Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
403001
  Русаков Е.М. "...Держа в руках большую дубинку" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 3 (644). – С. 25-33. – ISSN 0321-5075


  Претензии Пекина на статус "знаменосца" внешнеполитической стратегии "мягкой силы".
403002
  Рудницька А. "Дерево життя" в українському фольклорному тексті // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 239-244


  У статті йдеться про образ Дерева життя, як уособлення космогонічних знань про будову Всесвіту, в різних фольклорних текстах - в усній народнопоетичній творчості та в екстралінгвістичних текстах. Про функції Дерева Життя у народному розумінні, ...
403003
  Коцарев О. "Дерево з обрубаною верхівкою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 23


  Василь Овсієнко представив книжку спогадів про Василя Стуса.
403004
  Волощак М. "Дерево, що танцює" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 40-41
403005
  Чубарь Таллина "Деренівська купіль" Колыбель животворящей воды // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 76-80 : фото
403006
  Слісаренко І. "Держава-нянька" та засоби масової інформації в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 43-47. – (Журналістика ; Вип. 5)
403007
  Пивовар С.Ф. "Держава загального благоденства" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 95-96. – ISBN 966-642-073-2
403008
  Ханін З. "Держава Ізраїль узяла на себе елементи традиції як частину мейнстриму" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 31 (403), 7-13.08.2015 р. – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  Розмова з політологом ізраїльського університету Бар - Ілана Зеєвом Ханіним.
403009
  Амвросій "Держава має прислухатися до голосу церкви" : [інтерв"ю з єпископом Чернігівським і Ніжинським Амвросієм] / Амвросій, (єпископ), Бушанський Валентин; підгот. В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-34


  Відносини між державою та Церквою - це проблема, від теоретичного осмислення якої можна отримати вивих мозку, а від безпосереднього переживання - вивих міокарда. Можливо, тому ці два царства й живуть своїми життями. Коли ж вони стаються, виникають ...
403010
  Амвросій "Держава має прислухатися до голосу церкви" : [інтерв"ю з єпископом Чернігівським і Ніжинським Амвросієм] / Амвросій, (єпископ), Бушанський Валентин; підгот. В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-34


  Відносини між державою та Церквою - це проблема, від теоретичного осмислення якої можна отримати вивих мозку, а від безпосереднього переживання - вивих міокарда. Можливо, тому ці два царства й живуть своїми життями. Коли ж вони стаються, виникають ...
403011
  Іллєнко М. "Держава не може існувати без кіно" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 липня (№ 29). – С. 14
403012
  Бабюк Д. "Держава не може існувати, маючи населення непевне, якому байдуже, кому коритися, кому служити". Симон Петлюра провів масову присягу чиновників і військових // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 39 (492),10 жовтня 2019. – С. 47-50
403013
  Алєксандрова О.В. "Держава" ("Політія", або "Про справедливість") // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 101-102. – ISBN 966-316-069-1
403014
  Яцків Я. "Держава, у якій влада не прислухається до думки науковців...не має майбутнього" / інтерв"ю взяли Лариса Івшина, Марія Семенченко, Ольга Харченко, Оксана Миколюк, Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 квітня (№ 60). – С. 9


  Академік НАН України, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, учений у галузі астрономії, космічної геодинаміки і космічних досліджень, видавець та активний громадський діяч Ярослав Яцків - про комунікаційну прірву між наукою та ...
403015
  Маргаров Г. "Держави, у вишах яких не готують фахівців із інформаційної безпеки, роблять величезну помилку" / розмову вела Алла Дубровик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27 лютого (№ 36). – С. 6


  Розмова із завідувачем кафедри Інформаційної безпеки і програмного забезпечення Державного інженерного університету Вірменії Георгом Маргаровим.
403016
  Перепелиця Г. "Держави, які не спираються на єдність нації. - тимчасові" : інтерв"ю / Григорій Перепелиця ; [інтерв"ю взяв] Ярослав Іваночко // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 5/6 (211/212). – С. 13-14
403017
  Елітіс О. [Дерево світла та чотирнадцята краса / Одисей Елітіс. – 5-е вид. – Афіни : Ікарос, 1991. – 67 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
403018
  Гелприн М. Деревенщина : проза: фантастический рассказ // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 57-60. – ISSN 1727-5903
403019
  Рябов Б.А. Деревенька / Б.А. Рябов. – Москва : Современник, 1985. – 238 с.
403020
  Белов В.И. Деревенька моя лесная / В.И. Белов. – Вологда : Кн. изд-во, 1961. – 72 с.
403021
  Попова Л. Деревина Taxodiaceae з альбських відкладів Канівщини / Л. Попова, А. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-13. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Нова знахідка викопної деревини з річними кільцями з альбських відкладів околиць Канева дозволяє припустити посилену дію на рослини кліматичного фактора за ...
403022
  Тютюнник Г.М. Деревій : повість та оповідання / Г.М. Тютюнник. – Київ : Молодь, 1968. – 180 с.
403023
  Похітон П.П. Деревна рослинність правобережного Полісся та її вплив на грунти / П.П. Похітон. – Київ : АН УРСР, 1959. – 88с.
403024
  Дойко Н.М. Деревні ліани в озелененні міста Біла Церква // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-21. – (Біологія ; Вип. 30)


  Наводяться короткі відомості про біологію. екологію. використання восьми видів деревних ліан із семи родів та п"яти родин, які застосовуються для озеленення Білої Церкви.
403025
  Барановський Андрій Владиславович Деревні матеріали на основі лужного алюмосилікатного адгезиву : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Барановський Андрій Владиславович ; Київ. держ. техн. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 1997. – 17 л.
403026
   Деревні рослини Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2003. – 84с.
403027
  Бунин И.А. Деревня : [повесть] / Ив. Бунин. – Москва : Моск. книгоиздат ; [Типо-лит. И.М. Машистова], 1910. – 220, [20] с.
403028
  Габрилович Е.И. Деревня / Е.И. Габрилович, 1935. – 144с.
403029
  Белкин Ф.П. Деревня : повесть в стихах / Федор Белкин. – Минск : Советский писатель, 1958. – 130 с.
403030
  Кратохвил Я. Деревня / Я. Кратохвил. – Москва, 1961. – 207с.
403031
  Бунин И.А. Деревня / И.А. Бунин. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1977. – 164 с.
403032
  Бунин И.А. Деревня / И.А. Бунин. – Волгоград, 1977. – 176 с.
403033
  Бунин И.А. Деревня : Повести и рассказы / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература, 1981. – 319 с.
403034
  Бунин И.А. Деревня : Повести и рассказы / И.А. Бунин. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1985. – 287с.
403035
  Бунин И.А. Деревня : Повесть / Иван Бунин. – Москва : Современник, 1988. – 110 с. – ISBN 5-270-00158-6
403036
  Бунин И.А. Деревня : Повести и рассказы / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература, 1990. – 319 с. – ISBN 5-280-01860-0
403037
  Большаков А.М. Деревня 1917-1927 / А.М. Большаков ; с пред. М.И. Калинина и акад. С.Ф. Ольденбурга. – Москва : Работник просвещения, 1927. – VIII, 472 с., 1 л. карт.
403038
  Промет Л.А. Деревня без мущин : роман / Л.А. Промет; пер. с эст. Г.Муравина. – Москва : Советский писатель, 1963. – 412 с.
403039
  Тянь Цзюнь Деревня в августе / Тянь Цзюнь. – Л, 1939. – 192с.
403040
  Староверов В.И. Деревня в условиях интеграции / В.И. Староверов. – Москва, 1979. – 272с.
403041
   Деревня Востока от социальной напряженности к политической борьбе. – М., 1987. – 287с.
403042
  Летнев А.В. Деревня Западного Мали / А.В. Летнев. – М., 1964. – 184с.
403043
  Чистов А.А. Деревня и город / А.А. Чистов. – М., 1961. – 75с.
403044
  Каждан А.П. Деревня и город в Византии IX-X вв. / А.П. Каждан. – Москва, 1960. – 432 с.
403045
  Майер В.Е. Деревня и город Германии в ХІV - XVI вв. / В.Е. Майер. – Л, 1979. – 168с.
403046
   Деревня и город Урала в эпоху феодализма: проблема взаимодействия. – Свердловск, 1986. – 143с.
403047
  Фрейденберг М.М. Деревня и городская жизнь в Далмации 13-15 вв. / М.М. Фрейденберг. – Калинин, 1972. – 251с.
403048
  Тяпкина Н.И. Деревня и крестьянство в социально-политической системе Китая (вторая половина ХІХ- нач Х в) / Н.И. Тяпкина. – М, 1984. – 223с.
403049
  Савельев И.К. Деревня и песни / И.Г. Савельев. – 4-е изд., справл. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Курочкина, 1913. – IV, 204, IV с. – 2 тит л. - На обл. назв.; Деревня, песни и частушки. - И.Г. Савельев (Биографический очерк) / В. Дзержановский
403050
  Шумилов И.Л. Деревня Ивановка / И.Л. Шумилов. – Барнаул, 1978. – 174с.
403051
  Бумахди А. Деревня лилий / А. Бумахди. – М., 1974. – 315с.
403052
  Полин Н.В. Деревня Мордовии в годы первой мировой войны (июль 1914 - март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Полин Н.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1971. – 21л.
403053
  Гундарев В. Деревня моя деревянная / В. Гундарев. – Алма-Ата, 1973. – 47с.
403054
  Топорков Л.В. Деревня на Жиздре / Л.В. Топорков. – Москва : Советская Россия, 1982. – 63 с.
403055
  Авижюс Й.К. Деревня на перепутье : роман / Йонас Авижюс; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1966. – 498 с. : ил. – (Роман-газета)
403056
  Авижюс Й Деревня на перепутье : роман / Йонас Авижюс; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Известия, 1969. – 464 с.
403057
  Белоконский И.П. Деревня печальная : рассказ / [соч.] И.Н. Белоконского // Старый замок : (из сказок действительности) / Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 24 с.
403058
  Марек И. Деревня под землей / И. Марек. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 235 с.
403059
  Ниедре Я.Я. Деревня Пушканы : трилогия / Янис Ниедре ; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1988. – 536 с.
403060
  Тимошенкова З.А. Деревня северо-запада России XVI -- начала XVII в. (по матер. Шатонской пятины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Тимошенкова З. А.; Ин-т ист. СССР АН СССР, Лен. отд. – Л., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.27
403061
  Космарская Н.П. Деревня тропической Африки: Особенности эволюции традиционных форм хозяйства. / Н.П. Космарская. – Москва, 1983. – 156с.
403062
   Деревня ХVIII-ХХ вв. в русской художественной литературе. Художственные страницы по истории русской культуры. – Москва ; Ленинград
Т. 2. – 1925. – 358 с.
403063
  Иванова Н.Г. Деревня Ясная Поляна / Н.Г. Иванова. – Тула, 1971. – 72с.
403064
  Пьержан А. Деревня, в которой не было детей / А. Пьержан. – М., 1983. – 64с.
403065
   Дерево-до-небес. – Москва, 1989. – 230с.
403066
  Марчук А. Дерево - современник динозавров : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 4-5 : Іл.
403067
  Метелкин Николай Дерево - убийца : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 2 : Іл.
403068
  Карпухин Э. Дерево / Э. Карпухин. – Душанбе, 1963. – 72с.
403069
  Кешеля Д. Дерево безсмертя : повість / Дмитро Кешеля. – Київ : Академія, 2020. – 128 с. – Сер. засн. в 2016 р. – (Ім"я). – ISBN 978-966-580-605-9
403070
   Дерево в архитектуре и скульптуре славян. – Москва, 1987. – 271с.
403071
  Балтрушайтис Ю. Дерево в огне / Ю. Балтрушайтис. – 2-е изд. – Вильнюс, 1983. – 319 с.
403072
  Балтрушайтис Ю. Дерево в огне / Ю. Балтрушайтис. – Вильнюс, 1983. – 539 с.
403073
  Содомора А. Дерево в поемі Вергілія "Георгіки": відлуння через віки // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 5-14. – ISBN 978-966-02-6024-5
403074
  Каримова Л.М. Дерево в степи / Л.М. Каримова. – М, 1986. – 92с.
403075
   Дерево в строительстве.. – М., 1936. – 172с.
403076
  Проханов А.А. Дерево в центре Кабула / А.А. Проханов. – М., 1982. – 240с.
403077
  Проханов О.А. Дерево в центрі Кабула / О.А. Проханов. – Київ, 1982. – 221с.
403078
  Исхаков В.Э. Дерево в чужом саду / В.Э. Исхаков. – Свердловск, 1990. – 317 с.
403079
  Голуй Т. Дерево дает плоды // Пепел и алмаз : романы : пер. с польск. / Е. Анджеевский. – Москва : Художественная литература, 1975. – (Библиотека польской литературы)
403080
  Голуй Т. Дерево дает плоды. / Т. Голуй. – М., 1966. – 207с.
403081
  Искандер Фазиль Дерево детства / Искандер Фазиль. – Москва, 1970. – 367 с.
403082
  Искандер Фазиль Дерево детства : Рассказы и повесть / Искандер Фазиль. – Москва : Советский писатель, 1970. – 368с.
403083
  Искандер Фазиль Дерево детства : Рассказы и повесть / Искандер Фазиль. – Москва : Советский писатель, 1974. – 368с.
403084
  Дудин М.А. Дерево для аиста / М.А. Дудин. – Москва, 1980. – 351с.
403085
  Дудин М.А. Дерево для аиста / М.А. Дудин. – Л., 1982. – 383с.
403086
  Богушевич Ю.К. Дерево дружбы / Ю.К. Богушевич. – Минск, 1959. – 279с.
403087
  Богушевич Ю.К. Дерево дружбы / Ю.К. Богушевич. – Минск, 1961. – 279с.
403088
  Пахомов Ю.Н. Дерево духов / Ю.Н. Пахомов. – М., 1988. – 267с.
403089
  Задереев С.К. Дерево единое / С.К. Задереев. – Красноярск, 1980. – 149с.
403090
  Буков Е.Н. Дерево жизни : стихи / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдавеняскэ, 1974. – 223 с.
403091
  Кожевников В.М. Дерево жизни / В.М. Кожевников. – Москва, 1977. – 783с.
403092
  Анненков Ю.Л. Дерево жизни : роман : [о П. Неруде : для ст. возраста] / Юлий Анненков. – Москва : Детская литература, 1978. – 271 с.
403093
  Кожевников В.М. Дерево жизни : роман / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1979. – 750с.
403094
  Александров Ю.А. Дерево жизни : стихи / Александров Ю.А. – Москва : Советский писатель, 1988. – 176 с.
403095
  Круговых Н.П. Дерево жизни : повесть, рассказы / Н.П. Круговых. – Минск : Мастацкая літаратура, 1991. – 284 с.
403096
   Дерево життя. – Київ : Фенікс. – 224 с. – ISBN 978-966-2082-12-8
403097
  Голубець М. Дерево життя / Михайло Голубець, Богдан Смоляк. – Львів : Камула, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-433-015-9
403098
  Набитович І. Дерево життя літературного роду: Іван Федорович, Володислав Федорович, Дарія Віконська / Ігор Набитович. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 559 с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Постаті культури). – ISBN 978-966-378-632-2
403099
  Кешеля Д.М. Дерево зеленого дощу / Д.М. Кешеля. – Ужгород : Карпати, 1978. – 93 с.
403100
  Косиер Б. Дерево и когти орла. / Б. Косиер. – М., 1969. – 198с.
403101
  Рожков А.С. Дерево и насекомое / А.С. Рожков. – Новосибирск, 1981. – 177с.
403102
  Година Н.И. Дерево любви / Н.И. Година. – Челябинск, 1970. – 79с.
403103
  Котляр О. Дерево міцне своїм корінням // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 16-18. – ISSN 2519-4429


