Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
402001
  Андрущенко В. " Закон визначає тенденції" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 лютого (№ 8). – С. 5


  Дискус яким бути закону " про вищу освіту". Ректор НПУ імені М.П.Драгоманова висловлює свою думку.
402002
  Гальчук О. "Заклинаю вас нашою спільною любов"ю до античності..." : з листів Олександра Білецького до Миколи Зерова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 126-133. – ISSN 0869-3595
402003
  Слепенчук Р. "Заклятые" друзья или братья по крови? // Дуслык / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2014. – № 139, сентябрь. – С. 34-43


  История отношений украинского и татарского народов уходит в глубь веков, а точнее ко времени распада Золотой Орды и междоусобной борьбы ее ханов.
402004
  Костомаров М. "Закон Божий" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 160-172. – ISBN 978-966-500-300-7
402005
  Шевченко А. "Закон про вибори Президента дозволяє провести чесне волевиявлення громадян" // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 36.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
402006
  Шаповал В. "Закон про вибори Президента України Юридично правильний" // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
402007
  Романець Н.Р. "Закон про п"ять колосків": особливості застосування в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 17-21. – ISSN 2077-1800
402008
  Макарычев А.И. "Закон силы" в учении с высшей нервной деятельностью / А.И. Макарычев. – М, 1947. – 132с.
402009
  Шлапак І.М. "Закон співуяви" у творчості Дж. Джойса: антропонім-асоціація і проблема семантики // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 219-230. – (Мовознавство ; Вип. 17). – ISSN 1992-9196
402010
  Полякова Н.В. "Закон Термидора": традиции и новации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 98-106. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  Статья посвящена исследованию политико-философского значения феномена Термидора. Термидор рассматривается как один из концептов современной политической лексики, позволяющих выявлять дополнительные смысловые пласты и мировоззренческие аспекты. ...
402011
  Простаков В.Б. Закал / В.Б. Простаков. – Смоленск, 1969. – 36 с.
402012
  Симеонов С. Закаленные крылья: Воспоминания / С. Симеонов. – М., 1976. – 278с.
402013
  Лаптев А.П. Закаливайтесь на здоровье / А.П. Лаптев. – М, 1991. – 158с.
402014
  Подшибякин А.К. Закаливание - залог здоровья / А.К. Подшибякин. – М, 1981. – 63с.
402015
  Празников В.П. Закаливание детей дошкольного возраста / В.П. Празников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Медицина, 1988. – 221с.
402016
  Богачев М.И. Закаливание организма человека воздухом в системе физического воспитания : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Богачев М.И. ; Лен. инж. строит. ин-т, Ин-т физиол. им. Павлова АН СССР. – Ленинград, 1950. – 16л.
402017
  Подшибякин А.К. Закаливание человека / А.К. Подшибякин. – Киев, 1986. – 76с.
402018
  Чусов Ю.Н. Закаливание школьников / Ю.Н. Чусов. – М, 1985. – 128с.
402019
  Кулаковский А.Н. Закалка : повесть и рассказы / А.Н. Кулаковский. – Москва : Советский писатель, 1950. – 232 с.
402020
  Мирошниченко И.С. Закалка из жидкого состояния / И.С. Мирошниченко. – М., 1982. – 168с.
402021
  Савин В.А. Закалка мужества. Рассказы. / В.А. Савин. – Свердловск, 1962. – 86с.
402022
  Галимов Ш.З. Закалка таланта / Ш.З. Галимов. – Архангельск, 1972. – 224с.
402023
   Закалюк Анатолій Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 275-276. – ISBN 978-617-573-038-6
402024
  Чуйков В.И. Закалялась молодость в боях / В.И. Чуйков. – М, 1968. – 189с.
402025
  Чуйков В.И. Закалялась молодость в боях / В.И. Чуйков. – 2-е изд. – М, 1970. – 271с.
402026
  Чуйков В.И. Закалялась молодость в боях / В.И. Чуйков. – 3-е изд. – М, 1978. – 256с.
402027
  Земной В.П. Закаляющим сталь / В.П. Земной. – М., 1972. – 191с.
402028
  Христенко В.Т. Закаляясь в труде / В.Т. Христенко. – М, 1985. – 53с.
402029
  Харчук Б.М. Закам"янілий вогонь : повісті та оповідання / Б.М. Харчук. – Київ, 1966. – 198 с.
402030
  Канигін Ю. Закам"янілі вершники // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.32-33. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
402031
  Галданова Г.Р. Закаменские буряты. / Г.Р. Галданова. – Новосибирск, 1992. – 170,2с.
402032
  Буканова Р.Г. Закамская черта XVII в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Буканова Р. Г.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1981. – 22л.
402033
  Дудин М.А. Заканчивается двадцатый век... / М.А. Дудин. – Л., 1989. – 79с.
402034
  Мюс Д.Ф. Заканчивание скважин без спуска насосно-компрессорных труб / Д.Ф. Мюс. – М., 1961. – 22с.
402035
  Кухта М.І. Закарпатоукраїнська література 20-30 рр. XX ст.: пошук виховного ідеалу / М.І. Кухта ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Поличка "Карпатського краю", 1998. – 91, [1] с. : портр. – На звороті тит. арк. зазнач.: "Поличка "Карпатського краю", № 1 (82), 1998. ISSN 0869-0782. – Бібліогр.: с. 86-88
402036
  Ротман Н.Е. Закарпатская коммунистическая организация в борьбе за создание единого рабочего и народного фронта против фашизма и угрозы войны (1933-1938 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ротман Н.Е.; Ин-т истории партии ЦК КП Украины - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Киев, 1966. – 22л.
402037
  Анучин В.А. Закарпатская область : (Научно-популярное географическое описание) / В.А. Анучин, А.И. Спиридонов. – Москва : ОГИЗ Географгиз, 1947. – 171с.
402038
   Закарпатские новеллы : сборник. – Москва : Советский писатель, 1959. – 445 с.
402039
  Томчаний М. Закарпатские рассказы. / М. Томчаний. – М., 1955. – 198с.
402040
  Гудзенко С.П. Закарпатские стихи / С.П. Гудзенко. – Л, 1948. – 100с.
402041
   Закарпатские умельцы. – К, 1974. – 95с.
402042
   Закарпатский краеведческий музей. – Ужгород, 1969. – 53с.
402043
   Закарпатский краеведческий музей. – Ужгород, 1972. – 72с.
402044
  Байрак Я.М. Закарпатский музей народной архитектуры и быта / Я.М. Байрак, П.М. Федака. – Ужгород, 1986. – 130 с.
402045
  Піпаш В. Закарпатська гуцульщина : іст.-етногр. нарис / Володимир Піпаш ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", НДІ політ. регіоналістики, Закарпатське обл. об-ня ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. – 65, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 65 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-531-075-5
402046
  Шпонтак О.В. Закарпатська діаспора в Америці (1870-1960 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 86-92. – (Історія ; Вип. 19)
402047
  Лащук Ю.П. Закарпатська народна кераміка / Ю.П. Лащук. – Ужгород, 1960. – 63 с.
402048
   Закарпатська область. – Ужгород, 1947. – 108с.
402049
  Діброва О.Т. Закарпатська область : (географічний нарис) / О.Т. Діброва. – Київ : Радянська школа, 1957. – 104 с.
402050
  Діброва О.Т. Закарпатська область УРСР : Лекція для студентів-заочників / О.Т. Діброва. – Київ : Радянська школа, 1949. – 28 с.
402051
  Діброва О.Т. Закарпатська область. Географічний нарис / О.Т. Діброва. – Київ : Радянска школа, 1957. – 104с. + 1 карта. – Бібл.:с.98. – (Області УРСР)
402052
  Діброва О.Т. Закарпатська область. Географічний нарис / О.Т. Діброва. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1967. – 123с. + 1 карта. – Бібл.:121-122с. – (Області УРСР)
402053
  Бадар О. Закарпатська Україна / О. Бадар. – Харків, 1929. – 169с.
402054
  Качанюк М. Закарпатська Україна / М. Качанюк. – К., 1930. – 31с.
402055
  Безега Т.М. Закарпатська Україна: історіографія питання // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 8-13. – ISSN 2077-1800
402056
  Габор Василь Васильович Закарпатська україномовна преса 20-30-х років ХХ століття у контексті національного відродження краю : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.08 / Габор Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 20л.
402057
  Габор Василь Васильович Закарпатська україномовна преса 20-30 років ХХ століття у контексті національного відродження краю : Дис... на здоб. вченого ступ. кандидата філолог.наук: / Габор Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченко Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – 156л. – Бібліогр.:л.150-156
402058
  Куля Ф. Закарпатське обласне товариство німців "Відродження" / Ф. Куля, П. Петрище // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – № 16. – С. 78-83
402059
   Закарпатське оповідання 20 століття : Антологія. – Ужгород : Закарпаття, 2002. – 528с. – (Красне письменство Закарпаття). – ISBN 966-7703-54-1
402060
  Делеган М. Закарпатське православ"я у 1920 р. - спадшина Української Держави? // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 188-191
402061
  Лавренко Я. Закарпатське село Білки / Я. Лавренко. – Ужгород, 1959. – 75с.
402062
  Ілько В.І. Закарпатське село на початку XX ст. (1900-1919 рр.) / В.І. Ілько. – Львов, 1973. – 181с.
402063
  Гаврош О.Д. Закарпатське століття: 20 інтерв"ю / Олександр Гаврош. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2006. – 330с. : іл. – 15-й річниці незалежності України присвячується. – ISBN 966-8764-31-5
402064
  Небесник І. Закарпатський Гуру // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 113-115. – ISSN 0130-1799
402065
   Закарпатський діалект : бібліографічний покажчик / МОНУ ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т" ; [ відп. ред. І.В. Сабадош ]. – Ужгород : Говерла, 2009. – 136 с. – ISBN 978-966-2095-37-1
402066
   Закарпатський краєзнавчий музей. – Ужгород, 1968. – 90с.
402067
  Держалюк М. Закарпатський край у нестримному прагненні до Української державності // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Університет "Україна"; Всеукраїнська асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 44-60
402068
  Гайдук С. Закарпатський лірик планетарного масштабу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С.97-98. – ISSN 0236-1477
402069
  Задорожний Микола Закарпатський музей народної архітектури та побуту : Географічне краєзнавство // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 6
402070
  Байрак Я.М. Закарпатський музей народної архітектури та побуту: Путівник / Я.М. Байрак, П.М. Федака. – Ужгород, 1986. – 130с.
402071
   Закарпатський художній музей. – Київ, 1970. – 20 с.
402072
  Сабадош І. Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 24-31. – (Філологія ; Вип. 19)
402073
  Сабадош І. Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини. 2 // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 94-106. – Бібліогр.: С. 104-106 ;
402074
  Сабодаш І. Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини. 5 // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 51-62


  У статті розглядаються закарпатські діалектизми, успадковані переважно від праслов"янської мови і відсутність в багатьох українських діалектах та в літературній мові чи вживанні в останній рідко або як архаїзми.
402075
  Довганич О.Д. Закарпатські добровольці / О.Д. Довганич. – Ужгород, 1990. – 164с.
402076
  Довганич О.Д. Закарпатські добровольці : Hариси з історії та бойового шляху / О.Д. Довганич; Обласна організація тов.добровольців Закарпаття - учасників війни. – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформаці, 1998. – 168с. – ISBN 9667186202
402077
  Кашка Марія Закарпатські землі у фокусі політики мадяризації напередодні революції 1848 - 1849 рр. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 100-103. – Бібліогр. в кінці ст.


  Накануне революции 1848 г. активно внедрялась в жизнь политика мадяризации, которая отрицательно отразилась на политическом и социально-экономическом развитии северо-восточных комитатов. Его тормозила централистическая политика Габсзбурской власти, ...
402078
  Ковач Г. Закарпатські народні назви, що характеризують мисливських собак // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 45-53. – Бібліогр.: С. 50-52 ; 61 назв.
402079
   Закарпатські народні страви. – Ужгород : Карпати, 1990. – 246с.
402080
  Вишневський І.П. Закарпатські новелісти. / І.П. Вишневський. – Львов, 1960. – 116с.
402081
  Томчаній М. Закарпатські оповідання / М. Томчаній. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 272 с.
402082
   Закарпатські пісні та коломийки. – Ужгород, 1965. – 336с.
402083
   Закарпатські сміховинки : народний гумор. – Ужгород : Карпати, 1966. – 146 с.
402084
   Закарпатські сміховинки. – Ужгород, 1967. – 224с.
402085
   Закарпатські стежки Якова Головацького і Володимира Гнатюка // Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 174-188. – ISBN 978-966-671-338-7
402086
   Закарпатські сторінки творчості В. Пачовського, Марійки Підгорянки, О. Олеся // Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 243-257. – ISBN 978-966-671-338-7
402087
   Закарпатські умельці. – К, 1974. – 95с.
402088
   Закарпатській художній музей. – Київ, 1984. – 125с.
402089
   Закарпаття. – К, 1967. – 10с.
402090
   Закарпаття : [Фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1974. – 188 с. : фот. – (Області Радянської України)
402091
   Закарпаття. – Київ, 1987. – 144с.
402092
  Івченко Андрій Закарпаття // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 55
402093
   Закарпаття в етнополітичному вимірі = Transcarpathia in etnopolitical dimension / М. Панчук, В. Войналович, О. Галенко, Т. Горбань, О. Заремба та ін. ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ редкол. : Левенець Ю., Панчук М., Войналович В. та ін. ]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-02-4757-4
402094
  Офіцинський Р.А. Закарпаття в етнополітичному вимірі (1939-1944) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 394-403
402095
  Зан М. Закарпаття в контексті легальної та нелегальної міграції до країн Європейського Союзу // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 118-135
402096
  Посівнич М. Закарпаття в концепціях ОУН у 1937 - 1938 рр. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 173-178. – ISBN 978-617-7235-56-8
402097
  Марценюк Р. Закарпаття в науковій та політичній діяльності Михайла Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-54. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються наукові дослідження відомого вченого-історика Михайла Грушевського, які доводять безпідставність тверджень теоретиків неорусинства та вказують на етнічну та національну приналежність Закарпаття до України. Розкриваються особливості ...
402098
   Закарпаття в роки війни. – Ужгород, 1990. – 171с.
402099
  Гранчак І.М. Закарпаття в сім"ї народів СРСР : До 40-річчя возз"єднання Закарпаття з УРСР / І.М. Гранчак. – Київ, 1985. – 47 с.
402100
  Панчук Май Закарпаття в умовах угорської окупації та Другої світової війни : (етнополітичний аналіз). Рух опору, входження до складу СРСР // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44-60. – Бібліогр. в кінці ст.
402101
  Панчук М. Закарпаття в умовах угорської окупації та Другої світової війни (етнополітичний аналіз) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 82-99
402102
  Панчук Май Закарпаття в умовах угорської окупації та Другої світової війни (етнополітичний аналіз). Угорська окупація краю // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 82-99. – Бібліогр. в кінці ст.
402103
  Іващенко Микола Закарпаття в цвіту : Україна / Лікування // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 14-16 : Фото
402104
  Шандор В. Закарпаття історично правний нарис від ІХ ст. до 1920 р. / В. Шандор. – Нью-Йорк, 1992. – 292с.
402105
   Закарпаття на соціалістичному шляху. – Ужгород, 1948. – 168с.
402106
  Калакура Я. Закарпаття очима знаного історіографа та краєзнавця // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 171-174. – ISSN 2222-5250
402107
  Макаренко Н. Закарпаття під тиском мадяризації: 1867-1914 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 176-187. – ISBN 978-966-02-4630-8
402108
   Закарпаття туристичне : путівник. – Київ : Світ Успіху, 2007. – 317с. : кольорові іл. – ISBN 966-8352-19-Х
402109
  Щербак І. Закарпаття у XX столітті: погляд очевидця // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (351), вересень - жовтень. – С. 14-19. – ISSN 0130-6936
402110
  Грін О.О. Закарпаття у відносинах між Чехословаччиною та Радянським Союзом у роки другої світової війни. Радянсько-чехословацький договір 29 червня 1945 року // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 158-164. – ISSN 1563-3349
402111
  Лемак В.В. Закарпаття у державно-правовій системі Чехословацької республіки (1919-1939 рр.) : Дис... канд. юрид.наук: 123.00.01 / Лемак В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.152-159
402112
  Лемак Василь Васильович Закарпаття у державно-правовій системі Чехословацької Республіки (1919-1939 рр.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Лемак Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 25л.
402113
  Іващенко Микола Закарпаття. Вино і лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 46-47 : фото
402114
  Дорожовець Христина Закарпаття. Дві твердині : Конкурс читацьких публікацій. Мій світ // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 144 : Фото
402115
  Крушинська Олена Закарпаття. День над Ужем // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 106-110 : фото
402116
   Закарпаття. Хто є хто : Міжнародне довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-45-9
Вип.1. – 2004. – 256 с.
402117
   Закарпаття: минуле і сучасне. – Ужгород, 1986. – 231с.
402118
  Крушинська Олена Закарпаття: церква-смерека : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 121 : Фото
402119
   Закарпатье. – М, 1966. – с.
402120
  Сато В. Закарпатье в русской прозе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сато В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1966. – 14 с.
402121
  Ерофеев Н.А. Закат Британской империи / Н.А. Ерофеев. – М., 1967. – 280с.
402122
  Степанов Г.Г. Закат в крови / Г.Г. Степанов. – Москва, 1989. – 665с.
402123
  Шпенглер О. Закат Европы : Н.А.Бердяев, Я.М.Букшпан, Ф.А.Степун,с.Л. Франк / О. Шпенглер. – Москва : Берег, 1922. – 95с.
402124
  Шпенглер О. Закат Европы / Освальд Шпенглер ; предисл. проф. А. Деборина ; пер. с нем. Н.Ф. Гарелина. – Москва ; Петроград : Изд. Л.Д. Френкеля
Т. 1 : Образ и действительность. – 1923. – 445 c.
402125
  Шпенглер О. Закат Европы / Освальд Шпенглер ; с предисл. А. Деборина ; пер. Н.Ф. Горелина. – оград : Л.Д. Френкель
Т. 1 : Образ и действительность. – 1923. – XXXII, 467 с.
402126
  Шпенглер О. Закат Европы / Освальд Шпенглер ; пер. с нем. под ред. А.А. Франковский. – Петербург : Academia
Т. 1, ч. 1 : Причинность и судьба. – 1923. – 211 с.
402127
  Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории : в 2 т. / О. Шпенглер. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00656-8; 5-244-00657-6
Т. 1 : Гештальт и действительность. – 1993. – 663 с.
402128
  Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 638с. – ISBN 5-222-00249-7
402129
  Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер. – Минск : Попурри. – ISBN 985-438-179-Х; 985-438-178-1
Т. 1 : Образ и действительность. – 1998. – 688 с.
402130
  Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер; Пер. с нем., вступ. статья и примеч. К.А. Свасьяна. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00656-8; 5-244-00657-6
Т. 1 : Гештальт и действительность. – 1998. – 663 с.
402131
  Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер; пер. с нем. и примеч. И.И. Маханькова. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00656-8; 5-244-00658-4
Т. 2 : Всемирно-исторические перспективы. – 1998. – 606 с.
402132
  Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории : Гештальт и действительность / Освальд Шпенглер ; [пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна]. – Москва : Эксмо, 2006. – 797, [3] с. – Сер. осн. в 1997 г. – Библиогр. в примеч. и в подстроч. примеч. – (Антология мысли : сер. осн. в 1997 г.). – ISBN 5-699-15818-9
402133
  Шахнович М.И. Закат иудейской религии / М.И. Шахнович. – Л, 1965. – 243с.
402134
   Закат Карфогена. – СПБ, 1994. – 520с.
402135
  Шмитт Уве Закат мира цветов и ив : Япония. Гейши // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 82-90 : Фото. – ISSN 1029-5828
402136
  Фостер У.З. Закат мирового капитализма / У.З. Фостер. – М., 1951. – 252с.
402137
  Лейфер Константин Закат над краем земли Булонь-сюр-Мер : один кадр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 30-32 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
402138
  Хазанов А.М. Закат португальского колониализма / А.М. Хазанов. – М, 1974. – 48с.
402139
  Бернштейн М.С. Закат прагматической педагогики. / М.С. Бернштейн. – Москва, 1963. – 48с.
402140
  Кравчук А. Закат Птолемеев. / А. Кравчук. – М., 1973. – 216с.
402141
  Григорян А. Закат романтизма: Гессе и Новалис // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – С. 352-368. – ISSN 0042-8795
402142
  Парето В. Закат свободы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6 (302). – С.111-120. – ISSN 0132-1625
402143
  Амфитеатров А.В. Закат старого века / А.В. Амфитеатров. – Кишинёв, 1989. – 669с.
402144
  Шабанов В.В. Заката светлая звезда. / В.В. Шабанов. – Саратов, 1984. – 111с.
402145
   Закатальский заповедник. – М, 1985. – 184с.
402146
   Закатальский заповедник. – М, 1985. – 179с.
402147
  Шатуновский И.М. Закатившаяся звезда. / И.М. Шатуновский. – М., 1958. – 163с.
402148
  Шатуновский И.М. Закатившаяся звезда. / И.М. Шатуновский. – М., 1959. – 164с.
402149
  Зорин Л.Г. Закаты / Л.Г. Зорин. – М., 1988. – 46с.
402150
  Колычев О.Я. Закаты и рассветы / О.Я. Колычев. – М., 1957. – 241с.
402151
  Алієва З. Заквітчана перлами й омита красою // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 18-24


