Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
402001
  Чумак Е.П. "Жанры СМИ. Реклама" : (урок русского языка в 11 классе) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2010. – № 6 (36). – С. 29-36
402002
  Добровольская Г.Н. "Жар-птица" и "Петрушка" И.Ф. Стравинского / Г.Н. Добровольская. – Л, 1963. – 56с.
402003
  Осійчук А.С. "Жах душі" - готична основа "страшних" новел Е.А. По // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 53-54
402004
   "Ждем вестей из Вологды". – Архангельск, 1978. – 96с.
402005
  Кузнецов Л.М. "Жду леопарда...." / Л.М. Кузнецов. – Москва, 1969. – 96 с.
402006
  Набитович І. "Жебрак, мандрівник, лицар і поет..." // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 48-53. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
402007
  Прусенко Г.Є. "Жезл Аарона" Андрея Белого как метатекст // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 339-348


  Стаття присвячена окресленню метатекстуальних параметрів праці Андрія Бєлого "Жезл Аарона", що розглядається у якості частини метатексту А. Бєлого 1916-1922-го років
402008
  Пономарева Е. "Железный закон олигархии". К вопросу о том, кто правит Америкой // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 9. – С. 34-47. – ISSN 0130-9625
402009
  Урляпов В.Ф. "Железный остров", по ошибке принятый за архипелаг // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 70-77. – ISSN 0321-5075
402010
  Таратухин С. "Железный полковник" : Советский спецназ во Второй Мировой войне // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 3. – С.30-37


  (Полковник Дмитрий Николаевич Медведев.)
402011
  Хигерович Р.И. "Железный поток" А. Серафимовича / Р.И. Хигерович. – Москва, 1968. – 102с.
402012
  Жаров А. "Железо" IBM 2000 или все о современном компьютере : Ежегодник / А. Жаров. – 7-е изд., исправ. и дополн. – Москва : МикроАрт, 2000. – 352с. – ISBN 5-88579-016-7
402013
  Крюков В. "Жемчужина Африки", утопленная в крови // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 10. – С. 20-21. – ISSN 0234-1670


  Фільм про Африку "Последний король Шотландии"
402014
  Помазов А.А. "Жемчужина любит прятаться в неброской оболочке" Урок по изучению японской классической поэзии // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2013. – № 4. – С. 29-33
402015
  Дубровский А.Х. "Жемчужина России" / А.Х. Дубровский. – Москва, 1985. – 81с.
402016
  Сергеева Елена "Жемчужина" - брэнд раскрученный : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 58-59 : Фото
402017
  Каркавіцас А. [Жебрак / А. Каркавіцас. – Афіни : Естія, 1997. – 196 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 31]). – ISBN 960-05-0151-3
402018
  Винниченко Т. Жан-Франсуа Шампольон: голоса иероглифов // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 4 (92). – С. 33-47. – ISSN 1819-6268
402019
  Дьяконова І.Л. Жанрові та дискурсивні особливості комунікативної ситуації флірт (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дьяконова Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 211 л. + CD. – Додатки: л. 207-211. – Бібліогр.: л. 181-204
402020
  Дьяконова І.Л. Жанрові та дискурсивні особливості комунікативної ситуації флірт (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дьяконова Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
402021
  Безверха Зоя Андріївна Жанрові та лексико-стилістичні особливості матеріалів преси з проблем Чорнобильськоі аварії на грунті їх кваліметричного та семантичного аналізу : автореф. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Безверха Зоя Андріївна ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 20 с.
402022
  Должанська Ю.В. Жанрові та мотивні особливості повісті Сергія Мушника "Маки" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 171-175. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджуються жанрові та мотивні структуранти ліричної повісті С. Мушника "Маки", аналізуються особливості передачі письменником психологічних переживань своїх героїв через діалоги, авторські відступи, описи природи. Акцентується увага на ...
402023
  Гетьман З.О. Жанрові теорії перекладу (іспанська та українська мови) = El genero textual y la traduccion (espanol-ucraniano) : підручник для студ. ВНЗ / З.О. Гетьман, І.С. Орлова ; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2014. – 467, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-467. – ISBN 978-617-7241-16-3


  У примірнику №1689519 напис: Шановні студенти, ставтеся з повагою до книжок. Підпис
402024
  Хайдер Т.В. Жанрові трансмутації фантастики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 520-525. – (Б-ка Ін-ту філології)
402025
  Бондарева О. Жанрові трансформації біографічної драми у 80-90-і роки XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто цілу низку біографічних драм, які в українській літературі кінця XX століття майже ізольовані від тотального впливу постмодерністської стилістики; визначено параметри трансформацій біографічних жанрів на драматургічних теренах, окреслено ...
402026
  Настенко С.В. Жанрові трансформації іспанської поезії ХІІ - ХХ століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 204-209


  У статті висвітлено літературознавчий та культурологічний аспекти жанрової трансформації іспанської поезії потягом ХІІ - ХХ століть, окреслено основні принципи розвитку через онтологічний підхід. В статье освещен литературоведческий и ...
402027
  Топуз А. Жанрові трансформації сучасного історичного роману ("Червоне і зелене" А. Мердок та "Тіні зникомі" В. Шевчука) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто жанрові трансформації українського й англійського історичного роману другої половини ХХ ст. на матеріалі творчості А. Мердок та В. Шевчука. This article investigates the modification of Ukrainian and English novel in the second half of the ...
402028
  Білецький Ф.М. Жанрові форми літературної критики / Ф.М. Білецький. – Дніпропетровськ, 1989. – 52 с.
402029
  Васильев Е.М. Жанровіе новации в русской постмодернистской драматургии (пьеса-сиквел, пьеса-римейк, пьеса-ремикс) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 227-241. – ISBN 966-72-77-79-8
402030
  Павлюх М. Жанровіі та стильовіі особливостіі жііночого видання "Мета" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 183-192


  Досліджена історія виходу жіночого часопису "Мета" 1908 р. Виокремлено головні жанри журналу. Простежено процес розвитку жіночої преси, зокрема жіночого часопису "Мета", який був органом жіночої організації - українських поступових жінок. Вивчено ...
402031
  Карпенко С. Жанрово-видовий феномен української народної казки // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 58-67. – ISSN 2225-5095
402032
  Калинюк Е.А. Жанрово-детерминированные особенногсти функционирования пространственных описательных фрагментов в научно-фантастическом тексте (на материале романа Г. Уэллса "The War of the Worlds") // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 36-44
402033
  Петриченко Марина Викторовна Жанрово-драматургический поиск и специфика трактовки литературных первоисточников в оперном творчестве В.Губаренко : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.00.02 / Петриченко Марина Викторовна; Мин-во культуры Украины, Киев. Государственная консерватория им. П.Чайковского. – К., 1992. – 20л.
402034
   Жанрово-композиционное своеобразие реалистического повествования. – Вологда, 1982. – 176с.
402035
  Чамата Н. Жанрово-композиційна організація вірша Т. Шевченка "Три літа" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9 (609). – С. 18-22. – ISSN 0236-1477


  У статті визначається композиційна модель елегії "Три літа", аналізуються сюжетотвірнв чинники та стилістичні засоби
402036
  Барабаш М. Жанрово-композиційна парадигма та паракомпозиційні експерименти у збірці Івана Франка "На лоні природи і инші оповідання" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 45-53. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
402037
  Мединська О. Жанрово-композиційні інваріанти роману-хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 155-167. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
402038
  Ярошенко Р. Жанрово-композиційні особливості псалмів та їх лінгвістичний аналіз // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-40. – Бібліогр.: с. 40; 15 назв
402039
  Філіпенко Є.С. Жанрово-комунікативні особливості фейлетонів у газеті "Червоний степ"(1924—1925) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 173-178


  Статтю присвячено аналізу рубрики "Маленький фейлетон", яка виходила в газеті "Червоний степ" протягом 1924-1925 рр. Досліджено частоту появи рубрики, особливості розміщення текстів на шпальтах видання, здійснено їх тематичний аналіз. Зроблено висновки ...
402040
  Слюсаренко М.І. Жанрово-комунікаційні особливості памфлетів Миколи Хвильового доби "Камо грядеши" : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Слюсаренко Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – 186 арк. – Додатки: арк. 161-163. – Бібліогр.: арк. 164-186
402041
  Слюсаренко М.І. Жанрово-комунікаційні особливості памфлетів Миколи Хвильового доби "Камо грядеши" : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Слюсаренко Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
402042
  Кудринецький С.М. Жанрово-семантичний простір коломийки в українській музиці : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Кудринецький Сергій Миколайович ; М-во культури України ; Львів. нац. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
402043
  Гончарова-Грабовская Жанрово-стилевая парадигма современной русскоязычной драматургии Беларуси // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 17-24
402044
   Жанрово-стилевая эволюция реализма. – Фрунзе, 1988. – 127с.
402045
   Жанрово-стилевое взаимодействие лирики и эпоса в русской литературе 18-19 веков. – М., 1986. – 160с.
402046
   Жанрово-стилевое единство художественного произведения. – Новосибирск, 1989. – 128с.
402047
  Матвеева Ирина Соломоновна Жанрово-стилевое своеобразие английской детской литературной сказки 1840-1860-х годов : Автореф дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Матвеева Ирина Соломоновна ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 20 с.
402048
  Матвеева Ирина Соломоновна Жанрово-стилевое своеобразие английской детской литературной сказки 1840-1860 годов : Дис... канд.филол.наук: 10.01.05 / Матвеева Ирина Соломоновна; Днепропетровский гос.ун-т. – Днепропетровск, 1984. – 209л. – Бібліогр.:л.187-209
402049
  Щеглова Г.Н. Жанрово-стилевое своеобразие драматургии Леонида Леонова / Г.Н. Щеглова. – М, 1984. – 239 с.
402050
   Жанрово-стилевое своеобразие многонациональной советской литературы. – Фрунзе, 1980. – 135с.
402051
   Жанрово-стилевое своеобразие многонациональной советской литературы. – Фрунзе, 1981. – с.
402052
  Сиротенко В.П. Жанрово-стилевое своеобразие повестей А.Димарова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Сиротенко В.П.; АН УССР.Ин-т литературы им.Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 16л.
402053
  Неженец Николай Иванович Жанрово-стилевое своеобразие поэзии И.З.Сурикова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Неженец Николай Иванович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 26л.
402054
  Михед П.В. Жанрово-стилевое своеобразие романов В.Т.Нарежного : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Михед П.В.; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1981. – 23л.
402055
  Кобцева И.Ф. Жанрово-стилевое своеобразие украинской советской историко-революционной повести 20-х гг. : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Кобцева И.Ф. ; Харьков. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1974. – 33 с.
402056
  Заярная И.С. Жанрово-стилевые аспекты современной поэзии: Тимур Кибиров, Дмитрий Быков, Максим Амелин / И.С. Заярная ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Логос, 2015. – 135, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 132-135 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-171-957-5
402057
   Жанрово-стилевые искания в литературе социалистического реализма. – Л., 1988. – 132с.
402058
  Мусиенко С.Ф. Жанрово-стилевые искания в совредменной польской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: 643 / Мусиенко С.Ф.; АН СССР.Ин-т славяноведения и балканистики. – М, 1971. – 19л.
402059
   Жанрово-стилевые искания и литературный процесс. – Алма-Ата, 1988. – 87с.
402060
   Жанрово-стилевые искания современного кинематографа республик Закавказья. – Москва, 1982. – 115 с.
402061
  Пахомова М.Ф. Жанрово-стилевые искания современной прозы Карелии / М.Ф. Пахомова. – Петрозаводск, 1981. – 173с.
402062
   Жанрово-стилевые искания современной советской прозы. – М., 1971. – 351с.
402063
  Козлова С.М. Жанрово-стилевые особенности русской советской сатирической комедии 50-х -- 79-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Козлова С.М. ; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1978. – 22 с.
402064
   Жанрово-стилевые проблемы в советской литературы. – Калинин, 1978. – 167с.
402065
   Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. – Калинин, 1980. – 164с.
402066
   Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. – Калинин, 1982. – 164с.
402067
   Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. – Калинин, 1983. – 120с.
402068
   Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. – Калинин, 1985. – 134с.
402069
   Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. – Калинин, 1986. – 165с.
402070
  Чумаченко Виктор Кириллович Жанрово-стилевые тенденции в современной русской советской лирике (к теории малых лирических форм) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Чумаченко Виктор Кириллович; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1987. – 24л.
402071
  Скляренко О.Б. Жанрово-стилістична домінанта оповідань Інгеборг Бахманн : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Скляренко Олеся Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Додатки: л. 222-235. – Бібліогр.: л. 186-221
402072
  Скляренко О.Б. Жанрово-стилістична домінанта оповідань Інгеборг Бахманн : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Скляренко Олеся Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
402073
  Коваль Ю.О. Жанрово-стилістична специфіка драматичних творів Піранделло та її відтворення у перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Присвячена аналізу жанрових та стилістичних особливостей драматичних творів Луїджи Піранделло. Дається коротка викладка естетично-літературних поглядів автора що суттєво полегшують розуміння творів, що так необхідно для правильного перекладу. Окрема ...
402074
  Орлова І.С. Жанрово-стилістичні аспекти номіналізації у перекладі текстів міждержавних угод // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 266-270
402075
  Морозова О. Жанрово-стилістичні особливості авторської колонки // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 186-193


  Розглядаються основні принципи подання матеріалів у жанрі інфотейнмент, аналізується специфіка текстів авторських колонок і використання прийому "розважання інформуванням" українськими колумністами. The research shows main principles of presenting of ...
402076
  Ситар Р.А. Жанрово-стилістичні особливості епічних поем середньовіччя у перекладі : )На матеріалі поеми "Слово о полку Ігорєвім" та її англомовних перекладів): Дис. ...канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Руслана Андріївна Ситар; Львівський нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів, 2006. – 236л. – Додаток: л.222-236. – Бібліогр.: л.191-221
402077
  Ситар Р.А. Жанрово-стилістичні особливості епічних поем Середньовіччя у перекладі ( на матеріалі поеми "Слово о полку Ігорєвім" та її англомовних перекладів) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Руслана Андріївна Ситар; КНУТШ. – Київ, 2006. – 23с. – Бібліогр.: 9 назв
402078
  Герман І.С. Жанрово-стилістичні особливості інформаційної замітки (на матеріалі запорізької преси 20-30-х рр.) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 27-29. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Інформаційна замітка - жанр газетної фнформації, що стисло і швидко повідомляє про конкретні факти, події і явища дійсності.
402079
  Кощій Ю.П. Жанрово-стилістичні особливості іспанської драми XX-XXI ст. в українських перекладах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Кощій Юлія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 214 л. – Бібліогр.: л. 178-214
402080
  Кощій Ю.П. Жанрово-стилістичні особливості іспанської драми XX-XXI ст. в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Кощій Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
402081
  Мороз В. Жанрово-стилістичні особливості кореспонденцій Т.Г. Шевченка // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 100-105. – ISSN 2413-0923
402082
  Голомідова Л. Жанрово-стилістичні особливості новели "Гріджія" Роберта Музіля // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 174-180. – ISSN 2308-4855
402083
  Довбня К.В. Жанрово-стилістичні особливості поезії Міри Баї // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 198-203


  Пропонована стаття розглядає питання про жанрово-стилістичні особливості поезії відомої поетеси середньовічного соціально-релігійного руху бгакті Міри Баї, а саме, важливу категорію поетики гінді - систему рас. Цей аспект вивчення творчості поетеси ще ...
402084
  Нестеренко Ю.В. Жанрово-стилістичні особливості публіцистики Юрія Макарова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 148-151


  У статті розкриваються жанрово-стилістичні особливості авторської колонки на прикладі творів Юрія Макарова. In the article the genre and stylistic features of author column are examined on the base of Yuriy Makarov"s works. В статье рассматриваются ...
402085
  Торосян О.М. Жанрово-стилістичні особливості резюме та супровідного листа // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 65-69. – Бібліогр.: Літ.: с. 68-69; 12 назв. – ISSN 1729-360Х
402086
  Мелішкевич С.В. Жанрово-стилістичні особливості французького патенту на винаходи / С.В. Мелішкевич, Я.І. Припишнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-47. – (Іноземна філологія ; Вип. 31)


  Статтю присвячено вивченню жанрово-стилістичних особливостей французького патенту на винаходи. На матеріалі патентів Франції, що одночасно відносяться до науково-технічного та офіційно-ділового стилю, розглядається відносна розмитість меж ...
402087
  Нечепуренко К.А. Жанрово-стильова домінанта оригіналу циклу Г.К. Честертона "Простодушність отця Брауна": доперекладацький аспект // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 82-84
402088
  Кизилова В.В. Жанрово-стильова еволюція прози для дітей та юнацтва другої половини XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Кизилова Віталіна Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ, 2014. – 427 л. – Бібліогр.: л. 371-427
402089
  Кизилова В.В. Жанрово-стильова еволюція прози для дітей та юнацтва другої половини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Кизилова Віталіна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
402090
  Чепалов О.І. Жанрово-стильова модифікація вистав західноєвропейського хореографічного театру 20 ст. : Автореф.дис. ... доктора мистецтвознавства: спец. 26.00.01 / Чепалов О.І.; Харівська державна академія культури. – Харків, 2008. – 32с. – Бібл.: 38 назв
402091
  Юндіна О.В. Жанрово-стильова обумовленість лексичних трансформацій в перекладі текстів військової тематики (на матеріалі іспанських та українських офіційно-ділових та художніх текстів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Юндіна Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
402092
  Науменко Н.В. Жанрово-стильова палітра збірки Василя Голобородька "Білі кімнатні рослини" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Предметом розгляду у цій статті стала нова збірка Василя Голобородька "Білі кімнатні рослини", видана 2013 року. Дотримуючись традицій верлібротворчості "Київської школи", у кожній окремій поезії автор створює нову інтерпретацію знаних жанрів, ...
402093
  Феодосій О. Жанрово-стильова парадигма малої прози Володимира Даниленка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 571-578
402094
  Подлєсна В.Ф. Жанрово-стильова своєрідність космологічної казки Дніпрової Чайки // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 117-122. – ISBN 978-966-551-315-5
402095
  Лях Т. Жанрово-стильова своєрідність поезій у прозі Марка Черемшини // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 189-197. – ISSN 2308-4855
402096
  Яремкович М. Жанрово-стильова своєрідність прози Гната Михайличенка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С.105-109. – (Філологія ; Вип. 13)
402097
  Кизилова Віталіна Володимирівна Жанрово-стильова своєрідність трилогії У.Самчука "Ост" : Дис...канд.філолог.наук:10.01.01 / Кизилова Віталіна Володимирівна; Луганськ.держ.пед.ун-тет ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2001. – 160л.
402098
  Кизилова Віталіна Володимирівна Жанрово-стильова своєрідність трилогії У.Самчука "ОСТ" : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Кизилова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв.
402099
  Зінченко Н. Жанрово-стильова своєрідність фольклорно-етнографічних оповідань О. Стороженка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 134-137. – ISSN 2075-1222
402100
  Гуменюк О. Жанрово-стильова специфіка п"єси Михайла Старицького "Циганка Аза" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 24-28. – ISSN 0236-1477
402101
  Добоні М.І. Жанрово-стильове новаторство П. Білецького-Носенка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 324-331