  Пам"яті громадського активіста Сашка Капіноса, який загинув на Євромайдані. Герой України.
403104
  Забашта Л.В. Дерево моих надежд : стихи / Л.В. Забашта. – Москва : Советский писатель, 1968. – 175 с.
403105
  Исхаков В.И. Дерево мудрости и здоровья: Питание в истории культуры народов Востока / В.И. Исхаков, Н Т. Исхакова, . – Ташкент, 1991. – 143с.
403106
  Гази А. Дерево на вершине : стихи и поэмы / А. Гази; пер. с дарг. Л.Дубаева. – Москва : Современник, 1972. – 96 с.
403107
  Газин А. Дерево на вершине / А. Газин. – М., 1975. – 95с.
403108
  Хакимов О. Дерево на земле : стихи и поэма / О. Хакимов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 94 с.
403109
  Мороз В.Л. Дерево на обрії : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1969. – 94 с.
403110
  Солоухин В.А. Дерево над водой / В.А. Солоухин. – М, 1979. – 368с.
403111
  Есиненку Н. Дерево нашей жизни : повести. рассказы / Николае Есиненку ;. – Москва, 1989. – 572 с.
403112
   Дерево пам"яті : книга українського історичного оповідання : у чотирьох випусках. – Київ : Веселка. – ISBN 5-301-00741-6
Вип. 1 : Від найдавніших часів до 1648 року. – 1990. – 607 с.
403113
   Дерево пам"яті. – Київ. – ISBN 5-301-01086-7
Вып. 3 : Світова історія. – 1991. – 512 с.
403114
   Дерево пам"яті. – К., 1992. – с.
403115
  Сумманен Т.К. Дерево песен : стихотворения, баллады, поэмы / Тойото Сумманен; пер. с фин. – Москва : Современник, 1988. – 287 с.
403116
  Макаров В.А. Дерево под окном / В.А. Макаров. – Омск, 1981. – 78с.
403117
  Данова К.В. Дерево подій як інструмент оцінювання професійних ризиків на робочих місцях працівників із інвалідністю // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 61-65 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
403118
  Фарзади Р.Х. Дерево радости и печали / Р.Х. Фарзади. – М, 1990. – 176с.
403119
  Жилин В.М. Дерево разговора / В.М. Жилин. – М, 1983. – 87с.
403120
  Елкин В.Н. Дерево рассказывает сказки. / В.Н. Елкин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1978. – 111с.
403121
  Голуй Т. Дерево родить плід. / Т. Голуй. – К., 1971. – 192с.
403122
  Осипчук В.С. Дерево роду : вірші / В.С. Осипчук. – Київ : Молодь, 1990. – 40 с.
403123
  Ткач М.М. Дерево роду / Микола Ткач. – Київ : Анфас, 1995. – 111, [1] с. – ISBN 5-7707-7194-1
403124
  Бежански М. Дерево с двумя вершинами : рассказы : [для ст. возраста] / Методи Бежански ; пер. с болг. [В. Викторова] ; ил. Н. Бальжак. – Москва : Детская литература, 1983. – 128 с.
403125
   Дерево свободы. – Ленинград, 1962. – 124 с.
403126
   Дерево свободы. – 2-е изд.. доп. – Ленинград, 1976. – 160 с.
403127
  Кацнельсон А.И. Дерево свободы. / А.И. Кацнельсон. – М, 1960. – 91с.
403128
  Шагинян Ш.М. Дерево сильно корнями / Ш.М. Шагинян. – Ростов -на-Дону, 1973. – 41с.
403129
  Грабовський В.Н. Дерево слова / В.Н. Грабовський. – Київ, 1987. – 91 с.
403130
  Міщенко А. Дерево у весняному календарному циклі українців // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 49-50
403131
  Павлов Ю.Н. Дерево у дороги / Ю.Н. Павлов. – Кишинев, 1980. – 96с.
403132
  Конкка А.П. Дерево у могилы. На кладбищах Северо-восточной Карелии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 209-216. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Археологія Карелії
403133
  Уайт П. Дерево человеческое / П. Уайт. – Москва, 1976. – 555с.
403134
  Уайт П Дерево человеческое / П Уайт, . – М, 1979. – 554с.
403135
  Луньова Т.В. Дерево як метакогнітивний концепт в есе Джона Фаулза "The Tree" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – C. 173-185
403136
  Швецов Ф. Дерево, как летопись засух : Сообщение в годичном заседании Новороссийского общества естествоиспытателей, января 17-го 1892 г. / [Ф. Шведов]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1892. – 16 с. : ил. – Без ориг. обл. и тит. л. - Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Метеорологический вестник. 1892, № 3
403137
  Бээкман В. Дерево, которого нет / В. Бээкман. – Таллинн : Ээсти раамат, 1976. – 64 с.
403138
  Биккол Ш. Дерево, посаженное мною... : стихи и поэма / Ш. Биккол. – Уфа, 1972. – 63 с.
403139
  Козурак М. Дерево, яке єднає: народні мотиви у творчості майстрів художнього дерева смт Великого Бичкова та смт Вишкова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1496-1502. – ISSN 1028-5091


  "Подаються нові дослідницькі матеріали про різьбярів Закарпаття, зібрані в експедиціях 2016-2017 рр., в ході яких були зафіксовані маловідомі, або й зовсім незнані імена народних майстрів. Зокрема, розглянута творчість низки майстрів-різьбярів у ...
403140
  Семернин В.Н. Дерево. / В.Н. Семернин. – М., 1967. – 107с.
403141
  Сиониль Х. Дерево; Мой брат, мой палач / Х. Сиониль. – М., 1983. – 448с.
403142
  Вийрес А. Деревообделочное ремесло в эстонской деревне /X-XX вв./. : Автореф... канд. ист.наук: / Вийрес А.; Тартут. гос. ун-т. – Тарту, 1955. – 20л.
403143
  Тумшевиц В.Ф. Деревообрабатывающая промышленность Латвийской ССР, ее размещение и перспективы развития : Автореф... канд. эконом.наук: / Тумшевиц В.Ф.; АН Латвийской ССР. Ин-т экономики. – Рига, 1953. – 25л.
403144
  Клапчук В. Деревообробні промисли та ремесла населення Гуцульщини другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С. 18-26
403145
  Головащук Н.С. Деревоподібні зображення боксів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі розвивається формалізм, необхідний для описання боксів, які характеризують точні категорії, породжені каменями в категорії зображень сагайдака. Ключові слова: бокс, категорія зображень, деревоподібні зображення. In this paper we develop ...
403146
  Любарский Л.В. Дереворазрушающие грибы Дальнего Востока / Л.В. Любарский, Л.Н. Васильева. – Новосибирск, 1975. – 165с.
403147
  Довгий О.П. Дереворити : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 126 с.
403148
  Стасенко В.В. Дереворізи кириличних книг Галичини 17 ст. та відображення в них образів Христа і Богородиці : Автореф. ... канд. мистецтвознавства / Стасенко В.В.; МОНУ. Львів. акад. мистецтв. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с.17
403149
  Довгий О.П. Деревороти : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Дніпро, 1980. – 310 с.
403150
  Висоцька Н.Ю. Деревостани тополі та осики в Україні / Н.Ю. Висоцька, В.П. Ткач // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 20-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0459-1216
403151
  Фолкнер У. Деревушка / У. Фолкнер. – М, 1964. – 391с.
403152
   Деревце-Вселенная. – М., 1990. – 192с.
403153
  Журахович С.М. Деревце під вікном : повісті / С.М. Журахович. – Київ, 1965. – 286 с.
403154
  Береснева Р.Я. Деревцо : стихи / Р.Я. Береснева. – Харьков : Прапор, 1973. – 52 с. : ил.
403155
  Мильчик М.И. Деревянная архитектура русского Севера / М.И. Мильчик, Ю.С. Ушаков. – Ленинград, 1980. – 128 с.
403156
   Деревянная архитектура Томска. – Томск, 1963. – 76 с.
403157
   Деревянная архитектура Томска. – Москва, 1975. – 181с.
403158
   Деревянная архитектура Томска. – Москва, 1987. – 151с.
403159
  Губин О. Деревянная версия Стоунхенджа // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (1002). – С. 28-29. – ISSN 0130-1640
403160
  Гечко Ф. Деревянная деревня. / Ф. Гечко. – Москва, 1957. – 442с.
403161
  Шим Э.Ю. Деревянная книга / Э.Ю. Шим. – 3-е изд. – Ленинград, 1973. – 160 с.
403162
  Дорохов А.В. Деревянная лошадка / А.В. Дорохов. – М., 1990. – 173с.
403163
  Хворостов С А. Деревянная мозаика / С А. Хворостов, . – М, 1973. – 86с.
403164
  Хьюз Р. Деревянная пастушка / Р. Хьюз. – М, 1979. – 333с.
403165
  Есиненку Н. Деревянная пушка : повести и рассказы / Николае Есиненку ;. – Москва : Советский писатель, 1987. – 445 с.
403166
  Шайхтдинова Н.Х. Деревянная резьба Тюмени / Н.Х. Шайхтдинова. – Свердловск, 1984. – 159с.
403167
  Шибаков Н.И. Деревянная скульптура мордвы / Н.И. Шибаков. – Саранск, 1980. – 93с.
403168
  Ковальчук Н.А. Деревянное зодчество / Н.А. Ковальчук. – Москва, 1955. – 27с.
403169
  Мехтиев А.М. Деревянное зодчество Азебайджана / А.М. Мехтиев. – Баку, 1987. – 109 с.
403170
  Орфинский В.П. Деревянное зодчество Карелии / В.П. Орфинский. – Ленинград, 1972. – 119 с.
403171
  Александрова Л.А. Деревянное зодчество Руси : [для сред. школьного возраста] / Лариса Александрова ; рисунки автора. – Москва : Белый город, 2004. – 48 с. : ил. – (История России). – ISBN 57793-0711-3
403172
  Ополовников А.В. Деревянное зодчество Якутии / А.В. Ополовников, Е.А. Ополовникова. – Якутск, 1983. – 124 с.
403173
  Булавин Е.А. Деревянное кружево Костромы. / Е.А. Булавин. – Ярославль, 1975. – 63с.
403174
  Платонов А.П. Деревянное растение / А.П. Платонов. – М., 1990. – 46с.
403175
  Зиновьев Н.П. Деревянное рукоделие / Н.П. Зиновьев. – Новосибирск, 1989. – 26с.
403176
  Ключарева Наталья Деревянное солнце : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 5 (1009). – С. 87-92. – ISSN 0130-7673
403177
  Леонов В.Н. Деревянное солнышко / В.Н. Леонов. – М, 1985. – 320с.
403178
  Данько Е.Я. Деревянные актеры / Е.Я. Данько. – 3-е изд. – Красноярск, 1957. – 188с.
403179
  Мопассан Ги де Деревянные башмаки / Мопассан Ги де. – Москва, 1926. – 64с.
403180
  Сая К. Деревянные башмаки / К. Сая. – М., 1968. – 176с.
403181
  Чертова Н.В. Деревянные башмаки / Н.В. Чертова. – Москва, 1981. – 238с.
403182
  Сая К. Деревянные башмаки : рассказы / Казис Сая ; пер. с литов. Е.Мальцаса. – Москва : Детская литература, 1985. – 158 с.
403183
  Воронецкий М.Г. Деревянные города / М.Г. Воронецкий. – Тула, 1966. – 52с.
403184
  Сиротин Б.З. Деревянные дома / Б.З. Сиротин. – М, 1989. – 159с.
403185
  Орлов С.Н. Деревянные изделия Старой Ладоги 7-10 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Орлов С.Н.; Моск.ордена Ленана гос.ун-т. – М, 1954. – 15л.
403186
  Абрамов Ф.А. Деревянные кони : повести и рассказы / Ф.А. Абрамов ; [ил.: Ф.Ф. Мельников]. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1972. – 248 с. : ил.
403187
  Абрамов Ф.А. Деревянные кони : повести и рассказы / Ф.А. Абрамов ; [худож. Е. Капустин]. – Москва : Современник, 1978. – 431 с., [1] л. портр. : портр.
403188
  Абрамов Ф.А. Деревянные кони. Пелагея. Алька. Вокруг да около. Безотцовщина. Мамониха. Жила-была Семужка : [повести] / Федор Абрамов ; худож. Л. Кабачек. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1989. – 334, [2] с. : цв. ил. – ISBN 5-265-00512-9
403189
  Доржелес Р. Деревянные кресты / Р. Доржелес. – Москва ; Ленинград, 1925. – 182 с.
403190
  Неменова Л.М. Деревянные кружева: Непридум. повесть. / Л.М. Неменова. – М., 1977. – 80с.
403191
  Марцинкявичюс Ю. Деревянные мосты : стихи / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1970. – 128 с.
403192
  Хойт Алекс Деревянные небоскребы. Все на дерево! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 86 : фото
403193
  Воронин С.А. Деревянные пятачки / С.А. Воронин. – Ленинград, 1978. – 656с.
403194
  Конакова А.К. Деревянные человечки на просторах сети / Александра Константиновна Конакова // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 2 (32). – С. 18-23. – ISSN 2072-3849


