Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
399001
  Патон Б. "Довести пріоритетність відкриттів за українськими науковцями" / спілкувався Володимир Бондаренко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9-23 серпня (№ 31/32). – С. 6-7


  Інтерв"ю президента Національної академії наук України академіка Бориса Патона.
399002
  Комаха Л.Г. "Довіра" і "недовіра" до суб’єкта пізнання в логіці скептицизму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 183-186. – ISSN 2076-1554
399003
  Сорокин К.Э. "Довооружение" НАТО: новые рубежи // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 50-55
399004
  Печеранський І. "Догматико-апологетичний" метод та проблема обгрунтування релігійно-християнського знання у творчості П.Свєтлова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 128-131. – ISSN 1728-9343
399005
  Черняєв В.С. "Договір п’яти" та новий баланс військово-морських сил у світі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 129-135. – ISSN 2077-1800


  У статті на основі аналізу джерел та наукової літератури висвітлено ключові військово-морські питання, що розглядались на Вашингтонській конференції 1921-1922 рр. Основну увагу приділено історії ухвалення "Договору п"яти". Проаналізовано точки зору ...
399006
  Тропін З.В. Доведення військової та напіввійськової діяльності держави територією іншої держави на прикладі справи Республіка Нікарагуа проти Сполучених Штатів Америки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 360-363. – ISSN 2219-5521
399007
  Колінько О.О. Доведення до самогубства: порівняльна характеристика українського і зарубіжного кримінального законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 258-264
399008
  Цвібель Доведення міждисциплінарної потужності філософського аналізу шляхом окреслення проблем дослідження типово не-філософського поняття / Цвібель, О // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 58-61
399009
  Перехейда О.М. Доведення нерівностей / О.М. Перехейда, Р.П. Ушаков. – Київ : Основа, 2003. – 96с. – (Біб-ка журналу "Математика у школах України" ; Вип.7(7)). – ISBN 966-8245-38-5
399010
  Картавов М.О. Доведення тотальної коректності системи Insoft e-Detailing y IPCL / М.О. Картавов, Т.В. Панченко, Н.В. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 80-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
399011
  Комраков Г.Б. Доведи до вершины / Г.Б. Комраков. – Москва : Известия, 1973. – 255 с.
399012
  Богданов Е.Н. Доверенное лицо / Е.Н. Богданов. – Новосибирск, 1974. – 206с.
399013
  Сидоряк Н.Н. Доверенные / Н.Н. Сидоряк. – М., 1991. – 464с.
399014
  Алексеева Т.А. Доверено защищать революцию / Т.А. Алексеева. – Москва, 1987. – 252с.
399015
  Василец В.М. Доверено руководить / В.М. Василец. – Одесса, 1988. – 204с.
399016
  Ходаков А.И. Доверено руководить и воспитывать / А.И. Ходаков. – Л., 1983. – 159с.
399017
  Кулаков Н.М. Доверено флоту / Н.М. Кулаков. – Москва, 1985. – 320 с.
399018
  Серебряков В.Г. Доверены сердца. / В.Г. Серебряков. – М, 1988. – 63с.
399019
  Железнов П.И. Доверие / П.И. Железнов. – М, 1960. – 90с.
399020
  Ленцов В.А. Доверие / В.А. Ленцов. – Симферополь, 1961. – 54с.
399021
  Заяц А.С. Доверие / А.С. Заяц. – М., 1963. – 135с.
399022
  Ховив Е.Г. Доверие / Е.Г. Ховив. – Челябинск, 1964. – 59с.
399023
  Откидач В.А. Доверие / В.А. Откидач. – М, 1964. – 32с.
399024
  Падерин И.Г. Доверие / И.Г. Падерин. – М, 1967. – 328с.
399025
  Богданов В.К. Доверие / В.К. Богданов. – Грозный, 1968. – 36с.
399026
  Зегерс А. Доверие : роман ; пер. с нем. / Анна Зегерс. – Москва : Прогресс, 1969. – 399 с.
399027
  Долженко А.Г. Доверие / А.Г. Долженко. – Воронеж, 1976. – 262с.
399028
  Пономаренко В.Д. Доверие / В.Д. Пономаренко. – М., 1978. – 80с.
399029
  Симаненков И.К. Доверие / И.К. Симаненков. – Петрозаводск, 1978. – 239с.
399030
  Шарова Т.Н. Доверие / Т.Н. Шарова. – Киев, 1981. – 78с.
399031
   Доверие. – Москва, 1981. – 175 с.
399032
  Кутов Н.Н. Доверие / Н.Н. Кутов. – Москва, 1981. – 119с.
399033
  Власенко О.Б. Доверие / О.Б. Власенко. – Москва, 1981. – 400с.
399034
  Касьянов Н.У. Доверие / Н.У. Касьянов. – Симферополь, 1982. – 39с.
399035
  Неменский Б.М. Доверие / Б.М. Неменский. – М., 1984. – 165с.
399036
   Доверие. – М, 1986. – 320с.
399037
  Бабаев Э.Г. Доверие / Э.Г. Бабаев. – М, 1986. – 126с.
399038
  Загайнов Р.М. Доверие души / Р.М. Загайнов. – Москва, 1986. – 111с.
399039
   Доверие и высшее образование: сравнение России и других европейских государств // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 10. – С. 107-115. – ISSN 0235-1188


  Рассматриваются доверие и высшее образование как компоненты, соответственно, социального и культурного капитала. Европейские страны ранжированы по уровню доверия в обществе. Выявлено существенное различие по этому показателю в российских федеральных ...
399040
  Дюков В.М. Доверие и контроль / В.М. Дюков, С.Д. Могилат. – М, 1983. – 264с.
399041
  Ловелл Д.У. Доверие и политика в посткоммунистическом обществе // Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. Фонд Карнеги за международный мир. – Москва, 2002. – Т. 7, № 3 : Политическая культура. – С.147-162. – ISSN 1560-8913
399042
  Жуков И.И. Доверие к жизни / И.И. Жуков. – М., 1980. – 126с.
399043
  Куприяновский П.В. Доверие к жизни / П.В. Куприяновский. – Ярославль, 1981. – 238 с.
399044
  Скрипкина Т.П. Доверие к себе как условие развития личности // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.95-103. – ISSN 0042-8841
399045
  Каменецкий Е.И. Доверие к слову: Говорят парт. работники и журналисты. / Е.И. Каменецкий. – М., 1984. – 223с.
399046
  Камянов В.И. Доверие к сложности: Современность и классич. традиция. / В.И. Камянов. – М., 1984. – 383с.
399047
  Слонский Е.С. Доверие как механизм обеспечения конструктивного взаимодействия молодежи и государства : реформы, нововведения, опыт / ВАК России // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 59-61. – ISSN 1726-667Х
399048
  Краснов А.М. Доверие любви / А.М. Краснов. – Л., 1984. – 127с.
399049
  Сапоженков Г.Т. Доверие обязывает / Г.Т. Сапоженков. – М., 1985. – 120с.
399050
  Крымова С. Доверие проверено. Страна сохраняет уважение к РАН // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 20 декабря (№ 51). – С. 3


  Российская академия наук заслуживает доверия в большей степени, чем другие государственные и общественные структуры и деятели, - такое мнение высказали живущие в городах россияне в ходе опроса, который провел независимый исследовательский холдинг ...
399051
  Резник Я.Л. Доверие. / Я.Л. Резник. – Киев, 1958. – 366с.
399052
  Тарас В.Е. Доверие. / В.Е. Тарас. – Минск, 1960. – 64с.
399053
  Семенов Ю.И. Доверие. / Ю.И. Семенов. – М., 1965. – 174с.
399054
  Шерешевский Л.В. Доверие. / Л.В. Шерешевский. – Горький, 1966. – 63с.
399055
  Румянцева М.А. Доверие. стихи / М.А. Румянцева. – Воронеж, 1966. – 80с.
399056
  Шатров М.Ф. Доверие: киносценарий. / М.Ф. Шатров, В.Т. Логинов. – М., 1977. – 72с.
399057
  Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Фрэнсис Фукуяма; Под. ред. М. Колопотина; Пер. с англ. Д. Павловой, В. Кирющенко, М. Колопотина. – Москва : АСТ, 2006. – 736с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-024084-8


  Политико-экономическое исследование одного из наиболее талантливых и оригинальных американских социологов
399058
  Нарышкина Р.Л. Доверительная собственность в гражданском праве Англии и США. / Р.Л. Нарышкина. – М., 1965. – 39с.
399059
  Архангельский И.Ю. Доверительное управление и ответственность управляющих в штате Флорида // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 5 (545). – С. 101-114. – ISSN 0321-2068


  Характеристика основных субъектов доверительного управления в штате Флорида. Теория и местная практика контроля за действиями управляющих. Оценка работы местной судебной системы в отношении результатов деятельности управляющих.
399060
  Анисимов А.В. Доверительные вычисления с использованием складывающей машины. I / А.В. Анисимов, А.К. Новокшонов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 5. – С. 3-13. – ISSN 0023-1274
399061
  Анисимов А.В. Доверительные вычисления с использованием складывающей машины. ІІ / А.В. Анисимов, А.К. Новокшонов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 1, січень - лютий. – С. 3-12. – ISSN 0023-1274
399062
  Фоняков И.О. Доверительный разговор / И.О. Фоняков. – М, 1975. – 72с.
399063
  Галкина Д. Доверия нету! Министр не устраивает ни ученых, ни политиков // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 апреля (№ 15). – С. 4


  Появилось два обращения с требованием отправить в отставку министра образования и науки Дмитрия Ливанова. Первым с подобным заявлением в адрес высших органов власти РФ выступил Центральный совет Профсоюза работников РАН. “Деятельность Министерства ...
399064
  Бойко А.К. Доверхне-палеозойский комплекс северо-западного окончания Мармарошского масива (Восточные Карпаты). / А.К. Бойко. – Львов, 1970. – 244с.
399065
  Бойко А.К. Доверхне-палеозойский комплекс северо-западного окончания Мармарошского массива (Восточные Карпаты). / А.К. Бойко. – Львов, 1970. – 244с.
399066
  Бойко А.К. Доверхне-палеозойский комплекс Северо-Западного окончания Мармарошского массива (Восточные Карпаты). / А.К. Бойко. – Львов : Львовский ун-т, 1970. – 246с.
399067
  Малохаткин И.И. Доверчивая даль. Стихи. / И.И. Малохаткин. – Саратов, 1972. – 87с.
399068
  Сипаков Я. Доверчивая земля: Книга деревни : повести / Янка Сипаков; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1977. – 463 с.
399069
  Галкин С.И. Доверчивость / С.И. Галкин. – Тула, 1966. – 71с.
399070
  Неизвестный Ю.А. Доверчивость / Ю.А. Неизвестный. – Ростов-на-Дону, 1978. – 31с.
399071
  Рыжиков И.В. Доверчивость.Книга лирики. / И.В. Рыжиков. – М, 1967. – 127с.
399072
  Некюдова О.С. Доверчивый рассказ / О.С. Некюдова. – М., 1960. – 86с.
399073
  Молочко А.М. Довершена наукознавча (мовна) концепція картосеміотики: загальна теорія сучасної картографії / А.М. Молочко, М.А. Молочко // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 308-311. – ISBN 978-617-7069-75-8
399074
  Шестинский О.Н. Доверяю вам / О.Н. Шестинский. – М., 1980. – 111с.
399075
  Ардов М. Довески : проза : мемуары // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 8 (1024). – С. 84-141. – ISSN 0130-7673
399076
  Возовикова Т. Довести до готовности. ЕГЭ не терпит суеты // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 апреля (№ 15)


  Тема единого государственного экзамена в этом году чаще обсуждается не столько в связи с предстоящей приемной кампанией в вузы, сколько с идеей введения аналогичного инструмента для итоговой проверки знаний выпускников вузов.
399077
  Силин А.А. Довести идею... / А.А. Силин. – М., 1980. – 63с.
399078
  Мусієнко О. Довженків "пейзаж душі" // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 72-82. – ISSN 1997-4264


  Пейзаж у О. Довженка не просто точно відтворене місце дії. Він несе естетичне навантаження, без якого неможливо оглянути поетичні смисли фільмів митця
399079
  Костенко В.С. Довженківські обрії. (Новаторські шукання і естетич. роздуми). / В.С. Костенко. – К., 1964. – 122с.
399080
  Золотоверхова І.І. Довженко-художник / І.І. Золотоверхова, Г.Л. Коновалов. – Київ : Мистецтво, 1968. – 185 с.
399081
  Марьямов А.М. Довженко / А.М. Марьямов. – М., 1968. – 383с.
399082
   Довженко в воспоминаниях современников. – М, 1982. – 278с.
399083
  Чернов А. Довженко і Полтавщина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 вересня (№ 161). – С. 11


  Деякі архівні розвідки про творче становлення видатного кінорежисера.
399084
   Довженко і світ. – Київ, 1984. – 222с.
399085
  Параскевич П. Довженко і Сталін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 13


  Сторінками щоденникових записів.
399086
  Мащенко Л.В. Довженко О. "Україна в огні" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 12 (232). – С. 10-13
399087
   Довженко О."Зачарована Десна". "Україна в огні". "Щоденник" : Біографія письменника. Короткі перекази творів. Аналіз текстів. Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 1999. – 96с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7534-47-2
399088
  Барабаш Ю.Я. Довженко. Некоторые вопросы эстетики и поэтики / Ю.Я. Барабаш. – 2-е изд. – Москва, 1968. – 271с.
399089
  Безручко О. Довженкова енциклопедія: історія, проблеми, перспективи "умовного архіву Олександра Довженка" // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 43-57. – ISSN 1728-6875
399090
  Федь А. Довженкове безмежжя (Війна з глибини трагічного конфлікту) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С.6-15. – ISSN 1728-9572
399091
  Адаменко М. Довженкові кони : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 82-87. – ISSN 0208-0710
399092
  Тримбач С. Довженкові коні увійшли до...Південної Кореї // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 10-11 червня (№ 101/102). – С. 23


  У Сеулі відбувається ретроспектива фільмів Олександра Довженка.
399093
  Шишов І. Довженкові лопухи під Москвою // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – С. 142-148. – ISBN 5-89354-154-5
399094
  Максимчук-Макаренко Довженкові Ярославни // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 145-148. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
399095
  Агранович В.М. Довжина дифузійного зміщення екситонів у кристалах антрацену / В.М. Агранович. – Київ, 1957. – 61-67с.
399096
  Агранович В.М. Довжина дифузійного зміщення екситонів у кристалах антрацену / В.М. Агранович, І.Я. Кучеров, О.М. Файдиш; АН УРСР. – Київ : АН УРСР
1. – 1957. – 7с. – Окремий відбиток з: Український фізичний журнал №2
399097
  Шуренков Г.В. Довжина інтервалу невизначеності при використанні алгоритму динамічного програмування для оцінки моментів зміни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 65-68. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто задачу знаходження довжини інтервалу невизначеності при використанні алгоритму динамічного програмування для оцінки моментів зміни. Доведено, що математичне сподівання довжини інтервалу еквівалентне штрафу за зміну розподілу при ...
399098
  Мамчур Ф.І. Довівдник з фітотерапії / Ф.І. Мамчур. – 2- е вид. – К, 1986. – 279с.
399099
   Довідка комісії Вченої ради "Інститут високих технологій: досягнення, проблеми, перспективи розвитку" : довідка комісії Вченої ради / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [склад коміс.: Анасімов І.О. (голова), Прокопець В.М., Лисенко В.С. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 125 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
399100
   Довідка комісії Вченої ради "Інститут міжнародних відносин: досягнення, проблеми, перспективи" / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [комісія ради: Конверський А.С. (голова коміc.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 120, [1] с. : іл., табл. – Довідку складено на основі Програми перевірки Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім . Т. Шевченка
399101
   Довідка комісії Вченої ради "Історичний факультет: досягнення, проблеми, перспективи" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [комісія ради: Гриценко І.С. (голова коміc.) та ін.]. – Київ : Логос, 2016. – 198, [1] с. : іл., табл.
399102
   Довідка комісії Вченої ради "Хімічний факультет: досягнення, проблеми, перспективи" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [комісія ради: Л.І. Остапченко (голова коміc.) та ін.]. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – 113, [1] с. : табл.
399103
   Довідка про діяльність Київського товариства природодослідників (13 грудня 1878 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 491. – ISBN 978-966-189-081-6
399104
  Ган О. Довідка про Казіміра Малєвича // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С.564-569.


