Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
401001
  Любичанковский С. "Государственный младенец" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 100-103. – ISSN 0235-7089


  Сослуживец о Петре Валуеве.
401002
  Горохова К.Г. "Государство благосостояния": шведская модель / К.Г. Горохова. – Москва : Знание, 1989. – 62, [2] с.
401003
  Любимов С.Е. "Государь " Никколо Макиавелли в современных интерпретациях: проблемы и перспективы исследования // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 6. – С. 131-135. – ISSN 0235-1188
401004
  Грицай Юлія "Готель - це лояльність гостей до нас і наша до гостей" // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 18-23 : фото
401005
  Кіндратенко А. "Готи переважно запозичають імена гунські" // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 215-219. – ISBN 978-966-372-737-0
401006
  Лащенова О.Ю. "Готика" та сучасний літературний процес // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-76. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Розглядаються провідні формально-змістові елементи готичної традиції як одного з вагомих та плідних складників літературного процесу ХХ ст.
401007
  Букіна Н. "Готичний" хронотоп в оповіданнях "Видіння Орфея" Г. Пагутяк і "Павло-диякон" В. Шевчука в контексті постмодерного дискурсу // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 222-227. – ISSN 2307-2261
401008
  Гош М. "Готовність і прагнення - різні речі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 липня (№ 134). – С. 10-11


  Голова правління Східноєвропейського інституту розвитку, засновниця Центру Тагора в Україні Мрідула Гош про "мости" між Україною та Індією й актуальні постколоніальні студії.
401009
  Клочек Г. "Готово! Парус розпустили..." = Нове прочитання творів Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 23-25. – ISSN 0130-5263


  Косаральський період творчості Т. Шевченка залічують до так званого невольничого періоду: II пол. 1847 - I пол. 1848 р.
401010
  Романов Валентин "Готовые продукты" Марселя Дюшана // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 12. – С. 34-37
401011
  Яровий В. "Готська проблема" та Україна // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.68-71 : Фото. – ISSN 1607-6451
401012
  Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 229 л. – Додатки: л. 221 -229. – Бібліогр.: л. 181 -220
401013
  Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я : автореф. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
401014
  Бобало Ю. "Готувати спеціалістів на випередження" / розмову вів Дмитро Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 вересня (№ 158). – С. 10-11


  Ректор Львівської політехніки Юрій Бобало - про виклики сучасної технічної освіти в Україні.
401015
  Півняк Г. "Готувати суспільство до складних викликів" / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 14-15


  Ректор "Дніпровської політехніки", академік Геннадій Півняк - про досвід "Дніпровської політехніки", стан та перспективи освіти й науки в Україні.
401016
  Вертій О. "Готуй нових борців, Холодний Яре!" (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського "Холодний Яр") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 28-49. – ISSN 0130-528Х


  На підставі звичаєвих цінностей національно-визвольних змагань досліджено духовний світ Ж, мотивацію дій, вчинків, становлення характерів та громадянську позицію повстанців Холодного Яру початку ХХ століття
401017
  Вертій О. "Готуй нових борців, Холодний Яре!" (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського "Холодний Яр") // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 10 (840), жовтень. – С. 112-125. – ISSN 0868-4790
401018
  Панченко В. "Гофманіана" Володимира Дрозда та "Гоголіада" Юрія Щербака ( два епізоди з історії української літератури кінця 1960-хрр.) // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 144-152. – ISSN 0208-0710
401019
  Костенко Н.В. "Гофманова ніч" Миколи Бажана // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 500-509. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1


  «Гофманова ніч» Миколи Бажана — поезія, головним героєм якої є Гофман — романтичний бунтар, який протистоїть ницості богемного життя. Микола Бажан – український поет, культуролог, енциклопедист, творив здебільшого у ...
401020
  Мазорчук В.С. "Гра в 12 на проективній площині", або нотатки з лекції Джона Конвея // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 1-8. – ISSN 1029-4171
401021
  Харкевич М.В. Государства-изгои как образ "другого" в мировой политике // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 99-110. – ISSN 0321-2017
401022
  Клинова М.В. Государства Евросоюза в поисках выхода из Великой рецессии // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 80-107. – ISSN 0235-5620
401023
   Государства НАТО и военные конфликты. – М, 1987. – 310с.
401024
  Занфира В.М. Государства: к вопросу о типологии политических режимов и форм правления // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 316-320. – ISSN 1606-951Х
401025
   Государственная Академическая капелла имени М.И. Глинки. – Ленинград : [Музгиз], 1957. – 170 с. : 5 л. ил.
401026
   Государственная Академическая хоровая капелла Белорусской ССР. – Минск : Полымя, 1966. – 18 с. : ил., портр.
401027
  Валькович Е.А. Государственная библиотека БССР имени В.И.Ленина / Е.А. Валькович. – Минск, 1969. – 61с.
401028
  Даулетова Н.К. Государственная библиотека Казахской ССР им. А.С.Пушкина. / Н.К. Даулетова. – Алма-Ата, 1974. – 72с.
401029
   Государственная библиотека СССР имени Ленина в 1983 году, 1985
401030
   Государственная библиотека СССР имени Ленина в 1985 году, 1987
401031
   Государственная библиотека СССР имени Ленина в 1986 году, 1988
401032
   Государственная библиотека СССР имени Ленина в 1987 году, 1989
401033
   Государственная библиотека СССР имени Ленина в 1988 году, 1990
401034
  Голубева Е.В. Государственная бюрократия и политика: Индонезия и Филиппины, 70-80 гг. / Е.В. Голубева. – М., 1988. – 154с.
401035
  Любашиц В.Я. Государственная власть в РФ как выражение народовластия // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.23-35
401036
  Чемшит А.А. Государственная власть и политическое участие / А.А. Чемшит. – Киев : Украинский Центр духовной культуры, 2004. – 528с. – ISBN 966-628-087-6
401037
  Якушкин В.Е. Государственная власть и проекты государственной реформы в России : c приложением проекта конституции Никиты Муравьева / В.Е. Якушкин. – Санкт-Петербург : Изд. Г.Ф. Львовича ; Тип. Альтшулера, 1906. – [4], 160 с.


  Содержание: Земские соборы XVI-XVII веков; После Петра Великаго; Представительство в законодательных коммиссиях XVIII века; Конституционные проекты гр. Н. И. Панина; Комитет общественнаго спасения; Финляндская конституция. - Проект Сперанскаго; ...
401038
  Добролюбов А.И. Государственная Власть, как техническая система: О трех великих социальных изобретениях человечества / А.И. Добролюбов. – Минск, 1995. – 240с.
401039
  Гончаров В.В. Государственная власть: понятие и сущность // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 7 (103). – С. 817-825. – ISSN 1812-8696
401040
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1850 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1851. – 200 с.
401041
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1853 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1854. – XII, [238]с.
401042
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1855 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1856. – XII, [234]с.
401043
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1856 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1857. – Х, [200] c.
401044
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1859 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1860. – Х, [200] c.
401045
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1860 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1861. – XIV, [245]с.
401046
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1861 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1862. – XIII, [237]с.
401047
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1862 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1863. – XIV, [308] с.
401048
  Родзевич Н.Н. Государственная граница России : география. Россия сегодня // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 18-23 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
401049
  Анцупов И.А. Государственная деревня Бессарабии в XIX веке (1812-1870 гг.) / Анцупов И.А. ; под ред. П.Г. Рындзюнского ; АН Молдав.ССР, Ин-т истории. – Кишинёв : Катря Молдовеняскэ, 1966. – 264 с. – Библиогр.: с. 252-261
401050
  Романович-Славатинский Государственная деятельность графа Михаила Михайловича Сперанского : читано на торжестивенном акте Ун-та Св. Владимира 9 января 1873 года проф. Романовичем-Славатинским // Пособие для изучения русского государственного права по методу историко-догматическому / Романович-Славатинский. – Киев : В университетской тип., 1871. – Вып. 1 : 1) Введение и 2) Организация верховной влати и династии (законы основные ) А. Романовича-Славатинского. – 38 с.
401051
  Горницкий А.А. Государственная дисциплина / А.А. Горницкий. – К, 1989. – 189с.
401052
  Васьков П.Т. Государственная дисциплина в СССР / П.Т. Васьков. – Москва, 1960. – 146с.
401053
  Россия. Государственная Дума Государственная дума / 3-я Гос. дума. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Б. Авидон]
Созыв 2 : Стенографические отчеты : в 2 т. :Т. 1. Заседания 1-30 (с 20 февраля по 30 апреля 1907) ; Т. 2 : Заседания 31-53 (с 1 мая по 2 июня 1907). – 1907. – 2344, 1610 стб. – На обл. загл.: Полный стенографический отчет-заседаний второй Государственной Думы


  На 2 л. надпись-фамилия: В. Дурденевский
401054
  Россия. Государственная Дума Государственная дума / 3-я Гос. дума. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Б. Авидон]
Созыв 3 : Стенографические отчеты 1909 г.; Сессия 2, ч. 3. Заседания 71-100 (с 6 марта по 24 апреля 1909 г.). – 1909. – XII с., 2956 стб.


  На тит. л. подпись: Ник. Василенко
401055
  Россия. Государственная Дума. Созыв (3) Государственная Дума. Третий созыв. Стенографические отчеты : 1910. – Санкт-Петербург : Государственная тип.
Сессия третья, Ч. III : Заседания 65-94 (с 8 марта по 9 апреля 1910 г.). – 1910. – XX с., 3244 стб.
401056
  Россия. Государственная Дума. Созыв (4) Государственная Дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты : 1914. – Санкт-Петербург : Государственная тип.
Сессия вторая, Ч. III : Заседания 53-75 (с 21 марта по 5 мая 1914 г.). – 1914. – XIX с., 2048 стб.
401057
  Россия. Государственная Дума. Созыв (4) Государственная Дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты : 1914. – Санкт-Петербург : Государственная тип.
Сессия вторая. Ч. II : Заседания 29-52 (с 22 января по 19 марта 1914 г.). – 1914. – XVIII с., 1994 стб. стб.
401058
  Дорошенко Е.И. Государственная идеология новой Ливии как отражение социально-политических процессов в стране // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 9 (674). – С. 37-41. – ISSN 0321-5075
401059
  Карпова Т.С. Государственная инновационная политика: роль кластеров в ее развитии // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 11-16 : рис. – Библиогр.: 27 назв.
401060
  Кузьмин Е.И. Государственная информационная политика и библиотеки: к проблеме взаимодействия // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 1. – С. 27-46. – ISSN 0130-9765
401061
  Аникин В.М. Государственная итоговая аттестация аспиранта: от формальности к превентиве / В.М. Аникин, Б.Н. Пойзнер // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – С. 17-21. – ISSN 1026-955X


  Предлагается при защите аспирантами выпускной квалификационной научной работы давать оценку их общей способности к самостоятельной творческой деятельности как ключевой компетентности. Сформулированы вопросы, способствующие рефлексии аспирантов над ...
401062
  Дрампян Р.Г. Государственная картинная галерея Армении : (Города и музеи мира) / Р.Г. Дрампян. – Москва : Искусство, 1982. – 248 с.
401063
  Риндзак О.Т. Государственная миграционная политика в контексте приоритетов национальной безопасности Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 12 (653). – C. 72-81. – ISSN 0131-7741
401064
  Стогова А. Государственная мудрость легкомыслия // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 3. – С. 88-93. – ISSN 0235-7089
401065
  Беляев В. Государственная оперная студия-театр имени Народного артиста республики К.С. Станиславского / текст В. Беляева. – Москва : [б. и.], 1928. – 60 с. : ил.
401066
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И. Ленина : памятка читателю. – Москва : [б. и.], 1985. – 55 с. : фот.
401067
  Алигожин Б.К. Государственная поддержка венчурного инвестирования: мировой опыт и перспективы развития в Казахстане // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 59-69. – ISSN 1993-6788


  В статье на примере стран с развитой венчурной индустрией раскрыты меры государственной поддержки и стимулирования развития венчурного инвестирования. Отмечена значимость законодательного поощрения деятельности венчурных компаний и инвесторов, ...
401068
  Тагирова Т Р. Государственная поддержка малого предпринимательства в условиях кризиса: проблемы и перспективы . // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 93-95. – ISSN 1728-8878
401069
  Уалиев К. Государственная политика в области издательского дела и нормативно-законодательная база книжного дела в Казахстане / К. Уалиев, А. Сейдуманов, Ж. Сейдуманов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 6 (239). – С. 47-49. – ISSN 2076-9326
401070
  Иванов В.Г. Государственная политика в сфере инженерного образования: региональный взгляд / В.Г. Иванов, Л.Р. Абзалилова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 50-55. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются актуальные вопросы развития современного инженерного образования, которые с учетом российской специфики требуют государственного участия, а с учетом общемировых тенденций – внимания работодателей. The article deals with ...
401071
  Стронгин Г Р. Государственная политика в сфере образования: реформа высшей школы в Великобритании / Храмова Ю.В. // Высшее образование сегодня : Реферируемое издание ВАК России. Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 10. – С. 44-46. – ISSN 1726-667Х


  Инновационная образовательная программа Нижегородского гос. ун-та
401072
  Крутов А.В. Государственная политика и управление : курс лекций / А. В. Крутов ; Негос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Акад. МНЭПУ". – Москва : Изд-во МНЭПУ, 2011. – 120 с. : табл. – Библиогр.: с. 114-116. – ISBN 978-5-7383-0356-2
401073
  Тасиц Н. Государственная политика СССР в сфере науки. 1929-1941 // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 1. – С. 129-142. – ISSN 0869-44435
401074
  Зубченко Л.А. Государственная политика стимулирования инноваций во Франции // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 1 : Модернизация экономики и инновационный процесс. – С. 118-136. – ISSN 1998-1791
401075
  Лютов А.А. Государственная политика США по охране окружающей среды // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 4. – С. 115-127. – ISSN 0321-2068
401076
  Цеханович В.Б. Государственная политика формирования перспективной структуры региональной экономики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 150-156 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
401077
  Мертваго А. Государственная политика, как фактор в создании районов хозяйства // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 203-217
401078
  Винокур С.И. Государственная пошлина / С.И. Винокур. – Москва, 1972. – 94с.
401079
  Винокур С.И. Государственная пошлина / С.И. Винокур, Е.А. Авдошина. – Москва, 1987. – 86с.
401080
  Винокур С.И. Государственная пошлина по арбитражным делам / С.И. Винокур, М.С. Фалькович. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1979. – 64с.
401081
  Авдаков Ю. Государственная промышленность СССР в переходный период / Ю. Авдаков, В. Бородин. – Москва, 1977. – 320 с.
401082
  Афанасьев Ю.С. Государственная публичная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1957 году / Афанасьев Ю.С. ; ред. В.М. Барашенкова ; Гос. публичная б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [б. и.], 1958. – 115 с.
401083
  Афанасьев Ю.С. Государственная публичная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1958 году / Афанасьев Ю.С. ; ред. В.М. Барашенков ; Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [б. и.], 1959. – 120 с. : ил.
401084
  Вульфиус Г.Л. Государственная публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина / Г.Л. Вульфиус. – Ленинград, 1955. – 105с.
401085
  Афанасьев Ю.С. Государственная публичная библиотека имени М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1960 году / Афанасьев Ю.С. ; ред. В.М. Барашенков ; Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [б. и.], 1961. – 115 с.
401086
  Масанов Ю.И. Государственная регистрационно-учетная библиография в СССР : Справочник / Ю.И. Масанов; Всесоюзная книжная палата. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1952. – 80 с.
401087
   Государственная республиканская библиотека МССР им. Н.К.Крупской. – Кишинев, 1970. – 52с.
401088
  Васильевский М.Н. Государственная система отношений к старообрядческому расколу в царствование императора Николая I / [М. Васильевский]. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 166 c. разд. паг. – Без обл. и тит. л. - Автор в конце текста
401089
  Немова Л.А. Государственная система профессионально-технической подготовки рабочих кадров в Канаде // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1979. – № 23. – С. 153-164
401090
   Государственная система стандартизации. – М, 1970. – 144с.
401091
   Государственная система стандартизации. – М, 1975. – 240с.
401092
   Государственная система стандартизации. – М, 1976. – 224с.
401093
   Государственная система стандартизации. – М, 1977. – 248с.
401094
   Государственная система стандартизации. – М, 1980. – 312с.
401095
  Рутковский Д.В. Государственная служба как субъект политической власти // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – с.240-242. – ISSN 1684-2618
401096
  Рубинский Ю. Государственная служба Франции // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 78-90. – ISSN 0201-7083
401097
  Еганов Г.Л. Государственная собственность в Англии и США / Г.Л. Еганов. – Ереван, 1964. – 206с.
401098
  Токарев А.А. Государственная состоятельность Грузии в зеркале зарубежной политической науки // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 2 : Государственная состоятельность в политической науке и политической практике. – С. 177-192. – (Политология). – ISSN 1998-1776
401099
  Васюнин М.К. Государственная социалистическая собственность на средства производства / М.К. Васюнин. – Саратов, 1973. – 283с.
401100
  Елисеева И.И. Государственная статистика как общественное благо: введение в проблему // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 3. – С. 9-10. – ISSN 0320-8168
401101
  Самофалова О.Ю. Государственная стратегия правозащитной деятельности в Украине: содержание и приоритеты // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-76. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматривается отсутствие четких приоритетов государственной политики в сфере правозащиты как одна из причин её неэффективности, доказывается важная роль единой государственной программы защиты прав человека, осуществляется поиск основных ...
401102
  Дубянский А. Государственная теория денег Г. Кнаппа: история и современные перспективы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 109-125 : табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0042-8736
401103
   Государственная торговля 1807 года в разных ея видах. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Государственной Коммерц-Коллегии, 1807