  Матеріалом для написання статті послужили публікації зі "Сборника для описания местностей и племен Кавказа", які не були ще в науковому обігові й становлять велику зацікавленість сучасних дослідників-орієнталістів.
402152
  Косинка Г.М. Заквітчаний сон : оповідання / Г.М. Косинка. – Київ, 1923. – 12 с.
402153
  Косинка Г.М. Заквітчаний сон : оповідання, спогоди про Г.Косинку. Для ст. шк. віку / Г.М. Косинка; Упоряд. та прим. Т. Мороз-Стрілець. – Київ : Веселка, 1990. – 285 с. – ISBN 5-301-00965-6
402154
   Закерзоння = Zakerzonia : Спогади вояків Української Повстанської Армії. – Варшава : Український архів. – ISBN 83-86112-01-8
Том 1. – 1994. – 440с.
402155
  Малкович П. Закиненість як культуротворчий аспект людської природи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 111-117. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
402156
  Попов В.Ф. Закипела сталь / В.Ф. Попов. – Москва, 1956. – 455с.
402157
  Моисеенко Т.И. Закисление водосборов арктических регионов / Т.И. Моисеенко, Г.В. Калабин, В.Ю. Хорошавин // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 49-58 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
402158
  Москаленко Леся Закінтос. Сезон черепах : спецрепортаж. Греція / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 60-63 : Фото
402159
  Каткова В Т. Закінчення досудового слідства у кримінальних справах : практичний посібник / Т.В. Каткова, А.Г. Каткова. – Харків : Право, 2011. – 136 с. – Бібліогр.: с. 128-134. – (Бібліотека слідчого). – ISBN 978-966-458-225-1
402160
  Воробель У. Закінчення розгляду справ про розірвання шлюбу без ухвалення рішення по суті справи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 153-160. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
402161
  Нестеренко С.С. Закінчення строків давності як інструмент захисту прав людини в інституті екстрадиції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 66-74
402162
  Носік Ю.В. Закінчення строку правової охорони комерційної таємниці // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 108-115
402163
  Савченко А. Закінчити Кембридж, підкорити Кіліманджаро і ... поливати брудом Україну // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 червня (№ 24)


  Відповідь на статтю в часописі " Дзеркало тижня" викладачу Києво-Могилянської академії А. Симковичу.
402164
  Горобець Ірина Заклад з історією // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 38-41 : фото
402165
  Бондаренко А. Закладення основ змагальності в процесуальну форму досудового провадження // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 65-68. – ISSN 0132-1331
402166
   Закладено алею пам"яті / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – травень (№ 5)


  На честь викладачів, студентів, співробітників, які свої сили, своє життя поклали на вівтар Перемоги, за пропозицією Ради ветеранів університету, на площі біля фізичного факультету закладено алею пам"яті. Ректор університету Л.В. Губерський, ...
402167
  Год Б.В. Заклади вищої педагогічної освіти в Полтаві у 1918-1933 роках / Б.В. Год, О.П. Єрмак // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2010. – № 2. – С. 104-118. – ISSN 2075-1451


  У статті показується становлення вищої педагогічної освіти в Полтаві.
402168
  Поліщук Л.О. Заклади клубного типу України: сучасний стан та перспективи розвитку // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 176-184
402169
   Заклади культури і атеїстична робота. – К, 1987. – 148с.
402170
  Гарбар Г.А. Заклади культури Миколаївської області як складова сфери гостинності в контексті розвитку туризму першої половини 80-х років ХХ ст. // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 222-230
402171
  Пелях М.А. Закладка виноградника и уход за ним / М.А. Пелях. – Ташкент, 1952. – 64с.
402172
  Богданов Б.Г. Закладка геодезических центров в районах многолетней мерзлоты / Б.Г. Богданов; Рец. Забнев В.И. – Москва : Недра, 1990. – 160с. – ISBN 5-247-01307-7
402173
  Негода В.І. Закладка саду / В.І. Негода, О.П. Леонтьєв. – К., 1990. – 15с.
402174
  Мезенцев В.І. Закладна дошка домової церкви І.Мазепи в Батурині та керамічні рельєфи Чернігівщини рубежу XVII - XVIII ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 176-188. – ISSN 2218-4805
402175
  Локотков К.П. Заклёпка / К.П. Локотков. – Воронеж. – 28с.
402176
  Губерський Л. Заклик до єднання, зміцнення державності // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 27 серпня - 3 вересня (№ 35/36). – С. 4


  Від імені Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України ректор КНУ імені Тараса Шевченка привітав наукові, науково-педагогічні колективи, студентів із початком нового року.
402177
  Трасі А.В. Заклик до рідного народу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 43). – С. 14
402178
  Губерський Л.В. Закликає спілка ректорів // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 7-14 травня (№ 20). – С. 4


  Спілка ректорів ВНЗ України закликає взяти найактивнішу участь у виборах Президента України.
402179
  Бодріяр Ж. Закликання імбециклів : публіцистика (стаття) / українською мовою опублікована в газеті "Liberacion" // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 166-172


  У статті фран. філософ висловлює думку, що в нинішній Франції політика втратила свій зміст боротьби за владу.
402180
  Марченко Г. Заклинальні паремії в еволюції традиційної культури та менталітеті українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 330-336


  У статті порушуються питання генези і взаємозв"язку таких найдавніших фольклорних жанрів, як заговори, заклинання, замовляння, закляття, приповідки, примовляння, побажання. Визначається взаємозв"язок в обряді слова і дії та їхня функціональна ...
402181
  Левчев Л. Заклинание / Л. Левчев. – М, 1980. – 31с.
402182
  Гампер Г.С. Заклинание / Г.С. Гампер. – Л., 1983. – 55с.
402183
  Стерин В. Заклинание Бабатци. / В. Стерин. – Орджоникидзе, 1966. – 139с.
402184
  Домнин А.М. Заклинание огня / А.М. Домнин. – Пермь, 1971. – 79 с.
402185
  Завадский М. Заклинание Олимпиады // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 33. – С. 44-47


  Після Олімпійських ігор народився новий Китай
402186
  Олійник Б.І. Заклинання вогню : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1978. – 96с.
402187
  Шевченко Оксана Заклинателі снігів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 94-97. – ISSN 0130-5212
402188
  Ильясов Я. Заклинатель змей / Я. Ильясов. – Ташкент : Литература и искусство имени Гафура Гуляма, 1979. – 415с.
402189
   Заклинатель змей. – Москва : Правда, 1985. – 6 с.
402190
   Заклинатель змей, и другие эстонские сказки. – Таллин, 1980. – 157с.
402191
  Суздалев Г.М. Заклинаю любовью. / Г.М. Суздалев. – М., 1978. – 80с.
402192
  Юркевич Н.Г. Заключение брака по советскому праву / Н.Г. Юркевич. – Минск, 1965. – 143с.
402193
  Колибаб К.Е. Заключение брака, отношения между супругами, поощрение и охрана материнства, расторжение брака, признание брака недействительнім. / К.Е. Колибаб. – М., 1960. – 48с.
402194
  Каткова Е.А. Заключение договора поставки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 712 / Каткова Е.А. ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Юрид. фак. Каф. гражд. права. – Москва, 1970. – 18 с.
402195
  Переплетова В.И. Заключение договора поставки продукции производственно-технического назначения : Автореф... канд. юридич.наук: 712 / Переплетова В.И.; Саратовский юридич. ин-т им. Д.И.Курского. Кафедра гражданского процесса. – Саратов, 1971. – 20л.
402196
  Луць В.В. Заключение и исполнение хозяйственных договоров / В.В. Луць. – Москва, 1978. – 143с.
402197
  Топольницкий Н.К. Заключение и прекращение брака по советскому семейному праву : Дис... канд. юридич.наук: / Топольницкий Н.К.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 388л. – Бібліогр.:л.378-388
402198
  Топольницкий Н.К. Заключение и прекращение брака по советскому семейному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Топольницкий Н.К. ; МВО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Львов, 1956. – 16 с.
402199
  Здыбский И.И. Заключение и расторжение трудового договора / И.И. Здыбский. – Нальчик, 1983. – 188с.
402200
  Дружков Заключение многосторонних договоров в рамках и под эгидой международных организаций. / Дружков, МП. – К, 1986. – 102с.
402201
  Пак Дон Дин Заключение перемирия в Корее и его историческое значение : Автореф... канд. ист.наук: / Пак Дон Дин; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1959. – 18л.
402202
  Каткова Е.А. Заключение регелируемых договоров поставки. / Е.А. Каткова. – Иркутск, 1980. – 80с.
402203
  Родионов А.А. Заключение русско-американского договора о взаимной выдаче преступников 1887 г. // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 99-103
402204
  Буткевич С.А. Заключение хозяйственных договоров / С.А. Буткевич. – К., 1978. – 64с.
402205
  Семеусов В.А. Заключение хозяйственных договоров. / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1981. – 69с.
402206
  Эйсман А.А. Заключение эксперта / А.А. Эйсман. – М, 1967. – 297с.
402207
  Эйсман А.А. Заключение эксперта / А.А. Эйсман. – М, 1967. – 297с.
402208
  Пюсса О. Заключение эксперта как судебное доказательство в советском уголовном процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Пюсса О.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1954. – 22л.
402209
  Павленко Ю.В. Заключение. Этнонациональная общность как динамическая социокультурная система // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 408-416. – ISBN 978-966-136-032-6
402210
  Жеффруа Густав Заключенный / Жеффруа Густав. – 2-е. – М-Л, 1925. – 274с.
402211
  Авелин К. Заключенный : роман / Клод Авелин ; Пер. с франц. А. П. Зельдович. – Ленинград : Гослитиздат, 1937. – 257, [2] с.
402212
  Биллингер К. Заключенный № 880 / К. Биллингер. – Москва, 1936. – 176 с.
402213
  Биллингер К. Заключенный № 880 / К. Биллингер. – М., 1936. – 180с.
402214
  Лисицын Г.М. Заключительная часть шахматной партии. / Г.М. Лисицын. – Л., 1956. – 524с.
402215
   Заключительные балансы трестов, автономных предприятий и хозорганизаций республиканского подчинения Народного комиссариата местной промышленности РСФСР за 1935 г.. – Москва : Легкая индустрия, 1936. – 40 с.
402216
   Заключительные замечания и рекомендации конвенционных органов ООН по докладам Украины в сфере соблюдения прав человека : Сборник документов. – Київ : К.И.С., 2004. – 160 с. – В деяких книгах відсутній ISBN. – ISBN 966-8039-84-X
402217
  Шкловский И. Заключительные модальные частицы: попытка групповой классификации / И. Шкловский, Т. Жук // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Представлены особенности модальных частиц, определение которых выделено из термина "модально-экспрессивные частицы". Понятие модальности рассмотрено с позиций философии Канта и лингвистики. Определен круг служебных слов, подпадающих под ...
402218
  Никитинский И.И. Заключительные уроки по темам курса ботаники / И.И. Никитинский. – Л, 1955. – 63с.
402219
  Вивюрский В.Я. Заключительные уроки по химии в средней школе / В.Я. Вивюрский. – Москва, 1980. – 144с.
402220
  Шкловский И. Заключительные экспрессивные частицы: попытка групповой классификации / И. Шкловский, Т. Жук // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Рассмотрены средства выражения экспрессивности в японском языке. Предложен подход, предполагающий разбиение термина "модально-экспрессивные частицы" на составляющие и раздельное рассмотрение экспрессивных частиц. Определен структурный состав и ...
402221
  Еремин А.С. Заключительные этапы анализа учебных кейсов и оценка работы студентов при использовании кейс-метода // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 8. – С. 120-141. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрены особенности подготовки и проведения обсуждения кейса на занятии в большой группе, оценка работы студентов по итогам такого обсуждения, особенности написания эссе по наиболее распространенным типам кейсов и оценка работы студентов ...
402222
  Хофе Г. Заключительный аккорд. / Г. Хофе. – М., 1982. – 143с.
402223
  Хофе Г. Заключительный аккорд: роман. / Г. Хофе. – М., 1976. – 416с.
402224
   Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. – М, 1985. – 80с.
402225
   Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. – М, 1987. – 78с.
402226
  Тублин В.С. Заключительный период. / В.С. Тублин. – Л., 1990. – 525с.
402227
  Карасев С.А. Заключительный урок по курсу <<Социально - экономическая география мира>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 57-58
402228
   Заключна конференція спільної американсько - української Науково- дослідницької програми Академії правових наук України та Національного інституту юстиції Департаменту юстиції США // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.247-262
402229
  Руденко Л.Г. Заключне слово : актуальна тема. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України (за матеріалами наукового семінару) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 35-37 : Табл. – ISSN 1561-4980
402230
  Малюська А.Л. Заключні експертні зауваження і рекомендації ООН стосовно забезпечення прав національних меншин в Україні та прикордонних з нею державах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 113-122


