Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>
401001
  Борисенко М.В. "Две стороны горы". Поэтика рассказа Элис Манро "The Bear Came Over the Mountain" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 176-181. – ISSN 2312-3036


  "Анализируется образно-символический план рассказа англо-канадской писательницы, лауреата Нобелевской премии 2013 г., Элис Манро “TheBearCameovertheMountain”. Сделана попытка раскрыть художественные и смысловые акценты центрального образа-символа – ...
401002
  Старков А.Н. "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" Ильфа и Петрова / А.Н. Старков. – Москва : Художественная литература, 1969. – 120 с.
401003
  Соколянский М.Г. "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова: заметки к комментарию // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 100-106. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
401004
  Пьяных М.Ф. "Двенадцать" А. Блока / М.Ф. Пьяных. – Л., 1976. – 52с.
401005
  Мукан В. "Двері з першого разу не вийшли. Довелося переробити". Старовинну аудиторію відкрили в університеті імені Шевченка // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 18 березня (№ 23). – С. 22.


  У Інституті філології КНУ ім. Т. Шевченка відкрили аудиторію "Ретро". Її інтер"єр відтворили за фотографіями навчальних кімнат початку XX ст. Також є елементи оздоблення середини 1950-х рр.
401006
  Чадюк М. "Двигун шістдесятників" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 30


  Відбулася лекція кандидата історичних наук, співробітниці Інституту національної пам"яті Любові Крупник про Івана Світличного у межах проєкту "Невідомі дисиденти".
401007
   "Движение ветра и облаков" : История китайской каллиграфии / Из архивов клуба "Илин" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 16-17. – ISSN 1727-4893


  Китайская письменность - одна из древнейших на Земле. История китайского иероглифического письма насчитывает не менее четырех тысяч лет.
401008
  Стецкевич М.С. "Движение внутри движения": путь Дж.Г. Ньюмена от англиканства к католицизму // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 5. – С. 57-71. – ISSN 0235-1188
401009
   "Двина". – М., 1970. – 192с.
401010
   "Дві догми емпіризму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 731-732. – ISBN 966-316-069-1
401011
  Бондаренко Л. "Дві жінки в ліжку" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 46-56
401012
  Роздобудько І. "Дві зупинки" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 4-5


  Новели.
401013
  Бабенко І.Д. "Дві правди" стають однією наукова достовірність і художній домисел в оповіданнях Марка Вовчка "Невільничка" і Адріана Кащенка "Над козацьким порогом" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 10-13. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
401014
  Балагутрак М.П. "Дві руські народності" Миколи Костомарова в контексті порівняльних етнопсихологічних студій / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 119-136. – ISBN 978-966-02-4577-8
401015
  Кобржицький В.В. "Двійник" як виборча технологія в Україні: особливості, дієвість, перспективи / В.В. Кобржицький, О.В. Романюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 35-40. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
401016
  Ляш К. "Двоє" : новела; вірші // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 105-106
401017
  Корсак В.І. "Двоєдиний підхід" як основа методології реалізації принципів сталого розвитку регіонів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 131-137 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
401018
  Вагаршян В. Две пьесы / В. Вагаршян; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 202 с.
401019
  Абашидзе Г.Г. Две пьесы / Григол Абашидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1963. – 160 с.
401020
  Гусейнов И. Две радуги : стихи и поэма / И. Гусейнов; пер. с лезгин. – Москва : Современник, 1974. – 55 с.
401021
  Петухова О. Две реальности Карла Юнга // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 2 (78). – С. 44-63. – ISSN 1819-6268
401022
  Романенко А.Р. Две редакции Леонида Леонова "Вор" : Автореф... канд. филол.наук: / Романенко А. Р.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1969. – 20л.
401023
  Фенина С.В. Две редакции пьесы А.М.Горького "Васса Железнова". : Автореф... канд. филолог.наук: / Фенина С.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1963. – 16л.
401024
  Богданова О.В. Две редакции рассказа А.П. Чехова "Толстый и тонкий": поэтика повтора // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 8-21. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
401025
  Гунн Г.П. Две реки -- два рассказа / Г.П. Гунн. – Москва : Мысль, 1976. – 160с
401026
  Рамазанов Г.З. Две реки : стихи и поэма / Г.З. Рамазанов; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1978. – 95 с.
401027
  Матеу Х.М. Две родины / Х.М. Матеу. – М., 1958. – 111с.
401028
  Медынцева Г. Две родины Ивана Тургенева // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 40-46. – ISSN 0869-7078
401029
  Костомаров Н.И. Две русские народности / Н.И. Костомаров. – Киев ; Харьков : Майдан, 1991. – 72 с. – ISBN 5-7707-1863-1
401030
  Костомаров М. Две русские народности // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 360-399. – ISBN 978-966-500-300-7
401031
  Меньков Две рябины при дороге: Рассказы : рассказы / Меньков, . – Москва : Современник, 1981. – 318 с.
401032
  Демьянов В.А. Две свободы // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 4-10. – ISBN 966-7943-03-8
401033
  Давыдов Ю.В. Две связки писем / Ю.В. Давыдов. – Москва, 1983. – 463с.
401034
  Давыдов Ю.В. Две связки писем. Судьба Усольцева / Ю.В. Давыдов. – Москва : Известия, 1984. – 608 с.
401035
  Коршунов М.П. Две секунды света. / М.П. Коршунов. – М., 1964. – 208с.
401036
  Позднеев А.А. Две секунды. / А.А. Позднеев. – М, 1955. – 48с.
401037
  Прохоров П.Н. Две семьи / П.Н. Прохоров. – Смоленск, 1957. – 119с.
401038
  Кремлев И.Л. Две семьи: роман / И.Л. Кремлев. – Москва., 1980. – 623с.
401039
  Рода-Рода Две сестры / Рода-Рода. – Санкт-Петербург. – 32 с.
401040
  Маканин В. Две сестры и Кандинский : проза: роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 4 (1032 ). – С. 7-141. – ISSN 0130-7673
401041
  Попов В.А. Две силы / В.А. Попов. – Пермь, 1961. – 245с.
401042
  Малков Н.П. Две симфонии Скрябина / Н.П. Малков. – Ленинград : Ленинградская филармония, 1940. – 64 с.
401043
  Никонова И.И. Две системы -- два направления технического прогресса. / И.И. Никонова. – М, 1964. – 54с.
401044
  Вишнев С.М. Две системы - два итога / С.М. Вишнев. – Москва, 1961. – 48с.
401045
  Кутелия Н.С. Две системы гармонических согласных в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кутелия Н.С.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Каф-ра общего языкознания. – Тбилиси, 1956. – 18л.
401046
   Две системы мирового хозяйства: антагонистическое единство. – Москва, 1983. – 334 с.
401047
  Шукрулло Две скалы : стихи / Шукрулло ; пер. с узб.С.Сомова. – Ташкент : Гослитизд УзССР, 1964. – 59 с.
401048
  Львов А.Л. Две смерти Чезаре Россолимо ; [Прераванный процесс]. [УлУлица Франсуа Вийона] : повести / Аркадий Львов ; [ил.: А. П. Мельниченко]. – Одесса : Маяк, 1969. – 264 с.
401049
  Корниенко Г.Ф. Две совести / Г.Ф. Корниенко. – Саратов, 1964. – 104с.
401050
   Две старинные японские повести.. – 2-е изд.уточн. – М., 1976. – 349с.
401051
   Две старофранцузские повести. : пер. со старофр. – Москва : Государственное издательство Художественной литературы, 1956. – 95 с.
401052
  Новожилов В.В. Две статьи о матем атических моделях в механике сплошной среды : Препринт № 215 / В.В. Новожилов; Ин-т проблем механики Академии наук ССР; Ленинградский государственный университет им. А. Жданова. – Москва, 1983. – 56 с.
401053
  Замотин И.И. Две стихии в литературной и общественной деятельности М. В. Ломоносова / И.И. Замотин. – Варшава : Тип. Варш. учебн. округа, 1911. – [2], 18 с.
401054
  Замотин И.И. Две стихии в литературной и общественной деятельности М. В. Ломоносова : Речь, произнесенная 13 ноября 1911 года в торжественном собрании Императорского Варшавского университета в память 200-летия со дня рождения Ломоносова / И.И. Замотин, проф. – Варшава : Тип. Варш. учебн. округа, 1911. – [2], 16 с.
401055
  Равич Н.А. Две столицы / Н.А. Равич. – М, 1962. – 358с.
401056
  Равич Н.А. Две столицы / Н.А. Равич. – М, 1975. – 336с.
401057
  Равич Н.А. Две столицы / Н.А. Равич. – М, 1982. – 303с.
401058
  Равич Н.А. Две столицы / Н.А. Равич. – Москва : АРМАДА, 1995. – 633, [5] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Екатерина Великая. - На корешке: Екатерина Великая. - В кн. также: Л.Г. Жданов. Последний фаворит. Е.А. Салиас. Сенатский секретарь. – (Романовы. Династия в романах ; [кн. 2] : Екатерина Великая). – ISBN 5-87994-111-6
401059
   Две столицы.. – М., 1990. – 526с.
401060
  Чернышева Наталья Две стороны водопонижения: боремся с оползнями, но деформируем основания фундамента : инженерная геология // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 4 (13)
401061
  Пахомов Евгений Две стороны одной Ваги / Пахомов Евгений, Фрейер Кевин // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 32-36 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
401062
  Бусленко В.Н. Две стороны одной дискеты / В.Н. Бусленко. – Москва : Радио и связь, 1991. – 250 с.
401063
  Теплицкая А.В. Две стороны одной медали. Печатный и электронный ресурсы - не конкуренты // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 2. – С. 2-7. – ISSN 1560-7968


  Статья о том как библиографы стали распространять информацию с помощью новых технических средств. При этом суть библиографии, ее предназначение не изменилось.
401064
  Скопин В.И. Две стратегии - победы и самоистребления : Беседі о современной войне / В.И. Скопин. – Ленинград : Военное издательство, 1926. – 232 с.
401065
  Томашевский Р. Две стратегии применения болонского процесса (на примере Польши и Германии) // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 211-215


  В статье проанализирован Болонский процесс сквозь призму двух стратегий интерпретации Болонской Декларации 1999 года. Кроме того, принимаются во внимание различия в способах применения Болонского процесса в системе высшего образования странами-членами ...
401066
  Падерин Г.Н. Две строки в песню / Г.Н. Падерин. – Кемерово, 1964. – 63с.
401067
  Падерин Г.Н. Две строчки в песню / Г.Н. Падерин. – М, 1965. – 63с.
401068
  Шатров М.Ф. Две строчки мелким шрифтом: киносценарий / М.Ф. Шатров. – Москва, 1982. – 80с.
401069
  Зелеранский Н.Я. Две судьбы / Н.Я. Зелеранский, Р. Хигерович. – Москва, 1950. – 127с.
401070
  Брагин А.И. Две судьбы / А.И. Брагин. – Алма-Ата, 1962. – 228с.
401071
  Кукаев А.М. Две судьбы : поэмы / А.М. Кукаев; пер. с калм. В.Стрелкова. – Элиста, 1978. – 88 с.
401072
  Кларов Ю.М. Две судьбы / Ю.М. Кларов. – М, 1988. – 110с.
401073
  Кардин В. Две судьбы.Лидия Сейфуллина и ее повесть "Виринея" / В. Кардин. – Москва : Художественная литература, 1976. – 124 с.
401074
  Мережковский Д.С. Две тайны русской поэзии: Некрасов и Тютчев / Д.С. Мережковский. – [Петроград] : Изд. Т-ва М.Д. Сытина, 1915. – 123 с. – Экз. в разных тип. переплетах
401075
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – 129с.
401076
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – М, 1925. – 96с.
401077
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – М.Л., 1931. – 151с.
401078
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – М, 1935. – 112с.
401079
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – Ленинград, 1938. – 120 с.
401080
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 120с.
401081
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – Л, 1940. – 128с.
401082
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – Л, 1945. – 104с.
401083
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – Л, 1950. – 128с.
401084
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – М, 1952. – 216с.
401085
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – Л, 1953. – 128с.
401086
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – М, 1955. – 216с.
401087
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – М, 1959. – 127с.
401088
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – М, 1960. – 128с.
401089
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – М, 1963. – 142с.
401090
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – М, 1967. – 152с.
401091
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – М, 1969. – 224с.
401092
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 152с.
401093
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – Москва, 1970. – 182с.
401094
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – М, 1973. – 142с.
401095
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – М, 1978. – 142с.
401096
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1979. – 142 с.
401097
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – М, 1980. – 203с.
401098
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – М, 1985. – 142с.
401099
  Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1987. – 142 с.
401100
  Толкин Джон Рональд Руэл Две твердыни : Летопись вторая из эпопеи "Властелин колец": Пер. с англ. / Джон Рональд Руэл Толкин. – Москва : Радуга, 1990. – 416с.
401101
  Филюшкин А. Две твердыни // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 2. – С. 15-17. – ISSN 0235-7089


  Нижний Новгород против Казани в XV - XVI веках.
401102
  Свердлов Г.М. Две тенденции в современных международных отношениях / Г.М. Свердлов. – М, 1958. – 48с.
401103
  Гордеев В. Две тенденции в эволюции конкуренции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 1. – С. 42-48. – ISSN 0131-2227
401104
  Шухов Ю.И. Две тени от луны. / Ю.И. Шухов. – Омск, 1962. – 79с.
401105
  Сильде О. Две теоремы теории чисел / О. Сильде. – Тарту, 1948. – 10 с.
401106
  Макклой Элен Две теории призрака // Убийство под Рождество / А. Кристи. – Москва : Юридическая литература, 1990. – С. 281-414. – ISBN 5-7260-0483-3
401107
  Калинин А.В. Две тетради / А.В. Калинин. – Москва : Советский писатель, 1981. – 336 с.
401108
  Тарас В.Е. Две тетради : стихи / Валентин Тарас. – Минск : Мастацкая літаратура, 1982. – 95 с.
401109
  Калинин А.В. Две тетради. Очерки / А.В. Калинин. – М. : Советский писатель, 1979. – 352 с.
401110
  Коростылев В.Н. Две тещи или... Все, как в водевиле / В.Н. Коростылев. – М, 1958. – 128с.
401111
  Тараканов Н.Д. Две трагедии ХХ века. / Н.Д. Тараканов. – М., 1992. – 429с.
401112
  Дево Э. Две традиции в антропологии: американский геологизм и французский биологизм // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 3-17. – ISSN 0869-5415
401113
   Две тысячи лет назад. Сердце иудаизма // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 9 (174). – С. 94-99 : фото. – ISSN 1029-5828
401114
  Финкель Евгений Две тысячи лет спустя : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 42-52 : Фото, карта
401115
  Письменный А.Г. Две тысячи метров над уровнем моря / А.Г. Письменный. – Москва : Советский писатель, 1960. – 288 с.
401116
  Письменный А.Г. Две тысячи метров над уровнем моря / А.Г. Письменный. – Москва : Советский писатель, 1963. – 346 с.
401117
  Письменный А.Г. Две тысячи метров над уровнем моря : Роман, повесть, рассказы / А.Г. Письменный. – Москва : Советский писатель, 1974. – 687с.
401118
  Зонин А.И. Две тысячи миль под водой. В походе с экипажем гвардейской подводной лодки "Л-3" / А.И. Зонин. – Москва.-Л., 1944. – 60с.
401119
   Две тысячи триста восемдесят слов наиболее употребительных в русской разговорной речи / А. Абакумова, Н. Басис, Л. Бадриева, Т. Вишнякова, Л. Ворожцова; А.Абакумова и др.; Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы.Кафедра русского языка. – Москва, 1968. – 78 с.
401120
  Котов В.П. Две улыбки. / В.П. Котов. – М, 1962. – 103с.
401121
  Глезерман Г.Е. Две фазы коммунистического общества и закономерности перерастания социализма в коммунизм / Г.Е. Глезерман. – М., 1959. – 32с.
401122
  Теряев Г.В. Две фазы коммунистического общества и закономерности перерастания социализма в коммунизм / Г.В. Теряев. – М, 1959. – 96с.
401123
  Теряев Г.В. Две фазы коммунистического общества и закономерности перерастания социализма в коммунизм / Г.В. Теряев. – М, 1961. – 155с.
401124
  Теряев Г.В. Две фазы коммунистического общества и закономерности перерастания социализма в коммунизм / Г.В. Теряев. – Москва, 1962. – 187с.
401125
  Кумаченко Я.С. Две фазы коммунистического общества и закономерности перерастания социализма в коммунизм / Я.С. Кумаченко. – М., 1962. – 66с.
401126
  Гудожник С Г. Две фазы научно-технического прогресса / С Г. Гудожник, . – М, 1968. – 20с.
401127
  Сдобнов С.И. Две формы социалистической собственности и пути их сближения / С.И. Сдобнов. – М., 1961. – 276с.
401128
  Савилова М. Две художественные интерпретации культурного кризиса конца XX века (В. Ерофеев и Ю. Андрухович) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Досліджуються постмодерністські тексти 70 і 90 рр., визначаються спільні мотиви і опозиції, способи демонструкції "західного" міфу; демонструється динаміка пошуків виходу з культурної кризи письменниками різних поколінь і національних культур.
401129
  Некора Е. Две части жизни атамана // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 7. – С. 95-109. – ISSN 0131-8136


  О жизни и деятельности Симоне Васильевиче Петлюре. Хочется верить, что эта публикация впервые воспроизводящая полные точные авторские тексты С. Петлюры, написанные им на русском языке, сможет пресечь традицию неточных публикаций и привлечь к его ...
401130
  Гамзатов Р. Две шали : стихи и поэма / Р. Гамзатов; перевод. – Москва : Советская Россия, 1971. – 366 с.
401131
   Две школы Аркадия Гайдара.. – Л., 1988. – 208с.
401132
  Крамер С.Н. Две элегии на табличке музея А.С.Пушкина / С.Н. Крамер. – М., 1960. – 76с.
401133
  Никольский С.В. Две эпохи чешской литературы. / С.В. Никольский. – М, 1981. – 301с.
401134
  Христова Две южнославянские минеи в сравнении с новгородскими минеями / Христова, -Шомова // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 44-62. – ISSN 2071-9574
401135
   Двегодишният народостопански план за 1947 и 1948 год.. – София, 1947. – 28с.
401136
   Двенадцатая выставка книжной графики московских художников : каталог. – Москва : Советский художник, 1976. – 120, [4] с.
401137
  Эйснер А.В. Двенадцатая Интернациональная / А.В. Эйснер. – М, 1990. – 112с.
401138
  Авдеева Н.В. Двенадцатая международная научно-практическая конференция "Электронный век культуры" / Н.В. Авдеева, А.А. Адрианова, О.В. Никулина // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 32-34. – ISSN 0869-608Х


  О Двенадцатой международной научно-практической конференции "Электронный век культуры" ("ЭВК-2013"), прошедшей 22 ноября 2013 г. в Российской государственной библиотеке (РГБ) в рамках Объединенной международной научно-практической конференции ...
401139
   Двенадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае".. – М.
1. – 1981. – 239с.
401140
   Двенадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае".. – М.
2. – 1981. – 239с.
401141
   Двенадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае".. – М.
3. – 1981. – 235с.
401142
   Двенадцатая научно-методическая конференция Северо-Западного зонального объединения кафедр русского языка.. – Л., 1969. – 332с.
401143
  Шекспир В. Двенадцатая ночь / В. Шекспир. – Москваж, 1965. – 211с.
401144
  Шекспир В. Двенадцатая ночь, или что угодно / В. Шекспир. – С.-Пб. – 126с.
401145
  Шекспир В. Двенадцатая ночь, или что угодно / В. Шекспир. – М., 1937. – 159с.
401146
  Шекспир В. Двенадцатая ночь, или Что угодно / В. Шекспир. – М., 1953. – 95с.
401147
  Шекспир У. Двенадцатая ночь, или Что угодно : комедия / Уильям Шекспир ; [пер. с англ. Эльги Линецкой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. – 180, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0427-3
401148
   Двенадцатая пятилетка - пятилетка машиностроения. – М., 1987. – 64с.
401149
   Двенадцатая пятилетка - пятилетка машиностроения. – М., 1988. – 64с.
401150
  Потапов А.А. Двенадцатая пятилетка - пятилетка машиностроения / А.А. Потапов. – М.
3. – 1989. – 64с.
401151
  Потапов А.А. Двенадцатая пятилетка - пятилетка машиностроения / А.А. Потапов. – М., 1990. – 61с.
401152
  Сухов А.С. Двенадцатая пятилетка / А.С. Сухов. – Москва, 1986. – 64с.
401153
  Смирницкий Е.К. Двенадцатая пятилетка. : Словарь-справочник 1986 - 1990 / Е.К. Смирницкий. – Москва : Политиздат, 1986. – 223 с.
401154
  Простяков И.И. Двенадцатая пятилетка. / И.И. Простяков. – М., 1986. – 94с.
401155
   Двенадцатая сессия Верховного Совета СССР, 22-23 июня 1945 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1945. – 56 с.
401156
  Белецкий И.В. Двенадцатая симфония Д.Д. Шостаковича "1917-й год" / Белецкий И.В. – Москва : Музыка, 1964. – 36 с. : нот. ил.
401157
   Двенадцатое Всесоюзное совещание по магнитным элементам автоматики и вычислительной техники.. – Ташкент, 1968. – 238с.
401158
  Митрофанов П.И. Двенадцатое собрание анатомического общества в Киле / Печатано по определению Совета Императорского Варшавского университета. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного округа, 1898. – 11 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, № 5
401159
   Двенадцатый археологический съезд в Харькове в 1902 г. : Печатается по распоряжению Императорского Московского Археологического Общества. – Москва : Тов-во тип. А.И.Мамонтова, 1900. – 34 с.
401160
  Каллаш В.В, Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников : с ил. / сборник сост. В.В. Каллаш. – [Москва] : [Тип. Т-ва И.Д. Сытина], 1912. – 280 с. ил., портр.


