Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
402001
  Ермаков Дмитрий "Звездный" рынок Иордании : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 78-79 : Фото
402002
  Ефимова С.Н. "Звездою стану, становясь землей": к 55-летию со дня рождения К.В. Васильева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 141-154. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
402003
   "Звезды" о России. Знаменитые люди о Родине : [ сборник ]. – Москва : Европа, 2006. – 128с. – ISBN 5-9739-0074-6
402004
  Рябченко Ольга "Звертаюся до вас, як до рідного батька..." : листи до владних структур як джерело вивчення повсякденності студенства України (1920 - ті роки) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 108-125. – ISSN 0869-3595
402005
  Ворожбит І. "Звичаї, вподобання та дозвілля шляхтича на сторінках "Хроніки європейської Сарматії" А Гваньїні та "Опису України" Г.Л. де Боплана: система порівнянь" // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 114-117


  Стаття містить аналіз способів проведення дозвілля шляхтою, культуру вживання алкоголю, систему шляхетських уподобань.
402006
  Захарченко П.П. "Звідки є, пішла земля Руська" або про сучасний стан дискусій щодо походження Руської держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 19-24
402007
  Головченко В. "Звідки пішла руська земля..." (міжнародно-політичні обставини виникнення київської держави) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-10. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто драматичні міжнародні обставини формування давньоукраїнської державності (Київської Русі) в контексті ранньосередньовічного "Великого переселення народів". The article spotlights dramatic international circumstances of the old Ukrainian ...
402008
  Набок С. "Звідомлення Української Академії наук..." як джерело дослідження кадрового потенціалу Національної Академії наук України (1920-ті роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-71. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі проблеми використання матеріалів Української Академії наук періоду 1918-1928 рр. The report deals with some problems of the using of the Ukrainian Academy of Science"s materials (1918-1928).
402009
  Торкут Н.М. "Звіт про вояж" (1587) Е. Гейєса в контексті англійської ренесансної літератури мандрів // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 189-197. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
402010
  Дубініна О. "Звіть мене...": спроба зіставлення художніх моделей романів Г. Мелвілла "Мобі Дік" та В. Стайрона "Вибір Софі" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 154-163
402011
  Арзамасцев В.П. "Звук высоких ощущений..." / В.П. Арзамасцев. – Пенза, 1984. – 168с.
402012
  Новиков Н.С. "Звуки родной струны..." / Н.С. Новиков. – М., 1989. – 21с.
402013
  Красильщиков В.И. Звездный час / В.И. Красильщиков. – М., 1987. – 430 с.
402014
  Макарчев Г.И. Звездный час : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 42-43. – ISSN 0016-7207
402015
  Кешоков А.П. Звёздный час / А.П. Кешоков. – М., 1979. – 127с.
402016
  Матев П. Звёздный час / П. Матев. – М., 1983. – 173с.
402017
  Рыбин В.А. Звездный час майора Кузнецова / В.А. Рыбин. – М., 1974. – 118с.
402018
  Халимульдина А.И. Звездный час Маншук. / А.И. Халимульдина, А.К. Халимульдин. – 2-е изд. – М., 1989. – 334с.
402019
  Дарахвелидзе Ю.А. Звездный час чемпионов. / Ю.А. Дарахвелидзе. – М., 1979. – 64с.
402020
  Фирсов В.И. Звездный эликсир / В.И. Фирсов. – М, 1987. – 188с.
402021
  Смышляев Ю.М. Звездный этюд / Ю.М. Смышляев. – Фрунзе, 1969. – 47с.
402022
   Звездный: (Звездному городку - 20 лет). – М., 1982. – 207с.
402023
  Азимов С. Звездоокая / С. Азимов. – Ташкент, 1968. – 184с.
402024
  Мирошников И. Звездопад / И. Мирошников. – Ереван, 1961. – 39с.
402025
  Крутецкий В.А. Звездопад / В.А. Крутецкий. – Ленинград, 1962. – 108 с.
402026
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Москва, 1962. – 335с.
402027
  Сильваши Л. Звездопад / Л. Сильваши. – М., 1964. – 376с.
402028
  Палькин Н.Е. Звездопад / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1964. – 108с.
402029
  Носиков С.В. Звездопад / С.В. Носиков. – Ярославль, 1964. – 48с.
402030
  Флеров Н.Г. Звездопад / Н.Г. Флеров. – М, 1966. – 96с.
402031
  Лукьянов Н.А. Звездопад / Н.А. Лукьянов. – Ташкент, 1966. – 86с.
402032
  Новиков Н.Г. Звездопад / Н.Г. Новиков. – Симферополь, 1967. – 111с.
402033
   Звездопад. – Л., 1969. – 98с.
402034
  Иоселиани О.Ш. Звездопад / О.Ш. Иоселиани. – Москва, 1972. – 415с.
402035
  Иоселиани О. Звездопад / О. Иоселиани. – Москва, 1983. – 555с.
402036
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Москва, 1984. – 80с.
402037
  Вечтомова А Е. Звездопад / А Е. Вечтомова, . – Ленинград, 1986. – 127с.
402038
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Кемерово, 1990. – 554с.
402039
  Воронцова В. Звездопад в Ялте / В. Воронцова. – Ростов-на-Дону, 1995. – 448с.
402040
  Петрова Е.П. Звездопады / Е.П. Петрова. – Душанбе, 1976. – 80с.
402041
  Мартынов Г.С. Звездоплаватели / Г.С. Мартынов. – Л, 1960. – 691с.
402042
  Рони-старший Ж.-А. Звездоплаватели / Ж.-А. Рони-старший; Жозеф Анри Рони (старший). – Пермь : Вся Москва, 1990. – 382 с. – ISBN 5-7625-0148-5


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
402043
  Векшегонова И.В. Звездопроходцы / И.В. Векшегонова. – Москва, 1975. – 95с.
402044
  Васютина Е.К. Звездочет / Е.К. Васютина. – Ленинград, 1955. – 247с.
402045
  Щипачев С.П. Звездочет / С.П. Щипачев. – Москва, 1968. – 32с.
402046
  Лубкивский Р.М. Звездочет / Р.М. Лубкивский. – М., 1977. – 94с.
402047
  Беляев А. Звездочёт / А. Беляев. – Воронеж, 1967. – 72с.
402048
  Горобец Дмитрий Иванович Звездочет с планеты Детство : стихи и сказки для маленьких мечтателей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 20-23. – ISSN 1727-4893


  Присвоение библиотеки имени выдающегося человека - факт почетный, престижный, но и обязывающий... Обязывающий хранить память об этом человеке, рассказывать о нем все новым и новым поколениям.
402049
  Гаташ В. Звездочетов переподчинили. Крымская обсерватория отдана Киевскому университету // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 20


  Что ж, время покажет, какие научные плоды принесет слияние астрофизической обсерватории и университета. В конце концов даже президент Украинской астрономической ассоциации академик Я.Яцкив в комментарии еженедельнику “Зеркало недели” заявил: “В ...
402050
  Марченко А.Т. Звездочеты : Роман / А.Т. Марченко. – Москва : Воениздат, 1974. – 408с.
402051
  Николов Н.С. Звездочеты древности / Н.С. Николов, В.А. Харалампиев. – Москва : Мир, 1991. – 293с.
402052
  Марченко А.Т. Звездочеты. / А.Т. Марченко. – М, 1979. – 412с.
402053
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1949. – 64с.
402054
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва-Ленинград, 1950. – 92с.
402055
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1951. – 88с.
402056
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Минск, 1956. – 89с.
402057
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1957. – 95с.
402058
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1963. – 654с.
402059
  Александров В. Звёздочка / В. Александров. – Днепропетровск, 1958. – 120с.
402060
  Щипко Л.М. Звездочка загорается. / Л.М. Щипко. – Днепропетровск, 1963. – 162с.
402061
   Звездочка: История альманаха (А.Бестужева и К.Рылеева). – М., 1981. – 136с.
402062
   Звездочки на погонах. – М., 1978. – 47с.
402063
   Звездочтец: русская фантастика XVII в.. – М., 1990. – 495с.
402064
  Шепли Х. Звездф и люди / Х. Шепли. – М, 1962. – 152с.
402065
  Коломиец Н.Г. Звездчатый пилильщик-ткач (распростанение, биология, вред, естественные враги, меры борьбы) / Н.Г. Коломиец. – Новосибирск, 1967. – 136с.
402066
   Звезды - рядом. – М., 1979. – 63с.
402067
  Фесенко В.Г. Звезды / В.Г. Фесенко. – Ленинград, 1924. – 53 с.
402068
  Е Цзы Звезды / Цзы Е. – М., 1961. – 248с.
402069
   Звезды. – М., 1963. – 32с.
402070
   Звезды. – М., 1963. – 48с.
402071
  Рахматуллин К. Звезды / К. Рахматуллин. – Алма-Ата, 1974. – 64 с.
402072
  Акаев Звезды / Акаев, , К. – Фрунзе, 1974. – 140с.
402073
  Хабер Х. Звезды / Х. Хабер : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-212-2
402074
   Звезды 1967. 23 из 23 миллионов. – М., 1967. – 288с.
402075
   Звезды армейского спорта. – М., 1980. – 94с.
402076
  Марета А.С. Звезды Болгарии. Очерки об интерн. дружбе. / А.С. Марета. – Симферополь, 1971. – 160с.
402077
  Старостин Н.П. Звезды большого футбола. / Н.П. Старостин. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 335с.
402078
  Старцев В.В. Звезды в горах / В.В. Старцев. – Хабаровск, 1962. – 231с.
402079
  Петраков М.П. Звезды в горсти / М.П. Петраков. – Баку, 1976. – 78с.
402080
  Закусина Н.М. Звезды в колодце / Н.М. Закусина. – Новосибирск, 1981. – 110с.
402081
  Морцинек Г. Звезды в колодце. Рассказы / Г. Морцинек. – Донецк, 1963. – 81-190с.
402082
  Шутов М.Г. Звезды в кронах. / М.Г. Шутов. – Барнаул, 1962. – 110с.
402083
   Звезды в ладонях. – Грозный, 1965. – 168с.
402084
  Емельянов А.Т. Звезды в ночи / А.Т. Емельянов. – Москва, 1965. – 136с.
402085
  Золототрубов А.М. Звезды в перископе / А.М. Золототрубов. – Москва, 1986. – 491с.
402086
  Ардаматский В.И. Звезды в полдень / В.И. Ардаматский. – Москва, 1961. – 323с.
402087
  Максимов Г.М. Звезды в полночь. Роман / Г.М. Максимов. – М., 1956. – 434с.
402088
  Ищенко Н.Г. Звезды в пути : Докум. повесть, рассказы, очерки / Н.Г. Ищенко. – Москва : Воениздат, 1971. – 286с. – (Биб-ка юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
402089
  Лиханов А.А. Звезды в сентябре. / А.А. Лиханов. – Новосибирск, 1968. – 232с.
402090
  Регистан Г. Звезды в снегу / Г. Регистан. – Алма-Ата, 1969. – 126с.
402091
  Шарипов А.Ш. Звезды в темнице / А.Ш. Шарипов. – Алма-Ата, 1973. – 247с.
402092
  Варавва И.Ф. Звезды в тополях / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1960. – 176с.
402093
  Рыжов И.А. Звезды в травах / И.А. Рыжов. – Тула, 1984. – 223с.
402094
  Грудев И.Т. Звезды в траве / И.Т. Грудев. – М, 1958. – 109с.
402095
  Зигель Ф.Ю. Звезды ведут в бесконечность / Ф.Ю. Зигель. – М, 1961. – 196с.
402096
  Зигель Ф.Ю. Звезды ведут в бесконечность / Ф.Ю. Зигель. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1966. – 247с.
402097
  Круговых Н.П. Звезды во мгле / Н.П. Круговых. – Минск, 1982. – 319с.
402098
  Фолджер Тим Звезды все ближе. Дотянуться до звезд / Фолджер Тим, Мартиньер Стефан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 146-157 : фото
402099
  Тарасова С. Звезды говорят // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 3 декабря (№ 49). – С. 10. – ISSN 1563-6755


