Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
402001
  Каллаш В.В. "Записки путешествия в Сибирь" А. Н. Радищева / В.В. Каллаш. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1907. – 21 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1906, т. 11, кн. 4, с. 379-399
402002
  Кучеренко Ю. "Записки українського самашедшего" : інтертекстуальний аспект // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 167-172. – ISSN 1728-9572
402003
  Галич О. "Записки українського самашедшего" Ліни Костенко як імітація документального твору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 105-111. – ISSN 0236-1477
402004
  Гузанов В.Г. "Запишите добровольцем..." / В.Г. Гузанов. – Москва, 1982. – 175с.
402005
  Демченко Т. "Запишіть мене до чернигівської Просвіти": М. Могилянський та І. Шраг // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 22-31. – ISSN 0131-2685
402006
  Серен П. "Заповедник" древних обычаев и нравов // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 64-66. – ISSN 0321-5075


  Тувинці Монголії живуть за давніми традиціями (у Баян-Улегейському аймаці)
402007
  Цалай-Якименко "Заповит" Т. Г. Шевчкенка в музыуке (Соотношение слова и музыки в муз. интерпретац. "Заповита") : Автореф... канд. искусств.наук: / Цалай-Якименко А. С.; Киев. гос. консерв. – Киев, 1964. – 19л.
402008
  Шарлемань М.В. "Заповідник" Конча-Заспа" / М.В. Шарлемань. – Харків, 1932. – 31с.
402009
  Лисенко Д.Ю. "Заповіт метра Мюссара" Патріка Зюскінда: зв"язки з реальними та літературними персонажами // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 116-124


  Стаття присвячена дослідженню паралелей між героями новели «Заповіт метра Мюссара» Патріка Зюскінда й іншими літературними персонажами та реальними людьми. Встановлені й проаналізовані зв’язки з чотирма реальними особами (Жан-Жаком Руссо, Клодом Моне, ...
402010
  Глушко Г. "Заповіт" - поезія й музей // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 61-62. – ISSN 0130-5263
402011
  Шевченко Т.Г. "Заповіт" мовами народів світу / Т.Г. Шевченко; [ упоряд., авт. вступ. ст. , прим. Б. В. Хоменко ; наук. ред. А. о. Білецький ]. – Київ : Наук. думка, 1989. – 246 с.
402012
  Кондирєва М. "Заповіт" Т. Шевченка - твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 18-23
402013
  Левчук Т. "Заповіт" Т. Шевченка в контексті жанру // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 51-65. – ISSN 2304-9383
402014
  Демірджаєва Л. "Заповіт" Т. Шевченка у перекладацькій інтерпретації Ешрефа Шем"ї-заде // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 88-90. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
402015
  Матвійчук О. "Заповіт" Т. Шевченка у перекладі Рауля Чілачави // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 114-118
402016
  Мегела І. "Заповіт" Т. Шевченка угорською мовою // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – C. 337-346


  У статті аналізуються 12 угорських перекладів "Заповіту" Т. Шевченка, виконані в різні періоди відомими літераторами, поетами літературознавцями. В центрі уваги відтворення змістових і формальних складників маніфесту поета, особливості світосприймання, ...
402017
  Нудьга Г.А. "Заповіт" Т.Г.Шевченка / Г.А. Нудьга. – Київ, 1962. – 40с.
402018
  Шевченко Т.Г. "Заповіт" Тараса Шевченка мовами народів світу / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Гаєвської Н.М. ; перед. сл. Семенюк Г.Ф.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 311, [1] с. : іл. – Присвячується 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-439-703-9


  До видання увійшли 145 перекладів "Заповіту" мовами різних народів світу.
402019
  Кобинець А.В. "Запорізька правда" (1917-2009 рр.): вчора, сьогодні, завтра.Особливості тематичної спрямованості на тлі доби // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 40-45. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
402020
  Шаповал Г. "Запорожець за Дунаєм" Остапа Вишні: пародіювання як конструктивний принцип драмопису // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто маловідому комедію Остапа Вишні "Запорожець за Дунаєм", на прикладі якої аналізуються причини непродуктивності пародії в драматичних жанрах та особливості застосування в них прийомів пародіювання. This article examines the comedy ...
402021
  Кирчів Р. "Запорожская старина" - явище романтичної фольклористики // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 5-27. – ISSN 2225-5095
402022
  Аландский П.И. [Записки по истории Греции] [История Греции], 1885. – 216, 64 с. – Написано от руки. Литогр.


  История Греции», Киев, 1885 — посмертное сочинение, изданное по распоряжению историко-филологического факультета Университета св. Владимира под редакцией проф. Кулаковского и Козлова
402023
  Ильинский Ю.Б. Записки Павла Курганова / Ю.Б. Ильинский. – М., 1958. – 56с.
402024
  Верещагин Н.К. Записки палеонтолога. По следам предков / Н.К. Верещагин; Отв.ред.Соколов В.Е. – Ленинград : Наука, 1981. – 166с.
402025
  Яковенко В.Г. Записки партизана / В.Г. Яковенко. – Москва - Ленинград, 1925. – 107 с.
402026
  Яковенко В.Г. Записки партизана / В.Г. Яковенко. – Красноярск, 1988. – 157с.
402027
  Парыгина Н.Д. Записки педагога / Н.Д. Парыгина. – Кемерово, 1954. – 234с.
402028
   Записки Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів
Т. 3. – 2002
402029
  Черкасов В. Записки песионера // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 3. – С. 34-38.
402030
  Симонович-Ефимова Записки петрушечника и статьи о театре кукол / Симонович-Ефимова. – Л., 1980. – 271с.
402031
  Оэ К Записки пинчраннера / К Оэ. – М, 1983. – 316с.
402032
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – М., 1948. – 351с.
402033
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – М., 1953. – 380с.
402034
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – М., 1966. – 384с.
402035
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – М., 1987. – 46с.
402036
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – Саратов, 1987. – 358с.
402037
  Лундберг Е.Г. Записки писателя. 1920-1924 / Е.Г. Лундберг. – Л.
2. – 1930. – 319с.
402038
  Тарасов П.Н. Записки підпільщика. / П.Н. Тарасов. – Х., 1932. – 132с.
402039
  Тарасов П.Н. Записки підпільщика. / П.Н. Тарасов. – 2-е вид. – Х., 1935. – 180с.
402040
  Мошковський Я. Записки пілота / Я. Мошковський. – Київ, 1938. – 163с.
402041
  Кусраев А.Г. Записки по булевозначному анализу / А.Г. Кусраев, С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1984. – 80с.
402042
  Кутателадзе С.С. Записки по геометрии и топологии векторных пространств / С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1982. – 84с.
402043
  Огородников Г.И. Записки по законоведению / Г.И. Огородников. – Житомир
2. – 1918. – 81-155с.
402044
  Дурново Н.Н. Записки по истории звуков русского языка / Н.Н. Дурново. – Харьков : Типо-Литография С.Иванченко, 1914. – 215 с.
402045
  Дурново Н. Записки по истории русского языка / Н.Дурново. – Б.М.И
Вып.2-й. – 44 с.
402046
  Дурново Н.Н. Записки по истории русского языка / Н.Н. Дурново. – Харьков : Типо-Литография С.Иванченко
Ч.1 : Фонетика и диалектология. – 1912. – 215 с.
402047
  Кузьмин А. Записки по истории торпедных катеров / А. Кузьмин. – М.-Л, 1939. – 136с.
402048
   Записки по краеведению Омской бласти. – Омск, 1972. – 84с.
402049
  Баршай И.А. Записки по курсу геодезии. Уравнивание триангуляции / И.А. Баршай; Военно-Москва академия кораблестроения и вооружения; Ред. Ющенко А.П. – Ленинград : Углетехиздат
Ч. 1 : Уравнивание триангуляции с условными уравнениями. – 1955. – 198с.
402050
  Лукин С.М. Записки по курсу геодезии. Уравнивание триангуляции / Военно-морская академия кораблестроения и вооружения им. А.Н. Крылова ; С.М. Лукин. – Ленинград : Углетехиздат
Ч. 2 : Уравнивание с уравнениями погрешностей. – 1955. – 195 с.
402051
  Куперштейн В.М. Записки по методике арифметики / В.М. Куперштейн, Е.Г. Шалыт. – Птгр, 1923. – 160с.
402052
  Рахманинов И.И. Записки по механике. Начала статистики / И.И. Рахманинов. – Стеклографическое изд. – 184с.
402053
  Попов Й. Записки по небългарските въстания : (Спомени от септемврийските събития 23.IX. - 28.IX. 1923 год., станали в гр. Фердинанд и околията) / Й. Попов. – София : Св. Георги Победоносец, 1992. – 72 с.
402054
  Скворцов И.М. Записки по нравственной философии // Сборник из лекций бывших профессоров Киевской духовной академии, архимандрита Иннокентия, протоиерея И.М. Скворцова, П.С. Авсенева (архимандрита Феофана) и Я.К. Амфитеатрова, изданных Академиею по случаю пятидесятилетнего юбилея (1819-69) ее. – Киев : В тип. Губ. упр., 1869. – VIII, 83 с.
402055
   Записки по предмету закона Божія для 3, 4, и 5 классов мужских гимназий. – К., 1993. – 263с.
402056
  [Скворцов И.М.] Записки по церковному законоведению. – 4-е изд. – Киев : В тип. Киевскаго губернскаго управления, 1871. – 235, VIII с.
402057
  Ханыков Н.В. Записки по этнографии Персии / Н.В. Ханыков. – Москва, 1977. – 151 с.
402058
  Андрощук М.А. Записки повстанця / Микола Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор Марчук // Літопис Української Повстанської Армії / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2011. – С. 1-115 : іл., портр. – (Події і люди ; кн. 13). – ISBN 978-966-2105-27-8(Ukr.) ; 978-1-897431-28-3(Can.)
402059
  Бузыцков И.Д. Записки пограничника / И.Д. Бузыцков. – Кишинев, 1976. – 111с.
402060
  Иосселиани Я.К. Записки подводника / Я.К. Иосселиани. – Москва, 1954. – 288с.
402061
  Иосселиани Я.К. Записки подводника. / Я.К. Иосселиани. – М., 1952. – 184с.
402062
  Элеш В.М. Записки подпольщика / В.М. Элеш. – Владивосток, 1965. – 222с.
402063
  Геласимова А.Н. Записки подпольщицы / А.Н. Геласимова. – Москва, 1967. – 304с.
402064
  Булгаков М.А. Записки покойника / М.А. Булгаков. – Ташкент, 1990. – 653с.
402065
  Шмонов А.А. Записки полкового разведчика / А.А. Шмонов. – Л., 1986. – 190с.
402066
  Кобець О. Записки полоненого = Пригоди і вражіння учасника Першої світової війни : проза: спадщина // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 9/10. – С. 100-133. – ISSN 0130-1608
402067
  Пинегин Н.В. Записки полярника / Н.В. Пинегин. – Москва : Географгиз, 1952. – 496с.
402068
  Муров М.С. Записки полярника / М.С. Муров. – Л., 1971. – 200с.
402069
  Бейлін П.Е. Записки польового хирурга / П.Е. Бейлін. – К, 1947. – 170с.
402070
   Записки помощника присяжного поверенного : (Мысли и факты) / Сост.] А.Б. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1913. – X, 233 с.
402071
  Луи Ж. Записки посла. / Ж. Луи. – М., 1925. – 88с.
402072
  Титов Юрий Евлампиевич Записки президента: О Междунар.федерации гимнастики / Титов Юрий Евлампиевич. – Москва : Советская Россия, 1983. – 175с. : 17 л.ил.
402073
  Никифоров П.М. Записки премьера ДВР / П.М. Никифоров. – М., 1963. – 287с.
402074
  Никифоров П.М. Записки премьера ДВР / П.М. Никифоров. – М., 1974. – 191с.
402075
  Борейко Владимир Записки природоохранника / Борейко Владимир; Киевский эколого-культурний центр. – Київ, 2000. – 208с. – (История охраны природы ; Вып.20). – ISBN 966-7555-13-5
402076
  Вовчок Марко Записки причетника / Вовчок Марко. – Киев : ГИХЛ, 1955. – 388с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка укр. романа та повісті)
402077
  Вовчок Марко Записки причетника : Роман / Вовчок Марко. – Киев : Молодь
Ч. 1. – 1957. – 355с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
402078
  Вовчок Марко Записки причетника : Роман / Вовчок Марко. – Киев : Політвидав України, 1966. – 342с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
402079
  Вовчок Марко Записки причетника : Роман / Вовчок Марко. – Киев : Дніпро, 1985. – 342с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
402080
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну / Цезар Гай Юлій; Коментарі склав І.М.Кириченко; МВО СРСР. Київський держуніверситет ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 4. – 1950. – 47с. – На обклю: C. Iulius Caesar, Commentarii de bello Gallico
402081
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну / Цезар Гай Юлій; Комент. склав І.М.Кириченко; МВО СРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 6. – 1950. – 52с. – На обкл.: Caesar C. Iulius, Commentarii de bello Gallico. Lib.6, 1951
402082
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну : Текст і коментарі / Цезар Гай Юлій; МВО СРСР. Київський держуніверситет ім.Т.Г.Шевченка. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 2. – 1951. – 66с. – На обкл.: C. Iulius Caesa, Commentarii de bello Gallico
402083
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну / Цезар Гай Юлій; Комент. склав І.М.Кириченко; МВО СРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 5. – 1951. – 53с. – На обкл.: Caesar C. Iulius, Commentarii de bello Gallico. Lib. 5, 1951
402084
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну / Цезар Гай Юлій; Вступ. стаття та заг. ред.А.О.Білецького; Комент. опрац. К.М.Трюта; МВО СРСР; КДУ. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 1. – 1957. – 140с. – На обкл.: C. Julius Caesar, Commentarii de bello Gallico
402085
  аль-Хаким Тауфик Записки провинциального следователя : пер. с араб. / Тауфик аль-Хаким. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 136 с.
402086
  Потапенко В.А. Записки продотрядника / В.А. Потапенко. – Воронеж, 1973. – 160с.
402087
  Крашапс Л. Записки прокурора / Л. Крашапс. – Рига, 1946. – 85с.
402088
  Антоненко Б.Т. Записки прокурора / Б.Т. Антоненко. – Івано-Франківськ, 1962. – 140с.
402089
  Разумовский Н.И. Записки прокурора / Н.И. Разумовский, З М. Тиморшин, . – Алма-Ата, 1964. – 120с.
402090
  Безуглов А.А. Записки прокурора / А.А. Безуглов. – М, 1983. – 285с.
402091
  Безуглов А.А. Записки прокурора / А.А. Безуглов. – М, 1991. – 317с.
402092
  Фельдшеров П.Е. Записки промышленного социолога / П.Е. Фельдшеров. – Волгоград, 1989. – 101с.
402093
  Аверченко А.Т. Записки простодушного / А.Т. Аверченко. – Москва. – 119с.
402094
  Аверченко А.Т. Записки Простодушного / А.Т. Аверченко. – Москва, 1992. – 364с.
402095
  Горький Максим Записки проходящего : Очерки / Горький М. – Берлин
Ч. 1. – 160 с. : портр.
402096
  Иванов Б.И. Записки прошлого / Б.И. Иванов. – М.
1. – 1919. – 80с.
402097
  Богданович Л.А. Записки психиатра / Л.А. Богданович. – М, 1956. – 180с.
402098
  Ерофеев В. Записки психопата. Москва - Петушки / Венедикт Ерофеев. – Москва : Вагриус, 2003. – 239 с. – ISBN 5-264-00261-4
402099
  Ерофеев В. Записки психопота. Москва - Петушки / Венедикт Ерофеев. – Москва : Вагриус, 2008. – 240с. – ISBN 978-5-9697-0499-2
402100
  Боков Х.Х. Записки публициста / Х.Х. Боков. – Грозный, 1973. – 251с.
402101
  Диккенс Ч. Записки путешественника / Ч. Диккенс; пер. Я.И. Ясинского; под ред. М.А. Орлова. – [Санкт-Петербург : П.П. Сойкин, 1909. – 192 с. – Экз. дефектный, опис. по ЭК РГБ. – (Полное собрание сочинений Чарльза Диккенса : [в 46 кн.] ; [Кн. 46])
402102
  Непомнящий А.А. Записки путешественников и путеводители в развитии исторического краеведения Крима : ( Последняя треть ХVIII- начало ХХ века ) / А.А. Непомнящий; НАНУ. Ин-тут укр. архиографии и источниковедения им. М.С. Грушевского. – Киев, 1999. – 212с. – ISBN 966-02-0865-0
402103
  Пэн Бай Записки Пэн Бая / Пэн Бай. – М., 1936. – 143с.
402104
  Пэн Бай Записки Пэн Бая / Пэн Бай. – М., 1938. – 276с.
402105
  Бабиков А.И. Записки работника уголовного розыска / А.И. Бабиков. – Омск, 1990. – 101с.
402106
  Соловьев Д.В. Записки рабочего / Д.В. Соловьев. – Ижевск, 1978. – 96с.
402107
  Свирский А.И. Записки рабочего. / А.И. Свирский. – 5-е изд. – М.-Л., 1925. – 95с.
402108
  Александров А. Записки разведчика / А. Александров. – Ростов-на-Дону, 1951. – 215с.
402109
  Зубцов А.Н. Записки разведчика / А.Н. Зубцов. – Куйбышев, 1959. – 203с.
402110
  Белокопытов В.И. Записки разведчика / В.И. Белокопытов. – Красноярск, 1980. – 125с.
402111
  Чхеидзе А.А. Записки разведчика / А.А. Чхеидзе. – Москва, 1981. – 142 с.
402112
  Бережной И.И. Записки разведчика. / И.И. Бережной. – Горький, 1971. – 520 с.
402113
  Пипчук В. Записки разведчика. В кн.: Рихтер В. Особое задание. / В. Пипчук. – Ярославль, 1974. – 107-190с.
402114
  Бородкина А.Г. Записки разведчицы / А.Г. Бородкина. – Тула, 1967. – 160с.
402115
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М-Л, 1933. – 224с.
402116
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М-Л, 1933. – 366с.
402117
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М, 1966. – 504с.
402118
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М, 1988. – 544с.
402119
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М, 1990. – 526с.
402120
  Кропоткин П.А. Записки революціонера / П.А. Кропоткин. – Пб-М, 1920. – 399с.
402121
  Кропоткин П.А. Записки революціонера / П.А. Кропоткин
1. – 1929. – 408с.
402122
  Кропоткин П.А. Записки революціонера / П.А. Кропоткин, 1932. – 276с.
402123
  Кропоткин П.А. Записки революціонера / П.А. Кропоткин, 1932. – 276с.
402124
   Записки Религиозно-философских Собраний в СПб.. – СПб., 1903. – 322с.
402125
  Глущенко Ф. Записки робітника підпільника / Ф. Глущенко. – Харків, 1932. – 100с.
402126
  Февральский А.В. Записки ровесника века / А.В. Февральский. – М., 1976. – 391с.
402127
  Савицкий В.Д. Записки ровесника: повесть. / В.Д. Савицкий. – Л., 1983. – 343с.
402128
   Записки россиянина, путешествовавшаго по Европе с 1824 по 1827 год. – Москва : В типографии князя Львова
Книжка первая. – 1831. – 443с. – Видання старою орфографією


  Фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
402129
  Алексакова С.Т. Записки ружейнаго охотника Оренбургской губернiи / С.Т. Алексакова. – 6-е изд. – Москва, 1877. – 335с.
402130
  Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии / С.Т. Аксаков. – Чкалов, 1949. – 383с.
402131
  Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии / С.Т. Аксаков. – Барнаул, 1985. – 560с.
402132
  Сахаров И. Записки русских людей : события времен Петра Великого / [С предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : В тип. И. Сахарова
[Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева. – 1841. – 512 с. разд. паг.


