
407432
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : підручник для студентів ВНЗ / Л.І. Шваб. – Київ : Каравела, 2015. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-411. – ISBN 978-966-222-916-5
407433
   Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.І. Цигилик, Я.Р. Бибик, М.Я. Ємбрик, В.Ф. Паращич; І.І. Цигилик, Я.Р. Бибик, М.Я. Ємбрик, В.Ф. Паращич. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 212с. – ISBN 978-966-364-475-2
407434
   Економіка підприємства.. – К.
1. – 1995. – 400с.
407435
   Економіка підприємства.. – К.
2. – 1995. – 280с.
407436
  Харів П.С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів : навч. посібник для студ. економічних спеціальностей / П.С. Харів. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 357 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-461-9
407437
   Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій : Навч. посібник. – Київ, 1999. – 328с. – ISBN 966-574-156-Х
407438
   Економіка підприємства. Тренінг-курс : навч. посібник [для студентів ВНЗ екон. спец.] / [Г.М. Филюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 191, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 186-189
407439
   Економіка підприємства: збірник тестів і задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В Шегда [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури,, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-364-993-1


  Навчальний посібник «Економіка підприємства: збірник тестів і задач» відповідає вимогам нормативної програми вивчення дисципліни “Економіка підприємства”. Він складається з інформативної частини – скороченого викладу навчального матеріалу, ...
407440
   Економіка пострадянських держав: досвід ринкової трансформації // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 9 : Актуальні проблеми економічної теорії. – С. 152-260. – ISBN 966-7574-01-6
407441
  Єсінова Н.І. Економіка праці : Навч. посібник / Н.І. Єсінова. – Харків : Академия, 1999. – 176с. – ISBN 5-7763-1799-1
407442
  Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навчальний посібник / Г.Т. Завіновська; МОУ; Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 200 с. – ISBN 966-574-197-7
407443
  Калина А.В. Економіка праці : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Калина; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 272с. – ISBN 966-608-356-6
407444
  Червінська Л.П. Економіка праці : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.П. Червінська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-283. – ISBN 978-611-01-0100-4
407445
  Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник / Н.І. Єсінова. – Київ : Кондор, 2004. – 432с. – ISBN 966-7982-41-6
407446
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Мерзляк, Є.П. Михайлов, М.Х. Корецький, Г.О. Михайлова; МОНУ; Гуманітарний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 240с. – ISBN 966-364-059-6
407447
  Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник / Єсінова Н.І. – Київ : Кондор, 2006. – 432с. – ISBN 966-7982-41-6
407448
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О.А. Грішнова. – Київ : Знання, 2006. – 560с. – ISBN 966-346-195-0
407449
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / [Качан Є.П. та ін.] ; за ред. проф. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2008. – 407 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці теми. – ISBN 978-966-346-492-3
407450
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / Пилипенко С.М. [ та ін. ] ; МОНУ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-676-278-2
407451
  Іляш О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / О.І. Іляш, С.С. Гринкевич. – Київ : Знання, 2010. – 476с. + CD. – ISBN 978-966-346-808-2
407452
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О.А. Грішнова. – 5-те вид., оновлене. – Київ : Знання, 2011. – 392 с. – Бібліогр.: с. 363-367. – ISBN 978-966-346-917-1
407453
  Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / Акіліна О.В., Ільїч Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Алерта, 2012. – 818, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 804-813. – Бібліогр.: c. 791-803. – ISBN 978-617-566-093-5
407454
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум : навчальний посібник / О.А. Грішнова, О.М. Білик. – Київ : Знання, 2012. – 286, [2] с. – Додатки: с. 204-286. – ISBN 978-966-346-978-2
407455
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / Назарова Г.В. [та ін.] ; за ред. Г.В. Назарової. – Київ : Знання, 2012. – 573 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0046-9
407456
  Синякевич І.М. Економіка природокористування / І.М. Синякевич. – К., 1996. – 157с.