  28 ноября 2013 р. в офисе Международной ассоциации "Сквайр Сандерс - Салком" состоялась презентация книги "Проблемы применения международных стандартов в правовой системе Украины". К работе над книгой приложили усилия рекордное количество "звездных" ...
402100
   Звезды городов-героев. – М., 1978. – 231с.
402101
  Лисовский К.Л. Звезды дальних дорог / К.Л. Лисовский. – М., 1977. – 190с.
402102
  Перовский Н.М. Звезды делает человек / Н.М. Перовский. – Белгород, 1961. – 46с.
402103
  Володарский Я Э. Звёзды для лейтенанта / Я Э. Володарский. – Москва, 1981. – 328с.
402104
  Гафуров М.А. Звезды дневного неба / М.А. Гафуров. – Уфа, 1979. – 208с.
402105
   Звезды доблести боевой. – Львов, 1968. – 451с.
402106
   Звезды доблести боевой. – Львов, 1970. – 452с.
402107
  Рамазанов Г.З. Звезды за бой, звезды за труд / Г.З. Рамазанов. – Москва, 1979. – 364с.
402108
  Савченко Б.А. Звезды забытой эстрады / Б.А. Савченко. – М., 1990. – 56с.
402109
   Звезды зажигают люди. – М., 1976. – 80с.
402110
  Велиев А. Звезды Замана / А. Велиев. – Москва, 1979. – 382с.
402111
  Юхма М. Звезды зовут. / М. Юхма. – Чебоксары, 1965. – 52с.
402112
   Звезды зовут.... – М., 1969. – 400с.
402113
   Звезды и вселенная. – М., 1966. – 46с.
402114
  Федоров В.И. Звезды и гнилушки / В.И. Федоров. – Харьков, 1959. – 159с.
402115
   Звезды и звездные системы. – М., 1981. – 416с.
402116
  Евстифеев Н.А. Звезды и камни / Н.А. Евстифеев. – Л, 1970. – 95с.
402117
  Сысоев Алексей Звезды и кольца Людовика ХІY // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 72-77 : фото
402118
  Гречаников А. Звезды и курганы / А. Гречаников. – М., 1976. – 120с.
402119
  Ключарева Н. Звезды и люди : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-65. – ISSN 0130-7673
402120
   Звезды и планеты. – М., 1965. – 132с.
402121
  Стоянов-Бигор Звезды и поклонники / Стоянов-Бигор. – К., 1978. – 129с.
402122
  Ковалевский В.А. Звезды и пчелы / В.А. Ковалевский. – М, 1978. – 246с.
402123
  Тарасенко Н.Ф. Звезды и тернии. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1989. – 235с.
402124
  Чернин А.Д. Звезды и физика / А.Д. Чернин. – М., 1984. – 159с.
402125
  Бова Е.Ф. Звезды и хлеб / Е.Ф. Бова. – М, 1964. – 126с.
402126
  Насадюк А. Звезды КИМО // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 15 октября (№ 42). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  "... Выпускники КИМО 1996 года - яркие представители украинского рынка юруслуг".
402127
  Кравченко М.В. Звезды комабата / М.В. Кравченко, Н.И. Балдук. – К., 1983. – 160с.
402128
  Кравченко М.В. Звезды комбата / М.В. Кравченко, Н.И. Балдук. – К., 1983. – 159с.
402129
  Тухтабаев Х. Звезды Конизара / Х. Тухтабаев. – М., 1980. – 95с.
402130
   Звезды ледяной арены. – М., 1976. – 144с.
402131
  Джамиль А. Звезды Мингечаура. / А. Джамиль. – М., 1958. – 152с.
402132
  Огнев К.К. Звезды мирового кино / К.К. Огнев. – М.
1. – 1992. – 54с.
402133
  Огнев К.К. Звезды мирового кино / К.К. Огнев. – М.
2. – 1992. – 55с.
402134
  Моисеева К.М. Звезды мудрого Бируни / К.М. Моисеева. – Нукус, 1967. – 236с.
402135
  Давыдов З.С. Звезды на башнях / З.С. Давыдов. – М, 1964. – 183с.
402136
  Давыдов З.С. Звезды на башнях / З.С. Давыдов. – М, 1964. – 183с.
402137
  Тимофеев Н.А. Звезды на броне / Н.А. Тимофеев. – Москва : Воениздат, 1971. – 94с.
402138
   Звезды на броне. – Пермь, 1984. – 133с.
402139
  Тимофеев Н.А. Звезды на броне. / Н.А. Тимофеев. – М., 1971. – 94с.
402140
  Морару Х. Звезды на дне колодца, или Как стать писателем / Х. Морару. – Кишинев, 1990. – 357с.
402141
  Радченко А.П. Звезды на касках / А.П. Радченко. – Тула, 1966. – 44с.
402142
   Звезды на крыльях. – М., 1959. – 311с.
402143
  Бабак И.И. Звезды на крыльях / И.И. Бабак. – Харьков, 1975. – 247с.
402144
  Рынкевич В.П. Звезды на память / В.П. Рынкевич. – М, 1990. – 637с.
402145
   Звезды на погонах. – Минск, 1979. – 222с.
402146
  Пуппо И.П. Звезды на рейде / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1986. – 108с.
402147
  Баннов Г.Е. Звезды на росстани / Г.Е. Баннов. – Уфа, 1980. – 207с.
402148
  Баннов Г.Е. Звезды на росстани / Г.Е. Баннов. – М, 1985. – 237с.
402149
  Бородин С.П. Звёзды на Самаркандом / С.П. Бородин. – М., 1968. – 760с.
402150
  Мартынов Н.И. Звезды на траве / Н.И. Мартынов. – М, 1975. – 141с.
402151
  Кауров Б.А. Звезды на холмах. / Б.А. Кауров. – Барнаул, 1960. – 132с.
402152
  Турчинская А.Ф. Звезды над Верховиной / А.Ф. Турчинская. – М.-Л., 1952. – 304с.
402153
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой / А.Т. Алтунин. – Новосибирск, 1982. – 302с.
402154
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой / А.Т. Алтунин. – Москва, 1984. – 317с.
402155
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой / А.Т. Алтунин. – Москва, 1984. – 317с.
402156
   Звезды над Волгой. – Астрахань, 1962. – 100с.
402157
   Звезды над Волгой. – Ярославль, 1964. – 115с.
402158
   Звезды над Волгой. – Ярославль, 1976. – 176с.
402159
  Кузнецов С.И. Звёзды над Волгой / С.И. Кузнецов. – Куйбышев, 1964. – 67с.
402160
  Криванчиков Н.Г. Звезды над волнами. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1959. – 136с.
402161
  Арсентьев А.И. Звезды над Китаем / А.И. Арсентьев. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 119с.
402162
  Шестинский О.Н. Звезды над крышей / О.Н. Шестинский. – Л., 1964. – 115с.
402163
  Высотская И О. Звезды над крышей / И О. Высотская, . – Москва, 1971. – 127с.
402164
   Звезды над Кубанью. – Краснодар, 1957. – 111с.
402165
  Кильдюшев А.В. Звезды над морем / А.В. Кильдюшев. – Барнаул, 1962. – 64с.
402166
  Северов П.Ф. Звезды над морем / П.Ф. Северов. – К., 1962. – 432с.
402167
  Демьянов И И. Звёзды над морем / И И. Демьянов, . – Л., 1957. – 127с.
402168
  Захаров Я.И. Звезды над ракетами / Я.И. Захаров. – Алма-Ата, 1968. – 55с.
402169
  Горбачев Н.А. Звезды над ракетами / Н.А. Горбачев. – М., 1969. – 136с.
402170
  Плотников А.Н. Звезды над рубкой / А.Н. Плотников. – М., 1983. – 336с.
402171
  Гранин Ю. Звезды над садом. / Ю. Гранин. – Баку, 1945. – 82с.
402172
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
1. – 1955. – 488с.
402173
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
2. – 1959. – 402с.
402174
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – М.
1,2. – 1962. – 499, 427с.
402175
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – М.
1,2. – 1962. – 499, 427с.
402176
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – М.
1,2. – 1965. – 458, 367с.
402177
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
1,2. – 1965. – 458, 367с.
402178
  Богатырева Ирина Звезды над Телецким : Рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 8-40. – ISSN 0130-7673
402179
  де Ягер Звезды наибольшей светимости / де Ягер; Под ред. Э.Р.Мустеля; В.С.Стрельницкого. – Москва : Мир, 1984. – 493с. с ил.
402180
   Звезды наших отцов. – М., 1965. – 32с.
402181
  Паушкин Г.А. Звезды не гаснут / Г.А. Паушкин. – Казань, 1967. – 135с.
402182
  Бабаев Нуреддин Звезды не гаснут / Бабаев Нуреддин. – М, 1969. – 248с.
402183
  Чаринов М.М. Звезды не гаснут / М.М. Чаринов. – М., 1974. – 220с.
402184
  Назаров Р.В. Звезды не гаснут / Р.В. Назаров. – Л., 1986. – 421с.
402185
  Джумаев Н. Звезды не гаснут. / Н. Джумаев. – Л., 1983. – 160с.
402186
  Кузнецов В.Н. Звезды не гаснут. Полевая тетрадь. / В.Н. Кузнецов. – М., 1960. – 49с.
402187
  Киносита Дзюндзи Звезды не гаснут: Яп.радиопьесы. / Киносита Дзюндзи. – М., 1979. – 119с.
402188
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – Калинин, 1959. – 131с.
402189
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – М., 1961. – 100с.
402190
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – Калинин, 1962. – 123с.
402191
  Ромашов Б.С. Звезды не могут погаснуть / Б.С. Ромашов. – М, 1966. – 368с.
402192
  Тулкун Звезды не падают. / Тулкун. – Ташкент, 1976. – 52с.
402193
   Звезды немеркнущей славы. – Симферополь, 1967. – 255с.
402194
   Звезды немеркнущей славы. – 3-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 1984. – 302с.
402195
   Звезды немого кино. – М., 1968. – 239с.
402196
  Эминеску М. Звезды новорожденной свет / М. Эминеску. – М, 1989. – 325с.
402197
  Воеводин Е.В. Звезды остаются / Е.В. Воеводин, Э.Р. Талунтис. – Ленинград, 1956. – 340с.
402198
  Ордина Г.П. Звезды открывают тайны / Г.П. Ордина. – М., 1968. – 17с.
402199
  Сизоненко А.А. Звезды падают в августе / А.А. Сизоненко. – Симферополь, 1958. – 238с.
402200
  Сизоненко А.А. Звезды падают в августе / А.А. Сизоненко. – Москва, 1972. – 166 с.
402201
  Литвинов С.В. Звезды падают вверх : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448 с. – (Русский Синди Шелдон). – ISBN 5-04-004898-X
402202
  Зверев А.М. Звезды падучей пламень : Жизнь и поэзия Байрона / А.М. Зверев. – Москва : Детская литература, 1988. – 191с. – ISBN 5-08-000726-5
402203
   Звезды первой величины. – М., 1969. – 334с.
402204
   Звезды первой величины (о молодежи). – М., 1966. – 256с.
402205
   Звезды первой величины. Интервью, репортажи, очерки о молодых героях нашего времени, воспит. союзами молодежи соц. стран. – М., 1973. – 359с.
402206
  Анатольев Ю.А. Звезды под дорогами / Ю.А. Анатольев. – Москва : Знание, 1980. – 64с.
402207
  Денчев П. Звёзды под землёй / П. Денчев. – Донецк, 1983. – 151с.
402208
   Звезды подвига: на земле Афганистана. – М., 1985. – 207с.
402209
   Звезды подвига: на земле Афганистана. – М.
3. – 1985. – 239с.
402210
  Василевский А.Е. Звезды поздних спектральных классов высокой светимости в рассеянных звездных скоплениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Василевский А.Е. ; Гос. астрономический ин-т. – Москва, 1972. – 12 с.
402211
  Ольхон А.С. Звезды полярного круга / А.С. Ольхон. – Иркутск, 1949. – 168с.
402212
   Звезды поэзии. – Душанбе, 1974. – 519с.
402213
   Звезды поэзии. – Душанбе, 1976. – 520с.
402214
  Коротцев О.Н. Звезды Пулкова / О.Н. Коротцев. – Л., 1989. – 220с.
402215
  Рут М.Э. Звезды рассказывают о Земле / М.Э. Рут. – Свердловск, 1990. – 46 с. – ISBN 5-7525-0137-7
402216
  Лукаш И.М. Звезды ратной доблести. Очерки / И.М. Лукаш. – Днепропетровск, 1980. – 223с.
402217
  Федоров В.И. Звезды России / В.И. Федоров. – М., 1963. – 145с.
402218
  Добыш Г.Н. Звезды русской сцены / Г.Н. Добыш. – М, 1992. – 172с.
402219
  Нестьев И.В. Звезды русской эстрады (Панина, Вяльцева, Плевицкая). Очерки о русских эстрадных певицах начала ХХ века. / И.В. Нестьев. – М., 1970. – 179с.
402220
  Нестьев И.В. Звезды русской эстрады. (Панина, Вяльцева, Плевицкая). Очерки о рус. эстрадных певицах начала ХХ в. / И.В. Нестьев. – 2-е изд., доп. – М., 1974. – 182с.
402221
  Сынгаевский П.Ф. Звезды рядом / П.Ф. Сынгаевский. – Киев, 1961. – 104с.
402222
  Страйжис В.Л. Звезды с дефицитом металлов. / В.Л. Страйжис. – Вильнюс, 1982. – 312с.
402223
  Сеидов З.Ф. Звезды с фазовым переходом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001.031 / Сеидов З.Ф.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1969. – 7л.
402224
  Салахутдинов Ф.З. Звезды Самарканда. / Ф.З. Салахутдинов. – Ташкент, 1968. – 203с.
402225
  Озерный Б.Ф. Звезды светят в пути / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1959. – 164с.
402226
  Олиянчу В.П. Звезды светят всем / В.П. Олиянчу. – Фрунзе, 1978. – 156с.
402227
  Гайдаенко И.П. Звезды Свободы / И.П. Гайдаенко. – Киев, 1963. – 61с.
402228
  Шелдон С. Звезды сияют с небес : Роман / Пер. с англ. В.Б.Тетевина; Сидни Шелдон. – Москва : АСТ, 2000. – 352с. – (Собр.соч., вып. 14). – ISBN 5-17-002718-4
402229
  Шевченко Н. Звезды Славы / Н. Шевченко. – Казань, 1969. – 212с.
402230
   Звезды славы боевой: на земле Афганистана. – М., 1988. – 223с.
402231
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Киев : Гослитизат Украины, 1956. – 547с.
402232
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 687с.
402233
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Челябинск : Челябинское книжное изд-во, 1956. – 532с.
402234
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Донецк, 1982. – 647с.
402235
  Кронин А. Звезды смотрят вниз : Роман / А. Кронин; Пер. с англ. М.Е.Абкиной. – Донецк : Донбас, 1983. – 647с.
402236
  Кронин А.Дж. Звезды смотрят вниз : Роман / А.Дж. Кронин. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 639с.
402237
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Донецк, 1990. – 556с.
402238
  Кронин А.Д. Звезды смотрят вниз / Арчибалд Джозеф Кронин ; [ пер. М. Абкиной ]. – Москва : Известия, 1992. – 686 с. – ISBN 5-206-00368-9
402239
  Ишимов Ю. Звезды советского спорта / Ю. Ишимов. – М., 1982. – 64с.
402240
  Горбунов В.В. Звезды советского спорта / В.В. Горбунов. – М, 1983. – 64с.
402241
   Звезды советского спорта. – М., 1984. – 64с.
402242
  Скороходов Г.А. Звезды советской эстрады / Г.А. Скороходов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 184с.
402243
  Верютин В.И. Звёзды Согдианы / В.И. Верютин. – Барнаул, 1980. – 168с.
402244
   Звезды спорта. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 429с.
402245
  Нилибаев А. Звезды степи. / А. Нилибаев. – М, 1984. – 88с.
402246
  Садай В.Л. Звезды сходят в табор. / В.Л. Садай. – Чебоксары, 1984. – 208с.
402247
  Садай В.Л. Звезды сходят в табор. / В.Л. Садай. – Чебоксары, 1984. – 208с.
402248
  Хаппалаев Ю.Р. Звезды счастья / Ю.Р. Хаппалаев. – Махачкала, 1950. – 59с.
402249
   Звезды счастья. – М., 1979. – 159с.
402250
  Жиляев Б.Е. Звезды типа R Северной Короны / Б.Е. Жиляев, М.Я. Орлов, А.Ф. Пугач. – Киев, 1978. – 127с.
402251
  Цесевич В.П. Звезды типа RR Лиры / В.П. Цесевич. – Киев, 1966. – 471с.
402252
  Цесевич В.П. Звезды типа RW Возничего / В.П. Цесевич, Б.А. Драгомирецкая. – Киев, 1973. – 436 с.
402253
   Звезды типа Вольфа-Райе и родственные им объекты. – Таллин, 1988. – 252с.
402254
  Архипова В.П. Звезды типа Р Лебедя : Автореф... наук: / Архипова В.П. ; Моск. гос. унив. им.В.М. Ломоносова. Гос. астроном. инст. им. П.К. Штернберга. – Москва, 1963. – 7с.
402255
  Цой Д.О. Звезды тира Ве : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Цой Д.О. ; Лен. ГУ. – Ленинград, 1955. – 7 с.
402256
   Звезды тоже устают крутиться : идеи и открытия. Астрономия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 12 : Фото
402257
  Харламова Татьяна Звезды турбизнеса на олимпийском пьедестале : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-30 : Фото
402258
   Звезды турбизнеса на орбите "Космоса" : Звездная команда отель "Космос". Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 16 : Фото
402259
  Эльгар К. Звезды улыбаются / К. Эльгар. – М., 1969. – 88с.
402260
  Якимов Г.В. Звезды Фарида / Г.В. Якимов. – Алма-Ата, 1968. – 70с.
402261
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони. – М, 1955. – 560с.
402262
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони. – М, 1956. – 608с.
402263
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони; Пер. с венгерского Кун А. – Москва : Художественная литература, 1989. – 572с.
402264
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики. Метагалактика / Т.А. Агекян. – Москва, 1981. – 415с.
402265
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики. Метагалактика. / Т.А. Агекян. – Москва, 1966. – 374с.
402266
  Шкловский Звезды, их рождение, жизнь и смерть / Шкловский, и.С. – 2-е изд. – М., 1977. – 384с.
402267
   Звезды, туманности, галактики. – Ереван, 1969. – 296с.
402268
  Ньюкомб С. Звезды. / С. Ньюкомб. – М.-Птгр., 1923. – 240с.
402269
  Халил Зейнал Звезды. / Халил Зейнал. – М., 1962. – 144с.
402270
  Рей Г. Звезды. / Г. Рей. – М., 1969. – 168с.
402271
  Стратонов В.В. Звезды. Астрономическая популярная монография / В.В. Стратонов. – М, 1919. – 340с.
402272
  Шкловский И.С. Звезды. Их рождение, жизнь и смерть / И.С. Шкловский. – М., 1975. – 367с.
402273
  Шкловский И.С. Звезды: из рожение, жизнь и смерть / И.С. Шкловский. – 3-е изд., переработ. – М., 1984. – 384с.
402274
  Воскрекасенко С.І. Звеличую і зневажаю / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1980. – 88с.
402275
  Ибрагимова М. Звенел булат / М. Ибрагимова. – Махачкала, 1972. – 363 с.
402276
   Звени наша песня. – Томск, 1956. – 126с.
402277
   Звени наша песня. – Ярославль, 1966. – 64с.
402278
   Звени пионерская песня. – Омск, 1962. – 100с.
402279
   Звени, гитара. – Москва, 1971. – 128с.
402280
  Шестериков П.П. Звени, звонок! / П.П. Шестериков. – Минск, 1957. – 128с.
402281
  Зоненко И.Т. Звени, капель! / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1975. – 79с.
402282
  Шукурбеков Р. Звени, комуз / Р. Шукурбеков. – Фрунзе, 1962. – 180с.
402283
  Шукурбеков Р. Звени, комуз / Р. Шукурбеков. – Фрунзе, 1962. – 180с.
402284
  Уметалиев Т. Звени, комуз! / Т. Уметалиев. – М., 1982. – 254с.
402285
  Савин В.А. Звени, моя парма: стихи, поэмы, пьесы, рассказы / В.А. Савин. – Сыктывкар, 1983. – 256с.
402286
  Малишко А.С. Звенигора : Вибрані поезії / А.С. Малишко. – Київ : ДЛВ, 1959. – 367с.
402287
  Шутов И.Н. Звенигора. / И.Н. Шутов. – Х, 1955. – 372с.
402288
  Тихомиров Николай Яковлевич Звенигород / Тихомиров Николай Яковлевич. – Москва : Акад.архитектуры СССР, 1948. – 45с.
402289
  Карасаев Е.А. Звенигород / Е.А. Карасаев. – М, 1978. – 94с.
402290
   Звенигород для бизнеса и отдыха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 73 : Фото
402291
  Красновы Ю.А. и Н Звенигород и его окрестности / Ю.А. и Н Красновы, . – Звенигород, 1955. – 33с.
402292
  Боровкова С.Н. Звенигород и окрестности / С.Н. Боровкова. – 2-е доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 222с.
402293
  Бояр О.П. Звенигород: Историко-культурные памятники звенигородского края : путеводитель / О.П. Бояр, Н. Краснов, Ю. Краснов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 158с.
402294
  Лободаєв В.М. Звенигородський кіш Вільного козацтва: становлення та еволюція ідейно-організаційної структури (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-25. – (Історія ; Вип. 45)


