Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
399001
  Самуйлов С. "Демократизация" Афганистана : что нового? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 10. – С. 5-18. – ISSN 0869-44435


  Роль США і НАТО
399002
  Большов Д.Г. "Демократический социализм" в плену буржуазной идеологии / Д.Г. Большов. – Москва, 1961. – 47с.
399003
  Пронин С.В. "Демократический социализм" и проблема кооперативной социализации в Англии. / С.В. Пронин. – М., 1964. – 208с.
399004
  Гехт Я. "Демократична школа - це відсутній пазл демократичного суспільства". Як реформується освіта у світі / бесіду вела О. Онищенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 липня (№ 28). – С. 1, 11


  "Яків Гехт - засновник мережі демократичних шкіл в Ізраїлі, радник шести міністрів освіти цієї країни. Яків також консультує міністерства освіти різних країн з питань демократизації освіти. Його книжку "Демократична освіта" перекладено багатьма мовами. ...
399005
  Гур В.І. "Демократичний соціалізм" і його трубадури / В.І. Гур. – Київ, 1970. – 48с.
399006
  Овсянников Н.В. "Демократия Тайсе" : судьба либерализма в Японии в первой половине ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 3-31. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
399007
  Жуков Б.М. "Демократия!" Иосифа Бродского на вашингтонских подмостках // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 174-178. – ISSN 0321-1878
399008
  Нестеренко В.Г. "Демократия" с дубинкой / В.Г. Нестеренко. – Симферополь, 1984. – 113с.
399009
  Хедлунд Сам "Демократія - загроза популізму" - 2, або Шведський погляд на захист демократичних цінностей після Брекзвіту та американських президентських виборів / Хедлунд Сам, Петтерсон, Ларс-Олоф // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 35). – С. 10-11
399010
  Хегглунд Сем "Демократія - загроза популізму", або Шведський погляд на досвід Брекзиту та американських президентських виборів / Хегглунд Сем, Петтерсон, Ларс-Олоф // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12 лютого (№ 25). – С. 10-11
399011
  Кудряченко Андрій "Демократія: реалії versus утопії" : [рецензія] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 16-17


  За 25 століть існування демократичної традиції людство не знайшло кращої системи організації державної влади, кращого способу життєдіяльності суспільства, ніж демократія. Тому, безперечно, монографія Наталії Латигіної, побудована на вивченні ...
399012
  Шейн С.Ф. "Демон" А.Г. Рубинштейна / С.Ф. Шейн. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1961. – 78 с.
399013
   "Демон" А.Г. Рубинштейна. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1980. – 64 с.
399014
  Сірук М. "Демонстрація імперських претензій" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 10-11


  Експерти - про те, чому від втручання Росії у сирійський конфлікт у цьому регіоні виграє Іран, а глобально - Китай.
399015
  Виц Б.Б. Демократ. / Б.Б. Виц. – Москва, 1979. – 212с.
399016
  Вітович І. Демократи - за Джо Байдена. На попередніх виборчих перегонах США визначився лідер // Україна молода. – Київ, 2020. – 6-7 березня (№ 26). – С. 5


  У США завершився так званий «супервівторок», під час якого прихильники Демократичної партії на праймеріз у 14 штатах обирали можливого суперника Дональда Трампа на президентських виборах. І в більшості з цих 14 штатів перемогу здобув ексвіцепрезидент ...
399017
  Озирный В.Г. Демократизация - залог успеха контроля / В.Г. Озирный. – М., 1990. – 63с.
399018
   Демократизация - основа революционных преобразований общества. – М, 1990. – 175с.
399019
   Демократизация - суть перестройки, суть социализма. – М, 1988. – 63с.
399020
   Демократизация аппарата управления. – К, 1990. – 297с.
399021
  Митяшин А.Н. Демократизация Большого Ближнего Востока как направление американской военной политики в начале XXI века // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 8 (560). – С. 42-58. – ISSN 0321-2068


  "Смена режимов, события «арабской весны» и процессы, происходящие в бывших советских республиках, поднимают взаимосвязанные вопросы теории международных отношений и международного права. Среди них – теория демократического мира, краеугольный камень ...
399022
  Виноградов В.Д. Демократизация в аспекте современных цивилизационных процессов / В.Д. Виноградов, С.Д. Савин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 254-259. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
399023
  Розумный М. Демократизация в Украине: путь к успеху // Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – С. 28-38. – ISBN 978-966-136-316-7
399024
   Демократизация внутрипартийной жини в условиях перестойки. – Москва, 1990. – 253с.
399025
  Шахов А.Н. Демократизация воинской жизни / А.Н. Шахов, М.Н. Шахов. – М, 1990. – 142с.
399026
  Шамири Х С.А. Демократизация йеменского общества : Автореф. дис. ... канд. социолог. наук : 22.00.05 / Шамири С.А.Х. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1996. – 20 с.
399027
  Михеев В. Демократизация Китая: уровень, проблемы, тенденции // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 52-59. – ISSN 0131-2227
399028
   Демократизация народного образования на основеразвития самоуправления учащейся и студенческой молодежи. – Челябинск, 1989. – 86с.
399029
  Богатырев Н.М. Демократизация немецких школ после освобождения Германии Советской армией от фашистского порабощения (По материалам Министерства просвещения земли Тюрингии 1945-1947 гг) : Автореф... канд. пед.наук: / Богатырев Н. М.; Ин-т теории и ист. педагогики Акад. пед. наук РСФСР. – Москва, 1950. – 20 с.
399030
  Борисов В.К. Демократизация общества и преодоление бюрократизма / В.К. Борисов. – М., 1990. – 116с.
399031
  Головаха Е.И. Демократизация общества и развитие личности : от тоталитаризма к демократии / Е.И. Головаха, И.Э. Бекешкина. – Киев : Наукова думка, 1992. – 128 с.
399032
  Фролов Вячеслав Михайлович Демократизация политической системы - фактор общественного развития (на мытериалах стран СНГ) : Автореф... канд. филос.наук: 23.00.02 / Фролов Вячеслав Михайлович; МГУ им. М.Ломоносова. – Москва, 1992. – 24л.
399033
   Демократизация работы с кадрами в трудовом коллективев условиях перестройки, 1987. – 67с.
399034
  Брандт Р.Ф. Демократизация русской грамоты / [соч.] Романа Федоровича Брандта. – Москва : Тип. О.Л. Сомовой, 1917. – 15 с.
399035
  Агеев Н.И. Демократизация Советов : вопросы и ответы / Н.И. Агеев. – Кемерово : Книжное издательство, 1989. – 109, [1] с. – (Маршруты перестройки)
399036
   Демократизация советского общества. – М, 1988. – 112с.
399037
   Демократизация советского общества. – М, 1989. – 431с.
399038
  Керимов Д.А. Демократизация советского общества / Д.А. Керимов. – М., 1989. – 332с.
399039
  Рыжко Н.И. Демократизация управления и профессионализация управленческого труда в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рыжко Н.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 18л.
399040
  Корякин А.В. Демократизация управления производственным коллективом : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Корякин А.В.; МГУ, Спец. сов. по теор. науч. коммун. – М., 1989. – 25л.
399041
  Поташник М.М. Демократизация управления школой. / М.М. Поташник. – М., 1990. – 76с.
399042
  Рыжко Нина Ивановна Демократизация упрваления и профессионализации управленческого труда в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: / Рыжко Нина Ивановна; КИСИ. – К, 1978. – 178л.
399043
   Демократизация учебно-воспитательного процесса в учебном заведении. – Омск, 1989. – 114с.
399044
  Петраков Н.Я. Демократизация хозяйственного механизма / Н.Я. Петраков. – Москва, 1988. – 269 с.
399045
   Демократизация хозяйственной жизни и активизация человеческого фактора. – К
Ч. 1. – 1989. – 102с.
399046
   Демократизация хозяйственной жизни и активизация человеческого фактора. – К
Ч. 2. – 1989. – 285с.
399047
   Демократизация хозяйственной жизни и активизация человеческого фактора. – К
Ч. 3. – 1989. – 292с.
399048
  Черцова О.В. Демократизаційна політика США щодо України в період глобальних міжнародно-політичних трансформацій постбіполярності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 270-283


  У статті досліджуються основні засади політики США, що спрямована на розповсюдження демократичних цінностей в країнах колишнього соціалістичного табору. Проаналізовано вплив правлячих адміністрацій США постбіполярної доби на розповсюдження демократії ...
399049
  Курко М.Н. Демократизація адміністративно-управлінських засад освітянської діяльності / М.Н. Курко, О.М. Хохленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 109-112
399050
  Хохленко Ольга Демократизація адміністративно-управлінських засад освітянської діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 63-67


  Метою цієї статті є формулювання визначення суті державно-громадського управління освітою та окреслення напрямів його подальшого розвитку.
399051
  Амельченко Н.А. Демократизація в Україні: співвідношення ціннісних та інституційних змін // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 45-50. – ISSN 1996-9872
399052
  Павлишенко М. Демократизація власності - основа демократизації суспільства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 12-25. – Бібл. 14 назв. – ISSN 0131-775Х
399053
  Гадяцький В.І. Демократизація вузів через удосконалення конкурсної системи обрання викладачів і подолання неототалігаризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються причини та сутність антидемократичних традицій відбору викладачів у вищій школі, шляхи створення сучасної системи демократичного конкурсного обрання вузівських викладачів як складової частини загальнішої проблеми демократизації ...
399054
  Дьоміна О.С. Демократизація державного (політичного) режиму в Україні і формування демократичної правової культури: проблеми взаємовпливу // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 59-62. – ISBN 966-660-151-6
399055
  Скрипнюк В. Демократизація державної влади і проблеми становлення системи місцевого самоврядування в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 44-56. – ISSN 1993-0909
399056
  Надольська В.В. Демократизація доступу до архівних документів у пострадянських країнах: порівняльний аналіз // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 151-157. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
399057
  Козаченко А.І. Демократизація земської виборчої системи в Україні після Лютневої революції 1917 року // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 153. – С. 18-26. – ISSN 2224-9281
399058
  Магдіч А.С. Демократизація і економічне зростання: теоретичний аспект // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 5-13. – ISSN 2074-5354
399059
  Мотиль І.І. Демократизація культурної та виховної роботи соціальної, правової держави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 36-44.
399060
  Іванова Т.В. Демократизація освіти в державному управлінні - ознака європейської системи / Т.В. Іванова, О.В. Фещенко // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 27-33
399061
  Лясота А.Є. Демократизація освіти як важливий чинник розвитку громадянського суспільства – гендерний підхід // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 330-334. – ISSN 2076-1554
399062
  Шелюк Л. Демократизація освіти як принцип її реформування в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 253-260
399063
  Шелюк Л. Демократизація освіти як принцип її реформування в Україні // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 281-284. – ISSN 2076-1554
399064
  Джура Олександр Демократизація освіти як чинник її інтеграції у світовий освітній простір // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 38-43
399065
  Маргуліна Л. Демократизація освіти: технології реалізації в контексті соціокультурних змін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 17-23. – ISSN 2078-1016
399066
  Зельницький А. Демократизація освітньої діяльності закладів вищої військової освіти: зміст понять, система взаємозв"язків, індекс демократизації // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 129-143. – ISSN 2617-1775
399067
   Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – 430, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9246-8
399068
  Гардімер А.М. Демократизація політичного життя як актуальна проблема сучасної політичної науки // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 163-165. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
399069
  Скрипнюк О. Демократизація політичної системи України як фактор європейської інтеграції: проблеми і перспективи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 26-30


  У статті досліджуються актуальні проблеми демократизації політичної системи сучасної України під впливом процесів її європейської інтеграції.
399070
  Крук О. Демократизація правоохоронних структур // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 83-85.
399071
  Кривенко В.В. Демократизація судової системи України: проблеми і перспективи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10. / КривенкоВ.В. ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2006. – 216 л. – Бібліогр.: л.196-216
399072
  Чижова О. Демократизація суспільно-державного розвитку як прагматична орієнтація України на сучасному етапі розвитку українського суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-44
399073
  Чижова О.М. Демократизація суспільно-державного розвитку як прагматична орієнтація України на сучасному етапі розвитку українського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 667-675. – ISSN 1563-3349
399074
  Комарніцький О. Демократизація суспільно-політичного життя вишів Хмельниччини у другій половині 80-х - на початку 90-х рр. ХХ ст. / О. Комарніцький, Ю. Зварич // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 26-38
399075
  Застава І.В. Демократизація суспільства в умовах глобального політичного розвитку : автореф. дис. … д-ра політ. наук : 23.00.04 / Застава Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
399076
  Невмержицька О. Демократизація суспільства як підгрунтя для побудови національної системи вищої освіти наближеної для європейської моделі // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 130-136
399077
  Дубовик В. Демократизація та євроінтеграція: роль ОБСЄ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 244-247. – ISSN 2663-5313
399078
  Ткач О.І. Демократизація та насильство в Бразилії: суперечливі взаємовідносини моралі та політики / О.І. Ткач, А.О. Ткач // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 57-60


  В статті розглядаються особливості насильства в політиці, яке для Бразилії є проблемою політичної системи. Насильство пронизує всі рівні державного управління (федеральний, регіональний, муніципальний) і всі гілки влади. Незважаючи на заходи, прийняті ...
399079
  Філоненко Р. Демократизація українського суспільства - засаднича складова входження України до простору Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 2 (287). – С. 9-12
399080
  Прохода В. Демократизація українців у Сх. Словаччині // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 222/223, липень/серпень : липень/серпень. – С. 27-28
399081
  Яцейко М. Демократизація управління в системі вищої освіти: становлення та розвиток // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-59.
399082
  Пономарьова Г. Демократизація управління і контролю за вищим навчальним закладом // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 3-10. – ISSN 1682-2366
399083
  Харківська А.А. Демократизація управління освітою в контексті сучасних тенденцій розвитку вищої освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 18-23. – ISSN 2074-8922
399084
  Кириленко О. Демократизація участі громадян у регіональному управлінні / О. Кириленко, О. Кириленко // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 1). – С. 121-138. – ISSN 1684-906Х
399085
  Латигіна Н. Демократизація Центральної та Східної Європи: різноманітні підходи і універсальні ознаки // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 233-242. – ISBN 978-966-02-4630-8
399086
  Зеленько Г.І. Демократизація через конвергенцію? Або проблеми зовнішніх впливів у політичному розвитку України // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 234-276. – ISBN 978-966-02-9032-7
399087
  Шеретюк О.М. Демократизація чеського суспільства: від "празької весни" до "оксамитової" революції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 144-151. – ISBN 966-628-197-5
399088
  Силадій І. Демократизація як відповідь освіти на виклики глобалізованого світу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 54-58. – ISSN 2078-1016
399089
  Дубінко Д.О. Демократизація як закономірність модернізації українського судочинства в умовах соціальних змін : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубінко Дмитро Олегович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 8 назв
399090
  Ткач Б.А. Демократизація як складова глобалізації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 68-69
399091
  Петренко І.І. Демократизація: делегітимація авторитаризму і втілення соціального плюралізму // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 139-140
399092
  Каретников В.В. Демократизм в управлении производством и его значение в создании и развитии производительных сил коммунизма (на метер. пром-сти Южг. Урала) : Автореф... канд. экон.наук: / Каретников В. В.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1965. – 22л.
399093
  Митрохин Николай Павлович Демократизм и законность предварительного следствия в СССР : Дис... докт. юр.наук: 12.00.09 / Митрохин Николай Павлович; Минская высшая школа МВД СССР. – Минск, 1983. – 425л. – Бібліогр.:л.386-423
399094
  Митрохин Николай Павлович Демократизм и законность предварительного следствия в СССР : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.09 / Митрохин Николай Павлович; КГУ. – К., 1984. – 31л.
399095
  Пугачев В.П. Демократизм политической системы социализма / В.П. Пугачев. – М., 1983. – 176с.
399096
  Курняк О. Демократизм політичної культури трансформаційного суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 67-71. – ISSN 2078-1016


  Гуманізація освіти та виховання.
399097
  Галаган О.І. Демократизм радянського кримінального процесу і право обвинуваченого на захист // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 93-96. – (Серія права ; № 15)


  В статье показана демократическая сущность одного из основных принципов советского уголовного процесса - права обвиняемого на защиту, его связь с другим демократическим институтом процесса - презумпцией невиновности.
399098
  Якименко О.Н. Демократизм радянського правосуддя / О.Н. Якименко. – Київ, 1984. – 47 с.
399099
  Зайчук В.Г. Демократизм радянського суду / В.Г. Зайчук. – Київ, 1970. – 18с.
399100
  Валуйский А.А. Демократизм советского социалистического образа жизни. / А.А. Валуйский. – Киев, 1975. – 30с.
399101
  Керимов Д.А. Демократизм советского строя / Д.А. Керимов, Е.М. Чехарин. – М., 1972. – 48с.
399102
  Горшенин К.П. Демократизм советской избирательной системы / К.П. Горшенин. – Куйбышев, 1947. – 16с.
399103
  Голяков И.Т. Демократизм советской избирательной системы. / И.Т. Голяков. – М., 1947. – 24с.
399104
  Євінтов В.І. Демократизм справжній і уявний / В.І. Євінтов, О.І. Щербак. – К., 1985. – 62с.
399105
  Куян І. Демократизм як необхідна умова співробітництва територіальних громад / І. Куян, Ж. Грушко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 13-19. – ISSN 2220-1394
399106
  Кушнир А.Г. Демократическая альернатива середины 20-х годов / А.Г. Кушнир. – М., 1989. – 221с.
399107
  Челядинский А.А. Демократическая альтернатива фашизму : (Опыт борьбы ком. партий Латин. Америки в 60-80-е гг.) / А.А. Челядинский. – Москва : Университетское, 1991. – 188, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 180-189
399108
  Бассис Х. Демократическая армия Греции / Х. Бассис, А. Биниарис ; пер. с франц. В. Сысоевой ; предисл. Я. Ушеренко. – Москва : Воениздат, 1948. – 64 с.
399109
  Шафир М.А. Демократическая диктатура народа в Китае - одна из форм диктатуры пролетариата. / М.А. Шафир. – М., 1959. – 47с.
399110
  Ушаков А.В. Демократическая интеллигенция периода трех революций в России: пособие для учителя. / А.В. Ушаков. – М., 1985. – 159 с.
399111
  Штранге М.М. Демократическая интеллигенция России в XVIII веке / М.М. Штранге. – М, 1965. – 307с.
399112
  Майский И.М. Демократическая констр-революция / И.М. Майский. – Москва-Пг., 1923. – 360с.
399113
   Демократическая культура личности и коллектива. – Ротов н/Д : Издательство Ростовского университета, 1991. – 164 с.
399114
  Карху Э.Г. Демократическая литература современной Финляндии / Э.Г. Карху. – Петрозаводск, 1966. – 140с.
399115
  Глинчикова А.Г. Демократическая модернизация и национальная культура // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 54-67. – ISSN 0321-2017


