Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
399001
  Руденко Ольга Валентинівна "Допозитивістський" етап філософії науки ( історико-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Руденко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 170л. – Бібліогр.: л. 156-170
399002
  Руденко О.В. "Допозитивістський" етап формування філософії науки: історико-філософське дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-87. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
399003
  Руденко Ольга Валентинівна "Допозитивістський" стан філософської науки (історико-філософський аналіз) : Автореф.дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Руденко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
399004
  Шкода Т. "Допомога по тимчасовій непрацездатності: можливі зміни у розмірі виплат" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 115-118
399005
  Мануйкін О. "Дорога болю" Василя Стуса / О. Мануйкін, В. Притиковська // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 141-154. – (Філологічні науки)
399006
  Потапов Владимир "Дорога в облака" : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 252-254 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
399007
  Бегун Б. "Дорога и в ночи - дорога"?.. : (повесть Макса Фриша "Человек появился в эпоху голоцена" и постмодернистские концепции истории) // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні. – Київ, 2001. – № 2 : Швейцарія. – С.79-88
399008
  Сергійчук В. [Доповідь] // Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – С. 37-41. – ISBN 978-966-02-7789-2
399009
  Борисенко В. [Доповідь] // Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – С. 119-122. – ISBN 978-966-02-7789-2
399010
   Доповіді Наукової сесії. – К., 1954. – 211с.
399011
   Доповіді Наукової сесії Інституту української літератури ім. Т.Г. Шевченка Академії наук Української РСР. – Київ, 1950. – 171 с.
399012
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 1993
399013
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 1993
399014
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 1993
399015
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 1995
399016
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 1997
399017
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2008
399018
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2014. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399019
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2014. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399020
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2014. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399021
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2014. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399022
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2014. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399023
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, С.А. Андронаті [та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2014. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399024
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, С.А. Андронаті [та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2014. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399025
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, С.А. Андронаті [та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2014. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399026
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399027
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2015. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399028
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2015. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399029
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2015. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399030
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399031
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399032
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399033
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399034
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399035
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399036
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399037
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399038
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2016. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399039
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2016. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399040
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399041
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399042
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399043
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399044
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399045
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399046
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399047
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399048
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399049
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399050
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2017. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399051
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399052
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399053
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, С.А. Андронаті, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399054
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2018. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399055
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Acadtmy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2018. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399056
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Acadtmy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2018. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399057
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Acadtmy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, А.С. Андронаті, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2018. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399058
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Acadtmy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, А.С. Андронаті, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399059
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Acadtmy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, А.С. Андронаті, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399060
   Доповіді про Голодомор на славістичній конференції // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 4 липня (число 26). – С. 12


  Дослідно-Освітній Консорціум з вивчення Голодомору організував секцію під час канадської славістичної конференції.
399061
   Доповіді та повідомлення : Тези звітних наукових конференцій викладачів Сумського пед.інституту. – Суми, 1961. – 96с.
399062
   Доповіді та повідомлення. – К., 1963. – 130с.
399063
   Доповіді та повідомлення : Тези 6-ї звітної наукової конференції інституту, 14-15 травня, 1964 року. Серія суспільних наук. – Дрогобич, 1964. – 104с.
399064
   Доповіді та повідомлення звітно-наукової конференції професорсько-викладацького складу за 1964 рік. – Ровно, 1964. – 84с.
399065
   Доповіді та повідомлення міжвузівської ювілейної наукової конференції, присвяченої 25-річчю возз"єднання Західної України з УРСР. – Ровно, 1964. – 116с.
399066
   Доповіді та повідомлення на звітній науковій конференції Житомирського Державного педагогічного інституту, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1959 рік. – Житомир, 1960. – 52 с.
399067
   Доповіді та повідомлення на конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1963 рік : Тези. – Запоріжжя, 1964. – 168с.
399068
   Доповіді та повідомлення на Наукових конференціях, присвячених підсумкам науково-дослідної роботи інституту за 1953-1954 рік : Секція фізико-математичних наук. – Львів, 1955. – 52 с.
399069
   Доповіді та повідомлення на Науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи. – Львів
Вип. 1 : Секція літературознавства. – 1955. – 24с.
399070
   Доповіді та повідомлення на науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1956 рік : Секція мовознавства. Тези. – Запоріжжя : Запорізький облвидав, 1957. – 44с.
399071
   Доповіді та повідомлення на Науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи інституту за 1955 рік : Секція мови та літератури. – Ворошиловград, 1956. – 27с.
399072
   Доповіді та повідомлення на Науковій конференції, присвяченій підсумкам науково дослідної роботи за 1957 рік : Тези. – Черкаси
Вип. 3. – 1957. – 64с.
399073
   Доповіді та повідомлення на підсумковій науковій сесії за 1955 рік : Секція суспільних наук. – Ворошиловград, 1956. – 29с.
399074
   Доповіді та повідомлення на підсумковій сесії за 1956 рік : Секція суспільних наук. – Ворошиловград, 1957. – 30с.
399075
  Тесля Ю. Доповідна Богу : [зб. віршів] / Юрій Тесля ; [передм.: О. Астаф"єв]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – 142, [1] с. – У змісті розд.: Межа ; Тобі ; Уклін ; Иносказание ; Етюди. - Вірші укр. та рос. – ISBN 978-966-920-244-4
399076
  Юзефович М.В. Доповідна записка голови комісії М.В. Юзефовича київському генерал-губернатору О.Р. Дрентельну про кадрові зміни в комісії 16 вересня 1882 р. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 325-326 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
399077
   Доповідь Анатолія Погрібного на третьому Конгресі Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Гр. Ващенка // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 20 - 27 грудня (№ 60). – С. 2-3
399078
  Андрощук Г. Доповідь ВОІВ про нематеріальні активи інтелектуального капіталу // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 12. – C. 62-64. – ISSN 1608-6422
399079
  Мачулін В.Ф. Доповідь Голови ВАК України В.Ф. Мачуліна на нараді з питань удосконалення атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 26 червня 2008 року // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 10-14
399080
  Томенко М. Доповідь голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації на парламентських слуханнях "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні" // Голос України, 2002. – 10 грудня
399081
  Булганін М.О. Доповідь директиви ХХ З"їзду КПРС по шостому п"ятирічному плану розвитку народного господарства РСР на 1956-1960 роки / М.О. Булганін. – К., 1956. – 83с.
399082
   Доповідь до п"ятих зборів уповноважених про основні моменти діяльності Вукопспілки та Уцеробсекції. – Х., 1929. – 27с.
399083
  Андрущенко В. Доповідь з нагоди презентації Проекту "Проблеми підготовки нового вчителя для об"єднаної Європи XXI століття (Педагогічна Конституція Європи)" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 5-8. – ISSN 2078-1016
399084
   Доповідь Київського обласного Виконавчого Комітету на об"єднаному засіданні ВУЦВК та РНК. – К., 1933. – 104с.
399085
  Ленін В.І. Доповідь на 10 з"їзді РКП /б/ про заміну розверстки натуральним податком / В.І. Ленін. – Київ, 1971. – 33с.
399086
  Ленін В.І. Доповідь на другому Всеросійському з"їзді Рад робітничих і солдатських депутатів про землю : доповідь на VIII з"їзді РКП(б) про роботу на селі / В.І. Ленін. – Київ : Держполітвидав, 1955. – 96 с.
399087
   Доповідь президента Національної академії правових наук України В.Я. Тація про основні результати діяльності Академії у 2014 р.на загальних зборах Академії, що відбулися 27 лютого 2015 р. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 7-15. – ISSN 1993-0909
399088
   Доповідь президента Національної академії правових наук України О.В. Петришина про основні результати діяльності академії у 2016 р. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (88). – С. 8-16. – ISSN 1993-0909


  У 2016 р. Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка було утворено спільний Науково-освітній центр з інтелектуальної власності.
399089
   Доповідь про визначення дати проведення виборів // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 77-93
399090
   Доповідь про виконання в Україні конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок : четверта та п"ята (об"єднана) періодична доповідь (подана у відповідальності до статті 18 Конвенції). – Київ : Столиця, 1998. – 52 с.
399091
   Доповідь про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок : Проект.Шоста періодична доповідь (подається відповідно до ст.18 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискрим.щодо жінок). – Київ : УІСД, 2001. – 87с. – ISBN 966-7902-12-9
399092
  Сабуров М.З. Доповідь про директиви ХІХ з"їзду партії по п"ятому п"ятирічному плану розвитку СРСР на 1951-1955 роки / М.З. Сабуров. – Київ, 1952. – 48с.
399093
  Булганін М.О. Доповідь про директиви ХХ з"їзду КПРС по шотому п"ятирічному плану розвитку народного господарства СРСР на 1956-1960 роки / М.О. Булганін. – Київ, 1956. – 83с.
399094
  Жданов А.А. Доповідь про журнали "Звезда" і "Ленінград" / А.А. Жданов. – Київ, 1946. – 32 с.
399095
   Доповідь про заснування, організацію та діяльність політичних партій // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 90-101


  підготована Гансом Гейнріхом Фогелем (заступник члена Комісії, Швеція) на основі відповідей на питальник щодо заснування, організації та діяльності політичних партій, прийнята Венеціанською Комісією на 57 пленарній сесії (12-13 грудня 2003 року)
399096
  Ленін В.І. Доповідь про землю на Другому Всеросійському з"їзді Рад / В.І. Ленін. – Київ, 1979. – 28с.
399097
  Ленін В.І. Доповідь про землю на Другому Всеросійському з"їзді Рад / В.І. Ленін. – Київ, 1979. – 47с.
399098
  Ленін В.І. Доповідь про мир на Другому Всеросійському з"їзді Рад робітничих і солдатських депутатів 26 жовтня 1917 р. / В.І. Ленін. – Київ : Держполітвидав, 1957. – 240 с.
399099
  Пінейру П.С. Доповідь про насильство щодо дітей у світі / Паулу Сержіу Пінейру ; [редкол. : Шірін Аумірудді-Чіффра, Ненсі Берон, Джо Бекер та ін.]. – Київ : Перфект Стайл, 2006. – 364 с. : іл. + Додаток: с. 357-358. – Бібліогр.: с. 339-351. – ISBN 978-966-9625-3-6
399100
  Ленін В.І. Доповідь про об"єднання з"їзд Р.С.-Д.Р.П. / В.І. Ленін. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1935. – 75 с.
399101
  Ленін В.І. Доповідь про партійну программу на 8 з"їзді РКП/б/ 19 березня 1919 р. / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1985. – 31 с.
399102
  Ленін В.І. Доповідь про революцію 1905 року / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 47с.
399103
  Ленін В.І. Доповідь про революцію 1905 року / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 20с.
399104
  Ленін В.І. Доповідь про революцію 1905 року / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 20с.
399105
  Ленін В.І. Доповідь про революцію 1905 року / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 37с.
399106
  Ленін В.І. Доповідь про революцію 1905 року / В.І. Ленін. – Київ, 1980. – 71с.
399107
  Ленін В.І. Доповідь про революцію 1905 року / В.І. Ленін. – Київ, 1985. – 54с.
399108
  Ленін В.І. Доповідь про роботу на селі на 8 з"їзді партії 23 березня 1919 року / В.І. Ленін. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 24 с.
399109
   Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2004 році. – б.м., 2005. – 110с.
399110
   Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2005 році. – б.м., 2006. – 51с.
399111
   Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2012 році / [Держ. інспекція ядер. регулювання України ; редкол.: О. Миколайчук та ін.]. – Київ : [б. в., 2013. – 128 с. : іл., табл.
399112
  Дражевська Л. Доповідь проф. В.В. Міяковського "П"ятнадцять років шевченкознавчої праці УВАН" // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 284-287. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
399113
  Губерський Л.В. Доповідь Ректора Леоніда Васильовича Губерського на розширеному засіданні Вченої ради 12 червня 2017 року "Про перспективи подальшого розвитку Університету в основних напрямах його діяльності" : про перспективи подальшого розвитку університету в основних напрямах його діяльності / [Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2017. – 49 с. : табл. – Без тит. арк.
399114
  Губерський Л.В. Доповідь учасника засідання круглого столу "Стан та проблеми участі України в Болонському процесі" [1 червня 2010 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 64-70. – ISBN 978-966-439-447-2
399115
  Королюк Ю.А. Доповнена реальність як варіант застосування інновацій у туризмі / Ю.А. Королюк, Г.М. Заваріка // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 80-87. – ISSN 2308-135X
399116
   Доповнення до Переліку № 20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2
399117
   Доповнення до Переліку № 20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2
399118
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено постановою президії ВАК України від 12 березня 2008 р. №3-05/3 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4
399119
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : додаток до постанови президії ВАК України від 09 квітня 2008 р. №1-05/4 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-9
399120
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено постановою президії ВАК України від 21.05.2008 р. №1-05/5 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України, 2008. – №6
399121
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 21-22
399122
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено постановою президії ВАК України від 12 березня 2008 р. №3-05/3 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4
399123
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : додаток до постанови президії ВАК України від 09 квітня 2008 р. №1-05/4 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-9
399124
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено постановою президії ВАК України від 21.05.2008 р. №1-05/5 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2-4
399125
  Дорошенко Д. Доповнення до споминів В.В. Садовського // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 354-356. – ISBN 5-7707-1062-4
399126
   Доповнення до статуту? Сподіваємось, що це на краще... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19 січня (№ 3). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Обговорення доповнень до Статуту профспілки працівників освіти і науки в Україні. В обговоренні взяв участь Голова профспілкового комітету, доцент КНУ імені Тараса Шевченка В. Цвих.
399127
  Клеопов Ю.Д. Доповнення до флїори Сталінської округи / Ю.Д. Клеопов. – с.
399128
  Липа О.Л. Доповнення до флори голонасінних садів і парків УРСР / О.Л. Липа. – Київ, 1940. – 126с.
399129
  Липа О.Л. Доповнення до флори голонасінних садів і парків УРСР / О.Л. Липа. – К., 1940. – 126с.
399130
   Доповнення і виправлення до бібліотечно-бібліографічної класифікації : табл. для обл. б-к : (рекомендації). – Київ : Державна бібліотека України, 1992. – 34, [2] с.
399131
  Кожолянко Георгій Доповнювальні елементи традиційного народного костюма українців Буковини // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 1 (323). – С. 57-66. – ISSN 0130-6936
399132
  Кириленко К.М. Доповнюваність як універсальний принцип сучасної науки і феномен інноваційної культури // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 65-71


