Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
402001
  Островська К. "Застосування Закону України "Про захист персональних даних" в контексті права на інформацію" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 110-113
402002
  Сахнюк С. "Застосування покарання та звільнення від його відбування за кримінальним та кримінально-виконавчим законодавством України: проблеми узгодженості" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 57-59
402003
  Шама О. "Застрелитися ніяк не можу. Очевидно, боягуз я великий, нікчема" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 18 (171). – С. 54-57


  Голод в Україні та початок арештів друзів зруйнували емоційний стан Миколи Хвильового.
402004
  Дзюба І.М. "Застукали сердешну волю..." : Шевченків "Кавказ" та тлі непроминального минулого / І.М. Дзюба. – Київ : Дніпро, 1995. – 62 с.
402005
  Верховской П.В. "Затейка" Верховников в чин молебна : доклад, прочитанный 19-го октября 1912 г. в Обществе истории, филологии и права при Императорском Варшавском университете / П.В. Верховской, проф. имп. Варш. ун-та. – Берлин, 1913. – 23 с. – Отд. оттиски: Церковная правда, 1913, № 16-17
402006
  Джонсон П. "Затерянный остров" и другие истории / Джонсон П. – Москва, 1988. – 188 с.
402007
  Портнягина Н.А. "Зато у нас есть Вера Фигнер": революционный терроризм начала XX в. глазами женщин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – 24-30. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Віра Миколаївна Фігнер (по чоловікові Філіппова - російська революціонерка , терористка , член Виконавчого комітету « Народної волі », пізніше есерка .
402008
  Пищева Т.Н. "Затрудненное общение" (Барьеры в восприятии образов политиков) // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.158-170. – ISSN 0321-2017
402009
  Лоскучерявий І. "Захист прав осіб, які викривають дії хабарників" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 96-102
402010
  Дахно Н.Б. Застосуваннгя двокрокового варіаційно-градієнтного методу до лінійних рівнянь з К - позитивно визначеним К - симетричним оператором для аналізу захищенності інформаційних структур // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 133-140
402011
  Чаплинський К.О. Застосуванні примусу під час проведення освідування // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 223-229
402012
  Якубін О. Застосування "аналізу часових рядів" у сучасній політичній науці : досвід і перспективи // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С.19-21. – ISSN 0868-8117
402013
  Кольцов Р.Ю. Застосування "вейвлет-технологій" для підвищення ефективності спектрального методу кутового розрізнення в оглядових радіолокаторах систем радіонавігації / Р.Ю. Кольцов, Є.С. Лєнков, В.М. Лоза // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 58-63


  Розглянуто особливості спектрального Фур"є-перетворення, що обмежують рівень деталізації функцій, зокрема, ехосигналів з наявністю стрибкоподібних змін. Дана характеристика і сформульована ідеологічна лінія новітньої інструментальної технології аналізу ...
402014
  Бондаренко В.Л. Застосування "правила Г. Жеза" при дослідженні структури асигнувань на розвиток міста : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 20-27 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
402015
  Кузьменко М.Д. Застосування "Теорії латентної характеристики" для вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-25. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (30)). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про "теорію латентної характеристики" та її застосування для вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності. Наведені варіанти тестових моделей, їхні переваги, сфери застосування, розглядається можливість ...
402016
  Фещенко О.Ю. Застосування f-кодів дійсних чисел до дослідження фрактальних властивостей ймовірнісних мір : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Фещенко О.Ю.; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 140л. – Бібліогр.: л.130-140
402017
  Фещенко О.Ю. Застосування f-кодів дійсних чисел до дослідження фрактальних властивостей ймовірнісних мір : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.05 / Фещенко О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
402018
   Застосування t-критерію Стьюдента в кластеризаці і точок у багатовимірному просторі / Б.В. Рубльов, О.В. Шкуліпа, Б.С. Шейман, Л.О. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 180-183. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається математична модель розпізнавання етіологічних факторів токсикозу у людини з використанням t-критерію Стьюдента. Ключові слова: t-критерій Стьюдента, корреляції,ендотоксикоз, токсикометрія. In this paper mathematical model of ...
402019
  Колесник І.Г. Застосування Web-технологій при організації електронної бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 65-72. – ISBN 966-7352-64-1
402020
  Фурман І.І. Застосування авіації у протимінних діях на Чорному морі в роки Першої світової війни // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 482-484
402021
  Діордіца І. Застосування адміністративними судами Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. і практики Європейського Суду з прав людини при вирішенні деяких соціальних спорів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 110-115
402022
  Ліндер А. Застосування адміністративними судами Швеції Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 262-265. – ISBN 978-966-8909-91-7
402023
  Кучер Т. Застосування адміністративно-господарських санкцій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 84-93.
402024
  Шевченко Н. Застосування адміністративно-господарських санкцій у зовнішньоекономічній діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-36
402025
  Манжула А. Застосування адміністративно-запобіжних заходів працівниками міліції у сфері забезпечення охорони громадського порядку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 91-94
402026
  Звєрькова Н. Застосування адміністративно-правових заходів щодо запобігання поширенню тіньових економічних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 106-115.
402027
  Посімбайло О.В. Застосування амністії як підстава для звільнення від покарання // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 75-78
402028
  Барис Я.С. Застосування апроксимацій центрального многовиду в теорії стійкості / Я.С. Барис, О.Б. Ликова, С.О. Наконечна // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 95-103. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі встановлені умови при яких задача про стійкість для неавтономної системи m + n диференціальних рівнянь x = A (t)x + B (t)y + f (t, x, y). y = C (t)y + h (t, x, y) в критичному випадку зводиться до аналогічної задачі для рівняння x = A (t)x + B ...
402029
  Перестюк М.О. Застосування асимптотичного методу Крилова-Боголюбова до дослідження систем з імпульсним збуренням / М.О. Перестюк, І. Каркинбаєв // Вісник Київського університету, мат. і мех., 1978. – №20
402030
  Гнатієнко Г.М. Застосування багатокритеріального підходу в задачах біологічного захисту рослин / Г.М. Гнатієнко, К.М. Миронова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 163-168. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3)


  Пропонуються математичні моделі деяких проблем біологічного захисту рослин, описуються застосування багатокритеріального підходу до нової проблемної області.
402031
  Синявська О.О. Застосування бакстерівських сум до оцінювання параметрів випадкових процесів та полів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Синявська Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 148 л. – Видання дефектне: відсутній л. 135. – Бібліогр.: л. 136-148
402032
  Синявська О.О. Застосування бакстерівських сум до оцінювання параметрів випадкових процесів та полів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Синявська Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
402033
  Палагнюк А. Застосування біографічного методу в журналістському дослідженні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 219-227. – (Журналістика ; Вип. 4)
402034
  Хижняк С.В. Застосування біологічних методів при вирішенні проблем екологічної безпеки / С.В. Хижняк, В.М. Войціцький, О.В. Кисіль // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 221-234. – ISBN 978-966-187-005-4
402035
  Лисенко А.М. Застосування біометричних систем для ідентифікації особи / А.М. Лисенко, О.С. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 87-91. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання використання автоматизованих біометричних систем для розпізнавання особи. The questions of use of the automated biometric systems for the person"s recognition are considered.
402036
  Білан О.В. Застосування брендингу: переваги і недоліки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 231-235. – ISSN 0321-0499
402037
  Герасименко В.С. Застосування бюджетування для формування інформаційної бази управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 115-118. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
402038
  Бершов Г. Застосування в адміністративному судочинстві України принципу верховенства права з урахуванням практики Європейського суду з прав людини // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 287-298. – ISBN 978-966-8909-91-7
402039
  Іванілов О.С. Застосування в комерційних організаціях узагальненої системи стимулювання праці / О.С. Іванілов, О.М. Губа // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 41-51. – Бібліогр.: на 10 пунктів
402040
  Третьяков Д.М. Застосування в українському судочинстві прецедентної практики Європейського суду з прав людини // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 34-36.
402041
  Романенко О.В. Застосування варіаційного принципу Швінгера до квантування систем у викривленому просторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Романенко Олександр Вікторович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
402042
  Єрмоленко Т.В. Застосування вейвлет-аналізу для попередньої обробки мовних голосових сигналів в задачах сегментації, класифікації та пофонемного розпізнавання : Автореф. дис. ... канд технічних наук: спец. 05.13.23 / Єрмоленко Т.В.; Державний ун-т інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2008. – 20с. – Бібл.: 11 назв
402043
   Застосування вейвлет-перетворень до вивчення кінетики електронного транспорту в бактеріальних реакційних центрах / Ю.М. Барабаш, М.А. Заболотний, Т.В. Серденко, С.І. Кшнякіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 219-228. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Дана робота присвячена кінетиці електронного транспорту в бактеріальних реакційних центрах (РЦ) Досліджуються процеси релаксації та фотоіндуковані структурні зміни в молекулярних комплексах РЦ Rhodobacter spharoides у процесі впутрішньомолекулярного ...
402044
  Зінкевич Т. Застосування величини P - значення P - V ALU E при перевірці статистичних гіпотез / Т. Зінкевич, В. Лісовська, В. Стасюк // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 89-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
402045
  Лазор О.Д. Застосування виборчих систем на місцевих виборах у країнах романської моделі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 28-34. – (Право. Економіка. Управління)
402046
  Величко В.Ю. Застосування виведення по аналогії для розв"язування задач комплектації / В.Ю. Величко, Н.М. Москалькова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 139-148. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3)


  В статті розглядається один клас задач синтезу - задача проектування складу складених об"єктів. Конструювання нових об"єктів здійснюється на основі виведення по аналогії. Для представлення знань пропонуються розрахунково-пошукові мережі.
402047
  Кравець В.В. Застосування високочастотної сейсмічної розвідки для вивчення тектоніки західних окраїн Овруцького масиву / В.В. Кравець. – Київ : АН УРСР, 1958. – 33с.
402048
  Коссак В. Застосування Віденської конвенції про міжнародний договір купівлі-продажу в національному законодавстві України // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 131-138


  Про Конвенцію про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, яка була підготовлена Конференцією ООН, яка відбулася у Відні 10 березня - 11 квітня 1980 року, і набрала чинності 1 січня 1988 року.
402049
  Григораш Г.Ф. Застосування відео та телебачення для розвитку навичок різних видів мовленнєвої діяльності студентів (із досвіду Інституту журналістики: рекомендації та вправи) / Г.Ф. Григораш, Е.Я. Кутуєва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 74-78. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Розглядається один із методів інтенсифікації навчального процесу - застосування відео та телебачення у вивченні іноземних мов. Аналізуються конкретні вправи з погляду їхньої ефективності, а також подаються методичні рекомендації щодо їхнього ...
402050
  Черниченко І.В. Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Черниченко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
402051
   Застосування вуглеамонійних солей як нового екологічно чистого азотного добрива при вирощуванні цінних лікарських рослин та злакових культур / С.А. Шумік, Н.Ф. Погоріла, М.В. Драга, О.В. Скопецька // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 91-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Уперше було використано вуглеамонійні солі (ВАС) як азотне добриво під лікарські рослини - календулу (Calendula officinalis), подорожник (Plantago major) та озиму пшеницю (Triticum aestivum L.) сорту Поліська 87. Встановлено, що ВАС порівняно з ...
402052
  Амірханов В.М. Застосування гексаметилфосфотриамідних комплексів для експрес-аналізу сумішей РЗЕ за методом ЯМР 1Н та 31Р / В.М. Амірханов, Т.Ю. Слива // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-11. – (Хімія ; Вип. 36)


  На прикладі хлоридно-гексаметилфосфотриамідних комплексів лантаноїдів складу (LnCl(Hmpa)4)BPh4 розглянуто можливості використання методу ЯМР 1Н та 31Р для експресаналізу суміші лантаноїдів, зроблено висновок про його перспективність та запропоновано ...
402053
  Самофалова Д.Л. Застосування гендерного підходу при аналізі ринку праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 97-100. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Висвітлено питання застосування гендерного підходу до вивчення ринку праці з позиції соціології. Визначено таке важливе поняття, як "гендер". Приділено увагу гендерній стратифікаційній системі, яка є основою майнового та статусного розшарування в ...
402054
  Білоконь І.В. Застосування генетичних алгоритмів для оптимізації конфігурацій обчислювального кластера з вузлами у вигляді віртуальних машин / І.В. Білоконь, С.Д. Погорілий // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукр. наук. збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2013
402055
  Самойленко О.М. Застосування геодезичного автоколімаційного методу для визначення і контролю метрологічних характеристик стендів регулювання розвалу та сходження коліс автомобілів : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 13-18 : Мал. – Бібліогр.: 3 назви
402056
  Биковська Наталія Владиславівна Застосування гідродродинамічно-активних полімерних композицій для підвищення ефективності роботи систем протипожежної техніки і аварійної відкачки води : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Биковська Н.В.; Донецький національний університет. – Донецьк, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 17 назв.
402057
  Коноваленко О.С. Застосування ГІС для проведення оцінки гідроморфологічної якості річок басейну Ужа / О.С. Коноваленко, О.Є. Ярошевич, О.Г. Ободовський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 72-78.
402058
  Діковська Ірина Застосування гнучких та фіксованих колізійних прив"язок до договірних зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 46-49
402059
  Куліш Р.Ф. Застосування господарськими судами норм процесуального права при розгляді справ( розділ XI Господарського процесуального кодексу України-"Вирішення спорів") // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 87-91.
402060
  Рилач Н.М. Застосування гравітаційної регресійної моделі для аналізу впливу створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС на товарообіг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, ч. 1. – С. 151-161


  В даному дослідженні на базі регресійної гравітаційної моделі отримані оригінальні наукові результати, які полягають у визначенні сучасного стану та розробці прогнозу щодо динаміки і структури взаємної торгівлі України та ЄС внаслідок формування зони ...
402061
  Гуторов А.О. Застосування графіка Лоренца для вимірювання рівня концентрації сільськогосподарського виробництва // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 4-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
402062
  Юзьков Л.П. Застосування графічних методів дослідження в науці управління // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
402063
  Скуратовський Р.В. Застосування групових структур і операції зсуву на розфарбованих графах до побудови блочних шифрів // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 157-166. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
402064
  Клапків Л.М. Застосування деривативів страховиками в управлінні фінансовими ризиками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 24-26
402065
  Овєчкіна О. Застосування детермінованого аналізу синергетичних ефектів взаємодії ресурсних елементів інноваційного потенціалу економічних систем // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 31-36. – ISSN 1728-9343
402066
  Ткачук Ю. Застосування деяких видів покарання при конструюванні альтернативних кримінально-правових санкцій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 84-87
402067
  Язлюк Б. Застосування диверсифікації при реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 198-202. – ISSN 1818-2682
402068
  Неліпа Д. Застосування дискримінантного підходу при проведенні системного аналізу в політології // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 177-188
402069
  Марюта О.М. Застосування діапазонних моделей в економічній статистиці / О.М. Марюта, Ю.А. Маріщук // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
402070
  Чернета С.Ю. Застосування до неповнолітніх основних засобів виправлення і ресоціалізації / С.Ю. Чернета, О.В. Батюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 89-93. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У науковій статті авторами проаналізовано та розкрито норми законодавства України, судово-слідчу практику, погляди провідних науковців щодо основних засобів виправлення і ресоціалізації неповнолітніх осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення ...
402071
  Оканенко А.С. Застосування добрив під кок-сагиз / А.С. Оканенко. – К., 1951. – 63с.
402072
  Вишиванюк М.В. Застосування досвіду ЄС при стратегічному плануванні розвитку регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 92-94 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
402073
  Рогозіна О.В. Застосування дослідницької технології в підготовці майбутніх учителів технології // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С118-124. – (Педагогічні науки ; № 2)
402074
  Бичков О.С. Застосування другого методу Ляпунова для дослідження стійкості гібридних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 152-157. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Введенню поняття гібрідної функції Ляпунова. Доведено теорему про стійкість трівіальної реалізації гібрідного автомата. The concept of hybrid Lyapunov"s function is defined. A theorem about stability of trivial execution is proved.
402075
  Малиш І.М. Застосування еквівалентного грошового потоку для аналізу ефективності інвестицій в інновації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 217-221. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
402076
  Онищук І.І. Застосування екогеофізичних досліджень при вивченні підтоплених грунтів : геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні підтоплення грунтів. Наведено геоелектричні параметри різних типів грунтів, дано характеристику комплекту спеціальних погоризонтних геофізичних карт.
402077
  Лобастов І.В. Застосування економіко-математичних методів для визначення витрат палива тракторами загального призначення : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 157-165 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
402078
  Кваша Тетяна Костянтинівна Застосування експертного опитування для визначення сучасних загроз економічній безпеці України / Кваша Тетяна Костянтинівна, Степашко Володимир Семенович // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто найсуттєвіші загрози економічній безпеці України на даний час і шляхом експертного опитування визначено причини, які сприяли виникненню загроз, шляхи їхньому запобіганню та пом"якшення впливу. Оцінено ступінь впливу загрози на сфери ...
402079
  Жаровський Ф.Г. Застосування екстракції в якісному хімічному аналізі / Ф.Г. Жаровський, Е.А. Шпак, 1958. – 145-155с.
402080
  Плотніков В.В. Застосування електроімпульсного впливу для поліпшення якісно-кількісних показників магнітної сепарації : Автореферат дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.15.08-Збагачення корисних копалин / Плотніков В.В.; М-во освіти і науки України ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібл.: 7 назв
402081
  Ляхоцька Л. Застосування електронних технологій навчання у підвищенні кваліфікації керівників освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 58-65
402082
  Власенко Катерина Застосування електронного підручника у викладанні дисциплін харчового профілю // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 78-84. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються електронний підручник з курсу "Технологія виробництва продукції громадського харчування" та методичні рекомендації до його використання у процесі навчання харчових дисциплін. Цілі створення такого електронного підручника є ...
402083
  Гончаренко О. Застосування елементів радянського законодавства в управлінсько-розпорядчій практиці Райхскомісаріату "Україна" на початковому етапі становлення гітлерівського окупаційного режиму: постановка проблеми (друга половина 1941 - початок 1942 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 163-165
402084
  Пришва Н.Ю. Застосування елементу примусу в правовідносинах щодо справляння обов"язкових платежів // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.50-62
402085
  Пустовійт Р.Ф. Застосування емпіричних методів та математичних моделей для аналізу трансакційних витрат // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 75-82
402086
  Колпакова Н.О. Застосування ефектів розсіяння та поглинання фотонів для підвищення ефективності комірок Гретцеля / Н.О. Колпакова, Ю.О. Мягченко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 13
402087
  Маркова Н.С. Застосування європейського досвіду при формуванні сталого розвитку в Укпраїні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 25-29. – ISSN 2306-6814
402088
  Коцюба О. Застосування єдиних норм страхового стажу і заробітної плати при обчисленні пенсії / О. Коцюба, Т. Присяжнюк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 5. – Бібліогр.: 10 назв
402089
  Міщенко М С. Застосування законодавства про відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України та незаконне переправлення через нього осіб / М С. Міщенко, С.А. Солоткий // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2004. – № 3. – С.33-37
402090
  Бакірова І. Застосування законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди в судах України: проблемні питання // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 68-72.
402091
  Березняк В. Застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в інституті екстрадиції: процесуальні аспекти // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 131-135. – ISSN 0132-1331
402092
  Яфонкін А. Застосування заходів адміністративного попередження у боротьбі з корупцією серед державних службовців в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 31-35.
402093
  Ященко А.М. Застосування заходів кримінально-правового характеру : монографія / А.М. Ященко ; М-во внутріш. справ України, Харків. нац. ун-т внутріш. справ. – Харків : НікаНова, 2014. – 387, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-385 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-87-5
402094
  Шевченко О.В. Застосування зовнішньополітичних комунікативних технологій в сучасній політичній практиці США / О.В. Шевченко, А.В. Доброштан // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 40-46


  В статті розглядається практика застосування сучасних зовнішньополітичних комунікативних технологій, зокрема проаналізовано основні інструменти інформаціної підтримки державного бренду США, показано, що до них належать сучасні канали впливу на масову ...
402095
  Міхно О.Г. Застосування і геоінформаційних технологій для створення бойових графічних документів / О.Г. Міхно, Хірх-Ялан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 268-271


  У статті розглядається можливість використання геоінформаційних технологій для створення та ведення бойових графічних документів нового покоління, на яких пропонується відображати результати геопросторового аналізу місцевості. Наведені види бойових ...
402096
  Кузенецов М.М. Застосування імпульсного магнітного поля для знеміцнювання металів та сплавів у технологічних процесах холодної обробки металів тиском : Автореф... канд.техн.наук: 05.03.05 / Кузенецов М.М.; Донбас.держ.машинобудівна акад. – Краматорськ, 1999. – 20л.
402097
  Вишиванюк М.В. Застосування інноваційних інструментів оцінки стабільності розвитку регіональних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 104-106. – Бібліогр.: 9 назв
402098
  Паршикова Т.В. Застосування інноваційних навчальних технологій для забезпечення якості підготовки студента-біолога рослин в умовах інтеграції до Болонського процесу / Т.В. Паршикова, А.Л. Смоля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 125-130. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Описано оригінальну методику, що поєднує вивчення біологічного матеріалу та іноземної мови. Як приклад, наведено хід практично-ігрового заняття "Ефірні олії та їх використання". Ключові слова: ефірні олії, практично-ігрове заняття. Описана ...
402099
  Авєршин А.О. Застосування інноваційних педагогічних технологій в процесі методичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / А.О. Авєршин, Т.В. Яковенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимра Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 338-343. – (Педагогіка ; № 3)
402100
  Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи : Дис. ...канд. юридичних наук. Спец. : 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право / Філіп"єв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 210л. – Бібліограф. : л.180-210
402101
  Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Філіп"єв А.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
402102
  Кубко А. Застосування іноземного права при регулюванні трудових відносин в Україні: деякі теоретичні питання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 22-28
402103
  Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права як втілення ідеї "верховенства права" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 242-246.
402104
  Сербінов О. Застосування інституту комерційної таємниці для захисту інформації про абонента операторами мобільного зв"язку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 193-195
402105
  Мирославський С. Застосування інституту недійсності до цінних паперів на прикладі векселя // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 74-77.
402106
  Жук В.М. Застосування інституціональної теорії для розв"язання проблем розвитку бухгалтерського обліку : методологія бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 115-123 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
402107
  Козенко А. Застосування інструментів вертикального фінансового вирівнювання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-66. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено інструменти вертикального фінансового вирівнювання для збалансування бюджетної системи України. Розглянуто розподіл дохідних і видаткових повноважень в Україні та виокремленні проблеми у такому розподілі. В статье исследованы ...
402108
  Борисова Н. Застосування інтерактивних методів у процесі вивчення курсу "ділова іноземна мова" на немовних факультетах // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 33-37. – ISBN 978-617-7009-13-8


