Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
402001
   "Звезды" о России. Знаменитые люди о Родине : [ сборник ] / [ ответственный за вып. Т. Рапопорт ]. – Москва : Европа, 2006. – 128с. – ISBN 5-9739-0074-6
402002
  Рябченко Ольга "Звертаюся до вас, як до рідного батька..." : листи до владних структур як джерело вивчення повсякденності студенства України (1920 - ті роки) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 108-125. – ISSN 0869-3595
402003
  Ворожбит І. "Звичаї, вподобання та дозвілля шляхтича на сторінках "Хроніки європейської Сарматії" А Гваньїні та "Опису України" Г.Л. де Боплана: система порівнянь" // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 114-117


  Стаття містить аналіз способів проведення дозвілля шляхтою, культуру вживання алкоголю, систему шляхетських уподобань.
402004
  Захарченко П.П. "Звідки є, пішла земля Руська" або про сучасний стан дискусій щодо походження Руської держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 19-24
402005
  Головченко В. "Звідки пішла руська земля..." (міжнародно-політичні обставини виникнення київської держави) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-10. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто драматичні міжнародні обставини формування давньоукраїнської державності (Київської Русі) в контексті ранньосередньовічного "Великого переселення народів". The article spotlights dramatic international circumstances of the old Ukrainian ...
402006
  Набок С. "Звідомлення Української Академії наук..." як джерело дослідження кадрового потенціалу Національної Академії наук України (1920-ті роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-71. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі проблеми використання матеріалів Української Академії наук періоду 1918-1928 рр. The report deals with some problems of the using of the Ukrainian Academy of Science"s materials (1918-1928).
402007
  Торкут Н.М. "Звіт про вояж" (1587) Е. Гейєса в контексті англійської ренесансної літератури мандрів // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 189-197. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
402008
  Дубініна О. "Звіть мене...": спроба зіставлення художніх моделей романів Г. Мелвілла "Мобі Дік" та В. Стайрона "Вибір Софі" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 154-163
402009
  Арзамасцев В.П. "Звук высоких ощущений..." / В.П. Арзамасцев. – Пенза, 1984. – 168с.
402010
  Новиков Н.С. "Звуки родной струны..." / Н.С. Новиков. – М., 1989. – 21с.
402011
  Шпаковский В. "Звучал булат, картечь визжала...": оружие 1812 года // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 11 (95). – С. 18-45. – ISSN 1812-867Х
402012
  Данько Н. "Звучить!" (Григір Тютюнник і Мануйлівка) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 вересня (№ 36). – С. 10, 11
402013
  Глухов А.Г. ...Звучат лишь письмена / А.Г. Глухов. – М, 1981. – 207с.
402014
  Кравченко М.В. Звезды комабата / М.В. Кравченко, Н.И. Балдук. – К., 1983. – 160с.
402015
  Кравченко М.В. Звезды комбата / М.В. Кравченко, Н.И. Балдук. – К., 1983. – 159с.
402016
  Тухтабаев Х. Звезды Конизара / Х. Тухтабаев. – М., 1980. – 95с.
402017
   Звезды ледяной арены. – М., 1976. – 144с.
402018
  Джамиль А. Звезды Мингечаура. / А. Джамиль. – М., 1958. – 152с.
402019
  Огнев К.К. Звезды мирового кино / К.К. Огнев. – М.
1. – 1992. – 54с.
402020
  Огнев К.К. Звезды мирового кино / К.К. Огнев. – М.
2. – 1992. – 55с.
402021
  Моисеева К.М. Звезды мудрого Бируни / К.М. Моисеева. – Нукус, 1967. – 236с.
402022
  Давыдов З.С. Звезды на башнях / З.С. Давыдов. – М, 1964. – 183с.
402023
  Давыдов З.С. Звезды на башнях / З.С. Давыдов. – М, 1964. – 183с.
402024
  Тимофеев Н.А. Звезды на броне / Н.А. Тимофеев. – Москва : Воениздат, 1971. – 94с.
402025
   Звезды на броне. – Пермь, 1984. – 133с.
402026
  Тимофеев Н.А. Звезды на броне. / Н.А. Тимофеев. – М., 1971. – 94с.
402027
  Морару Х. Звезды на дне колодца, или Как стать писателем / Х. Морару. – Кишинев, 1990. – 357с.
402028
  Радченко А.П. Звезды на касках / А.П. Радченко. – Тула, 1966. – 44с.
402029
   Звезды на крыльях. – М., 1959. – 311с.
402030
  Бабак И.И. Звезды на крыльях / И.И. Бабак. – Харьков, 1975. – 247с.
402031
  Рынкевич В.П. Звезды на память / В.П. Рынкевич. – М, 1990. – 637с.
402032
   Звезды на погонах. – Минск, 1979. – 222с.
402033
  Пуппо И.П. Звезды на рейде / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1986. – 108с.
402034
  Баннов Г.Е. Звезды на росстани / Г.Е. Баннов. – Уфа, 1980. – 207с.
402035
  Баннов Г.Е. Звезды на росстани / Г.Е. Баннов. – М, 1985. – 237с.
402036
  Бородин С.П. Звёзды на Самаркандом / С.П. Бородин. – М., 1968. – 760с.
402037
  Мартынов Н.И. Звезды на траве / Н.И. Мартынов. – М, 1975. – 141с.
402038
  Кауров Б.А. Звезды на холмах. / Б.А. Кауров. – Барнаул, 1960. – 132с.
402039
  Турчинская А.Ф. Звезды над Верховиной / А.Ф. Турчинская. – М.-Л., 1952. – 304с.
402040
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой / А.Т. Алтунин. – Новосибирск, 1982. – 302с.
402041
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой / А.Т. Алтунин. – Москва, 1984. – 317с.
402042
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой / А.Т. Алтунин. – Москва, 1984. – 317с.
402043
   Звезды над Волгой. – Астрахань, 1962. – 100с.
402044
   Звезды над Волгой. – Ярославль, 1964. – 115с.
402045
   Звезды над Волгой. – Ярославль, 1976. – 176с.
402046
  Кузнецов С.И. Звёзды над Волгой / С.И. Кузнецов. – Куйбышев, 1964. – 67с.
402047
  Криванчиков Н.Г. Звезды над волнами. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1959. – 136с.
402048
  Арсентьев А.И. Звезды над Китаем / А.И. Арсентьев. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 119с.
402049
  Шестинский О.Н. Звезды над крышей / О.Н. Шестинский. – Л., 1964. – 115с.
402050
  Высотская И О. Звезды над крышей / И О. Высотская, . – Москва, 1971. – 127с.
402051
   Звезды над Кубанью. – Краснодар, 1957. – 111с.
402052
  Северов П.Ф. Звезды над морем / П.Ф. Северов. – К., 1962. – 432с.
402053
  Кильдюшев А.В. Звезды над морем / А.В. Кильдюшев. – Барнаул, 1962. – 64с.
402054
  Демьянов И И. Звёзды над морем / И И. Демьянов, . – Л., 1957. – 127с.
402055
  Захаров Я.И. Звезды над ракетами / Я.И. Захаров. – Алма-Ата, 1968. – 55с.
402056
  Горбачев Н.А. Звезды над ракетами / Н.А. Горбачев. – М., 1969. – 136с.
402057
  Плотников А.Н. Звезды над рубкой / А.Н. Плотников. – М., 1983. – 336с.
402058
  Гранин Ю. Звезды над садом. / Ю. Гранин. – Баку, 1945. – 82с.
402059
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
1. – 1955. – 488с.
402060
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
2. – 1959. – 402с.
402061
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – М.
1,2. – 1962. – 499, 427с.
402062
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – М.
1,2. – 1962. – 499, 427с.
402063
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – М.
1,2. – 1965. – 458, 367с.
402064
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
1,2. – 1965. – 458, 367с.
402065
  Богатырева Ирина Звезды над Телецким : Рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 8-40. – ISSN 0130-7673
402066
  де Ягер Звезды наибольшей светимости / де Ягер; Под ред. Э.Р.Мустеля; В.С.Стрельницкого. – Москва : Мир, 1984. – 493с. с ил.
402067
   Звезды наших отцов. – М., 1965. – 32с.
402068
  Паушкин Г.А. Звезды не гаснут / Г.А. Паушкин. – Казань, 1967. – 135с.
402069
  Бабаев Нуреддин Звезды не гаснут / Бабаев Нуреддин. – М, 1969. – 248с.
402070
  Чаринов М.М. Звезды не гаснут / М.М. Чаринов. – М., 1974. – 220с.
402071
  Назаров Р.В. Звезды не гаснут / Р.В. Назаров. – Л., 1986. – 421с.
402072
  Джумаев Н. Звезды не гаснут. / Н. Джумаев. – Л., 1983. – 160с.
402073
  Кузнецов В.Н. Звезды не гаснут. Полевая тетрадь. / В.Н. Кузнецов. – М., 1960. – 49с.
402074
  Киносита Дзюндзи Звезды не гаснут: Яп.радиопьесы. / Киносита Дзюндзи. – М., 1979. – 119с.
402075
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – Калинин, 1959. – 131с.
402076
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – М., 1961. – 100с.
402077
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – Калинин, 1962. – 123с.
402078
  Ромашов Б.С. Звезды не могут погаснуть / Б.С. Ромашов. – М, 1966. – 368с.
402079
  Тулкун Звезды не падают. / Тулкун. – Ташкент, 1976. – 52с.
402080
   Звезды немеркнущей славы. – Симферополь, 1967. – 255с.
402081
   Звезды немеркнущей славы. – 3-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 1984. – 302с.
402082
   Звезды немого кино. – М., 1968. – 239с.
402083
  Эминеску М. Звезды новорожденной свет / М. Эминеску. – М, 1989. – 325с.
402084
  Воеводин Е.В. Звезды остаются / Е.В. Воеводин, Э.Р. Талунтис. – Ленинград, 1956. – 340с.
402085
  Ордина Г.П. Звезды открывают тайны / Г.П. Ордина. – М., 1968. – 17с.
402086
  Сизоненко А.А. Звезды падают в августе / А.А. Сизоненко. – Симферополь, 1958. – 238с.
402087
  Сизоненко А.А. Звезды падают в августе / А.А. Сизоненко. – Москва, 1972. – 166 с.
402088
  Литвинов С.В. Звезды падают вверх : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448 с. – (Русский Синди Шелдон). – ISBN 5-04-004898-X
402089
  Зверев А.М. Звезды падучей пламень : Жизнь и поэзия Байрона / А.М. Зверев. – Москва : Детская литература, 1988. – 191с. – ISBN 5-08-000726-5
402090
   Звезды первой величины. – М., 1969. – 334с.
402091
   Звезды первой величины (о молодежи). – М., 1966. – 256с.
402092
   Звезды первой величины. Интервью, репортажи, очерки о молодых героях нашего времени, воспит. союзами молодежи соц. стран. – М., 1973. – 359с.
402093
  Анатольев Ю.А. Звезды под дорогами / Ю.А. Анатольев. – Москва : Знание, 1980. – 64с.
402094
  Денчев П. Звёзды под землёй / П. Денчев. – Донецк, 1983. – 151с.
402095
   Звезды подвига: на земле Афганистана. – М., 1985. – 207с.
402096
   Звезды подвига: на земле Афганистана. – М.
3. – 1985. – 239с.
402097
  Василевский А.Е. Звезды поздних спектральных классов высокой светимости в рассеянных звездных скоплениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Василевский А.Е. ; Гос. астрономический ин-т. – Москва, 1972. – 12 с.
402098
  Ольхон А.С. Звезды полярного круга / А.С. Ольхон. – Иркутск, 1949. – 168с.
402099
   Звезды поэзии. – Душанбе, 1974. – 519с.
402100
   Звезды поэзии. – Душанбе, 1976. – 520с.
402101
  Коротцев О.Н. Звезды Пулкова / О.Н. Коротцев. – Л., 1989. – 220с.
402102
  Рут М.Э. Звезды рассказывают о Земле / М.Э. Рут. – Свердловск, 1990. – 46 с. – ISBN 5-7525-0137-7
402103
  Лукаш И.М. Звезды ратной доблести. Очерки / И.М. Лукаш. – Днепропетровск, 1980. – 223с.
402104
  Федоров В.И. Звезды России / В.И. Федоров. – М., 1963. – 145с.
402105
  Добыш Г.Н. Звезды русской сцены / Г.Н. Добыш. – М, 1992. – 172с.
402106
  Нестьев И.В. Звезды русской эстрады (Панина, Вяльцева, Плевицкая). Очерки о русских эстрадных певицах начала ХХ века. / И.В. Нестьев. – М., 1970. – 179с.
402107
  Нестьев И.В. Звезды русской эстрады. (Панина, Вяльцева, Плевицкая). Очерки о рус. эстрадных певицах начала ХХ в. / И.В. Нестьев. – 2-е изд., доп. – М., 1974. – 182с.
402108
  Сынгаевский П.Ф. Звезды рядом / П.Ф. Сынгаевский. – Киев, 1961. – 104с.
402109
  Страйжис В.Л. Звезды с дефицитом металлов. / В.Л. Страйжис. – Вильнюс, 1982. – 312с.
402110
  Сеидов З.Ф. Звезды с фазовым переходом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001.031 / Сеидов З.Ф.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1969. – 7л.
402111
  Салахутдинов Ф.З. Звезды Самарканда. / Ф.З. Салахутдинов. – Ташкент, 1968. – 203с.
402112
  Озерный Б.Ф. Звезды светят в пути / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1959. – 164с.
402113
  Олиянчу В.П. Звезды светят всем / В.П. Олиянчу. – Фрунзе, 1978. – 156с.
402114
  Гайдаенко И.П. Звезды Свободы / И.П. Гайдаенко. – Киев, 1963. – 61с.
402115
  Шелдон С. Звезды сияют с небес : Роман / Пер. с англ. В.Б.Тетевина; Сидни Шелдон. – Москва : АСТ, 2000. – 352с. – (Собр.соч., вып. 14). – ISBN 5-17-002718-4
402116
  Шевченко Н. Звезды Славы / Н. Шевченко. – Казань, 1969. – 212с.
402117
   Звезды славы боевой: на земле Афганистана. – М., 1988. – 223с.
402118
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Киев : Гослитизат Украины, 1956. – 547с.
402119
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 687с.
402120
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Челябинск : Челябинское книжное изд-во, 1956. – 532с.
402121
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Донецк, 1982. – 647с.
402122
  Кронин А. Звезды смотрят вниз : Роман / А. Кронин; Пер. с англ. М.Е.Абкиной. – Донецк : Донбас, 1983. – 647с.
402123
  Кронин А.Дж. Звезды смотрят вниз : Роман / А.Дж. Кронин. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 639с.
402124
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Донецк, 1990. – 556с.
402125
  Кронин А.Д. Звезды смотрят вниз / Арчибалд Джозеф Кронин ; [ пер. М. Абкиной ]. – Москва : Известия, 1992. – 686 с. – ISBN 5-206-00368-9
402126
  Ишимов Ю. Звезды советского спорта / Ю. Ишимов. – М., 1982. – 64с.
402127
  Горбунов В.В. Звезды советского спорта / В.В. Горбунов. – М, 1983. – 64с.
402128
   Звезды советского спорта. – М., 1984. – 64с.
402129
  Скороходов Г.А. Звезды советской эстрады / Г.А. Скороходов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 184с.
402130
  Верютин В.И. Звёзды Согдианы / В.И. Верютин. – Барнаул, 1980. – 168с.
402131
   Звезды спорта. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 429с.
402132
  Нилибаев А. Звезды степи. / А. Нилибаев. – М, 1984. – 88с.
402133
  Садай В.Л. Звезды сходят в табор. / В.Л. Садай. – Чебоксары, 1984. – 208с.
402134
  Садай В.Л. Звезды сходят в табор. / В.Л. Садай. – Чебоксары, 1984. – 208с.
402135
  Хаппалаев Ю.Р. Звезды счастья / Ю.Р. Хаппалаев. – Махачкала, 1950. – 59с.
402136
   Звезды счастья. – М., 1979. – 159с.
402137
  Жиляев Б.Е. Звезды типа R Северной Короны / Б.Е. Жиляев, М.Я. Орлов, А.Ф. Пугач. – Киев, 1978. – 127с.
402138
  Цесевич В.П. Звезды типа RR Лиры / В.П. Цесевич. – Киев, 1966. – 471с.
402139
  Цесевич В.П. Звезды типа RW Возничего / В.П. Цесевич, Б.А. Драгомирецкая. – Киев, 1973. – 436 с.
402140
   Звезды типа Вольфа-Райе и родственные им объекты. – Таллин, 1988. – 252с.
402141
  Архипова В.П. Звезды типа Р Лебедя : Автореф... наук: / Архипова В.П. ; Моск. гос. унив. им.В.М. Ломоносова. Гос. астроном. инст. им. П.К. Штернберга. – Москва, 1963. – 7с.
402142
  Цой Д.О. Звезды тира Ве : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Цой Д.О. ; Лен. ГУ. – Ленинград, 1955. – 7 с.
402143
   Звезды тоже устают крутиться : идеи и открытия. Астрономия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 12 : Фото
402144
  Харламова Татьяна Звезды турбизнеса на олимпийском пьедестале : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-30 : Фото
402145
   Звезды турбизнеса на орбите "Космоса" : Звездная команда отель "Космос". Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 16 : Фото
402146
  Эльгар К. Звезды улыбаются / К. Эльгар. – М., 1969. – 88с.
402147
  Якимов Г.В. Звезды Фарида / Г.В. Якимов. – Алма-Ата, 1968. – 70с.
402148
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони. – М, 1955. – 560с.
402149
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони. – М, 1956. – 608с.
402150
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони; Пер. с венгерского Кун А. – Москва : Художественная литература, 1989. – 572с.
402151
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики. Метагалактика / Т.А. Агекян. – Москва, 1981. – 415с.
402152
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики. Метагалактика. / Т.А. Агекян. – Москва, 1966. – 374с.
402153
  Шкловский Звезды, их рождение, жизнь и смерть / Шкловский, и.С. – 2-е изд. – М., 1977. – 384с.
402154
   Звезды, туманности, галактики. – Ереван, 1969. – 296с.
402155
  Ньюкомб С. Звезды. / С. Ньюкомб. – М.-Птгр., 1923. – 240с.
402156
  Халил Зейнал Звезды. / Халил Зейнал. – М., 1962. – 144с.
402157
  Рей Г. Звезды. / Г. Рей. – М., 1969. – 168с.
402158
  Стратонов В.В. Звезды. Астрономическая популярная монография / В.В. Стратонов. – М, 1919. – 340с.
402159
  Шкловский И.С. Звезды. Их рождение, жизнь и смерть / И.С. Шкловский. – М., 1975. – 367с.
402160
  Шкловский И.С. Звезды: из рожение, жизнь и смерть / И.С. Шкловский. – 3-е изд., переработ. – М., 1984. – 384с.
402161
  Воскрекасенко С.І. Звеличую і зневажаю / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1980. – 88с.
402162
  Ибрагимова М. Звенел булат / М. Ибрагимова. – Махачкала, 1972. – 363 с.
402163
   Звени наша песня. – Томск, 1956. – 126с.
402164
   Звени наша песня. – Ярославль, 1966. – 64с.
402165
   Звени пионерская песня. – Омск, 1962. – 100с.
402166
   Звени, гитара. – Москва, 1971. – 128с.
402167
  Шестериков П.П. Звени, звонок! / П.П. Шестериков. – Минск, 1957. – 128с.
402168
  Зоненко И.Т. Звени, капель! / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1975. – 79с.
402169
  Шукурбеков Р. Звени, комуз / Р. Шукурбеков. – Фрунзе, 1962. – 180с.
402170
  Шукурбеков Р. Звени, комуз / Р. Шукурбеков. – Фрунзе, 1962. – 180с.
402171
  Уметалиев Т. Звени, комуз! / Т. Уметалиев. – М., 1982. – 254с.
402172
  Савин В.А. Звени, моя парма: стихи, поэмы, пьесы, рассказы / В.А. Савин. – Сыктывкар, 1983. – 256с.
402173
  Малишко А.С. Звенигора : Вибрані поезії / А.С. Малишко. – Київ : ДЛВ, 1959. – 367с.
402174
  Шутов И.Н. Звенигора. / И.Н. Шутов. – Х, 1955. – 372с.
402175
  Тихомиров Николай Яковлевич Звенигород / Тихомиров Николай Яковлевич. – Москва : Акад.архитектуры СССР, 1948. – 45с.
402176
  Карасаев Е.А. Звенигород / Е.А. Карасаев. – М, 1978. – 94с.
402177
   Звенигород для бизнеса и отдыха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 73 : Фото
402178
  Красновы Ю.А. и Н Звенигород и его окрестности / Ю.А. и Н Красновы, . – Звенигород, 1955. – 33с.
402179
  Боровкова С.Н. Звенигород и окрестности / С.Н. Боровкова. – 2-е доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 222с.
402180
  Бояр О.П. Звенигород: Историко-культурные памятники звенигородского края : путеводитель / О.П. Бояр, Н. Краснов, Ю. Краснов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 158с.
402181
  Лободаєв В.М. Звенигородський кіш Вільного козацтва: становлення та еволюція ідейно-організаційної структури (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-25. – (Історія ; Вип. 45)


