Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
404001
  Середич М. "Діалект - а ми його надишем". (Художньо-естетичний потенціал багатозначного говіркового слова Василя Стефаника) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 307-316. – ISBN 978-966-2248-36-4
404002
  Шугайлін О.В. "Діалектика природи" Ф. Енгельса як прообраз написання "Діалектики природи XX століття" / О.В. Шугайлін, В.С. Семерик, В.Ф. Шевцов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
404003
  Сеніна Т. "Діалог двох культур" - Кременець, Львів, Варшава // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 29 жовтня (№ 41). – С. 1, 5


  Міжнародний українсько-польський літературно-мистецький форум "Діалог двох культур", що на початку кожної осені відбувається в обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Слувацького в м. Кременці. Сформована та підтримується співробітниками ...
404004
  Кушнер Бернар "Діалог з Росією - не значить потурання" // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 48 (97). – С. 20-22
404005
  Ніколенко К. "Діалог культур" у романі Ю. Яновського "Майстер корабля" // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 28. – С. 48-55. – ISSN 2524-2490
404006
  Просалова В.А. "Діалог мистецтв" у ліриці Святослава Гординського // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 215-226. – ISBN 966-72-77-79-8
404007
  Гончарук К.О. "Діалог" - інструмент виховання (Сократ - М.Монтень) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 14-15
404008
  Філевська Т.В. "Діалог" царя Едіпа та короля Ліра. До проблеми трагічного // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
404009
  Сеферіс Й. [Діалог про поезію / Й. Сеферіс, К. Цацос ; за ред. Лукаса Кусуласа. – Афіни : Ерміс, 1979. – 205, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
404010
  Судницын И.И. Дифференциальная влагоемкость различных гранулометрических фракций бурой лесной суглинистой почвы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 42-46 : табл. – Библиогр.: 25 назв. – (Почвоведение ; № 1). – ISSN 0201-7385
404011
  Норден А.П. Дифференциальная геометрия / А.П. Норден. – Москва, 1948. – 216 с.
404012
  Годбийон К. Дифференциальная геометрия и аналитическая механика / К. Годбийон. – Москва : Мир, 1973. – 188 с.
404013
  Бляшке В. Дифференциальная геометрия и геометрические основы теории относительности Энштейна / В. Бляшке. – Москва
2. – 1935. – 330 с.
404014
  Аминов Ю.А. Дифференциальная геометрия и топология кривых / Ю.А. Аминов. – Москва : Наука, 1987. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-158
404015
  Рунд Х. Дифференциальная геометрия финслеровых пространств. / Х. Рунд. – М., 1981. – 502с.
404016
  Болгов А.В. Дифференциальная земельная рента в условиях социализма. / А.В. Болгов. – М, 1963. – 224с.
404017
  Либин А.В. Дифференциальная психология : На пересечении европейских, российских и американских традиций;Психология для студ. / А.В. Либин. – 2-е изд., перер. – Москва : Смысл; Per Se, 2000. – 549с. – ISBN 5-89357-068-5; 5-9292-0013-0
404018
  Тарунин А.Ф. Дифференциальная рента в социалистическом обществе / А.Ф. Тарунин, В.Н. Семенков. – М., 1964. – 40с.
404019
  Ильдеменов В.И. Дифференциальная рента и выравнивание экономических условий воспроизводства / В.И. Ильдеменов. – М., 1981. – 135с.
404020
  Седышев Ю.А. Дифференциальная рента и выравнивание экономических условий хозяйствования колхозов / Ю.А. Седышев. – М, 1966. – 223с.
404021
  Ипатьев А.Н. Дифференциальная систематика и Дифференциальная география растений / А.Н. Ипатьев. – Минск, 1971. – 232с.
404022
  Милнор Д. Уоллес Дифференциальная топология : Начальный курс / Д. Уоллес Милнор; Пер. с англ. А.А. Блохина, С.Ю. Аракелова; Под ред. Д.В. Аносова. – Москва : Мир, 1972. – 277 с. – (Попул. серия "Современная математика")
404023
  Беллман Р. Дифференциально-разностные уравнения / Р. Беллман, К.Л. Кук. – Москва : Мир, 1967. – 548 с.
404024
  Банах С.С. Дифференциальное и интегральное исчисление / С.С. Банах. – М., 1958. – 404 с.
404025
  Банах С. Дифференциальное и интегральное исчисление / С. Банах. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука, 1966. – 436 с.
404026
  Банах С. Дифференциальное и интегральное исчисление : пер. с польск. / С. Банах. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1972. – 423 с.
404027
  Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах / И.А. Марон. – Москва : Наука, 1970. – 399 с.
404028
  Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах: Функции одной переменной : учеб. пособие / И.А. Марон. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1973. – 399 с.
404029
  Лере Ж. Дифференциальное и интегральное исчисление на комплексном аналитическом многообразии / Ж. Лере. – Москва, 1961. – 140 с.
404030
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1957. – 844 с.
404031
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1958. – 844 с.
404032
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1960. – 748 с.
404033
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1961. – 748 с.
404034
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1962. – 855с.
404035
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1963. – 855 с.
404036
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
1. – 1964. – 544 с.
404037
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
2. – 1964. – 312 с.
404038
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
1. – 1965. – 548 с.
404039
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
2. – 1965. – 312с.
404040
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебник / Н.С. Пискунов; Изд. 7-е. – Москва : Наука
Т. 2. – 1966. – 312 с.
404041
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебник / Н.С. Пискунов. – Изд. 8-е, стереотипн. – Москва : Наука
Т. 1. – 1968. – 551с.
404042
  Иванов И.И. Дифференциальное исчисление / И.И. Иванов. – Ленинград, 1925. – 475 с.
404043
  Жигалкин И.И. Дифференциальное исчисление / И.И. Жигалкин, М.И Слудская. – М., 1935. – 367 с.
404044
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – Москва, 1946. – 451 с.
404045
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 2-е изд. – Москва, 1949. – 476 с.
404046
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 3-е изд. – Москва, 1952. – 476 с.
404047
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 6-е изд. – Москва, 1958. – 473 с.
404048
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление : Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 7-е изд. – Москва, 1960. – 477 с.
404049
  Картан А. Дифференциальное исчисление. Дифференциальные формы / А. Картан; Пер. с франц. Б.К. Калякина и А.Н. Тюрина под ред. Б.А. Фукса. – Москва : Мир, 1971. – 392 с.
404050
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление. Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 4-е изд. – Москва, 1953. – 476 с.
404051
  Лузин Н.Н. Дифференциальное исчисление. Уч. пособие для вузов / Н.Н. Лузин. – 4-е изд. – Москва, 1953. – 476 с.
404052
  Галахов М.А. Дифференциальные и интегральные уравнения математической теории трения / М.А. Галахов, П.П. Усов. – М., 1990. – 277,1с.
404053
  Айзекс Р. Дифференциальные игры / Р. Айзекс ; пер. с англ. В.И. Аркина и Э.Н. Симаковой ; под ред. М.И. Зеликина ; с предисл. Л.С. Понтрягина. – Москва : Мир, 1967. – 479 с. : ил. – Библиогр.: с. 455-456 и с. 470-472
404054
  Жаутыков О.А. Дифференциальные игры нескольких лиц / О.А. Жаутыков. – Алма - Ата, 1988. – 320 с.
404055
  Григоренко Н.Л. Дифференциальные игры преследования несколькими объектами / Н.Л. Григоренко. – Москва, 1983. – 79 с.
404056
  Пацюков В.П. Дифференциальные игры при различной информированности игроков / В.П. Пацюков. – Москва : Советское радио, 1976. – 199 с.
404057
  Пшеничный Б.Н. Дифференциальные игры. / Б.Н. Пшеничный, В.В. Остапенко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 264 с.
404058
  Гуляев А.П. Дифференциальные каталоги звезд / А.П. Гуляев, Л.М. Хоммик. – Москва : Наука, 1983. – 136 с.
404059
  Пономарев В.Д. Дифференциальные нервенства для обыкновенных дифференциальных уравнений и систем первого порядка: уч. пособие / В.Д. Пономарев. – Рига, 1990. – 77с.
404060
  Пухов Г.Е. Дифференциальные преобразования и математическое моделирование физических процессов / Г.Е. Пухов. – Киев : Наук. думка, 1986. – 159 с.
404061
  Пухов Г.Е. Дифференциальные спектры и модели / Г.Е. Пухов. – Киев, 1990. – 180 с.
404062
  Куренский М.К. Дифференциальные уравнения / М.К. Куренский. – Ленинград
1. – 1933. – 313 с.
404063
  Куренский М.К. Дифференциальные уравнения / М.К. Куренский. – Ленинград
2. – 1934. – 334 с.
404064
  Гутер Р.С. Дифференциальные уравнения / Р.С. Гутер, А.Р. Янпольский. – Москва, 1962. – 247 с.
404065
  Гутер Р.С. Дифференциальные уравнения : Учеб.пособие / Р.С. Гутер, А.Р. Янпольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 304 с.
404066
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения : примеры и задачи; учебное пособие / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, Н.А. Перестюк. – Киев : Вища школа, 1984. – 408 с.
404067
  Петровский И.Г. Дифференциальные уравнения / И.Г. Петровский. – М., 1987. – 424с.
404068
  Маренич Е.Е. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие к спецкурсу / Е.Е. Маренич, А.С. Маренич. – Л., 1987. – 76с.
404069
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения : учебное пособие для студентов вузов / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, Н.А. Перестюк. – изд. 2-е, перераб. – Москва : Высшая школа, 1989. – 382 с. – ISBN 5-06-000557-7
404070
  Уваров В.Б. Дифференциальные уравнения / В.Б. Уваров. – М, 1989. – 138с.
404071
  Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения : учебник для студентов физ. специальностей и специальности "Прикл. математика" / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников ; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Изд. 4-е, стер. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 253, [1] с. – Посвящ. 250-летию Моск. ун-та. - Передм. указ.: с. 251-253. – Библиогр.: с. 249-250. – (Классический университетский учебник ) (Курс высшей математики и математической физики / под ред. А.Н. Тихонова [и др.] ; вып. 6). – ISBN 5-9221-0277-Х
404072
  Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях / В.В. Амелькин. – Москва : Наука, 1987. – 157 с. : ил. – Библиогр.: с. 153
404073
  Норкин С.Б. Дифференциальные уравнения второго порядка с запаздывающим аркументом / С.Б. Норкин. – Москва : Наука, 1965. – 354 с.
404074
  Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием / А.М. Самойленко, Н.А. Перестк. – Киев : Вища школа, 1987. – 286 с.
404075
  Масленникова В.Н. Дифференциальные уравнения с чатными производными : Учеб. пособие. / В.Н. Масленникова. – М., 1985. – 156с.
404076
  Сычев В.В. Дифференциальные уравнения термодинамики. / В.В. Сычев. – М., 1981. – 195с.
404077
  Сычев В.В. Дифференциальные уравнения термодинамики. : учеб. пособие / В.В. Сычев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1991. – 223с.
404078
  Бугров Я.С. Дифференциальные уравнения. Краткие интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного / Я.С. Бугров, С.М. Hикольский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 512 с. – (Высшая математика). – ISBN 5-222-00215-2
404079
  Ботт Р. Дифференциальные формы в алгебраической топологии / Р. Ботт, Ту Лоринг. – Москва : Наука, 1989. – 336 с.
404080
  Айзенберг Л.А. Дифференциальные формы, ортогональные голоморфным функциям или формам, и их свойства / Л.А. Айзенберг, Ш.А. Даутов ; отв. ред. канд. физ.-мат. наук А.П. Южаков ; АН СССР, Сиб. тод-ние, Ин-т физики им. Л.В. Киренского. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1975. – 114 с. – Библиогр.: с. 105-111
404081
  Мичатек Л.А. Дифференциальный болгарско-русский словарь / Л.А. Мичатек. – Санкт-Петербург, 1910. – 664, 144 с.
404082
  Мичатек Л.А. Дифференциальный сербско-русский словарь / Л.А. Мичатек. – Санкт-Петербург, 1903. – 727, 58 с.
404083
  Ужанский С.Г. Дифференциация деревни / С.Г. Ужанский. – М.-Л., 1928. – 134с.
404084
  Зайченко А.С. Дифференциация заработной платы в американской промышленности // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 121-134
404085
  Кишковский А.Н. Дифференциация рентгенодиагностики в газоэнтерологии / А.Н. Кишковский. – М, 1984. – 288с.
404086
  Орлик И.И. Дифференциация Центрально-Восточной Европы и отношения с Россией // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 125-147. – ISSN 0130-3864
404087
  Конников Э.Г. Дифференцированные гипербазит-базитовые комплексы докембрия Забайкалья: Петрология и рудоообразование / Э.Г. Конников. – Новосибирск, 1986. – 217с.
404088
  Корочкин Л.И. Дифференцировка и старение вегетативного нейрона / Л.И. Корочкин. – М-Л, 1965. – 188с.
404089
  Персов Г.М. Дифференцировка пола у рыб / Г.М. Персов. – Л, 1975. – 148с.
404090
  Половніков В.Г. Дифференціація сприйняттів і умови можливості отримання істинного знання в філософії Дж. Берклі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про специфіку тлумачення Берклі проблеми співвідношення сприйняттів в контексті процесу отримання істинного знання. В статье идет речь о специфике интерпретации Беркли проблемы соотношения восприятий в контексте процесса получения ...
404091
  Мокейчев В.С. Дифферециальные уравнения с отклоняющимися аргументами. / В.С. Мокейчев. – Казань, 1985. – 221с.
404092
  Ривкинд Я.И. Диффернициальное и интегральное исчисление в задачах / Я.И. Ривкинд. – Минск, 1971. – 190с.
404093
  Аникин В.С. Диффиральные приближения функций / В.С. Аникин ; АН УзССР, Центр проект.-конструкт. и технол. бюро науч. приборостроения. – Ташкент : Фан, 1988. – 253 с. : ил. – Библиогр.: с. 252
404094
  Долотов Ю.С. Диффиренция осадочного матариалаи слоистость прибрежных отложений / Ю.С. Долотов. – Москва : Наука, 1982. – 184с.
404095
  Рыкунов Л.Н. Диффрагированные на земном ядре Р волны и жесткость ядра Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рыкунов Л.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1958. – 6л.
404096
   Диффракция акустических волн на тела с амортизирующим покрытием. – Москва, 1985. – 85 с.
404097
  Иванов В.И. Диффракция коротких волн на гладких выпуклых цилиндрах (двухмерные задачи) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов В.И.; МГУ. физ. ф-тет. – М,, 1962. – 6л.
404098
  Боровиков Владимир Андреевич Диффракция на многоугольниках и многогранниках : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Боровиков Владимир Андреевич; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Отд-ние. – М., 1965. – 8л.
404099
  Бэкон Дж. Диффракция нейтронов : пер. с англ. / Дж. Бэкон ; пер. Э.Л. Бурштейн. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 256 с.
404100
  Игнатовский В.С. Диффракция параболического зеркала при любом отверстии / В.С. Игнатовский, 1920. – 30 с.
404101
  Фок В.А. Диффракция радиоволн вокруг земной поверхности / В.А. Фок. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 80с.
404102
  Пекуровский Л.Е. Диффракция ударной волны на клине движущемся со сверхзвуковой скоростью при нерегулярном взаимодействии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Пекуровский Л.Е.; МГУ. – М, 1976. – 9л.
404103
  Кусков А.М. Диффракция упругих установившихся колебаний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кусков А.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 5 с.
404104
  Ильин В.А. Диффракция электромагнитных волн на некоторых неоднородностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильин В.А.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физический факультет. Кафедра математики. – Москва, 1953. – 7 с.
404105
   Диффракция электромагнитных волн на некоторых телах вращения : сб. статей. – Москва : Советское радио, 1957. – 175 с.
404106
  Вайнштейн Л.А. Диффракция электромагнитных и звуковых волн на открытом конце волновода / Л.А. Вайнштейн. – Москва : Советское радио, 1953. – 204 с.
404107
  Вайнштейн Л.А. Диффракция электромагнитных и звуковых волн на открытом конце волнозавода. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Вайнштейн Л.А.;. – Москва, 1952. – 10 с.
404108
  Марк Г. Диффракция электронов : пер. с нем. / Г. Марк, Р. Вирль. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1933. – 191 с.
404109
  Пинскер З.Г. Диффракция электронов / З.Г. Пинскер ; под ред. и с предисл. акад. А.А. Лебедева ; Акад. наук СССР, Ин-т кристаллографии. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1949. – 404 с. – Библиогр.: с. 392-401
404110
  Кутовой И.В. Диффракция электронов при катодном распылении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кутовой И.В.; МВО СССР. Львов. политехн. ин-т. Физическая лаборатория. – Львов, 1950. – 8 с.
404111
   Диффузинные покрытия на металлах. – К., 1965. – 143с.
404112
   Диффузинные процессы в бериллин. – М., 1981. – 76с.
404113
   Диффузинные процессы в металлах. – Тула, 1977. – 126 с.
404114
  Чабанюк Виктор Саввович Диффузионная аппроксимакция некоторых характеристик моделей массового обслуживания : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Чабанюк Виктор Саввович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 114л. – Бібліогр.:л.108-114
404115
  Чабанюк В.С. Диффузионная аппроксимация некоторых характеристик моделей массового обслуживания : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Чабанюк В.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с.
404116
  Чабанюк В.С. Диффузионная аппроксимация некоторых характеристик моделей массового обслуживания. : Автореф... канд.ф из.-мат.наук: 01.01.09 / Чабанюк В.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
404117
  Алиев А.О. Диффузионная аппроксимация процессов с полумарковскими переключениями : дис. автореф. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.05 / Алиев Алладурды Оразович ; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 180 л. – Библиогр.: с. 175-180
404118
  Алиев А.О. Диффузионная аппроксимация процессов с полумарковскими переключениями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Алиев А. О.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 20 с.
404119
  Чечельницкий Александр Анатольевич Диффузионная аппроксимация сетей массового обслуживания : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чечельницкий Александр Анатольевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 156л. – Бібліогр.:л.150-156
404120
  Чечельницкий А.А. Диффузионная аппроксимация сетей массового обслуживания : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Чечельницкий А.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 14 с.
404121
  Веретенников А.Ю. Диффузионная аппроксимация систем со слабо зргодическими марковскими возмущениями І / А.Ю. Веретенников, О.М. Кулик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 87. – С. 12-27. – ISSN 0868-6904


  Diffusion approximation type results are obtained for a system perturbed by a Markov process such that its transition probabilities converge to the invariant distribution non-uniformly w.r.t. starting point and, in general, in a way weaker than the ...
404122
  Веретенников А.Ю. Диффузионная аппроксимация систем со слабо эргодическими марковскими возмущениями ІІ / А.Ю. Веретенников, О.М. Кулик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 1-16. – ISSN 0868-6904


  The paper is a sequel to the paper [Veretennikov A.Yu., Kulik A.M. Diffusion approximation for systems with weakly ergodic Markov perturbations I. Submitted to Teor. Imov. Mat. Stat.]. Corollaries are given in some particular cases of self-contained ...
404123
  Гегузин Я.Е. Диффузионная зона / Я.Е. Гегузин. – Москва : Наука, 1979. – 343 с.
404124
  Адеев Геннадий Дмитриевич Диффузионная модель формирования распределений осколков деления : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.16 / Адеев Геннадий Дмитриевич; Объедин. ин-т ядерныъ исследований. – Дубна, 1988. – 24л.
404125
  Казаков Н.Ф. Диффузионная сварка в вакууме / Н.Ф. Казаков. – М, 1966. – 47с.
404126
  Конюшков Диффузионная сварка в электронике / Конюшков, Ю.Н. Копылов. – Москва, 1974. – 167 с.
404127
  Вагнер Л.С. Диффузионно-рекомбинационные эффекты в полжительном столбе разряда аргона : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Вагнер Л.С. ; ЛГУ им.А.А. Жданова. – Ленинград, 1979. – 10 с.
404128
  Духин С.С. Диффузионно-электрическая теория неравновесных электроповерхностных сил и электокинетических явлений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Духин С.С. ; Ин-т. физ. химии АН СССР. – Москва-Киев, 1965. – 32 с. – Бібліогр.:с.31-32
404129
  Лепешев Анатолий Александрович Диффузионное магнитное последействие в магнетите : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Лепешев Анатолий Александрович; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
404130
  Збожная О.М. Диффузионное насыщение поверхностей металлов в среде жидкометаллических растворов путем изотермического переноса массы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Збожная О.М.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
404131
  Михайлов Е.Г. Диффузионное распространение никеля по поверхности тугоплавких материалов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Михайлов Е.Г.; Харкьов. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 20л.
404132
   Диффузионное соединение в вакууме теаллов, сплавов и неметаллических материалов. – М.
1. – 1968. – 167с.
404133
  Дубинин Г.Н. Диффузионное хромирование сплавов / Дубинин Г.Н,. – Москва : Машиностроение, 1964. – 451 с., [17] л. ил. – Библиогр.: с. 435-448
404134
  Виолин Э.Е. Диффузионные p-n переходы в карбиде кремния и электролюминесцентные источники света на их основе. : Автореф... канд. техн.наук: / Виолин Э.Е.; Ленингр. электротехн. ин-т. – Л., 1967. – 17л.
404135
  Любов Б.Я. Диффузионные изменения дефектной структуры твердых тел / Б.Я. Любов. – Москва : Металлургия, 1985. – 206 с.
404136
  Сальм Я.И. Диффузионные искажения при измерении спектра аэроионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Сальм Я.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 12л.
404137
  Фиш М.Л. Диффузионные преобразователи неэлектрических величин / М.Л. Фиш, Ю.В. Лаптев. – Киев : Техніка, 1979. – 119 с.
404138
  Бондаренко В.Г. Диффузионные процессы в гильбертовом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Бондаренко В.Г.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1972. – 8л.
404139
  Криштал М.А. Диффузионные процессы в железных сплавах / М.А. Криштал. – М, 1963. – 279с.
404140
  Романкевич М.Я. Диффузионные процессы в катионите и кинетике ионного обмена : Автореф... докт. хим.наук: / Романкевич М. Я.; АН УССР, Ин-т оран. хим. – К., 1960. – 20л.
404141
  Махно С.Я. Диффузионные процессы в композитных средах // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 130-142. – ISSN 0868-6904