  The present research is dedicated to the problematic of analyzing the expert conclusions of the UN concerning the providing of the rights of national minorities in Ukraine. The same problems due to Ukrainian border states are also researched.
402231
   Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини, Україна, 2011 рік : версія, адаптована для дітей та підлітків / [текст підготували : М. Алексєєнко, К. Шендеровський, О. Москаленко]. – [Київ] : [б. в.], 2011. – 38 с. : фотоіл.
402232
   Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини : Збірник документів. – Київ : К.І.С., 2004. – 448 с. – Текст парал. укр., рос. та англ. мовами
402233
   Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини : Збірник документів. – Київ : К.І.С., 2004. – 148 с.
402234
   Заключні спостереження: Україна : [неофіційний переклад] / Комітет ООН з прав дитини. – Київ : ЮНІСЕФ, Представництво в Україні, 2011. – 36 с. – На колонтитулі також зазнач.: 56-та сесія
402235
  Ганейзер Є.А. Заклята крыныця [Заклята криниця] : жарт в 2 одминах Хомы Брута. – Выд. 2-е. – Киев : Кн. магазина П.Ф Панчешникова, 1887. – 32 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
402236
  Череватенко Л.В. Закляте залізо / Леонід Череватенко ; [ред. В.Б. Богуславська]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 231, [1] с. – ISBN 978-966-378-239-3
402237
   Заклятие Даоса. – 2-е. – М, 1987. – 314 с.
402238
  Лохвицкий М.Ю. Заклятие цыганки / М.Ю. Лохвицкий. – Калуга, 1964. – 238с.
402239
  Логвин Ю.Г. Заклятий вершник : роман / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1990. – 446 с.
402240
   Заклятий козак. – Київ : Обереги, 1994. – 544 с. – ISBN 5810400477
402241
  Логвин Ю. Закляття відьмака : повість / Ю. Логвин. – Київ, 1995. – 270 с.
402242
  Басария Э. Заклятый друг : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2005. – № 3. – С. 3-23. – ISSN 0131-8136
402243
  Трешников А.Ф. Закованный в лед / А.Ф. Трешников. – Москва : Географгиз, 1959. – 213с.
402244
  Трешников А.Ф. Закованный в лед / А.Ф. Трешников; Ред.кол. Мурзаев Э.М. и др. – Москва : Мысль, 1973. – 164-371с. – (ХХ век. Путешествия. Открытия. Исследования)
402245
  Волков М. Заковыка / М. Волков. – Москва, 1923. – 200с.
402246
  Чубенко В.А. Закодоване доброчестя / В.А. Чубенко. – Дніпропетровськ, 1982. – 47с.
402247
   Заколдованная буква. – М, 1988. – 320с.
402248
  Торбан Р.С. Заколдованная палата / Р.С. Торбан. – Воронеж, 1972. – 143с.
402249
  Кальма Н. Заколдованная рубашка / Н. Кальма. – М., 1960. – 304с.
402250
  Кальма Н. Заколдованная рубашка / Н. Кальма. – М., 1963. – 544с.
402251
  Кальма Н. Заколдованная рубашка / Н. Кальма. – М., 1985. – 511с.
402252
  Лозинский В. Заколдованная усадьба / В. Лозинский. – М., 1984. – 375с.
402253
  Бахтиаров С.С. Заколдованное место / С.С. Бахтиаров. – Казань, 1963. – 91с.
402254
  Маляков Л.И. Заколдованное счастье. / Л.И. Маляков. – Л., 1966. – 103с.
402255
  Полухин Ю.Д. Заколдованные берега: Докум. повесть о бригадире монтажников на стр-ве КамАЗа А.Б.Новолодском. / Ю.Д. Полухин. – М., 1976. – 253с.
402256
   Заколдованные леса. – М, 1984. – 246с.
402257
  Гинда В. Заколдованный Адольф // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 15. – С. 92-96


  Персона фюрера
402258
   Заколдованный город. – Москва, 1972. – 95 с.
402259
   Заколдованный замок. – Минск, 1992. – 320с.
402260
  Герлингер Ю.Е. Заколдованный звук / Ю.Е. Герлингер, 1982. – 107с.
402261
   Заколдованный круг. – Чита, 1956. – 67с.
402262
  Хаанпяя П. Заколдованный круг : [роман] / [П. Хаанпяя ; пер. с фин. Т. Сумманена и Э. Киуру, послесл. А. Мантере]. – Петрозаводск : Госиздат Карел. АССР, 1961. – 154 с.
402263
  Коллинз Б. Заколдованный круг / Б. Коллинз. – М., 1971. – 48с.
402264
  Кулешов А.П. Заколдованный круг / А.П. Кулешов. – М., 1975. – 208с.
402265
  Саар А. Заколдованный круг / А. Саар. – М, 1975. – 271с.
402266
  Кулешов А.П. Заколдованный круг / А.П. Кулешов. – М., 1980. – 432с.
402267
  Полымова А. Заколдованный круг репродуцирования / Алла Полымова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 13-15. – ISSN 0869-4915
402268
  ЧАщин Заколдованный круг. / ЧАщин. – Курск, 1961. – 216с.
402269
  Шолом Алейхем Заколдованный портной : повести и рассказы / Шолом Алейхем; Пер. с евр. – М. : Художественная литература, 1984. – 527с.
402270
  Шолом-Алейхем Заколдованный потртной. / Шолом-Алейхем. – М.-Л., 1926. – 29с.
402271
  Шолом-Алейхем Заколдованный потртной. / Шолом-Алейхем. – М., 1956. – 110с.
402272
  Хель С. Заколдованый круг / С. Хель. – М, 1980. – 350с.
402273
  Нгуен Конг Хоан Заколдоованная монета / Нгуен Конг Хоан. – М., 1973. – 254с.
402274
  Ткач Леся Заколише голубінь ласкою : [поезія] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43. – ISSN 0868-9644
402275
  Рубель В.А. Заколот Тайра Масакадо : реконструкція політичної програми // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 2. – С. 82-90. – ISSN 1608-0599


  З історії Японії, Х ст.
402276
   Заколот торі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Цілком несподівна перемога консерваторів на виборах віщує ослаблення Британії.
402277
  Слюсаренко А.Г. Заколот, путч / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 144. – ISBN 966-642-073-2
402278
  Фурманов Д. Заколот. / Д. Фурманов. – Одеса, 1938. – 161с.
402279
  Бирс А. Заколоченное окно / А. Бирс. – Свердловск, 1989. – 269с.
402280
  Попов В.Н. Закон -- тайга. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1965. – 168с.
402281
  Попов В.Н. Закон -- тайга. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1979. – 303с.
402282
  Ковалев М.И. Закон - о тебе, тебе - о законе / М.И. Ковалев. – Свердловск, 1987. – 127с.
402283
   Закон. – Москва
№ 1. – 1995
402284
   Закон. – Москва
№ 2. – 1995
402285
   Закон. – Москва
№ 3. – 1995
402286
   Закон. – Москва
№ 4. – 1995
402287
   Закон. – Москва
№ 5. – 1995
402288
   Закон. – Москва
№ 6. – 1995
402289
   Закон. – Москва
№ 7. – 1995
402290
   Закон. – Москва
№ 8. – 1995
402291
   Закон. – Москва
№ 9. – 1995
402292
   Закон. – Москва
№ 10. – 1995
402293
   Закон. – Москва
№ 11. – 1995
402294
   Закон. – Москва
№ 12. – 1995
402295
   Закон. – Москва
№ 1. – 1996
402296
   Закон. – Москва
№ 2. – 1996
402297
   Закон. – Москва
№ 3. – 1996
402298
   Закон. – Москва
№ 4. – 1996
402299
   Закон. – Москва
№ 5. – 1996
402300
   Закон. – Москва
№ 6. – 1996
402301
   Закон. – Москва
№ 7. – 1996
402302
   Закон. – Москва
№ 9. – 1996
402303
   Закон. – Москва
№ 10. – 1996
402304
   Закон. – Москва
№ 11. – 1996
402305
   Закон. – Москва
№ 12. – 1996
402306
   Закон. – Москва
№ 1. – 1997
402307
   Закон. – Москва
№ 2. – 1997
402308
   Закон. – Москва
№ 3. – 1997
402309
   Закон. – Москва
№ 4. – 1997
402310
   Закон. – Москва
№ 5. – 1997
402311
   Закон. – Москва
№ 6. – 1997
402312
  Юровский Б. Закон "О государственной поддержке малого предпринимательства" не меняет порядка перехода на единый налог / Б. Юровский, А Романов // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 6. – С.27-29
402313
  Лисенков С.Л. Закон "Пpо вибоpи наpодних депутатiв Укpаїни" : Попул. комент. / С.Л. Лисенков, О.Д. Тихомиров. – Київ : Либiдь, 1998. – 188с.Обл.-вид.аpк.8,. – ISBN 9660600550
402314
  Лисенков С.Л. Закон "Пpо Конституцiйний суд Укpаїни" : Популяpний коментаp / С.Л. Лисенков. – Київ : Либідь, 1998. – 103с. – (Сер."Закони України"). – ISBN 9660600313
402315
  Лазебний Л. Закон "Про адвокатуру" та адвокатську діяльність" - початок реформи адвокатури // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 3
402316
  Баранов-Мохорт Закон "Про вищу освіту" повинен враховувати краще, що є в світовому освітньому просторі // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 січня (№ 3)


  Взяти на озброєння найкраще, що випробували в себе такі країни, як Китай.
402317
  Нагорна О. Закон "Про державний земельний кадастр" // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 7. – С. 45-47
402318
  Кармазін К.Ю. Закон "Про систему джерел права України": актуальність та перспективи // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 9 : Правознавство. – С. 101-106.
402319
  Філоненко С. Закон "Про судовий збір" - іще один крок судової реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 25


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
402320
  Стефанюк В.С. Закон "Про судоустрій України" у контексті судово - правової реформи // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.2-6
402321
  Михайлин І.Л. Закон "розгалуження знань" у журналістикознавстві крізь оптику інформаційного суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30 : січень - березень. – С. 35-38.


  Внутрішня структура науки про журналістику: теорія та історія журналістики, медіакритика, методика наукових досліджень та навчання журналістики, соціологія масової комунікації і журналістська деонтологія, історіографія та бібліографія. Журналістська ...
402322
  Александроввский Ю.В. Закон 14 июня 1910 г. об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении : Законодательные мотивы, разъяснения Правительства, практика Правительствующего Сената, циркуляры М-ва вн. дел, фин., юст. и Гл. упр. землеустройства и земледелия / [Сост.] Ю.В. Александровский. – Санкт-Петербург : Т-во по изд. новых законов ; [Тип. Спб акац. общ. "Слово"], 1911. – XVI, 608 с.


  В РГБ есть электр. версия
402323
   Закон 15 июня 1912 года о преобразовании местного суда. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1912. – 108 с. – Бесплатное приложение к : Журнал Министерства юстиции. 1912, № 7 (сентябрь)
402324
  Будзинский С.М. Закон 18 мая 1882 г. о краже : С комментарием С. Будзинского. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1886. – [2], VI, 81 с.
402325
   Закон 20 ноября 1895 г. о некоторых мерах относительно сахарной промышленности и относящиеся к нему распоряжения Министерства финансов : (Извлечение из Собрания узаконений и распоряжений правительства и Вестника финансов, промышлености и торговли). – Киев : Изд. Бюро представителей сахорозаводчиков ; Тип. Г.Л. Фронцевича, 1896. – 52 с.


  На обл. надпись: Николаю Андреевичу Бунге
402326
  Максимов В.Я. Закон 9 ноября 1906 года о выходе из общины : с разъяснениями / сост. В. Максимов. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн-ва "Юрист", 1908. – 139, [4] с.


  [с законодательными мотивами и разъяснениями Правительствующего сената, Министерства внутренних дел, и утвержденными им замечаниями съезда непременных членов губернских присутствий]
402327
  Леонтович А.В. Закон Weber-Fechner"a / А.В. Леонтович. – 40с.
402328
  Столяров Ю.Н. Закон адекватности библиотечного фонда условиям внешней среды // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 21-34. – ISSN 0130-9765
402329
  Шумилов В.Н. Закон Архимеда и землятрясения / В.Н.Шумилов. – Киев : Ника-Принт, 2005. – 304с. – (О природе - просто). – ISBN 966-8578-01-5
402330
  Мелешко В.В. Закон асимптотических выражений Бубнова-Кояловича / В.В. Мелешко, С.О. Папков // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2011. – Т. 19, № 5. – С. 164-173. – (Механіка ; вип. 15, т. 2). – ISSN 9125-0912