  В статті на основі архівних документів проаналізовано діяльність одного з найбільших підрозділів Вільного козацтва. Зроблено спробу з"ясувати особливості та суперечності у розвитку вільно козачого руху
402182
  Янченко В. Звенигородські конгломератоподібні породи (текстурні особливості, умови та механізми формування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  В статті викладено результати тектонофаціальних досліджень конгломератоподібних порід звенигородського комплексу на Українському щиті. Розглянуто їх текстурні особливості, фізичні умови та механізми формування. The article presents the results of ...
402183
  Іванченко М.Г. Звенигородщина / М.Г. Іванченко, В.М. Хоменко. – Дніпропетровськ, 1969. – 51с.
402184
  Кримський А.Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного / Аг. Кримський ; [авт. передмови А.Ю. Чабан]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – XVI с., 434 с., [12] c. іл. : іл. – Відтворено з авт. макету : Аг. Кримський. Звиногородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектичного з географічною мапою та малюнками. К., 1930. – ISBN 978-966-2256-05-5
402185
  Шутов И.Н. Звенигорское солнце. / И.Н. Шутов. – Х, 1965. – 400с.
402186
  Соболев А.П. Звенит в ночи луна / Соболев А. – М, 1982. – 335с.
402187
  Горбунов М.Н. Звенит колокольчик / М.Н. Горбунов. – М, 1967. – 47с.
402188
  Даричев Д. Звенит чинара. / Д. Даричев, 1971. – 129с.
402189
  Каллас Т. Звенит, поет / Т. Каллас. – Таллин, 1980. – 352с.
402190
   Звено. – Москва, 1954. – 222с.
402191
  Куняев С. Звено / С. Куняев. – М, 1962. – 80с.
402192
  Богданов В.А. Звено / В.А. Богданов. – М, 1973. – 94с.
402193
   Звено Н. Маринич - лучшее кукурузоводческое звено Дона : Краткий рекоменд. указатель лит-ры. – Ростов-на-Дону : Ростов. гос. науч. б-ка, 1962. – 8 с. – (Равняясь на маяки ; Вып. 3)
402194
  Егоренкова Г.И. Звено связующее / Г.И. Егоренкова. – Минск, 1990. – 253с.
402195
   Звено юных пионеров. – М., 1956. – 112с.
402196
  Давыдов-Анатарии Звенят родники / Давыдов-Анатарии. – М, 1976. – 96с.
402197
  Воронин С.А. Звенят ручьи / С.А. Воронин. – Москва, 1960. – 30с.
402198
  Воронин С.А. Звенят ручьи / С.А. Воронин. – Ленинград, 1961. – 87с.
402199
  Золототрубов А.М. Звенящая волна / А.М. Золототрубов. – Мурманск, 1964. – 256с.
402200
  Ботвинник И.П. Звенящая падь / И.П. Ботвинник. – Хабаровск, 1962. – 51с.
402201
  Платонов С.З. Звенящие зори / С.З. Платонов. – Саранск, 1973. – 72с.
402202
  Чиковани С.И. Звенящий родник / С.И. Чиковани. – М., 1970. – 191с.
402203
  Тихомиров М.И. Звеньевая организация труда в колхозах / М.И. Тихомиров. – Омск : Облгиз, 1948. – 64с.
402204
  Иванова Л.П. Звеньевому / Л.П. Иванова. – М, 1988. – 775с.
402205
  Ожешко Э. Звенья : Рассказ Элизы Оржешко / Пер. с пол. Эм. З-н. – Санкт-Петербург : Изд. О-во для распространения просвещения между евреями в России ; Типо-литогр. И. Рапопорта, 1901. – 28 с.
402206
  Беличенко Ю.Н. Звенья / Ю.Н. Беличенко. – Рига, 1969. – 66с.
402207
  Атаманенко М.М. Звенья / М.М. Атаманенко. – Тула, 1976. – 64с.
402208
  Доризо Н.К. Звенья / Н.К. Доризо. – М., 1982. – 160с.
402209
   Звенья. – Саранск, 1983. – 248с.
402210
  Березкин Г.С. Звенья / Г.С. Березкин. – М, 1984. – 374с.
402211
   Звенья. – М.
1. – 1991. – 618с.
402212
   Звенья агропромышленного комплекса. – М., 1984. – 287с.
402213
  Адрианов Ю.А. Звенья времени / Ю.А. Адрианов. – Горький, 1974. – 95с.
402214
  Буканов Н.И. Звенья времени / Н.И. Буканов. – Ташкент, 1978. – 150с.
402215
  Рыбочкин А.И. Звенья жизни. / А.И. Рыбочкин. – Хабаровск, 1977. – 144с.
402216
  Ковальджи К.В. Звенья и зерна : Сборник стихотворений / К.В. Ковальджи. – Москва : Советский писатель, 1989. – 204с.
402217
  Гордейчев В.Г. Звенья лет / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1981. – 182с.
402218
  Коняев Н.И. Звенья народного хозяйства и реформа. / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1973. – 264с.
402219
  Рудов М.А. Звенья открытий. / М.А. Рудов. – Фрунзе, 1970. – 174с.
402220
  Дымшиц А.Л. Звенья памяти / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – М, 1968. – 427с.
402221
  Дымшиц А.Л. Звенья памяти / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – М, 1975. – 542с.
402222
  Прокофьев А.А. Звенья. / А.А. Прокофьев. – Л, 1972. – 135с.
402223
  Черный К.Г. Звенья. / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1972. – 255с.
402224
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
1. – 1932. – 558с.
402225
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
2. – 1933. – 697с.
402226
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
5. – 1935. – 794с.
402227
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
6. – 1936. – 845с.
402228
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV-XX вв.. – М.
8. – 1950. – 864с.
402229
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV-XX вв.. – М.
9. – 1951. – 648с.
402230
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
3-4. – 1934. – 947с.
402231
   Звенья: Книга произведений псковских литераторов. – Л., 1988. – 288с.
402232
   Зверев Серафим Александрович. 1912-1979. Выставка произведений. Москва. 1985. Живопись, графика.. – М., 1985. – 36с.
402233
  Арсеньев В.Р. Звери - боги - люди / В.Р. Арсеньев. – Москва : Политиздат, 1991. – 158с.
402234
  Вшивков Ф.Н. Звери / Ф.Н. Вшивков. – 2-е. – Симферополь, 1966. – 87с.
402235
  Айрапетьянц А.Э. Звери / А.Э. Айрапетьянц, П.П. Стрелков, И.М. Фокин. – Ленинград, 1987. – 141с.
402236
   Звери Арктики.. – Л., 1935. – 580с.
402237
  Собанских Г.Г. Звери в горах. / Г.Г. Собанских. – Барнаул, 1982. – 192с.
402238
   Звери в камне.. – Новосибирск, 1980. – 254с.
402239
  Даррелл Д. Звери в моей жизни. / Д. Даррелл. – М, 1983. – 175с.
402240
  Малышев А.А. Звери в плену. Невыдум. истории. / А.А. Малышев. – Ставрополь, 1972. – 48с.
402241
  Смирин В.М. Звери в природе / В.М. Смирин, Ю.М. Смирин. – М., 1991. – 256с.
402242
  Акивис Д.С. Звери в цирке / Д.С. Акивис. – Москва, 1970. – 46с.
402243
  Акивис Д.С. Звери в цирке / Д.С. Акивис. – Москва
2. – 1971. – 55с.
402244
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – М.-Л.
1. – 1928. – 631с.
402245
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – М.-Л.
2. – 1931. – 776с.
402246
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – Москва-Ленинград
3. – 1935. – 752с.
402247
  Кузнецов Н.В. Звери и птицы / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1947. – 68с.
402248
  Савинов В.Н. Звери и птицы Алтая. / В.Н. Савинов. – Барнаул, 1964. – 135с.
402249
  Земский В. Звери и птицы Антарктики / В. Земский. – Одеса : Одесское областное изд-во, 1955. – 75с.
402250
  Кузнецов Э.Д. Звери и птицы Евгения Чарушина / Э.Д. Кузнецов. – М., 1983. – 159с.
402251
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – М., 1940. – 200с.
402252
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МОИП, 1950. – 204с. – (Среди природы ; Вып. 31)
402253
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – М., 1967. – 176с.
402254
  Динникъ Н.Я. Звери Кавказа / Н.Я. Динникъ. – Тбилисъ
Ч. 1 : Китообразные и копытные. – 1910. – 247с.
402255
   Звери Казахстана.. – Алма-Ата, 1953. – 536с.
402256
  Кузнецов Б.А. Звери Киргизии / Б.А. Кузнецов. – Москва, 1948. – 213с.
402257
  Молюков М.И. Звери Красной книги СССР. / М.И. Молюков, О.Л. Россолимо. – М., 1989. – 190с.
402258
   Звери Ленинградской области : (Фауна, экология и практическое значение). – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 360с.
402259
  Семенов-Тян-Шанский Звери Мурманской области. / Семенов-Тян-Шанский. – Мурманск, 1982. – 176с.
402260
  Заянчковский И.Ф. Звери начеку. Органы чувств и поведение животных / И.Ф. Заянчковский. – Москва, 1974. – 240с.
402261
  Тимофеев В.В. Звери нашей области. / В.В. Тимофеев. – Иркутск, 1949. – 96с.
402262
  Романов А.Н. Звери не умирают / А.Н. Романов. – Кишинев, 1965. – 114с.
402263
  Прусайтс Я.А. Звери семейства Canidae Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Прусайтс Я.А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 24л.
402264
  Строганов У С. Звери Сибири насекомоядные / У С. Строганов. – М., 1957. – 268с.
402265
  Строганов С.У. Звери Сибири хищные / С.У. Строганов. – М., 1962. – 459с.
402266
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – М.-Л.
4. – 1940. – 615с.
402267
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – М.-Л.
5. – 1947. – 809с.
402268
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – Москва-Ленинград
6. – 1948. – 559с.
402269
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – М.-Л.
7. – 1950. – 706с.
402270
   Звери СССР и прилежащих стран.. – М.
Т. 9. – 1957. – 756с.
402271
  Виноградов Б.С. Звери Таджикистана,их жизнь и значение для человека / Б.С. Виноградов, Е.Н. Павловский, К.К. Флеров. – М-Л, 1935. – 276с.
402272
  Барабаш-Никифоров Звери юго-восточной части Черноземного центра / Барабаш-Никифоров. – Воронеж, 1957. – 371с.
402273
  Иорданский В.Б. Звери, люди, боги. / В.Б. Иорданский. – М., 1991. – 317с.
402274
  Формозов А.Н. Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания / А.Н. Формозов. – М., 1976. – 310с.
402275
  Дацкевич В.А. Звери. / В.А. Дацкевич. – Минск, 1976. – 95с.
402276
  Воробьев Б.Я. Звери. Скульптор Б. Воробьев / Б.Я. Воробьев. – Ленинград, 1962. – 13с.
402277
  Кекушев Н.Л. Звериада / Н.Л. Кекушев. – М, 1991. – 173с.
402278
  Жуков Борис Звериная депортация : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 122-128 : Фото
402279
  Старикович С.Ф. Зверинец у крыльца. / С.Ф. Старикович. – М., 1982. – 237с.
402280
  Пучков А. Зверинец. / А. Пучков. – Л., 1926. – 68с.
402281
  Каманин И. Зверинецкие пещеры в Киеве / И. Каманин, 1914
402282
  Формозов А.Н. Зверинные гнезда, норы и логовища / А.Н. Формозов. – М.-Л., 1930. – 96с.
402283
  Евер Й. Звериные тропы и птичьи пути / Й. Евер. – Москва : Мир, 1972. – 200с.
402284
  Шкурко Александр Иванович Звериный стиль в искусстве и культуре Лесостепной Скифии (VII-III вв. до н.э.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Шкурко Александр Иванович ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1975. – 19 с. – Бібліогр.:с.16
402285
  Корепанов Кронил Иванович Звериный стиль в искусстве племен Среднего Поволжья и Прикамья в VII-III в.в. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Корепанов Кронил Иванович; Московский гос. ун-т. – М., 1980. – 23л.
402286
  Стрельбицький М.П. Звернення / М.П. Стрельбицький. – Одеса : Маяк, 1979. – 80 с.
402287
  Скрипкіна О. Звернення : поезія: вірш // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 6. – С. 141
402288
  Томенко М. Звернення [голови парлам. комітету з питань свободи слова та інформації] до Верховної Ради України: // Голос України, 2002. – 15 жовтня


