Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
402001
  Тимків Н. "... Життя - мов казка, й казка - мов життя" : До 110-річчя Наталі Забіли // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 3 (672)), березень. – С. 56-63. – ISSN 0130-5263


  Наталя Львівна Забіла - одна з найвидатніших українських письменниць, що пишуть для дітей. Вона по праву іменується зачинателькою української дитячої літератури.
402002
  Нежива Л. "Житейські теми і житейський пафос" у творчості Григора Тютюнника: до проблем вивчення неореалізму на уроках української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 10-13
402003
  Ющенко В. "Жити вільно, чесно - набагато краще, ніж у зоні": Виступ Президента України в Донецьку // Закон і бізнес, 2005
402004
  Видмарович Н.П. "Житие молдавского старца Паисия Величковского" в издании Оптиной пустыни // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 396-407
402005
  Савицкий Н. "Житие протопопа Аввакума, как географический первоисточник". / Н. Савицкий. – 218-231с.
402006
  Вачнадзе Н.З. "Житие Серапиона Зарзмели" как источник по истории раннефеодальной Грузии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Вачнадзе Н.З. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 17 с.
402007
  Румянцева В.С. "Житие" протопопа Аввакума как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Румянцева В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. истории СССР периода феодализма. – Москва, 1971. – 19л.
402008
  Целік Т. "Житіє і ходіння ігумена Даниїла з Руської землі" як історико-філософське джерело // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.44-67
402009
  Ціпко А. "Житійні прописи" у творчому доробку Григора Тютюнника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-31. – (Українознавство ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  У статті заторкнуто питання "елементного функціонування" бароко (необароко) в творчих прийомах модерністського спрямування в українському літературному житті XX ст. У цьому розгляді зроблено також проективне запов"язання необароковості з творчістю ...
402010
  Кімакович І. "Життєвий світ" і "фольклор" ("дотеоретичний досвід", "народне знання"): До питання про феноменологічний метод вивчення сучасної фольклорної свідомості різних субкультур // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 38-47. – ISSN 0130-6936
402011
  Губернюк Л.В. "Життєвий світ" та "життєвий зв"язок" як поняттєві засоби осягнення феномену соціальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
402012
   "Життя й революція" 1925-1934. – Львів, 1970. – 163с.
402013
  Хоменко О. "Життя мов спалах блискавки". Літературно-музична композиція до 80-річчя від дня народження Василя Симоненка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 39-42. – ISSN 0130-5263
402014
  Кузьменко В. "Життя народу - у жнивах ланів ..." До 120-річчя від дня народження Олександра Довженка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 10 (138), жовтень. – С. 3-9


  Аналізується життєвий і творчий шлях О.Довженка. Зокрема, висвітлюються кіноповісті "Зачарована Десна" та "Україна в огні", щоденникові записи й приватне листування митця, подаються запитання для самостійного опрацювання учнями життєпису письменника.
402015
  Губіанурі Л. "Життя не можна зупинити!" / розмову вела Ольга Савицька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15-16 травня (№ 82/83). – С. 15


  День народження Михайла Булгакова кияни відзначатимуть креативно. Розповідає директор музею Булгакова Л. Губіанурі.
402016
  Степаненко М. "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-110.
402017
  Степаненко М. "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 132-151.
402018
  Степаненко Микола "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-110
402019
  Степаненко Микола "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5. – С. 116-120
402020
  Степаненко Микола "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 6. – С. 109-113
402021
  Швець А.І. "Життя так само сильне, як смерть..." (метафізична проблематика еросу і танатосу в прозі Наталії Кобринської) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 7-19. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
402022
  Жежера В. "Життя у нас таке, що тільки рослині не встидно жити" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 42 (95). – С. 54-57


  Письменниця Дніпрова Чайка бачила себе "мальованою труною", де сховані нереалізовані бажання. На її лібрето Микола Лисенко написав дитячі опери "Коза-дереза" та "Пан Коцький"
402023
  Ковальська М.С. "Життя Уїльяма Юарта Гладстона" Джона Морлі як "дослідження сучасної біографії" // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 75-77. – ISBN 966-2980-20-2
402024
  Кузьменко Я.П. "Життя" як філософська та правова категорія // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 16-20. – ISSN 2220-1394
402025
  Прилепина О. "Жить просто, но увлеченно" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. март. – С. 18-25
402026
  Білецький О.І. "Жіль Блаз" і буржуазний реалістичний роман / О.І. Білецький. – Харьков, 1935
402027
  Лисовская Вера Иосифовна Жир и динамика жиронакопления некоторых планктоноядных рыб северо-западной части Черного моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Лисовская Вера Иосифовна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
402028
  Гунько В.Т. Жирафин кругозір : байки, літературні пародії, мініатюри / В.Т. Гунько. – Харків : Прапор, 1982. – 54 с.
402029
  Поберова С. Жирафка / С. Поберова. – Москва, 1991. – 175с.
402030
   Жирекенская Мо-порфировая рудно-магматическая система (Восточное Забайкалье):U-Pb возраст, источники, геодинамическая обстановка / А.П. Берзина, А.Н. Берзина, В.О. Гимон, Т.Б. Баянова, В.Ю. Киселева, Р.Ш. Крымский, Е.Н. Лепехина, С.В. Палесский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 571-594 : рис., табл. – Библиогр.: с. 591-594. – ISSN 0016-7886
402031
  Малєй Віктор Жирний вівторок по-голландськи : Голландія/карнавал / Малєй Віктор, Еркеленс Роберт // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 72-74 : Фото
402032
  Гула Н.М. Жирні кислоти та їх похідні при патологічних станах = Fatty acids and their derivatives in pathologic states / Н.М. Гула, В.М. Маргітич. – Київ : Наукова думка, 2009. – 336с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0985-2
402033
   Жирно- кислотные профили бактерий, патогенных для человека и животных. – Киев : Наукова думка, 1992. – 264 с.
402034
  Жинов М.Х. Жирноароматические полиэфиры, содержащие остатки алкилированных бисфенолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Жинов М. Х. ; АН УССР, Ин-т хим. высокомолекул. соед. – Киев, 1990. – 15 с.
402035
  Костюк С. Жирнокислотний склад загальних ліпідів найдовшого м"яза спини кролів під впливом гамма-радіації за дії піридоксину / С. Костюк, О. Бусенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-78. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що гамма-опромінення призвело до зменшення вмісту більшості жирних кислот найдовшого м"язу спини кролів, а застосування піридоксину нівелювало негативний вплив радіації на вміст жирних кислот. Установлено, что гамма - облучение привело к ...
402036
   Жирнокислотний склад ліпідів плодів шипшини коричної (Rosa cinnamomea) і глоду колючого (Crataegus oxyacantha) в залежності від регіону зростання / К. Гаркава, Л. Махиня, Т. Шевцова, Т. Брюзгіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Визначено якісний і кількісний вміст жирних кислот ліпідів плодів шипшини коричної (Rosa Cinnamomea) та плодів глоду колючого (Crataegus oxyacantha). Ідентифіковано 12 жирних кислот. Вміст жирних кислот в дослідній сировині змінюється в залежності від ...
402037
   Жирнокислотний склад мембранних ліпідів мітохондрій ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації та кадмію / В.М. Войціцький, С.В. Хижняк, А.В. Клепко, Л.І. Степанова, В.М. Клімашевський, Т.М. Горідько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено жирнокислотний склад загальної фракції ліпідів внутрішньої мембрани мітохондрій ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки за окремої та сумісної одноразової чи хронічної дії іонізуючої радіації та іонів кадмію. Виявлено різний характер змін ...
402038
  Тапвалдиев Т. Жирнокислотный и триглицеридный состав масел семян представителей рода gossypium : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Тапвалдиев Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по ботан. профилю Отд-ния биол. наук. – Ташкент, 1972. – 21л.
402039
  Кислякова Н.Д. Жирнокислотный состав связанных липидов производственного токсигенного штампа PW №8 дифтерийных бактерий : Автореф... канд. биол.наук: / Кислякова Н.Д.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 14л.
402040
  Чеботарева М.А. Жирнокислотный состав фосфолипидов мозга проходного лосося - красной (Oncorhynchus nerka) на разных стадиях жизненного цикла. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Чеботарева М.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 23л.
402041
  Акулин В.Н. Жирнокислотный состав фосфолипидов мышц и печени красной Oncorhynchus nerka (Walb) на разных этапах ее жизненного цикла : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Акулин В.Н. ; АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – Ленинград, 1970. – 14 с.
402042
  Пушкарев И.А. Жирные кислоты Ascaris suum. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пушкарев И.А.; АМН СССР.Ин-т биол.и мед.химии. – М, 1965. – 19л.
402043
  Потяев А.И. Жировая проблема и рыбная промышленность / А.И. Потяев. – Москва ; Ленинград, 1931. – 24 с.
402044
  Яшин П.А. Жировий баланс і розрахунок за молоко за кількістю жироодиниць / П.А. Яшин. – 2-е доп. й випр. вид. – Х., 1930. – 234с.
402045
  Царичкович Д.Б. Жировое тело комаров рода Aedes в связи с питанием и созреванием половых продуктов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Царичкович Д. Б. ; АН УССР, Ин-т зоол. – Киев, 1968. – 16 c.
402046
  Алексева В.М. Жировые и липоиндные вещества клеток, их состояние и значение при лучевом воздействии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Алексева В.М. ; Ин-т микробиол. АГ СССР. – Москва, 1962. – 24 с.
402047
  Москаленко Леся Жирона чи Барселона? / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 74-80 : фото
402048
  Ламартин А. Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело
Т. 1. – 1911. – [2], 388 с., 9 л. портр.
402049
  Ламартин А. Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело
Т. 1. – 1911. – [2], 388 с., 9 л. портр. – Конволют. - Перепл.: Жирондисты. 1911, т. 2
402050
  Ламартин А. Жирондисты. Т. 2 : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин // Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / А. Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело, 1911. – Т. 1. – [2], 408 с., 11 л. портр.
402051
  Ламартин А. Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело
Т. 2. – 1911. – [2], 408 с., 11 л. портр.
402052
  Ламартин А. Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело
Т. 3. – 1911. – 398, II с., 9 л. портр.
402053
  Ламартин А. Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело
Т. 4. – 1911. – описание [2], II, 395 с., 10 л. портр. – С. 257-395: Критика истории жирондистов, написанная самим автором "Жирондистов" пятнадцать лет спустя (октябрь 1861)
402054
  Литвинова Е.В. Жирообразующий грибок из рода фузариум и пути его практического использования. : Автореф... Канд.биол.наук: / Литвинова Е.В.; Всесоюзн.науч-исслед.ин-т.пивоваренной промышленности МПП СССР. – М, 1950. – 7л.
402055
  Барбарич А.І. Жироолійні рослини України : Довідник / А.І. Барбарич, О.М. Дубовик, Д.В. Стрелко; Котов М.І. – Київ : Наукова думка, 1973. – 132с.
402056
   Жироскоп комбинированный с резонатором Фрама. – Москва, 1947. – 6 с.
402057
  Давыдов В.В. Жироскопы / В.В. Давыдов. – Горький, 1961. – 14с.
402058
   Жиры в питании сельскохозяйственных животных. – М., 1987. – 406с.
402059
  Демьянов Н.Я. Жиры и воска / Н.Я. Демьянов, Н.Д. Прянишников. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1932. – 175с.
402060
  Демьянов Н.Я. Жиры и воска / Н.Я. Демьянов, Н.Д. Прянишников. – М.-Л., 1948. – 230с.
402061
   Жиры, их получение и переработка. – М.-Л.
1. – 1938. – 680с.
402062
   Жиры, их получение и переработка. – М.-Л.
2. – 1938. – 736с.
402063
  Демьянов Н.Я. Жиры. Химия и анализ / Н.Я. Демьянов, Н.Д. Прянишников. – Москва. – 187 с.
402064
  Опанасюк О.Є. Жита / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1966. – 172с.
402065
  Таран А.В. Жита і багнети : поезії / А.В. Таран. – Київ : Дніпро, 1990. – 255 с.
402066
  Стожук А. Жита прожитого // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 14, 15
402067
  Борин А.Б. Житейская логика / А.Б. Борин. – Москва, 1977. – 335 с.
402068
  Гофман А Э.Т. Житейские воззрения кота Мурра : Повести и рассказы / А Э.Т. Гофман. – Москва : Художественная литература, 1967. – 774с.
402069
  Гофман А Э.Т. Житейские воззрения кота Мурра / А Э.Т. Гофман. – М., 1989. – 527с.
402070
  Гофман А Э.Т. Житейские воззрения кота Мурра / А Э.Т. Гофман; Пер. с нем Д. Каравкиной. – Москва : Художественная литература, 1990. – 315 с. – (Классики и современники ; Зарубежная литература)
402071
   Житейские волны. – М., 1965. – 31с.
402072
  Андреев А.Л. Житейские вопросы к модернизации // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 26-36. – ISSN 0236-2007
402073
  Евдокимов Н.С. Житейские истории / Н.С. Евдокимов. – М., 1974. – 237с.
402074
  Меликянц Г.Г. Житейские истории / Г.Г. Меликянц. – М, 1974. – 255с.
402075
  Носенко А.Е. Житейские истории / А.Е. Носенко. – М, 1977. – 190с.
402076
  Коршенов Л.К. Житейские истории / Л.К. Коршенов. – М., 1985. – 141с.
402077
  Екимов Борис Житейские истории : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 77-94. – ISSN 0130-7673
402078
  Плещеев А.Н. Житейские сцены / А.Н. Плещеев. – М., 1986. – 347с.
402079
  Корнюшин Л.Г. Житейское поле : Рассказы и повести / Л.Г. Корнюшин. – Москва : Современник, 1974. – 240с.
402080
  Дубровская Динара Житейское счастье Наси : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 140-148
402081
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Житейське море : Комедія на 5 дій / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1924. – 80 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 24)
402082
  Гижа О. Житейський путівець та історичні візії Валерія Гужви // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 156-163. – ISSN 0131-2561
402083
  Тарновський М.М. Житейськими стежками : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 104 с.
402084
  Холин И.С. Жители барака / И.С. Холин. – М., 1989. – 32с.
402085
  Кононов И. Жители Донбасса: особенности культуры и способность к самоорганизации в условиях общественных изменений (Анализируя материалы фокусированных групповых интервью) // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 3. – С.80-102
402086
  Максимов В.Г. Жители Земли. Стихи / В.Г. Максимов. – М., 1973. – 63с.
402087
  Тимонен А.Н. Жители покинутов деревни / А.Н. Тимонен. – М. : Советский писатель, 1980. – 246 с.
402088
  Горланова Нина Жители фисташкового дома : оповідання / Горланова Нина, Букур Вячеслав // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 86-92. – ISSN 0130-7673
402089
  Козаков М.Э. Жители этого города. / М.Э. Козаков. – М., 1955. – 296с.
402090
  Смирнов Ю. Жителю коляски не худо ехать по воде // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 91-94. – ISSN 0235-7089


  Путешествие Александра I на Восток.
402091
  Ковда В.В. Житель / В.В. Ковда. – М, 1984. – 95с.
402092
  Хорев Б.С. Житель села - работник города. / Б.С. Хорев, В.н. Лиходед. – М., 1982. – 95с.
402093
  Короткий В. Житецький Гнат Павлович (1866-1929) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 411-412. – ISBN 5-7707-1062-4
402094
  Степченко О.П. Житецький Гнат Павлович, член Тимчасового комітету для заснування ВБУ, завідуючий відділом рукописів Бібліотеки в 1918-1929 рр. // Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 35-53. – ISBN 978-966-02-4885-4


  Історик, літературознавець, книгознавець, у 1889 р. закінчив історико-філологічний факультет Університету Св. Володимира. Є фото.
402095
  Короткий В.А. Житецький Павло Гнатович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 286-287. – ISBN 966-06-0393-2
402096
  Таран О. Житецький Павло Гнатович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 439-440. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Філолог, дослідник історії української мови та літератури, педагог. У 1860 р. вступив до Ун-ту Св. Володимира і закінчив 1864.
402097
  Єфремов С. Житецький про Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 144-146 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
402098
  Возняк Михайло Житє і значіннє Івана Франка / Написав Михайло Возняк. – У Львові : З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – 40 с. : порт. Франка


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
402099
   Жити в мирі і дружбі. перебування Голови Ради Міністрів СРСРС М.С.Хрущова в США, 15-27 вересня 1959 р.. – К., 1959. – 416с.
402100
   Жити в мирі і дружбі. Фотодокументи про перебування Голови Ради Міністрів СРСРС М.С. Хрущова в США, 15-27 вересня 1959 р.. – Київ, 1959. – 23с.
402101
  Чорноіваненко І.В. Жити в місті: доля будинку родини Скадовських // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 206-210. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 3.37 (105)). – ISSN 2078-2128
402102
  Хорунжий Ю. Жити в період змін. Про нововведення до законодавства України у сфері банкрутства // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 20-21
402103
  Задорожний Микола Жити в прадідовій хаті // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 13
402104
  Сергієнко О. Жити в світі математики [Ядренко М.Й.] // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 172-173. – ISSN 0206-8001


  Пам"яті Ядренка Михайла Йосиповича - українського математика, професора, доктора фізико-математичних наук, завідувача кафедрою Теорії ймовірностей та математичної статистики Київського університету імені Тараса Шевченка (1966 - 1998)
402105
  Трунко Т. Жити для весни : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 26-27. – ISSN 0868-4790
402106
  Лі Чі Жити добре за будь-якої погоди : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – Альманах китайської літератури. – С. 159-167. – ISSN 0320-8370
402107
   Жити і працювати і вчитись по-ленінськи. – К., 1969. – 41с.
402108
  Слуцькін С.С. Жити і працювати по-комуністичному / С.С. Слуцькін. – Львів, 1959. – 16с.
402109
   Жити і працювати по Іллічу. – К., 1957. – с.
402110
   Жити і працювати по Іллічу. – К., 1957. – 35с.
402111
   Жити і працювати по Іллічу. – Київ, 1957. – 44 с.
402112
   Жити і працювати по Іллічу, 1961. – 52с.
402113
  Хорунжий А.М. Жити на крилах : Худож.- докум. повість [про двічі Героя Рад. Союзу, льотчика С.П. Супруна] / А.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1987. – 230 с.
402114
  Світличний Іван Жити поспішай : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 60-62
402115
   Жити разом: поєднання різноманіття і свободи в Європі XXI століття : доп. Групи видат. осіб Ради Європи / Council of Europe ; [передм.: М.М. Комарницький ; пер. з англ.: Г. Лелів, М.М. Комарницький, Г. Сташків]. – Львів : Літопис ; Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету, 2011. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 100-108 та в підрядк. прим. – (Серія "Глобальний розвиток"). – ISBN 978-966-8853-10-4
402116
   Жити розкішно : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 56-57 : Фото
402117
  Звірик А.П. Жити ціною життя : повість / А.П. Звірик. – Одеса : Маяк, 1967. – 206 с.
402118
   Жити, працювати і вчитись по-ленінськи : Тематика та рекомендована літ-ра до доповідей та виступів на теорет.конф., присв.98 річн. з дня народж. В.І, Леніна. – Київ : КДУ, 1968. – 30 с.
402119
  Федотюк П. Жити, щоб жити : Повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 73-101. – ISSN 0130-321Х
402120
  Мишанич Ярослав Жити, щоб працювати : (до творчої біографії Олекси Мишанича) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 101-105. – ISSN 0236-1477
402121
  Филиппович А.С. Житие / А.С. Филиппович. – М, 1986. – 398с.
402122
  Аввакум Житие Аввакума и другие его сочинения / Аввакум. – Москва, 1991. – 368с.
402123
   Житие Александра Невского : Текст и миниатюры Лицевого летописного свода XVI в. – Факсимильное издание. – Ленинград : Аврора, 1990. – [86] с. цв. ил. – ISBN 5-7300-0513-X


