Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
402001
  Давыдов Ф. "Звезда № 1" ищет ночлега / Ф. Давыдов. – Москва, 1961. – 80с.
402002
  Авдуевский В.С. "Звездные войны" -- безумие и преступление. / В.С. Авдуевский, А.И. Рудев. – Москва, 1986. – 221с.
402003
  Гончаренко А.Н. "Звездные войны" в стратегии империализма США / А.Н. Гончаренко. – Киев, 1988. – 204с.
402004
   "Звездные войны": иллюзии и опасность. – М., 1985. – 56с.
402005
  Шальнев А.А. "Звездные войны": Что думают американцы. / А.А. Шальнев. – М., 1987. – 221с.
402006
  Котляров И.И. "Звездный мир"против"звездных воин". / И.И. Котляров. – Москва, 1988. – 224 с.
402007
  Ермаков Дмитрий "Звездный" рынок Иордании : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 78-79 : Фото
402008
  Ефимова С.Н. "Звездою стану, становясь землей": к 55-летию со дня рождения К.В. Васильева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 141-154. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
402009
   "Звезды" о России. Знаменитые люди о Родине : [ сборник ]. – Москва : Европа, 2006. – 128с. – ISBN 5-9739-0074-6
402010
  Рябченко Ольга "Звертаюся до вас, як до рідного батька..." : листи до владних структур як джерело вивчення повсякденності студенства України (1920 - ті роки) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 108-125. – ISSN 0869-3595
402011
  Костюк Н.Т. Зв"язок філософії з природознавством в його відношенні до предмета марксистської філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
402012
  Огірко І.В. Зв"язок філософії, математики і лінгвістики в процесі становлення структурної методології / І.В. Огірко, С.М. Повторева // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 138-148. – ISSN 2076-7382
402013
  Крутченко Д.І. Зв"язок філософської спадщини Г.С. Сковороди із сучасністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 107. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
402014
   Зв"язок функціональної активності щитоподібної залози та епіфіза в імунізованих птахів / О. Горелікова, М. Дзержинський, А. Пустовалов, І. Тормасов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-43. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Вивчено взаємодії щитоподібної залози та епіфіза під впливом розвитку імунної реакції на птахах Gallus domesticus 5-тижневого віку було встановлено, що імунізація призводить до активації щитоподібної залози нестатевозрілих птахів, пік функціональної ...
402015
  Ткачук О. Зв"язок функціональної асиметрії мозку з художніми здібностями особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 141-147. – ISSN 1810-2131
402016
  Хоменко І.А. Зв"язок часів (радіодрама як засіб поєднати сучасні високі технології і класичні гуманітарні пріоритети у медіоосвіті) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 176-180
402017
  Костенко М.В. Зв"язок: фах і покликання. / М.В. Костенко. – К., 1978. – 111с.
402018
   Зв"язуюче для виробництва деревинно-стружкових плит, що не містять фенолу та формальдегіду / В.О. Вонсяцький, Б.І. Курлюченко, Н.Є. Загданська, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 162-165. – (Хімія ; Вип. 34)


  Було розроблено та досліджено нові зв"язуючі для ДСП, що не містять токсичних речовин, особливо фенолу та формальдегіду. Фізико-хімічні властивості одержаних композицій дають змогу рекомендувати їх для виробництва плит ДСП, які можна використовувати у ...
402019
  Тимошенко Б.О. Зваба / Б.О. Тимошенко. – К. : Дніпро, 1981. – 240с.
402020
  Тимошенко Б.О. Зваба / Б.О. Тимошенко. – К. : Молодь, 1982. – 455с.
402021
  Тимошенко Б.О. Зваба / Б.О. Тимошенко. – К, 1982. – 455с.
402022
  Тимошенко Б.О. Зваба / Б.О. Тимошенко. – К. : Дніпро, 1990. – 431с.
402023
  Жук Ю. Зважаймо на умови ринку праці // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 11 - 18 жовтня (№ 45)


  Пропозиції до проекту Закону "Про вищу освіту".
402024
  Михайленко Валерій Звалища - виклик сталому розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 58-60
402025
  Михайленко Валерій Звалища - виклик сталому розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 58-60
402026
  Михайленко В. Звалища - виклик сталому розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 58-60.
402027
  Перевозчикова О. Звання найвищого достойна // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2009. – № 12. – С. 14-15. – ISSN 0131-6753


  90 років від дня народження Катерини Ющенко - видатного вченого-математика.
402028
   Звання Почесних докторів КНУ в 2012/2013 навчальному році присвоєно // Київський університет. – Київ, 2013. – вересень (№ 13). – С. 2


  Почесними докторами університету стали: Жорес Алфьоров - нобелів. лауреат, акад. РАН, російський вчений у галузі фізики та техніки напівпровідників; Юхим Зельманов - математик, лауреат Філдсівської премії, проф. Каліфорн. ун-ту (США).
402029
  Колесников І.П. Звання робітниче - знання інженерні. / І.П. Колесников. – Донецьк, 1974. – 63с.
402030
  Балакин Г.Т. Званый гость / Г.Т. Балакин. – М, 1975. – 158с.
402031
  Лакснесс Х.К. Званый обед с жареными голубями / Х.К. Лакснесс. – М., 1978. – 46с.
402032
  Арутюнян В.М. Звартноц / В.М. Арутюнян. – Ереван, 1954. – 27 с.
402033
  Бернадський В. Зварювальне виробництво і ринок зварювальної техніки в сучасній економіці / В. Бернадський, О. Маковецька, О. Мазур // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-30. – Бібліогр.: с. 24-28. – ISSN 0131-775Х


  Наведено дані про сучасний стан зварювального виробництва, ринку зварювальної техніки та його секторів, основні фактори, що впливають на тенденції їхнього розвитку. Показано роль галузі в сучасній економіці, зокрема, висвітлено досвід США та Німеччини.
402034
  Бернадський В. Зварювальне виробництво і ринок зварювальної техніки в сучасній економіці / В. Бернадський, О. Маковецька, О. Мазур // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-30. – ISSN 0131-775Х
402035
  Патон Е.О. Зварювання таврів з попереднім вигином / Е.О. Патон. – К., 1937. – 44с.
402036
  Коваленко С. Зведена база даних дисертацій - складова інтегрованого ресурсу // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – травень (№ 5). – С. 7


  Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського функціонує як всеукраїнський науково-інформаційний, науково-методичний і координаційний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України. Для цього ДНПР разом із ...
402037
   Зведена інструкція про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість. – 2-е вид. – К., 1996. – 248с.
402038
   Зведена інструкція про порядок обчислення податку на добавлену вартість. – Київ : Компас, 1996. – 168с.
402039
   Зведений каталог бібліографічних списків та покажчиків літератури, підготовлених головними бібліотеками Харкова за 1993 рік. 5 клас. – Харків : Харк. держ. б-ка, 1994. – 30 с.
402040
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1956 році. – Київ
2. – 1958. – 180с.
402041
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1961 році. – Київ, 1963. – 353с.
402042
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1963 році. – Київ, 1964. – 293с.
402043
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1965 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – К., 1966. – 356с.
402044
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1965 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – К., 1966. – 356с.
402045
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1966 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1967. – 426 с.
402046
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Біологія. Медицина. – Київ, 1956. – 148 с.
402047
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Геологія, геофізика, географія. – Київ, 1955. – 34 с.
402048
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Техніка. – Київ, 1956. – 173 с.
402049
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Хімія і хімічна технологія. – Київ, 1955. – 43 с.
402050
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР. 1955. Геологія. Біологія. Медицина. Сільське господарство. – К., 1957. – 50с.
402051
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України ... Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1972. – 456с.
402052
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України в 1956 році. – Київ
1. – 1958. – 112с.
402053
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України в 1969 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1970. – 493с.
402054
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України в 1969 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1970. – 493 с.
402055
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України... Природ. науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – К., 1973. – 332с.
402056
   Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархівний довідник / Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. – Київ : Держ. ком. арх. України. – (Архівні зібрання України. Cпеціальні довідники / [редкол.: О. Гінзбург (голова) та ін.]). – ISBN 966-8225-30-7
Т. 1 : Метричні книги у фондах державних архівів Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської областей / [уклад. С. Зворський, М. Ковтун]. – 2009. – 805, [5] с. – Бібліогр.: с. 797-806
402057
   Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття : (за матеріалами, наданами експертними групами вищого рівня за тематичними напрямами прогнозно-аналітичного дослідження, виконаного в рамках Держ. програми прогнозування наук.-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки) / В.М. Геєць, В.П. Александрова, М.І. Скрипниченко, Л.І. Федулова, А.Г. та ін. Наумовець; [Геєць В.М., Александрова В.П., Скрипниченко М.І., Федулова Л.І. та ін.]; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2007. – 152с. – ISBN 978-966-651-472-4
402058
   Зведений список перекладів творів Миколи Гоголя українською мовою // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 54-103. – ISBN 978-966-193-016-1
402059
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1996
402060
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1996
402061
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1996
402062
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1996
402063
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1997
402064
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1997
402065
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1997
402066
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1997
402067
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1998
402068
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1998
402069
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1998
402070
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1998
402071
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1999
402072
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1999
402073
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1999
402074
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1999
402075
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 1. – 2000
402076
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 2. – 2000
402077
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 3. – 2000
402078
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 4. – 2000
402079
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик нормативних актів Міністерств і відомств за 2 півріччя 2000р. – Київ, 1996-
№ 1 : Покажчик нормативних актів Міністерств і вімств за2 півріччя 2000р. – 2001
402080
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
402081
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів Верховної Ради, Президента, Кабміну України за 2 півріччя 2000 року. – Київ
№ 2. – 2001
402082
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів Верховної Ради, Президента, Кабміну України за 2 півріччя 2000 року. – Київ
№ 3. – 2001
402083
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ, 1996-
№ 4 : Покажчик актів Верховної Ради,Президента, Кабінету Міністрів України за 1 півріччя 2001 року. – 2001
402084
   Зведені правила техніки безпеки польових експедиційних досліджень, навчальних та виробничих практик студентів географічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2000. – 22с.
402085
  Авраменко С. Зведення до абсурду як основний засіб створення комічного ефекту в романі Володимира Набокова "Запршення на страту" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 181-190. – (Германська філологія ; Вип. 431)
402086
  Поліщук О.Г. Зведення і групування статистичних матеріалів / О.Г. Поліщук. – Львів, 1974. – 38с.
402087
  Пасенченко Ю.А. Зведення лінійної періодичної системи до скінченного набору частот // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 40-43. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Для довільної лінійної періодичної системи вказаний конструктивний алгоритм, що зводить її до системи з коефіцієнтами - скінченими тригонометричними многочленами.
402088
  Калайда О.Ф. Зведення одновимірних інтегральних рівнянь Фредгольма першого роду до рівнянь другого роду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-74. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рівняння Фредгольма першого роду інтегруванням частинами та за допомогою резольвенти Вольтерра зведено до рівняння Фредгольма другого роду.
402089
  Славко Г. Зведення повторного контурного інтегралу до одноконтурного при моделюванні магнітної підвіски // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-50. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розроблено метод зведення повторного контурного інтегралу до одноконтурного для обчислення взаємної індуктивністі в задачах магнітної левітації вільного тіла. Метод застосовний для довільного просторового розташування кругових струмових контурів. A ...
402090
  Біднов В. Зведення християнства в Україні // Студії з україністики : художньо-публіцистичне видання / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 461-485. – ISBN 966-95452-8-4
402091
  Курчаткин А.Н. Зведзда бегущая / А.Н. Курчаткин. – М, 1986. – 495с.
402092
  Устименко В.Є. Зведи свій храм : з історії Свято-Покровського трипрестольного храму с. Жукля на Чернігівщині / Василь Устименко ; Нац. спілка краєзнавців України. – Київ : Академпрес, 2011. – 207, [1] с., [32] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-7541-11-8
402093
  Леонов А. Зведные пути / А. Леонов, А. Соколов. – М, 1971. – 112с.
402094
  Яковлев В.Я. Зведные часы эпохи / В.Я. Яковлев. – М., 1982. – 318с.
402095
  Нешитов Ю.П. Звезда-синица / Ю.П. Нешитов. – М., 1987. – 64с.
402096
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1947. – 95с.
402097
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1947. – 78с.
402098
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Куйбышев, 1948. – 88с.
402099
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1948. – 80с.
402100
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1948. – 136с.
402101
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1948. – 96с.
402102
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1948. – 88с.
402103
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Симферополь, 1953. – 112с.
402104
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – К, 1953. – 76с.
402105
  Казакевич Э. Звезда : роман / Э.Казакевич. – Москва : Художественная литература, 1956. – 79 с. – (Массовая серия)
402106
  Колосов М.М. Звезда / М.М. Колосов. – Курск, 1959. – 262с.
402107
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1965. – 95с.
402108
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1966. – 518с.
402109
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1969. – 80с.
402110
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Мурманск, 1971. – 93с.
402111
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1973. – 96с.
402112
  Казакевич Э.Г. Звезда : Повесть / Э.Г. Казакевич. – Москва : ДОСААФ СССР, 1976. – 80с.
402113
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1976. – 190с.
402114
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Кишинев, 1978. – 144с.
402115
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Л, 1978. – 143с.
402116
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1981. – 94с.
402117
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1985. – 559с.
402118
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Сыктывкар, 1986. – 76с.
402119
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Ташкент, 1987. – 556с.
402120
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1988. – 284с.
402121
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1989. – 464с.
402122
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 1995
402123
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 1995
402124
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 1995
402125
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 1995
402126
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 1995
402127
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 1995
402128
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 1995
402129
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 1995
402130
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 1995
402131
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 1995
402132
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 1995
402133
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 1995
402134
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 1996
402135
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 1996
402136
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 1996
402137
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 1996
402138
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 1996
402139
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 1996
402140
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 1996
402141
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 1996
402142
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 1996
402143
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 1996
402144
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 1996
402145
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 1996
402146
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 1997
402147
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 1997
402148
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 1997
402149
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 1997
402150
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 1997
402151
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 1997
402152
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2004
402153
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2004
402154
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2004
402155
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2004
402156
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2004
402157
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2004
402158
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2004
402159
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2004
402160
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2004
402161
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2004
402162
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2004
402163
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2004
402164
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2006
402165
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2006
402166
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2006
402167
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2006
402168
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2006
402169
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2006
402170
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2006
402171
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2006
402172
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2006
402173
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2006
402174
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2006
402175
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2006
402176
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2007
402177
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2007
402178
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2007
402179
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2007
402180
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2007
402181
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2007
402182
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2007
402183
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2007
402184
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2007
402185
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2007
402186
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2007
402187
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2007
402188
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2008
402189
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2008
402190
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2008
402191
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2008
402192
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2008
402193
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2008
402194
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2008
402195
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2008
402196
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2008
402197
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2008
402198
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2008
402199
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2008
402200
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2009
402201
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2009
402202
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2009
402203
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2009
402204
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2009
402205
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2009
402206
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2009
402207
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2009
402208
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2009
402209
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2009
402210
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2009
402211
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2009
402212
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2010
402213
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2010
402214
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2010
402215
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2010
402216
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2010
402217
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2010
402218
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2010
402219
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2010
402220
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2010
402221
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2010
402222
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2010
402223
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2010
402224
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2 : Посвящается венгерской культуре. – 2011
402225
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2011
402226
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2011
402227
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2011
402228
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2011
402229
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2011
402230
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2011
402231
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2011
402232
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2011
402233
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2011
402234
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2011
402235
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2012
402236
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2012
402237
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2012
402238
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2012
402239
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2012
402240
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2012
402241
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2012
402242
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2012
402243
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2012
402244
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2012
402245
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2012
402246
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2012
402247
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2013
402248
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2013
402249
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2013
402250
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2013
402251
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2013
402252
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2013
402253
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2013
402254
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2013
402255
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2013
402256
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2013
402257
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2013
402258
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2013
402259
  Виеру Г. Звезда ,выручай / Г. Виеру. – Москва, 1986. – 109с.
402260
  Новоселова К.И. Звезда Альтаир: роман / К.И. Новоселова. – Ташкент, 1983. – 160с.
402261
  Холостенко С.И. Звезда Альфа / С.И. Холостенко. – Кишинев, 1970. – 178с.
402262
  Щербаков А.А. Звезда Байконура / А.А. Щербаков. – Москва, 1974. – 102с.
402263
  Цокота В.Ф. Звезда бессмертия / В.Ф. Цокота. – К.
1. – 1985. – 367с.
402264
  Нальби Звезда близка / Нальби. – М., 1984. – 176с.
402265
  Кононович Эдвард Звезда в короне : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 22-29 : Фото
402266
  Ходарев В.В. Звезда в окне / В.В. Ходарев. – Ставрополь, 1983. – 63с.
402267
  Неяченко И.И. Звезда в подарок / И.И. Неяченко. – 2-е вид. перераб. доп. – Симферополь, 1984. – 127с.
402268
  Еранцев А.Н. Звезда в траве / А.Н. Еранцев. – Челябинск, 1990. – 174с.
402269
  Парнов Е.И. Звезда в тумане / Е.И. Парнов. – М., 1971. – 159с.
402270
  Дяченко С.С. Звезда Вавилова / С.С. Дяченко. – М., 1988. – 63с.
402271
  Жуков Д.А. Звезда вдохновенья / Д.А. Жуков. – Тула, 1986. – 365с.
402272
  Солоницын А.А. Звезда вечерняя / А.А. Солоницын. – Куйбышев, 1982. – 269с.
402273
  Молоствов В. Звезда Виктора Цоя // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 4. – С. 22-24. – ISSN 1818-2968
402274
  Хади-заде Р. Звезда во мгле: Роман / Р. Хади-заде. – М, 1986. – 367с.
402275
  Мяло Ксения Звезда волхвов, или Христос в Гималаях // Защитим имя и наследие Рерихов. – Москва : Международный Центр Рерихов;Мастер-Банк, 2001. – Том 2 : Ксения Мяло. Звезда волхвов или Христос в Гималаях; А.Владимиров. В поисках Православия. Современники. – с.9-171. – ISBN 5-86988-114-5
402276
   Звезда Востока. – Ташкент
№ 1. – 1996
402277
   Звезда Востока. – Ташкент
№ 2. – 1996
402278
   Звезда Востока. – Ташкент
№ 3. – 1996
402279
  Старостенко А.Л. Звезда времени. / А.Л. Старостенко. – Одесса, 1986. – 45с.
402280
  Джагупов Д.А. Звезда Галимет. / Д.А. Джагупов. – Майкоп, 1961. – 271с.
402281
  Джагупов Д.А. Звезда Галимет. / Д.А. Джагупов. – Краснодар, 1964. – 251с.
402282
  Джагупов Д.А. Звезда Галимет. / Д.А. Джагупов. – Ташкент, 1969. – 260с.
402283
  Сорокин С. Звезда Гарибальди / С. Сорокин. – Воронеж, 1969. – 56с.
402284
  Вержбицкий Н. Звезда Героя / Н. Вержбицкий, И. Войцеховский. – Москва, 1946. – 52с.
402285
   Звезда Даймлера : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 64-65 : Фото
402286
  Фульга Л. Звезда доброй надежды / Л. Фульга. – М, 1978. – 512с.
402287
  Нечай П.Е. Звезда Егорова / П.Е. Нечай. – М., 1975. – 224с.
402288
  Белинский А.И. Звезда заветная / А.И. Белинский. – Л., 1985. – 367с.
402289
  Хельман Х. Звезда и жизнь аргентинского поэта : поэзия: стихи, о поэте // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 181-190. – ISSN 1130-6545
402290
  Степанчук Ю.И. Звезда и ключ Индийского океана / Ю.И. Степанчук. – Москва, 1987. – 198 с.
402291
  Ломиа К. Звезда и колодец / К. Ломиа. – М., 1976. – 183с.
402292
   Звезда и красный галстук рядом. – М., 1971. – 159с.
402293
  Виеру Н. Звезда и полынь / Н. Виеру. – Кишинев, 1986. – 240с.
402294
  Измайлова М. Звезда и смерть Петра Столыпина // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 28-39. – ISSN 1819-6268
402295
  Неруда П. Звезда и смерть Хоакина Мурьеты, чилийского разбойника, подло убитого в Калифорнии 23 июля 1853 года. Драматическая кантата. / П. Неруда. – М., 1971. – 72с.
402296
  Беляев А.Р. Звезда КЭЦ / А.Р. Беляев. – Пермь, 1987. – 445с.
402297
  Беляев А.Р. Звезда КЭЦ / А.Р. Беляев. – Махачкала, 1987. – 589с.
402298
  Беляев А.Р. Звезда КЭЦ / А.Р. Беляев. – Барнаул, 1988. – 160с.
402299
  Лидман Х. Звезда Лапландии / Х. Лидман. – Москва : Мысль, 1976. – 152с.
402300
   Звезда Ломоносова [ Електронний ресурс. Відеозапис ] : документальный мир "Русский мир Марбурга". – [Б. м.] : ООО ВТВ-сервис, 2008. – 1CD. – к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.-Загаловок взят с этикетки диска