  В зв"язку з відмовою Президента України від погодження кандидатури на посаду голови Нац. ради України з питань телебачення і радіомовлення
402289
  Ющенко В. Звернення [канд. на пост Президента України] до владик, духовенства, чернецтва і вірних Української православної церкви // За нашу Україну, 2004
402290
  Ющенко В. Звернення [Президента України] Віктора Ющенка до українського народу з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут // Нація і держава, 2005
402291
   Звернення Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік до парламентів і урядів усіх держав світу.. – К., 1960. – с.
402292
  Ющенко В. Звернення Віктора Ющенка до громадян // Високий замок, 2004


  [Щодо вільного вибору у другому турі президент. виборів 21 листоп. 2004 р.]
402293
  Висоцький В.І. Звернення Всеукраїнського адвокатського форуму щодо основних концептуальних засад реформування адвокатури України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 4-7
402294
   Звернення Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка до магістрату Відня, ректорату Віденського університету та посольства України в Австрії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 7


  З приводу провокативних звинувачень Івана Франка в антисемітизмі.
402295
  Литвин В. Звернення Голови Верховної Ради України до співвітчизників з нагоди Дня Конституції України . // Голос України, 2004. – 26 червня
402296
  Дячок Т.О. Звернення громадян - шлях до вирішення гострих суспільно значущих проблем // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 148-149
402297
  Каменська Н. Звернення громадян податкові органи будуть розглядати по-новому // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (6). – С. 20-26.
402298
  Рум"янцева В. Звернення громадян України до Європейського Суду з прав людини: огляд стану // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.145-146. – ISSN 0132-1331
402299
  Займоглу Ферідун Звернення до Бога : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 62--65. – ISSN 0320-8370
402300
   Звернення до всіх колгоспників і колгоспниць, робітників і робітниць радгоспів, працівників МТС, науково-дослідних інститутів, дослідних станцій, до агрономів і зоотехніків, до всіх працівників і сп. – К., 1956. – 16с.
402301
  Буроменський Михайло Звернення до Європейського Суду з прав людини : (практика Суду і особливості українського законодавства) // Права людини : інформаційно-аналітичний бюлетень: спеціальний випуск / Харківська правозахисна група. – Харків, 2000. – № 14 : Звернення до Європейського суду з прав дюдини (практ. суду і особл. укр. законод.)/ М.Буроменський. – С.1-32. – ISBN 966-03-1102-8
402302
   Звернення до населення окупованих районів України., 1943. – 15с.
402303
   Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, музейних працівників, письменників, художників, громадськості України та української діаспори / І. Ліховий, А. Гайдамака, Л. Брюховецька, П. Мовчан, М. та ін. Біляшівський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 листопада (№ 46). – С. 2


  Звернення щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт у Національному музеї Тараса Шевченка. Серед авторів звернення професор КНУ імені Тараса Шевченка Юрій Ковалів.
402304
   Звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, музейних працівників, письменників, художників, громадськости України та української діаспори // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 листопада - 3 грудня (№ 48). – С. 7


  Протест проти того, що відбувається сьогодні з Національним музеєм Тараса Шевченка у Києві і вимога припинити його руйнування.
402305
  Шкуліпа А.Г. Звернення до радості / А.Г. Шкуліпа. – К., 1983. – 54с.
402306
  Кресина И.А. Звернення до російських учених та інтелігенції / И.А. Кресина, А.В. Кресин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 5
402307
   Звернення до співвітчизників // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. обкладинка
402308
  Васюник Іван Звернення до української інтелігенції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 7. – ISSN 1810-2131
402309
  Левченко К.Б. Звернення до читачів // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 2 : рис.
402310
   Звернення Національної екологічної ради України щодо формування національного процесу "Довкілля для України" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 4
402311
  Ющенко В. Звернення Президента України з нагоди Х річниці грошової реформи в Україні // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 2-3
402312
  Севрук О. Звернення прокурора до суду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 100-105.
402313
  Грищенко А. Звернення стягнення на майнові авторські та суміжні права як предмет застави // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 18-24
402314
  Фелів О. Звернення стягнення на предмет іпотеки за правом України та Федеративної Республіки Німеччини // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 64-69.
402315
  Ляшенко Р.О. Звернення та приведення судового рішення до примусового виконання: від теоретичних концепцій до законодавчого закріплення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 224-227


  У статті розкривається поняття "звернення судового рішення до виконання", "приведення судового рішення до примусового виконання". Зроблені теоретичні висновки та пропозиції про законодавчу регламентацію даних процесуальних інститутів.
402316
   Звернення українських письменників у зв"язку з агресією Російської Федерації на територію України / В. Баранов, Л. Голота, Ю. Дорошенко, Р. Іваничук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 10). – С. 2
402317
   Звернення української фракції центру Університету св. Володимира до українськкого студентства із закликом записуватися до студентського куреня Українських січових Стрільців // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 73. – ISBN 978-966-2133-35-6
402318
   Звернення учасників Всесоюзної наради працівників МТС, скликаної ЦК КПРС і Радою Міністрів СРСР.. – К., 1954. – 16с.
402319
   Звернення учасників Пленуму ЦК КП України до всії колгоспників і колгоспниць.... – Київ, 1961. – 63 с.
402320
  Мазак Я. Звернення фізичних та юридичних осіб безпосередньо до Конституційного Суду Словацької Республіки / Я. Мазак, Е. Барань // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.76-81
402321
   Звернення Центрального Комітету Всесоюзної Комуністичної партії /більшовиків/ до всіх виборців.... – К., 1938. – 14с.
402322
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії /більшовиків/ Укарїни до всіх виборців.... – К., 1947. – 31с.
402323
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу до всіх виборців.... – К., 1954. – 16с.
402324
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу і Ради Міністрів Союзу РСР до колгоспників.... – К., 1957. – 20с.
402325
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу і Ради Міністрів Союзу РСР до колгоспників.... – К., 1958. – 31с.
402326
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Укарїни до всіх виборців.... – К., 1958. – 20с.
402327
   Звернення Центрального Комітету КПРС до партії, до радянського народу. – К, 1974. – 16с.
402328
  Гундорова Т. Звернутись до звичайної людини. Тарас Шевченко - феменіст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 11


  Тарас Шевченко - феменіст.
402329
  Фрейхен П. Зверобои залива Мелвилла. / П. Фрейхен. – М, 1961. – 232с.
402330
  Купер Д.Ф. Зверобой / Д.Ф. Купер. – М, 1989. – 462с.
402331
  Чистых Борис Зверобой класса люкс / Чистых Борис, Чанселлор Дэвид // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 130-140 : фото
402332
  Купер Д.Ф. Зверобой, или первая тропа войны : Роман / Д.Ф. Купер. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 477с.
402333
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1948. – 604с.
402334
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Киев : Молодь, 1954. – 520 с.
402335
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1955. – 575с.
402336
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1970. – 467 с.
402337
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1975. – 412с.
402338
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1981. – 528с.
402339
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1981. – 464с.
402340
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – К, 1982. – 518с.
402341
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1982. – 317с.
402342
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1982. – 317с.
402343
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Фрунзе, 1982. – 477с.
402344
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1983. – 477с.
402345
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Харьков, 1986. – 448с.
402346
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1987. – 462с.
402347
  Купер Дж.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : роман / Дж. Ф. Купер. – Москва : АСТ, 2003. – 416 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-017965-0
402348
  Вастеров Н.Г. Звероводство / Н.Г. Вастеров. – Москва : Изд-во Центрсоюза, 1961. – 272с.
402349
  Ильина Е.Д. Звероводство / Е.Д. Ильина, А.Д. Соболев. – М., 1990. – 271с.
402350
   Звероводство.. – М., 1953. – 560с.
402351
   Звероводство.. – 3-е изд., перер. и доп. – М., 1959. – 576с.
402352
  Паничев А.М. Зверовые солонцы Сихотэ-Алиня. / А.М. Паничев. – Владивосток, 1987. – 204с.
402353
  Хапилин К. Зверодухи // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 0868-488Х


  Так художник Петров-Водкин называл людей, стоящих между ското- и духочеловеками. Именно за их души идет мировая борьба между силами добра и зла
402354
  Курек Н.С. Звероподобное поведение. Линии Аристотеля и Фрейда // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 1 (январь-февраль). – С.104-116. – ISSN 0236-2007
402355
  Толстая Т. Зверотур : Эссе // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 12. – С. 151-160. – ISSN 1130-6545
402356
  Сычников В.Н. Зверства английских интервентов в Тукменистане в 1918-20 гг. / В.Н. Сычников. – Ашхабад, 1954. – 30с.
402357
   Зверства немецких захватчиков.. – М., 1943. – 48с.
402358
   Зверства немецких оккупантов в Кабарде.. – Нальчик, 1945. – 87с.
402359
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
4. – 1942. – 63с.
402360
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.
5. – 1942. – 88с.
402361
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
9. – 1943. – 48с.
402362
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.
10. – 1943. – 71с.
402363
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
12. – 1944. – 64с.
402364
  Аброськин С.В. Зверства фашистов в Воронежской области / С.В. Аброськин. – Москва, 1943. – 48с.
402365
  Аброськин С.В. Зверства фашистов в Воронежской области. / С.В. Аброськин. – Москва, 1948. – 48с.
402366
  Охріменко Світлана Звертання : конспект уроку в 9 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
402367
  Загнітко Лариса Звертання в українській мові: формально-граматичні та семантичні вияви // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 85-93. – Бібліогр.: Літ.: с.93; 11 п. – ISSN 1728-9572
402368
  Корнійко І.В. Звертання як динамічний засіб вираження зверненості мовлення (на матеріалі німецької мови) : Автореф. дис... канд. філолог. наук: 10.02.04. / Корнійко І.В.; КДЛУ. – Київ, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
402369
  Стельмах Б. Звертання як елемент мовного етикету у творчості Агатангела Кримського // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 283-289. – ISSN 2304-9383
402370
  Рудько Л.П. Звертання як компонент загальної системи крмунікативно-прагматичних засобів п"єси // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 350-354. – ISBN 978-966-581-958-5
402371
  Чухно А.А. Звершення і перспективи // Веч. Київ, 1976. – 17 квітня
402372
  Шаркади И. Зверь с хутора / И. Шаркади. – Москва : Художественная литература, 1987. – 300, [2] с. – В изд. также: Смерть врача / Д. Фекете. 20 часов : [Повести] : пер. с венг. / Ф. Шанта. – (Серия "Новый мир")
402373
  Хаткевич Василий Зверьки, которые охотились на динозавров : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 4 : Іл.
402374
  Гали М. Звзда надежды / М. Гали. – Уфа, 1977. – 127с.
402375
  Кудрявцев Лев Звивисті стежки Нестора Махна // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 205-209. – ISSN 0869-3595
402376
  Шеренговий О.Г. Звинувачувані не підсудні. / О.Г. Шеренговий. – Одеса, 1989. – 200с.
402377
  Муковський І.Т. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої Світової війни / І.Т. Муковський, О.Є. Лисенко; За ред. В.Д.Конашевича. – Київ : Книга пам`яті України, 1997. – 568с. – ISBN 5-88500-041-7
402378
   Звитяга мужніх.. – Ужгород, 1969. – 116с.
402379
   Звитяга працею // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 183-185. – ISSN 0869-3595
402380
   Звитяга.. – Львів, 1985. – 327с.
402381
  Жулавский Ю. Звитяжець / Ю. Жулавский. – К., 1927. – 324с.
402382
  Рудь П.С. Звитяжна молодість / П.С. Рудь. – К., 1960. – 68с.
402383
  Ляхоцький Володимир Звитяжний шлях, високість духу : Київському державному інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука виповнюється 70 // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 5. – ISSN 0868-9644
402384
   Звитяжниці : Жінки - Герої Радянського Союзу в боях за Україну в роки Великої Вітчизняної Війни / Є.В. Сафонова, В.Я. Галаган, Г.В. Данилко, З.О. Сільченко; [Сафонова Є.В., Галаган В.Я., Данилко Г.В., Сільченко З.О.] ; Організація ветеранів України. – Київ : Україна, 1995. – 247с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: Авт. зазн. на звороті тит. арк. – ISBN 5-319-01372-8
402385
   Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України : документально-художня дилогія / [ упор.: І.В. Малінкін, М.А. Мелешко, О.С. Рибка; авт. проекту і відп. ред. О.С. Рибка; гол. ред. В.В. Пасак ]. – Фастів : Поліфаст, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-7758-70-7
402386
  Лавренчук Володимир Звитяжцем - через три віки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
402387
  Мілер В. Звичаєва корупція? : Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі / В. Мілер, О. Гределанд, Т. Кошечкіна; Пер. з англ. Д.Скляренко. – Київ : К.І.С., 2004. – 328с. – ISBN 966-8039-38-6


  На основі широкого кола маловідомих документів та літератури висвітлюється процес міжнародно-інформаційної діяльності різних форм Української державності 1917-1923 рр.
402388
  Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Кононенко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 197л. – Бібліогр. : л.182-197
402389
  Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини : автореф. дис. ... канд.юрид. наук : 12.00.11 / Кононенко В. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр. :9 назв.
402390
   Звичаєве міжнародне гуманітарне право. Норми // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 7-16. – ISSN 1814-3385


  Українською мовою звичаєві норми міжнародного гуманітарного права публікуються вперше. Цей переклад здійснено для спеціального випуску "Українського часопису міжнародного права"(2006 рік), присвяченого міжнародному гуманітарному праву та підготовленого ...
402391
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право : Навч. посібник / Н.Є. Толкачова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 367с. – ISBN 966-594-619-6
402392
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Є. Толкачова; КНУТШ. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Київський університет, 2006. – 367с. – різні обкладинки. – ISBN 966-594-833-4
402393
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право в системі соціально-ціннісних установлень і нормативного регулювання відносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 33-41. – (Правознавство ; Вип. 375)
402394
  Івановська О.П. Звичаєве право в Україні : етнотворчий аспект : навчальний посібник / О.П. Івановська. – Київ : ЕксОб, 2002. – 263 с. – ISBN 966-7769-15-1
402395
  Гошко Юрій Звичаєве право населення Українських Карпат та Прикарпаття XIV-ХІХ ст. / Гошко Юрій; НАНУ. Ін-тут народознавства НАНУ. – Львів : Ін-тут народознавства НАНУ, 1999. – 336с. – ISBN 966-02-0672-0
402396
  Гримич М. Звичаєве право у дослідженнях Олександра Кістяківського // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С. 28-33
402397
  Шевченко О.О. Звичаєве право України IX - XIX століть / О.О. Шевченко. – Київ : [б. в.], 2012. – 199, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2254-30-3
402398
  Толкачова Н. Звичаєве право України: особливості розвитку // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 152-178


  Показано особливості українського права як самобутньої, самодостатньої та оригінальної правової системи, яка хоч і зазнала своєрідних впливів, проте еволюціонувала за внутрішніми закономірностями. Звичаєве право репрезентується як регулятор поведінки ...
402399
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право України: особливості розвитку / Н. Толкачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 105-113. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Показано особливості українського права як самобутньої, самодостатньої та оригінальної правової системи, яка хоч і зазнала своєрідних впливів, проте еволюціонувала за внутрішніми закономірностями. Звичаєве право репрезентується як регулятор поведінки ...
402400
  Малютіна І.П. Звичаєве право українського народу за матеріалами історико-юридичних пам"яток X-XIX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 450-457.
402401
  Малютіна І.П. Звичаєве право українців в історико-етнологічних дослідженнх XVIII-XIX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 442-456.
402402
  Гримич М. Звичаєве право українців у дослідженнях Івана Франка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 12. – С.4-8
402403
  Крикун Ю.С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років : Автореферат дис. ...канд.істор. наук 07.00.05-Етнологія / Крикун Ю.С.КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібл.:3 назви
402404
  Крикун Ю.С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Крикун Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 213л. – Бібліогр. : л.188-213
402405
  Киндюк Б.В. Звичаєве право як джерело лісового законодавства в українських землях у XIV-XVII століттях // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 90-95
402406
  Івановська О. Звичаєве право: методологія, джерельна база, текстологія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 332-337