  Редакція "Хроніки" зберігає колорит і деякі особливості правопису видань українських футуристів, зокрема в більшості випадків залишає незмінним тодішнє написання власних імен
399105
  Тищенко О. Довідка про походження в словникових матеріалах "Нові й актуалізовані слова та значення" // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 81-85. – ISBN 978-966-489-285-5
399106
  Мачульський І. Довідка про склад сім"ї. Хто видає та як отримати // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 173-177
399107
  Гайдабура В. Довідка про табори переміщених осіб (ді-пі) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 14-15. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
399108
   Довідкова зарубіжна література у фондах Центральної наукової бібліотеки та бібліотек наукових установ Академії наук УРСР : Систематичний показчик (надходження за 1955-1964 рр.). – Київ : АН УРСР, 1967. – 224 с.
399109
   Довідкова й адресова книга Вся Україна та АМСРР на 1930 рік. – Рік видання - П"ятий. – [Одеса] : Видання Українського Червоного Хреста Одеської ОКРфілії, 1930. – [1532] с.


  В книзі представлений довідковий та адресовий матеріал установ Радянської України. Довідник дає всебічну інформацію про адміністративні, господарчі й громадські організації. На сторінках відмічених арабською пагінацією текст надрукований у два ...
399110
  Чуканова С. Довідкова служба: шлях від традиційного до віртуального // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 4 (38). – С. 8-11. – ISSN 1811-377X


  Аналізується робота довідкової служби Наукової біб-ки НУ "КМА".
399111
  Шевченко В.О. Довідкове видання про доісторичні карти : проблеми. дискусії. рецензії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 39 : Мал.
399112
  Руденко Є.В. Довідковий бібліотечно-інформаційний ресурс "Персоналії НАНУ" // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 48-51. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Сучасне електронне середовище надає сьогодні значні переваги для створення довідкових ресурсів. Ці можливості значно розширили також сферу діяльності наукових бібліотек у галузі створення різноманітних інформаційних путівників, які покращують доступ ...
399113
  Черниш Наталія Довідкові видання фірми "Ф.А. Брокгауз": традиції німецької якості // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 36-42. – Бібліогр. в кінці ст.
399114
  Закірова С. Довідкові видання як джерело вивчення соціально-економічної історії (на прикладі пам"ятних книжок Катеринославської губернії: ХІХ- пос. ХХ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 221-238. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано історію видання пам"ятних книжок у Російській імперії та Катеринославській губернії, наведено відомості про їх укладачів, розглянуто структуру і зміст цього виду історичного джерела. Наголошено на необхідності обов"язкового проведення ...
399115
  Базелюк І.І. Довідкові матеріали з хімії / І.І. Базелюк, Л.П. Величко, Н.В. Титаренко. – Ірпінь : Перун, 1998. – 224с. – ISBN 966-569-185-6
399116
  Ашельрод Р.С. Довідкові таблиці для визначення площ поверхонь деталей / Р.С. Ашельрод. – Київ, 1968. – 171с.
399117
  Добко Т.В. Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (XX ст. - перше десятиліття XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Добко Тетяна Василівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 33 с. – Бібліогр.: 41 назва
399118
  Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність і довідково-бібліографічне обслуговування: співвідношення понять і термінів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 82-95. – ISSN 2224-9516
399119
  Добко Т.В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. - перше десятиліття XXI ст.) / Тетяна Добко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 374, [1] с. – Резюме рос., англ. – Бібліогр.: c. 312-361. – ISBN 978-966-02-6837-1
399120
   Довідково-бібліографічна зарубіжна література у фондах Ценральної наукової бібліотеки та бібліотек наукових установ Академії наук УРСР : Систематичний показчик (надходження за 1965 р.). – Київ : АН УРСР, 1967. – 107 с.
399121
  Лебедюк О.О. Довідково-бібліографічне забезпечення науково-дослідницької роботи студентів вищого педагогічного закладу // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 181-186. – Бібліогр.: 7 пункт. – ISBN 966-7352-66-8
399122
  Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 11-23. – ISSN 1029-7200
399123
   Довідково-бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах ЦПБ та бібліотек наукових установ АН УРСР : Систематичний показчик (надходження за 1966-1970 рр.). – Київ : АН УРСР, 1973. – 238 с.
399124
  Добко Т. Довідково-бібліографічні ресурси : формування і використання / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 44-45. – ISSN 1029-7200


  Довідково-бібліографічні ресурси : формування і використання : інформація про семінар, що проходив в рамх міжнародної конференції, жовтень 2016 р., м.Київ
399125
   Довідково-інформаційний матеріал до звітної доповіді Центрального комітету профспілки : V з"їзд, м.Київ, листопад 2000 р. – Київ, 2000. – 60с.
399126
  Петренко А. Довідково-інформаційний ресурс Відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки імені М. Максимовича: від картотеки до оцифрування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 6 (239). – С. 25-28. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено аспекти історії заснування Відділу рідкісних книг та рукописів НБ КНУ імені Тараса Шевченка. Досліджено етапи формування фондів відділу як складової частини загально-бібліотечного зібрання. На прикладі окремих видань та колекцій розглянуто ...
399127
   Довідна книга "Київ" з пляном міста. – К., 1930. – 64с.
399128
  Возняк Г.М. Довідник-конспект з геометрії учня 7 класу / Г.М. Возняк, О.Г. Возняк, Г. Янченко. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 1998. – 48 с. – ISBN 966-7224-71-6
399129
  Возняк Г. Довідник-конспект з геометрії учня 8 класу / Г. Возняк, О.Г. Возняк. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 1998. – 48 с. – ISBN 966-7224-98-8
399130
  Возняк Г. Довідник-конспект з геометрії учня 9 класу / Г. Возняк. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 1998. – 32 с. – ISBN 966-7437-01-9
399131
  Горбаль Мирослав Довідник-пошуковець: Реєстр осіб, пов"язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобиччини 1939-1950: (за архівними документами) // Літопис Української Повстанської Армії : Бібліотека. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2005. – Т. 6 : Довідник-пошуковець: Реєстр осіб, пов"язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобиччини 1939-1950: (за архівними документами) / Горбаль Мирослав. – С.1-1311. – ISBN 966-96340-3-2
399132
  Резніченко В.І. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету / В.І. Резніченко, І.Л. Михно; Київська міська державна адміністрація. – Київ : Рідна мова, 2003. – 479с. – (Біб-ка держ. службовця). – ISBN 5-7707-9733-9
399133
   Довідник-щорічник. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1949. – 518 с., 2 портр.
399134
  Кияшко О. Довідник / О. Кияшко. – ХарківКиїв, 1931. – 208с.
399135
   Довідник : Історія, факультети, кафедри, навчальні курси, напрямки наукових досліджень, телефони (КУ ім. Т. Шевченка). – Київ : Київський університет, 1993. – 128 с.
399136
  Маткобожик В. Довідник "Все для учнів про фразеологію" : Закінчення. Початок у №№ 4 і 5 за 2012р.
399137
   Довідник "Праведники народів світу" : довідник / [упоряд.: Є.А. Врадій, Д.В. Шаталов, І.Я. Щупак ; вступ. ст.: М.Ф. Маринович, І.Я. Щупак ; за ред. І.Я. Щупака]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 220, [4] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Академічна серія "Українська бібліотека Голокосту"). – ISBN 978-966-383-769-7
399138
   Довідник №15 пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам по сплаті податків, зборів, інших обов"язкових платежів за станом на 01.09.2000 р.. – Київ, 2000. – 129с.
399139
   Довідник абітурієнта 2012 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; за ред. Я.Я. Болюбаша. – Київ : Освіта, 2012. – 399, [1] с. : табл., портр. – Зміст: Умови прийому до вищих навч. закладів України в 2012 році ; Перелік вищих навч. закл. України ; Програми ЗНО 2012 ; Інформаційні матеріали для осіб пільгових категорій ; 110 запитань і відповідей. – ISBN 978-617-656-092-0
399140
   Довідник агітатора. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1949. – 311 с. – (Бібліотечка агітатора)
399141
   Довідник агронома по удобренню. – вид. 2-е., перероб. і доповн. – Київ : Урожай, 1966. – 671 с.
399142
   Довідник адміністративно-територіального поділу Дніпропетровської області на 1 листопада 1965 року. – 2-е вид. – Дніпропетровськ, 1965. – 144с.
399143
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Житомирської області. Станом на 1 вересня 1965 р.. – 2-е вид. – Житомир, 1965. – 185с.
399144
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Житомирської області. Станом на 1 травня 1967 року. – 3-е вид. – Житомир, 1967. – 178 с.
399145
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Кіровоградської області ( на 1 березня 1960 р.). – Кіровоград, 1960. – 92с.
399146
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Полтавської області на 1 жовтня 1965 р.. – 2-е вид. – Полтава, 1965. – 146с.
399147
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Черкаської області на 1 лип. 1967 р.. – Черкаси, 1967. – 134с.
399148
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Чернівецької області на 1 лют. 1966 р.. – Ужгород, 1966. – 76с.
399149
   Довідник адмінтерподілу УСРР за станом на 15 грудня 1935 р.. – Київ : Радбудівництво і право, 1936. – 228 с.
399150
  Шерік А.Д. Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів : понад 11000 ідіом та виразів / А.Д. Шерік, В.Я Савічук., В.Ф. Старко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 173 с. – ISBN 966-518-326-5
399151
  Слухай С.В. Довідник базових теpмiнiв та понять з мiкpоекономiки / С.В. Слухай. – Київ : Лiбpа, 1998. – 256с. – Шифр. дубл. 33 Слух. (доп. карт. ек.). – ISBN 966-7035-02-6
399152
  Слухай С.В. Довідник базових теpмiнiв та понять з мiкpоекономiки / Сергій Слухай. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 373, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 360-372. – Бібліогр.: с. 373 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-323-8
399153
   Довідник бібліотекаря : керівні матеріали з питань бібліотечної роботи. – Харків : Книжкова палата, 1977. – 396 с.
399154
   Довідник бібліотекаря. Керівні матеріали з питань бібл. роботи. – Х., 1967. – 238с.
399155
   Довідник бібліотекаря. Керівні матеріали з питань бібл. роботи. – 2-е вид., перероб. і доп. – Х., 1971. – 394с.
399156
   Довідник бухгалтеру колгоспу. – Київ, 1969. – 482 с.
399157
   Довідник вільно конвертованих валют. – Київ : Мистецтво, 1994. – 80 с. – ISBN 5-7715-0694-Х
399158
  Рибачок І.М. Довідник географічних подій / І.М. Рибачок. – Київ : Радянська школа, 1971. – 184с.
399159
   Довідник Глухівщини. 1928 р.. – Глухів, 1929. – 264с.
399160
   Довідник голови колгоспу. – Київ, 1949. – 564 с.
399161
   Довідник депутата. – К., 1970. – 228с.
399162
   Довідник директора школи. Збірник постанов, наказів, інструкцій та інших керівних матеріалів про школу. – К., 1955. – 440с.
399163
   Довідник для вступників 2000 : Правила прийому. Факультети, інститути, відділення, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – Київ : Київський університет, 2000. – 169 с. – ISBN 966-594-131-3
399164
   Довідник для вступників 2001 : Правила прийому. Факультети, інститути, відділення, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – К. : Київський університет, 2001. – 189с. – ISBN 966-594-131-3
399165
   Довідник для вступників 2002 : Правила прийому. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – Київ : Київський університет, 2002. – 179с.
399166
   Довідник для вступників 2003 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – Київ : Київський університет, 2003. – 192с. – ISBN 966-594-463-0
399167
   Довідник для вступників 2004 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – Київ : Київський університет, 2004. – 234 с. – ISBN 966-594-544-0
399168
   Довідник для вступників 2005 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – Київ : Київський університет, 2005. – 256 с. – ISBN 966-594-617-Х
399169
   Довідник для вступників 2006 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки екзаменаційних завдань. – Київ : Київський університет, 2006. – 292с. – ISBN 966-594-749-4
399170
   Довідник для вступників до аспірантури (умови, правила прийому та програма з математики для вступу до аспірантури Інституту математики АН УРСР). – Київ, 1970. – 20с.
399171
   Довідник для вступників до аспірантури при вищих навчальних закладах Української РСР. – Київ, 1971. – 115с.
399172
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів Народного Комісаріату Освіти УРСР. Правила прийому і програми на 1940 р.. – Київ, 1940. – 52с.
399173
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України : Умови прийому. Адреси. Програми. – Київ, 1996. – 128с.
399174
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 1996 рік. – Київ : Абріс, 1996. – 448с.
399175
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 1997 р.. – Київ : Абрис, 1997. – 543 с.
399176
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 1999 рік. – Київ : Абрис, 1999. – 496с. – ISBN 966-531-066-6
399177
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 2000 рік. – Київ : Абрис, 2000. – 512с. – ISBN 966-531-086-0
399178
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 2001 рік. – Київ : Абрис, 2001. – 520с. – Шифр дублетний. – ISBN 966-531-110-7
399179
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1951 рік. – Київ-Львів, 1951. – 316с.
399180
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1952 рік. – Київ, 1952. – 243с.
399181
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1953 рік. – Київ, 1953. – 188с.
399182
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1954 рік. – Київ, 1954. – 191с.
399183
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1955 рік. – Київ, 1955. – 103с.
399184
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1956 рік. – Київ, 1956. – 160с.
399185
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1957 рік. – Київ, 1957. – 168с.
399186
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1958 рік. – Київ, 1958. – 175с.
399187
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1959 рік. – Київ, 1959. – 192с.
399188
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1961 рік. – Харків, 1961. – 212с.
399189
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1962 рік. – Харків, 1962. – 240с.
399190
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1963 рік. – Харків, 1963. – 242с.
399191
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1965 рік. – Київ, 1965. – 232с.
399192
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1967 рік. – Київ, 1967. – 243с.
399193
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1968 рік. – Київ, 1968. – 208с.
399194
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1969 рік. – Київ, 1969. – 220с.
399195
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1970 рік. – Київ, 1970. – 224с.
399196
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1971 рік. – Київ, 1971. – 233с.
399197
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1972 рік. – Київ, 1972. – 230с.
399198
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1973 рік. – Київ, 1973. – 224с.
399199
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1974 рік. – Київ, 1974. – 224с.
399200
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1975 рік. – Київ, 1975. – 231с.
399201
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1976 рік. – Київ, 1976. – 214с.
399202
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1977 рік. – Київ, 1977. – 224с.
399203
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1978 рік. – Київ, 1978. – 228с.
399204
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1948 рік. – Київ, 1948. – 171с.
399205
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1979 рік. – Київ : Вища школа, 1979. – 224с.
399206
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1981 рік. – Київ, 1981. – 223с.
399207
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1982 рік. – Київ, 1982. – 203с.
399208
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1983 рік. – Київ : Вища школа, 1983. – с.
399209
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1984 рік. – Київ, 1984. – 183с.
399210
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1985 рік. – Київ, 1985. – 174с.
399211
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1986 рік. – Київ, 1986. – 176с.
399212
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1987 рік. – Київ, 1987. – 182с.
399213
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1988 рік. – Київ : Вища школа, 1988. – 121, [2] с.
399214
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1989 рік. – Киев, 1989. – 123с.
399215
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1990 рік. – Київ, 1990. – 112с.
399216
   Довідник для вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Правила прийому; програми та зразки екзаменаційних білетів / П.О. Бех, Л.В. Грицик, І.М. Ляшенко, О.Д. Пономарів, С.П. Репєцький, Л.О. та ін. Кудрявцева; КНУТШ; Під ред. О.В.Третяка. – Київ, 1996. – 210с. – ISBN 5-7707-2585-0
399217
   Довідник для вступників до Київського університету ім. Тараса Шевченка / В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Грицик, О.Д. Пономарів, С.П. Репецький, М.Ф. та ін Тарасенко. – Київ : Київський університет, 1995. – 142 с.
399218
   Довідник для вступників до Одеського ордена Трудового Червоного Прапора державного університету імені І.І. Мечнікова. – Одеса, 1967. – 105с.
399219
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів (технікуми, училища, школи) Української РСР на 1956 рік. – Київ, 1956. – 191с.
399220
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів (технікумів, училища, школи) Української РСР на 1957 рік. – Київ, 1957. – 208с.
399221
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР 1990 рік. – Київ, 1990. – 250с.
399222
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1972 рік. – Київ, 1972. – 288с.
399223
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1973 рік. – Київ, 1973. – 304с.
399224
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1974 рік. – Київ, 1974. – 334с.
399225
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1976 рік. – Київ, 1976. – 266с.
399226
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1977 рік. – Київ, 1977. – 280с.
399227
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1978 рік. – Київ, 1978. – 271с.
399228
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1979 рік. – Київ, 1979. – 277с.
399229
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1983 рік. – Київ, 1983. – 272с.
399230
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1984 рік. – Київ, 1984. – 263с.
399231
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1985 рік. – Київ, 1985. – 276с.
399232
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1986 рік. – Київ : Вища школа, 1986. – 272с.
399233
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1987 рік. – Київ, 1987. – 259с.
399234
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1989 рік. – Київ, 1989. – 255с.
399235
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1991 рік. – Київ, 1991. – 275с.
399236
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСРна 1980 рік. – Київ, 1980. – 296с.
399237
   Довідник для вступників до середніх спеціальних учбових закладів Української РСР на 1961 рік. – Львів, 1961. – 275с.
399238
   Довідник для вступників до середніх спеціальних учбових закладів Української РСР на 1962 рік. – Київ, 1962. – 263с.
399239
   Довідник для вступників до середніх спеціальних учбових закладів Української РСР на 1967 рік. – Харків, 1967. – 276с.
399240
   Довідник для вступників до середніх спеціальних учбових закладів Української РСР на 1971 рік. – Київ, 1971. – 312с.
399241
   Довідник для вступників до технікумів та інших середніх спеціальних учбових закладів Української РСР на 1953 рік. – К., 1953. – 215с.
399242
   Довідник для вступників до технікумів та інших спеціальних середніх учбових закладів Української РСР на 1952 рік. – К., 1952. – 167с.
399243
   Довідник для вступників до Харуківського державного бібліотечного інституту на 1949-1950 учбовий рік. – Харків, 1949. – 8с.
399244
   Довідник для вступників на підготовчні відділення при вищих навч. закладах УРСР. – Київ, 1973. – 56с.
399245
   Довідник для вступників, 2007 [до Київського національного університету імені Тараса Шевченка] : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми та зразки екзаменаційних завдань. – Київ : Київський університет, 2007. – 298 с. – ISBN 966-594-919-5
399246
  Чернов І.М. Довідник для гуртка "Умілі руки" / І.М. Чернов. – К., 1964. – 154с.
399247
  Мурашко М.І. Довідник для підприємців-роботодавців та працівників відділів кадрів підприємств, установ і організацій / М.І. Мурашко. – Видання доп. – К., 1996. – 163с.
399248
   Довідник для працівників редакцій газет, місцевих видавництв і друкарень. – К., 1962. – 383с.
399249
   Довідник донорських організацій та благодійних програм, що підтримують діяльність НУО в Україні. – Київ, 2001. – 227с.
399250
   Довідник дошкільного працівника (керівні матеріали). – К., 1980. – 400с.
399251
   Довідник екскурс-маршруту "Дніпрельстан Київ - Дніпропетровськ - Одеса. – Харків : Держвидав України, 1927. – 62 с.
399252
  Назимок М.М. Довідник експерта з дорогоцінних металів / М.М. Назимок, О.К. Шликов , О.С. Супрінович ; Держ. пробірна служба України. – Київ : Воля, 2012. – 566, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 564-566. – (Серія "Пробірний контроль"). – ISBN 978-966-8569-56-2
399253
  Кривошея Г.П. Довідник журналіста : навч. посібник / Г.П. Кривошея. – Київ : Книжкове вид-во Нац. авіаційного ун-ту, 2006. – 73, [1] с. – ISBN 966-598-310-5
399254
  Кобзар Г.О. Довідник з аналізу господарської діяльності / Г.О. Кобзар. – К., 1974. – 231с.
399255
  Шендрик Н.І. Довідник з археології України : Київська область / Н.І. Шендрик ; АН Укр. РСР, Ін-т археології, Укр. т-во охорони пам"ятників історії та культури. – Київ : Наукова думка, 1977. – 141, [3] с. : іл., к. – Бібліогр.: с. 134-137
399256
   Довідник з археології України. Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області. – К., 1984. – 222с.
399257
  Сидоренко Г.О. др. Довідник з археології України: Полтавська область / Г.О. др. Сидоренко. – Київ, 1982. – 108с.
399258
  Свєшников І.К. Довідник з археології України: Ровенська область / І.К. Свєшников, Ю.М. Нікольченко. – Київ, 1982. – 116 с.
399259
  Куделько Е.В. Довідник з бібліотекознавства і бібліографії / Е.В. Куделько, С.Й. Мінц. – Харків, 1969. – 249с.
399260
   Довідник з біології. – Київ : Наукова думка, 1978. – 399с.
399261
  Кулініч Л.Я. Довідник з біології / Л.Я. Кулініч, С.В. Воловник; За ред. О.В. Брайона, В.О. Мотузного. – Київ : Радянська школа, 1986. – 240 с. : ил.
399262
   Довідник з біології. – Київ : Наукова думка, 1998. – 688с. – ISBN 966-00-0042-1
399263
   Довідник з біології. – 2-е вид., виправ. і доп. – Київ : Наукова думка, 2003. – 794с. – ISBN 966-00-0060-Х
399264
  Галаган Б.С. Довідник з бюджетно-фінансової роботи сільських і селищних Рад / Галаган Б.С. – Київ, 1988. – 153 с.
399265
  Руденко В.П. Довідник з географії природно-ресурсного потенціалу України / В.П. Руденко. – Київ : Вища школа, 1993. – 180 с. – ISBN 5-11-004404-Х
399266
  Климко М.В. Довідник з геометрії. Означення, властивості, співвідношення / М.В. Климко, О.П. Лапій, Б.М. Павлівський. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 120с
399267
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ, 1977. – 286с.
399268
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови : для уч. ст. кл. / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1983. – 288 с.