  У статті розглядається застосування інтерактивних методів у процесі вивчення курсу "Ділова іноземна мова". Звертається увага на різні класифікації інтерактивних методів. Аналізується основна спрямованість та зміст таких інтерактивних методів навчання, ...
402109
  Кожухівська Р.Б. Застосування Інтернету як засобу інформаційних технологій у структурі комунікаційної моделі туристичної галузі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 61-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
402110
  Шевченко-СавчинськаЛ Застосування інтертекстуального аналізу щодо творів української неолатиністики XVI-XVIII ст.: підстави і результати / Шевченко-СавчинськаЛ, Е. Швець // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 34-38


  Стаття присвячена аналізу характеру інтертекстуальності в українській неолатиністиці. На матеріалі латиномовних творів Андрія Абрека, Мартина Анчевського, Бартоломея Зиморовича, Еразма Сикста та деяких інших письменників XVI-XVIII ст. розглядаються ...
402111
  Щербань О.М. Застосування інформаційних технологій в іпотечному страхуванні кредитних ризиків : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 236-243. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
402112
  Шкуліпа П.А. Застосування інформаційних технологій для розробки узагальненої методики діагностування блоків РЕТ автономною автоматизованою системою технічного діагностування / П.А. Шкуліпа, М.К. Жердєв, С.В. Лєнков // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ, 2012. – № 2 (14). – С. 65-70


  Розглядається застосування інформаційних технологій для побудови автономної автоматизованої системи технічного діагностування радіоелектронних блоків. Розроблена узагальнююча методика діагностування автономної автоматизованої системи технічного ...
402113
  Калюжний Р.А. Застосування інформаційних технологій організованою злочинністю для вплива на суспільство / Р.А. Калюжний, Р.Л. Колпак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.159-162. – ISSN 1609-0462
402114
  Гарбич-Мошора Застосування інформаційних технологій під час вивчення дисциплін математичного циклу при підготовці програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 110-113. – ISSN 2308-4634
402115
  Шандра В.М. Застосування інформаційних технологій у забезпеченні технологічного оновлення економіки на інноваційній основі // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 220-227. – ISSN 1993-6788
402116
  Масич В.В. Застосування інформаційних технологій у процесі проблемного навчання фізиці у вищому навчальному закладі / В.В. Масич, І.М. Безугла // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 297-302. – ISSN 2074-8922
402117
  Лиходєєва Г.В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні самостійною роботою студентів при вивченні вищої математики / Г.В. Лиходєєва, К.Ю. Пастирєєва // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2012. – С. 175-181. – (Педагогічні науки ; № 4)


  У статті розглядається значення самостійності та активності в навчальній і професійній діяльності.
402118
  Дзюба М. Застосування інформаційно-психологічного впливу для досягнення воєнних цілей у локальних війнах і збройних конфліктах на рубежі ХХ-ХХІ століть / М. Дзюба, О. Мацагор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 97-100. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти проведення інформаційно-психологічних операцій збройними силами розвинутих країн для досягнення політичних цілей нелегальними засобами. The article deals with some aspects of conduct of information and psihological operations ...
402119
  Котюк А.В. Застосування ітерактивного методу Гершберга-Сакстона до синтезу бінарних фазових голограм / А.В. Котюк, // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 69-70
402120
  Савчук І.Г. Застосування картографічного методу при дослідженні загальнонаціональних виробів в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 272-275


  Викладено концепти головних теорій електоральної географії у рамках парадигми географічного детермінізму (геологічна концепція, концепція "ґрунтовства" і концепція пасіонарності) і посибілізму (історична концепція). Перевірена достовірність цих ...
402121
  Бобко Т.В. Застосування категорії ""форма" при визнанні правочинів невчиненими або недійсними // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 23-29. – ISSN 0201-7245
402122
  Лавріненко О.В. Застосування класифікаційного підходу в дослідженні галузевих принципів "права соціального захисту": теоретико-методологіч // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-36
402123
  Іванік О. Застосування класичних методик структурно-морфометричного аналізу для реконструкції новітнього тектогенезу на основі ГІС / О. Іванік, Л. Тустановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Визначено методичні підходи до реконструкції геоморфогенезу та новітнього тектогенезу на основі застосування структурно-морфометричного аналізу. Адаптовано класичну методику морфометричних досліджень до середовища ГІС із застосуванням функціональних ...
402124
  Копилюк О.І. Застосування класичних та сучасних теорій і концепцій у формуванні регіональної політики розвитку банківської системи // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 34-39. – (Серія "Економіка" ; вип. 4 (41)). – ISSN 0869-0782


  Розглянуто теоретичну базу формування та реалізації регіональної банківської системи, визначено ключові концептуальні підходи до політики її розвитку, обгрунтовано потребу у використанні новітніх підходів та концепцій, що відповідають потребам ...
402125
  Скнарь А. Застосування класичного контролінгу в сучасних економічних умовах: приклад Нової Зеландії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 56-66. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
402126
  Неліпа Д.В. Застосування кластерного аналізу при проведенні системного аналізу в політології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено сутність кластерного аналізу як технології математичного моделювання при проведенні системного аналізу в політології. Охарактеризовано алгоритм застосування та наведено приклади його практичного використання для дослідження ...
402127
  Серняк О.М. Застосування колективних форм організації навчання у процесі викладання дисциплін гуманітарного циклу у вищому навчальному закладі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимра Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 141-147. – (Педагогіка ; № 2)
402128
  Святокум О. Застосування колективних форм у роботі з текстовими джерелами в основній школі // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (137), січень. – С. 27-33
402129
   Застосування кольорових індикаторів для екстракційно-фотометричного визначення нікелю в сталях / В.Ф. Горлач, Т.В. Табенська, А.К. Боряк, З.І. Логвін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 63-67. – (Хімія ; Вип. 32)


  Вивчено екстракцію нікелю у вигляді комплексу метал-бензиламін-хлорфеноловий червоний, який повністю вилучається хлороформом при рН 9,0-10,0 у вигляді сполуки NiBmX, де Bm - молекула бензиламіну, X - дворозрядний аніон хлорфенолового червоного. ...
402130
  Сірук О. Застосування комп"ютенного інструментарію для опрацювання діалектних даних // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 93-105. – ISSN 0320-3077


  Стаття присвячена огляду зарубіжного досвіду застосування комп"ютерного інструментарію для оброблення діалектних даних та вітчизняним здобуткам у цій царині. Спеціальну увагу приділено "Корпусу українських діалектних текстів" (КорУДіТ) та "Електронній ...
402131
  Дегтярьова Г. Застосування комп"ютерних методичних систем на уроках української мови та літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263
402132
  Сірук О.Б. Застосування комп"ютерних тезаурусів для вивчення української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С.138-144. – Бібліогр.: Літ.: с. 143-144; 13 назв. – ISSN 1729-360Х
402133
  Ісаєва Ганна Застосування комп"ютерних технологій на уроках географії : Реформа шкільної освіти / Ісаєва Ганна, Лиса Людмила // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-7 : Табл.
402134
  Гаврищак Г.Р. Застосування комп"ютерно-орієнтованих технологій навчальної графічної діяльності студентів педагогічних вузів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимра Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 226-230. – (Педагогіка ; № 3)
402135
  Демченко Т.А. Застосування комп"ютерної бухгалтерської програми в обліку активів фармацевтичного промислового підприємства : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 158-166 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
402136
  Петренко О. Застосування компенсації за неправомірне використання об"єктів права промисової власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 81-89.
402137
   Застосування комплексів лантаноїдів на основі N-диметилбензоїламідофосфату в розробці технології металоорганічних електролюмінесцентних пристроїв / Н.С. Киряка, О.О. Ліціс, Т.Ю. Слива, Ю.В. Коломзаров, М.А. Міняйло, І.Є. Мінакова, В.М. Сорокін, В.М. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 125-131. – ISSN 1025-6415
402138
  Прилуцька С.В. Застосування комплексів фулерену С60 із протипухлинними препаратами у хіміотерапії // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 3. – С. 9-21. – ISSN 1995-5537
402139
  Власюк А.П. Застосування комплексного методу граничних елементів до розв"язання крайових задач для лінійних рівнянь параболічного типу / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 181-187. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Застосовано комплексний метод граничних елементів до розв"язання крайової задачі для двовимірного лінійного рівняння параболічного типу. Це здійснено шляхом використання методу Роте і приведенням параболічного рівняння до неоднорідного модифікованого ...
402140
  Храпак В.В. Застосування комплексу ГДС для виявлення напружено-деформованого стану, сприятливого для утворення тріщинуватості в масиві гірських порід на великих глибинах / В.В. Храпак, В.М. Курганський, Й О. Фіалко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 54-59. – (Геологія ; Вип. 13)


  Обгрунтовується раціональний комплекс геофізичних досліджень свердловин для визначення напружено-деформованого стану, сприятливого для утворення тріщинуватості. Наводиться приклад практичної апробації на розрізі свердловини.
402141
  Мирошник Р. Застосування комунікативних методик у викладанні граматики японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  З середини 90-х років комунікативні методики навчання іноземних мов, які не включають в себе формальне вивчення граматики і виправлення помилок учнів, почали набувати неабиякої популярності. Вважається, що вивчення граматики у перекладний ...
402142
  Кривенко В.В. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та забезпечення виконання рішень Європейського суду з прав людини при вирішенні справ адміністративної юрисдикції на національному рівні: роль, функції Верховного Суду України / В.В. Кривенко, О.В. Константий // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 11 (147). – С. 31-36
402143
  Бринцев О. Застосування кондикції в земельних правовідносинах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 68-73. – ISSN 0132-1331
402144
  Чебаненко А.М. Застосування Конституції України при оскарженні бездіяльності органів прокуратури / А.М. Чебаненко, Д.О. Кацук // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 7-9
402145
  Чирун Л.В. Застосування контент-аналізу текстової інформації в системах електронної комерції / Л.В. Чирун, В.А. Висоцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 689 : Інформаційні системи та мережі. – С. 332-347. – Бібліогр.: с. 347; 6 поз. – ISSN 0321-0499
402146
  Медведєва М.О. Застосування контрзаходів і санкцій у міжнародному праві навколишнього середовища // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 451-457. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються міжнародно-правові санкції, які здійснюються в порядку самодопомоги та застосовуються в рамках міжнародних організацій, на прикладі міжнародного права навколишнього середовища. Доведено, що в в певних випадках санкції виявляються єдино ...
402147
  Бишевець О.В. Застосування концепції акцентуйованих особистостей у кримінальному судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 9 (131). – С. 78-83


  На підставі аналізу чинного законодавства та матеріалів практики обгрунтовано необхідність застосування концепції акцентуйованих особистостей для розв"язання завдань кримінального судочинства.
402148
  Дука А.П. Застосування концепції інтегрованого ризик-менеджменту в дослідженні ризиків інвестиційної діяльності / А.П. Дука, Г.В. Мисака // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 93-98.
402149
  Мохначук С.С. Застосування кореляційного аналізу до вивчення ефективності праці в сільському господарстві : галузі господарства / С.С. Мохначук, В.І. Поповіченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 59-67 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
402150
  Капацина А.О. Застосування коучингу для розвитку професійних компетенцій фахівців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – Т. 1, вип. 40 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – С. 37-41. – ISSN 2072-4772
402151
  Кукса Т.І. Застосування краєзнавчого принципу у вивченні географії (з досвіду роботи) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 34-42 : фото, табл.
402152
   Застосування кримінальних заходів до неповнолітніх правопорушників.. – К., 1974. – 80с.
402153
  Хруслова Л. Застосування кримінального законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 52-58.
402154
  Ковальчук Л.О. Застосування критерію Фіалка для прогнозу глибокозалягаючих покладів вуглеводнів за гідрогеотермічними даними (на прикладі Шебелинської структури) : гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-57. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 20)


  Запропоновано новий гідрогеотермічний критерій (критерій Фіалка) прогнозування глибокозалягаючих покладів вуглеводнів, заснований на оцінці кондуктивної й конвективної складових теплового поля, який використано для прогнозу глибокозалягаючих покладів у ...
402155
   Застосування лазерного сканування для дослідження параметрів р-n переходів / С.В. Литвиненко, Л.М. Ільчечко, С.С. Кильчицька, С.О. Коленов, В.А. Скришевський, Є.М. Смирнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-59. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Наведено оригінальні методи дослідження розподілених параметрів р-n переходів: шарового та шунтувального опору, локального потенціалу. Для дослідження дефектів шунтувального опору був розвинений підхід динамічної оптичної термографії, що набуває нових ...
402156
  Монюк Є Б. Застосування лазерного трекера для визначення геометричних параметрів поверхонь антен радіотелескопів // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (87). – С. 10-13 : мал. – Бібліогр.: 9 назв
402157
  Голубцов О.Г. Застосування ландшафтного планування для створення проекту Канівського біосферного резервату / О.Г. Голубцов, М.Г. Чорний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (85). – С. 10-17 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
402158
  Прима О.І. Застосування лінгвістичних категорій аксіологічності та категорії оцінки в процесі дослідження турецького медіа-політичного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 158-161. – Бібліогр.: Літ.: С. 161; 6 назв
402159
  Бірюков А.В. Застосування лінгвістичних процесів у перекладацькій роботі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 51-56. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
402160
  Хромов О.П. Застосування логістики в будівництві станцій мобільного зв"язку / О.П. Хромов, Ю.В. Гончаренко // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 62-67 : табл., рис.
402161
  Карп І.М. Застосування логістичного підходу в управлінні промисловим підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 27-34. – Бібліогр.: на 10 пунктів
402162
  Кучер Т.М. Застосування логічних моделей доведення адвокатами у цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 175-179


  Стаття присвячена розгляду процедури доведення при розгляді цивільних справ із застосуванням аналогічного інституту в логіці як фундаментальній науці про мислення з притаманним йому поняттями, видами та формами.
402163
  Зайцев Р.В. Застосування магнітного поля для підвищення ККД кристалічних кремнієвих фотоелектричних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Зайцев Роман Валентинович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
402164
  Тревого І.С. Застосування магнітометрів для виявлення місцезнаходження грунтових металевих центрів, реперів / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (80). – С. 18-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
402165
  Красікова С.І. Застосування маркетингу в сфері послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 137-141


  Проведено ретроспективний аналіз розвитку маркетингу послуг, здійснено узагальнення теорій і визначено особливості концептуальних підходів до маркетингу сфери послуг.
402166
  Іоффе Е.Г. Застосування математичних методів в плануванні та управлінні / Е.Г. Іоффе. – Х, 1970. – 78с.
402167
  Бей Г.А. Застосування математичного моделювання в політичному аналізі та прогнозуванні (проблеми та перспективи) // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 19-20
402168
  Бовда М.І. Застосування метода послідовних наближень до загальної задачі важкого гіроскопа. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: / Бовда М.І.;. – К., 1941. – 115л.
402169
  Бовда М.І. Застосування метода послідовних наближень до задачі гіроскопа : Дис... наук: / БОвда М.І.;. – Київ, 1945. – 89л.
402170
  Михайлов В.А. Застосування методик геолого-економічного аналізу при комплексних оцінках геологічних пам"яток Волино-Поділля / В.А. Михайлов, М.М. Курило, Ю.О. Бондар // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2011. – № 9. – С. 43-47. – ISSN 2219-7516
402171
  Школьна О.Д. Застосування методики ситемного аналізу в дослідженні історії регіональної журналістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-10. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглядається суть системного підходу в дослідженнях історії журналістики окремих регіонів, можливості застосування цього методу залежно від поставлених завдань і специфіки предмета дослідження.
402172
  Топчієв О.Г. Застосування методів аналізу великомасштабних планів землекористувань при формуванні регіональних екомереж / О.Г. Топчієв, А.М. Шашеро // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 51-57 : рис. – Бібліогр.: с.57. – ISSN 1561-4980
402173
  Богачук К.О. Застосування методів аналізу фондового ринку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 24-33. – Бібліогр.: на 10 пунктів
402174
  Антонюк І.В. Застосування методів лінійного та продукційного моделювання для прогнозування розвитку системи міжгалузевих взаємодій : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : / Антонюк І.В.; АН України, Ін-т кібернетики ім. Глушкова. – Київ, 1994. – 13 с.
402175
  Балабанов О.М. Застосування методів лінійної редукції матричного алгебраїчного рівняння ріккаті в задачах оптимізації систем керування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Балабанов Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
402176
  Марченко О.О. Застосування методів невід’ємної факторизації тензорів для визначення стійких семантичних відношень при обробці великих текстових корпусів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 151-156. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі досліджується метод розкладу тензорів, що має назву невід’ємна тензорна факторизація. З його допомогою побудована модель багатосторонньої сполучності об’єктів. Даний підхід був застосований до задачі виведення семантичних відношень. Результати ...
402177
  Шпак Михайло Михайлович Застосування методів оцінки ймовірності банкрутства в системі управління стратегічною стійкістю аграрних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 155-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз моделі оцінки фінансового стану при визначенні стратегічної стійкості аграрних підприємств України. Розглянуто їх відмінності за чинниками впливу, критичні значення коефіцієнтів та умови коректного застосування ...
402178
  Гаращенко Ф.Г. Застосування методів практичної стійкості для розв"язання задач інвестиційного менеджменту / Ф.Г. Гаращенко, В.Р. Кулян, В.В. Рутицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-10. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються динамічні задачі інвестиційного менеджменту для формування портфеля цінних паперів. Запропоновано підходи до аналізу чутливості динамічної моделі формування ринкової ціни портфеля цінних паперів на основі методів практичної стійкості. ...
402179
  Лисенко Наталія Олександрівна Застосування методів прогнозування при формуванні стратегічних альтернатив // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 163-170. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто різні підходи до пошуку оптимальної стратегії розвитку підприємств, розкрито вплив методів прогнозування на правильний вибір стратегічної альтернативи для ефективного функціонування підприємств переробної галузі.
402180
  Міненко П.О. Застосування методів розв"язку оберненої лінійної задачі гравіметрії з фільтрацією високоінтенсивних похибок поля аналогами фільтрів Вінера й Калмана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 97-100. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  У результаті інтерпретації гравітаційної карти поле сили тяжіння трансформовано в аномальну (надлишкову) щільність гірських порід двох- та трьохшарової моделі верхньої частини геологічного розрізу земної кори. As a result of interpretation of a ...
402181
  Любашенко О.В. Застосування методів стимулювання пізнавального інтересу в практиці вищої школи / О.В. Любашенко, Л.Г. Коваль // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 169-172. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
402182
  Сергієнко І.В. Застосування методів стохастичної оптимізації для дослідження трансформаційних процесів в економіці / І.В. Сергієнко, М.В. Михалевич // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Інститут прикладного системного аналізу. – Київ, 2004. – № 4. – С. 7-29. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1681-6048
402183
  Длігач А. Застосування методів стратегічного маркетингу для аналізу інтеграційного середовища України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 55-57. – (Економіка ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історичні, політичні та економічні передумови формування багатовекторного інтеграційного середовища України, оцінено основні напрямки інтеграційного розвитку, проаналізовано їх переваги та недоліки. Визначе-но альтернативну концепцію ...
402184
  Грицай О.І. Застосування методів управління витратами в інноваційній діяльності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 9-15. – ISSN 0321-0499


  Досліджено економічну сутність категорії "метод" та "метод управління витратами".
402185
  Кобилянський О. Застосування методів цифрової обробки зображень при дослідженні об"єктів криміналістичних експертиз // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 14-17
402186
  Головін А. Застосування методів юридичної герменевтики в інтерпретаційній діяльності Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 43-54
402187
  Станкевич І. Застосування методології QFD в управлінні послугами поштового зв"зку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 32-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
402188
  Бородін В.А. Застосування методології Rational Unified Process для побудови аеронавігаційних систем / В.А. Бородін, С.М. Креденцар // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2011. – С. 118-121. – (Технічні науки ; Вип. 4 (59)). – ISSN 1728-4260
402189
  Наливайко Н. Застосування методології психоаналізу до критики літературних творів в українському літературному дискурсі // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 120-131
402190
  Ковальчук Л. Застосування методологічних підходів у науково-педагогічних дослідженнях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – 13-24. – (Серія педагогічна ; Вип. 27). – ISSN 2078-5526
402191
  Стефаненко М.М. Застосування методологічного інструментарію контролінгу в фінансовому управлінні вітчизняних підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 144-151.
402192
  Курганський В. Застосування методу "Монте-Карло" при імовірнісних розрахунках, пов"язаних з оцінкою запасів вуглеводневої сировини / В. Курганський, В. Колісніченко, В. Маляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-57. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Показано доцільність застосування розрахункових параметрів та їх результуючих значень у вигляді імовірнісних функцій для вирішення задачі підрахунку запасів вуглеводнів. Продемонстровані можливості методу "Монте-Карло" при вирішенні поставленої задачі. ...
402193
  Бурлова-Васильева Застосування методу агрегометрії для вивчення впливу на тромбоцити біологічно активних сполук / Бурлова-Васильева, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-26. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  В статті описано підходи до визначення біологічних властивостей компонентів отрути Agkistrodon blomhoffi usuriensis. Визначено дві субстанції, які мають здатність інгібувати агрегацію тромбоцитів in vitro. Ступінь інгібування залежить від концентрації ...
402194
  Гладун Т.М. Застосування методу аналізу ієрархій для вибору франчайзингової мережі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.109-115. – ISSN 0321-0499
402195
  Лапшин В.І. Застосування методу аналізу ієрархій у програмно-цільовому методі бюджетування : бюджетна політика / В.І. Лапшин, В.М. Кузніченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 40-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
402196
  Тищенко М.Г. Застосування методу аналітичних мереж для вибору програмних продуктів дистанційного навчання // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 53-61. – ISSN 2309-7647
402197
  Кудін В.І. Застосування методу базисних матриць при дослідженні властивостей лінійної системи // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 242-244. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості обмежень лінійної системи при збуреннях елементів.
402198
   Застосування методу відокремлення змінних для розв"язання задач із багатьма просторовими змінними : навч.-метод. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.Б. Романенко, В.Г. Самойленко]. – Київ : Київський університет, 2011. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 77-78. – ISBN 978-966-439-474-8
402199
  Антонов А.М. Застосування методу вузьких смуг до розрахунку обтікання тіл зі вдувом / А.М. Антонов, В.Л. Бурківська, М.П. Копистира // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-126. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3)