  В статті висвітлено суть принципу доповнюваності та досвід його застосування у різних галузях наукової і практичної діяльності людини. Застосування цього наукового принципу упродовж ХХ - початок ХХI сторіч потрактується як цілком певний інноваційний ...
399133
  Котова О.В. Доповняльність теоретико-інформаційних і енергетичних методів
399134
   ДОПОГ : Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов: Действует с 1 июля 2001 года. ECE/Trans/140( Vol.2). – Издание с изменённой структурой. – Нью-Йорк, Женева : Организация Объединенных Наций
Т. 2. – 2001. – 9, 561 c.
399135
  Семенова О.В. Доподійний проблемний франкомовний репортаж у світлі теорії мовної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 419-423. – ISBN 966-7890-03-1
399136
  Крищенко В.Д. Допоки живу : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ, 1985. – 211 с.
399137
  Лоті П. Допоки житиму... / П. Лоті. – К., 1991. – 158с.
399138
  Шарварок О. Допоки існує мова... // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.113-122. – ISSN 0208-0710
399139
  Базилевський В.О. Допоки музика звучить : поезії / В.О. Базилевський. – Київ : Дніпро, 1982. – 189 с.
399140
  Кузів М. Допоки Оріон не згас : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 17-19. – ISSN 0868-4790
399141
  Талалай Л.М. Допоки твій час : поезії / Л.М. Талалай. – Київ, 1979. – 103 с.
399142
  Шевченко М. Допоки твій час // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 59-63. – ISSN 0130-321Х
399143
  Вавин Н.Г. Дополнение 1-ое ко второму изданию сборника "Национализация и муниципализация имущества" / Н.Г. Вавин. – Москва : Изд. Правовая защита, 1926. – 68 с.
399144
   Дополнение №1 к каталогу-прейскуранту на покупку и продажу букинистических и антикварных книг, выпущенному издательству "Книга" в 1977 году. – М., 1979. – 207с.
399145
   Дополнение №2 к каталогу-прейскуранту на покупку и продажу букинистических и антикварных книг, выпущенному издательству "Книга" в 1977 году. – М., 1987. – 216с.
399146
  Лордкипанидзе П.Г. Дополнение в грузинском языке и его изучение в восьмилетней школе. : Автореф... Канд.груз.наук: / Лордкипанидзе П.Г.; Тбилис.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1965. – 26л.
399147
  Ефимов А. Дополнение в статье "Наблюдение над магнитизмом газов" / А. Ефимов
399148
  Шаровольский И.В. Дополнение и поправки. – Б. м. : б. и. – С. 45-51. – Отд. оттиск
399149
   Дополнение к "Единым нормам выработки (времени) на геодезические и топографические работы : сборник. – Москва
Ч. 1 : Полевые работы. – 1974. – 119 с.
399150
  Ренненкампф Н.К Дополнение к 3-му изданию "Юридической энциклопедии" / [соч.] Н.К. Ренненкампфа, проф. ун-та Св. Владимира. – 3-е изд. – Киев : Изд. книгопрод.Н.Я. Оглоблина ; [Лито-тип.Т-ва И.Н.Кушнерев и К*], 1909. – 48 с.
399151
  Ренненкампф К Н. Дополнение к 3-му изданию "Юридической энциклопедии" / [соч.] Н.К. Ренненкампфа, проф. ун-та Св. Владимира // Юридическая энциклопедия / К Н. Ренненкампф. – 3-е изд. – Киев : Изд. книгопрод.Н.Я. Оглоблина ; Лито-тип.Т-ва И.Н.Кушнерев и К. Киевск.отд., 1907. – 48 с.
399152
  Анисимов А.Н. Дополнение к 5-му изданию Военного устава о наказаниях : Дополнение обнимает собою 1885-1888 года, именно: решения Главного военного суда по 1888 г. до № 58 включительно, а также приказы и циркуляры по Военному ведомству по 1 авг. 1888 г. / Сост. б. пом. воен. прокурора А. Анисимов // Воинский устав о наказаниях, разъясненный мотивами, на которых он основан, решениями Главного военного суда и дополненный приказами и циркулярами по Военному ведомству / А.Н. Анисимов. – 5-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. кн. скл. В.А. Березовского ; [Тип. Тренке и Фюсно], 1886. – [Кн. 22]. – 44 с.
399153
  Дозоров Н.И. Дополнение к англо-русскому словарю по радиоэлектронике и связи / Н.И. Дозоров. – Москва, 1959. – 115 с.
399154
  Дозоров Н.И. Дополнение к англо-русскому словарю по радиоэлектронике и связи / Н.И. Дозоров. – Москва, 1960. – 68 с.
399155
   Дополнение к Большому англо-русскому словарю. Около 12 000 слов. – Москва : Русский язык, 1980. – 432 с.
399156
   Дополнение к Большому немецко-русскому словарю = Erganzungsband zum Grossen deutsch-russischen Worterbuch : [ок. 16000 слов] / М.Я. Цвиллинг, Е.И. Лепинг, Н.П. Страхова, И Н. Филичева, Р.А. и др. Чнрфас; М.Я. Цвиллинг, Е.И. Лепинг, Н.П. Страхова и др.] ; под рук. О.И. Москальской. – Москва : Русский язык, 1982. – 350, [2] с.
399157
  Шулешкина К.В. Дополнение к глаголу в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шулешкина К.В. ; Военный ин-т ин. языков. – Москва, 1953. – 16 с.
399158
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 1. – 1790. – XXVII, 443с.
399159
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 2. – 1790. – XXIV, 487с.
399160
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской тип. ; у В. Окорокова
Т. 4 : содержащий в себе дополнение к первому тому оных Деяний. – 1790. – [4], ХХ, 432 с.
399161
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетская типогр.
Т. 4 : содержащий в себе дополнение к первому тому оных Деяний. – 1790. – ХХ, 432 с.
399162
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типографии у В.Окорокова
Т. 5 : содержащий в себе продолжение Дополнения к первому тому оных Деяний. – 1791. – XVI, 352, [1] c.
399163
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типографии у В.Окорокова
Т. 5 : содержащий в себе продолжение Дополнения к первому тому оных Деяний. – 1791. – XVI, 353 с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
399164
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской тип. ; у В. Окорокова
Т. 6 : содержащий в себе дополнение ко втоому тому оных Деяний. – 1791. – XX, 348, IV с.
399165
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр. у В. Окорокова
Т. 7 : содержащий в себе продолжение Дополнения ко второму тому оных Деяний. – 1791. – XX, 454, V с.
399166
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетсой типогр. у В. Окорокова
Т. 8 : содержащий в себе продолжение Дополнения ко второму тому оных Деяний. – 1792. – 472с.
399167
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 9 : содержащий в себе продолжение Дополнения к третьему тому оных Деяний. – 1792. – XVIII, 400 с.
399168
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В унив. тип. ; у В. Окорокова
Т. 10 : содержащий в себе продолжение Дополнения к четвертому тому оных Деяний. – 1792. – XX, 479 [10] с.
399169
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В унив. тип. ; у В. Окорокова
Т. 10 : содержащий в себе продолжение Дополнения к четвертому тому оных Деяний. – 1792. – XX, 479 [10] с.
399170
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В Университетской типографии у Ридигера и Клаудия
Т. 12 : К 1718 и 1719 годам. – 1794. – ХХ, 372, [3] с.
399171
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 12 : К 1718 и 1719 годам. – 1794. – ХХ, 375с.
399172
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской тип. ; у Ридигера м Клаудия
Т. 14 : К 1723, 1724 и 1725 годам и до кончины Его Величества. – 1794. – VIII, 405 с.
399173
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр. у Ридигера и Клаудия
Т. 15 : содержащее полное описание славной Полтавской победы и предшествовавшие измены Мазепы. – 1795. – XIX, 401с.
399174
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 16 : содержащее последствие славной Полтавской победы, особливо же пленение у Днепра под Переволочною избывшей от меча российского под Полтавою всей остальной шведской армии, и торжественное вшествие победоносного ироя в Москву и проч. – 1795. – XII, 464 с.
399175
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 18 : и последний, содержащий в себе состояние России, в каковом сей великий государь оставил ее по себе. – 1797. – XXII, 572с.
399176
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого,. – Москва : В университетской типогр.
Т. 17 : содержащее анекдоты, касающиеся до сего велиого государя. – 1796. – XIII, 467с.
399177
   Дополнение к деяниям Петра Великого, содержащее полное описание славной Полтавской победы и предшествовавшая измены Мазепы.. – Москва : В университетской тип. у Ридигера и Клаудия
Т. 15. – 1795. – 400с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - картон, шкіра, корінець з тисненням, видавн. марка, заставка, кінцівка
399178
   Дополнение к единым нормам выработки и времени на полевые геофизические работы. – М., 1975. – 32с.
399179
   Дополнение к Единым нормам выработки и времени на полевые геофизические работы. – М., 1975. – 57с.
399180
   Дополнение к Единым нормам выработки и времени на полевые геофизические работы. – М., 1975. – 142с.
399181
  Юдин В.Н. Дополнение к известному. / В.Н. Юдин. – Волгоград, 1976. – 143с.
399182
  Всехсвятский С.К. Дополнение к каталогу абсолютных величин комет 1. / С.К. Всехсвятский. – 1с.
399183
  Всехсвятский С.К. Дополнение к каталогу абсолютных величин комет. : 3. Кометы 1880-1900 гг. О некоторых особенностях распределения абсолютных величин комет / С.К. Всехсвятский. – [19] с.
399184
   Дополнение к краткому руководству службы "122-мм гаубица...". – М., 1943. – с.
399185
  Резник М.Е. Дополнение к курсу английского языка. / М.Е. Резник, А.Н. Ивенский. – М., 1953. – 20с.
399186
  Левитский В.Ф. Дополнение к курсу полицейского права / [соч.] В.Ф. Левитского. – [Харьков] : Изд. Я Стеценко ; Литогр. С. Иванченко, 1900. – 30 с. – Кн. написана от руки, стеклография. - Конволют. - Перепл.: Руский уголовный процесс / М.В. Духовской
399187
  Ардашев П.Н. Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова / П.Н. Ардашев. – С.-Петербург : Изд. Березовский, комиссионер Военно-учебных заведений; [Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 5 : История Западной Европы в новейшее время (от конвента до наших дней) ;. Ч. 1-я. До начала тридцатых годов девятнадцатого столетия. – 1910. – 215 с.


  Конволют состоит: 1. Ардашев П.Н. Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова,Т. 5:История Западной Европы в новейшее время (от конвента до наших дней). Ч. 1-я. До начала тридцатых годов девятнадцатого столетия (от конвента до нащих ...
399188
  Ардашев П.Н. Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова. Т. 5 / П.Н. Ардашев // Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова / П.Н. Ардашев. – С.-Петербург : Изд. Березовский, комиссионер Военно-учебных заведений; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1910. – Т. 5 : История Западной Европы в новейшее время (от конвента до наших дней) ;. Ч. 1-я. До начала тридцатых годов девятнадцатого столетия. – 248 с.
399189
  Ардашев П.Н. Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова / П.Н. Ардашев. – С.-Петербург : Изд. Березовский, комиссионер Военно-учебных заведений; [Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 5 : История Западной Европы в новейшее время (от конвента до наших дней). Ч. 2-я. С начала тридцатых годов девятнадцатого столетия до наших дней. – 1910. – 248 с. – Экз. № 39470 дефектный: отсутствую обл. и пол. тит. листа
399190
  Ардашев П.Н. Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова / П.Н. Ардашев. – С.-Петербург : Изд. Березовский, комиссионер Военно-учебных заведений
Т. 5 : История Западной Европы в новейшее время (от конвента до наших дней). Ч. 1-я. До начала тридцатых годов девятнадцатого столетия. – 1910. – 215 с.


  На тит стр. дарственная подпись: Многоуважаемому Митрофану Викторовичу Довнар-Запольскому от автора
399191
   Дополнение к методическим указаниям по количественной оценке прогнозных ресурсов нефти, газа и конденсата. – Ленинград, 1988. – 65с.
399192
   Дополнение к наставлению гидрометеорологическим станциям и постам. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 3 : Метеорологические наблюдения на станциях. Ч. 1. Основные метеорологические наблюдения. – 1947. – 9с.
399193
  Болотина А.Ю. Дополнение к немецко-русскому медицинскому словарю. / А.Ю. Болотина, В.И. Добровольский. – Москва, 1983. – 63с.
399194
  Голубев С.Т. Дополнение к одному из "Объяснительных параграфов по истории западно-русской церкви". – [Киев] : [Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве"], 1910. – 5 с. – Авт. указ в конце статьи. - Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Труды Киевской дух Академии. 1910, т. 2, с. 567-571
399195
  Фогель Р.Ф. Дополнение к основ. теоретической астрономии / Р.Ф. Фогель. – 89с.
399196
   Дополнение к перечню семян. – Ташкент, 1980. – 24с.
399197
   Дополнение к перечню семян, собранных на участке полезных растений издания 1939 года. – Киев, 1940. – 8 с.
399198
  Менделеев Д. Дополнение к познанию Росии : с портретом автора / Д. Менделеев. – посмертное изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1907. – 107, [4] с., 1 л. порт.
399199
  Менделеев Д. Дополнение к познанию Росии : с портретом автора / Д. Менделеев. – посмертное изд., 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1907. – 107, [4] с., 1 л. порт.
399200
  Шубин Б.М. Дополнение к портретам / Б.М. Шубин. – Москва : Знание, 1985. – 223 с. – (Знание)
399201
  Шубин Б.М. Дополнение к портретам / Б.М. Шубин. – 2-е изд. – Москва : Знание, 1989. – 255 с.
399202
   Дополнение к программе по немецкому языку, английскому и французскому языку для высш. учебн. заведений. – М., 1945. – 10с.
399203
   Дополнение к сборнику торговых договоров, торговых и платёжных соглашений СССР с иностранными государствами. – М., 1968. – 280с.
399204
  Дедюлин С.А. Дополнение к сборнику узаконений и распоряжений правительства по отчуждению земель и имуществ на государственные и общественные надобности : Вновь вышедщие за 1901 г. распоряжения и дополнительные узаконения, законы и распоряжения Правительства / Сост. С.А. Дедюлин. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. "Бережливость", 1902. – 40, XV с.
399205
  Горяинов О.М. Дополнение к сборнику Уставы о воинской повинности, заключающее продолжение 1883 года Свода законов, тома IV : все позднейшие узаконения, циркуляры Министерства внутренних дел, Главного штаба и другие правительственные распоряжения за время с 15 октября 1883 г. по 15 сентября 1884 г. / Сост. С.М. Горяинов // Руководство для , тяжущихся и судебных приставов. Устав гражданского судопроизводства / Н.Ф. Алексеев. – 2-е испр. и доп. изд. – Витебск : Тип. насл. М.Б. Неймана, 1884. – Ч. 1. – [4], 64 с.
399206
   Дополнение к справочникам укрупнённых норм для проектирования, сметных норм по статьям основных расходов и сборнику единых порайонных единичных расценок на геологоразведочные работы. – М., 1961. – 44с.
399207
  Ефимов А. Дополнение к статье "Наблюдение над магнетизмом газов" / [соч.] А. Ефимова // Термодинамическая поверхность воды (по Гиббсу и Фан-Дер-Ваальсу) / Д.А. Гольдгаммер. – Москва : В унив. тип. (М. Каткова), 1884. – С. 252-273


  На с. 1 дарственная надпись: Профессору Михаилу Петровичу Авенариусу от автора
399208
  Осипов В.О. Дополнение к трем биографиям / В.О. Осипов. – М, 1977. – 48с.
399209
  Кузнецов Н.Я. Дополнение к фауне Macrolopidoptera Псковской губ / Н.Я. Кузнецов. – 18-20с.
399210
  Якубович А.Я. Дополнение классификации пространств Эйнштейна / А.Я. Якубович. – К, 1972. – 7с.
399211
   Дополнения и изменения единого тарифно-квалификационного справочника рабочих сквозных профессий. – Москва, 1964. – 155 с.
399212
   Дополнения и изменения к "Универсальной десятичной классификации литературы по радиоэлектронике и смежным отраслям науки и техники. – Москва, 1962
399213
   Дополнения и изменения к "Универсальной десятичной классификации литературы по радиоэлектронике и смежным отраслям науки и техники. – Изд. 2-е. – Москва, 1963. – 44-66с.
399214
   Дополнения и изменения к "Универсальной десятичной классификации литературы по радиоэлектронике и смежным отраслям науки и техники. – Москва
6. – 1964. – 116-119с.
399215
   Дополнения и изменения к "Универсальной десятичной классификации литературы по радиоэлектронике и смежным отраслям науки и техники. – Москва
10. – 1965. – 8с.
399216
   Дополнения и изменения к "Универсальной десятичной классификации литературы по радиоэлектронике и смежным отраслям науки и техники. – Москва
1. – 1978. – 13 с.
399217
   Дополнения и изменения к отраслевым таблицам. – Москва, 1969. – 47с.
399218
   Дополнения и изменения к условным знакам топографической карты масштаба 1:10000 издания 1954 года. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 15 с.
399219
   Дополнения и изменения проекта восстановления сахарной промышленности и производственной программы 1922 г.. – К., 1921. – 136с.
399220
   Дополнения и исправления № 3 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 1. Ж. Техника и технические науки в целом : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 32с.
399221
   Дополнения и исправления № 4 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 17. Х. Государство и право. Юридические науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 44с.
399222
   Дополнения и исправления №10 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 12. П. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 77с.
399223
   Дополнения и исправления №11 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 11. О. Транспорт : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 50с.
399224
   Дополнения и исправления №12 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 10. Н. Строительство : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 32с.
399225
   Дополнения и исправления №13 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып.8. И. Горное дело. К. Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение : Инструкт.-метод. – Москва
№ 1. – 1969. – 209с.
399226
   Дополнения и исправления №15 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч. 4. Т4. Археология. Т5. Этнография : Инструкт.-метод. – Москва
№ 1. – 1971. – 46с.
399227
   Дополнения и исправления №16 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 4. Г. Химические науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 119с.
399228
   Дополнения и исправления №17 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 5. Д. Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические) : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1971. – 61с.
399229
   Дополнения и исправления №18 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 2. З. Энергетика. Радиоэлектроника : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 68с.
399230
   Дополнения и исправления №19 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 9, ч. 1. Л. Химическая технология. Химические и пищевые производства : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 56с.
399231
   Дополнения и исправления №20 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25, ч. 2. Таблицы территориальных типовых делений : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 2. – 1970. – 17с.
399232
   Дополнения и исправления №21 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 18. Ц. Военная наука. Военное дело : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1972. – 44с.
399233
   Дополнения и исправления №22 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 18. Ц. Военная наука. Военное дело : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1972. – 72с.
399234
   Дополнения и исправления №23 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 5. Д. Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические) : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 2. – 1971. – 61с.
399235
   Дополнения и исправления №24 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1971. – 43с.
399236
   Дополнения и исправления №27 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 18. Ц. Военная наука. Военное дело : Инструкт.-метод. – Москва
№ 1. – 1972. – 80с.
399237
   Дополнения и исправления №6 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 21. Щ Искусство. Искусствознание : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 56с.
399238
   Дополнения и исправления №8 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 13. Р. Здравоохранение. Медицинские науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 78с.
399239
   Дополнения и исправления №9 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 9, ч. 2. М. Технология древесины. Производства легкой промышленности, Полиграфическое производство. Фотокинотехника : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 16с.
399240
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1964. – 288с.
399241
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1966. – 40с.
399242
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1967. – 72с.
399243
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1967. – 94с.
399244
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1968. – 60с.
399245
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1968. – 148с.
399246
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1968. – 52с.
399247
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1968. – 192с.
399248
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1970. – 184с.
399249
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1970. – 78с.
399250
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва
21. – 1970. – 57с.
399251
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1971. – 42с.
399252
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1972. – 122с.
399253
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1975. – 140с.
399254
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1992. – 80с.
399255
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25, ч. 2. Таблицы территориальных типовых делений : Инструкт.-метод. рекомендации. – Доп. и испр. изд. – Москва
№ 1. – 2с.
399256
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№. – 1972. – 78с.
399257
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 3. Б. Естественные науки в целом. В. Физико-математические науки. Разд. В3. Физика : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1972. – 56с.
399258
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 16. Ф6/7. Политические партии. Общественно-политические организации : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1973. – 54с.
399259
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1973. – 78с.
399260
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : таблицы для научных библиотек. Вып. 3 : Б. Естественные науки в целом. В. Физико-математические науки. Раздел "В2 Механика" , "В6 Астрономия": Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1973. – 46 с.
399261
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 17. Х. Государство и право. Юридические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1974. – 34с.
399262
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Культура. Наука. Просвещение : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1974. – 14 с.
399263
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 2. З. Энергетика. Радиоэлектроника : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1974. – 30с.
399264
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1974. – 19с.
399265
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш. Филологические науки. Художественная литература : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2, ч. 1. – 1975. – 15с.
399266
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных бюиблиотек. Вып. 5. Д. Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические) : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1975. – 56с.
399267
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 13. Р. Здравоохранение. Медицинские науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1976. – 72с.
399268
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 15. У. Экономика. Экономические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1976. – 23 с.
399269
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25. Таблицы общих типовых делений. в. Методология науки. с. Техника и организация процесса науч.-иссл. и практ. деятельности : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1977. – 44с.
399270
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 22. Э. Религия. Атеизм : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1977. – 20с.
399271
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш. Филологические науки. Художественная литература : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2, ч. 2. – 1977. – 100с.
399272
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч.1-3 : С. Общественные науки в целом. Т. История. Исторические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1977. – 59 с.
399273
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 2. З Энергетика. Радиоэлектроника : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1977. – 44с.
399274
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№. – 1978. – 39с.
399275
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 2 ; 14-19 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1978. – 105с.
399276
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш. Филологические науки. Художественная литература : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2, ч. 3. – 1978. – 53с.
399277
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 12. П. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1978. – 40с.
399278
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 15. У. Экономика. Экономические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1978. – 26с.
399279
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 17. Х. Государство и право. Юридические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1978. – 19с.
399280
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек : Сокращенный варинат. Вып. 1. Введение. Три деления ББК. А. Марксизм-ленинизм. Я. Литература универсального содержания : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1979. – 51с.
399281
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 4. Г. Химические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1979. – 10с.
399282
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 3. Б Естественные науки в целом. В Физико-математические науки. Разд. В34 Оптика : Инструкт.-методич. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1979. – 11с.
399283
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1979. – 24с.
399284
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 5. – 1979. – 129с.
399285
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25, ч. 3. Таблица этнических типовых делений. Табл. 1. Типовые деления древних народов мира : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1980. – 19с.
399286
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Просвещение : Таблицы типовых дерений. Разд. Ч23. Научно-информационная деятельность. Информатика : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1980. – 132с.
399287
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. : 4 . Г Химические науки. Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№3. – 1980. – 16с.
399288
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 3. Б. Естественные науки в целом. В. Физико-математические науки. Разд. В383. Атомное ядро : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 5. – 1980. – 16с.
399289
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 2-6, 12-16, ч.1 ; Вып. 2, 14-16 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1981. – 96с.
399290
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш Филологические науки. Художественная литература. Разд. Ш40. Теория литературы : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1981. – 32с.
399291
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 12. П. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1981. – 135с.
399292
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Просвещение : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1981. – 80 с.
399293
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 4. Г. Химические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1981. – 20 с.
399294
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Прпосвещение : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1981. – 80с.
399295
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 6. – 1981. – 32с.
399296
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 7. – 1981. – 24с.
399297
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 2-6 ; 12-14, ч. 2 ; Вып. 3-4 ; 12-13 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1982. – 85с.
399298
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 2-6 ; 12-16, ч. 2 ; Вып. 2, 16 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1982. – 96с.
399299
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 9, ч. 1. Л. Химическач технология. Химические и пищевые производства : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1982. – 56с.
399300
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 11. О. Транспорт : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1982. – 56с.
399301
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 13. Р. Здравоохранение. Медицинские науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1982. – 48с.
399302
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып.: 3. Б. Естественные науки в целом. В. Физико-математические науки: Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№6. – 1982. – 29с.
399303
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : таблицы для научных библиотек. Вып. 3 : Б. Естественные науки в целом. В. Физико-математические науки. Раздел "В2 Механика" : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 6. – 1982. – 28 с.
399304
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1983. – 20с.
399305
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 21. Щ. Искусство. Искусствознание : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1983. – 86с.
399306
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Просвещение. Разд. Ч73. Библиотечное дело. Библиотековедение : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 5. – 1983. – 59с.
399307
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1984. – 16с.
399308
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Проасвещение. Разд. Ч71. Культурно-просветительная работа. Самодеятельное творчество : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 6. – 1984. – 52с.
399309
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1985. – 17с.
399310
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14-17 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1985. – 25с.
399311
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1985. – 16с.
399312
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 2. З. Энергетика. Радиоэлектроника : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1985. – 32с.
399313
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 12. П. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1985. – 25с.
399314
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч. 4. Т4. Археология. Т5. Этнография. Разд. Т52. Этнография современных народов : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1986. – 116с.
399315
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч. 1. С. Общественные науки в целом. Т. История. Исторические науки. Разд. Т0. Теоретические основы и методология исторической науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1986. – 20 с.
399316
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 5. – 1986. – 20с.
399317
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для областных библиотек. Вып. 2 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1987. – 87с.
399318
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для областных библиотек. Вып. 3, 4 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1987. – 71с.
399319
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25, ч. 3. Таблица этнических типовых делений : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1987. – 90с.
399320
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 6. – 1987. – 87с.
399321
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 7. – 1987. – 24с.
399322
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 3. Б. Естественные науки в целом. В Физико-математические науки. Разд. В3. Физика : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 7. – 1987. – 62с.
399323
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 21. Щ. Искусство. Искусствознание. Разд. Щ8 Изоиздания : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1988. – 148с.
399324
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для областных библиотек. Вып. 1, 2 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1988. – 133с.
399325
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш. Филологические науки. Художественная литература. Разд. Ш1. Языкознание :. – Москва
№ 4. – 1988. – 91с.
399326
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 3. Б. Естественные науки в целом. В Физико-математические науки. Разд. В3. Физика Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№8. – 1988. – 32 с.
399327
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 9. – 1988. – 27с.
399328
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 10. – 1988. – 28с.
399329
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч. 1; 23 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1989. – 228с.
399330
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 13. Р. Здравоохранение. Медицинские науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1989. – 16с.
399331
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 11. – 1989. – 29с.
399332
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 12. – 1989. – 25, [3] с.
399333
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 16. Ф6/7. Политические партии. Общественно-политические организации : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1990. – 71с.
399334
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 21 Щ. Искусство. Искусствознание. Разд. Щ9 Музыкальные произведения (нотные издания) : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1990. – 74с.
399335
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Просвещение. Разд. Ч51. Физическая культура и спорт : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 7. – 1990. – 78с.
399336
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 13. – 1991. – 49с.
399337
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации. Таблицы для научных библиотек : инструкт.-метод. рекомендации № 17. – Москва : Российская государственная библиотека
Вып. 1-25. – 1994. – 27, [1] с.
399338
  Дьяконов А.М. Дополнения и исправления к фауне Минусинского Края / А.М. Дьяконов. – Минусинск, 1926. – 58с.
399339
  Дьяконов А.М. Дополнения и исправления к фауне Минусинского Края / А.М. Дьяконов. – Минусинск, 1926. – 58с.
399340
   Дополнения и поправки 1. К ст. И. Шаровальского: "Юношеская идилия Гоголя"; 2. К статьям В.А. Чаговца // На родине Гоголя : [По бумагам семейного арх. : Исслед. и материалы] / В.А. Чаговец. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 14 с.
399341
   Дополнения к "Единым нормам выработки (времени) на геодезические и топографические работы" : сборник. – Москва
Ч. 2 : Камеральные работы. – 1974. – 104 с.
399342
  Боровиковский А.Л. Дополнения к 1-му изданию "Законов гражданских (Свод законов том X часть I)" с объяснениями по решениям Гражданскаго кассационнаго департамента Правительствующаго сената" / составил А. Боровиковский. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Нового времени" ; Тип. А.С. Суворина, 1882. – [2], II, 713-962, XIII с., [1] л. ил.
399343
   Дополнения к деяниям Петра Великого. – Москва
3. – 1790. – 519 с.
399344
   Дополнения к деяниям Петра Великого,содержащ. последствия славной Полтавской победы,особливо же пленение у Днепра под Перерволочною избывшей от меча российского под Полтавою всей остальной шведской. – Москва, 1795. – 464 с.
399345
  Мирлес А.А. Дополнения к краткому курсу Русского государственного права / А.А. М-с. – Киев : Тип. Петра Барского, 1909. – 40 с.
399346
   Дополнения к материалам по лоции : прибрежной зоня моря Лаптевых от устья реки Лены до мыса Челюскина и Восточносибирского моря от устья р.Колымы до устья р.Лены. – Ленинград : Изд. Главсевморпути, 1936. – 38с.
399347
   Дополнения к Материалам по лоции прибрежной зоны моря Лаптевых от устья реки Лены до мыса Челюскина и восточносибирского моря от устья реки Колымы до устья реки Лены. – Л., 1936. – 43с.
399348
  Дринфельд Г.И. Дополнения к общему курсу математического анализа / Г.И. Дринфельд. – Х., 1958. – 118с.
399349
  Векуа Н.П. Дополнения к работе: "Об одном новом интегральном представлении аналитических функций и его приложеннии" / Н.П. Векуа, 1941. – 706с.
399350
  Гаркави А.Я. Дополнения к сочинению "Сказания мусульманских писатлей о славянах и русских" / А.Я. Гаркави. – Санкт-Петербург : В тип. А.О. Цедербаума, 1871. – 41 с.


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
399351
   Дополнения к списку докладов и тезисов. – Л., 1929. – 195-243с.
399352
   Дополнения к списку докладов и тезисов. / Всесоюный, съезд по генетике, селекции, и племенному животноводству в Ленинграде семеноводству, января 1929 г. 10-16. – Ленинград, 1929. – с.
399353
  Месников М.Г. ДОполнения к справочнику "Накладные расходы на картофель и плодоовощи урожая 1936 года". / М.Г. Месников. – М., 1936. – 46с.
399354
  Канонников И.И. Дополнения к статье "О соотношениях между составом и светопреломляющей способностью химических соединений" / [соч.] И.И. Канонникова // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – [6] с.
399355
   Дополнения к указаниям ЦСУ СССР от 28 сентября 1959 г. о порядке контроля работ по переоценке основных фондов и к указаниям ЦСУ СССР от 12 октября 1959 г. по заполнению отчётов об итогах переоценки. – М., 1959. – 15с.
399356
  Ходаков Ю.В. Дополнения к учебным материалам по химии для учащихся VII класса / Ю.В. Ходаков. – М., 1966. – 21с.
399357
  Бобрецкий Н.В. Дополнения к фауне аннелид Чеpного моpя / Н.В. Бобрецкий. – Киев : Тип.Г.Розенталя, 1881. – 30 с. + с табл. 6 и 7. – Кн. нап.: рос. мов. стар. орф.
399358
  Агаджанян Х.А. Дополнения существительного в современном армянском языке и их изучение в 5-7 классах средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Агаджанян Х.А.; Ереванский арм.гос. пед.ин-т. – Ереван, 1970. – 23л.
399359
  Ефимов Н.М. Дополнения ук учебнику "Высшая математика" / Н.М. Ефимов. – М, 1930. – 24с.
399360
   Дополнительная оплата труда в колхозах. – М., 1963. – 159с.
399361
  Вдовиченко Н.Х. Дополнительная оплата труда в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Вдовиченко Н.Х.; Укр. НИИ экономики и орг-и сел. хоз-ва. – Киев, 1966. – 18л.
399362
  Аблизин Д.В. Дополнительная оплата труда в растениеводстве. / Д.В. Аблизин, Б.И. Суслов. – Пермь : Книжное издательство, 1958. – 24 с. – (За подъем экономики колхозов)
399363
  Гетманенко А.Д. Дополнительная оплата труда и ее влияние на укрепление экономики колхозов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Гетманенко А.Д.; Одесск.сельскохоз.ин-т. – Одесса, 1971. – 23л.
399364
  Ахвердян С.Е. Дополнительная оплата труда и ее совершенствование в колхозах Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Ахвердян С.Е. ; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1968. – 21 с.
399365
  Рябов А.В. Дополнительная оплата труда и ее совершенствование в колхозах Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Рябов А. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1966. – 17л.
399366
  Каминская Ю. Дополнительная пенсия - это ваше благополучие, стабильность, независимость : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 23-24 : Табл. – ISSN 1810-3944
399367
  Нерубенко С.М. Дополнительная подготовка педагогов профессионального обучения в сфере информационных технологий / С.М. Нерубенко, Н.А. Пугачева // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 214-216. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305


  Рассмотрена актуальная проблема повышения компетентности педагогов профессионального обучения в области информационных технологий. Показано, что дополнительные образовательные программы для педагогов в сфере информационных технологий должны ...
399368
  Иловайский Д.И. Дополнительная полемика по вопросам варяго-русскому и болгаро-гунскому / Д. Иловайский // Разыскания о начале Руси : вместо введения в русскую историю : с присоединением вопроса о Гуннах / Д.И. Иловайский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Тип. бывш. Миллера, 1882. – 140 с.
399369
  Селезнев А.З. Дополнительная прибыль в системе экономичесаких отношений между обществом и предприятием при социализме. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Селезнев А.З.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 15л.
399370
  Ступин И.А. Дополнительная реальность как эффективное инновационное средство для повышения качества образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 67-74. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует содержание AR-технологии и аспект использования ее в образовании. В статье исследована специфика информатизации образовательного процесса в вузе посредством использования учебников нового поколения. В статье обосновывается применение ...
399371
  Львов М.Д. Дополнительное время / М.Д. Львов. – М., 1981. – 112с.
399372
  Мелихеда Я.И. Дополнительное образование взрослых как - социально - экономическая и педагогическая проблема // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 3. – С.57 - 61. – ISSN 0869-561Х
399373
  Кадакин В В. Дополнительное образование как фактор карьерного роста современной молодежи / В В. Кадакин, С.В. Кутняк // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 73-76. – ISSN 1726-667Х


  На основе данных анкетирования студентов и молодых специалистов анализируются мотивы к получению дополнительного профессионального образования, его роль в реализации карьерных стратегий, планы молодых людей в области продолжения своего ...
399374
  Грекова Л. Дополнительное обучение: опыт развития / Людмила Грекова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 12. – С. 70-75. – ISSN 0869-4915
399375
  Ломухин Ю.Л. Дополнительное ослабление дифракционных полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Ломухин Ю.Л. ; Томский гос.ун-т. – Томск, 1981. – 18 с.
399376
  Ключарев Г.А. Дополнительное профессиональное образование : особенности, эффективность, перспективы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.83-91. – ISSN 0132-1625
399377
  Голуб Ю.Г. Дополнительное профессиональное образование в системе классического университета // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 55-60. – ISSN 0869-3617
399378
  Дьяконов С.Г. Дополнительное профессиональное образование в структуре исследовательского университета / С.Г. Дьяконов, В.Г. Иванов, В.В. Кондратьев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 12. – С. 61-64. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются вопросы дополнительного образования как фактора инновационного развития вуза. Описан опыт КНИТУ по созданию гибкой и мобильной системы повышения квалификации и переподготовки кадров. Инновационная стратегия развития системы ДПО ...
399379
  Стародубцев В.А. Дополнительное профессиональное образование: компетентностный подход / В.А. Стародубцев, А.А. Киселева // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 111-119. – ISSN 1609-4646


  Предлагаемая циклическая модель формирования информационно-коммуникационной компетенции, основанная на принципе единства и взаимосвязи компетенций, позволяет работникам образования совмещать дополнительное профессиональное образование с неформальным ...
399380
  Игошев Б.М. Дополнительное профессиональное образование: новые ориентиры развития // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 44-48. – ISSN 0869-561Х
399381
  Забелина О.В. Дополнительное профессиональное образование: проблемы нормативно-правового обеспечения // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 3 (47). – С. 47-53. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматриваются проблемы, связанные с накопившимися противоречиями в нормативно-правовом регулировании дополнительного профессионального образования.
399382
   Дополнительное расследование. – М., 1988. – 488с.
399383
  Кравченко Дополнительное расследование / Кравченко, оБ.Е. – Петрозаводск, 1989. – 255с.
399384
  Паршин А.Н. Дополнительность и симметрия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.84-103. – ISSN 0042-8744
399385
  Долидзе М. Дополнительность как общефилософский принцип / М. Долидзе. – Тбилиси, 1989. – 103с.
399386
  Мельников В.П. Дополнительные виды периодичности в периодической системе / В.П. Мельников, И.С. Дмитриев. – Москва : Наука, 1988. – 92 с.
399387
  Гиглавый А.В. Дополнительные возможности языка бейсик для школьной ЭВМ / А.В. Гиглавый. – М., 1986. – 43с.
399388
  Красильников С.С. Дополнительные главы атомной физики и введение в физику плазмы / С.С. Красильников. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 76 с.
399389
  Красильников С.С. Дополнительные главы атомной физики и введение в физику плазмы / С.С. Красильников. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1985. – 83 с.
399390
  Зелевинский В.Г. Дополнительные главы квантовой механики: Операторные методы : учеб. пособие / В.Г. Зелевинский. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1983. – 82 с.
399391
  Капцов Л.Н. Дополнительные главы курса "Колебания и волны" / Л.Н. Капцов. – Москва, 1990. – 106 с.
399392
   Дополнительные главы курса гравиразведки и магниторазведки : Лекции прочитанные студ.-геофизикам НГУ. – Новосибирск, 1966. – 560с.
399393
  Беклемишев Д.В. Дополнительные главы линейной алгебры / Д.В. Беклемишев. – Москва : Наука, 1983. – 335 с.
399394
  Макаров И.П. Дополнительные главы математического анализа / И.П. Макаров. – М., 1968. – 312с.
399395
  Мартиросян Р.М. Дополнительные главы математического анализа / Р.М. Мартиросян. – Ереван, 1983. – 296с.
399396
  Бохан К.А. Дополнительные главы математического анализа. / К.А. Бохан. – Л.
1. – 1976. – 68с.
399397
  Чаплыгин В.Ф. ДОполнительные главы математического анализа. / В.Ф. Чаплыгин. – Ярославль, 1991. – 64с.
399398
  Магуськин Б.Ф. Дополнительные главы математической обработки наблюдений : вопросы обоснования способа наименьших квадратов ; учеб. пособие / Б.Ф. Магуськин ; отв. ред. М.А. Свечников. – Свердловск : УрГУ, 1976. – 103 с.
399399
  Багров В.Г. Дополнительные главы математической физики (калибровочные поля) : учеб. пособие / В.Г. Багров. – Томск : Издательство Томского университета, 1990. – 143 с.
399400
  Козин О.А. Дополнительные главы по геодезии : курс лекций для студ. 3-курса спец. 0101 "Геология и разведка месторождений полезных ископаемых". Специализация: "Геология и разведка торфяных месторождений" / О.А. Козин; Министерство высшего и специального образования РСФСР ; Калининский ордена трудового красного знамени Политехнический институт ; Кафедра инженерной геодезии. – Калинин, 1975. – 96 с.
399401
   Дополнительные главы по курсу математики. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1974. – 256с.
399402
  Круглов В.М. Дополнительные главы теории вероятностей : учеб. пособие для вузов / В.М. Круглов. – Москва : Высшая школа, 1984. – 264 с.
399403
  Ширяев А.Н. Дополнительные главы теории вероятностей. / А.Н. Ширяев. – М., 1968. – 208с.
399404
  Арнольд В.И. Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений / В.И. Арнольд. – Москва : Наука, 1978. – 304 с.
399405
   Дополнительные законы к Саксонскому гражданскому уложению. – Санкт-Петербург, 1885. – [3], 135 с., III c. – С. 1-111 с. стб. вторая паг.: Предметный указатель к саксонским гражданским законам / сост. А.И. Лыкошин. - Экз. деф., без обл.
399406
  Бианки В. Дополнительные заметки о палеарктических жаворонках (Alaudidae) : (Доложено в заседании Физико-математического Отделения 12 окт. 1905 г.). – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1906. – С. 205-240. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 5 серия, т. 23, № 3, 1905 г.
399407
  Апраушева Н.Н. Дополнительные исследования по обнаружению кластеров / Н.Н. Апраушева, Е.Д. Гридина. – Москва, 1991. – 20с.
399408
  Годунова Е.К. Дополнительные материалы по векторному анализу. / Е.К. Годунова, В.И. Левин. – М, 1978. – 108с.
399409
  Гальперин И.М. Дополнительные наказания / И.М. Гальперин, Ю.Б. Мельникова. – М, 1981. – 118с.
399410
  Цветинович А.Л. Дополнительные наказания в советском уголовном праве / А.Л. Цветинович. – Калининград, 1980. – 67с.
399411
  Дуюнов В.К. Дополнительные наказания: теория и практика / В.К. Дуюнов, А.Л. Цветинович. – Фрунзе, 1986. – 238с.
399412
  Цветинович А.Л. Дополнительные наказания: функции, система, виды / А.Л. Цветинович. – Куйбышев, 1989. – 188с.
399413
  Ашмарина Н.В. Дополнительные отпуска рабочим и служащим / Н.В. Ашмарина. – Москва, 1961. – 46с.
399414
  Россия. Законы и постановления Дополнительные постановления о распределении и употреблении осужденных в каторжные работы; Положение о исправительных арестантских ротах гражданского ведомства; Дополнительные правила к Уставу о содержащихся под стражей : [Утв. 15 авг. 1845 г.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отд-ния Собств. Его Имп. Величества канцелярии, 1845. – [4], 39 с.


  В РГБ есть элетр. ресурс
399415
  Локтионова В.Г. Дополнительные придаточные предложения и синонимичные им герундиальные комплексы в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Локтионова В.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1975. – 19л.
399416
   Дополнительные программы факультативных курсов для 7-10 классов восьмилетней и средней школы. – М., 1968. – 87с.
399417
   Дополнительные сведения о международных и национальных ярмарках и выставках проводимых в зарубежных странах в 1962 г. и календарь международных и национальных ярмарок и выставок за границей в 1963 г. – М., 1963. – 20с.
399418
  Дьяконов М.А. Дополнительные сведения о московских реформах половины 16 века / М.А. Дьяконов. – 190-198 с.
399419
  Дьяконов М.А. Дополнительные сведения о Московских реформах половины XVI века. – [Санкт-Петербург] : [б. и.], 1894. – С. 189-198. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1894, ч. 292, апр., с. 189- 198


  На обл. дарственная надпись от автра в дар Николаю Прокопьевичу Василенко На тит. л. № 46821: из книг Романовича-Славатинского
399420
  Красавина А.В. Дополнительные услуги в маркетинговой стратегии современной библиотеки // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 5 (49). – С. 212-216. – ISSN 1997-0803


  В статье анализируется роль дополнительных услуг в деятельности библиотеки. Автор рассматривает практический опыт библиотеки по привлечению читателей посредством использования современных технологий.
399421
  Корниенко В.Н. Дополнительные формы образования в системе "непрерывки" [ХГУ "НУА"] / В.Н. Корниенко, Войно-Данчишина, Т.А. Удовицкая // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 323-362. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
399422
  Аладьев В.З. Дополнительные функциональные средства для пакета Mathematica / В.З. Аладьев, В.А. Ваганов, Д.С. Гринь ; Междунар. Акад. Ноосферы, Балтийское отд-ние. – Херсон : Олди-Плюс, 2012. – 403, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 391-397. – ISBN 978-966-2393-59-0
399423
  Аладьев В.З. Дополнительные функциональные средства математического пакета Maple релизов 6 и 7 : Системы компьютерной алгебры / В.З. Аладьев, В.А. Ваганов, Е.П. Гришин; International Academy of Noosphere. – Таллинн, 2002. – 312с. – ISBN 9985-9277-3-7
399424
   Дополнительный доход от продаж LCC // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
399425
   Дополнительный каталог библиотеки Таврического губернского земства "Taurica" имени А.Х. Стевена : Дополнение 1-ое. – Симферополь : Тип. Таврич. губернского земства, 1911. – 32 с.
399426
   Дополнительный контент - с ancillary services // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 10 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
399427
  Шалыгин А.Г. Дополнительный курс теории словесности : очерки и разборы произведений всемирной литературы / А. Шалыгин. – Санкт-Петербург : [Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)], 1910. – VIII, 392 с. – Библиогр.: "Указатель главнейших произведений, упоминаемых в книге" (с. 391-392)
399428
  Шалыгин А.Г. Дополнительный курс теории словесности : очерки и разборы произведений всемирной литературы / А. Шалыгин. – 2-е изд. (без перемен). – Санкт-Петербург : [Тип. А.Э. Коллинс (бывш. Ю.Н. Эрлих)], 1914. – VIII, 392 с. – Библиогр.: "Указатель главнейших произведений, упоминаемых в книге" (с. 391-392)
399429
   Дополнительный материал к отчёту "Два года работы Правительства АМССР. – 42с.
399430
  Комяк Н.А. Дополнительный след / Н.А. Комяк. – Минск, 1989. – 125с.
399431
  Шмулевич М.С. Дополнительный чистый доход социалистических предприятий : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Шмулевич М.С. ; МВ и ССО СССР, Казан. гос. ун-т. – Казань, 1975. – 28 с.
399432
  Крачилов К.К. Дополняемость в решетках кручений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Крачилов К.К.; АН МолдССР. Ин-тут матем. с Вычислит. центром. – Кишинев, 1980. – 9л.
399433
  Должанський М.І. Допомагає госпрозрахунок / М.І. Должанський, Я.Г. Крижанівський. – Львів, 1988. – 35с.
399434
  Черняк А. Допомагаємо влаштуватися на роботу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Керівник Центру працевлаштування КНУТШ розповідає про роботу Центру, його досвід роботи зі студентами та з компаніями-роботодавцями.
399435
  Шунько В. Допомагаємо геологам Гвінеї // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 2


  На геологічному факультеті проходять стажування співробітники міністерства корисних копалин та енергетики Республіки Гвінея. На фото - стажори з Гвінеї.
399436
  Шнирков О. Допомагаємо фахівцям набувати високого класу // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Інформація про семінар "Організація роботи маркетингових служб підприємств та об"єднань на зовнішніх ринках", проведений в ІМВ для керівників підприємств концерну "Укрспирт" з метою підвищення кваліфікації працівників у сфері зовнішньоекономічної ...
399437
  Давидов В. Допомагаємо школі / В. Давидов, П. Попель // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  В рамках шефства університету над загальноосвітніми навчальними закладами, доц. кафедри англійської мови В.І. Давидов налагодив співпрацю університету з закладами освіти м. Конотопа. Стаття присвячена цій співпраці, зокрема зустрічі делегації ...
399438
  Алексєєнко О. Допомагаючи - не зашкодь! / О. Алексєєнко, О. Боженко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 12-13
399439
  Шуневич Володимир Допоміжний засіб // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 88-91. – ISSN 0130-5212
399440
  Петришак Б.І. Допоміжний персонал канцелярії міста Львова XIV–XVI ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 214-226. – ISSN 0320-9466
399441
  Введенський А.О. Допоміжні історичні дисципліни : Короткий курс;навчальний посібник / А.О. Введенський. – Київ : Радянська школа, 1963. – 208с.


  Книга є посібником з допоміжних історичних дисциплін: джерелознавство, археографії, палеографії, дипломатики, геральдики, сфрагістики, хронології, метрології та ґн.
399442
  Введенський А.О. Допоміжні історичні дисципліни / А.О. Введенський. – Київ, 1963. – 208с.
399443
  Перкун В.П. Допоміжні історичні дисципліни в Польщі (1988-2015 pp.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 133-151. – ISSN 0130-5247
399444
  Дудко В. Допоміжні лучники римської армії у бою за часів принципату (І-ІІІ ст. н.е.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 4-9. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена місцю допоміжних лучників римської армії у бою за доби принципату. У першій частині статті подається історіографія та актуалізація проблеми. У другому розділі приділено увагу формуванню перших регулярних загонів римських допоміжних ...
399445
   Допоміжні матеріяли для вчителів історії = Curriculum for history teachers. – Мельбурн : Українська центральна шкільна рада Австралії, 1997. – 101с. : іл.
399446
  Старікова Н.М. Допоміжні репродуктивні технології: цивільно-правовий вимір // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 155-159. – ISSN 2219-5521
399447
  Шуст Р. Допоміжні/спеціальні історичні дисципліни у Львівському університеті імені Івана Франка (1939-2008) / Р. Шуст, О. Целуйко // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 188-198
399448
  Бочаров С. Допомога в розвитку польським регіонам з боку Європейського Союзу напередодні приєднання до ЄС // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 86-91. – ISSN 1728-9343
399449
  Кікалов Г.Т. Допомога великого російського народу українському народові у відбудові народного господарства в післявоєнний період : стенограмма публічної лекції / Г.Т. Кікалов ; Т-во для поширення політ. та наукових знань Укр. РСР. – Київ, 1954. – 40 с.
399450
   Допомога держави // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  Президент Петро Порошенко підписав закон про державну підтримку учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти.
399451
  Корж Т.І. Допомога держави при вирішенні житлової проблеми молодих сімей // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 21-25.
399452
  Сейд Т. Допомога дітям із травмами на догоспітальному етапі / Т. Сейд, Р. Рамайях, А. Грабінський // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 68-79. – ISSN 2312-7104
399453
  Михайлюк М.В. Допомога євреям польським підпіллям в роки Голокосту // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 143-149. – ISBN 978-966-920-241-3
399454
  Максимчук В. Допомога за рахунок коштів загальнообов"язкового державного соціального страхуання у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 44. – С.61-62
399455
  Наконечна М.М. Допомога іншому: психологічні аспекти : монографія / М.М. Наконечна ; Нац. акад. пед. наук ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Слово, 2012. – 184 с. – Бібліогр.: с. 156-174. – ISBN 978-966-194-080-1
399456
  Михайлов О.О. Допомога міста селу в піднесенні культури (1929-1941 рр.) / О.О. Михайлов. – Київ : В-во Київського ун-ту, 1968. – 206 с.
399457
  Нечипорук З.С. Допомога молоді у свідомому виборі професії / З.С. Нечипорук. – Київ, 1969. – 48с.
399458
  Пристайко В. Допомога НАТО робить Україну сильнішою в протидії російській агресії / розмову вів Володимир Кравченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 липня (№ 27). – С. 1, 4
399459
  Ананко С.В. Допомога по догляду за дитиною до трьох років // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 21-25
399460
   Допомога постраждалим під час бойових дій // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 2


  Викладачі кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин відвідали центральний військовий госпіталь у Києві та передали зібрані протягом тижня 16 000 гривень матері Василя Стуженка, якому необхідна термінова допомога для протезування правої руки ...
399461
  Шепета М.Т. Допомога робітничого класу України колгоспному селу у боротьбі за дальше піднесення сільського господарства (1951-1958 рр) / М.Т. Шепета; МВ и ССО УРСР ; Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1970. – 115 с.
399462
  Кізченко А.Ф. Допомога СРСР слаборозвинутим країнам / А.Ф. Кізченко. – Київ, 1961. – 48 с.
399463
  Кіт Л. Допомога студентам - сиротам // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), П. Бех, А. Бойко, Л. Іванова (ред.), Л. Кіт, В. Невесенко, В. Радчук, В. Різун, В. Сергійчук, Р. Синельников, В. Суярко, О. Чекмишев]. – Київ, 2000. – Грудень (№ 8). – С. 4


  Комітет допомоги українським сиротам і дітям без батьківської опіки звернув свою увагу на студентів КНУ імені Тараса Шевченка.
399464
  Бубновський А.М. Допомога США країнам Центрально-Східної Європи в соціально-політичній трансформації суспільства у 90-х роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-11. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
399465
  Горохов С. Допомога Чернігівського губернського земства переселенцям на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Досліджено переселенську діяльність Чернігівського губернського земства у період 1908-1914 рр. Основну увагу приділено політичним умовам становлення земської переселенської організації, економічним формам допомоги переселенцям та її значенню. This ...
399466
  Озадовський А.А. Допомога чи експансія? / А.А. Озадовський. – Київ, 1972. – 48с.
399467
  Новожилов Є. Допомога чи плутанина? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 35


  Про антикорупційні методичні рекомендації для юридичних осіб.
399468
  Кучма О.Л. Допомоги як вид соціального забезпечення за законодавством України : [монографія] / О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Маслаков, 2018. – 251, [1] с. – Бібліогр.: с. 236-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7625-04-8
399469
   Допомогли добровольцям батальйону "Січ" // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 2


  "...У липні за ініціативою Студпарламенту КНУ та за підтримки ректора університету Л. В. Губерського було вирішено надати допомогу батальйонові спеціального призначення "Січ" (місто формування - Київ). Для облаштування казарми та тренувальної бази ...
399470
   Допомогти врятувати історичну спадщину // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 липня (№ 127-128). – С. 13


  Учасники Міжнародного конгресу україністів звернулися до Президента України з питанням щодо створення Національного історико-культурного заповідника "Родина Симиренків" у с. Млієві, Городищенського району, Черкаської області.
399471
   Допомогти знайти точку опори. З досвіду роботи методиста ІМЦО м. Тернополя, вчителя зарубіжної літератури Л.В.Ярець // Зарубіжна література в навчальних закладах : Київ, 2001
399472
  Пижов В.В. Допомогти масовому навчанню школярів плаванню // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 33-36
399473
  Семчик В.І. Допоможе науково-правова експертиза // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 527-528. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
399474
   Допоможем здійснити загально обов"язкове політехнічне навчання. – Х.-Одеса, 1930. – 32с.
399475
  Ячейкін Ю.Д. Допотопна історія / Ю.Д. Ячейкін. – Київ : Молодь, 1966. – 64 с.
399476
  Князева Дарья Допотопные острова // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 50-65 : фото
399477
  Черкасов А.Н. Допплер-сдвинутый циклотронный резонанс в вольфраме, молибдене и цинке : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Черкасов А.Н. ; МВ и ССО УССР, Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1981. – 22 с.
399478
  Лу Эрленд Допплер : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С.6-78. – ISSN 1130-6545
399479
  Марчук В.В. Допплерівсько-поляриметрична радіолокаційна система система для оцінки турбулентності в опадах : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Марчук В. В.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
399480
   Допризовна підготовка : підручник для 10-11 класів загальноосвтніх навч. закладів / Ю.О. Квашньов, Я.І. Конотопенко, Ю.В. Крамаренко, М.І. Томчук; Квашньов Ю.О. [та ін.] ; за ред. Ю.О. Квашньова, М.І. Томчука. – 3-тє вид., із змінами. – Київ : Вежа, 2005. – 416 с. – ISBN 966-7091-56-2
399481
  Тарана Лиева Допрос-коррелятивный фактор положений азербайджанского уголовного процесса и криминалистики при получении показаний свидетелей // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 2 (76). – С. 45-51
399482
  Ефимичев С.П. Допрос / С.П. Ефимичев. – Волгоград, 1978. – 46с.
399483
  Кларов Ю. Допрос в Иркутске : (факты, документы и авторские домыслы : [докум. повесть] / Юрий Кларов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 302 с.
399484
  Кларов Ю. Допрос в Иркутске : допрос Колчака : протоколы заседаний Чрезвычайн. следств. комис. по делу Колчака : стеногр. отчет / Ю. Кларов // Арестант пятой камеры : [О А.В. Колчаке]. – Москва : Политиздат, 1990. – С. 5-235. – ISBN 5-250-01405-4


  Содерж.: Допрос в Иркутске / .
399485
  Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном процессе и криминалистике / Н.И. Порубов. – Минск, 1968. – 276с.
399486
  Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве / Н.И. Порубов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Минск, 1973. – 367с.
399487
   Допрос Колчака. – Л., 1925. – 233с.
399488
  Иогансон Б.В. Допрос коммунистов / Б.В. Иогансон. – Москва, 1966. – 8с.
399489
  Сафин Н.Ш. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в советском уголовном судопроизводстве / Н.Ш. Сафин. – Казань, 1990. – 158с.
399490
  Воронин С.А. Допрос о любви / С.А. Воронин. – Москва, 1977. – 63с.
399491
  Соя-Серко Допрос подсудимого в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Соя-Серко О.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1969. – 16л.
399492
  Шафранский Н.А. Допрос свидетеля в советском предварительном расселедовании : Автореф... Канд.юрид.наук: / Шафранский Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 15л.
399493
  Шафранский Н.А. Допрос свидетеля в советском предварительном расследовании : Дис... канд. юридич.наук: / Шафранский Н.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. уголовного права. – Киев, 1954. – 317, ХХІІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
399494
  Соловьев А.Б. Допрос свидетеля и потерпевшего / А.Б. Соловьев ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1974. – 126, [2] с. – Библиогр.: с. 128 и в подстроч. примеч. – (Библиотека следователя)
399495
  Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология : Учебное пособие / В.Е. Коновалова. – Харків : Консум, 1999. – 157с. – ISBN 966-7124-50-9
399496
  Гомонюк О.М. Допрофесійна підготовка майбутніх соціальних педагогів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 64-69
399497
  Цехмістер Я.В. Допрофесійна підготовка учнів у ліцеї медичного профілю: теорія і практика / Я.В. Цехмістер; Акад. педагогічних наук України; Нац. медичн. ун-тет ім.О.О.Богомольця. – Київ : Наукова думка, 2002. – 620с. – ISBN 5-8238-0783-Х
399498
  Круглик Лідія Допрофільна і профільна освіта в контексті вивчення соціальної географії : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 9-10. – Бібліогр.: 10 назв
399499
  Юрчак В. Допрофільна підготовка та профільна освіта: регіональний вимір / В. Юрчак, М. Лавренчук, І. Ціко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (359). – С. 11-17
399500
  Погорецький М. Допуск адвоката як захисника до участі у кримінальних справах, матеріали яких становить державну таємницю // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 209-220. – ISSN 1993-0909
399501
  Семенюк О.Г. Допуск до державної таємниці як різновид діяльності держави з надання адміністративних послуг // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 94-100
399502
  Васильев И.А. Допуск на инициативу / И.А. Васильев. – Москва, 1983. – 349с.
399503
  Бадьева Э.А. Допуск на магистраль / Э.А. Бадьева. – Свердловск, 1984. – 336с.
399504
  Одинг И.А. Допускаемые напряжения в машиностроении и циклическая прочность металлов / И.А. Одинг. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М., 1962. – 260с.
399505
  Фомин А.В. Допуски в радиоэлектронной аппаратуре / А.В. Фомин, В.Ф. Борисов, В.В. Чермошенский. – Москва : Советское радио, 1973. – 128 с.
399506
  Сокольский М.Н. Допуски и качество оптического изображения. / М.Н. Сокольский. – Л., 1989. – 220с.
399507
  Абрамов О.В. Допуски и номиналы систем управления / О.В. Абрамов, В.В. Здор, А.А. Супоня ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Ин-т автоматики и процессов управления с Вычислит. центром. – Москва : Наука, 1976. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-159
399508
   Допуски и посадки. – Москва, 1963. – 88с.
399509
   Допуски и посадки. – Москва, 1965. – 87с.
399510
  Апарин Г.А. Допуски и технически е измерения / Г.А. Апарин, И.Е. Городецкий. – 3-е доп. и испр. – Москва, 1953. – 640с.
399511
  Журавлев А.Н. Допуски и технические измерения / А.Н. Журавлев. – Изд. 7-е, испр. – М., 1981. – 256с.
399512
  Рябчій В.А. Допустима зміна конфігурації земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 88-92 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
399513
  Меженный Сергей Яковлевич Допустимая несимметрия напряжений по условиям вибрации и шума асинхронных электродвигателей в сельскохозяйственном приводе : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.02 / Меженный Сергей Яковлевич;. – К., 1976. – 26л.
399514
  Высоцкий С. Допустимая оборона // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 13 (126). – С. 22-23. – ISSN 2075-7093


  Глава военного ведомства Юрий Ехануров рассказал, за кого готова воевать и голосовать армия, а также о том, разгонит ли она второй Майдан
399515
  Задорожна С.Ф. Допустимість альтернативного вирішення спорів як обов"язкова умова звернення до позасудового вирішення спорів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 85-89. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
399516
  Смирнов М Допустимість використання в кримінальному пооцесі показань анонімних свідків // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.34-37. – ISBN 966-667-078-Х
399517
  Полюхович Н.А. Допустимість використання інтернет-контенту як доказу в цивільному процесі // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 114-116. – ISBN 978-966-419-279-5
399518
  Когутич І. Допустимість використання криміналістичної гіпнології під час підготовки до допиту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.596-601. – Бібліогр.: 19 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
399519
  Барабаш Т. Допустимість використання негативних обставин при доказуванні в кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.107-112
399520
  Варфоломєєва Т.В. Допустимість використання похідних речових доказів у процесі доказування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 43-48. – (Серія права ; № 12)


  В практике расследования уголовных дел довольно часто вместо первоначальных вещественных доказательств используются их копии. Такие копии вещественных доказательств как фотоснимки, слепки, оттиски, полученные с использованием современных ...
399521
  Вапнярчук В.В. Допустимість доказів (доказування) в практиці Європейського Суду // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 177-183. – ISSN 2306-9082
399522
  Кучер Т.М. Допустимість доказів в аспекті виконання завдань цивільного судочинства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 140-144. – (0). – ISSN 2078-9165
399523
  Степанов О. Допустимість доказів за кримінально - процесуальним правом України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.61-65. – ISSN 0132-1331
399524
  Сергєєва Д.Б. Допустимість доказів у криміналному процесі: проблемні питання // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 500-502. – ISBN 978-617-7220-83-0
399525
  Кайло І.Ю. Допустимість доказів у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кайло Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 195-218
399526
  Кайло І.Ю. Допустимість доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кайло Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
399527
  Шевчишен А.В. Допустимість доказів у кримінальному процесі України та США (порівняльно-правовий аналіз) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 166-173
399528
  Давимука І. Допустимість доказів у кримінальному процесі: спірні проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.125-129. – ISSN 0132-1331
399529
  Штефан А. Допустимість доказів у цивільному судочинстві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С.69-77. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2308-0361
399530
  Малько І.В. Допустимість доказів як складова права на справедливий суд // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 306-309. – ISBN 978-617-7096-97-8
399531
  Федорчук І. Допустимість доказів, отриманих із джерел іноземної держави // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 160-163.
399532
  Прилуцький С. Допустимість доказів: сучасність та перспективи кримінального процесу України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 85-90. – ISSN 0132-1331
399533
  Колотова О.В. Допустимість застосування аналогії у галузях права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 60-66. – ISSN 1563-3349
399534
  Плотиця О. Допустимість застосування поліграфів в трудових відносинах // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 113-114
399535
  Жовтяк Л. Допустимість зміни цільового призначення сільськогосподарських земель за законодавством деяких зарубіжних країн // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 356-358. – ISBN 978-617-7069-28-6
399536
  Марусенко Р.І. Допустимість і доцільність установлення земельних сервітутів як передумови ефективного використання та охорони земельних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-83. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання допустимості встановлення земельних сервітутів в аспекті їхнього можливого негативного впливу на стан земельних ресурсів. Крім цього, зачіпаються питання доцільності встановлення сервітутів, котрі можуть ускладнити користування ...
399537
  Проценко Д. Допустимість медіації в цивільних, господарських, адміністративних і трудових спорах // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 179-184
399538
  Костін М. Допустимість способів захисту обвинуваченого для забезпечення його публічних та особистих інтересів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 99-102. – ISSN 0132-1331
399539
  Сибилева Н.В. Допустимость доказательств в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Сибилева Н.В.; МВ и ССО, Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 23л.
399540
   Допустимые выбросы радиоактивных и вредных химических веществ в атмосферу. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 216с.
399541
   Допустимые выбросы радиоактивных и вредных химических веществ в приземный слой атмосферы. – М., 1980. – 237с.
399542
  Кольцова Светлана Васильевна Допустимые комплексы плоскостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кольцова Светлана Васильевна; Моск. ин. электромашиностр. – М., 1978. – 11л.
399543
  Карасик А.Ю. Допустить к исполнению / А.Ю. Карасик. – М, 1987. – 320с.
399544
  Смирнова Марина Допущены к показу : столпы культуры / Смирнова Марина, Шахвердиев Тофик // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 94-106 : Фото
399545
  Радо Ш. Дора пвідомляє.. : спогади радянського розвідни ка / Ш. Радо. – Скор.пер.з угорської. – Ужгород : Карпати, 1973. – 318с.
399546
  Радо Ш. Дора пвідомляє.. / Ш. Радо. – Ужгород : Карпати, 1979. – 319 с.
399547
  Кальна-Дубінюк Дорадча діяльність у галузі аквакультури України / Кальна-Дубінюк, М.М. Гнідан // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 178-183. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто сучасний стан галузі аквакультури, проблемні питання організації та розвитку аквапідприємств в Україні. Визначено вплив дорадчої діяльності у подальшому розвитку вітчизняної галузі аквакультури. Рассмотрено современное состояние отрасли ...
399548
  Шаравара Т.О. Дорадянська історіографія соціально-економічних наслідків аграрних реформ другої половини ХІХ ст. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 44-47. – ISBN 966-7686-12-8
399549
  Шаравара Т. Дорадянська історіографія університетських реформ другої половини XIX - початку XX століття у Російській імперії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 99-103


  У статті доліджуються погляди представників російської та української інтелігенції на реформи й модернізацію вищої школи 2-ї половини 19 - початку 20 ст. у Російській імперії. Висвітлено історіографію розробки й запровадження університетських ...
399550
  Бондаренко О. Дорадянська історіографія фінансової діяльності міського самоврядування Новоросії (1785–1917 рр.) / Олександр Бондаренко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 74-84


  Стаття присвячена дослідженню дорадянської історіографії фінансової діяльності органів громадського самоврядування міст Новоросійських губерній. Статья посвящена исследованию досоветской историографии финансовой деятельности органов общественного ...
399551
  Яшний Д.В. Дорадянські документальні листівки як джерело з вивчення втраченої містобудівної спадщини Криму (1895-1917) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 215-227. – ISSN 2078-0133
399552
  Михайлова Наталія Дордонь. Французи і кроманьйонці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 134-139 : фото
399553
  Ишмурзин У.Ю. Дореволюционная история города Джамбула (1864-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ишмурзин У.Ю.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 26л.
399554
  Семенович А.А. Дореволюционная проза Якуба Коласа. : Автореф... Канд.филол.наук: / Семенович А.А.; Акад.наук Белорус.ССР.Ин-т языка, литер.и искусства. – Минск, 1950. – 18 с.
399555
  Кофман А.Ф. Дореволюционная Россия в испаноамериканской литературе // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 63-73. – ISSN 044-748Х
399556
  Худяков М.Г. Дореволюционная русская археология на службе эксплуататорских классов. / М.Г. Худяков. – Л., 1933. – 162с.
399557
  Кереева-Канафиева Дореволюционная русская печать о Казахстане / Кереева-Канафиева. – Алма-Ата, 1963. – 304 с.
399558
  Аннакурдов М.Д. Дореволюционное состояние народного образования в Туркменистане и первые шаги в его развитии после великой Октябрьской социалистической революции / М.Д. Аннакурдов. – Ашхабад, 1981. – 89с.
399559
  Коваленко В.А. Дореволюционное творчество Змитрока Бядули. : Автореф... канд. филолог.наук: / Коваленко В.А.; АН БССР. Ин-тут лит. им. Я. Купалы. – Минск, 1959. – 20л.
399560
  Тиханчева Е.П. Дореволюционное творчество С. П. Подъячева : Автореф... канд. филол.наук: / Тиханчева Е. П.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1954. – 29л.
399561
   Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград
1. – 1964. – 418с.
399562
   Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград
2. – 1966. – 180с.
399563
  Акопджанова М.О. Дореволюционные памятники уголовно-правовой науки о налоговых преступлениях // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
399564
  Гриднева Л.Н. Дореволюционные сказы рабочих Урала : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Гриднева Л.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 19л.
399565
  Колымагин Б.Ф. Дореволюционный опыт сохранения церковных памятников культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С. 46-47. – ISSN 2073-9702
399566
  Волынкин Н.М. Дореволюционный Петербург / Н.М. Волынкин, М.О. Малышев. – Ленинград, 1957. – 54с.
399567
  Волкова О. Дореволюційна дворянська історіографія діяльності декабристів // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 114-116. – ISBN 978-966-171-793-9
399568
  Вахонєєв В. Дореволюційна історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 8-11. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті детально проаналізована історіографія колонізаційного процесу берегів Боспору Кіммерійського (Керченської протоки) від появи перших наукових праць до повної ліквідації "старої" школи археології в 1929 р. Простежена еволюція наукових гіпотез та ...
399569
  Седляр Анатолій Дореволюційна історіографія діяльності органів міського самоврядування Волинської та Подільської губерній (1892-1917 рр.) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 30-32. – ISSN 1999-4966
399570
  Мартинюк О.В. Дореволюційна історіографія проблеми еволюції правового становища жінки в Україні (X - перша половина XVII ст.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 118-123. – ISSN 1563-3349
399571
  Сарнацький О.П. Дореволюційна російська історіографія питання про політику самодержавного апарату влади щодо українства (1907-1917 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 67-69. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
399572
  Волкова О. Дореволюційна українська історіографія польського суспільного руху кінця XVIII – першої чверті XIX ст. Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-15. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються дослідження польського суспільного руху на території Правоберережної України кінця XVIII- першої чверті XIX в. в українській дореволюційній історіографії. У висновках підкреслено що українські дореволюційні історики спробували ...
399573
  Волкова О. Дореволюційна українська історіографія польського суспільного руху кінця XVIII – першої чверті XIX ст. Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті аналізуються дослідження польського суспільного руху на території Правоберережної України кінця XVIII– першої чверті XIX в. в українській дореволюційній історіографії. У висновках підкреслено що українські дореволюційні історики спробували ...
399574
  Казьмирчук Г.Д. Дореволюційне декабристознавство в Україні // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 24-36. – ISBN 978-617-7107-36-0
399575
  Третьяков А. Дореволюційний Хрещатик і його домовласники // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 5 (203). – С. 2-35. – ISSN 0131-2685
399576
  Бойко-Гагарін Дореволюційні газети як джерело вивчення історії музейної справи в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 134-145. – ISSN 2222-5250
399577
  Казьмирчук М. Дореволюційні та радянські дослідження соціально-економічного розвитку Київської губернії пореформеного періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-28. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються праці вітчизняних та зарубіжних дослідників різних періодів, у яких розкриваються особливості соціального розвитку Київської губернії пореформеної доби. Деякі проблеми будуть досліджені у наступних статтях. The article analyzes ...
399578
  Зыбковец В.Ф. Дорелигиозная эпоха / В.Ф. Зыбковец. – М., 1959. – 248с.
399579
  Катаев И.М. Дореформенная бюрократия : по запискам, мемуарам и литературе / И.М. Катаев. – Санкт-Петербург : Книгоиздат типо-лит. "Энергия", 1914. – 180 с. – (Культурно-историческая библиотека / Под ред. Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распространения техн. знаний ; № 10)
399580
  Фадеев А.В. Дореформенная Россия / А.В. Фадеев. – М, 1960. – 184с.
399581
  Зельцер В. Дореформенная экономика. / В. Зельцер, А. Гайсинович. – Х., 1930. – 160с.
399582
  Петров Л.А. Доржи Банзаров / Л.А. Петров. – Иркутск, 1975. – 88с.
399583
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара : роман / Ч. Цыдендамбаев. – Иркутск, 1952. – 342 с.
399584
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара : роман / Ч. Цыдендамбаев. – Улан-Удэ, 1954. – 442 с.
399585
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара / Ч. Цыдендамбаев. – 6-е изд. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1969. – 420 с.
399586
  Левин Дорис Дорохтер / Левин, 1934. – 375с.
399587
  Гальперин Ю.М. Дорисовывая портреты / Ю.М. Гальперин. – М, 1991. – 315с.
399588
   Дорифейские метапелиты Енисейского кряжа: химический состав, источники сноса, палеогеодинамика / А.Д. Ножкин, А.В. Маслов, Н.В. Дмитриева, Ю.Л. Ронкин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 644-682 : табл., рис. – Библиогр.: с. 680-682. – ISSN 0016-7525
399589
  Яців Р. Доріженька додому...чиста ностальгія Тетяни Кобзар // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 вересня (№ 35). – С. 11


  Українська художниця.
399590
  Шпиталь А. Доріс Лессінг
399591
   Дорно дахиныг чолоолох их уурэг. – М., 1982. – 224с.
399592
  Бажан М.П. Доробок : Вибрані поезії / М.П. Бажан. – Київ : Дніпро, 1979. – 376с.
399593
  Литвинко А.С. Доробок вчених Інституту проблем матеріалознавства НАН України в галузі ракетно-космічної техніки // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 12-17. – ISSN 2415-7422
399594
  Козій О. Доробок Івана Чендея в контексті часу. Аспекти творчої позиції та літературно-критична рецепція


  Творчий доробок І. Чендея художньо розмаїтий. У художньому світі письменника реалістичні деталі, ліризм органічно поєднуються із сатиричним зображенням, елементами театру абсурду, що є ознаками постмодерну. У творчості він не зважає на канони, постійно ...
399595
  Янко Н. Доробок майстра перекладу // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 11/12. – С.168-169


  Про бібліографічний покажчик "Г.П.Кочур",що видано 1999 року у Львові
399596
  Вовченко В. Доробок Миколи Левитського у становленні та розвитку кооперативного руху в Україні: історіографічний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 23-26. – ISSN 2076-9326
399597
  Сорокіна О. Доробок П. Іванова як джерело з історії розвитку вітчизняної етнографії кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 282-286


  У статті розглядається доробок П. Іванова, присвячений проблемам вітчизняної етнографії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Спадщина етнографа попри значну кількість публікацій залишається маловивченим. Елементи культурологічного аналізу, що властиві ...
399598
  Гнатюк І. Доробок С.Я. Єрмоленко у царині лексикографії // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 66-73. – ISSN 0201-419
399599
  Цебро О. Доробок Тараса Шевченка як засіб радянської пропаганди з мобілізації духовних сил українського народу під час війни 1941-1945 рр. // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 133-141


  У статті розглянуто використання творчого спадку Тараса Шевченка радянською пропагандою в період війни 1941-1945 рр. У той час твори поета видавались великими накладами. Шевченківська тематика використовувалась у ЗМІ, пропагандистській літ., наочних ...
399600
  Панова И.Ю. Дорог у песни много: Стихи. / И.Ю. Панова. – М., 1979. – 32с.
399601
  Потапов Владимир Дорога - это жизнь. Всегда : От редакции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 8 : Фото. – ISSN 1029-5828
399602
  Бажан М.П. Дорога : Вибрані поезії / М.П. Бажан. – Київ : Пролетарська правда. – 45с. – (Б-ка газ. "Пролетарська правда")
399603
  Стефаник В.С. Дорога : Новели // Моє слово : Оповідання / В.С. Стефаник. – Львів : Накл. укр.-рос. вид. спілки, 1905. – 90, [3] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 86)


  Зміст: Доpога; Скін; Давнина; Вістуни; Май; Палїй; Кленові листки; Похоpон; Сон; Басаpаби; Озимина; Злодїй; Такий панок
399604
  Стефаник В.С. Дорога : Новелі / Василь Стефаник ; З малюнками О. Кульчицької. – 2-ге вид. – Львів : Накл. укр. вид. спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1917. – 100 с. : портр., мал.


  Зміст: Скін; Давнина; Вістуни; Май; Палїй; Кленові листки; Похоpон; Сон; Басаpаби; Озимина; Злодій; Такий панок.
399605
  Терещенко М.І. Дорога : вибрані поезії / М. Терещенко. – Харків : Гарт, 1931. – 137 с.
399606
  Евдокимов И.В. Дорога / И.В. Евдокимов. – М., 1933. – 318с.
399607
  Герасименко К. Дорога / К. Герасименко. – К, 1939. – 69с.
399608
  Львов М.Д. Дорога / М.Д. Львов. – Челябинск, 1944. – 63с.
399609
  Голованівський С.О. Дорога : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Держлітвидав України, 1946. – 192 с.
399610
  Амосов А. Дорога / А. Амосов. – Смоленск, 1952. – 96с.
399611
  Бикбай Б. Дорога : лирика, драма / Б. Бикбай. – Уфа : Башкнигоиздат, 1955. – 228 с.
399612
  Ашкинази Г.А. Дорога / Г.А. Ашкинази. – Днепропетровск, 1957. – 214с.
399613
  Сангаджиева Б. Дорога / Б. Сангаджиева. – Элиста, 1960. – 48 с.
399614
  Сериков С.В. Дорога / С.В. Сериков. – Липецк, 1961. – 36с.
399615
  Бажан М.П. Дорога : Вибране / М.П. Бажан. – Київ : Держлітвидав, 1964. – 267с.
399616
  Бажан М.П. Дорога : Избр. стихи / М.П. Бажан; Пер. с укр. А. Суркова. – Москва : Художественная литература, 1964. – 263с.
399617
   Дорога. – Москва, 1964. – 199 с.
399618
  Рахимова Г. Дорога / Г. Рахимова. – Ташкент, 1967. – 120с.
399619
  Абдуллаханов Д. Дорога : роман / Джонрид Абдуллаханов ; [пер. с узб. М. Мирзамухамедова] ; [ил.: П. Воронкин]. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1967. – 151 с. : ил.
399620
  Хавпачев Х.Х. Дорога : повесть / Хажбекир Хавпачев ; пер. с кабард. М.Эльберд. – Нальчик : Эльбрус, 1968. – 166 с.
399621
  Дубровкина Ю.В. Дорога / Ю.В. Дубровкина. – М, 1970. – 111 с.
399622
  Митрохин В.В. Дорога / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1976. – 64с.
399623
  Иоффе С.А. Дорога / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1976. – 95с.
399624
  Гнатюк І.Ф. Дорога : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Дніпро, 1979. – 176 с.
399625
  Эмин С. Дорога / С. Эмин. – Краснодар, 1980. – 63с.
399626
  Гижа О.Р. Дорога : повість, оповідання / О.Р. Гижа. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 271 с.
399627
   Дорога. – Москва, 1983. – 189 с.
399628
  Омон М.Л. Дорога / М.Л. Омон. – Москва, 1985. – 382с.
399629
  Крандиевская-Толстая Дорога / Крандиевская-Толстая. – М, 1985. – 287с.
399630
  Мустафин Я.М. Дорога / Я.М. Мустафин. – М., 1985. – 350с.
399631
  Мустафин Я.М. Дорога / Я.М. Мустафин. – Уфа, 1987. – 344с.
399632
  Мустафин Я.М. Дорога : роман / Я.М. Мустафин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 442 с.
399633
  Круглянская И.Е. Дорога / И.Е. Круглянская. – М, 1987. – 224с.
399634
  Шесталов Ю. Дорога / Ю. Шесталов. – Ленинград, 1988. – 174 с.
399635
  Балаян З.Г. Дорога / З.Г. Балаян. – Москва, 1988. – 374с.
399636
  Чивилихин В.А. Дорога / В.А. Чивилихин. – М., 1989. – 541с.
399637
  Никонов В.Г. Дорога / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1991. – 314с.
399638
  Кравців М. Дорога : роман / Меланія Кравців. – Львів : За вільну Україну, 1994. – 257, [1] с. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш
399639
  Кравців М. Дорога : роман / М. Кравців. – Львів, 1994. – 253 с.
399640
  Ильин В. Дорога : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 5/6. – С. 33-36. – ISSN 0131-8136
399641
  Медвідь Л. Дорога Андрія Ментуха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 8-9
399642
  Вайсберг Л.М. Дорога без брода : повести / Л.М. Вайсберг. – Вильнюс, 1985. – 376 с.
399643
  Довнар Г.С. Дорога без кінця : роман / Г.С. Довнар. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 272 с.
399644
  Баранов А.П. Дорога без перекрестков / А.П. Баранов. – М., 1979. – 111с.
399645
  Ярмолюк М.Я. Дорога без початку і кінця : роман / Микола Ярмолюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 637 с.
399646
  Сгибнев А. Дорога без привала. / А. Сгибнев. – М., 1969. – 32с.
399647
  Коряков О.Ф. Дорога без привалов / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1977. – 278с.
399648
  Бабошин Н.П. Дорога без привалов / Н.П. Бабошин. – Алма-Ата, 1978. – 166с.
399649
  Ардаматский В.И. Дорога бесчестья / В.И. Ардаматский. – Москва, 1986. – 254с.
399650
   Дорога богатырей. – Москва, 1949. – 304 с.
399651
  Стус В.С. Дорога болю : поезії / В.С. Стус. – Київ, 1990. – 222 с.
399652
  Денисов В.Г. Дорога в авиацию / В.Г. Денисов, А.В. Скрипец. – М., 1987. – 190с.
399653
  Малицкий Б.А. Дорога в академики / Б.А. Малицкий. – К., 1985. – 48с.
399654
  Барбас Л.Г. Дорога в аэропорт / Л.Г. Барбас. – Л, 1981. – 71с.
399655
  Масловський В.І. Дорога в безодню / В.І. Масловський. – Львів, 1978. – 208с.
399656
  Антонов С.Ф. Дорога в Березовку : рассказы и повесть / С.Ф. Антонов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 191с.
399657
  Длуговской М.Ф. Дорога в бессмертие / М.Ф. Длуговской. – Барнаул, 1967. – 48с.
399658
   Дорога в бессмертие. – Минск, 1967. – 299 с.
399659
  Тюфяков И.Н. Дорога в бессмертие / И.Н. Тюфяков. – М., 1985. – 159с.
399660
  Хейфец В.Л. Дорога в Буэнос-Айрес. История подготовки Первой конференции компартий Латинской Америки / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 52-73. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируется подготовка первого общеконтинентального мероприятия Коминтерна в Латинской Америке, показаны сложности его организации. Проанализированы далеко не однозначные промежуточные итоги деятельности III Интернационала в регионе.
399661
  Ладлэм Р. Дорога в Гандольфо. / Р. Ладлэм. – М., 1995. – 363с.
399662
  Ханзадян Серо Дорога в горах : рассказы / Серо Ханзадян; пер. с арм. Е.Алексанян. – Москва : Художественная литература, 1967. – 223 с.
399663
  Барышев М.И. Дорога в гору / М.И. Барышев. – М., 1979. – 456с.
399664
  Новохатко В.Г. Дорога в гору / В.Г. Новохатко. – М., 1985. – 127с.
399665
  Маринов В.К. Дорога в гору. / В.К. Маринов. – Ю.-Сахалинск, 1963. – 86с.
399666
  Лозневой А.Н. Дорога в горы / А.Н. Лозневой. – Минск, 1961. – 158с.
399667
  Лозневой А.Н. Дорога в горы / А.Н. Лозневой. – М., 1966. – 147с.
399668
  Семенець О.Є. Дорога в Дамаск // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 36-44. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
399669
  Лецка Е. Дорога в два конца : Повести / Е. Лецка. – Москва : Советский писатель, 1984. – 288с.
399670
  Масловский В.Д. Дорога в два конца: Роман. : роман / В.Д. Масловский. – Москва : Военное издательство, 1989. – 463с. – ISBN 5-203-00293-2
399671
  Маркин П.Г. Дорога в детство : повести / П.Г. Маркин. – Чебоксары, 1986. – 350с.
399672
  Буачидзе Т.П. Дорога в детство : повесть / Т.П. Буачидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 317 с.
399673
  Краснов Н.С. Дорога в Дивное / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1981. – 239с.
399674
  Шацкий И.П. Дорога в жизнь / И.П. Шацкий. – Краснодар, 1953. – 83 с.
399675
   Дорога в жизнь. – Тула, 1959. – 120 с.
399676
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь / Ф.А. Вигдорова. – Київ, 1982. – 607с.
399677
  Шпарман Анке Дорога в жизнь : природа / Шпарман Анке, Арндт Инго // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 7 (148). – С. 112-127 : Фото. – ISSN 1029-5828
399678
  Коленкский В.П. Дорога в жизнь. / В.П. Коленкский. – Луганск, 1960. – 146с.
399679
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь. Это мой дом / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1957. – 675с.
399680
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь. Это мой дом. Черниговка / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1961
399681
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь.Это мой дом.Черниговка / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1967. – 736с.
399682
  Шеремет М.С. Дорога в життя : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1957. – 159 с.
399683
  Стрельник Л.П. Дорога в квітень / Л.П. Стрельник. – Донбас, 1980. – 48с.
399684
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1963. – 305с.
399685
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1969. – 352с.
399686
  Сергеева Н.А. Дорога в космос / Н.А. Сергеева. – М., 1971. – 32с.
399687
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – М., 1978. – 336с.
399688
  Гагарін Ю.О. Дорога в космос: Нотатки льотчика-космонавта СРСР : пер. з рос. / Ю.О. Гагарін. – Київ : Політвидав України, 1983. – 325 с.
399689
   Дорога в країну здоров"я. – Київ, 1984. – 154 с.
399690
  Зябрев А.Е. Дорога в легенду / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1966. – 192с.
399691
  Рытхэу Ю. Дорога в Ленинград / Ю. Рытхэу. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 458 с.
399692
  Коломієць Т.О. Дорога в листопад / Т.О. Коломієць. – К., 1990. – 141с.
399693
   Дорога в Литву. – Москва, 1944. – 124 с.
399694
  Стальной П.Д. Дорога в люди. / П.Д. Стальной. – Рига, 1952. – 304с.
399695
   Дорога в майбутнє - дорога в Європу. – Київ, 2000. – 108с.
399696
  Никольская Ксения Дорога в Мандалай : Золотой Мандалай // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 118-129 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
399697
  Шаламова Н.Д. Дорога в мечту / Н.Д. Шаламова. – Ташкент, 1963. – 48с.
399698
  Шаламова Н.Д. Дорога в мечту / Н.Д. Шаламова. – Ташкент, 1963. – 48с.
399699
  Шидов Ю.Х. Дорога в мой аул / Ю.Х. Шидов. – Черкесск, 1986. – 245 с.
399700
  Кругвых Н.П. Дорога в мужество / Н.П. Кругвых. – М, 1975. – 285с.
399701
  Круговых Н.П. Дорога в мужество : Роман / Н.П. Круговых. – Москва : Воениздат, 1975. – 285с.
399702
  Кругвых Н.П. Дорога в мужество / Н.П. Кругвых. – Минск, 1986. – 559с.
399703
  Карпович Н.М. Дорога в Мустанг / Н.М. Карпович. – М., 1978. – 192с.
399704
  Троцан Д. Дорога в народній лікувальній магії українців (XIX - поч. XX ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 88-89
399705
  Кирчів Р. Дорога в науку / Роман Кирчів // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 509-510. – ISSN 1028-5091
399706
  Борискин Н.М. Дорога в небо / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1960. – 78с.
399707
  Павлов И.Т. Дорога в небо: докум. повесть / И.Т. Павлов. – М., 1979. – 96с.
399708
  Немтушкин А. Дорога в Нижний мир : повести и рассказы / А. Немтушкин. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 1990. – 317 с.
399709
   Дорога в никуда. – Москва, 1986. – 253 с.
399710
  Мориак Ф. Дорога в никуда : романы, повесть, статьи / Ф. Мориак. – Москва : Правда, 1989. – 557 с.
399711
  Ханиг Флориан Дорога в никуда. Погоня за миражом / Ханиг Флориан, Мэтр Паскаль // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 106-121 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
399712
  Димитрова Б. Дорога в об"їзд / Б. Димитрова. – К., 1970. – 160с.
399713
  Зарудный А.С. Дорога в оба конца / Александр Зарудный. – Харьков : Савчук О.О., 2012. – 118, [2] с. – ISBN 978-966-2562-24-8
399714
  Злобин А.П. Дорога в один конец / А.П. Злобин. – М., 1965. – 223с.
399715
  Злобин А.П. Дорога в один конец : документальные повести / А.П. Злобин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 408 с.
399716
  Шолотов К.А. Дорога в океан. Для поступ. в высшие военно-морские училища. / К.А. Шолотов, А.Б. Стрелов. – М., 1990. – 95с.
399717
  Воробьев К.Д. Дорога в отчий дом / К.Д. Воробьев. – Москва, 1966. – 160с.
399718
   Дорога в отчий дом. – Пермь, 1970. – 307 с.
399719
  Кубанский Г.В. Дорога в Пешт / Г.В. Кубанский. – М, 1948. – 207с.
399720
  Шаповалов В. Дорога в полмира : поэзия : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 49-52. – ISSN 0012-6756
399721
  Светличный В.Е. Дорога в пустыню / В.Е. Светличный. – Фрунзе, 1960. – 215с.
399722
  Кузьмин С.И. Дорога в революцию / С.И. Кузьмин, Н.Н. Митрованов. – М, 1979. – 191с.
399723
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник русского языка (первый уровень - 2) : [ в 2 т. ] / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А.Толстых. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ. – ISBN 5-86547-389-1
Т. 2. – 2006. – 184 с. : илл. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 3
399724
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник русского языка (базовый уровень) / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А.Толстых. – 3-е изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ, 2007. – 256 с. : илл. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 2. – ISBN 978-5-86547-449-4
399725
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник русского языка (первый уровень - 1) : [ в 2 т. ] / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ. – ISBN 5-86547-301-8
Т. 1. – 2007. – 200 с. : илл. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 3
399726
  Каткова Н.М. Дорога в Сан-Донато. / Н.М. Каткова. – Свердловск, 1971. – 125с.
399727
  Нехода І.І. Дорога в свято : Поезії / І.І. Нехода. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 95с.
399728
  Есин С.Н. Дорога в Смольный / С.Н. Есин. – М, 1985. – 240с.
399729
  Алиев С.М. Дорога в современность / С.М. Алиев. – Махачкала, 1977. – 143с.
399730
  Авдеев В.Ф. Дорога в Сокольники : повесть / В.Ф. Авдеев. – Москва : Сов. писатель, 1965. – 315 с. : портр.
399731
  Коренев В.В. Дорога в сосновый бор / В.В. Коренев. – М., 1981. – 367с.
399732
  Кузнецов В.Д. Дорога в спорт / В.Д. Кузнецов. – М., 1960. – 176с.
399733
   Дорога в сто парсеков. – Москва, 1959. – 285 с.
399734
  Салимов Байрам Дорога в Судур. : стихи / Байрам Салимов; пер. с лезг. – Москва : Советский писатель, 1986. – 77 с.
399735
  Полторацкий В.В. Дорога в Суздаль. Кн. о любимой земле. / В.В. Полторацкий. – М., 1971. – 205с.
399736
  Вишневский Е.М. Дорога в счастье / Е.М. Вишневский. – Брянск, 1959. – 63с.
399737
  Шевчук В.О. Дорога в тисячу років : Роздуми, статті, есе / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 411с. – ISBN 5-333-00427-7
399738
  Левина А.Л. Дорога в три шага / А.Л. Левина. – М, 1974. – 112с.
399739
  Велиев А. Дорога в Тураджлы : роман / А. Велиев; авториз. пер. с азерб. И.Третьякова. – Москва : Советский писатель, 1964. – 391 с.
399740
  Федоровский П Е. Дорога в тысячу верст. / П Е. Федоровский, . – М., 1971. – 207с.
399741
  Любченко Л.Н. Дорога в хороший день. / Л.Н. Любченко. – Сухуми, 1965. – 58с.
399742
  Шатько Е.И. Дорога в цветущие долины / Е.И. Шатько. – Москва : Советская Россия, 1985. – 224с.
399743
  Стрелкова И.И. Дорога в Читай -город / И.И. Стрелкова. – М., 1971. – 151с.
399744
  Передреев А.К. Дорога в Шемаху / А.К. Передреев. – Баку, 1981. – 101с.
399745
  Маркуш О.І. Дорога в Широке : повісті та оповідання / О.І. Маркуш. – Ужгород : Карпати, 1978. – 364 с.
399746
  Михайлов В.М. Дорога вдаль зовет / В.М. Михайлов. – М, 1960. – 92с.
399747
  Кравченко И.Г. Дорога вдоль неба / И.Г. Кравченко. – Краснодар, 1982. – 110с.
399748
  Дуэль И.И. Дорога вдоль фасада / И.И. Дуэль. – М, 1982. – 303с.
399749
  Кучер В.С. Дорога веде на заставу / В.С. Кучер. – Київ : Молодий більшовик, 1939. – 99 с.
399750
  Брусиловский Р.М. Дорога ведет к мысу Желаний / Р.М. Брусиловский. – Харьков, 1966. – 374с.
399751
  Ардаматский В.И. Дорога ведет к человеку... / В.И. Ардаматский. – Москва, 1964. – 496с.
399752
  Варшавский А.С. Дорога ведет на Юг / А.С. Варшавский. – Москва, 1960. – 96с.
399753
  Чандар К. Дорога ведет назад / К. Чандар. – М, 1964. – 143с.
399754
   Дорога века. – Москва, 1986. – 175 с.
399755
  Акопян К.Н. Дорога верности : стихотворения / Акопян К.Н. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 110 с.
399756
  Ефремов И.А. Дорога ветров : (Гобийские заметки) / И.А. Ефремов. – Москва : Трудрезервиздат, 1958. – 360 с.
399757
  Куликов Н.А. Дорога ветров / Н.А. Куликов. – Ташкент, 1971. – 72с.
399758
  Ефремов И.А. Дорога ветров : (Гобийские заметки) / И.А. Ефремов. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 416 с.
399759
  Журахович С.М. Дорога вірних : повість / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 220 с.
399760
  Сквайрс Р. Дорога войны. / Р. Сквайрс. – М,, 1952. – 168с.
399761
   Дорога воспоминаний. – Москва, 1981. – 439 с.
399762
  Попков Ф.Е. Дорога времени. / Ф.Е. Попков. – Кишинев, 1979. – 79с.
399763
  Каспаров Б.М. Дорога голубых сталактитов / Б.М. Каспаров. – Краснодар, 1960. – 160с.
399764
  Лобанов Валерий Дорога далека : Поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 105-107. – ISSN 0130-7673
399765
  Межиров А.П. Дорога далека. / А.П. Межиров. – Л, 1947. – 102с.
399766
  Байтанаев А. Дорога дальняя зовет : роман / А. Байтанаев; пер. с каз. М.Тиморшина. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 179 с.
399767
   Дорога дальняя, казенный дом.... – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 380 с.
399768
  Олійник С.І. Дорога дама / С.І. Олійник. – Київ : Радянська Україна, 1954. – 64 с. – (Бібліотека "Перця" ; № 16)
399769
  Людников И.И. Дорога длинною в жизнь / И.И. Людников. – М., 1969. – 180с.
399770
  Людников И.И. Дорога длинною в жизнь / И.И. Людников. – 2-е изд. – М., 1985. – 167с.
399771
  Тер-Григрян Дорога длинною в жизнь / Тер-Григрян. – М., 1986. – 239с.
399772
  Орестов О.Л. Дорога длинною в полвека / О.Л. Орестов. – М., 1987. – 197с.
399773
   Дорога длиною 1418 дней. – Алма-Ата, 1980. – 496 с.
399774
  Сонин А.С. Дорога длиною в век: Из истории открытия и исследования жидких кристаллов / А.С. Сонин. – Москва : Наука, 1988. – 224 с.
399775
  Триус И.Б. Дорога длиною в жизнь / И.Б. Триус. – М., 1989. – 270с.
399776
  Гюльназарян Х.М. Дорога дней : роман / Х.М. Гюльназарян; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1975. – 256 с.
399777
  Горак Я. Дорога до "Мойсея" : до 110-ліття з часу написання поеми // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 8 (849), серпень. – С. 145-153. – ISSN 0868-4790
399778
  Борняк Г. Дорога до архіву і науки починалася з лекцій В"ячеслава Стрельського // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 107-108. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
399779
  Осьмак Н. Дорога до батьків // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 34-37. – ISSN 1819-7329


  Наталія Осьмак про свого батька Кирила Осьмака - одного з перших членів ВУАН, діяча Української Центральної Ради, діяча ОУН, Президента Української Головної Визвольної Ради.
399780
  Вардзарук Л. Дорога до безсмертя / Лук"ян Вардзарук; Науково-редакційний відділ "Реабалітовані історією" при Івано-Франківській облдержадміністраціїї. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. – 204с. – ISBN 966-8090-27-6
399781
  Василевська В.Л. Дорога до весни : статті, нариси, памфлети / В.Л. Василевська; пер. з польськ. П.Козланюк та ін. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 279 с. – (Бібіліотека публіциста)
399782
  Шкарівська Є.П. Дорога до дому : поезії / Є.П. Шкарівська. – Київ, 1990. – 45 с.
399783
  Макарський О. Дорога до ефірної "цифри" як типова українська дорога // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 6. – С. 29-31
399784
  Максимчук С. Дорога до Кобзаря // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 15


  До 200-річчя Тараса Шевченко народний артист України Святослав Максимчук випустив компакт-диск поетичних творів Кобзаря "Мій Шевченко". Диск містить 110 творів Т. Шевченка.
399785
  Курелла Альфред Дорога до Леніна. / Курелла Альфред. – Київ, 1970. – 140с.
399786
  Бабляк В.С. Дорога до любові : оповідання / В.С. Бабляк. – Київ : Молодь, 1964. – 203 с.
399787
  Кучер В.С. Дорога до людей : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1958. – 226 с.
399788
  Чорногуз О.Ф. Дорога до Майдану / Олег Чорногуз ; [передм. Л. Томи]. – Харків : Майдан, 2014. – 179, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-493-5
399789
  Дрозд В.Г. Дорога до матері : роман-біографія / В.Г. Дрозд. – Київ, 1978. – 183 с.
399790
  Дрозд В.Г. Дорога до матері : роман-біографія / Володимир Дрозд. – Київ : Молодь, 1979. – 216 с.
399791
  Холодний М.К. Дорога до матері : поезії / Микола Холодний. – Київ : Український письменник, 1993. – 206 с.
399792
  Кондратюк А. Дорога до матері : роман / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 432с. – ISBN 978-966-416-171-5
399793
  Ваш І.М. Дорога до мети / І.М. Ваш. – Ужгород, 1963. – 311с.
399794
  Вольвач П. Дорога до моря // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 9)


  Зв"язок центрального Криму з Південнобережжям.
399795
  Сюндюков І. Дорога до народної правди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 лютого - 1 березня (№ 37/38). – С. 8


  Професор Павло Зайцев - один із найкращих біографів Тараса Шевченка
399796
   Дорога до правди : [Катехізис]. – Б.м.
399797
  Власенко І.М. Дорога до себе : повість / І.М. Власенко. – Київ : Молодь, 1972. – 167 с.
399798
  Маландій О. Дорога до себе : Проза / О. Маландій. – Київ : Дніпро, 1998. – 106с. – ISBN 5-308-01702-6
399799
  Боришевський М.Й. Дорога до себе: від основ суб"єктності до вершин духовності : монографія / Мирослав Боришевський. – Київ : Академвидав, 2010. – 410 с., [5] с. – Бібліогр. в кінці розділу. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-8226-92-2 (978-617-572-001-1)


  Адресована психологам, педагогам, соціологам, усім, кого цікавить людина як феномен світу і процес становлення її як унікальної, самодостатньої особистості
399800
  Муратов І.Л. Дорога до сина : документальна повість у прозі / І.Л. Муратов. – Київ, 1967. – 52 с.
399801
  Кулик В.П. Дорога до тебе: Вірші. / В.П. Кулик. – Сімферополь, 1989. – 60с.
399802
  Сюндюков І. Дорога до українського храму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8-9 червня (№ 100/101). – С. 21


  В"ячеслав Липинський - про релігію і церкву в нашій національній історії.
399803
  Сюндюков І. Дорога до українського храму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15-16 червня (№ 105/106). – С. 21


  В"ячеслав Липинський - про релігію та церкву в нашій національній історії.
399804
  Шпрангер Г. Дорога до фортеці / Г. Шпрангер. – К., 1975. – 176с.
399805
  Панченко В. Дорога до Хвильового // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 649-675. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
399806
  Томенко М.Д. Дорога до хліба : поезії / М.Д. Томенко. – Київ, 1985. – 149 с.
399807
  Кухаренко Р. Дорога до храму // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис / Мін. культури і мистецтв України. – Київ, 1999. – № 1. – С.4-5
399808
  Зейда Олександр Дорога до школи (Пам"ятка для школяра) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 22
399809
  Керашев Т. Дорога до щастя : роман / Т. Керашев. – Київ, 1956. – 276 с.
399810
  Журба К.Т. Дорога до щастя : поезії / К.Т. Журба. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 85 с.
399811
  Серпілін Л.С. Дорога довжиною в три десятиліття. : нарис / Л.С. Серпілін. – Київ : Веселка, 1970. – 100 с.
399812
  Чабанівський М.І. Дорога додому : повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь, 1966. – 252 с.
399813
  Бойко Б.М. Дорога додому : роман / Б.М. Бойко. – Ужгород, 1985. – 199 с.
399814
  Лубська О. Дорога додому : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 70-80. – ISSN 0208-0710
399815
  Карп"юк М. Дорога додому : [повість, оповідання] / Марія Карп"юк. – Київ : Фенікс, 2016. – 175, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-385-3
399816
  Хорозова О. Дорога додому... Михайла Чабанівського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 15
399817
  Чабанивский М.И. Дорога домой : повести и рассказы / Михайло Чабанивский. – Москва : Советский писатель, 1970. – 383 с.
399818
   Дорога домой. – Москва, 1975. – 383 с.
399819
  Крупин В.Н. Дорога домой / В.Н. Крупин. – М., 1985. – 272с.
399820
   Дорога домой. – Москва, 1986. – 334 с.
399821
  Волокитин Н.И. Дорога домой / Н.И. Волокитин. – Красноярск, 1986. – 355с.
399822
  Туркин В. Дорога дружбы / В. Туркин. – Хабаровск, 1955. – 72с.
399823
  Титов Александр Федорович Дорога дружбы. Записки партизана / Титов Александр Федорович. – Минск : Госиздат БССР, Ред.худож.лит., 1958. – 271с.
399824
  Титов Александр Дорога дружбы. Записки партизана. / Титов Александр. – Минск : Госиздат БССР, Ред.худож.лит., 1955. – 236с.
399825
  Цыбульский П.Д. Дорога друзей / П.Д. Цыбульский. – К, 1960. – 160с.
399826
  Туренская В.И. Дорога Елены Никитиной / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1956. – 528с.
399827
  Бровка Петрусь Дорога жизни / Бровка Петрусь. – Минск, 1950. – 157 с.
399828
  Бровка Петрусь Дорога жизни / Бровка Петрусь. – Москва, 1952. – 30 с.
399829
  Грива Ж. Дорога жизни : роман / Ж. Грива; пер. с латыш. В.Беркович. – Рига : Латгосиздат, 1955. – 568 с.
399830
  Сапаров А.В. Дорога жизни / А.В. Сапаров. – Л, 1959. – 268с.
399831
  Дудин М.А. Дорога жизни / М.А. Дудин. – Л., 1968. – 38с.
399832
  Петров Ю.В. Дорога жизни / Ю.В. Петров. – К., 1971. – 171с.
399833
  Исаков И. Дорога жизни : стихи / И. Исаков; пер. с кирг. А.Зайца. – Москва : Советский писатель, 1984. – 70 с.
399834
  Гражданская З.Т. Дорога жизни / З.Т. Гражданская. – М., 1986. – 94с.
399835
  Джонсон Иэн Дорога жизни Древнего Китая. Китайская дорога жизни / Джонсон Иэн, Ямашита Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 104-117 : фото
399836
  Захарченко В. Дорога жизни: Избранное / В. Захарченко. – Москва, 1987. – 366с.
399837
  Цакунов О.А. Дорога жизни: стихи разных лет / О.А. Цакунов. – Ленинград, 1986. – 141с.
399838
  Бухбіндер Й.Ш. Дорога життя / Й.Ш. Бухбіндер. – К, 1966. – 119с.
399839
  Іван Лужецький о. Дорога життя / Лужецький о. Іван. – Рим : Вид-во оо.Василіян, 1990. – 247 с. – (Українська духовна бібліотека ; Ч. 79)
399840
  Мінчак Г. Дорога життя
399841
  Лидин Г В. Дорога журавлей / Г В. Лидин, . – М., 1962. – 448с.
399842
  Белугин В.А. Дорога за горизонт / В.А. Белугин. – Пермь, 1966. – 41с.
399843
  Васильев В.И. Дорога за горизонт, ведущая в реальность / В.И. Васильев, З.Д. Усманов. – Душанбе, 1988. – 56с.
399844
  Морозов С.Т. Дорога за горизонт. Очерки / С.Т. Морозов. – М., 1972. – 256с.
399845
  Никулин Ю.В. Дорога за перевал. / Ю.В. Никулин. – М, 1955. – 32с.
399846
  Гончар О.Т. Дорога за хмари : Оповідання / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 72с. – (Б-ка українського оповідання)
399847
  Кичинський А.І. Дорога завдовжки в любов : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Молодь, 1988. – 112 с.
399848
   Дорога зажигает огни. – Абакан, 1963. – 146с.
399849
  Регистан Г. Дорога земная : книга лирики / Г. Регистан. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 175с.
399850
  Наконечна О.В. Дорога зі школи додому // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 27-33 : рис.
399851
  Євдокимова Н.О. Дорога змін: ефективне спілкування у кризових умовах життя : путівник з психології для "чайників" / Н.О. Євдокимова, В.Л. Зливков, С.О. Лукомська. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 180, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-175. – ISBN 978-617-534-359-3
399852
  Ликашин В.В. Дорога зовёт / В.В. Ликашин. – Саратов, 1957. – 48с.
399853
  Акаткин В.М. Дорога и память / В.М. Акаткин. – Воронеж, 1989. – 190 с.
399854
  Шаламов В.Т. Дорога и судьба / В.Т. Шаламов. – М, 1967. – 127с.
399855
  Шаламов В.Т. Дорога и судьба / В.Т. Шаламов. – Москва, 1967. – 127 с.
399856
  Сапожников В.К. Дорога идет на Коён / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1974. – 318с.
399857
  Михеев М.П. Дорога идет на перевал / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1962. – 103с.
399858
  Даганов А.Г. Дорога из аула : стихотворения и поэма / А.Г. Даганов; пер. с авар. – Москва : Современник, 1986. – 62 с.
399859
  Ионов А.В. Дорога из мрака. / А.В. Ионов. – К., 1962. – 238с.
399860
  Хыдыров М.Н. Дорога издалека / М.Н. Хыдыров. – Ашхабад
2. – 1977. – 183с.
399861
  Вахрушева Е.А. Дорога исканий / Е.А. Вахрушева. – Рига, 1958. – 239с.
399862
  Брегова Д.Д. Дорога исканий / Д.Д. Брегова. – Москва, 1962. – 515с.
399863
  Брегова Д.Д. Дорога исканий / Д.Д. Брегова. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 512с.
399864
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний / Б.С. Ямпольский. – Москва : Гослитиздат
(Роман-газета № 7 (115)). – 1955. – 86с.
399865
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний : повесть / Б.С. Ямпольский. – Москва : Воениздат, 1960. – 243с.
399866
  Ольшвангер А.Я. Дорога испытаний / А.Я. Ольшвангер. – Рига, 1973. – 302с.
399867
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний. Мальчик с голубинной улицы. Молодой человек : повести / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 703 с.
399868
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний. Мальчик с голубинной улицы. Молодой человек : повести / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1974. – 719 с.
399869
  Смирнов В.В. ДОрога к "Черным идолам". / В.В. Смирнов. – М., 1966. – 156с.
399870
  Смирнов В.В. ДОрога к "Черным идолам". / В.В. Смирнов. – М., 1967. – 156с.
399871
  Болдырев С.Н. Дорога к большой реке : роман / С.Н. Болдырев. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 536 с.
399872
  Бараташвили М. Дорога к вам / М. Бараташвили. – Москва, 1984. – 119с.
399873
  Васильев З.Д. Дорога к вершинам / З.Д. Васильев. – Ленинград, 1980. – 175с.
399874
  Шошин М.Д. Дорога к всенародной славе / М.Д. Шошин. – Иваново, 1948. – 57с.
399875
  Отрошко В.Д. Дорога к высокому небу / В.Д. Отрошко. – Симферополь, 1983. – 190с.
399876
  Миндилин Э.Л. Дорога к дому / Э.Л. Миндилин. – М., 1957. – 462с.
399877
  Асанов Н.А. Дорога к дому / Н.А. Асанов. – Москва, 1976. – 367с.
399878
  Симонова О.И. Дорога к дому / О.И. Симонова. – Минск, 1977. – 279с.
399879
  Шухов И.И. Дорога к дому / И.И. Шухов. – Алма-Ата, 1988. – 218с.
399880
  Еськов М.Н. Дорога к дому,дорога светлая / М.Н. Еськов. – Воронеж, 1985. – 304с.
399881
  Томин В.Р. Дорога к дому. / В.Р. Томин. – М., 1980. – 112с.
399882
  Неподоба В.П. Дорога к дому. Очерки / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1989. – 318с.
399883
  Езова Светлана Андреевна Дорога к другому, путь к себе : важное условие гуманизации межличностных отношений в библиотеке // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 38-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Как выстраиваются отношения читателя и библиотекаря, что мешает их общению? Возвращаюсь к излюбленному мною методу осознания типов поведения библиотекаря с читателем: декартовой прямоугольной системе координат.
399884
  Мирзоев Г. Дорога к другу : стихи / Г. Мирзоев. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 96 с.
399885
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – М., 1957. – 440с.
399886
  Саркисянц Р. Дорога к другу / Р. Саркисянц. – Ереван, 1968. – 43с.
399887
  Грудзинский В.А. Дорога к другу / В.А. Грудзинский. – Нальчик, 1975. – 142с.
399888
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Л., 1978. – 192с.
399889
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Л., 1982. – 176с.
399890
  Исаев Е.А. Дорога к другу / Е.А. Исаев. – М, 1984. – 144с.
399891
  Шмидт Б. Дорога к друзьям / Б. Шмидт. – Л., 1941. – 68с.
399892
  Комиссарова М.И. Дорога к друзьям / М.И. Комиссарова. – Л., 1968. – 88с.
399893
   Дорога к замку. – Москва, 1987. – 250 с.
399894
  Дьяков Б.А. Дорога к звездам / Б.А. Дьяков, М Пенкин. – М-Л, 1949. – 128с.
399895
  Борисов М.Ф. Дорога к звездам / М.Ф. Борисов. – М., 1974. – 92с.
399896
   Дорога к звёздам. – Москва, 1986. – 394 с.
399897
  Криванчиков Н.Г. Дорога к звездам. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – К., 1962. – 123с.
399898
  Чибилев А.А. Дорога к Каспию / А.А. Чибилев. – Алма-Ата, 1988. – 238с.
399899
  Веленгурин Н. Дорога к Лукоморью / Н. Веленгурин. – Краснодар, 1976. – 272с.
399900
  Веленгурин Н.Ф. Дорога к Лукоморью / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1984. – 334с.
399901
  Агеев Н.Е. Дорога к любви : стихотворения и поэма / Н.Е. Агеев. – Москва : Совецкая Россия, 1983. – 80 с.
399902
  Калимуллин И. Дорога к людям / И. Калимуллин. – М. : Современник, 1978. – 78 с.
399903
  Кригер Е.Г. Дорога к людям / Е.Г. Кригер. – М., 1978. – 352с.
399904
  Кригер Е.Г. Дорога к людям / Е.Г. Кригер. – М., 1981. – 344с.
399905
  Олейник Е.Ф. Дорога к людям / Е.Ф. Олейник. – М., 1983. – 112с.
399906
  Касьянова Л.И. Дорога к мастерству. Портреты кинорежиссеров ГДР / Л.И. Касьянова, А.В. Каравашкин. – М., 1973. – 208с.
399907
  Инанишвили Р. Дорога к материнскому дому : рассказы / Р. Инанишвили; пер. с груз. А.Эбаноидзе. – Тбилиси : Мерани, 1988. – 230 с.
399908
  Луконин М.К. Дорога к миру / М.К. Луконин. – М., 1951. – 120с.
399909
  Баныкин В. Дорога к морю / В. Баныкин. – Пенза, 1957. – 336с.
399910
  Баева А.А. Дорога к морю / А.А. Баева. – Краснодар, 1969. – 95с.
399911
  Волынский Л.Н. Дорога к новой земле / Л.Н. Волынский. – Москва, 1966. – 372с.
399912
  Корабельников Г.М. Дорога к образу. / Г.М. Корабельников. – М., 1975. – 248с.
399913
  Корабельников Г.М. Дорога к образу. / Г.М. Корабельников. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 286с.
399914
  Порфирьев Б.А. Дорога к охотничьему домику / Б.А. Порфирьев. – 2-е изд., доп. – Киров, 1984. – 316с.
399915
  Сурков А.А. Дорога к победе / А.А. Сурков. – Рига, 1946. – 280с.
399916
   Дорога к Победе. – Новосибирск, 1981. – 399 с.
399917
  Мельник Е.П. Дорога к подполью / Е.П. Мельник. – Симферополь, 1961. – 315с.
399918
  Ермаков Дмитрий Дорога к премии: отели - лидеры : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 14-16 : Фото
399919
  Гоцуленко В.Н. Дорога к Пушкину / В.Н. Гоцуленко. – К, 1987. – 236с.
399920
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1964. – 68с.
399921
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – Москва, 1964. – 121с.
399922
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – М, 1964. – 121с.
399923
  Мансо А. Дорога к рассвету. / А. Мансо. – М., 1961. – 92с.
399924
  Полторацкий В.В. Дорога к родникам : Стихи / В.В. Полторацкий. – Москва : Воениздат, 1972. – 196с.
399925
  Павленко В.Г. Дорога к родному дому : повесть / В.Г. Павленко. – Х., 1984. – 112с.
399926
  Пархомов М.Н. Дорога к самому себе: повесть и рассказы / М.Н. Пархомов. – К., 1980. – 256с.
399927
  Портнов В.В. Дорога к себе : Повести / В.В. Портнов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 220с. – (Молодые писатели)
399928
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
1. – 1989. – 336с.
399929
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Нью-Йорк
4. – 1991. – 500с.
399930
  Юр Лоз (Лидын) Дорога к себе : энергетическая диагностика материалистических знаний / Юр Лоз (Лидын). – Кн. 4. – Нью-Йорк : Я
ч. 2. – 1992. – 288 с.
399931
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
5. – 1993. – 348с.
399932
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
6. – 1994. – 144с.
399933
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
Кн. 6, ч. 2. – 1995. – 168 с.
399934
  Каменная Г.А. Дорога к сердцу / Г.А. Каменная. – М., 1960. – 49 с.
399935
  Наседкин Ф.И. Дорога к сердцу. Повести и рассказы. / Ф.И. Наседкин. – М., 1965. – 656с.
399936
  Шангин Н.А. Дорога к солдатской доблести / Н.А. Шангин. – Киев, 1975. – 111с.
399937
  Жданов И. Дорога к солнцу / И. Жданов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 76 с.
399938
  Нури З. Дорога к солнцу : стихи / З. Нури; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1983. – 188 с.
399939
  Костюковский Б.А. Дорога к солнцу. / Б.А. Костюковский. – 2-е изд. – М., 1967. – 456с.
399940
  Штуден Л.Л. Дорога к старому дому / Л.Л. Штуден. – Новосибирск, 1990. – с.
399941
  Керашев Т.М. Дорога к счастью : роман / Т.М. Керашев. – Москва : Советский писатель, 1948. – 312 с.
399942
  Шамилов А. Дорога к счастью / А. Шамилов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 463 с.
399943
  Шамилов А. Дорога к счастью : роман / А. Шамилов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 455 с.
399944
   Дорога к счастью. – Москва, 1978. – 574 с.
399945
  Хаббард Л.Р. Дорога к счастью : руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон Хаббард. – [Москва] : Фонд Дорога к счастью, 2007. – 248 с. : ил. – Автор указан на обороте титульного листа. – ISBN 1-59970-011-5
399946
  Хаббард Л.Р. Дорога к счастью : руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge, 2007. – [ 6 ], 232 с. : ил. – Фамилия автора указана на обороте титульного листа. – ISBN 978-1-4031-4650-2
399947
  Матвеев А.Ф. Дорога к счастью. / А.Ф. Матвеев. – Алма-Ата, 1966. – 136с.
399948
  Керашев Т.М. Дорога к счатью : роман / Т.М. Керашев. – Краснодар, 1969. – 294 с.
399949
   Дорога к сыну. – Москва, 1983. – 110 с.
399950
   Дорога к танцу. – Москва, 1989. – 72 с.
399951
  Айрапетов О. Дорога к Туркманчаю // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 1. – С. 37-46. – ISSN 0235-7089


  Російсько-персидська війна 1826-1828 рр. та її завершення
399952
  Жога Елена Дорога к храму / Жога Елена, Бухановский Юрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 88-90 : Фото
399953
  Копировский А. Дорога к храму = Храмовое искусство Руси и России // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2010. – Вып. декабрь. – С. 30-35


  Церковь Покрова на Нерли - белокаменный храм во Владимирской области России, в полутора километрах от Боголюбова, выдающийся памятник зодчества владимиро-суздальской школы (1165 /1158), является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но ...
399954
  Будур Н.В. Дорога к Храму : основы православной культуры / Наталия Будур. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – 224с. : илл. – ISBN 978-5-9555-1154-2
399955
  Дацышен В.Г. Дорога к храму "Чистого облака" или каким богам молятся китайцы / В.Г. Дацышен, А.Б. Чегодаев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 63-66. – ISSN 0321-5075
399956
  Старшинов Н.К. Дорога к читателю / Н.К. Старшинов. – М, 1985. – 224с.
399957
  Голышев Г.Ф. Дорога к Эмгуэме. / Г.Ф. Голышев. – Хабаровск, 1965. – 87с.
399958
  Колоане Ф. Дорога китов : роман / Франсиско Колоане ; Пер. с исп. З. Брагинской и И. Винниченко. – Москва : Художественная литература, 1971. – 239 с.
399959
  Юхма М. Дорога кончается в полдень : повести и рассказы / М. Юхма; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1983. – 208 с.
399960
  Шевченко Ю.А. Дорога которую выбрал Чунг / Ю.А. Шевченко. – Москва, 1973. – 79 с.
399961
   Дорога крізь джунглі. – Київ, 1978. – 159 с.
399962
  Стадниченко Ю.І. Дорога крізь довге літо : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Прапор, 1983. – 47 с.
399963
  Новак Ф О. Дорога Леніна - терор і злидні / Олекса Новак. – Рівне : [Б.в.], 1991. – 56 с.
399964
  Ларин О.И. Дорога Ломоносова сегодня : (Холмогоры-Москва: через 250 лет по пути великого помора ) / О.И. Ларин. – Москва : Мысль, 1983. – 175с. : Ил.
399965
  Бабляк В.С. Дорога любви : рассказы / В.С. Бабляк; пер. с укр. Б. Яковлева. – Москва : Советский писатель, 1967. – 283 с.
399966
  Алимжанов А. Дорога людей : роман / А. Алимжанов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 255 с.
399967
   Дорога Мгера. – Москва, 1990. – 166 с.
399968
  Медвідь Л. Дорога Ментуха // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-31. – ISSN 0130-1799
399969
  Марвич С.М. Дорога мертвых : роман в 2-х частях / С.М. Марвич. – Москва : Советский писатель, 1968. – 872 с.
399970
  Марвич С.М. Дорога мертвых. Роман в 2-х частях / С.М. Марвич. – Москва, 1958. – 839с.
399971
  Дар Д.Я. Дорога мечтаний / Д.Я. Дар, Г.Б. Ягдфельд. – Москва, 1956. – 75с.
399972
  Дмитерко Л.Д. Дорога мира : стихи / Л.Д. Дмитерко. – Москва : Советский писатель, 1956. – 207 с.
399973
   Дорога миров. – Москва, 1990. – 304 с.
399974
   Дорога миров. – Москва
2. – 1990. – 303 с.
399975
  Недогонов А.И. Дорога моей земли / А.И. Недогонов. – М., 1958. – 49с.
399976
  Недогонов А.И. Дорога моей земли / А.И. Недогонов. – М., 1975. – 240с.
399977
  Панченко П.Е. Дорога молодости : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1946. – 104 с.
399978
  Исламов Денис Фатхиевич Дорога Москвы : роман / Исламов Денис Фатхиевич; пер. с башк. Рамиля Хакимова. – Уфа : Башкирирское кн. изд-во, 1974. – 471 с.
399979
  Колесова Оксана Дорога моя Вітчизна, "золота" моя земля! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 8


  Ми врешті-решт дочекалися: проведення земельних аукціонів набирає обертів. І сьогодні можна сказати, що відносини між продавцем і покупцем найдорожчого товару на ринку нерухомості стають дедалі стабільнішими, удосконалюються в професійному сенсі. Раз ...
399980
  Савостин Н.С. Дорога моя жизнь. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1971. – 107с.
399981
  Герман Ю.П. Дорога моя людина : Роман / Ю.П. Герман. – Київ : Дніпро, 1969. – 558с.
399982
  Свердлов Ф.Д. Дорога мужества / Ф. Свердлов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 110 с.
399983
   Дорога мужества и героизма. – Москва
1. – 1975. – с.
399984
  Борисов Н. Дорога мщения / Н. Борисов. – Куйбышев, 1943. – 108 с.
399985
  Дроздов С.С. Дорога на Бальгу. / С.С. Дроздов. – Ставрополь, 1985. – 316с.
399986
  Жуков С.Г. Дорога на Марьино / С.Г. Жуков. – М., 1982. – 176с.
399987
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 618с.
399988
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1954. – 552с.
399989
  Галктионов В.Д. Дорога на океан. / В.Д. Галктионов. – Симферополь, 1952. – 76с.
399990
  Гнеушев В.Г. Дорога на перевал / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1977. – 222с.
399991
   Дорога на Прагу. – Москва, 1964. – 183 с.
399992
  Валиков Г.Г. Дорога на Радонеж / Г.Г. Валиков. – Москва, 1982. – 80с.
399993
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – М., 1966. – 303с.
399994
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – Москва, 1970. – 318с.
399995
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль : роман / И.Р. Гуро. – Київ : Молодь, 1975. – 232с.
399996
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – М., 1977. – 256с.
399997
   Дорога на Сантьяго. – Ленинград, 1986. – 343 с.
399998
   Дорога на Севеструм, 1977. – 48 с.
399999
   Дорога на Смоленск. – Москва, 1985. – 470 с.
400000
  Еремин В.Г. Дорога на Спасское / В.Г. Еремин. – М., 1983. – 48с.
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,