Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
407001
  Сайковська Ю О. "Десятий праведник” Любомира Ніколова – наукова фантастика на межі ХХ–ХХІ ст. // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2014. – Вип. 18. – C. 393-404. – ISBN 978-966-399-637-0
407002
  Гальченко С. "Десятирічка" Остапа Вишні (рукопис із шухляди часів незалежності) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 57-69. – ISSN 0236-1477
407003
  Гунько О. "Десь гуляє мій виклик" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 5 (7). – С. 122-124
407004
  Сорока Ю. "Десь там далеко, на Волині, Створилась армія УПА..." // Волинь моя / Міжнародне громадське об"єднання "Волинске братство" ; редкол.: В. Білан, М. Жулинський, Л. Кравчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 9. – С. 101-114. – ISBN 966-617-7381-44-9
407005
  Боровський О. "Детально і шокуюче", але "нічого нового". Після свідчень Вільяма тейлора Україна знову потрапила на сторінки американских ЗМІ // Україна молода. – Київ, 2019. – 25-26 жовтня (№ 119). – С. 5


  "Україна знову на перших шпальтах: головне зі свідчень Тейлора у справі щодо імпічменту Трампа. Свідчення дипломата Вільяма Тейлора у справі про імпічмент президента Дональда Трампа викликали бурхливу реакцію в американській пресі, зазначає Українська ...
407006
  Тельдеши Ю. "Детективы" атомного века / Ю. Тельдеши. – Москва, 1977. – 231с.
407007
   "Дети Ванюшина" на сцене. – М, 1940. – 44с.
407008
   Дескрипторный словарь "Геология месторождений руд черных металлов". – М, 1973. – 282с.
407009
   Дескрипторный словарь региональной терминологии Советского Союза и зарубежных стран : (географические нпименования). – Москва, 1973. – 263 с. – (Научно-техническая информация в геологии)
407010
  Мартынюк А.П. Дескрипции эмоций как символы соматических состояний человеческого организма (на примере эмоции страха) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 47-52. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
407011
  Грунський І.С. Дескрипція автоматів їхньою поведінкою / І.С. Грунський, В.А. Козловський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 108-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто деякі питания дескрипції автоматів, у першу чергу, фрагментами поведінки. Наведено умови існування контрольних експериментів та ідентифікаторів станів автомата. Для систем визначальних співвідношень, якими може бути заданий автомат, вказано ...
407012
  Захлипа Д. Дескрипція екзистенціального вибору в однині: від С. К"єркегора до М. Гайдегера // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 27-28. – ISBN 978-966-285-491-6
407013
  Голобородько Я. Дескрипція натур-нескінченності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 1 (601). – С. 63-72. – ISSN 0236-1477
407014
  Паламарь-мордвинцева Г.М. Десмидиевые водоросли Украинкой ССР / Г.М. Паламарь-мордвинцева. – Киев : Наукова думка, 1982. – 239с.
407015
  Мордвинцева Галина Михайловна Десмидиевые водоросли Украинской ССР : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.05 / Мордвинцева Галина Михайловна; АН УССР, Ин-т ботаники. – л.
407016
  Лобик А.И. Десмидиевые водоросли, собранные в 1913 и 1914 г. г. в Холмском уезде Псковской области : (с 14 рис. в тексте) / А.И. Лобик. – Петроград : [Тип. К. Маттисена], 1916. – 43 с. : ил. – Без тит. л. - Пар. назв.оттиска и резюме на фр. яз.- Отд. оттиск: Известия Императоского Ботанического сада Петра Великого / под гл. ред. Директора сада А.А. Фишера-Вальдгейма, при участии ред. отд.: Б.А. Федченко и др.... 1916, т. 16, приложение 2


  Ред. : Федченко, Борис Александрович (1872-1947)
407017
  Косинская Е.К. Десмидиевые водоросли. / Е.К. Косинская. – Вып.1. – М.-Л., 1960. – 1-708с.
407018
  Белов Анатолий Десмод жаждет крови : Летучая мышь с вертикальным взлетом // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 22-24 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
407019
  Казицкий В.М. Десмургия. / В.М. Казицкий, Н.А. Корж. – 3-е изд. перераб. доп. – К., 1986. – 74,[3] с. : ил.
407020
  Грибачев Н.М. Десна-красавица / Н.М. Грибачев. – Москва, 1955. – 231с.
407021
  Грибачев Н.М. Десна-красавица / Н.М. Грибачев. – Москва, 1956. – 229с.
407022
  Козловський М.Ф. Десна - красуня / М.Ф. Козловський, О.М. Шмельв. – К, 1968. – 58с.
407023
  Хільчевський В.К. Десна (- річка, територия басейну якої знаходится в межах РФ (Смоленська, Брянська і Курська обл. та України (Чернігівська, Сумська і Київська обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 486. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
407024
   Десна в межах України : (санітарно-гідробіологічна та гідрохімічена характеристика). – Київ : Наукова думка, 1964. – 160 с.
407025
  Фокін Руслан Десна. Річкою перспектив : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 146 : Фото
407026
  Гамсахурдиа К. Десница великого мастера / К. Гамсахурдиа. – Тбилиси, 1943. – 258 с.
407027
  Гамсахурдиа К. Десница великого мастера / К. Гамсахурдиа. – Москва, 1944. – 283 с.
407028
  Гамсахурдиа К. Десница великого мастера : роман / К. Гамсахурдиа; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1955. – 328 с.
407029
  Гамсахурдиа К. Десница великого мастера : роман / К. Гамсахурдиа; пер. с груз. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 295 с.
407030
  Гамсахурдиа К. Десница великого мастера : роман / К. Гамсахурдиа; пер. с груз. – Москва : Известия, 1961. – 339 с.
407031
  Гамсахурдиа К. Десница великого мастера : роман / К. Гамсахурдиа; пер. с груз. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 320 с.
407032
  Гамсахурдиа К. Десница великого мастера : роман / К. Гамсахурдиа; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1963. – 368 с.
407033
  Гамсахурдиа К. Десница великого мастера : роман / К. Гамсахурдиа; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1991. – 301 с.
407034
  Грацианский П.С. Десницкий / П.С. Грацианский. – Москва, 1978. – 111с.
407035
  Гризун А.П. Десниця : поезії / А.П. Гризун. – Харків, 1972. – 35 с.
407036
  Десняк О. Десну перейшли батальйони : роман / О.Г. Десняк. – Київ : Держлітвидав України, 1937. – 300 с.
407037
  Десняк О. Десну перейшли батальйони : роман / О.Г. Десняк. – Київ, 1939. – 231 с.
407038
  Десняк О. Десну перейшли батальйони : роман / О.Г. Десняк. – Київ, 1946. – 243 с.
407039
  Десняк О. Десну перейшли батальйони : роман / О.Г. Десняк. – Київ, 1949. – 564 с.
407040
  Десняк О. Десну перейшли батальйони : роман / О.Г. Десняк. – Київ, 1963. – 240 с.
407041
  Десняк О. Десну перейшли батальйони : роман / О.Г. Десняк. – Київ : Дніпро, 1966. – 251 с.
407042
  Десняк О.Г. Десну перейшли батальйони : роман / О.Г. Десняк. – Київ, 1975. – 299 с.
407043
  Десняк О.Г. Десну перейшли батальйони : роман / О.Г. Десняк. – Київ, 1977. – 240 с.
407044
  Десняк О.Г. Десну перейшли батальйони : роман / О.Г. Десняк. – Київ, 1979. – 318 с.
407045
  Десняк О. Десну перейшли батальйони : роман / О.Г. Десняк. – Київ : Радянська школа, 1987. – 432 с.
407046
  Десняк О. Десну перейшли батальйони. Тургайський сокіл : романи / О.Г. Десняк. – Київ : Держлітвидав України, 1957. – 567 с.
407047
  Десняк О. Десну перейшли батальони : роман / О.Г. Десняк. – Київ, 1984. – 223 с.
407048
  Десняк А. Десну перешли батальоны : роман / А.И. Десняк. – Симферополь, 1957. – 256 с.
407049
  Десняк А.И. Десну перешли батальоны : роман / А.И. Десняк. – Москва, 1968. – 263 с.
407050
  Гетьман Володимир Десняно-Старогутський національний природний парк : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 38-39 : Фото
407051
   Деснянський екологічний коридор / [Василюк О. та ін.] ; під заг. ред. В. Костюшина, Є. Прекрасної ; [іл.: І. Парнікози та ін.] ; Нац. екол. центр України. – Київ : НЕЦУ, 2010. – 163, [4 ] с., [10] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ч.
407052
  Ігнатенко М.І. Деснянські весни : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 80 с.
407053
  Никифоров О. Деснянські озера : Путівник для туристів, мисливців та рибалок / О. Никифоров. – Київ, 1967. – 159с.
407054
  Полянська К.В. Деснянські річководолинні ландшафти як середовище та об"єкти збереження природи : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Полянська Катерина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – 270 арк. – Додатки: арк. 202-270. – Бібліогр.: арк. 183-201
407055
  Полянська К.В. Деснянські річководолинні ландшафти як середовище та об"єкти збереження природи : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Полянська Катерина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
407056
  Гетьман Володимир Деснянсько-старогутський національний природний парк // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 26 : Фото


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
407057
  Бурцев В.Т. Десобрция газа из жидкого металла в вакууме / В.Т. Бурцев. – М., 1987. – 233с.
407058
  Зубенко Б И. Десорбция Cu(III) из донных отложений в зависимости от содержания растворенного в воде кислорода и гуминовых кислот в условиях эксперимента / Б И. Зубенко, А.А. Морозова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 114-118. – Бібліогр.: 7 назв
407059
  Канищев Василий Николаевич Десорбция газов из кристаллических твердых тел, стимулированная ионными и электронными обученияем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Канищев Василий Николаевич; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1987. – 21л.
407060
  Зубенко И.Б. Десорбция хрома из донных отложений в зависимости от минерализации воды в условиях эксперимента // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 139-141. – Бібліогр.: 6 назв
407061
  Линник П.М. Десорбція сполук азоту, фосфору і заліза з донних відкладів за дії різних чинників / П.М. Линник, А.О. Морозова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 73-81. – Бібліогр.: 7 назв
407062
  Старик А. Деспотизм і демократія // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 71-80. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Стаття присвячена політико-правовим аспектам розуміння деспотизму та демократії, співвідношення понять держава та громадянське суспільство. Вони розглядаються не тільки з позицій історії політичних і правових учень або сучасних концепцій, а й ...
407063
  Верховцева І.Г. Деспотизм поміщика замінений деспотизмом общини: П.О. Валуєв про селянське самоврядування першого десятиріччя функціонування // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 48-50. – ISSN 2076-1554
407064
  Сварог В. Деспотичний автор і покірні персонажі // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 124, травень : травень. – С. 5-12


  Роман Ольги Мак "Проти переконань".
407065
  Крижанівський О.П. Деспотія східна (азіатська) / О. Крижанівський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 99. – ISBN 966-642-073-2
407066
  Грин А.С. Десси и Моргиана / А.С. Грин. – Л., 1966. – 508с.
407067
  Парахонський Б.О. Дестабілізація Європи: гібридна війна РФ / Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 5-29. – ISSN 2616-9460
407068
  Копан О.В. Дестабілізація соціально-політичної ситуації - провокація внутрішньодержавного конфлікту // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 73-78
407069
  Асланов С.А. Дестабілізація сусідніх держав як механізм підтримання етнополітичної стабільності Російської Федерації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 232-239. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
407070
  Глазко Т.Т. Дестабілізація хромосомного апарату в різних таксонах тварин як показник екологічних змін : Автореф. дис. ... д-ра сільськогосп. наук: Спец. 03.00.16 / Т.Т.Глазко; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекол. та біотехнол. – Київ, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
407071
  Фурсов А.И. Десталинизация: тайные коды // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 7 (112). – С. 27-34
407072
  Тєвікова О.В. Десталінізація 1953-1964 років в Україні та її вплив на суспільний світогляд // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава, 2012. – № 27. – С. 52-59. – ISSN 2075-1451
407073
  Шаров О.М. Дестафація грошей та поява цифрової валюти // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (722). – С. 82-96. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2522-9303
407074
  Микулин Г.И. Дестилляция в производстве соды / Г.И. Микулин, И.К. Поляков. – Ленинград, 1956. – 348 с.
407075
  Гельперин Н.И. Дестилляция и ректификация / Н.И. Гельперин. – М.-Л., 1947. – 312с.
407076
  Пришляк Я. Деструктив поточного інформування: контент-аналіз заголовків новинних агрегаторів України, США та Росії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 119-127. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
407077
  Кіндзерський Ю.В. Деструктиви промислової політики в Україні та можливості їх подолання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 4-16 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
407078
  Редколіс О.М. Деструктивна агресія як феномен соціально-філософського осмислення (в контексті гуманітарної та політичної безпеки держави) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 255-265. – ISSN 2077-8309
407079
  Бойко О. Деструктивна діяльність людини: філософсько-антропологічний аналіз // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 65-67
407080
  Нестелєєв М. Деструктивна й автодеструкотивна образність прози українського "втраченого покоління" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9 (609). – С. 64-72. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджується суїцидальний аспект прози українського "втраченого покоління". З"ясовано психосемантику травматичного та посттравматичного мотивів для творів письменника повоєнного періоду, проаналізовано особливості відображення військового ...
407081
  Тимінська К.О. Деструктивна сила міжнародного тероризму та національна безпека держав // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 512-523
407082
  Тимінська К. Деструктивна сила міжнародного тероризму та світова безпека держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 8-9
407083
  Кахно І. Деструктивний вплив засобів масової інформації на стан психічного здоров"я сучасної молоді // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 9-15. – ISSN 2312-1246
407084
  Мандибура В.О. Деструктивний вплив ігнорування світового досвіду приватизацій на розвиток сфери матеріального виробництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 29-36.


  У статті на основі узагальнення світового досвіду проведення денаціоналізації сформульовані десять її основних принципів. На основі проведеного аналізу показано, який деструктивний вплив має порушення цих принципів для економіки України. Даються ...
407085
  Харенко Сергій Деструктивний вплив контрпереносу у психокорекційній роботі з підлітками // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 172-175. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
407086
  Вдовиченко Є. Деструктивний вплив корупційних процесів на формування ментальності майбутніх поколінь // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2016. – № 3 (6). – С. 109-119. – ISSN 2311-8822


  Статтю присвячено небезпечним аспектам впливу корупції на формування ментальності майбутніх поколінь у системі вищої освіти України. Як відомо, заклади вищої освіти — це установи, що не лише стоять на передовій дослідницької роботи в усіх сферах ...
407087
  Дрозд Н. Деструктивний вплив неформального сектора економічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деструктивні прояви неформального сектору економічної діяльності на соціально-економічний розвиток країни. Доведено, що незважаючи на тимчасовий позитивний вплив підвищення рівня часткової зайнятості серед некваліфікованих ...
407088
  Даниленко С. Деструктивний інформаційний вплив на соціально-політичні процеси (на прикладі Франції) / С. Даниленко, О. Фурсай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-31. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються ініціативи європейських структур, зокрема Європейської комісії із протидії зовнішньому деструктивному інформаційному впливу на соціально-політичні процеси. Зауважується, що такий вплив став можливим завдяки спрощеному доступу до ...
407089
  Вавілова А.С. Деструктивний перфекціонізм як чинник тривожно-депресивних патернів у підлітків : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Вавілова Альона Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 243 арк. – Додатки: арк. 203-243. – Бібліогр.: арк. 183-202
407090
  Вавілова А.С. Деструктивний перфекціонізм як чинник тривожно-депресивних патернів у підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Вавілова Альона Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
407091
  Городенко Л.М. Деструктивні (інмутаційні) процеси у мережевій комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 175-178


  У статті розглядаються інмутаційні процеси поведінки індивіда під впливом мережевої комунікації і в середовищі мережевого спілкування, а також здійснюється спроба класифікації деструктивних форм мережевої інмутації. The article deals with the ...
407092
  Дубов Д.В. Деструктивні впливи та негативні наративи: інструменти виявлення та протидії : [метод. матеріали] / [Д.В. Дубов, А.В. Баровська, Ю.К. Каздобіна]. – Київ : УФБС, 2020. – 54 с. : іл. – Без тит. арк. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.
407093
  Литвиненко Н.П. Деструктивні впливи у міжнародних відносинах // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 67-69
407094
  Крючкова І.В. Деструктивні зміни в розподілі валового наявного доходу та напрями державної політики щодо їхнього подолання // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 7-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1605-7988
407095
   Деструктивні зміни слизової оболонки тонкої кишки щурів після дії іонізуючого опромінення / С.В. Хижняк, Л.О. Зотіков, З.Н. Петренко, Ю.В. Степанов, А.А. Бублик, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-11. – (Біологія ; Вип. 31)


  Електронно-мікроскопічні дослідження структурного стану слизової оболонки тонкої кишки щурів через одну добу після рентгенівського опромінення в дозах 0,5 - 3,0 Гр свідчить про наростання, із збільшенням дози опромінення, інтенсивності й поширеності ...
407096
  Гулай В. Деструктивні механізми ескалації українсько-польського конфлікту на Волині в роки Другої світової війни // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 65-70. – (Історія ; Вип. 18)
407097
  Попазогло В.С. Деструктивні неформальні інституту політики держав Центральної Азії: приклад Узбекистану та Туркменістану // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 43-47. – ISSN 2519-2949
407098
  Попазогло В.С. Деструктивні неформальні політичні інститути: форми прояву та механізми протидії // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 85-90. – ISSN 2519-2949
407099
  Комарчук О.О. Деструктивні політичні та соціальні технології у структурі гібридної війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 316-319. – ISSN 2076-1554
407100
  Пількевич А. Деструктивні процеси в системі військової організації Риму та формування ранніх елементів професіоналізації армії в ІІ ст. до Р.Х. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 17-20. – ISSN 2309-9356


  В статті проаналізовано ключові прояви кризи військової організації Стародавнього Риму. Запропоновано розширену хронологію витоків професіоналізації римської армії. В статье проанализированы главные проявления кризиса военной организации Древнего ...
407101
  Палієнко В.П. Деструктивні процеси як чинник геоморфогенезу на території України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-45. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглянуто деякі аспекти дослідження деструктивних процесів у пліоцен-антропогеновий період для різних ділянок території України.
407102
  Шмирко С.В. Деструктивні секти: новий виклик та небезпека для сучасного суспільства / С.В. Шмирко, В.І. Добрянський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 10-15. – Бібліогр.: 16 назв.
407103
  Панова Н. Деструктивні тенденції в українській літературі на межі XIX- XX ст // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 376-389
407104
  Скалацький В.М. Деструктивні тенденції формування особистості в інформаційному суспільстві // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 205
407105
  Шевчук А.В. Деструктивні фактори розвитку цифрової економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 5-10. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 46). – ISSN 2306-4420
407106
  Шаповал Н.В. Деструктивність влади як соціально-філософська проблема : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Шаповал Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
407107
  Русін Р.М. Деструктивність і креативність як чинники формування художньо-образної системи сюрреалізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-32. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу філософсько-естетичних концепцій кінця ХІХ початку ХХ ст., які послужили основою мистецьких практик сюрреалізму. Статья посвящена анализу философско-эстетических концепций конца ХIХ начала ХХ в., которые послужили основанием ...
407108
  Русін Р.М. Деструктивність і креативність як чинники формування художнього образу в образотворчому мистецтві авангарду // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 9


  У статті аналізується деструктивність і креативність в мистецтві авангар- ду, постійна взаємодія яких ставить під сумнів художньо-образну природу мисте- цтва, полишає його естетичної визначеності і онтологічної сталості. В статье анализируется ...
407109
  Гончаров С.А. Деструктивное авторство: антиавтор и антидар // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 70-78. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 58). – ISSN 2226-0994
407110
  Рыбаковский Л.Л. Деструктивное влияние «демографической ямы» на функционирование образовательных учреждений / Л.Л. Рыбаковский, Ф.Э. Шереги, В.И. Савинков // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 9-20. – ISSN 1561-2465