  The sufficient conditions of weak convergence of solutions of stochastic equations in a space with barriers are obtained. The number of barriers grows to infinity and in a limit they fill some segment. The equation for the limit process is given.
404142
  Цеханская Ю.В. Диффузионные процессы в критической области растворов : Автореф... докт. хим.наук: 02.073 / Цеханская Ю. В.; Науч. ислед. физ. хим. ин-т. – М., 1970. – 39л. – Бібліогр.:с.38
404143
   Диффузионные процессы в металлах. – Киев : Наукова думка, 1966. – 195 с.
404144
  Акимова И.А. Диффузионные процессы в металлах / И.А. Акимова, А.В. Покоев ; МВ и ССО РСФСР ; Куйбышевс. гос. ун-т, Каф. физики твердого тела. – Куйбышев : Куйбышевский госсударственный университет, 1983. – 102 с.
404145
  Любов Б.Я. Диффузионные процессы в неоднородных твердых средах / Б.Я. Любов. – Москва : Наука, 1981. – 295 с.
404146
  Гарбовицкая Татьяна Григорьевна Диффузионные процессы в тонкопленочных системах : Автореф. дис. ... физ.-мат. наук : 01.04.07 / Гарбовицкая Татьяна Григорьевна ; МВ и ССО УССР , ХГУ. – Харьков, 1980. – 21 с.
404147
  Лариков Л.Н. Диффузионные процессы в упорядоченных сплавах / Л.Н. Лариков. – Киев : Наукова думка, 1975. – 214 с.
404148
  Сараян В.В. Диффузионные процессы и дифференциалые уравнения, вырождающейся в отдельных точках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Сараян В. В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1973. – 8л.
404149
  Ито К. Диффузионные процессы и их траектории / К. Ито , Г. Маккин. – Москва, 1968. – 395 с.
404150
  Белопольская Я.И. Диффузионные процессы на бесконечномерных дифференцируемых многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Белопольская Я.И.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1972. – 11л.
404151
  Гегузин Я.Е. Диффузионные процессы на поверхности кристалла / Я.Е. Гегузин. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 124 с.
404152
  Благовещенский Ю.Н. Диффузионные процессы с малым параметром и их применения к параболическим уравнениям в частных производных второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Благовещенский Ю.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 5л.
404153
  Михеев А.А. Диффузионные соединения: Контроль качества. Испытания. Исследования. / А.А. Михеев. – М., 1992. – 177с.
404154
  Мгалоблишвили К.Д. Диффузионный дозатор паров жидкости. Разработка и исследование прибора для проверки газоанализаторов на пары жидкостей в воздухе (газе) : Автореф... канд. техн.наук: 250 / Мгалоблишвили К.Д.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1969. – 20л.
404155
   Диффузионный и конвективный перенос в газах и жидкостях : сб. науч. работ. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1986. – 82 с.
404156
  Козлов С.В. Диффузионный контроль реакций макромолекул. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 076 / Козлов С.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
404157
  Ворошинин Л.Г. Диффузионный массоперенос в многокомпонентных системах / Л.Г. Ворошинин, Б.М. Хусид. – Минск, 1979. – 255 с.
404158
  Кукушкин С.А. Диффузионный массоперенос в остроковых пленках ( на примере соединений А4 В6, А2 В6, окисление А2В6. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кукушкин С.А.; Харьк.полите.ин-т. – Харьков, 1982. – 26л.
404159
  Афанасьев П.Б. Диффузионный метод создания определенных высоких пересыщений в растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Афанасьев П.Б.;. – М., 1949. – 4л.
404160
  Клинчук Ю.И. Диффузионный перенос массы в металлах с твердофазными покрытиями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Клинчук Ю.И.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
404161
  Кагановский Юрий Семенович Диффузионный перенос массы по реальной поверхности кристалла : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кагановский Юрий Семенович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т. – Х., 1983. – 32л.
404162
  Кузнецова Т.В. Диффузиофорез, апериодический электродиффузиофорез и их роль в формировании полимерных покрытий. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.11 / Кузнецова Т.В.; Ан УССР. – К, 1983. – 22л.
404163
  Заиков Г.Е. Диффузия-помощник и недруг / Г.Е. Заиков, А.Л. Иорданский. – М., 1982. – 63с.
404164
  Фарукшин М.Х. Диффузия автономности в условиях унификации российской региональной политики (на примере Республики Татарстан) / М.Х. Фарукшин, А.Г. Большаков // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ. исслед.Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2007. – № 2 : Губернаторы в России: от выборов к назначениям. – С. 94-115. – (Политология)
404165
  Лесник А.Г. Диффузия азота в сталях, легированных хромом и марганцем / А.Г. Лесник, П.И. Некрашевич, В. Сирик. – Киев : КГУ, 1955. – [2] с. – Отд.оттиск
404166
   Диффузия в газах и жидкостях. – Алма-Ата, 1974. – 121 с.
404167
  Попова Л.В. Диффузия в концентрированных растворах некоторых электролитов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Попова Л.В.; КПИ. – К., 1968. – 21л.
404168
  Николаев Н.И. Диффузия в мембранах / Н.И. Николаев. – М., 1980. – 232с.
404169
  Буцик М. Диффузия в металлах : Дис... наук: / Буцик М.;. – 122л. – Бібліогр.:л.1-4
404170
  Бокштейн Б.С. Диффузия в металлах : учеб. пособие / Б.С. Бокштейн. – Москва : Металлургия, 1978. – 248 с.
404171
  Бугаков В.З. Диффузия в металлах и сплавах / В.З. Бугаков. – Л.-М., 1949. – 212с.
404172
  Герцрикен С.Д. Диффузия в металлах и сплавах в твердой фазе / С.Д. Герцрикен, И.Я. Дехтяр. – Москва : Физмаигиз, 1960. – 564 с.


  В монографии даны способы расчета и методы исследования диффузии, теории и закономерности диффузионных процессов. Рассмотрена роль дефектов кристаллического строения и межатомного взаимодействия в процессах диффузии, а также связь явлений диффузии с ...
404173
  Ромашкин Ю.П. Диффузия в металлах при пластической деформации : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ромашкин Ю. П.; АН СССР, физ. техн. ин-т. – Л., 1965. – 15л.
404174
   Диффузия в металлах с объемноцентрированной решеткой : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1969. – 416 с.
404175
  Зайт В. Диффузия в металлах. Процессы обмена мест : пер. с нем. / В. Зайт. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 381с.
404176
  Рыскин Г.Я. Диффузия в полимерах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рыскин Г. Я.; Лен. физ. технич. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1951. – 15 с.
404177
  Чалый А.Е. Диффузия в полимерных системах / А.Е. Чалый. – М, 1987. – 311с.
404178
  Болтакс Б.И. Диффузия в полупроводниках / Б.И. Болтакс. – Москва : Наука, 1961. – 462 с.
404179
  Галактионов С.Г. Диффузия в сложных молекулярных структурах / С.Г. Галактионов. – Минск, 1974. – 239 с.
404180
  Бэррер Р. Диффузия в твердых телах : Пер. с англ. / Р. Бэррер. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 504 с.
404181
  Старк Дж.П. Диффузия в твердых телах : Пер. с англ. / Дж.П. Старк. – Москва : Энергия, 1980. – 239с.
404182
  Шьюмон П. Диффузия в твердых телах. : Пер. с англ. / П. Шьюмон. – Москва : Металлургия, 1966. – 195с.
404183
  Щербакова А.А. Диффузия водорода через железо и бинарные железо-хромовые и железо-никелевые сплавы при высоких давлениях и температурах : Автореф... Канд.хим.наук: / Щербакова А.А.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1954. – 8л.
404184
  Поликарпова Ираида Павловна Диффузия гомовалентных катионов в моно- и поликристаллах иодистого цезия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Поликарпова Ираида Павловна; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 24л.
404185
   Диффузия горячих электронов. – Вильнюс : Мокслас, 1981. – 212 с.
404186
  Покоева Валентина Алексеевна Диффузия и взаимодействие примесей в сильнолегированном кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Покоева Валентина Алексеевна; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 22л.
404187
  Демаков Ю.П. Диффузия и взаимодействие прмесей и дефектов в эпитаксильных твордых растворах соединений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Демаков Ю. П.; Лен. полит. ин-т. – Л., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
404188
  Худяков Сергей Варфоломеевич Диффузия и влияние глубоких примесей на электрические и оптические свойства фосфида галлия : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.07 / Худяков Сергей Варфоломеевич; Ленинградский политехнич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1981. – 24л.
404189
  Шиняев А.Я. Диффузия и высокотемпературные свойства сплавов тугоплавких металлов. / А.Я. Шиняев. – М., 1982. – 103с.
404190
  Хаксли Л.Д. Диффузия и дрейф электронов в газах : Пер. с англ. / Л.Д. Хаксли, Р. Кромптон. – Москва : Мир, 1977. – 672с.
404191
  Еремеев В.С. Диффузия и напряжения / В.С. Еремеев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 182 с.
404192
  Виар Ж. Диффузия и обмен химических элементов в полевых шпатах / Ж. Виар. – Москва, 1971. – 20с.
404193
  Колобов Н.А. Диффузия и окисление полупроводников / Н.А. Колобов, М.М. Самохвалов. – Москва : Металлургия, 1975. – 454 с.
404194
  Цеханская Ю.В. Диффузия и растворение в жидких растворах в критической области : Автореф... канд. хим.наук: / Цеханская Ю. В.; М-во хим. пром. СССР, Науч. исслед. фзи. хим. ин-т. – Москва, 1956. – 16 с. – Бібліогр.:с. 16
404195
  Выходец В.Б. Диффузия и растворимость водорода в сплавах типа Cu3Fu : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Выходец В.Б. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 20 с.
404196
  Демин В.Б. Диффузия и растворимость изотопов водорода в металлах и сплавах с ГЦК решеткой : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Демин В. Б. ; Урал. политхен. ин-т. – Свердловск, 1971. – 21 с. – Бібліогр. : с. 21
404197
  Стрелов К.К. Диффузия и реакции в твердых фазах силикатов и тугоплавких оксидов. : [учебное пособие] / К.К. Стрелов, И.Д. Кащеев. – Свердловск : УПИ, 1983. – 72 с. : ил.
404198
  Туницкий Н.Н. Диффузия и случайные процессы / Н.Н. Туницкий; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т катализа. – Новосибирск : Наука, 1970. – 116 с. : ил.
404199
  Бокштейн С.З. Диффузия и структура металлов / С.З. Бокштейн. – Москва : Металлургия, 1973. – 206 с.
404200
  Франк-Каменецкий Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Франк-Каменецкий. – М.-Л., 1947. – 367с.
404201
  Франк-Каменецкий Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Франк-Каменецкий. – 2-е доп. и переработ. изд. – М., 1967. – 491с.
404202
  Франк-Каменецкий Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Франк-Каменецкий. – М., 1987. – 490с.
404203
  Болтакс Б.И. Диффузия и точечные дефекты в полупроводниках / Б.И. Болтакс. – Ленинград : Наука, 1972. – 384с.
404204
  Брик В.Б. Диффузия и фазовые превращения в металлах и сплавах / В.Б. Брик; АН УССР; Ин-т металлофизики. – Киев : Наукова думка, 1985. – 232с.
404205
  Шишияну Федор Семенович Диффузия и явления деградации, обусловленные примесями с глубокими уровнями в полупроводниках А3В5 : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Шишияну Федор Семенович; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1978. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
404206
  Мурин А.Н. Диффузия меченых атомов и проводимость в ионных кристаллах / А.Н. Мурин, Б.Г. Лурье. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1967. – 100 с.
404207
  Бородина Н.П. Диффузия многозарядных катионов в расплавленных хлоридах щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Бородина Н.П.; Уральск. центр АН СССР. Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
404208
  Селезнев В.Д. Диффузия молекул газовой смеси в капилляре при производных числах Кнудсена. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Селезнев В.Д.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1974. – 20л.
404209
  Меркулов Ю.А. Диффузия нейтронов в гидриде циркония и в жидком водороде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Меркулов Ю.А.; АН СССР.Физический ин-т. – М, 1972. – 16л.
404210
  Гусев И.А. Диффузия некоторых элементов и эффект Мессбауэра в антимониде индия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусев И.А.; Радиевский ин-т. – М, 1956. – 12л.
404211
  Миронов Владимир Михайлович Диффузия никеля и алюминия в присутствии постоянного магнитного поля : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Миронов Владимир Михайлович ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 16 с.
404212
   Диффузия осадителя в полимерном теле / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко, В.В. Шилов, В.Б. Иваницкий // Высокмолекулярные соединения. (А), 1991. – №9


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
404213
  Гурин А.А. Диффузия плазмы в магнитном поле / А.А. Гурин, Л.Л. Пасечник. – Киев : Наукова думка, 1979. – 268 с.
404214
  Каур И. Диффузия по границам зерен и фаз. : пер. с англ. / И. Каур, В. Густ. – Москва : Машиностроение, 1991. – 445с.
404215
  Бочаров В.Н. Диффузия послеразрядной плазмы в тороидальном стеллараторе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Бочаров В.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ученый совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1971. – 11л.
404216
  Мохов Евгений Николаевич Диффузия примесей в карбиде кремния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мохов Евгений Николаевич; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Л., 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
404217
  Озмидов Р.В. Диффузия примесей в океане / Р.В. Озмидов. – Л., 1986. – 278с.
404218
  Федорович Н.А. Диффузия примесей в термоэлектрических материалах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федорович Н.А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1965. – 13л.
404219
  Иванов В.В. Диффузия резонансного излучения в атмосферах звезд и туманностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов В.В. ; АН СССР, Глав. астрон. обсерватория. – Ленинград, 1962. – 4 с.
404220
  Рожанский В.А. Диффузия слабоионизированной плазмы в магнитном поле : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.04.08 / Рожанский В. А. ; Лен. политехн. ин. зт. – Ленинград, 1979. – 15 с.
404221
  Заиков Г.Е. Диффузия электролитов в полимерах / Г.Е. Заиков. – М., 1984. – 237с.
404222
  Романов С.С. Диффузия электромагнитного поля в средах с конечной проводимостью : Автореф... канд. физ. матнаук: 01.04.02 / Романов С, С.; Дон.ГУ. – Донецк, 1983. – 13л.
404223
   Диффузия, сорбция и фазовые превращения в процессах восстановления металлов. – Москва, 1981. – 228 с.
404224
  Харьков Е.И. Диффузия, электроперенос и электросопротивление в жидких металлах : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Харьков Е.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 47 с. – Бібліогр. : с. 45-47
404225
  Харьков Е.И. Диффузия, электроперенос и электросопротивление в жидких металлах. : Дис... доктор физ.-мат.наук: / Харьков Е.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1967. – 294, 10л.
404226
  Олиховская Л.А. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей в 2Н- и 3С-кристаллах с упорядоченными дефектами упаковки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.97 / Олиховская Л. А.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1990. – 23л.
404227
  Вустер У. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей в кристаллах : Пер. с англ. / У. Вустер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 287с.
404228
  Кривоглаз М.А. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей и нейтронов на флуктуационных неодонородностях в неидеальных кристаллах / М.А. Кривоглаз. – Киев : Наукова думка, 1984. – 287с.
404229
  Колонцова Е.В. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей пластически деформированными монокристаллами алюминия : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Колонцова Е.В.; Московский ордена Ленина гос. университет имени М.В.Ломоносова. Физический факультет. – Москва, 1950. – 11 с.
404230
  Вазина А.А. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей под малыми углами на белковых растворах : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук / Вазина А.А. ; Ин-т биол. физики АН СССР. – Москва, 1965. – 20 с.
404231
  Чаругин В.М. Диффузный гамма- и рентгеновский фон Вселенной / В.М. Чаругин. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
404232
  Сигаловський Д.Ю. Дихання - синонім життя // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 41-44
404233
  Волков М.Г. Дихання Землі / М.Г. Волков, І.Л. Соколовський. – Київ : Наукова думка, 1970. – 135с.
404234
  Дядченко Людмила Дихання метеликів : поезія
404235
  Каменюк М.Ф. Дихання ріки : поезії / М.Ф. Каменюк. – Одесса : Маяк, 1981. – 47 с.
404236
  Проценко Д.П. Дихання та бродіння / Д.П. Проценко. – Київ, 1956. – 70с.
404237
  Падалка Л.М. Дихання часу / Людмила Падалка. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – 130, [1] с. – Текст укр., рос. – ISBN 978-617-571-132-3
404238
  Кіслова Вікторія Дихати, чути, розмовляти! (Інтерв"ю з завідуючим ЛОР-відділення Олександрівської клінічної лікарні м.Києва Назаром Охпрімовичем Білем) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій, Оконський Олександр // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 38-40 : фото
404239
  Богданов-Катьков Дихлоро-дифенил-трихлорэтан (ДДТ гесароль, СС-5) : Новый препарат для борьбы с вредными насекомыми / Богданов-Катьков, М.И. Шевченко. – Ленинград, 1946. – 52с.
404240
  Федоров А.И. Дихлорэтан и окись этилена, как средство борьбы с клещом и амбарным долгоносиком / А.И. Федоров. – Москва, 1937. – 56 с.
404241
  Федоров А.И. Дихлорэтан, как средство для борьбы с амбарными вредителями / А.И. Федоров. – К., 1937. – 38с.
404242
  Иванов Н.В. Дихотомии перевода (к онтологическим основаниям определения научного объекта переводоведения) // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 34-64. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
404243
  Васильев Е. Дихотомические таблицы для определения позвоночных животных привислянского края / Печатано с разрешения Совета Института Сельского Хозяйства и Лесоводства в Новой Александрии. – 9 с. – Отд. оттиск
404244
  Васильев Е. Дихотомические таблицы для определения позвоночных животных Привислянского края. / Е. Васильев. – 10с.
404245
  Безрукова В.С. Дихотомический подход к развитию педагогического знания // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 8. – С. 19-29. – ISSN 0869-561Х
404246
  Медведко Л. Дихотомия "Восток-Запад" // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 45-47. – ISSN 0321-5075


  Глобалістика. Публікується один з докладів конгресу ICANAS по вивченню Азії і Північної Африки
404247
  Власова Т. Дихотомия "разум/эмоции" и проблема образования женщин в западноевропейской философии / Т. Власова, Н. Костюк // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 42-46. – ISBN 978-966-8428-52-4
404248
  Бибило В.Н. Дихотомия судебной власти // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 235-249. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
404249
  Ткачук М. Дихотомічна структура «вольних» та «тюремних» сонетів Івана Франка
404250
  Білоног Ю.І. Дихотомічний "пейзаж, намальований чаєм": чоловіче й жіноче у наративно-рецептивній стратегії Мілорада Павича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 59-64. – ISBN 966-8188-10-1
404251
  Хоменко Т.М. Дихотомічні перцепції сучасності в публіцистичній інтепритації Євгена Сверстюка, Мирослава Мариновича, Івана Ортинського // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 131-140
404252
  Віндерських С.О. Дихотомія "автор-витвір" у романі Дж. Хеллера "Уявіть собі картину" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – C. 83-91


  У статті відомий роман Дж. Хеллера аналізується деконструктивно, у параметрах "автор сумнівний - витвір реальний", "два автори в одному творі", "імітація - оригінал", "автор - мімесис" тощо
404253
  Безугла Р. Дихотомія "еліта - маси": суб"єктивно-об"єктивні чинники та особливості всприйняття на сучасному етапі // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 573-588. – ISBN 978-966-423-392-4
404254
  Ганцян Р. Дихотомія "ідеалізм - реалізм" у контекстi розвитку суспільствознавчих студій у Великій Британії першої половини ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано семантику термінів "ідеалізм" та "реалізм" та способи їх вживання британськими соціогуманітаріями у першій половині ХХ ст. The article analyzes semantic of words idealism and realism and modes of using them by British humanitarians ...
404255
  Дерев"янко О. Дихотомія "моє/не моє" в мові дитячих романів Жаклін Вілсон / О. Дерев"янко, І. Смігоровська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 57-63. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
404256
  Кремінська І.М. Дихотомія "пролетарське - міщанське" як принцип організації художнього простору в п"єсі "Закут" М. Куліша // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 200-204. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
404257
  Харитонова О.І. Дихотомія "публічне право — приватне право" та деякі питання визначення структури національного права / О.І. Харитонова, О Є. Харитонов // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 6-12. – (Право. Економіка. Управління)
404258
  Сторожко Т. Дихотомія "свій - чужий" у традиційній культурі охтирських циган // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 571-581. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті досліджується культурний концепт “свій/чужий” на прикладі циганської громади м. Охтирка. Розглянуто самоізоляцію як засіб збереження ідентичності та усвідомлену реакцію у випадках негативного ставлення макросередовища. Прослідковано межі ...
404259
  Лепьохін Є. Дихотомія "Я" - "ІНШІЙ" крізь призму прийняття власної тілесності (на матеріалі роману Джека Лондона "Морський вовк") // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 166-175. – ISBN 966-7773-70-1
404260
  Крисюк Ю. Дихотомія букви і духу закону / Ю. Крисюк, А. Лобач // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 29-34. – ISSN 2409-4544


  "Розглядається проблема співвідношення духу закону та букви закону, визначається їх сутність в інтерпретації теоретиків права та практиків від часів римської держави і до нашого часу. Розкриваються особливості духу закону і духу права; визначаються ...
404261
  Козюбра М.І. Дихотомія букви і духу права: виникнення проблеми, її аспекти та напрями вирішення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
404262
  Янауер М. Дихотомія влади між Церквою та Державою за листами Римського Папи Геласія I // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 142-145. – ISBN 978-966-171-783-9
404263
  Наумкіна С. Дихотомія еліта–маси як основний методологічний принцип соціально-політичного аналізу суспільства // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 144-150. – ISSN 2307-0463
404264
  Кіхно О.В. Дихотомія естетичної та етичної культури у філософії Шрі Ауробіндо Гхоша та сучасних йому європейських мислителів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 47-56
404265
  Подміногін В.О. Дихотомія перекладацьких стратегій очуження та одомашнення в історії європейського перекладу / В.О. Подміногін, А. Якимчук // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 337-346. – ISBN 978-966-8558-97-4
404266
  Коломієць Л.В. Дихотомія понять "життя" і "мистецтво" у творчості Вільяма Батлера Єйтса


  Розглянуто особливості поетичної мови В. Б. Єйтса крізь призму наскрізної теми творчості поета: конфлікту життя і мистецтва. Мова поетичного символізму, на відміну від символічної мови релігійних та філософських світоглядних систем, є не трактуванням ...
404267
  Гончарук О. Дихотомія права: поняття, явище, історія // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 61-66


  Стаття присвячена правовому явищу розподілу права на публічне та приватне - дихотомії права, розглянуто історичний розвиток даного явища з часів Платона та Аристотеля, критерії розподілу права на приватне та публічне, що дали провідні юристи Царської ...
404268
  Гончарук Ольга Володимирівна Дихотомія права:право публічне та право приватне : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Гончарук О.В.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2004. – 192л. – Бібліогр.: л. 180-192
404269
  Гончарук Ольга Володимирівна Дихотомія права:право публічне та право приватне / Гончарук О.В.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 3 назв.
404270
  Барабаш Ю. Дихотомія правової, демократичної та соціальної державності - тонка грань українського конституціоналізму // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 24-33. – ISSN 0132-1331
404271
  Лебедівна О. Дихотомія розуму і серця у творчості Пантейлемона Куліша (на прикладі поетичних збірок "Хуторна поезія" і "Дзвін") // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 20-23
404272
  Цибенко Л. Дихотомія семантичного простору культури Галичини та спроба подолання межі між Сходом та Заходом романі Карла Еміля Францоза "Паяц" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 178-187. – ISSN 2078-340X


