Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
397001
  Евсеев Д. "... да из "Будильника" в тот же день 20..." // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 9 (656). – С. 38-43. – ISSN 0132-2036


  Находки затерявшихся произведений А.П. Чехова
397002
  Штейнбук Ф.М. "Гуси-лебеді летять..." Михайла Стельмаха в контексті тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 274-279. – (Філологічні науки ; № 1)
397003
  Каторгин В. "Гутен таг" : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 53-81. – ISSN 0321-1878
397004
  Гандзій О. "Гуцули найменш зачеплені червоною заразою". Михайло Білінський сформував у Коломії полк морської піхоти // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ, 2022. – № 42/43 (645/646), 10 листопада 2022. – С. 55-58
397005
  Дутка В. "Гуцульський імпресіонізм" Леона Вичулковського // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 341-352. – ISSN 0236-4832
397006
  Глушко М. "Гуцульщина" Володимира Шухевича - віддзеркалення загального стану українського народознавства наприкінці XIX - на початку XX ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1330-1335. – ISSN 1028-5091


  "Йдеться про історичні передумови виникнення головного авторського проекту Володимира Шухевича - дослідження «Гуцульщина», закономірність його публікування у виданні «Материяли до українсько-руської етнольогії», наукову цінність праці з погляду її ...
397007
  Долгушин Ю.А. "ГЧ" / Ю.А. Долгушин. – Москва, 1959. – 424с.
397008
  Долгушин Ю.А. "ГЧ" / Ю.А. Долгушин. – Москва, 1960. – 496с.
397009
  Горшкова В.Е. "Да будет имярек": "французский роман" Фредерика Бегбедера как вызов переводчику // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-15. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Название фильма как художественный прием способно выступать в качестве хронотопа литературно-художественного произведения. Будучи "именем" фильма, оно с некоторой долей аппроксимации может рассматриваться в ряду ономастических реалий времени культуры, ...
397010
  Чистякова Е.В. "Да будет потомкам явлено..." : очерки о русских историках второй половины XVII века и их трудах / Е. В. Чистякова, А. П. Богданов. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1988. – 134, [2] с. – ISBN 5-209-00006-0
397011
  Ткачук В. "Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою": кадження у парафіях Київської митрополії XVII-XVIII століть // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 245-271. – (Нова серія ; вип. 18)
397012
  Мкртчян Л.М. "Да придут к нам благородные мысли со всех сторон" / Л.М. Мкртчян. – М., 1983. – 318с.
397013
  Вовк О.Б. "Даби публичніе дъла, отдаваеми и принимаеми в архивах, … храними были по точному порядку в узаконеніях предположенному" / О.Б. Вовк, Л.Я. Демченко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 303-326. – ISSN 0320-9466


  До історії впорядкування архівів у другій половині XVIII ст.
397014
  Струцюк Й. "Давай відкриємо золоті шлюзи..." : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 50-57. – ISSN 0208-0710
397015
  Соболь А. "Давай, улетим..." / А. Соболь. – М, 1925. – 70с.
397016
  Сірук М. "Давайте зростати разом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 5


  "Зеленський запросив турецький бізнес інвестувати інфраструктурні проекти в Україну".
397017
  Леп"явко С. "Давайте обіймемося!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 4


  Про етичний зміст Майдану, або Уважно читайте гасла.
397018
  Куприянов Б.А. "Давайте соединять логику и пространство, но не изменять численность библиотек" // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 3 (33). – С. 26-33. – ISSN 2072-3849


  В интервью публицист Куприянов рассказал о целях и задачах Московского городского библиотечного центра
397019
  Худицький В. "Давальницька" промисловість. Доки в Україні не почнуть вирощувати льон, не відновлять ткацтво та льонопереробні заводи - про легку промисловість можна й не згадувати // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 9


  "Ситуація патова. Україна впевнено перетворюється на сировинний додаток розвинених західних країн. А, судячи з нових мільярдних зовнішніх запозичень, справи в нас ідуть вкрай кепсько. Економіка продовжує падати, борги зростають. Однією з галузей, котра ...
397020
  Журавлева В.И. "Давид против Голиафа": образ России в американской политической карикатуре периода русско-японской войны // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 10. – С. 66-84. – ISSN 0321-2068


  До 200-річчя дипломатичних відносин Росії і США
397021
  Барабаш Ю. "Давидові псалми" Тараса Шевченка як поетичний "текст" (спроба структурно-семантичного підходу) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (662). – С. 3-18. – ISSN 0236-1477
397022
  Вигодованець Н. "Давидові псалми" Тараса Шевченка: поетичне відлуня в часі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 64-69. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
397023
  Трайста М.Г. "Давидові псалми" у творчості Тараса Шевченка та молдавського митрополита Дософтея // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 355-371. – ISBN 978-606-745-014-9
397024
  Доронин Алексей "Давиды" и "голиафы" гостиничного бизнеса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 30 : Фото
397025
  Філоненко С. "Давня легенда оживає і вбиває!" Гендерні моделі готичного детективу в романах Андрія Кокотюхи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3 (603). – С. 59-67. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається жанр готичного детективу, репрезентований двома творами сучас ного українського письменника Андрія Кокотюхи: "Темна вода" і "Легенда про Безголового" Зіставлено центральні образи героїв-слідчих: Віталія Мельника і Лариси Гайдук у ...
397026
  Карпенко-Карий (Тобілевич) [Дpамы и комедии. Т. 4 / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый) // Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Карпенко-Карий (Тобілевич). – [Полтава] : Тип. Маркевича, 1905. – Т. 5 : Гандзя. Суета. Жытейське моpе. – 384, [2] с.
397027
  Каркавіцас А. [Давні кохання : оповідання / А. Каркавіцас. – Афіни : Естія. – 157 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
397028
  Діміца Маргарита [Давня географія Македонії : складена за стародавніми джерелами / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень, Відділ досліджень Балканського півострова. – Факсимільне відтворення. – Салоніки
Ч. 2 : Топографія. Вип. 1. – 1988. – XVI, 217 с., карт. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1874]. - Вид. грецькою мовою
397029
  Діміца Маргарита [Давня географія Македонії : складена за стародавніми джерелами / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень, Відділ досліджень Балканського півострова. – Факсимільне відтворення. – Салоніки
Ч. 2, вип. 2. – 1988. – 912 с., карт. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1874]. - Вид. грецькою мовою
397030
  Введенський А.О. Гурток арабської мови і культури // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 2


  Кафедра історії СРСР організувала гурток по вивченю арабської мови і культури під керівництвом відомого арабіста професора Т.Г.Кезма.
397031
  Рубльов С. Гурток есперанто / С. Рубльов. – Х., 1931. – 120с.
397032
  Гордієнко Д. Гурток шанувальників класичної філології при Історико-філологічному інститті князя Безбородька в Ніжині // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 19 (22). – С. 105-126. – (Серія "Ніжинознавчі студії" ; № 12). – ISSN 2078-063X


  Висвітлюється діяльність гуртка класичної філології при Інституті князя Безбородка в Ніжині протягом 1910-1913 рр. Представлено біографічні відомості керівника гуртка В. Петра та його учасників, насамперед - у майбутньому відомих науковців Г. Іваниці ...
397033
  Самойлов Юрій Гуртом і галузь легше представляти // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 44-48 : фото. – ISSN 1998-8044
397034
   Гуртом проти біди : Корисні поради, адреси, довідкові та інформ. матеріали для фахівців і батьків міста Києва, які опікують дітей та молодь з особливими потребами. – 2-е вид., перероб. и доп. – Київ, 2003. – 196с. – ISBN 966-646-053-Х
397035
  Авдеев В.Ф. Гурты на дорогах : [повесть] / В.Ф. Авдеев. – Иркутск : Иркут. обл. изд-во: 12-я типолитогр. треста "Полиграфкнига", 1948. – 72 с.
397036
  Авдеев В.Ф. Гурты на дорогах : повести и рассказы / Виктор Авдеев. – Москва : Советский писатель, 1948. – 260 с. – (Библиотека "Огонек" ; N 5)
397037
  Хажински А. Гуру менеджмента : Дорога к успеху / Анджей Хажински. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 480с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-318-00158-0
397038
   Гуру Нанак. – М., 1972. – 199с.
397039
   Гуругли. – Душанбе, 1983. – 158с.
397040
   Гуругли. – М., 1987. – 702с.
397041
   Гурьевский сервиз, 1976. – 8с.
397042
  Гильфердинг А.Ф. Гус. Его отношение к православной церкви / Соч. А. Гильфердинга. – Санкт-Петербург : Тип. Майкова, 1871. – [2], 79 с.
397043
  Гильфердинг А. Гус. Его отношение к православной церкви / А. Гильфердинг. – изд. 2-е. – С.-Петербург : Типография А. Катанского, 1893. – XVI, 119 с.
397044
   Гусак Андрій Михайлович : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 40 с. – Шифр. дубл. 012(Гусак) Гуса. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 3)
397045
  Гунько В.Т. Гусак в гнізді : байки / В.Т. Гунько. – Харків : Прапор, 1965. – 27 с.
397046
  Герич М.С. Гусак Дмитро Васильович - до 80-ти річчя від дня народження // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 7-10. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (30))


  Провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор. У 1965-1969 рр. за сумісництвом працював у КДУ ім. Т. Шевченка. Читав курс з математичного аналізу на вечірньому відділенні ...
397047
   Гусак Дмитро Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 121. – ISBN 978-966-439-754-1
397048
   Гусак Дмитро Васильович (1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 131. – ISBN 978-966-933-054-3
397049
  Большак В.Г. Гусак на Бродвее : повесть и рассказы / В.Г. Большак ; авториз. пер. с укр. З. Большак, И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1971. – 432 с. : портр.
397050
  Большак В.Г. Гусак на Бродвеї : трохи сатирич., трохи лірич. бувальщина ; [розповідь спецкора РАТАУ про свою подорож до США] / В.Г. Большак; В.Г.Б ольшак. – Київ : Молодь, 1967. – 180 с., [8] л. іл.
397051
  Большак В.Г. Гусак на Бродвеї : немов сатирич, але трохи й лірична бувальщина : [розповідь спецкора РАТАУ про свою подорож до США] / В.Г. Большак. – Київ : Дніпро, 1970. – 333 с.
397052
  Атаян Р. Гусан Аваси / Атаян Р. – Москва : Советский композитор, 1962. – 56 с. : ил. – (Народные певцы и музыканты)
397053
  Бестужева-Лада Гусар-девица // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 10. – С. 115-125


  Кавалерист-дівиця, гусар-дівиця, Надія Дурова, вона ж Олександр Соколов, вона ж Олександр Александров почала військову службу ще до того, як Наполеон послав війська на Росію. Кавалерист-девица, гусар-девица, Надежда Дурова, она же Александр Соколов, ...
397054
  Сапон В. Гусар із козацького гніздов"я // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 18


  Шевченко Т.Г. і рід остерських Солонин.
397055
   Гусар, или Короткие правила для легких войск / С французского на российский язык перевел лейбгвардии Преображенского полка каптенармус Николай Хлопов. – [Москва] : Печатано при Императорском Московском университете, 1764. – [12], 96с. : карта. – На корешке: Гусаръ


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір, корінець з тисненн. та куточки зі шкіри На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. ...
397056
   Гусаров Сергій Миколайович : біобібліогр. покажчик до 60-річчя з дня народження / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2013. – 32 с. – На обкл. назва: Сергій Миколайович Гусаров. – ISBN 978-966-610-206-8


  Вельмишановному Леоніду Васильовичу на добру згадку з найкращими побажаннями і повагою. Підпис, 27.03.2013 р.
397057
  Лясковский В.Г. Гусарская баллада / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1964. – 179с.
397058
  Калінцев Ю.О. Гусев Віктор Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 187. – ISBN 96966-8060-04-0
397059
  Калінцев Ю.О. Гусев Віктор Іванович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 131-132. – ISBN 978-617-7107-52-0
397060
   Гусева Тамара Петровна. Выставка произведений. Москва. 1981. – М, 1981. – 13с.
397061
  Цюпа И.А. Гусевод-новатор Павел Ткачук / И.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 88с. – (Знатные люди Советской Украины)
397062
   Гусеву Николаю Александровичу - 85 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 53-54 : фото. – ISSN 0016-7126
397063
  Джафаров М.Д. Гусейн Джавид и романтизм в азербайджанской литературе 1905-1917 гг. : Автореф... докт. филол.наук: / Джафаров М. Д.; АН Аз.ССР, Ин-т лит. и языка. – Баку, 1961. – 61л.
397064
  Джафар М. Гусейн Джавид. / М. Джафар. – Баку, 1982. – 196с.
397065
  Касимов К.А. Гусейн Кули Сарабский: Жизнь и творчество / К.А. Касимов. – Баку, 1980. – 93с.
397066
  Сахаров Н.Л. Гусеница, в степях Talis quercella schiff. Царевского уезда Астраханской губ. / Н. Сахаров. – Саратов : Тип. О-ва Книгопечатников, 1915. – 12 с., 2 л. ил. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Сельско-хозяйственный вестник Юго-Востока. 1915 № 4
397067
  Герасимов А.М. Гусеницы : (общая характеристика и определительные таблицы семейств) / А.М. Герасимов ; (Из работ кафедры общей энтомологии), 1939. – С. 31-67


  На с. 31 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову автор 11. I . 40
397068
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп.
Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – 1885. – [2], 48 с., 1 л. цв. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества. Т. XIX, XXV,XXVI, XXVII, XXX. - Коволют. - Пер.: Гусеницы и бабочки. Т. 1-4


  Содержание конволюта: 1.Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. Ч. 1. [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. 2. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской ...
397069
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп.
Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – 1885. – [2], 48 с., 1 л. цв. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества. Т. XIX, XXV,XXVI, XXVII, XXX. - Коволют. - Пер.: Гусеницы и бабочки. Т. 1-5


  Содержание конволюта: 1.Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. Ч. 1. [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. 2. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской ...
397070
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии. Ч. 2 : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 // Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп., 1885. – Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – 120 с., 1 л. цв. ил. : ил.
397071
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. Тренке и Фюсно
Ч. 2 : Яркая охранительная окраска и глазчатые пятна, их происхождение и источники. – 1890. – 120 с., 1 л. цв. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества. Т. XIX, XXV,XXVI, XXVII, XXX
397072
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии. Ч. 2 : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 // Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп., 1885. – Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – 120 с., 1 л. цв. ил. : ил.
397073
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии. Ч. 3 : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 // Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп., 1885. – Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – [2], 154 с., 2 л. цв. ил. : ил.
397074
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук
Ч. 3 : Предостерегающая окраска и глазчатые пятна, их происхождение и источники. – 1892. – [2], 154 с., 2 л. цв. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества. Т. XIX, XXV,XXVI, XXVII, XXX
397075
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии. Ч. 3 : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 // Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп., 1885. – Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – [2], 154 с., 2 л. цв. ил. : ил.
397076
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии. Ч. 4 : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 // Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп., 1885. – Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – [2], 86 с., 2 л. цв. ил. : ил.
397077
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук
Ч. 4 : Предостерегающая окраска и глазчатые пятна, их происхождение и источники. – 1893. – [2], 86 с., 2 л. цв. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества. Т. XIX, XXV,XXVI, XXVII, XXX
397078
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии. Ч. 4 : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 // Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп., 1885. – Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – [2], 86 с., 2 л. цв. ил. : ил.
397079
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук
Ч. 5 : Предостерегающая окраска и глазчатые пятна, их происхождение и источники. – 1897. – [2],71 с., 1 л. цв. ил. : ил. – Без обл. - Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества. Т. XIX, XXV,XXVI, XXVII, XXX
397080
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии. Ч. 5 : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 // Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп., 1885. – Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – [2],71 с., 1 л. цв. ил. : ил.
397081
  Герасимов А.М. Гусеницы и куколки огневок (Lepidopteka Pyralididae). II / А.М. Герасимов. – Ленинград, 1949. – С. 365-369
397082
  Герасимов А.М. Гусеницы и куколки огневок (Pyralididae Lepidoptera) / А.М. Герасимов, 1947. – С. 165-181
397083
  Мержеевская О.И. Гусеницы совок (Noctuidae), их биология и морфология (определитель). / О.И. Мержеевская. – Минск : Наука и техника, 1967. – 452с.
397084
  Дубовик А.Д. Гусеобразные средней части бассейна реки Оби, их хозяйственное использование и охрана : Автореф... канд. биол.наук: / Дубовик А.Д.; Объедин. совет по биол. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 22л.
397085
  Вахтель А.І. Гусерлева концепція інтенційності і трансцендентний світ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-21. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Метою цієї статті є дослідження відношення між інтенційним об"єктом і об"єктом як трансценденцією. Автор прагне показати, що, незважаючи на неабияку теоретичну вагу Гусерлевої аналізи інтенційної предметності, деякі суттєві аспекти свідомого досвіду ...
397086
  Якуша П.О. Гусерлева концепція свідомості: від інтерсуб"єктивності до життєсвіту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 54-56


  ".. Проголошений в "Картезіанських медитаціях" принцип інтерсуб"єктивності дає змогу зрозуміти, що "завдяки систематичному розгортанню трансцендентально-феноменологічного тлумачення аподиктичного ego нам повинен розкритись трансцендентальний смисл ...
397087
  Якуша П.О. Гусерлева феноменологія як теорія предмета // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 97-101. – ISBN 966-7943-03-8
397088
   Гусєв Віктор Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 121. – ISBN 978-966-439-754-1
397089
   Гусєв Віктор Іванович (1941) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 131-132. – ISBN 978-966-933-054-3
397090
   Гусєв Олександр Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 104. – ISBN 978-966-2726-03-9
397091
  Воробьев К.Д. Гуси-лебеди / К.Д. Воробьев. – Москва, 1960. – 157с.
397092
  Неверов А.С. Гуси-лебеди / А.С. Неверов. – Москва, 1973. – 544с.
397093
   Гуси-лебеди. – М, 1990. – 607с.
397094
   Гуси-лебеди // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 32 : фото
397095
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1965. – 191 с.
397096
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1966. – 143 с.
397097
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1967. – 176с.
397098
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1972. – 304с.
397099
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1980. – 447с.
397100
  Стельмах М.П. Гуси-лебеди летят / М.П. Стельмах. – Киев : Дніпро, 1984. – 310 с.
397101
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер : повести / М.А. Стельмах; Автор. перевод с укр. И. Чеховской. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 351 с.
397102
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер : повести / М.А. Стельмах. – Киев : Радянська школа, 1984. – 273 с. – (Педагогическая библиотека ; Мир в образах)
397103
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер : повести / Михайло Стельмах. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 284 с. – (Библиотека молодого рабочего)
397104
  Попов Г.Л. Гуси-лебеди. / Г.Л. Попов. – Минск, 1968. – 248с.
397105
  Тряпкин Н.И. Гуси-лебеди. / Н.И. Тряпкин. – М., 1971. – 308с.
397106
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 213 с.
397107
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1966. – 159 с.
397108
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять : Щедрий вечір. Повісті / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1971. – 324с.
397109
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1975. – 256 с.
397110
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ, 1979. – 147с.
397111
  Фролова М.Ф. Гуси - красные лапки... / М.Ф. Фролова. – М., 1970. – 95с.
397112
  Фролова М.Ф. Гуси - красные лапки... / М.Ф. Фролова. – 3-е изд. – М., 1983. – 110с.
397113
   Гуси в СССР. – Тарту, 1972. – 180с.
397114
  Федотюк П.К. Гуси з далекого берега : оповідання / П.К. Федотюк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 111 с.
397115
  Рябчук Анастасія Гуси і революція // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 45-47. – ISSN 0868-9644
397116
  Клещенко А.Д. Гуси летят на Север. / А.Д. Клещенко. – Л, 1957. – 162с.
397117
  Маврина Т.А. Гуси, лебеди, да журавли... : акварели, гуаши, темпера / Т.А. Маврина. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 142 с.
397118
  Раннет Э. Гуси. -- Чаша и змея. -- Кроваво-красная роза : пьесы / Э. Раннет; пер. с эст. Е.Позняковой. – Таллин : Ээстираамат, 1967. – 200 с.
397119
  Фомін П.І. Гусинін Валерій Павлович (- фізик-теоретик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 678. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
397120
  Ксензенко М.І. Гусинка / М.І. Ксензенко. – К., 1967. – [10] с.
397121
  Лунгин С.Л. Гусиное перо / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – М., 1966. – 94с.
397122
  Лунгин С.Л. Гусиное перо / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – М., 1984. – 312с.
397123
  Бабаевский С.П. Гусиный остров : повесть / Бабаевский С.П. – Москва : Правда, 1946. – 47 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 20)
397124
  Синклер Э. Гусиный шаг / Э. Синклер. – Москва, 1924. – 210с.
397125
  Лаврентий Гуситская хроника / Лаврентий, из Бржезовой. – М., 1962. – 331с.
397126
  Рубцов Б.Т. Гуситские войны. (Великая крестьянская война XV века в Чехии). / Б.Т. Рубцов. – Москва, 1955. – 324 с.
397127
  Урбанек Р. Гуситское военное искусство и Европа / Р. Урбанек. – Прага, 1946. – 20с.
397128
  Руколь Б.М. Гуситское движение / Б.М. Руколь. – М., 1964. – 64с.
397129
  Галямичев А.Н. Гуситское движение в освещении либеральной немецкой медиевистики второй половины XIX века / А.Н. Галямичев. – Саратов, 1988. – 84с.
397130
  Лаптева Л.П. Гуситское движение в Чехии XV века: Учеб.-метод. пособие для студентов ист. фак. гос. ун-тов. / Л.П. Лаптева. – М., 1990. – 95с.
397131
  Никитина В.Н. Гуситское движение за пределами Чехии : Автореф... канд. ист.наук: / Никитина В. Н.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 15л.
397132
  Мацек Й. Гуситское революционное движение / Й. Мацек. – Москва, 1954. – 229 с.
397133
  Альберт Я. Гуситство и европейское общество / Я. Альберт. – Прага, 1946. – 20с.
397134
  Страшенко О.І. Гуска з намистечком на шиї : оповідання, билиці та казки для дітей дошк. та молод. шк. віку / Ольга Страшенко ; [відп. ред. С. Лучканин]. – Київ : Науковий світ, 2009. – 73, [1] с. – Ім"я авт. також: Лучканина О.І. – ISBN 978-966-675-606-3