  Обсуждается актуальная с позиции модернизации системы образования проблема – потенциальное влияние «демографической ямы» и в целом депопуляции населения Российской Федерации на коррекцию мероприятий перспективной образовательной политики. Приведены ...
407111
  Коротченко К.А. Деструктивное действие ионизирующего гамма-излучения на крахмал : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Коротченко К.А. ; МВиССО СССР, Моск. технол. ин-т пищ. пром. – Москва, 1962. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
407112
  Шаповал Н.В. Деструктивность человеческого поведения: философский анализ // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 93-98. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
407113
  Якушев И.В. Деструктивные взаимоотношения в учебных группах образовательных учреждений МВД России / И.В. Якушев, И.Б. Ачитаева // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Деструктивные взаимоотношения рассматриваются как проявление неблагоприятного развития группы, в структуру которых входят "преследователи", "жертва", "сторонние наблюдатели" и группа как социальный организм. Стадии развития деструктивных ...
407114
  Башарин А.К. Деструктивные комплексы в структуре материков / А.К. Башарин. – Новосибирск : Наука, 1991. – 238 с.
407115
  Имдад Байрамов Мустафа оглу Деструктивные механизмы сепаратизма // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 238-243. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
407116
  Кашаев Т. Деструктивные социально-политические аспекты проявления религиозного экстремизма в рамках Содружества независимых государств // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 37-40
407117
   Деструктивный рельеф как источник информации о геологическом пространстве. – Москва : Недра, 1989. – 154 с.
407118
  Раца В.И. Деструкция заднего вентрального ядра зрительного бугра как метод хирургического лечения тяжелых болевых синдромов : Автореф... канд. мед.наук: 14.778 / Раца В.И.; АМН СССР. Науч.-исслед. ин-т нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. – М., 1970. – 17л.
407119
   Деструкция и окисление ископаемых углей. – К, 1979. – 167с.
407120
  Грасси Н. Деструкция и стабилизация полимеров. / Н. Грасси, Д. Скотт. – Москва : Мир, 1988. – 446с. – ISBN 5-03-00063-8
407121
   Деструкція багатостінних вуглецевих нанотрубок при радіаційних пошкодженнях електронним опроміненням / Пінчук-Ругаль, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, Л.А. Булавін, О.С. Ничипоренко, Ю.Є. Грабовский, О.Г. Ругаль, М.А. Заболотний, М.М. Білий, В.В. Шлапацька, С.В. Лізунова // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 16, № 3. – С. 230-237. – ISSN 1818-331Х
407122
  Кондратенко Н. Деструкція в постмодерністському художньому дискурсі: сутність і типологія // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 152-156. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
407123
  Сірко А.В. Деструкція економічних інтересів у квазіринковому суспільстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 36-42
407124
  Дончук З. Десята = The tenth : збірка оповідань / Зосим Дончук. – Філядельфія : Накладом автора, 1968. – 222, [1] с. – Парал. тит. арк. англ.
407125
   Десята Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 19-22 травня 2009 р. : збірка тез доповідей / КНУТШ, Хімічний ф-т ; [ оргкомітет : Воловенко Ю.М., Запорожець О.А., Войтенко З.В.]. – Київ : Київський університет, 2009. – 220 с. – Присвячується 175-річниці заснування Київського національного університету
407126
  Стадницький В. Десята міжнародна // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  На базі кафедри оптики уніерситету щорично впродовж 10 років, проводиться міжнародна конференция молодих учених з різних країн світу. Конференцію організовують головним чином студенти та аспіранти під наглядом прграмного комитету та завідувача кафедри ...
407127
   Десята нарада керівників закордонних дипломатичних установ України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 7-11
407128
   Десята п’ятирічка і культурно-освітні заклади. – К, 1977. – 176с.
407129
   Десята сесія Верховної Ради СРСР дев"ятого скликання 29-30 листопада і 1 грудня 1978 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1978. – 295 с.
407130
   Десята сесія Верховної Ради СРСР, 20 січня - 1 лютого 1944 р. : Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1944. – 316 с.
407131
  Кеш Р. Десята частина народу живе на своїй батьківщині, решта - в діаспорі // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 20 (223). – С. 54-57


  150 років тому закінчилася Кавказька війна, що тривала століття. Російська імперія остаточно підкорила Черкесію - найбільшу країну Західного Кавказу, а майже мільйон черкесів вигнали з батьківщини до Османської імперії. Нинішнє Сочі стоїть на їхніх ...
407132
  Никифоров Константин Десятая война 130 лет спустя // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6. – С. 25. – ISSN 0235-7089
407133
   Десятая Всесоюзная научная конференция. Электроника сверхвысоких частот : тезисы докладов / Десятая Всесоюзная научная конференция. – Минск
Т. 1 : Вакуумная электроника СВЧ. – 1983. – 318 с.
407134
   Десятая Всесоюзная научная конференция. Электроника сверхвысоких частот : тезисы докладов / Десятая Всесоюзная научная конференция. – Минск
Т. 2 : Твердотельная электроника СВЧ. – 1983. – 422 с.
407135
   Десятая высота. – М, 1981. – 672с.
407136
   Десятая выставка живописи и графики художников-педагогов г. Москвы : каталог. – Москва : Советский художник, 1958. – 20 с.
407137
   Десятая выставка книжной графики московских художников : каталог. – Москва, 1973. – [71] с.
407138
   Десятая выставка произведений художников Студии МВД СССР : каталог. – Москва : Советский художник, 1980. – 29 с.
407139
   Десятая годовщина Калужского университета "Бойой". – 11с.
407140
  Байкурт Ф. Десятая деревня / Факир Байкурт ; пер. с тур. Ю. Смоляра. – Москва : Прогресс, 1967. – 283 с.
407141
  Межирицкий П.Я. Десятая доля пути : Повесть / П.Я. Межирицкий. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 317с.
407142
  Королев В.А. Десятая Международная конференция "Ильенковские чтения" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.176-180. – ISSN 0042-8744
407143
   Десятая международная научно-практическая конференция " Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 20-22 : фото
407144
  Аузин И. Десятая мелодия / И. Аузин. – Москва, 1973. – 382с.
407145
  Аузинь И. Десятая мелодия : стихи / Имант Аузинь ; пер. с латыш. В. Андреева, Л. Ждановой ; [вступ. ст. А. Брока]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 382 с. : ил.
407146
  Арго А.М. Десятая муза / А.М. Арго. – Москва, 1964. – 86с.
407147
  Крус Х.И. де ла Десятая муза / Х.И. де ла Крус. – М., 1966. – 135с.
407148
  Крус Х.И. де ла Десятая муза / Х.И. де ла Крус; Пер. с исп. И. Чежеговой. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Художественная литература, 1973. – 173 с.
407149
  Медведев А.Н. Десятая муза / А.Н. Медведев, А.А. Чернышев. – М : Детская литература, 1977. – 176 с.
407150
  Чердынцев В.В. Десятая муза : Стихи / В.В. Чердынцев. – Севастополь : Аква-Вита, 1997. – 154с. – ISBN 966-95316-0-8; 966-95316-1-6
407151
  Кукаркин А.В. Десятая муза или десятая жертва? / А.В. Кукаркин. – Москва, 1966. – 32с.
407152
  Подорожанский И.А. Десятая надежда / И.А. Подорожанский. – Куйбышев, 1966. – 52с.
407153
   Десятая научная конференция "Общество и государство в Китае". – М
2. – 1979. – 215с.
407154
   Десятая научная конференция "Общество и государство в Китае". – Москва
3. – 1979. – 230 с.
407155
   Десятая научно-техническая конференция (май, 1960) : Тезисы докл. – Москва, 1960. – 68с.
407156
   Десятая научно-техническая конференция Московского нефтяного института. 1955 г.. – Москва : Гостоптехиздат, 1956. – 170с.
407157
  Ильин С.С. Десятая пятилетка - важный этап в создании материально-технической базы коммунизма / С.С. Ильин. – Москва, 1978. – 64с.
407158
  Парфенов В.А. Десятая пятилетка: цифры и факты / В.А. Парфенов. – М., 1976. – 96с.
407159
   Десятая сессия Верховного Совета СССР, 28 января - 1 февраля 1944 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1944. – 335 с.
407160
  Огнев Г. Десятая симфония Бетховена // Деловая жизнь : Украинский аналитический журнал. – Харків, 2005. – № 8. – С. 48-50. – ISSN 1605-4407
407161
   Десятая традиционная олимпиада по языковедению и математике. Задачи второго тура. – М, 1973. – 12с.
407162
   Десятая традиционная олимпиада по языковедению и математике. Задачи первого тура. – М, 1973. – 12с.
407163
   Десятая украинская республиканская конференция по органической химии. – К, 1969. – 98с.
407164
  Боргезе В. Десятая флотилия МАС / В. Боргезе. – М., 1957. – 287с.
407165
  Руденко І.С. Десяте засідання Відділу Східна Європа, Північна та Середня Азія Групи експертів ООН з географічних назв // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 51-52 : фото
407166
  Коротич В.О. Десяте травня : роман / В.О. Коротич. – Київ : Дніпро, 1978. – 152 с.
407167
  Коротич В.О. Десяте травня : роман / В.О. Коротич. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 223 с.
407168
  Авілов М.В. Десятиборці : стихи / М.В. Авілов ; літ. запис Г.В. Швеця. – Київ : Здоров"я, 1980. – 131 с., [5] с. іл. : іл. – (Майстри спорту розповідають)
407169
  Петерс И. Десятизначные таблицы логарифмов / И. Петерс. – Москва, 1964. – 903 с.
407170
   Десятизначные таблицы логарифмов комплексных чисел и перехода от декартовых координат к полярным. – Москва, 1952. – 116 с.
407171
  Веремійчик О. Десятий з"їзд Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 жовтня - 11 листопада (№ 41/42). – С. 5
407172
   Десятий з"їзд Комуністичної партії (більшовиків) України 20-29 листопада 1927 р. : стенографічний звіт. – [Б. м.] : Державне видавництво України, 1928. – 620 с. – (Комуністична партія (більшовиків) України)
407173
  Шевелєв А.Г. Десятий з"їзд КП/б/ У. / А.Г. Шевелєв. – Київ, 1960. – 192с.
407174
  Ярославський Є. Десятий з"їзд РКП (б) / Ярославський Є. – Киев : Політвидав, 1941. – 63 с.
407175
  Соін П. Десятий з`їзд РКП(б) / П. Соін. – К, 1950. – 100с.
407176
  Бахтинський Ф. Десятий історично-етнографчний концерт на Україні / Ф. Бахтинський. – Київ, 1928. – 16 с.
407177
  Далидович Г.В. Десятий класс : рассказы и повести / Г.В. Далидович; пер. с белорус. – Минск : Юнацтва, 1990. – 288 с.
407178
  Омельнчук І. Десятий рекорд України від Острозької академії // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 2 березня (№ 43)


  У Національному університеті "Острозька академія" зустрілися представники дипломатичного корпусу та співробітники дипломатичних і консульських установ від 17 країн. Дипломатичний форум встановив рекорд України в номінації "Масові заходи"
407179
  Копиленко О. Десятикласники : роман / О. Копиленко. – Київ : Держлітвидав України, 1938. – 303 с.
407180
  Копыленко А. Десятиклассники. / А. Копыленко. – Москва, 1959. – 190 с.
407181
   Десятиламповый всеволновый супергетеродинный приемник СВД-М : на металлических лампах с полным питанием от сети переменного тока. – Александров, 1938. – 33 с.
407182
   Десятилетие 1-го Всероссийского съезда деятелей по прикладной энтомологии и возрождение Российского общества деятелей по прикладной энтомологии : Фото Участников I Всероссийского съезда деятелей по прикладной энтомологии в Киеве в 1913 году // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. I: А - И]. – VII с., 1 л. фото : портр.
407183
   Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне : сборник её первых листов. – Лондон : Вольная русская типография, 1863. – ХХ, 170 с.
407184
  Хрущев М.С. Десятилетие воссоединения украинского народа в едином Украинском Советском государстве : доклад на Шестой Юбилейной Сессии Верховного Совета Украинской ССР 29 октября 1949 года / М.С. Хрущев. – Київ : Госполитиздат УССР, 1949. – 41 с.
407185
  Болдырев Ю. Десятилетие дефолта: о двух "насосах" и суверенитете страны // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 5/6. – С. 12-16. – ISSN 0130-9757
407186
   Десятилетие договора о союзе и взаимной помощи между СССР и Французской республикой. – М, 1954. – 36с.
407187
  Штерн Десятилетие к. - . партии в Одессе / Штерн, 1915. – с.
407188
  Луначарский А.В. Десятилетие революции и культуры / А.В. Луначарский. – МЛ., 1927. – 24с.
407189
  Мордовцев Д.Л. Десятилетие Русского земства 1864-1875. – Санкт-Петербург : Тип.А.А.Краевского, 1877. – VI, 374 с.
407190
  Ханин Г. Десятилетие триумфа советской экономики // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2002. – № 5. – С.72-89. – ISSN 0869-44435
407191
  Соболев Л.С. Десятилетия дружбы / Л.С. Соболев. – Алма-Ата, 1971. – 248с.
407192
  Катеринич А.Н. Десятилетия, равные векам. / А.Н. Катеринич. – М, 1966. – 55с.
407193
  Левин Р.А. Десятилетия: стихи / Р.А. Левин. – К., 1990. – 206с.
407194
  Ваншенкин К.Я. Десятилетье / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1980. – 367с.
407195
  Вольвач П. Десятилітня стагнація кримської санаторно-курортної галузі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня (№ 13). – С. 3
407196
  Вольвач П. Десятилітня стагнація кримської санаторно-курортної галузі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 квітня (№ 14). – С. 3
407197
  Вольвач П. Десятилітня шкільна катастрофа // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 квітня (№ 17). – С. 3


  Про критичний стан кримського шкільництва.
407198
  Гончар Микола Десятина / М.Я. Гончар. – Київ : Джерело-М, 2003. – 36c. – ISBN 966-96292-1-7
407199
  Примак А.Ф. Десятинна церква в дослідженнях М.Ф. Біляшівського // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2005. – 2004 рік : Музейне збереження пам"яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. – С. 477-484. – ISBN 966-7671-23-2
407200
  Гордієнко Д.С. Десятинна церква і культ Климента Римського на Русі // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 26 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 21-30
407201
  Тоцька І. Десятинна церква і Софія Київська: Історично-мистецькі паралелі // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.80-83 : фот. – ISSN 0131-2685
407202
  Бітковський В. Десятинна церква як об"єкт охорони культурної спадщини / В. Бітковський, І. Зоценко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 81-88
407203
  Кучерук О. Десятинна церква, князь Володимир Святославович та митрополит Петро Могила // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 69/70 : Хрестителі землі Руської. – С. 550-569.
407204
  Кучерук О. Десятинна церква: історія кнізівських поховань у джерелах і традиції // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 20-33. – ISSN 0131-2685
407205
  Кадомська М. Десятинна, 14 - будинок, де працювали М. Врубель, В. Орловський та помер В. Котарбінський // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 81 : Україна - Польща: діалог у продовж тисячоліть. – С. 147-155. – ISBN 978-966-579-271-0
407206
  Коваль А. Десятинная церковь Пресвятой Богородицы как первый кафедральный собор киевских правящих архиереев // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 164-168. – ISSN 2312-9697
407207
  Щигленко Евгений Десятиногие аристократы : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 96-108 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
407208
  Ликова В. Десятинщики Південної України у XIX ст.: соціально-правовий аспект // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 272-280
407209
  Шаповал В. Десятирічна діяльність Центральної Виборчої Комісії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 96-103.
407210
  Рашкован В. Десятирічний горизонт. Як технології змінять ринок фінансових послуг // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 39-40. – ISSN 1996-1561
407211
  Гончаров В. Десятирічний цикл міжнародних круглих столів з антропології права у Львові // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 234-237. – ISSN 1026-9932


  Наприкінці 2013 року Львівська лабораторія прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (далі - ІДБМС) та Лабораторія досліджень теоретичних ...
407212
  Байкєніч Д. Десятирічний ювілей ВУАН: підготовка та втілення (1928–1931 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 73-94. – ISSN 0130-5247


  Згадуються Полонська-Василенко Н.Д., Кримський А.
407213
  Хрущов М.С. Десятиріччя возз"єднання українського народу в єдиній Українській Радянській державі : доповідь на Шостій Ювілейній Сесії Верховної Ради Української РСР 29 жовтня 1949 року / М.С. Хрущов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1949. – 41 с.
407214
   Десятиріччя возз’єднання українського народу в єдиній Українській Радянській державі. – Х, 1949. – 28с.
407215
   Десятиріччя Жовтня на полі української сільськогосподарської науки. – Харків, 1927. – 15с.
407216
  Бульбенюк С. Десятиріччя здійснення системної модернізації в Україні та Росії: досягнення та втрати // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.33-41. – ISSN 1609-5499
407217
   Десятиріччя незалежності України: історія й сьогодення очима студентів : Всеукраїнська наукова конференція студентів. – Київ : Київський університет, 2002. – 83с.
407218
  Запорожець О.І. Десятиріччя ООН з "Освіти для сталого розвитку та безпеки життєдіяльності людини" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 16-20 : фото
407219
  Блокманс С. Десятиріччя Східного партнерства: три поразки ЄС та шанс на оновлення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 17-23 травня (№ 20). – С. 9. – ISSN 1992-9277
407220
  Коган Л.Р. Десятичная классификация / Л.Р. Коган. – Одесса, 1924. – 148с.
407221
  Власов В.В. Десятичная классификация для технических библиотек М-ва экектростанций / В.В. Власов. – Москва-Ленинград, 1948. – 60с.
407222
  Русинов Н.В. Десятичная классификация документов. / Н.В. Русинов. – Москва, 1924. – 205с.
407223
  Русинов Н.В. Десятичная классификация книг. / Н.В. Русинов. – Москва, 1944. – 154с.
407224
  Гыскэ В.С. Десятичные знакоразрядные операционные устройства и алгоритмы их функционирования. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05.,05.13.13 / Гыскэ В.С.; КПИ. – К, 1986. – 16л.
407225
  Павлунь М. Десяті наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка / М. Павлунь, П. Білоніжка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 169-171. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425


  9-11 вересня 2016 р. відбулися Десяті наукові читання імені акад. Є. Лазаренка. У роботі наукових читань взяли також участь Інститут геологічних наук (Київ) та Коледж геологорозвідувальних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
407226
  Матковський О. Десяті наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка / О. Матковський, І. Мисяк // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 139-147. – ISSN 2078-6220


  8-11 верес. 2016 р. відбулися чергові Десяті наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка на базі Львівського національного університету імені Івана Франка. У роботі наукових читань узяв участь завідувач геологічного музею Коледжу ...
407227
   Десятки загиблих під час теракту в Туреччині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 липня (№ 127). – С. 3
407228
  Сташевский Е.Д. Десятни Московского уезда 7086 и 7094 гг. – Изд. Императорскаго Общества Истории и Древностей Российских при. – Москва : Синодальная типография, 1910. – 50с.