  У статті представлено основні здобутки П. Білецького-Носенка як новатора в жанрово-стильовій парадигмі свого часу. Особлива увага приділяється жанрам байки, віршованої казки (новели), роману тощо, а також рисам рококо і романтизму у творчості ...
402102
  Сулятинський М. Жанрово-стильове розмаїття поетичної творчості українського духовенства другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 185-189. – (Філологія ; Вип. 23/24)
402103
  Сласна Л. Жанрово-стильове функціонування фразеологізмів із семантикою кольорів // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 208-214. – Бібліогр.: Літ.: с. 213-214; 10 назв
402104
  Тебешевська-Качак Жанрово-стильові домінанти "експериментальної прози" Галини Пагутяк // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 86-94. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
402105
  Чернова І. Жанрово-стильові домінанти творчості Олександра Олеся // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 211-215. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
402106
  Борис О. Жанрово-стильові експерименти хатянської критики (теоретична стапття і проблемна розвідка Миколи Євшана) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 190-194. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
402107
  Юрченко О.П. Жанрово-стильові засади професійного цимбального мистецтва України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Юрченко Ольга Петрівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
402108
  Янкова Н.І. Жанрово-стильові і поетикальні параметри творчості М. Грушевського : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.01 / Янкова Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
402109
  Янкова Н.І. Жанрово-стильові і поетикальні параметри творчості М. Грушевського : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Янкова Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 196л. – Бібліогр.: л.172-196
402110
  Смущинська І.В. Жанрово-стильові й індівідуально-стилістичні особливості авторської модальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 214-218. – ISBN 966-581-589-Х
402111
  Молибога А.В. Жанрово-стильові моделі італійської комічної опери у ранній творчості Джоаккіно Россіні : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Молибога Анастасія Вікторівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
402112
  Рог Г.В. Жанрово-стильові моделі сучасного турецького роману (80-90 рр.) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Рог Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 194л. – Бібліогр.: л. 180 - 194
402113
  Рог Г.В. Жанрово-стильові моделі сучасного турецького роману (80-90 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Рог Г.В.; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
402114
  Ковалів Ю.І. Жанрово-стильові модифікації в українській літературі : монографія / Ю.І. Коваль ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 191, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-479-3
402115
  Мазоха Г.С. Жанрово-стильові модифікації епістолярію Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 62-68.
402116
  Мазоха Г.С. Жанрово-стильові модифікації українського письменницького епістолярію другої половини 20 століття : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Мазоха Г.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 38с. – Бібліогр.: 26 назв
402117
  Мазоха Г.С. Жанрово-стильові модифікації українського письменницького епістолярію другої половини 20 століття : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Мазоха Г.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 395л. – Бібліогр.: л. 368-395
402118
  Зарва В.А. Жанрово-стильові ознаки просвітницького "Роману виховання" в українській та російській прозі 70-х pp. XIX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 113-117. – ISBN 966-7825-78-7
402119
  Фісак І. Жанрово-стильові особливості "Вибраних місць із листування з друзями" М.В. Гоголя // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 86-91. – ISSN 2075-1486
402120
  Кушнірова Т. Жанрово-стильові особливості автобіографічного роману І. Буніна "Життя Арсеньєва" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 34-41. – ISSN 2075-1486
402121
  Кушнірова Т. Жанрово-стильові особливості індивідуально-авторського біографічного роману в російській літературі початку XX століття // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 14-21. – ISSN 2075-1486
402122
  Ржевська М.Ю. Жанрово-стильові особливості камерної інструментальної музики Геннадія Ляшенка // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 43-50. – ISSN 2226-2180
402123
  Валах Н. Жанрово-стильові особливості комедії "Шляхта Ходачкова" Григорія Цеглинського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 47-49
402124
  Оладько Т. Жанрово-стильові особливості комедії І. Тобілевича (Карпенка-Карого) "Чумаки" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. Спецвипуск / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7 (85) : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – С. 39-42
402125
  Кропивко І.В. Жанрово-стильові особливості малої прози В. Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 40-47. – ISBN 978-966-551-315-5
402126
  Спатар І.М. Жанрово-стильові особливості малої прози Елізи Ожешко та Осипа Маковея // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 245-253. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
402127
  Хомишин О.М. Жанрово-стильові особливості малої прози Федора Дудка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 275-279. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
402128
  Громик О. Жанрово-стильові особливості нарисової творчостіДокії Гуменної // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 136-143. – ISBN 966-587-057
402129
  Хороб М. Жанрово-стильові особливості повісті Михайла Козоріса "Чорногора говорить" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 47-52. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У запропонованій статті здійснено ідейно-естетичний аналіз малознаної не лише сучасним читачам, а й фахівцям літературного процесу кінця 20 - поч. 30-х рр. ХХ століття повісті "Чорногора говорить" репресованого у чорний для української культури 1937 ...
402130
  Дорофтей О. Жанрово-стильові особливості польськомовної та німецькомовної публіцистики й літературної критики Івана Франка // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 132-143. – ISBN 978-966-2763-39-3
402131
  Пушко Віра Федорівна Жанрово-стильові особливості прози Василя Барки : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Пушко В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв.
402132
  Пушко Віра Федорівна Жанрово-стильові особливості прози Василя Барки : Дис....канд.філолог. наук:10.01.01 / Пушко Віра Федорівна; Луганський держ.педагог.ун-тет ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2001. – 158л. + Додатки: л.155-158. – Бібл.: л.141-155
402133
  Сизоненко Н.М. Жанрово-стильові особливості прози Василя Шевчука : монографія / Н.М. Сизоненко ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полт. держ. аграр. акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 158, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2088-57-1
402134
  Зінченко Н. Жанрово-стильові особливості прози Сидора Воробкевича // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 8-13. – ISSN 2075-1486
402135
  Кушнір О. Жанрово-стильові особливості публіцистики словацьких українців (на матеріалі публікацій журналу "Дукля") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 145-153


  У статті окреслено жанрові різновиди та стильові особливості публіцистики в журналі словацьких українців "Дукля" за 1953-2004 рр. In the article the review of genre and style features of social and political journalism on the pages of the Slovakian ...
402136
  Бикова О. Жанрово-стильові особливості репортажів В. Антоненка-Давидовича (за матеріалами збірки "Землею українською") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 75-79. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
402137
  Лаврик О. Жанрово-стильові особливості репортажу в сучасній українській спортивній пресі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 196-201
402138
  Бикова О.М. Жанрово-стильові особливості рольового репортажу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3. – С. 6-8
402139
  Кушнірова Т.В. Жанрово-стильові особливості роману А. Платонова "Чевенгур" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 79-89. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
402140
  Корецька М. Жанрово-стильові особливості роману Анатолія Дімарова "Його сім"я // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 153-157
402141
  Кушнірова Т. Жанрово-стильові особливості роману В. Вересаєва "В тупике" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 11-18. – ISSN 2075-1486
402142
  Кушнірова Т. Жанрово-стильові особливості роману Л. Андрєєва "Щоденник сатани" // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 120-125. – ISSN 2075-1222
402143
  Бузов А. Жанрово-стильові особливості роману Сави Божка "В степах" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 84-91. – ISSN 1728-9572
402144
  Кучер В.В. Жанрово-стильові особливості соціально-утопічного роману XX ст. (на прикладі української та англійської літератур) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кучер Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 178 л. – Бібліогр.: л. 159-178
402145
  Кучер В.В. Жанрово-стильові особливості соціально-утопічного роману першої половини XX століття (на прикладі української та англійської літератур) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кучер Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
402146
  Лущій С. Жанрово-стильові особливості української еміграційної прози періоду МУРу (1945-1948) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються жанрово-стильові особливості української еміграційної прози періоду МУРу (1945-1948). Завдяки невідомим архівним джерелам, спогадам і творам мурівців вимальовується яскрава картина літературно-мистецького життя ІІ пол. 1940-х років
402147
  Богданова М. Жанрово-стильові особливості української історичної новели // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-48. – ISSN 0236-1477
402148
  Конончук Т.І. Жанрово-стильові особливості української прози про 1932-1933 роки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 74-81. – Бібліогр.: С. 80-81
402149
  Буряк О. Жанрово-стильові особливості художніх автопортретів Б.-І. Антонича, Ю. Тарнавського, І. Жиленко // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 21-24
402150
  Олійник Н. Жанрово-стильові параметри повісті В. Положія "Жив-був Іван" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 190-193
402151
  Івахова К.П. Жанрово-стильові пріоритети фортепіанної музики Мирослава Скорика: художньо-дидактичний аспект // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 29-34. – ISSN 2413-5402
402152
  Клименко Н. Жанрово-стильові репрезентації політичного контенту в текстах української періодики // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 184-193


  У статті зроблено спробу проаналізувати жанрово-стильові репрезентації політичного контенту в текстах, вміщених у всеукраїнських друкованих виданнях різного типу. In the article the author determines the genre and stylistic representation of political ...
402153
  Кавун Л. Жанрово-стильові тенденції у прозі ваплітян // Вісник Черкаського національногоуніверситету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 16-26. – (Філологічні науки)


  У статті аналізуються жанрово-стильові особливості художньої прози 20-х років XX століття. Авторка розглядає специфічне українське явище - "романтику вітаїзму" та індивідуальні стильові системи Миколи Хвильового, Гео Шкурупія, Ю. Яновського та ін.
402154
  Мовчан Р. Жанрово-стильові тенденції української модерністської прози 1920-х років // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 114-118. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
402155
  Кривуца Л. Жанрово-тематические черты готического романа в интерпретации Надежды Кибальчич // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 345-350


  У статті враховуються риси жанру західноєвропейського готичного роману і його інтерпретація в українській літературі на прикладі оповіді "У старих палатах" Н. Кибальчич. Увага зосереджена на специфичних рисах твору Н. Кибальчич, які відрізняють його ...
402156
  Назаренко Татьяна Васильевна Жанрово-тематическое многообразие англо-канадского романа 60-80-х годов ХХ века : Дис... канд. филол.наук: 10.01.05 / Назаренко Татьяна Васильевна; МВ ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 186л. – Бібліогр.:л.169-186
402157
  Назаренко Т.В. Жанрово-тематическое многообразие англоканадского романа 60-80 годов 20 века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Назаренко Т.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
402158
  Баран Е.О. Жанрово-тематична палітра ділових тижневиків (на прикладі часописів "Статус. Экономические известия" та "Эксперт. Украинский деловой журнал") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 198-201
402159
  Сюй Л. Жанрово-тематична палітра україномовної художньої прози Пантелеймона Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 71-78. – ISSN 0236-1477


  Проаналізовано жанри й тематику україномовної художньої прози П. Куліша, переважно побудованої на переосмисленні фольклорних та історичних сюжетів.
402160
  Гнатюк М.М. Жанрово-тематична парадигма сучасної есеїстики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті розглядається жанрово-тематична парадигма сучасної есеїстики,специфіка її метажанрової природи і художніх практик. В статье рассматривается жанрово-тематическая парадигма современной эссеистики, специфика её метажанровой природы и ...
402161
  Кривуца Л. Жанрово-тематичні риси готичного роману в інтерпретації Надії Кибальчич // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті враховуються риси жанру західноєвропейського готичного роману та його інтерпретація в українській літературі на прикладі оповідання "В старих палатах" Н. Кибальчич. Увага зосереджена на специфічних рисах твору Н. Кибальчич, які відрізняють ...
402162
  Назарець В. Жанрово-тематичні різновиди послання в українській адресованій ліриці ХІХ - ХХ століть // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 55-64. – ISSN 0236-1477


  На матеріалі творів української поезії ХІХ - ХХ століть досліджено жанрову специфіку послання як різновиду адресованої лірики, виокремлено та класифіковано жанрово-тематичні різновиди послання та їхні художні модифікації
402163
  Глазунова Л.В. Жанрово-типологічна структура персонологічних досліджень на сучасному етапі розвитку українського бібліографознавства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 100-110


  Проаналізовано типи і жанри вітчизняної бібліографічної біографістики на сучасному етапі розвитку (1991-2011 рр.).
402164
  Давиденко Г.Й. Жанрово-художня своєрідність "Пісень західних слов"ян" Олександра Пушкіна і збірки іллірійських пісень "Гузла" Проспера Мериме // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 3-10. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
402165
  Куценко Л.В. Жанровое богатство украинской советской драматургии 20-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Куценко Л.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 25л.
402166
  Куценко Л.В. Жанровое богатство украинской советской драматургии 20-х годов : Дис... канд. дилол.наук: 10.01.02 / Куценко Л. В.; Киевск. пед. ин-т. – К., 1987. – 203л. – Бібліогр.:л.181-203
402167
  Кокина Е.А. Жанровое многообразие советского искусства / Е.А. Кокина. – М., 1987. – 63с.
402168
   Жанровое новаторство русской литературы конца 18-19 вв.. – Л., 1974. – 190с.
402169
   Жанровое разнообразие современной прозы Запада. – К., 1989. – 298с.
402170
  Козлов В. Жанровое самообретение Олега Чухонцева / В. Козлов, О. Мирошниченко // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 5. – С. 89-117. – ISSN 0042-8795
402171
  Чеснокова Т.Г. Жанровое своеобразие английского "веселого" фарса 1750-1770-х гг. (на материале "малой" комедии А. Мерфи "Обойщик") // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 60-69. – ISSN 1562-1391
402172
   Жанровое своеобразие и стиль. – М., 1985. – 128с.
402173
  Ломидзе Г.А. Жанровое своеобразие комедии : Автореф... Канд.филол.наук: / Ломидзе Г.А.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 20л.
402174
   Жанровое своеобразие литературы Англии и США 20 века. – Челябинск, 1985. – 118с.
402175
  Алсултан М.О. Жанровое своеобразие пьесы Л. Лунца "Обезьяны идут!" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – C. 3-9. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Статья М.О. Алсултан посвящена рассмотрению жанрового своеобразия пьесы Л. Лунца "Обезьяны идут!" как метадрамы, о чем свидетельствуют рассмотренные особенности пьесы-эпизодичность, разножанровость (балаганная пьеса, комедия дель-арте, ...
402176
  Бурнашева Н.И. Жанровое своеобразие районных рассказов Л.Н. Толстого : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Бурнашева Н.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1978. – 16 с.
402177
  Прилуцкая Елена Анатольевна Жанровое своеобразие реалистической новеллы США 20-30-х годов ХХ века. : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.05. / Прилуцкая Елена Анатольевна; КГУ. – Киев, 1985. – 213л. – Бібліогр.:л.189-213
402178
  Прилуцкая Е.А. Жанровое своеобразие реалистической новеллы США 20-30 годов ХХ века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Прилуцкая Е.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
402179
  Герасименко Л.А. Жанровое своеобразие романов И.С.Тургенева 50-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 640 / Герасименко Л.А.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1971. – 18л.
402180
  Чепинога А.И. Жанровое своеобразие современного советского рассказа. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чепинога А.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 19л.
402181
  Неронская Елена Константиновна Жанровое своеобразие творчества Владимира Солоухина : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Неронская Елена Константиновна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 27л.
402182
  Алейникова Зоя Якволевна Жанровое совеобразие мемуарно-художественной автобиографии 60-70 годов : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Алейникова Зоя Якволевна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1981. – 16 с.
402183
  Овчаренко Светлана Владимировна Жанровость в искусстве как отражение эволюции художественного мышления : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Овчаренко Светлана Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 151л. – Бібліогр.:л.136-161
402184
  Овчаренко Светлана Владимировна Жанровость в искусстве как отражение эволюции художественного мышления : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.04 / Овчаренко Светлана Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 22л.
402185
  Сенина Т.Н. Жанровые и индивидуальные черты языково-стилистических приемов комического в австрийской народной комедии И. Нестроя : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Сенина Т.Н. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1969. – 27 с.
402186
  Копыстянская Н.Ф. Жанровые модификации в чешской литературе. / Н.Ф. Копыстянская. – Львов, 1978. – 258с.
402187
   Жанровые особенности быличек. – Иркутск, 1974. – 92с.
402188
  Мельник Т.Н. Жанровые особенности повести-сказки В. Шукшина "До третьих петухов" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 29-32