  В статті на основі архівних документів проаналізовано діяльність одного з найбільших підрозділів Вільного козацтва. Зроблено спробу з"ясувати особливості та суперечності у розвитку вільно козачого руху
402295
  Янченко В. Звенигородські конгломератоподібні породи (текстурні особливості, умови та механізми формування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  В статті викладено результати тектонофаціальних досліджень конгломератоподібних порід звенигородського комплексу на Українському щиті. Розглянуто їх текстурні особливості, фізичні умови та механізми формування. The article presents the results of ...
402296
  Іванченко М.Г. Звенигородщина / М.Г. Іванченко, В.М. Хоменко. – Дніпропетровськ, 1969. – 51с.
402297
  Кримський А.Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного / Аг. Кримський ; [авт. передмови А.Ю. Чабан]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – XVI с., 434 с., [12] c. іл. : іл. – Відтворено з авт. макету : Аг. Кримський. Звиногородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектичного з географічною мапою та малюнками. К., 1930. – ISBN 978-966-2256-05-5
402298
  Шутов И.Н. Звенигорское солнце. / И.Н. Шутов. – Х, 1965. – 400с.
402299
  Соболев А.П. Звенит в ночи луна / Соболев А. – М, 1982. – 335с.
402300
  Горбунов М.Н. Звенит колокольчик / М.Н. Горбунов. – М, 1967. – 47с.
402301
  Даричев Д. Звенит чинара. / Д. Даричев, 1971. – 129с.
402302
  Каллас Т. Звенит, поет / Т. Каллас. – Таллин, 1980. – 352с.
402303
   Звено. – Москва, 1954. – 222с.
402304
  Куняев С. Звено / С. Куняев. – М, 1962. – 80с.
402305
  Богданов В.А. Звено / В.А. Богданов. – М, 1973. – 94с.
402306
   Звено Н. Маринич - лучшее кукурузоводческое звено Дона : Краткий рекоменд. указатель лит-ры. – Ростов-на-Дону : Ростов. гос. науч. б-ка, 1962. – 8 с. – (Равняясь на маяки ; Вып. 3)
402307
  Егоренкова Г.И. Звено связующее / Г.И. Егоренкова. – Минск, 1990. – 253с.
402308
   Звено юных пионеров. – М., 1956. – 112с.
402309
  Давыдов-Анатарии Звенят родники / Давыдов-Анатарии. – М, 1976. – 96с.
402310
  Воронин С.А. Звенят ручьи / С.А. Воронин. – Москва, 1960. – 30с.
402311
  Воронин С.А. Звенят ручьи / С.А. Воронин. – Ленинград, 1961. – 87с.
402312
  Золототрубов А.М. Звенящая волна / А.М. Золототрубов. – Мурманск, 1964. – 256с.
402313
  Ботвинник И.П. Звенящая падь / И.П. Ботвинник. – Хабаровск, 1962. – 51с.
402314
  Платонов С.З. Звенящие зори / С.З. Платонов. – Саранск, 1973. – 72с.
402315
  Чиковани С.И. Звенящий родник / С.И. Чиковани. – М., 1970. – 191с.
402316
  Тихомиров М.И. Звеньевая организация труда в колхозах / М.И. Тихомиров. – Омск : Облгиз, 1948. – 64с.
402317
  Иванова Л.П. Звеньевому / Л.П. Иванова. – М, 1988. – 775с.
402318
  Ожешко Э. Звенья : Рассказ Элизы Оржешко / Пер. с пол. Эм. З-н. – Санкт-Петербург : Изд. О-во для распространения просвещения между евреями в России ; Типо-литогр. И. Рапопорта, 1901. – 28 с.
402319
  Беличенко Ю.Н. Звенья / Ю.Н. Беличенко. – Рига, 1969. – 66с.
402320
  Атаманенко М.М. Звенья / М.М. Атаманенко. – Тула, 1976. – 64с.
402321
  Доризо Н.К. Звенья / Н.К. Доризо. – М., 1982. – 160с.
402322
   Звенья. – Саранск, 1983. – 248с.
402323
  Березкин Г.С. Звенья / Г.С. Березкин. – М, 1984. – 374с.
402324
   Звенья. – М.
1. – 1991. – 618с.
402325
   Звенья агропромышленного комплекса. – М., 1984. – 287с.
402326
  Адрианов Ю.А. Звенья времени / Ю.А. Адрианов. – Горький, 1974. – 95с.
402327
  Буканов Н.И. Звенья времени / Н.И. Буканов. – Ташкент, 1978. – 150с.
402328
  Рыбочкин А.И. Звенья жизни. / А.И. Рыбочкин. – Хабаровск, 1977. – 144с.
402329
  Ковальджи К.В. Звенья и зерна : Сборник стихотворений / К.В. Ковальджи. – Москва : Советский писатель, 1989. – 204с.
402330
  Гордейчев В.Г. Звенья лет / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1981. – 182с.
402331
  Коняев Н.И. Звенья народного хозяйства и реформа. / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1973. – 264с.
402332
  Рудов М.А. Звенья открытий. / М.А. Рудов. – Фрунзе, 1970. – 174с.
402333
  Дымшиц А.Л. Звенья памяти / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – М, 1968. – 427с.
402334
  Дымшиц А.Л. Звенья памяти / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – М, 1975. – 542с.
402335
  Прокофьев А.А. Звенья. / А.А. Прокофьев. – Л, 1972. – 135с.
402336
  Черный К.Г. Звенья. / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1972. – 255с.
402337
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
1. – 1932. – 558с.
402338
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
2. – 1933. – 697с.
402339
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
5. – 1935. – 794с.
402340
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
6. – 1936. – 845с.
402341
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV-XX вв.. – М.
8. – 1950. – 864с.
402342
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV-XX вв.. – М.
9. – 1951. – 648с.
402343
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
3-4. – 1934. – 947с.
402344
   Звенья: Книга произведений псковских литераторов. – Л., 1988. – 288с.
402345
   Зверев Серафим Александрович. 1912-1979. Выставка произведений. Москва. 1985. Живопись, графика.. – М., 1985. – 36с.
402346
  Арсеньев В.Р. Звери - боги - люди / В.Р. Арсеньев. – Москва : Политиздат, 1991. – 158с.
402347
  Вшивков Ф.Н. Звери / Ф.Н. Вшивков. – 2-е. – Симферополь, 1966. – 87с.
402348
  Айрапетьянц А.Э. Звери / А.Э. Айрапетьянц, П.П. Стрелков, И.М. Фокин. – Ленинград, 1987. – 141с.
402349
   Звери Арктики.. – Л., 1935. – 580с.
402350
  Собанских Г.Г. Звери в горах. / Г.Г. Собанских. – Барнаул, 1982. – 192с.
402351
   Звери в камне.. – Новосибирск, 1980. – 254с.
402352
  Даррелл Д. Звери в моей жизни. / Д. Даррелл. – М, 1983. – 175с.
402353
  Малышев А.А. Звери в плену. Невыдум. истории. / А.А. Малышев. – Ставрополь, 1972. – 48с.
402354
  Смирин В.М. Звери в природе / В.М. Смирин, Ю.М. Смирин. – М., 1991. – 256с.
402355
  Акивис Д.С. Звери в цирке / Д.С. Акивис. – Москва, 1970. – 46с.
402356
  Акивис Д.С. Звери в цирке / Д.С. Акивис. – Москва
2. – 1971. – 55с.
402357
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – М.-Л.
1. – 1928. – 631с.
402358
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – М.-Л.
2. – 1931. – 776с.
402359
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – Москва-Ленинград
3. – 1935. – 752с.
402360
  Кузнецов Н.В. Звери и птицы / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1947. – 68с.
402361
  Савинов В.Н. Звери и птицы Алтая. / В.Н. Савинов. – Барнаул, 1964. – 135с.
402362
  Земский В. Звери и птицы Антарктики / В. Земский. – Одеса : Одесское областное изд-во, 1955. – 75с.
402363
  Кузнецов Э.Д. Звери и птицы Евгения Чарушина / Э.Д. Кузнецов. – М., 1983. – 159с.
402364
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – М., 1940. – 200с.
402365
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МОИП, 1950. – 204с. – (Среди природы ; Вып. 31)
402366
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – М., 1967. – 176с.
402367
  Динникъ Н.Я. Звери Кавказа / Н.Я. Динникъ. – Тбилисъ
Ч. 1 : Китообразные и копытные. – 1910. – 247с.
402368
   Звери Казахстана.. – Алма-Ата, 1953. – 536с.
402369
  Кузнецов Б.А. Звери Киргизии / Б.А. Кузнецов. – Москва, 1948. – 213с.
402370
  Молюков М.И. Звери Красной книги СССР. / М.И. Молюков, О.Л. Россолимо. – М., 1989. – 190с.
402371
   Звери Ленинградской области : (Фауна, экология и практическое значение). – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 360с.
402372
  Семенов-Тян-Шанский Звери Мурманской области. / Семенов-Тян-Шанский. – Мурманск, 1982. – 176с.
402373
  Заянчковский И.Ф. Звери начеку. Органы чувств и поведение животных / И.Ф. Заянчковский. – Москва, 1974. – 240с.
402374
  Тимофеев В.В. Звери нашей области. / В.В. Тимофеев. – Иркутск, 1949. – 96с.
402375
  Романов А.Н. Звери не умирают / А.Н. Романов. – Кишинев, 1965. – 114с.
402376
  Прусайтс Я.А. Звери семейства Canidae Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Прусайтс Я.А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 24л.
402377
  Строганов У С. Звери Сибири насекомоядные / У С. Строганов. – М., 1957. – 268с.
402378
  Строганов С.У. Звери Сибири хищные / С.У. Строганов. – М., 1962. – 459с.
402379
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – М.-Л.
4. – 1940. – 615с.
402380
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – М.-Л.
5. – 1947. – 809с.
402381
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – Москва-Ленинград
6. – 1948. – 559с.
402382
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – М.-Л.
7. – 1950. – 706с.
402383
   Звери СССР и прилежащих стран.. – М.
Т. 9. – 1957. – 756с.
402384
  Виноградов Б.С. Звери Таджикистана,их жизнь и значение для человека / Б.С. Виноградов, Е.Н. Павловский, К.К. Флеров. – М-Л, 1935. – 276с.
402385
  Барабаш-Никифоров Звери юго-восточной части Черноземного центра / Барабаш-Никифоров. – Воронеж, 1957. – 371с.
402386
  Иорданский В.Б. Звери, люди, боги. / В.Б. Иорданский. – М., 1991. – 317с.
402387
  Формозов А.Н. Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания / А.Н. Формозов. – М., 1976. – 310с.
402388
  Дацкевич В.А. Звери. / В.А. Дацкевич. – Минск, 1976. – 95с.
402389
  Воробьев Б.Я. Звери. Скульптор Б. Воробьев / Б.Я. Воробьев. – Ленинград, 1962. – 13с.
402390
  Кекушев Н.Л. Звериада / Н.Л. Кекушев. – М, 1991. – 173с.
402391
  Жуков Борис Звериная депортация : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 122-128 : Фото
402392
  Старикович С.Ф. Зверинец у крыльца. / С.Ф. Старикович. – М., 1982. – 237с.
402393
  Пучков А. Зверинец. / А. Пучков. – Л., 1926. – 68с.
402394
  Каманин И. Зверинецкие пещеры в Киеве / И. Каманин, 1914
402395
  Формозов А.Н. Зверинные гнезда, норы и логовища / А.Н. Формозов. – М.-Л., 1930. – 96с.
402396
  Евер Й. Звериные тропы и птичьи пути / Й. Евер. – Москва : Мир, 1972. – 200с.
402397
  Шкурко Александр Иванович Звериный стиль в искусстве и культуре Лесостепной Скифии (VII-III вв. до н.э.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Шкурко Александр Иванович ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1975. – 19 с. – Бібліогр.:с.16
402398
  Корепанов Кронил Иванович Звериный стиль в искусстве племен Среднего Поволжья и Прикамья в VII-III в.в. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Корепанов Кронил Иванович; Московский гос. ун-т. – М., 1980. – 23л.
402399
  Стрельбицький М.П. Звернення / М.П. Стрельбицький. – Одеса : Маяк, 1979. – 80 с.
402400
  Скрипкіна О. Звернення : поезія: вірш // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 6. – С. 141
402401
  Томенко М. Звернення [голови парлам. комітету з питань свободи слова та інформації] до Верховної Ради України: // Голос України, 2002. – 15 жовтня


  В зв"язку з відмовою Президента України від погодження кандидатури на посаду голови Нац. ради України з питань телебачення і радіомовлення
402402
  Ющенко В. Звернення [канд. на пост Президента України] до владик, духовенства, чернецтва і вірних Української православної церкви // За нашу Україну, 2004
402403
  Ющенко В. Звернення [Президента України] Віктора Ющенка до українського народу з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут // Нація і держава, 2005
402404
   Звернення Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік до парламентів і урядів усіх держав світу.. – К., 1960. – с.
402405
  Ющенко В. Звернення Віктора Ющенка до громадян // Високий замок, 2004


  [Щодо вільного вибору у другому турі президент. виборів 21 листоп. 2004 р.]
402406
  Висоцький В.І. Звернення Всеукраїнського адвокатського форуму щодо основних концептуальних засад реформування адвокатури України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 4-7
402407
   Звернення Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка до магістрату Відня, ректорату Віденського університету та посольства України в Австрії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 7


  З приводу провокативних звинувачень Івана Франка в антисемітизмі.
402408
  Литвин В. Звернення Голови Верховної Ради України до співвітчизників з нагоди Дня Конституції України . // Голос України, 2004. – 26 червня
402409
  Дячок Т.О. Звернення громадян - шлях до вирішення гострих суспільно значущих проблем // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 148-149
402410
  Каменська Н. Звернення громадян податкові органи будуть розглядати по-новому // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (6). – С. 20-26.
402411
  Рум"янцева В. Звернення громадян України до Європейського Суду з прав людини: огляд стану // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.145-146. – ISSN 0132-1331
402412
  Займоглу Ферідун Звернення до Бога : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 62--65. – ISSN 0320-8370
402413
   Звернення до всіх колгоспників і колгоспниць, робітників і робітниць радгоспів, працівників МТС, науково-дослідних інститутів, дослідних станцій, до агрономів і зоотехніків, до всіх працівників і сп. – К., 1956. – 16с.
402414
  Буроменський Михайло Звернення до Європейського Суду з прав людини : (практика Суду і особливості українського законодавства) // Права людини : інформаційно-аналітичний бюлетень: спеціальний випуск / Харківська правозахисна група. – Харків, 2000. – № 14 : Звернення до Європейського суду з прав дюдини (практ. суду і особл. укр. законод.)/ М.Буроменський. – С.1-32. – ISBN 966-03-1102-8
402415
   Звернення до населення окупованих районів України., 1943. – 15с.
402416
   Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, музейних працівників, письменників, художників, громадськості України та української діаспори / І. Ліховий, А. Гайдамака, Л. Брюховецька, П. Мовчан, М. та ін. Біляшівський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 листопада (№ 46). – С. 2