  Представлен короткий анализ подхода И.Г. Бубнова и Б.М.Кояловича к рассмотрению асимптотики поведения неизвестных в бесконечной системе линейных алгебраических уравнений, возникающей при решении методом суперпозиции классической задачи об изгибе жестко ...
402331
  Бабко А.К. Закон Беpа и диссоциация окpашенных комплексных соединений. 1 / Заводская лаборатория. Кафедра аналитической химии // Методы химичекого анализа
402332
  Башкирова Г.Б. Закон бегуна / Г.Б. Башкирова. – М, 1991. – 223с.
402333
  Владимиров В.В. Закон Беркулли. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1979. – 358с.
402334
  Владимиров В.В. Закон Бернулли / В.В. Владимиров. – Москва, 1983. – 304 с.
402335
  Котницкий Г.П. Закон Благодарности. / Г.П. Котницкий. – Магадан, 1988. – 100с.
402336
  Ростан Ж. Закон богачей / Ж. Ростан; Пер. В. Л. Галяшкина ; Под ред. А. Н. Горлина. – Москва : Госиздат, 1923. – 79 с.
402337
   Закон Божий : первая книга о православной вере. – 4-е факсимильное изд. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 724с.
402338
   Закон Божий. – Репринтное изд. – Москва : Советский писатель. – ISBN 5-265-02228-7
Кн. 1. – 1990. – 273с.
402339
  Костомаров М.І. Закон Божий : Книга буття українського народу / М.І. Костомаров ; [Сост. И.И. Глызь]. – Київ : Либідь, 1991. – 40 с. – Тит. арк. і текст парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 5-325-00119-1
402340
   Закон Божий. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1991. – 273с.
402341
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Интербук
Кн. 2. – 1991. – 237с.
402342
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-019-1
Кн. 3. – 1991. – 263с.
402343
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-020-5
Кн. 4. – 1991. – 313с.
402344
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-021-3
Кн. 5. – 1991. – 349с.
402345
  Серафим Слобідський Закон Божий : Підручник для сім"ї та школи / Серафим Слобідський. – 3-є вид. – Київ : УПЦ КП, 2003. – 654с. – ISBN 966-7567-11-7
402346
  Кикнадзе А.В. Закон больших игр / А.В. Кикнадзе. – М, 1975. – 167с.
402347
  Золотарев В.М. Закон больших чисел / В.М. Золотарев. – М., 1987. – 45с.
402348
  Новикова О.М. Закон больших чисел и его роль в статистическом исследовании : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Новикова О.М. ; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. теории статистики. – Москва, 1969. – 35 с.
402349
  Пасхавер И.С. Закон больших чисел и закономерности массового процесса. / И.С. Пасхавер. – М., 1966. – 207с.
402350
  Пасхавер И.С. Закон больших чисел и статистические закономерности. / И.С. Пасхавер. – М., 1974. – 152с.
402351
  Каугвер Р.А. Закон больших чисел. / Р.А. Каугвер. – Таллин, 1980. – 303с.
402352
  Богдановская И.Ю. Закон в английском праве / И.Ю. Богдановская. – М, 1987. – 141с.
402353
   Закон в борьбе с нетрудовыми доходами. – Кишинев, 1989. – 111с.
402354
  Богданова Светлана Закон в вопросах и ответах : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 50-57 : Фото
402355
  Друянов А Л. Закон в системе философских категорий / А Л. Друянов, . – Москва, 1973. – 63 с.
402356
  Язев В.А. Закон в советской торговле. / В.А. Язев. – М., 1987. – 237с.
402357
  Кундзич Г.А. Закон Вавилова о постоянстве квантового выхода фотолюминесценции в случае паров органических веществ / Г.А. Кундзич, А.А. Шишловский. – С. 429-432
402358
  Балацкий Е. Закон Вагнера, кривая Арми-Рана и парадокс богатства // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 80-97. – ISSN 0207-3676
402359
  Ястремський І.С. Закон вартості та його використання в економічних зв"язках між державою та колгоспом / І.С. Ястремський. – Київ, 1966
402360
   Закон великой дружбы. – Москва, 1963. – 33 с.
402361
   Закон Венгерской Народной Республики о кооперативах. – Будапешт, 1971. – 75 с.
402362
  Колычев О.Я. Закон весны / О.Я. Колычев. – М., 1962. – 126с.
402363
  Мацковский М.С. Закон весов, или об эмоциональном и рациональном в семейной жизни / М.С. Мацковский, Т.В. Золотова. – М., 1980. – 64с.
402364
  Думбадзе Н. Закон вечности / Н. Думбадзе. – Тбилиси, 1979. – 368с.
402365
  Думбадзе Н. Закон вечности / Н. Думбадзе. – Москва, 1980. – 80с.
402366
  Думбадзе Н. Закон вечности : Роман / Н. Думбадзе. – Москва : Художественная литература, 1984. – 207с.
402367
  Думбадзе Н. Закон вечности / Н. Думбадзе. – Ленинград, 1986. – 335с.
402368
  Думбадзе Н. Закон вечности / Н. Думбадзе. – Москва, 1988. – 286с.
402369
  Думбадзе Н. Закон вечности / Н. Думбадзе. – Москва, 1988. – 589с.
402370
  Думбадзе Н.В. Закон вечности : романы / Нодар Думбадзе. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 557 с. – В изд. также: Год активного солнца / Г. Панджикидзе. – (Библиотека советского романа)
402371
  Думбадзе Н.В. Закон вечности. Белые флаги / Н.В. Думбадзе. – Москва, 1980. – 358с.
402372
  Вязовкин В.С. Закон взаимного перехода количества и качества в реакциях макромолекулярной химии : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Вязовкин В.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Казань, 1967. – 27л.
402373
  Гей В.С. Закон вірності : поезії / В.С. Гей. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 59 с.
402374
  Зінчук С. Закон вірності : поезії / С. Зінчук. – Київ : Дніпро, 1984. – 157с.
402375
  Думбадзе Н. Закон вічності / Н. Думбадзе. – Київ, 1981. – 191с.
402376
  Цирка К. Закон воды / К. Цирка. – М., 1978. – 112с.
402377
  Белоусов В.М. Закон возвышения личных потребностей при социализме: сущность и формы проявления : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Белоусов В.М.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1971. – 20л.
402378
  Клинков Ю.Л. Закон возвышения потербностей в сфере международных социалистических производственных отношений. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Клинков Ю.Л.; Киев. ин-тут нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1987. – 21л.
402379
  Калинков Юрий Леонидович Закон возвышения потребностей в сфере международных социалистических производственных отношений : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.01 / Калинков Юрий Леонидович; МВ и ССО УССР. КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1987. – 21л.
402380
  Тарасенко Г.Д. Закон возвышения потребностей и жизненный уровень трудящихся. / Г.Д. Тарасенко. – Киев, 1977. – 191с.
402381
  Малыхин Вячеслав Васильевич Закон возвышения потребностей и закономерности структуры личного протребления (на примере потребления населения СССР за 1965-1977 гг.) : Автореф... кадн. экон.наук: / Малыхин Вячеслав Васильевич; АН Сиб. отд. Ин-т экон. и организации промышленного производства. – Новосибирск, 1979. – 18л.
402382
  Булочникова Л.А. Закон возвышения потребностей и формирование работника нового типа / Л.А. Булочникова. – М., 1984. – 76с.
402383
  Новашина Т.С. Закон возвышения потребностей: методология исследования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Новашина Т. С.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1981. – л.
402384
  Мезенцева Нина Семеновна Закон возмещения затрат рабочей силы и его проявления при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мезенцева Нина Семеновна; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 19л.
402385
  Штаерман І.Я. Закон всесвітнього тяжіння / І.Я. Штаерман. – К., 1941. – 24с.
402386
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости : Доклад на 3-ем Всероссийском Селекционном С"езде в г. Саратове 4 июня 1920 г. / Н.И. Вавилов. – Саратов, 1920. – 16 с.
402387
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – 2-е изд. – Ленинград, 1935. – 56с.
402388
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – 2-е изд., перераб. и расш. – Москва-Ленинград : Гос. из-во, 1935. – 56 с.
402389
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – Ленинград : Наука, 1987. – 256 с.
402390
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости: Линнеевский вид как система / Н.И. Вавилов. – Ленинград : Наука, 1967. – 92 с.
402391
  Медников Б.М. Закон гомолочической изменчивости / Б.М. Медников. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Биология ; № 2)
402392
  Алиева Ф.Г. Закон гор / Ф.Г. Алиева. – Москва, 1969. – 136 с.
402393
  Абрамов М.А. Закон границы / М.А. Абрамов. – Москва, 1960. – 61с.
402394
  Курбатов В.Я. Закон Д.И.Менделеева. / В.Я. Курбатов. – Л., 1925. – 454с.
402395
  Алексеев В.А. Закон движения / В.А. Алексеев. – Иркутск, 1962. – 33с.
402396
  Ласточкина Екатерина Закон действует : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 16 : Фото
402397
  Бойкова О. Закон действует: особенности применения / Ольга Бойкова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 5 (83). – С. 10-27. – ISSN 1608-4071


  В статье излагаются комментарии к российскому законодательству о противодействии экстремистской деятельности, а также методические рекомендации по его применению в библиотеках.
402398
  Богданова Светлана Закон действует: от анархии сговора - к демократии закона : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 18-21 : Фото
402399
  Атлас З.В. Закон денежного обращения / З.В. Атлас. – Москва, 1957. – 71с.
402400
  Лиховид І. Закон для вишів-переселенців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 листопада (№ 223). – С. 9


  У Міністерстві освіти та науки підготували законопроект, який гарантуватиме право на освіту тим, хто лишився в зоні АТО, і тим, хто звідти виїхав.
402401
   Закон для всех один. – Саранск, 1988. – 184с.
402402
  Рабец А.М. Закон для семьи / А.М. Рабец. – Кемерово, 1991. – 126 с.
402403
   Закон для человека. – Москва, 1988. – 238 с.
402404
  Соколова Ф.А. Закон добра / Ф.А. Соколова. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 301с.
402405
  Решетник М.Д. Закон достатньої підстави // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 594-595. – ISBN 966-316-069-1
402406
  Гусляров Е. Закон Достоевского и "Фуриозная эманципантка". К 190-летию Ф.М. Достоевского // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 11. – С. 223-240. – ISSN 0027-8238
402407
  Семенов А.И. Закон дружбы / А.И. Семенов. – Хабаровск, 1954. – 152с.
402408
  Воронов Н.П. Закон души / Н.П. Воронов. – Свердловск, 1973. – 328с.
402409
  Зеркин Д.П. Закон единства и борьбы противоположностей / Д.П. Зеркин. – Ростов, 1958. – 36с.
402410
  Карабанов Н.В. Закон единства и борьбы противоположностей / Н.В. Карабанов. – М., 1958. – 68с.
402411
  Зорин Н.И. Закон единства и борьбы противоположностей / Н.И. Зорин. – М., 1960. – 32с.
402412
  Дудель С.П. Закон единства и борьбы противоположностей / С.П. Дудель, Г.М. Штракс. – Москва, 1967. – 247с.
402413
  Злотина М.Л. Закон единства и борьбы противоположностей / М.Л. Злотина. – Киев, 1968. – 37с.
402414
  Суханов В.И. Закон единства и борьбы противоположностей / В.И. Суханов. – Саратов, 1969. – 78 с.
402415
  Штракс Г.М. Закон единства и борьбы противоположностей / Г.М. Штракс. – Москва, 1973. – 32 с.
402416
  Востоков Б.И. Закон единства и борьбы противоположностей / Б.И. Востоков. – Москва, 1975. – 51с.
402417
  Гвоздик И.Е. Закон единства и борьбы противоположностей / И.Е. Гвоздик. – Киев, 1977. – 39с.
402418
  Жданов Ю.А. Закон единства и борьбы противоположностей как суть, как ядро диалектики / Ю.А. Жданов. – М, 1967. – 83с.
402419
  Мартьянова Л.П. Закон единства и борьбы противоположностей. / Л.П. Мартьянова. – М, 1967. – 34с.
402420
  Мороз К.В. Закон единства и борьбы пртивоположностей / К.В. Мороз. – М., 1963. – 64с.
402421
   Закон единства противоположностей. – К, 1991. – 453с.
402422
  Безуглов А.А. Закон есть закон / А.А. Безуглов. – М, 1979. – 176с.
402423
  Чебан И.И. ЗАкон есть мера политическая. / И.И. Чебан. – Кишинев, 1974. – 128с.
402424
  Савенко Я.М. Закон єдності і боротьби протилежностей / Я.М. Савенко. – Київ, 1959. – 87с.
402425
  Лондон Д. Закон жизни / Д. Лондон. – Хабаровск, 1987. – 493с.
402426
  Водолазский А.Ф. Закон жизни партии / А.Ф. Водолазский. – Москва, 1975. – 331с.
402427
  Єфімов В.Т. Закон життя будівників комунізму / В.Т. Єфімов. – Київ, 1963. – 68с.
402428
  Злотіна М.Л. Закон заперечення заперечення / М.Л. Злотіна. – Київ, 1957. – 48с.
402429
  Тарнашинська Л. Закон збереження добра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 11


  Знаній літературознавцю, перекладачці і правозахисниці Анні-Галі Горбач минуло б 90 років.
402430
  Коротич В.О. Закон землі : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1975. – 79 с.
402431
  Коротич В.О. Закон землі : поезії / В.О. Коротич. – Дніпропетровськ, 1979. – 215 с.
402432
  Гетьман Володимир Закон земної рівноваги, або хто воює з природою, той програє // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 7
402433
  Мазлумян В.С. Закон Зиверса и проблема индоевропейского слога : Автореф... канд. филол.наук: / Мазлумян В.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1967. – 28л.
402434
  Ткаченко А. Закон зозулиних яєць, або канцелярит і кальки у ... філологів // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 309-319. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті йдеться про засміченість нашої мови кальками та канцеляритом, які відіграють роль зозулиних яєць стосовно багатих питомих синонімічних гнізд. Приклади взято переважно з аворефератів, статей, посібників, підручників, написаних філологами.
402435
  Палиенко Н.И. Закон и административное распоряжение : пробная лекция магистра Н.И. Палиенка. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 15 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1898, № 12
402436
  Обнинский П.Н. Закон и быт : очерки и исследования в области нашего реформируемого права. – Москва : Тип. А.И. Снегиревой
Вып. 1 : Предварительное следствие; Судебные прения; Адвокатура; Юридические вопросы. – 1891. – [2], IV, IV, 424 с.
402437
  Хоменок Ф.А. Закон и воинская обязанность. / Ф.А. Хоменок. – М., 1986. – 101с.
402438
  Ермошин Г.Т. Закон и государственном предприятии / Г.Т. Ермошин. – М., 1989. – 188с.
402439
  Король Н.М. Закон и дисциплина / Н.М. Король. – К, 1985. – 77с.
402440
  Глазырин В.В. Закон и дисциплина труда / В.В. Глазырин, В.И. Никитский. – М, 1980. – 94с.
402441
  Тарасов А.А. Закон и долг / А.А. Тарасов. – М., 1981. – 208с.
402442
  Спасов Б.П. Закон и его толковатие / Б.П. Спасов. – М, 1986. – 246с.
402443
  Волжин В.А. Закон и жизнь : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин. – Санкт-Петербург : Тип. А. Мучника
Т. 1. – 1891. – IV, 420 с. – Конволют. - Перепл.: Закон и жизнь. Т. 2 / В.А. Волжин
402444
   Закон и жизнь : Научно-популярный журнал. – Кишинёв, 1945-
№ 6. – 2003
402445
   Закон и жизнь : Научно-популярный журнал. – Кишинёв, 1945-
№ 8. – 2003
402446
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 5. – 2004
402447
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7. – 2004
402448
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8. – 2004
402449
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7. – 2006
402450
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8. – 2006
402451
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9. – 2006
402452
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 10. – 2006
402453
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 5. – 2007
402454
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 6. – 2007
402455
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9. – 2007
402456
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12. – 2007
402457
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 2. – 2008
402458
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4. – 2008
402459
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12 (205). – 2008
402460
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (206). – 2009
402461
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 2 (207). – 2009
402462
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4 (209). – 2009
402463
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7 (212). – 2009
402464
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8 (213). – 2009
402465
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9 (227). – 2010
402466
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 10 (228). – 2010
402467
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 11 (229). – 2010
402468
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12 (230). – 2010
402469
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 1 (231). – 2011
402470
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 4 (234). – 2011
402471
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9 (237). – 2011
402472
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (241). – 2012
402473
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 2 (242). – 2012
402474
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 3 (243). – 2012
402475
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / М-во юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4 (244). – 2012. – мова рез. англ., рос.
402476
   Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журнал / М-во юстиции Респ. Молдова [и др.]. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (264). – 2014
402477
  Безуглов А.А. Закон и жизнь человека / А.А. Безуглов. – М, 1965. – 80с.
402478
  Безуглов А.А. Закон и жизнь человека / А.А. Безуглов. – М, 1965. – 80с.
402479
  Венгеров А.Б. Закон и законность в хозяйственной деятельности / А.Б. Венгеров, А.В. Мицкевич. – Москва, 1973. – 61с.
402480
  Гетьманенко Ю.И. Закон и качество продукции. / Ю.И. Гетьманенко. – Киев, 1988. – 47,1с.
402481
  Феофанов Ю.В. Закон и мораль / Ю.В. Феофанов. – М, 1970. – 48с.
402482
  Безуглов А.А. Закон и нравственность / А.А. Безуглов. – М, 1985. – 64с.
402483
  Кириченко В.Ф. Закон и общественность в борьбе с хищениями / В.Ф. Кириченко. – Москва, 1971. – 79с.
402484
  Малеин Н.С. Закон и охрана здоровья граждан / Н.С. Малеин, М.Н. Малеина. – М., 1986. – 62с.
402485
  Байсалов С.Б. Закон и охрана природы / С.Б. Байсалов. – Алма-Ата, 1976. – 183с.
402486
  Клочков В.В. Закон и религия: от гос. религии в России к свободе совести в СССР / В.В. Клочков. – М., 1982. – 160с.
402487
  Яцкевич В.Н. Закон и родители / В.Н. Яцкевич. – Минск, 1989. – 142с.
402488
   Закон и рынок. – М, 1992. – 96с.
402489
   Закон и рынок. – М
2. – 1992. – 96с.
402490
  Гильдерман Ю.И. Закон и случай / Ю.И. Гильдерман. – Новосибирск, 1991. – 197с.
402491
  Белявский А.В. Закон и совесть / А.В. Белявский. – М., 1964. – 175с.
402492
  Борин А.Б. Закон и совесть: за кулисами известных событий / А.Б. Борин. – М., 1991. – 285с.
402493
  Орловский Ю.П. Закон и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – М., 1986. – 39с.
402494
   Закон и человеческое сердце / Чайковская, Г, , . – М., 1969. – 151с.
402495
  Волжин В.А. Закон ижизнь. Т. 2 : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин // Закон и жизнь : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин. – Санкт-Петербург : Тип. А. Мучника, 1891. – Т. 1. – 444 с.
402496
  Горелик Г. Закон имени Ломоносова // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 9 (1011). – С. 85-96. – ISSN 0130-1640