  1 фильм "Родина" Фильм заново открывает нам малую родину Михаила Васильевича Ломоносова - Холмогоры и его окрестности, где прошли детство и отрочество великого помора 2 фильм "Посвящение" Фильм рассказывает о духовном воспитании и становлении ...
402301
  Мурашковский В.Г. Звезда Лувияарь / В.Г. Мурашковский. – Чебоксары, 1990. – 319с.
402302
  Ансори Ф. Звезда любви / Ф. Ансори. – Душанбе, 1967. – 92с.
402303
  Рыжов И.А. Звезда любви приветная / И.А. Рыжов. – Тула, 1989. – 237с.
402304
  Сологуб Федор Звезда Маир : Стихотворения / Сологуб Федор; Вступ.статья В.Б.Муравьева. – Москва : Летопись, 1998. – 294с. – (Мир поэзии). – ISBN 5-88730-041
402305
  Ухсай Я.Г. Звезда моего детства / Я.Г. Ухсай. – М, 1970. – 160с.
402306
  Альбирт И Звезда моего поколения / И Альбирт. – Москва, 1968. – 72с.
402307
  Травинский В. Звезда мореплавателя / В. Травинский. – М, 1969. – 194с.
402308
  Травинский В. Звезда мореплавателя / В. Травинский. – М, 1969. – 194с.
402309
  Шевченко Т.Г. Звезда моя вечерняя / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1980. – 16с.
402310
  Тухватуллин Р.Г. Звезда моя. - (Мой односельчанин Нэби. - Агымсу) / Р.Г. Тухватуллин. – Казань, 1974. – 288с.
402311
  Большаков Л.Н. Звезда на всю жизнь / Л.Н. Большаков. – Москва, 1983. – 199с.
402312
  Полевой И.И. Звезда на копром / И.И. Полевой. – Тула, 1955. – 64с.
402313
   Звезда над горизонтом. – М., 1960. – 32с.
402314
  Нигмати Р. Звезда над городом / Р. Нигмати. – М., 1956. – 95с.
402315
   Звезда над городом Кабулом. – М., 1990. – 267с.
402316
  Несмеянов А.И. Звезда над границей / А.И. Несмеянов. – Фрунзе, 1979. – 76с.
402317
  Корнеев Н.Ю. Звезда над домом / Н.Ю. Корнеев. – Воронеж, 1979. – 91с.
402318
  Вольф А.Я. Звезда над передовой / А.Я. Вольф. – Москва, 1987. – 268с.
402319
  Фарбер А.М. Звезда над поселком. / А.М. Фарбер. – Ростов -на-Дону, 1956. – 336с.
402320
  Гитович А.И. Звезда над рекой / А.И. Гитович. – Москва; Ленинград, 1962. – 255с.
402321
  Мальсагов А.П. Звезда над Эльбрусом / А.П. Мальсагов. – 2-е изд.. доп. – Нальчик, 1981. – 311с.
402322
  Новикова М. Звезда неугасимая : Севастополь накануне 2000-летия Рождества Христова / М. Новикова. – Симферополь, 1995. – 72с.
402323
  Алейников В.Д. Звезда островитян / В.Д. Алейников. – Москва, 1990. – 478с.
402324
  Байрон Д.Г. Звезда отважных / Д.Г. Байрон. – Москва, 1988. – 269с.
402325
  Лемберг А.М. Звезда отсчета / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1969. – 104с.
402326
  Михайлов М.И. Звезда первой величины / М.И. Михайлов. – Москва, 1961. – 180 с.
402327
  Пряхин Г. Звезда плакучая : роман / окончание. Нач. в № 1, 2, 3, 4, 5, 2010 // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 6 (653). – С. 67-71. – ISSN 0132-2036
402328
   Звезда пленительного счастья. – Кемерово, 1985. – 176с.
402329
   Звезда пленительного счастья. – Москва, 1989. – 190с.
402330
  Пушкин А.С. Звезда пленительного счастья : Стихотворения. Поэмы. Роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва : Воениздат, 1989. – 496с.
402331
  Андреевская Инна Звезда по имени Солнце : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 190-196 : Іл.
402332
  Цой В.Р. Звезда по имени Солнце : стихи, песни, воспоминания / Виктор Цой. – Москва : Эксмо, 2007. – 416с., [ 20л. илл. ] : илл. – ISBN 978-5-699-18780-5
402333
  Жолобов В.М. Звезда по имени судьба. Земные откровения космонавта / Виталий Жолобов. – Харьков : Творческая мастерская "Переплет и реставрация", 2011. – 320 с., [42] с. илл. – ISBN 978-966-97184-0-2
402334
  Стариков В.А. Звезда победы. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1950. – 232с.
402335
  Андреев А.А. Звезда поколений / А.А. Андреев. – Ленинград, 1959. – 88с.
402336
  Мулдагалиев Д. Звезда поколения / Д. Мулдагалиев. – М., 1982. – 160с.
402337
  Рубцов Н.М. Звезда полей. / Н.М. Рубцов. – М., 1967. – 111с.
402338
  Некляев В.П. Звезда Полынь / В.П. Некляев. – М., 1991. – 157с.
402339
  Сорокин В. Звезда прощания : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 10. – С. 22-25. – ISSN 0027-8238
402340
  Таллеров Л.В. Звезда путеводная: роман. / Л.В. Таллеров. – Чебоксары, 1989. – 462с.
402341
  Лиходеев Л.И. Звезда с неба. / Л.И. Лиходеев. – М., 1969. – 185с.
402342
  Лиходеев Л.И. Звезда с неба. / Л.И. Лиходеев. – 2-е изд. – М., 1983. – 160с.
402343
  Твердохлиб А. Звезда сезона / А. Твердохлиб. – М., 1986. – 318с.
402344
  Татьяничева Л.К. Звезда советская / Л.К. Татьяничева. – М., 1960. – 63с.
402345
  Куприн А.И. Звезда Соломона // Адские чары / В.И. Крыжановская. – Симферополь : Бизнес Информ, 1993. – С. 288-. – (Библиотека старинного любовного романа). – ISBN 5-87106-030-7
402346
  Боков А. Звезда среди звезд. / А. Боков. – М., 1979. – 223с.
402347
  Сарсенбаев А. Звезда степей / А. Сарсенбаев. – М., 1980. – 110с.
402348
  Алиева Ф.Г. Звезда судьбы моей / Ф.Г. Алиева. – Москва, 1989. – 206 с.
402349
  Вальсюнене В.Ю. Звезда счастья / В.Ю. Вальсюнене. – Москва, 1957. – 180с.
402350
  Учватов Н.И. Звезда счастья / Н.И. Учватов. – Саранск, 1974. – 173с.
402351
   Звезда удачи. – М., 1969. – 32с.
402352
  Щипахина Л.В. Звезда удачи / Л.В. Щипахина. – Москва, 1986. – 190с.
402353
  Келдиев Г. Звезда Улугбека / Г. Келдиев. – М, 1981. – 55с.
402354
  Волков К.С. Звезда утренняя / К.С. Волков. – Москва, 1957. – 336с.
402355
  Солодарь Ц.С. Звезда футбола / Ц.С. Солодарь. – М., 1960. – 34с.
402356
  Байкабулов Б Звезда Хорасана / Б Байкабулов. – М., 1991. – 239с.
402357
  Гольдберг А.Л. Звезда шахтера / А.Л. Гольдберг. – Челябинск, 1951. – 48с.
402358
  Раскин А. Звезда экрана. / А. Раскин, М. Слободской. – М.Л., 1945. – 128с.
402359
  Суворов Г. Звезда, сгоревшая в ночи. / Г. Суворов. – Новосибирск, 1970. – 224с.
402360
  Каминский Е.А. Звезда, треугольник, зигзаг / Е.А. Каминский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1968. – 105с.
402361
  Каминский Е.А. Звезда, треугольник, зигзаг / Е.А. Каминский. – М., 1977. – 103с.
402362
  Кулиев К. Звездам -- гореть! / К. Кулиев. – М., 1973. – 543с.
402363
  Григорьева Н.А. Звездам не спится. / Н.А. Григорьева. – Калуга, 1964. – 44с.
402364
  Шипулин Н.Г. Звезданя россыпь / Н.Г. Шипулин. – Грозный, 1968. – 77с.
402365
  Аструков-Херц Звезди по пътя. / Аструков-Херц. – София, 1974. – 335с.
402366
  Зигель Ф.Ю. Звездная азбука / Ф.Ю. Зигель. – Москва, 1981. – 191с.
402367
  Кривой А.С. Звездная Ангара / А.С. Кривой, А.М. Щеголев. – Иркутск, 1979. – 272с.
402368
  Куликовский П.Г. Звездная астрономия / П.Г. Куликовский. – М., 1978. – 255с.
402369
  Куликовский П.Г. Звездная астрономия : учеб.пособие / П.Г. Куликовский. – 2-е изд. перераб.и доп. – Москва : Наука, 1985. – 272с.
402370
  Зонн В. Звездная астрономия. / В. Зонн, К. Рудницкий. – М., 1959. – 448с.
402371
  Иванов В.П. Звездная атака / В.П. Иванов. – Москва, 1989. – 240с.
402372
  Матвеева А. Звездная болезнь : Рассказы из книги "Каждые сто лет" // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 41-64. – ISSN 0321-1878
402373
  Гаврилов А.С. Звёздная борозда / А.С. Гаврилов. – М., 1981. – 127с.
402374
  Азаров В.Б. Звёздная вахта / В.Б. Азаров. – Москва, 1963. – 47с.
402375
  Устинов В.А. Звездная вечеря / В.А. Устинов. – Москва, 1989. – 175с.
402376
  Агекян Т.А. Звёздная Вселенная / Т.А. Агекян. – Ленинград, 1952. – 176с.
402377
  Агекян Т.А. Звёздная Вселенная / Т.А. Агекян. – Москва, 1955. – 235с.
402378
   Звездная гавань. – М., 1981. – 303с.
402379
  Острейка А. Звездная дорога / А. Острейка. – М., 1943. – 36с.
402380
  Ларионва К.М. Звездная дорога / К.М. Ларионва. – М, 1963. – 226с.
402381
  Вибе Дмитрий Звездная дрожь : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 72-79 : Фото
402382
  Соловая Н.А. Звездная задача трех тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Соловая Н.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова , Гос. астроном. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1971. – 4 с.
402383
  Теодореску В. Звездная земля / В. Теодореску. – М., 1979. – 167с.
402384
  Бахчинян Ф.Б. Звездная исповедь: очерк жизни и творчества Є. Межелайтиса / Ф.Б. Бахчинян. – Вильнюс, 1989. – 308 с.
402385
  Мясников Б.А. Звездная история. -- (Из глубины России. -- Батрацкая дача). / Б.А. Мясников. – М., 1962. – 32с.
402386
  Воронин Л.А. Звездная капель / Л.А. Воронин. – Одесса, 1974. – 72с.
402387
  Петухов Ю.Д. Звездная месть. Пристанище : Роман. Повесть, рассказы / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2005. – 480с. – (Good as Gold). – ISBN 5-85141-090-6
402388
  Зубов Д. Звездная ночь над Роной // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 1818-2968


  Про Вінсента Ван Гога
402389
  Фирсов В.И. Звездная песня неба / В.И. Фирсов. – М, 1985. – 368с.
402390
  Райан Нэн Звездная пыль : Роман / Нэн Райан; Пер. с англ. А.В. Анисимова. – Москва : АСТ, 1999. – 432с. – (Интрига). – ISBN 5-237-04440-9
402391
  Микелинскас Й. Звездная пыль: Повести, рассказы. / Й. Микелинскас. – М., 1988. – 381с.
402392
  Домрин В.В. Звездная река / В.В. Домрин. – Одесса, 1971. – 104с.
402393
  Нортон Э. Звездная стража / Э. Нортон. – Киев : Джерела, 1991. – 317 с. – В изд. также: Крестоносцы неба / П. Андерсон
402394
  Попова Л.М. Звездная тетрадь / Л.М. Попова. – Л., 1969. – 32с.
402395
   Звездная эскадрилья. – М., 1969. – 224с.
402396
  Гаррисон Г. Звездно-полосатый контракт / Г. Гаррисон. – М., 1988. – 284с.
402397
  Прокопович Наталья Звездное будущее Дома туриста : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 24
402398
   Звездное воинство Америки. – М., 1988. – 621с.
402399
  Иванов Б.И. Звездное начало петербургской электротехники // Природа : Естественно-научный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С.66-72. : Портр., фот. – ISSN 0032-874Х


  К 18 веку относится начало исследования электричества рос.учеными в Петербурге:Г.В.Рихман,М.Ломоносов,В.В.Петров,Э.Х.Ленц,Б.С.Якоби
402400
  Фабр Звездное небо / Фабр. – М, 1924. – 272с.
402401
  Шукстова З.Н. Звездное небо / З.Н. Шукстова. – Свердловск, 1962. – 187с.
402402
  Долгополов М.Н. Звездное ожерелье / М.Н. Долгополов. – М., 1986. – 367с.
402403
  Артамонов Ю.М. Звездное озеро / Ю.М. Артамонов. – Москва, 1975. – 240с.
402404
  Морозов А.Д. Звездное поле / А.Д. Морозов, В.М. Чекиров. – Воронеж, 1973. – 136с.
402405
  Селезнев М.С. Звездное поле. / М.С. Селезнев. – К, 1984. – 125с.
402406
  Горбачев Н.А. Звездное тяготение / Н.А. Горбачев. – Горький, 1971. – 200с.
402407
  Горбачев Н.А. Звездное тяготение / Н.А. Горбачев. – М., 1985. – 395с.
402408
   Звездные агрегаты. – Свердловск, 1980. – 155с.
402409
  Мустель Э.Р. Звездные атмосферы / Э.Р. Мустель. – М., 1960. – 444с.
402410
   Звездные атмосферы. – М., 1963. – 706с.
402411
  Михалас Д. Звездные атмосферы / Д. Михалас. – М
1. – 1982. – 352с.
402412
  Михалас Д. Звездные атмосферы / Д. Михалас. – М
2. – 1982. – 422с.
402413
  Гамильтон Э. Звездные битвы галактик / Э. Гамильтон. – СПб
Вып. 1. – 1991. – 285с.
402414
  Попов Сергей Звездные взаимоотношения : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 24-32 : Фото
402415
  Нортон А. Звездные врата / А. Нортон. – М, 1992. – 432с.
402416
  Гурзадян Г.А. Звёздные вспышки / Г.А. Гурзадян. – М., 1985. – 560с.
402417
  Ибрагим Е. Звёздные годы / Е. Ибрагим. – Алма-Ата, 1969. – 86с.
402418
  Матвиец А.Н. Звёздные дети / А.Н. Матвиец. – Полтава : Полтавський літератор, 1996. – 144с.
402419
  Лем С. Звездные дневники Ийона Тихого / С. Лем. – М., 1961. – 192с.
402420
  Пухов М.Г. Звездные дожди: Рассказы. / М.Г. Пухов. – М., 1982. – 239с.
402421
  Хазов Н.И. Звездные залпы. Повесть / Н.И. Хазов. – Волгоград, 1964. – 175с.
402422
  Парнов Е.И. Звездные знаки / Е.И. Парнов. – М., 1978. – 143с.
402423
  Парнов Е.И. Звездные знаки / Е.И. Парнов. – 2-е изд. – М., 1984. – 142с.
402424
  Токовинин А.А. Звездные интерферометры / А.А. Токовинин. – Москва : Наука.Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 160с.
402425
  Серова С.В. Звездные каталоги для целей космической навигации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Серова С.В. ; АН СССР, Глав. астроном. обсерватория. – Ленинград, 1971. – 8 с.
402426
  Ефремов И.А. Звездные корабли / И.А. Ефремов. – М, 1953. – 240с.
402427
  Ефремов И.А. Звездные корабли / И.А. Ефремов. – Ростов -на-Дону, 1984. – 125с.
402428
  Ефремов И.А. Звездные корабли / И.А. Ефремов. – М, 1986. – 444с.
402429
  Ефремов И.А. Звездные корабли / И.А. Ефремов. – М, 1987. – 397с.
402430
  Амнуэль П.Р. Звёздные корабли воображения / П.Р. Амнуэль. – Москва, 1988. – 63с.
402431
  Гамильтон Э. Звездные короли / Э. Гамильтон. – М., 1990. – 253с.
402432
  Гамильтон Э. Звездные короли / Э. Гамильтон. – М., 1990. – 256с.
402433
  Собко В.Н. Звездные крылья : Приключенческий роман / В.Н. Собко; Пер. с укр. Л. Шапиро и Т. Стах. – Киев : Радянський письменник, 1961. – 455с.
402434
  Скворцов А.В. Звездные ливни. / А.В. Скворцов. – Алма-Ата, 1962. – 72с.
402435
  Степанов В.А. Звездные люди / В.А. Степанов. – Москва, 1990. – 446с.
402436
  Кадыров П. Звездные ночи / П. Кадыров. – М, 1981. – 495с.
402437
  Ракипов Ш.З. Звездные ночи. / Ш.З. Ракипов. – Казань, 1983. – 192с.
402438
  Морозов Н.А. Звездные песни / Н.А. Морозов. – Ярославль, 1974. – 128с.
402439
  Морозов Н.А. Звездные песни. Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года в 2-х кн / Н.А. Морозов. – Москва
Кн.1. – 1930. – 190с.
402440
  Морозов Н.А. Звездные песни. Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года в 2-х кн. / Н.А. Морозов. – М.
Кн.2. – 1921. – 190с.
402441
  Бучнева Ф.Ш. Звездные пикеты / Ф.Ш. Бучнева. – Красноярск, 1966. – 140с.
402442
  Железняк М.Б. и др. Звездные положения и редукционные постоянные звезд программы службы времени на эпоху 1970,0 / М.Б. и др. Железняк, 1964. – 35с.
402443
   Звездные скопления. – Свердловск, 1979. – 160с.
402444
  Холопов П.Н. Звездные скопления / П.Н. Холопов. – М., 1981. – 479с.
402445
  Ефремов Ю.Н. Звёздные скопления / Ю.Н. Ефремов. – М., 1980. – 64с.
402446
   Звездные скопления и двойные системы. – Свердловск, 1978. – 188с.
402447
   Звездные скопления и двойные системы. – Свердловск, 1978. – 188с.
402448
  Холопов Павел Николаевич Звездные скопления и переменные звезды : автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Холопов Павел Николаевич ; Гос. астрономический ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1972. – 21 с.
402449
   Звездные скопления и проблемы звездной эволюции. – Свердловск, 1983. – 138с.
402450
   Звездные скопления: Материалы научной конференции. – Свердловск, 1987. – 246с.
402451
  Вышеславский Л.Н. Звездные сонеты / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1962. – 103с.
402452
  Каирбеков Г. Звездные судьбы / Г. Каирбеков. – Алма-Ата, 1981. – 88с.
402453
  Гурзадян Г.А. Звёздные хромосферы или Дублет 2800 / Г.А. Гурзадян. – М., 1984. – 423с.
402454
  Владимироская А.Р. Звездные часы оперетты / А.Р. Владимироская. – Ленинград, 1975. – 136с.
402455
  Владимирович А.Р. Звездные часы оперетты / А.Р. Владимирович. – 2-е изд. испр. и доп. – Ленинград, 1991. – 217с.
402456
  Цвейг С. Звездные часы человечества / С. Цвейг. – Кемерово, 1983. – 304с.
402457
  Цвейг С. Звездные часы человечества : Новеллы, эссе / С. Цвейг; Пер. с нем. – Алма-Ата, 1987. – 284с.
402458
  Заричанский П.А. Звездные шаги пятилетки / П.А. Заричанский. – Одесса, 1980. – 103с.
402459
  Ларионов Н. Звездные шлемы / Н. Ларионов. – М.-Л., 1925. – 72с.
402460
  Михайлов А.А. Звездный атлас / А.А. Михайлов. – 2-е изд.. – Москва ; Ленинград, 1957. – 60 с.
402461
  Могилко А.Д. Звездный атлас / А.Д. Могилко. – Москва, 1964. – 34с.
402462
  Михайлов А.А. Звездный атлас / А.А. Михайлов. – Москва-Ленинград, 1965. – 13с.
402463
  Августин А. (Никитин) Звездный атлас Джонатана Свифта // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 26-30. – ISSN 0234-1670