  Звернення щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт у Національному музеї Тараса Шевченка. Серед авторів звернення професор КНУ імені Тараса Шевченка Юрій Ковалів.
402417
   Звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, музейних працівників, письменників, художників, громадськости України та української діаспори // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 листопада - 3 грудня (№ 48). – С. 7


  Протест проти того, що відбувається сьогодні з Національним музеєм Тараса Шевченка у Києві і вимога припинити його руйнування.
402418
  Шкуліпа А.Г. Звернення до радості / А.Г. Шкуліпа. – К., 1983. – 54с.
402419
  Кресина И.А. Звернення до російських учених та інтелігенції / И.А. Кресина, А.В. Кресин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 5
402420
   Звернення до співвітчизників // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. обкладинка
402421
  Васюник Іван Звернення до української інтелігенції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 7. – ISSN 1810-2131
402422
  Левченко К.Б. Звернення до читачів // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 2 : рис.
402423
   Звернення Національної екологічної ради України щодо формування національного процесу "Довкілля для України" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 4
402424
  Ющенко В. Звернення Президента України з нагоди Х річниці грошової реформи в Україні // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 2-3
402425
  Севрук О. Звернення прокурора до суду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 100-105.
402426
  Грищенко А. Звернення стягнення на майнові авторські та суміжні права як предмет застави // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 18-24
402427
  Фелів О. Звернення стягнення на предмет іпотеки за правом України та Федеративної Республіки Німеччини // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 64-69.
402428
  Ляшенко Р.О. Звернення та приведення судового рішення до примусового виконання: від теоретичних концепцій до законодавчого закріплення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 224-227


  У статті розкривається поняття "звернення судового рішення до виконання", "приведення судового рішення до примусового виконання". Зроблені теоретичні висновки та пропозиції про законодавчу регламентацію даних процесуальних інститутів.
402429
   Звернення українських письменників у зв"язку з агресією Російської Федерації на територію України / В. Баранов, Л. Голота, Ю. Дорошенко, Р. Іваничук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 10). – С. 2
402430
   Звернення української фракції центру Університету св. Володимира до українськкого студентства із закликом записуватися до студентського куреня Українських січових Стрільців // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 73. – ISBN 978-966-2133-35-6
402431
   Звернення учасників Всесоюзної наради працівників МТС, скликаної ЦК КПРС і Радою Міністрів СРСР.. – К., 1954. – 16с.
402432
   Звернення учасників Пленуму ЦК КП України до всії колгоспників і колгоспниць.... – Київ, 1961. – 63 с.
402433
  Мазак Я. Звернення фізичних та юридичних осіб безпосередньо до Конституційного Суду Словацької Республіки / Я. Мазак, Е. Барань // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.76-81
402434
   Звернення Центрального Комітету Всесоюзної Комуністичної партії /більшовиків/ до всіх виборців.... – К., 1938. – 14с.
402435
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії /більшовиків/ Укарїни до всіх виборців.... – К., 1947. – 31с.
402436
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу до всіх виборців.... – К., 1954. – 16с.
402437
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу і Ради Міністрів Союзу РСР до колгоспників.... – К., 1957. – 20с.
402438
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу і Ради Міністрів Союзу РСР до колгоспників.... – К., 1958. – 31с.
402439
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Укарїни до всіх виборців.... – К., 1958. – 20с.
402440
   Звернення Центрального Комітету КПРС до партії, до радянського народу. – К, 1974. – 16с.
402441
  Гундорова Т. Звернутись до звичайної людини. Тарас Шевченко - феменіст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 11


  Тарас Шевченко - феменіст.
402442
  Фрейхен П. Зверобои залива Мелвилла. / П. Фрейхен. – М, 1961. – 232с.
402443
  Купер Д.Ф. Зверобой / Д.Ф. Купер. – М, 1989. – 462с.
402444
  Чистых Борис Зверобой класса люкс / Чистых Борис, Чанселлор Дэвид // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 130-140 : фото
402445
  Купер Д.Ф. Зверобой, или первая тропа войны : Роман / Д.Ф. Купер. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 477с.
402446
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1948. – 604с.
402447
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Киев : Молодь, 1954. – 520 с.
402448
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1955. – 575с.
402449
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1970. – 467 с.
402450
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1975. – 412с.
402451
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1981. – 528с.
402452
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1981. – 464с.
402453
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – К, 1982. – 518с.
402454
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1982. – 317с.
402455
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1982. – 317с.
402456
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Фрунзе, 1982. – 477с.
402457
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1983. – 477с.
402458
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Харьков, 1986. – 448с.
402459
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1987. – 462с.
402460
  Купер Дж.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : роман / Дж. Ф. Купер. – Москва : АСТ, 2003. – 416 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-017965-0
402461
  Вастеров Н.Г. Звероводство / Н.Г. Вастеров. – Москва : Изд-во Центрсоюза, 1961. – 272с.
402462
  Ильина Е.Д. Звероводство / Е.Д. Ильина, А.Д. Соболев. – М., 1990. – 271с.
402463
   Звероводство.. – М., 1953. – 560с.
402464
   Звероводство.. – 3-е изд., перер. и доп. – М., 1959. – 576с.
402465
  Паничев А.М. Зверовые солонцы Сихотэ-Алиня. / А.М. Паничев. – Владивосток, 1987. – 204с.
402466
  Хапилин К. Зверодухи // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 0868-488Х


  Так художник Петров-Водкин называл людей, стоящих между ското- и духочеловеками. Именно за их души идет мировая борьба между силами добра и зла
402467
  Курек Н.С. Звероподобное поведение. Линии Аристотеля и Фрейда // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 1 (январь-февраль). – С.104-116. – ISSN 0236-2007
402468
  Толстая Т. Зверотур : Эссе // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 12. – С. 151-160. – ISSN 1130-6545
402469
  Сычников В.Н. Зверства английских интервентов в Тукменистане в 1918-20 гг. / В.Н. Сычников. – Ашхабад, 1954. – 30с.
402470
   Зверства немецких захватчиков.. – М., 1943. – 48с.
402471
   Зверства немецких оккупантов в Кабарде.. – Нальчик, 1945. – 87с.
402472
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
4. – 1942. – 63с.
402473
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.
5. – 1942. – 88с.
402474
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
9. – 1943. – 48с.
402475
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.
10. – 1943. – 71с.
402476
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
12. – 1944. – 64с.
402477
  Аброськин С.В. Зверства фашистов в Воронежской области / С.В. Аброськин. – Москва, 1943. – 48с.
402478
  Аброськин С.В. Зверства фашистов в Воронежской области. / С.В. Аброськин. – Москва, 1948. – 48с.
402479
  Охріменко Світлана Звертання : конспект уроку в 9 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
402480
  Загнітко Лариса Звертання в українській мові: формально-граматичні та семантичні вияви // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 85-93. – Бібліогр.: Літ.: с.93; 11 п. – ISSN 1728-9572
402481
  Корнійко І.В. Звертання як динамічний засіб вираження зверненості мовлення (на матеріалі німецької мови) : Автореф. дис... канд. філолог. наук: 10.02.04. / Корнійко І.В.; КДЛУ. – Київ, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
402482
  Стельмах Б. Звертання як елемент мовного етикету у творчості Агатангела Кримського // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 283-289. – ISSN 2304-9383
402483
  Рудько Л.П. Звертання як компонент загальної системи крмунікативно-прагматичних засобів п"єси // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 350-354. – ISBN 978-966-581-958-5
402484
  Чухно А.А. Звершення і перспективи // Веч. Київ, 1976. – 17 квітня
402485
  Шаркади И. Зверь с хутора / И. Шаркади. – Москва : Художественная литература, 1987. – 300, [2] с. – В изд. также: Смерть врача / Д. Фекете. 20 часов : [Повести] : пер. с венг. / Ф. Шанта. – (Серия "Новый мир")
402486
  Хаткевич Василий Зверьки, которые охотились на динозавров : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 4 : Іл.
402487
  Гали М. Звзда надежды / М. Гали. – Уфа, 1977. – 127с.
402488
  Кудрявцев Лев Звивисті стежки Нестора Махна // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 205-209. – ISSN 0869-3595
402489
  Шеренговий О.Г. Звинувачувані не підсудні. / О.Г. Шеренговий. – Одеса, 1989. – 200с.
402490
  Муковський І.Т. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої Світової війни / І.Т. Муковський, О.Є. Лисенко; За ред. В.Д.Конашевича. – Київ : Книга пам`яті України, 1997. – 568с. – ISBN 5-88500-041-7
402491
   Звитяга мужніх.. – Ужгород, 1969. – 116с.
402492
   Звитяга працею // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 183-185. – ISSN 0869-3595
402493
   Звитяга.. – Львів, 1985. – 327с.
402494
  Жулавский Ю. Звитяжець / Ю. Жулавский. – К., 1927. – 324с.
402495
  Рудь П.С. Звитяжна молодість / П.С. Рудь. – К., 1960. – 68с.
402496
  Ляхоцький Володимир Звитяжний шлях, високість духу : Київському державному інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука виповнюється 70 // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 5. – ISSN 0868-9644
402497
   Звитяжниці : Жінки - Герої Радянського Союзу в боях за Україну в роки Великої Вітчизняної Війни / Є.В. Сафонова, В.Я. Галаган, Г.В. Данилко, З.О. Сільченко; [Сафонова Є.В., Галаган В.Я., Данилко Г.В., Сільченко З.О.] ; Організація ветеранів України. – Київ : Україна, 1995. – 247с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: Авт. зазн. на звороті тит. арк. – ISBN 5-319-01372-8
402498
   Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України : документально-художня дилогія / [ упор.: І.В. Малінкін, М.А. Мелешко, О.С. Рибка; авт. проекту і відп. ред. О.С. Рибка; гол. ред. В.В. Пасак ]. – Фастів : Поліфаст, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-7758-70-7
402499
  Лавренчук Володимир Звитяжцем - через три віки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
402500
  Мілер В. Звичаєва корупція? : Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі / В. Мілер, О. Гределанд, Т. Кошечкіна; Пер. з англ. Д.Скляренко. – Київ : К.І.С., 2004. – 328с. – ISBN 966-8039-38-6


  На основі широкого кола маловідомих документів та літератури висвітлюється процес міжнародно-інформаційної діяльності різних форм Української державності 1917-1923 рр.
402501
  Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Кононенко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 197л. – Бібліогр. : л.182-197
402502
  Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини : автореф. дис. ... канд.юрид. наук : 12.00.11 / Кононенко В. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр. :9 назв.
402503
   Звичаєве міжнародне гуманітарне право. Норми // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 7-16. – ISSN 1814-3385


  Українською мовою звичаєві норми міжнародного гуманітарного права публікуються вперше. Цей переклад здійснено для спеціального випуску "Українського часопису міжнародного права"(2006 рік), присвяченого міжнародному гуманітарному праву та підготовленого ...
402504
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право : Навч. посібник / Н.Є. Толкачова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 367с. – ISBN 966-594-619-6
402505
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Є. Толкачова; КНУТШ. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Київський університет, 2006. – 367с. – різні обкладинки. – ISBN 966-594-833-4
402506
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право в системі соціально-ціннісних установлень і нормативного регулювання відносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 33-41. – (Правознавство ; Вип. 375)
402507
  Івановська О.П. Звичаєве право в Україні : етнотворчий аспект : навчальний посібник / О.П. Івановська. – Київ : ЕксОб, 2002. – 263 с. – ISBN 966-7769-15-1
402508
  Гошко Юрій Звичаєве право населення Українських Карпат та Прикарпаття XIV-ХІХ ст. / Гошко Юрій; НАНУ. Ін-тут народознавства НАНУ. – Львів : Ін-тут народознавства НАНУ, 1999. – 336с. – ISBN 966-02-0672-0
402509
  Гримич М. Звичаєве право у дослідженнях Олександра Кістяківського // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С. 28-33
402510
  Шевченко О.О. Звичаєве право України IX - XIX століть / О.О. Шевченко. – Київ : [б. в.], 2012. – 199, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2254-30-3
402511
  Толкачова Н. Звичаєве право України: особливості розвитку // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 152-178


  Показано особливості українського права як самобутньої, самодостатньої та оригінальної правової системи, яка хоч і зазнала своєрідних впливів, проте еволюціонувала за внутрішніми закономірностями. Звичаєве право репрезентується як регулятор поведінки ...
402512
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право України: особливості розвитку / Н. Толкачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 105-113. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Показано особливості українського права як самобутньої, самодостатньої та оригінальної правової системи, яка хоч і зазнала своєрідних впливів, проте еволюціонувала за внутрішніми закономірностями. Звичаєве право репрезентується як регулятор поведінки ...
402513
  Малютіна І.П. Звичаєве право українського народу за матеріалами історико-юридичних пам"яток X-XIX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 450-457.
402514
  Малютіна І.П. Звичаєве право українців в історико-етнологічних дослідженнх XVIII-XIX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 442-456.
402515
  Гримич М. Звичаєве право українців у дослідженнях Івана Франка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 12. – С.4-8
402516
  Крикун Ю.С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років : Автореферат дис. ...канд.істор. наук 07.00.05-Етнологія / Крикун Ю.С.КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібл.:3 назви
402517
  Крикун Ю.С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Крикун Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 213л. – Бібліогр. : л.188-213
402518
  Киндюк Б.В. Звичаєве право як джерело лісового законодавства в українських землях у XIV-XVII століттях // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 90-95
402519
  Івановська О. Звичаєве право: методологія, джерельна база, текстологія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 332-337


