Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
402001
  Кобченко К.А. "Жіночий університет Св. Ольги": еволюція прав Київських Вищих жіночих курсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 65-69. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено процес здобуття Вищими жіночими курсами в Києві прав університету в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. In the article is described the process of becoming of the High women"s courses in Kiev the rights of an university at the ...
402002
  Кобченко К.А. "Жіночий університет Святої Ольги": історія Київських вищих жіночих курсів / Катерина Кобченко; КНУТШ. – Київ : МП Леся, 2007. – 272 с. – ISBN 966-8126-61-0


  На тит. стор. прим. №1604406 - дарчий надпис.: Володимиру Івановичу Сергійчуку з повагою та вдячністю від автора Катерини Кобченко 26.09.2007 - підпис. Також печатки особистої біб-ки Володимира Сергійчука - книги дарчі для бібліотеки
402003
  Лисюк Н. "Жіночі казки" в світлі концепції В.Проппа (За книгою "Історичні корені чарівної казки") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 23-33. – Бібліогр.: С. 33
402004
  Патрушева Т. "Жнива скорботи": виставка з колекції Джеймса Мейса в Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 44-45. – ISSN 1811-377X
402005
  Співаковський О. "Жовта картка, або чому молодь їде по знання за кордон // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 20 листопада (№ 218). – С. 4


  Оприлюднені нещодавно дані про кількість студентів з України, які навчаються в польських вишах, чесно кажучи, дещо шокували. Адже лише на програмах повного циклу в Польщі навчаються понад 20 тисяч молодих українців. До того ж, за статистикою, це на ...
402006
  Лілік О. "Жодна катастрофа не ставить хрест на меті" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 37-41


  Матеріали до вивчення роману Василя Шкляра "Залишенець (Чорний ворон)"
402007
  Тарасова Н. "Жодна робота не чинить ганьби, лише неробство ганебне" : Гесіод. "Роботи і дні". Володимир Мономах. "Поучения" / Н. Тарасова, Т Конєва // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 14-23. – ISSN 2075-1486
402008
  Чумак В. "Жодна українська військова доктрина не враховувала можливості агресії РФ" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 11 (331). – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Народний депутат, голова Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією розповів про українську обороноздатність, засоби локалізації російської агресії та захист східних рубіжів України.
402009
  Кралюк П. "Жодних старших братів ми не потребуємо" / спілкувалася Олена Шульга // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 травня (№ 19). – С. 11


  Розмова з доктором філософських наук, професором Петром Кралюком щодо його збірки історичних творів "Синопсис".
402010
  Семенюк Г. "Жрекиня краси і чистоти" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 3-4
402011
  Самойлов Юрій "Жуляни" розширюють можливості // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
402012
  Самойлов Юрій "Жулянський" експеримент "ЮТейр" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
402013
  Самойлов Юрий "Жуляны" открылись. Что дальше? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
402014
  Самойлов Юрий "Жуляны" открылись. Что дальше? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
402015
  Голышкин В.С. "Журавли" и "цапли" / В.С. Голышкин. – Москва, 1976. – 423с.
402016
   [Жуков Сергій Анатолійович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 92. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
402017
   Жіночий світ = Woman"s world. – Київ : Всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги
№ 1. – 2000
402018
   Жіночий світ. – Київ
№ 2. – 2001
402019
  Мироненко І.Д. Жіночий танок : поезії / І.Д. Мироненко. – Київ, 1984. – 94 с.
402020
  Землякова Т.А. Жіночий текст і жіночий псевдонім: гендерний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 234-237


  Проаналізовано особливості "жіночого" та "чоловічого" стилів (авторської манери письма) в журналістських матеріалах. Виокремлено специфіку мовних маркерів, якими залежно від статі послуговуються журналісти. Розглянуто гендерний аспект ...
402021
  Перелігіна Р.В. Жіночий тероризм як феномен сучасних політичних процесів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 271-274. – ISSN 2219-5521
402022
  Кагамлик С. Жіночий фактор у формуванні української еліти XVII - XVIII ст. // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 21-24. – ISBN 978-966-2213-81-2


  У статті аналізується роль жіночого фактора у формуванні української еліти XVII - XVIII ст. У цьому контексті простежено роль видатних жінок-матерів щодо виховання благочестивих настроїв у родинному середовищі, найпоказовіші аспекти ...
402023
  Бабаш Г.А. Жіночийжурнал як відображення концептуальногї картини світу сучасної жінки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 18-24.
402024
  Волобуєва А.М. Жіночі видання Києва початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-30. – Бібліогр.: с. 30, Літ.: 5 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Автор, аналізуючи київські жіночі видання, відстежує розвиток жіночого руху у Східній Україні на початку ХХ століття.
402025
  Король В.В. Жіночі демонічні образи у традиційному світогляді українців Закарпаття (кінець XIX - середина XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 113-118. – (Історія ; Вип. 19)
402026
  Шитова Л.П. Жіночі долі / Л.П. Шитова. – К, 1968. – 44с.
402027
  Шитова Л.П. Жіночі долі / Л.П. Шитова. – К, 1968. – 44с.
402028
  Яременко В. Жіночі долі у вирі Другої світової // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 15


  Роль жінки під час війни тривалий час, особливо в радянських реаліях, лишалася на узбіччі офіційних репрезентацій подій та комеморативних практик. Коли ж подібні сюжети й виринали, то звучали в унісон із загальнодержавним каноном подання історії ...
402029
  Воробєй О. Жіночі зачіски та головні убори на Поділлі у першій половині XX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія. – С. 426-427. – ISBN 978-966-171-783-0
402030
  Лазаренко Т.Д. Жіночі знаки та символи в новелістиці індіанських письменниць останньої третини ХХ сторіччя : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 235-239
402031
  Приходько А. Жіночі імена на сторінках давньоруської держави // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-39


  Княгині Ольга, Анна Ярославна, Єлизавета. Анастасія, Євпраксія-Адельгейда
402032
  Приходько Алла Жіночі імена на сторінках історії давньоруської держави // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-38
402033
  Кривоший О. Жіночі імена на сторінках історії України XVI-XVIII ст. - "штучна біла пляма" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 1/2, січень - лютий. – С. 1-25
402034
  Панцьо С.Є. Жіночі імена у лемків // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 200-205. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
402035
  Таран Л. Жіночі історії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 3/4. – С. 28-65. – ISSN 0130-1608
402036
  Таран Л. Жіночі історії від Людмили Таран / Л. Таран, І. Грабовська // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С. 139149. – ISSN 0585-8365
402037
  Вовк В. Жіночі маски / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Женева, 1993. – 82с.
402038
  Корсак Костянтин Жіночі мрії ідеальних чоловіків здійснені у ... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 15-17 : Фото
402039
  Дубина М М. Жіночі недільні школи в Україні / М М. Дубина, // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 63-66


  Перші недільні школи в Україні з’явилися у 1859 році. Тоді викладачки жіночого училища Нельговської, враховуючи той факт, що для дівчат не існувало освітніх закладів, звернулися до тодішнього міністра освіти М.І.Пирогова за дозволом відкрити жіночі ...
402040
  Ярош Оксана Богданівна Жіночі об"єднання України як суб"єкти державотворення кінця 20 століття : Автореф. дис. ... канд. політичн. наук:23.00.02 / Ярош О.Б.; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – Київ, 2000. – 19 с.
402041
  Нагачевська О. Жіночі образи в американській літературі: (Романи Джойс Керол Оутс "Сонцестояння" та "Марія: Життя") // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2002. – № 7. – С.52-57. – ISSN 0236-1477
402042
  Тарангул І.Л. Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Тарангул Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. слов"янської філол. та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 178-200
402043
  Тарангул І.Л. Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Тарангул Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
402044
  Капінус Д. Жіночі образи в ранніх п"єсах Артура Шніцлера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано жіночі образи у драмах Артура Шніцлера. Встановлено, що героїні ранніх творів мають усталені, типові риси, зумовлені особливостями їх середовища, тяжінням над ними соціальних норм. Зроблено висновок, що в ранніх драмах автора жіночі ...
402045
  Снігир Т. Жіночі образи в українській літературі : тематична атестація // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56
402046
  Шалацька Г. Жіночі образи драми "Назар Стодоля" Т. Шевченка у системі духовних цінностей першої половини ХІХ ст. // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 273-283
402047
  Коломієць І.А. Жіночі образи роману О. Копиленка "Визволення" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 159-164. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
402048
  Хом"як Т.В. Жіночі образи та засоби їх характеротворення в романі Н. Доляк "Гастарбайтерки" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 280-286. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
402049
  Маєвська О. Жіночі образи та моделювання чоловічої психології в романі Мігеля де Унамуно "Туман" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 184-189. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
402050
  Бабіч М. Жіночі образи у новелах Жерара де Нерваля "Ісіда" та "Аврелія" у контексті музичної культури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 32-42


  Статтю присвячено інтермедіальній проблемі співвідношення слова й музики, а саме: розкриттю жіночих образів у новелах Жерара де Нерваля у контексті музичної культури. Відзначені зв’язки музичної інтермедіальності на рівні образності, змісту та ...
402051
  Міщенко О. Жіночі образи у прозі Івана Франка в контексті модерної естетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 205-209. – ISBN 966-594-298-0
402052
  Міщенко О. Жіночі образи у романістиці О. Гончара (концепція характеротворення) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 135-139
402053
  Чорноус С. Жіночі образи у творчості О. Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 187-190
402054
  Чорноус С. Жіночі образи у творчості О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 247-250.
402055
  Іваненко Р. Жіночі образив історичній прозі І. Франка та П. Загребельного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 126-128. – ISBN 966-594-298-0
402056
  Матвійчук Т. Жіночі організації в Україні як чинник формування ефективної гендерної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 156-168
402057
  Факета І.І. Жіночі особові назви в українській мові : Дис... канд. філоло.наук: / Факета І.І.; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1968. – 369л. – Бібліогр.:л.360-369
402058
  Тхорук Р.Л. Жіночі персонажі в українській драматургії кінця ХІХ - початку ХХ століття: у полоні любовно-родинної теми // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 4. – С. 40-46. – ISSN 1729-360Х
402059
  Подолюк С.М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Подолюк С.М. ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010. – 240 л. – Бібліогр.: л. 222-240
402060
  Подолюк С.М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Подолюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв
402061
  Осауленко Т.Б. Жіночі плаття / Т.Б. Осауленко, Д.А. Маслюченко. – К, 1976. – 167с.
402062
  Буряк Л. Жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як джерело української історичної фемінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 79-84. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як один із різновидів зображальних історичних джерел. Відмічається їхнє особливе значення в контексті української історичної фемінології. З позицій джерелознавства розглядається ...
402063
  Кульчицька С.С. Жіночі прикраси рук XI - XIII ст. за матеріалами літописного Пліснеська (історія дослідження) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 36-52. – ISSN 2078-1849
402064
  Мадяр О.Л. Жіночі прізвища на -ova у словацькій мові: традиції і сучасність // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 122-130. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
402065
  Басенко К.Я. Жіночі радощі й печалі : роман / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 334 с.
402066
  Філоненко Софія Жіночі ролі в театрі життя : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 91-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477
402067
  Філоненко Софія Жіночі ролі в театрі життя : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 91-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477
402068
  Тарасюк Г.Т. Жіночі романи : [проза] / Галина Тарасюк ; [художник О. Сандига]. – Бровари : Відродження, 2006. – 288 с. – Зміст романи: Гаспид і Маргарита ; Покоївка ; Мій третій і останній шлюб ; Хижачка. – ISBN 966-96601-0-6
402069
  Прокопенко М. Жіночі силуети Києва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 березня (№ 43/44). – С. 16


  Історії красунь на фасадах столичних будинків - в архітектурних легендах від Михайла Кальницького.
402070
  Петренко Н. Жіночі таємниці / Н. Петренко. – К, 1981. – 205с.
402071
  Мерлянова О.А. Жіночі танці в українській народній хореографії : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Мерлянова О.А.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
402072
  Мерлянова О.А. Жіночі хороводні танці як праоснова українського хореографічного мистецтва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 175-180
402073
  Сидоренко Вікторія Жіночне ар-нуво : себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 130-131 : Фото
402074
  Кузьмин И.В. Жлементы вероятностных моделей АСУ / И.В. Кузьмин. – М, 1975. – 335с.
402075
  Дадимов В.И. Жлобинские молодогвардейцы / В.И. Дадимов. – Минск, 1950. – 52с.
402076
   Жлуктенко Юрій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 348-349. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
402077
  Сліпачук О.П. Жменя землі / О.П. Сліпачук. – К., 1976. – 96с.
402078
  Во Ивлін Жменя праху : Роман / Во Ивлін. – Київ : Дніпро, 1979. – 207с.
402079
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1964. – 320 с.
402080
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1967. – 336 с.
402081
  Томчаний М.И. Жменяки / М.И. Томчаний. – Москва : Советский писатель, 1967. – 360 с.
402082
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1970. – 318 с.
402083
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Київ : Дніпро, 1974. – 734 с.
402084
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1982. – 711 с.
402085
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Київ, 1989. – 680 с.
402086
  Кочевих Олег Жмеринка - символ і образ половини України // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-46. – ISSN 0130-5212
402087
  Устиловська І. Жмеринка з проектом // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 2 грудня (№ 154). – С. 12