  У посібнику освітлюються граматичні явища сучасної англійської мови, значення яких необхідно для ведення бесіди і розуміння текстів. Посібник складається з двох частин. У першій частині розглядаються частини мови, у другій вправи,більшість яких ...
399269
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови / Г.В. Верба, Г.Г. Верба. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1993. – 320с. – ISBN 5-330-01868-4


  У посібнику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння текстів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється системою вправ.
399270
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови : посібн. / Г.В. Верба. – 3-є вид. – Київ : Освіта, 1994. – 320 с.


  У посібнику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння текстів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється системою вправ.
399271
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1995. – 320 с. – ISBN 5-330-01868-4
399272
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – 4-е вид. – Київ : Освіта, 1995. – 320с. – ISBN 5-330-03026-9
399273
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови (з вправами) : навч. посібник / Г.В. Верба, Г.Г. Верба, Л.Г. Верба. – 5-те вид., доопрац. – Київ : Освіта, 2001. – 414с. – ISBN 966-04-0448-4
399274
  Литвинов В.Д. Довідник з граматики латинської мови / Володимир Литвинов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 112с. – ISBN 978-966-518-441-6
399275
  Гвоздяк-Фрідманська Довідник з граматики німецької мови : посіб. для студентів / О.М. Гвоздяк-Фрідманська, І.Й. Біров ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : Закарпаття, 2000. – 221, [3] с. : іл., табл. – ISBN 966-7400-08-4
399276
  Михайлова О.Е. Довідник з граматики німецької мови з вправами / О.Е. Михайлова, Є.Й. Шендельс. – К, 1965. – 276с.
399277
  Михайлова О.Е. Довідник з граматики німецької мови з вправами / О.Е. Михайлова, Є.Й. Шендельс. – 4-е вид. – К, 1977. – 360с.
399278
  Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови. / Р.І. Смеречанський. – К., 1989. – 301с.
399279
  Жукова Н.Б. Довідник з граматики французької мови / Н.Б. Жукова, К.М. Дауе. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1977. – 288с.
399280
  Герасимович М.В. Довідник з електронно-променевих приладів / М.В. Герасимович. – Київ, 1991. – 239 с.
399281
  Вигодський М.Я. Довідник з елементарної математики / М.Я. Вигодський. – Київ, 1953. – 404с.
399282
  Вигодський М.Я. Довідник з елементарної математики / М.Я. Вигодський. – 2-го рос. стереотип. вид. – Київ, 1959. – 408 с.
399283
   Довідник з елементарної математики. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1975. – 656с.
399284
   Довідник з елементарної математики, механіки та фізики. – Київ : Наукова думка, 1996. – 192с. – ISBN 966-00-0014-6
399285
  Швецов К.І. Довідник з елементарної математики. / К.І. Швецов, Г.П. Бевз. – К, 1967. – 408с.
399286
   Довідник з елементарної математики. Геометрія, тригонометрія, векторна алгебра. – Київ, 1967. – 439 с.
399287
  Підкова І.З. Довідник з історії України / І.З. Підкова, Р Шуст. – Київ : Генеза
1. – 1993. – 230с.
399288
  Підкова І.З. Довідник з історії України / І.З. Підкова, Р.М. Шуст. – Київ
2. – 1995. – с.
399289
   Довідник з історії України : у 3 т. / Бондаренко К., Гордієнко В., Грицак Я.. Шуст Р., Підкова І. [та ін.] ; за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – Київ : Генеза. – ISBN 5-7707-8552-7
Т. 2 : К - П. – 1995. – 440 с.
399290
  Котляр М. Довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – Київ : Україна, 1996. – 463 с. – ISBN 966-524-000-5
399291
  Підкова І.З. Довідник з історії України : У 3-х томах / І.З. Підкова; І.З.Підкови, Р.М.Шуста. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-237-8
Т.3 : Р-Я. – 1999. – 688с.
399292
  Уривалкін О.М. Довідник з історії України / О.М. Уривалкін. – Київ : Дакор ; КНТ, 2009. – 1008 с. – ISBN 978-966-8379-54-3
399293
   Довідник з історії України ( А- Я ) : Посіб. для серед. загальноосв. навч. – 2-ге вид., доопр. і доповн. – Київ : Генеза, 2001. – 1136с. – ISBN 966-504-179-7
399294
   Довідник з історії України (А - Я) : [посібник для серед.загальноосв. навч. закл.]. – 2-ге вид., доопрац. і доп. – Київ : Генеза, 2002. – 1135 с. – ISBN 966-504-179-7
399295
   Довідник з культури мови : посібник / С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, Н.М. Сологуб, Г.М. Сюта, С.Г. Чемеркін; [Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Сологуб Н.М., Сюта Г.М., Чемеркін С.Г. ; за ред. С.Я. Єрмоленко]. – Київ : Вища школа, 2005. – 399 с. – ISBN 966-642-246-8


  Для студентів, викладачів та широкого кола читачів.
399296
  Ніконова В.В. Довідник з курсу "Науковий образ світу" : навч. видання / В.В. Ніконова ; [М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Київський університет, 2018. – 55, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 51. – ISBN 978-617-7185-21-4
399297
  Бевз Г.П. Довідник з математики / Г.П. Бевз. – К, 1981. – 264с.
399298
  Ципкін Олександр Геннадійович Довідник з математики для середніх навчальних закладів / Ципкін Олександр Геннадійович. – Київ : Вища школа, 1988. – 414с.
399299
  Єгоршин О.О. Довідник з математичної статистики з прикладами обчислень у MatLab : навчально-практ. посіб. / Єгоршин О.О., Малярець Л.М., Сінкевич Б.В. ; МОНУ, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-378-8
Ч. 1. – 2009. – 464 с. + CD
399300
  Єгоршин О.О. Довідник з математичної статистики з прикладами обчислень у MatLab : навчально-практичний посібник / Єгоршин О.О., Малярець Л.М., Сінкевич Б.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-378-8; 978-966-676-379-5
Ч. 2. – 2009. – 506, [2] с. : іл., табл + 1 CD-ROM. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 489-492
399301
   Довідник з міжнародно-правових актів щодо засад демократії і прав людини. – Київ : ДІЯ, 2001. – 344 с. – ISBN 966-7665-37-2
399302
  Остафійчук Б.К. Довідник з оптики : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / Б.К. Остафійчук, М.М. Яцура, А.М. Гамарник ; за ред. Б.К. Остафійчука. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 248, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 232-242. – Бібліогр.: с. 231. – ISBN 978-966-640-387-5
399303
  Фрідман С.І. Довідник з організації обов"язкової поставки державі картоплі врожаю 1934 року від колгоспів, колгоспників з неусуспільнених посівів і одноосібних господарств / С.І. Фрідман. – Х., 1934. – 104с.
399304
  Гаврилів О.С. Довідник з основних розділів елементарної математики (пристосований до вимог вступних іспитів у втузи) / О.С. Гаврилів. – Львів : Видавництво Тараса Сороки, 2006. – 184с. – ISBN 966-8460-18-9
399305
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів АМСРР. – Х., 1933. – 76с.
399306
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Вінницької області УСРР. – Х., 1933. – 240с.
399307
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Донецької області УСРР. – Х., 1933. – 160с.
399308
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Київської області УСРР. – Х., 1933. – 266с.
399309
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Одеської області УСРР. – Х., 1933. – 196с.
399310
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Харківської області УСРР. – Х., 1933. – 252с.
399311
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Чернігівської області УСРР. – Х., 1933. – 140с.
399312
   Довідник з основних статистично-економічних показників господрства районів Дніпропетровської області УСРР. – Х., 1933. – 188с.
399313
   Довідник з охорони природи. – Київ : Урожай, 1985. – 248с.
399314
  Ворончук П.Т. Довідник з питань бухгалтерського обліку / П.Т. Ворончук. – Київ, 1991. – 365с.
399315
   Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності. – Київ : Геопринт, 2000. – 412с. – ISBN 966-95792-4-4
399316
   Довідник з питань міжнародного морського і військового права. – Київ, 2000. – 126с.
399317
   Довідник з практичного конституціоналізму / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко (керівник) та ін. ; ред. Т.Ю. Дяченко ; вступ. сл. Голови Верховної Ради України В.Б. Гройсмана]. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 327, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-922-022-6
399318
  Данілевич П.Д. Довідник з радіоапаратури / П.Д. Данілевич. – Харків, 1937. – 286 с.
399319
   Довідник з соціальної роботи : навч. посібник / [Л.М. Дунаєва та ін. ; за наук. ред. Л.М. Дунаєвої] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 400, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Присвяч. 150-річчю ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-689-120-8
399320
   Довідник з теорії літератури. – Київ : А.С.К., 2001. – 160 с. – ISBN 966-539-285-9
399321
  Аболіхіна З.І. Довідник з технічних засобів навчання. / З.І. Аболіхіна. – Київ : Радянська школа, 1968. – 150 с. : іл. – Бібліогр.: с. 149. – (Апаратура)
399322
  Іванченко А.І. Довідник з трудового права для працівників споживчої кооперації / А.І. Іванченко, В.І. Прокопенко. – К, 1983. – 156с.
399323
   Довідник з українського правопису. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Радянська школа, 1973. – 280с.
399324
   Довідник з українського правопису. – Вид. 3-є, випр. й доп. – Київ, 1984. – 280с.
399325
   Довідник з української орфографії та пунктуації. – Київ, 1964. – 192с.
399326
   Довідник з управління сільськогосподарським виробництвом. – Київ, 1981. – 184с.
399327
   Довідник з управління сільськогосподарським виробництвом в умовах АПК. – Вид. 2-е, перер. й доп. – К., 1987. – 240с.
399328
   Довідник з фізики. – Пер. з 2-го, переробл. и доп. рос. вид. – Київ, 1953. – 359 с.
399329
  Гайдучок Г.М. Довідник з фізики : для учнів / Г.М. Гайдучок, В.А. Лободюк, К.П. Рябошапка. – Київ : Радянська школа, 1981. – 240 с.
399330
  Гаврилів О.С. Довідник з фізики для абітурієнтів / О.С. Гаврилів, А.Р. Торський ; Нац. акад. наук України, Центр мат. моделювання Ін-ту прикл. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 115, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-665-758-2
399331
  Августин Р. Довідник з фізики для підготовки до екзамену : 9 клас / Р. Августин, М. Касянчук, Г. Логвінов. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 62 с. – На обкл.заг.: Фізика. 9. Випускний екзамен. – ISBN 966-562-198-Х
399332
  Безпалий Б.Ф. Довідник з фінансової діяльності агропромислових об"єднань / Б.Ф. Безпалий. – К, 1988. – 203с.
399333
  Гарбарець М.О. Довідник з фітотерапії / М.О. Гарбарець, В.Г. Западнюк. – К, 1981. – 200с.
399334
  Гончаров І А. Корнілов Довідник з хімії / І А. Корнілов Гончаров. – Київ : Вища школа, 1974. – 303с.
399335
  Ткач В.П. Довідник з хімії / В.П. Ткач, А.І. Шаповалов. – Київ, 1980. – 143с.
399336
   Довідник з хімії для вчителів. – К., 1976. – 350с.
399337
  Коржов П.П. Довідник з хімії для вчителів середньої школи. / П.П. Коржов. – К., 1951. – 352с.
399338
  Брицун В.М. Довідник з хімічної структури наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів / Брицун В.М. – Київ : Компринт, 2016. – 257, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 220-242. – ISBN 978-966-929-187-5