  Дарственная надпис от автора № 48562 - Полонской; № 48561 - проф. В. З. Завиткевичу
407229
   Десятов Тимофій Михайлович : біобібліогр. покажчик : до 70-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [наук. ред.: А.М. Гуржій ; уклад.: Г.М. Голиш]. – Черкаси : Вертикаль, 2020. – 67, [1] с., [8] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – Імен. покажчик: с. 60-61. – (Серія : Бібліографія вчених України ; вип. 16)
407230
  Лисицын Г.М. Десятое Всесоюзное шахматное первенство. / Г.М. Лисицын. – М.-Л., 1939. – 244с.
407231
  Полевой Б.Н. Десятое море инженера Бочкина / Б.Н. Полевой. – Москва : Советская Россия, 1974. – 60с. – (Писатель и время)
407232
   Десятое московское совещание по филогении растений : Материалы. – Москва, 1999. – 208c.
407233
   Десятое рижское совещание по магнитной гидродинамике. – Саласпилс
1. – 1981. – 231с.
407234
   Десятое рижское совещание по магнитной гидродинамике. – Саласпилс
2. – 1981. – 136 с.
407235
   Десятое рижское совещание по магнитной гидродинамике. – Саласпилс
3. – 1981. – 143 с.
407236
  Алиев Г.А. Десятой пятилетке - ударный финиш, XXVI съезду КПСС - достойную встречу : речь на Собр. парт.-хоз. актива республики, 20 авг. 1980 г. / Г.А. Алиев. – Баку : Азернешр, 1980. – 47 с.
407237
  Ченцов И.Д. Десяток / И.Д. Ченцов. – М, 1965. – 143с.
407238
  Бродицкая Ю.В. Десятому классу лично / Ю.В. Бродицкая. – Л, 1962. – 317с.
407239
  Белоусов В.А. Десятый : повесть / В.А. Белоусов. – Херсон : Книжное изд., 1959. – 84 с. : ил.
407240
  Белоусов В.А. Десятый : повесть : [для детей] / В.А. Белоусов. – Донецк : Донбасс, 1969. – 83 с. : ил.
407241
  Коконин Л.В. Десятый день отпуска / Л.В. Коконин. – М, 1979. – 349с.
407242
  Ливнев Н.В. Десятый круг / Н.В. Ливнев. – М., 1973. – 126с.
407243
  Гай Д.И. Десятый круг : повести / Давид Гай. – Москва : Советский писатель, 1991. – 312 с.
407244
  Виноградов Ю.А. Десятый круг ада / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1982. – 335с.
407245
  Виноградов Ю.А. Десятый круг ада / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1990. – 296с.
407246
   Десятый Международный конгресс историков в Риме. Сентябрь 1955 г.. – М, 1956. – 687с.
407247
   Десятый пленум Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов. – М, 1962. – 330с.
407248
   Десятый праздник песни в Сочи. – Краснодар, 1968. – 128с.
407249
  Попкова Н.А. Десятый русский университет / Н.А. Попкова. – Саратов, 1990. – 66с.
407250
   Десятый старт. – М, 1968. – 192с.
407251
   Десятый съезд Всероссийского театрального общества 16-19 ноября 1959 года. – М, 1960. – 294с.
407252
   Десятый съезд РКП(б). – Л, 1941. – 24с.
407253
  Багликов Б.Т. Десятый съезд РКП(б) / Б.Т. Багликов. – Москва, 1955. – 32с.
407254
  Степанов А.С. Десятый съезд РКП(б) / А.С. Степанов. – Москва, 1961. – 119с.
407255
  Каторгин И.И. Десятый съезд РКП(б) и его историческое значение / И.И. Каторгин. – Москва, 1956. – 48с.
407256
   Десятый съезд РКП(б). Март 1921 года : Стенографический отчет. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 916 с. – (Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций КПСС)
407257
  Соин П.М. Десятый съезд РКП(б0 / П.М. Соин. – М, 1949. – 108с.
407258
  Кравченко И.М. Десятый танковый Днепровский. / И.М. Кравченко, В.В. Бурков. – М., 1986. – 188с.
407259
  Шепилов Д.Т. Десятый то сочинений И.В.Сталина / Д.Т. Шепилов. – М, 1949. – 19с.
407260
  Воробьев Б.Т. Десять баллов по Бофорту / Б.Т. Воробьев. – Москва, 1979. – 286с.
407261
  Сергійчук В. Десять буремних літ : Західноукраїнські землі у 1944-1953 рр.: Hові документи і матеріали / В. Сергійчук. – Київ : Дніпро, 1998. – 944с. – ISBN 5-308-01695-X
407262
  Акулич В. Десять веков книжной культуры. Библиотечное дело в Беларуси: история и современность / В. Акулич, Н. Клименкова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 24 (114). – С. 11 - 14. – ISSN 1727-4893
407263
  Тихонов Николай Георгиевич Десять веков Трубчевска / Тихонов Николай Георгиевич. – Тула : Приок. кн. изд., 1980. – 2285с.
407264
   Десять встреч. – Душанбе, 1969. – 132с.
407265
   Десять встреч с мужеством. – М, 1968. – 168с.
407266
  Хуан Мануэль Карг Десять гипотез о ситуации в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 11. – С. 5-8. – ISSN 0044-748Х
407267
  Гордій О.Г. Десять гігантських кроків / О.Г. Гордій. – Вид. 2-ге доп. – К, 1981. – 83с.
407268
  Синяков Ю.А. Десять глав из открытой книги / Ю.А. Синяков. – М., 1975. – 127с.
407269
   Десять глобальных потребительских тенденций, прогнозируемых на ближайшие пять лет // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 18-27 : фото
407270
  Білик Н.О. Десять дидактичних ігор / Н.О. Білик. – Харків : Основа, 2004. – 96с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип.4). – ISBN 966-333-028-7
407271
  Сергиевич Д.Г. Десять дней отпуска / Д.Г. Сергиевич. – М., 1967. – 296с.
407272
  Лубнин Л.М. Десять дней по следам Васьки Жабрея / Л.М. Лубнин. – Киров, 1961. – 125с.
407273
  Перфильева А.В. Десять дней с папой / А.В. Перфильева. – М., 1976. – 135с.
407274
  Собко В.Н. Десять дней счастья : Четвертая рота; Матвеевский залив: Повести / В.Н. Собко; Пер. с укр. – Москва : Советский писатель, 1966. – 614с.
407275
  Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир / Дж. Рид. – Москва : Политиздат, 1957. – 352с.
407276
  Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир / Дж. Рид. – Москва, 1958. – 352 с.
407277
  Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир / Дж. Рид. – Москва, 1981. – 94с.
407278
  Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир / Дж. Рид. – Москва : Художественная литература, 1987. – 351с.
407279
  Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир / Дж. Рид. – Петрозаводск, 1987. – 381с.
407280
  Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир / Дж. Рид. – М., 1987. – 607с.
407281
  Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир / Джон Рид ; Пер. с англ. ; [Вступ. ст., коммент, алфав. указ. имен Б. Гиленсона]. – Москва : Художественная литература, 1987. – 731, [2] с. – К кн. также: Путешествие в революцию / А. Вильямс. - Комент. с. 668-696. - Алфавитный указ имен с. 698-732. – (Библиотека литературы СЩА)
407282
  Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир / Дж. Рид. – Минск, 1988. – 399с.
407283
  Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир. Воставшая Мексика / Дж. Рид. – Пер. с англ. – Москва : Правда, 1988. – 544с.
407284
  Панченко Ю. Десять днів до вибуху, або Чому нові вибори заведуть Грузію в ще глибшу кризу? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 17-30 вересня (№ 37/38)
407285
  Кучерявенко М. Десять днів до руйнування Brexit-плану: що означають взаємні ультиматуми Британії та ЄС? / М. Кучерявенко, Є. Смичок // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 9-15 жовтня (№ 40). – С. 9. – ISSN 1992-9277
407286
  Сторожик Н. Десять днів музичної подорожі // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 8


  Народна хорова капела "Дніпро" КНУ імені Тараса Шевченка взяла участь у традиційному міжнародному фестивалі хорових колективів, який проходив у Франції.
407287
  Василевська В.Л. Десять днів на Кубі / В.Л. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 139с.
407288
  Корольков Ю.М. Десять днів у республіканській Іспанії / Ю.М. Корольков. – Київ, 1937. – 80 с.
407289
  Собко В.М. Десять днів щастя : Четвертая рота: Повісті / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 368с.
407290
  Рід Дж. Десять днів, що потрясли світ / Дж. Рід. – Київ, 1958. – 346с.
407291
  Рід Дж. Десять днів, що потрясли світ / Дж. Рід. – Київ, 1977. – 216с.
407292
  Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности / П. Вайнцвайг. – Москва : Прогресс, 1990. – 187с.
407293
   Десять зональных выставок : сборник статей. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 177 с.
407294
  Стуруа М.Г. Десять из тридцати : зарубежные очерки / М.Г. Стуруа. – Тбилиси, 1978. – 616с.
407295
  Винокуров В.И. Десять интервью / В.И. Винокуров. – Москва, 1966. – 141с.
407296
  Кичанова И.М. Десять исповедей / И.М. Кичанова. – Москва, 1971. – 159с.
407297
  Бесшерстна О. Десять інструментів для інноваційної боротьби з корупцією // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 23 серпня - 5 вересня (№ 34/35). – С. 18. – ISSN 1992-9277
407298
  Безель Л.А. Десять казок про життя тут і далеке там... / Л. Безель, М. Фаремна. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 123, [1] с. – ISBN 978-617-397-105-7
407299
  Люфанов М. Десять качеств, которыми должен обладать менеджер в период экономического кризиса // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 7. – С. 32-36
407300
  Хаким С. Десять ключей на горе : стихотворения и поэмы / С. Хаким; пер. с татар. – Казань, 1981. – 335 с.
407301
  Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве / Л.Б. Альберти. – Москва
1. – 1935. – 392 с.
407302
  Емельянов Б.А. Десять книжек под одной крышей. / Б.А. Емельянов. – М., 1963. – 528с.
407303
  Авакьян С.А. Десять конституционно-правовых "заповедей" законотворчества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 6-28. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
407304
  Пронин А.В. Десять кратких рассказов. / А.В. Пронин. – Сталино, 1958. – 81с.
407305
  Усик Світлана Десять кращих напоїв від застуди / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 3-4 : фото
407306
  Войтко О. Десять кроків до досконалої англійської // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  У національному університеті "Острозька академія" 23 лютого відбудеться унікальний Дипломатичний форум. Уперше на платформі закладу вищої освіти одночасно зустрінуться представники дипломатичного корпусу та співробітники іноземних дипломатичних і ...
407307
  Тацій В.Я. Десять кроків Кримінального кодексу України: здобутки і проблеми застосування // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 87-107. – ISBN 978-966-458-725-6
407308
  Тацій В.Я. Десять кроків Кримінального кодексу України: здобутки та шляхи вдосконалення // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 281-288. – ISBN 978-966-458-725-6
407309
  Феодосьев В.И. Десять лекций - бесед по сопротивлению материалов / В.И. Феодосьев. – М., 1969. – 174 с.
407310
  Феодосьев В.И. Десять лекций - бесед по сопротивлению материалов / В.И. Феодосьев. – 2-е стереотип. – М, 1975. – 174с.
407311
  Шлезингер М.И. Десять лекций по статистическому и структурному распознаванию / М. Шлезингер, В. Главач. – Киев : Наукова думка, 2004. – 537 с. – ISBN 966-00-0341-2
407312
  Рейнер М. Десять лекций по теоретической реологии / М. Рейнер. – Москва-Ленинград, 1947. – 134с.
407313
  Сиднев Л.Н. Десять лекций по этике / Л.Н. Сиднев; Учебно-научн.объединение.Запорожск.обл.ин-т усовершенствования учителей и образ.комплекс "Контакт". – Запорожье, 1999. – 190с.
407314
  Антокольский П.Г. Десять лет : стихи и поэмы / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1953. – 228 с.
407315
   Десять лет Академии наук Азербайджанской ССР. Научная сессия 23-27 апреля 1955 г. : научная сессия 23-27 апреля 1955 г. – Баку, 1957. – 666 с.
407316
   Десять лет Академии наук Эстонской ССР (1946-1956). – Таллинн : Эстонское государственное издательство, 1956. – 252 с.
407317
  Синяжников М. Десять лет борьбы. Из истории революционного движения в Костромской губернии /190701916 годы/ / М. Синяжников. – Кострома, 1958. – 128с.
407318
  Короленко Н.К. Десять лет в провинции / Н.К. Короленко. – Ижевск, 1966. – 220с.
407319
  Радлов С. Десять лет в театре / С. Радлов. – Л., 1929. – 328 с.
407320
   Десять лет до Итаки : Одісея: Карта // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 70 : Карта. – ISSN 1029-5828
407321
  Николаенко В. Десять лет Договору о коллективной безопасности // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.62-66. – ISSN 0130-9625
407322
  Липилин В.Г. Десять лет за КРД: Повесть-хроника. / В.Г. Липилин. – Л., 1991. – 92с.
407323
   Десять лет и одна ночь. – Москва, 1989. – 310 с.
407324
   Десять лет Казахстана 1920-1930. – Алма-Ата : Издательство Госплана Казакской АССР, 1930. – 344 с.
407325
   Десять лет космических исследований. 1957-1967. – М, 1967. – 46с.
407326
   Десять лет Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски Союза ССР. – М.-Л., 1939. – 160с.
407327
  Луначарский А.В. Десять лет культурного строительства в стране рабочих и крестьян / А.В. Луначарский. – Москва-Ленинград, 1927. – 135 с.
407328
  Раппепорт М.Л. Десять лет на боевом посту. / М.Л. Раппепорт. – Л, 1923. – 118с.
407329
  Мильчин Константин Десять лет на размышление // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 42 : фото
407330
   Десять лет народно-демократической Чехословакии. – М, 1956. – 204с.
407331
  Калинин В.В. Десять лет Народного Китая / В.В. Калинин. – Красноярск, 1959. – 72с.
407332
   Десять лет национальной независимости Народной Демократической Республики Йемен. – М, 1978. – 112с.
407333
  Вериго Б.Н. Десять лет племенной и опытной работы отдела животноводства Носовской сель-хоз. опытной станции / Б.Н. Вериго. – Київ, 1927. – 76с. : С 30 рисунками
407334
  Гайворонский В. Десять лет по пути реформ // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.12-17. – ISSN 0321-5075


  Рассказывается о переменах во внутренней и внешней политике страны, а также о новом в социальной и культурной жизни Монголии
407335
  Кастере Н. Десять лет под землей / Н. Кастере. – Москва, 1956. – 199с.
407336
  Головачев А.А. Десять лет реформ 1861-1871 / [соч.] А.А. Головачева. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестник Европы" ; В тип. Ф.С. Сущинского, 1872. – [4], 398, II с.
407337
   Десять лет российских реформ глазами россиян // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.22-37. – ISSN 0132-1625
407338
  Чубрик А. Десять лет роста ВВП в Беларуси: факторы и перспективы // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2004. – Вып. 4, № 3. – С. 454-474. – ISSN 1815-1345
407339
  Рыбкин П.Н. Десять лет с изобретателем радио / П.Н. Рыбкин. – Москва : Связьиздат, 1945. – 62 с.
407340
  Засурский Я.Н. Десять лет свободы печати в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.10-16. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
407341
  Морель Э.Д. Десять лет секретной дипломатии. / Э.Д. Морель. – М., 1924. – 204с.
407342
   Десять лет симфонической музыки. 1917-1927. – Л, 1928. – 178с.
407343
  Чечулин Н.Д. Десять лет собирания : каталог коллекции гравюр, с очерком истории гравирования и с 35 снимками / Н.Д. Чечулин. – С.-Петербург : Типография М.А. Александрова, 1908. – 173 с.
407344
   Десять лет советских исследований в Антарктиде. – Москва : Знание, 1966. – 56с.
407345
  Барков Н.И. Десять лет советских исследований в Антарктике : библиографический указатель отечественной литературы за 1956-1965 гг. / Н.И. Барков, Ж.А. Тарасова. – Ленинград, 1968. – 168 с. – (Арктический и Антарктический науч.-иссл. ин-т)
407346
   Десять лет советской дипломатии : (Акты и документы). – Москва : Изд. Литиздата Наркоминдела, 1927. – 124 с.
407347
  Куйбышев В.В. Десять лет Советской конституции. / В.В. Куйбышев. – М, 1933. – 16с.
407348
   Десять лет советской науки. – Москва-Л., 1927. – 480с.
407349
  Максимов М.Д. Десять лет спустя. Стихи. / М.Д. Максимов. – М., 1956. – 170с.
407350
  Зазнаев О. Десять лет спустя: размышления о российской форме правления // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.103-107. – ISSN 1560-7828
407351
   Десять лет университета им. Ким Ир Сена. – 155с.
407352
   Десять лет Университету дружбы народов имени Патриса Лумумбы. – Москва, 1970. – 235 с.
407353
  Батталова С.С. Десять лет успешной кооперации. Роль библиотечного консорциума в информационном пространстве Кыргызстана // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 58-61
407354
   Десять лет фабрики им. Розы Люксембург. 1930-1940. – К, 1940. – 128с.
407355
  Кржижановский Г.М. Десять лет хозяйственного строительства СССР / Г.М. Кржижановский. – 2-е стереотип. изд. – М., 1928. – 131с.
407356
  Грук Л.В. Десять лет экономической политики У. Чавеса // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 36-50. – ISSN 044-748Х
407357
  Копилов С. Десять літ у товаристві "Історичної дидактики" / С. Копилов, В. Мисан // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 10. – С. 3-21


  Присвячено десятиріччю функціонування збірника наукових праць "Проблеми дидактики історії", перший випуск якого побачив світ у 2009 р. Автори наводять перелік статей збірника з методики викладання суспільних дисциплін у вищих навчальних закладах, ...
407358
  Санти Анастасия Десять лучших аэропортов мира // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 12 : фото
407359
   Десять лучших ресторанов 2013 года // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 68-71 : фото
407360
  Фриш К. Десять маленьких непрошеных гостей. / К. Фриш. – М, 1970. – 238с.
407361
  Бальзамов М.И. Десять месяцев в Индии / М.И. Бальзамов. – Краснодар : Книжное издательство, 1959. – 56 с.
407362
  Хмелевская Юлия Десять миллионов ртов // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 118-125 : фото
407363
  Лиходеев Л.И. Десять минут возмездия : Фельетоны вокруг кино. / Л.И. Лиходеев. – М., 1986. – 94с.
407364
  Эмих Ф.К. Десять минут немецкого языка / Ф.К. Эмих. – Москва, 1962. – 124с.
407365
  Рябенко С. Десять міфів про декомунізацію України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 9-15 липня (№ 27). – С. 7
407366
  Юськів Б.М. Десять міфів про сучасну міжнародну трудову міграцію в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 66-73. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
407367
   Десять міфів про Українську революцію // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 22/23 (482/483), серпень 2017 р. – С. 23-26
407368
  Урсу Н.О. Десять мовних заповідей Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 362-363. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
407369
   Десять мовних заповідей свідомого громадянина (І. Огієнка) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 23
407370
  Кристи А. Десять негритят / А. Кристи. – Ставрополь, 1989. – 126с.
407371
  Кристи А. Десять негритят / А. Кристи. – М, 1991. – 98с.
407372
  Федоров В.М. Десять незабутніх літ / В.М. Федоров. – К., 1978. – 151с.
407373
   Десять незабываемых дней. Декада казахского искусства и литературы в Москве. Декабрь 1958. – Алма-Ата : Полиграфкомбинат Главиздата Министерства культуры КазССР, 1961. – 320 с.
407374
   Десять новацій проекту умов прийому // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 вересня (№ 35). – С.4. – ISSN 2219-5793
407375
  Головко О. Десять новел / О. Головко. – Х., 1937. – 83с.
407376
  Рост Ю. Десять новелл о Ленинграде / Ю. Рост. – М, 1977. – 223с.
407377
  Нацуме С. Десять ночей снів = Десять ночей грёз : пер. з яп. / Нацуме Сосекі ; [авт. проекту, передм., пер. рос. мовою: М. Дімерлі ; пер. укр. мовою: Г. Костенко ; пер. яп. мовою Г. Реви ; іл. Г. Кадєєва]. – Харків : Фоліо, 2017. – 213, [10] с. : іл. – Текст укр., рос., яп. - На тит. арк. та обкл. дані парал. укр., рос., яп. - Кн. у суперобкл. – ISBN 978-966-03-8061-5
407378
   Десять операторских биографий. – М, 1978. – 207с.
407379
  Ерпенбек Д. Десять оповідань // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 77-113. – ISSN 0320 - 8370
407380
  Кракалія Р.Т. Десять оповідань, або З оповідок дідуся Парамона / Роман Кракалія. – Одеса : Астропринт, 2018. – 87, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-927-377-2
407381
  Иоффе М.Л. Десять очерков о художниках-сатириках / М.Л. Иоффе. – Москва : Советский художник, 1971. – 296 с.
407382
  Соцков О. Десять пазлів, що допоможуть оновити бібліотеку, запровадити зміни / Олег Соцков // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 16. – ISSN 1811-377X