  Галичина завжди поєднувала культури Сходу та Заходу. Серед авторів, творчість яких має безпосередній стосунок до цього історичного краю, – Карл Еміль Францоз, найкращим твором якого вважається роман “Паяц”. Ця “історія зі Сходу” розповідає про долю ...
404273
  Швець Н. Дихотомія темного і світлого в повісті Олекси Гай-Головка "Поєдинок з дияволом" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 187-194. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
404274
  Марченко Н.В. Дихотомія чи тріада "мовленнєва діяльність-мова-мовлення" у Ф. Де Соссюра // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 104-108


  У статті розглядаються погляди Ф. де Соссюра стосовно дослідження мовленнєвої діяльності, мови та мовлення та їх потрактування у лінгвістичних дослідженнях. Поява праці Ф.де Соссюра послужила основою для розвитку лінгвістичного структуралізму, в ...
404275
  Плотников Б.А. Дихтомическая лексикология / Б.А. Плотников, В.Ф. Трайковская. – Минск, 1989. – 131с.
404276
  Романович Н.Э. Дихтомия отношения интеллигенции к власти // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.68-77. – ISSN 0132-1625
404277
  Малішевська І.П. Дихтомія мати/дочка у романі "Подвійне зізнання" Ф. Малле-Жоріс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 365-369. – (Б-ка Ін-ту філології)
404278
  Скопенко В.В. Дицианамидные и трицианамидные комплексы свинца в неводных растворителях / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, С.В. Гарбуз // Докл. АН УССР Сери. Б. : АН УССР, 1985. – №1
404279
  Скопенко В.В. Дицианамидные и трицианметанидные комплексы элементов подгруппы цинка в пропандиол-1,2-карбонате / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Укр. хим. журн., 1982. – №5
404280
  Скопенко В.В. Диціанамідні та триціанметанідні комплекси молібдену (V) / В.В. Скопенко, В.В. Трачевський, Н.В. Улько // Доп.АН УРСР. Сер.Б. – № 4
404281
  Гидони А. Дицци / А. Гидони. – Х., 1925. – 83с.
404282
  Кабушкин Н. Дичиха. / Н. Кабушкин. – Хабаровск, 1969. – 36с.
404283
  Кршенек И. Дички : роман ; пер. с чеш. / Иржи Кршенек. – Москва : Прогресс, 1976. – 171 с.
404284
  Генерозов В.Я. Дичный промысел в СССР и торговля его продуктами. / В.Я. Генерозов, Ф.А. Голубин. – М, 1929. – 183с.
404285
  Алексиев Е. Дичо Зограф : иконопис / Емил Алексиев. – Скопje : Гурга, 1997. – 62 с. : ил. – (Независни изданиjа ; кн. 5 ; Ликовна уметност. Прво коло). – ISBN 9989676240
404286
   Диэлектрики. – М., 1960. – 23с.
404287
  Браун В. Диэлектрики : пер. с англ. / В. Браун. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 326 с.
404288
  Хиппель А.Р. Диэлектрики и волны = Dielectrics and waves / А.Р. Хиппель; Пер. с англ. под ред. Н.Г. Дроздова. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1960. – 438с.
404289
  Хиппель А.Р. Диэлектрики и их применение : пер. с англ. / А.Р. Хиппель. – Москва : Госэнергоиздат, 1959. – 336с.
404290
  Флоренский П.А. Диэлектрики и их техническое применение / П.А. Флоренский. – Москва : Главэлектро
Ч. 1 : Общие свойства диэлектриков. – 1924. – 388 с.
404291
  Шнаревич Е.И. Диэлектрики интегральных схем / Е.И. Шнаревич, О.А. Рыбинский, В.А. Злобин. – Москва : Энергия, 1975. – 119 с.
404292
  Слэтер Д. Диэлектрики, полупроводники, металлы / Д. Слэтер. – Москва : Мир, 1969. – 648с.
404293
  Рез И.С. Диэлектрики. Основные свойства и применения в электронике / И.С. Рез, Ю.М. Поплавко. – Москва : Радио и связь, 1989. – 286с.
404294
  Беляцкас Римантас Пятрович Диэлектрическая дисперсия в цепочечных нитевидных кристаллах SbSl на СВЧ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Беляцкас Римантас Пятрович; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 15л.
404295
  Гаряинов С.А. Диэлектрическая изоляция элементов интегральных схем / С.А. Гаряинов. – Москва : Советское радио, 1975. – 120 с. – (Массовая библиотека инженера ; Электроника)
404296
  Потапов А.А. Диэлектрическая поляризация / А.А. Потапов, М.С. Мецик. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1986. – 263с.
404297
  Смайс Ч.Ф. Диэлектрическая постоянная и структура молекул. / Ч.Ф. Смайс. – М., 1937. – 303с.
404298
  Козинская А.И. Диэлектрическая проницаемость и оптические свойства полупроводников с вырожденными зонами : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Козинская А.И.; Днецкий гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
404299
  Узбеков Р.А. Диэлектрическая проницаемость и структура растворов электролитов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Узбеков Р.А.; Моск. хим.-технол. ин-т им Д.И. Менделеева. – Москва, 1972. – 24л.
404300
  Ястремский П.С. Диэлектрическая проницаемость и структурные особенности водных растворов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ястремский П.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Волгоград, 1965. – 19л.
404301
  Седых Н.В. Диэлектрическая релаксация в растворах некоторых биополимеров. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 091 / Седых Н.В.; АН СССР.Ин-т биол.физики. – Пущино, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
404302
  Расулова Минаханум Аббас кызы Диэлектрическая релаксация в селене : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Расулова Минаханум Аббас кызы; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1974. – 16л.
404303
  Эпов М.И. Диэлектрическая температурная модель влажных нефтесодержащих пород в диапазоне частот от 0.5 до 15 ГГц / М.И. Эпов, И.В. Савин, В.Л. Миронов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 912-919 : рис., табл. – Библиогр.: с. 918-919. – ISSN 0016-7886
404304
  Солошенко В.И. Диэлектрическая теория смешанных кристаллов А3В5 соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Солошенко В.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
404305
  Аляраши Риад Диэлектрическая теория химической связи и зонной структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Аляраши Риад; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 24л.
404306
   Диэлектрическая элементная база и ее применение : сборник статей. – Киев, 1984. – 136 с.
404307
  Взятышев В.Ф. Диэлектрические волноводы / В.Ф. Взятышев. – Москва : Советское радио, 1970. – 216 с.
404308
  Беланов А.С. Диэлектрические волноводы оптического диапазона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беланов А.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
404309
  Брилингас Альгидрас Ионович Диэлектрические и акустические явления в низкоразмерных сульфосолях сурьмы и висмута : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Брилингас Альгидрас Ионович ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 15 с.
404310
  Коломиец Игорь Прокофьевич Диэлектрические и диамагнитные свойства нематических жидких кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Коломиец Игорь Прокофьевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
404311
  Артамонов В.Г. Диэлектрические и оптические свойства жидкостей / Артамонов В.Г., Любимов Ю.А. ; МГК им. М.В. Ломоносова, Физ. ф-т. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 102 с. – Список лит.: с. 98-99
404312
  Строкач Александр Алексеевич Диэлектрические и пироэлектрические свойства полидоменных сегнетоэлектриков : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Строкач Александр Алексеевич; АН УССР, Ин-т физики. – К., 1987. – 157л. – Бібліогр.:л.148-157
404313
  Строкач А.А. Диэлектрические и пироэлектроические свойства полидоменных сегнетоэлектриков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Строкач А.А.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 16л.
404314
  Федосеева Н.В. Диэлектрические и полупроводниковые свойства пленок некоторых окислов и халькогенидов сурьмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Федосеева Н.В.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1975. – 16л.
404315
  Дейнега Ю.Ф. Диэлектрические и реологические исследования пластичных неводных дисперсных систем (консистентных смазок) : Автореф... д-ра хим.наук: / Дейнега Ю.Ф.; АН УССР. – Киев, 1967. – 28л.
404316
  Марголин Л.Н. Диэлектрические и электрические свойства триглицинсульфата, триглицинфторбериллата, триглицинселената в зависимости от условий выращивания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010407 / Марголин Л.Н.; АН БССР. Учен. Совет по физ. отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 20л.
404317
  Эме Ф. Диэлектрические измерения / Ф. Эме. – М, 1967. – 223с.
404318
   Диэлектрические кристаллы сложных окислов : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1987. – 124 с.
404319
   Диэлектрические материалы в экстремальных условиях : тезисы докладов / 1-е Всесоюзное совещание; Якушев В.В. – Суздаль : АН СССР
Т. 1. – 1990. – 327 с.
404320
   Диэлектрические материалы в экстремальных условиях : тезисы докладов / 1-е Всесоюзное совещание; Якушев В.В. – Суздаль : АН СССР
Т. 2. – 1990. – 347 с.
404321
   Диэлектрические материалы радиоэлектроники. – Москва, 1977. – 206 с.
404322
  Бутенко Е.В. Диэлектрические материалы, их свойства и применение в микроэлектронике / Е.В. Бутенко. – М., 1975. – 94с.
404323
  Шварц К.К. Диэлектрические материалы: радиационные процессы и радиационная стойкость / К.К. Шварц, Ю.А. Экманис. – Рига : Зинатне, 1989. – 187 с.
404324
  Андрушко Л.М. Диэлектрические неоднородные волноводы оптического диапозона / Л.М. Андрушко. – Киев : Техніка, 1983. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 140-143
404325
  Корзо В.Ф. Диэлектрические пленки в микроэлектронике / В.Ф. Корзо, В.Н. Черняев. – Москва, 1977. – 367 с.
404326
  Румак Н.В. Диэлектрические пленки в твердотельной микроэлектронике / Н.В. Румак, В.В. Хатько. – Минск : "Навука і тэхніка", 1990. – 190 с.
404327
  Рябошенко С.Ф. Диэлектрические потери в активированных медью и гидратированных кристаллах хлористого натрия в области высоких частот : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рябошенко С. Ф.; МВССО РСФС, Иркут.ГУ. – Иркутск, 1960. – 9л.
404328
  Филатов И.С. Диэлектрические потери в керамике в сильных высокочастотных полях при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филатов И.С.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1961. – 7л.
404329
  Тонконогов М.П. Диэлектрические потери в неорганических кристаллах, содержащих полярные молекулы или радикалы, на высокой частоте. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тонконогов М.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1953. – 9 с.
404330
   Диэлектрические резонаторы / М.Е. Ильченко, В.Ф. Взятышев, Л.Г. Гассановк, Ю.М. Безбородов, М.Н. Бергер, В.С. Добромыслов, Б.Ю. и др. Капилевич; Ильченко М.Е. – Москва : Радио и связь, 1989. – 328 с.
404331
  Головина И.С. Диэлектрические резонаторы для ЭПР спектроскопии / И.С. Головина, И.Н. Гейфман, В.Е. Родионов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева. – Киев : НАН Украины, 2015. – 158 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 152-157. – ISBN 978-966-02-7675-8
404332
  Аббасов Я.М. Диэлектрические свойства алифатических спиртов в широком интервале частот и температур : автореф. дис. ... канд.физ. - мат. наук / Аббасов Я.М. ; Ком. высш.и сред. спец образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
404333
  Ахадов Я.Ю. Диэлектрические свойства бинарных растворов / Я.Ю. Ахадов. – Москва : Наука, 1977. – 399 с.
404334
  Бафадаров З.А. Диэлектрические свойства и молекулярное движение в бинарных органических растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бафадаров З.А.; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1967. – 16л.
404335
  Ковригина П Л. Диэлектрические свойства карбиновых кислот. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.040 / Ковригина Л.П,; Моск.пед.ин-т. – М, 1971. – 16л.
404336
  Касимов Р.М. Диэлектрические свойства концетрированных растворов в миллиметровом диапазоне радиоволн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Касимов Р.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1962. – 13л.
404337
  Новикова З.И. Диэлектрические свойства никельцинковых ферритов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новикова З.И.; МВ и ССО РСФСР. Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1963. – 14л.
404338
  Барсукова Г.А. Диэлектрические свойства растворов амидов на сверхвысоких частотах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Барсукова Г.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 15л.
404339
  Гудков Олег Ильич Диэлектрические свойства слюд в полях сверхвысоких частот : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Гудков Олег Ильич; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 20л.
404340
  Акрамов Алишер Шакаримович Диэлектрические свойства суперионных проводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Акрамов Алишер Шакаримович; АН Уз.ССР, Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1988. – 16л.
404341
  Воробьев Г.А. Диэлектрические свойства электроизоляционых материалов / Г.А. Воробьев. – Томск : Издательство Томского университета, 1984. – 126 с.
404342
  Огурцов С.В. Диэлектрические спектры и динамические свойства сегнетоэлектриков группы триглицинсульфата : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Огурцов С. В.; Льв.ГУ. – Львов, 1979. – 20л.
404343
  Маренный А.М. Диэлектрические трековые детекторы в радиационно-физическом и радиобиологическом эксперименте / А.М. Маренный. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 180 с.
404344
  Умеров Р.И. Диэлектрические узкополосные интерференционные светофильтры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Умеров Р.И.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1973. – 22л.
404345
  Плужников В.М. Диэлектрические усилители. / В.М. Плужников. – М., 1969. – 320с.
404346
  Пик Ф. Диэлектрические явления в технике высоких напряжений / Ф. Пик. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1934. – 363 с.
404347
  Духин С.С. Диэлектрические явления и двойной слой в дисперсных системах и полиэлектролитах / С.С. Духин, В.Н. Шилов. – Киев : Наукова думка, 1972. – 206 с.
404348
  Антонов Ю.Н. Диэлектрический индуктивный каротаж / Ю.Н. Антонов, А.А. Кауфман ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск : Наука, 1971. – 140 с. : ил. – Библиогр.: с. 84
404349
  Потапов А.А. Диэлектрический метод исследования вещества / А.А. Потапов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1990. – 250с.
404350
  Надь Диэлектрометрия / Надь, , Б. Шандор. – М., 1976. – 200с.
404351
  Боровиков Ю.Я. Диэлектрометрия в органической химии / Ю.Я. Боровиков. – К, 1987. – 214с.
404352
  Сабахаттін А. Диявол всередині нас / А. Сабахаттін. – К, 1956. – 232с.
404353
  Хоменко А.П. Диявол на весіллі / А.П. Хоменко. – Станіслав, 1960. – 77 с.
404354
  Павезе Ч. Диявол на пагорбах. Місяць та вогнища : романи / Чезаре Павезе ; пер. з італ. М. Прокопович ; передм. В. Селігея ; Італ. ін-т культури в Україні, НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2010. – 284, [1] с., [1] арк. портр. – Перекладено за вид.: Il diavolo sulle colline / C. Pavese. Torino, Einaudi, 2006. La luna e i falo. Torino, Einaudi, 2005 .- Сер. засн. у 2005 р. - Другий тит. арк. італ. - На обкл. назва сер.: Італійська література. – (Бібліотека італійської літератури / під ред. Ніколи Франко Баллоні і М. Жулинського). – ISBN 978-966-03-5466-1
404355
  Сирота В. Диявол у деталях, або Окрема методика для Приватбанку та спільна проблема для всієї системи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 6
404356
  Андрухович Ю. Диявол ховається в сирі = The devil is in the cheese : вибрані спроби 1999-2005 років / Юрій Андрухович. – 2-е вид., випр. – Київ : Критика, 2007. – 318 с. – ISBN 966-8978-12-9
404357
  Самбук Р.Ф. Дияволи з "Веселого пекла" : роман / Р.Ф. Самбук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 320 с.
404358
  Козар К.В. Дияволізація жінки у релігійній традиції середньовіччя // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Жан Делюмо стверджує, що полювання на відьом стало логічним завершенням розвитку антижіночих настроїв, які підігрівали- ся усними та письмовими проповідями таких персон, як Жан Боден. І при цьому "Молот відьом" стає такою собі вказівною дорогою для ...
404359
  Костюк О.В. Дияволопоклонство як породження та невід"ємна частина християнського культурного простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
404360
  Краснощок Ю. Диявольська гра ( досье важливого, але небажаного свідка) : Документальний детектив / Юрій Краснощок. – Київ : Друк, 2002. – 528с. – ISBN 966-7342-21-2
404361
  Титов О.И. Диялектика вероятности, необходимости и случайности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Титов О. И.; БГУ. – Минск, 1979. – 17л.
404362
  Журавлев Андрей Дията хищних растений. Хищник в янтаре // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 62 : фото
404363
   Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Українська діабетологічна асоціація. – Київ
№ 1. – 2012
404364
   Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Українська діабетологічна асоціація. – Київ. – ISSN 2304-6090
№ 4. – 2012
404365
   Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром (ДОМС) = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Укр. діабетологічна асоціація. – Київ. – ISSN 2304-6090
№ 1 (II). – 2013. – 126 с.
404366
   Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром (ДОМС) = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Укр. діабетологічна асоціація. – Київ. – ISSN 2304-6090
№ 2 (II). – 2013. – 128 с.
404367
   Діабетові - ні! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Свій внесок у розробку терапії цієї хвороби зробив авторський колектив кафедри механіки суцільних середовищ механіко-математичного факультету нашого університету. Тут розроблено інформаційну систему підтримки прийняття рішень у діабетології. Розроблено ...
404368
  Сайковська О.Ю. Діаболізм і розвиток болгарської фантастичної літератури 20–30-х років XX століття // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 170-180. – ISSN 2312-6809
404369
  Куценко О. Діагноз часу очима Ірини Марківни Попової // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 217-219. – ISSN 1563-3713
404370
  Гринів О. Діагноз: навіженість заяложеної українофобії // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 27-33. – ISSN 0130-7037


  Про видання А.С. Каревіна "Украинский язsк. История становления"- Київ: Киевская Русь, 2011. - 232 с.
404371
  Іванущенко Геннадій Діагнози про смерть у період Голодомору 1932-1933 рр. як джерело створення персональних баз даних // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2(719), кв.-черв. – С. 187-196. – ISSN 0042-9422
404372
  Щетиніна Г.С. Діагностика X-вірусу хости в Україні / Г.С. Щетиніна, А.В. Харіна, І.Г. Будзанівська // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 94-95
404373
  Табакіна Ю. Діагностика агресивності молодших школярів // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ, Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 19 (4"2008). – С. 105-112. – ISBN 966-594-967-2
404374
  Бейдик О.О. Діагностика адаптивного туризму / О.О. Бейдик, А.Л. Мельничук, А.В. Орещенко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 90-104


  Проведено діагностику адаптивного туризму – виявлені та систематизовані науково-методологічні підходи його суспільно-географічного аналізу, запропоновано класифікацію та поглиблено поняттєво-термінологічний апарат адаптивного туризму, проаналізовано ...
404375
  Босенко Тетяна Олексіївна Діагностика асиметрії зовнішніх м"язів ока у поляризованному світлі при різних видах співдружньої косоокості : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.08 / Босенко Тетяна Олексіївна; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова академії медичн. наук України. – Одеса, 1994. – 16л.
404376
  Васильєва Т. Діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатора кризи / Т. Васильєва, С. Лєонов, О. Афанасьєва // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 22-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
404377
  Матвійчук А. Діагностика банкрутства підприємств // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-27. – ISSN 0131-775Х
404378
  Ткаченко Н.М. Діагностика банкрутства підприємств для оцінювання подальшої безперервної діяльнсті в аудиторській перевірці / Н.М. Ткаченко, Л.В. Таратута // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 326-333. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
404379
  Іващенко О.В. Діагностика банкрутства підприємства / О.В. Іващенко, О.І. Крисак // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.129-132. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
404380
  Семенов Г.А. Діагностика банкрутства підприємства / Г.А. Семенов, О.О. Єропутова, О.О. Плаксюк // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 170-176. – ISSN 1729-7206
404381
  Андрущак Є.М. Діагностика банкрутства українських підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 118-124
404382
  Плаксюк О.Ф. Діагностика банкрутства як засіб управління фінансовим станом підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 157-164. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
404383
  Швиданенко Г.О. Діагностика бізнес-діяльності телекомунікаційних підприємств України / Г.О. Швиданенко, Є.К. Куценко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/3. – С. 54-62. – ISSN 2409-1944
404384
  Візняк Ю.Я. Діагностика бізнес-середовища підприємства і роль неурядових організацій щодо запобігання та протидії корупції у сфері оподаткування / Ю.Я. Візняк, Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 235-240. – ISSN 2222-4459
404385
  Денисов О.Є. Діагностика в забезпеченні економічної безпеки галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 58-61 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
404386
  Чугунов В.В. Діагностика в психотерапії и психотерапевтичний діагноз : учебное пособие / В.В. Чугунов. – Харків : Наука, 2010. – 304 с. – (Психо[терапевт][и][ї]чна библиотека). – ISBN 966-526-110-Х
404387
  Кузьмін О.Є. Діагностика в системі процесно-структурованого менеджменту / О.Є. Кузьмін, О.Т. Мельник, Л.В. Іванець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 9-14. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано погляди авторів на місце діагностики в системі менеджменту підприємств.
404388
  Тищенко В.Ф. Діагностика вектору розвитку економіки знань: регіональний аспект // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 9/10 (1). – С . 31-34. – ISSN 1728-6220
404389
  Скриньковський Р.М. Діагностика використання трудових, матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів підприємства як інструмент управління елементами його виробничо-господарської діяльності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 249-254. – ISSN 2222-0712


  У науковій статті розкрито сутність таких економічних категорій, як "виробничо-господарська діяльність підприємства", "трудові ресурси підприємства", "матеріальні ресурси підприємства", "фінансові ресурси підприємства" та "енергетичні ресурси ...
404390
  Бойченко Е.Б. Діагностика відтворення населення регіону // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 6 (619). – С. 79-88 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
404391
  Господарик А.В. Діагностика вірусів плодових культур в умовах України / А.В. Господарик, К.М. Удовиченко, В.П. Поліщук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 43 : Біологія та екологія. – С. 51-53.
404392
  Коренєва А.А. Діагностика вірусних інфекцій - один із аспектів екологічно безпечної технології вирощування лікарських рослин / А.А. Коренєва, Л.Т. Міщенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 114-116.
404393
  Решетник Г.В. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Решетник Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр. : 32 назв.
404394
  Решетник Г.В. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Решетник Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 171 л. + Додаток : л. 149-151. – Бібліогр. : л. 152-171
404395
  Сенчугова Н.А. Діагностика вірусних хвороб лаванди : біологія / Н.А. Сенчугова, О.В. Молчанець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 23-26 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
404396
   Діагностика вірусної інфекції пшениці методом електропровідності тканин листків / Л.Т. Міщенко, В.В. Тороп, Г.С. Янішевська, Т.В. Кучинова, А.Л. Бойко // Агроекологічний журнал : Науковий журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2006. – № 3. – С. 71-76.
404397
   Діагностика вірусу мармуровості винограду за допомогою полімеразної ланцюгової реакції / І.Д. Жунько, Н.В. Ліманська, Б.Н. Мілкус, Л.О. Конуп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-50. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження клонового та рядового матеріалу винограду різних сортів на наявність вірусу мармуровості за допомогою полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР). У ході досліджень застосовано різні концентрації Mg++ (1,3, ...
404398
  Харківська А.А. Діагностика внутрішнього середовища ВНЗ // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 88-93. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (1))
404399
  Баюра Д. Діагностика впливу зовнішнього середовища на структуру акціонерного капіталу підприємств автомобілебудування України // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 4 (16). – С. 78-86. – ISSN 2411-4014
404400
  Барилюк І.В. Діагностика впливу факторів економічного середовища на формування фінансового капіталу компаній / І.В. Барилюк, М.В. Рубаха // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 104-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
404401
  Побережна Н. Діагностика впровадження інформаційних технологій у процес навчання студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 43-52. – ISSN 1682-2366
404402
  Кубарєв І. Діагностика вчинення вбивства групою осіб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 81-85
404403
   Діагностика гастродуоденальних захворювань методами статистичної теорії розпізнавання / Ю.І. Петунін, А.В. Романов, Н.М. Стоян, О.М. Бурий, С.П. Кожара, М.Ю. Савкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-44. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано метод комп"ютерної діагностики гастродуоденальних захворювань, заснований на дуоденальному зондуванні та використанні статистичної теорії розпізнавання образів. Метод має високу точність та специфічність.
404404
  Знаменська Т.К. Діагностика гіпоксично-ішемічного ураження головного мозку у недоношених новонароджених в гострому періоді / Т.К. Знаменська, Л.Г. Кирилова, В.Б. Швейкіна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 31-39. – ISSN 2226-1230
404405
  Пшенична О.С. Діагностика готовності майбутнього менеджера до застосування інформаційних технологій // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С.154-160. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
404406
  Максимова Т.С. Діагностика динамічних процесів розвитку комплексу маркетингу / Т.С. Максимова, О.Є. Шапран // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 124-131. – ISSN 1993-6788
404407
   Діагностика дифтерії та виявлення дифтерійного токсину за допомогою імуноферментного аналізу / Л.О. Михальський, І.М. Фуртат, Т.П. Тивончук, В.І. Трихліб, С.О. Крамарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 31)