  У статті здійснюється спроба дефініцій народознавчих термінів. Розглядається звичаєва культура українського етносу: витоки; механізми соціалізації; закріплення в народнопоетичному тексті. В статье осуществляется попытка дефиниций народоведческих ...
402520
  Панасюк О.Т. Звичаєве регулювання трудових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62-63. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядається місце звичаєвого права та трудових звичаїв у системі трудового права. Можливість та умови застосування звичаєвого права та звичаїв визначаються особливостями правової системи країни, її культурними та національними традиціями. Таке ...
402521
  Гримич М.В. Звичаєве цивільне право українців XIX - початку XX століття / М.В. Гримич ; КНУТШ. – Київ : Арістей, 2006. – 560 с. – ISBN 966-8458-84-2
402522
  Гримич М.В. Звичаєве цивільне право українців XIX - початку XX століття / М.В. Гримич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Арістей, 2010. – 559, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 535-555 та в прим. с. 458-534. – ISBN 966-8458-84-2
402523
  Морозов А.Ю. Звичаєве, моральне, етичне в контексті інтуїтивного досвіду // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 15-20. – ISSN 2226-3209
402524
  Артюх Л. Звичаєві забобони, пов"язані з хлібом: традиції і сучасне побутування // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 6 (340) листопад - грудень. – С. 7-14. – ISSN 0130-6936
402525
  Івановська О. Звичаєві засади соціалізації молоді в Україні // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 179-187. – ISBN 978-966-349-240-7
402526
  Мазуркевич О.П. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців (XIX - початку XX ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Мазуркевич Ольга Павлівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
402527
  Андрейків А. Звичаєві норми як елемент нормативної системи міжнародного права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 129-138. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
402528
  Лобода Ю.П. Звичаєво-правова культура українського народу як наукова проблема теоретико-правової юриспруденції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 28-34. – (Право. Економіка. Управління)
402529
  Гримич Марина Віллівна Звичаєво-правова традиційна культура українців XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.05 / Гримич М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 30 с. – Бібліогр.: 23 назв.
402530
  Гримич Марина Віллівна Звичаєво-правова традиційна культура українців XIX - початку XX ст. : дис. ... доктора істор. наук: 07.00.05 / Гримич Марина Віллівна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 410 л. – Бібліогр.: л. 372 - 410
402531
  Коваленко Т.О. Звичаєво-правове регулювання земельних відносин на території України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 63-73
402532
  Гладких М.І. Звичаї / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 146. – ISBN 966-642-073-2
402533
  Метаксас Воспоритис Звичаї будуїнів / Константинос Метаксас Воспоритис. – Афіни : Нефелі, 1988. – 159, [ 6 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – (Наша прозова традиція ; 18). – ISBN 960-211-007-4
402534
   Звичаї в селі Забрідді та по де-яких інших, недалеких від цього села місцевостях Житомирського повіту на Волині.. – Житомир, 1920. – 160с.
402535
  Бедрій М. Звичаї ділового обороту в історії українського права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 4 (208). – С. 11-14
402536
  Гаєвська Т.І. Звичаї і обряди звичаєвого права Київської Русі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 29. – С. 155-161. – ISSN 2225-7586
402537
  Нікіша Д.О. Звичаї морських торговельних портів // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 5 (65). – С. 47-50
402538
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / О. Воропай. – Мюнхен : Українське вид-во
Ч.1. – 1958
402539
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / О. Воропай. – Мюнхен : Українське вид-во
Ч.2. – 1966
402540
  Воропай Олекса Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис. [В 2-х т.] / Воропай Олекса. – Репринтне видання. – Київ : Оберіг. – ISBN 5-333-01093-5
Том 1. – 1991. – 455с. – Вихід. дані оригіналу: Мюнхен: Українське видавництво, 1958
402541
  Воропай Олекса Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис. [У 2-х т.] / Воропай Олекса. – Репринтне видання. – Київ : Оберіг. – ISBN 5-333-01095-1
Том 2. – 1991. – 447с. – Вихід. дані оригіналу: Мюнхен: Українське видавництво, 1960
402542
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / О. Воропай. – Київ : Оберіг, 1993. – 602с. – ISBN 5-87168-028-3
402543
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / Олекса Воропай. – Харків : Фоліо, 2004. – 508c. – (Перлини української культури). – ISBN 966-03-2569-X
402544
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / Олекса Воропай. – Київ : Велес, 2005. – 528с. – (Перлини української культури). – ISBN 966-8263-16-2
402545
  Небесна З. Звичаї при народженні дитини на Бойківщині. Динаміка змін в обрядовості ХХ-ХХІ століть // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 40-46. – ISSN 0130-6936
402546
  Щербак С.В. Звичаї та обряди в конфліктах української драматургії першої половини XIX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 210-213. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Досліджується роль, яку відіграли народні звичаї, традиції і свята в українській драматургії першої половини ХІХ ст. в залежності, зокрема, від її жанру.
402547
  Мовна У.В. Звичаї та обряди українських пасічників Карпат і Прикарпаття (друга половина XIX - початок XX століття) : [монографія] / Уляна Мовна ; НАНУ ; Ін-т народознавства ; [відп. ред. Павлюк С. ; ред. Горбаль М.]. – Львів : [Афіша], 2006. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 170-192. – ISBN 966-02-4134-8
402548
  Артюх Л.Ф. Звичаї українців у народному календарі / Лідія Артюх ; [фотогр.: Л. Буханська та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2012. – 223, [1] с. : фотогр. – Авт. зазнач. на додатк. тит. арк. – Бібліогр.: с. 223. – ISBN 978-966-8137-93-8
402549
  Смітюх А.В. Звичаї як джерело права в контексті нового законодавства України (перспективи застосування господарськими судами) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.344-348. – ISBN 966-7784-65-7
402550
  Крижановський О. Звичаї, обряди й розваги у стародавній Індії та Китаї. З циклу "Культура та релігія Стародавнього Сходу" // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 51-54.
402551
  Лондон Дж. Звичай білої людини = The white man"s way / Джек Лондон. – Видакнз парал. текстом. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-03-4020-6
402552
  Пахолок С. Звичай гостинності в родильній обрядовості українців західних областей // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 25. – С. 64-70
402553
  Кваша В. Звичай Діань і його значення для регулювання земельних відносин у сучасному Китаї // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 12 (216). – С. 49-51
402554
  Стрілець О.М. Звичай ділового обороту та суміжні категорії за законодавством України // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 107-111


  У статті досліджується законодавче регулювання звичаю ділового обороту та суміжних категорій (узвичаєння, заведеного порядку) в Україні.
402555
  Матвійчук Н.М. Звичай людей злонравних / Н.М. Матвійчук. – К., 1986. – 120с.
402556
  Ковальчук Н. Звичай міжнародної торгівлі як джерело міжнародного приватного права // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 250-257. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
402557
  Радутний О.Е. Звичай як джерело кримінального права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 130-135. – ISSN 1563-3349
402558
  Передерієв Є. Звичай як джерело права в міжнародному публічному і приватному праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 18-21.
402559
  Потапова О.В. Звичай як джерело регулювання діяльності торговельних морських портів // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 60-68
402560
  Мороз З.П. Звичайна дівчина / З.П. Мороз. – К., 1946. – 33с.
402561
  Юферев Д.В. Звичайна легенда. / Д.В. Юферев. – К., 1964. – 383с.
402562
  Дзюба І.М. Звичайна людина чи міщанин / І.М. Дзюба. – Київ, 1959. – 277с.
402563
  Бурлак В.М. Звичайна неділя / В.М. Бурлак. – Київ, 1981. – 192 с.
402564
  Корепанов О.Я. Звичайна прогулянка / Олексій Корепанов // Жадані пороги землі / О.М. Дурєєв. – Київ : Молодь, 1991. – С. 45-157
402565
  Собко В.М. Звичайне життя : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 338с.
402566
  Лур"є Н.Г. Звичайне життя. / Н.Г. Лур"є. – К., 1936. – 176с.
402567
  Тимошенко Наталія Звичайне хамство // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-13. – ISSN 0130-5212
402568
  Кралюк П. Звичайний (анти)фашизм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 74). – С. 5
402569
  Донскіс Л. Звичайний фашизм // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 16 (336). – С. 33. – ISSN 1996-1561


  Російський фашизм є породженням ментальності кримінального світу, що поширюється на політичний клас, ЗМІ та більшість дипломатів.
402570
  Брюгген В.О. Звичайний хліб мистецтва / В.О. Брюгген. – Київ, 1969. – 251с.
402571
  Гребенча М.К. Звичайні диференціальні рівняння / М.К. Гребенча. – К., 1939. – 316с.
402572
  Шкіль М.І. Звичайні диференціальні рівняння : навч. посібник / М.І. Шкіль, М.А. Сотніченко. – Київ : Вища школа, 1992. – 303с. – ISBN 5-11-004056-7
402573
   Звичайні долі.. – Харків, 1976. – 207с.
402574
  Фоменко В. Звичайні люди / В. Фоменко. – К, 1950. – 81с.
402575
  Иванов А.А. Звичайні пригоди "олімпійця" Михайла Єнохіна / А.А. Иванов. – К., 1980. – 160с.
402576
  Журахович С.М. Звичайні турботи / С.М. Журахович. – К., 1960. – 240с.
402577
  Ільченко О. Звичні речі // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 5-8. – ISSN 0585-8365
402578
   Звід документів кадрового діловодства : Практичний посібник. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : КНТ, видавництво, 2007. – 912с. – ISBN 966-373-009-9
402579
   Звід законів Української РСР.. – К.
2. – 1982. – 537с.
402580
   Звід законів Української РСР.. – К.
5. – 1982. – 837с.
402581
   Звід законів Української РСР.. – К.
3. – 1986. – 811с.
402582
   Звід законів Української РСР.. – Київ : Політвидав України
6. – 1987. – 447с.
402583
   Звід законів Української РСР.. – Київ : Політвидав України
7. – 1987. – 521с.
402584
   Звід законів Української РСР.. – Київ : Політвидав України
8. – 1987. – 889с.
402585
   Звід законів Української РСР.. – К.
9. – 1988. – 253с.
402586
   Звід кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-671-3
Т. 1. – 2009. – 632 с.
402587
   Звід кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-693-5
Т. 2. – 2009. – 488с.
402588
   Звід кодексів України : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 978-966-611-704-8
Т. 4. – 2009. – 344 с.
402589
  Блажівська О.Є. Звід місцевих законів західних губерній як пам"ятка кодифікації цивільного законодавства на українських землях // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 3 (149). – С. 60-68
402590
   Звід пам"яток історії та культури України : енциклопедичне видання : у 28 т. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – ISBN 966-95478-1-4
Київ. Кн. 1, ч. 1 : А - Л / ред. кол. тому: П. Тронько (відп. ред.) [та ін.]; [упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова]. – 1999. – 608 c.
402591
   Звід пам"яток історії та культури України: Полтавська область, Новосанжарський район = Register of monuments of history and culture of Ukraine: Poltava region, Novosangarsky district. – Полтава : Дивосвіт, 2007. – 178 c. – ISBN 978-966-7891-76-3
402592
   Звід правил належної практики виборів : Керівні принципи та пояснювальна доповідь, ухвалені Венеціанською комісією на 52-й сесії (Венеція, 18-19 жовтня 2002 року). – Cтрасбург, 2002. – 40 с.
402593
  Карпова Л.О. Звідки береться культура? / Л.О. Карпова. – К., 1990. – 43с.
402594
  Михайленко М.М. Звідки береться сила / М.М. Михайленко. – Київ, 1966. – 74с.
402595
  Кохан Настя Звідки беруться гроші // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 28-30
402596
   Звідки беруться тітушки? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 223). – С. 5


  Людей певного типажу - спортивного вигляду, які часто виконують роль найманих провокаторів, а також співробітників владних силових структур у цивільному, почали називати тітушками.
402597
  Смоляна Іванна Звідки в Україні пальми? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 69. – ISSN 0130-5212
402598
  Кунов Звідки взялася релігія / Кунов. – Х-К, 1931. – 134с.
402599
   Звідки єсть пішли Буші // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 14. – С. 34


  [Генеалогія роду. ]
402600
   Звідки злітає "Антей".. – К., 1966. – 107с.
402601
  Кодлюк Я. Звідки книжка до нас прийшла / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 9 (390). – С. 45-49
402602
  Бобров С.М. Звідки лінія / С.М. Бобров. – К, 1970. – 206с.
402603
  Наконечний Р. Звідки назва міста "Київ" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-30
402604
  Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або Сила м"якого знака // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Укр. прес-група, 2011. – С. 144-155. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
402605
  Тюрін С. Звідки та куди йде рейд? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 32-34.
402606
  Фоменко В. Звідки ця назва? / В. Фоменко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 104с.
402607
  Грабовський С. Звідкіля взялися "соціал-націонали"? або Чому праця Леніна "До питання про національності або про "автономізацію" була заборонена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 квітня (№ 74). – С. 5
402608
  Яковлев О.С. Звідкіля тече Сріблянка / О.С. Яковлев. – К., 1930. – 48с.
402609
  Красюк Сергій Звідкіль береться старість? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 18-19 : Фото
402610
   Звідомлення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України та Кабінета виучування Поділля з 1.10.26 р до 1.10.27 р.. – Вінниця, 1927. – 8с.
402611
  Окиншевич Л.О. Звідомлення Л.О. Окнишевича про відрядження до Москви / Л.О. Окиншевич. – 30с.
402612
   Звідомлення про закордонну наукову подорож акад.М.Крилова до Західної Європи. – Київ, 1927. – 9 с.
402613
   Звідомлення соціально-економічного відділу Української Академії наук.. – 12с.
402614
   Звідомлення товариства дослідників української історії, письменства та мови у Ленінграді.. – К., 1927. – 21с.
402615
   Звідомлення Української Академії наук у Києві за 1924 рік.. – Київ : З друкарні Української АН, 1925. – 94с.
402616
  Ільїна В.М. Звідти важко повертаються або не повертаються взагалі / В.М. Ільїна, В.І. Добрянський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 9-11 : фото
402617
  Мотрич К. Звізда полин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С.56-63. – ISSN 0130-5263
402618
  Мотрич Катерина Звізда Полин : Повість. оповідання / Мотрич Катерина. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 196с. – ISBN 966-7276-75-9
402619
  Мотрич Катерина Звізда Полин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-63. – ISSN 0130-5263
402620
  Лубківський Р.М. Звіздар / Р.М. Лубківський. – К., 1977. – 247с.
402621
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення аід кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки з законодавстві зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 274-277. – (Право. Економіка. Управління)
402622
  Руденко П. Звільнення в умовах трудового спору // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-23
402623
  Письменський Є.О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років: проблеми і перспективи вдосконалення законодавчої регламентації // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 267-271. – ISBN 978-966-458-403-3
402624
  Письменський Євген Звільнення від відбування покарання з випробуванням: окремі аспекти законодавчого регулювання та практики застосування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 113-117.
402625
  Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 92-97
402626
  Савченко А. Звільнення від кримінальної відповідальності в Україні та США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 121-123..
402627
  Акімов М. Звільнення від кримінальної відповідальності за захоплення заручників // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.50-55
402628
  Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за новим КПК : монографія / Губська О.А. – Київ : НВП "ІНТЕРСЕРВІС", 2013. – 155, [1] с. – Бібліогр.: с. 136-155. – ISBN 978-966-8934-17-5
402629
  Шамара О. Звільнення від кримінальної відповідальності за участь у терористичній діяльності // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
402630
  Дудоров Олександр Звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування: порівняльно правова характеристика / Дудоров Олександр, Письменський Євген // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 46-52
402631
  Устимиенко В.В. Звільнення від кримінальної відповідальності й покарання на підставі акта про помилування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.154-161. – ISSN 0201-7245
402632
  Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх = Із застосуванням примусових заходів виховного характеру // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 54-58
402633
  Ковітіді О. Звільнення від кримінальної відповідальності при вчиненні ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С.89-94
402634
  Лихова С. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за ч. З ст. 175 КК України (порівняльно-правовий аналіз законодавства країн-учасниць Європейського Союзу) / С. Лихова, В. Топчій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-96.
402635
  Клименко В. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"зку із закінченням строків давності (проблемні питання) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 145-151
402636
  Матюшенко Р. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.99-101. – ISSN 0132-1331
402637
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки в законодавстві зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 274-277. – (Право. Економіка. Управління)
402638
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки у вітчизняному законодавстві дорадянського періоду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 164-168. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
402639
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки: історико-правовий аспект вітчизняного криміналшьного законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 41-49
402640
  Ковітіді О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності за злочини. вчинені у неповнолітньому віці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.121-125. – ISSN 0132-1331
402641
  Багірлі Кенуль Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням терміну давності (деякі аспекти Кримінального кодексу Айзербайджанської Республіки) // Персонал : журнал інтелектуальної еліти : науковий журнал / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 1 (149). – С. 86-91. – ISSN 0868-8893
402642
  Вознюк А.А. Звільнення від кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій поняття, види, підстави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 133-138.
402643
  Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Золотарьов А.І.; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л.199-222
402644
  Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Золотарьов А.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв
402645
  Савченко А.В. Звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування в Україні й США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 274-285.
402646
  Гнатенко Є.С. Звільнення від кримінальної відповідальності: реалії сьогодення // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 526-528. – ISBN 978-966-458-403-3
402647
  Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальностіу зв"язку із закінченням строків давності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 22-26.
402648
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування в системі заходів кримінально-правового впливу // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 5 (8). – С. 110-117
402649
  Ковітіді О.Ф. Звільнення від покарання та його відбування за хворобою // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 68-76. – ISBN 966-8759-17-6
402650
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми вдосконалення кримінального законодавства // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 104-110
402651
  Горенко О.М. Звільнення Гомункулів і руйнація мурів // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 54-63. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
402652
  Вальтинос Т. Звільнення дев"ятьох / Танасис Вальтинос. – 3-є вид. – Афіни : Агра, 1992. – 88 с. – Видання новогрецькою мовою
402653
  Міяковський В. Звільнення Драгоманова з Київського університету // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 167-174. – ISBN 5-7707-1062-4
402654
  Кротевич Е. Звільнення жінки / Е. Кротевич. – Х.-К, 1930. – 392с.
402655
  Чибасова К. Звільнення з ініціативи працівника: думка практика // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 13-16
402656
  Шишкін П. Звільнення з роботи: проблема пошуку компропісу чи війна до останнього // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 16-21
402657
  Єремій Г.О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності : монографія / Г.О. Єремій, П.В. Хряпінський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 144-166. – ISBN 978-617-7019-04-5