  У статті здійснюється спроба дефініцій народознавчих термінів. Розглядається звичаєва культура українського етносу: витоки; механізми соціалізації; закріплення в народнопоетичному тексті. В статье осуществляется попытка дефиниций народоведческих ...
402407
  Панасюк О.Т. Звичаєве регулювання трудових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62-63. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядається місце звичаєвого права та трудових звичаїв у системі трудового права. Можливість та умови застосування звичаєвого права та звичаїв визначаються особливостями правової системи країни, її культурними та національними традиціями. Таке ...
402408
  Гримич М.В. Звичаєве цивільне право українців XIX - початку XX століття / М.В. Гримич ; КНУТШ. – Київ : Арістей, 2006. – 560 с. – ISBN 966-8458-84-2
402409
  Гримич М.В. Звичаєве цивільне право українців XIX - початку XX століття / М.В. Гримич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Арістей, 2010. – 559, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 535-555 та в прим. с. 458-534. – ISBN 966-8458-84-2
402410
  Морозов А.Ю. Звичаєве, моральне, етичне в контексті інтуїтивного досвіду // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 15-20. – ISSN 2226-3209
402411
  Артюх Л. Звичаєві забобони, пов"язані з хлібом: традиції і сучасне побутування // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 6 (340) листопад - грудень. – С. 7-14. – ISSN 0130-6936
402412
  Івановська О. Звичаєві засади соціалізації молоді в Україні // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 179-187. – ISBN 978-966-349-240-7
402413
  Мазуркевич О.П. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців (XIX - початку XX ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Мазуркевич Ольга Павлівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
402414
  Андрейків А. Звичаєві норми як елемент нормативної системи міжнародного права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 129-138. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
402415
  Лобода Ю.П. Звичаєво-правова культура українського народу як наукова проблема теоретико-правової юриспруденції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 28-34. – (Право. Економіка. Управління)
402416
  Гримич Марина Віллівна Звичаєво-правова традиційна культура українців XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.05 / Гримич М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 30 с. – Бібліогр.: 23 назв.
402417
  Гримич Марина Віллівна Звичаєво-правова традиційна культура українців XIX - початку XX ст. : дис. ... доктора істор. наук: 07.00.05 / Гримич Марина Віллівна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 410 л. – Бібліогр.: л. 372 - 410
402418
  Коваленко Т.О. Звичаєво-правове регулювання земельних відносин на території України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 63-73
402419
  Гладких М.І. Звичаї / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 146. – ISBN 966-642-073-2
402420
  Метаксас Воспоритис Звичаї будуїнів / Константинос Метаксас Воспоритис. – Афіни : Нефелі, 1988. – 159, [ 6 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – (Наша прозова традиція ; 18). – ISBN 960-211-007-4
402421
   Звичаї в селі Забрідді та по де-яких інших, недалеких від цього села місцевостях Житомирського повіту на Волині.. – Житомир, 1920. – 160с.
402422
  Бедрій М. Звичаї ділового обороту в історії українського права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 4 (208). – С. 11-14
402423
  Гаєвська Т.І. Звичаї і обряди звичаєвого права Київської Русі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 29. – С. 155-161. – ISSN 2225-7586
402424
  Нікіша Д.О. Звичаї морських торговельних портів // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 5 (65). – С. 47-50
402425
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / О. Воропай. – Мюнхен : Українське вид-во
Ч.1. – 1958
402426
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / О. Воропай. – Мюнхен : Українське вид-во
Ч.2. – 1966
402427
  Воропай Олекса Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис. [В 2-х т.] / Воропай Олекса. – Репринтне видання. – Київ : Оберіг. – ISBN 5-333-01093-5
Том 1. – 1991. – 455с. – Вихід. дані оригіналу: Мюнхен: Українське видавництво, 1958
402428
  Воропай Олекса Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис. [У 2-х т.] / Воропай Олекса. – Репринтне видання. – Київ : Оберіг. – ISBN 5-333-01095-1
Том 2. – 1991. – 447с. – Вихід. дані оригіналу: Мюнхен: Українське видавництво, 1960
402429
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / О. Воропай. – Київ : Оберіг, 1993. – 602с. – ISBN 5-87168-028-3
402430
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / Олекса Воропай. – Харків : Фоліо, 2004. – 508c. – (Перлини української культури). – ISBN 966-03-2569-X
402431
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / Олекса Воропай. – Київ : Велес, 2005. – 528с. – (Перлини української культури). – ISBN 966-8263-16-2
402432
  Небесна З. Звичаї при народженні дитини на Бойківщині. Динаміка змін в обрядовості ХХ-ХХІ століть // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 40-46. – ISSN 0130-6936
402433
  Щербак С.В. Звичаї та обряди в конфліктах української драматургії першої половини XIX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 210-213. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Досліджується роль, яку відіграли народні звичаї, традиції і свята в українській драматургії першої половини ХІХ ст. в залежності, зокрема, від її жанру.
402434
  Мовна У.В. Звичаї та обряди українських пасічників Карпат і Прикарпаття (друга половина XIX - початок XX століття) : [монографія] / Уляна Мовна ; НАНУ ; Ін-т народознавства ; [відп. ред. Павлюк С. ; ред. Горбаль М.]. – Львів : [Афіша], 2006. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 170-192. – ISBN 966-02-4134-8
402435
  Артюх Л.Ф. Звичаї українців у народному календарі / Лідія Артюх ; [фотогр.: Л. Буханська та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2012. – 223, [1] с. : фотогр. – Авт. зазнач. на додатк. тит. арк. – Бібліогр.: с. 223. – ISBN 978-966-8137-93-8
402436
  Смітюх А.В. Звичаї як джерело права в контексті нового законодавства України (перспективи застосування господарськими судами) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.344-348. – ISBN 966-7784-65-7
402437
  Крижановський О. Звичаї, обряди й розваги у стародавній Індії та Китаї. З циклу "Культура та релігія Стародавнього Сходу" // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 51-54.
402438
  Лондон Дж. Звичай білої людини = The white man"s way / Джек Лондон. – Видакнз парал. текстом. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-03-4020-6
402439
  Пахолок С. Звичай гостинності в родильній обрядовості українців західних областей // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 25. – С. 64-70
402440
  Кваша В. Звичай Діань і його значення для регулювання земельних відносин у сучасному Китаї // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 12 (216). – С. 49-51
402441
  Стрілець О.М. Звичай ділового обороту та суміжні категорії за законодавством України // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 107-111


  У статті досліджується законодавче регулювання звичаю ділового обороту та суміжних категорій (узвичаєння, заведеного порядку) в Україні.
402442
  Матвійчук Н.М. Звичай людей злонравних / Н.М. Матвійчук. – К., 1986. – 120с.
402443
  Ковальчук Н. Звичай міжнародної торгівлі як джерело міжнародного приватного права // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 250-257. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
402444
  Радутний О.Е. Звичай як джерело кримінального права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 130-135. – ISSN 1563-3349
402445
  Передерієв Є. Звичай як джерело права в міжнародному публічному і приватному праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 18-21.
402446
  Потапова О.В. Звичай як джерело регулювання діяльності торговельних морських портів // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 60-68
402447
  Мороз З.П. Звичайна дівчина / З.П. Мороз. – К., 1946. – 33с.
402448
  Юферев Д.В. Звичайна легенда. / Д.В. Юферев. – К., 1964. – 383с.
402449
  Дзюба І.М. Звичайна людина чи міщанин / І.М. Дзюба. – Київ, 1959. – 277с.
402450
  Бурлак В.М. Звичайна неділя / В.М. Бурлак. – Київ, 1981. – 192 с.
402451
  Корепанов О.Я. Звичайна прогулянка / Олексій Корепанов // Жадані пороги землі / О.М. Дурєєв. – Київ : Молодь, 1991. – С. 45-157
402452
  Собко В.М. Звичайне життя : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 338с.
402453
  Лур"є Н.Г. Звичайне життя. / Н.Г. Лур"є. – К., 1936. – 176с.
402454
  Тимошенко Наталія Звичайне хамство // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-13. – ISSN 0130-5212
402455
  Кралюк П. Звичайний (анти)фашизм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 74). – С. 5
402456
  Донскіс Л. Звичайний фашизм // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 16 (336). – С. 33. – ISSN 1996-1561


  Російський фашизм є породженням ментальності кримінального світу, що поширюється на політичний клас, ЗМІ та більшість дипломатів.
402457
  Брюгген В.О. Звичайний хліб мистецтва / В.О. Брюгген. – Київ, 1969. – 251с.
402458
  Гребенча М.К. Звичайні диференціальні рівняння / М.К. Гребенча. – К., 1939. – 316с.
402459
  Шкіль М.І. Звичайні диференціальні рівняння : навч. посібник / М.І. Шкіль, М.А. Сотніченко. – Київ : Вища школа, 1992. – 303с. – ISBN 5-11-004056-7
402460
   Звичайні долі.. – Харків, 1976. – 207с.
402461
  Фоменко В. Звичайні люди / В. Фоменко. – К, 1950. – 81с.
402462
  Иванов А.А. Звичайні пригоди "олімпійця" Михайла Єнохіна / А.А. Иванов. – К., 1980. – 160с.
402463
  Журахович С.М. Звичайні турботи / С.М. Журахович. – К., 1960. – 240с.
402464
  Ільченко О. Звичні речі // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 5-8. – ISSN 0585-8365
402465
   Звід документів кадрового діловодства : Практичний посібник. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : КНТ, видавництво, 2007. – 912с. – ISBN 966-373-009-9
402466
   Звід законів Української РСР.. – К.
2. – 1982. – 537с.
402467
   Звід законів Української РСР.. – К.
5. – 1982. – 837с.
402468
   Звід законів Української РСР.. – К.
3. – 1986. – 811с.
402469
   Звід законів Української РСР.. – Київ : Політвидав України
6. – 1987. – 447с.
402470
   Звід законів Української РСР.. – Київ : Політвидав України
7. – 1987. – 521с.
402471
   Звід законів Української РСР.. – Київ : Політвидав України
8. – 1987. – 889с.
402472
   Звід законів Української РСР.. – К.
9. – 1988. – 253с.
402473
   Звід кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-671-3
Т. 1. – 2009. – 632 с.
402474
   Звід кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-693-5
Т. 2. – 2009. – 488с.
402475
   Звід кодексів України : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 978-966-611-704-8
Т. 4. – 2009. – 344 с.
402476
  Блажівська О.Є. Звід місцевих законів західних губерній як пам"ятка кодифікації цивільного законодавства на українських землях // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 3 (149). – С. 60-68
402477
   Звід пам"яток історії та культури України : енциклопедичне видання : у 28 т. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – ISBN 966-95478-1-4
Київ. Кн. 1, ч. 1 : А - Л / ред. кол. тому: П. Тронько (відп. ред.) [та ін.]; [упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова]. – 1999. – 608 c.
402478
   Звід пам"яток історії та культури України: Полтавська область, Новосанжарський район = Register of monuments of history and culture of Ukraine: Poltava region, Novosangarsky district. – Полтава : Дивосвіт, 2007. – 178 c. – ISBN 978-966-7891-76-3
402479
   Звід правил належної практики виборів : Керівні принципи та пояснювальна доповідь, ухвалені Венеціанською комісією на 52-й сесії (Венеція, 18-19 жовтня 2002 року). – Cтрасбург, 2002. – 40 с.
402480
  Карпова Л.О. Звідки береться культура? / Л.О. Карпова. – К., 1990. – 43с.
402481
  Михайленко М.М. Звідки береться сила / М.М. Михайленко. – Київ, 1966. – 74с.
402482
  Кохан Настя Звідки беруться гроші // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 28-30
402483
   Звідки беруться тітушки? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 223). – С. 5


  Людей певного типажу - спортивного вигляду, які часто виконують роль найманих провокаторів, а також співробітників владних силових структур у цивільному, почали називати тітушками.
402484
  Смоляна Іванна Звідки в Україні пальми? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 69. – ISSN 0130-5212
402485
  Кунов Звідки взялася релігія / Кунов. – Х-К, 1931. – 134с.
402486
   Звідки єсть пішли Буші // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 14. – С. 34


  [Генеалогія роду. ]
402487
   Звідки злітає "Антей".. – К., 1966. – 107с.
402488
  Кодлюк Я. Звідки книжка до нас прийшла / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 9 (390). – С. 45-49
402489
  Бобров С.М. Звідки лінія / С.М. Бобров. – К, 1970. – 206с.
402490
  Наконечний Р. Звідки назва міста "Київ" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-30
402491
  Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або Сила м"якого знака // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Укр. прес-група, 2011. – С. 144-155. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
402492
  Тюрін С. Звідки та куди йде рейд? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 32-34.
402493
  Фоменко В. Звідки ця назва? / В. Фоменко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 104с.
402494
  Грабовський С. Звідкіля взялися "соціал-націонали"? або Чому праця Леніна "До питання про національності або про "автономізацію" була заборонена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 квітня (№ 74). – С. 5
402495
  Яковлев О.С. Звідкіля тече Сріблянка / О.С. Яковлев. – К., 1930. – 48с.
402496
  Красюк Сергій Звідкіль береться старість? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 18-19 : Фото
402497
   Звідомлення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України та Кабінета виучування Поділля з 1.10.26 р до 1.10.27 р.. – Вінниця, 1927. – 8с.
402498
  Окиншевич Л.О. Звідомлення Л.О. Окнишевича про відрядження до Москви / Л.О. Окиншевич. – 30с.
402499
   Звідомлення про закордонну наукову подорож акад.М.Крилова до Західної Європи. – Київ, 1927. – 9 с.
402500
   Звідомлення соціально-економічного відділу Української Академії наук.. – 12с.
402501
   Звідомлення товариства дослідників української історії, письменства та мови у Ленінграді.. – К., 1927. – 21с.
402502
   Звідомлення Української Академії наук у Києві за 1924 рік.. – Київ : З друкарні Української АН, 1925. – 94с.
402503
  Ільїна В.М. Звідти важко повертаються або не повертаються взагалі / В.М. Ільїна, В.І. Добрянський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 9-11 : фото
402504
  Мотрич К. Звізда полин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С.56-63. – ISSN 0130-5263
402505
  Мотрич Катерина Звізда Полин : Повість. оповідання / Мотрич Катерина. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 196с. – ISBN 966-7276-75-9
402506
  Мотрич Катерина Звізда Полин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-63. – ISSN 0130-5263
402507
  Лубківський Р.М. Звіздар / Р.М. Лубківський. – К., 1977. – 247с.
402508
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення аід кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки з законодавстві зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 274-277. – (Право. Економіка. Управління)
402509
  Руденко П. Звільнення в умовах трудового спору // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-23
402510
  Письменський Є.О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років: проблеми і перспективи вдосконалення законодавчої регламентації // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 267-271. – ISBN 978-966-458-403-3
402511
  Письменський Євген Звільнення від відбування покарання з випробуванням: окремі аспекти законодавчого регулювання та практики застосування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 113-117.
402512
  Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 92-97
402513
  Савченко А. Звільнення від кримінальної відповідальності в Україні та США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 121-123..
402514
  Акімов М. Звільнення від кримінальної відповідальності за захоплення заручників // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.50-55
402515
  Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за новим КПК : монографія / Губська О.А. – Київ : НВП "ІНТЕРСЕРВІС", 2013. – 155, [1] с. – Бібліогр.: с. 136-155. – ISBN 978-966-8934-17-5
402516
  Шамара О. Звільнення від кримінальної відповідальності за участь у терористичній діяльності // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
402517
  Дудоров Олександр Звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування: порівняльно правова характеристика / Дудоров Олександр, Письменський Євген // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 46-52
402518
  Устимиенко В.В. Звільнення від кримінальної відповідальності й покарання на підставі акта про помилування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.154-161. – ISSN 0201-7245
402519
  Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх = Із застосуванням примусових заходів виховного характеру // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 54-58
402520
  Ковітіді О. Звільнення від кримінальної відповідальності при вчиненні ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С.89-94
402521
  Лихова С. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за ч. З ст. 175 КК України (порівняльно-правовий аналіз законодавства країн-учасниць Європейського Союзу) / С. Лихова, В. Топчій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-96.
402522
  Клименко В. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"зку із закінченням строків давності (проблемні питання) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 145-151
402523
  Матюшенко Р. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.99-101. – ISSN 0132-1331
402524
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки в законодавстві зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 274-277. – (Право. Економіка. Управління)
402525
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки у вітчизняному законодавстві дорадянського періоду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 164-168. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
402526
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки: історико-правовий аспект вітчизняного криміналшьного законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 41-49
402527
  Ковітіді О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності за злочини. вчинені у неповнолітньому віці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.121-125. – ISSN 0132-1331
402528
  Багірлі Кенуль Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням терміну давності (деякі аспекти Кримінального кодексу Айзербайджанської Республіки) // Персонал : журнал інтелектуальної еліти : науковий журнал / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 1 (149). – С. 86-91. – ISSN 0868-8893
402529
  Вознюк А.А. Звільнення від кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій поняття, види, підстави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 133-138.
402530
  Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Золотарьов А.І.; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л.199-222
402531
  Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Золотарьов А.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв
402532
  Савченко А.В. Звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування в Україні й США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 274-285.
402533
  Гнатенко Є.С. Звільнення від кримінальної відповідальності: реалії сьогодення // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 526-528. – ISBN 978-966-458-403-3
402534
  Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальностіу зв"язку із закінченням строків давності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 22-26.
402535
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування в системі заходів кримінально-правового впливу // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 5 (8). – С. 110-117
402536
  Ковітіді О.Ф. Звільнення від покарання та його відбування за хворобою // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 68-76. – ISBN 966-8759-17-6
402537
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми вдосконалення кримінального законодавства // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 104-110
402538
  Горенко О.М. Звільнення Гомункулів і руйнація мурів // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 54-63. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
402539
  Вальтинос Т. Звільнення дев"ятьох / Танасис Вальтинос. – 3-є вид. – Афіни : Агра, 1992. – 88 с. – Видання новогрецькою мовою
402540
  Міяковський В. Звільнення Драгоманова з Київського університету // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 167-174. – ISBN 5-7707-1062-4
402541
  Кротевич Е. Звільнення жінки / Е. Кротевич. – Х.-К, 1930. – 392с.
402542
  Чибасова К. Звільнення з ініціативи працівника: думка практика // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 13-16
402543
  Шишкін П. Звільнення з роботи: проблема пошуку компропісу чи війна до останнього // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 16-21
402544
  Єремій Г.О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності : монографія / Г.О. Єремій, П.В. Хряпінський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 144-166. – ISBN 978-617-7019-04-5