  Використовуючи поліклональну імунну сироватку та моноклональні антитіла, специфічні до дифтерійного токсину, в лабораторних експериментах та на клінічному матеріалі апробовано швидкі методи діагностики дифтерії та виявлення токсину у крові хворих та ...
404408
  Карамушка В.І. Діагностика екологічних компетентностей особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 125-129. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
404409
  Вещипан О.О. Діагностика економічного розвитку регіонів на основі системивипереджальних індикаторів / О.О. Вещипан, О.Ю. Полякова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 220-228 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
404410
  Черевко О.В. Діагностика економічної безпеки ВНЗ у міжнародних рейтингах / О.В. Черевко, Ю.М. Радзіховська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – C. 32-36. – ISSN 2306-6814
404411
  Лук"янова В.В. Діагностика економічної безпеки підприємства / Лук"янова В.В., Шутяк Ю.В. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 165, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 111-126. – ISBN 978-966-330-197-6
404412
  Корецький Б. Діагностика економічної безпеки суб"єктів господарювання в транзитивній економіці // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 22-25. – ISSN 1815-3232
404413
  Косянчук Т.Ф. Діагностика економічної безпеки як основи стабільного функціонування підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 59-62. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
404414
  Скриньковський Р.М. Діагностика економічної стійкості підприємства і роль інформації та комунікації в контексті стійкості динамічної рівноваги, функціонування і розвитку / Р.М. Скриньковський, Я.С. Максимчук, К.Б. Харук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 162-168. – ISSN 2222-0712
404415
  Скриньковський Р.М. Діагностика ефективності контролінгу бізнес-процесів підприємства / Р.М. Скриньковський, Г. Павловські, В.В. Воробйов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 154-159. – ISSN 2222-4459
404416
  Орлова А.А. Діагностика ефективності професійного навчання в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 169-175
404417
  Філон В.І. Діагностика живлення рослин - від розробки і вдосконалення до отримання прибутку / В.І. Філон, С.С. Шевченко, С.О. Пруднікова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 77-83 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 83. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
404418
  Глушкова К.К. Діагностика жіночих архетипічних стратегій поведінки та їхнього зв"язку із проявами рис характеру жінки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 128-131
404419
  Іванків О. Діагностика загроз економічній безпеці підприємства й напрями їх нівелювання в умовах євроінтеграційних процесів // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – C. 40-45. – ISSN 2411-4014
404420
  Собкевич О.В. Діагностика загроз інноваційній безпеці у промисловості України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 118-129. – ISSN 2222-4459
404421
  Мисник А.В. Діагностика захворювань щитовидної залози за статистичними параметрами її ультразвукових зображень за допомогою самоорганізуючих нейронних мереж / А.В. Мисник, М.К. Новоселець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 339-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Експертний аналіз ультразвукових зображень є однією з важливих ланок діагностики захворювань щитовидної залози. Крім візуального аналізу в сучасних експертних системах активно використовуються методи автоматичної обробки та аналізу зображень з метою ...
404422
  Пономаренко В. Діагностика здатності студентів до професіоналізації // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 9/10 (135). – С. 23-41. – ISSN 1682-2366
404423
  Горбачова О.М. Діагностика зміни організаційної структури в залежності від життєвого циклу компанії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 7-9
404424
  Бочарова Ю.Г. Діагностика зовнішньоторговельної діяльності України // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 137-147. – ISSN 2079-4762
404425
  Співак Л.М. Діагностика і корекція "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Співак ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2016. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-223. – ISBN 978-966-222-917-2
404426
  Толкач С.М. Діагностика і лікування безплідності / С.М. Толкач. – Київ : Знання України, 1991. – 48с. – (Сер. 12. Природа-людина-здоров"я ; 10)
404427
  Коваль А.І. Діаґностика і лікування посттравматичної защемленої грижі лівого купола діафраґми: випадок з практики / А.І. Коваль, Ю.С. Мота, В.П. Федоренко // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 98-101. – ISSN 1029-4244
404428
  Сухомлин Г.М. Діагностика і особливості обміну ретинолу та токоферолу: контент-аналіз проблеми при гепатитах та коморбідних станах / Г.М. Сухомлин, Л.В. Черкашина, Г.П. Сябренко // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва : науково-практичний журнал / Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Бука Г.Ю., Вовк Ю.М., Глумчер Ф.С. [та ін.]. – Рубіжне, 2016. – Т. 17, № 2. – С. 93-97
404429
  Волошко Н.І. Діагностика і формування психопрофілактичної культури практичних психологів професійно-технічних навчальних закладів : Навч.- метод. посібник / Н.І. Волошко; Академія пед. наук України; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. – Київ : Науковий світ, 2007. – 76с. – ISBN 978-966-675-495-3
404430
  Набока Г.Б. Діагностика ізоляції багатошарових високовольтних котушок. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.13 / Набока Г.Б.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1999. – 19л.
404431
  Яцейко А.Я. Діагностика ізоляції високовольтних трансформаторів струму під робочою напругою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.02 / Яцейко А.Я.; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
404432
  Плаксієнко В.Я. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: теоретико-методичні засади / В.Я. Плаксієнко, І.М. Назаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 19-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
404433
  Ціпуринда В.С. Діагностика інноваційного потенціалу підприємства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 94-100. – ISBN 966-614-021-7
404434
  Якимова Л.П. Діагностика інноваційної безпеки регіону // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 173-179. – ISSN 2309-1533
404435
  Затонацький Д. Діагностика інсайдерських ризиків і загроз в управлінні кадровою безпекою підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-28. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зарубіжні підходи до діагностики ризиків і загроз у системі управління кадровою безпекою підприємства, виявлено сильні та слабкі сторони моделей у межах цих підходів, обґрунтовано сферу їхнього застосування. Наведено рекомендації щодо ...
404436
  Затонацький Д. Діагностика інсайдерських ризиків і загроз в управлінні кадровою безпекою підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Проаналізовано зарубіжні підходи до діагностики ризиків і загроз у системі управління кадровою безпекою підприємства, виявлено сильні та слабкі сторони моделей у межах цих підходів, обгрунтовано сферу їхнього застосування. Наведено рекомендації щодо ...
404437
  Бойчук А.В. Діагностика й корекція порушень у вагітних із дисфункцією плаценти / А.В. Бойчук, В.В. Овчарук, О.І. Хлібовська // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 5-7. – ISSN 2413-550Х
404438
  Сорокіна Л.В. Діагностика й регулювання стрибків економічного розвитку підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 93-100 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
404439
  Балтрунас О.Ю. Діагностика карієсу за допомогою лазерного випромінювання / О.Ю. Балтрунас, А.Я. Бобицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 6-8. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему діагностики карієсу. Аналізуються відомі методики діагностики, а саме, візуальний огляд і радіографія. Представлено лазерні методи діагностики, що базується на ефекті флуоресценції уражених ділянок твердої тканини зуба в області ...
404440
  Фельтиновський М. Діагностика кластерів ІКТ в Польщі // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 4). – С. 414-426. – ISSN 1684-906Х
404441
  Бодарецька О.М. Діагностика компетентності HR-підрозділу в мотиваційній сфері // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 284-290. – ISSN 2222-4459
404442
  Грозний І. Діагностика конкурентних переваг промислового підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 24-28. – ISSN 1728-9343
404443
  Скриньковський Р. Діагностика конкурентного потенціалу підприємства та відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції / Р. Скриньковський, А. Чубенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 49-54
404444
  Загорна Т.О. Діагностика конкурентного стану підприємств для цілей структурного аналізу ринків // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 82-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
404445
  Ковалко Н. Діагностика конфлікту // Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський, Н. Данилко, Т. та ін. Кисельова. – Одеса : Екологія, 2019. – С. 36-46. – ISBN 978-617-7046-89-8
404446
  Коваленко В.В. Діагностика кредитного ризику та його вплив на кредитну активність банків України / В.В. Коваленко, О.М. Звєряков, Д.С. Гайдукович // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 83-98. – ISSN 2305-7645
404447
  Шлапак А.В. Діагностика кризи методами фінансового аналізу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 319-325. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  За результатами дослідження розкрито сутність категорії "антикризове управління", уточнення класифікації криз у процесі функціонування і розвитку комерційного банку. Узгоджено дії зацікавлених у стійкому функціонуванні банку суб"єктів з цілями ...
404448
  Джаман М.О. Діагностика кризового стану підприємства на регіональному рівні / М.О. Джаман, Іщенко-Пренделас // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 73-76. – (Економічні науки)
404449
  Шемуда М. Діагностика лінгвістичної обдарованості під час вивчення граматики іноземної мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 142-152. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
404450
  Распопіна С.П. Діагностика лісопридатності малопродуктивних грунтів Південного Степу України / С.П. Распопіна, В.В. Дегтярьов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 90-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
404451
  Мхитарян О. Діагностика літературного розвитку учнів з низьким рівнем навчальних досягнень
404452
  Нікорич В.А. Діагностика літогенної неоднорідності бурувато-підзолистих грунтів на основі гранулометричного складу // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 11-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0587-2596
404453
  Лозицький В. Діагностика локальних магнітних полів у сонячному факелі по лінії FeI 5233 / В. Лозицький, О. Осика, В. Лях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-15. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Для оцінки локальних магнітних полів у cонячному факелі, який спостерігався 07.08.2013 р. на ешельному спектрографі ГСТ АО КНУ, проаналізовано бісектори профілів I ± V лінії FeI 5233. Отримані дані свідчать про неприйнятність для цієї лінії наближення ...
404454
  Сунцова О.О. Діагностика макроекономічної стабільності національного господарства як чинник попередження кризових явищ в економіці країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 44-57. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
404455
  Лозицький В.Г. Діагностика маломасштабних магнітних полів у двох сонячних спалахах різної потужності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-43. – (Астрономія ; вип. 37)


  Порівнюються спектральні характеристики двох сонячних спалахів, 26 червня 1981 р. (бал 1В) та 16 червня 1989 р. (бал 2В), з яких перший розвивався без вибухової фази, а наступний - з такою фазою. На основі аналізу спектральних ліній з великими ...
404456
  Семенов А.Г. Діагностика маркетингової діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 222-231. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
404457
  Костюченко Ю. Діагностика міфу. Чорнобиль і суспільство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 74). – С. 10
404458
  Сиско Н. Діагностика мотивації професійної діяльності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 102-110. – ISSN 2307-4906
404459
  Ротштейн О.П. Діагностика на базі нечітких відношень в умовах невизначеності : Монографія / О.П. Ротштейн, Г.Б. Ракитянська; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 276 с. – ISBN 966-641-166-0
404460
  Шпак А.П. Діагностика наносистем : у двох частинах : навчальний посібник для студ. фіз. та інженерно-фіз. спец. вищ. закладів освіти / А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, С.Ю. Смик ; НАН УКраїни, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; КНУТШ. – Київ : Академперіодика. – ISBN 966-8002-81-4(Ч.1)
Ч.1. – 2003. – 148 с.
404461
  Шпак А.П. Діагностика наносистем : Напівпровідникові квазінульвимірні системи / А.П. Шпак, С.І. Покутній, Ю.А. Куницький; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ; Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Київ, 2004. – 101с. – ISBN 966-8002-80-6
404462
  Хижняк Т.А. Діагностика напівпровідникових перетворювачів із застосуванням вейвлет-функцій m-ічного аргументу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.09.12 / Хижняк Т.А.; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 15 назв
404463
  Якимчук А.Ю. Діагностика національних економічних показників України в умовах кліматичних змін // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 254-261. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478


  Проаналізовано основні показники оцінки кліматичних змін України. Досліджено валові економічні показники держави задля оцінки дійсного рівня кліматичних змін. Запропоновані перспективні напрями задля формування ефективних механізмів щодо запобігання ...
404464
  Вакуленко О.В. Діагностика нового типу шаруватих кристалів А[нижній індекс 3]В[нижній індекс 2]Х[нижній індекс 9] методом КР-спектроскопії / О.В. Вакуленко, В.О. Губанов, В.А. Терехов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 367-371. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Методом спектроскопії комбінаційного розсіювання (КР) світла досліджені коливальні спектри шаруватих кристалів Cs[нижній індекс 3]Bi[нижній індекс 2]I[нижній індекс 9], Cs[нижній індекс 3]Bi[нижній індекс 2]Br[нижній індекс 9], Rb[нижній індекс ...
404465
   Діагностика організації праці керівників середньої ланки закладів вищої освіти / І.В. Перевозова, І.Р. Попадинець, Д.Д. Первозова, А.В. Пліхтяк // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. ; редкол.: Ангелов К.П., Акульшин О.О., Баюра Д.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 5. – С. 168-176. – ISSN 2415-3583
404466
  Койчева Т.І. Діагностика організаційної культури викладачів університету // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 41-47. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розглядаються особливості оцінки викладачами стану організаційної культури в педагогічному університеті.
404467
  Глущенко В. Діагностика особистісно-ціннісного компонента культури безпечної життєдіяльності студентів класичних університетів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 113-120. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
404468
  Носенко Е.Л. Діагностика особистості засобами невербального спілкування : монографія / Е.Л. Носенко, Т.М. Петренко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ : Освіта України, 2013. – 192, [1] с. : іл., табл. – Анот. рос. – Бібліогр.: с. 161-190. – ISBN 978-617-7111-30-5
404469
  Максименко С.Д. Діагностика пам"яті дитини: загальні рекомендації щодо дослідження пам"яті / С.Д. Максименко, Л.Г. Терлецька, О.П. Главник // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (183). – С. 52-58


  Стаття про оцінювання довільної образної пам"яті дитини.
404470
  Мунтян О.А. Діагностика патології імплантації у жінок із звичним невиношуванням // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 124-126. – ISSN 1681-276Х


  "...Звичне невиношування вагітності – це поліетіологічний симптомокомплекс, який є гострою соціальною та медичною проблемою. Мета дослідження - знизити частоту ранніх репродуктивних втрат шляхом розробки алгоритму прегравідарної діагностики та ...
404471
  Клебан Ю.В. Діагностика платоспроможності підприємств із застосуванням нечіткої моделі Такагі-Сугено // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 62-79. – ISSN 2306-3289
404472
   Діагностика поверхні іонними пучками : Праці ІХ міжнародного семінару. Жовтень 4-6, 2000. Запоріжжя, Україна. – Запоріжжя, 2000. – 118с. – ISBN 966-7037-42-8
404473
   Діагностика поверхні поляризованим світлом : Монографія / Л.В. Поперенко, В.С. Стащук, І.А. Шайкевич, В.А. Одарич; КНУТШ; Л.В. Поперенко, В.С. Стащук, І.А. Шайкевич, В.А. Одарич. – Київ : Київський університет, 2007. – 336с. – ISBN 966-594-882-2
404474
  Бойко А.М. Діагностика полімерної ізоляції в процесі старіння кабелів під дією сильного електричного поля за трибоелектричним потенціалом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Бойко Антон Миколайович ; М-во освіти у науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
404475
  Ткачешак Н. Діагностика помпажу газотурбінного двигуна на основі S-дискримінанта / Н. Ткачешак, М. Горбійчук // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (14). – С. 55-65. – ISSN 2411-5363


  "Актуальність теми дослідження. Спектральне представлення сигналів надає можливість виявляти приховані властивості фізичних процесів і, таким чином, запобігти появі ймовірних небезпечних ситуацій. Метод діагностування газотурбінного двигуна (ГТД) на ...
404476
   Діагностика порушень газообміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за даними капнометрії (огляд літератури та власних досліджень) / Ю.І. Фещенко, Л.О. Яшина, С.Г. Опімах, К.В. Назаренко // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 34-44. – ISSN 2413-7944
404477
  Гіреш Й.Й. Діагностика порушень морфо-функціонального стану лівих відділів серця та правого шлуночка методом спекл-трекінг ехокардіографії і впливу антигіпертензивного лікування у хворих з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Гіреш Йосиф Йосифович ; Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска". – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
404478
  Колотуха С. Діагностика потенційного банкрутства підприємства та напрями подолання кризових явищ / С. Колотуха, І. Славінська // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 113-123 : Табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
404479
  Дідик Н.М. Діагностика прагнення до саморозвитку сучасних студентів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 128-129
404480
  Чурюмова І.Г. Діагностика примежових станів організму людини методами обчислювального інтелекту : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Чурюмова І.Г.; Харківський націон. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
404481
  Федосова А.О. Діагностика проблем в організаціях // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 52-54. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.3 (112)). – ISSN 2078-2128
404482
  Кристопчук Т. Діагностика професійної спрямованості особистості: досвід Німеччини // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 130-136. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
404483
  Тодрін О.Ф. Діагностика процесів заморожування і відігріву дрівносперсних клітинних суспензій. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Тодрін О.Ф.; НАН України. Ін-т проблем машинобудування. – Харків, 1997. – 24л.
404484
   Діагностика психічних станів і властивостей особистості. – К., 1995. – 35с.
404485
  Лазуренко О. Діагностика психологічних особливостей емоційної компетентності студентів-медиків у процесі професійної підготовки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 34-37. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Визначено модель і логіку емпіричного дослідження. Представлено схему побудови експериментального дослідженняпсихологічних особливостей емоційної компетентності. Наведено загальну характеристику досліджуваних. Обґрунтованопрограму констатувального ...
404486
  Кирієнко Л.А. Діагностика психологічної сумісності працівників поліцейських підрозділів // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 352-359. – ISSN 2072-8670
404487
   Діагностика психофізіологічного стану організму як одна з ключових проблем спортивної медицини / Л.Г. Коробейнікова, Г.В. Коробейніков, Ю.А. Радченко, Т.Г. Данько // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 3-10. – ISSN 1992-7894
404488
  Герасименко С.І. Діагностика ревматоїдного артриту плечового суглоба / С.І. Герасименко, А.М. Бабко, М.В. Полулях // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 15-18. – ISSN 0030-5987
404489
  Барилюк І. Діагностика ресурсного потенціалу банків України за системою критеріїв кластеризації меса // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 19-28. – ISSN 0201-758Х
404490
  Гросул В.А. Діагностика ресурсної компоненти адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі / В.А. Гросул, О.Д. Рачкован // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 198-204. – ISSN 2222-4459
404491
  Балашов Е.М. Діагностика рефлексивності студентів у процесі метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 35-43. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
404492
  Іляш О.І. Діагностика ринку праці в умовах конкуренції / О.І. Іляш, О.А. Петренко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 211-214. – ISBN 5-7763-2435-1
404493
  Нуржинська А.В. Діагностика рівнів сформованості компетентності майбутніх фахівців зі зв"язків з громадськістю у підготовці матеріалів для PR-діяльності // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 131-138. – ISSN 2411-1317
404494
  Рибінська Ю.А. Діагностика рівнів сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх філологів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 82-86. – ISSN 2078-1687
404495
  Зозуляк-Случик Діагностика рівнів формування професійно-етичної компетентності майбутніх соціальних працівників // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 183-192. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
404496
  Дідик Я.М. Діагностика рівня відпочинкових послуг у сільських оселях України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 203-210 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
404497
  Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-97.
404498
  Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-97. – Бібліогр.: с. 88-89


  Визначено сутність економічної безпеки підприємства. Класифіковано та проаналізовано існуючі методичні підходи до її оцінки. Запропоновано тримірний підхід до визначення рівня економічної безпеки підприємства, який передбачає виділення поточної, ...
404499
  Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-97. – Бібліогр.: с. 88-89


  Визначено сутність економічної безпеки підприємства. Класифіковано та проаналізовано існуючі методичні підходи до її оцінки. Запропоновано тримірний підхід до визначення рівня економічної безпеки підприємства, який передбачає виділення поточної, ...
404500
   Діагностика рівня задоволеності студентів від використання сервісу "ksu feedback" у Херсонському державному університеті / О.В. Співаковський, М.О. Вінник, Ю.Г. Тарасіч, В.В. Кутецька, О.В. Кучма, О.В. Панасюк // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 44-56. – ISSN 1998-6939


  Стаття присвячена вирішенню проблем розвитку сервісів зворотнього зв"язку від студентів щодо освітнього середовища у вищому навчальному закладі. Наше дослідження проведено на кафедрі інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики ...
404501
  Горбань В.Б. Діагностика рівня знань дітьми молодшого шкільного віку правил пожежної безпеки / В.Б. Горбань, Н.В. Жезло, О.В. Хлевной // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 144-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
404502
  Драган Є.В. Діагностика рівня знань за допомогою тестів / Є.В. Драган, Ю.С. Жарких // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-65. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні положення, особливості тестів та їхніх типів, можливості застосування. Розкрито основні поняття - надійність, валідність. Описано різні підходи до аналізу відповідей та їхнього оцінювання. The main aspects of testology, tests ...
404503
  Білик В. Діагностика рівня інноваційно-інвестиційної безпеки підприємницької діяльності // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 42-48. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
404504
  Андрущак Є. Діагностика рівня капіталізації банківської системи України / Є. Андрущак, Б. Мельник, О. Щуревич // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль, 2016. – № 1 (50). – С. 105-113. – ISSN 2409-8892
404505
  Горобець О.А. Діагностика рівня когнітивних здібностей учнів до вивчення фізики в профільних класах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 28-35. – (Серія : Педагогічні науки)
404506
  Сняданко І.І. Діагностика рівня навчально-професійної самоефективності студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 82-89. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
404507
  Хазратова Н.В. Діагностика рівня суб"єктивної легітимності правових норм / Н.В. Хазратова, К.П. Гавриловська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 31-36
404508
  Мартинюк О.А. Діагностика рівня управлінсько-технологічної зрілості підприємств харчової промисловості // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 25-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
404509
  Головко С. Діагностика рівня управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту в процесі фахової підготовки // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 171-183. – ISSN 2077-1827