  Подорож по Ірландії
402464
  Михайлов А.А. Звездный атлас содержажий для обоих полушарий все звезды до 8.25 величины, с обознач. переменных и двойных звезд, звездных скоплений и туманностей / А.А. Михайлов. – 3-е изд. – Москва, 1969. – 60 с.
402465
  Михайлов А.А. Звездный атлас, содержащий для обоих полушарий все звезды до 8.25 величины, с обознач. переменных и двойных звезд, звездных скоплений и туманностей / А.А. Михайлов. – Москва, 1952. – 60с.
402466
  Михайлов А.А. Звездный атлас. / А.А. Михайлов. – 3-е изд., перераб. – М.-Л., 1958. – 13с.
402467
  Наппельбаум Л.М. Звёздный бульвар / Л.М. Наппельбаум. – М., 1981. – 64с.
402468
  Волгин С. Звездный бумеранг / С. Волгин. – Ташкент, 1963. – 247с.
402469
  Бережная Д. Звездный венок Волошина // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 11. – С. 34-41. – ISSN 1818-2968
402470
  Ламзин С.А. Звёздный ветер / С.А. Ламзин. – М., 1980. – 63с.
402471
  Сокол В.Ф. Звездный возраст / В.Ф. Сокол. – Ярославль, 1967. – 96с.
402472
  Рыскулов Р. Звездный возраст. / Р. Рыскулов. – М, 1961. – 76с.
402473
  Клейн Ж. Звездный гамбит / Ж. Клейн. – М, 1985. – 416с.
402474
  Клейнл Ж. Звездный гамбит. / Ж. Клейнл. – М, 1992. – 414с.
402475
  Мережников Н.Я. Звездный гонец. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1966. – 36с.
402476
   Звездный городок. – М., 1976. – 96с.
402477
   Звездный городок. – М., 1977. – 184с.
402478
  Васкевич Э.А. Звездный городок / Э.А. Васкевич. – Москва, 1981. – 64с.
402479
  Храпченков В.К. Звездный день : документальный рассказ о "Чайке" / В. Храпченков. – Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 1986. – 191 с. : 1 портр., ил.
402480
  Дубяго Ю. Звездный дневник / Ю. Дубяго. – Казань, 1967. – 40с.
402481
  Зеленецкий С. Звездный дождь / С. Зеленецкий. – Киев, 1923. – 63с.
402482
  Ефимов М.Д. Звездный дождь / М.Д. Ефимов. – М, 1970. – 128с.
402483
  Станцев В.Т. Звездный дождь / В.Т. Станцев. – Свердловск, 1979. – 110с.
402484
  Панюшкин С.П. Звездный дождь. / С.П. Панюшкин. – Липецк, 1962. – 28с.
402485
  Бикбаев Р.Т. Звездный дом / Р.Т. Бикбаев. – Москва, 1985. – 80с.
402486
  Маркин Е.Ф. Звездный камень / Е.Ф. Маркин. – Рязань, 1963. – 96с.
402487
   Звездный ковш. – Чебоксары, 1977. – 176с.
402488
  Голубкова Е.А. Звездный корабль. / Е.А. Голубкова. – Киев, 1980. – 86с.
402489
  Бердник О. Звездный Корсар : роман-феерия / О. Бердник. – Москва : Советский писатель, 1991. – 380 с.
402490
   Звездный мечтатель. К 150-летию Константина Эдуардовича Циолковского // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 10. – С. 22-29. – ISSN 1818-2968
402491
  Воронцов-Вельяминов Звездный мир / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Детгиз, 1950. – 72с.
402492
  Паренаго П.П. Звездный мир / П.П. Паренаго. – М., 1951. – 64с.
402493
  Воронцов-Вельяминов Звёздный мир / Воронцов-Вельяминов. – Москва-Ленинград, 1950. – 72с.
402494
  Крыжановский А.О. Звездный муравейник: Стихи. / А.О. Крыжановский. – Л., 1990. – 62с.
402495
  Когошвили Л.В. Звёздный недуг / Л.В. Когошвили. – Тбилиси, 1984. – 185с.
402496
  Палькин Н.Е. Звездный пахарь / Н.Е. Палькин. – М, 1980. – 79с.
402497
  Мирошников И.И. Звездный причал / И.И. Мирошников, А.Г. Торин; Титов Г. – Харьков, 1982. – 104с.
402498
  Борискин Н.М. Звездный пролог / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1966. – 95с.
402499
  Харкевич А.П. Звездный путь / А.П. Харкевич. – Минск, 1962. – 48 с.
402500
  Рябчиков Е.И. Звездный путь / Е.И. Рябчиков. – М., 1976. – 350с.
402501
  Чуев Ф.И. Звездный путь / Ф.И. Чуев. – Ставрополь, 1982. – 96с.
402502
  Рябчиков Е.И. Звездный путь / Е.И. Рябчиков. – М., 1986. – 365с.
402503
   Звездный путь. – М., 1986. – 349с.
402504
   Звездный путь = Star trek : Самый знаменитый киносериал фантастики. – Санкт-Петербург : МСТ, 1993. – 576с. – В надзаг.: Впервые на русском языке. – ISBN 5-7109-0007-9


  Звездный путь /Д.Блиш; В Альтернативную вселенную /А.Б.Чандлер; Четырехдневная планета /Х.Б. Пайпер; Прирожденный полководец /Г.Р.Диксон; Воин / Г. Р. Диксон.
402505
  Нето А. Звездный путь: стихи. / А. Нето. – М., 1977. – 32с.
402506
   Звездный рейс Леонида Кизима. – Донецк, 1981. – 87с.
402507
  Егоров К.Я. Звездный сад / К.Я. Егоров. – Львов, 1967. – 111с.
402508
  Гацунаев Н.К. Звездный скиталец / Н.К. Гацунаев. – Ташкент, 1984. – 286с.
402509
  Асламов М.Ф. Звездный створ / М.Ф. Асламов. – Москва, 1980. – 126с.
402510
  Шур Я.И. Звездный театр / Я.И. Шур. – М., 1938. – 95с.
402511
  Устинова Т.А. Звездный хоровод. Современные сюжетные танцы / Т.А. Устинова. – М., 1964. – 127с.
402512
  Лавренев Б.А. Звездный цвет / Б.А. Лавренев. – Москва : Просвещение, 1986. – 302с.
402513
  Лавренев Б.А. Звездный цвет / Б.А. Лавренев. – Москва : Просвещение, 1987. – 302с.
402514
  Альвер Б. Звездный час / Б. Альвер. – Москва, 1973. – 142с.
402515
  Михалков Б.Д. Звездный час / Б.Д. Михалков. – М., 1978. – 126с.
402516
  Помпеев Ю.А. Звездный час / Ю.А. Помпеев. – Л., 1985. – 263с.
402517
   Звездный час. – М., 1986. – 445с.
402518
  Красильщиков В.И. Звездный час / В.И. Красильщиков. – М., 1987. – 430 с.
402519
  Макарчев Г.И. Звездный час : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 42-43. – ISSN 0016-7207
402520
  Кешоков А.П. Звёздный час / А.П. Кешоков. – М., 1979. – 127с.
402521
  Матев П. Звёздный час / П. Матев. – М., 1983. – 173с.
402522
  Веникеев Е.В. Звездный час "Весты" // Всплытие / В.Ф. Петров. – Симферополь, 1989. – С. 200-304
402523
  Федосеев Семен Звездный час артилерии : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 140-147 : Фото
402524
  Кувшинников А.Б. Звездный час астронавта Бейтса. / А.Б. Кувшинников. – М., 1990. – 124с.
402525
  Рыбин В.А. Звездный час майора Кузнецова / В.А. Рыбин. – М., 1974. – 118с.
402526
  Халимульдина А.И. Звездный час Маншук. / А.И. Халимульдина, А.К. Халимульдин. – 2-е изд. – М., 1989. – 334с.
402527
  Дарахвелидзе Ю.А. Звездный час чемпионов. / Ю.А. Дарахвелидзе. – М., 1979. – 64с.
402528
  Любовников О.М. Звездный час. / О.М. Любовников. – Киров, 1970. – 56с.
402529
  Белинский Я.Л. Звездный час. Книга новых стихов / Я.Л. Белинский. – Москва, 1961. – 144с.
402530
  Полещук А.Л. Звездный человек / А.Л. Полещук. – М, 1963. – 224с.
402531
  Фирсов В.И. Звездный эликсир / В.И. Фирсов. – М, 1987. – 188с.
402532
  Смышляев Ю.М. Звездный этюд / Ю.М. Смышляев. – Фрунзе, 1969. – 47с.
402533
   Звездный: (Звездному городку - 20 лет). – М., 1982. – 207с.
402534
  Азимов С. Звездоокая / С. Азимов. – Ташкент, 1968. – 184с.
402535
  Мирошников И. Звездопад / И. Мирошников. – Ереван, 1961. – 39с.
402536
  Крутецкий В.А. Звездопад / В.А. Крутецкий. – Ленинград, 1962. – 108 с.
402537
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Москва, 1962. – 335с.
402538
  Носиков С.В. Звездопад / С.В. Носиков. – Ярославль, 1964. – 48с.
402539
  Сильваши Л. Звездопад / Л. Сильваши. – М., 1964. – 376с.
402540
  Палькин Н.Е. Звездопад / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1964. – 108с.
402541
  Лукьянов Н.А. Звездопад / Н.А. Лукьянов. – Ташкент, 1966. – 86с.
402542
  Флеров Н.Г. Звездопад / Н.Г. Флеров. – М, 1966. – 96с.
402543
  Новиков Н.Г. Звездопад / Н.Г. Новиков. – Симферополь, 1967. – 111с.
402544
   Звездопад. – Л., 1969. – 98с.
402545
  Иоселиани О.Ш. Звездопад / О.Ш. Иоселиани. – Москва, 1972. – 415с.
402546
  Иоселиани О. Звездопад / О. Иоселиани. – Москва, 1983. – 555с.
402547
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Москва, 1984. – 80с.
402548
  Вечтомова А Е. Звездопад / А Е. Вечтомова, . – Ленинград, 1986. – 127с.
402549
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Кемерово, 1990. – 554с.
402550
  Воронцова В. Звездопад в Ялте / В. Воронцова. – Ростов-на-Дону, 1995. – 448с.
402551
  Петрова Е.П. Звездопады / Е.П. Петрова. – Душанбе, 1976. – 80с.
402552
  Мартынов Г.С. Звездоплаватели / Г.С. Мартынов. – Л, 1960. – 691с.
402553
  Рони-старший Ж.-А. Звездоплаватели / Ж.-А. Рони-старший; Жозеф Анри Рони (старший). – Пермь : Вся Москва, 1990. – 382 с. – ISBN 5-7625-0148-5