  Із вдячністю до фондів Вашої бібліотеки. Підпис
402658
  Луценко Ю.В. Звільнення ооби від кримінальної відповідальності за створення злочинної організації за кримінальним законодавством України та порівняльний аналіз такого звільнення за кримінальним законодавством деяких іноземних держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 206-215
402659
  Міщенко С.М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до частини 4 статті 307 Кримінального кодексу України / С.М. Міщенко, Т.І. Слуцька // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 75-83
402660
  Луценко Ю.В. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням винного з потерпілим у сфері кримінального судочинства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 174-179
402661
  Петрова Н.М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності: загальні підстави й умови // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 121-125. – ISSN 0201-7245
402662
  Очіченко О. Звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 1. – С. 65-66.
402663
  Ткачук Т. Звільнення працівників в умовах фінансової кризи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 74-79.
402664
  Шишкін В. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 8-10.
402665
  Субота Н. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: судові спори // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 8-13
402666
  Щербак Ю. Звір із безодні: від Гітлера до Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 68). – С. 9
402667
  Наєнко М. Звір линяє - шкіри не міняє // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 12
402668
  Кугай П.Т. Звіра ще тільки поранено. / П.Т. Кугай, С.С. Калінічев. – К., 1984. – 206с.
402669
  Кугай П.Т. Звіра ще тільки поранено. / П.Т. Кугай, С.С. Калінічев. – К., 1984. – 206с.
402670
   Звірбуль Володимир Карлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 97. – ISBN 978-617-573-038-6
402671
  Дуров В.Л. Звіри дідуся Дурова / В.Л. Дуров. – Вид. 2-е. – К., 1929. – 160с.
402672
  Бобир О. Звіри та люди в житті й творчості Дж. Даррелла // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (357). – С. 48-51.
402673
  Татаринов К.А. Звірі західних областей України / К.А. Татаринов. – К., 1956. – 188с.
402674
  Бондаренко В.Д. Звірі наших лісів / В.Д. Бондаренко. – К, 1988. – 160с.
402675
  Сокур І.Т. Звірі нашої країни. / І.Т. Сокур. – К., 1971. – 128с.
402676
  Шарлемань М.В. Звірі України / М.В. Шарлемань. – К., 1920. – 83с.
402677
  Мигулін О.О. Звірі УРСР : (Матеріали до фауни) / О.О. Мигулін. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1938. – 421с.
402678
   Звірі хотіли згоди дійти.. – Київ, 1991. – 32 с.
402679
  Купер Д.Ф. Звіробій / Д.Ф. Купер. – К. – 278с.
402680
  Купер Д.Ф. Звіробій / Д.Ф. Купер. – Київ, 1968. – 634с.
402681
  Купер Ф. Звіробій : Роман / Фенімор Купер; Пер. з англ. Л.Солонька, О.Тереха. – Київ : Дніпро, 2001. – 448с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-020-4


  Один з романів про Шкіряну Панчоху, в якому відомий амеріканський пісьменник змалював початок колонізації Північної Америки
402682
  Купер Ф. Звіробій : роман / Фенімор Купер ; пер. з англ. : Л. Солонька, О.Тереха. – Київ : Дніпро, 2006. – 448 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-020-4


  Один з романів про Шкіряну Панчоху, в якому відомий амеріканський пісьменник змалював початок колонізації Північної Америки
402683
  Купер Ф. Звіробій : роман / Фенімор Купер; [ переклад з англ. Л. Солонька, О. Тереха ]. – Харків : Фоліо, 2007. – 462с. – (Бібліотека пригод). – ISBN 978-966-03-4013-8
402684
   Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині.. – Київ; Харків, 1944. – 55с.
402685
  Черненко К.У. Звіряючись з Леніним, діючи по-ленінському / К.У. Черненко. – К., 1981. – 29с.
402686
   Звіт /Всеукр.союзу скотарсько-молочарської кооперації "Добробут"./ за 1927-1928 операційний рік. – Харків, 1929. – 72с.
402687
   Звіт /Театрального музею/ 1926-1929.. – К, 1930. – 23с.
402688
   Звіт ад"юнта М.І. Костомарова про роботу у 1846 р. // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 457-438. – ISBN 978-966-189-081-6
402689
   Звіт Волинської окрколгоспінспекціі про наслідки роботи в галузі колективізації сільського господарства за час з 1922 по 1927/28 рік.. – Житомир, 1929. – 33с.
402690
  Антонович В.Б. Звіт Володимира Антоновича про роботу в Київській Комісії для розгляду давніх актів, Південно-Західному відділенні Російського географічного товариства, археологічних з"їздах та музеях [1878 р.] : (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 324-325. – ISBN 966-7272-00-1
402691
   Звіт Всеукраїнської Ради Профспілок.. – Х, 1928. – 274с.
402692
  Молотов В.М. Звіт делегації ВКП(б) у виконкомі Комінтерну / В.М. Молотов. – Харків, 1931. – 94с.
402693
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011-2012 навчальному році" / [В.В. Копійка] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2012. – 83 с. – Без тит. арк. – Бібліогр. в тексті
402694
   Звіт дирекції Ц. К. Гімназії з рускою викладовою мовою в Перемишлли за шкільний рік 1913/1914. – Накладом наукового фонду. – Перемишль : З друкарні гр. кат. Капітули, 1914. – LXVIII, 92 с. : 2 фот.


  Зміст: 1. Істория культу Шевченка серед гімназіяльної молодіжи / Віктор Петрикевич 2. Короткий звіт з подорожи по взірцевих гімназиях за грницею / Дир. А. Алиськевич 3. Шкільні вісти Дирекції
402695
   Звіт Житомирського Міського Комітету КП/б/у.. – Житомир, 1931. – 72с.
402696
   Звіт Жовтневої Районної Ради другого скликання за час з1931 р. по 1-Х 1934 р.. – 15с.
402697
   Звіт за 1926/27 операційний рік.. – Херсон, 1928. – 160с.
402698
  Добровольський А. Звіт за археологічні досліди на території Дніпрельстану р. 1927 / А. Добровольський, 1929. – 61-160с.
402699
   Звіт за п"ятий операційний рік. – Чернігів, 1929. – 40с.
402700
   Звіт заводського професійного комітету заводу ім.Петровського за період квіень 1930 р. -- Жовтень 1931 р.. – Херсон, 1931. – 34с.
402701
   Звіт законів Української РСР. – Київ
4. – 1984. – 486 с.
402702
   Звіт Київського обласного виконавчого комітету.. – К, 1935. – 226с.
402703
   Звіт Київського районного союзу споживчих товарів.. – К, 1926. – 51с.
402704
   Звіт Київської округової спілки житлової кооперації.. – К, 1929. – 40с.
402705
   Звіт Кодацької районової міської ради роб., селян. та червоноармійських депутатів.. – Дніпропетровськ, 1930. – 34с.
402706
   Звіт кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-730-7
Т. 3. – 2009. – 556 с.
402707
   Звіт конференції "Майбутнє міграції в Україні", Київ, 12 жовтня 2011 / М-во закордонних справ. – Київ, 2011. – 39 с.
402708
   Звіт Лубенського Районного Виконавчого К-ту 8 з"їздові Рад робітничих, селянських та червоноарм. депутатів. – Лубни, 1934. – 91с.
402709
   Звіт М.--Висківького Районного Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів., 1931. – 27с.
402710
   Звіт Народного Комісаріату Фінансів УСРР про виконання державного бюджету Укр. Соціал. Рад. Республіки за 1925-1926 рік.. – Харків, 1927. – 262с.
402711
   Звіт Народного Комісаріату Фінансів УСРР про виконнання Держ. бюджету Укр.Соц.Рад. Республіки за 1928-1929 рік.. – Харків, 1930. – 147с.
402712
   Звіт окрвідділу спілки РОБОС.. – Днепропетровск, 1929. – 27с.
402713
   Звіт Оргбюра ХМРМС.. – Х, 1932. – 52с.
402714
   Звіт Полтавського округового Виконавчого Комітету Ради робітничо-селянських та червоноармійських депутатів 4-го скликання.. – Полтава, 1929. – 68с.
402715
   Звіт правління Всеукрозету за час за 1926 р. до 15-12 1928 р.. – Х, 1928. – 40с.
402716
   Звіт правління Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 12-21
402717
  Короневський В. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2007 рік // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-13.
402718
   Звіт про виконання державного бюджету УРСР за 1937 рік.. – К, 1939. – 119с.
402719
   Звіт про виконання держвного бюджету УРСР за 1935 рік.. – К, 1937. – 88с.
402720
   Звіт про виконнання державного бюджету УРСР за 1936 рік.. – К, 1938. – 95с.
402721
  Осауленко О.Г. Звіт про використання коштів державного бюджету у 2012 році // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 76-77 : Фото


  Англійський економіст і теоретик статистичної науки. Окреслено значення його праць для розвитку статистики.
402722
   Звіт про геологічну практику студентів 2 курсу геологічного фак-ту Київського держ. університету. – Київ, 1936. – 52с.
402723
  Виржиківський Р.Р. Звіт про детальне геологічне здіймання Подільського фосфоритового району 1928 року / Р.Р. Виржиківський. – Київ, 1930. – 140с.
402724
   Звіт про діяльність Hаціональної академії наук України у 2004 році : проект : у 2 ч. – Київ
Ч. 1. – 2005. – 332 с.
402725
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 1997 році. – Київ : [Б. в.], 1997. – 111 с.
402726
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 1998 році. – Київ, 1998. – 176 с.
402727
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2000 році. – Київ : [Б. в.], 2000. – 159 с.
402728
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2004 році. – Київ : [Експрес], 2004. – 180 с. – ISBN 966-8005-00-7
402729
   Звіт про діяльність держстраху УСРР та план його робіт на 1927-28 рік.. – Х, 1928. – 319с.
402730
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1994 році : проект : у 2 ч. – Київ : Наукова думка
Ч. 1. – 1995. – 192 с.
402731
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1996 році. – Київ, 1997. – 171 с.
402732
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2005 році : проект : у 2 ч. – Київ
Ч. 1. – 2006. – 292 с.
402733
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2006 році : проект : у 2 ч. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2007. – 286 с.
402734
   Звіт про діяльність Харківського Наукового Товариства за 1924-1926 роки.. – Харків, 1927. – 36с.
402735
   Звіт про Конкурентоспроможність України 2009 : назустріч економічному зростанню та процвітанню / Фонд "Ефективне управління". – [Київ] : [ Б.В. ], 2009. – 230 с.
402736
   Звіт про конкурентоспроможність України 2010. Назустріч економічному зростанню та процвітанню / Фонд "Ефективне управління" ; [ над звітом працювали : Л. Аббасова, І. Газізуллін та ін. ]. – [ Б. м. ] : [ Б. в. ], 2010. – 162 с.
402737
   Звіт про науково-дочлідну роботу Київської філії ін-ту Т.Шевченка.. – Київ, 1931. – 36 с.
402738
   Звіт про наукову діяльність АН УРСР за 1957 рік. – Київ, 1958. – 167с.
402739
   Звіт про підсумки діяльності у 2009 році / Гол. упр. держ. служби України ; [ під. заг. ред. Т. Мотренка ; відп. за вип. А. Вишневський ]. – Київ, 2010. – 120 с.
402740
  Іващенко В.Ю. Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за 2010 р. / В.Ю. Іващенко, Д.В. Миколенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С.261-266. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
402741
   Звіт про результати перевірки кошторису Національного банку України за 1998. – Київ, 1999. – 28c
402742
   Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2002 рік. – Київ, 2003. – 276 с.
402743
   Звіт про роботу Національної Академії педагогічних наук України за 2009 рік / Національна Академія педагогічних наук України ; [ відп. за вип. Луговий В.І., Бурда М.І. ; упоряд. Регейло І.Ю. ]. – Київ : НАПН України, 2010. – 342 с.
402744
   Звіт про роботу Українського товариства охорони природи за 1999 рік // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С. 68-72. – ISSN 0131-6001


  Проведення екологічної експертизи законотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
402745
   Звіт про роботу.. – Сталіно, 1935. – 321с.
402746
  Озеран А. Звіт про рух грошових коштів: дослідження концептуальних підходів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
402747
   Звіт про світовий розвиток: Важке завдання розвитку. – Київ : Абрис, 1994. – 270с. – ISBN 5-86828-019-9
402748
   Звіт про стан та роботу кас взаємодопомоги коопераціі інвалідів.. – Х, 1934. – 19с.
402749
  Озеран А. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): питання формування та співвідношення з МСФЗ // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
402750
   Звіт Рахункової палати України за 2004 рік. – Київ, 2005. – 128с.
402751
   Звіт Рахункової палати України за 2005 рік. – Київ, 2006. – 151с.
402752
   Звіт Рахункової палати України за 2006 рік. – Київ, 2007. – 136с.
402753
   Звіт Рахункової палати України за 2007 рік / Рахункова палата України. – Київ, 2008. – 144с.
402754
   Звіт Рахункової палати України за 2008 рік / Рахункова палата України. – Київ, 2009. – 160 с.
402755
   Звіт Рахункової палати України за 2009 рік / Рахункова палата України. – Київ : [ Б.в.], 2010. – 192 с.
402756
   Звіт Рахункової палати України за 2010 рік / Рахункова палата України. – Київ : [Б.в.], 2011. – 208 с.
402757
   Звіт Рахункової палати України за 2011 рік / Рахункова палата України. – Київ : [б. в.], 2012. – 175 с. : іл. – Додатки: с. 168-175
402758
   Звіт Рахункової палати України за 2012 рік / [вступ. голови Рахункової палати Р.М. Магути]. – Київ : [б. в.], 2013. – 198 с. : іл., табл., діаграми
402759
   Звіт ректора В.В. Скопенка на спільному засіданні Вченої Ради університету. – Київ, 1998. – На правах рукопису


  В монографии приводятся результаты исследований по синтезу, спектральным св-вам и электронному строению диазонафтолов-сверхчувствительных мат-лов, широко применяемых вполиграфической радиотехнической и электронной промышленности.Рассматриваются ...
402760
  Шевченко В.П. Звіт ректора Донецького національного університету доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України В.П. Шевченка за 2003-2009 роки / [Шевченко В.П.] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 106, [2] c. : іл., табл. – Без тит. арк.
402761
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : Конференція трудового колективу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – січень (№ 1)


  Звіт на конференції трудового колективу представлений у скороченому варіанті.
402762
   Звіт рільничого відділу за 1928, 29 і 30 роки. – Одеса : Вид. Одес. зонал. станції зерн. госп., 1931
402763
   Звіт Синельниківського районового Виконавчого Комітету 8-му з"їзду Рад.. – 75с.
402764
   Звіт Старобільської окружної ради професійних спілок.. – Старобільське, 1929. – 68с.
402765
   Звіт Харківської Міської Ради 7 скликання., 1930. – 119с.
402766
   Звіт Центрального Комітету КП України.. – К, 1954. – 64с.
402767
   Звіт Центрального Комітету КП України.. – К, 1956. – 112с.
402768
  Брежнєв Л.І. Звіт Центрального Комітету КПРС і чергові завдання партії в галузі внутрішньої і зовнішньої політики : доповідь XXV з"їздові КПРС 24 лютого 1976 року / Л.І. Брежнєв. – Київ : Політвидав України, 1976. – 477 с. – Мініатюрне видання
402769
   Звіт Цюрупинського районового Виконавчого Комітету за період -березень 1929 року грудень 1930 року.. – М, 1931. – 77с.
402770
  Прохорова А. Звіти і вибори в студпарламенті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – червень (№ 6)