  Звернення В. Шукшина до усної народної творчості закономірно призвело письменника до нових жанрових структур, зокрема, до повісті-казці, в якій поєднуються традиційні та новаторські риси. Обращение В. Шукшина к устному народному творчеству ...
402189
  Ковальчук А.Г. Жанровые особенности поэм М.Рыльского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Ковальчук А.Г. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1976. – 23 с.
402190
  Сковоринский В А. Жанровые особенности публицистики Марио Варгаса Льосы на страницах газеты "Эль Паис" // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Изд-во "Экономическое образование". – Москва, 2013. – С. 105-113. – (Серия 2 "Гуманитарные науки" ; № 5). – ISSN 2076468-5
402191
  Тыминская И. Жанровые особенности пьес Г. Ибсена "Кукольный дом" и "Привидения" в аспекте проблем эмансипации и семейных отношений // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 71-78. – ISSN 2075-1486
402192
  Рыбаченко Н.В. Жанровые особенности ранних очерков М.М.Пришвина : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Рыбаченко Н.В.; ОГУ. – Одесса, 1984. – 16л.
402193
  Никитина И.М. Жанровые особенности романов Арагона 1930-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Никитина И. М.; АН УССР, Ин-т лит. – К., 1969. – 19л.
402194
  Горюнова Р.М. Жанровые особенности советского романа о войне 70-е годы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Горюнова Р.М. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1981. – 24 с.
402195
  Хализев В.Е. В.Е. Жанровые предпочтения формалистов и М. М. Бахтина // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 0130-9730
402196
  Комаров С.А. Жанровые разновидности и формы стилизации фельетонов М.М. Зощенко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 44-56. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)
402197
   Жанровые разновидности романа в зарубежной литературе 18-20 веков. – К., 1985. – 147с.
402198
  Калашникова О.Л. Жанровые разновидности русского романа 1760-1770 гг.: Уч. пособие / О.Л. Калашникова. – Днепропетровск, 1988. – 68с.
402199
  Васильковский А.Т. Жанровые разновидности русской советской поэмы 1917-1940 гг. : Дис... докт. филол.наук: 10.01.02 / Васильковский А. Т.; МВиССО УССР, Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1978. – 360л.
402200
  Васильковский А.Т. Жанровые разновидности русской советской поэмы 1917-1940 годов : Автореф... докт. филол. наук: 10.01.02 / Васильковский А.Т.; КГУ. – Киев, 1979. – 34с.
402201
  Васильковский А.Т. Жанровые разновидности русской советской поэмы 1917-1941 / А.Т. Васильковский. – Киев, 1979. – 199с.
402202
  Громова Е.В. Жанровые традиции старинной русской интермедии в пьесах В.Я. Шишкова // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 146-150. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
402203
   Жанровые формы в литературе и литературной критике. – К., 1979. – 120с.
402204
   Жанровые формы в русской литературе конца 19-начала 20 веков. – Куйбышев, 1985. – 121с.
402205
  Сорокина В.В. Жанровые формы литературной критики русского Берлина 1920-х годов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 107-115. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
402206
  Комаров С.А. Жанровые формы фельетонистки Дон-Аминадо // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 72-85. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  В статье рассматриваются основные жанровые модификации фельетонистики Дон-Аминадо. Фельетонная проза сатирика отражает политические вопросы, а также проблему быта русской эмиграции. Данный круг проблем воплощается в различных жанровых формах: лекция, ...
402207
  Чернецова С.С. Жанровые черты новеллы в малой прозе И. Одоевцевой // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 18-21
402208
  Беляева Н.В. Жанровый код русского романа и просветительский дискурс // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 230-245. – ISBN 978-966-171-476-1
402209
  Оробий С. Жанровый Протей: русский роман сегодня // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2013. – № 1 (1027). – С. 89-93. – ISSN 0130-1640


  Отечественная словесность сегодня переживает очередной расцвет. Литературная жизнь ярка, обширна, разнообразна: пишутся книги, откликаются критики, вручаются премии, а порой и вспыхивают (около)литературные скандалы. В то же время появление в 2000-х ...
402210
  Салтовська Н. Жанрологія українського фольклору у наукових студіях учнів професора Л.Ф. Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 438-447


  У статті проаналізовано дисертаційні дослідження, які розкривають сутність окремих жанрів фольклору, захищені у різні роки під керівництвом професора Лідії Дунаєвської. The dissertation researches which expose essence of separate genres of folklore ...
402211
  Зубарева Е.Ю. Жанрообразующая роль классической традиции в романе В.П. Аксенова "Московская сага" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 97-108. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
402212
  Валуева Н. Жанрообразующая форма "Путешествия" в детективах"фандоринского цикла" Б. Акунина // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 43-49
402213
  Богданова А.Г. Жанрообразующая функция художественного времени в современном русском советском рассказе (композиция, характер, деталь) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Богданова А.Г. ; Моск. гос.пед. ин-т. – Москва, 1971. – 20 с.
402214
  Моклиця М. Жанротвірна функція агону в драматургії Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 119-124. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
402215
  Чик Д. Жанротвірна функція хронотопу шляху в англійському й українському сатиричному "Романі великої дороги" першої половини XIX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 23-28
402216
  Зарва В. Жанротворчі особливості "Обломова" І. Гончарова як роману виховання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 75-83. – ISSN 0236-1477
402217
  Беньяминова В.Н. Жанры английской научной речи / В.Н. Беньяминова. – К, 1988. – 120с.
402218
  Федь Н.М. Жанры в меняющемся мире / Н.М. Федь. – М, 1989. – 541с.
402219
   Жанры в советской литературе. – Л., 1973. – 167с.
402220
  Имамкулиева Э.Н. Жанры Дагестанской послевоенной прозы (1945-1965) : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Имамкулиева Э.Н.; Дагест. гос. ун-тет. – Махачкала, 1972. – 19л.
402221
  Мишуков О.В. Жанры декабристской мемуаристики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Мишуков О.В.; Харьков. гос. пед. ин-т. – Харьков, 1993. – 16л.
402222
   Жанры живописного искусства [Електронний ресурс] : Пейзаж. Натюрморт. Портрет. Акварель ; продолжительность 104 мин. ; документальный фильм. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кордис& Медиа", 2006. – 1DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Коллекция видеопрограмм для эстетического развития детей ; Прекрасному навстречу / Русский музей - детям)


  Как неповторимы творения великих мастеров, так своеобразны и неповторимы живописные жанры и техники, в которых они работали. Пейзаж и натюрморт, масляные краски и акварель - мир живописи уникален в своей многогранности, а его сокровища восхитительны и ...
402223
   Жанры журналистики. – Казань, 1972. – 150с.
402224
   Жанры и стили литературы социалистического реализма. – М., 1973. – 272с.
402225
   Жанры и стили советской литературы. – М., 1974. – 198с.
402226
  Цырлин И.И. Жанры изобразительного искусства / И.И. Цырлин. – М., 1962. – 71с.
402227
  Лазарев Л.М. Жанры информации. / Л.М. Лазарев. – М., 1961. – 39с.
402228
  Лазарев Л.М. Жанры информации. / Л.М. Лазарев. – М.
2. – 1962. – 37с.
402229
   Жанры информационной литературы. – М., 1983. – 317с.
402230
   Жанры кино. – М., 1979. – 319с.
402231
  Сухова Н.П. Жанры лирики Фета. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Сухова Н.П.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 18л.
402232
  Бочаров А.Г. Жанры литературно-художественной критики / А.Г. Бочаров. – М., 1982. – 51с.
402233
  Кругляшова В.П. Жанры несказочной прозы уральского горнозаводского фольклора / В.П. Кругляшова. – Свердловск, 1974. – 168с.
402234
  Тертычный А.А. Жанры периодической печати : Учебное пособие для студентов вузов / А.А. Тертычный. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 312с. – ISBN 5-7567-0251-2
402235
  Барманкулов М.К. Жанры печати, радиовещания и телевидения / М.К. Барманкулов. – Алма-Ата, 1974. – 127с.
402236
  Бараневич Ю.Д. Жанры радиовещания / Ю.Д. Бараневич. – Киев, Одесса : Вища школа, 1978. – 194с.
402237
  Качалкин А.Н. Жанры русского документа допетровской эпохи / А.Н. Качалкин. – Москва, 1988. – 119с.
402238
  Москвичева Г.В. Жанры русского классицизма / Г.В. Москвичева. – Горький, 1971. – 95с.
402239
  Москвичева Г.В. Жанры русского классицизма / Г.В. Москвичева. – Горький, 1974. – 192с.
402240
  Москвичева Г.В. Жанры русского классицизма / Г.В. Москвичева. – Горький, 1974. – 110с.
402241
   Жанры русского реализма. – Днепропетровск, 1983. – 179с.
402242
  Яковлева Н.А. Жанры русской живописи / Н.А. Яковлева. – Ленинград, 1986. – 83с.
402243
   Жанры русской литературной критики 70-80-х годов 19 века. – Казань, 1991. – 163с.
402244
   Жанры русской литературы : Сборник наук. трудов. – Иркутск, 1991. – 146с.
402245
  Кузьмичев И.К. Жанры русской литературы военных лет / И.К. Кузьмичев. – Горький, 1962. – 456с.
402246
  Шомина В.Г. Жанры русской поэзии первой половины XIX в. и фольклор / В.Г. Шомина. – Калинин, 1980. – 80с.
402247
   Жанры советской газеты. – М., 1959. – 271с.
402248
   Жанры советской газеты. – М., 1972. – 424с.
402249
  Фролов В.В. Жанры советской драматургии / В.В. Фролов. – Москва, 1957. – 335с.
402250
  Богданов А.Н. Жанры советской драматургии / А.Н. Богданов. – Казань, 1966. – 47с.
402251
  Колесов Н.В. Жанры советской периодической печати / Н.В. Колесов. – М., 1964. – 36с.
402252
  Ворон И Н. Жанры советской фотожурналистики / И Н. Ворон, . – Москва, 1991. – 78с.
402253
  Мешков Ю.А. Жанры совредменной поэмы. : Автореф... Канд.филол.наук: 641 / Мешков Ю.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1967. – 16л.
402254
  Ким М.Н. Жанры современной журналистики / М.Н. Ким. – Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2004. – 336 с. – (Библиотека современного журналистики). – ISBN 5-8016-0226-7
402255
  Утехин Н.П. Жанры эпической прозы. / Н.П. Утехин. – Л., 1982. – 185с.
402256
   Жанчивланский редкометалльный гранитный массив в Центральной Монголии. – Иркутск, 1984. – 112с.
402257
  Ясинский И. Жар-птица / И. Ясинский. – СПб. – 136с.
402258
  Кондырев Л.Н. Жар-птица / Л.Н. Кондырев. – М, 1947. – 111с.
402259
  Тиханов Николай Кузьмич Жар-птица / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : ОГИЗ, 1947. – 176с.
402260
  Карнаухова И.В. Жар-птица : рус. сказки : [для детей] / И.В. Карнаухова; в обработке Ирины Карнауховой ; рис. В. Фирсовой. – Петрозаводск : Гос. изд-во Карело-Фин. ССР, 1950. – 280 с. : 1 л. ил. – На переплете авт. обработки не указ.
402261
  Тиханов Николай Кузьмич Жар-птица / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : Кн.изд., 1955. – 184с.
402262
  Тиханов Николай Кузьмич Жар-птица / Тиханов Николай Кузьмич. – М. : Мол. гвардия, 1958. – 215с.
402263
  Берестов В.Д. Жар-птица / В.Д. Берестов. – М, 1958. – 64с.
402264
  Тиханов Николай Кузьмич Жар-птица / Тиханов Николай Кузьмич. – Москва : Советский писатель, 1966. – 343с.
402265
  Атаров Н.С. Жар-птица / Н.С. Атаров. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 416 с.
402266
  Степанов А. Жар-птица // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 40-50. – ISSN 0321-1878
402267
  Кустанович С.Д. Жар-птица из Красной книги: (Обыкнов. фламинго) / С.Д. Кустанович. – М., 1986. – 79с.
402268
  Марченко Э.В. Жар-птица. / Э.В. Марченко. – М, 1975. – 78с.
402269
  Головачев В.Г. Жар-птица. Донские сказки / В.Г. Головачев. – Ростов-на-Дону, 1969. – 96 с.
402270
  Гетьман В.П. Жар-птиця / В.П. Гетьман. – Одеса, 1966. – 140 с.
402271
  Макаренко О.П. Жар-птиця виросла / О.П. Макаренко. – К, 1984. – 55с.
402272
  Балла Л.К. Жар в снегу : рассказы / Л.К. Балла. – Москва : Советский писатель, 1975. – 200 с.
402273
  Данилов Д. Жар восходящей Еврабии // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 31. – С. 60-63


  Кому треб, щоб білі європейці перетворилися в меншину в себе на батьківщині? Нелегальна міграція в Швейцаріїта інших країнах Європи
402274
  Волович К.Н. Жар далеких костров / К.Н. Волович. – Ленинград, 1974. – 190с.
402275
  Токмань Г.Л. Жар думок : лірика Євгена Плужника як худож.-філос. феномен / Ганна Токмань. – Київ : Академія, 2013. – 221, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 208-221. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-413-0
402276
  Токмань Г. Жар думок Євгена Плужника. Лірика як художньо-філософський феномен / Г. Токмань. – Київ, 1999. – 163с. – ISBN 966-95-248-3-0
402277
   Жар души своей. – Алма-Ата, 1978. – 56с.
402278
  Дідович П. Жар і попіл : Роман-есе // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2005. – № 3. – С. 23-86. – ISSN 0868-4790
402279
  Дідович П. Жар і попіл : Сповіді бентежних душ // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 10. – С. 28-85. – ISSN 0868-4790
402280
  Мамнев В.И. Жар костров / В.И. Мамнев. – Донецк, 1980. – 43с.
402281
   Жар мечты. – М., 1970. – 255с.
402282
   Жар под золой / Грюн, , Макс, фон дер. – М, 1981. – 272с.
402283
  Могутин Ю.Н. Жар под пеплом / Ю.Н. Могутин. – М, 1984. – 103с.
402284
  Бирюков Б.В. Жар холодных чисел и пафос бесстрастной логики / Б.В. Бирюков. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1985. – 192с.
402285
  Туболев В.Б. Жара : рассказы / В.Б. Туболев. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд-во, 1976. – 160 с.
402286
  Игнатенко Настя Жара в большом городе : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 5. – С. 38-41
402287
  Воляновский Л. Жара и лихорадка / Л. Воляновский. – Москва : Наука, 1977. – 240с.
402288
  Васютина Е.К. Жара к Хатоне / Е.К. Васютина. – Москва-Ленинград, 1966. – 342с.
402289
  Елистратов В.С. Жаргон русского капитализма начала XXI в. как объект лексикографического описания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 32-47. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
402290
  Лошманова Л.Т. Жаргонизированная лексика в бытовой речи молодежи 50-60-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Лошманова Л.Т.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 21л.
402291
  Рибалка Я.І. Жаргонізми в літературі: мовні викрутаси чи зона підвищеної небезпеки? (на матеріалі роману "Архе" Л. Дереша) // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 212-221
402292
  Навальна М.І. Жаргонізми в мові української преси // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 306-311
402293
  Третяк Н.В. Жаргонізована розмовна мова як "зона нейтралізації" на шляху входження жаргонної лексики в літературну мову // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3. – С. 183-184
402294
  Навальна М. Жаргонна лексика в заголовках інтернет-видання "Українська правда" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 210-221. – ISSN 2304-9383
402295
  Иваненко Анна Жареные баламуты Босфора : citi-life / Иваненко Анна, Шокало Игор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 88-98 : Фото
402296
   Жареный гусь. – М., 1963. – 207с.
402297
  Загрійчук А.Л. Жарини / А.Л. Загрійчук. – К., 1991. – 37с.
402298
  Іваничук Р.І. Жарінь : роман / Р.І. Іваничук. – Київ : Молодь, 1964. – 180 с.
402299
  Данилов Н.С. Жаркая Кушка / Н.С. Данилов. – М, 1987. – 303с.
402300
  Джардинелли М. Жаркая луна. / М. Джардинелли. – М., 1992. – 368с.
402301
  Меррит Л. Жаркая любовь = Red hot lover : [роман] / Люси Меррит ; [пер. с англ. Е.В. Погосян]. – Москва : АСТ, 2004. – 285, [1] с. – (City Style). – ISBN 5-17-020902-9
402302
  Кравченко Ф.Т. Жарке літо / Ф.Т. Кравченко. – Київ, 1948. – 96с.
402303
  Нурпеисов Р. Жаркентские мотивы : стихи / Р. Нурпеисов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 87 с.
402304
   Жарки. – Красноярск, 1968. – 210с.
402305
   Жарки. – Красноярск, 1988. – 270с.
402306
  Куликов А.П. Жарки: Рассказы о природе. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1979. – 151с.
402307
  Щелоков А.А. Жаркие горы / А.А. Щелоков. – Москва, 1988. – 271с.
402308
  Винниченко И.Ф. Жаркие две недели / И.Ф. Винниченко. – Москва : Советская Россия, 1974. – 80 с.
402309
  Штефэнеску Т. Жаркие дни / Т. Штефэнеску. – Бухарест, 1974. – 48с.
402310
  Барабашов В.М. Жаркие перегоны / В.М. Барабашов. – Свердловск, 1982. – 207с.
402311
  Лушников Л.А. Жаркие перегоны: Повесть. / Л.А. Лушников. – Уфа, 1989. – 332с.
402312
  Мориц Ж. Жаркие поля. / Ж. Мориц. – М., 1963. – 263с.
402313
  Кантор Вадим Жаркие топи Флориды : Заповедники // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 184-194 : Іл., Карта
402314
  Симион А. Жаркие часы / А. Симион. – Бухарест, 1976. – 48с.
402315
  Кочешков А.А. Жаркий август 1953-го в Тегеране: заговор генералов // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4 (648). – С. 21-27. – ISSN 0321-0626