  Какая модернизация возможна в России
399116
  Клецкий Л.Р. Демократическая молодежь Африки за социализм! / Л.Р. Клецкий. – Л, 1972. – 62с.
399117
  Додолев М.А. Демократическая оппозиция и рабочее движение в Италии. 1922-1926 гг. / М.А. Додолев. – М., 1975. – 248с.
399118
  Мороз В.Н. Демократическая партия и рабочий класс США / В.Н. Мороз. – Киев, 1971. – 143с.
399119
  Соколов Д.А. Демократическая партия США на пороге выборов 2006 г. // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 10. – С. 47-59. – ISSN 0321-2068
399120
  Печатнов В.О. Демократическая партия США: избиратели и политика / В.О. Печатнов. – М., 1980. – 248с.
399121
  Комлев Н.Г. Демократическая печать в Германии / Н.Г. Комлев. – М., 1965. – 88с.
399122
  Попов Ю.В. Демократическая печать великой французской буржуазной революции (1789-1794 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов Ю.В.; МГУ. – М., 1976. – 28л.
399123
  Найборт Л.Е. Демократическая печать Вены в период революции 1848 : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Найборт Л.Е. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 18 с.
399124
  Цинамдзгвришвили Л.И. Демократическая печать Грузии 80-90 годов XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.002 / Цинамдзгвришвили Л. И.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
399125
  Говин С.В. Демократическая печать Западной Белоруссии в борьбе за социализм и национальное освобождение трудящихся (1921-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 580 / Говин С.В.; Белорус. гос. ун-т им. В.И Ленина. – Минск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
399126
  Голубева О.Д. Демократическая печать периода первой русской революции в борьбе с литературной реакцией : Автореф... кандид. филолог.наук: / Голубева О.Д. – Ленинград, 1949. – 14 с.
399127
   Демократическая поэзия XVII века. – М.-Л, 1962. – 181с.
399128
  Шпак В.К. Демократическая поэзия США второй половины 60-х начала 70-х годов ХХ века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Шпак В.К. ; Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 25 с.
399129
  Есин Б.А. Демократическая публицистика и критика 70-80-х гг XIXв / Б.А. Есин. – М, 1960. – 36с.
399130
   Демократическая Республика Афганистан. – М, 1981. – 173с.
399131
  Мурадов Г. Демократическая Республика Афганистан / Г. Мурадов. – М., 1982. – 63с.
399132
   Демократическая республика Вьет-Нам : документы и материалы. – Москва : Госиздат иностр. лит-ры, 1948. – 60 с.
399133
  Хрущев А.Т. Демократическая республика Вьетнам / А.Т. Хрущев. – М, 1956. – 56с.
399134
  Хрущев А.Т. Демократическая республика Вьетнам / А.Т. Хрущев. – М, 1956. – 56с.
399135
   Демократическая республика Вьетнам. – Москва : Госиздат полит. лит-ры, 1963. – 152 с.
399136
   Демократическая Республика Вьетнам. – М, 1955. – 328с.
399137
  Зубащенко М.А. Демократическая Республика Вьетнам : Пособие для учащихся / М.А. Зубащенко. – Москва : Просвещение, 1964. – 118с.
399138
   Демократическая Республика Вьетнам. – Москва : Наука, 1975. – 144с.
399139
  Буданов А.Г. Демократическая Республика Вьетнам. / А.Г. Буданов. – Москва, 1975. – 272с.
399140
  Мерзляков Н.С. Демократическая Республика Вьетнам. (Гос. строй). / Н.С. Мерзляков. – М., 1961. – 192с.
399141
  Авсенев М.М. Демократическая Республика Вьетнам. Экономика и внешняя торговля / М.М. Авсенев. – Москва : Внешторгиздат, 1960. – 111 с.
399142
  Безугольный А.Ю. Демократическая республика Грузия и ее вооруженные силы. 1918-1921гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 87-101. – ISSN 0042-8779
399143
   Демократическая Республика Мадагаскар : Справочник. – Москва : Наука, 1985. – 228с.
399144
  Грядунов Ю.С. Демократическая республика Судан / Ю.С. Грядунов. – Москва, 1970. – 48с.
399145
   Демократическая Республика Судан : (Справочник). – Москва : Наука, 1973. – 383с.
399146
   Демократическая ситуация в Причерноморье в период великой греческой колонизации.. – Тбилиси, 1981. – 440 с.
399147
  Корнетов Г.Б. Демократическая сущность общественно-активных школ // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 2 (48) : Школа, социум, гражданское образование. – С. 26-45. – ISSN 1726-5304
399148
  Кожхинд Б.И. Демократическая сущность социалистического государства. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.711 / Кожхинд Б.И.; ЛГУ. – Л, 1970. – 28л.
399149
   Демократическая школа : Научно-методическая серия для завучей по воспитательной работе. – Москва, 2002-. – ISSN 1726-2410
№ 1 : Демократизация учебного процесса. – 2006. – Журнал издается в комплекте с научно-метод. журналом "Новые ценности образования"
399150
   Демократическая школа : научно-методическая серия для завучей по воспитательной работе. – Москва, 2002-. – ISSN 1726-2410
№ 1 : Школа будущего. – 2007. – Журнал издается в комплекте с научно-метод. журналом "Новые ценности образования"; цена в комплекте с ж. "Новые ценности образования"
399151
   Демократическая школа : Научно-методическая серия для завучей по воспитательной работе. – Москва, 2002-. – ISSN 1726-2410
№ 2 : Условия развития. – 2007. – Журнал издается в комплекте с научно-метод. журналом "Новые ценности образования"; цена в комплекте с ж. "Новые ценности образования"
399152
  Конон В.М. Демократическая эстетика Белоруссии (1905-1917 гг.) / В.М. Конон. – Минск, 1971. – 152с.
399153
  Крутько Н.Г. Демократические движения - форма подхода масс к социалисической революции / Н.Г. Крутько. – Минск, 1968. – 268с.
399154
  Цыганкова Э.М. Демократические движения современности: содержание, многообразие, тенденции развития. / Э.М. Цыганкова. – М., 1983. – 215с.
399155
  Маккиндер Х.Дж. Демократические идеалы и реальность // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 2 (122). – С. 134-144. – ISSN 0321-2017
399156
  Ратомский Юрий Витальевич Демократические организации ФРГ в борьбе против нацизма (1969-1980 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Ратомский Юрий Витальевич; КГУ. – К., 1984. – 22л.
399157
  Ратомский Юрий Витальевич Демократические организации ФРГ в борьбе против неонацизма : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ратомский Юрий Витальевич; КГУ. – Киев, 1984. – 218л. – Бібліогр.:л.182-205
399158
  Чуприс О.И. Демократические основы государственной службы Республики Беларусь // Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск, 2013. – Вып. 24. – С. 124-131. – ISSN 0202-6342
399159
  Семенов В.М. Демократические основы гражданского судопроизводства в законодательстве и судебной практике / В.М. Семенов. – Свердловск, 1979. – 80с.
399160
  Куликова Г.Б. Демократические основы деятельности местных Советов в развитом социалистическом обществе, 1959-1975 / Г.Б. Куликова. – М., 1978. – 367с.
399161
  Попков Демократические основы законодательной деятельности Советского государства. / Попков, в.Д. – М, 1961. – 63с.
399162
  Бижанов А.Х. Демократические основы модернизации Казахстанского общества. : Автореф... Доктора полит.наук: 23.00.02 / Бижанов А.Х.;. – Алма-Ата, 1997. – 34л.
399163
  Марченко М.Н. Демократические основы политической организации советского общества / М.Н. Марченко. – Москва, 1977. – 199 с.
399164
   Демократические основы советского социалистического правосудия. – М, 1965. – 392с.
399165
  Якуб М.Л. Демократические основы советского уголовно-процессуального права / М.Л. Якуб. – М., 1960. – 172с.
399166
  Рагинский М.Ю. Демократические основы советского уголовного судопроизводства / М.Ю. Рагинский. – М, 1973. – 38с.
399167
  Денисов Ю.П. Демократические основы управления колхозами / Ю.П. Денисов, В.П. Кулаков. – Москва, 1966. – 120с.
399168
  Косарев А.П. Демократические партии в политической системе социализма / А.П. Косарев. – Казань, 1987. – 186с.
399169
  Завьялов А.С. Демократические партии ГДР в период строительства развитого социализма / А.С. Завьялов. – Киев, 1986. – 182 с.
399170
  Ибрагимов С.К. Демократические преобразования в Синьцзяне после победы Китайской народной революции (1949-1951 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ибрагимов С.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 23 с.
399171
  Долговязова Н.Б. Демократические преобразования в ходе социалистической революции. Октябрь 1917-1918 г. (По материалам Моск. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Долговязова Н.Б.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 22л.
399172
  Петренко Ф.Ф. Демократические принципы жизни КПСС / Ф.Ф. Петренко. – Москва, 1965. – 48с.
399173
  Горев В.А. Демократические принципы и общественные начала в работе Советов / В.А. Горев. – Минск, 1985. – 151с.
399174
  Перлов И.Д. Демократические принципы организации и деятельности советского народного суда / И.Д. Перлов. – Москва, 1949. – 31с.
399175
  Невлер В.Е. Демократические силы в борьбе за объединение Италии, 1831-1860 / В.Е. Невлер. – Москва, 1982. – 374 с.
399176
  Филатов Г.С. Демократические силы Италии против неофашизма / Г.С. Филатов. – Москва : Мысль, 1977. – 174 с.
399177
  Сумарокова М.М. Демократические силы Югославии в борьбе против реакции и угрозы войны, 1929-1939 / М.М. Сумарокова. – М., 1980. – 240с.
399178
  Осовецкая Л.С. Демократические тенденции в новеллистике Готфрида Келлера : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Осовецкая Л.С. ; М-во культуры СССР, Киев. гос. ун-т. – Киев, 1954. – 11 с.
399179
  Коваленко Л.А. Демократические течения в историографии Украины ХІХ века : Дис... канд. ист.наук: / Коваленко Л.А.; Каменец-Подольский гос. пед ин-т. – Каменец-Подольский, 1963. – 524л.
399180
  Коваленко Л.А. Демократические течения в историографии Украины ХІХ века : Дис... докт. ист.наук: / Коваленко Л.А.; Каменец-Подольский гос. пед ин-т. – Каменец-Подольский, 1963. – 525-965л. – Бібліогр.:л.1-82
399181
  Коваленко Л.А. Демократические течения в историографии Украины ХІХ века : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Коваленко Л.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 34 с. – Бібліогр. : с. 33-34
399182
  Дацюк Б.Д. Демократические традиции славянских народов : стенограмма публичной лекции, прочитанной 15 октября 1946 г. в Лекционном зале в Москве / Б.Д. Дацюк. – Москва : Тип. газ. "Правда" им. Сталина, 1946. – 23 с.
399183
  Сокуренко В.Г. Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине XIX века. : (М. Драгоманов, С. Подолинский, О. Терлецкий) / В.Г. Сокуренко. – Львов : Издательство Львовского ун-та, 1966. – 265 с.
399184
  Лейзеров А.Т. Демократические формы деятельности местных Советов / А.Т. Лейзеров. – Минск, 1977. – 144с.
399185
  Романович П.А. Демократические ценности и свобода "по-русски" // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.35-40. – ISSN 0132-1625
399186
  Мартинович В. Демократический выбор России // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 38. – С. 42-44.
399187
  Кривошапова С.А. Демократический герой М.Ю.Лермонтова в контексте русского литературного процесса 30-40-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Кривошапова С.А.; АН УССР. Ин-тут лит. им. Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 24л.
399188
   Демократический гражданский контроль над сектором безопасности: актуальные источники / [неофиц. перевод избр. актов: Ж. Демина. Л. Поляков ; Центр исслед. армии, конверсии и разоружения]. – Киев : ЦИАКР, 2012. – IV, 423, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-9691-105-7
399189
  Есин Б.И. Демократический журнал "Дело" / Б.И. Есин. – М, 1959. – 48с.
399190
  Есин Б.И. Демократический журнал "Дело" в конце 60-х - начале 70-х годов ХІХ века : Автореф... канд. филол.наук: / Есин Б.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. фурналистики. – М., 1955. – 15л.
399191
  Заславский Д.О. Демократический журнал "Отечественные записки" / Д.О. Заславский. – Москва, 1953. – 48с.
399192
  Заславский Д.И. Демократический журнал "Отечественные записки" / Д.И. Заславский. – Москва, 1956. – 63с.
399193
  Гуськов А.С. Демократический Йемен: 20 лет революции / А.С. Гуськов. – М., 1983. – 71с.
399194
  Пантин И.К. Демократический проект в современном мире // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.176-186. – ISSN 0321-2017
399195
  Трофимов Ж.А. Демократический Симбирск молодого Ленина / Ж.А. Трофимов. – Ульяновск, 1984. – 176с.
399196
  Александров Г.Ф. Демократический социализм - реакционная идеология современных правых социалистов / Г.Ф. Александров. – Москва, 1948. – 32с.
399197
  Майер Т. Демократический социализм - социальная демократия : Введение / Т. Майер. – Київ : Основні цінності, 2000. – 188с. – (Сучасна думка ; Кн.4). – ISBN 966-7321-76-2
399198
   Демократический фронт накануне Великого Октября. – М, 1982. – 223с.
399199
  Рудич Ф.М. Демократический характер управления производством при социализме. / Ф.М. Рудич. – М., 1983. – 191с.
399200
  Куприй В.Д. Демократический централизм -- закономерность развития социалистического государства : Дис... канд. филос.наук: / Куприй В. Д.; КГУ. – К., 1969. – 260л. – Бібліогр.:л.I-XXV
399201
  Савенко В.К. Демократический централизм -- руководящий принциа организационного строения Коммунистической партии Советского Союза : Автореф... канд. ист.наук: / Савенко В. К.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1954. – 16л.
399202
  Лавричев В.М. Демократический централизм - диалектический принцип организационного строения КПСС / В.М. Лавричев. – Москва, 1971. – 120с.
399203
  Куприй В.Д. Демократический централизм - закономерность развития социалистического государства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Куприй В.Д. ; КГУ. – Киев, 1969. – 24 с.
399204
  Новицкий А.И. Демократический централизм - лениниский принцип организации и деятельности местных Советов депутатов трудящихся. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Новицкий А.И.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-т. – М., 1971. – 19л.
399205
  Климик В.А. Демократический централизм - общий принцип социального управления при социализме : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Климик В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
399206
  Климик В.А. Демократический централизм - общий принцип социального управления при социализме (методолог. аспект) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Климик В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
399207
  Климник Владимир Андреевич Демократический централизм - общий принцип социального управления при социализме (методологический аспект) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Климник Владимир Андреевич; Днепропетровский мед. ин-т. – Днепропетровск, 1978. – 172л. – Бібліогр.:л.173-197
399208
  Климик В.А. Демократический централизм - общий принцип социального управления при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Климик В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 19л.
399209
  Белов Л.М. Демократический централизм - оснва управления социалистическим хозяйством : метод. пособие в помощь лектору / Л.М. Белов, Н.П. Тузов ; Общ-во "Знание" РСФСР, Ленинград. орг. – Ленинград : [б. и.], 1968. – 24 с.
399210
  Аракелян А.А. Демократический централизм - осноа управления социалистической промышленностью : стенограмма публ. лекции... / А.А. Аракелян ; Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 48 с. – ([Серия 3. В помощь экон. образованию ; № 13])
399211
  Ерхов Г.П. Демократический централизм - основа организационного строения КПСС в годы борьбы за социализм (1917-1936) / Г.П. Ерхов. – Киев : Вища школа, 1976. – 142 с.
399212
  Фелифоров Н.А. Демократический централизм - основной принцип управления социалистическим обществом. : Автореф... канд. филос.наук: / Фелифоров Н.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М., 1967. – 16л.
399213
  Смирнов С.А. Демократический централизм - руководящий принцип организационного строения партии / С.А. Смирнов. – Москва, 1963. – 76 с.
399214
  Смирнов С.А. Демократический централизм - руководящий принцип организационного строения партии / С.А. Смирнов. – Москва, 1966. – 54 с.
399215
  Чернявский Я.А. Демократический централизм / Я.А. Чернявский. – М, 1960. – 32с.
399216
  Лодзянов А.Д. Демократический централизм в механизме использования экономических законов развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Лодзянов А.Д.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1980. – 24л.
399217
  Васильев В.И. Демократический централизм в системе Советов / В.И. Васильев. – Москва, 1973. – 231с.
399218
  Кириченко М.Г. Демократический централизм в советском хозяйственном и государственном строительстве / М.Г. Кириченко. – Москва, 1957. – 48 с.
399219
  Водолазский Николай Борисович Демократический централизм в строительстве и деятельности РКП(б) в годы иностранной военной интервенции гражданской войны. (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Водолазский Николай Борисович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
399220
  Стойник А.Н. Демократический централизм в управлении / А.Н. Стойник. – М, 1989. – 159с.
399221
  Гершберг С.Р. Демократический централизм в хозяйственном строитеьстве / С.Р. Гершберг. – Москва, 1957. – 112с.
399222
  Кулиниченко В.А. Демократический централизм и равзитие внутрипартийных отношений / В.А. Кулиниченко. – Москва, 1985. – 279с.
399223
  Лапуста М.Г. Демократический централизм и совершенствование управления народным хозяйством: примерный учебный план и программа для народных университетов. / М.Г. Лапуста, И.Б. Соловьева. – М., 1987. – 48с.
399224
  Кучинский Н.Н. Демократический централизм как организационный принцип Советского государства : Автореф. дис. ... наук / Кучинский Н.Н. ; АН ССР, Ин-т права. – Москва, 1952. – 22 с.
399225
  Берендеев О.В. Демократический централизм советской социалистической федерации в условиях зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Берендеев О.В. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1976. – 23 с.
399226
  Берендеев О.В. Демократический централизм советской федерации / О.В. Берендеев. – Москва : Мысль, 1982. – 128 с.
399227
  Вик Х.Г. Демократическое гражданское общество-альтернатива автократическому режиму Лукашенко в Беларуси // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 247-269. – ISBN 5-7712-0333-5
399228
  Черняк Е.Б. Демократическое движение в Англии / Е.Б. Черняк. – М., 1957. – 299с.
399229
  Гина А. Демократическое движение в Западной Чехии (1963-1971 гг.) / Альфред Гина; Киевский славистический ун-т; Под общ. ред. Алексеева Ю.Н. – Киев : КСУ, 2005. – 140с. – ISBN 966-7486-34-6
399230
  Ким С.Р. Демократическое движение в Риме и в Италии в 70-60 гг. І века до н.э. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ким С.Р. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
399231
  Истрати Е.Н. Демократическое движение за мир на румынском фронте в 1917 г. / Е.Н. Истрати. – Кишинев, 1973. – 148с.
399232
  Дану Е.Н. Демократическое движение за мир на румынском фронте в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Дану Е.Н.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1970. – 22л.
399233
  Мустафаев К В. Демократическое движение и формирование национального самосознания в южном Азербайджане в 1 половине 20 века. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Мустафаев В.К,; АН Азерб.республики.Ин-т Востоковедения. – Баку, 1992. – 24л.
399234
  Дылыков С.Д. Демократическое движение монгольского народа в Китае / С.Д. Дылыков. – Москва, 1953. – 135с.
399235
  Гаджиев К. Демократическое и имперское начала во внешнеполитической стратегии стратегии США // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 8. – С. 31-42. – ISSN 0131-2227
399236
  Буравченков А.А. Демократическое офицерство в революционном движении в армии и его роль в органзиации защиты Великого Октября (март 1917-май1918 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Буравченков А. А.; КГУ. – К., 1988. – 32л.
399237
  Буравченков А.А. Демократическое офицерство в революционном движении в армии и его роль в органзиации защиты Великого Октября (март 1917-май1918 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Буравченков А. А.; КГУ. – К., 1988. – 31л.
399238
  Кравченков А.А. Демократическое офицерство в революционном движении в армии и его роль в организации защиты Великого Октября (март 1917 -- май 1918 гг.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.02 / Кравченков А. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 421л. – Бібліогр.:л.402-421
399239
  Шульга М. Демократична ідентичність Європейського Союзу : зміст та шляхи формування // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 51-56
399240
  Шульга М.А. Демократична ідентичність Європейського Союзу: концептуальний вимір // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 398-403. – ISSN 2076-1554
399241
  Розанвалон П. Демократична легітимність = La legitimite democratique : безсторонність, рефлексивність, наближеність = impartialite, refltxivite, proximite / П"єр Розанвалон ; пер. з фр. Євгена Марічева ; [наук. ред. В.Й. Омельянчик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 285, [3] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-515-4
399242
  Міщенко А.Б. Демократична легітимність: поняття, засоби, протиріччя // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 287-291. – ISSN 2076-1554
399243
  Яровий В.І. Демократична молодь планети в боротьбі за мир / В.І. Яровий. – К., 1978. – 48с.
399244
  Мотрук Світлана Демократична опозиція в суспільно-політичному житті Чехословаччини 70-80-х років XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 150-158. – (Історія ; Вип. 18)
399245
  Мотрук С. Демократична опозиція в Чехії та Словаччині періоду "нормалізації": спільне та специфічне // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-20.
399246
  Силадій І.М. Демократична освіта в умовах євроінтеграції / І.М. Силадій, Н.В. Маринець // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 50-52. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
399247
  Сіцінська М.В. Демократична підконтрольність сектора безпеки державним і недержавним інституціям в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 118-121. – Бібліогр.: 11 назв
399248
  Прикидько О.М. Демократична платформа інформування та розвитку медіаосвіти (на прикладі відкритих телеканалів Німеччини "OK-TVLudwigshafen" та "OKWorms") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті розглянуто підходи відкритих телеканалів Німеччини до висвітлення різнотематичних проблем країни. Ці канали є своєрідним засобом підвищення рівня медіаосвіченості населення країни. На основі їхнього досвіду можна створити подібну ...
399249
  Прокопюк В.С. Демократична політична культура: основні риси та форми прояву // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізуються основні аспекти формування та функціонування політичної культури.
399250
  Шамрай В.В. Демократична революція і кланово-корпоративна система // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – С. 55-63. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2310-2837
399251
  Кошик О.К. Демократична республіка В"єтнам / О.К. Кошик. – К, 1957
399252
  Бортняк Я.М. Демократична Республіка В"єтнам / Я.М. Бортняк; Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1960. – 40с. ; Серія 3№7
399253
  Кухнюк Д.В. Демократична система органів адвокатського самоврядування як запорука незалежності адвокатури // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 360-364
399254
  Порайко А.М. Демократична спрямованість реформування державного управління як чинник протидії бюрократизму // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 98-100
399255
  Дзюбенко Ю.М. Демократична та авторитарні тенденції Східноєвропейських та Центрально-азійських країн пострадянської Євразії // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 95-105
399256
  Колич О.І. Демократична та патріотична спрямованість в українській полемічній літературі: філософсько-правовий аналіз // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 31-42. – ISSN 2222-5374
399257
   Демократична Україна. – Київ, 2000
399258
   Демократична Україна. – Київ
3 листопада (№142/143). – 2000. – 6 с.
399259
   Демократична Україна. – Київ
6 травня (№ 54). – 2000. – 4 с.
399260
   Демократична Україна. – Київ
17 листопада (№ 150/151). – 2000. – 6 с.
399261
   Демократична Україна. – Київ
18 квітня (№ 46). – 2000. – 4 с.
399262
   Демократична Україна. – Київ
19 грудня (№ 166). – 2000. – 4 с.
399263
   Демократична Україна. – Київ
25 травня (№ 61). – 2000. – 4 с.
399264
   Демократична Україна. – Київ
31 серпня (№106). – 2000. – 4 с.
399265
   Демократична Україна. – Київ
31 березня (№ 38). – 2000. – 4 с.
399266
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 1. – 2001
399267
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 2-3. – 2001
399268
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 4. – 2001
399269
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 5-6. – 2001
399270
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 7. – 2001
399271
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 8. – 2001
399272
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 9-10. – 2001
399273
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 11. – 2001
399274
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 12-13. – 2001
399275
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 14. – 2001
399276
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 15-16. – 2001
399277
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 17. – 2001
399278
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 18-19. – 2001
399279
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 20. – 2001
399280
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 21. – 2001
399281
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 22-23. – 2001
399282
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
21 вересня. – 2007. – с.
399283
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
16 жовтня (№ 41). – 2009. – с.
399284
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ
2 листопада (№ 44). – 2012. – 24 с.
399285
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
9 травня (№ 18/19). – 2013. – 16 с.
399286
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
15 листопада (№ 46). – 2013. – 24 с.
399287
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
29 березня (№ 13). – 2013
399288
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
2 березня (№ 9). – 2018. – 16 с.
399289
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
2 листопада (№ 44). – 2018. – 16 с.
399290
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
3 серпня (№ 31). – 2018. – 16 с.
399291
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
4 травня (№ 18). – 2018. – 16 с.
399292
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
5 жовтня (№ 40). – 2018. – 16 с.
399293
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
5 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
399294
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
6 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
399295
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
6 липня (№ 27). – 2018. – 16 с.
399296
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
7 вересня (№ 36). – 2018. – 16 с.
399297
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
7 грудня (№ 49). – 2018. – 16 с.
399298
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
8 червня (№ 23). – 2018. – 16 с.
399299
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
09 листопада (№ 45). – 2018. – 16 с.
399300
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
9 лютого (№ 6). – 2018. – 16 с.
399301
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
10 серпня (№ 32). – 2018. – 16 с.
399302
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
11 травня (№ 19). – 2018. – 16 с.
399303
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
12 жовтня (№ 41). – 2018. – 16 с.
399304
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
12 січня (№ 2). – 2018. – 16 с.
399305
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
13 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
399306
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
13 липня (№ 28). – 2018. – 16 с.
399307
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
14 вересня (№ 37). – 2018. – 16 с.
399308
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
14 грудня (№ 50). – 2018. – 16 с.
399309
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
15 травня (№ 24). – 2018. – 16 с.
399310
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
16 березня (№ 10/11). – 2018. – 16 с.
399311
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
16 листопада (№ 46). – 2018. – 16 с.
399312
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
16 лютого (№ 7). – 2018. – 16 с.
399313
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
17 серпня (№ 33). – 2018. – 16 с.
399314
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
18 травня (№ 20). – 2018. – 16 с.
399315
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
19 жовтня (№ 42). – 2018. – 16 с.
399316
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
19 січня (№ 3). – 2018. – 16 с.
399317
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
20 квітня (№ 16). – 2018. – 16 с.
399318
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
20 липня (№ 29). – 2018. – 16 с.
399319
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
21 вересня (№ 38). – 2018. – 16 с.
399320
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
21 грудня (№ 51). – 2018. – 16 с.
399321
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
22 червня (№ 25/26). – 2018. – 16 с.
399322
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
23 лютого (№ 8). – 2018. – 16 с.
399323
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
23 березня (№ 12). – 2018. – 16 с.
399324
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
23 листопада (№ 47). – 2018. – 16 с.
399325
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
25 травня (№ 21). – 2018. – 16 с.
399326
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
26 жовтня (№ 43). – 2018. – 16 с.
399327
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
26 січня (№ 4). – 2018. – 16 с.
399328
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 квітня (№ 17). – 2018. – 16 с.
399329
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 липня (№ 30). – 2018. – 16 с.
399330
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
28 вересня (№ 39). – 2018. – 16 с.
399331
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
28 грудня (№ 52). – 2018. – 16 с.
399332
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
30 листопада (№ 48). – 2018. – 16 с.
399333
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
30 березня (№ 13). – 2018. – 16 с.
399334
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
31 серпня (№ 34/35). – 2018. – 16 с.
399335
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
1 лютого (№ 5). – 2019. – 16 с.
399336
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
1 березня (№ 9). – 2019. – 16 с.
399337
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
2 серпня (№ 31). – 2019. – 16 с.
399338
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
4 жовтня (№ 39/40). – 2019. – 16 с.
399339
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
5 липня (№ 27). – 2019. – 16 с.
399340
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
5 квітня (№ 14). – 2019. – 16 с.
399341
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
6 вересня (№ 33/34). – 2019. – 16 с.
399342
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
6 грудня (№ 49). – 2019. – 16 с.
399343
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
7 червня (№ 23). – 2019. – 16 с.
399344
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
8 листопада (№ 44/45). – 2019. – 16 с.
399345
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
8 лютого (№ 6). – 2019. – 16 с.
399346
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
9 серпня (№ 32). – 2019. – 16 с.
399347
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
11 жовтня (№ 41). – 2019. – 16 с.
399348
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
11 травня (№ 18/19). – 2019. – 16 с.
399349
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
11 січня (№ 1/2). – 2019. – 16 с.
399350
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
12 квітня (№ 15). – 2019. – 16 с.
399351
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
12 липня (№ 28). – 2019. – 16 с.
399352
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
13 вересня (№ 35/36). – 2019. – 16 с.
399353
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
13 грудня (№ 50). – 2019. – 16 с.
399354
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
14 червня (№ 24). – 2019. – 16 с.
399355
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
15 листопада (№ 46). – 2019. – 16 с.
399356
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
15 березня (№ 10/11). – 2019. – 16 с.
399357
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
15 лютого (№ 7). – 2019. – 16 с.
399358
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
17 травня (№ 20). – 2019. – 16 с.
399359
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
18 жовтня (№ 42). – 2019. – 16 с.
399360
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
18 січня (№ 3). – 2019. – 16 с.
399361
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
19 липня (№ 29). – 2019. – 16 с.
399362
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
19 квітня (№ 16). – 2019. – 16 с.
399363
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
20 вересня (№ 37). – 2019. – 16 с.
399364
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
20 грудня (№ 51). – 2019. – 16 с.
399365
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
21 червня (№ 25). – 2019. – 16 с.
399366
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
22 листопада (№ 47). – 2019. – 16 с.
399367
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
22 березня (№ 15). – 2019. – 16 с.
399368
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
22 лютого (№ 8). – 2019. – 16 с.
399369
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
24 травня (№ 21). – 2019. – 16 с.
399370
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
25 жовтня (№ 43). – 2019. – 16 с.
399371
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
25 січня (№ 4). – 2019. – 16 с.
399372
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
26 квітня (№ 17). – 2019. – 16 с.
399373
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
26 липня (№ 30). – 2019. – 16 с.
399374
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 червня (№ 26). – 2019. – 16 с.
399375
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 вересня (№ 38). – 2019. – 16 с.
399376
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 грудня (№ 52). – 2019. – 16 с.
399377
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
29 листопада (№ 48). – 2019. – 16 с.
399378
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
29 березня (№ 13). – 2019. – 16 с.
399379
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
31 травня (№ 22). – 2019. – 16 с.
399380
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
7 лютого (№ 6). – 2020. – 16 с.
399381
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
10 січня (№ 1). – 2020. – 16 с.
399382
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
17 січня (№ 2). – 2020. – 16 с.
399383
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
24 січня (№ 3). – 2020. – 16 с.
399384
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
31 січня (№ 4/5). – 2020. – 16 с.
399385
   Демократична школа: третя хвиля / Л. Гриневич, У. Хорпестад, Перон-Ф"єльдстад, М. Рафальська, Л. Ільніцька; підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 лютого (№ 6). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
399386
  Скрипнюк О. Демократична, соціальна, правова держава в контексті національної ідеї України / О. Скрипнюк, О. Скрипнюк // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 1026-9932
399387
   Демократичне врядування і культура миру : Навчально-методичний комплекс / В.П. Крижанівський, В.І. Головченко, М.С. Дорошко, Н.Ф. Сербіна, Р.А. Кривонос; В.П.Крижанівський, В.І.Головченко, М.М.Дорошко, Н.Ф.Сербіна, Р.АКривонос; КНУТШ. ІМВ. – Київ : ІМВ, 2006. – 327с.
399388
  Губерський Л.В. Демократичне врядування і формування культури миру // Демократичне врядування та культура миру в країнах Східної, Центральної та Південно-Східної Європи : Міжнародна конференція, Київ, 24-26 березня 1999 р.
399389
  Зозуля В.О. Демократичне врядування у контексті історико-філософського аналізу // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 134-142
399390
  Зозуля В.О. Демократичне врядування: сутність, основні концепції, підходи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 3 (86). – С. 32-37. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (86)). – ISSN 2310-2837
399391
  Гумен Ю.Є. Демократичне врядування: сутність, поняття та зміст у контексті підходів сучасних вітчизняних дослідників // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 74-79
399392
  Погорєлова А.І. Демократичне зміцнення парламенту як проблема розвитку культури парламентаризму // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 657-662. – ISSN 1563-3349
399393
   Демократичне поліціювання : збірка наукових статей / за ред. О.М. Бандурки та Дж. Перліна ; наук. ред. О.В. Тягло. – Львів : Астролябія, 2011. – 491, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – (Українсько-Канадський проект "Розбудова демократії"). – ISBN 978-966-8657-76-4
399394
  Проневич О.С. Демократичне поліціювання як складова сучасної парадигми поліцейської діяльності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 126-130. – ISSN 2227-796X
399395
  Оніщенко Н. Демократичне право в сучасному суспільстві: проблеми розуміння, сприйняття, результативної дії та ефективності // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 22-33. – ISBN 978-966-306-020-4
399396
  Данюк Н. Демократичне просвітництво Анатолія Свидницького // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
399397
  Сербіна Н.Ф. Демократичне управління в полікультурному та багатоетнічному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 148-152.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
399398
  Харитончук М. Демократичне управління містом в умовах глобалізації міжнародних відносин / М. Харитончук. – Київ, 2000. – 48 с.
399399
  Худоба О. Демократичне управління системною протидією деменції: транснаціональні підходи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – С. 54-62. – ISSN 2414-4436
399400
  Селіванов В. Демократичний вимір конституційної реформи в Україні: сучасне розуміння // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.15-24. – ISSN 0132-1331
399401
  Ходаківська Л.П. Демократичний елітизм як проблема політичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Аналізується проблема співвідношення елітизму і демократії та її розгляд в концепціях демократичного елітизму.
399402
  Заіка Н.Ю. Демократичний політичний режим як передумова становлення соціальної держави в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується демократичний політичний режим як основна передумова становлення соціальної держави в Україні та неможливість формування такого типу держави в умовах авторитарного чи тоталітарного режимів. This article analyzes the democratic ...
399403
  Конончук С.Г. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем / Конончук С.Г., Ярош О.Ф., Горобчишина С.А. ; Укр. незалежний центр політ. досліджень. – Київ : Україна, 2009. – 80 с. – ISBN 978-966-2157-10-9
399404
  Яровой Т. Демократичний потенціал українського конституціоналізму // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 38-42
399405
  Гапоненко В.А. Демократичний принцип розподілу влади у сучасному світі // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 29-31. – ISSN 0868-8117
399406
  Матвєєва М. Демократичний процес контролю над конфліктними ситуаціями // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 319-321
399407
  Зубчик О.А. Демократичний режим - "демократичний" контроль? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 66-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Автор статті досліджує зв"язок політичної маніпуляції з проблемою відповідальності у сучасному демократичному суспільстві. The author of the article explores relations of political manipulation with the problem of responsibility in modern society.
399408
  Мошняга Л.В. Демократичний розвиток політичної та правової системи України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 35-41.
399409
  Катренко А.М. Демократичний рух в Україні 70-80 рр 19 ст. / А.М. Катренко. – Черкаси, 1994. – 70с.
399410
  Скворцов В.В. Демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами (Д та ЦК ЗС) у країнах НАТО // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 702-708. – ISSN 1563-3349
399411
  Воронов І.О. Демократичний транзит = Democratic transit : політико-владні трансформації / І.О. Воронов. – Київ : Генеза, 2006. – 232 с. – Парал. тит. л. англ. – Бібліогр. у прим. наприкінці розд. – ISBN 966-504-551-2
399412
  Кобильник В.В. Демократичний транзит в Україні та Польщі: особливості стартової ситуації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 195-207
399413
  Балюк В. Демократичний транзит та консолідація держави. Порівняльний аналіз на прикладі Польщі та України // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 15, тематич. вип. : Електоральні процеси в умовах кризи демократії: регіональні, національні та глобальні тенденції. – С. 96-113. – ISSN 2309-7760
399414
  Василенко В.Л. Демократичний централізм - принцип організації радянського суспільства / В.Л. Василенко. – Київ, 1957. – 52с.
399415
  Бойко В.О. Демократичний цивільний контроль сил оборони, проблемні питання в організації військово-цівільних відносин / В.О. Бойко, Р.В. Бойко, Г.С. Храпач // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 115-120. – ISSN 2304-2699
399416
   Демократичний цивільний контроль та воєнна криза в Україні: законодавчі аспекти / [ред.]: Філіпп Флурі, Валентин Бадрак. – Женева ; Київ : Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, 2016. – 184, 168 с. – Книга-"переверт" укр. та англ. мовами. - Назва англ.: Democratic civilian control and military crisis in Ukraine: legislative aspects. – ISBN 978-617-7393-11-4
399417
  Шинкаренко О.Є. Демократичні вибори та соціально-політична і соціально-психологічна безпека особистості в умовах трансформації соціальних відносин // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (40). – С. 187-196. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
399418
  Ільницький М.С. Демократичні вибори як основа створення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (82). – C. 11-21. – ISSN 2524-0323
399419
  Тодика О. Демократичні засади виборчих правовідносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.212-217. – Бібліогр.: 4 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
399420
   Демократичні засади державного управління та адміністративне право : монографія / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. В.Б. Авер"янова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 495, [1] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-89-4
399421
  Павшук К.О. Демократичні засади конституційного ладу України : монографія / К.О. Павшук ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Юрайт, 2016. – 199, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2740-72-1


  В пр. №1708082 напис: Бібліотеці Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка у дарунок від автора. Підпис.
399422
  Порайко А.М. Демократичні засади протидії бюрократизму в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 98-100
399423
  Скоблик Володимир Демократичні зрушення у Польщі й Угорщині в кінці 1980-х рр.: інтерпретації їх сутності й причин / Скоблик Володимир, Сліпецький Олег // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 204-214. – (Історія ; Вип. 18)
399424
  Якоб М.М. Демократичні ідеї у творчості Т. Гоббса та їх значення для трансформаційного суспільства (методологічний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 195-198. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Проаналізовано демократичні ідеї Т. Гоббса. Розглянуто проблему трансформаційного суспільства в Україні.
399425
   Демократичні механізми формування відповідальної виконавчої влади в Україні. – Київ, 2003. – 40с.
399426
  Петришин О. Демократичні основи правової, соціальної державності // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 32-41. – ISSN 1993-0909
399427
  Сенчугова А.П. Демократичні основи управління в колгоспах. / А.П. Сенчугова. – К., 1966. – 65с.
399428
  Тимчук О. Демократичні політичні режими в сучасному світі: порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-16.
399429
  Дмитренко Е.С. Демократичні принципи бюджетного процесу: міжнародний досвід та українські реалії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – C. 136-141. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
399430
  Бучин М.А. Демократичні принципи виборів : політико-правові аспекти регулювання в Україні : монографія / М.А. Бучин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво "Львівської політехніки", 2012. – 361, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 339-359. – ISBN 978-617-607-288-1
399431
  Гетьманчук П.М. Демократичні принципи елітотворення у політичній системі транзитного типу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 205-214


  Розглядаються істотні риси політичних трансформаційних еліт, їх типи та фактори формування в транзитних суспільствах. Основна увага акцентується на факторах формування ліберальнодемократичної еліти в Україні. Ключові слова: політична еліта, ...
399432
  Семчик В.І. Демократичні принципи управління справами колгоспу. / В.І. Семчик. – Київ, 1981. – 48 с.
399433
  Котелянець О.О. Демократичні процеси в країнах Південного Кавказу: політико-правові аспекти // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 173-180
399434
  Вільховий Ю.В. Демократичні процеси в соціалістичній Польщі та крах тоталітарної системи наприкінці 1980-их років // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава, 2012. – № 27. – С. 128-137. – ISSN 2075-1451
399435
  Потерейко С. Демократичні революції у країнах Центральної та Північно-Східної Європи у 1989 - 1990 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 38-39
399436
  Алексєєва О.А. Демократичні реформування у вищій школі (в контексті гуманізації освіти) / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 67-68. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні проблеми демократичного реформування освіти та взаємовпливу освіти й суспільства в умовах розбудови незалежної української держави. Підкреслено роль гуманізації освіти, зокрема вищої, що є одним з важливих напрямів її реформування, ...
399437
  Алексєєва О.А. Демократичні свободи у навчально-виховному процесі // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 174-177. – ISBN 966-594-559-9
399438
  Гречка Анна Демократичні сили в національно-освітньому русі на Лівобережній Україні напередодні Першої світової війни // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст.
399439
  Дзюбенко Ю.М. Демократичні та авторитарні тенденції у країнах Близького Сходу і Північної Африки // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 6-12. – ISSN 2519-2949
399440
  Конча С. Демократичні традиції українства давньої доби // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглядаються питання існування та розвитку демократичних інституцій в Україні доби Київської Русі та у інших слов"янських народів. Проводиться думка, що демократичні традиції були здавна притаманні слов"янським народам та доволі успішно розвивалися в ...
399441
  Обушний М. Демократичні традиції українців у цивілізаційному вимірі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 12-18


  У статті здійснено аналіз демократичних традицій українців. Розкрито характерні особливості їх інституційного вияву у формах віча та копи. Узагальнено загальноєвропейський контекст розвитку демократії українців. Показано нерозривність зв"язків давніх ...
399442
  Щербак І. Демократичні цінності населення України: структура та фактори формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 66-71. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  На основі даних шостої хвилі Європейського соціального дослідження зконструйовано та проаналізовано концепт демократичних цінностей у його емпіричному вимірі. Закцентовано увагу на статистичному обґрунтуванні та описі структури демократичних цінностей; ...
399443
  Брильов Д. Демократичні цінності та механізми їхньої реалізації як складова суспільно-політичної концепції ісламу // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 211-222. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2


  Розглянуто проблеми сумісності демократичних цінностей та ісламської концепції права.
399444
  Балтремус В. Демократичні школи в Європі та США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 48-50. – ISBN 978-966-2249-24-8
399445
  Вовк Л. Демократично-ліберальна модель педагогіки М.П. Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 40-45
399446
   Демократичный уголок Восточного Королевства // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 68-76 : фото
399447
   Демократия - власть всехи кажного. – М, 1990. – 93с.
399448
  Десмонд Ш. Демократия / Ш. Десмонд. – Л, 1924. – 256с.
399449
  Никитин А.И. Демократия / А.И. Никитин. – Москва, 1985. – 64 с.
399450
  Кузьмин Э.Л. Демократия / Э.Л. Кузьмин. – М, 1986. – 237с.
399451
  Дидион Джоан Демократия // Демократия : романы / Г. Адамс. – Москва : Прогресс, 1989. – С. 557-698. – (Полит. роман). – ISBN 5-01-001577-3
399452
  Адамс Г. Демократия : романы / Адамс Генри ; пер. с англ. Джоан Дидион ; [предисл. А.С. Мулярчика, с. 699-719 ; худож. В.И. Терещенко]. – Москва : Прогресс, 1989. – 718 [2] с. : ил. – На пер.: Демократия/Г. Адамс, Г. Видал, Д. Дидион. – (Полит. роман). – ISBN 5-01-001577-3
399453
  Токвиль Алексис де Демократия в Америке : Пер. с франц. / Токвиль Алексис де; Предисл. Гарольда Дж. Ласки. – Москва : Прогресс, 1992. – 554 с. – ISBN 5-01-002-688-0
399454
  Зидентоп Л. Демократия в Европе / Л. Зидентоп; Центр исслед.постиндустр.общ.Журнал "Свободная мысль"; Пер. с англ.под ред.В.Л.Иноземцева. – Москва : Логос, 2001. – 360с. – ISBN 5-94010-094-5
399455
  Плешова М.А. Демократия в Индии : Проблемы местного самоуправления / М.А. Плешова ; Российская АН, Ин-т востоков. – Москва : Наука ; Изд. фирма "Восточная лит-ра", 1992. – 192 с.
399456
   Демократия в кавычках. – Москва : Правда, 1948. – 48 с.
399457
  Мохова И. Демократия в Мавритании: вариант развития // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 8. – С. 31-35. – ISSN 0321-5075
399458
  Марченко М.Н. Демократия в СССР / М.Н. Марченко, И.Н. Рожко. – М, 1988. – 284с.
399459
  Терехов Ф.П. Демократия в трудовом коллектие / Ф.П. Терехов. – К.;Одесса, 1983. – 135с.
399460
  Лапинский П. Демократия в тупике. Англия накануне выборов. / П. Лапинский. – М.-Л., 1929. – 111с.
399461
   Демократия в Японии: опыт и уроки : опыт и уроки ("круглый стол" советских японоведов). – Москва, 1991. – 67 с. – ISBN 5-02-017572-2
399462
  Паренти М. Демократия для немногих / М. Паренти. – М., 1990. – 501с.
399463
  Патюлин В.А. Демократия для трудящихся / В.А. Патюлин. – М., 1962. – 40с.
399464
  Дай Т. Демократия для элиты / Т. Дай, Л.Х. Зиглер. – М., 1984. – 320с.
399465
  Яржембовский С. Демократия и res publica. Что общего между Афинами и Вашингтоном? // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 12. – С. 198-203. – ISSN 0321-1878


  "Беда для страны, где каждый знает, как ею управлять", - писал Лао Цзы. По своему первоначальному значению термин "демократия" чисто технический, он призван обозначать один из механизмов запонения вакансий в иерархических структурах управления.
399466
  Карпович О.Г. Демократия и демократизация в контексте нового миропорядка // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 8 (104). – С. 1012-1020. – ISSN 1812-8696
399467
  Манешин В.С. Демократия и дисциплина / В.С. Манешин. – Москва, 1977. – 112с.
399468
  Корельский В.М. Демократия и дисциплина в развитом социалистическом обществе / В.М. Корельский. – Москва, 1977. – 136с.
399469
  Максименко В.Ф. Демократия и дисциплина в советскмо социалистическом обществе : Автореф... канд. юр.наук: / Максименко В. Ф.; Объед. ин-т филос. и ин-т гос. и права. – К., 1971. – 28л.
399470
  Котов А.К. Демократия и дисциплина в трудовом коллективе. / А.К. Котов. – Алма-Ата, 1989. – 205с.
399471
  Манешин В.С. Демократия и дисциплина в условиях развитого социалистического общества / В.С. Манешин. – М., 1976. – 48с.
399472
   Демократия и дисциплина в условиях совершенствования социализма. – Фрунзе, 1989. – 135с.
399473
  Гулиев В.Е. Демократия и достоинство личности / В.Е. Гулиев, Ф.М. Рудинский. – Москва, 1983. – 168с.
399474
  Павловский Г. Демократия и ее использование в России // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 113-124. – ISSN 0869-44435
399475
  Долгов Б.В. Демократия и исламизм в арабских странах (Алжир, Тунис, Египет) // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2007. – № 4 (47) : Ислам в 21 веке. – С. 122-138.
399476
   Демократия и коммунизм. – М, 1962. – 272с.
399477
   Демократия и личность в условиях развитого социализма. – Л, 1985. – 167с.
399478
   Демократия и модернизация : к дискуссии о вызовах XXI века / [Аркибуджи Д. и др.] ; под ред. В.Л. Иноземцева ; Центр исслед. постиндустриального о-ва. – Москва : Европа, 2010. – 318, [1] с. – Сведения об авторах : с. 311-315. - На обл. указ.: Мировой политический форум 2010, Россия, Ярославль. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-904663-09-4


  Содержание: Общая теория демократии : часть I: Демократия и права : великая дилемма нашего времени / Д. Белл ; Демократия как фантом, мечта и реальность / Д. Данн ; "Универсальная ценность" у "естественного предела"?" / В. Л. Иноземцев ; От ...
399479
  Шишкин В.Д. Демократия и молодежь / В.Д. Шишкин. – М, 1980. – 437с.
399480
  Мигранян А.М. Демократия и нравственность / А.М. Мигранян. – М, 1989. – 62с.
399481
  Тихомиров Александр Деонисович Демократия и общественная активность / Тихомиров Александр Деонисович. – Киев : О-во Знание УССР, 1988. – 46с.
399482
  Гиндев П. Демократия и общественный прогресс. / П. Гиндев. – М., 1972. – 391с.
399483
  Острогорский М. Демократия и политические партии / М. Острогорский. – М.
2. – 1930. – 376с.
399484
   Демократия и право в развитом социалистическом обществе. – М, 1979. – 287 с.
399485
   Демократия и право развитого социалистического общества. – Москва, 1975. – 510 с.
399486
   Демократия и право развитого социалистического общества. – К, 1979. – 208с.
399487
   Демократия и правовой статус личности в социалистическом обществе. – М, 1987. – 231с.
399488
  Ананиева Н. Демократия и прогресс / Н. Ананиева; Ананев Н.К. – София : Партиздат, 1980. – 214 с.
399489
  Крастев И. Демократия и разочарованность // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 87-100. – ISSN 0869-44435
399490
  Зеленко Борис Иванович Демократия и современная Россия: непростое сочетание // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 3-13. – Бібліогр.: с. 3-10, 12. – ISSN 0042-8744
399491
  Гулиев В.Е. Демократия и современный империализм / В.Е. Гулиев. – Москва, 1970. – 280с.
399492
  Каутский К. Демократия и социализм / К. Каутский. – Москва, 1991. – 63с.
399493
  Сергеев М.Д. Демократия и социалистическое самоуправление народа / М.Д. Сергеев. – М., 1987. – 63с.
399494
  Богомолов О.Т. Демократия и социально-экономический прогресс // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0130-3864
399495
   Демократия и управление в социалистическом обществе. – Москва, 1987. – 170 с.
399496
  Косенко О.И. Демократия и управление производством. / О.И. Косенко. – М., 1985. – 158с.
399497
  Ковлер А.И. Демократия и участие в политике / А.И. Ковлер, В.В. Смирнов. – М., 1986. – 190с.
399498
  Тихомиров Юрий Александрович Демократия и экономика / Тихомиров Юрий Александрович. – Москва : Сов. Россия, 1988. – 190 с.
399499
  Гриценко М. Демократия или тоталитаризм в условиях становления украинского общества - поиск лучшего // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 21-23. – ISBN 978-617-7069-15-6
399500
  Шеврие Д. Демократия или фашизм в Греции? / Д. Шеврие, А. Марэн. – М, 1947. – 125с.
399501
  Шеврие Д. Демократия или фашизм в Греции? / Д. Шеврие, А. Марэн. – М, 1947. – 127с.
399502
  Параг Х. Демократия или эффективность: вызов XXI века // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 101-112. – ISSN 0869-44435
399503
  Марченко М.Н. Демократия как базовый общественно-политический термин современного политического дискурса: его история и современное употребление // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 266-270
399504
  Черепанов В.Д. Демократия как межвидовая борьба : отечественная политическая траадиция // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.82-94. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
399505
  Елисеев С.М. Демократия как проблема общества позднего модерна // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 153-160. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
399506
  Немчинова Т.С. Демократия как фактор мировой политики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 158-163. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
399507
  Кузьмин Э.Л. Демократия конституции двух миров / Э.Л. Кузьмин. – М, 1981. – 78с.
399508
  Тихомиров Л.А. Демократия либеральная и социальная / Л. Тихомиров. – Москва : Унив. тип., 1896. – [4], 188 с.
399509
  Шкадаревич И.И. Демократия миллионов / И.И. Шкадаревич. – М, 1958. – 151с.
399510
  Новгородцев П.И. Демократия на распутье // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 388-406. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
399511
  Карасова Т.А. Демократия по-израильски // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 31-33. – ISSN 0321-5075
399512
  Альтер И. Демократия против революции / И. Альтер. – Москва, 1930. – 235с.
399513
  Терехов Ф.П. Демократия развитого социализма / Ф.П. Терехов. – К., 1978. – 167с.
399514
  Керимов Д.А. Демократия развитого социализма / Д.А. Керимов. – Москва, 1980. – 111с.
399515
   Демократия развитого социалистиического общества. – М, 1975. – 296с.
399516
  Лисейцев Д. Демократия Смутного времени // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 2. – С. 14-17. – ISSN 0235-7089
399517
  Фишман Леонид Демократия, "социальное государство" и война = Заметки о природе демократических институтов в эпоху Античности и в Новейшее время // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С.111-124. – ISSN 0869-44435
399518
  Валлерстайн И. Демократия, капитализм и трансформация // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.72-85
399519
  Фисун А.А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации / А.А. Фисун; Регионал. филиал Нац. ин-та стратег. исследований в г. Харькове. – Харьков : Константа, 2006. – 352с. – ISBN 966-342-095-2
399520
  Смирнов Г.Л. Демократия, свобода и ответственность личности / Г.Л. Смирнов. – М., 1968. – 45с.
399521
  Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность / Ю. Хабермас. – М., 1992. – 175с.
399522
  Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность / Ю. Хабермас. – М., 1995. – 245с.
399523
  Лобер В.Л. Демократия: исторические корни, содержание тендениции развития. / В.Л. Лобер. – М, 1992. – 62с.
399524
  Поляков Е.Б. Демократия: какая? для кого? / Е.Б. Поляков. – Л., 1987. – 110с.
399525
  Ржешевский Григорий Александрович Демократия: миф, реальность или раскрученный бренд? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 90-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
399526
  Лобер В.Л. Демократия: от зарождения идеи до современности. / В.Л. Лобер. – М, 1991. – 62 с.
399527
  Нестеренко А.В. Демократия: проблема субъекта // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.49-55. – ISSN 0869-0499
399528
   Демократия: ступени познания и развития. – Тбилиси, 1988. – 365с.
399529
   Демократия: универсальные ценности и многообразие исторического опыта : материалы круглого стола // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 55-73. – ISSN 0321-2017
399530
  Плахов В.Д. Демократия: управление и самоуправление / В.Д. Плахов, С.Л. Сергевнин. – СПб., 1991. – 15с.
399531
  Кузьмин Э.Л. Демократияи конституция двух миров / Э.Л. Кузьмин. – М, 1987. – 110с.
399532
  Цвєтков Віктор Демократія-Управління-Бюрократія : в контексті модернізації українського суспільства; Монографія / Цвєтков Віктор, Горбатенко Володимир. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 248с. – ISBN 966-02-2107-Х
399533
  Шелюк Л. Демократія - провідна орієнтація системних соціокультурних змін в галузі освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 144-152
399534
  Шелюк Л. Демократія - провідна орієнтація системних соціокультурних змін в галузі освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 183-191
399535
  Іванцова І.В. Демократія / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 93-94. – ISBN 966-642-073-2
399536
   Демократія : Антологія. – Київ : Смолоскип, 2005. – 1108с. – (Політичні цінності. Вип.1). – ISBN 966-8499-15-8
399537
  Газін В. Демократія vs олігархія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 19


  "Демократія — влада народу, олігархія — невеликої групи людей. І те і те зароджувалося в Стародавньому світі, зокрема в Греції. Афінська демократія й спартанська олігархія існували поряд, не перетиналися, відрізнялися. Держави-поліси з високим рівнем ...
399538
  Гьофе О. Демократія в епоху глобалізації = Demokratie im zeitalter der globalisierung : посібник з філософських дисциплін / Отфрід Гьофе ; пер. з нім. : Л. Ситніченко, О. Лозінська ; [наук. ред. Л.А. Ситніченко; відп. ред. М.Д. Култаєва]. – Київ : ППС-2002, 2007. – 435, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – Бібліогр.: с. 400-424. – (Сучасна гуманітарна бібліотека / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачов, О.Є. Гомілко, С.В та ін.). – ISBN 978-966-96471-8-4
399539
  Розкошний А.П. Демократія в журналістській творчості : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Розкошний; МОНУ; Донецький нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 112с. – ISBN 966-364-106-1
399540
  Личко Б.Т. Демократія в контексті еволюції суспільства / Б.Т. Личко, С.І. Назаренко. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 100с. – ISBN 966-623-007-0
399541
  Семенченко Ф.Г. Демократія в контексті ціннісного виміру політичної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 208-216
399542
  Семенченко Ф.Г. Демократія в контексті цінносного виміру політичної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 198-207
399543
   Демократія в політичному житті сучасного світу / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, І.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, В.В. Латишева, Д.Д. Татакі, Б.Г. Шевченко, Т.О. Чернов // Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, Т.М. Моісеєва, І.М. та ін. Чістякова. – Київ : Каравела, 2019. – С. 95-108. – ISBN 978-966-2229-97-4
399544
  Рахманов О.А. Демократія в системі політичних відносин суспільства : навч.-метод. комплекс / О.А. Рахманов ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2017. – 34, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 33-34. – ISBN 978-966-926-170-0
399545
  Барабаш Ю. Демократія в системі цінностей конституційного ладу (за матеріалами практики Конституційного Суду України) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 89-97
399546
  Косенко Д.В. Демократія в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 220-227


  Визначено значення та місце, що займає демократія в комунікативній теорії Ю. Габермаса. Описано некласичний підхід, запропонований Ю. Габермасом щодо дослідження демократії. Розмежовано бачення ліберального та республіканського розуміння демократії в ...
399547
   Демократія в Україні. – Київ, 1993. – 117с.
399548
  Вавринчук М.П. Демократія в Україні: основні принципи, напрямки та шляхи удосконалення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 395-399. – (Право. Економіка. Управління)
399549
  Косенко Д. Демократія від теорії до практики // Київський університет. – Київ, 2018. – Березень (№ 3). – С. 5


  "Унікальну можливість стати першими слухачами інноваційного курсу з громадянської освіти "Демократія: від теорії до практики" матимуть наші студенти у наступному навчальному році. Курс розрахований на один семестр і сприятиме не лише зміцненню знань, ...
399550
  Каганець Ігор Демократія зброї : що від нас приховує ліберальна пропаганда // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-41. – ISSN 0868-9644
399551
  Трипольський В.О. Демократія і влада / В.О. Трипольський. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 176с. – ISBN 966-611-026-1
399552
  Цвєтков В.В. Демократія і державне управління : теорія, методологія, практика / В.В. Цвєтков; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2007. – 336с. – ISBN 978-966-8602-50-4
399553
  Максименко В.Ф. Демократія і дисципліна в радянському суспільстві / В.Ф. Максименко. – К., 1973. – 175с.
399554
  Савчин М. Демократія і конституційна легітимність: проблеми теорії та практики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 21-28
399555
  Ющик О. Демократія і народовладдя в Україні як предмет юридичної доктрини // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 25-39. – ISSN 1026-9932
399556
  Д"юї Д. Демократія і освіта / Пер. з англ. І. Босак, М.Олійник, Г.Пехник; Джон Д"юї. – Львів : Літопис, 2003. – 294с. – ISBN 966-7007-67-6
399557
  Козюбра М.І. Демократія і перебудова / Козюбра М. І. – Київ, 1988. – 171 с.
399558
  Скрипнюк О.О. Демократія і політичний режим та роль права в ефективному функціонуванні демократичних інститутів // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 211-219. – ISSN 0869-2491
399559
  Вітрук М.В. Демократія і права людини / М.В. Вітрук. – Київ : Політвидав України, 1969. – 56с.
399560
  Матвієнко В.М. Демократія і права людини у зовнішній політиці Індонезії / В.М. Матвієнко, А.Г. Сморжевська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 135. – C. 17-24. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджено практичні аспекти зовнішньополітичного порядку денного Індонезії щодо проблем забезпечення демократії та прав людини у багатосторонньому вимірі. З"ясовано, що політика держави в даній сфері здійснюється в контексті регіональної ...
399561
  Новічкова А. Демократія і право на іншість // Критика. – Київ, 2013. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 7-8. – ISSN 1563-6461
399562
  Прокопов Д. Демократія і право: проблема "правовизначеності" сучасних демократій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 131-140. – ISSN 1026-9932
399563
  Кирюшко М. Демократія і релігійна свобода (мусульмани в християнському середовищі сучасної України) // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 282-293. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
399564
  Кравченко Л.В. Демократія і соціалістична справедливість / Л.В. Кравченко, Б.І. Мороз. – К., 1989. – 47с.
399565
  Култаєва М. Демократія і філософія: політичний заповіт К. Ясперса і виклики сьогодення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 5 : Аристотель і аристотелізм. – С. 94-104. – ISSN 0235-7941
399566
  Палішко В.К. Демократія і централізм у теорії і практиці КПРС / В.К. Палішко. – К, 1973. – 94с.
399567
  Гарань Олексій Демократія із присмаком розчарування : [інтерв"ю з професором політології О. Гаранем] / Гарань Олексій, Чорнолуцька Тетяна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 28-29. – ISSN 0130-5212
399568
  Таранов А.П. Демократія мільонів трудящих. / А.П. Таранов. – К., 1961. – 40с.
399569
  Габер Є. Демократія на біс. Перевибори мера Стамбула стануть випробуванням на міцність для турецької політичної системи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 1, 5


  "Священний для всіх мусульман місяць Рамадан розпочався в Туреччині з несподіваної "доброї звістки" для прибічників Ердогана - оголошення перевиборів мера в найбільшому мегаполісі країни Стамбулі. Результати голосування, яке відбулося 31 березня і ...
399570
  Юхимчук А.П. Демократія по-українськи // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 9/10. – С.24-25. – ISSN 0868-8117
399571
  Сидорчук О. Демократія по-українськи: громадяни більше цінують те, чого їм бракує // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2013. – № 11 : Демократія по-українськи: громадяни більше цінують те, чого їм бракує / Олексій Сидорчук. – С. 3-11
399572
  Бондаренко В. Демократія та вища освіта у США: історико-педагогічна проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 140-146. – ISSN 2308-4634
399573
  Береза А.В. Демократія та державне управління у пошуку нових моделей взаємодії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 353-358
399574
  Толстоухов А.В. Демократія та державність : парадокси протистояння / А.В. Толстоухов, І.Г. Парапан, Ю.О. Мєлков // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.57-66
399575
  Вишинський С. Демократія та егалітаризм у перспективі інтегрально-традиціоналістської філософії Юліуса Еволи // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 253-261. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
399576
  Макфол М. Демократія та економічна модернізація: причинно-наслідковий зв"язок // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 56-57


  Восени 2010 року в Ярославлі (Російська Федерація) відбувся Світовий політичний форум "Сучасна держава": стандарти демократії і критерії ефективності".
399577
  Даль Р.А. Демократія та її критики = Pobert A.Dahl. Democracy and its critics / Р.А. Даль; Пер. з англ. Марини та Оксани Лупішко. – Харків : Каравела, 2002. – 440с. – ISBN 966-819-17-2
399578
  Бориславська О.М. Демократія та конституціоналізм: питання взаємозв"язку // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 31-40. – (Серія юридична ; Вип. 4)
399579
  Прієшкіна О.В. Демократія та місцеве самоврядування: взаємодія та розвиток // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 106-112
399580
  Рубан Ю. Демократія та національна ідентичність як комунікація влади і суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 183-190
399581
  Гримська М.І. Демократія та питання внутрішньої політики у програмах крайніх правих політичних партій в країнах Європи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 224-235. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
399582
  Косенко Д.В. Демократія та постнаціональне суспільство // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 57-60
399583
  Чижова О.М. Демократія у прагматичному орієнтирі України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 543-548. – ISSN 1563-3349
399584
   Демократія участі в Україні : стан реалізації держ. політики сприяння розвитку громадянського сусп-ва : аналіт. доповідь / [Ставнійчук М.І. та ін.; за ред. М.І. Ставнійчук] ; Громадське об-ня "За демократію через право". – Київ : [б. в.], 2015. – 169, [1] с., [6] арк. фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-674-015-5
399585
  Ковальчук В. Демократія участі як джерело легітимності державної влади // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 25-33
399586
  Ткаченко В.І. Демократія як алгоритм одноразового вибору. Проблема індивіда та маси // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 136-137
399587
  Кабанець О.С. Демократія як державний режим: теоретико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 60-63
399588
  Тимошенко С.О. Демократія як культурно-історичний процес : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Тимошенко С.О. ; КУ. – Київ, 1996. – 20 с.
399589
  Тимошенко Сергій Олександрович Демократія як культурно-історичний процес : Дис... канд. філолог.наук: 09.00.03 / Тимошенко Сергій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 153л. – Бібліогр.:л.142-153
399590
  Скрипнюк О. Демократія як механізм державного управління // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 3-7.
399591
  Бойчук М.А. Демократія як народовладдя: становлення та розвиток в Україні в період утвердження незалежності : наукове вид. / Микола Бойчук. – Київ : Генеза, 2012. – 238, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-11-0214-8
399592
  Семенченко Ф.Г. Демократія як політична цінність українського суспільства // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 57-74. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
399593
  Андрущенко В.П. Демократія як принцип життєоблаштування та підготовки людини до життя засобами освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 245-252
399594
  Власенко С.Г. Демократія як умова розвитку національних систем державного управління: аналіз сучасних дослідницьких підходів // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 272-280
399595
  Гапоненко В.А. Демократія як універсальна модель політичного режиму: міф чи реальність? // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 160-170
399596
  Левіна Ю. Демократія як форма політичного режиму // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 244-248.
399597
  Обушний М. Демократія як форма суспільного управління // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 13-16. – ISBN 978-617-640-241-1
399598
  Рудакевич О. Демократія як чинник фоормування націй і національних держав // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 91-100
399599
  Федоренко В. Демократія, демократизація та феномен "електоральної революції" 2019 року в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 200-224. – ISSN 1026-9932
399600
  Забігайло В.К. Демократія, права і свободи / В.К. Забігайло, М.І. Козюбра. – К., 1988. – 159с.
399601
  Котюк І. Демократія, якої немає Хоча, в принципі, вона буває... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 23 серпня - 5 вересня (№ 34/35). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
399602
  Зарудний Є. Демократія: Brainmade in America // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Відомий український професор філософії Володимир Шкода (1938-2013) зазначав: "Демократія виникла не в Стародавній Греції і не в результаті Французької революції. Демократія взагалі не виникла, а була винайдена, винайдена в Америці. "Демократія" і ...
399603
   Демократія: від теорії до практики : підручник курсу / [Г. Берроуз, С. Буров, О. Семьоркіна та ін. ; осн. авт. та ред.: Г. Берроуз]. – Вид 2-ге, допов. – Київ : [б. в.], 2019. – 285, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 279-285 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7817-16-0
399604
  Головатий М.Ф. Демократія: історія, теорія, практика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. та аспірантів-політологів / М.Ф. Головатий ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 226, [2] с. – Бібліогр.: с. 217-227 та в кінці розд. – ISBN 978-617-02-0059-4
399605
  Латигіна Н.А. Демократія: реалії versus утопії : монографія / Н.А. Латигіна; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАНУ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – Київ, 2008. – 400с. – ISBN 966-629-339-0
399606
  Гапоненко В.А. Демократія: теоретична невизначеність та спроба її понятійного переосмислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 225-233
399607
  Скрипнюк О.В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика) / Скрипнюк О.В. – Київ, 2006. – 368с. – На тит. арк.: до 15-річчя незалежності України. – ISBN 966-581-740-X
399608
  Есенский Я. Демократы / Я. Есенский. – М, 1957. – 519с.
399609
  Есенский Я. Демократы / Я. Есенский. – М, 1990. – 480с.
399610
  Травкина Н.м. Маргелова Демократы и республиканцы перед выборами в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 7 ( 535). – С. 53-72. – ISSN 0321-2068
399611
  Берти Джузеппе Демократы и социалисты в период Рисорджименто / Берти Джузеппе. – Москва, 1965. – 663 с.
399612
  Лапшина И.К. Демократы против республиканцев : формирование внутриполитического курса администрации Р. Никсона // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 2. – С. 41-56. – ISSN 0130-3864
399613
   Демокрит. – Санкт-Петербург : Тип. Правтельствующего Сената
Ч. 1-2. – 1815. – 248, 202 с. – Видання старою орфографією
399614
  Лурье С.Я. Демокрит / С. Лурье ; введ. А. Татарова. – Москва : Журн.-газ. объединение, 1937. – 146, [2] с., ил. : 6 вкл. л. ил. и карт. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 13 (109))
399615
  Асмус В.Ф. Демокрит / Асмус В.Ф. – Москва : МГУ, 1960. – 78 с.
399616
  Лурье С.Я. Демокрит : Тексты, Перевод. Исследования / С.Я. Лурье. – Ленинград : Наука, 1970. – 664с.
399617
   Демокрит в его фрагментах и свидетельствах древности. – М, 1935. – 382с.
399618
  Кононенко Т.П. Демокріт з Абдер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 100-101. – ISBN 966-316-069-1
399619
  Чухно А.А. Демоктатический централизм в управлении промышленностью // Правда Украины, 1956. – 20 августа
399620
  Лермонтов М.Ю. Демон : восточная повесть / сочинение М.Ю. Лермонтова. – 3-е изд. – Киев : Изд-во гильзовой фабрики Каракоза, 1896. – 63 с. – Миниатюрное издание
399621
   Демон : фантастическая опера в 3-х действ. по Лермонтову, с сохранением многих оригинальных стихов : [Либретто] / музыка А.Г. Рубинштейна. – Санкт-Петербург : Василий Бессель и К* ; [Тип. Либермана], 1897. – 44 с.


  Композитор: Рубинштейн Антон Григорьевич (Гершевич) (1829-1894)
399622
  Лермонтов М.Ю. Демон / М.Ю. Лермонтов. – Санкт-Петербург : Изд-во т-ва Голике и Вильборг, 1910. – 64с.
399623
  Лермонтов М.Ю. Демон : восточная повесть : [К 125-летию со дня рождения великого рус. поэта. 1814-1939] / М.Ю. Лермонтов ; [ил. А. Эберлинга]. – Ростов-на-Дону : Ростиздат, 1939. – 88 с. : 6 вкл. л. ил. и портр. – Миниатюрное издание
399624
  Лермонтов М.Ю. Демон : Восточная повесть / М.Ю. Лермонтов. – Пятигорск, 1948. – 83с.
399625
  Лермонтов М.Ю. Демон = The Demon : Книга для чтения с коммент. на англ. яз. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Русский язык, 1978. – 141с.
399626
  Лермонтов М.Ю. Демон = Der Damon : Восточная повесть; Книга для чтения с коммент. на нем. яз. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Русский язык, 1980. – 148с.
399627
  Лермонтов М.Ю. Демон : Восточная повесть / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Советская Россия, 1980. – 47с.
399628
  Лермонтов М.Ю. Демон : восточная повесть / М.Ю. Лермонтов ; [вступит. статья (с. 5-71) и примеч. Л.В. Барбашовой, А.И. Журавлевой]. – Москва : Книга, 1981. – 155 с. : ил., цв. ил., факс. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
399629
  Лермонтов М.Ю. Демон // Грона щедрої осені : поезії / Ф.Г. Ісаєв. – Дніпропетровськ, 1981. – С. 35-77
399630
  Дмитрук А. Демон : проза: фантастический рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 9/10. – С. 103-113. – ISSN 0131-8136
399631
  Есс Т. Демон : роман / Тьєрі Есс ; [пер. з фр. А.А. Біласа]. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2013. – 350, [2] с. – Пер. з вид.: Demon / Thierry Hesse. Paris, 2009. - Імен. покажч.: 340-346. – ISBN 978-966-8098-27-7
399632
  Быков Дмитрий Демон без мировой революции // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 40 (1111). – С. 8-10. – ISSN 0234-1670


  Лев Давидович Троцький.
399633
  Горбань А.Н. Демон Дарвина: Идея оптимальности и естеств. отбор / А.Н. Горбань, Р.Г. Хлебопрос. – Москва : Наука, 1988. – 208 с. : табл., ил. – Бібліогр.: 129 назв. – (Пробл. науки и техн. прогресса). – ISBN 5-02-013901-7
399634
  Ночкин В. Демон Джеймс Максвелл // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 119-134. – ISSN 1728-8568
399635
  Соколовський В. Демон з очима янгола // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-12


  Михайло Врубель та його портрет Мадони, намальований з Емілії Прахової
399636
  Кизи К. Демон Максвелла : Сборник рассказов и эссе / Кен Кизи; Пер. с англ. М. Ланиной. – Санкт-Петербург : Амфора, 2004. – 523с. – ISBN 5-94278-470-1
399637
  Горбачев Борис Демон мирного атома : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 80-94 : Іл., карта
399638
  Браун С. Демон страсти / С. Браун. – Москва : АСТ, 1999. – 304с. – ISBN 5-237-01801-7
399639
  Айдачич Деян (Деjау Аjдачиh) Демони и снови у словенскоj ониричкоj фантастици 19 века // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 462-478. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті проаналізовано зв"язки снів і демонів у слов"янських літературах ХІХ ст.
399640
  Базів В. Демони і ангели // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 12-13


  Фрагменти з роману "Армагедон на Майдані" В. Базіва - письменника, політика, дипломата.
399641
  Айдачич Д. Демони і боги у слов"янських літературах : зб. наук. статей / Деян Айдачич ; КНУТШ ; [перекладачі: Н. Білик, О. Кривоніс, Л. Маркевич та ін. ]. – Київ : Київський університет, 2011. – 183, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-411-3
399642
   Демони миру та боги війни. – К., 1997. – 508с.
399643
  Тэффи Демоническая женщина / Тэффи. – М, 1995. – 272с.
399644
  Чачава М.К. Демонические персонажи в грузинском фольклоре. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чачава М.К.; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.28
399645
  Приказюк О.О. Демонізація Григор"євщини в радянській історіографії // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 21-22
399646
  Мельник О. Демонізація як публіцистичний інструмент (на прикладі текстів Оріани Фаллачі) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 123-130. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
399647
  Бойко І.О. Демонічна жінка у сучасній українській прозі (архетип аніми у "Казці про калинову сопілку" О. Забужко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 54-59


  У роботі досліджується образ демонічної жінки як вияву архетипу Аніми у "Казці про калинову сопілку" О. Забужко. Автор здійснює спробу трактування цього образу шляхом розкодування ряду мотивів та конфліктів безпосередньо із ним пов"язаних
399648
  Матасова Ю.Р. Демонічна міфологема жінки-відьми: мадонна, діва, дитя, повія : (на матеріалі романістики Ф.С. Фіцджеральда та В. Домонтовича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 270-275. – ISBN 966-8188-10-1
399649
  М"ястківська В.В. Демонічна символіка в романі Т.Бен Джелуна "Ніч помилки" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 159-163. – ISBN 966-581-295-5
399650
  Яшина Л. Демонічний герой в романі В. Дрозда "Злий дух. Із житієм" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 114-123


  У статті розглядається художня інтерпретація сутності головного героя Романа Гаркуші в романі В. Дрозда "Злий дух. Із житієм". Його специфіка представлена в контексті європейської літератури (типологічний паралелей з романом О. Уайльда "Портрет ...
399651
  Бондар Ю. Демонічний естетизм у ранніх творах Танідзакі Дзюн"ітіро // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті проаналізовано естетичний принцип демонічної краси, притаманний ранньому етапу творчості відомого японського письменника ХХ століття, яскравого представника школи естетизму "тамбіха", Танідзакі Дзюн"ітіро. Розглянуто вплив модернізму на ранні ...
399652
  Кальниш Ю. Демонія влади // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-15. – ISSN 0132-084Х


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
399653
  Рязановский Ф.А. Демонология в древнерусской литературе. – Москва, 1915. – 126 с.
399654
  Парсамов С.С. Демонология водной стихии "Хозяева воды в фольклоре" / С.С. Парсамов. – Кировоград, 1995. – 396 с.
399655
  Вільчинська Т. Демонологічна лексика української мови (на матеріалі "Лісової пісні" Лесі Українки) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 240-251. – ISBN 978-966-600-359-4


  Аналізується демонологічна лексика у творчості Лесі Українки. Здійснено розгляд основних семантико-стилістичних особливостей демононазв у „Лісової пісні”. This article deals with the demonic vocabulary analysis in the poetry of Lesya Ukrainka. The ...
399656
  Олійник В.В. Демонологічні образи в рефлексії інтуїтивного пізнання усної народної творчості українців Закарпаття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 394-397. – ISSN 2076-1554
399657
  Голота Т.С. Демонологічні образи та особливості їхньої інтерпретації в українській прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 137-147


  На основі опрацьованих оригінальних текстів і критичних матеріалів, роз-глядається потрактування демонологічних образів М. Гоголем, Г. Квіткою- Основ"яненком та О. Стороженком, а також аналізуються особливості інтерпретації цих образів у творах кожного ...
399658
  Галайчук В. Демонологічні уявлення про русалок населення Середнього Полісся // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 320-381. – (Серія історична ; Вип. 43)
399659
  Лямпрехт О. Демонологія в українській польськомовній прозі гуртка Лазаря Барановича // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 59-71. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
399660
  Парсамов С.С. Демонологія водної стихії у східносвлов"янських і угоро-фінских народів. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.05 / Парсамов С.С.; НАН Укр.Ін-т нац.відносин.і політології. – К, 1996. – 39л.
399661
  Кривенко А. Демонологія волинян в етнографічних публікаціях журналу "Київська старовина" (1882–1906 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 84-87. – ISSN 2309-9356


  На основі аналізу етнографічних публікацій журналу "Київська Старовина" (1882-1906 рр.) у статті висвітлено внесок українських нардознавців у дослідження традиційних демонологічних уявлень і вірувань жителів історико-етнографічної Волині. На основании ...
399662
  Петрик В.М. Демонологія: еволюція і сучасний стан : Навчальний посібник / В.М. Петрик, В.В. Остроухов. – Київ : Кондор, 2005. – 192с. – ISBN 966-7982-62-9
399663
  Кизима Т.П. Демононіми як виразники концепту ЖІНКА в поетичній мові Оксани Забужко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 423-427


  Проаналізовано функціонування демононімів та назв демонічних атрибутів у  складі концепту ЖІНКА в поетичній мові Оксани Забужко, розглянуто критерії, за якими згруповано виявлені риси образу відьми, що вербалізують аналізований концепт. Досліджено ...
399664
   Демонополизация народного хозяйства : Сборник научных трудов. – Тверь : Тверской государственный университет, 1992. – 80 с.
399665
  Варналій Демонополізація економіки та розвиток підприємництва / Варналій, 3.С. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 143-151. – (Економіка ; Вип. 36)


  Розглядаються економічні аспекти та головні результати запровадження антимонопольної політики, її вплив на розвиток підприємництва.
399666
  Олійник Н. Демонополізація житлово - комунального господарства - важливий напрям реформування галузі // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.95-103
399667
  Панов В. Демонополізація марксизму // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 95-97. – ISBN 978-966-285-491-6
399668
  Дергалюк М.О. Демонополізація спиртової галузі: причини, суть, реалізація / М.О. Дергалюк, Л.Г. Хань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 121-124. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
399669
  Нестеренко Олена Петрівна Демонополізація та антимонопольне регулювання в умовах трансформаційного періоду економіки України : Дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01. / Нестеренко Олена Петрівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 219 л. – Бібліогр.: л. 207-213
399670
  Болдырев А.И. Демонстарционные опыты по физической и коллоидной химии. / А.И. Болдырев. – М, 1976. – 255с.
399671
  Папіш В. Демонстративна мовна особистість Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми "Кассандра") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 13-17. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
399672
  Спрінсян В.Г. Демонстративний фольклор як феномен Української культури. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.01 / Спрінсян В.Г.; Мін. культури і містецтв України. Харків. держ. ін-т культури. – Харків, 1997. – 22л.
399673
  Рамуль К.А. Демонстративные опыты по психологии. / К.А. Рамуль. – Тарту, 1958. – 100с.
399674
  Духота Т.Г. Демонстратор вузькоплівкового кіно / Т.Г. Духота. – Вид 2-е, випр. і доп. – К., 1962. – 222с.
399675
  Духота Т.Г. Демонстратор вузькоплівкового кіно / Т.Г. Духота. – Вид. 3-є, перероб. – К., 1968. – 223с.
399676
  Мардашев С.Р. Демонстрации к лекциях по биологической химии. (Учеб. пособие для мед. ин-тов). / С.Р. Мардашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1973. – 192с.
399677
   Демонстрации на 9 Международной эмбриологической конференции. – М., 1969. – 100с.
399678
  Румянцев И.В. Демонстрации при изучении кинематики и законов динамики в средней школе. / И.В. Румянцев. – Ленинград, 1957. – 96 с.
399679
  Мельников А.С. Демонстрационные опыты по акустике с применением электроакустического оборудования. : Автореф... Канд.пед.наук: / Мельников А.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1964. – 15л.
399680
  Шахмаев Н.М. Демонстрационные опыты по разделу "Колебания и волны" / Н.М. Шахмаев. – М, 1974. – 128с.
399681
   Демонстрационные опыты по физике в 6-7 классах средней школы. – Москва, 1970. – 279с.
399682
  Шахмаев Н.М. Демонстрационные опыты по электродинамике / Н.М. Шахмаев, С.Е. Каменецкий. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1973. – 352с.
399683
  Степанов Николай Сергеевич Демонстрационные эксперименты на лекциях как способ повышения эффективности учебного процесса : (на примере курса общей физики) / Степанов Николай Сергеевич, Казарин Петр Васильевич, Услугин Николай Федорович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 36-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
399684
  Степанов Н.С. Демонстрационные эксперименты на лекциях как способ повышения эффективности учебного процесса / Н.С. Степанов, П.В. Казарин, Н.Ф. Услугин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 36-39. – ISSN 1726-667Х


  На примере курса общей физики.
399685
  Парменов К.Я. Демонстрационный химический эксперимент / К.Я. Парменов. – Москва : АПН РСФСР, 1954. – 116 с.
399686
  Парменов К.Я. Демонстрационный химический эксперимент / К.Я. Парменов. – 2-е изд,. доп. – М., 1957. – 128с.
399687
  Санадзе Г.Л. Демонстрационный эксперимент в школьном курсе физики (механика) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Санадзе Г.Л.; Тбилисский гос. пед. институт. – Тбилиси, 1972. – 16л.
399688
  Алимарин И.П. Демонстрационный эксперимент по общему курсу аналитической химии / Алимарин И.П., Фадеева В.И., Дорохова Е.Н. – Москва : Химия, 1974. – 286 с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
399689
   Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение
Ч. 1 : Механика, Молекулярная физика, основы электродинамики. – 1978. – 351 с.
399690
   Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе : пособие для учителей. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение
Ч. 2 : Колебания и волны. Оптика. Физика атома. – 1979. – 288 с.
399691
   Демонстрационный эксперимент по физике в старших классах средней школы : пособие для учителей. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение
Т. 2 : Электричество. Оптика. Физика атома. – 1971. – 366 с.
399692
  Терентьев М.М. Демонстрационный эксперимент по физике и проблемам обучения / М.М. Терентьев. – М., 1978. – 104с.
399693
  Конькова А.В. Демонстрационный эксперимент по физической и коллоидной химии. / А.В. Конькова, Г.А. Сулимова. – Томск, 1982. – 68с.
399694
  Хомченко Г.П. Демонстрационный эксперимент по химии : Пособие для учителей / Г.П. Хомченко, Ф.П. Платонов, И.Н. Чертков. – Москва : Просвещение, 1978. – 205 с. : ил. – (Библиотека учителя химии)
399695
  Байер Алексей Демонстрация зависти // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 100-113 : фото
399696
  Мардашев С.Р. Демонстрация к лекциях по биологической химии. Пособие для преподавателей. / С.Р. Мардашев. – М., 1961. – 143с.
399697
  Васенина Е.А. Демонстрация как метод применения средств ИТК в образовательном процессе // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 8. – С. 8-11. – ISSN 0234-0453
399698
  Шаталова Н. Демонстрация кооперации. Высшая школа и промышленность пригодились друг другу // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 31 января № (4/5). – С. 11-12


  Самые передовые разработки отечественных вузов, полностью готовые к внедрению в массовое производство (а также ряд уже внедренных), стали главными экспонатами первой национальной выставки “ВУЗПРОМЭКСПО-2013. Отечественная наука - основа ...
399699
  Жук Я.Н. Демонстрация пондеромоторных сил, возникающих при электризации / [соч.] Я.Н. Жука, 1902. – 8 с. – Отд. оттиск : Физическое обозрение, т. 3, 1902


  На с. 1 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Василию Каловичу Совинскому от автора
399700
  Михайличенко Ю.П. Демонстрация тонких физических эффектов и их роль в методике преподавания волновой теории. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Михайличенко Ю.П.; Москов. гос. пед. ин-т., 1980. – 16л.
399701
  Голдовский Е.М. Демонстрация цветных картин. / Е.М. Голдовский. – М., 1949. – 148с.
399702
  Миргородський Ю Б. Демонстраційний експеримент з фізики. Електродинаміка : посібник для вчителів / Ю Б. Миргородський, В.К. Шабаль. – Київ : Радянська школа, 1983. – 176 с.
399703
  Миргородський Ю Б. Демонстраційний експеримент з фізики. Механіка : посібник для вчителів / Ю Б. Миргородський, В.К. Шабаль. – Київ : Радянська школа, 1980. – 138 с.
399704
  Миргородський Ю Б. Демонстраційний експеримент з фізики. Молекулярна фізика : посібник для вчителів / Ю Б. Миргородський, В.К. Шабаль. – Київ : Радянська школа, 1982. – 140с.
399705
  Миргородський Ю Б. Демонстраційний експеримент з фізики: Коливання і хвилі : посібник для вчителів / Ю Б. Миргородський, В.К. Шабаль. – Київ : Радянська школа, 1985. – 168 с.
399706
   Демонстраційні досліди з фізики в 6-7 класах середньої школи. – Київ, 1956. – 308 с.
399707
  Гусєв В.І. Демонстрація / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 94. – ISBN 966-642-073-2
399708
  Клименко К.В. Демонстрація математичною теорією ігор хибності моделі раціональної дії // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 212-219. – ISBN 966-7943-03-8


  Розглянутий метод раціональної дії з синергетичним підтекстом та запропонований кардинально-новий варіант розгляду "дилеми ув"язнених" як однієї з основних задач економічної теорії за допомогою рефлексивних ігор як альтернативного варіанту рішення ...
399709
  Мошес А. Демонстрація солідарності / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 січня (№ 11). – С. 3


  Про значення першого за останні 10 років візиту Президента України до Фінляндії, - експерт.
399710
  Шведов М. Демонстрування з фізики на спрощених приладах / М. Шведов. – Київ, 1936. – 48 с.
399711
  Франчук А.Л. Демонструє професіоналізм випромінює енергетику // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14-21 березня (№ 9/10). – С. 5


  "...університетська наука є динамічним сегментом наукового пошуку, а тому держава має бути зацікавленою в тому, щоб активізувати всі форми наукових досліджень, забезпечити синергію академічної та університетської науки".
399712
  Злобин А.П. Демонтаж / А.П. Злобин. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 432с.
399713
  Коваль Н. Демонтаж "класики": які художні твори варто вилучити зі шкільної програми // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 3/4, лютий. – С. 6-12
399714
  Федорчук С. Демонтаж лицемірства : статті / Станіслав Федорчук. – Київ : Смолоскип, 2012. – 226, [2] с. – Імен. покажч.: с. 217-221. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Українська публіцистика"). – ISBN 978-966-2160-60-2
399715
  Гордієнко О. Демонтаж радянської державності: від СРСР до СНД // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 517-522. – ISBN 978-966-171-90295
399716
  Пєтухов А.П. Демонтаж як конфігуративний параметр конструктивного проекту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 81-91
399717
  Шалинец Б.А. Демонтрационные опыты по электромагнитным колебаниям и волнам. : Автореф... канд.пед.наук: / Шалинец Б.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
399718
  Волошин М.А. Демоны глухонемые : Стих. Максимилиана Волошина ; Рис., заставки и фронтиспис М. Волошина ; Портр. авт. на обл. К.А. Шервашидзе. – Харьков : Изд. "Камена", 1919. – 54, [7] с, 1 л. портр : портр., ил.
399719
  Тогоева Ольга Демоны Жанны Д"арк // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 118-128 : фото, рис.
399720
   Демоны мира и боги войны : Социальные конфликты в посткоммунистическом мире. – Киев : Політична думка, 1997. – 476с. – ISBN 966-95174-1-9
399721
  Радциг С.И. Демосфен - оратор и политический деятель / С.И. Радциг. – М., 1954. – 405-484с.
399722
  Венгловский С.А. Демосфен : роман / Станислав Венгловский. – Ленинград : Наука, 1990. – 193, [7] с. : ил.


  Володимиру Даниловичу з найкращими побажаннями Підпис 26 грудня 1990 р.
399723
  Винниченко Т. Демосфен: сила слова // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 2 (102). – С. 72-87. – ISSN 1819-6268
399724
  Сапронов Л. Демочка / Л. Сапронов. – М., 1967. – 79с.
399725
   Демоэкономика. – К., 1985. – 89с.
399726
   Демоэкономика зрелого социализма. – К., 1983. – 97с.
399727
  Ставнійчук Т.А. Демпінг - як одна із форм недобросовісної конкуренції // Економіка. Менеджмент. Бізнес : зб. наук. праць / Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – № 1 (7), т. 1. – С. 150-154
399728
  Ахунова В.Р. Демпінг і застосування антидемпінгових процедур у міжнародній торгівлі // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 104-106. – ISBN 978-617-696-385-1
399729
  Лєткова К.Ю. Демпінг у зовнішній торгівлі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 48)


  Аналізуються причини застосування Україною демпінгових цін у зовнішній торгівлі, а також основні проблеми, які виникають у вітчизняних підприємств при розгляді антидемпінгових справ.
399730
  Кочергіна О. Демпінг у контексті законодавства США, ЄС та України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 68-72


  Стаття присвячена комплексному дослідженню питань регулювання антидемпінгу. У статті аналізується антидемпінгове законодавство США, Європейського Союзу та України. Ця стаття допоможе українським підприємцям, державним службовцям, вченим, студентам та ...
399731
  Дем"янюк О.Б. Демпінг як форма конкурентної боротьби на світовому ринку // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 413-418. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
399732
  Нашиф А. Демпфирование колебаний / А. Нашиф. – М., 1988. – 448с.
399733
  Матвеев В.В. Демпфирование колебаний деформируемых тел / В.В. Матвеев; АН УССР, Ин-т проблем прочности. – Киев : Наукова думка, 1985. – 264с.
399734
  Сергеев С.И. Демпфирование механических колебаний / С.И. Сергеев. – Москва, 1959. – 408 с.
399735
  Скоробогатов В.С. Демпфирующие свойства и микроструктура массивных вакуумных конденсатов меди, алюминия и хрома. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Скоробогатов В.С.; Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
399736
  Козлов В.І. Демпфірування вимушених осесиметричних коливань шарнірно опертої в"язкопружної циліндричної оболонки за допомогою п"єзоелектричних актуаторів / В.І. Козлов, Т.В. Карнаухова, М.В. Пересунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджено влив розміщення актуатора, його розмірів і температури дисипативного розігріву на демпфірування осесиметричних коливань циліндричної оболонки і шарнірним опиранням торців за допомогою п"єзоелектричних включень. Ключові слова: ...
399737
  П"ятецька О.В. Демпфірування згинних коливань тонких в"язкопружних пластин за допомогою розподілених п"єзоелектричних сенсорів та актуаторів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / П"ятецька О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
399738
  П"ятецька О.В. Демпфірування згинних коливань тонких в"язкопружних пластин за допомогою розподілених п"єзоелектричних сенсорів та актуаторів : Дис. ...канд. наук: Спец. 01.02.04 - механіка деформ. твердого тіла / О.В.П"ятецька; КНУТШ. – Київ, 2006. – 177л. – Бібліогр.: л. 169-177
399739
  Співак І.В. Демпфірування змін руху короткострокового капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 250-258 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
399740
  П"ятецька О.В. Демпфірування неізотермічних осесиметричних згинних коливань в"якопружних пластин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
399741
  Киричок І.Ф. Демпфування резонансних осесиметричних коливань нескінченно довгої в"язкопружної циліндричної оболонки з п"єзоелектричними сенсором і актуатором при врахуванні вібророзігріву / І.Ф. Киричок, Я.О. Жук, Т.В. Карнаухова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
399742
  Астаф"єв А.О. Демська-Будзуляк Леся Мар"янівна (- письменниця, літературознавець, перекладачка) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 354. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
399743
  Боровик Л.П. Демутаційна динаміка рослинності у Луганському природному заповіднику (відділення Стрільцівський степ) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Боровик Лариса Павлівна ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного, НАН України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
399744
  Іскорко-Гнатенко Демуцький Д.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 92. – ISBN 978-617-7442-69-0
399745
  Жадько В. Демуцький Данило Порфирович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 259. – ISBN 978-966-8567-14-8
399746
  Іскорко-Гнатенко Демуцький П.Д. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 92. – ISBN 978-617-7442-69-0
399747
  Курас І. Демуцький Порфир Данилович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 648-649. – ISBN 966-642-207-7
399748
  Федорук О. Демцю - завжди Демцю: Carpe diem // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 222-229. – ISBN 966-8613-25-2
399749
  Короткий В.А. Демченко Василь Григорович / В.А. Короткий, Т.В. Короткий // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 357. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
399750
  Гриценко І.С. Демченко Василь Григорович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 104. – ISBN 978-966-06-0557-2
399751
   Демченко Василь Григорович (1831-1914) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 127. – ISBN 978-966-439-754-1
399752
   Демченко Василь Григорович (1831-1914) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 138. – ISBN 978-966-933-054-3
399753
  Короткий В.А. Демченко Григорій Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Короткий // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 358. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
399754
  Гриценко І.С. Демченко Григорій Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 209. – ISBN 978-966-06-0557-2
399755
   Демченко Григорій Васильович (1869-1958) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 127-128. – ISBN 978-966-439-754-1
399756
   Демченко Григорій Васильович (1869-1958) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 138-139. – ISBN 978-966-933-054-3
399757
  Казьмирчук Г.Д. Демченко Михайло Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 192. – ISBN 96966-8060-04-0
399758
  Короткий В.А. Демченко Михайло Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Короткий // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 359. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
399759
   Демченко Михайло Васильович (1925-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 128. – ISBN 978-966-439-754-1
399760
   Демченко Михайло Васильович (1925-2012) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 139. – ISBN 978-966-933-054-3
399761
  Швидкий В. Демченко Тамара Павлівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 58-59. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
399762
   Демчишин Михайло Гордійович (До 80- річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 114-116 : фото. – ISSN 0367-4290
399763
  Авксентьева Э.П. Демьян Бедный -- баснописец / Э.П. Авксентьева. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1963. – 39 с.
399764
  Никитин Н.А. Демьян Бедный -- баснописец : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Никитин Н.А. ; МВССО, БГУ, Каф. русск. лит. – Минск, 1963. – 17 с.
399765
  Кузнецов И.Ф. Демьян Бедный -- баснописец. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецов И.Ф.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1954. – 16л.
399766
  Эвентов И.С. Демьян Бедный / И.С. Эвентов. – М, 1953. – 204с.
399767
  Куриленков В.И. Демьян Бедный / В.И. Куриленков. – Москва, 1954. – 136с.
399768
  Прямков А.В. Демьян Бедный / А.В. Прямков. – Москва : Знание, 1955. – 32 с.
399769
  Макаров А.Н. Демьян Бедный / А.Н. Макаров. – Москва : Художественная литература, 1964. – 158с.
399770
  Бразуль И.Д. Демьян Бедный / И.Д. Бразуль. – М., 1967. – 302с.
399771
  Эвентов И.С. Демьян Бедный / И.С. Эвентов. – Л, 1972. – 151с.
399772
  Эвентов И.С. Демьян Бедный / И.С. Эвентов. – М, 1983. – 191с.
399773
  Перов Г.С. Демьян с изъяном / Г.С. Перов. – М., 1958. – 32с.
399774
  Корнюшин Л.Г. Демьяновские жители / Л.Г. Корнюшин. – М, 1989. – 525с.
399775
   Демьянову Глебу Викторовичу - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 55-56 : фото. – ISSN 0016-7126
399776
  Кивалов С.В. Демьяну Николаевичу Бахраку - учителю, выдающемуся ученому и гениальному педагогу - 80 лет // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 5 (83). – С. 12-13
399777
   Ден Фенек: Авиарейсы "Дельты" по маршруту "Киев - Нью-Йорк" пользуются большим успехом // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 16-17 : фото
399778
  Терзиоски Р. Денационализаторската деjност на бугарските културно-просветни институции во Македониjа : (Скопска и битолска окупациона област) 1941-1944 / Р. Терзиоски. – Скопjе, 1974. – 427 с.
399779
  Барвінська П.І. Денацифікація та формування концепції східноєвропейських історичних досліджень в радянській зоні окупації Німеччини (1945-1949 рр.) // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 159-165
399780
  Шемет Т.С. Денаціоналізація валют як чинник трансформації грошового суверенітету держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 164-165
399781
  Антонюк Тетяна Дмитрівна Денаціоналізація системи відносин сім"ї і школи в умовах радянізації в УРСР (20-ті - початок 30-х років 20 століття) : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Антонюк Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 217л. – Бібліогр.: л.194-217
399782
  Антонюк Тетяна Дмитрівна Денаціоналізація системи відносин сім"ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Антонюк Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
399783
  Антонюк Т.Д. Денаціоналізація системи освіти в УСРР (20-ті-поч.- 30-х рр. ХХ ст.) як передумова формування тоталітарного суспільства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С.104-116.
399784
  Лучинский М.Ф. Денги на Руси IX - XII вв. : против одного ошибочного представления / М.Ф. Лучинский. – Казань, 1958. – 232 с.
399785
  Барбэ д"Оревильи Жюль Амедей Дендизм и Джордж Брэммель / Барбэ д"Оревильи ; Вступ. ст. М. Кузмина ; Пер. М. Петровского. – Москва : Альциона ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон], 1912. – [4], VI, 114 с., 1 л. фронт. портр., 2 л. портр. – В конце предисл. к 1 изд. Ж.А. Барбэ д"Оревильи, ко 2 изд. Ж.К [!] Барбэ д"Оревильи. – Библиогр.: Книги Барбэ д"Оревильи с. 214-216


  Содерж.: Жизнь Жюля Барбэ д"Оревильи / Максимилиан Волошин; Личность и творчество Барбэ д"Оревильи / Максимилиан Волошин. Лики дьявола: Изнанка одной партии в вист. Месть женщины. Счастье в преступлении. Современники о Ж. Барбэ д"Оревильи
399786
  Безугла Р.І. Дендизм як культ візуальної демонстративності та підгрунття "гламурної філософії" // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 2226-0285
399787
  Безугла Р.І. Дендізм і гламур в контексті англійської художньої літератури ХІХ століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 131-136. – ISSN 2226-2180
399788
  Смоляк Л.П. Дендорология / Л.П. Смоляк. – Минск, 1990. – 159с.
399789
   Дендрарий-заповедник Ботанического сада Академии наук Киргизской ССР. – Фрунзе, 1969. – 99с.
399790
  Огородников А.Я. Дендрарий Ростовского ботанического сада / А.Я. Огородников, Т.К. Огородникова. – Ростов н/Д, 1974. – 95с.
399791
  Саратовкин Д.Д. Дендритная кристаллизация / Д.Д. Саратовкин. – Москва : Металлургиздат, 1953. – 96 с.
399792
  Новиков И.И. Дендритная ликвация в сплавах. / И.И. Новиков, В.С. Золоторевский. – М., 1966. – 156с.
399793
  Голиков И.Н. Дендритная ликвация в сталях и сплавах / И.Н. Голиков, С.Б. Масленков. – Москва, 1977. – 224 с.
399794
  Голиков И.Н. Дендритная ликвидация в стали. / И.Н. Голиков. – М, 1958. – 207с.
399795
   Дендритный рост полупроводниковых кристаллов. – М., 1964. – 64с.
399796
  Молчанов А.А. Дендроклиматические основы прогнозов погоды / А.А. Молчанов. – М., 1976. – 168с.
399797
   Дендроклиматологические шкалы Советского Союза. – Каунас, 1978. – 126с.
399798
   Дендроклиматохронология и радиоуглерод. – Каунас, 1972. – 325с.
399799
   Дендрокліматологічні дослідження сосни звичайної в насадженні Лівобережного лісостепу України / І.В. Коваль, А. Браунінг, Є.Є. Мельник, В.О. Воронин // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 66-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
399800
   Дендрологичекие богатства Никитского ботанического сада. – Ялта, 1971. – 111с.
399801
  Павлова Е.П. Дендрологические образы-символы свадебной обрядности Белорусов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 217-228
399802
  Головерда З.Г. Дендрологический заповедник "Софиевка" / З.Г. Головерда. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 48с.
399803
  Грисюк Н.М. Дендрологический парк "Веселые Боковеньки" / Н.М. Грисюк; Воробьев Д.В. – Киев, 1956. – 120 с.
399804
  Андреев В.Н. Дендрология : пособие для студентов Лесных ин-тов и техникумов / Андреев В.Н. – Херсон : Госиздат Украины
Ч. 1 : Голосемянные. – 1925. – 124 с.
399805
  Щепотьев Ф.Л. Дендрология / Ф.Л. Щепотьев. – Москва-Ленинград, 1949. – 348с.
399806
  Гроздов Б.В. Дендрология : учебник для лесохоз. и лесомелиорат. ин-тов / Б.В. Гроздов. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1952. – 436 с.
399807
  Гроздов Б.В. Дендрология / Б.В. Гроздов. – изд. 2-е, перераб. – Москва; Ленинград, 1960. – 355 с.
399808
  Ванин А.И. Дендрология / А.И. Ванин. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1960. – 248с.
399809
  Щепотьев Ф.Л. Дендрология / Ф.Л. Щепотьев. – Киев, 1990. – 287с.
399810
  Булыгин Н.Е. Дендрология / Н.Е. Булыгин. – 2-е изд. доп. – Ленинград : ВО"Агропромиздат", 1991. – 351,1с.
399811
   Дендрология с основами лесной геоботаники. – Л., 1938. – с.
399812
  Сукачев В.Н. Дендрология с основами лесной геоботаники / В.Н. Сукачев. – 2-е испр. и доп. изд. – Ленинград, 1948. – 483с.
399813
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Наука Узбекской ССР
т. 1. – 1965. – 436 с.
399814
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 2 : голосеменные. – 1968. – 498 с.
399815
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 5 : кленовые, ореховые, ивовые, березовые. – 1973. – 271 с. : таб. 5, ил.190
399816
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 6 : родовые комплексы липа, сирень, актинидия. – 1975. – 228 с.
399817
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 7 : родовые комплексы ива, каркас, аралиевые. – 1976. – 215 с.
399818
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 8 : родовые комплексы береза, ясень, рябина. – 1977. – 224 с. : табл. 45, рис. 27, библиогр. 332 назв.
399819
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
Т. 9 : Родовые комплексы крыжовник, смородина, дейция, катальпа / Ф.Н. Русанов. – 1978. – 204 с. : табл. 26, рис. 14, библиогр. 347 назв.
399820
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
Т. 10 : Родовые комплексы эфедра, робиния, ильм. – 1979. – 256 с. : табл. 44, ил. 42, библиогр. 405 назв.
399821
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 11 : родовые комплексы барбарис и хокуартия. – 1981. – 202 с. : табл. 16, ил. 30, библиогр. 187 назв.
399822
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 12 : родовые комплексы груша, абрикос, крушина, жостер, хеномелес и бересклет. – 1982. – 246 с. : табл. 33, ил. 30, библиогр. 214 назв.
399823
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 14 : виды родов виноград, гамамелис; железное дерево, ирга, платан, каштан, шелковая акация. – 1986. – 186 с.
399824
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 12 : родовые комплексы дуб, ломонос, шелковица. – 1993. – 168 с. : табл. 24, ил. 29, библиогр. 263 назв.
399825
  Машкин С.И. Дендрология Центрального Черноземья. Систематика, кариология, география, генезис, экология и использования местных и интродуцированных деревьев и кустарников / С.И. Машкин. – Воронеж
1. – 1971. – 344с.
399826
  Шиманюк А.П. Дендрология. / А.П. Шиманюк. – М., 1967. – 331с.
399827
  Косенко І.С. Дендрологічний пак "Софіївка" = Dendrological park Sofiyivka : Монографія / І.С. Косенко; Національна акад. наук України. – Умань, 2003. – 240с.
399828
   Дендрологічний парк "Олександрія". – Київ, 1961. – 100с.
399829
  Галкін С.І. Дендрологічні парки Національної академії наук України: проблеми збереження історичних насаджень, пов"язані з посиленням антропогенного впливу на їхні території (на прикладі дендропарку "Олександрія" НАН України) // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 118-123. – ISSN 1605-6574
399830
  Заячук В.Я. Дендрологія : підручник для студентів ВНЗ / Василь Заячук ; М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – Львів : Сполом, 2014. – 675, [1] с., [16] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Покажчики: с. 622-650. – Бібліогр.: с. 651-653 та в кінці розд. – ISBN 978-966-665-973-9
399831
  Липа О.Л. Дендрологія з основами акліматизації / О.Л. Липа. – Київ : Вища школа, 1977. – 224с.
399832
  Мордатенко Л.П. Дендропарк " Александрия" : путеводитель / Л.П. Мордатенко, В.М. Гайдамак, С.И. Галкин ; Акад. наук Укр. ССР, Центр. респ. ботан. сад. – Киев : Наукова думка, 1990. – 74, [6] с. : ил. – На обл. авт. не указан. – Библиогр.: с. 76. – ISBN 5-12-002559-5
399833
  Макаренко П.И. Дендропарк "Александрия" / П.И. Макаренко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 142с.
399834
  Галкін С.І. Дендропарк "Олександрія" НАН України - 70 років у складі Національної академії наук України: історичний шлях та сучасність / С.І. Галкін, Н.С. Бойко // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка ; редкол.: Н.В. Заіменко, Д.Б. Рахметов, В.А. Дерев"янко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (77). – С. 41-49. – ISSN 1605-6574
399835
  Кривулько Д.С. Дендропарк "Софиевка" : Путеводитель / Д.С. Кривулько. – Киев : Наукова думка, 1972. – 119с.
399836
  Кривулько Д.С. Дендропарк "Софіївка" : Путівник / Д.С. Кривулько. – Київ : Наукова думка, 1968. – 119с.
399837
  Косенко І.С. Дендропарк "Софіївка", як центр інтродукції видів роду Corylus L. в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-32. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  На підставі власних досліджень та літературного аналізу описано історію інтродукції видів Corylus L. в "Софіївку" та в Україну в цілому. Виділено в часі чотири періоди інтродукції, вказано місця культури видів Corylus в Україні.
399838
   Дендропарк "Тростянец" : путеводитель. – Киев : Наукова думка, 1981. – 79 с.
399839
  Мисник Г.Е. Дендропарк "Тростянець" / Г.Е. Мисник. – Київ : Наукова думка, 1971. – 56с.
399840
  Задорожний Микола Дендропарк "Тростянець" : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 33
399841
  Денека М.Г. Дендропарк Гермаківського лісництва / М.Г. Денека. – Київ : Урожай, 1971. – 136 с.
399842
  Задорожний Микола Дендропарк Олександрія : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 39
399843
  Лыпа А.Л. Дендропарк Тростянец / А.Л. Лыпа, Г.А. Степунин. – Киев, 1951. – 68с.
399844
  Мирзоян Самвел Александрович Дендрофильные насекомые лесов и парков Армении : Автореф. дис. ... д-ра биол.наук : 097 / Мирзоян Самвел Александрович ; АН Арм.ССР, Отделение биол. наук. – Ереван, 1970. – 64 с. – Бібліогр.:с.62-64
399845
   Дендрофильные насекомые Молдавии. – Кишинёв : Штиинца, 1975. – 138 с.
399846
  Войтенко А.Н. Дендрофильные тетраниховые клещи полесья Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Войтенко А.Н. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 17 с.
399847
  Мамонтова В.А. Дендрофильные тли Украины / В.А. Мамонтова; И.Д.Белановский. – Киев, 1955. – 90с.
399848
  Дегтярева В.И. Дендрофильные чешуекрылые Гиссарского хребта и Гиссарской долины / В.И. Дегтярева. – Душанбе, 1973. – 194с.
399849
  Дегтярева В.И. Дендрофильные чешуекрылые Гиссарского хребта и Гиссарской долины. (Состав фауны, экология) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Дегтярева В.И.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
399850
  Гавриленко В.С. Дендрофільна орнітофауна: питання термінології та екологічної класифікації (на прикладі орнітофауни Біосферного заповідника "Асканія-Нова" / В.С. Гавриленко, М.А. Листопадський // Екологія та ноосферологія : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 2012. – Т. 23, № 3/4. – С. 72-82. – ISSN 1726-1112
399851
  Гордієнко Г.З. Дендрофільні галові кліщі в ботанічних садах і парках України / Г.З. Гордієнко; Дмитрієв Г.В. – Київ : Наукова думка, 1974. – 128 с. – 50 чорно-білих фотографій у додатку
399852
  Костевич З.К. Дендрофлора буковины и пути использования ее в зеленом строительстве области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Костевич З.К. ; МВиССо УССР, КГУ. – Киев, 1963. – 20 с.
399853
  Костевич В.К. Дендрофлора Буковины и пути использования ее в зеленом строительстве области : Дис... канд.биолог.наук: / Костевич В.К.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1961. – 242л. – Бібліогр.:л.224-240
399854
  Варданян Жирайр амаякович Дендрофлора Вайка и перспективы ее рационального использования : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Варданян Жирайр амаякович; АН Арм. ССР. ин-т ботаники. – Ереван, 1980. – 26л.
399855
  Фодор С.С. Дендрофлора закарпатья и пути ее обогащения : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Фодор С.С. ; КГУ. – Ужгород, 1956. – 16 с.
399856
  Фодор С.С. Дендрофлора Закарпатья и пути ее обогащения : Дис... канд. биол.наук: / Фодор С.С.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Ужгород, 1956. – 331л. – Бібліогр.:л.312-331
399857
   Дендрофлора Кавказа. – Тбилиси
2 : дикорастущие и культурные деревья и кустарники. – 1961. – 336 с. – на русском, грузинском и латинском языках
399858
   Дендрофлора Кавказа. – Тбилиси
Т.5. – 1970. – 304с.
399859
   Дендрофлора Кавказа. – Тбилиси
6. – 1986. – 306с.
399860
  Большаков Н.М. Дендрофлора Саур-Тарбагатайской горной области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Большаков Н. М.; АН СССР, Сиб. отд. Центр. Сиб. бот. сад. – Новосибирск, 1981. – 15л.
399861
  Большаков Н.М. Дендрофлора Саур-Тарбагатайской горной области / Н.М. Большаков. – Новосибирск, 1987. – 174с.
399862
  Ивченко Игорь Сергеевич Дендрофлора Украинского Полесья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Ивченко Игорь Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 21 с.
399863
  Ивченко И.С. Дендрофлора украинского Полесья. : Дис... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ивченко И.С.; АН УССР. Ин-т ботаники. – К., 1978. – 184л.
399864
   Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні. – Киев : Вища школа, 2001. – 207с. – ISBN 966-642-052-Х
399865
  Липа О.Л. Дендрофлора УРСР / О.Л. Липа; АН УРСР, Ін-т ботаніки. – Київ : Вид-во АН УРСР
Ч. 1 : Хвойні породи садів і парків УРСР (з табл. для їх визначення). – 1939. – 224с.
399866
  Машкин Сергей Иванович Дендрофлора Центрально-Черноземной полосы СССР, история ее формирования, итоги и перспективы обогащения : Автореф... доктора биол.наук: / Машкин Сергей Иванович; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Воронеж, 1964. – 51л. – Бібліогр.:с.47-51
399867
  Заїка В.К. Дендрофлористичний склад вуличних насаджень міста Львова / В.К. Заїка, Н.І. Карпин // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 69-72 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1991-606X
399868
  Колчин Б.А. Дендрохронология Восточной Европы : (Абсолютные дендрохронологические шкалы с 788 г. по 1970 г.) / Б.А. Колчин, Н.Б. Черных. – Москва : Наука, 1977. – 125, [3] с.
399869
   Дендрохронология и дендроклиматология. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1986. – 208 с.
399870
  Тарабардина О.А. Дендрохронология средневекового Новгорода ( по материалам археологических исследований 1991-2006 гг.) // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (37). – С. 77-84. – ISSN 1563-0102
399871
  Коваль І.М. Дендрохронологічні дослідження в Україні // Посібник українського хлібороба : [науково-практичний збірник] / М-во аграр. політики та продовольства України, "Ін-т охорони грунтів України" ДУ "Держгрунтохорона". – Київ, 2016. – Т. 1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – С. 282-284
399872
  Бахарева Т. Денег, которые выплачивают в Швеции студенту, приехавшему из восточной Европы, хватает на учебу, жилье, еду, транспортные расходы и даже путешествия // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 15 января (№ 6). – С. 18


  Социологический опрос, проводившийся в середине прошлого года в Украине, показал, что около 80 процентов студентов хотели бы продолжать свое образование за границей. Беседа с выпускником юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко про шведское ...
399873
  Светопольский А.П. Денеджное обращение в СССР в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Светопольский А. П.; АН УССР, Ин-т экон. – К., 1961. – 16л.
399874
  Семенов Виктор Денежная "реформа" Алексея Михайловича 1654-1655 гг. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 4 (40). – С. 11-17. – ISSN 1811-542X
399875
  Невский С.И. Денежная и хозяйственная реформы в послевоенной Западной Германии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 23-42. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
399876
  Охрименко Т.В. Денежная культура в русской народно-поэтической речи // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 11-21. – ISSN 2310-4287
399877
  Ляшенко В.И. Денежная оплата в колхозах - прогрессивная форма осуществления закона распределения по труду. : Автореф... канд. экон.наук: / Ляшенко В.И.; Киев. ин-т нар. хоз. Каф. политэкономии. – К,., 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
399878
  Чепурина Е.А. Денежная оплата труда в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чепурина Е.А. ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1965. – 25 с.
399879
  Девяткин Л.М. Денежная оплата труда в колхозах в условиях перехода к коммунизму : Автореф... канд. экон.наук: / Девяткин Л.М.; Ленингр. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Л., 1962. – 18л.
399880
  Лобанов Н.С. Денежная оплата труда в колхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Лобанов Н.С.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1961. – 16л.
399881
  Матийченко Я.Т. Денежная оплата труда и ее роль в укреплении экономики колхозов. (На примере колхозов Гребенковского района, Полтавской области) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Матийченко Я.Т. ; Укр. сельскохоз. академия. – Киев, 1963. – 17 с.
399882
  Новиков Ю.Н. Денежная оценка земель Крыма и ее практическое использование / Ю.Н. Новиков. – Симферополь : Таврия, 2002. – 280с. – ISBN 966-572-310-3
399883
  Петрашкевич О.В. Денежная оценка земли как фактор улучшения ее использования в Литовской ССР : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Петрашкевич О.В.; Вильнюсский инж.-строит. ин-т. – Вильнюс, 1971. – 24л.
399884
  Давыдов А.Ю. Денежная политика администрации Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 9 (537). – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
399885
  Булюжоа А.Б. Денежная политика Московской Руси // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 32-36. – ISSN 1812-3805
399886
  Шахнович Р.М. Денежная политика стран Балтии: достижения и проблемы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 61-66. – ISSN 2074-6040


  В статье раскрываются цели и содержание денежной политики стран Балтии, причины выбора ими в качестве режима денежной политики режима таргетирования валютного курса в варианте валютного правления. Показаны и обоснованы достижения проводимой денежной ...
399887
  Пономарев А.Л. Денежная политика Трапезундской империи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 21-41. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
399888
   Денежная реформа : Свод мнений и отзывов. – Санкт-Петербург : "Владим." типо-лит., 1896. – XXII, 351, III с.
399889
  Ищенко А.А. Денежная реформа 1922-1924 гг. в СССР и ее историческое значение : Дис... канд. эконом.наук: / Ищенко А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 294л. – Бібліогр.:л.I-XIV
399890
  Ищенко А.А. Денежная реформа 1922-1924 гг. в СССР и ее историческое значение : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Ищенко А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
399891
  Тарасов А.А. Денежная реформа 1922-1924 годов в трудах Ленина и Сталина : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Тарасов А.А. – Москва, 1953. – 16 с.
399892
  Левичева И. Денежная реформа 1947 года: неизвестные подробности / И. Левичева, Ю. Петров, С. Татаринов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 1. – С. 50-54. – ISSN 0235-7089
399893
  Базилевич К.В. Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве / К.В. Базилевич. – Москва ; Ленинград. : Издательство Академии наук, 1936. – 118 с.
399894
  Расков Д.Е. Денежная реформа Алексея Михайловича и проблема доверия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 69-80. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
399895
  Власенко В.Е. Денежная реформа в России / В.Е. Власенко. – Київ, 1949. – 219с.
399896
   Денежная реформа и снижение цен в Румынской Народной Республике, 1952. – 75с.
399897
  Фролов В.В. Денежная система и инфляция / В.В. Фролов, А.Н. Сорокин. – К, 1991. – 77с.
399898
  Шанин Л. Денежная система СССР в свете марксистской теории / Л. Шанин. – М., 1925. – 133с.
399899
  Харрис Л. Денежная теория / Л. Харрис. – Москва : Прогресс, 1990. – 749с. – (Экономическая мысль запада). – ISBN 5-01-001069-1
399900
  Амусин И.Д. Денежно-весовая система в древней Палестине в первой половине 1 тысячелетия до н.э. : V междунар. конгресс экономич. истории. Ленинград, 10-14 августа 1970 г. / И.Д. Амусин. – Москва : Наука, 1970. – 12 с.
399901
  Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. / В.Л. Янин. – М., 1956. – 207с.
399902
  Иришев Б.К. Денежно-кредитная политика / Б.К. Иришев. – Алма-Ата, 1990. – 176 с.
399903
  Горюнов Е. Денежно-кредитная политика Банка России: стратегия и тактика / Е. Горюнов, С. Дробышевский, П. Трунин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 53-85 : табл., рис. – Библиогр.: 51 назв. – ISSN 0042-8736
399904
  Тавадзе И.З. Денежно-кредитная политика Грузии и ее роль в регуляции денежного оборота // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 181-189. – ISSN 2414-05-62
399905
  Андрюшин С. Денежно-кредитная политика и глобальный финансовый кризис: вопросы методологии и уроки для России / С. Андрюшин, В. Бурлачков // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 38-50. – Бібліогр.: с. 39-43, 46. – ISSN 0042-8736
399906
  Андрюшин С. Денежно-кредитная политика и глобальный финансовый кризис: вопросы методологии и уроки для России / С. Андрюшин, В. Бурлачков // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 38-50. – Бібліогр.: с. 39-43, 46. – ISSN 0042-8736
399907
  Кондратов Д.И. Денежно-кредитная политика Центрального банка России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2011. – № 1 (45). – С. 95-109. – ISSN 0201-7083
399908
  Исаев Б.Л. Денежно-кредитная система / Б.Л. Исаев. – М, 1956. – 100с.
399909
  Мамедов З. Денежно-кредитная система Азербайджана // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 82-106. – ISSN 0207-3676
399910
  Лебедев Е.А. Денежно-кредитная система в период перехода к рыночной экономике / Е.А. Лебедев. – Л., 1991. – 48с.
399911
  Мухаммед А Денежно-кредитная система Ганы. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мухаммед А,; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1964. – 22л.
399912
  Мухаммед А Денежно-кредитная система Ганы. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мухаммед А,; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1964. – 22л.
399913
  Бородин С.В. Денежно-кредитная система Демократической Республики Вьетнам : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Бородин С.В.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1969. – 19л.
399914
  Фрей Л.И. Денежно-кредитная система и международные расчеты Республики Индии / Л.И. Фрей. – М, 1956. – 235с.
399915
  Рубанов Л.А. Денежно-кредитная система современной Болгарии : Автореф... канд. экон.наук: / Рубанов Л.А.; Ин-т внешней торговли СССР. – Москва, 1950. – 14 л.
399916
  Родионов С.С. Денежно-кредитное регулирование капиталистической экономики / С.С. Родионов, Ю.А. Бабичева. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 172с. – ISBN 5-279-00489-8
399917
  Печникова А.В. Денежно-кредитное регулирование экономики Великобритании / А.В. Печникова. – Москва, 1986. – 139 с.
399918
  Анулова Г.Н. Денежно-кредитное регулирование: опыт развивающихся стран / Анулова Г.Н. – Москва : Финансы и статистика, 1992. – 223 с. – Библиогр.: с. 219-222
399919
  Иришев Б.К. Денежно-кредитные методы регулирования капиталистической экономики / Б.К. Иришев. – Алма-Ата, 1985. – 84с.
399920
   Денежно-кредитные отношения и проблема экономии общественных затрат. – М., 1985. – 180с.
399921
   Денежно-кредитные системы социалистических стран. – М., 1989. – 207с.
399922
   Денежно-кредитный механизм и его влияние на ускорение научно-технического прогресса. – М., 1987. – 168с.
399923
  Дзюблюк А. Денежно-кредитный механизм регуляторного влияния Национального банка Украины на динамику экономического развития // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Т. 6, № 3. – С. 317-336. – ISSN 1684-906Х
399924
  Ходжаниязов Т. Денежное обращение в государстве Великих Сельджуков / Т. Ходжаниязов. – Ашхабад, 1977. – 119с.
399925
  Ходжаниязов Т. Денежное обращение в государстве Великих Сельджуков (по данным нумизматики) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Ходжаниязов Т.; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра археологии. – М., 1971. – 23л.
399926
  Конник И.И. Денежное обращение в процессе расширенного социалистического воспроизводства / И.И. Конник. – М,, 1982. – 270с.
399927
  Гурьев А. Денежное обращение в России в XIX столетии : Ист. очерк / А. Гурьев. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1903. – [2], IV, 253 с.
399928
  Мельников М.В. Денежное обращение в России во второй половине XIX - начале XX в. // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 2 (70). – С. 17-19. – ISSN 1680-2721
399929
  Мельникова А.С. Денежное обращение в русском государстве в первой половине и середине 17 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельникова А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 20л.
399930
  Шиппель М. Денежное обращение в связи с общественными интересами / Макс Шиппель, депутат Герм. рейхстага ; Пер. с нем. В.Д. Ульриха под. ред. С.Н. Булгакова. – Санкт-Петербург : Изд. М. И. Водовозовой, 1897. – 135 с.
399931
  Федоренко А.И. Денежное обращение в социалистическом хозяйстве / А.И. Федоренко. – М., 1973. – 128с.
399932
  Батырев В. Денежное обращение в СССР : вопросы теории, организации и планирования / Батырев В. ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Госфиниздат, 1959. – 380 с.
399933
   Денежное обращение в Украине (по состоянию на 1 февраля 2000 года) : Сборник нормативных документов. – Харків : Консум, 2000. – 191с. – ISBN 966-7636-00-3
399934
  Мушегян Х.А. Денежное обращение Двина по нумизматическим данным / Х.А. Мушегян. – Ереван, 1962. – 204с.
399935
   Денежное обращение и банки : Учеб. пособие. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 272с. – ISBN 5-279-02318-3
399936
   Денежное обращение и инфляция. – Л., 1991. – 91с.
399937
  Рогова О.Л. Денежное обращение и краткосрочный кредит: исслед. связей и пропорций. / О.Л. Рогова. – М., 1978. – 158с.
399938
  Иконников В.В. Денежное обращение и кредит в СССР / В.В. Иконников. – Москва, 1955. – 40с.
399939
  Гусаков А.Д. Денежное обращение и кредит в СССР / А.Д. Гусаков, И.А. Дымшиц. – М, 1955. – 356с.
399940
   Денежное обращение и кредит в СССР. – Москва, 1980. – 254с.
399941
   Денежное обращение и кредит в СССР. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 375 с.
399942
   Денежное обращение и кредит в СССР. – Москва, 1986. – 204 с.
399943
  Бортник М.Ю. Денежное обращение и кредит капиталистических стран / М.Ю. Бортник. – Москва, 1967. – 223с.
399944
   Денежное обращение и кредит капиталистических стран. – Москва, 1977. – 344с.
399945
  Федоренко В.М. Денежное обращение и кредит капиталистических стран / В.М. Федоренко. – К., 1982. – 312с.
399946
   Денежное обращение и кредит капиталистических стран. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1983. – 335с.
399947
  Федоренко В.М. Денежное обращение и кредит капиталистических стран / В.М. Федоренко, А.В. Федоренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1989. – 286с.
399948
  Трахтенберг И.А. Денежное обращение и кредит при капитализме / И.А. Трахтенберг. – Москва, 1962. – 780с.
399949
   Денежное обращение и кредит при капитализме. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 365с.
399950
   Денежное обращение и кредит СССР. – М.-Л., 1939. – 332с.
399951
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1957. – 448с.
399952
   Денежное обращение и кредит СССР. – Л, 1962. – 234с.
399953
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1962. – 471с.
399954
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1965. – 458с.
399955
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1965. – 244с.
399956
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1966. – 431с.
399957
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1970. – 424с.
399958
   Денежное обращение и кредит СССР. – Москва, 1976. – 366с.
399959
   Денежное обращение и кредит СССР. – Москва, 1979. – 320с.
399960
   Денежное обращение и кредит СССР. – Минск, 1983. – 287с.
399961
   Денежное обращение и кредит СССР. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 328 с.
399962
  Шабанова Н.Н. Денежное обращение и кредит СССР : Учебник / Н.Н. Шабанова. – Ташкент, 1985. – 302с.
399963
   Денежное обращение и кредит СССР. – Москва, 1987. – с.
399964
  Молвыгин А.Н. Денежное обращение и монетное дело на территории Эстонской ССР в ХІІІ - первой половине XVI вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Молвыгин А.Н.; АН СССР. Лен. отд. Ин-та археологии. – Таллин-Ленинград, 1967. – 22л.
399965
  Катвицкая М. Денежное обращение и новая национальная платежная система // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 71-79. – ISSN 2074-6040
399966
  Скарджус И. Денежное обращение и пути его укрепления : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Скарджус И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 22 с.
399967
  Славный И.Д. Денежное обращение и экономическая реформа. / И.Д. Славный. – М., 1966. – 80с.
399968
  Тэри Э. Денежное обращение и эмиссионные банки : Вексельные курсы и учет / Эдмонд Тэри ; Пер. с фр. Т. Яб.....в. – Москва : Изд. кн. скл. Д.П. Ефимова, 1901. – 88 с.
399969
  Голенко К.В. Денежное обращение Колхиды в римское время. / К.В. Голенко. – Л., 1964. – 109с.
399970
  Машукович Е.Н. Денежное обращение на Дальнем Востоке (1917-1925 гг.) : Автореф... кандид. экономич.наук: / Машукович Е.Н.;, 1952. – 16 л.
399971
  Натанзон Я. Денежное обращение на территории Украины в период Второй мировой войны // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 19-21. – ISSN 1811-542X
399972
  Натанзон Я. Денежное обращение на территории Югославии в период Второй мировой войны // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 19-22. – ISSN 1811-542X
399973
  Попов А.Н. Денежное обращение, государственные финансы и кредит Китайской Народной Республики. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов А.Н.; Мин. внеш. торг. СССР. Ин-т внешней торговли.. – М., 1953. – 20л.
399974
  Поляков Б. Денежное обязательство как институт банкротства // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.3-7
399975
  Савлук М.И. Денежное оращение в СССР в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Савлук М. И.; КИНХ. – К., 1964. – 21л.
399976
  Шванебах П.Х. Денежное преобразование и народное хозяйство / П.Н. Шванебах. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – [4], 237 с.
399977
  Котляр Н.Ф. Денежное хозяйство и монетное дело Червоной Руси сороковых годов XIV -- первой четверти XV вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Котляр Н.Ф. ; Ин-т истории АН СССР , Ленингр. отд-ние. – Ленинград, 1965. – 17 с.
399978
  Колесников А.И. Денежное хозяйство Ирана при последних Сасанидах и первых Омейядах ( конец 6 - начало 8 вв. н. э.). Монеты как исторический источник : Автореф. ... доктора истор. наук: 07.00.09 / Колесников А.И.; РАН. Ин-тут востоковедения СПб филиал. – Санкт-Петербург, 2000. – 39 с. – Бібліогр.: 38 - 39 с.
399979
  Спасский И.Г. Денежное хозяйство русского государства в XVI и XVII вв. : Автореф... доктор ист.наук: / Спасский И.Г.;. – Л., 1961. – л.
399980
  Давидович Е.А. Денежное хозяйство Средней Азии после монгольского завоевания и реформа Мас"уд-бека (XIII в.) / Е.А. Давидович. – М., 1972. – 175с.
399981
   Денежные доходы и их распространение в колхозайх Чувашкской АССР : Автореф... канд. экон.наук: / Железнов Я. Г,; Железнов Я. Г,; Моск. гос. пед ин-т, Каф. полит. экон. – М., 1958. – 18л.
399982
  Расулев Ф. Денежные доходы и расходы населения Узбекистана / Ф. Расулев. – Ташкент, 1969. – 102с.
399983
   Денежные доходы колхозов и дифференциальная рента. – Москва, 1963. – 224с.
399984
  Павчак В.А. Денежные доходы колхозов и их распределение. (На прим. колхозов лесостепной зоны Станисл. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Павчак В.А.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1961. – 22л.
399985
  Трахтенберг И.А. Денежные кризисы / И.А. Трахтенберг. – Москва, 1963. – 732с.
399986
   Денежные механизмы и модель переключающегося режима воспроизводства / В. Маевский, С. Андрюшин, С. Малков, А. Рубинштейн // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 9. – С. 129-149 : табл., рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0042-8736
399987
  Масленников В.Н. Денежные накопления в промышленности. / В.Н. Масленников, Д.С. Моляков. – М., 1979. – 254с.
399988
   Денежные обороты столичного города Москвы в 1852 году. – Москва, 1852. – [507] с.
399989
   Денежные обороты столичного города Москвы в 1853 год. – Москва, 1853. – [394] с.
399990
   Денежные обороты столичного города Санкт-Петербурга на 1852 год. – Санкт-Петербург, 1852. – [404] с.
399991
   Денежные обороты столичного города Санкт-Петербурга на 1853 год. – Санкт-Петербург, 1853. – [404] с.
399992
   Денежные обороты столичного города Санкт-Петербурга на 1854 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1854. – 316 с.
399993
  Шабалин Е.М. Денежные расчеты в энергетике: уч. пособие. / Е.М. Шабалин. – М., 1977. – 40с.
399994
  Семенов Виктор Денежные рефориы и денежно-весовые системы Московского государства в 30-х годах XVI века // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 2 (38). – С. 34-36. – ISSN 1811-542X
399995
  Седловский Г.П. Денежные сбережения населения СССР. / Г.П. Седловский. – М, 1970. – 40с.
399996
  Седловский Г.П. Денежные сбережения населения. / Г.П. Седловский. – М, 1967. – 46с.
399997
   Денежные системы и денежное обращение стран Азии. – М., 1971. – 272с.
399998
   Денежные средства в социалистическом хозяйстве. – М., 1968. – 80с.
399999
  Боровиков В.И. Денежные формы экономических отношений в социалистическом хозяйстве / В.И. Боровиков. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1981. – 201 с.
400000
  Волошин В.С. Денежный долг как форма взаимоотношений между людьми // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 4-9. – ISSN 2225-6407
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,