  Німці порадили, як відродити культуру в невеликих українських містах.
402088
  Солоненко М.П. та ін. Жмеринка. / М.П. та ін. Солоненко. – Одеса, 1974. – 27с.
402089
  Загалило В.І. Жмеринка. Путівник / В.І. Загалило. – Одеса, 1985. – 54с.
402090
   Жму ваши руки. – Ярославль, 1978. – 112с.
402091
   Жмудський Олександр Захарович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 319. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
402092
   Жмудський Олександр Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 243-244 : фото
402093
  Крым А. Жмурик. Олл инклюзив : пьеса, черная комедия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 9/10. – С. 110-149. – ISSN 0131-8136
402094
  Красовский Л.С. Жмуровка в осаде / Л.С. Красовский. – Иркутск, 1971. – 136с.
402095
  Каваль В. Жнива / В. Каваль. – Х., 1930. – 208 с.
402096
  Петрів Т.І. Жнива для міжнародної журналістики України: уся планета - "гарячі" точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-59. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Йдеться про важливість для українських мас-медіа розвитку кореспондентської мережі за кордоном у контексті сучасних змін у галузі світових інформаційних потоків, новітніх технологічних досягнень, пошуку глобальних пріоритетів для України в новітніх ...
402097
  Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою = Harvest of despair: life and death in Ukraine under nazi rule / Карел Беркгоф ; [з англ. преклав Тарас Цимбал ; наук. ред. перекладу Владислав Гриневич ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2011. – 454, [2] с. : фотоіл., табл. – Парал. тит. арк. ориг. - Перекладено за вид.: Harvest of despair: life and death in Ukraine under nazi rule / Karel C. Berkhoff. Cambridge [etc.] : Belknap press, Harvard univ. press, 2004. - Покажч.: с. 431-452. – Бібліогр. в прим.: с. 320-428. – ISBN 978-966-8978-37-1
402098
  Конквест Р. Жнива скорботи : радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. – Київ : Либідь, 1993. – 384с. – ISBN 5-325-00461-1
402099
  Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Роберт Конквест; пер. з англ.: Н. Волошинович, З. Корабліної, В. Новак; [літературне опрацювання А. Криштальського]. – Луцьк : Терен, 2007. – 456с. – ISBN 978-966-8575-57-0
402100
  Тряпкин Н.И. Жнива. / Н.И. Тряпкин. – М., 1974. – 142с.
402101
  Білик О. Жниварський фольклор Західного Полісся: специфіка змісту та форми // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – C. 56-61


  У статті подається характеристика регіональної специфіки жниварського фольклору Західного Полісся. Увагу зосереджено на двох аспектах: своєрідності змісту (основні теми, мотиви, образи) та форми (тобто будови) пісень, що виконувалися на Західному ...
402102
   Жниварські пісні / [упор. та вступ. ст. Ю.З. Крутя ; худож. Я.Г. Котляр]. – Київ : Музична Україна, 1971. – 271 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
402103
  Чіп Б.М. Жнивень / Б.М. Чіп. – К., 1977. – 95с.
402104
  Савинов Е.Ф. Жнивень: новые стихи / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1979. – 127с.
402105
  Гудима А.Д. Жниво : поезії / А.Д. Гудима. – Київ : Молодь, 1976. – 63 с.
402106
  Петренко В.М. Жниво : повісті / В.М. Петренко. – Одеса : Маяк, 1990. – 71 с.
402107
  Чубач Г.Т. Жниця : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1974. – 79 с.
402108
  Михайлов А.Д. Жоашен Дю Белле : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Михайлов А.Д. ; АН СССР , Ин-т мировой лит-ры. – Москва, 1965. – 17 с.
402109
  Дуда О. Жовнірські пісні у записах Дмитра Єндика та Філарета Колесси // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 111-115


  Проаналізовано жовнірські пісні, жанрова специфіка яких формувалась на основі козацьких пісень і стала джерелом тематики та поетики стрілецької лірики. Частина цих пісень, що мають виразний епічний характер і в яких є вказівка на конкретні особи та ...
402110
  Шрайєр В. Жовта акула / В. Шрайєр. – К. : Радянський письменник, 1973. – 235с.
402111
  Шрайєр В. Жовта акула : Пригодницький роман / В. Шрайєр. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 234с.
402112
  Шрайєр В. Жовта акула / В. Шрайєр. – К., 1979. – 218с.
402113
  Карпа І. Жовта книга : 50 хвилин трави. Фройд би плакав. Сни Ієрихона / Ірена Карпа. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-14-0807-3
402114
  Кандим Ю. Жовта мить / Ю. Кандим. – Киев, 1997. – 156 с.
402115
  Кисельов Жовтень -- молодість моя / Кисельов, І. – К., 1979. – 264с.
402116
  Нікольніков Г.Л. Жовтень -- провісник миру / Г.Л. Нікольніков. – Київ, 1967. – 48с.
402117
  Петровцій І.Ю. Жовтень - осені свічадо / І.Ю. Петровцій. – Київ, 1988. – 113 с.
402118
   Жовтень. – Х, 1922. – 160с.
402119
  Сич О. Жовтень 1917-го: революція чи переворот? // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 47-54
402120
   Жовтень 1917 року і розвиток театрального мистецтва на Україні. – Одеса, 1987. – 84с.
402121
  Щерба С.П. Жовтень зігрівае планету. / С.П. Щерба. – К., 1969. – 47с.
402122
   Жовтень і зарубіжні слов"янські літератури. – Київ : Наукова думка, 1967. – 516 с.
402123
  Шліхтер О.Г. Жовтень і наука / О.Г. Шліхтер. – К., 1932. – 48с.
402124
  Горбчов М.С. Жовтень і перебудова: революція продовжується / М.С. Горбчов. – К., 1987. – 58с.
402125
  Горбачов М.С. Жовтень і перебудова: революція продовжується / М.С. Горбачов. – К ., 1987. – 58 с.
402126
   Жовтень на Запоріжжі. – Дніпропетровськ, 1969. – 142с.
402127
  Попов М.М. Жовтень на Україні / М.М. Попов. – Київ, 1934. – 80с.
402128
  Супруненко М. Жовтень на Україні / М. Супруненко ; АН УРСР. Ін-т історії і археології України. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1942. – 45 с.
402129
  Лихолат А.В. Жовтень на Україні. / А.В. Лихолат. – К, 1967. – 62с.
402130
   Жовтень у моїй долі. – Х, 1977. – 167с.
402131
  Сидоренко В.П. Жовтий квіт : новели / В.П. Сидоренко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 179 с.
402132
  Барка В. Жовтий князь / В. Барка. – 2-ге вид. – Нью-Йорк, 1968. – 210с.
402133
  Барка В.К. Жовтий князь / В.К. Барка. – К., 1991. – 264с.
402134
  Барка Василь Жовтий князь / Барка Василь. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 292 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-35-5
402135
  Софійчук М. Жовтий князь : поема / Михайло Софійчук. – Вижниця : Черемош, 2006. – 28 с.
402136
  Барка В.К. Жовтий князь : роман / Василь Барка. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-3895-1
402137
  Барка В. Жовтий князь / Василь Барка. – Київ : Школа, 2009. – 256 с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-734-X
402138
  Карагацис М. Жовтий конверт : роман / М. Карагацис. – 12-е вид. – Афіни : Естия. – (Новогрецька література ; 52). – ISBN 960-05-0056-8
Т. 1. – 1995. – 342 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
402139
  Карагацис М. Жовтий конверт : роман / М. Карагацис. – 15-е вид. – Афіни : Естия. – (Новогрецька література ; 53). – ISBN 960-05-0056-8
Т. 2. – 1997. – 147 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
402140
  Ільченко О. Жовтий коридор // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 10. – С.5-15. – ISSN 0585-8365
402141
  Кузьмич В. Жовтий рикша / В. Кузьмич. – Х.-О, 1930. – 76 с.
402142
  Мушкетик Ю.М. Жовтий цвіт кульбаби : Іст. повісті / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1985. – 184с. – (Романи й повісті ; №10, 1985)
402143
  Глібчук У. Жовтим по жовтому : [роман] / Уляна Глібчук ; [передм.: С. Грабар]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 267, [3] с. : іл. – (Червоне та чорне). – ISBN 978-617-605-008-7
402144
  Островський О. Жовті-води (1648 р.) / О. Островський. – 2-е випр. вид. – К., 1918. – 38с.
402145
  Чернов А. Жовті соняшники із чорними серцями // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 січня (№ 2). – С. 15


  Основоположниця абстрактного мистецтва Соня Делоне-Терек народилася в Градизьку.
402146
   Жовті Сторінки Інтернет-2003. Довідник інтернет-ресурсів України. – Київ, 2003. – 208с.
402147
  Ченцов М. Жовті цигаркові сорти тютюнів Наддністрянщини (з описом морфологічних ознак) = Ueber die gelben sorten von cigarretentabak in Dnistergebiet der Ukraine / М. Ченцов. – Харків, 1929. – 82
402148
  Бузань В. Жовтнева війна 1973 р. на Близькому Сході в контексті американсько-радянського протистояння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 7-10. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто Жовтневу війну в контексті американсько-радянського суперництва. Автор обмірковує політику США та СРСР щодо Жовтневої війни, аналізує американські та радянські стратегічні інтереси у цій війні, з"ясовує вплив холодної війни на ...
402149
  Нагнибіда М.Л. Жовтнева книга : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 103с.
402150
  Тараненко О.А. Жовтнева площа : поезії / О.А. Тараненко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 48 с.
402151
  Лещенко Л.О. Жовтнева революція і визвольна боротьба народів Сходу / Л.О. Лещенко. – К., 1957. – 48с.
402152
  Сміян П.К. Жовтнева революція і Закарпаття. / П.К. Сміян. – Львів, 1972. – 166с.
402153
  Петрова І.І. Жовтнева революція і зарубіжна література / І.І. Петрова. – Київ, 1968. – 32с.
402154
  Шлепаков А.М. Жовтнева революція і піднесення демократичного руху серед української еміграціх в США і Канаді / А.М. Шлепаков. – К., 1957. – 52с.
402155
  Ємельяненко Г.Г. Жовтнева революція і роз"язання національного питання в СРСР / Г.Г. Ємельяненко. – Київ, 1957. – 140с.
402156
  Федорів Р.М. Жовтнева саната : новели / Р.М. Федорів. – Станіслав, 1959. – 88 с.
402157
  Мінц І.І. Жовтнева соціалистична революція / І.І. Мінц. – Київ, 1940. – 48с.
402158
  Мітельман М.І. Жовтневе збройне повстання в Петрограді в 1917 р. / М.І. Мітельман. – К., 1939. – 48с.
402159
  Сендерский А.Й. Жовтневе і січневе збройне повстання в Києві (жовтень 1917- січень 1918 рр.) / А.Й. Сендерский. – Київ, 1957. – 40 с.
402160
  Подолян М.П. Жовтневе колосіння : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 73 с.
402161
  Пивовар С.Ф. Жовтневий більшовицький переворот / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 142-143. – ISBN 966-642-073-2
402162
   Жовтневий вітер. – К, 1967. – 255с.
402163
   Жовтневий збірник : революції року VII, 1917-1924 ; [Пісня / Слова М.Йогансена; Муз. Б.Яновського]. – [Київ] : Держвидав України, 1924. – 210 с., 4 с. нот, [2] c.
402164
   Жовтневий марш. – К, 1977. – 247с.
402165
  Грицай М.О. Жовтневий палац культури в Києві / М.О. Грицай. – Київ, 1960. – 13 с.
402166
  Вартанов Г.І. Жовтневих днів рядки живі / Г.І. Вартанов. – Київ, 1966. – 48с.
402167
  Крупська Н.К. Жовтневі дні / Н.К. Крупська. – Київ, 1969. – 42с.
402168
  Львов-Рогачевський Жовтневі дні 1905 р. в місті Харкові / Львов-Рогачевський. – Х.-О., 1930. – 99с.
402169
   Жовтневі зорі. – К, 1957. – 208с.
402170
   Жовтневі квіти. – Х, 1924. – 70с.
402171
  Наєнко М.К. Жовтневі крила новелістики / М.К. Наєнко. – К., 1980. – 167с.
402172
  Муратов І.Л. Жовтневі мажори : ліричне з трибуни / І.Л. Муратов. – Харків : Прапор, 1971. – 99 с.
402173
   Жовтневі сурми. – К, 1977. – 253с.
402174
  Загорулько Б.Т. Жовтневі сурми : повість / Б.Т. Загорулько. – Львів, 1986. – 128 с.
402175
  Масловський В.І. Жовто-блакитна мафія. / В.І. Масловський. – Львів, 1975. – 144с.
402176
   Жовто-блакитний - національна гордість України / Форум молодих лідерів України. – Київ : Український клуб, 2008. – 28с. – ISBN 978-966-8590-19-1
402177
  Римаренко Ю.І. Жовто-блакитний "месія" / Ю.І. Римаренко. – Київ, 1969. – 48с.
402178
  Дмитрук К.Є. Жовто-блакитні банкроти : Документальні нариси, памфлети, публіцистичні статті / К.Є. Дмитрук. – Київ : Дніпро, 1982. – 398 с.
402179
  Якимов-Метан Жовтоблакитним шляхом : (по Далекому Сході) : п"єса на 4 дії (з прологом) / Ї. Якимов-Метан. – Париж : [б. в.], 1955. – 85, [1] с.
402180
  Стороженко І. Жовтоводська битва 1648 р. у світлі гіпотез та археологічних досліджень // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 4-15
402181
  Довгич В. Жовтогарячий щоденник. Фрагменти книги про ІЄАС // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 1. – С. 60-71