407457
  Коржнев М.М. Економіка природокористування : Підручник для студ. геологічних спеціальностей вищ. навч. закл. / М.М. Коржнев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 99с. – ISBN 966-594-558-0
407458
  Данилишин Б.М. Економіка природокористування : підручник [для аспірантів науково-дслідних установ та вищих навчальних закладів] / Б.М. Данилишин, М.А. Хвесик, В.А. Голян ; М-во освіти і науки України, НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. – Київ : Кондор, 2010. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 453-464. – ISBN 978-966-351-212-9
407459
   Економіка природокористування : навчально-методичний посібник для студентів економічного ф-ту за спец. 7.050201 "менеджмент організацій" / О.В. Садченко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2011. – 184 c. – Бібліогр.: с. 179-183. – ISBN 978-966-190-459-9
407460
  Коренюк П.І. Економіка природокористування : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", спец. 7.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" та галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" / П.І. Коренюк, С.О. Федулова ; за ред. д-ра екон. наук, проф., дійс. чл. (акад.) Акад. екон. наук України П.І. Коренюка ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. хім.-технол. ун-т, Дніпропетр. філ. Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна". – Дніпропетровськ : Акцент, 2014. – 274 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 266-270. – ISBN 978-617-7109-59-3
407461
   Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ. – ISSN 1818-4170
[2014]. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407462
  Борис М. Економіка програмного забезпечення, обумовлена вимогами до проектування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 310-315 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
407463
   Економіка промислових підприємств.. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1962. – 527с.
407464
  Єрфорт І.Ю. Економіка промислового підприємства : навч. посібник для студентів техн. спец. / І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). – Краматорськ : ДДМА, 2013. – 219, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 214-216. – Бібліогр.: с. 217-219. – ISBN 978-966-379-637-6
407465
   Економіка промисловості СРСР.. – К., 1957. – 435с.
407466
  Проданова Л.В. Економіка регіонів України: втрачені ресурси і резерви майбутнього / Л.В. Проданова, О.О. Фоміна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 114-120. – ISSN 2222-4459
407467
  Горілий А.Г. Економіка ринків праці : Навчальний посібник для студентів економічних спец. вузів та слухачів ін-тів післядипл.освіти / А.Г. Горілий; Мін-во освіти України.Ін-т змісту і методів навчання.Тернопільська Академія народного господарства. – Тернопіль : Видавництво Карп"юка, 1999. – 156с.
407468
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (59). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
407469
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (60). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
407470
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (61). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
407471
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (62). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
407472
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (63). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
407473
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (64). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407474
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (65). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407475
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (66). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407476
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (67). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407477
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (68). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407478
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (69). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407479
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (70). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407480
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (71). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407481
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (72). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407482
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (73). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407483
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (74). – 2015. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407484
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (75). – 2015. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407485
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (76). – 2015. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407486
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (77). – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407487
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (79). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407488
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (80). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407489
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (81). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407490
  Матвійчук Ю. Економіка розвитку: що це означає для України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 36-39. – Бібліогр.: 1 назв.
407491
  Дерев"янкін Т.І. Економіка Росії та України в ХХ столітті: руйнівні та відбудовчі процеси в 1918-1928 рр. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 87-95. – ISSN 0320-4421
407492
  Смислов А.І. Економіка свинарства / А.І. Смислов, М.М. Карпусь. – К., 1971. – 148с.
407493
   Економіка сільского господарства.. – К., 1977. – 288с.
407494
   Економіка сільскогосподарських підприємств.. – К., 1963. – 469с.
407495
   Економіка сільського господарства. – Київ : Вища школа, 1983. – 296 с.
407496
  Павчак В.А. Економіка сільського господарства / В.А. Павчак. – Київ : Вища школа, 1990. – 397с.
407497
  Слав`юк Р.А. Економіка сільського господарства : Навч. посібник для студ.економ.спец. / Р.А. Слав`юк. – Луцьк : Вежа, 1999. – 196с. – ISBN 966-7294-59-5
407498
  Олійник Т.І. та інш. Економіка сільського господарства: наука та її сучасна парадигма // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 4 (222), квітень. – С. 94-98. – ISSN 2221-1055
407499
   Економіка соціалістичних промислових підприємств.. – К., 1957. – 440с.
407500
   Економіка соціалістичних промислових підприємств.. – К., 1960. – 552с.
407501
   Економіка соціалістичних промислових підприємств.. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1961. – 33с.
407502
   Економіка соціалістичних сільскогосподарських підприємств.. – К., 1957. – 372с.
407503
  Шоломій Ю.М. Економіка соціалістичного сільского господарства. / Ю.М. Шоломій. – К., 1966. – 99с.
407504
   Економіка соціалістичної промисловості.. – К., 1963. – 293с.