  В пр. №1705754 напис: В дар бібліотеці хімічного ф-ту від автора. Брицун В.М. 29.06.2016 р.
399339
   Довідник завідуючого свинарською фермою. – К.-Х., 1950. – 215с.
399340
   Довідник здобувача наукового ступеня : Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. – 3-тє вид., випр. та доп. – Київ : Толока, 2006. – 69с. – ISBN 966-7990-10-9
399341
   Довідник із захисту рослин. – Київ : Урожай, 1999. – 744с. – ISBN 966-05-0075-0
399342
  Новаковський Л.Я. Довідник із землеустрою: обгрунтування необхідності та проблеми створення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-9. – ISSN 2306-1677
399343
  Токарська А.С. Довідник із фахового мовлення для працівників правоохоронних органів : Довідник / А.С.Токарська; Львівський юридичн. ін-т МВС України. – 2-е вид., доповн. і виправл. – Львів : ПАІС, 2004. – 140 с. – ISBN 5-8326-0065-7
399344
   Довідник Ізюмщини. – Ізюм, 1927. – 111с.
399345
  Шолойко А.С. Довідник інфраструктури страхового ринку / А.С. Шолойко. – Київ : НУБіП України, 2014. – 116, [1] с. : табл. – Алф. покажч.: с. 112-116. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7189-20-5
399346
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 1. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399347
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 2. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399348
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 3. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399349
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 4. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399350
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 5. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399351
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 6. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399352
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 7. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399353
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 8. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399354
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 9. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399355
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 10. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399356
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 11. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399357
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 12. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399358
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 1 (127). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399359
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 2 (128). – 2013. – + вкладка до журналу Штатно-посадова книга. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399360
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 3 (129). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399361
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 4 (130). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399362
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 5 (131). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399363
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 6 (132). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399364
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 7 (133). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399365
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 8 (134). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399366
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 9 (135). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399367
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 10 (136). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399368
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 11 (137). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399369
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 12 (138). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
399370
   Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Вид. 2-ге, доп. та перепрац. – Краматорськ : Центр продуктивності. – ISBN 966-508-201-9
Вип. 1 : Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розд.1. Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. – 2001. – 270с.
399371
   Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Вид. 2-ге, доп. та перепрац. – Краматорск : Центр продуктивності. – ISBN 966-508-201-9
Вип. 1 : Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розд. 2. Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. – 2001. – 282с.
399372
   Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Вид. 3-є, допов. та перепрац. – Краматорськ : Центр продуктивності. – (Державна система професійної класифікації). – ISBN 966-96707-0-5
Вип. 1 : Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, розд. 2.: Професії робітників. – 2007. – 339, [1] с. : табл. – На обкл. рік вид. зазначений 2005
399373
   Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Вид. 3-є, допов. та перепрац. – Краматорськ : Центр продуктивності. – (Державна система професійної класифікації). – ISBN 966-95860-7-0
Вип. 1 : Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, розд.1.: Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців. – 2007. – 361 с. – На обкл. рік вид. зазначений 2005
399374
   Довідник квартирних телефонів м.Києва. – Київ, 1970. – 660 с.
399375
   Довідник козака : збірка / [уклад.]: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова // Час виховувати лицарів : школа нац.-патріот. виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2017. – Збірка 3 : Буджацьке козацтво. – 188 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-171


  В пр. № 1717699 напис: На добру згадку від укладачів. Підпис. В.Я. Тимофєєв. Підпис. С.В. Ушанова
399376
   Довідник козака : збірка / [уклад.]: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова // Лицарі України : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2016. – Збірка 12-ч1 : Буджацьке козацтво. – 188, [3] с. : фотоіл., іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-170
399377
  Тимофєєв В.Я. Довідник козака : збірка / В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2005. – Збірка 3 : Адамівський Осередок Козацтва. – 188 с. : іл., табл., фотоіл.
399378
   Довідник козака : збірка / [уклад.]: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 192 с. : іл., табл. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 169-173. – ISBN 978-617-7257-29-4
399379
   Довідник колгоспного ветеринарного фельдшера. – К.-Х., 1950. – 452с.
399380
   Довідник комсомольського пропагандиста. – К., 1952. – 279с.
399381
   Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) / М-во освіти і науки України ; [за ред. І.І. Бабина]. – Київ ; Львів : Львівська політехніка, 2009. – 64, [1] с., 60, [1] : табл. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : ECTS users" guide - Глосарій: с. 35-40. – Бібліогр.: с. 31-33 та в підрядк. прим. – (Education and training). – ISBN 978-966-553-841-7
399382
   Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) = European credit transfer and accumulation system (ECTS) users" guide / М-во освіти і науки України ; Фонд "Європа XXI" ; [упоряд. : Фініков Т.В. та ін. ; за ред. І.О. Вакарчука ; пер. А. Гармаш]. – Київ : Україна, 2009. – 160 с. : табл. – ISBN 976-966-2157-36-0
399383
   Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) = European credit transfer and accumulation system (ECTS) Users" Guide : пер. з англ. / Центр Міжнародної освіти ; Всеукраїнська Академічна спілка спеціалістів професійної оцінки наукових досліджень і педагогіч. діяльності ; [за ред. : І.І. Бабина, В.А. Ликової]. – Одеса : [Центр Міжнародної освіти]. – ISBN 978-966-413-136-7
[№2]. – 2009. – 112 с. – На обкл.: UNESCO. Bologna process: towards the european higher education area
399384
  Ааронов Б.К. Довідник короткохвильника / Б.К. Ааронов. – Харків, 1938. – 148с.
399385
  Феллер М.Д. та ін. Довідник корректора / М.Д. та ін. Феллер. – Х., 1972. – 408с.
399386
   Довідник мисливця та рибалки. – К., 1972. – 238с.
399387
   Довідник муніципальних послуг м. Виноградів / Карпат. агентство прав людини "Вестед" ; [упоряд.: Альошин В.І., Русанюк М.М., Яцков М.М.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – 117, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 117. – ISBN 978-966-8946-99-8
399388
   Довідник на 1958/59 навчальний рік. – Київ, 1959. – 288с.
399389
   Довідник народного контролера. – К., 1975. – 200с.
399390
   Довідник НАТО : Видання присвячене 50-й річниці Альянсу. – Київ : Молодь, 1999. – 544с. – ISBN 966-7615-03-0
399391
   Довідник НАТО. – Brussels : Office of information and press NATO, 2001. – 608с. – ISBN 92-845-0166-Х
399392
   Довідник НАТО. – Brussels : Відділ громадської дипломатії НАТО, 2006. – 383 с. – ISBN 92-845-0184-9
399393
   Довідник нормативних актів для НПО : довідник. – Київ : ІКЦ "Леста", 2005. – 496 с. – ISBN 966-8312-27-7
399394
  Єрух А.М. Довідник нотаріуса / А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков, И.В. Круковес. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-07-0
Вип. 1 : Зразки нотаріальних документів.Роз"яснення.Коментарі. – 2000. – 397с.
399395
  Єрух А.М. Довідник нотаріуса / КУ ім.Т.Шевченка; А.М.Єрух, Ю.М.Козьяков, Н.В.Круковес; Відп.ред.С.Р.Станік. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-10-0
Вип. 2 : Запитання і відповіді. – 2000. – 224с.
399396
  Єрух А.М. Довідник нотаріуса / А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков, И.В. Крутковес; КНУТШ; Відп. ред. С.Р. Станік. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-14-3
Вип. 3 : Нормативні документи. – 2001. – 448с.
399397
  Єрух А.М. Довідник нотаріуса / А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков, Н.В. Крутковес; Відповід. ред. С.Р. Станік. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-27-5
Вип. 4 : Загальні питання вчинення нотаріальних дій. – 2002. – 192с.
399398
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1. – 2003
399399
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2. – 2003
399400
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 3. – 2003
399401
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4. – 2003
399402
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1. – 2004
399403
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2. – 2004
399404
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 3. – 2004
399405
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4. – 2004
399406
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Договір ренти. – 2004
399407
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Договір купівлі-продажу підприємства. – 2004
399408
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Зразки окремих видів договорів. – 2005
399409
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2/3 : Зразки окремих видів заяв. – 2005
399410
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Правові аспекти забудови земельних ділянок у населених пунктах \Ільків Н.\. – 2005
399411
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Право власності на акції як підстава набуття корпоративних прав. Проблемні питання виконання виконавчих написів нотаріусів\Регурецька О.,Святогор О.\. – 2005
399412
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Договір довічного утримання (догляду). Спадковий договір, Офіційні форми договорів. – 2005
399413
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Коментар Книги шостої Цивільного кодексу України "Спадкове право" /Васильченко В.В./. – 2006
399414
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Коментар кн. шостої Цивільного кодексу України "Спадкове право" (закінчення). – 2006
399415
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Правове регулювання іпотеки в Україні. – 2006
399416
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Земельні відносини у нотаріальному процесі. – 2006
399417
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Право на земельний та майновий пай як об"єкти правочинів /Ільків Н.В./. – 2006
399418
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 6. – 2006
399419
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Іпотека в Україні та особливості посвідчення іпотечних договорів /Долинська М.С./. – 2007
399420
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Окремі питання нотаріального посвідчення правочинців із транспортними засобами /Єрух А.М., Козьяков Ю.М./. – 2007
399421
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Нотаріальне посвідчення договору купівлі-прод. частки у статутн. капіталі т-ва з обмеж. відпов. /Регурецька О.В./. – 2007
399422
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Розпаювання майна в аграрному секторі економіки Укр.. в тому числі майна спожив. т-ва, підпр-ва споживспілки, та розпорядження майновими паями./М.С.Долинська/. – 2007
399423
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Спадкування в Україні /Долинська М.С./. – 2007
399424
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Судова практика в справах за участю нотаріусів. – 2007
399425
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Судова практика в справах за участю нотаріусів. – 2008
399426
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Правовий режим майна подружжя. /Дякович М.М./. – 2008
399427
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Договір аренди земельної ділянки /Ільків Н.В./. – 2008
399428
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Зразки нотаріальних документів. /Єрух А.М.,Козьяков Ю.М./. – 2008
399429
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Зразки нотаріальних документів (А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков) Окремі питання права спільної власності (Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків). – 2008
399430
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Окремі питання оформлення спадкових прав /Єрух А.М.,Козьяков Ю.М./. Зразки нотаріальних документів. /Єрух А.М.,Козьяков Ю.М./. – 2008
399431
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1/2 : Правила ведення нотаріального діловодства. – 2009
399432
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Захист прав і законних інтересів дитининотаріусом. М.М. Дякович. – 2009
399433
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Зразки окремих видів договорів. – 2009
399434
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Правове регулюванн діяльності садівницьких (садівничих) товариств. /Гаєцька-Колотило Я.З,, Ільків Н.В./. – 2009
399435
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Зразки окремих видів довіреностей (Н.В.Звєрькова). – 2009
399436
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Новели земельного законодавства України / Я.З. Гаєцька - Колотило, Н.В. Ільків, О.В. Ільницький. – 2010
399437
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Зразки документів для оформлення спадкових прав /Петченко Ю.А./. – 2010
399438
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Зразки документів для оформлення спадкових прав (продовження) (Ю.А. Петченко). Зразки окремих видів заяв (Н.В. Звєрькова). – 2010
399439
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Застосування норм чинного законодавства при посвідченні нотаріусами окремих видів довіреностей. /А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков/. – 2010
399440
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Землі сільськогосподарського призначення в нотаріальній практиці. /Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків/. – 2010
399441
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Спадкування права на акціїї, вклади у банках та пенсійні кошти в недержавних пенсійних фондах. /Регурецька О.В./. – 2010
399442
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1. – 2011
399443
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Окремі аспекти відчуження земельних ділянок, інших об"єктів нерухомого майна, що на них розміщенні, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (Ільків Н.В., Ільницький О.В.). – 2011
399444
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Все про олодаткування нотаріусів і подання податкової звітності у 2011 р. – 2011
399445
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Особливості правового режиму майнових комплексів (Я.З. Гаєцька-Колотило). – 2011
399446
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Правове регулювання та нотаріальне посвідчення договору найму( оренди).Автор О.В,Регурецька. – 2011
399447
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6. – 2011
399448
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Окремі аспекти земельних правовідносин у нотаріальній практиці / Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків/. – 2012
399449
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Приклади оформлення спадкових справ. – 2012
399450
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Приклади оформлення спадкових справ (продовження). За матеріалами нотаріальної практики нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ю.А. Петченка. – 2012
399451
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Приклади оформлення спадкових справ (закінчення). – 2012
399452
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Об"єкти незавершеного будівництва у нотаріальній практиці /Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків/. – 2012
399453
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6. – 2012
399454
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . Д іяльність нотаріуса у матеріалах судової практики. – 2013
399455
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : . – 2013
399456
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : .Окремі правові питання державної реєстрації прав на нерухоме майно (земельні ділянки) Договір простого товариства. – 2013
399457
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : . – 2013
399458
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5/6 : . – 2013
399459
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . – 2014
399460
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : . – 2014
399461
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : . – 2014
399462
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : . – 2014
399463
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : . – 2014
399464
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : . – 2014
399465
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . – 2015
399466
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : . – 2015
399467
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : . – 2015. – 96 с.
399468
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : . – 2015. – 96 с.
399469
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : . – 2015. – 96 с.
399470
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : . – 2015. – 96 с.
399471
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . – 2016. – 96 с.
399472
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : . – 2016. – 96 с.
399473
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : . – 2016. – 96 с.
399474
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . – 2017. – 96 с.
399475
  Геращенко Г.В. Довідник обмоткових даних електричних машин і апаратів / Г.В. Геращенко, П.В. Тембель. – Київ, 1967. – 467 с.
399476
   Довідник офіційного опонента : зб. норм. док. та інформ. матеріалів з питань експертизи дис. дослідж. / [упоряд.: Ю.І. Цеков] ; за ред. першого заст. голови ВАК України Р.В. Бойка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Толока, 2008. – 64 с. : табл. – ISBN 966-7990-25-7
399477
   Довідник пасічника. – К., 1970. – 216с.
399478
   Довідник пасічника. – 2-ге вид, перероб. і допов. – К., 1990. – 219с.
399479
   Довідник підприємця. – Київ : Журналіст України, Сервісрічтранс, Слово, 1992. – 114 с. – ISBN 0132-8425
399480
   Довідник підприємця з питань пожежної безпеки у запитаннях та відповідях. – 2-е вид., доп. й перероб. – Київ : Пожінформтехніка, 2003. – 208с. – ISBN 966-7951-07-3
399481
   Довідник підприємця Черкащини : Довідково-інформаційне видання. – 1-е вид. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2000. – 300с. – ISBN 966-7331-61-X
399482
   Довідник підприємця: Господарська практика. Зовнішньо-економічна діяльність. Маркетинг. Грошові одиниці основних держав світу. – К., 1992. – 112с.
399483
   Довідник по апробації сільськогосподарських культур. – Київ : Держсільгоспвидав
т. 2. – 1960. – 438с.
399484
  Шевцов О.О. Довідник по боротьбі з гельмінтозами сільскогосподарських тварин. / О.О. Шевцов. – К, 1978. – 214с.
399485
  Ступаков В.П. Довідник по бур"янах / В.П. Ступаков. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К, 1984. – 192с.
399486
   Довідник по використанню осушених земель : літ. для каб. агронома. – Київ : Урожай, 1987. – 200 с.
399487
  Мережинський Ю.Г. Довідник по гербіцидах. / Ю.Г. Мережинський. – К., 1971. – 248с.
399488
  Гурлєв Д.С. Довідник по електронних приладах / Д.С. Гурлєв, А.Т. Юра. – Київ, 1959. – 344 с.
399489
   Довідник по заготівлях сільськогосподарської продукції. – К., 1966. – 395с.
399490
   Довідник по заготівлях сільськогосподарсьої продукції. – 4-е, перероб. і доп. – К., 1971. – 462с.
399491
   Довідник по захисту польових культур. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Урожай, 1993. – 224с. – ISBN 5-337-01379-3
399492
   Довідник по захисту рослин. – Київ : Держсільгоспвидав, 1962. – 825 с.
399493
   Довідник по зберіганню картоплі та овочів. – К., 1986. – 280с.
399494
   Довідник по історичних місцях Львівщини. – Львів, 1954. – 124с.
399495
   Довідник по олійних культурах. – Київ : Урожай, 1988. – 184 с. – ISBN 5-337-00082-9
399496
   Довідник по оплаті праці в колгоспах. – К., 1978. – 223с.
399497
  Козін І.С. Довідник по організованому набору робочої сили / І.С. Козін. – К., 1936. – 115с.
399498
   Довідник по плануванню і організації виробництва в колгоспах і радгоспах. – К., 1963. – 936с.
399499
   Довідник по садівництву. – Київ : Держсільгоспвидав, 1958. – 448 с.
399500
   Довідник по ставковому рибному господрству. – К.-Х., 1950. – 176с.
399501
   Довідник по тарифікації сільськогосподарських робіт для колгоспів Української РСР. – К., 1964. – 126с.
399502
   Довідник по фондах Українського державного музею етнографії та художнього промислу Академії наук УРСР. – К.
1. – 1956. – 116с.
399503
   Довідник по штучному осіменінню с.-г. тварин. – К., 1964. – 300с.
399504
  Кангіна І.Б. Довідник по якості плодів і ягід. / І.Б. Кангіна. – К, 1992. – 224с.
399505
   Довідник приватного підприємця. – 2-е вид., випр. й допов. – Київ : Літера, 2001. – 224с. – ISBN 966-7543-07-2
399506
   Довідник приватного підприємця. – Київ : Літера, 2003. – 288с. – ISBN 966-7543-34-X
399507
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і канд. юрид. наук з спец.12.00.09 - кримін. процес та криміналістика ; судова експертиза і 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Львів, 2007. – 35с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 12)
399508
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і канд. юридичних наук з спеціальностей 12.00.11 - міжнародне право та 12.00.12 - філософія права. – Львів, 2007. – 23 с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 5)
399509
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.03-цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право. – Львів, 2007. – 39с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 10)
399510
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень. – Львів, 2007. – 40с. – (Бібліографічні довідники : Довідкова література ; Вип. 6)
399511
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.02 - конституційне право. – Львів, 2007. – 21с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 4)
399512
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право. – Львів, 2007. – 14с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 7)
399513
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.05-трудове право ; право соціального забезпечення. – Львів, 2007. – 16с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 9)
399514
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.06 - земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право. – Львів, 2007. – 16 с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 8)
399515
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.07-адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право. – Львів, 2007. – 43с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 11)
399516
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право. – Львів, 2007. – 36с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 3)
399517
   Довідник про аналоги продажу будівель і споруд під час приватизації в Україні. – Київ
1. – 1996. – 469с.
399518
  Бойко Ф.І. Довідник про історичні місця Полтавської битви / Ф.І. Бойко. – Полтава, 1939. – 54с.
399519
   Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941 - 1944) = Handbuch der lager, gefangnisse und ghettos auf dem besetzten territorium der Ukraine (1941 - 1944). – Київ, 2000. – 304с. – ISBN 966-504-188-6
399520
   Довідник пропагандиста і агітатора. – К., 1965. – 275с.
399521
   Довідник профспілкового активіста: Запитання і відповіді. – К., 1989. – 157с.
399522
   Довідник птахівника. – К., 1958. – 296с.
399523
   Довідник садівника. – Київ : Либідь, 1994. – 320 с. : мал. – ISBN 5-325-00416-6
399524
  Шепітько В.Ю. Довідник слідчого / В.Ю. Шепітько; Академія правових наук України. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Ін Юре, 2008. – 208с. – (Бібліотека слідчого). – ISBN 978-966-313-364-5
399525
  Тугаєнко-Сєряк Довідник службовця / Тугаєнко-Сєряк. – Київ : А.С.К., 2000. – 416с. – ISBN 966-539-241-7
399526
   Довідник сортів озимої пшениці для степу України / [В.С. Шебанін та ін.] ; за ред. В.С. Шебаніна ; [Миколаїв. нац. аграр. ун-т]. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 110-112. – ISBN 978-617-7149-17-9
399527
   Довідник Спілки письменників України. – К., 1969. – 87с.
399528
  Залєтов О.М. Довідник страхового агента : Навчальний посібник / О.М. Залєтов, П. Мюллер, В.І. Шевченко. – Київ : Міжнародна агенція "BeeZone", 2003. – 256с. – (Бібліотека страхування). – ISBN 966-8283-04-Х