  Помаранчева революція.
402182
  Барка Василь Жовтокняжий довірочник / публікація Федоренка Євгена // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 74-107. – ISSN 0130-1608
402183
  Атамась Н.С. Жовтоногий мартин у Шацькому національному природному парку: особливості трофіки, ріст чисельності та питання таксономії / Н.С. Атамась, В.І. Матейчик // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 53-57. – ISSN 1729-7184
402184
  Пономаренко Ф. Жовтороті : проза: оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 97-116. – ISSN 0130-1608
402185
  Ромен Левко Жовтосил = Zhovtosyl : Драматична п"єса із дій УПА / Ромен Левко. – Едмонтон : Славута, 1965. – 35 с.
402186
   Жовтянський Віктор Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 244-245
402187
   Жовчні кислоти за умов моделювання цукрового діабету алоксаном / О.О. Яковійчук, Н.М. Данченко, В.В. Полякова, В.М. Бабан, С.П. Весельський, Б.О. Цудзевич // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 100
402188
   Жовчосекреторна функція печінки щурів за умов гідрокортизонового навантаження / Ю. Вінник, П. Цапенко, Т. Лященко, С. Весельський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-55. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  В гострих спробах на щурах досліджено вплив гідрокортизону (40 мг/кг маси тіла тварини) на особливості відтворення печінкою зовнішньо секреторної функції. Встановлено, що цей гормон сприяє посиленню процесів кон"югації жовчних кислот з гліцином та ...
402189
  Можеїтова О.А. Жовчосекреторна функція печінки щурів за умов обмеженого венозного кровопостачання / О.А. Можеїтова, Т.П. Лященко, С.П. Весельський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено в гострих спробах на щурах з канульованою жовчною протокою і перев"язаною ворітною веною зміни рівня холерезу й хімічного складу жовчі. Отримано дані, що вказують на залежність зміни об"єму жовчі та її органічних складових від портального ...
402190
   Жовчосекреторна функція печінки щурів при дії простагландину F2а / О. Можеїтова, О. Мороз, П. Цапенко, Т. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-11. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміни жовчної секреції у щурів при дії простагландину F2?. Введення простаноїду в портальну вену підвищувало рівень холерезу і змінювало секрецію жовчних кислот. The aim of this study was to investigate the influence of prostaglandin F2? on ...
402191
  Кундалевич В.М. Жодино / В.М. Кундалевич. – Минск, 1990. – 70с.
402192
  Панченко И.Т. Жодинская хроника. Очерки. / И.Т. Панченко. – Минск, 1976. – 240с.
402193
  Авраменко О. Жодна ніч не буває вічною // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 86-88. – ISSN 0130-5212


  Творчість Віктора Зарецького
402194
  Ряполова М. Жодних більше обіцянок : проза: фантастична повість // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 22-47. – ISSN 0130-321Х
402195
  Перепелиця Г. Жодних зрушень не буде до того часу, поки радикально не буде змінено баланс сил // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24 червня (№ 109). – С. 3


  Чого чекати Києву від зустрічей у Парижі та Мінську?
402196
  Бережнюк О. Жодних пільг // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 липня (№ 128). – С. 9


  На що можуть розраховувати переселенці з окупованих територій під час вступу до вишів? Поки що вступна кампанія не передбачає жодних пільг для вихідців із окупованих територій. Утім, міністр освіти та науки С. Квіт сподівається, що держава найближчим ...
402197
  Шудря М. Жодного дня - без рядка : Бібліографія публікацій за півстоліття ( 1954-2004 ) / Микола Шудря; За ред. Н.М. Сидоренко. – Київ : Центр інновацій та розвитку, 2005. – 124с.
402198
  Шокін В. Жодного із колишніх представників влади не було виключено зі списку санкцій / розмову вів Олександр Примаченко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 5-11


  Про розслідування резонансних справ, особливості притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів, про осіб, стосовно яких надалі діятимуть санкції. Розмова Генерального прокурора України Віктора Шокіна з журналістом Олександрою ...
402199
  Пасова Т. Жодної шпаринки для зловживань під час вступної кампанії не залишилося // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 20 серпня (№ 154). – С. 1, 4


  Із тексту: До речі, лідером у цьому рейтингу став КНУ імені Тараса Шевченка, в якому виявили бажання навчатися близько 52 тисяч осіб.
402200
  Стоцький А. Жозе Сарамаго та його роман "Друге Євангеліє від Ісуса Христа" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 104-110. – ISSN 2075-1486
402201
  Надъярных М. Жозе Сарамаго: возможность мелодрамы во времена постмодерна // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 1. – С. 73-99. – ISSN 0042-8795
402202
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма. – М.
Т. 2. – 1991. – 700с.
402203
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Москва
1. – 1992. – 682 с.
402204
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Петрозаводск
Т. 1. – 1992. – 573с.
402205
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Петрозаводск
2. – 1992. – 590с.
402206
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Москва
2. – 1992. – с.
402207
  Павлова Г.Е. Жозеф Жером Франсуа Лаланд / Г.Е. Павлова. – Л., 1967. – 134с.
402208
   Жозеф Луи Лагранж. – Москва ; Ленинград, 1937. – 141 с.
402209
  Тюлина И.А. Жозеф Луи Лагранж, 1736-1813 / И.А. Тюлина; АН СССР. – Москва : Наука, 1977. – 223с. – (Научно-биографическая серия)
402210
  Раскин Н.М. Жозеф Нисефор Ньепс. / Н.М. Раскин. – Л., 1967. – 189с.
402211
  Цвайг С. Жозеф Фуше = Joseph Fouche: Bildnis eines politischen Menschen : Портрет політичного діяча / С. Цвайг; Пер. з нім. П.Таращук. – Київ : Основи, 2000. – 286с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-087-Х
402212
   Жок. Заслуженный коллектив Молдавской ССР Государственный ансамбль народного танца, лауреат Всесоюзного и Всемирного конкурсов. – М, 1970. – 86с.
402213
  Шаскольская М.П. Жолио-Кюри / М.П. Шаскольская. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 208 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1(281))
402214
  Перцева Л.А. Жолио-Кюри / Л.А. Перцева. – Москва, 1970. – 86с.
402215
  Марочкін В.П. Жолудевий дощ / В.П. Марочкін. – К, 1986. – 87с.
402216
  Зима О.В. Жолуді на піску / О.В. Зима. – К, 1988. – 342с.
402217
  Мовчан П.М. Жолудь : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1983. – 142 с.
402218
  Молчанов Н.Н. Жон Жорес / Н.Н. Молчанов. – М.
15. – 1986. – 397с.
402219
  Власюк О. Жонглювання стереотипами, або Про особливості російської сучасної зовнішньополітичної пропаганди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 192). – С. 5


  Щодо статті Є. Примакова про складну політичну ситуацію в Україні та її ще тяжчі перспективи.
402220
  Мазорчук В.С. Жорданова нормальна форма : Hавчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету / В.С. Мазорчук; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 119с.
402221
  Молчанов Н.Н. Жорес / Н.Н. Молчанов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 399 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 12 (472))
402222
  Шапова Н. Жорес Иванович Алферов : "Когда наука станет востребованной" // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 909 (06). – С. 2-8. – ISSN 0320-331Х
402223
  Клеман Ж.-Б. Жорес реформист / Ж.-Б. Клеман. – Москва-Ленинград, 1931. – 62 с.
402224
  Боронь О.В. Жорж-сандівська ремінісценція у повісті Тараса Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 84-88


  Стаття присвячена з"ясуванню функціонального значення жорж-сандівської ремінісценції в повісті Т. Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали". Статья посвящена определению функционального значения жорж-сандовской реминисценции в повести Т. ...
402225
  Буцикіна Є.О. Жорж Батай в просторі французької гуманістики 30-х - 50-х років XX століття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 68-71
402226
  Хохловкина А.А. Жорж Бизе / А.А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1954. – 460 с.
402227
  Хохловкина А.А. Жорж Бизе / А.А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1959. – 58 с.
402228
  Великович Э. Жорж Бизе. 1838-1875 : краткий очерк жизни и творчества / Э. Великович. – Ленинград : Музыка, 1969. – 96с.
402229
  Мольер Жорж Данден или одураченный муж / Мольер. – Москва, 1937. – 124 с.
402230
  Немилова И.С. Жорж де Латур / И.С. Немилова. – Ленинград - Москва, 1958. – 50 с.
402231
  Золотов Ю. Жорж де Латур / Ю. Золотов. – Москва : Искусство, 1979. – 162с.
402232
  Нодель Ф. Жорж Дюруа и его предшественники (к юбилею Мопассана и недавним - Стендаля, Бальзака и Мериме) // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 6 кн. 6, ноябрь - декабрь. – С. 169-179. – ISSN 0203-5847


  Роман Милый друг является самым бальзаковским из всего творчества Мопассана.
402233
  Прицер Д.П. Жорж Клемансо / Д.П. Прицер. – Москва, 1983. – 316 с.
402234
  Дубинянский М. Жорж Клемансо: забытый тигр // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 44-63. – ISSN 1819-6268
402235
  Вершинин А.А. Жорж Клемансо: штрихи к политическому портрету // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 1. – С. 197-218. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается жизнь и деятельность французского политика Жоржа Клемансо.
402236
  Канаев И.И. Жорж Кювье. 1769-1832 / И.И. Канаев. – Ленинград, 1976. – 212 с.
402237
  Канаев И.И. Жорж Луи Леклер де Бюффон / И.И. Канаев. – Ленинград-Москва, 1966. – 266 с.
402238
  Венкстерн Н. Жорж Санд / Н. Венкстерн. – Москва, 1933. – 135 с.
402239
  Моруа Андре Жорж Санд / Моруа Андре. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 416с. – (ЖЗЛ. Серия биогр. ; Вып.4)
402240
  Трескунов М.С. Жорж Санд : Критико-биографический очерк / М.С. Трескунов. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 248 с.
402241
  Моруа А. Жорж Санд / А. Моруа. – Минск, 1983. – 416 с.
402242
  Моруа А. Жорж Санд / А. Моруа. – Киев, 1988. – 446 с.
402243
  Моруа А. Жорж Санд / Андре Моруа ; [ пер. с фр. Е.С. Булгаковой ]. – Киев : Мыстэцтво, 1989. – 448 с. – ISBN 5-7715-0196-4
402244
  Моруа А. Жорж Санд / А. Моруа. – Ростов -на-Дону, 1997. – 576с.
402245
  Фетисова Е. Жорж Санд мечтала о любви // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 2. – С. 26-29. – ISSN 1818-2968
402246
  Каренин Владимир Жорж Санд, ее жизнь и произведения / Владимир Каренин. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
[Т. 1] : 1804-1838 : С прил. портр., факс. и неизд. отр. и писем Жорж Санд. – 1899. – XII, 637 с., 5 л. портр., факс.
402247
  Моруа А. Жорж Санд. / А. Моруа. – М., 1967. – 412с.
402248
  Моруа А. Жорж Санд. / А. Моруа. – М., 1968. – 412с.
402249
  Коровина Е. Жорж Сера: точка отсчета // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 306-317. – ISSN 1726-6084
402250
  Шрайбер Э.Л. Жорж Сименон: Жизнь и творчество / Э.Л. Шрайбер. – 2-е изд.. доп. – Л., 1977. – 327с.
402251
  Шрайбер Э.Л. Жорж Сименон: Жизнь и творчество / Э.Л. Шрайбер. – 2-е изд.. доп. – Ленинград, 1983. – 335 с.
402252
  Гутчина В. Жорж Сименон: роман его жизни // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 12 (52). – С. 58. – ISSN 1819-6268
402253
  Кутейщикова В.Н. Жоржи Амаду / В.Н. Кутейщикова. – М., 1954. – 40с.
402254
   Жоржи Амаду. – М, 1965. – 48с.
402255
  Баранов В.Ф. Жоржини в маминім саду / В.Ф. Баранов. – К., 1986. – 141с.
402256
  Познанська М.А. Жоржини цвітуть! : поеми для мол. шк. віку / М.А. Познанська. – Київ : Веселка, 1985. – 72 с.
402257
  Садовский А.Л. Жоркины годы / А.Л. Садовский. – Москва, 1963. – 271с.
402258
  Садовский А.Л. Жоркины годы / А.Л. Садовский. – Москва, 1963. – 271с.
402259
  Федорів Р.М. Жорна : роман / Роман Федорів. – Львів : Каменяр, 1983. – 447 с.
402260
  Федорів Р.М. Жорна / Р.М. Федорів. – Київ, 1984. – 221 с.
402261
  Квасновський В. Жорна долі / Василь Квасновський ; [худ. Є. Удін]. – Б.м.в., 1995. – 280 с. : іл.
402262
  Махорін Г. Жорсткі діагнози Юліана Мовчана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 13