  У статті здійснено спробу викласти покрокову схему дій щодо впровадження змін у бібліотеках у формі алгоритму.
407383
  Тихонов Ян Григорьевич Десять памятных встреч / Тихонов Ян Григорьевич. – Рига : Авотс, 1985. – 103с.
407384
   Десять пенсій при виході на пенсію // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 7. – ISSN 2219-5793
407385
   Десять переваг читання: чиму корисно читати книги щодня // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 4 (74). – С. 34
407386
  Цолін Д.В. Десять поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hebr. 110 Фрагментарного Таргума: переклад з арамейської, коментарі, примітки // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С.111-130. – ISSN 1608-0599
407387
  Цолін Д.В. Десять поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hebr. Фрагментарного Таргума: переклад з арамейської, коментарі, примітки // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 110-130. – ISSN 1608-0599
407388
  Мережко О. Десять помилок звернення до Європейського суду з прав людини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 39-51
407389
   Десять порад учителям математики / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 грудня (№ 47). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Розмова з професором Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Борисом Мінаєвим щодо вимог до хорошої наукової роботи, рецензії.
407390
  Аксенов В. Десять посещений моей возлюбленной : проза: роман // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 30-113. – ISSN 0131-2332
407391
  Блок А.А. Десять поэтических книг / А.А. Блок. – М, 1980. – 496с.
407392
  Барняк Ю. Десять признаков правильных цепочек поставок // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 2 (45). – С. 38-46
407393
  Северенчук О. Десять проєктів - десять нагород! // Світ. – Київ, 2021. – Травень (№ 17/18)
407394
  Полянский А.Ф. Десять процентов надежды. / А.Ф. Полянский. – М., 1974. – 219с.
407395
  Галузинская В.С. Десять путешествий в науку / В.С. Галузинская. – Киев, 1980. – 154с.
407396
  Шутов И.М. Десять пятилеток в цифрах. / И.М. Шутов. – М, 1977. – 86с.
407397
  Антонов О.К. Десять раз сначала / О.К. Антонов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 144 с. : ил.
407398
  Антонов О.К. Десять раз сначала : рассказі : для сред. и ст. шк. возраста / О.К. Антонов. – Київ : Веселка, 1978. – 146, [5] с. : ил.
407399
  Антонов О.К. Десять раз сначала / О.К. Антонов. – Київ : Веселка, 1981. – 167 с. : ил. – (Библиотечная серия)
407400
  Думбадзе Н. Десять рассказов / Н. Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 160 с.
407401
  Оно С. Десять рассказов о физике : пер. с яп. / С. Оно. – Киев : Вища школа, 1983. – 110 с.
407402
  Коцюбинський М.М. Десять робітників / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1982. – 12с.
407403
  Вольвач П. Десять років без власного продовольства // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 26 травня (№ 21). – С. 3


  "Традиційно у довоєнному Криму м"ясо-молочним тваринництвом займалися переважно кримські татари та українці. А городництво досить успішно розвивалося у поселеннях болгар, греків та німців. Після їхньої насильницької депортації перші колонізатори, ...
407404
  Бакула Б. Десять років без цензури // Критика. – Київ, 2000. – Листопад, (число 11). – С. 4-9


  Польська культура 90-х років XX ст.
407405
   Десять років боротьби з неписьменністю. – Х, 1928. – 24с.
407406
   Десять років боротьби й будівництва 1917-X-1927 : Провідник по Виставках Досягнень на 10-ті роковини Жовтневої револлюції. – Київ, 1927. – 16 с.
407407
  Новіцька Т.В. Десять років в авангарді філософської освіти і науки // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 434-435. – ISSN 2076-1554
407408
  Сергійчук В. Десять років відродження незалежності й вічне прагнення волі // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
407409
   Десять років демократії (1989-2000) : Здобутки і втрати. – Ужгород, 2002. – 116с. – "50 років Європейського конгресу українців". – ISBN 966-7781-20-8
407410
  Фареній І.А. Десять років діяльності Наукового товариства істориків-аграрників // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 6-8. – ISBN 966-7686-12-8
407411
  Хоменко О. Десять років довкола озера (огляд українського літпроцесу з 1993 до 2003 р.) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 332-340
407412
  Шинкарик Ю. Десять років із пам"яттю про Анатолія Погрібного // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 274-278. – ISSN 2413-7065


  "Десять років тому, у 2007-му, відійшов у засвіти Анатолій Погрібний – людина, чин якої поєднував таке різнобарв’я покликань і репрезентацій, що важко навіть визначити, яку ж із них варто назвати першою. Високого карбу літературознавець, фаховий ...
407413
  Гундорова Т. Десять років із Соломією // Критика. – Київ, 2009. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 35
407414
   Десять років існування Полтавської Райспілки. 1915-1925. – Полтава, 1926. – 69с.
407415
  Тацій В. Десять років Кримінальному кодексу України: здобутки і проблеми застосування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 5-19. – ISSN 0132-1331
407416
  Севастьянов О. Десять років на службі краєзнавству: Російське товариство з вивчення Криму (1922-1932 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 96-102
407417
  Хандогій В. Десять років особливого партнерства України з НАТО: мовою фактів // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 14-18. – ISSN 0868-8273
407418
  Полторацький О.С. Десять років партнерства України - НАТО: проблеми трансформації відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С.176-200. – ISBN 966-7196-06-2
407419
  Чжан Юєн Десять років після етнічного конфлікту в Південному Киргизстані: соціально-економічні причини та наслідки // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 2 (73), квітень - червень. – С. 378-391. – ISSN 1684-906Х
407420
  Нитка В. Десять років плідної співпраці // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 28 січня (№ 15)


  Десять років співпраці Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова і Національного природного парку "Синевир". У січні 2011 року було підписано угоду і започатковано співробітництво. І як результат на околиці с. Колочава ...
407421
  Косаківський Л. Десять років потому, або Київське задзеркалля / Леонід Косаківський. – Київ, 2005. – 260с. – ISBN 966-7909-15-8
407422
  Дражевська Л. Десять років праці Української вільної Академії Наук у Сполучених Штатах // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 123, квітень : квітень. – С. 11-15
407423
  Дражевська Л. Десять років праці Української Вільної Академії Наук у Сполучених Штатах // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 124, травень : травень. – С. 12-15
407424
  Лозовський А. Десять років Профінтерну / А. Лозовський. – Х., 1930. – 80с.
407425
   Десять років роботи комісії для виучування історії західно-руського та українського права 1919-1929. – К, 1929. – с.
407426
   Десять років роботи комісії Київради з питань поновлення прав реабілітованих : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 27-28 квітня 2001 року. – Київ : Варта, 2001. – 216с. – ISBN 966-585-009-1
407427
   Десять років роботи комісії Київради з питань поновлення прав реабілітованих : Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 27-28 квітня 2001 року: програма. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 76с. – На обкл. книги назва: Соловки: Сандармох...Левашово...Биківня. – ISBN 966-628-007-8
407428
  Тревого І. Десять років співпраці з Українським товариством геодезії і картографії / І. Тревого, В. Ковтун // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 33-34. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
407429
  Блажеєвич П. Десять років спілки горняків Донбасу / П. Блажеєвич. – Х., 1930. – 32с.
407430
  Хилько О.Л. Десять років спільній безпековій та оборонній політиці Європейського Союзу: здобутки та проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 499-511
407431
  Сидорук Т.В. Десять років східному партнерству: час для перегляду // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 138-151. – ISSN 2519-2949
407432
   Десять років тому... : збірка ЛОЧАФу : до десятиріччя закінчення громадянської війни та ліквідації Врангеля. – Харків : Держвидав "На варті", 1930. – 240 с.


  Анотація: Представлено збірку оповідань, спогадів і віршів, присвячену десятиріччю закінчення громадянської війни та ліквідації Врангеля
407433
  Лейтес А. Десять років української літератури (1917-1927) : в 3 т. / А. Лейтес і М. Яшек За ред. С. Пилипенка ; Ін-т Тараса Шевченка. – Харків : Держ.вид-во України
Т.1 : Біо-бібліографічний. – 1928. – XVI, [2], 673 с.


  Авт.: Яшек Микола Федорович (1883-1966)
407434
  Лейтес А. Десять років української літератури (1917-1927) : в 3 т. / А. Лейтес і М. Яшек За ред. С. Пилипенка ; Ін-т Тараса Шевченка. – [Харків] : Дервидав України
Т. 2 : Організаційні та ідеологічні шляхи Української радянської літератури. – 1928. – 436, [4] с.


  Авт.: Яшек Микола Федорович (1883-1966)
407435
  Лейтес А. Десять років української літератури (1917-1927) : в 3 т. / А. Лейтес і М. Яшек ; За ред. С. Пилипенка ; Ін-т Тараса Шевченка. – Вид. 2-е, доп. та перероб. – Харків : Держвидав України
Т. 2 : Організаційні та ідеологічні шляхи Української радянської літератури. – 1930. – VI, [2], 756 с.


  Авт.: Яшек Микола Федорович (1883-1966)
407436
  Іщенко Н. Десять років часткового визнання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 7


  17 лютого 2008 року парламент Косово ухвалив декларацію про державну незалежність.
407437
   Десять років Червоної Армії : матеріяли для влаштування вечірок у сельбудах і хатах-читальнях. – Харків : Всеукр. сільск.-господ. видав. "Радянський селянин", 1928. – 95 с.
407438
  Кірсенко М.В. Десять років: європейський суверенітет і український менталітет // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 87-92. – ISBN 966-7196-06-2
407439
  Забуліоніс А. Десять роківа зовнішнього незалежного оцінювання у Литві : стан, уроки й перспективи // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 2. – С. 24-27
407440
   Десять русских поэтов : для говорящих на немецком языке. – Москва : Русский язык, 1975. – 383с.
407441
   Десять русских поэтов : Книга для чтения с комментарием на чешском языке. – Москва : Русский язык, 1977. – 317с.
407442
   Десять русских поэтов. – М, 1979. – 376с.
407443
   Десять русских поэтов. – Омск, 1982. – 143 с.
407444
   Десять русских поэтов (на чешск. яз.). – М, 1974. – 360с.
407445
   Десять русских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Кольцов, Некрасов, Тютчев, Толстой, Никитин, Майков Плещеев, Фет. – 3-е изд. – М, 1989. – 384с.
407446
  Шергова Г.М. Десять секунд бессмертия / Г.М. Шергова. – М, 1978. – 206с.
407447
   Десять сказок. – Москва, 1968. – 176 с.
407448
   Десять сказок. – Москва, 1989. – 140 с.
407449
  Бічуя Н.Л. Десять слів поета : повісті / Н.Л. Бічуя. – Львів : Каменяр, 1987. – 256 с.
407450
   Десять словарных статей толково-комбинаторного словаря русского языка. – М, 1971. – 64с.
407451
   Десять сокрушительных ударов. – Москва, 1945. – 122 с.
407452
  Смуул Ю.Ю. Десять стихотворений : [пер. с эст.] / Юхан Смуул ; [сост. А.Тамм ; худож. М. Юксине]. – Таллин : Ээсти Раамат, 1982. – 31 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
407453
  Кушнер Александр Десять стихотворений : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
407454
  Русаков Г. Десять стихотворений : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 4 (1032 ). – С. 3-6. – ISSN 0130-7673
407455
  Чапленко В. Десять сторінок роману і ще дещо // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 102/103, липень/серпень : липень/серпень. – С. 11-14


  Роман Уласа Самчука "Темнота".
407456
  Татьяничева Л.К. Десять ступеней / Л.К. Татьяничева. – Челябинск, 1980. – 190с.
407457
  Луцкий С.А. Десять суток, не считая дороги : повести, рассказы / С.А. Луцкий. – Москва, 1980. – 269с.
407458
  Штомпка П. Десять тез про статус соціології в нерівному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-9. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817
407459
  Костицький В. Десять тез про юридичну відповідальність за екологічні правопорушення // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 312-322. – ISBN 978-966-306-020-4
407460
  Костицький В. Десять тез про юридичну відповідальність за екологічні правопорушення // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 111-113
407461
  Смаль Ю. Десять тисяч кроків // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 17 (493), 28.04-4.05.2017 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Про різні відтінки життя в Китаї.
407462
  Романівський І. Десять тисяч наймитів на ліквідацію вугільного прориву / І. Романівський. – Харків : Вид-во ВУРПС "Український робітник", 1930. – 14 с.
407463
  Плотников И.Ф. Десять тысяч героев / И.Ф. Плотников. – Москва, 1967. – 216с.
407464
  Конова Наталья Десять тысяч гривен за лекарство от кризиса // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 26 (95). – С. 54-55


  Відомі вчені та економісти провели конкурс серед студентів і аспірантів на кращу антикризову програму.
407465
  Бытовой С.М. Десять тысяч лет / С.М. Бытовой. – Л, 1953. – 194с.
407466
  Кики А.М. Десять тысяч лет в одну жизнь / Кики, Альберт Маори ; [пер. с англ. Л.И. Володарского ; послесл. И.М. Меликсетовой]. – Москва : Наука, 1981. – 160 с.
407467
  Брагин А.И. Десять тысяч рассветов / А.И. Брагин. – Алма-Ата, 1971. – 120с.
407468
  Соловейчик С.Л. Десять тысяч уроков / С.Л. Соловейчик. – М., 1971. – 32с.
407469
  Дементьев А.И. Десять тысяч шагов / А.И. Дементьев. – Челябинск, 1985. – 215с.
407470
  Найдин В.Л. Десять тысяч шагов к здоровью / В.Л. Найдин. – Москва, 1978. – 128с.
407471
  Юфит М.И. Десять тысяч шагов. / М.И. Юфит. – Москва, 1977. – 303с.
407472
  Джулай Д. Десять українських документальних фільмів, заборонених радянською владою // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (141). – С. 37-41. – ISSN 1562-3238
407473
  Данилишин Б. Десять умов життєздатності Пенсійної реформи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 жовтня (№ 188). – С. 6


  Поради міністра економіки уряду Тимошенко міністру соціальної політики уряду Азарова.
407474
  Гринина-Земскова Десять уроков о Владимире Маяковском / Гринина-Земскова. – Волгоград, 1965. – 68 с.
407475
  Команяк Н. Десять фактів з життя Назарія Яремчука // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 8-21липня (№ 27/28). – С. 14-15
407476
   Десять фактів про Леся Курбаса, які варто знати / Прес-служба Українського інституту національної пам"яті // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 березня (№ 9). – С. 12
407477
   Десять цитат Бориса Нємцова про Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 4
407478
  Зеленцов А.А. Десять часов мужества. / А.А. Зеленцов. – М., 1967. – 110с.
407479
  Скляренко С. Десять ченців : Оповідання / С. Скляренко. – Харків : Книгоспілка, 1930. – 40с.
407480
  Батурин А.К. Десять шагов к стройной фигуре / А. Батурин, М. Гаппаров, К. Коровников. – Москва : Советский спорт, 1992. – 153, [2] с. : ил. – (Спорт. Здоровье. Настроение)
407481
  Боровський О. Десь між Кубою і Тунісом. Оприлюднено щорічний світовий рейтинг процвітання. Україна "цвіте" на 96-му місці // Україна молода. – Київ, 2019. – 27 листопада (№ 133). – С. 8


  "Україна піднялася на 3 сходинки у світовому рейтингу процвітання, посівши 96 місце серед 167 країн. Рейтинг щорічно складає міжнародна аналітична компанія Legatum Institute. В ньому оцінюються такі критерії, як безпека, урядування, особиста свобода, ...
407482
  Тичина П.Г. Десь на дні мого серця : поезії / Павло Тичина ; [упоряд. Д.А. Головко]. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 215, [6] с. : іл., портр. – ISBN 5-333-0783-7
407483
  Коротко О. Десь на карті... : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 186. – ISSN 0320-8370
407484
  Стецюк Я.Н. Десь там сині зорі / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1980. – 256 с.
407485
  Мушник С.М. Десь тут мати моя : вибрані поезії / С.М. Мушник. – Київ : Дніпро, 1980. – 200 с.
407486
  Басенко К.Я. Десь у полі женці жнуть : комедія-гротеск на 3 д., 5 карт., з прологом / К.Я. Басенко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 88 с.
407487
  Идельсон Э.М. Детали авиационных приборов / Э.М. Идельсон. – Л., 1959. – 248с.
407488
  Аграновский А.А. Детали и главное : очерки / А.А. Аграновский. – Москва : Совецкий писатель, 1982. – 592 с.
407489
  Мелик- Симонян Детали и механизмы киноаппаратуры / Мелик- Симонян. – М, 1959. – 432с.
407490
  Мелик- Стапанян Детали и механизмы киноаппаратуры : учебник / Мелик- Стапанян. – Ленинград, 1959. – 520 с.
407491
  Левитин Г.В. Детали и механизмы киноаппаратуры / Г.В. Левитин. – Л, 1971. – 52с.
407492
  Асс Б.А. Детали и узлы авиационных приборов и их расчет : учебник для приборостроит. техникумов / Б.А. Асс, Н.М. Жукова. – Москва : Оборонгиз, 1960. – 358 с. – Библиогр.: с. 355-356
407493
  Нестеренко А.Д. Детали и узлы приборов / А.Д. Нестеренко, П.П. Орнатский. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев, 1961. – 426 с.
407494
  Нестеренко А.Д. Детали и узлы приборов / А.Д. Нестеренко, П.П. Орнатский. – 4-е изд., испр. – Киев, 1965. – 428 с.
407495
  Чурабо Д.Д. Детали и узлы приборов. Конструирование и расчеты. / Д.Д. Чурабо. – М., 1965. – 712с.
407496
  Чурабо Д.Д. Детали и узлы приборов. Справочное пособие для конструкторов. / Д.Д. Чурабо. – М., 1952. – 270с.
407497
  Волгов В.А. Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры / В.А. Волгов. – Москва, 1967. – 543 с.
407498
  Волгов В.А. Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры / В.А. Волгов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1977. – 656 с.
407499
  Вяземский В.О. Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры / В.О. Вяземский, Н.С. Аничкова. – Ленинград, 1977. – 64 с.
407500
   Детали и элементы радиолокационных станций. – Москва : Советское радио
Т. 1. – 1952. – 559 с.
407501
   Детали и элементы радиолокационных станций. – Москва : Советское радио
Т. 2. – 1952. – 463 с.
407502
   Детали и элементы радиолокационных станций. – Москва : Советское радио
Т. 3. – 1953. – 484 с.
407503
  Липатова С. Детали икон: как понимать серьгу // Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2012. – № 10 (81). – С. 72-74


