Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
402001
  Давыдов Ф. "Звезда № 1" ищет ночлега / Ф. Давыдов. – Москва, 1961. – 80с.
402002
  Авдуевский В.С. "Звездные войны" -- безумие и преступление. / В.С. Авдуевский, А.И. Рудев. – Москва, 1986. – 221с.
402003
  Гончаренко А.Н. "Звездные войны" в стратегии империализма США / А.Н. Гончаренко. – Киев, 1988. – 204с.
402004
   "Звездные войны": иллюзии и опасность. – М., 1985. – 56с.
402005
  Шальнев А.А. "Звездные войны": Что думают американцы. / А.А. Шальнев. – М., 1987. – 221с.
402006
  Котляров И.И. "Звездный мир"против"звездных воин". / И.И. Котляров. – Москва, 1988. – 224 с.
402007
  Ермаков Дмитрий "Звездный" рынок Иордании : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 78-79 : Фото
402008
  Ефимова С.Н. "Звездою стану, становясь землей": к 55-летию со дня рождения К.В. Васильева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 141-154. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
402009
   "Звезды" о России. Знаменитые люди о Родине : [ сборник ]. – Москва : Европа, 2006. – 128с. – ISBN 5-9739-0074-6
402010
  Стебун І. Зброя слова / І. Стебун. – К., 1946. – 112с.
402011
  Тригуб В. Зброя честі. Дуельні пари // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 34-35
402012
  Масловський В.І. Зброя Ярослава Галана. / В.І. Масловський. – Львів, 1982. – 142с.
402013
   Зброя:придбання, зберігання, використання : Проект у 2-х частинах. – Київ : Юрінком. – ISBN 966-7302-25-3
Ч.1. – 1998. – 300с.
402014
  Антоненко-Давидович Збруч / Антоненко-Давидович. – Київ, 1959. – 132с.
402015
  Кудря В.Ю. Збуджені електронні стани нуклеотидів-елементарних ланок ДНК / В.Ю. Кудря, В.М. Яшук, І.Я. Дубей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 39-42. – (Фізика ; Вип. 4)


  Наведено спектри поглинання та фосфоресценції сполук, що є найближчими аналогами елементарних ланок ДНК. Визначено енергетичне положення перших збуджених синглетного та триплетного рівнів цих сполук. Зроблено припущення, що при спостереженні міграції ...
402016
  Меленевська Н.В. Збудження-гальмування гладеньких м"язів кишечника при дії клітинно-зв"язаного білка А стафілокока та фактора переносу імунної реактивності до бактеріальних антигенів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Меленевська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 174 л. – Бібліогр.: л.147-174
402017
  Меленевська Н.В. Збудження-гальмування гладеньких м"язів кишечника при дії клітинно-зв"язаного білка А стафілокока та фактора переносу імунної реактивності до бактеріальних антигенів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Меленевська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
402018
   Збудження акустоелектричних хвиль в пластинах LiNbO[нижній індекс 3] різних зрізів / П.В. Бурлій, А.М. Горб, І.Я. Кучеров, О.Ф. Пшеничний // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 470-476. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджено спектри збудження УЗ хвиль перпендикулярним електричним полем в пластинах LiNbO[нижній індекс 3] різних зрізів. Проведено розрахунки критичних частот декількох молодших резонансних мод. Показано, що електричним полем краще ...
402019
   Збудження високочастотних полів у неоднорідній плазмі модульованим електронним пучком: числове моделювання / І.О. Анісімов, О.І. Кельник, Т.В. Сіверський, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 229-236. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шляхом числового моделювання за методом крупних частинок досліджено збудження електричних полів модульованим електронним пучком у неоднорідній плазмі. Спостерігалося збудження інтенсивних коливань в області локального плазмового резонансу та перехідне ...
402020
  Анахов П.В. Збудження землетрусів мікросейсмічними шумами і погодними явищами / П.В. Анахов, М.В. Макарець // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 93-104 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 103-104. – ISSN 0203-3100
402021
  Анісімов І.О. Збудження іонно-звукових хвиль модульованим електронним пучком у неоднорідній плазмі з гарячими електронами / І.О. Анісімов, О.І. Кельник, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 297-305. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Поведінка плазми з гарячими електронами, яка має первісно лінійний профіль концентрації і крізь яку рухається модульований електронний пучок, досліджується шляхом комп"ютерного моделювання за методом крупних частинок. Збудження електричних полів ...
402022
  Дзюбенко М.І. Збудження іоносфери під час близького землетрусу / М.І. Дзюбенко, Л.В. Козак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-65. – (Астрономія ; Вип. 36)


  Шляхом спільної статичної обробки іоносферних та сейсмічних даних за 1958-1962 рр. для району Якутська показано існування значимого зростання частоти появи збурень F2 - шару після близьких сейсмічних поштовхів.
402023
  Грязнова Т.А. Збудження плазмово-хвильоводних хвиль кільцевою апертурною антеною в радіально обмеженій плазмі / Т.А. Грязнова, К.Г. Філоненко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 348-353. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується збудження поверхневих плазмово-хвильоводних хвиль в радіально обмеженій плазмі. В якості збуджувача використовується кільцева апертурна антена. Ефективність збудження оцінювалась за зміною вхідного опору антени. Показано, що збудження ...
402024
  Афанасьєв Ю. Збудження чи пробудження? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 2 (219). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Масові протести російських "декабристів" в Абсурдистані засвідчили перезавантаження розколотого соціуму.
402025
  Васюк Людмила Збуджувати думку учня // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 9
402026
  Єгорова Р.А. Збудіть в душі музичне різноструння / Р.А. Єгорова. – К., 1991. – 47с.
402027
  Бойко Е. Збудники ослизнення хліба та боротьба з ними / Е. Бойко, В. Рождественський, Л. Медвинська. – К., 1936. – 55с.
402028
  Медуниця М.М. Збуду свій корабель / М.М. Медуниця. – К, 1985. – 119с.
402029
  Пфейфер Г.В. Збудування загального оператора лінійного однорідного рівнання з частинними похідними першого порядку, розв"язаного щодо похідної // Праці професора й академіка Г.В. Пфейфера / Г.В. Пфейфер. – Київ : Вид-во ВУАН, 1933. – 66 с.
402030
  Депутат О.П. Збудуємо "Дім безпеки" / О.П. Депутат, М.К. Солоп // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 21 : фото
402031
  Жиленко І.В. Збулося літо... / І.В. Жиленко. – К, 1983. – 205с.
402032
  Гоков О.М. Збурення в низькотемпературній плазмі середньоширотної нижньої іоносфери, обумовлені природними джерелами : монографія / Гоков О.М. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 176 с. – ISBN 978-966-676-383-2
402033
  Мартиненко М.А. Збурення напруженого стану просторового тіла конічною тріщиною / М.А. Мартиненко, І.В. Лєбєдєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-82. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
402034
  Позур С.В. Збурення сингулярної нелінійної крайової задачі для звичайного диференціального рівняння другого порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 137-146. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На півосі розглянута збурена сингулярна нелінійна крайова задача для звичайного диференціального рівняння другого порядку. В припущенні, що незбурена задача має нетривіальний розв"язок, встановлені умови, за яких цей розв"язок можна неперервно ...
402035
  Парасюк І.О. Збурення сингулярної нелінійної крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівнянь другого порядку / І.О. Парасюк, С.В. Позур, Л.В. Процак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-26. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто двобічно сингулярну крайову задачу на півосі для системи диференціальних рівнянь другого порядку. У припущені, що незбурена крайова задача має нетривіальний розв"язок, установлено умови, за яких цей розв"язок можна неперервно продовжити за ...
402036
  Кудінова А.Г. Збут опішнянської кераміки на Сорочинському ярмарку у XVIII-XX століттях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 329-332
402037
  Гавриш Л. Збут пузирівського посуду як цікаве явище в українському гончарстві // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 27-32
402038
   Збутова діяльність промислових підприємств : теорія та напрямки розвитку : монографія / Орлов П.А. та ін. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 232 с. – ISBN 966-676-214-5
402039
  Смирнов І.Г. Збутова стратегія підприємства: логістичний підхід // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 284-291. – ISBN 966-7958-13-2
402040
  Кохан В.Р. Зв""язковий Леніна / В.Р. Кохан. – Львів, 1990. – 160с.
402041
  Шмаргун В.М. Зв"зок сенсомоторної уваги зі швидкістю розумових дій // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 8 (173). – С. 57-62
402042
  Юдіна О.С. Зв"язаний стан масиву джозефсонівських контактів / О.С. Юдіна, О.В. Прокопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 204-206. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто ланцюжок джозефсонівських контактів, які є нелінійними осциляторами. Для опису такої системи застосовано модель Курамото. Показано, що при певних параметрах зовнішнього кола можливий режим синхронізації джозефсонівських переходів. Ключові ...
402043
  Якубова Людмила Петрівна Зв"язані електропружні коливання біоморфних п"єзокерамічних пластин : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук : 01.02.04 / Якубова Людмила Петрівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 17 с.
402044
  Коломієць Н.В. Зв"язка-заголовок як структурна одиниця інтернет-новин (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 308-316. – ISBN 966-581-481-8
402045
   Зв"язки асиметрії змін температури лівої і правої барабанної перетинки з характером психофізіологічного навантаження / М. Макарчук, С. Федорчук, Л. Чікіна, В. Трушина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 6-9. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зв"язки асиметрії змін температури лівої і правої барабанної перетинки з характером психофізіологічного навантаження у студентів. Виявлено, що температура барабанної перетинки найбільше пов"язана з швидкістю простої сенсомоторної реакції і з ...
402046
  Кордуба М. Зв"язки В. Антоновича з Галичиною // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 165-200 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
402047
  Зашляпін В.О. Зв"язки вчених-фізиків України з вченими братніх союзних республік // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1973. – Вип. 33
402048
  Іваненко О.А. Зв"язки вчених Новоросійського університету із зарубіжними науковими центрами (друга половина XIX - початок XX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 112-135. – ISSN 0130-5247
402049
   Зв"язки ефективності операторської діяльності зі структурою інтелекту / С. Федорчук, Т. Мірошнік, Ю. Садовська, Ю. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-31. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено структуру інтелекту в операторів теплових електростанцій у зв"язку з ефективністю діяльності. Виявлено взаємозв"язки ефективності діяльності операторів із розрахунково-математичними здібностями, здатністю до визначення закономірностей, ...
402050
  Тихомирова Є. Зв"язки з громадськістю : Навчальний посібник для студентів вузів / Є. Тихомирова; МОН України; Наук.-метод. центр вищої освіти; Рівненський ін-т слов"янознавства Київського ін-ту "Слов"янський університет". – Київ, 2001. – 560с. – ISBN 5-7763-1916-1
402051
  Королько В.Г. Зв"язки з громадськістю : наукові основи, методика, практика : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготовки "Соціологія" / В.Г. Королько, О.В. Некрасова. – 3-тє вид., доп. і перер. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 831 с. – ISBN 978-966-518-521-5
402052
  Тихомирова Є. Зв"язки з громадськістю : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Євгенія Тихомирова, Наталія Карпчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 274, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 272-274. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-625-0
402053
  Білоус В.С. Зв"язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності : Навчальний посібник / В.С. Білоус; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 275с. – ISBN 966-574-710-Х
402054
  Березенко В.В. Зв"язки з громадськістю в контексті соціально відповідального бізнесу: українські реалії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 121-124. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
402055
  Яровий Д. Зв"язки з громадськістю в системах управління національною безпекою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 286-288
402056
  Ядранський Д.М. Зв"язки з громадськістю в системі мотивації праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 147-149. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741
402057
  Мантуло Н.Б. Зв"язки з громадськістю в сучасній комунікаційній парадигмі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 151-155. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  Визначено статус зв"язків із громадкістю в сучасній комунікаційній парадигмі. Уточнено функції та характеристики PR у контексті парадигмальних зрушень у ккомунікаційній діяльності.
402058
  Гайн О. Зв"язки з громадськістю по-канадські // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 6 квітня (№ 64/65). – С. 5


  У Навчальному центрі по зв"язках з громадськістю ЗС Канади (DPALC) пройшли підготовку чимало іноземних офіцерів, серед яких і чотири українці. Що у канадців можна "запозичити" для підготовки наших військових журналістів.
402059
  Зайцева М. Зв"язки з громадськістю як передумова успіху маркетингової діяльності вітчизняних підприємств / М. Зайцева, Н. Левченко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 19-22. – ISSN 1728-9343
402060
  Крип"якевич І.П. Зв"язки Західної України з Росією до середини XVII ст. : Нариси / І.П. Крип"якевич. – Київ, 1953. – 72 с.
402061
  Рудько М.П. Зв"язки Івана Франка з Києвом / М.П. Рудько. – Київ, 1956. – [6 с.]. – Окр. відвиток: Наукові записки Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, 1956, Т. 15, вип. 8, с. 127-132.
402062
   Зв"язки Івана Франка з чехами та словаками. – Братислава : Словацьке вид-во художньої літератури, 1957. – 692 с. – (Статті, матеріали й дослідження до історії чехословацько-українських взаємовідносин ; [Т.] 1)
402063
  Матвієнко В. Зв"язки Київського університету з навчальними та науковими установами Російської імперії / В. Матвієнко, І. Черінько // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 79-85
402064
  Ліїзос М. Зв"язки новогрецького театру з всесвітнім : аналіз драматургії, естетичне та історичне місце / Міцос Ліїзос. – 2-е вид., переглянуте та доповнене. – Афіни : Додоні
Т. 1. – 1980. – [ 6 ], 334 с. – Видання новогрецькою мовою
402065
  Ліїзос М. Зв"язки новогрецького театру з всесвітнім : аналіз драматургії, естетичне і історичне місце / Міцос Ліїзос. – 2-е вид, переглянуте та доповнене. – Афіни : Додоні
Т. 2. – 1980. – [ 2 ]с., с. 343-540, [ 20 л. іл.]. – Видання новогрецькою мовою
402066
  Шемет О.М. Зв"язки російської революційної соціал-демократії з революційно-демократичними колами Східної Галичини (1883-1904 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Шемет О.М.; Львів. торгово-економ. ін-тут. Каф. маркс.-лен. – Львів, 1962. – 286л.
402067
  Жерноклеєв О.С. Зв"язки та співпраця українських соціал-демократів Галичини і Наддніпрянщини на початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
402068
  Лола О.П. Зв"язки України з Росією напередодні і під час визвольної війни 1648-1654 рр. / О.П. Лола. – Київ, 1954. – 27с.
402069
   Зв"язки української мови з рсійськими та іншими слов"янськими мовами в 16-19 ст.. – К, 1962. – 52с.
402070
  Скуратьівський В. Зв"язкова поколінь // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Світлої пам"яти Михайлини Коцюбинської
402071
  Кутна Ю.Б. Зв"язність казкового тексту (на матеріалі казок греків Приазов"я) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 122-125
402072
  Гребенюк М.Ф. Зв"язності на базисному розподілу трискладового розподіла, які індуковані полем нормалей першого роду / М.Ф. Гребенюк, Л.Ф. Клокова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-14. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття стосується диференціальної геометрії багатоскладових розподілів афінного простору. Встановлено, що при інваріантній нормалізації базисного розподілу внутрішнім чином самим розподілом визначаються афінні зв"язності з кривиною і скрутом на ...
402073
  Гребенюк М.Ф. Зв"язності поверхні V r n-1 // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-21. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття стосується диференціальної геометрії тангенціально-вироджених поверхонь неевклідового простору 1 . Визначено 5 неевклідових зв"язностей, які асоційовані з тангенціально-виродженою поверхнею, дано форми цих зв"язностей та форми кривини деяких з ...
402074
   Зв"язок = Communication : загльногалузевий науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ., Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 1995-
№ 1(101). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402075
   Зв"язок = Communication : загльногалузевий науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ., Держ.університет інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 1995-
№ 2(102). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402076
  Вавілова А.С. Зв"язок акцентуацій характеру з невротичними проявами особистості в ситуації досягення // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – Т. 1, вип. 37/38 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – С. 132-136. – ISSN 2072-4772