  У пр. № 1702784 напис: Науковій бібліотеці Шевченківського університету даруємо книгу з оповіданням "Тарас Шевченко на Приорці" (с. 67). Автор. Підпис. Науковий редактор. Підпис. Київ, жовтень 2015 р.
397135
  Романов В.В. Гуслей звонкая струна / В.В. Романов. – М., 1985. – 80с.
397136
  Гилев В.К. Гусли / В.К. Гилев. – Челябинск, 1968. – 48с.
397137
  Юксерн В.С. Гусли : роман / Василий Юксерн ; авториз. пер. с марийск. В.Муравйов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 239 с.
397138
  Панов Н.А. Гусли звончаты : Песни, были и разные стихотворения Н.А. Панова. – Санкт-Петербург : Тип. инж. Г.А. Бернштейна, 1896. – XVI, 416, 6 с. : портр.
397139
  Майн М. Гусли поют о счастье : стихи / Макс Майн ; авториз. пер. с марийск. – Москва : Советский писатель, 1952. – 107 с.
397140
  Іскорко-Гнатенко Гуслистий К.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 86. – ISBN 978-617-7442-69-0
397141
   Гуслистий Костянтин Григорович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 136-139. – ISBN 966-02-0537-6
397142
  Стрельська Л.І. Гуслистий Кость Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 188. – ISBN 96966-8060-04-0
397143
   Гуслистий Кость Григорович (1902-1973) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 121-122. – ISBN 978-966-439-754-1
397144
   Гуслистий Кость Григорович (1902-1973) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 132. – ISBN 978-966-933-054-3
397145
   Гусляр : сборник стихов. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1902. – 153, III с. – На тит. л.: № 185. - Экз. деф. без обл.


  Байрон, Гр. Голенищев-Кутузов, Жемчужников, Жуковский, Н. Иванов. Козлов, Кольцов, К.Р., Лермонтов, Майков, Некрасов, Никитин, А. Плещеев, Полежаев, Пушкин, М. Стахович, Теннисон, Гр. А. Толстой, Хомяков, Шевченко, Языков
397146
  Исаков А.М. Гусляр / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1965. – 80с.
397147
  Купала Я. Гусляр : избранная лирика / Я. Купала. – Москва : Художественная литература, 1972. – 270, [2] с.
397148
  Купала Я. Гусляр : избр. лирика / Я. Купала; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1973. – 271 с.
397149
  Жаворонков Б.И. Гусляр Евпатия Коловрата / Б.И. Жаворонков. – Москва, 1985. – 176с.
397150
  Булычев Кир Гуслярские истории : ("Недостойный богатырь") / Кир Булычев // О, марсиане! / Шах Георгий. – Москва : Мир, 1990. – С. – (По страницам "Мира приключений"). – ISBN 5-03-002477-8
397151
  Кобзев И.И. Гусляры / И.И. Кобзев. – Москва, 1971. – 112с.
397152
  Крупняков А.С. Гусляры / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола
Кн. 2 : Вольные города. – 1977. – 272 с.
397153
  Алеман М. Гусман де Альфараче : роман : в 2 ч. / Матео Алеман ; пер. с исп. Е. Лысенко ; предисл., коммент. Л. Пинского ; ил. М. Клячко. – Москва : Гослитиздат
Ч. 1. – 1963. – 479 с. : ил.
397154
  Алеман М. Гусман де Альфараче : роман : в 2 ч. / Матео Алеман ; пер. с исп. Е. Лысенко ; предисл., коммент. Л. Пинского ; ил. М. Клячко. – Москва : Гослитиздат
Ч. 2 : Жизнеописание Гусмана де Альфараче, наблюдателя жизни человеческой. – 1963. – 567 с. : ил.
397155
   Гуссерль (Husserl) Едмунд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 721-723. – ISBN 966-316-069-1
397156
  Бойченко І.В. Гуссерль Едмунд (-німецький філософ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 679-680. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
397157
  Исаков А.Н. Гуссерль и Хайдеггер: две версии философии времени // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 41-46. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
397158
  Берсенєв В. Густа кров киян, ніжки Буша, йога при остеохондрозі, відкриття, подібне до періодичної системи Менделеєва, або Володимир Берсенєв, його справа і його книжки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 28). – С. 9
397159
  Ивонин Ю.Е. Густав II Адольф / Ю.Е. Ивонин, А.А. Ходин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 52-69. – ISSN 0042-8779
397160
  Долгіх Марина Густав Вільгельмович Нейгауз - музикант, педагог, просвітитель : етапи творчого шляху // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 47-56. – ISSN 1728-6875
397161
  Марьина В.В. Густав Гусак в Москве. 1945 год // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 245-253. – ISSN 2218-0567
397162
  Марьина В.В. Густав Гусак и дело "словацких буржуазных националистов" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 166-183. – ISSN 0130-3864


  В очерке анализируется политическая жизнь Густава Гусака от процесса над ним по делу "словацких буржуазных националистов" до поста генерального секретаря ЦК КПЧ и президента ЧССР.
397163
  Кеппен Ф. Густав иванович Радде / (заметка о его жизни и научной деятельности) // Биографии [Компакт - № 252348] / А.А. Бируля. – С. 109-128
397164
  Шекет Ю. Густав Климт: мир как автопортрет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 2 (102). – С. 37-57. – ISSN 1819-6268
397165
  Огинская Л.Ю. Густав Клуцис / Л.Ю. Огинская. – Москва, 1981. – 199с.
397166
  Гумилевский Л.И. Густав Лаваль / Л.И. Гумилевский. – Москва, 1936. – 256с.
397167
  Бережанська Ю.В. Густав Майрінк та Михайло Булгаков: тематично-стильова спорідненість у малій прозі // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 102-111. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
397168
  Розеншильд К.К. Густав Малер / К.К. Розеншильд. – Москва : Музыка, 1975. – 208 с.
397169
  Раджабова И.С. Густав Флобер / И.С. Раджабова. – Душанбе, 1962. – 28с.
397170
  Марцинковская Т.Д. Густав Шпет - сын своего времени и наш современник // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.65-71. – ISSN 0042-8841


  К 130-летию со дня рождения Г. Г. Шпета.
397171
  Ананьева Е.М. Густав Шпет и его наследие. У русских истоков структурализма и семиотики : (обзор международной конференции) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 173-177. – ISSN 0042-8744
397172
  Егорова Л. Густав Шпет и шекспировский круг // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 36-55. – ISSN 0042-8795
397173
  Бичко І.В. Густав Шпет як історик філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена осмисленню ролі Г. Шпета як історика філософії. The artіcle іs dedіcated to the analysіs of G. Shpet and hіs contrіbutіon to the hіstory of phіlosophy.
397174
  Оноприенко В.И. Густав Шпет: вклад в философию, этнопсихологию, методологию гуманитаристики // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 20-26. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (22)). – ISSN 2411-5606
397175
  Вахтер А.М. Густав Эрнесакс / А.М. Вахтер. – Москва : Советский композитор, 1961. – 115 с.
397176
  Штейнфельд А.Л. Густера (Blicca bjoerkna (l.)) средней Волги и ее значение в рыбном промысле : Автореф... канд. биол.наук: / Штейнфельд А.Л.; ВНИИ озерного и речного рыбного хоз. Татарское отд. – Казань, 1949. – 8 с.
397177
  Кутузов А.М. Густера верхней части Куйбышевского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Кутузов А.М.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1976. – 29л.
397178
  Михеїв К.Є. Густим мазком : гумор, сатира / К.Є. Михеїв. – Донецьк : Донбас, 1980. – 70 с.
397179
  Горкавенко В.М. Густина вакуумної енергії, індукована непроникним магнитним вихором скінченного поперечного розміру / В.М. Горкавенко, Ю.О. Ситенко, О.Б. Степанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 234-239. – (Фізика ; Вип. 30)
397180
  Булавін Л.А. Густина рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 247-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  На основі одержаного диференційного рівняння відносно густини розв"язана задача по знаходженню профілю густини рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі.
397181
  Булавін Л.А. Густина рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник КУ. Сер. ф-м. наук, 1995. – №8
397182
  Шабатура О. Густина термодинамічно зрівноважених мінеральних асоціацій гранітів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-22. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Визначено залежності між густиною і термодинамічними параметрами в зрівноважених - альбіт-анортит-ортоклаз - асоціаціях гранітів. Відмічається стабільність положення точок ...
397183
   Густинський літопис [Електронний ресурс] : (уривок)
397184
  Дрозденко В. Густинський монастир (до 385-річчя від дня заснування) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.137-140
397185
   Густосология : собр. соч. в 10 т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Ин-т инновац. технологий и содержания образования. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум. – ISBN 978-966-8604-47-8
Т. 2 : Эстетические вкусы: их истоки и формирование / Н.Г. Калашник. – 2012. – 249, [1] с., [1] л. ил. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
397186
   Густосология : собр. сочинений в 10 т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Ин-т инновац. технологий и содерж. образования. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум. – ISBN 978-966-8604-53-9
Т. 4 : Теория и практика формирования эстетических вкусов / Н.Г. Калашник. – 2012. – 327, [1] с., [1] л. ил. : табл. – Библиогр.: с. 288-293
397187
  Калашник Н.Г. Густосологія : Теорія і практика формування естетичних смаків: Навч. посіб. для загальноосвітніх навч. закл. України / Н.Г. Калашник; МОНУ. МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 220с. – ISBN 966-8268-92-Х
397188
  Калашник Н.Г. Густосологія : Теорія і практика формування естетичних смаків: Підручник для вищ. навч. закл. / Н.Г. Калашник; МОНУ. КНУТШ. МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 267с. – ISBN 966-8268-94-6
397189
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-48-5
Т. 1 : Естетичні смаки: їх витоки і формування / Н.Г. Калашник. – 2009. – 226, [2] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-174
397190
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-47-8
Т. 2 : Эстетические вкусы: их истоки и формирование / Н.Г. Калашник. – 2009. – 250, [2] с., [1] л. іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
397191
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-53-9
Т. 4 : Теорія і практика формування естетичних смаків : курс лекцій / Н.Г. Калашник. – 2009. – 313, [3] с., [1] арк. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 307-313 та в підрядк. прим.
397192
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-50-8
Т. 5 : Естетичні смаки і формування особистості: психологічні акценти / Н.Г.Калашник, О.А. Гнатенко. – 2009. – 230, [2] с., [1] арк. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 220-230
397193
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-46-1
Т. 7 : Самостійна робота - потужний засіб сучасної освіти і виховання / Н.Г. Калашник, В.Л. Вертегел. – 2009. – 318, [2] с., [1] арк. іл. – Бібліогр.: с. 288-298
397194
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; [за заг. ред.: Н.Г. Калашник]. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-52-2
Т. 8 : Густосологія - невід"ємний компонент теорії, практики перекладу та риторики : вступ до спеціальності / Н.Г. Калашник, Н.О. Гетьман. – 2009. – 217, [3] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-164, 209-217
397195
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технолологій і змісту освіти ; [за заг. ред. Н.Г. Калашник]. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-55-3
Т. 9 : Формування фахово-спрямованого естетичного смаку майбутніх правоохоронців / Н.Г. Калашник, Ю.В. Орел-Халік. – 2009. – 269, [3] с., [1] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-269 та в підрядк. прим.
397196
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-54-6
Т. 10 : Соціалізація особистості засобами естетичного виховання та фізичної культури / Н.Г. Калашник, В.В. Феуєрман. – 2009. – 266, [2] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-261 та в підрядк. прим.
397197
  Блинов А.М. Густота и способы посева кукурузы на силос в Ивановской области при условии применение гербицидов. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: / Блинов А.М.; Иванов.сельскохоз.ин-т. – Иваново, 1967. – 36л.
397198
  Пестушко Валерій Густота населення України : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7
397199
  Диковский А Густота синтаксических деревьев вывода в грамматике : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Диковский А,Я.; АН СССР. – Ленинград, 1972. – 12л.
397200
  Роготченко А.П. Густые гроздья винограда: лит.-критич. очерки. / А.П. Роготченко. – К., 1980. – 168с.
397201
  Васильев А.А. Гусударственный идеал славянофилов // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 8 (62). – С. 64-76. – ISSN 1812-8696
397202
  Синклер Э. Гусята / Э. Синклер. – Ленинград, 1924. – 182 с.
397203
  Коротовский М.П. Гусь-спаситель / М.П. Коротовский. – Алма-Ата, 1965. – 31с.
397204
  Гиляревский П.В. Гусь-Хрустальный / П.В. Гиляревский. – Владимир, 1956. – 87с.
397205
  Гиляревский П.В. Гусь-Хрустальный / П.В. Гиляревский. – Ярославль, 1967. – 63с.
397206
  Казакова Л.В. Гусь-Хрустальный / Л.В. Казакова. – Москва, 1973. – 216с.
397207
  Руденко С.А. Гусь из Понырей. / С.А. Руденко. – М., 1970. – 191с.
397208
  Димент М.А. Гусь с яблоками / М.А. Димент. – Фрунзе, 1967. – 80с.
397209
  Нечаев Е.Е. Гутари / Е.Е. Нечаев. – М., 1947. – 175с.
397210
  Лубченко І. Гутенбергівська епоха: переформатування. Чи готова українська журналістика до приходу нових технологій у медіа ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 9. – С. 2-4
397211
  Модзалевский В. Гути на Чернігівщині / В. Модзалевский. – Київ, 1926. – 194 с. – (Збірник Історично-філологічного відділу УАН / Археологічний комітет, Відділ мистецтва ; Ч. 39)
397212
   Гутиря Іван Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 105. – ISBN 978-966-2726-03-9
397213
  Курдина Ю. Гутництво на західноукраїнських землях у контексті розвитку європейського склярства // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 188-194. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
397214
   Гутное стекло и расписной текстиль. – М., 1986. – 37с.
397215
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик / Д.В. Григорович. – Иркутск, 1956. – 30с.
397216
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик / Д.В. Григорович. – М, 1961. – 47с.
397217
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик / Д.В. Григорович. – Л, 1980. – 32с.
397218
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик : роман, повести / Дмитрий Васильевич Григорович. – Москва : Эксмо, 2008. – 637, [2] с. : ил. – Содерж.: Деревня ; Антон-горемыка ; Рыбаки ; Гуттаперчивый мальчик. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-18785-0
397219
   Гуттузо Ренато. Выставка произведений. Москва. 1972. – Москва, 1972. – 62с.
397220
   Гуттузо Ренато. Выставка рисунков. Москва - Ленинград. 1978. – Москва, 1977. – 10с.
397221
  Мамедалиев Г.А. Гутыря Виктор Степанович - выдающийся ученый-нефтехимик, академик АН Азербайджана и Украины (1910-1983 гг.) // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 182-184. – ISSN 1818-1724
397222
   Гутянська Олена Веніамінівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 106. – ISBN 978-966-2726-03-9
397223
  Чичкина Светлана ГУУ - вуз с традициями : Выпускник вуза должен быть "универсальным солдатом". Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 42 : Фото
397224
  Дегоев В. ГУУАМ как пост- советская реальность: к вопросу о целях сообщества // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.76-79
397225
  Тарасюк Б. ГУУАМ: витоки і перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.79-80
397226
  Цэрану А. ГУУАМ: некоторые аспекты Республики Молдова // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.72-76
397227
   Гуца-Венелін і слов"янський світ. – Ужгород, 1992. – 100с.
397228
   Гуцал Віктор Андрійович (1953-2003) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 36. – ISBN 966-95774-3-5
397229
   Гуцал Віктор Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 35
397230
   Гуцал Віктор Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 63 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
397231
   Гуцал Віктор Олександрович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 86. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
397232
   Гуцал Віктор Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 65-66. – ISBN 978-966-439-961-3
397233
  Санкович М. Гуцльська "бартка" - спадщина предків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10, вересень - жовтень. – С. 26-31
397234
  Кундзич А. Гуцул / А. Кундзич. – М., 1949. – 64с.
397235
  Ільченко Володимир Гуцули всіх країн єдналися в Яремчі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 40-46 : фото
397236
  Мельник О.П. Гуцули сходять з гір : повість / О.П. Мельник. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 68 с.
397237
  Лаврук Марія Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження) : Монографія / Марія Лаврук; Відп. ред. А. Данилюк; МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 288с. : іл. + 1 карта. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-371-7
397238
   Гуцули, бойки, лемки - традиція і сучасність : матеріали наук. конф. Станіслав Вінценз - в бік діалогу : вибрані листи і фотографії / [Центральний осередок гірського туризму ПТТК ; ред.: Юстина Чонстка-Клапита]. – Краків : [б. в.], 2008. – 191 с. : іл. – (Biblioteka Gorska Centralnego Osrodka Turystyki Gorskiej PTTK w Krakowie ; tom 5). – ISBN 978-83-89819-71-0
397239
  Будько Євген Гуцули. Оберіг української нації / Будько Євген, Влад Марія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 1/2 (155), квітень - травень. – С. 72-77 : фото
397240
  Будько Євген Гуцули. Українці, тільки трошки дикі? : Екзотичні українці / Будько Євген, Влад Марія // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 94-99 : Іл.
397241
  Колисник Г. Гуцулия : Роман и повесть / Г. Колисник. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 511с. – (Молодые писатели)
397242
  Пилатюк М.В. Гуцулові птиці / М.В. Пилатюк. – Ужгород, 1972. – 31с.
397243
  Ворон А. Гуцулска помста / А. Ворон. – Унгвар - Ужгород : Вид. Подкарпатского о-ва наук, 1944. – 86 с. – (Народна библиотека ; Ч. 31)
397244
  Звиняцковская З. Гуцулы в Гималаях // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – № 43 (645), 25.10.2019. – С. 54-57. – ISSN 2075-7093
397245
  Грищенко А. Гуцульская легенда / А. Грищенко. – Львов, 1951. – 175с.
397246
  Антонов Алексей Гуцульская рапсодия : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 148-160 : Іл., карта
397247
  Санкович М. Гуцульська "бартка" - спадщина предків // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (222), березень - квітень 2020. – С. 29-33
397248
  Грещук В. Гуцульська діалектна лексика в повісті Марії Остромири "Над бистрим Черемошем" / В. Грещук, В. Грещук // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 64-80. – ISSN 2411-4758
397249
  Грещук В. Гуцульська діалектна лексика в романі С. Скляренка "Карпати" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 101-111. – ISSN 1682-3540
397250
  Тешаєва Міла Гуцульська коляда : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 14-15 : Фото
397251
  Юсікова О.В. Гуцульська лексика на позначення виробничих процесів у говірці села Богдан Рахівського району Закарпатської області // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 126-131. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена деяким особливостям лексичної системи гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області, зокрема лексиці на позначення виробничих процесів. Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що досліджувана група ...
397252
  Грещцук Василь Гуцульська мовна автентика в мові роману М. Козоріса "Чорногора говорить" / Грещцук Василь, Грещук Валентина // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 52-63. – ISBN 978-966-2248-36-4
397253
  Вавренчук І. Гуцульська музична сецесія та "стиль" закопянський // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 225-232


