Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
395001
  Риндик С. "Дзеркало" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 206, березень : березень. – С. 18-21


  "Так називається один із віршів Віталія Коротича в його збірці "Течія".
395002
  Ковалів Ю. "Дзеркало, скажи мені..." // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 445-451. – ISBN 978-966-00-1462-6
395003
   "Дзэйцхар Мигчжан" - памятник тибетской медицины. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд., 1985. – 88 с.
395004
  Боса Л. "Дзяды" в культурній пам"яті білорусів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 112-114. – ISSN 0130-6936
395005
  Норо А. "Диагноз времени" как третий жанр социологической теории // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.3-12. – ISSN 0132-1625
395006
  Прокопов Д.Е. "Диалектика Канта": ее автор, текст и контекст // Диалектика Канта : монография / В.Ф. Асмус. – Репр. воспр. изд. 1929 г. – Киев : Київський університет, 2014. – С. III-XLVI. – (Серия "Источники философской мысли в Киевском университете"). – ISBN 978-966-439-771-8
395007
  Машталер Г.А. "Диалектика природы" Фридриха Энгельса и современные проблемы биологии / Г.А. Машталер. – Москва, 1970. – 68с.
395008
   [Дзяк Георгій Вікторович] // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. Г.В. Дзяк ; редкол.: Е.М. Білецька, О.О. Гудар"ян, К.Д. Дука [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 20, № 1. – С. 140-142. – ISSN 2307-0404


  "...20 березня 2015 року виповнюється 70 років від Дня народження видатного вченого, провідного кардіолога України, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора, ректора Державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" ...
395009
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 1. – 2001
395010
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 січня (№ 1). – 2013. – 16 с.
395011
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 січня (№ 2). – 2013. – 16 с.
395012
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 січня-1 лютого (№ 3). – 2013. – 16 с.
395013
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5-11 грудня (№ 47). – 2015. – 16 с.
395014
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19 - 28 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
395015
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-27 листопада (№ 44/45). – 2015. – 16 с.
395016
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 квітня (№ 12). – 2016. – 16 с.
395017
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
395018
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
395019
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
395020
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 лютого - 4 березня (№ 7). – 2016. – 16 с.
395021
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 квітня - 14 травня (№ 16). – 2016. – 16 с.
395022
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 грудня (№ 47). – 2019. – 16 с.
395023
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 травня (№ 17). – 2019. – 16 с.
395024
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 листопада (№ 43/44). – 2019. – 16 с.
395025
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-26 грудня (№ 49). – 2019. – 16 с.
395026
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 листопада (№ 45). – 2019. – 16 с.
395027
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 листопада - 6 грудня (№ 46). – 2019. – 16 с.
395028
  Міняйло В.О. Дзеркальний короп : гумористичні оповідання / В.О. Міняйло. – Київ : Дніпро, 1968. – 296 с.
395029
  Попова Г. Дзеркальність як структуроутворюючий принцип "Замогильних нотаток" Ф.-Р. де Шатобріана // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 66-73. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто питання структурної організації мемуарної оповіді, проаналізовано співвідношення в "Замогильних нотатках" Шатобріана голосів авт. й героя. Діалогічність відносин між ними зумовлена особливою темпоральною структурою автодієгетичного наративу, ...
395030
  Малолеткин Г.Н. Дзета-функции параболических форм на группе аделей полной линейной группы : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 004 / Малолеткин Г.Н.; АН СССР. Матем. ин-т. Ленингр. отд. – Л., 1972. – 8л.
395031
  Андрианов А.Н. Дзета-функции простых алгебр : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 004 / Андрианов А.Н. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1969. – 9 с.
395032
  Титчмарш Э.Ч. Дзета-функция Римана / Э.Ч. Титчмарш; Е.К. Тичмарш ; пер. с англ. Ю.А. Шрейдера. – Москва : Гос. изд. иностр. лит., 1947. – 155 с. – Перед загл.: Е.К. Тичмарш
395033
  Рошаль Л.М. Дзига Вертов / Л.М. Рошаль. – М, 1982. – 266с.
395034
   Дзига Вертов и воспоминания современников. – М., 1976. – 279с.
395035
  Абрамов Н.П. Дзига Вертов. [1896-1954] / Н.П. Абрамов ; Акад. наук СССР, Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1962. – 167 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 158-163
395036
  Шевчук В.О. Дзигар одвічний : повість / В.О. Шевчук. – Київ, 1990. – 262 с.
395037
  Караткевіч У. Дзікае палявання караля Стаха = Дикая охота короля Стаха=Дике полювання короля Стаха=King Stakh"s wild hunt : аповесць : [ на беларускай, рускай, украінскай, англійскай мовах] / Уладзімір Караткевіч ; [арг. калегія выд.: У. Гілеп і ін. ; уклад. У. Гілепа, С. Расолькі ; прадмова і сл. да чытача П. Латушкі, А. Бутэвіча ]. – Мінск : Беларускі фонд культуры, 2010. – 757, [3] с. : іл. – Выданне прысвячана 80-годдзю з дня нараджэння У.С. Караткевіча. – ISBN 978-985-6523-23-9
395038
  Гуща М.А. Дзогчен: истоки, основные положения учения и особенности духовной практики // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 2. – С. 77-87.
395039
  Вартан В.Н. Дзорагетские рассказы / В.Н. Вартан. – Ереван, 1977. – 76с.
395040
  Галшоян М. Дзори Миро : повесть / М. Галшоян; пер. с арм. С.Каспарова. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 142 с.
395041
  Дубровская Динара Дзуары Дигорского ущелья : Традиции / Дубровская Динара, Кудрявцева Ольга // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 156-165 : Фото, карта
395042
  Кавицкий М. Дзэнцудзи. Номер 75 в списке из 88 // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 10. – С. 20-23
395043
  Эссинк Х. Дзю-до / Х. Эссинк. – М., 1974. – 120с.
395044
   Дзю-до. – М., 1977. – 103с.
395045
   Дзю-до. – 2-е изд. – М., 1980. – 117с.
395046
  Стеблина-Рудякова Дзюба-Погребняк Олена Іванівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 212-213. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1987) слов"янського відділення філологічного факультету Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. З 1995 р. - асистент, з 2000 р. - доцент кафедри слов"янської філології КНУТШ. Перекладач
395047
  Стеблина Л.М. Дзюба-Погребняк Олена Іванівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 193-194. – ISSN 2075-437X
395048
  Боряк О.О. Дзюба О. Приватне життя козацької старшини XVIII століття (на матеріалах епістолярної спадщини) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 188-196. – ISSN 0130-5247
395049
  Корогодський Р. Дзюба триває. Видатному літератору і громадському діячеві виповнюється 70 // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 7. – С.1. – ISSN 0868-9644
395050
  Івченко В.М. Дзюбенко Микола Іванович (29.10.1933 - 9.11.2004) / В.М. Івченко, Ю.І. Булава, В.М. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 104-105 : Фото. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817
395051
  Дука М.В. Дзюбко Ілля Семенович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 195. – ISBN 96966-8060-04-0
395052
   Дзюдо : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 94 с.
395053
  Вахун М. Дзюдо / М. Вахун. – Минск, 1983. – 127с.
395054
  Ожешко Э. Дзюрдзи / Э. Ожешко. – Москва, 1956. – 164с.
395055
  Міцкевич А. Дзяди : Поема; Пер.з пол.В.Гуменюк / А. Міцкевич. – Сімферополь
Ч.ІІ,IV,І. – 1999. – 80с.
395056
  Куліш П.О Дзьвін : староруські думи й сьпіви / Куліш Олелькович Панько. – Женева : Українська друкарня, 1893. – 239, IV с.
395057
  Арендарюк Е.Н. Ди-/ -сульфофенил/- тиокарбогидразид как реагент для фотометрического и титриметрического определений некоторых тяжелых металлов. : Дис. ... канд. хим. наук: 02.00.02 / Арендарюк Е.Н. ; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 212 л. – Библиогр.: л. 156-159
395058
  Колесниченко Т.П. Ди сейдер нахт (Перевертень) : п"єса на 6 дій (з єврейського) / Т.П. Колесниченко. – [Київ] : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 32 с
395059
  Видоески Б. Диjалектите на македонскиот jазик = The dialects of the Macedonian language / Б. Видоески ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 9989-649-50-2
Т. 1. – 1998. – 365, [ 1 ] c., [ 60 ] арк. к., 1 к., склад. навпіл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
395060
  Видоески Б. Диjалектите на македонскиот jазик = The dialects of the Macedonian language / Божидар Видоески ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-55-3
Т. 2. – 1999. – 250 с., 8 арк. карт. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
395061
  Видоески Б. Диjалектите на македонскиот jазик = The dialects of the Macedonian language / Божидар Видоески ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-63-4
Т. 3. – 1999. – 5, 263 с., 55 арк. карт. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
395062
  Букин А.С. Диа- и парамагнтиная релаксация против сорбированной воды : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.17 / Букин А.С.; МГУ, Физ. фак. – М., 1975. – 22л.
395063
  Коровниченко Г.М. Диабаз с.Исачек Полтавской области : Дис... канд. геолг.наук: / Коровниченко Г.М.;. – Киев, 1933. – 192л.
395064
  Горьковой О.П. Диабазовые дайки Кураминских гор : Автореф... канд. геол.минер.наук: / Горьковой О. П.; Ин-т геол. АН УзССР, Среденазиат.НИИ геол. и минер. сырья, управл. геол. и охраны недр при ,СМ УзССР. – Ташкент, 1960. – 24л.
395065
  Горьковой О.Н. Диабазовые дайки Кураминских гор / О.Н. Горьковой. – Ташкент, 1964. – 132с.
395066
   Диабет. – Москва, 1964. – 603с.
395067
  Гордон Н.Ф. Диабет и двигательная активность / Н.Ф. Гордон. – Київ : Олимпийская литература, 1999. – 144c. – (Физическая реабилитация). – ISBN 966-7133-25-7
395068
  Жуковский М.А. Диабет: профилактика / М.А. Жуковский. – Москва : Знание, 1979. – 96с. – (Народный университет ; Факультет здоровья №4, 1979 г.)
395069
   Диагенез и катагенез осадочных образований. – Москва : Мир, 1971. – 464с. – (Науки о Земле)
395070
  Ярош Петр Яковлевич Диагенез и метаморфизм колчеданных руд на Урале : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 133 / Ярош Петр Яковлевич; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т геологии и геохимии. – Свердловск, 1970. – 31л. – Бібліогр.:с.29-31
395071
  Ярош П.Я. Диагенез и метаморфизм колчеданных руд на Урале / П.Я. Ярош. – М, 1973. – 239с.
395072
  Вебер В.В. Диагенетическая стадия образования нефти и газа / В.В. Вебер. – Москва, 1978. – 143с.
395073
  Саидходжаев Ш.Г. Диагенетические и катагенетические предпосылки формирования нефтегазоматеринских свит / Ш.Г. Саидходжаев. – Ташкент, 1979. – 152с.
395074
  Саидходжаев Ш.Г. Диагенетические и катагнтические предпосылки формирования нефтегазоматеринских свит. / Ш.Г. Саидходжаев. – Ташкент, 1979. – 152с.
395075
  Костяев А.Г. Диагенетические клиновидные и складчатые деформации в четвертичных отложениях и их палеогеографическое значение : Автореф... канд. геогр.наук: / Костяев А. Г.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
395076
  Кузьбожев Э.Н. Диагиостический анализ при разработке АСУЦ / Э.Н. Кузьбожев. – Пермь, 1982. – 77с.