  Содержание: Записки новгородского дворянина Петра Никифоровича Крекшина / Крекшин, Петр Никифорович; Записки Ивана Афанасьевича Желябужского / Желябужский, Иван Афанасьевич; Записки Сильвестра Медведева / Сильвестр (Коссов,)
402133
   Записки русских путешественников ХVI-XVII вв. – М., 1988. – 525с.
402134
  Переладов В.Я. Записки русского гарибальдийца / В.Я. Переладов. – Новосибирск, 1988. – 220с.
402135
  Штейнгарт Г. Записки русского дебютанта : Главы из книги // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 8. – С. 182-193. – ISSN 0321-1878
402136
  Гутгарц Н.М. Записки рядового / Н.М. Гутгарц. – М., 1990. – 64с.
402137
  Гаврилова Ф. Записки рядового партийца / Ф. Гаврилова. – М., 1940. – 156с.
402138
  Машадо Записки с того света / Машадо, Ассиз Ж. де. – Москва, 1968. – 280с.
402139
  Машидо Записки с того света. Роман / Машидо, де Ассиз. – М., 1974. – 239с.
402140
  Мрый А. Записки Самсона Самуся / А. Мрый. – М., 1991. – 253с.
402141
  Борисов Б.А. Записки секретаря горкома / Б.А. Борисов. – М., 1964. – 304с.
402142
  Казанин М.И. Записки секретаря миссии / М.И. Казанин. – М, 1963. – 159с.
402143
  Погребняк Я.П. Записки секретаря ЦК КП Украины (1971-1987 гг.) / Яков Погребняк. – Київ : "Профінформ" ФПУ, 2006. – 312 с., [ 16 с. илл. ]. – ISBN 966-7246-08-6
402144
  Кочин Н. Записки селькора / Н. Кочин. – Москва, 1930
402145
  Залипаев В.П. Записки сельского учителя / В.П. Залипаев. – М, 1982. – 94с.
402146
  Артамонов М.П. Записки сельскора. / М.П. Артамонов. – Омск, 1962. – 44с.
402147
  Лопухин И.В. Записки сенатора И.В. Лопухина / И.В. Лопухин. – М, 1990. – 211с.
402148
  Соловьев С.М. Записки Сергея Михайловича Соловьева / С.М. Соловьев. – Птгр. – 174с.
402149
  Сердюк Н.П. Записки Сердюка Николая Павловича. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 384 с. : ил., портр. – На тит. л.: 317724, Кировоградская обл., Долинский район, с. Кирово, ул. Ленина, 6. – (Серія "Родовід Сердюків"). – ISBN 978-617-646-165-4
402150
  Леви А. Записки серого волка / А. Леви. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 239с.
402151
  Леви А. Записки Серого Волка / А. Леви. – Москва, 1969. – 239с.
402152
   Записки сибирских партизан. – Новосибирск, 1961. – 188с.
402153
  Меркуров С.Д. Записки скульптора / С.Д. Меркуров. – М., 1953. – 100с.
402154
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Душанбе, 1962. – 567с.
402155
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Душанбе, 1963. – 632с.
402156
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – М, 1965. – 589с.
402157
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – М, 1968. – 464с.
402158
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Ташкент, 1969. – 560с.
402159
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Ташкент, 1972. – 560с.
402160
  Ромашов А.М. Записки следователя / А.М. Ромашов. – М, 1974. – 77с.
402161
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Кызыл, 1981. – 440с.
402162
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Сахалин, 1985. – 223с.
402163
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Алма-Ата, 1986. – 571с.
402164
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Кишинев, 1987. – 734с.
402165
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – М, 1987. – 477с.
402166
  Маг Б. Записки следователя из Будапешта / Б. Маг. – М., 1979. – 248с.
402167
  Прянишников Н.Е. Записки словесника / Н.Е. Прянишников. – Оренбург, 1963. – 143с.
402168
  Порошин С. Записки служащие к истории Его Императорского Высочества, благоверного государя цесаревича и Великого Князя Павла Петровича. Наследника престола Российского / С. Порошин. – СПб., 1844. – 563с.
402169
  Зайцев В.Г. Записки снайпера / В.Г. Зайцев. – Владивосток, 1956. – 83с.
402170
  Сидоров А.А. Записки собирателя. Книга о рисунках старых и новых / А.А. Сидоров. – Л., 1969. – 240с.
402171
  Черкасов Н.К. Записки советского актера / Н.К. Черкасов. – М, 1953. – 392с.
402172
  Киселев К.В. Записки советского дипломата / К.В. Киселев. – М, 1974. – 527с.
402173
  Комзин И.В. Записки советского энергетика / И.В. Комзин. – Москва, 1960. – 110 с.
402174
  Лежнев И.Г. Записки современника / И.Г. Лежнев. – М.
1. – 1934. – 275с.
402175
  Лежнев И.Г. Записки современника / И.Г. Лежнев. – 3-е испр. изд. – М.
1. – 1936. – 295с.
402176
  Жихарев С.П. Записки современника / С.П. Жихарев. – Москва-Ленинград, 1955. – 836с.
402177
  Соловьев А.Г. Записки современника / А.Г. Соловьев. – М., 1964. – 355с.
402178
  Жихарев С.П. Записки современника. Дневник студента. Дневник чиновника / С.П. Жихарев. – М.-Л.
1. – 1934. – 472с.
402179
  Жихарев С.П. Записки современника. Дневник чиновника / С.П. Жихарев. – М.-Л.
2. – 1934. – 612с.
402180
  Шеф Г.В. Записки совсем молодого инженера / Г.В. Шеф. – Л., 1968. – 216с.
402181
  Багмут І.А. Записки солдата / І.А. Багмут. – К., 1961. – 125с.
402182
  Багмут И.А. Записки солдата / И.А. Багмут. – Москва, 1964. – 110с.
402183
  Кавтарадзе Г. Записки солдата / Г. Кавтарадзе. – Тбилиси, 1969. – 199 с.
402184
  Багмут І.А. Записки солдата : Повісті, оповідання, нариси / І.А. Багмут. – Київ : Дніпро, 1975. – 504с.
402185
  Багмут И.А. Записки солдата / И.А. Багмут. – М., 1976. – 320с.
402186
  Багмут И.А. Записки солдата / И.А. Багмут. – М., 1985. – 494с.
402187
  Оськин Д. Записки солдата. / Д. Оськин. – М., 1929. – 55с.
402188
  Оболенцев Н.И. Записки сотрудника милиции. / Н.И. Оболенцев. – Чебоксары, 1970. – 152с.
402189
  Мартов Ю. Записки социал-демократа / Ю. Мартов. – М, 1924. – 414с.
402190
  Лебедев А.Г. Записки спаера / А.Г. Лебедев. – М., 1966. – 158с.
402191
  Кулешов А.П. Записки спортивного журнала / А.П. Кулешов. – М., 1960. – 256с.
402192
  Полосухин П.П. Записки спортсмена -- воздухоплавателя и парашютиста. / П.П. Полосухин. – М., 1952. – 168с.
402193
  Полосухин П.П. Записки спортсмена -- воздухоплавателя и парашютиста. / П.П. Полосухин. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1953. – 236с.
402194
  Полосухин П.П. Записки спортсмена -- воздухоплавателя и парашютиста. / П.П. Полосухин. – 3-е изд., доп. и переработ. – М., 1958. – 232с.
402195
  Шотман А.В. Записки старого большевика / А.В. Шотман. – 3-е изд. – Л., 1963. – 200с.
402196
  Шотман А.В. Записки старого большевика / А.В. Шотман. – Л., 1983. – 208с.
402197
  Вержбицкий Н.К. Записки старого журналиста. / Н.К. Вержбицкий. – Москва, 1961. – 247с.
402198
  Шилов Ф.Г. Записки старого книжника / Ф.Г. Шилов. – 2-е изд. – М., 1965. – 160 с.
402199
  Осетров Е.И. Записки старого книжника / Е.И. Осетров. – М, 1984. – 351с.
402200
  Осетров Е.И. Записки старого книжника / Е.И. Осетров. – М, 1984. – 48с.
402201
  Шилов Ф.Г. Записки старого книжника / Ф.Г. Шилов. – Москва : Книга, 1990. – 560 с. – В изд. также: Полвека в мире книг / П.Н. Мартынов. – (Записки прошлого). – ISBN 5-212-00109-9
402202
  Шилов Ф.Г. Записки старого книжника. / Ф.Г. Шилов. – М., 1959. – 164с.
402203
  Ахпателов К.И. Записки старого комсомольца / К.И. Ахпателов. – Тбилиси, 1973. – 123с.
402204
  Ягунов А.Г. ЗАписки старого комсомольца. / А.Г. Ягунов. – Куйбышев, 1958. – 139с.
402205
  Шнейдер И. Записки старого москвича / И. Шнейдер. – М., 1970. – 208с.
402206
  Карамзин Н.М. Записки старого московского жителя / Н.М. Карамзин. – М., 1986. – 525с.
402207
  Карамзин Н.М. Записки старого московского жителя / Н.М. Карамзин. – М., 1988. – 527с.
402208
  Успенский Л.В. Записки старого петербуржца. / Л.В. Успенский. – Л., 1970. – 512с.
402209
  Биязи Н.Н. Записки старого спортсмена / Н.Н. Биязи. – М., 1966. – 111с.
402210
  Файко А.М. Записки старого театральщика / А.М. Файко. – М, 1978. – 279с.
402211
  Файко А.М. Записки старого театральщика / А.М. Файко. – М, 1978. – 279с.
402212
  Лясоцкий И.Е. Записки старого томича / И.Е. Лясоцкий. – Томск, 1954. – 160с.
402213
  Пандул И.С. Записки старого топографа // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 42-47 : фото. – ISSN 0016-7126
402214
  Фомин Ф.Т. Записки старого чекиста / Ф.Т. Фомин. – М., 1962. – 205с.
402215
  Фомин Ф.Т. Записки старого чекиста / Ф.Т. Фомин. – 2-е, испр. и доп. – М., 1964. – 255с.
402216
  Исарова Л.Т. Записки старшекласницы / Л.Т. Исарова. – М, 1977. – 143с.
402217
  Эртель А.И. Записки Степняка / А.И. Эртель. – Воронеж, 1949. – 264с.
402218
  Эртель А.И. Записки Степняка / А.И. Эртель. – Воронеж, 1958. – 379 с.
402219
  Эртель А.И. Записки Степняка / А.И. Эртель. – М, 1989. – 493с.
402220
  Анчаров М.Л. Записки странствующего энтузиаста / М.Л. Анчаров. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 332с. – ISBN 5-235-00147-8
402221
  Комаровский А.Н. Записки строителя / А.Н. Комаровский. – Москва, 1972. – 263 с.
402222
  Сухарев Г.И. Записки строителя / Г.И. Сухарев. – М., 1983. – 176с.
402223
  Гребенка Е.П. Записки студента / Е.П. Гребенка
402224
  Фурман М.А. Записки судебно-медицинского эксперта / М.А. Фурман. – Ярославль, 1991. – 139с.
402225
  Гоголь Н.В. Записки сумасшедшего. – Санкт-Петербург. – 48 с. – (1809-1852)
402226
  Гоголь Н.В. Записки сумасшедшего / Н.В. Гоголь. – М, 1985. – 79с. – (1809-1852)
402227
  Білоцерківський Л.Г. Записки суфлера / Л.Г. Білоцерківський. – Київ, 1962. – 266с.
402228
  Беспрозванный Л. Записки театрального администратора. / Л. Беспрозванный. – Новосибирск, 1969. – 144с.
402229
  Ельянов З.С. Записки технического инспектора / З.С. Ельянов. – М., 1958. – 138с.
402230
  Подмайстрович В.И. Записки тихони / В.И. Подмайстрович. – К, 1969. – 200с.
402231
  Жданов Н.Г. Записки Тони Тростниковой / Н.Г. Жданов. – М, 1966. – 105с.
402232
  Чистовский О.Г. ЗАписки топографа. / О.Г. Чистовский. – М., 1955. – 128с.
402233
  Карнеев В.И. Записки тренера. / В.И. Карнеев. – М., 1957. – 64с.
402234
  Сэй-Сенагон Записки у изголовья / Сэй-Сенагон. – Москва, 1975. – 366с.
402235
  Сэй-Сенагон Записки у изголовья : Классическая японская проза XI - XIV веков / Сэй-Сенагон. – Москва : Художественная литература, 1988. – 477с.
402236
  Сэй-Сенагон Записки у изголовья. / Сэй-Сенагон. – М., 1983. – 333с.
402237
   Записки Украинского отделения Всесоюзного минералогического общества. – К., 1962. – 188с.
402238
  Чалый М.К. Записки украинца из времени польского восстания 1861-1864 года. : С портретом волостных старшин Шадуры и Щербака / М.К. Чалый. – В университетской типографии. – Киев, 1869. – 61 с.
402239
  Костенко Л.В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – [Вид. 5-те]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА ; XXI століття, 2011. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури). – ISBN 978-966-7047-88-7
402240
  Круть С. Записки українця з побуту між полудневими Славянами / С. Круть. – Львів : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1905. – 199 с.
402241
  Буслаев А.Н. Записки укротителя львов / А.Н. Буслаев. – М., 1965. – 135с.
402242
  Сазонов Н.С. Записки уральского художника / Н.С. Сазонов. – Л., 1966. – 164с.
402243
  Сазонов Н.С. Записки уральского художника. / Н.С. Сазонов. – Ленинград, 1966. – 164 с.
402244
  Голицын С.М. Записки уцелевшего / С.М. Голицын. – М, 1990. – 731с.
402245
  Булочников М.Г. Записки участника трех революций. / М.Г. Булочников. – Чебоксары, 1961. – 180с.
402246
  Соколов К.Н. Записки учителя-биолога. / К.Н. Соколов. – М., 1950. – 120с.
402247
  Соколов К.М. Записки учителя-биолога. / К.М. Соколов. – К., 1951. – 108с.
402248
  Головин Н.М. Записки учителя / Н.М. Головин. – Ярославль, 1949. – 112с.
402249
  Гатько Е.Е. Записки учителя. / Е.Е. Гатько. – Краснодар, 1968. – 48с.
402250
  Вигдорова Ф.А. Записки учительницы / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1949. – 80с.
402251
  Даминова М.П. Записки учительницы / М.П. Даминова. – М, 1955. – 44с.
402252
  Даминова М.П. Записки учительницы / М.П. Даминова. – М, 1958. – 47с.
402253
   Записки Ф.А. Оссендовского как источник по истории Монголии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 97-110. – ISSN 0869-1908
402254
  Вигель Ф.Ф. Записки Филипа Филиповича Вигеля / Ф.Ф. Вигель. – Изд. "Рус. архива" (доп. с подл. рукописи). – Москва : Унив. тип.
Ч. 1. – 1891. – 224, 240 с., разд. паг.
402255
  Вигель Ф.Ф. Записки Филипа Филиповича Вигеля. Ч. 2 // Записки Филипа Филиповича Вигеля / Ф.Ф. Вигель. – Изд. "Рус. архива" (доп. с подл. рукописи). – Москва : Унив. тип., 1891. – Ч. 1. – С. 1-240
402256
  Головнин В.М. Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах, с приобщением замечаний его о Японском государстве и народе / В.М. Головнин. – Хабаровск, 1972. – 52 6с.
402257
  Песков В.И. Записки фоторепортера / В.И. Песков. – М., 1960. – 112с.
402258
  Эрбург И. Записки французской школьницы / И. Эрбург. – М, 1936. – 208с.
402259
  Угрюмов Записки фронтового лікаря / Угрюмов, б.Л. – 2-е вид. – К, 1985. – 150с.
402260
  Федотов Г.И. Записки футболиста. / Г.И. Федотов. – М., 1952. – 187с.
402261
  Федотов Г.И. Записки футболиста. / Г.И. Федотов. – М., 1959. – 118с.
402262
  Троицкий В.А. Записки Харитона Лаптева : Замечательные географы и путешественники / В.А. Троицкий. – Москва : Мысль, 1982. – 144с.
402263
  Забелин И.М. Записки хроноскописта / И.М. Забелин. – Москва, 1969. – 380с.
402264
  Буров К.М. Записки художественного редактора / К.М. Буров. – Москва : Книга, 1987. – 272с.
402265
  Рождественский В.В. Записки художника / В.В. Рождественский. – М., 1963. – 219с.
402266
  Дорозов К.Г. Записки художника / К.Г. Дорозов. – М., 1974. – 127с.
402267
  Симонович-Ефимова Записки художника / Симонович-Ефимова. – Ленинград, 1982. – 379с.
402268
  Кацман Е.А. Записки художника. / Е.А. Кацман. – М, 1962. – 124с.
402269
  Джапаридзе В.Н. Записки художника. / В.Н. Джапаридзе. – Тбилиси, 1989. – 164с.
402270
  Попов А.Н. Записки Цезаря о Галльской войне. / А.Н. Попов. – М, 1938. – 168с.
402271
  Джерманетто Д. Записки цирульника. / Д. Джерманетто. – Х-К, 1931. – 183с.
402272
  Джерманетто Д. Записки цирюльника / Д. Джерманетто. – Москва, 1966. – 355 с.
402273
  Головченко И.Х. Записки чекиста / И.Х. Головченко. – К., 1958. – 259с.
402274
  Аскеров Лев Записки чекиста / Аскеров Лев. – Баку, 1981. – 96с.
402275
  Ліпман Н. Записки червоноармійця далекосхідника. / Н. Ліпман. – Х., 1931. – 184с.
402276
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Vol. 1. – 1952. – (Секція 3 : Documenta Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belorussjae. Bio- et hagiographica. S. Josaphat hieromartyr)
402277
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.1. – 1953. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belarussiae. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075-1953))
402278
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol. 1. – 1953. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Сatholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
402279
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.3. – 1954. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
402280
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.2. – 1954. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belarussiae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
402281
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.2. – 1954. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075-1953))
402282
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Vol. 3. – 1954. – (Секція 1 : Праці=Opera)
402283
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.2. – 1955. – (Секція 3 : Documenta Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belorussjae. Bio- et hagiographica. S. Josaphat hieromartyr)
402284
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.4. – 1955. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
402285
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.5. – 1955. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
402286
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.1. – 1956. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Congregationes particulares)
402287
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.2. – 1957. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Congregationes particulares)
402288
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.1. – 1960. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Litterae nuntiorum, secretariatuum, offitiorum etc. Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae)
402289
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 3 (9), Вип.3 - 4. – 1960. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectania, miscellanea, bibliographia)
402290
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.2. – 1962. – (Секція 3: : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Litterae nuntiorum, secretariatuum, offitiorum etc. Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae)
402291
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.1. – 1963. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Documenta Pontificum Romanorum. Audientiae sanctissimi de rebus Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Bielarusjae)
402292
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 4 (10), Вип.1/2. – 1963. – (Секція 2: : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
402293
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 17. – 1963. – (Секція 1 : Праці=Opera)
402294
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 4 (10), Вип.3/4. – 1963. – (Секція 2: : Articuli documenta collectanea miscellanea bibliographia)
402295
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.3. – 1965. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Litterae nuntiorum, secretariatuum, offitiorum etc. Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae)
402296
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.2. – 1965. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Documenta Pontificum Romanorum. Audientiae sanctissimi de rebus Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Bielarusjae)
402297
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Roma : PP. Basiliani
  Том 6 (12), Вип.1/4. – 1967. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
402298
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.3. – 1967. – (Секція 3 : Documenta Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belorussjae. Bio- et hagiographica. S. Josaphat hieromartyr)
402299
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Roma : PP. Basiliani
  Том 5 (11), Вип.1/4. – 1967. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
402300
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol. 23. – 1968. – (Секція 1 : Праці= Opera)
402301
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Том 7 (13), Вип.1/4. – 1971. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
402302
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 1. – 1972. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
402303
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 2. – 1973. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
402304
   Записки ЧСВВ. Сeрія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 8 , Вип.1/4. – 1973. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
402305
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 3. – 1974. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
402306
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Том 9 (15), Вип.1/4. – 1974. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
402307
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 4. – 1976. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
402308
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Рим : Вид-во ОО.Василіян
  Том 38. – 1978. – (Секція 1 : Праці = Opera)
402309
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.1. – 1979. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta Basilianorum etc. Litterae Basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae)
402310
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 10 (16), Вип.1/4. – 1979. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
402311
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.2. – 1979. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta Basilianorum etc. Litterae Basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae)
402312
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 5. – 1981. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
402313
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Рим : Вид-во ОО.Василіян
  Том 41. – 1981. – (Секція 1 : Праці - Opera)
402314
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 11 (17), Вип.1/4. – 1982. – (Секція 2 : Articuli, documenta, miscellanea)
402315
   Записки ЧСВВ. Серія 2 / Чин святого Василія Великого. – Rome : PP. Basiliani
  Vol. 42. – 1983. – (Секція 1 : The cossacks in the thirty years war; vol. 2: 1625-1648 /A.Baran,G. Gajecky)
402316
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 12 (18), Вип.1/4. – 1985. – (Секція 2 : Articuli, documenta, miscellanea, bibliographia)
402317
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 13 (19), Вип.1/4. – 1988. – (Секція 2 : Articuli, documenta, miscellanea, bibliographia)
402318
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 14 (20), Вип.1/4. – 1992. – (Секція 2 : Articuli, documenta, miscellanea, bibliographia)
402319
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Рим : Вид-во ОО.Василіян
  Том 48. – 1992. – (Секція 1 : Праці - Opera)
402320
  Эфрос Н.М. Записки чтеца / Н.М. Эфрос. – М, 1980. – 249с.
402321
  Котов А.А. Записки шахматиста / А.А. Котов. – М, 1957. – 334с.
402322
  Котов А.А. Записки шахматиста. / А.А. Котов. – Тула, 1960. – 320с.
402323
  Ларри Я.Л. Записки школьницы / Я.Л. Ларри. – Л, 1961. – 304с.
402324
  Новорусский М.В. Записки шлиссельбуржца. 1887-1905 / М.В. Новорусский. – Пб., 1920. – 247с.
402325
  Раскова М.М. Записки штурмана / М.М. Раскова. – Москва, 1939. – 80с.
402326
  Штепенко А.П. Записки штурмана / А.П. Штепенко. – М, 1953. – 200с.
402327
  Заяць М.Р. Записки штурмана / М.Р. Заяць. – Львів, 1962. – 116с.
402328
  Раскова М.М. Записки штурмана. / М.М. Раскова. – М., 1939. – 452с.
402329
  Раскова М.М. Записки штурмана. / М.М. Раскова. – М., 1939. – 80с.
402330
  Фурман М.А. Записки эксперта. / М.А. Фурман. – М., 1982. – 127с.
402331
  Курчаткин А.Н. Записки экстремиста / А.Н. Курчаткин. – М, 1990. – 159с.
402332
  Цезарь Гай Юлий Записки Юлия Цезаря и его продолжателей / Цезарь Гай Юлий. – М. : День
Т.1 : О Галльской войне. – 1991. – 190 с.
402333
  Цезарь Гай Юлий Записки Юлия Цезаря и его продолжателей / Цезарь Гай Юлий. – М. : День
Т.2 : О гражданской войне. Об александрийской войне. Об африканской войне. – 1991. – 184 с.
402334
  Цезарь Гай Юлий Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне : Сочинения/Гай Саллюстий Крисп / Цезарь Гай Юлий; Отв,ред, Ф.А.Петровский; пер. М.М.Покровского. – Москва : Ладомир, АСТ, 1999. – 750с. – (Классики исторической мысли). – ISBN 5-86218-361-2
402335
  Цезань Гай Юлий Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне / Цезань Гай Юлий. – 2-е изд. – М., 1962. – 418с.
402336
  Цезарь Гай Юлий Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, огражднской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне / Цезарь Гай Юлий. – М-Л, 1948. – 560с.
402337
  Цезарь Гай Юлий Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о гальской войне, о гражданской войне, об алксандрийской войне, об африканской войне / Цезарь Гай Юлий. – Москва, 1999. – 750с.
402338
  Булгаков М. Записки юного врача : Морфий. Собачье сердце и другие... / М. Булгаков. – Киев : Либідь-ІСА, 1995. – 304с. – ISBN 5325004557
402339
  Лісовий П.А. Записки Юрія Діброви / П.А. Лісовий. – Харків, 1930. – 470с.
402340
  Штелин Я. Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России / Я. Штелин. – М
Т. 1. – 1990. – 446с.
402341
  Штелин Я. Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России / Я. Штелин. – М
Т. 2. – 1990. – 246с.
402342
  Константин Михайлович. Записки янычара. / Михайлович. Константин. – М., 1978. – 136с.
402343
  Смирнова А.О. Записки, дневник, воспоминания, письма / А.О. Смирнова. – М., 1929. – 448с.
402344
   Записки, касательно составления и самого похода санктпетербургского ополчения против врагов отечества, в 1812 и 1813 годах.... – С-Пб., 1814. – 241с.
402345
   Записки, касательно составления и самого похода санктпетербургского ополчения против врагов отечества, в 1812 и 1813 годах.... – М., 1815. – 184с.
402346
  Поджио А.В. Записки, письма / А.В. Поджио. – М, 1989. – 590с.
402347
  Таиров А.Я. Записки, режиссера, статьи, беседы, речи, письма / А.Я. Таиров. – М., 1970. – 604с.
402348
  Якушкин И.Д. Записки, статьи, письма декабриста. / И.Д. Якушкин. – М., 1951. – 740 с.
402349
  Розен А.Е. Записки. / А.Е. Розен. – с.
402350
  Юрьев Ю.М. Записки. / Ю.М. Юрьев. – Л.-М.
2. – 1945. – 539с.
402351
  Юрьев Ю.М. Записки. / Ю.М. Юрьев. – Л.-М., 1948. – 719с.
402352
  Юрьев Ю.М. Записки. / Ю.М. Юрьев. – Л.-М.
1. – 1963. – 659с.
402353
  Юрьев Ю.М. Записки. / Ю.М. Юрьев. – Л.-М.
2. – 1963. – 510с.
402354
  Горбачевский И.И. Записки. Письма / И.И. Горбачевский. – М., 1963. – 355с.
402355
  Дашкова Е.Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России / Е.Р. Дашкова. – Москва : Московский университет, 1987. – 493с.
402356
  Вахтангов Е.Б. Записки. Письма. Статьи / Е.Б. Вахтангов. – Москва-Ленинград, 1939. – 407с.
402357
  Леви Ахто Записките на Сивия вълк / Леви Ахто. – София : Народна младеж, 1974. – 232с.
402358
  Винниченко В.К. Записна книжка. – Харків : [Дpук.-літогp. Книгоспілки], 1923. – 24 с. – ("Бібліотека книгоспілки". Серія гумори і сатири ; №3)
402359
  Кошевський Кость Записна книжка : Комедія на 2 картини / Кошевський Кость. – Київ, 1930. – 30с.
402360
   Записна книжка агітатора. – К., 1957. – 320с.
402361
   Записна книжка агітатора. – К., 1958. – 352с.
402362
   Записна книжка вчителя. – К., 1969. – 240с.
402363
   Записна книжка вчителя. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ, 1972. – 294 с.
402364
   Записна книжка пропагандиста і агітатора. – К., 1962. – 446с.
402365
  Кулешов А.А. Записная книжка / А.А. Кулешов. – М., 1974. – 32с.
402366
   Записная книжка агитатора. – Одесса, 1955. – 256с.
402367
   Записная книжка агронома. – М., 1990. – 340с.
402368
  Семенов А.И. Записная книжка Волшебника / А.И. Семенов. – Москва, 1990. – 57с.
402369
   Записная книжка депутата. – Москва : Известия, 1986. – 448с.
402370
  Суконцев А. Записная книжка журналиста / А. Суконцев. – М., 1960. – 38с.
402371
   Записная книжка книголюба. – М., 1967. – 223с.
402372
   Записная книжка партгруппорга 1967 г.. – М., 1966. – 128с.
402373
   Записная книжка партийного активиста. – М., 1967. – 288с.
402374
   Записная книжка партийного активиста 1957. – М., 1957. – 288с.
402375
   Записная книжка партийного активиста 1966. – М., 1965. – 224с.
402376
   Записная книжка партийного активиста 1969. – М., 1968. – 256с.
402377
   Записная книжка партийного активиста 1970. – М., 1969. – 320с.
402378
   Записная книжка партийного активиста 1972. – М., 1971. – 272с.
402379
   Записная книжка партийного активиста 1973. – М., 1972. – 256с.
402380
   Записная книжка пропагандиста и агитатора. – Воронеж, 1956. – 256с.
402381
   Записная книжка пропагандиста и агитатора. – К., 1961. – 480с.
402382
   Записная книжка пропагандиста на 1939 год. – И., 1938. – 384с.
402383
  Тушканов М.П. Записная книжка сельского экономиста / М.П. Тушканов, С.Н. Плетцов. – М., 1980. – 296с.
402384
  Гамильтон Я. Записная книжка штабного офицера во время русско-японской войны 1904-1905 гг. / Я. Гамильтон. – М., 1940. – 272с.
402385
  Короленко В.Г. Записные книжки / В.Г. Короленко. – М, 1935. – 341с.
402386
  Капиев Э.М. Записные книжки / Э.М. Капиев. – М., 1956. – 417с.
402387
  Капиев Э.М. Записные книжки / Э.М. Капиев. – Ставрополь, 1959. – 263с.
402388
  Вяземский П.А. Записные книжки / Вяземский П.А.; [ Сост. вступ. ст., с. 5-28, коммент. и имен. указ. Ивинского Д.П.]. – Москва : Русская книга, 1992. – 379 [2] с. – Часть текста: фр. – Библиогр. в примеч.: с. 341-358. Имен. указ.: с. 359-380. – (Русские дневники / Редколл.: Волков Г.Н. и др.). – ISBN 5-268-01217-7
402389
  Довлатов С. Записные книжки / С. Довлатов. – Л., 1992. – 96с.
402390
  Вяземский П.А. Записные книжки (1813-1848) / П.А. Вяземский. – Москва, 1963. – 507с.
402391
  Ефимова С.Н. Записные книжки А.П. Чехова: личностное начало, мировоззрение, литературный контекст // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 134-145. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
402392
  Лекманов О. Записные книжки И. Ильфа: из интернет-комментария // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 326-327. – ISSN 0042-8795
402393
  Паперный З.С. Записные книжки Чехова / З.С. Паперный. – М., 1976. – 391с.
402394
  Дарвин Ч. Записные книжки, дневники, воспоминания / Ч. Дарвин. – Москва
Том 9 : Записные книжки дневники воспоминания. Жизнь Эразма Дарвина. – 1959. – 735 с.
402395
  Завершнева Екатерина Юрьевна Записные книжки, заметки, научные дневники Л.С. Выготского: результаты исследования семейного архива // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 132-145. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Статья посвящена ранее не изучавшемуся сегменту семейного архива Л.С. Выготского - записным книжкам, заметкам, дневникам, письмам, датированным 1912-1934 гг.; приводится общая характеристика сегмента личных записей (основные группы документов, критерии ...
402396
  Завершнева Е.Ю. Записные книжки, заметки, научные дневники Л.С. Выготского: результаты исследования семейного архива // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 120-136. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  В тексте, который представляет собой окончание статьи, опубликованной в предыдущем номере журнала (Вопр. психол. № 1. С. 132-145), рассматриваются заметки Л.С. Выготского, датируемые 1931--1934 гг.
402397
  Павленко П.А. Записные книжки. / П.А. Павленко. – Симферополь, 1955. – 160с.
402398
  Ильф И.А. Записные книжки. 1925-1937 / И.А. Ильф. – М., 1957. – 216с.
402399
  Ильф И.А. Записные книжки. 1925-1937 / И. Ильф. – Смоленск : Русич, 1997. – 192с. – ISBN 5-88590-747-1
402400
  Блок А.А. Записные книжки.1901-1920 / А.А. Блок. – М, 1965. – 663с.
402401
  Достоевский Ф.М. Записные тетради, публикуемые Центр. Архивным Управлением СССР / Ф.М. Достоевский. – М.-Л, 1935. – 473с.
402402
  Привальский В.М. Запистки озабоченного человека / В.М. Привальский. – М, 1974. – 47с.
402403
  Белык Н.А. Запись актов гражданского состояния / Н.А. Белык, Л.И. Газиянц. – М., 1959. – 124с.
402404
   Запись актов гражданского состояния. – М., 1961. – 160с.
402405
  Ефимов А.П. Запись звука и изображения / А.П. Ефимов. – М, 1966. – 110с.
402406
  Голенко Г.А. Запись звука и изображения. / Г.А. Голенко, Ю.Л. Смирнов. – М., 1970. – 47с.
402407
  Якубов Алишер Нигматович Запись и восстановление изображений методом интерферометрии интенсивности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Якубов Алишер Нигматович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 21с.
402408
  Якубов Алишер Нигматович Запись и восстановление изображений методом интерферометрии интенсивности : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Якубов Алишер Нигматович; МВ и ССО УзССР. Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1987. – 155л. – Бібліогр.:л.149-155
402409
  Козюренко Ю.И. Запись и перезапись магнитных фонограмм / Ю.И. Козюренко. – Москва, 1980. – 56 с.
402410
  Плаксий Ю.С. Запись информации электронным лучом на магнитооптических пленках : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Плаксий Ю.С. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской Cоц. революции. – Київ, 1988. – 172 л., табл., фото. – Библиогр.: л. 157-173
402411
  Плаксий Ю.С. Запись информации электронным лучом на магнитооптических пленках : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Плаксий Ю.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1988. – 17 с. – Библиогр.: 18 назв.
402412
  Стекольников И.С. ЗАпись кратковременных процессов электронным лучом. / И.С. Стекольников. – М., 1953. – 32с.
402413
   Запись поведения геомагнитного поля в осадках озера Байкал (СКВ. BDP-99) / М.А. Крайнов, А.Ю. Песков, А.В. Косынкин, М.И. Кузьмин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1795-1802 : рис. – Библиогр.: с. 1802. – ISSN 0016-7886
402414
  Джакония В.Е. Запись телевизионных изображений. / В.Е. Джакония. – Л, 1972. – 144с.
402415
  Гусєв В.І. Запит (інтерпеляція) / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 145-146. – ISBN 966-642-073-2
402416
  Чебаненко А.М. Запит у справі - важлива складова частина діяльності адвоката // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.24-25
402417
  Стельмах Я.М. Запитай колись у трав.... / Я.М. Стельмах. – Київ, 1986. – 276 с.
402418
   Запитай у лікаря : соціальна програма "Подбай про себе" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – березень (№ 4/5)