  " У статті подано результати констатувального експерименту щодо визначення рівня управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту в процесі фахової підготовки".
404510
  Нестеровський В.А. Діагностика самоцвітів : навчальний посібник з курсу "Гемологія та виробне каміння України" / В.А. Нестеровський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 65 с.
404511
   Діагностика синдрому Шерешевського–Тернера у дітей : методичні рекомендації (2016 р.) // Український журнал дитячої ендокринології / ДУ "Ін-т охорони здоров"я дітей та підлітків НАМН України" ; Всеукраїнська громад. орг. "Асоціація дитячих ендокринологів України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. О.А. Будрейко. – Київ, 2017. – № 1 (21). – C. 38-46. – ISSN 2304-005X
404512
  Юзевич В.М. Діагностика системи взаємодії держави та бізнесу в аспекті електронних публічних закупівель / В.М. Юзевич, О.В. Клювак, Р.М. Скриньковський // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – С. 39-44. – ISSN 1728-6220


  У статті проаналізовано особливості перебігу дотендерних, тендерних та післятендерних електронних процедур із урахуванням бізнес-ризиків. Виокремлено основні кількісні, якісні, часові та фінансові показники ефективності системи взаємодії держави та ...
404513
  Соболь Г.О. Діагностика системи стратегічного управління витратами підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 119-123. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
404514
  Палагнюк М.В. Діагностика складових громадянської позиції у студентів аграрних вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 195-201. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
404515
  Вутто М.Л. Діагностика слуху у дітей з ДЦП / М.Л. Вутто, В.М. Кузьмін // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 79-81. – ISSN 0044-4650
404516
  Азаренкова Г.М. Діагностика стану антикризового управління на підприємстві / Г.М. Азаренкова, Д.І. Легостаєв, В.І. Жовнір // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 1 (29). – С. 7-18. – ISSN 2310-9734
404517
  Скриньковський Р. Діагностика стану кадрового обліку і діловодства на підприємстві та відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері захисту персональних даних / Р. Скриньковський, І. Нога, А. Чубенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 52-57
404518
  Куліков П.М. Діагностика стану підприємства : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Куліков П.М., Попов О.Є., Котов А.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 227, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-676-470-9
404519
  Богдан І.В. Діагностика стану сектору загальнодержавного управління України / І.В. Богдан, Т.Ю. Яра, Д.В. Коноваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 27-49. – ISSN 2305-7645
404520
  Бровко К. Діагностика стану сформованості корпоративної культури студентів університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 1 (168), січень. – С. 140-146. – ISSN 2308-4634
404521
  Мусаткіна В.П. Діагностика стану та перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 394-397. – ISBN 5-7763-2435-1
404522
  Гудзь Т.П. Діагностика статичної та динамічної фінансової рівноваги підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 180-186. – ISSN 2313-4569
404523
  Деркач А.О. Діагностика статі за почерком // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 53-55. – ISBN 978-966-419-268-9
404524
  Олійник Я.Б. Діагностика стійкості соціально-економічного розвитку регіону // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 3-12
404525
  Скриньковський Р.М. Діагностика стратегічного протистояння підприємств-конкурентів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 196-201. – ISSN 2222-4459
404526
   Діагностика структури плівок золота на поверхні скла методами еліпсометрії та атомно-силової мікроскопії / Т. Носач, М. Озеров, Л. Поперенко, П. Шпильовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 32-34. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Об"єктом дослідження є скляні пластинки із плівкою золота, що призначені для спостерігання поверхневого плазмонного резонансу в приладі Плазмон-4м. Зразки плівок золота різної товщини в межах від 45 нм до 70 нм виготовлено методом термічного розпилення ...
404527
  Кодлюк І. Діагностика сформованості англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 184-191. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Репрезентовано діагностичний інструментарій сформованості англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах. Встановлено, що рівень володіння іноземною мовою (у т. ч. англомовним діалогічним мовленням) ...
404528
  Синельников Р.Ю. Діагностика сформованості громадянської ідентичності української молоді // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 87-96 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
404529
  Блашкова О. Діагностика сформованості гуманістичних цінностей студентів природничих спеціальностей // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 140-145. – ISSN 2308-4634
404530
  Климчук Ірина Діагностика сформованості економічних знань у старшокласників // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-34. – Бібліогр.: 24 назв
404531
  Тушко К.Ю. Діагностика сформованості здатності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 213-216. – Бібліогр.: с. 215. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
404532
  Лобач Н. Діагностика сформованості інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 76-83. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
404533
  Чирчик С.В. Діагностика сформованості компетенцій у студентів у системі дизайн-освіти // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 720-726
404534
  Жукова О.А. Діагностика сформованості компонентів соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів (констатувальний етап) // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харківська гуманітарно-педагогічна акад." Харків. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 40. – C. 79-88. – ISSN 2074-8167
404535
  Каніболоцька Л.В. Діагностика сформованості мотиваційного компоненту риторичної компетентності майбутніх викладачів ВНЗ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 73-79. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
404536
  Дубовик С.М. Діагностика сформованості продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачив // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 116-123. – ISBN 966-8847-12-1
404537
  Зуєнко Н.О. Діагностика сформованості рівнів міжкультурної комунікативної компетентності студентів - філологів // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 118-120
404538
  Мельник Ю. Діагностика сформованості складників предметної компетентності учнів гімназії засобами підручника фізики // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 153-163. – ISBN 978-966-544-404-5
404539
  Вітченко А.О. Діагностика сформованості фахової компетентності майбутніх викладачів ВВНЗ як педагогічна проблема / А.О. Вітченко, О.О. Рибчук // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 50-63


  Стаття присвячена актуальній проблемі системного впровадження педагогічної діагностики у процес професійного відбору та підготовки фахівців із вищою військовою освітою.
404540
  Отрощенко Н.Л. Діагностика сформованості ціннісних орієнтацій учнівської молоді Сходу України в умовах пропагандиської війни // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 47-57. – ISSN 2227-2844
404541
  Негодуйко В.В. Діагностика та видалення стороніх тіл м"яких тканин вогнепального походження (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Негодуйко Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 76 назв
404542
  Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : Hавч.посіб. / І.П. Підласий; Міжнар.фонд"Відродження",програма"Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : Україна, 1998. – 344с. – ISBN 966-524-048-Х
404543
  Долгорукова С.В. Діагностика та ідентифікація вірусів рослин у представників флори Антарктиди : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Долгорукова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
404544
  Долгорукова С.В. Діагностика та ідентифікація вірусів рослин у представників флори Антарктиди : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Долгорукова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 112 л. – Додатки: л. 97-112. – Бібліогр.: л. 95-96
404545
  Красносельський М.В. Діагностика та інтенсивна терапія порушень нейро-кардіо-гемодинаміки у онкологічних хворих з синдромом верхньої порожнистої вени / [М.В. Красносельський, Є.М. Крутько, С.О. Пилипенко] ; за ред. проф. М.В. Красносельського ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків : Планета-Принт, 2019. – 115, [1] с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 98-114
404546
  Шебанова Віталія Ігорівна Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Шебанова В.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18л. – Бібліогр.: 10 назв.
404547
   Діагностика та корекція агресивності у дітей / [упоряд. Т. Червонна ; ред. рада: Т. Шаповал, М. Мосієнко, М. Голубенко]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2003 р. - На тит. арк. також: Психолог. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Зарубіжна література. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2754-29-2
404548
  Айзятулова Д.Р. Діагностика та корекція морфофункціонального стану ендометрія при заплідненні in vitro, ускладненому синдромом гіперстимуляції яєчників : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Айзятулова Дінара Рушанівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
404549
   Діагностика та корекція синдрому дефіциту уваги у постраждалих від Чорнобильської катастрофи : Науково-методичний посібник. – Київ, 2000. – 84с.
404550
  Рибальченко В.Ф. Діагностика та лікування абсцесів черевної порожнини у дітей / В.Ф. Рибальченко, Ю.Г. Демиденко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 60-65. – ISSN 2224-0586
404551
  Москалюк В.Д. Діагностика та лікування грипу: сучасні клініко-патогенетичні аспекти / В.Д. Москалюк, А.С. Сидорчук // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 2 (84). – C. 5-14. – ISSN 1681-2727
404552
  Ломко В.М. Діагностика та лікування задньої нестабільності плечового суглоба : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Ломко Віталій Михайлович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
404553
  Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Курбан О.В. ; М-во освіти і науки України ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 200 л. + Додаток: л. 117 - 182. – Бібліогр.: л. 182 - 200
404554
  Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Курбан О.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
404555
  Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів : монографія / О.В. Курбан ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв ; Ін-т журналістики та міжнар. відносин. – Київ : Українська конфедерація журналістів, 2012. – 160 с. : іл., табл. – Додатки: с. 145-155. – Бібліогр.: с. 127-143. – ISBN 978-966-1641-53-1
404556
  Іванова Т.В. Діагностика та молекулярно-біологічна ідентифікація міковірусу MVX печериці двоспорової (Agaricus bisporus/J.Lge/Imbach) в закритому грунті : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Іванова Тетяна Василівна ; Каб. міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
404557
  Комеліна О.В. Діагностика та моніторинг розвитку господарського комплексу регіону: інноваційний аспект / О.В. Комеліна, О.В. Христенко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 134-142. – ISSN 2218-1199
404558
  Шкарлет С.М. Діагностика та оцінка конкурентоспроможності підприємства / С.М. Шкарлет, С.В. Остряніна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 158-164
404559
  Колісник М.К. Діагностика та політика управління кризовими явищами у промислово-фінансовій групі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 262-267. – ISSN 0321-0499
404560
  Чертенко Т.М. Діагностика та прогноз перебігу астроцитарних пухлин головного мозку (клініко-морфологічні та молекулярно-біологічні аспекти) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Чертенко Таїсія Миколаївна ; М-во охорони здоро"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
404561
  Шепельова М.В. Діагностика та розвиток здатності студентів до художньої діяльності (методичні матеріали) // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 181-190. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 24). – ISSN 2072-4772
404562
  Швець В. Діагностика та усунення причин психосоматичних захворювань на шляхах системного педагогічно-батьківського підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 49-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриті головні аспекти утворення психосоматичних захворювань у поведінці людей та оптимально можливі способи їхнього усунення завдяки комплексним та злагодженим діям педагогічно-батьківського колективу. В статье раскрыты основные аспекты ...
404563
  Харук К.Б. Діагностика тайм-менеджменту підприємств на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність / К.Б. Харук, Р.М. Скриньковський, Н.М. Крукевич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 56-59. – ISSN 2306-6806


  У науковій статті розкрито сутність тайм-менеджменту підприємств. Запропоновано інструментарій діагностики тайм-менеджменту на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність. Представлено метод оцінювання тайм-менеджменту підприємств. In ...
404564
  Гера Т.І. Діагностика творчих ресурсів особистості педагога // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 128-140. – ISSN 2226-4078
404565
  Чорноус В.П. Діагностика творчості: сучасний стан і перспективи розвитку // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 164-167. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
404566
  Рета М.В. Діагностика у системі стратегічного управлінського обліку: сучасні напрямки та підходи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 192-198. – ISSN 2222-0712
404567
  Крівшенко Л. Діагностика у фаховій підготовці майбутнього вчителя початкових класів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 120-133. – ISSN 2312-5993
404568
  Клювак О.В. Діагностика участі підприємства в електронних публічних закупівлях: аспект логістичного управління // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 203-210. – ISSN 2222-0712
404569
   Діагностика ушкоджень дистального відділу променевої кістки у дітей / С.Д. Шевченко, О.І. Корольков, В.І. Мартюк, І.Г. Яковенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 12-15. – ISSN 0030-5987
404570
  Скриньковський Р.М. Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 220-226. – ISSN 2222-0712
404571
   Діагностика фізико-хімічних процесів на поверхні невпорядкованих конденсованих систем з різним типом провідності еліпсометричним методом : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 279 с. : 122 рис., 40 таб. – Бібліогр.: 257 дж.


  Об"єкт дослідження - Реєструючі середовища, іонно-імплантовані металічні системи, гетерофазні керамічні матеріали, шорсткі поверхні матеріалів з різною провідністю, поверхнево активні домішки на рідини Мета роботи - Дослідження фізико-хімічних ...
404572
  Артюшенко Петро Миколайович Діагностика фізіологічного стану насіння основних зернових культур і розробка технологічних прийомів поліпшення його якості : Дис... канд. біологічних наук: 03.00.12. / Артюшенко Петро Миколайович; Мін-во освіти та науки України; Одеська держ. академія харчових технологій. – Одеса, 2003. – 191 л. + Додатки: л. 158-191. – Бібліогр.: л. 124-157
404573
  Артюшенко Петро Миколайович Діагностика фізіологічного стану насіння основних зернових культур і розробка технологічних прийомів поліпшення його якості : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Артюшенко П.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
404574
  Кривов"язюк І. Діагностика фінансово-господарської діяльності промислового підприємства : прикладна економіка / І. Кривов"язюк, Я. Кость // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 39-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
404575
  Янковий О.Г. Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства на основі грошових потоків / О.Г. Янковий, Г.В. Кошельок // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 69-78. – ISSN 2313-4569
404576
  Савчук Л.М. Діагностика фінансового забезпечення в процесі управління підприємством / Л.М. Савчук, І.Г. Сокиринська. – Дніпропетровськ : Зоря, 2005. – 128с. – ISBN 996-8103-13-0
404577
  Сокиринська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства : фінанси підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 88-95 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
404578
  Лобачева І.Ф. Діагностика фінансового стану банківських установ в сучасних умовах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 223-227. – ISSN 2309-1533
404579
  Семенцов Р.В. Діагностика фінансового стану банку: управління кредитним ризиком // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 173-177. – ISSN 2222-4459
404580
  Загородна О. Діагностика фінансового стану і стійкості функціонування підприємства / О. Загородна, В. Серединська // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 262-265. – ISSN 1993-0259
404581
  Кужелєв М. Діагностика фінансового стану корпорації в умовах динамічного зовнішнього середовища / М. Кужелєв, В. Меженська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 62-67. – ISSN 1728-9343
404582
  Матвійчук А.В. Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки / А.В. Матвійчук, О.А. Сметанюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 115-128.
404583
  Картохіна Н.В. Діагностика фінансового стану підприємства як основа для прийняття рішень у системі антикризового управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 19-24.
404584
  Ребрик Ю.С. Діагностика фінансової кризи України у контексті зовнішньоекономічної інтеграції / Ю.С. Ребрик, А.В. Сириця // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 187-195. – ISSN 1993-0259
404585
  Ткаченко А.М. ДІагностика фінансової стабільності підприємства / А.М. Ткаченко, Н.О. Артьомова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.354-358. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
404586
  Бержанір І.А. Діагностика фінансової стійкості підприємств України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 10 (48). – С. 34-39. – ISSN 2309-1533
404587
  Чернюк С.О. Діагностика фітовірусів в екологічних умовах заповідника "Асканія-Нова" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)
404588
  Скриньковський Р. Діагностика формування і використання прибутку підприємства та відповідальність керівника за порушення податкового законодавства / Р. Скриньковський, Р. Крамар // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 130-134
404589
  Кожедуб Ю.В. Діагностика цифрових вторинних джерел живлення об"єктів резо удосконаленим методом динамічного впливу навантаження // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 45-48


  Розглядається загальний підхід до процесу діагностування цифрових вторинних джерел живлення радіоелектронних засобів озброєнь удосконаленим методом динамічного впливу навантаження. Даний метод дозволяє проводити вимір діагностичних параметрів цифрових ...
404590
  Шашина М.В. Діагностика цінової політики аграрного підприємства / М.В. Шашина, С.В. Мельник // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 236-240. – ISSN 2310-5534
404591
  Малюк Т.В. Діагностика якості мінерального живлення плодових культур // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
404592
  Марків О. Діагностика якості сучасного стану соціально-психологічного здоров"я студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 90-96. – ISSN 2078-1016
404593
   Діагностика, плеопто-ортопто-диплоптичне лікування із застосуванням модифікованих призм Френеля при співдружній косоокості : (метод. рекомендації) / М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; [уклад.: С.О. Риков, І.В. Шаргородська, Л.І. Денисюк та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – 22, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 21-22
404594
  Осьодло В.І. Діагностика, формування і розвиток психологічної готовності до професійної діяльності: методичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються окремі методичні аспекти діагностики та формування психологічної готовності персоналу до діяльності в кризових ситуаціях. Наведено огляд основних діагностичних інструментів, які може бути використано для зазначених процедур. Раскрываются ...
404595
  Козлова Н. Діагностико-прогностичне спостереження за якістю навчання старшокласників - запорука підготовки до навчання у вищому навчальному закладі // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 119-122


  Аналізується суть і завдання моніторингу в загальноосвітніх навчальних закладах, а також звертається увага на особливість моніторингу в навчальних закладах нового типу з профільним навчанням. Розкриваються переваги моніторингу якості навчання ...
404596
  Лєнков С.В. Діагностична модель радіокомпонента для електромагнітного методу діагностування у складі радіоелектронного пристою / С.В. Лєнков, П.А. Шкуліпа, О.В. Карпенко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практ. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ, 2011. – № 3 (12). – С. 31-33
404597
   Діагностична модель цифрового радіоелектронного компонента техніки спеціального зв"язку / М.К. Жердєв, Л.М. Сакович, С.І. Глухов, П.П. Попов // Information technology and security / Ін-т спец. связи и защиты информации Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". – Киев, 2012. – № 1 (1). – C. 62-69


  За результатами досліджень процесу пошуку дефектів у цифрових радіоелектронних компонентах техніки спеціального зв"язку отримано нову діагностичну модель типового елементу заміни.
404598
  Проценко В.О. Діагностична модель цифрового радіоелектронного компоненту типового елементу заміни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 94-100
404599
  Саввакін В.Д. Діагностична система на основі нечітких знань / В.Д. Саввакін, О.І. Провотар // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; редкол.: И.В. Сергиенко, Ф.И. Андон, Е.Ф. Галба [и др.]. – Киев, 2019. – Вып. 1. – С. 56-63. – ISSN 2616-938X
404600
  Кенс О.В. Діагностична та прогностична значущість маркерів схильності до повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Кенс Олена Володимирівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
404601
   Діагностична та прогностична інформативність виявлення галактомананового антигену Aspergillus у сироватці крові хворих онкогематологічного профілю з інвазивним аспергільозом / Т.В. Триліська, Г.В. Бондаренко, В.А. Пляцек, Л.М. Сківка, В.Г. Яновська // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2016. – Т. 18, № 3 (69). – С. 223-228. – ISSN 1562-1774
404602
  Меленевич А.Я. Діагностична та прогностична роль інтерлейкіну-18 та інтерлейкіну-10 при хронічному обструктивному захворюванні легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Меленевич Анастасія Ярославівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
404603
  Ячник І.М. Діагностична цінність il-2, il-6, il-8, tnf[alfa] для діагностики сепсиса та його ускладнень у дітей // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 41-47. – ISSN 2226-1230
404604
  Амосова К.М. Діагностична цінність домашнього визначення артеріального тиску для контролю ефективності антигіпертензивної терапії у порівнянні з даними амбулаторного моніторингу у реальній клінічній практиці / К.М. Амосова, Ю.В. Руденко // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-18. – ISSN 1605-7295
404605
  Ян Цзюнь Діагностичне дослідження сформованості інформаційної культури студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 110-114. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))


  Розкритий діагностичний етап формування інформаційної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Розроблено методику діагностування рівнів сформованості інформаційної культури студентів із урахуванням структури означеного феномена за визначеними ...
404606
  Вашека О. Діагностичне значення будови лусок папоротей роду Asplenium L. флори України / О. Вашека, Ю. Кліщ // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 51-57. – (Серія біологічна ; вип. 61). – ISSN 0206-5657
404607
  Жигалова С. Діагностичне значення морфологічних ознак вегетативних органів видів роду Juglans L. (Juglandaceae DC ex Perieb), інтродукованих в Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені результати порівняльно-морфологічного дослідження вегетативних органів видів роду Juglans, iнтродукованих в Україну, уточнено характер та межі варіювання видових ознак, встановлені діагностичні критерії для таксономії роду. The ...
404608
  Бушуєва Т.В. Діагностичне мислення психолога та його формування // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 58-68. – ISSN 2227-1376
404609
  Кошак Ю.Ф. Діагностичний алгоритм та об"єм дослідження хворих з підозрою на легеневий туберкульоз та рак легень // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 4 (70). – С. 38-45. – ISSN 1681-2786
404610
  Ковальчук Т.М. Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 129-134. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджено теоретико-методологічні засади діагностичного аналізу фінансового стану. Обгрунтовано категорії "діагностика" та "діагностичний аналіз". Розроблено єдині методологічні підходи до діагностичного аналізу фінансового стану, ...
404611
  Карамушка Л.М. Діагностичний інструментарій для вивчення організаційної культури позашкільних навчальних закладів : (навч.-метод. посібник для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти та студентів ВНЗ спец. "Управління навчальним закладом") / Л.М. Карамушка, В.А. Баранова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Упр. освіти і науки Білоцерків. міськради Київ. області. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – 75, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 71-74. – ISBN 978-966-644-458-8
404612
  Ярхо Т.О. Діагностичний компонент фундаменталізації базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 94-100. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
404613
  Фурман А. Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету / А. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 69-101. – ISSN 1810-2131