395077
  Шостак Б.А. Диагнгостирование аналоговых модулей радиоэлектронных систем / Б.А. Шостак, В.А. Письменецький, С.И. Теслюк // Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец. – Харьков, 2017. – № 1. – С. 16-19
395078
  Крижановский К.П. Диагноз-империя. Статьи. Письма / Коммир Петрович Крижановский ; [ред., корректор Крижановская С.Г.]. – Киев : К.І.С., 2014. – 733, [3] с., [12] л. фот. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-684-087-9
395079
  Паевский Алексей Диагноз - Z72.0? Лечитесь сами! // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 110-116 : фото
395080
  Самойленко А.П. Диагноз / А.П. Самойленко. – Алма-Ата, 1989. – 239с.
395081
  Бабущак В. Диагноз // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 107-111. – ISSN 0131-8136
395082
  Манхейм К. Диагноз нашего времени / К. Манхейм. – Москва : Юрист, 1994. – 700с. – (Лики культуры). – ISBN 5-7357-0046
395083
  Манхейм К. Диагноз нашего времени / К. Манхейм. – М.., 1994. – 700с.
395084
  Павлов Б.В. Диагностика "болезней" машин / Б.В. Павлов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Колос, 1978. – 144 с.
395085
   Диагностика автотракторных двигателей. – изд. 2-е, перераб. и дополн. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1977. – 264 с.
395086
  Летучий Александр Николаевич Диагностика атомов водорода в плазме на стеллараторе "Ураган-2" методом лазерной резонансной спектроскопии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Летучий Александр Николаевич; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 14л.
395087
  Мальгина Елена Флорентьевна Диагностика болезней клубней картофеля с использованием хемилюминесценции : Автореф... кадн. биол.наук: 06.01.11 / Мальгина Елена Флорентьевна; Укр. с.хоз. акад. – К., 1984. – 21л.
395088
  Журавлев И.И. Диагностика болезней леса / И.И. Журавлев. – Москва, 1962. – 194с.
395089
  Трененков Е.М. Диагностика в антикризисном управлении / Е.М. Трененков, С.А. Дведенидова // Антикризисное и внешнее управление : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 29-46.
395090
  Чугунов В.В. Диагностика в психотерапии и психотерапевтический диагноз : [ учебное пособие ] / В.В. Чугунов. – Харьков : Наука, 2010. – 304с. – (Психо[терапевт]ическая библиотека). – ISBN 966-526-104-5
395091
  Гуляев В.А. Диагностика вычислительных машин / В.А. Гуляев. – К., 1981. – 167с.
395092
   Диагностика гидроморфизма в почвах автономных позиций Северо-Сосьвинской возвышенности (Западная Сибирь) / Н.А. Аветов, Е.О. Сопова, Ю.А. Головлева, А.В. Кирюшин, П.В. Красильников // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 1283-1292 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
395093
  Ботезату Г.А. Диагностика давности смерти в судебной медицине / Г.А. Ботезату. – Кишинев, 1987. – 134с.
395094
  Пашкин Е.М. Диагностика деформации памятников архитектуры / Е.М. Пашкин, Г.Б. Бессонов. – М., 1984. – 151с.
395095
  Волкова А.Г. Диагностика душевного страдания: психолого-лингвистический анализ письменного текста в судебной экспертизе // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 203-210. – ISSN 2309-1797
395096
  Гладкий И. Диагностика знаний студентов в условиях кредитно-модульной технологии обучения / И. Гладкий, В. Мощенок, И Дощечкина // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 4. – С. 49-53. – ISSN 1562-529Х
395097
   Диагностика и диагностические свойства минералов. – М., 1981. – 246с.
395098
   Диагностика и идентификация. – Рига, 1974. – 175с.
395099
  Вершков В.А. Диагностика и исследование динамики примесей в установках токамак. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08. / Вершков В.А.; Ин-т атом. энергии. – М., 1980. – 18л.
395100
  Зембицкая З.С. Диагностика и консервативное лечение женского бесплодия воспалительной этиологии : Автореф... д-ра мед.наук: / Зембицкая З.С.; Киевск. госуд. ин-т усовершенств. врачей. – К., 1967. – 44л.
395101
  Данилин Н.С. Диагностика и контроль качества изделий цифровой микроэлектроники / Н.С. Данилин, Ю.Л. Нуров. – Москва, 1991. – 175 с.
395102
  Шебанова Виталия Игоревна Диагностика и коррекция агрессивного поведения младших школьников с нарушениями психического развития : Дис...канд.психолог.наук:19.00.04 / Шебанова Виталия Игоревна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 215л. + Приложение: л.213-215. – Библиогр.: л.198-212
395103
  Елфимова Н.В. Диагностика и коррекция мотивации учения у дошкольников и младших школьников: уч.-метод. пособие / Н.В. Елфимова. – М., 1991. – 108с.
395104
  Никулин В.С. Диагностика и коррекция ошибок в полупроводиковых запоминающих устройствах. / В.С. Никулин. – Кишинев, 1987. – 137с.
395105
   Диагностика и лечение больных острой лучевой болезнью : Совместный научный проект JSP-3:Заключительный отчет. – Люксембург, 1996. – 120с. – ISBN 9282752054
395106
   Диагностика и лечение острых лучевых поражений. – Женева, 1960. – 443с.
395107
  Карюгина Л.И. Диагностика и лечение туберкулеза половых органов у женцин : Автореф... канд.меднаук: / Карюгина Л. И.; Льв. гос. мед. ин-т. – Львов, 1970. – 18л.
395108
  Ларская Е.С. Диагностика и методы изучения нефтегазоматеринских толщ / Е.С. Ларская. – М, 1983. – 196с.
395109
   Диагностика и моделирование ионосферных возмущений. – Москва : Наука, 1978. – 235с.
395110
  Григорьян Б.Р. Диагностика и номенклатура песчаных аллювиальных почв в четырех классификационных системах на примере почв островов Куйбышевского водохранилища / Б.Р. Григорьян, В.И. Кулагина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 677-684 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0032-180Х
395111
  Остапенко Ю.Н. Диагностика и особенности лечения острых отравлений на догоспитальном этапе / Ю.Н. Остапенко. – Москва, 1989. – 29с.
395112
  Голубев Н.К. Диагностика и прогнозирование воспитательного процесса / Н.К. Голубев. – Л., 1988. – 85с.
395113
  Доильницына Л.П. Диагностика и прогнозирование состояний сложных объектов в условиях неполноты и нечеткости информации. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13,01 / Доильницына Л.П.; Харьк.ин-т.радиоэлектр. – Харьков, 1982. – 23л.
395114
   Диагностика и прогнозирование функционального состояния мозга человека. – М., 1988. – 208с.
395115
  Жуков Ю.М. Диагностика и развитие компетентности в общении : Спецпрактикум по социальной психологии / Ю.М. Жуков. – Москва, 1990. – 104 с.
395116
  Карр Дж. Диагностика и ремонт аппаратуры радиосвязи и радиовещания / Дж. Карр. – Москва : Мир, 1991. – 400 с.
395117
  Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных отношений : практ. руководство / Собчик Л.Н. – Санкт-Петербург : Речь, 2002. – 96 с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Практикум по психодиагностике). – ISBN 5-9268-0074-9
395118
  Зелинский А.Б. Диагностика индивидуальных особенностей музыкальной памяти : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.01 / Зелинский А.Б.; Минпрос УССР, НИИ психологии УССР. – К., 1986. – 16л.
395119
  Иванов И.И. Диагностика ионосферной плазмы методом трансионосферного зондирования : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Иванов Игорь Иванович ; АН СССР ; Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1982. – 14 с. – Библиогр.: 11 назв.
395120
  Кротков Е.А. Диагностика как универсальная форма научного познания (эпистемологический анализ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 85-94. – ISSN 0042-8744
395121
  Братута Э.Г. Диагностика капельных потоков при внешних воздействиях / Э.Г. Братута. – Харьков, 1987. – 144с.
395122
  Лазарев С.Н. Диагностика кармы / С.Н. Лазарев. – Москва
Кн.1 : Система полевой саморегуляции. – 1994. – 161с.
395123
  Лазарев С.Н. Диагностика кармы / С.H. Лазарев. – Санкт-Петербург : Лениздат. – (Диагностика кармы). – ISBN 5-900694-06-2
Кн. 7 : Преодоление чувственного счастья. – 2001. – 251, [5] с. – На обл. назв. серии.


  Содержание: 1. Вступление ; 2. Прием ; 3. День приема ; 4. Американская красота ; 5. Танго с временем ; 6. Семинар ; 7. День приема ; 8. Работа над собой ; 9. Время ; 10.Заключение.
395124
  Лазарев С.Н. Диагностика кармы / С.H. Лазарев. – Санкт-Петербург : Лениздат. – (Диагностика кармы). – ISBN 978-5-9000694-04-7
Кн. 5 : Ответы на вопросы. – 2010. – 280, [4] с. – На обл. назв. серии.
395125
  Косенков Р.А. Диагностика качества экономического роста и развития предприятий: : учеб. пособие / Р.А. Косенков. – Волгоград, 1988. – 112 с.
395126
  Кузнецова О. Диагностика компонентов пассионарности: презентация методики / О. Кузнецова, Я. Иванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 78-82. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статье представлены этапы разработки и результаты апробации психодиагностической методики, предназначенной для изучения компонентов пассионарности. Пассионарность рассматривается как склонность личности к преобразованию действительности (изменению ...
395127
  Нури Абделбассет Диагностика короткозамкнутых роторов асинхронных электроприводов электротехнических комплексов : Автореф... кандидата техн.наук: 05.09.03 / Нури Абделбассет; Мин-во образов. Украины. Донецкий госуд. техн. ун-тет. – Донецк, 1997. – 19л.
395128
  Фекличков В.Г. Диагностика минералов / В.Г. Фекличков. – М., 1975. – 350с.
395129
  Фекличев В.Г. Диагностика минералов : Теория, методика, автомаматизация / В.Г. Фекличев. – Москва : Наука, 1989. – 478с.
395130
  Геворкьян С.В. Диагностика минералов марганца / С.В. Геворкьян, В.С. Ляшенко, Э.А. Янчук. – Киев : Наукова думка, 1991. – 204с.
395131
  Ложкин В.В. Диагностика минералов россыпей : (практ. руководство) / В.В. Ложкин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 243 с. – Библиогр.: с. 237-240
395132
  Буланов В.А. Диагностика минералов. / В.А. Буланов, А.И. Сизых. – Иркутск, 1991. – 249с.
395133
  Гузенюк Збигнев Диагностика многозначных однородных структур : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Гузенюк Збигнев; Ленингр. ин-т точной механики и оптики. – Л., 1979. – 20л.
395134
  Кон Е.Л. Диагностика многотактных телемеханических систем / Е.Л. Кон. – Л, 1972. – 118с.
395135
  Рекун Г.П. Диагностика навчальної мотивацї студентів ВНЗ / Г.П. Рекун, Ю.І. Прус // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 386-394. – ISSN 1993-6788
395136
   Диагностика наносистем. Многоуровневые фрактальные наноструктуры / А.П. Шпак, В.В. Шилов, О.А. Шилова, Ю.А. Куницкий; Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАНУ; Ин-т химии высокомолекулярных соединений НАНУ. – Киев. – ISBN 966-8002-80-6
Ч.2. – 2004. – 112с.
