Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
402001
  Ярошинський О.Б. "Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства" у 2003-2009 рр. Бібліографічний покажчик // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 431-504
402002
   Збірник матеріалів 11 науково-технічної конференції "Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах" : 8-9 верес. 2011 р. / М-во оборони України, Держ. наук.-випробув. центр Збройних Сил України ; [редкол.: В.Г. Башинський та ін.). – Феодосія : [б. в.], 2011. – 419 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
402003
   Збірник матеріалів науково-практичних заходів науково-дослідного інституту фінансового права / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фінанс. права ; [редкол.: Л.Л. Тарангул та ін.]. – Київ : Алерта, 2013. – 221, [3] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-264-9
402004
   Збірник методичних матеріалів. – Х.
4. – 1940. – 100с.
402005
   Збірник методичних матеріалів (обмін педагогічним досвідом). – Львів, 1946. – 148с.
402006
   Збірник методичних матеріалів по вивченню "Капітала" К.Маркса. – К., 1970. – 219с.
402007
   Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах : багатосторонні договори / [ упорядники: А.Я. Гнатів, С.Ф. Кравчук, О.В. Приходько, О.А. Томєєв]. – 2-е вид., доп. – Київ : Фенікс, 2009. – 1080 с. – ISBN 978-966-651-718-3
402008
   Збірник міжнародних правових документів, законодавчих актів і нормативних документів України з питань соціально-правового захисту дітей. – Київ : Столиця, 1998. – 516с. – ISBN 966-7395-02-2
402009
   Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. – 2-е вид., доп. – Екоправо-Львів : Норма, 2002. – 416с. – ISBN 966-7775-00-03
402010
   Збірник на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина = Collected essays in honour of professor Alexander Ohloblyn, Ph. D. – Нью-Йорк : Укр. вільна акад. наук у США, 1977. – 486с. – На обкл.: Олександрові Оглоблинові. – (Науковий збірник / Укр. вільна акад. наук у США ; 3)
402011
   Збірник на пошану проф. д-ра Юрія Шевельова = Symbolae in honorem Georgii Y. Shevelov / [ Редкол. : В. Е. Гаркінз, О. Горбач, Я. Гурський ] // Науковий збірник / Вільний університет. Філософічний Український, факультет. – Мюнхен, 1971. – Т. 7 : Збірник на пошану проф. д-ра Юрія Шевельова. – С. 1-504, [ 2 ], карта
402012
   Збірник навчальних планів шкіл УРСР на 1960/61 навчальний рік. – К., 1960. – 103с.
402013
   Збірник найважливіших законів, указів Президії Верховної Ради та постанов і розпоряджень Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1946. – 263с.
402014
   Збірник найважливіших рішень по сільському господарству. – К., 1959. – 112с.
402015
   Збірник найважливіших рішень по сільському господарству (1953-1955 рр.). – К., 1955. – 400с.
402016
   Збірник наказів та обіжників по протипожежній охороні промисловості України. – Х., 1929. – 115с.
402017
   Збірник наказів, розпоряджень та інструкцій по Київському Губземвідділу / Укр. Соц. Рад. Респ. – Київ : Вид. Видавн. Секції Київ. Губземвідділу ; [7-а Рад. друк]
Вип. 1 : Січень-лютий. – 1920. – 64 с. – Прим..№ 114712 дефектний, відсутні с. 62-64
402018
   Збірник наказів, розпоряджень та інструкцій по Київському Губземвідділу / Укр. Соц. Рад. Респ. – Київ : Вид. Видавн. Секції Київ. Губземвідділу ; [7-а Рад. друк]
Вип. 2. – 1920. – 125, [3] c.: табл.
402019
   Збірник наукових прaць аспирантів та студентів ІМВ / Київський університет ім.Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – Київ
Вип. 1, ч. 2. – 1997
402020
   Збірник наукових прaць аспирантів та студентів ІМВ / Київський університет ім.Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – Київ
Вип. 1, ч. 1. – 1997
402021
   Збірник наукових праць / Геологічний інститут Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1995
402022
  Геологічний Збірник наукових праць / Геологічний, інститут Київського, університету, 1995-
№ 1. – 1995
402023
  Геологічний Збірник наукових праць / Геологічний, інститут Київського, університету, 1995-
№ 2. – 1995
402024
   Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. 1. – 2005. – 200 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402025
   Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. 2. – 2006. – 216 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402026
   Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. 3. – 2006. – 242 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402027
   Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. 4. – 2006. – 257 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402028
   Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. 5. – 2006. – 235 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402029
   Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. 6. – 2007. – 223 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402030
   Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. 7. – 2007. – 205 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402031
   Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. 8. – 2007. – 252 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402032
   Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. 9. – 2007. – 252 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402033
   Збірник наукових праць. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. 11. – 2008. – 246 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402034
   Збірник наукових праць : [тези доп., наук. статті учасників круглих столів] / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т фін. права ; [редкол.: Воронова Л.К. та ін.]. – Київ : Алерта, 2011. – 398, [1] с. – В змісті: Матеріали круглих столів : "Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні", "Інформаційне сховище даних ДПС України: міжнародний досвід та національні тенденції", "Адаптація податкового законодавства України до законодавства ЄС". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-566-130-7


  В книзі також: Матеріали круглих столів: "Адміністрування облікових та звітних показників надходження податків та зборів в органах ДПС України", "Стан та перспективи протидії діяльності суб"єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності"
402035
   Збірник наукових праць : за результатами II Всеукр. студ. наук.-практ. конф. "Організаційно-управлінські та соціально-психологічні аспекти функціонування ринку праці України в умовах інституційних трансформацій" (19 квітня 2013 р., м. Київ) / Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.Ю. Вілкова, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. – 302, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-021-0
402036
   Збірник наукових праць : за результатами III Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та соціально-економічні аспекти функціонування сучасного ринку праці України в умовах інституційних трансформацій" (28 берез. 2014 р., м. Київ ) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд. О.Ю. Вілкова, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 266 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-028-9
402037
   Збірник наукових праць (Держ. публічної бібліотеки УРСР). – К., 1958. – 140с.
402038
   Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди]. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків
  вип. 47. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402039
   Збірник наукових праць 6-ї науково-методичної конференції / Людина та навколишнє середовище - проблеми безперервної екологічної освіти в вузах; Одеська державна академія холоду. – Одеса : ОДАХ, 1999. – 145 с. – ISSN 0453-8307
402040
   Збірник наукових праць 7-ї науково-методичної конференції / Людина та навколишнє середовище - проблеми безперервної екологічної освіти в вузах; МОНУ ; Наук.-метод.центр вищої освіти ; ред.: В.Б. Владимирова, В.Ф. Гаврик, В.П. Оніщенко. – Одеса : ОДАХ, 2000. – 144 с. – ISSN 0453-8307
402041
   Збірник наукових праць аспірантів та студентів ІМВ / Київський університет ім.Тараса Шевченка.Інститут міжнародних відносин. – Київ
Вип. 3, ч. 1. – 1997
402042
   Збірник наукових праць аспірантів та студентів ІМВ / Київський університет ім.Тараса Шевченка.Інститут міжнародних відносин. – Київ
Вип. 3, ч. 2. – 1997
402043
   Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ
  № 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402044
   Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ
  № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402045
   Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ
  № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402046
   Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України. – Бердянськ : БДПУ
  № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402047
   Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України. – Бердянськ : БДПУ
  № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402048
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ
Вип. № 12. – 2008. – 225 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402049
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ
Вип. № 14. – 2008. – 239 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402050
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ
Вип. № 15. – 2008. – 268 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402051
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 16. – 2008. – 304 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402052
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 19. – 2009. – 314 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402053
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 20. – 2009. – 304 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402054
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 21. – 2009. – 332 с,. – резюме укр., рос., англ. мовами
402055
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 22. – 2009. – 366 c. – резюме укр., рос., англ. мовами
402056
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 24. – 2009. – 348 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402057
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 25. – 2010. – 414 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402058
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 26. – 2010. – 395 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402059
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 27. – 2010. – 366 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402060
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 28. – 2010. – 347 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402061
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 30. – 2011. – 386 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402062
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 32. – 2011. – 300 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402063
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 35. – 2012. – 317 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402064
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 36. – 2012. – 353 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402065
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 38. – 2012. – 366 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402066
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Військ. ін-т. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 39. – 2013. – 361 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402067
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військ. ін-т. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 41. – 2013. – 294 с. – Резюме рос., англ. мовами
402068
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 42. – 2013. – 293 с. – Резюме рос., англ. мовами
402069
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 43. – 2013. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402070
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 44. – 2013. – 298 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402071
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" / М-во оборони України. – Київ : НТУУ "КПІ"
Вип. 1. – 2013. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402072
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця
Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – 2010. – резюме рос., англ. та укр. мовами
402073
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця
Вип. 42, т. 2 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – 2010. – резюме рос., англ. мовами
402074
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця
Вип. 42, т. 3 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – 2010. – резюме рос., англ. мовами
402075
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця
Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – 2010. – резюме рос., англ. мовами
402076
   Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ "КПІ". – Київ
Вип. 1. – 2008
402077
   Збірник наукових праць ВНЗ "Інституту Тутковського". – Київ
№ 1 (2). – 2011. – 95 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
402078
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ
  вип. 20. – 2012. – 404 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402079
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 21/22, ч. 2. – 2012. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402080
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 23/24. – 2013. – 385 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402081
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 25. – 2013. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402082
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 26. – 2013. – 352 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402083
   Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU. – Алчевськ, 1999-. – ISSN 2077-1738
Вип. 1 (42). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2014 р. назв. журн. рос. мовою
402084
   Збірник наукових праць Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк : Донецький державний технічний університет, 1920-. – ISBN 966-7559-25-4
Вип. 17. – 2000. – До в.17 дивись "Сборник. – (Електротехніка)
402085
   Збірник наукових праць Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк : Дон ДТУ. – ISBN 966-7559-29-7
Вип. 21. – 2000. – (Електротехніка і енергетика)
402086
   Збірник наукових праць інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
Вип. 1. – 2000
402087
   Збірник наукових праць інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
Вип. 2. – 2000
402088
   Збірник наукових праць інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
№ 3/4. – 2001
402089
   Збірник наукових праць інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
№ 5/6. – 2002
402090
   Збірник наукових праць інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
№ 9. – 2004
402091
   Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці. – Київ
Вип. 64. – 2012
402092
   Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці. – Київ
Вип. 65. – 2012
402093
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ
Вип. 66. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402094
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ
Вип. 67. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402095
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 2309-7655
Вип. 68. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402096
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 2309-7655
Вип. 69. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402097