  Розглядаються теоретичні та практичні засади страхування
399529
  КДУ ім. Шевченка Т.Г. Довідник студента-заочника / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1960. – 124с.
399530
  Бутко І.П. Довідник судово-слідчого працівника / І.П. Бутко. – Київ, 1966. – 168с.
399531
  Алексєєв К.О. Довідник телеглядача / К.О. Алексєєв. – Київ, 1972. – 224с.
399532
  Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ / Ю.К. Редько; за ред. Івана Варченка. – Київ : Радянська школа, 1969. – 253, [3] с. – (Бібліотека вчителя-словесника)
399533
  Вишневський О.І. Довідник учителя іноземної мови / О.І. Вишневський. – Київ : Радянська школа, 1982. – 152 с.
399534
  Ігнатьєв Є.О. Довідник учня / Є.О. Ігнатьєв, В.О. Синкевич. – Київ, 1978. – 222 с.
399535
   Довідник факультетів/відділень шкіл соціальної педагогіки та роботи України. – Київ : Науковий світ, 2002. – 49с. – ISBN 966-675-133-Х
399536
   Довідник фельдшера. – К., 1948. – 392с.
399537
  Яштолд-Говорко Довідник фотолюбителя / Яштолд-Говорко. – 2-е вид. – К., 1959. – 228с.
399538
  Хіміч С.Д. Довідник хірурга / С.Д. Хіміч. – Київ : Здоров"я, 2011. – 206, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-463-036-4
399539
   Довідник цін на місцеві будматеріали та перевозки будматеріалів на 1937 рік. – Чернігів, 1937. – 80с.
399540
  Зорін А.М. Довідник цін та ціноутворень / А.М. Зорін. – К., 1934. – 135с.
399541
  Андрусевич А.О. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля / Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З. – Львів, 2009. – 203 с.
399542
  Губарев В.К. Довідник школяра і студента : всесвітня історія / Губарев В.К. – Донецьк : БАО, 2007. – 496 с. – ISBN 978-966-548-915-3
399543
   Довідник юного натураліста. – К., 1953. – 272с.
399544
   Довідник. Вузи і технікуми. (УРСР). – Львів, 1967. – 314с.
399545
   Довідник: Історія. Факультети, кафедри. Навчальні курси. Напрямки наукових досліджень. Телефони. – Київ, 1994. – 77с.
399546
   Довідник: Історія. Факультети. Кафедри. Hавчальні курси. Hапрямки наукових досліджень. Телефони. – Київ : Київський університет, 1999. – 160 c.
399547
   Довідник: НМУ. – Київ : Столиця, 2001. – 160с. – ISBN 966-95952-4-Х
399548
  Хемніц М. Довідник: Служіння, Слово і Таїнства / Мартін Хемніц; Пер. українською мовою Ю. Фізера; Богословський ред. В. Горпинчук. – Київ, 2006. – 236с.
399549
  Булгаков Ю.В. Довідники по фондах архівних установ Півдня і Сходу України: історіографічний дискурс // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 436-445. – ISSN 2222-4203
399550
  Боднарчук Ю.В. Довільний нелінійний трикутний автоморфізм афінного простору А3 разом з афінною групою породжують групу ручних автоморфізмів А3 // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За означенням група ручних автоморфізмів афінного простору є група породжена групою трикутних автоморфізмів та афінною групою. Показано, що насправді, вона породжується афінною групою і тільки одним довільним нелінійним трикутним автоморфізмом.
399551
  Майко А.Ф. Довір"я / А.Ф. Майко. – К, 1962. – 110с.
399552
  Ярмульський А.Г. Довір"я : поезії / Андрій Ярмульський. – Київ : Дніпро, 1985. – 147 с.
399553
  Цесаренко І.Г. Довір"я твоїх товаришів. / І.Г. Цесаренко. – Київ, 1976. – 52с.
399554
  Стратонова Н. Довір"я як феномен релігійної ідентичності Київської Русі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 294-302. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
399555
  Суховершко Г.В. Довір"я, повага, вимогливість. / Г.В. Суховершко. – Дніпропетровськ, 1973. – 119с.
399556
  Бугаєнко Н. Довір"я. / Н. Бугаєнко. – К., 1959. – 170с.
399557
  Билінов О.І. Довір"я. / О.І. Билінов. – К., 1960. – 56с.
399558
  Зегерс А. Довір"я. / А. Зегерс. – К., 1977. – 383с.
399559
  Зегерс А. Довір"я. / А. Зегерс. – К., 1984. – 326с.
399560
  Лучук В.І. Довір"я: Вибране. / В.І. Лучук. – Київ, 1979. – 224с.
399561
   Довіра. – К., 1976. – 159с.
399562
  Овдієнко Л.М. Довіра / Л.М. Овдієнко. – Х, 1981. – 48с.
399563
  Моргун Ф.А. Довіра : поезії / Ф.А. Моргун. – Київ, 1985. – 71 с.
399564
  Куриляк В. Довіра в інтегрованій світовій економіці: теорія та парадокси // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№ 1). – С. 19-36. – ISSN 1684-906Х
399565
  Нахабич Н. Довіра в українському суспільстві // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 51-53. – ISBN 978-966-171-811-0
399566
  Курочка Л.М. Довіра громадян як неписаний принцип державної служби // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 136-137
399567
  Ларкіна І.В. Довіра до влади та образ держави у сприйнятті східних та західних європейців // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 178-183
399568
  Порфімович О.Л. Довіра до владних інституцій: комунікативний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 29-33. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 2). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано соціально-політичні відносини між громадянами та Державою, засновані на довірі; запропоновано нове поняття "кланолізації" довіри; виведено ідеальну модель відповідних відносин; виокремлено та обгрунтовано їх комунікативну ...
399569
  Чабанна М.В. Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 8-14. – ISSN 1996-9872
399570
  Архипова Л.Д. Довіра до тексту як вихідний принцип інтерпретації // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 4-9
399571
  Царинний І.М. Довіра лісові : поезії / І.М. Царинний. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 157 с.
399572
  Демченко С.Ф. Довіра судовій владі // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 104-106
399573
  Сатмарі Ласло Довіра та безпека - шлях до добросусідства // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 20-23
399574
  Кожемякіна О.М. Довіра та соціальний капітал: просторова ціннісно-нормативна інтерпретація // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 118-131. – ISSN 2072-9480
399575
  Альчук М.П. Довіра як визначальний чинник діалогу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 5-7
399576
  Геєць В. Довіра як елемент соціального капіталу в економічному розвитку України // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 7-19 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
399577
  Дідківська Т.В. Довіра як інституційна складова стратегії грошово-кредитної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-41 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
399578
  Федорів Т.В. Довіра як методологічна основа формування репутації органів державної влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 127-130 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв
399579
  Кожем"якіна О. Довіра як моральна цінність в християнській етиці Дітріха фон Гільдебранда // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 126-132. – ISBN 966-7379-92-11
399580
  Кожем"якіна О.М. Довіра як основа соціальної взаємодії в "соціальній драматургії" І. Гофмана // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 72-74
399581
  Міщенко А.Б. Довіра як складова легітимації влади в умовах сучасної демократії : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Міщенко А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
399582
  Міщенко А.Б. Довіра як складова легітимації влади в умовах сучасної демократії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Міщенко А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213 л. – Бібліогр. : л. 189-213
399583
  Нікіфорова А.Х. Довіра як складова сучасної демократії / А.Х. Нікіфорова, Г.Ф. Постригань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 120-122. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості довіри в умовах сучасного демократичного суспільства. The article is about particularities of reliance in the conditions of modern democratic society.
399584
  Степанова Н.М. Довіра як умова можливості соціальної комунікації у теоріях Ф. Фукуями та Н. Лумана // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 17-28
399585
  Бойко М. Довіра як фундаментальна засада формування соціального капіталу організації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 48-51. – Бібліогр.: 23 назв.
399586
  Колесник Р.А. Довіра як характеристика соціальної інституалізації бізнес-діяльності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 103-104
399587
  Міщенко А.Б. Довіра як чинник легітимації влади // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 30-31. – ISSN 0868-8117
399588
  Нахабич Н.С. Довіра як явище та процес суспільного життя // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
399589
  Короденко М. Довіра, запобігання, допомога // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 квітня (№ 16). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про семінар TAIEX "Вивчення досвіду країн Європейського Союзу щодо правил, процедур та регламенту інспектування у сфері освіти". TAIEX - це інструмент зовнішньої допомоги, що надається Європейською Комісією для обміну інформацією з метою розбудови ...
399590
  Онищенко О. Довіра, свобода, підтримка. Чого очікують від нас учителі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 1, 10


  "Цьогорічний День учителя — знаковий: буквально напередодні президент підписав новий Закон України "Про освіту". "Це може стати подарунком учителям до професійного свята" — натякали високопосадовці. Ну що ж, подарунок є. Та чи стане він справді ...
399591
  Кондрашова-Діденко Довіра: поліваріантність смислів / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 30-38


  Розкрито зміст довіри через визначення та характеристику її укорінення та особливостей.
399592
  Цесемко І. Довіреність на отримання товарно - матерільних цінностей // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.58-59
399593
  Колесников О.М. Довіреності в адвокатській практиці // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 30-32.
399594
  Твардовський Я. Довірився дорозі // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 147-153. – ISSN 0320 - 8370
399595
  Стадниченко Надія Довіритися долі : [інтерв"ю з актрисою Н. Стадниченко] / Стадниченко Надія, Зарівна Теодозія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-19. – ISSN 0868-9644
399596
  Каширіна Л.С. Довірливим і таємничим / Л.С. Каширіна. – К., 1992. – 153с.
399597
  Сидоряк М.М. Довірники : роман / М.М. Сидоряк. – Вип.3. – Київ, 1979. – 247 с.
399598
  Сидоряк М.М. Довірники : роман / М.М. Сидоряк. – Київ, 1979. – 325 с.
399599
  Сидоряк М.М. Довірники : роман / М.М. Сидоряк. – Київ : Радянський письменник
Кн. 2. – 1982. – 360 с.
399600
  Сидоряк М.М. Довірники : роман / М.М. Сидоряк. – Київ, 1987. – 382 с.
399601
  Майданик Р. Довірча власність в Україні: європейські стандарти і перспективи // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 112-120


  У статті розглянуто міжнародні стандарти довірчої власності в європейському праві на основі положень Модельних правил європейського приватного права (Draft Common Frame of reference). Досліджено перспективи введення фідуції у право України як властивої ...
399602
  Майданик Р. Довірча власність в Україні: європейські стандарти і перспективи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 105-113. – ISSN 1026-9932


  У статті розглянуто міжнародні стандарти довірчої власності в європейському праві на основі положень Модельних правил європейського приватного права (Draft Common Frame of reference). Досліджено перспективи введення фідуції у право України як ...
399603
  Буяджи Г.В. Довірча власність і трастоподібні конструкції: імплементація міжнародних стандартів у цивільне право України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03, 081 / Буяджи Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 591, [12] арк. – Додатки: [12] арк. – Бібліогр.: арк. 551-591
399604
  Майданик Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 18-28. – ISSN 0132-1331