  Год издания в книге не указан. На внутренней стороне переплета экслибрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в ...
401104
  Архиереев С.И. Государственная трансакционная политика и общественный трансмакционный сектор в условиях рыночной трансформации // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 114-120. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
401105
  Антонова В.И. Государственная Третьяковская галерея : краткий очерк / В.И. Антонова; ред.: Л.С. Зингер. – Москва : Советский художник, 1956. – 80 с.
401106
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва : ИЗОГИЗ, 1959
401107
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Изобразительное искусство, 1961. – 4 с., 55 ил.
401108
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Гос. изд-во изобразительного искусства, 1963. – 120 с., 55 репрод.
401109
  Антонова А.И. Государственная Третьяковская галерея / А.И. Антонова. – Москва, 1968. – 184с.
401110
   Государственная Третьяковская галерея : Советская графика. – Москва : Советский художник, 1973. – 152 с.
401111
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковская галерея : краткий путеводитель / Л.А. Большакова. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 160 с. : ил.
401112
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковская галерея : краткий путеводитель / Л.А. Большакова. – 2-е изд. – Москва : Изобразителное искусство, 1977. – 160 с. : ил.
401113
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковская галерея : краткий путеводитель / Л.А. Большакова. – 3-е изд. – Москва : Изобразительное искусство, 1978. – 166 с. : ил.
401114
   Государственная фармакопея. – 7-е изд. исп., допол. – Москва-Ленинград : Медгиз, 1934. – 536 с.
401115
  Барило В.С. Государственная финансовая поддержка развития инфраструктуры как одного из элементов национальной инновацийной системы // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 7
401116
  Ван Гуаньцзюнь Государственная экологическая политика Китая: история развития и современные проблемы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 66-70. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1995-0055
401117
  Належитая Е.Н. Государственній бюджет Украины на 2001 год // Фінансова справа : всеукраїнський фінансовий журнал. / "Фінансова справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.27-30


  Комментарий основных положений Закона Украины от 7.12.00 "О Государственном бюджете Украины на 2001 год"
401118
  Лугвин С.Б. Государственно-административные структуры России и Великого княжества Литовского ( к вопросу о том , почему Москва оказалась сильнее) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 42-46. – ISSN 1812-3805
401119
  Недашковская Алла Дмитриевна Государственно-капиталистический уклад в развивающихся странах на современном этапе : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Недашковская Алла Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 23л.
401120
  Бурджалов Ф.Э. Государственно-монополистическая политика доходов концепции и практика : (по материалам Великобритании) / Ф.Э. Бурджалов ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва, 1973. – 240 с.
401121
  Чепраков В.А. Государственно-монополистический капитализм / В.А. Чепраков. – Москва : Мысль, 1964. – 383 с.
401122
  Демин А.А. Государственно-монополистический капитализм / А.А. Демин. – Л, 1983. – 151с.
401123
  Тимошик Т.А. Государственно-монополистический механизм интеграции в ЕЭС : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.16 / Тимошик Т. А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 17л.
401124
  Турусова Л.И. Государственно-монополистическое регулирование кредита в ФРГ : Автореф... канд. экон.наук: / Турусова Л.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. – Москва, 1967. – 13л.
401125
  Горохова К.Г. Государственно-монополистическое регулирование промышленности / К.Г. Горохова, Г.В. Семеко. – М., 1986. – 62с.
401126
   Государственно-монополистическое регулирование экономики. Критический анализ теории и практики. – Киев : Наукова думка, 1972. – 212с.
401127
  Литвин М.М. Государственно-монополитический капитализм в России в период первой мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Литвин М.М.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.орденан Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 18л.
401128
  Налоева Е.Д. Государственно-политический строй и международное положение Кабарды в первой половине XVIII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Налоева Е.Д.; МВ и ССО РСФСР. Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1973. – 21л.
401129
  Миндзаев Марат Айдарукович Государственно-правовое управление качеством окружающей природной среды (к теории вопроса) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Миндзаев Марат Айдарукович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 21л.
401130
  Батыгин А. Государственно-правовой статус Великого княжества Финляндского в составе Российской империи: проблемы финской историографии XIX в. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 5--6
401131
  Покровский С.А. Государственно-правовые взгляды Радищева / С.А. Покровский ; [ред. Н.Н. Блохин]. – Москва : Гос. изд-во юридической литературы, 1956. – 309, [3] с. – Указ. важн. имен: с. 299-310. – Библиогр.: с. 281-298 и в подстроч. прим.
401132
   Государственно-правовые институты самодержавия в Сибири. – Иркутск, 1982. – 148с.
401133
  Бутусова Н.В. Государственно-правовые отношения между Советским государством и личностью / Н.В. Бутусова. – Воронеж : Воронежский университет, 1986. – 171, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 159-172
401134
  Минзаев Марат Айдарукович Государственно-правовые управления качеством окружающей среды (К теории вопроса) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Минзаев Марат Айдарукович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1982. – 22л.
401135
  Немова Л.А. Государственно-частное партнерство в Канаде // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 5 (497). – С. 17-30. – ISSN 0321-2068
401136
  Гіршфельд А. Государственно-частное партнерство в оборонной сфере // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 17-19. – ISBN 978-617-7638-06-2
401137
  Фролов А.В. Государственно-частное партнерство и его роль в развитии университетов США // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 72-76. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ системы государственно-частного партнерства в США. Выявлена роль в развитии государственно-частного партнерства американских университетов, колледжей и аналогичных образовательных институтов. Presented is analysis of the system of ...
401138
  Белицкая А. Государственно-частное партнерство: историко-правовой аспект // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 21-25. – ISSN 1812-3805


  Государственно-частное партнерство (ГЧП) - новое явление для отечественной правовой доктрины. Автор полагает, что рассмотрение исторического опыта реализации взаимодействия власти и бизнеса в нашей стране и за рубежом позволит определиться с ...
401139
  Иванова Ю.В. Государственно-частное партнерство: опыт зарубежных стран и перспективы для Республики Беларусь // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 197-202. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
401140
  Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и практика // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 61-77. – Бібліогр.: с. 61-68, 70-71, 74, 76. – ISSN 0042-8736
401141
  Григорук В.І. Государственное влияние как решающий фактор инновационного развития вузов: западноевропейский опыт / В.І. Григорук, Р.Є. Пилипенко // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 54-55
401142
   Государственное и муниципальное управление : Справочник. – Москва : Магистр, 1997. – 496с. – ISBN 5-89317-053-9
401143
  Алтунина В.В. Государственное и частное образование: мировой опыт и российские реалии // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 8-10. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается мировой опыт функционирования частного негосударственного образования. Анализируются преимущества частного образования над государственным. В качестве примера приводятся такие страны - лидеры рынка образовательных услуг, как США и ...
401144
   Государственное нормирование заработной платы. – М., 1928. – 112с.
401145
   Государственное обеспечение, бытовое устройство и льготы военнослужащих и их семей. – Тбилиси, 1943. – 166с.
401146
  Гурович С.Г. Государственное планирование промышленного производства / С.Г. Гурович. – Москва, 1956. – 40с.
401147
  Елистратов А.И. Государственное право : Пособие к лекциям / А.И. Елистратов, проф. – Москва : [Печатня А. Снегиревой], 1912. – 360, II, [2] с. – Библиогр. в начале гл. и в примеч.


  Надпис: Из книг В.О. Яновского
401148
   Государственное право буржуазных и освободившихся стран. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 430 с.
401149
   Государственное право буржуазных и развивающихся стран : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 384 с.
401150
   Государственное право буржуазных стран. – М., 1962. – 488с.
401151
   Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости. – Москва, 1968. – 389с.
401152
   Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 318с.
401153
  Баглай М.В. и др. Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости : учебник / М.В. Баглай и др. ; под ред. И.П. Ильинского, М.А. Крутоголова. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 455 с.
401154
   Государственное право зарубежных социалистических стран. – М., 1957. – 475с.
401155
   Государственное право зарубежных социалистических стран. – Свердловск, 1970. – 328с.
401156
   Государственное право зарубежных социалистических стран. – Москва : Высшая школа, 1976. – 270 с.
401157
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : Учеб. пособие / К.В. Арановский. – Москва : Форум, Инфра-М, 1999. – 488с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-742-Х
401158
   Государственное право зарубежных стран : курс лекций / Мишина Н. В. [и др.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Киев : Юринком Интер, 2012. – 411, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-667-532-6
401159
   Государственное право СССР. – Москва, 1967. – 552с.
401160
   Государственное право СССР и советское строительство : учеб. для спец. сред. уч. завед. МВД СССР. – 2-е изд., доп. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 543с.
401161
   Государственное право стран народной демократии. – М., 1959. – 420с.
401162
   Государственное право стран народной демократии. – М., 1961. – 572с.
401163
   Государственное предпринимательство в развитых капиталистических странах. – Москва
1. – 1986. – 230с.
401164
   Государственное предпринимательство в развитых капиталистических странах. – Москва
2. – 1986. – 361с.
401165
  Волкова К.А. Государственное предприятие / К.А. Волкова. – Москва, 1990. – 447с.
401166
  Цеханович В.Б. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 25-31. – ISSN 1993-6788
401167
  Хонг Куен Дао Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности Вьетнама // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 55-58. – ISSN 2074-6040
401168
  Мазур О.А. Государственное регулирование воспроизводства работника в условиях модернизации экономики России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 42-46. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
401169
  Попова Л.В. Государственное регулирование и бюджетная поддержка как средства обеспечения эффективного функционирования сельскохозяйственной отрасли России / Л.В. Попова, И.А. Коростелкина, А.А. Гудков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 111-120 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
401170
  Хижняк Игорь Антонович Государственное регулирование и идеологическая ориентация культурных процессов в США (60-70-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хижняк Игорь Антонович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 24л.
401171
  Хижняк Игорь Антонович Государственное регулирование и идеологическая ориентация культурных процессов в США (60-70-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хижняк Игорь Антонович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 25л.
401172
  Плишкин Д.С. Государственное регулирование конкурентоспособного малого бизнеса // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 43-46. – ISSN 1684-2618
401173
  Губанова Н.Н. Государственное регулирование малого и среднего бизнеса в условиях глобализации // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 1. – С. 46-50. – ISSN 1993-0259
401174
  Ле Т. Государственное регулирование многоукладности общества в переходный период от капитализма к социализму : Автореф... канд. фило.наук: 09.0.02 / Ле Т.; КГУ. – К., 1990. – 24л.
401175
  Шевлягина Е.А. Государственное регулирование молочного хозяйства Канады / Е.А. Шевлягина, Г.В. Бочарова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 3 (65) : К советско-американскому диалогу: США в преддверии Московской встречи. Проблемы региональной безопасности. Дискуссии о новейших системах оружия и стратегическом балансе. И другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 157-170
401176
   Государственное регулирование монополии и конкуренции в промышленно развитых странах. – Москва, 1992. – 38с.
401177
  Первова Н.А. Государственное регулирование научной деятельности государства как национальный приоритет. Опыт Японии // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 8 (74). – С. 4-9. – ISSN 1812-8696


  Описывается формирование и реализация японской государственной научной политики как национальной программы развития японского общества. Этот прцесс рассматривается на протяжении 30 лет - с 1970 по 2000 гг., с периодизацией этапов - десятилетий. Главную ...
401178
  Гаврилов А.А. Государственное регулирование научных исследований в США (70-е годы) / А.А. Гаврилов, В.С. Денисенко. – Москва, 1981. – 302с.
401179
  Павленко О.М. Государственное регулирование организационно-экономического механизма инновационно-инвестиционных процессов // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 32-35
401180
   Государственное регулирование потребления алкоголя в Финляндии. – Москва, 1987. – 43с.
401181
  Комир Л.И. Государственное регулирование природопользование // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 440-446. – Бібліогр.: на 5 пунктів
401182
   Государственное регулирование размещения производительных сил в капиталистических и развивающихся странах. – Москва, 1975. – 424с.
401183
  Жуманкулова Л.О. Государственное регулирование рынка потребительских товаров Республики Казахстан посредством бюджетирования // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 330-337
401184
  Хонг Куен Дао. Государственное регулирование торгового баланса Вьетнама // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С.58-60. – ISSN 2074-6040


  В статье освещается вопрос торгового дисбаланса Вьетнама на современном этапе, рассматриваются причины дефицита, включая внутренние и внешние экономические факторы. Предложены краткосрочные и долгосрочные меры государственного регулирования ...
401185
  Демьяненко В.Н. Государственное руководство и колхозная демократия / В.Н. Демьяненко. – Саратов, 1968. – 188с.
401186
   Государственное социальное страхование. – М., 1948. – 304 с.
401187
  Гумбат Г. Государственное стимулирование частных трансфертов как перспективный механизм повышения благосостояния малоимущего населения Республики Азербайджан // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 146-149. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
401188
  Гумбатов Г. Государственное стимулирование частных трансфертов как перспективный механизм повышения благосостояния малоимущего населения Республики Азербайджан // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 46-55. – ISSN 2409-9260
401189
   Государственное страхование в социалистических странах. – Москва, 1981. – 255 с.
401190
   Государственное страхование в СССР. – М, 1975. – 367с.
401191
   Государственное страхование в СССР. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1980. – 326с.
401192
   Государственное страхование в СССР. – 4-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 320с.
401193
   Государственное страхование в СССР. – М, 1989. – 335с.
401194
   Государственное страхование в СССР, 1990. – М., 1990. – 93с.
401195
   Государственное страхование в СССР, 1991. – М, 1991. – 93с.
401196
  Гладков Н.И. Государственное страхование имущества колхозов / Н.И. Гладков. – 2-е изд. перераб. – Москва, 1973. – 112с.
401197
  Наумов С. Государственное трезвомыслие // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 109-111. – ISSN 0235-7089