  Форум безопасности Интернета (ФБИ) - главная российская конференция, посвященная проблемам безопасности детей и взрослых в глобальной информационной сети. Вопросы безопасности в разных аспектах стали предметом разговора на третьем ежегодном Форуме ...
403195
  Роллечек Н. Деревянные четки / Н. Роллечек. – Л, 1956. – 280с.
403196
  Роллечек Н. Деревянные четки / Н. Роллечек. – Ленинград, 1978. – 256 с.
403197
  Борута К. Деревянные чудеса : повести / К. Борута; пер. с литов. Э.Кактынь, Е.Борисовой-Ветровой. – Вильнюс : Vaga, 1988. – 392 с.
403198
  Пашкова Анна Деревянный замок на Белом море : Архитектура // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 40-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
403199
  Тельпугов В.П. Деревянный кораблик / В.П. Тельпугов. – Москва, 1968. – 384с.
403200
  Хенни Я. Деревянный корабль // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 129-141. – ISSN 1130-6545
403201
  Воробьев Л.И. Деревянный край / Л.И. Воробьев. – Ярославль, 1964. – 176с.
403202
  Каленова Т.А. Деревянный маузер / Т.А. Каленова. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1974. – 136 с.
403203
  Масс А.В. Деревянный тюлень. / А.В. Масс. – М., 1972. – 238с.
403204
  Алексис Ж.С. Деревья-музыканты : роман / Ж.С. Алексис ; пер. с фр. М. Ваксмахера, О. Моисеенко ; предисл. С. Емельяникова ; ил.: Ф. Терлецкий, Ю. Владимиров. – Москва : Художественная литература, 1964. – 312 с. : ил. – (Зарубежный роман XX в.)
403205
  Влэстару Б. Деревья - стражи : рассказы / Б. Влэстару; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 25 с.
403206
  Матевосян Деревья : повести. рассказы / Грант Матевосян ;. – Москва : Известия, 1983. – 478 с.
403207
  Стуруа Лия Деревья в городе : стихи / Лия Стуруа ; авториз. пер. с груз. А.Глезера. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 64 с.
403208
  Заика Анатолий Деревья в городе или город среди деревьев : Человек и природа // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 16-29 : Іл.
403209
  Красиков М.М. Деревья детства : Чистая лирика / М.М. Красиков. – Харьков : Крок, 2001. – 104с. – ISBN 966-7093-90-5
403210
  Лиснянская Инна Деревья думали иначе : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 80-81. – ISSN 0012-6756
403211
  Коверга А.С. Деревья и кустаники для озеленения Северо-Крымского канала. водоемов, населеных пунктов и курортов Крыма / А.С. Коверга, А.И. Анисимова. – Симферополь, 1951. – 220 с.
403212
  Славкина Т.И. Деревья и кустариники европейско-кавказской части дендропарка Ботанического сада АН УзССР. / Т.И. Славкина. – Ташкент, 1968. – 96с.
403213
   Деревья и кустарники Алма-Атинского ботанического сада. – Алма-Ата, 1959. – 278с.
403214
  Левицкая А.М. Деревья и кустарники ботанического сада Днепропетровского государственного университета / А.М. Левицкая. – Днепропетровск, 1955. – 20с.
403215
  Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре : справочник / Л.И. Рубцов. – Киев, 1977. – 272 с.
403216
  Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре : Справочник / Л.И. Рубцов. – Киев : Наук. думка, 1977. – 271с.
403217
  Рубцов А.Ф. Деревья и кустарники в озеленении Донбасса : Автореф... канд. с.-х.наук: 563 / Рубцов А.Ф.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1971. – 24л.
403218
  Мушегян А.М. Деревья и кустарники Восточного Казахстана / А.М. Мушегян. – Алма-Ата, 1958. – 132с.
403219
   Деревья и кустарники декоративных городских насаждений Полесья и лесостепи УССР. – Киев : Наукова думка, 1980. – 236 с. : ил. 67, табл. 2, библиогр. 18 назв.
403220
  Мисник Г.Е. Деревья и кустарники дендропарка "Тростянец" / Г.Е. Мисник. – Киев : Издательство АН УССР, 1962. – 179с.
403221
  Ткаченко В.И. Деревья и кустарники дикорастущей флоры Киргизии и их интродукция. / В.И. Ткаченко. – Фрунзе, 1972. – 348с.
403222
  Альбенский А.В. Деревья и кустарники для защитного лесоразведения / А.В. Альбенский, А.Е. Дяченко. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 144 с.
403223
  Потапов Г.М. Деревья и кустарники для защитного лесоразведения в северной половине Карагандинской области Казахской ССР (полупустыне Центр. Казахстана). : Автореф... канд. биол.наук: / Потапов Г.М.; АН КазССР. Караганд. Ботан. сад. – Алма-Ата, 1951. – 8 с.
403224
  Аксенова Н.А. Деревья и кустарники для любительского садоводства и озеленения / Н.А. Аксенова, Л.А. Фролова. – Москва : Изд-во Московского университета, 1989. – 160 с.
403225
  Бродович Т.М. Деревья и кустарники Запада УССР. Атлас. / Т.М. Бродович, М М. Бродович, . – Львов : Вища школа, 1979. – 250с.
403226
  Рычин Ю.В. Деревья и кустарники зимой / Ю.В. Рычин. – Москва, 1952. – 128с.
403227
  Ефимова М.А. Деревья и кустарники зимой / М.А. Ефимова. – Ленинград, 1954. – 88с.
403228
  Мушегян А.М. Деревья и кустарники Казахстана / А.М. Мушегян. – Алма-Ата
2. – 1966. – 344с.
403229
  Бойченко Е.П. Деревья и кустарники как элементы зеленого строительства : Эколого-биологические и декоративные особенности / Е.П. Бойченко. – Харьков : Издательство харьковского университета, 1952. – 95 с.
403230
   Деревья и кустарники Киргизии. – Фрунзе
Вып.1 : Голосеменные. – 1959. – 117 с.
403231
   Деревья и кустарники Киргизии. – Фрунзе
Вып.2 : (семейства лилейные - тутовые). – 1961. – 215 с.
403232
   Деревья и кустарники культивируемые в Украинской ССР : Голосеменные. – Киев : Наукова думка, 1985. – 200с.
403233
   Деревья и кустарники культивируемые в Украинской ССР : Покрытосеменные. – Киев : Наукова думка, 1986. – 720с.
403234
  Рычин Ю.В. Деревья и кустарники лесов, парков, садов и полезащитных лесонааждений средней полосы Европейской части СССР : Определитель / Ю.В. Рычин. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 188с.
403235
  Вехов Н.К. Деревья и кустарники лесостепной селекционной опытной станции : По состоянию на 1 июля 1953 г. / Н.К. Вехов. – Москва, 1953. – 51с.
403236
  Андреев В.Н. Деревья и кустарники Молдавии / В.Н. Андреев. – Москва
1. – 1957. – 208с.
403237
  Боровиков В.М. Деревья и кустарники Сочинского дендрария / В.М. Боровиков, А.Л. Коркешко. – Сочи, 1954. – 168с.
403238
  Усманов А.У. Деревья и кустарники Средней Азии, интродуцированные Ботаническим садом АН УзССР. / А.У. Усманов, Г.С. Костелова. – Ташкент, 1974. – 151с.
403239
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.1 : Голосеменные. – 1949. – 464с.
403240
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.2 : Покрытосеменные. – 1951. – 612с.
403241
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л.
Т.3 : Покрытосеменные семейства троходендровые-розоцветные. – 1954. – 872с.
403242
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.4 : Покрытосеменные семейства бобовые-гранатовые. – 1958. – 975с.
403243
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.5 : Покрытосеменные семейства миртове-маслиновые. – 1960. – 544с.
403244
   Деревья и кустарники СССР : Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.6 : Покрытосеменные семейства логаниевые-сложноцветные. – 1962. – 380с.
403245
   Деревья и кустарники СССР : География древесных растений СССР. – Москва-Л.
Т.7. – 1965. – 266 с.
403246
   Деревья и кустарники СССР. – Москва, 1966. – 637 с.
403247
  Бородина Н.А. Деревья и кустарники СССР / Н.А. Бородина. – Москва : Мысль, 1966. – 637с.
403248
  Башинджакели Н.Д. Деревья и кустарники Тбилисского ботанического сада / Н.Д. Башинджакели, В.Я. Герменяк. – Тбилиси, 1971. – 170с.
403249
   Деревья и кустарники, розы и сирень : краткие итоги интродукции. – Минск : Наука и техника, 1968. – 384 с.
403250
  Качалов А.А. Деревья и кустарники. / А.А. Качалов. – М, 1970. – 407с.
403251
   Деревья и кустарники. Голосеменные. – Киев : Наукова думка, 1971. – 156с.
403252
   Деревья и кустарники. Краткие иготи интродукции в Главном Ботаническом саду Академии наук СССР. – Москва, 1959. – 192с.
403253
   Деревья и кустарники. Покрытосеменные : справочник. – Киев : Наукова думка, 1974. – 590 с.
403254
  Чивилихин В.А. Деревья и люди / В.А. Чивилихин. – М., 1976. – 88с.
403255
  Некрасов В.И. Деревья меняют адреса / В.И. Некрасов. – Москва, 1965. – 104с.
403256
  Граши А.Б. Деревья меняют листву : лирика / А.Б. Граши. – Москва : Художественная литература, 1965. – 327 с.
403257
  Ашинов Х. Деревья на ветру : короткие повести и рассказы : пер. с адыгейск. / Хазрет Ашинов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 344 с.
403258
  Палванова З. Деревья не копят обид / З. Палванова. – М, 1986. – 110с.
403259
  Векшегонова И.В. Деревья не умирают / И.В. Векшегонова. – Москва, 1991. – 125с.
403260
  Зиборов Е.А. Деревья остаются большими / Е.А. Зиборов. – Тула, 1966. – 131с.
403261
  Зиборов Е.А. Деревья остаются большими / Е.А. Зиборов. – Калининград, 1976. – 127с.
403262
  Фомченко О. Деревья остаются зелеными / О. Фомченко. – Минск, 1968. – 144с.
403263
  Гёрделер Карл Деревья против селей : Ответ природы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 54-55 : фото. – ISSN 1029-5828
403264
  Овчинников Н.И. Деревья стали большими / Н.И. Овчинников. – Куйбышев, 1966. – 40с.
403265
  Корнеев А.А. Деревья Сталинграда: Стих. и поэмы. / А.А. Корнеев. – М., 1983. – 239с.
403266
  Касона А. Деревья умирают стоя / А. Касона. – Л.-Москва, 1959. – 66с.
403267
  Гроздова Н.Б. Деревья, кустарники и лианы : справочное пособие / Н.Б. Гроздова, В.И. Некрасов, Глоба-Михайленко; под ред. Некрасова В.И. – Москва : Лесная промышленность, 1986. – 349 с.
403268
  Головач А.Г. Деревья, кустарники и лианы Ботанического сада БИН АН СССР / А.Г. Головач. – Ленинград : Наука, 1980. – 188с.
403269
  Усенко Н.В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока / Н.В. Усенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск, 1984. – 266с.
403270
  Завальнюк Л.А. Деревья, птицы, облака : Стихи / Л.А. Завальнюк. – Москва : Советский писатель, 1989. – 128с.
403271
  Муниф Деревья.... и убийство Марзука / Муниф, , Абдель Рахман. – М., 1980. – 237с.
403272
  Викулов С.В. Деревьям снятся листья / С.В. Викулов. – Вологда, 1962. – 224с.
403273
  Кураташвілі А.А. Дерегулювання в системі управління економікою // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 179-182
403274
  Варналій З.С. Дерегулювання економіки як чинник зміцнення економічної безпеки України / З.С. Варналій, О.В. Панасюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 1/2 (72). – С. 32-37
403275
  Сергійко О.В. Дерегулювання підприємницької діяльності в умовах сучасного ринку // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 126-139. – ISBN 978-617-7087-39-6
403276
  Варналій З.С. Дерегулювання підприємницької діяльності як протидіючий чинник тіньової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 331-335
403277
  Маркович Данило Дерегуляция, информатизация и виртуализация образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465
403278
  Коваленко Т. Дерегуляція земельних правовідносин: позитивні та негативні аспекти // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 88-93. – ISSN 2409-4544
403279
   Дерегуляція Наукової діяльності // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 листопада (№ 44). – С. 7. – ISSN 2219-5793
403280
  Савка С. Дерегуляція підприємницької діяльності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 139-141
403281
  Шимко А.Р. Дерегуляція ринку металобрухту: господарсько-правовий аспект // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 106-115. – ISSN 2224-9281
403282
  Лозано-Вівас Дерегуляція та індивідуалізація продукції у банківському секторі / Лозано-Вівас, А. Моралес // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 35-45. – ISSN 1998-6068
403283
  Глущенко С. Дерегуляція трудових відносин. Рада зробила крок до працевлаштування без зайвої бюрократії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19 листопада - 2 грудня (№ 46/47)
403284
  Титикало Р. Дерегуляція трудових відносин: чого чекати // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
403285
  Зигрій О. Дерегуляція у сфері правового регулювання земельних відносин або нова "земельна конституція" / О. Зигрій, Ю. Ковальчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 136-141. – ISSN 2524-0129
403286
  Курас І. Дерегус Михайло Гордійович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 649. – ISBN 966-642-207-7
403287
  Верховский Вячеслав Дереза и бронепойтова : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 0131-8136
403288
  Висоцька Н. Дереконструкція опозиції "Природа - цивілізація" в романі Тоні Моррісон "Милість" // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 189-198. – ISBN 978-966-1516-14-3
403289
  Мурадян Г.Б. Дереник Демирчан / Г.Б. Мурадян. – Ереван, 1956. – 133с.
403290
  Мурадян Грайр Бениаминович Дереник Демирчян. (Жизнь и творчество) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Мурадян Грайр Бениаминович ; Акад. наук Арм. ССР, Ин-т литературы им. М. Абегяна. – Ереван, 1963. – 66 с.
403291
  Толмачев А.И. Дересья, кустарники и деревянистые лианы острова Сахалина / А.И. Толмачев. – М-Л : Издательство АН СССР, 1956. – 172с.
403292
   Держ. музей книги і друкарства Української РСР: Фотопутівник. – К., 1981. – 127с.
403293
  Сухоруков К. Держа руку на пульсе // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 6-9. – ISSN 0869-4915