  Икона - это прежде всего святой образ, перед которым мы предстоим в молитве, зримо выраженный опыт жизни святых. Это и произведение искусства, которое доносит до нас представление наших предков о прекрасном. Но кроме всего прочего, икона является еще и ...
407504
  Никулин Н.Н. Детали картин Эрмитажа / Н.Н. Никулин. – Ленинград, 1962. – 208с.
407505
  Никулин Н.Н. Детали картин Эрмитажа / Н.Н. Никулин. – Ленинград, 1971. – 26с.
407506
  Волгов В.А. Детали контуров радиоаппаратуры / В.А. Волгов. – Москва-Ленинград, 1954. – 296с.
407507
  Мовнин М.С. Детали машин / М.С. Мовнин. – Ленинград, 1958. – 292 с.
407508
   Детали машин. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – К.-М., 1959. – 581с.
407509
   Детали машин. – Изд. 4-е, стереот. – К.-М., 1960. – 588с.
407510
   Детали машин. – Л, 1960. – 39с.
407511
   Детали машин. – 5-е изд., стереот. – М.-К., 1961. – 586с.
407512
   Детали машин. – Изд. 6-е, доп. – Москва-Киев, 1962. – 604с.
407513
  Дьяченко С.К. Детали машин / С.К. Дьяченко, С.З. Столбовой. – Киев, 1962. – 257 с.
407514
  Мовнин М.С. Детали машин / М.С. Мовнин. – Ленинград, 1964. – 324 с.
407515
  Дьяченко С.К. Детали машин / С.К. Дьяченко, С.З. Столбовой. – Київ, 1965. – 259с.
407516
   Детали машин. – М, 1965. – 42с.
407517
   Детали машин. – К, 1967. – 128с.
407518
   Детали машин. – Изд. 3-е, перераб. – М
1. – 1968. – 440с.
407519
   Детали машин. – Изд. 3-е перераб. – М
2. – 1968. – 408с.
407520
   Детали машин. – Изд. 3-е, перераб. – М
3. – 1969. – 472с.
407521
  Мовзин М.С. Детали машин / М.С. Мовзин. – Л
3. – 1971. – 229с.
407522
   Детали машин. – Изд. 7-е, перераб. и доп. – М, 1972. – 503с.
407523
  Гузенков П.Г. Детали машин / П.Г. Гузенков. – 2-е перераб. – М, 1975. – 424с.
407524
   Детали машин в примерах и задачах. – Минск, 1970. – 438с.
407525
  Спицын Н.А. Детали машин и подъемно-транспортные машины / Н.А. Спицын, И.И. Капкинец. – М, 1961. – 332с.
407526
  Руженцев С.К. Детали машин. / С.К. Руженцев. – М., 1959. – 112с.
407527
  Решетов Д.Н. Детали машин. / Д.Н. Решетов. – Москва, 1961. – 688с.
407528
  Решетов Д.Н. Детали машин. / Д.Н. Решетов. – 2-е изд., испр. и переработ. – Москва, 1963. – 723с.
407529
  Решетов Д.Н. Детали машин. / Д.Н. Решетов. – 2-е изд., переработ. и дополн. – Москва : Гос. науч.-техн.изд-во машиностроительной лит-ры, 1963. – 363 с.
407530
  Иванов М.Н. Детали машин. / М.Н. Иванов. – М., 1964. – 447с.
407531
  Боков В.Н. Детали машин. / В.Н. Боков. – 2-е изд. – М., 1964. – 624с.
407532
  Иванов М.Н. Детали машин. / М.Н. Иванов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1976. – 400с.
407533
  Куклин Н.Г. Детали машин. / Н.Г. Куклин, Г.С. Куклина. – М, 1979. – 312с.
407534
  Боков В.Н. Детали машин. Лекции с методическими указаниями, примерами решения задач, вопросами для самопроверки и контрольными заданиями. / В.Н. Боков. – М., 1960. – 672с.
407535
  Зиновьев В.А. Детали машины / В.А. Зиновьев. – 2-е изд. – М, 1964. – 348с.
407536
  Куркин В.И. Детали механизмов радиоустройств / В.И. Куркин, Б.П. Козинцов. – Москва, 1966. – 256 с.
407537
  Куркин В.И. Детали механизмов радиоустройств / В.И. Куркин, Б.П. Козинцов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1975. – 247 с.
407538
  Рогинский И.Ю. Детали миниатюрной радиоаппаратуры. / И.Ю. Рогинский. – Л., 1971. – 121с.
407539
  Сивоконенко Детали обслуживающие вращательнае движение. Опоры для вращательного движения / Сивоконенко, Н К. Яіленский. – Л, 1976. – 71с.
407540
  Рихтер О. Детали точных приборов / О. Рихтер. – М, 1963. – 538с.
407541
  Котляр Павел Детали. Как устроено метро. Электрическое подземелье / Котляр Павел, Дегтяров Максим // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 22-28 : рис., фото
407542
  Аникеев Тимур Детали: Парусная яхта. Ловцы ветров / Аникеев Тимур, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 30-31 : рис.
407543
  Орешкина Дарья Детали: Рабочее место авиадиспетчера / Орешкина Дарья, Ильин Вадим, Уткин Александр // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 34-35 : рис.
407544
  Федотов Дмитрий Детали: Управление болидом "Формулы-1". Управление болидом все под руками // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 24-25 : рис.
407545
  Горбачева Л.А. Детализация модели долговременной динамики содержания цезия-137 в реках с учетом генезиса питания : екологія та охорона навколишнього середовища // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 322-328 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2914
407546
  Бейко А О. Детализированное исследование сулфидов бензино-керосинового дистиллята южноузбекистанской нефти месторождения Кокайты : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Бейко О.А,; Ташкентск. гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 24л.
407547
  Антонов И.А. Детализированные диаграммы И.А. Вышнеградского и выбор оптимальных параметров типовой системы непрямого регулирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Антонов И.А. – Омск, 1960. – 17 с.
407548
  Соколов Б.Н. Деталирование чертежей. / Б.Н. Соколов. – Л., 1971. – 36с.
407549
  Білик Н.М. Деталі-символи в оповіданні Тє Нін ([тест кит. мовою], 1957- ) "Агов, Сянсюе" ([тект кит. мовою]) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 87-94


  У даній статті розглянуто особливості художніх деталей-символів у оповіданні Тє Нін (.., 1957-) “Агов, Сянсюе”(«.,..»). Визначена їх роль та виняткова важливість у художньому творі. В статье рассмотрены особенности художественных деталей-символов в ...
407550
  Горбаль М.А. Деталі піщаного годинника : вірші / М.А. Горбаль. – Київ : Український письменник, 1992. – 111 с. – ISBN 5-333-01115-X
407551
  Тимофеєв В. Деталізація багаторічної зміни атмосферних опадів у літній сезон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  За даними місяців літнього сезону ОГМС Київ, а також оточуючих станцій за період 1951-2010 pp. встановлені багаторічні тенденції загальної кількості опадів, днів з явищем, добової кількості. Отримано значну відмінність між окремими місяцями: у червні ...
407552
  Миленький Д.С. Деталізація макроекономічних показників оцінки енергоефективності: зарубіжний досвід // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 34-35 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
407553
  Круківська А.В. Деталізація параметрів моделі "Погода-урожай УкрНДГМІ" для оцінки впливу вологості грунту на урожайність сільськогосподарських культур в Україні // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 123-128. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто принципи модифікації параметрів блоку моделі "Погода-урожай УкрНДГМІ", за яким здійснюється оцінка впливу запасів продуктивної вологи в ґрунті на формування урожаю сільськогосподарських культур. The principles of the modification ...
407554
  Муравйова В. Деталізація суспільної літератури у 3 класі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 28-30. – ISSN 2076-9326
407555
  Чорноморець Ю.О. Деталізація типів гідрографів весняного стоку з метою їх прогнозування на річках Десна та Прип"ять // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 63-71. – ISSN 2306-5680


  В роботі розроблено типізацію гідрографу весняного стоку за пентадами. Тип гідрографу визначається відповідно до відсотку стоку у першу пентаду березня по відношенню до загального об"єму стоку води за весну. Підтип визначається залежно від ...
407556
  Курченко О. Деталізм : впевнене завтра / Олег Курченко. – Київ : Академія, 2019. – 223, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-580-566-3
407557
  Мітельман І.М. Деталізована програма та календарно-тематичне планування / І.М. Мітельман. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Математика в школах України). – ISBN 966-8245-47-4
407558
  Квирикадзе Н.Г. Деталь-подзаголовок в художественной структуре романа Томаса Манна "Будденброки" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 350-355
407559
  Кузнецов Ю.Б. Деталь как средство типизации в новеллах М.Коцюбинского. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Кузнецов Ю.Б.; Киев гос.пед.ин-т. – К, 1983. – 24л.
407560
  Хом"як Т.В. Деталь у поетиці Миколи Хвильового // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 140-144. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
407561
  Табінський Я. Деталь у сучасних зображальних медіа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 71-76. – (Серія журналістика ; Вип. 34, ч. 2)


  Проаналізовано поняття деталі у системі сучасної зображальної журналістики. Описано особливості використання деталей у пресі та на телебаченні.
407562
  Некряч Т. Деталь у цілісній картині світу Е. Гемінґвея : проблеми перекладу / Т. Некряч, Р. Довганчина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються перекладацькі труднощі відтворення художньої деталі в структурі цілісної картини світу Е. Гемінґвея. Перекладацький аналіз має враховувати багатофункціональність художньої деталі, оскільки деталь, майстерно вплетена в словесну ...
407563
  Ляшенко В.О. Детальна оцінка агрокліматичних умов з урахуванням мікроклімату / В.О. Ляшенко, К.О. Маринченко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 85-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
407564
  Жирнов П.В. Детальна характеристика джерел забруднення річки Сіверський Донець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 3 (34). – C. 55-65. – ISSN 2306-5680


  Детально проаналізовані джерела забруднення поверхневих вод річки Сіверський Донець в межах двох транскордонних областей України - Харківській та Луганської, виділено типи техногенних систем, які впливають на екологічний стан поверхневих вод, подано ...
407565
  Журбицкая Э.П. Детальная автоматическа корреляция угленосных отложений по комплексу геолого-геофизических характеристик при решении задач углеразведки : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 04.00.12 / Журбицкая Э.П. ; МВ и ССО РСФСР , Моск. геол.-развед. ин-т. – Москва, 1979. – 23 с.
407566
  Вебер В.В. Детальная геологическая карта Апшеронского полуострова / В.В. Вебер. – Москва-Ленинград, 1931. – 104с.
407567
  Степанов П.И. Детальная геологическая карта Донецкого каменноугольного бассейна / П.И. Степанов. – Юскино, 1910. – 116с.
407568
  Степанов П.И. Детальная геологическая карта Донецкого каменноугольного бассейна : Описание планшета 7-28. Район станции Гуково Екатерининск. ж. дор. / П.И. Степанов. – Петроград, 1915. – 62с.
407569
  Мефферт Б.Ф. Детальная геологическая карта Донецкого каменноугольного бассейна / Б.Ф. Мефферт. – Птгр., 1923. – 215с.
407570
  Яворский В.И. Детальная геологическая карта Донецкого каменноугольного бассейна : Описание планшетов VI- 32 и 33. Район рр. Калитвы и Быстрой / В.И. Яворский. – Ленинград : Издание геологического комитета, 1927. – 65с.
407571
  Яворский В.И. Детальная геологическая карта Донецкого каменноугольного бассейна : Описание планшетов VI -31.Усть-Белокалитвенский район / В.И. Яворский. – Ленинград : Издание геологического комитета, 1929. – 72с.
407572
  Мефферт Б.Ф. Детальная геологическая карта Донецкого каменноугольного бассейна / Б.Ф. Мефферт. – Москва; Ленинград, 1931. – 100 с.
407573
  Мефферт Б.Ф. Детальная геологическая карта Донецкого каменноугольного бассейна / Б.Ф. Мефферт. – М., 1931. – 30с.
407574
  Мефферт Б.Ф. Детальная геологическая карта Донецкого каменноугольного бассейна / Б.Ф. Мефферт. – М.-Л., 1931. – 36с.
407575
  Яворский В.И. Детальная геологическая карта Донецкого каменноугольного бассейна. / В.И. Яворский. – Л., 1927. – 65с.
407576
  Яворский В.И. Детальная геологическая карта Донецкого каменноугольного бассейна. / В.И. Яворский. – Л., 1930. – 40с.
407577
  Чернышев Б.И. Детальная геологическая карта Донецкого камменноугольного бассейна : Описание планшета 8-21. Район станции Иловайской, Моспино / Б.И. Чернышев. – М.-Л. : Георазведгиз, 1932. – 48с. – Тит. л. паралельно російськ. та англійськ. мовами
407578
  Погребицкий Е.О. Детальная геологическая карта Донского бассейна / Е.О. Погребицкий. – М-Л, 1931. – 73с.
407579
  Маловичко А.К. Детальная гравиразведка на нефть и газ / А.К. Маловичко, В.И. Костицын, О.Л. Тарунина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1989. – 223с.
407580
  Маловичко А.К. и др. Детальная гравиразведка на нефть и газ. / А.К. и др. Маловичко. – М., 1979. – 190с.
407581
  Шаповалова А.И. Детальная колориметрия галактик в окресности 1068 и иррегулярных галактик. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Шаповалова А.И.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1975. – 9л.
407582
   Детальная стратиграфия и палеонтология юры и мела Сибири. – Новосибирск, 1991. – 202с.
407583
   Детальне картування природних умов Аргентинських островів, як основа для моніторингу динаміки наземної рослинності / І. Парнікоза, А. Березкіна, Є. Моісеєнко, І. Козерецька, В. Кунах // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присячена 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : присвяч. 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : VIII МАК 2017 : м. Київ, Україна, 16-18 трав. 2017 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 82-82
407584
  Сусідко М.М. Детальне оцінювання рівнів води в басейні Тиси для визначення ймовірності затоплення прирічкових територій / М.М. Сусідко, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 92-104.
407585
  М"яновський Б. Детальний аналіз сайту "Версії.com" за 4 квартал 2000 року – 1 квартал 2001 року // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 40-46. – ISBN 966-95840-5-1
407586
  Малая Виктория Детально просто : Аэропорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 18
407587
  Нерсесов И.Л. Детальное изучение сейсмического режима Казахстана и прилегающих территорий. / И.Л. Нерсесов. – Алма-Ата, 1982. – 159с.
407588
   Детальное расчленение угленосных отложений по палеофитологическим данным. – Л, 1981. – 40с.
407589
   Детальное сейсмическое районирование. – Москва : Наука, 1980. – 175с.
407590
   Детальное сейсмическое районирование Восточной Киргизии. – Фрунзе, 1988. – 250 с.
407591
   Детальные геолого-структурные исследования для уточнения уровня сейсмической опасности гидротехнических сооружений (на примере Днепровской ГЭС) / Ю.М. Вольфман, А.М. Скляр, В.Г. Верховцев, В.А. Королев, Е.Я. Колесникова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 100-114 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 113-114. – ISSN 0203-3100
407592
   Детальные структурно-прогнозные карты гидротермальных месторождений. – Москва : Недра, 1979. – 280с.
407593
  Бутовченко К. Детальныше про захист прав споживачів. Рекомендації Верховного Суду України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 21 серпня (№ 33/34)
407594
  Данилов И.Б. Детандерные ожижители гелия : Автореф... д-ра техн.наук: / Данилов И.Б.; Акад. наук СССР. Ин-т физ. проблем. – М., 1963. – 9л.
407595
   Детвора. – Пермь, 1989. – 376с.
407596
  Чехов А.П. Детвора и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1950. – 96с.
407597
  Бакин В.С. Детдомовские сороковые : документальная повесть / В.С. Бакин. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 203 с.
407598
  Богач П.Г. Детеpминиpованно-веpоятностный осциллятоp- модель источника пеpиодических волн. №3 / П.Г. Богач, Л.В. Решодько // Доклады АН УССР. Серия "Б"
407599
  Ковалів Ю.І. Детектив (- різновид пригодницької літератури, що належить до паралітератури) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 492-493. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
407600
  Передерій С.М. Детектив 20-30-х років XX століття в американській та українській літературах: типологічні подібності, художні особливості : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Передерій Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
407601
  Передерій С.М. Детектив 20 - 30-х років XX століття в американській та українській літературах: типологічні подібності, художні особливості : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Передерій Сергій Миколайович ; М-во науки і освіти, молоді та спорту україни ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 177 л. – Бібліогр.: л. 153-177
407602
   Детектив 20 века. – Минск : МИА "Рекламэкспорт", 1992. – 336с. – ISBN 5-8466-0002-6
407603
   Детектив Великобритании : [сборник] : пер. с англ. – Москва : Ренессанс СП "ИВО-СиД". – ISBN 5-8396-0103-9
Вып.1. – 1992. – 411, [3] с. – На обороте тит. л. год изд. указ. 1991.-Содерж.: Двойная ставка на смерть / Дж. Кризи. Досье "ОДЕССА" / Ф. Форсайт
407604
  Илялов Р.И. Детектив вторгается... / Р.И. Илялов. – Казань, 1991. – 221с.
407605
  Войтюк Р.В. Детектив Національного антикорупційного бюро України як суб"єкт кримінальних процесуальних правовідносин : монографія / Войтюк Р.В. ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Гельветика, 2019. – 279, [1] с. – Резюме укр., англ. – Бібліогр.: с. 229-264 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-862-7867-2
407606
  Кеннис Эдри и Элфонс Детектив о великанах : древняя мегафауна / Эдри и Элфонс Кеннис, , Ахенбах Джоул // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 94-111 : Фото
407607
  Якубовська С. Детектив Оксани Лущевської "Дивні химерики, або таємниця старовинної скриньки" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 65-68
407608
  Прокопенко Ю.Т. Детектив про детектив / Ю.Т. Прокопенко. – К, 1971. – 139с.
407609
  Дениско Л.И. Детектив с одесского привоза : повесть/ пер. с укр. / Л.И. Дениско. – Москва : Советский писатель, 1991. – 282 с.
407610
   Детектив США : [сборник]. – Москва : RENAISSANCE ; EWO-S&D. – ISBN 5-7664-0447-6
Вып. 2 : / [ред. Т. Саркитова ; пер.: Н. Рудницкая, А. Репко, И. Мажирин, В. Вебер]. – 1991. – 333, [3] с. : ил. – Содержание:
407611
   Детектив. Детектив. Детектив. – М, 1989. – 368с.
407612
   Детектив. Фантастика. – Москва
№ 2. – 1990
407613
  Тимошенкова Т.М. Детектив: историческая динамика литературного жанра // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 428-437. – ISSN 1993-5560
407614
  Єфімов Л.Ю. Детективи / Л.Ю. Єфімов. – К, 1994. – 166с.
407615
  Кицак Л. Детективи для дітей: український варіант автора й читача // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 5-10
407616
   Детективна діяльність в механізмі запобігання злочинності : монографія / М.О. Семенишин, В.М. Бесчасний, С.С. Вітвіцький [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2020. – 159, [1] с. – Бібліогр.: 143-159. – ISBN 978-617-7679-51-5
407617
  Старушкевич А. Детективна діяльність в Україні: поняття, суб"єкти, напрями правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 71-74. – ISSN 0132-1331
407618
  Бригадир Я.О. Детективна інтрига та феміністична складова роману Євгенії Кононенко "Жертва забутого майстра" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 47-53
407619
  Горбачов О. Детективна історія // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (173), травень. – С. 36-38. – ISSN 1726-3077


  Запровадження інституту приватних детективів створює додаткові можливості для допомоги правоохоронним органам у розшуку активів та виявлення фактів порушень прав інтелектуальної власності.
407620
  Данильчук О. Детективна основа романів А. Хейлі: традиції та своєрідність // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 10-16.
407621
  Крапівник Г.О. Детективна формула як запрошення до міфотворчості в культурі модерна // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 92-100. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))
407622
  Кицак Л. Детективний жанр в літературі 20 ст. // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 8 (78). – С. 51-53.
407623
  Нарівська В. Детективний жанр і "естетика актуальності" (роман Юрія Дольд-Михайлика "І один у полі воїн") // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 70-94. – ISBN 978-966-171-901-8


  Прочитання підпорядковане осягненню особливостей створення українського патріотично-шпигунського роману як феномену масової літератури. Осмислюється художня реалізація інтерактивної співвіднесеності документалістики і вимислу, взаємодії кіно, ...
407624
  Романенко О. Детективні фабули в українській соцреалістичній масовій літературі (Ю. Дольд-Михайлик) // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 169-176. – ISSN 2300-1062
407625
  Гарднер Э.С. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Эрл С. Гарднер ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамиров]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-075-7
Т. 9. – 1992. – 455, [1] с. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Дело ее зеленоглазой сестры; Дело трех символических обезьянок; Дело подстерегающего волка; Дело о коварстве и любви
407626
  Браун К. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Картер Браун ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамиров]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-025-0
Т. 1. – 1993. – 444, [3] с. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Необычний труп ; Жертва ; Прекрасная бессердечная ; Молот Тора
407627
  Стаут Р. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Рекс Стаут ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-85410-061-4
Т. 1. – 1993. – 499, [3] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Лига перепуганных мужчин; Слишком много поваров; Смерть цезаря
407628
  Флеминг Я. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Ян Флеминг ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-103-6
Т. 1. – 1993. – 479, [1] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Королевское казино; Живи - пусть умирают другие; Мунрейкер
407629
  Чандлер Р. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Рэймонд Чандлер ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-115-X
Т. 1. – 1993. – 382, [2] c. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Прощай, моя красавица; Вечный сон
407630
  Чандлер Р. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Рэймонд Чандлер ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-108-7
Т. 2. – 1993. – 460, [3] c. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Высокое окно; Женщина в озере; Горячий ветер; Свидетель
407631
  Браун К. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Картер Браун ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамиров]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-026-9
Т. 2. – 1993. – 492, [3] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Клоун ; Обнаженная и мертвец ; Тигрица ; Блондинка ; Труп