407505
  Нікола С.О. Економіка соціальних служб : метод. посібник / С.О. Нікола, Ю.О. Ніколаєв ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т інновац. та післядиплом. освіти. – Одеса : ОНУ, 2014. – 137, [1] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 125-126
407506
  Гноєвих М.О. Економіка способів зрошення / М.О. Гноєвих. – К., 1974. – 95с.
407507
  Гош О.П. Економіка СРСР - економіка розвинутої соціалістичної союзної держави / О.П. Гош. – Київ, 1973. – 21с.
407508
  Іванова О.А. Економіка сучасного підприємства : навч. посібник / О.А. Іванова, Є.П. Пеліхов, О.М. Сумець ; Народна укр. акад. – 2-ге вид., допов. – Харків : НУА, 2017. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-296. – ISBN 978-966-8558-91-5
407509
  Тімов С. Економіка Східньої Европи / С. Тімов. – Х.
Т. 1. – 1932. – 244 с.
407510
   Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407511
   Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ. – ISSN 2306-8558
№ 2. – 2013. – 193 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407512
  Фрейнкман О. Економіка та бізнес. Початковий курс : Навч. посібник для учнів 9-11 кл. загальноосвітніх шкіл / О. Фрейнкман. – Львів : Свитязь, 1997. – 176с. – ISBN 5-87332-068-3
407513
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
407514
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
407515
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
407516
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 7. – 2003
407517
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 8. – 2003
407518
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 9. – 2003
407519
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 12. – 2003
407520
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
407521
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
407522
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
407523
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
407524
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 7. – 2004
407525
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 8. – 2004
407526
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 11. – 2004
407527
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2004
407528
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2005
407529
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2005
407530
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2005
407531
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2005
407532
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
407533
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
407534
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
407535
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
407536
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
407537
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
407538
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
407539
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
407540
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
407541
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2007. – резюме укр., англ. рос. мовами
407542
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2007. – резюме укр., англ. рос. мовами
407543
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 1. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
407544
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 2. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
407545
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 3. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
407546
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 6. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
407547
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 8. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
407548
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 11. – 2008. – резюме укр., англ. рос. мовами
407549
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 1 (73). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
407550
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 4 (76). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
407551
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 6 (78). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
407552
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 10. – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
407553
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 11. – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
407554
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 12. – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
407555
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2. – 2010. – резюме укр., англ., рос. мовами
407556
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2010. – резюме укр., англ., рос. мовами
407557
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2010. – резюме укр., англ., рос. мовами
407558
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10. – 2010. – резюме укр., англ., рос. мовами
407559
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11. – 2010. – резюме укр., англ., рос. мовами
407560
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 12. – 2010. – резюме укр., англ., рос. мовами
407561
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
407562
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
407563
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
407564
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 4. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
407565
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
407566
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 6. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
407567
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
407568
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
407569
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
407570
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
407571
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
407572
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 12. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
407573
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ., рос. мовами
407574
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
407575
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
407576
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 4. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
407577
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
407578
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 6. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
407579
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
407580
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
407581
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
407582
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
407583
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
407584
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 12. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
407585
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407586
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407587
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407588
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 4. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407589
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407590
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 6. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407591
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407592
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407593
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407594
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407595
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407596
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407597
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1, січень. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407598
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2, лютий. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407599
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3, березень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407600
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4, квітень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407601
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5, травень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407602
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6, червень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407603
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7, липень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407604
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8, серпень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407605
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9, вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407606
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10, жовтень. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407607
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11, листопад. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407608
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 12, грудень. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407609
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1. – 2015. – 136 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407610
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2. – 2015. – 156 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407611
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3. – 2015. – 148 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407612
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4. – 2015. – 144 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407613
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5. – 2015. – 150 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407614
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6. – 2015. – 152 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407615
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7. – 2015. – 132 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407616
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8. – 2015. – 130 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407617
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407618
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 10. – 2015. – 138 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407619
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 11. – 2015. – 142 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407620
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1. – 2016. – 126 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
407621
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3. – 2016. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
407622
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5. – 2016. – 100 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
407623
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6. – 2016. – 90 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
407624
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7. – 2016. – 98 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
407625
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8. – 2016. – 142 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
407626
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 11. – 2016. – 106 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
407627
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017-. – ISSN 2306-6806
№ 1, серпень. – 2017. – 40 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія державне управління)
407628
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017-. – ISSN 2306-6806
№ 2, вересень. – 2017. – 40 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія державне управління)
407629
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2. – 2017. – 88 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
407630
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7, липень. – 2017. – 116 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
407631
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8, серпень. – 2017. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
407632
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9, вересень. – 2017. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами
407633
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 10, жовтень. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
407634
  Апатова Н.В. Економіка та довкілля - глобальна життєвозабезпечувальна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-20. – (Економіка ; Вип. 42)


  Аналізуються взаємозв"язки між довкіллям та видами економічної діяльності людини.