  В статье описывается роль Российской книжной палаты в информационно-библиографическом и статистическом учете издательской продукции, а также в расспределении и доставке федеральных обязательных экземпляров (ОЭ) в ведущие библиотечные и информационные ...
403294
  Филюк Г.М. Держава-бізнес-суспільство: взаємодія у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України / Г.М. Филюк, М.О. Табахарнюк // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2017. – № 6 : № 6. – C. 2-7. – ISSN 2076-4561
403295
  Дубровик-Рохова Держава-лабораторія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 18-19


  Як залучати мільярди доларів інвестицій в економіку воюючої держави. Ізраїльський досвід.
403296
  Капсамун І. Держава-пірат // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 липня (№ 116). – С. 4


  Кремль систематично порушує безпеку в Азовському морі. Що має протиставити Україна?
403297
  Шиприкевич О.О. Держава - засіб вільного культурного розвитку народу в трактуванні Юліана Бачинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розповідається про трактування Юліаном Бачинським держави як засобу вільного культурного розвитку народу, розгляд дослідником впливу економічно-політичної ситуації ...
403298
  Гаєвська О.Б. Держава - основний інструмент самоуправління суспільства (до питання про українські реалії) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 15-24. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Пропонується соціально-системне бачення управлінської ролі держави в Україні, що повинна виявляти себе не у посиленні суто владних функцій, не у збільшенні поля панування, а у все більшому переході державних структур на професійне обслуговування ...
403299
  Фролов Ю. Держава - основний організаційно-правовий гарант забезпечення реалізації, охорони та захисту економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-60.
403300
  Суторміна В.М. Держава - податки - бізнес / В.М. Суторміна. – К., 1992. – 328с.
403301
  Малярчук В.А. Держава - ТНК - національний товаровиробник: становлення правовідносин в Україні // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.179-184. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
403302
   Держава - це ми. – Київ, 1979. – 24с.
403303
  Платон Держава : Уривок // Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини / Упор. О.І. Терех та ін. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 9-13.
403304
  Платон Держава / Платон. – Київ : Основи, 2000. – 355c. – ISBN 966-500-022-5
403305
  Бойченко М.І. Держава / М. Бойченко, В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 94-95. – ISBN 966-642-073-2
403306
  Платон Держава / Платон; Переклад з давньогрецької та коментарі Дзвінки Коваль. – Київ : Основи, 2005. – 355c. – ISBN 966-500-022-5
403307
  Платон Держава // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 13-89. – ISBN 978-966-8865-81-7
403308
  Яковенко К. Держава "здорового глузду" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 квітня (№ 69). – С. 5


  На референдумі було винесено питання: скільки має бути тижнів відпустки - чотири або шість? Народ вибрав чотири. І це багато значить для розуміння Швейцарії.
403309
  Длугопольський О.В. Держава (загального) добробуту в Китаї: етапи становлення і проблеми побудови // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (632). – С. 69-81. – ISSN 0131-775Х
403310
  Запорожченко Р.О. Держава vs імперія: влада та її реалізація в контексті глобалізації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 33-40. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
403311
  Кучерук О. Держава без армiї (до 100-рiччя народного комiсара оборони УРСР Василя Герасименка) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 68-71
403312
  Кучерук Олександр Держава без армії. Як це було... // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 18-20. – ISSN 0130-7037


  До 100-річчя народного комісара оборони УРСР Василя Герасименка.
403313
  Карпенко В. Держава без ідеології - як судно без лоції // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 5/6. – С.3-9
403314
  Гром В. Держава Богдана Хмельницького в українській міжвоєнній історіографії // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 135-139
403315
  Грінберг Р. Держава в економіці знань // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-39. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано мінливу роль держави в контексті становлення економіки знань. Запропоновано оригінальну концепцію ("економічна соціодинаміка"), з якої випливає нове розуміння змішаної економіки. Запроваджено (за межами постулату методологічного ...
403316
  Найчук А.В. Держава в історичних моделях розвитку: теоретико-методологічний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 7-16
403317
  Смолина К.П. Держава в контексте конкретно-исторических языковых изменений // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 94-100. – ISSN 0130-9730
403318
  Кушніренко В. Держава в політичній історії ісламу: проблема осучаснення традиційної моделі / Володимир Кушніренко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 158, [2] с. – Предм. покажч.: с. 155-158. – Бібліогр.: с. 141-154. – ISBN 978-617-646-024-4
403319
  Шевченко О.О. Держава в політичній організації радянського суспільства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 52-58. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Досліджується політична організація радянського суспільства, місце в ній СРСР та союзних республік, сучасні тенденції розвитку союзної держави.
403320
  Меркулова Т. Держава в ринковій економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-104 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
403321
  Коструба А.В. Держава в системі суб"єктів цивільного права України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 67-77. – ISSN 1993-0909
403322
  Олещук К. Держава в соціологічній спадщині Станіслава Дністрянського // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 11-17. – ISSN 2306-3974
403323
  Волкова О.М. Держава в суспільстві та в його господарській сфері: некласичний підхід // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 5-9. – ISSN 1683-1942
403324
  Похилюк В.В. Держава в транзитивній економіці : регулювання економіки, аналіз та стан економічної безпеки : монографія / В.В. Похилюк ; МОНУ ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 406 с. – ISBN 978-966-184-019-4
403325
  Вергелес Т. Держава в трансформаційній економіці: теорії та реалії // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 7-14. – ISSN 1818-5754
403326
  Балаклицький А.І. Держава в умовах глобалізації: контекст трансформації // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 84-90. – ISSN 2524-017X
403327
  Орел М.Г. Держава вже не - "територія суверена", а "територія конкуренції" // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (109). – С. 151-153. – ISSN 1560-4926
403328
  Колесник Р. Держава відповість // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С.12-14. – ISSN 1726-3077


  Про проект Адміністративно- процесуального кодексу України
403329
  Плахонін А. Держава Володимира та Ярослава // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 102-104. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
403330
  Терюханова І. Держава загального добробуту Норвегія: розвиток, проблеми, перспективи / І. Терюханова, С. Петриченко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 53-59. – ISSN 2411-6912 04
403331
  Бойченко О.І. Держава заради держави: зародження філософії легізму // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 21-25. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
403332
  Чечелюк П. Держава знає. Як помножити на нуль результати господарської діяльності лісової галузі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 9


  "Як відомо, 3 липня Верховна Рада України в другому читанні 234 голосами підтримала законопроект №5495 "Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів". ...
403333
  Бережнюк О. Держава знову "замовила" собі фахівців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 105). – С. 2


  Попит на бакалаврів зменшився, а на магістрів та спеціалістів - зріс.
403334
  Луговенко Н.В. Держава і бізнес: інституціоналізм і реляційний підхід / Н.В. Луговенко, Н.В. Коваленко // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 1-3. – ISBN 978-9934-571-53-4
403335
  Колот А.М. Держава і бізнес: новітні тенденції взаємодії та забезпечення стійкого розвитку / А.М. Колот, О.М. Поплавська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – C. 8-30. – ISSN 2410-4752
403336
  Кравчук Л.М. Держава і влада: досвід адміністративної реформи в Україні / Л.М. Кравчук. – Київ : Інтелект, 2001. – 192с. – ISBN 966-646-022-Х
403337
   Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці : аналіт. доповідь / [Балабан Р.В. та ін. ; за ред. О.М. Майборода] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 371, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 370-371. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-02-7119-7
403338
  Дубінін В.В. Держава і громадянське суспільство як суб"єкти саморегуляції інтересів народу України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 81-91
403339
  Матвійчук А.В. Держава і громадянське суспільство: діалектика взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
403340
  Літкевич В. Держава і громадянське суспільство: противники чи партнери? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 13


  26 лютого 2016 р. президент України своїм указом затвердив Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки. Надзвичайна самоорганізація і самопожертва українського суспільства під час подій на Євромайдані, ...
403341
  Медведчук В. Держава і громадянське суспільство: український вибір // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 375-384. – ISSN 1026-9932
403342
  Штань О. Держава і державна мова // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 18-24 квітня (№ 16). – С. 4
403343
  Бутирська Т.О. Держава і економіка : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 50-54 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв
403344
  Михасюк І.М. Держава і економічна безпека країни в умовах глобалізації // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.27-32. – ISBN 5-7763-2435-1
403345
  Радзієвська С.О. Держава і конкурентні позиції України на світогосподарському ринковому просторі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 20-26
403346
  Гладкий С. Держава і кооперація в Україні в контексті становлення громадянського суспільства (історико - правовий аспект) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-28.
403347
  Редзюк Є. Держава і корпоративне управління - шлях до європейських цінностей чи в нікуди? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 7


  "Корпоративний сектор економіки в сучасних країнах світу відіграє провідну роль у здійсненні надважливих суспільно-економічних завдань, які не в змозі або не повною мірою ефективно може реалізувати малий і середній бізнес (МСБ)".
403348
  Мороз О. Держава і місцеве самоврядування в Україні як інститути утвердження влади народу (питання взаємодії) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 42-51. – ISSN 1026-9932
403349
  Антонюк О. Держава і наука: гроші за любов? / О. Антонюк, О. Скороход, Ю. Безвершенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 9-13 серпня (№ 27). – С. 12


  "Українським вченим часто закидають, що результати їхніх досліджень не затребувані, не націлені на задоволення конкретних потреб держави та суспільства". Такими словами починається стаття С. Захаріна "Наука і держава: любов за гроші?" (DT.UA, № 18, ...
403350
  Тумакова С. Держава і організація ринку робочої сили // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.118-125. – ISBN 966-73-53-51-Х
403351
  Кістяківський Б. Держава і особистість // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 121-124. – ISBN 978-966-668-480-9
403352
  Бєляєв О.О. Держава і перехідна економіка: механізм взаємодії : монографія / О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, О.М. Комяков; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 190 с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-565-4
403353
  Шаукенов А. Держава і платник податків: перспективи розвитку механізмів урегулювання податкових спорів у нових економічних умовах у Республіці Казахстан // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 215-220. – ISSN 1026-9932
403354
  Ключкович А.Ю. Держава і політичні партії в федеративній республіці Німеччині (проблеми спговідношення та взаємодії) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 69-72. – ISBN 966-660-151-6
403355
   Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 9. – 2001
403356
   Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 10. – 2001
403357
   Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 11. – 2001
403358
   Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 12. – 2001
403359
   Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 13. – 2001
403360
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні наукит. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 27. – 2005
403361
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні наукит. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 28. – 2005
403362
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 29. – 2005
403363
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 30. – 2005
403364
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 31. – 2006
403365
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 32. – 2006
403366
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 33. – 2006
403367
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 34. – 2006
403368
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 35. – 2007
403369
   Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 36. – 2007
403370
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 37. – 2007
403371
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 38. – 2007
403372
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 39. – 2008
403373
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 40. – 2008
403374
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 41. – 2008
403375
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 42. – 2008
403376
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 43. – 2009
403377
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 44. – 2009
403378
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 45. – 2009
403379
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 46. – 2009
403380
   Держава і право : бібліографічні посібники : анотований каталог / НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад. : В.Ю. Радченко, В.А. Шкаріна ; наук. ред. і авт. передм. Т.В. Добко]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2010. – 292 с. – ISBN 978-966-02-5116-8
403381
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 47. – 2010
403382
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 48. – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
403383
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 49. – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
403384
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 50. – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
403385
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 51. – 2011. – мова резюме англ., укр., рос.
403386
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 52. – 2011. – мова резюме англ., укр., рос.
403387
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 53. – 2011. – мова резюме англ., укр., рос.
403388
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 54. – 2011. – мова резюме англ., укр., рос.
403389
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 55. – 2012. – мова резюме англ., укр., рос.
403390
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 56. – 2012. – мова резюме англ., укр., рос.
403391
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 57. – 2012. – мова резюме англ., укр., рос.
403392
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 58. – 2012. – мова резюме англ., укр., рос.
403393
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 59. – 2013. – Резюме англ., укр., рос.
403394
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 60. – 2013. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403395
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 61. – 2013. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403396
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 62. – 2013. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403397
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 63. – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403398
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 64. – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403399
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 65. – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403400
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 66. – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403401
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 67. – 2015. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403402
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 67. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403403
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 68. – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403404
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 68. – 2015. – 390 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403405
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 70. – 2015. – 339 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403406
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 70. – 2015. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403407
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 69. – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403408
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 69. – 2015. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403409
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 71. – 2016. – 476 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403410
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 72. – 2016. – 512 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403411
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 71. – 2016. – 269 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403412
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 72. – 2016. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403413
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 73. – 2016. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403414
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ
  вип. 74. – 2016. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403415
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 73. – 2016. – 513 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403416
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 74. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403417
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 75. – 2017. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403418
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 76. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403419
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 77. – 2017. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403420
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 78. – 2017. – 338 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403421
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 77. – 2017. – 375 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403422
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 76. – 2017. – 222 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403423
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 75. – 2017. – 414 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403424
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 78. – 2017. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403425
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 79. – 2018. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403426
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 79. – 2018. – 284 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403427
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 80. – 2018. – 214 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403428
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 81. – 2018. – 340 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403429
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 80. – 2018. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403430
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 81. – 2018. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403431
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 82. – 2018. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403432
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 82. – 2018. – 346, [1] с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
403433
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 83. – 2019. – 368, [1] с.
403434
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 83. – 2019. – 215, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403435
   Держава і право. Серія "Юридичні і політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 85. – 2019. – 440, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
403436
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 84. – 2019. – 187, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
403437
   Держава і право. Серія "Юридичні і політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 86. – 2019. – 406, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
403438
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 84. – 2019. – 130, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
403439
   Держава і право. Серія "Юридичні і політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 90. – 2021. – 255, [7] c. – Резюме укр., англ. мовами
403440
   Держава і право. Серія "Юридичні і політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 89. – 2021. – 330, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
403441
  Тимошенко В.І. Держава і право в неокантіанстві // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.64-67. – ISBN 966-568-656-9
403442
  Білас І. Держава і право в поглядах давньокитайських мислителів // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 41-47. – ISBN 966-7251-18-7