  Клініка ISIDA проводить освітні семінари на тему жіночого здоров"я в кращих навчальних закладах України. Соціальна програма "Подбай про себе", яка проводиться за ініціативою клініки ISIDA та за сприяння Міністерства освіти і науки України, здобула ...
402419
  Калотілова Н.А. Запитання в структурі діалогу (логічний аналіз) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  У статті аналізується місце і роль запитання в структурі діалогу в контексті логіки взаємодії. Для цього застосовуються основні поняття теорії мовленнєвих актів та принципи логіко-когнітивного моделювання.
402420
  Кіт Л. Запитання вторинної функції у сучасній англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 9-15. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
402421
  Тарасов Л.В. Запитання і задачі з фізики. / Л.В. Тарасов, А.М. Тарасова. – Київ : Радянська школа, 1970. – 215с.
402422
  Золотов В.О. Запитання й задачі з фізики / В.О. Золотов. – Київ, 1977. – 128с.
402423
  Ничипорчук Н. Запитання як пізнавальний інструмент опитування // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 252-253
402424
  Ільницький М. Запитання, яке залишилося без відповіді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 3-6. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
402425
  Держалюк О.М. Запити народних депутатів України як інструмент підтримки та реалізації громадських ініціатив // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 37-42.
402426
  Кримський С.Б. Запити філософських смислів / С.Б. Кримський. – Київ : Парапан, 2003. – 240с. – ISBN 966-8210-07-7
402427
   Запишись у волонтери ! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – червень (№ 10/11)