  Государственный переворот В Иране в 1953 году.
402316
  Вальшонок Я.И. Жаркий июньский день / Я.И. Вальшонок. – Грозный, 1969. – 127с.
402317
  Сартаков С.В. Жаркий летний день / С.В. Сартаков. – М., 1969. – 64с.
402318
  Фазилов Н. Жаркий месяц / Н. Фазилов. – Ташкент, 1976. – 288с.
402319
  Фазилов Н. Жаркий месяц / Н. Фазилов. – Ташкент, 1976. – 235с.
402320
  Светиков В.Н. Жаркий месяц саратан / В.Н. Светиков. – М., 1988. – 222с.
402321
  Еременко В.Н. Жаркий север / В.Н. Еременко. – Свердловск, 1964. – 67с.
402322
  Лагунов К.Я. Жаркий север / К.Я. Лагунов. – Москва, 1976. – 80с.
402323
  Зорин М. Жаркий уголь памяти / М. Зорин. – Рига, 1968. – 319с.
402324
  Абрамов Ф.А. Жарким летом / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1984. – 384с.
402325
   Жарких Юрій Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 242-243 : фото
402326
  Кравченко Ф.Т. Жаркое лето / Ф.Т. Кравченко. – М.-Л., 1948. – 128с.
402327
  Грицюс А.Л. Жаркое лето / А.Л. Грицюс. – М., 1957. – 112с.
402328
  Адалян Нораир Жаркое лето / Адалян Нораир. – Ереван, 1968. – 136с.
402329
  Красовский Л.С. Жаркое лето / Л.С. Красовский. – Иркутск, 1972. – 271с.
402330
  Горбачев И.П. Жаркое лето / И.П. Горбачев. – М., 1973. – 142с.
402331
  Тимм У. Жаркое лето / У. Тимм. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 240 с.
402332
  Козлов Н.А. Жаркое лето / Н.А. Козлов. – Орджоникидзе, 1979. – 238с.
402333
  Козлов Н.А. Жаркое лето / Н.А. Козлов. – Орджоникидзе, 1979. – 238с.
402334
  Бугорков С.С. Жаркое лето / С.С. Бугорков. – Донецк, 1989. – 154с.
402335
  Лисицкий С.Ф. Жаркое лето / С.Ф. Лисицкий. – М., 1989. – 253с.
402336
  Кьюсак Д. Жаркое лето в Берлине : роман; пер. с английского / Димфна Кьюсак. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 264 с.
402337
  Кьюсак Д. Жаркое лето в Берлине / Д. Кьюсак. – М., 1963. – 104с.
402338
  Кьюсак Д. Жаркое лето в Берлине / Д. Кьюсак. – 2-е изд. – М., 1964. – 264с.
402339
  Кьюсак Д. Жаркое лето в Берлине / Д. Кьюсак. – М., 1990. – 477с.
402340
  Озеров О. Жаркое лето на Ближнем Востоке // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 28-41. – ISSN 0130-9625
402341
  Волжан Л. Жаркое лето сорок пятого / Л. Волжан. – Харків, 1988. – 143с.
402342
  Моложавенко С В. Жаркое солнце Сурхана / С В. Моложавенко, . – М., 1982. – 190с.
402343
  Щерба Г.Н. Жарма-Саурский геотектоноген. / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата, 1976. – 199с.
402344
  Прощина Г.П. Жарновое многообразие современной поэмы / Г.П. Прощина. – Ашхабад, 1982. – 55с.
402345
  Смарагдов Н.П. Жаро и холодостойкость некоторых амбарных вредителей в связи с температурныи условиями их развития. / Н.П. Смарагдов. – 737-748с.
402346
  Григорович В.К. Жаропрочность и диаграммы состояния / В.К. Григорович. – Москва, 1969. – 324 с.
402347
   Жаропрочность и жаростойкость металлических материалов. – Москва, 1976. – 267 с.
402348
   Жаропрочность и жаростойкость металлических материалов. – Москва, 1987. – 173 с.
402349
  Колобнев И.Ф. Жаропрочность литейных алюминиевых сплавов. Структура и свойства / И.Ф. Колобнев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1973. – 320 с.
402350
  Рытвин Е.И. Жаропрочность платиновых сплавов / Е.И. Рытвин. – Москва : Металлургия, 1987. – 198 с.
402351
  Зубарев П.В. Жаропрочность фаз внедрения / П.В. Зубарев. – Москва, 1985. – 102 с.
402352
   Жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы на никелевой основе. – Москва, 1984. – 243с.
402353
   Жаропрочные и коррозионностойкие металлокерамические материалы. – Москва, 1959. – 478с.
402354
   Жаропрочные материалы. – Москва, 1969. – 304с.
402355
   Жаропрочные покрытия. – М.-Л., 1964. – 235с.
402356
  Захаров М.В. Жаропрочные сплавы / М.В. Захаров, А.М. Захаров. – М., 1972. – 384с.
402357
  Симс Ч. и Хагель В. Жаропрочные сплавы / Ч. и Хагель В. Симс. – М., 1976. – 568с.
402358
   Жаропрочные сплавы в условиях полётов со сверхзвуковыми скоростями. – Москва, 1962. – 400с.
402359
   Жаропрочные сплавы при изменяющихся температурах и напряжениях. – М.-Л., 1960. – 288с.
402360
  Беттеридж У. Жаропрочные сплавы типа нимоник / У. Беттеридж. – М., 1961. – 382с.
402361
  Кларк К. Жаропрочные сплавы. / К. Кларк. – М, 1957. – 340с.
402362
  Масленков С.Б. Жаропрочные стали и сплавы. Справочник. / С.Б. Масленков. – М., 1983. – 190с.
402363
  Солонина О.П. и Глазунов С.Г. Жаропрочные титановые сплавы / О.П. и Глазунов С.Г. Солонина. – М., 1976. – 448с.
402364
  Іконніков Володимир Анатолійович Жаростійкі бетони підвищеної термостійкості на основі глиноземистого цементу і відходів феросплавних виробництв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.28.05 / Іконніков Володимир Анатолійович ; Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 1994. – 16 с.
402365
  Бобро Ю.Г. Жаростойкие и ростоустойчивые чугуны / Ю.Г. Бобро. – К, 1960. – 171с.
402366
  Сучков В.Ф. Жаростойкие кабели с минеральной изоляцией / В.Ф. Сучков, В.И. Светлова, Э.Э. Финкель. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 120 с.
402367
  Куаммен Дэвид Жаростойкие микроорганизмы. Горячая живая вода // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 42 : фото
402368
  Соболь Наталия Петровна Жаростойкие эмалевые покрытия : Автореф... канд. техн.наук: / Соболь Наталия Петровна; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. Кафедра технологии керамики. огнеупоров, стекла и эмалей. – Харьков, 1967. – 24л.
402369
   Жаростойкость и продуктивность озимой пшеницы. – К., 1985. – с.
402370
  Мусиенко Н.Н. Жаростойскость озимой пшеницы и ее диагностика. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.12 / Мусиенко Н.Н.; Ан УССР.Ин-т физиологии растений. – К, 1985. – 48л.
402371
  Корнилов Жароупорный сплав №3 / Корнилов, И. – М.-Л., 1947. – 118с.
402372
  Тухтаев Анвар Султанович Жароустойчивость некоторых кормовых растений, вводимых в культуру на адырах Ферганской долины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.16 / Тухтаев Анвар Султанович; АН СССР. Уральск. научн. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1980. – 25л.
402373
  Черкасенко С.Ф. Жарт життя : Комедія на 3 дії, з 5-ти картин / Спиридон Черкасенко. – [Київ : Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи, 1908. – 56 с. – Конволют. Перпл. з 4 іншими виданнями


  Зміст конволюту: 1. Черкасенко С.Ф. Жарт життя:Комедія на 3 дії, з 5-ти картин; 2. Чіріков Є.М. Євреї : Пьеса на 4 діі; 3. Тобілевич І.К.(. Сто тысяч : комедія в 4 діях Ивана Тобилевича (Карпенка-Карого); 4. Тобілевич І.К.(. Розумный и дурень ...
402374
  Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США: текстуальний та дискурсивний аспекти : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Самохіна В.О. ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – 518л. – Бібліогр. : л.440-518
402375
  Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США: текстуальний та дискурсивний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Самохіна В.О.; Cамохіна В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр. : 31 назва
402376
  Кірєєва О. Жарт як жанровий різновид традиційної комедії початку ХХ століття : на матеріалі п"єси Є. Кротевича "Сантиментальний чорт" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 45-47
402377
  Підсуха О.М. Жарти жартами : комедія-гротеск / О.М. Підсуха. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 133 с.
402378
  Данилюк-Терещук Жартівлива пісня в поемі "Гайдамаки" Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 110-118. – ISSN 2304-9383
402379
   Жартівливі пісні / [упоряд. Михайло Стельмах ; худож. В.К. Стеценко]. – Київ : Держлітвидав, 1961. – 224 с. : іл. – Мініатюрне видання
402380
   Жартівливі пісні / [упоряд. Михайло Стельмах ; худож. В.К. Стеценко]. – Київ : Держлітвидав, 1963. – 224 с. : іл. – Мініатюрне видання
402381
   Жартівливі пісні / [худож. Д.Д. Грибов]. – Київ : Дніпро, 1966. – 174 с. : іл. – Мініатюрне видання
402382
   Жартівливі пісні. – Київ : Наукова думка, 1967. – 800с.
402383
   Жартівливі пісні : родинно-побутові / [упор. М.Г. Марченко ; вступ. ст. О.І. Дея ; худож. В.Д. Чернуха]. – Київ : Дніпро, 1971. – 175 с. : іл. – Мініатюрне видання. – (Із джерел української пісні)
402384
   Жартівливі пісні : родинно-побутові / [упоряд. М.Г. Марченко ; вступ. ст. О.І.Дея]. – Київ : Музична Україна, 1971. – 254 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
402385
   Жартівливі та сатиричні пісні. – Київ : Дніпро, 1988. – 325 с.
402386
  Клаз И.С. Жарцы / И.С. Клаз. – Минск, 1955. – 138с.
402387
  Хефлинг Г. Жарче ада / Г. Хефлинг; Пер. с немец. Осиповой М.С. – Москва : Мысль, 1986. – 205с. : іл. + карта
402388
  Мишин А.В. Жарынь. / А.В. Мишин. – М., 1973. – 79с.
402389
  Вехов Н.К. Жасмин / Н.К. Вехов. – Москва : Московский рабочий, 1952. – 56с.
402390
  Гребенюк І.Ф. Жасмин / І.Ф. Гребенюк. – К., 1979. – 208с.
402391
  Максимов В.П. Жасмин за старой калиткой: Роман, повести / В.П. Максимов. – К., 1986. – 349с.
402392
  Фын Дэ-ин Жасмин. Роман. / Фын Дэ-ин. – М, 1961. – 695с.
402393
   Жасминовая песнь. – М., 1982. – 155с.
402394
  Рябий В.М. Жасминовий камінь / В.М. Рябий. – К., 1995. – 80с.
402395
  Николаева Г.Е. Жатва / Г.Е. Николаева. – М., 1951. – 532с.
402396
  Николаева Г.Е. Жатва / Г.Е. Николаева. – М., 1952. – 496с.
402397
  Николаева Г.Е. Жатва / Г.Е. Николаева. – Новосибирск, 1953. – 496с.
402398
  Николаева Г.Е. Жатва / Г.Е. Николаева. – М., 1981. – 496с.
402399
  Бербанк Лютер Жатва жизни / Бербанк Лютер, Холл Вильбург. – Москва : Сельхозгиз, 1939. – 212с.
402400
  Юрциньш П. Жатва мака / П. Юрциньш. – Рига, 1974. – 94с.
402401
  Черкасенко С.Ф. Жах : Драматичний етюд / Спиридон Черкасенко. – Київ ; Харьків : Дзвін ; Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва Ун-ту св. Володимиpа М.Т. Коpчак-Hовицького, 1918. – 18 с.
402402
  Дяченко С. Жах : Кіноповість про голод 1933 року / Сергій Дяченко. – Київ : Столиця, 1991. – 48с.
402403
   Жах // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 756. – ISBN 966-316-069-1
402404
  Дудкін Іван Жах на вулицях Нью-Йорка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 18-21 : фото
402405
  Лондон Д. Жахливі Соломонові острови / Д. Лондон. – Київ, 1927. – 204 с.
402406
  Красновський О. Жахливо і прекрасно: онлайн дослідження в Україні / О. Красновський, Н. Харченко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 3 (72). – С. 14-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
402407
  Бовсуновський А.І. Жашківці / А.І. Бовсуновський. – К, 1971. – 158с.
402408
  Акишев З. Жаяу Муса : роман / З. Акишев. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 415 с.
402409
  Федорів Р.М. Жбан вина : повість у легендах / Р.М. Федорів. – Ужгород : Карпати, 1968. – 317 с.
402410
  Федорів Р.М. Жбан вина : повість у легендах / Роман Федорів. – Київ : Дніпро, 1973. – 304 с.
402411
  Федорив Р.М. Жбан вина : роман в легендах / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 350 с.
402412
  Федорів Р.М. Жбан вина : повість у легендах / Роман Федорів. – Львів : Каменяр, 1988. – 549 с.
402413
  Федорив Р.Н. Жбан вина. Каменное поле : романы / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Художественная литература, 1990. – 605 с.
402414
  Ластовецький А. Жбан роботи / А. Ластовецький. – Київ : Молодь, 1970. – 37 с.
402415
  Шумлянський В. Жванець // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 6 (44). – С. 76-78. – ISSN 1819-7329


  Село Жванець, колишнє містечко, відоме своєю історією та залишками Жванецького, замку, який охороняв переправу через Дністер між знаними фортецями - Хотином і Кам"янцем-Подільським.
402416
  Шаров Володимир Жванецький відпочиває // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 15. – ISSN 0130-5212
402417
  Бабляк В.С. Жванчик : роман / В.С. Бабляк. – Київ, 1967. – 144 с.
402418
  Бабляк В.С. Жванчик : роман / В.С. Бабляк. – Ужгород : Карпати, 1969. – 384 с.
402419
  Бабляк В.С. Жванчик : роман / В.С. Бабляк. – Москва, 1975. – 239 с.
402420
  Дальма А. Жварист Галуа, революционер и математик / А. Дальма. – М, 1960. – 223с.
402421
  Кожухов Михаил Жгучая латиница // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 30-36 : фото
402422
  Пестушко Валерий Жгучее лекарство : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 52-53 : Іл.
402423
  Костромитин Ф.И. Жгучие травы. Стихи / Ф.И. Костромитин. – Х., 1969. – 60с.
402424
  Арбенов Э. Жданка остается с нами / Э. Арбенов. – Ташкент, 1963. – 129с.
402425
  Клименко М.С. Жданов / М.С. Клименко, Е.А. Тереков. – Донецк, 1965. – 42с.
402426
  Грушевский Д.Н. Жданов / Д.Н. Грушевский. – Донецк, 1971. – 152 с.
402427
   Жданов Николай Дмитриевич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 57 : фото. – ISSN 0016-7126
402428
  Селезнев В.К. Жданов. Путеводитель на рус. и укр. яз / В.К. Селезнев. – Донецк, 1968. – 79с.
402429
   Жданов. Справочник-путеводитель. – Сталино, 1959. – 110с.
402430
   Ждановский краеведческий музей : путеводитель. – Донецк : Донбасс, 1969. – 84 с.
402431
   Ждановский металлургический институт : Проспект-справочник для поступающих в вуз. – Донецк : Донбас, 1972. – 22с.
402432
  Сікорський М.В. Ждановський курорт / М.В. Сікорський. – К., 1960. – 42с.
402433
  Дроздов С.С. Ждать больше нельзя. / С.С. Дроздов. – Ставрополь, 1974. – 320с.
402434
  Жупан И.В. Ждем тебя : рассказы / И.В. Жупан. – Ужгород : Карпати, 1972. – 160 с.
402435
  Пестушко Валерий Ждем украинских цунами : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 52 : Іл.
402436
  Жильцов С.С. Ждет ли Каспий судьба Мексиканского залива / С.С. Жильцов, А.Г. Костяной, И.С. Зонн // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 231-234. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
402437
  Лукин А. Ждет ли нас "демографический мир"? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 79-88. – ISSN 0131-2227
402438
  Дмитрук Андрей Ждет ли нас Всемирная катастрофа? / Дмитрук Андрей, Дмитрук Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 36-39 : Іл.
402439
  Пташников И.Н. Жди в далеких Гринях : роман / И.Н. Пташников. – Москва : Советский писатель, 1966. – 343 с.
402440
  Симонов К.М. Жди мене : вірші. Поема ; пер. з рос. / Констянтин Симонов. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 190 с. : іл. – (Бібліотека "Братерство")
402441
  Симонов К. Жди меня / Константин Симонов. – Москва : Эксмо, 2008. – 352с. – ISBN 978-5-699-07113-5
402442
  Ябров А.С. Жди нас, океан! / А.С. Ябров. – Москва, 1978. – 207с.
402443
  Ребро П.П. Жди солдата : стихи / П.П. Ребро. – Москва : Советский писатель, 1972. – 111 с.
402444
  Ткач Д. Жди, люба дівчино : Оповідання / Д. Ткач. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 92с.
402445
  Фолджер Тим Ждите викингов : капуста в Заполярье / Фолджер Тим, Эссик Питер // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 7. – С. 116-131 : Фото
402446
  Холмогоров М.К. Ждите гостя : Повести и рассказы / М.К. Холмогоров. – Москва : Советский писатель, 1985. – 352с.
402447
  Шаганский М.Е. Ждите нас перед рассветом. / М.Е. Шаганский. – Иркутск, 1977. – 221с.
402448
  Песков В.М. и Ребров М.Ф. Ждите нас, звезды! / В.М. и Ребров М.Ф. Песков. – М., 1963. – 167с.
402449
  Эдлис Ю. Ждите ответа : Набросок романа // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 4. – С. 8-63. – ISSN 0012-6756
402450
  Хетагури М. Ждите ответа. / М. Хетагури. – М., 1986. – 94с.
402451
  Гребнев А.Б. Ждите писем / А.Б. Гребнев. – М., 1961. – 109с.
402452
  Бачило А.Г. Ждите событий / А.Г. Бачило. – Москва, 1991. – 240с.
402453
  Лушкин И.А. Ждите, Сибирь идет... / И.А. Лушкин. – М., 1964. – 216с.
402454
  Бондарева В.И. Жду весну / В.И. Бондарева. – Киев, 1986. – 53 с.
402455
  Карим М. Жду вестей : стихи и поэма / М. Карим. – Москва, 1976. – 191 с.
402456
  Рустамханлы С. Жду весточки : стихи / С. Рустамханлы. – Москва, 1983. – 312 с.
402457
  Смирнов В.В. Жду и надеюсь : Повести / В.В. Смирнов. – Москва : Воениздат, 1977. – 520с.
402458
  Смирнов В.В. Жду и надеюсь / В.В. Смирнов. – Москва, 1980. – 95с.
402459
  Никольский Б.Н. Жду и надеюсь. / Б.Н. Никольский. – Л, 1976. – 272с.
402460
  Найдич М.Я. Жду лета / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1962. – 95с.
402461
  Попов Е.А. Жду любви не вероломной / Е.А. Попов. – М, 1989. – 316с.
402462
  Дубровина Э.М. Жду необыкновнного / Э.М. Дубровина. – Л, 1965. – 128с.
402463
  Родин А.А. Жду несказанного слова : стихи / Анатолий Родин. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 24 с. – Миниатюрное издание
402464
  Столяров В.П. Жду осени / В.П. Столяров. – Куйбышев, 1972. – 159с.
402465
  Макарова Н.В. Жду подвига от вас / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1976. – 220с.
402466
  Сизоненко О.О. Жду тебе на островах... : оповідання та повість / О.О. Сизоненко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 167 с.
402467
  Саакова В.Г. Жду тебя на земле / В.Г. Саакова. – Л, 1972. – 167с.
402468
  Сундетов М. Жду тебя, Дидар! : повести / М. Сундетов. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 175 с.
402469
  Кузнецов Н.Ф. Ждут их страны / Н.Ф. Кузнецов. – М., 1966. – 112с.
402470
  Чаклайс М. Ждущий знаков : стихи / М. Чаклайс; пер. с латыш. – Москва : Правда, 1988. – 31 с.
402471
  Филь О.М. Жебокрицький Віктор Андрійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 201. – ISBN 96966-8060-04-0
402472
  Цірбусова Йолана Жебрак : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 181-188. – ISSN 0320-8370
402473
  Тюллі Д. Жебраки життя. / Д. Тюллі. – Х, 1928. – 196с.
402474
  Шопінський В. Жебрацька Америка / В. Шопінський. – Харків, 1930. – 71с.
402475
  Гримайло Я.В. Жевжик та інші оповідання. / Я.В. Гримайло, О. Донченко, 1927. – 31с.
402476
  Алексеев В. Жезл автоинспектора / В. Алексеев. – Москва, 1984. – 269с.
402477
  Нзекву О. Жезл офо / О. Нзекву. – М., 1964. – 207с.
402478
  Кузнецов С.А. Жезлов и его друзья / С.А. Кузнецов. – М., 1946. – 112с.
402479
   Жезлом по бамперу : анекдоти про тих, хто в дорозі і в міліції / авт.-упоряд. Олексій Кононенко ; [худож.: В. Кононенко]. – Київ ; Харків : Криниця ; Фоліо, 2013. – 254, [2] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Антологія українського анекдота. - Розгорнутий тит. л. – (Серія "Антологія українського анекдота "Українська веселка" : в 7 кн. ; [кн. 3]). – ISBN 978-966-2434-11-8
402480
  Матвиенко В.П. Желаемое и действительное : Правы ли классики / В.П. Матвиенко. – Киев : Наукова думка, 2003. – 30с.
402481
  Коновалов В.Ф. Желаемое или действительное? : (экскурсия в тайны психики) / В.Ф. Коновалов. – Москва : Знание, 1991. – 45 с. – (Знак вопроса ; 6,91). – ISBN 5-07-001805-1
402482
  Ермоленко Татьяна Желаете овладеть компьютером? Это просто! // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 67-69. – ISSN 0869-4915
402483
  Иоффе С.А. Желание / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1964. – 49с.
402484
  Кукаев А.М. Желание : стихи / А.М. Кукаев. – Элиста : КАлмиздат, 1966. – 28 с.
402485
  Квик А. Желание / А. Квик. – М., 1996. – 432с.
402486
  Цетинич Франо Желание быть хорватом : Хорватия. История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 86-90 : Іл., карти. – ISSN 1029-5828
402487
  Рустам С. Желание сердца : стихи и драматическая поэма / С. Рустам. – Москва : Советский писатель, 1959. – 191 с.
402488
  Бондарчук С.Ф. Желание чуда / С.Ф. Бондарчук. – М, 1981. – 222с.
402489
  Бондарчук С.Ф. Желание чуда / С.Ф. Бондарчук. – Москва, 1984. – 222 с.
402490
  Франс А. Желания Жана Сервиан : [повесть] / Анатоль Франс ; Пер. с фр. Ив. Наживина. – Москва : Акц. О-во "Универсальная библиотека", 1916. – 149 с. – (Универсальная библиотека ; № 1177-1178)