  Розглядається задача розрахунку методом вузьких смуг обтікання тонких тіл надзвуковим потоком газу, через пористу поверхню яких підводиться інший газ. Отримано розв"язок зазначеного класу задач в замкненій аналітичній формі. Як приклад, розглянуто ...
402200
  Зайцев О. Застосування методу годографа при дослідженні просторового обтікання конічних тіл із вдувом / О. Зайцев, О. Хорошилов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-51. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  При дослідженні надзвукового обтікання невісесиметричних конічних пористих тіл, скрізь поверхню яких здійснюється сильний вдув газу, для попереднього аналізу початкових параметрів застосовується графічна інтерпретація отриманих даних у площині ...
402201
   Застосування методу діелектричної релаксації у вивченні кооперативних явищ на поверхні кремнеземів / О.М. Алексєєв, М.О. Геніна, О.Б. Печений, С.О. Алексєєв, В.М. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-8. – (Хімія ; Вип. 36)


  Досліджено вплив хімічної модифікації поверхні кремнеземів на їх діелектричні властивості. Покзано механізми молекулярної рухливості гудроксильних груп на поверхні хімічно модифікованих. Підтверджено острівковий характер заповнення гудроксильними ...
402202
  Нечипоренко В.І. Застосування методу К. Ісікава та принципу В. Парето в розбудові агентської мережі страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-27. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Визначено проблеми, що стримують розвиток агентської мережі в страхових компаніях. Досліджено роль методу К. Ісікава та принципу В. Парето в розбудові агентської мережі страховика. Problems which restrain development of agent network in insurance ...
402203
  Курзенкова А.О. Застосування методу контент-аналізу до вивчення особливостей рунічної меморіальної традиції Скандинавії XI ст. // Гуржіївські історичні читання / Черкаський нац. ун-т. ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 58-61. – ISBN 966-2980-20-2
402204
  Гординська Т.Л. Застосування методу конформних відображень для розв"язання задач теорії фільтрації з частково невідомими крайовими умовами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 16-29. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1)


  В роботі отримано розв"язки деяких крайових задач плоскої фільтрації для дренованого флютбету. Розглянуто випадки, коли область фільтрації обмежена водоупором або шаром великої проникності, та коли в області фільтрації присутній шпунт. Крайові умови на ...
402205
  Уткіна Н.В. Застосування методу ланцюгових підстановок для дослідження впливу елементів облікової політики на фінансові результати діяльності підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 27-30 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
402206
  Пахарєва Н.О. Застосування методу мажорантних областей до задачі про фільтрацію під плоским флютбетом з двома шпунтами / Н.О. Пахарєва. – Окр. відб. з Доповідей АН УРСР. 1. 1956, 1956. – 25-30с.
402207
  Вадньов Д.О. Застосування методу максимізуючих множин для одного випадку задачі прийняття рішень / Д.О. Вадньов, Є.В. Івохін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 150-153. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються ситуації прийняття управлінських рішень, в яких стани об"єкта управління відомі неточно і, крім того, неточно визначені корисності альтернатив вибору в різних його станах. Для розв"язку задачі прийняття рішення запропоновано використання ...
402208
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слаболінійних систем. II / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 252-256. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості функціональних елементів моделі, що зберігають оптимальність розв"язку задачі лінійного програмування при малих збуреннях правих частин обмежень. Application of methods of smalls parameters for research feeble nonlinear ...
402209
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слабонелінійних систем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 251-255. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості обмежень, що породжують нерозв"язність за несумісністю задач лінійного програмування при малих збуреннях параметрів системи.
402210
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слабонелінійних систем. VI / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 252-255. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються розв"язки слабонелінійної системи при малих збуреннях параметрів.
402211
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слабонелінійних систем. ІІ / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 278-281. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості функціональних елементів моделі, що зберігають оптимальність розв"язку задачі лінійного програмування при малих збуреннях параметрів.
402212
  Малик Г. Застосування методу моделювання у реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутнього документознавця // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 70-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
402213
  Ловінська Л.Г. Застосування методу нарахування в контексті реформування бухгалтерського обліку державного сектору / Л.Г. Ловінська, Є.В. Калюга // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 84-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
402214
  Кракович Д. Застосування методу онлайн-опитування для побудови рейтингу українських закладів освіти // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 1 (53). – С. 28-30. – ISSN 1606-3732


  Київський міжнародний ін-т соціології (КМІС) провів рейтинг ВУЗів України.
402215
  Романовська О.О. Застосування методу проблемної лекції для викладання економічних дисциплін / О.О. Романовська, П.Р. Яворський // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 2. – С. 68-78. – ISSN 2078-7782
402216
  Нагач М.В. Застосування методу проектів у вивченні іноземних мов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 235-238. – (Серія : Педагогічні науки)
402217
  Петрик О. Застосування методу прямого підтвердження в процесі аудиторської перевірки // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 2. – С. 33-39
402218
  Кліменкова А.М. Застосування методу узгодження концептів для ідентифікації культурних кодів, що транслюються через комерційну рекламу // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 67-70
402219
  Куліш В.В. Застосування методу усередненого квазігідродинамічного рівняння у нелінійних задачах теорії двопотокових лазерів на вільних електронах / В.В. Куліш, О.В. Лисенко, В.І. Савченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 471-480. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено нову техніку обчислень і робочий алгоритм, що реалізують схеми та ідеологію методу усередненого квазігідродинамічного рівняння. Для демонстрації ефективності роботи даного методу на практиці розглянута задача нелінійної динаміки двопотокової ...
402220
  Чонішвілі Г. Застосування методу фазових траєкторій у курсі вивчення теоретичної фізики у вищих навчальних закладах // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 39-46. – ISSN 1682-2366
402221
  Мітюхін Олег Петрович Застосування методу фотохімічного зшивання для модифікації сумішей поліолефінів : Дис... канд. хім.наук: 07.00.06 / Мітюхін Олег Петрович; НАН України. Ін-т етнограф. хімії та нафтохімії. – Київ, 1995. – 175л. – Бібліогр.:л.159-169
402222
  Мітюхін Олег Петрович Застосування методу фотохімічного зшивання для модифікації сумішей поліолефінів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Мітюхін Олег Петрович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 22 с.
402223
  Підвисоцький Я.В. Застосування механізму кредитно-дефолтних свопів у реальній економіці : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 232-239 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
402224
  Гребельник О.П. Застосування митних зборів як квазітарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Викладено науково-методологічні засади впровадження квазітарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Обґрунтовано їх сутність та особливості функціонування в умовах інтегрування України до світової системи господарювання. Дана ...
402225
  Татарков Д.Б. Застосування міжвидових угрупувань військових (сил) в англо-аргентинському збройному кофлікті 1982 р.: історіографія проблеми // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 82-89
402226
  Лобовик Б.С. Застосування міжнародним комерційним арбітражем ненаціонального матеріального права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лобовик Борис Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 198 л. – Бібліогр.: л. 182-198
402227
  Лобовик Б.С. Застосування міжнародним комерційним арбітражем ненаціонального матеріального права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лобовик Борис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
402228
  Антонович М. Застосування міжнародних норм з прав людини судами України та США: порівняльний аспект // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 3. – С. 40-46


  У статті аналізується практика застосування міжнародних норм з прав людини судами України та США.
402229
  Кузнецова Ю. Застосування міжнародних стандартів Конституційним Судом України: методологія та цільове призначення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 103-107
402230
  Голов С. Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в страховому секторі : міжнародні стандарти фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 10-19 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
402231
  Кочергіна Т.І. Застосування мікробіологічних тестів для оцінки стану води плавальних басейнів після обробки їх електрохімічно активними речовинами, отриманими на установці СТЕЛ-4 / Т.І. Кочергіна, В.В. Букреєв, Л.П. Дробноход // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-59. – (Біологія ; Вип. 27)


  Проведення мікробіологічних тестів дозволило одержати експериментальні дані, які характеризують переваги застосування нейтрального аноліту, отманого на установці СТЕЛ для обробки води плавальних басейнів.
402232
  Губень О.І. Застосування мікрохвильової резонансної терапії для лікування очних хвороб / О.І. Губень, В.І. Губень // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 119-122. – ISSN 1023-2427
402233
  Константінов С. Застосування міліцією заходів примусу щодо протидії наркоманії серед неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 25-28.
402234
  Щепановський В.В. Застосування мобільних технологій в маркетингу на прикладі SaleFinder (iPhone, Androsd) на ринку Нової Зеландії / В.В. Щепановський, Б.А. Савлук // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 30-32
402235
  Бейдик О.О. Застосування моделей потенціалу поля при аналізі рекреаційно-туристських ресурсів України // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 91-95. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-631-331-6
402236
  Адаменко І.І. Застосування моделі м"яких частинок для розрахування в"язкості деяких вуглеводів / І.І. Адаменко, Т.В. Клещонок, В.Ю. Іскрак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 411-415. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показана можливість використання теорії Енскога з врахуванням температурної залежності діаметра частинок (м"якості частинок) для описання зсуваної в"язкості в широкому інтервалі температур.
402237
  Кулик А.Б. Застосування моделі Тобіна для аналізу еокономічних процесів в Україні / А.Б. Кулик, Д.Г. Хлхич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 37-48
402238
  Алімпієв Є.В. Застосування моделі торгового балансу для пояснення взаємодії фінансової та грошової політик // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 195-201


  За допомогою моделі торгового балансу розглядається взаємодія фінансової та грошової політик в умовах перехідних економік. Досліджуються особливості взаємодії фінансової та грошової політик в перехідній економіці України у післякризовий період. The ...
402239
  Шевченко Г.Г. Застосування моделювання, алгоритмів і матриць до процесів мислення і мови // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
402240
  Малицький Д.В. Застосування модифікацій матричного методу для моделювання хвильових процесів у шаруватому півпросторі / Д.В. Малицький, О.І. Хитряк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 129-137 : табл. – Бібліогр.: с. 137. – ISSN 0203-3100
402241
  Шепеленко О.С. Застосування модифікованих подандів для інгібування корозії в поліметалевих технічних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Шепеленко Олександр Сергійович ; НАНУ, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
402242
  Лавренюк М.В. Застосування модифікованого методу граничних елементів до задач теорії пружності кусково-однорідних анізотропних середовищ // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів, 2013. – Т. 56, № 4. – С. 110-117. – ISSN 0130-9420
402243
  Великанов В.А. Застосування морфоструктурного аналізу для структурно-тектонічного вивчення осадочного чохла Подільського Придністров"я / В.А. Великанов, В.Я. Іванченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 15-23 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
402244
  Безверхий К. Застосування МСФЗ для малих і середніх підприємств: реалії сьогодення та вимоги часу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 8-12 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
402245
  Білоус Н. Застосування мультимедійних технологій під час вивчення кіноповісті О. Довженка "Україна в огні" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 28-30
402246
  Панченко В.В. Застосування мультимедійних технологій під час викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" / В.В. Панченко, Т.В. Погосян // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 33-34. – Бібліогр.: 8 назв
402247
  Глуховська Н. Застосування мультимедійних технологій у професійній підготовці майбутніх керівників навчальних закладів // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 57-62. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
402248
  Кадук С.В. Застосування на практиці правоохоронними органами колекцій в розкритті та розслідуванні злочинів // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 511-515. – ISBN 978-966-458-403-3
402249
  Прокопець В.М. Застосування наближення Максвелла-Гарнета для ефективної діелектричної функції до моделювання оптичних влативостей нанокомпозита AU/PTFE // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 139 : Фізико-математичні науки. – С. 34-37. – ISSN 1996-5931
402250
   Застосування наночастинок у біомедицині / П.Г. Телегєєва, Д.С. Єфременко, Г.Д. Телегєєв, С.С. Малюта // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2013. – Vol. 6, № 2. – С. 21-32. – ISSN 1995-5537


  В огляді висвітлено досягнення в галузі нанотехнологій, зокрема застосування їх у біомедицині.
402251
  Войцишин В. Застосування насильства з боку правоохоронців: це засіб розкриття злочинів? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 6-13
402252
  Коваленко В.В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведенні слідчих дій / В.В. Коваленко; МВС України; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 248с. – ISBN 978-966-2905-22-9
402253
  Хмельов О. Застосування нейромереж Кохонена в моделях вибору найкращого постачальника : моделі та методи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 29-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
402254
  Порхун О.В. Застосування нейронних мереж до задачі вибору оптимальної енергетичної стратегії України / О.В. Порхун, І.О. Березань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 186-192. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглянуто застосування нейронних мереж для розв"язку задачі визначення кількісних складових оптимальної енергетичної стратегії держави: загального обсягу виробництва енергії, його структурного розподілу, а також відсотку відновлювальної ...
402255
  Ігнатюк О.А. Застосування нетрадиційних моделей в екотоксикологічних дослідженнях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Показано загальне падіння продуктивності рослин Elodea canadensis Michx. у середовищі забрудненому іонами свинцю. Для інтерпретації оптимальних результатів запропановано оригінальну модель.
402256
  Брюховецька О. Застосування нетрадиційних семінарських занять при підготовці студентів зі спеціальності "Психологія" // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 42-47
402257
  Дергільова О.В. Застосування нечіткого методу групового врахування аргументів при моделюванні динаміки розвитку конфліктогенної ситуації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 140-145
402258
  Моргуліс Н.Д. Застосування новиз методик до досліджень в галузі фізичної катодної електроніки / Н.Д. Моргуліс. – Київ, 1959. – 171 с.
402259
  Гнера В.А. Застосування нових методів дослідження в історико-меморіальній роботі на місцях боїв Великої Вітчизняної війни // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 54-60. – ISSN 2077-9496
402260
  Дзядук Т.В. Застосування нових форм управління корпорацією за умов формування мережевої економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-47. – ISBN 966-614-021-7
402261
  Камбалова Я. Застосування новітніх методологічних підходів до викладання шкільного курсу всесвітньої історії як основа формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності в учнів // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 6 (118). – С. 32-37
402262
  Притика Ю.Д. Застосування норм міжнародних договорів під час розгляду цивільних справ // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 34-42.
402263
  Сергієнко Наталія Миколаївна Застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції (Європейський досвід) : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.11 / Сергієнко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 228л. – Бібліогр.: л.204-228
402264
  Малишев Б.В. Застосування норм права (теорія і практика) : навчальний посібник / Б.В. Малишев, О.В. Москалюк ; [за заг. ред. Б.В. Малишева]. – Київ : Реферат, 2010. – 260 с. – ISBN 978-966-8058-47-9
402265
  Гурвич М.А. Застосування норм права за поглядами деяких буржуазних юристів // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
402266
  Яковів С. Застосування норм про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 41-48.
402267
  Сєріков Анатолій Васильович Застосування обернених розрахунків у фінансовому менеджменті та створення BSC / Сєріков Анатолій Васильович, Тохтамиш Тетяна Олександрівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано формалізовані процедури обгрунтування збалансованої система показників, процесно-орієнтованого управління витратами та стратегічного бюджетування, які спираються на методологію обернених розрахунків в економіці.
402268
  Колс М.І. Застосування окремих термінів у кримінальному, кримінально-процесуальному та кримінально-виконавчому законодавстві України. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.38-40
402269
  Вітушкр А. Застосування онтологій в аналітичних підрозділах бібліотечних установ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 266-273
402270
  Присяжнюк Оксана Федорівна Застосування оперативного маркетингу на молокопереробних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 108-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано застосування оперативного маркетингу з метою ефективної реалізації обраної стратегії маркетингу. З"ясовано, що цінову політику молокопереробних підприємств в основному визначають ціна на сировину та попит на продукцію. Визначено ...
402271
  Галкін О.А. Застосування опорно-векторних машин в інтелектуальному аналізі даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 99-104. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано підхід до інтелектуального аналізу даних, що базується на використанні опорно-векторних машин. Двома ключовими елементами у реалізації ОВМ є методи математичного програмування та функції ядра. Класифікація даних за наявності шумів. ...
402272
  Бахуринська М.М. Застосування органами екологічного контролю методик, такс та інших документів при обчисленні розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог екологічного законодавства та передача матеріалів до судових органів. // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 354-360. – ISBN 978-617-566-151-2


  "... у справах про компенсацію шкоди навколишньому природному середовищу".
402273
  Терентьєва Н.О. Застосування освітньої технології "Метод проектів" : навч. посібник / Н.О. Терентьева // Запровадження освітньої технології "Портфель учня" : навч. посібник / Н.О. Терентьєва. – Херсон : Айлант, 2010. – С. 1-51 : табл. – Бібліогр.: с. 49. – ISBN 978-966-630-033-4
402274
  Веренкіотова О. Застосування оціночних понять права в українському законодавстві: окремі аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 22-26
402275
  Бакалінська О. Застосування оціночних понять у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 8-11
402276
  Заторський Роман Андрійович Застосування паравизначників і параперманентів до розвязання деяких задач комбінаторного аналізу : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.08 / Заторський Роман Андрійович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 147 л. – Бібліогр.: л. 144 - 147
402277
  Заторський Роман Андрійович Застосування паравизначників та параперманентів до розв"язання задач комбінаторного аналізу : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.08 / Заторський Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
402278
  Косенчук В. Застосування переважного права купівлі при відчуженні частки у праві спільної часткової власності за договорами дарування, ренти та міни // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 28-32
402279
  Дмітрієва О. Застосування перекладацьких трансформацій при перекладі шекспіризмів // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – С. 52-56
402280
   Застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов"язань і господарських операцій підприємств і організацій. – Київ : Компас, 2000. – 156с.
402281
  Філіпчук Т. Застосування поглядів та досягнень позитивної психології у військовій сфері // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 315-317
402282
  Новаківський З.В. Застосування показників фінансової звітності у менеджменті : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 65-68 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
402283
  Сахнюк С. Застосування покарання та звільнення від його відбування за кримінальним та кримінально-виконавчим законодавством України: проблеми узгодженності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 12 (114). – С. 32-34
402284
  Грабовська О. Застосування положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у цивільному процесі України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 8 (140). – С. 64-69. – ISSN 2308-9636
402285
  Панькова Л. Застосування поняття "біржовий договір" у біржовому законодавстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-63.
402286
  Жорнік М.О. Застосування поняття недійсності правочину та її види у цивільному судочинстві // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 33-36
402287
  Котис О. Застосування понять "культурні цінності" та "культурна спадщина" у міжнародному праві та праві Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 189-197. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
402288
  Копитова Л.С. Застосування популізму як політико-культурної технології політичного лідерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.168-174. – Бібліогр. в кінці ст.
402289
  Головашевич О.О. Застосування права на податковий кредит платниками податку з доходів фізичних осіб // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 184-187. – (Право. Економіка. Управління)
402290
  Лазебний Л.Л. Застосування правил адвокатської етики: теоретичні питання і практика // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 51-53.
402291
  Москалюк О.В. Застосування правила пріоритету норми з найбільш сприятливим для особи тлумаченням при подоланні змістовних колізій // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 25-29
402292
  Клепікова О. Застосування правових норм щодо сплати винагороди за рятування на морі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням застосування правових норм щодо сплати винагороди за рятування на морі. Статья посвящена вопросам применения правових норм, которые касаются выплаты вознаграждения за спасание на море. Article is devoted to the application ...
402293
  Яновська О.Г. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика : наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Число 2 (27). – С. 12-17
402294
  Чорба О. Застосування практики Європейського суду з прав людини як елемент захисту прав іммігрантів в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 1561-4999
402295
  Кривоченко Л.М. Застосування примусових заходів виправного характеру за Кримінальним кодексом Української РСР // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3
402296
  Пастушенко С.В. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 86. – С. 11-15.
402297
  Пахненко О.М. Застосування принципів мікрострахування на вітчизняному страховому ринку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 31-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
402298
  Роговенко Д.С. Застосування принципів об"єктивності та доказовості діяльності рахункової палати // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 36-41.
402299
  Брінь П.В. Застосування принципів реінжинірингу при розробці санаційної стратегії підприємств промисловості // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 148-154. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
402300
  Багач Е. Застосування принципів справедливості, добросовісності та розумності у цивільному праві України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 61-66
402301
  Ткаченко О. Застосування принципу верховенства права в регулюванні еколого - правових відносин: деякі аспекти // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 1. – С.78-81. – ISSN 0132-1331
402302
  Сегейко О.В. Застосування принципу особистісно-орієнтованого виховання при роботі з підлітками // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.110-117
402303
  Погребняк М.М. Застосування принципу планомірності при державному регулюванні перехідної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 16-21
402304
  Нескороджена Л.Л. Застосування принципу розумності в господарських та цивільних спорах / Л.Л. Нескороджена, Л.А. Чигирик // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 48-52. – ISSN 2222-5374
402305
  Краснодемська І. Застосування принципу системності в українознавчих дослідженнях // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 118-133
402306
  Карнаух Т. Застосування притримання для забезпечення виконання окремих видів зобов"язань // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 136-145.
402307
  Ільєнко Н. Застосування прогресивних форм і систем оплати праці відповідно до сучасних вимог економічного розвитку України / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 32-37. – Бібліогр.: 4 назв.
402308
  Олійник О. Застосування прокурором риторичних прийомів під час проведення допиту підозрюваного // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 10 (48). – С. 2-7.
402309
  Хомяков О.М. Застосування просторових режекторних фільтрів у РЛС маловисотних цілей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2005. – Вип. № 1