  "У давньокитайській «Книзі про дао і де» (VI ст. до н. є.) — зібранні монологів Лао-цзи викладено погляди засновника дао­сизму, одного з найбільш впливових течій давньокитайської фі­лософської і суспільно-політичної думки. На відміну від традиційних ...
403443
  Шевченко О.О. Держава і право в сучасній ідеологічній боротьбі / О.О. Шевченко. – Київ, 1983. – 32 с.
403444
  Заруба В.М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець 8 ст. - початок 14 ст.) : навч. посібник / В.М. Заруба ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2007. – 128 с. – ISBN 966-7613-95-X
403445
  Катрич В.М. Держава і право Стародавнього Рима / В.М. Катрич. – Київ, 1972. – 113с.
403446
   Держава і право у світлі сучасної юридичної думки : зб. наук. пр. на пошану акад. Юрія Сергійовича Шемшученка: до 75-річчя від дня народж. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Горбатенко В.П. (співголова) та ін. ; передм.: Б.Є. Патон]. – Київ : Юридична думка, 2010. – 452, [2] с. – Авт. зазнач. в тексті. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – ISBN 978-966-8602-86-3
403447
  Копиленко О.Л. Держава і право України. 1917-1920 : Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, М.Л. Копиленко. – Київ : Либідь, 1997. – 208 с. – ISBN 5-325-00017-9
403448
  Єрмоленко І.Я. Держава і право як різні модуси єдиної субстанції у науково-теоретичній спадщині Б.О. Кістяківського // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 57-63


  У статті розглядається проблема гармонії між державою і правом. У даному відношенні аналізується концепція Б.А. Кістяківського, де держава представлена у якості правового інституту, який створюється і регулюється правовими нормами. Таким чином, держава ...
403449
  Тесленко М. Держава і правова охорона конституції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 89-91. – ISSN 0132-1331
403450
  Пащенко В.О. Держава і православ"я в Україні: 20-20-ті роки ХХ ст. / В.О. Пащенко. – К., 1993. – 179с.
403451
  Приступенко Т. Держава і преса - шляхи порозуміння // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 15-25. – (Журналістика ; Вип. 4)
403452
  Єщенко П.С. Держава і приватна власність в сучасній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 6-12


  У статті піддається критиці теорія та практика тотальної приватизації в Україні, яка не враховує національних реалій та глобальних тенденцій економічного розвитку, розкрита роль державного сектору економіки. Theory and the practice of total ...
403453
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 116с.
403454
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 103с.
403455
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 90с.
403456
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 131с.
403457
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1950. – 104с.
403458
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 111с.
403459
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 297с.
403460
  Мостовой Я.С. Держава і революція / Я.С. Мостовой. – Київ, 1958. – 32с.
403461
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 274с.
403462
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 268с.
403463
  Дементьєв В. Держава і регіони: чому немає згоди? (інституційний аспект) // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 39-48. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
403464
  Шаров О.М. Держава і ринок в умовах сучасної глобалізації: боротьба протилежностей чи синергія взаємодії? // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7 (716). – С. 41-53. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2522-9303
403465
  Малий І.Й. Держава і ринок послуг в трансформаційній економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 56-66. – ISBN 966-7958-13-2
403466
  Ткач А.А. Держава і ринок: еволюція механізмів взаємодії у розбудові інфраструктури // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 9-12. – Бібліогр.: на 6 пунктів
403467
  Малий І.Й. Держава і ринок: порівняльний аналіз реформування економіки України та Китаю // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 3-11. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1811-3141
403468
  Симоненко В. Держава і ринок: шляхи партнерства : Наукові дискусії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 71-77. – Бібл.12 назв. – ISSN 0131-775Х
403469
  Каращук В.В. Держава і свобода: рівні дослідження проблеми // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 96-100. – ISSN 1563-3349
403470
  Ляхевич С.Б. Держава і суспільство в поглядах М. Драгоманова в контексті соціального і національного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 113-116. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Проблема національної державності, її витоків, передумов існування, завдань, місця і ролі в системі суспільнополітичних відносин є провідною в українській політичній думці. Вона була та залишається актуальною, дозволяє розглянути процес становлення і ...
403471
  Год Б.В. Держава і суспільство в політичній концепції італійського мислителя Ніколо Макіавеллі // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 18-26. – ISSN 2075-1451
403472
  Кульчицький С. Держава і суспільство в радянському комуносоціалізмі / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 7-20. – ISBN 978-966-2050-13-4
403473
   Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність / [Балабан Р.В. та ін. ; редкол.: Левенець Ю.А. та ін] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 181, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 176-181. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7186-9
403474
  Даниленко В. Держава і суспільство в умовах електронної демократії (на прикладі країн Євросоюзу) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 69-76


  У статті аналізується взаємодія між державою і суспільством в умовах електронної демократії у країнах Європейського Союзу. Класифікуються послуги, які надає держава громадянам, бізнесу, системі охорони здоров’я. В статье анализируется взаимодействие ...
403475
  Слатенькова М.О. Держава і транснаціональна корпорація: перспективи розвитку в глобалізаційних умовах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1068. – С. 77-81. – (Економічна ; вип. 86). – ISSN 2311-2379
403476
  Михайлина Д. Держава і транснаціональні корпорації в умовах корпоративного глобалізму // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 46-50
403477
  Фрішко Владислав Держава і тургалузь: жорсткий контроль або імітація діяльності? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
403478
  Семчик О.О. Держава і фінанси: правовий зв"язок : монографія / О.О. Семчик ; НАНУ; Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-8602-82-5
403479
   Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – 434, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-182-372-2
403480
   Держава і церква в Україні-2019: підсумки року і перспективи розвитку відносин : (інформ. матеріали) : релігія і Церква в укр. сусп-ві: соціол. дослідж.-2019, держ. док., заяви і звернення Всеукр. Ради Церков і реліг. орг., а також окремих Церков України з приводу акт. подій і проблем у держ.-конфес. відносинах / Razumkov centre. – Київ : [б. в.], 2019. – 70 с. : іл., табл. – Точка доступу: www.razumkov.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова)
403481
  Рощина Л.О. Держава і церква в умовах формування громадянського суспільства в Україні // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 64-69. – ISSN 1728-3671
403482
  Палінчак М.М. Держава і церква у Чехословаччині в 40-50-х роках XX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 146-150. – (Історія ; Вип. 24)
403483
  Туряниця В.В. Держава і церква, релігія і особистість в архітектоніці правової держави т.масарика: зв"язок і взаємозумовленість елементів цілого // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 422-431. – ISBN 978-617-7404-86-5
403484
  Запорожець В.А. Держава і церква: взаємовідносини в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 107-109
403485
  Горєлов М.І. Держава і цивілізація в історії України / М.І. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса, Ін-т археології. – Київ : Еко-Продакшн, 2009. – 880 с. – ISBN 978-966-1622-03-5
403486
  Ганусець О.І. Держава Ізраїль - агресор / О.І. Ганусець. – Київ : Т-во"Знання" УРСР, 1967. – 47с. ; Сер.3№9


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
403487
  Ханін В.Е. Держава Ізраїль: політика і суспільство : навч. посібник / В. Ханін, А. Романюк, В. Чернін ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ун-т Аріель в Самарії (Ізраїль). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 370, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 358-365. – ISBN 978-617-10-0106-0
403488
  Шиян О.І. Держава кадрова політика в системі вищої освіти гендерний аспект (на прикладі Львівсько області) / О.І. Шиян, О.В. Худоба, Д.Д. Заяць // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 112-118. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
403489
   Держава Карпатська Україна // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1999. – 1999. – С. 45-57. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 82)
403490
  Черевичний Г.С. Держава конфедеративна / Г. Черевичний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 96. – ISBN 966-642-073-2
403491
  Граб Віктор Держава має забезпечити місцеве самоврядування в повному обсязі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 2-3.


  Керівник Управління по зв"язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування апарату Верховної Ради України Віктор Граб найбільшою проблемою місцевого самоврядування вважає недосконале законодавство, що не цілком забезпечує ...
403492
  Седляр Ю.О. Держава на міжнародній арені на початку ХХІ ст. (до проблеми ерозії Вестфальської політичної структури світу) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 45-54


  У статті розглядається проблема місця та ролі держави на міжнародній арені на початку XXI ст. Особлива увага звернена на висвітленні головних напрямів наукових досліджень, що розкривають та пояснюють причини зміни ролі держави у контексті ерозії ...
403493
  Сюндюков І. Держава очима Платона // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 13-14 серпня (№ 111/112). – С. 21


  Великий давньогрецький мислитель про походження тиранії, демократію, олігархію та типи влади.
403494
  Сюндюков І. Держава очима Платона // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 20-21 серпня (№ 113/114). – С. 20
403495
  Сюндюков І. Держава очима Платона // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 20
403496
  Матевосяна А.А. Держава перехідного періоду: поняття та різновиди // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 227-229. – ISBN 978-966-7166-36-6
403497
  Багінський В.В. Держава правова / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 96-97. – ISBN 966-642-073-2
403498
  Чечелюк П. Держава проти лісу? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Наприкінці травня на базі ДП "Іванківське лісове господарство" Київської області відбулася науково-практична конференція Державного агентства лісових ресурсів України (ДАЛР) та Товариства лісівників України, організатором і модератором якої виступив ...
403499
  Петонов В.К. Держава ранних жаворонков : стихи / Владимир Петонов; пер. с бурят. Н.Горохова. – Москва : Современник, 1984. – 79 с.
403500
  Липкин С.И. Держава ранних жаворонов. Повесть по мативам бурят. эпоса. / С.И. Липкин. – М., 1968. – 160с.
403501
  Малолєткова О. Держава розвиває освіту як підвалину людського капіталу // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 1 червня (№ 103)
403502
  Копейчиков В.В. Держава розвинутого соціалізму. / В.В. Копейчиков. – Київ, 1975. – 48 с.
403503
  Головко О. Держава Романа Мстиславича та його нащадків у політичному житті Східної Європи // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 4. – С. 3-15


