Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
398001
  Чорновол І. "Дике Поле" і "Дикий Захід". Україна у світлі тези Тернера // Критика. – Київ, 2006. – Червень, (число 6). – С. 26-28


  Фредерик Джексон Тернер — американський історик початку XX століття. Відомий насамперед як творець оригінальної "теорії кордону", що хоч і зазнала критики, проте мала величезний вплив на американську історіографію.
398002
  Гаухман М.В. "Дике поле": тюркська історична спадщина в українсько-російській інтелектуальній традиції // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 31-35. – ISSN 1996-9872
398003
  Телешун С. "Дике політичне поле" із відпрацювання нових технологій впливу / С. Телешун, Ю. Саух // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 6


  Глобальні тенденції. Місце України в новій архітектоніці світу.
398004
  Кузнецов Л.М. "Дикие гуси" на мутной воде / Л.М. Кузнецов. – М., 1980. – 175с.
398005
  Асоян Б.Р. "Дикие гуси" убивают на расвете: Тайная война против Африки / Б.Р. Асоян. – Москва, 1984. – 175с.
398006
  Папченко А. "Дикий Запад" Европы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 40-60


  Історія виникнення Португалії
398007
  Папченко Анна "Дикий Запад" Европы : большое путешествие / Папченко Анна, Кудрявцева Ольга // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 40-60 : Фото


  Історія виникнення Португалії
398008
  Світланова Вікторія "ДИКИЙ ЗАХІД", або До порога - довга дорога // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-3
398009
  Світланова Вікторія "ДИКИЙ ЗАХІД", або До порога - довга дорога // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-3
398010
  Шестакова Е. "Дикий стан словесності" : проблема журналізму в літературозстві // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 177-191. – ISSN 1728-9572
398011
  Дудник С.И. "Диктатура над пролетариатом": критическая оценка советского опыта в наследии Р. Люксембург // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 5-13. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
398012
  Левченко А.В. "Дилемма Джексона" А. Мердок как философский роман: проблема смысла и художественной семантики // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 181-186. – ISSN 2312-3036


  "Рассматриваются некоторые аспекты восприятия последнего романа А. Мердок («Дилемма Джексона», 1995) литературными критиками и литературоведами, которые касаются проблемы художественной ценности произведения и его семантики; критика литературоведческих ...
398013
  Пиркало Світлана "Дилетантові писати найкраще..." : розмова зі Світланою Пиркало // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 120-121. – ISSN 0130-5212
398014
  Чичкина Светлана "Дилижанс" - знак надежности и качества : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 55 : Фото
398015
   "Дилижанс" : Вместе весело шагать. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 29 : Фото
398016
   "Дилижанс": туристы пандемии не боятся : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 27 : Фото
398017
  Шутова Наталья "ДиЛуч": девять этажей здоровья : "Ошибок нам не прощают, но все на анс равняются". Спецвыпуск - Лидеры - 2005 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 24-25 : Фото
398018
   [Димотицизм і суспільне питання. – Афіни : Ерміс, 1976. – [90], 350 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
398019
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви : Повести / Р.И. Фраерман. – Киев : Молодь, 1978. – 253с.
398020
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви : Повести / Р.И. Фраерман. – Ташкент, 1980. – 143с.
398021
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви / Р.И. Фраерман. – Москва : Детская литература, 1984. – 142 с.
398022
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви / Р.И. Фраерман. – М : Советская Россия, 1986. – 160 с.
398023
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви : повесть / Р.И. Фраерман. – Киев : Веселка, 1987. – 149 с.
398024
  Гордон Е. Дикая трава / Е. Гордон, 1930. – 105с.
398025
  Махалов В.В. Дикая яблоня / В.В. Махалов. – Кемерово, 1973. – 111с.
398026
  Муратбеков С. Дикая яблоня : рассказы и повесть / Саын Муратбеков ; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1979. – 350 с.
398027
  Богданович А.А. Дикая яблоня / А.А. Богданович. – М, 1989. – 172с.
398028
  Домбровська М. Дике зілля / М. Домбровська. – К., 1988. – 429с.
398029
  Лесич Антоніна Дике Канчанабурі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 74-80 : фото
398030
  Кулаковський В.М. Дике поле : історичний роман / В.М. Кулаковський. – Київ, 1988. – 240 с.
398031
  Короткевич В.С. Дике полювання корля Стаха : повість / Володимир Короткевич ; авториз пер. з білорус. К. Скрипченка // Чорний замок Ольшанський : роман / В.С. Короткевич. – Київ : Дніпро, 1984. – С. 315-485
398032
  Короткевич В. Дике полювання короля Стаха : повість / Володимир Короткевич // Дзікае палявання караля Стаха : аповесць : [ на беларускай, рускай, украінскай, англійскай мовах] / У. Караткевіч. – Мінск : Беларускі фонд культуры, 2010. – С.381-564. – ISBN 978-985-6523-23-9
398033
  Рафаловський Євген Дике серце Джой Адамсон : ексклюзив // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 41 : Фото
398034
  Феннелл Н.И. Дикей архимандрит Иоанн и архив Ильинского скита на Афоне // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 168-173
398035
  Сапожников Г.Н. Дикие бараны (род (Ovis) Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: / Сапожников Г. Н.; Тад.ГУ. – Душанбе, 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.21
398036
  Зосимович В.П. Дикие виды свеклы Закавказья / В.П. Зосимович, 1934. – 30с.
398037
  Магомед-Расул Дикие груши : повести / Магомед-Расул. – Москва : Детская литература, 1983. – 159 с.
398038
  Соколов В.Е. Дикие животные в глобальном радиоэкологическом мониторинге. / В.Е. Соколов. – М., 1989. – 147с.
398039
  Джи Э.П. Дикие животные Индии / Э.П. Джи. – Москва : Прогресс, 1968. – 172с.
398040
  Чесноков Н.И. Дикие животные меняют адреса : Теория и практика акклиматизации / Н.И. Чесноков. – Москва : Мысль, 1989. – 219с.
398041
  Петрушевская Л. Дикие животные сказки. Морские помойные рассказы. Пуськи Бятые : [сказки и рассказы] / Людмила Петрушевская. – Москва : Эксмо, 2004. – 416 с. : илл. – ISBN 5-699-08122-4
398042
  Дельмонт И. Дикие звери в кинематографе / И. Дельмонт ; пер. Г. П. Федотов. – Ленинград : Время, 1925. – 162 с.
398043
  Беме Л.Б. Дикие звери Северо-Кавказского края / Л.Б. Беме. – Пятигорск, 1936. – 166с.
398044
  Балин А. Дикие злаки / А. Балин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 173 с.
398045
  Янковский К.Д. Дикие камни / К.Д. Янковский. – Иркутск, 1974. – 175с.
398046
   Дикие каштаны. – М., 1974. – 288с.
398047
  Копылов И.П. Дикие копытные животные Иркутской области. / И.П. Копылов. – Иркутск, 1950. – 76с.
398048
  Танфильев В.Г. Дикие кормовые травы Ставропольского края, их биологические особенности и перспективы введения в культуру : Автореф... докт. сельскохоз.наук: / Танфильев В.Г.; Всес. науч.-иссл. ин-т кормов. – Ставрополь, 1967. – 45л.
398049
   Дикие кошки. – М., 1981. – 129с.
398050
  Малеев Валерий Дикие кошки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 44-50 : фото
398051
  Бобринский Н.А. Дикие кошки СССР / Н.А. Бобринский. – М, 1932. – 48с.
398052
  Уайт Кеннет Дикие лебеди : путешествие-хокку // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 187-219. – ISSN 0012-6756
398053
  Иванов В. Дикие люди. Рассказы. Гравюры на дереве Андрея Гончарова. / В. Иванов. – Москва, 1944. – 93с.
398054
  Соколов В.Д. Дикие маки. / В.Д. Соколов. – М., 1959. – 49с.
398055
   Дикие мальчики на Диком Западе // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 48-53 : фото
398056
  Фолкнер У. Дикие пальмы / У. Фолкнер. – Санкт-Петербург : Академический Проект, 1997. – 432с. – ISBN 5-7331-0030-3
398057
  Сумневич Г.П. Дикие плодово-ягодные растений Узбекистана, их сбор и заготовка / Г.П. Сумневич. – Ташкент, 1942. – 56с.
398058
  Худзинский М.А. Дикие плодовые горных районов Узбекистана и их хозяйственное значение : Автореф... канд.сельскохоз.наук: / Худзинский М.А. – Ташкент, 1949. – 16 с.
398059
  Сабиров Б.З. Дикие плодовые растнеия Сурхан-Дарьинской области Уз.ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Сабиров Б. З.; АН СССР, Ботан. ин-т. – Л., 1959. – 17л.
398060
  Колыхалов В Дикие побеги / В Колыхалов. – Новосибирск : Книжное издательство, 1968. – 669 с.
398061
  Колыхалов В. Дикие побеги / В. Колыхалов. – Хабаровск, 1971. – 480с.
398062
  Колыхалов В Дикие побеги : роман, повести / В Колыхалов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 576 с.
398063
  Колыхалов В. Дикие побеги / В. Колыхалов. – Москва, 1977. – 455с.
398064
   Дикие птицы. – К., 1966. – 187с.
398065
  Басаргин И.У. Дикие пчелы / И.У. Басаргин. – Владивосток, 1989. – 399с.
398066
  Хайтов Н. Дикие рассазы / Н. Хайтов. – М., 1972. – 208с.
398067
  Вавилов Н.И. Дикие родичи плодовых деревьев Азиатской части СССР и Кавказа и проблема происхождения плодовых деревьев = Wild progenitors of the fruit trees of Turkestan and the Caucaus and the problem of the origin of fruit trees / Н.И. Вавилов. – Ленинград, 1931. – 107с. – Отд. оттиск из "Трудов по прикладной ботанике, генетике и селекции", Т. 26, №3 (1931)
398068
  Истратова И. Дикие собаки : проза: повесть / окончание. Начало в № 7, 8, 2012 // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 126-131. – ISSN 0028-1263
398069
  Брежнев Д.Д. Дикие сородичи культурных растений флоры СССР / Д.Д. Брежнев, О.Н. Коровина. – Ленинград : "Колос", Ленинградское отделение, 1981. – 376с. : Илл. 78
398070
  Нири Джон Дикие стада. / Нири Джон. – М., 1984. – 128с.
398071
  Вязович Ю.А. Дикие утки Белорусии / Ю.А. Вязович. – Минск, 1973. – 128с.
398072
  Бусыгина Н.М. Дикие яблоки / Н.М. Бусыгина. – Куйбышев, 1980. – 32с.
398073
  Тютюнник Г.М. Дикий : вибрані твори / Григір Тютюнник. – Київ : Знання, 2014. – 222, [1] с. – Сер. засн. 2013 р. - Зміст: Зав"язь ; Дивак ; Холодна м"ята ; Печена картопля ; Перед грозою ; Сито, сито... ; Проти місяця ; Оддавали Катрю ; Дикий ; Три плачі над Степаном ; Три зозулі з поклоном ; "Кізонька" ; Вогник далеко в степу. – (Серія "Скарби"). – ISBN 978-617-07-0101-5
398074
  Коломієць О.Ф. Дикий ангел / О.Ф. Коломієць. – Київ, 1978. – 63 с.
398075
  Коломієць О.Ф. Дикий ангел. Камінь русина : п"єси / О.Ф. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 144 с.
398076
  Мах П.П. Дикий брід / П.П. Мах. – Київ, 1990. – 192 с.
398077
   Дикий волк. – К., 1992. – 446с.
398078
  Эдмайер Бернхард Дикий восток : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 54-62 : Фото. – ISSN 1029-5828
398079
  Берестов В.Д. Дикий голубь / В.Д. Берестов. – М, 1962. – 72с.
398080
  Виноградов И.И. Дикий голубь / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1989. – 558с.
398081
  Вишня Остап Дикий гусь : Юмористические рассказы / Вишня Остап. – Москва : Воениздат, 1954. – 48с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
398082
  Гапаров М. Дикий гусь : повести, рассказы : пер. с киргиз. / Мурза Гапаров ; [худож. В.Ф. Найденко]. – Москва : Советский писатель, 1976. – 256 с.
398083
  Мори Огай Дикий гусь. Танцовщица : [повести, рассказы] / Мори Огай. – Москва : Художественная литература, 1990. – 526 с. – В изд. также: Нарушенный завет : [роман] / Симадзаки Тосон. – (Библиотека японской литературы). – ISBN 5-280-01249-1
398084
  Натерс Эльке Дикий Запад на юге Африки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 76-79 : фото. – ISSN 1029-5828
398085
  Рожков Е.Ф. Дикий зверь кошка / Е.Ф. Рожков. – Магадан, 1975. – 174с.
398086
  Ржига Б. Дикий конек Рин; Смена капитанов: Повести. / Б. Ржига. – Москва, 1989. – 190с.
398087
  Астафьев В.П. Дикий лук / В.П. Астафьев. – Пермь, 1961. – 37с.
398088
  Федоров В.Д. Дикий мед / В.Д. Федоров. – М., 1958. – 109с.
398089
  Первомайский Л.С. Дикий мед : современная баллада / Л.С. Первомайский. – Москва, 1963. – 112с.
398090
  Первомайський Л. Дикий мед / Л. Первомайський. – Москва : Художественная литература, 1963. – 103 с.
398091
  Первомайский Л.С. Дикий мед : современная баллада / Л.С. Первомайский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 496 с.
398092
  Первомайський Л.С. Дикий мед / Л.С. Первомайський. – Київ, 1966. – 512 с.
398093
  Первомайский Л.С. Дикий мед : современная баллада / Л.С. Первомайский. – Москва, 1968. – 544 с.
398094
  Первомайский Л.С. Дикий мед : современная баллада / Л.С. Первомайский. – Симферополь, 1987. – 478 с.
398095
  Первомайский Л.С. Дикий мед : современная баллада / Л.С. Первомайский. – Москва : Художественная литература, 1988. – 445 с.
398096
  Первомайський Л.С. Дикий мед / Леонід Первомайський ; [упоряд., автор вступ. статті В. Панченко]. – Київ : Либідь, 2011. – 608 с. – ISBN 978-966-06-0585-5
398097
  Миколайчук-Низовець Олег Дикий мед у Рік Чорного півня : моноп"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 115-127. – ISSN 0130-321Х
398098
  Первомайський Л.С. Дикий мед. Сучасна балада / Л.С. Первомайський. – Київ, 1963. – 504 с.
398099
  Силвер Марк Дикий обычай. Спасатель "проклятых" / Силвер Марк, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 108-109 : фото
398100
  Салтыков-Щедрин Дикий помещик / Салтыков-Щедрин. – М., 1986. – 475с.
398101
  Салтыков-Щедрин Дикий помещик. / Салтыков-Щедрин. – Смоленск, 1954. – 120с.
398102
  Пришелец А.И. Дикий сад : Стихи / А.И. Пришелец. – Москва : Советский писатель, 1975. – 127с.
398103
  Наумов Н.П. Дикий северный олень / Н.П. Наумов. – М-Л, 1933. – 73с.
398104
  Севастьянов А.А. Дикий урман : повести / А.А. Севастьянов. – М., 1986. – 270с.
398105
  Севастьянов А.А. Дикий урман. / А.А. Севастьянов. – Ярославль, 1971. – 160с.
398106
  Севастьянов А.А. Дикий Урман. / А.А. Севастьянов. – Ярославль, 1966. – 147с.
398107
  Зеленский Святослав Дикий футбол. Это вам не Евро-2016! Убойный футбол: 10 диких игр с мячом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 6 (2909). – С. 52-57 : фото
398108
  Пачоский И. Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912


  Содержание конволюта: 1. Palmen J.A. Finska ringfaglar 2. Palmen J.A. Om ringmarkning af flyttfaglar i Finland 3. Пачоский И. Ботаническая экскурсия в Аскания Нова и на Сиваш 4. Владимиров К. Залежная и степная растительность в Бобровском у., ...
398109
  Авдеенко Ю.Н. Дикий хмель : роман / Юрий Авдеенко ; ил. А. Бахнова. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 351 с. : ил. – (Современный городской роман)
398110
  Авдеенко Ю.Н. Дикий хмель : роман / Юрий Авдеенко ; послесл. А. Медникова ; худож. А.Т. Яковлев. – Москва : Профиздат, 1977. – 336 с. : ил. – (Библиотека рабочего романа)
398111
  Авдеенко Ю.Н. Дикий хмель : роман / Юрий Авдеенко. – Москва : Современник, 1983. – 318 с.
398112
  Скригонюк М.І. Дикий яр : поема / М.І. Скригонюк. – Київ : Ліра-К, 2018. – 199, [1] с. – ISBN 978-617-7605-62-0
398113
  Арцибашев М.П. Дикі : повість / М.П. Арцибашев. – Львів : Вид. Ізмарагд, 1928. – 112 c.
398114
  Фідлер А. Дикі банани / А. Фідлер. – Київ, 1962. – 168с.
398115
  Білик І. Дикі білі коні : Історичний роман / Іван Білик. – Київ : А.С.К., 2006. – 320с. – ISBN 966-319-119-8
398116
  Білкун М.В. Дикі гуси / М.В. Білкун. – Київ, 1981. – 304 с.
398117
  Дельмонт И. Дикі звірі в кіно. / И. Дельмонт. – К.
К.3. – 1930. – 27с.
398118
  Рева М.Л. Дикі їстивні рослини України / М.Л. Рева, Н.Н. Рева. – Київ, 1976. – 166с.
398119
  Вишневська І. Дикі карти - у грі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 54-57


  Передбачення розвитку світових політичних процесів.
398120
  Вишневська І. Дикі карти - у грі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 22-27