407635
  Поліщук Л.С. Економіка та зовнішньоекономічні зв"язки України : навч. посібник / Л.С. Поліщук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-268 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-730-5
407636
  Падалка О. Економіка та менеджмент освіти : національний аспект / О. Падалка, В. Кулішов // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 6. – С. 40-52. – ISSN 2309-7744


  Розкривається зміст системи компетенцій менеджерів освіти та напрями її подальшого розвитку з урахуванням вітчизняних традицій і здобутків.
407637
   Економіка та організація виробництва : підручник / В.Г. Герасимчук, А.Е. Розенплентер, А.М. Колот, К.В. Березовський, С.В. та ін. Войтко; Герасимчук В.Г. [та ін.] ; за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – Київ : Знання, 2007. – 678 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-346-214-0
407638
  Скибінська З.М. Економіка та організація виробництва : навч. посібник / З.М. Скибінська, Т.Т. Гринів. – Київ : Знання, 2012. – 299, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 290-295. – ISBN 978-617-07-0035-3
407639
  Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності : Навчальний посібник / І.А. Павленко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 204с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-660-X


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
407640
   Економіка та організація інноваційної діяльності : підручник для студентів вищ. навч. закл. / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан, Є.А. Бельтюков, С.М. [та ін.] Ілляшенко; [Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін.] ; за ред. О.І. Волкова , М.П. Денисенка. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2007. – 660, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-364-539-1
407641
  Куліков П.М. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посібник / Куліков П.М., Тишенко Д.О., Кулєшова Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 246, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 240-243. – ISBN 978-966-676-539-3
407642
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 28. – 2012. – 470 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407643
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 29. – 2012. – 455 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407644
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Мін-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 30. – 2013. – 292 с. – Реюме укр., англ. мовами
407645
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 31. – 2013. – 207 с. – Реюме укр., англ. мовами
407646
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 33. – 2014. – 328 с. – Реюме укр., англ. мовами
407647
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 34/35, ч. 1. – 2015. – 449 с. – Реюме укр., рос., англ. мовами
407648
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 34/35, ч. 2. – 2015. – 286 с. – Реюме укр., рос., англ. мовами
407649
   Економіка та право : науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 1. – 2001
407650
   Економіка та право : Науковий журнал. – Донецьк, 2002-
№ 2. – 2002
407651
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2 (27). – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407652
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (28). – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407653
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 1 (29). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407654
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2 (30). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407655
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (31). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407656
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецьк. нац. технічний ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (34). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407657
   Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 1 (35). – 2013. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407658
   Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2 (36). – 2013. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407659
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (37). – 2013. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407660
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 1 (40). – 2015. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407661
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2 (41). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407662
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2 (44). – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка", Серія "Право")
407663
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (45). – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка", Серія "Право")
407664
  Тимчик О. Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу / Олена Тимчик. – Київ : КНТ, 2014. – 409, [1] с. – Бібліогр.: с. 391-402 та підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-730-0
407665
  Федоренко В.Г. Економіка та робочі місця в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 7, квітень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6814
407666
  Геєць В. Економіка та суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над прочитаним) / В. Геєць, А. Гриценко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 4-24. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
407667
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 1. – 2015. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407668
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 2. – 2016. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407669
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 3. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407670
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 4. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407671
  Красюк Н.Д. Економіка та фінанси в діловій англійській мові : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.Д. Красюк; НБУ. Львів. банківський ін-тут. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 256с. – ISBN 966-7330-62-1


  Для студентів фінансово-економічних спеціальностей вузів, а також для осіб, що використовують англійську мову в прктичній діяльності в галузі економіки та фінансів
407672
  Котелянець В.І. Економіка транспорту в сільському господарстві. / В.І. Котелянець. – К, 1973. – 202с.
407673
  Коломийченко Х. Економіка України / Х. Коломийченко. – 8с.
407674
   Економіка України : політико-економічний журналл. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1992
407675
  Злупко С.М. Економіка України / С.М. Злупко. – Львів, 1995. – 48с.