  Підготовка до Євро-2012. Реєстрація волотерів.
402428
  Сливинський Орест Запізніла мить прозріння : Історико-літературне есе / Сливинський Орест. – Київ : Альтернативи, 2001. – 48с. – ISBN 966-7217-64-7
402429
  Крісті А. Запізніла розплата Таємниця індійского острова : Романи / А. Крісті. – Київ : Дніпро, 1991. – 304с.
402430
  Чубенко В.В. Запізніла сповідь / В.В. Чубенко. – Київ, 1981. – 150 с.
402431
  Сологуб В.П. Запізніле каяття / В.П. Сологуб. – К., 1987. – 326с.
402432
  АбліцовВ Запізніле? Ні, вчасне повернення Віктора Петрова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 12, 13


  В"ячеслав Брюховецький видав 3-томник праць історіософа, котрий прагнув пізнати природу вічності (або хоча б закономірність історичних епох)
402433
  Жукова Лідія Запізнілий цвіт / Жукова Лідія. – Харків : Видавець, 1992. – 72с. – ISBN 5-7707-1536-7
402434
  Григоренко А.К. Запізнілий цвіт валінурії : науково-фантастичний роман / Анатолій Григоренко, Олег Кузьменко ; [післямова О.Г. Мусієнка]. – Київ : КІМ, 2011. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-1547-66-6
402435
  Григоренко А.К. Запізнілий цвіт Валінурії : науково-фантастичний роман / А.К. Григоренко, О.А. Кузьменко. – Київ : Молодь, 1990. – 208с.
402436
  Ткач В.П. Заплавні ліси лівобережної України та наукової основи господарювання в них. : Автореф... доктор с .-г.наук: 06.03.03 / Ткач В.П.; Україн. держ. лісотехн. ун-т. – Львів, 1999. – 37л.
402437
  Афанасьєв Д.Я. Заплавні луги ріки Десни / Д.Я. Афанасьєв. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1941. – 155с.
402438
  Афанасьєв Д.Я. Заплавні луки Поліського Дніпра, їх поліпшення і раціональне використання / Д.Я. Афанасьєв. – Київ, 1959. – 272с.
402439
  Афанасьєв Д.Я. Заплавні луки Середнього Дніпра та заходи їх поліпшення / Д.Я. Афанасьєв. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1950. – 64с.
402440
  Мольчак Я.О. Заплавно-руслові процеси річок Волині в умовах антропогенних змін / Я.О. Мольчак, І.Я. Мисконець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 97-101. – Бібліогр.: 6 назв
402441
  Шостак М. Заплакана Оранта : поетичні твори / Миколай Шостак. – Луцьк : Терен, 2008. – 220 с. – ISBN 978-966-8575-75-4
402442
  Лудеміс М. Заплакані дні / М. Лудеміс. – К., 1958. – 122с.
402443
  Комов В.Е. Запланированный псалтырь / В.Е. Комов. – Орел, 1957. – 103 с.
402444
  Панфилов И. Запланированный триумф. Экономическая программа развития КНР до 2020 года // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 49-52
402445
  Палумбо Н. Заплесневелый хлеб / Н. Палумбо. – М, 1963. – 200с.
402446
  Вишня Остап Заплуталась божа справа : Гротеск на 2 моменти / Вишня Остап. – 10с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
402447
  Баліна К. Заплутані лабіринти "Хозарського словника" М. Павича // Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 1 : Література постмодернізму. – С.46-54
402448
  Цюпин Б. Заплющуючи очі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 47 (264). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Видатні західні інтелектуали, які не витримали перевірки Голодомором. Бернард Шоу у відкритому листі до газети Manchester Guardian назвав повідомлення про голод в Україні "фальшивкою". Французький прем"єр-міністр Едуар Ерріо після відвідин СРСР 1933 ...
402449
  Градецький А.В. Запобігання вживанню наркотичних засобів особами молодіжного віку на індивідуальному рівні // Право і безпека : науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 5 (47). – С. 242-247. – ISSN 1727-1584
402450
  Коваленко Т.О. Запобігання виникненню юридичних дефектів у земельному праві України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 17-22


  У статті досліджено сучасний стан запобігання виникненню юридичних дефектів у земельному праві України та запропоновано способи зниження ризику появи зазначених дефектів з метою підвищення ефективності правового регулювання земельних відносин.
402451
  Олексенко В.М. Запобігання впливу негативних емоцій на здоров"я студентів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2013. – № 08. – С. 56-61. – ISSN 1818-9172
402452
  Сова О.Ю. Запобігання дефіциту державного бюджету при ефективному застосуванні інституційної теорії // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 97-102. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
402453
  Огородник А.М. Запобігання дефляції поверхні хвостосховищ видобувних і переробних підприємств комплексним методом пилопригнічення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Огородник Анна Миколаївна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
402454
   Запобігання домашньому насильству і торгівлі жінками : Підручник з проведення тренінгів. – Київ, 2001. – 256с. – ISBN 966-7317-66-8
402455
  Лях М.М. Запобігання екстремальних умов в роботі піднімального комплексу бурової установки. : Автореф... канд. техн.наук: 05.04.07 / Лях М.М.; Івано-Франк. держ. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1994. – 24л.
402456
  Титаренко Т.М. Запобігання емоційному вигоранню в сім"ї як фактор гармонізації сімейних взаємин : науково-методичний посібник / Т.М. Титаренко, О.Я. Кляпець; Академія пед. наук України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ : Міленіум, 2007. – 142 с. – ISBN 978-966-8063-72-5


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
402457
  Шевченко Л.Я. Запобігання забруднення поверхневих водних джерел відходами станцій очистки природніх вод : Автореф... канд. техн.наук: 11.00.11 / Шевченко Л. Я.; МО України, ОДУ. – Одеса, 1994. – 50л.
402458
   Запобігання зловживання своїм монопольним становищем з боку суб"єктів господарювання // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.89-116
402459
  Безрутченко С.М. Запобігання зловживанням у сфері зовнішньоекономічної діяльності / С.М. Безрутченко, І.Г. Андрущенко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 203-209
402460
  Лопушанский Ф.А. Запобігання злочинам органами попереднього слідства / Ф.А. Лопушанский. – Київ, 1973. – 175с.
402461
  Степченко С. Запобігання злочинам органами прокуратури під час кримнального переслідування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 86-89
402462
  Деревягін О.О. Запобігання злочинам підрозділами карного розшуку в курортній місцевості АР Крим : монографія / О.О. Деревягін ; за заг. ред. І.Р. Шинкаренка ; М-во внутр. справ України, Крим. юридичний ін-т Одеського держ. ун-ту внутр. справ ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2012. – 190, [2] с. – Бібліогр.: с. 159-190. – ISBN 978-966-354-453-3
402463
  Скалозуб Л.П. Запобігання злочинам у сфері вільної торгівлі / Л.П. Скалозуб, В.І. Василинчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 109-117.


  Розглянуто питання, пов’язані з незаконним відшкодуванням ПДВ під час інтеграції України в міжнародні економічні процеси. This article is devoted to the matter of activity of operative subunits and its cooperation during prevention of crime in the ...
402464
  Задорожний А.А. Запобігання злочинам у сфері службової діяльності: поняття, об"єкти та профілактика // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 125-131
402465
  Мусієнко А.В. Запобігання злочинам у сфері трансплантації органів та тканин людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. / Мусієнко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
402466
  Мусієнко А.В. Запобігання злочинам у сфері трансплантації органів та тканин людини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мусієнко А.В. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010. – 222 л. – Додатки: л.181-202. – Бібліогр.: л. 203-222
402467
  Гришко О. Запобігання злочинам щодо осіб похилого віку як об"єкт дослідження у працях вітчизняних і зарубіжних науковців // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 80-82
402468
  Денисова Т. Запобігання злочинам як одна з пріоритетних функцій кримінального покарання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 66-72. – ISSN 0132-1331
402469
   Запобігання злочинам, пов"язаним з незаконним використанням бюджетних коштів : (науково-практичний посібник) / В.В. Кулаков [та ін.]. – Запоріжжя : Дніпр. металург, 2011. – 287 с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – ISBN 978-617-573-016-4
402470
  Джужа О.М. Запобігання злочинам, пов"язаним із сексуальним насильством / О.М. Джужа ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 214-239. – ISBN 978-966-326-335-9
402471
  Заросинський Ю. Запобігання злочинам: деякі питання теорії і практики / Ю. Заросинський, І. Рощина // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 10. – С.78-81. – ISSN 0132-1331
402472
  Корнякова Т. Запобігання злочинним проявам у сфері навколишнього природного середовища як складова системи попередження злочинності у суспільстві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 187-196. – ISSN 0132-1331
402473
  Мірошниченко С.С. Запобігання злочинності-одна із функцій органів прокуратури // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 158-162. – ISSN 0201-7245
402474
  Денисов С.Ф. Запобігання злочинності в Російській імперії кінця XIX - початку XX ст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 164-168. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х


  Статтю присвячено дослідженню проблеми й особливостей правового регулювання діяльності із запобігання злочинності в кінці XIX - на початку XX. Проведено загальний аналіз нормативних актів.
402475
  Грек Б.М. Запобігання злочинності в сфері корпоративних відносин / Б.М. Грек, Т.Б. Грек // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 40-48
402476
  Андріїв І Запобігання злочинності неповнолітніх та молоді у Нідерландах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.518-523. – Бібліогр.: 5н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
402477
  Мощак Г. Запобігання злочинності у ФРН з використанням приватноправових засобів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 157. – ISSN 0132-1331
402478
  Голіна В. Запобігання злочинності: проблеми оптимізації соціальної активності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С.206-213.
402479
  Васильківська І. Запобігання злочиності неповнолітніх в Україні: деякі аспекти // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 1. – С.95-98. – ISSN 0132-1331
402480
  Віноградова В.Є. Запобігання конфліктній поведінці в процесі формування компетентності саморозвитку у студента вищої школи / В.Є. Віноградова, В.Р. Міляєва // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 18-25. – ISBN 978-966-8063-99-50
402481
  Коруля І.В. Запобігання корупції в органах внутрішніх справ // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 211-215
402482
  Закалюк А. Запобігання корупції та іншій недоброчесності у судочинстві як кримінологічна проблема / А. Закалюк, О. Томкіна // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 61-66. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
402483
  Мельник М. Запобігання корупції: поняття, рівні, напрями // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 5. – С.63-66
402484
  Дьомін Ю. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 73-78.
402485
  Алексєєва М.І. Запобігання лінощам у дітей / М.І. Алексєєва. – Київ, 1966. – 48с.
402486
  Мельник Д. Запобігання маніпулюванню суспільною свідомістю з використанням ЗМІ / Д. Мельник, О. Лашкет // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 133-138.
402487
  Дубко Ю.В. Запобігання надзвичайним ситуаціям та їх ліквідація в демократичному суспільстві // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 160-168.
402488
   Запобігання надмірному впливу на суб"єктів господарювання з боку органів державної влади та місцевого самоврядування // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.117-121
402489
  Гладкова Є.О. Запобігання насильницьким злочинам проти працівників органів внутрішніх справ України : монографія / Є.О. Гладкова ; Кримінол. Асоц. України. – Харків : Золота миля, 2014. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 189-207 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-78-8
402490
  Левицька Людмила Василівна Запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08. / Левицька Людмила Василівна; Академія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2003. – 229 л. + Додатки: л. 206-229. – Бібліогр.: л. 188-205
402491
  Левицька Людмила Василівна Запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Левицька Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
402492
  Данильченко І. Запобігання насильству в сім"ї // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.27-38
402493
  Білобрицька Л. Запобігання насильству та жорстокості в дитячому середовищі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 40-46


  Про права людини в правовій державі.
402494
  Головкін Б.М. Запобігання негативного впливу криміногенної групи на формування особи корисливого насильницького злочинця // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 271-274
402495
  Коханевич Є Запобігання онкологічним захворюванням у жінок / Є Коханевич, А.Є. Жесткова. – К., 1984. – 28с.
402496
  Руфанова В.М. Запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов"язаним з незаконним використанням бюджетних коштів : монографія / В.М. Руфанова, О.О. Титаренко ; М-во внутр. справ України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2012. – 198, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 172-176. – Бібліогр.: с. 177-198. – ISBN 978-966-383-398-9
402497
  Верхацький М.П. Запобігання передчасному старінню жінок / М.П. Верхацький. – Київ, 1968. – 156с.
402498
  Марітчак Т. Запобігання помилкам у кваліфікації злочинів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.502-510. – (Серія юридична ; Вип. 38)
402499
  Козирєва М Запобігання правопорушенням серед неповнолітніх // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.102-108
402500
   Запобігання радикалізації і тероризму: міжнародний досвід і національний вимір : збірник матеріалів "круглого столу" / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [за ред. М.Г. Гуцало]. – Київ : НІСД, 2012. – 102, [2] с. – Бібліогр. в кінці доповідей. – ISBN 978-966-554-167-7
402501
  Бодачівська Л.Ю. Запобігання розповсюдженню та ліквідація вуглеводневих забруднень // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 55-58 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
402502
  Дунаева Т.Є. Запобігання службовій недбалості в аспекті забезпечення прав людини // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 303-304


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
402503
   Запобігання та боротьба з корупцією: політичні декларації замість реальних заходів і дій / Центр громадської експертизи ; [керівн. проекту, наук. ред. Л. Чорній]. – Київ : Центр громадської експертизи, 2009. – 72 с. : табл.
402504
  Буткевич С. Запобігання та протидія використанню коштів, здобутих від наркобізнесу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 234-240
402505
  Лазаренко С.Ж. Запобігання та протидія корупції як напрям стратегічного розвитку національної освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 86-89. – ISSN 2306-6814
402506
  Шамара О. Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму у сфері функціонуванню тероризму у сфері функціонування фондового ринку України (частина 2) / О. Шамара, С. Драчук // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 82-87.
402507
  Шамара О. Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму у сфері функціонування фондового ринку України (Частина 1) / О. Шамара, С. Драчук // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 80-87.