  У статті розкриваеться проблема невротизації особистості в ситуації досягнення в залежності від вираженості в неї акцентуації характеру. В результаті дослідження було виявлено наявність значущого зв"язку педантичної, застрягаючої і збудливої ...
402077
  Горбань М.Я. Зв"язок величини повітряного проміжку між компонентами зіткнення двокомпонентних оптичних систем / М.Я. Горбань. – Окр. відб. з Збірника фізичного фак-ту КДУ ім.Т.Г.Шевченка. №10., 1959. – С. 79-92
402078
  Голод М.А. Зв"язок вибору запахів з індивідуально-психологічними характеристиками особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-50. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  На підставі існування прямого анатомічного зв"язку між нюховим аналізатором та лімбічною системою та з урахуванням результатів попередніх досліджень припускається, що у наданні переваги-відкиданні певних ароматів можуть відображатися ...
402079
  Яник З.С. Зв"язок викладання хімії з роботою виробничої бригади в сільському господарстві. / З.С. Яник. – К., 1965. – 56с.
402080
  Панасевич Д. Зв"язок вищої освіти з виробництвом - крок до підвищення якості підготовки фахівців / Д. Панасевич, А. Солоденко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 39-44. – ISSN 1682-2366
402081
  Никонекно О.П. Зв"язок властивостей основних нервових процесів з психофізиологічними функціями та з успішністю льотного навчання : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Никонекно О. П.; КУ. – Київ, 1996. – 15л.
402082
  Никоненко Олег Петрович Зв"язок властивостей основних нервових процесів з психофізіологічними функціями та успішністю льотного навчання : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Никоненко Олег Петрович; НАН України, Інститут фізіології ім. О.Богомольця. – К., 1996. – 200л. – Бібліогр.:л.176-200
402083
  Хруль Н.В. Зв"язок геодезичного моніторингу, геоекологічних проблем та ГІС // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 148-155. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 966-631-331-6
402084
  Арібжанова І. Зв"язок головних членів речення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 107-111. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Подано обгрунтування зв"язку між головними членами речення як між компонентами підрядної сполуки. Схарактеризовано основні різновиди узгодження присудка з підметом. Дослідження здійснено у формально-граматичному аспекті.
402085
  Попова І.М. Зв"язок елементів криміналістичної характеристики шахрайства у сфері обігу житла / І.М. Попова, С.С. Чернявський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 147-156
402086
  Білик Л. Зв"язок загального периферичного судинного опору з показником кисневого балансу у людей з різною насосною здатністю серця / Л. Білик, Є. Настенко, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-44. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано показники гемодинаміки в дорослих людей після корекції набутих вад серця, що дозволяє в ранньому післяопераційному періоді передбачити наявність деякої зони оптимуму, якій при визначеному вмісті кисню в артеріальній крові й визначеному ...
402087
  Горболіс Л. Зв"язок із предками у романі Любові Голоти "Епізодична пам"ять" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 111-116. – ISSN 0131-2561
402088
  Мельниченко Т.Ю. Зв"язок інтелектуального потенціалу населення із соціально-економічним розвитком регіонів України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 127-133. – Бібліогр.: 8 назв
402089
  Сумарук Т.П. Зв"язок інтенсивної магнітної бурі 23 - 24 березня 1969 р. з процесами в ближньому космосі та на Сонці // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 140-148 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0203-3100
402090
  Огорілко О. Зв"язок керування у писемному мовленні поляків Львова // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 238-246. – ISSN 0203-9494
402091
  Бурлачук Л. Зв"язок креативності з інтелектом в структурі загальної обдарованості / Л. Бурлачук, О. Вельдбрехт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті узагальнюються наукові погляди щодо місця творчих здібностей та інтелекту у структурі загальної обдарованості та обгрунтовується теза про з"вязок творчості з інтелектом як фактор психологічного благополуччя особистості. Автори роблять висновок ...
402092
  Валуйська М.Ю. Зв"язок криміналогії та інших наук кримінального циклу з пенітенціарною педагогікою // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 124-127. – ISSN 0201-7245
402093
  Ярова Т. Зв"язок культу води з культом предків у свідомості давніх українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 62-66.
402094
  Кондратюк Л.М. Зв"язок літературного імпресіонізму з реалізмом, символізмом та натуралізмом // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 50-59. – (Серія "Філологічні науки")
402095
  Тертишников В.І. Зв"язок матеріального та цивільного процесуального права // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 25
402096
  Заяць Т.В. Зв"язок метасоматичних і рудоутворюючих процесів на родовищах України : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Висвітлюється зв"язок метасоматичних формацій з рудами, які є характерними для родовищ України, відповідно до класифікації І.П. Щербаня.
402097
  Вовк Т.Б. Зв"язок метеорологічних параметрів з фізіологічними показниками метеочутливості людини / Т.Б. Вовк, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-27. – (Біологія ; Вип. 33)


  Встановлено, що існують кореляційні зв"язки (негативні й позитивні) між параметрами метеотропного фактора і вегетативними та психофізіологічними показниками людини. Наявність негативних чи позитивних коефіцієнтів кореляції обстежуваних пропонується для ...
402098
  Шабас Н.Л. Зв"язок між варіаціями магнітного поля плазмового хвоста комети Остін С/1982 М1 та сонячними спалахами / Н.Л. Шабас, І.В. Лук"яник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 53-55. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено оцінки магнітного поля (отримані за допомогою дифузійної моделі) плазмового хвоста довгоперіодичної комети Остін С/1982 М1 у період з 29 серпня по 25 вересня 1982 р. Вивчається зв"язок між змінами цього параметра та сонячними спалахами. ...
402099
  Лозицька Н.Й. Зв"язок між глобальною енергією землетрусів та сонячною активністю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 45-50. – (Астрономія ; Вип. 35)


  Зв"язок між енергією землетрусів та сонячною активністю вивчений за період з 1897 по 1978 рр. Знайдено, що для землетрусів з магнітудою М>7.9 коефіцієнт кореляції між глобальною енергією землетрусів E EQ, згладженою по трирічних інтервалах, та числами ...
402100
  Вороновська Л. Зв"язок між гносіологічною теорією Григорія Сковороди та його концепцією самопізнання у пошуку істини // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 180-185
402101
  Кузьменко П.П. Зв"язок між електронною структурою атомів, кристалічною структурою і магнітними властивостями в металах / П.П. Кузьменко, В.А. Макара; КНУТШ. – Київ : Наукова думка, 1995. – 128с. – ISBN 5-12-004803-Х
402102
  Овчаров А.О. Зв"язок між індивідуально-психологічними якостями особистості та особливостями сприйняття нею соціальних інновацій // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 10 (139). – С. 77-80
402103
  Кузьменко П.П. Зв"язок між максимальним параметром близького порядку і концентрацією для деяких кристалічних решіток / П.П. Кузьменко. – 159 с.
402104
   Зв"язок між нано-, мезо- й макроскопічно-шкальними властивостями композиту і нанокристалами кремнію та відповідними імпедансами контактних структур / П.В. Золотаренко, К.А. Шкавро, А.І. Бенілов, Ю.В. Бойко, А.Д. Горчинський, Є.В. Бузанева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-41. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Створивши та промоделювавши контактні структури на нанокристалічному кремнії з границями а-Sі/SіОх у матриці пористого кремнію, ми виміряли їх імпеданси на частоті 1 МГц і вперше знайшли зв"язок між нано-, мезо- і макроскопічно-шкальними властивостями ...
402105
  Настенко Є. Зв"язок між периферичним опором судин і показниками кисневого гомеостазу й гемодинаміки у людини / Є. Настенко, Л. Білик, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Завдяки аналізу показників постачання та споживання кисню у людей з вадами серця в ранньому післяопераційному періоді встановлено, що залежно від виду вад спостерігається різна насосна здатність серця. У ході дослідження визначено, що усунення вад ...
402106
  Довбняк Т.Ф. Зв"язок між політикою МВФ та світовими кризами та його вплив на монетарну складову української економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 95-99.
402107
  Чебан Л. Зв"язок між семантикою ієрогліфа та її графічним вираженням // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Визначено стародавні і сучасні форми написання окремих ієрогліфів, роз"яснено значення їх графічних форм, а також прослідковано зв"язок між семантикою ієрогліфа та її графічним вираженням. Послаблення зв"язку між значенням ієрогліфа та його ...
402108
  Хруленко П. Зв"язок між соціальними класами (за схемою Е.О. Райта) та деякими ціннісними та поведінковими аспектами життя // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 359-360
402109
  Карпенко О.В. Зв"язок між якісними властивостями розв"язків диференціальних та відповідних їм різницевих рівнянь : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Карпенко Ольга Василівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 135 л. – Бібліогр.: л. 120-135
402110
  Сивко Л. Зв"язок міжнародного права та стихійних лих: ретроспектива доктринального та документального розвитку // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 49-58. – ISSN 1814-3385


  Стаття присвячена встановленню та дослідженню історичного зв"язку між міжнародним правом та стихійними лихами. В статті розглядаються доктрина права катастроф та матеріальні джерела (наукові дослідження, міжнародні угоди та джерела "м"якого права"). ...
402111
  Жовтий О. Зв"язок мови з міфом і міфознавства з мовознавством (на матеріалі міфів і мов Стародавнього Сходу і греко-римської античності) / О. Жовтий, Ю. Мосенкіс // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 127 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Лариси Георгіївни Скалозуб. – С. 34-46
402112
  Москалик В.В. Зв"язок мови та дії як предмет сучасної лінгвістичної філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москалик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
402113
  Москалик В.В. Зв"язок мови та дії як предмет сучасної лінгвістичної філософії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москалик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 212 л. – Бібліогр.: л. 198-212
402114
  Чухно А.А. Зв"язок навчальної і наукової роботи з виробництвом. Вип. 6 // Праці і матеріали науково-методичної Ради КДУ, 1959. – Т.17
402115
  Мітюров Б.Н. Зв"язок навчання з продуктивною працею / Б.Н. Мітюров. – Київ, 1960. – 40 с.
402116
  Колесник Павло Васильович Зв"язок оптичних і магнітооптичних властивостей надтонких плівок Al Cr та Al/Cr з їх структурними та електронними характеристиками : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.05 / Колесник Павло Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
402117
  Колесник П.В. Зв"язок оптичних та магнітооптичних властивостей надтонких плівок АІ, Сr та АІ/Cr з їх структурними і електронними характеристиками : 01.04.05: Дис...канд.фізико-математ. наук / Колесник П.В.; КУ ім.Т.Шевченко. – Київ, 1999. – 151л. – Bibliogr.: с.139-151
402118
  Колесник Павло Васильович Зв"язок оптичних та магнітооптичних властивостей надтонких плівок АІ,Cr та Al/Cr з їх надструктурними і електронними характеристиками : Дис... канд. фіз-матнаук: 01.04.05 / Колесник Павло Васильович; КУ мі Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
402119
  Вишинська Л. Зв"язок особливостей орієнтації характеру та цінностей особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 95-104.
402120
  Мельник Н. Зв"язок особливостей прийняття власної агресивності з гендерними ролями військовослужбовців - чоловіків і жінок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-56. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему агресивності особистості. Проаналізовано результати емпіричного дослідження з"язку агресивності особистості з гендерними ролями військовослужбовців - чоловіків і жінок, побудована типологія гендерних проявів агресивності ...
402121
  Кравчук С.Л. Зв"язок особливостей прийняття особистістю функцій власної агресії з індивідуально-психологічними характеристиками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-59. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальну та недостатньо розроблену проблему - функціональне призначення агресивних проявів особистості. Наведено результати дослідження особливостей прийняття особистістю функцій власної агресії залежно від її індивідуально-психологічних ...
402122
  Грекова В. Зв"язок показників операційних витрат у звіті про фінансові результати : фінансова звітність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 22-26 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
402123
  Антоненко А. Зв"язок поколінь: ікони, світлини і картини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 28 лютого (№ 37). – С. 11


  У Національному музеї Тараса Шевченка відкривається виставка "Боже, храни Україну", що поєднала сучасний іконопис, старовинні фотографії та сучасний живопис. Під час закриття виставки, 15 березня, виступатиме фольклорний колектив Центру фольклору та ...
402124
  Лазня А.В. Зв"язок поняття "фінансова стабільність" із категоріями економічної науки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 218-225
402125
  Баранник Р. Зв"язок права особи насвободу від самовикриття, викриття членів сім"ї чи близьких родичів з деякими принципами кримінального процесу // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 7. – С.39-42. – ISSN 0132-1331
402126
  Ніндипова Т.А. Зв"язок психічних та сексуальних розладів із злочинністю: кримінально - правові, кримінологічні аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.111-115. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
402127
  Холод О.М. Зв"язок психолiнгвiстичного iнструментарiю ЗМI з технологiями маркетингової комунiкацiї при iмiджуваннi полiтикiв // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 95-100