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
402554
  Векшегонова И.В. Звездопроходцы / И.В. Векшегонова. – Москва, 1975. – 95с.
402555
  Васютина Е.К. Звездочет / Е.К. Васютина. – Ленинград, 1955. – 247с.
402556
  Щипачев С.П. Звездочет / С.П. Щипачев. – Москва, 1968. – 32с.
402557
  Лубкивский Р.М. Звездочет / Р.М. Лубкивский. – М., 1977. – 94с.
402558
  Беляев А. Звездочёт / А. Беляев. – Воронеж, 1967. – 72с.
402559
  Горобец Дмитрий Иванович Звездочет с планеты Детство : стихи и сказки для маленьких мечтателей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 20-23. – ISSN 1727-4893


  Присвоение библиотеки имени выдающегося человека - факт почетный, престижный, но и обязывающий... Обязывающий хранить память об этом человеке, рассказывать о нем все новым и новым поколениям.
402560
  Гаташ В. Звездочетов переподчинили. Крымская обсерватория отдана Киевскому университету // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 20


  Что ж, время покажет, какие научные плоды принесет слияние астрофизической обсерватории и университета. В конце концов даже президент Украинской астрономической ассоциации академик Я.Яцкив в комментарии еженедельнику “Зеркало недели” заявил: “В ...
402561
  Марченко А.Т. Звездочеты : Роман / А.Т. Марченко. – Москва : Воениздат, 1974. – 408с.
402562
  Николов Н.С. Звездочеты древности / Н.С. Николов, В.А. Харалампиев. – Москва : Мир, 1991. – 293с.
402563
  Марченко А.Т. Звездочеты. / А.Т. Марченко. – М, 1979. – 412с.
402564
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1949. – 64с.
402565
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва-Ленинград, 1950. – 92с.
402566
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1951. – 88с.
402567
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Минск, 1956. – 89с.
402568
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1957. – 95с.
402569
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1963. – 654с.
402570
  Александров В. Звёздочка / В. Александров. – Днепропетровск, 1958. – 120с.
402571
  Щипко Л.М. Звездочка загорается. / Л.М. Щипко. – Днепропетровск, 1963. – 162с.
402572
   Звездочка: История альманаха (А.Бестужева и К.Рылеева). – М., 1981. – 136с.
402573
   Звездочки на погонах. – М., 1978. – 47с.
402574
   Звездочтец: русская фантастика XVII в.. – М., 1990. – 495с.
402575
  Шепли Х. Звездф и люди / Х. Шепли. – М, 1962. – 152с.
402576
  Коломиец Н.Г. Звездчатый пилильщик-ткач (распростанение, биология, вред, естественные враги, меры борьбы) / Н.Г. Коломиец. – Новосибирск, 1967. – 136с.
402577
   Звезды - рядом. – М., 1979. – 63с.
402578
  Фесенко В.Г. Звезды / В.Г. Фесенко. – Ленинград, 1924. – 53 с.
402579
  Е Цзы Звезды / Цзы Е. – М., 1961. – 248с.
402580
   Звезды. – М., 1963. – 32с.
402581
   Звезды. – М., 1963. – 48с.
402582
  Акаев Звезды / Акаев, , К. – Фрунзе, 1974. – 140с.
402583
  Рахматуллин К. Звезды / К. Рахматуллин. – Алма-Ата, 1974. – 64 с.
402584
  Хабер Х. Звезды / Х. Хабер : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-212-2
402585
   Звезды 1967. 23 из 23 миллионов. – М., 1967. – 288с.
402586
   Звезды армейского спорта. – М., 1980. – 94с.
402587
  Марета А.С. Звезды Болгарии. Очерки об интерн. дружбе. / А.С. Марета. – Симферополь, 1971. – 160с.
402588
  Старостин Н.П. Звезды большого футбола. / Н.П. Старостин. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 335с.
402589
  Старцев В.В. Звезды в горах / В.В. Старцев. – Хабаровск, 1962. – 231с.
402590
  Петраков М.П. Звезды в горсти / М.П. Петраков. – Баку, 1976. – 78с.
402591
  Закусина Н.М. Звезды в колодце / Н.М. Закусина. – Новосибирск, 1981. – 110с.
402592
  Морцинек Г. Звезды в колодце. Рассказы / Г. Морцинек. – Донецк, 1963. – 81-190с.
402593
  Шутов М.Г. Звезды в кронах. / М.Г. Шутов. – Барнаул, 1962. – 110с.
402594
   Звезды в ладонях. – Грозный, 1965. – 168с.
402595
  Емельянов А.Т. Звезды в ночи / А.Т. Емельянов. – Москва, 1965. – 136с.
402596
  Золототрубов А.М. Звезды в перископе / А.М. Золототрубов. – Москва, 1986. – 491с.
402597
  Ардаматский В.И. Звезды в полдень / В.И. Ардаматский. – Москва, 1961. – 323с.
402598
  Максимов Г.М. Звезды в полночь. Роман / Г.М. Максимов. – М., 1956. – 434с.
402599
  Ищенко Н.Г. Звезды в пути : Докум. повесть, рассказы, очерки / Н.Г. Ищенко. – Москва : Воениздат, 1971. – 286с. – (Биб-ка юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
402600
  Лиханов А.А. Звезды в сентябре. / А.А. Лиханов. – Новосибирск, 1968. – 232с.
402601
  Регистан Г. Звезды в снегу / Г. Регистан. – Алма-Ата, 1969. – 126с.
402602
  Шарипов А.Ш. Звезды в темнице / А.Ш. Шарипов. – Алма-Ата, 1973. – 247с.
402603
  Варавва И.Ф. Звезды в тополях / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1960. – 176с.
402604
  Рыжов И.А. Звезды в травах / И.А. Рыжов. – Тула, 1984. – 223с.
402605
  Грудев И.Т. Звезды в траве / И.Т. Грудев. – М, 1958. – 109с.
402606
  Зигель Ф.Ю. Звезды ведут в бесконечность / Ф.Ю. Зигель. – М, 1961. – 196с.
402607
  Зигель Ф.Ю. Звезды ведут в бесконечность / Ф.Ю. Зигель. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1966. – 247с.
402608
  Круговых Н.П. Звезды во мгле / Н.П. Круговых. – Минск, 1982. – 319с.
402609
  Фолджер Тим Звезды все ближе. Дотянуться до звезд / Фолджер Тим, Мартиньер Стефан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 146-157 : фото
402610
  Тарасова С. Звезды говорят // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 3 декабря (№ 49). – С. 10. – ISSN 1563-6755