  Розглянуто засоби протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, зазначено особливості ринку цінних паперів, наведено думки експертів про потенційно привабливий механізм для відмивання коштів - ринок цінних паперів
402508
  Макавчук Ф. Запобігання та протидія організованій злочинності у військовій сфері: теоретико-правовий аспект // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 57-60
402509
  Кузьмін Р.Р. Запобігання та протидія протиправному захопленню і поглинанню суб"єктів господарювання (рейдерству) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 183-188
402510
  Рибачук М.В. Запобігання тероризму органами внутрішніх справ України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рибачук М.В. ; МВС України ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ, 2010. – 241л. + Додатки: л. 210-227. – Бібліогр.: л. 228-241
402511
  Рибачук М.В. Запобігання тероризму органами внутрішніх справ України : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.08. / Рибачук М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Біблогр.: 8 назв
402512
  Рибачук М.В. Запобігання терористичним актам на залізничному транспорті органами внутрішніх справ України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 316-320.
402513
  Цибуля С.Д. Запобігання техногенних аварій підвищенням корозійної тривкості металоконструкцій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 35-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1726-5428
402514
   Запобігання тортурам в Україні : Виконання національних та міжнародних стандартів поводження з особами, що затримані та позбавленні волі: Посібник для працівн. правоохор. органів та спостерігачів за дотриманням прав людини. – Київ : Сфера, 2003. – 240с. – ISBN 966-7841-76-6
402515
  Старко О.Л. Запобігання умисним убивствам матір"ю своєї новонародженої дитини // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 162-167.
402516
  Хрєнов О.А. Запобігання хронічному бронхітові / О.А. Хрєнов. – Київ, 1990. – 34с.
402517
  Коваленко Т.О. Запобігання юридичним дефектам у правовому регулюванні земельних відносин в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 6 (152). – С. 100-107. – ISSN 2312-1831
402518
  Сопронюк М.Т. Запобігти! Врятувати! Допомогти! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 9
402519
  Мошак Г.Г. Запобіжна діяльність приватних служб безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 227-232
402520
  Філей Ю. Запобіжний вплив кримінально-правових санкцій та практика їх застосування за злочини проти власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 119-123.
402521
  Попелюшко В. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, види та загальна характеристика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39)


  Про обмеження прав людини на свободу і особисту недоторканність, а то й позбавленням її свободи під час досудового розслідування і судового провадження, на стадії притягання особи до кримінальної відповідальності.
402522
  Попелюшко В.О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб"єкти застосування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 4-6


  Автор розглядає новації КПК України 2012 року.
402523
  Коваленко Е. Запобіжні заходи у кримінальному судочинстві: особливості та підстави застосування // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 10. – С. 146-152
402524
  Монаєнко А. Запобіжні заходи фінансово-процесуального примусу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 229-235. – ISSN 0132-1331
402525
  Селегей П.Е. Заповеденик лермонтовский край. / П.Е. Селегей. – Ставрополь, 1980. – 208с.
402526
  Ларионов А.В. Заповеди блаженства / А.В. Ларионов. – М, 1991. – 253с.
402527
  Суглобов Г.А. Заповеди господни и человеческие. / Г.А. Суглобов. – М., 1975. – 96с.
402528
  Молчанов Н.Н. Заповеди прочного мира / Н.Н. Молчанов. – М., 1979. – 127с.
402529
   Заповеди твоей жизни. – М., 1963. – 392с.
402530
   Заповеди туриста // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 30-31 : фото
402531
  Эзоп Заповеди. Басни. Жизнеописания / Эзоп; Пер. Гаспарова М.Л. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 320с. – (Всемирная библиотека поэзии). – ISBN 5-222-00644-1
402532
  Боровкова С.Н. Заповедная звенигородская земля / С.Н. Боровкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 238с.
402533
   Заповедная зона : Аляска. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 144-148 : Фото. – ISSN 1029-5828
402534
   Заповедная Мещера: Окский заповедник. – М., 1983. – 146с.
402535
   Заповедная природа Донбасса. – Донецк, 1983. – 87с.
402536
   Заповедная природа Донбасса. – Донецк, 1987. – 167с.
402537
   Заповедная природа Донбасса. – Донецк, 1989. – 88с.
402538
   Заповедная природа: для нас и потомков / В.В. Дежкин, В.Е. Борейко, Н.Р. Данилина, Ю.П. Лихацкий. – Москва : ЛОГАТА, 2000. – 176с. – ISBN 5-900858-22-7
402539
  Бочков В.Н. Заповедная сторона / В.Н. Бочков. – Ярославль, 1988. – 91,2с.
402540
   Заповедная Теберда. – Ставрополь, 1986. – 174с.
402541
   Заповедная Территория. – Алма-Ата, 1986. – 221с.
402542
   Заповедник-музей Н.В. Гоголя. – Харьков, 1985. – 54с.
402543
  Хоменко Н.В. Заповедник-музей Н.В.Гоголя. / Н.В. Хоменко, А.П. Тюнин. – 2-е изд., доработ. – Х., 1989. – 75с.
402544
   Заповедник-усадьба И.С.Тургенева Спасское-Лутовиново. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Орел, 1954. – 40с.
402545
  Берлин В.Э. Заповедник / В.Э. Берлин. – Мурманск, 1981. – 32с.
402546
  Люлин А.С. Заповедник / А.С. Люлин. – Л., 1983. – 40с.
402547
  Шевченко В.С. Заповедник / В.С. Шевченко. – Барнаул, 1985. – 144с.
402548
  Тевекелян Д.В. Заповедник / Д.В. Тевекелян. – М., 1990. – 348с.
402549
  Довлатов С. Заповедник : избранная проза / Сергей Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 560с. – ISBN 978-5-91181-437-3
402550
  Довлатов С. Заповедник / Сергей Довлатов ; [худ. ред. В. Пожидаев]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 524, [4] с. – Содерж. также: Зона ; Наши ; Филиал ; Из рассказов о минувшем лете. – ISBN 978-5-9985-0154-8


  Все истории, рассказанные в книге замечательного прозаика Сергея Довлатова, легко укладываются в вереницу мизансцен за колючей проволокой - видимой, как в "Зоне", или сюжетно подразумеваемой, как в "Заповеднике" или "Филиале". Что касается "Наших", то ...
402551
  Довлатов С.Д. Заповедник : повесть / Сергей Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 157, [3] с. – (Прочесть обязательно!). – ISBN 978-5-389-02771-8
402552
  Довлатов С. Заповедник / Сергей Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 524, [4] с. – ISBN 978-5-389-03129-6


  Все истории, рассказанные в книге замечательного прозаика Сергея Довлатова, легко укладываются в вереницу мизансцен за колючей проволокой - видимой, как в "Зоне", или сюжетно подразумеваемой, как в "Заповеднике" или "Филиале". Что касается "Наших", то ...
402553
  Васильев Г Н. Заповедник "Кедровая падь". / Г Н. Васильев. – Москва, 1984. – 197с.
402554
   Заповедник "Кивач". – Петрозаводск, 1979. – 4с.
402555
   Заповедник "Киево-печерская Лавра". – К., 1967. – 9с.
402556
   Заповедник "Малая Сосьва". – Свердловск, 1985. – 176с.
402557
  Иванюк Я.Г. Заповедник "Поле Полтавской битвы" / Я.Г. Иванюк, А.Н. Ростовский. – Х, 1986. – 102с.
402558
  Курдюк М.Г. Заповедник Аскания-Нова. / М.Г. Курдюк. – Симферополь, 1976. – 71с.
402559
  Саймак Клиффорд Дональд Заповедник гоблинов / Саймак Клиффорд Дональд. – Москва, 1972. – 320с.
402560
  Булычев К. Заповедник для академиков / К. Булычев. – Москва, 1994. – 620с.
402561
  Шифрин Михаил Заповедник железного города : зоосфера / Шифрин Михаил, Семашко Андрей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 102-113 : Фото, карта


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
402562
   Заповедник Жувинтас. – Вильнюс, 1968. – 400с.
402563
  Андреев К.А. Заповедник Кивач / К.А. Андреев. – Петрозаводск, 1963. – 80с.
402564
  Абеле Г.Т. Заповедник Крусткалны / Г.Т. Абеле, И.Я. Миезите. – Рига : Знание, 1982. – 108с.
402565
  Ксенофонтов А.И. Заповедник музея-усадьбы "Ясная Поляна" / А.И. Ксенофонтов. – Тула, 1970. – 93с.
402566
  Устинов С.К. Заповедник на Байкале. / С.К. Устинов. – Иркутск, 1979. – 191с.
402567
   Заповедник на Припяти. – Минск, 1976. – 96с.
402568
  Семенов К.С. Заповедник"Ясная поляна"Музей-усадьба Л.Н.Толстого / К.С. Семенов. – 3-е изд., испр. и доп. – Тула, 1953. – 96с.
402569
  Семенов К.С. Заповедник"Ясная поляна"Музей-усадьба Л.Н.Толстого / К.С. Семенов. – 3-е изд., испр. и доп. – Тула, 1954. – 96с.
402570
  Ксенофонтов А.И. Заповедник. / А.И. Ксенофонтов. – Тула, 1964. – 111с.
402571
   Заповедники Донбасса. – Донецк : Донбасс, 1966. – 143с.
402572
   Заповедники Донбасса. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Донецк, 1970. – 112с.
402573
  Штильмарк Ф.Р. Заповедники и заказники / Ф.Р. Штильмарк. – М, 1984. – 144с.
402574
   Заповедники и Национальные парки : бюллетень Благотворительный фонд Центр охраны дикой природы. – Москва
№ 32. – 2000
402575
  Белоусова Л.С. Заповедники и национальные парки мира / Л.С. Белоусова. – М, 1969. – 239с.
402576
  Белоусова Л.С. Заповедники и национальные парки мира / Л.С. Белоусова. – М, 1969. – 239с.
402577
  Кравчук Ю.П. Заповедники и памятники природы Молдавии / Ю.П. Кравчук. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 311с.
402578
   Заповедники Кавказа. – Москва : Мысль, 1990. – 365с.
402579
   Заповедники Казахстана. – 2-е изд. – Алма-Ата, 1963. – 136с.
402580
  Ковшарь А.Ф. Заповедники Казахстана / А.Ф. Ковшарь. – Алма-Ата, 1989. – 127с.
402581
   Заповедники Карелии. – М, 1989. – 167с.
402582
  Намнандорж О. Заповедники Могнольской Народной Республики / О. Намнандорж. – Улан-Батор, 1957. – 23с.
402583
   Заповедники нашей страны. – Москва : Знание, 1979. – 95с. : Человек и природа Номер випуску серії: 3/79
402584
   Заповедники Прибалтики и Белоруссии. – М., 1989. – 319с.
402585
   Заповедники Прибалтики и Белоруссии. – Москва : Мысль, 1989. – 319с.
402586
   Заповедники Приморья. – Москва, 1988. – 271с.
402587
   Заповедники Советского Союза. – М., 1969. – 552с.
402588
   Заповедники Советского Союза. – Москва : Лесная промышленность, 1977. – 87с.
402589
  Макаров В.Н. Заповедники СССР / В.Н. Макаров. – М, 1940. – 160с.
402590
   Заповедники СССР. – Москва
Т. 1. – 1951. – 456с.
402591
   Заповедники СССР. – Москва
Т. 2. – 1951. – 388с.
402592
   Заповедники СССР. – М., 1980. – 240с.
402593
   Заповедники СССР. – Изд. 2-е. перераб. и доп. – Москва : Лесная промышленность, 1983. – 248с.
402594
   Заповедники СССР. – М.
1. – 1988. – 288с.
402595
   Заповедники СССР : Заповедники Средней Азии и Казахстана. – Москва : Мысль, 1990. – 400с.
402596
   Заповедники СССР: Заповедники Дальнего Востока. – Москва : Мысль, 1985. – 320с.
402597
   Заповедники СССР: заповедники европейской части РСФСР. – Москва : Мысль
2. – 1989. – 301с.
402598
  Новиков Л.К. Заповедники Узбекистана. / Л.К. Новиков, А.С. Халмухамедов. – Ташкент, 1972. – 50с.
402599
   Заповедники Украины и Молдавии. – Москва : Мысль, 1987. – 271 с.
402600
  Борейко В.Е. Заповедники, заповедность и живородящий хаос / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культурный центр. – Киев : Київський університет, 2010. – 48 с. : ил. – (Охрана дикой природы ; Вып. 66). – ISBN 978-966-171-229-3
402601
   Заповеднику Аксу-Джабаглы 50 лет. – Алма-Ата, 1976. – 184с.
402602
   Заповедное дело в Казахстане. – Алма-Ата, 1982. – 217с.
402603
  Куражсковский Ю.Н. Заповедное дело в СССР. / Ю.Н. Куражсковский. – Ростов -на-Дону, 1977. – 158с.
402604
  Бабаев А.Г. Заповедное дело в Туркменистане / А.Г. Бабаев, Е.А. Клюшкин. – Ашхабад : Ылым, 1983. – 76 с. : ил.
402605
  Длуголенский Я.Н. Заповедное озеро / Я.Н. Длуголенский. – Ленинград, 1977. – 254с.
402606
  Суворов Е.А. Заповедное Приморье / Е.А. Суворов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Владивосток, 1987. – 147с.
402607
  Суворов Е.А. Заповедное Приморье. / Е.А. Суворов. – Владивосток, 1981. – 256с.
402608
  Касаткин М.И. Заповедные годы / М.И. Касаткин. – М., 1981. – 79с.
402609
  Ена В.Г. Заповедные ландшафты Крыма / В.Г. Ена. – Симферополь, 1983. – 107с.
402610
  Ена В.Г. Заповедные ландшафты Крыма : справочник / В.Г. Ена. – Изд. 2-е доп. – Симферополь : Таврія, 1989. – 134 с. – (Охрана окружающей среды)
402611
   Заповедные места Горьковской области / Ф.М. Баканина, Е.В. Лукина, Н.И. Насонова, Т.П. Селивановская, А.Д. Смирнова; Баканина Ф.М. – Нижний Новгород, 1991. – 190с. – На обл. загл.: Заповедніе места Нижегородской области
402612
  Кремко А.А. Заповедные места Николаевщины: фотоочерк / А.А. Кремко. – Одеса, 1985. – 79с.
402613
  Архипова Н.П. Заповедные места Свердловской области / Н.П. Архипова. – Свердловск, 1984. – 159с.
402614
   Заповедные острова : книга о заповедниках, национальных парках и не только... – Смоленск : Маджента, 2005. – 296 с. : илл. – ISBN 5-98156-037-1
402615
  Васильев Л.М. Заповедные песни / Л.М. Васильев. – Йошкар-Ола, 1989. – 95с.
402616
  Гащак С.П. Заповедные проблемы Чернобыльской зоны // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2006. – Т. 12, вип. 2. – С. 83-90. – ISSN 1729-7184
402617
  Крюкова И.В. Заповедные растения Крыма / И.В. Крюкова. – Симферополь, 1980. – 96с.
402618
  Кутенков А.П. и др. Заповедные тропы зоологов / Кутенков А.П. и др. – Петрозаводск, 1988. – 128 с.
402619
  Павлова Елена Заповедный континент : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 72-77 : Фото
402620
   Заповедный Крым. – Киев : Урожай, 1979. – 180с.
402621
  Селегей П.Е. Заповедный лермонтовский край. / П.Е. Селегей. – Ставрополь, 1984. – 192с.
402622
   Заповедными тропами. – Москва : Просвещение, 1980. – 192с.
402623
   Заповедными тропами. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1988. – 988с.
402624
   Заповедными тропами зарубежных стран. – Москва : Мысль, 1976. – 351с.
402625
  Шмидт Б.А. Заповедь / Б.А. Шмидт. – М.-Л., 1963. – 99с.
402626
  Кулькин Е.А. Заповедь / Е.А. Кулькин. – Волгоград, 1977. – 79с.
402627
  Лепин И.З. Заповедь / И.З. Лепин. – Пермь, 1981. – 113с.
402628
  Сикорский В.В. Заповедь / В.В. Сикорский. – М., 1985. – 174с.
402629
  Черчесов Г.Е. Заповедь : роман / Г.Е. Черчесов. – Москва : Современник, 1985. – 352 с.
402630
  Черчесов Г.Е. Заповедь : роман / Г.Е. Черчесов. – Орджоникидзе, 1987. – 576 с.
402631
  Шахиев А.Х. Заповедь / А.Х. Шахиев. – Москва, 1990. – 143 с.
402632
  Шайхиев А.Х. Заповедь / А.Х. Шайхиев. – Москва, 1990. – 143 с.
402633
  Свирский Г. Заповедь дружбы. / Г. Свирский. – М., 1947. – 207с.
402634
  Данилыч-Кочин Заповедь земли / Данилыч-Кочин. – М, 1964. – 478с.
402635
  Старостин Ю.А. Заповедь речки Дыбы. / Ю.А. Старостин. – М., 1987. – 221с.
402636
  Тряпкин Н.И. Заповедь. / Н.И. Тряпкин. – М., 1976. – 255с.
402637
  Старюк Н. Заповідане питання : з виставки пам"яті Я.П. Калашника (1927-1967) у Дніпропетровському художньому музеї // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2008. – Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С. 659-685.
402638
  Мацерук Г.Г. Заповідаю довго жити : оповідання / Григорій Мацерук. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 295 с. – В кн. також: Золота неділя / В. Юр"ев
402639
  Палієнко М.О. Заповідаю долю / М.О. Палієнко. – Одеса, 1986. – 55с.
402640
   Заповідна справа : Навч. посібник / Л.Л. Товажнянський, В.Д. Солодкий, Ю.Г. Масікевич, В.П. Шапорев, В.Ф. Моісеєв; МОНУ. НТУ "ХПІ". – Харків, 2002. – 240с. – ISBN 966-593-267-5
402641
  Петрина Н.В. Заповідна справа : Методичний посібник / Н. В. Петрина; КНУТШ; Географічний ф-т; Кафедра географії України. – Київ : Киевский университет, 2006. – 62с.
402642
  Петрина Н.В. Заповідна справа : конспект лекцій у схемах і таблицях: навч. посібник / Н.В. Петрина. – Київ : Центр ІТ, 2007. – 116с. – Шифр дубл.5 Петр.Доп.карт.гр.
402643
   Заповідна справа в Україні. – Канів
Т. 3, № 2. – 1997. – 102 с.
402644
   Заповідна справа в Україні. – Канів
Т. 3, № 1. – 1997. – 58 с.
402645
   Заповідна справа в Україні. – Канів
Т. 4, № 1. – 1998. – 94 с.
402646
   Заповідна справа в Україні. – Канів
Т. 4, № 2. – 1998. – 82 с.
402647
   Заповідна справа в Україні. – Канів
Т. 5, № 2. – 1999. – 84 с.
402648
   Заповідна справа в Україні. – Канів
Т. 5, № 1. – 1999. – 84 с.
402649
   Заповідна справа в Україні. – Канів, 1995-
Т. 6, спецвипуск. – 2000. – 84 с.
402650
   Заповідна справа в Україні. – Канів, 1995-
Т. 6, вип. 1/2. – 2000. – 104 с.
402651
   Заповідна справа в Україні. – Канів, 1995-
Т. 7, вип. 1. – 2001. – 92 с.
402652
   Заповідна справа в Україні. – Канів, 1995-
Т. 7, вип. 2. – 2001. – 100 с.
402653
   Заповідна справа в Україні. – Канів, 1995-
Т. 8, вип. 1. – 2002. – 108 с.
402654
   Заповідна справа в Україні. – Канів, 1995-
Т. 8, вип. 2. – 2002. – 96 с.
402655
   Заповідна справа в Україні : Навчальний посібник. – Київ : Географіка, 2003. – 306 с. – ISBN 966-95365-6-1
402656
   Заповідна справа в Україні. – Канів, 1995-. – ISSN 1729-7184
Т. 9, вип. 2. – 2003. – 84 с.
402657
   Заповідна справа в Україні. – Канів, 1995-. – ISSN 1729-7184
Т. 9, вип. 1. – 2003. – 96 с.
402658
   Заповідна справа в Україні. – Канів, 1995-. – ISSN 1729-7184
Т. 10, вип. 1/2. – 2004. – 116 с.
402659
   Заповідна справа в Україні. – Канів, 1995-. – ISSN 1729-7184
Т. 11, вип. 1. – 2005. – 88 с.
402660
   Заповідна справа в Україні. – Канів, 1995-. – ISSN 1729-7184
Т. 11, вип. 2. – 2005. – 84 с.
402661
   Заповідна справа в Україні. – Канів, 1995-. – ISSN 1729-7184
Т. 12, вип. 1. – 2006. – 88 с.
402662
   Заповідна справа в Україні. – Канів, 1995-. – ISSN 1729-7184
Т. 12, вип. 2. – 2006. – 92 с.
402663
   Заповідна справа в Україні. – Канів, 1995-. – ISSN 1729-7184
Т. 13, вип. 1/2. – 2007. – 112 с.
402664
   Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 1995-. – ISSN 1729-7184
Т. 14, вип. 1. – 2008. – 84 с.
402665
   Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 1995-. – ISSN 1729-7184
Т. 14, вип. 2. – 2008. – 112 с.
402666
   Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 1995-. – ISSN 1729-7184
Т. 15, вип. 1. – 2009. – 108 с.
402667
   Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 1995-. – ISSN 1729-7184
Т. 16, вип. 1. – 2010. – 108 с. – мова резюме англ., укр., рос.
402668
   Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 1995-. – ISSN 1729-7184
Т. 17, вип. 1/2. – 2011. – 112 с. – мова резюме англ., укр., рос.
402669
   Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 1995-. – ISSN 1729-7184
Т. 18, вип. 1/2. – 2012. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402670
   Заповідна справа в Україні / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Київ : Київський університет, 1995-. – ISSN 1729-7184
Т. 20, вип. 1. – 2014. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402671
  Гетьман Володимир Заповідна цінність Святих гір // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 39-43 : Фото
402672
   Заповідна Черкащина : історія, сьогодення, майбутнє : наук.-довід. видання / [Чорний М.Г. та ін. ; під заг. ред. Чорного М.Г. ; фотогр.: Борисенко М.М. та ін.] ; Черкас. обл. держ. адміністрація ; Держ. упр. охорони навкол. природ. середовища в Черкас. обл. ; Канів. природ. заповідник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – 198, [2] с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 184-197. – ISBN 978-966-453-121-2
402673
  Гетьман В. Заповідна, Фальц-Фейнова, "Асканія-Нова" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 26-29
402674
  Гетьман Володимир Заповідне "Розточчя" - природна перлина Україна // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 13-14
402675
  Гетьман Володимир Заповідне "Розточчя" - природна перлина України : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 46-47 : Фото
402676
  Треус В.Д. Заповідник "Асканія-Нова" / В.Д. Треус, Д.А. Крамаренко. – К., 1968. – 53с.
402677
  Крамаренко В.С. Заповідник "Чорний ліс" / В.С. Крамаренко. – Дніпропетровськ, 1979. – 80с.
402678
  Тимошенко Б.О. Заповідник для матерів / Б.О. Тимошенко. – К, 1991. – 173с.
402679
  Липа О.Л. Заповідник на Канівських горах-резерват флори і фауни Середньодніпров"я / О.Л. Липа, В.П. Погребенник, М.П. Яценко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 53-59 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
402680
  Остапчук Ю. Заповідник у Самчиках / Ю. Остапчук, В. Лукашук // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-48. – ISSN 0131-2685