  К 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова.
402497
   Закон Индии об оборотных документах 1881 г. (оригинальный текст и русский перевод) / [публ. подгот., предисл., пер. на рус., коммент. В.А. Белов] // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 6-66. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
402498
  Белов В.А. Закон Индии об оборотных документах 1881 г.: общий комментарий // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 66-112. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
402499
   Закон і бізнес. – Київ, 2000
402500
   Закон і бізнес. – Київ
8-14 липня (№ 28). – 2000. – 6 с. + Вкладка "Бібліотека 3Б", 8-14 липня (№ 28), 10 с.
402501
   Закон і бізнес. – Київ
№ 1. – 2001
402502
   Закон і бізнес. – Київ
№ 2. – 2001
402503
   Закон і бізнес. – Київ
№ 3. – 2001
402504
   Закон і бізнес. – Київ
№ 4. – 2001
402505
   Закон і бізнес. – Київ
№ 5. – 2001
402506
   Закон і бізнес. – Київ
№ 6. – 2001
402507
   Закон і бізнес. – Київ
№ 7. – 2001
402508
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
2-8 лютого (№ 5). – 2013. – 20 с.
402509
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 жовтня (№ 40). – 2013. – 20 с.
402510
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
7-13 грудня (№ 49). – 2013. – 20 с.
402511
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
14-20 вересня (№ 37). – 2013. – 20 с.
402512
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 січня (№ 2/3). – 2013. – 24 с.
402513
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21-27 вересня (№ 38). – 2013. – 20 с.
402514
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 червня (№ 25). – 2013. – 20 с.
402515
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 червня - 5 липня (№ 26). – 2013. – 16 с.
402516
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 серпня - 6 вересня (№ 35). – 2013. – 16 с.
402517
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-17 січня (№ 1/2). – 2014. – 24 с.
402518
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-28 листопада (№ 45/46). – 2014. – 20 с.
402519
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20 - 26 вересня (№ 38). – 2014. – 16 с.
402520
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 травня - 6 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
402521
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 червня (№ 27). – 2015. – 16 с.
402522
   Закон і підприємець : Збірник основних законодавчих та нормативно-правових актів Укра ни з питань підприїмництва. – Київ, 1997. – 266с. – ISBN 966-95169-1-9
402523
   Закон і праця. – Львів, 1994. – 93с.
402524
   Закон і праця. – Львів, 1996. – 110с.
402525
  Зиновій Соколюк Закон і справедливість // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 37-43.
402526
  Раудис Шарунас Йозович Закон Йеркса-Додсона: связь между стимулированием и успешностью научения / Раудис Шарунас Йозович, Юстицкис Викторас Викторович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 119-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Исследуется феномен нелинейности связи между успешностью учения и его стимулированием (закон Йеркса-Додсона). Показывается, что имеющиеся объяснения так или иначе основываются на идее перегрузки и сбоя ответственных за научение психических механизмов ...
402527
  Лукьянова Е.А. Закон как источник советского государственного права / Е.А. Лукьянова. – Москва, 1988. – 150 с.
402528
   Закон колхозной жизни. – Саратов, 1974. – 213с.
402529
  Большакова С.В. Закон комсомольской жизни. / С.В. Большакова. – М, 1971. – 64с.
402530
  Нахаба Мария Петровна Закон концентрации и особенности его проявления в условиях интенсификации социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Нахаба Мария Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 210л. – Бібліогр.:л.177-197
402531
  Нахаба Мария Петровна Закон концентрации и особенности его проявления в условиях интенсификации социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Нахаба Мария Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
402532
  Бек М.А. Закон концентрации производства и его действие при социализме.(На материалах колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бек М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
402533
  Курчаков Рустам Султанович Закон концентрации производства и его использование в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Курчаков Рустам Султанович; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Ленинград, 1978. – 18л.
402534
  Хорзов С.Е. Закон концентрации социалистического производства / С.Е. Хорзов. – М, 1985. – 173с.
402535
  Бек М.А. Закон концентрації і його дія при соціалізмі (на матеріалах колгоспів УРСР) : Дис... канд. економ.наук: / Бек М. А.; КДУ. Кафедра політичної економії природничих фактів. – Київ, 1968. – 246, дод. 18л.
402536
  Чибиряев С.А. Закон Маккарэна и борьба за его отмену / С.А. Чибиряев. – М., 1975. – 167с.
402537
  Зарівна Т. Закон маятника. Віктор Баранов у двох іпостасях - прозаїка і поета // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2013. – № 3/4. – С. 158-169. – ISSN 0130-1608


  Творчий портрет Віктора Баранова
402538
  Колесников А.Л. Закон Менделеева. / А.Л. Колесников. – 3-е изд., перераб. – М., 1954. – 40с.
402539
  Скиба В. Закон Моисея в хазарских степях // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 9 (105). – С. 36-49. – ISSN 1812-867Х
402540
  Шевцов А.С. Закон моря. / А.С. Шевцов. – Л, 1964. – 291с.
402541
  Шемшученко Ю.С. Закон на варті природи. / Ю.С. Шемшученко. – К., 1981. – 168с.
402542
  Жариков Н.М. Закон на страже землепользования / Н.М. Жариков. – М., 1985. – 144с.
402543
  Басов Г.Ф. Закон на страже интересов семьи / Г.Ф. Басов. – Минск, 1973. – 110с.
402544
   Закон на страже природы. – М, 1978. – 96с.
402545
  Демина С.А. Закон на страже природы / С.А. Демина. – М, 1987. – 77с.
402546
  Барабашева Н.С. Закон на страже социальной справедливости / Н.С. Барабашева, А.Б. Венгеров. – М, 1987. – 63с.
402547
  Солоухин В.А. Закон набата : Рассказы / В.А. Солоухин. – Москва : Современник, 1971. – 207с.
402548
  Карапин Н.С. Закон народонаселения в условиях развитого социализма и проблемы использования трудовых ресурсов сельского хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карапин Н. С.;. – Горький, 1978. – 22л.
402549
  Дергачев Е.В. Закон народонаселения и проблемы занятости в аграрно-индустриальных странах (на примере дорев. России и перех. периода от кап. к соц.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Дергачев Е. В. ; МВиССР СССР, Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1972. – 26л.
402550
  Панкратьева Н.В. Закон народонаселения при социализме. / Н.В. Панкратьева. – М., 1984. – 168с.
402551
  Аверин Н.М. Закон нашей жизни. / Н.М. Аверин. – Тамбов, 1962. – 23с.
402552
  Гринів О. Закон невмирущості розбудженого народу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 6, 7


  До 200-річчя Т. Шевченка професор Василь Кушерець видав три праці. Це монографічне дослідження "Завжди сучасний: Тарас Шевченко в просторі та часі".
402553
  Яхонтов В.А. Закон незыблем / В.А. Яхонтов. – М, 1980. – 287с.
402554
  Гришанович П.У. Закон неравномерного развития и два этапа общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: / Гришанович П.У.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – К., 1953. – 16л.
402555
  Гришанович П.У. Закон неравномерного развития капитализма и два этапа общего кризиса капитализма : Дис... канд. экономич.наук: / Гришанович П.У.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 288л. – Бібліогр.:л.276-288
402556
  Бункина М.К. Закон неравномерности развития капитализма / М.К. Бункина. – М., 1959. – 59с.
402557
  Климкевич Т.А. Закон неуклоннго роста производительности труда и его использование в условиях развитого социализма : Дис... канд. экон.наук: / Климкевич Т.А.; МВ и ССо УССР КГУ. – К, 1976. – 196л. – Бібліогр.:л.1-11
402558
  Оловенникова И.С. Закон неуклонного роста производительности общественного труда (некоторые вопросы теории и методологи) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Оловенникова И.С. ; МГУ. – Москва, 1977. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
402559
  Анисимов К.А. Закон неуклонного роста производительности общественного труда в социалистическом обществе / К.А. Анисимов. – Ростов-на-Дону, 1966. – 20с.
402560
  Шутько Л.П. Закон неуклонного роста производительности общественного труда и его использование на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Шутько Л.П. ; МГУ. – Москва, 1969. – 18 с.
402561
  Гайдаенко Е.А. Закон неуклонного роста производительности труда и его действие в период развернутого строительства коммунизма. (На материалах колхозов УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гайдаенко Е.А. ; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 20 с.
402562
  Мауленова Закон неуклонного роста производительности труда и его действие в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мауленова Сакып-Жамал Сырбайовна; АН Казах.ССР. Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1980. – 24л.
402563
  Климкевич Т.А. Закон неуклонного роста производительности труда и его использование в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Климкевич Т.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
402564
  Будзинский Ф.В. Закон неуклонного роста производительности труда и организация материального стимулирования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Будзинский Ф.В. ; Донецк. ГУ. – Донецк, 1973. – 23 с.
402565
   Закон неуловимого роста производительности труда в системе экономических законов социализма. – Ставрополь, 1981. – 203с.
402566
  Гайдаєнко Є.О. Закон неухильного зростання продуктивності праці і його дія в період розгорнутого будівництва комунізму (на матеріалах колгоспів Української РСР) : Дис... канд. економнаук: / Гайдаєнко Є.О.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра політ. економії природнич. фак-тів. – К., 1964. – VI,246,XVIIл. – Бібліогр.:л.I-XVII
402567
  Дроб"язко В. Закон Німеччини про регулювання авторських прав в інформаційному суспільстві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С.3-6. – Бібліогр.: 3 назв.
402568
  Катенина Н.В. Закон нравственный и закон юридический в философско-правовом учении Б.Н. Чичерина // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 139-150. – ISSN 0042-8744
402569
   Закон о всеобуче в действии. – Кустанай, 1968. – 24с.
402570
  Арисов Н.Н. Закон о всеобщей воинской обязанности - яркое проявление заботы партии и правительства об обороне страны / Н.Н. Арисов. – Москва, 1969. – 32с.
402571
  Григорьев В.К. Закон о выборах в Верховный Совет СССР. / В.К. Григорьев, В Жданов. – М., 1978. – 63с.
402572
  Бантышев А.Ф. Закон о государственной границе Украины : Научно-практический комментарий / А.Ф. Бантышев, М.М. Василина; Академия службы безопасности Украины. – Київ, 1997. – 80с.
402573
  Воронова Л.К. Закон о государственном бюджете // Очерки финансово-правовой науки современности : монография / Н.М. Артемов, О.Ю. Бакаева, О.В. Болтинова, Д.В. Винницкий, Л.К. [и др.] Воронова. – Харьков : Право, 2011. – С. 273-283. – ISBN 978-966-458-296-1
402574
   Закон о государственном бюджете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на 1946 г. – Краснодар, 1946. – 21с.
402575
   Закон о Государственном бюджете СССР на 1952 г.. – М, 1952. – 48с.
402576
   Закон о Государственном бюджете СССР на 1953 г.. – М, 1953. – 29с.
402577
   Закон о государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1960 г.. – М, 1959. – 62с.
402578
   Закон о государственном предприятии. – Харьков, 1989. – 254с.
402579
  Кондратьев Р.И. Закон о государственном предприятии и права трудовых коллективов : (в помощь молодому специалисту) / Р.И. Кондратьев ; [зав. ред. Г.А. Маценко ; ред. Л.М. Гарбарчук]. – Львов : Выща школа, 1988. – 90, [6] c. – Библиогр.: с. 89-91
402580
  Заменгоф З.М. Закон о государственном предприятии: Как его применять / З.М. Заменгоф, А.А. Шугаев. – М., 1989. – 254с.
402581
   Закон о государственных пенсиях. – М, 1956. – 32с.
402582
   Закон о государственных пенсиях. – М, 1964. – 103с.
402583
  Кулик Р.И. Закон о гражданстве СССР. / Р.И. Кулик. – М., 1980. – 94с.
402584
   Закон о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-таркторных станций. – М, 1958. – 79с.
402585
   Закон о дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительстовм. – М, 1957. – 16с.
402586
  Александроввский Ю.В. Закон о договоре торговой комиссии : (Новые правила о комис. и комиссионерах) : Закон 21 апр. 1910 г. : [С законодат. мотивами и объясн.] / Ю.В. Александровский. – Санкт-Петербург : Тип. М.Я. Квара, 1910. – 150, [2] с.
402587
  Смолин О. Закон о ЕГЭ : "поле чудес" в "стране дураков"? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 81-87. – ISSN 0130-1640


  Насильственное насаждение единого госэкзамена, напомнившее всем времена административно-командной системы, не могло не вызвать активного общественного противодействия.
402588
  Кадневский В. Закон о Едином государственном экзамене / В. Кадневский, В. Полежаев // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 6-16
402589
  Жариков Ю.Г. Закон о земле / Ю.Г. Жариков. – М., 1972. – 144с.
402590
   Закон о лесах УССР. – Х, 1920. – 12с.
402591
   Закон о лесах УССР : в вопросах и ответах, с приложением позднейших узаконений, важнейших инструкций и циркуляров Наркомзема по лесоустройству. – [Харьков] : Юрид. изд. Наркомюста УССР, 1925. – 114 с.
402592
  Талалаев А.Н. Закон о международных договорах СССР на службе мира. / А.Н. Талалаев. – М., 1979. – 96с.
402593
   Закон о молодежи. – Будапешт, 1972. – 32с.
402594
  Степанов В.Т. Закон о народном контроле в СССР. / В.Т. Степанов. – М, 1982. – 64с.
402595
  Рубанов А.А. Закон о наследовании / А.А. Рубанов. – М., 1984. – 64с.
402596
  Башмаков Г.С. Закон о недрах / Г.С. Башмаков. – М, 1960. – 80 с.
402597
   Закон о некоторых мерах относительно сахарной промышленности и относящиеся к нему распоряжения : (Извлечение из Собрания узаконений и распоряжений правительства и Вестника финансов, промышлености и торговли). – Киев : Изд. Конторы Правл. Всерос. о-ва сахарозаводчиков ; Тип. Г.Л. Фронцевича, 1898. – 119 с.
402598
  Бутовский А.Н. Закон о несовершеннолетних и его применение в судебно-мировой практике / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 70-86
402599
  Бутовский А.Н. Закон о несовершеннолетних и его применение в судебно-мировой практике / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 70-86
402600
   Закон о новом значительном сокращении Вооруженных Сил СССР. – М, 1960. – 66с.
402601
   Закон о органима унутрашних послова. – Белград, 1956. – 272с.
402602
  Цедербаум Ю.Я. Закон о пенсиях граждан в СССР / Ю.Я. Цедербаум. – М.
1. – 1991. – 62с.
402603
  Цедербаум Ю.Я. Закон о пенсиях граждан в СССР / Ю.Я. Цедербаум. – Вып. 2. – Москва : Знание
4/1991. – 1991. – 64 с. – В журнале "Право в нашей жизни" №4, 1991
402604
  Михалкевич В.Н. Закон о пенсиях и пособиях членам колхозов в действии / В.Н. Михалкевич. – Изд. 2-е, доп. – М., 1968. – 60с.
402605
  Стасюлевич Ольга Закон о персональных данных: знать, чтобы соблюдать // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 9-15. – ISSN 0869-4915
402606
  Мсерианц З.М. Закон о печати : Настольная справочная книга для авторов, перводчиков и содержителей тип., ... / сост. З.М. Мсерианц, мл. инспектором для надзора за тип. и т. п. заведениями и за кн. торговлей в Москве. – 6-е изд., вновь пересмотр. и доп. – Москва : Типо-литограф. Выс. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1893. – XII, IV, 284 с., 1 л. табл. – Второй тит. л. с загл.: Устав о цензуре и печати. (Т. XIV Свод. зак.) по изд. 1890 г., доп. соответствующими правительственными распоряжениями и циркулярами Глав. управления по делам печати...
402607
  Федоров Н.В. Закон о печати / Н.В. Федоров. – М., 1991. – 63с.
402608
   Закон о повременных и неповременных изданиях. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн. маг. И. К. Голубова под фирмой "Правоведение", 1909. – 32 с.
402609
   Закон о предоставлении политического убежища. – Бон, 1994. – 114с.
402610
   Закон о Президенте РСФСР от 27 июня 1991 г. // Экология - 21 век: наука и политика : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2008. – Т. 8, № 1 (49). – С. 52-53.
402611
  Васильев А.А. Закон о преобразовании местного суда 15-го июня 1912 г. : Текст Закона о мировых судах - пост. объясн. Текст Закона о волост. судах - пост. объясн. Изменения Уст. гр. судопр. - текст и пост. объясн. / А.А. Васильев. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. В.П. Анисимова ; [Тип.В. Безобразова и Ко], 1913. – [4], CXV, 248 с., 1 л. прилож. – В кн. также: Наглядная таблица подсудности Волосному суду по закону 15 июня 1912 г. о преобразовании Местного суда