  Аннотация: В приложении: О великом князе Александре Ярославиче. Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра. Летописный рассказ о жизни и воинских подвигах великого князя Александра Ярославича в Лицевом летописном своде XVI ...
402124
  Замятин Е. Житие блохи / Е. Замятин. – Ленинград : Книгоиздательство писателей в Ленинграде, 1929. – 37 с.
402125
   Житие блудного старца Гришки Распутина. – М., 1991. – 538с.
402126
  Введенский А.М. Житие варягов-мучеников ( функционирование легенды в летописи и в Прологе ) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 63-72. – ISSN 2071-9574
402127
  Голубев Г.Н. Житие Даниила Заболотного / Г.Н. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 256 с. – (Жизнь замечательных людей. Биографий ; Вып. 18 (351))
402128
  Горбунова А. Житие и антижитие: Жанровые истоки народной книги о Фаусте // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 3. – С. 196-221. – ISSN 0042-8795


  Проблеми дослідження постструктуралізму у філології.
402129
   Житие и и подвиги преподобного и богоносного старца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. – Загорск, 1989. – 266с.
402130
   Житие и наставление Преподобного Амвросия старца Оптинского. – М., 1990. – 48с.
402131
   Житие и славные дела государя имп. Петра Великого ... с предположением краткой географической и политической истории о Российском царстве. – часть 1-я. – Венеция, 1772. – 400 с.
402132
   Житие и славные дела государя имп. Петра Великого ... с предположением краткой географической и политической истории о Российском царстве. – часть 2-я. – Венеция, 1772. – 364с.
402133
   Житие и славные дела Петра Великого, Самодержца Всероссийского. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Т. 1. – 1774
402134
  Макарий (архимандрит) Житие и страдание святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского чудотворца, сочиненное в Твери а 1765 году. – Москва, 1791. – 185с.
402135
  Беловинский Л. Житие капитана Тушина : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 9. – С. 19-79. – ISSN 0131-2332
402136
  Корюн М. Житие Маштоца / М. Корюн. – Ереван : Айпетрат, 1962. – 164с.
402137
  Хаджигенчев-Бечу Житие на един българин / Хаджигенчев-Бечу. – София : Св. Георги Победоносец-Св. Климент Охридски, 1992. – 183 с.
402138
   Житие на Стефан Денчански от Григорий Цамблак. – София, 1983. – 326 с.
402139
  Лесков Н.С. Житие одной бабы / Н.С. Лесков. – М., 1958. – 126с.
402140
  Соболевский А.И. Житие папы Климента в древнем церковнославянском переводе // Сборник статей посященных почитателями академику и заслуженному профессору В.И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой деятельности : Издание Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. Наук и Ист.-филол. ф-та Имп. С.-Петербургского Ун-та. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1907. – Ч. 1. – С. 294-310
402141
  Бычков Ю.А. Житие Петра Барановского / Ю.А. Бычков. – Москва, 1991. – 173 с.
402142
  Катифор Антонио Житие Петра Великого императора и самодержца всероссийского, отца Отечества : собранное из разных книг во Франции и Голландии, изданных и напечатанных в Венеции, Медиолане и Неаполе на диалекте итальянском, / с коего на российский язык перевел статский советник Стефан Писарев. – В Санкт-Петербурге : при Императорской Академии Наук, 1772. – [16], 513 с. : 1 л. ил. фронт. (портр.). – Авт. указ. на стр. [15]


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова Б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII - картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням.
402143
  Кораблинов В.А. Житие преосвященного Смарагда. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1961. – 239с.
402144
  Вениамин Житие преподобного Серафима Саровского чудотворца : с акафистом и акафист Божией Матери "Умиление" / архиепископ Вениамин // Святой Серафим : [к 100-летию прославления] / М. Волошин. – Киев : Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви, 2003. – С. 51-130. – ISBN 966-7129-06-3
402145
   Житие Преподобного Сергия Радонежского. – М., 1991. – 264с.
402146
  Демкова Н.С. Житие протопопа Аввакума : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Демкова Н.С. ; АН СССР , Ин-т руск. лит-ры (Пушкинский Дом). – Ленинград, 1969. – 19 с.
402147
  Демкова Н.С. Житие протопопа Аввакума / Н.С. Демкова. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1974. – 168 с.
402148
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. – Москва : Изд. И.Я. Гаврилова ; Т-во типо-лит. И.М. Машистова, 1911. – 62 с. – (Библиотека "Старообрядческая мысль" / под ред. И.В. Галкина)
402149
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. – Петроград : изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. Я Башмаков и К*, 1916. – VIII с., 244 стб., 245-254 с., [1] с. – Отд. оттиск из: Памятники истории старообрядчества XVII в., кн. 1
402150
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Аввакум. – Горький, 1988. – 287с.
402151
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Аввакум. – Архангельск, 1990. – 351с.
402152
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим напсанное, и другие его сочинения / Аввакум. – Москва, 1933. – 497с.
402153
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим напсанное, и другие его сочинения / Аввакум. – Москва : Художественная литература, 1960. – 479с.
402154
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим напсанное. / Аввакум. – Ленинград
39. – 1927. – 239с.
402155
  Клирик Житие святейшего патриарха Никона, писанное некоторым бывшим при нем Клириком. – С-Пб, 1784. – 223с.
402156
   Житие святителя Феодосия Углицкого, архиепископа Черниговского, чудотворения от нетленных мощей и молитва новопрославленному Угоднику Божию. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1896. – 16 с.
402157
   Житие сказочника. Евгения Шварц. – М., 1991. – 364с.
402158
  Назаренко М.А. Житие Степана Леднева / М.А. Назаренко. – Москва, 1980. – 239с.
402159
  Виноградов И. Житие Франца Яковлевича Лефорта, женевского гражданина, российскаго генерала и великаго адмирала, председателя всех Советов Петра Великого, первого Министра, полковника Выборного полка, наместника... / сочиненное И. Виноградовым. – В Санктпетербурге : При Губернском правлении, 1799. – 144с. – ...Великого Новгорода, Чрезвычайного и Полномочного Посла ко многим Европейским Дворам. - На корешке: Житие Лефорта


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
402160
  Кочетков И.А. Житийная икона в ее отношении к тексту жития : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 823 / Кочетков И.А. ; Белорус. ГУ. – Минск, 1974. – 33 с.
402161
  Дмитриев Л.А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы ХШ-ХУП в. / Л.А. Дмитриев. – Л., 1973. – 303с.
402162
  Томенко М. Житиме у серцях і віках: Бесіда з віце-прем"єр-міністром // Уряд. кур"єр., 2005


  [Про святкування 60-річчя Перемоги в Україні]
402163
  Опанасюк О.Є. Житичі / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1985. – 223с.
402164
   Жития Кирилла и Мефодия. – М., 1986. – 266с.
402165
   Жития святых. – Новосибирск, 1991. – 183с.
402166
   Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / приготовил к печати Д. И. Абрамович. – Петроград : Изд. Отд. рус. яз. Российской Академии наук ; Тип. Импер. Акад. наук, 1916. – [4], XXIII, 3, 204, [1] с. – Текст рус., церковнославян. – (Памятники древнерусской литературы ; Вып. 2)
402167
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского : С доп., объяснит. примеч. и изобр. святых / Димитрий Ростовский. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 5 : Январь. – 1904. – 910с. – Перепеч. с изд.: Москва: Синодальная тип.,1904
402168
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского / Димитрий Ростовский; Совместн. изд. Введен. Оптиной Пустыни и Изд. отд. Моск. Патриархии. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 1 : Сентябрь. – 1991. – 670с. – Перепеч. со 2-го изд., Москва: Синодальная тип., 1903
402169
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского / Димитрий Ростовский; Совместн. изд. Введен. Оптиной Пустыни и Изд. отд. Моск. Патриархии. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 8 : Апрель. – 1991. – 522с. – Перепеч. с изд.: Москва: Синодальная тип., 1906
402170
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского : С доп., объяснит. прим. и изобр. святых / Димитрий Ростовский; Совместн. изд. Введен. Оптиной Пустыни и Изд. отд. Моск. Патриархии. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 9 : Май. – 1991. – 810с. – Перепеч. со 2-го изд., Москва: Синодальная тип., 1903
402171
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского : С доп., объяснит. прим. и изобр. святых / Димитрий Ростовский; Изд. Введен. Оптиной Пустыни. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 10 : Июнь. – 1992. – 670с. – Перепеч. со 2-го изд., Москва: Синодальная тип., 1913
402172
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского : С доп., объяснит. прим. и изобр. святых / Димитрий Ростовский; Изд. Введен. Оптиной Пустыни. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 11 : Июль. – 1992. – 689с. – Перепеч. с изд.: Москва: Синодальная тип., 1910
402173
   Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 3 : Ноябрь. – 1991. – 832с. – Перепеч. со 2-го изд., Москва: Синодальная тип., 1905
402174
  Круковець О.В. Житіє Луки Лазаровича : повість у сатиричних оповідках, гуморески, фейлетони, пародії / О.В. Круковець. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 171 с.
402175
  Журавльова С. Житіє Олексія, чоловіка божого, у віршовій обробці архієпіскопа Іоана Максимовича (до проблеми впливів на творчість митця) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 62-69. – ISSN 0236-1477
402176
   Житіє Святителя Іоана Золотоустного // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 35-37. – ISSN 0203-5863
402177
  Димитрій Житіє святителя Іова Борецького, митрополита Київського і всієї Руси / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 49-55. – ISSN 0203-5863
402178
  Димитрій Житіє святого благовірного князя Констянтина Острозького / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 43-48. – ISSN 0203-5863
402179
  Димитрій Житіє святого благовірного князя Ярослава Мудрого / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 35-42. – ISSN 0203-5863
402180
  Димитрій Житіє святого праведного Петра Калнишевського, останнього кошового Запорозької Січі / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 56-60. – ISSN 0203-5863
402181
  Кулиняк Д. Житіє святого праведного Петра Калнишевського, останнього кошового Запорозької Січі // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 11-17. – ISSN 0130-7037
402182
   Житіє Святої Варвари // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 24 (360), грудень. – С. 5, 8
402183
  Волошина Н. Житія святих Руси-України : рецензія на книжку Олександра Кислашка "Життя і діяльність святих нашої землі Руси-України прославлених". - К.: Грамота, 2007. - 321 с. // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 53-56
402184
  Матвієнко В. Житло для чорнобильців // Надзвичайна ситуація : Центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2002. – № 5. – С.9-11. – ISBN 966-95383-5-1


  Роз"яснення й консультації.
402185
  Таран А.В. Житло душі : поезії / А.В. Таран. – Київ, 1988. – 131 с.
402186
  Борисенко М. Житло і побут міського населення України у 20-30 роках 20 століття / Мирослав Борисенко. – Київ : Стилос, 2009. – 357с. – ISBN 978-966-193-013-0
402187
  Чередніченко О.В. Житло міщанина пізньосередньовічної Англії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – C. 95-99. – ISSN 2076-1554
402188
  Приходько М.П. Житло робітників Донбасу / М.П. Приходько. – Київ, 1964. – 108с.
402189
  Борисенко М. Житло та міський спосіб життя городян України в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 151-155
402190
  Борисенко М.В. Житло та побут міського населення України в умовах трансформації урбаністичного середовища в 20-30-х роках 20 ст. : Дис. ... доктора історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Борисенко М.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 416л. – Бібліогр. : л.376-416
402191
  Борисенко М.В. Житло та побут міського населення України в умовах трансформації урбаністичного середовища в 20-30-х роках 20 ст. : автореф. .. д-ра. іст. наук : 07.00.05 / Борисенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 26 назв
402192
  Скаржинський М.В. Житло як об"єкт цивільно-правових відносин : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Микола Володимирович Скаржинський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:6 назв
402193
  Скаржинський М.В. Житло як об"єкт цивільно-правових відносин : Дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Микола Володимирович Скаржинський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 226л. – Бібліогр.: л.215-226
402194
  Герасько М.О. Житло як основа життєдіяльності українців // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 43-50. – ISSN 2227-183Х
402195
  Харитонов Є Житло: за принципом соціальної справедливості / Є Харитонов, , Н.О. Саніахметова. – К., 1990. – 47с.
402196
  Сердюк О.М. Житлова забудова урочища Гончарі - Кожум"яки. Історичне та містобудівне значення // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 77-92. – ISBN 978-611-533-002-7
402197
  Савич В.І. Житлова іпотека в Україні та Росії: перші кроки становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-17. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються загальні риси житлової іпотеки в Україні та Росії. The common features of mortgage in Rassia and Ukraine are examined in article.
402198
  Омельчук В.О. Житлова іпотека в Україні: оптимальна траєкторія розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 43-46
402199
  Лопушняк Г. Житлова політика як складова державної соціальної політики України: практика і проблеми реалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 79-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
402200
  Дроздовська О.С. Житлова проблема в Україні та досвід її розв"язання в зарубіжних країнах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 103-110.
402201
  Агапов В.Л. Житлова проблема в шахтарських містах УРСР у 80-і рр. XX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 61-70. – ISSN 1728-3671
402202
  Коренга Ю.В. Житлова субсидія 2015: міф чи реальність? // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 151-152. – ISBN 978-617-7272-11-2
402203
  Федоров О. Житлове будівництво -- всенародне завдання / О. Федоров. – К., 1958. – 88с.
402204
   Житлове будівництво в округових містах України за 1923-1925 рр., 1926. – 57с.
402205
  Ніколаєць К.М. Житлове будівництво в Україні у 90-х роках XX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 60-65. – ISSN 2076-1554
402206
  Іванов С. Житлове будівництво в Харкові (1943-1980 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 121-127. – ISSN 2077-7280
402207
  Ганєва О.М. Житлове господарство як чинник стабільності економіки держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 128-130
402208
   Житлове законодавство України : Забезпечення житлом, приватизація, субсидії, захист власності: За станом законодавства на 1 червня 1998 р. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 448с. – ISBN 9667302326
402209
   Житлове законодавство України. – Київ : А.С.К., 1998. – 495с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-090-2
402210
  Кондик П. Житлове законодавство України: стан і перспективи розвитку // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.24-26
402211
   Житлове законодавство. Частина 2. Виселення громадян з житлових приміщень. - Частина 3. Квартирна плата. Частина 4. Оплата комунальних послуг. Законодавчі акти та відомчі постанови, упорядковані на. – К., 1935. – 151с.
402212
  Кисляк Н.П. Житлове іпотечне кредитування в Україні проблеми і досягнення сучасності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.160-163. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
402213
  Галянтич М.К. Житлове право : Навчальний посібник / М.К. Галянтич; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 240с. – ISBN 966-608-275-6
402214
  Мудра О.М. Житлове право : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / МОНУ; КНЕУ; О.М. Мудра. – Київ : КНЕУ, 2005. – 148с. – ISBN 966-574-760-6
402215
   Житлове право : навч. посібник / Є.І. Федик [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 142-147. – ISBN 978-617-673-065-1
402216
   Житлове право України : Навчальний посібник. – Київ : Істина, 2003. – 208с. – ISBN 966-7613-40-2
402217
   Житлове право України : навчальний посібник / Харитонов Є.О. [ та ін ] ; за ред Є.О. Харитонова ; Одеська нац. юридична академія. – Київ : Істина, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-8909-24-5
402218
  Галянтич М.К. Житлове право України : навчальний посібник / М.К. Галянтич ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 528 с. – Бібліогр.: c. 491-498. – ISBN 978-966-667-274-5
402219
  Волковський Д. Житловий іпотечний ринок України: стан та перспективи розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 46-52. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
402220
   Житловий кодекс України : Кодекс.Закони.Постанови. – Ужгород : Іва, 1998. – 228с. – ISBN 966-7231-18-6
402221
   Житловий кодекс України : За станом на 1 січня 2005 року. – Харків : Одіссей, 2005. – 92с. – (Закони України). – ISBN 966-633-390-2
402222
   Житловий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 січня 2008 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 68с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-057-5
402223
  Фурса С.Я. Житловий кодекс України : науково-практичний коментар / С.Я. Фурса, О.О. Кармаза, Є.І. Фурса ; Центр правових досліджень Фурси ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 1280с. – (Цивілістика). – ISBN 978-966-8721-25-0
402224
   Житловий кодекс України (станом на 01.04..2000р.). – Київ : Сірін, 2000. – 64с.
402225
   Житловий кодекс України з постатейними матеріалами (За станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 березня 2001 р.). – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 512с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-75-4
402226
   Житловий кодекс Української РСР. – К., 1983. – 190с.
402227
   Житловий кодекс Української РСР : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 64с. – ISBN 966-7714-34-9
402228
   Житловий кодекс Української РСР : Офіційний текст. Станом на 15 липня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 80с. – ISBN 966-8074-78-5
402229
   Житловий кодекс Української РСР : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненями на 14 травня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 144с. – ISBN 966-313-150-0
402230
   Житловий кодекс Української РСР : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненями на 1липня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 144с. – Шифр дубл.34(Код)Житл.Доп. 1 карт.юр. – ISBN 966-313-230-2
402231
   Житловий кодекс Української РСР : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 4 жовт. 2011 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 67, [1] с. – Загол. обкл.: Житловий кодекс України. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-057-5
402232
  Козак С.В. Житловий фонд Рівненщини та напрями його розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 67-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
402233
  Демченко О.В. Житлові комплекси в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 314-319. – (0). – ISSN 2078-9165
402234
  Лісниченко Т.М. Житлові права громадян / Т.М. Лісниченко. – К., 1976. – 70с.
402235
  Якименко О.Н. Житлові права громадян СРСР / О.Н. Якименко. – К, 1959. – 59с.
402236
  Мовчан О.В. Житлові права дітей // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 204-208. – ISSN 1727-1584
402237
  Воронова О.В. Житлові права подружжя за Сімейним кодексом України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 116-119. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
402238
  Солтис Н.Б. Житлові права у спадкових правовідносинах : монографія / Н.Б. Солтис ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 169, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 156-169 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 6). – ISBN 978-966-7509-89-3
402239
  Москаленко А. Житлові споруди у топографії давньоруського Василева // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 417-421. – ISBN 978-966-171-795-3
402240
  Кошіль Г. Житлово-господарське будівництво на Волинському Поліссі в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історія дослідження // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 132-136. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізована історія дослідження житлово-господарського будівництва на Волинському Поліссі у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття. Показано внесок етнографічних осередків, установ та окремих вчених у вивчення житлово-господарського ...
402241
  Чеховська І.В. Житлово-комунальна реформа і проблеми її організаційно-правового забезпечення // Вісник Запорізького державного університету : Збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2004. – С. 121-124. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Юридичні науки ; № 2)
402242
  Перевознюк В. Житлово-комунальна реформа: як перейти до ефективного ринкового механізму // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 154-157. – ISSN 1818-2682
402243
  Бубенко П.Т. Житлово-комунальне господарство регіону як системний об"єкт дослідження якісних характеристик / П.Т. Бубенко, О.В. Димченко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 57-66. – ISSN 1562-0905
402244
  Поспелова Н.М. Житлово-комунальне господарство та екологічна криза в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.121-124
402245
  Корецький М.Х. Житлово-комунальне господарство як об"єкт управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 98-103. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
402246
  Запатріна І.В. Житлово-комунальне господарство: перспективи реформування / І.В. Запатріна, Т.Б. Блебеда // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 10 (611). – С. 34-44 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
402247
  Рибалка О. Житлово-комунальне господарство: труднощі вибору між соціальною стабільністю та економічними реформами // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 10/12. – С. 127-129
402248
  Кіндзюр О.С. Житлово-комунальний комплекс як складова національної економіки України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 345-349. – ISSN 0321-0499
402249
  Нікілєв О.Ф. Житлово-комунальний стан українського села: реалії повсякденності 1950-х - середини 1960-х рр. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 58-65. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
402250
  Волкович А. Житная Баба : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 22-75. – ISSN 0027-8238