  Пер.: Наживин, Иван Федорович 1874-1940
402491
  Кирсанов С.И. Желания. -- Походная сумка. -- Новая скорость. / С.И. Кирсанов. – М., 1935. – 124с.
402492
  Курбанов Ташли Желанная : повести и рассказы / Курбанов Ташли. – Москва : Советский писатель, 1984. – 463 с.
402493
  Токарев В. Желанная тревога : стихи / В. Токарев. – Москва : Современник, 1986. – 78 с. – (Новинки "Современника")
402494
  Локотков К.П. Желанное / К.П. Локотков. – Воронеж, 1966. – 301с.
402495
  Парубоча Наталия Желанные гости с востока Европы : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 46-49 : Фото
402496
  Покровский И.А. Желательная постановка гражданского права в изучении и преподавании // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 373-388. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
402497
  Подкорытов Н.П. Желаю вам солнца / Н.П. Подкорытов. – Донецк, 1963. – 50с.
402498
  Кешоков А.П. Желаю здоровья ! : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Правда, 1964. – 32 с.
402499
  Маркуша А.М. Желаю счастья, девочки! / А.М. Маркуша. – М, 1983. – 160с.
402500
  Юфит М.И. Желаю счастья. / М.И. Юфит. – М., 1960. – 275с.
402501
  Николаева Е.М. Желаю тебе добра / Е.М. Николаева. – Петрозаводск, 1979. – 446с.
402502
  Дианова В.М. Желающее производство: человек в трактовке Ж.Делеза и Ф.Гваттари // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 108-118. – ISSN 0236-2007
402503
  Курто О.И. Желгутинская республика: опыт социального обустройства на границе России и Китая // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2011. – № 3 (47). – С. 135-142. – ISSN 1563-0102
402504
  Соколов С.А. Железеный путь / С.А. Соколов. – Саратов, 1985. – 159с.
402505
  Захаров В.Н. Железины / В.Н. Захаров. – Чебоксары, 1981. – 297с.
402506
   Железисто-кремниевые формации докембрия еворопейской части СССР. – К, 1991. – 211с.
402507
   Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР. – К, 1989. – 155с.
402508
   Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР. – К, 1989. – 156с.
402509
   Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР. – К, 1990. – 171с.
402510
   Железисто-кремниевые формации докембрия европейской части СССР. – К, 1990. – 191с.
402511
   Железисто-кремниевые формации докембрия Европейской части СССР. – К, 1989. – 148с.
402512
  Ветренников В.В. Железисто-кремниевые формации докембрия Латвии и их прогнозная оценка / В.В. Ветренников. – Рига, 1991. – 180с.
402513
   Железисто-кремниевые формации докембрия Мариупольского рудного поля. – М, 1974. – 151с.
402514
   Железисто-кремнистые формации докембрия : (формационніе типі, условия метаморфизма и рудообразования). – Москва : Наука, 1979. – 207с.
402515
   Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР = Стратиграфия. – Киев : Наукова думка, 1988. – 192 с.
402516
   Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР = Типы формаций. – Киев : Наукова думка, 1988. – 189 с.
402517
   Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР = Тектоника. – Киев : Наукова думка, 1988. – 204 с.
402518
   Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР = Минералогия. – Киев : Наукова думка, 1989. – 168 с.
402519
   Железисто-кремнистые формации Украинского щита : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т.1 : Докембрий І,ІІ. – 1978. – 326с.
402520
   Железисто-кремнистые формации Украинского щита : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т.2 : Докембрий ІІІ. – 1978. – 367с.
402521
  Михайлов Д.А. Железистые кварциты докембрия - кладезь полезных ископаемых / Д.А. Михайлов; АН СССР, Инст.геологии и геохронологии докембрия; Отв. ред. Ю.М.Соколов. – Ленинград : Наука, 1989. – 63с. : ил. – Парал. тит.л. на англ.яз. – (Лик докембрия СССР)
402522
  Ермаков В.К. Железистые кварциты Урала и юга Центральной Сибири : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук / Ермаков В.К. ; Казан. гос. ун-т , Объедин. совет по геол.-минерал. и геогр. наук. – Казань, 1966. – 41 с. – Бібліогр. : с. 39-41
402523
  Горяинов П.М. Железистык кварцы Приимандрсовского района и их формационное положение : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горяинов П. М.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1964. – 17л.
402524
  Кашук Ю.И. Железная береза / Ю.И. Кашук. – М., 1989. – 286с.
402525
  Городской Я.З. Железная бригада / Я.З. Городской. – Харьков, 1933. – 106с.
402526
  Лесков Н.С. Железная воля / Н.С. Лесков. – М., 1945. – 64с.
402527
  Лесков Н.С. Железная воля / Н.С. Лесков. – М.-Л., 1946. – 199с.
402528
  Лесков Н.С. Железная воля / Н.С. Лесков. – М.-Л., 1946. – 116с.
402529
  Ахо Ю. Железная дорога / Ю. Ахо. – Петрозаводск, 1949. – 102с.
402530
   Железная дорога пошла в Интернет // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 24-25 : фото
402531
  Берберова Н.Н. Железная женщина / Н.Н. Берберова. – Москва : Книжная палата, 1991. – 320 с. – (Популярная библиотека). – ISBN 5-7000-0222-1
402532
  Берберова Н.Н. Железная женщина / Н.Н. Берберова. – Репринтное изд. 1981 г. – Москва : Политиздат, 1991. – 383 с. – ISBN 5-250-01838-6
402533
  Жариков Л.М. Железная земля / Л.М. Жариков. – М., 1959. – 72с.
402534
   Железная земля. – Белгород, 1961. – 98с.
402535
  Воробьев А.Н. Железная игра / А.Н. Воробьев. – Москва, 1980. – 288с.
402536
  Павленко А. Железная леди - 2 // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 25 (106), 15 июля 2016. – С. 36-39. – ISSN 2305-3364


  Новый премьер Великобритании Тереза Мэй.
402537
  Лаймон Ричард Железная леди // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 3. – С.110-117. – ISSN 0132-0831
402538
  Рябова С. Железная леди Востока // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 22-25


  Беназір Бхутто.
402539
  Добрынин Сергей Железная логика // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 86-92 : карта
402540
  Пятышева Н.В. Железная маска из Херсона / Н.В. Пятышева. – Москва, 1964. – 24 с.
402541
   Железная математика // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 20 : фото
402542
  Райс К. Железная мисс / Интервью взяла Карпенко К. // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 37 (525). – С. 26-28


  Экс-секретарь США Кондолиза Райс рассказала, как судили бы Юлию Тимошенко в Америке, почему ее так беспокоет Россия и как она из дочери афроамериканского священника превратилась в одного из самых влиятельных политиков мира
402543
  Андреев Д. Железная мистерия / Д. Андреев. – Москва, 1990. – 315с.
402544
  Гинзбург И.И. Железная промышленность за время войны / И.И. Гинзбург : Тип. акц. общ. печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1918. – 11с.
402545
   Железная промышленность России в 1901 году = L"industrie siderurguque en Russie pour l"annee / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберга и С-вья
№ 127 : Ноября 12 1902. – 1902. – 45, 125 с. + Табл. 37. – Таблицы
402546
   Железная промышленность России в 1902 году = L"industrie siderurguque en Russie pour l"annee / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Паровая тип., литогр. и перепл. И.М. Варшавчика
№ 182 : Октября 31 дня 1903 ; Вып. 2-й. Общие сведения о железной промышленности России в 1902 году. – 1903. – XVI, 8, 55 с. + Табл. 13. – Таблицы
402547
   Железная промышленность России в 1902 году = L"industrie siderurguque en Russie pour l"annee / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. "Печатное дело кн. К.Н. Гагарина"
№ 198 : февраля 12 дня 1904 ; Вып. 3-й. Железная промышленность Уральской, Замосковской, Северной и Северо-Западной горных областей в 1902 году. – 1904. – 6, 57 с. + Табл. 8. – Таблицы
402548
   Железная промышленность южной России в 1900 году = L"industrie siderurguque dans la Russie meridionale pour l"anne / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Т-во "Печатня С.П. Яковлева"
№ 70 : октября 31 дня 1905. – 1901. – 19, 41 с. + Табл. 19. – Таблицы
402549
   Железная промышленность южной России в 1903 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. "Печатное дело кн. К.Н. Гагарина"
№ 228 : 22-го марта 1907. – 1905. – XXXII, 65 с. + Табл. 30. – Таблицы
402550
   Железная промышленность южной России в 1906 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 303 : 20-го ноября 1907. – 1907. – XXVII, 98 с. + Табл. 35. – Таблицы
402551
   Железная промышленность южной России в 1908 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 358 : 22-го ноября 1909. – 1909. – XXV, 90 с. + Табл. 3+29. – Таблицы: Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России в 1908 году: Ч. 1. Готовые итоги произв. ; Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России по месяцам 1908 года
402552
   Железная промышленность южной России в 1909 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 390 : 10-го января 1911. – 1911. – XXXI, 95 с. + Табл. 3+33. – Таблицы: Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России в 1909 году: Ч. 1. Готовые итоги произв. ; Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России по месяцам 1909 года
402553
   Железная промышленность южной России в 1910 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 429 : 15-го декабря 1911. – 1911. – XXXIV, 95 с. + Табл. 3+32. – Таблицы: Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России в 1910 году: Ч. 1. Готовые итоги произв. ; Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России по месяцам 1910 года
402554
   Железная промышленность южной России в 1915 году = L"industrie siderurguque de la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 696 : 9 февраля 1917. – 1917. – 16, VI, 95 с. + Табл. 52. – Таблицы: Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России в 1915 году: Ч. 1. Готовые итоги произв. ; Статистические сведения о деятельности доменных и передельных заводов Юга России по месяцам 1916 года
402555
  Лондон Д. Железная пята / Д. Лондон. – М, 1923. – 112с.
402556
  Лондон Д. Железная пята / Д. Лондон. – М, 1984
402557
  Ключарев Н.П. Железная роза / Н.П. Ключарев. – Изд. 2-е. – Горький, 1966. – 200с.
402558
  Коваль И.Я. Железная рука / И.Я. Коваль. – М, 1967. – 80с.
402559
  Новожилов О.А. Железная свадьба : пьеса / О.А. Новожилов. – М., 1983. – 87с.
402560
  Бахметьев В.М. Железная трава / В.М. Бахметьев. – М, 1934. – 32с.
402561
  Бахметьев В.М. Железная трава / В.М. Бахметьев. – М, 1987. – 286с.
402562
  Сидоряк Н.Н. Железная трава; Иосиф Прекрасный / Н.Н. Сидоряк. – М., 1982. – 456с.
402563
  Талев Д. Железният светилник. Роман. / Д. Талев. – София, 1955. – 332с.
402564
  Мамушин С.А. Железноводск / С.А. Мамушин. – Ростов, 1928. – 62с.
402565
  Лозовенко А.З. Железноводск / А.З. Лозовенко, В.И. Коваленко. – Ставрополь, 1990. – 156с.
402566
  Юрченко И.И. Железногроск. / И.И. Юрченко. – М., 1961. – 48с.
402567
  Соловьева А.М. Железнодоржный транспорт России во второй половине 19 в. / А.М. Соловьева. – М., 1975. – 315с.
402568
  Карпенко К.Г. Железнодорожная реформа 1855-1856 гг. в России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 3-17. – ISSN 0042-8779