  Розглядаються алгоритми побудови РЛС маловисотних цілей (МВЦ) на базі лінійних антенних решіток з цифровою обробкою сигналів, що дозволяють підвищити ефективність радіолокації маловисотних цілей. Рассматриваются алгоритмы построения РЛС маловысотных ...
402310
  Радіонова Н. Застосування процесно-орієнтованого підходу для підвищення ефективності діяльності підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 22-28. – ISSN 1606-3732
402311
  Ковальов О. Застосування процесного підходу для вибору одиничних показників якості освітніх послуг ВНЗ / О. Ковальов, М. Стригунова // Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2007. – № 2. – С. 56-65.
402312
   Застосування процесуальних норм // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 92-95.
402313
   Застосування процесуальних норм // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 108-110.
402314
  Роїк О.С. Застосування псевдо-бінарного наближення при дослідженні локальної структури потрійних металічних розплавів / О.С. Роїк, В.П. Казіміров, В.Е. Сокольський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 78-85. – ISSN 0041-6045


  Проведено рентгенодифракційне дослідження та моделювання методом оберненого Монте-Карло. У рамках псевдо-бінарного наближення отримано парціальні структурні характеристики та здійснено детальний аналіз характеру впорядкування атомів у розплавах. ...
402315
  Фунікова О.В. Застосування психологічного впливу в тактиці проведення слідчих дій // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 113-119. – ISSN 1993-0917
402316
  Вижва С. Застосування радіоактивних методів в системі гідрогеологічного моніторингу техногенно-навантажених територій / С. Вижва, С. Дейнеко, О. Асташкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-33. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.- мінералог. наук, проф. В.М. Курганським) Розглядається досвід застосування радіоіактивних досліджень для визначення гідрогеологічних параметрів ґрунтів. Обґрунтовано можливість застосування ...
402317
   Застосування резазурину для визначення життєздатності поверхневозалежних культур клітин і оцінки цитотоксичності лікарських засобів / О. Трохименко, І. Дзюблик, Л. Коршун, К. Білоткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-36. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано об"єктивний, простий у виконанні метод визначення життєздатності культур клітин і оцінки цитотоксичності лікарських препаратів із застосуванням окисно-відновного індикатора резазурину. We have suggested objective, idle time in ...
402318
  Брусенко М.А. Застосування рейтингового підходу до формування дієвого інвестиційного менеджменту регіональних підприємств України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-50. – ISBN 966-614-021-7
402319
  Лелеко В.В. Застосування різних видів інноваційних технологій у процесі навчання іноземних мов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 173-176


  Статтю присвячено розгляду проблеми впровадження та використання різних видів інноваційних педагогічних технологій у процесі навчання іноземних мов. Розкрито зміст та охарактеризовано сутність інноваційних технологій. Показано позитивні та негативні ...
402320
  Марченко О.О. Застосування семантично-синтаксичної моделі для поліпшення розпізнавання рукописних текстів / О.О. Марченко, О.В. Дерев"янченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 200-204. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)


  В даній статті запропонований новий підхід до задачі розпізнавання рукописних текстів. Він полягає у використанні таких технологій штучного інтелекту, як семантико-синтаксичний аналіз та моделі "розуміння" текстів природньої мови. Задача розпізнавання ...
402321
  Рудніков Є.Г. Застосування симетричної алгебри флуктуюючих величин до Ван-дер-Ваальсової моделі газу флуктуацій параметра порядку / Є.Г. Рудніков, Ю.Л. Остапчук, О.І. Білоус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 273-278. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі проведений аналіз представленої в науковій літературі алгебри флуктуюючих величин. Розроблено нову симетричну алгебру флуктуюючих величин з n критичними полями, у якій рівноправно представлені польові та густинні змінні, а також включено у ...
402322
  Писанець К.К. Застосування систем кредитного скорингу при оцінці позичальників у портфелях однорідних кредитів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 535-536. – ISBN 978-966-188-219-4
402323
  Лещенко І.Ч. Застосування системи "Піраміда-V" для розв"язання задач прогнозування розвитку газової галузі України / І.Ч. Лещенко, А.І. Спітковський // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (21). – С. 25-31. – ISSN 1562-8965
402324
  Гончаров Ю Застосування системи рейтингових оцінок як засіб ефективного управління процесом євроінтеграції : Світогосподарські зв"язки : тенденції розвитку / Ю Гончаров, Ю. Петін, О. Сальник // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С.73-82 : Табл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
402325
  Неліпа Д.В. Застосування системного аналізу в процесі розв"язання політичних проблем сучасної України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
402326
  Полюхович В. Застосування системного аналізу при дослідженні господарсько-правового механізму державного регулювання фондового ринку України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 78-81
402327
  Харченко Т.Б. Застосування системного підходу в управлінні якістю продукції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 210-216


  Стаття присвячена проблемам впровадження систем управління якістю продукції на підприємстві. Основну увагу приділено необхідності та особливостям управління якістю на українських підприємствах, з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на ...
402328
  Баженова О.В. Застосування системного підходу до аналізу економічної безпеки держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-124. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Присвячено питанню методології дослідження економічної безпеки держави. Розглянуто застосування системного підходу до аналізу системи економічної безпеки держави.
402329
  Бондаренко Д.О. Застосування системного підходу до державного управління розвитком інвестиційної сфери // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 22-26. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
402330
  Федченко О.П. Застосування системного підходу при дослідженні питань удосконалення ефективності топогеодезичного забезпечення оперативного угруповання військ (сил) в операції / О.П. Федченко, Р.В. Писаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 275-278


  У статті розглядаються теоретичні основи системного підходу як сучасної методологічної основи воєнної науки, коли об"єктом всебічного вивчення воєнної науки вважається складна система військового призначення "війська (сили)", а основною метою -постійне ...
402331
  Адаменко М.В. Застосування системного підходу при удосконаленні фінансового менеджменту підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 27-31
402332
  Горлач В.Ф. Застосування сорбції металів на пінополіуретані в аналітичній хімії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-34. – (Хімія ; Вип. 36)


  Коротко розглянуто застосування різних сорбентів. Найбільшу увагу приділено пінополіуретану як ефективному сорбенту для вилучення тіоціанатних, галогенідних та інших комплексів металів з метою застосування їх в аналізі. Обговорено варіанти механізму ...
402333
  Оніщук Ю.М. Застосування спектрометричних властивостей твердотільних трекових детекторів типу CR-39 для реєстрації швидких нейтронів / Ю.М. Оніщук, В.М. Петришин // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 401-404. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено дослідження можливості застосування спектрометричних властивостей твердотільних трекових детекторів типу CR-39 для реєстрації низьких потоків нейтронів. Ці властивості дозволяють відокремлювати акти реєстрації швидких нейтронів за протонами ...
402334
  Кравченко Олександр Анатолійович Застосування спеціальних знань у доказуванні на досудовому слідстві : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Кравченко О.А.; КНУТШ. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
402335
  Луцький А.І. Застосування спеціальних психологічних знань при розслідуванні злочинів вчинених неповнолітніми особами // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 296-298. – (Право. Економіка. Управління)
402336
  Перкін В.І. Застосування спеціальної техніки у розслідуванні та запобіганні злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 128-136.
402337
  Петрова О.А. Застосування стабілізованих ПАР емульсій для концентрування та визначення суданів / О.А. Петрова, М.Г. Мандзюк // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 235
402338
  Дюканова Н.М. Застосування статистичних методів у семантичному вналізі / Н.М. Дюканова, О.М. Іваницька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 21-25. – ISSN 1729-360Х
402339
  Бущенко А. Застосування статтей 3 та 5 Європейської конвенції з прав людини в національній судовій практиці / Аркадій Бущенко; [Харківська правозахисна група; художн.-оформлювач Б.Є.Захаров]. – Харків : Права людини, 2007. – 216с. – ISBN 978-966-8919-24-4
402340
  Длігач А. Застосування стратегічного маркетингу та інновацій для посилення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-44. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто роль інновацій як фактора, що створює конкурентні переваги компаній на ринку, досліджено проблеми, що найчастіше виникають в процесі стратегічного маркетингового планування, а також запропоновано нову модель маркетингової діяльності ...
402341
  Нєженцева О.К. Застосування стратегічного підходу управління підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 318-320. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
402342
  Башняков О.М. Застосування структурного підходу до розв"язування недиференційованих задач оптимального керування пучком траєкторій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 78-84. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)


  Розглядається задача оптимального керування пучком траєкторій з недиференційованим критерієм якості. На основі теоретичних результатів, отриманих при застосуванні структурного підходу, побудовано чисельний метод. The optimal control problems of bunch ...
402343
  Гнатенко А. Застосування судами деяких норм законодавства про захист авторського права і суміжних прав: проблеми судової практики / А. Гнатенко, Д. Луспеник // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 109-120. – ISSN 0132-1331
402344
  Тракало В. Застосування судами України при вирішенні спорів положень нового Земельного кодексу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.98-100
402345
   Застосування супутникових методів для створення геодезичної мережі при будівництві метрополітену / Р.В. Шульц, М.В. Білоус, В.Я. Ковтун, О.В. Медведський; Р.В. Шульц та ін. // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 5-9 : мал. – Бібліогр.: 11 назв
402346
  Гойстер Застосування сучасних біосенсорних технологій в екотоксикологічному моніторингу деяких токсикантів природного (мікотоксини) та антропогенного (пестициди) походження. Частина II. Пестициди / Гойстер, С.В. Дзядевич, О.Г. Мінченко // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 4. – С. 40-59. – ISSN 1815-7459
402347
  Гойстер О.С. Застосування сучасних быосенсорних технологый в екотоксикологычному моныторингу деяких токсикантыв природного (мыкотоксини) та антропогенного (пестициди) походження / О.С. Гойстер, С.В. Дзядевич, О.Г. Мынченко // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ., Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 3. – С. 55-75. – ISSN 1815-7459


  В огляды здыйснено критичний аналыз використання сучасних быосенсорних методыв для визначення токсичносты сыльськогосподарськоъ продукцыъ, ураженоъ шкыдливими сполуками рызного походження.
402348
  Вакуленко А.В. Застосування сучасних систем управління операційною діяльністю в практиці вітчизняних підприємств // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 36-41. – (Економічні науки ; № 1)
402349
  Курганський В.М. Застосування сучасних технологій ГДС при вирішенні завдань нафтової, інженерної геології та екології / В.М. Курганський, В.О. Андрущенко, І.В. Тішаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-37. – (Геологія ; Вип. 19)


  Розглядаються деякі геологічні та екологічні завдання, вирішення яких базується на сучасних геофізичних методах дослідження свердловин.
402350
  Корчак Н.М. Застосування та значення оціночниих понять в інституті антимонопольного регулювання // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.47-51. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
402351
  Бедрій М.М. Застосування та значення терміна "кола" в юридичній термінології середньовічної України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 32-35
402352
  Бринцев В. Застосування та інтерпретація стандартів (принципів) правової держави в конституційному судочинстві / В. Бринцев, І. Андрущенко // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-83.
402353
  Бринцев В. Застосування та інтерпретація стандартів (принципів) правової держави в конституційному судочинстві (продовження) / В. Бринцев, І. Андрущенко // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 67-77.
402354
   Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі: психолого-педагогічні аспекти : навчально-методичний посібник / за ред. М.Л. Смульсон ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лабораторія нових інформ. технологій навчання. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-644-113-6
402355
  Кільчевський М. Застосування тензорного аналізу до питань теорії пружності : Дис... наук: / Кільчевський М.;, 1936. – 86л. – Бібліогр.:л.3
402356
  Курченко О.О. Застосування теореми Штольца для доведення правил Лопіталя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-85. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Наведено доведення першого і другого правил Лопіталя, яке грунтується на теоремі Штольца та її аналогу для розкриття невизначеності нуль на нуль, модифікації означення Гейне однобічної границі функції в точці та теоремі Коші для диференційованих функцій.
402357
  Кахута Н.Д. Застосування теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності та сумісності в табличних базах даних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03. / Кахута Н.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
402358
  Власій Н.Д. Застосування теоретико-польових методів до низькорозмірних квантових систем при скінченній температурі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Власій Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 150л. – Бібліогр.: л.108-150
402359
  Власій Н.Д. Застосування теоретико-польових методів до низькорозмірних квантових систем при скінченній температурі : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Власій Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
402360
  Гончарова Н.М. Застосування теоретичних моделей міжнародного руху капіталів для формування інвестиційної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються економічні теорії, що описують процеси міжнародного руху капіталу, а також можливості використання цих теорій у сучасному економічному аналізі.
402361
  Пищуліна О.М. Застосування теорії "інституційної пастки" для аналізу макроекономічної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 85-91
402362
  Ястремський О. Застосування теорії загальної рівноваги до аналізу податкового портфеля // Банківська справа : науково-практичне видання / Жур. "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 14-13 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
402363
  Адаменко І.І. Застосування теорії збурень до опису теплофізичних властивостей аргону / І.І. Адаменко, М.Г. Махно // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 299-302. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)


  Показано, що теорія Баркера-Хундерсона описує термо-баричні залежності модуля пружності аргону та його термічні властивості в інтервалі тисків від 19.6 до 981.0 МПа та температур від 308 до 673 К. Також показано, що ці властивості є чутливими до форми ...
402364
  Кадієвський В.А. Застосування теорії ігор при виборі стратегії хеджування як способу зниження ризику операцій з цінними паперами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 98-102. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
402365
  Голованенко М. Застосування теорії кооперативних ігор для розвитку корпоративної соціальної відповідальності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
402366
  Касьянюк В.С. Застосування теорії можливостей в задачах кластеризації даних / В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 155-159. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В ході розв"язку прикладних задач розбиття певної множини даних на класи еквівалентності за допомогою алгоритмів кластеризації часто виникає проблема адекватного вибору параметрів алгоритму кластеризації. При невдалому виборі параметрів розбиття не ...
402367
  Буй Д.Б. Застосування теорії мультимножин / Д.Б. Буй, Ю.О. Гришко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2013. – № 5 (64). – С. 204-209. – ISSN 1814-4225


  У даній статті розглянуті питання застосування теорії мультимножин в табличних базах даних та ДНК-обчисленнях. Наведені основні означення теорії мультимножин. Введені операції над мультимножинами та досліджено основні власивості цих операцій. ...
402368
  Сорокіна Л.В. Застосування теорії нечітких множин для оцінки вартості будівельного підприємства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 292-300 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
402369
  Тригоб"юк С.С. Застосування теорії систем у стратегічному плануванні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 100-102. – ISSN 0321-0499
402370
  Виноградов О.Г. Застосування теорії тестових завдань до розробки особистісних запитальників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 127-129. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Висвітлено питання конструювання особистісних запитальників з використанням сучасної психометричної теорії. Розглянуто послідовність етапів створення інструментарію: підготовка даних, дослідження розмірності, вибір моделі та оцінка її параметрів, ...
402371
  Галицька О Застосування теорії фреймів до вивчення наукового дискурсу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 126-131
402372
  Дяченко О.В. Застосування теорії центральних місць в археології для визначення відносних дат і розмірів поселень // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 0235-3490
402373
  Гарчу Г. Застосування термінів "мале підприємництво", "суб"єкт малого підприємництва", "спрощена система оподаткування" в українськомму законодавстві з прийняттям Податкового кодексу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 14-18. – ISSN 1728-9343
402374
  Черняк О.І. Застосування техніки вибіркових досліджень для оцінки капіталу комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методи оцінки середнього та сумарного капіталу українських банків.
402375
  Затенацький Д.В. Застосування техніко-криміналістичних засобів для актуалізації ідеальних слідів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 218-226
402376
  Чашко Л.В. Застосування технічних засобів навчання в умовах кабінетної системи / Л.В. Чашко. – К., 1985. – 97с.
402377
   Застосування технології МІМО при побудові базових станцій систем мобільного зв"язку / Д.І. Могилевич, В.В. Правило, В.С. Явіся, С.І. Глухов, С.М. Семеха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 128-131


  Розглянуті основні особливості побудови мереж мобільного зв"язку стандарту CDMA та запропонований метод збільшення абонентської ємкості базових станцій за рахунок використання технології МІМО і адаптивних антен при формуванні діаграми спрямованості
402378
  Делюкова І.Г. Застосування технології предметного спілкування для підвищення ефективності викладання фізики // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 47. – ISBN 5-77-63-2310-X
402379
  Бойченко О.В. Застосування технології ситуаційних центрів в інформаційній системі підтримки рішень // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 111-117


  У статті розглянуто можливості застосування сучасної технології ситуаційних центрів у розробці методів і алгоритмів обробки інформації в інформаційних системах підтримки рішень. В статье рассмотрена возможность использования ...
402380
  Третьякова Ю. Застосування технологій дистанційного навчання для підвищення якості засвоєння навчального матеріалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 68-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлено основні характеристики дистанційного навчання, як освіти без кордонів, розглянуті основні моделі відкритого, заочного та дистанційного навчання. Представлена класифікація інформаційних технологій подання навчального матеріалу при ...
402381
  Кошова Т. Застосування тренінгів та самотренінгів у професійному розвитку державних службовців // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-69.
402382
  Алексеева А.В. Застосування тренінгових технологій у процесі підвищення професійної конкурентоздатності особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 9 (150). – С. 34-42
402383
  Вертій Ж. Застосування тренінгових форм роботи у вітчизняному бібліотечному процесі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 6. – С. 26-33. – ISSN 1029-7200
402384
  Яндола К.О. Застосування тренінгу при підготовці менеджерів у вищихнавчальних закладах // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 118-120. – ISSN 1683-1942
402385
  Гладун О. Застосування у кластерному та дискримінантному аналізі некількісних змінних / О. Гладун, В. Хвалинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-14. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Розглянутий підхід до використання у кластерному та дискримінантному аналізі некількісних змінних, виміряних за ранговою та номінальною шкалою, шляхом їх перетворення у структурні змінні. Рассмотрен подход к использованию в кластерном и ...
402386
  Бабич О.М. Застосування факторингу в операціях з експорту товарів в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2001. – Т. 19, Ч. 1. – С. 256-259.
402387
  Панкевич Т. Застосування факторингу в Україні: порівняння з традиційними формами кредитування // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 170-175. – ISSN 1815-3232
402388
  Кондрашова Т. Застосування факторного аналізу собівартості продукції на підприємствах / Т. Кондрашова, О. Охотніченко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 144-148. – ISSN 1993-0259
402389
  Ровинський Ю.О. Застосування фінансово-правового примусу органами й агентами валютного контролю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 54-59. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
402390
  Ровинський Ю. Застосування фінансово-правового примусу під час виявлення правопорушень у сфері міжбюджетних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 60-64
402391
  Ушаков В.В. Застосування фінансового лізингу в розвитку підприємств океанічного промислового флоту України // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 59-63 : табл. – Бібліогр.: 2 назв
402392
  Палєй С. Застосування фінансової і податкової звітності для оцінки податкового тягаря // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
402393
   Застосування флуоресцентних протеїнів для дослідження активації лімфоцитів / Г.А. Любченко, Р.М. Морєв, Л.С. Холодна, Л.І. Остапченко // Біотехнологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2013. – Т. 6, № 1. – С. 22-33. – ISSN 1995-5537


  Активація імунних клітин - ключова ланка процесу формування специфічного імунітету. Методи моніторингу руху й активності сигнальних месенджерів та рецепторних протеїнів лімфоцитів у живих клітиниах і тканинах є методологічною основою для розуміння ...
402394
  Шевчук П.Є. Застосування формальних методів до прогнозування смертності населення // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 73-83. – ISSN 2072-9480
402395
  Супрун Г.М. Застосування хімічних методів для диференціації матеріальної основи документів - речових доказів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 34-39. – (Серія права ; № 13)


  В настоящее время при криминалистическом исследовании бумаги используются, главным образом, гостовские методы испытания, которые отражают изменение только физических свойств ее. Кроме того, применяется еще качественный анализ для определения ...
402396
  Нєкрасова О.В. Застосування цивільного законодавства до регулювання сімейних відносин: теорія і практика // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 7-13. – ISSN 2227-7048
402397
  Нєкрасова О.В. Застосування цивільного законодавства до сімейних відносин : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Нєкрасова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 190л. – Бібліогр.: л.174-190
402398
  Нєкрасова О.В. Застосування цивільного законодавства до сімейних відносин : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нєкрасова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
402399
  Захарчук Т.В. Застосування цифрових технологій у соціально-педагогічній роботі з дітьми та молоддю // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 15-18. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано особливості раціонального застосування цифрових технологій в організації соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю. Узагальнено можливості використання DVD та спутникових технологій, інформаційно-пізнавальних програм ...
402400
  Вакал Є.С. Застосування чебишовських наближень до розв"язання задач теплопровідності в кругових областях / Є.С. Вакал, Л.П. Вакал // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 40
402401
  Адаменко І.І. Застосування числового методу молекулярної динаміки до розрахунків молекулярної структури аргону / І.І. Адаменко, Є.В. Дубровін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 411-415. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В цій роботі розраховувалась бінарна корелятивна функція аргону вздовж його лінії рівноваги рідина-пара від потрійної точки до температур близьких до критичної точки та вздовж ізохори V=0.9825*10[верхній індекс -3] куб.м/кг. Моделювався N-V-T ансамбль ...
402402
  Омельченко Т.В. Застосування штучних нейронних мереж для обробки даних газогеохімічних досліджень // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 119-121
402403
  Оніщук Ю. Застосування штучних нейронних мереж для спектрометрії альфа-частинок за допомогою пластикового детектора CR-39 / Ю. Оніщук, С. Горбачов, С. Юрченко // Ядерна фізика та енергетика : Наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 143-147. – ISSN 1818-331Х
402404
  Новаківський І.І. Застосування штучного інтелекту для управління інноваційними процесами у ланцюгах вартості / І.І. Новаківський, Г.В. Рачинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 303-309. – ISSN 0321-0499


  Проведено дослідження, спрямоване на пошук нових форм та оновлення інформаційних структур для підтримання розвитку бізнесу.
402405
  Михайловська О. Застосування явища інформаційної атракції інвестицій для прогнозу розвитку глобального потоку ПII в регіональному розрізі : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 38-41 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-3944
402406
  Лондон Д. Застрайкував / Д. Лондон. – Київ, 1925. – 85 с.
402407
  Лондон Д. Застрайкував / Д. Лондон. – Київ, 1927. – 107 с.
402408
  Юровська В.В. Застрахована особа як суб"єкт правовідносин з соціального страхування // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 103-109
402409
  Магай Юлія Застраховане майно - спокійний відпочинок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 44 : фото
402410
  Новокшенов И.М. Застрельщики: Повести / И.М. Новокшенов. – Иркутск, 1982. – 432с.
402411
  Заремба Б.В. Застройка городов / Б.В. Заремба. – М, 1985. – 238с.
402412
  Трубникова Н.М. Застройка жилых районов в городах СССР / Н.М. Трубникова. – Москва, 1974. – 50 с.
402413
  Яковлев А.В. Застройка и благоустройство северных населенных мест / А.В. Яковлев. – Москва, 1976. – 55 с.
402414
  Зорин А.Н. Застройка и экология малых городов / А.Н. Зорин. – Казань, 1990. – 277с.
402415
  Боков В.Ф. Заструги / В.Ф. Боков. – Москва, 1958. – 287с.
402416
  Гайдай Ю. Застряглі в процесі. Яких гучних вироків чекати у 2013 році? // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2/3). – С. 14