  Сецесія як мистецький стиль кінця 19 – поч. 20 ст., незважаючи на свій полінаціональний характер у кожній країні, мала своє національне відображення. Це проявилося не лише у різних назвах цього стилю, але й у широкому охопленні різних видів мистецтв із ...
397254
  Кобилецький М.М. Гуцульська республіка // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 193-196. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
397255
  Ринажевський Б. Гуцульська республіка 1918-1919рр. і її правовий статус // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.128-136. – (Серія юридична ; Вип. 38)
397256
  Кравченко Я. Гуцульська сецесія Казимира Сіхульського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 липня (№ 125/126). – С. 17. 24
397257
  Рихло П. Гуцульська тема в творчості німецькомовних письменників Буковини // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 153-166. – ISBN 978-966-1516-14-3


  Стаття розглядає тематичні аспекти гуцульської проблематики у творчості таких німецькомовних письменників Буковини, як Л.П. Смігінович_Штауфе, Е.Р. Нойбауер, К.Е. Форанцоз, Г. Дроздовський, Г. фон Реццорі, Й. Брукер. Через зображення картин історичного ...
397258
  Данилець В.В. Гуцульська тематика і фольклор у творчості Миколи Колесси // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 375-381. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна дослідження підкреслює формотворчу роль музично-семантичних елементів гуцульського фольклору в музичній мові Колесси, особливо в симфонічних та фортепіанних творах. Окреслено основоположну роль жанрових та структурних елементів ...
397259
  Зеленчук Ярослав Гуцульське весілля на Верховинщині // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 268-270. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті наводиться аналіз визначальних обрядів сучасного гуцульського весілля на Верховинщині.
397260
  Вовк О. Гуцульське житло як елемент матеріальної та духовної народної культури в історико-етнограічних дослідженнях // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 4 (36), жовтень-грудень. – С. 195-205. – ISSN 1998-4634
397261
  Лосюк В. Гуцульське ліжникарство: традиції, сучасний стан і перспективи // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [упоряд. З.О. Босик ; редкол.: Ю.О. Федів (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. В.В. Телеуця). – Київ : УЦКД, 2017. – С. 53-57. – ISBN 978-966-452-250-8
397262
  Соолмченко О.Г. Гуцульське народне мистецтво та його майстри / О.Г. Соолмченко. – К., 1959. – 60с.
397263
  Тимчук В.Ю. Гуцульське повстаннє : поема / Володимир Тимчук. – Львів ; Ужгород ; Ясіня : Астролябія, 2014. – 22, [2] с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-664-033-2


  У пр. №3095BR напис: Дарунок НБ ім. М. Максимовича та читачам. Підпис, 10.9.2015
397264
  Грещук В. Гуцульський говір у повісті Гната Хоткевича "Довбуш" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 137-148. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
397265
  Шлемко Ольга Гуцульський говір як засіб самоідентифікації акторів гуцульського театру Гната Хоткевича // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 239-244
397266
  Грещук В. Гуцульський діалект у мові художньої прози Михайла Павлика / В. Грещук, В. Грещук // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 16-25. – (Філологія ; Вип. 23/24)
397267
  Чопик Р. Гуцульський Експресіонізм: від Івана Франка до Гната Хоткевича // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 721-732
397268
  Пагіря О. Гуцульський зрив // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 46 (159). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  92 роки тому закарпатські гуцули створили власний представницький орган, який оголосив про прагнення приєднатися до України. Однак цього не сталося через короткозорість керівництва ЗУНР.
397269
   Гуцульський календар : [спецвипуск журналу "Гуцульщина"] / Всеукраїнське об-не т-во "Гуцульщина" ; Н.-д. центр "Гуцульщина " від. освіти Верховин. РДА ; в. о. ред. і упоряд. Р. Клим. – Селиче Верховина : Гуцульщина
Спецвип. 24, 2019. – 2019. – 120 с.
397270
  Олексюк-Тихоліз Гуцульський одяг кінця XIX - початку XXI століття. Культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Олексюк-Тихоліз Ярослава Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
397271
  Кухта В. Гуцульський Париж : поезії / Василь Кухта. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-2921-22-9
397272
  Мамчак Мирослав Гуцульський полк морської піхоти // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3 (105). – С. 33-35
397273
  Шлемко О.Д. Гуцульський театр Гната Хоткевича у контексті загальноєвропейського театрального процесу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 268-276
397274
  Салій О. Гуцульський текст у прозі Гната Хоткевича: ейдоси й топоси // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 206-222
397275
  Легкий М. Гуцульський триптих Франкової прози: специфіка моделювання художнього світу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 3-13. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
397276
  Юсипчук П. Гуцульські духові народні інструменти (фуярка) // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 181-187. – ISBN 966-7109-34-8


  Гуцульська фуярка (весільна, коротка) - це віртуозний інструмент, який користується великою любов"ю і шаною у жителів Карпатського краю. Цей інструмент має широке застосування як в гуцульській, так й в українській народній інструментальній музиці.
397277
  Грещук Василь Гуцульські лексичні діалектизми в художній мові Василя Шкургана / Грещук Василь, Грещук Валентина // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 306-318. – ISBN 978-966-2763-81-2
397278
  Осташ Н.Л. Гуцульські прізвища: запозичення і псевдозапозичення / Н.Л. Осташ, Р.І. Осташ // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 55-61. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
397279
  Зеленчук Я. Гуцульшина в роки Першої світової війни // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 250-258
397280
  Гоберман Д.Н. Гуцульщина-край искусства / Д.Н. Гоберман. – М.-Л., 1966. – 90с.
397281
  Шухевич В.О. Гуцульщина. Ч. 4 / написав проф. Володимир Шухевич // Материяли українсько-руської етнольогії [Матеріали українсько-руської етнології] / Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові ; Виданнє етнографічної комісиї за ред. Хв. Вовка. – Львів : З друкарні Науковго товариства ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1904. – Т. 7, ч. 4 : Гуцульщина / написав проф. Володимир Шухевич. – С. 1-272
397282
  Шухевич В. Гуцульщина / написав Володимир Шухевич. – У Львові : З "Загальної друкарні"
пята часть. – 1908. – 300 с.
397283
  Шухевич В. Гуцульщина : Репринтне відання 1899 року / В. Шухевич; передне слово Дмитра Ватаманюка. Вступна стаття Петра Арсенича. – Верховина : Гуцульщина, 1997. – 352 с. – Вихід. дан. оріг.:Львів:Hакладом Hаукового товариства ім.Шевченка,1899
397284
  Грабовецький В.В. Гуцульщина XIII-XIX ст / В.В. Грабовецький. – Львів, 1982. – 150с.
397285
  Молинь В. Гуцульщина в акварелях Геннадія Малявського / В. Молинь, Н. Молинь // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 353-362. – ISSN 0236-4832
397286
  Грабовецький В.В. Гуцульщина в історії України : Виступ на Конгресі гуцулів / В.В. Грабовецький. – Коломия : Світ, 1993. – 32с.
397287
  Васильчук М. Гуцульщина в поемі Олександра Олеся "На зелених горах": від міфу - до життя // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 169-177. – (Філологія ; Вип. 23/24)
397288
  Микитин І. Гуцульщина Каєтана Абгаровича і Юрія Федьковича: зустріч з "іншим" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 278-283. – (Філологія ; Вип. 23/24)
397289
  Васильчук М. Гуцульщина у поезії Христі Алчевської // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 154-163. – ISSN 2223-1196


  У творчості української письменниці Христі Алчевської Гуцульщина не посідає провідного місця. Однак поїздка 1906 року із теренів підросійської України відіграла певну роль у формуванні її світогляду, залишила слід у творчості
397290
  Григорчук Ю.М. Гуцульщина у прозі Івана Франка та Віри Вовк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 112-127. – ISSN 2520-6346
397291
  Арсенич П. Гуцульщина у творчості Гната Хоткевича / П. Арсенич; Івано-Франківська обласна рада. Науково-ред. відділ при управл. культури. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2000. – 94с. – ISBN 966-7363-27-9
397292
  Микитин І. Гуцульщина у творчості Каєтана Абгаровича та Юрія Федьковича // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 457-470. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
397293
  Салій О. Гуцульщина як locus amoenus. Засновки до вивчення гуцульського тексту // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 65-75. – ISSN 0130-528Х
397294
  Скільський Д. Гуцульщина, її минуле і сучасне // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 37, січень - червень. – С. 22-24
397295
   Гуцульщина: Іст.-етногр. дослідження. – К., 1987. – 470с.
397296
   Гуцульщина: Лінгв. етюди. – К., 1991. – 305с.
397297
  Кречет Аліса Гучні справи Луцького мера // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21. – ISSN 0130-5212
397298
  Таран С. Гучні справи п"ятого президента // Фокус : тижневик / ТОВ "ФОКУС МЕДИА" ; голов. ред. О. Газубей. – Київ, 2022. – № 3 (743), 21.01.2022. – С. 16-17. – ISSN 2075-7093
397299
   Гущин Александр Павлович. Выставка произведений. Москва. 1979. – М., 1978. – 33с.
397300
  Ортис А. Гуюнго / А. Ортис. – Москва, 1988. – 253с.
397301
   ГХ/ПІД визначення ряду парабенів після дериватизації оцтовим та пропіоновим ангідридами та дисперсійної мікроекстракції / А.В. Нікіфорова, О. Руденко, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 64
397302
   Гъбите в България = Грибы в Болгарии : Определител на най-разпространените ядливи и отровни гъби / Д. Йорданов, С.Г. Ванев, В.И. Факирова, ; Д.Йорданов, С.Г.Ванев, В.И.Факирова; Българска акад. на науките, Институт по ботаника. – София : Издателство на Българската академия на науките, 1978. – 248с. : ил.
397303
  Факирова В.И. Гъбите в България / В.И. Факирова. – София
1. – 1991. – 154с.
397304
  Шафранская С.Ф. Гыркова Н. Пропаганда в современной идеологической войне // Идеология и пропаганда : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 1. – С. 59-71. – (Идеологическая борьба, теория и практика пропаганды за рубежом)
397305
  Гарт Ф.Б. Гэбриел Конрой / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1988. – 814 с.
397306
  Гарт Б. Гэбриел Конрой / Брет Гарт ; пер. с англ. – Москва : Художественная литература, 1989. – 464 с. – В изд. также: Рассказы / О. Генри. – (Библиотека литературы США)
397307
  Гарт Ф.Б. Гэбриель Конрой / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1991. – 462 с.
397308
  Гарт Брет Гэбриэль Конрой : роман : пер. с англ. / Брет Гарт. – Москва : Художественная литература, 1965. – 479 с. : іл.
397309
  Малашенко И.Е. Гэри Харт - представитель неолибералов / И.Е. Малашенко, А.И. Никитин, А.Б. Панкин // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 135-146
397310
  Бородина М О. Гэс Холл : Библиогр. указ. / М О. Бородина, . – Москва, 1981. – 126с.
397311
   Гэсэр. Бурят. героич. эпос. – М., 1968. – 278с.
397312
   Гэсэр. Бурятский героический эпос. – М.
Кн. 1. – 1988. – 397с.
397313
  Бурчина Д.А. Гэсэриада западных бурят / Д.А. Бурчина. – Новосибирск, 1990. – 446с.
397314
   Гюббенет Християн Карлович (1822-1873) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 122. – ISBN 978-966-439-754-1
397315
   Гюббенет Християн Якович (1822-1873) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 478-479. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
397316
  Винниченко І. Гюббенет Християн Якович фон / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 301-304. – ISBN 978-966-7863-77-7
397317
  Дьяков Л.А. Гюбер Робер / Л.А. Дьяков. – М, 1971. – 32с.
397318
  Муравьева Н.И. Гюго / Н.И. Муравьева. – М., 1961. – 383с.
397319
  Пресс А.Г. Гюи де Мопассан : с портр. Мопасана, рассказом "Бабушкин совет" и описанием Алжира из путешествия по Африке. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелевіх, 1902. – 48 с. фронт. (портр.). – (Собрание литературных портретов в характеристиках Аркадия Пресса)
397320
  Арнольд В.И. Гюйгенс и Борроу, Ньютон и Гук : Первые шаги мат. анализа и теории катастроф, от эвольвент до квазикристаллов / В.И. Арнольд. – Москва : Наука, 1989. – 93, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 84-94. – (Современная математика для студентов ; Вып. 1). – ISBN 5-02-013935-1
397321
  Якубович М. Гюлен проти Ердогана: гібридний конфлікт? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Які релігійно-філософські ідеї живлять сучасну політику Туреччини.
397322
  Арагвиспирели Ш. Гюли : рассказы : пер. с груз. / Шио Арагвиспирели. – Тбилиси : Заря Востока, 1936. – 184 с.
397323
   Гюлистан : альманах. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
[Т.] 1. – 1916. – [4], 165 с.


  Авторы: Вячеслав Иванов, Валерий Брюсов, Андрей Глоба, Борис Шманкевич, Федор Сологуб, Сергей Петяев, Юрий Ульянов, Всеволод Шманкевич, Сергей Молдавский, Тихон Чурилин
397324
   Гюлистан : альманах. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 2. – 1916. – 159 с.


  Авторы: Вячеслав Иванов, К. Бальмонт, Ю. Балтрушайтис, Борис Шманкевич, Андрей Глоба, Тихон Чурилин, С.И. Петяев, Ю. Ульянов, Всеволод Шманкевич, Сергей Молдавский, Владимир Немцев, Валерий Брюсов
397325
  Большак В.Г. Гюлістан : мандрівка по Киргизії / В.Г. Большак. – Київ : Політвидав України, 1971. – 131с., [10] л. іл. : іл.
397326
  Досвітній О. Гюлле : повість / О. Досвітній. – 2-е вид. – Одеса, 1929. – 120 с.
397327
  Досвітній О. Гюлле : повість, новели / О. Досвітній. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 263 с.
397328
  Ибрагимов Г.Х. оглы Гюльзар : рассказы / Гусейн Ибрагимов ; пер. с азерб. Г.Далакяна. – Баку : Азернешр, 1958. – 95 с.
397329
  Джабарлы Д. Гюльзар : рассказы / Джафар Джабарлы; перевод. – Баку : Гянджлик, 1972. – 57 с.
397330
  Курбанов Арап Гюльнар : повесть и рассказы / Курбанов Арап. – Ашхабад : Туркменистан, 1966. – 76 с.
397331
  Курбанов Араб Гюльнар : повести и рассказы / Курбанов Араб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 348 с.
397332
  Горелова В. Гюльчатай открыла личико. Что осталось за кадром первого советского боевика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 37


  За 50 лет экранной жизни фильм "Белое солнце пустыни" (1970) выучен наизусть, реплики из него вошли в повседневную речь. Даже история его создания изучена вдоль и поперек. Но к юбилею картины, горячо любимой космонавтами, таможенниками, да ивсем ...
397333
  Богданова Светлана Гюльчатай, открой личико... : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 10-11
397334
  Шабустари М. Гюльшан-и раз / М. Шабустари. – Баку, 1977. – 116с.
397335
  Гюндуз Мамедов Гюндуз Мамедов: "Успіх суду в Гаазі свідчить про те, що правосуддя таки твориться..." / спілкувалася Ірина Драбок // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
397336
  Шарговська О. Гюнтер Грасс - незручний інтелектуал // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 150-152. – ISSN 0130-321Х
397337
  Бернштейн Б.М. Гюнтер Рейндорф : Графика : [Альбом] / Б.М. Бернштейн. – Москва : Советский художник, 1981. – 10, [18] с., [50] л. ил. : цв. ил. – Библиогр.: с. 13 и библиогр. в тексте. – (Мастера советского искусства)
397338
  Ширяева Г.Д. Гюрги-Дюрги-Дюк / Г.Д. Ширяева. – Саратов, 1970. – 127с.
397339
  Маленко А. Гюста Доре: баловень судьбы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 24-43. – ISSN 1819-6268
397340
  Гартлауб Гюстав Доре / Гартлауб; вступ. ст.: Н. Радлов; отв. ред.: Е.Р. Малкина. – Ленинград : Ленинградский областной союз советских художников, 1935. – 156 с.
397341
  Дьяков Л.А. Гюстав Доре / Л.А. Дьяков. – Москва : Искусство, 1983. – 135 с.
397342
   Гюстав Доре // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 9 : Сміх і світова література Ч. 1. – С.1
397343
  Варшавский Л.Р. Гюстав Дюре / Л.Р. Варшавский. – Москва : Искусство, 1966. – 80 с.
397344
  Тихомиров Александр Нилович Гюстав Курбе / Тихомиров Александр Нилович. – М.-Л. : Искусство, 1948. – 44с.
397345
  Тихомиров Александр Нилович Гюстав Курбе / Тихомиров Александр Нилович. – М. : Искусство, 1965. – 190с.
397346
  Калитина Н.Н. Гюстав Курбе / Н.Н. Калитина. – М, 1981. – 183с.
397347
  Мак Г Гюстав Курбе. / Г Мак. – М, 1986. – 268с.
397348
  Бюньйон Ф. Гюстав Муаньє / Франсуа Бюньйон ; [пер. з фр.: О. Соломарська ; наук. ред.: О. Чередніченко]. – Київ : Товариство Червоного Хреста України [та ін.], 2012. – 109, [1] с. : іл., табл. – Пер. за вид.: Gustave Moynier 1826-1910/ F. Bugnion. Geneve: Societe Henry Dunant [etc.], 2012. - Покажч.: с. 78-92. – ISBN 978-617-7894-06-2
397349
  Иващенко А.Ф. Гюстав Флобер : из истории реализма во Франции / А.Ф, Иващенко ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 491 с. : 1 л. портр.
397350
  Смирнова В.А. Гюстав Флуранс / В.А. Смирнова. – Москва, 1972. – 222с.
397351
  Лебедев А. Гюстав Эйфель: полет на высоте триста метров // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 40-41. – ISSN 0234-1670
397352
  Шамба С.М. Гюэнос-1 / С.М. Шамба. – Тбилиси, 1988. – 133с.
397353
  Шамба С.М. Гюэнос-1 / С.М. Шамба. – Тбилиси, 1988. – 133с.
397354
  Насирли Хадиджа Маман кызы Гянджа : Архитектурно-планировочное развитие / Насирли Хадиджа Маман кызы. – Баку, 1990. – 125 с.
397355
  Папаперікліс Н. Гяур / Н. Папаперікліс. – Київ : Художня література, 1961. – 214с.
397356
  Короткий В.А. Гьобель Карл Іммануель Еберхард Ріттер / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 285. – ISBN 966-06-0393-2
397357
  Мегела І.П. Гьонц Арпад (- президент Угорщини (1990-2000), письменник, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 110. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
397358
   Гьосле (Hosle) Вітторіо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 723. – ISBN 966-316-069-1
397359
  Гълъбов К. Гьоте / К. Гълъбов. – София : Наука и изкуство, 1961. – 443 с.
397360
   Д Дубинский. – Москва : Советский художник, 1965. – [12] с.
397361
  Кононенко Т.П. Д"Аламбер Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 334. – ISBN 966-316-069-1
397362
  Бушков А А. Д"Артаньян - гвардеец кардинала : Провициал, о которм заговорил Париж; Роман-эхо / А А. Бушков. – Красноярск; Москва; Санк-Петербург : БОНУС.ОЛМА-ПРЕСС.НЕВА. – ISBN 5-7867-0033-X; 5-224-02477-3; 5-224-03783-2
Кн.1. – 2002. – 446с.
397363
  Бушков А.А. Д"Артаньян - гвардеец кардинала : Тень над короной Франции; Роман-эхо / А.А. Бушков. – Красноярск; Москва; Санк-Петербург : БОНУС.ОЛМА-ПРЕСС.НЕВА. – ISBN 5-7867-0033-X; 5-224-02477-3; 5-224-03783-2
Кн.2. – 2002. – 446с.
397364
  Эрлихман Вадим Д"Артаньян о трех головах : Люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 156-164 : Іл.
397365
  Троскот І. Д"горі, до Франка! // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 61-62. – ISSN 0130-5263
397366
  Близнаков А. Д"мбени и револуционерното минато во Костурско / А. Близнаков. – Скопjе : Мисла, 1982. – 250 с.
397367
  Городецкая Н.Д. Д. А. Фурманов / Н.Д. Городецкая. – М., 1955. – 43с.
397368
  Тихонов А.А. Д. Боккаччио : Его жизнь и литературная деятельность ; биографический очерк А.А. Тихонова ; с портр. Боккаччо, гравированным в С.-Петербурге Константином Адтом. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1891. – 80 с., 1 л. портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
397369
   Д. Бродская, А. Журов, М. Миронова, Л. Ратнер, Т. Рейн, Е. Родионова : каталог. – Москва : Реклама, 1976. – 31, [32] с.
397370
  Рожицын В.С. Д. Бруно и инквизиция / В.С. Рожицын. – М, 1955. – 384 с.
397371
   Д. Гетманцеву присвоено звание профессора // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2014. – 2 декабря (№ 48). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  Почетному президенту ЮК Jurimex Данилу Гетманцеву присвоено звание профессора кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
397372
  Слиозберг Г.Б. Д. Говард, его жизнь и общественно-филантр[опическая] деятельность : : Биографический очерк Г.Б. Слиозберга ; портр. Говарда, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Обществ. польза, 1891. – 71 с. – Экз. дефектный, л. фронт. (портр.) отсутсвует. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова ; [41])
397373
  Юлина Н.С. Д. Деннет: самость как "центр нарративной гравитации" или почему возможны самостные компьютеры // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.104-121. – ISSN 0042-8744
397374
  Потницева Т.Н. Д. Дидро и Б. Франклин: граждане республики разума // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 140-147. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Исследуется проблема связей и взаимоотношений двух выдающихся мыслителей эпохи Просвещения - Д. Дидро и Б. Франклина в контексте влияния просветительских идей на американскую культуру и восприятия европейским культурным сознанием американских принципов ...
397375
  Проданюк Ф.М. Д. Дорошенко - ідеолог даржавницького руху формування етнонаціональної політики України початку XX ст. // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 448-461. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
397376
  Олійник С.В. Д. Дорошенко про галицьку інтелігенцію в умовах зовнішньої політики російського царизму періоду Першої світової війни // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 126-135. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
397377
  Вачнадзе Н.З. Д. И. Арсенишвили / Н.З. Вачнадзе. – Тбилиси : Тбилисский университет, 1990. – 334 с.
397378
  Горчаков Р.С. Д. И. Меднделеев о промышленном развити Урала : Автореф... канд. экон.наук: / Горчаков Р. С.; ЛГУ. – Л., 1965. – 16л.
397379
  Козьмин Б.П. Д. И. Писарев и социализм / Б.П. Козьмин. – с.
397380
  Богдашина О.М. Д. І. Багалій у сучасній українській історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 98-107. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
397381
  Бережна С.В. Д. І. Яворницький і Харківщина: проблема формування світогляду / С.В. Бережна, М.В. Луценко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 5-11. – ISSN 2312-2587
397382
  Грошева Е.А. Д. Кабалевский / Е.А. Грошева. – Москва : Музыкальный фонд СССР, 1956. – 71 с.
397383
  Абрамовский Г.К. Д. Кабалевский. / Г.К. Абрамовский. – Москва : Советский композитор, 1960. – 42 с., [3] л. ил. – (В помощь слушателям нар. ун-тов культуры. Беседы о музыке)
397384
   Д. М. Карбышев в Самаре. – Куйбышев, 1969. – 3с.
397385
  Кауфман Р.С. Д. Моор / Р.С. Кауфман. – Москва, 1937. – 99с.
397386
  Халаминский Ю.Я. Д. Моор / Ю.Я. Халаминский. – Москва : Советский художник, 1961. – 224 с.
397387
  Китайник М.Г. Д. Н. Мамин-Сибиряк и народное творчество / М.Г. Китайник. – Свердловск, 1955. – 168 с.
397388
  Налбандян Д.А. Д. Налбандян / Д.А. Налбандян. – Москва, 1982. – 315 с.
397389
  Свищо В.Ю. Д. Овсянико-Куликовський: психологічне трактування філософії мови // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 33-42
397390
  Свищо В.Ю. Д. Овсянико-Куликовський: філософський контекст "Рігведи" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 35-37
397391
  Лі Жуйтін Д. Озборн про значення стратегії у реорганізації системи державного управління // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 96-99
397392
  Бронин В. Д. Ойстрах / В. Бронин. – Москва : Музгиз, 1954. – 48 с.
397393
  Себровкина К.В. Д. П. Журавский и земская статистика : Автореф... канд. экон.наук: / Себровкина К. В.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
397394
  Білокінь І.П. та ін. Д. П. Проценко (до 60-річчя з дня народження) / І.П. та ін. Білокінь, 1959. – С. 101-103
397395
  Борисов П. Д. Пеленс: "Я - українець і цим горжуся! Я більше не буду терпіти образ!" // Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 62-67.