395137
  Усенко Л.В. Диагностика нарушений деятельности центральной нервной системы в анестезиологии и интенсивной терапии с помощью определения когнитивной дисфункции / Л.В. Усенко, А.А. Криштафор, Г.С. Канюка // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 100-104. – ISSN 2224-0586
395138
  Бирюков В.В. Диагностика неисправностей ЭЦВМ / В.В. Бирюков, Н.А. Коротаев. – Минск, 1972. – 102с.
395139
  Трухачева Валентина Александровна Диагностика неоднородной плазмы по самообращенным контурам : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Трухачева Валентина Александровна ; МВ и ССО РСФСР, ЛГУ. – Ленинград, 1979. – 12 с.
395140
  Животов В.К. Диагностика неравновесной химически активной плазмы / В.К. Животов, В.Д. Русанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 216 с.
395141
   Диагностика неравновесных состояний в молекулярных лазерах / О.В. Ачасов, Н.Н. Кудрявцев, С.С. Новиков, Р.И. Солоухин, Н.А. Фомин. – Минск : Наука и техника, 1985. – 208 с.
395142
   Диагностика низкотемпературной плазмы. – Москва : Наука, 1979. – 192 с.
395143
  Гиппиус А.А. Диагностика низкотемпературной плазмы по спектрам ее собственного излучения в СВЧ и субмиллиметровом диапазонах / А.А. Гиппиус. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 134 с.
395144
  Мушинский А.А. Диагностика низкотемпературной частично ионизованной плазмы методом рассеяния света. : Автореф... канд.техн.наук: 01.04.14 / Мушинский А.А.; Гос.науч-исслед.энерг.ин-т. – М, 1976. – л.
395145
  Курилова Татьяна Николаевна Диагностика нравственной воспитанности учащихся средних специальных учебных заведений : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курилова Татьяна Николаевна; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1981. – 18л.
395146
  Тельдеши Ю. Диагностика окружающей среды радиоаналитическими методами / Ю. Тельдеши. – М., 1985. – 193с.
395147
  Кабикин В.Е. Диагностика оперативного мышления. / В.Е. Кабикин. – Киев, 1977. – 109с.
395148
  Гордеева Т.О. Диагностика оптимизма как стиля объяснения успехов и неудач (опрсник стоун) / Т.О. Гордеева, Осин, В.Ю. Шевяхова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 9 (138). – С. 29-41
395149
   Диагностика органических веществ в горных породах и минералах магматического и гидротермального происхождения. – М., 1968. – 252с.
395150
  Чжен Г.Я. Диагностика отказов цифровых вычислительных систем / Г.Я. Чжен. – М., 1972. – 232с.
395151
  Панфилов В.Н. Диагностика питания растений. Современные методы определения потребности растений в удобрениях. / В.Н. Панфилов, А.В. Соколов. – Москва, 1944. – 64с.
395152
  Церлинг В.В. Диагностика питания сельскохозяйственных культур / В.В. Церлинг. – Москва, 1990. – 235с.
395153
   Диагностика плазмы. – Москва, 1963. – 303 с.
395154
   Диагностика плазмы : Пер.с англ. – Москва : Мир, 1967. – 516 с.
395155
   Диагностика плазмы : сб. статей. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1973. – 560 с.
395156
   Диагностика плазмы. – Москва : Энергоатомиздат
вып. 4 (1). – 1981. – 236 с.
395157
   Диагностика плазмы. – Москва : Энергоатомиздат
вып. 4 (2). – 1981. – 192 с.
395158
  Фолмкин Игорь Петрович Диагностика плазмы методом резонансной флуоресценции на установке токами ФТ-1 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Фолмкин Игорь Петрович; АН СССР. Физ.-техн. ин-т. – Ленинград, 1981. – 20л.
395159
   Диагностика плазмы по контурам спектральных линий (оптика неоднородных сред) : межвуз. сб. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1977. – 204 с.
395160
  Москалев И.Н. Диагностика плазмы с помощью открытых цилиндрических резонаторов / И.Н. Москалев, А.М. Стефановский. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 145 с.
395161
  Семенов В.В. Диагностика плотной низкотемпературной плазмы методом коллективного рассеяния лазерного излучения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Семенов В.В.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1975. – 18л.
395162
   Диагностика плотной плазмы. – Москва : Наука, 1989. – 367 с.
395163
   Диагностика поверхности : тезисы оригинальн. докладов / Всесоюзная конференция (1986, Каунас). – Черноголовка : ИФТТ АН СССР, 1986. – 198 с.
395164
   Диагностика поверхности ионными пучками : тезисы докладов / Всесоюзное совещание-семинар. – Донецк : Издательство Донецкого университета, 1980. – 312 с.
395165
  Петров Н.Н. Диагностика поверхности с помощью ионных пучков / Н.Н. Петров, И.А. Аброян. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 160 с.
395166
  Коллакот Р.А. Диагностика повреждений / Р.А. Коллакот. – М., 1989. – 516с.
395167
   Диагностика познавательных способностей. – Ярославль, 1986. – 150с.
395168
  Стасюк В.И. Диагностика поливов молодых насаждений яблони в условиях дерново-слабоподзолистых песчаных почв северной части лесостепи УССР : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук : 536 / Стасюк В.И. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 26 с.
395169
  Бурков В.Н. Диагностика потребности липы мелколистной в азоте, фосфоре и калии в условимях питомников Среднего Зауралья : Автореф... канд. биол.наук: / Бурков В. Н.; АН СССР, Урал. филиал Ин-т биологии. – Свердловск, 1966. – 25л.
395170
  Нехорошева И.В. Диагностика предрасположенности молодежи к девиантному поведению // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.28-39. – ISSN 0042-8841
395171
  Бутаков Е.А. Диагностика программируемых логических матриц / Е.А. Бутаков. – М., 1991. – 157с.
395172
  Матяш Н.В. Диагностика профессиональной компетентности педагога-психолога. / Н.В. Матяш, Е.М. Фещенко // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 80-91
395173
  Котиленков Н.К. Диагностика профессиональной направленности учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Котиленков Н.К.; Мин-во просвещ. БССР. Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1979. – 17л.
395174
   Диагностика пучков заряженных частиц в ускорителях : сб. науч. трудов. – Москва : РИАН СССР, 1984. – 137 с.
395175
  Кобелев А.Н. Диагностика работы библиотек: информационно-аналитический компонент // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 18 - 27. – ISSN 0130-9765
395176
  Скворцов Н.Н. Диагностика резервов производства / Н.Н. Скворцов, Л.Н. Омельченко. – К., 1988. – 133с.
395177
  Голобородько А.А. Диагностика реконструкции поверхности золота методами многоугловой эллипсометрии / А.А. Голобородько, А.В. Крылов, Л.И. Робур // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 01025-1-01025-6. – ISSN 2077-6772


  В работе рассматриваются изменения структуры и оптических свойств пленок золота. Экспериментально показано, что изменения структуры поверхности достоверно фиксируются методами многоугловой Мюллер-поляриметрии. Проанализировано влияние поверхности ...
395178
  Екатеринославский Ю. Диагностика рисковой "температуры" фирмы // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 6. – С. 2-6.
395179
  Кухарська Н. Диагностика рынка услуг Украины и его региональные предприятия : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 3 (281). – С. 51-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
395180
  Наумов Л.Б. Диагностика силикоза и силикотуберкулеза / Л.Б. Наумов. – Ташкент, 1975. – 153с.
395181
  Куприянов П.Г. Диагностика систем семянного размножения в популяциях цветковых растений / П.Г. Куприянов; Под ред. Н.А. Шишкинской. – Саратов, 1989. – 160с.
395182
  Богомолов А.М. Диагностика сложных систем / А.М. Богомолов, В.А. Твердохлебов. – Киев : Наукова думка, 1974. – 128с.
395183
  Берзина И.Г. Диагностика слюд по фигурам травления на следах от осколков деления . Атлас / И.Г. Берзина, Д.П. Попенко. – М, 1970. – 92с.
395184
  Любимова И.Н. Диагностика солонцового процесса в целинных и агрогенно-измененных почвах разных регионов / И.Н. Любимова, В.В. Хан, И.А. Салпагарова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 1046-1055 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
395185
   Диагностика состояния газового потока по результатам лидарных изменений с использованием фрактальной размерности / Г.Н. Доля, В.И. Карпенко, В.Н. Ващенко, Р.Э. Пащенко, В.П. Дзебань, А.В. Шаповалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 439-449. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для диагностики параметров движения газовых потоков используются лидарные методы и средства. Анализ частотного спектра выходного сигнала фотоприемника для диагностики потока газа не позволяет измерить его параметры при малых значениях отношения ...
395186
  Банару А.М. Диагностика соционического типа по температменту / А.М. Банару, Д.А. Енина // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный ин-т соционики ; глав. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко , Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2014. – № 3 (114). – С. 38-42. – ISSN 1680-4325
395187
   Диагностика способностей и личностных черт учащихся в учебной деятельности. – Саратов, 1989. – 218 с.
395188
  Рождественская Н.А. Диагностика способов межличностного познания подростков : апробация методики / Н.А. Рождественская, А.В. Сорин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.67-77. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
395189
  Баженова К.А. Диагностика сформированности организационно-управленческой компетентности педагогов - руководителей исследовательской деятельностью школьников // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 35-41. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385
395190
  Батаршев А.В. Диагностика темперамента и характера / А.В. Батаршев. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2007. – 368 с. : илл., табл. – (Практическая психология). – ISBN 978-5-91180-484-8
395191
   Диагностика термоядерной плазмы. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 165 с.
395192
  Рухман Е.Л. Диагностика технических средств автоматизированных систем управления : учеб. пособ. / Е.Л. Рухман, Б.Я. Советов, О.И. Шеховцов. – Ленинград, 1977. – 104 с.
395193
  Стукас В.А. Диагностика типа личности // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 9 (129), сентябрь. – С. 7-20. – ISSN 2226-7549
395194
  Бессонов А.С. Диагностика трихинеллеза / А.С. Бессонов. – Вильнюс : Минтис
2. – 1975. – 383с.
395195
  Волков Я.Ф. Диагностика турбулентной плазмы / Я.Ф. Волков. – Киев : Наукова думка, 1983. – 141 с.
395196
  Лобковская Е.А. Диагностика у будущих педагогов нравственной саморегуляции здорового образа жизни // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 28-33. – ISSN 2616-700X
395197
  Рапопорт В.Ш. Диагностика управления: практический опыт и рекомендации. / В.Ш. Рапопорт. – М, 1988. – 125с.
395198
  Маркова В.Н. Диагностика управленческих навыков библиотечных менеджеров / В.Н. Маркова, Е.А. Чернышева // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 8. – С. 66-72. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены основные аспекты стратегического управления библиотекой и результаты опроса библиотечных менеджеров НТБ Белгородского государственного технологического университета, проведенного в октябре 2004 г.
395199
  Шевчук Л.И. Диагностика уровней усвоения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шевчук Л.И. ; МГУ, Фак. психол., Каф. педагог. и пед. психол. – Москва, 1973. – 25 с.