  Думки Л.М. Толстого про справжнє значення права. Український переклад цього листа спеціально для "ЗІБ" підготували судді Конституційного Суду у відставці Іван Тимченко і Володимир Тихий.
402417
  Карпенко Микола Заступила чорна хмара та білую хмару : Епітафіон і тренос від Луки / Карпенко Микола. – Київ : Вадим Карпенко, 2002. – 408с. – ISBN 966-7833-37-2
402418
  Мушкетик Ю. Заступила чорна хмара... : історичний нарис // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 169. – С. 3-11
402419
  Столповский П.М. Заступник / П.М. Столповский. – Сыктывкар, 1988. – 394с.
402420
  Гордійчук М. Заступник Табачника чинить тиск на студентів, які беруть участь у євромайдані // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 грудня (№ 49). – С. 7


  "...Страйковий комітет КНУ імені Тараса Шевченка висловлює занепокоєння діями першого заступника міністра освіти і науки Євгена Сулими".
402421
  Шишаев Б.М. Заступники / Б.М. Шишаев. – М, 1989. – 234с.
402422
  Смирнов И. Заступники народные.И.С.Тургенев И.С. Н.А.Некрасов. – Москва, 1908. – 273 с.
402423
  Власов В.А. Заступники свободы / В.А. Власов. – Тула, 1991. – 189с.
402424
  Немченко Г.Л. Заступница: повесть, роман, рассказы / Г.Л. Немченко. – М., 1991. – 459с.
402425
  Шаньков Ю.И. Застывшие вздохи земли / Ю.И. Шаньков. – Куйбышев, 1985. – 304с.
402426
  Авсюк Г.А. Застывший холод / Г.А. Авсюк, В.А. Маркин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 77с. – (Наука - народу)
402427
  Теотокіс К. Засуджений / Константинос Теотокіс ; за ред. Спіроса Кокіноса. – Афіни : Естия. – 167 с. – Видання новогрецькою мовою. – (Новогрецька література ; № 203). – ISBN 960-05-0480-6
402428
  Тороповсьий М.М. Засуджений до страти втік / М.М. Тороповсьий. – Львів, 1974. – 144с.
402429
  Берзін П.С. Засуджений на смерть (Стефан Гнатович Борисенок) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С.1028-1039. – ISBN 978-617-7020-05-8
402430
  Колб О. Засуджений як суб"єкт реформування кримінально - виконавчої системи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.77-80
402431
  Шарговська О. Засудили 45 осіб, а Петрова відпустили. Навіть не звільнили з роботи // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 39 (242)


  Віктора Петрова радянські спецслужби готували на посаду голови українського уряду під час німецької окупації.
402432
   Засуженный деятель искусств РСФСР Евгений Иванович Востоков. – Москва, 1983. – 10с.
402433
  Білецький М.С. Засукавши рукава. / М.С. Білецький. – К., 1963. – 100с.
402434
  Грибанов В.И. Засурье / В.И. Грибанов. – Чебоксары, 1958. – 76с.
402435
  Максимов С.А. Засуха / С.А. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 36с.
402436
  Почивалин Н.М. Засуха / Н.М. Почивалин. – Саратов, 1978. – 271с.
402437
  Почивалин Н.М. Засуха / Н.М. Почивалин. – М, 1986. – 282с.
402438
  Делиникайтис С.А. Засуха и борьба с ней / С.А. Делиникайтис. – Москва, 1949. – 20с.
402439
  Заварина М.В. Засуха и борьба с ней / М.В. Заварина. – Москва : Географгиз, 1954. – 87с.
402440
  Вербин А.А. Засуха и борьба с ней в степи Украины / А.А. Вербин. – Одесса : Одесское областное изд-во, 1948. – 162с.
402441
  Бомешко Б.Г. Засуха и голод в Молдавии в 1946 - 1947 гг. / Б.Г. Бомешко. – Кишинев, 1990. – 52с.
402442
  Сверлова Л.И. Засуха и лесные пожары н Дальнем Востоке / Л.И. Сверлова, КостыринаТ.В. – Хабаровск : Хабаровск.книж.изд-во, 1985. – 120с.
402443
  Бучинский И.Е. Засуха и суховеи / И.Е. Бучинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 214с.
402444
  Полтараус Б.В. Засуха на территории Воронежской и Тамбовской областей и роль полезащитных лесных полос в борьбе с ней : Автореф... кандид. географ.наук: / Полтараус Б.В.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 11л.
402445
   Засухи в СССР их происхождение, повторяемость и влияние на урожай.. – Л., 1958. – 208с.
402446
  Дроздов О.А. Засухи и динамика увлажнений. / О.А. Дроздов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 96 с.
402447
  ЛогиновВ.Ф Засухи, ихвозможные причины и предпосылки предсказания / ЛогиновВ.Ф. – Обнинск, 1976. – 72с.
402448
  Тетенева Т.Р. Засухостойчивость сеянцев древеных растений и пути ее повышения в условиях Донбасса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.012 / Тетенева Т. Р.; МВССО УССР, Дон.ГУ. – Донецк, 1975. – 26л.
402449
  Культиасова Г.М. Засухоустойчивость и экологический режим многолетних трав в кормовых севооборотах в Каменной степи : Автореф... канд. биол.наук: / Культиасова Г.М.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева Акад. наук СССР. – Москва, 1951. – 20л.
402450
  Генкель П.А. Засухоустойчивость растений и способы ее повышения / П.А. Генкель. – Москва, 1954. – 39с.
402451
  Удольская Н.Л. Засухоустойчивость сорто яровой пшеницы / Н.Л. Удольская. – Омск, 1936. – 124с.
402452
  Заблуда Г.В. Засухоустойчивость хлебных злаков в разные фазы их развития. / Г.В. Заблуда. – Свердловск, 1948. – 132с.
402453
  Стефановский И.А. Засухоустойчивость яровых пшениц. / И.А. Стефановский. – М-Л, 1950. – 224с.
402454
  Белецкий М. Засучивши рукава. / М. Белецкий. – М., 1965. – 51с.
402455
  Уильямс А.Р. Засушеная голова на память // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 44-45 : фото
402456
  Іванченко Р. Засяяли вічні стожари / Раїса Іванченко. – Київ : Київський міжнародний університет, 2006. – 50с.
402457
  Бриних М. ЗАТ "Українські літературні премії" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 6/8. – С. 84-85. – ISSN 0130-321Х
402458
  Вудхаус Пелем Гренвіл Затаєне мистецтво : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 132-139. – ISSN 0320-8370
402459
  Мошик М.М. Затамували подих небеса / М.М. Мошик. – Суми : Козацький вал, 1998. – 60с. – ISBN 966-589-062-Х
402460
  Павлов В.В. Затвердевание и его молекулярная модель / В.В. Павлов. – М., 1985. – 200с.
402461
  Мадянов А.М. Затвердевание и новые способы разливки стали / А.М. Мадянов. – М, 1962. – 111с.
402462
   Затверджено новий склад колегії МОН // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 9-16 квітня (№ 15/16). – С. 2


  "...Міністр освіти і науки Сергій Квіт підписав наказ від 16.04.2014 р. № 459 "Про новий склад колегії Міністерства освіти і науки України". Відповідно до наказу, головою колегії МОН є Міністр Сергій Квіт. <...> Губерський Леонід Васильович президент ...
402463
   Затверджено перелік міжнародних книжкових виставок та ярмарків // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50
402464
   Затверджено перелік міжнародних книжкових виставок та ярмарків // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50
402465
   Затверджено Програму забезпечення якості освіти в КНУ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – лютий (№ 2/3)


  Вчена рада університету затвердила Програму заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, що спрямована на підтримку цінностей, традицій, норм, які й визначають ефективність функціонування ...
402466
   Затверджено столичний бюджет - 2001 // Вісник законодавства України. /Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації : Київ, 2001
402467
   Затверджено умови прийому до ВНЗ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)


  Про нові Умови прийому до ВНЗ України у 2013 році розповідає заст. директора Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту М. Фоменко.
402468
  Заказнов Н.П. Затворы аэрофотоаппаратов / Н.П. Заказнов; ред. С.П. Шокин. – Москва : Недра, 1965. – 87 с.
402469
  Пристли Д.Б. Затемнение в Грэтли : Повести, рассказы, пьесы. / Д.Б. Пристли. – Москва : Правда, 1988. – 576с.
402470
  Семейкін Б.Е. Затемнення Сонця і Місяця (до сонячного затемнення 19 червня 1936 р.) / Б.Е. Семейкін. – Харків, 1936. – 61с.
402471
  Конончук Т.І. Затемнення українського сонця, або Трагедія голодомору 1932-1933 років у фольклорі України : монографія / Тетяна Конончук. – Київ : Твім інтер, 1998. – 216 с. – ISBN 966-95037-9-5
402472
  Томенко М. Затемнилося // Дзеркало тижня, 2002. – 7-13 вересня


  Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова й інформації щодо діяльності ЗМІ в Україні
402473
  Репин Л.Б. Затерявшиеся в тайге / Л.Б. Репин. – Москва : Мысль, 1980. – 158с. – (Путишествия. Пририключения. Поиск)
402474
  Коннел Эван Затерявшийся в Индиях : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.30-47. – ISSN 1130-6545
402475
   Затерянная земля: Сборник.. – Новгород, 1995. – 528с.
402476
  Альберти Р Затерянная роща / Р Альберти. – Москва, 1968. – 367с.
402477
   Затерянная улица. Соврем. канад. новелла.. – Москва : Прогресс, 1971. – 287с.
402478
  Просекин М.М. Затерянное поле. / М.М. Просекин. – Иркутск, 1978. – 168с.
402479
  Рид Затерянные в океане. Морской волчонок, или Путешествие на дне трюма : Романы / МАйн Рид. – Пермь : Кн. изд-во, 1988. – 453с. – ISBN 5-7625-033-0 (в пер.)
402480
  Кирш Майке Затерянные в пустыне : Неизвестная Австралия. Опалы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 116-122 : Іл. – ISSN 1029-5828
402481
  Альбанов В.И. Затерянные во льдах : записки В.И.Альбанова о путешествии по дрейфующим льдам Северного Ледовитого Океана летом 1914г. / В.И. Альбанов. – Уфа, 1978. – 206с.
402482
   Затерянные во льдах. Полярная экспедиция Г.Л.Брусилова на зверобойном судне "Св. Анна".. – Л., 1934. – 282с.
402483
  Чехов А.П. Затерянные произведения / А.П. Чехов. – Л, 1925. – 304с.
402484
  Малов В.И. Затерянные экспедиции : Школьникам об истории геогр. открытий. / В.И. Малов. – Москва : Просвещение, 1980. – 127с.
402485
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – М.-Л., 1947. – 287с.
402486
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Киев : Молодь, 1956. – 344с.
402487
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – М., 1956. – 247с.
402488
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – М., 1956. – 206с.
402489
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Воронеж, 1957. – 215с.
402490
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Ленинград, 1974. – 188с.
402491
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – К., 1975. – 319с.
402492
  Дойль А.К. Затерянный мир : научно-фантастические произведения / А.К. Дойль. – Киев : Молодь, 1981. – 320с.
402493
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Грозный, 1982. – 176с.
402494
  Дойль А.К. Затерянный мир : фантастические произведения / А.К. Дойль. – Москва : Правда, 1986. – 508с.
402495
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Ростов -на-Дону, 1986. – 224с.
402496
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Алма-Ата, 1987. – 317с.
402497
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Ашхабад, 1989. – 493 с.
402498
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Минск, 1989. – 173с.
402499
  Дойль А.К. Затерянный мир : фантастические произведения / А.К. Дойль. – Москва : Правда, 1990. – 508с. – ISBN 5-253-00166-2
402500
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Минск, 1990. – 479с.
402501
  Генис А. Затерянный мир // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С.268-271. – ISSN 1130-6545


  О книгах: Малявин В. Китайская цивилизация .- М.:Изд-во АСТ,2001. Малявин В.Сумерки Дао. - М.:Изд-во АСТ,2000.
402502
  Бородина Татьяна Затерянный мир // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 106-111 : фото
402503
  Бьерре Йенс Затерянный мир Калахари / Бьерре Йенс. – Москва : Географгиз, 1963. – 190с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
402504
  Бьерре Й. Затерянный мир Калахари / Й. Бьерре. – Москва : Географической литературы, 1968. – 190с : ил. – (Путешествия Приключения Фантастика)
402505
  Дойль А.К. Затерянный мир. Отравленный пояс / А.К. Дойль. – Калининград, 1992. – 288с.
402506
  Пессель М. Затеряный мир Кинтана-Роо : [Пер. с англ.] / [М. Пессель ; Отв. ред и автор послесл. Р.В. Кинжалов]. – Москва : Мысль, 1969. – 287 с., 4 л. ил. – На обороте тит. л.: Michel Peissel. The lost world of Quintana Roo. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
402507
  Хаткевич Василий Затеряный мир... в Антарктиде : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 5 : Іл.
402508
  Астафьев В.П. Затеси / В.П. Астафьев. – Москва, 1972. – 238с.
402509
  Астафьев В.П. Затеси / В.П. Астафьев. – Красноярск, 1982. – 325с.
402510
   Затилков В"ячеслав Федорович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – жовтень (№ 8)


  Некролог
402511
  Муцько М. Затиснута в серці пісня : поезії / Микола Муцько. – Іваничі, 2008. – 76с. – ISBN 978-966-361-326-0
402512
  Урнявичюте Д. Затишье - 2 км / Д. Урнявичюте. – Москва, 1973. – 64с.
402513
  Тургенев И.С. Затишье / И.С. Тургенев. – М., 1950. – 79с.
402514
  Цвейг А. Затишье / А. Цвейг. – М., 1959. – 367с.
402515
  Крашенинников А.Д. Затишье / А.Д. Крашенинников. – Пермь, 1969. – 328с.
402516
  Парфенов В.К. Затишье: повести и рассказы / В.К. Парфенов. – Л., 1978. – 255с.
402517
  Тендряков В.Ф. Затмение : Повести / В.Ф. Тендряков. – Москва : Современник, 1986. – 683с.
402518
  Паушкин Г.А. Затмение / Г.А. Паушкин. – Казань, 1990. – 158с.
402519
  Майер С. Затмение / Стефани Майер ; [ пер. с англ. О. Василенко]. – Москва : АСТ, 2009. – 447, [5] с. – На обл.Самая знаменитая вампирская сага 21 века "Сумерки", "Новолуние", Затмение". – ISBN 978-5-17-051077-1
402520
  Щербаков В.Н. ЗАтмение в солнечный день. / В.Н. Щербаков. – М., 1981. – 287с.
402521
  Дон Ц. Затмение луны / Ц. Дон. – Улан-Удэ, 1971. – 178с.
402522
  Дон Ц. Затмение луны / Ц. Дон. – М., 1980. – 189с.
402523
  Мансуров Е.А. Затмение на Олимпе: Пробл. "Шахмат. слепоты" / Е.А. Мансуров. – М., 1991. – 174с.
402524
  Щеглов В.П. Затмение Солнца 31 июля 1981 года. / В.П. Щеглов. – Ташкент, 1981. – 31с.
402525
  Мартынов Д.Я. Затменные переменные звезды / Д.Я. Мартынов. – М.-Л, 1939. – 150с.
402526
   Затменные переменные звезды.. – М., 1971. – 352с.
402527
  Штонь Григорій Затока лун : Поезії / Штонь Григорій. – Київ : Дніпро, 1999. – 184с. – ISBN 5-308-01739-5
402528
  Ильин В.А. Затон / В.А. Ильин. – Москва, 1974. – 222с.
402529
  Соколов В.В. Затонський В.П. - учений-хімік // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний журнал товариства "Знання" Української РСР. – Київ : Радянська Україна, 1980. – № 1
402530
  Белая Г.А. Затонувшая Атлантида / Г.А. Белая. – М., 1991. – 46с.
402531
  Уокоп Р. Затонувшие материки и тайны исчезнувших племен / Р. Уокоп. – М, 1966. – 151с.
402532
  Кусто Ж.-И. Затонувшие сокровища / Ж.-И. Кусто, Ф. Диоле. – Москва : Прогресс, 1975. – 206с.
402533
  Кусто Ж.-И. Затонувшие сокровища : Жак Ив Кусто. Мир без солнца. Жак Ив Кусто. Филинн Диолле. Затонувшие сокровища / Ж.-И. Кусто. – Москва : Армада, 1998. – 362с. – (Зеленая серия. ; Вокруг света). – ISBN 5763206509
402534
  Варламов А.Н. Затонувший ковчег / А.Н. Варламов. – Москва : Молодая гвардия, 2002. – 448с. – (Проза века). – ISBN 5-235-02443-5
402535
  Акімочкіна Олександра Затонуле місто, римський санаторій та полювання на акул : спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 96-99 : Фото
402536
  Гауптман Г. Затоплений дзвін : німецька дpама-казка / Гергарт Гавптман ; Пеpеклав Микола Голубець. – вид. 2-е. – Київ ; Львів : Hакладом вид-ва "Сеpп і Молот" ; [Львів: Дpук. Укp. Hаук. Т-ва], 1918. – 135 с. – (Белєтpистична)
402537
  Белей Л. Затоплені асиміляцією // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Історія українців Словаччини: від незнання до безпам"ятства.
402538
  Сальваладжо Н. Затопленная площадь / Н. Сальваладжо. – М, 1981. – 85с.
402539
  Сальваладжо Н. Затопленная площадь / Н. Сальваладжо. – М, 1981. – 160с.
402540
  Канивец В. Затопленный остров / В. Канивец. – Рига, 1963. – 95с.
402541
  Маковій Г. Затоптаний цвіт / Г. Маковій. – М., 1993. – 205с.
402542
  Даник В. Затопчу неволю босими ногами = Тарас Шевченко як поет-пісняр // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 240-250. – ISBN 978-966-493-489-0
402543
  Чернышевич А.Д. Затор на двадцатом. / А.Д. Чернышевич. – М, 1964. – 238с.
402544
  Булгакова Н. Затор на переходе. Университеты тормозит неясность целей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 4 октября (№ 40). – С. 6


  Российская система высшего образования находится в процессе серьезной трансформации. Многие страны, столкнувшиеся с необходимостью перестраивать структуру высшей школы в связи с изменившейся общественно-политической ситуацией, успешно это сделали, ...
402545
  Мумжиева Нина Геннадьевна Заторможенное внутреннее вращение относительно связи Csp3-P в ряду производных четырехкоординированного фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мумжиева Нина Геннадьевна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.24
402546
  Булгакова Н. Заточка инструмента. РГНФ совершенствует систему оценки заявок. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  В ближайшее время будет формироваться единая государственная программа фундаментальных исследований РФ. Ее цель - снизить, а может, даже устранить барьеры между академической, вузовской, отраслевой, “фондовой” наукой. Мы должны сделать программу, ...
402547
  Дієсперов В. Затрати праці в господарствах населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 3-7
402548
   Затрати праці і собівартості сільско-господарської продуції в колгоспах.. – К., 1956. – 80с.
402549
  Родионенков П.А. Затраты и результаты производственных исследований и разработок / П.А. Родионенков. – Ленинград : Ленинградский университет, 1986. – 144 с.
402550
  Аврех Г.Л. Затраты и результаты: беседы об экономике / Г.Л. Аврех, Н.П. Федоренко, Е.П. Щукин. – Москва : Наука, 1990. – 192 с. – (Экономика социализма). – ISBN 5-02-011922-9
402551
  Могильчак Е.Л. Затраты и трудности на пути к высшему образованию // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 137-142. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены результаты социологического анализа интеллектуальных, организационных и финансовых затрат студентов и их родителей при поступлении в университет и в процессе учёбы в нём. Анализ проведен на основе эмпирического исследования.
402552
   Затраты меньше -- отдача больше. Материалы Харьк. гор. экон. конференции "Пути повышения рентабельности пром. предприятий, строек и транспорта", состоявшейся 21-22 июня 1965 г.. – Х., 1965. – 220с.
402553
  Золотарев М.Г. Затраты промышленных предприятий / М.Г. Золотарев. – Ярославль, 1979. – 75с.
402554
  Савонюк Р. Затримання за підозрою у вчиненні злочину: відповідність чинного КПК Основному Закону України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-119. – ISSN 0132-1331
402555
  Савонюк Р. Затримання за підозрою у вчиненні злочину: відповідність чинного КПК Основному Закону України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
402556
  Курільчук І.Г. Затримання осіб для їх екстрадиції: повноваження прокурора та суду // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 507-512. – ISSN 1563-3349
402557
  Бузницька С.В. Затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину: проблеми та пропозиції / С.В. Бузницька, А.І. Щербина // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 28-34
402558
  Фаринник В. Затримання особи на досудовому розслідуванні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 6-12 жовтня (№ 40)
402559
  Юдківська Г.А. Затримання особи та взяття під варту у світлі вимог презумпції невинуватості // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 12-22.
402560
  Чернова А. Затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 79-84


  Етапи становлення законодавства
402561
  Слінько С. Затримання особи, яка підозрюється в скоєнні злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.67- 69
402562
  Назаров В.В. Затримання підозрюваного у вчиненні злочину: проблеми та реальність // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 89-93
402563
  Погорецький Затримання підозрюваного: проблеми обгрунтування рішення // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 92-97.
402564
  Василенко Д.Л. Затримання як захід процесуального примусу в контексті обмеження прав громадян // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 92-99.
402565
  Койнаков И. Затуй им пеят песента / И. Койнаков. – Пловдив, 1982. – 199с.
402566
   Затула Василь Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 86-87 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
402567
   Затула Василь Іванович (1966) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 49-50. – ISBN 966-95774-3-5
402568
  Гегузина С.Я. Затухание и дисперсия упругих, электрических и магнитных колебаний при фазовых превращениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Гегузина С.Я.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1970. – 24л.
402569
  Прокопенко Г.И. Затухание ультразука на дислокациях в предварительно деформируемых монокристаллах молибдена и ниобия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Прокопенко Г.И.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1970. – 21л.
402570
  Мордюк Н.С. Затухание упругих колебаний при фазовых превращениях в сплавах на основе меди и кобальта : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мордюк Н.С. ; Объедин. учен. совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1964. – 20 с.
402571
  Касьян А.А. Затухающий сигнал: идеологические дискуссии в советской науке середины XX века в региональном контексте / А.А. Касьян, С.В. Куревина, Н.Е. Петрова // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2010. – № 3. – С. 76-95. – ISSN 0205-9606