  Житная Баба - женская богиня-покровительница. Традиционный символ заступницы, изображавшейся в славянской вышивке и ткачестве в виде стилизованного снопа колосьев.
402251
  Дергач В.О. Житнє поле / В.О. Дергач. – Дніпропетровськ, 1980. – 56с.
402252
  Сич М.С. Житнє сонце : поезії / М.С. Сич. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 118 с.
402253
  Паламарчук О.Л. Житник Володимир Костянтинович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 213-214. – ISSN 2075-437X


  Випускник (1961) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. У 1968-1975 рр. - асистент, у 1975-1978 рр. - старший викладач, з 1978 р. - доцент, у 1981-1987 рр. - завідувач кафедри слов"янської філології, з 1987 до 1994 р. - доцент цієї ж кафедри ...
402254
  Довгий О.П. Житниця : поезії / О.П. Довгий. – Київ, 1972. – 167 с.
402255
  Вільний В.М. Житні гори : роман / В.М. Вільний. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 267 с.
402256
  Вільний В.М. Житні гори : роман / В.М. Вільний. – Київ, 1979. – 472 с.
402257
  Масенко Т.Г. Житні колоски : лірика і поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1962. – 111 с.
402258
  Гижа О.Р. Житні плачі : роман / О.Р. Гижа. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 270 с.
402259
  Ткач М.М. Житній вінок : поезії / М.М. Ткач. – Київ, 1961. – 72 с.
402260
  Павленко М.Г. Житній голуб: поезії / М.Г. Павленко. – К., 1990. – 136с.
402261
  Чубач Г.Т. Житня зоря : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ : Дніпро, 1983. – 124 с.
402262
  Боровий В.І. Жито - життя / В.І. Боровий. – Київ, 1967. – 55с.
402263
  Осипенко А. Жито : роман / А. Осипенко. – Минск, 1975. – 384 с.
402264
  Кравчук М.І. Жито : новели / М.І. Кравчук. – Київ : Дніпро, 1989. – 347 с.
402265
  М"ястківський А.П. Жито на камені : роман / А.П. М"ястківський. – Київ : Молодь, 1960. – 279 с.
402266
  М"ястківський А.П. Жито на камені : роман, новели / А.П. М"ястківський. – Київ, 1986. – 382 с.
402267
  Стельмах М.П. Жито сили набирається / М.П. Стельмах. – Київ, 1954. – 224с.
402268
  Нікуліна Н. Житом перейти. / Н. Нікуліна. – К, 1990. – 104с.
402269
  Коваленко Л.А. Житомир : (Історичний нарис) / Л.А. Коваленко. – Житомир, 1951. – 47 с.
402270
  Синяков Г.Г. Житомир / Г.Г. Синяков. – Киев, 1968. – 63 с.
402271
   Житомир. – К, 1968. – 95с.
402272
  Ткач С.І. Житомир / С.І. Ткач. – Київ, 1981. – 30с.
402273
   Житомир. – К, 1983. – 10с.
402274
  Опанасюк А.Е. Житомир / А.Е. Опанасюк. – Киев, 1984. – 191 с.
402275
  Опанасюк А.Е. Житомир / А.Е. Опанасюк. – Киев, 1989. – 129 с.
402276
  Костриця М.Ю. Житомир : підручна книга з краєзнавства / М.Ю. Костриця, Р.Ю. Кондратюк ; Всеукраїнська спілка краєзнавців ; Житомирське науково-краєзнавче т-во дослідників Волині ; Житомирський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Житомир : Косенко, 2007. – 464 с., [16] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 443-456. – ISBN 978-966-8123-67-2
402277
  Мокрицький Г.П. Житомир : фотопутівник : [ілюстрований путівник-довідник] / Георгій Мокрицький. – Житомир : Волинь, 2007. – 224 с. : фотоіл. – Книга укр., рос. та англ. мовами. – ISBN 988-690-105-6
402278
  Ярмошик І.І. Житомир древній: спроба реконструкції історії міста до XV ст. : наук.-популярне вид. / Іван Ярмошик. – Житомир : Журфонд, 1997. – 40 с. : іл. – Покажчики: с. 38-39. – Бібліогр.: с. 30. – (Житомир вчора, сьогодні, завтра. Науково- популярна краєзнавча бібліотека ; вип. 1). – ISBN 5-86768-029-4
402279
  Махорін Г. Житомир. Сто підстав пишатися нашим містом / Г. Махорін, І. Саюк. – Житомир : О.О. Євенок, 2015. – [56] с. : фот. – Без тит. арк. – ISBN 978-617-7265-50-3
402280
  Самойлов Юрій Житомир: авіаційні перспективи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
402281
  Голованов Н.Я. Житомирское Краснознаменное имени Ленинского комсомола: история Житомир. высш. командного Краснознам. училища радиоэлектроники противовоздуш. обороны им. Ленинского комсомола / Н.Я. Голованов. – Москва, 1977. – 232 с.
402282
  Сирота Н.П. Житомирское полесье. Физико-географическая характеристика : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Сирота Н.П. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 26 с.
402283
   Житомирська обласна сільськогосподарська і промислова виставка 1950 року. – Житомир, 1951. – 196с.
402284
  Рибачок І.М. Житомирська область. / І.М. Рибачок. – Київ, 1959. – 120с.
402285
  Бондаренко Г.Ф. Житомирська прозова школа: особливості художнього світу // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 169-175. – ISSN 2075-437X


  У статті робиться спроба виявити відкриття представників Житомирської прозової школи у сфері художніх новацій, ставленні до традицій, концепції особистості, бо саме ці питання є основоположними в освоєнні художнього світу, що твориться письменником. В ...
402286
  Костриця М.Ю. Житомирське науково-краєзнавче товариство дослідників Волині (1990-2000 рр.) // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 152-216. – ISBN 966-7626-11-3
402287
  Гінда Володимир Житомирський "Гегевальд", або Спроба колонізації українських земель нацистською Німеччиною // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 6/7. – С. 50-53
402288
   Житомирський державний університет імені Івана Франка // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-10. – ISSN 1999-4966
402289
   Житомирський державний університет імені Івана Франка : [ювілейне видання до 90-річчя університету] / [редкол.: Саух П.Ю. та ін. ; авт.-упоряд. Я. Білейчук]. – Київ : Логос Україна, 2009. – 197, [3] с. : фотогр. – ISBN 978-966-96993-4-3
402290
   Житомирський інститут технічних культур (культури картоплі та хмелю). – Харків : Радянський селянин, 1930. – 32с.
402291
   Житомирський прорив : спецвипуск часопису "Світло спілкування" / [ ред., упоряд. Г. Цимбалюк ]. – Житомир : Рута, 2009. – 696 с. – ISBN 978-966-8162-66-4
402292
  Монастирецький Л. Житомирські адреси О. Ольжича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 96-101. – ISSN 0236-1477
402293
   Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир. – ISSN 2305-5898
Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402294
  Стельникович С.В. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.) = The Zhytomyr and Vinnytsia region in the conditions of the nazi occupation (1941-1944) / Сергій Стельникович ; [наук. ред. В.М. Даниленко]. – Житомир : О.О. Євенок, 2015. – 591, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 492-588 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7265-37-4
402295
  Крушинська Олена Житомирщина - зловісний палац, цукор і літаки = Непокірний рельєф : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 127 : Фото
402296
   Житомирщина. – Вид. 2-е, випр. і доп. – К, 1969. – 188с.
402297
   Житомирщина. – Вид. 2-е, випр. і доп. – К, 1974. – 199с.
402298
   Житомирщина : [фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1975. – [212] с. – (Області Радянської України)
402299
   Житомирщина крізь призму століть : Науковий збірник. – Житомир : Журфонд, 1997. – 192с. : іл. – Науковий збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Житомирщина крізь призму століть", що відбулася 17-19 вересня 1997 р. в м. Житомирі. – ISBN 686868-014-6
402300
   Житомирщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.. – К, 1969. – 291с.
402301
  Монастирецький Л. Житомирщина у творчій біографії О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 196-200.
402302
  Ляшев О.В. Житомиряни в лавах польського війська (в роки Другої світової війни) = Zytomierzanie w szeregach wojska polskiego (w latach Drugiej wojny swiatowej / Олександр Ляшев ; [пол. текст: Н.В. Шумлянська]. – Житомир : Житомироблдрукарня, 2014. – 250, [2] с. : іл., портр., табл. – Текст парал. укр., пол. – Бібліогр.: с. 176-177 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2634-09-9
402303
  Матійко О.М. Житоцвіт : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 79 с.
402304
  Черняховский В.И. и Модилевский Я.С. Житровий фонд м. Києва / В.И. и Модилевский Я.С. Черняховский. – К., 1935. – 68с.
402305
  Ненчук О. Життева перспектива особистості: аналіз соціологічних парадигм // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 96-103. – ISSN 1810-2131
402306
  Горпинич М.В. Життєва історія / М.В. Горпинич. – Донецк, 1982. – 84с.
402307
  Сізова К. Життєва історія на сторінках газети "Факты и комментарии" в аспекті жанрової специфіки // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 282-286


  У статті розглядається жанрова специфіка життєвої історії на матеріалі газети «Факти і коментарі». Досліджуються особливості жанрової модифікації, її спорідненість із біографічним нарисом і використання моделей чарівної казки. Особлива увага ...
402308
  Харитоненко О. Життєва історія як жанр сучасної публіцистики:види, структура, особливості редагування // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С.154-162


  У статті представлено системний аналіз жанру життєвої історії: розглядаються види, функції, структура, особливості редагування цього типу творів. Дослідження проведено на матеріалі публікацій сучасних періодичних видань. This article presents a ...
402309
  Степаненко І.В. Життєва компетентність особистості: філософсько-антропологічний та соціокультурний виміри : монографія / І.В. Степаненко, М.Д. Степаненко. – Харків : ХДУХТ, 2011. – 220 с. – Бібліогр.: с. 200-216. – ISBN 978-966-405-221-1
402310
  Могилевський О. Життєва криза як об"єкт психологічного дослідження // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 104-108.
402311
  Фан Д. Життєва мораль / Дунмей Фан. – Тайбей, 1971. – 400 с. – Видання китайською мовою
402312
  Кунов В.К. Життєва мудрість у творах Івана Багряного : енциклопедичний словник / Валерій Кунов. – Київ : КВІЦ, 2006. – 388с. – (Всесвітня серія "Письменники-мислителі"). – ISBN 966-7192-91-1
402313
  Сивокінь Г.М. Життєва переконливість героя / Г.М. Сивокінь. – К, 1965. – 157с.
402314
  Коваль В.К. Життєва позиція / В.К. Коваль. – К, 1981. – 224с.
402315
   Життєва позиція Віктора Москаленка // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 174-176
402316
  Клічук А.В. Життєва позиція сучасного інтелігента в аксіологічній системі соціуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 153-156. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті "Життєва позиція сучасного інтелігента в аксіологічній системі соціуму" розгладається проблема співвідношення моральності, раціональності та почуттів у життєвій самореалізації інтелігента. Аналізується питання ціннісного впливу епохи на ...
402317
  Заруда В.Т. Життєва позиція та релігійна віра / В.Т. Заруда. – К, 1983. – 52с.
402318
  Бузько Д. Життєва помилка Миколи Клена. / Д. Бузько. – Киев, 1930. – 39с.
402319
  Жукова В. Життєва потреба розвитку професії / Валерія Жукова, Наталія Грабар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 9. – С. 27-30


  Висвітлюється питання підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки, як однієї з життєвих потреб вдосконалення, підвищення престижу професії бібліотекаря та самореалізації бібліотечних працівників.
402320
   Життєва сила - у фізичному і психичному здоров"ї : методичні рекомендації. – Київ : Київський університет, 2006. – 40с.
402321
   Життєва сила ідейних переконань. – К, 1978. – 247с.
402322
  Шевченко В.Ф. Життєва сила ленынського вчення про партію / В.Ф. Шевченко. – Киев : Знання, 1978. – 47с.
402323
   Життєва сила політичного курсу КПРС. – Львів, 1985. – 182с.
402324
  Лановенко Ю.І. Життєва та вікова кризи: взаємозв"язок та розбіжності між ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглянуто порівняльний аналіз життєвої та вікової кризи. Розгляд зроблено за схемою "поштовх" (відправна точка) - адаптація - формування нових здібностей.
402325
  Фан Дунмей Життєва філософія китайців / Фан Дунмей; Лімін веньхуа шу. – Тайбей, 1971. – 254с. – Видання китайською мовою
402326
  Гофман А Е.Т. Життєва філософія кота Мура разом з уривками біографії капельмейстера Йоганнеса Крейслера, випадково знайденими серед аркушів макулатури / А Е.Т. Гофман; З нім. пер. Євген Попович. – Київ, 1983. – 374с.
402327
  Шуйський І. Життєва школа Юрія Лавріненка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 січня (№ 1). – С. 11


  Ювілей публіциста і літературознавця Юрія Лавріненка, який одним із перших привернув увагу світової спільноти до трагічних подій в українській літературі, торік відзначили переважно в наукових колах зарубіжжя. Втім, невисвітленими залишилися подробиці ...
402328
  Кокун О.М. Життєве та професійне самоздійснення як предмет дослідження сучасної психології // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 9 (174). – С. 1-5
402329
  Комісаренко Сергій Життєвий вибір / Комісаренко Сергій. – Київ : Альфа-Принт. – 48с.
402330
  Вергунов В. Життєвий гарт металофізики // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 74-77. – ISSN 0372-6436


  Заслужений прфесор КНУ ім. Т. Шевченка (2003)
402331
   Життєвий досвід українців у Канаді = The Ukrainian experience in Canada : Рефлексії. – Вінніпег : УВАH, 1994. – 379 с. – Текст укр. та англ. мов. Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 0919867006
402332
  Захлюпана Н. Життєвий і науково-педагогічний шлях Євгенії Черняхівської // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 209-217. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
402333
  Губар А. Життєвий і пастирський шлях патріарха Київського і Всієї Руси-України Володимира І // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 3/4 (9/10). – С, 6-25


  Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир (Василь Омелянович Романюк (1925-1995) - укр. православний релігійний діяч, богослов, Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ-КП (1993 — 1995).
402334
  Головай І. Життєвий і творчий доробок І.Огієнка як приклад людської та національної гідності // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 53-55
402335
  Бережинський В.Г. Життєвий і творчий шлях : (до 50-річчя з дня народження) / В.Г. Бережинський; Український ін-т воєнної історії. – Киев : Український ін-т воєнної історії, 2004. – 28с.
402336
  Почтар К. Життєвий і творчий шлях Андрія Малишка // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 41-45.
402337
  Почтар К. Життєвий і творчий шлях Андрія Малишка // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-38.
402338
  Походня І.К. Життєвий і творчий шлях Бориса Євгеновича Патона // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 8-23. – ISSN 0372-6436
402339
  Амоша О.І. Життєвий і творчий шлях видатного вченого-економіста. : До 80-річчя академіка НАНУ М.Г.Чумаченка // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 218-224. – ISSN 0320-4421
402340
  Митряєв А.І. Життєвий і творчий шлях видатного українського сходознавця Андрія Петровича Ковалівського // Мовні та літературні зв"язки України з країнами Сходу / Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України ; [за ред., передмова І.П. Бондаренка]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – С. 426-441. – ISBN 987-966-489-058-5
402341
  Андрійко О. Життєвий і творчий шлях відомого українського вченого-правознавця Вадима Борисовича Авер"янова / О. Андрійко, В. Нагребельний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 12. – С. 321-324. – ISSN 1026-9932


  У 1973 р. закінчив юридичний ф-т КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
402342
  Сітькова І. Життєвий і творчий шлях Володимира Винниченка. Новела "Момент" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 13-15. – ISSN 0130-5263
402343
  Семенко Л. Життєвий і творчий шлях Гната Яструбецького - першого дослідника творчості Миколи Леонтовича // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 127-135. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
402344
  Музика Л. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 27-32. – ISSN 0130-5263


  Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці
402345
  Автомонов П.П. Життєвий і творчий шлях М. Грищенка, одного із фундаторів сучасної української педагогіки / П.П. Автомонов, О.Ф. Гук // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 91-98. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито етапи життєвого і творчого шляху вченого, а також розвиток його освітніх ідей і досвіду педагогічної діяльності на основі аналізу архівних джерел, наукових публікацій, охарактеризовано головні чинники формування науково-педагогічна діяльність, ...
402346
  Тельвак Віталій Васильович Життєвий і творчий шлях М.С. Грушевського в ювілейних оцінках 1926 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 111-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті узагальнено характеристики життєвого та творчого шляху М.С. Грушевського, котрі прозвучали в контексті відзначення його ювілею 1926 р. Виявлено політико-ідеологічну вмотивованість частини висловлених оцінок. Зроблено висновок про вагомість ...
402347
  Хомич Н. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 12-15
402348
  Хомич Н. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 14-18
402349
  Хомич Н. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 17-20
402350
  Домбровська Л. Життєвий і творчий шлях Пантелеймона Куліша (1819-1897) : до 195-річчя з дня народження / Л. Домбровська, В. Гулак // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 6 (215), червень. – С. 36-41. – ISSN 2076-9326
402351
  Байда Ю.В. Життєвий і творчий шлях Петра Козланюка. : Дис... канд. філол.наук: / Байда Ю.В.; КДУ ім. Т.Шевченко. Кафедра історії укр. літер. – К., 1956. – 232л. – Бібліогр.:л.I-XVII
402352
  Бойко І. Життєвий і творчий шлях проф. В.С.Кульчицького (1919-2009) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 45-49. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
402353
  Носик В.В. Життєвий і творчий шлях професора В.Л. Мунтяна // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 63-70.
402354
  Кикоть М. Життєвий і творчий шлях професора К.Г. Воблого (1876-1947 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 97-100


  У статті аналізуються життєвий і творчий шлях професора К.Г. Воблого, висвітлюються основні віхи життя вченого.
402355
  Бондарчук О. Життєвий і творчий шлях професора М.Ф. Даденкова // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 4 (58). – С. 37-40.
402356
  Тиводар Михайло Життєвий і творчий шлях Т. Сопка // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 7-12
402357
  Прокопенко С. Життєвий і творчий шлях Юрія Яновського // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 4 (114). – С. 43-46
402358
  Шугалій Н.Є. Життєвий і творчій шлях Ніколая Фредеріка Северіна Грундтвіга - данського просвітника світового рівня // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 75-80. – ISSN 2226-0285
402359
  Якуба К.І. Життєвий і трудовий потенціал сільського населення України : теорія, методологія, практика / К.І. Якуба. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2007. – 362с. – ISBN 978-966-669-206-4
402360
  Бурова О. Життєвий комфорт: структура, чинники та механізм формування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 99-114. – ISSN 1563-3713
402361
  Усенко П.Г. Життєвий подвиг Зиґмунта Сераковського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 100-116. – ISSN 0130-5247