  Із вдячністю до фондів Вашої бібліотеки. Підпис
402545
  Луценко Ю.В. Звільнення ооби від кримінальної відповідальності за створення злочинної організації за кримінальним законодавством України та порівняльний аналіз такого звільнення за кримінальним законодавством деяких іноземних держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 206-215
402546
  Міщенко С.М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до частини 4 статті 307 Кримінального кодексу України / С.М. Міщенко, Т.І. Слуцька // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 75-83
402547
  Луценко Ю.В. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням винного з потерпілим у сфері кримінального судочинства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 174-179
402548
  Петрова Н.М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності: загальні підстави й умови // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 121-125. – ISSN 0201-7245
402549
  Очіченко О. Звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 1. – С. 65-66.
402550
  Ткачук Т. Звільнення працівників в умовах фінансової кризи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 74-79.
402551
  Шишкін В. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 8-10.
402552
  Субота Н. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: судові спори // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 8-13
402553
  Щербак Ю. Звір із безодні: від Гітлера до Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 68). – С. 9
402554
  Наєнко М. Звір линяє - шкіри не міняє // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 12
402555
  Кугай П.Т. Звіра ще тільки поранено. / П.Т. Кугай, С.С. Калінічев. – К., 1984. – 206с.
402556
  Кугай П.Т. Звіра ще тільки поранено. / П.Т. Кугай, С.С. Калінічев. – К., 1984. – 206с.
402557
   Звірбуль Володимир Карлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 97. – ISBN 978-617-573-038-6
402558
  Дуров В.Л. Звіри дідуся Дурова / В.Л. Дуров. – Вид. 2-е. – К., 1929. – 160с.
402559
  Бобир О. Звіри та люди в житті й творчості Дж. Даррелла // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (357). – С. 48-51.
402560
  Татаринов К.А. Звірі західних областей України / К.А. Татаринов. – К., 1956. – 188с.
402561
  Бондаренко В.Д. Звірі наших лісів / В.Д. Бондаренко. – К, 1988. – 160с.
402562
  Сокур І.Т. Звірі нашої країни. / І.Т. Сокур. – К., 1971. – 128с.
402563
  Шарлемань М.В. Звірі України / М.В. Шарлемань. – К., 1920. – 83с.
402564
  Мигулін О.О. Звірі УРСР : (Матеріали до фауни) / О.О. Мигулін. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1938. – 421с.
402565
   Звірі хотіли згоди дійти.. – Київ, 1991. – 32 с.
402566
  Купер Д.Ф. Звіробій / Д.Ф. Купер. – К. – 278с.
402567
  Купер Д.Ф. Звіробій / Д.Ф. Купер. – Київ, 1968. – 634с.
402568
  Купер Ф. Звіробій : Роман / Фенімор Купер; Пер. з англ. Л.Солонька, О.Тереха. – Київ : Дніпро, 2001. – 448с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-020-4


  Один з романів про Шкіряну Панчоху, в якому відомий амеріканський пісьменник змалював початок колонізації Північної Америки
402569
  Купер Ф. Звіробій : роман / Фенімор Купер ; пер. з англ. : Л. Солонька, О.Тереха. – Київ : Дніпро, 2006. – 448 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-020-4


  Один з романів про Шкіряну Панчоху, в якому відомий амеріканський пісьменник змалював початок колонізації Північної Америки
402570
  Купер Ф. Звіробій : роман / Фенімор Купер; [ переклад з англ. Л. Солонька, О. Тереха ]. – Харків : Фоліо, 2007. – 462с. – (Бібліотека пригод). – ISBN 978-966-03-4013-8
402571
   Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині.. – Київ; Харків, 1944. – 55с.
402572
  Черненко К.У. Звіряючись з Леніним, діючи по-ленінському / К.У. Черненко. – К., 1981. – 29с.
402573
   Звіт /Всеукр.союзу скотарсько-молочарської кооперації "Добробут"./ за 1927-1928 операційний рік. – Харків, 1929. – 72с.
402574
   Звіт /Театрального музею/ 1926-1929.. – К, 1930. – 23с.
402575
   Звіт ад"юнта М.І. Костомарова про роботу у 1846 р. // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 457-438. – ISBN 978-966-189-081-6
402576
   Звіт Волинської окрколгоспінспекціі про наслідки роботи в галузі колективізації сільського господарства за час з 1922 по 1927/28 рік.. – Житомир, 1929. – 33с.
402577
  Антонович В.Б. Звіт Володимира Антоновича про роботу в Київській Комісії для розгляду давніх актів, Південно-Західному відділенні Російського географічного товариства, археологічних з"їздах та музеях [1878 р.] : (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 324-325. – ISBN 966-7272-00-1
402578
   Звіт Всеукраїнської Ради Профспілок.. – Х, 1928. – 274с.
402579
  Молотов В.М. Звіт делегації ВКП(б) у виконкомі Комінтерну / В.М. Молотов. – Харків, 1931. – 94с.
402580
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011-2012 навчальному році" / [В.В. Копійка] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2012. – 83 с. – Без тит. арк. – Бібліогр. в тексті
402581
   Звіт дирекції Ц. К. Гімназії з рускою викладовою мовою в Перемишлли за шкільний рік 1913/1914. – Накладом наукового фонду. – Перемишль : З друкарні гр. кат. Капітули, 1914. – LXVIII, 92 с. : 2 фот.


  Зміст: 1. Істория культу Шевченка серед гімназіяльної молодіжи / Віктор Петрикевич 2. Короткий звіт з подорожи по взірцевих гімназиях за грницею / Дир. А. Алиськевич 3. Шкільні вісти Дирекції
402582
   Звіт Житомирського Міського Комітету КП/б/у.. – Житомир, 1931. – 72с.
402583
   Звіт Жовтневої Районної Ради другого скликання за час з1931 р. по 1-Х 1934 р.. – 15с.
402584
   Звіт за 1926/27 операційний рік.. – Херсон, 1928. – 160с.
402585
  Добровольський А. Звіт за археологічні досліди на території Дніпрельстану р. 1927 / А. Добровольський, 1929. – 61-160с.
402586
   Звіт за п"ятий операційний рік. – Чернігів, 1929. – 40с.
402587
   Звіт заводського професійного комітету заводу ім.Петровського за період квіень 1930 р. -- Жовтень 1931 р.. – Херсон, 1931. – 34с.
402588
   Звіт законів Української РСР. – Київ
4. – 1984. – 486 с.
402589
   Звіт Київського обласного виконавчого комітету.. – К, 1935. – 226с.
402590
   Звіт Київського районного союзу споживчих товарів.. – К, 1926. – 51с.
402591
   Звіт Київської округової спілки житлової кооперації.. – К, 1929. – 40с.
402592
   Звіт Кодацької районової міської ради роб., селян. та червоноармійських депутатів.. – Дніпропетровськ, 1930. – 34с.
402593
   Звіт кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-730-7
Т. 3. – 2009. – 556 с.
402594
   Звіт конференції "Майбутнє міграції в Україні", Київ, 12 жовтня 2011 / М-во закордонних справ. – Київ, 2011. – 39 с.
402595
   Звіт Лубенського Районного Виконавчого К-ту 8 з"їздові Рад робітничих, селянських та червоноарм. депутатів. – Лубни, 1934. – 91с.
402596
   Звіт М.--Висківького Районного Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів., 1931. – 27с.
402597
   Звіт Народного Комісаріату Фінансів УСРР про виконання державного бюджету Укр. Соціал. Рад. Республіки за 1925-1926 рік.. – Харків, 1927. – 262с.
402598
   Звіт Народного Комісаріату Фінансів УСРР про виконнання Держ. бюджету Укр.Соц.Рад. Республіки за 1928-1929 рік.. – Харків, 1930. – 147с.
402599
   Звіт окрвідділу спілки РОБОС.. – Днепропетровск, 1929. – 27с.
402600
   Звіт Оргбюра ХМРМС.. – Х, 1932. – 52с.
402601
   Звіт Полтавського округового Виконавчого Комітету Ради робітничо-селянських та червоноармійських депутатів 4-го скликання.. – Полтава, 1929. – 68с.
402602
   Звіт правління Всеукрозету за час за 1926 р. до 15-12 1928 р.. – Х, 1928. – 40с.
402603
   Звіт правління Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 12-21
402604
  Короневський В. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2007 рік // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-13.
402605
   Звіт про виконання державного бюджету УРСР за 1937 рік.. – К, 1939. – 119с.
402606
   Звіт про виконання держвного бюджету УРСР за 1935 рік.. – К, 1937. – 88с.
402607
   Звіт про виконнання державного бюджету УРСР за 1936 рік.. – К, 1938. – 95с.
402608
  Осауленко О.Г. Звіт про використання коштів державного бюджету у 2012 році // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 76-77 : Фото


  Англійський економіст і теоретик статистичної науки. Окреслено значення його праць для розвитку статистики.
402609
   Звіт про геологічну практику студентів 2 курсу геологічного фак-ту Київського держ. університету. – Київ, 1936. – 52с.
402610
  Виржиківський Р.Р. Звіт про детальне геологічне здіймання Подільського фосфоритового району 1928 року / Р.Р. Виржиківський. – Київ, 1930. – 140с.
402611
   Звіт про діяльність Hаціональної академії наук України у 2004 році : проект : у 2 ч. – Київ
Ч. 1. – 2005. – 332 с.
402612
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 1997 році. – Київ : [Б. в.], 1997. – 111 с.
402613
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 1998 році. – Київ, 1998. – 176 с.
402614
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2000 році. – Київ : [Б. в.], 2000. – 159 с.
402615
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2004 році. – Київ : [Експрес], 2004. – 180 с. – ISBN 966-8005-00-7
402616
   Звіт про діяльність держстраху УСРР та план його робіт на 1927-28 рік.. – Х, 1928. – 319с.
402617
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1994 році : проект : у 2 ч. – Київ : Наукова думка
Ч. 1. – 1995. – 192 с.
402618
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1996 році. – Київ, 1997. – 171 с.
402619
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2005 році : проект : у 2 ч. – Київ
Ч. 1. – 2006. – 292 с.
402620
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2006 році : проект : у 2 ч. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2007. – 286 с.
402621
   Звіт про діяльність Харківського Наукового Товариства за 1924-1926 роки.. – Харків, 1927. – 36с.
402622
   Звіт про Конкурентоспроможність України 2009 : назустріч економічному зростанню та процвітанню / Фонд "Ефективне управління". – [Київ] : [ Б.В. ], 2009. – 230 с.
402623
   Звіт про конкурентоспроможність України 2010. Назустріч економічному зростанню та процвітанню / Фонд "Ефективне управління" ; [ над звітом працювали : Л. Аббасова, І. Газізуллін та ін. ]. – [ Б. м. ] : [ Б. в. ], 2010. – 162 с.
402624
   Звіт про науково-дочлідну роботу Київської філії ін-ту Т.Шевченка.. – Київ, 1931. – 36 с.
402625
   Звіт про наукову діяльність АН УРСР за 1957 рік. – Київ, 1958. – 167с.
402626
   Звіт про підсумки діяльності у 2009 році / Гол. упр. держ. служби України ; [ під. заг. ред. Т. Мотренка ; відп. за вип. А. Вишневський ]. – Київ, 2010. – 120 с.
402627
  Іващенко В.Ю. Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за 2010 р. / В.Ю. Іващенко, Д.В. Миколенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С.261-266. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
402628
   Звіт про результати перевірки кошторису Національного банку України за 1998. – Київ, 1999. – 28c
402629
   Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2002 рік. – Київ, 2003. – 276 с.
402630
   Звіт про роботу Національної Академії педагогічних наук України за 2009 рік / Національна Академія педагогічних наук України ; [ відп. за вип. Луговий В.І., Бурда М.І. ; упоряд. Регейло І.Ю. ]. – Київ : НАПН України, 2010. – 342 с.
402631
   Звіт про роботу Українського товариства охорони природи за 1999 рік // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С. 68-72. – ISSN 0131-6001


  Проведення екологічної експертизи законотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
402632
   Звіт про роботу.. – Сталіно, 1935. – 321с.
402633
  Озеран А. Звіт про рух грошових коштів: дослідження концептуальних підходів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
402634
   Звіт про світовий розвиток: Важке завдання розвитку. – Київ : Абрис, 1994. – 270с. – ISBN 5-86828-019-9
402635
   Звіт про стан та роботу кас взаємодопомоги коопераціі інвалідів.. – Х, 1934. – 19с.
402636
  Озеран А. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): питання формування та співвідношення з МСФЗ // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
402637
   Звіт Рахункової палати України за 2004 рік. – Київ, 2005. – 128с.
402638
   Звіт Рахункової палати України за 2005 рік. – Київ, 2006. – 151с.
402639
   Звіт Рахункової палати України за 2006 рік. – Київ, 2007. – 136с.
402640
   Звіт Рахункової палати України за 2007 рік / Рахункова палата України. – Київ, 2008. – 144с.
402641
   Звіт Рахункової палати України за 2008 рік / Рахункова палата України. – Київ, 2009. – 160 с.
402642
   Звіт Рахункової палати України за 2009 рік / Рахункова палата України. – Київ : [ Б.в.], 2010. – 192 с.
402643
   Звіт Рахункової палати України за 2010 рік / Рахункова палата України. – Київ : [Б.в.], 2011. – 208 с.
402644
   Звіт Рахункової палати України за 2011 рік / Рахункова палата України. – Київ : [б. в.], 2012. – 175 с. : іл. – Додатки: с. 168-175
402645
   Звіт Рахункової палати України за 2012 рік / [вступ. голови Рахункової палати Р.М. Магути]. – Київ : [б. в.], 2013. – 198 с. : іл., табл., діаграми
402646
   Звіт ректора В.В. Скопенка на спільному засіданні Вченої Ради університету. – Київ, 1998. – На правах рукопису


  В монографии приводятся результаты исследований по синтезу, спектральным св-вам и электронному строению диазонафтолов-сверхчувствительных мат-лов, широко применяемых вполиграфической радиотехнической и электронной промышленности.Рассматриваются ...
402647
  Шевченко В.П. Звіт ректора Донецького національного університету доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України В.П. Шевченка за 2003-2009 роки / [Шевченко В.П.] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 106, [2] c. : іл., табл. – Без тит. арк.
402648
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : Конференція трудового колективу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – січень (№ 1)


  Звіт на конференції трудового колективу представлений у скороченому варіанті.
402649
   Звіт рільничого відділу за 1928, 29 і 30 роки. – Одеса : Вид. Одес. зонал. станції зерн. госп., 1931
402650
   Звіт Синельниківського районового Виконавчого Комітету 8-му з"їзду Рад.. – 75с.
402651
   Звіт Старобільської окружної ради професійних спілок.. – Старобільське, 1929. – 68с.
402652
   Звіт Харківської Міської Ради 7 скликання., 1930. – 119с.
402653
   Звіт Центрального Комітету КП України.. – К, 1954. – 64с.
402654
   Звіт Центрального Комітету КП України.. – К, 1956. – 112с.
402655
  Брежнєв Л.І. Звіт Центрального Комітету КПРС і чергові завдання партії в галузі внутрішньої і зовнішньої політики : доповідь XXV з"їздові КПРС 24 лютого 1976 року / Л.І. Брежнєв. – Київ : Політвидав України, 1976. – 477 с. – Мініатюрне видання
402656
   Звіт Цюрупинського районового Виконавчого Комітету за період -березень 1929 року грудень 1930 року.. – М, 1931. – 77с.
402657
  Прохорова А. Звіти і вибори в студпарламенті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – червень (№ 6)