  У Житомирі представили збірку творів видатного діяча української діаспори в Канаді.
402263
  Зеленський О.В. Жорсткі сагайдаки зведених матриць показників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C 27-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається один клас жорстких сагайдаків та доводиться нежорсткість допустимого сагайдака, який має хоча б одну петлю. Ключові слова: матриця показників, допустимий сагайдак, жорсткий сагайдак. We consider a class of rigid quivers and prove that ...
402264
  Журавльов В. Жорсткі сагайдаки, асоційовані з частково впорядкованими множинами / В. Журавльов, Т. Журавльова, О. Зеленський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-44. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Наводиться критерій жорсткості сагайдака, асоційованого зі скінченною частково впорядкованою множиною. Приведены критерии жесткости колчана, ассоциированном с конечным частично упорядоченным множеством. We give a criterion of rigidity of quiver ...
402265
  Андрєєва К.В. Жорстока путь / К.В. Андрєєва. – Київ, 1980. – 288с.
402266
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1972. – 216с.
402267
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1973. – 203с.
402268
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман; Міст через ніч: Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1975. – 447с.
402269
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман; Міст через ніч: Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1983. – 438с. – (Звитяга)
402270
  Самбук Р.Ф. Жорстокий ліс / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1976. – 255 с.
402271
  Нилін П.Ф. Жорстокість / П.Ф. Нилін. – Київ, 1960. – 358 с.
402272
  Коромыслов Б.И. Жостовская роспись / Б.И. Коромыслов. – М, 1977. – 87с.
402273
  Амлинский И.Е. Жоффруа Сент-Илер и его борьба против Кювье / И.Е. Амлинский. – Москва, 1955. – 424с.
402274
  Коротаев В.В. Жребий / В.В. Коротаев. – М, 1969. – 95с.
402275
  Винокуров Е.М. Жребий / Е.М. Винокуров. – Москва, 1978. – 110с.
402276
  Амиргулова В.И. Жребий : повести / В.И. Амиргулова. – Москва : Современник, 1986. – 190 с.
402277
  Горышин Г.А. Жребий / Г.А. Горышин. – Л., 1987. – 320с.
402278
  Манро Элис Жребий // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 143-166. – ISSN 1130-6545
402279
   Жрецы белой птицы Стерх. – Новосибирск, 1973. – 200с.
402280
  Ковальчук Ю.К. Жрецы Молоха // Молох / Н.В. Коломейцев. – Киев, 2006. – С.22- 43
402281
  Ханна Жорж Жрецы храма / Ханна Жорж. – Москва, 1955. – 136с.
402282
  Костылев В.И. Жрецы: роман / В.И. Костылев. – Горький, 1985. – 302с.
402283
  Костылев В.И. Жрецы: роман / В.И. Костылев. – Саранск, 1986. – 303с.
402284
  Казакевич Геннадій Михайлович Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (2 ст. до н.е. - 1 ст. н.е.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Казакевич Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 207л. – Додаток: л.202-207. – Бібліогр.: л.183-201
402285
  Казакевич Геннадій Михайлович Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (2 ст. до н.е. -1 ст.н.е.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / КНУТШ; Казакевич Г.М. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
402286
  Рындина Л. Жрицы Любви / Л. Рындина. – Москва, 1990. – 109с.
402287
  Алексеев Г.Д. Жрицы огня / Г.Д. Алексеев, К.И. Алексеева. – Москва, 1963. – 88 с.
402288
  Білокінь І.П. Жуpнал Польського ботанiчного товаpиства / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1959. – 3с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, Т. 16, №3
402289
  Метерлинк М. Жуазель. / М. Метерлинк. – М. – 66с.
402290
  Малявин В.В. Жуань Цзи / В.В. Малявин; АН СССР; Инст. востоковедения. – Москва : Наука, 1978. – 167с. – (Писатели и ученые Востока)
402291
  Амаду Ж. Жубиаба / Ж. Амаду. – Москва, 1973. – 543с.
402292
  Пешут П.С. Жубор живота: читанка за 7 разред основне школе / П.С. Пешут. – 6-е изд. – Титоград, 1980. – 287с.
402293
  Вовченко Н.О. Жувальна гумка. Чого більше: шкоди чи користі? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 35-39 : фото
402294
   Жугаєвич Андрій Яремович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 245
402295
  Ракитичь С. Жудньа за jугом : песме / Слободан Ракитичь. – Горньи Милановац : Дечjе новине, 1981. – 178, [4] с. : фот.
402296
  Мориц Ж. Жужанна в Клагенфурте / Ж. Мориц. – Москва, 1970. – 240с.
402297
  Михайлов В.А. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Михайлов В.А.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1972. – 23л.
402298
  Иняева З.И. Жужелицы на посевах полевых культур : Автореф... канд. биол.наук / Иняева З.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1965. – 19 с.
402299
  Стругацкий А.Н. Жук в муравейнике / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Кишинев, 1983. – 587с.
402300
  Стругацкий А.Н. Жук в муравейнике / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Рига, 1986. – 347с.
402301
  Уильямс А.Р. Жук, отвечающий за алый цвет. Источник цвета // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 40 : фото
402302
  Шабшай Л.Л. Жук. / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1961. – 58с.
402303
  Балганы Намхайдорж Жуки- дровосеки // фауны Монгольской Народной республики и их хозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Балганы Намхайдорж; АН СССР. – Л., 1974. – 22л.
402304
  Кузин Б.С. Жуки- нарывники Казахстана : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Кузин Б.С. ; Зоологич. ин-т. Акад. наук СССР. – Ленинград, 1951. – 14 с.
402305
  Никитский Н.Б. Жуки-грибоеды / Н.Б. Никитский. – М, 1993. – 184с.
402306
  Байтенов М.С. Жуки-долгоносики / М.С. Байтенов. – Алма-Ата, 1974. – 286с.
402307
  Байтенов Муслим Смаилович Жуки-долгоносики /Coleoptera: Attelabidae, Curculionidae/ Казахстана. : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.09 / Байтенов Муслим Смаилович; АН КазССР. – Алма-Ата, 1974. – 36л.
402308
  Тер-Минасян Жуки-долгоносики подсемейства Cleoninae фауны СССР / Тер-Минасян. – Л., 1967. – 142с.
402309
  Тер-Минасян Жуки-долгоносики подсемейства Cleoninae фауны СССР / Тер-Минасян. – Л., 1988. – 232с.
402310
  Воловник Семен Вениаминович Жуки-долгоносики подсемейства Gleoninae степной зоны УССР : Автореф. ди. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Воловник Семен Вениаминович ; Ин-т зоологии АН УССР. – Киев, 1984. – 19 с.
402311
  Плавильшиков Н.Н. Жуки-дровосеки / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1936. – с.
402312
  Плавильшиков Н.Н. Жуки-дровосеки / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1940. – с.
402313
  Плавильшиков Н.Н. Жуки-дровосеки / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1958. – 592с.
402314
  Емец Виктор Максимович Жуки-жужелицы подтрибы Cimindina (Coleoptera, Carabidae, Lebiini) фауны СССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Емец Виктор Максимович ; Зоол. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1973. – 17с.
402315
  Крыжановский О.Л. Жуки-жужелицы рода Carabus Средней Азии. / О.Л. Крыжановский. – М.-Л., 1953. – 135с.
402316
  Карапетян А.П. Жуки-зерновики Армянской ССР и их сельскохозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Карапетян А. П.; АН АрмССР, От-ние биол. наук. – Ереван, 1976. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
402317
  Рейхардт А.Н. Жуки-карапузики. / А.Н. Рейхардт. – Пб.
2. – 1921. – 3-45с.
402318
  Жантиев Р.Д. Жуки-кожееды (семейство Dermestidae) фауны СССР / Р.Д. Жантиев. – М., 1976. – 182с.
402319
  Крыльцов А.И. Жуки-коровки (Coccinellidae) Северной Киргизии : Автореф... канд. биолог.наук: / Крыльцов А.И.; АН КазССР. Ин-тут зоологии. – Алма-Ата, 1951. – 7л.
402320
  Лопатин И.К. Жуки-листоеды / И.К. Лопатин. – Л, 1977. – 269с.
402321
  Лопатин И.К. Жуки-листоеды / И.К. Лопатин, К.З. Куленова. – Алма-Ата, 1986. – 197с.
402322
  Сергеев М.Е. Жуки-листоеды (coleoptera, chrysomelidae] Полесья Украины / М.Е. Сергеев, П.Н. Шешурак // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2014. – № 2 (9), грудень. – С. 121-137. – ISSN 2226-4272
402323
  Сепертеладзе М.П. Жуки-листоеды Восточной Грузии. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Сепертеладзе М.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 14л.
402324
  Бровдий В.М. Жуки-листоеды подсемейства Jalerucinae (Coleoptera, Ghrysomelidae) Среднего Приднепровья : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бровдий В.М. ; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 18 с.
402325
  Лопатин И.К. Жуки-листоеды фауны Белоруссии и Прибалктики Определитель / И.К. Лопатин. – Минск, 1986. – 129с.
402326
  Якобсон Г.Г. Жуки-листоеды Южного Енисея. / Г.Г. Якобсон, 1925. – 52с.
402327
  Глобова Н.Д. Жуки-листоїди (Chrysomelidae, coleoptera) долини Середнього Дніпра / Н.Д. Глобова, 1949. – 73-86с.
402328
  Бровдій В.М. Жуки-листоїди, щитоноски і шипоноски / В.М. Бровдій. – Київ
19. – 1983. – 1-188с.
402329
  Корян А.А. Жуки-мукоеды в Армянской ССР и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Корян А.А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1965. – 34л.
402330
  Семенов-Тян-Шанский Жуки-носороги (Orictes) русской и среднеазиатской фаун (Coleoptera, Scarabaeidae) / Семенов-Тян-Шанский, С.И. Медведев. – Л., 1932. – 481-502с.
402331
  Трихліб Т.А. Жуки-скритники (Coleoptera, Latridiidae) Cходу України (фауна, морфологія, біологія, екологія) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.24 / Трихліб Т.А. ; НАН України, Ін-т зоолог. ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
402332
  Плавильшиков Н.Н. Жуки-усачи Черниговской губ / Н.Н. Плавильшиков. – К. – 2с.
402333
  Надворная Л.С. Жуки-чернотелки лесостепи. степи и горного Крыма Укр : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.09 / Надворная Л.С.; Ин-т зоологии. – Киев, 1984. – 17л.
402334
  Богачев А.В. Жуки-чернотелки Средней Азии и Казахстана : Автореф... докт. биол.наук: / Богачев А. В.; МГУ, Биол.почв. фак. – Душанбе, 1965. – 38л. – Бібліогр.:с.36-38
402335
  Непесова М.Г. Жуки-чернотелки Туркмении: биология и экология / М.Г. Непесова. – Ашхабад, 1980. – 211с.
402336
  Долин В.Г. Жуки-щелкуны / В.Г. Долин, Х.И. Атамурадов. – К., 1994. – 178с.
402337
  Гурьева Е.Л. Жуки-щелкуны (Elateridae). Подсемейство Elateridae.Трибы Mehapenthini, Physorhinini, Ampedini, Elaterini, Pomachiliini / Е.Л. Гурьева. – Л.
12. – 1979. – 1-453с.
402338
  Черепанов А.И. Жуки-щелкуны Западной Сибири. / А.И. Черепанов. – Новосибирск, 1957. – 392с.
402339
  Рубель С. Жуки-щелкуны Эстонской ССР и их значение как вредителей сельскохозяйственных культур : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рубель С. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1960. – 19 с.
402340
  Катюха Степан Алексеевич Жуки-Щелкуны южного Сахалина : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Катюха Степан Алексеевич; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1979. – 19л.
402341
  Киршенблат Я.Д. Жуки -- стафилины в гнездах Citellus pygmaeus Pall. / Я.Д. Киршенблат. – 171-185с.
402342
  Баровский В.В. Жуки божьи коровки Coccsnellsdae / В.В. Баровский, 1928. – 127-131с.
402343
   Жуки Дальнего Востока и Восточной Сибири. – Владивосток, 1979. – 157с.
402344
  Плигинский В.Г. Жуки Крыма / В.Г. Плигинский. – 61с.
402345
  Ильинский А. Жуки майки и короеды Калужской губ. / А. Ильинский. – Калуга, 1923. – 16с.
402346
  Бухов А.С. Жуки на булавках / А.С. Бухов. – М., 1971. – 303с.
402347
  Крыжановский О.Л. Жуки надсемейства Histeroidea (семейства Sphaeritibae, Histeredae, Synteliidae). / О.Л. Крыжановский, А.Н. Рейхард. – Л., 1976. – 1-435с.
402348
  Якобсон Г.Г. Жуки России. / Г.Г. Якобсон. – 1024с.
402349
  Рейхардт А.Н. Жуки сем. Histeridae. / А.Н. Рейхардт. – Л., 1930. – 26с.
402350
  Баровский В.В. Жуки семейства Lycidae (Coleoptera) // Определители по фауне СССР : Издаваемые Зоологическим музеем АНССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1931. – 3 : Жуки семейства Lycidae (Coleoptera)/ В.В. Баровский. – с.1-28
402351
  Рейхрадт А.Н. Жуки чернотелки / А.Н. Рейхрадт. – с.
402352
  Рейхрадт А.Н. Жуки чернотелки трибы Opatrini палеарктической области. / А.Н. Рейхрадт. – М.Л., 1936. – 224с.
402353
  Стріха М. Жуків острів - таке вразливе минуле // Світ. – Київ, 2013. – листопад (№ 41/42). – С. 4
402354
  Яковлев Н.Н. Жуков / Н.Н. Яковлев. – М, 1992. – 459с.
402355
  Арлазоров М.С. Жуковский / М.С. Арлазоров. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 302 с. – (Жизнь замечательных людей)
402356
  Арлазоров М.С. Жуковский / М.С. Арлазоров. – Изд 2-е, доп. и переработ. – Москва, 1964. – 218с.
402357
  Бессараб М.Я. Жуковский / М.Я. Бессараб. – Москва, 1975. – 316с.
402358
  Бессараб М.Я. Жуковский / М.Я. Бессараб. – 2-е изд., доп. – Москва, 1983. – 272с.
402359
  Афанасьев В.В. Жуковский / В.В. Афанасьев. – Москва, 1986. – 399с.
402360
  Афанасьев В.В. Жуковский / В.В. Афанасьев. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 398с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 10 (665))
402361
  Иезуитова Р.В. Жуковский в Петербурге / Р.В. Иезуитова. – Л, 1976. – 295с.
402362
  Иезуитова Р.В. Жуковский и его время / Р.В. Иезуитова. – Л, 1989. – 287с.
402363
   Жуковский и литература конца XVIII-XIX века. – Москва, 1988. – 319с.
402364
   Жуковский и русская культура: Сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 502с.
402365
  Короткий В. Жуковський Василь Андрійович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 113-115. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
402366
  Короткий В.А. Жуковський Василь Андрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 58-59. – ISBN 966-06-0393-2
402367
   Жуковський Кіндрат Альбінович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 92. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
402368
  Короткий В.А. Жуковський Микола Єгорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 296. – ISBN 966-06-0393-2
402369
  Абидова Т.И. Жултуха тутового шелкопряда в Нуха-Закатальской группе районов Азербайджанской ССР и меры борьбы с ней. : Автореф... Канд.биол.наук: / Абидова Т.И.; Азебрб.гос. ун-т. – Баку, 1954. – 20л.
402370
  Самойлов Юрий Жуляны: международный лишь по названию : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 14-15 : Фото. – ISSN 1998-8044
402371
  Жюль-Верн Жуль Верн / Жюль-Верн. – М., 1978. – 446с.
402372
   Жуль Верн. "П"ятнадцятирічний капітан": матеріали до варіативного вивчення. [6 клас] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-22
402373
   Журавель-красавка в СССР. – Алма-Ата, 1991. – 160с.
402374
  Бартиш-Коломак Ольга Журавель - не журися! / Бартиш-Коломак Ольга, , Бусленко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 17-23 : фото
402375
  Крутилин С.А. Журавель над колодцем / С.А. Крутилин. – Москва, 1972. – 85 с.
402376
  Махненко Ю.Ю. Журавель у небі. Випадок з життя музикантів. / Ю.Ю. Махненко. – Х., 1965. – 103с.
402377
  Александров И.В. Журавинка / И.В. Александров. – Тула, 1981. – 96с.
402378
  Шмань Г.Я. Журавинка / Г.Я. Шмань. – Тула, 1990. – 223с.
402379
  Битюков В.Н. Журавинские пожары / В.Н. Битюков. – Саратов, 1966. – 211с.
402380
  Путилина В.В. Журавка. -- (Радугань. Повести. Для сред. шк. возраста). / В.В. Путилина. – М., 1968. – 136с.
402381
  Белозеров Т.М. Журавкин праздник / Т.М. Белозеров. – М, 1980. – 206с.
402382
   Журавлев Павло Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 245
402383
  Крапивин В.П. Журавлёнок и молнии / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1983. – 461с.
402384
  Рябинин Н. Журавли / Н. Рябинин. – Саратов, 1960. – 52с.
402385
  Ахмат С. Журавли / С. Ахмат. – Ташкент, 1964. – 72 с.
402386
  Гамзатов Р. Журавли / Р. Гамзатов. – Москва, 1973. – 176 с.
402387
  Дугужев К.Б. Журавли / К.Б. Дугужев. – М, 1973. – 93с.
402388
  Гамзатов Р. Журавли / Р. Гамзатов. – Москва, 1975. – 12 с.
402389
  Антонов В.В. Журавли / В.В. Антонов. – Алма-Ата, 1975. – 160с.
402390
  Яшин А.Я. Журавли / А.Я. Яшин. – М., 1979. – 336с.
402391
  Заболоцкий Н.А. Журавли / Н.А. Заболоцкий. – Москва, 1989. – 16с.
402392
   Журавли в СССР. – Л., 1982. – 161с.
402393
  Асянов А Ф. Журавли возвращаются вновь / А Ф. Асянов, . – Москва, 1981. – 224с.
402394
  Малькин А. Журавли зовут в дорогу / А. Малькин. – Саранск, 1970. – 94 с.
402395
  Юзефович Л. Журавли и карлики : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 62-141. – ISSN 0012-6756
402396
  Юзефович Л. Журавли и карлики : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 9. – С. 62-116. – ISSN 0012-6756
402397
  Юзефович Л. Журавли и карлики : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 5-68. – ISSN 0012-6756
402398
  Грабарь Л. Журавли и картечь / Л. Грабарь. – М.Л., 1928. – 270с.
402399
  Абдуллин И. Журавли летают высоко : рассказы и повесть / И. Абдуллин; пер. с башк. Я.Мустафина. – Москва : Советская Россия, 1969. – 96 с.
402400
  Савинов Е.Ф. Журавли летят в Россию. / Е.Ф. Савинов, 1962. – 37с.
402401
  Федичев Р.И. Журавли летят домой. / Р.И. Федичев. – М, 1989. – 317с.
402402
  Кузнецов А.М. Журавли летят. Лирика / А.М. Кузнецов. – Воронеж, 1960. – 60с.
402403
  Плавник А.Л. Журавли над бухтой / А.Л. Плавник. – Москва, 1961. – 84с.
402404
  Радьков Д.Ф. Журавли над копрами / Д.Ф. Радьков. – Донецк, 1979. – 29с.
402405
  Тельпугов В.П. Журавли над Московй / В.П. Тельпугов. – М., 1976. – 368с.
402406
  Полякова Н.М. Журавли над Мстою. Стихи. / Н.М. Полякова. – Л., 1957. – 87с.
402407
  Масенко Терень Журавли над океаном. Стихи, баллады. / Масенко Терень. – М., 1970. – 111с.
402408
  Круглов В.А. Журавли над окопами / В.А. Круглов. – М, 1986. – 63с.
402409
  Ноздрев В.Ф. Журавли над Россией / В.Ф. Ноздрев. – М, 1970. – 32с.
402410
  Ершов Я.А. Журавли над школой / Я.А. Ершов. – Москва, 1978. – 360 с.
402411
  Ященко Н. Журавли не знают покоя / Н. Ященко. – Иркутск, 1969. – 332с.
402412
  Ященко Н.Т. Журавли не знают покоя / Н.Т. Ященко. – Иркутск, 1983. – 318с.
402413
  Куликов В.И. Журавли остаются в лугах. / В.И. Куликов. – Ярославль, 1968. – 55с.
402414
   Журавли Палеарктики. – Владивосток, 1988. – 235с.
402415
  Биба П. Журавли под солнцем. / П. Биба. – М., 1964. – 91с.
402416
  Трухин Д.А. Журавли покидают гнезда. / Д.А. Трухин. – М., 1987. – 314с.
402417
  Оверина Н.М. Журавли прилетают весной / Н.М. Оверина. – М., 1977. – 95с.
402418
  Потанин В.Ф. Журавли прилетели / В.Ф. Потанин. – Курган, 1963. – 74с.
402419
  Сартаков С. Журавли улетают на юг / С. Сартаков. – Красноярск, 1949. – 169с.
402420
  Тарази Аким Журавли, журавушки : повести / Тарази Аким; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1984. – 430 с.
402421
  Антонов В. Журавли: рассказы и повести / В. Антонов. – Алма-Ата, 1983. – 280с.
402422
  Скиф В.П. Журавлиная азбука. / В.П. Скиф. – Иркутск, 1979. – 63с.
402423
  Калугин И.А. Журавлиная воля / И.А. Калугин. – Москва, 1983. – 77с.
402424
  Коршунов М.П. Журавлиная геометрия / М.П. Коршунов. – М., 1972. – 224с.
402425
  Шилин А.Е. Журавлиная гора / А.Е. Шилин. – Воронеж, 1966. – 205с.
402426
  Журкович Н.В. Журавлиная горка / Н.В. Журкович. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 374 с.
402427
  Краснобрыжий И.Т. Журавлиная дорога / И.Т. Краснобрыжий. – М., 1973. – 160с.
402428
  Поддубный С.А. Журавлиная клинопись / С.А. Поддубный. – Москва, 1975. – 173 с.
402429
  Богданов И.М. Журавлиная песня / И.М. Богданов. – Тула, 1964. – 28с.
402430
  Отаров К.С. Журавлиная песня : стихи, поэмы, баллады / К.С. Отаров. – Москва : Советская Россия, 1989. – 127 с.
402431
  Пришвин М.М. Журавлиная родина / М.М. Пришвин. – М., 1933. – 315с.
402432
  Ливеровский А.А. Журавлиная родина / А.А. Ливеровский. – Л., 1966. – 190с.
402433
  Хавпачев А.А. Журавлиная сказка / А.А. Хавпачев. – М., 1973. – 142с.
402434
  Грибов Ю.Т. Журавлиная стая / Ю.Т. Грибов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 255 с.
402435
  Шабаренина Т. Журавлиная стая / Т. Шабаренина. – Алма-Ата, 1979. – 31с.
402436
  Шабаренина Т. Журавлиная стая / Т. Шабаренина. – Алма-Ата, 1979. – 32 с.
402437
  Медуниця М.М. Журавлине перо. / М.М. Медуниця. – К, 1969. – 182с.
402438
  Юсип Д. Журавлиний ключ : спогад-есе // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 10 (840). – С. 126-129. – ISSN 0868-4790