395200
  Юрик И.В. Диагностика уровня вовлеченности персонала библиотеки // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 84-86
395201
   Диагностика условий распространения УКВ в тропосфере : монография / НАНУ, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова ; под ред. Г.И. Хлопова. – Киев : Наукова думка, 2010. – 264 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0954-2
395202
  Василенко В.А. Диагностика устойчивого развития предприятий : Монография / В.А. Василенко; Таврический Национальный ун-т им. В.И. Вернадского. – Киев : Центр навчальної літератури, 2005. – 142с. – ISBN 966-364-184-3
395203
  Долгов И А. Диагностика устройств, функционирующих в системе остаточных классов / И А. Долгов. – М, 1982. – 64с.
395204
  Нгуен Тонг Там Диагностика фазового состояния тропосферных облаков по спутниковым данным : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 25.00.30 / Нгуен Тонг Там. – Санкт-Петербург, 2017. – 22 с. – Библиогр.: 9 назв.
395205
  Новохатько В.Н. Диагностика физического состояния как основа эффективного педагогического руководства двигательным развитием детей 5-7 лет. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Новохатько В.Н.; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1984. – 24л.
395206
  Бабаева З.Ш. Диагностика финансового кризиса на предприятии // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – C. 26-27. – ISSN 1680-2721
395207
  Петросянц К.В. Диагностика финансового состояния и санация предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.195-200
395208
  Середа В.И. Диагностика функционирования контролируемых восстанавливаемых стохастических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Середа В.И.; МВ и ССО Украины, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 16 с.
395209
  Середа Владимир Иванович Диагностика функционирования контролируемых восстанавливаемых стохастических схем : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Середа Владимир Иванович; КГУ. – К., 1991. – 129л. – Бібліогр.:л.115-118
395210
  Попов Алексей Юрьевич Диагностика целостной активности субъекта жизнедеятельности: методологические, статистические и психометрические аспекты / Попов Алексей Юрьевич, Волочков Андрей Александрович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 46-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
395211
  Попов Алексей Юрьевич Диагностика целостной активности субъекта жизнедеятельности: методологические, статистические и психометрические аспекты / Попов Алексей Юрьевич, Волочков Андрей Александрович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 46-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
395212
  Артюшина М.Н. Диагностика ценностных отношений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 65-70. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
395213
  Герасимов А.М. Диагностика чешуекрылых, имеюцих хозяйственное значение / А.М. Герасимов. – Л, 1939. – 33с.
395214
   Диагностика электроэнергетического оборудования с использованием микропроцессорных средств. – Киев
Ч. 2. – 1990. – 178 с.
395215
  Ротарь С.Л. Диагностика ЭЦВМ, организация и эксплуатация вычислительных центров / С.Л. Ротарь. – Кишинев, 1978. – 87с.
395216
   Диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита c в условиях первичного звена медицинской помощи (обзор литературы) / С.Х. Лапасов, Л.Р. Хакимова, М.Х. Аблакулова, Ёрмухамедова, Д.Х. Абдухамидова // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль, 2017. – № 2 (30). – C. 13-21. – ISSN 1811-2471
395217
  Салаев Диагностика. классификация почв Азербайджана / Салаев, Мамед-Эмин Мамед-Али оглу. – Баку, 1991. – 237с.
395218
  Латишенко В.А. Диагностики жесткости и прочности материалов / В.А. Латишенко. – Рига, 1968. – 320с.
395219
  Семаго М.М. Диагностико-консультативная деятельность психолога образования : Методическое пособие / Под общ. ре.: М.М.Семаго. – Москва : Айрис-пресс, 2004. – 288с. – (Библиотека психолога образования). – ISBN 5-8112-0963-0
395220
  Доценко Б.И. Диагностирование динамических систем / Б.И. Доценко. – К, 1983. – 159с.
395221
  Харазов А.М. Диагностирование и эффективность эксплуатации автомобилей / А.М. Харазов. – Москва, 1986. – 64с.
395222
  Сазонов Сергей Николаевич Диагностирование интегральных схем по параметрам нелинейности характеристик энергопотребления : Автореф... канд. технич.наук: 05.13.05 / Сазонов Сергей Николаевич; КПИ. – К., 1993. – 17л.
395223
  Иоффе М.И. Диагностирование логических схем / М.И. Иоффе. – М, 1989. – 157с.
395224
   Диагностирование машин-автоматов и промышленных роботов. – М., 1988. – 152с.
395225
   Диагностирование приборов для радиационных измерений. – М., 1991. – 200с.
395226
  Гуляев В.А. Диагностирование программного обеспечения микропроцессорных систем / В.А. Гуляев, Ю.М. Коростиль. – Киев : Тэхника, 1991. – 140с.
395227
  Улитовский Б.А. Диагностирование сельскохозяйственной техники / Б.А. Улитовский. – М., 1985. – 63с.
395228
  Таран В.П. Диагностирование электрооборудования / В.П. Таран. – Киев : Техніка, 1983. – 200 с.
395229
   Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога. – М., 1987. – 178с.
395230
  Ерина Т.М. Диагностическая основа профилизации образования // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 4 (73). – С. 9-14. – ISSN 1998-1740


  В статье раскрываются основы педагогической диагностики при введении профильного обучения. В числе компонентов диагностики рассматриваются собственно педагогические предпосылки к созданию профилей обучения, а также социальные. Особое внимание уделено ...
395231
  Буинов А.Н. Диагностические алгоритмы. / А.Н. Буинов. – Улан-Удэ, 1976. – 130с.
395232
  Лебедева И.И. Диагностические горизонты в классификации почв России / И.И. Лебедева, М.И. Герасимова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 923-934 : табл. – Библиогр.: 59 назв. – ISSN 0032-180Х
395233
  Фрадкин В.А. Диагностические и лечебные аллергены / В.А. Фрадкин. – Москва, 1990. – 255с.
395234
  Фекличев В.Г. Диагностические контрасты минералов : Справочник / В.Г. Фекличев. – Москва : Недра, 1989. – 478с.
395235
  Коновалова А.С. Диагностические показатели окультуренных почв подзолистого типа : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Коновалова А.С.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1965. – 29л.
395236
   Диагностические применения лазеров и волоконной оптики. – Саратов
Ч. 1. – 1989. – 104 с.
395237
   Диагностические применения лазеров и волоконной оптики. – Саратов
Ч. 2. – 1989. – 72 с.
395238
  Островская О.А. Диагностические продукты с элементами инноваций в мониторинге финансовой отчетности / О.А. Островская, О.Б. Соколова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 289-296 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
395239
  Оганесян Л.А. Диагностические расчеты штормовых нагонов / Л.А. Оганесян, С.В. Сивашинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 120с.
395240
  Бобрик М.И. Диагностические решения клинической задачи "Оценка состояния костной ткани" / М.И. Бобрик, В.М. Резниченко, И.В. Сидорова // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 8. – С. 67-71. – ISSN 2224-0721
395241
   Диагностические свойства рудных минералов. – Москва : Недра, 1975. – 285с.
395242
  Фекличев В.Г. Диагностические спектры минералов / В.Г. Фекличев. – Amsterdam : Недра, 1977. – 288с.
395243
  Соколовский Мирон Наумович Диагностические эксперименты с автоматами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Соколовский Мирон Наумович; АН СССР. Сибирск. отделение. Ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 10л.
395244
  Страхова Л.П. Диагностический анализ системы и процесса управления / Л.П. Страхова. – М, 1979. – 64с.
395245
   Диагностический метод ранговых эталонов и возможности его применения в геологии : (методические указания). – Ленинград, 1972. – 17с.
395246
  Белова Н.А. Диагностический потенциал методической мастерской при формировании профессиональной компетенции будущего учителя / Н.А. Белова, Е.А. Кашкарева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 28-32. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается дидактический потенциал методической мастерской как одной из интенсивных образовательных технологий при формировании профессиональной компетенции будущего учителя-филолога. This article is dedicated to diagnostic opportunity of ...
395247
  Зуев И.А. Диагностический тест структуры интересов и склонностей (СИС-190) // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.24-29
395248
  Султанов В.К. Диагностическое значение изменений показателей протеинкиназных активностей при хронических заболеваниях желудка и толстой кишки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.05 / Султанов Валерий Кавказович ; Военно-мед. акад. им. С.М. Кирова. – Ленинград, 1984. – 25 с. – Библиогр.: 5 назв.
395249
  Ботезату И.Ф. Диагностическое значение некоторых биохимических и серологических методов исследования при вирусном гепатите : Автореф... канд. мед.наук: 759 / Ботезату И.Ф.; Кишиневский гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1970. – 24л.
395250
  Коханова-Еллинская Диагностическое значение определения фосфатазы крови при рахите : Автореф... канд. мед.наук / Коханова-Еллинская М.Б. – Казань, 1952. – 10 с.
395251
   Диагностическое и лечебное применение радиоактивных изотопов. – Киев, 1976. – 343с.
395252
  Сагунов В.И. Диагностическое обеспечение в Сапр. / В.И. Сагунов. – Горький, 1988. – 52с.
395253
  Любовников О.М. Диагонали любви. / О.М. Любовников. – Киров, 1963. – 85с.
395254
  Лукач И.. Диагональные операторы на сфере и уравнение Шредингера для задач, обладающих симметрией трехмерных вращений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Лукач И..; НИИ ядерной физики. – М., 1969. – 21л.
395255
  Никитин В.В. Диаграмма важнейших геометрических элементов полевых шпатов, отнесенных к осям оптической индикатрисы : 4 таблицами / В.В. Никитин. – Москва ; Ленинград : Госиздат ; [Госиздат тип. имени Н. Бухарина, Л.], 1927. – 68 с., IV табл.-вкладыш : ил. – Авт. и заглавие на рус. и фр. яз. - Резюме на фр. яз. - Отд. оттиск: Записки Российского минералогического общества, т. LV, вып. 1
395256
  Лифшиц Г.М. Диаграмма плавкости четвертой взаимной сингулярной системы с раслоением из хлоридов, бромидов, нитратов калия и серебра. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лифшиц Г.М.; Воронеж.гос.мед.ин-т. – Воронеж, 1949. – 11 с.
395257
  Беруль С.И. Диаграмма состояне взаимной системы и нитратов и нитритов натрия и калия. : Автореф... Канд.хим.наук: / Беруль С.И.; Ин-т.общей и неорганической химии. – Москва, 1952. – 16 с.
395258
  Рыжков Н.А. Диаграмма состояний железоуглеродистых сплавов / Н.А. Рыжков, В.М. Заблудовский. – Тольятти, 1971. – 47с.
395259
  Шелимова Л.Е. Диаграмма состояния в полупроводниковом материаловедении / Л.Е. Шелимова. – М., 1991. – 367с.
395260
  Карнацевич Л.В. Диаграмма состояния и избыточные термодинамические функции растворов водород-дейтерий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.09 / Карнацевич Л.В. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низк. температур. – Харьков, 1976. – 17 с. – Бібліогр.:с.16
395261
  Серебрянский В.Т. Диаграмма состояния системы бор-алюминий. : Автореф... канд. хим.наук: / Серебрянский В.Т.; Гос. ком. Сов. Мин. СССР по химии НИИ физ.-хим. им. Л.Я.Карпова. – М., 1962. – 14л.
395262
  Пан В.М. Диаграмма фазовых равновесий системы хром - никель - ниобий. : Автореф... канд. техн.наук: / Пан В.М.; МВ и ССО УССР. Киев. политехн. ин-т. – К., 1961. – 18л.