  Розглядаються питання поняття і правової природи права довірчої власності в українському праві. Досліджено місце довірчої власності та перспективи фідуціі в системі українського права. Рассматриваются вопросы понятия и правовой природы права ...
399605
  Буяджи Г.В. Довірча власність та трастоподібні конструкції: імплементація міжнародних стандартів у цивільне право України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Буяджи Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 44 с. – Бібліогр.: 37 назв
399606
  Майданик Р. Довірча власність у цивільному праві України (формування, порівняльний аналіз і поняття) // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 37-57
399607
  Савкіна М.Ю. Довірча смуга для лінії сплайнової регресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 173-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано двосторонній 100(1 - а) - процентний довірчий інтервал для значення регресії та відклику у випадку, коли функція регресії - лінійний сплайн на відрізку [0,1] з одним вузлом. Розташування вузла відоме. Two-sided 100(1 - a) - percent ...
399608
  Григорчук О. Довірче управління грошовими коштами та цінними паперами в Україні // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 211-227. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
399609
  Жупанин В. Довірче управління коштами фізичних осіб як перспективний напрямок залучення коштів населення : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-74 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
399610
  Майданик Р. Довірче управління майновим комплексом державного підприємства (цивільно - правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.14-18
399611
  Радченко Л. Довірче управління у сфері інвестування у житлове будівництво // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
399612
  Радченко Л. Довірче управління у сфері інвестування у житлове будівництво // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-65. – ISSN 0132-1331
399613
  Майданик Р. Довірче управління цінними паперами: поняття і проблеми правозастосування // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.25-30
399614
  Майданик Р.А. Довірчі відносини в системі цивільного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-46. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розглядаються предмет і метод фідуціарного права, система фідуціарних (довірчих) правовідносин. Проводиться аналіз фідуціарного права в системі цивільного права, наводиться структура фідуціарного права як навчальної дисципліни. The subject matter and ...
399615
  Кісельова О.П. Довірчі відносини з часів римського права до прийняття нового Цивільного кодексу України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 205-213. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено питанням формування категорії «довірчі відносини» з часів римського права до прийняття нового Цивільного кодексу України, процесу запровадження в право України інститутів довірчої власності та довірчого управління майном. Формулюється ...
399616
  Харченко Г. Довірчі операції зарубіжних трастових компаній // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.151-154. – Бібліогр.: 7 н. – ISSN 0132-1331
399617
  Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Онищенко Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 235с. + Додаток : л. 234-235. – Бібліогр. : л. 215-233
399618
  Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Онищенко Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
399619
  Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом : монографія / Онищенко Г.В. – Київ : Алерта, 2012. – 272 с. – Бібліогр.: с. 208-221 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-119-2
399620
  Майданик Р.А. Довірчі угоди в праві Стародавнього Риму: поняття, види, правова природа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-24. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Розглядаються поняття, види і юридична природа фідуціарних угод в праві Стародавнього Риму, пропонує оригінальне визначення поняття і правової природи цих фідуціарних відносин. The scientific research deals with the notion, kinds and juridical nature ...
399621
  Сергійчук В.І. Довіряв молодим (до 90-річчя від дня народження Миколи Іщенка) // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2016 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2015. – С. 265-266. – ISBN 978-966-2911-74-9
399622
  Цірат К. Довіряй, але перевіряй. БАДи - не виняток // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 51/52). – С. 30-31
399623
  Борка Я. Довіряй, але перевіряй: шлюбному договору - бути? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 41). – С. 24-25
399624
  Васильківський Г. Довічна наша вдячність // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 33-36


  Нарис відомого книголюба та краєзнавця, одного з ініціаторів створення Музею рідкісної книги НДУ імені М. Гоголя, доцента інституту Г.П.Васильківського (1905–1986) про мужній вчинок двох працівниць бібліотеки Н.Г.Наркевич та З.К.Константинової, які в ...
399625
  Дорошенко К.П. Довічна оселя Кобзаря / К.П. Дорошенко. – К, 1975. – 22с.
399626
  Козак С. Довічна пристрасть // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С. 1, 6


  Презентація книжки "Як вони пишуть. 25 секретів літературної творчості" С. Козака в якій українські письменники діляться своїми секретами творчості
399627
  Габович О. Довічна стипендія як чинник демотивації науковця / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 122-126. – ISBN 978-966-518-698-4
399628
  Швець В.О. Довічне грошове утримання суддів: історико-правовий аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 399-405. – ISSN 1563-3349
399629
  Кирись Б. Довічне позбавлення волі як вид покарання за кримінальним правом України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.426-437. – (Серія юридична ; Вип. 38)
399630
  Гончарук О. Довічне позбавлення волі як найвища міра покарання у кримінальному праві європейських держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 185-187
399631
  Хорівовець Довічне ярмо : оповіданє з епохи IX віку / написав Хорівовець. – 2-е Ювилейне вид. до 25-ліття літ. діяльності авт. – У Львові (Львів) : [Виданє Укp. Пед. Т-ва] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – с. – (Виданє Укpаїнського педагогічного товариства ; Ч. 171)
399632
  Тримбач С. Довічний хрест // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 11


  Відомому акторові Костю Степанкову минуло б 85 років.
399633
  Коваленко О. Довічно нелюбий патріот. Симон Петлюра за два роки зумів із журналіста-пропагандиста стати Президентом України // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 січня (№ 5)


  Історія життя Симона Петлюри
399634
  Фандєєв О. Довкілля захищатимуть професіонали // День. – Київ, 2000. – 23 листопада (№ 215). – С. 2


  Чи задовольняє читачів рівень вітчизняної екологічної публіцистики, чи існує між ними зворотній зв"язок, як журналісти напрацьовують та поповнюють свої знання, з якими труднощами вони стикаються в процесі підготовки матеріалів, чи стане екологічна ...
399635
  Краснова М. Довкілля не прощає зверхності // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал: Спеціальний випуск / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 13. – С. 40-42.
399636
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
399637
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2 : спеціальний випуск, присвячений 70-річчю інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва. – 2001
399638
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
399639
   Довкілля та здоров"я = .Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4(59). – 2001
399640
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2002
399641
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2002
399642
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2002
399643
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2002
399644
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003
399645
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003
399646
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2003
399647
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2003
399648
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004
399649
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004
399650
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004
399651
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004
399652
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2005
399653
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2005
399654
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005
399655
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005
399656
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006
399657
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2006
399658
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. Спецвип. – Київ, 1996-
№ 3 : Присвячений 75-річчю від дня заснування ін-ту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України. – 2006
399659
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2006
399660
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2007
399661
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2007
399662
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2007
399663
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2007
399664
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1. – 2008
399665
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2. – 2008
399666
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3. – 2008
399667
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 4. – 2008
399668
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (48). – 2009
399669
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (49). – 2009
399670
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (50). – 2009
399671
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 4 (51). – 2009
399672
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (52). – 2010
399673
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (53). – 2010
399674
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (54). – 2010
399675
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 4 (55). – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
399676
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (56). – 2011
399677
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (57). – 2011
399678
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (58). – 2011
399679
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / І-т гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеева АМН України. – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (59). – 2011
399680
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (60). – 2012
399681
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (61). – 2012
399682
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (62). – 2012
399683
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477 ; 2077-7485
№ 4 (63). – 2012
399684
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (64). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399685
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (65). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399686
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (66). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399687
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (67). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399688
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (68). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399689
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (69). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399690
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (70). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399691
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (71). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399692
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (72). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399693
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (73). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399694
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (74). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399695
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (75). – 2015. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399696
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (77). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399697
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (78). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399698
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (79). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399699
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (80). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399700
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (81). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399701
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Аванпост-прим", 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (82). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399702
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Аванпост-прим", 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (83). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399703
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Аванпост-прим", 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (84). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399704
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Аванпост-прим", 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (87). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399705
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Аванпост-прим", 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (88). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399706
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Аванпост-прим", 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 86, спецвип. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
399707
  Петренко О.В. Довкілля України : навч. посібник для студентів хім. ф-ту (спеціалізації "Екологічна хімія") / О.В. Петренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Бровари : [б. в.], 2018. – 170 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-439-814-2
399708
   Довкілля України 2003 = Environment of Ukraine : Статистичний збірник. – Київ, 2004. – 264с.
399709
   Довкілля України 2004 = Environment of Ukraine : Статистичний збірник. – Київ, 2005. – 260с.
399710
   Довкілля України 2006 = Environment of Ukraine : статистичний збірник. – Київ : Державний комітет статистики України, 2007. – 243 с.
399711
  Скуратівський В. Довкола "Аерограда" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2017. – № 1 (129). – С. 36-37. – ISSN 1562-3238
399712
  Рябчук М. Довкола "корану" // Критика. – Київ, 2013. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 24-26. – ISSN 1563-6461


  "Грунтовна праця гарвардського історика Сергія Плохія "Козацький міт. Історія і національність у добу імперій" кидає нове світло на загалом призабуту сьогодні "Історію Русів".
399713
  Ф"ют А. Довкола "Серця пітьми" // Критика. – Київ, 2007. – Листопад, (число 11). – С. 13-15
399714
  Бондар М. Довкола Григорія Квітки-Основ"яненка: твори українських прозаїків 30-х - початку 40-х років XIX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 49-61. – ISSN 0236-1477
399715
  Бондар М. Довкола Григорія Квітки-Основ"яненка: твори українських прозаїків 30-х - початку 40-х років ХІХ ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 29-40. – ISSN 0236-1477
399716
  Таран Людмила Довкола Львова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 42. – ISSN 0868-9644


  Не лише в самому Львові, а й довкола нього, дякуючи тому, що радянська влада таки менше часу "цивілізовувала" тамтешні краї, збереглося чимало пам"яток історії та культури. Інша річ - їхній стан нині. Цього разу мене привабили Великий Любінь, Рудки з ...
399717
  Таран Людмила Довкола Львова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-44. – ISSN 0868-9644
399718
  Таран Людмила Довкола Острога та Корця // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
399719
  Таран Людмила Довкола Острога та Корця // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 40-41. – ISSN 0868-9644


  Маршрут мій мав укластися (без дороги) в кілька днів. Так і було. Та вражень, видив, зустрічей скільки, що іноді за місяць не трапляється. Цього разу вибрала південь Рівненської області, на межі з Хмельницькою. Певна корекція задуманого над мапою в ...
399720
  Боровко М. Довкола світ ясний і сонцеликий : Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 44-47. – ISSN 0130-321Х
399721
   Довкруг проблем зображальної журналістики : Журналістикознавці про наукову творчість Бориса Чернякова. – Київ, 2006. – 85с. – (Зображальна журналістика : Проблеми теорії і методології дослідження / КНУТШ ; Вип. 4)
399722
  Штерн Л. Довлатов, добрый мой приятель : Главы из книги // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 8. – С. 161-177. – ISSN 0321-1878
399723
  Мамедиев Я. Довлет , сын Сердара : роман / Я. Мамедиев; авториз. пер. с туркм. В.Ленцова. – Москва : Советский писатель
1. – 1988. – 345 с.
399724
  Белецкий В.Д. Довмонтов город / В.Д. Белецкий. – Ленинград, 1986. – 147 с.
399725
  Губицький Л.В. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович / Л.В. Губицький, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 197. – ISBN 96966-8060-04-0
399726
  Денисенко Г. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 181-186. – ISBN 966-02-3529-1
399727
   Довнар-Запольський Митрофан Вікторович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 177. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
399728
  Короткий В.А. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (1867-1934) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 178-179. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
399729
  Остен Д. Доводи розсудку : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. Т.О. Шевченко. – Харків : Фоліо, 2009. – 320 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4700-7
399730
  Остен Д. Доводи розсудку : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. [Т.О. Шевченко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 317, [3] с. – Пер. вид. : Per sudsion / Jane Austen. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6566-7
399731
  Остин Д. Доводы рассудка : роман / Джейн Остен ; [пер. с англ. Е. Суриц ; коммент. Е. Гениева]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 269, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02864-7
399732
  Нурмухамедов М.К. Довоенная каракалпакская проза / М.К. Нурмухамедов. – Нукус, 1959. – 159с.
399733
  Брукман С М. Доврачебная помощь при острых хирургических заболеваниях и несчастных случаях / С М. Брукман, . – Л, 1980. – 304с.
399734
  Евтодьева Марианна ДОВСЕ: кризис доверия и нарушения баланса сил // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 322-325. – ISSN 1607-7334
399735
  Деменко В. Довузівська підготовка - важлива складова системи вдосконалення фізико-математичної освіти авіаційних інженерів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 29-33. – ISSN 1562-529Х
399736
  Ляшенко І. Довузівська підготовка: як підвищити рівень знань та впевненості / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 10 березня (№ 10). – С. 12. – ISSN 2219-5793
399737
  Вологин М. Довузовская подготовка будущих ученых и преподавателей высшей школы в СамГТУ // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.23-24. – ISSN 0321-0383
399738
   Довыренский интрузивный комплекс (Северное Прибайкалье, Россия): изотопно-геохимические маркеры контаминации исходных магм и экстремальной обогащенности источника / А.А. Арискин, Л.В. Данюшевский, Э.Г. Конников, Р. Маас, Ю.А. Костицын // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 528-556 : рис., табл. – Библиогр.: с. 554-556. – ISSN 0016-7886
399739
  Потоцкий В.И. Догадка / В.И. Потоцкий. – М., 1980. – 192с.
399740
   Догана ректору // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Підписано наказ про оголошення догани ректору Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Юрію Лянному.
399741
  Міхалев А. Догвір поруки як засіб забезпечення зобов` язань // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.29-31
399742
  Бузун Олег Догетьманський Батурин // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 24-45. – ISSN 0869-3595
399743
  Бузун О. Догетьманський період в історії Батурина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-33. – Бібліогр.: с. 32-33, Літ.: 47 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історії Батурина від часів заселення до 60-х рр. XVII ст.
399744
  Баймут Н.М. Догляд за недоношеною дитиною в домашніх умовах / Н.М. Баймут. – 2-е вид., перероб. і допов. – К., 1985. – 38с.
399745
  Романов А.О. Догляд за плодовим садом / А.О. Романов, В.А. Гродський. – Київ, 1990. – 48с. – (Товариство "Знання" Української РСР ; Сер.9 : Земля і люди, № 6)
399746
   Догляд за посівами - головна умова одержання високих урожаїв. – К., 1948. – 32с.
399747
  Шеремет І.П. Догляд за садом / І.П. Шеремет. – К, 1968. – 160с.
399748
  Труш Т.В. Догма і можливості її філософської інтерпретації в ортодоксальному і неортодоксальному християнстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 203-205. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті йде мова про роль догми в неортодоксальному та ортодоксальному християнстві. The article is devoted about the role dogmat in unorthodox and orthodox Christianity.
399749
  Орєхова А.А. Догмат о Святій Трійці як парадигма класифікації неохаризматичних НРР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
399750
  Ойзерман Т.И. Догматизация марксизма и внутренне присущий марксизму догматизм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.31-41. – ISSN 0042-8744
399751
  Демьянов В.А. Догматизм forever, ничего нового // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 29-39. – ISBN 966-7943-03-8
399752
  Лагутін В. Догматизм грошово-кредитної політики як гальмо економічного зростання в Україні : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 33-40. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
399753
  Комар О.В. Догматизм та революціонізм в епістемології (до проблеми реконструкції теорії пізнання) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 65-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми сучасної теорії пізнання. This article is about some problems of contemporary theory of knowledge.
399754
  Гай-Нижник Догматика віри в Кафолічній Церкві й запровадження християнства у Давній Русі (кінець IX - середина XI ст.) : нарис іст.-герменевт. інтерпретації / Павло Гай-Нижник, Олег Батрак. – Київ : МП Леся, 2015. – 277, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-37-3
399755
  Клеменс Т. Догматика захисних обов"язків у Німеччині - виконання конституційно-правових завдань // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.89-94


  захист соціальних прав особи у конституціях України і Німеччини: порівняльний аналіз
399756
  Тарановский Ф.В. Догматика положительного государственного права Франции при старом порядке : [Диссертация] / Ф.В. Тарановский. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1911. – VIII, 633 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Императорского Юрьевского университета. - Экз. деф., отсутств. с. I-VIII, 351-633


  На обл. автограф автора
399757
  Проневич О.С. Догматико-теоретичні засади класичного німецького поліцейського права (друга половина XVIII - початок XX ст.) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 199-203. – ISBN 978-617-7293-17-9
399758
  Вербицкий В.Г. Догматичен ли марксизм? (полемика с Т.И. Ойзерманом) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 133-144. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
399759
  Григорий Богослов Догматические поэмы = Poemata dogmatica / Григорий Богослов ; [пер. с древнегреч., статья, коммент. Т.Г. Сидаша]. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. – 175, [5] с. : ил. – Издательский проект "Quadrivium". – (Seria "Hellenica"). – ISBN 9-785-90598-652-9
399760
  Антоний архимандрит Казанский (Амфитеатров Я.Г.) Догматическое богословие православной кафолической восточной церкви, с присовокуплением общего введения в курс богословских наук, преподанное Киевской духовной семинарии ректором, архимандритом Антонием. – 6-е испр. изд. – Киев : Унив. тип., 1856. – [10], 387, [6] с.