  Дикі карти ( Wild Cards) розглядаються в тісному переплетінні з прогнозами на майбутнє. Дикі карти - це несподівані події, що трапилися або можуть трапитися; сценарії диких карт - наші образи майбутнього стану, в якому нереальна неочікувана подія ...
398121
  Слапчук В.Д. Дикі квіти : роман / В.Д. Слапчук; Василь Слипчук. – Київ : Факт, 2004. – 296 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-8408-86-1
398122
  Лучак М. Дикі коні = Dzikie konie / Міля Лучак. – Перемишль : [б. в.], 2012. – 179 с. – ISBN 978-83-926994-2-2
398123
  Котов М.І. Дикі кормові рослини УРСР. / М.І. Котов. – К., 1941. – 235с.
398124
  Будяк Ю. Дикі люди : де і як вони живуть: Австpалїйцї. Океанїйцї. Малайцї. Афpиканцї. – [Київ] : [Дpук. 1-ї Київ. Дpук. Спілки], 1909. – 78, [2] с. – (Популярна бібліотека "Пан" ; № 3)
398125
  Мацевич А.Ф. Дикі маки : оповідання / А.Ф. Мацевич. – Дніпропетровськ, 1968. – 104 с.
398126
  Хайтов Н. Дикі оповідання / Н. Хайтов. – К., 1982. – 245с.
398127
  Смола Оксана Дикі танці : новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 86-89. – ISSN 0868-4790
398128
  Стефурак Н.В. Дикі яблука : поезії / Н.В. Стефурак. – Київ : Молодь, 1990. – 99 с.
398129
  Честертон Г. Диккенс / Г. Честертон. – Л, 1929. – 276с.
398130
  Луначарский А.В. Диккенс / А.В. Луначарский. – М, 1931. – 31с.
398131
  Ланн Е. Диккенс / Евгениц Ланн. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1946. – 532 с. : ил.
398132
  Сильман Т.И. Диккенс : очерки творчества / Т. Сильман. – Москва-Л. : Государственное издательство художественной литературы, 1948. – 384 с.
398133
  Сильман Т.И. Диккенс : очерки творчества / Т. Сильман. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1958. – 407 с. : 1 л. портр.
398134
  Катарский И.М. Диккенс / И.М. Катарский. – М., 1960. – 272с.
398135
  Пирсон Х. Диккенс / Хескет Пирсон ; пер. с англ. М. Кан ; под ред. Я. Рецкера. – Москва : Молодь, 1963. – 511с. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; Вып. 3 (360))
398136
  Сильман Т.И. Диккенс : очерки творчества / Т. Сильман. – Ленинград : Художественная литература, 1970. – 376 с. : 1 л. портр.
398137
  Катарский И.М. Диккенс в России : середина 19 века / И. Катарский ; [отв. ред. В.А. Путинцев]. – Москва : Наука, 1966. – 428 с.
398138
  Селиверстов М.Л. Диккенс и Теккерей в оценке Чернышевского / М.Л. Селиверстов. – Фрунзе, 1954. – 138 с.
398139
  Кирпичников А.И. Диккенс, как педагог : речь читанная на акте Императорского Харьковского университета 1881 г. / А.И. Кирпичников, проф. – Харьков : Изд. В.А. Сыхра ; Тип. Окр штаба, 1881. – [4], 73 с.
398140
  Малле-Жорис Дикки-Король / Малле-Жорис. – М., 1984. – 400с.
398141
  Бордзіловський Є.І. Дикоpослi лiкаpськi pослини флоpи УСРР. Їх опис, збиpання i сушiння / Є.І. Бордзіловський; Українська Академія наук. Інститут ботаніки. – Київ : АН України, 1935. – 172с. – (Науково-популярна)
398142
  Эндрюз Р. Диковинные звери : о животных далекого прошлого / Р. Эндрюз; Ред. Свет Я.М. – Москва : Из-во иностранной лит-ры, 1963. – 142с.
398143
   Диковины Аму. – Нукус, 1968. – 295с.
398144
  Гржимек Б. Дикое животное и человек / Б. Гржимек. – М., 1982. – 256с.
398145
  Кэрригер С. Дикое наследство природы / С. Кэрригер. – М., 1969. – 223с.
398146
  Кэрригер С. Дикое наследство природы / С. Кэрригер. – М., 1969. – 223с.
398147
  Кэрригер С. Дикое наследство природы / С. Кэрригер. – 2-е изд. – М., 1973. – 224с.
398148
  Алексеев Владимир Дикое племя. Последний, кто делает стрелы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 170-181 : фото
398149
  Петров Дикое поле / Петров, (Бирюк). – Ростов-на-Дону
1. – 1945. – 216с.
398150
  Петров Дикое поле / Петров, (Бирюк). – Ростов-на-Дону
2. – 1945. – 163с.
398151
  Петров-Бирюк Дикое поле / Петров-Бирюк. – Л., 1946. – 318с.
398152
  Андреев В.Л. Дикое поле : роман / Андреев В.Л. – Москва : Совецкий писатель, 1967. – 392 с. : 1 протр.
398153
  Володин Г.Г. Дикое поле / Г.Г. Володин. – Донецк, 1972. – 358с.
398154
  Макарихин В.П. Дикое поле / В.П. Макарихин. – Горький, 1980. – 223с.
398155
  Володин Г.Г. Дикое поле : роман / Г.Г. Володин. – Донецк : Донбас, 1982. – 159 с.
398156
  Успенский Г.А. Дикое поле. / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1962. – 147с.
398157
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк
№ 1. – 2002
398158
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк
№ 2. – 2002
398159
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк
№ 3. – 2003
398160
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк
№ 5. – 2004
398161
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк
№ 6. – 2004
398162
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк, 2002-
№ 8. – 2005
398163
  Моротская Стелла Дикое радушие Африки. Балансирующие камни, или сказки великого зимбабве // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 12 (2927). – С. 52-60 : фото
398164
  Мамин-Сибиряк Дикое счастье / Мамин-Сибиряк. – Омск, 1958. – 258с.
398165
  Мамин-Сибиряк Дикое счастье : роман / Мамин-Сибиряк. – Архангельск, 1960. – 254 с.
398166
  Мамин-Сибиряк Дикое счастье / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1981. – 448с.
398167
  Мамин-Сибиряк Дикое счастье / Мамин-Сибиряк. – Иркутск, 1985. – 220с.
398168
  Шишков В.Я. Дикольче / В.Я. Шишков. – М, 1981. – 169с.
398169
  Крюкова И.В. Дикорастущие бобовые Крыма (эколого-географ. характеристика) : Автореф... канд. биол.наук: / Крюкова И.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 23л.
398170
  Раджи А.Д. Дикорастущие виды флоры Дагестана / А.Д. Раджи. – Махачкала, 1981. – 84с.
398171
  Шхагапсоев С.Х. Дикорастущие виды флоры Кабардино-Балкарии, нуждающиеся в охране. / С.Х. Шхагапсоев, Л.Х. Слонов. – Нальчик, 1987. – 38с.
398172
  Айдарова Р. Дикорастущие вики Киргизии и их кормовое значение / Р. Айдарова. – Фрунзе, 1955. – 53с.
398173
  Бурыгин В.А. Дикорастущие волокнистые растения Узбекистана / В.А. Бурыгин. – Ташкент, 1942. – 24с.
398174
  Егорова Е.М. Дикорастущие декоративные растения Сахалина и Курильских островов / Е.М. Егорова. – Москва, 1977. – 254с.
398175
  Сиднева С.В. Дикорастущие деревья и кустарники Горьковской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Сиднева С.В.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1951. – 14 с.
398176
  Воробьев Д.П. Дикорастущие деревья и кустарники Дальнего Востока / Д.П. Воробьев; Отв.ред.Н.Г.Васильев. – Ленинград, 1968. – 280с.
398177
  Верниченко Ю.В. Дикорастущие злаки Украинских Карпат. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Верниченко Ю.В.; МВ и ССО УССР. Львов. ун-т. – Львов, 1974. – 24л.
398178
  Шмите Д.Х. Дикорастущие и интродуцированные виды рода Rosa L. Прибалтики. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Шмите Д.Х.; Ин-т ботаники АН Литов. ССР. – Вильнюс, 1988. – 18л.
398179
   Дикорастущие и интродуцируемые полезные растения в Башкирии. – Казань
2. – 1968. – 328 с.
398180
   Дикорастущие и интродуцируемые полезные растения в Башкирии. – Уфа
3. – 1971. – 312 с.
398181
   Дикорастущие и интродуцируемые полезные растения в Башкирии. – Уфа
4. – 1974. – 269с.
398182
   Дикорастущие и культивируемые в Сибири ягодные и плодовые растения : Саламатов М.Н., Днепровский Ю.М. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1980. – 264 с. : ил. 47, табл. 12
398183
  Шимкус Г.Т. Дикорастущие клевера Крыма и их хозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Шимкус Г.Т. ; Ин-т ботаники АН УССР. – Киев, 1969. – 21с.
398184
  Исакадзе Ш.Г. Дикорастущие ковровые растения Грузии, биология и использование в декоративном садоводстве. : Автореф... канд. биол.наук: / Исакадзе Ш.Г.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1965. – 20л.
398185
  Чернова Н.М. Дикорастущие кормовые травы Крыма / Н.М. Чернова. – К., 1957. – 148с.
398186
  Сарычева З.А. Дикорастущие лекарственные и пищевые растения Украины / Сарычева З.А. ; [отв. ред. Новосад В.В.]. – Киев : Фитон, 2005. – 146, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 144-146. – ISBN 966-02-2352-9
398187
  Кондратюк Е.Н. Дикорастущие лекарственные и плодовые растения Украины / Е.Н.Кондратюк, С.И.Ивченко, Г.К.Смык. – Киев : Урожай, 1967. – 179с.
398188
  Колесников А.И. Дикорастущие лекарственные растения Абхазии и северных районов Черноморского побережься Кавказа / А.И. Колесников. – Сухуми, 1944. – 86 с.
398189
  Яброва В.С. Дикорастущие лекарственные растения Абхазии. / В.С. Яброва. – Сухуми, 1940. – 26с.
398190
  Выходцев И.В. Дикорастущие лекарственные растения Киргизии / И.В. Выходцев, Е.В. Никитина. – Фрунзе, 1946. – 72с.
398191
   Дикорастущие лекарственные растения РСФСР. – М., 1963. – 146с.
398192
  Гаммерман А.Ф. Дикорастущие лекарственные растения СССР. / А.Ф. Гаммерман, И.И. Гром. – Москва : Медицина, 1976. – 287с.
398193
   Дикорастущие лекарственные растения Узбекистана и их ресурсы : Короткова Е.Е. – Ташкент : Фан, 1977. – 120 с.
398194
  Кондратюк Е.Н. и др. Дикорастущие лекарственные растения Украины / Е.Н.Кондратюк, С.И.Ивченко, Г.К.Смык. – Киев : Урожай, 1969. – 179с.
398195
  Харченко Н.С. Дикорастущие лекарственные, злаковые, огородные растения и их применение / Н.С. Харченко. – Саратов, 1988. – 173с.
398196
  Хасанов О.Х. Дикорастущие люцерны Средней Азии / О.Х. Хасанов. – Ташкент, 1972. – 171с.
398197
  Щенкова М.С. Дикорастущие многолетние кормовые травы Коми АССР в естественных условиях и в культуре. / М.С. Щенкова. – М-Л, 1961. – 180с.
398198
  Федоров Ф.В. Дикорастущие пищевые растения / Ф.В. Федоров. – Чебоксары, 1989. – 151с.
398199
  Сумневич Г.П. Дикорастущие пищевые растения Узбекистана / Г.П. Сумневич. – Ташкент, 1942. – 104с.
398200
  Грисюк Н.М. Дикорастущие пищевые, технические и медоносные растения Украины : справочник / Н.М. Грисюк, И.Л. Гринчак, Е.Я. Елин. – Киев : Урожай, 1989. – 200 с.
398201
  Митюков А.Д. Дикорастущие плады, ягоды и их применение / А.Д. Митюков. – Минск, 1975. – 200с.
398202
  Косых В.М. Дикорастущие плодовые деревья и кустарники Крыма : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Косых В. М. ; Горк. с.-х. ин-т. – Горький, 1964. – 23 с.
398203
  Петрова В.П. Дикорастущие плоды и ягоды / В.П. Петрова. – М., 1987. – 248с.
398204
  Шапиро Д.К. Дикорастущие плоды и ягоды / Д.К. Шапиро. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 127с.
398205
  Шалыт М.С. Дикорастущие полезные растения / М.С. Шалыт. – М., 1951. – 223с.
398206
  Губанов И.А. и др. Дикорастущие полезные растения / И.А. и др. Губанов. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 158с.
398207
   Дикорастущие полезные растения Башкирии. – Уфа, 1976. – 135 с.
398208
  Галкин М.А. Дикорастущие полезные растения Северного Кавказа. / М.А. Галкин, А.Л. Казаков. – Ростов н/Д., 1980. – 125с.
398209
  Станков С.С. Дикорастущие полезные растения СССР / С.С. Станков. – М.-Л., 1946. – 180с.
398210
  Станков С.С. Дикорастущие полезные растения СССР / С.С. Станков. – 2-е испр. и доп. изд. – М., 1951. – 316с.
398211
  Губанов И.А. Дикорастущие полезные растения СССР / И.А. Губанов; Работнов Т.А. – Минск : Мысль, 1976. – 360 с.
398212
  Шалыт М.С. Дикорастущие полезные растения Туркменской ССР. / М.С. Шалыт. – Москва, 1951. – 223с.
398213
  Чопик В.И. Дикорастущие полезные растения Украины / В.И. Чопик. – Киев, 1983. – 399с.
398214
  Кощеев А.К. Дикорастущие съедобные растения в нашем питании / А.К. Кощеев. – Москва, 1980. – 255 с.
398215
  Зверева О.Н. Дикорастущие технические растения. / О.Н. Зверева. – М., 1933. – 32с.
398216
  Хорт Т.П. Дикорастущие эфирномасличные растения Крыма : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Хорт Т.П.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 22л.
398217
   Дикорастущие ягодники : (аннотированная библиография, 1981-1991 гг.). – Харьков, 1999. – 194 с. – ISBN 5-900956-04-0
398218
  Цицин Н.В. Дикорастущую флору - на службу народному хозяйству. / Н.В. Цицин. – М., 1952. – 24с.
398219
  Паранчин М. Дикорослі лікарські рослини та варинні продукти (як збирати та сушити) / М. Паранчин. – К., 1929. – 40с.
398220
  Бордзіловський Е.І. Дикорослі лікарські рослини флори УРСР / Е.І. Бордзіловський. – К., 1935. – 172с.
398221
  Бурій В.М. Дикорослі отруйні рослини міста Ватутіне та його околиць / Валерій Бурій. – Черкаси : Вертикаль, 2017. – 29, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 16. – ISBN 978-617-7475-10-0


  В пр. № 3708BR напис: Національній історичній бібліотеці України від автора - Підпис. 15.01.2018 р. м. Ватутіне на Черкащині.
398222
   Дикоростучі дубильні рослини України / А.І. Барбарич, С.В. Гончаров, З.Ф. Катіна, О.О. Соприко; АН УРСР; Ін-т ботаніки. – Київ, 1961. – 144с.
398223
  Вісюліна О.Д. Дикоростучі лікарські рослини / О.Д. Вісюліна. – Київ, 1953. – с.
398224
  Катіна З.Ф. Дикоростучі лікарські рослини УРСР. / З.Ф. Катіна. – К, 1965. – 310с.
398225
  Кондратюк Є.М. Дикоростучі хвойні України / Є.М. Кондратюк. – К, 1960. – 120с.
398226
  Тернер Джек Дикость и дикая природа / Тернер Джек; Киевский эколого-культурный центр. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 72с. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып.34)
398227
  Замятин Е.Н. Дикотравье / Е.Н. Замятин. – Свердловск, 1974. – 63с.
398228
  Тряпша В.В. Дикотравье / В.В. Тряпша. – Челябинск, 1974. – 71с.
398229
  Денисенко П.Н. Дикретные операторы и их применение к решению задачи Коши по методу В. К. Дзядыка : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Денисенко П. Н.; АН УССР, Ин-т Матем. – Киев, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.12
398230
  Лысенко Ф.И. Диктант в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Лысенко Ф.И. ; Винницкий гос. пед. ин-т. – Винница, 1952. – 19 с.
398231
  Ломакович С.В. Диктант на вступному іспиті / С.В. Ломакович, В.М. Терещенко. – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.1(14)). – ISBN 966-333-132-1
398232
  Шама О. Диктант переконливості // Критика. – Київ, 2001. – Березень, (число 3). – С. 15-16


  Книга Нормана Дейвіса "Європа: Історія".
398233
   Диктант писали польською // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 3 : фото


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся ІІ тур всеукраїнського конкурсу-диктанту з польської мови під назвою "Ja pisze, ty piszesz, my piszemy… po polsku". Ініціатором заходу виступив фонд "Свобода і демократія" в тісній співпраці з ...
398234
  Дворкин А.Г. Диктант с ошибкой / А.Г. Дворкин. – М., 1961. – 76с.
398235
  Федоренко В. Диктант як форма державної підсумкової атестації з української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (638). – С. 20-24. – ISSN 0130-5263
398236
  Нечепоренко Ірина Диктант як форма контролю знань учнів з географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 33-35. – Бібліогр.: 3 назви
398237
  Пасова Т. Диктант, що об"єднав країну // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 10 листопада (№ 209). – С. 1, 10


  За сімнадцять років Всеукраїнський диктант національної єдності з невеликого радіопроекту, присвяченого Дню української писемності та мови, перетворився на масштабну акцію, що вийшла далеко за кордони нашої держави. У Києві диктант колективно писали в ...
398238
  Молочко С.Р. Диктанти з питань дій у надзвичайних ситуаціях для учнів закладів загальної середньої освіти / С.Р. Молочко, В.М. Прибитько // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 20-25
398239
   Диктанти з української мови, 1996. – 64с.
398240
  Васильєва М.М. Диктанти і контрольні вправи з німецької мови / М.М. Васильєва, Л.В. Малишева. – Київ, 1959. – 75с.
398241
  Кобцев Д.А. Диктанти. Завдання. Правила. 5 клас : Дидактичні матеріали / Д.А. Кобцев. – 2-е вид., випр. – Харків : Торсінг, 2000. – 144 с. – (Библиотечка ранец школьника). – ISBN 966-7300-93-3
398242
  Попова Л.Н. Диктанты по русскому языку для 5-9 классов / Л.Н. Попова. – К., 1990. – 304с.
398243
  Ульченко З.Ф. Диктанты с изменением : пособие для учителей / З.Ф. Ульченко. – М., 1982. – 144с.
398244
  Альтовская Н.Н. Диктанты сентября / Н.Н. Альтовская. – Ленинград, 1983. – 119с.
398245
  Шляхтун П.П. Диктат більшості чи права меншості? // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (13). – С. 69-92. – (Серія "Бібліотека "АПН"). – ISSN 2518-7546
398246
  Мечетная Н. Диктатор и гедонист // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2012. – № 11 (499). – С. 46-48


  Башар Асад, миллиардер и президент еще одной бедной арабской страні с богатіми запасами нефти, готовится уйти на хорошо заслуженній отдіх.А пока расстреливает сограждан, скупает предметы роскоши в Европе и судорожно держится за власть
398247
  Микитенко І.К. Диктатура / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ, 1957. – 115с.
398248
  Микитенко І.К. Диктатура : П"єса на 4 дії / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1967. – 127с.
398249
  Багінський В.В. Диктатура / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 106-107. – ISBN 966-642-073-2
398250
  Калмыков Н.П. Диктатура Варгаса и бразильский рабочий класс / Н.П. Калмыков. – Москва : Наука, 1981. – 230 с.
398251
   Диктатура і демократія в епоху крайнощів" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 3


  У галереї КНУ імені Тараса Шевченка відбулася фотодокументальна виставка під назвою "Диктатура і демократія в епоху крайнощів". Автори виставки - директор мюнхенського Інституту сучасної історії професор доктор Андреас Віршінг і його колега доктор ...
398252
  Гарсиа Х. Диктатура Примо де Ривера / Х. Гарсиа. – Москва, 1963. – 367с.
398253
  Чечко И.Ф. Диктатура пролетариата - главное орудие в борьбе за победу социализма и распространение коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: / Чечко И.Ф.; АН БССР. Ин-т филос. и права. – Минск, 1954. – 22л.
398254
  Нецов И.П. Диктатура пролетариата в Болгарии и ее развитие на современном этапе : Автореф... канд. филоснаук: / Нецов И. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. науч. коммун. – М., 1967. – 15л.
398255
  Халепо Т.И. Диктатура пролетариата и ее формы / Т.И. Халепо. – К, 1970. – 32с.
398256
  Титова Галина Александровна Диктатура пролетариата и ее формы / Титова Галина Александровна. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовск. ун-та, 1972. – 26с.
398257
  Пухова Е.Д. Диктатура пролетариата и ее формы. / Е.Д. Пухова. – К., 1967. – 26с.
398258
  Фасеев К.Ф. Диктатура пролетариата и ее формы. / К.Ф. Фасеев. – Казань, 1971. – 24с.
398259
  Скворцов В.Д. Диктатура пролетариата и закономерности ее развития / В.Д. Скворцов. – Краснодар, 1973. – 336с.
398260
  Фукс С.Л. Диктатура пролетариата и общенародное государство / С.Л. Фукс. – Х, 1964. – 24с.
398261
  Жангельдин Т.Ж. Диктатура пролетариата и становление социалистических общественных отношений / Т.Ж. Жангельдин. – Алма-Ата, 1973. – 439с.
398262
  Сухарев Г.К. Диктатура пролетариата как категория научного коммунизма / Г.К. Сухарев. – К., 1978. – 191с.
398263
  Вікторук С. Диктатура пролетаріату, декларативне "конституційне право" та реальність // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 113-114
398264
  Алексеева Т.А. Диктатура Франко: становление и своеобразие последующей эволюции // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 87-97. – ISSN 0132-0769
398265
  Бердо Гнат Диктатура чи демократія / Бердо Гнат. – Торонто : Самвидав, 1995. – 24с.
398266
  Скрябин К.И. и др. Диктиокаулиды, гелимозоматиды и оллуланиды животных / К.И. и др. Скрябин. – М., 1954. – 1-323с.
398267
  Савкова З.В. Диктор в документальном любительском фильме: уч. пособие / З.В. Савкова. – Л., 1988. – 72с.
398268
  Льюис Б. Диктор телевидения / Б. Льюис. – М., 1973. – 200с.
398269
   Диктор у микрофона. – М., 1959. – 94с.
398270
  Власов Л.В. Диктофоны и их применение / Л.В. Власов, В.С. Вол, Г.М. Гожев. – Ленинград, 1970. – 121 с.
398271
  Синельников М.Х. Диктует время / М.Х. Синельников. – Москва : Советский писатель, 1983. – 287 с.
398272
  Заславський Р. Диктує вік, а маряться - віки... : поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 9-14. – ISSN 0131-2561
398273
  Кальницький Я.І. Дикун / Я.І. Кальницький. – Х., 1928. – 99с.
398274
  Гладких М.І. Дикунство / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 107. – ISBN 966-642-073-2
398275
  Поцюрко О. Дикурс свободи у творчій спадщині Івана Франка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 76-79
398276
  Козлянинова И.П. Дикция / И.П. Козлянинова. – М, 1964. – 39с.
398277
  Ферман М.Г. Дикция и орфоэпия / М.Г. Ферман. – М., 1964. – 79с.
398278
  Маковецька І. Дикція як особлива складова роботи над постановкою голосу в студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – С. 167-172. – ISSN 2308-4634
398279
  Попов В.П. Дилатометрическое исследование металлов с примесными искажениями решетки при низких температурах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Попов В.П. ; МВ и ССО УССР, ХГУ. – Харьков, 1980. – 21 с.
398280
  Замятнин А.А. Дилатометрия растворов белков / А.А. Замятнин. – М, 1973. – 101с.
398281
  Нікіфоров П.О. Дилема "інфляція - економічне зростання": взаємозв"язок теорії та практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 68-70. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується вплив інфляції на обсяг національного виробництва. Підкреслюється необхідність диференційованого підходу до впливу інфляції на економічне зростання, обґрунтовується теза про домінування немонетарних чинників інфляції та забезпечення умов ...
398282
  Шергін С.О. Дилема Азійсько-Тихоокеанського регіоналізму // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 36-49. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
398283
  Кочергіна О.Ю. Дилема вибору України: вільна торгівля з ЄС чи Митний союз на Сході? // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 54-56. – ISBN 78-966-1555-47-09
398284
  Лавриненко Г.А. Дилема демократизації: український вибір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 450-459
398285
  Міхлер І. Дилема жінок з академічної сфери // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 41 (569), 12-18.10.2018. – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  "Багато жінок з університетською освітою мріють про великі сім"ї. Проте реальністю це стає рідко."
398286
  Остап"як В.І. Дилема концептуалізації кризових явищ // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 102-111
398287
  Красноголова Юлія Дилема лібералізму та комунітаризму // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст.