  В статье рассмотрены научно-идеологические дискуссии, проходившие в ряде областей отечественной науки в середине XX в., и сделана попытка преодолеть стереотипы прошлого (апологетизм и нигилизм), характерные для их оценок. Значительное внимание уделено ...
402572
   Затушёванные на книгах имена как затушёванные страницы истории // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 27-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Рассказ о репрессиях библиотекарей в 30-е годы будет неполным без упоминания о судьбах основателей советской библиотечной системы.
402573
  Макаенок А.Е. Затюканный апостол. / А.Е. Макаенок. – М, 1974. – 280с.
402574
  Тимченко В.В. Затяжна ангіна: Журналіст. конфлікти часів безгасності і після них / В.В. Тимченко. – Київ : Молодь, 1989. – 128с.
402575
  Дітц А. Затяжна реформа російського авторського права // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 40-50. – ISSN 1608-6422
402576
  Петров М.Г. Затяжная весна / М.Г. Петров. – М., 1986. – 237с.
402577
  Маляков Л.И. Затяжная весна. / Л.И. Маляков. – Л., 1990. – 444с.
402578
  Азольский А.А. Затяжной выстрел / А.А. Азольский. – Москва, 1988. – 287с.
402579
  Азольский А.А. Затяжной выстрел / А.А. Азольский. – Москва, 1989. – 478с.
402580
  Власенко В.И. Затяжной дождь / В.И. Власенко. – Иркутск, 1973. – 31с.
402581
  Балин А. Затяжной прыжок : Стихи / А. Балин. – Москва : Современник, 1975. – 125с.
402582
  Алшутов А.Я. Затяжной прыжок / А.Я. Алшутов. – Коми, 1987. – 111с.
402583
  Розенбаум А.Я. Затяжной прыжок / А.Я. Розенбаум. – Л., 1990. – 141с.
402584
  Суслов В. Затяжной прыжок. / В. Суслов. – Алма-Ата, 1971. – 55с.
402585
  Яковенко В.П. Затяжные дожди. / В.П. Яковенко. – М., 1977. – 32с.
402586
  Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление / Г.А. Арбатов. – Москва, 1991. – 398с.
402587
   Затянувшийся раунд. Рассказы.. – М., 1969. – 32с.
402588
  Мегрели Б.Я. Затянутый узел : Романы / Б.Я. Мегрели. – Москва : Советский писатель, 1989. – 632с.
402589
  Федорук О. Зауваги до автографів Шевченка // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 28-30. – ISSN 0236-1477
402590
  Кирчгв Р. Зауваги на полях студій Григорія Нудьги над поширенням української пісенності у світі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 19-23. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Йдеться про фактологічне, методологічне й інтерпретаційне значення праць Григорія Нудьги для подальшого дослідження проблеми "Українська пісня в світі", розширення її предметного поля і поглибленого осмислення її різних аспектів
402591
  Бессараб А.О. Зауваги редактора щодо назв періодичних наукових фахових видань України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 125-130. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано назви періодичних наукових фахових видань України й виявлено типові помилки. За симантикою складових назви видання виділено такі групи: вид видання; його тематика; назва установи - засновника видання.
402592
  Сич З. Зауваги щодо використання стандартів у дисертаціях // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 3 (137). – С. 37-38.
402593
  Сегедін В. Зауваження до проекту КПК. Скорочене досудове провадження потребує удосконалення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.41-45
402594
  Ленін В.І. Зауваження на твори Клаузевіца "Про війну" / В.І. Ленін. – Київ, 1940. – 35с.
402595
  Закусило О.К. Зауваження про знаходження числових характеристик систем масового обслуговування M/D/c // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 213-215. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1)


  Показано, що корені рівняння 1 - z[верхній індекс c]e[верхній індекс [лямбда](1 - z)] = 0, важливого при вивченні систем масового обслуговування M/D/c, можуть бути знайдені деяким методом послідовних наближень.
402596
  Закусило О.К. Зауваження про характеризацію глобальної поведінки процесу з незалежними приростами // Укр. мат. журн., 2000. – № 9
402597
  Безпаленко А.М. Зауваження стосовно "семантичного трикутника " (або І. Павлов у компанії Фреге, Огдена з Річардсом та Сосюра?) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 25-28
402598
  Дунаєвська Л.Г. Зауваження та пропозиції щодо окремих положень проекту кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 38-40. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
402599
  Пангалос Г.Е. Зауваження у вигляді протесту та відповіді на порушення справедливості / Георгіос Еммануїлос Пангалос. – Афіни : [Б.в.], 1953. – 110, [1] c. – Книга містить викладення автором аргументів на захист його наукової праці "Про діалект Криту в порівнянні з відповідними мовними особливостями решти Греції"
402600
  Іксанов О.М. Зауваження щодо доведень деяких результатів про саморозкладність в банахових просторах // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 221-227. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що ряд результатів, пов"язаних із саморозкладними ймовірностями розподілами в банахових просторах, дозволяє просте доведення, що оперує лише функціями однієї дійсної змінної. Увагу, зокрема, приділено саморозкладним законам, що є згортками ...
402601
  Хлобистов В.В. Зауваження щодо розв"язності L-проблеми на множині операторних поліномів в гільбертовому просторі з мірою // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 250-252. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)


  В гільбертовому просторі з мірою розглянуто деякі питання щодо розв"язності L-проблеми - про існування неперервного інтерполяційного операторного полінома, норма якого не перевищує L.
402602
  Леонова Ю. Заувваження до проекту нового Трудового кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.101-104. – ISSN 0132-1331
402603
  Панов М.В. Заударный вокализм современного русского литературного языка : Автореф... канд. филолог.наук: / Панов М.В.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 16л.
402604
  Смирнов В.В. Заулки / В.В. Смирнов. – М., 1985. – 592с.
402605
  Смирнов В.В. Заулки : Повести / В.В. Смирнов. – Москва : Современник, 1986. – 591с.
402606
  Смирнов В.В. Заулки / В.В. Смирнов. – М., 1989. – 111с.
402607
  Горелов С.К. Заунгузские Каракумы : ( развитие рельефа и вопросі рационального землепользования) / С.К. Горелов. – Москва, 1989. – 120 с.
402608
  Услар П.А. Заупокойная месса : Роман / П.А. Услар. – Москва : Радуга, 1984. – 300с.
402609
  Пляхин А.М. Зауралье мое. / А.М. Пляхин. – Курган, 1960. – 32с.
402610
  Борзунов В.А. Зауралье на рубеже бронзового и железного веков / В.А. Борзунов. – Екатеринбург, 1992. – 187с.
402611
  Ткалич Д.И. Зауральские были. Записки архивиста. / Д.И. Ткалич. – Свердловск, 1972. – 62с.
402612
  Спицын А.А. Зауральские древние городища / А.А. Спицын. – 15с.
402613
  Сергеев-Ценский Зауряд-полк / Сергеев-Ценский. – М., 1935. – 279с.
402614
  Квициани А.М. Заурядное дело / А.М. Квициани. – Сухуми, 1973. – 158с.
402615
   Заусаев А.А. Каталог выставки.. – Свердловск, 1962. – 6с.
402616
   Заусаев Алексей Александрович. Альбом репродукций.. – Свердловск, 1971. – 38с.
402617
  Дангулов С.А. Заутреня в Рапалло / С.А. Дангулов. – М, 1981. – 254с.
402618
  Дангулов С.А. Заутреня в Рапалло / С.А. Дангулов. – М, 1983. – 96с.
402619
  Дангулов С.А. Заутреня в Рапалло / С.А. Дангулов. – М, 1987. – 269с.
402620
  Наджафов Г.Д. Зафар Нейматов / Г.Д. Наджафов. – Баку, 1965. – 48с.
402621
  Білецький О.І. Захiдно-євpопейська лiтеpатуpа / О.І. Білецький; Всеукраїнський інститут підвищення кваліфікації педагогів. – Хаpкiв : Радянська школа. – 32с.
402622
  Білецький О.І. Захiдно-євpопейська лiтеpатуpа : Хрестоматія / О.І. Білецький. – Київ : Радянська школа, 1939. – 382с.
402623
   Захалявна книжка абітуріента, або шпора. – Київ : Обереги. – (Б-ка АТ " Обереги"). – ISBN 5-8104-0042-6
Вип. 2. – 1995. – 112с.
402624
   Захалявна книжка абітуріента, або шпора. – 3-е вид. – Київ : Обереги. – (Б-ка АТ " Обереги"). – ISBN 966-513-040-4
Вип. 1. – 1997. – 112с.
402625
   Захалявна книжка абітурієнта, або шпора. – Київ, 1993. – 113 с.
402626
   Захалявна книжка абітурієнта, або шпора. – Вип.1. – Київ, 1993. – 110 с.
402627
   Захалявна книжка абітурієнта, або шпора. – Вид. 2-е. – Київ : Обереги. – (Б-ка АТ "Обереги"). – ISBN 5-8104-0041-8
Вип. 1. – 1994. – 112 с.
402628
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в XIII віці / Іван Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського]. – 430 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 47)
402629
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в XIII віці / Іван Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського], 1902. – 224 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 47)
402630
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в ХIII віці / Іван Франко ; [Пеpедм. В. Веpниволі [В.І. Сімович]]. – Київ ; Ляйпціг : Укp. Hакладня, Коломия: Галицька накл. ; [Дpук. О. Дpевіца], 1919. – 254 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Іван Фpанко: Бібліогp. твоpів. 1874-1964 / Склав М.О. Моpоз. К., 1966. - В кн. пеpедм. авт. до 1-го та 2-го вид
402631
  Франко И.Я. Захар Беркут / И.Я. Франко; Пер. с укр. В. Россельса. – Новосибирск : ГИХЛ, 1942. – 160с.
402632
  Франко І.Я. Захар Беркут / І.Я. Франко, 1944. – 147с.
402633
  Франко І.Я. Захар Беркут : Історична повість / І.Я. Франко. – б.м. : Укрвидав, 1944. – 147с.
402634
  Франко И.Я. Захар Беркут / И.Я. Франко. – Москва; Ленінград : Детгиз, 1946. – 176 с. : С портр.
402635
  Франко І.Я. Захар Беркут : Історична повість / І.Я. Франко. – Ужгород, 1949. – 146с.
402636
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 13-у ст. / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1950. – 156с.
402637
  Франко И.Я. Захар Беркут : Картина общественной жизни Карпатской Руси в 13-м в. / И.Я. Франко. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 160с.
402638
  Франко І.Я. Захар Беркут / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 159с.
402639
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громад. життя Карпатської Русі в 13-у ст. / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1965. – 154с.
402640
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 13-му ст. / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1968. – 226с.
402641
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 13-у ст. / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1974. – 171с.
402642
  Франко І.Я. Захар Беркут / І.Я. Франко. – Київ, 1979. – 158с.
402643
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 18 віці / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1986. – 127с.
402644
  Франко І.Я. Захар Беркут : роман / Іван Франко. – Київ : Український центр духовної культури, 1994. – 308 с. – У вид. також: Чернігівка / М. Костомаров. – (Український історичний роман). – ISBN 5770753900
402645
  Франко І. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 13 віці / Іван Франко. – Київ : Велес, 2007. – 240с. – (Класика української літератури). – ISBN 966-7263-24-3
402646
  Франко І.Я. Захар Беркут. Борислав сміється / Іван Франко ; [передм. В. Яременка]. – Київ : Персонал, 2010. – 443, [1] с. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 14). – ISBN 978-617-02-0023-5
402647
  Гжицький В.З. Захар Вовгура / В.З. Гжицький. – Х.-К., 1932. – 300с.
402648
  Циркин С.О. Захар Федорович Дорофеев / С.О. Циркин. – Саранск, 1986. – 113с.
402649
  Шелест Б.П. Захаржевська Вікторія Олександрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 215--216. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1954) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. У 1980 р. викладала на кафедрі слов"янської філології філологічного факультету КДУ ім.Т.Г. Шевченка
402650
  Островский Г.С. Захарий Зограф: болг. живописец / Г.С. Островский. – Л., 1987. – 190с.
402651
  Донадзе В.Г. Захарий Палиашвили / В.Г. Донадзе. – М., 1958. – 235с.
402652
  Донадзе В.Г. Захарий Палиашвили / В.Г. Донадзе. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1971. – 229с.
402653
  Цулукидзе А.Г. Захарий Палиашвили. / А.Г. Цулукидзе. – Тбилиси, 1971. – 52с.
402654
  Степенькіна П. Захарія Копистенський // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 67-81. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
402655
  Аркин Д.Е. Захаров и Воронихин / Д.Е. Аркин. – Москва, 1953. – 78 с.
402656
  Фурса С.Я. Захарова Олена Семенівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 39-40. – ISBN 978966-97130-0-1
402657
  Карпов А.А. Захарово поле / А.А. Карпов. – 2-е изд. доп. – Х., 1990. – 173с.
402658
   Захаровская художественная картинная галерея : экспозиция. – М., 1984. – 32с.
402659
  Сенекина Захват Австрии гитлеровской Германии в марте 1938 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сенекина; Акад.общевтв.наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 16л.
402660
  Чишвиц Фон Захват Балтийских островов Германией в 1917 г. / Чишвиц Фон. – М., 1937. – 179с.
402661
  Никитина И.А. Захват бурских республик Англией / И.А. Никитина. – Москва, 1970. – 214 с.
402662
  Никитина И.А. Захват бурских республик Английей в 1899-1902 гг. : Автореф... докт. ист.наук: / Никитина И. А.; Моск. пед. инзт. – Москва, 1967. – 26 с.
402663
  Куропятник Г.П. Захват Гавайских островов США / Г.П. Куропятник. – М, 1958. – 247с.
402664
  Грицких Д. Захват Гонконга Великобританией: частный интерес и государственная политика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-19. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено системну цілісність британської колоніальної політики при захопленні Гонконгу, яке здійснювалося з урахуванням державних і приватних інтересів. The system integrity of the British colonial policy at capture of Hong Kong, which was showed in ...
402665
  Ротштейн Ф.А. Захват и закабаление Египта / Ф.А. Ротштейн. – М.-Л, 1925. – 308с.
402666
  Ротштейн Ф.А. Захват и закабаление Египта / Ф.А. Ротштейн. – 2-е. – М., 1959. – 366с.
402667
  Шпаро О.Б. Захват Кипра Англией / О.Б. Шпаро; АН СССР. Институт востоковедения. – Москва : Наука, 1974. – 282с. – Библиогр.: с.279-281
402668
  Эрамжян Р.А. Захват м-мезонов легкими ядрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Эрамжян Р.А.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
402669
  Доготарь Г.Ф. Захват мюонов легкими атомными ядрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Доготарь Г.Ф.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
402670
  Крещук Л.Н. Захват носителей на притягивающие центры в полупроводниках в сильных электрических и магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Крещук Л.Н.; АН СССР. Физ.-техн. ин-тут. – Л., 1979. – 22л.
402671
  Николс Ч. Захват Окинавы. / Ч. Николс, Г. Шоу. – М, 1959. – 310с.
402672
  Рапопорт Л.П. Захват ядром орбитальных электронов в "особых зонах". : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Рапопорт Л.П.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1951. – 11л.
402673
  Базиянц А Захватническая политика англо-американского империализма в Баку и Азербайджане (ноябрь 1918 г - апрель 1920 г) : Автореф... канд.ист.наук: / Базиянц А,П.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 15л.
402674
  Теодорович И.М. Захватническая политика Германии и Австро-Венгрии на Востоке в 1914-1918 гг. (Ч. 1) : Дис... док. ист.наук: / Теодорович И.М.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 567л.
402675
  Теодорович И.М. Захватническая политика Германии и Австро-Венгрии на Востоке в 1914-1918 гг. Ч.-2 : Дис... док. историч.наук: / Теодорович И.М.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 568-956л. – Бібліогр.:л.931-956
402676
  Теодорович И.М. Захватническая политика Германии и Автро-Венгрии на востоке в 1914-1918 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Теодорович И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 50 с. – Бібліогр.:с.48-50
402677
  Ахтамзян А.А. Захватническая политика германского империализма в отношении Советской России в период Бреста (ноябрь 1917 г. - ноябрь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахтамзян А.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра истории стран Запада. – Москва, 1960. – 20л.
402678
  Нотович Ф.И. Захватническая политика германского империализма на Востоке в 1814-1918 гг. / Ф.И. Нотович. – Ленинград, 1947. – 236 с.
402679
  Кулинич И.М. Захватническая политика германского империализма по отношению к Украине в конце XIX - начале XX века : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 573 / Кулинич И.М. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1970. – 47 с. – Бібліогр.:с.45-47
402680
   Захваты промышленных роботов. – Новосибирск, 1991. – 506с.
402681
  Перегудова О.С. Захворювання дикорослих рослин EPIPACTIS HELLEBORINE та PLATANTHERA BIFOLIA / О.С. Перегудова, Г.В. Коротєєва, Т.А. Компанець // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 58-60
402682
  Левчук Г.А. Захворювання і реактивність організму / Г.А. Левчук. – К, 1965. – 46с.
402683
  Денисюк В.Г. Захворювання печінки та жовчних шляхів / В.Г. Денисюк. – К., 1987. – 32с.
402684
  Пучковська І. Захисна природа видів забезпечення виконання зобов"язань // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 215-221. – ISSN 0132-1331
402685
  Кацавець Р.С. Захисна промова: зміст та структура // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 11-14.
402686
  Бек М. Захисна реакція на захисний механізм // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Аналіз правових наслідків ЗУ "Про захист персональних даних" у порівнянні з міжнародним законодавством ".
402687
  Чубатий О.В. Захисна роль карпатських лісів / О.В. Чубатий. – Ужгород, 1968. – 136с.
402688
  Жук І. Захисна роль оксиду азоту за дії високотемпературного стресу на рослини пшениці / І. Жук, А. Капустян, М. Мусієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 69-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Показано, що оксид азоту збільшує активність пероксидаз листків озимої пшениці за дії та післядії високотемпературного стресу. It is shown that nitrogen oxide increases peroxidase activity of winter wheat leaves under influence and after-effects of ...
402689
  Денисова Т.А. Захисна функція кримінального покарання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 207-214
402690
  Щербина В. Захисна функція трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 99-103.
402691
  Маньковська Р. Захисник національної спадщини // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 11-15


  Діяльність на музейницькій ниві видатного вченого, голови Національної спілки краєзнавців України, академіка НАН України П. Т. Тронька.
402692
  Матвієнко А. Захисник нашої пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Український етнограф і лексикограф Михайло Левченко.
402693
  Тертишник В.М. Захисник у змагальному кримінальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 90-95
402694
  Коломоєць Т.О. Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення : монографія / Т.О. Коломоєць, Р.В. Сінєльнік; Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" МОНУ. – Київ : Істина, 2008. – 184с. – ISBN 978-966-8909-22-1
402695
  Рибалка О.В. Захисник як суб"єкт доказування в кримінальній справі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 35-40
402696
  Ляш А.О. Захисник як суб"єкт доказування в судових стадіях кримінального процесу / А.О. Ляш, В.С. Благодир // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 10 (145). – С. 19-21
402697
  Олійник Н. Захисні дії в купальській обрядовості українців Харківсько-Бєлгородської етноконтактної зони (за матеріалами фольклорно-етнографічних експедицій) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 27-32. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті на основі польових матеріалів розглянуто основні компоненти Купальського свята: вогонь, вода, рослинність, лялька Маринонька та діїз ними, що спрямовані на контроль над майбутнім. У статті йдеться про купальську обрядовість етнічних українців ...
402698
  Ускова А.К. Захисні механізми "спрацювання": інтелектуалізація та раціоналізація, їх функції // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 278-281
402699
  Хандожко С.І. Захисні покриття на основі алмазоподібних плівок для забезпечення стійкості деталей оптики та електроніки до дії зовнішнього середовища. : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Хандожко С.І. ; НАН Укр. Ін-т. надтвердих матеріалів. – Київ, 1998. – 16 с.
402700
  Белава В.Н. Захисні реакції сортів пшениці різних за стійкістю до Pseudocercosporella herpotrichoides : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Белава В.Н. – Київ, 2010. – 161с. – Бібліогр. : л. 135-161
402701
  Белава В.Н. Захисні реакції сортів пшениці різних за стійкістю до Pseudocercosporella herpotrichoides : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Белава В.Н. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
402702
  Щур Едуард Захисні редути просять допомоги! : Пощадити, захистити, відновити, або ж Три складових сучасного грамотно-виваженого нефрологічного підходу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 4-6 : Фото
402703
  Рогач О.І. Захисні стратегії транснаціональних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 120-122. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розкрито головні мотиви зарубіжних операцій транснаціональних фірм. Проаналізовано основні види захисних стратегій корпорацій та їх специфіку для різних типів фірм.
402704
  Вертузаєв М.С. Захист iнформацiї в комп`ютерних системах вiд несанкцiонованого доступу : Навч. посібник / М.С. Вертузаєв, О.М. Юрченко; Європейський ун-тет; За ред.С.Г. Лаптєва. – Київ : Європейський університет, 2001. – 321с. – ISBN 966-7942-09-0
402705
  Кім Ю. Захист vs обвинувачення: паритет неможливий? Як адвокати прокурорів у гості запросили й що з цього вийшло // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 22-28 червня (№ 25). – С. 14


  Про круглий стіл, який відбувся в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Обговорили особливості застосування нового Кримінального процесуального кодексу.
402706
  Бажан М. Захист авторських і суміжних прав у мережі Інтернет // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 25-27