395263
  Шаров А.С. Диаграмма цвет -- светимость звезд в окрестностях Солнца. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шаров А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 8л. – Бібліогр.:с.6-7
395264
  Юшин Ю.Я. Диаграммная техника в квантовой электродинамике мягких фотонов и электромагнитные процессы при низких и высоких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 68-40 / Юшин Ю.Я.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.13
395265
  Касан-Оглы Диаграммная техника для спиновых операторов и ее применение к проблемам ферромагнетизма : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Касан-Оглы Ф.А.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1971. – 14л.
395266
  Письмак Юрий Михайлович Диаграммные представления функциональных преобразований Лежандра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Письмак Юрий Михайлович; ЛГУ. – Л., 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.12
395267
  Тыслер И. Диаграммы / И. Тыслер. – М.-Л., 1932. – 84с.
395268
  Уокенбах Дж. Диаграммы в Excel / Джон Уокенбах; Пер. с англ. А.Г. Сысонюка. – Москва : Диалектика, 2003. – 448с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0474-9


  Книга будет полезна как для начинающих так и для опытных пользователей. Для ее понимания требуется знание элементарных основ работы в Excel.
395269
  Кузичев А.С. Диаграммы Венна. История и применение / А.С. Кузичев. – Москва, 1968. – 252с.
395270
  Кузнецов С.И. Диаграммы и таблицы течения диссоцирующего воздуха около клина, конуса и выпуклой поверхности / С.И. Кузнецов. – Москва, 1962. – 212с.
395271
   Диаграммы изотермического распада раствора в алюминиевых сплавах. – М., 1973. – 152с.
395272
  Коршунов Б.Г. Диаграммы плавкости галогенидных систем / Б.Г. Коршунов. – Л., 1972. – 384с.
395273
  Сафонов В.В. Диаграммы плавкости галогенидных систем : [Темат. библиогр. указ. лит. / сост.: В.В. Сафонов, М.П. Коженова]. – Москва : Гиредмет, 1978. – 96 с.
395274
  Коршунов Б.Г. Диаграммы плавкости галогенидных систем переходных элементов / Б.Г. Коршунов. – М., 1977. – 248с.
395275
   Диаграммы плавкости солевых систем. – Москва : Химия, 1977. – 326 с.
395276
   Диаграммы плавкости солевых систем. – Москва : Металлургия
Ч. 2. – 1977. – 304 с.
395277
   Диаграммы плавкости солевых систем. – М.
5. – 1977. – 392с.
395278
   Диаграммы плавкости солевых систем. – М.
3. – 1979. – 207с.
395279
  Словинская В.М. Диаграммы равновесий взаимно-четверной системы из иодидов и хлоридов калия и натрия в водных растворах при 0,25,50 С. : Автореф... канд.хим.наук: / Словинская В.М.; Акад.наук Узбек.ССР.ин-т химии. – Ташкент, 1956. – 19л.
395280
  Федорова М.Ф. Диаграммы состояния бинарных систем из конденсированных газов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федорова М.Ф.; МВО СССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1949. – 12 с.
395281
   Диаграммы состояния в материаловедении. – Киев, 1984. – 241с.
395282
   Диаграммы состояния в материаловедении. – К., 1991. – 160с.
395283
   Диаграммы состояния двойных и многокомпонентных систем на основе жидкого железа. – М., 1986. – 439с.
395284
  Захаров А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем / А.М. Захаров. – Москва, 1964. – 300с.
395285
  Захаров А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем / А.М. Захаров. – изд. 2-е перераб. и доп. – Москва, 1978. – 293 с.
395286
  Захаров А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем / А.М. Захаров. – Москва, 1990. – 239 с.
395287
   Диаграммы состояния двойных и тройных систем титана / Корнилов, И, , П.Б. Будберг. – Москва, 1961. – 176с.
395288
   Диаграммы состояния двойных металлических систем : Справочник в 3-х томах. – Москва : Машиностроение. – ISBN 5-217-02688-Х;5-217-02688-1
Т.1./ Под общ. ред. Н.П. Лякишева. – 1996. – 992с.
395289
   Диаграммы состояния двойных металлических систем : Справочник в 3-х т. – Москва : Машиностроение. – ISBN 5-217-01567-5;5-217-01569-1
Т.2./ Под общ. ред. Н.П. Лякишева. – 1997. – 1024с.
395290
   Диаграммы состояния двойных металлических систем : Справочник в 3-х т. – Москва : Машиностроение. – ISBN 5-217-02687-1;5-217-02932-3
Т.3. Кн.2./ Под общ. ред. Н.П. Лякишева. – 2001. – 448с.
395291
   Диаграммы состояния двойных металлических систем : Справочник в 3-х томах. – Москва : Машиностроение. – ISBN 5-217-02687-2;5-217-02687-1
Т.3. Кн.1./ Пол общ. ред. Н.П. Лякишева. – 2001. – 872с.
395292
  Кубашевски О. Диаграммы состояния двойных систем на основе железа / О. Кубашевски. – М, 1985. – 183с.
395293
  Шейнина А.А. Диаграммы состояния жидкость-твердая фаза растовров водород-дейтерий и изотопов водорода с примесями легких элементов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.09 / Шейнина А. А.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низк. темп. – Х., 1986. – 15л.
395294
   Диаграммы состояния и термодинамика фаз в бинарных системах редкоземельных металлов с кремнием : справочник / М.В. Буланова [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича. – Киев : Наукова думка, 2013. – 204, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 162-197, с. 206. – ISBN 978-966-00-1321-6
395295
   Диаграммы состояния и фазовые превращения сплавов Урана. – М., 1972. – 252с.
395296
   Диаграммы состояния металлических систем : обзор исследований. – Москва : Наука, 1968. – 323 с.
395297
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные .... – Москва
16. – 1972. – 308 с.
395298
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1955 г.. – М.
1. – 1959. – 136с.
395299
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1956 г.. – М.
2. – 1959. – 102с.
395300
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1957 г.. – М.
3. – 1960. – 272с.
395301
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1958 г.. – М.
4. – 1961. – 404с.
395302
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1959 г.. – М.
5. – 1962. – 165с.
395303
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1960 г.. – М.
6. – 1962. – 178с.
395304
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1961 г.. – М.
7. – 1963. – 264с.
395305
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1962 г.. – М.
8. – 1964. – 232с.
395306
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1963 г.. – М.
9. – 1966. – 277с.
395307
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1964 г. – Москва
10. – 1966. – 241 с.
395308
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1965 г. – Москва
11. – 1968. – 270 с.
395309
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1966 г. – Москва
12. – 1968. – 272 с.
395310
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1967 г.. – Москва
13. – 1970. – 278 с.
395311
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1968 г. – Москва
14. – 1970. – 272 с.
395312
  Алисова С.П. Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1973 году / С.П. Алисова, П.Б. Будберг ; под ред. Н.В. Пегеева. – Москва
Вып. 19. – 1976. – 268 с.
395313
  Левинский Ю.В. Диаграммы состояния металлов с газами / Ю.В. Левинский. – М., 1975. – 295с.
395314
  Мохосоев М.В. Диаграммы состояния молибдатных и вольфраматных систем / М.В. Мохосоев. – Новосибирск, 1978. – 319с.
395315
   Диаграммы состояния силикатных систем. – М.-Л.
1. – 1965. – 547с.
395316
   Диаграммы состояния силикатных систем. – Изд. 2-е, доп. – Л.
1. – 1969. – 823с.
395317
   Диаграммы состояния силикатных систем. – Л.
3. – 1972. – 448с.
395318
   Диаграммы состояния силикатных систем. – Л.
4. – 1974. – 514с.
395319
   Диаграммы состояния систем на основе алюминия и магния. – Москва, 1977. – 228 с.
395320
  Томашик В.Н. Диаграммы состояния систем на основе полупроводниковых соединений . / В.Н. Томашик, В.И. Грыцив. – К., 1982. – 167с.
395321
   Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов. – Л.
Вып. 5, ч. 1. – 1985. – 384с.
395322
   Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов. – Л.
5. – 1986. – 358с.
395323
   Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов. – Ленинград : Наука
Вып. 5, ч. 3. – 1987. – 284 с.
395324
   Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов. – Ленинград : Наука
вып. 5, ч. 4. – 1988. – 348 с.
395325
   Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов. – Ленинград : Наука
Вып. 5, ч. 5. – 1991. – 415 с.
395326
   Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов : Справочник. – Санкт-Петербург : Наука. – ISBN 5020247529
Вып.6 : Системы керамических высокотемпературных сверхпроводников. – 1997. – 334 с.
395327
  Копылов Н.И. Диаграммы состояния сульфидно-натриевых систем : Автореф... кандидата хим.наук: / Копылов Н.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1964. – 12л.
395328
   Диаграммы состояния тройных металлических систем. – Москва, 1972. – 190 с.
395329
   Диаграммы фаз в сплавах : пер. с англ. – Москва : Мир, 1986. – 272 с.
395330
  Магаршак Ю.Б. Диаграмные методы решения задач ферментотивной кинетики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Магаршак Ю. Б.; ЛГУ. – Л., 1971. – 16л.
395331
  Ефимов Б.А. Диадические бикомпакты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимов Б.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
395332
  Свентославский В. Диазо- и азосоединения. Термохимическое исследование / В. Свентославский, 1910. – С. 806-837. – Отд. оттиск из: Журнал русскогохимческого общества, Т. 42, 1910 г.


  "Временник" Общества содействия успехам опытных наук и их практическое применение им. Х. С. Леденцова, соcтоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. Год 7-й [Текст] = Annales de la societe ...
395333
  Стабровская Л.А. Диазоалканы в реакциях циклоприсоединения к фосфорорганическим соединениям с углерод-углеродными и углерод-кислородными кратными связями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Стабровская Л.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 22л.
395334
  Свентославский В. Диазосоединения : Термохимическое изследование / В. Свентославский. – Москва : Тип. "русская печатная", 1917. – 314 с.


  "Временник" Общества содействия успехам опытных наук и их практическое применение им. Х. С. Леденцова, соcтоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. Год 7-й [Текст] = Annales de la societe ...
395335
  Сергунин Е.Г. Диазосоединения и возможности применения их в картографии и репродукционной технике / Е.Г. Сергунин, В.Д. Лукин, Р.Е. Федорова. – Москва : Недра, 1973. – 148с.
395336
  Хэпп Х. Диакоптика и электрические цепи / Х. Хэпп. – Москва : Мир, 1974. – 343 с.
395337
  Пакальнишкиене Д. Диалект в современной Литве в контексте глобализации / Д. Пакальнишкиене, Ю. Лубиене // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. - 178-188


  В статье анализируется ситуация с одним литовским субдиалектом, так называемых северных жемайтов Кретинги, с целью определения составляющих социокультурной идентичности, а также возможности культурного и языкового континуитета данного субдиалекта в ...
395338
  Ахатов Г.Х. Диалект западносибирских татар / Г.Х. Ахатов. – Уфа, 1963. – 196с.
395339
  Ахатов Габдулхай Хурамович Диалект западносибирских татар : Автореф... канд. филол.наук: / Ахатов Габдулхай Хурамович; АН СССР. И-т языознания. – М., 1964. – 35л.