  До 150-річчя повстання 1863 р. в Польщі. Висвітлюється життєвий шлях одного з керівників антиімперського повстання. Значну увагу приділено взаєминам З. Сераковського із Шевченком.
402362
  Тимошик М. Життєвий подвиг Івана Огієнка як взірець для наслідування // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-44. – ISSN 0130-5263
402363
  Решетник М.Д. Життєвий порив // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 594. – ISBN 966-316-069-1
402364
  Єрмаков І.Г. Життєвий проект особистості: від теорії до практики : Практико зорієнтований посібник / І.Г. Єрмаков, Д.О. Пузіков. – Київ : Освіта України, 2007. – 212с. – (Бібліотека "Компетентнісно спрямована освіта"). – ISBN 966-8847-38-5
402365
   Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / [Касьянов Г.В. та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України, 2012. – 259, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в примітках в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6441-0
402366
  Барановська Н.П. Життєвий простір України: Чорнобильська складова // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 82-100. – ISBN 978-966-02-6441-0
402367
  Молчанов Володимир Життєвий рівень київських поліцейських у XIX - на початку XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 85-98
402368
  Молчанов В.Б. Життєвий рівень населення України за часів Кримської війни (1853-1856 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 191-206
402369
   Життєвий світ (Lebenswelt) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 757. – ISBN 966-316-069-1
402370
  Дубняк З.О. Життєвий світ людини-прекаріат: соціально-філософський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 50-52
402371
  Губернюк Лариса Володимирівна Життєвий світ людини в контексті соціально-філософського дослідження : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Губернюк Лариса Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 177 л. – Бібліогр.: л. 166 - 177
402372
  Губернюк Лариса Володимирівна Життєвий світ людини в контексті соціально-філософського дослідження : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Губернюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 3 назв.
402373
  Губернюк Л.В. Життєвий світ людини як об"єкт соціально-філософського дослідження. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 150-151. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
402374
  Губернюк Л.В. Життєвий світ людини: досвід філософської реконструкції : монографія / Лариса Губернюк; КНУТШ. – Київ : Абрис, 2007. – 128с. – ISBN 966-531-183-2
402375
  Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т.М. Титаренко. – Київ : Либідь, 2003. – 376с. – ISBN 966-06-0280-4


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
402376
  Даниленко О.А. Життєвий світ та соціокультурні ідентичності інженерів-мігрантів із пострадянських країн в Німеччині (постановка проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 87-91. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Пропонується характеристика проблемного поля дослідження повсякденного життєвого світу і соціокультурних ідентичностей інженерів-мігрантів, які прибули з пострадянських країн до Німеччини. Чи втрачають національні ідентичності своє колишнє значення для ...
402377
  Супрун А.Г. Життєвий світ як специфічна надбудова соціального буття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.174-179
402378
  Дяченко Я.М. Життєвий стан вікових дендросозоекзотів in vivo як показник їх успішної інтродукції у ботанічних садах лісостепу України / Я.М. Дяченко, О.В. Сидоренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 193. – С. 6-11. – (Серія "Біологія, біотехнологія, екологія")
402379
  Гукова Т.В. Життєвий та науковий шлях професора О.І. Палюмбецького // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 3 (42). – С. 43-51.


  Правознавець, професор, у різні роки декан юридичного факультету, ректор Харківського Імператорського університету.
402380
  Литвинко А.С. Життєвий та творчий шлях академіка Миколи Миколайовича Боголюбова : (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 66-79. – ISSN 0374-3896
402381
  Литвин А. Життєвий та творчий шлях видатного поета Леоніда Фастовця // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 590-593. – ISBN 978-966-171-795-3
402382
   Життєвий та творчий шлях Всеволода Івановича Наулка // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 109-118
402383
  Шевцова О. Життєвий цикл банківської установи як економічної організації / О. Шевцова, Г. Мандзюк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 28-31
402384
  Скрипник М.І. Життєвий цикл і методи калькулювання за стадіями // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 120-123. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
402385
  Коноваленко М.К. Життєвий цикл інновацій і його вплив на розробку і освоєння нового продукту // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.61-65. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
402386
  Чабан В.Г. Життєвий цикл інновацій: методологічний аспект / В.Г. Чабан, О.В. Садовник // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 122-126.
402387
  Топішко Т.І. Життєвий цикл лізингу як фінансового продукту: світова еволюція та сучасний етап в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 96-98. – ISSN 1729-360Х
402388
  Ярошенко О.В. Життєвий цикл недержавного пенсійного фонду: методика визначення : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 235-242 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
402389
  Овчаренко К. Життєвий цикл новин // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 227-231
402390
  Чайковська В.П. Життєвий цикл організації та його роль у розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 98-104. – ISSN 1993-6788
402391
  Козюк В. Життєвий цикл резервної валюти // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 44--52
402392
  Тарелін Анатолій Олексійович Життєвий цикл та ефективність останнього ступеня парових турбін : Автореф... докт. техн.наук: 05.04.12 / Тарелін Анатолій Олексійович; ХПІ. – Харків, 1994. – 40л.
402393
  Зоріна Т.І. Життєвий цикл та надійність програмного забезпечення / Т.І. Зоріна, А.О. Петров, К.В. Сергієня // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 28-35


  У статті розглянуто основи надійності програмних систем та програмного коду, досліджено зв"язки між показниками економічності, ефективності та надійності на основі розробки відповідних методик. Проаналізовано організаційні процеси життєвого циклу ...
402394
  Голобородько Я Життєвий шлях — «духовні автобани» (До 80-річчя академіка Івана Дзюби) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 65-70. – ISSN 0372-6436
402395
  Ніколаєва Н. Життєвий шлях викладача Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті висвітлено життєвий шлях викладача англійської мови Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни. Детально проаналізовано обставини її арешту органами НКВС УРСР після початку німецько-радянської війни в червні 1941 ...
402396
  Ніколаєва Н. Життєвий шлях викладача Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено життєвий шлях викладача англійської мови Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни. Детально проаналізовано обставини її арешту органами НКВС УРСР після початку німецько-радянської війни в червні 1941 ...
402397
  Іщук О. Життєвий шлях Галини Голояд – "Марти Гай" = The life of Halyna Holoiad - "Marta Hai" / Олександр Іщук, Володимир Іванченко // Літопис Української Повстанської Армії / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2010. – С. 1-126 : іл., портр. – (Події і люди ; кн. 10). – ISBN 978-1-897431-20-7
402398
  Супрун М.О. Життєвий шлях генерала Георгія Радова: відродження духовності ув"язнених як особисте завдання / М.О. Супрун, В.М. Пуйко // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 32-38
402399
  Грачотті Санте Життєвий шлях Гоголя: від Батьківщини крові до Батьківщини душі // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 3-15
402400
  Дробязко Н.В. Життєвий шлях господаря батуринської садиби П.А.Кочубея // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 327-330. – ISSN 2218-4805
402401
  Єфіменко В.М. Життєвий шлях і наукова діяльність П.Р. Романчука // Astronomy and space physics in Kyiv University : book of abstracts : intern. conf. in memory of P.R. Romanchuk : May 24-27, 2011 / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Astron. Observatory ; [Sci. organizing comm.: V. Grygoruk (chair) et al.]. – Kyiv, 2011. – С. 4-5
402402
  Галицька Е.В. Життєвий шлях і наукова спадщина І.В. Вернадського (до 190-ї річниці з дня народження) / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 79-83. – Бібліогр.: 17 назв
402403
  Березівська Л. Життєвий шлях і науково-педагогічна діяльність Олександра Мазуркевича : До 100-річчя від дня народження академіка О.Р.Мазуркевича // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 2-4
402404
  Глянько О.С. Життєвий шлях і філософія Йосипа Сліпого // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 15-17
402405
  Бойченко М.І. Життєвий шлях людини / М. Бойченко, О. Чорний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 141-142. – ISBN 966-642-073-2
402406
  Конопка Н. Життєвий шлях малоросійського генерал-губернатора М. Г.Рєпніна (1778-1845) // Наукові записки / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 316-337. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
402407
  Шевчук В.О. Життєвий шлях мислителя, письменника, правозахисника. До 90-річчя від дня народженння Миколи Руденка // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 176-177. – ISSN 2221-1055
402408
  Чугунов І.Я. Життєвий шлях Міністрів фінансів України та їх внесок у розвиток державної фінансової системи, 1917-2006 / І.Я. Чугунов, Г.О. П"ятаченко, Л.В. Кухарець; Мін-во фінансів України; Науково-дослідний фінансовий ін-т. – Київ : НДФІ, 2006. – 368с. – ISBN 966-7675-22-X
402409
  Турчин Я. Життєвий шлях О. Ейхельмана : громадська-політична та наукова діяльність // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 34-41. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270


  З квітня 1882 р. працював в Університеті Св. Володимира, де його обирають ординарним професором. Спершу очолював каф. історії зарубіжного законодавства, згодом - каф. міжнародного права. У 1905-1909 рр. - декан юридичного фак-ту.
402410
  Грушко Е.А. Життєвий шлях особи і групи в добу Середньовіччя (в контексті дослідження культур-маргінальності) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 89-94. – ISSN 2226-0285


  У статті висвітлюються модуси культур-маргінальності у домодерній культурі Середньовіччя. У фокус дослідження потрапляє як самореалізація окремої особи, що тяжіє до маргінального статусу у просторі культури, так і діяльність маргінальних груп ...
402411
  Лісовська-Мускеєва Життєвий шлях особистості як об"єкт соціологічного дослідження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 219-220
402412
  Филь О.М. Життєвий шлях та військова діяльність І.Д. Черняховського (1907 - 1945рр.) : Дис. ... канд. історичних наук.Спец .07.00.01 - історія України / Филь О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 219л. – Бібліогр.: л. 200 - 219
402413
  Филь О.М. Життєвий шлях та військова діяльність І.Д.Черняховського : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.07.00.01 / Олександр Максимович Филь; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Ббібліогр.: 6 назв
402414
  Шафранська І.Б. Життєвий шлях та внесок в економічну думку Західної України В.М. Навроцького // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 214-216. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
402415
  Бем М.В. Життєвий шлях та міжнародно-правова діяльність Рафала Лемкіна // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 95-101
402416
  Левінець Руслан Петрович Життєвий шлях та науково-громадська діяльність В.Я.Шульгіна (1821-1878 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Левінець Р.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 222л. – Бібліогр.: л.192-222
402417
  Левінець Руслан Петрович Життєвий шлях та науково-громадська діяльність В.Я.Шульгіна (1821-1878 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Левінець Р.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв.
402418
  Фенченко А. Життєвий шлях та педагогічна діяльність М. Драй-Хмари // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 338-341. – ISBN 978-617-640-146-9
402419
  Іванщишин О. Життєвий шлях та педагогічна діяльність професора Катерини Яківни Кусько // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 7-10. – Бібліогр.: Літ.: с.10,. – ISSN 2078-340X
402420
  Прудченко І.І. Життєвий шлях та педагогічні погляди І.О. Сікорського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 65-68. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано науково-педагогічну спадщину відомого українського вченого І.О. Сікорського, доктора медицини, професора, завідуючого кафедрою Київського університету Св. Володимира, першого директора Фребелівського педагогічного інституту, виявлено ...
402421
  Бойко С.М. Життєвий шлях Тараса Шевченка як подвижництво задля розквіту України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 3-5
402422
  Кононенко П.П. Життєвий шлях як подвижництво в ім"я розквиту України / Петро Кононенко // Історичні засади українознавства / Я.С. Калакура. – Київ, 2007. – С. 5-9
402423
  Кононенко П.П. Життєвий шлях Ярослава Калакури як подвижництво в ім"я розквіту України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 6-11.
402424
  Дудко Оксана Олександрівна Життєвий шлях, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність Олександра Гнатовича Лотоцького (1870-1939) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Дудко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 282л. + Додатки: л. 266 - 282. – Бібліогр.: л. 194 - 266
402425
  Дудко Оксана Олександрівна Життєвий шлях, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність Олександра Гнатовича Лотоцького (1870-1939) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.01 / Дудко О. О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
402426
  Кульчицька Т. Життєвий шлях, наукова та творча діяльність професора Юліана Редька // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 162-170. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
402427
  Могильний Л.П. Життєвий шлях, суспільно-політична та наукова діяльність Сергія Єфремова (1876-1939) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Могильний Леонід Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 469 л. – Бібліогр.: л. 393-469
402428
  Могильний Л.П. Життєвий шлях, суспільно-політична та наукова діяльність Сергія Єфремова (1876-1939) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Могильний Леонід Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назви
402429
   Життєві домагання особистості : колективна монографія. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 456с. – ISBN 978-966-644-043-6
402430
  Лазоренко Б.П. Життєві завдання проблемної молоді як чинник її самореалізації в соціумі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 105-116. – ISBN 978-966-8063-84-3
402431
  Савич В.І. Життєві й мистецькі обрії Романа Кухаря (Р. Володимира) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 204-209. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
402432
  Мотрук Віктор Життєві й творчі взаємини Жоржа Леона Годо і Рене Шара // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 146-148. – ISSN 0320-8370
402433
  Мамалига А.І. Життєві й творчі злети М. У. Каранської / А.І. Мамалига, Ю.П. Єлісовенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 100-102


  У статті в біографічному порядку подано науково-творчі напрацювання кандидата філологічних наук Марії Устимівни Каранської, що вагомим надбанням лягли в основу журналістської освіти. In the article scientifically creative works of candidate of ...
402434
  Титаренко Т.М. Життєві кризи : технології консультування / Тетяна Титаренко. – Київ : Главник. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-36-2
Ч. 1. – 2007. – 144 с.


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
402435
  Титаренко Т.М. Життєві кризи : технології консультування / ТетянаТитаренко. – Київ : Главник. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-38-X
Ч. 2. – 2007. – 176 с.


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
402436
   Життєві кризи особистості : наук.-метод. посібн.: 2 част. – Київ : Ін-т змісту і методів навчання. – ISBN 966-597-074-7
Ч.1 : Психологія життєвих криз особистості. – 1998. – 360 с.
402437
  Байєр О.О. Життєві кризи особистості : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Байєр ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – [2-ге вид., допов. і перероб.]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – 243, [1] с. : іл. табл. – Предм. покажч.: с. 240-243. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-551-382-7
402438
  Шпонтак І.М. Життєві навички - шлях до здорового способу життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 24-28 : табл., рис.
402439
  Коцур Н.І. Життєві осені Віктора Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 55-56


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
402440
  Гончарук П.С. Життєві стежини // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 153-167. – ISBN 978-966-452-148-9
402441
  Мурадян О. Життєві стратегії особистості в умовах соціальних змін: соціологічний аналіз // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 49-54. – ISSN 2306-3974
402442
  Мазяр О.В. Життєві сценарії в українських народних казках / О.В. Мазяр, О.С. Юрчак // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 73-77
402443
  Вавилова І. Життєві та наукові орбіти Єлизавети Кордюм // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (37). – С. 26-31. – ISSN 1819-7329
402444
  Гайдаржи М.М. Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Гайдаржи М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 335л. + Додаток : л.275. – Бібліогр. : л.300-335
402445
  Гайдаржи М.М. Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Гайдаржи М.М.; КНУТШ, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2009. – 41с. + Додаток. – Бібліогр.: 73 назв
402446
  Гайдаржи М. Життєві форми рослин родини Cactaceae / М. Гайдаржи, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-79. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Деталізована класифікація життєвих форм І.Г. Серебрякова класу сукулентно-стеблових рослин. За даними власних спостережень за ростом і розвитком рослин проведений аналіз життєвих форм у межах родини Cactaceae. Classification of the life forms of I.G. ...
402447
  Молодиченко В.В. Життєві цінності молоді - школярів і студентів: потреба осмислення // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 49-59
402448
  Трембіцький А.М. Життєві шляхи і творча спадщина талановитого прозаїка української діаспори, уродженця Ізяславщини - священика Харитона Довгалюка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 222-227. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
402449
  Войцехівський Борис Життєві шляхи хірурга // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 175-176. – ISSN 0869-3595
402450
  Матасова Ю.Р. Життєвість та "застиглість" мистецького образу: полікритичне прочитання : (за оповіданням Е. Вортон "The muse"s tragedy") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 338-342


  Дослідження розкриває складники опозицій "мистецтво-життя", "природність-зробленість" у різних їхніх проявів, включаючи аналіз топосу досліджуваного короткого оповідання
402451
  Вірна Жанна Життєво-стильовий концепт мотиваційно-смислової регуляції : професійна методологія і практика // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.191-201. – ISSN 1810-2131
402452
  Мартинюк А.І. Життєдайна сила братерства / А.І. Мартинюк. – Львів, 1984. – 122с.
402453
  Базілевич В. Життєдайна сила знань : (до 65-річчя економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 102-110. – ISSN 1682-2366
402454
   Життєдайне джерело : хрестоматія-посібник вірменського фольклору / [Київ. міжнар. ун-т, Ін-т сходознавства ; вступ. ст., упорядкув. та пер. Л.М. Задорожної]. – Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2009. – 283 с. – ISBN 978-966-8299-69-8
402455
   Життєдайний вогонь "Холодного Яру". (Огляд часопису черкаських письменників) // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 165-168. – ISSN 0131-2561
402456
  Карпенко З. Життєдайний ефект післядії наукової спадщини В.А. Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 132-136. – ISSN 1810-2131
402457
  Комісаренко С. Життєдайні принципи вченого-гуманіста (З нагоди 130-річчя від дня народження академіка О.О. Богомольця) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 3-12. – ISSN 0372-6436
402458
  Марсюк В.А. Життєдайність / В.А. Марсюк. – Дніпропетровськ, 1977. – 63с.
402459
  Лизанчук В. Життєдайність ідей Івана Франка. : Сценарії студентських радіопрограм до 150-річчя від дня народження Івана Франка. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 225-247.
402460
  Щегельський А. Життєдіяльність Івана Огієнка досліджує науковець з України // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 173-175. – ISSN 0869-3595
402461
   Життєдіяльність населення в локальних суспільних системах : географія / М.І. Фащевський, Т.М. Палій, М.П. Немченко, Г.Г. Старостенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 68-74. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
402462
  Олійник Я. Життєдіяльність населення регіону: принципи формування і структура / Я. Олійник, Т. Нич, Г. Голуб // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 3-9
402463
  Данилюк І. Життєдіяльність особистості як цілісність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-47. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглядається концептуальна сутність життєдіяльності особистості як цілісності з основними значеннями, ідеалами та цінностями, які функціонально представлені у свідомості.
402464
  Козловська Н.А. Життєдіяльність сільського населення Київської області у контексті впливу столиці // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 134-137
402465
  Телешман В.І. Життєдіяльність, як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 233-234
402466
  Прокопа І.В. Життєзабезпечення сільського населення: наслідки старих та орієнтири нових реформ // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 121-130 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
402467
  Скрипченко Н.В. Життєздатність насіння реліктових ягідних ліан при інтродукції в Лісостепу України / Н.В. Скрипченко, В.І. Ярешко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Проведено кількісне та якісне вивчення жирнокислотного складу ліпофільного комплексу насіння Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch, ex Miq. ma Schizandra chinensis (Turcz.) Baill з метою встановлення причини швидкої втрати ним життєздатності. The ...
402468
  Баглай К.М. Життєздатність насіння рослин роду Astrophytum Lem. (Cactaceae Juss) при інтродукції / К.М. Баглай, Н.В. Нужина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняльні дані життєздатності та схожості насіння рослин з роду Astrophytum залежно від умов та терміну зберігання. Встановлено оптимальні умови зберігання насіння даного роду. The comparative data of vitality and germination of the genus ...
402469
  Нужина Н. Життєздатність насіння рослин роду Rebutia K. Sch (Cactaceae Juss.) при зберіганні в різних умовах / Н. Нужина, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняльну характеристику життєздатності та схожості насіння двох видів рослин роду Rebutia залежно від умов зберігання. Охарактеризовано оптимальні умови зберігання насіння. The comparative characteristic of vitality and germination of seed ...
402470
  Цвіркун В. Життєздатність норм чинного трудового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 15). – С. 34-35