  Антоний, казански архиепископ (в миру Амфитеатров Яков Гаврилович; 1815–1879). Догматическо богословие на Православна?та Кафолическа Восточна Църква с притурка на общо?то введение в краг?т на богословскы?те наукы / Съставил ректор?т на Киевска-та ...
399761
  Бурдоносова М.А. Догматична та прагматична сутність правозастосування // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 14-16. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
399762
  Алексі Р. Догматичне мислення // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 118-130. – ISSN 2227-7153
399763
  Єщенко П.С. Догми і реалії "нової економіки" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 13-22


  Стаття присвячена дослідженню економічних догм. Показаний зв"язок із сучасною економікою, її глобальною фінансово-економічною кризою.
399764
  Юрин А. Догнать Европу! Науку подтянут до уровня развитых стран // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 31 января № (4/5). – С. 13


  В Национальной академии наук Белоруссии состоялась сессия Общего собрания. Более 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки собрались в Минске, чтобы обсудить проект Программы совершенствования научной сферы республики
399765
  Алексеев Догнать и перегнать : Наезд / Алексеев, Воробьев-Обухов // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 60-63 : Фото
399766
  Родин Б. Догнать и перегнать. / Б. Родин. – Москва, 1932. – 87 с.
399767
  Брускина Б.Г. Догнать США по производству продуктов животноводства на душу населения / Б.Г. Брускина, В.И. Рожков. – Грозный, 1958. – 31с.
399768
  Козьяков Ю.М. Догові довічного утримання (догляду) / Ю.М. Козьяков, О.В. Старцев // Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ, 2005. – № 6 : Договір довічного утримання (догляду). Спадковий договір, Офіційні форми договорів. – С. 4-50
399769
  Гончар Б.М. Договір "перестрахування" 1887 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 408-409. – ISBN 966-316-039-X
399770
  Беседіна Т. Договір (контракт) поставки в зовнішньоекономічній діяльності: підстави відповідальності за невиконання чи неналежне виконання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 151-154
399771
  Майданик Н.І. Договір азартної гри // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1194-1099. – ISBN 978-966-667-341-4
399772
  Огнев"юк Р. Договір акціонерів: проблеми правового регулювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 60-63.
399773
  Маслова-Юрченко Договір андеррайтингу в систнмі договорів на надання послуг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-54.
399774
  Вавженчук С. Договір аутсорсингу: недоліки та переваги // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 24-26
399775
  Калашнікова О.О. Договір банківського рахунку як різновид банківських правочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 166-169. – ISSN 2219-5521
399776
  Панова Л. Договір банківського рахунку: історико-правовий екскурс // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 140-150. – ISSN 1026-9932
399777
  Міхненко А. Договір без ручки. Розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності: хто перший? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 1, 5


  "...Президент США Дональд Трамп схвалив нові санкції проти Росії за порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД). Про це минулого тижня повідомило американське видання Politico. Для України позитивний той факт, що ...
399778
  Недошовенко А.О. Договір будівельного підряду та договір підряду на капітальне будівництво: порівняльна характеристика та особливості правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 394-399. – ISSN 2219-5521
399779
  Алексашина Ю.Б. Договір в приватному праві як регулятор суспільних відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексашина Юлія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
399780
  Алексашина Ю.Б. Договір в приватному праві як регулятор суспільних правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексашина Юлія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 221 л. – Бібліогр.: л. 202-221
399781
  Матвєєв П. Договір валютного дейтрейдингу в Україні (цивільно-правова характеристика) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 61-66.
399782
  Матвєєв П. Договір валютного ф"ючерсу (цивільно-правова характеристика) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 87-92.
399783
  Валлє В. Договір ВОІВ про виконання фонограми // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 121-123. – ISBN 978-966-378-141-9
399784
  Валлє В. Договір ВОІВ про про авторське право // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 119-120. – ISBN 978-966-378-141-9
399785
  Валлє В. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) про авторське право. Договір ВОІВ про виконання фонограм (1996) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 118-119. – ISBN 978-966-378-141-9
399786
  Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Московським царем Олексієм Михайловичем 1654 р. = Treaty of Pereyaslav between hetman Bohdan Khmelnitsky and tsar Alexey Mikhaylovich 1654 : історико-правнича студія з нагоди 300-ліття договору (1654-1954) / Андрій Яковлів. – Нью Йорк : Видавнича спілка Ю. Тищенко & А. Білоус, 1954. – 126, [1] с. – Парал. тит. арк. англ.
399787
  Кузьмич О. Договір дарування з обов"язком обдаровуваного на користь третьої особи в цивільному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 11-14
399788
  Коноваленко О.Ю. Договір дарування у цивільному праві України / О.Ю. Коноваленко, С.М. Сергєєва // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 69-71
399789
  Глуздєєв О. Договір до Енергетичної Хартії - основа міжнародного енергетичного інвестиційного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 134-135


  "... В рамках міжнародного енергетичного інвестиційного права з"явився міжнародний договір, який найбільш комплексно на сьогодні охопив питання енергетики. Цим міжнародним документом став Договір до Енергетичної Хартії (ДЕХ)."
399790
  Воробйова Т. Договір добровільного страхування медичних витрат як новий інструмент страхового ринку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-52.
399791
  Соболівський А. Договір довічного утримання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Найбільш юридично грамотна форма врегулювання суспільних відносин з приводу утримання осіб до їхньої смерті".
399792
  Бажанова В.О. Договір довічного утримання (догляду) за участю подружжя // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 90-92. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
399793
  Цопіна Н. Договір довічного утримання (догляду): питання правової характеристики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 34-40. – ISSN 2308-9636
399794
  Лаптош М.В. Договір довічного утримання: питання теорії / М.В. Лаптош, А.О. Куртакова // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 58-62
399795
  Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному представництві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.104-109. – ISSN 0132-1331
399796
  Островська А. Договір ескроу як засіб забезпечення виконання зобов"язання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 331-333
399797
  Павлишин О.Я. Договір з відкритого неба - нова "свобода повітря" чи реалізація вже існуючих? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 132-137
399798
  Солуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського = Perfidious deal with Moscow against hetman Pavlo Skoropadsky : (Володимир Винниченко та Микиа Шаповал ао допомогу до Москви - до Леніна) / Петро Солуха. – [ Б.м. ] : Накладом автора, 1973. – 378, [ 4 ] с. : фотогр. – Парал. тит. арк. англ. мовою
399799
  Марков В.В. Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об"єкт кіберзлочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 74-79. – ISSN 1999-5717
399800
  Тверезенко Олена Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: загальні положення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 57-66
399801
  Кодинець А.О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: нормативне регулювання та теоретичне дослідження // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 169-178. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено розгляду цивільно-правових аспектів регулювання дого-вірних відносин застави майнових прав інтелектуальної власності, аналізу чинного законодавства у сфері застави та розпоряджання правами на результати інтелектуальної діяльності, ...
399802
  Новікова В.В. Договір зберігання з точки зору оплатності й безоплатності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 63-69. – ISSN 0201-7245
399803
  Москаленко С. Договір зберігання транспортного засобу-чи захищені права власників авто? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 72-75.
399804
  Грамацький Ернест Мірчевич Договір зберігання у цивільному праві : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Грамацький Е.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 180л. – Бібліогр.: л.170-180
399805
  Грамацький Ернест Мірчевич Договір зберігання у цивільному праві : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Грамацький Е.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
399806
  Сук І.П. Договір земельного сервітуту: проблеми законодавчого регулювання // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 535-536. – ISBN 978-966-600-475-1
399807
  Ходико Ю. Договір іпотеки: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 27-29.
399808
  Ходико Ю. Договір іпотеки: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 131-133.
399809
  Шишка Р.Б. Договір клінінгу: до проблеми регулювання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 47-53. – (Юридичні науки ; № 3)
399810
  Бервено С. Договір комерційної концесії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 105-110
399811
  Бажанов В. Договір комерційної концесії (франчайзингу) в авторському праві України // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 266-271


  Публікація присвячена дослідженню договору комерційної концесії як різновиду договорів, що можуть укладатися суб"єктами авторського права Україні. Аналізуються ознаки, форма, а також істотні умови договору комерційної концесії. Досліджується предмет, ...
399812
  Черпіта Г. Договір комерційної концесії в цивільному кодексі України: загальна характеристика // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14. – ISSN 1608-6422
399813
  Дмитришин В.С. Договір комерційної концесії та договір франчайзингу, співвідношення понять та правова природа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 199-203
399814
  Сидоров Я.О. Договір комерційної концесії та суміжні жоговіфрні конструкції: порівняльно-правова характеристика // Вісник Запорізького державного університету : Збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2004. – С. 104-112. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Юридичні науки ; № 2)
399815
  Бих О. Договір комерційної концесії у цивільному праві України // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 106-134. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
399816
  Сидоров Я. Договір комерційної концесії: аналіз зарубіжного досвіду і тенденції розвитку в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.51-55
399817
  Островська А. Договір комерційної концесії: проблеми державної реєстрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 197-198. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
399818
  Войчук О. Договір комісії - угода про надання послуг // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 30. – С.42-47
399819
  Миронець І.М. Договір контрактації - основна правова форма реалізації сільськогосподарської продукції колгоспами // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 82-89. – (Серія права ; № 9)


  Договор контрактации является основной правовой формой реализации товарной части сельскохозяйственной продукции колхозов. В нем удачно сочетаются интересы производителей и заготовителей сельскохозяйственной продукции, он способствует укреплению ...
399820
  Самсонова Я.О. Договір контрактації винограду // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 132-139. – ISSN 0201-7245
399821
  Станіславський В.П. Договір контрактації продукції насінництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 113-118. – (Право. Економіка. Управління)
399822
  Гончарук Л.М. Договір концесії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарук Любомир Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
399823
  Гончарук Л.М. Договір концесії : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарук Любомир Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 216 л. – Бібліогр.: л. 205-216
399824
  Бєліков О. Договір користування чужою земельною ділянкою для забудови // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 65-68.
399825
  Плахіна І.В. Договір купівлі-продажу в Германському Цивільному Уложенні // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 45-50
399826
  Безсмертна Н. Договір купівлі-продажу житла в нотаріальній практиц // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53-57. – ISSN 0132-1331
399827
  Дубінчин О.М. Договір купівлі-продажу за зібранням Малоросійських прав 1807 р. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 119-120
399828
  Марченко В. Договір купівлі-продажу нерухомості з відкладальною або скасувальною умовами // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 35-37
399829
  Рябоконь Є.О. Договір купівлі-продажу об"єктів нерухомості. Загальні положення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 97-100. – ISBN 978-966-667-341-4
399830
  Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об"єктів приватизації / Н.С. Демченко. – Київ : Оріяни, 2000. – 180с. – ISBN 966-7373-41-Х
399831
  Демченко Наталія Сергіївна Договір купівлі-продажу об"єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України) : Дис... кандид. юридичн.наук: 12.00.03. / Демченко Наталія Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 190л. – Бібліогр.:л.164-190
399832
  Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об"єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Демченко Н. С.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 20л.
399833
  Виговський О.І. Договір купівлі-продажу цінних паперів в міжнародному приватному праві: проблемні аспекти регулювання // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 32-38
399834
  Поляник К. Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухомість // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 187-195. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
399835
  Васильєва В. Договір купівлі - продажу підприємства: правові наслідки // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.27-29
399836
  Бабецька І.Я. Договір куплі-продажу частки за законодавством України та країн ЄС // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 146-150. – ISSN 2078-6670
399837
  Майданик Н.І. Договір лотереї // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1104-1105. – ISBN 978-966-667-341-4
399838
  Паплик О. Договір між акціонерами товариства як спосіб здійснення корпоративних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 19-24. – ISSN 2307-8049
399839
  Куценко І. Договір між батьками щодо здійснення батьківських прав // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 138-141
399840
  Шкворець Я. Договір між іноземною і українською компаніями як підстава одержання дозволу на використання праці іноземця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 98
399841
  Микульська Л.О. Договір між СРСР і ФРН від 12 серпня 1970 р. та питання європейської безпеки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 9-16. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье рассматривается роль и значение Московского договора от 12 августа 1970 г. в улучшении взаимоотношений между СССР и ФРГ и его положительное влияние на политический климат в Европе, на развитие процесса разрядки напряженности, укрепление ...
399842
  Куценко С. Договір міни, або як обмінятися житлом // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 15
399843
  Клепікова О.В. Договір морського буксирування // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 648-650. – ISBN 978-966-667-341-4
399844
  Білицький Р. Договір на аудиторські послуги: вітчизняна практика та європейські тенденції // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 4 (4) травень. – С. 59-62. – ISSN 2306-0050
399845
  Кульчій О.О. Договір на користь третіх осіб у правовідносинах обов"язкового страхування відповідального автовласника // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 189-193
399846
  Шишка І.Р. Договір на маркетингові дослідження : автореф. ... канд.юрид. наук : 12.00.03 / Шишка І.Р. ; Науково -дослідницький ін-т приватного права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв.
399847
  Кузьмич О. Договір найму (оренди) на користь третьої особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 7-10
399848
  Тарасенко Л. Договір найму (оренди) транспортного засобу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 324-329. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
399849
  Базова Т. Договір найму житла // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 159-160


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
399850
  Слома В. Договір найму житла за цивільним законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 63-68
399851
  Миньо М. Договір найму за римським правом як консенсуальний контракт // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 91-96. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
399852
  Мартин В. Договір найму майна у проекті Цивільного кодексу // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 157-158


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
399853
  Бочко С.О. Договір оренди за римським правом та цивільним правом України // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 230-231. – ISBN 978-966-419-299-3
399854
  Круторогова С. Договір оренди приватного нежитлового приміщення: практичні аспекти істотних умов // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 95-97.
399855
  Блащук Т.В. Договір особистого страхування: порядок укладення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 225-229. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Аналізується порядок укладення договору особистого страхування, а також розглядається питання про форму та істотні умови договору. The procedure for concluding a contract of personal insurance is analyzed and the issues of the form and essential terms ...
399856
  Кириченко Ю Договір охорони об"єктів як засіб забезпечення збереження майна власника // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.50-53
399857
  Михайлишин-Бейчук Договір охорони пам"яток культурної спадщини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 351-356. – ISSN 1563-3349
399858
  Майданик Н.І. Договір парі // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1100-1104. – ISBN 978-966-667-341-4
399859
  Клепікова О.В. Договір перевезення вантажів морським транспортом // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 616-641. – ISBN 978-966-667-341-4
399860
  Безлюдько Ірина Олександрівна Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Безлюдько І.О.; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – 197 л. – Бібліогр.: л.174-197
399861
  Безлюдько І.О. Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Безлюдько І.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
399862
  Фіногін А. Договір перевезення і договір страхування: правовий зв"язок // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 103-105.
399863
  Нечипурепко О.М. Договір перевезення пасажира // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 404-408. – ISSN 1563-3349
399864
  Базова Т.П. Договір піднайму житла // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 281-284. – ISBN 978-966-667-341-4
399865
  Маковей О. Договір підряду призвести брак юридичної обізнаності при укладанні договору підряду і договору про надання послуг // Юридична газета. – Київ, 2012. – 7 лютого (№ 6)


  "... До чого може призвести брак юридичної обізнаності при укладанні підряду і договору про надання послуг".
399866
  Діковська Ірина Андріївна Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві : Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Діковська Ірина Андріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 203 л. – Бібліогр.: л.187-203
399867
  Діковська Ірина Андріївна Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.03. / КНУТШ; Діковська І.А. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
399868
  Куценко І. Договір поворотної фінансової допомоги в нотаріальній практиці // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 56-58
399869
  Михальнюк О. Договір подружжя про надання утримання // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 2 (146). – С. 19-25


  У статті розглядаються проблеми договірного регулювання аліментних відносин подружжя.
399870
   Договір пожертви [зразок] // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 62-71
399871
  Стражник Т. Договір пожертви: спільні риси та відмінності від договору даруання // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 59-61
399872
  Домбургова А. Договір позики за новим цивільним кодексом України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.73-80
399873
  Безклубий І.А. Договір позики та його співвідношення з кредитним договором // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 57-67.
399874
  Луспеник Д.Д. Договір позики: деякі питання теорії та судової практики // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 4 (128). – С. 16-25
399875
  Гончаренко В.О. Договір позички житла // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 323-325. – ISBN 966-660-151-6
399876
  Стаматіна М. Договір поставки у нових Цивільному кодексі України та Господарському кодексі України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.25-29
399877
  Немченко Сергій Договір постачання електричної енергії через приєднану мережу: правова природа та місце в системі зобов"язань з енергопостачання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 108-111
399878
  Звонков Є.Є. Договір приєднання у цивільному праві України: теоретичні та практичні питання // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 427-429. – ISSN 2524-017X
399879
   Договір приєднання як інструмент забезпечення сталих взаємовідносин між сподивачами та постачальниками комунальних послуг / Д.В. Арлачов, Р.А. Марецький, І.Я. Коршинський, В.С. Бучик // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 45-51 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 13 назв
399880
  Лехкар О.В. Договір приєднання як особлива цивілістична конструкція // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 46-52. – ISSN 0201-7245
399881
  Крат В. Договір приєднання: реалії та перспективи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.50-51
399882
  Зоряна Книш Договір про Антарктику 1959 р. як основа сучасного міжнародноCправового режиму Антарктики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 151-154.
399883
  Бутитер Д. Договір про асоціацію Європейського Союзу як специфічна форма міжнародного договору // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 159-169. – ISSN 2082-4939
399884
  Майданик Р. Договір про безоплатне надання громадянам медичної допомоги // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 листопада (№ 45). – С. 32-34
399885
  Старостенко Д. Договір про встановлення земельного сервітуту: правові ознаки та істотні умови // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 2 (146). – С. 39-49