  Содержание: Клоун ; Обнаженная и мертвец ; Тигрица ; Блондинка ; Труп
407632
  Флеминг Я. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Ян Флеминг ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-104-4
Т. 2. – 1993. – 511, [1] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Бриллианты вечны; Из России с любовью; Доктор Но
407633
  Стаут Р. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Рекс Стаут ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-85410-062-2
Т. 2. – 1993. – 492, [3] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Дело "черные орхидеи"; С прискорбием извещаем...; Умолкнувший оратор; Слишком много женщин
407634
  Флеминг Я. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Ян Флеминг ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-099-4
Т. 3. – 1993. – 586, [3] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Голдфингер; Операция "Гром"; Свет жизни; Шпион, который любил меня
407635
  Браун К. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Картер Браун ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамиров]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-027-7
Т. 3. – 1993. – 431, [1] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Красотка ; Тело ; Любовница ; Экзотика
407636
  Чандлер Р. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Рэймонд Чандлер ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-114-1
Т. 3. – 1993. – 397, [3] c. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Сестричка; Натом стою...; Опасность - моя профессия
407637
  Чандлер Р. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Рэймонд Чандлер ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-106-0
Т. 4. – 1993. – 460, [3] c. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Блюзы Бей-Сити; Чистая работа; Китайский жадеит; Газ из Невады; Король в желтом; Засада на Ноон-стрит; В горах не бывает преступлений; Испанская кровь; Суета с жемчугом; Выстрел у "Сирано"


  Содержание: Китайский жадеит Газ из Невады Король в желтом Засада на Ноон-стрит В горах не бывает преступлений Испанская кровь Суета с жемчугом
407638
  Браун К. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Картер Браун ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамиров]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-028-5
Т. 4. – 1993. – 460, [4] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Бойд, какой он есть ; Таинственное исчезновение ; Гуляй, ведьма ; Меня убьют, и, мне кажется, очень скоро... ; Жестокая Саломея
407639
  Флеминг Я. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Ян Флеминг ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-101-X
Т. 4. – 1993. – 538, [3] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: На тайной службе ее Величества; Жизнь дается лишь дважды; Уникум Хальдебранда; Только для Вашего сведения; Осьминожка; Квант утешения; Risico; Собственность леди
407640
  Стаут Р. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Рекс Стаут ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-126-5
Т. 4. – 1993. – 462, [2] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Последнее средство; Приглашение к убийству; Когда человек убивает; Не позднее полуночи
407641
  Чандлер Р. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Рэймонд Чандлер ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-107-9
Т. 5. – 1993. – 479, [1] c. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Долгое прощание; Исчезновение; Человек, который любил собак; Золотые рыбки; Я буду ждать; Убийство во время дождя
407642
  Браун К. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Картер Браун ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамиров]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-029-3
Т. 5. – 1993. – 491, [3] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Этот милый, старый блюз ; Пропавшая нимфа ; Жена на воскресенье ; Ковбой из Манхэттена ; Страх приходит не сразу
407643
  Браун К. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Картер Браун ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамиров]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-030-7
Т. 6. – 1993. – 508, [4] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Могилы, которые я раскапываю ; Труп не может долго ждать ; Завтра убийство! ; Алая плоть ; Беби ценой в миллион
407644
  Стаут Р. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Рекс Стаут ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-056-0
Т. 6. – 1993. – 477, [2] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Бокал шампанского; Соченяйте сами; Окончательное решение; Это вас не убьет!.
407645
  Стаут Р. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Рекс Стаут ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-055-2
Т. 7. – 1993. – 494, [2] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Слишком много клиентов; Убийство полицейского; Гамбит; Право умереть
407646
  Браун К. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Картер Браун ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамиров]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-031-5
Т. 7. – 1993. – 516, [4] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Роковой котенок ; Белое бикини ; Заводная кукла ; Эта вдова не плачет ; Светловолосая рабыня
407647
  Браун К. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Картер Браун ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамиров]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-036-6
Т. 8. – 1993. – 458, [3] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Звездный час Донована ; Страсти гневных амазонок ; Глаз сфинкса; Нет больше блондинок на острове ; Дом колдовства
407648
  Стаут Р. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Рекс Стаут ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-054-4
Т. 8. – 1993. – 479, [1] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Острие копья; Прежде чем я умру; Смерть Изабел Керр; Звонок в дверь; Человек воскрес
407649
  Стаут Р. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Рекс Стаут ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-123-0
Т. 9. – 1993. – 476, [2] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Красная шкатулка; Второе признание; Одна пуля для одного; Дело о скрученном шарфе
407650
  Стаут Р. Детективные романы : [детективы : пер. с англ.] / Рекс Стаут ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамирли]. – Баку : Олимп. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-87860-109-5
Т. 10. – 1993. – 500, [3] с. : ил. – Загл. указ. на обл. - Содержание: Смерть хлыща; Поиски отца; Родео в Нью- Йорке; Дверь к смерти; Вместо улики; Не чувствуя беды
407651
  Сименон Ж. Детективные романы и повести / Ж. Сименон. – Томск, 1991. – 494с.
407652
  Чейз Д.Х. Детективный роман / Джеймс Хэдли Чейз. – [Калуга] : Селко-С. – ISBN 5-87249-003-8
Кн. 1. – 1992. – 304 с.
407653
  Герасименко Э.Н. Детективный текст как объект филологических исследований // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 39-51. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)


  В статье представлен анализ научной и критической литературы, посвященной произведениям детективного жанра, начиная с первых исследований ХХ в. и до сегодняшних дней, выделены основные периоды исследования детектива в филологической науке разных стран ...
407654
  Суковатая В.А. Детективы Агаты Кристи как философия повсекдневности постмодернистский анализ // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 13-21. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
407655
  Ткачева А.А. Детективы духа / А.А. Ткачева. – М., 1990. – 60с.
407656
  Сженов Ю.К. Детектирование атомных пучков щелочно-земельных металлов методом поверхностной ионизации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сженов Ю.К.;, 1958. – 16л.
407657
  Назарян А.А. Детектирование ультурарелятивистских заряженных частиц по их излучению в неоднородных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 04.16 / Назарян А.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
407658
  Забулонов Ю.Л. Детектор B-частинок на основі фулериту С60 / Ю.Л. Забулонов, Г.В. Лисиченко, М.В. Макарець // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 1
407659
  Татарин В.Р. Детектор лжи // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 8. – С. 115-121. – ISSN 0132-0831
407660
  Рожен А. Детектор правду говорит. Разработка российских и украинских физиков поможет предотвратить распространение ядерного оружия // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 февраля (№ 8). – С. 20


  Прошедшая в подмосковной Дубне Третья Международная конференция по сцинтилляционным материалам привлекла ученых многих научных организаций мира. Темой встречи стали проблемы регистрации ионизирующего излучения в различных областях - от физики высоких ...
407661
  Лубсандоржиев Б.К. Детектор фотонов для глубоководных экспериментов на озере Байкал. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Лубсандоржиев Б.К.; Росс.АН Ин-т ядерных исслед. – М, 1993. – 14л.
407662
  Денисюк Д.С. Детектори TimePix для дослідження кореляцій продуктів багаточастинкових ядерних реакцій та в рентгенівській дифрактометрії / Д.С. Денисюк, В.М. Пугач // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 81
407663
   Детектори і багатоканальна електроніка для супутникових спектрометрів космічного випромінювання / О.С. Фролов, О.В. Дудник, В.А. Шевченко, А.А. Садовничій, І.Л. Зайцевський, В.С. Рисін, Д.О. Фролов, С.П. Фабриков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 479-487. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Кремнієві детектори широко застосовуються для реєстрації космічного випромінювання. Для вимірювання кутових розподілів використовується багатоелементні (наприклад, матричні) детектори. В статті викладено результати розробки і досліджень кремнієвих ...
407664
  Красовский Е.М. Детекторные приемники : Теория радиоприемника и конструктивные детали / Е.М. Красовский. – Москва
Лекция 7. – 1925. – 40 с.
407665
  Тарасов Ф.И. Детекторные приемники и усилители. / Ф.И. Тарасов. – М.Л., 1950. – 72с.
407666
  Красовский Е.М. Детекторные приемники, расчет их и отдельных деталей / Е.М. Красовский. – Москва
Лекция 8. – 1925. – 44 с.
407667
  Кононенко К.И. Детекторные свойства газоразрядной плазмы / К.И. Кононенко. – Москва : Атомиздат, 1980. – 129 с.
407668
   Детекторы для внутриреакторной дозиметрии : препринт : ХФТТИ 2014-2 / С.И. Прохорец [и др.] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014
407669
  Альбиков З.А. Детекторы импульсного ионизирующего излучения / З.А. Альбиков. – Москва : Атомиздат, 1978. – 173 с.
407670
   Детекторы ионизирующих излучений. Камеры ионизационные газоыве токовые и импульсные нейтронные. Методы измерения параметров. Общие положения, 1976. – 15 с.
407671
  Клайнкнехт К. Детекторы корпускулярных излучений = Detektoren furTeilchenstrahlung / К. Клайнкнехт; Пер. с англ. А.С.Барабаша, А.В.Копылова. – Москва : Мир, 1990. – 224с. – ISBN 503-001873-5
407672
  Светличный В.М. Детекторы СВЧ излучения / В.М. Светличный, В.Т. Плаксий, А.И. Сатюков. – Харьков, 1992. – 149 с.
407673
  Эклз М. Детекторы слабого излучения в астрономии : пер. с англ. / М. Эклз. – Москва : Мир, 1986. – 200 с.
407674
  Калашникова В.И. Детекторы элементарных частиц : Учеб. пособие / В.И. Калашникова, М.С. Козодаев. – Москва : Наука, 1966. – 408 с.
407675
  Долгирев Е.И. Детекторы ядерных излучений / Е.И. Долгирев. – Ленинград, 1961. – 224 с.
407676
  Доценко І.С. Детектування заплутаності багатокубітових квантових система за критеріями Мерміна і Ардехалі / І.С. Доценко, Р.С. Коробка // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 12


  У роботi дослiджується можливiсть виявлення заплутаностi в n-кубiтових узагальнених двопараметричних GHZ-станах, а також в довiльних n-кубiтових станах за допомогою нерiвностi Мермiна i нерiвностi Ардехалi з числа отримавших узагальнену назву ...
407677
  Трохименко А. Детектування концентрату молекулярного йоду на пінополіуретані портативним колориметром / А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 36-38. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Оцінено метрологічні характеристики портативного колориметра COLORIMETER C1001 вітчизняного виробництва при детектуванні аналітичного сигналу екстрагованого на пінополіуретані молекулярного йоду порівняно з методами кольорової тест-шкали і твердофазної ...
407678
   Детектування НВЧ джозефсонівськими контактами, включеними в резонатор поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, Я.І. Кишенко, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-25. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фізичні основи детектування електромагнітного випромінювання надпровідними нелінійними елементами. Проведено детектування НВЧ сигналу джозефсонівськими контактами, включеними в резонатор поверхневої хвилі. Визначено чутливість детектора.
407679
  Асмолова О.В. Детектування оптичних сигналів з використанням мікрохвильової модуляції : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Асмолова О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2007. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
407680
  Артемчук П.Ю. Детектування та обробка електромагнітних сигналів радіо-, мікрохвильового та терагерцового діапазонів у спінтронних магнітних наноструктурах : дис. ... д-ра філософії у галузі природн. наук : 105 / Артемчук Петро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 175 арк. – Бібліогр.: арк. 158-175
407681
  Зубик Ю. Детекція вірусів, що інфікують представників прісноводних водоростей відділу Chlorophyta / Ю. Зубик, Т. Шевченко, В. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-52. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні підходи детекції вірусів прісноводних водоростей у прісних водоймах. Для детекції використовувалися методи біотестування і електронної мікроскопії з попереднім диференційним центрифугуванням. In this article we discuss ...
407682
  Болтовець П. Детекція вірусних антигенів у гомогенаті рослин з симптомами вірусного ураження методами поверхневого плазмонного резонансу / П. Болтовець, В. Бойко, Б. Снопок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-30. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий підхід до детекції вірусовмісного матеріалу методом поверхневого плазмонного резонансу за умов високого рівня неспецифічного зв"язування. Показано, що метод поверхневого плазмонного резонансу дозволяє детектувати вірусні антигени в ...
407683
   Детекція та філогенетичний аналіз українських ізолятів вірусів ACLSV та ASGV, виділених з груші / К.М. Удовиченко, В.М. Удовиченко, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 81-82
407684
   Детекція фітовірусів в мохах та рослинах Deschampsia antarctica в районі Аргентинських островів / І.Г. Будзанівська, Т.П. Шевченко, Є.С. Шитіков, С.В. Олійник, В.П. Поліщук // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2005. – № 3. – С. 145-150. – ISSN 1727-7485
407685
  Манаенков А.И. Детельность КПСС по повышению культуры села / А.И. Манаенков. – М, 1982. – 64с.
407686
   Детенизация экономики: опыт экономико-правового и экономико-математического исследования : Сборник научных трудов. – Донецьк : ИЭПИ НАН Украины, 2000. – 250с. – ISBN 966-02-1829-Х
407687
  Емельяненко Виктор Евгеньевич Детерминанты в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Емельяненко Виктор Евгеньевич; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1982. – 20л.
407688
  Ионцев В.А. Детерминанты внутренней миграции населения в современной России / В.А. Ионцев, И.А. Алешковский // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 56-78. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
407689
  Вередюк О.В. Детерминанты занятости в концепции постиндустриального общества // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 35-42. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
407690
  Панфиленко Л.Ю. Детерминанты кризиса дореформенного суда в Российской империи // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 13. – С. 10-11. – ISSN 1812-3805
407691
  Каира З.С. Детерминанты переноса технологии в глобальных операциях компании // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.338-49. – ISBN 966-7695-78-6
407692
  Осипова С.А. Детерминанты процесса государствообразования на современном этапе политической истории // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 152-158. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "В статье анализируются детерминанты процесса государствообразования в современном политическом поле. По мнению автора, государствообразование как политический процесс вписывается в концепцию детерминизма, т. е. развивается в рамках объективной ...
407693
  Бердалиев К.Ч. Детерминанты религиозного экстремизма в государствах Центральной Азии // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2 (59). – С. 25-27. – ISSN 1812-3910
407694
  Воронков Лев Детерминанты современной российской арктичной стратегии // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 62-78. – ISSN 0130-9625
407695
  Мельничук А.С. Детерминанты формирования субъективных стратегий личностно-профессионального развития // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 223-234. – ISSN 2073-8528
407696
  Солдатова О.П. Детерминативные композиты - имена существительные со вторым отглагольным компонентом в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Солдатова О.П.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1981. – л.
407697
  Чесноков С.В. Детерминационный анализ социально-экономических данных / С.В. Чесноков. – Москва : Наука, 1982. – 168 с.
407698
  Чесноков С.В. Детерминационный анализ социально-экономических данных в режиме диалога / С.В. Чесноков. – Москва, 1980. – 71с.
407699
  Вишаренко В.С. Детерминация в биологических процессах. / В.С. Вишаренко. – Ленинград, 1975. – 87с.
407700
  Микешина Л.А. Детерминация ествественнонаучного познания. / Л.А. Микешина. – Л., 1977. – 104с.
407701
  Мартыненко О.А. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов внутренних дел Украины : Монография / О.А. Мартыненко; МВД Украины; Харк. нац. ун-т внутренних дел. – Харьков : Харьковский национальный ун-т внутренних дел, 2005. – 468с. – ISBN 099-610-143-2
407702
  Гинтер Е.К. Детерминация имагинальных дисков дрозофилы и ее генетическая регуляция . : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.15 / Гинтер Е.К.; АМН СССР. – М, 1976. – 40л.
407703
  Коваленко В.Г. Детерминация имени существительного в современном русском литературном языке (структурно-статист. анализ) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Коваленко В.Г.; Днепропетр. гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1979. – 21л.
407704
  Иванов В.Г. Детерминация научного поиска / В.Г. Иванов, М.Л. Лезгина. – Л., 1978. – 205с.
407705
  Степин В.А. Детерминация образа жизни личности : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 09.00.01 / Степин В.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 23 с.
407706
  Степин Владимир Алексеевич Детерминация образа жизни личности (философско-социологический аспект) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Степин Владимир Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 183л. – Бібліогр.:л.165-183
407707
  Шмидт Г.А. Детерминация осевых органов у бесхвостых земноводных / Г.А. Шмидт, 1936. – 259-276с.
407708
  Лезгина М.Л. Детерминация прогнозирования / М.Л. Лезгина. – Л., 1984. – 111с.
407709
  Лезгина М.Л. Детерминация прогнозирования как особого типа научного поиска : Дис... докт. филос.наук: 09.00.01 / Лезгина М. Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1989. – 390л. – Бібліогр.:л.348-390
407710
   Детерминация социального познания. – Л, 1983. – 100с.
407711
  Костев В.М. Детерминация структур знания характером научно-технической революции // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
407712
  Волкова Э.В. Детерминация эволюционного процесса / Э.В. Волкова. – Минск, 1971. – 162с.
407713
  Гринберг Виктор Симхович Детерминизация графов и синтез конечных автоматов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.09 / гринберг Виктор Симхович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
407714
  Казаринов М.Ю. Детерминизм в сложных системах управления и самоорганизации / М.Ю. Казаринов. – Л., 1990. – 166с.
407715
  Иванов В.Г. Детерминизм в философии и физике. / В.Г. Иванов. – Л., 1974. – 183с.
407716
  Парнюк М.А. Детерминизм диалектического материализма / М.А. Парнюк. – Киев, 1967. – 260с.
407717
  Купцов В.И. Детерминизм и вероятность / В.И. Купцов. – Москва, 1976. – 256 с.
407718
  Конакова В.Д. Детерминизм и законы сохранения : Автореф... канд. философ.наук: / Конакова В.Д.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Волгоград, 1967. – 18л.
407719
  Воленский Я. Детерминизм и логика // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 5. – С.71-81. – ISSN 0042-8744
407720
  Наджафов Н.Г. Детерминизм и нравственная свобода. : Автореф... канд.филос.наук: 624 / Наджафов Н.Г.; АН АзССР.Отдел.обществ.наук.Ин-т философии и права. – Баку, 1969. – 22л.
407721
  Боровский М.И. Детерминизм и нравственное поведение личности / М.И. Боровский. – Минск, 1974. – 224с.
407722
  Боев В. Детерминизм и революция / В. Боев. – М, 1983. – 176с.
407723
  Левин В.Г. Детерминизм и системность: Методологич. анализ специфики системной детерминации / В.Г. Левин. – Куйбышев, 1990. – 135 с.
407724
   Детерминизм и современная наука. – Воронеж, 1987. – 172с.
407725
  Фролов Иван Тимофеевич Детерминизм и телеология. (О философ. интерпретации проблемы органич. целесообразности) : Автореф... канд. ист.наук: / Фролов Иван Тимофеевич; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – М., 1958. – 15л.
407726
  Петленко В.П. и др. Детерминизм и теория причинности в патологии / В.П. Петленко, А.И. Струков, О.К. Хмельницкий; АМН СССР. – Москва : Медицина, 1978. – 260с. – Библиогр.: с.242-257
407727
  Воронцов Игорь Васильевич Детерминизм как диалектическое единство внутреннего и внешнего : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Воронцов Игорь Васильевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 15л.
407728
  Борисов А.Г. Детерминизм общественных нравов / А.Г. Борисов. – Саратов, 1984. – 224с.
407729
   Детерминизм, причинность, организация. – Л, 1977. – 140с.
407730
   Детерминизм: системы, развитие. – Минск, 1985. – 261с.
407731
  Богач П.Г. Детерминированно-вероятностный осциллятор - модель источника периодических волн / П.Г. Богач, Л.В. Решодько. – Киев, 1976. – С. 252-256
407732
   Детерминированные и стохастические системы управления. – Москва : Наука, 1984. – 200с.
407733
  Рвачев Л.А. Детерминированные методы математического и машинного моделирования эпидемий большого масштаба : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Рвачев Л.А. ; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1968. – 31с.
407734
  Белецкий А.Я. Детерминированные сигналы и спектры : Учеб. пособ. для студ. инж.- техн. специальностей вузов / А.Я. Белецкий, В.П. Бабак. – Київ, 2002. – 502 с. – ISBN 966-96166-0-3
407735
  Зекрист Р.И. Детерминированный хаос - параметр порядка культуры будущего (бивалентность кризиса) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 81-88. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
407736
  Шустер Г.Г. Детерминированный хаос / Г.Г. Шустер. – Москва : Мир, 1988. – 240с.
407737
  Шевченко О.Г. Детерминирующие и недетерминирующие обстоятельства в древнеанглийском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Шевченко О. Г. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1977. – 20 с.
407738
  Коляденко Г.С. Детерминирующие предложно-падежные формы с обстоятельственным значением в структуре двусоставного глагольного предложения : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Коляденко Г.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 23л.
407739
  Волков Б.С. Детерминистическая природа преступного поведения / Б.С. Волков. – Казань, 1975. – 110с.
407740
  Мостовой Н.И. Детерминологизация в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Мостовой Н.И.; АН УССР, Отд-ние лит-ры, языка и искусствоведения. – К., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
407741
  Непийвода Наталия Федоровна Детерминологизация как результат взаимодействия общелитературной и терминологической лексики : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Непийвода Наталия Федоровна ; Ин-т языкознания АН УССР. – Киев, 1983. – 22 с.
407742
  Сунцов А.П. Детерминологические аспекты миграционных процессов / А.П. Сунцов, И.В. Плаксина // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.106-114. – ISSN 1608-8794
407743
  Федун І.Л. Детермінанти активізації інвесування інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві за кризових дисбалансів економічного простору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 47-50. – Бібліогр.: 15 назв
407744
  Юрченко І. Детермінанти валютно-курсової політики України : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 72-79 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
407745
  Карась Б.О. Детермінанти виникнення адміністративно-правових спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 333-339. – ISSN 2306-9082
407746
  Канцір В. Детермінанти виникнення та діяльності організованих терористичних об"єднань / В. Канцір, І. Серкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 447-453. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
407747
  Руденко Л.В. Детермінанти внутрішнього потен­ціалу саморозвитку транснаціональних корпоративних структур у контексті глобалізаційних процесів / Л.В. Руденко, М.С. Руденно // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 103-111.
407748
  Ціборовський О.М. Детермінанти демографічної ситуації в Україні / О.М. Ціборовський, Л.А. Чепелевська // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 4 (45). – С. 42-48. – ISSN 2077-6594
407749
  Ковтун Є.І. Детермінанти диверсифікації діяльності інжинірингових компаній на глобальному ринку послуг : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ковтун Євгеній Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2021. – 253 арк. – Додатки: арк. 249-253. – Бібліогр.: арк. 221-248
407750
  Ковтун Є.І. Детермінанти диверсифікації діяльності інжинірингових компаній на глобальному ринку послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ковтун Євгеній Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
407751
  Цибуляк А.Г. Детермінанти екологізації зовнішньої торгівлі України // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 118-122. – ISSN 1729-7036
407752
  Зварич Р. Детермінанти економічного зростання країн, що розвиваються // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 1 (64), січень - березень. – С. 20-35. – ISSN 1684-906Х