  Спогади про художника, поета Богдана Корвача
402439
  Биков В.В. Журавлиний крик / В.В. Биков. – Київ, 1989. – 159 с.
402440
  Іваничук Р.І. Журавлиний крик : роман / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1989. – 374 с.
402441
  Іваничук Р.І. Журавлиний крик / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2014. – 380, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. – (Iсторiя України в романах). – ISBN 978-966-03-6832-3
402442
  Талалай Л.М. Журавлиний леміш : поезії / Л.М. Талалай. – Донецьк, 1967. – 82 с.
402443
  Мельничук Б.І. Журавлиний міст / Б.І. Мельничук. – Ужгород, 1981. – 35с.
402444
  Бабій С.О. Журавлиний невід : поезії / С.О. Бабій. – Київ : Молодь, 1972. – 54 с.
402445
  Пастушенко А.Ю. Журавлиний острів. / А.Ю. Пастушенко. – К., 1975. – 248с.
402446
  Пастушенко А.Ю. Журавлиний острів. Оповідання. / А.Ю. Пастушенко. – Львів, 1972. – 112с.
402447
  Качурівський Р.М. Журавлиний трикутник. / Р.М. Качурівський. – К., 1983. – 119с.
402448
  Тютюнник Г.М. Журавлині ключі : поезії / Г.М. Тютюнник. – Львів : Книжно-журнальне вид., 1963. – 100 с.
402449
  Кузьменко В.Я. Журавлині ключі : лірика / В.Я. Кузьменко. – Одеса : Маяк, 1969. – 96 с.
402450
  Щира Наталка Журавлині ключі Тимоша Лящука // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
402451
  Писін О.В. Журавлині сурми / О.В. Писін. – К, 1984. – 224с.
402452
  Чабанівський М.І. Журавлинка : повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1972. – 136 с.
402453
  Стрекач В.П. Журавлинные дали / В.П. Стрекач. – Саратов, 1976. – 135с.
402454
  Васильев-Борогонский Журавлиное крыло / Васильев-Борогонский. – Москва, 1984. – 72с.
402455
   Журавлиное лето. – Барнаул, 1976. – 254с.
402456
  Лужанин М. Журавлиное небо : стихи и поэмы / М. Лужанин. – Ленинград : Советский писатель, 1967. – 120 с.
402457
  Стрельцов М.Л. Журавлиное небо / М.Л. Стрельцов. – М., 1978. – 382с.
402458
  Боцу П.П. Журавлиное небо / П.П. Боцу. – Москва, 1978. – 219 с.
402459
  Баева А.А. Журавлиное перо / А.А. Баева. – Воронеж, 1967. – 111с.
402460
  Сарапин А.А. Журавлиные весны / А.А. Сарапин. – К., 1959. – 168с.
402461
  Алфимов Е.П. Журавлиные клики / Е.П. Алфимов. – Москва, 1984. – 288с.
402462
  Сапронов В.С. Журавлиные колокола / В.С. Сапронов. – М., 1976. – 79с.
402463
  Светозаров В.А. Журавлиные края / В.А. Светозаров. – Владимир, 1958. – 124с.
402464
   Журавлиные перья. – Л.-М., 1962. – 220с.
402465
  Менюк Ж. Журавлиные тропинки : стихи / Ж. Менюк; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1970. – 143 с.
402466
  Рыленков Н.И. Журавлиные трубы / Н.И. Рыленков. – М., 1972. – 231с.
402467
  Варгин В.К. Журавлиный Брод / В.К. Варгин. – Горький, 1977. – 222с.
402468
   Журавлиный Брод. – М., 1989. – 448с.
402469
  ЧАшечников Журавлиный зов. / ЧАшечников. – Волгоград, 1979. – 95с.
402470
  Иващенко А.З. Журавлиный камень / А.З. Иващенко. – М, 1976. – 176с.
402471
  Джавахадзе В. Журавлиный клин : стихи / В. Джавахадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1986. – 86 с.
402472
  Быков В. Журавлиный крик / В. Быков. – Минск, 1961. – 230 с.
402473
  Быков В. Журавлиный крик ; Третья ракета ; Альпийская баллада / В. Быков. – Минск, 1972. – 320 с.
402474
  Красавин Ю.П. Журавлиный лет / Ю.П. Красавин. – Ленинград, 1976. – 79с.
402475
  Филиппов А.П. Журавлиный полет / А.П. Филиппов. – Уфа, 1965. – 79с.
402476
  Швец В.С. Журавлиный полет : стихи и поэма / Василь Швец ; пер. с укр. Вл. Карпенко. – Москва : Советский писатель, 1976. – 72 с.
402477
  Стриженюк С.С. Журавлинь : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1968. – 100 с.
402478
  Солоухин В.А. Журавлиха / В.А. Солоухин. – М, 1959. – 232с.
402479
  Петренко Ю.П. Журавлі : лірика / Ю.П. Петренко. – Київ : Молодь, 1957. – 56 с.
402480
  Сидорук С. Журавлі гнизда стелять над Бугом / Степан Сидорук; Товариство любителів скансену культури матеріальної Холмщини та Підляшшя в Голі. – Люблін, 2005. – 158 с. – ISBN 83-919278-3-0
402481
  Малишко В.А. Журавлі дитинства / В.А. Малишко. – Київ, 1969. – 58с.
402482
  Іванина В.М. Журавлі з отчого краю / В.М. Іванина. – Київ : Молодь, 1988. – 232 с.
402483
  Мокрієв Ю.О. Журавлі летять : п"єса на 1 дію / Ю.О. Мокрієв. – Москва : Укрвидав, 1943. – 24 с.
402484
  Крижевич Є.Д. Журавлі над містом / Є.Д. Крижевич. – К., 1979. – 64с.
402485
  Гущак І.В. Журавлі над обелісками : поезії / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1986. – 80 с.
402486
  Девдера К. Журавлі обіцяли вурнутись : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 110-113. – ISSN 0208-0710
402487
  Орел А.А. Журавлі опівночі / А.А. Орел. – К., 1982. – 48с.
402488
   Журавлі повертаються...: З епістолярної спадщини Богдана Лепкого. – Львів, 2001. – 920с. – ISBN 966-02-2056-1
402489
  Сосюра В. Журавлі прилетіли : Поезії / В. Сосюра : Радянський письменник, 1940. – 174с.
402490
  Мамсуров Журавль Бип-бип : рассказ для детей / Мамсуров, , Дабе. – Москва, 1951. – 40 с.
402491
  Лейбзон Л.Б. Журавль в небе / Л.Б. Лейбзон. – Волгоград, 1966. – 100с.
402492
  Дымова Л.Е. Журавль в небе / Л.Е. Дымова. – М, 1982. – 87с.
402493
  Сибирев В.П. Журавль в небе : / В.П. Сибирев. – Свердловск, 1981. – 79с.
402494
  Смирнов Л.В. Журавль в ночной степи / Л.В. Смирнов. – М., 1987. – 142с.
402495
  Евтушенко В.Я. Журавль, упавший с неба / В.Я. Евтушенко. – М, 1986. – 320с.
402496
   Журавльов Михайло Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 91-93. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений співробітник ОВС РФ.
402497
   Журавський Юрій Йосипович - професор Харківського університету : Бібліографічний покажчик. – Харків, 1992. – 16с.
402498
  Алексеев М.Н. Журавушка / М.Н. Алексеев. – Москва, 1965. – 62 с.
402499
  Симонов Б.Т. Журавушка / Б.Т. Симонов. – Ярославль, 1976. – 46с.
402500
  Юдина В.М. Журавушка. / В.М. Юдина. – Саранск, 1977. – 87с.
402501
  Худицький В. Журба і пісня Квітки Цісик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 11