  У статті розглядаються проблеми договірного регулювання аліментних відносин подружжя.
399886
  Ярошевська Т. Договір про гідну винагороду за створення службовий винахід // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 101-104. – ISSN 0132-1331
399887
  Гетьманцева Н.Д. Договір про державну службу за законодавством України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.51-54. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
399888
  Задорожній О.В. Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією 1997 р.: значення в двосторонніх відносинах держав // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 122-129. – ISSN 2220-1394
399889
  Єна О.В. Договір про єдиний економічний простір, значення його і європейський вибір України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 17-19
399890
  Валлє В. Договір про закони щодо товарних знаків (1996) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 116-118. – ISBN 978-966-378-141-9
399891
  Боднар Т. Договір про закупівлю: особливості змісту та порядку укладання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей змісту та порядку укладання договору про закупівлю. Статья посвящена исследованию особенностей содержания и порядка заключения договора о закупках. The article is sanctified to research of features of ...
399892
  Мостова І.В. Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД: наслідки для України / І.В. Мостова, О.А. Чугаєв // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 65-68. – ISSN 2306-6814


  У статті досліджуються хронологія, специфіка та тенденції розвитку процесів економічної інтеграції на теренах Співдружності Незалежних Держав у контексті підписання Договору про зону вільної торгівлі. Особлива увага приділяється аналізу наслідків, ...
399893
  Тюшка А.В. Договір про Конституцію для Європи: генезис, юридична природа, політична цінність : монографія / А.В. Тюшка. – Київ : К.І.С., 2007. – XVI с., 212 с. – Бібліогр.: с. 193-207. – ISBN 966-7048-80-2
399894
  Гетьманцева Н.Д. Договір про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.46-50. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
399895
  Іванчук В. Договір про надання косметологічних послуг: зміст та юридична практика // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 301-303
399896
  Іванчук В. Договір про надання косметологічних послуг: поняття, форма та зміст // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 35-37
399897
  Самофал М. Договір про надання медичних послуг // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 174-194. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
399898
  Бедрик І.О. Договір про надання платних медичних послуг та інформована згода пацієнта на медичне втручання: реалії у приватній стоматологічній практиці (за матеріалами українських дослідників) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 92-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
399899
  Саковніч О. Договір про надання послуг з техничного обслуговування і ремонту автомобільного транспортного засобу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 89-91
399900
  Самбор М. Договір про надання послуг рухомого (мобільного) зв"язку: до постановки проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 175-183. – ISSN 1026-9932
399901
  Аляб"єва Н.В. Договір про надання послуг у мережі Інтернет : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Аляб"єва Н.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 17 назв
399902
  Дроздова Наталія Василівна Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дроздова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 4 назв.
399903
  Дроздова Наталія Василівна Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дроздова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 193л. – Бібліогр.: л. 177 - 193
399904
  Бауман Ю. Договір про надання фінансових послуг: протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (фінансово-правовой аспект) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 99-102.
399905
  Носік Ю. Договір про нерозголошення інформації
399906
  Льовін А.. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї та передачі ядерних матеріалів // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 76-82. – ISSN 1814-3385
399907
  Цибенко Л. Договір про патентне право - крок вперед // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.83-84. – ISSN 0132-1331
399908
  Валлє В. Договір про патентне право (2000) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 123-124. – ISBN 978-966-378-141-9
399909
  Маріц Д.О. Договір про патронат / Д.О. Маріц, І.В. Карпенко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 141-142. – ISSN 2219-5521
399910
  Макода В.Є. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1008-1009. – ISBN 978-966-667-341-4
399911
  Воробель У. Договір про передачу спору на вирішення до третейського суду як підстава // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 57-61
399912
  Кондратьєва Н.М. Договір про порядок володіння та користування майном, що знаходиться у спільній частковій власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 301-307. – ISSN 1563-3349
399913
  Таш"ян Р.І. Договір про припинення права на аліменти для дитини у зв"язку з передачею права власності на нерухоме майно // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 64-73. – ISSN 0201-7245
399914
  Величко В. Договір про реформу ЄС-"додана вартість" для світу, Європи та України? // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 10-14.
399915
   Договір про співробітництво між Національною академією наук України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка : Розпорядження Президії НАНУ № 247 13.05.2010 р. // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 39-42. – ISSN 0372-6436
399916
  Рєзнікова В.В. Договір про спільну господарську діяльність: поняття, ознаки та види // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 35-39. – ISSN 1681-6277
399917
  Гордієнко Т. Договір про спільну інвестиційну діяльність як форма міжнародного господарського співробітництва // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 70-78
399918
  Макода В.Є. Договір про створення на замовленням і використання об"єкта права інтелектуальної власності // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1007-1008. – ISBN 978-966-667-341-4
399919
  Майданик Р. Договір про сурогатне материнство // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Питання теорії та практики".
399920
  Майданик Р. Договір про сурогатне материнство за українським правом: питання теорії та практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 215-225. – ISSN 1026-9932


  Розглядаються проблеми цивільно-правового регулювання відносин сурогатного материнства в українському праві. Досліджено поняттяі правову природу договору про сурогатне материнство, висвітлено елементи та особливості здійснення зазначених договірних ...
399921
  Ханик-Посполітак Договір проведення аудиту // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 172-173


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
399922
  Юровська Г. Договір простого товариства при створенні промислово-фінансової групи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 61-63
399923
  Шаперенков К.В. Договір простого товариства як підстава виникнення права власності на новостворене нерухоме майно // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 416-422. – ISSN 1563-3349
399924
  Назаренко Д.Б. Договір простого товариства як форма державно-правового партнерства // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 92-97


  У статті розглядається договір простого товариства як форма державноприватного партнерства. Автором приділяється увага ролі та місцю договору простого товариства серед інших форм державно-приватного співроб ітництва, таких як договір оренди та договір ...
399925
  Коваленко Т. Договір ренти земельної ділянки // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 42-46
399926
  Сбоєва А. Договір ренти: визначення моменту укладення // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 305-306. – ISBN 978-966-301-169-1
399927
  Єгоричева О. Договір роздрібної купівлі-продажу як підстава виникнення у покупця статусу споживача // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 28-32


  У статті аналізується споживче законодавство України з метою визначення поняття споживача як учасника споживчих правовідносин за договором роздрібної купівлі-продажу та його правового статусу.
399928
  Майданик Н.І. Договір розіграшу // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1105-1106. – ISBN 978-966-667-341-4
399929
  Майданник Н.І. Договір розіграшу (цивільно-правова характеристика) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 107-117
399930
  Фединяк Л. Договір страхування в новому Цивільному кодексі України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 166-167


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
399931
  Безсмертна Н. Договір страхування в системі цивільно- правових договорів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.34-38. – ISSN 0132-1331
399932
  Никифорак В.М. Договір страхування відповідальності / В.М. Никифорак; МОНУ; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2002. – 248с. – ISBN 966-568-541-4
399933
  Горбань Н.С. Договір страхування життя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 150-155. – ISSN 2219-5521
399934
  Коренга Ю.В. Договір сурогатного материнства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 133-136
399935
  Прилуцький Р.Б. Договір та звичай як джерела господарського права України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 59-70. – ISSN 2222-5374
399936
  Таш"ян Р. Договір транспортування трубопроводами у сфері монополії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 15-18
399937
  Іванов О.Ю. Договір у конституційному праві України: історичний досвід та перспективи застосування // "Проблеми реалізації принципу верховенства права: теоретичні і практичні аспекти" : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наук. доповідей, (14 груд. 2012 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференція "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : Актуальна юриспруденція, 2012. – С. 51-53. – ISBN 978-966-457-143-9
399938
  Кузнєцова Н. Договір у механізмі регулювання цивільно-правових відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 12-18. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню місця договору в механізмі правового регулювання. Автор аналізує основні функції договору і його роль на кожній стадії правового регулювання.
399939
  Довгерт А. Договір у міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 226-235. – ISSN 1026-9932


  У статті показано досягнення на шляху уніфікації матеріальних норм міжнародного приватного договірного права. Проаналізовано новели колізійного права, що містяться у Регламенті ЄС про право, що застосовується до договірних зобов"язань (Рим I), ...
399940
  Вавженчук С.Я. Договір у приватному праві: компаративістський нарис // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 126-131
399941
  Братасюк М.Г. Договір у приватному праві: філософсько-правовий аналіз / М.Г. Братасюк, В.М. Братасюк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-32
399942
  Кодинець А.О. Договір у сфері інформаційних відносин: особливості цивільно-правового регулювання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 40-46. – (Юридичні науки ; № 1). – ISSN 2616-9444
399943
   Договір у цивільному і трудовому праві : Довідник. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-02-1293-3
Ч.1. – 2000. – 280с.
399944
   Договір у цивільному і трудовому праві : Довідник. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-02-1293-3
Ч.2 : Зразки документів. – 2000. – 96с.
399945
  Стазілова Т.М. Договір управління майном у міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стазілова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 202 арк. – Додатки: 202 арк. – Бібліогр.: арк. 181-201
399946
  Стазілова Т.М. Договір управління майном у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стазілова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
399947
  Венедіктова І. Договір управління майном: відповіді на запитання // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 6. – С. 6-11
399948
  Майданик Р. Договір управління майном: правова природа, місце в праві України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 60-67
399949
  Кривобок С. Договір управління підприємством // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 91-97.
399950
  Кривобок С. Договір управління підприємством // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 47-51. – ISSN 0132-1331
399951
  Пучковська І. Договір факторінгу як новела цивільного законодавства України / І. Пучковська, О. Гула // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 122-128
399952
  Никоненко А. Договір фінансового лізингу: законодавче регулювання і деякі практичні аспекти укладання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 155-157
399953
  Іжик Х.Б. Договір франчайзингу - запорука успіху малого бізнесу / Х.Б. Іжик, О.Б. Курило // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 362-368. – ISBN 5-7763-2435-1
399954
  Козак Н. Договір франчайзингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 41-43
399955
  Капіца Ю. Договір франчайзингу в праві України та Європейському союзу // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-26.
399956
  Величко О. Договір франчайзингу. Проблеми укладання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.75-79
399957
  Клепікова О.В. Договір фрахтування морського судна // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 645-648. – ISBN 978-966-667-341-4
399958
  Калаур І.Р. Договір як вольовий акт суб"єктів цивільного права ( за проектом нового Цивільного кодексу України ) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.30-34. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
399959
  Алексашина Ю. Договір як елемент підсистеми соціального саморегулювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 33-35


  Стаття присвячена дослідженню місця договору як регулятора суспільних відносин у механізмі цивільно-правового регулювання.
399960
  Черновол С.О. Договір як загальноправова категорія // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 224-229. – ISSN 1727-1584
399961
  Дмитрик О.О. Договір як засіб урегулювання фінансових відносин // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 149-156. – ISSN 0201-7245
399962
  Яценко В.О. Договір як один з шляхів формування адміністративно-територіального устрою групових форм розселення в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 321-327. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
399963
  Шкварок Л. Договір як передумова формування відповідальної особистості // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 83-84
399964
  Коссак В. Договір як підстава виникнення заставних зобов`язань // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.317-321. – Бібліогр.: 10 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
399965
  Ільющенкова К.О. Договір як підстава виникнення правовідносин донорства // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (21). – С. 22-31. – ISSN 2072-084X
399966
  Пацурія Н.Б. Договір як підстава виникнення страхових правовідносин у сфері господарювання // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 138-148
399967
  Гетманцева Н.Д. Договір як підстава застосування закону до конкретних відносин праці // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.66-70. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
399968
  Дякович М.М. Договір як підстава набуття суперфіцію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 143-145. – ISSN 2219-5521
399969
  Юркевич Ю.М. Договір як підстава створення та діяльності адвокатських об"єднань в Україні // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 111-114. – ISBN 978-966-927-257-7
399970
  Бартків Н. Договір як регулятор інформаційних відносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 65-67. – ISBN 978-617-7069-28-6
399971
  Завальна Ж. Договір як регулятор суспільних відносин в контексті публічно-правових аспектів історичного розвитку України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-33.
399972
  Луць В. Договір як регулятор цивільних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 19-25. – ISSN 1026-9932
399973
  Пономарьова Т.С. Договір як регулятор цивільних відносин // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. № 1. – С. 152-157
399974
  Галіахметов І. Договір як умова адміністративно-правового регулювання цивільного обороту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 111-115
399975
  Мельничук Н.О. Договір як форма регулювання трудових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 149-153.
399976
  Явор О. Договір як юридичний факт у сімейному праві // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 123-132. – ISSN 1993-0909
399977
  Мельничук Н.О. Договір як юридичний факт у трудовому праві // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 125-127. – ISBN 978-966-301-172-1
399978
  Погребняк С. Договір: загальнотеоретичне розуміння // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 4 (67). – С. 17-28. – ISSN 1993-0909
399979
  Міловська Н. Договірна відповідальність сторін у зобов"язаннях зі страхування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 19-26. – ISSN 2308-9636
399980
  Кравченко М.В. Договірна відповідальність у цивільному праві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 99-106. – (Юридичні науки ; № 3)
399981
  Задорожній О.В. Договірна основа українсько-російських відносин в економічній сфері 1997 – 2004 рр. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 154-160. – ISSN 2220-1394
399982
  Приліпко А.В. Договірна практика Сполучених Штатів Америки щодо правового статусу військово-морських сил на іноземній території // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 154-157
399983
  Шуляр Р. Договірна реструктуризація боргу. Чи сприятливе українське законодавство для позасудового врегулювання проблемної заборгованості? / Р. Шуляр, П. Харківська // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 16-17
399984
  Завальна Ж.В. Договірна форма врегулювання конфліктів // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 61-67. – ISSN 1563-3349
399985
  Плотнікова М. Договірна форма державного регулювання діяльності банків в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 75-77
399986
  Олійник О. Договірне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 2 назв
399987
  Сібільов М. Договірне зобов"язання та його виконання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.414-424.
399988
  Вавженчук С.Я. Договірне право : навч.-метод. посібник / С.Я. Вавженчук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 180 с. – Додатки: с. 87-180. - - На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 80-86. – ISBN 978-966-483-495-4
399989
  Вавженчук С.Я. Договірне право : навч. посіб. / С.Я. Вавженчук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 584, [8] с. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 558-580. – ISBN 978-966-483-510-4
399990
  Київець О.В. Договірне право України : навч. посіб. / О.В. Київець ; [редкол.: В.Ф. Опришко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 456 с. : табл. – Бібліогр.: с. 366-380. – ISBN 978-966-483-068-0
399991
   Договірне право України. Загальна частина : навчальний посібник / Боднар Т.В., Дзера О.В., Кузнецова Н.С., Беляневич О.А., Бервено С.М. та ін.; МОНУ; за ред. О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 896с. – ISBN 978-966-667-307-0
399992
  Шкварок Л.В. Договірне право як засіб творення громадянського суспільства в посттоталітарній Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 77-84
399993
  Мельничук Н.О. Договірне правове регулювання відносин у сфері праці : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Мельничук Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2013. – 471 л. – Бібліогр.: л. 429-471
399994
  Деревянко В.Б. Договірне регулювання відносин у промислово-фінансових групах // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 31-35
399995
  Деревянко Б. Договірне регулювання відносин у промислово-фінансових групах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 70-73
399996
  Жилінкова О. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності у сфері інформаційних технологій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 137-145. – ISSN 1026-9932
399997
  Козак Зоряна Ярославівна Договірне регулювання за трудовим правом України : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Козак Зоряна Ярославівна; Львівськ. держ. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів, 1999. – 200л. – Бібліогр.:л.178-200
399998
  Козак З.Я. Договірне регулювання за трудовим правом України. : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12,00.05 / Козак З.Я.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1999. – 16с.
399999
  Глиняна К. Договірне регулювання майнових правовідносин подружжя // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 29-40. – ISSN 1561-4999
400000
  Мельничук Н.О. Договірне регулювання трудових відносин в нових економічних умовах : монографія / Мельничук Н.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ : Хай-Тек Прес, 2012. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 309-339. – ISBN 978-966-2143-90-4
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,