  Суспільно-політичні реалії свідчать про необхідність перегляду основних принципів, на яких тримається сучасна політична система суспільства. Відтоді, як Україна здобула незалежність, і дотепер серед науковців тривають дискусії стосовно того, на яких ...
398288
  Красноголова Юлія Дилема лібералізму та комунітаризму // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст.


  Суспільно-політичні реалії свідчать про необхідність перегляду основних принципів, на яких тримається сучасна політична система суспільства. Відтоді, як Україна здобула незалежність, і дотепер серед науковців тривають дискусії стосовно того, на яких ...
398289
  Огризко О. Дилема німецької газової політики: між особливим партнерством з Росією та спільною енергетичною політикою ЄС // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 55-56
398290
  Гордієнко М. Дилема сакральної ортодоксальності чи морального релятивізму сучасного християнства // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 582-593
398291
  Кочан Н.І. Дилема сучасного українського націєтворення: деякі теоретико-методологічні аспекти проблеми // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 169-186
398292
  Прохорова М.Е. Дилема ТНК, глобалізації та антиглобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 239-249.
398293
  Жмеренецький О. Дилема українських талантів: як продати свої мізки найдорожче, не залишаючи країни? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 7


  "Згадування про Україну багато хто звик зустрічати лише в контексті різних соціально-економічних проблем або конфліктів, а позиції країни в міжнародних рейтингах демонструють традиційно низький рівень конкурентоспроможності та інвестиційної ...
398294
  Бородіна Н.В. Дилема утилітаризму в кіновсесвіті Marvel // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 25-28. – ISSN 2414-5823


  Присвячено аналізу етичних орієнтирів сучасного молодого покоління. Матеріали та методи дослідження засно- вані на дилемі вагонетки. Кіновсесвіт Марвел розглядається як сучасна інтерпретація конфлікту утилітаризму та деонтології, який пропонує ...
398295
  Мартинов А. Дилеми багаторасової демократії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 17 травня (№ 20). – С. 4


  "Південно-Африканська Республіка помітно виділяється на загальному тлі африканських країн. У 1948 році в цій країні було запроваджено систему апартеїду, тобто «роздільного проживання різних расових груп». Унаслідок цього ПАР опинилась у міжнародній ...
398296
  Сидорук Т. Дилеми політики ЄС щодо Білорусі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 28-36. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
398297
  Степаненко В. Дилеми розбудови держави або нотатки для реформаторів та їх радників від Фокуями // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 126-132.
398298
  Яковлева О.В. Дилеми системи ВНЗ: мова як цінність vs мови як засобу комунікації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 174-184. – ISSN 2072-1692


  Розглянуто дихотомію двох взаємопов"язаних, але, разом з тим, і конкуруючих одна з одною, моделей модернізації системи освіти: "модернізації-суверенізації" (з акцентом на національній складовій навчального процесу) та "модернізації-адаптації" (з ...
398299
  Ціватий В.Г. Дилеми та пріоритети зовнішньої політики Грузії початку XXI століття: інституціональний вимір // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 86-92. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
398300
  Кравченко О.П. Дилеми формування спільної зовнішньої політики та безпеки Європейського Союзу як "держави майбутнього" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 172-177.
398301
  Мартынов Б.Ф. Дилемма "многополярного мира" и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 4-25. – ISSN 044-748Х
398302
  Ульяновский Р.А. Дилемма Азии. / Р.А. Ульяновский, В.И. Павлов. – М., 1975. – 164с.
398303
  Тимофеев И.Н. Дилемма безопасности. Риск вооруженного конфликта между великими державами // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 8-33. – ISSN 0321-2017
398304
  Манжола В. Дилемма европейской политики Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 8-12.
398305
  Лэй П. Дилемма мисс Блам / Патрисия Лэй // Защитник прекрасной дамы / Дж. Беннет. – Санкт-Петербург : Библиополис, 1995. – С. 357-531. – (БЛР : Библиотека любовного романа)
398306
  Белкина Е.А. Дилемма эвтаназии в христианской биоэтике // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 3 (65). – С. 19-21. – ISSN 1680-2721
398307
  Рувинский Р.З. Дилеммы государственности и новая война всех против всех // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал полит. философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз"; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2013. – № 2 (69). – С. 107-118. – ISSN 2078-5089
398308
  Киндзерский Ю. Дилеммы модернизации: к определению ее содержания, целей и стратегии в общественно-экономических преобразования // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 25-29. – ISSN 1810-3944
398309
  Семененко И.С. Дилеммы национальной идентичности : политические риски и социальные приобретения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 6 (114). – С.8-23. – ISSN 0321-2017
398310
  Саква Р. Дилеммы развития российской партийной системы // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2010. – № 4 : Политические партии, демократия и качество государственного управления. – С. 167-190
398311
  Рубинштейн Ар. Дилеммы экономиста-теоретика / пер. с англ. И. Болдырева // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 62-80. – Бібліогр.: с. 65-67, 69-74, 76-78. – ISSN 0042-8736
398312
  Рубинштейн Ар. Дилеммы экономиста-теоретика / пер. с англ. И. Болдырева // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 62-80. – Бібліогр.: с. 65-67, 69-74, 76-78. – ISSN 0042-8736
398313
  Матевосян Е.М. Дилепидоидеа-ленточные гельминты домашних и диких животных / Е.М. Матевосян. – М., 1963. – 1-688с.
398314
  Межжерін В. Дилетантизм у науці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (№ 42/43)


  2013 рік у східних слов"ян на пізнавальній ниві буде позначений багатьма ювілеями. Ось іще один. 170 років тому з-під пера Олександра Івановича Герцена в "Отечественных записках" почав виходити цикл статей під спільною назвою "Дилетантизм в науке". ...
398315
  Хамермеш Е. Дилетантская лирика : [стихи] / Ефим Хамермеш. – Днепропетровск : Лира, 2016. – 95, [1] с. – ISBN 978-966-383-716-1
398316
  Гамильтон Дональд Дилетанты. Отравители : Романы / Гамильтон Дональд; Пер. с англ. – Ростов -на-Дону, Харьков : Проф-Пресс, Единорог, 1995. – 448с. – ISBN 5-88475-006-4
398317
  Гулиа Г.Д. Дилижанс / Г.Д. Гулиа. – М., 1979. – 326с.
398318
  Аскинази Б.З. ДИлитиевые производные ароматических и жирноароматических кетонов. : Автореф... наук: 072 / Аскинази Б.З.; Лен. хим.-фарм. инст. – Л., 1969. – 17л.
398319
  Окунева Л.С. Дилма Руссефф - первая женщина-президент в истории Бразилии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 27-40. – ISSN 044-748Х
398320
  Кольцова Инна Викторовна Дилогия Л.Соловьева о Ходже Насреддине : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кольцова Инна Викторовна; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
398321
  Боярська Любов Василівна Дилогія Василя Земляка ""Лебедина зграя"" та ""Зелені млини"": і проблеми міфологічного типу мислення"" : Дис...канд.філолог.наук:10.01.06 / Боярська Любов Василівна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 207л. – Бібліогр.:с.176-207
398322
  Боярська Любов Василівна Дилогія Василя Земляка "Лебедина зграя" та "Зелені млини" і проблеми міфологічного типу мислення : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук:10.01.06 / Боярська Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.:5 назв.
398323
  Кейда Ф.Ф. Дилогія Миколи Глухенького про Коліївщину / Федір Кейда ; [відп. ред. С.В. Мишанич]. – Київ : Вирій, 1998. – 39 с. – ISBN 966-557-10-9
398324
  Кирильчук О. Дилогія Михайла Старицького "Мазепа" у постколоніальному прочитанні // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 129-133
398325
  Гилязов А.М. Диляра : роман / А.М. Гилязов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 189 с.
398326
  Яшен К. Дилярам : драматическая поэма / Камиль Яшен ;. – Москва : Советский писатель, 1974. – 438 с.
398327
  Кругликова И.Т. Дильберджи = Delbarjin / И.Т. Кругликова. – М, 1986. – 119с.
398328
  Кругликова И.Т. Дильберджин / И.Т. Кругликова. – М, 1974. – 120с.
398329
  Кругликова И.Т. Дильберджин / И.Т. Кругликова. – М, 1977. – 135с.
398330
  Мухтаров А.М. Дильшод и ее место в истории общественной мысли таджикского народа в Х1Х - начало ХХ в. / А.М. Мухтаров. – Душанбе, 1969. – 373с.
398331
  Конопницька М. Дим / М. Конопницька. – Харків ; Київ, 1930. – 15 с.
398332
  Скуртул Г. Дим Вітчизни: міграційні маркери в романі С. Жадана "Ворошиловград" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 235-238. – ISSN 2307-2261
398333
  Сендеборг К. Дим і криця. / К. Сендеборг. – Х. – 96с.
398334
  Донченко Олесь Дим над яругами : повість / Олесь Донченко. – [Харків] : Держвидав України, 1929. – 188 с.
398335
  Терен В. Дим невидимих багать : поезія: вірші // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 26-27


  Опубліковано вірші Віктора Терена, нар. депутата України. Передмова М. Славинського.
398336
  Шрівастав Ш. Дим, вогонь і людина / Ш. Шрівастав. – К., 1975. – 113-235с.
398337
  Поволяев В.Д. Дима из Надыма / В.Д. Поволяев. – Москва, 1978. – 96с.
398338
  Обещалова Н.В. Димеризация олефинов под влиянием комплексных катализаторов на основе алкилалюминийгалогенидов и соединений никеля : автореф.. дис. .. канд. хим. наук : 072 / Обещалова Н.В. ; Яросл. технол. ин-т. – Ярославль, 1968. – 18 с.
398339
  Чедия Р.В. Димеризация пропилена в присутствии гель-иммобилизованных каталитических систем. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чедия Р.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 22л.
398340
  Черникова И.М. Димеризация этилена в альфа-бутилен. : Автореф... канд. хим.наук: / Черникова И.М.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присужд. уч. степеней по химии и нефтепереработке.. – Баку, 1967. – 20л.
398341
  Ахметшин А.Г. Димеркаптотиопироны в аналитической химии вистмута : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ахметшин А.Г. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 17 с. – Бібліогр. : с. 16-17
398342
  Дьяченко Л.Ф. Димеркаптотиопироны в аналитической химии мышьяка : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Дьяченко Л.Ф. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
398343
  Чуйко Татьяна Вадимовна Димеркаптотиопироны как аналитические реагенты на золото : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Чуйко Татьяна Вадимовна; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
398344
  Надеждина Л.Б. Диметиламинофениловые эфиры N-ациламинокислот и их использование для синтеза пептидов : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Надеждина Л.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1968. – 15л.
398345
  Ристовски Б. Димитар В. Македонски : свечен собир по повод 150-годишнината од раганьето и 100-годишнината од смртта на Димитар В. Македонски : свечен собир одржан на 3 декември 1998 година / Блаже Ристовски ; Македонска академja на науките и уметностите ; уредник Т. Георгиевски. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 69 с. – Прізвище автора та назва взяти з обклад. – (Свечени собири ; св. 37). – ISBN 9989-649-52-9
398346
   Димитр Благоев - выдающийся теоретик и революционер. – М., 1977. – 304с.
398347
  Христов Х. Димитр Благоев / Х. Христов, К. Василев. – София, 1956. – 106с.
398348
   Димитр Благоев, 1968. – 168с.
398349
  Андрюшин Е.И. Димитр Благоев и Великая Октябрьская социалистическая революция : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.573 / Андрюшин Е.И. ; КГУ/МГУ. Ист. фак-т. – Москва, 1971. – 20 с.
398350
   Димитр Благоев. Био-библиографический указатель. – Москва, 1956. – 44с.
398351
  Захаржевська В.О. Димитр Димов / В.О. Захаржевська. – К., 1978. – 136с.
398352
   Димитр Димов : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1981. – 71 с. – (Писатели заруб. стран)
398353
   Димитр Киров. – Москва, 1987. – 31с.
398354
  Дурковит-Jакшит Лубомир Димитриjе Вуjит: прилог историjи самозванца у Црноі Гори / Дурковит-Jакшит Лубомир. – Цетине, 1956. – 56 с.
398355
  Бегиджанов А. Димитрий Аракишвили / А. Бегиджанов. – Москва : Госмузиздат, 1953. – 176 с.
398356
  Накашидзе Р.Т. Димитрий Багратиони. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Накашидзе Р.Т.; АН ГрузССР.Ин-т истории груз.литературы. – Тбилиси, 1971. – 21л.
398357
  Жидков Г.В. Димитрий Григорьевич Левицкий. / Г.В. Жидков. – М.-Л., 1946. – 27с.
398358
  Озеров В.А. Димитрий Донской : Новое изд.Ч.2, 1824
398359
  Бахрушин С.В. Димитрий Донской / С.В. Бахрушин. – Ташкент, 1942. – 39с.
398360
  Жидков Г.В. Димитрий Донской / Г.В. Жидков. – М., 1947. – 47с.
398361
  Хундадзе С. Димитрий Кипиани / С. Хундадзе. – Тифлис, 1936. – 268с.
398362
  Епифанова А.П. Димитрий Николаевич Прянишников. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1948. – 80с.
398363
  Булгарин Ф. Димитрий Самозванец, 1830
398364
  Нарежный В.Т. Димитрий Самозванец : трагедия в 5 д. / Сочинение Василья Нарежного 1800 года // Гамлет : трагедия в 5 д. / В. Шекспир. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В тип. медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1828. – 207 с.
398365
  Кантемир Д.К. Димитрия Кантемира, бывшего князя в Молдавии, историческое, географическое и политическое описание Молдавии с жизнию сочинителя. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1789. – XLIV, 388 c.


  Рус. пер. сделан с текста, опубликованного А. Ф. Бюшингом с предисл. Г. Ф. Миллера в "Magazin fur neue Historie und Geographie". Hamburg, 1769, ч.3, с.537-574; 1770, ч.4, с.1-120. "Жизнь Дмитрия Кантемира" пер. из "Geschichte des Osmanischen Reichs" ...
398366
  Федів Ю.І. Димитрій (Ярема), Патріарх Київський і всієї України, предстоятель УАПЦ : життєвий шлях та діяльність : [наук.-реліг. вид.] / Юрій Федів. – Львів : Братське видавництво, 2019. – 111, [1] с., [6] арк. іл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 110-111
398367
  Савченко І. Димитрій Ростовський (Туптало) і Чернігівщина // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.96-102
398368
  Курелла Альфред Димитров против Геринга. / Курелла Альфред. – М., 1966. – 324с.
398369
   Димитровград. 1947. – София, 1959. – 12с.
398370
  Райков Д. Димитър Благоев и Българското възраждане / Д. Райков. – София : Партиздат, 1985. – 204 с.
398371
   Димитър Благоев: Биография. – София, 1979. – 528с.
398372
  Георгиев Любен Димитър Димов / Георгиев Любен. – София, 1981. – 349с.
398373
  Райков Д. Димитър и Константин Миладинови : Документален разказ за братя Миладинови и тяхната епоха / Д. Райков. – София : Партиздат, 1986. – 288 с.
398374
  Милев С. Димитър Савов-Такича : Организатор на антифашистката конспирация в беломорския флот 1942-1943 година / С. Милев. – (Спомени). – София : Държавно военно издателство, 1959. – 96 с.
398375
  Църнушанов Коста Димитър Талев в моите спомени / Църнушанов Коста. – София : Македония, 1992. – 188 с.
398376
  Добрев Д. Димитьр Добрович / Д. Добрев. – София, 1957. – 37с.
398377
  Руда Н. Димінутиви латиномовного тексту Апулея "Метаморфози" та їхні відповідники в українському перекладі // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 118-122.
398378
  Савин В.Ф. Димка и Кардаш. / В.Ф. Савин. – Ставрополь, 1975. – 125с.
398379
  Артищев М.Д. Димка из 10-го / М.Д. Артищев. – Оренбург, 1962. – 99с.
398380
  Коростылев В.Н. Димка невидимка / В.Н. Коростылев, М. Львовский. – М, 1956. – 120с.
398381
  Леонидова Б.Л. Димка познает себя / Б.Л. Леонидова. – М, 1983. – 166с.
398382
  Кострикин В.К. Димка с улицы Мост: повесть / В.К. Кострикин. – Воронеж, 1979. – 123с.
398383
  Конвісар В.Т. Димлять смереки / В.Т. Конвісар. – Київ, 1979. – 272 с.
398384
  Конвісар В.Т. Димлять смереки / В.Т. Конвісар. – Київ, 1989. – 663 с.
398385
   Димов Димитър. – София, 1983. – 96с.
398386
   Димчо Дебелянов : Биобиблиогр. за 1887-1916 гг. – София, 1993. – 236с.
398387
  Каролев С. Димчо Дебелянов. Лит.-критич. очерк. / С. Каролев. – София, 1961. – 172с.
398388
  Бакбергенов С. Дина / С. Бакбергенов. – Алма-Ата, 1959. – 147 с.
398389
  Костоглодова М.Н. Дина / М.Н. Костоглодова. – Ростов-на-Дону, 1973. – 380с.
398390
  Бакбергенов С. Дина / С. Бакбергенов. – Москва, 1974. – 143 с.
398391
  Питти Л.Р. Дина и динозавры : в альбоме 15 фотографий / Луиза Рэдфильд Питти ; пер. с англ. П. Арбатов, рис. Д. Бажанова. – Москва ; Ленинград : госиздаь, 1930. – 20, [2], с. – (Для детей младшего возраста)
398392
  Кулєш Д.В. Динамiка вивiльнення синтетичного iмуностимулятора метилурацилу з полiмерної композицiї, призначеної для iмплантацiї в умовах in vitro / Д.В. Кулєш, Л.Ю. Нечаєва, Н.А. Галатенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
398393
  Антонюк Т.М. Динамiка накопичення стероїдних глiкозидiв у листках представникiв роду Rhododendron L. протягом онтогенезу / Т.М. Антонюк, О.А. Оканенко, Н.Ю. Таран // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 3. – С. 240-245. – ISSN 0522-9310