  Відбулася звітно-виборча конференція студентів КНУТШ. Відповідно до Положення про студентське самоврядування конференція заслухала звіт голови студентського парламенту Андрія Пристаї, внесла зміни до Положення про студентське самоврядування в ун-ті, ...
402771
   Звіти і вибори в студпарламенті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – травень (№ 9)


  Відбулася звітно-виборча конференція Студентського парламенту університету. За результатами таємного голосування головою Студпарламенту було обрано Максима Макарчука.
402772
  Шологон Л.І. Звіти про діяльність громадських організацій Галичини як джерело з історії національно-культурного руху українців краю другої половини XIX - початку XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 37-45. – ISSN 1728-3671
402773
  Алексєєв С.Ю. Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Києва як джерело дослідження діяльності бібліотечних установ за часів нацистської окупації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 9-15


  Крайова бібліотека Києва була створена 26.02.1943 р. на базі бібліотечних фондів колишньої бібліотеки Академії наук УРСР та колишньої бібліотеки Київського університету внаследок концентрації фондів Технічної та Медичної республіканських бібліотек (на ...
402774
  Дубровіна Л. Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Рейхскомісаріату України як джерело з історії бібліотек і долі бібліотечних фондів у період нацистської окупації Києва (1941-1943 рр.) / Л. Дубровіна, Н. Малолєтова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 6-24. – ISBN 966-02-2067-7
402775
   Звітна виставка творів художника Ю.Д.Корякіна.. – Дніпропетровськ, 1965. – 13с.
402776
   Звітна вставка художника-графіка Б.Г.Свердлова.. – Дніпропетровськ, 1965. – 31с.
402777
  Маленков Г.М. Звітна доповідь XIX з"їздові партії про роботу ЦК ВКП(б) / Г.М. Маленков, 1955. – с.
402778
  Орджонікідзе С. Звітна доповідь наркомважпрому на VII з"їзді Рад / С. Орджонікідзе. – К., 1935. – 47с.
402779
   Звітна доповідь Президента АН ВШ України М.І. Дубини, виголошена на Загальних зборах 23 грудня 2006 року // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 1 (52) : січень - лютий. – С. 28-67
402780
   Звітна доповідь Президії Академії наук вищої школи України, виголошена президентом М.І. Дробноходом на річних Загальних зборах АН ВШ України 26 січня 2002 р. // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2002. – № 1 (31) : сечень - лютий. – С. 3-14


  Акад. В.Андрейцев одержав І премію на ІІІ Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання підручник "Екологічне право. Академічний курс" та ІІІ премію за підручник Земельне право". Зміни складу відділень АНВШУ - масової комунікації (акад. секретар ...
402781
   Звітна доповідь про науково-організаційну діяльність Президії АН ВО України в 2009 році // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 1 (67) : січень - лютий. – С. 13-53


  Академік Надольний І.Ф. нагороджено срібним знаком імені М.П. Драгоманова; акад. Балух В.О., акад. Саух П.О. та акад. Ярошовець В.І. отримали іменні премії НАН України за видатні успіхи в галузі філософії, акад. Андрейцев В.І. - Почесна відзнака ім. ...
402782
  Брежнєв Л.І. Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС XXIV з"їздові Комуністичної партії Радянського Союзу 30 березня 1971 року / Л.І. Брежнєв. – К., 1971. – 123с.
402783
  Брежнєв Л.І. Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС XXVI з"їздові Комуністичної партії Радянського Союзу і чергові завдання партії в галуз внутрішньої і зовнішньої політики 23 лютого 1981 року / Леонід Ілліч Брежнєв. – Київ : Політвидав України, 1982. – 371 с.
402784
  Шелепін О.М. Звітна доповідь Цетрального Комітету Всесвітньої Ленінської Комуністичної Спілки Молоді XIII з"їздові Комсомолу / О.М. Шелепін. – К., 1958. – 75с.
402785
  Кузьмінська О.Е. Звітність банків : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / О.Е. Кузьмінська, В.Б. Кириленко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2004. – 457с. – ISBN 966-574-674-Х
402786
  Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій : Навчальний посібник / І.Т. Ткаченко; МОУ. Київськ. нац. економічний університет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 216с. – ISBN 966-574-143-8
402787
  Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних установ : Навч. посібник / І.Т. Ткаченко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2005. – 548с. – ISBN 966-574-711-8
402788
   Звітність підприємств : Підручник. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 474с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-015-5
402789
   Звітність підприємств : Навчальний посібник / Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко, В.В. Писаренко, І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля; Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко, В.В. Писаренко, І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля; МОНУ; Полтавська нац. аграрна академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 656с. – ISBN 966-364-022-7
402790
  Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств : підручник / Т.Є. Кучеренко, В.С. Уланчук, О.Г. Шайко ; за ред. В.С. Уланчука. – Київ : Знання, 2008. – 496с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-343-8
402791
  Давидов Г.М. Звітність підприємств : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – Київ : Знання, 2010. – 623 с. + CD. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-560-9


  На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
402792
  Давидов Г.М. Звітність підприємств : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 624 с. : іл., табл. + CD. – Бібліогр.: с. 613-623. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-941-6


  На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
402793
  Смоленюк П. Звітність підприємств як інформаційний продукт // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 35-39. – Бібліогр.: 14 назв
402794
  Лень В.С. Звітність підприємства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Лень, В.В. Гливенко; МОНУ; Чернігівськ. держ. технологіч. ун-т. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 612с. – ISBN 966-364-133-9
402795
  Лень В.С. Звітність підприємства : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Київ : Каравела, 2010. – 671, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 671. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-04-2
402796
  Голубнича Г.П. Звітність підприємства : навч. посібник / Г.П. Голубнича, Т.Г. Мельник ; [ред. Л. Воронцова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 575, [1] с. : табл. – Додатки: с. 507-569. – Бібліогр.: с. 502-506. – ISBN 978-966-439-556-1
402797
  Юріс Л. Звітність по коштах фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-63
402798
  Юріс Л. Звітність про кошти фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-46
402799
  Колос І.В. Звітність як елемент системи управління підприємством // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
402800
   Звітно-виборна конференція ветеранів війни і праці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – лютий (№ 2/3)


  На звітній конференції обрано новий склад президії Ради ветеранів війни і праці університету. Звітну доповідь зробив виконувач обов"язки голови Ради ветеранів проф. Б.О. Цудзевич, в обговоренні взяли участь: полковники М.С. Дорохов і М.В. Новиков, ...
402801
   Звітно-виборча конференція в студмістечку // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – червень (№ 7)


  Відбулася звітно-виборча конференція в студмістечку. Зі звітом виступила голова студради Ганна Підуст. Новим головою студради обрано студента 4 курсу економічного факультету Владислава Сикача.
402802
   Звітно-виборча профспілкова конференція // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – березень (№ 3)


  Відбулася звітно-виборча профспілкова конференція університету. Зі звітом про роботу проф. комітету з березня 2005 р. до лютого 2010 р. виступив голова профкому В.Ф.Цвих. Про роботу ревізійної комісії проф. організації з березня 2005 р. по лютий 2010 ...
402803
   Звітно-наукова конференція : Тези доповідей. – Кременець, 1966. – 252с.
402804
   Звітно-наукова конференція : Тези доповідей, 28-29 листопада. – Кременець, 1967. – 208с.
402805
   Звітно-наукова конференція інституту за 1964 рік : Тези ї доповідей: Гуманітарні науки (суспільні науки, мовознавство, літературознавство, педагогіка). – Київ, 1965. – 254с.
402806
   Звітно-наукова конференція інституту за 1964 рік : Тези ї доповідей:Фізико-математичні науки. – Київ, 1965. – 64с.
402807
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей. – Київ, 1960. – 96с.
402808
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доп. – Київ, 1962. – 131с.
402809
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей: Фізико-математичні науки. – Київ, 1966. – 103с.
402810
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей, 15-17 лютого 1966 р.: Гумнітарні науки. – Київ, 1966. – 156с.
402811
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей: Фізико-математичні науки. – Київ, 1967. – 80с.
402812
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту. – Київ, 1967. – 159 с.
402813
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту за 1960 рік : Тези доповідей. – Київ, 1961. – 127с.
402814
   Звітно-наукова сесія : Секція педагогіки та психології: Тези доп. – Харків, 1957. – 24с.
402815
  Хайкіна Д.Г. Звітую / Д.Г. Хайкіна. – К., 1989. – 174с.
402816
  Стоєцький В. Звітують юні пожежники / В. Стоєцький, І. Возна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 16-17 : фото
402817
  Мітчелл М. Звіяні вітром : Роман / М. Мітчелл. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1992. – 541с.
402818
  Мітчелл М. Звіяні вітром : Роман / М. Мітчелл. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1992. – 558с.
402819
  Мартинюк А.П. Звнішнє незалежне тестування . Англійська мова / А.П. Мартинюк, І.О. Свердлова, І.Ю. Набокова // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 3. – С. 10-30
402820
  Кеккетын К. Звныто-пастух / К. Кеккетын. – М, 1976. – 32с.
402821
  Суреев П.А. Звон капели / П.А. Суреев. – Ярославль, 1964. – 100с.
402822
  Икбал М. Звон караванного колокольчика / М. Икбал. – М., 1964. – 207с.
402823
  Богданов В.А. Звон колосьев / В.А. Богданов. – Челябинск, 1964. – 67с.
402824
  Ефимов М.Д. Звон копыт / М.Д. Ефимов. – М, 1974. – 79с.
402825
  Шумаков Н.Ф. Звон косы / Н.Ф. Шумаков. – М, 1980. – 112с.
402826
  Мамедов А.Ю. Звон красного трамвая / А.Ю. Мамедов. – М, 1990. – 473с.
402827
  Ругин Р.П. Звон летящего аркана / Р.П. Ругин. – М., 1987. – 160с.
402828
  Титов Николай Ильич Звон Ольхи / Титов Николай Ильич. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 136с.
402829
  Даржай А.А. Звон стремя. / А.А. Даржай. – Кызыл, 1980. – 172с.
402830
   Звон тишины. – Алма-Ата, 1985. – 191с.
402831
  Земский К. Звонарь из Фридланда / К. Земский. – М., 1989. – 555с.
402832
  Черкасов В. Звони поэту / В. Черкасов. – Махачкала, 1973. – 40с.
402833
  Викторов В.И. Звоникие судьбы. / В.И. Викторов, М.Р. Садовский. – Москва, 1980. – 240с.
402834
  Боннэр Е.Г. Звонит колокол... / Е.Г. Боннэр. – М., 1991. – 131с.
402835
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте / А.Г. Алексин. – Москва, 1974. – 287с.
402836
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте / А.Г. Алексин. – Москва, 1981. – 240с.
402837
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте / А.Г. Алексин. – Москва, 1982. – 417с.
402838
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте / А.Г. Алексин. – Москва, 1982. – 417с.
402839
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте / А.Г. Алексин. – Москва, 1982. – 417с.
402840
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте / А.Г. Алексин. – Москва, 1986. – 538с.
402841
  Федотов Г.Я. Звонкая песнь металла / Г.Я. Федотов. – М., 1990. – 207с.
402842
  Богданова Светлана Звонкая Руза. На малой родине Ивана Калиты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 64-65 : Фото
402843
   Звонкая сила поэта. Молодежи о Маяковском. – М, 1973. – 56с.
402844
  Урванцев А.В. Звонкая синева / А.В. Урванцев. – Хабаровск, 1977. – 23с.
402845
  Авдеенко С.И. Звонки. Избранное 1975-1991 гг. : повести, рассказы, пьесы, сценарии / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом МГТ, 2012. – 466, [2] с. – ISBN 978-966-197-186-7
402846
  Журавлев Н.А. Звонкие согласные / Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1991. – 234с.
402847
  Островский А.Л. Звонкий месяц апрель. / А.Л. Островский. – Л., 1966. – 271с.
402848
  Ермаков И.М. Звонкое дело / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1967. – 80с.
402849
  Василенко С.В. Звонкое имя / С.В. Василенко. – Москва, 1991. – 264с.
402850
  Гусейнов Г. Звонкое русло / Г. Гусейнов. – М, 1959. – 94с.
402851
  Арбат Ю.А. Звонкое чудо / Ю.А. Арбат. – Москва, 1968. – 167с.
402852
  Ляшева Р.П. Звонок / Р.П. Ляшева. – М., 1985. – 280с.
402853
  Кемохлидзе Г.В. Звонок Бубякину / Г.В. Кемохлидзе. – М, 1984. – 214с.
402854
  Стаут Р. Звонок в дверь / Р. Стаут. – М, 1990. – 283с.
402855
  Стаут Рекс Звонок в дверь : Роман / Стаут Рекс. – Киев : МП "Радуга", 1990. – 143с. – (Американский детектив)
402856
  Стаут Р. Звонок в дверь / Рекс Стаут. – Архангельск : Сев.-зап. кн. изд-во, 1991. – 493 с. – В изд. также: Последний взгляд / Р. Макдональд ; Душной ночью в Каролине / Д. Болл. – (Американский детектив). – ISBN 5-85560-207-9
402857
  Нариньян С.Д. Звонок из 1930 года / С.Д. Нариньян. – Москва, 1973. – 270с.
402858
  Горбовский Г.Я. Звонок на рассвете / Г.Я. Горбовский. – М, 1985. – 448с.
402859
   Звонок на рассвете.. – Махачкала, 1969. – 128с.
402860
  Кондратьева М.М. Звонок на урок здоровья / М.М. Кондратьева. – М, 1991. – 158с.
402861
  Медведкин Э.Ф. Звонок самому себе / Э.Ф. Медведкин. – Алма-Ата, 1978. – 128с.
402862
  Толстой А.К. Звонче жаворонка пенье... / А.К. Толстой. – М., 1970. – 143с.
402863
  ТолстойА.К Звонче жаворонка пенье... / ТолстойА.К. – 2-е изд. – М., 1973. – 77с.
402864
  Шапченко С. Зворотна дія закону в часі та юридична відповідальність // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 291-300. – ISBN 978-966-306-020-4
402865
  Долотов М. Зворотне захоплення доменних імен в рамках процедури // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 66-73. – ISSN 1814-3385
402866
  Кутовий Т.В. Зворотне поглинання як спосіб виходу компанії на фондовий ринок США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 197-203. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються два альтернативні способи виходу компанії на зовнішні фондові ринки – первинне розміщення акцій та спосіб зворотного злиття. Стаття містить стислий порівняльний аналіз переваг і недоліків обох способів. Автори акцентують на ...
402867
  Будько Євген Зворотний бік Стамбула : озброєним оком / Будько Євген, Киреєва Рената // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 88-92
402868
  Гужва Валерій Зворотний відлік : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 45-84. – ISSN 0208-0710
402869
  Росоховатський І.М. Зворотний зв"язок / І.М. Росоховатський. – К., 1983. – 187с.
402870
  Копець Зворотний зв"язок у процесах спілкування: оновлення концептуальних підходів та методів дослідження / Копець, В.І. Гордієнко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 49-54. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
402871
  Кощій О. Зворотні запозичення у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 2013. – Вип. 46, ч. 2


  У статті розглядається явище зворотного запозичення у новогрецькій мові та з"ясовуються й аналізуються екстра- та інтралінгвістичні чинники, які вплинули на появу відповідного явища, оскільки процес зворотного запозичення наочно показує динамічний ...
402872
  Соловейко О. Зворотні стохастичні диференціальні рівняння та застосування їх у фінансовій математиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-49. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено умови збіжності за параметром ціни платіжного зобов"язання в моделі ринку зі стрибками. Знайдено деякі апріорні оцінки для розв"язку зворотного стохастичного диференціального рівняння, що містить пуассонівську компоненту, та за їхньою ...
402873
  Кульчицький С. Зворотній відлік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 11