  Заповідник "Самчики" - визнаний центр туризму на Хмельниччині.
402681
  Париловська Г.І. Заповідник" Хомутовський степ" / Г.І. Париловська, В.І. Солодько // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 46-47 : фото
402682
   Заповідники і національні природні парки України = Reserves and National Nature Parks of Ukraine. – Київ : Вища школа, 1999. – 232с. – Видання парал. англ. і укр. мовами. – ISBN 5-11-004829-0
402683
  Григоренко Олександр Заповідники Керченського півострова : Охорона довкілля / Григоренко Олександр, Григоренко Наталія // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 46-47 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви
402684
  Липа О.Л. Заповідники та пам"ятки природи України / О.Л. Липа, А.П. Федоренко. – К., 1969. – 187с.
402685
  Стойко С.М. Заповідники та пам"ятки природи Українських Карпат / С.М. Стойко. – Львів, 1966. – 143с.
402686
  Ющенко О.К. Заповідники УРСР / О.К. Ющенко. – Київ : Радянська школа, 1985. – 176с.
402687
  Бахмутова В.К. Заповідними стежками рідного краю // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 42-44 : фото
402688
  Любчак О.О. Заповідними стежками: Краєзнавчі нариси. / О.О. Любчак. – Одеса, 1980. – 111с.
402689
  Гаман В.П. Заповідні верховіття / В.П. Гаман. – Київ, 1982. – 191с.
402690
   Заповідні екосистеми Карпат / С. Стойко, Е. Гадач, Т. Шимон, С. Михалик; Стойко С. – Львів : Світ, 1991. – 247с.
402691
  Левицький В.І. Заповідні місця / В.І. Левицький. – Дніпропетровськ, 1984. – 78с.
402692
  Гетьман Володимир Заповідні перлини Тернопільщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 18-23
402693
  Гетьман Володимир Заповідні печери України // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 14-15 : фото
402694
  Гетьман Володимир Заповідні печери України // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 10-11 : фото
402695
  Гетьман В.І. Заповідні печери України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 1 (71), січень - лютий. – С. 30-32
402696
  Підоплічко І.Г. Заповідні скарби УРСР / І.Г. Підоплічко, О.К. Ющенко. – Київ, 1976. – 142с.
402697
  Шевченко Т. Заповіт / Т. Шевченко, 1917
402698
  Шевченко Т.Г. Заповіт : Поезії / Т.Г. Шевченко. – 2-е вид. – Харків : Книгоспілка, 1929. – 16с.
402699
  Шевченко Т.Г. Заповіт / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1957. – 32с.
402700
  Шевченко Т.Г. Заповіт : Мовами народів світу / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1960. – 96с.
402701
  Шевченко Т.Г. Заповіт : Мовами народів світу / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1961. – 94с.
402702
  Шевченко Т.Г. Заповіт : Мовами народів світу / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1964. – 121с.
402703
  Шевченко Т.Г. Заповіт / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1993. – 125с.
402704
  Шевченко Т.Г. Заповіт / Т.Г. Шевченко; Вступне слово В.А. Ющенко. – Харків : Фоліо, 2006. – 799с. – На тит. арк.: Харківський міський благодійний фонд. – ISBN 966-03-3328-5
402705
  Шевченко Т.Г. Заповіт = Testament : поезії, поклад. на музику / Тарас Шевченко ; пер. фр. та наук. ред. Дмитра Чистяка ; Мала акад. наук України ; Європ. акад. наук, мистецтв та літ. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Paris : Editions Institut Culturel de Solenzara, 2014. – 65, [1] c. : іл., фот., портр., ноти. – Вид. здійсн. за підтримки Президента Малої академії наук України С. Довгого. - Парал. тит. арк. фр. - Текст парал. укр., фр. – ISBN 978-2-919320-73-8
402706
  Винниченко В.К. Заповіт борцям за визволення / В.К. Винниченко. – Київ : Криниця, 1991. – 126с.
402707
  Шевченко Т.Г. Заповіт Великого Кобзаря : [вірші та поеми] / Т.Г. Шевченко ; [ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2011. – 414, [2] с., [16] с. іл. : іл. – ISBN 978-966-481-539-7
402708
  Василенко Михайло Заповіт для чесних літописців нинішньої руїни // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 13 : Фото
402709
  Караванський С. Заповіт Евдотеї // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2(719), кв.-черв. – С. 107 -115. – ISSN 0042-9422
402710
  Марушкевич А.А. Заповіт Івана Огієнка - митрополита Іларіона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129-131. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проаналізовано матеріали документів про книгозбірню і архів митрополита Іларіона, зосереджений у Вінніпегу (Канада).
402711
  Кузьменко Катерина Заповіт із лісу // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 14-15
402712
   Заповіт княжни Гальшки Острозької 1579 р., березня 16 // Острозька давнина : дослідження і матеріали / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України ; [відп. ред. І. Мицько ; ред. У. Боянівська ; фотоіл. В. Ольхом"як ]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, 1995. – 1. – С. 110-111. – ISBN 5-7702-1006-0
402713
   Заповіт Любові. – Київ, 1983. – 471 с.
402714
  Дзира Я. Заповіт Миколи Гоголя: відокремитись і проголосити незалежність // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.47-49
402715
  Лускач Р.Р. Заповіт мисливця. / Р.Р. Лускач. – К., 1960. – 347с.
402716
  Берест Д. Заповіт мовчання : Поеми / Д. Берест. – Київ, 2000. – 136с. – ISBN 966-510-010-6
402717
  Гончар Л. Заповіт письменника : До 13-річчя міжнародної українсько-німецької премії імені Олеся Гончара // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 146-149. – ISSN 0130-321Х
402718
  Заіка Ю. Заповіт подружжя // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.91-93. – ISSN 0132-1331
402719
  Дякович М. Заповіт подружжя: проблеми теорії та практики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 209-215. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
402720
  Вінниченко О. Заповіт сандомирського воєводи Яна Тарла (1750 р.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 385-415. – (Серія історична ; Вип. 44)
402721
   Заповіт Срібної Землі : Карпатська Україна в боротьбі за незалежність. – Львів : Світ, 2001. – 192с. – (Подвижники національної ідеї). – ISBN 966-603-043-8
402722
  Городько П.П. Заповіт та договір дарування як способи розпорядження майном // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 170-177
402723
  Ковальчук Я. Заповіт та його особливості: практичний аспект // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 114-115.
402724
  Сверстюк Євген Заповіти Гоголя і Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
402725
  Цеткін К. Заповіти Леніна жінкам всього світу. / К. Цеткін. – К, 1939. – 43с.
402726
  Задорожний Д. Заповіти мертвих не виконуються // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 5


  Роман чеського письменника Мілана Кундери "Порушені заповіти"
402727
  Іванов Д.Й. Заповіти мого роду. / Д.Й. Іванов. – К., 1983. – 126с.
402728
  Гедьо А. Заповіти як джерело з історії повсякденного життя Ніжинської грецької громади XVIII - першої половини XIX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 117-122
402729
  Криштопа О. Заповіти, процедура їх складання, нотаріального посвідчення і реєстрації: Україна та Іспанія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 115-117. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У цій статті надається аналіз деяких видів заповітів Іспанії, їх позитивні риси та висловлюється можливість їх запозичення до законодавства України . Аналізується процедура посвідчення заповітів в Іспанії у порівняльному аспекті з Україною та її ...
402730
  Коротюк О.В. Заповіти: роз"яснення, зразки нотаріальних документів, судова практика : навч.-практ. посібник / О.В. Коротюк. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 182, [2] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-446-6
402731
  Петренко М.Є. Заповітна гора : поезії / М.Є. Петренко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 88 с.
402732
  Діденко В.І. Заповітна земля / В.І. Діденко. – Київ, 1965. – 115с.
402733
  Малишко А.С. Заповітне джерело : книга лірики / А.С. Малишко. – Київ : Молодь, 1959. – 257 с.
402734
  Полтавчук В.Г. Заповітне поле: Оповідання. / В.Г. Полтавчук. – Одеса, 1984. – 119с.
402735
  Кацнельсон А.І. Заповітне. / А.І. Кацнельсон. – К, 1988. – 106с.
402736
  Малишко А.С. Заповітний сад / А.С. Малишко. – Київ, 1960. – 244с.
402737
  Жуковський С.В. Заповітний степ / С.В. Жуковський. – Донецьк : Донбас, 1988. – 151с.
402738
  Сингаївський М.Ф. Заповітний хліб : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 97 с.
402739
  Рожнов В. Заповнення і ведення трудових книжок // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 4
402740
  Антонюк Н. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою: форми вчинення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 314-322. – (Серія юридична ; Вип. 41)
402741
  Мишвеладзе Р.А. Заподозренный: Новеллы. / Р.А. Мишвеладзе. – Тбилиси, 1978. – 214с.
402742
  Косенко А.Ф. Запоздавшее откровение. Рассказы. / А.Ф. Косенко. – Саранск, 1969. – 88с.
402743
  Злотников Н.М. Запоздалая благодарность / Н.М. Злотников. – М., 1979. – 110с.
402744
  Апышев М. Запоздалая весна / Апышев М. – Москва, 1988. – 111 с.
402745
  Боровиков Г.Ф. Запоздалая клятва / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1982. – 255с.
402746
  Майстер Мартин Запоздалая птица : Ответ природы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1029-5828
402747
  Чернов Ю.В. Запоздалая стая / Ю.В. Чернов. – Новосибирск, 1988. – 228с.
402748
  Гарин Ф.А. Запоздалое письмо : Историческая повесть / Ф.А. Гарин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 239с.
402749
  Гарин Ф.А. Запоздалое письмо / Ф.А. Гарин. – М, 1976. – 272с.
402750
  Кулиев К.М. Запоздалое раскаяние : роман и повести / К.М. Кулиев. – М., 1986. – 265с.
402751
  Скурлатов Г.С. Запоздалое свидание / Г.С. Скурлатов. – Волгоград, 1983. – 143с.
402752
  Бург И.К. Запоздалое эхо. / И.К. Бург. – М., 1990. – 352с.
402753
  Родионов С.В. Запоздалые истины : Повести / С.В. Родионов. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 463с.
402754
  Проталин В.В. Запоздалый апрель. / В.В. Проталин. – М., 1978. – 96с.
402755
  Седов Г.Н. Запоздалый бросок вратаря / Г.Н. Седов. – Ташкент, 1971. – 144с.
402756
  Васильцов В.Г. Запоздалый соловей / В.Г. Васильцов. – Минск, 1982. – 96с.
402757
  Шефнер В.С. Запоздалый стрелок : Повести и расcказы / В.С. Шефнер. – Ленинград : Советский писатель, 1968. – 539с.
402758
  Шефнер В.С. Запоздалый стрелок / В.С. Шефнер. – Л., 1987. – 670с.
402759
  Емельянов А.В. Запоздалый суд / А.В. Емельянов. – Чебоксары, 1971. – 120 с.
402760
  Емельянов А.В. Запоздалый суд / А.В. Емельянов. – Москва, 1976. – 131с.
402761
  Емельянов А.В. Запоздалый суд / А.В. Емельянов. – Москва, 1976. – 131 с.
402762
  Дідковська А.П. Запозичена лексика в українській мові: фонетико-графічна адаптація // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 379-386


  Статтю присвячено проблемам адаптації іншомовної лексики в системі української мови. Розглянуто рівні пристосування запозичень у мові-реципієнті, досліджено причину виникнення помилок у відтворенні іншомовної лексики в українському усному та ...
402763
  Нефедова О. Запозичена самобутність // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2011. – № 11 (83). – С. 30-31


  В стародавні часи освіта в Японії формується під безпосереднім впливом китайської культури.
402764
  Фу Цзін Запозичений концепт ФЕН-ШУЙ в російській мовній картині світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 487-495. – Бібліогр.: Літ.: с. 495; 14 назв
402765
  Калініна-Шамрай Запозичені літерні комплекси у бельгіцизмах (на матеріалі бельгійської франкомовної преси) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 123-130. – Бібліогр.: Літ.: с. 130; 27 назв


  У статті досліджуються фонетико-графічні особливості французької мови Бельгії. Статья посвящена изучению фонетико-графических особенностей французского языка Бельгии. The article focuses on phonetic and graphic peculiarities in the French of ...
402766
  Сімонок В.П. Запозичені назви у складі української фінансово-економічної термінології // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 283-286. – ISBN 966-7348-20-2
402767
  Клименко Н.Ф. Запозичені основи як виразники кількісних вимірів у сучасній українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 51-57
402768
  Семенюк С. Запозичені форманти в іменниках з модифікаційним значенням жіночої статі (кінець XVIII- XXI ст.) // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-20. – ISSN 1682-3540
402769
  Гулей Т.В. Запозичення-урбаноніми в лексичній системі англійської мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 381-385
402770
  Слаба О.В. Запозичення англоамериканізмів-термінів як один із основних шляхів термінотворення (на матеріалі економічної лексики німецької мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 216-224. – ISBN 966-581-623-3
402771
  Сокур О. Запозичення бібліографічних записів до електронних каталогів / Олена Сокур // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 43-45. – ISSN 1029-7200