  Цієї весни Україна відзначає дві дати, пов"язані з унікальною творчою особистістю. Співачка Квітка Цісик: 60 р. від дня народження (4 квітня) та 15 літ відтоді, як її не стало (29 березня 1998 р). "Посмертна слава" - це сказано ніби про неї. Після ...
402502
  Заремська І. Журба і радість Олександра Олеся : план-конспект регіонального уроку української літератури. 10 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-37. – Бібліогр. в кінці ст.
402503
  Короткий В.А. Журба Олег Іванович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 692. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
402504
  Вишневська Н. Журба та радість Олександра Олеся // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 5/6 (47). – С. 82-83
402505
  Кочетов В. Журбины : роман / Всеволод Кочетов. – Ленинград : Советский писатель, 1952. – 488 с.
402506
  Кочетов В. Журбины : роман / В. Кочетов. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 488 с.
402507
  Кочетов В. Журбины : Роман / В. Кочетов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 399с.
402508
  Кочетов В.А. Журбины / В.А. Кочетов. – Москва : Известия, 1985
402509
  Кочетов В.А. Журбины / В.А. Кочетов. – Москва : Известия, 1986
402510
  Кочетов В.А. Журбины / В.А. Кочетов. – Москва, 1988. – 384 с.
402511
  Кочетов В.А. Журбины. Братья Ершовы : Романы / В.А. Кочетов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 848с.
402512
  Дрофань А.П. Журка из Солнцеграда / А.П. Дрофань. – Москва, 1961. – 126с.
402513
  Ляшко Н.Н. Журки и Журавка / Н.Н. Ляшко. – М., 1947. – 48с.
402514
  Деко О.А. Журливий заспів / О.А. Деко. – К, 1970. – 124с.
402515
  Шевченко Т.Г. Журнал : Щоденник / Т.Г. Шевченко. – Київ; Харків : ДЛВ, 1936. – 309с.
402516
  Шевченко Т.Г. Журнал / Т.Г. Шевченко. – Київ : ГИХЛ, 1954. – 252с.
402517
  Антипчук Н.В. Журнал " Молода Україна " : місце і роль у розвитку української дитячої літератури : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.01 / Антипчук Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
402518
  Бернштейн М.Д. Журнал " Основа " і український літературний процес кінця 50-60 років ХІХ ст. / М.Д. Бернштейн. – Київ : АН УРСР, 1959. – 216 с.
402519
  Малериус Ф. Журнал "FLOW". Уроки из Голландии // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 17


  Анита Мооивеер, менеджер по развитию бизнеса в Sanoma Uitdevers в Нидерландах, уже более 20 лет занимается изданием журналов.Она специализируется на инновациях и создании новых предприятий.Ее исследования послужили стимулом к созданию инновационного ...
402520
  Снійарчук Л.В. Журнал "Natio" як консолідаційна медіаплатформа національних меншин у Польській державі (1927 р.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 330-334


  Проаналізовано умови створення і функціонування журналу української, білоруської, єврейської, литовської, німецької національних меншин у Польській державі "Natio". Визначено структурно-функціональну специфіку видання, його основні тематичні маркери, ...
402521
  Сатыбекова Г.К. Журнал "Айкап" как источник по истории Казахстана : Автореф... канд. ист.наук: / Сатыбекова Г. К.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1966. – 27л.
402522
  Моїсеєнко Є. Журнал "Ант": проблематика, характер та науковий рівень публікацій // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 89-92
402523
  Назарян С.С. Журнал "Ахбюр" : Автореф... Канд.филол.наук: 678 / Назарян С.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 24л.
402524
  Лембрикова Б.С. Журнал "Вельтбюне" в годы Веймарской республики (1919-1933 гг.) : Автореф... кандидата филол.наук: / Лембрикова Б.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1964. – 17л.
402525
  Полуяктова З.Г. Журнал "Вестник воспитания" и его общественно-педагогическое направление. (К истории пед. журналистики) : Автореф... канд. пед.наук: / Полуяктова З.Г.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра общей педагогики. – Л., 1967. – 20л.
402526
  Лисенко А.Л. Журнал "Всесвіт" у довоєнні роки: концептуальні та жанрові особливості // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 159-163


  У статті досліджуються жанрові та концептуальні особливості журналу "Всесвіт" довоєнних років, висвітлюються умови створення та функціонування часопису від часу його виникнення до тимчасового закриття. It is researched the conceptual and genre ...
402527
  Петрова Зоя Николаевна Журнал "Дас ворт" - орган немецкой антифашистской литературной эмиграции. (Июль 1936 - март 1939 г.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Петрова Зоя Николаевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории зарубеж. печати и литерат. – Москва, 1973. – 18л.
402528
   Журнал "Дзвін" (Київ, 1913-1914) : покажчик змісту / Дослідницький центр історії української преси ; Центр інновацій та розвитку ; [упоряд. : Сидоренко Н.М., Сидоренко О.І. ; наук.ред. Н.М. Сидоренко]. – Київ, 2009. – 57 с.
402529
  Усманова О.В. Журнал "Дзвін" як тип літературно-мистецького видання другої половини XX - початку XXI століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 145-149. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
402530
  Старченко Т.В. Журнал "Дзвінок" (90-ті pp. XIX ст.): виховання християнських чеснот у дітей та молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-25. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Вивчається значення виховання дітей та молоді християнських чеснот на прикладі журналу "Дзвінок" (09-ті рр. ХІХ ст.), а також творчість українських авторів у цьому контексті.
402531
  Макуха М.В. Журнал "Друкарство" як тип періодичного видання для фахівців видавничої справи та редагування : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Макуха Марина Василівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 283 л. – Додатки: л. 198-283. – Бібліогр.: л. 172-197
402532
  Макуха М.В. Журнал "Друкарство" як тип періодичного видання для фахівців видавничої справи та редагування : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Макуха Марина Василівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
402533
  Кушнір О.В. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953-2004 рр.) : організаційний, проблемно - тематичний та жанровий аспекти : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Кушнір О.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
402534
  Кушнір О.В. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953-2004 рр.): оргінізаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Кушнір О.В.; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 244л. + Додатки: л.172-210. – Бібліогр.: л.211-244
402535
  Геєць В. Журнал "Економіка України" за 50 років // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-25. – ISSN 0131-775Х


  У стислій формі висвітлюється шлях, пройдений журналом за 50 років. Розкривається еволюція його проблематики. Характеризуються провідні напрями, в межах яких публікувались основні матеріали. Показано роль журналу у зміцненні зв"язків науки з ...
402536
  Рева Н.М. Журнал "Життя й революція" : Дис... канд. філол.наук: / Рева Н.М.; КДУ. – Київ, 1970. – 248л. – Бібліогр.:л.249-
402537
  Рева Н.М. Журнал "Життя й революція" (1925-1934 гг.) и его место в литературном процессе 20-30-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Рева Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
402538
  Алаторцева А.И. Журнал "Историк-марксист", 1926-1941 гг. / А.И. Алаторцева. – Москва, 1979. – 287с.
402539
  Палієнко М.Г. Журнал "Киевская старина" в громадському та науковому житті України (кінець ХІХ - початок ХХ ст). : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02, 07.00.09 / Палієнко М.Г.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 18л.
402540
  Палієнко Марина Геннадіївна Журнал "Киевская старина" в громадському та науковому житті України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Палієнко Марина Геннадіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 207л. – Бібліогр.:л.183-207
402541
  Забіяка І.М. Журнал "Киевская старина" вчора, сьогодні, завжди // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.74-77
402542
  Иоаниди А.Л. Журнал "Киевская старина" и вопросы фольклористики на Украине в конце 19 - начале 20 вв. : Автореф... канд. филолог.наук: 648 / Иоаниди А.Л.; АН УССР. Ин-тут искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф.Рыльского. – К., 1969. – 20л.
402543
  Кучинський М. Журнал "Киевская старина" та О.М. Лазаревський // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С. 58-66.
402544
  Волобуєва А. Журнал "Киевская старина" у відстоюванні української мови // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 176-180
402545
   Журнал "Кіно-Театр" : бібліогр. покажч. змісту (1995-2009) / [уклад.: Анна Погрібна, Марія Тетерюк; вступ. ст. Лариса Брюховецька]. – Київ : НаУКМА, 2010. – 278, [2] с. – Імен. покажч. : с. 265-278. – (Редакція журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-2410-04-4
402546
  Телячий Ю.В. Журнал "Книгарь" як джерело дослідження книговидавничої діяльності інтелігенції в роки Української революції (1917-1920 рр.) // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 269-275. – ISBN 978-966-2187-00-7
402547
  Чиквиладзе Д.М. Журнал "Кребули" (1871-1873 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.678 / Чиквиладзе Д.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 22л.
402548
  Комаренко Н.В. Журнал "Летопись революции" : Историогр. очерк: Автореф. дис... канд. ист. наук: 579 / Комаренко Н.В.; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1968. – 20л.
402549
  Мирошниченко Евгений Гордеевич Журнал "Литературный критик" и его роль в литературоведении и критике 30-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Мирошниченко Евгений Гордеевич; МГУ. – М., 1979. – 22л.
402550
  Шаповал Ю.Г. Журнал "Літературно-науковий вістник" (1898-1932) - творець державницької ідеології українства : навчальний посібник / Ю.Г. Шаповал; МОНУ; Міжнарод. економіко-гуманітарний ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2007. – 64с.
402551
  Комаренко Н.В. Журнал "Літопис революції" / Н.В. Комаренко. – Київ, 1970. – 172с.
402552
  Шерстинюк Л.Л. Журнал "Мистецтво" (1919-1920 рр. ) як джерело вивчення культуротворчого процесу революційної доби // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 106-112. – ISSN 2413-5402
402553
  Дзадзамия М.Г. Журнал "Мнатоби" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 678 / Дзадзамия М.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 24 с.
402554
  Зейналов Н.Н. Журнал "Молла Насреддин" в годы Советской власти (1922-1931 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Зейналов Н.Н. ; Азербайж. гос. ун-т. – Баку, 1967. – 20 с.
402555
  Антипчук Н. Журнал "Молода Україна" Олени Пчілки, його ідейно-естетична та виховна цінність // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 6 (76). – С. 39-43
402556
  Антипчук Н.В. Журнал "Молода Україна": місце і роль у розвитку української дитячої літератури : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Антипчук Н.В.; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2006. – 228л. – Бібліогр.: л.166-228
402557
  Кириченко О.Б. Журнал "Морской сборник" як джерело з історії російської дипломатичної служби в Японії у другій половині 50-х - напочатку 70-х рр. XIX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – 257-264. – ISSN 2077-7280
402558
  Хмелецкая Л.А. Журнал "Московский телеграф" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хмелецкая Л.А. ; Московский городской педагогический институт им. В.П. Потемкина. – Москва, 1951. – 14 с.
402559
  Татаринова Л.Е. Журнал "Московский телеграф" (1825-1834) / Л.Е. Татаринова. – Москва, 1959. – 30с.
402560
  Сидоренко Н.М. Журнал "Нова громада" (Київ, 1906) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 156-165.
402561
  Максименков А.А. Журнал "Октябрь" в борьбе за развитие советской литературы (1924-1934 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Максименков А. А.; ЛГУ. – Л., 1959. – 15л.
402562
  Дудко В. Журнал "Основа" (1861-1862) в історії українського національного руху // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 5-10