  У складних умовах сьогодення, коли молодь щоденно зіштовхується із проблемою життєвого, особистісного, ціннісного, професійного вибору, основне завдання будь-якого навчального закладу й, передусім, ВНЗ полягає у створенні максимально комфортних умов ...
404614
  Артеменко Н.Г. Діагностичний підхід до дослідження фінансових інститутів соціального захисту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 23-25. – Бібліогр.: 9 назв
404615
  Бойко І.Д. Діагностичні критерії виділення та класифікаційна схема туристичних лікувально-оздоровчих закладів / І.Д. Бойко, О.А. Книш // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 38-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
404616
   Діагностичні ознаки гомеопатичної сировини juglans regia / Н.О. Ветютнева, А.П. Радченко, В.І. Тодорова, Л.Б. Пилипчук, Н.В. Нужина // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2015. – № 2. – С. 47-49
404617
  Коваленко В.В. Діагностичні процеси в антикризовому управлінні банківською системою // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 81-87.
404618
  Чеканська О.А. Діагностичні та соціально-психологічні прийоми дослідження особистості у науково-практичній діяльності М.В. Країнського // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 50-51
404619
  Скурятіна Н.Г. Діагностично-лікувальний алгоритм при передраковій патології шийки матки у вагітних // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 75-80. – ISSN 2413-550Х
404620
   Діагностіка вірусу жовтої карликовості ячменю, що уражує рослини озимої пшениці на Півдні України / Г.В. Решетник, Л.В. Неплій, А.А. Дуніч, О.В. Молчанець, Л.Т. Міщенко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 65-66
404621
  Ткалич М.Г. Діагностіка психологічної статі особистості: рестандартизація тестових норм та визначення типів андрогінності // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 67-72. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
404622
  Титаренко В. Діагностувальні педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до реалізації завдань здоров"язбереження учнів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (185). – С. 37-46. – ISSN 1682-2366
404623
  Роїк О.М. Діагностування аналогових вузлів радіоелектронної апаратури : Монографія / О.М. Роїк, І.Р. Арсенюк; М-во освіти і науки України.Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2005. – 250с. – ISBN 966-641-111-3
404624
  Гуторова М.С. Діагностування асинхронних двигунів на основі аналізу електромагнітних характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Гуторова Марина Сергіївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
404625
  Медведєва І.Б. Діагностування безпеки промислового підприємства у трирівневій системі фінансових відносин : монографія / Медведєва І.Б., Погосова М.Ю. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 263 с. + Додатки: с. 191-260. – Бібліогр.: с. 169-190. – ISBN 978-966-676-431-0
404626
  Блакитна Г.В. Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 120-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
404627
  Опачко М.В. Діагностування готовності магістрів-фізиків освітнього напряму підготовки з дидактичного менеджменту // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 168-172. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Для перевірки ефективності запропонованої системи підготовки майбутніх учителів фізики з дидактичного менеджменту необхідно було провести діагностування рівнів готовності студентів з дидактичного менеджменту. Мета дослідження полягала у розробці ...
404628
  Чухрай Н.І. Діагностування ефективності управління витратами на інноваційні процеси машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 75-80 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
404629
  Вовк В. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Вовк, Ю. Дмитрик // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 3 (205). – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
404630
  Поляцька К.А. Діагностування проблемно-тематичної спрямованості літературно-художніх журналів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті подано аналіз концептуально-тематичних особливостей публіцистики, представленої на сторінках провідних літературно-художніх видань "Всесвіт", "ностранная литература" та "Lire", що виступають інтерпретаторами культурних і суспільних процесів, ...
404631
  Купіна Н. Діагностування професійного самовизначення випускників загальноосвітніх навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 68-71. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено особливості професійних намірів та професійної спрямованості сучасних старшокласників, їхніх професійних схильностей та рівня розвитку в них окремих професійно важливих якостей, чинників вибору ними професії. Представлено результати ...
404632
  Скок А.Г. Діагностування психологічного захисту дітей // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.92-96. – (Психологічні науки)
404633
   Діагностування радіоелектронної техніки на основі енергодинамічного методу: методика та інформаційне забезпечення / М.К. Жердєв, О.В. Сєлюков, С.І. Глухов, С.В. Гахович, М.М. Нікіфоров // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (54). – С. 23-30. – ISSN 1997-9568
404634
  Долінська І.Я. Діагностування руйнування матеріалів і визначення залишкового ресурсу елементів конструкцій за локальної повзучості : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.10 / Долінська Ірина Ярославівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
404635
  Ломакіна Л.С. Діагностування складних технічних систем з використанням сучасних інформаційних технологій / Л.С. Ломакіна, В.П. Губернаторов // Інформатика та математичні методи в моделюванні / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 4. – С. 331-342. – ISSN 2223-5744
404636
  Ковальов Д.О. Діагностування стадій корозійно-механічного руйнування нержавіючих сталей електрохімічним імпульсним методом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.10 / Ковальов Даниіл Олександрович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
404637
  Ванькович Д.В. Діагностування стану інвестиційного клімату в Україні / Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак, Ю.М. Луковська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 11-18. – ISSN 2306-6814
404638
  Білокриницька Людмила Мечиславівна Діагностування стану та довготермінових змін озонового шару за даними космічних спостережень : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 04.00.22 / Білокриницька Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 180л. + Додатки: л. 166 - 180. – Бібліогр.: л. 151- 166
404639
  Білокриницька Людмила Мечиславівна Діагностування стану та довготермінових змін озонового шару за даними космічних спостережень : Автореф. дис. ... фізико-математ. наук: 04.00.22 / Білокриницька Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 19 назв.
404640
  Голованенко М. Діагностування типу динаміки соціально-економічних систем з використанням топологічних тестів (на прикладі країн ЄС) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-61. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто методику реалізації окремих елементів топологічних тестів з метою виявлення наявності атрактору й діагностики типу динаміки досліджуваної соціально-економічної системи на прикладі індексів промислового виробництва окремих країн ЄС. ...
404641
  Кайдрович Х.І. Діагностування фінансової рівноваги підприємства як інструмент забезпечення його фінансової безпеки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 188-199. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
404642
  Гаталевич Андрій Іванович Діагоналізація матриць над кільцями : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Гаталевич Андрій Іванович; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1988. – 110л. – Бібліогр.:л.104-110
404643
  Гаталевич Андрій Іванович Діагоналізація матриць над кільцями : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук : 01.01.06 / Гаталевич Андрій Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 10 с.
404644
  Забавський Богдан Володимирович Діагональна редукція матриць над кільцями : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Забавський Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 282 л. – Бібліогр.: л.255-282
404645
  Забавський Богдан Володимирович Діагональна редукція матриць над кільцями : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Забавський Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 25 с. – Бібліогр.: 31 назва
404646
  Мозгова О. Діаграма Гротріана для ліній мультиплетів MgI, що спостерігаються в метеорних спектрах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У роботі представлено дані спектральних ліній мультиплетів MgI і MgII, що можуть спостерігатися в спектрах метеорів. Описано методику побудови діаграм термів і побудовано діаграму Гротріана для ліній мультиплетів MgI. This work presents the data of ...
404647
  Лакиза С.М. Діаграми стану систем Al2 O3-ZrO2-ln(Y)2O3 (Ln=лантоноїди) : Автореф. дис. .... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / Лакиза С.М. ; НАНУ. Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2009. – 42с. – Бібліогр.: 36 назв
404648
  Горкавенко В.М. Діаграмна техніка Фейнмана. Імовірність розпаду та переріз розсіяння частинок : навч. посібник для студ. фіз.-мат. спец. ВНЗ / В.М. Горкавенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 261, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 210-211. – ISBN 978-966-439-688-9
404649
  Хоменко Г.В. Діазотрофи кореневої зони Valeriana officinalis L. і Calendula officinalis L. та їх вплив на урожайність і якість лікарської сировини : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07 / Хоменко Г.В.; Українська акад. аграр. наук; Ін-т с.-г. мікробіології. – Чернігів, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
404650
  Дачук Володимир Степанович Діакоптичний підхід до моделювання глобального кругообігу вуглецю в біосфері : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Дачук Володимир Степанович; Нац. агенст. з питань інформ. при Президентові України. Держ. науково-дослід. ін-тут інформ. – Львів, 1997. – 16л.
404651
  Жучок А.В. Діалгебри / А.В. Жучок ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ : Ін-т математики НАН України, 2011. – 255, [1] с. – Сер. засн. у 1994 р. – Бібліогр. : с. 251-255. – (Праці Інституту математики НАН України / голов. ред. А.М. Самойленко ; ред. рада: Ю.М. Березанський [та ін.] ; т. 87 ; Математика та її застосування). – ISBN 978-966-02-6022-1
404652
  Кумеда О.П. Діалект - ідіолект (текст) - літературна норма // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 229-236. – ISBN 978-966-1673-36-5
404653
  Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова / Б.В. Кобилянський. – К., 1960. – 276с.
404654
  Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова (Східнокарпатський і покутський діалекти, їх походження і відношення до української літературної мови) частина 1 : Дис... канд. філ.наук: / Кобилянський Б.В.;. – К, 1960. – 276л. – Бібліогр.:л.267-273
404655
  Пилипенко Р.Є. Діалект у просторі культурної пам"яті: тенденції розвитку (німецький досвід) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 220-223. – (Бібліотека Інституту філології)
404656
  Подолянчук О.В. Діалект як джерело формування ідіостилю Г. Хоткевича: лінгвальний феномен і лінгвістична проблема // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 82-84
404657
  Рик О. Діалекти Бойківщини. Лексичне багатство мови Карпатського регіону // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 60-73
404658
   Діалекти в синхронії та діахронії : текст як джерело лінгвістичних студій :[матеріали Міжнар. наук. конф. "Діалектний текст як джерело лінгвістичних студій" (Київ, 23-24 берез. 2015 р.)] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КММ. – ISBN 978-966-1673-29-7
[2]. – 2015. – 501, [3] с. : іл., табл. – Назва на корінці : Діалекти в синхронії та діахронії. 2. - Ст. укр., рос., пол., білорус. - Анот. англ. – Бібліогр.: с. 493-497 та в підрядк. прим.
404659
   Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ. – ISBN 978-966-1673-36-5
[3]. – 2017. – 514, [2] с. : іл., табл. – Назва на корінці : Діалекти в синхронії та діахронії. 3. - Ст. укр., рос., пол. - Анот. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
404660
  Грищенко В. Діалекти пташиної пісні / В. Грищенко, Яблоновська-Грищенко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Про наукові спостереження співробітників Канівського природного заповідника
404661
  Сопачова О.В. Діалектизм у системі мовно-виражальних засобів буковинських письменників (на матеріалі Юрія Федьковича та Марії Матіос) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 135-143
404662
  Матвіяс І. Діалектизми в мові творів Антона Крушельницького // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 177-182. – ISSN 0201-419
404663
  Матвіяс І. Діалектизми в мові творів Михайла Яцкова


  У статті розглядаються фонетичні, словотвірні, словозмінні, синтаксичні, лексичні й фразеологічні діалектизми в мові творів М. Яцкова.
404664
  Григор"єва О. Діалектизми і русизми у мовленні полтавців // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 40-46. – ISBN 978-966-2946-40-1
404665
  Закутня А. Діалектизми південно-західного наріччя української мови в рекламних текстах кінця XIX - першої половини XX ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 11 (728), листопад. – С. 33-41. – ISSN 0130-5263
404666
  Захлюпана Н. Діалектизми у новелах Павла Федюка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 105-113. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
404667
  Коваленко Б.О. Діалектизми у творах С. Руданського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 95-96
404668
  Микитюк О. Діалектизми як засіб увиразнення текстів Мирослава Дочинця // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 85-90. – ISSN 2413-0923
404669
  Левченко Т.М. Діалектизми як пейоративи у мові засобів масової інформації // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 50-58. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
404670
  Лисий В.П. Діалектика : навч. посібник / Василь Лисий ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 479, [1] с. – Предм. покажч.: с. 469-479. – Бібліогр. в кінці параграфів. – ISBN 978-617-10-0168-8
404671
  Рабінович С.П. Діалектика "фюсіс" та "номос": античні джерела європейської природно-правової традиції : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 236-244. – ISSN 1818-992Х
404672
  Ткачук Л Л. Діалектика аналізу і синтезу в пізнанні хімічних явищ / Л Л. Ткачук, . – Чернівці, 1968. – 43с.
404673
  Конотопенко О.П. Діалектика буття і свідомості в системі політичного життя суспільства : Дис... канд. філос.наук: 09.00.03 / Конотопенко О.П.; Мін-во освіти України, Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1996. – 157л. – Бібліогр.:л.143-157
404674
  Конотопенко Олександр Петрович Діалектика буття і свідомості в системі політичного життя суспільства : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Конотопенко Олександр Петрович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 26 с.
404675
  Сотнік К. Діалектика в праві життя // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 124-126
404676
  Ярмола О.В. Діалектика в сократівсько-платонівській традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
404677
  Понедільчук Т. Діалектика взаємозв"зку інфляцій та інвестицій // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 74-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
404678
  Бобровський П. Діалектика взаємозв"язку структурних рівнів живої природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
404679
  Рахманов А.О. Діалектика взаємозв"язку технологічного й теоретичного знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
404680
  Світич С.І. Діалектика взаємозв"язку умінь із знанням та навичками // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 133-138. – ISBN 966-8188-07-1
404681
  Світич С.І. Діалектика взаємозв"язку умінь із знаннями та навичками // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 133-138. – ISBN 966-8188-08-X
404682
  Луцик А. Діалектика взаємозв"язку фіскальної політики та сталого суспільного розвитку // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 105-113. – ISSN 2410-0919
404683
  Костик О.І. Діалектика вибору або "український стиль" у просторовому вимірі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 58-65. – Бібліогр.: Літ.: с. 65; 6 п.


  Стаття присвячена аналізу українських виборів за матеріалами англомовних видань, що віддзеркалюють корелятивність таких понять як вибір, стиль, зміни. Предметом повідомлення є авторське світосприйняття майбутності України, її роль та потенціал на ...
404684
  Половін Р.В. Діалектика випадковості // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
404685
   Діалектика вищої освіти: трансформація від декларації до реалізації : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Головко В.О. [ та ін. ]. – Харків : Еспада, 2009. – 304с. – ISBN 978-966-456-025-9
404686
  Ніколаєнко В. Діалектика внутрішніх і зовнішніх факторів художнього розвитку в романі Р. Іванченко "Золоті стремена" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 206-212
404687
  Шестопалова А. Діалектика внутрішніх та зовнішніх суперечностей у створенні кризових ситуацій в Україні на сучасному етапі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 283-290. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
404688
  Сенченко О. Діалектика Гегеля - філософський базис для ведення інформаційних війн у соціальних системах / Оксана Сенченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)
404689
  Туниця Ю. Діалектика глобалізації в контексті екологічного імперативу / Ю. Туниця, Т. Семенюк, Т. Туниця // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-24. – ISSN 0372-6436
404690
  Сербин Р. Діалектика державного суверенітету в епоху глобалізму // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.37-43. – ISSN 0132-1331
404691
  Гон М. Діалектика державності в українсько-єврейських взаєминах у Галичині 1918 - 1939 років // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 103-118. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
404692
  Леонов Д. Діалектика дивідендної політики в умовах зростання невизначеності фондових ринків / Д. Леонов, І. Прасолов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 45-54 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
404693
  Волков О.Г. Діалектика дискурсу підданського суб"єкта // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.122-134. – ISSN 2075-1443
404694
  Снітько Д.Ю. Діалектика діяльності й бездіяльності людини в філософії К. Маркса // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 165-170
404695
  Журавський В.С. Діалектика довічного позбавлення волі: сутність та форма гуманізації кари / В.С. Журавський, В.О. Гацелюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 75-81. – ISSN 2220-1394
404696
  Березуцька М.С. Діалектика еволюції бандурного мистецтва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 33-44. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
404697
  Белінська Т.О. Діалектика евтаназії у біоетиці // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 146-148
404698
  Колот А. Діалектика економічного і соціального розвитку як предмет наукових досліджень // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 3-8
404699
  Гаврюк О.Г. Діалектика елементарного та складного в фізиці мікросвіту в світлі ленінської теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
404700
  Павлова А. Діалектика етичного та естетичного в українській усній традиційній культурі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 210- 214


  У статті досліджується діалектика етичного та естетичного в українському фольклорі на прикладі пісень-хронік. На межі входження в семіотичний простір у процесі трансформації реального факту текст співанки-хроніки набуває нових семантичних ознак. ...
404701
  Вертій Олексій Діалектика жанру у нових вимірах
404702
  Климчук С.В. Діалектика загальноекономічних принципів фінансової реструктуризації // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.134-137. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
404703
  Сук О.Є. Діалектика загальнолюдських і національних цінностей у трансформаційних процесах // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 27-30. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
404704
  Пригодій М.І. Діалектика зближення літератур / М.І. Пригодій. – К : Наукова думка, 1970. – 296 с.
404705
  Гаврилюк Р.Ю. Діалектика змісту та форми податкового права як відображення його системної сутності.. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 96-103. – (Правознавство ; Вип. 282)
404706
  Нагорний Є. Діалектика змісту та функцій фінансового контролінгу на сучасному етапі // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 19-24 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
404707
  Богачов А.Л. Діалектика і метафізика (Геґель vs Маркс) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-41. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Автор статті критично зіставляє головні принципи метафізичної діалектики Геґеля і матеріалістичної діалектики Маркса. Окреслює певні філософські досягнення Геґеля, а також указує на суперечливе ставлення до них Маркса. Автор статьи критически ...
404708
  Лисий В. Діалектика і методи наукового пізнання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 20-28. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
404709
  Пономаренко В.В. Діалектика і педагогіка // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 89-91
404710
  Лисий В.П. Діалектика і творчість // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 78-84. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснюється переосмислення філософської діалектики як теорії розвитку в контексті філософської антропології, чим виявляється її гуманістичний потенціал. На основі категоріального відношення "необхідність - свобода" творчість людини ...
404711
  Потульницький В. Діалектика ідеології та політики в українській монархічній традиції XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (103). – С. 29-39. – ISSN 2222-5250
404712
  Костенко А.О. Діалектика інтернет-прав людини, нового та вободи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 129-132. – ISBN 978-617-7638-01-7
404713
  Бродецький О.Є. Діалектика інтерпретації принципу справедливості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 7-10
404714
  Зінченко В.В. Діалектика історичності й раціональності суспільної практики у філософії неомарксизму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 16-26
404715
  Повзло О.М. Діалектика категорій "загальнолюдське" та "класове" у виховно-освітньому процесі / О.М. Повзло, Н.М. Дєвочкіна // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 121-128


  В статті мова іде про аналіз категорій "загальнолюдське" та "класове" у широкому філософському та гуманістичному сенсі і про аспекти здійснення цих категорій стосовно до категорій "освіта" та "виховання" у вузькому сенсі. В статті автор посилається на ...
404716
  Моренець П.А. Діалектика культурно-виховної і правоохоронної діяльності Радянської держави у світлі ленінської теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
404717
  Море О. Діалектика локального та транслокального в поезії Воллеса Стівенса // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 95-104. – ISBN 978-966-359-360-9
404718
  Куліш О. Діалектика любові в інтернеті: веб-зображення до архетипу культурного "Шлюбний союз чоловічого і жіночого" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 205-213. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті в культурологічному аспекті проаналізовано феномен веб-сайтів знайомств. Висвітлено діалектику поняття Любові, пов’язаної з архетипом культурним “шлюбний союз чоловічого і жіночого” у представників сучасного інформаційного суспільства. ...
404719
  Дика О.І. Діалектика людської чуттєвої діяльності. : Автореф... Канд.філос.наук: 05.00.04 / Дика О.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 15л.
404720
  Бобкова Н.П. Діалектика множинного і єдиного та питання аксіоматнзації математичного знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
404721
  Соболєва М.В. Діалектика монополії і конкуренції у вченні Йозефа Шумпетера // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 42-44
404722
  Варченко О.О. Діалектика наукових поглядів щодо доданої вартості та її формування // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 82-89. – ISSN 2308-1988


  "На основі узагальнення думок вчених встановлено, що додана вартість представляє собою показник результативності функціонування суб’єкта господарювання та ту частину вартості продукції, товарів і послуг, яка була безпосередньо прирощеною. Вона ...
404723
  Резнікова Н.В. Діалектика національного та глобального в умовах міжкраїнної взаємозалежності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 8-11 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
404724
  Занфірова Т.А. Діалектика необхідності й свободи у трудових правовідносинах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 296-301. – ISSN 1563-3349
404725
  Рошкулець Р.Г. Діалектика об"єктивного і суб"єктивного в критичному раціоналізмі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 175-176
404726
  Золотухін Геннадій Олексійович Діалектика об"єктивного і суб"єктивного в літературно-критичній діяльності : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Золотухін Г.О.; Акад. наук України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1993. – 34с. – Бібліогр.: 11 назв
404727
  Ігнатович Н.І. Діалектика об"єктивного та суб"єктивного в економічному розвитку: ліберальні погляди та сучасні тенденції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 281-286
404728
  Ліврінц А. Діалектика об"єктивного та суб"єктивного в збірці І.Франка "Зів"яле листя" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 72-75. – (Філологія ; Вип. 13)
404729
  Шебештян Я.М. Діалектика об’єктивного і суб’єктивного в ономастиці друкованого медіамовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розглянуто деякі особливості діалектики об"єктивного і суб"єктивного в ономастиці медіа мовлення у зв"язку з іншими філософськими категоріями й антиноміями мови. The article examines the certain features of subjective and objective ...
404730
  Цвєтков М.Г. Діалектика одиничного і загального. Її прояв у взаємозв"язку філософії з природознавством // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
404731
  Семененко Л. Діалектика педагогічних традицій і новаторства як суперечність і онтологічна основа педагогічного професіоналізму // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 161-166
404732
  Родіонова І.В. Діалектика первинних і галузевих методів правового регулювання (на прикладі фінансового права) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 84-89. – (Правознавство ; Вип. 253)
404733
  Савін І.О. Діалектика переконання і примусу та їх роль у поведінці людини // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
404734
   Діалектика переростання соціалізму в комунізм.. – Київ : Політвидав України, 1977. – 191с.
404735
  Костенко Н. Діалектика перехідності і відокремленості дольника в сучасній українській поезії // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 183-190. – ISBN 978-966-489-191-9
404736
  Перова О.Є. Діалектика пізнання живого: від субстанціонально-генетичного принципу до аксіолого-пізнавальних форм науки // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 40-44
404737
  Обревко Ю.М. Діалектика Платона як духовна вправа // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 26-27
404738
  Мосійчук Т. Діалектика поєднання технологічних та суспільних аспектів економічного розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 33-37
404739
  Гураленко Н. Діалектика позитивного і природного у правовому пізнанні: проблема методологічних підходів // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 178-188. – ISBN 978-966-306-020-4
404740
  Ружицький І.Ю. Діалектика поняття доходів державного бюджету // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 148-150. – ISBN 978-617-7069-02-6
404741
  Павленко І.О. Діалектика порядку та хаосу в розвитку соціального світу // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 200-205
404742
  Кривоус В.Б. Діалектика посткризової світової економічної системи: контури майбутніх змін // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 44-48
404743
  Пацурківськии П. Діалектика права і держави: необхідність зміни парадигмальних підходів // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 33-38.
404744
  Голубовський В.Є. Діалектика правомірної поведінки та юридичної відповідальності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 10-18
404745
  Енгельс Ф. Діалектика природи / Ф. Енгельс. – Київ, 1949. – 300с.
404746
  Енгельс Ф. Діалектика природи / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1977. – 382с.
404747
   Діалектика процесу пізнання.. – Чернівці, 1966. – 39с.
404748
  Кравець І.М. Діалектика публічних та приватних інтересів при здійсненні органами місцевого самоврядування організаційно-господарських повноважень // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 122-126. – ISBN 978-617-7087-39-6
404749
  Жаліло Я.А. Діалектика реалізації цілей сталого розвитку в сучасній економіці // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 14-16
404750
  Терепищий С.О. Діалектика регіоналізації та глобалізації в сфері сучасної вищої освіти // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 289-293. – ISSN 2076-1554