  28 ноября 2013 р. в офисе Международной ассоциации "Сквайр Сандерс - Салком" состоялась презентация книги "Проблемы применения международных стандартов в правовой системе Украины". К работе над книгой приложили усилия рекордное количество "звездных" ...
402611
   Звезды городов-героев. – М., 1978. – 231с.
402612
  Лисовский К.Л. Звезды дальних дорог / К.Л. Лисовский. – М., 1977. – 190с.
402613
  Перовский Н.М. Звезды делает человек / Н.М. Перовский. – Белгород, 1961. – 46с.
402614
  Володарский Я Э. Звёзды для лейтенанта / Я Э. Володарский. – Москва, 1981. – 328с.
402615
  Гафуров М.А. Звезды дневного неба / М.А. Гафуров. – Уфа, 1979. – 208с.
402616
   Звезды доблести боевой. – Львов, 1968. – 451с.
402617
   Звезды доблести боевой. – Львов, 1970. – 452с.
402618
  Рамазанов Г.З. Звезды за бой, звезды за труд / Г.З. Рамазанов. – Москва, 1979. – 364с.
402619
  Савченко Б.А. Звезды забытой эстрады / Б.А. Савченко. – М., 1990. – 56с.
402620
   Звезды зажигают люди. – М., 1976. – 80с.
402621
  Велиев А. Звезды Замана / А. Велиев. – Москва, 1979. – 382с.
402622
  Юхма М. Звезды зовут. / М. Юхма. – Чебоксары, 1965. – 52с.
402623
   Звезды зовут.... – М., 1969. – 400с.
402624
   Звезды и вселенная. – М., 1966. – 46с.
402625
  Федоров В.И. Звезды и гнилушки / В.И. Федоров. – Харьков, 1959. – 159с.
402626
   Звезды и звездные системы. – М., 1981. – 416с.
402627
  Евстифеев Н.А. Звезды и камни / Н.А. Евстифеев. – Л, 1970. – 95с.
402628
  Сысоев Алексей Звезды и кольца Людовика ХІY // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 72-77 : фото
402629
  Гречаников А. Звезды и курганы / А. Гречаников. – М., 1976. – 120с.
402630
  Ключарева Н. Звезды и люди : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-65. – ISSN 0130-7673
402631
   Звезды и планеты. – М., 1965. – 132с.
402632
  Стоянов-Бигор Звезды и поклонники / Стоянов-Бигор. – К., 1978. – 129с.
402633
  Ковалевский В.А. Звезды и пчелы / В.А. Ковалевский. – М, 1978. – 246с.
402634
  Тарасенко Н.Ф. Звезды и тернии. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1989. – 235с.
402635
  Чернин А.Д. Звезды и физика / А.Д. Чернин. – М., 1984. – 159с.
402636
  Бова Е.Ф. Звезды и хлеб / Е.Ф. Бова. – М, 1964. – 126с.
402637
  Насадюк А. Звезды КИМО // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 15 октября (№ 42). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  "... Выпускники КИМО 1996 года - яркие представители украинского рынка юруслуг".
402638
  Кравченко М.В. Звезды комабата / М.В. Кравченко, Н.И. Балдук. – К., 1983. – 160с.
402639
  Кравченко М.В. Звезды комбата / М.В. Кравченко, Н.И. Балдук. – К., 1983. – 159с.
402640
  Тухтабаев Х. Звезды Конизара / Х. Тухтабаев. – М., 1980. – 95с.
402641
   Звезды ледяной арены. – М., 1976. – 144с.
402642
  Джамиль А. Звезды Мингечаура. / А. Джамиль. – М., 1958. – 152с.
402643
  Огнев К.К. Звезды мирового кино / К.К. Огнев. – М.
1. – 1992. – 54с.
402644
  Огнев К.К. Звезды мирового кино / К.К. Огнев. – М.
2. – 1992. – 55с.
402645
  Моисеева К.М. Звезды мудрого Бируни / К.М. Моисеева. – Нукус, 1967. – 236с.
402646
  Давыдов З.С. Звезды на башнях / З.С. Давыдов. – М, 1964. – 183с.
402647
  Давыдов З.С. Звезды на башнях / З.С. Давыдов. – М, 1964. – 183с.
402648
  Тимофеев Н.А. Звезды на броне / Н.А. Тимофеев. – Москва : Воениздат, 1971. – 94с.
402649
   Звезды на броне. – Пермь, 1984. – 133с.
402650
  Тимофеев Н.А. Звезды на броне. / Н.А. Тимофеев. – М., 1971. – 94с.
402651
  Морару Х. Звезды на дне колодца, или Как стать писателем / Х. Морару. – Кишинев, 1990. – 357с.
402652
  Радченко А.П. Звезды на касках / А.П. Радченко. – Тула, 1966. – 44с.
402653
   Звезды на крыльях. – М., 1959. – 311с.
402654
  Бабак И.И. Звезды на крыльях / И.И. Бабак. – Харьков, 1975. – 247с.
402655
  Рынкевич В.П. Звезды на память / В.П. Рынкевич. – М, 1990. – 637с.
402656
   Звезды на погонах. – Минск, 1979. – 222с.
402657
  Пуппо И.П. Звезды на рейде / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1986. – 108с.
402658
  Баннов Г.Е. Звезды на росстани / Г.Е. Баннов. – Уфа, 1980. – 207с.
402659
  Баннов Г.Е. Звезды на росстани / Г.Е. Баннов. – М, 1985. – 237с.
402660
  Бородин С.П. Звёзды на Самаркандом / С.П. Бородин. – М., 1968. – 760с.
402661
  Мартынов Н.И. Звезды на траве / Н.И. Мартынов. – М, 1975. – 141с.
402662
  Кауров Б.А. Звезды на холмах. / Б.А. Кауров. – Барнаул, 1960. – 132с.
402663
  Турчинская А.Ф. Звезды над Верховиной / А.Ф. Турчинская. – М.-Л., 1952. – 304с.
402664
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой / А.Т. Алтунин. – Новосибирск, 1982. – 302с.
402665
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой / А.Т. Алтунин. – Москва, 1984. – 317с.
402666
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой / А.Т. Алтунин. – Москва, 1984. – 317с.
402667
   Звезды над Волгой. – Астрахань, 1962. – 100с.
402668
   Звезды над Волгой. – Ярославль, 1964. – 115с.
402669
   Звезды над Волгой. – Ярославль, 1976. – 176с.
402670
  Кузнецов С.И. Звёзды над Волгой / С.И. Кузнецов. – Куйбышев, 1964. – 67с.
402671
  Криванчиков Н.Г. Звезды над волнами. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1959. – 136с.
402672
  Арсентьев А.И. Звезды над Китаем / А.И. Арсентьев. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 119с.
402673
  Шестинский О.Н. Звезды над крышей / О.Н. Шестинский. – Л., 1964. – 115с.
402674
  Высотская И О. Звезды над крышей / И О. Высотская, . – Москва, 1971. – 127с.
402675
   Звезды над Кубанью. – Краснодар, 1957. – 111с.
402676
  Кильдюшев А.В. Звезды над морем / А.В. Кильдюшев. – Барнаул, 1962. – 64с.
402677
  Северов П.Ф. Звезды над морем / П.Ф. Северов. – К., 1962. – 432с.
402678
  Демьянов И И. Звёзды над морем / И И. Демьянов, . – Л., 1957. – 127с.
402679
  Захаров Я.И. Звезды над ракетами / Я.И. Захаров. – Алма-Ата, 1968. – 55с.
402680
  Горбачев Н.А. Звезды над ракетами / Н.А. Горбачев. – М., 1969. – 136с.
402681
  Плотников А.Н. Звезды над рубкой / А.Н. Плотников. – М., 1983. – 336с.
402682
  Гранин Ю. Звезды над садом. / Ю. Гранин. – Баку, 1945. – 82с.
402683
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
1. – 1955. – 488с.
402684
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
2. – 1959. – 402с.
402685
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – М.
1,2. – 1962. – 499, 427с.
402686
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – М.
1,2. – 1962. – 499, 427с.
402687
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – М.
1,2. – 1965. – 458, 367с.
402688
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
1,2. – 1965. – 458, 367с.
402689
  Богатырева Ирина Звезды над Телецким : Рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 8-40. – ISSN 0130-7673
402690
  де Ягер Звезды наибольшей светимости / де Ягер; Под ред. Э.Р.Мустеля; В.С.Стрельницкого. – Москва : Мир, 1984. – 493с. с ил.
402691
   Звезды наших отцов. – М., 1965. – 32с.
402692
  Паушкин Г.А. Звезды не гаснут / Г.А. Паушкин. – Казань, 1967. – 135с.
402693
  Бабаев Нуреддин Звезды не гаснут / Бабаев Нуреддин. – М, 1969. – 248с.
402694
  Чаринов М.М. Звезды не гаснут / М.М. Чаринов. – М., 1974. – 220с.
402695
  Назаров Р.В. Звезды не гаснут / Р.В. Назаров. – Л., 1986. – 421с.
402696
  Джумаев Н. Звезды не гаснут. / Н. Джумаев. – Л., 1983. – 160с.
402697
  Кузнецов В.Н. Звезды не гаснут. Полевая тетрадь. / В.Н. Кузнецов. – М., 1960. – 49с.
402698
  Киносита Дзюндзи Звезды не гаснут: Яп.радиопьесы. / Киносита Дзюндзи. – М., 1979. – 119с.
402699
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – Калинин, 1959. – 131с.
402700
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – М., 1961. – 100с.
402701
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – Калинин, 1962. – 123с.
402702
  Ромашов Б.С. Звезды не могут погаснуть / Б.С. Ромашов. – М, 1966. – 368с.
402703
  Тулкун Звезды не падают. / Тулкун. – Ташкент, 1976. – 52с.
402704
   Звезды немеркнущей славы. – Симферополь, 1967. – 255с.
402705
   Звезды немеркнущей славы. – 3-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 1984. – 302с.
402706
   Звезды немого кино. – М., 1968. – 239с.
402707
  Эминеску М. Звезды новорожденной свет / М. Эминеску. – М, 1989. – 325с.
402708
  Воеводин Е.В. Звезды остаются / Е.В. Воеводин, Э.Р. Талунтис. – Ленинград, 1956. – 340с.
402709
  Ордина Г.П. Звезды открывают тайны / Г.П. Ордина. – М., 1968. – 17с.
402710
  Сизоненко А.А. Звезды падают в августе / А.А. Сизоненко. – Симферополь, 1958. – 238с.
402711
  Сизоненко А.А. Звезды падают в августе / А.А. Сизоненко. – Москва, 1972. – 166 с.
402712
  Литвинов С.В. Звезды падают вверх : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448 с. – (Русский Синди Шелдон). – ISBN 5-04-004898-X
402713
  Зверев А.М. Звезды падучей пламень : Жизнь и поэзия Байрона / А.М. Зверев. – Москва : Детская литература, 1988. – 191с. – ISBN 5-08-000726-5
402714
   Звезды первой величины. – М., 1969. – 334с.
402715
   Звезды первой величины (о молодежи). – М., 1966. – 256с.
402716
   Звезды первой величины. Интервью, репортажи, очерки о молодых героях нашего времени, воспит. союзами молодежи соц. стран. – М., 1973. – 359с.
402717
  Анатольев Ю.А. Звезды под дорогами / Ю.А. Анатольев. – Москва : Знание, 1980. – 64с.
402718
  Денчев П. Звёзды под землёй / П. Денчев. – Донецк, 1983. – 151с.
402719
   Звезды подвига: на земле Афганистана. – М., 1985. – 207с.
402720
   Звезды подвига: на земле Афганистана. – М.
3. – 1985. – 239с.
402721
  Василевский А.Е. Звезды поздних спектральных классов высокой светимости в рассеянных звездных скоплениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Василевский А.Е. ; Гос. астрономический ин-т. – Москва, 1972. – 12 с.
402722
  Ольхон А.С. Звезды полярного круга / А.С. Ольхон. – Иркутск, 1949. – 168с.
402723
   Звезды поэзии. – Душанбе, 1974. – 519с.
402724
   Звезды поэзии. – Душанбе, 1976. – 520с.
402725
  Коротцев О.Н. Звезды Пулкова / О.Н. Коротцев. – Л., 1989. – 220с.
402726
  Рут М.Э. Звезды рассказывают о Земле / М.Э. Рут. – Свердловск, 1990. – 46 с. – ISBN 5-7525-0137-7
402727
  Лукаш И.М. Звезды ратной доблести. Очерки / И.М. Лукаш. – Днепропетровск, 1980. – 223с.
402728
  Федоров В.И. Звезды России / В.И. Федоров. – М., 1963. – 145с.
402729
  Добыш Г.Н. Звезды русской сцены / Г.Н. Добыш. – М, 1992. – 172с.
402730
  Нестьев И.В. Звезды русской эстрады (Панина, Вяльцева, Плевицкая). Очерки о русских эстрадных певицах начала ХХ века. / И.В. Нестьев. – М., 1970. – 179с.
402731
  Нестьев И.В. Звезды русской эстрады. (Панина, Вяльцева, Плевицкая). Очерки о рус. эстрадных певицах начала ХХ в. / И.В. Нестьев. – 2-е изд., доп. – М., 1974. – 182с.
402732
  Сынгаевский П.Ф. Звезды рядом / П.Ф. Сынгаевский. – Киев, 1961. – 104с.
402733
  Страйжис В.Л. Звезды с дефицитом металлов. / В.Л. Страйжис. – Вильнюс, 1982. – 312с.
402734
  Сеидов З.Ф. Звезды с фазовым переходом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001.031 / Сеидов З.Ф.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1969. – 7л.
402735
  Салахутдинов Ф.З. Звезды Самарканда. / Ф.З. Салахутдинов. – Ташкент, 1968. – 203с.
402736
  Озерный Б.Ф. Звезды светят в пути / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1959. – 164с.
402737
  Олиянчу В.П. Звезды светят всем / В.П. Олиянчу. – Фрунзе, 1978. – 156с.
402738
  Гайдаенко И.П. Звезды Свободы / И.П. Гайдаенко. – Киев, 1963. – 61с.
402739
  Шелдон С. Звезды сияют с небес : Роман / Пер. с англ. В.Б.Тетевина; Сидни Шелдон. – Москва : АСТ, 2000. – 352с. – (Собр.соч., вып. 14). – ISBN 5-17-002718-4
402740
  Шевченко Н. Звезды Славы / Н. Шевченко. – Казань, 1969. – 212с.
402741
   Звезды славы боевой: на земле Афганистана. – М., 1988. – 223с.
402742
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Киев : Гослитизат Украины, 1956. – 547с.
402743
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 687с.
402744
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Челябинск : Челябинское книжное изд-во, 1956. – 532с.
402745
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Донецк, 1982. – 647с.
402746
  Кронин А. Звезды смотрят вниз : Роман / А. Кронин; Пер. с англ. М.Е.Абкиной. – Донецк : Донбас, 1983. – 647с.
402747
  Кронин А.Дж. Звезды смотрят вниз : Роман / А.Дж. Кронин. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 639с.
402748
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Донецк, 1990. – 556с.
402749
  Кронин А.Д. Звезды смотрят вниз / Арчибалд Джозеф Кронин ; [ пер. М. Абкиной ]. – Москва : Известия, 1992. – 686 с. – ISBN 5-206-00368-9
402750
  Ишимов Ю. Звезды советского спорта / Ю. Ишимов. – М., 1982. – 64с.
402751
  Горбунов В.В. Звезды советского спорта / В.В. Горбунов. – М, 1983. – 64с.
402752
   Звезды советского спорта. – М., 1984. – 64с.
402753
  Скороходов Г.А. Звезды советской эстрады / Г.А. Скороходов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 184с.
402754
  Верютин В.И. Звёзды Согдианы / В.И. Верютин. – Барнаул, 1980. – 168с.
402755
   Звезды спорта. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 429с.
402756
  Нилибаев А. Звезды степи. / А. Нилибаев. – М, 1984. – 88с.
402757
  Садай В.Л. Звезды сходят в табор. / В.Л. Садай. – Чебоксары, 1984. – 208с.
402758
  Садай В.Л. Звезды сходят в табор. / В.Л. Садай. – Чебоксары, 1984. – 208с.
402759
  Хаппалаев Ю.Р. Звезды счастья / Ю.Р. Хаппалаев. – Махачкала, 1950. – 59с.
402760
   Звезды счастья. – М., 1979. – 159с.
402761
  Жиляев Б.Е. Звезды типа R Северной Короны / Б.Е. Жиляев, М.Я. Орлов, А.Ф. Пугач. – Киев, 1978. – 127с.
402762
  Цесевич В.П. Звезды типа RR Лиры / В.П. Цесевич. – Киев, 1966. – 471с.
402763
  Цесевич В.П. Звезды типа RW Возничего / В.П. Цесевич, Б.А. Драгомирецкая. – Киев, 1973. – 436 с.
402764
   Звезды типа Вольфа-Райе и родственные им объекты. – Таллин, 1988. – 252с.
402765
  Архипова В.П. Звезды типа Р Лебедя : Автореф... наук: / Архипова В.П. ; Моск. гос. унив. им.В.М. Ломоносова. Гос. астроном. инст. им. П.К. Штернберга. – Москва, 1963. – 7с.
402766
  Цой Д.О. Звезды тира Ве : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Цой Д.О. ; Лен. ГУ. – Ленинград, 1955. – 7 с.
402767
   Звезды тоже устают крутиться : идеи и открытия. Астрономия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 12 : Фото
402768
  Харламова Татьяна Звезды турбизнеса на олимпийском пьедестале : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-30 : Фото
402769
   Звезды турбизнеса на орбите "Космоса" : Звездная команда отель "Космос". Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 16 : Фото
402770
  Эльгар К. Звезды улыбаются / К. Эльгар. – М., 1969. – 88с.
402771
  Якимов Г.В. Звезды Фарида / Г.В. Якимов. – Алма-Ата, 1968. – 70с.
402772
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони. – М, 1955. – 560с.
402773
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони. – М, 1956. – 608с.
402774
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони; Пер. с венгерского Кун А. – Москва : Художественная литература, 1989. – 572с.
402775
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики. Метагалактика / Т.А. Агекян. – Москва, 1981. – 415с.
402776
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики. Метагалактика. / Т.А. Агекян. – Москва, 1966. – 374с.
402777
  Шкловский Звезды, их рождение, жизнь и смерть / Шкловский, и.С. – 2-е изд. – М., 1977. – 384с.
402778
   Звезды, туманности, галактики. – Ереван, 1969. – 296с.
402779
  Ньюкомб С. Звезды. / С. Ньюкомб. – М.-Птгр., 1923. – 240с.
402780
  Халил Зейнал Звезды. / Халил Зейнал. – М., 1962. – 144с.
402781
  Рей Г. Звезды. / Г. Рей. – М., 1969. – 168с.
402782
  Стратонов В.В. Звезды. Астрономическая популярная монография / В.В. Стратонов. – М, 1919. – 340с.
402783
  Шкловский И.С. Звезды. Их рождение, жизнь и смерть / И.С. Шкловский. – М., 1975. – 367с.
402784
  Шкловский И.С. Звезды: из рожение, жизнь и смерть / И.С. Шкловский. – 3-е изд., переработ. – М., 1984. – 384с.
402785
  Воскрекасенко С.І. Звеличую і зневажаю / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1980. – 88с.
402786
  Ибрагимова М. Звенел булат / М. Ибрагимова. – Махачкала, 1972. – 363 с.
402787
   Звени наша песня. – Томск, 1956. – 126с.
402788
   Звени наша песня. – Ярославль, 1966. – 64с.
402789
   Звени пионерская песня. – Омск, 1962. – 100с.
402790
   Звени, гитара. – Москва, 1971. – 128с.
402791
  Шестериков П.П. Звени, звонок! / П.П. Шестериков. – Минск, 1957. – 128с.
402792
  Зоненко И.Т. Звени, капель! / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1975. – 79с.
402793
  Шукурбеков Р. Звени, комуз / Р. Шукурбеков. – Фрунзе, 1962. – 180с.
402794
  Шукурбеков Р. Звени, комуз / Р. Шукурбеков. – Фрунзе, 1962. – 180с.
402795
  Уметалиев Т. Звени, комуз! / Т. Уметалиев. – М., 1982. – 254с.
402796
  Савин В.А. Звени, моя парма: стихи, поэмы, пьесы, рассказы / В.А. Савин. – Сыктывкар, 1983. – 256с.
402797
  Малишко А.С. Звенигора : Вибрані поезії / А.С. Малишко. – Київ : ДЛВ, 1959. – 367с.
402798
  Шутов И.Н. Звенигора. / И.Н. Шутов. – Х, 1955. – 372с.
402799
  Тихомиров Николай Яковлевич Звенигород / Тихомиров Николай Яковлевич. – Москва : Акад.архитектуры СССР, 1948. – 45с.
402800
  Карасаев Е.А. Звенигород / Е.А. Карасаев. – М, 1978. – 94с.
402801
   Звенигород для бизнеса и отдыха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 73 : Фото
402802
  Красновы Ю.А. и Н Звенигород и его окрестности / Ю.А. и Н Красновы, . – Звенигород, 1955. – 33с.
402803
  Боровкова С.Н. Звенигород и окрестности / С.Н. Боровкова. – 2-е доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 222с.
402804
  Бояр О.П. Звенигород: Историко-культурные памятники звенигородского края : путеводитель / О.П. Бояр, Н. Краснов, Ю. Краснов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 158с.
402805
  Лободаєв В.М. Звенигородський кіш Вільного козацтва: становлення та еволюція ідейно-організаційної структури (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-25. – (Історія ; Вип. 45)