  У статті розглядається публіцистика петербурзького місячника "Основа" як чинник розвитку і диференціації українського національного руху ХШ. ст. Виктор Дудко. Журнал "Основа" (1861-1862) в истории украинского национального движения. В статье ...
402563
  Шаркань В.В. Журнал "Основа" в контексті формування наукового стилю сучасної української мови // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розглянуто шляхи формування наукового стилю нової української мови у журналі "Основа" (С.Пб., 1861-1862); проаналізовано публікації, у яких обговорювали теоретичні та практичні проблеми формування української наукової мови. Аргументовано ...
402564
  Дудко В. Журнал "Основа" як проект петербурзької української громади // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 3-18. – ISBN 966-7773-70-1
402565
  Басс И.И. Журнал "Отечественные записки" 40-х годов XIX ст. и украинская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Басс И.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1950. – 22 с.
402566
  Басс І.І. Журнал "Отечественные записки" 40-х років і українська література. : Дис... канд. філол.наук: / Басс І.І.; Київськ. держ. унів.ім. Т.ШЕвченка. – К., 1949. – 237л. – Бібліогр.:л.232-236
402567
  Емельянов Н.П. Журнал "Отечественные записки" в период второй революционной ситуации в России (1878-1881 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Емельянов Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1957. – 17 с.
402568
  Келейникова Н.М. Журнал "Отечественные записки" о зарубежной литературе (1878-1884) : Автореф... канд. филол.наук: / Келейникова Н.М.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1955. – 16л.
402569
  Боград В.Э. Журнал "Отечественные записки", 1839-1848 / В.Э. Боград. – М., 1985. – 688с.
402570
  Боград В.Э. Журнал "Отечественные записки". 1868-1884 / В.Э. Боград. – М., 1971. – 734с.
402571
  Андреева О.М. Журнал "Подъем" 1957-1979 гг. : Указатель содержания / Воронежская обл. б-ка им. И. С. Никитина; Науч. б-ка ВГУ; Сост.: О. М. Андреева; Под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 1981. – 272с.
402572
  Степанов В.П. Журнал "Русская литература" за 1958-1973 гг. / В.П. Степанов. – Л, 1975. – 176с.
402573
  Смирнова Вера Ермолаевна Журнал "Русская мысль" и польская литература (1880-1903 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Смирнова Вера Ермолаевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. – М., 1977. – 27л. – Бібліогр.:с.27
402574
  Лысова С.И. Журнал "Русская мысль" как источник по истории народного образования на Украине в конце XIX -- начале ХХ вв. (1895-1907 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Лысова С. И.; КГУ. – К., 1970. – 240л. – Бібліогр.:л.227-240
402575
  Лысова С.И. Журнал "Русская мысль" как источник по истории народного образования на Украине в конце ХІХ - начале ХХ в. (1895-1907 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.579 / Лысова С.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 25 с.
402576
  Лысова С.И. Журнал "Русская мысль" как источник по истории начального народного образования на Украине с конца 19 в. до 1905 года / С.И. Лысова. – Киев, 1970. – 41с.
402577
  Миколаєнко І.М. Журнал "Русская мысль", як одне із джерел про діяльність земств в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-60. – (Історія ; Вип. 46)


  Аналізуються статті журналу "Русская мысль", в яких висвітлюється робота земств на території українських земель.
402578
  Литвин Л.Н. Журнал "Русская школа". : Автореф... Канд.пед.инаук: 13.00.01 / Литвин Л.Н.; НИИ общ.пед.АПН СССР. – М, 1975. – 30л.
402579
  Мироненко Мария Павловна Журнал "Русский архив" и его роль в освещении освободительного движения в России : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.09 / Мироненко Мария Павловна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Историч. фак-т. – М., 1979. – 22л.
402580
  Соболев В.П. Журнал "Русское слово" / В.П. Соболев. – М, 1955. – 44с.
402581
  Кузнецов Ф.Ф. Журнал "Русское слово" / Ф.Ф. Кузнецов. – М., 1965. – 400с.
402582
  Варустин Л.Э. Журнал "Русское слово" 1859-1866. / Л.Э. Варустин. – Ленинград, 1966. – 252с.
402583
  Кузнецов Ф.Ф. Журнал "Русское слово" в 1863-1866 гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кузнецов Ф.Ф. ; Моск. полиграф. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с.
402584
  Варустин Л.Э. Журнал "Русское слово" в период первой революционной ситуации и крестьянской реформы в России (1859-1862 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Варустин Л.Э. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1954. – 16 с.
402585
  Каландадзе Александр Павлович Журнал "Сакартвелос моамбе" : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Каландадзе Александр Павлович ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 55 с.
402586
  Костанашвили Т.И. Журнал "Сакартвелос моамбэ" и его значение в развитии революционной мысли в Грузии : Автореф... канд .филос.наук: / Костанашвили Т. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1951. – 17л.
402587
  Евстигнеева Л.А. Журнал "Сатирикон" и поэты-сатириконцы / Л.А. Евстигнеева. – Москва : Наука, 1968. – 454с.
402588
  Козьмин Б.П. Журнал "Современник" -- орган революционной демократии / Б.П. Козьмин. – Москва, 1957. – 84с.
402589
  Мартьянова Л.П. Журнал "Современник" (1854-62 гг.) в борьбе за философский материализм в России : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Мартьянова Л.П. ; МГУ , Каф. истории русской философии. – Москва, 1951. – 16 с.
402590
  Боград В. Журнал "Современник" 1847 - 1866 : указатель содержания / В. Боград. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во худ. лит-ры, 1959. – 827 с.
402591
  Сикорский Н.М. Журнал "Современник" и "Крестьянская реформа" 1861 года (1856-1862). : Автореф... канд. ист.наук: / Сикорский Н.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1954. – 16л.
402592
  Сикорский Н.М. Журнал "Современник" и крестьянская реформа 1861 г. / Н.М. Сикорский. – М., 1957. – 196с.
402593
  Алфимов Л.Б. Журнал "СССР на стройке" : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Алфимов Л.Б. ; МГУ. – Москва, 1977. – 28 с.
402594
  Лущій С. Журнал "Сучасник" на тлі післявоєнної еміграційної преси // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 83-89. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена еміграційному журналу "Сучасник (1948), єдиний номер якого вийшов у Німеччині з ініціативи Ю. Лавріненка й І. Кошелівця. Листи І. Багряного, Кошелівця, І. Лисяка-Рудницького, Є. Наконечного та щоденникові записи У. Самчука інформують ...
402595
  Михайловская Н.М. Журнал "Сын отечества" 1812-1825 годов (из истории декабристской журналистики) : Автореф... канд. филолог.наук: / Михайловская Н.М.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 1952. – 12л.
402596
  Войнич Л.В. Журнал "Сын отечества" в литературной и общественной борьбе 1812-1825 гг. : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Войнич Л. В.; Харьк. гос. пед. ин-т им. Г. Сковороды. – Харьков, 1986. – 232л. – Бібліогр.:л.200-232
402597
  Войнич Людмила Владимировна Журнал "Сын Отечества" в литературной и общественной борьбе 1812-1825 гг. : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Войнич Людмила Владимировна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
402598
  Наволоцкая Н.И. Журнал "Телескоп" и московский университет : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Наволоцкая Н.И.; МГУ. – Москва, 1979. – 21л.
402599
  Миронюк Д.І. Журнал "Украинская жизнь" (1912-1917) як джерело дослідження діяльності осередків "Просвіти" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 10-13. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Аналізується діяльність заснованого 1912 р. в Москві діячами українського відродження журналу "Украинская жизнь" у контексті захисту програмних цілей товариства "Просвіта".
402600
  Миронюк Д.І. Журнал "Украинская жизнь" та його редактор Симон Петлюра в зарубіжній та українській науковій літературі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 118-126


  Подається ретроспективний огляд наукових публікацій зарубіжних та українських авторів у контексті проблематики журналу "Украинская жизнь", що його заснував Симон Петлюра. The article presents retrospective review of scientific publications of foreign ...
402601
  Сидоренко Н.М. Журнал "Украинский вестник" (Петербург, 1906) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 166-170.
402602
  Савчук І. Журнал "Україна" крізь призму тематичних зацікавлень його авторів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 147-157. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
402603
   Журнал "Україна. Українознавство і французьке культурне життя" : Анотований бібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 48с. – ISBN 966-7482-07-3
402604
  Ярошинський О. Журнал "Українознавство": покажчик змісту номерів 1-4 за 2007 р. / упорядник О. Ярошинський // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 319-325
402605
  Михальчук Р. Журнал "Український Хлібороб" та концепт "жидо-большевизму" на його сторінках у рівненський період видання (січень - жовтень 1942 року) / Р. Михальчук, М. Луценко // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2012. – № 1 (11). – С. 34-77. – ISSN 1998-3883
402606
  Чагина Н.Г. Журнал "Что читать" и его роль в развитии советской массовой рекомендательной библиографии : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Чагина Н.Г. ; Лен. гос. библиотечный ин-т им. Н.К. Крупской. – Ленинград, 1952. – 24 с.
402607
  Абдурагимова Д.А. Журнал "Шарк кадыны" -- воевой орган Азербайджанских женщин : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Абдурагимова Д.А. ; Азебр. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 30 с.
402608
  Голоднікова Ю.О. Журнал "ШО" як форма журналістської творчості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 173-175


  Стаття присвячена аналізу функцій журналу "ШО" як форми журналістської творчості. Ключовим поняттям для аналізу цього видання пропонується вважати "ресурс покоління". Концептуальна драматургія журналу пов"язана з карнавально-гральним перетворенням ...
402609
  Коновалова М.А. Журнал "Юридический вестник" в истории Московского юридического общества во второй половине XIX века (1867-1892 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 16. – С. 53-57. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается издательская деятельность Московского юридического общества на примере журнала «Юридический вестник». Анализируется редакционная политика журнала как способ знакомства общественности с либеральными идеями.
402610
  Мхитарян М.А. Журнал "Юсисапайл". : Автореф... Канд.филол.наук: / Мхитарян М.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 23л.
402611
  Балашова Наталья Александровна Журнал *Московский еженедельник*/1906-1910 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 10.07.00 / Балашова Наталья Александровна; Моск. гос. ун-т. – М., 1976. – 16л.
402612
  Ляшенко А.В. Журнал «Вопросы литературы» в 2005 году. // Русский язык и литература в школах Украины : Научно-методический журнал. – Харьков, 2006. – № 3. – С. 72-76
402613
  Никитин Е.Н. Журнал А.М. Горького "Летопись" // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 4 (375). – С. 123-139. – ISSN 0869-6020
402614
  Никитин Е.Н. Журнал А.М. Горького "Летопись" // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 4 (381). – С. 135-159. – ISSN 0869-6020