  Методом тонкошарової хроматографії досліджено вміст стероїдних глікозидів у листках представників роду Rhododendron L., культивованих у природних умовах Лісостепу України. Визначено кількісний вміст стероїдних глікозидів протягом вегетаційного періоду. ...
398394
  Королев В.Д. Динами ка спиновых и фоновых систем в кристаллах квантовых парамагнитных усилителей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Королев В. Д.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1980. – 24л.
398395
  Второв П.П. Динамиа сообщества коллембол. / П.П. Второв, Е.Ф. Мартынова. – Фрунзе, 1974. – 92с.
398396
  Воронин А. Динамизм парламентской дипломатии // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 81-90. – ISSN 0130-9625
398397
  Минеев В.Н. Динамизм развития социалистического производства / В.Н. Минеев. – М., 1978. – 221с.
398398
   Динамизм роста. – Донецк, 1987. – 149с.
398399
   Динамизм социалистического воспроизводства: закономерности и резервы роста. – Л., 1986. – 164с.
398400
   Динамизм управления. – М., 1987. – 202с.
398401
  Усердов А.А. Динамика / А.А. Усердов. – Москва, 1948. – 219с.
398402
  Даламбер Ж. Динамика / Ж. Даламбер. – Москва-Ленинград, 1950. – 344 с.
398403
  Дешевой Б.М. Динамика / Б.М. Дешевой, В.И. Попов. – Ленинград, 1966. – 172 с.
398404
  Михнева Л.М. Динамика 17-оксикортикостероидов в плазме крови при некоторых гуморальных и рефлекторных воздействиях : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Михнева Л.М. ; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1966. – 15 с.
398405
  Волошин Н.А. Динамика абсолютной и относительной масс тимуса белых крыс в норме и после внутриутробного воздействия дексаметазона и стафилококкового анатоксина / Н.А. Волошин, Е.О. Аравицкий // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 5-8. – ISSN 2077-1096
398406
  Ольденбург Р. Динамика автоматического регулирования / Р. Ольденбург, Г. Сарториус. – М.-Л., 1949. – 328с.
398407
  Попов В.С. Динамика акцентных норм современного немецкого литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Попов В.С.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 22л.
398408
  Лайвант А.С. Динамика аминокислот высокогорных пастбищных трав Киргизии (в период вегетации и под влиянием полива) : Автореф... канд. биол.наук: / Лайвант А.С.; АН Киригз. ССР. Объедин. совет Отд-ния биол. наук. – Фрунзе, 1965. – 24л.
398409
  Тер-Карапетян Динамика аминокислот и культуральной жидкости в условиях синтеза хлортетрациклина / Тер-Карапетян, Ш.А. Авакин, 1962. – С. 49-60
398410
  Плоткин В.Я. Динамика английской фонологической системы / В.Я. Плоткин. – Новосибирск, 1967. – 170 с.
398411
  Святодух В.К. Динамика аппаратов с двухканальным управлением. / В.К. Святодух, П.М. Чернявский. – М., 1983. – 159с.
398412
  Олифер А.И. Динамика арочно-консольных мостов : Автореф... канд. техн.наук: / Олифер А. И.; МПС, Днепроп. ин-т инж. ж.д. трасп. – Днепропетровск, 1963. – 16л.
398413
  Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм / Р. Арнхейм. – Москва, 1984. – 193 с.
398414
  Захашвили М.А. Динамика атмосферных процессов, обуславливающих вывод южных циклонов на территорию Закавказья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Захашвили М.А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 11 с.
398415
  Андреев В. Динамика атмосферных термиков / Андреев В., Панчев С. ; под ред. Л.Т. Матвеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 152 с. : ил. – Список лит.: с. 142-148
398416
  Шакина Н.П. Динамика атмосферных фронтов и циклонов / Н.П. Шакина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 263с.
398417
  Пасечник М. Динамика атмосферы активной области во время двух хромосферных выбросов / М. Пасечник, С. Чорногор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-26. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Исследовано поле лучевых скоростей движения плазмы нижней атмосферы на участке одной из первых активных областей NOAA 11024 южного полушария Солнца нового 24-го цикла солнечной активности во время двух хромосферных выбросов. Наблюдения были проведены 4 ...
398418
   Динамика атмосферы Венеры. – Ленинград : Наука, 1974. – 184 с.
398419
  Гилл А. Динамика атмосферы и океана / А. Гилл. – В двух томах. – Москва : Мир
Т. 1. – 1986. – 397с.
398420
  Гилл А. Динамика атмосферы и океана / А. Гилл. – Москва : Мир
Т. 2. – 1986. – 415 с.
398421
  Шароваров Г.А. Динамика АЭС с диссоциирующим теплоносителем / Г.А. Шароваров. – Минск : Наука и техника, 1980. – 239 с.
398422
  Тареев Б.А. Динамика бароклинных возмущений в океане / Б.А. Тареев. – Москва : Московский университет, 1974. – 189с.
398423
  Коромыслов В.Ф. Динамика белков и некоторых других биохимических показателей крови желточном перитоните кур : Автореф... канд. биол.наук: / Коромыслов В. Ф.; Всес. ин-т эксперим. ветиринарии, Всес. акад. с. х. наук. – М., 1966. – 16л.
398424
  Воронина Л.Н. Динамика белков и нуклеиновых кислот в тканях индеек в связи с возрастом и функциональным состоянием организма : Автореф... канд. биол.наук: / Воронина Л.Н.; Харьк. зоовет. ин-т. – Х., 1966. – 18л.
398425
  Кириллов С.А. Динамика белков, кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови свиней в условиях Бурятской АССР : Автореф... канд. биол.наук: / Кириллов С.А.; Моск. вет. акад. – М., 1964. – 18л.
398426
  Баракаев Б.Х. Динамика белкового комплекса зерна кукурузы в процессе созревания и послеуборочного дозревания : Автореф... канд. биол.наук: / Баракаев Б. Х.; Всес. акад. с.х. наум, ВНИИ растениеводства. – Л., 1965. – 20л.
398427
  Винниченко А.Н. Динамика белковых веществ и нуклеиновых кислот в органах проростков некоторых подвидов кукурузы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Винниченко А.Н. ; АН УССР, Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 20 с.
398428
  Кечек Ю.А. Динамика белковых фракций в сыворотке крови при хлоропреновой интоксикации / Ю.А. Кечек, Л.В. Семерджян. – 63-70с.
398429
  Иконников Л.Б. Динамика берегов в нижних бьефах гидроузлов / Л.Б. Иконников. – Москва : Наука, 1981. – 76с.
398430
  Пышкин Б.А. Динамика берегов водохранилищ / Б.А. Пышкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1973. – 414с.
398431
   Динамика берегов озера Байкал при новом уровенном режиме. – Москва : Наука, 1976. – 88 с.
398432
  Лонгинов В.В. Динамика береговой зоны бесприливных морей / В.В. Лонгинов. – Москва : АН СССР, 1963. – 380с.
398433
  Красножон Г.Ф. Динамика береговой зоны внутренних водоемов и устьевых областей рек : Автореф... д-ра географ.наук: 11.00.07 / Красножон Г.Ф.; АН СССР, Ин-т водных проблем. – М., 1991. – 68л.
398434
  Сафьянов Г.А. Динамика береговой зоны морей / Г.А. Сафьянов. – Москва, 1973. – 176с.
398435
  Кулиш Л.Я. Динамика береговой зоны юго-восточного побережья Байкала в период искусственного подъема уровня озера : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Кулиш Л.Я.; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 24л.
398436
  Турков В.Г. Динамика биогеоценотического покрова / В.Г. Турков. – Свердловск, 1980. – 61с.
398437
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборник. – Горький, 1983. – 126с.
398438
   Динамика биологических популяций : Межвузовский сборник. – Горький, 1983. – 162с.
398439
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборни. – Горький, 1984. – 135 с.
398440
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборник. – Горький, 1985. – 139 с.
398441
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборник. – Горький, 1986. – 147 с.
398442
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборник. – Горький, 1987. – 131 с.
398443
   Динамика биологических популяций. – Горький, 1988. – 119с.
398444
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборник. – Горький, 1988. – 119 с.
398445
  Маштакова Г.П. Динамика биомассы и численности фитопланктона северо-западной и восточной частей Черного моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.105 / Маштакова Г.П.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 14л.
398446
  Зеленков А.И. Динамика биосферы и социокультурные традиции / А.И. Зеленков, П.А. Водопьянов. – Минск, 1987. – 238с.
398447
  Инишева Л.И. Динамика биохимических процессов и окислительно-восстановительное состояние в геохимически сопряженных ландшафтах олиготрофного болота / Л.И. Инишева, Л. Шайдак, М.А. Сергеева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 505-513 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
398448
  Дунаев Б.Б. Динамика благосостояния населения страны // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2015. – Т. 51, № 2. – С. 151-163. – ISSN 0023-1274
398449
  Благовещенская Н.В. Динамика болотных экосистем Приволжской возвышености / Н.В. Благовещенская, А.В. Чернышев // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 96-103 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
398450
  Архангельский Ю.А. Динамика быстровращающегося твёрдого тела / Ю.А. Архангельский. – Москва : Наука, 1985. – 192 с.
398451
  Тер-Акопов Динамика быстродействующих электромагнитов / Тер-Акопов А.К. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 167 с. – Библиогр.: с. 165-167
398452
  Бурчак Г.П. Динамика в примерах и задачах / Г.П. Бурчак. – Москва, 1966. – с.
398453
  Сидельников А.Ю. Динамика вариабельности кардиоритма студентов вуза строительного профиля столичного мегаполиса в течение учебного года / А.Ю. Сидельников, В.В. Глебов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 29-40. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются резуьтаты эмпирического исследования динамики изменения работы сердечно-сосудистой системы студентов.Показывается разная динамика вариабельности кардиоритма у студентов Московского государственного строительного университета в течение ...
398454
  Завьялов В.И. Динамика вентильных преобразователей / В.И. Завьялов, В.А. Нечаев. – Саранск, 1987. – 92 с.
398455
  Рудяков Ю.А. Динамика вертикального распределения пелагических животных / Ю.А. Рудяков. – Москва : Наука, 1986. – 135с.
398456
  Латун В.С. Динамика вертикальных движений в океане (на прим. Атлантич. океана) : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латун В. С.; МГУ, Физ. фак. – М., 1963. – 6л.
398457
  Филлипс О.М. Динамика верхнего слоя океана / О.М. Филлипс. – Л, 1969. – 267с.
398458
  Филлипс О.М. Динамика верхнего слоя океана / О.М. Филлипс ; пер. с англ. и ред. Б.А. Кагана, Д.В. Чаликова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 315 с.
398459
  Ракипова Л.Р. Динамика верхних слоев атмосферы / Л.Р. Ракипова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 255с.
398460
  Постольник Ю.С. Динамика весомой упруго-взякой нити переменной длины с грузом на конце : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Постольник Ю.С. ; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1956. – 7 с.
398461
   Динамика вещества в геосистемах. – Иркутск, 1983. – 143с.
398462
  Крук Леся Анатольевна Динамика взаимодействия колеблющегося тела и цилиндрической оболочки в несжимаемой жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Крук Леся Анатольевна; АН Украины. Ин-т механики. – К., 1994. – 127л. – Бібліогр.:л.116-127
398463
  Дементьева И.А. Динамика взаимодействия лексико-семантческих микросистем в аспекте диахрониц (на матер. глаголов механич. воздейств. и передвижен. в пространстве в англ. яз._ : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дементьева И. А.; Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 21л.
398464
  Галиев Ш.У. Динамика взаимодействия элементов конструкций с волной давления в жидкости / Ш.У. Галиев. – К., 1977. – 171 с.
398465
  Сафин В.Ф. Динамика взаимооценки и самооценки морально-волевых черт старшеклассников в зависимости от степени их внушаемости : Автореф... канд. психол.наук: / Сафин В. Ф.; Моск. гос. пед. инзт. – М., 1969. – 25л.
398466
  Крюков Б.И. Динамика вибрационных машин резонансного типа / Крюков Б.И. ; АН УССР, Днепропетр. филиал Ин-та механики. – Киев : Наукова думка, 1967. – 210 с. – Библиогр.: с. 203-207
398467
   Динамика виброактивных систем и конструкций. – Иркутск, 1989. – 136 с.
398468
  Синская Е.Н. Динамика вида / Е.Н. Синская. – М.-Л., 1948. – 526с.
398469
  Сташаускайте С.А. Динамика витамина "С" в почках, листьях и плодах некоторых плодовых деревьев. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сташаускайте С.А.; АН Литов.ССР.Ин-т биологии. – Вильнюс, 1953. – 23л.
398470
  Заверуха Я.С. Динамика витамина "С" в разных сортах картофеля в зависимости от фаз развития и условий хранения : Автореф... канд.биол.наук: / Заверуха Я.С. – Киев, 1952. – 13 с.
398471
  Шапиро Д.К. Динамика витамина С в клубнях ракоустойчивых сортов картофеля в связи с условиями их выращиванияи хранения. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапиро Д.К.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1951. – 13 с.
398472
  Матейкене И. Динамика витаминов биос-группы в надземных органах обыкновенной сосны (Pinus silves tris L.) в течение их развития : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Матейкене И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 26л.
398473
  Мелешко В.В. Динамика вихревых структур / В.В. Мелешко, М.Ю. Константинов. – К., 1993. – 279с.
398474
  Фісяк І.Є. Динамика відображення емоцій у фразеологічних одиницях на позначення міжособистісних відносин // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 207-214


  Стаття присвячена дослідженню фразеологічних одиниць німецької мови, які об"єднані спільним значенням "міжособистісні відносини". Зокрема, у статті розглядаються особливості семантичної структури ФО, визначальні риси їх приналежності до певного типу ...
398475
  Ситников А.Б. Динамика влаги и солей в почвогрунтах зоны аэрации / А.Б. Ситников. – К., 1986. – 150с.
398476
  Мадерич В.С. Динамика внутреннего перемешивания в стратифицированной среде / В.С. Мадерич. – К, 1988. – 238с.
398477
  Косман М.Л. Динамика внутренней жизни : Система психологии / М.Н. Косман. – Москва : Труд ; [Типо-литограф. Торговый дом "И. Ефимов, Н. Желудкова и К"], 1917. – [4], IV, 516 с.
398478
  Миропольский Ю.З. Динамика внутренних гравитационных волн в океане / Ю.З. Миропольский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 302с.
398479
   Динамика внутрикамерной дифференциации базитовых магм. – Москва, 1988. – 213с.
398480
  Шаов М.Т. Динамика внутриклеточной полярограммы кислорода при возбуждении клетки нителлы. : Автореф... канд.биол.наук: 091 / Шаов М.Т.; Рост.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1971. – 21л.
398481
  Забара В.В. Динамика внутриполитического развития Боснии и Герцеговины (1995-2012) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С. 51-58. – ISSN 0132-1366
398482
  Вайнштейн Г.Б. Динамика внутричерепного давления при действии поперечных ускорений. : Автореф... Канд.мед.наук: 766 / Вайнштейн Г.Б.; АН СССР. – Л, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.16
398483
   Динамика вод Балтийского моря. – Таллин, 1975. – 113 с.
398484
  Арсеньев С.А. Динамика вод шельфов : учебное пособие / Арсеньев С.А., Шалковников Н.К. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Физический ф-т. – Москва : МГУ, 1989. – 96 с.
398485
  Грин А.М. Динамика водного баланса Центрально-Черноземного района. / А.М. Грин. – Москва : Наука, 1965. – 148с.
398486
   Динамика водных масс Онежского озера. – Ленинград : Наука, 1972. – 205 с.
398487
  Ситников А.Б. Динамика воды в ненасыщенных и насыщенных грунтах зоны аэрации / А.Б. Ситников. – Киев : Наукова думка, 1978. – 155с.
398488
  Сысоев В.В. Динамика возбудимости и некоторых других параметров желудочного миокарда лягушки в течение цикла сердечной деятельности. : Автореф... канд. биол.наук: / Сысоев В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 20л.
398489
  Меньшикова А. Динамика воздействия единой валюты Европы на ее экономические отношения с США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 19-34. – ISSN 0321-2068
398490
  Каримов К.А. Динамика воздушных течений в нижней термосфере и ее связь с процессами в тропостратосфере / К.А. Каримов. – Фрунзе, 1976. – 179с.
398491
  Ефимов В.В. Динамика волновых процессов в пограничных слоях атмосферы и океана / В.В. Ефимов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 255с.
398492
  Ершова М.Г. Динамика волных масс малых водохранилищ (на примере Можайского водохранилища) : Автореф... канд. геогр.наук: 696 / Ершова М.Г.; МГУ. Географический фак-т. – М., 1971. – 28л.
398493
  Шемякин Я.Г. Динамика восприятия образа России в западном цивилизационном сознании // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 5-23. – ISSN 0869-0499
398494
  Сивенюк В.В. Динамика вращательно-колебательных движений системы твердых и упругих взаимосвязанных тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Сивенюк В.В.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1974. – 20л.
398495
  Мигуца Д.А. Динамика вращательных движений твердого тела относительно неглавностных осей инерции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Мигуца Д.А.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
398496
  Токжигитова З.О. Динамика вращающегося шара со сферической полостью, содержащей жидкость. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Токжигитова З.О.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1979. – 9л.
398497
  Павлов П.А. Динамика вскипания сильно перегретых жидкостей / П.А. Павлов. – Свердловск : АН СССР УО, 1988. – 243 с.
398498
  Пентюш Эвальд Викторович Динамика вторичного пробоя р-п переходов кремния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Пентюш Эвальд Викторович; Вильнюсский гос. университет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1979. – 18л.
398499
  Атаев Х. Динамика выбротендов и блоков РЭА на упругих связях. : Автореф... Канд.физ-матнаук: 023 / Атаев Х.; Моск.ин-т.электр.машиностроения. – Москва, 1972. – 9л.
398500
  Матвеев Ю.Д. Динамика выветривания осадочных пород / Ю.Д. Матвеев. – Москва : Наука, 1972. – 87с.
398501
  Мовсесян С.В. Динамика вынужденного тормозного рассеяния. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мовсесян С.В.; Мин. нар. образов. Армении. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1990. – 17л.
398502
  Семенов В.Е. Динамика высокочастотного разряда в волновых и квазистатических полях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Семенов В.Е.; Ан СССР.Ин-т прикладной физики. – Горький. – 22л.
398503
  Барышников Геннадий Федорович Динамика высотных ландшафтных поясов Большого Кавказа по палеотериологическим данным : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Барышников Геннадий Федорович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 22л.
398504
  Ширский С.В. Динамика высшей нервной деятельности детей школьного возраста в связи с адаптацией их к условиям Крайнего Севера. (Экспериментальное исследование) : Автореф... канд. биологич.наук: 102 / Ширский С.В.; Красноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1968. – 20л.
398505
  Гендзелевская З.Н. Динамика высшей нервной деятельности интактных и кастрированных собак до и после введения тестостеронпропионата. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гендзелевская З.Н.; М-во здаравоохранения РСФСР. – Иваново, 1963. – 15л.
398506
  Богоряд И.Б. Динамика вязкой жидкости со свободной поверхностью / И.Б. Богоряд. – Томск, 1980. – 102 с.
398507
  Слезкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости / Н.А. Слезкин. – Москва, 1955. – 520 с.
398508
  Краснобаев К.В. Динамика газа в поле ионизурующего излучения : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.05 / Краснобаев К.В.; АН СССР Ин-т космических исследований. – М., 1984. – 19л.
398509
  Коровяковский Ю.Д. Динамика газа в тесных двойных системах звезд : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коровяковский Ю. Д.; ЛГУ. – Л., 1972. – 8л.
398510
  Агнокова Л.А. Динамика газов крови и некоторые особенности газового компонента интероцептивных обменных рефлексов при воздействиии и организм энергии электромагнитных колебаний звукового и радиочастотного диапазо : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Агнокова Л.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 14л.
398511
   Динамика газожидкостных форсунок. – М., 1991. – 286с.
398512
  Тучин В.В. Динамика газоразрядных лазеров : учеб. пособие для студентов ст. курсов и аспирантов, специализирующихся по оптике и спектроскопии, квантовой электрон. и квантовой радиофизике / В.В. Тучин. – Саратов : Саратовский университет, 1985. – 112 с. – Библиогр.: с. 106-109
398513
   Динамика галактик и звездных скоплений : материалы Всесоюзн. совещания. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 255 с.
398514
  Феррас-Меллу Динамика галилеевых спутников Юпитера : вводн. курс/ пер. с англ. / Феррас-Меллу. – Москва : Мир, 1983. – 136 с.
398515
  Мазурмович Б.Н. Динамика гельминтофауны амфибрий и факторы, ее определяющие / Б.Н. Мазурмович. – Киев, 1951. – 134-141 с. : табл.
398516
  Федорова А.И. Динамика гемолиза и активность некоторых гликолитических ферментов безъядерных эритроцитов в норме и при действии на животных ионизирующего излучения. : Автореф... доктор биол.наук: 03.093 / Федорова А.И.; АН КазССР. Объед. Учен. Совет ин-тов зоологии и экспер. биол. – Алма-Ата, 1969. – 38л.
398517
  Пугач И.П. Динамика генерации кольцевого лазера с поляризационно-частотной невзаимностью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Пугач И.П.; КГУ. – К., 1982. – 18л.
398518
  Бондаренко А.Е. Динамика генерации оптического квантового генератора в режиме гигантского импульса под действием внешнего вынуждающего сигнала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Бондаренко А.Е.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики. Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. н. – Новосибирск, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
398519
  Хабухаев Э.Д. Динамика генетических и фенотипических корреляций основных хозяйственно-полезных признаков у овец алтайской породы в процессе индивидуального развития. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.103 / Хабухаев Э.Д.; АН СССР.Сибирск.отдел.Объед.Учен.совет по биол.наукам. – Новосибирск, 1971. – 32л.
398520
  Колотвинов С.В. Динамика генетического состава вирусной популяции : (компьютерная модель) / С.В. Колотвинов; АН СССР, Уральский научный центр ; Ин-т экологии роастений и животных. – Свердловск, 1979. – 56 с. : табл.
398521
   Динамика географических систем. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1983. – 81с.
398522
   Динамика геосистем и освоение приангарской тайги. – Новосибирск : Наука, 1985. – 279 с.
398523
  Голубев В.С. Динамика геотехнологических процессов / В.С. Голубев, Г.Н. Кричевец. – Москва : Недра, 1989. – 119с.
398524
  Голубев В.С. Динамика геохимических процессов / В.С. Голубев. – Москва : Недра, 1981. – 208с.
398525
  Жавер Х. Динамика гибких шлангов с внутренним потоком жидкости : Автореф... канд .техн.наук: 05.23.17 / Жавер Х.; Киев. гос. ун-т строительства и архитектуры. – Киев, 1994. – 15л.
398526
  Галиев Ш.У. Динамика гидроупругопластических систем / Ш.У. Галиев. – Киев, 1981. – 276 с.
398527
  Парсенюк Л.Н. Динамика гидрохимических компонентов вод Среднего Днепра. : Автореф... канд.хим.наук: / Парсенюк Л.Н.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1963. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
398528
  Климов Д.М. Динамика гироскопа в кардановом подвесе / Д.М. Климов, С.А. Харламов. – Москва, 1978. – 208 с.
398529
  Савченко Т.А. Динамика гироскопа с неконтактным подвесом на вибрирующем оснвании : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Савченко Т. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
398530
   Динамика гироскопических систем. – Пермь, 1984. – 124с.
398531
  Немцова Эмма Ивановна Динамика глобальных -полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Немцова Эмма Ивановна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1976. – 15л.
398532
   Динамика горных склонов Чаткало-Кураминской зоны. – Ташкент, 1977. – 166с.
398533
  Семенов В.П. Динамика гравитационных полей островных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Семенов В.П.; Моск.ун-т дружбы народов. – М, 1976. – 30л.
398534
  Омаров Т.Б. Динамика гравитирующих систем Метагалактики / Т.Б. Омаров ; АН КазССР, Астрофиз. ин-т. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 144 с. – Библиогр.: с. 138-142 (144 назв.)
398535
  Изюмский В.П. Динамика грохотов гирационного типа : Автореф... кандидата техн.наук: / Изюмский В.П.; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1965. – 15л.
398536
  Шортанова Т.Х. Динамика гуанидиновых соединений мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Шортанова Т.Х.; Ростов. гос. ун-т. Каф. биохимии. – Ростов -на-Дону, 1964. – 14л.
398537
  Шанина Б.Д. Динамика двойного электронно-ядерного резонанса / Б.Д. Шанина. – Киев : Наукова думка, 1983. – 175с.
398538
  Кампе-Немм Динамика двухпозиционного регулирования / Кампе-Немм. – М.-Л., 1955. – 235с.
398539
  Воинов Олег Васильевич Динамика двухфазных систем с учетом изменения формы границ раздела фаз : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Воинов Олег Васильевич; Московский ун-т. – Москва, 1980. – 20л.
398540
  Бахметова Г.Ш. Динамика демографических показателей и режим воспроизводства населения Туркмении : Автореф... канд. экон.наук: / Бахметова Г.Ш.; Моск. экон-стат. ин-т. – М., 1967. – 21л.
398541
  Ермак Александр Абрамович Динамика деформирования и разрушения однонаправленного композита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ермак Александр Абрамович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 16л.
398542
   Динамика дислокаций. – Киев : Наукова думка, 1975. – 401 с.
398543
  Судзуки Т. Динамика дислокаций и пластичность : Пер. с япон. / Т. Судзуки, Х. Есинага, С. Такеути. – Москва : Мир, 1989. – 294 с. – ISBN 5-03-001016-5
398544
  Кишиков Р.В. Динамика диссертационных исследований проблем адаптации в отечественной психологии // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2014. – № 2 (71). – С. 69-74. – ISSN 1684-2618
398545
  Альфредо Динамика доменной границы в ортоферитах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Альфредо дела Кампа Гарсиа ; МГУ. – Москва, 1978. – 10 л.
398546
  Злобин В.И. Динамика доменных границ в однослойных и двухслойных пермаллоевых пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Злобин В.И.; АН ССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1980. – 19л.
398547
  Лиепа И.Я. Динамика древесных запасов : прогнозирование и экология / И.Я. Лиепа. – Рига : Зинатне, 1980. – 172 с.
398548
  Раджабов У.А. Динамика естественнонаучного знания / У.А. Раджабов. – Москва, 1982. – 336 с.
398549
   Динамика естественных и искусственных лесных биогеоценозов Подмосковья. – М., 1987. – 130с.
398550
  Анисимов М.М. Динамика железа, азота, фосфора в планцете, крови матери и плода овцы в связи с его ростом : Автореф... канд. биол.наук: / Анисимов М.М.; Иркут. с.-х. ин-т. – Иркутск, 1966. – 23л.
398551
  Евтушенко С.П. Динамика жесткого тела в СТО / С.П. Евтушенко. – К., 1972. – 15 с.
398552
  Комаров К.Л. Динамика жесткопластических элементов конструкций / К.Л. Комаров, Ю.В. Немировский. – Новосибирск, 1984. – 228 с.
398553
  Гейльбрун Л. Динамика живой протоплазмы / Л. Гейльбрун. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 346 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
398554
  Кац Е.И. Динамика жидких кристаллов / Е.И. Кац, В.В. Лебедев. – Москва : Наука, 1988. – 140 с.
398555
  Шлиомис М.И. Динамика жидких парамагнетиков : Учебн. пособие по курсу / М.И. Шлиомис; Мин. ВИССО РСФСР; Пермский ГУ. – Пермь, 1983. – 68 с.
398556
  Булавин Л.А. Динамика жидкостей в пористых кремниевых гелях. Данные по пропусканию медленных нейтронов / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, В.Б. Иваницкий // Мат. конф. "Структурно-динамические процессы в неупорядоченных средах"