  Столыпин в исторической памяти и исторической науке
401198
  Атаманчук Г.В. Государственное управление : проблемы методологии правового исследования : проблемы методологии правового исследования / Атаманчук Г.В. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 239 с.
401199
  Свистунов А.А. Государственное управление в области отечественной науки (1950-1990-е гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 21. – С. 3-7. – ISSN 1812-3805
401200
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев
№ 9. – 2000
401201
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев
№ 1. – 2001
401202
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. Издание программы "Инициатива реформирования местного самоуправления и государственных услуг". – Киев
осень. – 2003
401203
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
весна. – 2003
401204
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
лето. – 2003
401205
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
лето. – 2004
401206
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
Лето. – 2006
401207
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
Весна. – 2006
401208
   Государственное управление в СССР в условиях научно-технической революции. – М, 1978. – 407с.
401209
  Абделгафар Б.И. Государственное управление за гранью традиционного правоведения : подход макасид / Басма И. Абделгафар ; [пер. С. Казаков] ; Междунар. Ин-т Ислам. Мысли. – Ровно : Волинські обереги, 2021. – 259, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-416-830-1
401210
  Пронкин С.В. Государственное управление зарубежных стран : Учебное пособие для студ. вузов / С.В. Пронкин, О.Е. Петрунина; Московский гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 415с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7567-0364-0
401211
   Государственное управление и административное право. – Москва, 1978. – 360 с.
401212
   Государственное управление и право: история и современность. – Ленинград, 1984. – 125 с.
401213
  Атаев М. Государственное управление использованием и охраной вод / Атаев М. ; отв. ред. Ю.М. Козлов ; АН Туркмен. ССР, Отд. философии и права. – Ашхабад : Ылым, 1982. – 177 с.
401214
  Машаров И.М. Государственное управление как категорий российского административного права: исторический аспект и современное понимание // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 19-22. – ISSN 1812-3805
401215
   Государственное управление качеством продукции. – Саратов, 1983. – 136с.
401216
   Государственное управление охраной окружающей среды в союзных республиках. – Киев : Наукова думка, 1990. – 277с.
401217
  Жмотов А.И. Государственное управление охраной природы в СССР / А.И. Жмотов. – Саратов, 1983. – 128с.
401218
  Досымбеков С Государственное управление промышленностью в Казахской ССР / С Досымбеков. – Алма-Ата, 1964. – 256с.
401219
   Государственное устройство СССР и РСФСР. – М, 1938. – 52с.
401220
   Государственное устройство СССР и РСФСР. – М., 1938. – 52с.
401221
  Денисов И А. Государственное устройство СССР, союзных и автономных республик : лекции, прочитанные в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) / А.И. Денисов, проф. ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). Кафедра гос. права и советского строительства. – Москва : [б. и.], 1952. – 40 с.
401222
  Мальгинов Г. Государственное участие в российском корпоративном секторе // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2005. – № 7/8. – С. 229-261. – ISSN 0207-3676
401223
  Васильев А.А. Государственное учение священника Павла Флоренского: диктатура как реставрация монархии // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 10. – С. 18-21. – ISSN 1812-3805
401224
   Государственное училище циркового и эстрадного искусства. – М., 1967. – 48с.
401225
   Государственное училище циркового и эстрадного искусства. – М, 1967. – 48с.
401226
   Государственное финансирование научно-технического прогресса в развитых капиталистических странах. – М, 1989. – 239с.
401227
  Гок К. Государственное хозяйство : Налоги и гос. долги / Соч. Карла фон Гока ; Пер. проф. Н. Бунге. – Киев : Унив. тип., 1865. – XIV, 324 с.
401228
  Ходский Л.В. Государственное хозяйство : Курс фин. науки / Проф. Л.В. Ходский. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Вып. 1. – 1907. – 212 с.
401229
  Каменский Г.П. Государственное хозяйство в Англии за шесть лет управления министерства тори 1887/88-1892/93 гг. / [Соч.] Г.П. Каменского. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1895. – [6], XX, [2], 376 с. – Библиогр.: "Список сочинений и официальных документов, служивших источниками" (с. XII-XIV)
401230
  Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого : С. 1-156 3 паг.: Прил.: Государственные росписи 1680-1724 годов / П. Милюков. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1892. – XVI, 736, [2], 156 с. – Извлеч. из "Журн. М-ва нар. прос." за 1890-1892 гг.
401231
  Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого / П. Милюков. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1, 1905. – XIV, [2], 678, [1] с. – Экз. деф., без тит. л., описан по ген. каталогу. – (Книгоиздательство М.В. Пирожкова : Исторический отдел ; № 5)
401232
  Ахрименя Е.Н. Государственное экономическое регулирование ценообразования частного хозяйственного сектора в 1920-е гг. // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2004. – № 4. – С. 14-25. – ISSN 1684-2626
401233
  Ахрименя Е.Н. Государственное экономическое регулирование ценообразования частного хозяйственного сектора СССР в 1920-е гг. // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 14-25
401234
  Мухамметкулиева О.Д. Государственной библиотеке Туркменистана - 120 лет // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 4. – С. 31-33
401235
   Государственной ордена дружбы народов библиотеке МССР им. Н.К.Крупской 150 лет. – Кишинев, 1982. – 226 с.
401236
   Государственному арбитру и хозяйственному руководителю. – М, 1989. – 220с.
401237
   Государственному историческому музею - 125! 125 лет назад открыли РИМ : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 16-18 : Фото
401238
   Государственные (национальные) библиографические указатели социалистических стран. – Москва
Ч. 1. – 1984. – 104 с.
401239
   Государственные архивы и архивное дело в союзных республиках. – М., 1971. – 233с.
401240
   Государственные архивы РСФСР. – М, 1960. – 110с.
401241
   Государственные архивы РСФСР. – Москва, 1980. – 368 с.
401242
   Государственные архивы Союза ССР. – Москва, 1956. – 508с.
401243
   Государственные архивы СССР. – М., 1960. – 110с.
401244
   Государственные архивы СССР, Справочник. – Москва : Мысль
2. – 1989. – 412с.
401245
   Государственные архивы СССР. Справочник. – Москва : Мысль
1. – 1989. – 606с.
401246
   Государственные архивы Ставропольского края и Карачаево-Черкесской автономной республики. – Ставрополь, 1987. – 351с.
401247
   Государственные архивы Украинской ССР. – К., 1988. – 220с.
401248
   Государственные библиографические указатели. – Москва, 1982. – 14с.
401249
  Хан А. Государственные библиотеки Великобритании во времена жесткой экономии // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 86-91. – ISSN 0869-608Х


  В период переосмысления роли библиотек им необходимо доказывать конкурентоспособность и находить альтернативные пути сохранения и повышения своего авторитета. В статье рассказывается, как британским библиотекам удается сохранять культурные традиции, ...
401250
  Гречушникова Д.Б. Государственные библиотеки союзных республик : Библиогр. указ. лит.(1967-1982гг.) / Д.Б. Гречушникова. – Москва, 1982. – 125с.
401251
   Государственные библиотеки союзных республик в библиотечно-информационной системе СССР. – М., 1984. – 194 с.
401252
   Государственные бюджеты и социально-экономическое развитие стран - членов СЭВ. – М., 1989. – 238с.
401253
   Государственные гербы и флаги СССР, союзных и автономных республик. – М, 1972. – 80с.
401254
   Государственные гербы и флаги СССР, союзных и автономных республик. – М, 1982. – 103с.
401255
  Безобразов В. Государственные доходы : Теорет. и практ. исслед. В. Безобразова, д. чл. Имп. Акад. наук. – Санкт-Петербург
Ч. 1 : Актовые налоги. – 1868. – XXXII, 232, [1] с.
401256
   Государственные доходы. – 4-е изд., доп. и перераб. – М, 1978. – 304с.
401257
  Васюнин М.К. Государственные закупки колхозной продукции / М.К. Васюнин, А.С. Давыдов. – Москва, 1978. – 142с.
401258
  Лысенко В.А. Государственные закупки сельскохозяйственной продукции и их роль в развитии колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.590 / Лысенко В.А. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 20 с.
401259
  Устинович Е.С. Государственные информационные услуги // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 10. – С. 86-88. – ISSN 0132-0769
401260
  Сильвестров С. Государственные корпорации: отношения собственности и контроля / С. Сильвестров, А. Зельднер // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 88-98. – ISSN 0207-3676
401261
  Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д,Киселева. / Н.М. Дружинин. – М
2. – 1958. – 619 с.
401262
  Дружинин М Н. Государственные крестьяне и реформа П.Д.Киселева / М Н. Дружинин. – Москва; Ленинград
1. – 1946. – 635с.
401263
  Ковалева Т.Л. Государственные крестьяне Смоленской губернии в конце XVIII - первой половине ХІХ века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ковалева Т.Л.; Калинин. гос. ун-тет. – Калинин, 1981. – 16л.
401264
   Государственные массовые библиотеки БССР в 1979 гг.. – Минск, 1980. – 90с.
401265
   Государственные массовые библиотеки БССР в 1981-1985 гг.. – Минск, 1986. – 43с.
401266
   Государственные массовые библиотеки БССР в 1986-1990 гг.. – Минск, 1991. – 39с.
401267
  Бабот И.К. Государственные мужи древней Греции в эпоху ее распадения : историческое рассуждение Ивана Бабота / Иван Бабот. – Санктпетербург : В тип. В. Готье, 1851. – [6], 264, II с.


  На кн. печать: Из библиотеки Н.Н. Мартынова
401268
   Государственные музеи в Кускове : станция Кусково Горьковской линии жел. дор. им. Дзержинского. – Кусково : Леноблгорлит, 1938. – 16 с.
401269
   Государственные награды Союза ССР. – К, 1987. – 270с.
401270
   Государственные награды СССР // Наградовед : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед" / [гл. ред. В.Г. Лазаренко ; общ. ред. совет: А.Б. Деревщиков (пред.) и др.]. – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – С. 39-44
401271
   Государственные награды стран СНГ и Балтии // Наградовед : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед" / [гл. ред. В.Г. Лазаренко ; общ. ред. совет: А.Б. Деревщиков (пред.) и др.]. – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – С. 55-60
401272
  Мордвинцев В.М. Государственные налоги и повинности монастырских крестьян Левобережной Украины в ХVІІІ веке / В.М. Мордвинцев. – Киев : Знання, 1998. – 184 с. – Библиогр. с. 162-183. – ISBN 966-7537-21-8
401273
  Красовицкая Т.Ю. Государственные органы руководства просвещением национальностей РСФСР (1917-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Красовицкая Т.Ю.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
401274
  Бондаренко М.Е. Государственные пантеоны древнегреческих полисов Северного Причерноморья / М.Е. Бондаренко ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : МАКС Пресс, 2007. – 248 с. – ISBN 978-5-317-02162-7
401275
  Ачаркан В.А. Государственные пенсии / В.А. Ачаркан ; Науч.-исслед. ин-т труда Гос. ком. Совета Мининистров СССР по вопросам труда и заработ. платы. – Москва : Юридическая литература, 1967. – 165 с.
401276
  Мордвинцев В.М. Государственные повинности монастырских крестьян Левобережной Украины в 30-80-х гг. XVIII в. // Вопросы истории СССР. – Харьков, 1981. – Вып. 26
401277
  Крутень Ю.Е. Государственные предприятия во внешнеэкономических связях Италии. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Крутень Ю.Е.; Всесоюз. НИИ м-ва внешней торговли СССР. – М., 1980. – 25л.
401278
   Государственные преступления. – М, 1961. – 228с.
401279
  Дьяков С.В. Государственные преступления (против основ конституционного строя и безопасности государства) и государственная преступность / С.В. Дьяков. – Москва : Норма, 1999. – 320с. – ISBN 5-89123-332-0
401280
  Лопатин В.Н. Государственные регуляторы формирования и развития рынка интеллектуальной собственности в странах Таможенного Союза и СНГ в 2014 году // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2015. – № 2 (40). – С. 7-33. – ISSN 2072-4322
401281
  Метревели Р.В. Государственные реформы в Грузии первой четверти 12 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Метревели Р.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 18л.
401282
  Медведев Анатолий Иванович Государственные решения как средство управления социалистическим обществом : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Медведев Анатолий Иванович; Акад. общест. наук при ЦК КПСС. – М., 1975. – 21л.
401283
   Государственные символы Республики Казахстан. Символы независимости = Казакстан Республикасынын мемлекеттік рэміздері. Тэуелсіздік нышандары = The state symbols of the Republic of Kazakhstan. Symbols of independence : [фотоальбом] / [авт. текста Ербол Шаймерденулы ; фот.: С. Абдурахимов и др.]. – Алматы : Тау Кайнар, 2011. – 315, [5] с. : фот. – Текст рос., казах., англ. – ISBN 978-601-7059-21-7
401284
  Азарх А.Э. Государственные служащие Индии : эволюция гос. бюрократии в условиях независимости / А.Э. Азарх ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1979. – 136 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 130-135
401285
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 444с.
401286
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 439с.
401287
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 800с.
401288
   Государственные стандарты СССР. – М
1. – 1977. – 415с.
401289
   Государственные стандарты СССР. – Москва
Т. 2. – 1984. – 312 с.
401290
  Мазурова Я.С. Государственные трудовые резервы БССР и их роль в подготовке квалифицированных кадров рабочих 1944-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Мазурова Я. С.; Ин-т ист. АН БССР. – Минск, 1958. – 17л.
401291
  Серова О.В. Государственные услуги по библиотечно-информационному обслуживанию в новых условиях финансирования // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 4 (381). – С. 13-22. – ISSN 0869-6020


  В статье изложены подходы к учёту основных государственных базовых услуг библиотек на тримере Российской государственной библиотеки (РГБ). В частности, отмечены трудности при определении сущности оказываемых услуг, показателей их объёма и качества, ...
401292
   Государственные учреждения в XVI - XVII вв.. – М, 1955. – 28с.
401293
  Романовский В.Е. Государственные учреждения древней и новой России. – Изд. третье, исправл. и дополн. – Москва : Изд.И.Кнебель, 1911. – IV,452 с.


  1903, т. 1, кн. 1, январь. - Типография М. М. Стасюлевича, 1903. - 440 с. - Заглавие обложки: Вестник Европы : журнал истории, политики, литературы. Тридцать восьмой год. Книга 1-я. Январь. 1903. На авантитуле валовая нумерация: Год 67. - Том 393. - ...
401294
   Государственные учреждения России в XVIII веке : (Законодательные материалы)., Справочное пособие. – Москва, 1960. – 578 с.
401295
   Государственные учреждения, промышленные фирмы и университеты США, осуществляющие информационное обслуживание в области электротехники. – Москва, 1974. – 107с.
401296
  Кузнецова Евгения Семеновна Государственные финансы в экономике США / Кузнецова Евгения Семеновна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва : Финансы, 1975. – 176с. – Список лит.: с.173-175 (85 назв.)
401297
  Велиев Дунямалы Амир оглы Государственные финансы и социально-экономическое развитие Турции / Велиев Дунямалы Амир оглы. – Баку, 1991. – 235с.
401298
  Фарамазян Р.А. Государственные финансы Турции на службе милитаризма после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Фарамазян Р.А.; АН СССР. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М., 1958. – 18л.
401299
   Государственные эталоны СССР. – М., 1976. – 45 с.
401300
  Буданова Т. Государственный академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова / Т. Буданова. – Ленинград : Лениздат, 1966. – 96 с. : ил. – (Туристу о Ленинграде)
401301
  Егоров К.А. Государственный аппарат КНР, 1967-1981 / К.А. Егоров. – М., 1982. – 190с.
401302
  Крылова И.С. Государственный аппарат экономического регулирования в Великобритании / И.С. Крылова. – М. : Наука, 1972. – 214с.
401303
   Государственный архив : Разряд 2, "Дела собственно до императорской фамилии относящиеся" / [Сост. С. Горяинов]. – Санкт-Петербург : М-во иностр. дел, 1913. – 118, 66 с. – Часть текста на фр. яз.
401304
   Государственный Архив Витебской области и его филиал в Полоцке. – Минск, 1972. – 296с.
401305
   Государственный Архив Киевской области : путеводитель. – Киев : Политиздат Украины, 1965. – 412 с.
401306
  Бондаренко Л.Н. Государственный астрономический институт имени П.К. Штенберга : краткая история и описание / Л.Н. Бондаренко, Д.Я. Мартынов ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1973. – 52 с. : ил.
401307
  Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1891-1982 годы.) / И.Ф. Гиндин. – М., 1960. – 416с.
401308
   Государственный Банк СССР. – М, 1957. – 255с.
401309
   Государственный Банк СССР. – М, 1960. – 36с.
401310
   Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева : [фотопутеводитель] / Биологический музей им. К.А. Тимирязева. Москва; авт.-сост.: Э.В. Абакумова, С.А. Кулешова ; фот. И.И. Стин, А.В. Фирсова. – Москва : Планета-Принт, 1981. – [32] с. : ил.
401311
   Государственный бюджет. – М, 1965. – 300с.
401312
   Государственный бюджет Венгерской Народной Республики 1954 г., 1954. – 61с.
401313
  Ровинский Н.Н. Государственный бюджет Союза ССР : Учеб. пособие, сост. проф. Н.Н. Ровинским при участии группы авторов / Н.Н. Ровинский; Под ред. А.К. Сучкова ; Упр. учеб. заведениями НКФ СССР допущено в качестве учеб. пособия для фин.-экон. ин-тов. – Москва ; Ленинград : Госфиниздат, 1939. – 440 с.
401314
  Брюханов Н.П. Государственный бюджет Союза ССР на 1925-26 г. и хозяйственное строительство / Н.П. Брюханов. – Москва : Фингиз НКФ СССР, 1926. – 86 с. : 11 диаграмм
401315
   Государственный бюджет СССР. – Москва, 1962. – 16с.
401316
   Государственный бюджет СССР. – М, 1969. – 496с.
401317
   Государственный бюджет СССР. – М, 1981. – 408с.
401318
  Василик О.Д. Государственный бюджет СССР / О.Д. Василик. – Киев, 1982. – 280с.
401319
   Государственный бюджет СССР. – М, 1983. – 397 с.
401320
   Государственный бюджет СССР. – М, 1985. – 392с.
401321
   Государственный бюджет СССР. – М, 1987. – 407с.
401322
   Государственный бюджет СССР. – М, 1990. – 160с.
401323
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик. – М, 1962. – 224с.
401324
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1966-1970 гг.. – М, 1966. – 224с.
401325
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1966-1970 гг.. – М, 1972. – 231с.
401326
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1971-1975 гг.. – М, 1976. – 214с.
401327
   Государственный бюджет СССР, 1981-1985. – М, 1987. – 214с.
401328
   Государственный бюджет СССР, 1988. – М, 1988. – 158с.
401329
  Василик О.Д. Государственный бюджет Украинской ССР / О.Д. Василик, Н.Я. Глущенко. – Москва, 1978. – 167с.
401330
   Государственный водный кадастр. – Киев
Т. 2, вып. 3. – 1983
401331
   Государственный водный кадастр. – Киев
Т. 2, вып. 2. – 1983
401332
   Государственный водный кадастр. – Киев
Т. 2, вып. 1. – 1983
401333
   Государственный водный кадастр 1979. – Киев
Т. 2, вып. 4,5. – 1981
401334
   Государственный водный кадастр 1979. – Киев
Т. 2, вып. 6. – 1981
401335
   Государственный герб СССР, 1950. – 20с.
401336
  Георгиевский В.Ю. Государственный гидрологический институт в годы Великой Отечественной войны / В.Ю. Георгиевский, И.Л. Калюжный // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 108-113. – ISSN 0130-2906
401337
   Государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик / муз. А.В. Александрова ;текст С. Михалкова и Г. Эль-Регистана. – Москва : Книга, 1979. – [96] с. : ил., нот. – Текст парал. на рус. и др. яз. народов СССР. - Миниатюрное издание
401338
  Вейсман Л. Государственный деятель / Л. Вейсман. – Ростов-на-Дону, 1948. – 96 с.
401339
  Яременко В.Г. Государственный долг, институциональные реформы и контрреформы в странах с нестабильной экономикой / В.Г. Яременко, О.Л. Яременко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 2 (79). – С. 222-228. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
401340
  Платонов А.П. Государственный житель : Проза, ранние сочинения, письма / А.П. Платонов. – Минск : Мастацкая літаратура, 1990. – 702 с. – ISBN 5-340-00885-1
401341
   Государственный заем Второй Пятилетки. – М, 1946. – 64с.
401342
   Государственный заем Третьей Пятилетки. – Москва, 1946. – 63 с.
401343
  Дубровская Е. Государственный заказ князю Трубецкому // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 2 (62). – С. 38-47. – ISSN 1812-867Х
401344
   Государственный и муниципальный заказ - новые условия размещения // Библиотекарь: юридический консультант. – Москва, 2008. – № 2 : Государственный и муниципальный заказ -новые условия размещения . Часть 2. – С. 3-96.
401345
   Государственный и общественный контроль в системе регионального управления. – Саранск, 1987. – 154с.
401346
  Виленкин Г. Государственный и экономический строй современной Японии / Г. Виленкин. – Санкт-Петербург, 1908. – 217 с.
401347
  Яновский А.Д. Государственный исторический музей // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 92-97. – ISSN 0042-8779