  Методологічні питання.
403504
  Рерих Н. Держава света. Священный дозор / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1992. – 285с. – ISBN 5-85745-042-Х
403505
  Орест М. Держава слова : Вірші та переклади / М. Орест; Упоряд. та авт. передм. С.Павличко. – Київ : Основи, 1995. – 526с. – ISBN 5-308-01188-5
403506
  Копштейн А.Й. Держава сонця : поезії / А.Й. Копштейн. – Київ, 1938. – 75 с.
403507
  Кравчук М.В. Держава та армія УНР в період Тимчасового уряду та їх правове закріплення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 69-75. – ISSN 1563-3349
403508
  Данилов В. Держава та бізнес: у пошуках синергії // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 28-29
403509
  Дашо Т. Держава та громадянське суспільство: правова взаємодія // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 113-122. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
403510
  Пашкевич М. Держава та діаспора у міжнародних відносинах ХХІ ст.: зарубіжний досвід і уроки для України / М. Пашкевич, В. Пашков, Д. Запорожець // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 40-52. – ISSN 2522-1663
403511
  Варич О.Г. Держава та здоров"я населення : переосмислення ціннісних орієтирів // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 96-101. – ISSN 2524-017X
403512
  Гриценко О.М. Держава та інформаційне суспільство // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 58-70. – ISBN 966-7181-44-8
403513
  Гончарова К.В. Держава та її органи як суб"єкти трудового права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гончарова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 10 назв
403514
  Гончарова К.В. Держава та її органи як суб"єкти трудового права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гончарова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 211 л. – Бібліогр.: л. 185-211
403515
  Онопко М.О. Держава та її сектор в умовах глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 90-91. – ISBN 978-966-188-219-4
403516
  Тищенко О.П. Держава та її функції в економіці: ретроспективний аналіз наукових теорій докейсіанського періоду // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 49-60. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1993-6788
403517
  Бабіченко В. Держава та корпорації: діалектична концепція відносин та можливості уніфікації інтересів // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 73-77. – Бібліогр.: 8 назв
403518
  Федулова В.В. Держава та особистість у філософсько-історичних концепціях теїстів в Україні в XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-106. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
403519
  Шнипко О.С. Держава та підприємництво: партнерство в інноваційній діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 130-138. – Бібліогр.: на 10 пунктів
403520
  Панчишин А.В. Держава та політична система суспільства: деякі аспекти співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 73-79. – ISSN 1563-3349
403521
   Держава та право : юридичний реферативний журнал. – Одеса, 2003-
№ 2. – 2004
403522
   Держава та право : Юридичний реферативний журнал. – Одеса, 2003-
№ 3. – 2004
403523
   Держава та право очима молодих дослідників : Збірник наук. праць Міжнародної наукової конференції (29-30 листопада 2001 року). – Київ : Київський університет, 2003. – 512с.
403524
  Оніщенко Н.М. Держава та право: єдність, відмінності та протиріччя // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 16. – ISSN 1563-3349
403525
  Карпенко О.Д. Держава та промислова власність: організаційно-правові питання / О.Д. Карпенко; НАНУ; Ін-тут держави і права ім.В.М.Корецького НАНУ. – Київ : Ін Юре, 1999. – 155с. – ISBN 966-02-1070-1
403526
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2003
403527
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2003
403528
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 4. – 2003
403529
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2003
403530
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2003
403531
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2004
403532
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2004
403533
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 3. – 2004
403534
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2004
403535
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 4. – 2004
403536
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2004
403537
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2004
403538
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  №5. – 2004
403539
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2004
403540
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2004
403541
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 6. – 2004
403542
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2005
403543
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2005
403544
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 3. – 2005
403545
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 4. – 2005
403546
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 5. – 2005
403547
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2005
403548
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2005
403549
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 6. – 2005
403550
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2005
403551
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2005
403552
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2006
403553
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
403554
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 5. – 2006
403555
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2006
403556
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
403557
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2006
403558
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2006
403559
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2006
403560
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2006
403561
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2006
403562
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
403563
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2006
403564
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 6. – 2006
403565
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2006
403566
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
403567
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2006
403568
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2007
403569
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2007
403570
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2007
403571
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2007
403572
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2007
403573
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2007
403574
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
403575
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
403576
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
403577
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2007
403578
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2007
403579
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2007
403580
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 5. – 2007. – резюме укр. та англ. мовами
403581
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 4. – 2007
403582
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 6. – 2007
403583
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
403584
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 3. – 2007
403585
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2008
403586
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 1. – 2008
403587
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2008
403588
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2008
403589
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2008
403590
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2008
403591
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
403592
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 2. – 2008
403593
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2008
403594
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2008. – мова рез. укр.та англ.
403595
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
403596
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 5. – 2008
403597
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2008. – мова рез. укр.та англ.
403598
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 6. – 2008. – резюме укр. та англ. мовами
403599
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2008
403600
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2008
403601
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2008. – резюме рос., англ. та укр. мовами
403602
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
403603
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 1. – 2009
403604
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 2. – 2009
403605
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2009. – мова резюме укр. та англ
403606
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2009
403607
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2009
403608
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2009
403609
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2009
403610
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2009
403611
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 5. – 2009
403612
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2009
403613
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2009
403614
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2009
403615
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 7. – 2009
403616
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2009
403617
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1/2. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
403618
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 6. – 2009
403619
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3/4. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
403620
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2010
403621
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1/2. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
403622
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 2. – 2010. – мова резюме укр., рос., англ.
403623
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2010. – мова резюме укр. та англ.
403624
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2010
403625
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2010. – резюме - рос., англ., укр. мовами
403626
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 5. – 2010
403627
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 4. – 2010. – мова резюме укр., рос., англ.
403628
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2010. – мова резюме укр. та англ.
403629
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2010. – мова резюме укр., рос. та англ.
403630
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 4. – 2010. – мова резюме укр., рос., англ.
403631
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 6. – 2010. – мова резюме укр., англ., рос.
403632
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2010
403633
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2010
403634
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 1. – 2010. – мова резюме укр., рос., англ.
403635
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2010
403636
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 1. – 2010
403637
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 2. – 2010. – мова резюме англ.,укр., рос.
403638
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 3. – 2010. – мова резюме англ., та рос.
403639
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2010. – резюме - рос., англ., укр. мовами
403640
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 1. – 2011. – мова резюме укр., рос., англ.
403641
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
403642
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
403643
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
403644
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
403645
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
403646
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
403647
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
403648
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
403649
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 1. – 2011
403650
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 5. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
403651
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
403652
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – мова резюме укр., рос., англ.
403653
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя
  № 4. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
403654
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 6. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
403655
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
403656
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
403657
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
403658
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
403659
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – ммова резюме укр., рос., англ.
403660
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 4. – 2011. – ммова резюме укр., рос., англ.
403661
   Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
403662
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
403663
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 6 (69). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
403664
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4. – 2012. – ммова резюме укр., рос., англ.
403665
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
403666
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (66). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
403667
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (36). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
403668
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (65). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
403669
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (38). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
403670
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (40). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
403671
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
403672
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (38). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
403673
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 5 (68). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
403674
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (37). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
403675
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (39). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
403676
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (67). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
403677
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
403678
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (64). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
403679
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1. – 2012. – ммова резюме укр., рос., англ.
403680
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2. – 2012. – ммова резюме укр., рос., англ.
403681
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3. – 2012. – ммова резюме укр., рос., англ.
403682
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1(37). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
403683
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1(35). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
403684
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (41). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
403685
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (70). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403686
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (72). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403687
   Держава та регіони. Серія "Право" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (40). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403688
   Держава та регіони. Серія "Соціальні комунікації" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403689
   Держава та регіони. Серія "Соціальні комунікації" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403690
   Держава та регіони. Серія "Державне управління" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (42). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403691
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (72). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403692
   Держава та регіони. Серия: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (39). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403693
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (42). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403694
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 6 (75). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403695
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (44). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403696
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2/3 (33/34). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403697
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (41). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403698
   Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (73). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403699
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 5 (74). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403700
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (43). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403701
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (32). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403702
   Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3/4 (15-16). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403703
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (35). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403704
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403705
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (45). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403706
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (76). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403707
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (46). – 2014. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403708
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (48). – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403709
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (45). – 2014. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403710
   Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 6 (81). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403711
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (39). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403712
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2/3 (33/34). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403713
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (38). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403714
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (20). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403715
   Держава та регіони. Серія "Соціальні комунікації" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403716
   Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 5 (80). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403717
   Держава та регіони. Серія "Соціальні комунікації" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (19). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403718
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (47). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403719
   Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (79). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403720
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (46). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403721
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (77). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403722
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (78). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403723
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403724
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1/2 (36/37). – 2014. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403725
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (48). – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403726
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (82). – 2015. – 201 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403727
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (83). – 2015. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403728
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (21). – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403729
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (22). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403730
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (23). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403731
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (41). – 2015. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403732
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (84). – 2015. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403733
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (85). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403734
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 5 (86). – 2015. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403735
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (49). – 2015. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403736
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 6 (87). – 2015. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403737
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (50). – 2015. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403738
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (24). – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403739
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3/4 (42/43). – 2015. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403740
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (49). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403741
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (47). – 2015. – 87 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403742
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (40). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403743
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (52). – 2016. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403744
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (25). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403745
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (54). – 2016. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403746
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (90). – 2016. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403747
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (26). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403748
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (27). – 2016. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403749
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4/5 (91/92 ). – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403750
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. Н.М. Торкун ; редкол.: З.В. Партико [та ін.]. – Запоріжжя
  № 3/4 (46/47). – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403751
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.М. Порохня [та ін.]. – Запоріжжя
  № 6 (93). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403752
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.А. Ільяшенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 3 (55). – 2016. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403753
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; В.А. Ільяшенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 4 (56). – 2016. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403754
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 4 (28). – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403755
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. Н.М. Торкун ; редкол.: З.В. Партико [та ін.]. – Запоріжжя
  № 1/2 (44/45). – 2016. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403756
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (89). – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403757
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (53). – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403758
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (51). – 2016. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403759
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (88). – 2016. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403760
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. В.Г. Лукашевич. – Запоріжжя
  № 3/4 (54). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403761
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 1 (94). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403762
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 1 (29). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403763
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 2 (30). – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403764
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 3 (31). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403765
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 2 (95). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403766
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 3 (96). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403767
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 4/5 (97/98). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403768
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 4 (32). – 2017. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403769
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 6 (99). – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403770
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 1 (33). – 2018. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403771
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 2 (34). – 2018. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403772
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 3 (35). – 2018. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403773
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 4 (36). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403774
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 1 (37). – 2019. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403775
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 3 (39). – 2019. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403776
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 2 (38). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403777
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 4 (40). – 2019. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
403778
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 1 (41). – 2020. – 150 с. – DOI https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2020.1(41) - Резюме укр., рос., англ. мовами
403779
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 2 (42). – 2020. – 150 с. – DOI https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2020.2(42) - Резюме укр., рос., англ. мовами
403780
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Женченко М.І. [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 3 (43). – 2020. – 134 с. – DOI https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2020.3(43) - Резюме укр., рос., англ. мовами
403781
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Женченко М.І. [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 4 (44). – 2020. – 148 с. – DOI https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2020.4(44) - Резюме укр., рос., англ. мовами
403782
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 1 (45). – 2021. – 150 с. – DOI https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2021.1(45) - Резюме укр., рос., англ. мовами
403783
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
  № 2 (46). – 2021. – 180 с. – DOI https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2020.2(46) - Резюме укр., рос., англ. мовами
403784
   Держава та регіони: від патерналізму до партнерства : аналітична доповідь / Біла С.О. [та ін.] ; [за ред. С.О. Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 64 с. – ISBN 978-966-554-119-6
403785
  Гаврилюк А.Д. Держава та церква за доби правління гетьмана П. Скоропадського: проблеми правовідносин // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 212-213. – ISBN 978-617-7777-14-3
403786
  Горбач Т. Держава Тевтонського Ордену в Пруссії: її політична та соціально-економічна організація в XIII - на поч. XIV ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 153-155
403787
  Радчук В. Держава тлумачів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 205-214


  Спеціальності "переклад" у вищій освіті України вже понад 40 років. У вересні 2002 року дві провідні у своїй галузі кафедри теорії і практики перекладу університету ім. Т. Шевченка, відповідно - з германських і романських мов, відсвяткували з цим ...
403788
  Головінов О.М. Держава у контексті інституційного підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-23.
403789
  Бірюков О.М. Держава у процедурах банкрутства // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2008 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – С. 39-49. – ISBN 978-966-7509-59-0
403790
  Шептицька Т. Держава у творенні та реформуванні українського культурного простору // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 47-50


  У статті розглядаються проблеми взаємозв"язку та взаємозалежності культури і держави. Аналізуються досвід реформування культурного простору в країнах-сусідах та наявне в Україні законодавство у галузі культури. Визначаються пріоритетні напрямки ...
403791
   Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 542, [2] с. – Загол. обкл.: Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави. Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю "Держава у теорії і практиці українського націоналізму". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-428-404-9
403792
  Оболенцев В.Ф. Держава Україна як система: системний підхід до запобігання корупції // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 161-168. – ISSN 2224-9281
403793
  Ольшанченко В.І. Держава Україна як суб"єкт цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану підприємцям у ході проведення АТО/ООС (аналіз чинного законодавства та практики) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 6-14. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджується проблематика відшкодування шкоди, завданої державою Україною підприємцям у ході проведення бойових дій або здійснення інших заходів, пов’язаних із забезпеченням правопорядку, а також захистом суб’єктивних цивільних прав учасників ...
403794
  Багінський В.В. Держава унітарна / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 97. – ISBN 966-642-073-2
403795
  Черевичний Г.С. Держава федеративна / Г. Черевичний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 97. – ISBN 966-642-073-2
403796
  Печеніна Наталія Держава Чингізхана та Русь в 10-20-х роках XIII ст.: деякі питання військової історії / Печеніна Наталія, Журавель Микола // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 6-11
403797
  Ткач О.І. Держава як важливий компонент нових концепцій розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-78. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
403798
  Бурлачук В. Держава як витвір мистецтва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 104-116. – ISSN 1563-3713
403799
  Щавінський В.Р. Держава як відповідач в адміністративному процес // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 137-143. – ISSN 2306-9082
403800
  Кабанець Н.І. Держава як гарант прав та свобод громадян у демократичному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 15-18. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  На основі розробок ліберально-індивідуалістичного напряму природничої школи права вводиться поняття ідеального суб"єктивного державно-політичного права індивіда, що реалізується шляхом укладення суспільного договору про створення держави та належну ...
403801
  Юсов А.В. Держава як головний інститут політичної системи сучасного суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 78-82.
403802
  Вдовиченко А.М. Держава як головний інституціональний і системоутворюючий суб"єкт розробки і впровадження стратегії інноваційного і сталого розвитку / А.М. Вдовиченко, О.В. Калінчак, М.А. Кузнєцова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 4 (73). – С. 22-36. – ISSN 2524-003X
403803
  Семчик О. Держава як деліктоздатний суб"єкт фінансового права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 81-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
403804
  Унтмоале Ю.В. Держава як ініціатор формування конкурентного порядку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 90-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
403805
  Кузьменко В.В. Держава як інститут економічної безпеки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 136-142. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
403806
  Сергієнко Л.В. Держава як інститут забезпечення реалізації положень циркулярної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 117-125. – ISSN 2306-6814
403807
  Чадюк М. Держава як інструмент для інтересів усіх громадян // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16-17 серпня (№ 147/148). – С. 31


  Презентація книжки "Трансформація національної ідеї": роздуми про переконування прикладом, важливість інновацій та посилення якостей.
403808
  Вдовичин І. Держава як інструмент реалізації свободи особи (концептуальні рішення правової української політичної думки міжвоєнного періоду) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – СА. 389-404
403809
  Лаговський А.С. Держава як легітимний інститут політичного насильства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 38-39
403810
  Смокович М. Держава як незалежний арбітр у сфері земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 155-170. – ISSN 1026-9932
403811
  Бєлоусов А.В. Держава як основний суб"єкт забезпечення природно-техногенної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 9-13. – (Серія: Державне управління ; № 4 (48)). – ISSN 1813-3401
403812
  Червінська Л.М. Держава як політичний інститут в сучасних міграційних процесах // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 52-53
403813
  Сліпачук Т. Держава як приватна особа: участь держав у міжнародному комерційному арбітражі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 76-84
403814
  Шевченко О. Держава як провідник нової економічної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-9. – (Економіка ; вип. 41)


  Розглянуто роль держави у перехідній економіці України. На основі порівняльного аналізу частки ВВП, що перерозподіляється через державний бюджет, показано, що мінімізація ролі держави в економічному процесі призводить до погіршення стану країни. ...
403815
  Безпрозванна Т.А. Держава як соціальний інститут, що гармонізує суспільні взаємини // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 16-18
403816
  Гетманцев Д.О. Держава як сторона фінансово-правового зобов"язання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 130-135. – ISSN 0132-1331


  У статті аналізується категорія фінансово-правового зобов"язання, висвітлюються особливості правового статусу держави як суб"єкта відносин фінансово-правового зобов"язання. Особливості вказаних відносин аналізується на прикладі конкретних практичних ...
403817
  Щавінський В.Р. Держава як суб"єкт адміністративного процесу: теоретична конструкція та практична реалізація // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 93-96. – ISSN 2219-5521
403818
  Черкасова О.В. Держава як суб"єкт господарської діяльності: дещо з теорії питання // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 140-148. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
403819
  Гапоненко В.А. Держава як суб"єкт забезпечення духовної свободи особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  В статті узагальнюються аргументи щодо провідного значення державних заходів у напрямку формуавння та зміцнення почуття духовної свободи громадян, що є основою для розбудови демократії та її наповнення реальним змістом. In article it is generalized ...
403820
  Захаренко К. Держава як суб"єкт інформаційної безпеки суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 86-96
403821
  Назаренко О.А. Держава як суб"єкт політики // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 96-98
403822
  Воронюк О.О. Держава як суб"єкт права - юридична особа // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 47-53. – (Право. Економіка. Управління)
403823
  Денега О.П. Держава як суб"єкт права соціального забезпечення : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Денега Олег Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НДІ публічного права. – Київ, 2021. – 418 арк. – Додатки: арк. 413-418. – Бібліогр.: арк. 361-412
403824
  Кучерук М.М. Держава як суб"єкт реалізації принципу протидії тероризму в міжнародному праві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 109-114. – ISSN 2220-1394
403825
  Балюк Г.І. Держава як суб"єкт регулювання еколого-правових відносин в Україні // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 202-205. – ISBN 978-966-7957-20-9
403826
  Кузьменко А. Держава як суб"єкт розвідувальної діяльності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 66-87.
403827
  Трунова Г. Держава як суб"єкт соціального партнерства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-30.
403828
  Семчик О.О. Держава як суб"єкт фінансових правовідносин / О.О. Семчик; За ред. Л.К. Воронової. – Київ : Юридична думка, 2006. – 116с. – ISBN 966-8602-37-4
403829
  Чернадчук Т. Держава як суб"єкт фінансових правовідносин // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 112-115. – ISSN 0132-1331
403830
  Гладких Д. Держава як суб"єкт цінового регулювання : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 4. – С. 53-59 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
403831
  Шумило М. Держава як суб"єкт юридичної відповідальності перед людиною у кримінальному процесі / М. Шумило, О. Андрушко // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 8. – С. 15-33. – ISSN 1026-9932
403832
  Власов М.О. Держава як суспільний інститут в ідеології іспанських фалангістів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 21-23
403833
  Дзера Ю.М. Держава як учасник цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дзера Ю.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв
403834
  Дзера Ю.М. Держава як учасник цивільних правовідносин : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Дзера Ю.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л. 200-201. – Бібліогр.: л. 201-223
403835
  Отраднова О.О. Держава як учасник цивільно-правових деліктних правовідносин // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 135-142. – ISSN 2227-796X