  "... Куди приведуть норми чиного трудового права".
402471
  Митроченко В. Життєздатність пилку у плюсових дерев сосни звичайної із різним типом порушень у мейозі мікроспорогенезу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 157-161. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  У 21 плюсового дерева сосни звичайної із мейотичними мутаціями ("ds"; "ms-43") та перебудовами досліджена життєздатність пилку. Незважаючи на значний рівень порушень, у більшості з них життєздатність пилку висока. Часткова стерильність пилку виявлена ...
402472
   Життєздатність популяцій рослин високогір"я Українських Карпат : наукові рекомендації / Царик Й. [ та ін. ] ; за ред. проф. Й. Царика ; Ін-т екології Карпат НАНУ. – Львів : Меркатор, 2009. – 172 с. – ISBN 978-966-7563-16-5
402473
  Жиляєв Г.Г. Життєздатність популяцій трав"яних багаторічників : Автореф. дис. ...д-ра біол. наук: Спец. 03.00.16 / Г.Г. Жиляєв Г.Г.; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 34 с. – Бібліогр.: 52 назви
402474
  Кубатко Н. Життєлюб і правдолюб // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 вересня (№ 169/170). – С. 13


  100 років від дня народження гумориста, байкаря і лірика Павла Ключини.
402475
  Шкварець В. Життєпис великого земляка та його історіографія // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 2, січень - березень. – С. 85-95. – ISSN 1998-4634
402476
  Пиріг Р. Життєпис Михайла Грушевського поповнюється // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2005. – № 7 : Архівна наука та наука в архівах. – С. 248-252. – ISBN 966-625-046-2
402477
  Короткий В. Життєпис мовою листів // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 6-18. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
402478
  Усачова К.С. Життєпис невідомої святої (історія маловідомого оповідання Наталени Королеви) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 296-302. – ISSN 2075-437X


  Розвідка присвячена аналізу джерел сюжету та образів оповідання Наталени Королеви "Префектова служниця". Окрема увага приділена характеристиці архіву письменниці у Празі, де знаходиться машинопис аналізованого оповідання. Исследование посвягцено ...
402479
  Пулатов Т. Життєпис норовливого бухарця / Т. Пулатов. – Киев, 1988. – 622 с.
402480
  Семенчук І.Р. Життєпис Олександра Довженка / І.Р. Семенчук. – Київ : Молодь, 1991. – 223с.
402481
  Маковей Осип Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича / Hаписав Осип Маковей. – У Львові (Львів) : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. – VI, 591 с. : поpтp., іл. – В кн. портр. Ю.А. Федьковича, Р. Роткеля, Е.-Р. Найбавера, А. Кобилянського, Е. Марошані. – Бібліогp.: Показчик дpукованих уже ст. пpо Федьковича: с. 25-32, 584. – (Укpаїнсько-Руська бібліотека / видає фільольогічна секція Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 8)
402482
  Маковей Осип Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича / Осип Маковей ; редкол.: Б. Мельничук та ін. – Чернівці : Золоті литаври, 2005. – 432 с. – ISBN 966-407-000-9
402483
  Дроздовський Д. Життєпис перекладознавчої школи Роксолани Зорівчак // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 269-272. – ISSN 0320-8370
402484
  Багмут І.А. Життєпис слухняного хлопця / І.А. Багмут. – Київ, 1969. – 231с.
402485
  Лепкий Б. Життєпис Тараса Шевченка / Богдан Лепкий ; Івано-Франківська обласна держ. адміністрація Обласне ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Клуб української інтелігенції ім. Богдана Лепкого. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 216 с. – 190-річчю від дня народження Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 966-8265-42-4
402486
  Войцехівська І.Н. Життєпис ученого [В"ячеслава Ілліча Стрельського] // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 5-29. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
402487
  Кошовий С. Життєпис Шан Цзюня у книзі Сима Цяня "Ши цзі, Історичні записи" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 109-121


  Розглянуто життєпис (біографію) державного діяча Стародавнього Китаю, який проливає світло на його діяльність в царстві Цінь з огляду на впроваджені суспільно-політичні реформи та піднесення цього царства серед інших. Даний життєпис є джерелом для ...
402488
  Челліні Б. Життєпис: Бенвенуто, сина маестро Джованні Челліні, флорентинця, написаний ним самим у Флоренції / Бенвенуто Челліні ; Пер. з іт. А. Перепадя. – Київ : Мистецтво, 1990. – 345 с.
402489
  Томас Рональд Стюард Життєписи : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 4-9. – ISSN 0320-8370
402490
  Іларіон Життєписи великих українців / Іларіон. – Київ : Либідь, 1999. – 672с. – ISBN 966-06-0117-4
402491
  Вазарі Д. Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів / Д. Вазарі. – Київ, 1937. – 391с.
402492
  Вазарі Д. Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів / Д. Вазарі. – Київ : Мистецтво, 1970. – 518с.
402493
  Понтіджа Джузеппе Життєписи пересічних людей = Мандрівка до витоків Нілу (Віталі Антоніо) // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 53-96. – ISSN 0320-8370
402494
  Братусь І. Життєписні грані спогадів сучасників про Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 28-31
402495
  Веремійчук О.Д. Життєстверджуюча філософія в творчості Е. Хемінгуея : урок-семінар за повістю "Старий і море". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-51
402496
  Ребкало В.А. Життєстверджуючий характер наукового атеїзму / В.А. Ребкало. – Київ, 1976. – 46с.
402497
  Колодний А.М. Життєстверджуючий характер наукового атеїзму (Філософські аспекти утвердження природного в практично-пізнавальній діяльності людини) / А.М. Колодний. – К., 1979. – 48с.
402498
  Павлів І. Життєствердний сміх Павла Глазового // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 25-27. – ISSN 0130-5263
402499
  Штонь Г. Життєсущий талант // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С.4-6. – ISSN 0236-1477
402500
  Нищета В.А. Життєтворчий контекст технології формування соціокультурної компетентності в процесі шкільної мовної освіти // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 21-26
402501
  Большакова А.М. Життєтворчі здібності як особистісний потенціал подолання складних життєвих ситуацій // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 5-14. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
402502
  Іванова Н. Життєтворчість О.Довженка як форма соціально-комунікативної практики // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 9-13. – ISSN 2078-1911


  Розглянуто концепцію життєтворчості О.Довженка в аспекті її комунікативної сутності.Довженківська художня літературна і кінематографічна практика охарактеризована як ефективний спосіб комунікації, який виражений формулою теоретичне міркування - ...
402503
  Скворець В.О. Життєустрій народу і соціальна перспектива українського суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 120-130. – ISSN 2072-1692
402504
  Пронько М.Г. Життєцвіт : поезії / М.Г. Пронько. – Львів : Каменяр, 1989. – 85 с.
402505
  Островська К. Життя-подвиг. Життя і творчість Миколи Островського / К. Островська, Л. Розова. – К., 1951. – 252с.
402506
   Життя-спалах. – К, 1976. – 163с.
402507
  Схендел А. ван Життя -- це свято танцю / А. ван Схендел. – К., 1966. – 241с.
402508
  Полонський Р.Ф. Життя -- як день і день -- як вічность : роман / Р.Ф. Полонський. – Київ, 1983. – 416 с.
402509
  Кожевникова Т.Б. Життя - вічний злет / Т.Б. Кожевникова, М.Л. Попович. – К., 1980. – 279с.
402510
  Горбач О.Т. Життя - не просто існування : Листування Олекси Горбача, (1946-1996) / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; Редкол.: Анна-Галя Горбач, Уляна Єдлінська, Марія Чікало. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, 2003. – 940с. – + Додаток, 2004. - 59 с. – ISBN 966-02-2915-1
402511
  Новикова М.І. Життя - подвиг / М.І. Новикова. – Сімферополь, 1967. – 63с.
402512
  Василишин І. Життя - смерть - безсмертя:екзистенціальний дискурс у філософській ліриці Є.Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-13. – ISSN 0236-1477
402513
  Савченко М.Х. Життя - у праці. / М.Х. Савченко. – К., 1981. – 176с.
402514
   Життя - у слові : зб. наук. праць на пошану академіка Віталія Макаровича Русанівського (1931-2007) / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол. : В.Г. Скляренко (відп. ред.), В.М. Бріцин, В.А. Широков та ін.]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2011. – 540, [4] с. : портр. – Бібліогр. в кінці наук. ст. – ISBN 978-966-489-089-9


  Збірник присвячено пам"яті академіка В.М. Русанівського з нагоди його 80-річчя. У ньому вміщено наукові статті, тематично пов"язані з різнобічними науковими зацікавленнями вченого - це історія української літературної мови, граматична й лексична ...
402515
  Мейгеш Ю.В. Життя - хвилини, роки... : повість / Ю.В. Мейгеш. – Ужгород : Карпати, 1976. – 183 с.
402516
  Корнійчук О.Є. Життя - ц джерело мистецтва : Збірник / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1985. – 293 с.
402517
  Саранді Н. Життя - це краса? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-52.
402518
  Мопассан Гі де Життя / Мопассан Гі де. – К., 1927. – 227с.
402519
  Панфьоров Ф.І. Життя / Ф.І. Панфьоров. – Харків, 1941. – 123с.
402520
  Первомайский Л.С. Життя / Л.С. Первомайский. – Москва, 1944. – 63 с.
402521
  Мопассан Гі де Життя / Мопассан Гі де. – Київ : Художня література, 1957. – 203 с.
402522
  Могилевич М.Ю. Життя / М.Ю. Могилевич. – К, 1971. – 71с.
402523
  Гнатюк І.Ф. Життя : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1972. – 39 с.
402524
  Мопассан Гі Де Життя : Роман / Мопассан Гі Де; Перекл.з фр. – Київ : Кобза, 1993. – 176с. – ISBN 5-87274-047-6
402525
  Довгань О.Г. Життя : Вірші, поеми, легенди, балади, цикли поезій, мініатюри / О.Г. Довгань. – Чернівці : Букрек, 2002. – 320с. – ISBN 966-78-54-31-0
402526
  Сюндюков І. Життя "непоправного ідеаліста" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 вересня (№ 174/175). – С. 9


  Микола Вороний, його сучасники, друзі та вороги.
402527
  Бардигола Я.К. Життя i твоpчість Владислава Ванчуpи / Я.К. Бардигола; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1969. – 26с.
402528
  Ткаченко Н. Життя багате на будні // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2006. – № 1. – С.27-30.
402529
  Лисенко Л. Життя без дублів і суфлерів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 12. – С. 23-28.
402530
  Панченко В. Життя без ілюзій // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 42 (207). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Міжусобиці, страх і сервілізм інтелектуалів більшовики успішно використовували для посилення тоталітарного режиму та знищення своїх опонентів. Таких, як Сергій Єфремов
402531
  Суховершко Г. Життя без прикрас // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси, 2009. – № 2. – C. 128-134. – ISBN 978-966-96412-6-7
402532
  Медведєва Катерина Життя без сонця, або Побут підземних експедицій : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 148-151 : Фото
402533
  Неборак Віктор Життя буває запашним і не дуже... : розмова з прокуратором "Бу-Ба-Бу" Віктором Небораком // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 101-102. – ISSN 0130-5212
402534
  Кольяк Т.М. Життя в боротьбі / Т.М. Кольяк. – Дніпропетровськ, 1971. – 172с.
402535
  Гемков Г. Життя в боротьбі. / Г. Гемков. – Киев, 1985. – 287с.
402536
  Климко Г.Н. Життя в ім"я науки і виховання // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-107.
402537
   Життя в ім"я науки. Пам"яті Івана Кураса / М. Кугутяк, О. Красівський, О. Марущенко, В. Марчук // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 329-331.
402538
  Баженов Л.В. Життя в ім"я України // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 9-18. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074


  До 100-річчя від дня народження академіка Петра Тимофійовича Тронька.
402539
  Уілсон М. Життя в імлі / М. Уілсон. – Київ, 1954. – 535с.
402540
  Мірівіліс С. Життя в могилі / С. Мірівіліс. – К., 1991. – 301с.
402541
  Міривіліс С. Життя в могилі : книга війни / Стратис Міривіліс. – 33-є вид. – Афіни : Естия, 1997. – 403 с. – Видання новогрецькою мовою
402542
  Шишкалова Н.Г. Життя в музиці та для музики / Н.Г. Шишкалова, І.С. Задонцева // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2006. – № 1
402543
  Шитова Л. Життя в науці // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 21-22.
402544
  Войцехівська І. Життя в науці // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 159-161. : Фото. – ISSN 0869-3595


  Я.С. Калакура - вчений-історик, історіограф, джерелознавець
402545
  Пономарів О. Життя в незабуті роки // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 10-11
402546
  Гудзевата Марина Життя в польоті // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 8-12 : фото
402547
  Горпенюк Максим Життя в пустелі : Перу / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 64-65 : Фото
402548
  Сорока О.М. Життя в Русі : поезії / О.М. Сорока. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 159 с.
402549
   Життя в світлинах // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 106-146. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Життєвий шлях відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
402550
  Михайловський І. Життя в стихії поезії // Медобори : альманах / Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творчої спілки "Конгрес літераторів України"; Хмельниц. міськ. літ. спілка "Поділля". – Хмельницький, 2015. – № 9 (за 2014 р.). – С. 215-232. – ISBN 978-617-513-318-7
402551
  Данилейко В.І. Життя в умовах космічного польоту / В.І. Данилейко. – К, 1961. – 80с.
402552
  Довженко О.П. Життя в цвіту : П"єса на 4 дії / О.П. Довженко. – Київ : ДЛВ, 1956. – 96с.
402553
  Литвин В. Життя вимагає модернізації основного закону України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 16-18. – ISSN 1026-9932


  Виступ Президента України Володимира Литвина на першому засіданні Конституційної Асамблеї.
402554
  Персидський Д.Я. Життя водяних рослин / Д.Я. Персидський. – К, 1934. – 20с.
402555
  Геник С.М. Життя Володимира Сосюри у путах і обструкції. (Хвороби і смерть Володимира Сосюри) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 4 (32). – С. 164-185. – (Пульс). – ISSN 2304-7437
402556
  Хрущов Д.П. Життя вченого, що заслуговує поваги і захоплення (ДО 100-річчя від дня народження академіка Олега Степановича Вялова) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 114-115 : фото. – ISSN 0367-4290
402557
  Канівець В.І. Життя грунту / В.І. Канівець. – Київ : Урожай, 1990. – 154 с.
402558
   Життя для просвіти. До 175-річчя від дня народження Х.Д. Альчевської (1841-1920) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 57-70. – ISSN 0130-2043
402559
  Шуйська Г.Д. Життя екзаменує / Г.Д. Шуйська. – К, 1961. – 79с.
402560
  Попов Б.В. Життя етносу : соцiокультуpнi наpиси : навчальний посыбник / Б.В. Попов, В.О. Ігнатов, М.Т. Степико. – Київ : Либiдь, 1997. – 240 с. – ISBN 5-325-00122-1
402561
  Ткаченко В.Д. Життя єднає руки. / В.Д. Ткаченко. – К., 1960. – 208с.
402562
  Заболотна Т. Життя з ворогом: випробування киян у роки нацистської окупації (1941-1943 рр.) // Історія України. – Київ, 2012. – травень (№ 17/18)
402563
  Коробчук П. ЖиТтя з ПРисМаКОм ДжАЗУ = Презентація номера: літгурт "Табун" : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 31-38
402564
  Дайсон Естер Життя за доби інтернету RELEASE 2.1 / Дайсон Естер; З англ. переклав П.Таращук. – Київ : Альтернативи, 2002. – 344с. – ISBN 966-7217-69-8
402565
  Пейтон А. Життя за життя. / А. Пейтон. – К, 1963. – 48с.
402566
  Славинський П. Життя за життя. / П. Славинський. – Львів, 1972. – 456с.
402567
  Хейло Е.С. Життя за межами Землі / Е.С. Хейло. – Київ, 1964. – 64 с.
402568
  Підсуха О.М. Життя за нас / О.М. Підсуха. – Київ, 1950. – 91 с.
402569
  Головій О. Життя завдовжки... у півтисячі світлин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 1,3


  Презентація книжки Тамари Скрипки (США) "Родові гнізда Драгоманових-Косачів: їх устрій та культура". У книзі уведено в обіг нові джерела, використано друковані та рукописні мемуари, епістолярій власників садиб, членів їхньої родини та оточення. Подано ...
402570
  Мельничук Б. Життя задля України : 150 років тому народився академік Степан Смаль_Стоцький // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 115-124. – ISSN 0868-4790
402571
  Кравець Д.В. Життя задля України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 34-39. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті йдеться про "малі" імена літературного процесу 1960-х років, без вивчення творчості яких проявляється неповнота канону шістдесятництва, характеризується творчість Андрія Почаєвця
402572
   Життя заново // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Травень (№ 10). – С. 5-10


  Життєві стратегії мешканців визволених міст України (1943-1945 рр.)
402573
   Життя заради добра та справедливості // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 45-48.
402574
  Клепач Т. Життя заради світла і добра. Сторінками життєпису родини Алчевських // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 6 (687). – С. 53-56. – ISSN 0130-5263


  У статті розкрито вплив сімейного виховання, взаємин, освіти на формування моральності людини. У цьому сенсі взірцем для Слободянщини сталародина Алчевських, відома як в Україні, так і в Європі.
402575
   Життя зі смаком // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 58-61 : фото
402576
  Порфир"єв В.В. Життя зір / В.В. Порфир"єв. – Київ, 1970. – 104 с.
402577
  Пушкар М.С. Життя и глибокий холод / М.С. Пушкар. – Київ, 1977. – 46с.
402578
   Життя і боротьба генерала "Тараса Чупринки" (1907-1950) : документи і матеріали / [ред. рада: П.Сохань, П. Потічний, С. Богунов [ та ін. ] ; упорядн.: С. Богунов, В. Даниленко, А. Кентій [ та ін. ] // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" [ та ін. ]. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2007. – Том 10 : Життя і боротьба генерала "Тараса Чупринки" (1907-1950) : документи і матеріали. – 815, [19] c. – ISBN 978 966-2105-03-2
402579
  Мельник В.М. Життя і Вчення Ісуса Христа / Професор В.М.Мельник. – 2-ге вид. – Харків : Фоліо, 2004. – 638с. – ISBN 966-03-2400-6
402580
  Попова О. Життя і діяльність академіка В.М. Трегобчука (історіографія питання) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 174-179. – ISSN 2309-9356