  Рассматривается история железнодорожного вопроса в России в середине 19 века.
402569
  Короткевич М.А. Железнодорожная статистика / М. А. Короткевич ; под ред. Центр. отд. стат. и карт. Н.К.П.С. ; НКПС, Высший технический комитет. – Москва : 11-я Типо-литография М.С.Н.Х.,, 1922. – [2], II, 380, [3] с. : с табл., график, бланк.
402570
   Железнодорожная статистика. – М, 1939. – 372с.
402571
  Полетаев Н.Г. Железнодорожники / Н.Г. Полетаев. – М, 1925. – 46с.
402572
  Лыч Л.М. Железнодорожники Белоруссии в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лыч Л.М.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1966. – 20л.
402573
   Железнодорожники в Великой Отечественной войне. – М, 1985. – 575с.
402574
  Яшин С.В. Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 150-155. – ISSN 0042-8779
402575
  Григорьев Б.В. Железнодорожники Западной Сибири в борьбе за поъем советского транспорта в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Григорьев Б.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16л.
402576
  Куршева Галина Васильевна Железнодорожники Западной Сибири в послевоенные годы (1946-1950) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Куршева Галина Васильевна; МВ и ССО РСФСР, Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 25л.
402577
  Филатов Л.Г. Железнодорожники Московско-Казанской дороги в первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Филатов Л.Г.; Моск. пед. ин-т. – Москва, 1962. – 24л.
402578
  Пушкарева И.М. Железнодорожники России в буржуазно-демократических революциях. / И.М. Пушкарева. – М., 1975. – 390с.
402579
  Абубекиров З.Л. Железнодорожники Туркестана в борьбе за восстановление транспорта : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абубекиров З.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 18 с.
402580
  Буз Л.В. Железнодорожники Юго-Западной магистрали в борьбе за установление советской власти на Украине / Л.В. Буз. – Киев, 1958. – 55с.
402581
  Сигалов Железнодорожное строительство в практике хозяйственного освоеням Сибири / Сигалов, В.А. Ламин. – Новосибирск, 1988. – 130 с.
402582
  Жихарев С. Железнодорожное строительство в России в XIX в.: государственная политика и частная инициатива // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 82-87. – (Історичні науки ; № 8)
402583
   Железнодорожные билеты онлайн: новые возможности : новый модуль Amadeus Symphony позволит агентам предложить услуги бронирования железнодорожных билетов онлайн // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 8-9 [прилож.]. – ISSN 1998-8044
402584
   Железнодорожные билеты онлайн: новые возможности // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 8-9 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
402585
  Белоусов М.П. Железнодорожные выходы из Сибири / М.П. Белоусов. – М, 1930. – 84с.
402586
  Поскребышев В.С. Железнодорожные рабочие Урала в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Поскребышев В.С.; Куйбышев. гос. пед.ин-т. – Куйбышев, 1972. – 32л.
402587
  Серафимович. А. Железнодорожные рассказы. / А. Серафимович. – М., 1926. – 64с.
402588
  Яшин С.В. Железнодорожные сообщения в период сражения на Курской дуге // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 80-88. – ISSN 0042-8779
402589
  Белимов И.Т. Железнодорожный пролетариат Сибири в революции 1905-1907 гг. / И.Т. Белимов. – Новосибирск, 1967. – 236с.
402590
   Железнодорожный роман : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 102-107 : Фото
402591
  Хачатуров Т.С. Железнодорожный транспорт - Отечественной войне / Т.С. Хачатуров. – Москва, 1943. – 47с.
402592
   Железнодорожный транспорт. – М, 1935. – 108с.
402593
  Кричевский С.О. Железнодорожный транспорт в важнейших документах / С.О. Кричевский. – М, 1940. – 278с.
402594
   Железнодорожный транспорт в металлургии. – М, 1951. – 592с.
402595
  Ковалев И.В. Железнодорожный транспорт в новой пятилетке / И.В. Ковалев. – Москва : Правда, 1946. – 24 с.
402596
  Абдуллаев А.И. Железнодорожный транспорт в период. восстановления народного хозяйства : Автореф... Канд.ист.наук: / Абдуллаев А.И.; Азербайдж.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 19л.
402597
   Железнодорожный транспорт в третьей сталинской пятилетке. – Москва : Трансжелдориздат, 1956. – 232 с.
402598
  Робель Р.И. Железнодорожный транспорт в шестой пятилетке / Р.И. Робель. – Москва, 1956. – 30с.
402599
  Кривонос П.Ф. Железнодорожный транспорт как важнейшая отрасль народрного хозяйства Союза ССР / П.Ф. Кривонос. – К., 1957. – 15с.
402600
  Богданова Светлана Железнодорожный транспорт накануне сезона : С ветерком и комфортом. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 48-50 : Фото
402601
  Торнер В. Железнодорожный транспорт наподъеме / В. Торнер. – М, 1936. – 64с.
402602
  Сержанин Н.Н. Железнодорожный транспорт Польской Народной Республики. : Автореф... канд. географ.наук: 692 / Сержанин Н.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
402603
  Рза Оглы Касим Гаджи Железнодорожный транспорт современного Ирана : Автореф... канд. эконом.наук: / Рза Оглы Касим Гаджи; АН Аз.ССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1970. – 20л.
402604
  Хачатуров Т.С. Железнодорожный транспорт СССР / Т.С. Хачатуров. – М, 1952. – 264с.
402605
   Железнодорожный транспорт СССР в документах Коммунистической партии и Советского Союза. – М, 1957. – 383с.
402606
  Карабанов А А. Железнодорожный транспорт СССР за 15 лет / А А. Карабанов, . – М.-Л., 1932. – 48с.
402607
  Новицкий Б.Ф. Железнодорожный указатель для Северного Кавказа на 1913-1914 гг. / Б.Ф. Новицкий. – с.
402608
  Новицкий Б.Ф. Железнодорожный указатель для Северного Кавказа на 1913-1914 гг. / Б.Ф. Новицкий. – 98с.
402609
  Катаев В.П. Железное кольцо / В.П. Катаев. – М., 1989. – 590с.
402610
  Хетата Ш. Железное око. / Ш. Хетата. – М., 1988. – 436с.
402611
  Слинько Д. Железное царство // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 45 (686), 13 ноября 2015. – С. 46-49


  Полтора века назад по Украине пошли первые поезда. Железная дорога стала не просто средством передвижения, но и настоящей империей со своими городами, дворцами, королями и поддаными.
402612
   Железнорудные месторождения Алапаевского типа на восточном склоне Среднего Урала и их генезис. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР. – (Серия Уральская ; Вып.3)
Том1. – 1936. – 288с.
402613
  Гулян Э.Х. Железнорудные месторождения Армении. / Э.Х. Гулян, Г.А. Дажаян. – Ереван, 1963. – 92с.
402614
   Железнорудные месторождения докембрия Украины и их поопнозная оценка. – К, 1981. – 231с.
402615
   Железнорудные месторождения мира. – Москва
Т.1. – 1955. – 492с.
402616
   Железнорудные месторождения мира. – Москва
Т.2. – 1955. – 440с.
402617
   Железнорудные месторождения СССР. – М, 1958. – 492с.
402618
   Железнорудные месторождения СССР. – Москва
1. – 1958. – 332с.
402619
   Железнорудные месторождения Центрального Казахстана и пути из использования. – М, 1960. – 558с.
402620
   Железнорудные формации докембрия Белоруссии. – Минск, 1974. – 142с.
402621
   Железнорудные формации Зауралья. – Свердловск, 1987. – 229с.
402622
   Железнорудные формации Зауралья. – Свердловск, 1988. – 256с.
402623
   Железнорудные формации Среднего и Южного Урала. – М
1. – 1989. – 250с.
402624
   Железнорудные формции докембрия КМА и их перспективная оценка на железные руды. – М, 1982. – 227с.
402625
  Белевцев Я.Н. Железные pуды Кpивоpожского железноpудного бассейна / Я.Н. Белевцев; АН УССР. Институт геологических наук. – Киев : АH УССР, 1955. – 288с.
402626
  Осипов П.Н. Железные версты / П.Н. Осипов. – Алма-Ата, 1969. – 192с.
402627
  Стаднюк И.Ф. Железные ветры / И.Ф. Стаднюк. – Москва : ДОСААФ, 1982. – 287с.
402628
  Франгяс А. Железные ворота / А. Франгяс. – М., 1965. – 423с.
402629
  Теплов Олег Железные всадники // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 22-24 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
402630
  Иващенко А. Железные всходы / А. Иващенко. – М, 1987. – 87с.
402631
  Симонов П.Ф. Железные дересья / П.Ф. Симонов. – М., 1961. – 106с.
402632
  Хон Р. Железные дороги Америки. Достижения последних лет. / Р. Хон. – М., 1931. – 179с.
402633
  Сорвачев М.В. Железные дороги Африки. (Экон.-географ. анализ) : Автореф... канд. географ.наук: 11.692 / Сорвачев М.В.; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 28л.
402634
  Рибер А.Д. Железные дороги в России и их модернизация. / А.Д. Рибер. – М., 1970. – 6с.
402635
  Хачатуров Т.С. Железные дороги западных областей Белоруссии и Украины / Т.С. Хачатуров. – Москва, 1940. – 88 с.
402636
  Оппенгейм К.А. Железные дороги земного шара / К.А. Оппенгейм. – М, 1923. – 40с.
402637
  Журавлев В.В. Железные дороги Северного Кавказа в период капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Журавлев В. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 17л.
402638
   Железные дороги СССР : Направления и станции. – Москва : ГУГК ГГК СССР, 1965. – 150с.
402639
   Железные дороги СССР. – 2-е. – М, 1966. – 150с.
402640
   Железные дороги СССР : Направления и станции. – 2-е изд. – Москва : ГУГК ГГК СССР, 1967. – 150с.
402641
   Железные дороги СССР. – 3-е. – М, 1968. – 150с.
402642
   Железные дороги СССР. – 5-е. – М, 1970. – 1970с.
402643
  Шилов С.И. Железные дороги СССР в 1923-1924 году. / С.И. Шилов. – М., 1925. – 40с.
402644
  Якоби А. Железные дороги СССР в цифрах / А. Якоби. – М, 1935. – 192с.
402645
  Артемов И.И. Железные дороги Японии / И.И. Артемов. – Москва, 1929. – 116с.
402646
   Железные дороги: вызов рынка // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 8-9 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
402647
  Тухолка В.Л. Железные и марганцевые руды / В.Л. Тухолка. – М., 1925. – 82с.
402648
  Тухолка В.Л. Железные и марганцевые руды / В.Л. Тухолка. – М.-Л., 1925. – 1-83с.
402649
  Тухолка В.Л. Железные и марганцевые руды / В.Л. Тухолка // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 81, [2] с., 6 табл. диаграмм. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
402650
  Слинько Д. Железные изгнанники // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 2 (592). – С. 46-49. – ISSN 2305-3364