  The article is devoted to the analysis of states participation in civil relations of noncontractual damage compensation (torts). The author explores problematic questions of states characteristic as a victim in torts and a possibility to use articles ...
403836
   Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х - перша половина 2011 рр.) / [кер. проекту М.С. Кармазіна ; упоряд.: Т.А. Бевз (координатор проекту), Д.В. Вєдєнєєв, П.П. Гай-Нижник та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 807, [1] с. – ISBN 978-966-02-6136-5
403837
  Булдакова О. Держава, влада та право в політичних концепціях Августина Блаженного та Фоми Аквінського: еволюція ідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються дві значимі політичні концепції Середньовіччя, які були сформульовані Августином Блаженним (354-430) та Фомою Аквінським (1225-1274). На основі їх аналізу робиться спроба встановити зв"язок між змістовним наповненням вчень та ...
403838
  Шаповал В. Держава, влада, народ як категорії конституціоналізму // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 151-174. – ISSN 1026-9932
403839
  Оніщенко Н.М. Держава, громадянське суспільство та громадське життя: деякі аспекти розгляду // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 92-97. – ISSN 0869-2491
403840
  Томенко М. Держава, де убивають журналістів // Сільські вісті, 2002. – 10 грудня


  Із доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації на парламентських слуханнях "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні"
403841
  Бучма О. Держава, релігія і право в контексті творення громадянського суспільства в Україні // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 68-70
403842
  Терюханова І. Держава, роботодавці, особи з інвалідністю: шляхи співпраці : соціальне партнерство / І. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 47-51 : Рис.
403843
  Давиденко В.В. Держава, як суб"єкт економічних відносин: від давніх часів до сьогодення // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 50-52. – ISBN 966-660-151-6
403844
   Держава: поняття, основні ознаки, функції та форми / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, І.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, В.В. Латишева, Д.Д. Татакі, Б.Г. Шевченко, Т.О. Чернов // Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, Т.М. Моісеєва, І.М. та ін. Чістякова. – Київ : Каравела, 2019. – С. 59-68. – ISBN 978-966-2229-97-4
403845
  Бабенко В.О. Державана політика підтримки експорту та економічна безпека // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 3-6
403846
  Волковецький С. Державець, світоч нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 2


  До 155-річчя митрополита Андрея Шептицького.
403847
  Лисик В.М. Держави-покровительки та їх роль в імплементації міжнародного гуманітарного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 303-306


  Стаття присвячена дослідженню правового статусу держав-покровительок та їх ролі в механізмі імплементації норм міжнародного гуманітарного права.
403848
  Зубець М. Держави міцніють прихильністю до науки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 15-21. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
403849
  Дорошко М.С. Держави пострадянського простору у світовій політиці / М.С. Дорошко, Н.В. Шпакова. – Київ : Знання, 2010. – 66, [2] с. – Бібліогр.: с. 65. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; № 4-2010 ; Серія "Міжнародна"). – ISBN 978-966-346-843-3
403850
  Шевченко О. Держави та міждержавні утворення як актори врегулювання глобальних кліматичних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 18-23. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Принциповим питанням розв"язання проблеми глобальної зміни клімату є визначення учасників процесу врегулювання змін клімату й обсягів їхньої компетенцій та сфер відповідальності. Одними із провідних міжнародних акторів подолання глобальних кліматичних ...
403851
  Благой Д.Д. Державин / Д.Д. Благой. – Москва : Художественная литература, 1944. – 95 с.
403852
  Западов А.В. Державин / А.В. Западов. – М : Молодая гвардия, 1958. – 236 с.
403853
  Серман И.З. Державин / И.З. Серман. – Л. : Просвещение, 1967. – 119 с.
403854
  Михайлов О.Н. Державин / О.Н. Михайлов. – М. : Молодая гвардия, 1977. – 335 с.
403855
  Ходасевич В.Ф. Державин / В.Ф. Ходасевич. – Москва : Книга, 1988. – 328 с. – ISBN 5-212-00076-9
403856
  Ходасевич В.Ф. Державин / В.Ф. Ходасевич. – Москва : Мысль, 1988. – 285 с. – ISBN 5-244-00346-1
403857
  Ходасевич В.Ф. Державин / В.Ф. Ходасевич. – Москва : Книга, 1988. – 384 с. – ISBN 5-212-00073-4
403858
  Глинка Н.И. Державин в Петербурге / Н.И. Глинка. – Л : Лениздат, 1985. – 232 с.
403859
  Дальний Б.Д. Державин в Тамбове / Б.Д. Дальний, Д. Богданов. – Тамбов, 1947. – 47с.
403860
  Астаф"єв О.Г. Державин Володимир Миколайович (-культуролог, літературознавець, критик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 427-428. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
403861
  Коровин В.Л. Державин и 1812 год: о смысле и композиции "Гимна лироэпического на прогнание французов из отечества" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 42-52. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 6). – ISSN 0321-1711


  В статье анализируется композиция и система образов державинского "Гимна лироэпического на прогнание французов из отечества", впервые опубликованного в янв. 1813 г. Автор уточняет происхождение и функцию некоторых образов и мотивов этого произведения.
403862
   Державин и Карамзин в литературном движении XVIII-начала XIX века = XVIII век. Сборник 8. – Ленинград : Наука, 1969. – 354, [1] с.
403863
  Ионин Г.Н. Державин и русская поэзия 1800-х1810-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10640 / Ионин Г.Н.; ЛГУ. – Л., 1971. – 19л.
403864
   Державі Народові Закону : 20 років Управлінню державної охорони України : [збірник] / [редкол.: І.О. Калінін (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2011. – 391, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-187-132-7


  У пр. № 1739289 напис: З повагою від складу УДО України. Підпис.
403865
  Гаркуша В.В. Державна автомобільна інспекція в структурі МВС України: напрямки та перспективи реформування // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 90-95. – ISSN 2306-9082
403866
  Дідик Н.І. Державна автомобільна інспекція як суб"єкт, уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 40-44
403867
  Кульчій І.М. Державна аграрна політика України у сфері сталого розвитку сільських територій: правовий аспект // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 116-125. – ISSN 2224-9281
403868
  Лега В.В. Державна аграрна політика як ключовий фактор розвитку сільських територій в Україні / В.В. Лега, О.М. Шор // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 126-130. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
403869
  Багай Н.О. Державна аграрна політика: сучасні законодавчі засади // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 70-73. – ISBN 978-966-419-269-6
403870
  Крупка О.В. Державна адміністрація та суд на Волині у кінці XV - середині XVI ст.: уряд старости // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 152-156. – ISSN 2077-1800
403871
  Білинська М.М. Державна акредетація закладів охорони здоров"я в Україні: аналіз сучасного стану законодавчого забезпечення / М.М. Білинська, М.В. Рудий, В.І. Семенюк // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 76-80. – Бібліогр.: 13 назв
403872
  Чорнойван Я.В. Державна акредитація вищих духовних навчальних закладів в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 217-222. – ISSN 2076-1554
403873
  Дешко Л. Державна акредитація закладів охорони здоров"я // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 31-37
403874
   Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : монографія / [В.Л. Федоренко, Я.О. Берназюк, М.М. Білинська та ін.] ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Ліра-К, 2019. – 522, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 520-522. – Бібліогр.в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-34-9
403875
  Лелюк Ю.М. Державна антициклічна політика як інститут зниження рівня невизначенності в складних економічних системах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 51-53. – Бібліогр.: 7 назв
403876
  Складанівський О.Л. Державна аудиторська служба України - центральний орган державного фінансового контролю // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 133-135. – ISBN 978-966-654-490-5
403877
  Давидова О. Державна безпека як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 74-77
403878
  Корж І.Ф. Державна безпека: методологічні підходи до системи складових поняття / І.Ф. Корж, // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 72-78
403879
   Державна бібліографія на Україні (1922-1962).. – Харків, 1962. – 84 с.
403880
   Державна бібліографія на Україні (1922-1962).. – Харків, 1967. – с.
403881
   Державна бібліографія на Україні (1922-1962).. – Харків, 1972. – с.
403882
  Агеєва В. Державна бронза й Капітолій. Як народився наратив "залізної держави" в українській поезії міжвоєнної доби // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 21 (705), 28.05- 3.06.2021. – С. 40-45. – ISSN 1996-1561
403883
  Тимощук О. Державна варта української держави (історико-юридичний аналіз) / Олександр Тимощук; НАНУ, Вища школа права при Ін-ті держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ, Мін-во внутр. справ України, Ун-т внутр. справ. – Харків, 1998. – 72с. – ISBN 5-8238-0610-8
403884
  Тужик В.В. Державна виконавча влада в Україні: поняття та сутність // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 66-70. – ISSN 1563-3349
403885
  Стаднік Г.В. Державна виконавча служба України як суб"єкт публічної фінансової діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 24-32
403886
  Салашний П. Державна виконавча служба: ефект присутності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 64-66.
403887
  Салшний П. Державна виконавча служба: ефект присутності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 22-25.
403888
  Скомороха Л.В. Державна виконавча служба: історія і сучасність / Л.В. Скомороха, Л. Скомороха // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.94-99. – ISSN 0132-1331
403889
  Скрипнюк В.М. Державна влада в контексті теорії системного аналізу політики Девіда істона // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.14-19. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
403890
  Крусян А. Державна влада в системі сучасного українського конституціоналізму // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 13-21. – ISSN 1561-4999
403891
  Скрипнюк О.В. Державна влада в Україні: питання вдосконалення її організації та розвитку на сучасному етапі // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 8-11. – ISSN 2413-1342
403892
  Скрипнюк В. Державна влада в Україні: проблеми взаємодії політики і управління // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.14-21. – ISSN 0132-1331
403893
  Євтушенко О.Н. Державна влада і місцеве самоврядування в незалежної Україні та їх роль в демократизації політичної системи // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 390-397. – ISSN 2076-1554
403894
  Євтушенко Г.Н. Державна влада і місцеве самоврядування в політичній системі України: теоретичний аспект // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 320-328
403895
  Рябошапко Л. Державна влада і свобода віросповідання у місті Львові: становлення, розвиток, дискримінація, відновлення / Л. Рябошапко, Л. Ярмол, Я. Бишкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 10-18. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
403896
  Коваль М. Державна влада та адвокатура в світлі забезпечення справедливого судочинства в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 45-54
403897
  Кириченко В. Державна влада та акціонерні земельні банки під час першої світової війни (досвід взаємодії) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 133-142. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті розглянено відносини, що склалися між приватними іпотечними банками та владними інституціями в специфічних умовах правового регулювання зумовлених Великою війною. Розглянуто механізм взаємодії уряду та фінансових кіл щодо узгодження ...
403898
  Магдич О. Державна влада та католицька церква за правління Владислава І Германа (1079-1102) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 4–12. – ISSN 2309-9356
403899
  Вітер Д. Державна влада у світлі громадянської думки // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 69-73.
403900
  Жаровська І. Державна влада як детермінант соціального публічно-правового конфлікту // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 196-203. – ISSN 0132-1331
403901
  Селіванов В. Державна влада як елемент державно упорядженого суспільства в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 10-17. – ISSN 0132-1331
403902
  Чехович Тетяна Валеріївна Державна влада як інститут конституційного права України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чехович Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
403903
  Чехович Тетяна Валеріївна Державна влада як інститут конституційного права України : Дис. ... канд. юрид.наук: 12.00.02 / КНУТШ; Чехович Т.В. – Київ, 2005. – 218л. – Бібліогр.: л.199-218
403904
  Ковальська В.В. Державна влада: поняття, риси, співвідношення з механізмом держави // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
403905
  Круш П.В. Державна власність і державне регулювання в трансформаційній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 76-82.


  Розглядаються методологічні аспекти реформування державної власності в трансформаційній економіці. Доводиться необхідність посилення функції державного регулювання процесів системного перетворення державної власності як необхідної умови нарощування ...
403906
  Мочерний С.В. Державна власність на службі приватного капіталу / С.В. Мочерний. – К, 1984. – 155с.
403907
  Залєвська-Шишак Державна власність у трансформаційній економіці : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Залєвська-Шишак А.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 217л. + Додатки: л.208-217. – Бібліогр.: л.188-207
403908
  Залєвська-Шишак Державна власність у трансформаційній економіці : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічн. наук : спец. 08.00.01. - Економічна теорія та історія економічної думки / Залєвська-Шишак А.Д. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
403909
  Кравчук О.О. Державна власність як матеріальна основа діяльності держави в сучасних умовах: деякі питання ефективності управління // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 220-227. – ISSN 1563-3349
403910
  Кравчук О.О. Державна власність як форма власності в Україні (аксіологічний аспект) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 104-109. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (14))
403911
  Головінов О.М. Державна власність: аналіз з погляду її суперечностей // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 77-80. – ISSN 1729-7206
403912
  Шкільняк М.М. Державна власність: методи ефективного управління // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 254-259. – (Економічні науки ; Вип. 4 (46)). – ISSN 1728-4236
403913
  Яценко С.С. Державна гарантія як можлива підстава націоналізації // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 192-194. – ISBN 978-617-7605-90-3
403914
  Карпінський Ю.О. Державна геодезична мережа України 1 класу: геоінформаційний аналіз квадратів : геоінформатика і кадастр / Ю.О. Карпінський, Ю.А. Стопхай // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 24-29 : Карти, мал. – Бібліогр.: 7 назв
403915
  Штокал І.О. Державна дипломатична політика України: історія і сучасність // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 258-259
403916
  Лиман С. Державна діяльність іспанського короля Філіпа II у творчості істориків українських земель Російської імперії (XIX – початок XX ст.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 2 (44). – C. 290-310
403917
  Шкабко С. Державна діяльність Леоніда Кучми на посту прем’єр–міністра України (1992–1993 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
403918
  Теличко А. Державна діяльність М. Бажана в 1943-1949 роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 112-114. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати державну діяльність М. Бажана під час його перебування на посаді заступника Голови РНК УРСР в 1943-1949 рр. In the article we try to analyse statal activity of Mykola Bazhan during his co-heading of the Govermant of ...
403919
  Лебедєва О. Державна діяльність С. Єфремова // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 165-171.