  Стаття присвячена доведенню тези щодо функцiональностi зв"язку мiж психолiнгвiстичним iнструментарiєм ЗМI, з одного боку, i технологiями маркетингової комунiкацiї, з iншого. The article is proves the thesis about functionality of connection between ...
402128
  Надточій А.М. Зв"язок радіаційного балансу і сумарної радіації в Північній Атлантиці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 13-16 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 21)
402129
  Березіна В.В. Зв"язок розуміння і мовлення як предмет філософської герменевтики : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Березіна В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
402130
  Березіна В.В. Зв"язок розуміння і мовлення як предмет філософської герменевтики : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Березіна В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 179 л. – Бібліогр.: л. 159-179
402131
  Ларкі Д. Зв"язок сезонної динаміки чисельності самок трипса Frankliniella occidentalis Pergande з морфологією антен / Д. Ларкі, П. Чумак, П. Кілочицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-5. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що довжина переважної більшості члеників антен самок Frankliniella occidentalis зимової генерації (за винятком 2-о членика) значно перевищує довжину члеників антен самок літньої генерації. Найбільш тісний кореляційний зв"язок між розмірами ...
402132
  Бортник С.Ю. Зв"язок сейсмічності території України із морфоструктурами центрального типу // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 145-147. – ISBN 966-95774-3-8
402133
  Ситдиков П.Г. Зв"язок синхронних та діахронних досліджень у термінології (на прикладі китайської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 347-353
402134
  Волинець В. Зв"язок системи функцій держави та її ідеї у державно-правовій теорії І. Ільїна // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 16-22
402135
  Денісієвська А.Є. Зв"язок соціалізації та емпатії студентів вищих навчальних закладів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 165-168
402136
   Зв"язок стану психофізіологічних функцій людини та її здатності до орієнтації в просторі та часі за різних умов відповідальності за результати діяльності / М.Ю. Макарчук, Л.В. Чікіна, П.І. Янчук, С.В. Федорчук, В.А. Трушина // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 185-192. – ISSN 1023-2427


  На основі порівняльного аналізу показників точності реакції на рухомий об"єкт з швидкісними характеристиками нервової системи обстежених були визначені критерії, які дають змогу прогнозування меж помилок точності реакції на рухомий об"єкт, зважаючи на ...
402137
  Лісник Наталя Андріївна Зв"язок статичних, високочастотних, релаксаційних властивостей та магнітної анізотропії низьковимірних магнетиків з їхнею мікроструктурою : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.07 / Лісник Н.А.; НАНУ. Ін-тут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 40 назв.
402138
  Замогильний А.Г. Зв"язок та взаємодія державного управління й політичної діяльності (історико - теоретичний аспект) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 100-103. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена розгляду зв"язку та взаємодії державного управління й політичної діяльності, а також розробці й впровадженню в практику нових підходів до їх оптимізації. Метою статті є дослідження феномена влади в історико-теоретичному значенні її ...
402139
  Лукієнко О.І. Зв"язок та взаємозумовленість зсувної деформації та зеленосланцевого метаморфізму при кліважній течії гірських порід у зонах в"язких розломів мезозони : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 8-14 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  На прикладі окремих зон кліважної течії (в"язких розломів) мезозони палеозоїд Казахстану за даними структурно-петрологічних досліджень розглянуто характер зв"язку зсувної деформації і зеленосланцевого метаморфізму. Показано, що такий метаморфізм певною ...
402140
  Корнієнко М.Є. Зв"язок температурного максимуму швидкості звуку в воді з колективними коливальними модами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 343-352. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено взаємозв"язок температурного максимуму швидкості звуку в воді з її колективними коливальними модами. Показано існування резонансного та нерезонансного внесків у швидкість звуку в водних середовищах. Обговорюється новий нелінійний механізм ...
402141
  Граве Д.О. Зв"язок теорії еліптичних функцій з теорією ідеалів / Д.О. Граве. – 308 с. – Окр. відбиток з Журналу математичного циклу Всеукраїнської АН
402142
  Близнюк С.Л. Зв"язок теорії з практикою в освітній підготовці учнів : Дис... канд.наук: / Близнюк С. Л.; Укр. наук.-досл. ін-т педагогіки. – Київ, 1953. – 310л. – Бібліогр.:л.I-XXXXVIII
402143
   Зв"язок у викладанні російської та української мов.. – К, 1955. – 88с.
402144
  Іваницька С О. Зв"язок узагальненого еквівалентного потенціалу з геометричними інваріантами / С О. Іваницька, , 1959. – С. 223-231
402145
  Кармазин В. Зв"язок української архітектури з ландшафтом // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 14-17.
402146
  Костенко С.С. Зв"язок успішності навчання старшокласників загальноосвітніх шкіл з властивостями психофізіологічних функцій : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Костенко С. С.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 16л.
402147
  Костенко С.С. Зв"язок успішності навчання учнів з функціональним станом центральної нервової системи : біологія / С.С. Костенко, В.О. Мотузний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 61-64 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
402148
  Костюк Н.Т. Зв"язок філософії з природознавством в його відношенні до предмета марксистської філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
402149
  Огірко І.В. Зв"язок філософії, математики і лінгвістики в процесі становлення структурної методології / І.В. Огірко, С.М. Повторева // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 138-148. – ISSN 2076-7382
402150
  Крутченко Д.І. Зв"язок філософської спадщини Г.С. Сковороди із сучасністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 107. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
402151
   Зв"язок функціональної активності щитоподібної залози та епіфіза в імунізованих птахів / О. Горелікова, М. Дзержинський, А. Пустовалов, І. Тормасов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-43. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Вивчено взаємодії щитоподібної залози та епіфіза під впливом розвитку імунної реакції на птахах Gallus domesticus 5-тижневого віку було встановлено, що імунізація призводить до активації щитоподібної залози нестатевозрілих птахів, пік функціональної ...
402152
  Ткачук О. Зв"язок функціональної асиметрії мозку з художніми здібностями особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 141-147. – ISSN 1810-2131
402153
  Хоменко І.А. Зв"язок часів (радіодрама як засіб поєднати сучасні високі технології і класичні гуманітарні пріоритети у медіоосвіті) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 176-180
402154
  Костенко М.В. Зв"язок: фах і покликання. / М.В. Костенко. – К., 1978. – 111с.
402155
   Зв"язуюче для виробництва деревинно-стружкових плит, що не містять фенолу та формальдегіду / В.О. Вонсяцький, Б.І. Курлюченко, Н.Є. Загданська, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 162-165. – (Хімія ; Вип. 34)


  Було розроблено та досліджено нові зв"язуючі для ДСП, що не містять токсичних речовин, особливо фенолу та формальдегіду. Фізико-хімічні властивості одержаних композицій дають змогу рекомендувати їх для виробництва плит ДСП, які можна використовувати у ...
402156
  Тимошенко Б.О. Зваба / Б.О. Тимошенко. – К. : Дніпро, 1981. – 240с.
402157
  Тимошенко Б.О. Зваба / Б.О. Тимошенко. – К. : Молодь, 1982. – 455с.
402158
  Тимошенко Б.О. Зваба / Б.О. Тимошенко. – К, 1982. – 455с.
402159
  Тимошенко Б.О. Зваба / Б.О. Тимошенко. – К. : Дніпро, 1990. – 431с.
402160
  Жук Ю. Зважаймо на умови ринку праці // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 11 - 18 жовтня (№ 45)


  Пропозиції до проекту Закону "Про вищу освіту".
402161
  Михайленко Валерій Звалища - виклик сталому розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 58-60
402162
  Михайленко В. Звалища - виклик сталому розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 58-60.
402163
  Михайленко Валерій Звалища - виклик сталому розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 58-60
402164
  Перевозчикова О. Звання найвищого достойна // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2009. – № 12. – С. 14-15. – ISSN 0131-6753


  90 років від дня народження Катерини Ющенко - видатного вченого-математика.
402165
   Звання Почесних докторів КНУ в 2012/2013 навчальному році присвоєно // Київський університет. – Київ, 2013. – вересень (№ 13). – С. 2


  Почесними докторами університету стали: Жорес Алфьоров - нобелів. лауреат, акад. РАН, російський вчений у галузі фізики та техніки напівпровідників; Юхим Зельманов - математик, лауреат Філдсівської премії, проф. Каліфорн. ун-ту (США).
402166
  Колесников І.П. Звання робітниче - знання інженерні. / І.П. Колесников. – Донецьк, 1974. – 63с.
402167
  Балакин Г.Т. Званый гость / Г.Т. Балакин. – М, 1975. – 158с.
402168
  Лакснесс Х.К. Званый обед с жареными голубями / Х.К. Лакснесс. – М., 1978. – 46с.
402169
  Арутюнян В.М. Звартноц / В.М. Арутюнян. – Ереван, 1954. – 27 с.
402170
  Бернадський В. Зварювальне виробництво і ринок зварювальної техніки в сучасній економіці / В. Бернадський, О. Маковецька, О. Мазур // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-30. – ISSN 0131-775Х
402171
  Бернадський В. Зварювальне виробництво і ринок зварювальної техніки в сучасній економіці / В. Бернадський, О. Маковецька, О. Мазур // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-30. – Бібліогр.: с. 24-28. – ISSN 0131-775Х


  Наведено дані про сучасний стан зварювального виробництва, ринку зварювальної техніки та його секторів, основні фактори, що впливають на тенденції їхнього розвитку. Показано роль галузі в сучасній економіці, зокрема, висвітлено досвід США та Німеччини.
402172
  Патон Е.О. Зварювання таврів з попереднім вигином / Е.О. Патон. – К., 1937. – 44с.
402173
  Коваленко С. Зведена база даних дисертацій - складова інтегрованого ресурсу // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – травень (№ 5). – С. 7


  Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського функціонує як всеукраїнський науково-інформаційний, науково-методичний і координаційний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України. Для цього ДНПР разом із ...
402174
   Зведена інструкція про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість. – 2-е вид. – К., 1996. – 248с.
402175
   Зведена інструкція про порядок обчислення податку на добавлену вартість. – Київ : Компас, 1996. – 168с.
402176
   Зведений каталог бібліографічних списків та покажчиків літератури, підготовлених головними бібліотеками Харкова за 1993 рік. 5 клас. – Харків : Харк. держ. б-ка, 1994. – 30 с.
402177
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1956 році. – Київ
2. – 1958. – 180с.
402178
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1961 році. – Київ, 1963. – 353с.
402179
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1963 році. – Київ, 1964. – 293с.
402180
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1965 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – К., 1966. – 356с.
402181
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1965 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – К., 1966. – 356с.
402182
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1966 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1967. – 426 с.
402183
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Біологія. Медицина. – Київ, 1956. – 148 с.
402184
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Геологія, геофізика, географія. – Київ, 1955. – 34 с.
402185
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Техніка. – Київ, 1956. – 173 с.
402186
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Хімія і хімічна технологія. – Київ, 1955. – 43 с.
402187
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР. 1955. Геологія. Біологія. Медицина. Сільське господарство. – К., 1957. – 50с.
402188
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України ... Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1972. – 456с.
402189
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України в 1956 році. – Київ
1. – 1958. – 112с.
402190
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України в 1969 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1970. – 493 с.
402191
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України в 1969 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1970. – 493с.
402192
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України... Природ. науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – К., 1973. – 332с.
402193
   Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархівний довідник / Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. – Київ : Держ. ком. арх. України. – (Архівні зібрання України. Cпеціальні довідники / [редкол.: О. Гінзбург (голова) та ін.]). – ISBN 966-8225-30-7
Т. 1 : Метричні книги у фондах державних архівів Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської областей / [уклад. С. Зворський, М. Ковтун]. – 2009. – 805, [5] с. – Бібліогр.: с. 797-806
402194
   Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття : (за матеріалами, наданами експертними групами вищого рівня за тематичними напрямами прогнозно-аналітичного дослідження, виконаного в рамках Держ. програми прогнозування наук.-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки) / В.М. Геєць, В.П. Александрова, М.І. Скрипниченко, Л.І. Федулова, А.Г. та ін. Наумовець; [Геєць В.М., Александрова В.П., Скрипниченко М.І., Федулова Л.І. та ін.]; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2007. – 152с. – ISBN 978-966-651-472-4
402195
   Зведений список перекладів творів Миколи Гоголя українською мовою // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 54-103. – ISBN 978-966-193-016-1
402196
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1996
402197
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1996
402198
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1996
402199
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1996
402200
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1997
402201
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1997
402202
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1997
402203
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1997
402204
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1998
402205
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1998
402206
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1998
402207
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1998
402208
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1999
402209
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1999
402210
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1999
402211
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1999
402212
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 1. – 2000
402213
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 2. – 2000
402214
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 3. – 2000
402215
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 4. – 2000
402216
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик нормативних актів Міністерств і відомств за 2 півріччя 2000р. – Київ, 1996-
№ 1 : Покажчик нормативних актів Міністерств і вімств за2 півріччя 2000р. – 2001
402217
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
402218
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів Верховної Ради, Президента, Кабміну України за 2 півріччя 2000 року. – Київ
№ 2. – 2001
402219
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів Верховної Ради, Президента, Кабміну України за 2 півріччя 2000 року. – Київ
№ 3. – 2001
402220
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ, 1996-
№ 4 : Покажчик актів Верховної Ради,Президента, Кабінету Міністрів України за 1 півріччя 2001 року. – 2001
402221
   Зведені правила техніки безпеки польових експедиційних досліджень, навчальних та виробничих практик студентів географічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2000. – 22с.
402222
  Авраменко С. Зведення до абсурду як основний засіб створення комічного ефекту в романі Володимира Набокова "Запршення на страту" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 181-190. – (Германська філологія ; Вип. 431)
402223
  Поліщук О.Г. Зведення і групування статистичних матеріалів / О.Г. Поліщук. – Львів, 1974. – 38с.
402224
  Пасенченко Ю.А. Зведення лінійної періодичної системи до скінченного набору частот // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 40-43. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Для довільної лінійної періодичної системи вказаний конструктивний алгоритм, що зводить її до системи з коефіцієнтами - скінченими тригонометричними многочленами.
402225
  Калайда О.Ф. Зведення одновимірних інтегральних рівнянь Фредгольма першого роду до рівнянь другого роду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-74. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рівняння Фредгольма першого роду інтегруванням частинами та за допомогою резольвенти Вольтерра зведено до рівняння Фредгольма другого роду.
402226
  Славко Г. Зведення повторного контурного інтегралу до одноконтурного при моделюванні магнітної підвіски // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-50. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розроблено метод зведення повторного контурного інтегралу до одноконтурного для обчислення взаємної індуктивністі в задачах магнітної левітації вільного тіла. Метод застосовний для довільного просторового розташування кругових струмових контурів. A ...
402227
  Біднов В. Зведення християнства в Україні // Студії з україністики : художньо-публіцистичне видання / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 461-485. – ISBN 966-95452-8-4
402228
  Курчаткин А.Н. Зведзда бегущая / А.Н. Курчаткин. – М, 1986. – 495с.
402229
  Устименко В.Є. Зведи свій храм : з історії Свято-Покровського трипрестольного храму с. Жукля на Чернігівщині / Василь Устименко ; Нац. спілка краєзнавців України. – Київ : Академпрес, 2011. – 207, [1] с., [32] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-7541-11-8
402230
  Леонов А. Зведные пути / А. Леонов, А. Соколов. – М, 1971. – 112с.
402231
  Яковлев В.Я. Зведные часы эпохи / В.Я. Яковлев. – М., 1982. – 318с.
402232
  Нешитов Ю.П. Звезда-синица / Ю.П. Нешитов. – М., 1987. – 64с.
402233
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1947. – 95с.
402234
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1947. – 78с.
402235
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Куйбышев, 1948. – 88с.
402236
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1948. – 80с.
402237
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1948. – 136с.
402238
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1948. – 96с.
402239
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1948. – 88с.
402240
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Симферополь, 1953. – 112с.
402241
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – К, 1953. – 76с.
402242
  Казакевич Э. Звезда : роман / Э.Казакевич. – Москва : Художественная литература, 1956. – 79 с. – (Массовая серия)
402243
  Колосов М.М. Звезда / М.М. Колосов. – Курск, 1959. – 262с.
402244
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1965. – 95с.
402245
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1966. – 518с.
402246
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1969. – 80с.
402247
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Мурманск, 1971. – 93с.
402248
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1973. – 96с.
402249
  Казакевич Э.Г. Звезда : Повесть / Э.Г. Казакевич. – Москва : ДОСААФ СССР, 1976. – 80с.
402250
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1976. – 190с.
402251
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Кишинев, 1978. – 144с.
402252
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Л, 1978. – 143с.
402253
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1981. – 94с.
402254
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1985. – 559с.
402255
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Сыктывкар, 1986. – 76с.
402256
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Ташкент, 1987. – 556с.
402257
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1988. – 284с.
402258
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1989. – 464с.
402259
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 1995
402260
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 1995
402261
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 1995
402262
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 1995
402263
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 1995
402264
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 1995
402265
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 1995
402266
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 1995
402267
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 1995
402268
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 1995
402269
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 1995
402270
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 1995
402271
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 1996
402272
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 1996
402273
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 1996
402274
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 1996
402275
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 1996
402276
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 1996
402277
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 1996
402278
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 1996
402279
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 1996
402280
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 1996
402281
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 1996
402282
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 1996
402283
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 1997
402284
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 1997
402285
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 1997
402286
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 1997
402287
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 1997
402288
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 1997
402289
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2004
402290
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2004
402291
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2004
402292
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2004
402293
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2004
402294
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2004
402295
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2004
402296
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2004
402297
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2004
402298
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2004
402299
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2004
402300
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2004
402301
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2006
402302
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2006
402303
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2006
402304
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2006
402305
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2006
402306
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2006
402307
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2006
402308
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2006
402309
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2006
402310
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2006
402311
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2006
402312
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2006
402313
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2007
402314
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2007
402315
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2007
402316
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2007
402317
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2007
402318
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2007
402319
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2007
402320
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2007
402321
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2007
402322
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2007
402323
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2007
402324
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2007
402325
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2008
402326
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2008
402327
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2008
402328
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2008
402329
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2008
402330
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2008
402331
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2008
402332
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2008
402333
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2008
402334
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2008
402335
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2008
402336
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2008
402337
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2009
402338
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2009
402339
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2009
402340
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2009
402341
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2009
402342
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2009
402343
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2009
402344
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2009
402345
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2009
402346
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2009
402347
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2009
402348
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2009
402349
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2010
402350
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2010
402351
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2010
402352
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2010
402353
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2010
402354
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2010
402355
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2010
402356
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2010
402357
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2010
402358
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2010
402359
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2010
402360
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2010
402361
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2 : Посвящается венгерской культуре. – 2011
402362
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2011
402363
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2011
402364
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2011
402365
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2011
402366
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2011
402367
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2011
402368
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2011
402369
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2011
402370
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2011
402371
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2011
402372
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2012
402373
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2012
402374
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2012
402375
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2012
402376
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2012
402377
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2012
402378
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2012
402379
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2012
402380
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2012
402381
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2012
402382
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2012
402383
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2012
402384
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2013
402385
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2013
402386
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2013
402387
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2013
402388
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2013
402389
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2013
402390
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2013
402391
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2013
402392
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2013
402393
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2013
402394
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2013
402395
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2013
402396
  Виеру Г. Звезда ,выручай / Г. Виеру. – Москва, 1986. – 109с.
402397
  Новоселова К.И. Звезда Альтаир: роман / К.И. Новоселова. – Ташкент, 1983. – 160с.
402398
  Холостенко С.И. Звезда Альфа / С.И. Холостенко. – Кишинев, 1970. – 178с.
402399
  Щербаков А.А. Звезда Байконура / А.А. Щербаков. – Москва, 1974. – 102с.
402400
  Цокота В.Ф. Звезда бессмертия / В.Ф. Цокота. – К.
1. – 1985. – 367с.
402401
  Нальби Звезда близка / Нальби. – М., 1984. – 176с.
402402
  Кононович Эдвард Звезда в короне : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 22-29 : Фото
402403
  Ходарев В.В. Звезда в окне / В.В. Ходарев. – Ставрополь, 1983. – 63с.
402404
  Неяченко И.И. Звезда в подарок / И.И. Неяченко. – 2-е вид. перераб. доп. – Симферополь, 1984. – 127с.
402405
  Еранцев А.Н. Звезда в траве / А.Н. Еранцев. – Челябинск, 1990. – 174с.
402406
  Парнов Е.И. Звезда в тумане / Е.И. Парнов. – М., 1971. – 159с.
402407
  Дяченко С.С. Звезда Вавилова / С.С. Дяченко. – М., 1988. – 63с.
402408
  Жуков Д.А. Звезда вдохновенья / Д.А. Жуков. – Тула, 1986. – 365с.
402409
  Солоницын А.А. Звезда вечерняя / А.А. Солоницын. – Куйбышев, 1982. – 269с.
402410
  Молоствов В. Звезда Виктора Цоя // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 4. – С. 22-24. – ISSN 1818-2968
402411
  Хади-заде Р. Звезда во мгле: Роман / Р. Хади-заде. – М, 1986. – 367с.
402412
  Мяло Ксения Звезда волхвов, или Христос в Гималаях // Защитим имя и наследие Рерихов. – Москва : Международный Центр Рерихов;Мастер-Банк, 2001. – Том 2 : Ксения Мяло. Звезда волхвов или Христос в Гималаях; А.Владимиров. В поисках Православия. Современники. – с.9-171. – ISBN 5-86988-114-5
402413
   Звезда Востока. – Ташкент
№ 1. – 1996
402414
   Звезда Востока. – Ташкент
№ 2. – 1996
402415
   Звезда Востока. – Ташкент
№ 3. – 1996
402416
  Старостенко А.Л. Звезда времени. / А.Л. Старостенко. – Одесса, 1986. – 45с.
402417
  Джагупов Д.А. Звезда Галимет. / Д.А. Джагупов. – Майкоп, 1961. – 271с.
402418
  Джагупов Д.А. Звезда Галимет. / Д.А. Джагупов. – Краснодар, 1964. – 251с.
402419
  Джагупов Д.А. Звезда Галимет. / Д.А. Джагупов. – Ташкент, 1969. – 260с.
402420
  Сорокин С. Звезда Гарибальди / С. Сорокин. – Воронеж, 1969. – 56с.
402421
  Вержбицкий Н. Звезда Героя / Н. Вержбицкий, И. Войцеховский. – Москва, 1946. – 52с.
402422
   Звезда Даймлера : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 64-65 : Фото
402423
  Фульга Л. Звезда доброй надежды / Л. Фульга. – М, 1978. – 512с.
402424
  Нечай П.Е. Звезда Егорова / П.Е. Нечай. – М., 1975. – 224с.
402425
  Белинский А.И. Звезда заветная / А.И. Белинский. – Л., 1985. – 367с.
402426
  Хельман Х. Звезда и жизнь аргентинского поэта : поэзия: стихи, о поэте // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 181-190. – ISSN 1130-6545
402427
  Степанчук Ю.И. Звезда и ключ Индийского океана / Ю.И. Степанчук. – Москва, 1987. – 198 с.
402428
  Ломиа К. Звезда и колодец / К. Ломиа. – М., 1976. – 183с.
402429
   Звезда и красный галстук рядом. – М., 1971. – 159с.
402430
  Виеру Н. Звезда и полынь / Н. Виеру. – Кишинев, 1986. – 240с.
402431
  Измайлова М. Звезда и смерть Петра Столыпина // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 28-39. – ISSN 1819-6268
402432
  Неруда П. Звезда и смерть Хоакина Мурьеты, чилийского разбойника, подло убитого в Калифорнии 23 июля 1853 года. Драматическая кантата. / П. Неруда. – М., 1971. – 72с.
402433
  Беляев А.Р. Звезда КЭЦ / А.Р. Беляев. – Пермь, 1987. – 445с.
402434
  Беляев А.Р. Звезда КЭЦ / А.Р. Беляев. – Махачкала, 1987. – 589с.
402435
  Беляев А.Р. Звезда КЭЦ / А.Р. Беляев. – Барнаул, 1988. – 160с.
402436
  Лидман Х. Звезда Лапландии / Х. Лидман. – Москва : Мысль, 1976. – 152с.
402437
   Звезда Ломоносова [ Електронний ресурс. Відеозапис ] : документальный мир "Русский мир Марбурга". – [Б. м.] : ООО ВТВ-сервис, 2008. – 1CD. – к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.-Загаловок взят с этикетки диска


  1 фильм "Родина" Фильм заново открывает нам малую родину Михаила Васильевича Ломоносова - Холмогоры и его окрестности, где прошли детство и отрочество великого помора 2 фильм "Посвящение" Фильм рассказывает о духовном воспитании и становлении ...
402438
  Мурашковский В.Г. Звезда Лувияарь / В.Г. Мурашковский. – Чебоксары, 1990. – 319с.
402439
  Ансори Ф. Звезда любви / Ф. Ансори. – Душанбе, 1967. – 92с.
402440
  Рыжов И.А. Звезда любви приветная / И.А. Рыжов. – Тула, 1989. – 237с.
402441
  Сологуб Федор Звезда Маир : Стихотворения / Сологуб Федор; Вступ.статья В.Б.Муравьева. – Москва : Летопись, 1998. – 294с. – (Мир поэзии). – ISBN 5-88730-041
402442
  Ухсай Я.Г. Звезда моего детства / Я.Г. Ухсай. – М, 1970. – 160с.
402443
  Альбирт И Звезда моего поколения / И Альбирт. – Москва, 1968. – 72с.
402444
  Травинский В. Звезда мореплавателя / В. Травинский. – М, 1969. – 194с.
402445
  Травинский В. Звезда мореплавателя / В. Травинский. – М, 1969. – 194с.
402446
  Шевченко Т.Г. Звезда моя вечерняя / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1980. – 16с.
402447
  Тухватуллин Р.Г. Звезда моя. - (Мой односельчанин Нэби. - Агымсу) / Р.Г. Тухватуллин. – Казань, 1974. – 288с.
402448
  Большаков Л.Н. Звезда на всю жизнь / Л.Н. Большаков. – Москва, 1983. – 199с.
402449
  Полевой И.И. Звезда на копром / И.И. Полевой. – Тула, 1955. – 64с.
402450
   Звезда над горизонтом. – М., 1960. – 32с.
402451
  Нигмати Р. Звезда над городом / Р. Нигмати. – М., 1956. – 95с.
402452
   Звезда над городом Кабулом. – М., 1990. – 267с.
402453
  Несмеянов А.И. Звезда над границей / А.И. Несмеянов. – Фрунзе, 1979. – 76с.
402454
  Корнеев Н.Ю. Звезда над домом / Н.Ю. Корнеев. – Воронеж, 1979. – 91с.
402455
  Вольф А.Я. Звезда над передовой / А.Я. Вольф. – Москва, 1987. – 268с.
402456
  Фарбер А.М. Звезда над поселком. / А.М. Фарбер. – Ростов -на-Дону, 1956. – 336с.
402457
  Гитович А.И. Звезда над рекой / А.И. Гитович. – Москва; Ленинград, 1962. – 255с.
402458
  Мальсагов А.П. Звезда над Эльбрусом / А.П. Мальсагов. – 2-е изд.. доп. – Нальчик, 1981. – 311с.
402459
  Новикова М. Звезда неугасимая : Севастополь накануне 2000-летия Рождества Христова / М. Новикова. – Симферополь, 1995. – 72с.
402460
  Алейников В.Д. Звезда островитян / В.Д. Алейников. – Москва, 1990. – 478с.
402461
  Байрон Д.Г. Звезда отважных / Д.Г. Байрон. – Москва, 1988. – 269с.
402462
  Лемберг А.М. Звезда отсчета / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1969. – 104с.
402463
  Михайлов М.И. Звезда первой величины / М.И. Михайлов. – Москва, 1961. – 180 с.
402464
  Пряхин Г. Звезда плакучая : роман / окончание. Нач. в № 1, 2, 3, 4, 5, 2010 // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 6 (653). – С. 67-71. – ISSN 0132-2036
402465
   Звезда пленительного счастья. – Кемерово, 1985. – 176с.
402466
   Звезда пленительного счастья. – Москва, 1989. – 190с.
402467
  Пушкин А.С. Звезда пленительного счастья : Стихотворения. Поэмы. Роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва : Воениздат, 1989. – 496с.
402468
  Андреевская Инна Звезда по имени Солнце : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 190-196 : Іл.
402469
  Цой В.Р. Звезда по имени Солнце : стихи, песни, воспоминания / Виктор Цой. – Москва : Эксмо, 2007. – 416с., [ 20л. илл. ] : илл. – ISBN 978-5-699-18780-5
402470
  Жолобов В.М. Звезда по имени судьба. Земные откровения космонавта / Виталий Жолобов. – Харьков : Творческая мастерская "Переплет и реставрация", 2011. – 320 с., [42] с. илл. – ISBN 978-966-97184-0-2
402471
  Стариков В.А. Звезда победы. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1950. – 232с.
402472
  Андреев А.А. Звезда поколений / А.А. Андреев. – Ленинград, 1959. – 88с.
402473
  Мулдагалиев Д. Звезда поколения / Д. Мулдагалиев. – М., 1982. – 160с.
402474
  Рубцов Н.М. Звезда полей. / Н.М. Рубцов. – М., 1967. – 111с.
402475
  Некляев В.П. Звезда Полынь / В.П. Некляев. – М., 1991. – 157с.
402476
  Сорокин В. Звезда прощания : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 10. – С. 22-25. – ISSN 0027-8238
402477
  Таллеров Л.В. Звезда путеводная: роман. / Л.В. Таллеров. – Чебоксары, 1989. – 462с.
402478
  Лиходеев Л.И. Звезда с неба. / Л.И. Лиходеев. – М., 1969. – 185с.
402479
  Лиходеев Л.И. Звезда с неба. / Л.И. Лиходеев. – 2-е изд. – М., 1983. – 160с.
402480
  Твердохлиб А. Звезда сезона / А. Твердохлиб. – М., 1986. – 318с.
402481
  Татьяничева Л.К. Звезда советская / Л.К. Татьяничева. – М., 1960. – 63с.
402482
  Куприн А.И. Звезда Соломона // Адские чары / В.И. Крыжановская. – Симферополь : Бизнес Информ, 1993. – С. 288-. – (Библиотека старинного любовного романа). – ISBN 5-87106-030-7
402483
  Боков А. Звезда среди звезд. / А. Боков. – М., 1979. – 223с.
402484
  Сарсенбаев А. Звезда степей / А. Сарсенбаев. – М., 1980. – 110с.
402485
  Алиева Ф.Г. Звезда судьбы моей / Ф.Г. Алиева. – Москва, 1989. – 206 с.
402486
  Вальсюнене В.Ю. Звезда счастья / В.Ю. Вальсюнене. – Москва, 1957. – 180с.
402487
  Учватов Н.И. Звезда счастья / Н.И. Учватов. – Саранск, 1974. – 173с.
402488
   Звезда удачи. – М., 1969. – 32с.
402489
  Щипахина Л.В. Звезда удачи / Л.В. Щипахина. – Москва, 1986. – 190с.
402490
  Келдиев Г. Звезда Улугбека / Г. Келдиев. – М, 1981. – 55с.
402491
  Волков К.С. Звезда утренняя / К.С. Волков. – Москва, 1957. – 336с.
402492
  Солодарь Ц.С. Звезда футбола / Ц.С. Солодарь. – М., 1960. – 34с.
402493
  Байкабулов Б Звезда Хорасана / Б Байкабулов. – М., 1991. – 239с.
402494
  Гольдберг А.Л. Звезда шахтера / А.Л. Гольдберг. – Челябинск, 1951. – 48с.
402495
  Раскин А. Звезда экрана. / А. Раскин, М. Слободской. – М.Л., 1945. – 128с.
402496
  Суворов Г. Звезда, сгоревшая в ночи. / Г. Суворов. – Новосибирск, 1970. – 224с.
402497
  Каминский Е.А. Звезда, треугольник, зигзаг / Е.А. Каминский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1968. – 105с.
402498
  Каминский Е.А. Звезда, треугольник, зигзаг / Е.А. Каминский. – М., 1977. – 103с.
402499
  Кулиев К. Звездам -- гореть! / К. Кулиев. – М., 1973. – 543с.
402500
  Григорьева Н.А. Звездам не спится. / Н.А. Григорьева. – Калуга, 1964. – 44с.
402501
  Шипулин Н.Г. Звезданя россыпь / Н.Г. Шипулин. – Грозный, 1968. – 77с.
402502
  Аструков-Херц Звезди по пътя. / Аструков-Херц. – София, 1974. – 335с.
402503
  Зигель Ф.Ю. Звездная азбука / Ф.Ю. Зигель. – Москва, 1981. – 191с.
402504
  Кривой А.С. Звездная Ангара / А.С. Кривой, А.М. Щеголев. – Иркутск, 1979. – 272с.
402505
  Куликовский П.Г. Звездная астрономия / П.Г. Куликовский. – М., 1978. – 255с.
402506
  Куликовский П.Г. Звездная астрономия : учеб.пособие / П.Г. Куликовский. – 2-е изд. перераб.и доп. – Москва : Наука, 1985. – 272с.
402507
  Зонн В. Звездная астрономия. / В. Зонн, К. Рудницкий. – М., 1959. – 448с.
402508
  Иванов В.П. Звездная атака / В.П. Иванов. – Москва, 1989. – 240с.
402509
  Матвеева А. Звездная болезнь : Рассказы из книги "Каждые сто лет" // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 41-64. – ISSN 0321-1878
402510
  Гаврилов А.С. Звёздная борозда / А.С. Гаврилов. – М., 1981. – 127с.
402511
  Азаров В.Б. Звёздная вахта / В.Б. Азаров. – Москва, 1963. – 47с.
402512
  Устинов В.А. Звездная вечеря / В.А. Устинов. – Москва, 1989. – 175с.
402513
  Агекян Т.А. Звёздная Вселенная / Т.А. Агекян. – Ленинград, 1952. – 176с.
402514
  Агекян Т.А. Звёздная Вселенная / Т.А. Агекян. – Москва, 1955. – 235с.
402515
   Звездная гавань. – М., 1981. – 303с.
402516
  Острейка А. Звездная дорога / А. Острейка. – М., 1943. – 36с.
402517
  Ларионва К.М. Звездная дорога / К.М. Ларионва. – М, 1963. – 226с.
402518
  Вибе Дмитрий Звездная дрожь : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 72-79 : Фото
402519
  Соловая Н.А. Звездная задача трех тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Соловая Н.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова , Гос. астроном. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1971. – 4 с.
402520
  Теодореску В. Звездная земля / В. Теодореску. – М., 1979. – 167с.
402521
  Бахчинян Ф.Б. Звездная исповедь: очерк жизни и творчества Є. Межелайтиса / Ф.Б. Бахчинян. – Вильнюс, 1989. – 308 с.
402522
  Мясников Б.А. Звездная история. -- (Из глубины России. -- Батрацкая дача). / Б.А. Мясников. – М., 1962. – 32с.
402523
  Воронин Л.А. Звездная капель / Л.А. Воронин. – Одесса, 1974. – 72с.
402524
  Петухов Ю.Д. Звездная месть. Пристанище : Роман. Повесть, рассказы / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2005. – 480с. – (Good as Gold). – ISBN 5-85141-090-6
402525
  Зубов Д. Звездная ночь над Роной // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 1818-2968