  Відомий американський кіноактор українського походження Джек Пеленс
397396
  Бронфин Е.Ф. Д. Россини / Е.Ф. Бронфин. – Москва : Советский композитор, 1973. – 189 с.
397397
  Бронфин Е.Ф. Д. Россини. 1792-1868 / Е.Ф. Бронфин. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1966. – 114 с.
397398
  Прибатень Ю.А. Д. Свіфт і Салтиков-Щедрін: сатирична реконструкція "асиметрії мозку" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 359-364
397399
  Струков Д.М. Д. Струков. Альбом рисунков, 1864-1867 = D.Strukov. Album of drawings, 1864-1867 / Д. Струков ; [редкол.: Т.В. Белова (гл. ред.) и др. ; авт. коммент.: М.Н. Бавтович и др. ; пер. на англ.: И.Е. Гайдук и др.]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броукі, 2011. – 305, [2] с. : ил. – Текст рос., англ. – (Энциклопедия раритетов). – ISBN 978-985-11-0577-5
397400
  Войцехівська І.Н. Д. Тоїчкін. Козацька шабля ХVІІ - ХVІІІ ст.: Історико-зброєзнавче дослідження . - К.: ВД "Стилос", 2007. - 367 с., іл., карти : [рецензія] / І.Н. Войцехівська, В.М. Даниленко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 180-183. – ISSN 0130-5247
397401
  Кислашко О. Д. Туптало, І. Максимович, Є. Прокопович про духовно-моральне виховання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 38-40
397402
  Олійников В. Д. Туптало. Святе життя автора "Житія святих" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 116-120. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
397403
  Надъярных Н. Д. Чижевский "О "Шинели" Гоголя" (К проблеме "медленного чтения") // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 38-47.
397404
  Бистрова О.О. Д. Чижевський про мову поетичну і мову "писану" // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 217-221. – ISBN 978-966-171-217-0
397405
  Погорілий А.О. Д. Чижевський про розвиток російської філософії на зламі століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 146-150. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню одного з найцікавіших періодів розвитку російської філософської традиції - кінець ХІХ-початок ХХст., в інтерпретації Дмитра Чижевського. This article is devoted to the one of the most interesting periods research in ...
397406
  Гумецька А. Д. Чижевський як викладач поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 65-66
397407
   Д. Шостакович о времени и о себе. – Москва : Советский композитор, 1980. – 375 с.
397408
  Порус В.Н. Д. Юм и философия культуры // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 92-103. – ISSN 0042-8744
397409
  Богуш П. Д. Яворницький на археологічних розкопках у 1905 році // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 61-63
397410
   Д.А. Медведев о задачах в сфере образования // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
397411
   Д.А. Медведев: России нужна программа развития сети научно-образовательных центров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 2-3. – ISSN 1726-667Х


  24 июля в Московском инженерно-физическом институте состоялось совещание, посвященное перспективам развития образования и науки. Центральное место на нем было отведено созданию научно-образовательных центров нового типа, призванных стать опорными ...
397412
  Лапунова Н.Ф. Д.А. Налбандян / Н.Ф. Лапунова. – Москва, 1968. – 153с.
397413
   Д.А. Сабинин и его творческое наследие : По воспоминаниям современников. – Новосибирск : Наука, 1981. – 240с.
397414
  Горбунов Г.И. Д.А. Фурманов / Г.И. Горбунов; Зелинский К. – Иваново, 1946. – 94с.
397415
   Д.А. Фурманов. – Иваново, 1951. – 10с.
397416
  Озеров В.М. Д.А. Фурманов / В.М. Озеров. – Москва, 1953. – 144с.
397417
  Чегодаев А.Д. Д.А. Шмаринов / А.Д. Чегодаев. – Москва : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 1949. – 66 с.
397418
  Халаминский Ю.Я. Д.А. Шмаринов / Ю.Я. Халаминский. – Москва : Советский художник, 1959. – 246 с.
397419
  Гольдфарб С.И. Д.А.Клеменц -- революционер, ученый, публицист. / С.И. Гольдфарб. – Иркутск, 1986. – 172с.
397420
  Наумов Е.И. Д.А.Фурманов / Е.И. Наумов. – Москва, 1951. – 180с.
397421
  Наумов Е.И. Д.А.Фурманов / Е.И. Наумов. – М, 1954. – 183с.
397422
  Бережной А.Ф. Д.А.Фурманов журналист : Автореф... канд. филолог.наук: / Бережной А.Ф.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 16 с.
397423
  Пожидаев Г.А. Д.Б. Кабалевский / Г.А. Пожидаев. – Москва : Музыка, 1970. – 75 с.
397424
  Пожидаев Г.А. Д.Б. Кабалевский / Г.А. Пожидаев. – Москва : Музыка, 1987. – 75с.
397425
  Компанеец М.Т. Д.Бедный в борьбе за поэзию социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.02 / Компанеец М.Т.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1975. – 30л.
397426
  Керт Г.М. Д.В. Бубрих / Г.М. Керт. – Л., 1975. – 104с.
397427
  Фелонин А.В. Д.В. Веневитинов : Критико-биографический очерк : / А.В. Фелонин. – Санкт-Петербург : Тип. Э.Л. Пороховщиковой, 1902. – 52 с. – Экз. без ориг. обл.
397428
  Тартаковская Л. Д.В. Веневитинов. Личность. Мировоззрение. Творчество : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тартаковская Л. ; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 32 с.
397429
   Д.В. Вєдєнєєв : бібліографічний покажчик праць. – Київ, 2007. – 20с.
397430
  Мещеряков В.П. Д.В. Григорович - писатель и искусствовед / В.П. Мещеряков. – Л : Наука, 1985. – 170 с.
397431
  Павлишин С.С. Д.В. Січинський : Нарис про життя і творчість / С.С. Павлишин. – Київ, 1956. – 36 с.
397432
  Виноградов С.П. Д.В. Ульянинский / С.П. Виноградов. – Москва, 1927. – с.
397433
  Молева Н.М. Д.Г. Левицкий / Н.М. Молева. – М., 1980. – 232с.
397434
  Асатиани Д.Г. Д.Г. Эристави - публицист, журналист и писатель. : Автореф. дис. ... наук: 10.01.10 / Асатиани Д.Г. – Тбилиси, 1976. – 23 с.
397435
   Д.Г.Левицкий. – Л., 1985. – 4с.
397436
   Д.Г.Левицкий. – Л., 1987. – 112с.
397437
   Д.Г.Левицкий. – Л, 1987. – 142с.
397438
   Д.Г.Левицкий. – Ленинград, 1989. – 5с.
397439
  Мартынов И.И. Д.Д. Шостакович / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 48 с.
397440
  Хентова С.М. Д.Д. Шостакович в годы Великой Отечественной войны. / С.М. Хентова. – Л., 1979. – 280с.
397441
  Садовников Е. Д.Д.Шостакович : Нотографический справочник / Е. Садовников. – Москва : Советский композитор, 1961. – 66 с.
397442
  Садовников Е. Д.Д.Шостакович / Е. Садовников. – 2-е изд., доп. и расширен. – М., 1965. – 280с.
397443
  Зимин И.И. Д.Димов -- романист : Автореф... канд. филол.наук: / Зимин И.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 17л.
397444
  Павлов П.А. Д.Жилинский / П.А. Павлов. – Л, 1974. – 67с.
397445
  Шашкина М.В. Д.Жилинский. / М.В. Шашкина. – М., 1989. – 143с.
397446
  Суярко Л.А. Д.З. Мануильский: революционер, дипломат, ученый / Л.А. Суярко. – К., 1983. – 167с.
397447
  Агафонова Н.А. Д.И. Архангельский : к 75-летию со дня рождения / Н.А. Агафонова; вступ. статья Н.А. Агафоновой ; Ульян. обл. упр. культуры ; Худож. музей. – Ульяновск, 1960. – 48 с.
397448
  Агафонова Н.А. Д.И. Архангельский / Н.А. Агафонова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1970. – 80 с.
397449
  Кравченко В.В. Д.И. Багалей : науч. и обществ.-полит. деятельность [ученого в обл. историографии, [1857-1932]] / Владимир Васильевич Кравченко, Дмитрий Иванович Багалей. – Харьков : Основа, 1990. – 175, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 150-175. – ISBN 5-11-000792-6
397450
  Безбородов М.А. Д.И. Виноградов, выдающийся керамик ХVІІІ века : 1720-1758 / М.А. Безбородов, Л.К. Петров. – Москва : Промстройиздат, 1953. – 88 с.
397451
  Белецкая Е.А. Д.И. Жилярди / Белецкая Е.А., Покровская З.К. ; Гос. н.-и. музей архитектуры им. А.В. Щусева. – Москва : Стройиздат, 1980. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 165-167. – (Мастера архитектуры)
397452
  Окатов А.П. Д.И. Менделеев - великий русский ученый / А.П. Окатов. – Москва : Знание, 1953. – 40 с.
397453
  Кондратович Р.А. Д.И. Менделеев / Р.А. Кондратович. – Л, 1934. – 732с.
397454
  Младенцев М.Н. Д.И. Менделеев / М.Н. Младенцев. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1937. – 21 с.
397455
  Архангельский А. Д.И. Менделеев его научная и общественная деятельность / А. Архангельский. – Брянск : Издание Ф. Федорова, 1907. – [2], 44 с., [1] л. фронт. портр.
397456
  Макареня А.А. Д.И. Менделеев и физико-химические науки. Опыт научной биографии Д.И. Менделеева / А.А. Макареня. – Москва : Атомиздат, 1972. – 256 с.
397457
  Кондратович Р.А. Д.И. Менделеев: опыт библиографии / Р.А. Кондратович; Под ред. В. Г. Георгиевского и Н. Н. Орлова. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1932. – 64 с.
397458
  Кузмин М. Д.И. Митрохин / М. Кузмин, В. Воинов. – Москва : Тип. М. С. Н. Х., 1922. – 132 с.
397459
  Митрохин Д.И. Д.И. Митрохин : [альбом] / сосот. и статья В.С. Липатова. – Москва : Книга, 1980. – 93 с. : 27 ил. – Миниатюрное издание. – (Книжные знаки мастеров графики)
397460
  Воробьев В.Ф. Д.И. Писарев - выдающийся русский критик-демократ / В.Ф. Воробьев. – Харків, 1953. – 99 с.
397461
  Казанович Е.П. Д.И. Писарев / Е.П. Казанович. – Птгр., 1922. – 201 с.
397462
  Бухштаб Б.Я. Д.И. Писарев / Б.Я. Бухштаб. – Л., 1940. – 20с.
397463
  Беленкова Л.П. Д.И. Писарев как историк философской и общественной мысли / Беленкова Л.П. – Москва : МГУ, 1983. – 126 с. – Библиогр.: с. 123-125 (52 назв.). – (ИФ. История философии)
397464
  Абжанов Т.И. Д.И. Писарев о факторах общественного развития : дис... канд. филос. наук / Абжанов Т.И. ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Каф. истории философии. – Киев, 1969. – 253 л., I-XII. – Бібліогр.: л. І-XII
397465
  Абжанов Т.И. Д.И. Писарев о факторах общестенного развития : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 622 / Абжанов Т.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Киев, 1970. – 23 с.
397466
  Беляев М.Ф. Д.И. Писарев об интересе / М.Ф. Беляев ; Иркутский государственный педагогический ин-т. – Иркутск : Обл. гос. изд-во, 1950. – 134 с.
397467
  Исаева Т.Б. Д.И. Писарев против террора // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 28-30. – ISSN 1812-3805
397468
  Соловьев Е.А. Д.И. Писарев, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк Евгения Соловьева : С портр. Писарева, грав. в Лейпциге Геданом. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1899. – 160 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жихнь замечательных людей : Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)
397469
  Чикин С.Я. Д.И. Ульянов / С.Я. Чикин. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1974. – 112с.
397470
  Малинин В. Д.И. Фон-Визин, как автор комедий : Речь, читанная в Обществе Нестора Летописца, 1 декабря минувшего1892 года, по случаю чествования Фон-Визина в столетнюю годовщину со дня смерти, 1893. – [54] с.
397471
  Благой Д.Д. Д.И. Фонвизин / Д.Д. Благой. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 112 с. : портр.
397472
  Моряков В.И. Д.И. Фонвизин о Франции последней трети XVIII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 52-68. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
397473
  Олейник М.М. Д.И. Яворницький. Жизнь, фольклористически-этнографическая деятельность : Автореф... канд филол.наук: / Олейник М. М.; АН УССР, Ин-т искусствовед. фолькл. и эетнораф. – К., 1970. – 24л.
397474
  Матухин Г.Р. Д.И.Ивановский. К столетию со дня рождения. / Г.Р. Матухин. – Ростов-на-Дону, 1964. – 48с.
397475
  Шамов Г.И. Д.И.Кочерин - основоположник учения о речном стоке / Г.И. Шамов. – Ленинград, 1950. – 36с.
397476
   Д.И.Менделеев - великий русский химик. – Сборник статей. – Москва : Советская наука, 1949. – 154 с.
397477
   Д.И.Менделеев - основоположник современной метрологии. – М., 1978. – 239с.
397478
   Д.И.Менделеев 1834-1907. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 233 с.
397479
   Д.И.Менделеев в воспоминаниях современников. – Москва : Атомиздат, 1969. – 224 с.
397480
   Д.И.Менделеев в воспоминаниях современников. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1973. – 271с.
397481
  Копылов В.Е. Д.И.Менделеев и Зауралье. / В.Е. Копылов. – Тюмень, 1986. – 119с.
397482
  Зелинский Н.Д. Д.И.Менделеев и контактные явления / Н.Д. Зелинский. – Л., 1934. – 14с.
397483
  Кароль Б.П. Д.И.Менделеев и метеорология / Б.П. Кароль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 36с.
397484
  Шостьин Н.А. Д.И.Менделеев и проблемы измерения / Н.А. Шостьин. – Москва, 1947. – 200с.
397485
  Кириченко В.П. Д.И.Менделеев и развитие в России нефтяной промышленности во второй половине XIX столетия : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук: / Кириченко В.П.; АН СССР. Ин-т экономики. – Москва, 1953. – 16 с.
397486
  Пархоменко В.Е. Д.И.Менделеев и русское нефтяное дело. / В.Е. Пархоменко. – Москва, 1957. – 268с.
397487
  Кудрявцева Т.С. Д.И.Менделеев и угольная промышленность России / Т.С. Кудрявцева, М.Е. Шехтер. – Москва : Углетехиздат, 1952. – 88 с.
397488
  Стариков В.И. Д.И.Менделеев. / В.И. Стариков. – Свердловск, 1984. – 253с.
397489
   Д.И.Менделеев. 150 лет со дня рождения 1834-1984. – Москва : Наука, 1986. – 244 с.
397490
   Д.И.Менделеев. Литературное наследство. – Л.
Т. 1. – 1938. – 132с.
397491
  Кирпотин В.Я. Д.И.Писарев - выдающийся русский критик и публицист / В.Я. Кирпотин. – Москва, 1948. – 23 с.
397492
  Плоткин Л.А. Д.И.Писарев / Л.А. Плоткин. – Л. : Художественная литература, 1940. – 183 с.
397493
  Плоткин Л.А. Д.И.Писарев / Л.А. Плоткин. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1962. – 232 с.
397494
  Прозоров В.В. Д.И.Писарев / В.В. Прозоров. – М. : Просвещение, 1984. – 112 с.
397495
  Маслин А.Н. Д.И.Писарев в борьбе за материализм и социальный прогресс / А.Н. Маслин. – Москва, 1968. – 168с.
397496
  Искра Л.М. Д.И.Писарев и его роль в истории русской общественно-политической мысли. / Л.М. Искра. – Воронеж, 1988. – 150с.
397497
  Шварцман А.Л. Д.И.Писарев и русское естествознание. / А.Л. Шварцман. – М., 1955. – 32с.
397498
  Писарев Д.И. Д.И.Писарев об атеизме, религии и церкви: Сб. / Д.И. Писарев. – М., 1984. – 416с.
397499
   Д.И.Писарев.. – М., 1929. – 416 с.
397500
  Чикин С.Я. Д.И.Ульянов / С.Я. Чикин. – М., 1970. – 120с.
397501
  Чикин С.Я. Д.И.Ульянов / С.Я. Чикин. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1986. – 175с.
397502
  Штейн А. Д.И.Фонвизин / А. Штейн. – М., 1945. – 31с.
397503
  Казьмирчук Г.Д. Д.І. Багалій // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 93-102. – ISBN 978-617-7107-36-0
397504
  Воронов В.І. Д.І. Багалій versus / de О.М. Лазаревський: "поле дискусій" в українській історіографії доби класичного позитивізму // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – C. 168-178. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912