  16 квітня 2014 р. у Науіональній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (НБУВ) відбувся семінар "Запозичення бібліографічних записів до електронних каталогів". Мета заходу - продемонструвати напрацювання українських бібліотекарів у галузі ...
402772
  Канівець О.М. Запозичення британського досвіду щодо використання новітніх засобів навчання при підготовці філологів іноземної мови / О.М. Канівець, Ю.О. Шургай // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 198-201. – (Серія "Філологічні науки")


  Проаналізовано використання новітніх засобів навчання при підготовці філологів іноземної мови у Великобританії. Визначено можливі шляхи запозичення позитивного британського досвіду підготовки філологів.
402773
  Степанюк Г.М. Запозичення в англійській лексиці моди XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 475-479. – ISBN 966-581-388-9
402774
  Безулик О. Запозичення в мові чеських ділових документів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 30-33. – ISBN 966-8188-07-1
402775
  Клименко О.Л. Запозичення в субстандартній англійській мові США // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 155-158. – ISBN 966-7890-03-1
402776
  Клименко О. Запозичення в субстандартній англійській мові США // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.62-63
402777
  Стрішенець Н. Запозичення в українській бібліотечно-інформаційній термінології // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 20-26. – ISSN 1029-7200
402778
  Качурець Ч.І. Запозичення досвіду ЄС у регулюванні трудової міграції в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 115-122.
402779
  Вакулик Ірина Іванівна Запозичення з класичних мов у науковій термінології сучасних європейських мов (на матеріалі юридичних та економ. термінів української, російської, німецької, французької, англійської мов) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Вакулик І.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
402780
  Вакулик Ірина Іванівна Запозичення з класичних мов у науковій термінології сучасних європейських мов (на матеріалі юридичних та економічних термінів української, російської, німецької, французької, англійської мов) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Вакулик І.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 240л. + Додатки: л.205-240. – Бібліогр. л.203-205
402781
  Гвоздяк О. Запозичення з німецьким етимоном на позначення лексико-семантичного поля "одяг" в українських говірках Закарпаття (Ужгородщина) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 89-91. – (Філологія ; Вип. 16)
402782
  Нечаєва Н. Запозичення з німецької мови в буковинських говірках // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
402783
  Рабош Г. Запозичення з різних мов у французькій мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 294-304. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333


  Притаманні французькій мові запозичення з класичної латини та грецької мови. Характерною особливістю таких запозичень є поєднання коренів латинських та старогрецьких слів, що зумовило утворення слів-гібридів. Сьогодні особливого поширення набули ...
402784
  Тищенко К.М. Запозичення з української до сусідніх мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 181-186. – ISBN 966-8188-08-X
402785
  Тищенко К.М. Запозичення з української до сусідніх мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 181-186. – Бібліогр.: Літ. : С. 186; 26 назв. – ISBN 966-8188-07-1
402786
  Рабош Г. Запозичення із старофранцузької мови та з латині у французькій мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 340-349. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
402787
  Фаль О. Запозичення латинського та германського походження у французькій топонімії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 161-166. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
402788
  Хелемський В.Ю. Запозичення місцевих органів влади : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 65-72. – Бібліогр.: 11 назв
402789
  Клименко Н.Ф. Запозичення у мовних картинах світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 73-76. – ISBN 966-581-373-0
402790
  Захарова М. Запозичення у праві: онтологічний аналіз // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С.365-378. – ISSN 1026-9932
402791
  Любчук Н.В. Запозичення у сучасних німецькій та українській мовах і культура мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 478-483


  У статті йдеться про типи запозичень у сучасних німецькій і українській мовах; проаналізовано їхні граматичні та орфографічні особливості, рівень адаптації та роль у мовах-реципієнтах. В статье рассмотрены типы заимствований в современном немецком и ...
402792
  Палешко Я.С. Запозичення України та їх використання для ефективного розвитку національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 124--127
402793
  Падалка В.М. Запозичення фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування України на ринку єврооблігацій : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 82-92 : Табл., рис.
402794
  Піцура Т. Запозичення як джерело збагачення побутової лексики українських говорів Карпат // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С.45-50


  У статті подана характеристика іншомовних запозичень серед назв одягу в українських говорах Карпат.
402795
  Ващенко О.О. Запозичення як наслідок історичних культурно-мовних конвергентних та дивергентних процесів // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 124-132. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматривается историческое развитие чешского языка в процессе языковых контактов и сопутствующие при этом конвергентные и дивергентные процессы на разных грамматических уровнях чешского языка.
402796
  Стацюк Р.В. Запозичення як один із продуктивних шляхів поповнення лексичного складу війсьової термінології сучасної арабської літературної мови // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 142-151. – ISSN 1682-671Х
402797
  Яким З.М. Запозичення як одна із лексичних особливостей німецькомовних новел Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 508-515


  У науковій розвідці на матеріалі німецькомовних текстів новел О. Кобилянської аналізується заздалегідь проведена нами вибірка лексичних запозичень. За допомогою різного типу класифікацій запозичених лексем, визначається частота вживання та кількісне ...
402798
  Хвостенко О.О. Запозичення як одне з джерел поповнення комп"ютерного сленгу (на матеріалі болгарської мови) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 215-220. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматривается заимствование как одно из источников пополнения компьютерного сленга в болгарском языке и взгляды разных ученых на процесс заимствования.
402799
  Письменна О. Запозичення, неологізми та неолексизми в англо-французьких мовних взаємоконтактах // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.92-100. – ISBN 966-7773-28-0
402800
   Заполирование алмазов в буровых коронках и пути его предупреждения. – Л., 1972. – 31с.
402801
  Григорович М.Б. Заполнители бетона. / М.Б. Григорович. – 2-е изд. – М, 1963. – 1-64с.
402802
  Наседкин В.В. Заполнители для легких бетонов / В.В. Наседкин. – М., 1974. – 73с.
402803
   Заполняющий комплекс и закратерные отложения Оболонской импактной структуры / Е.П. Гуров, Е.П. Гурова, А.Ю. Ямниченко, Ю.А. Черненко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-59 : рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0367-4290
402804
  Дорошко П.О. Заполяр`я / П.О. Дорошко. – Київ, 1950. – 88 с.
402805
  Лиханова В.К. Заполярная кочегарка. / В.К. Лиханова. – Архангельск, 1957. – 43с.
402806
  Добровольский Е.Н. Заполярные ангелы / Е.Н. Добровольский. – Москва, 1991. – 46с.
402807
  Матвеев В.В. Заполярные вечера / В.В. Матвеев. – Мурманск, 1963. – 80с.
402808
  Суфтин Г.И. Заполярные встречи / Г.И. Суфтин. – Архангельск, 1951. – 90с.
402809
  Пришвин М.М. Заполярный мед / М.М. Пришвин. – М., 1951. – 32с.
402810
  Пришвин М.М. Заполярный мед / М.М. Пришвин. – М., 1952. – 104с.
402811
   Заполярье - земля поэтов. – Мурманск, 1964. – 96с.
402812
   Заполярье. – Архангельск, 1959. – 124с.
402813
   Заполярье. – Москва, 1987. – с.
402814
  Конев В.К. Заполярье мое / В.К. Конев, С.А. Панкратов. – Мурманск, 1966. – 20 с.
402815
  Гаврилов Д.Н. Заполье / Д.Н. Гаврилов. – Л., 1959. – 63с.
402816
  Каменский А.В. Заполье / А.В. Каменский. – Пермь, 1966. – 52с.
402817
  Краснов П. Заполье : проза: роман / окончание. Начало в № 9, 2011 // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой кол. журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 10. – С. 42-118. – ISSN 0131-2332
402818
   Запом"ятайте їхні обличчя // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 23 (240). – С.14-22. – ISSN 1996-1561


  Перелік людей, котрі проголосували за мовний законопроект Колесніченка - Ківалова у першому читанні
402819
  Грановская Р.М. Запоминание и узнавание фигур / Р.М. Грановская, И.Я. Березная. – Л., 1974. – 86с.
402820
   Запоминающее устройство на магнитопленочных матрицах МПМ-7. – Москва, 1967. – 81 с.
402821
  Завизион Г.А. Запоминающее устройство на трансфлюксорах. / Г.А. Завизион, С.В. Зудилина. – М., 1968. – 52с.
402822
  Лаут В.Н. Запоминающее устройство на электронно-лученых трубках быстродействующей электронной счетной машины Академии наук СССР / В.Н. Лаут, Л.А. Любович. – Москва, 1957. – 88с.
402823
  Котовщиков Г.С. Запоминающие трубки с видимым изображением / Г.С. Котовщиков, В.М. Кондратенко. – Москва, 1970. – 70с.
402824
  Крайзмер Л.П. Запоминающие устройства / Л.П. Крайзмер. – М.-Л., 1959. – 111с.
402825
   Запоминающие устройства / Крайзмер Л.П. – Л., 1968. – 167с.
402826
   Запоминающие устройства / Крайзмер Л.П. – Л., 1970. – 152с.
402827
   Запоминающие устройства. – К., 1973. – 92с.
402828
   Запоминающие устройства. – К., 1974. – 87с.
402829
   Запоминающие устройства / Крайзмер Л.П. – Л., 1974. – 155с.
402830
   Запоминающие устройства. – К., 1975. – 95с.
402831
   Запоминающие устройства. – К., 1976. – 75с.
402832
   Запоминающие устройства. – К., 1977. – 80с.
402833
   Запоминающие устройства. – К., 1980. – 78с.
402834
   Запоминающие устройства / Крайзмер Л.П. – Л., 1980. – 155с.
402835
  Каган Б.М. и др. Запоминающие устройства большой емкости / Б.М. и др. Каган. – М, 1968. – 320с.
402836
  Леонтьев Д.И. Запоминающие устройства вычислительных машин / Д.И. Леонтьев. – М, 1979. – 64с.
402837
   Запоминающие устройства и криоэлектронные компоненты ЭВМ. – К., 1978. – 92с.
402838
   Запоминающие устройства и криоэлектронные компоненты ЭВМ. – К., 1979. – 101с.
402839
  Михайлов В.И. Запоминающие устройства на оптических дисках / В.И. Михайлов, Г.И. Князев, П.П. Макарычев. – Москва : Радио и связь, 1991. – 223с.
402840
  Григорян Л.А. Запоминающие устройства на цилиндрических магнитных пленках. / Л.А. Григорян. – М, 1975. – 143с.
402841
   Запоминающие устройства повышенной надежности. – Л., 1978. – 200с.
402842
   Запоминающие устройства с произвольной выборкой информации. – Вильнюс, 1970. – 176с.
402843
   Запоминающие устройства современных ЭЦВМ. – М., 1968. – 447с.
402844
  Корнейчук В.И. Запоминающие устройства ЦВМ / В.И. Корнейчук. – Киев, 1976. – 168 с.
402845
   Запоминающие устройства. Тонкие магнитные пленки. – М., 1968. – 310с.
402846
   Запоминающие электронно-лучевые осциллографы. – М., 1990. – 183с.
402847
  Денбновецкий С.В. Запоминающие электроннолучевые трубки в устройствах обработки информации / С.В. Денбновецкий, Г.Ф. Семенов. – Москва, 1973. – 471с.
402848
  Кобелев В.В. Запоминающие элементы на ферромагнитных пленках / В.В. Кобелев, Н.Т. Коперсако. – Москва, 1966. – 80 с.
402849
  Харитонов В.Г. Запомни все хорошее. / В.Г. Харитонов. – М., 1963. – 247с.
402850
  Алексин А.Г. Запомни его лицо / А.Г. Алексин. – Москва, 1986. – 79с.
402851
  Дубровин Б.С. Запомни.... / Б.С. Дубровин. – М, 1982. – 79с.
402852
  Шринивас М.Н. Запомнившаяся деревня / М.Н. Шринивас. – М., 1988. – 367с.
402853
  Николаев А.М. Запомните нас молодыми / А.М. Николаев. – М, 1974. – 112с.
402854
  Николаев А.М. Запомните нас молодыми / А.М. Николаев. – 2-е изд. – М, 1985. – 159с.
402855
  Горышин Г.А. Запонь / Г.А. Горышин. – Л., 1980. – 367с.
402856
  Дитькова С.Ю. Запоржье Достоевского // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 59-67. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))


  О некоторых тенденциях современной прозы.
402857
  Маремпольський В.Ф. Запоріжжя -- славний край. / В.Ф. Маремпольський. – К., 1956. – 44с.
402858
   Запоріжжя. – К., 1967. – с.
402859
   Запоріжжя. – К., 1978. – 95с.
402860
  Івченко Андрій Запоріжжя // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 54
402861
  Вишняк М.Я. Запоріжжя, запорізьке козацтво та його герої в художній творчості і наукових студіях Яра Славутича // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 18-26. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
402862
  Шпорта Я.Г. Запоріжці / Я.Г. Шпорта. – К., 1952. – 107с.
402863
  Ребро П.П. Запорізька веселка : поезії / П.П. Ребро. – Київ, 1967. – 207 с.
402864
  Шпитальов Г.Г. Запорізька кіннота у бойових діях російської армії 1735-1739 років // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.126-138. – ISBN 966-7089-17-7
402865
  Хижняк А.А. Запорізька область : Географічний нарис / А.А. Хижняк. – Київ : Радянська школа, 1959. – 126с. + карта
402866
   Запорізька область. Адміністративно-територіальний поділ на 1 липня 1968 року. – Вид. 4-е. – Запоріжжя, 1968. – 124с.
402867
  Герман Ірина Станіславівна Запорізька преса 20-40-х рр. 20 ст.: жанрово-стильові особливості : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Герман І.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 210с. – Бібліогр.: л. 192 - 210
402868
  Герман Ірина Станіславівна Запорізька преса 20-40-х рр. 20 ст: жанрово-стильові особливості : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Герман І.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
402869
  Тищенко В.М. Запорізька Січ : спроба історичного есе // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 135-140
402870
  Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування 1734-1775 / В.О. Голобуцький. – К., 1961. – 416с.
402871
  Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування. (1734-1775) / В.О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 421с. – ISBN 966-511-380-1
402872
  Горобець В. Запорізька Січ у першому вигнанні // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-10. – ISSN 1814-5078
402873
  Левченко А.В. Запорізька Січ як форма самоорганізації українського суспільства в XVI-XVIII ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 253-260
402874
  Козирєв В. Запорізька спадщина Південної України останньої чверті 18 - початку 19 століття / Валерій Козирєв; Запорізьке наук. т-во ім. Я. Новицького; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ, Запорізьке від.; Східний ін-т українознавства ім. Ковальських та ін.; [відп. ред.: А. Бойко]. – Запоріжжя, 2006. – 418с. – ISBN 978-966-7482-68-8
402875
  Грабовецький В. Запорізьке козацтво в історії Західної України 15-18 ст. : Посібник для істориків України / В. Грабовецький; МОНУ. Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – 263с. – ISBN 966-8265-11-4
402876
  Грабовецький В. Запорізьке козацтво і Українська гетьманська держава XVI-XVIII ст. в літописі та ілюстраціях / Володимир Грабовецький ; Івано-Франк. держ. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ, 2010. – 496 с. – До 520-річчя українського крзацтва
402877
  Ідзьо В.С. Запорізьке козацтво як національна еліта Української держави середини XVII ст. // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 66-71
402878
   Запорізький дуб. – К., 1971. – 23с.
402879
   Запорізький дуб. – К., 1979. – 23с.
402880
   Запорізький збірник : до 80-річчя Яра Славутича. – Київ ; Запоріжжя : Дніпро, 1998. – 224 с. + Додаток: с. 208-216. – Бібліогр.: с. 217-220. – ISBN 5-308-01708-5
402881
   Запорізький краєзнавчий музей. – Дніпропетровськ, 1972. – 112с.
402882
  Баталкіна В.І. Запорізький музей-галерея прикладної кераміки та живописної творчості Іллі та Олексія Бурлай = Zaporozhje Musenmsgalerie der angewandten Keramik und des kunstlerischen Schaffens von I. und A. Burley : [документально-іст. розповідь у 3-х ч.] / В.І. Баталкіна ; [відп. за вип. О. Ананьєв]. – Дніпропетровськ ; Запоріжжя : АРТ-ПРЕС, 2011. – 96 с. : іл. – Книга паралельно на укр. та нім. мовах. – ISBN 978-966-348-249-1
402883
   Запорізький обласний державний архів та його філіал у м. Мелітополі. – К., 1968. – 296с.
402884
   Запорізький художній музей. – К., 1984. – 70с.
402885
  Макаренко М. Запорізькі клейноти в Ермітажі. Корогви / М. Макаренко. – К, 1924. – 16с.
402886
  Сьомін О. Запорізькі козаки в історії Дунаю // Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал / Редакція газети "Флот України". – Севастополь, 2006. – № 4/5. – С. 42-45