  Відбулася звітно-виборча конференція студентів КНУТШ. Відповідно до Положення про студентське самоврядування конференція заслухала звіт голови студентського парламенту Андрія Пристаї, внесла зміни до Положення про студентське самоврядування в ун-ті, ...
402658
   Звіти і вибори в студпарламенті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – травень (№ 9)


  Відбулася звітно-виборча конференція Студентського парламенту університету. За результатами таємного голосування головою Студпарламенту було обрано Максима Макарчука.
402659
  Шологон Л.І. Звіти про діяльність громадських організацій Галичини як джерело з історії національно-культурного руху українців краю другої половини XIX - початку XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 37-45. – ISSN 1728-3671
402660
  Алексєєв С.Ю. Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Києва як джерело дослідження діяльності бібліотечних установ за часів нацистської окупації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 9-15


  Крайова бібліотека Києва була створена 26.02.1943 р. на базі бібліотечних фондів колишньої бібліотеки Академії наук УРСР та колишньої бібліотеки Київського університету внаследок концентрації фондів Технічної та Медичної республіканських бібліотек (на ...
402661
  Дубровіна Л. Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Рейхскомісаріату України як джерело з історії бібліотек і долі бібліотечних фондів у період нацистської окупації Києва (1941-1943 рр.) / Л. Дубровіна, Н. Малолєтова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 6-24. – ISBN 966-02-2067-7
402662
   Звітна виставка творів художника Ю.Д.Корякіна.. – Дніпропетровськ, 1965. – 13с.
402663
   Звітна вставка художника-графіка Б.Г.Свердлова.. – Дніпропетровськ, 1965. – 31с.
402664
  Маленков Г.М. Звітна доповідь XIX з"їздові партії про роботу ЦК ВКП(б) / Г.М. Маленков, 1955. – с.
402665
  Орджонікідзе С. Звітна доповідь наркомважпрому на VII з"їзді Рад / С. Орджонікідзе. – К., 1935. – 47с.
402666
   Звітна доповідь Президента АН ВШ України М.І. Дубини, виголошена на Загальних зборах 23 грудня 2006 року // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 1 (52) : січень - лютий. – С. 28-67
402667
   Звітна доповідь Президії Академії наук вищої школи України, виголошена президентом М.І. Дробноходом на річних Загальних зборах АН ВШ України 26 січня 2002 р. // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2002. – № 1 (31) : сечень - лютий. – С. 3-14


  Акад. В.Андрейцев одержав І премію на ІІІ Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання підручник "Екологічне право. Академічний курс" та ІІІ премію за підручник Земельне право". Зміни складу відділень АНВШУ - масової комунікації (акад. секретар ...
402668
   Звітна доповідь про науково-організаційну діяльність Президії АН ВО України в 2009 році // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 1 (67) : січень - лютий. – С. 13-53


  Академік Надольний І.Ф. нагороджено срібним знаком імені М.П. Драгоманова; акад. Балух В.О., акад. Саух П.О. та акад. Ярошовець В.І. отримали іменні премії НАН України за видатні успіхи в галузі філософії, акад. Андрейцев В.І. - Почесна відзнака ім. ...
402669
  Брежнєв Л.І. Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС XXIV з"їздові Комуністичної партії Радянського Союзу 30 березня 1971 року / Л.І. Брежнєв. – К., 1971. – 123с.
402670
  Брежнєв Л.І. Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС XXVI з"їздові Комуністичної партії Радянського Союзу і чергові завдання партії в галуз внутрішньої і зовнішньої політики 23 лютого 1981 року / Леонід Ілліч Брежнєв. – Київ : Політвидав України, 1982. – 371 с.
402671
  Шелепін О.М. Звітна доповідь Цетрального Комітету Всесвітньої Ленінської Комуністичної Спілки Молоді XIII з"їздові Комсомолу / О.М. Шелепін. – К., 1958. – 75с.
402672
  Кузьмінська О.Е. Звітність банків : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / О.Е. Кузьмінська, В.Б. Кириленко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2004. – 457с. – ISBN 966-574-674-Х
402673
  Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій : Навчальний посібник / І.Т. Ткаченко; МОУ. Київськ. нац. економічний університет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 216с. – ISBN 966-574-143-8
402674
  Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних установ : Навч. посібник / І.Т. Ткаченко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2005. – 548с. – ISBN 966-574-711-8
402675
   Звітність підприємств : Підручник. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 474с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-015-5
402676
   Звітність підприємств : Навчальний посібник / Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко, В.В. Писаренко, І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля; Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко, В.В. Писаренко, І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля; МОНУ; Полтавська нац. аграрна академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 656с. – ISBN 966-364-022-7
402677
  Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств : підручник / Т.Є. Кучеренко, В.С. Уланчук, О.Г. Шайко ; за ред. В.С. Уланчука. – Київ : Знання, 2008. – 496с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-343-8
402678
  Давидов Г.М. Звітність підприємств : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – Київ : Знання, 2010. – 623 с. + CD. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-560-9


  На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
402679
  Давидов Г.М. Звітність підприємств : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 624 с. : іл., табл. + CD. – Бібліогр.: с. 613-623. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-941-6


  На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
402680
  Смоленюк П. Звітність підприємств як інформаційний продукт // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 35-39. – Бібліогр.: 14 назв
402681
  Лень В.С. Звітність підприємства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Лень, В.В. Гливенко; МОНУ; Чернігівськ. держ. технологіч. ун-т. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 612с. – ISBN 966-364-133-9
402682
  Лень В.С. Звітність підприємства : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Київ : Каравела, 2010. – 671, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 671. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-04-2
402683
  Голубнича Г.П. Звітність підприємства : навч. посібник / Г.П. Голубнича, Т.Г. Мельник ; [ред. Л. Воронцова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 575, [1] с. : табл. – Додатки: с. 507-569. – Бібліогр.: с. 502-506. – ISBN 978-966-439-556-1
402684
  Юріс Л. Звітність по коштах фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-63
402685
  Юріс Л. Звітність про кошти фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-46
402686
  Колос І.В. Звітність як елемент системи управління підприємством // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
402687
   Звітно-виборна конференція ветеранів війни і праці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – лютий (№ 2/3)


  На звітній конференції обрано новий склад президії Ради ветеранів війни і праці університету. Звітну доповідь зробив виконувач обов"язки голови Ради ветеранів проф. Б.О. Цудзевич, в обговоренні взяли участь: полковники М.С. Дорохов і М.В. Новиков, ...
402688
   Звітно-виборча конференція в студмістечку // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – червень (№ 7)


  Відбулася звітно-виборча конференція в студмістечку. Зі звітом виступила голова студради Ганна Підуст. Новим головою студради обрано студента 4 курсу економічного факультету Владислава Сикача.
402689
   Звітно-виборча профспілкова конференція // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – березень (№ 3)


  Відбулася звітно-виборча профспілкова конференція університету. Зі звітом про роботу проф. комітету з березня 2005 р. до лютого 2010 р. виступив голова профкому В.Ф.Цвих. Про роботу ревізійної комісії проф. організації з березня 2005 р. по лютий 2010 ...
402690
   Звітно-наукова конференція : Тези доповідей. – Кременець, 1966. – 252с.
402691
   Звітно-наукова конференція : Тези доповідей, 28-29 листопада. – Кременець, 1967. – 208с.
402692
   Звітно-наукова конференція інституту за 1964 рік : Тези ї доповідей: Гуманітарні науки (суспільні науки, мовознавство, літературознавство, педагогіка). – Київ, 1965. – 254с.
402693
   Звітно-наукова конференція інституту за 1964 рік : Тези ї доповідей:Фізико-математичні науки. – Київ, 1965. – 64с.
402694
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей. – Київ, 1960. – 96с.
402695
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доп. – Київ, 1962. – 131с.
402696
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей: Фізико-математичні науки. – Київ, 1966. – 103с.
402697
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей, 15-17 лютого 1966 р.: Гумнітарні науки. – Київ, 1966. – 156с.
402698
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей: Фізико-математичні науки. – Київ, 1967. – 80с.
402699
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту. – Київ, 1967. – 159 с.
402700
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту за 1960 рік : Тези доповідей. – Київ, 1961. – 127с.
402701
   Звітно-наукова сесія : Секція педагогіки та психології: Тези доп. – Харків, 1957. – 24с.
402702
  Хайкіна Д.Г. Звітую / Д.Г. Хайкіна. – К., 1989. – 174с.
402703
  Стоєцький В. Звітують юні пожежники / В. Стоєцький, І. Возна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 16-17 : фото
402704
  Мітчелл М. Звіяні вітром : Роман / М. Мітчелл. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1992. – 541с.
402705
  Мітчелл М. Звіяні вітром : Роман / М. Мітчелл. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1992. – 558с.
402706
  Мартинюк А.П. Звнішнє незалежне тестування . Англійська мова / А.П. Мартинюк, І.О. Свердлова, І.Ю. Набокова // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 3. – С. 10-30
402707
  Кеккетын К. Звныто-пастух / К. Кеккетын. – М, 1976. – 32с.
402708
  Суреев П.А. Звон капели / П.А. Суреев. – Ярославль, 1964. – 100с.
402709
  Икбал М. Звон караванного колокольчика / М. Икбал. – М., 1964. – 207с.
402710
  Богданов В.А. Звон колосьев / В.А. Богданов. – Челябинск, 1964. – 67с.
402711
  Ефимов М.Д. Звон копыт / М.Д. Ефимов. – М, 1974. – 79с.
402712
  Шумаков Н.Ф. Звон косы / Н.Ф. Шумаков. – М, 1980. – 112с.
402713
  Мамедов А.Ю. Звон красного трамвая / А.Ю. Мамедов. – М, 1990. – 473с.
402714
  Ругин Р.П. Звон летящего аркана / Р.П. Ругин. – М., 1987. – 160с.
402715
  Титов Николай Ильич Звон Ольхи / Титов Николай Ильич. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 136с.
402716
  Даржай А.А. Звон стремя. / А.А. Даржай. – Кызыл, 1980. – 172с.
402717
   Звон тишины. – Алма-Ата, 1985. – 191с.
402718
  Земский К. Звонарь из Фридланда / К. Земский. – М., 1989. – 555с.
402719
  Черкасов В. Звони поэту / В. Черкасов. – Махачкала, 1973. – 40с.
402720
  Викторов В.И. Звоникие судьбы. / В.И. Викторов, М.Р. Садовский. – Москва, 1980. – 240с.
402721
  Боннэр Е.Г. Звонит колокол... / Е.Г. Боннэр. – М., 1991. – 131с.
402722
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте / А.Г. Алексин. – Москва, 1974. – 287с.
402723
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте / А.Г. Алексин. – Москва, 1981. – 240с.
402724
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте / А.Г. Алексин. – Москва, 1982. – 417с.
402725
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте / А.Г. Алексин. – Москва, 1982. – 417с.
402726
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте / А.Г. Алексин. – Москва, 1982. – 417с.
402727
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте / А.Г. Алексин. – Москва, 1986. – 538с.
402728
  Федотов Г.Я. Звонкая песнь металла / Г.Я. Федотов. – М., 1990. – 207с.
402729
  Богданова Светлана Звонкая Руза. На малой родине Ивана Калиты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 64-65 : Фото
402730
   Звонкая сила поэта. Молодежи о Маяковском. – М, 1973. – 56с.
402731
  Урванцев А.В. Звонкая синева / А.В. Урванцев. – Хабаровск, 1977. – 23с.
402732
  Авдеенко С.И. Звонки. Избранное 1975-1991 гг. : повести, рассказы, пьесы, сценарии / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом МГТ, 2012. – 466, [2] с. – ISBN 978-966-197-186-7
402733
  Журавлев Н.А. Звонкие согласные / Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1991. – 234с.
402734
  Островский А.Л. Звонкий месяц апрель. / А.Л. Островский. – Л., 1966. – 271с.
402735
  Ермаков И.М. Звонкое дело / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1967. – 80с.
402736
  Василенко С.В. Звонкое имя / С.В. Василенко. – Москва, 1991. – 264с.
402737
  Гусейнов Г. Звонкое русло / Г. Гусейнов. – М, 1959. – 94с.
402738
  Арбат Ю.А. Звонкое чудо / Ю.А. Арбат. – Москва, 1968. – 167с.
402739
  Ляшева Р.П. Звонок / Р.П. Ляшева. – М., 1985. – 280с.
402740
  Кемохлидзе Г.В. Звонок Бубякину / Г.В. Кемохлидзе. – М, 1984. – 214с.
402741
  Стаут Р. Звонок в дверь / Р. Стаут. – М, 1990. – 283с.
402742
  Стаут Рекс Звонок в дверь : Роман / Стаут Рекс. – Киев : МП "Радуга", 1990. – 143с. – (Американский детектив)
402743
  Стаут Р. Звонок в дверь / Рекс Стаут. – Архангельск : Сев.-зап. кн. изд-во, 1991. – 493 с. – В изд. также: Последний взгляд / Р. Макдональд ; Душной ночью в Каролине / Д. Болл. – (Американский детектив). – ISBN 5-85560-207-9
402744
  Нариньян С.Д. Звонок из 1930 года / С.Д. Нариньян. – Москва, 1973. – 270с.
402745
  Горбовский Г.Я. Звонок на рассвете / Г.Я. Горбовский. – М, 1985. – 448с.
402746
   Звонок на рассвете.. – Махачкала, 1969. – 128с.
402747
  Кондратьева М.М. Звонок на урок здоровья / М.М. Кондратьева. – М, 1991. – 158с.
402748
  Медведкин Э.Ф. Звонок самому себе / Э.Ф. Медведкин. – Алма-Ата, 1978. – 128с.
402749
  Толстой А.К. Звонче жаворонка пенье... / А.К. Толстой. – М., 1970. – 143с.
402750
  ТолстойА.К Звонче жаворонка пенье... / ТолстойА.К. – 2-е изд. – М., 1973. – 77с.
402751
  Шапченко С. Зворотна дія закону в часі та юридична відповідальність // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 291-300. – ISBN 978-966-306-020-4
402752
  Долотов М. Зворотне захоплення доменних імен в рамках процедури // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 66-73. – ISSN 1814-3385
402753
  Кутовий Т.В. Зворотне поглинання як спосіб виходу компанії на фондовий ринок США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 197-203. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються два альтернативні способи виходу компанії на зовнішні фондові ринки – первинне розміщення акцій та спосіб зворотного злиття. Стаття містить стислий порівняльний аналіз переваг і недоліків обох способів. Автори акцентують на ...
402754
  Будько Євген Зворотний бік Стамбула : озброєним оком / Будько Євген, Киреєва Рената // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 88-92
402755
  Гужва Валерій Зворотний відлік : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 45-84. – ISSN 0208-0710
402756
  Росоховатський І.М. Зворотний зв"язок / І.М. Росоховатський. – К., 1983. – 187с.
402757
  Копець Зворотний зв"язок у процесах спілкування: оновлення концептуальних підходів та методів дослідження / Копець, В.І. Гордієнко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 49-54. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
402758
  Кощій О. Зворотні запозичення у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 2013. – Вип. 46, ч. 2


  У статті розглядається явище зворотного запозичення у новогрецькій мові та з"ясовуються й аналізуються екстра- та інтралінгвістичні чинники, які вплинули на появу відповідного явища, оскільки процес зворотного запозичення наочно показує динамічний ...
402759
  Соловейко О. Зворотні стохастичні диференціальні рівняння та застосування їх у фінансовій математиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-49. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено умови збіжності за параметром ціни платіжного зобов"язання в моделі ринку зі стрибками. Знайдено деякі апріорні оцінки для розв"язку зворотного стохастичного диференціального рівняння, що містить пуассонівську компоненту, та за їхньою ...
402760
  Кульчицький С. Зворотній відлік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 11


  Еволюція Східної Європи за сто років.
402761
  Мортіков В. Зворотність економічних рішень і витрат організації : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 30-40. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
402762
   Зворушене серце : Твори Ольги Кобилянської. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-31-6
Кн.1. – 2003. – 464с.
402763
   Зворушене серце : Твори Ольги Кобилянської. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-32-4
Кн.2. – 2003. – 384с.
402764
  Ханова А.Ф. Зву луча неуловимый. / А.Ф. Ханова. – М., 1979. – 79с.
402765
  Аднан Алі Звуження простору пошуку в системах символьної обробки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 253-257. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)