  Розглядається особливості взаємовідношення процесів глобалізації та регіоналізації в сфері вищої освіти. Методологічна база дослідження визначається підходом, який спирається на принципи об"єктивності та цілісності. Зокрема, в роботі застосовано: метод ...
404751
  Остащук І.Б. Діалектика релігійних символів: дискурс сучасної масової культури // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 187-193
404752
  Покровська І.Л. Діалектика релігійного і світського в турецькій лінгвокультурі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.13 / Покровська Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 458 арк. – Додатки: арк. 445-458. – Бібліогр.: арк. 372-444
404753
  Покровська І.Л. Діалектика релігійного і світського в турецькій лінгвокультурі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.13 / Покровська Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
404754
  Покровська І.Л. Діалектика релігійного і світського в турецькому мовно-культурному просторі : монографія / І.Л. Покровська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 374, [1] с. – Бібліогр.: с. 313-374. – ISBN 978-617-673-494-9
404755
  Садовий М.М. Діалектика розвитку "традиційної" та "нової" економік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 74-77. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Визначено політекономічну сутність і взаємозв"язок традиційної та нової економік, можливості формування інформа-ційного суспільства в Україні. The principles of political economy and interrelationship between the traditional and new economies have ...
404756
  Пясковский Б.В. Діалектика розвитку екологічної свідомості // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
404757
  Японська О. Діалектика розвитку змагального кримінального судочинства: історія та сучасність // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 118-124
404758
  Бабій Л.Т. Діалектика розвитку історичних типів культури / Л.Т. Бабій. – Львів, 1991. – 160 с.
404759
  Ткач К.М. Діалектика розвитку системи міжбюджетних трансфертів / К.М. Ткач, А.А. Москальов // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 171-178. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
404760
  Сирцов М.Г. Діалектика розвитку соціалізму і переростання його в комунізм / М.Г. Сирцов. – К, 1979. – 48с.
404761
  Буслинський В.А. Діалектика розвитку соціалістичного суспільства / В.А. Буслинський. – Київ, 1980. – 128с.
404762
  Завальний А.М. Діалектика розмежування категорій "джерело" і "форма" права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 261-267
404763
  Савенко Я.М. Діалектика росту і розвитку організму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
404764
  Карнаух Б.П. Діалектика свободи: синтез вибору і необхідності // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 124-135. – ISSN 2075-1443
404765
  Борденюк В. Діалектика співвідношення самоврядування, місцевого самоврядування та державного управління // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.118-122. – ISSN 0132-1331
404766
  Данканіч Р. Діалектика становлення Надлюдини в філософії Ф. Ніцше // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 267-269. – ISSN 2076-1554
404767
  Колотілова Н.А. Діалектика та риторика в творах Ф. Прокоповича // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 258-261. – ISSN 2076-1554
404768
  Бобрицька В.І. Діалектика термінологічної взаємодії в дослідницькому полі проблем освітньої політики // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2014. – № 22. – С. 21-28. – ISSN 2311-2409


  Здійснено спробу виявити протиріччя у пошуках конкретного вираження сутності змісту і структури поняття "освітня політика"; обґрунтовано суспільний, теоретико-мето-дологічний, прикладний рівні запиту щодо розроблення поняттєво-категорійного апарату ...
404769
  Попов В.Ю. Діалектика тотожності у діалогах Платона // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С.93-99. – ISSN 1728-3671
404770
  Скуратко Т. Діалектика традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 214-236. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
404771
  Скубашевська О.С. Діалектика традицій та інновацій в освітній діяльності // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 332-336
404772
  Гончаров В. Діалектика традиційного та інноваційного у підготовці сучасного вчителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 44-51. – ISSN 2078-1016


  Структура професійної деяльності педагога містить мотиваційно-ціннісний, змістовий і процесуальний складники, що передбачає знання системи особистісних технологій, наявність високого рівня освіченості, педагогічних здібностей і творчого потенціалу. ...
404773
  Германова Е.В. де Діас Діалектика традиціоналізму і модернізму в сучасному католицтві // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 48-57. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
404774
  Марущак В.П. Діалектика управління і економіки в розвитку держави // 25 років незалежності України : історія, сьогодення, стратегії майбутнього розвитку : зб. наук. праць за матеріал. Міжвуз. наук.-практ. конф. 12 квіт. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; Одес. ін-т ; [редкол.: В.П. Марущак, О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 8-17. – ISBN 978-966-2710-86-1
404775
  Сушко С. Діалектика фікціонального, персоніфікованого і реального, суспільно-орієнтованого у романах "The gravity"s rainbow" Т. Пінчона і "The tunnel" В. Гасса // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 85-91. – ISSN 2413-3094


  "Проаналізовано аспекти діалектичного поєднання фікціонального і реального планів в окремих тематичних сегментах двох американських постмодерністських романів. Наголошено на методологічній доцільності обраного підходу, який сприяє декодуванню ...
404776
  Возняк С.С. Діалектика форми і змісту в культуротворчій діяльності Й.Г.Фіхте // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С.3-8. – ISSN 1729-360Х
404777
  Костенко А.З. Діалектика художнього образу (нові аспекти теорії соціалістичного реалізму) : (нові аспекти теорії соц. реолізму) / А.З. Костенко. – Київ : Дніпро, 1986. – 312 с.
404778
   Діалектика художнього пошуку. – К., 1989. – 317с.
404779
  Крисаченко В.С. Діалектика чи метафізика? : боротьба двох концепцій розвитку в сучасномцу природознавстві / В.С. Крисаченко. – Київ, 1988. – 48 с.
404780
  Гвоздик І.Є. Діалектика чуттєвого і раціонального в процесі пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
404781
  Мойсієнко А.К. Діалектика Шевченкового першорядка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 124-131. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Присвячено проблемі декодування поетичного тексту на основі перцептуючих можливостей заглавного рядка. Розглядається динамічний аспект сприйняття віршованої структури, характер взаємозв"язку початкового рядка з різними компонентами тексту на ...
404782
  Іванова Т.М. Діалектика як естетичний феномен // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 79-82
404783
  Рагозін В.М. Діалектика як загальний метод конкретних наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
404784
  Передерій В.І. Діалектико-матеріалістична концепція детермінізму і квантова механіка // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
404785
  Чолпан П.П. Діалектико-матеріалістична суть причинності в фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
404786
  Чолпан П П. Діалектико-матеріалістична суть причинності в фізиці. / П П. Чолпан, . – К., 1970. – 35-41с.
404787
  Рибченко О.І. Діалектико-матеріалістичне розуміння детермінації в онтогенезі рослин // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
404788
  Копаниця Л. Діалектична "гра": нотатки з приводу поетики вірша-пісні рукописних співаників XVII-XVIII // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 136-146.
404789
  Давидова І.О. Діалектична взаємодія економічних відносин та діяльності у сфері зайнятості // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 319-323. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
404790
  Камардаш Н.В. Діалектична взаємодія освіти й суб"єктивності як предмет філософського аналізу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 98-103. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
404791
  Данильян О.Г. Діалектична єдність інформаційних прав та інформаційної свободи: до усвідомлення проблеми / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 5-13. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті обГрунтовується, що гарантії прав і свобод людини щодо інформаційної сфери належать до найважливіших засад формування правової держави та громадянського суспільства. Показано, що право є засобом, який за допомогою спеціальних правових методів ...
404792
  Довгаль О.А. Діалектична єдність національних і глобальних інтересів як передумова їх взаємної реалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 31-35. – ISSN 2222-4459
404793
  Черних Є.М. Діалектична єдність об"єктивного і суб"єктивного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 40-46. – ISSN 1563-3349
404794
  Красовська В.Г. Діалектична єдність правових стимулів та обмежень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-53.
404795
  Миронова Г. Діалектична єдність природи моральних та правових відносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.20-27
404796
  Сазонець І.Л. Діалектична єдність процесів глобалізації і регіоналізації світової економіки / І.Л. Сазонець, А.Ю. Гладченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 66-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
404797
  Ганцов В. Діалектична класифікація українських говорів : (З каpтою) / Всеволод Ганцов ; Укр. АН. – Київ : [Вид.] Укp. Акад. Hаук ; Дpук. Укp. Акад. Hаук, 1923. – 67 с. – Hа окp. аpк. пpисвята О.О. Шахматову. - Окр. відб.: Зап. Іст.-філол. відділу. 1923, кн. 4


  На тит. стор. надпись: Дорогому Михайлові Михайловичу Новицькому від автора
404798
  Шугайлін О.В. Діалектична логіка і математика // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
404799
  Шугайлін О.В. Діалектична логіка як взаємозв"язок законів формальної логіки, виражених у символічній формі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
404800
  Бойкова М. Діалектична основа методології ефективного правового деожавотворення, господарювання і прогнозування розвитку країни // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 6 (291). – С. 5-7
404801
   Діалектична теологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 744. – ISBN 966-316-069-1
404802
  Стрєлкова Ю.О. Діалектична теологія як "теологія кризи": соціально-історичні та світоглядні передумови виникнення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 43-47


  Розглянуто соціально-історичні та світоглядні передумови становлення такого напряму теологічної думки початку ХХ ст., як діалектична теологія, або "теологія кризи". Досліджено специфіку критичного підходу К. Барта та його однодумців до засад ...
404803
  Чухно А.А. Діалектична філософія і методи економічної теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-15. – ISSN 1811-3141
404804
  Колоколов А.Є. Діалектичне осмислення теорії справедливості Джона Ролза // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 112-119. – ISSN 2078-3566
404805
  Новосельська І. Діалектичний аспект розвитку поняття "дисципліна праці" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 65-68
404806
  Малахова Л. Діалектичний взаємозв"язок глобальних проблем та розвитку сфери туризму // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 55-62. – ISSN 2409-9260
404807
  Серьогін К.Є. Діалектичний взаємозв"язок форми правління з формою державного устрою // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 41-50. – ISSN 0201-7245
404808
  Алєксандрова О.В. Діалектичний дух філософування богослова Григорія Ниського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
404809
  Зіганшина Л.О. Діалектичний закон живого - сутнісна основа вчення П. І ванова і його основний природно-практичний принцип (частина 1) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 263-272
404810
  Зіганшина Л.О. Діалектичний закон живого - сутнісна основа вчення П.Іванова і його основний природно-практичний принцип (частина 2) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 234-244
404811
  Фесенко Д.Я. Діалектичний закон заперечення заперечення / Д.Я. Фесенко. – К., 1957. – 36с.
404812
  Москалюк В. Діалектичний зв"язок космічного та екзистенційного в мові // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 134-136.
404813
   Діалектичний і історичний матеріалізм.. – К., 1967. – 358с.
404814
   Діалектичний і історичний матеріалізм. (тематика контрольних робіт). – К., 1969. – 33с.
404815
   Діалектичний і історичний матеріалізм. Для системи парт. навчання. – 2-е вид. – К., 1968. – 360с.
404816
   Діалектичний і історичний матеріалізм. Для системи парт. навчання. – 2-е вид. – К., 1969. – 369с.
404817
   Діалектичний матеріализм - філософська основа сучасної науки. Тези доповідей теоретич. конф.. – К., 1960. – 27с.
404818
   Діалектичний матеріализм - філософська основа сучасної науки. Тези доповідей теоретичної конференції. – Київ, 1960. – 27с.
404819
  Мітін М. Діалектичний матеріалізм-світогляд марксистсько-ленінської партії / М. Мітін. – Київ : Держполітвидав, 1939. – 44 с.
404820
  Рубашевський А.А. Діалектичний матеріалізм -- основа мічурінської біології. / А.А. Рубашевський. – К, 1951. – 144с.
404821
  Рубашевський А.А. Діалектичний матеріалізм -- філософська основа вчення І.В.Мічуріна. / А.А. Рубашевський. – К, 1952. – 39с.
404822
  Александров Г. Діалектичний матеріалізм - світогляд партії Леніна - Сталіна / Александров Г. – Киев : Політвидав при ЦК КП, 1941. – 23 с. – (Лекції на допомогу вивчкючим марксизм-ленінізм. Серія філософських наук ; Лекція 1)
404823
  Логвин М.О. Діалектичний матеріалізм - філософська основа розвитку радянської фізіології на Україні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
404824
  Адоратський В.В. Діалектичний матеріалізм : хрестоматія за Леніном для радпартшкіл і комвишів / склав і прим. додав В.В. Адоратський ; пер. з 3-го випр. та доп. рос. вид. – Харків ; Одеса : Пролетар, 1932. – 360 с.
404825
  Адоратський В.В. Діалектичний матеріалізм : хрестоматія за Леніном для радпартшкіл і комвишів / склав і прим. додав В.В. Адоратський ; пер. з 5-го випр. та доп. рос. вид. – Москва : Пролетар, 1933. – 543 с.
404826
  Козубенко М.Г. Діалектичний матеріалізм і природознавство / М.Г. Козубенко. – Львів, 1960. – 23с.
404827
  Танчер В.К. Діалектичний матеріалізм і релігія / В.К. Танчер. – К, 1966. – 48с.
404828
  Гурвич С.С. Діалектичний матеріалізм і сучасна медицина / С.С. Гурвич. – Київ, 1967. – 356с.
404829
  Вільницький М.Б. Діалектичний матеріалізм і сучасна фізика про простір і час / М.Б. Вільницький. – Київ, 1978. – 48с.
404830
  Нічик В.М. Діалектичний матеріалізм про категорію причинності. / В.М. Нічик. – К., 1960. – 124с.
404831
  Бойко В. Діалектичний матеріялізм / Василь Бойко. – Харків : Держвидав України
Ч. 1 : Філософія марксизму : курс конспективний. – 1928. – 149, III с.
404832
  Рабінович П. Діалектичний підхід у практиці Європейського суду з прав людини // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 4-11
404833
  Красавін С.В. Діалектичний синтез у дослідженні феномена творчості : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Красавін С.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
404834
  Красавін С.В. Діалектичний синтез у дослідженні феномена творчості : 09.00.08:Дис.на здоб наукового ступеня канд.філософських наук / Красавін С.В.; Київський держ. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2000. – 177л. – Бібліогр.: Л.:155-177
404835
  Спокойний Л. Діалектичний та історичний матеріалізм / Л. Спокойний. – Х, 1931. – 136с.
404836
  Котюк І.І. Діалектичний характер слідоутворення детермінує особливості класифікації слідів у криміналістиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу форм руху матерії обґрунтовуються закономірності слідоутворення, які мають враховуватись при класифікації слідів у криміналістиці. Analyzing matter"s forms of movement, the author substantiates the regularity of trace formation, ...
404837
  Бураго С.Б. Діалектичні мови й літературознавчий аналіз мелодії вірша : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.08 / Бураго С. Б.; КУ ім. Шевченка. – К., 1993. – 42л.
404838
   Діалектичного та історичного матеріалізму філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 744. – ISBN 966-316-069-1
404839
  Дзендзелівський Й.О. Діалектна взаємодія української мови з іншими слов"янськими в Карпатському ареалі / Й.О. Дзендзелівський. – К., 1973. – 31с.
404840
  Гнатюк А.Д. Діалектна і регіональна лексика як компонент національної своєрідності літературної французької й української мов


  Здійснено порівняльний аналіз діалектної і регіональної лексики в сучасній французькій і українській мовах та досліджено її широкі можливості в художньому стилі. The article deals with a comparative analysis of dialectal and r?gional lexis in the ...
404841
  Афадєєва М.М. Діалектна лексика в творах Марії Матіос // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 100-102
404842
  Нестеренко Н. Діалектна лексика роману Марії Матіос "Солодка Даруся" як яскравий маркер мови художнього твору / Н. Нестеренко, А. Костенко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (191), квітень 2019. – С. 21-24
404843
  Грицевич Ю. Діалектна лексика у фольклорі канадських українців першої хвилі еміграції // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 7. – С. 42-50. – ISSN 2413-0923
404844
  Шатілова Н. Діалектна лексика як мовна домінанта ідіостилю Сидора Воробкевича // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 204-213. – ISSN 2413-0923
404845
  Ткачук М. Діалектна мова і нормативна лексикографічна практика // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67). – С. 54-66. – ISSN 1682-3540
404846
  Дуброва Г.І. Діалектна омонімія польського походження (на матеріалі пам"яток 17 ст. та південно-західних говорів) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 53-61. – Бібліогр.: Біб.: с. 59-61; 16 поз.


  Про зіставний аналіз омонімічних лексем, які фіксуються в пам"ятках XVII cт. і сучасних українських діалектах. The article is devoted to the comparative analysis of homonyms in works of the XVII century and modern Ukrainian dialects.
404847
  Матвіяс І.Г. Діалектна основа консонантизму в українській літературній мові // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 32-40. – ISSN 0027-2833
404848
  Матвіяс Іван Григорович Діалектна основа мови в творах Пантелеймона Куліша


  Досліджено говіркові риси у мові творів П. Куліша.
404849
  Наливайко М. Діалектна основа прізвиськ жителів Львівщини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 245-247
404850
  Матвіяс І.Г. Діалектна основа української літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-36. – ISSN 0027-2833
404851
  Горват Б. Діалектна поезія та історія літератури (на прикладі єгипетської, італійської та карибської літератур) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 209-213. – ISSN 2307-2261
404852
  Коваленко Н. Діалектна фраземіка у "Словарі української мови" Б. Грінченка // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 14-18. – ISBN 978-966-489-285-5
404853
  Пилипенко Є. Діалектне джерело мови прозових творів Івана Нечуя-Левицького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 11 (680), листопад. – С. 46-51. – ISSN 0130-5263


  У статті простежено кореляцію характерних рис середньонаддніпрянського говору і мови прозових творів І.Нечуя-Левицького, зумовленість ідіолекту письменника питомим мовним оточенням.
404854
  Чучвара А.П. Діалектний вплив на формування прізвиськ у соціогрупі "школяр" // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 161-168
404855
  Голі-Оглу Діалектний мовний матеріал як об"єкт генетичних досліджень // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 319-324. – ISSN 2411-6548
404856
  Венжинович Н. Діалектний простір в епістолярній спадщині Юрія Федьковича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 39-42
404857
  Яшкін М.Г. Діалектний різновид // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.120-125. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Розглянуто сучасні види,American English, їх походження та поширення на територіях США
404858
  Рожик А. Діалектний тип мовлення на телебаченні і радіо німецькомовної частини Швейцарії. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 133-138.
404859
  Зінчук Р.С. Діалектні вияви словозміни ойконімів у Західнополіських говірках // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 231-239. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
404860
   Діалектні групи і говори української мови. Метод. матеріали з курсу україн. діалектології. – Одеса, 1975. – 56 с.
404861
  Морозова О. Діалектні джерела суржикового мовлення сучасних політиків // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 197-201. – Бібліогр.: Літ.: с. 201; 6 назв
404862
  Батюк І.Ю. Діалектні елементи в мові творів сучасних японських письменників префектури Окінава // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 14-18. – ISSN 1608-0599
404863
  Дель Гаудіо Діалектні картини Італії та України: спроби порівняння // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 30-38. – ISSN 0027-2833
404864
  Батюк І.Ю. Діалектні особливості повісті Нацуме Сосекі "Юнак" // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 3-10. – Бібліогр.: С. 9-10; 12 поз. – ISSN 1682-671Х
404865
  Січкар С. Діалектні семантичні деривати в ідіолекті Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 131-135


  Актіальність дослідження зумовлена необхідністю подальшого вивчення мовотворчості Тараса Шевченка, її ролі у становленні нової української літературної мови, зокрема у плані лексичного співвідношення за шкалою кодифіковані/некодифіковані мовні одиниці
404866
  Ткачук М.М. Діалектні тексти з говірки с. Корогод Чорнобильського р-ну Київської обл. // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 227-253. – ISBN 978-966-1673-30-3
404867
  Бідношия Ю. Діалектні тексти закордонних українців як джерельна база етнографічних студій // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – № 2 (342), березень - квітень. – С. 112-125. – ISSN 0130-6936
404868
  Клименко Н. Діалектні тексти як джерело дослідження генези та сучасного стану українських говірок Донеччини // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 135-140. – ISSN 1815-3070
404869
  Синявский О. Діалектологічна анкета / Синявский О. – Харків, 1927. – 8 с.
404870
  Ціхоцький І. Діалектологічна компетенція Івана Франка (теоретична концепція і артистична інтерпретація) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 207-217. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
404871
  Кардаш Л. Діалектологічна спадщина вчених діаспори // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 22-29. – (Серія "Філологія" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
404872
  Жилко Ф.Т. Діалектологічний атлас української мови // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 15-16
404873
  Жилко Ф.Т. Діалектологічний атлас української мови : проспект / Ф.Т. Жилко. – Київ, 1952. – 40 с.
404874
  Семенова О. Діалектологічні дослідження українсько-білоруського Полісся: історіографічний аспект // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (381), вересень - жовтень. – С. 44-50. – ISSN 2664-4282


  "Подібність географічних умов проживання і традиційного способу життя українців та білорусів Полісся спричинили схожість їхніх етнокультурних рис. Тому одним із найважливіших маркерів відмінності одного народу від іншого є мова. Жива розмовна мова має ...
404875
  Коваленко Б.О. Діалектологічні описи початку XX ст. як пам"ятки втрачених говірок // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 179-187. – ISBN 978-966-1673-36-5
404876
   Діалектологічні студії. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISBN 966-02-3933-5(вип.6); 966-02-2707-8(серія)
6 : Лінгвістичний атлас - від створення до інтерпретації. – 2006. – 432с.
404877
  Гриценко П.Ю. Діалектологічні студії професора І.Г. Матвіяса // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 257-269. – ISBN 978-966-1673-30-3
404878
   Діалектологічні студії. 2 : мова і культура / НАН України, Ін-т українознавства ім. Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; [відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей ; редкол.: Я. Ісаєвич та ін.]. – Львів : ІУ, 2003. – 361, [1] с. : іл. – Текст укр., пол., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2709-4
404879
   Діалектологічні студії. 7 : Традиції і модерн / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; [ відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей ; редкол.: Я. Ісаєвич, К. Герман, Л. Коць-Григорчук та ін. ]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2008. – 416 с. – ISBN 966-02-27707-8(вип.7); 966-02-2707-8(серія)
404880
   Діалектологічні студії.3 : Збірник памяті Ярослави Закревської / НАНУ. Ін-тут українознавства ім. І.Крип"якевича; Відп. ред.: П.Гриценко, Н.Хобзей; Ред.кол.: Я.Ісаєвич, К.Герман, та ін. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2003. – 608с. – ISBN 966-02-2206-6(вип.3); 966-02-2707-8(серія)
404881
  Максимов А.А. Діалетктичний матеріалізм і природознавство / А.А. Максимов. – Київ, 1941. – 80с.
404882
  Чжан Лун Діалктика традиціоналізму та модернізації в ситемі освіти Китаю епохи глобалізації // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 157-167. – ISSN 2312-1548
404883
  Йовенко С.А. Діалог : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Молодь, 1978. – 200 с.
404884
  Канівець В.В. Діалог : статті, виступи, есе / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 190 с.
404885
  Гаврилишин Б. Діалог / Б. Гаврилишин, І. Дзюба. – Київ : Українська Всесвітня Координ. Рада та Респуб. асоціація українознавців, 1995. – 160с.
404886
  Бубер М. Діалог // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 54-55. – ISBN 978-966-668-480-9
404887
  Шмітт Діалог "двох мізків" у одному тілі / Шмітт, Ерік-Еманюель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 14-15