  Про Вінсента Ван Гога
402526
  Фирсов В.И. Звездная песня неба / В.И. Фирсов. – М, 1985. – 368с.
402527
  Райан Нэн Звездная пыль : Роман / Нэн Райан; Пер. с англ. А.В. Анисимова. – Москва : АСТ, 1999. – 432с. – (Интрига). – ISBN 5-237-04440-9
402528
  Микелинскас Й. Звездная пыль: Повести, рассказы. / Й. Микелинскас. – М., 1988. – 381с.
402529
  Домрин В.В. Звездная река / В.В. Домрин. – Одесса, 1971. – 104с.
402530
  Нортон Э. Звездная стража / Э. Нортон. – Киев : Джерела, 1991. – 317 с. – В изд. также: Крестоносцы неба / П. Андерсон
402531
  Попова Л.М. Звездная тетрадь / Л.М. Попова. – Л., 1969. – 32с.
402532
   Звездная эскадрилья. – М., 1969. – 224с.
402533
  Гаррисон Г. Звездно-полосатый контракт / Г. Гаррисон. – М., 1988. – 284с.
402534
  Прокопович Наталья Звездное будущее Дома туриста : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 24
402535
   Звездное воинство Америки. – М., 1988. – 621с.
402536
  Иванов Б.И. Звездное начало петербургской электротехники // Природа : Естественно-научный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С.66-72. : Портр., фот. – ISSN 0032-874Х


  К 18 веку относится начало исследования электричества рос.учеными в Петербурге:Г.В.Рихман,М.Ломоносов,В.В.Петров,Э.Х.Ленц,Б.С.Якоби
402537
  Фабр Звездное небо / Фабр. – М, 1924. – 272с.
402538
  Шукстова З.Н. Звездное небо / З.Н. Шукстова. – Свердловск, 1962. – 187с.
402539
  Долгополов М.Н. Звездное ожерелье / М.Н. Долгополов. – М., 1986. – 367с.
402540
  Артамонов Ю.М. Звездное озеро / Ю.М. Артамонов. – Москва, 1975. – 240с.
402541
  Морозов А.Д. Звездное поле / А.Д. Морозов, В.М. Чекиров. – Воронеж, 1973. – 136с.
402542
  Селезнев М.С. Звездное поле. / М.С. Селезнев. – К, 1984. – 125с.
402543
  Горбачев Н.А. Звездное тяготение / Н.А. Горбачев. – Горький, 1971. – 200с.
402544
  Горбачев Н.А. Звездное тяготение / Н.А. Горбачев. – М., 1985. – 395с.
402545
   Звездные агрегаты. – Свердловск, 1980. – 155с.
402546
  Мустель Э.Р. Звездные атмосферы / Э.Р. Мустель. – М., 1960. – 444с.
402547
   Звездные атмосферы. – М., 1963. – 706с.
402548
  Михалас Д. Звездные атмосферы / Д. Михалас. – М
1. – 1982. – 352с.
402549
  Михалас Д. Звездные атмосферы / Д. Михалас. – М
2. – 1982. – 422с.
402550
  Гамильтон Э. Звездные битвы галактик / Э. Гамильтон. – СПб
Вып. 1. – 1991. – 285с.
402551
  Попов Сергей Звездные взаимоотношения : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 24-32 : Фото
402552
  Нортон А. Звездные врата / А. Нортон. – М, 1992. – 432с.
402553
  Гурзадян Г.А. Звёздные вспышки / Г.А. Гурзадян. – М., 1985. – 560с.
402554
  Ибрагим Е. Звёздные годы / Е. Ибрагим. – Алма-Ата, 1969. – 86с.
402555
  Матвиец А.Н. Звёздные дети / А.Н. Матвиец. – Полтава : Полтавський літератор, 1996. – 144с.
402556
  Лем С. Звездные дневники Ийона Тихого / С. Лем. – М., 1961. – 192с.
402557
  Пухов М.Г. Звездные дожди: Рассказы. / М.Г. Пухов. – М., 1982. – 239с.
402558
  Хазов Н.И. Звездные залпы. Повесть / Н.И. Хазов. – Волгоград, 1964. – 175с.
402559
  Парнов Е.И. Звездные знаки / Е.И. Парнов. – М., 1978. – 143с.
402560
  Парнов Е.И. Звездные знаки / Е.И. Парнов. – 2-е изд. – М., 1984. – 142с.
402561
  Токовинин А.А. Звездные интерферометры / А.А. Токовинин. – Москва : Наука.Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 160с.
402562
  Серова С.В. Звездные каталоги для целей космической навигации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Серова С.В. ; АН СССР, Глав. астроном. обсерватория. – Ленинград, 1971. – 8 с.
402563
  Ефремов И.А. Звездные корабли / И.А. Ефремов. – М, 1953. – 240с.
402564
  Ефремов И.А. Звездные корабли / И.А. Ефремов. – Ростов -на-Дону, 1984. – 125с.
402565
  Ефремов И.А. Звездные корабли / И.А. Ефремов. – М, 1986. – 444с.
402566
  Ефремов И.А. Звездные корабли / И.А. Ефремов. – М, 1987. – 397с.
402567
  Амнуэль П.Р. Звёздные корабли воображения / П.Р. Амнуэль. – Москва, 1988. – 63с.
402568
  Гамильтон Э. Звездные короли / Э. Гамильтон. – М., 1990. – 253с.
402569
  Гамильтон Э. Звездные короли / Э. Гамильтон. – М., 1990. – 256с.
402570
  Собко В.Н. Звездные крылья : Приключенческий роман / В.Н. Собко; Пер. с укр. Л. Шапиро и Т. Стах. – Киев : Радянський письменник, 1961. – 455с.
402571
  Скворцов А.В. Звездные ливни. / А.В. Скворцов. – Алма-Ата, 1962. – 72с.
402572
  Степанов В.А. Звездные люди / В.А. Степанов. – Москва, 1990. – 446с.
402573
  Кадыров П. Звездные ночи / П. Кадыров. – М, 1981. – 495с.
402574
  Ракипов Ш.З. Звездные ночи. / Ш.З. Ракипов. – Казань, 1983. – 192с.
402575
  Морозов Н.А. Звездные песни / Н.А. Морозов. – Ярославль, 1974. – 128с.
402576
  Морозов Н.А. Звездные песни. Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года в 2-х кн / Н.А. Морозов. – Москва
Кн.1. – 1930. – 190с.
402577
  Морозов Н.А. Звездные песни. Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года в 2-х кн. / Н.А. Морозов. – М.
Кн.2. – 1921. – 190с.
402578
  Бучнева Ф.Ш. Звездные пикеты / Ф.Ш. Бучнева. – Красноярск, 1966. – 140с.
402579
  Железняк М.Б. и др. Звездные положения и редукционные постоянные звезд программы службы времени на эпоху 1970,0 / М.Б. и др. Железняк, 1964. – 35с.
402580
   Звездные скопления. – Свердловск, 1979. – 160с.
402581
  Холопов П.Н. Звездные скопления / П.Н. Холопов. – М., 1981. – 479с.
402582
  Ефремов Ю.Н. Звёздные скопления / Ю.Н. Ефремов. – М., 1980. – 64с.
402583
   Звездные скопления и двойные системы. – Свердловск, 1978. – 188с.
402584
   Звездные скопления и двойные системы. – Свердловск, 1978. – 188с.
402585
  Холопов Павел Николаевич Звездные скопления и переменные звезды : автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Холопов Павел Николаевич ; Гос. астрономический ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1972. – 21 с.
402586
   Звездные скопления и проблемы звездной эволюции. – Свердловск, 1983. – 138с.
402587
   Звездные скопления: Материалы научной конференции. – Свердловск, 1987. – 246с.
402588
  Вышеславский Л.Н. Звездные сонеты / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1962. – 103с.
402589
  Каирбеков Г. Звездные судьбы / Г. Каирбеков. – Алма-Ата, 1981. – 88с.
402590
  Гурзадян Г.А. Звёздные хромосферы или Дублет 2800 / Г.А. Гурзадян. – М., 1984. – 423с.
402591
  Владимироская А.Р. Звездные часы оперетты / А.Р. Владимироская. – Ленинград, 1975. – 136с.
402592
  Владимирович А.Р. Звездные часы оперетты / А.Р. Владимирович. – 2-е изд. испр. и доп. – Ленинград, 1991. – 217с.
402593
  Цвейг С. Звездные часы человечества / С. Цвейг. – Кемерово, 1983. – 304с.
402594
  Цвейг С. Звездные часы человечества : Новеллы, эссе / С. Цвейг; Пер. с нем. – Алма-Ата, 1987. – 284с.
402595
  Заричанский П.А. Звездные шаги пятилетки / П.А. Заричанский. – Одесса, 1980. – 103с.
402596
  Ларионов Н. Звездные шлемы / Н. Ларионов. – М.-Л., 1925. – 72с.
402597
  Михайлов А.А. Звездный атлас / А.А. Михайлов. – 2-е изд.. – Москва ; Ленинград, 1957. – 60 с.
402598
  Могилко А.Д. Звездный атлас / А.Д. Могилко. – Москва, 1964. – 34с.
402599
  Михайлов А.А. Звездный атлас / А.А. Михайлов. – Москва-Ленинград, 1965. – 13с.
402600
  Августин А. (Никитин) Звездный атлас Джонатана Свифта // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 26-30. – ISSN 0234-1670