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
398557
  Булавин Л.А. Динамика жидкости в пористых кремнийорганических гелях. Данные по пропусканию медленных нейтронов. / Л.А. Булавин, В.Б. Иваницкий, Ю.Б. Мельниченко // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
398558
  Присняков В.Ф. Динамика жидкостных ракетных двигательных установок и систем питания: Учеб. пособие для авиац. спец. вузов. / В.Ф. Присняков. – М., 1983. – 248с.
398559
  Султанов К.К. Динамика жинра: особенное и общее в опыте современного романа / К.К. Султанов. – М., 1989. – 151с.
398560
  Яковлева Кая Константиновна Динамика жировых запасов у Черноморской скорпены Sccrpaena Porcus L. на протяжении годового цикла : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.01 / Яковлева Кая Константиновна; АН УССР. Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27
398561
  Галай Е.И. Динамика загрязнения атмосферного воздуха Минской области выбросами стационарных источников // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 43-47. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
398562
  Егорькова И.А. Динамика законодательства, регламентировавшего борьбу с преступностью несовершеннолетних в 1918-1935 гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 33-35. – ISSN 1812-3805


  В статье на основе нормативных и архивных материалов анализируется проблема динамики законодательства, регламентирующего борьбу с детской преступностью в Нижегородском крае в 1918–1935 гг. Рассматривается изменения нормативной базы и последствия данных ...
398563
  Куан Пэй-цзы Динамика запаздывающего торможения у детей в возрастном аспекте. : Автореф... канд. биол.наук: / Куан Пэй-цзы; АН СССР. Ин-т высш. нервной деятельности и нефрофизиологии. – М., 1961. – 16л.
398564
  Кумаков В.А. Динамика запасных углеводов дуба, ясеня и вяза в связи с их ростом и устойчивостью на Юго-Востоке : Автореф... канд. биол.наук: / Кумаков В.А.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1952. – 20 с.
398565
  Ленерт Б. Динамика заряженных частиц : Пер. с англ. / Б. Ленерт. – Москва : Атомиздат, 1967. – 352с.
398566
  Нагиев П.Ю. Динамика засоленных земель в подгорной равнине Мильской степи. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Нагиев П.Ю.; АН АзССР.Отдел.биол.наук. – Баку, 1967. – 16л.
398567
  Ангелопуло П.П. Динамика заторов льда : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 696 / Ангелопуло П.П. ; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Ленинград, 1968. – 20 с.
398568
  Огородников К.Ф. Динамика звездных систем / К.Ф. Огородников. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 627 с.
398569
  Скалозуб Л.Г. Динамика звукообразования по данным кинорентгенографии. / Л.Г. Скалозуб. – Киев, 1979. – 132с.
398570
   Динамика землевладения в России, 1906-1914 гг.. – М., 1989. – 82с.
398571
   Динамика земной коры. – Москва : Наука, 1965. – 175с.
398572
   Динамика земной коры Восточной Сибири. – Новосибирск : Наука, 1978. – 127с.
398573
  Уломов В.И. Динамика земной коры Средней Азии и прогноз землетрясений. / В.И. Уломов. – Ташкент, 1974. – 215с.
398574
  Хизанашвили Г.Д. Динамика земной оси вращения и уровней океанов / Г.Д. Хизанашвили. – Тбилиси, 1960. – 143с.
398575
  Александрович Е.В. Динамика зрительного аппарата человека : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Александрович Е.В. ; МГУ. – Москва, 1981. – 12 с.
398576
  Барабанщиков В.А. Динамика зрительного восприятия / В.А. Барабанщиков. – М, 1990. – 238с.
398577
  Шевелев И.А. Динамика зрительного сенсорного сигнала : Автореф. дис. ... докт. биол. наук : 102 / Шевелев И.А. ; Ин-т физиол. – Ленинград, 1970. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
398578
  Шевелев И.А. Динамика зрительного сенсорного сигнала. / И.А. Шевелев. – М, 1971. – 248с.
398579
  Пейн П.Р. Динамика и аэродинамика вертолета / П.Р. Пейн. – Москва, 1963. – 492 с.
398580
  Славенас И.Ю. Динамика и биологическая роль фитонцидов Sinapis alba L.и Bras sica junhea L. : Автореф... Канд.биол.наук: / Славенас И.Ю.; М-во высш. образования СССР.Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 29л.
398581
  Грищенко О.М. Динамика и биологический круговорот веществ и энергии в степных пырейных лиманах северного прикаспия (в связи с их хозяйственным использование) : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Грищенко О.М.; Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1969. – 22л.
398582
  Лизунов Г.В. Динамика и взаимодействие с ионосферной плазмой искусственно инжектированного электронного пучка : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.02 / Лизунов Г.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 150 л. – Библиогр.: л. 136-150
398583
  Лизунов Г.В. Динамика и взаимодействие с ионосферной плазмой искусственно инжектированного электронного пучка : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Лизунов Г. В. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 15 с. – Библиогр.: 6 назв.
398584
  Федюшин А.В. Динамика и географическое распространение охотничьей фауны БССР / А.В. Федюшин, 1928. – 81с.
398585
  Шестопалов В.М. Динамика и естественные ресурсы подземных вод основных водоносных горизонтов Волынского артезианского бассейна / В.М. Шестопалов. – Киев : Наукова думка, 1974. – 132с.
398586
  Федорович Б.А. Динамика и закономерности рельефообразования пустынь / Б.А. Федорович. – М., 1983. – 238 с.
398587
  Мехтиев Н.Н. Динамика и морфология Западного побережья Южного Каспия : (от м. Бяндован до р. Астарачай) / Н.Н. Мехтиев. – Баку : АН АзССР, 1966. – 112с.
398588
  Зенкович В.П. Динамика и морфология морских берегов / В.П. Зенкович. – Москва-Л. : Морской транспорт
Ч.1 : Волновые процессы. – 1946. – 496с.
398589
  Кутасин Б.П. Динамика и оптимальное управление ГЭД постоянного тока, работающего в комплексе: корпус судна, винт, двигатель при движении судна на волнении : Автореф... д-ра техн.наук: / Кутасин Б.П.; Одес. ин-т инженеров мор. флота. – Одесса, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
398590
  Бербюк В.Е. Динамика и оптимизация робототехнических систем / В.Е. Бербюк. – Киев : Наукова думка, 1989. – 192с.
398591
  Варивончик И.В. Динамика и особенности становления среднего класса в США: рейгановская революция // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 12(492). – С. 41-54. – ISSN 0321-2068
398592
  Варивончик И.В. Динамика и особенности становления среднего класса США в 1940-1970-е годы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 11(491). – С. 39-53. – ISSN 0321-2068
398593
  Баринов К.Н. Динамика и принципы построения орбитальных систем космических аппаратов / К.Н. Баринов, М.Н. Бурдаев, П.А. Мамон. – Москва : Машиностроение, 1975. – 232 с. : ил. – Список лит.: с. 230 (5 назв.)
398594
   Динамика и прогноз загрязения океанических вод. – Л., 1985. – 144с.
398595
  Питербарг Л.И. Динамика и прогноз крупномасштабных аномалий температуры поверхности океана : (Статистический подход) / Л.И. Питербарг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 198с.
398596
  Полунин Г.В. Динамика и прогноз экзогенных процессов: Физ. аспекты экзоген. процессов. / Г.В. Полунин. – М., 1989. – 231с.
398597
  Бирюков М.П. Динамика и прогнозирующий расчёт механических систем / М.П. Бирюков. – Минск, 1980. – 192с.
398598
  Гаджиев В.Д. Динамика и производительность растительных формаций высокогорий / В.Д. Гаджиев. – Баку, 1974. – 106 с.
398599
  Гаджиев Д. Динамика и производительность растительных формаций высокогорий / Д. Гаджиев. – Баку, 1974. – 106с.
398600
   Динамика и прочность конструкций. – Новосибирск
3. – 1976. – 244с.
398601
   Динамика и прочность машин и конструкций. – Днепропетровск, 1988. – 144с.
398602
   Динамика и прочность механических систем. – Пермь, 1986. – 135с.
398603
  Костюк А.Г. Динамика и прочность турбомашин: уч. для вузов / А.Г. Костюк. – М., 1982. – 264с.
398604
   Динамика и прочность тяжелых машин. – Днепропетровск, 1983. – 158с.
398605
   Динамика и прочность тяжелых машин. – Днепропетровск, 1989. – 152с.
398606
  Чеботарев В.А. Динамика и распределение национального дохода по классам в дореволюционной России (за период 1864-1913 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чеботарев В.А. ; МВО СССР, МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. полит. экономии. – Москва, 1956. – 16 с.
398607
   Динамика и режим современного и древнего оледенения Тянь-Шаня. – Фрунзе : ИЛИМ, 1977. – 143с.
398608
  Кирлис В. Динамика и рельефообразующая роль прибойного потока в условиях отмелого песчанного берега : Автореф... канд. геогр.наук: / Кирлис В.; Вилюнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 16 с.
398609
  Петров И.А. Динамика и ритъм на растежа на крайниците / И.А. Петров. – Пловдив, 1974. – 168с.
398610
  Манжосов В.К. Динамика и синтез электромагнитных генераторов силовых импульсов / В.К. Манжосов, Н.О. Лукутина, Т.О. Невенчанная. – Фрунзе, 1985. – 118 с.
398611
  Ривлин Л.А. Динамика и спектры излучения полупроводниковых лазеров / Л.А. Ривлин, А.Т. Семенов, С.Д. Якубович. – Москва : Радио и связь, 1983. – 208 с.
398612
  Перчук Л.Л. Динамика и становление континентальной коры в докембрии // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-18. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Існує лише один шлях прямого пізнання теплової й динамічної історії давньої кори. Це - геотермобарометрія рівноваг, заснована на хімічній зональності мінералів. Її ефективність демонструється на прикладі аналізу еволюції докембрійської континентальної ...
398613
   Динамика и статика доменной структуры в магнитоупорядоченных кристаллах. – Уфа : БНЦ УрО АН СССР, 1988. – 117 с.
398614
  Петрова Л.А. Динамика и статика русского глагола : монография / Л.А. Петрова ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филол. фак. – Одесса : ОНУ, 2013. – 156, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 144-156. – ISBN 978-617-689-053-9
398615
  Клюкач И.Л. Динамика и статистика сверхлюминесценции в диспергирующей среде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Клюкач И.Л.; МГУ. физ. ф-тет. – М., 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.12-13
398616
  Минаков Виктор Иванович Динамика и строение доменных границ ферромагнетиков во внешних полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Минаков Виктор Иванович; Воронежск. политехнический ин-т. – Воронеж, 1979. – 20л.
398617
  Дарвиду К. Динамика и структура внешней торговли Греции в период 2000-2010 гг. // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 53-60. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
398618
  Колонтаев А.П. Динамика и структура занятости населения Индии: Пробл. капиталистической трансформации / А.П. Колонтаев. – М., 1983. – 195с.
398619
  Рыжова И.М. Динамика и структура запасов углерода в постагрогенных экосистемах южной тайги / И.М. Рыжова, А.А. Ерохова, М.А. Подвезенная // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1426-1435 : рис., табл. – Библиогр.: 57 назв. – ISSN 0032-180Х
398620
  Рябушкин Т.В. Динамика и структура населения в социалистичесом обществе / Т.В. Рябушкин. – М., 1979. – 223с.
398621
  Урланис Б.Ц. Динамика и структура населения СССР и США / Б.Ц. Урланис. – М., 1964. – 232с.
398622
  Багрий П.И. Динамика и структура общественного производства при социализме / П.И. Багрий. – Киев, 1971. – 319с.
398623
  Мурд М.М. Динамика и структура потребления. (По материалам буржуазной и советской Эстонии) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Мурд М.М. ; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 28 с.
398624
  Воскресенская Нина Олеговна Динамика и структура производительных сил в зерновом производстве европейской России в конце XIX - начале XX веков. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00., 07.00.09 / Воскресенская Нина Олеговна; МГУ. Ист. фак. Кафедра источниковед. ист. СССР. – М., 1980. – 21л.
398625
  Макаров Э.В. Динамика и структура стада Азовских осетровых : Автореф... канд. биол,наук: / Макаров Э. В.; НИИ морск. рыб. хоз. и океанограф. – М., 1970. – 31л.
398626
  Цыбулевская Елена Александровна Динамика и тенденции развития российской власти в модернизационном контексте // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 3, 14. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
398627
  Задонская Е. Динамика и тенденции развития современного рынка вооружений // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 27-47.
398628
  Толмазин Д.М. Динамика и теоретический расчет установившихся течений в морских проливах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Толмазин Д.М.; Морской гдрофиз. ин-т АН УССР. – Севастополь, 1964. – 12л.
398629
  Шумский П.А. Динамика и тепловой режим ледников / П.А. Шумский, М.С. Красс. – Москва : Наука, 1983. – 86с.
398630
  Левицкий С.П. Динамика и тепломассообмен пузырьков / С.П. Левицкий, З.П. Шульман. – Минск, 1990. – 174с.
398631
  Хомскис В. Динамика и термика малых озер. / В. Хомскис. – Вильнюс, 1969. – 204с.
398632
   Динамика и термика рек. – М., 1973. – 373с.
398633
   Динамика и термика рек и водохранилищ. – Москва : Наука, 1984. – 295с.
398634
   Динамика и термика речных потоков. – М., 1972. – 142с.
398635
  Лох У. Динамика и термодинамика спуска в атмосфере планет / У. Лох. – М., 1966. – 276с.
398636
  Аракчеев В.А. Динамика и типология реформ в России в XVI-XVII вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 3-18. – ISSN 0042-8779