395340
  Алексахин А.Н. Диалект хакка (китайский язык) / А.Н. Алексахин ; отв. ред.: В.М. Солнцев ; [АН СССР, Ин-т востоковедения]. – Москва : Наука, 1987. – 88 с. – Библиогр.: с. 82-83 (51 назв.). – (Языки народов Азии и Африки / Сер. осн. Г. П. Сердюченко)
395341
  Скобликова Е.С. Диалектальные особенности в падежных формах личных местоимений. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скобликова Е.С.; Куйбышев.гос.пед.инг-т. – Куйбышев, 1950. – 16 с.
395342
  Чейшвили Л.С. Диалектизмы в речи учащихся V-VIII классов и средства их устранения. : Автореф... канд. пед..наук: / Чейшвили Л.С.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1959. – 18л.
395343
  Прохорова В.Н. Диалектизмы в языке художественной литературы / В.Н. Прохорова. – М., 1957. – 80с.
395344
  Злотина М.Л. Диалектика / НАНУ; Ин-тут философ. им. Г.С.Сковороды; Отв. ред.: Ю.А. Мелков; Мария Злотина. – Киев, 2004. – 344 с. – (Наша спадщина). – ISBN 966-02-3131-8
395345
  Ваулина О.В. Диалектика "единичного", "особенного" и "всеобщего" в марксистско-ленинской методологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ваулина О.В.; КГУ. – Киев, 1985. – 21л.
395346
  Ваулина О.В. Диалектика "единичного", "особенного" и "всеобщего" в марксистско-ленинской методологии обществознания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ваулина О. В.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1985. – 169л. – Бібліогр.:л.148-169
395347
  Вовк С.Н. Диалектика "чистой" и "прикладной" математики в математическом экспериментировании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
395348
  Бузгалин А.В. Диалектика : реактуализация в мире глобальных трансформаций // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.20-35. – ISSN 0042-8744
395349
  Перетурин А.Ф. Диалектика абсолютного и относительного в законах сохранения / А.Ф. Перетурин. – Москва, 1968. – 45с.
395350
  Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в "Капитале" Маркса. / Э.В. Ильенков. – Москва, 1960. – 285с.
395351
  Голубничий Григорий Константинович Диалектика абстрактного и конкретного в медицинской диагностике как специфической форме познания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Голубничий Григорий Константинович; Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 163л.
395352
  Голубничий Григорий Константинович Диалектика абстрактного и конкретного в медицинской диагностике как специфической форме познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Голубничий Григорий Константинович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
395353
  Голубничий Григорий Константинович Диалектика абстрактного и конкретного в медицинской диагностике как специфической форме познания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Голубничий Григорий Константинович; КГУ. – К., 1980. – 20л.
395354
  Абдильдин Ж.М. Диалектика активности субъекта в научном познании / Ж.М. Абдильдин, А.С. Балгимбаев ; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата : Наука, 1977. – 304 с.
395355
  Молодцов Б.И. Диалектика актуальной и безусловной бесконечности бытия как основание онтологической состоятельности сознания // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 30-35. – ISSN 2077-1800
395356
  Бабосов Е.М. Диалектика анализа и синтеза в научном познании / Е.М. Бабосов. – Минск, 1963. – 350с.
395357
  Луканин Р.К. Диалектика аристотелевской "Топики". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Луканин Р.К.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
395358
  Джохадзе Д.В. Диалектика Аристотеля / Д.В. Джохадзе. – Москва, 1971. – 264 с.
395359
  Ефремов Валентин Петрович Диалектика базиса и надстройки : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ефремов Валентин Петрович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1986. – 36л.
395360
  Бачешкина Т.И. Диалектика базиса и надстройки в условиях развитого социалистического общества / Т.И. Бачешкина. – М, 1985. – 40с.
395361
  Мартыненко Г.М. Диалектика биологической автономии в эволюционном процессе / Г.М. Мартыненко. – Минск, 1983. – 200с.
395362
  Петросов В.А. Диалектика бытия. Сущность жизни и разума / В. Петросов. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2018. – 42, [2] с. – ISBN 978-617-646-406-8
395363
  Козо-Полянский Диалектика в биологии : пробный очерк контакта эволюционной теории и материалистической диалектики / Козо-Полянский. – Ростов -на-Дону : Буревестник, 1925. – 93 с.
395364
  Усманов М. Диалектика в квантовой механике / М. Усманов. – Ташкент, 1975. – 178с.
395365
   Диалектика в науках о неживой природе. – Москва, 1964. – 599 с.
395366
   Диалектика в науках о природе и человеке : Тр. III Всесоюз. совещ. по филос. вопр. соврем. естествознания [22-24 апр. 1981 г. : в 4 кн.]. – Москва : Наука
[Кн. 1] : Диалектика - мировоззрение и методология современного естествознания / [редкол.: В.В. Казютинский (отв. ред.) и др.]. – 1983. – 494 с.
395367
   Диалектика в науках о природе и человеке : Тр. III Всесоюз. совещ. по филос. вопр. соврем. естествознания [22-24 апр. 1981 г. : в 4 кн.]. – Москва : Наука
[Кн. 2] : Эволюция материи и ее структурные уровни / [редкол.: Л.Б. Баженов, Р.С. Карпинская (отв. редакторы) и др.]. – 1983. – 413 с.
395368
   Диалектика в науках о природе и человеке : Тр. III Всесоюз. совещ. по филос. вопр. соврем. естествознания [22-24 апр. 1981 г. : в 4 кн.]. – Москва : Наука
[Кн. 3] : Единство и многообразие мира, дифференциация и интеграция научного знания / [редкол.: А.Д. Урсул (отв. ред.) и др.]. – 1983. – 399 с.
395369
   Диалектика в науках о природе и человеке : Тр. III Всесоюз. совещ. по филос. вопр. соврем. естествознания [22-24 апр. 1981 г. : в 4 кн.]. – Москва : Наука
[Кн. 4] : Человек, общество и природа в век НТР / [редкол.: Е.Т. Фадеев (отв. ред.) и др.]. – 1983. – 431с.
395370
  Тимирязев А К. Диалектика в науке : Две речи, произнесен. на годичн. заседании Совета Тимирязевского ин-та в октябре 1927 г. / А К. Тимирязев, Е.С. Смирнов. – М. : Тимирязевский ин-т, 1929. – 32 с.
395371
  Черняк В.С. Диалектика в научном познании / В.С. Черняк. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Серия "Философия" ; № 11)
395372
  Ченряк В.С. Диалектика в научном познании / В.С. Ченряк. – М, 1977. – 64с.
395373
   Диалектика в природе. – Вологда, 1928. – 335с.
395374
   Диалектика в природе. Механика новейшего подхода на диалектический материализм. – М., 1929. – 104с.
395375
   Диалектика в природе: сборник по марксисткой методологии естествознания : сборник по марксисткой методологии естествознания. – Вологда : Северный печатник. – (Государственный Тимирязевский научно-исследовательский институт изучения и пропаганды естественно-научных основ диалектического материализма ; Серия 4 ; Сборник № 2 : Диалектика в природе)
№ 2. – 1926. – VIII, 304, [6] с.
395376
  Омельяновский М.Э. Диалектика в современной физике / М.Э. Омельяновский. – М, 1973. – 324с.
395377
  Кулакова В.И. Диалектика в учении Дени Дидро о природе : Автореф... канд. филос.наук: / Кулакова В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1968. – 26л.
395378
   Диалектика взаимодействий природы, общества и техники. – Владивосток, 1985. – 175с.
395379
  Гирусов Э.В. Диалектика взаимодействия живой и неживой природы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Гирусов Э.В. ; АН СССР. – Москва, 1964. – 19 с.
395380
  Чусовитин А.Г. Диалектика взаимодействия и отражения / А.Г. Чусовитин ; Отв. ред. А.Т. Москаленко, О.С. Разумовский ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, 1985. – 176 с.
395381
  Воропаева Ася Васильевна Диалектика взаимодействия личности и коллектива в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Воропаева Ася Васильевна; АН СССР. Ин-т философии. – 22л.
395382
  Одинаев К.К. Диалектика взаимодействия математики и биологии в процессе математизации знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Одинаев К. К.; АН СССР, ин-т филос. – М., 1978. – 24л.
395383
  Одинаев К.К. Диалектика взаимодействия математики и математизируемой дисциплины: (на материале биологии) / К.К. Одинаев. – Душанбе, 1982. – 134с.
395384
  Бубыренко Н.Ф. Диалектика взаимодействия непосредственного и опосредствованного знания в научном познании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Бубыренко Н. Ф.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
395385
  Бубыренко Н.Ф. Диалектика взаимодействия непосредственного и опосредствованного знания в научном познании. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бубыренко Н.Ф.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1990. – 149л. – Бібліогр.:л.142-149
395386
  Платонов Г.В. Диалектика взаимодействия общества и природы / Г.В. Платонов. – Москва : Московский университет, 1989. – 191 с.
395387
  Гирусов Э.В. Диалектика взаимодействия общества и природы в период развитого социализма / Э.В. Гирусов. – М., 1978. – 64с.
395388
  Мамедов К.О. Диалектика взаимодействия объективных условий и субъективного фактора в формировании нового человека : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Мамедов К.О.; АН АзССР. Отд. общ. наук. Ин-т философии и права. – Баку, 1970. – 32л.
395389
   Диалектика взаимодействия природы и общества: Актуальные проблемы науки и практики. – Л., 1976. – 204с.
395390
  Исабеков К.Б. Диалектика взаимодействия социальных интересов в развитом социалистическом обществе в СССР. : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Исабеков К.Б.; Дагест. гос. ун-тет. – Махачкала, 1974. – 26л.
395391
  Данчинова И.А. Диалектика взаимодействия топонимической номинации языка как части и целого / И.А. Данчинова, Н.К. Итченко. – Элиста, 1983. – 59 с.
395392
  Авакян Р.А. Диалектика взаимоотношений личности и общества в период строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Авакян Р.А.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 28л.
395393
  Салосин В.Т. Диалектика взаимопроникновения естественных наук. / В.Т. Салосин. – Волгоград, 1972. – 255с.
395394
  Гирусов Э.В. Диалектика взаимосвязи живой и неживой природы / Э.В. Гирусов. – М., 1969. – 47с.
395395
  Кузубова Т.С. Диалектика взаимосвязи категорий "форма" и "закон". : Автореф... Канд.биол.наук: 09.00.01 / Кузубова Т.С.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1980. – 19л.
395396
   Диалектика взаимосвязи личного и социального в условиях развитого социализма. – Л., 1980. – 120с.
395397
  Литвиненко А.Ф. Диалектика взаимосвязи общественного и индивидуального в сознании личности. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Литвиненко А.Ф.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1990. – 23л.
395398
  Рокачук В.Н. Диалектика взаимосвязи общечеолвеческих и классовых интересов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рокачук В. Н.; Льв.ГУ. – Львов, 1990. – 16л.
395399
  Дейнеко Н.И. Диалектика взаимосвязи объективного и субъективного в интуитивном способе научного познания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
395400
  Смирнов И.Н. Диалектика взаимосвязи социального и биологического / И.Н. Смирнов. – М., 1984. – 64с.
395401
  Ахтямов Алексей Михайлович Диалектика взаимосвязи структурных представлений и знаковых моделей : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ахтямов Алексей Михайлович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Каф. философии. – Саратов, 1978. – 16л.
395402
  Уразалин Б.Б. Диалектика взаимосвязи эмпирического и теоретического уровней познания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Уразалин Б.Б.; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1995. – 38л.