  Из дореволюционных "политических" памятников Киева советский период пережили только три. Монументов времен СССР при независимой Украине в столице сохранилось куда больше.
402651
   Железные комбриги. – Уфа, 1978. – 332с.
402652
  Патрина Дарья Железные леди Клара Цеткин, Роза Люксембург // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 32-33 : фото
402653
  Паль Р.В. Железные люди, или Повесть о суровом времени, большом походе и верной мужской дружбе / Р.В. Паль. – Уфа, 1974. – 104с.
402654
   Железные руды. – М, 1957. – 768с.
402655
   Железные руды. – М, 1959. – 912с.
402656
   Железные руды Дальнего Востока. – Владивосток, 1989. – 100с.
402657
   Железные руды для качественной металлургии. – М, 1986. – 150с.
402658
  Кобзарь В. Железные руды Западной Сибири / В. Кобзарь, Г. Малкин. – Новосибирск, 1933. – 36с.
402659
  Платонов Н.Х. Железные руды и другие полезные ископаемые Хоперского округа / Н.Х. Платонов. – Саратов, 1930. – 71с.
402660
  Белевцев Я.Н. Железные руды Криворожского железорудного бассейна / Я.Н. Белевцев. – Киев, 1955. – 288с.
402661
  Долгополов К.В. Железные руды СССР : Пособие для учителя / К.В. Долгополов, А.В. Соколов, Е.Ф. Федорова. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 159 с.
402662
  Тагиров К.Х. Железные руды. / К.Х. Тагиров, Л.М. Цылев. – М.-Л., 1948. – 76с.
402663
  Корнилов И.И. Железные сплавы / И.И. Корнилов. – М.-Л., 1951. – 223с.
402664
  Рустам С. Железные строки : стихи / С. Рустам. – Москва : Советский писатель, 1982. – 183 с.
402665
   Железные цветы. – М, 1980. – 176с.
402666
  Богданов Н.В. Железный ангел. Талисман / Н.В. Богданов. – М, 1958. – 49с.
402667
   Железный век Африки. – М, 1982. – 192с.
402668
  Шаинян Карен Железный век будущего // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 46-62 : фото
402669
   Железный век Марийского края // Труды Марийской археологической экспедиции / Марийск. НИИ языка, литературы при Совмине Марийск.ССР ; АН СССР, Казанский филиал Ин-та языка, лит-ры и истории. – Йошкар-Ола : Марийск кн. изд-во, 1962. – Т. 2 : Железный век Марийского края. – С. 1-268
402670
  Митрофанов А.Г. Железный век средней Белоруссии (VII-VI вв до н.э. -- VIII в н.э.) / А.Г. Митрофанов. – Минск, 1978. – 160с.
402671
  Смирнов А.П. Железный век Чувашского Поволжья / Смирнов А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – № 95 : Железный век Чувашского Поволжья / Смирнов А.П. – С. 1-171, рис.
402672
  Пасховер Александр Железный Вова // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 43 (382). – С. 78-80
402673
  Айрапетян Г.А. Железный Гай : (Советские полководцы и военачальники) / Г.А. Айрапетян. – Москва : Воениздат, 1980. – 125 с.
402674
  Филюшкин Александр Железный голубь. Чей ты , Великий Новгород? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 47-51. – ISSN 0235-7089
402675
  Браун Л. Железный город / Л. Браун. – М., 1953. – 240с.
402676
  Черевков В.Г. Железный город. / В.Г. Черевков. – М., 1927. – 56с.
402677
  Фаллада Х. Железный Густав / Х. Фаллада. – М, 1969. – 878с.
402678
  Кринов Е.Л. Железный дождь / Е.Л. Кринов. – Москва : Наука, 1981. – 191 с.
402679
  Миллер А. Железный дровосек : проза: бизнес-мистерия для театра // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 5/6. – С. 56-98. – ISSN 0131-8136
402680
  Ванюшин В. Железный комбат / В. Ванюшин. – Алма-Ата, 1958. – 151с.
402681
  Варзаков В.Н. Железный комдив. / В.Н. Варзаков. – Пермь, 1968. – 147с.
402682
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Москва, 1979. – 588с.
402683
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Тбилиси, 1980. – 495с.
402684
  Дрюон М Железный король / М Дрюон. – Минск, 1981. – 415с.
402685
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Минск, 1983. – 413с.
402686
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Саратов, 1990. – 277с.
402687
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Москва : Дружба народов, 1991. – 303 с.
402688
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Иваново, 1992. – 470с.
402689
  Дрюон М. Железный король : Роман / М. Дрюон. – Одеса : Маяк, 1992. – 253с.
402690
  Дрюон М. Железный король / М. Дрюон. – Москва : БИМПА, 1992. – 448 с.
402691
  Дрюон М. Железный король (на француз. яз.) / М. Дрюон. – Ленинград, 1976. – 112с.
402692
  Дрюон М. Железный король. Узница Шато-Гайара : романы / Морис Дрюон. – Львов : Манускрипт ; Обл. организация Общества книголюбов, 1992. – 384 с. – (Проклятые короли). – ISBN 5-7707-1315-1
402693
  Дрюон М. Железный король. Узница Шато-Гайяра / М. Дрюон. – Москва : Художня література, 1981. – 493с.
402694
  Маяковский В.В. Железный марш. Стихи / В.В. Маяковский. – М., 1977. – 272с.
402695
  Калинченко А.И. Железный олень / А.И. Калинченко. – Москва : Советский писатель, 1962. – 403 с.
402696
  Корнеев П.В. Железный опыт личности / П.В. Корнеев. – М., 1985. – 128с.
402697
  Фазин З.И. Железный перстень / З.И. Фазин. – М, 1975. – 239с.
402698
  Фазин З.И. Железный перстень / З.И. Фазин. – М, 1976. – 235с.
402699
  Фазин З.И. Железный перстень / З.И. Фазин. – М, 1976. – 235с.
402700
  Пембертон М. Железный пират. / М. Пембертон. – Вильнюс, 1993. – 591с.
402701
  Машковцев В.И. Железный полюс / В.И. Машковцев. – М., 1975. – 40с.
402702
  Серафимович А.С. Железный поток / А.С. Серафимович. – Москва, 1938. – 231с.
402703
  Серафимович А.С. Железный поток / А.С. Серафимович. – Пермь, 1987. – 428-538с.
402704
  Серафимович А.С. Железный поток / А.С. Серафимович. – К., 1987
402705
  Серафимович А.С. Железный поток / А.С. Серафимович. – К., 1987
402706
  Серафимович А. Железный поток : роман // Чапаев : роман / Фурманов Д.А. – Москва : Правда, 1987
402707
  Серафимович А. Железный поток. / А. Серафимович. – 5-е изд., испр. – М.-Л., 1930. – 280с.
402708
  Серафимович А. Железный поток. / А. Серафимович. – 4-е изд. – М.-Л., 1930. – 192с.
402709
  Серафимович А. Железный поток. / А. Серафимович. – М., 1931. – 15-180с.
402710
  Серафимович А. Железный поток. / А. Серафимович. – М., 1933. – 251с.
402711
  Серафимович А. Железный поток. / А. Серафимович. – М., 1933. – 194с.
402712
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1935. – 212с.
402713
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1936. – 206с.
402714
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – Иркутск, 1937. – 260с.
402715
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1944. – 192с.
402716
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1946. – 94с.
402717
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1946. – 208с.
402718
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – Л., 1947. – 162с.
402719
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1947. – 202с.
402720
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1950. – 192с.
402721
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1951. – 172с.
402722
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1952. – 175с.
402723
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1952. – 170с.
402724
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1957. – 172с.
402725
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – Йошкар-Ола, 1962. – 160с.
402726
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1964. – 469с.
402727
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – М., 1967. – 275-421с.
402728
  Серафимович А.С. Железный поток. / А.С. Серафимович. – Минск, 1986. – 554с.
402729
  Серафимович А.С. Железный поток. Драм. поэма. / А.С. Серафимович, И. Всеволжский. – 2-е изд. – М., 1935. – 92с.
402730
  Серафимович А.С. Железный поток. Повесть / А.С. Серафимович. – М., 1976. – 176с.
402731
  Серафимович А.С. Железный поток. Повесть. / А.С. Серафимович. – М., 1978. – 126с.
402732
  Серафимович А.С. Железный поток. Роман / А.С. Серафимович. – М., 1979. – 638с.
402733
  Серафимович А.С. Железный поток. Роман / А.С. Серафимович. – М., 1979. – 175с.
402734
  Серафимович А.С. Железный поток. Роман / А.С. Серафимович. – М., 1986. – 378с.
402735
  Серафимович А.С. Железный поток: роман / А.С. Серафимович. – М., 1987. – 204с.
402736
  Серафимович А.С. Железный поток: роман / А.С. Серафимович. – М., 1988. – 175с.
402737
  Бржезовский Б. Железный потолок / Б. Бржезовский. – М, 1961. – 488с.
402738
  Белевцев Я.Н. Железный пояс Земли / Я.Н. Белевцев. – Киев : Наукова думка, 1987. – 115 с.
402739
  Шпаков В. Железный Ренессанс : Рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.84-96. – ISSN 0012-6756
402740
  Силаков А.С. Железный романтик / А.С. Силаков. – М., 1973. – 256с.
402741
  Велтистов Е.С. Железный рыцарь / Е.С. Велтистов. – Москва, 1969. – 79с.
402742
  Велтистов Е.С. Железный Рыцарь на Луне / Е.С. Велтистов. – Москва, 1986. – 62с.
402743
  Талев Д. Железный светильник. / Д. Талев. – М., 1970. – 367с.
402744
  Талев Д. Железный светильник. Роман. / Д. Талев. – М., 1957. – 351с.
402745
  Лылык Лиля Железный Таллинн : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 48-57 : Іл.
402746
  Чиладзе О. Железный театр : роман / О. Чиладзе; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1984. – 384 с.
402747
  Чиладзе О. Железный театр : роман / О. Чиладзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1985. – 382с.
402748
  Лях А. Железный хромец // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 140-149. – ISSN 1728-8568
402749
  Великанов В. Железный цирк / В. Великанов. – Ярославль, 1970. – 182с.
402750
  Могилев Л.Н. Железный человек / Л.Н. Могилев. – Иркутск, 1963. – 188с.
402751
  Осипов Н.Ф. Железный Чутык / Н.Ф. Осипов. – М, 1971. – 79 с.
402752
  Довбуш Е.Ф. Железо- и магнийпорфирины в онтогенезе растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Довбуш Е.Ф. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 26 с.
402753
   Железо-магнезиальный метасоматизм и рудообразование. – Москва : Наука, 1980. – 195с.
402754
   Железо-марганцевые конкреции подводных гор Тихого океана. – М, 1990. – 228с.
402755
   Железо-марганцевые конкреции Центральной котловины Индийского океана. – Москва : Наука, 1989. – 222с.
402756
  Халилова Т.А. Железо-марганцевые месторождения Ханларского района / Т.А. Халилова. – Баку, 1960. – 90с.
402757
  Чернышев Г.Б. Железо / Г.Б. Чернышев. – М., 1962. – 1-79с.
402758
  Беккерт М. Железо / М. Беккерт. – Москва, 1984. – 232с.
402759
  Беккерт М. Железо / Беккерт М. – Москва, 1988. – 240 с.
402760
  Верболович П.А. Железо в животном организме / П.А. Верболович, А.Б. Утешев. – Алма-Ата, 1967. – 267с.
402761
  Богданович К.И. Железо в России / К.И. Богданович. – Пг., 1920. – 22с.
402762
  Каменецкая Д.С. Железо высокой степени чистоты. / Д.С. Каменецкая. – М., 1978. – 248с.
402763
  Мутускин А.А. Железо и его соединения в дыхании и биосинтезе гема проростков злаков. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мутускин А.А.; АН СССР.Ин-т биохимии. – М, 1963. – 24л.
402764
  Иванович В. Железо и сталь в мировом хозяйстве / В. Иванович. – М, 1930. – 144с.
402765
  Попов В.М. Железо из земли. / В.М. Попов. – Воронеж, 1971. – 456с.
402766
  Балин А. Железо мое золото / А. Балин. – Москва, 1983. – 159с.
402767
  Успенский Е.Е. Железо, как фактор распределения водорослей. / Е.Е. Успенский. – М, 1925. – 94с.
402768
  Холодный Н.Г. Железобактерии / Н.Г. Холодный. – М., 1953. – 224с.
402769
   Железобетонные и металлические сооружения башенного типа. – К, 1970. – 124с.
402770
  Кириллов А.П. Железобетонные корпуса ядерных реакторов. / А.П. Кириллов. – М., 1988. – 248с.
402771
  Анненкова И.Б. Железовисмутмолибденовые катализаторы окислительного дегидрирования бутенов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Анненкова И.Б.; Совет по присуждению учен. степеней хим.-технол. фак. Азербайдж. ин-т нефти и химии им. Азизбекова. – Баку, 1970. – 28л.
402772
  Пушкарева И.М. Железодорожники России во Всероссийской октябрьской политической стачке 1905 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пушкарева И.М.; Акад.наук СССР.Ин-т истории. – М, 1959. – 20л.
402773
  Трусов Владимир Викторович Железокарбонильные комплексы ароматических азинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Трусов Владимир Викторович; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1985. – 23л.
402774
  Кузнецов В. Железом пахут зори : стихи / Владимир Кузнецов. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 24 с. – Миниатюрное издание
402775
  Шнюков Е.Ф. Железомарганцевые конкреции Мирового океана / Е.Ф. Шнюков, В.П. Цемко. – Киев, 1981. – 48с.
402776
  Величко Е.А. Железомарганцевые конкреции океана - новый тип многометальных руд : Обзор. Морская геология и геофизика / Е.А. Величко, Е.А. Контарь, С.Ю. Истошин. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 51 с.
402777
  Соколов Г О. Железомарганцевые сплавы / Г О. Соколов, К.Б. Кацов. – К., 1982. – 213с.
402778
  Перцев Н.Н. Железоносный комплекс Цнтрального Алдана / Н.Н. Перцев, А.Л. Кулаковский. – М., 1988. – 236с.
402779
  Артилаква В.Е. Железообрабатывающее ремесло древней Грузии / В.Е. Артилаква. – Тбилиси, 1976. – 264с.
402780
   Железоокисные пигменты. – Махачкала, 1974. – 99с.
402781
  Кряучонас И.И. Железоокисные пигменты из пиритных огарков : Автореф... канд. хим.наук: / Кряучонас И.И.; АН ЛитССР. Ин-тут химии и хим. технологии. – Вильнюс, 1951. – 7л.
402782
  Гзелишвили И.А. Железоплавильное производство в древней Грузии / И.А. Гзелишвили. – Тбилиси, 1964. – 122с.
402783
   Железорудная база черной металлургии СССР. – Москва : АН СССР, 1957. – 566с.
402784
  Браун Г.А. Железорудная база черной металлургии СССР / Г.А. Браун. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1970. – 312с.
402785
   Железорудная и марганцовая промышленность южной России в 1906 году = L"industrie du mineral de fer et de maganese dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Типо-литогр. И.А. Цедербаум
№ 298 : 25 июля 1907 г. – 1907. – V, 46, 16 с. + Табл. 4+11. – Таблицы 1. Криворогский район; 2. Таблицы. Керченский район ; Во второй части таблицы марганцовой промышленности Южной России в 1906 г
402786
   Железорудная промышленность южной России в 1901 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. "Печатное дело кн. К.Н. Гагарина"
№ 123 : Октября 31 дня 1902 г. – 1902. – VIII, 41 с. + Табл. 5+3. – Таблицы 1. По Криворогскому району; 2. По Керченскому району
402787
   Железорудная промышленность южной России в 1902 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. "Печатное дело кн. К.Н. Гагарина"
№ 179 : Октября 31 дня 1903 г. – 1903. – XIV, 32 с. + Табл. 4. – Таблицы 1. По Криворогскому району
402788
   Железорудная промышленность южной России в 1903 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Типо-литогр. И.А. Цедербаум
№ 209 : Сентября 1 дня 1904 г. – 1904. – VIII, 41 с. + Табл. 5+3. – Таблицы 1. По Криворогскому району; 2. По Керченскому району
402789
   Железорудная промышленность южной России в 1904 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 248 : Ноября 10 дня 1905 г. – 1905. – VIII, 44 с. + Табл. 5+8. – Таблицы 1. По Криворогскому району; 2. По Керченскому району
402790
   Железорудная промышленность южной России в 1905 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Т-во "Печатня С.П. Яковлева"
№ 270 : 25 сентября 1906. – 1906. – VII, 45 с. + Табл. 5+9. – Таблицы 1. По Криворогскому району Таблицы 2. По Керченскому району
402791
   Железорудная промышленность южной России в 1907 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 327 : 5 сентября 1908. – 1908. – VI, 54 с. + Табл. 4. – Статистические таблицы Криворогского района за 1907 год ; Таблицы 2) Керченский район - 1907 год
402792
   Железорудная промышленность южной России в 1907 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 333 : 26 ноября 1908. – 1908. – XXVII, 85 с. + Табл. 7+25. – Статистические сведения о деятельности передельных заводов юга России по месяцам 1907 года
402793
   Железорудная промышленность южной России в 1910 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 423 : 1 декабря 1911. – 1911. – XX, 95 с. + Табл. 4+16. – Таблицы 1. Криворогский район 1910 год. Таблицы 2. Керченкий район; 3. Местный Донецкий район; 4. Район Корсак-Могила
402794
   Железорудная промышленность южной России в 1911 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 472 : 25 ноября 1912. – 1912. – XIX, 97 с. + Табл. 4+17. – Таблицы 1. Криворогский район 1911 год; Таблицы 2. Керченский район 1911 год
402795
   Железорудная промышленность южной России в 1912 году = L"industrie du mineral de fer dans la Russie meridionale / Стат. Бюро Совета съезда горнопром. юга России Под ред. Предс. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара. – Харьков : Тип. Б. Бенгис
№ 512 : 25 ноября 1913. – 1913. – XVI, 44 с. + Табл. 3+14. – Таблицы 1. Криворогский район 1912 год; Таблицы 2. Керченский район 1912 год 1912 год
402796
  Айнберг Л.Ф. Железорудное месторождение окрестностей Сретенки Мариупльского округа / Л.Ф. Айнберг. – Ленинград, 1931. – 581-601с.
402797
   Железорудные месторождения Алате-Саянской горной области. – Москва
1. – 1959. – 603с.
402798
  Смирнов С.С. Железорудные месторождения восточно-сибирского края / С.С. Смирнов. – Иркутск, 1931. – 80с.
402799
  Щегольев И.Н. Железорудные месторождения докембрия методы их изучения / И.Н. Щегольев. – Москва, 1985. – 196с.
402800
  Русаков М.П. Железорудные месторождения Кеньтюбе и Тогай в Восточно-Каркаролинском районе Киргизской степи. / М.П. Русаков. – Л., 1929. – 30с.
402801
   Железорудные месторождения мира. – Москва : Иностранная литература
Т.2. – 1955. – 439 с.
402802
  Ярощук М.А. Железорудные формации Белоцерковско-Одесской металлогенической зоны / М.А. Ярощук. – К., 1983. – 224с.
402803
  Березина Р.Н. Железотрикарбонильные комплексы бензолониевых ионов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Березина Р.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23
402804
  Мицкевич М.С. Железы внутренней секреции в зародышевом развитии птиц и млекопитающих. / М.С. Мицкевич. – М., 1957. – 426с.
402805
  Драгожинский Б.А. Железы пищевода. (Анатомо-эксперим. исследование) : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Драгожинский Б.А. ; Днепропетр. гос. мед. ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 16 с.
402806
  ПришвинМ.М Желенная книга / ПришвинМ.М. – М., 1987. – 413с.
402807
  Гриценко І.С. Желєзнов Володимир Якович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 188. – ISBN 978-966-06-0557-2
402808
  Тищенко С. Желіховська Наталія Степанівна : [спогади] / Світлана Тищенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 116. – ISBN 978-966-2726-03-9
402809
  Кожемякин В.И. Желтая акация / В.И. Кожемякин. – Магадан, 1960. – 68с.
402810
  Дубовка В.Н. Желтая акация : повесть / В.Н. Дубовка; пер. с белорус. М.Горбачев. – Москва : Детская литература, 1970. – 222 с.
402811
  Сторидж П. Желтая долина или поющие в терновнике 4. / П. Сторидж. – Рига, 1994. – 363с.
402812
   Желтая книга. – Птгр. – 192с.
402813
  Ляховицький Ю.М. Желтая Книга / Ю.М. Ляховицький. – Харьков, 1994. – 123с.
402814
  Фехер К. Желтая лихорадка: Повести / К. Фехер. – М, 1990. – 286с.
402815
  Коллинз У. Желтая маска / У. Коллинз. – Ашхабад, 1959. – 107с.
402816
  Коллинз У. Желтая маска / У. Коллинз. – М., 1991. – 79с.
402817
  Коллинз У. Желтая маска. Женщина в белом / У. Коллинз. – М., 1991. – 686с.
402818
  Франс А. Желтая опасность и Человечество в будущем / Анатоль Франс ; с предисл А Плетнева. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. В.А. Тиханова, 1905. – 36 с.
402819
  Тычинин В.В. Желтая операция / В.В. Тычинин. – Воронеж, 1967. – 167с.
402820
  Йокаи М. Желтая роза / М. Йокаи. – Москва, 1956. – 88 с.
402821
  Борхес Хорхе Луис Желтая роза : Рассказы / Пер. с исп. / Х.Л.Борхес. – Москва : АСТ, Фолио, 2002. – 190с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 966-03-1529-5
402822
  Пелевин В. Жёлтая стрела : Роман / В. Пелевин. – Москва : Вагриус, 2000. – 496с. – ISBN 5-264-00363-7
402823
  Хаксли Олдос Желтный Кром : Роман; Рассказы / Олдос Хаксли. Пер. с англ. Л. Паршина. – Москва, 1987. – 300с.
402824
  Гриценко А.И. Желтобровое поле / А.И. Гриценко. – Ростов -на-Дону, 1979. – 94с.
402825
  Корчинский А.В. Желтогорлая и полевая мыши Закарпатья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Корчинский А. В.; АН УССР, Ин-т зоологии. – К., 1980. – 21л.
402826
  Мальцев О.В. Желтое воскресенье: Рассказы. / О.В. Мальцев. – Мурманск, 1983. – 174с.
402827
  Ванюшин В.Ф. Желтое облако / В.Ф. Ванюшин. – Алма-Ата, 1963. – 208с.
402828
  Задорнов Н.П. Жёлтое, зелёное, голубое... / Н.П. Задорнов. – М., 1967. – 215с.
402829
  Догадина Т.В. Желтозеленые водоросли СССР: Флора, систематика, эволюция, филогения : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.05 / Догадина Т.В.; АН УССР. – Киев, 1986. – 45л.
402830
   Желтые бананы. – Л, 1974. – 239с.
402831
  Гессен В.М. Желтые листья / Владимир Гессен. – Санкт-Петербург : [Тип. В. Безобразов и К°], 1911. – 99 с.
402832
  Дюртен Л. Желтые люди и белые боги. / Л. Дюртен. – М., 1937. – 32с.
402833
  Михайлов Б.Я. Желтые профлидеры без маски. / Б.Я. Михайлов, Т. Ремизов. – М., 1952. – 68с.
402834
  Михайлов Б. Желтые профлидеры без маски. / Б. Михайлов, Т. Ремизов. – М., 1952. – с.
402835
   Желтые страницы : Лучшие ресурсы сети Internet 2001. – С.-Пб.; М.; Харьков; Мн. : Питер, 2001. – 688с. – ISBN 5-318-00031-2