  Державний історичний музей в Москві
401348
   Государственный исторический музей, Москва. – Л, 1986. – 166с.
401349
  Брагина Е.А. Государственный капитализм в промышленности стран Востока / Е.А. Брагина, О. Ульрих ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений, Ин-т народов Азии. – Москва : Издательство восточной литературы, 1961. – 94 с.
401350
  Егоров И.И. Государственный капитализм в развивающейся экономике Индии / И.И. Егоров. – М., 1978. – 279с.
401351
  Троицкая Ф.А. Государственный капитализм в развивающихся странах. (На прим. стран Восточ. Африки). : Автореф... канд. экон.наук: / Троицкая Ф.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1967. – 26л.
401352
  Брин И.Д. Государственный капитализм в СССР в переходный период от капитализма к социализму / И.Д. Брин. – Иркутск : Книжное издательство, 1959. – 184 с.
401353
  Мишанин Д.И. Государственный капитализм в экономике переходного периода от капитализма к социализму в СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Мишанин Д.И.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1962. – 23л.
401354
  Борьян Б.А. Государственный контроль в Союзе ССР и Западной Европе / Б.А. Борьян. – Москва : НКТ СССР и РСФСР, 1928. – 291 с.
401355
  Федосеева Н.Н. Государственный контроль виртуального пространства в системе функций современного Российского государства // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 3 (18). – С. 7-9.


  В статье анализируются соответствующие доктринальные источники, обосновывается необходимость государственного контроля виртуального пространства как самостоятельного обособленного направления деятельности государства. Рассматривается структура ...
401356
  Исаев А.А. Государственный кредит / [Соч.] А.А. Исаева, орд. проф. Д.Ю. лицея. – Ярославль : Тип. Г. Фальк, 1886. – VI, [2], 159 с. – Отт. из "Временника Демид. юрид. лицея". Кн. 39. – Библиогр.: "Главные источники и пособия" (перед текстом и в примеч.)
401357
  Вавилов Ю.Я. Государственный кредит / Ю.Я. Вавилов. – Москва, 1992. – 89 с.
401358
  Бондаренко М.Е. Государственный культ Гермеса в античных городах Северного Причерноморья // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 80-91. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
401359
  Арзамасцев В.П. Государственный музей-усадьба В.Г. Белинского / В.П. Арзамасцев, Е.А. Грачев. – Пенза : Приволж. кн. изд-во ; Пенз. отд-ние, 1985. – 127 с. – Библиогр. в примеч.: с. 124-126
401360
  Демская А.А. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина = Города и музеи мира / А.А. Демская. – Москва : Искусство, 1979. – 239 с.
401361
  Демская А.А. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина = Города и музеи мира / А.А. Демская. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1983. – 239 с.
401362
   Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина : Альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1981. – 147с. – Расст. знак для научного фонда СФ /856453. – (Музеи Мира)
401363
  Галабутская Г.М. Государственный музей театрального, музыкального и киноискусства УССР / Г.М. Галабутская, К.Н. Питоева. – Киев, 1985. – 127с.
401364
  Волошин М.П. Государственный Никитский ботанический сад / М.П. Волошин. – Симферополь, 1960. – 160с.
401365
   Государственный нотариат. – М, 1980. – 199 с.
401366
   Государственный нотариат : сборник официальных материалов. – Киев : Політвидав України, 1982. – 543 с.
401367
   Государственный обвинитель в советском суде. – М, 1954. – 308с.
401368
   Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования в области техники и технологии в компетентностном формате: обзор разработанных вариантов : материалы XV Всерос. научно-метод. конференции "Актуальные проблемы качества обра зования и пути их решения в контексте европейских и мировых тенденций" / И.Б. Федоров, С.В. Коршунов, О.С. Еркович, С.П. Еркович, В.Г. и др. Казанович; [Федоров И.Б., Коршунов С.В., Еркович О.С., Еркович С.П., Казанович В.Г. и др.] ; Мин. образования и науки РФ ; Московский гос. технич. ун-т им. Н.Э. Баумана, Исслед. центр проблем качества подготовки специал. Московск. гос. ин-та стали и сплавов. – Москва ; Уфа, 2005. – 102 с. – (Проблемы качества образования)
401369
   Государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова : [сборник]. – Ленинград : [Музгиз], 1957. – 206, [5] с. : ил.
401370
   Государственный ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции академический Малый Театр СССР. – Москва
Т. 2. – 1983. – 752 с.
401371
  Анисимов О.В. Государственный переворот 2 декабря 1851 г. во Франции и проблема Святых мест Палестины // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 124-128. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
401372
   Государственный план породного районирования лошадей, крупнго рогатого скота, овец, свиней и коз : Проект Главного Управления Животноводства и Главного Управления Коневодства Наркомзема СССР. – Москва : ОГИЗ Сельхзгиз, 1938. – 30 с.
401373
   Государственный план развития животноводства на 1936 год. – М, 1936. – 103с.
401374
   Государственный план развития животноводства на 1953год. – М, 1935. – 363с.
401375
   Государственный природоведческий музей. – К, 1982. – 128с.
401376
   Государственный Русский музей. – Москва, 1982. – 31с.
401377
   Государственный Русский музей. – Ленинград, 1987. – 23 с.
401378
   Государственный сектор в Индии. – М, 1973. – 174с.
401379
   Государственный сектор в различных капиталистических странах. – М
1. – 1982. – 236с.
401380
   Государственный сектор в различных капиталистических странах. – М
2. – 1982. – 227с.
401381
   Государственный сектор в странах Африки. – М, 1976. – 296с.
401382
  Гашев Б.Н. Государственный сектор в экономике Арабской Республики Египет / Б.Н. Гашев. – Москва, 1978. – 200с.
401383
  Азовский И.П. Государственный сектор в экономике Бирмы (1948-1962) / И.П. Азовский ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1965. – 203 с.
401384
  Фарид Саид Хассун Государственный сектор и его перспективы в экономике ОАР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Фарид Саид Хассун ; МГУ. – Москва, 1969. – 17 с.
401385
  Латышев В.Г. Государственный сектор и его роль в социально-политическом развитии освободившихся стран : Автореф... канд. филос.наук: / Латышев В. Г.; МГУ. – М., 1972. – 25л.
401386
   Государственный сектор и социально-экономический прогресс в развивающихся странах. – Киев : Вища школа при КГУ, 1980. – 208с.
401387
  Карпинский И.Ф. Государственный сектор и социально-экономическое развитие освободившихся стран (на матер. стран Вост. Азии) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карпинский И. Ф.; КГУ. – К., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
401388
  Покровский С.А. Государственный совет во Франции как орган административной юстиции в отмене административных решений / С.П. Покровский. – Ярославль : Тип. Губ. правл., 1913. – XLVIII, 512, XIII, [3] с. – С. I-XIII: Статья проф. Тулуз. ун-та M. Hauriou: "Les conditions exterieurs de developpement du recours pour exces de pouvoir en France. - Пар. тит. л. на фр. яз.
401389
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Австрии / Л.Я. Дадиани. – М, 1958. – 91с.
401390
  Игнатов И.Н. Государственный строй Англии : конституционная монархия / И.Н. Игнатов. – [Москва] : Изд. И.Д. Сытина, 1917. – 52 с.


  Докторская диссертация по государственному праву
401391
  Томсинов В.А. Государственный строй Англии накануне революции 1640-1660 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 3-33. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
401392
  Барабашев Г.В. Государственный строй Венгерской Народной Республики / Г.В. Барабашев. – Минск : Госюриздат, 1961. – 94 с. – (Государственный строй страны мира)
401393
  Еремян В.В. Государственный строй Древней Руси как сочетание полисной демократии и княжеской власти // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.81-85. – ISSN 1811-9018
401394
   Государственный строй и политико-правовые идеи России. – Воронеж, 1987. – 123с.
401395
   Государственный строй и политические партии в Зап. Европе.. – С-Пб
2. – 333с.
401396
  Дорошенко Е.А. Государственный строй Ирана / Е.А. Дорошенко, Л.М. Кулагина. – М, 1957. – 63с.
401397
   Государственный строй КНР. – Москва : Главная редакция восточной литературі, 1988. – 230 с.
401398
  Ким В.А. Государственный строй Корейской Народно-Демократической Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Ким В.А.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1952. – 24 л.
401399
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Ливана / Л.Я. Дадиани. – М, 1973. – 87с.
401400
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Ливана / Л.Я. Дадиани. – М, 1973. – 87с.
401401
  Титков Василий Иванович Государственный строй Монгольской Народной Республики / Титков Василий Иванович. – М. : Госюриздат, 1961. – 91с.
401402
  Айзенштат Я.И. Государственный строй Народной Республики Болгарии / Я.И. Айзенштат ; под ред. Н.П. Фарберова. – Москва : Госюриздат, 1951. – 288 с.
401403
  Гурков И Г. Государственный строй Норвегии / И Г. Гурков, . – Москва, 1958. – 48с.
401404
  Махненко А.Х. Государственный строй Польской Народной Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Махненко А.Х.; Московск. юрид. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
401405
   Государственный строй России периода феодализма. – М, 1989. – 61с.
401406
   Государственный строй стран народной демократии Азии. – М, 1956. – 204с.
401407
  Ступишинд В.П. Государственный строй стран тропической Африки. : Автореф... канд.юрид.наук: / Ступишинд В.П.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1962. – 15л.
401408
   Государственный строй США. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 328 с.
401409
  Глебов В. Государственный строй Франции / В. Глебов. – Москва, 1958. – 84с.
401410
  Гулиев Ариф Джамиль оглы Государственный терроризм - неотъемлемый элемент политики экспансии Нагорного Карабаха Азербайджана // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 356-355. – ISSN 2219-5521
401411
  Бровко Е.А. Государственный топографический мониторинг. Автоматизированная генерализация цифрового картографического изображения. Методологические и технологические аспекты (Часть 1) / Е.А. Бровко, Р.Э. Софинов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 20-25. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
401412
  Бровко Е.А. Государственный топографический мониторинг: современное решение проблемы актуализации пространственных данных // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 38-46 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
401413
   Государственный художественный музей БССР. – Москва, 1989. – 144с.
401414
   Государственный художественный музей им. А.Н. Радищева. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1978. – 48 с.
401415
   Государственный художественный музей ЭССР. – Таллин : Периодика, 1981. – 120 с.
401416
   Государственный художественный музей ЭССР : Эстонское и эстонское советское искусство. – 4-е испр. и доп. изд. – Таллин : Периодика, 1989. – 120 с.
401417
   Государственный Эрмитаж = живопись. – Л, 1959
401418
   Государственный Эрмитаж. – Ленинград, 1970. – 92с.
401419
   Государственный Эрмитаж. – Ленинград, 1970. – 67с.
401420
  Воронихина А.Н. Государственный Эрмитаж / Л.Н. Воронихина. – Ленинград : Искусство, 1983. – 456 с.
401421
   Государственный Эрмитаж. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 24с.
401422
   Государственный Эрмитаж. – Москва, 1987. – 357с.
401423
   Государственный Эрмитаж. – 3-е изд. – Москва, 1989. – 23с.
401424
  Эрмитаж Государственный Эрмитаж / Эрмитаж. – Москва : Современный художник, 1989. – 358с. – Расст.знак для науч.фонда:СФ/1156311
401425
   Государственный Эрмитаж. – 2-е изд. – Москва, 1991. – 358с.
401426
   Государство- это мы. – М, 1962. – 70с.
401427
   Государство- это мы. – М, 1963. – 80с.
401428
  Горохов С.А. Государство-город Ватикан : География. Образ страны // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 27-31 : Схема. – ISSN 0016-7207
401429
  Буниятов З.М. Государство атабеков Азербайджана (1136-1225 годы) / З.М. Буниятов ; АН АзССР, Ин-т народов Ближ. и Сред. Востока. – Баку : Эли, 1978. – 271 с., [1] л. карт. – Список лит.: с. 240-247
401430
  Азимджанова С.А. Государство Бабура в Кабуле и в Индии / С.А. Азимджанова ; АН СССР, Ин-т востоковедения, АН УзССР, Ин-т востоковедения им. Абу Рейхана Берун. – Москва : Наука, 1977. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 153-166
401431
  Аллахвердян Д.А. Государство без налогов / Д.А. Аллахвердян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1960. – 32 с. – (Серия 3. Экономика ; № 23)
401432
   Государство в докапиталистических обществах Азии : сборник статей. – Москва : Наука ; Главн ред. восточ. лит-ры, 1987. – 319 с.
401433
  Самохвалов А. Государство в рыночной экономике: уроки кризисов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 4. – С. 11-29. – ISSN 0131-2227
401434
  Татаркин А. Государство в системе отношений доверия в экономике / А. Татаркин, В. Сухих, С. Важенин // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 10. – С. 155-172. – ISSN 0207-3676
401435
   Государство в странах капиталистической ориентации. – М, 1982. – 301с.
401436
  Малахов В.С. Государство в условиях глобализации : учебно-методич. комплекс для студентов вузов / В.С. Малахов ; Нац. фонд подготовки кадров ; Московская школа социальных и эконом. наук. – Москва : КДУ, 2007. – 256 с. – (Политический разум и практика политики). – ISBN 978-5-98227-253-9
401437
  Мамут Л.С. Государство в центральном измерении / Л.С. Мамут; ин-ь гос-ва и права РАН. – Москва : Норма, 1998. – 48с. – ISBN 5-89123-218-9
401438
  Шишков Ю. Государство в эпоху глобализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
401439
   Государство все нам держати. – М, 1985. – 637с.
401440
  Павроз А.В. Государство всеобщего благосостояния: сущность политики и фундаментальные противоречия // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 21-29. – ISSN 1812-8696
401441
  Гросфельд Л. Государство досентябрьской Польши на службе монополий (1918-1939) / Л. Гросфельд. – М, 1953. – 128с.
401442
   Государство и аграрная эволюция в развивающихся странах Азии и Африки. – Москва : Наука, 1980. – 227, [2] с.
401443
  Скакльник П. Государство и антропологии государства // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 6 (126). – С. 104-108. – ISSN 0321-2017
401444
  Теперман В.А. Государство и бизнес в начале ХХІ в. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 49-68. – ISSN 044-748Х
401445
  Иванов А. Государство и бизнес должны быть партнерами // Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ, 2011. – № 12 (24). – С.6. – ISSN 2077-9585