  Подорож по Ірландії
402601
  Михайлов А.А. Звездный атлас содержажий для обоих полушарий все звезды до 8.25 величины, с обознач. переменных и двойных звезд, звездных скоплений и туманностей / А.А. Михайлов. – 3-е изд. – Москва, 1969. – 60 с.
402602
  Михайлов А.А. Звездный атлас, содержащий для обоих полушарий все звезды до 8.25 величины, с обознач. переменных и двойных звезд, звездных скоплений и туманностей / А.А. Михайлов. – Москва, 1952. – 60с.
402603
  Михайлов А.А. Звездный атлас. / А.А. Михайлов. – 3-е изд., перераб. – М.-Л., 1958. – 13с.
402604
  Наппельбаум Л.М. Звёздный бульвар / Л.М. Наппельбаум. – М., 1981. – 64с.
402605
  Волгин С. Звездный бумеранг / С. Волгин. – Ташкент, 1963. – 247с.
402606
  Бережная Д. Звездный венок Волошина // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 11. – С. 34-41. – ISSN 1818-2968
402607
  Ламзин С.А. Звёздный ветер / С.А. Ламзин. – М., 1980. – 63с.
402608
  Сокол В.Ф. Звездный возраст / В.Ф. Сокол. – Ярославль, 1967. – 96с.
402609
  Рыскулов Р. Звездный возраст. / Р. Рыскулов. – М, 1961. – 76с.
402610
  Клейн Ж. Звездный гамбит / Ж. Клейн. – М, 1985. – 416с.
402611
  Клейнл Ж. Звездный гамбит. / Ж. Клейнл. – М, 1992. – 414с.
402612
  Мережников Н.Я. Звездный гонец. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1966. – 36с.
402613
   Звездный городок. – М., 1976. – 96с.
402614
   Звездный городок. – М., 1977. – 184с.
402615
  Васкевич Э.А. Звездный городок / Э.А. Васкевич. – Москва, 1981. – 64с.
402616
  Храпченков В.К. Звездный день : документальный рассказ о "Чайке" / В. Храпченков. – Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 1986. – 191 с. : 1 портр., ил.
402617
  Дубяго Ю. Звездный дневник / Ю. Дубяго. – Казань, 1967. – 40с.
402618
  Зеленецкий С. Звездный дождь / С. Зеленецкий. – Киев, 1923. – 63с.
402619
  Ефимов М.Д. Звездный дождь / М.Д. Ефимов. – М, 1970. – 128с.
402620
  Станцев В.Т. Звездный дождь / В.Т. Станцев. – Свердловск, 1979. – 110с.
402621
  Панюшкин С.П. Звездный дождь. / С.П. Панюшкин. – Липецк, 1962. – 28с.
402622
  Бикбаев Р.Т. Звездный дом / Р.Т. Бикбаев. – Москва, 1985. – 80с.
402623
  Маркин Е.Ф. Звездный камень / Е.Ф. Маркин. – Рязань, 1963. – 96с.
402624
   Звездный ковш. – Чебоксары, 1977. – 176с.
402625
  Голубкова Е.А. Звездный корабль. / Е.А. Голубкова. – Киев, 1980. – 86с.
402626
  Бердник О. Звездный Корсар : роман-феерия / О. Бердник. – Москва : Советский писатель, 1991. – 380 с.
402627
   Звездный мечтатель. К 150-летию Константина Эдуардовича Циолковского // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 10. – С. 22-29. – ISSN 1818-2968
402628
  Воронцов-Вельяминов Звездный мир / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Детгиз, 1950. – 72с.
402629
  Паренаго П.П. Звездный мир / П.П. Паренаго. – М., 1951. – 64с.
402630
  Воронцов-Вельяминов Звёздный мир / Воронцов-Вельяминов. – Москва-Ленинград, 1950. – 72с.
402631
  Крыжановский А.О. Звездный муравейник: Стихи. / А.О. Крыжановский. – Л., 1990. – 62с.
402632
  Когошвили Л.В. Звёздный недуг / Л.В. Когошвили. – Тбилиси, 1984. – 185с.
402633
  Палькин Н.Е. Звездный пахарь / Н.Е. Палькин. – М, 1980. – 79с.
402634
  Мирошников И.И. Звездный причал / И.И. Мирошников, А.Г. Торин; Титов Г. – Харьков, 1982. – 104с.
402635
  Борискин Н.М. Звездный пролог / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1966. – 95с.
402636
  Харкевич А.П. Звездный путь / А.П. Харкевич. – Минск, 1962. – 48 с.
402637
  Рябчиков Е.И. Звездный путь / Е.И. Рябчиков. – М., 1976. – 350с.
402638
  Чуев Ф.И. Звездный путь / Ф.И. Чуев. – Ставрополь, 1982. – 96с.
402639
  Рябчиков Е.И. Звездный путь / Е.И. Рябчиков. – М., 1986. – 365с.
402640
   Звездный путь. – М., 1986. – 349с.
402641
   Звездный путь = Star trek : Самый знаменитый киносериал фантастики. – Санкт-Петербург : МСТ, 1993. – 576с. – В надзаг.: Впервые на русском языке. – ISBN 5-7109-0007-9


  Звездный путь /Д.Блиш; В Альтернативную вселенную /А.Б.Чандлер; Четырехдневная планета /Х.Б. Пайпер; Прирожденный полководец /Г.Р.Диксон; Воин / Г. Р. Диксон.
402642
  Нето А. Звездный путь: стихи. / А. Нето. – М., 1977. – 32с.
402643
   Звездный рейс Леонида Кизима. – Донецк, 1981. – 87с.
402644
  Егоров К.Я. Звездный сад / К.Я. Егоров. – Львов, 1967. – 111с.
402645
  Гацунаев Н.К. Звездный скиталец / Н.К. Гацунаев. – Ташкент, 1984. – 286с.
402646
  Асламов М.Ф. Звездный створ / М.Ф. Асламов. – Москва, 1980. – 126с.
402647
  Шур Я.И. Звездный театр / Я.И. Шур. – М., 1938. – 95с.
402648
  Устинова Т.А. Звездный хоровод. Современные сюжетные танцы / Т.А. Устинова. – М., 1964. – 127с.
402649
  Лавренев Б.А. Звездный цвет / Б.А. Лавренев. – Москва : Просвещение, 1986. – 302с.
402650
  Лавренев Б.А. Звездный цвет / Б.А. Лавренев. – Москва : Просвещение, 1987. – 302с.
402651
  Альвер Б. Звездный час / Б. Альвер. – Москва, 1973. – 142с.
402652
  Михалков Б.Д. Звездный час / Б.Д. Михалков. – М., 1978. – 126с.
402653
  Помпеев Ю.А. Звездный час / Ю.А. Помпеев. – Л., 1985. – 263с.
402654
   Звездный час. – М., 1986. – 445с.
402655
  Красильщиков В.И. Звездный час / В.И. Красильщиков. – М., 1987. – 430 с.
402656
  Макарчев Г.И. Звездный час : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 42-43. – ISSN 0016-7207
402657
  Кешоков А.П. Звёздный час / А.П. Кешоков. – М., 1979. – 127с.
402658
  Матев П. Звёздный час / П. Матев. – М., 1983. – 173с.
402659
  Веникеев Е.В. Звездный час "Весты" // Всплытие / В.Ф. Петров. – Симферополь, 1989. – С. 200-304
402660
  Федосеев Семен Звездный час артилерии : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 140-147 : Фото
402661
  Кувшинников А.Б. Звездный час астронавта Бейтса. / А.Б. Кувшинников. – М., 1990. – 124с.
402662
  Рыбин В.А. Звездный час майора Кузнецова / В.А. Рыбин. – М., 1974. – 118с.
402663
  Халимульдина А.И. Звездный час Маншук. / А.И. Халимульдина, А.К. Халимульдин. – 2-е изд. – М., 1989. – 334с.
402664
  Дарахвелидзе Ю.А. Звездный час чемпионов. / Ю.А. Дарахвелидзе. – М., 1979. – 64с.
402665
  Любовников О.М. Звездный час. / О.М. Любовников. – Киров, 1970. – 56с.
402666
  Белинский Я.Л. Звездный час. Книга новых стихов / Я.Л. Белинский. – Москва, 1961. – 144с.
402667
  Полещук А.Л. Звездный человек / А.Л. Полещук. – М, 1963. – 224с.
402668
  Фирсов В.И. Звездный эликсир / В.И. Фирсов. – М, 1987. – 188с.
402669
  Смышляев Ю.М. Звездный этюд / Ю.М. Смышляев. – Фрунзе, 1969. – 47с.
402670
   Звездный: (Звездному городку - 20 лет). – М., 1982. – 207с.
402671
  Азимов С. Звездоокая / С. Азимов. – Ташкент, 1968. – 184с.
402672
  Мирошников И. Звездопад / И. Мирошников. – Ереван, 1961. – 39с.
402673
  Крутецкий В.А. Звездопад / В.А. Крутецкий. – Ленинград, 1962. – 108 с.
402674
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Москва, 1962. – 335с.
402675
  Палькин Н.Е. Звездопад / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1964. – 108с.
402676
  Носиков С.В. Звездопад / С.В. Носиков. – Ярославль, 1964. – 48с.
402677
  Сильваши Л. Звездопад / Л. Сильваши. – М., 1964. – 376с.
402678
  Флеров Н.Г. Звездопад / Н.Г. Флеров. – М, 1966. – 96с.
402679
  Лукьянов Н.А. Звездопад / Н.А. Лукьянов. – Ташкент, 1966. – 86с.
402680
  Новиков Н.Г. Звездопад / Н.Г. Новиков. – Симферополь, 1967. – 111с.
402681
   Звездопад. – Л., 1969. – 98с.
402682
  Иоселиани О.Ш. Звездопад / О.Ш. Иоселиани. – Москва, 1972. – 415с.
402683
  Иоселиани О. Звездопад / О. Иоселиани. – Москва, 1983. – 555с.
402684
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Москва, 1984. – 80с.
402685
  Вечтомова А Е. Звездопад / А Е. Вечтомова, . – Ленинград, 1986. – 127с.
402686
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Кемерово, 1990. – 554с.
402687
  Воронцова В. Звездопад в Ялте / В. Воронцова. – Ростов-на-Дону, 1995. – 448с.
402688
  Петрова Е.П. Звездопады / Е.П. Петрова. – Душанбе, 1976. – 80с.
402689
  Мартынов Г.С. Звездоплаватели / Г.С. Мартынов. – Л, 1960. – 691с.
402690
  Рони-старший Ж.-А. Звездоплаватели / Ж.-А. Рони-старший; Жозеф Анри Рони (старший). – Пермь : Вся Москва, 1990. – 382 с. – ISBN 5-7625-0148-5


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
402691
  Векшегонова И.В. Звездопроходцы / И.В. Векшегонова. – Москва, 1975. – 95с.
402692
  Васютина Е.К. Звездочет / Е.К. Васютина. – Ленинград, 1955. – 247с.
402693
  Щипачев С.П. Звездочет / С.П. Щипачев. – Москва, 1968. – 32с.
402694
  Лубкивский Р.М. Звездочет / Р.М. Лубкивский. – М., 1977. – 94с.
402695
  Беляев А. Звездочёт / А. Беляев. – Воронеж, 1967. – 72с.
402696
  Горобец Дмитрий Иванович Звездочет с планеты Детство : стихи и сказки для маленьких мечтателей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 20-23. – ISSN 1727-4893


  Присвоение библиотеки имени выдающегося человека - факт почетный, престижный, но и обязывающий... Обязывающий хранить память об этом человеке, рассказывать о нем все новым и новым поколениям.
402697
  Гаташ В. Звездочетов переподчинили. Крымская обсерватория отдана Киевскому университету // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 20


  Что ж, время покажет, какие научные плоды принесет слияние астрофизической обсерватории и университета. В конце концов даже президент Украинской астрономической ассоциации академик Я.Яцкив в комментарии еженедельнику “Зеркало недели” заявил: “В ...
402698
  Марченко А.Т. Звездочеты : Роман / А.Т. Марченко. – Москва : Воениздат, 1974. – 408с.
402699
  Николов Н.С. Звездочеты древности / Н.С. Николов, В.А. Харалампиев. – Москва : Мир, 1991. – 293с.
402700
  Марченко А.Т. Звездочеты. / А.Т. Марченко. – М, 1979. – 412с.
402701
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1949. – 64с.
402702
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва-Ленинград, 1950. – 92с.
402703
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1951. – 88с.
402704
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Минск, 1956. – 89с.
402705
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1957. – 95с.
402706
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1963. – 654с.
402707
  Александров В. Звёздочка / В. Александров. – Днепропетровск, 1958. – 120с.
402708
  Щипко Л.М. Звездочка загорается. / Л.М. Щипко. – Днепропетровск, 1963. – 162с.
402709
   Звездочка: История альманаха (А.Бестужева и К.Рылеева). – М., 1981. – 136с.
402710
   Звездочки на погонах. – М., 1978. – 47с.
402711
   Звездочтец: русская фантастика XVII в.. – М., 1990. – 495с.
402712
  Шепли Х. Звездф и люди / Х. Шепли. – М, 1962. – 152с.
402713
  Коломиец Н.Г. Звездчатый пилильщик-ткач (распростанение, биология, вред, естественные враги, меры борьбы) / Н.Г. Коломиец. – Новосибирск, 1967. – 136с.
402714
   Звезды - рядом. – М., 1979. – 63с.
402715
  Фесенко В.Г. Звезды / В.Г. Фесенко. – Ленинград, 1924. – 53 с.
402716
  Е Цзы Звезды / Цзы Е. – М., 1961. – 248с.
402717
   Звезды. – М., 1963. – 32с.
402718
   Звезды. – М., 1963. – 48с.
402719
  Акаев Звезды / Акаев, , К. – Фрунзе, 1974. – 140с.
402720
  Рахматуллин К. Звезды / К. Рахматуллин. – Алма-Ата, 1974. – 64 с.
402721
  Хабер Х. Звезды / Х. Хабер : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-212-2
402722
   Звезды 1967. 23 из 23 миллионов. – М., 1967. – 288с.
402723
   Звезды армейского спорта. – М., 1980. – 94с.
402724
  Марета А.С. Звезды Болгарии. Очерки об интерн. дружбе. / А.С. Марета. – Симферополь, 1971. – 160с.
402725
  Старостин Н.П. Звезды большого футбола. / Н.П. Старостин. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 335с.
402726
  Старцев В.В. Звезды в горах / В.В. Старцев. – Хабаровск, 1962. – 231с.
402727
  Петраков М.П. Звезды в горсти / М.П. Петраков. – Баку, 1976. – 78с.
402728
  Закусина Н.М. Звезды в колодце / Н.М. Закусина. – Новосибирск, 1981. – 110с.
402729
  Морцинек Г. Звезды в колодце. Рассказы / Г. Морцинек. – Донецк, 1963. – 81-190с.
402730
  Шутов М.Г. Звезды в кронах. / М.Г. Шутов. – Барнаул, 1962. – 110с.
402731
   Звезды в ладонях. – Грозный, 1965. – 168с.
402732
  Емельянов А.Т. Звезды в ночи / А.Т. Емельянов. – Москва, 1965. – 136с.
402733
  Золототрубов А.М. Звезды в перископе / А.М. Золототрубов. – Москва, 1986. – 491с.
402734
  Ардаматский В.И. Звезды в полдень / В.И. Ардаматский. – Москва, 1961. – 323с.
402735
  Максимов Г.М. Звезды в полночь. Роман / Г.М. Максимов. – М., 1956. – 434с.
402736
  Ищенко Н.Г. Звезды в пути : Докум. повесть, рассказы, очерки / Н.Г. Ищенко. – Москва : Воениздат, 1971. – 286с. – (Биб-ка юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
402737
  Лиханов А.А. Звезды в сентябре. / А.А. Лиханов. – Новосибирск, 1968. – 232с.
402738
  Регистан Г. Звезды в снегу / Г. Регистан. – Алма-Ата, 1969. – 126с.
402739
  Шарипов А.Ш. Звезды в темнице / А.Ш. Шарипов. – Алма-Ата, 1973. – 247с.
402740
  Варавва И.Ф. Звезды в тополях / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1960. – 176с.
402741
  Рыжов И.А. Звезды в травах / И.А. Рыжов. – Тула, 1984. – 223с.
402742
  Грудев И.Т. Звезды в траве / И.Т. Грудев. – М, 1958. – 109с.
402743
  Зигель Ф.Ю. Звезды ведут в бесконечность / Ф.Ю. Зигель. – М, 1961. – 196с.
402744
  Зигель Ф.Ю. Звезды ведут в бесконечность / Ф.Ю. Зигель. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1966. – 247с.
402745
  Круговых Н.П. Звезды во мгле / Н.П. Круговых. – Минск, 1982. – 319с.
402746
  Фолджер Тим Звезды все ближе. Дотянуться до звезд / Фолджер Тим, Мартиньер Стефан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 146-157 : фото
402747
  Тарасова С. Звезды говорят // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 3 декабря (№ 49). – С. 10. – ISSN 1563-6755