  "... Україна знову стала "піратом № 1" у світі ".
402707
  Римаренко І.В. Захист авторських прав та творів, розміщених в Інтернеті // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 51-55. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
402708
  Афанасьєва К.О. Захист авторських прав у суді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-30. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються способи захисту авторських прав у порядку цивільного, адміністративного та кримінального судочинства.
402709
  Бондар О. Захист авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет / О. Бондар, Ю. Гандзюк, М. Сосновський // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 6-11. – ISSN 1608-6422
402710
  Бойченко А. Захист авторського права й суміжних прав в Інтернеті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 6. – С. 38-44. – ISSN 1608-6422
402711
  Бойченко А. Захист авторського права та суміжних прав в Інтернеті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 7. – С. 37-41. – ISSN 1608-6422
402712
  Громико А.В. Захист атмосфери від забруднення двигунами внутрішнього згоряння при застосуванні озоно - каталітичних процесів : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Громико А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв.
402713
  Кудлай О.С. Захист Батьківщини - священний обов"язок громадян СРСР / О.С. Кудлай. – Київ, 1955. – 36с.
402714
  Паладій М. Захист біотехнологічних винаходів в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.7-10. – ISSN 1608-6422
402715
  Навроцька В. Захист близькими родичами померлого від злочину своїх процесуальних інтересів у справах публічного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 7. – С. 60-64
402716
  Крамаренко Л.К. Захист боржника проти примусового виконання в законодавстві Польської Народної Республіки. (Противиконавчий позов) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 54-59. – (Серія права ; № 14)


  В статье рассматривается природа противоисполнительного иска, направленного на лишение такого качества законной силы судебных решений, как исполнимость, а также основания и порядок его предъявления. Автор делает вывод о возможности систематизации ...
402717
  Чечерський В. Захист бюджету - пріоритет у діяльності прокуратури // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 37-42
402718
  Бевзенко В.М. Захист в адміністративному судочинстві України прав платників податків від дій органів Державної податкової служби // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 122-135. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються деякі особливості публічно-правових відносин за участю платників податків і органів державної податкової служби. Аналізуються зміст та способи захисту прав платників податків у разі їх порушення органами державної податкової ...
402719
  Писаренко А. Захист виборчих прав громадян, які балатуються у кандидати на посаду сільських, селищних, міських голів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 48-49
402720
  Захматов В.Д. Захист висотних будівель, ангарів, торгових центрів, стелажних складів великого розміру і об"єкта "Укриття" / В.Д. Захматов, А.В. П"ятова, М.В. Щербак // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 18-23 : фото, табл. – Бібліогр.: 3 назв.
402721
   Захист від дії випромінювання мобільного телефону // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 40 : рис.
402722
  Бикадоров В.М. Захист від нападу собак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 25-30 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв.
402723
  Джуринський О.О. Захист від недобросовісної конкуренції (цивільно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Джуринський О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208л. – Бібліогр. : л.203-208
402724
  Джуринський О.О. Захист від недобросовісної конкуренції (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Джуринський О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв
402725
  Малкова Н. Захист військових - справа самих військових // Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2002. – № 5. – С.46-49
402726
  Юдіцький О.Л. Захист вітчизняного товаровиробника при здійсненні державних закупівль: зарубіжний досвід // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 391-398. – ISSN 1563-3349
402727
  Веретюк О. Захист власної ідентичності, ксенофобія та автизм як рецидиви колоніалізму (на прикладах сучасної слов"янської прози) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 260-267. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
402728
  Рум"янцева В. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.38-40. – ISSN 0132-1331
402729
  Боднарук О. Захист власності як різновид права на необхідну оборону за кримінальним законодавством США // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 106-112
402730
  Корнієнко І.М. Захист водних об"єктів від біогенних елементів та завислих речовин (на прикладі м. Дніпродзержинська) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Корнієнко І.М.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
402731
  Бутенко Е.О. Захист водних об"єктів шляхом використання синтетичних аніонних глін (на прикладі м. Маріуполя) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бутенко Е.О. ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
402732
  Люшненко М. Захист водних ресурсів держави // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.26-30


  Прокурорська практика
402733
  Бєличенко Ю.П. Захист водних ресурсів. / Ю.П. Бєличенко, В.М. Дражнер, В.М. Чередниченко. – Київ : Будівельник, 1990. – 94 с.
402734
  Футей Б. Захист голосів: погляд із Сполучених Штатів // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 23-28
402735
  Філіпповський В.М. Захист громадою свого життєвого середовища від незаконної забудови / В.М. Філіпповський, В.В. Щербаченко, М.С. Кружилін; Східноукр. центр громадських ініціатив "Тотальна акція на підтримку прав людини та демократії". – Луганськ : Янтар, 2007. – 164с. – ISBN 978-966-678-235-2
402736
  Сакара Н. Захист громадського інтересу в цивільному судочинстві // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.96-101
402737
  Середа Ю. Захист громадян за новим Кримінально-процесуальним кодексом України / Ю. Середа, Р. Прихода // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Дослідження та порівняння норм законодавства".
402738
  Святун Олексій Захист громадян України за кордоном: головні підходи до визначення та стандартів // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 41-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор предпринимает попытку обозначить главные подходы к определению стандартов и границ консульской и дипломатической защиты прав граждан за границей. В статье рассмотрены общие теоретические тенденции эволюции определения понятия и границ консульской ...
402739
  Дір І.Ю. Захист громадянських прав національних меншин в Україні згідно з міжнародними стандартами Ради Європи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 193-195. – ISSN 1563-3349
402740
  Долгілевич М.Й. Захист грунтів від вітрової ерозії на Україні. / М.Й. Долгілевич. – Львів, 1967. – 122с.
402741
   Захист грунтів від ерозії. – Одеса, 1974. – 112с.
402742
   Захист грунтів від ерозії. – Київ, 1986. – 240с.
402743
  Лук"яновД.О Захист групових комунікацій з використанням асиметричних ключів за схемою Ель-Гамаля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 161-167. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується математична модель застосування криптосистеми Ель-Гамаля для захисту групової комунікації.
402744
   Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб : IV міжн. конф. 19 квітня 2011 р. : зб. конкурс. творч. робіт студ., курсантів та молодих вчених / Служба безпеки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Нац. акад. служби безпеки України ; [упоряд.: А.П. Гетьман, С.Є. Кучерина, С.О. Гриненко]. – Київ : Право, 2011. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-458-237-4
402745
  Кичко І.І. Захист депозитів населення : фінансовий механізм / І.І. Кичко, Н.В. Шаркаді // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.122-128. – Бібліогр.: 12 назв
402746
  Андрєєва О.М. Захист державнихінтересів в системі національної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 74-79
402747
  Антонов В.О. Захист державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави як стратегічна мета політики національної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 159-163. – ISSN 1563-3349
402748
  Князев В. Захист дисертацій в Українській Академії державного управління при Президентові України(1997-2000 рр.) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-27. – ISBN 966-73-53-51-Х
402749
   Захист дисертацій працівниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 107. – (Серія права ; № 10)
402750
   Захист дисертацій працівниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 97-98. – (Серія права ; № 11)
402751
   Захист дисертацій працівниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 101. – (Серія права ; № 13)
402752
   Захист дисертацій працівниками факультету в 1970 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 109. – (Серія права ; № 12)
402753
   Захист дисертацій співробітниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 94. – (Серія права ; № 14)
402754
   Захист дисертацій співробітниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 101. – (Серія права ; № 15)
402755
  Вороненко Юрій Васильович Захист дисертаційних робіт з використанням сучасних інформаційних технологій / Вороненко Юрій Васильович, Мінцер Озар Петрович // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-17


  Розглянуто питання впровадження нових інформаційних технологій у процедурах захисту дисертаційних робіт. Зокрема висвітлюється перший досвід спеціалізованої вченої ради щодо використання технології відеоконференцзв"язку під час захисту дисертацій. ...
402756
  Поєдинок О.Р. Захист дітей-біженців у міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 191-197
402757
  Шуба В. Захист дітей від експлуатації - першочергове завдання прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.90-93
402758
  Петращук О.П. Захист дітей від найгірших форм праці в законодавстві України / О.П. Петращук, В О. Соловйов // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.36-38
402759
  Голуб Ю. Захист доказів у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-89.
402760
  Кузьменко В. Захист доходів найманих працівників у період фінансової кризи: досвід Німеччини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 47-51
402761
  Томенко М. Захист духовності, а не боротьба : відкритий лист [голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації] головним редакторам газет "Факты", "Столичка", "Бульвар" та інших // Голос України, 2004. – 3 лютого


  В зв"язку з рішенням парлам. комітету звернутися до Держ. ком. телебачення і радіомовлення України з вимогою попередити друк. ЗМІ про необхідність дотримання норм Закону про захист суспіл. моралі
402762
  Андрусевич А. Захист екологічних прав у практиці Європейського Суду // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.303-309. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 2)
402763
  Притика Д. Захист економічних прав та інтересів суб"єктів господарської діяльності та держави - функція господарських судів України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.8-15. – ISSN 0132-1331
402764
  Сульженко Ю. Захист економічних прав та свобод людини й громадянина в Україні як один з основних чинників становлення і розвитку правової держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 29-32
402765
  Мармазов В.Є. Захист економічних та соціальних прав у практиці Європейського Суду з прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-35. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядається механізм захисту економічних та соціальних прав у практиці Європейського суду з прав людини.
402766
  Костусєв А. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 13-19. – ISSN 0131-775Х
402767
  Мартин А. Захист економічної конкуренції у сільськогосподарському землекористуванні: переваги і недоліки агрохолдингів // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 8. – С. 26-32
402768
  Туряниця С. Захист етнонаціональних меншин Німеччини // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 452-461. – ISBN 966-02-4186-0
402769
  Чадов Е.А. Захист життя та здоров"я дітей дошкільного віку / Е.А. Чадов, О.Ф. Ткачов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 8-10 : фото
402770
  Шевченко Т. Захист журналістських джерел // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 16-19.
402771
  Личенко І.О. Захист законних інтересів громадян України у сфері власності: адміністративно-правове дослідження : монографія / І.О. Личенко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 362-415. – ISBN 978-617-511-157-4
402772
  Підлубна Т.М. Захист законного інтересу за допомогою категорії абстрактних збитків // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 67-72. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Саме абстрактні збитки дають змогу захистити законний інтерес, оскільки мова йде про створення абстрактної можливості несприятливих наслідків, тобто можливу загрозу інтересам, що підлягають захисту, на відміну від категорії відшкодування збитків в їх ...
402773
  Малік М. Захист заощаджень населення в банківській системі як напрям підвищення стабільності кредитних установ України / М. Малік, В. Харабара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 113-116. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто існуючу ситуацію розвитку заощаджень населення. Висвітлено основні проблеми заощаджень населення та виділено тенденції їх в Україні. The existent situation of population"s savings development is considered in this article. The basic ...
402774
  Новак І. Захист заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця : оплата праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 10-13 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
402775
  Любич В. Захист засівів від бур"янів та шкідників / В. Любич. – Харків : Держсільгоспвидав, 1931. – 32с.
402776
  Палієнко Е.Т. Захист земельних ресурсів / Е.Т. Палієнко. – Київ : Знання, 1984. – 48с.
402777
  Хоменко Іван Іванович Захист зерняткових садів у центральному лісостепу України : Автореф... доктора сільськогоспод.наук: 06.00.02 / Хоменко Іван Іванович; Національний аграрний ун-тет. – К., 1997. – 40л.
402778
   Захист і забезпечення дотримання житлових та майнових прав дітей : Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2001 року. – Київ, 2002. – 160с. – ISBN 966-7902-31-5
402779
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірни к / Нац. ак. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-
Вип. 58. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402780
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-
Вип. 59. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402781
  Шкурупій О.В. Захист інтелектуальної власністі: світова практика та проблеми України / О.В. Шкурупій, Ю.С. Радченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 5-8. – (Економічні науки)
402782
  Марущак Т.О. Захист інтелектуальної власності // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 339-341. – ISBN 978-966-301-172-1
402783
  Манів С.З. Захист інтелектуальної власності в інвестиційно-інноваційному розвитку держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 80-83.
402784
  Верещагін П. Захист інтелектуальної власності у зовнішньо-економічній діяльності // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 3. – С.38-44
402785
  Ромат Т.Є. Захист інтелектуальної власності як об"єкт державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 106-109. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
402786
  Смерницький Д.В. Захист інтелектуальної власності, створеної за кошти Державного бюджету України: аналіз нормативно-правової бази // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 192-197
402787
  Кононенко С. Захист інтелектуальної власності: європейські стандарти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 22-27
402788
  Кірєєва О. Захист інтелектуальної власності: управлінські аспекти // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 181-195.
402789
  Гаврилюк М. Захист інтересів громадян і держави в галузі земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 15-20
402790
  Федунець З. Захист інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 16-20.
402791
  Паламарчук С.М. Захист інтересів закритих корпорацій за правом США. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Паламарчук С.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 24л.
402792
  Паламарчук Сергій Михайлович Захист інтересів інвесторів закритих корпорацій за правом США : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Паламарчук Сергій Михайлович; МВО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 138л. – Бібліогр.:л.131-138
402793
  Лемешко О.М. Захист інтересів потерпілої особи в кримінальному законі // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 288-290


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
402794
  Руденко Т.В. Захист інтересів споживачів від проявів недобросовісної конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 62-67
402795
  Зверева О.В. Захист інтересів споживачів та товаровиробників у світлі вступу до СОТ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 349-355. – ISSN 1563-3349
402796
  Кузміна С.А. Захист інтересів суб"єктів господарювання від недобросовісної конкуренції // Економіка та право : науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2001. – № 1. – С. 116-119.
402797
  Венедіктова І. Захист інтересів у правовідносинах щодо здійснення особистих немайнових прав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 38-44
402798
  Венедіктова І. Захист інтересів у спадкових правовідносинах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 16-19
402799
  Хамардюк Й Захист інформації - проблеми та застереження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.118-123
402800
  Кузнецов О.О. Захист інформації в інформаційних системах : навчальний посібник / Кузнецов О.О., Євсеєв С.П., Король О.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 511 с. – Бібліогр.: с. 498-505. – ISBN 978-966-676-442-6
402801
  Кузнецов О.О. Захист інформації в інформаційних системах. Методи традиційної криптографії : навч. посіб. / Кузнецов О.О. [та ін.] ; МОНУ, Харків. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 360с. – ISBN 978-966-676-382-5
402802
  Хорошко В.О. Захист інформації від загроз зі сторони легальних користувачів центрів обробки інформації / В.О. Хорошко, Я.В. Невойт // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 120-125
402803
  Бльок Олег Володимирович Захист інформації від промислового шпигунства у сучасному інформаційному просторі / Бльок Олег Володимирович, Живко Олена Олександрівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 25-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні аспекти захисту інформації в бізнесі та суть і особливості промислового шпигунства, їхній взаємозв"язок і протидія. Проаналізовано недоліки законодавчого забезпечення захисту інформації та доступу до відкритої інформації.
402804
  Баскаков В. Захист інформації з обмеженим доступом: розвиток вітчизняного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 126-128
402805
  Кузнецов О.О. Захист інформації та економічна безпека підприємства : монографія / Кузнецов О.О., Євсеєв С.П., Кавун С.В. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 360с. – ISBN 978-966-676-305-4
402806
  Мотлях О.І. Захист інформації у комп"ютерних системах: актуальність та новизна підходів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.58-62. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-614-021-7
402807
  Кравченко О. Захист інформаційної інтелектуальної власності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 217-226.
402808
   Захист картоплі від хвороб і шкідників в агроценозі малопродуктивних земель Полісся : Навч. посіб. для підготовки фахівців у вищих агр. закл. освіти 2-4 рівнів акредитації за спец. "Агрономія", "Агроекологія", "Насінництво", "Селекція і генетика сільськогосподарських культур". – Київ, 2002. – 200с. – ISBN 966-7683-26-5
402809
  Капіца Ю. Захист комерційної таємниці в європейських країнах та Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 11. – С.16-21.
402810
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці в зарубіжній правовій доктрині: стратегії забезпечення лояльності працівників // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 56-62
402811
  Андрощук Г.О. Захист комерційної таємниці в США: протидія економічному шпигунству // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 80-95. – ISSN 1815-2066


  Розглянуто економіко-правові аспекти захисту комерційної таємниці. Дається визначення понять економічна розвідка, промислове шпигунство, аналіз Закону про економічне шпигунство (Economic Espionage Act), економіко-статистичні показники стану, виявлення, ...
402812
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: методика розслідування злочинів // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 22-31. – ISSN 1608-6422
402813
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: методика розслідування злочинів (частина 3) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-34. – ISSN 1608-6422
402814
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: методика розслідування злочинів(ч. 1) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 21-33. – ISSN 1608-6422
402815
  Дідківська Л.І. Захист конкуренції в Європейському Союзі та сучасні новації : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 117-123. – Бібліогр.: 10 назв
402816
   Захист конкуренції у процесі приватизації // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.232-268
402817
  Занфіров В. Захист конституційних прав громадян - основне із завдань у діяльності органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 3-18
402818
  Гураль В. Захист конституційних прав громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 39-42.
402819
  Воєвода Ю.Л. Захист конституційних прав громадян судами адміністративної юстиції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 151-153. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
402820
  Зелений В. Захист конституційних прав людини під час реалізації заходів примусового характеру, пов"язаних з обмеженням особистї свободи громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 34-39
402821
  Соколова В.В. Захист конституційного права громадян на підприємницьку діяльність органами виконавчої влади // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-22.
402822
  Очиченко О. Захист конфіденційної інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 24-28.
402823
  Підоплічка І.Г. Захист корисних птахів / І.Г. Підоплічка. – К, 1935. – 28с.
402824
  Бірюков Д.С. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні : аналіт. доповідь / [Бірюков Д.С., Кондратов С.І.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 92, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-183-7
402825
  Басарабська Е.С. Захист культурних рослин від шкідників та хвороб / Е.С. Басарабська, О.Д. Гетманенко, В.І. Горденко. – Ужгород, 1973. – 151с.
402826
  Бусол К. Захист культурної спадщини у різих галузях міжнародного права // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 4. – С. 155-158. – ISSN 1561-4999


  Проаналізовано основні норми міжнародного права, які впливають на захист культурних цінностей.
402827
   Захист лісу. – Київ-Полтава, 1936. – 111с.
402828
  Сиротяк М.Р. Захист майнових прав потерпілої особи в провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 197-202. – (Право. Економіка. Управління)
402829
  Маковецький П.В. і Новіков І.К. Захист металевих поверхонь від корозії інгібіторами і мастилами / П.В. і Новіков І.К. Маковецький. – К., 1977. – 48с.
402830
  Чоломбитько М.І. Захист миру - всенародна справа. / М.І. Чоломбитько. – К., 1974. – 48с.
402831
  Суслов М.А. Захист миру і боротьба з паліями війни / М.А. Суслов. – К., 1950. – 32с.
402832
  Кармазін В.Д. Захист міського повітряного басейну / В.Д. Кармазін. – К, 1977. – 32с.
402833
  Невара Л.М. Захист мовних прав у Європейській хартії регіональних мов або мов меншин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Невара Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
402834
  Іванюта Н.В. Захист на гарантії прав відповідача в процесі реалізації забезпечення позову в господарському судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 188-191
402835
   Захист населення і територій України від надзвичайних ситуацій : Річна доповідь за 1997 рік. – Київ, 1998. – 84с.
402836
  Стеблюк М.І. Захист населення при ядерній аварії // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-22 : табл., рис., фото. – Бібліогр.: 6 назв
402837
  Глоба К.П. Захист національних інтересів у ході приватизації (досвід Франції) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 194-198.
402838
  Косенко С. Захист неповнолітніх потерпілих від статевих злочинів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.35-39. – ISSN 0132-1331
402839
  Косенко С. Захист новим кримінальним законом неповнолітніх від статевих злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.41-46. – ISSN 0132-1331
402840
  Шпонтак І.М. Захист об"єктів довкілля від шуму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 32-35 : рис., табл.
402841
  Бачун О. Захист об"єктів інтелектуальної власності в господарських судах України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.44-48. – ISSN 0132-1331
402842
  Андрієнко В. Захист об"єктів інтелектуальної власності у Господарському суді міста Києва // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 10. – С.20-24. – ISSN 1608-6422
402843
  Дьомін Ю. Захист органами прокуратури економічних інтересів України на митному кордоні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 88-90.
402844
  Головін А. Захист основоположних прав людини і громадянина під час надання Конституційним судом України офіційного тлумачення положень Конституції та законів України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 13-16
402845
  Лавріненко О.В. Захист особистих немайнових трудових прав найманих працівників: напрями удосконалення спеціального законодавства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 30-36.
402846
  Онищук М.І. Захист особистості від деструктивних інформаційно-психологічних впливів в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-94. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про інформаційно-психологічну безпеку особистості в сучасних умовах, механізми вербального і невербального інформаційного впливу, а також про розробку і впровадження новітніх форм, способів і технологій інформаційно-психологічного ...
402847
  Чередниченко О.І. Захист офіційної мови в національній державі: досвід Франції // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 28-36. – ISSN 0027-2833
402848
  Венедіктова І.В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Венедіктова Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 59 назв
402849
  Венедіктова І.В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Венедіктова Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 430 л. – Бібліогр.: л. 380-430
402850
  Ортинська М. Захист патентних прав у сфері інформаційних технологій // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 31