  С таким призывом выступил Премьер-министр Николай Азаров на съезде Федерации работодателей Украины
401446
  Чемезов С. Государство и высокие технологии // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 4. – С. 39-46. – ISSN 0131-2227
401447
  Мартыненко В.В. Государство и гражданское общество- дихотомия или единство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 17-27. – ISSN 0042-8744
401448
   Государство и демократия. – М, 1974. – 296с.
401449
   Государство и идеалогическая борьба. – М, 1986. – 115с.
401450
   Государство и коммунизм. – М, 1962. – 195с.
401451
  Бовин А.Е. Государство и коммунизм : в помощь студентам заоч. и вечернего обучения, изучающим материалы XXII съезда КПСС / А.Е. Бовин. – Москва : Росвузиздат, 1963. – 52 с. – Библиогр.: с. 50-52 (43 назв.)
401452
  Бурлацкий Ф.М. Государство и коммунизм. / Ф.М. Бурлацкий. – М., 1963. – 247с.
401453
  Затонский В.А. Государство и личность в системе государственности (К вопросу о содержании базовых категорий теории государства и права) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 5-12. – ISSN 0132-0769
401454
  Бельский К.С. Государство и налоги // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 11. – С. 56-63. – ISSN 0132-0769
401455
  Владимирский-Буданов Ф М. Государство и народное образование в России с XVII-го века. Ч. 1 / [Соч.] М. Владимирского-Буданова // Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств : [Сочинения Владимирского-Будвнова] / Владимирский-Буданов. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1874. – 325, [9] с.
401456
  Миллер А.И. Государство и нация в Украине после 2004 г.: Анализ и попытка прогноза // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 4 : Империи, государства, нации: многообразие политий в современном мире. – С. 109-124
401457
   Государство и общество в Китае. – М, 1978. – 275с.
401458
   Государство и общество. История. Экономика. Политика. Право : научный междисциплинарный журнал. – Санкт-Петербург- Ижевск, 1999-
№ 3/4. – 1999
401459
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 1992
401460
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 1992
401461
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1992
401462
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 1992
401463
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 1992
401464
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 1992
401465
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 1992
401466
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 1992
401467
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 1992
401468
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 1992
401469
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 1992
401470
   Государство и право. – Москва
№ 12. – 1992
401471
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 1993
401472
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 1993
401473
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1993
401474
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 1993
401475
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 1993
401476
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 1993
401477
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 1993
401478
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 1993
401479
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 1993
401480
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 1993
401481
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 1993
401482
   Государство и право. – Москва
№ 12. – 1993
401483
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 1994
401484
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 1994
401485
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1994
401486
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 1994
401487
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 1994
401488
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 1994
401489
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 1994
401490
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 1994
401491
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 1994
401492
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 1994
401493
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 1994
401494
   Государство и право. – Москва
№ 12. – 1994
401495
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 1995
401496
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 1995
401497
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 1995
401498
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 1995
401499
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 1995
401500
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 1995
401501
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 1995
401502
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 1995
401503
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 1995
401504
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 1995
401505
   Государство и право. – Москва
№ 12. – 1995
401506
  Алексеев С.С. Государство и право : Начальный курс / С.С. Алексеев. – Издание 3-е, перераб.и доп. – Москва : Юридическая литература, 1996. – 192с. – ISBN 5-7260-0828-6
401507
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 1996
401508
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1996
401509
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 1996
401510
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 1996
401511
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 1996
401512
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 1996
401513
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 1996
401514
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 1996
401515
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 1996
401516
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 1996
401517
   Государство и право. – Москва
№ 12. – 1996
401518
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 1997
401519
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1997
401520
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 1997
401521
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 1997
401522
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 1997
401523
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 1997
401524
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 1997
401525
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 1997
401526
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 1997
401527
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 1997
401528
   Государство и право. – Москва
№ 12. – 1997
401529
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 2001
401530
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2003
401531
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2003
401532
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2004
401533
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2004
401534
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2004
401535
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2004
401536
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2004
401537
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2005
401538
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2005
401539
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2005
401540
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2005
401541
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2005
401542
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2005
401543
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2005
401544
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2006
401545
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2006
401546
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2006
401547
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2006
401548
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2006
401549
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2006
401550
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2006
401551
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2006
401552
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2007
401553
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2007
401554
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2007
401555
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2007
401556
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2007
401557
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2007
401558
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2008
401559
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2008
401560
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2008
401561
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2008
401562
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2008
401563
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2008
401564
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2008
401565
   Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2008
401566
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2009
401567
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2009
401568
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2009
401569
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2009
401570
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2009
401571
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2009
401572
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2009
401573
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2009
401574
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2010
401575
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2010
401576
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2010
401577
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2010
401578
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2010
401579
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2010
401580
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2010. – мова резюме англ. та рос.
401581
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2010. – мова резюме англ. та рос.
401582
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2011
401583
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2011
401584
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2011
401585
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2011
401586
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2011
401587
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2011
401588
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2011
401589
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2011
401590
   Государство и право / Российская акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2011
401591
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2012
401592
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2012
401593
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2012
401594
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2012
401595
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2012
401596
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2012
401597
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2012
401598
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2012
401599
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
401600
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
401601
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
401602
   Государство и право / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
401603
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
401604
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
401605
  Аржанов М.А. Государство и право в их соотношении / М.А. Аржанов ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : АН СССР, 1960. – 287 с.
401606
   Государство и право в системе социального управления. – Свердловск, 1981. – 124с.
401607
  Романовский В.К. Государство и право в трактовке Н.В. Устрялова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 7. – С. 53-58. – ISSN 0132-0769
401608
  Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации / М.Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Проспект, 2011. – 399, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-392-02262-5
401609
  Кучма В.В. Государство и право Древнего мира : Курс лекций по истории государства и права зарубежных стран / В.В. Кучма; Волгоградский гос. ун-т. – Волгоград : Офсет, 1998. – 240с. – ISBN 5-8105-0001-3
401610
   Государство и право зарубежных стран : сборник материалов. – Вып. №1(8). – Москва, 1958. – 108 с.
401611
   Государство и право Парижской Коммуны. – М, 1971. – 296с.
401612
   Государство и право развитого социализма в СССР : (к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции). – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 472с.
401613
  Амелин Г.К. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (начало XII в. - начало XV в.) : учеб. пособие для студентов ВЮЗИ / Г.К. Амелин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва : [Б. и.], 1962. – 72 с.
401614
   Государство и процесс классообразования в тропической Африке. – М, 1987. – 36с.
401615
   Государство и социальные структуры на древнем Востоке. – Москва, 1989. – 158 с.
401616
   Государство и управление в США. – М, 1985. – 303с.
401617
  Лукьянов С.А. Государство и церковь в борьбе с "городскими ересями" в Древней и Московской Руси в XIV-XVI вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается содержание государственно-правовой политики в отношении религиозного инакомыслия в Древней и Московской Руси XIV-XVI вв. и взаимодействия государства и церкви в борьбе с "ересями".
401618
  Смолин М. Государство и церковь: церковно-правовой взгляд : публицистика // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 4. – С. 128-142. – ISSN 0131-2332
401619
  Степанова Е. Государство и человек в современных вооруженных конфликтах // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2008. – Т. 6, № 1. – С. 29-40. – ISSN 1728-2756
401620
  Баграмов Л.А. Государство и экономика Канады / авт. Л.А. Баграмов. – Москва, 1986. – 317 с.
401621
   Государство и экономика развитых капиталистических стран в 80-х годах. – Москва : Наука, 1989
401622
  Доморацкая И Э. Государство и экономика Франции / И Э. Доморацкая. – М, 1981. – 224с.
401623
  Шамхалов Ф.И. Государство и экономика: основы взаимодействия : Учебник для студ.высш. учеб.завед.обуч.по спец. "Менеджмент" / Ф.И. Шамхалов. – Москва : Экономика, 2000. – 382с. – ISBN 5-282-01992-2
401624
   Государство Израиль. – М, 1982. – 197с.
401625
  Барковский Л.А. Государство Израиль : справочник / сост. Л.А. Барковский. – Москва : Наука, 1986. – 278 с.
401626
   Государство Израиль в 80-е годы. – Москва : Наука, 1992. – 284 с.
401627
  Волков А.Б. Государство Израиль и Всемирный еврейский конгресс / А.Б. Волков, П.Г. Тарасов. – Москва, 1991. – 175с.
401628
  Андрианов В. Государство или рынок? Кейнсианство или монетаризм? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 10/11. – С. 129-147. – ISSN 0207-3676
401629
  Исмаилов Р.И. Государство Ихшидидов. (935-969) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Исмаилов Р.И.; АН АзССР. Отд. общ. наук. Ин-тут народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1971. – 54л.
401630
  Исаев И.А. Государство как "тотальность": Гегель // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 10. – С. 7-13. – ISSN 1812-3805
401631
  Жилинская О. Государство как активизатор развития научно-технической и инновационной деятельности // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-17. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано сучасні механізми та інструменти державного регулювання розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності з позицій подолання ринкових невдач у цих сферах економіки. Систематизированы современные механизмы и инструменты ...
401632
  Осинян Б.А. Государство как временная мера социального "детовождения" // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 37-40. – ISSN 1812-3805
401633
  Князев М.А. Государство как субъект компенсации экогенного вреда: практика Европейского суда по правам человека // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 116-119. – ISSN 0132-0769
401634
  Кулаков М.В. Государство как субъект экономического развития / М.В. Кулаков, Л.П. Чихун // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 13-22. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
401635
  Жуков В.Н. Государство как ценность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 9. – С. 14-27. – ISSN 0132-0769
401636
  Исаев В. Государство Катар в современном мире // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 4. – С. 125-128. – ISSN 0131-2227
401637
   Государство Кувейт. – Москва : Наука, 1990. – 271 с.
401638
  Делягин Михаил Геннадьевич Государство между народом и бизнесом // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 134-147. – ISSN 0321-2017
401639
  Загашвили В. Государство на новом этапе экономической глобализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 5. – С. 43-51. – ISSN 0131-2227
401640
   Государство против катастроф // Основы безопасности жизнедеятельности : Информационно-методическое издание. Спецвыпуск / МЧС России. – Москва, 2007. – № 7/8 : История катастроф государства Российского в летописях, исторических очерках и официальных изданиях. – С. 96-144.


  История катастроф государства Российского
401641
  Ковершников Е.М. Государство развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.юрид.наук: 710 / Ковершников Е.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
401642
  Пастухов В.Б. Государство раскольников. Карма российской власти // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 15-117. – ISSN 0869-0499
401643
  Левандовский А. Государство Российское в потоке времени // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 10 (1000). – С. 22-31. – ISSN 0130-1640
401644
  Грязнова Т.Е. Государство с историко-социологической точки зрения: либеральная мысль России конца XIX - начала XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 39-42. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрываются теории государства (происхождение, сущность, социальное назначение) крупнейших представителей формирующегося во второй половине XIX в. социологического направления отечественной юридической науки: А.Д. Градовского, Н.М. Коркунова, ...
401645
  Бикерман Э. Государство Селевкидов : пер. с фр. / Э. Бикерман. – Москва : Наука, 1985. – 264 с.
401646
  Агаджанов С.Г. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в XI-XII вв. / С.Г. Агаджанов ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1991. – 303 с. – ISBN 5-02-017184-0
401647
  Кычанов Е.И. Государство Си Ся (982-1227) : Автореф... канд. ист.наук: / Кычанов Е.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 20л.
401648
  Буниятов З.М. Государство хорезмшахов-Ануштегинидов, 1097-1231 / З.М. Буниятович ; АН АзССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1986. – 247, [1] с. – Библиогр.: с. 227-233
401649
  Ольминский М.С. Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России / М. Александров [наст. имя]. – Санкт-Петербург : КНигоиздат "Жизнь и знание" ; Тип. Б.М. Вольфа, 1910. – 175 с.
401650
  Ольминский М.С. Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России / М. Ольминский. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Государственное издатеьство, 1925. – 224 с.
401651
   Государство, демократия и трудовой коллектив в развитом социалистическом обществе. – Москва : Мысль, 1977. – 200 с.
401652
  Райская Н. Государство, инновации и развитие экономики / Н. Райская, Я. Сергиенко, А. Френкель // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 10. – С. 27-33. – ISSN 0131-2227
401653
  Пущанский В.В. Государство, общество и Православная Церковь в условиях российской ментальности // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 7-8. – ISSN 1812-3805
401654
   Государство, право и демократия : тезисы докладов 2-й научно-теоретической конференции аспирантов (2-4 февраля 1973 г.). – Москва, 1973. – 271с.
401655
   Государство, право и молодежь. – М, 1985. – 151с.
401656
   Государство, право, демократия. – М, 1978. – 211с.
401657
   Государство, право, законность. – Пермь, 1976. – 119с.
401658
   Государство, право, законность развитого социализма. – Пермь, 1977. – 128с.
401659
  Платон Государство. Законы. Политика / Платон; Предисл. И.Е.Темнова. – Москва : Мысль, 1998. – 798с. – (Из классического наследия). – ISBN 5-244-00875-7
401660
   Государство. Право. Экономика. – М, 1970. – 488с.
401661
   Государство. Право. Экономика. – М, 1970. – 488с.
401662
  Сиренко В. Государство: демократическое, правовое, социальное : очерки, дискуссионные вопросы / Василий Сиренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого. – Киев : Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого, 2013. – 339, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-6613-1
401663
  Бутко И.Ф. Государствоведческие исследования и практика местных Советов / И.Ф. Бутко ; АН УССР, Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1983. – 159 с.
401664
  Гнилорыбов В.В. Государстенное строительство и местное самоуправление в Украине : Учебное пособие / В.В. Гнилорыбов, В.Н. Тихонов; Мин-во образования и науки Украины. Восточноукраин. нац. ун-тет им. В.Даля. – Луганск, 2004. – 376 с. – ISBN 966-590-456-6
401665
  Семякин М.Н. Государтвенные стандарты и особые условия как специфические правовые формы регулирования отношений поставке. : Автореф... канд.юрид.наук: / Семякин М.Н.; Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1978. – 22л.
401666
  Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – Москва, 1990. – 79с.
401667
  Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – Москва : Планета, 1990. – 84с. – (Мозаика политической мысли). – ISBN 5-85250-432-7
401668
  Макиавелли Н. Государь = (Il principe) / Н. Макиавелли; Пер. с итал. С.М.Роговина. – Алматы : ЭДIЛЕТ, 2001. – 226с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-513-18-Х
401669
  Макиавелли Николло Государь = (Il principe) / Макиавелли Николло; Вступ. ст. и прим. С.Ф.Ударцева. – 2-е изд., доп. и испр. – Алматы : Жеті Жаргы, 2004. – 224 с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-11-102-2
401670
  Макиавелли Н. Государь / Никколо Макиавелли ; [пер. с итал. и примеч. Марка Юсима]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2015. – 507, [3] с.. – (Азбука-классика ) ( Non-Fiction). – ISBN 978-5-389-07365-4
401671
  Макиавелли Н. Государь (II principe) и рассуждения на первые три книги Тита Ливия / Николая Макиавелли ; пер. с итал. и под ред. Н. Курочкина. – Санкт-Петербург : Изд. "Рус. кн. торговли" ; В тип. Тиблена и К* (Неклюдова), 1869. – [4], X, 502 с. – Экз. без ориг. обл.


  Пер.: Курочкин, Николай Степанович (1830-1884)
401672
  Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси / Ю.Г. Алексеев. – Новосибирск : Наука, 1991. – 240с. – (Страницы истории нашей Родины). – ISBN 5-02-029736-4
401673
  Каревин А. Государь, которого не знали = Заметки по поводу непопулярного юбилея // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 31 мая - 6 июня (№ 22). – С. С 4


  Об этом юбилее сегодня в Украине мало кто помнит. 18 мая исполнилось 145 л. со дня рождения императора Николая II. Так уж получилось под влиянием разных факторов, что нелестное мнение о Николае II утвердилось в сознании многих людей, и любые попытки ...
401674
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Н. Макиавелли; Пер. с итальянского. – Санкт-Петербург : Азбука, 2002. – 288с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00134-1
401675
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Никколо Макиавелли; [пер. с итал. Г. Муравьевой, Р. Хлодовского]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 270, [2] с. – На обл. название: Государь. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-352-02072-2
401676
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Никколо Макиавелли ; пер. с итальянского Г. Муравьевой, Р. Хлодовского. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 272 с. – ISBN 978-5-352-02072-2
401677
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о Тите Ливие / Николая Макиавелли ; пер. с итал. и под ред. Н. Курочкина. – Санкт-Петербург : Паровая тип. М. Розеноер, 1900. – 48 с. – На тит. л. Аркадий Пресс. - С. 3-4: Макиавелли / Аркадий Пресс. – Библиогр.: "Книги Макиавелли" (с. 48). – (Общедоступная философия в изложении Аркадия Пресса ; Вып.ю 3)
401678
  Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия; О военном искусстве : Cборник / Н. Макиавелли. – Минск : Попурри, 1998. – 672 с. : ил. – ISBN 985-438-233-8
401679
  Емельянова М.Б. Госудаственная аттестация качества продукции / М.Б. Емельянова. – Рига, 1979. – 146с.
401680
   Госудврственный Эрмитаж . По залам музея. – М.Л., 1959. – 72с.
401681
   Госудпрственный Академический Малый театр.. – Москва, 1936. – 46 с.
401682
  Иогансон Б.В. Госудрственная Третьяковская галерея - сокровищница русского искусства : (К 100-летию основания П.М. Третьяковым галереи картин) / Б.В. Иогансон. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Знание, 1956. – 32 с.
401683
  Риччери М. Госуправление: реформы по-итальянски // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 4 (40). – С. 46-73. – ISSN 0201-7083
401684
  Попов А. Госязык под жандармской защитой = Правда и мифы французской языковой политики // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 20-26 сентября (№ 38). – С. А 1, 6-7