  В статті подано комплексний аналіз наукових праць, які прямо чи опосередковано стосуються життя та діяльності академіка Національної академії аграрних наук України В. М.Трегобчука. Окремі аспекти його життєвого й творчого шляху вже були досліджені у ...
402581
  Шатилюк І. Життя і діяльність В.І.Леніна / І. Шатилюк. – К. – с.
402582
  Пішванова Т. Життя і діяльність Василя Стуса: історичний аспект ( За матеріалами українського періодичного друку західної діаспори 70-80-х рр. XX ст.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 100-115. – ISSN 1728-9572
402583
  Майстренко А. Життя і діяльність Миколи Антоновича Плевака за архівними документами та спогадами // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 141-154. – ISSN 2306-4250
402584
  Калінцева О.Ю. Життя і діяльність Миколи Християновича Бунге в Україні / О.Ю. Калінцева, Ю.О. Калінцев. – К., 1998. – 36с.
402585
  Щербаківський В. Життя і діяльність Олександра Антоновича Кошиця = фрагменти // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 224-240. – ISSN 0131-2685
402586
  Косарик Д.М. Життя і діяльність Т.Шевченка / Д.М. Косарик. – К., 1955. – 392с.
402587
  Бичек С. Життя і діяльність українського громадського діяча Зенона Кузелі // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 63-67. – ISSN 2306-4323


  До 130-ї річниці від дня народження. Документи фонду "Комісія допомоги українському студентству (КоДУС)" репрезентують діяльність очолюваної З. Кузелею благодійної установи, що надавала матеріальну допомогу українській молоді, яка навчалася в ...
402588
  Вухналь Ю. Життя і діяльність Федька Гуски : гуморески / Ю. Вухналь. – Київ, 1960. – 64 с.
402589
  Гроссман В.С. Життя і доля / В.С. Гроссман. – К., 1991. – 830с.
402590
  Дяченко М.В. Життя і культура // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.10-19. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
402591
  Маслова О.М. Життя і літературна спадщина. / О.М. Маслова. – К., 1929. – 161с.
402592
  Баженова Ю. Життя і наукова діяльність А.О. Введенського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 66-68. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено віхи життя та основні етапи наукової діяльності талановитого вченого-педагога А.О. Введенського, який багато років працював у Київському національному університеті. Особливу увагу приділено процесу становлення його як історика, науковця та ...
402593
  Тарабрін О.Є. Життя і наукова діяльність професора Б. А. Паншина в історичному і соціальному вимірі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 132-136. – ISSN 2076-1554


  Показано трагічну долю відомого рослинника, селекціонера, професора Б.А. Паншина. Наведено аналіз науково–організаційної діяльності вченого як одного із засновників вітчизняної селекції та насінництва цукрових буряків, автора першої монографії та ...
402594
  Верников М. Життя і наукова діяльність Степана Балея // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.74-89
402595
  Чернецький С. Життя і наукова спадщина Єремеєва Івана Максимовича (1887-1957) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 101-103


  Єремеєв Іван Максимович - вчений новатор у галузі селекції та рослинництва.
402596
  Тиводар М.П. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка / М.П. Тиводар; Ред. Іван Ребрик; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Гражда, 2005. – 284с. : іл. – ISBN 966-7112-96-9
402597
  Ніжинський М.П. Життя і педагогічна діяльність А.С.Макаренка / М.П. Ніжинський. – К., 1958. – 296с.
402598
  Ніжинський М.П. Життя і педагогічна діяльність А.С.Макаренка / М.П. Ніжинський. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1967. – 304с.
402599
  Цеков Юрій Життя і перо Григорія Зленка. До ювілею майстра // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 14-15 : Фото
402600
  Масенко Т.Г. Життя і пісня : нариси і статті / Т.Г. Масенко. – Київ, 1960. – 180 с.
402601
  Веерт Г. Життя і подвиги славетного лицаря Шнапганського / Г. Веерт. – Київ : Художня література, 1958. – 215с.
402602
  Веерт Т. Життя і подвиги славетного лицаря Шнаптанського. 1848-49 / Т. Веерт. – Київ, 1958. – 210с.
402603
  Дудакова Р.Н. Життя і подорожі Фрітьофа Нансена / Р.Н. Дудакова. – Харків, Київ : Держвидав України, 1930. – 87 с.
402604
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 1. – 2004
402605
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 3. – 2004
402606
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 4. – 2004
402607
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 7. – 2004
402608
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 8. – 2004
402609
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 6/7. – 2005
402610
  Желєзников В.К. Життя і пригоди дивака / В.К. Желєзников. – Київ, 1987. – 384с.
402611
  Коваль А.П. Життя і пригоди знайомих незнайомців : Розповіді про мову / А.П. Коваль. – Київ, 1990. – 212с.
402612
  Коваль А.П. Життя і пригоди імен [давніх і нових, славетних і скромних, відомих і забутих] / Коваль А.П. – Київ : Вища школа, Вид-во при КДУ, 1988. – 237 с. – Бібліогр.: с. 236-238 та в підрядк. прим.
402613
  Груздьов І.О. Життя і пригоди Максима Горького за його оповіданнями / І.О. Груздьов. – Харків, 1929. – 183с.
402614
  Груздьов І.О. Життя і пригоди Максима Горького. За його оповіданнями / І.О. Груздьов. – Харків-Одеса, 1936. – 156с.
402615
  Бондаренко В.Д. Життя і природо-дослідницькі подорожі професора Бальтазара Гакета // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 309-313. – ISSN 1991-606X
402616
  Вишневська М. Життя і рампа Ольги Кобилянської // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
402617
   Життя і революція. – Київ
Кн. 4, квітень. – 1929
402618
   Життя і революція. – Київ
Кн. 5, травень. – 1929
402619
   Життя і революція. – Київ
Кн. 7-8, липень - серпень. – 1929
402620
  Кошкін М.Л. Життя і ріст тканин поза організмом / М.Л. Кошкін. – Харків, 1930. – 30с.
402621
  Брижицька С. Життя і слово українця для українців. Тарас Шевченко і становлення національної ідентичності українців. За матеріалами книг вражень на його могилі 1896-1926 рр. : Монографія / Світлана Брижицька; КНУТШ; Центр українознавства. – Київ, 2006. – 294с. – ISBN 966-432-000-5
402622
  Ряшко М.І. Життя і слово Юрія Шипа : літературний портрет / Михайло Ряшко. – Ужгород : ВАТ "Патент", 2011. – 256 с. : іл. – ISBN 978-617-589-008-0
402623
  Бурляй Ю.С. Життя і слово. / Ю.С. Бурляй. – К., 1982. – 309с.
402624
  Щадей І. Життя і смерть : Книга для роздумів / І. Щадей. – Мукачево : Карпатська вежа, 2000. – 122с. – ISBN 966-956-70-14
402625
  Каспрук В. Життя і смерть Беназір Бхутто // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 58-61. – ISSN 1812--514Х
402626
  Юрченко В. Життя і смерть Леоніда Бикова // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2006. – № 5. – С.31-35. – ISSN 1562-3238
402627
   Життя і смерть полковника Коновальця : документи, матеріали, спогади, щоденники,листи, фотографії. – Львів : Червона Калина, 1993. – 327 с.
402628
   Життя і смерть Редактора: Книга пам"яті Бориса Дерев"янка = Жизнь и смерть Редактора: Книга памяти Бориса Деревянко / Нац. спілка журналістів України ; [упоряд. Л.Г. Бурчо]. – Київ : Прес-кур"єр, 2015. – 349, [3] с., [8] арк. фотоіл. – Текст укр. та рос. - Сер. засн. 2011 р. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 5). – ISBN 978-966-2512-49-6
402629
  В"ятрович В.М. Життя і смерть священика Омеляна Ковча = Life and death of priest Omelyan Kovch / [В.М. В"ятрович , В.М. Бірчак] ; Ком. із вшанування пам"яті Блаженного Священномученика Омеляна Ковча. – Львів : Часопис, 2014. – 39, [1] с. : фот., портр. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-2720-13-6
402630
  Кравець Л. Життя і смерть у метафорах української поезії XX століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 11(704). – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
402631
   Життя і страждання Святої великомучениці Варвари. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 32 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4658-0
402632
  Чаговець В. Життя і сцена / В. Чаговець. – К., 1956. – 212с.
402633
  Юра Г.П. Життя і сцена / Г.П. Юра. – К, 1965. – 218с.
402634
  Варварцев М. Життя і сцена Миколи Іванова: історія українця в італійському Рісорджименто = La vita e la scena di Nicola Ivanov: storia di un Ucraino nel Risorgimento Italiano : [пер. з італ. та англ.] / Микола Варварцев ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2011. – 187, [1] с. : іл., портр. – До 150-річчя Об"єднання Італії (1861-2011). - Імен. покажч.: с. 182-187. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6155-6
402635
  Гайдабура В. Життя і сцена Ніни Тарновецької (15 рорків в Українському Народному Театрі) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 162-167. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
402636
  Пістоленко І.О. Життя і творча діяльність під чужим іменем: про деякі результати досліджень біографії Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргея) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 102-112
402637
  Богатікова О.В. Життя і творчій спадок Григорія Павлуцького: культурологічний аспект // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 82-88. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядається життєвий та творчий шлях українського мистецтвознавця Г. Павлуцького. Висвітлено основні напрямки наукової та викладацької діяльності вченого, його сприяння розвитку національної освіти в Україні. Встановлено пріоритетні ...
402638
  Туранська М.П. Життя і творчість А.Конан Дойла : інтерв"ю з письменником // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 25-26
402639
  Федоренко В. Життя і творчість автора державного гімну : Методичні матеріали // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 8-15. – ISSN 0130-5263
402640
   Життя і творчість академіка Володимира Грабовецького в книгах його біографів / [ упоряд. і авт. передмови: Ю.В. Срайчук ; літературний ред. : А.З. Королько ]. – Івано-Франківськ : [ Б. в. ], 2008. – 56 с. – Присвячується 80-ти річчю з дня народження патріарха Прикарпатської історичної школи
402641
  Крижанівський С.А. Життя і творчість Василя Стефаника / С.А. Крижанівський. – К., 1950. – 31с.
402642
  Стус Д.В. Життя і творчість Василя Стуса / Д.В. Стус. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 87с. – (Бібліотека українця ; 1 серія). – ISBN 5-7707-3128-1
402643
  Бардигола Я.К. Життя і творчість Владислава Ванчури / Я.К. Бардигола. – К., 1969. – 26с.
402644
   Життя і творчість Володимира Грабовецького в оцінці сучасників : Збірник відгуків. – 3-є вид., доп. – Івано-Франківськ
Ч. 3. – 2007. – 88с.
402645
  Мамалига А.І. Життя і творчість Дмитра Прилюка крізь мовні концепти буття, творчість, праці... // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 339-343
402646
  Падалка Н.І. Життя і творчість І. Карпенко-Карого / Н.І. Падалка ; Тов-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1957. – 40 с. – (Серія VI ; № 5)
402647
  Пільгук І.І. Життя і творчість І.П. Котляревського / І.І. Пільгук. – Київ, 1954. – 40с.
402648
  Комаров В.Л. Життя і творчість К.А.Тімірязева // Вибрані твори в чотирьох томах / К.А. Тімірязев. – К.-Х. : Держсільгоспвидав, 1949. – Т. 1 : Солнце, життя і хлорофіл. – С. 3-68
402649
  Дем"яненко Г. Життя і творчість Катерини Білокур // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 4 (114). – С. 72-74
402650
  Шапіро О. Життя і творчість класика // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 березня (№ 43/44). – С. 24


  Засновник Львівської художньої школи - Олекса Новаківський.
402651
  Мовчан М.М. Життя і творчість М. В.Гоголя у дискурсі філософіі самотності // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.56-68. – ISSN 2075-1443
402652
  Пільгук І.І. Життя і творчість М.Л.Кропивницького / І.І. Пільгук. – Київ, 1960. – 40 с.
402653
  Борщевський В.М. Життя і творчість М.М. Коцюбинського / В.М. Борщевський. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1954. – 24с.
402654
  Семенюк Г. Життя і творчість Миколи Куліша // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 643-660. – ISBN 978-966-2763-27-0
402655
  Балагура О. Життя і творчість Михайла Брайчевсько - духовне джерело сучасної української культури // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 295-298
402656
  Верба І.В. Життя і творчість Н.Д. Полонської-Василенко (1884-1973) / І.В. Верба; НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : [Б. в.], 2000. – 339, [16] с. : іл. – ISBN 966-02-0577-5
402657
  Верба І.В. Життя і творчість Наталії Полонської-Василенко (1884-1973) / І.В. Верба ; Центр пам"яткознавства. НАН України та Українського товариства охорони пам"яток історії і культури. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 324 с. : іл. – ISBN 978-966-340-304-5
402658
  Пилипчук Р. Життя і творчість П. Саксаганського в дослідженнях українських театрознавців // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 232-246. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
402659
  Рибарук Оксана Життя і творчість Параски Плитки-Горицвіт // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджується життєвий і творчий шлях талановитої народної письменниці і художниці Гуцульщини Параски Плитки-Горицвіт, доля якої є яскравим прикладом праведного життя і жертовного служіння Україні.
402660
  Хропко П. Життя і творчість Пилипа Морачевського / П. Хропко, Ф. Кейда // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.13-18. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
402661
  Симоненко І.П. Життя і творчість Роберта Бернса (до двохсотріччя з дня народження) / І.П. Симоненко. – К., 1959. – 22с.
402662
   Життя і творчість Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – 48 с.
402663
   Життя і творчість Т.Г. Шевченка : матеріали для виставки в школі й дитячій бібліотеці. – Вид. друге. – Київ : Радянська школа, 1964. – 48 с.
402664
  Данилюк-Кульчицька Життя і творчість Т.Г. Шевченка у дослідженнях українознавців Східної Словаччини // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 98-99
402665
  Грушевський О. Життя і творчість Т.Г. Шевченка. 1814-1838 / Олександр Грушевський. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "П. Баpський"], 1918. – 38 с. – В кн. також уpив. з твоpів Т.Г. Шевченка. – (Шкільна б-ка ім. Г.З. Гpушевської ; № 2)
402666
  Трипільський А. Життя і творчість Тараса Шевченка / А. Трипільський. – Київ, 1954. – 56с.
402667
  Радченко Є.Є. Життя і творчість у фотографіях, ілюстраціях, документах / Є.Є. Радченко, О.І. Володарець. – К., 1984. – 160с.
402668
  Раєвський С.Є. Життя і творчість художника Тараса Шевченка / С.Є. Раєвський. – Х., 1939. – 120с.
402669
  Сидоренко Н. Життя і творчість Ю.Ф. Ярмиша // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 5-8
402670
  Тетерина Дарина Життя і творчість Юрія Бойка-Блохина : до 70-річчя діяльності / Тетерина Дарина. – Мюнхен-Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: с. 264-271. – ISBN 966-7018-25-3
402671
   Життя і чин Анатолія Погрібного : наукові розвідки, статті, спогади / [упоряд. Л. Голота]. – Київ : Просвіта, 2011. – 488 с., XXIV с. фотоіл. – ISBN 978-966-2133-66-0
402672
  Стороженко О. Життя і щастя на війні = Розповідь у листах про воєнні будні молодого подружжя - політпрацівника Миколи Юрка і вчительки Ганни Новохатньої та їхнього малолітнього сина Аліка : документальна розповідь / О. Стороженко, П. Стороженко // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 88-103. – ISSN 0131-2561
402673
  Гуреів О.І. Життя іде / О.І. Гуреів. – Київ, 1954. – 402с.
402674
  Хайкіна Д.Г. Життя іде / Д.Г. Хайкіна. – Київ, 1962. – 126 с.
402675
  Погрібний А. Життя із семи літер = (З книги "Літературні явища та з"яви") 1995 рік // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 47-48


  До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного
402676
  Галанакі Р. Життя Ізмаїла Ферік паші : spina nel coure : роман / Рея Галанакі. – 6-е вид. – Афіни : Агра, 1994. – 197 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-079-1
402677
  Тис Ю. Життя іншої людини : повість / Юрій Тис ; [обкл. роботи Б. Крюкова]. – Мюнхен : Українське видавництво, 1958. – 187 с.
402678
  Войнович В.М. Життя й дивовижні пригоди солдата Івана Чонкіна / В.М. Войнович. – Київ, 1992. – 500с.
402679
  Руда О. Життя й діяльність, наповнені змістом (до 70-річчя від дня народження Володимира Михайловича Труба) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 138-145. – ISSN 1682-3540
402680
  Суярко М.О. Життя й здоров"я людини як об"єкти права екологічної безпеки // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 5 (57), вересень - жовтень. – С. 31.
402681
  Біднов В. Життя й наукова діяльність професора В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 137-140. – ISBN 966-7272-00-1
402682
  Дефо Д. Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо : пер. з анг. / Данієль Дефо. – Київ, 1965. – 494 с.
402683
  Дефо Д. Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо / Д. Дефо. – Одеса : Маяк, 1976. – 256с. – (Шкільна бібліотека)
402684
  Дефо Д. Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо / Д. Дефо. – К, 1978. – 392с.
402685
  Оверковський Б. Життя й робота. Знак рівності? Ринок праці України. Проблеми та перспективи розв"язання // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 40-42
402686
  Дефо Д. Життя й чудні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, написані ним самим / Д. Дефо. – К, 1938. – 743с.
402687
  Дефо Д. Життя й чудні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, написані ним самим / Даніель Дефо; Переклад з англ. за ред. В.Державіна; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 496с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2442-1
402688
  Фошан Я. Життя його належить історії : (до 215-річчя від дня народження смерті Георгія Кониського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 174-177. – ISBN 966-8126-27-0
402689
  Горький М. Життя Килима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 483с.
402690
  Горький М. Життя Килима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 291с.
402691
  Горький М. Життя Килима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 420с.
402692
  Горький М. Життя Клима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 411 с.
402693
  Більневич Анатоллій Олексійович. Життя кличе : З досвіду роботи групи членів Т-ва Кам"янець-Поділ. сільгосп.ін-ту / Анатоллій Олексійович. Більневич, Альперін Юхим Йосипович. – Київ, 1964. – 31с.
402694
   Життя кличе. – К, 1979. – 200с.
402695
  Іваненко О.Д. Життя коло смерті / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 47 с.
402696
  Фабр Ж.А. Життя комах / Ж.А. Фабр. – Х - Одеса, 1935. – 379с.
402697
  Матіос Марія Життя коротке : Книга прози / Матіос Марія; Відповід.ред. П.Мацкевич. – Львів : Кальварія, 2001. – 236с. – ISBN 966-7092-80-1
402698
  Керженцев П. Життя Леніна / П. Керженцев. – Одеса, 1937. – 323с.
402699
  Кохно М.А. і Каплуненко М.Ф. Життя лісу / М.А. і Каплуненко М.Ф. Кохно. – К., 1974. – 144с.
402700
  Саранді Наталя Життя людини - це сукупність промов, від яких залежить її доля... : з досвіду викладання практичної риторики в загальноосвітньому навчальному закладі нового типу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-21