407676
  Заблоцький Б.Ф. Економіка України : Hаціональна економіка Укра ни / Б.Ф. Заблоцький, М.Ф. Кокошко, Т.С. Смовженко. – Львів : ЛБК HБУ, 1997. – 580с. – ISBN 966-7330-01-Х
407677
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1998
407678
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1998
407679
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1998
407680
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1998
407681
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1998
407682
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1998
407683
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1998
407684
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1998
407685
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1998
407686
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1998
407687
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1999
407688
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1999
407689
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1999
407690
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1999
407691
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1999
407692
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1999
407693
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1999
407694
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1999
407695
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1999
407696
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1999
407697
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1999
407698
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2000
407699
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2000
407700
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2000
407701
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2000
407702
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2000
407703
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2000
407704
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2000
407705
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2000
407706
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2000
407707
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2000
407708
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2001
407709
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2001
407710
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2001
407711
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2001
407712
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2001
407713
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2002
407714
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2002
407715
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2002
407716
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2002
407717
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2002
407718
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2002
407719
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2003
407720
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2003
407721
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2003
407722
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2003
407723
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2003
407724
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2003
407725
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2003
407726
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2004
407727
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2004
407728
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2004
407729
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2004
407730
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2004
407731
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2004
407732
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2005
407733
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2005
407734
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2005
407735
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2005
407736
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2006
407737
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2006
407738
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2006
407739
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2006
407740
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2006
407741
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2006
407742
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2006
407743
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2007
407744
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2007
407745
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2007
407746
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2007
407747
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2007
407748
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2007
407749
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2007
407750
   Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2008
407751
   Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2008
407752
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2008
407753
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2008
407754
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2008
407755
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2008
407756
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (570). – 2009
407757
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (577). – 2009. – мова резюме англ..,укр.
407758
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (578). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
407759
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (580). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
407760
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (583). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
407761
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (585). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
407762
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (588). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
407763
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (590). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
407764
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (591). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
407765
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (592). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
407766
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (593). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
407767
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (594). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
407768
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (595). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
407769
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (596). – 2011
407770
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (597). – 2011
407771
   Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (598). – 2011
407772
   Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (599). – 2011
407773
   Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (600). – 2011
407774
   Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (601). – 2011
407775
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (602). – 2012. – мова резюме англ. та укр.
407776
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (603). – 2012
407777
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (604). – 2012
407778
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (605). – 2012
407779
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (606). – 2012
407780
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (607). – 2012
407781
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (608). – 2012
407782
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (609). – 2012
407783
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (610). – 2012
407784
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (611). – 2012
407785
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (612). – 2012
407786
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (613). – 2012. – мова резюме укр., англ.
407787
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (614). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
407788
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (615). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
407789
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (616). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
407790
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (617). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
407791
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (618). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
407792
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (619). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
407793
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (620). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
407794
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (621). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
407795
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (622). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
407796
   Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (623). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
407797
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (624). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
407798
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (625). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
407799
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (626). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407800
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (627). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407801
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (628). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407802
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (629). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407803
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (630). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407804
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (631). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407805
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (632). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407806
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (633). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407807
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (634). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407808
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (635). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407809
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (636). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407810
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (637). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
407811
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (638). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
407812
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (639). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
407813
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (640). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
407814
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (641). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
407815
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (642). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
407816
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (643). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
407817
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (644). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
407818
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (645). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
407819
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (648). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
407820
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (649). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
407821
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (650). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
407822
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (653). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
407823
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (654). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
407824
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (655). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
407825
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (656). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
407826
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (658). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
407827
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (659). – 2016. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
407828
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (660). – 2016. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
407829
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (663). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
407830
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (665). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
407831
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (671). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
407832
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (672). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
407833
  Уманців Ю. Економіка України в координатах глобальних фінансових дисбалансів / Ю. Уманців, В. Ємець // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 32-39
407834
  Посисоєв В. Економіка України в новій п"ятирічці / В. Посисоєв. – К., 1946. – 15с.