  Изменения Уст. уг. суд. - текст и постейные объяснения Статьи Уст. о наказаниях, обязательные для волостных судов. Ст. Уг. улож. обязательные для мировых судов. Наглядные таблицы подсудности мировых и волостных судов
402612
   Закон о преследовании ростовщических действий 24 мая 1893 года, с изложением рассуждений, на коих он основан. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канцелярия ; [В гос. тип.], 1893. – [2], 15 с. – Экз. в разных тип. переплетах
402613
   Закон о производстве выборов губернских и уездных земских гласных. – Киев : Тип. Л.И. Райциса, 1918. – 27 с.
402614
  Рекунков А.М. Закон о Прокуратуре СССР / А.М. Рекунков. – М, 1980. – 64с.
402615
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства Латвийской ССР на 1946-1950гг. – Рига, 1947. – 24с.
402616
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства РСФСР на 1946-1950гг. – Казань, 1946. – 51с.
402617
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Пенза, 1946. – 80с.
402618
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Чита, 1946. – 120с.
402619
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Горький, 1948. – 88с.
402620
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства УССР на 1946-1950 гг.. – Киев : Укриздат полит.литературы, 1946. – 47 с.
402621
   Закон о районном Совете в действии. – М, 1975. – 176с.
402622
   Закон о районном Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1973. – 655с.
402623
   Закон о сельском, поселковом Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1973. – 544с.
402624
   Закон о сельскохозяйственном налоге. – М, 1953. – 29с.
402625
  Пискотин М.И. Закон о сельскохозяйственном налоге / М.И. Пискотин. – М, 1955. – 68с.
402626
   Закон о статусе депутатов в действии. – Таллин, 1976. – 168с.
402627
   Закон о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1981. – 112с.
402628
  Нолькен А.М. Закон о страховании рабочих от несчастных случаев : (Высоч. утв. 23 июня 1912 г.; Собр. узак., № 141, ст. 1230) : практическое руководство / сост. барон А.М. Нолькен, сенатор. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право", 1913. – VI, [3], 363 с.
402629
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1938. – 63с.
402630
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1948. – 16с.
402631
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1954. – 20с.
402632
   Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик. – Москва, 1951. – 16 с.
402633
   Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик. – Москва, 1957. – 32 с.
402634
   Закон о судоустройстве Украинской ССР. – Киев, 1970. – 16 с.
402635
   Закон о судоустройстве Украинской ССР. – Киев, 1975. – 20 с.
402636
  Маркус Б. Закон о труде батраков в крестьянском хозяйстве / Б. Маркус. – М, 1925. – 72с.
402637
  Бкззуб Б.С. Закон о трудовых коллективах в действии / Б.С. Бкззуб. – К, 1986. – 48с.
402638
  Рассохин Олег Закон о туризме: есть ли шанс у мелких предприятий : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 10-12
402639
  Богданова Светлана Закон о туризме: поправки приняты и одобрены : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 14-15
402640
  Коптев Д.А., Латышев С.М. Закон об авторском праве с изложением рассуждений и материалов, на коих он основан (Собр. узак. 1911 г., № 61, ст. 560) / Сост. Д.А. Коптев (статс-секр. Гос. сов.). – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1911. – X, 434 с.


  Латышев, Сергей Михайлович 1858-
402641
  Сергеев В.И. Закон об адвокатской деятельности и установившийся стандарт пркподвавния в вузах страны специальной юридической дисциплины "Адвокатура в Российской Федерации". Точки соприкосновения и противоречия. // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.22-28
402642
  Пугинский С.Б. Закон об аренде / С.Б. Пугинский. – М, 1991. – 62с.
402643
  Кубанков Е.С. Закон об индивидуальной трудовой деятельности / Е.С. Кубанков. – М, 1988. – 37с.
402644
  Нолькен А.М. Закон об обеспечении рабочих на случай болезни : (Высоч. утв. 23 июня 1912 г., Собр. узак., № 141, ст. 1229) : практическое руководство / сост. барон А.М. Нолькен, сенатор. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право", 1914. – [8], 326 с.
402645
  Казанчев Ю.Д. Закон об областных, краевых Советах народных депутатов. / Ю.Д. Казанчев. – М., 1983. – 64с.
402646
  Солдатов С.А. и др. Закон об общественных объединениях граждан (о свободе союзов в СССР) / С.А. и др. Солдатов. – М., 1990. – 30с.
402647
   Закон об обязательной военной службе. – М-Л, 1929. – 159с.
402648
   Закон об организации Народной прокуратуры Китайской Народной Республики. – М, 1955. – 12с.
402649
  Вержбицкий К.В. Закон об оскорблении величия (lex laesae maiestatis) как орудие подавления демократических гражданских традиций в Римской империи (на примере процесса Кремуция Корда) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 48-53. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
402650
  Боголюбов С.А. Закон об охране природы в СССР: Каким ему быть? / С.А. Боголюбов, О.С. Колбасов. – М., 1991. – 60с.
402651
  Богданова Светлана Закон об ОЭЗ туристско-рекреационного типа на подходе : Лед тронулся...Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 16-17
402652
   Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. – М, 1969. – 191с.
402653
   Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. – Москва : Юридическая литература, 1986. – с.
402654
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в РСФСР. – М, 1959. – 32с.
402655
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР. – М, 1958. – 32с.
402656
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в Украинской ССР. – К, 1959. – 28с.
402657
  Константінов В Ф. Закон обов"язкової відповідності виробничих відносин характерові продуктивних сил / В Ф. Константінов, . – Київ, 1953. – 44с.
402658
  Победоносцев В.Г. Закон обратный эволюции / В.Г. Победоносцев. – М., 1982. – 173с.
402659
  Кафаров Шамил Салех оглы Закон общественного разделения труда и его действие при развитом социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кафаров Шамил Салех оглы; АН АзССР. Ин-т экономики. – Баку, 1980. – 28л.
402660
  Пиголкин А.С. Закон обязателен для всех / А.С. Пиголкин. – М., 1971. – 63с.
402661
  Глезерман Г.Е. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил / Г.Е. Глезерман. – М., 1953. – 40с.
402662
  Захаров А.С. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил : Автореф... канд. философ.наук: / Захаров А.С.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 15л.
402663
  Шерстнюк В.П. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил : Автореф... канд. филос.наук: / Шерстнюк В.П.; МВО СССР, ХГУ, Каф. фиалект. и ист. материал. – Х., 1955. – 16л.
402664
  Константинов Ф Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производственных сил / Ф Константинов. – М., 1953. – 48с.
402665
  Кригер Е.Г. Закон огня / Е.Г. Кригер. – М., 1967. – 224с.
402666
  Мочерный С.В. Закон огосударствления капиталистической экономики / С.В. Мочерный. – Киев : Вища школа, 1988. – 237с.
402667
   Закон округу Колумбія про одностатеві шлюби // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 380-381
402668
  Кикнадзе А.В. Закон Олимпиады / А.В. Кикнадзе. – М, 1964. – 48с.
402669
  Гинкин Г.Г. Закон Ома / Г.Г. Гинкин. – Москва, 1937. – 176 с.
402670
  Гинкин Г.Г. Закон Ома постоянного тока / Г.Г. Гинкин. – Москва, 1936. – 112 с.
402671
  Лафарг П. Закон омического детерминизма Карла Маркса / П. Лафарг. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1928. – 222с.
402672
  Еселевич Э.И. Закон открытого слога и его отражение в старославянском языке / Э.И. Еселевич. – Казань, 1970. – 35с.
402673
  Харин Ю.А. Закон отрицания в марксистской диалетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Харин Ю.А. ; Ленингр. орена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1956. – 17 с.
402674
  Глядков В.А. Закон отрицания и его методологические функции / В.А. Глядков. – М, 1982. – 270с.
402675
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Воробьев М.Ф. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Философ. фак. – Ленинград, 1956. – 16 с.
402676
  Мороз К.В. Закон отрицания отрицания / К.В. Мороз. – М., 1957. – 46с.
402677
  Багиров З.Н. Закон отрицания отрицания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Багиров З.Н. ; АН СССР Ин-т философии. – Москва, 1959. – 22 с.
402678
  Морозов В. Закон отрицания отрицания / В. Морозов. – Минск, 1960. – 68с.
402679
  Домачев Г.М. Закон отрицания отрицания / Г.М. Домачев, С. Ефимов, А. Тимофеева. – Москва : Высшая школа, 1961. – 140 с.
402680
  Мороз К.В. Закон отрицания отрицания / К.В. Мороз. – М., 1962. – 71с.
402681
  Парамонов Н.З. Закон отрицания отрицания / Н.З. Парамонов. – М, 1962. – 48с.
402682
   Закон отрицания отрицания. – Кишинев, 1965. – 15 с.
402683
  Злотина М.Л. Закон отрицания отрицания / М.Л. Злотина. – Киев, 1966. – 32с.
402684
  Калинников Л.А. Закон отрицания отрицания / Л.А. Калинников. – Калининград, 1968. – 32с.
402685
  Менькин Э.П. Закон отрицания отрицания / Э.П. Менькин. – Пермь, 1968. – 28с.
402686
  Конкин М.И. Закон отрицания отрицания / М.И. Конкин. – М., 1973. – 17с.
402687
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания. / М.Ф. Воробьев. – Ленинград, 1956. – 40с.
402688
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания. / М.Ф. Воробьев. – Москва, 1958. – 64с.
402689
  Сюсюкалов Б.И. Закон отрицания отрицания. / Б.И. Сюсюкалов. – М., 1963. – 64с.
402690
  Харин Ю.А. Закон отрицания отрицания. / Ю.А. Харин. – Минск, 1970. – 22с.
402691
  Попов В.А. Закон отрицания отрицания.. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Попов В.А.; Ростов. гос. ун-т. Экон. филос. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 26л.
402692
  Директоренко М.А. Закон отрицания. / М.А. Директоренко. – Горки, 1958. – 16с.
402693
  Поздняков Д.Т. Закон отрицания. / Д.Т. Поздняков. – Свердловск, 1959. – 32с.
402694
  Пшеничний А.І. Закон охороняє землю. / А.І. Пшеничний. – К., 1978. – 48с.
402695
  Бушуева Т.А. Закон охраняет природу / Т.А. Бушуева, П.С. Дагель. – М, 1980. – 128с.
402696
  Паркинсон С.Н. Закон Паркинсона / С.Н. Паркинсон. – Москва, 1992. – 98 с.
402697
  Паркинсон С.. Закон Паркинсона и другие памфлеты / С. Паркинсон. – М., 1976. – 448с.
402698
  Мирошниченко О.Р. Закон Паскаля / О.Р. Мирошниченко. – Москва, 1981. – 256 с.
402699
  Корж В.Ф. Закон пензля / В.Ф. Корж. – Київ, 1967. – 86с.
402700
  Кривень П.В. Закон переважного розвитку виробництва, засобів виробництва і створення матеріаьно-технічної бази комунізму / П.В. Кривень. – Київ, 1961. – 48с.
402701
  Васильев В.Н. Закон перемены труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Васильев В.Н. ; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1969. – 19 с.
402702
  Соболев Владимир Михайлович Закон перемены труда в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Соболев Владимир Михайлович; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 24л.
402703
  Моисеев Л.А. Закон перемены труда в социалистическом производстве / Л.А. Моисеев. – М., 1976. – 88с.
402704
   Закон перемены труда в условиях непосредственно общественного производства при социализме. – Ярославль, 1981. – 127с.
402705
  Черепня В.В. Закон перемены труда в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Черепня В.В. ; Киев. торг.-экон. ин-т. – Киев, 1975. – 23 с.
402706
  Алшанов Р.А. Закон перемены труда в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Алшанов Р. А.; Каз.ГУ. – Алма-Ата, 1981. – 25л.
402707
  Кайдалов Дмитрий Петрович Закон перемены труда и всестороннего развития человека : Автореф... д-ра экон.наук: / Кайдалов Дмитрий Петрович; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра полит. экономии. – М., 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
402708
  Гаджиева Гюльнара Сабир кызы Закон перемены труда и всестороннее развитие личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гаджиева Гюльнара Сабир кызы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1984. – 27л.
402709
  Кайдалов Д.П. Закон перемены труда и всестороннее развитие человека / Д.П. Кайдалов. – Москва, 1968. – 320с.
402710
  Долгих Л.И. Закон перемены труда и его использование на современном этапе коммунистического строительства в СССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Долгих Л.И.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 20л.
402711
  Симоненко А.С. Закон перемены труда и его реализация в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Симоненко А.С.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 27л.
402712
  Касумлы Ш.А. Закон перемены труда и его социальные последсвия в условиях развитого социализма. (Конкретно-социол. исследование на материалах АзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Касумлы Ш. А.; Азерб. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку., 1972. – 30л.
402713
  Уузен Энн Арнольдович Закон перемены труда и некоторые тенденции развития социалистического разделения труда в условиях научно-технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Уузен Энн Арнольдович; Тарт. гос. ун-т. – Таллин, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
402714
  Петрова Александра Ильинична Закон перемены труда и подвижность населения. (На материалах Казахстана) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Петрова Александра Ильинична; Казахский госуниверситет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1980. – 20л.
402715
  Мацкуляк Иван Дмитриевич Закон перемены труда и проблемы формирования квалифицированной рабочей силы сельского хозяйства в современных условиях : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Мацкуляк Иван Дмитриевич ; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1979. – 18 с.
402716
  Ким В.Т. Закон перемены труда, его действие и использование в развитом социалистическом обществе в условиях современной научно-технической революции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ким В.Т.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1973. – 19л.
402717
  Школьников С.А. Закон перехода количественных изменений в качественные / С.А. Школьников. – Ростов, 1959. – 32с.
402718
  Зорин Н.И. Закон перехода количественных изменений в качественные / Н.И. Зорин. – М., 1960. – 40с.
402719
  Рузавин Г.И. Закон перехода количественных изменений в качественные / Г.И. Рузавин. – М, 1962. – 68с.
402720
  Полтавцев А.С. Закон перехода количественных изменений в качественные. / А.С. Полтавцев. – Х., 1960. – 20с.
402721
  Злотіна М.Л. Закон переходу кількісних змін у якісні / М.Л. Злотіна. – Київ, 1957. – 32с.
402722
  Гуцол А.З. Закон переходу кількісних змін у якісні / А.З. Гуцол. – К., 1958. – 56с.
402723
  Кедров Б.М. Закон периодичности и химические элементы / Б.М. Кедров, Д.Н. Трифонов. – М, 1969. – 160с.
402724
  Костицький В. Закон перманентної концентрації капіталу : економічна історія та українські реалії / Василь Костицький; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи. – Київ, 2003. – 198с. – Б-чка журналу "Малий та середній бізнес". – (Бібліотечка депутата місцевої ради та місцевого керівника ; Сер. №3). – ISBN 966-7996-15-8
402725
  Костицький В. Закон перманентної концентрації капіталу: економіко - правові проблеми // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 12. – С.48-53. – ISSN 0132-1331
402726
  Матвеева Н.Н. Закон песен / Н.Н. Матвеева. – М., 1983. – 127с.
402727
  Левун В. Закон писання на чиїсь долі : Химерний роман часів Незалежності // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-45. – ISSN 0585-8365
402728
  Тарнашинська Л.Б. Закон піраміди : Діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола неї / Л.Б. Тарнашинська. – Київ : Пульсари, 2001. – 264с. – (Серія: Українці у світовій цивілізації). – ISBN 966-767-26-7
402729
  Ленская С.А. Закон планомерного / С.А. Ленская. – М, 1961. – 28с.
402730
  Шевашкевич Г.М. Закон планомерного развития народного хозяйства и вопросы социально-экономического планирования в развитом социалистическом обществе (на матер. пром. админ. районов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шевашкевич Г. М.; МВССО РСФСР, Сарат.ГУ. – Саратов, 1973. – 24л.
402731
  Ельникова Е.А. Закон планомерного развития народного хозяйства и его использование в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ельникова Е.А.; ХГУ. – Х., 1967. – 23л.
402732
  Кузняк Б.Я. Закон планомерного развития народного хозяйства и его использование в условиях специализации колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кузняк Б.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 24 с.
402733
  Розенблюм Г.М. Закон планомерного развития народного хозяйства и социалистического планирования : Автореф... канд. экон.наук: / Розенблюм Г. М.; МВО СССР, Урал. Гу. – Свердловск, 1955. – 19л.
402734
  Шепель П.А. Закон планомерного, пропорционального развития в механике материального стимулирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шепель П. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1983. – 19л.
402735
  Бреев М.В. Закон планомерного, пропорционального развития и планирование народного хозяйства / М.В. Бреев. – М, 1961. – 84с.
402736
  Ковалевский Д.Ф. Закон планомерного, пропорционального развития и проблема сбалансированности в народном хозяйстве / Д.Ф. Ковалевский. – М, 1983. – 40с.
402737
  Любунь В.С. Закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства (теоретико-методолог. анализ) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Любунь В.С.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1979. – 17л.
402738
  Батмунх Ж. Закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства и народно-хозяйственное планирование в МНР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Батмунх Ж. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра полит. экономии. – Москва, 1961. – 16 с.
402739
  Вашенцева Е.М. Закон планомерного, пропорционального развития социалистического народного хозяйства / Е.М. Вашенцева. – Москва, 1962. – 56с.
402740
  Дженкова В.И. Закон планомерности, особенности его действия и использования в мировом социалистическом хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дженкова В. И.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 24л.
402741
  Черненко М.С. Закон планомірного (пропорціонального) розвитку народного господарства / М.С. Черненко. – К., 1955. – 36с.
402742
  Кузняк Б.Я. Закон планомірного розвитку народного господарства і його використання в умовах соціалізації колгоспного виробництва. (На матеріалах УРСР) : Дис... канд. економ.наук: / Кузняк Б. Я.; КДУ ім. Т. Шевченка, каф. політ. економ. природи. – К., 1966. – 306л.
402743
  Петровський М.І. Закон планомірного, пропорційного розвитку народного господарства / М.І. Петровський. – Львів, 1957. – 40 с.
402744
  Лакшин В.Я. Закон платы / В.Я. Лакшин. – М., 1989. – 264с.
402745
  Лакшин В.Я. Закон платы / В.Я. Лакшин. – М., 1990. – 190с.
402746
  Ступницкий В.И. Закон плланомерного, пропорционального развития народного хозяйства / В.И. Ступницкий. – Харьков, 1958. – 24 с.
402747
  Ступницкий В.И. Закон плланомерного, пропорционального развития народного хозяйства. / В.И. Ступницкий. – Изд. 2-е, перераб. – Х., 1960. – 20с.
402748
  Кучкаров Я. Закон повторного логарифма для цепей Маркова : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кучкаров Я. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 8 с.
402749
  Бондаренко Н.С. Закон повышающейся производительности общественного труда и его роль в расширенном воспроизводстве(на материалах сел.хоз-ва УССР). : Дис... канд. эконом.наук: / Бондаренко Н.С.; КГУ. Кафедра полит. эконом. естеств. факульт. – К., 1973. – 181л. – Бібліогр.:л.1-27
402750
  Бондаренко Николай Семенович Закон повышающейся производительности общественного труда и его роль в расширенном воспроизводстве. (На материалах сельск. хоз-ва УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бондаренко Николай Семенович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 24л.
402751
  Шимко Александр Константинович Закон повышающейся производительности труда в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Шимко Александр Константинович; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – л.
402752
  Касумова Джамиля Алексер кызы Закон повышающейся производительности труда и его использование в промышленности. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01. / Касумова Джамиля Алексер кызы; АН Азерб. ССР. Ин-т экономики. – Баку., 1979. – 28л.
402753
  Белоусова Людмила Алексеевна Закон повышающейся производительности труда и рост заработной платы в социалистическом хозяйстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Белоусова Людмила Алексеевна ; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского. – Ленинград, 1973. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
402754
  Бабич В.Н. Закон повышеющейся производительности общественного труда и особенности его действия в сельском хозяйстве (на материале колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бабич В.Н. ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 22 с.
402755
  Мифтахутдинов А.В. Закон полярных путешествий: Рассказы о Чукотке / А.В. Мифтахутдинов. – Магадан, 1986. – 412с.
402756
  Осадчук П.І. Закон постійних величин : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Молодь, 1982. – 123 с.
402757
  Бабич В.Н. Закон поывшающейся производительности общественного труда и особенности его действия в сельском хозяйстве.(На материалах колхозов УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Бабич В.Н.; КГУ. Каф. полит. эконом.естест. фак-тов. – К., 1970. – 225л. – Бібліогр.:л.I-XXII
402758
  Карпович М.Д. Закон превыше всего / М.Д. Карпович. – М., 1987. – 80с.
402759
  Сафаров А.М. оглы Закон преимущественного развития производства средств производства и учет его действия в планировании ниродного хозяйства (на матер. Аз. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сафаров А. М. оглы; АН Аз.ССР, ин-т эконом. – Баку, 1981. – 22л.
402760
  Сичинава М.Ш. Закон преимущественного роста производства средств производства и его действие в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Сичинава М.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1980. – 25л.
402761
  Лузан П.П. Закон преремены труда и воспроизводство рабочей силы в социалистическом обществе / П.П. Лузан. – Новосибирск, 1974. – 94с.
402762
  Верещагин И.К. Закон прибавочной стоимости в условиях современного капитализма. / И.К. Верещагин. – Москва, 1966. – 182с.
402763
   Закон принят. Что дальше? : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 58-73
402764
   Закон природы. – Владивосток, 1973. – 142с.
402765
  Путко А.Б. Закон природы. / А.Б. Путко. – М., 1959. – 94с.
402766
   Закон притяжения. – М, 1989. – 204с.
402767
  Тужилин Н.А. Закон притяжения. / Н.А. Тужилин. – Симферополь, 1969. – 196с.
402768
  Андрощук Г.О. Закон про авторське право Канади: модернізація і економічні наслідки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 176-180. – ISSN 2219-5521
402769
   Закон про вибори до Установчих Зборів Української народної республіки / видання Головної Комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів. – Київ : Друк. Киів. Губерн. Нар. Управи, 1917. – 48 с. – В кн. також: Постанови Української Ради що-до затвердження закону про вибори до Українських Установчих Зборів
402770
  Гриневич Л. Закон про вищу освіту та інші пріоритети // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 162). – С. 6