  Рассматривается динамика преобразований в России в 16-17 вв. в двух сферах: в сфере финансов и в сфере местного управления.
398637
  Чудинов Петр Сергеевич Динамика и управление движением двуногого шагающего аппарата : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Чудинов Петр Сергеевич ; МГУ Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1978. – 14 с.
398638
  Болотин Ю.В. Динамика и управление движением двуногого шагающего аппрата : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.01 / Болотин Ю. В.; МГУ, мех. мат. фак. – М., 1981. – 15л.
398639
  Лапшин В.В. Динамика и управление движением прыгающего аппарата : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Лапшин В.В.; МГУ. – М., 1979. – 14л.
398640
  Алексева Л.А. Динамика и управление движением шагающего аппарата : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Алексева Л.А. ; МГУ. – Москва, 1976. – л.
398641
  Карташев В.А. Динамика и управление движением шагающего аппарата с учетом распределения усилий в опорных ногах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Карташев В.А.; МГУ. – М., 1979. – 15л.
398642
   Динамика и управление ядерным рактеным двигателем. – М., 1974. – 253с.
398643
   Динамика и условия профессионального становления субъектов социономических профессиях / В Толочек, , В.Г. Денисова, Н.И. Журавлева // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 6. – С. 41-48. – ISSN 0205-9592
398644
  Кантемир И.И. Динамика и устойчивость движения двойных вращающихся систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Кантемир И.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 18 с.
398645
  Кантемир И.И. Динамика и устойчивость движения двойных вращающихся систем. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Кантемир И.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 156л. – Бібліогр.:л.146-156
398646
   Динамика и устойчивость многомерных систем. – К., 1974. – 213 с.
398647
  Кобринский А.А. Динамика и устойчивость одномерных виброударных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кобринский А.А.; МГУ. – М., 1970. – 8л.
398648
   Динамика и устойчивость сложных систем. – К., 1981. – 135 с.
398649
  Брусин В.А. Динамика и устойчивость слудящих систем с люфтом : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Брусин В.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 7л.
398650
  Трещенков Е. Динамика и факторы европейской интеграции Украины // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 2. – С. 63-74. – ISSN 0131-2227
398651
  Путримас А.Д. Динамика и физиологическое действие фитонцидов типа анемонола. : Автореф... канд. биол.наук: / Путримас А.Д.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 18л.
398652
  Галимуллина Зульфира Муаметовна Динамика и функционирование англоязычной лексики в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Галимуллина Зульфира Муаметовна; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 24л.
398653
   Динамика и эволюция звездных систем. – Москва; Ленинград : ВАГО АН СССР, 1975. – 343 с.
398654
   Динамика и эволюция литосферы. – Москва, 1986. – 231с.
398655
  Рюмин В.В. Динамика и эволюция южносибирских геосистем / В.В. Рюмин; АН СССР. Сибирское отд. Ин-т географии; Отв. ред. А.А. Крауклис. – Новосибирск : Наука, 1988. – 137с. : Карта
398656
  Колесниченко М.Л. Динамика и эколого-географический анализ гельминтофаунистического комплекса овец в Нагорно-Карабахской автономной области : Автореф... канд. биол.наук: / Колесниченко М.Л.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. совет. – Баку, 1967. – 19л.
398657
  Фалькович А.И. Динамика и энергетика внутритропической зоны конвергенции / А.И. Фалькович. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 248с.
398658
  Бербюк Виктор Евгеньевич Динамика и энергетика двуногого шагающего аппарата, снабженного стопами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Бербюк Виктор Евгеньевич; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
398659
  Старков Г.В. Динамика и энергетика зоны полярных сияний. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Старков Г.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
398660
  Дьяконов Н.Ю. Динамика идентификации человека с группой нищих / Н.Ю. Дьяконов, М.Л. Бутовская // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.79-90. – ISSN 0042-8841
398661
  Кадыров Игорь Максутович Динамика идентичности пациента с параноидной шизофренией в ходе психоаналитического интервью / Кадыров Игорь Максутович, Толпина Инна Абрамовна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 55-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются теоретические и практические вопросы изучения проблемы становления идентичности в ходе нормативного развития и ее нарушений при психозах. Освещена история понятия идентичности и механизмов ее формирования в психоаналитической ...
398662
  Вихалемм Т. Динамика идентичности русских Эстонии в период постсоветских трансформаций / Т. Вихалемм, А. Массо // Диаспоры : Независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2005. – № 3. – С. 139-168. – ISSN 1810-228Х
398663
  Николис Дж. Динамика иерархических систем: Эволюционное представление : пер. с англ. / Дж. Николис. – Москва : Мир, 1989. – 488 с. – ISBN 5-03-001056-4
398664
  Хренов А.П. Динамика извержений и процессы кристаллизации магм / А.П. Хренов. – М, 1982. – 130с.
398665
  Бай Ши-и Динамика излучающего газа / Бай Ши-и. – Москва, 1968. – 324 с.
398666
   Динамика излучающего газа. – Москва
1. – 1974. – 137с.
398667
   Динамика излучающего газа. – Москва
2. – 1976. – 123с.
398668
   Динамика излучающего газа. – Москва
3. – 1980. – 143с.
398669
  Александров А.Г. Динамика излучающей плазмы / А.Ф. Александров, А.А. Рухадзе, И.Б. Тимофеев ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Физ. ф-т. – Москва : Издательство Московского университета
1 : Введение в физику излучающей плазмы и ударных волн. – 1990. – 92, [2] с.
398670
  Логинов А.С. Динамика излучения и нестационарные тепловые процессы в инжекционных лазерах из GaAs : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Логинов А.С.; Логгинов А.С.; Моск.ордена Ленина ордена Труд.Красного Знамени.гос.ун-т. – М, 1967. – 18л.
398671
  Ривлин Л.А. Динамика излучения полупроводниковых и квантовых генераторов / Л.А. Ривлин. – Москва : Советское радио, 1976. – 175 с.
398672
  Юсупова Х.Х. Динамика изменений белков сыворотки крови овец азербайджанского горного мериноса в онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: / Юсупова Х.Х.; Отд-ние биол. наук АН АзССР. – Баку, 1966. – 24л.
398673
  Бойко В.И. Динамика изменений лейкоцитарного и белкового состава периферической крови кроликов в норме и после рентгеновского облучения : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко В. И.; АН УССР, Ин-т физиол. им. Богомольца. – К., 1969. – 19л.
398674
  Борисов Андрей Борисович Динамика изменений лизосом при пролиферации и дифференцировке фибробластов в культуре : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Борисов Андрей Борисович; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1983. – 20л.
398675
  Гаевский Л.Д. Динамика изменений микрофлоры ожоговых ран и некоторых иммунобиологических показателей у обожженых больных : Автореф... канд. мед.наук: 14.777 / Гаевский Л.Д.; Черновицкий гос. мед. ин-т. – Черновцы, 1969. – л.
398676
  Беренштейн Г.Ф. Динамика изменений некоторых биохимических показателей крови животных при введении им селена в комплекс с другими биоактивными веществами. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Беренштейн Г.Ф.; Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводстк, 1973. – 26л.
398677
  Лятукене А.В. Динамика изменений содержания белков, сахара и холестерина в крови в течение экспериментального ревматического процесса при различном функциональном состоянии гипоталамо-гипофизарной системы. : Автореф... канд. биол.наук: / Лятукене А.В.; АМН СССР. Литов. ин-т эксперим. и клинич. медицины. – Вильнюс, 1965. – 28л.
398678
  Балмуш Г. Динамика изменений фермента оксидазы индолилуксусной кислоты (ОИУК) и белковых соединений в онтогенезе почек яблони / Г. Балмуш, М. Русу, И. Гушкан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Обсуждаются вопросы участия окислительного фермента ИУКоксидазы, фенолов, изменение суммарного содержания белка и аминокислотного состава в вегетативных и генеративных почках яблони сорта Старкримсон, районированного в Молдове в различные фазы развития ...
398679
  Цапенко В.Ф. Динамика изменений функционального состояния коры головного мозга по данным электроэнцефалографии при экспериментальных опухолях : Автореф... канд. мед.наук: 763 / Цапенко В. Ф.; КНИИ эесперим. и клин. онкологии. – Киев, 1968. – 15л.
398680
  Алеиева Х.С. Динамика изменения белкового обмена между отдельной буйловицей и плодом : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Алеиева Х. С. ; Аз.ГУ. – Баку, 1967. – 27 с.
398681
  Коленда Ионас Динамика изменения оптической плотности в полупроводниковых монокристаллах и микрокристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Коленда Ионас; Вильнюсский ун-т. – Вильнюс, 1991. – 16л.
398682
  Ноженкина О.С. Динамика изменения профессиональной рефлексии педагогов в ходе развивающего тренинга // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 59-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
398683
  Коркач В.И. Динамика изменения температуры и окислительных процессов в склетной мышце при различных функциональных состояниях ее : Автореф... кандидата мед.наук: / Коркач В.И.; Киевский мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – Киев, 1965. – 15л.
398684
  Тринив Д.Н. Динамика изменения фонологической системы одного языка под влиянием другого при их контактировании. (На матер. нижнемем. диалекта территории СССР) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 02.04 / Тринив Д.Н. ; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1972. – 25 с.
398685
  Вашны Е.Г. Динамика измеритльных цепей / Е.Г. Вашны. – Москва : Энергия, 1969. – 288 с.
398686
  Белоновский Г.Д. Динамика иммунитета / Г.Д. Белоновский. – Москва; Ленинград : АН ССР, 1944. – 56с.
398687
  Федотов Н.И. Динамика иммунобиологических реакций при иммунизации живой бруцеллезной вакциной и некоторые методы дифференциации вакцинированных от больных бруцеллезом животных. : Автореф... канд. биол.наук: / Федотов Н.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1956. – 16л.
398688
   Динамика иммунологических и биохимических показателей у больных прозопалгиями в процессе микроволновой терапии / И.А. Григорова, А.Р. Ескин, В.А. Ярош, Л.В. Тихонова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 4. – C. 35-37. – ISSN 2524-0412
398689
  Гелиг А.Х. Динамика импульсных систем и нейронных сетей / А.Х. Гелиг. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1982. – 192 с.
398690
  Строгецкая Е.В. Динамика институциональной модели университета в условиях социокультурных изменений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 142-150. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 3). – ISSN 1995-0047


  В статье выявляются факторы, обусловливающие динамику институциональных моделей университета. Анализируются социокультурные условия формирования и особенности классических и неклассических институциональных моделей. Обосновывается критика применения ...
398691
  Федорова С.М. Динамика интрапсихических изменений личности в ходе психоанализа: психосемантический анализ / С.М. Федорова, А.В. Россохин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 106-119. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
398692
  Пилюгин Н.Н. Динамика ионизированного излучающего газа / Н.Н. Пилюгин, Г.А. Тирский. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 312 с.
398693
  Гершман Б.Н. Динамика ионосферной плазмы / Б.Н. Гершман. – Москва : Наука, 1974. – 256 с.
398694
  Пасько Виктор Петрович Динамика искусственных и естественных электронных потоков в ионосферной плазме : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пасько Виктор Петрович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 136л. – Бібліогр.:л.121-136
398695
  Пасько В.П. Динамика искусственных и естественных электронных потоков в ионосферной плазме. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Пасько В.П.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 21л.
398696
  Розарунов Г.С. Динамика кавитационной полости с учетом волновых процессов в газе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Розарунов Г. С.; Том.ГУ. – Омск, 1981. – 17л.
398697
  Розаренов Г.С. Динамика кавитационной сферической полости с учетом волновых процессов в газе : Автореф... канд. из. мат.наук: 01.02.05 / Розаренов Г. С.; Розарёнов Г. С.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1974. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
398698
  Журавка А.В. Динамика кадрового научного потенциала регионов Украины // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 183-189. – ISSN 2222-4459
398699
  Васильева И.М. Динамика каротиноидов в листьях красного клевера : Автореф... канд. биол.наук: / Васильева И.М.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1955. – 14л.
398700
  Меликсетова Е.Р. Динамика категории переходности-непереходнрости и смысловая структура французского глагола. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Меликсетова Е.Р.; Моск.областной пед.ин-т. – М, 1979. – 24л.
398701
  Перский Н.Е. Динамика катодных пятен вакуумного разряда : учеб. пособие / Н.Е. Перский, Ю.Д. Хромой. – Петрозаводск : ПГУ, 1989. – 101 с.
398702
   Динамика качества поверхностынх вод Советского Союза в 1981-1985 годах. – Л., 1991. – 333с.
398703
  Клюев А.В. Динамика качественных изменений в системе ценностных ориентаций и социальных установок учащейся молодежи / А.В. Клюев, И.С. Урсу, С.Ф. Анисимова // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 299-304. – ISSN 1606-951Х
398704
  Иванов А.А. Динамика квазилинейной релаксации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов А.А.; Моск. физ.-техн. ин-тут. – М., 1966. – 10л.
398705
  Ханин Я.И. Динамика квантовых генераторов / Я.И. Ханин // Квантовая радиофизика : в 2-х т. / Л.И. Ханин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Советское радио, 1975. – Т. 2 : Динамика квантовых генеоаторов. – С. 1-496
398706
  Нагибарова И.А. Динамика квантовых систем / И.А. Нагибарова, Е.И. Богданов, И.А. Дерюгин. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 278 с.
398707
  Седых В.Н. Динамика кедровых лесов среднетаежного Приобья. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Седых В.Н.; Ан СССР.Уральск.науч.центр. – Свердловск, 1974. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
398708
  Каноков Закиржон Динамика киральной модели мешков с учетом эффектов отдачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / каноков Закиржон; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1990. – 14л.
398709
  Адаменко И.Н. Динамика классических и квантовых жидкостей : [учеб. пособие для физ. фак. ун-тов] / И.Н. Адаменко ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Київ : УМКВО, 1988. – 118 с. : ил. – Библиогр.: с. 116
398710
  Халилов В.Р. Динамика классических систем : учебник / В.Р. Халилов, Г.А. Чижов. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 352 с. – ISBN 5-211-02297-1
398711
  Трохачев А.И. Динамика клеточной активности глубоких структур мозга человека при некоторых физиологических состояниях и функциональных пробах. (Клинико-физиол. исследование) : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Трохачев А.И. ; АМН. Ин-т эксперим. медицины. – Ленинград, 1966. – 19 с.
398712
   Динамика климата. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 570с.
398713
  Елютин Сергей Олегович Динамика когерентных взаимодействий световых импульсков с примесями в твердых телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Елютин Сергей Олегович; Моск. инж.-физич. ин-т. – М., 1979. – 14л.
398714
  Бурлаков Ю.А. Динамика кожно-гальванической реакции при становлении навыков речи иностранного языка : Автореф... канд. биол.наук: / Бурлаков Ю. А.; МГУ. – М., 1969. – 15л.
398715
  Кулик Л.И. Динамика кожно-гальванической реакции у операторов-моряков в условиях длительного плавания. / Л.И. Кулик, Ю.К. Иванов. – К., 1974. – 33с.
398716
  Турдакин В.А. Динамика колебаний и низкотемпературная теплоемкость цепных неорганических полимеров и стекол : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Турдакин В.А. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1966. – 21с.
398717
  Голяев Юрий Дмитриевич Динамика колебаний квазинепрерывных лазеров на алюмо-иттриевом гранате с неодимом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Голяев Юрий Дмитриевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
398718
  Бондаренко А.А. Динамика количественно-качественных изменений в составе насельников Святогорского Успенского мужского ионастыря в 19 - 20 вв. // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : Матер.Всеукр.наук.-прак.конф.(на базі Держ іст.-арх.заповід.м.СвятогірськДонец. обл.) 25-27 травня 2005 р.: Секція 1. Культ. спад. Укр. Питання збереж., дослід., викор.т.: Сек.2. Археол., іст. муз. / Мін. культури і туриз. України, МНО Укр. Держ. нац. ун.; Гол. ред. Добров П.В. – Слов"янськ : Печатный двор, 2005. – С.160-163
398719
  Тарахтий Эмма Афанасьевна Динамика количественных изменений в кроветворной ткани, периферической крови и кишечнике облученных и защищенных мышей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Тарахтий Эмма Афанасьевна; АН СССР. Уральск. науч. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
398720
  Шульман Л.М. Динамика кометных атмосфер. Нейтральный газ / Л.М. Шульман. – Киев : Наукова думка, 1972. – 243 с.
398721
  Лукьянова Н. Динамика коммуникативного пространства образовательных систем. / Н. Лукьянова.. // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 75-86. – Бібліогр.:30 назв. – ISSN 0869-3617
398722
  Гладкий В.Ф. Динамика конструкции летательного аппарата / В.Ф. Гладкий. – М., 1969. – 496с.
398723
  Баничук Н.В. Динамика конструкций. Анализ и оптимизация / Н.В. Баничук, С.Ю. Иванова, А.В. Шаранюк ; АН СССР , отв. ред. В.П. Малков. – Москва : Наука, 1989. – 259 с.
398724
   Динамика космических аппаратов и исследование космического пространства. – М., 1986. – 271с.
398725
  Алпатов А.П. Динамика космических летательных аппаратов / А.П. Алпатов ; Нац. акад. наук Украины, Гос. косм. агенство Украины, Ин-т техн. механики. – Киев : Наукова думка, 2016. – 486, [2] с. : ил., табл. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 438-483. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1520-3
398726
  Охоцимский Д.Е. Динамика космических полетов / Д.Е. Охоцимский. – М., 1968. – 158с.
398727
  Белецкий В.В. Динамика космических тросовых систем / В.В. Белецкий. – Москва, 1990. – 329с.
398728
  Вчерашнюк П.П. Динамика космического полета / П.П. Вчерашнюк. – Черновцы, 1983. – 129с.
398729
  Корень Ревекка Владимировна Динамика кристаллических форм : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04.127 / Корень Ревекка Владимировна; Ленингр. горный ин-т. – Л., 1972. – 20л.
398730
  Кочмарский В.З. Динамика кристаллов с точечными дефектами и неупругое рассеяние медленных нейтронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кочмарский В.З.; АН УССР. Ин-т теоретической физики. – К., 1973. – 24л.
398731
  Москаленко Ю.Е. Динамика кровенаполнения головного мозга в норме и при гравитационных нагрузках / Ю.Е. Москаленко. – Л., 1967. – 1-219с.
398732
  Моничев А.Я. Динамика кроветворения. / А.Я. Моничев. – М., 1984. – 176с.
398733
  Уиггерс К. Динамика кровообращения / К. Уиггерс. – Москва, 1957. – 134с.
398734
   Динамика крупномасштабных атмосферных процессов. – Москва : Наука, 1967. – 156с.
398735
   Динамика крутильных механизмов с инидивидуальным электроприводом. – Иркутск, 1987. – 208с.
398736
  Петрова С.И. Динамика культурных процессов и ее детерминанты // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 4. – С. 25-30. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается культурная динамика сквозь призму категории "социальная потребность", проясняются различные концепции и подходы, пытающиеся объяснить глубинные причины механизмов функционирования культур, аспектов их самоорганизации и ...
398737
  Ширшов И.Е. Динамика культуры. / И.Е. Ширшов. – Минск, 1980. – 110с.
398738
   Динамика кучевых облаков. – Москва : Мир, 1964. – 292с.
398739
  Шелкопляс В.Н. Динамика ландшафтно-климатических условий Украины в среднем неоплейстоцене / В.Н. Шелкопляс, Т.Ф. Христофорова // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 101-104. – Библиогр.: 9 назв.
398740
   Динамика ландшафтов в зоне влияния Куйбышевского водохранилища. – Санкт-Петербург : Наука, 1991. – 224 с. – Библиогр.: с.215-222
398741
   Динамика ландшафтов равнинных и горных стран. – Ленинград : ЛГУ, 1982. – 226 с.
398742
  Костюковский В.И. Динамика ландшафтов центрального Казахстана при водохозяйственном освоении / В.И. Костюковский; Отв.ред.В. С. Залетаев. – Москва : Наука, 1988. – 159с.
398743
   Динамика ландшафтов Чуйской долины : сборник научных трудов. – Фрунзе, 1985. – 137 с.
398744
   Динамика ледника Перетолчина (Восточный Саян) в ХХ веке по донным осадкам прогляциального озера Эхой / О.Г. Степанова, В.А. Трунова, В.В. Зверева, М.С. Мельгунов, С.К. Петровский, С.М. Крапивина, А.П. Федотов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С. 1621-1629 : рис. – Библиогр.: с. 1628-1629. – ISSN 0016-7886
398745
  Хейсин Д.Е. Динамика ледяного покрова / Д.Е. Хейсин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 216с.
398746
  Мень М.А. Динамика лидерства: социальные и личностные аспекты // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 150-163. – ISSN 1606-951Х
398747
  Тимошенко Ю.Г. Динамика лимфоцитарной реакции периферической крови при гомотрансплантации кожи в эксперименте и клинике ожоговой болезни с применением антилимфоцитарной сыворотки и антилимфоцитарного глобулина : Автореф... канд. пед.наук: 14.00.16 / Тимошенко Ю. Г.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1973. – 16л.
398748
  Блох З.Ш. Динамика линейных систем автоматического регулирования машин / З.Ш. Блох. – М, 1952. – 492с.
398749
  Копылова Алевтина Петровна Динамика личных оценок в условиях вхождения в новый коллектив : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Копылова Алевтина Петровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 25л.
398750
  Левин В.И. Динамика логических устройств и систем. / В.И. Левин. – М., 1980. – 224с.
398751
  Парфенов В.И. Динамика лугово-болотной флоры и растительности Полесья под влиянием осушения. / В.И. Парфенов, Г.А. Ким. – Минск, 1976. – 192с.
398752
  Котелина Н.С. Динамика луговой растительности долины реки Вычегды. / Н.С. Котелина. – Л, 1967. – 85с.
398753
  Дикий Л.А. Динамика малых колебаний вращающейся сжимаемой атмосферы : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 051 / Дикий Л.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-123
398754
   Динамика малых микробных экосистем и их звеньев. – Новосибирск : Наука, 1981. – 159 с.
398755
  Семенюк Юрий Владимирович Динамика манипуляционных роботов: аналитическое построение, оптимизация сложности, исследование на ЭВМ : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Семенюк Юрий Владимирович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 188л. – Бібліогр.:л.142-154
398756
  Семенюк Ю.В. Динамика манипуляционных роботов: аналитическое построение, оптимизация сложности, исследование на ЭВМ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.16 / Семенюк Ю.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – 17л.
398757
  Бадд У.Ф. Динамика масс льда / У.Ф. Бадд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 235с.
398758
   Динамика масс снега и льда. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 456с.
398759
   Динамика материальной системы. – Ленинград, 1964. – 43 с.
398760
  Кожешник Я. Динамика машин / Я. Кожешник. – М., 1961. – 424с.
398761
  Серенсен С.В. Динамика машин для испітаний на усталость / С.В. Серенсен. – М, 1967. – 460с.
398762
   Динамика машин и рабочих процессов. – Челябинск, 1983. – 139с.
398763
  Зелексон Л.А. Динамика медленных волн в плоскослоистых плазменных потоках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Зелексон Л.А.; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1980. – 17л.
398764
  Демченко И.Т. Динамика метного мозгового кровотока (соотношение между некоторыми показателями кровоснабжения и функционального состояния в органиченных участках головного мозна : Автореф... канд. биол.наук: / Демченко И. Т.; АН СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1969. – 22л.
398765
  Антонюк Е.Я. Динамика механизмов переменной структуры / Антонюк Е.Я. ; отв. ред. С.Н. Кожевников ; АН УССР, Ин-т механики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 184 с.
398766
   Динамика механических систем. – Томск, 1987. – с.
398767
  Елисеев С.В. Динамика механических систем с дополнительными связями / С.В. Елисеев. – Новосибирск : Наука, 1990. – 212 с.
398768
  Моисеенко В.М. Динамика миграционной активности населения в современной России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.64-84. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
398769
   Динамика микроагрегатного состава в связи с изменением содержания органического вещества в черноземе / В.С. Крыщенко, И.В. Замулина, Т.В. Рыбянец, Н.Е. Кравцова, О.А. Бирюкова, О.М. Голозубов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 697-710 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
398770
   Динамика микробных популяций в открытых системах. – Красноярск, 1975. – 158 с.
398771
  Кулай Г.А. Динамика микрофлоры ризосферы компонентов сосново-березовых насаждений Среднего Зауралья : Автореф... канд. биол.наук: / Кулай Г.А.; Ин-т биологии Уральского филиала АН СССР. – Свердловск, 1964. – 28л.
398772
  Варенко Н.И. Динамика микроэлементов (марганца, цинка, меди и кобальта) в Днепродзержинском и Запорожском водохранилищах : Автореф... канд. хим.наук: 081 / Варенко Н.И.; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 25л.
398773
  Сыч Л.М. Динамика минеральных и органических компонентов в навозе при компостировании и некоторые пути повышения его эффективности в условиях Степи Украины. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Сыч Л.М.; Львов. с.-х. ин-т. – Дубляны, 1967. – 20л.
398774
  Рябова Г.Б. Динамика миогенеза в развитии бесхвостых земноводных на примере травяной лягушки (Rana temporaria ) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рябова Г.Б. ; Лен. гос. пед. ин-т. Каф. зоологии. – Ленинград, 1966. – 20 с.
398775
  Демидов А.П. Динамика мирового хлопкового рынка / А.П. Демидов. – М, 1924. – 297с.
398776
  Дружинин И.П. Динамика многолетних колебаний речного стока / И.П. Дружинин, В.Р. Смага, А.Н. Шевнин. – Москва : Наука, 1991. – 175с.
398777
  Кобелев В.Н. Динамика многослойных оболочек / В.Н. Кобелев, В.А. Потопахин. – Ростов-на-Дону, 1985. – 159 с.
398778
   Динамика многофазных сред. – Новосибирск, 1981. – 333 с.
398779
   Динамика многофазных сред. – Новосибирск, 1985. – 234 с.
398780
  Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. / Р.И. Нигматулин. – Москва : Наука
1. – 1987. – 464 с.
398781
  Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. / Р.И. Нигматулин. – Москва : Наука
2. – 1987. – 359 с.
398782
  Шевченко Л.И. Динамика моделей художественного видения-отражения действительности в русской и русскоязычной прозе о современности рубежа 20-21 веков : монография / Шевченко Л.И. – Киев : Сім кольорів. – ISBN 978-966-2054-10-1
Кн. 1. – 2009. – 608 с.
398783
   Динамика молекул в жидкостях / Хабибуллаев П.К. [ и др. ] ; под ред. Ю.В. Гуляева. – Ташкент : Фан АН РУз, 2009. – 412 с. – ISBN 978-9943-09-894-7
398784
  Дзюба С.А. Динамика молекул в неупорядоченных средах / С.А. Дзюба, Ю.Д. Цветков. – Новосибирск : Наука, 1991. – 116 с.
398785
   Динамика молекул воды в водных растворах ПАВ / Л.А. Булавин, В.Б. Иваницкий, Т.В. Карамзина, Н.А. Клименко, В.И. Слисенко // Мат. конф. "Структурно-динамические процессы в неупорядоченных средах"