  На тит. л.: библиотека А. Оглоблина
401161
   Двенадцатый Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 27-28 июня 1963 года.. – М., 1963. – 204с.
401162
   Двенадцатый праздник песни в Сочи.. – Краснодар, 1971. – 144с.
401163
  Габуния В.К. Двенадцатый съезд РКП(б) / В.К. Габуния. – Москва, 1958. – 68с.
401164
   Двенадцатый съезд РКП(б) 17-25 апреля 1923 года : Стенографический отчет. – Москва : Политиздат, 1968. – XXII, 903 с. : ил. – (Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций КПСС)
401165
  Арбузов А.Н. Двенадцатый час / А.Н. Арбузов. – Москва, 1960. – 200с.
401166
  Блок А.А. Двенадцать / Александр Блок ; рис.: Ю. Анненков. – Санкт-Петербург : Алкопост, 1918. – 64 с.
401167
   Двенадцать : сцены из эпохи Великого Октября по Дж. Риду и Ал. Блоку Репертуар театра МГСПС / М. Маркович, З. Маркович, Д. Воздвиженский, . – Москва : Изд. МГСПС "Труд и Книга", 1925. – 96 с. : нот. – (Рабочий театр)


  Библиографический предшественник / Рид, Джон ; Блок, Александр Александрович Мария Маркович, Зиновий Маркович
401168
  Блок А.А. Двенадцать : гравюры на дереве Н.П. Дмитривского / Александр Блок. – Москва : Молодая гвардия, 1929. – IX, 59 с., [12] л. ил. : ил.
401169
  Блок А.А. Двенадцать : [поэма] / А.А. Блок ; [ил.: А. Гончаров]. – [Москва : Художественная литература, 1966. – 24 с. : ил. на отд. л. в обертке
401170
  Блок А.А. Двенадцать : поэма / А.А. Блок ; [ил.: П.Джура]. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1970. – 15 с. : ил.
401171
  Блок А.А. Двенадцать / Александр Блок ; [худож. Г. Сухогузов]. – Барнаул : Алтайское кн. изд-во, 1977. – 62 с. : ил. – Миниатюрное издание
401172
  Блок А.А. Двенадцать : поэма / Александр Блок ; рис. Б. Диодорова. – Москва : Современник, 1977. – 77 с. : ил.
401173
  Блок А.А. Двенадцать / А. Блок ; [худож.А. Гончаров]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 62 с. : ил. – Миниатюрное издание
401174
  Блок А.А. Двенадцать : поэма / Александр Блок ; [худож.: Е.В. Поляков]. – Калининград : Книжное издательство, 1980. – 22 с. : ил.
401175
  Блок А.А. Двенадцать : [поэма] / Александр Блок ; рис. Ю. Анненкова. – Москва : Книга, 1980. – 88 с. : ил. + Прил. (26 с., ил., 13 л. факс.)
401176
  Блок А.А. Двенадцать / Александр Блок ; [худож. Н. Калита]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1987. – 42 с. : ил. + 1 листовка. – Прилож.: Листовка, изд. нелегально в 1919 г. в Красноярске под властью белых. - Миниатюрное издание
401177
  Шагурин Н.Я. Двенадцать басен / Н.Я. Шагурин. – Симферополь, 1948. – 42с.
401178
  Ли Юй Двенадцать башен / Ли Юй. – М., 1985. – 351с.
401179
  Ли Юй Двенадцать башен : Повести / Ли Юй. – Москва : Художественная литература, 1985. – 351с.
401180
  Тутученко С.П. Двенадцать березок / С.П. Тутученко. – К., 1980. – 311с.
401181
  Лужанин М. Двенадцать вечерних костюмов : рассказы / М. Лужанин. – Москва, 1970. – 327 с.
401182
  Карпович А.Б. Двенадцать вечеров / А.Б. Карпович. – Москва, 1991. – 79с.
401183
  Савченко В.А. Двенадцать войн за Украину / В.А.Савченко. – Харьков : Фолио, 2006. – 415с. – (Время и судьбы). – ISBN 966-03-3456-7
401184
  Икрами Д. Двенадцать ворот Бухары : роман / Джалол Икрами; авториз. пер. с тадж. В.Смирновой и Л.Бать. – Москва : Известия, 1972. – 398 с.
401185
  Икрами Д. Двенадцать ворот Бухары / Д. Икрами. – Москва : Советский писатель, 1976
401186
  Икрами Д. Двенадцать ворот Бухары : трилогия / Джалол Икрами; авториз. пер. с тадж. – Москва : Художественная литература
1. – 1979. – 414 с.
401187
  Икрами Д. Двенадцать ворот Бухары : трилогия / Джалол Икрами; авториз. пер. с тадж. – Москва : Художественная литература
2 и 3. – 1979. – 639 с.
401188
  Икрами Д. Двенадцать ворот Бухары : трилогия / Джалол Икрами; авториз. пер. с тадж. Л.Бать и др. – Москва : Советский писатель, 1987. – 761 с.
401189
  Икрами Д. Двенадцать ворот Бухары : трилогия / Джалол Икрами;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 768 с.
401190
   Двенадцать всадников Маривана.. – М., 1968. – 96с.
401191
  Дангулов С.А. Двенадцать дорог на Эгль / С.А. Дангулов. – М, 1970. – 512с.
401192
   Двенадцать дорог.. – М., 1983. – 174с.
401193
  Липатов А. Двенадцать зорь / А. Липатов. – Кострома, 1963. – 151с.
401194
  Снетков Н.А. Двенадцать и одна / Н.А. Снетков. – М, 1966. – 87с.
401195
  Яковлев Ю.Я. Двенадцать историй / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1983. – 352с.
401196
  Максимов П.П. Двенадцать Ларис. Рассказы / П.П. Максимов. – Волгоград, 1966. – 40с.
401197
  Мартыненко Ю.М. Двенадцать ледовых месяцев / Ю.М. Мартыненко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 127с.
401198
  Кляссен И.В. Двенадцать лекций о природе света / проф. И. Кляссен ; пер. с нем. [и предисл. к рус. изд.] проф. А.Б.Млодзеевского. – Москва : Госиздат, 1922. – 154 с. – (Научно-популярная библиотека)
401199
  Щербачев Г.Д. Двенадцать лет молодости : воспоминания из времен царствования Императора Николая I Григория Дмитриевича Щербачева // Очерки моей деятельности в царствование Александра II : з воспоминаний Г.Д. Щербачева / Г.Д. Щербачев. – Москва : Унив. тип., 1891. – 175 с.
401200
  Ищенко Б.М. Двенадцать лет работы Ферганского городского методического объединения преподавателей физики / Б.М. Ищенко. – Фергана, 1949. – 12 с.
401201
  Верхарн Э Двенадцать месяцев : (Les douze mois 1905 г.) / Эмиль Верхарн ; пер. Б. Серебряков. – Петроград : [Тип. "Кадима"], 1919. – 63 с.
401202
  Маршак С.Я. Двенадцать месяцев / С.Я. Маршак. – Таллин, 1946. – 23с.
401203
  Маршак С.Я. Двенадцать месяцев : пьеса-сказка / С.Я. Маршак. – Москва : Искусство, 1950. – 115 с.
401204
  Маршак С.Я. Двенадцать месяцев / С.Я. Маршак. – М, 1987. – 165с.
401205
  Маршак С.Я. Двенадцать месяцев / С.Я. Маршак. – М, 1987. – 79с.
401206
  Миронов В.А. Двенадцать месяцев года / В.А. Миронов. – М., 1991. – 174с.
401207
  Бальбуров А.А. Двенадцать моих драгоценностей / Африкан Бальбуров. – Москва : Сов. Россия, 1975. – 222 с.., 8 л. ил. – (В семье российской, братской)
401208
   Двенадцать подвигов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 322 с. : Ил.
401209
  Кун Н.А. Двенадцать подвигов Геракла / Н.А. Кун. – Москва : Панорама, 1992. – 62с.
401210
  Кун Н.А. Двенадцать подвигов Геракла / Н.А. Кун. – Москва : Понорама, 1992. – 46, [2] с. : ил. – (Популярная библиотечка "Коробейник" ; Серия "Для дома, для семьи")
401211
  Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон. – Л-М, 1931. – 215с.
401212
  Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон. – М, 1972. – 223с.
401213
  Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон. – М, 1972. – 223с.
401214
  Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон. – Москва, 1997. – 198с. – ISBN 5-89563-006-5
401215
  Мананникова А.С. Двенадцать репродукций / А.С. Мананникова. – Ленинград, 1976. – 8с.
401216
  Бородицкая Марина Двенадцать с довеском : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 3 (1019 ). – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
401217
  Шундик Н.Е. Двенадцать спутников / Н.Е. Шундик. – Москва : Искусство, 1956. – 95 с.
401218
  Катулл Двенадцать стихотворений Катулла, Тибулла и Проперция, избранных и снабженных [предисловием и] примечаниями Георгием Ланге, преподавателем Лазаревского института вост. яз.... / [ сост., вступ. ст. и прим. Поляковой С.В. ; пер. с древнегр. под ред Грабарь-Пассек М. ]. – Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1886. – 52 с. – Текст стихотворений на лат яз.


  Авт. пред.: Ланге, Георгий Иванович (1851-1915) $e авт. предисл.
401219
  Ильф И.А. Двенадцать стульев / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Тула, 1965. – 315с.
401220
  Ильф И.А. Двенадцать стульев / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Сыктывкар, 1970. – 396с.
401221
  Ильф И.А. Двенадцать стульев / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва : Правда, 1982. – 399 с.
401222
  Ильф И.А. Двенадцать стульев / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1982. – 303с.
401223
  Ильф И.А. Двенадцать стульев / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1982
401224
  Ильф И.А. Двенадцать стульев / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1987. – 270с.
401225
  Ильф И.А. Двенадцать стульев / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1989. – 398с.
401226
  Ильф И.А. Двенадцать стульев / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Горький, 1989. – 265с.
401227
  Ильф И.А. Двенадцать стульев / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1991. – 398с.
401228
  Ильф И.А. Двенадцать стульев / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – К., 1994. – 270с.
401229
  Ильф И. Двенадцать стульев : роман / Илья Ильф и Евгений Петров. – Москва : АСТ; АСТ МОСКВА, 2007. – 320 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-005870-9
401230
  Ильф И. Двенадцать стульев : [роман] / Илья Ильф, Евгений Петров. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. – 382, [1] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0521-5
401231
  Ильф И.А. Двенадцать стульев / Илья Ильф, Евгений Петров. – Москва : Эксмо, 2012. – 446, [1] с. – (Pocket book / сост. Александр Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-50900-3
401232
  Ильф И.А. Двенадцать стульев / И. Ильф, Е. Петров ; [послесл. и прим. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 331с., [3] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкун, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5816-4
401233
  Ильф И.А. Двенадцать стульев. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1956. – 655с.
401234
  Ильф И. Двенадцать стульев. Золотой теленок / И. Ильф, Е. Петров. – Ашхабад, 1957. – 652с.
401235
  Ильф И.А. Двенадцать стульев. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Киев, 1957. – 655с.
401236
  Ильф И.А. Двенадцать стульев. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1972. – 671с.
401237
  Ильф И.А. Двенадцать стульев. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Владивосток, 1975. – 652с.
401238
  Ильф И.А. Двенадцать стульев. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Орджоникидзе, 1979. – 632с.
401239
  Ильф И.А. Двенадцать стульев. Золотой теленок : [романы] / И. Ильф, Е. Петров. – Минск : Юнацтва, 1981. – 525, [3] с.
401240
  Ильф И.А. Двенадцать стульев. Золотой теленок / Илья Ильф, Евгений Петров. – М., 1992. – 620с.
401241
  Ильф И. Двенадцать стульев. Золотой теленок : [романы] / И. Ильф, Е. Петров ; [художник О.В. Яценко]. – Киев : Райдуга, 1993. – 573, [3] с. : ил. – Печ. по изд.: Собрание сочинений в пяти томах, Т. 1, 2 / И. Ильф, Е. Петров. Москва, 1961 г. – ISBN 5-7707-3581-3
401242
  Ильф И.А. Двенадцать стульев. Золотой теленок. Записные книжки Ильфа / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Воронеж, 1958. – 695с.
401243
  Ильф И.А. Двенадцать стульев; Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Алма-Ата, 1984. – 574с.
401244
  Ильф И.А. Двенадцать стульев; Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1986. – 494с.
401245
  Ильф И.А. Двенадцать стульев; Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1987. – 668с.
401246
  Ильф И.А. Двенадцать стульев; Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1988. – 607с.
401247
  Ильф И.А. Двенадцать стульев; Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Иркутск, 1989. – 589с.
401248
  Ильф И.А. Двенадцать стульев; Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1990. – 622с.
401249
  Ильф И.А. Двенадцать стульев; Золотой теленок : Романы / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Одесса : Маяк, 1990. – 605с.
401250
  Гамарра Пьер Двенадцать тонн бриллиантов / Гамарра Пьер. – Москва, 1988. – 158 с.
401251
  Алексеев С.П. Двенадцать тополей / С.П. Алексеев. – Москва, 1985. – 88с.
401252
  Чичкина Светлана Двенадцать тысяч мамонтов и другие обитатели "Мамонтовой палаты" : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 18-19 : Фото
401253
  Шмелев О.М. Двенадцать часов / О.М. Шмелев. – Москва, 1970. – 64с.
401254
  Яшпал Двенадцать часов / Яшпал. – М., 1972. – 95с.
401255
  Агуренко Б.П. Двенадцать. : Об участниках чичеринского партийно-комсомольского подполья / Агуренко Б.П. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издание, 1965. – 62 с.
401256
  Блок А.А. Двенадцать. Скифы / Александр Блок. – 7-е изд. – Ленинград-Москва : Петроград, 1925. – 32 с.
401257
  Блок А.А. Двенадцать. Скифы / А.А. Блок. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 23 с. – (Массовая серия)
401258
  Бартова С.Ф. Двери в прошлое и будущее. Библиотечное дело в Германии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (116). – С. 10 - 13. – ISSN 1727-4893
401259
  Хаксли Олдос Двери восприятия : Роман, повесть, трактаты / Хаксли Олдос; Предисл.В.Топорова; Пер.с англ. В.Бабкова и др. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 409с. – (Millennium.Тысячелетие). – ISBN 5-8301-0004-5; 5-8301-0039-8
401260
  Андреева Г. Двери для референдума приоткрываются? / Г. Андреева, А. Верещагин, И. Старостина // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 173-181. – ISSN 1812-7126
401261
  Мак-Грю Двери и порталы в итальянской архитектуре / Мак-Грю. – Москва, 1949. – 195 с.
401262
  Аргунова Б Н. Двери открыты настежь / Б Н. Аргунова. – Москва, 1955. – 292с.
401263
  Евтых Аскер Двери открыты настежь : роман / Аскер Евтых ;. – Москва : Советский писатель, 1973. – 511 с.
401264
  Яранцев Б. Двери своего дома / Б. Яранцев. – Москва, 1977. – 240с.
401265
  Шартогашева Анастасия Двери сознания // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 10 (2959). – С. 76-81 : фото
401266
  Фермо М. Двери хлопают!.. / М. Фермо. – Москва, 1969. – 80 с.
401267
  Мухин С. Двери широко открыты / С. Мухин. – Молотов, 1954. – 184с.
401268
  Вишенський С. Двері - двоїна // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 13-55.
401269
  Покальчук Ю. Двері в ... / Ю. Покальчук. – Київ : Кальварія, 1999. – 32с. – ISBN 966-7092-45-3
401270
  Шкурупій Г. Двері в день / Г. Шкурупій. – К., 1928. – с.
401271
  Шкурупій Г. Двері в день / Г. Шкурупій. – К., 1968. – 325с.
401272
  Яновський С. Двері в нікуди : повість // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
401273
  Ющенко О.Я. Двері в прожите : поезії / О.Я. Ющенко. – Київ : Молодь, 1991. – 77 с.
401274
   Двері відчиняються навесні // Київський університет. – Київ, 2018. – Березень (№ 3). – С. 6


  В КНУ імені Тараса Шевченка стартував День відкритих дверей.
401275
  Голдіна Тетяна Двері до Тунісу / Голдіна Тетяна, Крамський Влад, Тешаєва Міла // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 16-18 : Фото, карта
401276
  Москаленко Леся Двері на Мадейрі / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 20-22 : фото
401277
  Стівенсон Роберт Льюїс Двері пана де Малетруа : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С.147-158. – ISSN 0208-0710
401278
  Айдин Агмед Двері турецької системи освіти, що відкриваються світові: турецькі школи // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 8-14. – ISSN 1608-0599
401279
  Долгопят Е. Дверь : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 135-173.
401280
  Почепцов Г.Г. Дверь в волшебную страну / Г.Г. Почепцов. – К, 1985. – 318с.
401281
  Хейнлейн Р. Дверь в лето / Р. Хейнлейн. – М., 1990. – 203с.
401282
   Дверь в незнакомывй мир // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 8. – С. 8-11