  "Максимович зібрав цеглини для історії України, Антонович, як і його школа, обробляли її окремі сторінки, особливо по Правобічній Україні, Лазаревський дав історичний опис частини території Лівобічної України". (стр. 172)
397505
  Пиріг П. Д.І. Багалій як дослідник історії Слобожанщини // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 193-201
397506
  Мельничук О.П. Д.І. Дорошенко в українській історіографії 90-х pp. XX ст.: здобутки та перспективи дослідження персоналії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 26-28. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядається доробок українських істориків за останнє десятиліття у вивчені біографії Д. Дорошенка, окреслюються окремі перспективні напрями дослідження персоналії.
397507
  Бурім Д. Д.І. Дорошенко про історичні праці В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 191-202. – ISBN 5-7702-0821-X
397508
  Андрєєв В.М. Д.І. Дорошенко та його роль у формуванні української історіографії як окремої історичної дисципліни // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 62-73
397509
  Хотинський Є.С. Д.І. Менделеєв - основоположник російської класичної хімії / Є.С. Хотинський. – Харків : Харківське книжково-газетне вид-во, 1946. – 40 с.
397510
  Голуб А.М. Д.І. Менделєєв і Україна / А.М. Голуб, 1954. – 74с.
397511
  П"ятаков І.С. Д.І. Писарєв і Україна / І.С. П"ятаков. – Київ, 1965. – 30 с.
397512
  Абросимова С.В. Д.І. Яворницький в соціальному контексті Наддніпрянщини кінця XIX початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 20-31
397513
  Стороженко І.С. Д.І. Яворницький і битва на Жовтих Водах 1648 р. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 112-125. – ISBN 978-966-551-327-8


  Розглядається питання визначення територіальної локалізації битви на Жовтих Водах 1648 р. Автором статті здійснено науковий прорив щодо пиання де і як відбулася битва. Визначено й археологічно підтверджено місце перебування польського війська в облозі ...
397514
  Лучка Л.М. Д.І. Яворницький і бібліотечний простір України та Росії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С.57-63. – ISBN 978-966-551-327-8


  Лосліджено співпрацю Д.І. Яворницького з бібліотеками України та Росії, висвітлено місце та роль бібліотечних- осередків у житті та діяльності історика, створено образ українського вченого через його тісні стосунки з бібліотечними працівниками та ...
397515
  Світленко С.І. Д.І. Яворницький і вивчення архівної спадщини // Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – С. 14-19. – ISBN 978-966-8856-58-7
397516
  Мороз В.С. Д.І. Яворницький і кобзарі // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 82-89. – ISBN 978-966-551-327-8


  Висвітлюється роль Д.І. Яворницького в популяризації і пропаганді кобзарського мистецтва, поліпшенні репертуару та техніки виконання, відродженні цього старовинного і самобутнього виду епічної народної творчості
397517
  Буланова Н.М. Д.І. Яворницький і місцева інтелігенція (на прикладі стосунків з О.В. Коваленком) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 72-82. – ISBN 978-966-551-327-8


  На основі спогадів та епістолярної спадщини висвітлено творчі та дружні стосунки Д.І. Яворницького з місцевим краєзнавцем і діячем культури О.В. Коваленком, що тривали упродовж 1903-1938 рр.
397518
  Савчук В. Д.І. Яворницький і музей Дніпробуду (1928 - 1931) // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 21-25
397519
  Товстоляк Н.М. Д.І. Яворницький і родина Тарновських // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 103-113
397520
  Лучка Л.М. Д.І. Яворницький і розвиток бібліотечної справи Катеринослава початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 69-83
397521
  Світленко С.І. Д.І. Яворницький і українська національна ідентичність // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 5-19
397522
  Каковкіна О.М. Д.І. Яворницький та Катеринославський археологічний з"їзд у баченні П.С. Уварової // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 263-276
397523
  Митрофаненко Ю.С. Д.І. Яворницький та отамани Ю. Божко і Н. Махно // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 113-118
397524
  Чернієнко Д.А. Д.І. Яворницький у Казанському університеті (до 110-річчя захисту магістерської дисертації) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 48-57. – ISBN 978-966-551-327-8


  Показані обставини й деякі подробиці захисту дисертації на здобуття наукового ступеня магістра російської історії Д.І. Яворницьким у 1901 р. на історико-філософському факультеті Казанського університету. Як джерела використано документи Національного ...
397525
  Пісчанська Ю. Д.І. Яворницький у суспільному дискурсі Дніпропетровщини: особливості відзначення ювілею в умовах епідемії COVID-19 / Ю. Пісчанська, В. Лавренко // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 55-58
397526
  Вегеря І. Д.І. Яворницький як історик Катеринослава // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 59-61
397527
  Шубравська М.М. Д.І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна діяльність / М.М. Шубравська. – Киев : Наукова думка, 1972. – 253, [1] с.
397528
  Кордіані Б.Ф. Д.І.Козачковський. Народний артист УРСР. / Б.Ф. Кордіані. – Львів, 1956. – 64с.
397529
  Голуб А.М. Д.І.Менделєєв і хімія в Київському університеті в 60-90-х роках XIX ст. / А.М. Голуб, П.А. Проценко
1. – 1960. – 120с.
397530
  Мушкало І.Ю. Д.К. Заболотний (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 120. – ISSN 0374-3896
397531
  Білокінь І. Д.К. Заболотний у Київському університеті // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 372-378. – ISBN 5-7707-1061-6
397532
  Гиммельфарб Я.К. Д.К. Заболотный / Я.К. Гиммельфарб, К.М. Гродский. – Москва, 1958. – 224 с. : ил., порт.
397533
  Дудка І.О. Д.К. Зеров - учений, вчитель, людина // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – С. 621-624. – ISSN 0372-4123
397534
   Д.К. Моторному - 90 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 131 : фото. – ISSN 2077-4893
397535
  Мельникова И.А. Д.К. Чернов : Библиографический указатель / И.А. Мельникова. – Ленинград, 1951. – 56 с.
397536
   Д.К.Заболотний і сучасна мікробіологія та епідеміологія.. – Киев : Наукова думка, 1968. – 219 с.
397537
  Васильев К.Г. Д.К.Заболотный (1866-1929) / К.Г. Васильев. – Москва : Медицина, 1986. – 104с. – (Научно-популярная медицинская литература : Выдающиеся деятели отечественной медицины и здравоохранения)
397538
   Д.К.Свешников - член-корреспондент Академии художеств СССР. Каталог выставки произведений. – М., 1962. – 25с.
397539
  Виноградов К.Б. Д.Л. Джордж / К.Б. Виноградов. – Москва, 1970. – 412 с.
397540
  Бархатов В.П. Д.Л. Иванов - первый русский исследователь геологии Памира / Бархатов В.П., Бархатова Н.И. ; Акад. наук СССР. Геол. музей им. А.П. Карпинского. – вып. 1. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1957. – С. 159-164
397541
  Чукін І. Д.Левицький / І. Чукін. – К, 1930. – 33с.
397542
  Мельничук О.П. Д.М. Бантиш-Каменський та його "Исторія Малой Россіи" в історіографічній спадщині Д.І. Дорошенка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  На основі виявлених архівних матеріалів висвітлюються невідомі сторінки історіографічної творчості вченого. On the basis of the revealed archives materials the unknown pages in historiography creative work of the scientist are elucidated.
397543
   Д.М. Гусейнов : библиография. – Баку : Элм, 1974. – 104 с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
397544
  Гарбар Л.В. Д.М. Йофанов - літературознавець, педагог, завідуючий відділом рукописів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 73-84. – ISSN 2222-4203
397545
  Водяний О.М. Д.М. Лєвєнсон та дослідження з питань шкільної гігієни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 43-46. – ISSN 2076-1554
397546
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев / А.А. Макареня, Ю.В. Рысев. – 2-е изд. – М, 1983. – 128с.
397547
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев / А.А. Макареня, Ю.В. Рысев. – Москва : Просвещение, 1988. – 126 с.
397548
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев в Петербурге / А.А. Макареня, А.И. Нутрихин. – Л, 1982. – 288с.
397549
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев и Петербургский Университет / А.А. Макареня, И.Н. Филимонова. – Л, 1969. – 111с.
397550
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев и физико-химические науки / А.А. Макареня. – 2-е изд. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 256 с.
397551
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев о радиоактивности и сложности элементов / А.А. Макареня. – М, 1963. – 67с.
397552
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев о радиоактивности и сложности элементов / А.А. Макареня. – 2-е изд. – Москва : Атомиздат, 1965. – 104 с.
397553
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев о радиоактивности сложности элементов / А.А. Макареня. – 3-е изд. – Москва : Атомиздат, 1975. – 112 с.
397554
  Загурська Е.В. Д.М. Овсянико-Куликовський як один із фундаторів психології обдарованості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ ; Житомир, 2016. – С. 272-279. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 12). – ISSN 2072-4772
397555
   Д.М. Синцов (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 135-136. – ISSN 0374-3896
397556
  Данилевич А.П. Д.М. Щербаківський - відомий дослідник у галузі українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Історія ; вип. 55)


  З"ясовано здобутки ученого Д.М. Щербаківського в галузі етнографії та інших українознавчих наук.
397557
  Познанский В.С. Д.М.Карбышев. / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1985. – 286с.
397558
  Познанский В.С. Д.М.Карбышев. / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1990. – 331с.
397559
  Соколова А.М. Д.М.Петрушевский и освещение им восстания английского народа в 1381 году : Автореф... канд. истор.наук: / Соколова А.М.; Московск. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 16л.
397560
  Петров-Стромский Д.Муфидзаде: Связь времен / Петров-Стромский. – М., 1988. – 64с.
397561
  Тихомиров Г.С. Д.Н. Анучин - крупнейший русский географ, создатель русской университетской географической школы : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / Г.С. Тихомиров; Всес. Общество по распространению политических и научных знаний. – Москва : Правда, 1950. – 31с.
397562
  Карпов Г.В. Д.Н. Анучин / Г.В. Карпов; Под ред.А.И.Соловьева. – Москва, 1954. – 40с.
397563
  Победова О.И. Д.Н. Кардовский / О.И. Победова. – Москва, 1957. – 183с.
397564
  Груздев А. Д.Н. Мамин-Сибиряк : Критико-биографический очерк / А. Груздев. – Москва : Художественная литература, 1958. – 182, [2] с.
397565
  Кремянская Н. Д.Н. Мамин-Сибиряк как детский писатель. / Н. Кремянская. – Свердловск, 1952. – 84 с.
397566
  Дергачев А И. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество / А И. Дергачев. – 2-е доп. изд. – Свердловск, 1977. – 303 с.
397567
  Дергачев А И. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество / А И. Дергачев. – 2-е доп. изд. – Свердловск, 1981. – 331 с.
397568
  Каревин О. Д.Н. Овсянико-Куликовский о формировании русской нации // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2013. – № 2 (119). – С. 12


  4 февраля исполняется 160 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Овсянико-Куликовского - известного историка культуры, лингвиста, литературоведа. О взглядах ученого на русскую нацию.
397569
  Есаков В.А. Д.Н.Анучин и создание русской университетской школы / В.А. Есаков. – Москва : АН СССР, 1955. – 191с.
397570
  Суздалева Т.Р. Д.Н.Блудов и подготовка судебной реформы 1864 г. / Т.Р. Суздалева, К.В. Федоров // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 14. – С. 4-8. – ISSN 1812-3805
397571
   Д.Н.Мамин-Сибиряк - художник. – Свердловск, 1989. – 136 с.
397572
   Д.Н.Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. – Свердловск, 1962. – 351 с.
397573
  Шаповалов І. Д.Н.Мамін-Сибіряк / І. Шаповалов. – Львів, 1952. – 11с.
397574
  Петербургский А.В. Д.Н.Прянишников / А.В. Петербургский, П.М. Смирнов. – М, 1962. – 48с.
397575
  Морозенко Людмила Николаевна Д.Н.Толстой и Н.Г.Чернышевский (на путях развития психологизма) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Морозенко Людмила Николаевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 15л.
397576
  Кованцов М.І. Д.О. Граве як геометр // Нариси з історії техніки і природознавства : респуб. міжвід. зб. / Акад. наук Української РСР ; [редкол.: В.Г. Бондарчук, І.Т. Швець, Й.З. Штокало, М.В. Пасічник]. – Київ, 1965. – Вип. 6. – С. 47-55
397577
  Нестеренко В.І. Д.П. Бочков - дослідник, краєзнавець, перший директор Черкаського музею // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 55-62
397578
  Чекотовський Е.В. Д.П. Журавський - перший український теоретик статистичної науки : (до 160-річчя з дня смерті) // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (74). – C. 72-79. – ISSN 2519-1853
397579
  Костриця М.Ю. Д.П. Журавський - фундатор київської науково-краєзнавчої географічної школи // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 3. – С. 226-234. – ISSN 1729-360Х
397580
  Птуха М.В. Д.П.Журавский / М.В. Птуха. – М., 1951. – 123с.
397581
  Доброхотов Б. Д.С. Бортнянский / Б. Доброхотов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 56 с.
397582
  Кузьминов П.А. Д.С. Кодзюков: общественный деятель, чиновник и реформатор // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 28-35. – ISSN 1608-0599
397583
  Запесоцкий А.С. Д.С. Лихачев: оригинальная версия истории русской художественной культуры / А.С. Запесоцкий, Т.Е. Шехтер // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 5. – С. 5-18. – ISSN 0236-2007
397584
  Галицких Е. Д.С. Лихачев: раздумья о воспитании (Мастерская ценностных ориентаций для студентов и преподавателей вузов) / Е. Галицких // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 10. – С. 108-112. – ISSN 0869-3617


  Формирование системы критериев качества подготовки студентов по техническим дисциплинам
397585
  Запесоцкий А.С. Д.С. Лихачев: у истоков культурологической парадигмы / А.С. Запесоцкий, А.П. Марков // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 163-176. – Библиогр.: Лит.: 176; 12 п. – ISSN 0869-0499
397586
  Бонецкая Н.К. Д.С. Мережковский: герменевтика и экзегетика // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 97-113. – ISSN 0042-8744
397587
  Туган-Барановский М.И. Д.С. Милль, его жизнь и учено-литературная деятельность : биографический очерк М. Туган-Барановского ; С портр. Милля, грав. [в Лейпциге Геданом] по рис. И. Панова. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1892. – 88 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Источники" (с. 4). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)
397588
  Осиновский А.Н. Д.С. Рождественский / А.Н. Осиновский, А.Ф. Кононков. – Москва : Просвещение, 1974. – 109 с.
397589
  Аташева П. Д.У. Гриффит : материалы по истории мировогокиноискусства / Аташева П., Ахушков Ш. ; под. ред. С.М. Эйзенштейна, С.И. Юткевича. – Москва : Госкиноиздат
Т. 1 : Американская кинематография. – 1944. – 192 с. : ил.
397590
  Ойстрах Д.Ф. Д.Ф. Ойстрах: Воспоминания. Статьи. Интервью. Письма / Д.Ф. Ойстрах; Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского ; cост. В. Григорьев. – Москва : Музыка, 1978. – 288 с.
397591
  Казаков В.П. Д.Ф. Сармьенто – президент-реформатор Аргентины (1811 – 1888) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 179-193. – ISSN 0130-3864
397592
   Д.Ю.Гусейнов. – Баку, 1966. – 88с.
397593
  Александров Д.Я. Д.Я. Александров / Д.Я. Александров. – Москва, 1982. – 19с.
397594
  Филиппов А.Н. Д.Я. Самоквасов (некролог) / А.Н. Филиппов, проф. – Москва : Тип. Имп. Московского ун-та, 1912. – [2], 33 с. – Отд. оттиск: Отчет Императорского Московского университета, 1911
397595
  Мицик Ю.А. Д.Я. Яворницький - М.С. Грушевському // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 38-42
397596
   Д.Я.Черкес. – М, 1970. – 28с.
397597
  Семенов А. Дermatoptera привезенные Н.А.Зарудным из путешествия 1900-1901 гг. по восточной Персии / А. Семенов. – 192-199с.
397598
  Семенов-Тян-Шанский Дermatoptera привезенные Н.А.Зарудным из путешествия 1900-1901 гг. по восточной Персии. / [соч.] Андрея Семенова // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – 7 с.


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
397599
  Гогусь О.В. Дeржaвнe зaбeзпeчeння бeзпeки cyб"єктiв кримiнaльнo-прoцecyaльнoї дiяльнocтi // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 71-75
397600
  Давидюк О.О. Дeржaвнe упрaвління сфeрoю вищoї oсвіти в Укрaїні / О.О. Давидюк, І.Б. Якайтис // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 58-62. – ISSN 2306-6814
397601
  Бакрадзе Л.М. Дeцeнтpaлiзaцiя в Укpaїнi в умoвax cучacниx викликів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 226-229. – ISSN 2076-1554
397602
  Хомочкін А.П. Дiя iнгiбiторiв карбоангiдрази на ензиматичну активнiсть iзольованої тилакоїдної CF1 АТФази / А.П. Хомочкін, А.В. Семеніхін, О.К. Золотарьова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 92-98. – ISSN 1025-6415
397603
  Боряк Т.Г. Дocлідження з іcтoрії України в українознавчих цeнтрax Чехо-Словаччини 20-30-х рр. ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-75. – (Історія ; вип. 54)


  У розвідці подається огляд праць учених українознавчих наукових та освітніх центрів Чехо-Словаччини. Аналізуються підходи до проведення історичних досліджень, підготовки наукових кадрів в умовах еміграції.
397604
  Білоштан Я.П. Дpаматуpгiя Iвана Фpанка / Я.П. Білоштан. – Київ : Деpж. видав. Художньої лiтеpатуpи, 1956. – 352с. – Дарунок від автора с автографом


  I. Фpанко, Iван Якович, пpо нього.
397605
  Александров Вл[адимир] Дpаматычна опеpетка "Hе ходы Гpыцю на вечеpныци" : У пяти актах / Скомпонував Вл[адимиp] Александpов // Григорий Федорович Квитка (Основьяненко) : Биографический очерк / Составил А-р. – Изд. 2-е, испр. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1885. – 72 с., 28 с. нот
397606
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый). – Одесса : Тип. Юж.-Рус. о-ва печат. дела
Т. 2. – 1897. – 450, [2] с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
397607
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый) ; перед. слово Сергій Ефремов. – Полтава : Тип. Маркевича
Т. 5 : Гандзя. Суета. Жытейське моpе. – 1905. – 450, [2] с., 1 с. поpтp. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
397608
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый) ; перед. слово Сергій Ефремов. – [Полтава] : Тип. Маркевича
Т. 5 : Гандзя. Суета. Жытейське моpе. – 1905. – 450, [2] с., 1 с. поpтp. – Прим. № 35764 дефектний, відсутній тит. арк. на корінці помилково: т. 3-4. - Конволют. Перпл. з т. 4 того ж видання. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
397609
   Да 50-годдзя з дня нараджання І. Шаякіна і І. Меледа. – Мінськ, 1970. – 26с.
397610
  Кальницкий Михаил Да будет газ! Как и когда киевляне обзавелись газовыми плитами // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 39 (729), 01.10.2021. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
397611
  Беляева С. Да будет луч! Россия и Франция укрепляют сотрудничество в области лазеров высоких энергий // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 14