407835
  Мельник Т.О. Економіка України в період незалежності: втрати, прорахунки і перспективи розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 42-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
407836
   Економіка України в умовах глобалізації / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, Ю.Б. Пінчук, Л.О. Стороженко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-31. – Бібліогр.: 8 назв
407837
   Економіка України за січень - липень 2017 року // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 вересня (№ 170). – С. 11
407838
   Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти : аналітична доповідь / Жаліло Я.А. [та ін.] ; [відп. ред. Я.А. Жаліло] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-554-104-2
407839
   Економіка України після кризи : орієнтири стратегічних реформ : аналітична доповідь / [Жаліло Я.А. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2010. – 103, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-554-115-8
407840
   Економіка України у 2002 році: тенденції та очікувані підсумки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.9-25. – ISSN 1605-7988
407841
  Тищук Т.А. Економіка України у 2011 році: прогноз динаміки, виклики та ризики : аналітична доповідь / Тищук Т.А., Харазішвілі Ю.М., Іванов О.В. ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 85, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-554-135-6
407842
  Олійник Я.Б. Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 124-133. – ISBN 966-631-331-6
407843
  Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 164-176. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
407844
   Економіка України: національна стратегія розвитку = Economy of Ukraine: national strategy of development : монографія / Гринів Л.С. [та ін.] ; за ред. Л.С. Гринів ; МОН України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 444 с. – ISBN 978-966-613-655-1
407845
   Економіка України: старі борги і нові перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 1/2 (159/160). – С. 24-29


  У фаховій дискусії, організованій Центром Разумкова і Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні 18 листопада 2015 р. взяли участь народні депутати України, представники українського та зарубіжного бізнесу, дипломатичного корпусу, провідні аналітики ...
407846
  Голиков А.П. Економіка України: фактори виробництва, галузева структура, розміщення, тенденції розвитку : Навчальний посібник / А.П. Голиков, Н.А. Казакова, О.А. Шуба; МОНУ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 238с. – ISBN 966-623-179-4
407847
  Данилишин Б. Економіка України: що попереду? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 жовтня (№ 183). – С. 6
407848
  Перевозчиков В.І. Економіка українських земель у термінах "Словаря української мови" Бориса Грінченка : монографія / Перевозчиков В.І., Тимчик О.А., Жукова Ю.М. ; Ін-т сусп-ва Київ. ун-ту ім. Бориса Грінченка. – Київ : КНТ, 2015. – 354, [1] с. – 150-річчю з дня народж. Бориса Дмитровича Грінченка присвячується. – Бібліогр.: с. 349-354. – ISBN 978-966-373-746-1
407849
  Кольбух О.М. Економіка як концепт у текстах мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 90-93.


  Досліджується концепт "економіка" як важливий складник мовної картини світу. Простежено залежність концептуальних ознак від історичної доби. Проаналізовано реалізацію концепту "економіка" в журналістських текстах з економічної тематики. This ...
407850
  Буян І. Економіка як форма взаємодії людини і природи // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 193-208. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
407851
  Грінчук Л.К. Економіка, організація і планування сільскогосподарського виробництва / Л.К. Грінчук. – К., 1979. – 447с.
407852
   Економіка, організація і планування сільскогосподарського виробництва.. – 2-е вид., доп. і перероб. – К., 1980. – 296с.
407853
  Грінчук Л.К. Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва / Л.К. Грінчук. – Київ, 1968. – 574с.
407854
  Грінчук Л.К. Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва / Л.К. Грінчук. – Київ : Урожай, 1969. – 476 с.
407855
  Грінчук Л.К. Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва / Л.К. Грінчук. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1974. – 413с.
407856
  Канський К.Є. Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва з основами бухгалтерського обліку. / К.Є. Канський. – К., 1981. – 390с.
407857
  Тихонов Андріан Георгійович Економіка, організація і плануіання сільсько-господарського виробництва / Тихонов Андріан Георгійович, Г.Б. Лисий, . – Київ : Вища школа, 1974. – 384с.