  "... Територіальна природа патенту в позатериторіальному світі Інтернету".
402851
  Кириленко О.П. Захист пенсійних накопичень у контексті інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів / О.П. Кириленко, Г.І. Козак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 38-49 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
402852
  Князькова М Л. Захист пенсійних прав працівників органів внутрішніх справ України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.34-40
402853
  Бездітний В. Захист персональних даних в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "... Перша практика: ризики та недопроцювання".
402854
  Вінніков О. Захист персональних даних на робочому місці. Деякі дороговкази Європейського суду з прав людини // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)
402855
  Мороз В. Захист персональних даних особи під час виборчого процесу. Щодо порівняння норм законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 вересня (№ 36)
402856
  Козак В. Захист персональних даних та правила приватності при дослідженнях в Інтернет // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 49-70. – ISSN 1606-3732
402857
  Трофименко М. Захист персональних даних та право інтелектуальної власності в Інтернеті // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-47. – ISSN 1608-6422
402858
  Дідікін А. Захист персональних даних у російскому законодавстві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 55-57
402859
  Дідікін А. Захист персональних даних у російському законодавстві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 41-43
402860
  Брижко В.М. Захист персональніх данніх в умовах розвитку інформаційного суспільства // Винахідник України : науково-практичний журнал. – Київ, 2000. – С.7-19
402861
  Валендюк О. Захист платників податків // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.34-36
402862
  Рисухін В.В. Захист поверхневих водойм від забруднення мінералізованими стоками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Рисухін Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України,Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
402863
  Чорна Т.А. Захист прав акціонерів за реорганізації акціонерних товариств // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 94-99. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Статтю присвячено питанням захисту прав акціонерів за реорганізації акціонерних товариств шляхом злиття, приєднання та поділу. Головну увагу приділено принципам захисту прав акціонерів за вищевказаних форм реорганізації, які закладені у Третій ...
402864
  Рябота В.В. Захист прав акціонерів при злитті та поглинанні акціонерних товариств в Україні : монографія / Владислава Рябота; Академія правових наук України; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-518-433-1
402865
  Третьяков Д. Захист прав біженців та шукачів притулку в практиці Європейського суду з прав людини // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 336-339. – ISBN 978-966-8909-91-7
402866
  Гаврилюк М. Захист прав громадян -завдання прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.38-41
402867
  Соколенко О.Л. Захист прав громадян у діяльності правоохоронних органів України: адміністративно-правові засади : монографія / О.Л. Соколенко ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2012. – 532, [1] с. – Бібліогр.: 474-532 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-68-4
402868
  Пазюк А. Захист прав громадян у зв"язку з обробкою персональних даних у правоохоронній діяльності: європейські стандарти і України / А. Пазюк. – Київ : Прайвесі Юкрейн, 2001. – 260 с. – ISBN 966-8026-00-4
402869
  Солоненко О.М. Захист прав громадян України за її межами // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 145-151
402870
  Задорожня Г. Захист прав громадян України за кордоном: дипломатичний захист // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 94-98. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
402871
  Котляр О.І. Захист прав громадян України за кордоном: реалії сьогодення / Котляр О.І. // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 284-293. – ISSN 2218-5348
402872
  Фастовець В. Захист прав громадян чи перепона до виконання завдань кримінального судочинства? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 84-90
402873
  Курдельчук Д. Захист прав громадянина - у співпраці нотаріуса і міністерства / Д. Курдельчук, Т. Момонт // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Спірні ситуації у застосуванні нотаріусами норм національногоправа у справах з іноземним елементом".
402874
  Градецька Н.М. Захист прав дитини в системі заходів запобігання злочинності неповнолітніх // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 130-135. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
402875
  Гончаренко О.М. Захист прав дитини за допомогою норм міжнародного приватного права // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 312-316. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
402876
  Козачинська Н. Захист прав дитини у ФРН // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 6. – С. 49-64
402877
  Волкова С. Захист прав дітей-першочерговий обов"язок прокурора // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 73-77.
402878
  Гардецький О. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 12-18
402879
  Волкова С. Захист прав дітей - постійна турбота прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-28.
402880
  Сніжко М. Захист прав дітей в Україні з урахуванням міжнародних договорів з питань сімейного права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 83-90.
402881
  Юхта О. Захист прав дітей від сімейного насильства // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 44-45


  "... Щодо правового захисту дітей ".
402882
  Рябчинська О.П. Захист прав дітей за кримінальним законодавством зарубіжних країн // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 54-64. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
402883
  Ломоносова О.М. Захист прав дітей порядком цивільного судочинства // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 136-141. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
402884
  Мєдєнцев А. Захист прав дітей, як гарантія здоров"я нації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 30-37
402885
  Грушко М.В. Захист прав жінок-військовополонених в умовах збройного конфлікту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 294-300
402886
  Суслова О.І. Захист прав жінок та дітей судовими та правоохоронними органами в Україні : проект зі зміцнення та захисту прав жінок та дітей в Україні (TRES) / Суслова О.І., Лазаренко О.О., Ахтирська Н.О. ; [за ред. Г.О. Христової]. – Київ : Тютюкін, 2010. – 335, [1] с. : табл. – Проект фінансується спільно Європейським Союзом та Радою Європи та впроваджується Радою Європи. – Бібліогр.: с. 325-335. – ISBN 978-966-2476-02-6
402887
  Іванюченко А.Б. Захист прав землевласника (деякі питання паювання землі та майна сільгосппідприємств) / А.Б. Іванюченко, В.П. Паліюк, М.О. Совщак; МВС України.Одеський ін-т внутрішніх справ. – Одеса, 1998. – 32с.
402888
  Тростянська Ярослава Захист прав і законних інтересів засуджених осіб, яких передають у державу громадянства для відбування покарання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 159-162
402889
  Побірченко І.Г. Захист прав і охоронюваних законом інтересів у господарських відносинах агропромислового комплексу / І.Г. Побірченко, В.С. Щербина // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 28-32. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье на основе анализа действующего законодательства исследованы некоторые проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов в хозяйственных отношениях агропромышленного комплекса. Высказаны предложения по повышению уровня правового обслуживания ...
402890
  Кельман Л.М. Захист прав і свобод громадян в процесі правозастосовної діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 19-30. – (Юридична ; Вип. 1)
402891
  Василенко Д.Л. Захист прав і свобод громадян при освідуванні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 51-57.
402892
   Захист прав і свобод людини в діяльності правоохоронних органів : Матеріали Всеукраїнської наукової курсантської (студентської) конференції, (28-29 листопада 2002 р.). – Одеса, 2002. – 208 с.
402893
  Оніщенко Н. Захист прав і свобод людини в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 47-54. – ISSN 0132-1331
402894
  Головін А.С. Захист прав і свобод людини і громадянина при здійсненні правосуддя в рішенях Конституційного Суду України / А.С. Головін. – Київ : Логос, 2011. – 304, [3] с. – Бібліогр.: с. 279-295 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-353-5
402895
  Кравченко О.О. Захист прав і свобод людини та громадянина Конституційним Судом України: доктринальні, прикладні та компаративні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кравченко О.О. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
402896
  Солоненко О.М. Захист прав і свобод особи у правовій державі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 100-108
402897
  Войцишин В. Захист прав інвалідів - вимога закону і совісті // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 28-34
402898
  Бєлкін М. Захист прав інвесторів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )


  "... Актуальні проблеми удосконалення законодавства України про пайові інвестиційні фонди в контексті пропозицій щодо законопроекту 2011.08.23
402899
  Солощук М. Захист прав інтелектуальної власності (тема 9) / М. Солощук, М. Капінос, Е. Лерантович // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 51-62. – ISSN 1608-6422
402900
  Луканіна Т. Захист прав інтелектуальної власності в Антимонопольному комітеті України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 5 червня (№ 23)


  "... Практика прийняття рішень АМКУ та їх оскарження в суді".
402901
  Волос О.В. Захист прав інтелектуальної власності в галузі фармацевтики // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 95-98
402902
   Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві : рекомендації президії, інформац. листи, оглядові листи / Вищ. госп. суд України ; за заг. ред. В.С. Москаленка. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 383, [1] с. : табл. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-338-4


  У збірнику наводиться практика Вищого господарського суду України (рекомендації президії, інформаційні листи, оглядові листи) з питаннь вирішення спорів, пов"язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність
402903
  Капіца Ю.М. Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 76-80. – (Право. Економіка. Управління)
402904
  Гуминська Н.В. Захист прав інтелектуальної власності в контексті міжнародної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.204-208
402905
  Гумега О. Захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 10. – С. 29-32. – ISSN 1608-6422
402906
   Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування : інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань. – Київ, 2007. – 80с.
402907
  Мороз Дмитро Захист прав інтелектуальної власності в умовах євроінтеграції України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 78-80
402908
  Жилінкова О. Захист прав інтелектуальної власності на телевізійний формат // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 42-48
402909
  Ромат Т. Захист прав інтелектуальної власності при використанні торговельних марок у рекламі // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2012. – № 2. – С. 30-34. – ISSN 1608-6422
402910
  Дьомін Ю. Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні об"єктів через митний кордон України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.75-78. – ISSN 0132-1331
402911
  Одинець О. Захист прав інтелектуальної власності, порушених в Інтернеті ? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Деякі практичні аспекти".
402912
  Коссак В. Захист прав інтелектуальної власності, які здійснюються у вигляді іноземної інвестиції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.280-286. – (Серія юридична ; Вип. 38)
402913
  Бородін М.М. Захист прав інтелектуальної власності: проблеми судової практики та законодавчого забезпечення / М.М. Бородін, Д.Д. Луспеник // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 48-61.
402914
  Пастухов В.П. Захист прав колгоспників у суді / В.П. Пастухов, О.П. Коцюба. – Київ, 1974. – 96с.
402915
  Ніколаєв І. Захист прав кредиторів при банкрутстві: історія українських мораторіїв на примусове стягнення боргів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 53-57
402916
  Сулейманова А. Захист прав кредиторів при тривалому невиконанні законого рішення суду, протягом банкрутства державних підприємств ( порушення ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 17-21.
402917
  Муравйов В.І. Захист прав людини в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 85-100. – ISSN 0132-1331


  У статті проаналізовані особливості системи захисту прав людини в Європейському Союзі та її співвідношення з системою захисту прав людини Ради Європи. Внесені пропозиції щодо європейських стандартів захисту прав людини, які повинні бути ...
402918
  Шпак Д. Захист прав людини в Європейському Союзі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 163-164
402919
  Захаров Є. Захист прав людини в Інтернеті: Hic et nunc // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2010. – № 3. – С. 17-19
402920
  Аношина Захист прав людини в контексті Віденського конгресу 1814-1815 років / Аношина, Н.-Т.Ю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 181-186.
402921
  Лещенко Л. Захист прав людини в контексті змін суспільно-політичного ладу: Польща і Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 1. – С. 76-84. – (Європейські дослідження)
402922
  Головченко О.В. Захист прав людини в контексті правозастосування : автореф. дис. ... д-ра філос. в галузі права / Головченко Ольга Валентинівна ; Кадрова акад. ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Міжнар. відкритий ун-т. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
402923
  Оніщук М.В. Захист прав людини і громадянина в Україні: стан, проблеми і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 182-185.
402924
  Берестовий І.В. Захист прав людини і громадянина як функція української держави // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 124-132
402925
  Буайя Ф. Захист прав людини на національному та наднаціональному рівнях // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 196-199. – ISSN 1026-9932
402926
  Когут П. Захист прав людини на основі персоніфікації політико-владних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 24-30. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
402927
  Цимбалістий Т. Захист прав людини органами конституційної юстиції в Україні і Республіці Польща // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 81-85.
402928
  Лисенко А.М. Захист прав людини під час проведення окремих процесуальних дій у праві Європейського Союзу та національному законодавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 115-120. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання захисту прав і свобод людини при проведенні окремих слідчих дій на стадії попереднього розслідування кримінальних справ у праві Європейського Союзу та національному законодавстві. Questions of protection of the human rights and ...
402929
  Макаруха З.М. Захист прав людини та засадничих свобод і простір свободи, безпеки та юстиції в рамках ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 123-127


  The present article addresses the problem of human rights protection in the EU states. The aspect of shaping of the unique legal and security European space is researched.
402930
  Грабчак К. Захист прав людини та українських етнічних цінностей у діяльності Української Гельсінкської Групи // Молода нація : Альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2006. – № 3 : Українська Гельсінська Група: 30 років героїзму (1976-2006) Матеріали конференції. – С. 17-25. – ISBN 966-7332-13-6
402931
  Ломоносова О. Захист прав людини у касаційному провадженні за новим ЦПК України // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2008. – С. 123-133. – (Юридичні науки ; Вип. 3)
402932
  Гаджа М.В. Захист прав людини у рамках концепції людського виміру організації з безпеки і співробітництва в Європі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 189-194. – ISSN 1563-3349
402933
  Головатий С. Захист прав людини через ефективний доступ до правосуддя та системи юридичних послуг // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-18
402934
  Лавріненко О.В. Захист прав людини як ідеологічна парадигма сучасного розвитку правової системи України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-37. – Бібліогр. в кінці ст.
402935
  Лавріненко О.В. Захист прав людини як ідеологічна парадигма сучасного розвитку правової системи України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-37.
402936
  Скіченко А. Захист прав на материнство як складова особистих немайнових прав подружжя // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 69-74
402937
  Кириченко І. Захист прав на об"єкти інтелектуальної власності в галузі фармацевтики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.73-77. – ISSN 0132-1331
402938
  Ніколаєнко Л.І. Захист прав на об"єкти промислової власності / Л.І. Ніколаєнко, В.С. Радомський. – Київ, 1999. – 28с.
402939
  Алексієнко О. Захист прав на торговельні марки на митному кордоні / О. Алексієнко, М. Гонтарук // Юридична газета. – Київ, 2012. – 5 червня (№ 23)


  "... Напрацьована практика ".
402940
  Мироненко Н. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-39. – ISSN 0132-1331
402941
  Іваницька Н. Захист прав на торговельну марку через механізм Європейського суду з прав людини // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)


  "... Особливості захисту інтелектуальної власності на міжнародному рівні".
402942
  Карпець А. Захист прав національних меншин в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 116-118
402943
  Ходико Є. Захист прав неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 33-36
402944
  Мороз М. Захист прав орендаря на орендоване майно // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 88-93. – ISSN 0132-1331
402945
  Шило О.Г. Захист прав осіб, які беруть участь у кримінальному процесі, як публічно-правовий обов"язок держави / О.Г. Шило, В.М. Трофименко // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-7.
402946
  Коташевська Т. Захист прав пересічних українців у європейському суді // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 93-96
402947
  Селіванов В.М. Захист прав платників податків в Україні ( питання теорії і практики ) / В.М. Селіванов, О.М. Московенко, І.В. Головач; Ін-т приватного права і підприємництва АПрН України. – Київ, 1999. – 24с. – Бібліогр.: с.18-20. – ISBN 966-7509-03-6
402948
  Федорчук Н.Б. Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України / Назар Федорчук, Василь Нор. – Київ : Правова єдність, 2009. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 179-191. – ISBN 978-966-2183-29-0
402949
  Дорош Л.В. Захист прав потерпілих від статевих злочинів у контексті судово-правової реформи // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 280-284


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
402950
  Мінаєв О.І. Захист прав працівників в процесі розгляду індивідуальних трудових спорів // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 123-134. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
402951
  Приходько С. Захист прав працівників при неплатоспроможності роботодавця у Республиці Польща // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 123-128


  Порівняльно-правовий аспект.
402952
  Редько В. Захист прав селекціонерів і національних інтересів України!? Міф чи реальність? / В. Редько, О. Пічкур // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.15. – ISSN 1608-6422


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
402953
  Штефан М.Й. Захист прав соціалістичних організацій в суді / М.Й. Штефан. – Київ
1. – 1970. – 64с.
402954
  Звєрєва О.В. Захист прав споживачів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Звєрєва; МОНУ; Донецький ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 192с. – ISBN 966-364-390-0
402955
   Захист прав споживачів : Нормативно-правове регулювання. Зразки документів. – 4-е вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2007. – 260с. – ISBN 978-966-373-219-0
402956
  Наумович В. Захист прав споживачів (правова допомога виборцям) / В. Наумович, М. Казаков. – Київ : Факт, 2001. – 60с. – ISBN 966-664-014-7
402957
  Тарануха І.Ю. Захист прав споживачів на ринку споживчого кредитування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 150-154


  Проаналізовано внесення змін до законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами.
402958
  Сергієнко В.В. Захист прав споживачів у сфері надання житлово-комунальних послуг // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 9-14.
402959
  Криволапов Б.М. Захист прав споживачів фінансових послуг під час укладання контрактів на відстані (порівняльний аналіз законодавства ЄС та Україні) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 304-307


  У статті розглядаються актуальні питання адаптації законодавства України про фінансові послуги до законодавства Європейського Союзу. Особливу увагу приділено проблемам надання фінансових послуг шляхом укладання дистанційних контрактів. Проводиться ...
402960
  Мельниченко О. Захист прав споживачів фінансових послуг. Законодавчі зміни та судова практика // Юридична газета. – Київ, 2012. – 13 листопада (№ 46)
402961
  Діжа Є. Захист прав споживачів. Сучасний стан // Юридична газета. – Київ, 2012. – 21 серпня (№ 33/34)
402962
   Захист прав споживачів: соціально-правовий аспект. – Київ : КНТЕУ, 2002. – 312с. – ISBN 966-629-019-7
402963
  Рабенко С.Л. Захист прав суб"єктів господарювання міжнародним комерційним арбітражем : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Рабенко Сергій Львович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 221 л. – Додатки: л. 208-221. – Бібліогр.: л. 176-207
402964
  Рабенко С.Л. Захист прав суб"єктів господарювання міжнародним комерційним арбітражем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Рабенко Сергій Львович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
402965
  Лаврін О. Захист прав суб"єктів господарювання, його форми і способи // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 11. – С.56-60
402966
  Сенюта І.Я. Захист прав суб"єктів медичних правовідносин: деякі теоретико-правові аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 11-18
402967
  Кот О. Захист прав суб"єктів підприємництва в третейських судах // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – С. 70-78.
402968
  Ковальов І. Захист прав та законних інтересів кредиторів при перетворенні акціонерних товариств // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 108-111


  У статті розглядаються особливості захисту прав та законних інтересів кредиторів при перетворенні акціонерних товариств.
402969
  Мазур М.Р. Захист прав та законних інтересів осіб, які зазнали незаконного кримінального переслідування чи (та) засудження в кримінальному процесі: законодавче регулювання і практика застосування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 254-259
402970
  Цвігун Т.С. Захист прав та законних інтересів потерпілих в кримінальному процесі України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 297-299. – (Право. Економіка. Управління)
402971
  Пашкова В. Захист прав та інтересів бібліотечних працівників національними бібліотечними асоціаціями // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2007. – № 4. – С.8-11.
402972
  Загнітко О.П. Захист прав та інтересів господарюючих суб"єктів у системі права України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2001. – № 4. – С.159-166. – ISBN 966-7784-65-7
402973
  Святун О.В. Захист прав та інтересів громадян в практиці органів зовнішніх зносин України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Святун О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 11 назв.
402974
  Святун О.В. Захист прав та інтересів громадян в практиці органів зовнішніх зносин України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Святун О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 227 л. – Бібліогр.: л. 187-225
402975
  Митрофанова О. Захист прав та інтересів дітей при вчиненні правочинів щодо нерухомого майна // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 101-102.
402976
  Балюк Ю.О. Захист прав та інтересів потерпілих при реалізації правовідносин страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 68-72. – (Правознавство ; Вип. 375)
402977
  Мармазов В.Є. Захист прав та майнових інтересів у Європейському суді з прав людини : Навчально-практичний просібник / В.Є. Мармазов, П.В. Пушкар; За ред. М.В. Оніщука. – Київ : Юридична книга, 2001. – 160с. – ISBN 966-7791-11-4
402978
  Гусаров С.М. Захист прав та свобод людини і громадянина в діяльності органів внутрішніх справ: стан, проблеми, перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 233-238.
402979
  Чернявська Т. Захист прав ув"язнених жінок шляхом реформування пенітенціарної системи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С . 136-139
402980
  Бортник В. Захист прав честі і гідності підозрюваного під час допиту: окремі проблеми // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2005. – № 11. – С.49-52. – ISSN 0132-1331
402981
  Дудка В. Захист права власності в мережі інтернет // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 101-103
402982
  Підопригора О.А. Захист права власності в римському приватному праві / О.А. Підопригора. – Київ, 1960. – 48с.
402983
  Щербатюк М. Захист права власності в Україні. Міфи та реальність // Юридична газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 40). – С. 42
402984
  Погрібний С. Захист права власності на нерухоме майно: окремі питання судової практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 77-86. – ISSN 0132-1331
402985
  Беляневич О.А. Захист права власності позовом про визнання (на прикладі ст. 392 ЦК України) // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 263-272
402986
  Присяжнюк Т. Захист права власності у Європейському правовому просторі / Т. Присяжнюк, О Мірошник // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.68-71. – ISSN 0132-1331
402987
  Томчишен С.В. Захист права власності у спорах, пов"язаних із визнанням договорів купівлі-продажу недійсними // Актуальні питання цивільного та господарського права : Науково-практичне видання. – Харків, 2006. – № 1. – С. 99-114
402988
  Томчишен С.В. Захист права власності у спорах, пов"язаних із визнанням договорів купівлі - продажу недійсними // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 100-112.
402989
  Бобко В. Захист права власності фізичних осіб, визнаних безвісно відсутніми або оголошених померлими // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 82-85
402990
  Курило В.І. Захист права індивідуальної власності на сорти рослин за законодавством України та Російської Федерації / В.І. Курило, М.В. Пушкар // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 155-160. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
402991
  Харченко В. Захист права інтелектуальної власності в Україні: впорядкування кримінальної відповідальності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 21-32.
402992
  Кононенко В.П. Захист права інтелектуальної власності судом ЄС // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, мооді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 242-248. – ISSN 2224-9281
402993
  Бірюков О. Захист права кредиторів у справах про банкрутство // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – С. 39-47.
402994
  Крук Ю.А. Захист права на найвищий досяжний рівень охорони здоров"я від фальсіфікації лікарських засобів у діяльності Ради Європи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 399-403


  У даній статті зроблена спроба дослідити проблему захисту права на найвищий досяжний рівень охорони здоров"я від фальсифікації лікарських засобів у діяльності міжнародних структур. Проаналізовано основні досягнення Ради Європи в даному напрямі, зокрема ...
402995
  Мельничук О. Захист права на освіту державно-громадськими органами управління освітою // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 6-9
402996
  Мельничук О.Ф. Захист права на освіту конституційним судом України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 3 (126). – С. 24-27
402997
  Хім"як Ю.Б. Захист права на повагу до житла у практиці Європейського Суду з прав людини (кримінально-правовий аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 261-265
402998
  Мельник О. Захист права на товарний знак // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.85-87. – ISSN 0132-1331
402999
  Кудрявцев О.М. Захист права особистості власності на жилий будинок (цивільний та адміністративний) // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
403000
  Белкін В. Захист правомірності договорів у податкових спорах // Юридична газета. – Київ, 2012. – 7 лютого (№ 6)
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,