  В статті на основі архівних документів проаналізовано діяльність одного з найбільших підрозділів Вільного козацтва. Зроблено спробу з"ясувати особливості та суперечності у розвитку вільно козачого руху
402806
  Янченко В. Звенигородські конгломератоподібні породи (текстурні особливості, умови та механізми формування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  В статті викладено результати тектонофаціальних досліджень конгломератоподібних порід звенигородського комплексу на Українському щиті. Розглянуто їх текстурні особливості, фізичні умови та механізми формування. The article presents the results of ...
402807
  Іванченко М.Г. Звенигородщина / М.Г. Іванченко, В.М. Хоменко. – Дніпропетровськ, 1969. – 51с.
402808
  Кримський А.Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного / Аг. Кримський ; [авт. передмови А.Ю. Чабан]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – XVI с., 434 с., [12] c. іл. : іл. – Відтворено з авт. макету : Аг. Кримський. Звиногородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектичного з географічною мапою та малюнками. К., 1930. – ISBN 978-966-2256-05-5
402809
  Шутов И.Н. Звенигорское солнце. / И.Н. Шутов. – Х, 1965. – 400с.
402810
  Соболев А.П. Звенит в ночи луна / Соболев А. – М, 1982. – 335с.
402811
  Горбунов М.Н. Звенит колокольчик / М.Н. Горбунов. – М, 1967. – 47с.
402812
  Даричев Д. Звенит чинара. / Д. Даричев, 1971. – 129с.
402813
  Каллас Т. Звенит, поет / Т. Каллас. – Таллин, 1980. – 352с.
402814
   Звено. – Москва, 1954. – 222с.
402815
  Куняев С. Звено / С. Куняев. – М, 1962. – 80с.
402816
  Богданов В.А. Звено / В.А. Богданов. – М, 1973. – 94с.
402817
   Звено Н. Маринич - лучшее кукурузоводческое звено Дона : Краткий рекоменд. указатель лит-ры. – Ростов-на-Дону : Ростов. гос. науч. б-ка, 1962. – 8 с. – (Равняясь на маяки ; Вып. 3)
402818
  Егоренкова Г.И. Звено связующее / Г.И. Егоренкова. – Минск, 1990. – 253с.
402819
   Звено юных пионеров. – М., 1956. – 112с.
402820
  Давыдов-Анатарии Звенят родники / Давыдов-Анатарии. – М, 1976. – 96с.
402821
  Воронин С.А. Звенят ручьи / С.А. Воронин. – Москва, 1960. – 30с.
402822
  Воронин С.А. Звенят ручьи / С.А. Воронин. – Ленинград, 1961. – 87с.
402823
  Золототрубов А.М. Звенящая волна / А.М. Золототрубов. – Мурманск, 1964. – 256с.
402824
  Ботвинник И.П. Звенящая падь / И.П. Ботвинник. – Хабаровск, 1962. – 51с.
402825
  Платонов С.З. Звенящие зори / С.З. Платонов. – Саранск, 1973. – 72с.
402826
  Чиковани С.И. Звенящий родник / С.И. Чиковани. – М., 1970. – 191с.
402827
  Тихомиров М.И. Звеньевая организация труда в колхозах / М.И. Тихомиров. – Омск : Облгиз, 1948. – 64с.
402828
  Иванова Л.П. Звеньевому / Л.П. Иванова. – М, 1988. – 775с.
402829
  Ожешко Э. Звенья : Рассказ Элизы Оржешко / Пер. с пол. Эм. З-н. – Санкт-Петербург : Изд. О-во для распространения просвещения между евреями в России ; Типо-литогр. И. Рапопорта, 1901. – 28 с.
402830
  Беличенко Ю.Н. Звенья / Ю.Н. Беличенко. – Рига, 1969. – 66с.
402831
  Атаманенко М.М. Звенья / М.М. Атаманенко. – Тула, 1976. – 64с.
402832
  Доризо Н.К. Звенья / Н.К. Доризо. – М., 1982. – 160с.
402833
   Звенья. – Саранск, 1983. – 248с.
402834
  Березкин Г.С. Звенья / Г.С. Березкин. – М, 1984. – 374с.
402835
   Звенья. – М.
1. – 1991. – 618с.
402836
   Звенья агропромышленного комплекса. – М., 1984. – 287с.
402837
  Адрианов Ю.А. Звенья времени / Ю.А. Адрианов. – Горький, 1974. – 95с.
402838
  Буканов Н.И. Звенья времени / Н.И. Буканов. – Ташкент, 1978. – 150с.
402839
  Рыбочкин А.И. Звенья жизни. / А.И. Рыбочкин. – Хабаровск, 1977. – 144с.
402840
  Ковальджи К.В. Звенья и зерна : Сборник стихотворений / К.В. Ковальджи. – Москва : Советский писатель, 1989. – 204с.
402841
  Гордейчев В.Г. Звенья лет / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1981. – 182с.
402842
  Коняев Н.И. Звенья народного хозяйства и реформа. / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1973. – 264с.
402843
  Рудов М.А. Звенья открытий. / М.А. Рудов. – Фрунзе, 1970. – 174с.
402844
  Дымшиц А.Л. Звенья памяти / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – М, 1968. – 427с.
402845
  Дымшиц А.Л. Звенья памяти / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – М, 1975. – 542с.
402846
  Прокофьев А.А. Звенья. / А.А. Прокофьев. – Л, 1972. – 135с.
402847
  Черный К.Г. Звенья. / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1972. – 255с.
402848
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
1. – 1932. – 558с.
402849
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
2. – 1933. – 697с.
402850
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
5. – 1935. – 794с.
402851
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
6. – 1936. – 845с.
402852
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV-XX вв.. – М.
8. – 1950. – 864с.
402853
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV-XX вв.. – М.
9. – 1951. – 648с.
402854
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
3-4. – 1934. – 947с.
402855
   Звенья: Книга произведений псковских литераторов. – Л., 1988. – 288с.
402856
   Зверев Серафим Александрович. 1912-1979. Выставка произведений. Москва. 1985. Живопись, графика.. – М., 1985. – 36с.
402857
  Арсеньев В.Р. Звери - боги - люди / В.Р. Арсеньев. – Москва : Политиздат, 1991. – 158с.
402858
  Вшивков Ф.Н. Звери / Ф.Н. Вшивков. – 2-е. – Симферополь, 1966. – 87с.
402859
  Айрапетьянц А.Э. Звери / А.Э. Айрапетьянц, П.П. Стрелков, И.М. Фокин. – Ленинград, 1987. – 141с.
402860
   Звери Арктики.. – Л., 1935. – 580с.
402861
  Собанских Г.Г. Звери в горах. / Г.Г. Собанских. – Барнаул, 1982. – 192с.
402862
   Звери в камне.. – Новосибирск, 1980. – 254с.
402863
  Даррелл Д. Звери в моей жизни. / Д. Даррелл. – М, 1983. – 175с.
402864
  Малышев А.А. Звери в плену. Невыдум. истории. / А.А. Малышев. – Ставрополь, 1972. – 48с.
402865
  Смирин В.М. Звери в природе / В.М. Смирин, Ю.М. Смирин. – М., 1991. – 256с.
402866
  Акивис Д.С. Звери в цирке / Д.С. Акивис. – Москва, 1970. – 46с.
402867
  Акивис Д.С. Звери в цирке / Д.С. Акивис. – Москва
2. – 1971. – 55с.
402868
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – М.-Л.
1. – 1928. – 631с.
402869
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – М.-Л.
2. – 1931. – 776с.
402870
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – Москва-Ленинград
3. – 1935. – 752с.
402871
  Кузнецов Н.В. Звери и птицы / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1947. – 68с.
402872
  Савинов В.Н. Звери и птицы Алтая. / В.Н. Савинов. – Барнаул, 1964. – 135с.
402873
  Земский В. Звери и птицы Антарктики / В. Земский. – Одеса : Одесское областное изд-во, 1955. – 75с.
402874
  Кузнецов Э.Д. Звери и птицы Евгения Чарушина / Э.Д. Кузнецов. – М., 1983. – 159с.
402875
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – М., 1940. – 200с.
402876
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МОИП, 1950. – 204с. – (Среди природы ; Вып. 31)
402877
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – М., 1967. – 176с.
402878
  Динникъ Н.Я. Звери Кавказа / Н.Я. Динникъ. – Тбилисъ
Ч. 1 : Китообразные и копытные. – 1910. – 247с.
402879
   Звери Казахстана.. – Алма-Ата, 1953. – 536с.
402880
  Кузнецов Б.А. Звери Киргизии / Б.А. Кузнецов. – Москва, 1948. – 213с.
402881
  Молюков М.И. Звери Красной книги СССР. / М.И. Молюков, О.Л. Россолимо. – М., 1989. – 190с.
402882
   Звери Ленинградской области : (Фауна, экология и практическое значение). – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 360с.
402883
  Семенов-Тян-Шанский Звери Мурманской области. / Семенов-Тян-Шанский. – Мурманск, 1982. – 176с.
402884
  Заянчковский И.Ф. Звери начеку. Органы чувств и поведение животных / И.Ф. Заянчковский. – Москва, 1974. – 240с.
402885
  Тимофеев В.В. Звери нашей области. / В.В. Тимофеев. – Иркутск, 1949. – 96с.
402886
  Романов А.Н. Звери не умирают / А.Н. Романов. – Кишинев, 1965. – 114с.
402887
  Прусайтс Я.А. Звери семейства Canidae Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Прусайтс Я.А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 24л.
402888
  Строганов У С. Звери Сибири насекомоядные / У С. Строганов. – М., 1957. – 268с.
402889
  Строганов С.У. Звери Сибири хищные / С.У. Строганов. – М., 1962. – 459с.
402890
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – М.-Л.
4. – 1940. – 615с.
402891
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – М.-Л.
5. – 1947. – 809с.
402892
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – Москва-Ленинград
6. – 1948. – 559с.
402893
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – М.-Л.
7. – 1950. – 706с.
402894
   Звери СССР и прилежащих стран.. – М.
Т. 9. – 1957. – 756с.
402895
  Виноградов Б.С. Звери Таджикистана,их жизнь и значение для человека / Б.С. Виноградов, Е.Н. Павловский, К.К. Флеров. – М-Л, 1935. – 276с.
402896
  Барабаш-Никифоров Звери юго-восточной части Черноземного центра / Барабаш-Никифоров. – Воронеж, 1957. – 371с.
402897
  Иорданский В.Б. Звери, люди, боги. / В.Б. Иорданский. – М., 1991. – 317с.
402898
  Формозов А.Н. Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания / А.Н. Формозов. – М., 1976. – 310с.
402899
  Дацкевич В.А. Звери. / В.А. Дацкевич. – Минск, 1976. – 95с.
402900
  Воробьев Б.Я. Звери. Скульптор Б. Воробьев / Б.Я. Воробьев. – Ленинград, 1962. – 13с.
402901
  Кекушев Н.Л. Звериада / Н.Л. Кекушев. – М, 1991. – 173с.
402902
  Жуков Борис Звериная депортация : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 122-128 : Фото
402903
  Старикович С.Ф. Зверинец у крыльца. / С.Ф. Старикович. – М., 1982. – 237с.
402904
  Пучков А. Зверинец. / А. Пучков. – Л., 1926. – 68с.
402905
  Каманин И. Зверинецкие пещеры в Киеве / И. Каманин, 1914
402906
  Формозов А.Н. Зверинные гнезда, норы и логовища / А.Н. Формозов. – М.-Л., 1930. – 96с.
402907
  Евер Й. Звериные тропы и птичьи пути / Й. Евер. – Москва : Мир, 1972. – 200с.
402908
  Шкурко Александр Иванович Звериный стиль в искусстве и культуре Лесостепной Скифии (VII-III вв. до н.э.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Шкурко Александр Иванович ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1975. – 19 с. – Бібліогр.:с.16
402909
  Корепанов Кронил Иванович Звериный стиль в искусстве племен Среднего Поволжья и Прикамья в VII-III в.в. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Корепанов Кронил Иванович; Московский гос. ун-т. – М., 1980. – 23л.
402910
  Стрельбицький М.П. Звернення / М.П. Стрельбицький. – Одеса : Маяк, 1979. – 80 с.
402911
  Скрипкіна О. Звернення : поезія: вірш // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 6. – С. 141
402912
  Томенко М. Звернення [голови парлам. комітету з питань свободи слова та інформації] до Верховної Ради України: // Голос України, 2002. – 15 жовтня