  28 ноября 2013 р. в офисе Международной ассоциации "Сквайр Сандерс - Салком" состоялась презентация книги "Проблемы применения международных стандартов в правовой системе Украины". К работе над книгой приложили усилия рекордное количество "звездных" ...
402748
   Звезды городов-героев. – М., 1978. – 231с.
402749
  Лисовский К.Л. Звезды дальних дорог / К.Л. Лисовский. – М., 1977. – 190с.
402750
  Перовский Н.М. Звезды делает человек / Н.М. Перовский. – Белгород, 1961. – 46с.
402751
  Володарский Я Э. Звёзды для лейтенанта / Я Э. Володарский. – Москва, 1981. – 328с.
402752
  Гафуров М.А. Звезды дневного неба / М.А. Гафуров. – Уфа, 1979. – 208с.
402753
   Звезды доблести боевой. – Львов, 1968. – 451с.
402754
   Звезды доблести боевой. – Львов, 1970. – 452с.
402755
  Рамазанов Г.З. Звезды за бой, звезды за труд / Г.З. Рамазанов. – Москва, 1979. – 364с.
402756
  Савченко Б.А. Звезды забытой эстрады / Б.А. Савченко. – М., 1990. – 56с.
402757
   Звезды зажигают люди. – М., 1976. – 80с.
402758
  Велиев А. Звезды Замана / А. Велиев. – Москва, 1979. – 382с.
402759
  Юхма М. Звезды зовут. / М. Юхма. – Чебоксары, 1965. – 52с.
402760
   Звезды зовут.... – М., 1969. – 400с.
402761
   Звезды и вселенная. – М., 1966. – 46с.
402762
  Федоров В.И. Звезды и гнилушки / В.И. Федоров. – Харьков, 1959. – 159с.
402763
   Звезды и звездные системы. – М., 1981. – 416с.
402764
  Евстифеев Н.А. Звезды и камни / Н.А. Евстифеев. – Л, 1970. – 95с.
402765
  Сысоев Алексей Звезды и кольца Людовика ХІY // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 72-77 : фото
402766
  Гречаников А. Звезды и курганы / А. Гречаников. – М., 1976. – 120с.
402767
  Ключарева Н. Звезды и люди : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-65. – ISSN 0130-7673
402768
   Звезды и планеты. – М., 1965. – 132с.
402769
  Стоянов-Бигор Звезды и поклонники / Стоянов-Бигор. – К., 1978. – 129с.
402770
  Ковалевский В.А. Звезды и пчелы / В.А. Ковалевский. – М, 1978. – 246с.
402771
  Тарасенко Н.Ф. Звезды и тернии. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1989. – 235с.
402772
  Чернин А.Д. Звезды и физика / А.Д. Чернин. – М., 1984. – 159с.
402773
  Бова Е.Ф. Звезды и хлеб / Е.Ф. Бова. – М, 1964. – 126с.
402774
  Насадюк А. Звезды КИМО // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 15 октября (№ 42). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  "... Выпускники КИМО 1996 года - яркие представители украинского рынка юруслуг".
402775
  Кравченко М.В. Звезды комабата / М.В. Кравченко, Н.И. Балдук. – К., 1983. – 160с.
402776
  Кравченко М.В. Звезды комбата / М.В. Кравченко, Н.И. Балдук. – К., 1983. – 159с.
402777
  Тухтабаев Х. Звезды Конизара / Х. Тухтабаев. – М., 1980. – 95с.
402778
   Звезды ледяной арены. – М., 1976. – 144с.
402779
  Джамиль А. Звезды Мингечаура. / А. Джамиль. – М., 1958. – 152с.
402780
  Огнев К.К. Звезды мирового кино / К.К. Огнев. – М.
1. – 1992. – 54с.
402781
  Огнев К.К. Звезды мирового кино / К.К. Огнев. – М.
2. – 1992. – 55с.
402782
  Моисеева К.М. Звезды мудрого Бируни / К.М. Моисеева. – Нукус, 1967. – 236с.
402783
  Давыдов З.С. Звезды на башнях / З.С. Давыдов. – М, 1964. – 183с.
402784
  Давыдов З.С. Звезды на башнях / З.С. Давыдов. – М, 1964. – 183с.
402785
  Тимофеев Н.А. Звезды на броне / Н.А. Тимофеев. – Москва : Воениздат, 1971. – 94с.
402786
   Звезды на броне. – Пермь, 1984. – 133с.
402787
  Тимофеев Н.А. Звезды на броне. / Н.А. Тимофеев. – М., 1971. – 94с.
402788
  Морару Х. Звезды на дне колодца, или Как стать писателем / Х. Морару. – Кишинев, 1990. – 357с.
402789
  Радченко А.П. Звезды на касках / А.П. Радченко. – Тула, 1966. – 44с.
402790
   Звезды на крыльях. – М., 1959. – 311с.
402791
  Бабак И.И. Звезды на крыльях / И.И. Бабак. – Харьков, 1975. – 247с.
402792
  Рынкевич В.П. Звезды на память / В.П. Рынкевич. – М, 1990. – 637с.
402793
   Звезды на погонах. – Минск, 1979. – 222с.
402794
  Пуппо И.П. Звезды на рейде / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1986. – 108с.
402795
  Баннов Г.Е. Звезды на росстани / Г.Е. Баннов. – Уфа, 1980. – 207с.
402796
  Баннов Г.Е. Звезды на росстани / Г.Е. Баннов. – М, 1985. – 237с.
402797
  Бородин С.П. Звёзды на Самаркандом / С.П. Бородин. – М., 1968. – 760с.
402798
  Мартынов Н.И. Звезды на траве / Н.И. Мартынов. – М, 1975. – 141с.
402799
  Кауров Б.А. Звезды на холмах. / Б.А. Кауров. – Барнаул, 1960. – 132с.
402800
  Турчинская А.Ф. Звезды над Верховиной / А.Ф. Турчинская. – М.-Л., 1952. – 304с.
402801
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой / А.Т. Алтунин. – Новосибирск, 1982. – 302с.
402802
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой / А.Т. Алтунин. – Москва, 1984. – 317с.
402803
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой / А.Т. Алтунин. – Москва, 1984. – 317с.
402804
   Звезды над Волгой. – Астрахань, 1962. – 100с.
402805
   Звезды над Волгой. – Ярославль, 1964. – 115с.
402806
   Звезды над Волгой. – Ярославль, 1976. – 176с.
402807
  Кузнецов С.И. Звёзды над Волгой / С.И. Кузнецов. – Куйбышев, 1964. – 67с.
402808
  Криванчиков Н.Г. Звезды над волнами. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1959. – 136с.
402809
  Арсентьев А.И. Звезды над Китаем / А.И. Арсентьев. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 119с.
402810
  Шестинский О.Н. Звезды над крышей / О.Н. Шестинский. – Л., 1964. – 115с.
402811
  Высотская И О. Звезды над крышей / И О. Высотская, . – Москва, 1971. – 127с.
402812
   Звезды над Кубанью. – Краснодар, 1957. – 111с.
402813
  Кильдюшев А.В. Звезды над морем / А.В. Кильдюшев. – Барнаул, 1962. – 64с.
402814
  Северов П.Ф. Звезды над морем / П.Ф. Северов. – К., 1962. – 432с.
402815
  Демьянов И И. Звёзды над морем / И И. Демьянов, . – Л., 1957. – 127с.
402816
  Захаров Я.И. Звезды над ракетами / Я.И. Захаров. – Алма-Ата, 1968. – 55с.
402817
  Горбачев Н.А. Звезды над ракетами / Н.А. Горбачев. – М., 1969. – 136с.
402818
  Плотников А.Н. Звезды над рубкой / А.Н. Плотников. – М., 1983. – 336с.
402819
  Гранин Ю. Звезды над садом. / Ю. Гранин. – Баку, 1945. – 82с.
402820
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
1. – 1955. – 488с.
402821
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
2. – 1959. – 402с.
402822
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – М.
1,2. – 1962. – 499, 427с.
402823
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – М.
1,2. – 1962. – 499, 427с.
402824
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – М.
1,2. – 1965. – 458, 367с.
402825
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
1,2. – 1965. – 458, 367с.
402826
  Богатырева Ирина Звезды над Телецким : Рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 8-40. – ISSN 0130-7673
402827
  де Ягер Звезды наибольшей светимости / де Ягер; Под ред. Э.Р.Мустеля; В.С.Стрельницкого. – Москва : Мир, 1984. – 493с. с ил.
402828
   Звезды наших отцов. – М., 1965. – 32с.
402829
  Паушкин Г.А. Звезды не гаснут / Г.А. Паушкин. – Казань, 1967. – 135с.
402830
  Бабаев Нуреддин Звезды не гаснут / Бабаев Нуреддин. – М, 1969. – 248с.
402831
  Чаринов М.М. Звезды не гаснут / М.М. Чаринов. – М., 1974. – 220с.
402832
  Назаров Р.В. Звезды не гаснут / Р.В. Назаров. – Л., 1986. – 421с.
402833
  Джумаев Н. Звезды не гаснут. / Н. Джумаев. – Л., 1983. – 160с.
402834
  Кузнецов В.Н. Звезды не гаснут. Полевая тетрадь. / В.Н. Кузнецов. – М., 1960. – 49с.
402835
  Киносита Дзюндзи Звезды не гаснут: Яп.радиопьесы. / Киносита Дзюндзи. – М., 1979. – 119с.
402836
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – Калинин, 1959. – 131с.
402837
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – М., 1961. – 100с.
402838
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – Калинин, 1962. – 123с.
402839
  Ромашов Б.С. Звезды не могут погаснуть / Б.С. Ромашов. – М, 1966. – 368с.
402840
  Тулкун Звезды не падают. / Тулкун. – Ташкент, 1976. – 52с.
402841
   Звезды немеркнущей славы. – Симферополь, 1967. – 255с.
402842
   Звезды немеркнущей славы. – 3-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 1984. – 302с.
402843
   Звезды немого кино. – М., 1968. – 239с.
402844
  Эминеску М. Звезды новорожденной свет / М. Эминеску. – М, 1989. – 325с.
402845
  Воеводин Е.В. Звезды остаются / Е.В. Воеводин, Э.Р. Талунтис. – Ленинград, 1956. – 340с.
402846
  Ордина Г.П. Звезды открывают тайны / Г.П. Ордина. – М., 1968. – 17с.
402847
  Сизоненко А.А. Звезды падают в августе / А.А. Сизоненко. – Симферополь, 1958. – 238с.
402848
  Сизоненко А.А. Звезды падают в августе / А.А. Сизоненко. – Москва, 1972. – 166 с.
402849
  Литвинов С.В. Звезды падают вверх : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448 с. – (Русский Синди Шелдон). – ISBN 5-04-004898-X
402850
  Зверев А.М. Звезды падучей пламень : Жизнь и поэзия Байрона / А.М. Зверев. – Москва : Детская литература, 1988. – 191с. – ISBN 5-08-000726-5
402851
   Звезды первой величины. – М., 1969. – 334с.
402852
   Звезды первой величины (о молодежи). – М., 1966. – 256с.
402853
   Звезды первой величины. Интервью, репортажи, очерки о молодых героях нашего времени, воспит. союзами молодежи соц. стран. – М., 1973. – 359с.
402854
  Анатольев Ю.А. Звезды под дорогами / Ю.А. Анатольев. – Москва : Знание, 1980. – 64с.
402855
  Денчев П. Звёзды под землёй / П. Денчев. – Донецк, 1983. – 151с.
402856
   Звезды подвига: на земле Афганистана. – М., 1985. – 207с.
402857
   Звезды подвига: на земле Афганистана. – М.
3. – 1985. – 239с.
402858
  Василевский А.Е. Звезды поздних спектральных классов высокой светимости в рассеянных звездных скоплениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Василевский А.Е. ; Гос. астрономический ин-т. – Москва, 1972. – 12 с.
402859
  Ольхон А.С. Звезды полярного круга / А.С. Ольхон. – Иркутск, 1949. – 168с.
402860
   Звезды поэзии. – Душанбе, 1974. – 519с.
402861
   Звезды поэзии. – Душанбе, 1976. – 520с.
402862
  Коротцев О.Н. Звезды Пулкова / О.Н. Коротцев. – Л., 1989. – 220с.
402863
  Рут М.Э. Звезды рассказывают о Земле / М.Э. Рут. – Свердловск, 1990. – 46 с. – ISBN 5-7525-0137-7
402864
  Лукаш И.М. Звезды ратной доблести. Очерки / И.М. Лукаш. – Днепропетровск, 1980. – 223с.
402865
  Федоров В.И. Звезды России / В.И. Федоров. – М., 1963. – 145с.
402866
  Добыш Г.Н. Звезды русской сцены / Г.Н. Добыш. – М, 1992. – 172с.
402867
  Нестьев И.В. Звезды русской эстрады (Панина, Вяльцева, Плевицкая). Очерки о русских эстрадных певицах начала ХХ века. / И.В. Нестьев. – М., 1970. – 179с.
402868
  Нестьев И.В. Звезды русской эстрады. (Панина, Вяльцева, Плевицкая). Очерки о рус. эстрадных певицах начала ХХ в. / И.В. Нестьев. – 2-е изд., доп. – М., 1974. – 182с.
402869
  Сынгаевский П.Ф. Звезды рядом / П.Ф. Сынгаевский. – Киев, 1961. – 104с.
402870
  Страйжис В.Л. Звезды с дефицитом металлов. / В.Л. Страйжис. – Вильнюс, 1982. – 312с.
402871
  Сеидов З.Ф. Звезды с фазовым переходом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001.031 / Сеидов З.Ф.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1969. – 7л.
402872
  Салахутдинов Ф.З. Звезды Самарканда. / Ф.З. Салахутдинов. – Ташкент, 1968. – 203с.
402873
  Озерный Б.Ф. Звезды светят в пути / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1959. – 164с.
402874
  Олиянчу В.П. Звезды светят всем / В.П. Олиянчу. – Фрунзе, 1978. – 156с.
402875
  Гайдаенко И.П. Звезды Свободы / И.П. Гайдаенко. – Киев, 1963. – 61с.
402876
  Шелдон С. Звезды сияют с небес : Роман / Пер. с англ. В.Б.Тетевина; Сидни Шелдон. – Москва : АСТ, 2000. – 352с. – (Собр.соч., вып. 14). – ISBN 5-17-002718-4
402877
  Шевченко Н. Звезды Славы / Н. Шевченко. – Казань, 1969. – 212с.
402878
   Звезды славы боевой: на земле Афганистана. – М., 1988. – 223с.
402879
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Киев : Гослитизат Украины, 1956. – 547с.
402880
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 687с.
402881
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Челябинск : Челябинское книжное изд-во, 1956. – 532с.
402882
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Донецк, 1982. – 647с.
402883
  Кронин А. Звезды смотрят вниз : Роман / А. Кронин; Пер. с англ. М.Е.Абкиной. – Донецк : Донбас, 1983. – 647с.
402884
  Кронин А.Дж. Звезды смотрят вниз : Роман / А.Дж. Кронин. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 639с.
402885
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Донецк, 1990. – 556с.
402886
  Кронин А.Д. Звезды смотрят вниз / Арчибалд Джозеф Кронин ; [ пер. М. Абкиной ]. – Москва : Известия, 1992. – 686 с. – ISBN 5-206-00368-9
402887
  Ишимов Ю. Звезды советского спорта / Ю. Ишимов. – М., 1982. – 64с.
402888
  Горбунов В.В. Звезды советского спорта / В.В. Горбунов. – М, 1983. – 64с.
402889
   Звезды советского спорта. – М., 1984. – 64с.
402890
  Скороходов Г.А. Звезды советской эстрады / Г.А. Скороходов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 184с.
402891
  Верютин В.И. Звёзды Согдианы / В.И. Верютин. – Барнаул, 1980. – 168с.
402892
   Звезды спорта. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 429с.
402893
  Нилибаев А. Звезды степи. / А. Нилибаев. – М, 1984. – 88с.
402894
  Садай В.Л. Звезды сходят в табор. / В.Л. Садай. – Чебоксары, 1984. – 208с.
402895
  Садай В.Л. Звезды сходят в табор. / В.Л. Садай. – Чебоксары, 1984. – 208с.
402896
  Хаппалаев Ю.Р. Звезды счастья / Ю.Р. Хаппалаев. – Махачкала, 1950. – 59с.
402897
   Звезды счастья. – М., 1979. – 159с.
402898
  Жиляев Б.Е. Звезды типа R Северной Короны / Б.Е. Жиляев, М.Я. Орлов, А.Ф. Пугач. – Киев, 1978. – 127с.
402899
  Цесевич В.П. Звезды типа RR Лиры / В.П. Цесевич. – Киев, 1966. – 471с.
402900
  Цесевич В.П. Звезды типа RW Возничего / В.П. Цесевич, Б.А. Драгомирецкая. – Киев, 1973. – 436 с.
402901
   Звезды типа Вольфа-Райе и родственные им объекты. – Таллин, 1988. – 252с.
402902
  Архипова В.П. Звезды типа Р Лебедя : Автореф... наук: / Архипова В.П. ; Моск. гос. унив. им.В.М. Ломоносова. Гос. астроном. инст. им. П.К. Штернберга. – Москва, 1963. – 7с.
402903
  Цой Д.О. Звезды тира Ве : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Цой Д.О. ; Лен. ГУ. – Ленинград, 1955. – 7 с.
402904
   Звезды тоже устают крутиться : идеи и открытия. Астрономия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 12 : Фото
402905
  Харламова Татьяна Звезды турбизнеса на олимпийском пьедестале : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-30 : Фото
402906
   Звезды турбизнеса на орбите "Космоса" : Звездная команда отель "Космос". Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 16 : Фото
402907
  Эльгар К. Звезды улыбаются / К. Эльгар. – М., 1969. – 88с.
402908
  Якимов Г.В. Звезды Фарида / Г.В. Якимов. – Алма-Ата, 1968. – 70с.
402909
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони. – М, 1955. – 560с.
402910
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони. – М, 1956. – 608с.
402911
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони; Пер. с венгерского Кун А. – Москва : Художественная литература, 1989. – 572с.
402912
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики. Метагалактика / Т.А. Агекян. – Москва, 1981. – 415с.
402913
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики. Метагалактика. / Т.А. Агекян. – Москва, 1966. – 374с.
402914
  Шкловский Звезды, их рождение, жизнь и смерть / Шкловский, и.С. – 2-е изд. – М., 1977. – 384с.
402915
   Звезды, туманности, галактики. – Ереван, 1969. – 296с.
402916
  Ньюкомб С. Звезды. / С. Ньюкомб. – М.-Птгр., 1923. – 240с.
402917
  Халил Зейнал Звезды. / Халил Зейнал. – М., 1962. – 144с.
402918
  Рей Г. Звезды. / Г. Рей. – М., 1969. – 168с.
402919
  Стратонов В.В. Звезды. Астрономическая популярная монография / В.В. Стратонов. – М, 1919. – 340с.
402920
  Шкловский И.С. Звезды. Их рождение, жизнь и смерть / И.С. Шкловский. – М., 1975. – 367с.
402921
  Шкловский И.С. Звезды: из рожение, жизнь и смерть / И.С. Шкловский. – 3-е изд., переработ. – М., 1984. – 384с.
402922
  Воскрекасенко С.І. Звеличую і зневажаю / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1980. – 88с.
402923
  Ибрагимова М. Звенел булат / М. Ибрагимова. – Махачкала, 1972. – 363 с.
402924
   Звени наша песня. – Томск, 1956. – 126с.
402925
   Звени наша песня. – Ярославль, 1966. – 64с.
402926
   Звени пионерская песня. – Омск, 1962. – 100с.
402927
   Звени, гитара. – Москва, 1971. – 128с.
402928
  Шестериков П.П. Звени, звонок! / П.П. Шестериков. – Минск, 1957. – 128с.
402929
  Зоненко И.Т. Звени, капель! / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1975. – 79с.
402930
  Шукурбеков Р. Звени, комуз / Р. Шукурбеков. – Фрунзе, 1962. – 180с.
402931
  Шукурбеков Р. Звени, комуз / Р. Шукурбеков. – Фрунзе, 1962. – 180с.
402932
  Уметалиев Т. Звени, комуз! / Т. Уметалиев. – М., 1982. – 254с.
402933
  Савин В.А. Звени, моя парма: стихи, поэмы, пьесы, рассказы / В.А. Савин. – Сыктывкар, 1983. – 256с.
402934
  Малишко А.С. Звенигора : Вибрані поезії / А.С. Малишко. – Київ : ДЛВ, 1959. – 367с.
402935
  Шутов И.Н. Звенигора. / И.Н. Шутов. – Х, 1955. – 372с.
402936
  Тихомиров Николай Яковлевич Звенигород / Тихомиров Николай Яковлевич. – Москва : Акад.архитектуры СССР, 1948. – 45с.
402937
  Карасаев Е.А. Звенигород / Е.А. Карасаев. – М, 1978. – 94с.
402938
   Звенигород для бизнеса и отдыха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 73 : Фото
402939
  Красновы Ю.А. и Н Звенигород и его окрестности / Ю.А. и Н Красновы, . – Звенигород, 1955. – 33с.
402940
  Боровкова С.Н. Звенигород и окрестности / С.Н. Боровкова. – 2-е доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 222с.
402941
  Бояр О.П. Звенигород: Историко-культурные памятники звенигородского края : путеводитель / О.П. Бояр, Н. Краснов, Ю. Краснов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 158с.
402942
  Лободаєв В.М. Звенигородський кіш Вільного козацтва: становлення та еволюція ідейно-організаційної структури (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-25. – (Історія ; Вип. 45)