  В здании Посольства Франции в Москве под председательством директора Международного политехнического института IZEST (International Zeta-Exawatt Science Technology, Палезо, Франция) профессора Жерара Муру, директора Института прикладной физики (ИПФ ...
397612
  Маргиани Р. Да будет мир! : стихи / Р. Маргиани. – Москва : Советский писатель, 1952. – 152 с.
397613
  Михальченко В.А. Да будет правда : история дворян. рода Курисов - возрождение из забвения / Виктор Михальченко, Олег Сивирин. – Одесса : Эвен, 2005. – 324, [2] с. : ил., табл., портр. – Указ. имен: с. 305-324. – Библиогр.: с. 297-304. – ISBN 966-8169-12-3
397614
  Тимохин Ю. Да будет свет // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 16-22. – ISSN 0869-8171
397615
   Да будет свет!. – М., 1985. – 367с.
397616
  Лиханов А.А. Да будет солнце! : Повесть / А.А. Лиханов. – Киров, 1980. – 118 с.
397617
  Хазе Владимир Да Винчи с лирой // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 27 : фото
397618
   Да возгорится факел разума. – К., 1983. – 160с.
397619
  Ляуданскі А.Н. Да гісторні жалезнага промыслу на Палесьсі / А.Н. Ляуданскі. – Минск, 1933. – 40 с.
397620
  Дерри Дорис Да здравствует баня японская! : Япония. Бани // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 92-98 : Фото. – ISSN 1029-5828
397621
  Баринов М.М. Да здравствует вечный двигатель! / М.М. Баринов ; [послесл. С. Малиновской, с. 294-346]. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 350 с. : ил. – ISBN 5-235-00883-9
397622
  Островский Н. Да здравствует жизнь / Н. Островский. – с.
397623
  Фритц М. Да здравствует жизнь! / М. Фритц, Г. Юрза. – М, 1988. – 206с.
397624
   Да здравствует наша держава!. – Москва, 1967. – 208с.
397625
   Да здравствует пламя жизни!. – Ростов, 1978. – 112 с.
397626
  Кобзев И.И. Да здравствует романтика / И.И. Кобзев. – Москва, 1959. – 133с.
397627
  Надеждина Н.А. Да здравствует солнце! / Н.А. Надеждина. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 128 с.
397628
  Фиш Р.Г. Да здравствуют медведи! / Р.Г. Фиш. – М, 1983. – 367с.
397629
  Хамза Хакимзаде Ниязи Да здравствуют Советы! : стихотворение / Хамза Хакимзаде Ниязи; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лмт. и искусства УзСССР, 1974. – 227 с.
397630
  Птахив Семен Да здравствуют шоп-туры! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 25 : фото. – ISSN 1998-8044
397631
  Николаевская Е.М. Да здравстует вошедший! / Е.М. Николаевская. – Тбилиси, 1984. – 277с.
397632
  Темин Л.С. Да и нет. / Л.С. Темин. – М, 1962. – 102с.
397633
  Алигер М.И. Да и нет. Избранное : [стихи и поэма "Зоя" : для ст. возраста / Маргарита Алигер ; ил.: В. Иванин. – Москва : Детская литература, 1969. – 221 с. : ил. – (Поэтическая библиотечка школьника)
397634
  Туровская М.И. Да и нет. О кино и театре последнего десятилетия / М.И. Туровская. – Москва, 1966. – 295с.
397635
  Сулеймание Хаммам Да идите вы в баню! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 32-37 : фото
397636
  Юфит М.И. Да или нет? / М.И. Юфит. – Москва, 1966. – 415с.
397637
  Кючарьянц В. Да кто они такие, эти рыжие? // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 50-53. – ISSN 0130-7045


  Их в мире всего три процента, и они в чем-то отличные от остальных, их окружает мистика, тайна: Иуда и Аристотель, Нерон и Ван Гог, Ленин и Сталин, Вашингтон и Вивальди, Роден и Твен, Кидман, Гейтс...
397638
  Барто А.Л. Да намерим човека / Агния Барто ; пер. на рус. З. Иванова. – София : Народна култура, 1960. – 236 с.
397639
  Барто А. Да намерим човека / Агния Барто ; превела от руски Зорка Иванова. – София : Народна культура, 1973. – 231, [5] с.
397640
  Федоров Ю.И. Да не прощен будет: (О деле царевича Алексея); Державы для... / Ю.И. Федоров. – М., 1988. – 511с.
397641
  Грибачев Н.М. Да не умрет! / Н.М. Грибачев. – Москва, 1985. – 192с.
397642
  Абу-Бакар Ахмедхан Да озарит тебя надежда : повести и рассказы : пер. с дарг. / Ахмедхан Абу-Бакар ; [худож. И. Максимова]. – Москва : Советский писатель, 1985. – 464 с. : ил.
397643
  Абу-Бакар Ахмедхан Да озарит тебя надежда : повести / Абу-Бакар А. – Ташкент : Радуга, 1989. – 424 с. : ил.
397644
   Да поможет человек. – М., 1984. – 287с.
397645
  Петрушэўская Ю. Да праблемы вызначэння Нацыянальнай адметнасці прыказкавага фонду беларускай мовы // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 70-75. – ISSN 2415-8828
397646
  Рудковский М. Да пребудешь ты в мире всегда : стихи / Михась Рудковский; пер. с белорус. С.Красикова. – Москва : Советский писатель, 1990. – 126 с.
397647
  Неруда П. Да пробудится лесоруб. / П. Неруда. – Москва, 1950. – 48с.
397648
  Абрамчук Н.А. Да пытания аб водаустойлівасці сырцовых глін / Н.А. Абрамчук ; Беларус. акад. навук, Ін-т хімії. – Менск : Выдавецтва Беларуской АН, 1935. – 35 с. – Бібліогр.: с. 34-35
397649
  Воук-Левановіч Да пытаньня аб аканьні у беларускім правапісе / Воук-Левановіч. – 7 с. – Отд.оттиск
397650
  Досжанов Дукенбай Да свершится мое желание : повести и рассказы / Досжанов Дукенбай; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1983. – 390 с.
397651
  Теличко Э.Н. Да святится имя твое / Э.Н. Теличко. – К., 1991. – 390с.
397652
  Гроссман М.С. Да святится имя твое! / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1983. – 496с.
397653
  Романовский В. Да святится имя твоё! : Стихотворения / Вячеслав Романовский; Авторизованный перевод с украинского. – Харьков : Слобожанщина, 2006. – 152с. – На обкл.: Ім"я та призв. автора укр. мовою: В"ячеслав Романовський. – ISBN 966-7814-74-2
397654
  Михальский В. Да святится имя твое. Повести / В. Михальский. – Махачкала, 1966. – 136с.
397655
  Шалата М. Да святиться навіки Франко! // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 84-88. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про нкигу Дмитра Павличка "Задивлений в будущину" (Дрогобич, 2005).
397656
  Гордон Д. Да сгинет день... / Д. Гордон. – М, 1955. – 264с.
397657
  Гордон Д. Да сгинет день... / Д. Гордон. – Хабаровск, 1961. – 271с.
397658
  Гордон Д. Да сгинет день... : Роман / Д. Гордон; Пер. с англ. Ветошкинов Н. – Москва : Художественная литература, 1966. – 342с.
397659
  Курцмен Д.Г. Да сгинет смерть! / Д.Г. Курцмен. – Москва : Мир, 1982. – 215с.
397660
  Досева Ценка Да си спомним за д-р Емилие Блахова // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 3. – С. 61-68. – ISSN 0204-8701
397661
  Яўген І. Да складання слоўніка "Крылатыя афарызмы ў беларускай мове: з біблейскіх крыніц" // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 16-33. – ISSN 2415-8828
397662
   Да скроется тьма!. – М., 1959. – 318с.
397663
  Бабинец А.И. Да скроется тьма! : [воспоминания] / А.Н. Бабинец ; ил.: Н. Шеберстов. – Москва : Мол. гвардия, 1961. – 224 с. : ил.
397664
   Да скроется тьма! : французские материалисты XVIII в. об атеизме, религии, церкви. – Москва : Политиздат, 1976. – 303 с. – (Библиотека атеистической литературы)


  Книга представляет собой тематический сборник из произведений французских материалистов 18 в. Гольбаха, Дидро, Гельвеция, Ламеттри.
397665
   Да услышат меня земля и небо: из ведийской поэзии. – М., 1984. – 270с.
397666
  Бурстын С. Да характарыстык рауніцы, шаравых і цыліндрычных паверхняу / С. Бурстын. – Минск, 1933. – 12с.
397667
  Любецька К.П. Да характарыстыкі выпрацоyкі беларускай навуковай тэрміналогіі y 1990-ыя гады ХХ ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 73-77. – ISSN 2075-437X


  У статті здійснена спроба характеристики особливостей впорядкування білоруської термінології в кінці XX ст. Розглянуто основні підходи до формування термінології, відображені в профільній літературі, охарактеризовано екстралінгвістичні причини, які ...
397668
  Пелин Андрей Да что Вы знаете про Вьетнам? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 6. – С. 74-77 : фото
397669
  Прага С.С. Да, был... Повесть / С.С. Прага. – Тбилиси, 1963. – 271с.
397670
  Семенов С. Да, виновен. / С. Семенов. – Л., 1925. – 207с.
397671
  Цішковська Вікторія Да, Вічі! // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 92-95 : фото
397672
  Линн Да, господин министр / Линн, д., Э. Джей. – Москва, 1989. – 494 с.
397673
  Папаян А. Да, мир перевернулся : пьесы / Арамашот Папаян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1988. – 352 с.
397674
  Хургин Я.И. Да, нет или может быть... / Я.И. Хургин. – М., 1977. – 207с.
397675
  Руцинский Ю. Да, тюрки мы. Почему украинцы не могут не любить азербайджанскую музыку // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 9-15 июня (№ 23)


  "Даже не каждый меломан знаком с таким оригинальнейшим жанром, как симфомугам — поэтому выступление в Киеве дирижера из Баку Ялчина Адигезалова обещало очень вкусную экзотику."
397676
  Макс Да, шеф! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 46-52 : фото
397677
  Бабаджан Р.Н. Да, я - азиат : стихи и поэма : пер. с узб. / Бабаджан Р.Н. – Москва : Совецкий писатель, 1973. – 184 с. : портр.
397678
  Костылева Н. Да, я был собою. Посвящается 100-летию Фрэнка Синатры // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (37). – С. 30-35
397679
  Смердов А.И. Да, я причастен... / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1980. – 399с.
397680
  Мельничук Б. Дав Бог теля, та не дав хліва // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 6


  Вітчизняна драматургія: на сцені і за лаштунками.
397681
  Эггерс Д. Давай : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.6-11. – ISSN 1130-6545
397682
  Дмитревский В.И. Давай встретимся в Глазго. / В.И. Дмитревский. – Л., 1967. – 360с.
397683
  Дмитревский В.И. Давай встретимся в Глазго. : Повесть / В.И. Дмитревский. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 336с.
397684
  Дмитревский В.И. Давай встретимся в Глазго: Повесть; Астроном верен звездам.: Роман воспоминаний. / В.И. Дмитревский. – Л., 1979. – 592с.
397685
  Нападовська Н. Давай домовимося. Врегулювати конфлікт, не доводячи справу до суду, тепер допомагатимуть медіатори // Україна молода. – Київ, 2021. – 19 листопада (№ 122). – С. 3


  Верховна Рада під час засідання підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3504 "Про медіацію". Це означає, що в Україні запрацює практика врегулювання конфліктів без судового втручання. Під час такого врегулю-вання юридичні на фізичні ...
397686
  Френкель И.Л. Давай закурим. / И.Л. Френкель. – М, 1963. – 83с.
397687
   Давай никогда не ссориться: кн. для дома. – Саранск, 1989. – 367с.
397688
  Осипов А.М. Давай поговорим / А.М. Осипов. – Казань, 1984. – 157с.
397689
  Петров А.В. Давай подумаем, судьба... / А.В. Петров. – Л., 1986. – 110с.
397690
  Медведев В.Ю. Давай с тобой поговорим / В.Ю. Медведев. – Нижне-Волжск, 1980. – 48с.
397691
  Зайцев Г.В. Давай, душа, с тобой поговорим! / Г.В. Зайцев. – М., 1990. – 175с.
397692
  Обшарська Раїса Давайте будемо жити так, щоб захотілось повторити... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 31-32 : фото
397693
  Мокиенко В.М. Давайте говорить правильно! Крилатые слова в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Мокиенко В.М., Зыкова Е.И. – Санкт-Петербург.Москва : Филологический факультет СПбГУ.Academia, 2006. – 352с. – ISBN 5-8465-0435-3
397694
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новейшие и наиболее распространенные заимствования в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2004. – 224с. – ISBN 5-8465-0273-3
397695
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространенные сокращения в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Г.Н. Скляревская, И.О. Ткачева. – Санкт-Петербург, Москва : Издательский центр Academia, 2005. – 160с. – ISBN 5-8465-0320-9
397696
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространенные финансовые термины в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2006. – 208с. – ISBN 5-8465-0453-1
397697
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространенные экономические термины в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2006. – 224с. – ISBN 5-8465-0452-3
397698
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Политический язык современной России : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ткачева И.О. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2004. – 224с. – ISBN 5-8465-0239-3
397699
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Трудности грамматического управления в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург.Москва : Филологический факультет СПбГУ.Academia, 2004. – 176с. – ISBN 5-8465-0208-3
397700
  Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Вербицкая Л.А., Богданова Н.В., Скляревская Г.Н. – 5-е изд., стереот. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2005. – 160с. – ISBN 5-8465-0328-4
397701
  Мокиенко В.М. Давайте говорить правильно! Трудности современной русской фразеологии : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; В.М. Мокиенко. – 5-е изд., стереот. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2004. – 288с. – ISBN 5-8465-0228-8
397702
  Сукиасян Є.Р. Давайте доверять специалистам // Библиография : Профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2003. – № 5. – С. 22-24. – ISSN 0869-6020


  Бібліографічний опис
397703
  Столбин А.П. Давайте дружить / А.П. Столбин. – М, 1964. – 96с.
397704
  Ковальський В. Давайте заглянемо в майбутнє, або "План Маршалла" для України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-31 жовтня (№ 42/43). – С. 3. – ISSN 1992-9277
397705
  Праг Э.И. Давайте закругляться! / Э.И. Праг, М.М. Ронкин. – Фрунзе, 1969. – 67с.
397706
  Карамзіна Л.А. Давайте знайомитись: Я - ваш давній друг "Живчик" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 58-59. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
397707
  Анастасиади Ирина Давайте знакомиться. меня зовут Тинос! // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 45 : фото
397708
  Патрик Л. Давайте играть в хоккей / Л. Патрик, Л. Монахен. – М., 1961. – 99с.
397709
  Светлов И.А. Давайте не будем! / И.А. Светлов. – Тула, 1965. – 36с.
397710
  Сточик М.Я. Давайте не будем! / М.Я. Сточик. – Горький, 1965. – 71с.
397711
  Минко Василь Давайте не будемо : Комедії / Минко Василь. – Київ, 1983. – 128 с.
397712
  Батіщева Валентина Давайте пам"ятати, що природа потребує нашого захисту і бережливого ставлення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 25 : фото
397713
  Макеева Е. Давайте поговорить о профессиональной этике // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 4 (4) травень. – С. 45-49. – ISSN 2306-0050
397714
   Давайте подсчитаем.... – М., 1982. – 48с.
397715
  Ельянов А. Давайте познакомимся / А. Ельянов. – Л., 1986. – 112с.
397716
  Сельвинский И.Л. Давайте помечтаем о бессмертье / И.Л. Сельвинский. – М, 1969. – 112с.
397717
  Смирнов С.В. Давайте радовать друг друга : лирические и сатирические стихи / С.В. Смирнов. – Москва : Художественная литература, 1966. – 287с.
397718
  Левитан Л. Давайте разберем текст / Л. Левитан. – Рига, 1966. – 112с.
397719
  Портов Ю.И. Давайте разберемся / Ю.И. Портов. – Симферополь, 1985. – 64с.
397720
  Сукиасян Э.Р. Давайте разберемся с платными услугами // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – апрель. – С. 60-62. – ISSN 1726-6726


  О неправомерности взимания платы с читателей за выдачу книг
397721
  Коробкина Т. Давайте разберемся! О полемике вокруг Кодекса профессиональтнеой этики // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 1 (139). – С. 40-43. – ISSN 1727-4893
397722
  Кривонос Павло Давайте разом творити літопис української дипломатії! // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 12-13


  До 10-річчя щорічника "Україна дипломатична"
397723
  Шестаков К.А. Давайте рисовать / К.А. Шестаков. – Ленинград, 1960. – 71 с.
397724
  Шестаков К.А. Давайте рисовать : Пособие для учащихся / К.А. Шестаков. – Ленинград, 1963. – 74 с.
397725
  Браіловська К. Давайте розірвемо замкнуте коло безправ"я і зловживання владою. Відкритий лист Президенту України Володимиру Зеленському // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 серпня (№ 32/33). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
397726
  Зубанич Ф.І. Давайте спробую я... / Ф.І. Зубанич. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 351 с.
397727
  Попова А.М. Давайте читать газеты из Германской Демократической Республики. Уч. пособие / А.М. Попова. – Ярославль, 1964. – 40с.
397728
  Сергунин И.И. Давали клятву партизаны / И.И. Сергунин. – Л., 1985. – 382с.
397729
  Калениченко М.М. Давальний відмінок як засіб вираження непрямого суб"єкта у чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 107-113


  У статті розглядаються безособові речення у чеській мові. Основну увагу приділено способам та засобам морфологічного вираження непрямого суб"єкта, семантичним і структурним параметрам таких безособових одиниць. В статье рассматриваются безличные ...
397730
  Никитин В. Давате сыграем в карты / В. Никитин. – М, 1992. – 128с.
397731
  Глуздань Андрій Олексійович Давачі параметрів тепломасообміну в ізоляції трубопроводів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.04 / Глуздань Андрій Олексійович; НАН України, Ін-тут техн. теплофізики. – К., 1996. – 16л.
397732
  Марчук Г. Давид-Городокские каноны : проза: каноны // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 48-61. – ISSN 0027-8238
397733
  Замятина А.Н. Давид / А.Н. Замятина. – Ленинград, 1936. – 123с.
397734
  Шнаппер А. Давид / А. Шнаппер. – Москва, 1984. – 279с.
397735
  Заборский В.В. Давид Абрамович Прицкер / В.В. Заборский. – Ленинград : Музыка, 1964. – 76 с.
397736
   Давид Александрович Дубинский. – Москва : Советский художник, 1955. – 96 с.
397737
  Халаминский Ю.Я. Давид Александрович Дубинский : монография / Ю.Я. Халаминский. – Москва : Советский художник, 1966. – 132 с.
397738
  Ойстрах О.Г. Давид Александрович Дубинский : монография / О.Г. Ойстрах. – Ленинград : Художник РСФСР, 1983. – 128 с.
397739
   Давид Александрович Дубинский 1920-1960 : выставка. – Москва : Советский художник, 1962. – [40] с.
397740
  Каретникова И.А. Давид Альфаро Сикейрос / И.А. Каретникова. – М, 1966. – 32с.
397741
  Воронина Т.Е. Давид Альфаро Сикейрос / Т.Е. Воронина. – Москва, 1976. – 62с.
397742
  Семенов О.С. Давид Альфаро Сикейрос. / О.С. Семенов. – Москва, 1980. – 176с.
397743
  Антоша В.С. Давид Бойко / В.С. Антоша. – Київ, 1959. – 56с.
397744
  Евдаев Н. Давид Бурлюк в Японии // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 1. – С. 76-81.
397745
  Непийвода М. Давид Бурлюк закликав скинути Пушкіна і Толстого з корабля сучасності // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 8 (461), 28 лютого 2019. – С. 14-15
397746
  Капітоненко О. Давид Бурлюк і Україна // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С.35. – ISSN 0868-9644
397747
  Минц Н.В. Давид Гаррик. / Н.В. Минц. – МоскваЛ., 1939. – 83с.
397748
  Столяр З. Давид Гершфельд / З. Столяр. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1961. – 39 с.
397749
  Гогоберидзе Шота Георгиевич Давид Гурамишвили в украинских переводах, критике и художественной литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02, 10.01.03 / Гогоберидзе Шота Георгиевич; АН УССР. Ин-т лит. – К., 1980. – 23л.
397750
  Барамидзе А.Г. Давид Гурамишвили. Краткий очерк жизни и творчества / А.Г. Барамидзе. – Тбилиси, 1955. – 40с.
397751
  Косарик Д.М. Давид Гурамішвілі / Д.М. Косарик. – Київ, 1950. – 56с.
397752
  Маградзе Е.С. Давид Гурамішвілі / Елгуджа Маградзе ;. – Київ, 1980. – 167 с.
397753
  Кульова В. Давид Гурамішвілі // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 197-201. – ISBN 978-966-2082-09-8
397754
  Квливидзе М.Г. Давид из Сагурамо : повесть / М.Г. Квливидзе. – Москва : Детская литература, 1972. – 127 с.
397755
  Квливидзе М. Давид из Сагурамо. : повесть / М. Квливидзе. – 2-е изд. – Т билиси : Мерани, 1986. – 125 с.
397756
   Давид Иосифович Золотницкий : Библиогр. указ. – Ленинград, 1988. – 35с.
397757
  Келам Т. Давид і Голіаф / Т. Келам, П. Залєвські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 64). – С. 8