  Заснування Задунайської Січі
402887
   Запорізькі правові читання : Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практричної конференції, м.Запоріжжя, 18-19 травня 2006 р. – 2. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – 476 с.
402888
   Запорізькі рятувальники пильнують свято водохрещі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 11 : фото
402889
  Шудря М. Запорожець без заборола / М. Шудря, В. Попик // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – С. 13-38. – ISBN 5-89354-154-5
402890
   Запорожець Володимир Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 250 : фото
402891
   Запорожець за Дунаєм. – Х. – 72с.
402892
  Гулак-Артемовський Запорожець за Дунаєм. / Гулак-Артемовський. – К., 1979. – 94с.
402893
  Денисюк І. Запорожець за океаном // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 26-27. – ISSN 0130-1799
402894
  Косматенко А.Д. Запорожець і чорт. Байки, вірші та притчі / А.Д. Косматенко. – Київ, 1969. – 103с.
402895
  Республіканська Запорожжя в історії та культурі : Тези доповідей і повідомлень Республіканської наукової конференції / Республіканська, наукова конференція; Ред.: В.М.Тихомиров, Ф.Г.Турченко, В.А.Чабаненко та ін.;Мін.вищо і серед.спец.освіти УРСР.АH УРСР.За. – Запоріжжя : ЗДУ, 1991. – 200с.
402896
  Стогний Н.П. Запорожская область / Н.П. Стогний. – Запорожье, 1963. – 275с.
402897
  Стогний Н.П. Запорожская область. Экономико-географическая характеристика : Дис... канд. географич.наук: / Стогний Н.П.; МВО СССР. Львовский политехнический ин-т. – Львов, 1953. – 393л. – Бібліогр.:л.382-393
402898
   Запорожская областьв годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Запорожье, 1959. – 363с.
402899
  Марченко Т.М. Запорожская Сечь як этнообраз в романе Ф.В. Булгармна "Дмитрий Самозванец" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 69-78. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068
402900
  Жебунев Л. Запорожская сич с новым содержанием / Л. Жебунев. – 7с.
402901
  Сапожников И.В. Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее и Одессе : Монография / И.В. Сапожников, Сапожникова Галина Васильевна. – Одесса : Окфа, 1998. – 272с. – ISBN 9665710192
402902
   Запорожский дуб. – К., 1971. – 23с.
402903
   Запорожский индустриальный комплекс. – Днепропетровск, 1975. – 272с.
402904
  Сатановский Б.Н. Запорожский электровозоремонтный: Очерк истории завода / Б.Н. Сатановский, Л.С. Кириллова. – Днепропетровск, 1965. – 140с.
402905
  Голобуцкий В.А. Запорожское козачество / В.А. Голобуцкий. – Киев, 1957. – 463с.
402906
  Степовий В. [Біднов В.О.] Запорожський зімовник : (Історичні відомості) / В. Степовий [псевд.]. – вид. 2-е. – [Черкаси] : Сіяч. [Друк. Видавн. Т-ва "Сіяч"], 1918. – 24 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 31)


  Зміст: Запоpожський зімовник; Hовий pік на Запоpіжжі; Останній кошовий Запоpожський Петpо Калнишевський
402907
  Корнієнко В.Л. Запорожський клад / В.Л. Корнієнко. – 2-е вид. – Катеринослав, 1919. – 28с.
402908
  Будько Євген Запорожці - російському султанові // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 132-138 : фото
402909
  Нечуй-Левицький Запорожці / Нечуй-Левицький, 1874
402910
  Нечуй-Левицький Запорожці / Нечуй-Левицький, 1917
402911
  Панч П. Запорожці : роман / П. Панч. – Київ : Радянський письменник
Кн.1. – 1946. – 181 с.
402912
   Запорожці : До історії козацької культури. – Київ : Мистецтво, 1993. – 400с. : іл. – ISBN 5-7715-0485-8
402913
  Нечуй-Левицький Запорожці / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2007. – 320с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3647-0
402914
  Супруненко Володимир Запорожці за Нілом : Машина часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 120-121 : Фото
402915
  Дєдов В. Запорожці і Святі Гори // Україна козацька : загальнонаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – березень (№ 5/6). – С. 12-13
402916
  Урчукін В.Г. Запорожці на Тереку : [повість] / Віктор Урчукін. – Київ : Персонал, 2008. – 327, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-608-849-2
402917
  Щекотов Н.М. Запорожцы / Н.М. Щекотов. – Москва-Ленинград, 1943. – 20с.
402918
  Репин И.Е. Запорожцы / И.Е. Репин. – Ленинград, 1960. – 12с.
402919
  Давыдова А.С. Запорожцы / А.С. Давыдова. – Москва, 1962. – 63с.
402920
  Яворницкий Д.И. Запорожцы в поэзии Т.Г. Шевченко / Д.И. Эварницкий. – Екатеринославль : Тип. Губерн. Земства, 1912. – 58 с. – На обложке: Д.И. Эварницкий. - Кн. на русск. яз. - В кн. также поэзия Т.Г. Шевченко на укр. языке
402921
  Клименко Н.В. Запорожье / Н.В. Клименко. – Днепропетровск, 1976. – 127с.
402922
  Клименко Н.В. Запорожье / Н.В. Клименко. – 2-е изд., испр. и доп. – Днепропетровск, 1978. – 134с.
402923
   Запорожье. – М., 1978. – 168с.
402924
  Клименко Н.В. Запорожье / Н.В. Клименко. – Днепропетровск, 1987. – 172с.
402925
  Осипов Гарри Запорожье : берег левый, берег правый. От первого лица / Осипов Гарри, Уэбстер Уилл // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 142-161 : Фото. – ISSN 1029-5828
402926
  Яворницкий Д.И. Запорожье в остатках стаpины и пpеданиях наpода / Д.И. Эваpницкий. – С.-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева. [Тип. H.А. Лебедева]
[Ч. 1]. – 1888. – III, [1], 294 с. : 15 аpк. іл., 1 аpк. поpтp., 5 аpк. каpт


  Автоpський текст на русск. яз.., pозповіді місцевих жителів укp. - В кн. також укp. наp. пеpекази, віpші, думи та віpш Я.І. Щоголева "Стугонить Днипpо по скелях...". - Hа окp. аpкушах поpтp. полковника О.Ф. Колпака та каpти: План кpепости Кодака; План ...
402927
  Яворницкий Д.И. Запорожье в остатках стаpины и пpеданиях наpода / Д.И. Эваpницкий. – С.-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева. [Тип. H.А. Лебедева]
Ч. 2. – 1888. – 257, [6] с : С 55 pисунками и 7-ю планами ; 34 аpк. іл., 3 аpк. поpтp., 5 аpк. каpт


  Автоpский текст на русск. яз., pозповіді місцевих жителів укp. - В кн. також укp. наp. пеpекази, думи, оповідання. - Hа окp. аpкушах поpтp. І.Г. Россолоди, І. Шияна, Я. Шияна та каpти: План Чоpтомлицкой Сичи; План Алешковской Сичи; План Каменской Сичи; ...
402928
   Запорожье мое цветущее. – Киев : Реклама, 1978. – 103с.
402929
  Бездольний Б. Запорожье мое, Запорожье / Б. Бездольний. – Днепропетровск : Промінь, 1969. – 136с. : іл.
402930
  Бездольный Б. Запорожье мое, Запорожье / Б. Бездольный. – 2-е изд. – Днепропетровск, 1972. – 192с.
402931
   Запорозька Січ : (Короткий довідник). – Київ, 1992. – 48с.
402932
  Гуцал Яніна Запорозька Січ в контексті міжнародних відносин у XVII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 117-119. – ISBN 966-7865-75-4
402933
  Гуцал Яніна Запорозька Січ в системі міжнародних відносин в добу гетьмана Мазепи / Гуцал Яніна, Кривошея Ігор // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 259-260. – ISBN 978-966-89991-7-8
402934
  Посунько О.М. Запорозька Січ і Гайдамаччина у 50-ті - на початку 60-х рр. XVIII ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 248-259. – ISBN 978-966-551-327-8
402935
  Анцишкін І. Запорозька Січ і Межигірський монастир // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (липень-_вересень). – С. 14-18. – ISSN 1814-5078
402936
   Запорозька Січ і українське козацтво : зб. наук. праць / [Алфьоров О.А. та ін. ; редкол.: Кривошея В.В., Фролов М.О., Вашкевич В.М. та ін.] ; Український ін-т національної пам"яті. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2012. – 207, [1] с. : іл. – Авт. зазн. на стр. 206. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-52-1
402937
   Запорозька Січ і Українське козацтво : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: В.В. Кривошея (голова) та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8809-98-9
402938
  Гуслистий К. Запорозька Січ та її прогресивна роль в історії українського народу / К. Гуслистий, О. Апанович. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1954. – 86 с. – (300 років возз"єднання Ураїни з Росією))
402939
  Ольхіна Наталія Запорозька Січ у працях істориків першої половини XIX століття // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 192-197. – ISBN 978-966-89991-7-8
402940
  Трембіцький А. Запорозька Січ у творчості Тараса Шевченка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 243-249. – ISSN 2078-0850
402941
  Андрущенко В.Л. Запорозька Січ як український феномен / В.Л. Андрущенко, В.М. Федосов; За ред. В.М. Федосова. – Київ : Заповіт, 1995. – 173с. – ISBN 5-7707-1070-5
402942
  Шпитальов Г.Г. Запорозьке військо в російсько-турецькій війні 1735-1739 років / Г.Г. Шпитальов; Ін-тут укр. археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України. – Запоріжжя : Тандем-У, 2002. – 72с. – (Запорозька спадщина. Вип. 13). – ISBN 966-7089-92-4
402943
  Голобуцький В.О. Запорозьке козацтво / В.О. Голобуцький. – Київ : Вища школа, 1994. – 537с. – ISBN 5-11-003970-4
402944
  Горобець В. Запорозьке козацтво в ролі мушкетерів короля, або Підвіски французької королеви в українському прочитанні // Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник] / [упоряд. В. Горобець та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – С. 124-139. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
402945
   Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості : Матеріали міжнар.наук.конференції / Міжнародна наукова конференція; НАНУ;Інст.історі України;Наук.-досл.ін-т козацтва. – Київ-Запоріжжя, 1997. – 376с. – ISBN 966-02-0290-3
402946
  Олійник О. Запорозький зимівник часів Нової Січі (1734-1775) / Олександр Олійник. – Запоріжжя : Дике поле, 2005. – 256 с. – ISBN 966-8132-30-0
402947
  Ададуров В.В. Запорозький козак Твердовський проти Наполеона: відображення вірнопідданих настроїв малоросійського дворянства в україномовному памфлеті 1807 р. з Національного архіву Франції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 177-186. – ISSN 0130-5247
402948
  Капустіна Н. Запорозький характерник // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 4 (1024). – С. 16-19


  Д.І. Яворницький.
402949
  Мільчев В. Запорозькі козаки на землі сербських граничар // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2012. – Вип. 1 (6)"2011. – С. 31-94
402950
  Ситий І. Запорозькі печатки // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 81-85. – ISSN 0131-2685


  З фондів Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В.Тарновського
402951
  Підвисоцький Р. Запорука інтеграції до світового фінансового простору - гнучкість менеджменту і стабільність системи : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 39-43
402952
  Собко В.М. Запорука миру : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 325с.
402953
  Собко В.М. Запорука миру : Роман / В.М. Собко. – Київ : ДЛВ, 1952. – 256с.
402954
  Собко В.М. Запорука миру : Роман / В.М. Собко. – Київ : Дніпро, 1966. – 306с. – (Б-ка укр. рад. прози)
402955
  Грабовський С. Запорука свободи // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2006. – № 8. – С. 76-79. – ISSN 1812--514Х
402956
   Запотоцький Сергій Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 47
402957
   Запотоцький Сергій Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 85-86 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
402958
   Запотоцький Сергій Петрович (1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 48-49. – ISBN 966-95774-3-5
402959
   Започаткували спільну магістерську програму // Київський університет. – Київ, 2013. – березень (№ 7/8). – С. 7


  "Для розширення мобільності студентів економічного факультету в рамках Болонського процесу на базі спеціальності "Бізнес-адміністрування" започатковано спільну магістерську програму "Міжнародний бізнес" з Університетом Мачерата (Італія).
402960
   Започаткували спільну магістерську програму // Київський університет. – Київ, 2013. – вересень (№ 13). – С. 4


  Розроблено навчальні плани підготовки магістрів з міжнародного бізнесу на базі спеціальностей "Бізнес-адміністрування" (економічний факультет нашого університету) та "Міжнародні економічні та торговельні відносини" (факультет політ. наук, комунікацій ...
402961
  Юрій І.А. Започаткування градоначальництва та його вплив на розвиток митної справи в Одесі( кінець XVIII-XIX ст.ст.) // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 36-41.
402962
  Котенко В. Започаткування держави у давніх шотландців (за матеріалами англосаксонських пам"яток VІ-ХІІ ст.) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 59-63
402963
  Жилінська О.І. Започаткування М.Х. Бунге традицій Університету св. Володимира у підготовці наукових кадрів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Визначено особливості підготовки наукових кадрів в Університеті Св. Володимира за часів навчання та науково-педагогічної діяльності М.Х. Бунге. Розкрито вплив М.Х. Бунге на формування традицій університету у підготовці наукових кадрів, зокрема ...
402964
  Калакура Я.С. Започаткування наукових основ Українознавства (на зламі ХVIII-XIX ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 41-52.
402965
  Васильчук В.М. Започаткування німецьких колоній в Україні (кінець XVIII - початок XIX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Йдеться про початок процесу розселення німецьких колоністів. Дається аналіз причин, що його зумовили.
402966
  Задорожний Ю. Започаткування римським правом принципів права у країнах романо-германської правової сім"ї // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 272. – ISSN 0132-1331
402967
  Гай-Нижник Започаткування та розвиток українознавчих досліджень в Австралії у другій половині XX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 155-157. – ISSN 2076-1554
402968
  Чуткий А. Започаткування традиції вивчення історії Галицько-Волинської держави в стінах Універсиету Св. Володимира: невідомі перші дослідження // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 551-561. – ISBN 978-966-8846-19-9
402969
  Фірсова С.Г. Започаткування транспортних логістичних систем в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 96-101. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
402970
  Рыбаков К.В. Заправка гусенечных и колесных машин / К.В. Рыбаков. – Москва, 1971. – 154с.
402971
  Возовикова Т. Заправят в планшеты. Школьные учебники переведут в электронный формат // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 февраля (№ 5). – С. 5


  Новый подход к использованию научно-технического и кадрового потенциала столичных вузов в целях развития города в целом и его образовательной среды, заложенный в Государственной программе “Столичное образование” на 2012-2016 годы, приносит ожидаемые ...
402972
   Запрацювало радіо у філологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – грудень (№ 16)


  У стінах Гуманітарного корпусу запрацювало радіо. Окрасою радіо є цікаве звернення кожного ефіру: остання фраза ведучої Тетяни Шапровської обов"язково містить дидактичний елемент і позитив, що спонукає замислитися й водночас усміхнутися.
402973
  Гречко П.К. Запрет на разжигание социально-культурной розни: правовые нормы и реалии // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 2 (март - апрель). – с. 71-82. – ISSN 0236-2007
402974
  Таманин М.В. Запрет на химическое оружие: спустя 10 лет вопросы остаются // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 10. – С. 3-20. – ISSN 0321-2068


  Конвенція про заборону, розробки хімічної зброї і його ліквідацію. Ініціаторами були США і Радянський Союз
402975
  Белоус В. Запрет на ядерные испытания : каковы перспективы? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 7. – С. 33-39. – ISSN 0131-2227
402976
  Лучинський Ю. Запрет на язык: "лингвистические проблемы" кубанской прессы начала ХХ века // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 216-222. – ISSN 1728-9572
402977
  Воробейников М.А. Запрет преобразования к худшему в советском уголовном процессе / М.А. Воробейников. – Ярославль, 1976. – 102с.
402978
  Осипов Г.А. Запретить и уничтожить химическое оружие / Г.А. Осипов. – М, 1987. – 63с.
402979
   Запретная глава. – Пермь, 1989. – 495с.
402980
  Гранин Д.А. Запретная глава / Д.А. Гранин. – Л, 1991. – 538с.
402981
  Вестберг П. Запретная зона / П. Вестберг. – Москва : Географгиз, 1963. – 279с. – (Приключения. Путешествия. Фантастика)
402982
  Калинин А.В. Запретная зона : Роман / А.В. Калинин. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 286с.
402983
  Калинин А.В. Запретная зона. Роман / А.В. Калинин. – М.
1. – 1962. – 160с.
402984
  Калинин А.В. Запретная зона. Роман / А.В. Калинин. – М., 1963. – 48с.
402985
  Калинин А.В. Запретная зона. Роман / А.В. Калинин. – М., 1989. – 112с.
402986
  Бородкин С Ю. Запретная любовь / С Ю. Бородкин, . – М., 1971. – 256с.
402987
  Карякин Ю.Ф. Запретная мысль обретает свободу. 175 лет борьбы вокруг идейного наследия Радищева / Ю.Ф. Карякин, Е.Г. Плимак. – Москва, 1966. – 304с.
402988
  Гудков Андрей Запретное Приморье : Заповедники // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 184-192 : Іл., карта
402989
  Шевченко Т.Г. Запретный кобзарь / Т.Г. Шевченко ; в переводах собрал И.А. Белоусов. – Москва : Грань, 1918. – 80 с.


  Видання складається з перекладів творів поета на російську мову, які раніше були заборонені цензурою.
402990
  Шевченко Т.Г. Запретный кобзарь / Т.Г. Шевченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1922. – 92с.
402991
  Искандер Фазиль Запретный плод / Искандер Фазиль. – Москва, 1966. – 256с.
402992
  Головатый Г.А. Запретный плод / Г.А. Головатый. – Москва : Современник, 1979. – 95 с.
402993
  Крикуненко Лариса Запретный плод / Крикуненко Лариса. – (Никополь), 2000. – 6с.
402994
  Эльяшева Н. Запретный рубеж / Н. Эльяшева. – М-Л, 1951. – 127с.
402995
  Братко А.Г. Запреты в советском праве / А.Г. Братко. – Саратов, 1979. – 92с.
402996
  Рыбушкин Н.Н. Запрещающие нормы в советском праве / Н.Н. Рыбушкин. – Казань, 1990. – 111с.
402997
  Богданов О.В. Запрещение оружия массового уничтожения / О.В. Богданов. – М, 1985. – 182с.
402998
  Тарасенко Сергей Алексеевич Запрещение оружия массового уничтожения в международном праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Тарасенко Сергей Алексеевич ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва, 1979. – 15 с.
402999
  Борахвостов В.Н. Запрещенная виза / В.Н. Борахвостов. – М., 1963. – 390с.
403000
  Беликова К.М. Запрещенная деловая практика и квалифицирующие ее признаки по праву Венесуэлы // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 36-38. – ISSN 1812-3910
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,