  У статті простежується роль відомого українського суспільного діяча С. Єфремова у державному житті українського народу в 1917 р.
403920
  Кучер М. Державна діяльність Сильвестра і Олексія Адашева // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 20-21
403921
  Громико І. Державна домінантність визначення інформаційної безпеки України в умовах протидії загрозам / І. Громико, Т. Саханчук // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 130-134. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
403922
   Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року. – Київ, 2003. – 232с. – ISBN 966-7902-42-0
403923
  Булана О.О. Державна допомога вітчизняним суб"єктам господарювання та її трансформація в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 1 (662). – С. 18-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
403924
  Гогоц Т.Р. Державна допомога малозабепеченим сім"ям в США по наданню житла // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 27-33.
403925
   Державна допомога сім"ям з дітьми. – Київ, 1994. – 73 с.
403926
  Позняк О.В. Державна допомога як джерело фінансування неприбуткових організацій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 346-352. – (Право. Економіка. Управління)
403927
  Стюарт Ю. Державна допомого в окремих "чутливих" галузях економіки України / Ю. Стюарт, С. Цемнолонскіс // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 32-44. – ISSN 0131-775Х
403928
  Лазор О. Державна екологічна інспекція: організаційно-правовий аналіз та шляхи підвищення ефективності контролю // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.165-172. – ISBN 966-73-53-51-Х
403929
  Бобровська Н.В. Державна екологічна політика - ефективне природокористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 98-100 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
403930
  Туровська А.О. Державна екологічна політика - шлях до вирішення екологічних проблем країни // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 91-93. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
403931
  Федина К.М. Державна екологічна політика та принципи організації екологічного менеджменту в Україні / К.М. Федина, С.В. Ус // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне, 2013. – Вип. 19, № 4. – С. 228-234
403932
  Ільченко Ю.Б. Державна екологічна політика України: генезис та шляхи подальшого її розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 18-24. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
403933
  Лосієвський І.Я. Державна експертиза культурних цінностей: актуальні проблеми регламентування та практики // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 25. – С. 26-31


  Розглядаються стан і перспективи регламентування експертизи культурних цінностей в Україні, актуальні питання експертної практики.
403934
  Базилюк Я.Б. Державна експортна зернова стратегія України в контексті розвитку світової продовольчої кризи / Я.Б. Базилюк, І.В. Дергалюк, С.В. Давиденко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 104-112. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячена аналізу ключових перешкод розвитку національного зернового експортного потенціалу України та обгрунтуванню організаційно-економічного механізму його розвитку. Наведено ряд пропозицій щодо вирішення відповідної проблематики, зокрема ...
403935
  Ажажа М.А. Державна електронна підтримка процесу модернізації вищої освіти України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 70-75. – ISSN 2306-6814
403936
  Кирилич В.П. Державна етнополітика Польщі та питання збереження самобутності української меншини. 1989-1998 рр. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 87-96. – ISBN 966-7196-06-2
403937
  Андріяш В.І. Державна етнополітика України в умовах глобалізації : монографія / В.І. Андріяш ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 324, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283-324. – ISBN 978-966-336-281-6
403938
  Ляшенко О. Державна етнополітика України: науковий і законодавчий аспекти // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 6. – С. 129-140. – ISSN 2220-1394
403939
  Воротін В. Державна європейська інтеграційна політика розвитку України // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.33 - 43
403940
  Ортинський В. Державна єдність і територіальна цілісність України як об’єкти правового забезпечення
403941
  Гай-Нижник Державна жандармерія ЗУНР - ЗО УНР: зародження та інституціалізація (1918–1919 рр.) / Гай-Нижник, І. Фурман // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 49-55. – ISSN 0130-5247
403942
  Більовський О.А. Державна житлова політика України: проблема соціально-економічної ефективності : аналіт. доповідь / О.А. Більовський ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 131, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-289-6
403943
  Лисенко Б. Державна житлова політика України: проблеми та шляхи їх подолання // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3-4/7-12 (23-24). – С. 133-139.
403944
  Іщенко І.А. Державна забезпеченість правового регулювання у контексті розвитку системи соціального регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 66-73. – ISSN 1563-3349
403945
  Ященко Л.І. Державна заслужена капела бандуристів Української РСР / Л.І. Ященко. – К., 1970. – 84с.
403946
  Іванов П. Державна заслужена капела бандуристів УРСР та її зарубіжні гастролі // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 251-255
403947
  Сафонов І. Державна застава закупівля зерна-важливий захід підтримки аграрних товаровиробників // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 77-81. – ISSN 0132-1331
403948
  Настечко К.О. Державна земельна погоджувальна служба: absque omni exceptione // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 202-206
403949
   Державна земельна політика в Україні: стан і стратегія розвитку // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 3 (107). – С. 2-31
403950
  Ковальчук Т.Г. Державна земельна політика як гарантія правопорядку у сфері земельних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 100-103. – ISBN 978-966-7957-18-6
403951
  Лапіка Р. Державна зрада: Десять п"єс американця про Україну. / Р. Лапіка. – К., 1995. – 512с.
403952
  Маркін В. Державна зрада: окремі проблеми кримінально-правової кваліфікації // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 155-158
403953
  Ідрісов Д.І. Державна ідеологія в дисертаціних роботах з історії та відгуках на них за радянської доби // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
403954
  Середа А.М. Державна ідеологія та її основні ознаки в імперську добу (кінець XVIII – початок XX ст.): історико-правовий вимір // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 13-20. – (Юридичні науки ; № 4)
403955
  Щербак В.О. Державна ідея в ранньомодерній Україні / Віталій Щербак. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – 219, [1] с. : портр. – Імен. покажчик: с. 216-219. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-949-015-5
403956
  Оліфіренко Л.Д. Державна інвестиційна політика залучення капіталу на фондовому ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 141-146. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
403957
  Єдамова А.М. Державна інвестиційна політика та інвестиційний процес в умовах посткризового періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 131-132
403958
  Костромський М.В. Державна інвестиційна політика та її вплив на економічний розвиток України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 152-155.
403959
  Ілляшенко С.М. Державна інвестиційна політика України в посткризовий період // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 36. – С. 357-365
403960
  Андрущенко І. Державна інвестиційна політика як регулятор активізації ринку цінних паперів в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 10. – С.71-73
403961
  Поєдинок В. Державна інвестиційна політика: поняття, об"єкт, цілі, принципи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-37. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються загальні питання державної інвестиційної політики як напряму державної економічної політики. Державна інвестиційна політика повинна бути спрямована на створення загального ефективного правового механізму руху капіталів та захист ...
403962
  Гоцуляк Л. Державна інвестиційна політика: цілі та завдання в умовах формування інноваційної економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 33-36. – ISSN 1810-3944
403963
  Дзюбенко О.М. Державна інвестиційно-інноваційна політика розвитку лісового сектора: еколого-економічні аспекти та механізми реалізаці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 159-165. – ISSN 2222-4459
403964
  Черваньов Д.М. Державна інноваційна політика / Д.М. Черваньов, З.С. Варналій // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-17. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Розглядається суть, основні методи та значення інноваційної політики держави. Висвітлюються основи формування системи управління державною інноваційною політикою. Розкривається суть, організація та державна підтримка малого інноваційного бізнесу.
403965
  Вацьковські К.С. Державна інноваційна політика Польщі / К.С. Вацьковські, Л.Ю. Гордієнко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 15-16 листоп. 2018 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2018. – C. 34-41. – ISBN 978-966-8177-8177-93-4
403966
  Алексеева К.А. Державна інноваційна політика та економічний розвиток // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 243-249
403967
  Лаврук О. Державна інноваційна політика та її функціональна спрямованість на розвиток тваринництва // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 74-81. – ISSN 2414-4436
403968
  Гайдук Л.А. Державна інноваційна політика як рушійна сила ефективного розвитку економіки України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 10-17
403969
  Петровська І.П. Державна інноваційна політика як складова економічного розвитку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 105-108
403970
  Атаманова Ю. Державна інноваційна політика: проблеми правового визначення та законодавчого закріплення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 49-59.
403971
  Ванін О. Державна інспекція сільського господарства: повноваження та особливості проведення перевірок / О. Ванін, В. Кашпоров // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)
403972
  Дараганова Н.В. Державна інспекція України з питань праці як один із основних елементів системи державного управління питаннями охорони праці // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 40-46. – ISSN 2222-5374
403973
  Гончарова К.В. Державна інспекція ядерного регулювання України як суб"єкт трудового права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 310-314. – ISSN 1563-3349
403974
  Чорноус А. Державна інформаційна інфраструктура як правова та організаційна платформа діяльності публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 332-334
403975
  Дрешпак В. Державна інформаційна політика в період реформ:до питання про ретроспективний аналіз // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.36-43. – ISBN 966-7800-16-4
403976
  Василюк І.П. Державна інформаційна політика в Україні: стан і перспективи // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 218-220
403977
  Еделєва М.А. Державна інформаційна політика в умовах модернізації політичної системи сучасної України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 203-206. – ISSN 2076-1554
403978
  Потапенко О.К. Державна інформаційна політика та безпека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються головні напрямки та завдання державної інформаційної політики сьогодні, сучасний стан ЗМІ, та актуально-проблемні питання щодо забезпечення інформаційної безпеки держави. В статье рассматриваются главные направления и задания ...
403979
  Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна безпека України: політико-правові аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 5. – С. 108-110. – ISSN 0132-1331
403980
  Кост І. Державна інформаційна політика у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-37. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Стратегія європейської інтеграції та транзитивний стан політичної системи України впливає на політичні та економічні пріоритети і програми співробітництва держави з європейськими інституціями у сфері інформації і комунікації, зокрема, на розвиток ...
403981
  Мороз Н.С. Державна інформаційна політика України у сфері інформатизації діяльності органів державної влади // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 42-47. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
403982
  Еделєва М.А. Державна інформаційна політика України: аналіз вітчизняного та закордонного досвіду // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 272-274. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
403983
  Рябоконь О. Державна інформаційна політика формування інформаційного суспільства: зарубіжний досвід // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 97-114. – ISSN 2224-9516


  Розкрито роль державних інститутів розвинутих країн у процесі формування інформаційного суспільства. Розглянуто головні правові процеси та специфіку державної політики із забезпечення впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій до економічної та ...
403984
  Чічановський А.А. Державна інформаційна політика, інформаційний простір, свобода слова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-45. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розглядаються питання взаємовпливу і взаємозалежності таких важливих аспектів інформаційного процесу, як інформаційна політика, інформаційний простір і свобода преси.
403985
  Степанов В.Ю. Державна інформаційна політика: концептуальні напрями розвитку на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 114-118. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
403986
  Степанов В.Ю. Державна інформаційна політика: концепція інформаційної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 86-91. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
403987
  Степанов В.Ю. Державна інформаційна політика: мета та теоретичні засади реалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 60-63. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
403988
  Турченко Ю.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти здійснення // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 248
403989
  Арістова І.В. Державна інформаційна політика: правова інформатизація органів внутрішніх справ України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 9. – С.3-10. – Бібліогр.: 7 н.
403990
   Державна інформаційна система "Ліси України" - основа інформатизації лісової галузі України / В.В. Богомолов, А.В. Полупан, Т.А. Кочнева, Л.В. Алексєєв, О.В. Остапчик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 6-9 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
403991
   Державна історична бібліотека України : нові надходження за 2007 рік // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 274-312. – ISSN 0869-3595


  До анотованого бібліографічного списку відібрано видання, що надійшли до Державної історичної бібліотеки України у другій половині 2006 року та відповідають тематиці історії, історичних та суміжних дисциплін.
403992
   Державна історична бібліотека України (1939-2009) : бібліографічний покажчик / Мін-во культури і туризму України ; Держ. заклад "Державна іст. б-ка України" ; [ укладачі: В.П. Кисельова, Т.С. Кудласевич, О.В. Михайлова ; ред. С.І. Смілянець ; відп. за вип. А.В. Скорохватова ]. – Київ : Арістей, 2009. – 132 с. – ISBN 978-966-381-016-4
403993
   Державна історична бібліотека України 1939-2009 [Електронний документ] : путівник до 70-річчя / М-во культури і туризму України. – Київ : ВАРТО ; Ніка Гейм, 2009. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Windows XP/Vista ; розподільча здатність екрану: 1024х768 ; Привод CD-ROM. - Назва з етикетки диску
403994
  Стасів О. Державна кадрова політика України в сфері державної служби // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 48-50
403995
  Варакіна Н.О. Державна кадрова політика України у сфері державної служби: реалії сьгодення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 64-67. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
403996
  Буткевич С.А. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України як суб"єкт державного фінансового моніторингу // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 35-39
403997
  Гедзюк О. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку як суб"єкт державного фінансового моніторингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 108-109
403998
  Коваль В.В. Державна конкурентна політика в механізмі забезпечення національної економічної безпеки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 215-222. – ISSN 2524-003X
403999
  Захарчук А.С. Державна концепція в програмах політичних партій України початку 20 століття // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 16-28
404000
  Леонова А. Державна культурна політика України: нормативно - правовий аспект // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.300-306. – ISBN 966-73-53-51-Х
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,