  Чому Європі важливо знати про "російський колоніалізм" і тоталітаризм на пострадянському просторі. Конференція в Європарламентіпід назвою "Давид і Голіаф: Малі країни під тоталітарним правлінням", присвячену російській колоніальній окупації 130 країн ...
397758
   Давид Константинович Церетели., 1964. – 62с.
397759
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Москва; Ленинград, 1929. – 574с.
397760
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Москва; Ленинград, 1939. – 456с.
397761
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Ленинград
1. – 1946. – 520с.
397762
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Рига
Т. 1. – 1949. – 455 с.
397763
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Москва, 1953. – 776с.
397764
  Диккенс Ч. Давид Копперфильд / Чарльз Диккенс ; Пер. с англ. А. Бекетовой. – Рига : Латгосиздат
Т. 2. – 1949. – 437 с.
397765
  Диккенс Ч. Давид Копперфильд (младший) из дома Грачи, что в Блондерстоне : Его личная история, опыты и наблюдения, которых он никогда, ни под каким видом, не намерен был издавать в свете ; иллюстрированный роман в пер. И. Введенского в 3-х т. ; [С 60-ю англ. рис. худож. Фица]. – Изд. 4-е. – [Москва] : Изд. книгопрод. Клавдий Кузмич Шамов ; [Тип. М.Г. Волчанинова]. – (Сочинения Чар. Диккенса)
Т. 1, 2 и 3. – 1893. – [4], 867 стб. ил.
397766
  Розенблюм Ю.Б. Давид Кугультинов / Ю.Б. Розенблюм. – М., 1969. – 144с.
397767
  Барков А.С. Давид Ливингстон / А.С. Барков. – М., 1947. – 16с.
397768
  Вотте Г. Давид Ливингстон : Жизнь исследователя Африки / Г. Вотте. – Москва : Мысль, 1977. – 279с
397769
  Вотте Г. Давид Ливингстон : Жизнь исследователя Африки / Г. Вотте. – Москва : Мысль, 1984. – 272с
397770
  Пузий В. Давид Ливингстон: мисссия длиною в жизнь // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 7 (47). – С. 26-44. – ISSN 1819-6268
397771
   Давид Народицкий : Скульптура, живопись, графика : Кат. выст.. – Москва, 1989. – 32с.
397772
   Давид Непобедимый - великий философ древней Армении. – Ереван, 1983. – 700с.
397773
  Авершатян С.С. Давид Непобедимый - выдающийся философ древней Армении / С.С. Авершатян ; АН СССР. – Москва : Наука, 1980. – 64 с. – (Научно-популярная литература)
397774
  Ямпольский И.М. Давид Ойстрах / И.М. Ямпольский. – Москва : Московская государственная филармония, 1958. – 43 с.
397775
   Давид Ойстрах : статьи, автобиографический очерк. – Москва : Советский композитор, 1962. – 36 с.
397776
  Ямпольский И.М. Давид Ойстрах / И.М. Ямпольский. – Москва : Музыка, 1964. – 132 с.
397777
  Ямпольский И.М. Давид Ойстрах / И.М. Ямпольский. – 2-е изд., доп. – Москва : Музыка, 1968. – 144 с.
397778
  Юзефович В.А. Давид Ойстрах / В.А. Юзефович. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1978. – 351с.
397779
  Юзефович В.А. Давид Ойстрах / В.А. Юзефович. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1985. – 383с.
397780
  Певзнер Л.И. Давид Павлович Генин / Л.И. Певзнер. – Москва : Советский художник, 1972. – 18, [46] с.
397781
   Давид Павлович Генин / Генин, , Павлович. Выставка произведений. Москва. Давид, 1974. – Москва, 1974. – 23с.
397782
  Афанасьев В.С. Давид Рикардо / В.С. Афанасьев. – Москва : Экономика, 1988. – 127, [2] с. – Библиогр.: с. 127-128 (33 назв.). – (Из истории экономической мысли). – ISBN 5-282-00644-8
397783
  Зибер Н.И. Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях : опыт критико-экономического исследования / Н.И. Зибер ; Подготовка к печати и вступ. статья проф. А. Л. Реуэля; Под ред. д-ра экон. наук Д. И. Розенберга. – Москва : Социально-экономическое изд. ; (16 тип. треста "Полиграфкнига"), 1937. – LXXXIII, 570, [3] с. – (История русской экономической мысли / Акад. наук СССР. Ин-т экономики)
397784
  Зибер Н.И. Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях / Николай Зибер // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 702-727. – ISBN 978-966-346-746-7
397785
  Чирак І. Давид Рікардо - визнаний лідер класичної політичної економії (до 250-річчя з Дня народження) // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (103), січень - березень. – С. 171-190. – ISSN 2786-4537
397786
  Зібер М.І. Давид Рікардо і Карл Маркс у їх суспільно-економічних дослідженнях / Микола Зібер // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 163-177. – ISBN 966-346-208-6
397787
  Рубинштейн Д. Давид Рубинштейн : каталог / Д. Рубинштейн. – Москва : Реклама, 1975. – 24 с.
397788
   Давид Рубинштейн. – Москва, 1988. – 31с.
397789
  Баевский В.С. Давид Самойлов : поэт и его поколение / Баевский В.С. – Москва : Советский писатель, 1986. – 253 с.
397790
  Туманян О. Давид Сасунский : поэма / Ованес Туманян ; пер. с арм. С.Шервинского. – Ереван : Армгиз, 1939. – 43 с
397791
  Вагаршан В. Давид Сасунский / В. Вагаршан. – Москва, 1940. – 119 с.
397792
  Зарьян Н. Давид Сасунский : повесть по мотивам арм. эпоса / Наири Зарьян; пер. Н.Любимова. – Москва : Детская литература, 1968. – 264 с.
397793
  Зарьян Н. Давид Сасунский : Повесть / Н. Зарьян. – Москва : Художественная литература, 1972. – 263 с.
397794
  Зарьян Н. Давид Сасунский : повесть по мотивам арм. єпоса / Наири Зарьян; пер. с арм. Н.Любимова. – Москва : Детская литература, 1973. – 270 с.
397795
  Зарьян Н. Давид Сасунский : повесть / Н. Зарьян. – Москва : Художня література, 1974. – 264 с.
397796
   Давид Сасунский : арм. нар. эпос : [перевод]. – Ленинград : Советский писатель, 1982. – 359 с. : 5 л. ил. – (Библиотека поэта / Осн. М. Горьким ; Большая сер. 2-е изд)
397797
  Зарьян Н. Давид Сасунский : повесть / Н. Зарьян. – Москва, 1984. – 270 с.
397798
   Давид Сасунский.. – Москва, 1939. – 78с.
397799
   Давид Сасунский. Арм. нар. эпос. – М.-Л., 1939. – 383с.
397800
   Давид Сасунский. Арм. нар. эпос. – Москва, 1939. – 63с.
397801
   Давид Сасунский. Арм. нар. эпос. – Москва, 1958. – 395с.
397802
   Давид Сасунский. Армянский народный эпос. – Ереван, 1939. – 386 с.
397803
   Давид Сасунский. Посвящ. 1000-летию эпоса. – Ереван, 1939. – 177с.
397804
   Давид Сасунський. : dірменський нар. епос, 1939. – 363с.
397805
   Давид Сасунський. Сказание о четырех поколениях сасунских богатырей. – Москва, 1939. – 335с.
397806
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель : ист. роман : трилогия 1 / Константиэ Гамсахурдиа ; [послесл.: акад. С. Джанашиа ; пер. с груз. Элисбара Ананишвили. – Москва : Советский писатель, 1945. – 359 с.
397807
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель : трилогия : [ист. роман] / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси : Заря Востока,
Кн. 1 : / послесл.: С. Джанашиа ; пер. с груз. Э. Ананиашвили. – 1946. – 308 с.
397808
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель : трилогия : [ист. роман] / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 2 : / авториз. пер. с груз. Г. Цагарели и В. Эльснер. – 1949. – 347 с.
397809
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси : Заря Востока
3. – 1954. – 412 с.
397810
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель : историч. роман / К.С. Гамсахурдиа; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока
1-2. – 1956. – 639 с.
397811
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси : Заря Востока
3-4. – 1958. – 534 с.
397812
  Метревели Р.В. Давид Строитель / Р.В. Метревели. – Тбилиси, 1990. – 92с.
397813
  Джанашиа С.Н. Давид Чхотуа и его очерки о поэме Руставели. / С.Н. Джанашиа. – Тбилиси, 1938. – с.
397814
  Нарский И.С. Давид Юм / И.С. Нарский. – Москва : Мысль, 1973. – 180 с. – (Мыслители прошлого)
397815
  Щедрина Т.Г. Давид Юм и Густав Шпет: проблема эмпиризма в историческом познании / Т.Г. Щедрина, Б.И. Пружинин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 133-144. – ISSN 0042-8744
397816
  Иодль Фр. Давид Юм, его жизнь и философия / Фр. Иодль ; пер. с нем. А.А. Мейера. – Изд. А.Ю. Маноцковой. – Москва : Изд. А.Ю. Маноцковой ; Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1901. – [2], IV, [2], 147 с. – Премировано Мюнхенским университетом


  Пер.: Мейер, Александр Александрович (1875-?) Геринг, Карл Теодор (1841-1879)
397817
  Воронков С.Б. Давид Яновский / С.Б. Воронков. – Москва, 1987. – 415с.
397818
  Герман М.Ю. Давид. (1748-1825) / М.Ю. Герман. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 301 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 6(381))
397819
  Стром"ятников В.Г. Давиденко Микола Олександрович (- фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С.116. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
397820
   Давидов Вадим Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 238-239 : фото
397821
  Жадько В. Давидов Василь Львович (- деккабрист, відставний полковник) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 250. – ISBN 978-966-8567-14-8
397822
  Жадько В. Давидов Денис Васильович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 250. – ISBN 978-966-8567-14-8
397823
   Давидов Іван Дем"янович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 208-211. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
397824
   Давидов Олександр Сергійович (1912-1993) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 133. – ISBN 978-966-933-054-3
397825
   Давидов Олександр Сергійович (1912-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 122-123. – ISBN 978-966-439-754-1
397826
  Короткий В. Давидов Сергій Іванович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 106-107. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
397827
  Жадько В. Давидова (- Потапова) Олександра Іванівна // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 250. – ISBN 978-966-8567-14-8
397828
   Давидова Тетяна Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 238 : фото
397829
  Шевченко Т.Г. Давидові псалми : Автографи Тараса Шевченка, давньослов"янські тексти, українські переклади / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дім, Сад, Город, 2000. – 84с. – ISBN 966-95428-3-9
397830
  Бетко І. Давидові псалми як результат першого творчого звернення Шевченка до Біблії. Псалтирна традиція Поучення Мономаха і Саду Сковороди // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 111-119. – ISSN 0280-6336
397831
   Давидовська Тамара Леонідівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 34. – ISBN 966-8352-11-4
397832
   Давидовська Тамара Леонідівна (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 133. – ISBN 978-966-933-054-3
397833
   Давидчук Василь Сергійович : 1948-2017 : до 70-річчя від дня народж. / НАН України, Ін-т географії ; [уклад.: Л.Ю. Сорокіна, Н.І. Батова, Л.М. Тимуляк та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2018. – [32] с. : портр.
397834
  Гурамишвили Д. Давитиани / Д. Гурамишвили. – Москва, 1953. – 224с.
397835
  Гурамишвили Д. Давитиани / Д. Гурамишвили. – Тбилиси, 1954. – 216с.
397836
  Гурамишвили Д. Давитиани / Д. Гурамишвили. – Москва, 1955. – 288с.
397837
  Гурамішвілі Д. Давитіані / Д. Гурамішвілі. – Київ, 1950. – 284с.
397838
  Гурамішвілі Д. Давитіані / Д. Гурамішвілі. – Київ, 1955. – 244с.
397839
  Бажан М.П. Давитіані / Микола Бажан ;. – Київ : Дніпро, 1955. – 55 с.
397840
  Гурамішвілі Д. Давитіані / Давид Гурамішвілі; З груз. пер. М. Бажан; Ідея, передм., післямова, рез. та заг. ред. пер. Р. Чілачави. – Київ : Мистецтво, 2005. – 352с. – ISBN 966-577-167-1
397841
  Короткий В.А. Давідов Август Юлійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 234-235. – ISBN 966-06-0393-2
397842
  Сохрина Р.Ф. Давление воздуха, температура воздуха и атмосферные осадки северного полушария. – Ленинград, 1959. – 475с.
397843
  Бакеева С.С. Давление диссоциации селенитов некоторых металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02070 / Бакеева С.С.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 18л.
397844
  Казенас Е.К. Давление и состав пара над окислами химических элементов / Е.К. Казенас, Д.М. Чиликов. – М., 1976. – 344с.
397845
  Моссаковский В.И. Давление круглого штампа н упругое полупростраснство : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Моссаковский В.И.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1951. – 16 с.
397846
  Миногин В.Г. Давление лазерного излучения на атомы / В.Г. Миногин, В.С. Летохов. – Москва : Наука, 1986. – 221с.
397847
  Прусов И.А. Давление на подкрепляющие стойки, установленные внутри отверстия пластинки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прусов И.А.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 7л.
397848
  Чумак К.И. Давление на упругое полупространство штампа, близкого к круговому в плане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чумак К.И.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1956. – 7л.
397849
  Мелик-Пашаев Давление насыщения в нефтяных залежах / Мелик-Пашаев. – М, 1978. – 95с.
397850
  Марескин С.А. Давление насыщенного пара и термодинамические функции раплавленных смесей систем РЬCI2--KCI, CdВг--NB2(М=щелочной металл) и MeO--МеГ, (Ме=С, Г=СІ, ВГ, І) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Марескин С.А.; МВ и ССО РСФСР. Ростовск. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 24л.
397851
  Александрова Л.П. Давление насыщенного пара тройных расслаивающихся систем: муравьивая кислота-вода-дихлорэтан и муравьиная кислота-вода-бензол : автореф. ... канд. хим. наук / Александрова Л.П.; АН УССР, Ин-т физ. хим. им. Л. Писаржевского. – Киев, 1955. – 7 с.
397852
  Канев А.Н. Давление пара и использование его при изучении диаграмм состояния бинарных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Канев А.Н.; Уральск науч. центр. АН СССР. Ин-т электрохимии. – Сверловск, 1972. – 28л.
397853
  Новоселова А.В. Давление пара летучих халькогенидов металлов / А.В. Новоселова, А.С. Пашинкин. – Москва : Наука, 1978. – 111 с.
397854
  Фаткулина Л.Г. Давление пара трехкомпонентных систем. Этиловый спирт - 1,2-дихлорэтан-безнол. Этиловый спирт - 1,2-дихлорэтан-вода. : Автореф... канд. хим.наук: / Фаткулина Л.Г.; Среднеазиат. гос. ун-т. Каф. физич. химии. – Ташкент, 1951. – 8л.
397855
  Несмеянов А.Н. Давление пара химических элементов / А.Н. Несмеянов. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 396 с.
397856
   Давление пластовых флюидов. – Л., 1987. – 221с.
397857
  Зилов П.А. Давление света / [соч.] П.А. Зилова. – Киев : Тип. С.В, Кульженко, 1912. – 14 с. – Отд. оттиск: Физическое обозрение. 1912, т. 13
397858
  Пойнтинг Дж. Давление света / Дж. Пойнтинг, проф. Бирмингам. ун-та; Пер. под ред. "Вестн. опыт. физики и элемент. математики". – Одесса : Mathesis, 1912. – 128, II с. : черт.
397859
  Лебедев П.Н. Давление света / П.Н. Лебедев, 1922. – 4 с.
397860
  Соловьев К. Давления и влияния // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 22-23. – ISSN 0235-7089


  Кабинет Петра Столыпина
397861
   Давления и механические напряжения в развитии состава, структуры и рельефа литосферы. – Л., 1969. – 240с.
397862
  Уварова Л.З. Давней юности друзья / Л.З. Уварова. – Москва, 1989. – 110с.
397863
  Гаврилів О. Давнє / Орест Гаврилів ; [ред. Б.С. Остапович]. – Львів : Сорока Т.Б., 2013. – 124, [1] с. – ISBN 978-966-2598-20-9
397864
   Давнє "викривлення" / І. Капсамун, І. Антипенко, Ю. Богданов, С. Нікітенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 лютого (№ 26). – С. 4


  "Справи Катерини Гандзюк" можна було б уникнути...
397865
  Ростовцев М.І. Давнє минуле нашого Півдня / М.І. Ростовцев ; переклад Л. Чикаленка. – Вид. 2-ге. – Київ : Друк. Київської Губерніяльної народної управи, 1918. – 32 с. : мал. – (Благодійне Т-овариство видання загально-корисних та дешевих книжок ; № 72)
397866
  Бунятян К.П. Давнє населення України : Навчальний посібник / К.П. Бунятян. – Київ : Либідь, 1999. – 228 с. – ISBN 966-06-0065-8
397867
  Бунятян К.П. Давнє населення України : Навчальний посібник для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / К.П. Бунятян. – Київ : Либідь, 2003. – 232с. – ISBN 966-06-0065-8
397868
  Клос В. Давнє передання про заснування Михайлівської обителі митрополитлм Михайлом // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 03 (219), лютий. – С. 4-5


  До 900-річного ювілею з часу закладення кам"яного храму Михайлівського Золотоверхого монастиря.
397869
  Грабина О.Т. Давни ричи [Давні річи] : (збирнычок) [збірничок] ; (русско-укpаинский сбоpник) / А.Т. Гpабина. – Київ : Тип. Имп. Ун-та Св. Владиміpа Акционеp. о-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1904. – 51 с. – Зі змісту: За злыми людьми й хата не згоpыть; Витpяк - укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії, решта творів рос.
397870
  Мунблит Г.Н. Давние времена / Г.Н. Мунблит. – Москва, 1983. – 287с.
397871
  Соколов-Микитов Давние встречи / Соколов-Микитов. – Л., 1975. – 318с.
397872
  Соколов-Микитов Давние встречи / Соколов-Микитов. – Ленинград : Советский писатель, 1976. – 316с.
397873
  Эвентов И.С. Давние встречи / И.С. Эвентов. – Л, 1991. – 384с.
397874
  Нестеров М.В. Давние дни / М.В. Нестеров. – 2-е изд. доп. – К., 1959. – 399с.
397875
  Нестеров М.В. Давние дни / М.В. Нестеров. – Уфа, 1986. – 559 с.
397876
  Глазов Г.С. Давние числа / Г.С. Глазов. – М, 1991. – 477с.
397877
  Карьер С. Давний спор : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С.61-136. – ISSN 1130-6545
397878
   Давнина = Antiquities=Древности : Харківський історико-археологічний щорічник : статті, публікації, нотатки, рецензії, хроніка / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харків. обл. іст.-археол. т-во ; редкол.: С.І. Посохов, В.С. Аксьонов, Ю.В. Бровендер [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1994-. – ISSN 2309-6608
Вип. 17. – 2019. – 72, [4] c. – Резюме англ., укр., рос. мовами. До 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Древности"
397879
   Давнина і сучасність Валерія Шевчука : до 75-річчя письменнику Валерію Шевчуку / Літукраїнці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С. 1, 3
397880
  Різників Олекса Давні вірші : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 9/10. – С. 7-11. – ISSN 0130-1608
397881
  Боровський Я. Давні вулиці Києва // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1985. – Вип. 19. – С. 254-259. – ISSN 0206-8001
397882
  Борисов В.А. Давні граматики иа їхня наукова роль у формуванні українського мовознавчого знання // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 31/32 (395/396). – С. 2-5
397883
  Козак Д.Н. Давні землероби Волині (пам"ятки археології на Хрінницькому водоймищі) / Денис Козак, Богдан Прищепа, Віталій Шкоропад ; [відп. ред. Абашина Н.С.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Нац. акад. України, Ін-т археології, 2004. – 299, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-02-3187-3


  Видання підсумовує понад десятирічні археологічні дослідження авторів на Волині. Досліджено пам"ятки поморсько-кльошової, зубрицької, вельбарської культур, ранньослов"янського часу та княжої доби. Розглянуто окремі питання етнокультурного та ...
397884
  Прилюк Д.М. Давні знайомі : гуморески / Д.М. Прилюк. – Львів : Каменяр, 1964. – 94 с.
397885
  Клюкін О.А. Давні зсуви долини прориву р. Салгір в околицях м. Сімферополя / О.А. Клюкін, М.І. Лисенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 121-126 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
397886
  Наулко В. Давні кримсько-татарські поселення в Україні // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 91-93. – ISBN 966-8552-01-6
397887
  Кондратюк А.І. Давні листи : повісті, оповідання, спогади, спостереження / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 151, [1] с. – ISBN 978-966-416-520-1