  Предлагается простой и эффективный алгоритм поиска, позволяющий значительно сократить время поиска по сравнению с полным перебросом элементов большого множества термов, обладающих определенными свойствами. Отмечается возможность модификации алгоритма ...
402766
  Цюпа М.А. Звуження та розширення абревіатур у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 418-422. – ISBN 978-966-581-958-5
402767
  Квин Л.И. Звузды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Барнаул, 1964. – 316с.
402768
  Квин Л.И. Звузды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Новосибирск, 1966. – 328с.
402769
  Квин Л.И. Звузды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Барнаул, 1972. – 432с.
402770
  Квин Л.И. Звузды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Барнаул, 1985. – 288с.
402771
  Вартанян И.А. Звук -- слух -- мозг. / И.А. Вартанян. – Ленинград, 1981. – 175с.
402772
  Бабенко О.К. Звук / О.К. Бабенко. – Київ, 1941. – 124 с.
402773
  Чедд Г. Звук / Г. Чедд; С.Б.Гуревич. – Москва : Мир, 1975. – 205с.
402774
  Шыбынтай Р. Звук : проза: рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 132-142. – ISSN 0012-6756
402775
   Звук в жидкостях и газах. – Х, 1990. – 45с.
402776
  Качерович А. Звук в фильме / А. Качерович. – М., 1965. – 88с.
402777
  Элкин Е. Звук и изображение / Е. Элкин, М. Глин. – М., 1978. – 344с.
402778
  Лиснянская Инна Звук и камень : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
402779
  Простаков А.П. Звук и море / А.П. Простаков. – Москва : Знание, 1969. – 32с.
402780
  Де-Метц Звук и свет / Де-Метц. – Изд.с согл.проф.Г.Г.Метца студ.И.Странским. – Киев, 1908. – 288с.
402781
   Звук и свет в жизни животных.. – Куйбышев, 1967. – 136с.
402782
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1948. – 47 с.
402783
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1949. – 48 с.
402784
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1950. – 48 с.
402785
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – 2-е изд. – Москва, 1951. – 48с.
402786
  Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. – М., 1981. – 160с.
402787
  Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1991. – 160с.
402788
  Артюшков А. Звук и стих / А. Артюшков. – Петербург, 1923. – 72с.
402789
  Яворская Г.М. Звук и тело (к вопросу о языковой концептуализации физических ощущений) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 355-362. – Бібліогр.: Лит.: с. 362; 13 п.
402790
  Шелякин О.В. Звук и цвет как языки художественного познания и духовно-нравственного освоения мира // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 129-136. – ISSN 0235-1188
402791
  Парфентьев А.И. Звук на киноленте. / А.И. Парфентьев, В.И. Попов. – М., 1950. – 72с.
402792
  Вовченко В.С. Звук на любительской киноленте / В.С. Вовченко. – Москва, 1973. – 46с.
402793
  Бенин М.С. Звук на магнитной ленте / М.С. Бенин, А.С. Подунов. – К., 1987. – 109с.
402794
  Чкония Д.С. Звук осторожный. / Д.С. Чкония. – Тбилиси, 1976. – 56с.
402795
  Близнец В.С. Звук паутинки / В.С. Близнец. – К, 1986. – 366с.
402796
  Гусейнов И. Звук свирели / И. Гусейнов. – М, 1968. – 248с.
402797
  Маркотто Фабіо Звук финской речи // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 10. – С. 117-121. – ISSN 0321-1878
402798
  Рязанцев Л.В. Звук як відображення простору в фільмі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 76-83
402799
  Бут О.В. Звук як компонент образної структури фільму : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Бут О.В.; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
402800
  Хорбенко И.Г. Звук, ультразвук, инфразвук / И.Г. Хорбенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1986. – 192 с.
402801
  Дрейзен И.Г. Звук, шум, вещательный сигнал (основные понятия и закономерности). / И.Г. Дрейзен. – М., 1968. – 16с.
402802
  Тарасевич И.П. Звук. / И.П. Тарасевич. – М., 1977. – 31с.
402803
  Тихомирова Н. Звуки бандури на Луганщині : до 20-річчя ансамблю бандуристів "Конвалія" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9. – ISSN 0868-9644


  Нині, в період розбудови української держави, цілком закономірним є зростання інтересу до кобзарського мистецтва. Кобзарі та лірники, як типи народних співців-музикантів, покликані формувати високі національні ідеали, передаючи з покоління в ...
402804
  Константинов А.И. Звуки в жизни зверей / А.И. Константинов, В.Н. Мовчан. – Л., 1985. – 303с.
402805
  Соколов-Микитов Звуки весны / Соколов-Микитов. – Л., 1962. – 210с.
402806
  Грищук Б.А. Звуки гармони / Б.А. Грищук. – М, 1986. – 285с.
402807
  Соколов-Микитов Звуки земли / Соколов-Микитов. – М., 1971. – 123с.
402808
  Кулагин В.А. Звуки земли. / В.А. Кулагин. – М., 1969. – 80с.
402809
  Моисеев А.И. Звуки и буквы, буквы и цифры... / А.И. Моисеев. – Москва : Просвещение, 1987. – 192 с.
402810
  Кондратов А.М. Звуки и знаки / А.М. Кондратов. – М, 1966. – 207с.
402811
  Кондратов А.М. Звуки и знаки / А.М. Кондратов. – М, 1978. – 207с.
402812
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – Москва, 1969. – 252с.
402813
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – М., 1972. – 251с.
402814
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – 3-е изд., перераб. – М., 1978. – 278с.
402815
  Бабенчук Олег Звуки і світло Тунісу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 36-41 : фото
402816
  Щур Оксана Звуки кантів та псальмів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34. – ISSN 0868-9644
402817
  Никитина Т.А. Звуки на камне / Т.А. Никитина. – Л, 1986. – 110с.
402818
  Еськов Е.К. Звуки пчел и их сигнальное значение : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Еськов Е.К.; МГУ. Биол.-почвенный фак. – М., 1969. – 20л.
402819
   Звуки рыб.. – М, 1968. – 96с.
402820
  Кирилловская Н.Д. Звуки франзузского языка. / Н.Д. Кирилловская. – 4-е изд. – М., 1960. – 159с.
402821
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка. / Н.Д. Кирилловская. – М.Л., 1947. – 175с.
402822
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка. / Н.Д. Кирилловская. – 3-е изд. – М., 1955. – 159с.
402823
  Огрызко В.В. Звуки языка родного / В.В. Огрызко. – Магадан, 1990. – 125с.
402824
  Лебедева Ю.Г. Звуки, ударение, интонация / Ю.Г. Лебедева. – 2-е изд,. испр. – Москва, 1986. – 269с.
402825
  Лебедева Ю.Г. Звуки, ударения, интонация = (учебное пособие по фонетике русского языка для иностранцев) / Ю.Г. Лебедева. – Москва : Русский язык, 1975. – 296с.
402826
  Лисенко Ф.К. Звуки, яких не чує людина / Ф.К. Лисенко. – Київ, 1959. – 128 с.
402827
  Климентова О.В. Звуко-ритмічні чинники сугестивного впливу // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 171-179
402828
  Драгінда О.В. Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники оригіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Драгінда Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 353 л. – Додатки: л. 202-353. – Бібліогр.: л. 176-201
402829
  Драгінда О.В. Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники оригіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Драгінда Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
402830
  Подберезная З.Д. Звуко-техническая лаборатория в неязыковом вузе / З.Д. Подберезная, Г.В. Опельбаум. – М., 1969. – 158с.
402831
  Прокофьева Л.П. Звуко-цветовая ассоциативность: универсальное, национальное, индивидуальное / Л.П. Прокофьева; Государственное образовательное учреждение высш. профессионального образования "Саратовский госуд. медицинский ун-т Федерального агенства по зравоохранению и социальному развитию". – Саратов : Саратовский медицинский университет, 2007. – 280с. – ISBN 978-5-91272-288-2
402832
  Дворянин П. Звукова атмосфера у радіотворчості. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 131-135.
402833
  Вовк П.С. Звукова будова слова. Фонологічні й морфонологічні центри мовної структури (на матеріалі зіставлення вимови Тараса Шевченка із сучасною) / Поліна Вовк. – Київ, 2008. – 18 с. – Розширений текст доповіді на секційному засіданні міжнародної наукової конференції "Словникова справа в Україні : минуле, сучасне, майбутнє"(до 100-річчя публікації "Словаря укр. мови" за ред. Бориса Грінченка). 8 листопада 2007 р.
402834
  Українець Л. Звукова гра в українській поетичній мові 20 століття: конотаційний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 34-40. – Бібліогр.: Літ.: с.40; 15 п. – ISSN 0320-3077
402835
  Теряєв Д.О. Звукова динаміка ритму: фонетичне дослідження першотвору та перекладів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 231-238. – ISBN 966-581-589-Х
402836
  Тарасова О.А. Звукова образна іконічність як засіб компресії інформації у поетичних текстах французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 262-266
402837
  Макаренко Л. Звукова палітра Юрка Покальчука // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 66-70


  Проаналізовано поетичну збірку Юрка Покальчука "Не наступайте на любов..." крізь призму звукових образів та з"ясовано своєрідність їх художнього вираження. Особливу увагу приділено музичній образності як такій, що найяскравіше презентує світовідчуття ...
402838
  Василенко Д. Звукова фактура мовлення як засіб підвищення виразності англомовної військової лексики // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 73-76. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 16 назв
402839
  Никольский А.А. Звуковая активность волка. / А.А. Никольский, Фроммольт, К-Х. – М, 1989. – 128с.
402840
  Дубров Е.Ф. Звуковая геолокация / Е.Ф. Дубров. – Ленинград : Недра, 1967. – 111с.
402841
   Звуковая и семантическая структура языка.. – Фрунзе, 1975. – 118с.
402842
  Сажин Н.И. Звуковая кинопередвижка К-35 / Н.И. Сажин. – М., 1949. – 119с.
402843
  Сажин Н.И. Звуковая кинопередвижка К-35. / Н.И. Сажин. – М., 1949. – 119с.
402844
   Звуковая киноустановка "Одесса-1".. – Одесса, 1958. – 49с.
402845
   Звуковая книга о Ленине.. – М, 1977. – 193с.
402846
   Звуковая коммуникация, эхолокация и слух.. – Л, 1980. – 154с.
402847
  Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха : Автореф. дис. ... канд. филол.наук / Гончаров Б.П. ; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва, 1965. – 18 с.
402848
  Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы / Б.П. Гончаров. – М., 1973. – 275с.
402849
   Звуковая сигнализация животных. – Пущино, 1974. – 76с.
402850
  Макаров В.Г. Звуковая система древнерусского языка в начале XI века / В.Г. Макаров. – Чебоксары, 1972. – 30с.
402851
  Биушкин М.С. Звуковая система и мелодическая структура федоровского диалекта эрзя-мордовского языка на территории Башкирской АССР. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Биушкин М.С. ; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 23 с.
402852
  Кунаа А.Ч. Звуковая система современного тувинского языка / А.Ч. Кунаа. – Кызыл, 1957. – 55с.
402853
  Вернер Г.К. Звуковая система сымского диалекта кетского языка. : Автореф... канд. филол.наук: / Вернер Г.К.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1966. – 23л.
402854
  Нисбетт Алек Звуковая студия: Техника и методы использования / Нисбетт Алек. – Москва : Связь, 1979. – 464с.
402855
  Бенедиктов А.А. Звуковая часть кинопроектора / А.А. Бенедиктов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1962. – 168с.
402856
  Любченко Ю.В. Звукове оформлення радіоефіру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 51-54. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
402857
  Грегуш П. Звуковидение / П. Грегуш. – М., 1982. – 232с.
402858
  Ощепков П.К. Звуковидение / П.К. Ощепков. – Москва, 1984. – 63 с.
402859
  Березінський В.К. Звуковий бар"єр / В.К. Березінський. – Одесса, 1977. – 112 с.
402860
  Андрієвська Е.М. Звуковий компонент у культурі французького мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 7; 6 поз.
402861
  Андрієвська Е.М. Звуковий компонент у культурі французького мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 4-7. – ISBN 966-7890-03-1
402862
  Гоян О.Я. Звуковий образ комерційного радіомовлення: особливості формування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 50-55