  Тема защиты фр. языка во Франции давно будоражит умы укр. националистов, там есть закон о защите фр. языка. Он был принят в сент. 94-го. Там написано: запрещается в публичных местах употреблять англоязычные слова, если есть соответствующий аналог во ...
401685
  Ільїн В.В. Готама (Гаутама чи Акшапада) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 43. – ISBN 966-316-069-1
401686
  Федака Сергій Готар за Карпатами та його мешканці // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 8. – С. 158-170
401687
   Готелі Aldemar - найкращі в Європі та світі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 98
401688
   Готелі Aldemar - усе, чого ви бажаєте! : готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-45 : Фото
401689
   Готелі Харкова : антологія нової харківської літератури : А. Афанасьєва, Л. Багірова, К. Бєляєв, "Бірма", Т. Дерюга, Екзистенційний клуб "Е", С. Жадан, Я. Івченко... / [ автор проекту, упор. та пер. С.В. Жадан ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-03-4250-7
401690
   Готелі: а що за зірками? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 44 : Фото
401691
   Готелі: За якими критеріями їх вибирати? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 36 : Фото
401692
   Готелі: чи є в них національні особливості? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 64 : Фото
401693
   Готелі: чи користуватися не включеним у вартість? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 88 : Фото
401694
   Готелі: як їх бронювати? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 50 : Фото
401695
   Готель "Європа Фіт****superior". Чудесні перетворення : Угорщина/хевіз // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 30-31 : Фото
401696
   Готель "Європа Фіт***superior" - помаранчева реконструкція : готель. Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 46-47 : Фото
401697
  Войнович О. Готель "Парк" / О. Войнович. – Київ, 1964. – 179с.
401698
  Матяш І. Готель "Прем"єр палац" - "місце пам"яті" дипломатії // Дипломатія без кордонів / авт. проекту П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська. – Київ, 2021. – Вип. 1 (14). – С. 86-101
401699
  Томчаній М.І. Готель "Солома" : повість / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1960. – 320 с.
401700
  Самойлов Юрій Готель для аеропорту // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 26-29 : фото. – ISSN 1998-8044
401701
   Готель для фототуристів - сучасний тренд індустрії гостинності / І.О. Калєнік, О.Б. Шидловська, Т.І. Іщенко, В.Ф. Доценко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 10-16. – ISSN 2308-135X


  В статті розглянуто поняття «фототуризм», з’ясовано його сутність та відмінність від інших спеціальних видів туризму, охарактеризовані його класифікаційні ознаки. Розкриті передумови розвитку фототуризму в Україні для підвищення туристичної ...
401702
  Салімонович Л. Готель чи музей? Ентузіасти шукають гроші для викупу квартири видатного філолога Юрія Шевельова, щоб відкрити в її стінах культурно-мистецький центр // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 26-27 квітня (№ 48). – С. 2


  "Квартиру у знаменитому будинку «Саламандра», де з 1915-го по 1943 рік мешкав Юрій Шевельов, виставили на продаж, тому в Харкова з’явився шанс відкрити музей видатного лінгвіста. Ентузіасти вже оголосили збір необхідних для викупу коштів. Ідеться про 3 ...
401703
   Готель"єри та ресторатори збиралися у Львові // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 74 : фото
401704
   Готельєри зібралися в "Прем"єр Паласі" : Конференція "Готельний бізнес України" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36 : Іл.
401705
  Хоменко Володимир Готельна анімація: монетизація розваг // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 26-33 : фото
401706
  Ганжа О.М. Готельна індустрія України: до та після Євро 2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 62-69. – Бібліогр.: 10 назв.
401707
  Пєклун Олексій Готельна нерухомість: дієвий інструмент бізнесу // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 1, лютий. – С. 56-61 : фото
401708
  Патейчук Галина Готельна реанімація: досвід сфери гостинності Польщі // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 8-13 : фото
401709
  Смирнов І.Г. Готельне господарство України в ході підготовки до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 160-170
401710
  Нємець Л.М. Готельне господарство Херсонщини як складова інфраструктурних туристсько-рекреаційних ресурсів / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Я.В. Василевська // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 290-295
401711
  Новикова В.І. Готельне господарство як складова туристичної інфраструктури // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 133-138
401712
  Косенко Юлія Готельний бізнес відновлюється! // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 2 : фото
401713
  Козакова О.М. Готельні будівлі історичного Києва (на прикладі Поштового будинку на Поштовій площі) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 99-103. – ISSN 2077-3455
401714
  Баранова І.І. Готельні ланцюги в індустрії туризму Туреччини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 93-97. – Бібліогр.: 6 назв
401715
  Бурак Т.В. Готельні мережі: еволюція та становлення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 179-183. – ISSN 2222-4459
401716
  Мельниченко С.В. Готельні оператори: конкурентоспроможність на національному ринку / С.В. Мельниченко, Т.В. Кудлай // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 171-175. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
401717
   Готельні сюрпризи Дубаю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 106 : фото
401718
  Смирнов І.Г. Готельно-ресторанна справа в античному світі: транспортно-логістичний аспект / І.Г. Смирнов, Ю.О. Карягін // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 49-57 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
401719
  Смирнов І.Г. Готельно-ресторанна справа в Стародавньому світі: транспортно-логістичний та картографічний аспект // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 161-169


  Розкрито історичні взаємозв’язки в розвитку готельно-ресторанної справи та транспортно-логістичної діяльності (сучасною термінологією). Показано істотну роль геологістичного чинника в формуванні та функціонуванні стародавніх готельно-ресторанних ...
401720
  Ляшук М.М. Готельно-ресторанне господарство Шацько-Любомльського рекреаційного району Волинської області // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 169-173
401721
  Яценко В.М. Готельно-ресторанне господарство як складова туристичної галузі, його розвиток та сучасні тенденції // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – С. 116-122. – (Серія "Економічні науки" ; № 4). – ISSN 2076-5843
401722
  Котляр С. Готельно-ресторанне господарство: плюси та мінуси ведення бізнесу / С. Котляр, О. Жилко // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез допов. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів з міжнар. участю (19 трав. 2022 р., м. Львів) / [відп. за вип.: О. Борис]. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – С. 112-114. – ISBN 978-617-7336-91-3
401723
  Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш; ЦНЛ. МОіНУ. КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 348с. – ISBN 966-8253-28-0
401724
  Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк; Центр навчальної літ-ри; МОНУ; КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. – ISBN 966-364-165-7
401725
  Смирнов І.Г. Готельно-ресторанні заклади на шляхах Давньоримської держави / І.Г. Смирнов, О.В. Шматок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 97-109. – Бібліогр.: 9 назв.
401726
  Ляшук М. Готельно-ресторанні комплекси Волинської області: сучасний стан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 100-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
401727
  Нагорянський Сергій Готельно-розважальний комплекс // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 24-25 : фото
401728
  Малацай Євген Готельному патріарху - 80! : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 120-123 : Фото
401729
  Романько О. Готенланд обетованный // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Октябрь, № 10,. – С. 20-21. – ISSN 2075-7522


  Россия использует те же оправдания при оккупации Крыма, что и Германия, или почему Гитлер считал Крым исконной германской территорией.
401730
  Попова Л. Готеривські органогенні споруди правобережжя р. Бодрак, Гірський Крим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 8-13. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано фактори впливу на розташування органогенних споруд у нижній крейді Гірського Криму. Для випадку споруд готеривського палеобасейну на основі опублікованих різними авторами даних обрано дві альтернативні гіпотези, що найбільше відповідають ...
401731
  Наливайко С. Готи в українській історії, або про одну "помилку" Йордана // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 402-404
401732
  Войтович Л. Готи на території України : результати досліджень на початок XXI століття // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 35-64
401733
  Гармазій Н.С. Готика : поезії / Н.С. Гармазій; Надія Гпрмазій. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2006. – 51, [1] с. – На обкл. відомості щодо назви: збірка віршів. – ISBN 966-8861-34-5
401734
  Кошмір-Яковлєва Готика // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 11. – С. 140-143. – ISSN 0130-321Х
401735
  Зражевська Н.О. Готика і романтизм: взаємозалежність у соціокультурній динаміці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 216-222


  У статті висвітлено сутність готичної субкультури, охарактеризовано осо- бливості готичного романтизму та взаємозалежність готики і романтизму в соціокультурній динаміці. The article highlights the nature of the gothic subculture. Characterized by ...
401736
  Левикова С.И. Готика как она есть, или о старой-новой молодежной субкультуре // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 7. – С.79-92. – ISSN 0235-1188
401737
  Левикова С.И. Готика как она есть, или о старой-новой молодежной субкультуре // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 8. – С. 91-100. – ISSN 0235-1188
401738
  Федоренко Микола Олександрович Готика як естетичний феномен : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Федоренко Микола Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 121л. – Бібліогр.:л.112-121
401739
  Федоренко М.О. Готика як естетичний феномен. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.04 / Федоренко М.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
401740
  Титар О.В. Готика як форма середньовічного богослов"я та науки : аналіз символіки і прагматики середньовічної релігійної ідентичності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 227-232. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
401741
  Трифонов Г. Готика: чудовища и сексуальность // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 66-67. – ISSN 1812-867Х
401742
  Чечина Е.А. Готическая эстафета // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 7. – С. 78-80.
401743
  Беляева Н. Готические аллюзии в творчестве Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 34-42
401744
  Мацапура Л. Готические мотивы в цикле ливонских повестей А.А. Бестужева-Марлинского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 187-194
401745
  Косинский М. Готический доспех. / М. Косинский. – Л., 1949. – 9с.
401746
  Киселева Л.И. Готический курсив XIII-XV веков / Л.И. Киселева. – Л, 1974. – 206с.
401747
  Муратова К.М. Готический мастер и методы его работы (на материале французского искусства XII-XIII вв.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Муратова К.М.; МГУ. Исторический фак-то. Кфедра истории зарубежного искусства. – Москва, 1971. – 26л.
401748
  Малинин Н. Готический стиль в архитектуре // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 5. – С. 2-17
401749
  Букіна Н.В. Готична інакшість у романі Галини Пагутяк "Сни Юлії і Германа" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 33-39. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
401750
  Білоус О.Ю. Готична традиція у літературі США та її трансформація у творчості Вокера Персі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Білоус Ольга Юріївна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
401751
  Сізова К. Готичний роман у літературі постмодернізму: традиційне й новаторське // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 254-269. – ISBN 966-7773-70-1
401752
  Пожарицька О О. Готичний роман як позачасова жанрова категорія / О О. Пожарицька, Єжкова А.Г. . // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 56-60. – ISSN 2307-4558
401753
  Мішнева О.І. Готичний стиль і українське відродження // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 15, спецвип. 6 : До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – С. 120-125
401754
  Якимович О. Готичний театр Юрія Липи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 50-63. – ISSN 0236-1477


  У статті висвітлено естетичні, генологічні та ідеологічні джерела драматургічної творчості Юрія Липи. З"ясовано середньовічні та готичні джерелахудожніх пошуків автора, особливості його неоромантизму
401755
  Павличко Я. Готичним вітром обізвалась площа... : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 7-14. – ISSN 0868-4790-8
401756
  Іваненко І.М. Готичні домінанти в поезії Ірини Шувалової (на матеріалі збірки "Ран") / І.М. Іваненко, О. Попова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 248-253. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена визначенню та характеристиці домінант літературної готики та їх вияву у сучасній українській поезії, зокрема у творчості Ірини Шувалової (на матеріалі поетичної збірки "Ран"). Статья посвящена определению и характеристике доминант ...
401757
  Регульська Гражина Готичні медальйонні релікварії в Сілезії // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 3 (23) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Театр. Музика. Кіно. – С. 16-22. – ISSN 1728-6875


  Історична область в Центральній Європі (в Польщі, Чехії, Німеччині)
401758
  Бедзір Н. Готичні мотиви в сучасній російській та українській постмодерністській прозі (В. Пелевин, В. Шевчук) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 3-8. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті порівнюється постмодерністська готична стилістика двох письменників В. Пелевина і В. Шевчука. Обидва автори далекі від західноєвропейського готичного канону, не поривають із реальністю, звертаються до аналізу духовно-тілесних випробувань ...
401759
  Щербаківський Д. Готичні мотиви в українському золотарстві / Д. Щербаківський. – с.
401760
  Сенник Любомир Готичні новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2005. – № 12. – С.67-81. – ISSN 0868-4790
401761
  Метка Л. Готичні оповідання // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 115-120. – ISSN 08-68-4790-1


  Вміст: Мені однаково...; Старий горщик.
401762
  Сотнічук М.В. Готичні традиції у романі Емілі Бронте "Буремний перевал" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 40-45
401763
  Дащенко О.В. Готівковий обіг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 113-123
401764
  Нестеренко В. Готівковий обіг України: від античних часів - до сьогодення / В. Нестеренко, І. Галичин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 4 (206). – С. 22-30
401765
  Шумська С.С. Готівкові кошти населення в іноземній валюті як фінансовий ресурс економіки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 8 пунктів
401766
  Джонсон Сьюзен Готоавя на все // Плененные страстью : Беатрис Смолл, Сьюзен Джонсон, Тия Дивайн, Робино Шоун. – Москва : АСТ, 2001
401767
  Бака М.М. Готов к защите Родины! : физ. подготовка допризыв. и призыв. молодежи / М.М. Бака. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 222, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 220-221
401768
  Финклер Ю. Готов к санитарной обороне / Ю. Финклер. – К, 1936. – 80с.
401769
   Готов к санитарной обороне СССР. – Киев, 1939. – 132 с.
401770
  Кошкин В. Готов к труду? Престиж профессионализма - в основе всего / беседовала Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 8


  Почти два года назад Россия вступила в движение WorldSkills International (WSI), с 1946 года организующее международные олимпиады по профессиям среди молодежи. На повестке дня стоят подготовка кадров для нового индустриального рывка и укрепление ...
401771
  Доронин Алексей Готов ли Сингапур к удвоению турпотока? : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 69 : Фото
401772
  Олійник С.І. Готов почати все спочатку... : Вибране / С.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1976. – 382 с.
401773
  Книжник М.Ю. Готовальня / М.Ю. Книжник. – Киев, 1991. – 53с.
401774
  Жуков С.А. Готовился ли СССР к Советско-финляндской войне 1939–1940 гг.? // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 142-146. – ISSN 2070-9773
401775
   Готовим блюда на каждый день / [фотограф Юрий Лукин]. – Москва : Аст : Астрель, 2010. – 94, [3] с. : цв. ил. – (Мастер-класс журнала "Ресторанные ведомости"). – ISBN 978-5-271-30809-3
401776
   Готовим из перца и баклажанов. – Ташкент, 1990. – 124с.
401777
   Готовим кадры в совхозе-техникуме. – М, 1963. – 24с.
401778
   Готовим кадры к Евро-2012 : персонал // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 46-47 : Фото
401779
  Кружалин Виктор Готовим кадры нового типа : орден "За успехи в развитии туризма в России" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 21 : фото
401780
  Сергеева М. Готовим менеджера / Мария Сергеева // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 1 (79). – С. 11-14. – ISSN 1608-4071
401781
   Готовимся в технические вузы : Учебное пособие для студ.из зарубежья. – Киев : Головное из-во "Вища школа", 1974. – 224с.
401782
  Баранова О.В. Готовимся изучать химию : учеб. пособие по рус. яз. для студентов-иностранцев подгот. фак. мед.-биол. и инженер.-техн. направлений / О.В. Баранова, О.Н. Скрипникова ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – Киев : МАУП, 2007. – 75, [1] с. : ил., табл. – ISBN 966-608-656-5
401783
  Шуклин Дмитрий Готовимся к вступительной компании - 2009 // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 11+ додаток. – С. 10-11.
401784
   Готовимся к десятилетнему юбилею Комсомола. – М, 1928. – 47с.
401785
   Готовимся к лекциям : для студ.-иностр.экон.и гуман.профиля. – Киев : КГУ, 1982. – 63с.
401786
  Гриненко Анна Готовимся к путешествию // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 70-74 : фото
401787
  Завьялова М. Готовимся к школе / М. Завьялова. – Москва, 1969. – 96с.
401788
   Готовимся слушать лекции : книга для чтения по математике, физике и черчению. – Вып. 1. – Москва : Ун-т Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы, 1963. – 76 с.
401789
   Готовить к жизни и труду. – Иркутск, 1963. – 96с.
401790
   Готовить к жизни и труду. – М, 1963. – 320с.
401791
   Готовить надежных защитников Родины. – Москва, 1986. – 125 с.
401792
  Коньков Н.Н. Готовить старшеклассников к производительному труду. / Н.Н. Коньков. – Душанбе, 1971. – 36с.
401793
   Готові до виконання завдань // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2020. – Дод. до газ. Червень (№ 3) : Інститут Управління державної охорони України. – С. 2