  Нині час відродження національної культурної спадщини, в тому числі й риторичної, чарівного народного золотослова, в якому відбито дивоцвіт українського менталітету й світовідчуття, який подарував світові титанів думки, слова, духу - Тараса Шевченка, ...
402701
  Хухашвілі Г.М. Життя людини / Г.М. Хухашвілі. – К, 1968. – 118с.
402702
  Котюк І.І. Життя людини в системі соціальних цінностей / І.І. Котюк, А.В. Мусієнко // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 130-131
402703
  Костик Ю. Життя Львова і Галичини періоду російської окупації 1914 - 1915 рр.: за матеріалами урядових часописів // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 170-177. – ISBN 978-966-1594-12-7
402704
  Коряк В.Д. Життя М.Коцюбинського / В.Д. Коряк. – Х., 1929. – 40с.
402705
  Житецький П.Г. Життя М.О.Максимовича / П.Г. Житецький. – С.14-24. – Окр.відбиток
402706
  Богомолець-Лаозурська Життя Марії Заньковецької (1860-1934) / Богомолець-Лаозурська. – К., 1961. – 67с.
402707
  Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: останне десятиліття (1924-1934) / Р.Я. Пиріг. – Київ : Інститут української археографії АН України, 1993. – 200 с. – ISBN 5-7702-0531-8
402708
  Марусин М. Життя моє - Христос : (рефлексії у 60-ліття священичого служіння) / архиєпископ Мирослав Марусин. – Рим : Артос, 2008. – 196, [ 2 ] с., [ 1 ] арк. портр. : іл. – ISBN 978-966-2154-01-6
402709
  Прихода Я. Життя на висоті часу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  За вагомі й наукові здобутки з нагоди ювілею Катерина Степанівна Серажим нагороджена відзнакою - Відмінник освіти України, кавалер ордена княгині Ольги III ступеня. (Інститут журналістики КНУТШ).
402710
  Борзенко С.А. Життя на війні / С.А. Борзенко. – Х, 1946. – 28 с.
402711
  Литвинова-Бартош Життя на віру у сибірських селян / Литвинова-Бартош. – 61-172с.
402712
  Горпенюк Максим Життя на вулкані // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 62-71 : фото
402713
  Шляхова Валерія Життя на екваторі : У світі живого / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 26-32 : Іл.
402714
  Маїк Г. Життя на Кипрі // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 4. – С.19-24
402715
  Климов В. Життя на краю світу // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-58
402716
  Павлов О. Життя на сільських територіях: реалії та суспільні очікування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 4-6 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
402717
  Каменська Т.Г. Життя наповнене оптимізмом і творчістю (До 60-річчя від Дня народження Валентини Подшивалкіної) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 6-7. – ISSN 1810-2131
402718
   Життя народу - життя літератури. – Х, 1963. – 198с.
402719
  Вишневська М. Життя не обділило мене зустрічами з цікавими людьми / Вишневська М. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 15


  Нинішній рік для кавалера Орденів II та III ступенів Княгині Ольги й Варвари Великомучениці, народної артистки України Раїси Недашківської - ювілейний: 17 лютого їй виповниться 70 !
402720
  Гуріненко П.В. Життя одне : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1974. – 207 с. – (Романи й повісті ; 1974р. Вип.№2)
402721
  Гуріненко П.В. Життя одне : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 320 с.
402722
  Гуріненко П.В. Життя одне : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1977. – 332 с.
402723
  Присташ Я. Життя одного лемка (Розмова з Павлом Стефанівським, лемківським діячем, поетом, етнографом, якому цього року виповнилося 80 років) : (продовження в наступному числі "НС") // Наше слово. – Варшава : Nasze slowo, 2012. – Рік 57, N 30
402724
  Найчук Є.В. Життя ожини: деСакральність / Євгенія Найчук. – Полтава : Полтавський літератор, 2006. – 61, [1] с. : іл. – ISBN 966-8304-59-460 с.
402725
  Бех І.Д. Життя особистості як шлях до духовної далини // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 3 (68). – С.15-32
402726
  Гінзбург В.З. Життя перемагає / В.З. Гінзбург. – К., 1973. – 211с.
402727
  Могилевський Б.Л. Життя Пирогова / Б.Л. Могилевський. – К, 1953. – 279с.
402728
  Слабошпицький М. Життя під чужим іменем, або виховання почуттів : Сергій Домазар і його роман "Замок над Водаєм" // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 169-174. – ISSN 0208-0710
402729
  Тинченко Я. Життя після Крут // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 4 (117). – С. 52-54. – ISSN 1996-1561


  Як склалася доля учасників бою під Крутами
402730
  Яковенко Ю. Життя плавиться : роман / Ю. Яковенко. – Харків : Український робітник, 1934. – 269 с.
402731
  Романова Л.С. Життя плазунів / Л.С. Романова. – К., 1974. – 216с.
402732
  Гарі Р. (Еміль Ажар) Життя попереду = La vie devant soi / Ромен Гарі (Еміль Ажар) ; [пер. з франц. М. Марченко]. – Київ : К.І.С., 2009. – 168 с. – (Європейська проза). – ISBN 978-966-2141-15-3
402733
  Шаф О. Життя потойбік... : До проблеми культурного часопростору Емми Андієвської // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 351-356. – ISSN 0868-4790
402734
  Шаф О. Життя потойбік... // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 351-357


  До проблеми культурного часопростору Емми Андієвської
402735
  Собко В.М. Життя починається знову / В.М. Собко. – Київ, 1950. – 94с.
402736
  Горобець В. Життя праведне й грішне Анни-Алоїзи Острозької-Ходкевич // Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник] / [упоряд. В. Горобець та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – С. 56-63. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
402737
  Корольов Б. Життя присвячене освіті: До 75-річчя дня народження професора Я.С. Калакури // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)
402738
  Басенко К.Я. Життя прожити : роман / К.Я. Басенко. – Київ, 1963. – 417 с.
402739
  Басенко К.Я. Життя прожити : роман / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 259 с.
402740
  Басенко К.Я. Життя прожити : роман / К.Я. Басенко. – Київ, 1977. – 357 с.
402741
  Ісаєв Є.О. Життя прожити... / Є.О. Ісаєв. – Київ : Дніпро, 1983. – 190с.
402742
  Брусилова А. Життя ріку перепливаючи : (До 70-річчя з дня народження Анатолія Яценко) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 12. – С. 43.
402743
  Болдаков Е.В. Життя річок. / Е.В. Болдаков. – Пер. з рос. – Київ : Держтехвидав, 1951. – 64с. – (Науково-популярна бібліотека)
402744
  Тімірязев К.А. Життя рослин / К.А. Тімірязев. – К. : ДВУ, 1925. – 227 с.
402745
  Сабалдир П.О. Життя рослин / П.О. Сабалдир. – Х, 1931. – 36с.
402746
  Тімірязев К.А. Життя рослин / К.А. Тімірязев; Десять загальнодоступних читань. – Харків-Одеса : Дитвидав, 1934. – 272 с.
402747
  Тімірязев К.А. Життя рослин / К.А. Тімірязев; Десять загальнодоступних читань. – К.-Х. : Держсільгоспвидав, 1946. – 239 с.
402748
  Тімірязев К.А. Життя рослин / К.А. Тімірязев; Десять загальнодоступних лекцій. – К. : Держсільгоспвидав, 1953. – 216 с.
402749
  Тімірязев К.А. Життя рослин. / К.А. Тімірязев. – К., 1925. – 227с.
402750
  Тімірязев К.А. Життя рослин. / К.А. Тімірязев. – Х.-Одеса, 1934. – 272с.
402751
   Життя Святого Миколи Чудотворця. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 96 с. – (Бібліотека українця ; 2 серія). – ISBN 5-7707-4655-6
402752
  Бартиш-Коломак Ольга Життя серед трав // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 122-124 : фото
402753
  Русанівський В.М. Життя слова / В.М. Русанівський, С.Я. Єрмоленко. – К., 1978. – 191с.
402754
  Рябченко О. Життя студентів Радянської України у сатирико-гумористичній літературі 1920-х років // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (383). – С. 46-64. – ISSN 0869-3595


  Згадуються студенти Київського інституту народної освіти (КІНО)
402755
  Дефо Д. Життя та дивні пригоди морехода Робінзона Крузо / Д. Дефо. – К, 1950. – 199с.
402756
  Дефо Д. Життя та дивні пригоди морехода Робінзона Крузо / Д. Дефо. – Ужгород, 1955. – 240с.
402757
  Стахієва Н.В. Життя та діяльність В.М. Перетца: культурологічний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – Вип. 30. – С. 138-145. – ISSN 2225-7586


  У статті висвітлено життя й творчість видатного вченого, академіка та колекціонера стародавніх пам"яток літератури - Володимира Миколайовича Перетца.
402758
  Ругаль В.П. Життя та діяльність В.С. Петрова (1922 - 2003 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ругаль Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Бібліогр.: л. 187-217
402759
  Ругаль В.П. Життя та діяльність В.С. Петрова (1922 - 2003 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ругаль Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 15 назв
402760
  Комарова О. Життя та діяльність відомого українського кооператора Віктора Доманицького у еміграції (1922 - 1962 рр.) / О. Комарова, О.М. Федьков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 67-73
402761
  Дерев"яний І. Життя та діяльність Григорія Голяша (1910 - 1950) // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 183-192
402762
  Булгакова А. Життя та діяльність жінок-освітян України часів голодомору 1932 - 1933 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-8. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано становище жінок-освітян України часів голодомору 1932 - 1933 рр. The article analyzes the condition of women-teachers of Ukraine in times of famine 1932 - 1933.
402763
  Мороз В.С. Життя та діяльність І.І. Срезневського на Катеринославщині // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 11. – С. 62-69. – ISBN 978-966-551-328-5
402764
  Оліцький В. Життя та діяльність імператора Миколи II в радянській історіографії 1917 - 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 23-24
402765
  Філарет Життя та діяльність Київського митрополита Петра Могили // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 1998. – на 1998. – С. 64-74
402766
  Геращенко М. Життя та діяльність Михайла Максимовича в бібліографічному доробку Степана Пономарьова / М. Геращенко, Н. Стронська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 45-47. – ISSN 2076-9326


  У статті про відомого бібліографа С. Пономарьова (1828-1913) , який працював на ниві як української, так і російської бібліографії, висвітлюється його внесок у бібліографування життєвого і творчого шляху М. Максимовича - першого ректора Університету ...
402767
  Масловська Ю. Життя та діяльність Олексія Олексійовича Коротнєва - приклад самовідданої праці, вірного служіння справі науки й освіти // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 126-129. – ISBN 978-966-95419-8-7
402768
  Булгаков Ю. Життя та діяльність Павла Скоропадського в українській історіографії 1991-2011 рр. : бібліографія / Булгаков Ю., Павленко С. ; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевчека]. – Київ : Логос, 2012. – 59, [1] с. – ISBN 978-966-171-618-5
402769
  Булгаков Ю.В. Життя та діяльність Павла Скоропадського: українська історіографія 1991-2011 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Булгаков Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
402770
  Булгаков Ю.В. Життя та діяльність Павла Скоропадського: українська історіографія 1991-2011 рр. : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.06 / Булгаков Юрій Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 231 л. – Додатки: л. 179-180. – Бібліогр.: л. 181-231
402771
  Дахненко М.В. Життя та діяльність С.А. Ковпака (1887-1967 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Дахненко Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 192 л. – Бібліогр.: л. 165-192
402772
  Дахненко М.В. Життя та діяльність С.А. Ковпака (1887 - 1967 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Дахненко Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
402773
   Життя та діяльність святителя Павла (Конюшевича), митрополита Тобольського і Сибірського // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 2000. – на 2000. – С. 99-102
402774
  Іщук О. Життя та доля Михайла Дяченка - "Марка Боєслава" = The life and fate of Mykhailo Diachenko-"Marko Boieslav" / Олександр Іщук // Літопис Української Повстанської Армії / [ відпов. ред. Петро Й. Потічний ]. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2010. – С. 1-138 : фотоіл. – (Події і люди ; книга 9). – ISBN 978-966-2105-20-9(Ukr.) ; 978-1-897431-21-4(Can.)
402775
  Іщук О.С. Життя та доля Уляни Крюченко / Олександр Іщук. – Київ, 2008. – 50 с.
402776
  Власенко П.В. Життя та еволюція рослин : Підручник ботаніки для робітфаків мед. ін-тів / П.В. Власенко. – Харків-Київ : Медвидав, 1932. – 186с.
402777
  Максимова Н.Ю. Життя та здоpов"я : Hавч.посіб. для учнів 8(9) кл. / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна, В.М. Піскун; МФ"Вiдpодження". – Київ : Знання, 1998. – 160с. – ISBN 5770794925
402778
  Згуровський М.З. Життя та літаки Дмитра Григоровича // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 292-306. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
402779
  Білоусова П В. Життя та наукова діяльність Б.Я.Букрєєва. / П В. Білоусова, І.Г. Ільїн, 1951. – 13с.
402780
  Шипко Л.В. Життя та наукова діяльність Михайла Бережкова (1850-1932): історіографія проблеми // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 78-84. – ISBN 978-966-96992-6-8


  Історіографічний аналіз наукової літератури з проблеми вивчення життя та наукової діяльності професора російської історії Ніжинського історико-фізіологічного інституту князя Безбородька.
402781
  Кобан О.Г. Життя та основні ідеї наукової діяльності Євгена Ерліха // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 75-79
402782
  Кругляк М.Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Кругляк М.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 301с. + Додаток : л.201-247. – Бібліогр. : л.248-301
402783
  Кругляк М.Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кругляк М.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 6 назв
402784
  Плевако М. Життя та праця Бориса Грінченка. – Видавництво імені Бориса Грінченка. – Харків : Жрук. С.А. Шмерковича, 1911. – 82с.
402785
  Яковлев О.С. Життя та пригоди Роальда Амундсена / О.С. Яковлев; Переклад Ходько А. – Харків; Одеса, 1937. – 208с.
402786
  Миненко П. Життя та слава Володимира Івановича Вернадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-17. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена 150-річчю від дня народження видатного вченого геолога, природознавця та мислителя кінця IX –початку ХХ сторіччя, що плідно працював в області кристалографії, геології, ґрунтознавства, хімії, біології, радіології, вчення про корисні ...
402787
  Іваниця Г. Життя та слово / Г. Іваниця. – К.
1. – 1926. – 175с.
402788
  Теотокіс К. Життя та смерть Каравеласа / Константинос Теотокіс. – Афіни : Естия, 1996. – 192 с. – Видання новогрецькою мовою. – (Новогрецька література ; № 206). – ISBN 960-05-0211-0
402789
  Жердинівська М. Життя та смерть Федеріко Гарсиа Лорки: До 70-річчя з дня смерті поета // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.178-181. – ISSN 0320-8370
402790
  Скирда Л. Життя та сповідь... Миколі Рапаю - 85! // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 19, 20
402791
  Дзюба М. Життя та творчість Віри Тарасенко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 872-876. – ISSN 1028-5091
402792
  Волкотруб Г. Життя та творчість П.В. Клименка у працях українських та зарубіжних дослідників // Студії з архівної справи та документознавства / Укр. н.-.д ін-т архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 194-205. – ISBN 966-625-052-7
402793
  Чепіга Я. Життя та числа / Я. Чепіга. – Харків : Державне видавництво України, 1928. – 125 с.
402794
   Життя Тараса Шевченка : Hа спомин пpо столітні pоковини з дня наpодження Великого Кобзаpя Укpаїни, 25.II.1814 - 25.II.1914. – [У Київі (Київ)] : [Час ; Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1914. – 16 с. : 3 поpтp., 6 іл. – Hа тит. аpк. фот. Т.Г. Шевченка та пpиміт.: (Дpугий десяток тисяч). – (Видавництво "Час" : Ювілейна сеpія (6) ; № 51)
402795
  Доманицький В. Життя Тараса Шевченка. – Київ : Видавн. Т-во "Кpиниця". Дpук. Т-ва "Кpиниця", 1917. – 32с. : мал.


  В кн. уpив. з твоpів Т.Г. Шевченка та його поpтp
402796
  Терпило П., Терпило П Життя Тараса Шевченка : До 58 роковин смерти. – Київ : Губерніяльна Друкарня, 1919. – 30с.
402797
  Коряк В.Д. Життя Тараса Шевченка / В.Д. Коряк, 1929. – 24с.
402798
  Коряк В.Д. Життя Тараса Шевченка / В.Д. Коряк. – 2-е вид., 1930. – 54с.
402799
  Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – К., 1994. – 456с.
402800
  Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / Павло Зайцев. – 2-ге вид. – Київ : Обереги, 2004. – 480с. – (Бібліотека українського раритету). – ISBN 966-513-061-7
402801
  Вишня Остап Життя татарчине та інші оповідання / Вишня Остап. – Київ : ДВУ, 1928. – 31с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
402802
  Вільде І. Життя тільки починається / І. Вільде. – Львів, 1961. – 91с.
402803
  Фільц Богдана Життя у музиці // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 172-173. – ISSN 0869-3595
402804
  Добровольський В. Життя у пошуку. До 100-річчя від дня народження О.С. Смогоржевського // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 83-84. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
402805
  Мриглод І.М. Життя у праці та науковому пошуку (до 90-річчя академіка НАН України І. Р. Юхновського) / І.М. Мриглод, О.Л. Іванків // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9. – C. 88-93. – ISSN 1027-3239
402806
  Слободчикова Тетяна Життя у ритмі Lykia : готель / Слободчикова Тетяна, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 66-67 : Фото
402807
   Життя у світлинах // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 269-330


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
402808
  Зварич В. Життя у слові (до 90-річчя від дня народження Людмили Краснової) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (647). – С. 81-84. – ISSN 0236-1477


  Краснова Людмила Володимирівна - д-р філол. наук, акад. АН Вищої школи України, перекладач, авт. посібників з теорії літератури, термінологічного словника, "Словника метамови інтерпретатора художнього твору", численних статей про українських, ...
402809
  Неживий О.І. Життя у слові. Джерелознавча проблематика творчості Григора Тютюнника : монографія / Олексій Неживий. – Київ : Академія, 2014. – 221, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 184-221. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-434-5
402810
  Чертенко О.П. Життя у фрагменті: проза Макса Фріша між ентузіазмом та сумнівом = Leben im fragment: Max Frischs prosa zwischen entusiasmus und Zweifel : [монографія] / Олександр Чертенко ; [наук. ред. Є.В. Волощук ; ред.: Л.Д. Головата, Ю.Р. Коротаєва ; НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 211, [5] с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – Бібліогр.: с. 191-212 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1182-3
402811
  Заруба М. Життя української козачки в середині XVII ст. за етнографічними матеріалами і свідченнями Гійома Левассера де Боплана // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 12-13
402812
  Дорошкевич В. Життя філософії і філософія життя / В. Дорошкевич, Н. Мозгова // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем. – Київ, 2014. – № 4. – С. 78-80. – ISSN 2307-4515
402813
  Загоровський Н.А. Життя Чорного моря / Н.А. Загоровський. – Одеса, 1928. – 111с.
402814
  Стаханов О.Г. Життя шахтарське / О.Г. Стаханов. – К, 1973. – 140с.
402815
  Башкатов Юрій Життя як археологічний пошук ( до 60-річчя Ростислава Терпиловського) / Башкатов Юрій, Синиця Євген // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 269-271. – ISBN 978-966-439-138-9
402816
  Котенко Д.В. Життя як випадковий набір фрагментів сучасності? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 151-153
402817
  Віктюк Роман Григорович Життя як витвір театрального мистецтва : [інтерв"ю з режисером Р.Г. Віктюком] / Віктюк Роман Григорович, Дмитрієнко Інна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-86. – ISSN 0130-5212
402818
  Маноха І. Життя як вчинок і достеменна творчість (психологічне вчення Володимира Роменця) // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.12-17. – ISBN 966-654-025-8