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
398786
  Воронин А.И. Динамика молекулярных реакций / А.И. Воронин, В.И. Ошеров. – Москва : Наука, 1990. – 420 с.
398787
  Кононкова Г.Е. Динамика морских волн / Г.Е. Кононкова. – Москва : Московский университет, 1969. – 206с.
398788
  Кононкова Г.Е. Динамика морских волн / Г.Е. Кононкова, К.В. Показеев. – М., 1985. – 297с.
398789
  Арсеньев С.А. Динамика морских длинных волн : (спецкурс) / Арсеньев С.А., Шелковников Н.К. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Физ. ф-т. – Москва : МГУ, 1991. – 87, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 85-88 (60 назв.). – (Физика)
398790
  Тимохов Л.А. Динамика морских льдов : Математические модели / Л.А. Тимохов, Д.Е. Хейсин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 270с.
398791
   Динамика морфобиологических признаков плотвы Александровского водохранилища после пуска Ташлыкской ГАЭС / С.А. Афанасьев, Е.А. Гупало, В.Р. Алексеенко, О.П. Кирилюк // Гидробиологический журнал : международный научный журнал / НАН Украины ; Ин-т гидробиологии НАН Украины ; глав. ред. В.Д. Романенко ; редкол.: В.И. Юришинец, Л.И. Калиника, А.Ф. Алимов [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 52, № 2 (308). – С. 15-22. – ISSN 0375-8990
398792
   Динамика морфологических категорий в германских языках. – Калинин, 1988. – 133с.
398793
  Кирилличева А.В. Динамика морфологическхи изменений в органах и тканях кроликов при истощении и восстановлении организма и влияние на эти процессы некоторых лекарственных веществ : Автореф... канд. биол.наук: / Кирилличева А.В.; Казах. гос. мед. ин-т. – Алма-Ата, 1960. – 32л.
398794
  Добринский Л.Н. Динамика морфофизиологических особенностей птиц / Л.Н. Добринский. – М., 1981. – 124с.
398795
  Березкин В.А. Динамика моря : Учебное пособие / В.А. Березкин. – Свердловск; Ленинград : Гидрометеоиздат, 1947. – 683с : Карти, фото, табл.
398796
  Беляева О.С. Динамика мотивации получения высшего образования // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 23-25. – ISSN 1026-955X
398797
  Шугалей В.С. Динамика мочевины мозга : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шугалей В.С. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1964. – 15 с.
398798
  Ридель В.В. Динамика мягких оболочек / В.В. Ридель, Б.В. Гулин. – Москва : Наука, 1990. – 204 с.
398799
  Лаптухов А. и. Динамика найтрального слоя магнитосферы Земли и полярные сияния : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Лаптухов А. и.; Ин-т земли магн., ионосф. и распред. рад. волн. – М., 1976. – л.
398800
  Голубинский И.Н. Динамика накопления горьких веществ в шишках хмеля в процесе их развития. / И.Н. Голубинский, Л.Г. Щербина, 1949. – С. 177-179
398801
  Воробьев Н.В. Динамика накопления и превращения липойдных веществ в созревающих семенах сои : Автореф... канд. биол.наук: / Воробьев Н.В.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 20л.
398802
  Владимирова Л.С. Динамика накопления каротина, витамина С и минеральных солей в пастбищно-луговых растениях Алма-Атинской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Владимирова Л.С. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 20 с.
398803
  Полонская Маргарита Николаевна Динамика накопления молибдена в органах человека в период внутриутробного развития и содержание его в крови беременных женщин : Автореф... канд. биол.наук: / Полонская Маргарита Николаевна; Ленингр. педиатр. мед. ин-т. – Л., 1967. – 20л.
398804
  Губанова Т. Динамика накопления отдельных фракций углеводов у видов рода Sedum L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що взаємоперетворення вуглеводів, інтенсивність накопичення деяких фракцій у видів роду Sedum мають зв"язок з морозостійкістю. Адаптація до дії низькотемпературного фактору супроводжується накопиченням рафінози у тканинах листків та ...
398805
  Скудная О.Д. Динамика накопления пигментов в рестениях закрытого грунта при освещении люиминесцентными лампами дневного света. : Автореф... Канд.биолл.наук: / Скудная О.Д.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1952. – 8 с.
398806
  Шобат Д.Н. Динамика накопления питательных веществ в плодах томатов в зависимости от сроков посадки и степени спелости при гидропонной культуре выращивания. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.06 / Шобат Д.Н.; Укр. с.-х. академия. – К., 1975. – 31л.
398807
  Савицкайте А. Динамика накопления тиамина и рибофлавина в некоторых многолетних кормовых травах : Автореф... канд. биол.наук: / Савицкайте А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1972. – 29л.
398808
  Попов П.С. Динамика накопления фосфорных соединений в подсолнечнике. : Автореф... канд. биол.наук: / Попов П.С.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1961. – 20л.
398809
  Ранкис Г.Ж. Динамика намагничивания поликристалических ферритов / Г.Ж. Ранкис. – Рига : Зинатне, 1981. – 187 с.
398810
   Динамика наносов в зеках и водохранилищах. – Москва : Стройиздат, 1978. – 244с.
398811
   Динамика народного хозяйства Украины 1921-22 - 1924-25 гг.. – Харьков, 1926. – 145 с.
398812
  Волков Е.З. Динамика народонаселения СССР за восемьдесят лет / Е.З. Волков. – Москва-Ленинград, 1930. – 272с.
398813
  Гамкрелидзе Г.С. Динамика населения Грузии в 1873-1926 гг. / Г.С. Гамкрелидзе. – Сообщения АН Груз. ССР, т.3, №7, 1942, 1942. – 731-733с.
398814
  Северцов С.А. Динамика населения и приспособительная эволюция животных / С.А. Северцов. – М.-Л., 1941. – 316с.
398815
  Рыбаковский Л.Л. Динамика населения России и ее компоненты в 2001-2005 гг. // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 12 (332). – С. 43-49. – ISSN 0132-1625
398816
   Динамика населения СССР 1960-1980 гг.. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 176с.
398817
  Кауфман В.Э. Динамика населения Эстонии в первой половине ХХ века (1897-1959) и повлиявшие на нее закономерности : Автореф... канд. экон.наук: 593 / Кауфман В.Э.; АН Эст. ССР. Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1967. – 24л.
398818
  Шелищ П.Б. Динамика науки / П.Б. Шелищ. – Л., 1981. – 142с.
398819
  Пугач Б.Я. Динамика научного познания : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. / Б.Я. Пугач, Н.Б. Пугач ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Глобус. – ISBN 978-966-7083-57-1
Т. 1. – 2013. – 638, [2] с., [1] л. портр. – Имен. указ.: c. 621-634. - Предм. указ.: с. 635-638. – Библиогр. в конце разд.
398820
  Пугач Б.Я. Динамика научного познания : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. / Б.Я. Пугач, Н.Б. Пугач ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Глобус. – ISBN 978-966-7083-58-8
Т. 2. – 2013. – 398, [2] с., [3] л. фотоил. : портр. – Имен. указ.: c. 386-396. - Предм. указ.: с. 397-398. – Библиогр. в конце разд.
398821
   Динамика научного познания и культура. – Кемерово, 1990. – 155с.
398822
  Неймарк Ю.И. Динамика неголономных систем / Ю.И. Неймарк, Н.А. Фуфаев. – Москва, 1967. – 520с.
398823
  Журавлев В.Ф. Динамика неидеального гироскопа : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.02.01 / Журавлев В. Ф.; АН СССР, Ин-т проблем механ. – М., 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
398824
  Эпштейн Я.З. Динамика некоторых биохимических показателей в организме при остром одонтогенном остеомиелите челюстей в зависимости от методов лечения : Автореф... канд.мед.наук: / Эпштейн Я.З.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 14 с.
398825
  Пакарските К.Ю. Динамика некоторых компонентов артериальной и венозной крови у коров в течение полной лактации. : Автореф... канд. биол.наук: / Пакарските К.Ю.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1959. – 20л.
398826
  Шаповалов А.Е. Динамика некоторых показателей кровообращения при электракорпоральном обхода левого желудочка сердца. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.102 / Шаповалов А.Е.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1969. – 16л.
398827
  Гребенникова И.А. Динамика некоторых физико-химических показателей и компоненто азотистого облмена в головном мозгу молодых и старых животных при различных функциональных состояниянх : Автореф... канд. биол.наук: / Гребенникова И. А.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
398828
  Железнякене В.Н. Динамика некоторых физиолгических функций у спортсменок-разрядниц в разные фазы овареально-менструального цикла : Автореф... канд. биол.наук: / Железнякене В.Н.; Каунс. гос. мед. ин-т. – Каунас, 1964. – 16л.
398829
  Комраз Л.А. Динамика некоторых электромеханических спусковых регуляторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 025 / Комраз Л.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
398830
  Радченко И.Ф. Динамика нелинейных импульсных систем управления с дискретной коррекцией. : Автореф... Канд.техн.наук: 255 / Радченко И.Ф.; Ан УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1972. – 18л.
398831
  Чеховой Ю.Н. Динамика нелинейных импульсных систем управления с частотно-импульсной модуляцией : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Чеховой Ю.Н. ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев, 1967. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
398832
   Динамика нелинейных систем. – Новосибирск : Наука, 1983. – 208 с.
398833
  Юшманов Петр Николаевич Динамика неодномерной квазилинейной релаксации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Юшманов Петр Николаевич; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.16
398834
  Бабешко В.А. Динамика неоднородных линейно-упругих сред / В.А. Бабешко. – Москва : Наука, 1989. – 344 с.
398835
   Динамика неоднородных систем. – М., 1982. – 136с.
398836
   Динамика неоднородных систем. – М., 1984. – 259с.
398837
   Динамика неоднородных систем. – М., 1984. – 260с.
398838
  Мирсаидов М.М. Динамика неоднородных систем с учетов внутренней диссипации и волнового уноса энергии / М.М. Мирсаидов, И.Е. Трояновский. – Ташкент, 1990. – 106с.
398839
  Кухта К.Я. Динамика непрерывно-дискретных систем / К.Я. Кухта, В.П. Кравченко. – Киев, 1978. – 131 с.
398840
  Дуб Я.Т. Динамика непрерывных многоустойчивых систем. / Я.Т. Дуб. – К., 1975. – 191с.
398841
  Красовский А.А. Динамика непрерывных самонастраивающихся систем / А.А. Красовский. – М., 1963. – 468с.
398842
   Динамика неравенства. – Иркутск, 1993. – 76с.
398843
  Коларова-Бирюкова Динамика нервных процессов и механизмы временных связей у человека / Коларова-Бирюкова. – Л., 1969. – 248с.
398844
  Кирсанов Н.И. Динамика нервных процессов и некоторых вегетативных функций детей младшего школьного возраста под влиянием занятий фигурным катанием на коньках : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Кирсанов Н.И.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1972. – 20л.
398845
  Ашмарин Б.А. Динамика нервных процессов у юношей при разучивании двигательных действий : Автореф... канд.биолог.наук: / Ашмарин Б.А.; Ленингр педиатрич. мед. ин-т. – Л, 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
398846
  Хант Д.Н. Динамика несжижаемой жидкости / Д.Н. Хант. – Москва, 1967. – 183с.
398847
  Михайлов Ф.А. и др. Динамика нестационарных дискретных систем / Ф.А. и др. Михайлов. – М., 1980. – 303с.
398848
   Динамика нестационарных линейных систем. – М., 1967. – 368с.
398849
  Коцюба А.В. Динамика нестационарных угловых движений асимметричного тела, входящего в атмосферу с гиперзвуковой скоростью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Коцюба А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 18л.
398850
  Коцюба А.В. Динамика нестационарных угловых движений ассиметричного тела, входящего в атмосферу с гиперзвуковой скоростью : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.01 / Коцюба А.В.; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1974. – 140л. – Бібліогр.:л.132-140
398851
  Горошко О.А. Динамика несущих упругих нитей переменной длины : Дис... докт. физ.-мат.наук: 023 / Горошко О.А.; АН УССР. Ин-т механики АН УССР. – К., 1968. – 300л. – Бібліогр.:л.289-300
398852
  Горошко О.А. Динамика несущих упругих нитей переменной длины : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук / Горошко О.А. ; КГУ. – Киев, 1968. – 18 с.
398853
  Кузмак Г.Е. Динамика неуправляемого движения летательных аппаратов при входе в атмосферу / Г.Е. Кузмак. – М., 1970. – 348с.
398854
  Саймондс П. Динамика неупругих конструкций / П. Саймондс. – Москва, 1982. – 225 с.
398855
   Динамика нефтегазоносных бассейнов в Арктике и сопредельных терри ториях как отражение мантийных плюмов и рифтогенеза / Н.Л. Добрецов, О.П. Полянский, В.В. Ревердатто, А.В. Бабичев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 1145-1161 : рис. – библиогр.: с. 1159-1161. – ISSN 0016-7886
398856
  Колесников Ю.А. Динамика нецилиндрического сжатия плазменной оболочки в -пинче : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 047 / Колесников Ю.А. ; Харьк. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 14 с.
398857
   Динамика низкотемпературной плазмы. – Фрунзе : Издательство Киргизского университета, 1986. – 128 с.
398858
  Пунченко О.П. Динамика ноосферизации образования информационной цивилизации) / О.П. Пунченко, Н.Е. Шилина // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 28-39. – ISSN 2072-1692
398859
  Комкова А.Н. Динамика норвежского политического дискурса: ключевые концепты // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 120-127. – Библиогр.: с. 126; 22 назв. – ISSN 1562-1391
398860
  Тихонова Н.Е. Динамика нормативно-ценностной системы российского общества (1995-2010 годы) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 5-19. – ISSN 0869-0499
398861
  Зубец О.П. Динамика нравственной жизни / О.П. Зубец. – М, 1988. – 79с.
398862
  Матвеев Л.Т. Динамика облаков / Л.Т. Матвеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 311с.
398863
  Пирнач А.М. Динамика облачности во время землетрясения / А.М. Пирнач, Т.А. Белый // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 3-9 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
398864
  Белый Т.А. Динамика облачности над геологически активными зонами Украины: диагностическое и прогностическое численное моделирование, приземные и спутниковые наблюдения / Т.А. Белый, А.М. Пирнач // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 127-128 : табл., рис. – Библиогр.: с. 127-128. – ISSN 0203-3100
398865
  Ремейкис Динамика обмена азотистых веществ в организме свиней при первичной, супер- и реинвазии гельминтами trichocephalus suis schrank, 1788 : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Ремейкис А.-В.А.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 20л.
398866
  Жульбенков Н.Ж. Динамика обмена меди, железа и цирка в различные сроки беременности : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Жульбенков Н. Ж. ; АН УзССР , Объед. уч. сов. по зоол. проф. Отд-ния хим. технол. и биол. наук. – Ташкент, 1969. – 32 c.
398867
  Аристархова Л.Н. Динамика обмена сахара и низкомолекулярных жирных кислот между кровью и пищевариетльной системой у овец при различном функционально состоянии холинореактивных систем : Автореф. дис. .. канд. биол. наук / Аристархова Л.Н. ; Ин-т экологии растений и животных Урал. филиала АН СССР. – Свердловск, 1968. – 20 с.
398868
  Потешнов В.А. Динамика обменной сорбции близких по свойствам веществ на неподвижном или движущемся слое сорбента : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Потешнов В.А. ; МГУ. – Москва, 1973. – 12 с.
398869
   Динамика оболочек в потоке : труды семинара. – Казань : КФТИ
Вып. 18. – 1985. – 175 с.
398870
   Динамика образа жизни трудящихся: проблемы социального управления. – Свердловск, 1990. – 125с.
398871
  Москвичева Н.Л. Динамика образа профессии и мотивации учебной деятельности у студентов начальных курсов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 38-44. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
398872
  Бевза Ю.В. Динамика образования рельефа Северо-Западного Тянь-Шаня : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Бевза Ю.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 22л.
398873
  Наматэвс А.А. Динамика образования углеродистых отложений на электродах при пробое углеродсодержащих сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Наматэвс А.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 16л.
398874
  Ягушкин Николай Иванович Динамика объемного заряда в диэлектриках при неоднородном облучении их быстрыми электронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Ягушкин Николай Иванович; Том. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.14
398875
  Дубинин И.И. Динамика обыденного сознения / И.И. Дубинин, Л.Г. Гуслякова. – Минск, 1985. – 135с.
398876
  Попондопуло В.Ф. Динамика обязательственного правоотношения и гражданско-правовая ответственность. / В.Ф. Попондопуло. – Владивосток, 1985. – 112 с.
398877
   Динамика одномерных отображений. – Киев : Наукова думка, 1989. – 216 с. – ISBN 5-12-000511-X
398878
  Коган Н.Я. Динамика одноосного гиростабилизатора. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 025 / Коган Н.Я.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1972. – 8л.
398879
  Филатов Н.Н. Динамика озер / Н.Н. Филатов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 166с.
398880
   Динамика океана : Учебник для вузов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 304с.
398881
  Марчук Г.И. Динамика океанских праливов / Г.И. Марчук, Б.А. Каган. – 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 472с.
398882
  Марчук Г.И. Динамика океанских приливов / Г.И. Марчук, Б.А. Каган. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 359с.
398883
  Азизов И.М. Динамика окислительных процессов в онтогенезе плодов различных сортов яблок : Автореф... канд. биол.наук: / Азизов И.М.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – Москва, 1953. – 16л.
398884
  Пишкало Н.И. Динамика околополярного магнитного поля Солнца в максимуме 24-го цикла / Н.И. Пишкало, У.М. Лейко // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 2 (188). – С. 37-47. – ISSN 0233-7665
398885
  Окишев П.А. Динамика оледенения Алтая в позднем плейстоцене и голоцене / П.А. Окишев. – Томск, 1982. – 209с.
398886
  Филиппов В.Л. Динамика оптической погоды / В.Л. Филиппов, В.П. Иванов, Н.В. Колобов. – Казань : Казанский университет, 1986. – 157с.
398887
  Утурашвили Т.Г. Динамика органических соединений в плодах яблони (шампанского ренета) при разном способе содержания и удобрении почвы в саду : Автореф... кандидата биол.наук: / Утурашвили Т.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 23л.
398888
  Родин Л.Е. Динамика органического вещества и биологический круговорот зольных элементов и азота в основных типах растительности земного шара. / Л.Е. Родин, Н.И. Базилевич. – М.-Л., 1965. – 254с.
398889
  Игнатьева Л.А. Динамика органического вещества и роль растительности в биологическом круговороте в некоторых типах леса Среднего Приобья : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Игнатьева Л.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1968. – 20л.