  Самое полное издание о русскоязычной части сети Интернет и содержит информацию о самых интересных и стабильных ресурсах
402836
  Хан Харли Желтые страницы Internet / Хан Харли. – Санкт-Петербург : Питер, 1996. – 744с.
402837
   Желтые страницы Internet. – Москва
№ 6/7. – 2001
402838
   Желтые страницы Internet. – Москва
№ 8. – 2001
402839
   Желтые страницы Internet. – Москва
№ 10. – 2001
402840
   Желтые страницы Internet. – Москва
№ 11. – 2001
402841
   Желтые страницы Internet. – Москва
№ 12. – 2001
402842
   Желтые страницы Internet 2000. Русские ресурсы : Гл.ред.В.Усманов. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 600с. – (Желтые страницы Internet). – ISBN 5-2722-00008-0
402843
   Желтые страницы Internet 98. – Санкт-Петербург : Питер. – ISBN 5-88782-169-8
Компьютеры и телекоммуникации. – 1998. – 576c. + CD-ROM
402844
   Желтые страницы World Wide Web : Издание 1997 г. – Киев : Диалектика, 1997. – 576с. – ISBN 966-506-056-2
402845
  Смолянов А.В. Желтый ветер Гиндукуш / А.В. Смолянов, Г.В. Соколовский. – Минск, 1992. – 76с.
402846
  Куликов А.П. Желтый донник. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1975. – 128с.
402847
   Желтый дракон. – Владивосток, 1981. – 704с.
402848
  Левин А.М. Желтый дракон Цзяо / А.М. Левин. – М., 1990. – 75-343с.
402849
  Левин А.М. Желтый дракон Цзяо: Повесть / А.М. Левин. – М., 1980. – 288с.
402850
  Аникин А. Желтый дьявол / А. Аникин. – Москва, 1982. – 278с.
402851
  Федоров А.А. Желтый караван / А.А. Федоров. – М., 1991. – 285с.
402852
  Дзордзенон Н. Желтый комбинезон / Н. Дзордзенон. – М., 1975. – 191с.
402853
  Брускин С.Г. Желтый крестик / С.Г. Брускин. – Свердловск, 1960. – 34с.
402854
  Бондаренко И. Желтый круг / И. Бондаренко. – Ростов -на-Дону, 1973. – 168 с.
402855
  Иванов В.Д. Желтый металл / В.Д. Иванов. – М., 1956. – 405с.
402856
  Сименон Ж. Желтый пес / Ж. Сименон. – М, 1960. – 480с.
402857
  Сименон Ж. Желтый пес / Ж. Сименон. – М, 1961. – 480с.
402858
  Сименон Ж. Желтый пес / Ж. Сименон. – изд. 2-е. – М, 1967. – 180с.
402859
  Мураталиев М. Желтый снег : роман, повесть, рассказы / М. Мураталиев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 304 с.
402860
  Волков А.М. Желтый туман / А.М. Волков. – Фрунзе, 1988. – 240с.
402861
  Волков А.М. Желтый туман : [ сказочная повесть : для младшего школьного возраста ] / Александр Волков ; художники И. Чукавина, А. Чукавин. – Москва : АСТ ; Астрель ; Хранитель, 2006. – 320 с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-035035-X
402862
  Волков А.М. Желтый туман. Тайна заброшенного замка / А.М. Волков. – Воронеж, 1990. – 299с.
402863
  Волков А.М. Желтый Туман. Тайна заброшенного замка / А.М. Волков. – Кемерово, 1991. – 381с.
402864
  Курбанов Ташли Желтый цветок : повести и рассказы / Курбанов Ташли. – Ашхабад : Туркменистан, 1975. – 80 с.
402865
   Желтым водам - 100 : Историч. очерк. – Дніпропетровськ : Січ, 1995. – 118с.
402866
  Розит П. Желудевое ожерелье : стихи / П. Розит; пер. с латыш. Л.Черевичник. – Рига : Лиесма, 1978. – 168 с.
402867
  Леонов Ю.Н. Желуди для красной конницы / Ю.Н. Леонов. – М, 1983. – 220с.
402868
  Ковылова В.И. Желудочная секреция в условиях систематического применения дополнительного раздражения. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.102 / Ковылова В.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1970. – 20л.
402869
  Кривова Наталья Андреевна Желудочная секреция при дефиците кортикостеридов : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Кривова Наталья Андреевна; ТОм. гос. ун-т им Куйбышева. – Томск, 1982. – 152л. – Бібліогр.:л.120-140
402870
  Кривова Н.А. Желудочная секреция при дефиците кортикостерроидов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кривова Н.А.; КГУ. – К., 1983. – 25л.
402871
  Скляров Я.П. Желудочная секреция. / Я.П. Скляров. – 2-е изд. – М., 1961. – 220с.
402872
  Кассиль В.Г. Желудочно-кишечный тракт и пищевое поведение : Автореф... д-р мед.наук: 102 / Кассиль В.Г.; Ин-т физиологии. – Л, 1968. – 21л.
402873
  Енилеева В.Х. Желудочные овода лошадей (iptera gastrophilidae) Самаркандской областей Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: / Енилеева В.Х.; АН УзССР. – Самарканд, 1970. – 20л.
402874
  Грунин К.Я. Желудочные оводы (Gastrophidae) / К.Я. Грунин. – М.-Л., 1955. – 1-96с.
402875
  Султанов М.А. Желудочные оводы лошадей в Узбекистане / М.А. Султанов. – Ташкент, 1953. – 55с.
402876
  Мовчан П.М. Желудь : стихи / П.М. Мовчан. – Москва, 1990. – 351 с.
402877
  Попков В.Л. Желчевыведение после общего рентгеновского облучения у собак с нарушенным функциональным состоянием высших отделов центральной нервной системы.. : Автореф... канд. мед.наук: / Попков В.Л.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1962. – 13л.
402878
  Саратиков А.С. Желчеобразование и желчегонные средства / А.С. Саратиков. – Томск, 1962. – 158с.
402879
  Жалило Л.И. Желчеобразовательная функция печени при различных состояниях углеводного и водно-солевого обмена : Автореф... канд. биол.наук: / Жалило Л.И.; АН УССР. Ин-т физиологии. – Киев, 1972. – 25л.
402880
  Фащевская И.А. Желчеобразовательная функция печени собак и морфологический состав крови животных в условиях измененного снабжения печени инсулином. : Автореф... канд. мед..наук: / Фащевская И.А.; Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. – Л., 1965. – 16л.
402881
  Мхитарова Г.Б. Желчеотеление, желчевыделение и влияние минеральной воды Кармадон на эти процессы : Автореф... Канд.мед.наук: / Мхитарова Г.Б.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Ленинград, 1966. – 16л.
402882
  Прокофьев В.А. Желябов / В.А. Прокофьев. – М., 1960. – 384с.
402883
  Прокофьев В.А. Желябов / В.А. Прокофьев. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 367 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 23(299))
402884
  Божилов Б. Желязно сърце. / Б. Божилов. – София, 1972. – 40с.
402885
   Желязова Воля. – Варшава, 1964. – 11 с.
402886
  Хартвиг Э. Желязова Воля / Э. Хартвиг. – Варшава, 1975. – 88с.
402887
  Зорина И.П. Жемчуг / И.П. Зорина. – Москва, 1972. – 48с.
402888
  Сребродольский Б.И. Жемчуг / Б.И. Сребродольский. – М., 1985. – 136с.
402889
  Карпунин Г.Ф. Жемчуг "Слова" или Возвращение Игоря / Г.Ф. Карпунин. – Новосибирск, 1983. – 382с.
402890
  Фролов Л.А. Жемчуг северных рек. / Л.А. Фролов. – М, 1988. – 221с.
402891
  Фарн А. Жемчуг: натуральный, культивированный и имитации / А. Фарн. – Москва : Мир, 1991. – 192с.
402892
  Грабарь Л. Жемчуга от Тэт-а-Тэта / Л. Грабарь. – МЛ., 1928. – 119с.
402893
  Стейнбек Джон Жемчужина / Стейнбек Джон. – М., 1958. – 74с.
402894
  Ерикеев А.Ф. Жемчужина / А.Ф. Ерикеев. – Москва, 1961. – 123 с.
402895
  Эрнандес-Ката Жемчужина / Эрнандес-Ката. – Москва, 1962. – 167 с.
402896
  Антошкин Е.А. Жемчужина / Е.А. Антошкин. – Москва, 1986. – 30с.
402897
  Шустов К.С. Жемчужина Антилл и янки. / К.С. Шустов. – Алма-Ата, 1967. – 356с.
402898
  Панков А.С. Жемчужина БАМа. : (Путешествие по южной Якутии) / А.С. Панков. – Москва : Мысль, 1982. – 157с.
402899
  Самалавичус С.Л. Жемчужина барокко / С.Л. Самалавичус. – Вильнюс, 1977. – 26 с.
402900
  Крутоярова Н. Жемчужина барокко // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 4. – С. 2-24


  Барокко ("жемчужина с пороком") - характеристика европейской культуры 17-18I вв., центром которой была Италия. Стиль барокко появился в 16-17 вв. в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции.
402901
  Лановенко П.К. Жемчужина Белогорска / П.К. Лановенко. – Киев, 1962. – 297с.
402902
  Хапаев С.А. Жемчужина Большого Кавказа / С.А. Хапаев. – Ставрополь, 1979. – 127с.
402903
  Куц К. Жемчужина в короне : киносценарий / К. Куц; Пер. с польского З.Е. Шаталовой. – Москва : Искусство, 1976. – 111 с. – (Библиотека кинодраматургии)
402904
  Скотт П. Жемчужина в короне : роман / П. Скотт; Пер. с англ. М. Лорие. – Москва : Радуга, 1984. – 464 с.
402905
  Кошечкин Борис Иванович Жемчужина в ладонях Лапландии: (Оз. Имандра) / Кошечкин Борис Иванович. – Л., 1985. – 85с.
402906
  Шапошникова В.Д. Жемчужина в ожерелье / В.Д. Шапошникова. – М., 1972. – 367с.
402907
  Дядюченко Л.Б. Жемчужина в стене казармы / Л.Б. Дядюченко. – Фрунзе, 1986. – 218с.
402908
  Юсупов Александр Жемчужина во мгле : Открытие // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 30-40 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
402909
  Серова О.В. Жемчужина Восточной Сибири / О.В. Серова, С.Г. Саркисян. – Улан-Удэ, 1961. – 171с.
402910
  Цветов П. Жемчужина вьетнамского туризма // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 111-114. – ISSN 0321-5075
402911
  Белобородова Л.П. Жемчужина дальневосточной природы: Хинганский государственный природный заповедник : География и екология. Особо охраняемые природные территории // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С. 43-44. – ISSN 0016-7207
402912
  Упит А.М. Жемчужина из перстня : рассказы / А.М. Упит. – Москва : Правда, 1967. – 48 с. – (Библиотека "Огонек")
402913
  Швецов В.М. Жемчужина КМА / В.М. Швецов. – Москва, 1979. – 96с.
402914
  Наймарк Елена Жемчужина коллекции. Скелеты завролофов / Наймарк Елена, Тесакова Екатерина, Аникеев Тимур // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 18 : рис., фото
402915
  Буассьер Ральф де Жемчужина короны / Буассьер Ральф де. – М., 1958. – 384с.
402916
   Жемчужина Кузбасса. – Москва ; Ленинград, 1935. – 10 с.
402917
  Самусенко Э.Г. Жемчужина Полесья / Э.Г. Самусенко. – Минск, 1968. – 102с.
402918
  Самусенко Э.Г. Жемчужина Полесья / Э.Г. Самусенко. – Минск, 1968. – 1102с.
402919
  Пачулиа В.П. Жемчужина Причерноморья: (Гагра) / В.П. Пачулиа. – М., 1987. – 62с.
402920
  Полянский Д.С. Жемчужина России / Д.С. Полянский. – Москва, 1958. – 183с.
402921
  Рыжиков В.В. Жемчужина Северного Кавказа / В.В. Рыжиков. – Грозный, 1988. – 26с.
402922
  Федорченко И.М. Жемчужина современного материаловедения: о порошковой металлургии. / И.М. Федорченко. – К., 1986. – 48с.
402923
  Баландинский Николай Жемчужина Танзании : заповедники / Баландинский Николай, Вейсман Лев // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 118-129
402924
  Минаков А. Жемчужина университета - Научная библиотека : Научная библиотека Воронежского гос. ун-та / А. Минаков, А. Мещерякова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 83-88. – ISSN 0869-3617
402925
  Рыжиков В.В. Жемчужина Чечено-Ингушетии / В.В. Рыжиков. – Грозный, 1972. – 32с.
402926
  Стейнбек Джон Жемчужина. / Стейнбек Джон. – М., 1963. – 262с.
402927
  Имад М.Н. Жемчужины бесед / М.Н. Имад. – Москва : Наука, 1985. – 400 с.
402928
   Жемчужины Жигулей. – Куйбышев, 1974. – 120с.
402929
   Жемчужины Жигулей. – Куйбышев, 1978. – 150с.
402930
   Жемчужины Жигулей. – Куйбышев, 1982. – 154с.
402931
  Климишин И.А. Жемчужины звездного неба / Климишин И.А. – Киев : Радянська школа, 1988. – 205 с. – ISBN 5-330-00383-0
402932
  Кученева Г.Г. Жемчужины зеленого мира / Г.Г. Кученева. – Калининград, 1975. – 63с.
402933
   Жемчужины испанской лирики. – М, 1984. – 295с.
402934
   Жемчужины китайской живописи. – 48с.
402935
   Жемчужины китайской живописи. – 14с.
402936
   Жемчужины китайской живописи. – 11с.
402937
   Жемчужины мысли. – Минск, 1987. – 432с.
402938
   Жемчужины мысли. – К, 1990. – 357с.
402939
   Жемчужины мысли. – Минск, 1991. – 476с.
402940
   Жемчужины мысли народной. – Ташкент, 1972. – 206с.
402941
   Жемчужины народной мудрости. – Смоленск, 1959. – 169с.
402942
  Дроздов Н.Н. Жемчужины природы - заповедники. / Н.Н. Дроздов, А.К. Макеев. – Москва : Просвещение, 1985. – 191с.
402943
  Бентли Дж. Жемчужины программирования / Дж. Бентли; Пер. с англ. Д.Солнышков. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 272с. – (Библиотека программиста). – ISBN 5-318-00715-5
402944
  Усман Т. Жемчужины таджикской поэзии. / Т. Усман. – Сталинабад, 1960. – 123с.
402945
  Бентли Д. Жемчужины творчества программистов / Д. Бентли. – М., 1990. – 223с.
402946
  Саломаа Арто Жемчужины теории формальных языков. / Саломаа Арто. – М., 1986. – 129с.
402947
  Рулев А. Жемчужины химической науки / А. Рулев, М. Воронков // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 10. – С. 73-80. – ISSN 0028-1263


  Химия традиционно считалась сугубо мужской вотчиной. Так, вышедший в 1991 году биографический справочник «Выдающиеся химики мира» содержит имена 1220 учёных, и лишь 20 из них — женские. Среди 160 лауреатов Нобелевской премии по химии, названных с 1901 ...
402948
  Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества / Б.И. Туров. – М., 1978. – 208с.
402949
  Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества / Б.И. Туров. – 3-е изд., доп. – М., 1991. – 318с.
402950
  Гребенщиков О.С. Жемчужины Югославии : этюды о городах / О.С. Гребенщиков. – Москва : Мысль, 1978. – 155 с.
402951
  Варшавский А.С. Жемчужное ожерелье / А.С. Варшавский. – Москва, 1975. – 223с.
402952
   Жемчужное ожерелье. – М, 1980. – 127с.
402953
   Жемчужное ожерелье. – Ташкент, 1987. – 334с.
402954
  Ойстач Инна Жемчужное сердце Вьетнама : мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 152
402955
  Еремина Марина Жемчужный декабрь // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 22 : фото
402956
  Велиев С. Жемчужный дождь : повести и рассказы / С. Велиев. – Москва : Советский писатель, 1963. – 311 с.
402957
  Таганов Т.К. Жемчужный клад / Т.К. Таганов. – Ашхабад : Туркмениздат, 1965. – 122 с.
402958
  Габриелян Г.К. Жемчужный Севан / Г.К. Габриелян. – Москва : Мысль, 1978. – 111с.
402959
  Рагимов А. Жена в командировке / А. Рагимов. – Баку, 1970. – 45с.
402960
  Михайлов А. Жена в снега: новели / А. Михайлов. – София, 1990. – 218с.
402961
  Данилов Никита Жена Ганса : Рассказ // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.169-180. – ISSN 1130-6545
402962
  Носик Б.М. Жена для странника / Б.М. Носик. – М, 1990. – 443с.
402963
  Терешенков Е.Я. Жена Журавина / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1958. – 228с.
402964
  Терешенков Е.Я. Жена Журавина / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1963. – 204с.
402965
  Коваленко Р.М. Жена и дети майора милиции : повести и рассказы / Р.М. Коваленко. – Москва : Советский писатель, 1990. – 478 с.
402966
  Третьяков И.П. Жена капитана / И.П. Третьяков. – Баку, 1958. – 139с.
402967
  Заикина С.А. Жена командира / С.А. Заикина. – Ставрополь, 1975. – 95с.
402968
  Платонов А.П. Жена машиниста / А.П. Платонов. – Свердловск, 1979. – 399с.
402969
  Джумагельдиев Т. Жена младшего брата : повести и рассказы / Т. Джумагельдиев. – Москва : Советский писатель, 1968. – 248 с.
402970
  Донцова Д. Жена моего мужа : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-004921-8
402971
  Донцова Д. Жена моего мужа : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384с. – (Иронический роман). – ISBN 5-04-004921-8
402972
  Курносенко В. Жена Монаха : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 7. – С. 8-35. – ISSN 0012-6756
402973
  Кайсар Ш. Жена моряка. / Ш. Кайсар. – М., 1978. – 128с.
402974
  Шницлер А. Жена мудреца / А. Шницлер. – М., 1967. – 702с.
402975
  Буш В.В. Жена писателя. Александра Васильевна Бараева-Успенская / В.В. Буш. – Л., 1924. – 61с.
402976
  Белов С.В. Жена писателя: Последняя любовь Ф.М.Достоевского / С.В. Белов. – Москва, 1986. – 206с.
402977
  Драбкина А. Жена по заказу : [роман] / Алла Драбкина. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2003. – 319 с. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-3013-9
402978
  Гамарра Пьер Жена Симона / Гамарра Пьер. – М.-Л., 1965. – 104с.
402979
  О"Флахерти Лиэм Жена соседа / Лиэм О"Флахерти ; Пер. с англ. Н. Камионской. – Москва ; Леннград : Госиздат, 1929. – 294 с.
402980
  Холт В. Жена ювелира : первый роман дилогии "Лорды тоже плачут" / Виктория Холт. – Москва, 1994. – 368с. – (Лир). – ISBN 5-7024-0128-X
402981
  Сажин И. Жена. / И. Сажин. – Смоленск, 1958. – 93с.
402982
  Сажин И. Жена. / И. Сажин. – Смоленск, 1958. – 93с.
402983
   Жената - майка, труженичка, общественичка. – София : Партиздат, 1974. – 486с.
402984
  Кузнецов А.Ю. Женатый жених. Комедия / А.Ю. Кузнецов, Г.Г. Штайн. – М., 1965. – 63с.
402985
  Рид П.П. Женатый мужчина / П.П. Рид. – М, 1990. – 286с.
402986
  Большаков В.В. Женева / В.В. Большаков. – М, 1986. – 128с.
402987
  Зеленский Ю.И. Женева прошлая и современная. / Ю.И. Зеленский. – М., 1980. – 229с.
402988
  Бурлацкий Ф.М. Женева: вчера, сегодня, завтра / Ф.М. Бурлацкий. – М., 1986. – 159с.
402989
   Женева: космополит у озера // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 96-98 : фото
402990
   Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях. – Москва, 1932. – 23 с.
402991
  Дмитричев Т.Ф. Женевская конференция по разоружению / Т.Ф. Дмитричев. – М., 1987. – 90,1с.
402992
  Опарина М.В. Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним (теоретико-правовой аспект) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 16-18. – ISSN 1812-3805
402993
   Женевские конвенции о защите жертв войны от 12 августа 1949 года : конвенции ратифицированы президиумом Верховного Совета СССР 17 апреля 1954 г. : ратификационная грамота Союза ССР депонирована правительству Швейцарии 10 мая 1954 г. – Москва : Изд-во "Известия советов депутатов трудящихся СССР", 1969. – 241, [2] с.
402994
   Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные протоколы к ним. – Москва, 1994. – 320с. – ISBN 5-88351-001-9
402995
   Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним = Les protokoles аdditionnels aux conventions de Geneve du 12 Aout 1949. – Изд. 4-е, испр. – Москва : Международный Комитет Красного креста, 2005. – 344 с. – ISBN 5-88044-158-X
402996
  Тепфер Р. Женевские новеллы / Р. Тепфер. – Москва : Наука, 1982. – 455с.
402997
  Ляхс М. Женевские соглашения 1954 г. об Индо-Китае / М. Ляхс. – М., 1956. – 198с.
402998
  Дмитричев Т.Ф. Женевские форумы переговоров по разоружению, 1945-1987 гг. / Т.Ф. Дмитричев. – М., 1988. – 89,2с.
402999
  Грибачев Н.М. Женевский репортаж / Н.М. Грибачев. – Москва, 1954. – 96с.
403000
  Судин Д.Ю. Женевський період діяльності українського соціологічного інституту (серпень 1919 - березень 1920 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 37-51. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто перший етап діяльності Українського соціологічного інституту (серпень 1919 – березень 1920 рр.). Виявлено соціально-політичні передумови формування ідеї М. Грушевського про створення української наукової соціологічної установи на ...
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,