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2000
402098
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2000
402099
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2001
402100
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2001
402101
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 3. – 2001
402102
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 4. – 2001
402103
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2002
402104
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2002
402105
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2003
402106
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2003
402107
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 3. – 2003
402108
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
402109
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
402110
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
402111
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
402112
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 3. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
402113
  Інтитут Збірник наукових праць Інтитуту геохімії навколишнього середовища = Сборник научных трудов Ин-та геохимии окружающей среды = Collected papers Institute of Environmental Geochemistry / Нац. акад. наук України. – Київ
Вип. 22. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402114
   Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії. – Ірпінь
Вип. 2 : Економіка. Право. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
402115
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання. – Кам"янець-Подільський
Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Серія педагогічна ; Вип. 18)
402116
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання. – Кам"янець-Подільський. – ISSN 2307-4507
Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – 2013. – 358 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Серія педагогічна ; Вип. 19)
402117
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 6 : Технічні науки. – 2000
402118
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 7. – 2000
402119
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 8 : Економічні науки. – 2000
402120
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 9. – 2001. – (Біологічні науки)
402121
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 11 : До 80-річчя ВУЗу. – 2001. – (Сільськогосподарські науки)
402122
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Біологічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ
  № 32. – 2003
402123
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-08-Х
  № 33/45. – 2004. – резюме укр., рос. мовами
402124
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-9310-07-1
  № 33(45). – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
402125
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-09-8
  № 34/46. – 2004
402126
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Ветеринарні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-10-1
  № 35/47. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
402127
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Сільськогосподарські науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-11-Х
  № 36/48. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
402128
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-12-8
  № 37/49. – 2004
402129
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-12-8
  № 38/50. – 2004
402130
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Біологічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ. – ISBN 966-8310-14-4
  № 39/51. – 2004
402131
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-15-2
  № 40/52. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
402132
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Біологічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ. – ISBN 966-8310-20-9
  № 43 (55). – 2004. – резюме рос., англ. мовами
402133
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-21-7
  № 44 (56). – 2004
402134
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ
  № 32. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
402135
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ
  № 45 (68). – 2005
402136
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ
  № 65 (88). – 2006. – резюме рос., укр., англ. мовами
402137
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ
  № 70 (93). – 2007. – резюме рос., укр., англ. мовами
402138
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ
  № 72 (95). – 2007. – резюме рос., укр., англ. мовами
402139
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету : спеціальний випуск / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : Элтон-2
Ботанічні і генетичні дослідження в Луганському НАУ. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Біологічні науки ; № 74 (97))
402140
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Біологічні науки : спеціальний випуск / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : Елтон-2
  № 75 (98). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
402141
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Сільськогосподарські науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ
  № 77 (100). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
402142
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту. – Луганськ, 1997. – 82с.
402143
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту. – Луганськ, 1997. – 82с. – (Біологічні науки)
402144
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту. – Луганськ
2. – 1997. – 82с.
402145
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту : Технічні науки. – Луганськ : ЛСГІ, 1998. – 218с.
402146
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів : Апріорі. – ISBN 966-8256-57-3
  Вип. 1. – 2006
402147
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів : ЛДІНТУ. – ISBN 978-966-8256-85-1
  Вип. 2. – 2007
402148
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки. – Львів : ЛДІНТУ
  Вип. 3. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
402149
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Фізико-математичні та технічні науки : науковве видання. – Львів. – ISBN 978-966-199-007-3
  Вип. 2. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
402150
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Фізико-математичні та технічні науки : наукове видання. – Львів. – ISBN 978-966-199-012-7
  Вип. 3. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
402151
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки. – Львів : ЛДІНТУ
  Вип. 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
402152
   Збірник наукових праць Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000-. – ISBN 966-613-083-1
№ 1 : Сервантес і проблеми розвитку європейської прози. – 2000. – (Проблеми світової літератури)
402153
  Науково-дослідний Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України. – Київ
№ 2 : Актуальні питання прикордонної безпеки. Сучасний стан та перспективи розвитку. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Державне управління та військові науки)
402154
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ
Т. 1 : Українознавство: теорія, методологія, практика. – 2003
402155
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ
Т. 2 : Українознавство в розбудові національної освіти України 21 століття: проблеми та перспективи розвитку. – 2004
402156
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ
Т. 3 : Українознавство в розбудові громадського суспільства в Україні. – 2004
402157
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 4. – 2005
402158
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 5. – 2005
402159
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 6. – 2005
402160
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 7. – 2005
402161
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : Бібліографічний покажчик / Упор. О.Б. Ярошинський; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : Фоліант
Тт. 1-10. – 2006. – 64с.
402162
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 8 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – 2006
402163
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 9 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – 2006
402164
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 10 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – 2006
402165
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 11 : На пошану 75-річчя професора П.П. Кононенка. – 2006
402166
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 12. – 2006
402167
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 13 : Українська освіта у світовому просторі. – 2007
402168
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 14 : До 15-річчя від дня заснування Інституту українознавства. – 2007
402169
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 15 : На пошану професора, чл.-кор. НАН України В.Д. Барана. – 2007
402170
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – 2007
402171
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 17 : На пошану професора Світлани Яківни Єрмоленко. – 2007
402172
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 18. – 2007
402173
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 19. – 2008
402174
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 20. – 2008
402175
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 21. – 2008
402176
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – 2008
402177
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 23. – 2009
402178
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 24. – 2009
402179
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 25. – 2009
402180
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 26. – 2009. – за 2011р. див. автора "Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії"
402181
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права : [за 2012 рік] / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. правових наук України, НДІ ін-т фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2012. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-185-7
402182
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Research Papers National Research Institute of Ukrainoznavstvo and World History. – Київ : Рада, 2003-
Т. 27. – 2011. – до 2011р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства"
402183
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Research Papers National Research Institute of Ukrainoznavstvo and World History. – Київ : Рада, 2003-
Т. 28. – 2011. – до 2011р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства"
402184
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Scientific papers collection of the National research institute of ukrainoznavstvo and world history : М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : ННДІУВІ, 2003-
Т. 29. – 2012. – До 2011р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства". - Резюме укр., англ. мовами
402185
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Scientific papers collection of the National research institute of ukrainoznavstvo and world history : М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : ННДІУВІ, 2003-
Т. 30. – 2012. – До 2011р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства". - Резюме укр., англ. мовами
402186
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Scientific papers collection of the National research institute of ukrainoznavstvo and world history : М-во освіти і науки України. – Київ : ННДІУВІ, 2003-
Т. 31. – 2013. – До 2011 р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства". - Резюме укр., англ. мовами
402187
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
402188
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
402189
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
402190
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
402191
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
402192
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
402193
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2007. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
402194
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2007. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
402195
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2008. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
402196
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2008. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
402197
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2009. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
402198
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2009. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
402199
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2010. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
402200
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2010. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
402201
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2011. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
402202
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2011. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
402203
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2012. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
402204
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2012. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
402205
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2013. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
402206
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2, 2013. – 2014. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
402207
   Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
402208
   Збірник наукових праць Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, присвячений тридцятій річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції : Праці Одеського Державного університету ім. І.І. Мечникова. Рік 27-й. Т. 1(52). – Одеса
Т. 1 : Гуманітарні науки: Вип. 1: Філософія, педагогіка, психологія. – 1948. – 68с.
402209
  Одеська Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса, 2012-
Вип. 1 (2). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402210
  Одеська Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса, 2012-
Вип. 2 (3). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402211
  Одеська Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса, 2012-
Вип. 1 (4). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402212
   Збірник наукових праць ПАТ "УКРНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного" / ПАТ "Український наук.-досл. ін-т вогнетривів імені А.С. Бережного". – Харків, 1927-. – ISSN 2225-7748
№ 112. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402213
   Збірник наукових праць ПАТ "УКРНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного" = Collection of scientific papers of PJSC "The URIR named after A.S. Berezhnoy" / ПАТ "Український наук.-досл. ін-т вогнетривів імені А.С. Бережного". – Харків, 1927-. – ISSN 2225-7748
№ 113. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402214
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ (2) 6. – 1999. – (Філологічні науки)
402215
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 2. – 2001. – (Фізико-математичні науки ; № 2)
402216
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 3. – 2001. – (Екологія. Біологічні науки.)