  Анализ посвящен литературному, научному и политическому журналу "Летопись" как библиографическому об"екту, издаваемому А.М. Горьким в Санкт-Петербурге в 1915-1917 гг.
402615
  Рыскин Е.И. Журнал А.С. Пушкина "Современник" 1836-1837 / Е.И. Рыскин. – М, 1967. – 94 с.
402616
   Журнал аналитической химии. – Москва : Изд-во академии наук СССР. – ISSN 0044-4502
Т. 13. – 1958
402617
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 2. – 1995
402618
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 3. – 1995
402619
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 4. – 1995
402620
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 5. – 1995
402621
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 6. – 1995
402622
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 7. – 1995
402623
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 8. – 1995
402624
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 9. – 1995
402625
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 10. – 1995
402626
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 11. – 1995
402627
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 12. – 1995
402628
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 1. – 1995
402629
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 1. – 1996
402630
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 2. – 1996
402631
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 3. – 1996
402632
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 4. – 1996
402633
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 5. – 1996
402634
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 6. – 1996
402635
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 7. – 1996
402636
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 8. – 1996
402637
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 9. – 1996
402638
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 10. – 1996
402639
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 11. – 1996
402640
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 12. – 1996
402641
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 2. – 1997
402642
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 3. – 1997
402643
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 4. – 1997
402644
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 5. – 1997
402645
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 6. – 1997
402646
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 7. – 1997
402647
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 8. – 1997
402648
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 9. – 1997
402649
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 10. – 1997
402650
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 11. – 1997
402651
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 12. – 1997
402652
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 1. – 1997
402653
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 1. – 1998
402654
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 3. – 1998
402655
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 4. – 1998
402656
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 5. – 1998
402657
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 6. – 1998
402658
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 7. – 1998
402659
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 8. – 1998
402660
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 9. – 1998
402661
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 10. – 1998
402662
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 11. – 1998
402663
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 12. – 1998
402664
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 2. – 1998
402665
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 2. – 1999
402666
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 3. – 1999
402667
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 4. – 1999
402668
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 5. – 1999
402669
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 6. – 1999
402670
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 7. – 1999
402671
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 9. – 1999
402672
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 8. – 1999
402673
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 10. – 1999
402674
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 11. – 1999
402675
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 12. – 1999
402676
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 1. – 1999
402677
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 1. – 2000
402678
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 2. – 2000
402679
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 3. – 2000
402680
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 4. – 2000
402681
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 5. – 2000
402682
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 6. – 2000
402683
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 7. – 2000
402684
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 8. – 2000
402685
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 9. – 2000
402686
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 10. – 2000
402687
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 11. – 2000
402688
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 12. – 2000
402689
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 2. – 2001
402690
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 1. – 2001
402691
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 3. – 2001
402692
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 4. – 2001
402693
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 5. – 2001
402694
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 7. – 2001
402695
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 6. – 2001
402696
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 8. – 2001
402697
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 9. – 2001
402698
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 12. – 2001
402699
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 10. – 2001
402700
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 11. – 2001
402701
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 1. – 2002
402702
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 2. – 2002
402703
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 3. – 2002
402704
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 4. – 2002
402705
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 5. – 2002
402706
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 7. – 2002
402707
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 6. – 2002
402708
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 8. – 2002
402709
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 9. – 2002
402710
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 10. – 2002
402711
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 11. – 2002
402712
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 12. – 2002
402713
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 1. – 2003
402714
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 12. – 2003
402715
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 5. – 2003
402716
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 11. – 2003
402717
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 7. – 2003
402718
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 6. – 2003
402719
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 8. – 2003
402720
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 9. – 2003
402721
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 10. – 2003
402722
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 3. – 2003
402723
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 2. – 2003
402724
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 4. – 2003
402725
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 1. – 2004
402726
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 2. – 2004
402727
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 3. – 2004
402728
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 4. – 2004
402729
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 5. – 2004
402730
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 6. – 2004
402731
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 7. – 2004
402732
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 10. – 2004
402733
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 11. – 2004
402734
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 8. – 2004
402735
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 9. – 2004
402736
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 12. – 2004
402737
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 1. – 2005
402738
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 2. – 2005
402739
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 3. – 2005
402740
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 4. – 2005
402741
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 5. – 2005
402742
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 6. – 2005
402743
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 7. – 2005
402744
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 8. – 2005
402745
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 9. – 2005
402746
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 10. – 2005
402747
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 11. – 2005
402748
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 12. – 2005
402749
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 1. – 2006
402750
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 2. – 2006
402751
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 6. – 2006
402752
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 7. – 2006
402753
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 3. – 2006
402754
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 4. – 2006
402755
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 5. – 2006
402756
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 8. – 2006
402757
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 9. – 2006
402758
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 10. – 2006
402759
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 11. – 2006
402760
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 12. – 2006
402761
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 1. – 2007
402762
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 2. – 2007
402763
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 3. – 2007
402764
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 4. – 2007
402765
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 5. – 2007
402766
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 6. – 2007
402767
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 7. – 2007
402768
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 9. – 2007
402769
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 10. – 2007
402770
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 11. – 2007
402771
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 12. – 2007
402772
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 8. – 2007
402773
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 3. – 2008
402774
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 1. – 2008
402775
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 2. – 2008
402776
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 4. – 2008
402777
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 5. – 2008
402778
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 6. – 2008
402779
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 7. – 2008
402780
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 8. – 2008
402781
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 9. – 2008
402782
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 10. – 2008
402783
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 11. – 2008
402784
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 12. – 2008
402785
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 1. – 2009
402786
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 2. – 2009
402787
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 3. – 2009
402788
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 4. – 2009
402789
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 5. – 2009
402790
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 6. – 2009
402791
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 7. – 2009
402792
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 8. – 2009
402793
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 9. – 2009
402794
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 10. – 2009
402795
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 11. – 2009
402796
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 12. – 2009
402797
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 1. – 2010
402798
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 2. – 2010
402799
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 3. – 2010
402800
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 4. – 2010
402801
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 5. – 2010
402802
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 6. – 2010
402803
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 7. – 2010
402804
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 8. – 2010
402805
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 9. – 2010
402806
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 12. – 2010
402807
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 10. – 2010
402808
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 11. – 2010. – мова рез. рос.,англ.
402809
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 6. – 2011
402810
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 2. – 2011
402811
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 3. – 2011. – 65 лет 1946-2011
402812
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 4. – 2011
402813
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 5. – 2011
402814
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 8. – 2011
402815
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 10. – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
402816
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 11. – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
402817
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 12. – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
402818
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 9. – 2011
402819
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 7. – 2011
402820
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 1. – 2011
402821
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 2. – 2012
402822
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 1. – 2012
402823
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 4. – 2012
402824
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 3. – 2012
402825
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 9. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
402826
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 11. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
402827
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 10. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
402828
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 7. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
402829
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 8. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
402830
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 5. – 2012
402831
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 6. – 2012
402832
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 12. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
402833
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 1. – 2013. – Резюме на языке статьи
402834
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 3. – 2013. – Резюме на языке статьи
402835
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 2. – 2013. – Резюме на языке статьи
402836
   Журнал аналитической химии / Российская акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 4. – 2013. – Резюме на языке статьи
402837
   Журнал аналитической химии / Российская акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 5. – 2013. – Резюме на языке статьи
402838
   Журнал аналитической химии / Россииская акад. наук, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 6. – 2013. – Резюме на языке статьи
402839
   Журнал аналитической химии / Россииская акад. наук, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. языке
402840
   Журнал аналитической химии / Россииская акад. наук, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. языке
402841
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 9. – 2013. – Резюме на языке статьи
402842
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 10. – 2013. – Резюме на языке статьи
402843
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 11. – 2013. – Резюме на языке статьи
402844
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 12. – 2013. – С. 1145-1248. – Резюме на языке статьи
402845
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 1. – 2014. – С. 1-112. – Резюме на языке статьи
402846
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 2. – 2014. – С. 113-224. – Резюме на языке статьи
402847
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 12. – 2014. – С. 1011-1120. – Резюме на языке статьи
402848
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 11. – 2014. – С. 1121-1232. – Резюме на языке статьи
402849
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 3. – 2014. – С. 113-224. – Резюме на языке статьи
402850
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 7. – 2014. – С. 673-784. – Резюме на языке статьи
402851
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 5. – 2014. – С. 673-784. – Резюме на языке статьи
402852
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 4. – 2014. – С. 113-224. – Резюме на языке статьи
402853
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 6. – 2014. – С. 563-672. – Резюме на языке статьи
402854
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 10. – 2014. – С. 1011-1120. – Резюме на языке статьи
402855
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 8. – 2014. – С. 785-896. – Резюме на языке статьи
402856
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 9. – 2014. – С. 673-784. – Резюме на языке статьи
402857
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 3. – 2015. – С. 227-336. – Резюме на языке статьи
402858
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 1. – 2015. – С. 113-224. – Резюме на языке статьи
402859
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 2. – 2015. – С. 1-112. – Резюме на языке статьи
402860
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 10. – 2015. – С. 1009-1120. – Резюме на языке статьи
402861
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 9. – 2015. – С. 897-1008. – Резюме на языке статьи
402862
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 4. – 2015. – С. 337-448. – Резюме на языке статьи
402863
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 12. – 2015. – С. 1233-1344. – Резюме на языке статьи
402864
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 11. – 2015. – С. 1121-1232. – Резюме на языке статьи
402865
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 5. – 2015. – С. 451-560. – Резюме на языке статьи
402866
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 7. – 2015. – С. 451-560. – Резюме на языке статьи
402867
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 8. – 2015. – С. 785-896. – Резюме на языке статьи
402868
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 6. – 2015. – С. 451-560. – Резюме на языке статьи
402869
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 4. – 2016. – С. 337-448. – Резюме на языке статьи
402870
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 1. – 2016. – С. 1-144. – Резюме на языке статьи
402871
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 2. – 2016. – С. 145-224. – Резюме на языке статьи
402872
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 3. – 2016. – С. 225-336. – Резюме на языке статьи
402873
   Журнал военных действий армии ея императорского величества 1769 года. – Спб, 1769. – с.
402874
   Журнал военных действий имп. Российской армии с начала до окончания кампании т.е. с ноября 1806 по 7 июня 1807 года. – СПб. : В тип. Академии Наук, 1807. – 276 с.


  Титульний аркуш відсутній. Вихідні дані з титульного аркушу виписані від руки на передньому форзаці (почерк імовірно кінця XIX - початку XX ст., стара орфографія). Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. ...
402875
   Журнал военных действий, войск состоявших под начальством генерал-майора графа Каменского. – Спб, 1809. – 140с.
402876
   Журнал Высочайше учрежденного Особого совещания при Государственном совете для предварительного рассмотрения проекта Уголовного уложения. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.], 1901. – [2], 546 с.


  Тема: Государство и право. Юридические науки -- История государства и права -- История государства и права России -- Государство и право России в период капитализма (1861-1917) -- Государство и право России в период с 1861 г. до нач. 20 в. -- ...
402877
  Литвин А Журнал высочайшего путешествия / А Литвин, М. Сидорова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 11-14. – ISSN 0235-7089


  Описание поездки Пвла I из Петербурга в Казань.
402878
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 2. – 1995
402879
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 3. – 1995
402880
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 4. – 1995
402881
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 5. – 1995
402882
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 6. – 1995
402883
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 7. – 1995
402884
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 8. – 1995
402885
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 9. – 1995
402886
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 11. – 1995
402887
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 12. – 1995
402888
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 35, № 1. – 1995
402889
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 36, № 1. – 1996
402890
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 1. – 1997
402891
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 2. – 1997
402892
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 3. – 1997
402893
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 4. – 1997
402894
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 7. – 1997
402895
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 8. – 1997
402896
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 9. – 1997
402897
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 10. – 1997
402898
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 11. – 1997
402899
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 37, № 12. – 1997
402900
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 3. – 1998
402901
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 4. – 1998
402902
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 5. – 1998
402903
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 6. – 1998
402904
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 9. – 1998
402905
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 10. – 1998
402906
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 11. – 1998
402907
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 12. – 1998
402908
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т.38, № 2. – 1998
402909
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4669
Т. 39, № 7. – 1999
402910
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 1. – 2000
402911
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 2. – 2000
402912
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 3. – 2000
402913
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 4. – 2000
402914
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 5. – 2000
402915
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 6. – 2000
402916
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 7. – 2000
402917
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 9. – 2000
402918
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 10. – 2000
402919
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 11. – 2000
402920
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 40, № 12. – 2000
402921
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 1. – 2001
402922
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 2. – 2001
402923
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 11. – 2001
402924
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 12. – 2001
402925
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 9. – 2001
402926
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 4. – 2001
402927
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 41, № 5. – 2001
402928
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 1. – 2002
402929
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 2. – 2002
402930
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 8. – 2002
402931
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 9. – 2002
402932
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 11. – 2002
402933
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 10. – 2002
402934
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 42, № 4. – 2002
402935
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 43, № 1. – 2003
402936
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 5. – 2003
402937
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 43, № 7. – 2003
402938
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 4. – 2003
402939
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 12. – 2003
402940
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 43, № 11. – 2003
402941
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 9. – 2003
402942
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 43, № 8. – 2003
402943
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 44, № 8. – 2004
402944
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 44, № 6. – 2004
402945
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 44, № 4. – 2004
402946
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 3. – 2004
402947
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 44, № 12. – 2004
402948
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 44, № 11. – 2004
402949
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 44, № 9. – 2004
402950
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 11. – 2005
402951
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 45, № 12. – 2005
402952
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 46, № 4. – 2006
402953
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 46, № 2. – 2006
402954
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 46, № 3. – 2006
402955
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 46, № 6. – 2006
402956
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Том 46, № 7. – 2006
402957
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 5. – 2007
402958
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 6. – 2007
402959
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 7. – 2007
402960
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 8. – 2007
402961
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 2. – 2007
402962
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 3. – 2007
402963
   Журнал вычислительной математики и математической физики. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 47, № 4. – 2007
402964
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 48, № 3. – 2008
402965
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 5. – 2009
402966
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 6. – 2009
402967
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 4. – 2009
402968
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 49, № 3. – 2009
402969
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 5. – 2010
402970
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 6. – 2010
402971
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 8. – 2010
402972
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 9. – 2010
402973
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 50, № 10. – 2010
402974
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 4. – 2011
402975
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 2. – 2011
402976
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 3. – 2011
402977
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 7. – 2011
402978
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 8. – 2011
402979
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 9. – 2011
402980
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 5. – 2011
402981
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 51, № 6. – 2011
402982
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 1. – 2012
402983
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 52, № 2. – 2012
402984
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 9. – 2013
402985
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 10. – 2013
402986
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 4. – 2013
402987
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 5. – 2013
402988
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 6. – 2013
402989
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 53, № 7. – 2013
402990
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 12. – 2014
402991
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 10. – 2014
402992
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 11. – 2014
402993
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 5. – 2014
402994
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 54, № 6. – 2014
402995
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 1. – 2015
402996
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 2. – 2015
402997
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 3. – 2015
402998
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 4. – 2015
402999
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 5. – 2015
403000
   Журнал вычислительной математики и математической физики / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0044-4669
Т. 55, № 6. – 2015
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,