398890
  Козлова Л.Н. Динамика основных нервных процессов и формирование свойств высшей нервной деятельности в онтогенезе : Дис... докт биолог.наук: / Козлова Л.Н.; Ан СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград; Гродно, 1964. – 436л. – Бібліогр.:л.380-436
398891
  Козлова Л.Н. Динамика основных нервных процессов и формирование свойств высшей нервной деятельности в онтогенезе : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Козлова Л.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Гродно, 1965. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
398892
  Можаев А.М. Динамика основных типов магнитосферной конвекции и объемной структуры ионосферы в процессах магнитосферно-ионосферного взаимодействия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Можаев А.М.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1982. – 15л.
398893
   Динамика осциллографических гальванометров. – Москва, 1976. – 103 с.
398894
  Падчеварова С.Н. Динамика отдельных свойств внимания подростка в зависимости от условий выполняемой деятельности. : Автореф... канд. психолог.наук: 21960 / Падчеварова С.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 18л.
398895
  Труш С.М. Динамика отношений КНР-США. Мотивация России // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 4 (496). – С. 19-42. – ISSN 0321-2068
398896
  Паукова А.Б. Динамика отношения к жизни в результате рефлексии жизненных событий // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 4 (68). – С. 143-150. – ISSN 2073-8528
398897
  Тарасенко С.Р. Динамика отношения крайне правых партий ЕС к процессам европейской интеграции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 157-164. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
398898
  Беляева Л.А. Динамика отношения россиян к социально-экономическим и политическим изменениям // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 10 (330 ). – С. 11-25. – ISSN 0132-1625
398899
  Зобин В.М. Динамика очага вулканических землетрясений / В.М. Зобин. – М, 1979. – 92с.
398900
  Шевляков Ю.А. Динамика парашютных систем / Ю.А. Шевляков. – Одесса, 1985. – 159 с.
398901
  Свальнов В.Н. Динамика пелагического литогенеза / В.Н. Свальнов. – Москва : Наука, 1991. – 63с.
398902
  Казарян В.О. Динамика передачи пластических веществ из листьев к пазушным побегам в разных фазах онтогенетического развития у периллы / В.О. Казарян. – Ереван, 1948. – 223с.
398903
  Егоров В.А. Динамика перелетов между Землей и Луной / В.А. Егоров, Л.И. Гусев. – М, 1980. – 544с.
398904
  Батшевер В.Е. Динамика перемагничивания ферритов в импульсных полях и физические модели некоторых элементов магнитной логики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Батшевер В.Е.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
398905
  Мумладзе Ф.И. Динамика периэлектротонических явлений : Автореф... канд. биол.наук: / Мумладзе Ф.И.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Кафедра физиологии человека и животных. – М., 1955. – 10л.
398906
  Кузнецов Н.П. Динамика перфорированных оболочек с системой упругоприсоединенных масс. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Кузнецов Н.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 12л.
398907
  Кузнецов Н.П. Динамика перфорированных оболочек с ситемой упругости масс : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кузнецов Н. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – 133л. – Бібліогр.:л.122-133
398908
  Шуйский Ю.Д. Динамика песчаных пляжей и их роль в развитии клифов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 97-106. – Бібліогр.: 5 назв
398909
  Анцупова Л.З. Динамика пигментов планктона северо-западной части Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.18 / Анцупова Л.З. ;. – Киев, 1973. – 19 л.
398910
  Соловцова О.П. Динамика пион-ядерных систем в эволюционном по константе связи методе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Соловцова О.П.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 10л.
398911
  Гуреев К.Г. Динамика плазменной оболочки нецелиндрического --пинга влизи анода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Гуреев К.Г.; Ин-т атомной энергии. – М, 1977. – 12л.
398912
  Хайруллин Р.Р. Динамика планетарной высотной фронтальной зоны и циркуляционные процессы над востоком Европейской территории СССР. : Автореф... Канд.геогр.наук: 698 / Хайруллин Р.Р.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1968. – 22л.
398913
  Голицын Г.С. Динамика планетных атмосфер : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.031 / Голицын Г.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1970. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
398914
   Динамика планетохода. – М., 1979. – 439с.
398915
  Серазутдинов М.Н. Динамика пластин и пологих оболочек взаимодействующих с движущимися телами. : Автореф... Канд.физмат.наук: 01.02.04 / Серазутдинов М.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1979. – 16л.
398916
  Кузин П.А. Динамика пластического поведения цилиндрической оболочки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузин П.А.; АН СССР. – М, 1964. – 5л. – Бібліогр.:с.5
398917
  Герц Е.В. Динамика пневматических приводов машин-автоматов. / Е.В. Герц, Г.В. Крейнин. – М., 1964. – 236с.
398918
   Динамика поверхностных и внутренних волн : Монография. – Киев : Наукова думка, 1988. – 192с. – ISBN 5-12-000175-0
398919
  Николаевнко Н.Ф. Динамика поглощения радиактивногойода щитовидной железой в процессе дительного лечения метилтиоурацилом и комбинированное лечение метилтиуроцилом и раидактивным йодом больных токсически зобом : Автореф... канд. мед.наук: / Николаевнко Н. Ф.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1961. – 21л.
398920
   Динамика погоды. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 420с.
398921
  Зилитинкевич С.С. Динамика пограничного слоя атмосферы / С.С. Зилитинкевич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 292с.
398922
  Новицкий П.В. Динамика погрешностей средств измерений / П.В. Новицкий. – Л, 1990. – 191с.
398923
  Евсеева З.И. Динамика поджелудочной секции и общего хода пищеварения в области двенадцатиперстной кишки у свиней при скарсливании им различных рационов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Евсеева З.И.; Мин-во просвещения РСФСР. – Москва, 1952. – 11 с.
398924
  Климентов П.П. Динамика подземных вод : Учеб. пособие для вузов / П.П. Климентов, Г.Б. Пыхачев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 516с.
398925
  Силин-Бекчурин Динамика подземных вод = С основами гидравлики / Силин-Бекчурин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1965. – 380с.
398926
  Шестаков В.М. Динамика подземных вод / В.М. Шестаков. – Москва : Московский университет, 1973. – 327с.
398927
  Климентов П.П. Динамика подземных вод : Учебник для техникумов / П.П. Климентов, В.М. Кононов. – Москва : Высшая школа, 1973. – 440с.
398928
  Шестаков В.М. Динамика подземных вод : Учебник / В.М. Шестаков. – Москва : Московский университет, 1979. – 368с.
398929
  Жернов И.Е. Динамика подземных вод : учебное пособие для ВУЗов / И.Е. Жернов. – Киев : Вища школа, 1982. – 324с.
398930
  Мироненко В.А. Динамика подземных вод / В.А. Мироненко. – Москва : Недра, 1983. – 357с.
398931
  Климентов П.П. Динамика подземных вод / П.П. Климентов, В.М. Кононов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 383с.
398932
  Сторожик А.И. Динамика показателей вертикальной устойчивости младших школьников со сниженным слухом под влиянием средств физического воспитания / А.И. Сторожик, А.Г. Гулигас, В.Н. Туманова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 30-34 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
398933
  Медведкова С.А. Динамика показателей качества жизни больных в раннем восстановительном периоде мозгового ишемического полушарного инсульта // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2013. – № 4 (58). – C. 15-22. – ISSN 2224-0713
398934
  Венгржановский П.Н. Динамика показателей крови и содержания витамина *А* у крупного рогатого скота в различные периоды года. : Автореф... канд. биол.наук: / Венгржановский П.Н.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1963. – 22л.
398935
  Серебрянный Л.Р. Динамика покровного оледенения и гляциоэвстазия в позднечетвертичное время / Л.Р. Серебрянный. – Москва : Наука, 1978. – 270с.
398936
  Мицкевич Н.В. Динамика полей в общей теории относительности / Н.В. Мицкевич. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 185 с.
398937
  Остославский И.В. Динамика полета : Траектории летательных аппаратов / И.В. Остославский, И.В. Стражева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1969. – 500с.
398938
   Динамика полета. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М., 1978. – 424с.
398939
  Лебедев А.А. Динамика полета беспилотных летательных аппаратов / А.А. Лебедев, Л.С. Чернобровкин. – М., 1962. – 548с.
398940
  Лебедев А.А. Динамика полета беспилотных летательных аппаратов / А.А. Лебедев, Л.С. Ччернобровкин. – 2-е изд,. переработ. и доп. – М., 1973. – 616с.
398941
  Летов А.М. Динамика полета и управление / А.М. Летов. – Москва : Наука, 1969. – 360с.
398942
  Горощенко Б.Т. Динамика полёта самолёта / Б.Т. Горощенко. – Москва, 1954. – 336с.
398943
  Остославский И.В. Динамика полета. Траектории летательных аппаратов / И.В. Остославский, И.В. Стражева. – М., 1963. – 430с.
398944
  Остославский И.В. Динамика полета. Устойчивость и управляемость летательных аппаратов / И.В. Остославский, И.В. Стражева. – М., 1965. – 467с.
398945
  Кудряшов Г.Е. Динамика полисинкретической религиозности. Опыт ист.-этногр. и конкретно-социол. исслед. генезиса, эволюции и отмирания религ. пережитков чувашей / Г.Е. Кудряшов. – Чебоксары, 1974. – 355с.
398946
  Тарусина И.Г. Динамика политических установок региональных элит России // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.133-140. – ISSN 0321-2017
398947
  Петров Валерий Григорьевич Динамика полярной суббури по назоным и аэростатным измерениям полей и частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Петров Валерий Григорьевич; АН СССР. Ин-т земн. магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1982. – 16л.
398948
  Петрова О.Ю. Динамика понятийного аппарата сознания / О.Ю. Петрова. – Томск, 1995. – 207с.
398949
  Зелинский И.П. Динамика поодземных вод / И.П. Зелинский. – Одесса, 1979. – 113 с.
398950
  Токарева Г.И. Динамика популяции балтийской трески в связи с особенностями ее биологии и промысла : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Токарева Г.И. ; Калинингр. техн. ин-т рыбной пром. и хоз. – Москва, 1967. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
398951
   Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. – Рига, 1979. – 104с.
398952
   Динамика популяционной структуры млекопитающих и амфибий. – Свердловск, 1982. – 104с.
398953
  Трофимчук А.Н. Динамика пористоупругих насыщенных жидкостью сред / А.Н. Трофимчук, А.М. Гомилко, О.А. Савицкий; НАНУ; Совет нац. безопасности и обороны Украины. – Киев : Наукова думка, 2003. – 230с. – ISBN 966-00-0076-6
398954
  Якубова Уркия Мажидовна Динамика порядка слов в немецком языке : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Якубова Уркия Мажидовна; ЛГУ им. Ивана Франко. – Львов, 1979. – 24л.
398955
  Якименко А.Г. Динамика постоянного потенциала кожи при операциях под общим обезболиванием : Автореф... канд. хим.наук: 777 / Якименко А.Г.; Куйбышевский гос. ун-т. – Куйбышев, 1968. – 15л.
398956
  Бычковская И.Б. Динамика пострадиационной гибели биологических объектов / И.Б. Бычковская. – М, 1970. – 200с.
398957
  Ахвледиани Н.Э. Динамика поступления и накопления минеральных веществ (НК) в виноградной лозе в зависимости от прививаемых компонентов и экологических условий их произростания : Автореф... канд. биол.наук: 03.101 / Ахвледиани Н.Э.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 34л.
398958
   Динамика поступления соединений фосфора в украинские прибрежные воды Черного моря и комплекс водоохранных мероприятий / В.С. Кресин, Е.В. Еременко, М.А. Захарченко, А.И. Юрченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
398959
  Кравков С.П. Динамика почвенных процессов / С.П. Кравков. – Ленинград, 1929. – 25-42с.
398960
  Веселкина Р.В. Динамика почвенных процессов в почвах Ленкоранского района Азербайджанской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Веселкина Р.В.; Рост. гос. ун-т. – Баку, 1961. – 17л.
398961
   Динамика почвенных процессов и плодородия орошаемых земель : сборник научных трудов. – Волгоград : Волгоградская правда, 1990. – 192 с.
398962
  Обухова В.А. Динамика почвообразовательного процесса в почвах рисовых полей Нижней Бирмы : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Обухова В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1969. – 26л.
398963
  Абрамян Л.А. Динамика праздника: структура, гиперструктура, антиструктура // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.37-47. – ISSN 0869-5415
398964
  Грищенко В.Н. Динамика предзимовочных скоплений водоплавающих птиц на Днепре в районе Канева в 2015 г. / В.Н. Грищенко, Яблонская-Грищенко // Авіфауна України : додаток до журналу "Беркут". – Чернівці, 2015. – Вип. 6. – С. 57-61. – ISSN 1727-7531
398965
  Рейнтам А.Ю. Динамика предохранительного механизма рычажного типа плугов для работы на почвах, засоренных камнями : Автореф... кандидата техн.наук: / Рейнтам А.Ю.; Ленингр. с.-х. ин-т. – Ленинград-Пущино, 1965. – 20л.
398966
  Войтович С.А. Динамика престижа и привлекательности профессий / С.А. Войтович. – Киев, 1989. – 130с.
398967
  Бютнер Э.К. Динамика приповерхностного слоя воздуха / Э.К. Бютнер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 158с.
398968
   Динамика природных процессов и проблемы комплексного рационального использования естественных ресурсов юго-западного Нечерноземья : сборник научных трудов. – Смоленск, 1983. – 104 с.
398969
   Динамика природы и проблемы освоения территории Крыма : (Сборник статей). – Ленинград, 1974. – 79с.
398970
   Динамика природынх процессов горных стран : (сборник статей). – Ленинград, 1977. – 132 с.
398971
  Шелухин В.В. Динамика прискважинной зоны во время бурения пороупругого пласта / В.В. Шелухин, И.Н. Ельцов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 265-272 : рис. – Библиогр.: с. 272. – ISSN 0203-3100
398972
  Сагомонян А.Я. Динамика пробивания преград / А.Я. Сагомонян. – М., 1988. – 220с.
398973
  Осипов М.Е. Динамика проблемы личности в работах Л.С. Выготского // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 2. – С. 100-116. – ISSN 0042-8841
398974
  Логунов А.А. Динамика пробных тел в релятивистской теории гравитации / А.А. Логунов. – М., 1986. – 20с.
398975
  Биккулов А.С. Динамика прогестерона в крови и применение его в сочетании с СЖК для повышения воспроизводительной функции коров. : Автореф... Канд.биол.наук: / Биккулов А.С.; АН Уз.ССР. – Ташкент, 1969. – 16л.
398976
  Мытус Л.Л. Динамика программного обеспечения встроенных систем / Л.Л. Мытус. – Таллинн, 1990. – 266с.
398977
   Динамика продуктивности луговых степей на северо-западном пределе их ареала (бассейна Оки) / Н.Н. Зеленская, А.С. Керженцев, В.А. Аблеева, Н.А. Терешонок // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 47-54 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
398978
   Динамика продуцирования рыб Байкала. – Новосибирск, 1983. – 239с.
398979
  Шпилевая Г.А. Динамика прозы Н.А. Некрасова : монография / Г.А. Шпилевая. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2006. – 272 с. – ISBN 978-5-9273-1304-4
398980
   Динамика производительности труда и ее важнейших факторов за 4 года 1924/25 и 1927/28 гг.. – М., 1930. – 102с.
398981
  Левицкий Р.Р. Динамика простой модели антисегнетоэлектрика / Р.Р. Левицкий, С.И. Сороков. – Киев : ИТФ, 1977. – 43 с.
398982
   Динамика пространственно-развитых механических систем изменяемой конфигурации. – К., 1990. – 254 с.
398983
  Бюшгенс Г.С. Динамика пространственного движения самолета / Г.С. Бюшгенс, Р.В. Студнев. – Москва, 1967. – 227с.
398984
  Шевченко С.Я. Динамика пространственного заряда в молекулярных кристаллах и полимерах : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.07 / Шевченко С.Я. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 183 л. – Библиогр.: л. 164-183
398985
  Чан Нгок Кыонг Динамика пространственного распределения метеорологических величин в пограничном слое атмосферы (на прим. юга Индокитая и Южно-Китайского моря). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Чан Нгок Кыонг; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1996. – 18л.
398986
  Шелухин Ю.Д. Динамика профессиональной направленности студентов педагогического вуза (на матер. спецальностей естесв. мат. цикла) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шелухин Ю. Д.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1978. – 29л. – Бібліогр.:с.30-31
398987
  Константиновский Д.Л. Динамика профессиональных ориентаций молодежи Сибири : Опыт социологических исследований / Д.Л. Константиновский; отв. ред. В.Н. Шубкин. – Новосибирск : Наука, 1977. – 172, [3] с.
398988
  Комарова В.В. Динамика процесса формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 9. – С.26-31
398989
  Серов Е.П. Динамика процессов в тепло-и массообменных аппаратах. / Е.П. Серов, Б.П. Корольков. – М, 1967. – 168с.
398990
  Кальянов К.С. Динамика процессов ветровой эрозии почв / К.С. Кальянов; АН СССР; Науч. совет по проблемам почвоведения и мелиорации почв. – Москва : Наука, 1976. – 155 с.
398991
  Муха Б.П. Динамика процессов и состояний ПТК Расточья, их прогнозирование : ландшафтные исследования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.29. – С. 31-35 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
398992
  Ву Ван Зы Динамика процессов обмена веществ в связи с продуктивностью фотосинтеза кукурузы в онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Ву Ван Зы; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра физиологии растений. – Кишинев, 1970. – 29л.
398993
   Динамика процессов переноса в реологически сложных средах : Сборник научных трудов. – Минск : [Б. в.], 1978. – 203 с.
398994
  Жекулина Т.М. Динамика психомоторных асимметрий у спортсменов : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Жекулина Т. М.; ЛГУ. – Л., 1987. – 17л.
398995
  Незлин М.В. Динамика пучков в плазме / М.В. Незлин. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 263 с.
398996
  Колесников К.С. Динамика ракет. / К.С. Колесников. – Москва, 1980. – 376с.
398997
  Гудман Ф. Динамика рассеяния газа поверхностью / Ф. Гудман, Г. Вахман. – М., 1980. – 423 с.
398998
  Кларк Д. Динамика реальных газов. / Д. Кларк, М. Макчесни. – Москва : Мир, 1967. – 566 с.
398999
  Гришанин К.В. Динамика русловых потоков / К.В. Гришанин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 428с.
399000
  Гришанин К.В. Динамика русловых потоков / К.В. Гришанин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 311с.
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,