407858
   Економіка, організація і управління підприємствами // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 3-314. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
407859
   Економіка, організація і управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 228-368. – (Економічні наки ; Вип. 4). – ISSN 1728-4236
407860
  Шевчук О.Б. Економіка, основана на знаннях: соціально-економічні тенденції // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 7-19 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
407861
   Економіка, планування і управління в лісовиробничому комплексі // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.2. – С.181-206. – ISBN 5-7763-2435-1
407862
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 1. – 1998
407863
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 1. – 1999
407864
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 1. – 2000
407865
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 2. – 2000
407866
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 3. – 2000
407867
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 4. – 2000
407868
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 5. – 2000
407869
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 6. – 2000
407870
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 7. – 2000
407871
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 8. – 2000
407872
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 9. – 2000
407873
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 10. – 2000
407874
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 11. – 2000
407875
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 12. – 2000
407876
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 2. – 2001
407877
   Економіка. Економічні науки : Реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 2. – 2002
407878
   Економіка. Економічні науки : Реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 3. – 2002
407879
   Економіка. Економічні науки : Реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 6. – 2002
407880
   Економіка. Економічні науки : Реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 10. – 2002
407881
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 11. – 2002
407882
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 12. – 2002
407883
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 8. – 2003
407884
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 11. – 2003
407885
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 3. – 2004
407886
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 4. – 2004
407887
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 5. – 2004
407888
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 8. – 2004
407889
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 10. – 2004
407890
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 11. – 2004
407891
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 2. – 2005
407892
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 10. – 2005
407893
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 12. – 2005
407894
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 1. – 2006
407895
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 3. – 2006
407896
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 6. – 2006
407897
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 7. – 2006
407898
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 8. – 2006
407899
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 10. – 2006
407900
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 11. – 2006
407901
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 2 (16). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407902
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 3 (17). – 2016. – 106 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407903
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 4 (18). – 2016. – 132 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407904
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 1 (19). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407905
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 2 (20). – 2017. – 122 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407906
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 3 (21). – 2017. – 136 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
407907
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 5 (9). – 2016. – 111 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
407908
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 6 (10). – 2016. – 121 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
407909
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 7 (11). – 2016. – 128 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
407910
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 8 (12). – 2016. – 126 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
407911
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 9 (13). – 2016. – 118 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
407912
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 5 (21). – 2017. – 180 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
407913
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 6 (22). – 2017. – 196 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
407914
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 7 (23). – 2017. – 146 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
407915
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 8 (24). – 2017. – 182 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
407916
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 9 (25). – 2017. – 184 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
407917
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 10 (26). – 2017. – 164 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
407918
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 1. – 2000
407919
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 2. – 2000
407920
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 3. – 2000
407921
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 4. – 2000
407922
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 5. – 2000
407923
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 6. – 2000
407924
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 7. – 2000
407925
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 8. – 2000
407926
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 9. – 2000
407927
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 10. – 2000
407928
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 11. – 2000
407929
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 12. – 2000
407930
   Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 3. – 2001
407931
   Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 9. – 2001
407932
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 3. – 2002
407933
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 7. – 2002
407934
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради. – Київ
№ 11. – 2002
407935
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. Проблемні питання ,коментарі та поради. – Київ
№ 12. – 2002
407936
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 4. – 2003
407937
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 5. – 2003
407938
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 9. – 2003
407939
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 11. – 2003
407940
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 3. – 2004
407941
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 8. – 2004
407942
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 9. – 2004
407943
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 11. – 2004
407944
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 1. – 2005
407945
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 2. – 2005
407946
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 5. – 2005
407947
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 6. – 2005
407948
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 7. – 2005
407949
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 8. – 2005
407950
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 10. – 2005
407951
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 11. – 2005
407952
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006
407953
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 11. – 2006
407954
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 12. – 2006
407955
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 1. – 2007
407956
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 2. – 2007
407957
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 3. – 2007
407958
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 4. – 2007
407959
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 8. – 2007
407960
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 12. – 2007
407961
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 1. – 2008
407962
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 2. – 2008
407963
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 4. – 2008
407964
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 7. – 2008
407965
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 8. – 2008
407966
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 9. – 2008
407967
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 10. – 2008
407968
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 12. – 2008
407969
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 3. – 2009
407970
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 5. – 2009
407971
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 10. – 2009
407972
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 11. – 2009
407973
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 1. – 2010
407974
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 3. – 2010
407975
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 6. – 2010
407976
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 7. – 2010
407977
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 9. – 2010
407978
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 1. – 2016. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
407979
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 3. – 2016. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
407980
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5. – 2016. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
407981
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 6. – 2016. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
407982
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 7. – 2016. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407983
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 8. – 2016. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407984
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 10. – 2016. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407985
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 11. – 2016. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407986
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 12. – 2016. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407987
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; редкол.: Дацій О.І., Бутинець Т.А., Невелєв О.М. [та ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 2. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407988
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 4. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407989
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407990
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5/1. – 2017. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407991
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5/2. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407992
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5/3. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407993
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 6. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407994
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 6/1. – 2017. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407995
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 6/2. – 2017. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407996
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 7. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407997
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 8/3. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407998
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 9/1. – 2017. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
407999
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 9/2. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
408000
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 9. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,