395403
  Уразалин Болат Берсугурович Диалектика взаиосвязи эмпирического и теоретического уровней познания : Дис... доктор филос.наук: 09.00.01 / Уразалин Болат Берсугурович; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1995. – 311л. – Бібліогр.:л.284-311
395404
  Щербакова Г.А. Диалектика внутреннего и внешнего в живой природе в свете системно-структурного подхода. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Щербакова Г.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 17л.
395405
  Логин В.Т. Диалектика военно-исторического исследования / В.Т. Логин. – М., 1979. – 221с.
395406
  Кроссер П. Диалектика военной техники и ее последствия / П. Кроссер. – М, 1975. – 199с.
395407
  Исламов А И. Диалектика возвышения потербностей и ценностных ориентаций личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Исламов И.А.оглы; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1988. – 21л.
395408
  Терещенко Е.В. Диалектика возможного как содержание ценностного конфликта в философии Серена Кьеркегора // Философия и социальная теория : сборник научых трудов / Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. гос. управления, Каф. философии гуманитарных ф-тов. – Москва, 2004. – Вып. 3. – С. 25-52. – ISBN 5-93999-131-9
395409
  Васильев Н.П. Диалектика возможности и действительности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Васильев Н.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 23 с.
395410
  Васильев Н.П. Диалектика возможности и действительности : Дис... канд. филос.наук: / Васильев Н. П.; КГУ, Каф-ра диалектического и исторического материализма. – К., 1962. – 271л. – Бібліогр.:л.258-271
395411
  Тот Я. Диалектика возможности и действительности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Тот Я. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. философии. – Москва, 1967. – 17 с.
395412
  Кирильчук В.Т. Диалектика возможности и действительности в социальном предвидении : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кирильчук В.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 18л.
395413
  Кирильчук В.Т. Диалектика возможности и действительности в социальном провидении : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Кирильчук В.Т.; КГУ. – К, 1979. – 154л. – Бібліогр.:л.155-169
395414
  Эшметов Н. Диалектика возникновения и развития междисциплинарных наук / Н. Эшметов. – Ташкент, 1983. – 106с.
395415
  Сидоров М.М. Диалектика возникновения и развития понятия "условный рефлекс". : Автореф... канд. филос.наук: / Сидоров М.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. – М., 1963. – 16л.
395416
  Гуцаленко Л.А. Диалектика воплощения прекрасного / Л.А. Гуцаленко. – Минск, 1973. – 182с.
395417
  Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности : основы педагогики творчества / Андреев В.И. – Казань : Издательство Казанского унивеситета, 1988. – 236, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 229-237
395418
  Касенов Б.К. Диалектика всеобщего, особенного и единичного в экономических трудах К. Маркса и В.И. Ленина / Б.К. Касенов. – Алма-Ата, 1971. – 264с.
395419
  Эркебаев М.А. Диалектика выравнивания культурного уровня рабочих различных национальностей в процессе сближения и расцвета социалистических наций. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Эркебаев М.А.; Ташк.гос.пед.ин-т. – Ташкент, 1981. – л.
395420
  Завьялова О.И. Диалектика Ганьсу : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.10 / Завьялова О.И.;. – М, 1974. – 17л.
395421
  Завьялова О.И. Диалектика Ганьсу : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.10 / Завьялова О.И.;. – М, 1974. – 17л.
395422
  Малинин В.А. Диалектика Гегеля и антигегельянство / В.А. Малинин. – М., 1983. – 240с.
395423
  Челидзе М.И. Диалектика Гегеля и основные особенности ее критики в буржуазной философии. : Автореф... доктор филос.наук: 662 / Челидзе М.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 46л.
395424
  Дынник М.А. Диалектика Гераклита Эфесского / М.А. Дынник. – Москва : РАНИОН, 1929. – 205с.
395425
  Мурсалимов Р.В. Диалектика главной производительной силы коммунистической формации / Р.В. Мурсалимов. – Казань, 1982. – 151с.
395426
  Чухно А.А. Диалектика государственности и самоуправления. Ч.1 // Демократ. хоз. жизни и актив. человеч. фактора
395427
  Котова Е.В. Диалектика движения в соотношении понятий энергии и информации // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 56 : Роль диалектики в современном естествознании
395428
  Огородник И.В. Диалектика движения и покоя в работе Ф. Энгельса "Анти-Дюринг" и современная биологическая наука / И.В. Огородник, В.В. Огородник // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
395429
  Танкаев С.Д. Диалектика двух тенденций в быту социалистических наций / С.Д. Танкаев. – Алма-Ата : Казахстан, 1985. – 136с.
395430
  Копытко П.М. Диалектика двух тенденций социализма в национальном вопросе. (На материале украинской социалистической нации) : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Копытко П.М.; АН УССР... – К., 1970. – 28л.
395431
   Диалектика действия. – Москва, 1970. – 559с.
395432
  Дианов В.С. Диалектика действия / В.С. Дианов. – Москва, 1989. – 60с.
395433
  Ковач М. Диалектика демократии и диктатуры в условиях строительства социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Ковач М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 24л.
395434
   Диалектика деятельности и культура. – Киев : Наукова думка, 1983. – 296с.
395435
  Купрейченко А.Б. Диалектика доверия и недоверия: соотношение, взаимовлияние, особенности // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – С. 1-15
395436
  Палий В.Ф. Диалектика духовно-практического освоения природы / В.Ф. Палий, В.Ф. Щербина. – Л, 1980. – 142с.
395437
   Диалектика духовной сферы развитого социализма. – Таллин, 1985. – 232с.
395438
   Диалектика единичного, особенного и всеобщего в науке о языке. – М., 1980. – 222с.
395439
  Мисабишвили Шота Владимирович Диалектика единичного, особенного и всеобщего в социальном развитии : Автореф... д-ра философ.наук: / Мисабишвили Шота Владимирович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1966. – 23л.
395440
  Шептулин А.П. Диалектика единичного, особенного и общего / А.П. Шептулин. – М, 1963. – 131с.
395441
  Шептулин А.П. Диалектика единичного, особенного и общего / А.П. Шептулин. – Москва, 1973. – 271 с.
395442
  Шевченко В.Н. Диалектика единства и многообразия исторического процесса / В.Н. Шевченко. – М, 1985. – 64с.
395443
  Шкепу М.А. Диалектика естествознания как фактор формирования научного мировоззрения // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
395444
   Диалектика живой природы. – М., 1984. – 360с.
395445
  Майданова А.С. Диалектика знака и значения : Автореф... канд. филос.наук: / Майданова А.С.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1971. – 20л.
395446
  Корицкая Нина Ивановна Диалектика зрелости общества и личности при социализме : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Корицкая Нина Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 27 с.
395447
  Корицкая Нина Ивановна Диалектика зрелости общества и личности при социализме : Дис... канд философ.наук: / Корицкая Нина Ивановна; Винницкий политех. ин-т. – Винница, 1979. – 182л.
395448
  Якушевский И.Т. Диалектика и "советология". / И.Т. Якушевский. – Л., 1975. – 207с.
395449
   Диалектика и анализ научного занания. – Ташкент, 1984. – 125с.
395450
  Якушевский И.Т. Диалектика и антидиалектика : (критический анализ концепций советологов) / И.Т. Якушевский. – Москва : Изд-во политической литературы, 1984. – 223 с. – (Социальный прогресс и буржуазная философия)
395451
  Крупнов С.И. Диалектика и военная наука / С.И. Крупнов. – М, 1963. – 203с.
395452
  Марцев А.И. Диалектика и вопросы теории уголовного права / А.И. Марцев. – Красноярск, 1990. – 125с.
395453
  Деборин А. Диалектика и естествознание. / А. Деборин. – М.-Л., 1929. – 355с.
395454
  Булатов М.А. Диалектика и культура / М.А. Булатов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 216 с.
395455
   Диалектика и логика научного познания. – Москва, 1966. – 430с.
395456
   Диалектика и методологические проблемы развития науки. – Баку, 1976. – 256с.
395457
   Диалектика и методы управления. – Калинин, 1981. – 168с.
395458
   Диалектика и научное мышление. – Москва, 1988. – 207с.
395459
   Диалектика и научное познание. – Ташкент, 1979. – 243с.
395460
  Позднева С.П. Диалектика и общенаучные понятия. / С.П. Позднева. – Саратов, 1987. – 229 с.
395461
   Диалектика и практика. – М., 1984. – 336с.
395462
  Исаев И.Т. Диалектика и проблема развития / И.Т. Исаев. – М, 1979. – 181с.
395463
  Горбачев Н.А. Диалектика и проблемы атеизма. Критика религиозных концепций развития / Н.А. Горбачев. – Саратов, 1972. – 278с.
395464
  Евменов Л.Ф. Диалектика и революция / Л.Ф. Евменов. – Минск, 1969. – 243с.
395465
  Водолазов Г.Г. Диалектика и революция / Г.Г. Водолазов. – Москва, 1975. – 230с.
395466
   Диалектика и системный анализ. – М., 1986. – 335с.
395467
  Грудинин И.А. Диалектика и современное военное дело / И.А. Грудинин. – М., 1971. – 319с.
395468
   Диалектика и современное естествознание. – Москва, 1970. – 456с.
395469
  Туленов Ж.Т. Диалектика и современность : Материалистическая диалектика - методологическая основа перестройки развития науки и практики. / Ж.Т. Туленов. – Ташкент, 1988. – 416с.
395470
   Диалектика и современный стиль мышления. – Севастополь, 1983. – 256с.
395471
  Минасян А.М. Диалектика и софистика / А.М. Минасян. – Ростов -на-Дону, 1985. – 310с.
395472
  Руткевич М.Н. Диалектика и социология / М.Н. Руткевич. – М, 1980. – 156с.
395473
  Пикашова Т.Д. Диалектика и теоретическое развитие биологической науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
395474
  Корольков А.А. Диалектика и теория медицины / А.А. Корольков. – Л, 1979. – 100с.
395475
   Диалектика и теория творчества. – М., 1987. – 198с.
395476
   Диалектика и частные науки. – Ленинград-Брянск, 1972. – 341с.
395477
   Диалектика и этика. – Алма-Ата, 1983. – 304с.
395478
  Макарец А Диалектика идеологического и социально-психологического уровней сознания в образовании коммунистического убеждения студенческой молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Макарец А Ф.; Льв.ГУ. – Львов, 1983. – 24л.
395479
  Николаев К. Диалектика избирателя // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 23/24. – С. 14-16


  Вибори депутатів Держ. думи РФ повинні відбутися 2 грудня 2007 р.
395480
  Володин Петр Владимирович Диалектика индивида и общества в процессе формирования личности : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Володин Петр Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
395481
  Володин П.В. Диалектика индивида и общества в процессе формирования личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Володин П. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 148л. – Бібліогр.:л.134-148
395482
  Суходуб Татьяна Дмитриевна Диалектика индивидуального и всеобщего в формировании духовного мира личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Суходуб Татьяна Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 187л. – Бібліогр.:л.159-187
395483
  Суходув Т.Д. Диалектика индивидуального и всеобщего в формировании духовного мира личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Суходув Т.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
395484
  Суходуб Т.Д. Диалектика индивидуального и всеобщего в формировании духовного мира личности. : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Суходуб Т.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
395485
  Вагимов Э.К. Диалектика индивидуального и исторического в биологическом познании. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Вагимов Э. К.; Кзыл-Ордынский пед. ин-т. – Кзыл-Орда, 1978. – 196л.