  Інституту Управління державної охорони України бере активну участь у популяризації різних видів спорту, зокрема, значна увага приділяється багатоборству тілоохоронців, а також організації і проведенню міжнародних і національних змагань.
401794
  Самойлов Юрій Готові працювати разом із Україною // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 10-11 : фото. – ISSN 1998-8044
401795
  Тинченко Я. Готовність № ? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 48 (420), 4-10.2015 р. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Як зустріли б Збройні сили України нову ескалацію війни.
401796
  Карамушка Т.В. Готовність аспірантів до здійснення професійної кар"єри: зв"язок із соціально-психологічними чинниками // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 43-44. – ISBN 978-617-7528-36-3
401797
  Косило Н.В. Готовність вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності / Н.В. Косило, О.Б. Нич, К.С. Балаєва // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – С.86-94. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
401798
  Коношенко С Готовність вихователя до роботи з дітьми в реабілітаційному центрі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.14-17. – ISSN 0131-6788
401799
  Духневич В.М. Готовність громади до викликів надзвичайної ситуації: психологічний ракурс // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 47 (50). – С. 151-159. – ISSN 2309-8287
401800
  Семена М. Готовність до відсічі // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 24/25)


  Росія воювала проти України більше 20 разів. А нас примушували вважати їх братами.
401801
  Соколов Б. Готовність до війни чи пошук шляхів для відступу? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 4-5 лютого (№ 7/8)


  Путін продовжує військову тривогу навколо України, прагнучи створити в Києві та західних столицях враження, що Росія готова ось-ось вторгнутися.
401802
  Козюк В.В. Готовність до запровадження цифрової валюти: чи є важливою незалежність центробанків? // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 3 (304). – Бібліогр.: 26 назв
401803
  Бринза І.В. Готовність до змін як ресурс подолання психологічної кризи / І.В. Бринза, М.Ф. Будіянський // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 11 (152). – С. 43-48. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
401804
  Наумова В. Готовність до інноваційної діяльності керівників закладів загальної середньої освіти як складова професійної культури // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 97-103. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
401805
  Воронова О.Ю. Готовність до педагогічної дільності як психолого-педагогічна проблема // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 180-184. – ISSN 2311-8164
401806
  Сокур А.В. Готовність до пробачення як особистісний ресурс успішності подолання життєвих ускладнень : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Сокур Анна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
401807
  Литвинов А. Готовність до провайдингу інновацій як важлива професійна якість майбутнього викладача // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 154-161. – ISSN 2312-5993
401808
  Фрицюк В.А. Готовність до професійного саморозвитку майбутнього вчителя як важливий чинник підвищення якості підготовки фахівців у педагогічних ВНЗ // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 92-94. – ISSN 2307-9770
401809
  Дубровіна І. Готовність до професійного саморозвитку студентів у просторі дистанційної освіти / І. Дубровіна, В. Людвік, В. Ружицький // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2023. – С. 52-58. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  Зростаюча роль гуманізації освіти, підвищення уваги до особистості концентрують увагу на «саморозвитку» як самостійній активності студентів в умовах дистанційної освіти. Процес переорієнтації вищої освіти на ідеї саморозвитку створює певні складності у ...
401810
  Шевчук Л. Готовність до професійної діяльності майбутнього учителя математики засобами цифрових технологій, як складова професійної діяльності / Л. Шевчук, І. Солопко // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Дзюбенко О.В., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – C. 25-33. – ISSN 2786-6319
401811
  Мазуренко Ю.А. Готовність до професійної комунікації як важливий складник підготовки майбутніх авіаційних інженерів-механіків // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 94-98. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
401812
  Єгоров Ігор Готовність економіки України для самостійного розвитку на початку 1990-х років // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст.
401813
  Головатюк В.М. Готовність економічної системи України до майбутнього наукоємного виробництва в міжнародному контексті // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (114). – С. 7-23. – ISSN 1560-4926
401814
  Шинкарук О. Готовність курсантів-прикордонників до соціальної взаємодії // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 3 (180). – С. 10-13. – (Психологія. Медицина). – ISSN 2311-8466
401815
  Ушмарова В.В. Готовність магістрів до викладання як об"єкт контент-аналізу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 203-211. – ISSN 2227-2844
401816
  Козубовська І.В. Готовність магістрів медицини до професійного пеадагогічного спілкування як важлива умова їх успішної педагогічної діяльності у вищій школі / І.В. Козубовська, Товт-Коршинська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 62-65. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
401817
  Романишина Л. Готовність майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до професійної самореалізації: акмеологічний підхід / Л. Романишина, Л. Зданевич, Н. Миськова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 5 (213), травень. – С. 39-43. – ISSN 2308-4634
401818
  Логвіна О.Л. Готовність майбутніх психологів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності / О.Л. Логвіна, Т.І. Крук // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2022 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін. ; міжнар. редкол.: С.Д. Максименко, Л.А. Онуфрієва, С. Клімовський та ін.]. – Кам"янець-Подільський ; Київ ; Херсон ; Жешів ; Ченстохова ; Париж : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. – С. 173-176
401819
  Горобець Н.С. Готовність майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 11-13
401820
  Острянко Т. Готовність майбутніх соціальних працівників до роботи в умовах інклюзивного молодіжного середовища // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 212-219. – ISSN 2618-0715
401821
  Шуляк А.С. Готовність майбутніх учителів інформатики до використання освітніх WEB-ресурсів: компонентний аналіз // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 67-72. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
401822
  Чорна В. Готовність майбутніх учителів початкової школи до формування діалогічної культури учнів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (82). – С. 53-58. – ISSN 2078-1016
401823
  Козлова О. Готовність майбутнього викладача до формування позитивного іміджу університету як об"єкт наукового аналізу / О. Козлова, М. Лохоня // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 237-239. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
401824
  Манжос Е.О. Готовність майбутнього вчителя іноземної мови до формування культури спілкування // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 360-365. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
401825
  Єлова Т. Готовність майбутнього вчителя початкової школи до професійного самовизначення: теоретичні аспекти // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 66-70. – ISSN 2415-8143
401826
  Жукова О. Готовність майбутнього фахівця та викладача до інноваційної навчальної діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 29-33. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
401827
  Гук Н.А. Готовність населення до професійної діяльності в умовах інформаційних змін // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 126-129. – ISSN 2221-1055
401828
  Лавріненко Н. Готовність населення України прийняти прогресивну систему оподаткування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень - березень. – С. 29-44. – ISSN 1563-3713
401829
  Голованюк В.М. Готовність національної економіки до майбутнього виробництва в контексті наукоємності ВВП // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (118). – С. 3-31. – ISSN 1560-4926
401830
  Джурило А. Готовність німецького суспільства до проведення освітніх реформ // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 134-136
401831
  Ковальчук О. Готовність нового фахівця до забезпечення якості європейських стандартів вищої освіти // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 52-57. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
401832
   Готовність номер один // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 1 липня (№ 26). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Вступна кампанія в КНУ ім. Т. Шевченка. Заступник голови приймальної комісії В. Бугров розповів про готовність університету до вступних іспитів.
401833
  Радченко В. Готовність номер один. Впровадження систем накопичення та водневих технологій в енергетиці / В. Радченко, М. Ільчук, А. Долуденко // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 4)
401834
  Третяк Т.М. Готовність обдарованої особистості до творчого світосприймання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 349-356. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
401835
  Пантюк М. Готовність педагога до роботи в умовах освітньої інклюзії як наукова проблема / М. Пантюк, І. Садова, С. Ілляш // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634
401836
  Піонтківська О.Г. Готовність соціальних працівників до здійснення соціально-психологічної підтримки людей похилого віку // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 263-272. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
401837
  Булеза Б.Я. Готовність соціальних працівників до медико-соціальної роботи з дітьми-жертвами насильства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 42-44. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
401838
  Грудинін Б.О. Готовність студентів до використання інновацій у процесі майбутньої професійної діяльності // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2014. – С. 66-71. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (15), ч. 1). – ISSN 2077-6780
401839
  Уварова Г.Ш. Готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар"єри в туризмі // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 222-227
401840
  Васько О. Готовність студентів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності / О. Васько, А. Кругова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 207-213. – ISSN 2312-5993
401841
  Карпенко Ю.П. Готовність студентів медичних закладів освіти до науково-дослідної діяльності (на прикладі вивчення хімії) // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 196-207. – ISSN 2312-1548
401842
  Мізюк В.А. Готовність учителів до інноваційної діяльності в умовах реформування освіти / В.А. Мізюк, Бадалова Аіда мардан кизи // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 24-28. – ISBN 978-966-698-283-7
401843
  Івашкевич І.В. Готовність фахівця до виконання професйної діяльності та становлення його професійної компетентності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 107-117. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
401844
  Копиленко О. Готовність чи безпорадність (чи здатне українське законодавство розв"язувати гострі проблеми АР Крим) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.35-47
401845
  Юрков А.В. Готовності військового психолога до професійної діяльності у збройних силах України // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 319-334. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
401846
   Готовность. – М, 1972. – 351с.
401847
  Найдич М.Я. Готовность / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1978. – 144с.
401848
  Помченко Ю.П. Готовность / Ю.П. Помченко. – М., 1988. – 352с.
401849
  Рудный В.А. Готовность №1: О Н.Г.Кузнецове нар. комиссаре ВМФ СССР. / В.А. Рудный. – Москва, 1985. – 128с.
401850
  Филимонюк Людмила Андреевна Готовность будущего педагога к проектно-исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 73-74. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
401851
  Красовицкий М.Ю. Готовность воспитывать / М.Ю. Красовицкий. – К., 1987. – 47с.
401852
  Шалупенко В.В. Готовность граждан России к противодействию терроризму // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 42-50. – ISSN 0132-1625
401853
  Лежнева М.С. Готовность ИТ-специалистов к межпрофессиональному взаимодействию как важная составляющая инновационной деятельности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 5-10. – ISSN 1026-955X


  снована важность формирования готовности специалистов в области информационных технологий к межпрофессиональному взаимодействию как необходимого компонента их инновационной деятельности. Дано авторское определение готовности к межпрофессиональному ...
401854
  Дьяченко М.С. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях : психологический аспект / М.С. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко. – Минск : Изд-во "Университетское", 1985. – 206 с.
401855
  Зубова Лариса Георгиевна Готовность к научно-исследовательской деятельности: оценки выпускников ведущих российских университетов / Зубова Лариса Георгиевна, Андреева Ольга Николаевна, Антропова Ольга Александровна // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 152-165. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
401856
   Готовность к подвигу. – М, 1977. – 176с.
401857
   Готовность к подвигу. – Л, 1985. – 31с.
401858
  Ширман А.А. Готовность к подвигу: слагаемые и истоки. / А.А. Ширман, Е Сарычев. – К., 1988. – 59с.
401859
  Чейпи Джеральдина Готовность к школе / Чейпи Джеральдина. – М., 1992. – 128с.
401860
   Готовность к школьному обучению детей с задержкой психического развития. – М, 1989. – 120с.
401861
  Елисеева А.М. Готовность моделей вузовского управления к реформе высшей школы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.131-134. – ISSN 0132-1625


  Представлены результаты эмпирического исследования готовности моделей управления вузов к участию в модернизации высшей школы. Критерий оценки - состояние социально-коммуникативного ресурса управления как степени согласованности социальных позиций и ...
401862
  Экономов Л.А. Готовность номер один / Л.А. Экономов. – Москва : Военное издательство, 1968. – 333с.
401863
  Экономов Л.А. Готовность номер один / Л.А. Экономов. – М., 1975. – 327с.
401864
  Новиков Н.Ф. Готовность одна минута!. / Н.Ф. Новиков. – М., 1984. – 112с.
401865
  Серякова С.Б. Готовность преподавателей высшей школы к реализации компетентностно-ориентированных образовательных стандартов / С.Б. Серякова, Л.Ф. Красинская // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 2, ч. 1. – С. 7-13. – ISSN 2073-9613


  В статье рассматриваются проблемы и противоречия, связанные с переходом высшей школы на Федеральные государственные образовательные стан- дарты. Особое внимание уделяется готовности преподавателей к инновационным преобразованиям в вузе The article ...
401866
  Красинская Л.Ф. Готовность преподавателей к инновационным преобразованиям в высшей школе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 132-137. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается вопрос о готовности преподавателей к инновационным преобразованиям в высшей школе. Приводятся результаты исследования трудовой мотивации, профессиональной подготовленности и отношения преподавателей к реформе высшего ...
401867
  Вегеро М.В. Готовность студентов университета к самообразовательной деятельности // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 13-15. – ISSN 2616-700X
401868
   Готовность у нас боевая : повести и рассказы. – Москва : Военное издательство, 1976. – 244с.
401869
  Яковец Б.Н. Готовность человека-оператора к экстренному действию в связи с отношением к задаче : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Яковец Б.Н.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
401870
   Готово ли российское общество к модернизации? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.105-172. – ISSN 0207-3676
401871
   Готово ли российское общество к модернизации? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 99-156. – ISSN 0207-3676
401872
  Езерский Готовое умножение и деление в таблицах на всякую желаемую величину / сост. Федор Езерский. – 5-е изд., стереотип. – Leipzig ; Санкт-Петербург : А.Ф. Базунов, 1874. – [88] с. – Тит. л. и текст на рус. и нем. яз.
401873
  Дарабан Е.В. Готовые лекарственные средства. / Е.В. Дарабан. – 3-е изд., стереотип. – К., 1974. – 374с.
401874
  Испольнов А.С. Готовься жить : Стихи / А.С. Испольнов. – Москва, 1988. – 108 с.
401875
  Коган А.Н. Готовься жить в коммунизме / А.Н. Коган. – Л., 1965. – 43с.
401876
  Леонов В.Н. Готовься к подвигу сегодня / В.Н. Леонов. – М, 1973. – 47с.
401877
  Маяковский В. Готовься! Целься! / В. Маяковский. – Москва-Л., 1931. – 187с.
401878
  Орлова А. Готовьтесь к лекциям, друзья! : базы данных для студентов и преподавателей // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 4 : Пенза. Библиотечный конгресс РБА. – С. 35-37. – ISSN 0869-4915
401879
  Гължбов К. Готска граматика / К. Гължбов. – София, 1939. – 280 с.
401880
  Корсунский А.Р. Готская Испания / А.Р. Корсунский. – М., 1969. – 324с.
401881
  Карнаух А.Л. Готская история, как источник легенды о короле Артуре / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2012. – 43, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 42. – ISBN 978-966-2286-02-1
401882
  Зиньковская И.В. Готский король Эрманарих // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 124-130. – ISSN 0042-8779
401883
  Гухман М.М. Готский язык / М.М. Гухман. – Москва, 1958. – 288с.
401884
  Євченко В.В. Готська мова : тексти, коментар, словник : [навчальний посібник] / В.В. Євченко. – Вінниця : Вид-во "ФОЛІАНТ", 2004. – 400 с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-397. – ISBN 966-96212-6-7
401885
  Патєха Ю.І. Готський суперстрат в іспанській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 181-186
401886
  Щигел М. Готтленд : [документ. проза] / Маріуш Щигел ; [пер. з пол.: Б. Матіяш]. – Київ : Грані-Т, 2010. – 239, [1] с. – Пер. за вид.: Gottland / Mariusz Szczygiel. Wolowiec.: Czarne S.C., 2006. – Бібліогр.: с. 236-238. – ISBN 978-966-465-315-9
401887
  Обрамбальський В. Готувати високоякісного фахівця // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 вересня (№ 35). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  Відбулася презентація договору і підписання меморандуму про співробітництво між ректором НУБіП України Станіславом Ніколаєнком і генеральним директором компанії "Кайлас" Андрієм Галайдою. "Кайлас" - компанія з великим досвідом робіт. Сьогодні вона ...
401888
   Готуватимуть поліграфологів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 22 серпня (№ 32/33). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Національному університеті "Острозька академія" навчатимуть на поліграфологів студентів спеціальностей "Психологія", "Громадське здоров"я", "Національна безпека". Острозька академія й Громадська організація "Інститут психофізіологічних досліджень ...
401889
  Галата С. Готуватися до вступу-2018 уже сьогодні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 28 серпня (№ 33). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Члени колегії Міністерства освіти і науки обговорили "проблемні місця" вступної кампанії 2017 та ін.
401890
  Стоєцький Валентин Готуватися до пожежної безпеки в холодну пору року // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 25-26
401891
  Чорнойван Г. Готуємо докторів філософії. А чи врахували зарубіжний досвід? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 4
401892
   Готуємо освітніх експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Семінар з питань підготовки освітніх експертів Державної інспекції навчальних закладів України відбувся в Київському університеті імені Бориса Грінченка.
401893
  Макарська Н. Готуємо фахівців-аграрників спільно / Наталія Макарська // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 48-49. – ISSN 1811-377X


  У 2013 році Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) України відзначає 115 років від дня свого заснування. У статті автор інформує про заходи, проведені працівниками Наукової бібліотеки вишу з нагоди ювілею освітньої установи, ...
401894
  Нетребенко А. Готуємо фахівців для рятувальних підрозділів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 34-35 : фото
401895
  Лисенко О. Готуємос до Нюрнберга-2 / підготувала Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Серпень (№ 31/32). – С. 4