  Еволюція Східної Європи за сто років.
402874
  Мортіков В. Зворотність економічних рішень і витрат організації : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 30-40. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
402875
   Зворушене серце : Твори Ольги Кобилянської. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-31-6
Кн.1. – 2003. – 464с.
402876
   Зворушене серце : Твори Ольги Кобилянської. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-32-4
Кн.2. – 2003. – 384с.
402877
  Ханова А.Ф. Зву луча неуловимый. / А.Ф. Ханова. – М., 1979. – 79с.
402878
  Аднан Алі Звуження простору пошуку в системах символьної обробки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 253-257. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)


  Предлагается простой и эффективный алгоритм поиска, позволяющий значительно сократить время поиска по сравнению с полным перебросом элементов большого множества термов, обладающих определенными свойствами. Отмечается возможность модификации алгоритма ...
402879
  Цюпа М.А. Звуження та розширення абревіатур у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 418-422. – ISBN 978-966-581-958-5
402880
  Квин Л.И. Звузды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Барнаул, 1964. – 316с.
402881
  Квин Л.И. Звузды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Новосибирск, 1966. – 328с.
402882
  Квин Л.И. Звузды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Барнаул, 1972. – 432с.
402883
  Квин Л.И. Звузды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Барнаул, 1985. – 288с.
402884
  Вартанян И.А. Звук -- слух -- мозг. / И.А. Вартанян. – Ленинград, 1981. – 175с.
402885
  Бабенко О.К. Звук / О.К. Бабенко. – Київ, 1941. – 124 с.
402886
  Чедд Г. Звук / Г. Чедд; С.Б.Гуревич. – Москва : Мир, 1975. – 205с.
402887
  Шыбынтай Р. Звук : проза: рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 132-142. – ISSN 0012-6756
402888
   Звук в жидкостях и газах. – Х, 1990. – 45с.
402889
  Качерович А. Звук в фильме / А. Качерович. – М., 1965. – 88с.
402890
  Элкин Е. Звук и изображение / Е. Элкин, М. Глин. – М., 1978. – 344с.
402891
  Лиснянская Инна Звук и камень : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
402892
  Простаков А.П. Звук и море / А.П. Простаков. – Москва : Знание, 1969. – 32с.
402893
  Де-Метц Звук и свет / Де-Метц. – Изд.с согл.проф.Г.Г.Метца студ.И.Странским. – Киев, 1908. – 288с.
402894
   Звук и свет в жизни животных.. – Куйбышев, 1967. – 136с.
402895
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1948. – 47 с.
402896
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1949. – 48 с.
402897
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1950. – 48 с.
402898
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – 2-е изд. – Москва, 1951. – 48с.
402899
  Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. – М., 1981. – 160с.
402900
  Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1991. – 160с.
402901
  Артюшков А. Звук и стих / А. Артюшков. – Петербург, 1923. – 72с.
402902
  Яворская Г.М. Звук и тело (к вопросу о языковой концептуализации физических ощущений) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 355-362. – Бібліогр.: Лит.: с. 362; 13 п.
402903
  Шелякин О.В. Звук и цвет как языки художественного познания и духовно-нравственного освоения мира // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 129-136. – ISSN 0235-1188
402904
  Парфентьев А.И. Звук на киноленте. / А.И. Парфентьев, В.И. Попов. – М., 1950. – 72с.
402905
  Вовченко В.С. Звук на любительской киноленте / В.С. Вовченко. – Москва, 1973. – 46с.
402906
  Бенин М.С. Звук на магнитной ленте / М.С. Бенин, А.С. Подунов. – К., 1987. – 109с.
402907
  Чкония Д.С. Звук осторожный. / Д.С. Чкония. – Тбилиси, 1976. – 56с.
402908
  Близнец В.С. Звук паутинки / В.С. Близнец. – К, 1986. – 366с.
402909
  Гусейнов И. Звук свирели / И. Гусейнов. – М, 1968. – 248с.
402910
  Маркотто Фабіо Звук финской речи // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 10. – С. 117-121. – ISSN 0321-1878
402911
  Рязанцев Л.В. Звук як відображення простору в фільмі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 76-83
402912
  Бут О.В. Звук як компонент образної структури фільму : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Бут О.В.; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
402913
  Хорбенко И.Г. Звук, ультразвук, инфразвук / И.Г. Хорбенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1986. – 192 с.
402914
  Дрейзен И.Г. Звук, шум, вещательный сигнал (основные понятия и закономерности). / И.Г. Дрейзен. – М., 1968. – 16с.
402915
  Тарасевич И.П. Звук. / И.П. Тарасевич. – М., 1977. – 31с.
402916
  Тихомирова Н. Звуки бандури на Луганщині : до 20-річчя ансамблю бандуристів "Конвалія" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9. – ISSN 0868-9644


  Нині, в період розбудови української держави, цілком закономірним є зростання інтересу до кобзарського мистецтва. Кобзарі та лірники, як типи народних співців-музикантів, покликані формувати високі національні ідеали, передаючи з покоління в ...
402917
  Константинов А.И. Звуки в жизни зверей / А.И. Константинов, В.Н. Мовчан. – Л., 1985. – 303с.
402918
  Соколов-Микитов Звуки весны / Соколов-Микитов. – Л., 1962. – 210с.
402919
  Грищук Б.А. Звуки гармони / Б.А. Грищук. – М, 1986. – 285с.
402920
  Соколов-Микитов Звуки земли / Соколов-Микитов. – М., 1971. – 123с.
402921
  Кулагин В.А. Звуки земли. / В.А. Кулагин. – М., 1969. – 80с.
402922
  Моисеев А.И. Звуки и буквы, буквы и цифры... / А.И. Моисеев. – Москва : Просвещение, 1987. – 192 с.
402923
  Кондратов А.М. Звуки и знаки / А.М. Кондратов. – М, 1966. – 207с.
402924
  Кондратов А.М. Звуки и знаки / А.М. Кондратов. – М, 1978. – 207с.
402925
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – Москва, 1969. – 252с.
402926
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – М., 1972. – 251с.
402927
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – 3-е изд., перераб. – М., 1978. – 278с.
402928
  Бабенчук Олег Звуки і світло Тунісу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 36-41 : фото
402929
  Щур Оксана Звуки кантів та псальмів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34. – ISSN 0868-9644
402930
  Никитина Т.А. Звуки на камне / Т.А. Никитина. – Л, 1986. – 110с.
402931
  Еськов Е.К. Звуки пчел и их сигнальное значение : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Еськов Е.К.; МГУ. Биол.-почвенный фак. – М., 1969. – 20л.
402932
   Звуки рыб.. – М, 1968. – 96с.
402933
  Кирилловская Н.Д. Звуки франзузского языка. / Н.Д. Кирилловская. – 4-е изд. – М., 1960. – 159с.
402934
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка. / Н.Д. Кирилловская. – М.Л., 1947. – 175с.
402935
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка. / Н.Д. Кирилловская. – 3-е изд. – М., 1955. – 159с.
402936
  Огрызко В.В. Звуки языка родного / В.В. Огрызко. – Магадан, 1990. – 125с.
402937
  Лебедева Ю.Г. Звуки, ударение, интонация / Ю.Г. Лебедева. – 2-е изд,. испр. – Москва, 1986. – 269с.
402938
  Лебедева Ю.Г. Звуки, ударения, интонация = (учебное пособие по фонетике русского языка для иностранцев) / Ю.Г. Лебедева. – Москва : Русский язык, 1975. – 296с.
402939
  Лисенко Ф.К. Звуки, яких не чує людина / Ф.К. Лисенко. – Київ, 1959. – 128 с.
402940
  Дворянин П. Звукова атмосфера у радіотворчості. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 131-135.
402941
  Вовк П.С. Звукова будова слова. Фонологічні й морфонологічні центри мовної структури (на матеріалі зіставлення вимови Тараса Шевченка із сучасною) / Поліна Вовк. – Київ, 2008. – 18 с. – Розширений текст доповіді на секційному засіданні міжнародної наукової конференції "Словникова справа в Україні : минуле, сучасне, майбутнє"(до 100-річчя публікації "Словаря укр. мови" за ред. Бориса Грінченка). 8 листопада 2007 р.
402942
  Українець Л. Звукова гра в українській поетичній мові 20 століття: конотаційний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 34-40. – Бібліогр.: Літ.: с.40; 15 п. – ISSN 0320-3077
402943
  Теряєв Д.О. Звукова динаміка ритму: фонетичне дослідження першотвору та перекладів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 231-238. – ISBN 966-581-589-Х
402944
  Тарасова О.А. Звукова образна іконічність як засіб компресії інформації у поетичних текстах французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 262-266
402945
  Макаренко Л. Звукова палітра Юрка Покальчука // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 66-70


  Проаналізовано поетичну збірку Юрка Покальчука "Не наступайте на любов..." крізь призму звукових образів та з"ясовано своєрідність їх художнього вираження. Особливу увагу приділено музичній образності як такій, що найяскравіше презентує світовідчуття ...
402946
  Василенко Д. Звукова фактура мовлення як засіб підвищення виразності англомовної військової лексики // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 73-76. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 16 назв
402947
  Никольский А.А. Звуковая активность волка. / А.А. Никольский, Фроммольт, К-Х. – М, 1989. – 128с.
402948
  Дубров Е.Ф. Звуковая геолокация / Е.Ф. Дубров. – Ленинград : Недра, 1967. – 111с.
402949
   Звуковая и семантическая структура языка.. – Фрунзе, 1975. – 118с.
402950
  Сажин Н.И. Звуковая кинопередвижка К-35 / Н.И. Сажин. – М., 1949. – 119с.
402951
  Сажин Н.И. Звуковая кинопередвижка К-35. / Н.И. Сажин. – М., 1949. – 119с.
402952
   Звуковая киноустановка "Одесса-1".. – Одесса, 1958. – 49с.
402953
   Звуковая книга о Ленине.. – М, 1977. – 193с.
402954
   Звуковая коммуникация, эхолокация и слух.. – Л, 1980. – 154с.
402955
  Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха : Автореф. дис. ... канд. филол.наук / Гончаров Б.П. ; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва, 1965. – 18 с.
402956
  Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы / Б.П. Гончаров. – М., 1973. – 275с.
402957
   Звуковая сигнализация животных. – Пущино, 1974. – 76с.
402958
  Макаров В.Г. Звуковая система древнерусского языка в начале XI века / В.Г. Макаров. – Чебоксары, 1972. – 30с.
402959
  Биушкин М.С. Звуковая система и мелодическая структура федоровского диалекта эрзя-мордовского языка на территории Башкирской АССР. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Биушкин М.С. ; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 23 с.
402960
  Кунаа А.Ч. Звуковая система современного тувинского языка / А.Ч. Кунаа. – Кызыл, 1957. – 55с.
402961
  Вернер Г.К. Звуковая система сымского диалекта кетского языка. : Автореф... канд. филол.наук: / Вернер Г.К.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1966. – 23л.
402962
  Нисбетт Алек Звуковая студия: Техника и методы использования / Нисбетт Алек. – Москва : Связь, 1979. – 464с.
402963
  Бенедиктов А.А. Звуковая часть кинопроектора / А.А. Бенедиктов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1962. – 168с.
402964
  Любченко Ю.В. Звукове оформлення радіоефіру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 51-54. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
402965
  Грегуш П. Звуковидение / П. Грегуш. – М., 1982. – 232с.
402966
  Ощепков П.К. Звуковидение / П.К. Ощепков. – Москва, 1984. – 63 с.
402967
  Березінський В.К. Звуковий бар"єр / В.К. Березінський. – Одесса, 1977. – 112 с.
402968
  Андрієвська Е.М. Звуковий компонент у культурі французького мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 7; 6 поз.
402969
  Андрієвська Е.М. Звуковий компонент у культурі французького мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 4-7. – ISBN 966-7890-03-1
402970
  Гоян О.Я. Звуковий образ комерційного радіомовлення: особливості формування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 50-55


  У статті йдеться про технологію визначення звукового образу комерційної радіостанції та його вплив на позиціонування мовлення у конкурентному медіасередовищі. The technology of definition of a sound image of commercial radio station and its ...
402971
  Ликіна М.А. Звуковий рівень реалізації категорії евфуїзму в творах англійських письменників ХІХ століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 382-387
402972
  Полфьоров Я.Я. Звукові й музичні елементи в творах українських прозаїків / Я.Я. Полфьоров. – Харків
1. – 1929. – 84с.
402973
  Гриценко С.П. Звукові трансформації латинських запозичень в українській мові кінця XVI-XVII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 35-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Ідеться про взаємодію мов як одного з актуальних питань сучасного мовознавства.
402974
  Франковський В.А. Звукові явища / В.А. Франковський. – Харків : Український робітник, 1931. – 79 с.
402975
  Голдовский Е.М. Звуковое кино. / Е.М. Голдовский. – Л., 1930. – 96с.
402976
  Трифонов Т.С. Звуковое поле двумерных излучателей конечных размеров. : Автореф. дис. ... наук : 01.04.06 / Трифонов Т.С. ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1991. – 13 с.
402977
  Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма / И.Н. Воскресенская. – Москва, 1978. – 126с.
402978
  Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма / И.Н. Воскресенская. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 118с.
402979
  Трихманенко В.Ф. Звуковой барьер / В.Ф. Трихманенко. – Хабаровск, 1959. – 152с.
402980
  Бадмаева Г. Звуковой мир традиционной культуры калмыков // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 140-153. – ISSN 0869-5415
402981
  Закревский А.Д. Звуковой образ в фильме / А.Д. Закревский. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – М, 1970. – 128с.
402982
  Шубин Э.П. Звуковой самоучитель английской разговорной речи. / Э.П. Шубин. – М., 1965. – 144с.
402983
  Левицкий В.В. Звуковой символизм / В.В. Левицкий. – Черновцы, 1998. – 129с.
402984
  Левицкий В.В. Звуковой символизм: мифы и реальность / В.В. Левицкий. – Черновцы : Черновицкий национальный университет, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-423-045-9
402985
  Бураев И.Д. Звуковой состав бурят-монгольского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бураев И.Д. ; ЛГУ. – Ленинград, 1956. – 18 с.
402986
  Имнадзе Н.Е. Звуковой состав мегрельского диалекта занского языка. (Эксперимент. исслед.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10688 / Имнадзе Н.Е.; АН ГрузССР. Ин-тут языкознания. – Тбилиси, 1971. – 20л.
402987
  Атамирзаева С. Звуковой состав наманганского говора узбекского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Атамирзаева С. ; Акад. наук СССР. – Ленинград, 1963. – 19 с.
402988
  Кунаа А.Ч. Звуковой состав тесхемского говора тувинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кунаа А.Ч.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 14л.
402989
  Кизириа Н.А. Звуковой состав чанского диалекта занского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.668 / Кизириа Н.А.; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1970. – 18л.
402990
  Барашков П.П. Звуковой состав якутского языка / П.П. Барашков. – Якутск, 1953. – 98с.
402991
  Медведев А.А. Звуковой способ представления рельефа местности : картография // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 31-34 : Рис. – ISSN 0016-7126
402992
  Иоганзен Т.Б. Звуковой строй севернобаварского диалекта в СССР. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иоганзен Т.Б.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
402993
  Ахматов Т.К. Звуковой строй современного киргизкого литературного языка / Т.К. Ахматов. – Фрунзе, 1968. – 192с.
402994
  Аматов Т.К. Звуковой строй современного киргизского литературного языка. (Эксперим.-фонет. исследование) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 661 / Аматов Т.К. ; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 69 с. – Бібліогр.:с.68-69
402995
  Бондарко Л.В. Звуковой строй современного русского языка / Л.В. Бондарко. – Москва, 1977. – 175с.
402996
  Байчура У.Ш. Звуковой строй татарского языка / У.Ш. Байчура. – Казань, 1959. – 187с.
402997
  Байчура У.Ш. Звуковой строй татарского языка / У.Ш. Байчура. – Казань, 1961. – 392с.
402998
  Андреева Т.Е. Звуковой строй томмотского говора эвенкийского языка / Т.Е. Андреева. – Москва, 1988. – 138с.
402999
   Звуковой строй языка.. – М, 1979. – 268с.
403000
  Дьячковский Н.Д. Звуковой строй якутского языка / Н.Д. Дьячковский. – Якутск, 1971. – 192с.
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,