  В статті на основі архівних документів проаналізовано діяльність одного з найбільших підрозділів Вільного козацтва. Зроблено спробу з"ясувати особливості та суперечності у розвитку вільно козачого руху
402943
  Янченко В. Звенигородські конгломератоподібні породи (текстурні особливості, умови та механізми формування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  В статті викладено результати тектонофаціальних досліджень конгломератоподібних порід звенигородського комплексу на Українському щиті. Розглянуто їх текстурні особливості, фізичні умови та механізми формування. The article presents the results of ...
402944
  Іванченко М.Г. Звенигородщина / М.Г. Іванченко, В.М. Хоменко. – Дніпропетровськ, 1969. – 51с.
402945
  Кримський А.Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного / Аг. Кримський ; [авт. передмови А.Ю. Чабан]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – XVI с., 434 с., [12] c. іл. : іл. – Відтворено з авт. макету : Аг. Кримський. Звиногородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектичного з географічною мапою та малюнками. К., 1930. – ISBN 978-966-2256-05-5
402946
  Шутов И.Н. Звенигорское солнце. / И.Н. Шутов. – Х, 1965. – 400с.
402947
  Соболев А.П. Звенит в ночи луна / Соболев А. – М, 1982. – 335с.
402948
  Горбунов М.Н. Звенит колокольчик / М.Н. Горбунов. – М, 1967. – 47с.
402949
  Даричев Д. Звенит чинара. / Д. Даричев, 1971. – 129с.
402950
  Каллас Т. Звенит, поет / Т. Каллас. – Таллин, 1980. – 352с.
402951
   Звено. – Москва, 1954. – 222с.
402952
  Куняев С. Звено / С. Куняев. – М, 1962. – 80с.
402953
  Богданов В.А. Звено / В.А. Богданов. – М, 1973. – 94с.
402954
   Звено Н. Маринич - лучшее кукурузоводческое звено Дона : Краткий рекоменд. указатель лит-ры. – Ростов-на-Дону : Ростов. гос. науч. б-ка, 1962. – 8 с. – (Равняясь на маяки ; Вып. 3)
402955
  Егоренкова Г.И. Звено связующее / Г.И. Егоренкова. – Минск, 1990. – 253с.
402956
   Звено юных пионеров. – М., 1956. – 112с.
402957
  Давыдов-Анатарии Звенят родники / Давыдов-Анатарии. – М, 1976. – 96с.
402958
  Воронин С.А. Звенят ручьи / С.А. Воронин. – Москва, 1960. – 30с.
402959
  Воронин С.А. Звенят ручьи / С.А. Воронин. – Ленинград, 1961. – 87с.
402960
  Золототрубов А.М. Звенящая волна / А.М. Золототрубов. – Мурманск, 1964. – 256с.
402961
  Ботвинник И.П. Звенящая падь / И.П. Ботвинник. – Хабаровск, 1962. – 51с.
402962
  Платонов С.З. Звенящие зори / С.З. Платонов. – Саранск, 1973. – 72с.
402963
  Чиковани С.И. Звенящий родник / С.И. Чиковани. – М., 1970. – 191с.
402964
  Тихомиров М.И. Звеньевая организация труда в колхозах / М.И. Тихомиров. – Омск : Облгиз, 1948. – 64с.
402965
  Иванова Л.П. Звеньевому / Л.П. Иванова. – М, 1988. – 775с.
402966
  Ожешко Э. Звенья : Рассказ Элизы Оржешко / Пер. с пол. Эм. З-н. – Санкт-Петербург : Изд. О-во для распространения просвещения между евреями в России ; Типо-литогр. И. Рапопорта, 1901. – 28 с.
402967
  Беличенко Ю.Н. Звенья / Ю.Н. Беличенко. – Рига, 1969. – 66с.
402968
  Атаманенко М.М. Звенья / М.М. Атаманенко. – Тула, 1976. – 64с.
402969
  Доризо Н.К. Звенья / Н.К. Доризо. – М., 1982. – 160с.
402970
   Звенья. – Саранск, 1983. – 248с.
402971
  Березкин Г.С. Звенья / Г.С. Березкин. – М, 1984. – 374с.
402972
   Звенья. – М.
1. – 1991. – 618с.
402973
   Звенья агропромышленного комплекса. – М., 1984. – 287с.
402974
  Адрианов Ю.А. Звенья времени / Ю.А. Адрианов. – Горький, 1974. – 95с.
402975
  Буканов Н.И. Звенья времени / Н.И. Буканов. – Ташкент, 1978. – 150с.
402976
  Рыбочкин А.И. Звенья жизни. / А.И. Рыбочкин. – Хабаровск, 1977. – 144с.
402977
  Ковальджи К.В. Звенья и зерна : Сборник стихотворений / К.В. Ковальджи. – Москва : Советский писатель, 1989. – 204с.
402978
  Гордейчев В.Г. Звенья лет / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1981. – 182с.
402979
  Коняев Н.И. Звенья народного хозяйства и реформа. / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1973. – 264с.
402980
  Рудов М.А. Звенья открытий. / М.А. Рудов. – Фрунзе, 1970. – 174с.
402981
  Дымшиц А.Л. Звенья памяти / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – М, 1968. – 427с.
402982
  Дымшиц А.Л. Звенья памяти / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – М, 1975. – 542с.
402983
  Прокофьев А.А. Звенья. / А.А. Прокофьев. – Л, 1972. – 135с.
402984
  Черный К.Г. Звенья. / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1972. – 255с.
402985
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
1. – 1932. – 558с.
402986
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
2. – 1933. – 697с.
402987
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
5. – 1935. – 794с.
402988
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
6. – 1936. – 845с.
402989
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV-XX вв.. – М.
8. – 1950. – 864с.
402990
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV-XX вв.. – М.
9. – 1951. – 648с.
402991
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
3-4. – 1934. – 947с.
402992
   Звенья: Книга произведений псковских литераторов. – Л., 1988. – 288с.
402993
   Зверев Серафим Александрович. 1912-1979. Выставка произведений. Москва. 1985. Живопись, графика.. – М., 1985. – 36с.
402994
  Арсеньев В.Р. Звери - боги - люди / В.Р. Арсеньев. – Москва : Политиздат, 1991. – 158с.
402995
  Вшивков Ф.Н. Звери / Ф.Н. Вшивков. – 2-е. – Симферополь, 1966. – 87с.
402996
  Айрапетьянц А.Э. Звери / А.Э. Айрапетьянц, П.П. Стрелков, И.М. Фокин. – Ленинград, 1987. – 141с.
402997
   Звери Арктики.. – Л., 1935. – 580с.
402998
  Собанских Г.Г. Звери в горах. / Г.Г. Собанских. – Барнаул, 1982. – 192с.
402999
   Звери в камне.. – Новосибирск, 1980. – 254с.
403000
  Даррелл Д. Звери в моей жизни. / Д. Даррелл. – М, 1983. – 175с.
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,