  В зв"язку з відмовою Президента України від погодження кандидатури на посаду голови Нац. ради України з питань телебачення і радіомовлення
402913
  Кремень В.Г. Звернення [до учасників міжнародної конференції "Українознавство і питання розвитку української освіти"] / В.Г. Кремень, Б.М. Жебровський, П.П. Кононенко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 25 жовтня - 1 листопада (№ 47/48)


  Звернення до учасників міжнародної конференції "Українознавство і питання розвитку української освіти", яка проходила 24 жовтня у Київському Будинку вчителя. У зверненні мова йде про проблеми запровадження українознавства в національній системі освіти ...
402914
  Ющенко В. Звернення [канд. на пост Президента України] до владик, духовенства, чернецтва і вірних Української православної церкви // За нашу Україну, 2004
402915
  Ющенко В. Звернення [Президента України] Віктора Ющенка до українського народу з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут // Нація і держава, 2005
402916
   Звернення Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік до парламентів і урядів усіх держав світу.. – К., 1960. – с.
402917
  Ющенко В. Звернення Віктора Ющенка до громадян // Високий замок, 2004


  [Щодо вільного вибору у другому турі президент. виборів 21 листоп. 2004 р.]
402918
  Висоцький В.І. Звернення Всеукраїнського адвокатського форуму щодо основних концептуальних засад реформування адвокатури України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 4-7
402919
   Звернення Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка до магістрату Відня, ректорату Віденського університету та посольства України в Австрії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 7


  З приводу провокативних звинувачень Івана Франка в антисемітизмі.
402920
  Литвин В. Звернення Голови Верховної Ради України до співвітчизників з нагоди Дня Конституції України . // Голос України, 2004. – 26 червня
402921
  Дячок Т.О. Звернення громадян - шлях до вирішення гострих суспільно значущих проблем // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 148-149
402922
  Каменська Н. Звернення громадян податкові органи будуть розглядати по-новому // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (6). – С. 20-26.
402923
  Рум"янцева В. Звернення громадян України до Європейського Суду з прав людини: огляд стану // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.145-146. – ISSN 0132-1331
402924
  Займоглу Ферідун Звернення до Бога : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 62--65. – ISSN 0320-8370
402925
   Звернення до всіх колгоспників і колгоспниць, робітників і робітниць радгоспів, працівників МТС, науково-дослідних інститутів, дослідних станцій, до агрономів і зоотехніків, до всіх працівників і сп. – К., 1956. – 16с.
402926
  Буроменський Михайло Звернення до Європейського Суду з прав людини : (практика Суду і особливості українського законодавства) // Права людини : інформаційно-аналітичний бюлетень: спеціальний випуск / Харківська правозахисна група. – Харків, 2000. – № 14 : Звернення до Європейського суду з прав дюдини (практ. суду і особл. укр. законод.)/ М.Буроменський. – С.1-32. – ISBN 966-03-1102-8
402927
   Звернення до населення окупованих районів України., 1943. – 15с.
402928
   Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, музейних працівників, письменників, художників, громадськості України та української діаспори / І. Ліховий, А. Гайдамака, Л. Брюховецька, П. Мовчан, М. та ін. Біляшівський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 листопада (№ 46). – С. 2


  Звернення щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт у Національному музеї Тараса Шевченка. Серед авторів звернення професор КНУ імені Тараса Шевченка Юрій Ковалів.
402929
   Звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, музейних працівників, письменників, художників, громадськости України та української діаспори // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 листопада - 3 грудня (№ 48). – С. 7


  Протест проти того, що відбувається сьогодні з Національним музеєм Тараса Шевченка у Києві і вимога припинити його руйнування.
402930
  Шкуліпа А.Г. Звернення до радості / А.Г. Шкуліпа. – К., 1983. – 54с.
402931
  Кресина И.А. Звернення до російських учених та інтелігенції / И.А. Кресина, А.В. Кресин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 5
402932
   Звернення до співвітчизників // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. обкладинка
402933
  Васюник Іван Звернення до української інтелігенції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 7. – ISSN 1810-2131
402934
  Левченко К.Б. Звернення до читачів // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 2 : рис.
402935
   Звернення Національної екологічної ради України щодо формування національного процесу "Довкілля для України" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 4
402936
  Ющенко В. Звернення Президента України з нагоди Х річниці грошової реформи в Україні // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 2-3
402937
  Севрук О. Звернення прокурора до суду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 100-105.
402938
  Грищенко А. Звернення стягнення на майнові авторські та суміжні права як предмет застави // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 18-24
402939
  Фелів О. Звернення стягнення на предмет іпотеки за правом України та Федеративної Республіки Німеччини // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 64-69.
402940
  Ляшенко Р.О. Звернення та приведення судового рішення до примусового виконання: від теоретичних концепцій до законодавчого закріплення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 224-227


  У статті розкривається поняття "звернення судового рішення до виконання", "приведення судового рішення до примусового виконання". Зроблені теоретичні висновки та пропозиції про законодавчу регламентацію даних процесуальних інститутів.
402941
   Звернення українських письменників у зв"язку з агресією Російської Федерації на територію України / В. Баранов, Л. Голота, Ю. Дорошенко, Р. Іваничук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 10). – С. 2
402942
   Звернення української фракції центру Університету св. Володимира до українськкого студентства із закликом записуватися до студентського куреня Українських січових Стрільців // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 73. – ISBN 978-966-2133-35-6
402943
   Звернення учасників Всесоюзної наради працівників МТС, скликаної ЦК КПРС і Радою Міністрів СРСР.. – К., 1954. – 16с.
402944
   Звернення учасників Пленуму ЦК КП України до всії колгоспників і колгоспниць.... – Київ, 1961. – 63 с.
402945
  Мазак Я. Звернення фізичних та юридичних осіб безпосередньо до Конституційного Суду Словацької Республіки / Я. Мазак, Е. Барань // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.76-81
402946
   Звернення Центрального Комітету Всесоюзної Комуністичної партії /більшовиків/ до всіх виборців.... – К., 1938. – 14с.
402947
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії /більшовиків/ Укарїни до всіх виборців.... – К., 1947. – 31с.
402948
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу до всіх виборців.... – К., 1954. – 16с.
402949
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу і Ради Міністрів Союзу РСР до колгоспників.... – К., 1957. – 20с.
402950
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу і Ради Міністрів Союзу РСР до колгоспників.... – К., 1958. – 31с.
402951
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Укарїни до всіх виборців.... – К., 1958. – 20с.
402952
   Звернення Центрального Комітету КПРС до партії, до радянського народу. – К, 1974. – 16с.
402953
  Гундорова Т. Звернутись до звичайної людини. Тарас Шевченко - феменіст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 11


  Тарас Шевченко - феменіст.
402954
  Фрейхен П. Зверобои залива Мелвилла. / П. Фрейхен. – М, 1961. – 232с.
402955
  Купер Д.Ф. Зверобой / Д.Ф. Купер. – М, 1989. – 462с.
402956
  Чистых Борис Зверобой класса люкс / Чистых Борис, Чанселлор Дэвид // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 130-140 : фото
402957
  Купер Д.Ф. Зверобой, или первая тропа войны : Роман / Д.Ф. Купер. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 477с.
402958
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1948. – 604с.
402959
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Киев : Молодь, 1954. – 520 с.
402960
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1955. – 575с.
402961
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1970. – 467 с.
402962
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1975. – 412с.
402963
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1981. – 464с.
402964
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1981. – 528с.
402965
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – К, 1982. – 518с.
402966
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1982. – 317с.
402967
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1982. – 317с.
402968
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Фрунзе, 1982. – 477с.
402969
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1983. – 477с.
402970
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Харьков, 1986. – 448с.
402971
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1987. – 462с.
402972
  Купер Дж.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : роман / Дж. Ф. Купер. – Москва : АСТ, 2003. – 416 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-017965-0
402973
  Вастеров Н.Г. Звероводство / Н.Г. Вастеров. – Москва : Изд-во Центрсоюза, 1961. – 272с.
402974
  Ильина Е.Д. Звероводство / Е.Д. Ильина, А.Д. Соболев. – М., 1990. – 271с.
402975
   Звероводство.. – М., 1953. – 560с.
402976
   Звероводство.. – 3-е изд., перер. и доп. – М., 1959. – 576с.
402977
  Паничев А.М. Зверовые солонцы Сихотэ-Алиня. / А.М. Паничев. – Владивосток, 1987. – 204с.
402978
  Хапилин К. Зверодухи // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 0868-488Х


  Так художник Петров-Водкин называл людей, стоящих между ското- и духочеловеками. Именно за их души идет мировая борьба между силами добра и зла
402979
  Курек Н.С. Звероподобное поведение. Линии Аристотеля и Фрейда // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 1 (январь-февраль). – С.104-116. – ISSN 0236-2007
402980
  Толстая Т. Зверотур : Эссе // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 12. – С. 151-160. – ISSN 1130-6545
402981
  Сычников В.Н. Зверства английских интервентов в Тукменистане в 1918-20 гг. / В.Н. Сычников. – Ашхабад, 1954. – 30с.
402982
   Зверства немецких захватчиков.. – М., 1943. – 48с.
402983
   Зверства немецких оккупантов в Кабарде.. – Нальчик, 1945. – 87с.
402984
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
4. – 1942. – 63с.
402985
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.
5. – 1942. – 88с.
402986
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
9. – 1943. – 48с.
402987
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.
10. – 1943. – 71с.
402988
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
12. – 1944. – 64с.
402989
  Аброськин С.В. Зверства фашистов в Воронежской области / С.В. Аброськин. – Москва, 1943. – 48с.
402990
  Аброськин С.В. Зверства фашистов в Воронежской области. / С.В. Аброськин. – Москва, 1948. – 48с.
402991
  Охріменко Світлана Звертання : конспект уроку в 9 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
402992
  Загнітко Лариса Звертання в українській мові: формально-граматичні та семантичні вияви // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 85-93. – Бібліогр.: Літ.: с.93; 11 п. – ISSN 1728-9572
402993
  Корнійко І.В. Звертання як динамічний засіб вираження зверненості мовлення (на матеріалі німецької мови) : Автореф. дис... канд. філолог. наук: 10.02.04. / Корнійко І.В.; КДЛУ. – Київ, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
402994
  Стельмах Б. Звертання як елемент мовного етикету у творчості Агатангела Кримського // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 283-289. – ISSN 2304-9383
402995
  Рудько Л.П. Звертання як компонент загальної системи крмунікативно-прагматичних засобів п"єси // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 350-354. – ISBN 978-966-581-958-5
402996
  Чухно А.А. Звершення і перспективи // Веч. Київ, 1976. – 17 квітня
402997
  Шаркади И. Зверь с хутора / И. Шаркади. – Москва : Художественная литература, 1987. – 300, [2] с. – В изд. также: Смерть врача / Д. Фекете. 20 часов : [Повести] : пер. с венг. / Ф. Шанта. – (Серия "Новый мир")
402998
  Хаткевич Василий Зверьки, которые охотились на динозавров : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 4 : Іл.
402999
  Гали М. Звзда надежды / М. Гали. – Уфа, 1977. – 127с.
403000
  Кудрявцев Лев Звивисті стежки Нестора Махна // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 205-209. – ISSN 0869-3595
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,