402217
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-
№ 6/7. – 2001. – (Педагогічні науки)
402218
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. Екологія. Біологічні науки / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
  Вип. 6 (58). – 2007. – резюме рос., англ. мовами
402219
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
402220
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 5. – 2007. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
402221
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. Екологія. Біологічні науки. – Полтава
  Вип. 5 (63). – 2008. – резюме рос., англ. мовами
402222
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 1. – 2000
402223
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 4. – 2000. – (Екологія. Біологічні науки)
402224
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 4/5. – 2000
402225
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 1. – 2001. – (Педагогічні науки)
402226
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 1. – 2002. – (Фізико-математичні науки)
402227
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 2. – 2002. – (Педагогічні науки)
402228
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 4. – 2002. – (Філологічні науки)
402229
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 1/2 : Педагогічні науки. – 2003
402230
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 3 : Філологічні науки. – 2003
402231
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-10-9
Вип. 4. – 2003. – (Екологія. Біологічні науки)
402232
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-10-7
Вип. 5. – 2003. – (Педагогічні науки)
402233
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-11-2
Вип. 6. – 2003. – (Фізико-математичні науки)
402234
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-75-653-13-1
Вип. 1. – 2004. – резюме рос., англ. мовами. – (Філологічні науки)
402235
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-13-4
Вип. 2. – 2004. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
402236
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-13-6
Вип. 3. – 2004. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
402237
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-15-2
Вип. 4. – 2004. – (Екологія. Біологічні науки)
402238
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-16-2
Вип. 5. – 2004. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
402239
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1994-. – ISBN 966-7653-15-2
Вип. 6. – 2004. – (Фізико-математичні науки)
402240
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 4. – 2005. – (Екологія. Біологічні науки)
402241
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 5. – 2005. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
402242
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 6. – 2005. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
402243
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 7. – 2005. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
402244
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 1/2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Філологічні науки)
402245
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 3. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
402246
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 4. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
402247
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 5. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Екологія. Біологічні науки)
402248
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 6. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
402249
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 3/4. – 2007. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
402250
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 3 (61). – 2008. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
402251
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 6 (64). – 2008. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
402252
   Збірник наукових праць Прикарпатського університету імені Василя Стефаника : філософія, соціологія, психологія / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISBN 966-7365-32-8
№ 3, ч. І. – 1999
402253
   Збірник наукових праць Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філософія, соціологія, психологія / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISBN 966-7365-74-6
Т. 4, ч. 1. – 2000
402254
   Збірник наукових праць Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філософія, соціологія, психологія / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISBN 966-7365-74-6
Т. 4, ч. 2. – 2000
402255
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-111-4
Вип.7. Кн.2. – 1998. – 952с.
402256
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : Вип.7. В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-111-4
Вип.7. Кн.1. – 1998. – 852с.
402257
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-166-1
Кн.1. – 1999. – 632с.
402258
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-174-2
Вип.8. Кн.2. – 1999. – 554с.
402259
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-204-8
Вип.9.Кн.1. – 2000. – 692с.
402260
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-204-8
Вип.9. Кн.2. – 2000. – 888с.
402261
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ : КМАПО ім.П.Л.Шупика. – ISBN 966-7652-06-8
Вип.10, Кн.2. – 2001. – 932с.
402262
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ. – ISBN 966-7652-08-4
Вип.10. Кн.3. – 2001. – 1352с.
402263
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ. – ISBN 966-7652-07-6
Вип.10. Кн.1. – 2001. – 872с.
402264
   Збірник наукових праць студентів економічного факультету. – Київ : Київський університет, 2007. – 153с.
402265
   Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ
Ч.1 : Проблеми педагогіки вищої школи на сучасному етапі, довузівська підготовка-Мала академія наук України, науковці - підприємствам і установам регіону. – 2002. – 260с.
402266
   Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ
Ч.2 : Науковці - підприємствам і установам регіону. – 2002. – 312с.
402267
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 3 (19). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки)
402268
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 2 (22), т. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки)
402269
   Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту : Науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 4. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
402270
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 2000
402271
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 1. – 2000
402272
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 2. – 2000
402273
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 3. – 2000
402274
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 4. – 2000
402275
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 2001
402276
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2. – 2001
402277
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 2002
402278
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 2003
402279
   Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 1999
402280
   Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 1. – 1999
402281
   Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 2. – 1999
402282
   Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
402283
  Харківський Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
Вип. 13. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економіка ; вип. 13)
402284
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 48. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Історія та географія ; вип. 48)
402285
  Харківський Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Право / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 20. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402286
   Збірник наукових праць Харківського центру вивчення організованої злочинності. – Харків
Вип. 1. – 2000
402287
   Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків. – ISBN 966-7146-60-Х
Вип. 2. – 2001
402288
   Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : Спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків. – ISBN 966-7146-66-9
Вип. 3. – 2002
402289
   Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : Спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків. – ISBN 966-7146-72-3
Вип. 4. – 2002
402290
   Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : Спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків. – ISBN 966-7922-80-4
Вип. 9. – 2004
402291
  Харківська Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури / М-во освіти і науки України. – Харків, 2014-
Вип. 1 (1). – 2014
402292
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". – Хмельницький : ХІСТ
№ 6. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402293
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". – Хмельницький : ХІСТ
№ 1 (7). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402294
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". – Хмельницький : ХІСТ
№ 2 (8). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402295
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна" / М-во освіти і науки України. – Хмельницький : ХІСТ
№ 1 (9). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402296
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 2 (46). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402297
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 1 (47). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402298
  Центр Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 2 (48). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402299
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 3 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402300
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 1 (50). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402301
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 2 (51). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402302
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 33, ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402303
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 33, ч. 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402304
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Черкаси
  вип. 35, ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402305
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси
  вип. 34, ч. 1. – 2013. – 269 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402306
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси
  вип. 33, ч. 2. – 2013. – 249 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402307
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 36, ч. 2, т. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
402308
   Збірник наукових робіт,присвячений 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Харків : Вид-во Хаківського держ.ун-ту, 1954. – 291 с.
402309
   Збірник Наукового товариства імені Шевченка. Філологічна секція / Наукове товариство імені Шевченка. – Львів
Т. 2 : Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Т. 1. – 1899


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
402310
   Збірник Наукового товариства імені Шевченка. Філологічна секція / Наукове товариство імені Шевченка. – Львів
Т. 2. – 1900


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
402311
   Збірник Наукового товариства імені Шевченка. Філологічна секція / Наукове товариство імені Шевченка. – Львів
Т. 7 : Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Т. 3. – 1906


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
402312
  Наукове товариство імені Шевченка Збірник Наукового товариства імені Шевченка. Фільольогічна секція. – Львів : З друк. НТШ, під зарядом К. Беднарського
Т. 7 : Розвідки Михайла Дpагоманова пpо укpаїнську наpодню словесність і письменство. Т. 3 / зладив [та авт. пеpедм.] М. Павлик. – 1906. – VI, 362 с.
402313
   Збірник німецькомовних біблійних параболізмів = Sammlung von deutschsprachigen biblischen Parabolismen : тексти та вправи / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. М.В. Заполовський ; [наук. ред. О.Д. Огуй]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 239, [1] с. : табл. – Текст нім. – Бібліогр.: с. 238-239
402314
   Збірник нормативних актів з конституційного права України. – Харків
№ 4. – 1999. – (Конституційне законодавство.)
402315
   Збірник нормативних актів з питань промислової власності. – Київ : Вища школа, 1998. – 486с. – ISBN 5-11-004707-3
402316
   Збірник нормативних актів по реформуванню власності. – К., 1993. – 410с.
402317
   Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : Довідник для працівників вищ. навч. закл. – Київ : УАЗТ
Вип.1. – 2003. – 420с.
402318
   Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності : На допомогу керівникам навчальних закладів. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ : Основа, 2004. – 880с. – ISBN 966-699-073-3
402319
   Збірник нормативних документів по обчисленню прибуткового податку з громадян. – К., 1993. – 83с.
402320
   Збірник нормативних докуметів з безпеки життєдіяльності : На допомогу керівникам навчальних закладів. – Київ : Фенікс, 2000. – 896с. – ISBN 966-7558-60-6
402321
   Збірник нормативних та інструктивних документів з переходу на національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку). – Львів : Львовский банковский колледж Национального Банка Украины, 2000. – 112с. – ISBN 966-7646-11-4
402322
   Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища. – Львів : Екоправо, 2004. – 192с.
402323
   Збірник нормативно-правових актів ЄС у сфері оподаткування / Держ. подат. адміністрація України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослідний ін-т фінансового права ; [уклад. : Білецька Г.М., Трубін І.О., Раскалей М.А. та ін.]. – Київ : Алерта, 2010. – 464 с. – ISBN 978-617-566-081-2
402324
   Збірник нормативно-правових актів щодо взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені та вчені звання / МОНУ ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; [ уклад. : В.Д. Шинкарук, Р.В. Бойко, К.М. Левківський, З.І. Логвін, Н.Л. Губерська ; за заг. ред. І.О. Вакарчука ]. – Київ : Знання, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-346-432-9
402325
   Збірник нормативно-правових актів, спрямованих на облаштування та задоволення соціально-культурних потреб осіб, депортованих за національною ознакою, та членів їхніх сімей, які повернулися в Україну... – Київ, 2004. – 151 с. – ISBN 966-531-141-7
402326
   Збірник обов"язкових постанов виданих Луганською міськрадою. – Луганськ, 1930. – 127с.