  Про методологічні аспекти осмислення уроків війни та виклики, які постають перед українськими науковцями, на засіданні Президії Національної академії наук України говорив завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту ...
401896
   Готуємося до вступної кампанії / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Під час регіональних нарад-семінарів, які відбулися протягом останіх двох тижнів, обговорювали особливості вступної кампанії наступного року. Роз"яснення надавали представники Міністерства освіти і науки, Українського центру якості освіти і Державного ...
401897
  Стоєцький Валентин Готуємося до дачного сезону // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 23 : фото
401898
  Приходько С.І. Готуємося до екзаменів з фізики // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 2
401899
   Готуємося до Євро-2012 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Інформація про нараду з організації підготовки університетських гуртожитків для проживання вболівальників під час Євро-2012, на якій були присутні декани факультетів, директори інститутів, їх заступники з виховної роботи, адміністрація Студмістечка, ...
401900
   Готуємося до знаменної дати : До 200-ліття Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 3


  Про підготовку до ювілею Тараса Шевченка в університеті: інформація в.о. зав. кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології проф. О.М. Сліпушко про проведення конференції "Творча постать Тараса Шевченка: традиції ...
401901
  Снігир Т. Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання : тестові завдання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-55
401902
  Чорнобай Наталія Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання! : урок тематичного тестування у 9 класі за темою "Лінгвістика тексту" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-54
401903
  Горох В.П. Готуємося до зовнішнього оцінювання з математики // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 25-35
401904
  Загрія Готуємося до податкової перевірки: гра на попередження / Загрія, р. // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 16). – С. 36-37
401905
  Ільченко Н.В. Готуємося до свят: вибір безпечної новорічної гірлянди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 37 : фото
401906
  Харківська Н.І. Готуємось до ЗНО-2012. Персоналії / Н.І. Харківська, О.О. Івакін // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2012. – № 7 (287). – С. 3-39
401907
  Гандзя І.В. Готуємось до ЗНО. Brainstorming day by day / І.В. Гандзя, В.В. Синельникова. – Харків : Основа, 2012. – 108, [4] с. – Текст англ. мовою. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (117)). – ISBN 978-617-00-1584-6
401908
  Мокрогуз О.П. Готуємось до ЗНО. Всесвітня історія. Історичні портрети : [навч. посібник] / О.П. Мокрогуз. – Харків : Основа, 2012. – 78, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 11 (107)). – ISBN 978-617-00-1635-5
401909
  Бабенко Н.А. Готуємось до іспитів : на допомогу абітурієнту / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, 2008. – 143с. – (Англійська мова та література ; Вип. 3 (63)). – ISBN 978-966-333-672-5
401910
  Вороний О.М. Готуємось до олімпіади з математики / О.М. Вороний. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 5(65)). – ISBN 978-966-333-780-7
Кн. 1. – 2008. – 128 с.
401911
  Вороний О.М. Готуємось до олімпіади з математики / О.М. Вороний. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 6(66)). – ISBN 978-966-333-790-6
Кн. 2. – 2008. – 143с.
401912
  Батіщева Валентина Готуємось до сезону застуд за допомогою природних антибіотиків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 7-8 : фото
401913
  Сліпушко О. Готується музейна експозиція діяльності Кирило-Мефодіївського братства // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  І нашому університеті ведеться робота щодо практичного втілення у життя думок членів Гуманітарної Ради при Президентові України щодо створення музейної експозиції, присвяченої діяльності Кирило-Мефодіївського братства. Ректор університету Л.В. ...
401914
  Осипчук Н. Готуй знання з осені // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 109). – С. 3


  ЗНО-2018: для всіх випускників важливі українська мова і література.
401915
  Заграйчук Ю. Готуй сани влітку // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Про Центр довузівської підготовки ун-ту, який почав підготовку абітурієнтів до вступної кампанії.
401916
  Сірук М. Готуймо "Нюрнберг - 2" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8-9 травня (№ 82/83). – С. 3


  Експерти "Дня" пропонують у Женеві обговорювати не українську кризу, а російську проблему.
401917
  Самойлов Юрій Готуймо сани влітку або зима без Єгипту // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
401918
  Приходько С.І. Готуймося до екзаменів з фізики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 10
401919
   Готуймося до екзаменів з фізики / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Т. Власенко, Г. Погребна, І. Васьківський // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 4/5
401920
  Авраменко О. Готуймося до ЗНО : (Як писати власне висловлення?) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (100/101). – С. 78-85
401921
  Черніков І. Готуймось до перевиборів міських та селищних рад / І. Черніков. – Харків, 1929. – 99с.
401922
   Готуйся до праці та оборони СРСР. – К
1. – 1976. – 50с.
401923
   Готуйся до праці та оборони СРСР. – К
2. – 1976. – 64с.
401924
  Миколюк О. Готуйся до тестів взимку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 січня (№ 11)


  "За два тижні почнеться реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання".
401925
   Готуйтесь до масовіх гімнастичних змагань. – К, 1941. – 48с.
401926
   Готують офіцерів інформаційно-медійних структур для ЗСУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  За дорученням Міністра оборони України генерал-полковника С. Полторака у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка проводяться п"ятиденні тренінги для мобілізованих журналістів. Начальник Військового інституту генерал-майор В. Балабін ...
401927
  Білоус І. Готуючи інженерну еліту для країни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  У національному університеті біоресурсів і природокористування України урочисто відкрили перший у державі навчально-технологічний центр Тов. "КУЕ-Україна".
401928
  Бестюк І.І. Готуючи селянську зміну / І.І. Бестюк. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1989. – 31, [1] с. – (Серія 9. Економічний і соціальний розвиток села / Т-во "Знання" УРСР ; № 9)
401929
  Резніченко В.М. Готуючись до уроку хімії / В.М. Резніченко. – Харків : Основа, 2005. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.1(25)). – ISBN 966-333-130-5
401930
   Готфрид Бенн // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 140-141. – ISSN 0130-6545


  Немецкий поэт, эссеист, прозаик, драматург
401931
  Погребысский И.Б. Готфрид Вильгельм Лейбниц. 1646-1716 / И.Б.Погребысский. – 2-е изд., дополн. – Москва : Наука, 2004. – 269с. – (Научно-биографическая литература / Редколл.:Н.П.Лаверов, Б.Ф.Мясоедов и др.). – ISBN 5-02-032752-2
401932
  Погребысский И.Б. Готфрид Вильгельм Лейбниц. 1646-1716. / И.Б. Погребысский. – М., 1971. – 320 с.
401933
   Готфрид Келлер. – М, 1965. – 51с.
401934
   Готфрид Келлер (1819-1890) : Методические материалы к вечеру, посвященному 75-летию со дня смерти. – Москва, 1965. – 13 с.
401935
  Нарский И.С. Готфрид Лейбниц / И.С. Нарский. – Москва, 1972. – 239с.
401936
  Шекет Ю. Готфрид Лейбниц: Самый учащийся из смертных // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 86-105. – ISSN 1819-6268
401937
  Сохацький М.П. Готфрид Оссовський - дослідник трипільської культури Тернопольщини // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 256-262. – ISSN 2227-4952
401938
  Абашнік В. Готфрід Вільгельм Ляйбніц (1646-1716): між філософією, юриспруденцією та бібліотекою // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали IV наук.-практ. конф., Харків, 26-27 жовт. 2021 р. / М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка ; [редкол.: І.В. Киричок, Н.Д. Гаєва]. – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 5-10
401939
  Тетерина-Блохин Готфрід Йоганн Гердер - визначний німецький мислитель (літературна діяльнисть) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 129-138
401940
  Давлєтов О. Готфрід Федер - "невдалий економічний паладин" фюрера // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 56-65. – ISBN 978-966-02-7255-2
401941
  Фридлендер Г.М. Готхольд-Эфраим Лессинг. 1729-1781 / Г.М. Фридлендер. – Л.-М., 1958. – 116с.
401942
  Лассаль Ф. Готхольд Эфраим Лессинг / Ф. Лассаль
3. – 260с.
401943
  Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов / В.П. Буданова ; отв. ред. Б.А. Рыбаков ; АН СССР, Ин-т всеобщ. истории. – Москва : Наука, 1990. – 231, [1] с. : карт. – Библиогр.: с. 198-219. – ISBN 5-02-009015-8
401944
   Готы и Рим : Сборник научных статей. – Киев : Стилос, 2006. – 256с. – (Бібліотека Vita antiqua). – ISBN 966-8518-52-7
401945
   Гофман Ернест Карлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 54-55 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
401946
   Гофман Ернест Карлович (1801-1871) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 108. – ISBN 978-966-439-754-1
401947
   Гофман Ернст Карлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 30-31
401948
   Гофман Ернст Карлович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 56-57. – ISBN 978-966-439-961-3
401949
   Гофман Ернст Карлович (1801-1871) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 31. – ISBN 966-95774-3-5
401950
   Гофман Ернст Карлович (1801-1871) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 118. – ISBN 978-966-933-054-3
401951
  Винниченко І. Гофман Ернст Рейнгольд (Ернест Карлович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 298-301. – ISBN 978-966-7863-77-7
401952
  Буров С. Гофмановский след в романе "Доктор Живаго" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
401953
  Делчев Г. Гоце Делчев во спомените на современиците / Г. Делчев. – Скопjе : Култура, 1963. – 340, [4] с.
401954
  Полянски Х.А. Гоце Делчев и его время / Х.А. Полянски. – Скопjе : Мисла, 1972. – 101 с.
401955
   Гоце Делчев и македонското национално револуционерно движенье : материjали од Симпозиумот одржан на 8, 9 и 10 ноември 1972 година во Штип по повод 100-годишнината од раганьето на Гоце Делчев. – Скопjе : Гоце Делчев, 1973. – 410 с.
401956
   Гоце Делчев и Македонското национално револуционерно движенье. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1973. – 410 с.
401957
  Полjански Х.А. Гоце Делчев и неговото време / Х.А. Полjански. – Скопjе : Мисла, 1972. – 101 с.
401958
  Дюран Гоцо, или "пуп моря" : Одісея: Калипсо / Дюран, Жан-Ив // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 94-95 : Іл. – ISSN 1029-5828
401959
   Гоцуляк Віктор Володимирович : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ за ред. О.З. Медалієвої, Л.І. Синявської ; авт. вступ. ст. В.М. Мельниченко ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 72 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип.9)
401960
   Гош Олександр Петрович (1937-2012) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 118-119. – ISBN 978-966-933-054-3
401961
  Ундалова Василиса Гоша Куценко: "Я не Иной! Я, скорее, Лысый!" : Личность // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 28-31 : Іл.
401962
  Провоторова М. Гоша хороший, або Екзюпері сто разів правий! : оповідання, поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
401963
  Сидоренко Н. Гошвевич Віктор Іванович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 71-72. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
401964
  Машбаш И. Гошевнай : роман / Исхак Машбаш ; пер. с адыг. Ю Сбитнева. – Москва : Современник, 1990. – 459 с.
401965
  Михайлова В.Г. Гошка - партизанский сын / В.Г. Михайлова. – Симферополь, 1971. – 303с.
401966
  Ільчук Л.І. Гошовська Валенктина Андріївна (- політичний діяч, політолог, літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 342-343. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
401967
  Ящук Т.І. Гошовський Микола Миколайович (- філософ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 344. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
401968
   Гоща і округа : історико-культурознавчі студії : Рівне - Львів / [В. Бейлах ; редкол.: С. Сегеда (голов. ред.) та ін.] ; Нац. спілка краєзнавців України, Рівнен. обл. організація ; НАН України, Ін-т народознавства. – Житомир : Бук-Друк, 2023. – 447, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8085-90-2


  У пр. № 1750517 напис: До бібліотеки ім. М. Максимовича від голов. редактора збірки. /підпис/ 7.11.23
401969
  Ломаєв О.О. Гощинський район Волинської карстової області / О.О. Ломаєв, М.М. Волеваха // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 71-73 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
401970
  Мочульський М.М. Гощинський, Словацький і Шевченко як співці Коліївщини : Відбитка з "Нашої культури" / М.М. Мочульський; Михайло Мочуьський. – Львів, 1936. – 44 с. – (Бібліотека "Нашої культури", видає проф. д-р Іван Огієнко)
401971
  Вейц В.И. ГОЭЛРО и сплошная электрификация СССР / В.И. Вейц. – Москва, 1960. – 56с.
401972
   Гоян Віта Володимирівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 95. – ISBN 978-966-2726-03-9
401973
   Гоян Віта Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 108. – ISBN 978-966-439-754-1
401974
   Гоян Олесь (Олександр) Якимович (1964) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 119. – ISBN 978-966-933-054-3
401975
   Гоян Олесь (Олександр) Яремович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 96. – ISBN 978-966-2726-03-9
401976
   Гоян Олесь Яремович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 108-109. – ISBN 978-966-439-754-1
401977
  Хартли Д. ГПС в действии / Д. Хартли. – Москва : Машиностроение, 1987. – 328с.
401978
  Шаповал Ю. ГПУ-НКВД як інструмент антиукраїнізації в 20-30-ті роки // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1995. – Рік 32, N 1/4 (124/127) : Ювілейне видання. – С. 57-72. – ISSN 0041-6061
401979
  Сосюра У. ГПУ : Поема / У. Сосюра; З укр. мови перекл. Іл. Барашка. – Минск : Белдзяржвыдавецтва, 1930. – 16с.
401980
  Котляревский Н.А. Гр. Алексей Толстой как сатирик // Наше недавнее прошлое / Н.А. Котляревский. – [Б. м. : б. и., 1896. – [44] с.
401981
  Денисюк И Гр. Алексея Толстого : его время, жизнь и сочинения / Н. Денисюк. – Москва : Изд. А.С. Панафидина, 1907. – VI, 112 с., 1 л. фронт. (портр.)


  На с. 1 дарственная надпись от автора
401982
  Штейн В.И. Гр. Дж. Леопарди (1789-1837) и его пессимизм. – [Москва], 1891. – 81-108, 49-74 с. – Авт. указ. в конце ст. - Отд. оттиск: Вопросы философии и психологии, кн. 10, 11
401983
  Булгаков А.Ф. Гр. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский : разбор их произведений с характеристикой особенностей творчества / Автоном Булгаков. – Санкт-Петербург : Типография Каневского и Ваплавовича, 1910. – [4], 110 с.
401984
   Гра - завжди та сама = Ludus semper idem : [гуморист. вид.]. – Київ : Світогляд, 2006. – 53, [1] с. : іл. – ISBN 966-8837-09-6
401985
  Вишенський В.А. Гра - не тільки розвага // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 72-76. – ISSN 1029-4171
401986
  Бернюков А.М. Гра - онтологічна сутність судочинства // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 108-117. – ISSN 1563-3349
401987
  Гусєва О.В. Гра - спосіб актуалізації процесу навчання (ігрові ситуації на уроках географії) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 23-26 : табл.
401988
  Лондон Д. Гра / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 52с.
401989
  Бондарєв Ю.В. Гра : роман / Ю.В. Бондарєв. – Київ : Дніпро, 1987. – 363, [2] с. – (Романи й повісті ; № 3)
401990
  Перевєрзєва Н.І. Гра "Веселі велосипедисти" (Практичне заняття з основ безпеки життєдіяльності для учнів 5-9 класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 38-40 : фото
401991
  Медведчук Л.І. Гра "Економічний брейн - ринг" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 22-23
401992
  Бедлінський О.І. Гра "Креативність" як засіб розвитку творчого мислення і сприйняття підлітків (на матеріалі природничих предметів) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (131). – С.26-32
401993
  Юркевич О.В. Гра "Найрозумніший" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 28-34, 48
401994
  Могильна Л.М. Гра "Рідний край Донецький" : (позакласний захід з краєзнавства) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 30-32
401995
  Авакумова Т.В. Гра "Юні географи" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 31-32
401996
  Соколов Б. Гра без нічиєї // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 липня (№ 122). – С. 5


  Нинішній конфлікт на Донбасі триватиме до перемоги однієї зі сторін. Україна ж зможе перемогти лише за відмови нинішніх західних лідерів від проведення мюнхеенської політики заспокоєння агресора.
401997
  Рублевська Л. Гра в Альбарутенію / Людмила Рублевська ; [пер. з білорус. О. Сандига ; упорядкув., підгот. текстів Г. Тарасюк-Андрощук]. – Київ : Золоті Ворота, 2012. – 453, [1] с. – Зміст: Убити негідника, або Гра в Альбарутенію ... ; Ночі на Плебанських Млинах ... ; Старосвітські міфи міста Б* ... ; Наречений панни Данусі ... – ISBN 978-966-2246-02-5
401998
  Гессе Герман Гра в бісер / Гессе Герман. – Київ : Вища школа, 1983. – 349с.
401999
  Гессе Г. Гра в бісер : роман / Г. Гессе; Ін-т літ. ім.Т.Г.Шевченка НАН України ; [пер.з нім.Є.О.Поповича]. – Харків : Фоліо, 2001. – 510 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1516-3
402000
  Гессе Г. Гра в бісер : спроба опису життя магістра гри Йозефа Кнехта разом з його творами / Герман Гессе ; [пер. з нім. Є.О. Поповича ; вірші в пер. Л.В. Костенко]. – Харків : Фоліо, 2020. – 571, [2] с. : іл. – Книга в суперобкл. - пер. вид.: Hermann Hesse / Das glasperlenspiel: Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knechtb samt Knechts hinterlassenen Schriften. – ISBN 978-966-03-9259-5
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,