  "Стратегічні рішення в галузі - на порядку денному Верховної Ради".
402771
  Лукшин І. Закон про відшкодування шкоди вимиагає змін // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.44-50
402772
   Закон про включення Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік із зєднанням її з Українською Соціалістичною Республікою. – Львів, 1949. – 9с.
402773
  Кочкаров В. Закон про воєнний стан: політичні ризики // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19-20). – С. 7
402774
   Закон про дальше вдосконалення організації управління промисловістю і будівництвом. – К, 1957. – 16с.
402775
   Закон про державний бюджет СРСР на 1953 р.. – К, 1953. – 28с.
402776
   Закон про державний бюджет СРСР на 1957 р.. – К, 1957. – 38с.
402777
  Ющенко І.М. Закон про Державний бюджет України: теоретико-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ющенко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 217 л. – Бібліогр.: л. 195-217
402778
  Ющенко І.М. Закон про Державний бюджет України: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ющенко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
402779
  Чернадчук В. Закон про державний бюджет як об"єкт бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 110-114.
402780
   Закон про державний план розвитку народного господарства СРСР на 1957 р.. – К, 1957. – 56с.
402781
   Закон про державні пенсії. – К, 1956. – 26с.
402782
  Габрук О. Закон про держбюджет 2010: податки та соціальні стандарти : держбюджет 2010 // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-5 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
402783
  Кукіна З. Закон про доступ до інформації: досвід зарубіжних країн та України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 33-37
402784
  Юшко А. Закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 21. – С. 11-12
402785
  Ющик О.І. Закон про закони: необхідність і концепція // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 42-49. – (Право. Економіка. Управління)
402786
   Закон про запобігання викраденню дітей батьками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 349-352
402787
  Нос М. Закон про засади державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні: кого він захищатиме? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-14.
402788
   Закон про захист шлюбу // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 363-364
402789
   Закон про зміцнення звязку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти Української РСР. – К, 1959. – 27с.
402790
  Авер"янов В.Б. Закон про Кабінет Міністрів України у світлі Конституції України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-9.
402791
  Авер"янов В. Закон про Кабінет Міністрів України: результати доктримального тлумачення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
402792
   Закон про кримінальну відповідальність за міжнародне викрадення дітей батьками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 371-372
402793
  Карпенко М.О. Закон про кримінальну відповідальність крізь призму Кримінального процесуального кодексу України (окремі аспекти) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 145-151. – (0). – ISSN 2078-9165
402794
  Горецька А.В. Закон про лобіювання як основа регламентації лобістської діяльності в Канаді // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 69-79


  У статті розглядається важливість інституту лобізму як засада демократії в державі. Аналізується приклад Канад як держави з найефективнішою моделлю регулювання лобіювання. Розглядається можливість застосування канадського досвіду у розробці ...
402795
  Вовк О.Й. Закон про міста 1791 року - пам"ятка міського права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 43-51


  Характеристика одній з пам"яток міського права України, а саме причинам прийняття, структурі й основним положенням Закону про міста 1791 р.
402796
   Закон про місцеве самоврядування в України : Науково-практичний коментар. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – 398с. – ISBN 966-7024-30-Х
402797
   Закон про насильство над жінками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 357-363
402798
  Захарін С. Закон про науку: Паркінсон розреготався б!.. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 жовтня (№ 35). – С. 1, 12


  До Верховної Ради подано законопроект про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Документ уже розміщено на сайті парламенту. Автори документа - голова парламентського комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич ...
402799
  Шулікін Д. Закон про науку: погляд університетів // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 25 травня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Питання вдосконалення законопроекту "Про науку і науково-технічну діяльність" обговорили на засіданні Президії Ради проректорів з наукової роботи та наукових установ. В обговорення взяв участь проректор з наукової роботи при МОН, проректор з наукової ...
402800
   Закон про нове значне скорочення Збройних Сил СРСР. – К, 1960. – 64с.
402801
  Львов І.П. Закон про обов"язкову військову службу / І.П. Львов. – 3-е вид. – Х., 1930. – 72с.
402802
  Алам Х. Закон про органычне виробництво: прийняти неможливо выдхилити // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Про необхідність прийняття нормативного акта, положення якого сприятимуть розвитку сільського господарства та не порушуватимуть міжнародних зобов"язань держави".
402803
  Фаренвальд Арнольд. Закон про патентне ліцензування у Німеччині // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-27. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
402804
   Закон про покарання за міжнародне викрадення дітей // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 364-371
402805
   Закон про прийняття Західної України до складу УРСР. – Львів, 1949. – 7с.
402806
   Закон про пятирічний план відбудови й розвитку народного господарства СРСР на 1946-1950 рр.. – К, 1946. – 78с.
402807
   Закон про сільськогосподарський податок. – К, 1953. – 37с.
402808
   Закон про сільськогосподарський податок. – Киев, 1953. – 16 с.
402809
  Клюкало М. Закон про соціальне забезпечення 1935 р. в США та його історичне значення // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 26-28
402810
  Хонда М.П. Закон про столицю: історія та сучасність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 217-223. – ISSN 1563-3349
402811
   Закон про стягнення матеріального утримання на дитину // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 352-354
402812
  Бойко В.Ф. Закон про судовий устрій: Слово за народними депутатами України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-7
402813
   Закон про судострій СРСР, союзних та автономних республік. – М, 1938. – 16с.
402814
   Закон про судострій Української РСР. – К, 1960. – 16с.
402815
   Закон про судострій Української РСР : прийнятий Верховною Радою Української РСР 30 червня 1960 року. Із змінами та доповненнями за станом на 15 лютого 1975 року. – Київ : Політвидав України, 1976. – 19 с.
402816
  Капіца Ю. Закон про трансфер технологій: проблеми прийняття та складнощі реалізації // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 62-70. – ISSN 1608-6422
402817
  Ригіна О. Закон про усиновлення дітей 1851 року штату Массачусетс - перша спроба правового регулювання проблеми усиновлення в США // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 266-273. – ISSN 0132-1331
402818
  Камшій Т.Г. Закон про школу в дії / Т.Г. Камшій. – К., 1963. – 72 с.
402819
   Закон против пьянства. – Омск, 1988. – 104с.
402820
  Иванов В.Н. Закон против пьянства и алкоголизма / В.Н. Иванов. – М., 1986. – 62с.
402821
  Федченко П.Г. Закон распределения по труду / П.Г. Федченко, А.С. Погорелый. – Х, 1960. – 18с.
402822
  Диордиев Н.П. Закон распределения по труду в системе экономических законов социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Диордиев Н.П.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1975. – 26л.
402823
  Муталимов М.Г. Закон распределения по труду и его использование в развитом социалистическом обществе / М.Г. Муталимов. – Минск, 1980. – 224с.
402824
  Спектор Г.С. Закон распределения по труду и его проявление в заработной плате. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Спектор Г.С.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
402825
  Зайцев Ю.К. Закон распределения по труду и механизм его взаимосвязи с экономическими законами. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Зайцев Ю.К.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 23л.
402826
  Муранов Анатолий Владимирович Закон распределения по труду и формы его осуществления : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Муранов Анатолий Владимирович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской полит. экономии. – Москва, 1975. – 20л.
402827
  Мелиховский В.М. Закон распределения по труду: содержание, характер и степень зрелости при социализме / В.М. Мелиховский. – Иркутск, 1987. – 160с.
402828
  Силков С.В. Закон республики Беларусь "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" как новый этап развития национального информационного права // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36 - 44
402829
   Закон Республіки Польща про державну службу. – Б.М., 1997. – 34с.
402830
  Чухно А.А. Закон розподілу за працею і суть заробітної плати // Пробл. матеріал. стимул. і підвищення добробуту народу, 1967
402831
  Буян І.В. Закон розподілу по праці і економічна реформа / І.В. Буян. – К, 1968. – 47с.
402832
  Фирсов Г.А. Закон Российской Федерации "Об образовании": прошедшее, настоящее, будущее / Г.А. Фирсов, М.Г. Сергеева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 10 (ноябрь). – С. 17-23. – ISSN 0321-0383