402327
   Збірник обов"язкових постанов Київського Губерніального Виконавчого Комітету. На рік 1924-25. – К., 1924. – 399с.
402328
   Збірник обов"язкових постанов Київської Міської Ради Р.С. та Ч.Д. чинних на 1936 рік. – К., 1936. – 243с.
402329
   Збірник обов"язкових постанов Харківської Міської Ради. – Х., 1934. – 190с.
402330
  Медведєв М.Г. Збірник олімпіадних задач з програмування / М.Г. Медведєв, В.І. Месюра; МОН України; Наук.-метод. центр вищої освіти; КНУТШ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Київ, 2004. – 117с.
402331
   Збірник олімпіадних задач з теоретичної механіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Івано-Франківськ, 2003. – 139с. – ISBN 966-694-005-1
402332
   Збірник оповідань. – У Львові (Львів) : Накл. Костя Паньковского ; З друк тов. ім. Шевченка під зарядом Беднарського. – (Бібліотека Батьківщини ; Кн. 4)
Ч. 2. – 1892. – 63,16 с.


  Зі змісту: Князь Ігор: оповідання / В. Чайченко; На Голгофі / Ів. Перекотиполе; Страшний сон: оповіданне / Т. Боднаришина; Чернець: байка / В. Чайченко; О зозулю: оповідання народне / Т.Б.; Под пшеницею: поезія / Ів. Перекотиполе; Дещо про волю: ...
402333
  Васильєва І.Б. Збірник оповідань, віршів, ігор та пісень / І.Б. Васильєва, О.І. Остапенко. – Київ : Радянська школа, 1964. – 139 с.
402334
  Тоцька Н.І. Збірник орфоепічних вправ української мови / Н.І. Тоцька. – К, 1980
402335
   Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів : (станом на 01.02.2003 р.). – Харків : Знання України, 2003. – 336с. – ISBN 966-7165-74-4
402336
   Збірник офіційних документів вищого арбітражного суду України. – К., 1997. – 565с.
402337
   Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України : На допомогу правникам та суб`єктам господарських правовідносин. – Київ : Козаки, 1997. – 576с. – ISBN 966-514-020-5
402338
   Збірник пам"яти Симона Петлюри (1879-1926). – Київ : Фенікс, 1992. – 258с. – ISBN 5-87534-015-0
402339
   Збірник пам"яті академіка Данила Кириловича Заболотного = Memorial to the late academian D. Zabolotny. – Київ : ВУ АН
Ч. 32, Вип. 1. – 172с.
402340
   Збірник пам"яті академіка Павла Аполоновича Тутковського = Крокос В.І., Бондарчук В.Г. Четвертинні поклади Північно-Східної частини Озівського моря. – Київ : Друкарня Всеукр.АН
Т.1. – 1931. – 167-187 с.
402341
   Збірник пам"яті академіка Павла Аполоновича Тутковського. – Київ : Друкарня Всеукр.АН
Т.1. – 1932. – 432с. : Іл. + 4 карти (додаток)
402342
   Збірник пам"яті академіка Павла Аполоновича Тутковського. – Київ : Друкарня Всеукр.АН
Т.2. – 1932. – 305с. : Іл.
402343
   Збірник пам"яті академіка Теофіла Гавриловича Яновського. – Київ
Ч. 56. – 1930. – 786с.
402344
   Збірник пам"яті Івана Зілинського (1879-1952) : Спроба реконструкції втраченого ювілейного збірника з 1939 р. – Нью Йорк, 1994. – 583с. – (Наукове товариство ім. Шевченка. Філологічна секція)
402345
   Збірник пам"яті Т.Г.Шевченка: До 125-річчя з дня народження 1814-1939. – Київ-Харків, 1939. – 134с.
402346
   Збірник пам"яті українського бібліографа Федора Максименка = A collection dedicated to the memory of Ukrainian bibliographer Fedir Maksymenko / МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка, Наукова бібліотека ; [упоряд.: Г. Домбровська, Л. Панів ; редкол.: В. Кметь (голова), С. Білокінь, Я. Дашкевич та ін.]. – Львів : [Коло], 2008. – 364 с. – До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-608-7
402347
   Збірник памяті Т.Г.Шевченка (1814-1914). – Київ : Українське наукове т-во, 1915. – 257с.
402348
  Ужченко В.Д. Збірник переказів з української мови для 5-11 класів : Посібник для вчителя / В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1997. – 256 с. – ISBN 9660401523
402349
  Потапенко О.І. Збірник переказів з української мови для 5-9 класів / О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко. – Київ, 1990. – 255 с.
402350
   Збірник підготовчих задач до олімпіад юних математиків шкіл м. Києва. – Київ, 1964. – 40 с.
402351
  Роїна О.М. Збірник позовних заяв : Практ. посіб. / О.М. Роїна. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 204с. – ISBN 966-8062-80-9
402352
   Збірник положень та інструкцій про висунення накових робіт на премії, конкурси, гранти. – Київ : Киевский университет, 2002. – 52с.
402353
   Збірник положень та інструкцій про висунення наукових робіт на премії, конкурси, гранти. – Київ : Київський університет, 2001. – 52с.
402354
   Збірник положень та інструкцій про практичну роботу членів секцій та прикріплених Полтавської Міської Ради ХІІ скликання. 1929 рік. – Полтава, 1929. – 108с.
402355
   Збірник положень та інструкцій щодо порядку висунення, оформлення та представлення праць науковців на здобуття премій, медалей, грантів, стипендій / КНУТШ, Науково-дослідна частина; упоряд.: С.Г. Неділько, Ж.Т. Черноусова. – Київ : Київський університет, 2008. – 89с.
402356
   Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України ( 1972 - 2008 рр.) : зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2008 року / упоряд. В.В. Вапнярчук. – Харків : Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 460 с. – ISBN 966-8184-58-0
402357
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1997 роки) : Із змінами і доповненнями за станом на 8 лютого 1998 р. – Сімферополь : Таврія, 1998. – 712с. – ISBN 966-584-062-2
402358
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України 1963-1995 : Із змінами та доповненнями за станом на 1 липня 1995 року. – Київ : Українська правнича фундація. – ISBN 5-7707-8690-6(ч.1), 5-77078689-2
Ч.1. – 1995. – 262с.
402359
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах : 1973 - 2000 р.р. – Вид. 2-ге., випр. та доп. – Харків : Одіссей, 2001. – 464с. – ISBN 966-633-047-4
402360
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2000 роки). – Харків : Одіссей, 2000. – 448с. – ISBN 966-7334-84-8
402361
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах 1973-2002 рр.. – Видання третє, виправлене, доповнене. – Харків : Одіссей, 2003. – 432с. – ISBN 966-633-163-2
402362
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань 1963-2000 рр.. – Харків : Одіссей, 2001. – 384 с. – ISBN 966-633-058-Х
402363
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань: 1963-2007 рр. : станом на 1 січня 2008 року / [ упоряд.: Н.О. Гуторова, О.О. Житний]. – Харків : Одіссей, 2008. – 512с. – ISBN 978-966-633-717-0
402364
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах : станом на 1 лютого 2008 р. / [ упоряд.: Гуторова Н.О., Житний О.О.; відп. за вип. С.В. Карплюк ]. – 4-те вид., зі змінами та доп. – Харків : Одіссей, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-633-721-7
402365
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. 1963-1995 : Із змінами та доповненнями за станом на 1 липня 1995 року. – К.
Ч.2. – 1995. – 410с.
402366
   Збірник постанов пленуму Верховного суду Української РСР (1961-1966 рр.) Із змінами і доп. за станом на 1 трав. 1966 р.. – К., 1966. – 128с.
402367
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду Української РСР (1962-1972 рр.) : Із змінами і доп. за станом на 1 жовт. 1972 р. – 2-е вид. – Київ, 1973. – 194с.
402368
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду Української РСР (1962-1984 роки). Із змінами і доп. за станом на 31 грудня 1984 року. – Київ, 1985. – 392с.
402369
  Бас Н. Збірник постанов про працю чинних на 1-е серпня 1934 року / Н. Бас, Д. Баженов. – К., 1934. – 498с.
402370
   Збірник постанов про працю чинних на 1 серпня 1934 року / Бас Н. – Київ, 1934. – 504 с.
402371
   Збірник постанов про працю чинних на 1 серпня 1934 року / Бас Н. – К., 1935. – 498с.
402372
   Збірник постанов Уряду і відомчих інструкцій, наказів та розпоряджень по житлово-комунальному господарству. – К., 1940. – 463с.
402373
   Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – Київ, 2000
402374
   Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – Київ
№ 1-2. – 2001
402375
   Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – Київ
№ 3. – 2001
402376
   Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – Київ
№ 4. – 2001
402377
   Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – Київ
№ 5. – 2001
402378
   Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – Київ
№ 6. – 2001
402379
   Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – Київ
№ 7. – 2001
402380
  Кракалія Л.В. Збірник прав з морфології сучасної української мови / Л.В. Кракалія. – Чернівці, 1978. – 52с.
402381
  Кузьменко І.П. Збірник прав з української мови для дедагогічних училищ / І.П. Кузьменко, І.І. Яременко. – К, 1967. – 228с.
402382
   Збірник правничої комісії при історично-філософічній секції Наукового товариства імені Шевченка. – Львів : Накл. наук. Т-ва імені Шевченка
Число 2 : Лащенко Р. Копні суди на Україні, їх компетенція та устрій / Р. Лащенко ; Індуктивний метод в юріспруденції / Роман Ковшевич. – 1927. – 182 с.
402383
  Панчук В.В. Збірник практичних завдань з комп`ютерної лексикографії / В.В. Панчук; Волинський ДУ. – Луцьк : Вежа, 1999. – 43с.
402384
  Богуславський І.П. Збірник практичних задач і вправ з геометрії / І.П. Богуславський. – К., 1961. – 88с.
402385
  Руденко В.Д. Збірник практичних робіт з інформатики : Навчальний посібник / В.Д. Руденко. – Київ : Ірина; ВНV, 1999. – 96с. – ISBN 966-552-029-6
402386
   Збірник праць. – Київ
Т.1. – 1930. – 391с.
402387
  Пулюй Іван Збірник праць / Пулюй Іван; За заг.ред.В. Шендеровського. – Київ : Рада, 1996. – 710 с. – ISBN 5-7707-9645-6
402388
   Збірник праць Вісімнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1971. – 310с.
402389
   Збірник праць восьмої наукової Шевченківської конференції. – К., 1960. – 318с.
402390
   Збірник праць двадцятої наукової шевченківської конференції. – Київ : Наукова думка, 1973. – 228
402391
   Збірник праць двадцять п"ятої наукової Шевченківської конференції. – Київ : Наукова думка, 1983. – 282 с.
402392
   Збірник праць двадцять першої та двадцять другої наукових шевченківських конференцій. – К., 1976. – 279с.
402393
   Збірник праць двадцять сьомої наукової Шевченківської конференції. – К., 1989. – 276с.
402394
   Збірник праць двадцять третьої наукової шевченківської конференції. – К., 1979. – 248с.
402395
   Збірник праць двадцять четвертої наукової Шевченківської конференції. – Київ, 1982. – 324с.
402396
   Збірник праць двадцять шостої наукової Шевченківської конференції. – Київ : Наукова думка, 1985. – 282 с.
402397
   Збірник праць Дванадцятої наукової шевченківської конференції. – Київ : Наукова думка, 1964. – 344 с.
402398
   Збірник праць Дев"ятнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1972. – 252с.
402399
   Збірник праць дев"ятої наукової Шевченківської конференції. – К., 1961. – 248с.
402400
   Збірник праць з палеонтології та стратиграфії. – Київ : АН Української РСР
Т. 1, вип. 2. – 1948. – 125с.
402401
   Збірник праць зоологічного музею. – Київ, 1926-. – ISBN 966-02-3708-1(серія);978-966-02-5324-7(Вип.40)
№ 40 : 90 років 1919-2009. – 2008. – мова резюме укр..англ., рос.
402402
   Збірник праць Канівського біогеографічного заповідника. – Київ : Вид-во КДУ
Т. 1, вип. 1. – 1947. – 152 с.
402403
   Збірник праць Комісії для вироблення законопроекту про заснування Української Академії наук у Києві. – Київ : Вид. Укp. Акад. Hаук ; Дpук. Укp. Hаук. Т-ва,, 1919. – IV, 87, ХХХIV c.


  Зі змісту: Пpомова Міністpа Hаpодньої Освіти і мистецтв пpи відкpитті діяльности Комісії [пpо заснування Укpаїнської Академії Hаук] 9-го липня 1918 p. / H.П. Василенко. В спpаві заснування Укpаїнської Академії Hаук у Київі: (Пpомова); Пpо Hаціональний ...
402404
   Збірник праць молодих вчених і аспірантів. – Київ, 1970. – 255с.
402405
   Збірник праць молодих учених Народної української академії. – Харків : НУА, 2006. – 144 с. – ISBN 966-8558-60-Х
402406
   Збірник праць молодих учених Народної української академії / [ ред. кол. : Астахова В.І. (гол. ред.), Астахова К.В., Бірюкова М.В. та ін. ]. – Харків : НУА, 2008. – 448с. – ISBN 978-966-8558-76-4
402407
   Збірник праць молодих учених Народної української академії / [ ред. кол. : Астахова В.І. (гол. ред.), Астахова К.В., Бірюкова М.В. та ін. ]. – Харків : НУА, 2009. – 368 с. – ISSN 1993-5560
402408
   Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) [та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 1993-5560
402409
   Збірник праць наукових шевченківських конференцій (1952-2002) : Покажчик змісту. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8021-17-7
Томи 1-34. – 2002. – 188с.
402410
   Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Львів. – ISBN 966-02-0835-9
Вип. 6. – 1999
402411
   Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Львів
Вип. 7. – 2000
402412
   Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Львів
Вип. 8. – 2000
402413
   Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Львів. – ISBN 966-02-2342-0
Вип. 10. – 2002
402414
   Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Львів. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
Вип. 11. – 2003
402415
   Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Львів. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3158-Х (Вип.12)
Вип. 12. – 2004
402416
   Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Львів. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3498-8 (Вип.13)
Вип. 13. – 2005
402417
   Збірник праць науковців у галузі економіки : до 75-річчя М.А. Швайки. – Київ : Київський міжнародний університет, 2007. – 375 с. – На обкл.: Проблеми євроінтеграції і вдосконалення грошово-кредитних і валютних відносин / Швайка М.А., Коміренко В.І. – ISBN 5-7763-2385-1
402418
   Збірник праць Одинадцятої наукової шевченківської конференції. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. – 312 с.
402419
   Збірник праць п"ятнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1968. – 408с.
402420
   Збірник праць п"ятої наукової шевченківської конференції. – Київ : АН УРСР, 1957. – 303с.
402421
   Збірник праць першої і другої наукових шевченківських конференцій. – К., 1954. – 340с.
402422
  Матвєєв Г.К. Збірник праць присвячених пам"яті академіка А.В.Венедіктова // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3
402423
   Збірник праць сектору екології наземних тварин (Інституту зоології й біології). – К.
1. – 1933. – 144с.
402424
   Збірник праць сімнадцятої наукової Шевченківської конференції. – К., 1970. – 312с.
402425
   Збірник праць сьомої наукової Шевченківської конференції. – К., 1959. – 280с.
402426
   Збірник праць третьої наукової шевченківської конференції. – К., 1955. – 172с.
402427
   Збірник праць четвертої наукової шевченківської конференції. – К., 1956. – 328с.
402428
   Збірник праць Чотирнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1966. – 399с.
402429
   Збірник праць Шістнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1969. – 280с.
402430
   Збірник праць шостої наукової шевченківської конференції. – К., 1958. – 380с.
402431
   Збірник праць ювілейної десятої наукової Шевченківської конференції. – К., 1962. – 372с.
402432
   Збірник праць ювілейної тринадцятої наукової Шевченківської конференції. – К., 1965. – 355с.
402433
   Збірник праць, присвячений пам"яті академіка В.М.Любименка. – Київ, 1938. – 478с.
402434
   Збірник праць, присвячений пам"яті академіка О.В.Фоміна. – Київ, 1938. – 379с.
402435
   Збірник присвячений пам"яті Олександра Васильовича Леонтовича. 1869-1943. – К., 1948. – 337с.
402436
   Збірник присвячений тридцятип"ятилітньому ювілею наукової, педагогічної і громадської діяльності академіка Миколи Дмитровича Стражеско. – К., 1935. – 429-1520с.
402437
   Збірник присвячений тридцятип"ятиліттю наукової діяльності академіка Володимира Олександровича Плотнікова, 1899-1934. – К., 1936. – 288с.
402438
   Збірник програм кафедри гідрології і гідрохімії за спеціальністю "Гідрологія і гідрохімія" (бакалавр - 6.070600, спеціаліст - 7.070602, магістр - 8.070602 для студентів географічного факультету). – Київ, 1997. – 127с.
402439
   Збірник програм нормативних та спеціальних курсів кафедри вірусологіі : для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1993. – 59 с.
402440
   Збірник програм спецкурсів кафедри гідрогеології і гідрохімії за спеціальностями 7.070602 - гідрогеологія суші, 7.070604 - гідроекологія і гідрохімія. – К., 1997. – 101с.
402441
   Збірник програм спецкурсів кафедри гідрології і гідрохімії за спеціальностями 7.070602-гідрологія суші, 7-070604- гідроекологія і гідрохімія : для студ.географічного фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 104с.
402442
   Збірник програм спецкурсів та спецсемінарів кафедри історії української літератури. – Київ, 1997. – 70с.
402443
   Збірник програм спецкурсів та спецсемінарів кафедри істрорії української літератури. – Київ, 1997
402444
   Збірник психолого-педагогічних матеріалів для майбутнього вчителя. – Чернівці, 1994. – 159с.
402445
  Чайковський А.С. Збірник публікацій "Війна чи військова злочинність?" / Анатолій Чайковський, Джон-Пол Химка, Пер Андерс Рудлінг. – Київ : Золотоі ворота, 2013. – 127, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Війна чи військова злочинність?. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Історична правда" ; т. 3). – ISBN 978-966-2246-26-1
402446
   Збірник рефератів дисертацій :НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 7. – 2011
402447
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
402448
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
402449
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
402450
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
402451
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
402452
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
402453
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
402454
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004
402455
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004
402456
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 10. – 2004
402457
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004
402458
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004
402459
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
402460
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
402461
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
402462
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
402463
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
402464
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
402465
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 7. – 2005
402466
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 8. – 2005
402467
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
402468
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
402469
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 11. – 2005
402470
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 12. – 2005
402471
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
402472
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 2. – 2006
402473
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
402474
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
402475
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
402476
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
402477
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 7. – 2006
402478
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 8. – 2006
402479
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 9. – 2006
402480
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 10. – 2006
402481
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 11. – 2006
402482
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 12. – 2006
402483
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 1. – 2007
402484
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 2. – 2007
402485
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 3. – 2007
402486
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 4. – 2007
402487
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 5. – 2007
402488
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 6. – 2007
402489
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 7. – 2007
402490
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 8. – 2007
402491
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 9. – 2007
402492
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 10. – 2007
402493
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 11. – 2007
402494
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 12. – 2007
402495
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 1. – 2008
402496
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 2. – 2008
402497
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 3. – 2008
402498
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 4. – 2008
402499
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 5. – 2008
402500
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 6. – 2008
402501
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 7. – 2008
402502
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 8. – 2008
402503
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 9. – 2008
402504
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 10. – 2008
402505
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 11. – 2008
402506
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 12. – 2008
402507
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 1. – 2009
402508
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 2. – 2009
402509
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 3. – 2009
402510
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 4. – 2009
402511
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 5. – 2009
402512
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 6. – 2009
402513
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 7. – 2009
402514
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 8. – 2009
402515
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 9. – 2009
402516
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 10. – 2009
402517
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 11. – 2009
402518
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 12. – 2009
402519
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 1. – 2010
402520
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 2. – 2010
402521
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 3. – 2010
402522
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 4. – 2010
402523
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 5. – 2010
402524
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 6. – 2010
402525
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 7. – 2010
402526
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 8. – 2010
402527
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 9. – 2010
402528
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 10. – 2010
402529
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 11. – 2010
402530
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 12. – 2010
402531
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 2. – 2011
402532
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 3. – 2011
402533
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 4. – 2011
402534
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 5. – 2011
402535
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 6. – 2011
402536
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 8. – 2011
402537
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 9. – 2011
402538
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 10. – 2011
402539
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 11. – 2011
402540
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 12. – 2011
402541
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 1. – 2012
402542
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 2. – 2012
402543
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 3. – 2012
402544
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 4. – 2012
402545
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 5. – 2012
402546
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 6. – 2012
402547
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 7. – 2012
402548
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 8. – 2012
402549
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 8. – 2012
402550
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 9. – 2012
402551
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 10. – 2012
402552
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 11. – 2012
402553
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 12. – 2012
402554
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 1. – 2013. – На обкл. назва "Збірник рефератів фахових видань МОН України"
402555
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 2. – 2013
402556
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 3. – 2013
402557
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 4. – 2013
402558
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 5. – 2013
402559
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 6. – 2013
402560
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 7. – 2013
402561
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 8. – 2013
402562
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 9. – 2013
402563
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 10. – 2013
402564
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 11. – 2013
402565
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 12. – 2013
402566
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 1. – 2014. – На обкл. назва "Збірник рефератів фахових видань МОН України"
402567
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 2. – 2014. – На обкл. назва "Збірник рефератів фахових видань МОН України"
402568
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 3. – 2014. – На обкл. назва "Збірник рефератів фахових видань МОН України"
402569
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 4. – 2014
402570
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 5. – 2014
402571
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 6. – 2014
402572
   Збірник рішень кваліфікаційних комісій суддів у дисциплінарних справах 2007 рік : підручник / Вища кваліфікаційна комісія суддів України ; [ шеф-ред. В.С. Ковальський, відп. за вип. Т.М. Виноградова ]. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 1312 с. – ISBN 978-966-667-363-6
402573
   Збірник рішень судів за підсумками розгляду скарг і заяв суб"єктів виборчого процесу на позачергових виборах народних депутатів України 2007 року / Центральна виборча комісія; [ редкол.: В.М. Шаповал (гол.), А.Й. Магера (заст. голови), Ж.І. Усенко-Чорна (заступник гол.) та ін. ]. – Київ, 2008. – 704с. – ISBN 978-966-651-613-1
402574
   Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг і заяв суб"єктів виборчого процесу з виборів депутатів ВР Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 2006 року. – Київ : Атіка, 2007. – 744с. – ISBN 978-966-326-230-7
402575
   Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг і заяв суб"єктів виборчого процесу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року / Центральна виборча комісія ; [редкол. : В.М. Шаповал, А.Й. Магера, Ж.І. Усенко-Чорна та ін.]. – Київ : Фенікс, 2011. – 1022 с. – ISBN 978-966-651-904-0
402576
   Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг і заяв суб"єктів виборчого процесу на виборах народних депутатів України 2006 року. – Київ : Атіка, 2006. – 680с. – Доп.1 карт.юр. – ISBN 966-326-217-6
402577
   Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг суб"єктів виборчого процесу по виборах народних депутатів України в 2002 році. – Київ : Центральна виборча комісія, 2002. – 591с. – ISBN 966-95532-9-6
402578
   Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг та заяв суб"єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2004 року. – Київ : Атіка, 2005. – 936с. – ISBN 966-326-108-0
402579
   Збірник рішень судів за результатами розгляду справ за позовами суб"єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2010 року / Центр. виборча комісія ; [редкол. : В.М. Шаповал, А.Й. Магера, Ж.І. Усенко-Чорна та ін.]. – Київ : Фенікс, 2010. – 872 с. – ISBN 978-966-651-818-0
402580
   Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – Київ : Українська Правнича Фундація, 1994-
№ 1. – 1996
402581
   Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – Київ : Українська Правнича Фундація, 1994-
№ 2. – 1996
402582
   Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – Київ : Українська Правнича Фундація, 1994-
№ 3. – 1996
402583
   Збірник робіт аспірантів : Серія філологічних наук: Російська та укр. мови, російська, чеська літ-ри, іст. англ. театру. – Львів, 1963. – 188с.
402584
   Збірник робіт аспірантів кафедри політекономії. – Львів, 1963. – 141с.
402585
   Збірник робіт аспірантів Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова : Гуманітарні науки: Істориія КПРС, всесвітня історія. політ. економія, філософія, філологія. – Одеса, 1964. – 307с.
402586
   Збірник робіт аспірантів філологічного та історичного факультетів. – Львів, 1963. – 121с.
402587
   Збірник робіт про механічні властивості зварних швів. – К., 1937. – 44с.
402588
   Збірник робочих програм математичних курсів. – Київ : КДУ, 1980. – 52с.
402589
   Збірник роз"яснень Вищого арбітражного суду України. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 272с. – ISBN 966-7302-24-5
402590
   Збірник роз"яснень Вищого господарського суду України. – 3-є вид., доп. і перероб. – Київ : ІнЮре, 2004. – 376с. – ISBN 966-313-153-5
402591
   Збірник розпоряджень Президента України : грудень1991-березень1992. – Київ, 1991
402592
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 2. – 1992
402593
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 3. – 1992
402594
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 4. – 1992
402595
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 1. – 1993
402596
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 2. – 1993
402597
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 3. – 1993
402598
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 4. – 1993
402599
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 1. – 1994
402600
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 2. – 1994
402601
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 3. – 1994
402602
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 4. – 1994
402603
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 1. – 1995
402604
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 2. – 1995
402605
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 3. – 1995
402606
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 4. – 1995
402607
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ.
№ 1. – 1996
402608
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ.
№ 2. – 1996
402609
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ.
№ 3. – 1996
402610
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ.
№ 4. – 1996
402611
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 1. – 1997
402612
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 2. – 1997
402613
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 3. – 1997
402614
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 4. – 1997
402615
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 1. – 1998
402616
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 2. – 1998
402617
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 3. – 1998
402618
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 4. – 1998
402619
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 1. – 1999
402620
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 3. – 1999
402621
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 4. – 1999
402622
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 1. – 2000
402623
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 2. – 2000
402624
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 3. – 2000
402625
   Збірник славістичних праць філологічного факультету. – Київ, 1958. – 231 с.
402626
  Фердовси Збірник статей / Фердовси. – Ленинград, 1934. – 219 с.
402627
   Збірник статей, 1945. – 60с.
402628
   Збірник статей з загально-педагогічних питань. – К., 1955. – 272с.
402629
   Збірник статей з літературної критики Китаю. – Тайбей : Чженчжуншу, 1980. – 322с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957--09-0574-3
402630
  Удалова Л.Д. Збірник статей щодо вдосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства / Л.Д. Удалова, С.О. Телешун, С.Г. Осика. – Київ, 2000. – 48с.
402631
   Збірник статей, присвячений пам"яті видатного російського // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 314-316


  У 1950 р. закінчив юридичний ф-т КДУ ім. Т.Г. Шевченка з відзнакою.
402632
   Збірник статистичних відомостей по народному господарству України. – К., 1919. – 182с.
402633
   Збірник статистично-економічних відомостей про сільське господарство України. – Харків
2. – 1930. – 109с.
402634
   Збірник статистично-економічних відомостей про сільське господарство України. Рік перший. – Х., 1929. – 334с.
402635
   Збірник статтей з філософії математики. – Київ ; Харків, 1936. – 143 с.
402636
   Збірник судових рішень у справах з виборчих спорів на виборах 2002 року депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. – Київ : Нора-Друк, 2003. – 200с. – ISBN 966-8321-11-1
402637
   Збірник судових рішень у справах з виборчих спорів на виборах 2002 року депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів. – Київ : Нора-Друк, 2003. – 416 с. – ISBN 966-8321-10-3
402638
  Ленін В.І. Збірник творау / В.І. Ленін, 1928. – с.
402639
  Шевченко Т. Збірник творів / Т. Шевченко
т.1. – 1883
402640
  Кропивницький М.Л. Збірник творів. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ : Коштом кн. маг. Бирюковых, 1885. – 231 с.
402641
  Франко І.Я. Збірник творів. – У Кыиви (Київ) : З рукарни Петра Барського
Т. 2, ч. 2 : В поти чола : оповидання. – 1903. – 241 с.
402642
  Одинокий Михайло Збірник творів / Михайло Одинокий [псевд.]. – Полтава : Электр. друк. Г.І. Маркевича
Т. 1 : Народні сльози. – 1906. – 207 с.
402643
  Котляревський І.П. Збірник творів / І. Котляревський. – Катеринослав : Укр. Вид-во ; Дpук. І. Вісман та І. Моpдхилевич, 1918. – XIII, [2], 271 c. – В кн. також ст.: Іван Котляpевський: (Біогpафічні відомості) / В. Степовий [В.О. Біднов] c. I-XIII - ліквідовані- Словник маловідомих та незpозумілих слів, що зустpічаємо в "Енеіді": с. 262-271. – (Українське видавництвол ; № 36)


  Зміст: Енеїда; Ода до князя Куpакина; Hаталка-Полтавка; Москаль Чаpівник
402644
  Цвейг С. Збірник творів / С. Цвейг. – Київ : Західна Україна, 1929. – 196с.
402645
  Ленін В.І. Збірник творів В.І.Леніна / В.І. Ленін. – Київ, 1973. – 560с.
402646
  Ленін В.І. Збірник творів В.І.Леніна / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 558с.
402647
  Ленін В.І. Збірник творів В.І.Леніна / В.І. Ленін. – Київ, 1977. – 580с.
402648
  Ленін В.І. Збірник творів В.І.Леніна / В.І. Ленін. – Київ, 1981. – 544с.
402649
  Ленін В.І. Збірник творів В.І.Леніна / В.І. Ленін. – Київ, 1984. – 515с.
402650
  Ленін В.І. Збірник творів В.І.Леніна / В.І. Ленін. – Київ, 1987. – 519с.
402651
  Ленін В.І. Збірник творів В.І.Леніна / В.І. Ленін. – Київ, 1989. – 518с.
402652
   Збірник творів В.І.Леніна. – К., 1989. – 319с.
402653
   Збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених / Економічний і соціальний розвиток України в 21 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації; МОНУ; Терноп. акад. народ. господ-ва; Редкол.: Б.П.Адамик, О.В. Адамик, Н.Д. Галапуп та ін. – Тернопіль : Економічна думка. – ISBN 966-654-145-9
Ч.1. – 2005. – 336с.
402654
   Збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених: Економічний і соціальний розвиток України в 21 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації / Економічний і соціальний розвиток України в 21 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації; МОНУ; Тернопільська акад. народ. господарства; Редкол.: Б.П. Адамик, О.В . Адамик, Н.Д. Галапун та ін.; Відпов. за вип. Г.Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка. – ISBN 966-654-145-9
Ч.2. – 2005. – 432с.
402655
   Збірник тез доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених / Економічний і соціальний розвиток України в 21 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації; Редкол.: Б.П. Адамик, Р.Ф. Бруханський, М.В. Буряк, Н.Д. Галапуп та ін.; МОНУ; Тернопільський держ. економ. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка. – ISBN 966-654-163-7
Ч.1. – 2006. – 452с. – На тит. листі: До 40-річчя Тернопільського державного економічного університету
402656
   Збірник тез доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених / Економічний і соціальний розвиток України в 21 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації; МОіНУ; Тернопільський держ. економ. ун-т рада молодих вчених; Редкол.: Б.П. Адамик, Р.Ф. Бруханський, М.В. Буряк, Н.Д. Галапуп та ін. – Тернопіль : Економічна думка. – ISBN 966-654-163-7
Ч.2. – 2006. – 640с. – На тит. листі: До 40-річчя Тернопільського державного економічного університету
402657
   Збірник тез лекцій з питань нормопроектування. – Київ, 2005. – 160с.
402658
   Збірник тез учасників "круглого столу", проведенного Інститутом законодавства Верховної Ради України при підтримці Міжнародного гуманітарного університету, за участю представників Міжнар. асоціації господар. права, Одес. нац. юрид. акад. та ін. / МОНУ ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Одес. нац. юрид. акад., 2008. – 64 с.
402659
  Сазонова Н.М. Збірник текстів англійською мовою (з питань педагогіки, психології, мови і літератури, математики, фізики, біології та ін.) / Н.М. Сазонова, К.М. Шабатіна. – Київ, 1967. – 272с.
402660
  Дубицька К.Ю. Збірник текстів англійською мовою для медичних училищ / К.Ю. Дубицька, В.Є. Коваленко. – Київ, 1974. – 135 с.
402661
  Коняева І О. Збірник текстів англійською мовою за фахом "Гіроскопічні прилади і устаткування". / І О. Коняева. – К, 1971. – 83с.
402662
   Збірник текстів для переказів з української мови. 9-11 класи. – Донецьк : БАО, 1999. – 352с. – ISBN 966-548-014-6
402663
  Василенко А. Збірник текстів для переказів у 5-7 класах семирічної та середньої школи / А. Василенко, Б. Мізерницький. – Київ, 1949. – 192с.
402664
  Василенко А. Збірник текстів для переказів у 5-7 класах семирічної та середньої школи / А. Василенко, Б. Мізерницький. – Вид. 3-є, переробл. – Київ, 1955. – 215с.
402665
  Василенко А.С. Збірник текстів для переказів у 5-8 класах восьмирічної та середньої школи / А.С. Василенко, Б.М. Мізерницький. – Вид. 6-е. – Київ, 1965. – 285с.
402666
  Канюка С.М. Збірник текстів для переказів у початковій школі. / С.М. Канюка. – К., 1948. – 127с.
402667
  Канюка С.М. Збірник текстів для переказів у початковій школі. / С.М. Канюка. – 3-е вид. – К., 1951. – 136с.
402668
  Коняева О.І. Збірник текстів з англійської мови за фахом "Прилади точної механіки". / О.І. Коняева. – К, 1971. – 47с.
402669
  Корольова М.Р. Збірник текстів з історії стародавньго світу на німецькій мові / М.Р. Корольова, К.Ф. Зайцева. – Київ, 1968. – 82с.
402670
  Корольова М.Р. Збірник текстів з історії стародавнього світу на німецькій мові / М.Р. Корольова, К.Ф. Зайцева. – Київ, 1970. – 82с.
402671
  Антипович З Збірник текстів з французької мови / З Антипович. – Київ, 1971. – 64с.
402672
  Корольова М.Р. Збірник текстів на німецькій мові / М.Р. Корольова, Н.М. Бортник. – Київ, 1970. – 95с.
402673
   Збірник текстів про Україну : Навчальний посібник з німецької мови. – Київ : Знання, 1997. – 80с. – ISBN 966-7293-27-0
402674
  Новак О.Ф. Збірник теоретичних задач і вправ з фізики: Посібник для вчителя. / О.Ф. Новак. – К., 1989. – 188с.
402675
   Збірник тестів з курсу "Педагогіка" / Л. Ковальчук, С. Цюра, С. Когут, Ю. Заячук, Т. та ін. Равчина; Л. Ковальчук, С. Цюра, С. Когут, Ю. Заячук, Т. Равчина та ін ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-552-3
Ч. 1 : Дидактика. – 2007. – 120 с.
402676
   Збірник тестів з курсу "Педагогіка" : [ у 3 ч. ] / МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка ; [ за заг. ред. Д. Герцюка, Л. Ковальчук ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-613-1
Ч. 2 : Загальні основи педагогіки. – 2008. – 152 с.
402677
  Ластухін Ю.О. Збірник тестів з органічної хімії : навчальний посібник для студ. базових напрямів "Хімічна технологія та інженерія", "Харчова технологія та інженерія", "Фармація", "Біотехнологія" та "Екологія" / Ластухін Ю.О. ; МОНУ ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Центр Європи, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-7022-60-9
402678
   Збірник тестів і комплексних контрольних робіт з математики. 1-2 курси : посібник для студентів факультетів початкового навчання педуніверситетів / Музиченко С.В. [та ін.]. – Чернігів : Видавництво ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2009. – 200 с. : іл.
402679
  Савицька О.В. Збірник тестових завдань з дисципліни "Ландшафтознавство" / О.В. Савицька ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Географ. фак. – Київ : Логос, 2012. – 86, [2] с. – Бібліогр.: с. 83-85. – ISBN 978-966-171-623-9
402680
   Збірник типових договорів : Купівля-продаж. Міна. Поставка. Оренда і лізинг. Найм... – Київ : А.С.К., 2000. – 464с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-224-7
402681
   Збірник типових документів з питань приватизації в Україні. – Київ : Руська Правда, 1996. – 576с. – ISBN 966-7031-00-4
402682
   Збірник узаконень, розпоряджень і інструкцій в архівній справі. – Харків
Том 1. – 1926. – 35с.
402683
   Збірник узаконень, розпоряджень і інструкцій в архівній справі. – 2-е вид. – Харків
Том 1. – 1927. – 36с.
402684
   Збірник Указів Президента України. – Київ, 1991
402685
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2. – 1992
402686
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 1992
402687
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 4. – 1992
402688
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 1. – 1993
402689
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 1993
402690
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 1. – 1994
402691
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2. – 1994
402692
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 1994
402693
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 4. – 1994
402694
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 1. – 1995
402695
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2. – 1995
402696
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 1995
402697
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 4. – 1995
402698
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 1. – 1996
402699
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2. – 1996
402700
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 1996
402701
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 4. – 1996
402702
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 1. – 1997
402703
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2. – 1997
402704
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 1997
402705
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 4. – 1997
402706
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 1. – 1998
402707
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2. – 1998
402708
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 1998
402709
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 4. – 1998
402710
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 1. – 1999
402711
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2. – 1999
402712
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2, ч. 1. – 1999
402713
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2, ч. 2. – 1999
402714
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 1999
402715
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 4. – 1999
402716
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 1. – 2000
402717
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2. – 2000
402718
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 2000
402719
  Кошіц О.А. Збірник українських колядок записав і арранжирував для мішаного хору А.А. Кошіц / О.А. Кошіц. – Київ
Вип. 1. – 13 с.
402720
  Лисенко М.В. Збірник українських пісень / М.В. Лисенко. – Київ
1. – 1890. – 81с.
402721
  Іваненко Ю. Збірник уривків з п"єс радянських драмгуртків / Ю. Іваненко, З. Мессін. – Київ, 1938. – 167с.
402722
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1998-
№ 2. – 1998. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України"
402723
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна
№ 1. – 1999. – до 1998р. - назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402724
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна
№ 14. – 1999. – до 1998р. - назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402725
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна
№ 15. – 1999. – до 1998р. - назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402726
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна
№ 16. – 1999. – до 1998р. - назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402727
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна
№ 17. – 1999. – до 1998р. - назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402728
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна
№ 18. – 1999. – до 1998р. - назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402729
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 1. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402730
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 2. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402731
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 3. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402732
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 4. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402733
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 5. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402734
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 6. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402735
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 7. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402736
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 8. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402737
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 9. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402738
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 10. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402739
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 11. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402740
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 12. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402741
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 13. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402742
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 14. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402743
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 15. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402744
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 16. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402745
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 17. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402746
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 18. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402747
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 19. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402748
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 20. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402749
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 21. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402750
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 22. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402751
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 23. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402752
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 24. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402753
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 1. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402754
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 2. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402755
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 3. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402756
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 4. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402757
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 5. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402758
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 6. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402759
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402760
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 8. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402761
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 9. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402762
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 10/11. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402763
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 12. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402764
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 13. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402765
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 14. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402766
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 15. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402767
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 16/17. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402768
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 18. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402769
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 19. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402770
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 20/21. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402771
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 22. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402772
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ, 1997-
№ 23. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402773
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 24. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402774
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 25. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402775
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 26. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402776
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 27. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402777
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 28. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402778
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 29. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402779
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 30. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402780
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 31. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402781
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 32. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402782
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 33. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402783
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 34. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402784
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 35. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402785
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 36. – 2001. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402786
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 1. – 2002
402787
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 2. – 2002
402788
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 3. – 2002
402789
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 4. – 2002
402790
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 6. – 2002
402791
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 7. – 2002
402792
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 8. – 2002
402793
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 9. – 2002
402794
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 10. – 2002
402795
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 14. – 2002
402796
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 15. – 2002
402797
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 16. – 2002
402798
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 23. – 2002
402799
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 24/25. – 2002
402800
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 26. – 2002
402801
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 31. – 2002
402802
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 32. – 2002
402803
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 33. – 2002
402804
   Збірник урядових нормативних актів України : До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України ". – Київ : Україна, 1997-
№ 34. – 2002
402805
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 35. – 2002. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402806
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 36. – 2002. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402807
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 10. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402808
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 11. – 2003. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402809
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 12. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402810
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 15. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402811
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 19. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402812
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 21. – 2003. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402813
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 22. – 2003. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402814
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 23. – 2003. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402815
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 24. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402816
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 31. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402817
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 33. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402818
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 34. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402819
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 35. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402820
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 37. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402821
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 39. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402822
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 40. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402823
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 41. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402824
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 42. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402825
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 45. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402826
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 46. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402827
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 48. – 2003. – до 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402828
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 2. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402829
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 3. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402830
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 4. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402831
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 5. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402832
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 9. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402833
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 13. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402834
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 14. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402835
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 15. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402836
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ, 1997-
№ 16. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402837
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 17. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402838
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 18. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402839
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 20. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402840
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 37. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402841
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 38. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402842
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : країна, 1997-
№ 39. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402843
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 43. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402844
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 46. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402845
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 47. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402846
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 48. – 2004. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402847
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 1/2. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402848
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 3. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402849
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 5. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402850
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 9. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402851
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 10. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402852
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 13/14. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402853
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 15. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402854
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 16. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402855
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 21. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402856
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 22. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402857
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 23. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402858
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 24. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402859
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 25. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402860
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 26. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402861
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 27. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402862
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 28. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402863
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 29. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402864
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 30/31. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402865
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 32. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402866
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 34. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402867
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-
№ 38. – 2005. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402868
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-
№ 17. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402869
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-
№ 18. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402870
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 966-524-203-2
№ 22. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402871
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 966-524-203-2
№ 23. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402872
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 966-524-203-2
№ 25. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402873
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 966-524-203-2
№ 26. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402874
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 966-524-203-2
№ 27. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402875
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 966-524-203-2
№ 31. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402876
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-
№ 33. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402877
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-
№ 35. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402878
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-
№ 36. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402879
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-
№ 37/38. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402880
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-
№ 39/40. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402881
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-
№ 41. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402882
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-
№ 42. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402883
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-
№ 43. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402884
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-
№ 44. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402885
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-
№ 45. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402886
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-
№ 46. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402887
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-
№ 47. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402888
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-
№ 48. – 2006. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402889
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-002-0
№ 1. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402890
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-002-0
№ 2/3. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402891
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-002-0
№ 4. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402892
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-002-0
№ 17. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402893
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-002-0
№ 20. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402894
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-289-5
№ 21/22. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402895
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 966-524-203-2
№ 28. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402896
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 966-524-203-2
№ 29. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402897
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 966-524-203-2
№ 34/35. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402898
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 966-524-203-2
№ 36. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402899
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 966-524-203-2
№ 37. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402900
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 966-524-203-2
№ 38. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402901
   Збірник урядових нормативних актів України : Нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 966-524-203-2
№ 39. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402902
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 966-524-203-2
№ 43/44. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402903
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-308-3
№ 45. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402904
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-309-0
№ 46. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402905
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-310-6
№ 47. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402906
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-310-6
№ 48. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402907
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 1. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402908
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 2. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402909
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 4. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402910
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 5. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402911
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 7. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402912
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 8. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402913
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 9. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402914
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 10. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402915
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 13/14. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402916
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 15. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402917
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-333-5
№ 19. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402918
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-335-9
№ 20. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402919
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-335-9
№ 21. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402920
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-335-9
№ 22. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402921
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 33. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402922
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 34. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402923
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 35. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402924
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 36. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402925
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-348-9
№ 37. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402926
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-349-6
№ 38. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402927
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-168-0
№ 39/40. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402928
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 47/48. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402929
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 6. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402930
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 7/8. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402931
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 9/10. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402932
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 13. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402933
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 14/15. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402934
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 26. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402935
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 27. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402936
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 28. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402937
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 32/33. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402938
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 34. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402939
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 35. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402940
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 38. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402941
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 39. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402942
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 40. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402943
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 41. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402944
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 42. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402945
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 43/44. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402946
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 45. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402947
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 46. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402948
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 47/48. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402949
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 1. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402950
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 2/3. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402951
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 4. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402952
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 5. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402953
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 6/7. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402954
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 8. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402955
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 9/10. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402956
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 21. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402957
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 22. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402958
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 24. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402959
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 25/26. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402960
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 27. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402961
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 28. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402962
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 29/30. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402963
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 31. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402964
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 32. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402965
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 45/46. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402966
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 47/48. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402967
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 5/6. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402968
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 7. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402969
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 8. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402970
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 9. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402971
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 10. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402972
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Держ. п-во "Держ. спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 11/12. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402973
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 13. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402974
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 23/24. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402975
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 25. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402976
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 26/27. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402977
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 28. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402978
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 29. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402979
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 30. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402980
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 31/32. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402981
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 35/36. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402982
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 37/38. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402983
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 39/40. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402984
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 41/42. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402985
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 9/10. – 2012. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402986
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 19. – 2012. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402987
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 20. – 2012. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402988
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 23. – 2012. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402989
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 24. – 2012. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402990
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 25. – 2012. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402991
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 26. – 2012. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402992
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 28. – 2012. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402993
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 29. – 2012. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402994
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Держ. п-во "Держ. спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 30. – 2012. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402995
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Держ. п-во "Держ. спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 31. – 2012. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402996
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Держ. п-во "Держ. спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 32. – 2012. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402997
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Держ. п-во "Держ. спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 33. – 2012. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402998
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Держ. п-во "Держ. спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 34. – 2012. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
402999
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Держ. п-во "Держ. спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 35/36. – 2012. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
403000
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Держ. п-во "Держ. спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 37. – 2012. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,