  У статті йдеться про технологію визначення звукового образу комерційної радіостанції та його вплив на позиціонування мовлення у конкурентному медіасередовищі. The technology of definition of a sound image of commercial radio station and its ...
402863
  Ликіна М.А. Звуковий рівень реалізації категорії евфуїзму в творах англійських письменників ХІХ століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 382-387
402864
  Полфьоров Я.Я. Звукові й музичні елементи в творах українських прозаїків / Я.Я. Полфьоров. – Харків
1. – 1929. – 84с.
402865
  Гриценко С.П. Звукові трансформації латинських запозичень в українській мові кінця XVI-XVII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 35-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Ідеться про взаємодію мов як одного з актуальних питань сучасного мовознавства.
402866
  Франковський В.А. Звукові явища / В.А. Франковський. – Харків : Український робітник, 1931. – 79 с.
402867
  Голдовский Е.М. Звуковое кино. / Е.М. Голдовский. – Л., 1930. – 96с.
402868
  Трифонов Т.С. Звуковое поле двумерных излучателей конечных размеров. : Автореф. дис. ... наук : 01.04.06 / Трифонов Т.С. ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1991. – 13 с.
402869
  Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма / И.Н. Воскресенская. – Москва, 1978. – 126с.
402870
  Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма / И.Н. Воскресенская. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 118с.
402871
  Трихманенко В.Ф. Звуковой барьер / В.Ф. Трихманенко. – Хабаровск, 1959. – 152с.
402872
  Бадмаева Г. Звуковой мир традиционной культуры калмыков // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 140-153. – ISSN 0869-5415
402873
  Закревский А.Д. Звуковой образ в фильме / А.Д. Закревский. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – М, 1970. – 128с.
402874
  Шубин Э.П. Звуковой самоучитель английской разговорной речи. / Э.П. Шубин. – М., 1965. – 144с.
402875
  Левицкий В.В. Звуковой символизм / В.В. Левицкий. – Черновцы, 1998. – 129с.
402876
  Левицкий В.В. Звуковой символизм: мифы и реальность / В.В. Левицкий. – Черновцы : Черновицкий национальный университет, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-423-045-9
402877
  Бураев И.Д. Звуковой состав бурят-монгольского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бураев И.Д. ; ЛГУ. – Ленинград, 1956. – 18 с.
402878
  Имнадзе Н.Е. Звуковой состав мегрельского диалекта занского языка. (Эксперимент. исслед.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10688 / Имнадзе Н.Е.; АН ГрузССР. Ин-тут языкознания. – Тбилиси, 1971. – 20л.
402879
  Атамирзаева С. Звуковой состав наманганского говора узбекского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Атамирзаева С. ; Акад. наук СССР. – Ленинград, 1963. – 19 с.
402880
  Кунаа А.Ч. Звуковой состав тесхемского говора тувинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кунаа А.Ч.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 14л.
402881
  Кизириа Н.А. Звуковой состав чанского диалекта занского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.668 / Кизириа Н.А.; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1970. – 18л.
402882
  Барашков П.П. Звуковой состав якутского языка / П.П. Барашков. – Якутск, 1953. – 98с.
402883
  Медведев А.А. Звуковой способ представления рельефа местности : картография // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 31-34 : Рис. – ISSN 0016-7126
402884
  Иоганзен Т.Б. Звуковой строй севернобаварского диалекта в СССР. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иоганзен Т.Б.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
402885
  Ахматов Т.К. Звуковой строй современного киргизкого литературного языка / Т.К. Ахматов. – Фрунзе, 1968. – 192с.
402886
  Аматов Т.К. Звуковой строй современного киргизского литературного языка. (Эксперим.-фонет. исследование) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 661 / Аматов Т.К. ; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 69 с. – Бібліогр.:с.68-69
402887
  Бондарко Л.В. Звуковой строй современного русского языка / Л.В. Бондарко. – Москва, 1977. – 175с.
402888
  Байчура У.Ш. Звуковой строй татарского языка / У.Ш. Байчура. – Казань, 1959. – 187с.
402889
  Байчура У.Ш. Звуковой строй татарского языка / У.Ш. Байчура. – Казань, 1961. – 392с.
402890
  Андреева Т.Е. Звуковой строй томмотского говора эвенкийского языка / Т.Е. Андреева. – Москва, 1988. – 138с.
402891
   Звуковой строй языка.. – М, 1979. – 268с.
402892
  Дьячковский Н.Д. Звуковой строй якутского языка / Н.Д. Дьячковский. – Якутск, 1971. – 192с.
402893
  Иванов Г.М. Звуковой стционарный кинопроектор КЗС-22. / Г.М. Иванов. – М., 1940. – 128с.
402894
  Иванов Г.М. Звуковой стционарный кинопроектор СКП-26. / Г.М. Иванов. – М., 1947. – 112с.
402895
  Федосеева Е.О. Звуковоспроизводящая аппаратура киноустановок / Е.О. Федосеева. – Москва : Искусство, 1963. – 280с.
402896
  Ахвледиани Г.С. Звуковые возможности кавказских языков / Г.С. Ахвледиани. – Тбилиси, 1940. – с.
402897
  Ахвледиани Г.С. Звуковые возможности кавказских языков / Г.С. Ахвледиани, 1940. – 6 с. – Окремий відбиток з ""Сообщения Грузинского филиала Академии наук СССР, т.1. № 1, 1940""
402898
  Красильников В.А. Звуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах / В.А. Красильников. – Москва ; Ленинград, 1951. – 352 с.
402899
  Красильников В.А. Звуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах / В.А. Красильников. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1954. – 440 с.
402900
  Вуд А. Звуковые волны и их применения / А. Вуд. – Москва ; Ленинград, 1934. – 142 с.
402901
  Вуд А. Звуковые волны и их применения = Sound waves and their uses : пер. с анг. / А. Вуд ; под ред. С.Н. Ржевкина. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 144 с. – (Классика инженерной мысли: акустика и ее приложения). – ISBN 978-5-382-00719-9
402902
  Вербицкая Л.А. Звуковые единицы русской речи и их соотношение с оттенками и фонемами : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вербицкая Л.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 19 с.
402903
  Петровский Н.С. Звуковые знаки египетского письма как система / Н.С. Петровский. – М., 1978. – 174с.
402904
  Красильников В.А. Звуковые и ультразвуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах / В.А. Красильников. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1960. – 560 с.
402905
  Кузьменко В.А. Звуковые и ультразвуковые колебания при динамических испытаниях материалов / В.А. Кузьменко. – К, 1963. – 152с.
402906
  Фридлендер Ф. Звуковые импульсы : пер. с англ. / Ф. Фридлендер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 232с.
402907
  Давыдов М.В. Звуковые парадоксы английского языка и их функциональная специфика / М.В. Давыдов. – М, 1984. – 204с.
402908
  Викторов И.А. Звуковые поверхностные волны в твердых телах / И.А. Викторов. – Москва, 1981. – 287 с.
402909
  Никольский А.А. Звуковые сигналы млекопитающих в эволюционном процессе. / А.А. Никольский. – М, 1984. – 199с.
402910
  Шеворошкин В.В. Звуковые цепи в языках мира / В.В. Шеворошкин. – Москва, 1969. – 188с.
402911
  Дорофеев Б.М. Звуковые явления при кипении / Б.М. Дорофеев. – Ростов -на-Дону, 1985. – 88с.
402912
  Барановский П.П. Звуковысотный анализ свободного мелодического строя / П.П. Барановский, Е.Е. Юцевич. – Киев, 1956. – 84 с.
402913
  Кулінська Л.П. Звукозапис на уроках української літератури / Л.П. Кулінська. – К., 1973. – 88с.
402914
  Ляховицький М.В. Звукозапис у навчанні іноземних мов / М.В. Ляховицький. – К., 1970. – 240с.
402915
  Мелик- Симонян Звукозаписывающая аппаратура / Мелик- Симонян. – М, 1972. – 125с.
402916
   Звукозаписывающий аппарат МИЗ-9., 1962. – 42с.
402917
  Леви А.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве / А.А. Леви, Ю.А. Горинов. – М., 1983. – 109с.
402918
  Парфентьев А.И. Звукозапись и ее применение. / А.И. Парфентьев. – М., 1953. – 32с.
402919
  Козюренко Ю.И. Звукозапись с микрофона / Ю.И. Козюренко. – М., 1975. – 120с.
402920
  Козюренко Ю.И. Звукозапись с микрофона / Ю.И. Козюренко. – 2-е, доп. и перераб. – М., 1988. – 112с.
402921
   Звукозапись.. – М-Л, 1949. – 48с.
402922
  Ефимов В.В. Звукозапись? Это интересно и просто / Ефимов В.В. ; Рис. Корпачева Е.В. – Киев : Радянська школа, 1977. – 135 с.
402923
  Гаценко І.О. Звукозображальні слова в сучасному мовознавстві // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 20-27
402924
  Хусаинов К.Ш. Звукоизобразительность в казахском языке / К.Ш. Хусаинов. – Алма-Ата, 1988. – 232с.
402925
  Пылма В.А. Звукоизобразительные глаголы в эстонском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 666 / Пылма В.А. ; АН ЭстССР , Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1967. – 45 с.
402926
  Тимофеев А.К. Звукоизоляция в жилищном строительстве / А.К. Тимофеев. – Москва, 1956. – 32 с.
402927
  Борисов Л.П. Звукоизоляция в машиностроении / Л.П. Борисов, Д.Р. Гужас. – М, 1990. – 253с.
402928
  Таранов В.М. Звукокинотехника при обучении иностранным языкам. / В.М. Таранов. – М., 1959. – 192с.
402929
  Апарин А. Звукометрия / А. Апарин. – Москва
1. – 1931. – 120с.
402930
  Кондратьев В.И. Звукообразование при соударении газовых струй окислителя и горючего : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кондратьев В.И.; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1969. – 15л.
402931
  Кубат К. Звукооператор - любитель / К. Кубат. – М, 1978. – 191с.
402932
  Цвиккер К. Звукопоглощающие материалы : пер. с англ. / К. Цвиккер, К. Костен. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 160с.
402933
  Галкин Д. Звукорежиссер и исполнитель в процессе звукозаписи. / Д. Галкин. – М., 1966. – 40с.
402934
  Вицинский Г.В. Звукосветонаглядность при обучении иностранным языкам. / Г.В. Вицинский. – Рига, 1962. – 113с.
402935
  Вицинский Г.В. Звукосветонаглядность при обучении иностранным языкам. / Г.В. Вицинский. – Рига, 1965. – 114с.
402936
  Кобелянська О.І. Звукосимволізм в японській мові як об"єкт семасіологічного дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 60-64
402937
  Гливінська Л. Звукосимволізм: "за" і "проти" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд багатоаспектної проблематики фонетичного символізму й проаналізовано актуальні підходи щодо осмислення цього мовного явища. Зауважено, що вивчення звукосимволізму з антропоцентричних позицій - у психолінгвістичному, соціолінгвістичному, ...
402938
  Крилова Н. Звукосмислові та інтенціональні особливості комунікативних повідомлень українських політиків // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 276-280. – ISBN 978-966-439-357-4
402939
  Гарасим Я. Звукоструктура народнопоетичної мови: етноестетичний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 114-123


  Статтю присвячено дослідженню звукової організації ритмомелодики української пісенної традиції, яка відзначається відчутним стуренем етноестетичної якості і може бути простежена на всіх етапах еволюції народнопоетичної тоніки.
402940
  Качерович А.Н. Звукотехника кинематографии / А.Н. Качерович. – М., 1950. – 276с.
402941
  Сапожков М.А. Звукофикация помещений: Проектирование и расчет / М.А. Сапожков. – Москва : Связь, 1979. – 144с.
402942
  Маргулис М.А. Звукохимические реакции и сонолюминесценция. / М.А. Маргулис. – М., 1986. – 285с.
402943
  Мелик-Пашаев Звучание жизни / Мелик-Пашаев. – Москва, 1989. – 126с.
402944
  Данилов С.П. Звучание тайги / С.П. Данилов. – М, 1972. – 334с.
402945
  Рибінська Ю. Звучання і значення у поезії та перекладі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 110-113
402946
  Драгінда О.В. Звучання і смисл у поезії та перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 89-91. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто проблему залежності звучання віршованого твору від його значення. Особливу увагу приділено розгляду можливості передачі в перекладі звуко-кольорових кореляцій.
402947
  Скуратівський В. Звучання українського буття // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 10 (175). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  "Кобзар" Тараса Шевченка
402948
  Рябыкин Николай Звучат "слова любви и упоенья" : организация литературно-музыкального вечера в библиотеке // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 21. – ISSN 1727-4893


  Литературно-музыкальные вечера, проходящие в библиотеках, соединяют в себе литературное, музыкальное и театральное начала и призваны формировать духовные потребности человека, способствовать развитию литературного вкуса посетителей, обогащению их ...
402949
  Кычанов Е.И. Звучат лишь письмена / Е.И. Кычанов. – Москва, 1965. – 139с.
402950
  Мельник О. Звучать Шевченкові слова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 36-40
402951
  Сольский В Звучащее кино / В Сольский. – Л, 1929. – 96с.
402952
  Теряев Д.А. Звучащее поэтическое слово М.Ю. Лермонтова: фонетический эксперимент // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 266-275. – ISBN 966-581-590-3
402953
  Филиппова Татьяна Звучащее слово // Библиотечное дело
402954
  Дозорцева Ж. Звучащие полотна Карла Брюллова // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 11. – С. 114-120. – ISSN 0028-1263
402955
  Дружинин Н.Г. Звучащий "свет" и "светящийся" звук / Н.Г. Дружинин, Г.П. Марков, В.И. Станко. – Москва : Знание, 1989. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 9 ; Физика). – ISBN 5-07-000909-5
402956
   Звучащий мир.. – М, 1979. – 168с.
402957
  Горриш В. Звучащий след / В. Горриш. – М., 1961. – 159с.
402958
  Альтшуллер М.Г. Звучащий стих свободы ради / М.Г. Альтшуллер. – Москва, 1976. – 119с.
402959
   Звучащий текст.. – М, 1983. – 250с.
402960
  Джафарзаде А. Звучит повсюду голос мой. / А. Джафарзаде. – М., 1981. – 439с.
402961
  Арго А.М. Звучит слово / А.М. Арго. – Москва, 1962. – 103с.
402962
  Арго А.М. Звучит слово / А.М. Арго. – Москва, 1968. – 81с.
402963
  Залыгин С.П. Звягинцевский дом. - (Много лет спуст. - На Большую землю) / С.П. Залыгин. – М., 1969. – 48с.
402964
  Пфейфер Г.В. Звязок поміж об"ємом тіла оборотового навколо оси Z та об"ємом тіла, обмеженого поверхнею обертання двома круговими циліндрами, що мають за вісь вісь Z, та площею XY // Праці професора й академіка Г.В. Пфейфера / Г.В. Пфейфер. – Київ : Вид-во ВУАН, 1933. – С. 241-242
402965
  Лукавихин Н. Звянки, брянки, балалайка. Самоуч. для ребят. / Н. Лукавихин. – М., 1931. – 63с.
402966
  Костенко Н. Згага слова, або у "саду барв" : єдиної художниці-баталіста в Україні і світі // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 172-175. – ISSN 0208-0710
402967
  Рубашов М.Б. Згага. : Роман / М.Б. Рубашов. – Київ : Молодь, 1968. – 243с.
402968
  Тронько П.Т. Згадаймо всіх поіменно... : з історії боротьби комсомольців і молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. / Тронько П.Т. ; [передм. В. Костенко]. – Київ : Молодь, 2001. – 224 с., [16] арк. фотогр. – ISBN 966-7615-22-7
402969
  Козирод І. Згадаймо Ждаху-митця // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 18. – ISSN 0868-9644
402970
  Пономарів О. Згадаймо і пам"ятаймо // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – вересень (№ 8)


  Про Аллу Петрівну Коваль, яка викладала на кафедрі української мови філологічного факультету КДУ імені Тараса Шевченка.
402971
   Згадаймо Ілліча.. – К, 1929. – 24с.
402972
  Макаренко Д.Є. Згадаймо Петра Констянтиновича Заморія (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 202 : фото. – ISSN 0367-4290
402973
  Грабовецький В. Згадаймо праведних гетьманів і кошових: де їх могили? : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В. Грабовецький; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 4-е вид., доп. – Івано-Франківськ : Пік-Лайн, 2005. – 132с.
402974
  Добриніна О. Згадаймо про літо! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  Про оздоровчі бази ун-ту: "Мрія" (с. Плюти) та оздоровчо-спортивний комплекс у с. Берегове (Крим).
402975
  Збанацький Ю.О. Згадаймо, друзі, пережите! : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : ДЛВ, 1959. – 260с.
402976
  Жулинський М. Згадати - щоб не забувати // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 15 серпня (№ 31). – С. 11


  До 100-річчя Борисові Спиридоновичу Буряку, українському радянському письменникові, літературознавцю, доктору філологічних наук
402977
  Мильков Ф.Н. Згадка меловых боров / Ф.Н. Мильков. – Москва : Географгиз, 1959. – 37с.
402978
  Радишевський Р. Згадка про вчителя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 81-83. – ISSN 0236-1477
402979
  Таранушенко С. Згадка про Г. Нарбута / С. Таранушенко. – с.
402980
  Купчинський О. Згадки про акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої половини ХІV століть у тогочасних і пізніших документальних пам"ятках: до питання реконструкції архіву // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 36-40. – ISBN 966-625-035-7
402981
  Федунь Марія Згадки про Ганну Барвінок у галицькій періодиці (1910-1914 гг.) / Марія Федунь // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
402982
   Згадує М. Саф"ян, зять М. Могилянського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 50-53. – ISSN 0131-2685
402983
  Вдовина О. Згадуємо Вілена Сергійовича Горського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 150-151. – ISSN 0235-7941
402984
  Гай-Нижник Згадуй мене... : Лірика кохання / Павло Гай-Нижник. – Київ : Павло Гай-Нижник, 2006. – 114с.
402985
  Побідаш І. Згадуйте мене // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С. 4-5


  Леонід Глібов як видавець газети "Черниговский листок"
402986
  Ковінька О.І. Згадую й розгадую / О.І. Ковінька. – Київ, 1970. – 132 с.
402987
   Згадуючи Аллу Горську // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 138-144. – ISSN 0208-0710
402988
  Івченко В. Згадуючи великих: Тарас Шевченко // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 3. – С. 18-21
402989
  Соломахіна В. Згадуючи вчителя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  З нагоди 100-річчя з дня народження Д.К. Зерова (1895-1995) в університеті відбулося засідання та наукова конференція студентів-ботаніків. Спогади доцента кафедри ботаніки Ванди Соломатіної про спілкування з Д. Зеровим, починаючи з 1946 р.,будучи ...
402990
  Мінгазутдінов О.Ф. Згадуючи вчителя : до 95-річчя від дня народження В.Н. Котова // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 129-130. – ISBN 978-966-581-930-1
402991
  Баєр М. Згадуючи і шануючи історію, думаючи про майбутнє : Інтерв"ю / Міхаель Баер ; [інтерв"ю взяв] Олександр Буценко // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 7-17. – ISBN 978-966-579-271-0


  Ексклюзивне інтерв"ю для альманавху "Хроніка-2000" Надзвичайного і Повноважного посла Угорської Республіки в Україні Міхаеля Байєра.
402992
  Вознюк В. Згадуючи Михайлину Коцюбинську // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 7 (801). – С.127-131. – ISSN 0868-4790
402993
  Бондарчук Л. Згадуючи мовні уроки Бориса Тена // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 174-179. – ISBN 966-95452-3-7
402994
  Пен Лін Згадуючи Шевченка / Пен Лін, Ї. Чжан; Переклав з китайської С.В. Кузьмічов // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 32-36. – ISSN 0869-3595
402995
  Фостій Валентина Згасла зірка на географічному небосхилі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 45
402996
  Тихолоз Н. Згасла свічка Андрія Франка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 8 (790). – С. 113-121. – ISSN 0868-4790
402997
  Тутковский П. Згаслі вулкани України / П. Тутковский. – с.
402998
  Крючкова О.В. Згвалтування особи чоловічої статті в контексті ст. 152 КК України: аргументи "за" та "проти" // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 94-100
402999
  Кіпніс О.Л. Згин пружної клиноподібної пластини зосередженою силою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі з використанням методу інтегрального перетворення Мелліна побудовані точні розв"язки задач про згин тонкої пружної клиноподібної пластини зосередженою силою для різних способів закріплення її сторін. Визначено прогин, згинаючі і крутильний ...
403000
  Моргунов М.О. Згин пружної смуги штампом / М.О. Моргунов, В.І. Острик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 75-78. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто контактну взаємодію штампа з прямолінійною основою і пружної смуги, яка опирається на дві точкові опори. Із застосуванням метода Вікера-Гопфа інтегральне рівняння задачі зведено до нескінченної системи алгебричних рівнянь. Знайдено розподіл ...
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,