395486
  Вагимов Э.К. Диалектика индивидуального и исторического познания в биологическом познании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Вагимов Э.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 21 с.
395487
  Бодрук О.С. Диалектика интернационального и национального в войназ в защиту социалистического Отечества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Бодрук О. С.; Ин-т филос. АН УССР. – К., 1984. – 19л.
395488
   Диалектика интернационального и национального в развитии общественной мысли. – Кишинев, 1984. – 231с.
395489
  Тадевосян Э.В. Диалектика интернационального и национального в советской государственности. / Э.В. Тадевосян. – М., 1979. – 64с.
395490
   Диалектика интернационального и национального в социалистической культуре. – Л., 1985. – 174с.
395491
   Диалектика интернационального и национального в социалистическом обществе. – Москва, 1981. – 366с.
395492
  Абрамова М.А. Диалектика интернационального и национального и российская система образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 5 (68). – С. 59-68. – ISSN 1811-0916
395493
  Вевюрко И.С. Диалектика истории институтов власти в Ветхом Завете // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 94-109. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
395494
  Яковлева Елена Ефимовна Диалектика исторического и логического в категориальном анализе развивающихся многоплановых объектов : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Яковлева Елена Ефимовна; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 26л.
395495
  Палий В.Ф. Диалектика исторического и логического в развитии науки / В.Ф. Палий. – Л, 1979. – 135с.
395496
   Диалектика исторического процесса. – Ташкент, 1989. – 193с.
395497
  Вазюлин В.А. Диалектика исторического процесса и методология его исследования / В.А. Вазюлин. – Москва, 1978. – 64с.
395498
   Диалектика исторического процесса: противоположность материалистического и идеалистического подходов. – Саратов, 1986. – 100с.
395499
  Глушко Н.М. Диалектика исторического развития классового и общечеловеческого в нравственном сознании и их соотношение в коммунистической морали : Автореф... канд. филос.наук: 09.624 / Глушко Н.М.; АН УССР..... – К., 1970. – 30л.
395500
  Юхименко Н. Диалектика інтересу діяльно-творчої особистості // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 3 : Філософія. – С. 157-172. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Згадується Л. Губерський.
395501
  Копнин П.В. Диалектика как логика / П.В. Копнин. – Киев, 1961. – 448с.
395502
  Столяров В.И. Диалектика как логика и методология науки / В.И. Столяров. – М., 1975. – 247с.
395503
  Копнин П.В. Диалектика как логика и теория познания / П.В. Копнин. – Москва, 1973. – 324с.
395504
  Гусев В.И. Диалектика как метод построения теоретического знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гусев В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1978. – 20л.
395505
   Диалектика как методология научного познания. – Уфа, 1976. – 158с.
395506
   Диалектика как методология научного познания. – Москва, 1978. – 288с.
395507
   Диалектика как методология научного познания. – Иваново, 1988. – 139с.
395508
   Диалектика как методология современного научного познания. – Ташкент, 1980. – 138с.
395509
  Кабыка И.С. Диалектика как наука о всеобщей связи и развитии. / И.С. Кабыка. – К., 1974. – 24с.
395510
  Лысый В.П. Диалектика как синтез теории и практики. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.01 / Лысый В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 32л.
395511
  Оруджев З.М. Диалектика как система / З.М. Оруджев. – Москва, 1973. – 352с.
395512
  Босенко В.А. Диалектика как теория развития / В.А. Босенко. – Киев : Киевского университета, 1966. – 247с.


  В монографии рассматривается ряд проблем системы категорий диалектической теории развития. Среди них - место единства в диалектике борьбы противоположностей; категориальная суть поступательности; движение - всегда развитие; особая роль человеческой ...
395513
   Диалектика как учение о всеобщей всязи и развитии. – Рига, 1990. – 28с.
395514
  Довганюк И.К. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии / И.К. Довганюк. – Киев, 1968. – 43с.
395515
  Злотина М.Л. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии / М.Л. Злотина. – Киев, 1969. – 33с.
395516
  Джумадурдыев С. Диалектика как учение о развитии научно-теоретического знания. / С. Джумадурдыев. – Ашхабад, 1984. – 164с.
395517
  Асмус В.Ф. Диалектика Канта / В.Ф. Асмус. – Москва : Издательство коммунистической академии, 1929. – 162 с.
395518
  Асмус В.Ф. Диалектика Канта / В.Ф. Асмус. – 2-е изд. – Москва, 1930. – 170с.
395519
  Абдильдин Ж.М. Диалектика Канта / Ж.М. Абдильдин. – Алма-Ата : Казахстан, 1974. – 158 с.
395520
  Асмус В.Ф. Диалектика Канта : монография / В.Ф. Асмус ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Репр. воспр. изд. 1929 г. – Киев : Київський університет, 2014. – XLVI, 162 с. : портр. – Дод. тит. л. ориг. - Вых. дан. ориг.: Москва: Издательство коммунистической академии, 1929. - Сер. осн. в 2013 г. - На обл. название сер.: Джерела філософської думки в Київському університеті. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Источники философской мысли в Киевском университете"). – ISBN 978-966-439-771-8
395521
  Сергеев К.А. Диалектика категориальных форм познания / К.А. Сергеев, Я.А. Слинин. – Л., 1987. – 167с.
395522
  Билялов О.К. Диалектика категорий "основа" и "обоснованное". : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Билялов О.К.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1978. – 16л.
395523
  Касенов Б. Диалектика категорий единичного, особенного и всеобщего в "Капитале" Маркса : Автореф... канд. филос.наук: / Касенов Б.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1962. – 16л.
395524
  Абдуллаев С. Диалектика качества и количества в научном познании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Абдуллаев С. ; МВ и ССО Казах. ССР. – Алма-Ата, 1980. – 22 с.
395525
  Прохорова Л.П. Диалектика классового и общечеловеческого в морали. : Автореф... канд. филос.наук: / Прохорова Л.П.; Ростов. гос. ун-т. Экон.-филос. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 20л.
395526
  Молочко В.А. Диалектика классового и общечеловеческого в становлении коммунистического морального сознания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Молочко В.А.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1980. – 18л.
395527
  Бобкова Н.П. Диалектика количества и качества в математике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
395528
  Гак Г.М. Диалектика коллективности и индивидуальности / Г.М. Гак. – Москва, 1967. – 168с.
395529
  Довганюк И.К. Диалектика коллективности и индивидуальности : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Довганюк И.К.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1974. – 24л.
395530
  Черкашин Д.С. Диалектика коммунистического общественного идеала и действительности (некоторые вопросы методологии и теории) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Черкашин Д.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 32 с.
395531
  Черкашин Д.С. Диалектика коммунистического общественного идеала и действительности (некоторые вопросы методологии и теории) : Дис... д-ра филос.наук: / Черкашин Д.С.; МВ и ССО УССР. Харьковский инж.-строит. ин-т. Каф. ист. КПСС, философии и науч. коммунизма. – Х., 1977. – 354л.
395532
  Хасанов И.А. Диалектика конечного и бесконечного и проблема бесконечности вселенной. : Автореф... Канд.филос.наук: / Хасанов И.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 14л.
395533
  Мухамедназаров А.М. Диалектика консолидации социалистических наций, их сближения и социального единения. : Автореф... Доктора филол.наук: 09.00.01 / Мухамедназаров А.М.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1976. – 40л. – Бібліогр.:с.40
395534
  Шепитько В.Ю. Диалектика криминалистической тактики // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 11. – С. 5-16. – ISSN 1993-0917
395535
  Квашина Инесса Михайловна Диалектика критического и позитивного в атеистическом воспитании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Квашина Инесса Михайловна; Белорусск. гос. ун-т. Кафедра истории философии, логики и научного атеизма. – Минск, 1972. – 20л.
395536
   Диалектика культуры. – Куйбышев, 1982. – 133с.
395537
  Розенталь М.М. Диалектика ленинского исследования империализма и революции / М.М. Розенталь. – Москва : Мысль, 1976. – 520 с.
395538
  Просалова В.А. Диалектика лирического и эпического в украинской советской поэзии 60-80-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Просалова В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 21л.
395539
  Просалова Вера Андреевна Диалектика лирического и эпического в украинской советской поэзии 60-80 х годов : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Просалова Вера Андреевна; КГУ. – Киев, 1989. – 214л. – Бібліогр.:л.195-214
395540
  Мареев С.Н. Диалектика логического и исторического : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Мареев С.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1973. – 34л.
395541
  Мареев С.Н. Диалектика логического и исторического и конкретный историзм К.Маркса. / С.Н. Мареев. – М., 1984. – 158с.
395542
  Сиземская И.Н. Диалектика материального и духовного производства / И.Н. Сиземская. – Москва, 1978. – 64 с.
395543
  Селезнев А.И. Диалектика материального и идеального в свете материалистического понимания истории. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.620 / Селезнев А.И.; МВ и ССО РСФСР.Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1971. – 24л.
395544
   Диалектика материального мира: Онтологическая функция материалистической диалектики. – Л., 1985. – 302с.
395545
   Диалектика материальной и духовной жизни общества в период строительства коммунизма. – Москва, 1966. – 272с.
395546
   Диалектика материальной и духовной жизни социалистического общества. – Свердловск, 1984. – 128с.
395547
   Диалектика материальной и духовной сфер социализма в процессе ускорения социально-экономического развития общества. – Днепропетровск, 1987. – 131с.
395548
  Соболев А.И. Диалектика мирового развития и закономерности революционного процесса. / А.И. Соболев. – М., 1984. – 368с.
395549
  Цехмистро И.З. Диалектика множественного и единого / И.З. Цехмистро. – Москва, 1972. – 276с.
395550
  Цехмистро И.З. Диалектика множественного и единого и континуум. / И.З. Цехмистро. – Харьков, 1977. – 132с.
395551
  Садовский Г.И. Диалектика мысли: Логика понятий как теория отражения сущности развития / Г.И. Садовский. – Минск, 1982. – 310с.
395552
  Супруненко Н.М. Диалектика Н.Г.Чернышевского : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Супруненко Н.М. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф. истории рус. философии. – Москва, 1951. – 16 с.
395553
  Кисьов Т. Диалектика на всекидневното съзнание / Т. Кисьов. – София, 1979. – 175с.
395554
  Харизанов Р. Диалектика на живия свят : Философско-метод. очерк / Роман Харизанов. – София : Наука и изкуство, 1985. – 181 с.
395555
  Пугач Б.Я. Диалектика наблюдаемости и ненаблюдаемости в естественнонаучном познании / Б.Я. Пугач. – Харьков, 1991. – 93с.
395556
  Нейман Р.Э. Диалектика науки о коллодах / Р.Э. Нейман. – Воронеж, 1989. – 150с.
395557
  Сергеев Е.С. Диалектика научного познания и мышление инженера / Е.С. Сергеев. – Москва, 1966. – 63с.
395558
   Диалектика научного познания и общественная практика. – Казань, 1987. – 178с.
395559
  Чудинов Э.М. Диалектика научного познания и проблема истины / Э.М. Чудинов. – М, 1979. – 64с.
395560
   Диалектика научного познания. Очерк диалектической логики. – Москва, 1978. – 480с.
395561
   Диалектика научного поиска. – Свердловск, 1984. – 143с.
395562
  Сергеев Е.С. Диалектика научного понимания и мышления инженера / Е.С. Сергеев. – