Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
399001
   "Друзья в братской стране", выставка произведений / Брендель Г. – М, 1974. – 19с.
399002
  Полякова Ю.Ю. "Друзья, мы - римляне. И скорби нет предела": Книги издательств "Ипокрена" и "Камена"в фондах библиотек Харькова (1917-1919) // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 261-279. – ISBN 978-617-689-046-1
399003
  Водолазька С. "Друк на вимогу": інноваційний мотиватор трансформації видавничої галузі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 3 (212), березень. – С. 6-10. – ISSN 2076-9326
399004
  Сорокина Н. "Друкарь книг, пред тым невиданных" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2014. – № 1 (109). – С. 4-16. – ISSN 1812-867Х
399005
  Щербаков Владимир "Дубинки" межконтинентального значения : Арсенал // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 112-122 : Фото, схеми
399006
  Гончаренко Е. "Дублінці" Джойса і європейська новела ХІХ - початку ХХ століття: нові художні орієнтири письменника // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 149-157. – ISBN 966-587-044-0
399007
  Шевченко Оксана "Дублювати не можна титрувати" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-71. – ISSN 0130-5212
399008
  Гордеева Е.М. "Дубровский" Э.Ф. Направника / Е.М. Гордеева. – Москва : Музгиз, 1960. – 52с.
399009
  Комар Ю. (Мосенкіс Ю.) "Дуель" Пушкіна з графом Монте-Крісто = Невідомий підтекст відомого роману Олександра Дюма // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 341-352. – ISBN 978-2-919320-35-6


  Як відомо, декотрі твори крім тексту мають іще підтекст. У цьому акспекті не раз досліджувалися твори О. Толстого, М. Булгакова та багатьох ін. відомих авторів. Останнім часом - у зв"язку з 200-літтям першодруку "Енеїди" І. Котляревського - пожвавився ...
399010
  Масенко Л. "Дуже важливо подолати обмеженість вживання української мови у неформальному міському спілкуванні" / бесіду вела І. Кириченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 28 травня - 3 червня ( № 19)


  Українська мова — це інтелект і душа нашого народу, і розвивати його — справа національної гідності українців. Любити й поважати свою культуру треба саме тому, що вона своя, — думка прозора у своїй істинності. Так вважає Лариса Масенко, доктор ...
399011
  Терещенко М. "Дуже гордий , що і Ленін, І Гітлер хотіли вбити діда, але їм це не вдалося" / розмову вела Валерія Радзієвська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 42 (295), 29 жовтня 2015. – С. 34-39


  Родина цукрозаводчиків Тетещенків 80 відсотків своїх прибутків віддавала на благодійність.
399012
  Грицяк Є. "Дуже кривава конфронтація з росіянами була" / розмову вів Євген Сверстюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-23 травня (№ 21). – С. 10-11


  Спогади одного із лідерів Норильського повстання 1953 року Євгена Грицяка.
399013
  Самокиш І. "Дуже недвозначний сигнал..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 жовтня (№ 195). – С. 3


  Експерти - про військове й ідеологічне протистояння країн Балтії кремлівським планам.
399014
  Перепелиця Г. "Дуже позитивний знак для України" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 3


  Західні ЗМІ вимагають від урядів довгострокової стратегії боротьби з Росією.
399015
  Саката Тоічі "Дуже сподіваюся, що незабаром українці все більше пишатимуться тим, що народилися та працюють саме в Україні..." // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 8-11. – (Політичні науки)


  Про співпрацю у сфері подолання наслідків аварії на АЕС та умови припливу японських інвестицій в Україну розповів у ексклюзивному інтерв"ю "Зовнішнім справам" Надзвичайний і Повноваждний Посол Японії в Україні Тоічі Саката.
399016
  Конча С. "Дулібський союз" між міфом і дійсністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-28. – (Українознавство ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблема існування на теренах України великого союзу слов"янських племен на чолі з дулібами (доба раннього середньовіччя). The problem of existing the Slavic tribes great union with Dulib"s leading ( early Meddle Ages) on Ukraine lands is ...
399017
  Сахарова Е.М. "Дум высокое стремленье". / Е.М. Сахарова. – М., 1982. – 95с.
399018
  Труш О. "Дума про вчителя": Іван Драч із присвятою Василеві Сухомлинському // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 441-447. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
399019
  Бабенко О. "Дума про Довбуша " В.С. Бібіка в аспекті діалогу композитора з фольклором // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 93-105. – ISSN 2310-0583
399020
  Фролов В.С. "Думающее" оружие / В.С. Фролов. – Москва, 1991. – 62с.
399021
  Шевченко Т. "Думи мої, думи мої..." = Мисли мои, мисли мои / Тарас Шевченко ; пер. от украински Д. Методиев. – Одеса : Маяк, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-587-167-5
399022
  Шевченко Т. "Думи мої, думи мої..." // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 595-598. – ISBN 978-966-500-300-7
399023
  Гуляк А.Б. "Думки про поезію" Андрія Малишка у дзеркалі сучасної літературознавчої есеїстики / А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 45-53


  У статті з позицій новітнього літературознавства прочитується добре знана свого часу критична праця Андрія Малишка "Думки про поезію". Показано, що цей твір, завдяки доцільному сполученню елементів наукового, публіцистичного та художнього стилю, ...
399024
   "Думы мои, думы" ... : сборник стихотворений / сост. С.Ан. Г-ин. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Смирновой, 1900. – 52 с. – На обл. сост. не указан; подзаг.: "Стихотворения русских поэтов"
399025
  Куприянов Александр "Дурацкие" костюмы. Студенты, мода и национальная идентичность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 0235-7089
399026
  Григорук А. "Дух в мені примножить велич мого роду..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 4-5


  Тема Євромайдану в творчості Ярослава Ткачівського.
399027
  Шеметков Л.А. Д-строение конечных групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шеметков Л. А.; Ин-т матем. и вычисл. техн. АН БССР, МВССО РСФСР Урал.ГУ. – Свердловск, 1963. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
399028
  Вильоро Хуан Друзья-мексиканцы : повесть / окончание. Нач. Латинская Америка, 2009, № 3 // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 80-93. – ISSN 044-748Х
399029
  Селянкин О.К. Друзья-однополчане / О.К. Селянкин. – Молотов, 1951. – 132с.
399030
  Кожедуб И.Н. Друзья-однополчане / И.Н. Кожедуб. – М., 1975. – 61с.
399031
   Друзья-однополчане.. – Воронеж, 1958. – 188с.
399032
   Друзья-однополчане.. – М, 1975. – 266 с.
399033
  Аземша А.А. Друзья-охотники / А.А. Аземша. – Свердловск, 1958. – 200с.
399034
  Стальский Н.П. Друзья-писатели. / Н.П. Стальский. – М., 1970. – 207с.
399035
  Рябинин Б.С. Друзья-товарищи / Б.С. Рябинин. – М., 1943. – 84с.
399036
  Горулев Н.А. Друзья-товарищи / Н.А. Горулев. – Минск, 1954. – 232с.
399037
  Голубев Н.Т. Друзья-товарищи / Н.Т. Голубев. – Москва, 1956. – 24с.
399038
  Синельников Г.В. Друзья-товарищи : повесть / Г.В. Синельников. – Ужгород, 1956. – 140 с.
399039
  Науменко Я И. Друзья-товарищи : рассказы / Я И. Науменко; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 203 с.
399040
  Волков Д.И. Друзья-товарищи / Д.И. Волков. – Воронеж, 1959. – 134с.
399041
  Горулев Н.А. Друзья-товарищи / Н.А. Горулев. – Минск, 1962. – 208с.
399042
  Александров Н.И. Друзья-товарищи / Н.И. Александров. – Москва, 1963. – 176с.
399043
  Горулев Н.А. Друзья-товарищи / Н.А. Горулев. – Минск, 1969. – 176с.
399044
  Мординов Н.Е. Друзья-товарищи : повесть / Н.Е. Мординов. – Якутск, 1976. – 488 с.
399045
  Маршак С.Я. Друзья-товарищи / С.Я. Маршак. – Москва, 1985. – 24с.
399046
  Скачков И.С. Друзья-товарищи. / И.С. Скачков. – М., 1961. – 54с.
399047
  Ильичев М.И. Друзья - рядом / М.И. Ильичев. – М., 1983. – 224с.
399048
  Водопьянов М.В. Друзья в небе / М.В. Водопьянов. – Москва, 1967. – 300с.
399049
  Водопьянов М.В. Друзья в небе / М.В. Водопьянов. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 300с.
399050
  Мальцева В.А. Друзья всегда рядом. / В.А. Мальцева, Н.Н. Тарасенко. – Челябинск, 1963. – 38с.
399051
  Мартыч Ю. Друзья всегда с тобою / Ю. Мартыч. – Москва, 1964. – 454 с.
399052
  Бражнин И.Я. Друзья встречаются / И.Я. Бражнин. – Л., 1948. – 331с.
399053
  Бражнин И.Я. Друзья встречаются / И.Я. Бражнин. – Архангельск, 1950. – 316с.
399054
   Друзья встречаються на ринге.. – М, 1972. – 230с.
399055
  Торин В.Е. Друзья детства / В.Е. Торин. – К, 1939. – 184с.
399056
  Муза Е.В. Друзья души моей / Е.В. Муза. – Москва : Советская Россия, 1969. – 12 с.
399057
  Дворцов Н.Г. Друзья жданные и нежданные. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1975. – 143с.
399058
  Амурский И.Е. Друзья з "Лембиту" / И.Е. Амурский. – Таллин, 1950. – 120с.
399059
  Полякова Н.М. Друзья зовут меня в дорогу. / Н.М. Полякова. – Л., 1959. – 111с.
399060
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1948. – 40 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 45)
399061
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1948. – 76 с.
399062
  Симонов К.М. Друзья и враги : стихи / К.М. Симонов. – [Москва] : Военгиз, 1949. – 64 с. – (Библиотека журнала "Советский воин")
399063
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 52 с.
399064
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1949. – 72 с.
399065
  Симонов К.М. Друзья и враги / К.М. Симонов. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 48 с.
399066
  Вагнер Н. Друзья и враги / Н. Вагнер. – Москва ; Ленинград, 1958. – 91 с.
399067
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – М., 1963. – 525с.
399068
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – М., 1965. – 528с.
399069
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – Махачкала, 1965. – 540с.
399070
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – М., 1973. – 526с.
399071
  Сперанский М.Н. Друзья и враги Пушкина в литературе : Речь, произнесенная на торжественном собрании в Институте Князя Безбородько 26 мая 1899 года / М.Н. Сперанский. – Нежин : Типо-лит. М.В. Глезера, 1899. – 26 с.
399072
   Друзья и враги человека: зоопсихология. – Харків : Прапор, 1999. – 688с. – (Библиотека занимательной психологии). – ISBN 5-7766-0730-2
399073
  Гиляровский В. Друзья и встречи / В. Гиляровский. – М., 1934. – 232с.
399074
  Гиляровский В.А. Друзья и встречи, Москва и москвичи / В.А. Гиляровский. – Владивосток, 1988. – 493с.
399075
  Зорин Л.Г. Друзья и годы / Л.Г. Зорин. – М., 1963. – 92с.
399076
  Релес Г. Друзья и знакомые : рассказы / Г. Релес. – Минск : Госиздат БССР, 1963. – 128 с.
399077
  Минчковский А.М. Друзья и знакомые. / А.М. Минчковский. – Л., 1959. – 274с.
399078
  Гайдаенко И.П. Друзья и недруги / И.П. Гайдаенко. – К., 1978. – 254с.
399079
  Беренштейн Л.Е. Друзья и недруги / Л.Е. Беренштейн. – К, 1984. – 381с.
399080
  Беренштейн Л.Е. Друзья и недруги / Л.Е. Беренштейн. – Изд. 2-е, доп. – К, 1991. – 399с.
399081
  Аким Я.Л. Друзья и облака : стихи / Я.Л. Аким. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 87 с.
399082
  Корнилова Г.П. Друзья и подруги детства / Г.П. Корнилова. – М, 1987. – 269с.
399083
  Авдеев Б.С. Друзья и помощники нефтяников / Б.С. Авдеев. – Волгоград : Книжное издательство, 1963. – 32 с. – (Рассказы о новой технике)
399084
  Скрипко Е.С. Друзья и родители / Е.С. Скрипко. – Одесса, 1958. – 187с.
399085
  Юдович М. Друзья и соперники. / М. Юдович, Б. Кажич, 1967. – 400с.
399086
  Колесникова М.В. Друзья и соратники Зорге. / М.В. Колесникова, М.С. Колесников. – М., 1966. – 158с.
399087
  Ласкин Б.С. Друзья и соседи : юмористическме рассказы / Б.С. Ласкин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 447 с.
399088
  Квин Л.И. Друзья идут в ногу / Л.И. Квин. – Барнаул, 1960. – 115с.
399089
  Майсурадзе Э. Друзья из Гардатени / Э. Майсурадзе. – М, 1965. – 190с.
399090
  Меньшиков И.Н. Друзья из далекого стойбища. / И.Н. Меньшиков. – Архангельск, 1955. – 49с.
399091
   Друзья из России. – Москва : Советская Россия, 1972. – 205 с.
399092
  Гулиа Г.Д. Друзья из Сакена / Г.Д. Гулиа. – М., 1954. – 384с.
399093
  Гулиа Г.Д. Друзья из Сакена / Г.Д. Гулиа. – М., 1960. – 360с.
399094
  Гулиа Г.Д. Друзья из Сакена / Г.Д. Гулиа. – М., 1969. – 366с.
399095
  Севак П. Друзья из Советашена : повесть в стихах / П. Севак. – Москва : Советский писатель, 1953. – 120 с.
399096
  Минн Е. Друзья искусства. / Е. Минн, А. Минчковский. – М.-Л., 1951. – 32с.
399097
  Сорокин В.Н. Друзья Карацупы / В.Н. Сорокин. – М., 1974. – 223с.
399098
   Друзья книги. / Сорокин ЮК. – М, 1985. – 48с.
399099
  Антюхин Г.В. Друзья Л.Н. Толстого Г.А. Русанов и В.Г. Чертков / Г.В. Антюхин. – Воронеж, 1983. – 224с.
399100
  Скребицкий Г.А. Друзья моего детства / Скребицкий Г.А. – Москва, 1988. – 126 с.
399101
  Скребицкий Г.А. Друзья моего детства / Г.А. Скребицкий. – К., 1988. – 286с.
399102
  Тэсс Т.Н. Друзья моей души. / Т.Н. Тэсс. – М, 1982. – 272с.
399103
  Коленский П В. Друзья моей юности. / П В. Коленский, . – Сталино, 1956. – 228с.
399104
  Коленский В.П. Друзья моей юности. / В.П. Коленский. – 2-е изд., перераб. – Сталино, 1959. – 199с.
399105
  Лидин В.Г. Друзья мои-книги / В.Г. Лидин. – М., 1962. – 195с.
399106
  Лидин Г В. Друзья мои-книги / Г В. Лидин, . – М., 1976. – 383с.
399107
  Кашницкий И. Друзья мои -- книги / И. Кашницкий. – Вильнюс, 1984. – 286с.
399108
   Друзья мои -- целинники.. – Ташкент, 1980. – 231с.
399109
  Лидин В.Г. Друзья мои - книги : Заметки книголюба / В.Г. Лидин. – Москва : Книга, 1966. – 352с.
399110
  Котляров И.Г. Друзья мои - свидетели мои / И.Г. Котляров. – Минск, 1981. – 55с.
399111
  Рахтанов И. Друзья мои - спортсмены. / И. Рахтанов. – М., 1949. – 88с.
399112
  Хазанович А.С. Друзья мои иганасаны / А.С. Хазанович. – Красноярск, 1973. – 295с.
399113
  Шаров А.И. Друзья мои коммунары / А.И. Шаров. – М., 1957. – 510с.
399114
  Мелибеев П.П. Друзья мои мальчишки / П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1968. – 312 с.
399115
  Денисов Н.В. Друзья мои, диверсанты... / Н.В. Денисов. – Ярославль, 1966. – 144с.
399116
  Денисов Н.В. Друзья мои, диверсанты... / Н.В. Денисов. – Изд. 2-е доп. – Ярославль, 1969. – 191с.
399117
  Нагибин Ю.М. Друзья мои, люди / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1961. – 176 с.
399118
  Сельгиков М.А. Друзья мои, партизаны / М.А. Сельгиков. – Элиста, 1968. – 36 с.
399119
  Гостев В.С. Друзья мои, пехотинцы! / В.С. Гостев. – Орел, 1954. – 128 с.
399120
  Гостев В.С. Друзья мои, пехотинцы! / В.С. Гостев. – М, 1956. – 48с.
399121
  Зенькович Н.А. Друзья мои, ракетчики / Н.А. Зенькович. – Минск, 1983. – 223с.
399122
  Спехов Е.В. Друзья мои, современники / Е.В. Спехов. – М., 1963. – 62с.
399123
  Тарасов М.В. Друзья мои. / М.В. Тарасов. – Петрозаводск, 1961. – 79с.
399124
  Корн Р.Э. Друзья мои: Воспоминания, очерки, зарисовки. / Р.Э. Корн. – М., 1986. – 188с.
399125
  Зюков Б.Б. Друзья моих военных лет / Б.Б. Зюков. – М., 1979. – 112с.
399126
  Юхнов И.И. Друзья моих военных лет. / И.И. Юхнов. – 2-е изд., перераб и доп. – Пермь, 1988. – 201с.
399127
  Гатауллин Р.К. Друзья моих друзей : стихи / Р.К. Гатауллин; пер. с татар. В.Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1973. – 88 с.
399128
  Максименко В.П. Друзья моряков / В.П. Максименко. – Тула, 1967. – 78с.
399129
  Катанов В.М. Друзья на всю жизнь / В.М. Катанов. – Тула, 1975. – 152с.
399130
  Гудов И.И. Друзья на всю жизнь / И.И. Гудов. – М, 1980. – 191с.
399131
  Жинкин А.В. Друзья на всю жизнь / А.В. Жинкин, Т.М. Лебедева. – Краснодар, 1987. – 157с.
399132
  Шестинский О.Н. Друзья навеки / О.Н. Шестинский. – Л., 1955. – 91с.
399133
  Трушкин Друзья народной печати. / Трушкин, Н.Д. Шкиль. – Ростов нД, 1966. – 57с.
399134
  Лапин К.К. Друзья недавних лет / К.К. Лапин. – М, 1968. – 408с.
399135
  Гинцберг Л.И. Друзья новой России / Л.И. Гинцберг. – Москва : Наука, 1983. – 231 с.
399136
   Друзья Октября и мира : [ Статьи , рассказы и стихи зарубежных друзей. – Москва : Художественная литература, 1967. – 326 с.
399137
   Друзья печати.. – Воронеж, 1974. – 262с.
399138
  Кушекбаев Н.К. Друзья по оружию / Н.К. Кушекбаев. – Алма-Ата, 1973. – 99с.
399139
  Нонешвили И.Э. Друзья повсюду : стихи / И.Э. Нонешвили; авториз. пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1954. – 207 с.
399140
  Оратовский И.Б. Друзья повсюду. / И.Б. Оратовский. – Баку, 1950. – 127с.
399141
  Рубинов А.З. Друзья повсюду. / А.З. Рубинов. – М, 1959. – 104с.
399142
  Белицкая Ада Друзья под кроватью / Белицкая Ада, Галимберти Габриеле // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 94-100 : фото
399143
  Жидков В.П. Друзья познаются / В.П. Жидков. – Москва, 1969. – 139с.
399144
  Золотарь И.Ф. Друзья познаются в беде / И.Ф. Золотарь. – М., 1973. – 413с.
399145
  Стрехнин Ю.Ф. Друзья познаются в бою / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1966. – 174с.
399146
   Друзья прессы.. – Донецк, 1968. – 27с.
399147
  Ваграмян В.А. Друзья приносят победу / В.А. Ваграмян. – Москва, 1955. – 151с.
399148
  Дехтерева Л.В. Друзья птиц. / Л.В. Дехтерева. – М., 1959. – 16с.
399149
   Друзья Пушкина. – Москва
1. – 1985. – 639с.
399150
   Друзья Пушкина. – Москва
2. – 1985. – 639с.
399151
   Друзья Пушкина. – М
Т. 1. – 1986. – 636с.
399152
   Друзья Пушкина. – М
Т. 2. – 1986. – 637с.
399153
   Друзья Пушкина.. – М
1. – 1984. – 639с.
399154
   Друзья Пушкина.. – М
2. – 1984. – 639с.
399155
  Вахман В.Л. Друзья с Петроградской / В.Л. Вахман. – Ленинград, 1965. – 320с.
399156
  Кудряшова С.В. Друзья с тобой. Повести / С.В. Кудряшова. – М., 1975. – 207с.
399157
   Друзья свбоды и добра.. – Ниж.Новгород, 1988. – 181с.
399158
  Козлов Н.И. Друзья сельской школы / Н.И. Козлов. – Сыктывкар, 1965. – 20с.
399159
  Тарле Г.Я. Друзья страны Советов / Г.Я. Тарле. – Москва, 1968. – 372с.
399160
  Гарин С. Друзья уральцы / С. Гарин. – Свердловск, 1955. – 228с.
399161
   Друзья человека. – М, 1987. – 496с.
399162
  Кузьмин Н.П. Друзья шагают в ногу / Н.П. Кузьмин. – Алма-Ата, 1963. – 192с.
399163
  Разумневич В.Л. Друзья Ярослава Гашека / В.Л. Разумневич. – Куйбышев, 1961. – 44с.
399164
  Абашидзе И.В. Друзья, дороги, раздумья : пер. с груз. / И.В.Абашидзе. – Тбилиси : Мерани, 1979. – 224 с. : ил.
399165
  Рябинин Б.С. Друзья, которые всегда со мною / Б.С. Рябинин. – М., 1973. – 144с.
399166
   Друзья, прекрасен наш союз!. – Л, 1989. – 52с.
399167
  Грин Э. Друзья. / Э. Грин. – М., 1947. – 64с.
399168
  Кудрявцев Н. Друзья. / Н. Кудрявцев. – Новосибирск, 1949. – 200с.
399169
  Кахас Л. Друзья. / Л. Кахас. – М.-Л., 1953. – 168с.
399170
  Федотов Г.Н. Друзья. / Г.Н. Федотов. – Пенза, 1956. – 266с.
399171
  Эгарт М. Друзья. Роман. / М. Эгарт. – М., 1950. – 592с.
399172
  Эгарт М.М. Друзья. Роман. / М.М. Эгарт. – М., 1958. – 585с.
399173
  Бакланов Г.Я. Друзья; Карпухин / Г.Я. Бакланов. – М., 1980. – 262с.
399174
  Хоринская Е.Е. Друзьям / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1945. – 15с.
399175
  Колобов В. и др. Друзьям / В. и др. Колобов. – Киров, 1946. – 94с.
399176
  Старшинов Н.К. Друзьям / Н.К. Старшинов. – М, 1951. – 96с.
399177
  Шушкевич С.П. Друзьям : Стихи / С.П. Шушкевич. – Москва : Советский писатель, 1981. – 95с.
399178
  Рождественский Р.И. Друзьям / Р.И. Рождественский. – Москва : Советский писатель, 1986. – 95 с.
399179
  Глазенап С.П. Друзьям и любителям астрономии / С.П. Глазенап. – Изд. 3-е доп. и перераб. – М.-Л., 1936. – 254с.
399180
  Лисянский М.С. Друзьям и товарищам / М.С. Лисянский. – М, 1958. – 150с.
399181
   Друзьям книги : Обзор лит. в помощь председателю первич. орг. О-ва любителей кн. – Москва, 1978. – 31с.
399182
  Симонов К.М. Друзьям на память : Стихи / К.М. Симонов. – Баку : Азернешр, 1975. – 158с.
399183
  Шаховский Б.М. Друзьям по счастью / Б.М. Шаховский. – Астрахань, 1962. – 88с.
399184
  Булыгин П.В. Друзьям русского языка / П.В. Булыгин. – М., 1974. – 167с.
399185
  Люстрова З.Н. Друзьям русского языка / З.Н. Люстрова. – М., 1982. – 159с.
399186
  Мухин В.Е. Друзьям шахтерам / В.Е. Мухин. – К., 1960. – 136с.
399187
   Друзьям, отечеству, народу.. – Минск, 1986. – 270с.
399188
  Лідин Ю. Друїди // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 20. – ISSN 1814-5078
399189
  Лисенко М. Друїди як соціальний інститут в кельтському суспільстві // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 71-72
399190
   Друк України (1991-1996) : Статистичний збірник. – Київ, 1998. – 45с. – ISBN 9667308227
399191
   Друк України (1997) : Статистичний збірник. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 44с. – ISBN 966-7308-36-7
399192
   Друк України (2006) : стат. збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2007. – 112 с. : табл. – ISBN 978-966-7865-14-6
399193
   Друк України (2007) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С.В. Буряк ; ред. І.С. Сіренко]. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2008. – 116 с. : табл. – ISBN 978-966-7865-14-6
399194
   Друк України (2008) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С.В. Буряк ; ред. Н.В. Регідайло]. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2009. – 116 с. : табл. – ISBN 978-966-7865-14-6
399195
   Друк України (2010) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С.В. Буряк ; ред. О.П. Дубовик]. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2011. – 138, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-647-177-5
399196
   Друк України (2011) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С.В. Буряк ; ред. О.П. Дубовик]. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2012. – 143, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-647-177-5
399197
   Друк України 1999 рік: Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2000. – 44с. – ISBN 966-7710-10-6
399198
   Друк України 2001рік: Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2002. – 52с. – ISBN 966-7865-29-0
399199
   Друк України 2003 рік: Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2004. – 60с. – ISBN 966-7865-14-2
399200
   Друк України 2004 рік : Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2005. – 144с. – ISBN 966-7865-14-2
399201
   Друк України 2005 рік : Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїниім. Івана Федорова, 2006. – 132с. – ISBN 966-7865-14-2
399202
  Васьківська О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у XVI-XIX століттях / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 38-41
399203
  Іваненко О.Д. Друкар книжок небачених : повість / Оксана Іваненко. – Київ : Молодь, 1947. – 30 с.
399204
  Іваненко О.Д. Друкар книжок небачених : повість / Оксана Іваненко. – 2-ге вид. – Київ : Дитвидав, 1964. – 67 с.
399205
  Осадчий А. Друкар, лексикограф, письменник // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 85-86


  "Одним із найвидатніших діячів української культури першої половини XVII століття є друкар, учений-філолог, письменник, художник і педагог Павло Беринда, більш відомий під чернечим іменем Памво. Проте якщо запитати пересічних українців, що вони знають ...
399206
  Тимошик М. Друкарі й кобзарі Майдану // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 373-375


  Друкованої продукції, розмножуваної кількома тисячами разового накладу засобами малої поліграфії, на Майнаді справді багато. Творять її переважно ентузіасти на власні кошти чи пожертви однодумців. Саме такі видають, для прикладу, «Громадянський ...
399207
  Тимошик М. Друкарі й кобзарі Майдану, або Як багатотисячний мітинг став неповториним культурним феноменом новочасної української історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 20
399208
  Мацюк Орест Друкарні в Україні XV століття // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 31-35. – ISSN 0130-7037
399209
  Саламаха М.П. Друкарня Почаївського монастиря василіанського чину у XVIII - на початку XIX ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 19-24. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
399210
   Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : збірник наукових праць / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ред. кол.: О.С. Онищенко, В.П. Леонов, П.Т. Тронько [та ін.]]. – Київ, 2011. – 260, [3] с. – Бібліогр.: с. 247-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5961-4
399211
  Русинська Друкарня, книгарня і бібліотека у структурі Львівського університету / Русинська, Гєртих Г. - // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 65-75. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
399212
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1995
399213
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 1995
399214
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/8. – 1995
399215
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/4 (січень - квітень). – 1996
399216
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6 (травень - червень). – 1996
399217
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/10 (липень - жовтень). – 1996
399218
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 11/12 (листопад - грудень). – 1996
399219
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1997
399220
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 1997
399221
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/8 (травень - серпень). – 1997
399222
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 1998
399223
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 2. – 1998
399224
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3. – 1998
399225
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 4. – 1998
399226
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6 (трав.-черв.). – 1998
399227
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/8 (лип.-серп.). – 1998
399228
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 9/12 (верес.-груд.). – 1998
399229
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1999
399230
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 1999
399231
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6. – 1999
399232
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/8. – 1999
399233
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 9/10. – 1999
399234
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 11/12. – 1999
399235
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2 : січ-лют. – 2000
399236
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4 : бер-квіт. – 2000
399237
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6 : трав-черв. – 2000
399238
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/8 : лип-серп. – 2000
399239
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 9/10 : вер-жовт. – 2000
399240
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 11/12 : лтст-груд. – 2000
399241
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001
399242
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
399243
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
399244
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
399245
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5. – 2001
399246
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 6. – 2001
399247
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2002
399248
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
399249
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
399250
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
399251
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5. – 2002
399252
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 6. – 2002
399253
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2003
399254
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2003
399255
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2003
399256
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2003
399257
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2003
399258
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 6. – 2003
399259
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2004
399260
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2004
399261
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2004
399262
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2004
399263
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2004
399264
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 6. – 2004
399265
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2005
399266
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2005
399267
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2005
399268
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2005
399269
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2005
399270
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 6. – 2005
399271
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2006
399272
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2006
399273
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2006
399274
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2006
399275
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2006
399276
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 6. – 2006
399277
  Маслов С.І. Друкарство на Україні в в XVI-XVIII ст. / С.І. Маслов. – Київ, 1924. – 39 с.
399278
  Заболотна Н.В. Друкарство у дзеркалі української барокової поезії (до 385-річчя виходу в світ "Лексикону слов"яноруського" П. Беринди) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 164-171. – ISSN 2222-4203
399279
  Попов П.М. Друкарство, його початок і поширення в Європі (XV-XVI ст.) / П.М. Попов. – К., 1925. – 74с.
399280
  Рихлік Є. Друкарська техніка / Є. Рихлік. – [Київ] : Державне видавництво України, 1925. – 91 с. : мал. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства / за ред. Ю.О. Меженка ; Вип. 5)
399281
  Макарова М.В. Друкована книга 16-18 ст. як фактор спадкоємності духовної культури України : автореф. дис. ... канд.культурології : спец. 26.00.01 - теорія й іст. культури / Макарова М.В. ; Київський нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
399282
  Крайнікова Т. Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз / Тетяна Крайнікова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 30-35. – ISSN 1029-7200
399283
  Крайнікова Т. Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 30-35. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті йдеться про особисте сприйняття друкованої книги і читання сучасним українським медіаспоживачем. Рецептивний аналіз виконаний на матеріалах інтернет-дискурсу.
399284
  Васьківська О. Друкована книжкова продукція видана на терені України у 1917 році // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 25-28. – ISSN 2076-9326
399285
  Харенко О.В. Друкована масова інформація як вид інформації: правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 162-170. – ISSN 1999-5717
399286
  Штангрет А.М. Друкована продукція: стан та проблеми на шляху України до економіки знань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 15-19. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
399287
  Коровянська Н. Друкована реклама - основні помилки у виготовленні електронного оригінал-макету // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.36-37
399288
  Водолазька С.А. Друкована та електронна книга Білорусі: динаміка розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 149-153


  У статті розкриваються особливості книговидання Білорусі. Проводиться аналіз ключових тенденцій на ринку, з"ясовується взаємодія державного та приватного книговидання, характеризується динаміка випуску друкованої продукції та її тематичний репертуар. ...
399289
  Добрянська Т.А. Друковане "Житіє св. князя Володимира" у складі рукописного збірника 1671 р. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 161-163. – ISBN 978-966-02-7706-9
399290
  Ярошенко Р. Друковане слово в історії України XX століття / Р. Ярошенко, Д. Приліпко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (153), травень. – С. 28-34
399291
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України , 1798-1923. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-104-4
В.1 : 1808-1900. – 1999. – 296с.
399292
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України , 1798-1923. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0302-9
Вип.2 : 1901-1910. – 2003. – 528с.
399293
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України , 1798-1923. – Київ : Видавництво Харитоненка. – (Національна бібліографія України). – ISBN 5-86248-191-5
Вип.3 : 1911-1916. – 2003. – 263с.
399294
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798-1923. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0302-9
Том 2 : 1901-1910. – 2003. – 331 с.
399295
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України, 1798-1923 / М-во культури і туризму України ; Нац. парламентська б-ка України ; [уклад. І.О.Негрейчук ; наук. ред. Р.С. Жданова]. – Харків : Фоліо. – (Національна бібліографія України). – ISBN 978-966-03-4747-2
Вип. 4 : 1917 - 1919. – 2008. – 288 с.
399296
   Друковані видання УРСР у 1979 році.. – Х, 1980. – 375с.
399297
   Друковані видання УРСР.... – Х, 1981. – 359с.
399298
   Друковані видання УССР у 1981 році.. – Харків, 1982. – 356с.
399299
  Клименко Ю.С. Друковані видання Харківського історико-філологічного товариства як джерело вивчення історико-краєзнавчого руху у II половині XIX - на початку XX ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 171-175. – (Історія та географія ; вип. 48)
399300
  Балух В.О. Друковані джерела з історії розвитку фільваркового господарства в пізньосередньовічній Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-51. – (Історія ; Вип. 50)


  Аналізуються друковані джерела з історії розвитку фільваркового господарства пізньосередньовічної Польщі.
399301
  Співак А.І. Друковані засоби масової інформації в Україні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 109-112
399302
   Друковані засоби масової інформації міцно утримують позиції / інформ. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 51-52
399303
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 вересня 2003 року. – Київ. – ISBN 966-647-040-3; 966-647-041-1(ч.1)
Ч.1 : Газети. – 2003. – 372с.
399304
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 вересня 2003 року. – Київ. – ISBN 966-647-040-3; 966-647-042-Х(ч.2)
Ч.2 : Журнали. – 2003. – 328с.
399305
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 січня 2005 року. – Київ. – ISBN 966-647-047-0; 966-647-048-9(ч.1)
Ч.1 : Газети. – 2005. – 452с.
399306
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 вересня 2003 року. – Київ. – ISBN 966-647-047-0; 966-647-047-7(ч.2)
Ч.2 : Журнали. – 2005. – 400с.
399307
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник: У двох частинах. – Київ. – ISBN 966-647-081-0
Ч.1 : Газети: Станом на 1 жовтня 2006 року (3719 назв). – 2006. – 500 с.
399308
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник: У двох частинах. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 966-647-082-9
Ч.2 : Журнали: Станом на 1 жовтня 2006 року (3012 назв). – 2006. – 400с.
399309
  Мелещенко О. Друковані засоби масової інформації України в мережі Інтернет: порівняння з газетами Заходу / О. Мелещенко, Г. Почтарь // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 83-91. – ISBN 966-7181-44-8
399310
  Харенко О.В. Друковані засоби масової інформації як суб"єкт інформаційної діяльності // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 75-78. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
399311
  Семьоркіна О.М. Друковані засоби масової інформації: проблеми реєстрації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 144-148
399312
  Бідзіля Ю. Друковані ЗМІ - засіб формування національної ідентичності поліетнічного регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 25-31. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Акцентується увага на тому, що зростання ваги мас-медіа в умовах побудови громадянського суспільства в Україні та євроінтеграційних прагнень принципово ставить питання про необхідність дослідження сегменту друкованих ЗМІ як засобу формування ...
399313
  Заяць Л.С. Друковані каталоги бібліотек Центральної і Східної України (ІІ половина ХІХ - поч. ХХ ст.): історико-типологічний аналіз // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2000. – Вип. 7/8. – С. 23-42. – ISBN 966-02-0834-0
399314
  Кавун Л. Друковані органи ВАПЛІТЕ: формування модерного естетичного простору // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 63-67. – (Філологічні науки)
399315
  Горєвалов С. Друковані органи Збройних сил Незалежної України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 449-454. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
399316
  Кобченко К. Друковані органи Київських вищих жіночих курсів // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 91-100


  У статті розглядаються історія видання та змістове наповнення друкованих органів Київських вищих жіночих курсів, аналізуються наукові статті курсисток. Екатерина Кобченко. Печатные издания Киевских высших женских курсов. В статье рассматриваются ...
399317
   Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії кільтури, (1947-1998) : бібліографічний покажчик. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-28-5
Ч. 1. – 2000. – 400с.
399318
   Друковані праці Державного університету "Львівська Політехніка" за 1999 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2001. – 328с. – ISBN 966-553-099-2
399319
   Друковані праці Інституту історії АН УРСР.. – К, 1971. – 130с.
399320
   Друковані праці Національного університету "Львівська Політехніка" за 2000 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 496с. – ISBN 966-553-267-7
399321
   Друковані праці Національного університету "Львівська Політехніка" за 2001 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2003. – 436с. – ISBN 966-553-332-0
399322
   Друковані праці Національного університету "Львівська Політехніка" за 2002 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 444с. – ISBN 966-553-416-5
399323
   Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2009 рік : бібліографічний покажчик / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Науково-технічна б-ка ; за ред. : О.В. Шишки, І.О. Бєлоус, Н.Е. Кунанець ; [уклад. : І.О. Войтович, І.В. Гамола, Т.І. Кріп та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 788 с. – ISBN 978-617-607-036-8
399324
   Друковані праці професорів, викладачів і співробітників Львівського університету за1966-1970 роки.. – Львів, 1980. – 587с.
399325
   Друковані праці професорсько-викладацького складу : (2000-2008 рр.) : бібліографічний покажчик / МОН України; Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов, Біблотека ; [ укладачі: Борисова Н.О., Гриньова Н.О., Шум Ж.М. ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 404с.
399326
   Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : (бібліографічний покажчик за 2009 рік) / МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов, Б-ка ; [уклад.: Борисова Н.О., Гриньова Н.О., Шум Ж.М.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2010. – 160 с.
399327
   Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : (бібліогр. покажчик за 2010 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Горлів. держ. пед. ін-т іноземних мов, Бібліотекака ; [уклад.: Н.О. Борисова та ін. ; відп. за вип. Рачинська Л.М.]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2011. – 163, [1] с. – Покажч.: с. 153-163
399328
   Друковані праці професорсько-викладацького складу Східноукраїнського державного університету за 1961-1997 роки : Бібліографічний покажчик. – Луганськ : Східноукраїнського державного ун-ту, 1999. – 31с.
399329
   Друковані праці прфесорів, викладачів і співробітників Львівського університету за 1944-1960 роки.. – Львів, 1962. – 768с.
399330
  Каганова І. Друковані та архівні джерела про Чернігівщину часів 1941 - 1943 років // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.172-175
399331
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Довідник: У 3-х ч. : Станом на 1 жовтня 1998 р. – Київ. – ISBN 966730826Х
Ч.2 : Журнали. – 1998. – 184c.
399332
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Станом на 1 жовтня 1999 року : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7710-03-3; 966-7710-05-Х (Ч.1)
Ч.1 : Газети. Кн.1. – 2000. – 274с.
399333
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Станом на 1 жовтня 1999 року : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7710-03-3; 966-7710-05-Х (Ч.1)
Ч.1 : Газети. Книга 2. – 2000. – 282с.
399334
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Станом на 1 жовтня 1999 року : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7710-03-3; 966-7710-05-Х (Ч.2)
Ч.2. : Журнали. – 2000. – 216с.
399335
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч. 1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 1, ч. 1. – 2000. – до 1999р. - назва "Літопис періодичних видань"
399336
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч. 1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 2, ч. 2. – 2000. – до 1999р. - назва "Літопис періодичних видань"
399337
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч. 2 Журнали : довідник: у 3 ч. – Київ : Кн. палата України
Ч. 2. – 1998. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
399338
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч.1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 1. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
399339
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч.1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 1, ч. 1. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
399340
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч.1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 2. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
399341
   Друковані та електронні засоби массової інформації України : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7308-38-3
Ч. 1 : Газети. Книга І. (Автономна Республіка Крим - Запорізька область). – 1999. – 224с.
399342
   Друковані та електронні засоби массової інформації України : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7308-38-3
Ч. 1 : Газети. Книга 2. (Івано-Франківська область - Чернігівська область). – 1999. – 256с.
399343
  Хоментовська Е. Друковані чернечі рубрицелі і шематизми у фондах бібліотеки Католицького університету Івана Павла II в Любліні. Вибрані питання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 76–84. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
399344
  Марущак А. Друкованы ЗМІ напередодні реформування: реальність і перспективи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 88-91.
399345
  Грищенко О.Ю. ДС-аглоритм розпаралелювання різницевих схем для задач перенесення із коефіцієнтами залежними від часу / О.Ю. Грищенко, А.С. Марцафей // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 17-25. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Вiдмiчено особливостi та побудовано алгоритми розв"язування початково-крайових задач iз залежними вiд часу коефiцiєнтами на багатопроцесорних обчислювальних системах. Запропоновано схему розпаралелювання, основану на ДС–алгоритмi, наведено оцiнку ...
399346
  Грищенко О.Ю. ДС-алгоритм з різницями проти потоку для консервативних рівнянь першого порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 192-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано узагальнення двокрокового (ДС) різницевого алгоритму на випадок початково-крайових задач для рівнянь першого порядку, записаних в дивергентному вигляді. Розв"язок задачі за допомогою ДС-алгоритму знаходиться явно. Доведено теорету, яка ...
399347
  Грищенко О.Ю. ДС-різницеві алгоритми розв"язування крайових задач для параболічних рівнянь другого порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 227-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового симетризованого скінченно-різницевого алгоритму [2-4] (ДС-алгоритму) в застосуванні до крайових задач для рівнянь параболічного типу в достатньо загальному випадку. Обгрунтовано обчислювальну стійкість ...
399348
  Деревянкин Т.И. Дсформации отечественного рыночного хозяйства в период войн и революций (1914-1921 гг.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С.34-50. – ISSN 1993-6788
399349
  Суковата Валентина ДТП - травматична епідемія сьогодення / Суковата Валентина, Вихрестюк Олександр, Хмельницький Леонід // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 40 : фото
399350
  Бежин Л.Е. Ду Фу / Л.Е. Бежин. – М, 1987. – 271с.
399351
  Серебряков Е.А. Ду Фу. / Е.А. Серебряков. – М, 1958. – 163с.
399352
  Иванов Р.Ф. Дуайт Эйзенхауэр. / Р.Ф. Иванов. – Москва : Мысль, 1983. – 295с.
399353
  Дубинянский М. Дуайт Эйзенхауэр: герой в Белом доме // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 4 (92). – С. 48-71. – ISSN 1819-6268
399354
  Бойко О.С. Дуализация эго-субстанции: отстранение vs восстановление // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 71-73
399355
  Саква Р. Дуализм внешней политики России: неоревизионизм и биконтинентализм // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 22-31. – ISSN 0201-7083
399356
  Мартынов Д. Дуализм и актуальные тенденции рынка прессы // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-33
399357
  Шмыгановский А.В. Дуализм исполнительной власти Французской Республики как признак наличия политической конкуренции // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 2 (83). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910


  Политическая конкуренция - это прежде всего соперничество между различными политическими институтами. Зачастую борьба за власть происходит между партиями и между различными ветвями власти. Однако Французская Республика является замечательным примером ...
399358
  Ящук Т.Ф. Дуализм местного управления в советской деревне 1920-х годов // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 11. – С. 30-33. – ISSN 1812-3805
399359
  Денильханов А.Х. Дуализм права как основа общественного идеала в мировоззрении русских мыслителей (конец XIX - начало XX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 103-114. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
399360
  Бурлай Є.В. Дуалізм "природного" та "позитивного" в праві як філософсько - правова проблема // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.83-86. – ISBN 966-568-656-9
399361
  Журба Я.М. Дуалізм в організації виконавчої влади: спроба порівняльно-правового аналізу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 131-134
399362
  Авер"янов В. Дуалізм виконавчої влади у світлі конституційного вдосконалення форми державного правління в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 106-115
399363
  Черіпко С. Дуалізм естетики поезії Михайла Драй-Хмари // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 8-11.
399364
  Тимченко О.М. Дуалізм інтересів платників податків як суб"єктів податкового боргу : податки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 53-62 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв
399365
  Лук"янова В.В. Дуалізм невизначеності та ризику в економічних явищах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 216-220. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
399366
  Савчук В.А. Дуалізм понять "місцеві бюджети" та "місцеві фінанси" // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 18 (4). – С. 56-60. – ISSN 2306-0050
399367
  Корж І.Ф. Дуалізм правового механізму використання інформації про особу в умовах євроінтеграції // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 20-27


  Здійснено аналіз стану українського законодавства в частині обмеження доступу до інформації про особу, його відповідність принципам міжнародного права в умовах євроінтеграції України; виокремлюються окремі його положення що, на думку дослідника, не ...
399368
  Гулєвська Г. Дуалізм правового статусу приватного нотаріуса в умовах реформування засад управління нотаріатом в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.20-25
399369
  Сірбіладзе С. Дуалізм приватного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 268-269. – ISBN 978-617-7069-14-9
399370
  Мельник К.П. Дуалізм приватного права в Україні як реальність // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 165-170
399371
  Мамченко Н.В. Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мамченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 208 л. – Бібліогр.: л.192-208
399372
  Мамченко Н.В. Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мамченко Н.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
399373
  Пентелейчук А.В. Дуалізм суб"єктивної сторони складу злочину як кримінально-правової категорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 185-187. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Досліджується діалектика суб"єктивної сторони складу злочину. Аналізуються проблемні аспекти даного феномену в розрізі з"ясування його сутності. The dialectics of the subjective side of the corpus delicti of a crime is dealt with. Problem aspects of ...
399374
  Сайкевич М.І. Дуалізм сучасної економічної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 9-15. – ISSN 1993-6788


  Представлено короткий огляд історії дуалістичної моделі економіки як наріжного каменя теорій розвитку для країн, що розвиваються.
399375
  Волошин Ю.О. Дуалістична доктрина співвідношення національного й міжнародного права: історія формування та сучасний зміст в умовах міждержавної інтеграції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 153-158. – ISSN 1563-3349
399376
  Вишницька Ю.В. Дуалістична міфомодель творів Тараса Шевченка та Марії Матіос: "Перехресні координати" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 175-186


  У статті досліджено індивідуально-авторську реалізацію бінарної опозиції "свій - чужий" як відображення дуалістичних міфів у творчості Тараса Шевченка та Марії Матіос. Описано дуалістичну міфомодель як поліваріантну, представлену в художніх текстах ...
399377
  Черничинець С. Дуалістична природа системи корпоративного управління // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 151-155
399378
  Антоневська А.К. Дуалістичний аспект скандинавських магічних практик. Їх зв"язок з культами Одіна і Фрейї // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Серед численних визначень магії, цікавою є народна мудрість: "Магія - це мистецтво опинитися в потрібному місці, в потрібний час і в потрібному стані свідомості". У світлі сучасного пожвавленого інтересу до магічних практик і таємних вчень Північної ...
399379
  Сахань О.М. Дуалістичний вплив глобальних трансформацій на розвиток сучасної української держави // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 199-208. – ISSN 0201-7245
399380
  Предборський В.А. Дуалістичні моделі реформування, детінізації національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 3 (142). – С. 3-7
399381
  Ковальова Г.М. Дуалістичність мовних партій автора та персонажів при творенні мовної картини світу : (на матеріалі роману-дилогії В. Земляка "Лебедина зграя", "Зелені млини") // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 133-139. – (Мовознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196


  Через призму дуалістичних стосунків автора та персонажів аналізуються сутність і способи творення мовної картини світу.
399382
  Осипчук Н. Дуальна освіта на українському грунті // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 4-5


  Федерація роботодавців України разом з Вищою дуальною школою Гера-Айзенах, Німецьким товариством дружби в Тюрінгії з країнами Східної Європи, факультетом комп"ютерних наук та кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка, Інститутом математики НАН України та ...
399383
  Осипчук Н. Дуальна освіта: чи приживеться німецький досвід? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)


  Про семінар-дискусії "Система вищої дуальної освіти в Німеччині та її досвід для України". Та про перспективи провадження сиситеми дуальної освіти в окремих ВНЗ України.
399384
  Вем"ян В.Г. Дуальна форма професійної освіти як умова ефективного рішення завдань модернізації освіти / В.Г. Вем"ян, Тер-Ованес"ян // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 5. – С. 29-33. – ISBN 978-617-601-117-0


  Проаналізовано суть і значення дуальної системи професійної освіти та впроваджено освітні заходи для використання зарубіжного досвіду організації навчального процесу. Розглянуто модульна система професійного навчання як інноваційна концепція, яка ...
399385
  Алекси Р. Дуальная природа права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 138-152. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
399386
  Мілл У. Дуальне навчання: досвід Німеччини // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (99), листопад - грудень. – С. 53-56. – ISSN 1606-3732
399387
  Гулянич Ю. Дуальність композиторської взаємодії з пластом музики нефіксованої радиції // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С.18-22. – ISSN 1728-6875
399388
  Астрахан Н. Дуальність літературного твору в контексті проблеми наукового пізнання його буття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 185-194. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
399389
  Максимов С. Дуальність права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 0132-1331
399390
  Бакун О.В. Дуальність, дихотомія, бінарність як методологічний принцип європейського гуманітарного пізнання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 120-123


  У статті розглядається важлива для процесу спілкування здатність бачити світ у бінарних протиставленнях, порівнюється інтенсивність такого типу мислення у представників різних народів. The article considers the tendency to construct reality in terms ...
399391
  Яаксоо Ю.И. Дуальное управление безынерционными объектами : Автореф... канд. техн.наук: 009 / Яаксоо Ю.И.; АН ЭССР. Совет физ.-техн. и матем. наук. – Таллин, 1969. – 19л.
399392
  Полищук Алексей Викторович Дуальность между квантовыми калибровочными теориями и теорией суперструн : Автореф. дис.... канд. физ.-мат. наук.: 01.04.02 / Полищук Алексей Викторович; РАН, Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 2002. – 9 с.
399393
  Богородицкий А.А. Дуальность методов аналогово-цифрового преобразователя / А.А. Богородицкий. – К, 1972. – 15с.
399394
  Пашнев А.И. Дуальность, суперсимметрия и принцип Адлера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Пашнев А.И.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
399395
  Енковски Ласло Ласлович Дуальные аналитические модели рассеяния адронов : Автореф... д-ра. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Енковски Ласло Ласлович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1983. – 20л.
399396
  Репич Е.А. Дуальные и полудуальные отношения // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130), октябрь. – С. 18-22. – ISSN 2226-7549
399397
  Егорова Л.Д. Дуальные квадратичные пространства. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Егорова Л.Д.; Казан.гос.ун-т. – М, 1972. – 14л.
399398
  Белецкая И.Е. Дуальные отношения / И.Е. Белецкая, С.А. Белецкий // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 11 (131). – С. 48-60. – ISSN 2226-7514
399399
  Енковски Л.Л. Дуальные резонансные модели.1. (Обзор). / Л.Л. Енковски. – К., 1970. – 52с.
399400
  Маркина Л.М. Дуальные эрмитовы пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Маркина Л.М.; МВ и ССО СССО. Казан. гос. ун-т. – М., 1971. – 14л.
399401
  Масалова К.Ю. Дуамутеф, Кебехсенуф, Амсеті та Хапі в єгиптології: стан розробки образу // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 53-66. – ISSN 1608-0599
399402
  Санд Ж. Дуб-говорун : Бабусина казка / Ж. Санд; Жорж Занд; Переклала Ольга Кривинюк. – Катеринослав, 1918. – 44с.
399403
  Журавлев Андрей Дуб-долгожитель. Осень патриарха / Журавлев Андрей, Полонский Евгений, Шинкаренко Станислав // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Май, № 128. – С. 104-115 : фото
399404
  Ромен Левко Дуб - нелин / Ромен Левко. – Лондон; Торонто : Світання, 1969. – 80с.
399405
  Кулиев К.М. Дуб араксинский Quercus araxina (trautv.) A.Grossh., его биология, экология и лесоводственные свойства : Автореф... канд. с.-х.наук: / Кулиев К.М.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. – Баку, 1964. – 20л.
399406
  Харитонович Ф.Н. Дуб в степных условиях и его выращивание / Ф.Н. Харитонович. – М.Л., 1951. – 56с.
399407
  Гущина Е.Г. Дуб и дубравы Московской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гущина Е.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 14 с.
399408
  Юркевич М.С. Дуб и его поведение в Средней Азии : Автореф... кандид. биологич.наук: / Юркевич М.С.; Министерство лесного хозяйства СССР. Среднеазиатский научно-исслед. институт лесного хозяйства (СРЕДАЗНИИЛ. – Ташкент, 1951. – 12л.
399409
  Вальзер М. Дуб и кролик / М. Вальзер. – Москва, 1974. – 239с.
399410
  Матюковский Г.И. Дуб и молния / Г.И. Матюковский. – М., 1971. – 78с.
399411
  Джафарли Ф.М. Дуб крупнопыльниковый (восточный) : Автореф... канд. биол.наук: / Джафарли Ф. М.; АН АзССР, Отд-ние биол и мед. наук. – Баку, 1963. – 20л.
399412
  Мясников Б.А. Дуб на крутояре. / Б.А. Мясников. – М., 1960. – 71с.
399413
  Мясников Б.А. Дуб на крутояре. / Б.А. Мясников. – М., 1963. – 192с.
399414
  Бабаев Наби Дуб на скале : стихи / Бабаев Наби; пер. с азерб. – Баку : Азернешр, 1959. – 100 с.
399415
  Мамакаев М.А. Дуб над Ассой : стихи и поэмы / М.А. Мамакаев. – Москва, 1961. – 128 с.
399416
  Гвоздяк Р.И. Дуб черешчатый в Украине : биология, экология, бактериальные болезни / Р.И. Гвоздяк, М.И. Гордиенко, А.Ф. Гойчук; Жданова Н.М. – Киев : Наукова думка, 1993. – 220 с.
399417
  Харламова Татьяна Дубай - волшебная планета для детей и взрослых : погружение в фантастику. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 36-37
399418
  Харламова Татьяна Дубай - всесезонное направление : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 63
399419
  Шутова Наталья Дубай - место для встреч, особенно деловых : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 56
399420
   Дубай - мировой лидер среди туристических направлений // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 6 : Фото
399421
   Дубай - у топ-15 найкращих напрямків для МІСЕ // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 6 : фото. – ISSN 1998-8044
399422
  Оппитц Клаудия Дубай - утопия посреди пустыни : Город // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 150-165 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
399423
   Дубай : Теплые края // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 78-80 : Іл.
399424
   Дубай : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 76-77 : Іл.
399425
   Дубай : Из зимы - в лето // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 68-72 : Фото
399426
   Дубай : из зимы в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 70-74 : Фото
399427
   Дубай : из зимы - в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 50-54 : Фото
399428
  Мазур Владимир Дубай как зеркало эволюции : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 76-87 : Іл.
399429
  Самойлов Юрий Дубай как эксклюзивный турпродукт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 42-45 : фото. – ISSN 1998-8044
399430
   Дубай можливостей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 68 : фото
399431
   Дубай нарощує в"їзні турпотоки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 12 : фото. – ISSN 1998-8044
399432
   Дубай прагне стати центром світової авіації // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 8 : фото. – ISSN 1998-8044
399433
   Дубай с видом на арматуру // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 42-43 : фото
399434
   Дубай. Активный отдых : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 98-101 : Іл.
399435
  Гассель Штеффен Дубай. В тени Абу-Даби / Гассель Штеффен, Кюн Фолькер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 76-79 : фото. – ISSN 1029-5828
399436
  Мазур Владимир Дубай. Время дорого, пространство ограничено, возможности неисчерпаемы : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 64-71 : Іл.
399437
  Горобець Ірина Дубай. Квітковий рай пустелі / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 106-113 : фото
399438
   Дубай. Новини із затоки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 60-61
399439
  Малко Ромко Дубай. Пустеля здійснених мрій : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 26-32 : Фото
399440
  Крутоверцев Євген Дубай. Стихії розваг // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 32-39 : фото
399441
  Пендраковська Саша Дубай. Суспільство добробуту / Пендраковська Саша, Колобова Лада // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 38-43 : Фото
399442
  Ільченко Володимир Дубай. Фоторепортаж. З висоти Дубая // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 50-51 : фото
399443
  Смирнов І.Г. Дубай: від нафти до туризму і логістики // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 18-26
399444
  Харламова Татьяна Дубай: воплощение в фантастику : волшебная планета для детей и взрослых. Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 27
399445
   Дубайский аэропорт празднует 50-летний юбилей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 7 : Фото. – ISSN 1998-8044
399446
   Дубайское столпотворение : вид с неба // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 144 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
399447
   Дубайські канікули : новинки сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-41 : Фото
399448
  Кимпяну П. Дуби не виростають за п"ять днів / П. Кимпяну. – К, 1964. – 164с.
399449
  Ачимович Т.М. Дуби не гнуться / Т.М. Ачимович. – Київ, 1971. – 320с.
399450
  Хоменко І. Дуби не хиляться : поезії / І. Хоменко. – К., 1958. – 156 с.
399451
  Пільгук І.І. Дуби шумлять / І.І. Пільгук. – Київ, 1970. – 317 с.
399452
  Пільгук І.І. Дуби шумлять / І.І. Пільгук. – Київ, 1990. – 569 с.
399453
  Каган А.Л. Дубильное корье / А.Л. Каган, Б.Н. Калинин. – М-Л, 1930. – 136с.
399454
  Бокучаева М.А. Дубильные вещества и окислительные ферменты грузинского чая : Автореф... докт. биол.наук: / Бокучаева М. А.; АН СССР, Ин-т биодхим. им. Баха. – Москва, 1949. – 34 с.
399455
  Дурмишидзе С.В. Дубильные вещетва и антицианы виноградной лозы и вина : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Дурмишидзе С.В. ; Ин-т биохимии. – Москва, 1952. – 48 с.
399456
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л., 1932. – 391с.
399457
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л.
3. – 1934. – 435с.
399458
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л.
4. – 1936. – 364с.
399459
  Титов В.С. Дубильные растения Средней Азии / В.С. Титов. – Ташкент : Изд-во АН УзССР
Вып. 1 : Таран, его заготовка и разведение. – 1947. – 71 с.
399460
  Титов В.С. Дубильные растения Средней Азии / В.С. Титов. – Ташкент : Изд-во АН УзССР
Вып. 2 : Чухра, ее заготовка и разведение. – 1947. – 59 с.
399461
  Шлыков Г.Н. Дубильные растения СССР / Г.Н. Шлыков. – Л-М, 1932. – 190с.
399462
  Михайлова В.П. Дубильные растения флоры Казахстана и их освоение / В.П. Михайлова. – Алма-Ата, 1968. – 327с.
399463
  Павлович П.И. Дубильные экстракты / П.И. Павлович. – Ростов -на-Дону, 1928. – 192с.
399464
  Купчик О.Р. Дубина Кузьма Кіндратович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 27--28. – ISBN 978-966-96992-6-8
399465
   Дубина Микола Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 93-94
399466
  Кувалдин С. Дубина национальной памяти // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 40. – С. 48-51


  Суд над Войцехом Ярузельським в Польщі
399467
   Дубіс Лідія Францівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 78-79 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
399468
  Бурдыкин Б.Е. Дублер / Б.Е. Бурдыкин. – Пермь, 1965. – 46с.
399469
  Морозова Н.В. Дублинское ядро. Проблемы интеграции сетевых ресурсов // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительный журнал / ООО БИИЦ "Либерея-бибинформ". – Москва, 2013. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 1560-7968


  В статье рассматриваются особенности организации электронных каталогов в различных информационных системах, а также система метаданных Дублинское ядро в качестве основной для интеграции электронных каталогов библиотек, архивов и музеев.
399470
  Джойс Д. Дублинцы / Д. Джойс. – Москва, 1982. – 255 с.
399471
  Сердюк В.В. Дублювання касаційних повноважень судів як викривлення суті касації // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-42.
399472
  Ховайба Н. Дублювання фільмів українською мовою у другій половині 1960-х - 80-х роках // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 62-63
399473
  Проць Л.І. Дубляни : поезії / Л. І. Проць. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 75 с.
399474
  Савчук П.О. Дубнівський краєзнавчий музей. / П.О. Савчук. – Львів, 1979. – 102с.
399475
  Савчук П.О. Дубнівський краєзнавчий музей. / П.О. Савчук. – Львів, 1979. – 102с.
399476
   Дубняк Сергій Сергійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 42-43
399477
   Дубняк Сергій Сергійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 79-80 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
399478
   Дубняк Сергій Сергійович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 44-45. – ISBN 966-95774-3-5
399479
  Баканов Н. Дубов и его бойцы : поучительные рассказы / Н. Баканов. – Москва : Воениздат
Вып. 3. – 1978. – 39 с.
399480
  Лановенко П.К. Дубова брость : повість / П. К. Лановенко. – Київ : Дніпро, 1979. – 158 с.
399481
  Федосеенко В.К. Дубовая Гряда : романи / В.К. Федосеенко; пер. с бел. – Минск : Мастацкая лiтаратура, 1987. – 371 с.
399482
  Эрендженов К. Дубовая трубка : рассказы и очерк / К. Эрендженов; переводы. – Элиста : Калмиздат, 1961. – 64 с.
399483
  Бернакевич Л. Дубове військо / Л. Бернакевич, Ю. Підсадочний // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 170-175. – ISSN 0868-4790
399484
  Шпорта Я.Г. Дубове листя : збірка поезій / Ярослав Шпорта. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 159 с.
399485
   Дубове лыстє. – К, 1903. – 278с.
399486
   Дубове лыстє [Дубове листя] : Альманах на згадку про П.О. Кулиша : З 4 портретамы Кулишевымы та з малюнкамы його хаты, похорону й могылы / Упорядкувалы: М. Чернявськый, М. Коцюбинськый, Б. Гринченко. – У Кыиви : Зрукарн Петра Барського, 1903. – 278 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Кн. з інв.ном.- 1419962 - На першому тит. аркуші дарчий надпис Б. Грінченка: Любому Хведорові П. Матушевському щироприхильний Б. Грінченко
399487
  Осадчий В.П. Дубовий пагін : поезії / В. О. Осадчий. – Київ : Молодь, 1977. – 46 с.
399488
  Малишко А.С. Дубовий цвіт : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 244 с.
399489
  Карлаш К.В. Дубовий шовкопряд і вигодування його в колгоспах / К.В. Карлаш. – К, 1953. – 52с.
399490
  Юрова Т.В. Дубовской Н.Н. Альбом. / Т.В. Юрова. – М,, 1963. – с.
399491
  Удра И.Ф. Дубовые леса Среднего Приамурья. : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Удра И.Ф.; СЗ и СССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 19л.
399492
  Мусатов А.И. Дубовые листья / А.И. Мусатов. – М., 1975. – 368с.
399493
  Вознесенский А.А. Дубовый лист виолончельный / А.А. Вознесенский. – Москва, 1975. – 589с.
399494
  Корженевская И.В. Дубовый листок.Роман. / И.В. Корженевская. – Куйбышев, 1964. – 512с.
399495
  Меньков А.Т. Дубрава / А.Т. Меньков. – М., 1973. – 95с.
399496
  Ефимов Г.А. Дубрава : стихи / Г.А. Ефимов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 125 с.
399497
  Селезнев М.С. Дубрава. / М.С. Селезнев. – Днепропетровск, 1967. – 103с.
399498
  Гундули И. Дубравка. / И. Гундули. – Београд, 1970. – 126с.
399499
  Карасаев А.И. Дубравные дети / А.И. Карасаев. – Пенза, 1971. – 104с.
399500
  Юзыкайн А.М. Дубравы : роман / А.М. Юзыкайн. – Москва
2. – 1983. – 272 с.
399501
  Николаева Л.П. Дубравы из пушистого дуба (гырнецы) Молдавской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Николаева Л. П.; АН СССР, Ботан. ин-т, Бот. сад. Молдав. Филиал АН СССР. – Л., 1955. – 20л.
399502
   Дубравы лесостепи в биогеоценологическом освещении. – М, 1975. – 375с.
399503
   Дубравы Хоперского заповедника. – Воронеж : Изд-во ВГУ
Ч.2 : Современное состояние пойменных насаждений. – 1976. – 104с.
399504
  Тарунов А.М. Дубровицы / А.М. Тарунов. – Москва, 1991. – 109с.
399505
  Попенко Дубровиця / Попенко, в.П. – Львів, 1986. – 40с.
399506
   Дубровник. – Загреб, 1973. – 84с.
399507
  Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. / М.М. Фрейденберг. – М, 1984. – 286с.
399508
  Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. / М.М. Фрейденберг. – М, 1989. – 302с.
399509
   Дубровник. Живий музей // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 52-53 : фото
399510
   Дубровник. Медом помазано // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 62-63 : фото
399511
  Біленко Василь Дубровник. Морозиво з пивом : Хорватія. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 92-95 : Фото
399512
  Сидоренко Віктор Дубровник. Пішки в історію : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 78-84 : Фото
399513
  Крутоверцев Євген Дубровник. Смачна осінь Хорватії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 88-93 : фото
399514
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М. – 232с.
399515
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Тирасполь, 1936. – 189с.
399516
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 148с.
399517
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Москва, 1936. – 96 с.
399518
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 96с.
399519
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Л, 1937. – 110с.
399520
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1937. – с.
399521
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1937. – с.
399522
  Гроссман В.А. Дубровский / В.А. Гроссман. – М., 1937. – 84с.
399523
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1946. – 95с.
399524
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М-Л, 1947. – 96с.
399525
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 80с.
399526
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Тула, 1951. – 80с.
399527
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Смоленск, 1953. – 72с.
399528
  Волков Н.Д. Дубровский / Н.Д. Волков. – Москва : Искусство, 1955. – 70 с.
399529
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Москва, 1965. – 200 с.
399530
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1968. – 96с.
399531
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Москва, 1972. – 192 с.
399532
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Свердловск, 1979. – 79с.
399533
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1979. – 79с.
399534
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1979. – 188с.
399535
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1980. – 158с.
399536
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Горький, 1980. – 239с.
399537
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Горький, 1984. – 255с.
399538
  Пушкин А.С. Дубровский : Книга для чтения со словарем и комментарием на французском языке / А.С. Пушкин. – Москва : Русский язык, 1987. – 167с.
399539
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Л, 1989. – 219с.
399540
  Пушкін О.С. Дубровський / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 152с.
399541
  Пушкін О.С. Дубровський / О.С. Пушкін. – К, 1981. – 192с.
399542
  Іванченко Л. Дубровський Павло Михайлович (1857-1916): навчання в Петровській землеробській і лісовій академії // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 165-171
399543
  Меницкий Ю.Л. Дубы Азии / Ю.Л. Меницкий. – Ленинград, 1984. – 316с.
399544
  Меницкий Ю.Л. Дубы Кавказа / Ю.Л. Меницкий. – Л., 1971. – 196с.
399545
  Сумцов Н.Ф. Дубы Т.Г.Шевченко / Н.Ф. Сумцов. – Харьков : Тип. "Печ. дело", 1911. – [2], 4 с. – Отд. оттис из: Вестн. Харьк. ист.-филол. о-ва, 1911, вып. 1
399546
  Волков М. Дубье / М. Волков. – Изд. 2-е дополн. – Москва-Ленинград, 1925. – 134с.
399547
  Шошин М.Д. Дувушки выходят замуж / М.Д. Шошин. – Ярославль, 1964. – 230с.
399548
  Клименченко Ю.Д. Дуга большого радиуса / Ю.Д. Клименченко. – Ленинград, 1968. – 280с.
399549
  Леушин А.И. Дуга горения / А.И. Леушин. – М., 1973. – 239с.
399550
  Струве В.Я. Дуга меридиана : Избранные главы / В.Я. Струве; Под общ. ред. С.Г. Судакова. – Москва, 1957. – 255с.
399551
  Кулькин Е.А. Дуга с колокольчиком / Е.А. Кулькин. – М., 1988. – 287 с.
399552
   Дугаров Даши-Нима.Выставка произведений.Москва.1985. – Москва, 1985. – 23с.
399553
  Зверева Ю.Н. Дуги в конечных проективных плоскостях малых порядков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Зверева Ю.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.11-14
399554
  Сузюмов Е.М. Дуглас Моусон и Антарктида. / Е.М. Сузюмов. – Л., 1970. – 216с.
399555
  Дорожкин Н.Н. Дуговая газопорошковая наплавка / Н.Н. Дорожкин, Н.Н. Петюшев. – Минск, 1989. – 92с.
399556
  Лендєл І.В. Дугове наплавлення в вуглекислому газі з імпульсною подачею електродного дроту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Лендєл Іван Володимирович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
399557
  Марзунов В.Л. Дуговой разряд в атмосфере различных газов как источник света для спектрльного анализа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марзунов В.Л.; М-во высш. и сред. спец. образования КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1961. – 11л.
399558
  Фриш М.С. Дуговые источники света для измерения вероятностей переходов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фриш М.С.; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1967. – 16с.
399559
  Афиногенов В. Дуда-дудырь / В. Афиногенов. – Москва, 1969. – 48с.
399560
  Ганудельова Н.Г. Дуда як рудимент архаїки в аерофонній музиці Закарпаття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 210-215


  Дуда - архаїчний народний музичний духовий інструмент, подібний до волинки, що є міхом із козячої, баранячої або телячої шкіри з вставленими у нього трубкою для нагнітання повітря, басовими трубками і трубкою з отворами (як у сопілки), на якій грають ...
399561
  Тичина Павло Дударик : казка / Тичина Павло; Мал. З. Волковинської. – Київ : Веселка, 1964. – 23 с.
399562
  Кулик Н. Дударківський янгол // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 листопада (№ 47). – С. 15. – ISSN 2219-5793
399563
  Гинзбург Л.В. Дудка Крысолова / Л.В. Гинзбург. – М., 1960. – 222с.
399564
   Дудун Тетяна Володимирівна - 50! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 163. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 55 років з дня народження Дудун Тетяни Володимирівни - українського картографа, кандидата географічних наук, асистента кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
399565
   Дудун Тетяна Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 80-81 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
399566
   Дудун Тетяна Володимирівна (1967) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 45. – ISBN 966-95774-3-5
399567
  Гужва В.Ф. Дуель : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1969. – 125 с.
399568
  Бедзик Ю.Д. Дуель. Капітан і Марта / Ю.Д. Бедзик. – Київ, 1989. – 427 с.
399569
  Ворожбит О. Дует чи какафонія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 26 (450), 1-7.07.2016 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Якою є природа протиріч у найвищих ешелонах німецької влади.
399570
  Будько Євген Дуже глибоке хобі : Троянда вітрів / Будько Євген, Медведєва Катерина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 108-111 : Фото
399571
  Копиленко О. Дуже добре / О. Копиленко. – Харків, 1937. – 305 с.
399572
  Копиленко О. Дуже добре / О. Копиленко. – Львів, 1940. – 399 с.
399573
  Копиленко О.І. Дуже добре / О.І. Копиленко. – Київ, 1982. – 342 с.
399574
  Копиленко О. Дуже добре. Десятикласники / О. Копиленко. – Київ, 1950. – 335 с.
399575
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1965. – 423 с.
399576
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1969. – 403 с.
399577
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1972. – 406 с.
399578
  Чмир О. Дуже доречним видається образ сестер, або Чому так важливо перечитати спільну історію, правильно розставляючи акценти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 37
399579
  Дністрянська Н.І. Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку : монографія / Н.І. Дністрянська, М.С. Дністрянський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-180. – ISBN 978-617-10-0031-5
399580
  Войцехівська О. Дуже незвичайний редактор // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 8. – С. 31-33


  Головний редактор часопису Павло Дорожинський в червні цього року відзначив чвертьстолітній ювілей свого редакторства "Самостійної України". Часопис бів заснований у 1937 році в Сша як пресовий орган Організації державного відродження України. І тільки ...
399581
  Синьов В. Дуже хороший учитель / спілкувався Олександр Козинець // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 4-5


  Розмова з деканом факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Віктором Миколайовичем Синьовим щодо впровадження інклюзивної й інтегрованої освіти та ін.
399582
  Хорунжий А.М. Дужчий за океан : Маленька повість: Для серед. шк. віку / А.М. Хорунжий. – Київ : Веселка, 1978. – 34 с.
399583
  Спаський І.Г. Дукати і дукачі України / І.Г. Спаський. – К, 1970. – 168с.
399584
  Волік К.С. Дукачі - традиційна народна прикраса в просторі української культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Волік Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
399585
  Полюшко Г. Дукачі. Збірка національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-107. – ISSN 0131-2685
399586
   Дукля : літературно-художній та громадсько-політичний альманах. – Пряшів : Культурна спілка українських трудящих
№ 1/4. – 1958. – Рік вид. 6
399587
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
N 6. – 1995. – Рік вид. 43
399588
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
N 1. – 1996. – Рік вид. 44
399589
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
№ 3. – 2007. – Рік вид. 55
399590
  Коновалов А.Д. Дулевский фарфоровый / А.Д. Коновалов. – М., 1980. – 95с.
399591
  Мандзюк Ф. Дуля із знаком якості : гумор і сатира / Ф. Мандзюк. – Луцьк : Надстир"я, 1991. – 79 с.
399592
  Хрусталева И. Дульсинея Тамбовская : [роман] / Ирина Хрусталева. – Москва : Эксмо, 2007. – 347, [3] с. : ил. – Сер. основана в 2006 г. – (Дамский смешной детектив). – ISBN 978-5-699-21841-7
399593
   Дум высокое стремленье. Декабристы в Сибири. – Иркутск, 1975. – 335с.
399594
  Лапшин В.М. Дума - даль: стихи / В.М. Лапшин. – М., 1989. – 95с.
399595
  Молдагалиев Т. Дума джигита : стихи / Т. Молдагалиев; пер. с каз. В.Савельева. – Москва : Советский писатель, 1975. – 126 с.
399596
  Гущак І.В. Дума землі : поезії / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1973. – 95 с.
399597
  Гадаев В.А. Дума и судьба / В.А. Гадаев. – Саранск, 1980. – 128с.
399598
  Сом М.Д. Дума над вогнем : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1968. – 102 с.
399599
  Косарик Д.М. Дума над Тясмином / Д.М. Косарик. – Москва, 1971. – 352 с.
399600
  Бровка Петрусь Дума о бессмертии : Стихотворения и поэмы / Бровка Петрусь. – Москва : Воениздат, 1973. – 230 с.
399601
  Загребельный П.А. Дума о бессмертном : Повесть и рассказы : Авториз. пер. с укр. / П.А. Загребельный. – Москва : Советский писатель, 1959. – 287с.
399602
  Яновский Ю. Дума о Британке : пъеса / Ю. Яновский. – Москва ; Ленинград, 1940. – 101 с.
399603
  Литвак Г.Н. Дума о весне / Г.Н. Литвак. – Х, 1950. – 92с.
399604
  Маликов К. Дума о завтрашнем дне : стихи и поэмы / К. Маликов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 84 с.
399605
  Иванов Г.Ф. Дума о командире / Г.Ф. Иванов, 1959. – 47с.
399606
  Волынський Т. Дума о Родине // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 5


  Стихотворение посвящается освободителям Киева.
399607
  Смердов А.И. Дума о родном крае. / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1956. – 166с.
399608
  Кобзев И.И. Дума о России / И.И. Кобзев. – М., 1976. – 174с.
399609
  Прокушев Ю.Л. Дума о России / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 624 с.
399610
  Кедрин Д.Б. Дума о России / Д.Б. Кедрин. – М, 1990. – 492с.
399611
  Гиталов А.В. Дума о хлебе / А.В. Гиталов. – М., 1972. – 14с.
399612
  Черкашина Л.Е. Дума о человеке / Л.Е. Черкашина. – Сталино, 1961. – 162с.
399613
  Сухомлинский В.А. Дума о человеке / Сухомлинский В.А. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 120 с. – (Из серии о коммунистической морали)
399614
  Сумцов Н.Ф. Дума об Алексее Поповиче / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 20 с.
399615
  Петренко В.М. Дума про Баштанку / В.М. Петренко. – Одесса : Маяк, 1979. – 63 с.
399616
  Яновський Ю.І. Дума про Британку : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ, 1938. – 90 с.
399617
  Яновський Ю.І. Дума про Британку : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ, 1967. – 107 с.
399618
   Дума про возз"єднання. – Львів, 1979. – 281с.
399619
  Драч І.Ф. Дума про вчителя : драматична поема / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 132 с.
399620
   Дума про Ганджу Андыбера / [записано П. Кулишем]. – Харьков : Изд. кн. маг. Б. Хавкина и Д. Полуехтова, 1886. – 15 с. – Миниатюрное издание. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
399621
  Скринченко В. Дума про гетьмана Івана // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С.147-152. – ISSN 0131-2561
399622
  Запаренко П.З. Дума про дитинство / П.З. Запаренко. – Київ, 1990. – 289с.
399623
  Нехода І.І. Дума про дружбу : поезії / І.І. Нехода. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 139 с.
399624
  Нехода І.І. Дума про дружбу : поезії / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1981. – 194 с. – (Поетична б-ка комсомольця)
399625
  Юрченко О.С. Дума про землю рідну : поезії / О.С. Юрченко. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1959. – 48 с.
399626
  Чалий Б.Й. Дума про Київ та його витязів / Б.Й. Чалий, О.І. Пархоменко. – Київ, 1970. – 80 с.
399627
  Чалий Б.Й. Дума про Київ та його витязів / Б.Й. Чалий, О.І. Пархоменко. – Київ, 1981. – 104 с.
399628
  Грінченко Б.Д. Дума про княгыню- кобзаря та инши вирши [Дума про княгиню-кобзаря та інші вірши] / Понапысував В. Чайченка [псевд.]. – Харькив : Печатня А.И. Степанова, 1894. – 44 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Дума пpо княгыню-кобзаpя; Сыpитка; Кpюк, велыка птиця; Дуpень думкою багатіе; Рыбъячи таньци; Два моpозы
399629
  Плачинда С.П. Дума про людину : повість / С.П. Плачинда. – Київ : Вече, 1974. – 176 с.
399630
  Кривда Г.Ф. Дума про матір : повість та новели / Г.Ф. Кривда. – Донецьк, 1980. – 160 с.
399631
  Слободянюк Б.Й. Дума про матроса Кішку : історична повість / Б.Й. Слободянюк. – Київ : Молодь, 1981. – 256 с.
399632
  Олійник Б.І. Дума про місто : Поема / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1982. – 48с.
399633
  Авксентьєва В.В. Дума про народний подвиг / В.В. Авксентьєва, Г.Б. Зельдович. – Київ : Мистецтво, 1978. – 71 с. : ил.
399634
  Загребельний П.А. Дума про невмирущого : Повість / П.А. Загребельний. – Київ : Молодь, 1957. – 255с.
399635
  Загребельний П.А. Дума про невмирущого : історія недокінченого житття / Павло Загребельний. – Київ : Веселка, 1978. – 159с. : іл.
399636
  Загребельний П.А. Дума про невмирущого : Історія недокінченого життя : Для ст. шк. віку / Павло Загребельний. – 2-ге вид. – Київ : Веселка, 1991. – 190с. – (Шкільна бібліотека : Сер. засн. в 1964 р.). – ISBN 5-301-00962-1
399637
  Загребельний П. Дума про невмирущого. День шостий. В-ван! : Повісті / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 398с. – (Література). – ISBN 966-03-2171-6


  Повість розповідає про трагічну долю українського юнака, яка стала символом гідності й непереможності людського духу
399638
  Сушко Олександр Дума про невмирущу людину : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 102-106. – ISSN 0236-1477
399639
  Жур П.В. Дума про огонь : з хроніки життя і творчості Тараса Шевченка / Петро Жур. – Київ : Дніпро, 1985. – 434 с.
399640
  Жур П.В. Дума про огонь : Повесть исследование / П.В. Жур. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 304с.
399641
  Багрицкий Э.Г. Дума про Опанаса / Э.Г. Багрицкий. – Москва, 1935. – 66с.
399642
  Багрицкий Э. Дума про Опанаса / Э. Багрицкий. – М., 1937. – 24с.
399643
  Багрицкий Э.Г. Дума про Опанаса / Э.Г. Багрицкий. – М., 1975. – 56с.
399644
   Дума про Остапа Нечая. – К., 1938. – 79с.
399645
   Дума про Остапа Нечая. – М., 1939. – 32с.
399646
  Гончаренко В.В. Дума про отчу землю / В.В. Гончаренко. – Днепропетровск, 1984. – 30с.
399647
  Микитин Т. Дума про полковника Нечая : історичні повісті / Т. Микитин. – Львів, 1993. – 420 с.
399648
  Красюк М.І. Дума про світло : поезії / М.І. Красюк. – Львів : Каменяр, 1989. – 110 с.
399649
  Як М.А. Дума про талант добро творящий / Микола Як. – Київ : Леся, 2012. – 199, [1] с. : іл. – Справжнє ім"я авт.: Якименко, Микола Андрійович. – ISBN 966-8126-19-X
399650
   Дума про Тараса Шевченка. – Б.м, 1917. – 13с.
399651
  Стельмах М.П. Дума про тебе : роман / М.П. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 396 с.
399652
  Стельмах М.П. Дума про тебе / М.П. Стельмах. – Москва, 1972. – 391с.
399653
  Стельмах М.П. Дума про тебе / М.П. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1976. – 351 с.
399654
  Стельмах М.П. Дума про тебе / М.П. Стельмах. – Київ, 1984. – 390с.
399655
  Стельмах М.П. Дума про тебя / М.П. Стельмах. – Москва, 1971. – 400 с.
399656
  Стельмах М.А. Дума про тебя : Роман-газета Вип. №9 (703) 1972р. / М.А. Стельмах. – Москва : Художественная литература
(Начало). – 1972. – 79с.
399657
  Стельмах М.А. Дума про тебя : Роман-газета Вип. №10 (704) 1972р. / М.А. Стельмах. – Москва : Художественная литература
(Окончание). – 1972. – 79с.
399658
  Стельмах М.А. Дума про тебя : Роман / М.А. Стельмах. – Москва : Воениздат, 1972. – 391с.
399659
  Стельмах М.П. Дума про тебя : роман / М.П. Стельмах. – Москва, 1979. – 398 с.
399660
  Ковалюк В.М. Дума про трьох братів / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1977. – 159 с.
399661
  Гіталов А.В. Дума про хліб / А.В. Гіталов. – Київ : Політвидав України, 1972. – 15 с.
399662
   Дума про хліб. – Київ, 1973. – 175с.
399663
   Дума про хліб. – К., 1975. – 236с.
399664
   Дума про Хмельницького та Барбаша : од кобзаря Павла Братиці, у Ніжині, списав М. Лисенко // Слово Феофана Прокоповича в день Равноапостольного князя Владимира и Дума о Богдане Хмельницьком и Барабаше с мотивом / Прокопович Феофан. – Киев : Типогр. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 6 с.
399665
  Масенко Т.Г. Дума про щастя : поезії і поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1960. – 114 с.
399666
  Кольцов А.В. Дума сокола : стихи / А.В. Кольцов; Рисунки Н. Пластова ; составление, вступ. статья К.П. Орешина. – Москва : Детская литература, 1968. – 111с. – (Поэтическая библиотечка школьника)
399667
  Дем"янчук Г.С. Дума Червоного бору / Г.С. Дем"янчук. – Львів, 1990. – 120с.
399668
  Земляний В. Дума яблунева : поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 120-125. – ISSN 0208-0710
399669
  Лавриненко В. Думай, что и как говоришь : школа чистого слова для будущих инженеров // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 38-40. – ISSN 0869-4915
399670
  Литвин М.К. Думайте, читайте / М.К. Литвин. – К., 1961. – 40с.
399671
  Кузьменко О.М. Думала, що розірветься серце і стане легше. Лежала пластом днів 20 / розмову вела Юлія Ліпіч // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 11 (264), 19 березня 2015. – С. 43-44


  Про музиканта Андрія Кузьменка (Скрябіна) згадує його мама О.М. Кузьменко.
399672
   Думали, наука - це нудно? Тільки не на факультеті соціології! // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет соціології. – С. 2


  Соціологія - унікальна наука, яка дозволяє стати дослідником суспільства і при цьому вивчати будь-яку тему, що цікавить молодого науковця.
399673
   Думанський Антон Володимирович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 404. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
399674
  Аврамчук О.Н. Думати, шукати, творити : з досвіду роботи комсомольської організації Сімфероп. серед. школи № 9 / О.Н. Аврамчук, С.О. Кузнецова. – Київ : Молодь, 1964. – 32 с. : схеми
399675
  Алексєєв Ю.М. Думать, сіять, не ждать... : Науково-популярне видання / Ю.М. Алексєєв. – Київ : Київський ін-т "Слов"янський університет", 2001. – 215 c. – ISBN 966-7486-31-1
399676
  Верб Л.Я. Думать, спорить, обсуждать / Л.Я. Верб, В.Т. Лисовский. – Ленинград, 1965. – 40с.
399677
  Мегрелишвили Г. Думах : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 4. – С. 156-161. – ISSN 0012-6756
399678
  Петрук-Попик Думаю вголос : поезії / Петрук-Попик. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 141 с.
399679
  Акош К Думают ли животные? / К Акош. – Москва, 1965. – 94с.
399680
  Фишель В. Думают ли животные? / В. Фишель. – М, 1973. – 159с.
399681
   Думаючи і шукаючи себе у літературі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 9. – С. 126-127
399682
  Рафаэл Б. Думающий компьютер / Б. Рафаэл. – Москва, 1979. – 409 с.
399683
  Мнушко Н.Н. Думи-квіти : З творів Никиф[ора] Мнушко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 30 с.


  Зміст: Думи-Квіти [вірш]; "Я зріс на Кубані в селі..."; "Гей, складайсь моє співання..."; Жертва ідеала: Поема; Тяжко поранений: Нарис; На Кубані [вірш]; Ні, це сон [вірш]; В городі: Оповідання; "Хтось щось сіє непутяще..."; Новий шлях [вірш]; Нахабний ...
399684
  Мнушко Н.Н. Думи-квіти : З творів Никиф[ора] Мнушко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 30 с. – Конволют переплетено: Китиця незабутків / Ірма Рсиапівна. Чернівці, 1911


  Зміст: Думи-Квіти [вірш]; "Я зріс на Кубані в селі..."; "Гей, складайсь моє співання..."; Жертва ідеала: Поема; Тяжко поранений: Нарис; На Кубані [вірш]; Ні, це сон [вірш]; В городі: Оповідання; "Хтось щось сіє непутяще..."; Новий шлях [вірш]; Нахабний ...
399685
  Стратілат А. Думи - окрас національного фольклору // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 1. – С. 147-153.


  Максимович М. - С. 149, 151.
399686
   Думи. – У Полтаві (Полтава) : [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Нар. Управи. Електp. дpук. Бp[атів] Рабіновичів], 1918. – 31 с. – (Кнжки для читання в класі ; Низка, вип. 3)


  Зміст: Пpо Маpусю Богуславку; Пpо тpьох бpатів Озівських; Пpо Хвеська Андибеpа; Смеpть Федоpа Безpідного
399687
   Думи. – Київ, 1959. – 187с.
399688
   Думи. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 354 с. – (Б-ка поета)
399689
   Думи / [упор., вступ. ст. і примітки В.Г. Хоменко]. – Київ : Музична Україна, 1974. – 278 с. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
399690
  Москалець К.В. Думи / К.В. Москалець. – Київ, 1989. – 36 с.
399691
  Стратілат А. Думи в контексті виконавських традицій українського кобзарства // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 124-132. – ISSN 0869-3595
399692
  Таран А.В. Думи джерел : вірші та поеми / А.В. Таран. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 130 с.
399693
  Українка Леся Думи і мрії : Поезиї Лесї Укpаїнки. – [Львів] : Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського], 1899. – [2], 123 с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської видавничої спілки ; Сер. 1; ч. 8)


  Зміст: На полі крові; Йоганна, жінка Хусова; Бояриня; Лісова пісня ; Примітки Статті: Ненадкевич Є. На полі крові, с. 7-33; Якубський Б. Йоганна, жінка Хусова, с. 45-53; Драй-Хмара М. Бояриня, с. 87-109; Петров В. Лісова пісня, с. 157-177; Примітки с. ...
399694
  Шевченко Т.Г. Думи і пісні / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург, 1908. – 66с. – (Читальня Народної Школи)
399695
  Амосов М.М. Думи і серце / М.М. Амосов. – Київ, 1967. – 256с.
399696
  Бажан М. Думи і спогади / М. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 325 с.
399697
  Грінченко Б.Д. Думи кобзарські / З пеpедмовою ["Козацькі думи й кобзаpі"] В. Степового [В.О. Біднов]. – 2-е вид. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1918. – XII, 107 с. – Пеpедмова ["Козацькі думи й кобзаpі"] В. Степового [В.О. Біднов] с. I-XII - вилучені. – (Видавництво "Сіяч" ; № 3)


  Зміст: Пpо вдову і тpьох синів; Пpо сестpу та бpата; Hевольницький плач; Пpо Маpусю Богуславку; Пpо тpьох бpатів Озівських; Пpо Кішку Самійла; Пpо Олексія Поповича; Пpо козака Голоту; Пpо Хведоpа Безpідного; Пpо смеpть тpьох бpатів коло Самаpки; ...
399698
  Шевченко Т.Г. Думи мої : Поезії / Т.Г. Шевченко. – Київ; Тбілісі : Дніпро; Сабчота Сакартвело, 1987. – 229с.
399699
   Думи мої, думи мої... : Из дневника Остапа Вишни. К 120-летию со дня рождения Остапа Вишни // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 1 (25). – С. 5-7
399700
   Думи мої.... – Київ, 1963. – 170 с.
399701
  Ярмоленко Н. Думи про боротьбу із турецько-татарськими загарбниками та про турецьку неволю: сюжетно-мотивний покажчик // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 475-486
399702
  Юрченко О.О. Думи про море: загальна характеристика та способи передачі числової символіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 19-22. – ISSN 2076-1554
399703
  Плісецький М.М. Думи та історичні пісні / М.М. Плісецький. – Київ, 1941. – 303с.
399704
   Думи та пісні про Богдана Хмельницького. – Київ, 1970. – 132с.
399705
  Фартух Анатолій Думи українця : Політична палітра України у віршах / Фартух Анатолій. – Київ : Самвидав "Рукопис", 1996. – 68с. – Видання є ксерокопією рукопису автора
399706
  Фартух Анатолій Думи українця : Політична палітра України у віршах / Фартух Анатолій. – Київ : Самвидав, 1999. – 82с. – Видання є ксерокопією рукопису автора. – (Українська народна бібліотека ; Вип.1)
399707
  Гримич М. Думи як джерело вивчення соціології українського переселенства XVI- XVII ст. / Марина Гримич // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 431-437. – ISSN 1028-5091
399708
  Павленко Л. Думи як історична основа бандурного репертуару // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 214-219. – ISSN 2312-4679
399709
   Думи: історико-героїчний цикл. – Київ : Дніпро, 1982. – 160 с.
399710
  Сіроштан М.А. Думка економіста про екологію // Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис / ТОВ "НІОС". – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-31
399711
   Думка киян та експертів про події в Україні // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 1. – С.43-45
399712
  Рудик П.А. Думка щодо оцінки нормативно-правових актів з відновлення дії окремих положень Конституції України (кінець лютого - початок березня 2014 року) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 93-107. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
399713
  Коцаренко Т. Думка як голос душі: (Діяльність Амвросія Метлинського на фольклористичній і літературній нивах) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 2. – С. 114-117.
399714
  Луків Микола Думками обіймати цілий світ // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.2-5. – ISSN 0130-321Х
399715
  Пчілка О. Думки-мережанки / О. Пчілка, 1886
399716
  Пчілка О. Думки-мережанки / О. Пчілка, 1886
399717
  Даниш В. Думки - лелеки : збірка поезій / Василь Даниш. – Львів : Світло й тінь, 2008. – 302 с. – ISBN 978-966-75-94-48-0
399718
  Данилейко В. Думки / В.Данилейко; Зібрав та узгод. О.Ханко. – Полтава, 2006. – 516с. – (Українське мислення ; Вип.1). – ISBN 966-96592-1-3
399719
  Паскаль Блез Думки / пер. з фр.: А Перепадя, О. Хома // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 103-118. – ISSN 0235-7941
399720
  Паскаль Блез Думки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.114-140. – ISSN 0235-7941


  Продовження публікації фрагментів "Думок" Б. Паскаля, розпочатої в №5 за 2008 рік. Фрагменти подані французською і українською мовами
399721
  Паскаль Б. Думки = Pensees / Блез Паскаль ; з фр. пер. А. Перепадя, О. Хома. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 700 с. – Парал тит арк. фр. мовою. – Бібліогр.: с. 651-656 та в підрядк. прим. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 978-966-378-116-7
399722
  Миколин С. Думки / Сергій Миколин. – Рівне : О. Зень, 2017. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-601-193-4
399723
  Мірошниченко В. Думки автора: від читача до слухача й далі... // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2012. – № 1. – С. 144-145. – ISSN 0130-321Х
399724
  Колас Якуб Думки в дорозі / Колас Якуб. – Київ, 1972. – 187 с.
399725
  Степаненко М.І. Думки вголос і про себе / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2013. – 411, [1] с. – Імен. покажч.: с. 404-408. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8798-99-3
399726
  Ващенко Г. Думки Григорія Ващенка. Шкільні екскурсії // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 3 с. обкл.
399727
  Солдатенко В. Думки з приводу Винниченкової політичної долі (до 130-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 76-80. – ISSN 1819-7329
399728
  Рогозинський В. Думки з приводу есе С"юзен Зонтаг "Проти інтерпретації" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-20.
399729
  Могила А. Думки и песни / А. Могила, 1839
399730
  Метлицький А. Думки і пісні / А. Метлицький, 1897
399731
  Ільницький М. Думки й почуття в формуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.17-22. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
399732
  Степаненко Л.В. Думки мої ... : вірші / Людмила Степаненко. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2006. – 66, [2] с. : портр. – ISBN 966-8589-75-066 с.


  В пр. №1714643 напис: Бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка і всім її читачам, щиро ! Автор. Підпис.
399733
  Скорина Л. Думки на грані: (спыльне й выдмынне у художньому освоєнні повоєнної дійсності у збірках "На грані" Наталі Лівицької_Холодної та "Спрага" Яра Славути // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 22-35. – ISBN 966-8547-61-6
399734
  Огиевский П. Думки на могилі, 1856
399735
  Загребельний П.А. Думки нарозхрист : [1991-1997] / Павло Загребельний. – Київ : KM Academia, 1998. – 129, [1] с. – На обкл. зазнач роки: 1991-1997. – ISBN 966-518-120-3
399736
  Загребельний П.А. Думки нарозхрист, 1974 - 2003 / Павло Загребельний. – 2-е вид., доп. – Київ : Пульсари, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-2171-06-8
399737
  Єрмоленко С. Думки понад часом // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 9-13. – ISSN 0201-419


  До 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського.
399738
  Мироненко М. Думки про визволення України / М. Мироненко. – Лондон : Бібліотечка тижневика "Слово", 1967
399739
  Мироненко М. Думки про визволення України / М. Мироненко. – Київ : [б. в.], 1994. – 176c. – (Бібліотечка тижневика "Слово")
399740
  Багряний І. Думки про літературу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 12
399741
  Дідро Д. Думки про малярство / Д. Дідро. – Х., 1937. – 363с.
399742
  Гарсіа Лорка Думки про мистецтво / Гарсіа Лорка. – Київ : Мистецтво, 1975. – 191 с.
399743
  Белинский В.Г. Думки про мистецтво / В.Г. Белинский. – К., 1976. – 336с.
399744
  Роллан Р. Думки про мистецтво / Р. Роллан. – Київ, 1977. – 352 с.
399745
  Бальзак Оноре де Думки про мистецтво / Бальзак Оноре де. – Київ, 1981. – 255с.
399746
  Амеліна Л. Думки про мистецтво : зі щоденника Миколи Мурашка // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 1 : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 130-144. – ISSN 1728-6875
399747
  Рільке Р.М. Думки про мистецтво і поезію / Р.М. Рільке. – К, 1986. – 293с.
399748
  Сюндюков І. Думки про незнищенність народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 8


  Публіцистика Володимира Винниченка як блискучий зразок викриття московського імпер-шовінізму.
399749
  Хайлов К. Думки про організацію й еволюцію на фоні міжнаукового знання / К. Хайлов, О. Празукін // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 50-87. – ISSN 1819-7329
399750
  Малишко А.С. Думки про поезію / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 149с.
399751
  Тихий О. Думки про рідний донецький край // Україна козацька : занальнацыональна газета Украънського реэстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – січень (№ 1/2). – С. 10


  Стаття дисидента, філософа, педагога Олекси Тихого.
399752
  Саксаганский П.К. Думки про театр / П.К. Саксаганский. – Київ, 1955. – 235с.
399753
  Доценко Ростислав Думки проти ночі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 41. – ISSN 0868-9644
399754
  Хвильовий М. Думки проти течії / М. Хвильовий. – К, 1926. – 124с.
399755
  Мороз О. Думки, концепції, дії = Thoughts, cjnsepts and actions / О. Мороз. – Київ : Авокадо, 2005. – 140с. – ISBN 966-8709-01-2
399756
  Малинська Н. Думна героїка. Канон. Література : онтологія спадковості : навчальний посібник / Наталія Малинська. – Київ : Амадей, 2001. – 214 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7689-08-5
399757
  Бровченко В.Я. Думна гора : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1975. – 110 с.
399758
  Андріяшик Р.В. Думна дорога : роман / Р.В. Андріяшик. – Київ, 1982. – 264 с.
399759
  Шевченко А. Думний лад України // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 126-131


  Українська дума в контексті загального розвитку епічної традиції.
399760
  Турчинська А.Ф. Думний Потік : поезії / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 152 с.
399761
  Пилипчук С. Думознавство Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 258-269. – ISSN 0130-528Х


  Висвітлено внесок Івана Франка у розвиток українського думознавства. Зосереджено увагу на Франковій інтерпретації проблеми походження жанру, його функціонального потенціалу та художньо-виражальних особливостей. Окремо розглянуто рефлексії ученого щодо ...
399762
  Підгорна Л. Думознавча концепція Миколи Костомарова // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 161-168. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто історіографію "думознавства" першої половини ХІХ століття. Простежено національне походження дум, їхню автентичність та оригінальність. Подано еволюцію записування та публікування текстів дум. Наведено дефініцію терміна "дума" у візії ...
399763
   Думский сборник. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"]
1. : Государственная Дума первого сохыва (27 апреля-8 июля 1906 г.). – 1906. – 400 с. : 6 ил. портр. в тексте
399764
  Щипачев С.П. Думы / С.П. Щипачев. – Москва, 1963. – 39с.
399765
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев. – М., 1975. – 254с.
399766
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев. – Москва : Наука, 1975. – 254с.
399767
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев ; [худож. Н.И. Домашенко]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1988. – 160 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
399768
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев. – М., 1989. – 302с.
399769
  Ткаченко-Петренко Е.А. Думы в изданиях и исследованиях / Е. Ткаченко-Петренко. – Киев : Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], 42 с. – Отд. оттиск из: Украина. 1907, июль, август
399770
  Кулибай С. Думы в пути : стихи, поэма / С. Кулибай. – Москва : Советский писатель, 1963. – 102 с.
399771
  Цыбин В.Д. Думы дальние / В.Д. Цыбин. – М., 1981. – 151с.
399772
  Павлович Н.А. Думы и воспоминания / Н.А. Павлович. – М., 1962. – 95с.
399773
  Павлович Н.А. Думы и воспоминания / Н.А. Павлович. – М., 1966. – 147с.
399774
  Грінченко Б.Д. Думы кобзарськи [Думи кобзарські] / Видано пид доглядом [уклад.] Б. Гpинченка. – У Чернигови (Чернігів) : З дpук. Губеpн. Земства, 1897. – 106 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  На тит. стор. прим. № 37801 дарчий надпис: На добру память вид щирого серця К. Верзилову Я. Антоновича ... Кіив 18 12/V 98 року
399775
  Дорошко П.О. Думы мои : стихотворения / П.О. Дорошко. – Москва : Советский писатель, 1963. – 107 с.
399776
  Калугин Ю.А. Думы мои, думы / Ю.А. Калугин. – Симферополь : Крым, 1964. – 235 с.
399777
  Вишня Остап Думы мои, думы мои : Рассказы, фельетоны, дневники / Вишня Остап. – Москва : Советский писатель, 1959. – 517с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
399778
  Митта В.Е. Думы мои, мечты мои / В.Е. Митта. – М., 1976. – 63с.
399779
  Стамов А. Думы о Горьком. / А. Стамов. – Фрунзе, 1968. – 75 с.
399780
  Сюндюкле М. Думы о Донбассе : цикл стихов / М. Сюндюкле; авториз. пер. с башк. Н.Милованова. – Уфа : Башгосиздат, 1952. – 75 с.
399781
  Воронин Думы о жизни / Воронин, с.А. – Москва, 1968. – 63с.
399782
  Малинина П.А. Думы о новом Уставе колхоза / П.А. Малинина. – М., 1970. – 94с.
399783
  Островитянов К.В. Думы о прошлом : из истории первой русской революции, большевистского подполья и октябрьских боев против контрреволюции в Москве / К.В. Островитянов. – Москва, 1967. – 313 с.
399784
  Стальский С. Думы о родине : стихи / С. Стальский; пер. с лезг. – Москва, 1938. – 48 с.
399785
  Сусеев А.И. Думы о Родине / А.И. Сусеев. – Элиста : Калм.кн.изд., 1966. – 24 с.
399786
  Югов А.К. Думы о русском слове / А.К. Югов. – Москва, 1972. – 216с.
399787
  Югов А Думы о русском слове / А Югов. – Москва, 1975. – 215с.
399788
  Вэнь И-до Думы о хризантеме / Вэнь И-до. – Москва, 1973. – 183с.
399789
  Нигер Думы Осетии / Нигер. – М., 1981. – 191с.
399790
  Жига И.Ф. Думы рабочих, заботы, дела. / И.Ф. Жига. – Днепропетровск, 1927. – 136с.
399791
  Крючки М.А. Думы солдатские / М.А. Крючки. – М., 1960. – 62с.
399792
  Матрешин В.Ф. Думы солдатские / В.Ф. Матрешин. – Минск, 1962. – 175с.
399793
  Матрешин В.Ф. Думы солдатские / В.Ф. Матрешин. – М., 1963. – 78с.
399794
   Думы солдатские. – Воронеж, 1964. – 80с.
399795
  Довженко А.П. Думы у карты Родины / А.П. Довженко. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 463 с.
399796
  Бекбаулов У. Думы у Синь-моря : роман / У. Бекбаулов; пер. с каракалп. С.Тельнюка. – Москва : Советский писатель, 1990. – 367 с.
399797
  Биишева Зайнаб Думы, думы... : повести / Биишева Зайнаб; пер. с башк. – Москва, 1979. – 237 с.
399798
  Рылеев К.Ф. Думы. Поэмы. Стихотворения. Проза / К.Ф. Рылеев. – М., 1988. – 303с.
399799
  Грінченко Б.Д. Думы: пpо "Туpецьку неволю" и пpо "Самійла Кишку" : этногpафическій тpуд В. Чайченко. – Вид. книгаpни П.Ф. Панчешникова. – Кыив (Київ) : [Тип. А.О. Штеpензона в Житомире], 1886. – 32 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Бібліогp.: В кн. магазине П.Ф. Панчешникова бывшем Л.В. Ильницкаго пpодаются кн.: с. 21-32.
399800
  Минченок Д.А. Дунаевский : Красный Моцарт / Дмитрий Минченок. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 384 с. : [16 л. фот]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1223 (1023)). – ISBN 5-235-02931-3
399801
  Сараева-Бондарь Дунаевский в Ленинграде / Сараева-Бондарь. – Л., 1985. – 214с.
399802
  Вайнкоп Я Ю. Дунаевский И.О. / Я Ю. Вайнкоп, . – Ленинград, 1938. – 8с.
399803
  Шафер Н.Г. Дунаевский сегодня / Н.Г. Шафер. – М., 1988. – 183с.
399804
  Астаф"єв О. Дунай-ріка в українських піснях і в сучасних поезіях // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9-19


  У статті розглянуто міфологему Дунаю в українських народних піснях, «Слові о полку Ігоревім», творах Тараса Шевченка, Михайла Коцюбинського, Івана Драча, Бориса Олійника. Проаналізовано міфологемну основу поеми Володимира Каліки «Перепливу ...
399805
  Пестушко Валерий Дунай - інтереси України : Сторінками // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 55
399806
  Сергеева Н.А. Дунай - река дружбы / Н.А. Сергеева, Р.Л. Насековский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1983. – 143с.
399807
  Насековский Р.Л. Дунай - река дружбы. Краткий путеводитель. / Р.Л. Насековский. – Одесса, 1966. – 87с.
399808
  Штахель П. Дунай - река европейская // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 62-67. – ISSN 0235-7089
399809
  Максаковский В.П. Дунай / В.П. Максаковский. – Москва, 1959. – 53 с.
399810
  Андриевский Н.Ю. Дунай в огне / Н.Ю. Андриевский. – Одесса, 1959. – 44с.
399811
  Скорик Микола Дунай та Карпати не перепона тісній співпраці / Скорик Микола, Олійник Ігор // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 5-7


  За оцінками міжнародних і вітчизняних експертів, Україна досягла певних успіхів і прогресу на шляху євроінтеграції. Це і лібералізація візового режиму, і створення зон вільної торгівлі, і поглиблення транскордонного та міжрегіонального співробітництва. ...
399812
  Кайн Ф. Дунай тече мимо / Ф. Кайн. – К., 1963. – 52с.
399813
  Буков Е. Дунай, неспокойные воды : пьеса в 3-х д. / Е. Буков; пер. с молд. – Москва : Искусство, 1959. – 100 с.
399814
  Козлов Ю. Дунай: от ""Черного леса" до Черного моря // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 34. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
399815
  Урбанич П. Дунайская монархия? : Понятие и историческая действительность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 93-97. – ISSN 0235-7089
399816
  Ожиганов Н.И. Дунайская проблема (1918-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд .ист. наук / Ожиганов Н.И.; Урал . ГУ. – Свердловск, 1968. – 22 с.
399817
  Мунтян М.А. Дунайская проблема в международных отношениях (1945-1948) / М.А. Мунтян. – Кишинев, 1977. – 260с.
399818
  Мунтян Михаил Алексеевич Дунайская проблема после второй мировой войны (1945-1948) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Мунтян Михаил Алексеевич; АН СССР. Ин-т всеобщей ист. – М., 1979. – 37л.
399819
  Лебеденко Н. Дунайская самобытность Бессарабии / Н. Лебеденко, Т. Шевчук // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 85-87. – ISSN 0235-7089
399820
  Розенблюм Б. Дунайская федерация / Б. Розенблюм. – Москва : Партиздат, 1932. – 63 с.
399821
  Локтионов И.И. Дунайская флотиливи в Великой Отечественной войне / И.И. Локтионов. – М., 1962. – 318с.
399822
  Лапоногов И.С. Дунайские были. (События и люди) / И.С. Лапоногов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 351с.
399823
  Борисов Л.И. Дунайские волны / Л.И. Борисов. – Л., 1947. – 264с.
399824
  Андрющенко С.А. Дунайские волны / С.А. Андрющенко. – Львов, 1967. – 112с.
399825
  Белов М. Дунайские импрессии. Русские путешественники, дипломаты и военачальники в повстанческой Сербии (1804-1813) // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 80-84. – ISSN 0235-7089
399826
  Гросул Г.С. Дунайские княжества в политике России 1774-1806 гг. / Г.С. Гросул. – Кишинев, 1975. – 221 с.
399827
   Дунайские княжества Молдавия и Валахия. – Вырезка из "Современника". – 577-612с.
399828
   Дунайские княжества. Молдавия и Валахия. – 35с. – Отд. оттиск из "Современника"
399829
   Дунайские страны. – М., 1945. – 23с.
399830
  Крупаткин Б.Л. Дунайский венок / Б.Л. Крупаткин. – Саратов, 1968. – 144с.
399831
  Верн Ж. Дунайский лоцман / Ж. Верн. – Москва, 1958. – 560с.
399832
  Верн Ж. Дунайский лоцман / Ж. Верн. – Одесса, 1986. – 182с.
399833
  Верн Ж. Дунайский лоцман / Ж. Верн. – Москва, 1988. – 448с.
399834
  Верн Ж. Дунайский лоцман / Ж. Верн. – Одесса, 1989. – 207с.
399835
  Напрейчиков Ф М. Дунайский лящ / Ф М. Напрейчиков, . – К., 1958. – 40с.
399836
  Шемякин А. Дунайское закулисье "братоубийственной" войны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 110-114. – ISSN 0235-7089
399837
  Лучканин С.М. Дунайська латина: історико-лінгвістичні виміри // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 234-249. – ISBN 978-966-439-842-5
399838
  Діброва О.С. Дунайська легенда / О.С. Діброва. – Київ : Знання, 1967. – 48 с.
399839
  Гончаренко І.І. Дунайська поема / І.І. Гончаренко. – Київ, 1953. – 189 с.
399840
  Гончаренко І.І. Дунайська поема / І.І. Гончаренко. – 2-е вид. випр. – Київ, 1955. – 168 с.
399841
  Рубель О. Дунайська стратегія ЄС - інституціональний інструмент регіональної економіко-екологічної політики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 16-19. – ISSN 1810-3944
399842
  Березовська В.В. Дунайські князівства на шляху до незалежності: невдалі спроби 1856-1857 рр // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 13-16. – ISSN 2076-1554
399843
  Авдєєнко О.О. Дунайські ночі. Чорні дзвони : повість, роман / О.О. Авдєєнко ; пер. з рос. В.А. Гнатовського. – Київ : Молодь, 1966. – 504 с. : іл.
399844
  Бандровський О.Г. Дунайські племена та їх роль в зовнішній політиці Римської імперії в добу правління Августа та Тіберія // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т," Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2012. – Вип. 41. – С. 30-43
399845
  Ричка В. Дунайсько-болгарський проект Святослава Славного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 серпня (№ 143/144). – С. 20
399846
  Поярков Ф.В. Дунгане : свадьба (Цюй-си-фур) / Ф.В. Поярков. – Москва : Поставщ. Двора Его Величества т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1908. – 67 с. – (Отд. оттиск из "Этнографического Обозрения", кн. 75)
399847
  Юсупов И. Дунгане в период Октября / И. Юсупов. – Фрунзе, 1958. – 60с.
399848
  Сушанло М.Я. Дунгане. / М.Я. Сушанло. – Фрунзе, 1971. – 306с.
399849
  Юсуров Х.Ю. Дунганская кухня / Х.Ю. Юсуров, З.Г. Юсурова. – Фрунзе, 1988. – 93с.
399850
   Дунганские народные сказки и предания. – М., 1977. – 572с.
399851
  Юсуров Х. Дунганские сказки / Х. Юсуров, В. Шахматов. – Алма-Ата, 1946. – 148с.
399852
   Дунганские сказки / Юсуров Х. – Алма-Ата, 1952. – 160с.
399853
  Юсуров Х. Дунганские сказки / Х. Юсуров. – Фрунзе, 1970. – 260 с.
399854
  Сердюченко Д.П. Дуниты Северного Кавказа / Д.П. Сердюченко, 1949. – 225с.
399855
  Эрастов Е. Дуновенье высокой судьбы : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 23-28. – ISSN 0131-2332
399856
  Алєксандрова О.В. Дунс Скот Іоанн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 235-237. – ISBN 966-316-069-1
399857
  Алексеев Г.В. Дунькино счастье / Г.В. Алексеев. – Москва, 1928. – 46с.
399858
  Шварц Б.А. Дуплексная радиосвязь при совместной установке передатчиков и приемников / Б.А. Шварц. – Москва : Связьиздат, 1953. – 56 с.
399859
  Глазков М.И. Дуплет солью / М.И. Глазков. – Ярославль, 1972. – 192с.
399860
  Грибов Ю.Т. Дуплетом огонь / Ю.Т. Грибов. – Кострома, 1962. – 84с.
399861
  Романеев Н.С. Дуплогнездные птицы в лесных биогеоценозах Центрального Приднепровья : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.08 / Романеев Н. С.; МВССО СССР, Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 24 с.
399862
  Микулина Е.Н. Дуплянка / Е.Н. Микулина. – М., 1965. – 176с.
399863
  Андрей Дурак на склоне холма / Андрей, Владимир и. – Ленинград, 1991. – 46с.
399864
   Дуранкулак = Durankulak. – София : Българската Академия на Науките
Т. 1. – 1989. – 311 с. : ил.
399865
  Левицький М.П. Дурисвіти : (пригоди з життя). / М. Левицький. – Київ : Друк. Я.Б. Неймана і К-о; [Львів]: Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки, 1911. – 48 с.
399866
  Кропивницький М. Дурисвітка / М. Кропивницький. – Київ, 1936. – 40с.
399867
  Смирнов-Денисов Дурман-трава / Смирнов-Денисов. – М., 1987. – 237с.
399868
  Волжский А. Дурман / А. Волжский. – Москва-Ленинград, 1924. – 43с.
399869
  Караславов Г. Дурман / Г. Караславов. – М, 1958. – 207с.
399870
  Хайтон Д. Дурман желаний : Роман / Пер. с англ. И.Д.Бирюкова; Дороти Хайтон. – Москва, 1995. – 192с. – ISBN 5-7024-0259-6
399871
   Дурман индейский. – М., 1953. – 80с.
399872
  Чеботарь А.А. Дурман. / А.А. Чеботарь, П.М. Битнаренко. – Кишинев, 1978. – 60с.
399873
  Ботнаренко П.М. Дурман: Систематика, биология развития, мутагенез / П.М. Ботнаренко, А.А. Чеботарь. – Кишинев, 1978. – 60с.
399874
   Дурманов Микола Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 81-83. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
399875
  Вереш П. Дурная жена / П. Вереш. – Москва, 1956. – 147с.
399876
  Станкович Б. Дурная кровь / Б. Станкович. – Москва, 1961. – 190 с.
399877
  Станкович Б. Дурная кровь / Борислав Станкович // Баконя фра Брне : романы : пер. с серб.-хорв. / Матавуль Симо. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 338-522. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-01176-2
399878
  Нахбар Г. Дурная примета / Г. Нахбар. – Москва, 1963. – 278 с.
399879
  Хенли В. Дурная слава : роман / Вирджиния Хенли ; [ пер. с англ. Е.В. Моисеевой ]. – Москва : АСТ : АСТ Москва, 2008. – 320 с. – (Мини-Шарм). – ISBN 978-5-17-050669-9
399880
  Стусенко О. Дурненький : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.69-77. – ISSN 0130-321Х
399881
  Редько Юліан Дурні діти : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 27-77. – ISSN 0868-4790
399882
  Крук-Мазепинець (Юліан Редько) Дурні діти (Хроніка наших днів) / Ю.Р. Крук-Мазепинець (Юліан Редько). – Львів : Друкарські куншти, 2012. – 221, [3] с. – Справжнє ім"я авт.: Юліан Редько


  Статті, спогади про Український таємний університет у Львові (1920-25 рр.)
399883
  Успенский М.Г. Дурной глаз / М.Г. Успенский. – Красноярск, 1988. – 94 с.
399884
  Гольцман Е.Е. Дурной глаз / Е.Е. Гольцман. – Москва, 1991. – 59 с.
399885
  Буало П. Дурной глаз / П. Буало, Т. Нарсежак. – Москва, 1994. – 191с.
399886
  Булгарин Ф.В. Дурные времена : очерки русских нравов / Фаддей Булгарин. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 368с. – ISBN 978-5-352-02051-7
399887
  Мазурин В.И. Дурные деньги / В.И. Мазурин. – Москва, 1990. – 221с.
399888
  Мирбо Октав Дурные пастыри : Драма в 5 д. О. Мирбо / Пер. с фр. В. Тучапской. – Ростов-на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1906. – 99 с.
399889
   Дуровы. – М., 1963. – 14с.
399890
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (90/91). – 2010
399891
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (92). – 2010
399892
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4 (93). – 2010
399893
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5 (94). – 2010
399894
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (95). – 2010
399895
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (96/97). – 2010
399896
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9/10 (98/99). – 2010
399897
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 11/12 (100/101). – 2010
399898
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (102/103). – 2011
399899
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3/4 (104/105). – 2011
399900
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5/6 (106/107). – 2011
399901
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (108/109). – 2011
399902
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9/10 (110/111). – 2011
399903
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (112/113). – 2012
399904
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (114). – 2012
399905
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4/5 (115/116). – 2012
399906
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (117). – 2012
399907
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (118/119). – 2012
399908
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9 (120). – 2012
399909
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 10/11 (121/122). – 2012
399910
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1 (123). – 2013
399911
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 2 (124). – 2013
399912
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3/4 (125/126). – 2013
399913
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5/6 (127/128). – 2013
399914
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (129/130). – 2013
399915
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9 (131). – 2013
399916
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 10/11 (132/133). – 2013
399917
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 12 (134). – 2013
399918
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (135), март. – 2014
399919
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (140), октябрь. – 2014
399920
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7 (141), ноябрь. – 2014
399921
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 8 (142), декабрь. – 2014
399922
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 136/137, май - июнь. – 2014
399923
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 138, сентябрь. – 2014
399924
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 139, сентябрь. – 2014
399925
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 2 (144), февраль. – 2015
399926
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (145), март. – 2015
399927
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4 (146), апрель. – 2015
399928
  Хакимов М.Х. Дуст Мухамедович Устабаев / М.Х. Хакимов. – Ташкент, 1960. – 68с.
399929
  Абдурахимов М. Дутар мудрого бахши : легенды, сказки / Максуд Абдурахимов ; худож. Р. Камалетдинов. – Ташкент : Еш гвардия, 1980. – 30 с. : ил. – (Первая книга автора)
399930
  Кадыри Р. Дутары Древних дорог / Р. Кадыри. – Ташкент, 1972. – 117с.
399931
  Попов Ф. Дутовщина (Борьба с казачьей контрреволюцией в Оренбургском крае) / Ф. Попов; ИСТПАРТ Средневолжского крайкома ВКП(б). – Москва-Самара : Средневолжское краевое изд., 1934. – 208с.
399932
  Тимошик М. Дух безпам"ятства над даниною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 квітня (№ 67/68). – С. 9


  Про одну з тривожних тенденцій сучасного українського села - генетичну боязнь її старших громадян говорити правду й боротися за неї.
399933
  Тимошик М. Дух безпам"ятства над Даниною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 квітня (№ 58/59). – С. 11


  Про одну з тривожних тенденцій сучасного українського села - генетичну боязнь її старших громадян говорити правду й боротися за неї.
399934
   Дух беспокойства. – Пермь, 1967. – 134с.
399935
  Бюффон Дух Бюффона. – Москва, 1783. – 278 с.
399936
  Фісак І. Дух Володимира Короленка живе в добрих справах // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 12 (414). – С. 7-8


  Всеукраїнська науково-практична конференція "IX Короленківські читання" відбулася 19-20 листопада 2015 року в Полтаві. Із доповіддю виступив Михайло Наєнко, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук.
399937
  Крамар Ю. Дух вольности // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 69 (март). – С. 46-53. – ISSN 1681-9012
399938
   Дух генерала Кульнева, или черты и анекдоты, изображающие великие происшествия как из частной, так и военной его жизни.... – С.-Пб., 1817. – XVI, 114, 21,с.
399939
  Литвиненко Анна Дух гор / Литвиненко Анна, Мильзе Торстен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 48-63 : фото. – ISSN 1029-5828
399940
  Лесков Н.С. Дух госпожи Жанлис / Н.С. Лесков. – М.-Л., 1926. – 32с.
399941
  Лесков Н.С. Дух госпожи Жанлис / Н.С. Лесков. – М., 1967. – 48с.
399942
  Погребенник В. Дух давнини, вкарбований у слові (до 105 річчя від дня народження Оксани Лятуринської) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С.220-223. – ISBN 966-7060-92-6
399943
  Терещенко Ю. Дух державності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 38 (203). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Нереалізований проект українського консерватизму. В"ячеслав Липинський - лідер українського консерватизму.
399944
  Никитин Дмитрий Дух долголетия : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 36-41 : Фото


  Сеул
399945
  Иоанн Мосх Дух духовный / Иоанн Мосх. – 2-е изд, перераб. – Сергиев Посад, 1915. – 282с.
399946
   Дух Екатерины Великия, императрицы и самодержицы Всероссийския. – Санкт-Петербург : В типографии Департамента Внешней торговли
Част первая. – 1814. – 139, 162с. – Видання старою орфографією. Переплетено з частиною другою


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра.
399947
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
1. – 1815. – Видання старою орфографією
399948
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
2. – 1815. – Видання старою орфографією
399949
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
10. – 1816. – Видання старою орфографією
399950
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
11. – 1816. – Видання старою орфографією
399951
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
12. – 1816. – Видання старою орфографією
399952
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
13. – 1816. – Видання старою орфографією
399953
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
14. – 1816. – Видання старою орфографією
399954
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
15. – 1816. – Видання старою орфографією
399955
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
17. – 1817. – Видання старою орфографією
399956
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
18. – 1817. – Видання старою орфографією
399957
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
19. – 1817. – Видання старою орфографією
399958
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
23. – 1817. – Видання старою орфографією
399959
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
24. – 1817. – Видання старою орфографією
399960
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
29. – 1818. – Видання старою орфографією
399961
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
37. – 1819. – Видання старою орфографією
399962
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
38. – 1820. – Видання старою орфографією
399963
  Обретенов Б. Дух закалившая в огне: Историческая судьба и характер болгарской творческой интреллигенции. / Б. Обретенов. – София, 1987. – 107с.
399964
  Монтеск"є Ш. Дух законів // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 387-443. – ISBN 978-966-8865-81-7
399965
  Монтескю Шарль Луи де Дух законов : творение знаменитого французского писателя де Монтескю : [в 3 частях] / пер. Е. Корнеева. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [В тип. Штаба отдельного корпуса внутренней стражи]
Ч. 3 : 1862. – 1862. – 384, VIII c. – Пер. также под загл.: О духе законов, О разуме законов, О существе законов


  На тит. л. фамилия-печать: Мишобенцкий
399966
  Ведекинд Франк Дух земли. Лулу. – Киев : Изд. кн. маг. С.И. Иванова ; [Тип. "Петр Барский"], 1908. – 92 с. : ил. – Пьеса переведена также под загл.: "Женщина" и "Вампир" и составляет 1-ю ч. произведения того же авт. "Лулу"
399967
  Гетьман В. Дух Землі // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 червня (№ 22). – С. 1. 3
399968
  Юнг К.Г. Дух и жизнь / К.Г. Юнг; Пер. с нем. Акопяна Л.О., под ред. Лахути Д.Г. – Москва : Практика, 1996. – 560с. – ISBN 5-88001-011-2
399969
  Диас И.Ф. Дух и метаморфоза Кацалькоатля / И.Ф. Диас. – Москва, 1981. – 173-231с.
399970
  Медведчук В. Дух и принципы социал-демократии: украинская перспектива / Виктор Медведчук. – Київ : Основні цінності, 2000. – 215с. – (Сучасна думка ; Кн.1). – ISBN 966-7274-60-8
399971
  Тарханов И.Р. Дух и тело / И.Р. Тарханов. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1904. – 176с.
399972
   Дух изящнейших мнений, избранных большей частью из сочинений г. Рошефокольда [Ларошфуко] и прочих лучших писателей / Перевел и избрал Н. С. [Страхов]. – Москва : В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1788. – 183с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, корінець та кутки зі шкіри
399973
  Фігель М.В. Дух і буква у правотворчості в контексті історичної школи права // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
399974
  Рудакова Н.І. Дух і душа в народній прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 119-123. – Бібліогр.: С. 123-124
399975
   Дух і літера : присвячується пам"яті Юрія Прилюка. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7274-04-7
№ 1/2. – 1997
399976
   Дух і літера. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7274-04-7
№ 3/4. – 1998
399977
   Дух і літера. – Київ, 1997-. – ISBN 5-87534-053-3
№ 5/6. – 1999
399978
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 7/8. – 2001
399979
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 9-10. – 2002
399980
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 11-12. – 2003
399981
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 13/14. – 2004. – 559 с. – на тит. арк. Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера"
399982
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 15/16. – 2006. – 534 с. – на тит. арк. Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера"
399983
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 17/18. – 2007
399984
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 19, спец. вип. : Університетська автономія. – 2008
399985
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 20. – 2008. – (Польські студії ; спец. вип. ; I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
399986
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 21. – 2010. – 336 с.
399987
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 22. – 2010. – (Польські студії ; № 2/3 ; II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
399988
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 23. – 2011. – (Польські студії ; № 4 ; IV конкурс ім. Єжи Гедройця)
399989
  Мазур Л. Дух і плоть : Філософія життя та проблема людської тілесності: Монографія / Леонід Мазур. – Львів, 2003. – 380 с. – ISBN 966-7119-00-9
399990
   Дух і порив // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С.746-747. – ISBN 966-316-069-1
399991
  Медведчук В. Дух і принципи соціал-демократії: українська перспектива / В. Медведчук. – Київ : Основні цінності, 2000. – 200с. – (Сучасна думка ; Кн.1). – ISBN 966-7274-60-8
399992
  Пилипенко Дух і тіло Парижа : вояж-колекція / Пилипенко, Георгій-Григорій, Малка Ромка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 86-91 : Фото
399993
  Беседин А.П. Дух как объект познания в имматериализме Беркли // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 17-25. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
399994
  Козловець М.А. Дух капіталізму: рro et contra релігійна етика // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 98-103
399995
  Щукин Василий Георгиевич Дух карнавала и дух просвещения (Бахтин и Лотман) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 95-129. – ISSN 0042-8744
399996
  Щукин Василий Георгиевич Дух карнавала и дух просвещения (Бахтин и Лотман) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 95-129. – ISSN 0042-8744
399997
  Гельбак П.А. Дух картошки у костра / П.А. Гельбак. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 80 с.
399998
  Соболь Валентина Дух Мазепи в діях та "діаріуші" його наступника ( на матеріалі факсиміле его - документа Пилипа Орлика) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 59-65. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізовано раніше не друковані сторінки діарвуша за 1724 рік гетьмана-вигнанця, вперше прочитані автором за факсимільним виданням і порівняні з копією анонімних польських палеографів.
399999
  Чухліб Т. Дух Мазепи над Бендерською фортецею, Одесою та...Росією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Національна пам"ять та пропаганда чужих героїв - несумісні. Чому Бендерська фортеця славнозвісна? Та тому, що від часу її заснування молдавськими князями на початку XV століття (хоча, очевидно, людські поселення тут були ще задовго до того, як ...
400000
  Задорожна О. Дух материнства в оповіданні Олександра Довженка "Мати" і оповіданні Оксани Забужко "Сестро, сестро" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 125-127.
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,