  Д о 75-річчя з дня народження В.А. Роменця
402819
  Новиченко Л.М. Життя як діяння / Л.М. Новиченко. – Київ, 1974. – 534с.
402820
  Гудзевата Марина Життя як китайська грамота : modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 54-60 : Фото
402821
  Гетьман Володимир Життя як ландшафт // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 7


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
402822
  Дзюба А.П. Життя як легенда : до 95-річчя з дня народження академіка В.І. Моссаковського, 1919-2006 // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 5. – С. 3-8. – (Серія : Механіка ; вип. 18, т. 2). – ISSN 9125-0912
402823
  Матюхіна О.А. Життя як найвища цінність буття - провідна ідея філософії Альберта Швейцера // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 46-50. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (18))
402824
  Горболіс Л. Життя як творчість. Будьмо свідками! // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 3. – С.70-82.
402825
  Медведюк Л. Життя як театр у художній інтерпретації С. Моема // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 19-22


  У статті на матеріалі роману "Театр" (1937) англійського письменника Сомерсета Моема досліджено рецепцію шекспірівського концепту "весь світ - театр". Визначено його понятійне наповлнення, зумовлене змінами в поглядах на роль мистецтва і митця на ...
402826
  Король В. Життя як факел // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  До 80-річчя від дня народження та 50-річчя праці в університеті Карпа Омеляновича Джеджули. Про його творчий шлях та наукову діяльність. Є фото.
402827
  Костюковський Б.О. Життя яке воно є / Б.О. Костюковський. – К., 1975. – 280с.
402828
   Життя, віддане боротьбі за щастя людей (До 170-річчя з дня народження К. Маркса) : Бесіда про книги [ Посібник ]. – Київ : ДРБ УРСР, 1988. – 13 [ 1 ]с. – Бібліогр. в тексті та підрядкові примітки. – (Молоді про КПРС)
402829
  Білай В.Й. Життя, віддане людям / В.Й. Білай. – Київ, 1966. – 80с.
402830
  Місінкевич Л.Л. Життя, віддане людям і науці : до 100-річчя з дня народження академіка П.Т. Тронька // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 188-196. – ISSN 2078-9165
402831
  Жук О.П. Життя, віддане науці (з нагоди нагородження академіка НАН України О.М. Гузя медаллю ICCES) / О.П. Жук, Я.Я. Рущицький // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 70-77. – ISSN 0372-6436


  У травні 2012 року на Міжнародній конференції ICCES директору Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка Національної академії наук України академіку НАН України Олександру Миколайовичу Гузю було присуджено медаль ICCES «За досягнення впродовж життя». ICCES ...
402832
  Патриляк І. Життя, віддане Україні : До питання здоров"я Романа Шухевича // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 1 (718) січ.-бер. – С.189-196. – ISSN 0042-9422
402833
  Дорожинський О.Л. Життя, віддане фотограмметрії. Нарис про творчий шлях професора В.Я.Фінковського (до 100-річчя від дня народження) / О.Л. Дорожинський, М.Т. Процик // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 38-42 : мал.
402834
  Зорівчак Роксолана Життя, віддане художньому слову України : до 100-річчя від дня народження Григорія Кочура // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 59-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
402835
  Килимник Ю. Життя, віддане Шевченку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 14


  Український меценат із Канади Василь Іваницький - організатор будівництва пам"ятників Кобзарю в різних країнах.
402836
  Нахлік Є. Життя, діяльність і творчість Каспера Ценглевича у висвітленні Івана Франка / Є. Нахлік, О. Нахлік // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – С. 28-45. – ISBN 978-617-579-046-5
402837
  Даденков М.Ф. Життя, діяльність, педагогічні ідеї Макаренка / М.Ф. Даденков. – К, 1949. – 68с.
402838
  Лункевич В.В. Життя, його закони і походження / В.В. Лункевич : Держмедвидав, 1936. – 192 с.
402839
  Підгайний С. Життя, матерія, енергія / С. Підгайний. – К, 1930. – 176с.
402840
  Шипко Л.В. Життя, наукова та педагогічна діяльність Михайла Бережкова (1850-1932): джерелознавчий аналіз // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 133-138. – ISBN 978-966-581-772-1
402841
  Чурюмов С.К. Життя, наукова та педагогічна діяльність професора С.К. Всехсвятського (1904-1984) // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-7. – ISSN 1605-9875


  Всехсвятський С.К. - директор Астрономічної обсерваторії Київського університету
402842
  Прімєрова О.К. Життя, наукова та практична діяльність М.Х. Бунге : до 190-ї річниці з дня народження // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 58-64


  Розглянуто життєвий шлях, наукові дослідження вченого-економіста, ректора Київського університету Св. Володимира Миколи Християновича Бунге (1823-1895 рр.).
402843
  Прімєрова О.К. Життя, наукова та практична діяльність М.Х. Бунге (до 190-ї річниці з дня народження)
402844
  Ференц Н. Життя, окрилене любов"ю до красного письменства : до 75-річчя від дня народження Василя Марка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 192-193. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
402845
   Життя, освячене книгою / колектив Одеської держ. наук. б-ки імені М. Горького // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 37
402846
  Дубов В. Життя, пов"язане з Україною // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 19-24. – ISSN 0130-7037


  11 вересня виповнилося 40 років, як пішов з життя Микита Сергійович Хрущов, видатний політичний і державний діяч СРСР. Яскрава, імпульсивна особистість, він вийшов з народних низів і завдяки природженим здібностям зумів піднятися до керівника великої ...
402847
  Будич П. Життя, покладене на вівтар незалежності України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 серпня (№ 34). – С.13


  Пам"яті Харити Кононенко (1900-1943) - української громадської діячки, письменниці, учасниці Повстанського руху в Україні
402848
  Реєнт О. Життя, присвячена краєзнавству : до 100-річчя від дня народження академіка Петра Тронька // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 11 липня (№ 123). – С. 1, 8 : фото
402849
  Жам О.М. Життя, присвячене збереженню та популяризації історико-культурної спадщини // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 115-149. – ISBN 978-966-651-971-2


  Сікорський Михайло Іванович зробив вагомий внесок в розвиток історичної, етнографічної науки України та вітчизняного музеєзнавства.
402850
  Воройська Г.В. Життя, присвячене морю / Г.В. Воройська. – Київ, 1977. – 48 с.
402851
  Войцехівський Борис Життя, присвячене науці / Войцехівський Борис, Слободяник Микола // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 149-150. – ISSN 0869-3595
402852
  Войцехівський Б. Життя, присвячене науці / Б. Войцехівський, М. Слободяник // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 149-150. – ISSN 0869-3595
402853
  Свинко Й.М. Життя, присвячене науці : до 180-річчя від дня народження визначного дослідника Сибіру, уродженця м. Кременця, Олександра Лаврентійовича Чекановського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 257-261. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
402854
  Крот Ю.Г. Життя, присвячене науці (до 85-річчя академіка НАН України В. Д. Романенка) / Ю.Г. Крот, В.І. Юришинець // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 11. – C. 98-103. – ISSN 1027-3239


  30 листопада 2015 р. виповнюється 85 років видатному українському вченому в галузі гідробіології, гідроекології, екологічної фізіології водяних тварин, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, директору Інституту гідробіології НАН ...
402855
  Загородній А. Життя, присвячене науці. (До 100-річчя від дня народження академіка Микола Миколайовича Боголюбова) / А. Загородній, А. Самойленко, Ю. Храмов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 35-41. – ISSN 0372-6436
402856
  Бубенок О.Б. Життя, присвячене науці. До 70-річчя від дня народження Олега Васильовича Сухобокова // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 163-166. – ISSN 1608-0599
402857
  Суптельна Світлана Життя, присвячене освіті // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 16
402858
  Максименко В.Б. Життя, присвячене порятунку сердець (до 80-річчя від дня народження академіка НАН України Г.В. Книшова). // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 8. – С. 94-99. – ISSN 0372-6436
402859
  Посівнич М. Життя, присвячене свободі : До 100-річчя від дня народження Провідника ОУН Степана Бандери // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 74-92. – ISSN 0868-4790
402860
  Мачєєвскі М. Життя, свобода, власність, безпека. Доктринальні передумови ранніх регулювань прав людини // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 26-39. – ISSN 2082-4939
402861
  Шевченко Віктор Життя, яскраве як комета (До 350-річчя з дня народження Едмунда Галлея) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 53-56 : Портрет
402862
  Микитась В.Л. Життя. Ідеологічна боротьба. Література: Літ.-публіцист. нарис. / В.Л. Микитась. – К., 1982. – 192с.
402863
  Шабліовський Є.С. Життя. Література. Письменник : Вибрані дослідження / Є.С. Шабліовський. – Київ : Дніпро, 1974. – 432с.
402864
  Стоян М.О. Життям народжені. / М.О. Стоян. – К., 1962. – 36с.
402865
  Садофьева Т.Л. Жить -- отчизне служить / Т.Л. Садофьева. – М., 1972. – 32с.
402866
  Мореева А.К. Жить -- Родине служить. Сборник частушек, стихов, басен, пословиц, поговорок / А.К. Мореева. – Москва, 1956. – 112с.
402867
  Садофьева Т.Л. Жить - отчизне служить. / Т.Л. Садофьева. – М., 1972. – 32с.
402868
   Жить - Родине служить. – М, 1958. – 127с.
402869
  Шихирев П.Н. Жить без алкоголя? / П.Н. Шихирев. – Москва, 1988. – 156 с.
402870
  Махов Ф.С. Жить без проступков и правонарушений. / Ф.С. Махов. – М., 1986. – 157с.
402871
  Карандашев В. Жить без страха смерти / В. Карандашев. – 2-е изд., исп. и доп. – Москва : Смысл; Академический проект, 1999. – 335с. – ISBN 5-89357-043-Х; 5-8291-0025-8
402872
  Барченко С.А. Жить бы да жить... / С.А. Барченко. – М., 1974. – 254с.
402873
   Жить в мире и дружбе!. – М, 1959. – 446с.
402874
  Дубин Б. Жить в России на рубеже столетий : социологические очерки и разработки / Борис Дубин. – Москва : Прогресс-Традиция, 2007. – 408с. – ISBN 5-89826-216-4
402875
  Горелов А.А. Жить в согласии с природой / А.А. Горелов. – М, 1990. – 62с.
402876
  Холошенко О.Ф. Жить вечно! / О.Ф. Холошенко. – Донецк, 1983. – 160с.
402877
  Егоров П.А. Жить вместе / П.А. Егоров. – Чебоксары, 1988. – 253с.
402878
  Ирвин У. Жить вместе с Россией / У. Ирвин. – М, 1958. – 142с.
402879
  Каменкович И.И. Жить воспрещается: Рассказы, очерки и повесть / И.И. Каменкович. – 2-е изд., доп. – Баку, 1975. – 186 с.
402880
  Каменкович И.И. Жить воспрещается: Рассказы, очерки и повесть. / И.И. Каменкович. – 3-е изд., доп. – Баку, 1986. – 196с.
402881
  Чивилихин В.А. Жить главным / В.А. Чивилихин. – М., 1986. – 254с.
402882
  Дариенко П. Жить да жить : стихи / П. Дариенко. – Москва, 1962. – 32 с.
402883
  Еремин Н.Н. Жить да жить / Н.Н. Еремин. – Красноярск, 1979. – 110с.
402884
  Гласс Дж. Жить до 180 лет / Дж. Гласс. – М., 1991. – 92с.
402885
  Гласс Дж. Жить до 180 лет / Дж. Гласс ; пер. с англ. Г. Г. Демирчогляна. – Минск : Беларус. Энцыкл., 1994. – 364 с. : ил. – В изд. также: Чудо голодания / Поль С. Брэгг ; Салернский кодекс здоровья, написанный в четырнадцатом столетиифилософом и врачом Арнольдом из Виллановы. – ISBN 5-85700-167-6
402886
  Злобина Диана Жить долго. И счастливо? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
402887
   Жить достойно. – М, 1979. – 111с.
402888
   Жить достойно. – 2-е изд., доп. – М, 1984. – 223с.
402889
  Гончаров В.И. Жить заводу по закону / В.И. Гончаров. – М, 1989. – 144с.
402890
  Фьори Ч. Жить запрещается. Рассказы. / Ч. Фьори. – М, 1971. – 170с.
402891
  Лоневой А.Н. Жить и любить / А.Н. Лоневой. – Минск, 1970. – 136с.
402892
  Геворкян Наталья Жить и не умереть в Париже : среда обитания // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 74-83 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
402893
  Свистунов И.И. Жить и помнить : Роман / И.И. Свистунов. – М., 1974. – 349с.
402894
  Свистунов И.И. Жить и помнить. Роман. / И.И. Свистунов. – М., 1966. – 350с.
402895
  Ильюшенко Н.А. Жить и трудиться по совести / Н.А. Ильюшенко. – Минск, 1986. – 61с.
402896
  Гайер Х. Жить и учиться в МГУ / Х. Гайер. – Москва. – 68с.
402897
  Кашкадамова Екатерина Жить как дерево // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 88-92 : фото
402898
  Солоухин В.А. Жить на земле / В.А. Солоухин. – М, 1965. – 68с.
402899
  Толстоба Д.Г. Жить на земле / Д.Г. Толстоба. – Л., 1987. – 158с.
402900
  Лушников Л.А. Жить на земле. / Л.А. Лушников. – Уфа, 1985. – 221с.
402901
  Петров Павел Жить на колесах /Амстердам : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 8-19 : Фото
402902
  Яковлев Ю.Я. Жить нам суждено / Ю.Я. Яковлев. – М., 1979. – 384с.
402903
   Жить не болея. – М, 1976. – 144с.
402904
  Хвостова Р.А. Жить не дано дважды / Р.А. Хвостова. – Ташкент, 1964. – 246с.
402905
  Хвостова Р.А. Жить не дано дважды / Р.А. Хвостова. – 2-е изд. – Ашхабад, 1972. – 234с.
402906
  Квитко М.М. Жить не старея / М.М. Квитко. – К, 1979. – 158с.
402907
  Грегор О. Жить не старея / О. Грегор. – Москва : Физкультура и спорт, 1992. – 270с.
402908
  Сафиров Г.Г. Жить не старея /Советы занятому человеку/ / Г.Г. Сафиров, Л.М. Сухаребский. – М., 1984. – 64с.
402909
  Никитин Дмитрий Жить по-хэмски : Путешественник // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 80-85 : Фото
402910
  Ламм А. Жить по Ильичу / А. Ламм. – М., 1967. – 43с.
402911
   Жить по Любви / Народ. твор. мастерская "Благо" ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. – 323, [1] с. : ил., табл., портр. – Библиогр.: с. 317-322 и в подстроч. примеч.
402912
  Крюков М.С. Жить по совести / Крюков М.С. – Москва, 1988. – 302 с.
402913
  Бютнер Кристиан Жить с агрессивными детьми / Бютнер Кристиан. – М, 1991. – 144с.
402914
  Триус И.Б. Жить стоит / И.Б. Триус. – М., 1969. – 143с.
402915
  Триус И.Б. Жить стоит / И.Б. Триус. – 3-е изд., доп. – М., 1978. – 159с.
402916
   Жить страстями и идеями времени. – М, 1970. – 272с.
402917
  Стариков В.А. Жить тысячью жизней. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1986. – 378с.
402918
  Блинов П.А. Жить хочется / П.А. Блинов. – Ижевск, 1960. – 164с.
402919
  Абдукаримов Мамасалы Жить хочется : роман / Абдукаримов Мамасалы; пер. с кирг. И.В.Маркова и Г.З.Хантемировой. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1962. – 302 с.
402920
  Блинов П.А. Жить хочется / П.А. Блинов. – Ижевск, 1967. – 158с.
402921
  Валеев Р. Жить хочется / Р. Валеев. – Москва, 1989. – 77с.
402922
  Соболев В.И. Жить хочется вечно / В.И. Соболев. – Ярославль, 1976. – 79с.
402923
  Валеев Р. Жить хочется! / Р. Валеев. – Москва, 1986. – 250с.
402924
  Каменский В.В. Жить чудесно! : уральские стихи / Василий Каменский ; [худож. В. Вагин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 124 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
402925
  Ружанский Е.Г. Жить! / Е.Г. Ружанский. – Свердловск, 1959. – 36с.
402926
  Кулиев К. Жить! : лирика разных лет / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1986. – 142 с.
402927
   Жить, как он. – М, 1966. – 126с.
402928
  Шельчев В.И. Жить, побеждая! / В.И. Шельчев. – Воронеж, 1960. – 67с.
402929
  Тычина Павел Жить, трудиться и расти : Стихотворения / Тычина Павел; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1950. – 340 с. : портр.
402930
  Ширман Е. Жить. / Е. Ширман. – М., 1969. – 96с.
402931
  Соколовский В.Г. Житье-бытье / В.Г. Соколовский. – М., 1985. – 224с.
402932
  Тэффи Житье-бытье / Тэффи. – М, 1991. – 444с.
402933
  Дорохов П.Н. Житьё-бытьё / П.Н. Дорохов. – Изд. 5-е. – М.-Л., 1929. – 152с.
402934
  Матвеев В.Ф. Житьё-бытьё / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1969. – 159с.
402935
  Забелин Б.М. Житье-бытье мальчишечье / Б.М. Забелин. – Ижевск, 1990. – 173с.
402936
   Житье и хоженье Данила Русьскыя земли игумена : 1106-1108 : Текст воспроизведен по древнейшшему списку XV века, изд. Православным Палестинским Обществом : Текст памятника. – Санкт-Петербург : Изд. И. Глазунова ; Тип. Глазунова, 1896. – [8], 79, [6] с. : 1 л. фронт. (ил.) + 2 л. карт. – Объясн. статьи с прил. 2-х карт. – (Русская классная библиотека изд. под редакцией А.Н. Чудинова : Пособие при изучении русской литературы ; Сер. 1, вып. 24)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
402937
  Арісіма Такео Жінка / Арісіма Такео. – Київ, 1970. – 312с.
402938
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1995
402939
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1995
402940
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1995
402941
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1995
402942
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1995
402943
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1995
402944
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1995
402945
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1995
402946
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1995
402947
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1995
402948
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1995
402949
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1995
402950
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1996
402951
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1996
402952
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1996
402953
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1996
402954
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1996
402955
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1996
402956
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1996
402957
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1996
402958
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1996
402959
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1996
402960
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1996
402961
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1996
402962
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1997
402963
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1998
402964
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1999
402965
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1999
402966
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1999
402967
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1999
402968
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1999
402969
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1999
402970
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1999
402971
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1999
402972
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1999
402973
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1999
402974
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1999
402975
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1999
402976
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2001
402977
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2001
402978
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2001
402979
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2001
402980
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2001
402981
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2001
402982
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2001
402983
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2002
402984
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2002
402985
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2002
402986
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2002
402987
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2011
402988
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2011
402989
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2011
402990
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2011
402991
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8, серпень. – 2011
402992
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2011
402993
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2011
402994
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2011
402995
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1 січень. – 2012
402996
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2 лютий. – 2012
402997
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4 квітень. – 2012
402998
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7 липень. – 2012
402999
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8 серпень. – 2012
403000
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11 листопад. – 2012
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,