  Французький письменник-легенда - один з найбільш "топових" у світі авторів - Ерік-Емануель Шмітт.
404888
  Якубенко Олена Павлівна Діалог "Північ-Південь" в політиці країн Африки південніше Сахари у 80-х - на поч. 90-х рр. : Дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Якубенко Олена Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1996. – 236л. – Бібліогр.:л. 209-236
404889
  Якубенко Олена Павлівна Діалог "Північ - Південь" в політиці країн Африки південніше Сахари у 80-ті - на початку 90-х років : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.02 / Якубенко Олена Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 26л.
404890
  Прокопенеко В. Діалог "Феаг"і його місце в світній філософії Платона // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 59-76. – ISSN 0235-7941
404891
  Йосипенко Оксана Діалог без примирення. Аналітична та континентальна традиції в сучасній Франції // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 1 : Французька філософія сьогодні. – С.5-22. – ISSN 0235-7941
404892
  Дещиця А. Діалог в очікуванні рішення Конституційного суду / спілкувався Богдан Гук // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 13 травня (№ 19). – С. 1, 6. – ISSN 0027-8254


  Розмова з Андрієм Дещицею, послом України в Польщі, про українсько-польський діалог у сфері історичної політики.
404893
  Наєнко М. Діалог Володимира Коскіна з Михайлом Наєнком / розмовляв В. Коскін // Наєнко Михайло Кузьмович, доктор філологічних наук, професор : бібліогр. довідник / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 4-52. – ISBN 978-617-7777-24-2
404894
  Львова О.Л. Діалог держави і суспільства як один із головних напрямів утвердження прав і свобод людини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 13-26. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
404895
   Діалог душ : Збірник наукових статей за матеріалами конференції, присвяченої пам"яті професора В.В.Фащенка. Одеса. 29 червня - 1 липня 2000 року. – Одеса : Астропринт, 2001. – 176с. – ISBN 966-549-611-5
404896
  Бійчук Г. Діалог епох: українське бароко і постмодерне необароко у збірці Ю. Андруховича "Екзотичні птахи і рослини"


  У статті розкрито філософсько-естетичні засади українського постмодерного необароко поезій Юрія Андруховича
404897
  Одрехівська І.М. Діалог з А. Міцкевичем: українські інтерпретації П. Куліша та В. Коптілова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 289-293. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто основні риси перекладацького стилю П. Куліша та В. Коптілова на основі аналізу їхніх українських інтерпретацій балади "Романтичність" А. Міцкевича
404898
   Діалог з європейським студентським союзом // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 29 жовтня (№ 44)


  У рамках Міжнародної науково-практичної конференції " Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася зустріч Студентського парламенту КНУТШ, ...
404899
  Колесник І.І. Діалог з істориком // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 267-273. – ISSN 0320-9466


  До 80-річчя від дня народження Ярослава Степановича Калакури.
404900
  Ложешник А.С. Діалог з історією дослідника античності Новоросійського університету – Струве Федора Аристовича // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – C. 50-62. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
404901
  Мережинська Г.Ю. Діалог з класикою: гоголівські мотиви і стратегії традиціоналазації в російській літературі 1990-2000-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 180-186


  Сприйняття постаті і творів Гоголя сучасною літературою
404902
   Діалог з майбутнім. Спільні виклики сьогодні постають перед усіма країнами Європи... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 жовтня (№ 40)


  IХ Конференція міністрів Ради Європи, відповідальних за молодіжну політику відбулась у Санкт-Петербурзі (Російська Федерація). Українська делегація на чолі з першим заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту України Є. Суліма взяла участь. ...
404903
  Вавринюк Т. Діалог з позиції теорії актуального членування в повісті О. Довженка "Зачарована Десна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 263-266.
404904
  Санов Л.С. Діалог з сучасником : літ.-крит. ст., роздуми, спогади / Л.С. Санов. – Київ : Рад. письменник, 1985. – 272 с., [1] арк. портр.
404905
  Гаврилюк Н. Діалог з творчістю // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 142-147.
404906
  Червінська О. Діалог з учнем: онтологічний сенс феномену дитини за Достоєвським // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 158-166
404907
  Ткачук М. Діалог заради перемоги // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 27 вересня (№ 35). – С. 16


  "Музей-студія відомого банкіра, мецената, професора Володимира Матвієнка "Сила патріотизму" давно перетворився на один із найважливіших осередків патріотичного життя столиці."
404908
  Боднарчук Л.С. Діалог заходу та сходу в філософії: Бертран Рассел та Фен Юлань // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 104-106
404909
   Діалог зі студенством // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 9 грудня (№ 49). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Дмитро Табачник разом з представниками студентського самоврядування КНУ імені Тараса Шевченка обговорили питання забезпечення конституційних прав на висловлювання студентами власної поведінки під час мирних акцій протесту.
404910
  Петрова А.В. Діалог і квазідіалог у політичній комунікації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 53-55
404911
  Тимофєєва О.М. Діалог і монолог як засоби психологізму (в новелах Олеся Гончара та оповіданнях Льва Скрипника) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 139-145. – ISBN 978-966-551-315-5
404912
  Попко В.В. Діалог і співробітництво між Україною і ЄС у сфері зовнішньої і безпекової політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 98-102.
404913
  Божко С.О. Діалог і співробітництво між Україною та ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 20-23.
404914
  Снігир О. Діалог і стримування. Чого очікувати Києву від політики західних країн щодо Росії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 4


  "Нині в дипломатичній риториці й у санкційній політиці Заходу стосовно Росії спостерігається певне вичікування. Країни Заходу припускають, що президентські вибори в Росії у березні 2018 р. стануть точкою відліку для оновленої російської зовнішньої ...
404915
  Гюлен М.Ф. Діалог і толерантність / М. Фетхуллах Ґюлен ; [пер. з турец.: Зубань О.М., Підвойний В.М.]. – Київ : Видавництво Жупанського, 2012. – 372, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2355-27-7
404916
  Гоцуляк В.М. Діалог і формування політичної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 226-233
404917
  Воля О. Діалог із Євгеном Маланюком // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 7
404918
  Романенчук О. Діалог із серцем = молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 5/6 (799/800). – С. 32-34. – ISSN 0868-4790
404919
  Возняк М.С. Діалог Йоаникія Волковича з 1631 р. / Подав Михайло Возняк. – [У Львові] : [З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1920. – 47 с. – Окр. відб.: . Записки Hаукового Товаpиства імени Шевченка. Львів, т. 129. - - Заголовок та зміст паpал. нім.
404920
  Булкіна А.В. Діалог конфліктного типу в художньому любовному дискурсі: комунікативно-рольовий аспект (на матеріалі творчості Т. Гарді) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 106-112


  Статтю присвячено особливостям конфліктного діалогу у любовному дискурсі. Розкрито специфіку комунікативно-рольового позиціонування його учасників, запропоновано класифікацію діалогічних інтеракцій цього типу з точки зору залученості їх ...
404921
  Валявко І. Діалог крізь роки: листування Дмитра Чижевського та о. Георгія Флоровського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 6 : Історія філософії : архівні студії. – С. 79-89. – ISSN 0235-7941
404922
  Носова Г.Ю. Діалог культур / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 111-112. – ISBN 966-642-073-2
404923
   Діалог культур і духовний розвиток людини : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (24-26 січня 1995 р.). – Київ, 1995. – 237с.
404924
  Башманівський В.І. Діалог культур на сайтах ЗМІ Житомира за 2014 рік // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 162-174. – ISBN 978-617-7009-44-3
404925
  Голозубов Олександр Діалог культур та діалог в культурі : постмодерний образ Св. Франциска Ассізького // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С. 230-242. – ISSN 2075-1443


  Франциск Ассізький (1182—1226) — католицький святийного його іменем голодующого ордена. Він знаменує собою перелом в історії аскетичного ідеалі, а тому і нову епоху в історії західного монашества та римської курії
404926
  Коппель О.А. Діалог культур та цивілізацій в діяльності ООН / О.А. Коппель, Ю. Цирфа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 149-154


  Статтю присвячено важливій науковій проблемі - особливостям взаємодії цивілізацій в умовах формування постбіполярної системи міжнародних відносин. Особлива увага приділена ролі ООН в налагодженні діалогу культур та цивілізацій, визначенню основних ...
404927
   Діалог культур у дзеркалі художнього слова // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 28 жовтня (№ 44)


  Андрій Якович Чайковський - український письменник, громадський діяч. У повісті "За сестрою", що була призначена передусім для дітей і юнацтва, Чайковськийвідтворив історію взаємин українського й кримськотатарського народів у XV і XVI століттях.
404928
  Фенко М. Діалог культур у контексті мовної освіти особистості / М. Фенко, М. Кулак, М. Рущак // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 105-113. – ISSN 2415-8143
404929
  Федь В. Діалог культур у соціумі Київської Русі // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 13 : Філософія. Культура. Політика. Педагогіка. – С. 62-68. – ISSN 1728-9572
404930
  Аландаренко Н.Ю. Діалог культур у структурі мовної особистості (на прикладі публіцистики Світлани Пиркало) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 183-187


  Розглядається структура мовної особистості, її інтернаціональні та національно зумовлені рівні. На прикладі публіцистики журналістки Світлани Пиркало досліджено мовну особистість, яка зазнала впливу двох культур - української та англійської Structure ...
404931
  Дантанг Є.В. Діалог культур України та Франції (90-і роки XX - початок XXI століття) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 222-227. – ISSN 2226-3209
404932
   Діалог культур. Святе Письмо в українських пам`ятках. – Київ, 1999. – 360с. – ISBN 5-88500-064-6
404933
   Діалог культур. Україна у світовому контексті : Матеріали міжн. філос. культуролог. читань 25-26 квітня 1996 р. – Львів : Каменяр, 1996. – 174с. – ISBN 5-7745-0685-1
404934
   Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта : Збірник наукових праць. – Львів : Українські технології. – ISBN 5-7763-1820-3
Вип.6. – 2001. – 370с.
404935
  Заярна І. Діалог культурних контекстів у російській поезії постмодернізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 160-166
404936
  Астаф"єв О.Г. Діалог лінгвокультур (польські джерела творчості Петра Гулака-Артемовського) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 232-236. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано діалог лінгвокультур, польські джерела творчості Петра Гулака-Артемовського, трансформації мотивів Ігнаци Красіцького та Адама Міцкевича у його творах. В статье проанализированы диалог лингвокультур, польские источники ...
404937
  Блєдних Т. Діалог між культурами в історико-біографічних повістях Варвари Чередниченко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 29-32
404938
  Левицький В. Діалог між модернізмом і соцреалізмом у київському тексті 1910-х - 1930-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості іконіки у візії Києва за доби співіснування модерністських і соцреалістичних художніх систем. Основна увага припадає на проблему перекодування урбаністичних мотивів. На прикладі поезії В. Маяковського, "неокласиків", П. ...
404939
  Скарбовійчук Д.А. Діалог між наукою та релігією - реальність чи ілюзія? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 183-184
404940
  Вюртц К. Діалог між суддями адміністративних судів Франції та законодавцем // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 207-214. – ISBN 978-966-8909-91-7
404941
  Задорожня А.Г. Діалог між Україною та східноєвропейськими державами в умовах євроінтеграції: аналіз сучасної політичної думки // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 127-153. – ISBN 978-617-689-160-4
404942
  Бабенко М.В. Діалог мікро- і макро- в медитативно-філософській ліриці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 17-22. – (Б-ка Ін-ту філології)
404943
  Михайловський В. Діалог на дорозі шукань / В. Михайловський, Х. Петренко // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 18-20
404944
  Дєдова О. Діалог на міжнародному рівні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Фахівці з різних країн обговорили актуальні сапекти кримінально-процесуального права".
404945
  Заглада Л. Діалог науки і великого бізнесу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 22 жовтня (№ 43)


  19 - 20 жовтня в Харкові було проведено Міжнародну наукову конференцію "Високи технології в наукових дослідженнях університетів: нанотехнології та наноматеріали, інформаційні технології, енергоефективність, технології високих напруг"
404946
  Бондар С. Діалог науки і релігії в історико-філософському дискурсі. Період середньовіччя // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 23-56. – ISBN 978-966-483-893-8
404947
  Радишевський Р. Діалог побратимів // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 736-747. – ISBN 978-617-7201-57-0


  "Саме така назва відображає сутність духовного діалогу між Ярославом Івашкевичем (1894–1980) і Дмитром Павличком (нар. 1929). Це підтверджується як творчими, так і особистими взаєминами двох видатних постатей. Звичайно, йдеться не тільки про їхнє ...
404948
  Загнітко А. Діалог Подільського і Донецького краю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 4


  Донецький національний університет ім. Василя Стуса, якому в липні виповнюється 80 років, цьогоріч восени відзначатиме своє триріччя переміщення до Вінниці.
404949
  Гнідець У.С. Діалог поколінь в оповіданні Петера Гертлінга "Бабуся" крізь призму наратологічної структури тексту // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 60-66. – ISBN 966-7825-78-7
404950
  Мінець Ю. Діалог про життя Іоанна Хризостома Палладія Еленопольського : історія тексту та джерелознавча характеристика // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 44-51
404951
  Зоц В.П. Діалог про істину / В.П. Зоц. – Київ, 1966. – 43с.
404952
  Сюндюков І. Діалог про найголовніше // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 жовтня (№ 188). – С. 4


  В інституті історії України НАН України за активної участі російських науковців відбулася Міжнародна конференція з історії сталінізму. Окрім українських та російських учених, у ній брали участь дослідники з країн Балтії, США, Німеччини, Вірменії, ...
404953
  Вахніна Л. Діалог про сучасну фольклористику з професором Єжи Бартмінським // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 252-263. – ISBN 966-02-2984-4
404954
   Діалог про Україну. (Розповідають молоді громадяни Укр. Радян. Соц. Республ. читачам з-за рубежу. – Київ : Молодь, 1968. – 122 с.
404955
   Діалог ректорів України і Чехії // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 2


  У рамках Угоди про співпрацю між Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Чеською конференцією ректорів, підписаною восени у Празі, делегація чеських освітян відвідала КНУ. Обговорювались спільні проекти, спільні ідеї для подальшого ...
404956
  Даренський В. Діалог світоглядних парадигм як принцип викладання філософії у системі вищої освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 297-308
404957
  Рущенко І. Діалог соціолога та юриста про латентну злочинність, і не тільки про те... // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.8-17


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
404958
  Поліщук О.П. Діалог століть: націософія мистецької спадщини Тараса Шевченка та Олеся Бердника у викликах сучасності / О.П. Поліщук, О.М. Глінчевська // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 248-250
404959
  Суший О.В. Діалог суспільства і влади як чинник розбудови української державності (психосоціальний аспект) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 111-114. – Бібліогр.: 8 назв
404960
   Діалог суспільства і влади: європейські правові стандарти та досвід : [зб. документів] / Верхов. Рада України, Ін-т законодавства ; НАН України, Секція сусп. і гуманітар. наук ; [упоряд.: В.О. Зайчук та ін.] ; заг. ред. Голови Верхов. Ради України, акад. НАН України В.М. Литвина ; [переклад: О.В. Київець та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 479, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-611-811-3
404961
  Мартиненко О.П. Діалог сучасної науки та релігії (аналіз реакції В. Гінзбурга на ідеї, викладені в енцикліці Іоанна Павла ІІ "Fides et Ratio") // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 126-131. – ISSN 1728-3671
404962
  Лященко І.А. Діалог та гра в процесі політичної комунікації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 228-234


  У цій статті авторка досліджує питання прояву ігрових характеристик у діалозі. Метою розгляду є з"ясування принципу діалогічності політичної комунікації крізь призму гри. На основі теоретичних напрацювань Й.Гейзінги, здійснено контамінацію щодо ...
404963
  Касьянова О. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)


  Бронзова скульптура "Ворота діші. Діалог Тараса ШЕвченка і Ду Фу", яку створив до 25-ліття українсько-китайських дипломатичних відносин китайський скульптор У Вейшань. Подвійний пам"ятник відкрили 14 грудня в Ботанічному саду імені О. Фоміна КНУ імені ...
404964
  Ніколаєнко О. Діалог текстів і культур у романі О.С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 3-11. – ISSN 2075-1486
404965
  Азарова Ю. Діалог традицій Cходу і Заходу в музиці постмодернізму // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 3 (63) : Театр. Музика. Кіно. – C. 7-31. – ISSN 1728-6875
404966
  Буряк Л. Діалог у листах: з епістолярію Івана Лисяка-Рудницького й Мілени Рудницької : (до 100-річчя від дня народження І. Лисяка-Рудницького) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 157-163. – ISSN 0130-5247
404967
  Єщенко М. Діалог у новелі абсурду
404968
  Троїцька О.М. Діалог у розгортанні культурно-освітнього простору молодіжних спільнот: філософія інтеркультурності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 13-18. – ISSN 2077-1800
404969
  Наєнко Г.М. Діалог у системі засобів адресації наукових текстів середньоукраїнського періоду // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 68-80
404970
  Левчук М.А. Діалог церкви і держави: концептуальні проблеми (на матеріалі православної газети "Дзвони Волині") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 126-129


  У статті зосереджено увагу на концептуальних проблемах діалогу церкви і держави, що розглядаються на матеріалі православної газети "Дзвони Волині", з"ясовується позиція видання щодо взаємозв"язку цих двох структур. This article is about conceptual ...
404971
  Коппель О.А. Діалог цивілізацій в діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 52-57


  Статтю присвячено важливій науковій проблемі - особливостям взаємодії цивілізацій в умовах формування постбіполярної системи міжнародних відносин. Особлива увага приділена ролі ООН в налагодженні діалогу культур та цивілізацій, визначенню основних ...
404972
   Діалог цивілізацій чи Четверта світова війна : матеріали П"ятої Всесвітньої конференції, Київ, 25 травня 2006 р.: громадсько-науковий проект. – Київ : МАУП, 2007. – 284с. – ISBN 978-966-608-756-3
404973
   Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу = Dialogue of civilizations; new principles of world organization : Громадсько-науковий проект. Матеріали Всесвітньої конференції. – Київ : МАУП, 2002. – 232с. – ISBN 966-608-214-4


  Подано доповіді участників Всесвітньої конференції - відатних учених, богословів, громадських і політичних діячів з 25 країн світу
404974
   Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації = Dialogue of Civilizations: Antagonisms of Globalization : Матеріали Другої Всесвітньої конференції. Київ, 23 травня 2003 р. – Київ : МАУП, 2003. – 376с. – ISBN 966-608-329-9
404975
   Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом = Dialogue of civilizations: role and place of latent structure in world control : громад.-наук. проект : матеріали Третьої Всесвіт. конф., Київ, 28 трав. 2004 р. – Київ : МАУП, 2005. – 367, [1] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. та в кінці кн. частково парал. англ. - Зміст парал. укр., англ. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 966-608-439-2
404976
  Логвиненко І.М. Діалог ціною життя. / І.М. Логвиненко. – Київ, 1980. – 86с.
404977
  Демір Г. Діалог через літературу, політику й людське спілкування // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2011. – весна - літо, спецвип. : Українські виміри євразійства. – C. 40-41. – ISSN 1302-5686


  Інтерв"ю Гьокхана Деміра з Павлом Загребельним
404978
  Шабаліна О.М. Діалог через океан: трансакції в американському і європейському варіантах постмодерністського пошуку балетмейстерів-жінок // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 173-183
404979
  Бей Г.С. Діалог через століття : урок - літературний салон. 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-52
404980
  Бей Г.С. Діалог через століття : (Урок - літературний салон ,6 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-52.
404981
  Александрова Г. Діалог шевченкознавців-компаративістів: Іван Франко та Іван Стешенко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 201-205. – ISSN 1729-360Х
404982
  Брацкі А. Діалог Юрія Шевельова і Єжи Гедройця на шпальтах паризької "Культури" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
404983
  Тур О.М. Діалог як важлива умова формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 116-120. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
404984
  Пахомова О.Л. Діалог як взаємодія суь"єктів навчального спілкування в процесі професійної підготовки майбутнього психолога / О.Л. Пахомова, В.М. Переверзєва // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 367-379. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 18). – ISSN 2072-4772
404985
  Гринчишин Д. Діалог як визначальний принцип етики Е. Левінаса // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 69-74. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)
404986
  Гоцуляк В.М. Діалог як вирішальний чинник у процесі державотворення // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 189-192. – ISSN 2076-1554
404987
  Бучковська О.Ю. Діалог як детермінанта міжкультурної взаємодії : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Бучковська Олена Юріївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
404988
  Носова Б.М. Діалог як комунікація двох особистостей // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 175-178


  Цю статтю присвячено ролі публіцистики у текстах, які відтворюють комунікаційний діалог інте-лектуалів, досвідчених фахівців. Мета цієї статті - дослідити роль публіцистики у формі діалогу, її присутності у комунікації інтелектуалів як виразу ...
404989
  Троїцька О.М. Діалог як конструкт розгортання суб’єктності Homo educandus і модернізації вищої освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 284-287. – ISSN 2076-1554
404990
  Гончарук К. Діалог як методичне налаштування в історико-філософському дослідженні // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 164-165
404991
  Волгіна С. Діалог як основа комунікативної взаємодії при вивченні іноземної мови майбутніми фахівцями юридичного профілю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 396-397
404992
  Турпак Н. Діалог як соціокультурна цінність у цивілізаційному прсторі сучасного суспільства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 272-275
404993
  Межуєв В. Діалог як спосіб міжкультурного спілкування в сучасному світі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 4 : Єдність світу і розмаїття культур. – С. 90-101. – ISSN 0235-7941
404994
  Острянко О.О. Діалог як структура буття в релігійному екзистенціалізмі Емілі Дікінсон // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 110-114


  Вся поезія Е. Дікінсон - це звернення до Бога як до найбільшої можливої духовної інтимності. Він виступає адресатом чи реципієнтом, а також активним співавтором її творів. Звичайно, звертання передбачає спілкування та відповідь. Але діалогічність ...
404995
  Калач Д.М. Діалог як умова гармонізації міжконфесійних та державно-церковних відносин // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті аргументовано, що в умовах глобалізації й етнокультурної інтеграції міжконфесійний діалог постає чи одним із важливих способів досягнення гармонізації релігійної ситуації в країні та уникнення міжконфесійної ворожнечі. З"ясовано, що ...
404996
  Юрченко З.В. Діалог як умова літературно-творчої самореалізації підлітків та юнацтва // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 219-224. – ISBN 978-617-689-193-2
404997
  Наход С.А. Діалог як форма інтерактивної взаємодії викладача із студентами // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 166-168. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
404998
  Камінська Ю. Діалог як шлях до порозуміння, або Спільна ревізія українсько-польської історичної пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 квітня (№ 77/78). – С. 13
404999
  Гримич Г. Діалог, продиктований життям (журналіст перечитує класику) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 102-108. – (Журналістика ; Вип. 4)
405000
   Діалог. Geschichte, Politik, Wirtschaft. – Кiew, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 1 : Ukraine und Deutschland. – 2000
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,