  "Зазначено, що дослідження детермінант економічного зростання країн, які розвиваються, присвячене оцінці перспектив розвитку даної групи та її конвергенції з розвиненими країнами. Вказано, що мета полягає у встановленні детермінант економічного ...
407753
  Маслов А. Детермінанти економічного розвитку в контексті теоретичного та історико-економічного знання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2020. – № 2 (152). – Бібліогр.: 21 назв.
407754
  Дедекаєв В.А. Детермінанти економічної кризи : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 82-85
407755
  Джус В.П. Детермінанти ескалації міжнародного тероризму // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 203-205. – ISBN 978-617-7363-7-0
407756
  Гандзілевська Г.Б. Детермінанти життєвих сценаріїв науково-педагогічних працівників ЗВО в розрізі їхнього акмерозвитку / Г.Б. Гандзілевська, А.С. Онипчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 156-161. – (Серія "Психологія" ; вип. 11). – ISSN 2415-7384
407757
  Савастєєва О.М. Детермінанти забезпечення бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 139-146. – ISSN 2410-9576
407758
  Непиталюк А. Детермінанти забезпечення демографічної стійкості // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (105). – С. 44-59. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
407759
  Лазарєва О.В. Детермінанти збалансованого екотуризму в країнах Європейського Союзу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5, березень. – С. 17-23. – ISSN 2306-6814
407760
  Юрчинська Г. Детермінанти здатності особистості до інтимних стосунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню об"єктивних та суб"єктивних детермінант цінності інтимності. Наводиться якісний аналіз результатів практики з психодрами. The article is dedicated to definition objective and subjective determinants of value in intimacy. ...
407761
  Шушпанов Д. Детермінанти здоров"я населення України: екологічний вимір // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 21 назв.
407762
  Кручаниця В.В. Детермінанти зловживання алкоголем населенням Закарпаття // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 4 (70). – С. 18-22. – ISSN 1681-2786
407763
  Балашов І. Детермінанти злочинів у сфері підприємництва // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-49. – ISSN 0132-1331
407764
  Балашов І. Детермінанти злочинів у сфері підприємництва // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
407765
  Грабазій І.А. Детермінанти злочинів, пов"язаних з торгівлею людьми, як різновиду транснаціональної злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 37-43. – ISSN 1999-5717
407766
  Неживець О.М. Детермінанти злочинної поведінки жінок // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 130-135
407767
  Утюж І.Г. Детермінанти змін та тенденції розвитку сучасної освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 392-396. – ISSN 2076-1554
407768
  Луців Б. Детермінанти зовнішньої і внутрішньої заборгованості України в контексті, політики відвернення фінансового банкрутства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 110-114. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
407769
  Калюжна Н. Детермінанти зовнішньоторговельних конфліктів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 26-46. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
407770
  Мельник Т.М. Детермінанти імпортозалежності економіки України / Т.М. Мельник, К.С. Пугачевська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 53-61. – ISSN 2222-0712
407771
  Мороз М.О. Детермінанти інвестиційної безпеки України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 28-35. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (50)). – ISSN 2409-6857
407772
  Ігнатченко Н.М. Детермінанти інвестиційної діяльності комерційних банків України в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ігнатченко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 218, [3] арк. – Додатки: арк. 209-218, [3]. – Бібліогр.: арк. 186-208
407773
  Ігнатченко Н.М. Детермінанти інвестиційної діяльності комерційних банків України в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ігнатченко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
407774
  Водолазька С. Детермінанти інноваційних змін у сучасній українській видавничій практиці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 5-8. – ISSN 2076-9326
407775
  Білик Р.С. Детермінанти інноваційного розвитку національних економік в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 121-131. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуті теоретичні підходи щодо сутності інноваційного розвитку, його ролі у формуванні і підвищенні міжнародних конкурентних переваг національної економіки на світових ринках. Проаналізовано проблеми інноваційного розвитку в країнах із ...
407776
  Заблоцька Р.О. Детермінанти інституціалізації ринку послуг в Україні в контексті набуття членства в СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 30-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано детермінанти інституціалізації ринку послуг України в контексті отримання членства у СОТ. Підкреслено, що розгляд торговельної реформи як інституційної допомагає визначити критерії оцінки результатів таких змін.
407777
  Заблоцька Ріта Олександрівна Детермінанти інституціалізації ринку послуг в Україні в контексті набуття членства в СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 30-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано детермінанти інституціалізації ринку послуг України в контексті отримання членства у СОТ. Підкреслено, що розгляд торговельної реформи як інституційної допомагає визначити критерії оцінки результатів таких змін.
407778
  Заблоцька Ріта Олександрівна Детермінанти інституціалізації ринку послуг в Україні в контексті набуття членства в СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 30-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано детермінанти інституціалізації ринку послуг України в контексті отримання членства у СОТ. Підкреслено, що розгляд торговельної реформи як інституційної допомагає визначити критерії оцінки результатів таких змін.
407779
  Камінська А.О. Детермінанти інтерперсональної комунікації у референтних родичів пацієнтів з ендогенними психічними розладами / А.О. Камінська, Н.Г. Пшук // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Держ. установа "Н.-д. ін-ту психіатрії М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 1 (96). – С. 34-39 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-7484
407780
  Вітько Д.О. Детермінанти конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках ЄС : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Вітько Даніїл Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 239, [30] арк. – Додатки: [30] арк. – Бібліогр.: арк. 10-11, 215-239 та в додатках: [2] арк.
407781
  Вітько Д.О. Детермінанти конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках ЄС // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 6, березень. – C. 28-32. – ISSN 2306-6814
407782
  Вітько Д.О. Детермінанти конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Вітько Даніїл Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
407783
  Слинько Ю.І. Детермінанти конкурентоспроможності країн АСЕАН // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 274-279.
407784
  Захарченко С.В. Детермінанти конкурентоспроможності регіонів України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 135-144 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
407785
  Гава Ю. Детермінанти конкуренції на ринку освітніх послуг // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 16-22


  Проаналізовано закономірності та особливості розвитку ринку освітніх послуг в умовах економіки України. Визначено перспективні напрямки розвитку ринку освітніх послуг в Україні.
407786
  Хомерікі О.А. Детермінанти конструювання європейського освітнього простору // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 124-144. – ISBN 978-966-2462-25-8
407787
  Дедекаєв В"ячеслав Детермінанти корупції в податкових органах України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 6-7. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
407788
  Романюк Я. Детермінанти корупції в судовій системі України, або чи можна очікувати позитивного ефекту від повного оновлення суддівського корпусу / Я. Романюк, Є. Лащук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 134-155. – ISSN 1026-9932
407789
  Скрипник А. Детермінанти корупції в Україні : управління економікою:теорія і практика / А. Скрипник, А. Вдовиченко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (569). – С. 29-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 43 назви. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено нові процеси, притаманні інформаційній, постіндустріальній економіці. Обгрунтовано взаємозв"язок переходу до постіндустріального суспільства і становлення сучасного механізму функціонування економіки; необхідність переходу на інноваційний ...
407790
  Резнікова Н.В. Детермінанти кризових потрясінь: макроекономічні виміри / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 96-101. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
407791
  Шпаковата А.М. Детермінанти кримінальної агресії жінок // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 184-187. – ISBN 978-617-7363-14-8
407792
  Кравчук Н. Детермінанти міжнародної економічної безпеки в умовах фінансової глобалізації / Н. Кравчук, О. Луцишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 93-99. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
407793
  Відякіна М.М. Детермінанти модифікації форм міжрегіональної взаємодії // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 175-177
407794
  Швагер С. Детермінанти наркозлочинності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 240-241
407795
   Детермінанти обліку та контролю розрахунків з персоналом вітчизняних підприємств / О.В. Комірна, В.П. Міняйло, М.О. Нежива, В.С. Негоденко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 314-321. – ISSN 2222-4459
407796
  Педак І.С. Детермінанти оптимізації екологічної політики держави на землі сільськогосподарського призначення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 93-97. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
407797
  Філь О.А. Детермінанти організаційної культури сучасних організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 237-240. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
407798
  Ткаченко В.А. Детермінанти організованої злочинності в місцях позбавлення волі // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 85-89
407799
  Чубак А. Детермінанти особистісної зрілості Станіслава Людкевича // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – Вип. 32 : Музикознавчі студії. – С. 164-172. – ISSN 2310-0583
407800
  Пімоненко Т.В. Детермінанти підвищення ефективності менеджменту зелених інвестицій // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 158-165. – ISSN 2073-9982


  "У статті систематизовано основні передумови розвитку ринку зелених інвестицій. Визначено, що реалізація індикативних цілей сталого розвитку, наявні політичні конфлікти, постійна нестача фінансових ресурсів обумовлює пошук альтернативних шляхів ...
407801
  Котляренко І.О. Детермінанти професійного вигорання вихователів дитячого садка // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 200-206
407802
  Матвійчук І.Л. Детермінанти професійної ідентичності суб"єктів охорони державного кордону // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 63-69. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
407803
  Скрипник Н.Є. Детермінанти процесу забезпечення сталого розвитку національних суб"єктів господарювання в умовах геоекономічної нестабільності // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 165-174. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
407804
  Гаращук О. Детермінанти ринку освітніх послуг // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 109-113. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
407805
  Тертичний Я.С. Детермінанти розвитку електронної комерції в умовах глобальної дигіталізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тертичний Ярослав Сергійович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
407806
  Дикань О.В. Детермінанти розвитку інтелектуального капіталу промислових підприємств залізничного транспорту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 25-30 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
407807
  Шомникова А.В. Детермінанти розвитку інфраструктури ринку медичних послуг // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 94-99. – ISSN 2220-1394
407808
  Войцещук А.Д. Детермінанти розвитку митного простору країни як складової економічного простору під впливом глобалізації // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 18-24. – ISSN 2309-1533
407809
  Скиба Т.В. Детермінанти розвитку сільського підприємництва // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 35-63. – ISSN 1562-0905
407810
  Мельничук В. Детермінанти розвитку споживчої цінності продукції флексографічних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 540-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
407811
  Онопко М.О. Детермінанти розвитку фондів національного багатства як складової світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 220-227


  В статті розглянуто основні фактори, які визначають становлення та розвиток фондів національного багатства у різних групах країн та динамику їх зміни. Глобальні дисбаланси, коливання цін на сировинні ресурси, старіння населення визначені як ...
407812
  Гуляс І.А. Детермінанти самоздійснення особистості // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 83-92


  У статті висвітлено підходи щодо сутності поняття самоздійснення. Запро-поновано авторське його визначення. Показано зв’язок між самоздійсненням, самореалізацією й саморозвитком. Розкрито особистісні детермінанти самоздій-снення (мотиваційно-смислові), ...
407813
  Долинський Б.Т. Детермінанти системи контролю іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей / Б.Т. Долинський, С.В. Іваненко, Н.М. Лозенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 14-21. – ISSN 2414-5076
407814
   Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень : колектив. монографія / [В.П. Ільчук, Т.О. Шпомер, О.В. Шишкіна та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ільчука Валерія Петровича ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 431, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 426-431. – Бібліогр. в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7571-33-8
407815
  Квітко Н.М. Детермінанти соціально-педагогічної роботи з вимушено переміщеними особами в закладах вищої освіти // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 2 (177). – С. 47-55. – ISSN 2227-2747
407816
  Микитенко Н.В. Детермінанти споживчої поведінки в умовах пандемії COVID-19 / Н.В. Микитенко, Ю.В. Білявська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (49). – С. 175-184. – ISSN 2222-0712
407817
  Тодорук С.І. Детермінанти сталого розвитку в органічному сільському господарстві України / С.І. Тодорук, Н.Я. Кутаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 34-39 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2306-6792
407818
  Нанавов А.С. Детермінанти стійкості та адаптивності фінансової системи Великобританії за умов глобальних структурних трансформацій : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нанавов Антон Семенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 200, [20] л. – Додатки: 20 л. – Бібліогр.: 175-199
407819
  Нанавов А.С. Детермінанти стійкості та адаптивності фінансової системи Великобританії за умов глобальних структурних трансформацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нанавов Антон Семенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
407820
  Шульц С.Л. Детермінанти суспільно-економічних трансформацій технологічних укладів: теоретичні та методичні аспекти / С.Л. Шульц, О.М. Луцків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 102-111. – ISSN 1562-0905
407821
  Бочарова Ю.Г. Детермінанти та імперативи розвитку інноваційної інфраструктури національної економіки в умовах глобалізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 51-57. – ISSN 2222-0712
407822
  Снігова О.Ю. Детермінанти та імперативи структурної трансформації економіки старопромислових регіонів України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03, 08.00.05 / Снігова Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. досліджень. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
407823
  Краус Н.М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання : монографія / Наталія Миколаївна Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 144, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 967-617-633-087-5
407824
  Сивий Р.П. Детермінанти трансформації концепцій державної служби в країнах Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 34-39. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Виявлено концепції функціонування систем державної служби на основі узагальнення інституційного середовища тра- нсформації концепцій державної служби в країнах Європейського Союзу. Розкрито інституційні передумови трансформації державної служби в ...
407825
  Галахова Т.О. Детермінанти успіху та дивергентні аспекти розвитку стартап-компаній у глобальному бізнес-середовищі / Т.О. Галахова, О.О. Євдоченко, О.В. Кислицина // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 6-12. – ISSN 2222-4459
407826
  Зварич І.Я. Детермінанти формування глобальної інклюзивної циркуляторної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 40-48. – ISSN 2222-4459
407827
  Кадієвська І.А. Детермінанти формування особистості (соціально–філософський аналіз) / І.А. Кадієвська, Г.Я. Нарядько // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 189-192. – ISSN 2076-1554
407828
  Воробйова Т.Л. Детермінанти формування політичних протестних настроїв // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 99-101
407829
  Наконечна О.В. Детермінанти художнього образу в контексті театральної культури : Автореф. дис ... канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01 / Наконечна О.В; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 15с. – Бібл.: 17 назв
407830
  Бречко О. Детермінанти цифрової трансформації національної економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – C. 7-24. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
407831
  Харкевич О.О. Детермінанти, що впливають на зростання злочинів, що вчиняються злочинними організаціями // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 342-347. – ISSN 2219-5521
407832
  Добровольська О. Детермінантний аналіз синонімічного ряду назв медиків у середньоанглійській мові // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельська, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 38. – С. 41-47. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
407833
  Шевченко Т.В. Детермінантні члени речення як носії окремих пропозицій // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 111-119


  Предметом дослідження стали детермінантні елементи як засоби ускладнення семантико-синтаксичної структури речення. Увага приділяється суб’єктним, об’єктним та мотиваційно-ситуаційним детермінантам як носіям окремих пропозицій. Наявність у реченні ...
407834
  Крупельницький В. Детермінати права використання комерційного найменування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Підстави та умови виникнення комерційного найменування як окремого об"єкта права ІВ".
407835
  Гацко В.А. Детермінатив в узагальнюючих номінативних синтагмах (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 36-40. – ISBN 966-581-373-0
407836
  Колосов О. Детермінації та правовий режим ноу-хау в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 29-36. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1608-6422
407837
  Шевчук І.Б. Детермінації трансформаційних змін економіки регіону та розвитку ІТ-сфери // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .344-348. – ISSN 2222-4459
407838
  Кобзаренко П.В. Детермінаційна модель умовного засудження // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 36-43. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
407839
  Кузьменко О.В. Детермінація адміністративно-правових заохочень / О.В. Кузьменко, Є.Є. Чернецький // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 9-13
407840
  Титикало Р. Детермінація визначення "правова та юридична допомога" у теорії адміністративного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-96. – ISSN 0132-1331
407841
  Титикало Р. Детермінація визначення "правова та юридична допомога" у теорії адміністративного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
407842
  Мартиненко Детермінація гарантій прав і свобод людини / Мартиненко, БД // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 227-232. – ISSN 1563-3349
407843
  Митник У.М. Детермінація домашнього насильства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 223-234. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
407844
  Бойко А.М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження) : монографія / А.М. Бойко ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 380 с. – Шифр. дубл. 34 Бойк. (доп. карт. юр.). – ISBN 978-966-613-702-2
407845
  Молчанов Р.Ю. Детермінація злочинів маргіналів // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 80-81. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  В Україні, як і в будь-якому іншому суспільстві мають місце суперечності в різних сферах життя, прорахунки державного управління, соціальні процеси подальшого розшарування населення та зубожіння значної його частки. І все це позначається на розвитку ...
407846
  Корнякова Т. Детермінація злочинів проти довкілля: причини та умови їх вчинення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 79-87. – ISSN 0132-1331
407847
  Денисова Т. Детермінація злочинів, учинених персоналом кримінально-виконавчої служби // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2019. – № 4 (62) : Детермінанти злочиннсті. – С. 34-52. – ISSN 2311-6676
407848
  Бойко А. Детермінація злочинності як вид соціальної детермінації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 39-44. – ISSN 0132-1331
407849
  Кучерявенко Л.В. Детермінація і специфіка девіантної поведінки підлітків в умовах промислового регіону (на прикладі Криворізького регіону) : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Кучерявенко Л.В.; Криворізький держ. педагогічний ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – 209л. + Додатки: л.155-192. – Бібліогр.: л.193-209
407850
  Кучерявенко Л.В. Детермінація і специфіка девіантної поведінки підлітків в умовах промислового регіону (на прикладі Криворізького регіону) : автореф. дис. ... канд. соціол. наук: спец.: 22.00.04 / Кучерявенко Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Біблогр.: 9 назв
407851
  Єзеров А. Детермінація конституційних конфліктів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 46-49.
407852
  Шалгунова С. Детермінація кримінального насильства та його соціальні умови // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 104-111
407853
  Ігнатов О. Детермінація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ у сфері сімейно-побутових відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 82-86.
407854
  Гирич О. Детермінація нетрадиційних товарних знаків: законодавство України і міжнародний досвід // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 72–80. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
407855
  Бут В.В. Детермінація організованих форм економічної злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.61-71. – ISSN 1609-0462
407856
  Шевчук Є.В. Детермінація поняття «взаємодія» як економічної та управлінської категорії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 14-19. – ISSN 2222-4459
407857
  Бурлака О.С. Детермінація поняття атестації у правовому полі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.312-318. – ISSN 1563-3349
407858
  Дуб А.Р. Детермінація прибережних територій як об"єкта реалізації державної регіональної політики в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 9 (512) : Роль освіти в інноваційній моделі економічного розвитку. – C. 99-106. – ISSN 2222-4459
407859
  Чорна В.В. Детермінація психічного здоров"я населення в Україні та країнаї ЄС // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (95). – С. 47-53. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 2077-7477
407860
  Сербин Р. Детермінація форм благодійної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 47-52. – ISSN 2307-8049
407861
  Булик І. Детермінація явища "професійна підготовка" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 33-36
407862
  Кіржецький Ю.І. Детермінізація тіньової економіки як суспільного феномена // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 58-64. – (Економічна ; Вип. 1)
407863
  Ткачук О. Детермінізм свободи в модерністському наративі новел Михайла Яцківа // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 151-161. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
407864
  Тюптя В.І. Детермінований аналог двохетапної стохастичної задачі про потік на мережі / В.І. Тюптя, О.В. Коляка // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 260-263. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається двоетапна стохастична задача про потік на мережі, інтенсивності вершин якої - випадкові величини з діскретною функцією розподілу, корекція розв"язку в якій здійснюється по дугах мережі.
407865
  Ковбасюк Ю.В. Детермінований вплив глобалізації на розвиток сучасних систем державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 5-12. – ISSN 2310-2837