  Япония: порт Иокогама.
401283
   Дверь на лугу.. – М., 1980. – 36с.
401284
  Плитченко А.И. Дверь на холме / Плитченко А.И. – Москва, 1988. – 287 с.
401285
  Иванов Б.И. Дверь остается открытой / Б.И. Иванов. – Москва-Л., 1965. – 171с.
401286
  Гарбузов С.Е. Дверь открыта настежь / С.Е. Гарбузов. – М, 1972. – 207с.
401287
  Михайлов В.Д. Дверь с той стороны / В.Д. Михайлов. – Рига, 1974. – 383с.
401288
   Дверь с той стороны. – Ленинград, 1990. – 269 с.
401289
  Сиволапова Валентина Алексеевна Дверь, распахнутая в мир : здесь учат жить и чувствовать // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 6-7. – ISSN 1727-4893
401290
  Горлов В.М. Двести вопросов и ответов по охране труда на топографо-геодезических работах : справочник / В.М. Горлов, Л.Н. Свечников, С.А. Мыльников; ред. В.Я. Коротков. – Москва : Недра, 1986. – 271 с.
401291
  Илюхин Ф.Т. Двести двадцать дней в тылу врага : записки разведчика / Ф.Т. Илюхин. – Симферополь : Крым, 1967. – 239с.
401292
  Бруевич Н.Г. Двести двадцать лет Академии Наук СССР : Речь га торжественном заседании Юбилейной сессии Академии Наук СССР / АН СССР ; Н.Г. Бруевич, ак. – М.Л, : Изд-во АН СССР, 1945. – 16 с.
401293
  Базаров Ш.Л. Двести загадок агинских бурят / Ш.Л. Базаров. – Москва : Типо-литография А.В. Васильева и К*, 1902. – 14 с. – Отд. оттиск: Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского общества, т. 5, вып. 1
401294
  Рудницкий А.Ю. Двести лет австралийской истории: Концепции нац. развития. / А.Ю. Рудницкий. – М., 1987. – 221с.
401295
   Двести лет Академии художеств СССР : каталог выставки. – Ленинград-Москва : Искусство, 1958. – 243 с.
401296
   Двести лет Великой Французской революции.. – М., 1989. – 360с.
401297
   Двести лет книгопечатания в Сибири.. – Новосибирск, 1989. – 240с.
401298
  Хильми Г.Ф. Двести лет научной космогонии : стенограмма публичной лекции / Г.Ф. Хильми. – Москва : Знание, 1955. – 32 с.
401299
  Гринфилд С. Двести лет традиций = Научные центры мира // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
401300
  Шейнин А. Двести метров / А. Шейнин. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1949. – 116 с.
401301
   Двести огненных дней. – Москва, 1968. – 512с.
401302
  Лившиц С.Е. Двести радуг / С.Е. Лившиц. – Магадан, 1962. – 112с.
401303
  Идельсон Н.И. Двести сорок лет со дня рождения Леонарда Эйлера / Н.И. Идельсон. – Л., 1947. – 15с.
401304
  Мельников Н Двести суток в осаде / Н Мельников. – Алма-Ата, 1971. – 99с.
401305
  Акулов Ф С. Двести хозяев одного дома / С.Ф. Акулов, А.Н. Алексеев. – Москва : Профиздат, 1964. – 112 с.
401306
   Двигатели внутреннего сгорания. – М.
Т. 1. – 1957. – 396с.
401307
  Гюльднер Г. Двигатели внутреннего сгорания, их работа, конструкция и проектирование / Г. Гюльднер. – М.
1. – 1927. – 480с.
401308
  Гюльднер Г. Двигатели внутреннего сгорания, их работа, конструкция и проектирование / Г. Гюльднер. – М.
2. – 1928. – 481-864с.
401309
  Литвинов Н.Н. Двигатели внутреннего сгорания, применяемые на геологоразведочных работах. / Н.Н. Литвинов. – М., 1954. – 384с.
401310
  Васильев Ю.Н. Двигатели для судов / Ю.Н. Васильев. – Москва, 1964. – 40с.
401311
  Хенк Мальте Двигатели жизни : медицина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 120-135 : Фото. – ISSN 1029-5828
401312
  Присняков В.Ф. Двигатели летательных аппаратов : учеб. посб. / В.Ф. Присняков. – Днепропетровск, 1977. – 96 с.
401313
  Гильзин К Двигатели невиданных скоростей / К Гильзин. – М., 1965. – 331с.
401314
  Бархам Джерис Аль-Мадаин Двигатели постоянного тока общепромышленного исполнения, оптимизированные по тепловым параметрам : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Бархам Джерис Аль-Мадаин; Харьковский политех. ин-т. – Харьков, 1993. – 24л.
401315
   Двигатели прогресса отдел продаж и маркетинга Амадеус : инновации // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 8 (прилож.) : Фото
401316
  Горун Р.Н. Двигатели реактивных снарядов / Р.Н. Горун
1. – 1956. – 22с.
401317
  Уокер Г. Двигатели Стирлинга / Г. Уокер. – Москва : Машиностроение, 1985. – 408 с.
401318
   Двигатели Стирлинга.. – М., 1975. – 443с.
401319
  Кубышкин А.И. Двигатели экономического роста и научных достижений, гордость нации // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 5 (485). – С. 91-95. – ISSN 0321-2068


  В рецензии анализируются основные положения коллективной монографии ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ США: МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. Под редакцией В.Б. Супяна. о значении американских исследовательских университетов в процессе развития ...
401320
  Тютчева Ф.М. Двигатель 20 века / Ф.М. Тютчева, Г.В. Успенская. – М., 1970. – 65с.
401321
  Чиняков М. Двигатель торговли : Часть 3. Рекламное дело в России. Эпоха расцвета. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 4 (64). – С. 40-61. – ISSN 1812-867Х


  Рекламна справа в Росії.
401322
  Кальницкий М. Двигатель торговли // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 37 (727), 17.09.2021. – С. 48-51. – ISSN 2075-7093
401323
  Чиняков М. Двигатель торговли. (Часть II. Рекламное дело в России. Истоки) // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 3 (63). – С. 18-35. – ISSN 1812-867Х
401324
  Чиняков М. Двигатель торговли. Часть 1. От Древнего мира до начала XX века // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 2 (62). – С. 48-77. – ISSN 1812-867Х


  Рекламноя деятельность : исторический аспект.
401325
  Серегин С.А. Двигательная активность планктонных животных в градиентных условиях среды. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Серегин С.А.; АН УССР. Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1990. – 19л.
401326
  Душков А Б. Двигательная активность человека в условиях гермокамеры и космического полета / А Б. Душков, . – Москва : Медицина, 1969. – 320с.
401327
  Дзидзигури Т.Д. Двигательная деятельность желудочно-кишечного тракта при функциональной патологии высшей нервной деятельности. : Автореф... Канд.мед.наук: / Дзидзигури Т.Д.; АН СССР. – Ленинград, 1953. – 12 с.
401328
  Красильщиков К.Б. Двигательная фукнция пищевода и кардинального сфинкера и механизмы ее регуляции : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Красильщиков К.Б. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 26 с.
401329
   Двигательные механизмы защиты организма от холода. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 186с.
401330
  Серавин Л.Н. Двигательные системы простейших / Л.Н. Серавин. – Ленинград, 1967. – 332с.
401331
   Двигательные установки ракет на жидком топливе.. – М., 1966. – 404с.
401332
  Тхай Тран Бай Двигательный аппарат пиявок : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тхай Тран Бай ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1965. – 12 с.
401333
  Коробков А.В. Двигательный режим и здоровье / А.В. Коробков. – М, 1972. – 79с.
401334
  Энтин Э.М. Движеине за коммунистический труд на промышленных БССР в годы семилетки : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Энтин Э.М. ; АН БССР , Ин-т истории. – Минск, 1969. – 26 с.
401335
  Эпп В.Я. Движеине и излучение релятивистских электронов в гармонических колебательных системах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Эпп В.Я.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1980. – 17л.
401336
  Трофимов Н.В. Движение - залог здоровья / Н.В. Трофимов. – М, 1969. – 183с.
401337
  Аскин Я.Ф. Движение - форма существования материи / Я.Ф. Аскин ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1971. – 73 с. – Библиогр.: с. 72
401338
  Шиляев А.С. Движение / А.С. Шиляев. – Москва, 1974. – 61с.
401339
  Помпеев Ю.А. Движение / Ю.А. Помпеев. – М., 1980. – 224с.
401340
   Движение "4 мая" 1919 года в Китае. – М., 1971. – 332с.
401341
  Захер Я.М. Движение "бешеных" / Я.М. Захер. – Москва, 1961. – 223с.
401342
  Захер Я.М. Движение "бешеных" / Я.М. Захер. – Москва, 1961. – 223с.
401343
  Левель Б. Движение "Свободной Германии" и его роль в развертывании антифашистской борьбы немецого народа(1943-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Левель Б.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1960. – 18л.
401344
  Комиссина И.Н. Движение "Таблиги джамаат": теория и практика радикализма // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (6). – С. 45-65. – ISSN 2079-3359
401345
  Попов В.Б. Движение /изменение/ развитие: логика тринитарности // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 95-103
401346
   Движение 4 мая 1919 года в Китае. – М., 1969. – 360с.
401347
  Цабек Л.К. Движение адсорбируемых газов и жидкостей через пористые среды (динамика физической адсорбции) : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Цабек Л. К.; АН СССР, Ин-т пробл. механ. – Москва, 1979. – 45л.
401348
  Прилуцкий В.В. Движение американских националистов-нативистов. 1830-1860-е годы // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 121-134. – ISSN 0042-8779
401349
  Костров А.В. Движение ассиметричных баллистических аппаратов / А.В. Костров. – М., 1984. – 272с.
401350
  Малеин Н.С. Движение без опасности / Н.С. Малеин. – М., 1983. – 64с.
401351
  Вейнберг Б.П. Движение без трения : (Безвоздушный электрический путь) / Б.П. Вейнберг, проф. Томского технолог. ин-та. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Естествоиспытатель", 1914. – 56 с. с черт., диагр. и табл.
401352
  Чудаков Е.А. Движение бездифференциальной тележки с жесткими колесами / Е.А. Чудаков. – М.Л,, 1946. – 167с.
401353
  Ридле Габриэла Движение в защиту леса : Папуа - Новая Гвинея / Ридле Габриэла, Стиртон Брент // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 48-57 : Фото. – ISSN 1029-5828
401354
  Редюк Т.И. Движение вещества на уровне фотосферы во вспышечно-активных областях // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 28-35. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Проведен анализ доплеровских смещений ряда фраунгоферовых линий, характеризующих лучевые скорости, в активных областях до начала, во время и после окончания двух вспышек. Показано, что смещения длин волн отдельных линий вдоль щели спектрографа на ...
401355
  Асаналиев К.А. Движение во времени : портреты, полемика, заметки / Асаналиев К.А. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 276 с.
401356
  Ковардаков С.А. Движение воды как экологический фактор. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Ковардаков С.А.; АН УССР. – Свердловск, 1983. – 21л.
401357
  Розовский И.Л. Движение воды на повороте открытого русла / И.Л. Розовский. – К, 1957. – 188с.
401358
  Чернышев С.Н. Движение воды по сетям трещин. / С.Н. Чернышев. – М, 1979. – 141с.
401359
  Скороходов М.А. Движение вперед / М.А. Скороходов. – М., 1953. – 48с.
401360
  Британишский В.Л. Движение времени / В.Л. Британишский. – М., 1985. – 126с.
401361
  Лейдерман Н.Л. Движение времени и законы жанра / Н.Л. Лейдерман. – Свердловск, 1982. – 254с.
401362
  Пухначев В.В. Движение вязкой жидкости со свободными границами : учеб. пособие / В.В. Пухначев ; Новосиб. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Новосибирск : НГУ, 1989. – 96, [1] с. – Библиогр.: с. 92-96
401363
  Архангельский В.А. Движение газированных нефтей в системе скважина - пласт. : Автореф... наук: / Архангельский В.А.; Акад. наук СССР. Инст. механики. Отд. техн. наук. – М., 1955. – 16л.
401364
  Аграфов А.А. Движение газов и теплоотдача в коксовых печах / А.А. Аграфов; Агроскин А.А. ; АН СССР, Энергетический ин-т им. Г.М. Кржижановского. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1949. – 384 с.
401365
  Романенко С.В. Движение газов с большой скоростью в условиях конвективного теплообмена и трения : Автореф... канд. техн.наук: / Романенко С. В.; МВСССР, КПИ. – Киев, 1952. – 22 с.
401366
  Новиков Н.Т. Движение гибкой нерастяжимой нити с грузом на конце в потоке вязкой жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Новиков Н.Т.; ЛГУ. – Л., 1979. – 16л.
401367
  Архангельский Ю.А. Движение гироскопа Горячева-Чаплыгина : Автореф... наук: / Архангельский Ю.А.; Моск. гос. унив. им.М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 3л.
401368
   Движение глаз и зрительное восприятие. – Москва : Наука, 1978. – 478с.
401369
   Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. Х1Х века. – Махачкала, 1959. – 786с.
401370
  Комаров Г.В. Движение границы раздела твердой и жидкой фаз висмута : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Комаров Г.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
401371
  Мельничук И.П. Движение двадцатипятитысячников и его роль в социалистическом преобразовании сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Мельничук И.П.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 17 с.
401372
  Мельничук Игорь Петрович Движение двадцатипятитысячников и его роль в социалистическом преобразовании сельского хозяйства 1923-32 гг. : Дис... канд.ист.наук: / Мельничук Игорь Петрович; КГУ. – К., 1986. – 230л. – Бібліогр.:л.195-230
401373
  Савурбаев А.С. Движение двухфазных сред в трубах / А.С. Савурбаев. – Ташкент, 1988. – 90 с.
401374
  Нечкина М.В. Движение декабристов / М.В. Нечкина. – Москва
Т. 1. – 1955. – 483 с.
401375
  Нечкина М.В. Движение декабристов / М.В. Нечкина. – Москва
Т. 2. – 1955. – 505 с.
401376
   Движение декабристов : указатель литературы, 1928-1959. – Москва : Изд-во Всесоюзной Кн. палаты, 1960. – 435 с.
401377
   Движение декабристов. – Москва
Вып. 1 : А - Г. – 1975. – 241 с.
401378
   Движение декабристов. – Москва
Вып. 2 : Д- Н. – 1975. – 242-494 с.
401379
   Движение декабристов. – Москва
Вып. 3 : О - Я. – 1975. – 495-757 с.
401380
  Вайнштейн А.Л. Движение декабристов : Аннот. указ. к документам фондов и коллекций Центр. гос. ист. архива СССР / А.Л. Вайнштейн, В.П. Павлова; Центр. ист. архив СССР. – Москва : ЦГИА, 1981. – 151с.
401381
   Движение декабристов : указатель литературы, 1960-1976 [гг.]. – Москва : Наука, 1983. – 302, [2] с.
401382
   Движение декабристов : указатель литературы 1977-1987 гг. – Киев, 1988. – 196 с.
401383
   Движение декабристов : указатель литературы, 1989 г. – Киев : [б. и.], 1990. – 56, [2] с.
401384
   Движение декабристов : библиогр. указатель газет. материалов (1976-1989 гг.). – Киев : [б. и.], 1990. – 29 с. – Без тит. л. - На обл. сост. указ. как авт.
401385
   Движение декабристов : указатель литературы, 1990 г. – Киев : [б. и.], 1991. – 85, [3] с.
401386
  Казьмирчук Г.Д. Движение декабристов в современной советской историографии / Г.Д. Казьмирчук, А.В. Силкин; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 36 с.
401387
  Яровой Валерий Иванович Движение демократической молодежи - важный фактор в борьбе за упрочнение мира и безопасность народов в современных условиях : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.02 / Яровой Валерий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
401388
  Яровой Валерий Иванович Движение демократической молодежи важный фактор в борьбе за упрочение мира и безопасность народов в современных условиях : Дис... канд. ист.наук: 09.00.02 / Яровой Валерий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 202л. – Бібліогр.:л.178-202
401389
  Айгюн Мадаткызы Движение джадидизма в Азербайджане и Мирза Мухаммед Ахундов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 306-312


  В статье затрагиваются проблемы просветительского движения в Азербайджане в середине XIX – начале XX веков. Движение джадидизма представлено и исследуется в статье как составная часть указанного движения. Одним из активных участников этого движения ...
401390
  Чеботкевич Л.А. Движение дислокаций в кристаллах железа в процессе намагничивания. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чеботкевич Л.А.; Красноярский гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
401391
  Зотова Л.Г. Движение дислокаций в облученных кристаллах кремния и германия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Зотова Л.Г.; АН УзССР. Физ.-техн. ин-тут им. С.В.Стародубцева. – Ташкент, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
401392
   Движение дифференциальной ренты и совершенствование хозрасчетных отношений в условиях развитого социализма. – Куйбышев, 1982. – 148с.
401393
  Широкова Н.Б. Движение доменных границ в тонких пермаллоевых пленках под действием импульсного магнитного поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Широкова Н.Б. ; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1972. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
401394
  Лесной В.Ф. Движение души / В.Ф. Лесной. – Днепропетровск, 1990. – 30с.
401395
  Леонов Валерий Павлович Движение души : о возможности поэтического всеведения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 16-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Настало время задуматься не только о месте книговедения в системе социально-психологических наук, но и о месте социально-психологических дисциплин в комплексе наук о книге.
401396
  Стамгазиев К.М. Движение жестко-пластических тел в сопротивляющейся среде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Стамгазиев К.М.; АН КазССР. Объед. учен. совет Отд. физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1973. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
401397
  Евтушенко С.П. Движение жесткого по Борну тела в ОТО / С.П. Евтушенко. – К, 1972. – 23с.
401398
  Евтушенко С.П. Движение жеткого по Борну тела в течении относительности. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Евтушенко С.П.; Ан УССР. – К, 1973. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
401399
  Шиллер Л. Движение жидкостей в трубах / Л. Шиллер. – Москва-Ленинград, 1936. – 230 с.
401400
  Ананян А.К. Движение жидкости на повороте водовода / А.К. Ананян ; АН Арм.ССР, Водно-энергетический ин-т. – Ереван : Издательство АН Арм.ССР, 1957. – 373 с.
401401
   Движение жизни и литература. – Москва, 1978. – 407с.
401402
  Алешкевич В.А. Движение за коммунистический труд -- важный источник повышения производительности турда (На премере пром-сти БССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Алешкевич В. А.; АН БССР, Ин-т экон. – Минск, 1965. – 20л.
401403
  Логанов И.И. Движение за коммунистический труд -- важный фактор ликвидации существенных различий между умственным и физическим трудом. : Автореф... Канд.филос.наук: / Логанов И.И.; Ин-т.филос.АН СССР. – М, 1965. – 22л.
401404
   Движение за коммунистический труд в промышленности СССР 1958-1963 гг.. – М., 1965. – 413с.
401405
  Душкина А.И. Движение за коммунистический труд и его значение в преодолении существенных различий между физическим и умственным трудом : Автореф... Канд.филос.наук: / Душкина А.И.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 29л.
401406
  Лисовой К.И. Движение за коммунистический труд и повышение производительности труда. (На материалах пром-сти Одес. обл.) : Автореф... кандидата экон.наук: / Лисовой К.И.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М., 1965. – 16л.
401407
  Сухоносов С.М. Движение за коммунистический труд и формирование нового человека. : Автореф... канд. филос.наук: / Сухоносов С.М.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – Дрогобыч, 1962. – 20л.
401408
  Драк Н.М. Движение за коммунистический труд на предприятиях Львовщины (1958-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Драк Н.М.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1969. – 30л.
401409
  Негматова М. Движение за коммунистический труд на промышленных предприятиях Самаркандской области (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Негматова М. ; Самарк. гос. ун-т , Кафедра истории СССР. – Самарканд, 1967. – 22 с.
401410
  Макарчук Н.М. Движение за коммунистический труд, его материальная основа и эффективность : Автореф... канд. экон.наук: / Макарчук Н. М.; Высш. шк. профдвиж. ВЦСПС, Каф. полит. экон. – Кишинев, 1969. – 18л.
401411
   Движение за коммунистическое отношение к труду. – Чебоксары, 1974. – 132с.
401412
  Лебедев В.И. Движение за коммунистическое отношение к труду в совхозах 1958-1965 гг. (По матер. конкретно-социол. исслед. в Пенз. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лебедев В. И.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1966. – 22л.
401413
  Валитов М.Г. Движение за коммунистическое отношение к труду. / М.Г. Валитов, В.А. Мальцев. – Москва, 1978. – 110с.
401414
  Бойко П.А. Движение за коммунистическое отношение к туруду в сельском хозяйстве Молдавской ССР 1958-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Бойко П. А.; АН УССР, Ин-т ист. – Кишинев, 1967. – 22л.
401415
  Корнилов В.В. Движение за мир и борьба идей / В.В. Корнилов, Г.М. Локшин. – М., 1985. – 63с.
401416
  Ершова Е.Н. Движение за мир, против милитаризма и войны в США / Е.Н. Ершова. – М., 1980. – 222с.
401417
  Каллаи Д. Движение за независимость Венгрии / Д. Каллаи. – Москва, 1968. – 287 с.
401418
  Чистяков В.Д. Движение за повышение теоретического уровня в методике преподавания элементарной геометрии в русской школе XIX и ХХ века : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Чистяков В.Д. ; МП РСФСР, Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 6 с.
401419
   Движение за размножение станков. – Ахеньян, 1959. – 10с.
401420
  Шапкина В.Н. Движение за реконструкцию современного школьного математического образования в Великобритации. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Шапкина В.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 16л.
401421
  Тихвинский Сергей Леонидович Движение за реформы в Китае в конце 19 века / Тихвинский Сергей Леонидович. – М. : Наука, 1980. – 360с.
401422
  Тихвинский Сергей Леонидович Движение за реформы в Китае в конце 19 века и Кан Ю-Вэй / Тихвинский Сергей Леонидович. – М. : Изд.Вост. лит-ры, 1959. – 419с.
401423
  Регзендорж Ревдолийн Движение за социалистический труд и его роль в воспитании нового человека (на материалах Монгольской Народной Республики) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Регзендорж Ревдолийн; ВПШ при ЦК КПСС. Кафедра научного коммунизма. – М., 1971. – 20л.
401424
  Рашин А.Г. Движение заработной платы в 1822 году / А.Г. Рашин. – Москва, 1923. – 33с.
401425
  Дубинина А.Н. Движение заряженных частиц в магнитной ловушке пробочной конфигурации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дубинина А.Н.; Сиб. отд-ние АН СССР. Учен. совет Ин-та ядерной физики Сиб. отд-ния АН СССР. – Новосибирск, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.11
401426
  Арцимович Л.А. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях : учеб. пособ. для физ. специальностей ун-тов / Л.А. Арцимович, С.Ю. Лукьянов. – Москва : Наука, 1972. – 224 с.
401427
  Арцимович Л.А. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях / Л.А. Арцимович, С.Ю. Лукьянов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1978. – 224 с.
401428
  Троицкий Б.В. Движение заряженных частиц и плазменные неустойчивости в верхней атмосфере. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Троицкий Б.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Сиб. физ.-техн. ин-т им. В.Д.Каузнецова. – Томск, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
401429
  Тетяев М.М. Движение земной коры / М.М. Тетяев. – Л, 1965. – 95с.
401430
  Алеев Модест Юрьевич Движение и активный обмен у жгутиковых водорослей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Алеев Модест Юрьевич; АН Украины, Ин-т биологии южных морей им. А.Ковалевского. – Севастополь, 1922. – 28л.
401431
  Левашев А.Е. Движение и двойственность в релятивистской электродинамике / А.Е. Левашев. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1979. – 320 с.
401432
  Петухов Валерий Иванович Движение и излучение заряженных частиц вблизи черной дыры, погруженной в постоянное магнитное поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Петухов Валерий Иванович; Физ. фак. – М., 1978. – 12л.
401433
  Рзаев Р.А. Движение и излучение поляризованных релятивистских частиц в магнитном поле : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рзаев Р. А.; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
401434
  Константинович Аурел Васильевич Движение и излучение релятивистских заряженных частиц в вакууме и в прозрачной среде : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Константинович Аурел Васильевич ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
401435
  Дорофеев О.Ф. Движение и излучение слабовозбужденных электронов в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Дорофеев О.Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.10
401436
  Кулькин А.Г. Движение и изучение элементарных частиц в электромагнитных полях различных конфигураций : Автореф... канд. физ.-мат .наук: 041 / Кулькин А.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
401437
  Солопов Е.Ф. Движение и развитие / Е.Ф. Солопов. – Л., 1974. – 128с.
401438
  Трошин Д.М. Движение и развитие в природе и обществе. / Д.М. Трошин. – Москва, 1950. – 48с.
401439
  Инфельд Л. Движение и релятивизм. Движение тел в общей теории относительности : пер. с англ. / Л. Инфельд, Е. Плебаньский; Иваненко Д. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 204 с.
401440
  Покровский Г.И. Движение и силы / Г.И. Покровский. – М., 1924. – 51с.
401441
  Владимиров Владимир Алексеевич Движение и структура концентрированных вихрей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Владимиров Владимир Алексеевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 12л.
401442
  Бондарчук В.Г. Движение и структура тектоносферы : (Основы теории строения земной коры) / В.Г. Бондарчук; АН УССР. Институт геологических наук. – Киев : Наукова думка, 1970. – 190с.
401443
   Движение и устойчивость слоистой Земли. – Алма-Ата, 1986. – 237с.
401444
  Павлова Е.В. Движение и энергетический обмен морских планктонных организмов : Монография / Е.В. Павлова; АН УССР, Ин-т биологии южных морей. – Киев : Наукова думка, 1987. – 208с.
401445
  Алексеев Г.М. Движение изобретателей и рационализаторов в СССР, 1917-1977 / Г.М. Алексеев. – Москва : Мысль, 1977. – 239 с. – Библиогр.: с. 220-238
401446
  Алексеев Г.М. Движение изобретателей и рационализаторов в СССР. 1917-1982 / Г.М. Алексеев. – изд. 2-е, доп. – Москва : Мысль, 1983. – 252 с.
401447
  Журавко А. Движение инвалидов в гражданском обществе / Алексей Журавко. – Киев : Інститут стратегічної політики, 2006. – 136с. – (Політпросвіта)
401448
  Демин В.Г. Движение искусственного спутника в нецентральном поле тяготения / В.Г. Демин. – Москва : Наука, 1968. – 352 с.
401449
  Жошинид К. Движение искусственного спутника Земли по орбите, близко к Земле / К. Жошинид, 1961. – 20 с.
401450
  Белецкий В.В. Движение искусственного спутника относительно центра масс : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Белецкий В.В.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова (Отд-ние). – М., 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
401451
  Белецкий В.В. Движение искусственного спутника относительно центра масс / Белецкий В.В. – Москва : Наука, 1965. – 416 с. – Библиогр.: с. 411-416
401452
   Движение искусственных спутников в гравитационном поле Земли. – М., 1967. – 200с.
401453
  Гроза Н.Ф. Движение искусственных спутников Земли и искусственных планет / Н.Ф. Гроза, И.Л. Ланцевицкий. – Харьков : ХПИ, 1963. – 15 с.
401454
  Новиков В.В. Движение истории - движение литературы : наследие и стилевое богатство современной советской литературы / В.В. Новиков. – Москва, 1982. – 575с.
401455
  Новиков В.В. Движение истории - движение литературы : Наследие и стилевое богатство современной советской литературы. / В.В. Новиков. – Москва, 1979. – 479с.
401456
  Мальцев О.В. Движение к сердцу: Рассказы. / О.В. Мальцев. – Мурманск, 1977. – 96с.
401457
   Движение кадров в сибирском городе. – Новосибирск, 1985. – 272с.
401458
  Ковальская М.И. Движение карбонариев в Италии / М.И. Ковальская. – Москва, 1971. – 268с.
401459
  Ковальская М.И. Движение карбонариев в Италлии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковальская М.И.; АН СССР. – М, 1967. – 23л.
401460
  Буниятов Д.З. Движение карматов в Ираке и Сирии (IX-Xвв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Буниятов Д. З.; АН СССР, Ин-т востоковед. – М., 1985. – 17л.
401461
   Движение коллективов и ударников коммунистического труда на Украине 1958-1961 гг.. – К., 1963. – 530с.
401462
  Ананьева Л.Я. Движение кометы Виннеке и методика вычисления возмущения комет : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Ананьева Л.Я.; Министерство высшего образования СССР. Казанский гос. университет имени В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1950. – 8 с.
401463
  Иванов Н.М. Движение космических летательных аппаратов в атмосферах планет / Н.М. Иванов, А.И. Мартынов. – Москва : Наука, 1985. – 384 с.
401464
  Сванадзе Л.Н. Движение ливеллеров в английской революции (1645-1649) : Автореф... канд. ист.наук: / Сванадзе Л. Н.; Кутаис. гос. пед. ин-т. – Кутаиси, 1955. – 25л.
401465
  Шакиров К.С. Движение Луны относительно центра масс / К.С. Шакиров. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1976. – 84 с.
401466
  Лешев Эдуард Васильевич Движение магнитного момента в высокочастотных линейно поляризованных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Лешев Эдуард Васильевич; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
401467
  Польский А.И. Движение магнитного момента ТМП в высокочастотном вращающемся магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Польский А.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10
401468
  Гегузин Я.Е. Движение макроскопических включений в твердых телах / Я.Е. Гегузин, М.А. Кривоглаз. – Москва : Металлургия, 1971. – 344 с.
401469
  Симеонов С.С. Движение макроскопических пор и включений в монокристаллах NaCl, KCl, KBr, LiF в поле температурного градиента и в электрическом поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Симеонов С.С.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1971. – 20л.
401470
  Кутуков В.Б. Движение макрочастиц в вязких средах в поле оптического излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кутуков В.Б.; Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1977. – 15л.
401471
  Лукьянов Л.Г. Движение малой массы вблизи треугольных точек либрации системы Земля - Луна : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Лукьянов Л.Г. ; МГУ , Гос. астрон. ин-т. – Москва, 1968. – 5 с.
401472
  Сухова Л.Ф. Движение материально-технических средств в Казахстане / Л.Ф. Сухова. – Алма-Ата, 1982. – 167с.
401473
  Бутенин Н.В. Движение материальной точки в центральном силовом поле / Н.В. Бутенин. – Ленинград, 1964. – 46 с.
401474
   Движение международной солидарности трудящихся 1924-1932. – К., 1980. – 396с.
401475
  Джинс Дж.Г. Движение миров. : пер. с англ. / Дж.Г. Джинс. – Москва; Ленинград : Детская литература, 1937. – 152 с.
401476
  Шаюсупов М. Движение многофазных потоков с переменным расходом в руслах. / М. Шаюсупов. – Ташкент, 1981. – 163 с.
401477
  Кудрявцев Б.Б. Движение молекул / Б.Б. Кудрявцев. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград, 1949. – 40 с.
401478
  Куусинен О.В. Движение молодежи и борьба против фашизма и военной опасности. Речь на заседании 17 августа 1935 г. / О.В. Куусинен. – М., 1935. – 31с.
401479
  Ибад-заде Юсиф Али-Кулу-оглы Движение наносов в открытых руслах / Ибад-заде Юсиф Али-Кулу-оглы. – М., 1974. – 352с.
401480
  Кравченко Е.А. Движение народного фронта во Франции 1934-1938 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Кравченко Е.А. ; АН СССР , Ин-т истории. – Москва, 1969. – 28 с.
401481
   Движение населения в Европейской России за 1908 год : Статистические таблицы, разработанные в Центральном Статистическом Комитете Министерства Внутренних Дел. – Петроград : Типография Петроградской Одиночной тюрьмы, 1914. – 256 с.
401482
   Движение населения в Крымской Автономной Советской Социалистической Республике в 1925 г.. – Симферополь, 1925. – 35с.
401483
  Маханько Е.Н. Движение населения в условиях советского общественного строя : Автореф... кандид. экономич.наук: / Маханько Е.Н.; Московский ордена Ленина гос. университет имени М.В.Ломоносова. Кафедра политической экономии. – Москва, 1951. – 16 с.
401484
  Лубны-Герцык Движение населения на территории СССР за время мировой войны и революции / Лубны-Герцык. – М., 1926. – 124с.
401485
  Музаферов Э.Р. Движение наций к полной социальной однородности в процессе строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Музаферов Э.Р.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1969. – 20л.
401486
  Халиманович М.П. Движение не вполне симметричного тяжелого гироскопа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Халиманович М.П. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Москва, 1951. – 6 с.
401487
  Халиманович М.П. Движение не вполне симметричного тяжелого гироскопа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Халиманович М.П. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 6 с.
401488
  Литвинов В.Г. Движение нелинейно-вязкой жидкости / В.Г. Литвинов. – М., 1982. – 374с.
401489
  Горошкова Г.Н. Движение немецкого народного конгресса за единство Германии и мирный договор / Г.Н. Горошкова. – М., 1959. – 272с.
401490
  Али Мохаммед Б-С Движение непресоединения во второй половине 80-х -- начале 90-х гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Али Мохаммед С. Б-С. ; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 23 с.
401491
  Алимов Ю.И. Движение неприсоединения - важный фактор современной международной жизни / Ю.И. Алимов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – Библиогр.: с. 64. – (Новое в жизни, науке, технике. Международная ; № 8)
401492
   Движение неприсоединения. – Москва, 1985. – 421с.
401493
  Крылов С.А. Движение неприсоединения : от Белграда до Гаваны // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 43-54. – ISSN 044-748Х


  Рух неприєднання (РН), "третій світ"
401494
   Движение неприсоединения в документах и материалах. – Москва, 1975. – 264с.
401495
   Движение неприсоединения в документах и материалах, 1976-1981 гг.. – Москва, 1983. – 341 с.
401496
   Движение неприсоединения в документах и материалах, 1982-1986 гг.. – Москва, 1989. – 496с.
401497
   Движение неприсоединения в современом мире. – Москва, 1985. – 287с.
401498
  Костюк Р.В. Движение неприсоединения в эпоху холодной войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (55). – С. 32-37. – ISSN 2070-9773
401499
  Али Мохаммед Салем Ба-Саад Движение неприсоединения во второй половине 80-х - начала 90-х гг. : Дис. ... канд. ист. наук / Али Мохаммед Салем Ба-Саад ; Киев. ун-т. – Киев, 1993. – 176 л. – Библиогр.: л. 150-176
401500
  Тузмухамедов Р.А. Движение неприсоединения и международное право / Р.А. Тузмухамедов. – Москва, 1989. – 187с.
401501
  Крылов С.А. Движение неприсоединения и молодеж / С.А. Крылов. – М, 1985. – 44с.
401502
  Костюк Р.В. Движение Неприсоединения после окончания холодной войны: 1990-2000-е гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 6 (57. – С. 20-26. – ISSN 2070-9773
401503
   Движение неприсоединения: Проблемы и перспективы. – М., 1986. – 259с.
401504
  Ярошевский В.А. Движение неуправляемого тела в атмосфере / Ярошевский В.А. – Москва : Машиностроение, 1978. – 168 с. – Библиогр.: с. 164-166
401505
  Фалалеев А.Н. Движение новаторов и его роль в развитии социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Фалалеев А.Н.; МВ и ССО РСФСР. Иркутск. фин.-экон. ин-т. – Иркутск, 1963. – 21л.
401506
  Коросташ А.И. Движение новаторов как фактор роста и совершенствования социалистического производства (На матер. металлург. пром. Укр. ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Коросташ А. И. ; АН УССР , Ин-т экономики. – Киев, 1961. – 20 с. – Бібліогр. : с. 19-20
401507
  Паклина К.В. Движение новаторов производства как фактор роста производительности труда в СССР, (По материалам подшипниковой пром.). : Автореф... канд. экон.наук: / Паклина К.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 16л.
401508
  Романов А.С. Движение нравственного фактора в системе социальной необходимости : Автореф... канд. филос.наук: / Романов А. С.; МГУ, Филос. фак. – М., 1968. – 15л.
401509
  Герцен А.И. Движение общественной мысли в России : с прилож. портрета А.И. Герцена и статьи "О сельской общине в России" : пер. с фр. / А.И. Герцен. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 181, [2] с. портр. – (Проблемы культуры ; Т. 1)
401510
  Рокэн Ф. Движение общественной мысли во Франции в XVIII веке 1715-1879 гг. : пер. с фр. / Феликс Рокэн. – Санкт-Петербург : Тип. М. Акинфиева и П.Леонтьева, 1902. – XVI, 570 с. – Экз. № 122545, деф. отсутств. с. 33-570. – Библиогр.: "Список книг, подвергнувшихся осуждению с 1715 по 1786 гг." (с. 524-570)


  На форзаце подпись: А. Иващенко
401511
  Пивоваров Михаил Леонидович Движение относительно центра масс искусственных спутников Земли научного назначения и определении их ориентации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Пивоваров Михаил Леонидович; Моск. гос. ун-т. Мех.-мат. фак. – М., 1980. – 12л.
401512
  Вахомчик В.П. Движение плоской решетки колеблющихся профилей в невязкой несжимаемой жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вахомчик В.П.; Ин-т проблем механики. – М, 1968. – 20л.
401513
  Кузнецов В.Д. Движение плоскости в жолобе с вязкой жидкостью. – Санкт-Петербург : Тип. "Печатный Труд", 1914. – 20 с. – Отд.оттиск : Ж. Р. Ф.-Х. О. Физич.отд., т45, вып. 9, 1913 г.
401514
  Ингл Дж. Движение пляжевых песков (исследования с помощью люминесцентных индикаторов) / Дж. Ингл. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 226с.
401515
  Янсонас Фредерикас Движение по вертикали. В подземелье мира // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 74-77 : фото
401516
  Рой А. Движение по орбитам : пер. с англ. / А. Рой. – Москва : Мир, 1981. – 544 с.
401517
  Каменский Г.Н. Движение подземных вод в неоднородных пластах / Г.Н. Каменский. – М.-Л., 1935. – 168с.
401518
  Малеваный Г.Г. Движение подземных вод в трещиноватых породах / Г.Г. Малеваный. – Х., 1962. – 124с.
401519
  Панченко Н.И. Движение полюса Земли в 1946-1954 гг. по данным широтных наблюдений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Панченко Н.И. ; Глав. астроном. обсерватория АН СССР. – Ленинград, 1960. – 12 с.
401520
   Движение полюса Земли с 1890.0 по 1969.0. – Киев : Наукова думка, 1972. – 264 с.
401521
  Корсунь А.А. Движение полюса Земли с 1957. 5 по 1965.0 (Методы определения и результаты) : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корсунь А. А.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1969. – 11л.
401522
  Куликов К.А. Движение полюсов Земли / К.А. Куликов. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 81 с.
401523
  Куликов К.А. Движение полюсов Земли / К.А. Куликов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство АН СССР, 1962. – 86 с.
401524
  Кукушкина М.В. Движение помещичьих крестьян в великорусских губерниях в 1856-1869 гг. : Автореф... канд.ист.наук: / Кукушкина М.В.; АН СССР.ин-т.истории. – Ленинград, 1952. – 18 с.
401525
  Матиашвили А.Г. Движение помещичьих крестьян в Грузии в 20-30-х годах XIX века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Матиашвили А.Г. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 23 с.
401526
  Лейбензон Л.С. Движение природных жидкостей и газов в пористой среде / Л.С. Лейбензон. – М.-Л., 1947. – 244с.
401527
  Кузнецов Е.Н. Движение проводящего симметричного волчка относительно центра масс в магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов Е.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
401528
  Покровская С.А. Движение против войны и фашизма во Франции 1932-1939 гг. / С.А. Покровская. – М., 1980. – 229с.
401529
  Камия Н. Движение протоплазмы / Н. Камия. – Москва, 1962. – 306с.
401530
  Петров А.Г. Движение пузырей в жидкости малой вязкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Петров А.Г. ; Моск. гос. ун-т , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1970. – 7 с. – Бібліогр.:с.7
401531
   Движение рабочей силы в крупном городе. – М., 1982. – 214с.
401532
  Павленков В.А. Движение рабочей силы в условиях развитого социализма: вопросы теории и методологии / В.А. Павленков. – М., 1976. – 222с.
401533
  Бляхман Л.С. Движение рабочей силы на промышленных предприятиях / Л.С. Бляхман, А.Г. Здравомыслов, О.И. Шкаратан. – Москва : Экономика, 1965. – 152 с.
401534
   Движение рабочих кадров в промышленности. – М., 1973. – 216с.
401535
   Движение рабочих кадров на промышленных предприятиях. – М., 1974. – 287с.
401536
  Курман М.В. Движение рабочих кадров промышленного предприятия. / М.В. Курман. – М., 1971. – 152с.
401537
  Полозова М.И. Движение рабочих на предприятиях промышленности СССР и социально-экономические проблемы его регулирования : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Полозова М.И.; ЛГУ. Кафедра полит. экономии. – Л., 1971. – 18л.
401538
   Движение ракет. – М., 1959. – 411с.
401539
  Ефремов Александр Петрович Движение распределенных источников со спином в гравитационных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ефремов Александр Петрович; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1977. – 9л. – Бібліогр.:с.9
401540
  Най П.Х. Движение растворов в системе почва - растение / П.Х. Най, П.Б. Тинкер. – М., 1980. – 365с.
401541
  Андреев Ю.А. Движение реализма / Андреев Ю.А. ; АН СССР, Ин-т рус. лит. – Ленинград : Наука, 1978. – 208 с. – (Пушкинский дом)
401542
  Дмитриев Г.М. Движение революционного народничества в центрально-черноземных губерниях России в первой половине 70-х годов 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Дмитриев Г.М.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1971. – 24л.
401543
  Итенберг Б.С. Движение революционного народничества. Народнические кружки и "хождение в народ" в 70-х годах XIX в. / Б.С. Итенберг. – М., 1965. – 444с.
401544
  Леви И.И. Движение речных потоков в нижних бьефах гидротехнических сооружений / И.И. Леви. – Москва; Ленинград : Госэнергоиздат, 1955. – 256с.
401545
  Вербловский Г.Л. Движение русского гражданского процесса, изложенное на одном примере / Соч. Г. Вербловского. – 2-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1889. – VIII, 329 с. – Экз. дефектный, отсутств. обл. и тит. стр., описан по ген. каталогу
401546
  Сингх Р.Б. Движение связки двух тел в центральном ньютоновском поле тяготения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сингх Р.Б.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. Каф. теорет. механики. – М., 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
401547
  Новикова Е.Т. Движение связки материальных точек на орбите : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 010201 / Новикова Е.Т. ; МГУ. – Москва, 1973. – 14 с.
401548
  Швейцер В. Движение сердца (К творческому портрету Веры Звягинцевой) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 83-117
401549
  Прокофьев В.В. Движение смеси жидкости и газовых пузырьков с учетом их относительного перемещения.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Прокофьев В.В.; МГУ. – М., 1973. – 12л.
401550
  Дзасохов А.С. Движение солидарности народов Азии и Африки / А.С. Дзасохов. – Москва, 1977. – 215с.
401551
  Кожахметов К.К. Движение солидарности народов Азии и Африки в борьбе с колониализмом и империализмом / К.К. Кожахметов. – Алма-Ата, 1983. – 144с.
401552
  Файзиев Ш. Движение солидарности народов СССР с болгарскими трудящимися в связи с сентябрьским восстанием 1923 г. : Дис... канд. ист.наук: / Файзиев Ш.; КГУ. Кафедра новой истории. – К., 1966. – 250л. – Бібліогр.:л.227-250
401553
  Файзиев Ш. Движение солидарности народов СССР с болгарскими трудящимися в связи с Сентябрьским восстанием 1923 г. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Файзиев Ш. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
401554
  Дзасохов А.С. Движение солидарности народовд Азии и Африки -- важный общественно-политический фактор антиимпериалистической борьбы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.04 / Дзасохов А.С.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1973. – 20л.
401555
  Леонтьева Лариса Евгеньевна Движение солидарности прогрессивных сил США с советским народом в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 - июль 1944 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Леонтьева Лариса Евгеньевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 18 с.
401556
  Перцигер И. Движение солидарности трудящихся Польши с республиканской Испанией (1936-1939 годы) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 573 / Перцигер И. ; Моск. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1970. – 16 с.
401557
  Хлыстов А.И. Движение солнца вокруг барицентра солнечной системы и солнечная активность // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 61-65. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Показано, что вычисляемое в приближении материальных точек барицентрическое движение Солнца не может влиять на солнечную активность.
401558
  Семиряга М.И. Движение Сопротивления / М.И. Семиряга. – М., 1989. – 63с.
401559
   Движение Сопротивления в Западной Европе, 1939-1945 гг.. – М., 1990. – 220с.
401560
   Движение Сопротивления в Западной Европе, 1939-1945 гг.. – М., 1991. – 221с.
401561
  Носков А.М. Движение сопротивления в Норвегии в период гитлеровской оккупации (1940-1945) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук / Носков А.М. ; Ин-т истории АН СССР , Ленингр. отделение. – Ленинград, 1968. – 24 с.
401562
  Храмов И.В. Движение Сопротивления в Третьем рейхе (российский аспект) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.307-313. – ISBN 966-551-070-3
401563
   Движение Сопротивления во Франции 1940-1944 гг. : Библиографический указатель. – Москва : ВГБИЛ
Вып. 2. – 1981. – 90с.
401564
  Смирнов В.П. Движение Сопротивления во Франции в годы второй мировой войны / В.П. Смирнов. – Москва, 1974. – 327с.
401565
  Уткина И.Б. Движение сопротивления во Франции, 1940-1944 : Аннот. указ. лит. / И.Б. Уткина. – Москва, 1976. – 343с.
401566
  Комолова Н.П. Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии. 1943-1947 гг. / Н.П. Комолова. – М., 1972. – 444с.
401567
  Белецкий В.В. Движение спутника относительно центра масс в гравитационном поле : [учеб. пособие для мех.-мат. и физ.-мат. фак. ун-тов] / В.В. Белецкий. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 308 с., [1] л. табл. : ил. – Список лит.: 304-308 (123 назв.)
401568
  Тарле Г.Я. Движение сторонников мира в СССР / Г.Я. Тарле. – Москва, 1988. – 235с.
401569
  Мартыненко Ю.Г. Движение твердого тела в электрических и магнитных полях / Ю.Г. Мартыненко. – Москва : Наука, 1988. – 368 с.
401570
  Красильников П.С. Движение твердого тела отеносительно центра ядра в органиченной задаче трех тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Красильников П.С. ; Моск. авиац. ин-т. – Москва, 1981. – 12 с.
401571
  Матвеенко Светлана Михайловна Движение твердого тела с неголономной связью около неподвижной точки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Матвеенко Светлана Михайловна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 12л.
401572
  Матвеенко С.М. Движение твердого тела с неголономной связью около неподвижной точки : Дис... канд. физ..-мат.наук: / Матвеенко С.М.; КПИ. – К., 1973. – 107л. – Бібліогр.:л.94-107
401573
  Черноусько Ф.Л. Движение твердого тела с плоскостями, содержащими вязкую жидкость : Автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук / Черноусько Ф.Л. ; Москов. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1967. – 28 с. – Бібліогр.:с.25-28
401574
  Рябушко А.П. Движение тел в общей теории относительности / А.П. Рябушко. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 237с.
401575
  Розенбаум Р.Б. Движение тел в псевдоожиженном слое / Р.Б. Розенбаум. – Ленинград, 1980. – 167 с.
401576
  Мышкин Н.П. Движение тела, находящегося в потоке лучистой энергии : Доложено в извлечении на заседании Ф.О.Р.Ф.-Х.О. 9 мая 1906 г. / [соч.] Н.П. Мышкина. – [Санкт-Петербург], 1906. – 38 с., 1 л. граф.
401577
  Бочковая Л.Ф. Движение точки и тела переменной массы при дробно-линейном законе расхода массы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Бочковая Л.Ф.;. – Алма-Ата, 1978. – л.
401578
  Мисакян Р.Х. Движение тракторного агрегата на склонах с применением контролирующих устройств : Автореф... канд. техн.наук: / Мисакян Р.Х.; Сарат. ин-т механизации сел. хоз-ва им. М.И.Калинина. – Ереван, 1968. – 21л.
401579
  Коровкин А.Г. Движение трудовых ресурсов / А.Г. Коровкин. – Москва : Наука, 1990. – 207с.
401580
  Нестерович Я.Ю. Движение тудящихся Белоруссии за образование Союза ССР в 1917-1924 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Нестерович Я. Ю. ; БГУ. – Минск, 1976. – 23 с.
401581
  Харламов П.В. Движение тяжелого твердого тела в жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Харламов П.В.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 4л.
401582
  Гольдштейн Движение уголовного процесса : практические примеры / М.Л. Гольдшейн. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. Т-ва "Труд", 1907. – VIII, 373 с. – Экз. в разных тип. переплетах
401583
  Пасхавер И.С. Движение урожайности зерновых культур в соуциалистическом сельском хозяйстве. : Автореф... Доктора экон.наук: / Пасхавер И.С.; М-во высш.образования СССР.Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1954. – 34л.
401584
  Саакян Е.С. Движение учащихся армян в Закавказье 1900-1917 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Саакян Е. С.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1966. – 24л.
401585
  Суховей А.Н. Движение философии к литературности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.197-203. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
401586
  Серебряков В. Движение цен в современном капитализме. / В. Серебряков. – М-Л, 1935. – с.
401587
  Епихин Евгений Николаевич Движение частиц с внутренними степенями свободы в гравитационных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Епихин Евгений Николаевич; Ун-т дружбы народов. – М., 1976. – 9л.
401588
  Лембра Ю.Я. Движение частицы в центрально-симметричном поле по нерелятивистской квантовой механике : метод. руководство / Ю.Я. Лембра. – Тарту : Издательство Тартуского университета, 1989. – 68 с.
401589
  Линник В.А. Движение Ю.Маккарти и его политическая эволюция : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Линник В.А.; Ин-т Соедин. Штатов Америки АН СССР. – М., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
401590
  Холомай Б.В. Движение, получение и рождение заряженных частиц в электромагнитном поле : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Холомай Б.В. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 10 с.
401591
  Станис Л.Я. Движение, пространство, время и теория относительности. / Л.Я. Станис. – Москва, 1967. – 119с.
401592
  Манеев А.К. Движение, противоречие, развитие / А.К. Манеев. – Минск, 1980. – 166с.
401593
  Молевич Е.Ф. Движение, развитие, прогресс : (учеб. пособ.) / Е.Ф. Молевич; МВиССО РСФСР ; Урал. гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 30 с.
401594
  Яворская Н. Движение. / Н. Яворская. – Л., 1968. – 104с.
401595
  Казимировский Э.С. Движения в ионосфере / Э.С. Казимировский, В.Д. Кокоуров. – Новосибирск : Наука, 1979. – 344 с.
401596
   Движения в обобщенных пространствах. – Рязань, 1982. – 110 с.
401597
   Движения в обобщенных пространствах. – Рязань, 1985. – 132 с.
401598
  Егоров А.И. Движения в обобщенных пространствах / А.И. Егоров, И.П. Егоров. – Рязань, 1986. – 84 с.
401599
   Движения в обобщенных пространствах / И.П. Егоров. – Рязань, 1988. – 125 с.
401600
  Кондратьев А.Т. Движения в общих трехмерных пространствах путей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кондратьев А.Т.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 6л.
401601
  Егоров А.И. Движения в пространствах тензорных опорных элементов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Егоров А.И.; МВ и ССО СССР. – Казань, 1974. – 12л.
401602
  Дубровский В.И. Движения для здоровья / В.И. Дубровский. – М, 1989. – 190с.
401603
  Бочкова Э.Л. Движения души / Э.Л. Бочкова. – М., 1980. – 78с.
401604
  Комаров В.Н. Движения звезд / В.Н. Комаров. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 67 с.
401605
  Тетяев М.М. Движения земной коры / М.М. Тетяев. – Л, 1962. – 95с.
401606
  Коробков А.В. Движения и здоровье / А.В. Коробков. – М, 1964. – 32с.
401607
   Движения искусственных и естественных небесных тел. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1981. – 154 с.
401608
  Личков Б.Л. Движения материков и климаты прошлого Земли / Б.Л. Личков. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1935. – 127 с. : ил. – Библиогр.: "Литература" в конце каждого раздела. – (Научно-популярная литература / Акад. наук СССР)
401609
  Рябов Ю.А. Движения небесных тел / Ю.А. Рябов. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 159 с.
401610
  Рябов Ю.А. Движения небесных тел / Ю.А. Рябов. – 2-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 215 с.
401611
  Рябов Ю.А. Движения небесных тел / Ю.А. Рябов. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 208 с.
401612
  Рябов Ю.А. Движения небесных тел / Ю.А. Рябов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 237 с.
401613
  Донской Д Д. Движения спортсмена / Д Д. Донской. – М., 1965. – 199с.
401614
  Вайнар Рейнхольд Движения у растений / Вайнар Рейнхольд. – Москва : Знание, 1987. – 174с.
401615
  Гиппенрейтер Ю.Б. Движения человеческого глаза / Ю.Б. Гиппенрейтер. – Москва, 1978. – 256с.
401616
  Иваницкий Ф М. Движения человеческого тела / Ф М. Иваницкий, . – М., 1938. – 264с.
401617
  Шульгин В.С. Движения, оппозиционные официальной церкви, в России в 30-х годах XVII века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шульгин В.С. – Москва, 1967. – 14 с.
401618
  Такеучи Х и др. Движутся ли материки? / Х и др. Такеучи. – Москва : Мир, 1970. – 248с.
401619
  Цао Мин Движущая сила. / Цао Мин. – М., 1950. – 140с.
401620
   Движущаяся плазма : Сборник переводов. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 612 с.
401621
  Иванов В.В. Движущаяся эстетика / В.В. Иванов. – М., 1969. – 188с.
401622
  Змеев Б.М. Движущие сили национально-освободительных революций и перспективы развития стран Восточной Африки : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Змеев Б.М. ; Ленингр. ун-т. – Ленинград, 1969. – 24 с.
401623
  Яшкина Н.В. Движущие силы бизнеса и предпринимательство // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2010. – № 5 (89). – С. 7-16
401624
   Движущие силы внешней политики США. – М., 1965. – 528с.
401625
  Каутский К. Движущие силы и перспективы русской революции. / К. Каутский. – Москва-Л., 1926. – 30с.
401626
  Бурмистров С.Л. Движущие силы историко-философского процесса в философии неоведантизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 153-162. – Бібліогр.: с. 154-162. – ISSN 0042-8744
401627
  Ирандуст Движущие силы Кемалистской революции / Ирандуст. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – 150 с.
401628
  Цапенко И. Движущие силы международной миграции населения // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 0131-2227
401629
   Движущие силы мирового революционного прогресса. – Москва, 1981. – 392с.
401630
  Бажанов Е.П. Движущие силы политики США в отношении Китая / Е.П. Бажанов ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1982. – 240 с. – Библиогр.: с. 222-231
401631
  Кесарев В.В. Движущие силы развития Земли и планет / В.В. Кесарев. – Ленинград : Недра, 1967. – 152 с.
401632
  Хачатурян А.Б. Движущие силы развития общества / А.Б. Хачатурян. – М, 1961. – 38с.
401633
  Сюсюкалов Б.И. Движущие силы развития социалистического общества / Б.И. Сюсюкалов. – Москва, 1983. – 64с.
401634
  Шенин А.Д. Движущие силы современного мирового революционного процесса / А.Д. Шенин. – К, 1967. – 48с.
401635
  Доронин Алексей Движущие силы электронного маркетинга : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 92-95
401636
  Тарлинг Д.Г. Движущиеся материки / Д.Г. Тарлинг, М. Тарлинг. – М., 1973. – 104с.
401637
  Рудич Е.М. Движущиеся материки и эволюция океанического ложа / Е.М. Рудич. – Москва : Недра, 1983. – 271с.
401638
  Соболев В.В. Движущиеся оболочки звезд / В.В. Соболев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1947. – 114 с.
401639
  Такшеева З.В. Двина моя, двина: стихи / З.В. Такшеева. – М., 1985. – 79с.
401640
  Миронова В.Г. Двинские грамоты XIV-XV веков как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Миронова В.Г.; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра археологии. – М., 1970. – 23л.
401641
  Кочетков А.Д. Двинский танковый. / А.Д. Кочетков. – М, 1989. – 160 с.
401642
  Тер-Гевондян Двинский эмират в Армении в IX-XI вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тер-Гевондян А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1958. – 16 с.
401643
   Двинцы: Сборник воспоминаний участников октябрьских боев 1917 г. в Москве и документы. – М., 1957. – 182 с.
401644
  Кралюк П. Дві "Волині" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10 - 16 вересня (№ 32). – С. 12


  13 вересня письменнику Борисові Харчуку виповнилося б 85 років. Про його "твір життя" — роман-тетралогію "Волинь" мало хто знає. Хіба що фахівці-літературознавці. Нині цей твір ніби затінила інша "Волинь" — трилогія Уласа Самчука, яка за часів ...
401645
  Агатій Т. Дві "Катерини" Т. Шевченка // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 171-176. – ISBN 978-617-689-129-1
401646
  Зарічна Н. Дві "Катерини" Тараса Шевченка / Н. Зарічна, Н. Тарасова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3 (648). – С. 29-31. – ISSN 0130-5263
401647
  О"Лір Дві "Пісні про білий парус": Книга і поза книгою // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 31). – С. 10


  Книга Ігоря Качуровського.
401648
   Дві автобіографії // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 254, березень : березень. – С. 18-19


  Автобіографічний лист Василя Стефаника та лист Володимира Гнатюка Президії товариства "Просвіта".
401649
  Гордієнко Д. Дві автобіографії Василя Ляскоронського (1909-1913) та його особова справа (1923) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 654-678. – (Нова серія ; вип. 18)
401650
   Дві акварелі – одна історія // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 1


  У 1846 році два художники – Тарас Шевченко та Михайло Сажин – разом працювали над зображенням історичних видів Києва та його околиць. Навколо результатів цього творчого союзу – авторства чи співавторства малюнків та акварелей – досі точаться суперечки. ...
401651
  Веремійчик О. Дві Алли // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 28 серпня - 11 вересня (№ 33/34). – С. 15


  Інформативні презентації в Українському домі: книжка "Алла Горська. Спалах перед світанком" та збірка віршів поетеси Алли Топчій "Чигирин".
401652
  Лубенець К. Дві Анелі : Спогади, навіяні старими фотографіями // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 3/4. – С. 66-86. – ISSN 0130-1608
401653
  Морозовицький І. Дві Астани // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 28-30. – ISSN 1996-1561


  Казахстан спромігся вирватися з економічної кризи й утримати високі соціальні стандарти. Проте населення й досі живе за раядянськими порядками і відчуває лише відлуння реформ
401654
  Шекет Ю. Дві батьківщини Данила Галицького // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 6/7 (136). – С. 58-71. – ISSN 1819-6268


  Князю Данилу Романовичу стало снаги перетворити роздерті поділами й усобицями галицькі й волинські землі на сильну державу. Наскільки можливо боронити її від нападників ( серед яких були і наймогутніші у знатному світі ординці). Шукати вигідних ...
401655
  Рябчук М. Дві Білорусі // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 7-11. – ISSN 1563-6461


  "Книжка Нелі Бекусь "Боротьба за ідентичність. Офіційна та альтернативна "білоруськість" виглядає як своєрідний пролог до подібної книжки про Україну – мірою того, як офіційна "українськість", яку в нас ось уже декілька років запроваджує колективний ...
401656
  Янченко В. Дві великі душі. Шевченко і Лермонтов // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.29-31. – ISSN 0868-9644
401657
  Александрова М. Дві версії біблійного сюжету "Дочка Ієфая": Михайло Старицький та Леся Українка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 30-36. – ISSN 0236-1477
401658
  Радчук О. Дві версії перекладу Р. Бернза // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 71-79. – ISSN 1728-9572
401659
  Зиль А. Дві вершини нашої культури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 січня (№ 12/13). – С. 21


  Тарас Шевченко і Павло Чубинський - побратими духу.
401660
  Ржига Б. Дві весни. / Б. Ржига. – Київ, 1957. – 376с.
401661
  Кріль М. Дві визначні особистості з нашого краю // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 1/90 (101). – С. 59-68


  Українська мисткиня Михайлина Стефанович-Ольшанська.Діяч УВО Ольшанський Теофіл.
401662
  Соколов Б. Дві війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6 травня (№ 77). – С. 5


  Ситуація на Донбасі і для Росії, і для України є своєрідним продовженням Великої Вітчизняної (Другої світової), хоча Росія зараз виступає в ролі агресора.
401663
  Бондаренко Є. Дві війни за одне життя. Моя прабабуся пережила Голодомор, Другу світову та окупацію Ірпеня москалями // Україна молода. – Київ, 2022. – 21 вересня (№ 28). – С. 6


  Бондаренко Єлизавета - студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. "Пережити таке жахіття не побажаєш нікому, навіть ворогу. Але українському народу потрібно вірити в ЗСУ, в те, що ми переможемо, що здолаємо ворогів спільними ...
401664
  Горбуров Є. Дві війни Серафима Калугіна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 10


  "Про один з найрідкісніших випадків примусової посадки ворожого літака, в якій брав участь Серафим Калугін, серед льотчиків під час Другої світової війни ходили легенди. Під час війни в Кореї, в якій СРСР офіційно участі не брав, він передавав бойовий ...
401665
  Пайєтт Джеффі Дві війни України / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 листопада (№ 207/208). – С. 6-7


  Інтерв"ю з послом США в Україні Джеффрі Пайєттом: "США абсолютно віддані підтримці українського народу".
401666
  Івашко О. Дві вулиці - на честь відважного ракетника // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 17 травня (№ 98). – С. 6
401667
   Дві гармонії : Мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-19 : Фото
401668
  Кирилюк О. Дві герменевтики долі Льва Толстого (М. Кириєнко-Волошин та І. Бунін): гранично-категоріальна світоглядна інтерпретація // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 157-171. – ISSN 2410-2601
401669
  Ступка Орест Дві гіпотези - два підходи до вирішення проблеми походження нафти // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 28-39. – Бібліогр.: с. 38-39. – ISSN 0869-0774
401670
  Дубровик А. Дві години в серці Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 21


  Оптимальний маршрут Брюсселем від кореспондента "Дня".
401671
  Гавришко М. Дві гравюри Якова Гніздовського висіли в кабінеті президента Джона Кеннеді // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 4 (257), 29 січня 2015. – С. 46-50


  Яків Якович Гніздовський - американський художник українського походження, графік, кераміст, мистецтвознавець.
401672
  Корупятник І.В. Дві грані свободи в марксистській концепції історичного детермінізму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 82-84
401673
  Палій О. Дві дати // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 квітня (№ 68)


  825-та річниця першої згадки назви "Україна" і 860-річчя перемоги князя київської династії Ізяслава Мстиславича над суздальським князем Юрієм Долгоруким.
401674
  Войцехівська О. Дві дати з позначкою сімдесят // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 40
401675
  Марунчак М.Г. Дві декади зусиль і жертви = Two decades of efforts and support : додаток до 2-го вид. "The Ukrainian Canadians: a history" / М.Г. Марунчак. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук, 1982. – 32 с. – Без тит. арк. – (Історія наших днів = History of our days = Histoire de nos jours : новини Іст. секціх УВАН в Канаді)
401676
  Курков А. Дві державні мови будуть роз"єднувати людей / спілкувалася Олеся Бацман // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 15 лютого (№ 6). – С. 6-7
401677
  Забіла Н. Дві дівчинки. / Н. Забіла. – Одеса, 1939. – 12с.
401678
  Гуріненко П.В. Дві доби мовчання : повість / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 223 с.
401679
  Гуріненко П.В. Дві доби мовчання : повість, оповідання / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1969. – 238 с.
401680
  Гуріненко П.В. Дві доби мовчання : повість, оповідання / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1975. – 216 с. – (Бібліотека "Мужність")
401681
  Мандичевський Є.П. Дві долі : оповіданнє Євгена Мандичевского. – Львів : Друкарня Уділова, 1904. – 43 с.
401682
  Боршош-Кум"ятський Дві долі / Боршош-Кум"ятський. – Ужгород, 1948. – 48с.
401683
  Бірюков М. Дві долі / Михайло Бірюков. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1953. – 140 с.
401684
  Ященко А.І. Дві долі / А.І. Ященко. – Сімферополь, 1959. – 144с.
401685
  Шаповал І. Дві долі // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 11-17. – ISSN 1814-5078


  І.Ю. Рєпін та Д.І. Яворницький
401686
  Шаповал І. Дві долі // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2006. – № 1. – С. 14-20
401687
  Ніколенко О. Дві долі, які поєднала історія... Лесь Курбас і Микола Куліш // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 10. – С. 57-64
401688
  Ніколенко О. Дві долі, які поєднала історія...Лесь Курбас і Микола Куліш // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 5 (183). – С. 30-37
401689
  Бойчук Б. Дві драми = Two plays / Богдан Бойчук ; обкл. Юрія Соловія. – Нью-Йорк : В-во Нью-Йоркської групи, 1968. – 70, [1] с.
401690
  Соловей О. Дві думки про один роман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 383-402
401691
  Мартисевіч М. Дві душі білоруської літератури // Критика. – Київ, 2008. – Червень, (число 6). – С. 27-28
401692
  Бойчук Б. Дві жінки Альберта: Уривки з роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 2001. – № 142. – С.133-145
401693
   Дві з половиною тисячі рядків : [збірка поезії та прози студентів філолог. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка] / [літ. ред. : Ю. Синиця, О. Ольшанська, В. Бабенко ; відп. за вип. : І. Лазор, Т. Косцьов"ят] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філолог. фак. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 159, [1] с. : іл., портр.


  В збірці представлена поезія та проза студентів філологічного факультету літературної творчості ЛНУ імені Івана Франка.
401694
  Кодак М. Дві з"яви одного ангела (Леся Українка і Максиміліан Волошин) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С.18-28. – ISSN 0236-1477
401695
  Устич С. Дві загрози міжнародним відносинам / розмовляв Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 4


  "Якщо мілітаризм є небезпечним для фізичного існування людини, то популізм деформує свідомість" - Сергій Устич.
401696
  Боронь О.В. Дві згадки про Поля де Кока у Шевченковій повісті "Художник": спроба тлумачення // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 44-54
401697
  Макаренко М.К. Дві зими надії : Роман / М.К. Макаренко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 192с.
401698
  Студинський К. Дві зорі / К. Студинський. – Львів, 1937. – 62с.
401699
  Дереч Д.Г. Дві зустрічі : оповідання / Д.Г. Дереч. – Одеса : Маяк, 1982. – 215 с.
401700
   Дві ідилії Елунди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 60-63 : фото
401701
  Михайловський В. Дві історії про силу університету // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 39 (723), 1-07.10.2021. – С. 36. – ISSN 1996-1561


  Університети в Європі виникли в давні часи як спільноти людей зі спільними цінностями, що вчать ремеслу. Навчання цього ремесла не відрізнялося від того, чого навчалися інші тогочасні фахівці - пекти хліб, шити одяг і взуття, виготовляти меблі чи ...
401702
  Химка І. Дві історії України // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 18-20


  "...монографія Ярослава Грицака удвоє перевищує працю Анджея Хойновського, а тематично охоплює XIX - XX століття".
401703
  Куліш П.О. Дві казки. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – 16 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Зміст: Півпівныка: Гышпанська дітська казочка / по-нашому pозказав Панько Казюка [псевд.] ; Цыган : уpивок із казкы П.А. Куліша
401704
  Ільченко О.Є. Дві казки для дорослих / О.Є. Ільченко. – Київ, 1966. – 275с.
401705
  Ушерович С. Дві катівні / С. Ушерович. – Х, 1933. – 124с.
401706
  Сокирко О. Дві Кліо: З приводу відповіді Сергія Павленка на мою рецензію // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 234-236. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
401707
  Чернов А. Дві книжки на згадку про батьківщину : До 110-річчя від дня народження Петра Одарченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 15
401708
  Кострюкова К.Ю. Дві концепції в теорії ділення клітин у сучасній цитології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
401709
  Ярмоленко Н.М. Дві концепції динаміки українського героїчного епосу в фольклористиці XIX - XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 315-320
401710
   Дві копійки - за дві тисячі гривень // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (168), січень. – С. 48-51
401711
  Даниленко В. Дві короткі історії Олексія Ганзенка // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 9. – С. 176-177. – ISSN 0130-321Х
401712
  Моцик Олександр Дві країни - одна команда // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 39-41


  Україна і Польща готуються до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Олександр Моцик аналізує зовнішньополітичні впливи майбутньої спортивної події.
401713
  Концевич Є.В. Дві криниці : новели / Є.В. Концевич. – Київ : Молодь, 1964. – 84 с.
401714
  Зірка Ю. Дві кулі Леся Курбаса // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 3 вересня (№ 33). – С. 8
401715
  Забужко О.С. Дві культури / О.С. Забужко. – Київ, 1990. – 48с.
401716
   Дві культури, два туризми : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 119 : Фото
401717
  Федас Й. Дві культури: народна й офіційна // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 626-630. – ISBN 966-581-481-8
401718
  Донцов Д. Дві літератури нашої доби = Two aspects of the Ukrainian literature of our age / D. Donzow / Дмитро Донцов. – Торонто ; Онт : Гомін України, 1958. – 295, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 8)
401719
  Зиль А. Дві лотереї, що подарували Шевченкові волю // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 2-15 травня (№ 18). – С. 5


  Пам"ятній даті передує ще одна, яка вписана у біографію поета і в історію літератури. 22 квітня минає 175 років, як Т. Г. Шевченка викупили з кріпацтва. Тоді йому було 24 р. У цьому велика заслуга не тільки тих людей, що турбувалися про його долю, а й ...
401720
  Кирян Н. Дві любові Тараса Шевченка. До 170-річчя першої поїздки на Сумщину // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 13-19 червня (№ 23). – С. 14
401721
  Славин Микола Дві майстрині // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80, 3 с. обкл.


  Майстрині настільки різні, що знову й знову дивуєшся, як вони могли не просто зустрітися, а заприязнитися, відтак гармонійно поєднати в одній залі Українського фонду культури два несхожі світи художніх надбань і жіночих доль - ляльки Дани Лунь (на ...
401722
  Славин Микола Дві майстрині // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80, 3 с. обкл.


  Майстрині настільки різні, що знову й знову дивуєшся, як вони могли не просто зустрітися, а заприязнитися, відтак гармонійно поєднати в одній залі Українського фонду культури два несхожі світи художніх надбань і жіночих доль - ляльки Дани Лунь (на ...
401723
  Ионас Лі Дві матері / Ионас Лі // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 8 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
401724
  Потапенко Олександр Іванович Дві матері : поезії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 217-218
401725
  Кураі Такаші Дві мети посла / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23-24 серпня (№ 152/153). – С. 6-7


  Посол Японії в Україні Такаші Кураї: "Японія хоче й надалі бути дуже добрим другом і партнером України".
401726
  Горшельова Т.А. Дві міні-лекції до розділу "Західна проза другої половини XX ст". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.
401727
  Фудерер Т. Дві мовні реальності – українська і хорватська - у дзеркалі соціолінгвістичної типології та окремих лінгвонаціосоціологічних параметрів / Т. Фудерер, Ж. Челич // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 165-175. – ISSN 2075-437X


  У статті мовні ситуації України і Хорватії висвітлюються в зіставному аспекті, виходячи із типологічних та окремих лінгвонаціосоціологічних параметрів. В статье языковые ситуации Украины и Хорватии освегцаются в сопоставительном аспекте, исходя из ...
401728
  Єндовицький П.О. Дві модифікації задачі про дні народження // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – № 4 (102) : Фізико-математичні науки. – С. 47-56. – ISSN 1810-0546


  Background. Scheme of particle allocation in cells is studied in probability theory as well as in mathematical statistics. In probability theory it goes about limit theorems, in mathematical statistics - of construction statistical criteria"s. Birthday ...
401729
  Кравченко Л. Дві монографії про румино-українську мовну інтерференцію в топоніміці Марамуршу (Румунія) / Л. Кравченко, С. Лучканин // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 93-97. – ISSN 0320-3077
401730
  Нечуй-Левицький І. Дві московки, 1882
401731
  Нечуй-Левицький І. Дві московки, 1887
401732
  Нечуй-Левицький Дві московки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1927. – 92с.
401733
  Нечуй-Левицький Дві московки / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ, 1930. – 111с.
401734
  Нечуй-Левицький Дві московки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1956. – 228с.
401735
  Сорокін А. Дві наради 20 серпня 1991 р.: невідома сторінка історії Київської міської Ради народних депутатів XXI скликання // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 136-139. – ISBN 978-966-171-783-9
401736
  Толочко О.П. Дві не зовсім академічні дискусії (І.А. Лінниченко, Д.І. Багалій, М.С. Грушевський) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 92-103. – (Нова серія ; вип. 2)
401737
  Федюк П. Дві новели // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 166. – С. 175-195
401738
  Дністровий А. Дві новели // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 12. – С. 17-24. – ISSN 0130-1608
401739
  Біливода П. Дві новели // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 62-65.
401740
  Красуцький М. Дві новели // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 82-87. – ISSN 0131-2561
401741
  Грабар С. Дві новели // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 82-85. – ISSN 0130-1608
401742
  Тимченко Антоніна Дві новели : новели // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 42-47. – ISSN 0130-1608
401743
  Красножон К. Дві новели в одному фільмі // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 325


  Про фільм "Камінний хрест" (режисер Л.Л. Осика, 1968).
401744
  Роговий Ф. Дві новели про Григора // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 березня ( № 5). – С. 18, 19
401745
  Лісецький С. Дві опери Євгена Станковича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 40/43). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
401746
  Зубцов Є. Дві п"єси / Є. Зубцов. – Київ, 1962. – 16с.
401747
  Белень М. Дві пам"ятні медалі на честь двох видатних художників // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 48. – ISSN 0868-9644
401748
  Дахній А. Дві парадигми феноменологічної філософії: Мартін Гайдеггер та Роман Інгарден // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 62-73. – ISBN 978-617-8041-01-4
401749
  Ясіновський Ю.П. Дві передмови Манявських ірмолоїв // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 535-544. – ISSN 2222-4203
401750
   Дві перемоги в десятирічній війні // 30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – С. 22-23


  Литовсько-московська десятирічна війна 1512 - 1522 рр.
401751
  Гнатишин О.Є. Дві підходи в дослідженні історії української церковної музики як етап у розвитку національної медієвістики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – C. 245-256
401752
  Студецький М.М. Дві пісні / М.М. Студецький. – Одеса, 1985. – 95с.
401753
   Дві пісні.. – К., 1962. – 20с.
401754
  Ганзенко О. Дві повісті / Олексій Ганзенко. – Миронівка : [б. в.], 2005. – 138, [2] с. : іл. – ISBN 966-7802-34-5
401755
  Нечай О.М. Дві повісті / Олександр Нечай, Михайло Нечай. – Дніпро : Ліра, 2016. – 343, [1] с. : іл. – Зміст: Від батьків до сина жива України / передм. Л. Степовички ; Коли повернулися лелеки. Гончарний круг (повісті). – ISBN 978-966-383-740-6
401756
   Дві події Австрійського туризму в Україні = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 117 : Іл.
401757
  Голованівський С.О. Дві поеми / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 200 с.
401758
  Жулинський М.Г. Дві половинки українського серця: Шевченко і Гоголь // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 286-322. – ISBN 978-966-00-0899-6


  Тарас Шевченко і Микола Гоголь - дві безсмертні постаті, що найяскравіше репрезентують українську духовність і є «послами» нашої культури в усіх усюдах. Але ж які різні ці два генії! Один поставив свій унікальний дар на службу культурі ...
401759
  Чернов А. Дві половинки українського серця: Шевченко і Гоголь // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 16-22 квітня (№ 16). – С. 12
401760
   Дві поради Романа Ратушного // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Липень (число 7). – С. 3


  Воював добровольцем у боях під Києвом, згодом став до лав 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" як військовий розвідник. Загинув у бою неподалік Ізюму під час битви за Донбас. Незадовго до смерті став відомий прямими закликами до ...
401761
  Піллаї Дві пригорщі рису / Піллаї, , Такажі Шівашанкар. – К., 1975. – 240с.
401762
  Коваль К.. Дві присяги судді, або чому не має бути сумісництва в адвокатурі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 24-25
401763
  Колісниченко А.І. Дві притчі одного дерева : повість / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1967. – 172 с.
401764
  Пуховець Д.С. Дві промови Фемістія як історичне джерело // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 1 (69). – С. 109-114


  Фемістій - давньогрецький філософ та ритор, політичний діяч Римської імперії пізньої доби.
401765
  Семена М. Дві реальності Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12 березня (№ 44). – С. 4-5


  Референдум "під дулом автоматів" має намір бойкотувати велика частина жителів півострова. Вже зараз його не визнає світове співтовариство.
401766
  Стецько Я. Дві революції // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 33-48. – ISBN 978-966-1513-13-5
401767
  Сеник Л. Дві революції, здійснена і майбутня, у двох художніх візіях в контексті неоромантизму як складової вісниківства // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 256-263. – ISBN 978-966-2248-94-4
401768
  Працьовитий В. Дві редакції драми "Рябина" Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 29-37. – ISSN 0130-528Х
401769
  Левченко С.П. Дві редакції історичної доами О. Корнійчука "Богдан Хмельницький" / С.П. Левченко. – Київ. – [16] с. – Окр. відбиток з : Наукові записки КНУ, т. 6, в. 1
401770
  Твердоступ Р. Дві різні епохи, але один світогляд і біль... Біль патріотів за Батьківщину // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 12


  Леонід Куценко - дослідник творчості Євгена Маланюка.
401771
  Костомаров М. Дві руські народності / Микола Костомаров ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-группа, 2012. – 71, [1] с. – Кн. описана за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita" ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-25-2
401772
  Костомаров М. Дві руські народності // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 127-129. – ISBN 978-966-668-480-9
401773
  Костомаров М. Дві руські народності / Микола Костомаров. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 111, [1] с. – Назва обкл.: Дві руські народности. – ISBN 978-611-01-1534-6
401774
  Булаш М.О. Дві світові системи - два напрями економічного розвитку / М.О. Булаш. – К., 1960. – 122с.
401775
  Лимар В.Б. Дві свободи В.О. Дем"янова // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 82-86. – ISBN 966-7943-03-8
401776
  Подобєд О. Дві сестри Лесі та племінники. Косачі у 1940-х роках опинилися в Західній Німеччині й отримали статус переміщених осіб // Україна молода. – Київ, 2021. – 3 березня (№ 21). – С. 10


  Ні, я жива! Я вічно буду жити! / Я в серці маю те, що не вмира». Слова, що їх вклала Леся Українка в уста Мавки, стали для поетеси пророчими. Попри нерозуміння при житті, цензурування після відходу у вічність, поетеса, яка стала символом боротьби ...
401777
  Ільницький М. Дві сильвнтки під одним титулом... : До 80-річчя Юрія Барабаша і Григорія Сивоконя) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 20-26. – ISSN 0236-1477
401778
  Кропивницький М. Дві сім"ї / М. Кропивницький. – Київ, 1937. – 103с.
401779
  Кропивницький М. Дві сім"ї / М. Кропивницький. – Київ, 1951. – 95с.
401780
  Кропивницький М. Дві сім"ї / М. Кропивницький. – Київ, 1955. – 95с.
401781
  Волков А.Р. Дві слов"янські трагедії про Атлантиду / А.Р. Волков, Е.С. Соловей // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 62-74. – ISBN 966-8474-40-6
401782
  Сирота Р. Дві спроби запровадження україністики в міжвоєнній Великій Британії // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 185-211. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
401783
  Карікова Н.М. Дві статті від одного автора: (Про спроби Юрія Шевельова дати належну оцінку мовознавчому доробку Василя Сімовича) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 53-58. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
401784
  Щурат В.Г. Дві статті про Грунвальдську пісню : відповідь проф. Брікнєрови / В. Щуpат. – Жовкла : Наклад М. Петрицького ; Печатня оо. Василіян, 1906. – 37 с.


  Зміст: Наукова рецепта проф. Брікнера; Полєміка проф. Брікнера
401785
   Дві столиці Європи : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 115 : Іл.
401786
  Засєда І.І. Дві сторінки однієї медалі / І.І. Засєда. – Київ, 1983. – 118с.
401787
  Сочивець І.Й. Дві сторони медалі : гуморески, повість-пародія / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 152 с.
401788
  Куйбіда В. Дві сторони російського імперіалізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25-26 січня (№ 13/14). – С. 4-5


  Керченський конфлікт у динаміці геополітичної експансії Москви.
401789
  Засенко П. Дві струни на арфі тій... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 березня (№ 6). – С. 6
401790
  Поліщук В. Дві сумні п"ятірки... : (кілька думок до некруглого ювілею Степана Павленка) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 165-166. – (Філологічні науки)
401791
  Приходько В.В. Дві сучасні інтерпретації філософії Г. Фіхте у Німеччині (Д. Генріх і Р. Лаут) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 167. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
401792
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Х.-К., 1932. – 139с.
401793
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 95с.
401794
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1950. – 116с.
401795
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 120 с.
401796
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1968. – 211с.
401797
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 262с.
401798
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1981. – 179 с.
401799
  Вишенська О. Дві точки на колі - одна на торі // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 18-24. – ISSN 1029-4171
401800
  Галата Я. Дві трагедії - один фінал. Що спільного і відмінного в авіакатастрофах над Донбасом та Іраном // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 2). – С. 2
401801
  Колотілова Н.А. Дві традиції в античній риториці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
401802
  Василишин Я. Дві традиції в одній поезії // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 11/12 : Світло Сходу. Ч. 2. – С.2-9.
401803
  Корнієнко В.В. Дві тюркологічні доповіді Євгена Загоровського на засіданнях Одеської філії Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства: публікація наукового спадку вченого // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 188-194. – ISSN 1608-0599


  Стаття присвячена археографічній публікації тез доповідей одеського вченого Євгена Олександровича Загоровського, виголошених ним на засіданнях Одеської філії Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства у другій половині 1920-х рр. Перша доповідь ...
401804
  Рябчук М. Дві України: кінець амбівалентности? // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2015. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 2-12
401805
  Черниш Н. Дві українські енциклопедії (До історії видань "Українська мала енциклопедія" Є. Онацького та "Азбуковник. Енциклопедія української літератури" Б. Романенчука) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 42-48. – ISSN 2076-9326


  Уміщено відомості про розвиток енциклопедичної справи в українській діаспорі в контексті суспільно-політичної та культурно-історичної ситуації середини ХХ ст. Висвітлено історію видання й тематико-типологічні особливості малодосліджених енциклопедій Б. ...
401806
  Заславський І.Я. Дві українські інтерпретації комедії Л.М.Толстого "Перший винокур" // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 76-85
401807
  Полонський О.Е. Дві фази комунізму. Стенограма публічної лекції / О.Е. Полонський. – Київ, 1951. – 32с.
401808
  Передерій В.Ф. Дві фази комуністичного суспільства / В.Ф. Передерій. – Київ, 1959. – 52с.
401809
  Мороз І.А. Дві фази комуністичного суспільства і закономірності переростання соціалізму в комунізм / І.А. Мороз. – Дніпропетровськ, 1960. – 30с.
401810
  Зіневич А. Дві феноменології та дві французькі традиції екзистенційної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Отфрид Гьофе, А. Єрмоленко [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 : Європа - незавершений проект?. – С. 76-89. – ISSN 0235-7941
401811
  Логвиненко В.К. Дві форми соціалістичної властивості в СРСР і їх розвиток під час переходу до комунізму. / В.К. Логвиненко. – Київ, 1959. – 60с.
401812
  Іксанов О.М. Дві характеризації майже показникового розподілу за допомогою порядкових статистик // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 214-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглядається майже показниковий розподіл, що відрізняється від показникового наявністю атома в нулі. Цієї особливості достатньо для того, щоб більшість критеріїв показникового розподілу не мала місця. Запропоновано дві характеризації майже ...
401813
   Дві хвилі. – Одеса, 1973. – 144 с.
401814
  Ляшкевич П. Дві хвороби Святого Валентія // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 198-202. – ISBN 966-8110-14-5
401815
  Лапікура В. Дві шістки з блакитної колоди: публіцистика / В. Лапікура, Н. Лапікура. – Київ : ТОВ "Видавництво Аратта", 2003. – 52с. – ISBN 966-96259-6-3
401816
  Бандрівський Д.Г. Дві ясні зірниці : етюди / Д.Г. Бандрівський. – Львів : Каменяр, 1972. – 75 с.
401817
  Огієнко І.І. Двійне число в українській мові. – Київ : Друкарня 1-щї Київської Друкарської спілки, 1910. – 43 с. – Окр. відб. з Записок Українського Наукового Товариства в Києві", 1909, кн.6


  На книзі дарчий підпис; Професорові А. Лободі автор І. Огієнко
401818
  Дерев"янченко Н.В. Двійництво як основний принцип конструювання системи персонажів у романах М. Уельбека "Розширення поля борні" і "Елементарні частинки" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 114-117. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
401819
  Васильєва О.О. Двір гетьманів Лівобережної України у 1663-1734 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Васильєва Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 263 л. – Додатки: л. 233-263. – Бібліогр.: л. 184-232
401820
  Васильєва О.О. Двір гетьманів Лівобережної України у 1663 - 1734 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Васильєва Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
401821
  Грудевич Т.В. Двір чинбаря у Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини: до історії музеєфікації та створення експозиції // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 448-453. – ISSN 2218-4805


  У статті висвітлюється історія створення двору чинбаря в музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини у 1968–69 рр. Приділена увага музеєфікації пам’яток. Дається характеристика асортименту знарядь праці та виробів чинбаря, ...
401822
  Чепурко Б. Двісті літ із Тарасом // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 113-114. – ISSN 0868-4790


  Про значення творчості Т.Г. Шевченка для українського народу.
401823
  Чепурко Б. Двісті літ із Тарасом // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 2
401824
  Гижа О.Р. Двісті метрів до сонця : повісті, новели / О.Р. Гижа. – Київ : Молодь, 1967. – 144 с.
401825
  Смілянська А. Двісті років на двох. Для служіння науці [Борису Патону - 100 років] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 224). – С. 5
401826
  Семиволос Наталка Двісті хвороб - під прес // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 46-47


  Підозрюю, мало не кожен з нас свого часу став жертвою чергового "цілителя" або повірив у незвичайні властивості нових ліків, біодобавок, приладів... Немов загіпнотизовані щедро змальовуваними перспективами негайного й остаточного позбавлення від усіх ...
401827
  Семиволос Наталка Двісті хвороб - під прес // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 46-47


  Підозрюю, мало не кожен з нас свого часу став жертвою чергового "цілителя" або повірив у незвичайні властивості нових ліків, біодобавок, приладів... Немов загіпнотизовані щедро змальовуваними перспективами негайного й остаточного позбавлення від усіх ...
401828
   Двісті: найкращі - на місці. Складено список університетів, до яких варто вступати // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 79). – С. 3


  За показниками останніх років КНУ імені Тараса Шевченка - абсолютний лідер серед ВНЗ України. Експерти зауважують, що опублікування наукових статей у міжнародних журналах із високим індиксом цитування, додає ВНЗ ваги на міжнародній арені.
401829
  Ворожбит О. Двічі в одну річку / О. Ворожбит, А. Лазарева // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 40 (672), 2-8.10.2020. – С. 22-25. – ISSN 1996-1561
401830
   Двічі герої. – Київ, 1958. – 420с.
401831
  Даценко С. Двічі Герой Радянського Союзу - українці за походженням: спроба просопографічного аналізу / С. Даценко, В. Яхнівський // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 58-75. – ISBN 978-617-7158-04-1
401832
  Шило І.Н. Двічі Герой Радянського Союзу Олексій Федорович Федоров / І.Н. Шило. – Дніпропетровськ, 1973. – 31с.
401833
  Баєв Є.І. Двічі Герой соціалістичної праці Марія Олександрівна Бринцева бригадир радгоспу "Коктебель", Судацького району. / Є.І. Баєв. – Сімферополь : Кримвидав, 1959. – 31 с.
401834
  Сергійчук В.І. Двічі доленосний для кримчан // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 42-47. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 225-річчя передачі Криму до складу Катеринославщини і 55-річчя включення півострова до УРСР.
401835
  Мельник М. Двічі засуджений до розстрілу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 138-147. – ISSN 08-68-4790-1


  Крушельницький Антін Володиславович (1878-1937) - український письменник, літературний критик і літературознавець, педагог, міністр освіти УНР (1919 р.), редактор шкільних хрестоматій з української літератури (Відень, 1919—1922), видавець-редактор ...
401836
  Будько Євген Двічі найдужчий у світі : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-63 : Фото
401837
  Наєнко М. Двічі номінований на Нобелівську премію. За що Івана Драча "пішли" з університету, коли "гора Чернеча стала на коліна", і що воно в біса за "сива печаль Козерога" // Україна молода. – Київ, 2020. – 12 серпня (№ 74). – С. 12-13


  "Великі поети не бувають одномірними. Вони завжди багатогранні, поліфонічні. І тому в кожного він «свій». Іван Драч - не виняток. У мене він, як лідер епохи шістдесятництва, теж «свій». Кажу «лідер» і чую можливе зауваження: були ж, мовляв, і старші за ...
401838
  Георгієвська С.М. Двічі по два - чотири / С.М. Георгієвська. – Київ : Веселка, 1971. – 183 с.
401839
  Жиленко І.В. Двічі по два дорівнює кульбабці : майже казкова повість : для мол. шк. віку / Ірина Жиленко ; іл. І. Михайлової-Родіної. – Київ : Веселка, 1983. – 118 с.
401840
  Рябчій І. Двічі по десять: обличчя і голоси : [збірка інтерв"ю] / Іван Рябчій. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2015. – 236, [4] с. – ISBN 978-617-7192-37-3


  Зміст: Тамтешні: А. Нотомб, Ж.-Л. Утерс, Е.Е. Шмітт, С. Дюпюї, Ж. Де Декар, І. Стецик, Н. Лемер, М. Люсьєн, Ю. де Броквіль, Ф. Вільмар ; Тутешні: В. Шевчук, П. Городиська, В. Селіванов-Буряк, В. Чернецький, О. Довгий, В. Медвідь, Л. Голота, О. ...
401841
  Козлюк С. Двічі повернутися з війни / С. Козлюк, О. Фурман // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 49 (473), 9-15.12.2016 р. – С. 28-32. – ISSN 1996-1561


  Про мирне життя ветеранів АТО.
401842
  Наєнко М. Двічі похований вічно живий. Юрій Яновський // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 478-481. – ISBN 978-617-7480-77-7
401843
  Ульяновський В.І. Двічі професор: Степан Голубєв в університетському та академічному контекстах / Василь Ульяновський ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – Київ : Фенікс, 2007. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 350-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-651-521-9
401844
  Мокрицький Г. Двічі розстріляний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 13


  В Житомирі відкрили меморіальну дошку державному діячеві, журналісту Артему Любовичу, що загинув від рук сталінських катів.
401845
  Кузьменко Ю.В. ДВК. Обработка текстовой информации / Ю.В. Кузьменко, В.В. Дегодюк. – М, 1990. – 191с.
401846
  Швець В.С. Двобій : поезії 1960-1964 / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 246 с.
401847
  Ивасюк М.Г. Двобій / М.Г. Ивасюк. – Ужгород, 1967. – 142с.
401848
  Проскурін П.Л. Двобій : Роман / П.Л. Проскурін. – Київ : Дніпро, 1972. – 403 с.
401849
  Романченко М.З. Двобій : поема та вірші / М.З. Романченко. – Львів : Каменяр, 1985. – 95 с.
401850
  Ктитарєв М.М. Двобій : документальна повість / М.М. Ктитарєв. – Дніпропетровськ : Промінь, 1985. – 206 с.
401851
  Братунь Р.А. Двобій : вірші, поеми, публіцистика / Р.А. Братунь. – Київ : Дніпро, 1985. – 187 с.
401852
  Ктитарєв М.М. Двобій : документальна повість / М.М. Ктитарєв. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 196 с.
401853
   Двобій без компромісів. – К., 1973. – 238с.
401854
  Вєдєнєєв Д.В. Двобій без компромісів : Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945-1980-ті роки / Д.В. Вєдєнєєв, Г.С. Биструхін; Нац. академія Служби безпеки України; Укр. ін-т військової історії. – Київ : К.І.С., 2007. – 568с. : іл. – ("Таємні війни - історія та сучасність" ; Кн. 4). – ISBN 966-7048-69-1
401855
  Зайцев Ю. Двобій Ганни Михайленко проти КДБ // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 86-90. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
401856
  Мамалага В. Двобій із царем Гетьман не програв. Чому Іван Мазепа навіть своїм невдалим повстанням проти Петра I врятував українську землю // Україна молода. – Київ, 2020. – 20 жовтня (№ 100)


  Гетьман Іван Степанович Мазепа 24 жовтня (4 листопада за сучасним календарем) 1708 року вирушив зі своєї столиці Батурина назустріч шведському королю Карлу XII. Так почався виступ гетьмана проти царської влади в Україні. Безумовно, з точки зору нашої ...
401857
  Брич П.К. Двобій на світанні / П.К. Брич. – Львів, 1974. – 107с.
401858
  Михалевич О.В. Двобій принципів / О.В. Михалевич. – К., 1959. – 88с.
401859
  Грабовський С. Двобій Прометея з Великим Кобзарем // Критика. – Київ, 1999. – Березень, (число 3). – С. 22-24


  "...Шевченкківська премія разом із численними радянськими та крипторадянськими інституціями мирно переїхала в незалежну добу. Вона причепурилася, перефарбувалася в синє-жовте, але ж чи змінила свою суть?..."
401860
  Пригорницький Ю. Двобій: імперія чи українська Надія? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 11). – С. 1


  Чи нарешті щось буде вирішено щодо повернення Надії Савченко на Батьківщину.
401861
  Биркун Л.В. Двобічний контрастивний аналіз та системи вправ для подолання інтерференцій при вивченні часових форм дієслова другої іноземної мови / Л.В. Биркун, Є.П. Тимченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-48. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Присвячено проблемам оволодіння англійськими та німецькими дієслівними часовими формами при вивченні другої іноземної мови, засобами подолання можливої інтерференції з боку першої іноземної мови та стимулювання позитивного переносу мовних навичок ...
401862
  Косів Р. Двобічні ікони XV-XVI століть на українських землях: спроба інтерпретації призначення та іконографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 168-181. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794
401863
  Дзюба П.В. Двовекторність міжнародних портфельних потоків України:стан та перспективи в контексті участі в зонах вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 72-81
401864
  Базиль Людмила Двовекторність у роботі кафедри української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-8. – Бібліогр.: с. 5
401865
  Літошенко Ю.В. Двовекторність України як умова соборності українського народу // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 87-93
401866
  Ващенко В.М. Двовимірна геометрична теорія некласичних ввігнутих дифракційних граток / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 245-251. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено теоретичний аналіз зображення, що створюється ввігнутою некласичною дифракційною граткою. та спектральна залежність його абераційних властивостей в ультрафіолетовому спектральному діапазоні 250 - 350 нм. Приводиться розв"язок задачі ...
401867
  Хотенко О.О. Двовимірна динамічна задача теорії гіперпружності / О.О. Хотенко, І.М. Хотенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В статті розглянуто динамічну задачу про поширення квадратично нелінійної хвилі Релея в пружному півпросторі в класичній постановці. Визначальні співвідношення відповідають нелінійному потенціалу Мурнагана. Нелінійне рівняння Релея досліджується для ...
401868
  Кіт Г.С. Двовимірна задача термопружності для півпростору з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за тепловиділення у перпендикулярній до неї стрічковій області / Г.С. Кіт, Н.М. Івасько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  За дії джерела тепла побудовано функції Гріна задач стаціонарної теплопровідності й термопружності при плоскій деформації півбезмежного тіла з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею, на якій підтримується нульова температура. При цьому ...
401869
  Власюк А.П. Двовимірна задача фільтраційної консолідації грунту з урахуванням повзучості його скелету в умовах тепло-солепереносу / А.П. Власюк, П.М. Мортинюк, Н.А. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано математичну модель задачі фільтраційної консолідації грунту з урахуванням повзучості його скелету та впливу перенесення солей в неізотермічному режимі. Числовий poзв"язок відповідної двовимірної крайової задачі знайдено методом скінченних ...
401870
  Макаров В.А. Двовимірна математична модель діодної структури на основі варізонних напівпровідників з ефектом перевипромінювання І / В.А. Макаров, І.П. Гаврилюк, Н.О. Россохата // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 167-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі проведено дослідження загальноматематичними методами нелінійних задач теорії напівпровідників. Розглянуто початково-крайову задачу для нелінійного інтегро-диференційного рівняння з частинних похідних, яка описує нестаціонарний координатний ...
401871
  Рутковська І.А. Двовимірна математична модель та метод розрахунку руху рідини у вузлах розгалуження відкритих потоків. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Рутковська І.А.; Нац. техн. ун-т. України. КПІ. – К., 2000. – 19л.
401872
  Савіна Марія Юріївна Двовимірна модель та метод розрахунку переносу забруднюючих речовин у відкритих потоках : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.02.05 / Савіна М.Ю.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
401873
  Пономарьов О.П. Двовимірна нестаціонарна числова модель жевріючого розряду / О.П. Пономарьов, І.О. Анісімов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 206-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В рамках гідродинамічного наближення створено двовимірну нестаціонарну числову модель горіння жевріючого розряду, яка враховує іонізацію нейтральних атомів електронним ударом, електрон-іонну рекомбінацію та вторинну емісію з катоду. Модель дозволяє ...
401874
  Гапонюк Я.В. Двовимірне функціональне перетворення сигналів з використанням мінімаксних наближень : Автореф...канд.техн.наук:05.13.06 / Гапонюк Я.В.;Держ.ком.зв"язку та інформатиз.України. – Львів, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.12-14
401875
  Гармаш Наталія Григорівна Двовимірний скінченноелементний аналіз контактних задач із врахуванням теплообміну : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Гармаш Наталія Григорівна; НАН України. Ін-тут проблем машинобуд. ім. А.М.Підгорного. – Харків, 1999. – 19л.
401876
  Божидарник В.В. Двовимірні задачі теорії пружності й термопружності структурно- неоднорідних тіл / В.В. Божидарник. – Львів : Світ, 1998. – 352 с. – ISBN 5777309143
401877
  Приходько О.О. Двовимірні локалізовані структури в нелінійних середовищах : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.02 / Приходько О.О. ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
401878
  Кучмінська Х.Й. Двовимірні неперервні дроби = Two-dimensional continued fractions / Х.Й. Кучмінська ; НАНУ, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ. – Львів, 2010. – 218 с. – ISBN 978-966-02-5621-7
401879
  Сушко Тетяна Сергіївна Двовимірні статистичні та стаціонарні хвильові поля у кусково-однорідних п"єзокерамічних тілах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Сушко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
401880
  Шарапов С.Г. Двовимірні та квазідвовимірні моделі надпровідності зі змінною густиною носіів : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.02 / Шарапов С.Г. ; НАН Укр. Ін-т теоретичн. фіз. – Київ, 1996. – 23 с.
401881
  Тетерук І.С. Двовимірні узагальнені моментні зображення та апроксиманти типу Паде функції двох змінних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 75-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
401882
  Турковський Володимир Михайлович Двовимірні ферміон-бозонні моделі надпровідності з довільною густиною носіїв заряду : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.02 / Турковський Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
401883
  Турковський Володимир Михайлович Двовимірні ферміон-бозонні моделі надпровідності з довільною густиною носіїв заряду : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Турковський Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 120л. – Бібліогр.:л.92-120
401884
  Опанасович В.К. Двовісний згин ізотропной пластини з прямокутною жорсткою шайбою та прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту ії берегів / В.К. Опанасович, М.С. Слободян, В.Я. Бедрій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
401885
   Двовісний згин пластини з двома тріщинами за наявності лінійчастих пластичних зон з урахуванням контакту їх берегів та зміцнення матеріалу / С.О. Альфавіцька, М.М. Николишин, В.К. Опанасович, О.В. Білаш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі досліджено двовісний згин розподіленими на нескінченості моментами ізотропної пластини з двома рівними співвісними тріщинами, береги яких під дією зовнішнього навантаження контактують по області сталої ширини, а у їх вершинах утворилися ...
401886
   Двовісний розтяг кусково-однорідної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів та двома поверхневими тріщинами в ній з урахуванням пластичних зон біля їх вершин / М.М. Николишин, В.К. Опанасович, Л.Р. Куротчин, М.С. Слободян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Сформульовано та розв"язано задачу про двовісний розтяг нескінченної кусково-однорідної ізотропної пластини, що має прямолінійну межу поділу матеріалів і дві рівні поверхневі тріщини на цій межі. Припущено, що матеріал під тріщинами перейшов у ...
401887
   Двовісний розтяг пластини з жорсткою криволінійною шайбою та прямолінійною наскрізною тріщиною / Є.Б. Ярема, В.К. Опанасович, М.С. Слободян, В.В. Рощот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі досліджено напружено-деформований стан ізотропної пластини з криволінійною жорсткою шайбою і прямолінійною наскрізною тріщиною, береги якої вільні від зовнішнього навантаження. Пластина знаходиться під дією однорідного поля зусиль на ...
401888
  Мартинов А. Двовладдя у Венесуелі // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1 лютого (№ 5). – С. 4
401889
  Умланд Андреас Двоголова Евразія // Критика. – Київ, 2012. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 28-29. – ISSN 1563-6461
401890
  Фаріон І. Двоголове дитя компромісу. Правопис 20 - 30-х рр. XX ст. у політичних персонах // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 1-2
401891
  Білик О. Двоголовий орел - геральдичний символ Галицько-Волинської держави // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 284-292. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті на основі комплексного аналізу писемних, геральдичних, архітектурних і археологічних джерел розкрито використання символа двоголового орла на території Галицько-Волинської держави. Визначено, що його поширенню сприяли античне походження і ...
401892
  Голдирев Б.В. Двогрупове зрівнювання нівелірних мереж / Б.В. Голдирев; відп. ред. О.Д. Шулейкин. – Львів, 1957. – 39 с.
401893
  Чуковский Н.К. Двое / Н.К. Чуковский. – Москва, 1957. – 112 с.
401894
  Лапин Б.Ф. Двое / Б.Ф. Лапин. – Иркутск, 1971. – 138с.
401895
  Крахмалева Н.В. Двое / Н.В. Крахмалева. – Киев, 1986. – 508с.
401896
  Толстая Н.Н. Двое : разное / Наталия Толстая. – Москва : Подкова, 2001. – 384 с. – ISBN 5-94584-034-3
401897
  Клодт Е. Двое // Деловой экологический журнал / РОО "Общественная экология". – Москва, 2005. – № 4. – С. 62-63
401898
  Масловская Д. Двое бедных румын, говорящих по-польски : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 99-133. – ISSN 1130-6545
401899
  Поцюс А. Двое в городке / А. Поцюс. – Вильнюс, 1969. – 312 с.
401900
  Казаков Ю.П. Двое в декабре / Ю.П. Казаков. – М : Молодая гвардия, 1966. – 272 с.
401901
  Тоболяк А. Двое в доме / А. Тоболяк. – М, 1984. – 248с.
401902
  Яворская Н. Двое в дороге. / Н. Яворская. – Л., 1977. – 95с.
401903
  Логинов Н.В. Двое в каюте / Н.В. Логинов. – М., 1959. – 48с.
401904
  Стрельцов М. Двое в лесу : повесть и рассказы / Михаил Стрельцов ; пер. с белорус. Э.Карпачева. – Минск : Мастацкая літаратура, 1978. – 174 с.
401905
  Богородский Петр Двое в лодке, не считая собаки : Россия / Богородский Петр, Богородская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 112-119 : Фото. – ISSN 1029-5828
401906
  Калчев К. Двое в новом городе / К. Калчев. – София, 1964. – 239с.
401907
  Калчев К. Двое в новом городе / К. Калчев. – Москва, 1967. – 176с.
401908
  Заворотчева Л.Г. Двое в новом городе / Л.Г. Заворотчева. – Свердловск, 1981. – 205с.
401909
  Грива Ж. Двое в океане : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского и М.Михалевой. – Рига : Лиесма, 1965. – 279 с.
401910
  Почивалов Л.В. Двое в океане : Роман: Хроника одного рейса / Л.В. Почивалов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 492с.
401911
  Велков П. Двое в пещере / П. Велков. – София, 1966. – 176с.
401912
  Беляев В.С. Двое в пути : рассказы / В.С. Беляев. – Москва : Советская Россия, 1959. – 96 с. : ил.
401913
  Журахович С.М. Двое в пути : рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 48 с.
401914
  Вайсберг Л.М. Двое в пути : повесть / Л.М. Вайсберг. – Вильнюс, 1975. – 414 с.
401915
  Вахов А.А. Двое в тайге / А.А. Вахов. – Владивосток, 1946. – 68с.
401916
  Данилов С.П. Двое в тундре : рассказы / С.П. Данилов; пер. с якут.Ю.Шамшурин. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1965. – 295 с.
401917
  Шарп Э. Двое влюбленных и... собака = A tail of love : роман / Элис Шарп ; пер. с англ. В. Глебова. – Москва : Радуга, 2006. – 144 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006526-7
401918
  Клер А. Двое детей в сердце Африки. / А. Клер. – М, 1969. – 104с.
401919
  Каманин Ф.Г. Двое знаменитых. -- (Первые ласточки. -- Мой товарищ). / Ф.Г. Каманин. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 544 с.
401920
  Малыгина Н.П. Двое и война : повести / Н.П. Малыгина. – Москва, 1973. – 304 с.
401921
  Малыгина Н.П. Двое и война / Н.П. Малыгина. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 208с.
401922
  Малыгина Н.П. Двое и война : Повести. / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1982. – 304с.
401923
  Картушин И.П. Двое и город / И.П. Картушин. – Новосибирск, 1985. – 158с.
401924
  Назаров Р.В. Двое и другие / Р.В. Назаров. – Л., 1990. – 397с.
401925
  Рахманин Сергей Двое и одна // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 44. – С. 44-46
401926
  Рожков Н.В. Двое и птицы / Н.В. Рожков. – Ташкент, 1968. – 144с.
401927
  Назарли Двое из 120 : рассказы / Гаджи Баба Назарли; пер. с азерб. – Баку : Азернешр, 1958. – 181 с.
401928
  Погони А. Двое из многих / А. Погони. – М., 1975. – 360с.
401929
  Муравин Г.Л. Двое из многих тысяч / Г.Л. Муравин. – Москва, 1967. – 119 с.
401930
  Солоухин В.А. Двое из нашего дома / В.А. Солоухин. – Донецк, 1963. – 40с.
401931
  Оганесон Н.С. Двое из прошлого. Лицо в кадре. Опознание / Н.С. Оганесон; Николай Оганесов. – Москва : Гранд, 1994. – 461, [3] с. – Загл. обл. и пер.: Лицо в кадре. – (Гранд). – ISBN 5-7661-0032-9
401932
  Ватлин А.Ю. Двое из тысячи: Вильгельм Керф (Клейст) и Ганс Гримм (Мориц) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 39-53. – ISSN 0042-8779


  О судьбе немецких антифашистов В. Керфе и Г. Гримме, репрессированных в 1937-1938 гг.
401933
  Лайт Дж. Двое на берегу : Роман / Пер. с англ. А.Б.Дмитриевой; Дждоуи Лайт. – Москва, 1998. – 192с. – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-0748-2
401934
  Мусатов А.И. Двое на большом поле / А.И. Мусатов. – М., 1960. – 62с.
401935
  Ляшенко В.Е. Двое на длинном пути / В.Е. Ляшенко. – М., 1978. – 112с.
401936
  Ляшенко В.Е. Двое на длинном пути / В.Е. Ляшенко. – Москва : Политиздат, 1978. – 112с.
401937
   Двое на земле. – М., 1988. – 573с.
401938
  Гибсон У. Двое на качелях / У. Гибсон. – М., 1962. – 116с.
401939
  Баужа А. Двое на набережной : повести и новеллы : пер. с литов. / Баужа А. – Вильнюс : Vaga, 1972. – 248 с.
401940
  Гастев С.Н. Двое на одной тропе : [повесть] / Гастев С.Н. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1968. – 86 с.
401941
  Гастев С.Н. Двое на одной тропе. -- (Время штормов. Повести -- Капитан Майнис. Рассказ). / С.Н. Гастев. – Пенза, 1963. – 148 с.
401942
   Двое на озере Кумран. – М., 1972. – 215с.
401943
  Васин М. Двое на перекрестке / М. Васин. – Новосибирск, 1967. – 164с.
401944
  Корпачев Э.М. Двое на перроне / Э.М. Корпачев. – М., 1973. – 176с.
401945
  Путилов Б.А. Двое на профиле / Б.А. Путилов. – М., 1968. – 232с.
401946
  Голощапов Н.П. Двое на рассвете / Н.П. Голощапов. – Челябинск, 1961. – 98с.
401947
  Абрамов С.А. Двое под одним зонтом : Апрел. сказка / Сергей Абрамов. – Москва : Правда, 1981. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 48)
401948
  Папуловский И.П. Двое с нашей стороны: повести / И.П. Папуловский. – Москва, 1981. – 159 с.
401949
  Продан Ю.Ю. Двое с пятой заставы / Ю.Ю. Продан. – Краснодар, 1969. – 112с.
401950
  Вайнер А.А. Двое среди людей / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1990. – 144с.
401951
  Гуриненко П. Двое суток молчания / П. Гуриненко. – М., 1968. – 159с.
401952
  Краснов Н.С. Двое у реки Грань / Н.С. Краснов. – Воронеж, 1965. – 180с.
401953
  Краснов Н.С. Двое у реки Грань / Н.С. Краснов. – Москва, 1966. – 189с.
401954
  Монастырев В.А. Двое у ручья. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1965. – 227с.
401955
  Белинский Я.Л. Двое, идущие рядом / Я.Л. Белинский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 159 с. : портр. – (Книга стихов)
401956
  Зарин А.Е. Двоевластие / А.Е. Зарин // Избранник Божий / П.Н. Полевой. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 141-396. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87995-043-8
401957
  Ибрагимова А.З. кызы Двоевластие в Азербайджане : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.02 / Ибрагимова А.З. кызы ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1974. – 44 с.
401958
  Бабикова Е.Н. Двоевластие в Сибири / Е.Н. Бабикова. – Томск : Томск. ун-т, 1980. – 159 с.
401959
  Сікора В.С. Двоелементні бази гіпероктаедральних груп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 87-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджуються системи твірних вінцевих добутків двох симетричних груп S[нижній індекс 2] та S[нижній індекс n]. Доведено, що в таких групах можна побудувати незвідні системи твірних, які складаються лише з двох елементів.
401960
  Стецюк П. Двоетапна транспортна задача та дві її модифікації / П. Стецюк, В. Стовба, О. Хом"як // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 92-107. – ISSN 2706-9680
401961
  Шимборская В. Двоеточие : Книга стихов // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С.3-19. – ISSN 1130-6545
401962
  Щегельський П.Г. Двоє : роман / Павло Щегельський. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 254 с.
401963
  Щегельський П.Г. Двоє : роман / П.Г. Щегельський. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 271 с.
401964
  Олійник Борис Двоє : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 282-285
401965
  Бернгейм Е. Двоє : міні-роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 131-145. – ISSN 0320 - 8370
401966
  Грищук Б.А. Двоє в березні / Б.А. Грищук. – Київ, 1980. – 200 с.
401967
  Куртяк Є.Г. Двоє в дорозі : повість / Є.Г. Куртяк. – Львів, 1975. – 175 с.
401968
  Калчев К. Двоє в новому місті / К. Калчев. – Київ, 1972. – 197с.
401969
  Качковський Л.Д. Двоє в осінній вечір / Л.Д. Качковський. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 317 с.
401970
  Сироватський В.М. Двоє в серпні / В.М. Сироватський. – Дніпропетровськ, 1984. – 110с.
401971
  Клер А. Двоє дітей в серці Африки. / А. Клер. – К, 1972. – 102с.
401972
  Рочев Я.М. Двоє друзів. / Я.М. Рочев. – К, 1962. – 365с.
401973
  Кіраль С. Двоє зі Смілянщини // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 березня (№ 10)


  Художньо-документальна повість Івана Малюти "Двічі не вмирати".
401974
  Вайнер А.А. Двоє межи людьми / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Київ, 1973. – 135с.
401975
  Полотнюк Я. Двоє на високогір"ї : житейська історія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 7/8. – С. 76-117. – ISSN 0130-1608
401976
  Галюк В.С. Двоє на косі / В.С. Галюк. – Х, 1979. – 167с.
401977
  Омельченко М.М. Двоє на святі / М.М. Омельченко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 207 с.
401978
  Малик В. Двоє над прірвою : повість / В. Малик. – Київ : Веселка, 1983. – 300 с.
401979
  Клименко Олена Двоє обабіч "мерседеса" : історія кохання на дві дії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 94-111. – ISSN 0130-321Х
401980
  Абрамов С.О. Двоє під однією парасолькою : повісті / С.О. Абрамов ; [з рос. пер. А.І. Гриценко ; А.В. Денисенко]. – Київ : Молодь, 1984. – 204 с.
401981
  Альєнде Ісабель Двоє слів : Оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 160-163. – ISSN 0208-0710
401982
   Двоє слів про дев"яності... і не тільки // Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Л.В. Грицик, Н.В. Костенко, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Чернігів;Київ, 2010. – [Вип. 5]. – С. 385-400


  "Дев"яностик Олександр Яровий відповідає на питання "двохтисячника" Олександра Стусенка. Роздуми над прочитаною книгою М. Розумного, А. Кокотюхи "Любити живих"
401983
  Грінчак В.Я. Двоє у морі / В.Я. Грінчак. – Київ, 1982. – 20 с.
401984
  Герасименко Ю.Г. Двоє у світі : повісті / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Прапор, 1985. – 136 с.
401985
  Томчаній М. Двоє щасливих : оповідання / М. Томчаній. – Ужгород : Закарпатське обласне видавництво, 1958. – 112 с.
401986
  Денисюк П.В. Двоєдиний конструкт діалектичної логіки // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 68-76. – ISSN 2075-1443
401987
  Романова Н.С. Двоєдність морально-релігійних і філософсько-правових ідей в російській філософській традиції // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.163-167
401988
  Шолохов М. Двозаміжня / М. Шолохов. – К, 1958. – 56с.
401989
  Нікітченко М.С. Двозначні та багатозначні композиційно-номінативні логіки / М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 199-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено композиційно номінативні логіки часткових однозначних, тотальних неоднозначних і часткових неоднозначних квазіарних предикатів на пропозиційному, реномінативному та кванторному рівнях. Встановлено зв"язки між цими логіками та 3-значними і ...
401990
  Назаренко М. Двозначність інтертексту: джерела й функції цитацій у романі Павла Загребельного "Я, Богдан (Сповідь у славі)". Стаття перша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (725). – С. 94-106. – ISSN 0236-1477


  На прикладі численних алюзій прозаїка до творів світового письменства продемонстровано, що однозначність ідеологічного змісту роману істотно ускладнюється завдяки введенню в текст прямих і прихованих цитат з авторів, що жили вже після Хмельниччини: ...
401991
  Назаренко М. Двозначність інтертексту: текстуальність історії в романі Павла Загребельного "Я, Богдан (Сповідь у славі)". Стаття друга // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (726). – С. 34-50. – ISSN 0236-1477


  На основі зіставного аналізу тексту твору і джерел, залучених у процесі його написання, доведено, що образ гетьмана в романі спирається на передмодерну й романтичну історіографічні традиції, у яких зникала межа між вимислом і документальністю (що ...
401992
  Либер А.Е. Двоичная булева алгебра и ее приложения / А.Е. Либер. – Саратов, 1966. – 80 с.
401993
  Глобус И.А. Двоичное кодирование в асинхронных системах / И.А. Глобус. – М, 1972. – 108с.
401994
  Бохманн Д. Двоичные динамические системы. / Д. Бохманн, Х. Постхоф. – М., 1986. – 400с.
401995
  Прохасько Т. Двоїна / Тарас Прохасько // Майбутнє, якого ми прагнемо : [збірка есеїв] / упоряд. і відп. ред. Вахтанг Кебуладзе ; [іл. О. Глумчер]. – Київ : Темпора, 2020. – С. 156-167 : портр. – ISBN 978-617-569-475-6
401996
  Шмід Ульрих Двоїста Америка Чеслава Мілоша // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 37-40. – ISSN 1563-6461
401997
  Городянська Л.В. Двоїста природа інтелектуальних ресурсів та облік об"єктів інтелектуальної власності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 94-103 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
401998
  Вакуліна В.М. Двоїстий характер людського буття : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Вакуліна В. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 148л. – Бібліогр.:л.142-148
401999
  Вакуліна В.М. Двоїстий характер людського буття. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.04 / Вакуліна В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 24л.
402000
  Гребенюк М.Ф. Двоїсті афінні зв"язності на регулярній гіперполосі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана стаття стосується питань диференціальної геометрії багатовимірного проективного простору. Розглядаються регулярні гуперполоси розширеного неевклідового простору. Вводяться тензори, які визначають в околі третього порядку гіперполоси оснащу вальні ...
<< На початок(–10)401402403404405406407408409410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,