  У пр. №1714599 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - дарунок автора. 14 вересня 2017 року. Підпис. м. Київ
397888
  Малаков Д. Давні лютеранські надгробки на Байковому цвинтарі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 30-37. – ISSN 0131-2685
397889
  Малаков Д. Давні лютеранські надгробки на Байковому цвинтарі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – Лютий, спецвипуск № 2 (199) : Київ 19 - початок 20 ст.
397890
  Пустовалов С.Ж. Давні меблі як елемент субкультури знаті / С.Ж. Пустовалов, Л.О. Чухрай // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури
397891
  Балагурі Е.А. Давні металурги Українських Карпат : історико-краєзнавчі нариси / Е.А. Балагурі, В.І. Бідзіля, С.І. Пеняк. – Ужгород : Карпати, 1978. – 122, [6] с.
397892
  Зубко А. Давні міри ваги Середньої Азії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 12-17. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Розвиток цивілізації на теренах Середньої Азії відбувався впродовж тривалого часу. Тисячі років люди тут приручали тварин, займалися штучним зрошенням й обробкою землі. Тут виникла самобутня цивілізація землеробів і кочовиків, що освоїли річкові ...
397893
  Кровицька О. Давні перекладні словники як лексикографічне джерело // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 32-36. – ISBN 966-603-098-5
397894
  Федака П. Давні печі у народному житлі Закарпаття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 48-51. – ISSN 0130-6936
397895
  Логвиненко В.А. Давні рани / В.А. Логвиненко. – Одеса, 1961. – 187 с.
397896
  Микитась В.Л. Давні рукописи і стародруки. : опис і каталог. / В.Л. Микитась. – Львів
Ч. 2. – 1964. – 83 с.
397897
  Микитась В.Л. Давні рукописи і стародруки. Опис і каталог. / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1961. – 95с.
397898
  Баран В.Д. Давні слов"яни // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 3 : Давні слов"яни / Баран В.Д. – С. 1-335. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-41-8 (т. 3)
397899
  Винокур І.С. Давні слов"яни на Дністрі / І.С. Винокур, Б.О. Тимощук. – Ужгород, 1977. – 111с.
397900
   Давні слов"яни. Археологія та історія : навчальний посібник / Н.С. Абашина [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології, Київ нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. археології та музеєзнавства. – Киев : Стародавній Світ, 2012. – 364, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 360-363. – ISBN 978-966-2608-05-2
397901
  Вовченко П. Давні способи вкривання будівель в різних регіонах України // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 71-79. – ISBN 978-617-7548-12-5
397902
  Веремійчук О. Давні стилі ренесансу й бароко і сучасна українська іконотворчість // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 9


  Дві елітарно видані книги професора Дмитра Степовика.
397903
  Кондратьєва І.В. Давні Східні православні церкви: освіта і духовність Коптської Церкви // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 78-85. – (Серія "Філософія" ; № 11 (224)). – ISSN 2076-5894
397904
  Кондратьєва І.В. Давні Східні Церкви: ідентифікація, історія, сучасність : монографія / Ірина Кондратьєва. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 505, [3] с. – Бібліогр.: с. 465-505. – ISBN 978-966-489-173-5


  У пр. № 1739205 напис: Шановному Олегу Калениковичу! Щиро і з повагою. 31.10.2017 р., Підпис
397905
  Сорокіна Л.Ю. Давні та сучасні ландшафти Більського городища як середовище існування людини / Л.Ю. Сорокіна, С.П. Дорошкевич, А.С. Кушнір // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 3 (86). – С. 25-33 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
397906
  Чапля А. Давні топоніми Львівщини у новій інтерпретації // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 167-172. – ISSN 0203-9494
397907
  Беспалов С. Давні традиції та формування українського церковного шиття // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 36-40. – ISSN 0203-5863
397908
   Давні ударні хвилі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 16 (492), 21-27.04.2017 р. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Населення Східної Німеччини зменшується. Зі схожими проблемами в майбутньому зіткнеться й решта країн, а також великі регіони Європи.
397909
  Сивокінь Г.М. Давні українські поетики / Г.М. Сивокінь. – Харків : ДУ ім. О.М.Горького, 1960. – 106с.
397910
  Сивокінь Григорій Давні українські поетики / Сивокінь Григорій. – 2-ге вид., з додатками. – Харків : Акта, 2001. – 167с. – (Харківська школа). – ISBN 966-7021-61-0
397911
  Костенко І.В. Давні українські університети – носії болонських традицій // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 51-56. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (16))
397912
  Козловська В. Давні хрести в районі між м. Ржищевом і с. Ходоровим Київської округи / В. Козловська. – С. 271-286
397913
  Горшунова Є.В. Давні циркові видовищні споруди як об"єкт історико-культурного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 98-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
397914
  Салтиков-Щедрін Давні часи. / Салтиков-Щедрін. – Київ, 1953. – 40с.
397915
  Фіголь М. Давній галицький іконопис // Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Ів-Фр. обласна орг. Конгресу укр. інтелігенції; Іст. ф-т Прикарп. ун-ту ім. В. Стефаника;Держ. архів Ів-Фр. області. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 159-164.
397916
  Баран В. Давній Галич - етнокультурний центр середньовічної України // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 74-81. – ISSN 2413-7065


  "Розглядається давній Галич як етнокультурний центр середньовічної України. Оскільки давній Галич довгий час був одним із провідних культурних центрів Київської Русі, його дослідження допоможуть відобразити місце України і українства в етнокультурних ...
397917
  Баран В.Д. Давній Галич : монографія / Баран В., Томенчук Б., Фігурний Ю. ; НДІ українознавства, Від. укр. етнології. – Київ : Олег Філюк, 2017. – 132, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 96-109, 129-132. – ISBN 978-966-373-811-6


  У пр. № 1711510 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка, з повагою і вдячністю від авторів монографії. 10.05.2017 р.
397918
  Шейнін Л.Р. Давній знайомий / Л.Р. Шейнін. – К, 1958. – 676с.
397919
  Ріхтер І. Давній Київ та його місія: відродження величі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 4 грудня (№ 24)


  Давній Київ у князівстві Київська Русь - абсолютно унікальне для нашого часу явище. Це повномасштабне відтворення Дитинця стародавнього Києва, створене за допомогою автентичних технологій і ремесел.
397920
  Чирков О. Давній Київ у тілі сучасної столиці України: українознавча експедиція // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 154-161
397921
  Наливайко С. Давній міф про походження кравенців-українців і його паралелі в індійській та грецькій міфології // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 193-200
397922
  Смаль О.Л. Давній ойконім ТРОЄЩИНА на карті сучасного Києва // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 175-180. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
397923
  Наєнко М. Давній період світового й українського літературознавства // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 18-40. – ISBN 966-580-009-4
397924
  Токвіль Алексіс де Давній порядок і революція / Токвіль Алексіс де; З франц. пер. Григорій Філіпчук. – Київ : Юніверс, 2000. – 224с. – ISBN 966-7305-30-9
397925
  Остап"юк Б. Давній Тернопіль / Богдан Остап"юк. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 208, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-611-01-1961-0
397926
   Давній український гумор і сатира. – К., 1959. – 496с.
397927
  Ціпко А. Давній український світогляд та його міфологічні відбитки на сутнісних рівнях культуротворення // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 5054. – ISBN 966-530-115-2
397928
  Дем"янчук І. Давність - не привід для пихи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51/52)


  Сьогоднішній патріотизм - у тому, щоб зберегти й розвивати нашу мову. Автор статті згадує професора КНУ імені Тараса Шевченка К. Тищенка ( "Український тиждень" № 39, 2012), який "порівнявши українську мову з усіма слов"янськими, дійшов висновків: наша ...
397929
  Петренко К.Р. Давність у цивільному праві України: історико-правове дослідження // Правова держава : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 18. – C. 70-75. – ISSN 2411-2054
397930
  Петренко К.Р. Давність у цивільному та кримінальному праві: порівняльно-правові аспекти // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (29). – С. 138-145. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
397931
  Пожоджук Д. Давність української писанки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 8-14 квітня (№ 14). – С. 10-11
397932
  Федин К. Давно и недавно / К. Федин. – Москва, 1947. – 64с.
397933
  Кузьмин Н.В. Давно и недавно / Н.В. Кузьмин. – Москва, 1982. – 481с.
397934
  Дмитриев О.М. Давно и недавно / О.М. Дмитриев. – Москва, 1986. – 192с.
397935
  Котельников Н.З. Давно минувшее. / Н.З. Котельников. – Куйбышев, 1959. – 91с.
397936
  Ніколаєва А. Давно очікувана книга / Анна Ніколаєва // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 153-154


  У статті подаються етнографічні матеріали про різдвяну обрядовість українців, зібрані С. Носом на Чернігівщині. В статье поданы этнографические материалы о рождественской обрядности украинцев, собранные С.Носом на Черниговщине. The article contains ...
397937
  Бирюкова Галина Владимировна Давно я с Пушкиным дружу : хождения в книжное царство // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 39-41. – ISSN 1727-4893


  Деятельность Центральной детской библиотеки в Тольятти, посвященная литературному наследию А.С.Пушкина, начиналась с небольшого цикла литературных вечеров. Сегодня эта библиотека носит имя поэта.
397938
  Туманова Н.Л. Давно, в Цагвери... / Н.Л. Туманова. – М., 1986. – 220с.
397939
  Минутко И.А. Давно, когда была юность. / И.А. Минутко. – М., 1973. – 352с.
397940
  Наєнко М. Давно, ніби сьогодні... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 44). – С. 14
397941
  Старенький І.О. Давноруські пам"ятки на території Кам"янця-Подільського // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 62-67


  На сьогодні й досі дискусійним залишається питання про час виникнення Кам"янця-Подільського. Значна частина дослідників схиляються до думки, що в період Київської Русі. У ході археолого-архітектурних досліджень башти Денної було встановлено, що в її ...
397942
  Рапопорт Я.И. Давностные сроки в обязательствах по грузовым железнодорожным перевозкам / Я.И. Рапопорт. – Харків, 1959. – 76с.
397943
  Ткачевский Ю.М. Давность в советском уголовном праве / Ю.М. Ткачевский. – Москва, 1978. – 128с.
397944
  Смольников В.Е. Давность в уголовном праве / В.Е. Смольников. – Москва, 1973. – 143с.
397945
  Полетаев Н. Давность виндикации : [Доклад, читанный в заседании Гражданского отделен=ния Юридического общества 12 марта 1893 года]. – [Санкт-Петербург] : Тип. Правительствующего сената, 1893. – 32 с. – Отд. оттиск: Журнал гражданского и уголовного права, 1893, кн. 5. - Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл. – Библиогр.: с. 1
397946
  Николаев А.М. Давность лет / А.М. Николаев. – М, 1987. – 155с.
397947
  Карабегов А. Давность по церковным землям / А. Карабегов. – Санкт-Петербург : Тип. А. Хомского и К*, 1894. – 150 с.


  Приложение: 1. I. Решение гражд. кассац. деп. 1893 г. № 2 2. II. Подлежат ли церковные имения действию давности. Статья Р. Карабегова, с. 101-113 : (из "Суд. Газ" 1894 г. № 5). 3. III. К вопросу о применении давности к церковным землям. Статья С. ...
397948
  Новицкий В. Давнс Лукоморс / В. Новицкий. – К, 1929. – 53с.
397949
  Гладков А.К. Давным-давно / А.К. Гладков. – М., 1960. – 296с.
397950
  Гладков А.К. Давным-давно / А.К. Гладков. – М., 1978. – 535с.
397951
  Марченко В. Давня азербайджанська література в дослідженнях А.Ю. Кримського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан. – С. 256-268. – ISBN 978-966-579-271-0


  Агатангел Кримський одним з перших серед учених дореволюційної Росії звернувся до вивчення історії, фольклору та літератури народів багатонаціональної імперії. Помітне місце належить літературі азербайджанського народу.
397952
  Данилюк А. Давня архітектура українського села : етнографічний нарис / Архип Данилюк. – Київ : Техніка, 2008. – 252с. – (Народні джерела). – ISBN 978-966-575-063-5
397953
  Литовська О. Давня аттична комедія та комедія дель арте: діалог у "Великому часі" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 226-232. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблему з"’язків між давньою аттичною комедією та італ. комедією дель арте. Аналіз обох феноменів у контексті концепції народної сміхової культури М. Бахтіна відкриває перспективи для нових досліджень специфіки цих явищ та їх ролі у ...
397954
  Гранін Д. Давня вина // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "За наявної судової практики вина особи фактично встановлюється не вироком суду, а ухвалою про звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності".
397955
  Куликова Л. Давня Греція: культура Криту. Виникнення перших держав // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 40-43
397956
  Погребенник В. Давня і дошевченківська література в публіцистично-есеїстичних обсягах Романа Рахманного // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 2-5
397957
   Давня і середньовічна історія України : (іст.-археол. збірник) : на пошану Іоана Винокура з нагоди його 70-річчя. – Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2000. – 360 с. : портр., іл., табл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. та с. 340-358. – ISBN 966-643-002-9
397958
  Дзюба О. Давня історія зі Старого Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 5). – С. 8
397959
  Ляшев О. Давня історія Роїща. Заселення долини Стрижня / Олександр Ляшев. – Чернігів : Десна, 2017. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131-138 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-502-581-8
397960
  Стельмах С.П. Давня історія слов"ян в історичній концепції М. Петрова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-73. – (Історія ; вип. 37)
397961
   Давня історія України. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00566-9
Кн. 2. – 1995. – 224 с.
397962
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0010-3(т.1); 966-00-0009-Х
Т.1 : Первісне суспільство. – 1997. – 560с.
397963
  Свідерська В.В. Давня історія України : 6 клас / В.В. Свідерська. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 96 с. – ISBN 966-562-115-7
397964
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Ін-тут археології НАН України. – ISBN 966-02-0726-3; 966-00-0009-Х
Т.2 : Скіфо-антична доба. – 1998. – 496с.
397965
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Ін-т археології НАНУ. – ISBN 966-02-1396-4; 966-00-0009-Х
Т. 3 : Слов`яно-Руська доба. – 2000. – 696 с.
397966
   Давня історія України : [хрестоматія / упоряд.: Ю. Вовк]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. – 150, [2] с. : іл. – Глосарій: с. 142-145. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-408-359-8
397967
   Давня історія України. У 2-х кн. : Навч.посібник для студентів вузів / П.П. Толочко, Д.Н. Козак, С.Д. Крижицький, О.П. Моця, В.Ю. Мурзін; П.П. Толочко, Д.Н.Козак, С.Д. Крижицький, О.П. Моця, В.Ю. Мурзін; художники-ілюстратори М.М. Ієвлєв, П.Л. Корнієнко. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00414-Х
Кн.1. – 1994. – 240с.
397968
  Новікова К. Давня й амбітна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 30 (454), 29.07-4.08.2016 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Чим живе сьогодні Грузинська православна церква.
397969
   Давня кам"яна скульптура. – К., 1972. – 24с.
397970
  Чмихов М.О. Давня культура : Навч. посібник / М.О. Чмихов. – Київ : Либідь, 1994. – 287с.
397971
  Ніколова Н.І. Давня культура України у світовому контексті : монографія / Н.І. Ніколова ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-213. – ISBN 978-966-622-899-7
397972
  Микитась В.Л. Давня література Закарпаття. Нариси літератури Закарпаття доби феодалізму. / В.Л. Микитась. – Львів, 1968. – 255с.
397973
  Коврижко О.Г. Давня література. Драматургія // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 12 (232). – С. 14-17
397974
   Давня людина = Early man : палеогеографія та археологія / [В.М. Степанчук та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2013. – 204, [4] с., [53] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-205. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1323-0
397975
  Качмар М. Давня музична нотація: графічні особливості запису висоти і ритму // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: О. Катрич, Н. Сиротинська, Т. Мазепа [та ін.]. – Львів, 2019. – Число 3/4 (33/34). – С. 138-146. – ISSN 2224-0926
397976
  Веркалець М.М. Давня персо-таджицька словесність у дослідженнях А.Ю. Кримського : Навчальний посібник для студ.-журналістів і філологів / М.М. Веркалець; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред. В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 2003. – 131с. – ISBN 966-594-205-0
397977
  Загірня Марія Давня прыгода [Давня пригода] : оповидання [М.О. Рубакіна] пеpеказала М. Загиpня [М.М. Гpінченко]. – [Чеpнигів] : Выдав Б. Гpинченко. Дpук. Губ[еpн]. Земства, 1899. – 48 с. – Авт. вказ. в кінце текста. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Авторство М.О. Рубакіна встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Грінченко. - К., 1988. – (Видання Б. Гpинченка ; № 38)


  . Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка.
397978
   Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах : Хрестоматія. – Львів : Світ, 2000. – 328с. – ISBN 966-603-026-8
397979
  Балацька Л.А. та ін. Давня Русь : Бібліографічний покажчик / Мін-во культури УРСР; Держ. іст. б-ка УРСР; Уклад.: І. А. Балацька, Г. Г. Германенко, Л. П. Александрова. – Київ : Держ. іст. б-ка УРСР, 1982. – 24с.
397980
  Рижков В. Давня Русь і кочівники // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 липня (№ 130/131). – С. 8


  Україна затверджувалася на військовому кордоні.
397981
  Половинська В.В. Давня русь та норвезькі королі-місіонери // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 12-15. – ISSN 2076-1554
397982
  Савченко С. Давня Русь у полемічній літературі кінця 16-17 століття / Сергій Савченко; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; [наук. ред. Ісаєвич Я.Д.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 188с. – ISBN 966-96438-3-X
397983
  Верменич Я. Давня Русь як система міст: теоретико-методологічні аспекти // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 3-20. – ISSN 0869-3595
397984
  Назаревський О.А. Давня східнослов"янська повість в радянському літературознавстві (1917-1947) / О.А. Назаревський. – Окр. відб: із "Наукових записок" КДУ т. VI, в. 1, 1948. – 61-75с.
397985
  Розовик Д. Давня та середньовічна історія України в працях А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 174-177


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
397986
  Веркалець М. Давня турецька література в дослідженнях А. Кримського // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 343-358. – ISBN 966-8552-01-6
397987
  Білінський В. Давня українська воєнна тактика // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1/3, січень - березень. – С. 224-229
397988
  Грицай М.С. Давня українська література : Підручник / М.С. Грицай, В.Л. Микитась, Ф.Я. Шолом. – Київ : Вища школа, 1978. – 416с.


  У книзі розглядаються історичні вірши, панегірики, книжкі пісні, бурлескні твори, їх художні особливості та зв"язок з народно поетичною творчістю. Творчисть поетів розглядається: Климентія Зіновієва, Івана Некрашевіча, Григорія Сковороди та.ін.
397989
  Грицай М.С. Давня українська література : підручник / М.С. Грицай, В.Л. Микитась, Ф.Я. Шолом; за ред. М.С. Грицая. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 414 с. – ISBN 5-11-001400-0
397990
   Давня українська література : хрестоматія. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта, 1993. – 671, [1] с. – ISBN 5-330-01350-9
397991
   Давня українська література : хрестоматія. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1996. – 656с. – ISBN 5-330-03133-8
397992
   Давня українська література : словник-довідник : 650 ст. / авт.-уклад.: Богдан Білоус, Петро Білоус, Оксана Савенко ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Петра Білоуса. – Київ : Академія, 2015. – 207, [1] с. – Сер. засн. в 1995 р. – Бібліогр.: с. 206-207. – (Nota bene!). – ISBN 978-966-580-466-6
397993
  Сліпушко О.М. Давня українська література : Середньовіччя: X-XV століття : навч. посібник / Оксана Сліпушко, Ольга Лісовська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 400-431. – ISBN 978-966-933-094-9
397994
  Демченко С.А. Давня українська література (Х-XVIII століття) : практикум : навч. посібник / С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов. – Київ : Знання, 2013. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 189-200 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0097-1
397995
  Демченко С.А. Давня українська література (Х-XVIII століття) : практикум : навч. посібник / С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов. – Київ : Знання, 2013. – 230, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-200 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0000-1
397996
   Давня українська література X-XVIII ст. : твори : для ст. шк. віку. – Київ : Школа, 2005. – 413, [2] с. – Сер. засн. 2002 р. – Бібліогр.: с. 407-409. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-405-7
397997
  Колкутіна В. Давня українська література в рецепції Д. Донцова: аксіологічний вимір // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 60-64. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
397998
   Давня українська література періоду Київської Русі. – Київ : Київський університет, 2002. – 80с.
397999
  Грицай М.С. Давня українська поезія : (Роль фольклору у формуванні образного мислення українських поетів XVI-XVIII ст.) / М.С. Грицай. – Київ : Київський університет, 1972. – 156с.


  У книзі розглядаються історичні вірши, панегірики, книжкі пісні, бурлескні твори, їх художні особливості та зв"язок з народно поетичною творчістю. Творчисть поетів розглядається: Климентія Зіновієва, Івана Некрашевіча, Григорія Сковороди та.ін.
398000
  Грицай М.С. Давня українська проза / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа, 1975. – 151с.
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,