  У межах статті здійснено аналіз детермінованого впливу глобалізації на розвиток сучасних систем державного управління, розглянуто основні глобалізаційні фактори та стратегії їх функціонування, типи відносин між суспільства- ми в межах певних ...
407866
  Салун М.М. Детермінований факторний аналіз ресурсного потенціалу підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 262-267 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-0712
407867
  Стрижак П.С. Детермінований хаос в хімії / П.С. Стрижак; НАНУ. Ін-тут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського. – Київ : Академпереодика, 2002. – 287с. – (Біб-ка державного фонду фундамент. досліджень). – ISBN 966-8002-20-2
407868
  Бабак В.П. Детерміновані сигнали і спектри : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Бабак, А.Я. Білецький. – Київ : Техніка, 2003. – 455 с. : іл., табл. – 70-річчю заснування Національного авіаційного університету та 100-річчю світової авіації. – Бібліогр.: с. 455. – ISBN 966-575-081-X
407869
  Попович Михайло Михайлович Детермінованість/недетермінованість іменника у мовленні (на матеріалі французької мови) : Автореф. дис. ... д-ра філолог. наук: 10.02.05 / Попович Михайло Михайлович; Пович М. М.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 35 с.
407870
  Попович Михайло Михайлович Детермінованість/недетермінованість іменника у мовленні (на матеріалі французької мови) : Дис...доктора філолог.наук:10.02.05 / Попович Михайло Михайлович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 475л. – Бібліогр.:л.447-475
407871
  Попович М.М. Детермінованість/недетермінованість іменника у мовленні (на матеріалі французької мови) / М.М. Попович; МОНУ; ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2001. – 347с. – ISBN 966-568-363-2
407872
  Сизонов Д.Ю. Детермінологізація медичної лексики в медійному дискурсі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 149-156


  У статті розглянуто процес детермінологізації медичної лексики, представленої в медійному дискурсі. Розглядаються точки зору дослідників стосовно того, яку лексику слід відносити до детермінологізованої і які причини впливають на це явище. Також, ...
407873
  Ріднева Л. Детермінологізація медичної лексики в публіцистичному і художньому стилях російської мови // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 157-162


  Стаття присвячена процесу детермінологізації медичної лексики, представленої в публіцистичному та художньому стилях сучасної російської мови. Розглядаються типи детермінологізації в загальнолітературній мові. The article is dedicated to the process ...
407874
  Пашинська Детермінологізація фразем у мові ЗМІ // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 134-139. – ISSN 0201-419
407875
  Бойко А.М. Детермінуючий комплекс економічної злочинності в умовах переходу України до ринкової економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 96-101. – (Правознавство ; Вип. 435)
407876
  Тимошенко В.І. Детермінуючі фактори протиправної поведінки // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 94-100
407877
  Стукал О.В. Детермінуючі фактори формування толерантності у студентському середовищі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 311-315. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
407878
   Дети - наше будущее. – Алма-Ата, 1965. – 47с.
407879
  Крупская Н.К. Дети - наше будущее / Н.К. Крупская. – М, 1975. – 302с.
407880
  Кунько Т.Ф. Дети - наше будущее / Т.Ф. Кунько, А.И. Смирнова. – К, 1980. – 104с.
407881
  Дмитриевская Алена Дети - наше все! Особенно в период кризиса : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 21-23
407882
  Шацкий С.Т. Дети - работники будущего. / С.Т. Шацкий. – М., 1922. – 64с.
407883
  Прус Болеслав Дети : роман / Болеслав Прус; Пер. с пол. В.М. Лаврова. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1909. – [2], 259 с.
407884
  Манн Ф., Гаракур Э., Польгар А. Дети : [сборник рассказов] / Франциска Манн, Э. Гаракур, А. Польгар ; перевод Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – Бесплатное приложение к жерналу "За 7 дней". – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 87)


  Содержание: Мы с папой / Франциска Манн. Два дня / Фр. Манн. Вместо диктовки / Эдмон Гаракур. Дела мужские и дела женские / Альфред Польгар. Авторы: Манн, Франциска (1852-) Гаракур, Эдмон Польгар, Альфред (1875-) Пер.: Маркович, Розалия ...
407885
  Горький М. Дети / М. Горький. – Петербург, 1919. – 16с.
407886
  Горький М. Дети / М. Горький. – Москва, 1952. – 32с.
407887
  Жуков Н.Н. Дети : рисунки / Н.Н. Жуков. – Москва : Академия художеств СССР, 1962. – 7, [113] с.
407888
  Ангарская Н.В. Дети : повести и рассказы / Н.В. Ангарская. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1962. – 141 с.
407889
  Коваленко Надежда Ивановна Дети "оттепели" освоили компьютер : особенности работы с пожилыми читателями // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 27-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  По-настоящему цивилизованное общество отличается хорошо развитой системой социальной поддержки пожилых людей. К сожалению, сегодня в нашей стране эта категория граждан оказались наименее социально защищенной. Библиотека, конечно, не решит проблемы ...
407890
  Глотов В.В. Дети XX века / В.В. Глотов, Ю.Д. Поройков. – М, 1974. – 96с.
407891
  Любимова Я. Дети Александра Лукашенко и дочери Ильхама Алиева // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 1. – С. 11-13.
407892
  Насер Абдеррахман Дети алжирской границы : Повесть. / Насер Абдеррахман. – Москва, 1988. – 172с.
407893
  Ненашев С.В. Дети андеграунда: приглашение к разговору / С.В. Ненашев, С.Г. Пилатов. – Л., 1990. – 111с.
407894
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата : роман / Анатолий Рыбаков. – Москва : Советский писатель, 1987. – 476 с. : 1 л. портр.
407895
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – Ташкент, 1988. – 544 с. – ISBN 5-635-00131-9
407896
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 592 с. – ISBN 5-339-00281-0
407897
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – Москва : Книжная палата, 1988. – 560 с. – ISBN 5-7000-0053-9
407898
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – Таллин : Ээсти раамат, 1988. – 544 с. – ISBN 5-450-00260-2
407899
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – Тула, 1988. – 543 с.
407900
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – Москва : Известия, 1989. – 624 с.
407901
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – М, 1989. – 591с.
407902
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – Кемерово, 1989. – 560 с. – ISBN 5-7550-0101-4
407903
  Рыбаков А.Н. Дети Арбата / А.Н. Рыбаков. – М, 1989. – 558с.
407904
  Бернард Я.И. Дети батальона : рассказы, стихи : [для сред. возраста] / Я.И. Бернард ; [худож. Е. Корвацкая]. – Москва : Детская литература, 1991. – 59, [4] с. : ил. – ISBN 5-08-001562-4
407905
  Лиханов А.А. Дети без родителей / А.А. Лиханов. – Москва : Просвещение, 1987. – 592 с.
407906
  Лихинов А.А. Дети без родителей: Кн.для учителя. / А.А. Лихинов. – М., 1987. – 270с.
407907
  Прихожан А.М. Дети без семьи / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – М., 1990. – 158с.
407908
  Сухачев М.П. Дети блокады : повесть / М.П. Сухачев. – Москва : Детская литература, 1989. – 176 с.
407909
  Кочар Р. Дети большого дома : роман / Р. Кочар. – Москва : Советский писатель, 1955. – 532 с.
407910
  Кочар Р. Дети большого дома : роман / Р. Кочар. – Москва : Воениздат, 1971. – 663 с.
407911
  Кочар Р. Дети большого дома : роман / Р. Кочар. – Москва : Художественная литература, 1989. – 766 с.
407912
  Сорокин А.М. Дети Большой Медведицы / А.М. Сорокин. – Фрунзе, 1991. – 381с.
407913
  Лайлиев О.Т. Дети бурь / О.Т. Лайлиев. – Фрунзе, 1975. – 192с.
407914
   Дети в кризисных ситуациях: профилактика негативных явлений и социально-психологическая помощь : Приложение к журналу "Практическая психология и соц. рбота". – Киев : Науковий світ, 2001. – 64с. – (Биб-чка соц.работника/соц.педагога. Благополучие детей и молоджи: возможнсти социальной работы (в рамках проекта "Социальное образование в Украине")). – ISBN 966-675-014-7
407915
  Поломис К. Дети в летнем лагере: Занятия в дождливую погоду. / К. Поломис. – М., 1991. – 151с.
407916
  Поломис К. Дети в пионерском лагере: Труд. деятельность. Соревнования и состязания. Игры / К. Поломис. – М., 1989. – 139с.
407917
  Эльвин И. Дети в плену религии / И. Эльвин. – 2-е, иллюстр., испр. и доп. – Москва : Гаиз, 1932. – 73 с.
407918
  Седов Л. Дети в рассказах В.Г. Короленко / Л. Седов. – Москва : Типо-литогр. В. рихтер, 1898. – 32 с. – Отд. оттиск из журн.: Вестник воспитания


  На тит. л. дарств. надпись
407919
  Дубовик М.П. Дети в современном мире : Библиогр. указ. / М.П. Дубовик. – Львов, 1979. – 140с.
407920
   Дети в СССР. – М, 1979. – 75с.
407921
  Найденов С.А. Дети Ванюшина / С.А. Найденов. – М., 1955. – 80с.
407922
   Дети великого народа : рассказы китайских писателей. – Москва, 1956. – 376 с.
407923
  Альвер Б. Дети ветра / Б. Альвер. – Москва, 1979. – 238 с.
407924
  Черепанова И.Б. Дети взрослеют в труде. / И.Б. Черепанова. – М., 1990. – 174с.
407925
  Байер Е.А. Дети вне семьи // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 123-124. – ISSN 0869-561Х
407926
  Доценко В.С. Дети вне школы / В.С. Доценко. – М, 1970. – 223с.
407927
   Дети военной поры. – М, 1984. – 352с.
407928
   Дети военной поры. – 2-е изд., доп. – М, 1988. – 319с.
407929
  Сергеева А.Д. Дети войны / А.Д. Сергеева. – Ижевск, 1974. – 124с.
407930
  Бернард Я.И. Дети войны : стихи и новеллы / Ян Бернард. – Ставрополь : Книжное изд-во, 1981. – 128 с. : ил.


  Разделы: Ранняя седина; Утес над морем; Домик Лермонтова.
407931
  Евсеенко И.И. Дети войны / И.И. Евсеенко. – Воронеж, 1983. – 263с.
407932
  Альбова Юлия Дети восходящего солнца // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 88 : фото
407933
  Рябцева С.Л. Дети восьмидесятых / С.Л. Рябцева. – М., 1989. – 239с.
407934
  Перуанская В.В. Дети вырастают незаметно / В.В. Перуанская. – М., 1965. – 79с.
407935
  Д"Агата Дети Гиппократа : роман ; пер. с итал. / Джезеппе Д"Агата. – Москва : Прогресс, 1967. – 238 с. : ил.
407936
  Сыдыкбеков Т. Дети гор : повесть / Т. Сыдыкбеков. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1954. – 260 с.
407937
   Дети города-героя. – Л, 1974. – 423с.
407938
  Барух В. Дети города : роман / Виктор Барух ; пер. с болг. В. Сутулова. – София : София-пресс, 1975. – 159 с. – (Библиотека Болгария)
407939
  Кальма Н. Дети горчичного рая / Н. Кальма. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1950. – 368 с.
407940
  Кальма Н. Дети Горчичного Рая / Н. Кальма. – Москва : Детгиз, 1956. – 306 с.
407941
  Берлинг П. Дети Грааля : [кровь-королей] / П. Берлинг. – Москва : Крон-пресс, 1995. – 640 с.
407942
  Миняйло М. Дети града : посвящ. всем рано повзрослевшим детям... / Мария Миняйло. – Киев : Саммит-Книга, 2019. – 318, [2] с. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-986-114-6
407943
  Потанина И. Дети Деточкина или Заговор бывших мужей : роман / Ирина Потанина. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2019. – 348, [2] с. : ил. – ISBN 978-617-12-5763-4
407944
  Иванова Н.А. Дети дефицита / Н.А. Иванова. – М, 1989. – 204с.
407945
  Никольский Б.Н. Дети до шестнадцати. / Б.Н. Никольский. – Л, 1967. – 80с.
407946
  Шторм Г.П. Дети доброй надежды / Г.П. Шторм. – М, 1962. – 544с.
407947
  Шторм Г.П. Дети доброй надежды : Исторические повести / Г.П. Шторм. – Москва : Советский писатель, 1971. – 735с.
407948
  Салиходжаев С.С. Дети должны быть здоровыми. / С.С. Салиходжаев. – Ташкент, 1988. – 135с.
407949
  Черник Е.С. Дети дружат с водой / Е.С. Черник. – М., 1986. – 94с.
407950
  Райт Р. Дети дяди Тома / Р. Райт. – Москва, 1939. – 222с.
407951
  Райт Р. Дети дяди Тома : книга для чтения на англ. яз. / Ричард Райт ; Адапт. Ф.Л. Куббель и Л.М. Эйделькинда. – Ленинград : Просвещение, 1969. – 155 с.
407952
  Измайлова В. Дети затменья // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 3. – С. 75-79. – ISSN 0130-7673
407953
  Подольный Р.Г. Дети земли / Р. Подольный. – Москва : Мысль, 1977. – 172 с.
407954
  Бовин Г.М. Дети Земли / Г.М. Бовин. – М, 1960. – 288с.
407955
   Дети Земли. – М, 1970. – 174с.
407956
  Лебедева В. Дети зоны // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.46-48
407957
  Шаров А.И. Дети и взрослые / А.И. Шаров. – М., 1966. – 278с.
407958
  Шаров А.И. Дети и взрослые / А.И. Шаров. – М., 1968. – 364с.
407959
  Цымбаленко С.Б. Дети и власть в контексте информационно-психологического пространства // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 121-134
407960
  Николаева С.А. Дети и война / С.А. Николаева. – М : Детская литература, 1991. – 158 с.
407961
  Могилевская Г.Л. Дети и деньги / Г.Л. Могилевская. – Москва : Знание, 1977. – 96 с.
407962
  Могилевская Г.Л. Дети и деньги / Г.Л. Могилевская. – М., 1981. – 88с.
407963
  Зигмонте Д.А. Дети и деревья тянутся к солнцу : роман / Д.А. Зигмонте. – Москва : Художественная литература, 1962. – 536 с.
407964
  Зигмонте Д.А. Дети и деревья тянутся к солнцу : роман / Д.А. Зигмонте. – Москва : Художественная литература, 1969. – 296 с.
407965
   Дети и дорожное движение. – М, 1978. – 80с.
407966
  Остроумова С.Г. Дети и жизнь / С.Г. Остроумова. – Ставрополь, 1969. – 102с.
407967
  Лангер Ф Дети и кинжал / Ф Лангер, . – Москва, 1945. – 158 с.
407968
  Линкова И.Я. Дети и книги / И.Я. Линкова. – М., 1970. – 80с.
407969
  Шевчук Л.В. Дети и народное творчество / Л.В. Шевчук. – М., 1985. – 128с.
407970
  Вальк Г.О. Дети и отцы / Г.О. Вальк. – Москва : Правда, 1959. – 47 с.
407971
  Брусянин В.В. Дети и писатели : Литературно-общественные параллели : (Дети в произведениях А.П. Чехова, Леонида Андреева, А.И. Куприна и Ал. Ремизова) / В.В. Брусянин. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 272 с.
407972
  Огрызко И.И. Дети и религия / И.И. Огрызко. – Л., 1966. – 119 с.
407973
  Огрызко И.И. Дети и религия / И.И. Огрызко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л., 1970. – 152с.
407974
  Ли А.Д. Дети и религия / А.Д. Ли. – Алма-Ата, 1974. – 104с.
407975
  Григорян Л.Т. Дети и родители. / Л.Т. Григорян. – М, 1964. – 68с.
407976
  Веккер Е. Дети и советское право / Е. Веккер. – Харків, 1925. – 111с.
407977
  Веккер Е. Дети и советское право / Е. Веккер. – Харків, 1925. – 111с.
407978
  Юсин А.А. Дети и спорт. / А.А. Юсин. – М., 1975. – 95с.
407979
  Петровский А.В. Дети и тактика семейного воспитания / А.В. Петровский. – Москва : Знание, 1981. – 95 с. – (Народный университет. Педагогический факультет ; 6)
407980
  Резнюк Г.Б. Дети и труд. / Г.Б. Резнюк. – М., 1975. – 95с.
407981
  Кондриков Б.В. Дети и яблоки : комедия / Б.В. Кондриков. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1971. – 191 с.
407982
  Каргина У. Дети известных родителей. Без прикрас : Дети Виктора Ющенко и дочь Юлии Тимошенко // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 2. – С. 23-25.
407983
   Дети Индии. – М, 1959. – 175с.
407984
   Дети Индии. – М, 1962. – 205с.
407985
  Телевный Игорь Дети капитана Врунгеля // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 50-57 : фото
407986
  Рудный В.А. Дети капитана Гранина. / В.А. Рудный. – Москва, 1976. – 63с.
407987
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Свердловск, 1950. – 584 с.
407988
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Алма-Ата, 1955. – 648с.
407989
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Кишинев, 1974. – 580с.
407990
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Москва, 1979. – 734с.
407991
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Минск, 1983. – 607с.
407992
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Москва : Машиностроение, 1983. – 640с. – (Б-ка приключений ; Т.3)
407993
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Рига, 1983. – 575с.
407994
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Грозный, 1984. – 478с.
407995
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Москва, 1985. – 606с.
407996
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Минск : Беларусь, 1985. – 575с.
407997
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Київ, 1986. – 416с.
407998
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Москва, 1987. – 110с.
407999
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Ашхабад, 1989. – 469с.
408000
  Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн. – Москва, 1992. – 412с.
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,