  В статье проанализирован действующий ФЗ «Об образовании», внесены предложения и пожелания в будущий вариант законодательного акта с учетом инновационных процессов в образовании.
402833
   Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды". – М, 1992. – 64с.
402834
   Закон Российской Федерации о "О средствах массовой информации" Постановление Верх. Сов. Рос. Федерации "О порядке введения в действие закона Рос. Федерации "О средствах массовой информации". – М, 1992. – 46с.
402835
   Закон Российской Федерации о местном самоуправлении в Российской Фредерации. – М, 1993. – 64с.
402836
   Закон роста производительности труда в условиях ускорения социально-экономического развития. – Куйбышев, 1989. – 166с.
402837
   Закон РСФСР "О медицинском страховании граждан в РСФСР". – М, 1992. – 46с.
402838
   Закон РСФСР о бюджетных правах РСФСР, автономных советскийх социалистических республик и местных Советов депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1962. – 52с.
402839
   Закон РСФСР о выборах в Верховный Совет РСФСР. – Москва, 1984. – 30 с.
402840
   Закон РСФСР о выборах в местные Советы народных депутатов РСФСР. – М, 1987. – 31с.
402841
   Закон РСФСР о выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР. – М, 1987. – 27с.
402842
   Закон РСФСР о выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР. – М, 1989. – 43с.
402843
   Закон РСФСР о выборах районных (городских) народных судей РСФСР. – М, 1987. – 32с.
402844
   Закон РСФСР о городском, районном в городе Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 56с.
402845
   Закон РСФСР о Государственном бюджете РСФСР на 1966 г.. – М, 1966. – 38с.
402846
   Закон РСФСР о Государственном бюджете РСФСР на 1967 г.. – М, 1967. – 39с.
402847
   Закон РСФСР о государственном нотариате. – М, 1974. – 55с.
402848
   Закон РСФСР о краевом, областном Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1980. – 51с.
402849
   Закон РСФСР о народном образовании. – М, 1974. – 46с.
402850
   Закон РСФСР о порядке отзыва депутата местного Совета народных депутатов РСФСР. – М, 1980. – 7с.
402851
   Закон РСФСР о порядке отзыва депутатов краевого, областного, окружного, поселкового Совета депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1961. – 8с.
402852
   Закон РСФСР о порядке отзыва народных судей и народных заседателей районных (городских) народных судов РСФСР. – М, 1982. – 8с.
402853
   Закон РСФСР о поселковом, сельском Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 40с.
402854
   Закон РСФСР о районном Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 48с.
402855
   Закон РСФСР о сельском поселковом Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1968. – 32с.
402856
   Закон РСФСР о Совете Министров РСФСР. – М, 1979. – 23с.
402857
   Закон РСФСР о судоустройстве РСФСР. – М, 1960. – 31с.
402858
   Закон РСФСР о судоустройстве РСФСР. – М, 1982. – 33с.
402859
   Закон РСФСР об автономных округах РСФСР. – М, 1980. – 51с.
402860
  Павлова Т.А. Закон свободы / Т.А. Павлова. – М., 1985. – 367с.
402861
  Кря К. Закон святого Баудоліно про кругообіг міфів в природі : стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 245-247
402862
  Безыменский А.И. Закон сердца / А.И. Безыменский. – М, 1971. – 110с.
402863
  Безыменский А.И. Закон сердца / А.И. Безыменский. – М, 1971. – 110с.
402864
  Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств / Владимир Шмаков ; [реставрация текста: И. Старых, М. Добровольский]. – Киев : София, 1994. – 318, [1] с. : табл. – (Система эзотерической философии). – ISBN 5-7101-0011-0
402865
  Тхоржевский С.С. Закон совести / С.С. Тхоржевский. – М., 1989. – 286с.
402866
  Левашов В.В. Закон Солона. Рассказы / В.В. Левашов. – М., 1970. – 72 с.
402867
  Филиппов Л.П. Закон соответственных состояний / Л.П. Филиппов. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 87с.
402868
  Ткаченко О.Н. Закон соответствия личного и вещественного фактора производства при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Ткаченко О.Н. ; МВ и ССО СССР, Москов. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1980. – 24 с.
402869
  Осокина Валентина Васильевна Закон соответствия личных и вещественных факторов производства в экономике развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Осокина Валентина Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 227л.
402870
  Осокина В.В. Закон соответствия личных и вещественных факторов производства в экономике развитого социализма : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Осокина В.В.; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1980. – 22л.
402871
  Колесов Н.Д. Закон соответствия производительных сил и производственных отношений при социализме. / Н.Д. Колесов. – Л., 1973. – 159с.
402872
  Политюк Борис Сергеевич Закон соответствия производственных отношений призводительным силам и специфика его действий в коммунистической формации : Дис... канд. филос. наук.: 09.00.01 / Политюк Борис Сергеевич; КГУ. – К, 1982. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
402873
  Политюк Борис Сергеевич Закон соответствия производственных отношений производительным силам и специфика его действия в коммунистической формации : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Политюк Борис Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
402874
  Матвейченко Татьяна Николаевна Закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил в условиях современного ГМК: (в аграрном секторе экономики на материалах ФРГ) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Матвейченко Татьяна Николаевна; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1990. – 17л.
402875
  Мотенко И.А. Закон соответствия производственных отношений характеру производительных сил и его использование в советской деревне : Автореф... канд. филос.наук: / Мотенко И.А.; КГУ. – Киев, 1963. – 24 с.
402876
  Долгопят Е. Закон сохранения : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 3. – С. 60-82. – ISSN 0012-6756
402877
  Терещенко Алексей Закон сохранения абсолютизма : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 23 : Фото
402878
  Коган Л.А. Закон сохранения Бытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.56-69. – ISSN 0042-8744
402879
  Куликова Г. Закон сохранения вранья // Скелет из пробирки : Куликова Г. Закон сохранения вранья: Романы / Д. Донцова. – Москва : Эксмо, 2002. – с. 254-411. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-01391-1
402880
  Куликова Г.М. Закон сохранения вранья : повесть / Галина Куликова ; в оформл. обложки использованы рисунки автора. – Москва : Эксмо, 2005. – 320 с. – ISBN 5-699-04306-3
402881
  Любичанковский В.А. Закон сохранения и превращения форм материи. (Конспект лекций). / В.А. Любичанковский. – Черновцы, 1968. – 30с.
402882
  Франкфурт У.И. Закон сохранения и превращения энергии / У.И. Франкфурт. – Москва : Наука, 1978. – 191с.
402883
  Майер Р. Закон сохранения и превращения энергии. Четіре исследования 1841-1851 / Р. Майер. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1933. – 311 с.
402884
  Оноприенко Ю.И. Закон сохранения информации в биологии / Ю.И. Оноприенко. – Владивосток, 1985. – 160 с.
402885
  Пальм А.Я. Закон сохранения нежности / А.Я. Пальм. – Днепропетровск, 1970. – 179с.
402886
  Путилов Б.А. Закон сохранения чувств / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1970. – 259с.
402887
  Краинский Н.В. Закон сохранения энергии в применении к психической деятельности человека / Н.В. Краинский. – Харьков : Тип. и лит. Зильберберг,, 1897. – 38 с.
402888
  Да-ин. У. Закон социалистического государства : Автореф... кандидат юридич.наук: / У. Да-ин.; Ленинград. ордена Ленина го. ун-т. им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1959. – 14л.
402889
  Рождественский Л.А. Закон социалистического накопления и его использование в период развернутого социализма и строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Рождественский Л. А.; Сарат,ГУ. – Саратов, 1965. – 21л.
402890
  Базилевич Виктор Дмитриевич Закон социалистического накопления и его использование на этапе развитого социализма : Автореф... канд. экон. наук: 080001 / Базилевич Виктор Дмитриевич; КГУ им Т.Г. Шевченко. – Киев, 1980. – 24c.
402891
  Базилевич В.Д. Закон социалистического накопления и его использования на этапе развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Базилевич В.Д.; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1980. – 211л.
402892
  Батурин Ю.М. и др. Закон Союза ССР об издательском праве / Ю.М. и др. Батурин. – М, 1991. – 29с.
402893
  Алимова Т.Д. Закон спроса и предложений при социализме / Т.Д. Алимова. – Ленинград, 1974. – 99с.
402894
  Алимов Т.Д. Закон спроса и предложения в социалитсической экономике и некоторые вопросы его практического использования : Автореф... наук: / Алимов Т. Д.; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 20 с.
402895
  Смотров В.В. Закон спроса и предложения и его использование в социалистическом обществе / В.В. Смотров. – Саратов, 1984. – 153с.
402896
  Смотров В.В. Закон спроса и предложения, его действие и использование на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экономич.наук: 08.590 / Смотров В.В.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 20л.
402897
   Закон СРСР про вибори до Верховної Ради СРСР. – К, 1983. – 31с.
402898
   Закон СРСР про вибори народних депутатів СРСР. – К, 1988. – 44с.
402899
   Закон СРСР про державне підприємство (обєднання). – Киев, 1987. – 42 с.
402900
   Закон СРСР про державне підприємство (обєднання). – К, 1988. – 48с.
402901
   Закон СРСР про державні пенсії СРСР. – М, 1975. – 64с.
402902
   Закон СРСР про загальний військовий обовязок. – К, 1967. – 60с.
402903
   Закон СРСР про кооперацію в СРСР. – К, 1988. – 58с.
402904
   Закон СРСР про народний контроль в СРСР. – К, 1980. – 19с.
402905
   Закон СРСР про скасування податків з заробітної плати робітників і службовців. – Київ, 1960. – 86 с.
402906
   Закон СРСР про скасування податків з заробітної плати робітників і службовців. – Київ, 1960. – 86 с.
402907
   Закон СРСР про статус народних депутатів в СРСР. – К, 1987. – 37с.
402908
   Закон СРСР про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціямі. – К, 1984. – 16с.
402909
   Закон СССР "О пенсионном обеспечении граждан в СССР". – М, 1991. – 89с.
402910
   Закон СССР "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)". – М, 1991. – 32с.
402911
   Закон СССР о Верховном Суде СССР. – М, 1979. – 23с.
402912
   Закон СССР о всенародном обсуждении важных вопросов государственной жизни. – Москва, 1967. – 13 с.
402913
   Закон СССР о всеобщей воинской обязанности. – М, 1967. – 48с.
402914
   Закон СССР о всеобщей воинской обязанности. – М, 1974. – 32с.
402915
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1978. – 32с.
402916
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1978. – 32с.
402917
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1983. – 32с.
402918
   Закон СССР о выборах народных депутатов СССР. – М, 1988. – 45с.
402919
   Закон СССР о государственной границе СССР. – М, 1986. – 150с.
402920
   Закон СССР о государственном арбитраже в СССР. – М, 1979. – 20с.
402921
   Закон СССР о государственном нотариате. – Москва, 1973. – 24 с.
402922
  Байбаков Н.К. Закон СССР о Государственном плане экономического и социального развития СССР на 1982 год / Н.К. Байбаков. – М., 1981. – 47с.
402923
   Закон СССР о государственном предприятии (объдинении) в вопросах и ответах. – М, 1988. – 181с.
402924
   Закон СССР о государственном предприятии (объединении). – М, 1987. – 64с.
402925
   Закон СССР о государственном предприятии (объединении). – К, 1988. – 51с.
402926
   Закон СССР о государственных пенсиях. – М, 1975. – 32с.
402927
   Закон СССР о конституционном надзоре в СССР. – М, 1990. – 14с.
402928
   Закон СССР о кооперации в СССР. – М, 1988. – 77с.
402929
   Закон СССР о кооперации в СССР. – М, 1988. – 63с.
402930
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – Минск, 1980. – 32с.
402931
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – М, 1986. – 31с.
402932
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – Минск, 1987. – 30с.
402933
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва : Профиздат, 1990. – 59 с.
402934
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – М, 1990. – 63с.
402935
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 45 с.
402936
   Закон СССР о порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан. – М, 1987. – 6с.
402937
   Закон СССР о порядке опубликования и вступления в силу законов СССР и других актов, принятых Съездом народных депутатов СССР, Верховным Советом СССР и их органами. – М, 1990. – 6с.
402938
   Закон СССР о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). – Мй, 1990. – 9с.
402939
   Закон СССР о правовом положении иностранных граждан в СССР. – М, 1981. – 14с.
402940
   Закон СССР о Прокуратуре СССР. – М, 1987. – 29с.
402941
   Закон СССР о профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности. – М, 1991. – 14с.
402942
   Закон СССР о Совете Министров СССР. – М, 1978. – 24с.
402943
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1972. – 15с.
402944
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1972. – 32с.
402945
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1973. – 16с.
402946
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1980. – 23с.
402947
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1983. – 15с.
402948
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1987. – 15с.
402949
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1990. – 26с.
402950
   Закон СССР о статусе судей в СССР. – М, 1990. – 38с.
402951
   Закон СССР о статусе судей в СССР; Закон о порядке обжалования в суд неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан; Закон СССР об ответственн. – М, 1990. – 38с.
402952
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – Мінськ, 1983. – 46с.
402953
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – К, 1984. – 15с.
402954
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – М, 1985. – 23с.
402955
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – Минск, 1985. – 16с.
402956
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – М, 1987. – 32с.
402957
   Закон СССР об изменениях и дополнениях конституции СССР. – М, 1988. – 31с.
402958
   Закон СССР об индивидуальной трудовой деятельности. – М, 1986. – 14с.
402959
   Закон СССР об основных полномочиях краевых, областных Советов народных депутатов, Советов автономных областей и автономных округов. – М, 1980. – 31с.
402960
   Закон СССР об охране и использовании животного мира. – М, 1980. – 24с.
402961
  Калиновский Г.М. Закон стального ключа / Г.М. Калиновский. – М, 1973. – 271с.
402962
  Альтман Ф Закон стервятников / Ф Альтман. – Москва, 1960. – 253с.
402963
  Шелест Л.С. Закон стихійного (організованого) перерозподілу матеріальних і грошових активів суспільства та власності громадян : (монографія) / Л.С. Шелест. – Асканія-Нова : [ПП Андрєєва М.М.], 2012. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 99-102
402964
  Городецкий Е.С. Закон стоимости в колхозном производстве / Е.С. Городецкий. – М., 1967. – 146с.
402965
  Кухар В.В. Закон стоимости в рыночном производстве // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2012. – Вип. 147 : Економічніі науки. – С. 154-161. – ISSN 2224-8420
402966
  Нусратуллин В.К. Закон стоимости в соответствии с рентной концепцией его формирования // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 182-184. – ISSN 1729-7206
402967
   Закон стоимости в социалистическом обществе. – Ярославль, 1957. – 222с.
402968
   Закон стоимости и его использование в народном хозяйстве СССР. – М, 1959. – 515с.
402969
  Василенко А.Т. Закон стоимости и его роль в развитии техники на этапе зрелого социализма : Дис... канд. экон.наук: / Василенко А. Т.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1979. – 218л.
402970
  Василенко А.Т. Закон стоимости и его роль в развитии техники на этапе зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Василенко А.Т. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
402971
   Закон стоимости и его роль при социализме. – М, 1959. – 336с.
402972
  Тимошевский Д.Ф. Закон стоимости и проблемы ценообразования / Д.Ф. Тимошевский. – М. : Экономика, 1964. – 67с.
402973
  Тимошевский Д.Ф. Закон стоимости и проблемы ценообразования. / Д.Ф. Тимошевский. – М., 1964. – 67с.
402974
  Файнберг Я.А. Закон стоимости при социализме / Я.А. Файнберг. – Свердловск, 1961. – 36с.
402975
  Аройо Ж. Закон стоимости при социализме / Ж. Аройо. – Москва, 1988. – 238с.
402976
  Чухно А.А. Закон стоимости, хозяйственный расчет и материальное стимулирование // Материалы респ. науч. конф. "Пробл. хоз. реформы и повышения эффект., общенствен., производства.", 1967
402977
  Міхно Г. Закон суворий, але... Окремі проблеми забезпечення права на житло // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.79-82
402978
   Закон Судный людем. – М, 1961. – 179с.
402979
   Закон Судный людем. – М, 1961. – 287с.
402980
  Кудачкин М.Ф. Закон США "О взаимном обеспечении безопасности" -- грубое нарушение общепризнанных принципов и установленных норм международного права. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кудачкин М.Ф.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
402981
  Рассказова Л. Закон США для новых иммигрантов : Как иммигрировать и жить в США / Л. Рассказова. – Москва : Форум, Инфра-М, 1998. – 176c. – ISBN 5-86225-694-6
402982
  Дроб"язко В. Закон США про авторське право 1976 року // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 1 (63). – С. 40-48
402983
  Арамян Вольтер Закон тайги / Арамян Вольтер. – Москва, 1957. – 32с.
402984
  Коряков О.Ф. Закон тайги / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1964. – 251с.
402985
  Яковлев Ю.Я. Закон твоей жизни / Ю.Я. Яковлев. – М., 1979. – 36с.
402986
  Шелест А.Н. Закон теплоемкостей / А.Н. Шелест, 1946. – 75с.
402987
  Ньето М.М. Закон Тициуса-Боде: История и теория. / М.М. Ньето. – М., 1976. – 190с.
402988
  Чикнаверова А.А. Закон тождества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Чикнаверова А.А. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1960. – 14 с.
402989
  Чкнаверянц А.А. Закон тождества : (историко-логический очерк). / А.А. Чкнаверянц. – Москва : Высшая школа, 1961. – 99, [1] с.
402990
  Туричин И.А. Закон тридцатого / И.А. Туричин. – 2-е изд. – Л., 1974. – 270с.
402991
  Еровенко В.А. Закон тройного понимания в эпоху гуманитарного полуобразования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 9. – С. 65-72. – ISSN 0869-561Х


  Математическое образование в классических университетах получают в настоящее время студенты разных гуманитарных специальностей. Часть их впоследствии станет передавать знания следующим поколениям или участвовать в развитии науки и культуры. Это ...
402992
  Михалевский Ф.И. Закон трудовой стоимости / Ф.И. Михалевский. – 3-е перераб. и доп. изд. – Ростов -на-Дону, 1925. – 55с.
402993
  Решетник М.Д. Закон трьох стадій // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 595. – ISBN 966-316-069-1
402994
  Комаровский А.Б. Закон тундры / А.Б. Комаровский. – Хабаровск, 1961. – 64с.
402995
  Дутка Галина Іванівна Закон у системі нормативно-правових актів України : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Дутка Галина Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 203 л. – Бібліогр.: л. 186-203
402996
  Дутка Галина Іванівна Закон у системі нормативно-правових актів України : Автореф. дис. ... кнд. юрид. наук: 12.00.01 / Дутка Г.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
402997
   Закон Укpаїни пpо електpоенеpгетику : Офiцiйне видання. – Київ : Паpламентське видавництво, 1998. – 30 с. – (Закони Укpаїни). – ISBN 9667288315
402998
   Закон України про зайнятість населення (за станом на 1 березня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-77-3
402999
   Закон України про місцеве самоврядування в України (за станом но 20 лютого1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 80с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-76-2
403000
   Закон України про патентування деяких видов підприємницької діяльності (за станом но 9 березня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-78-1
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,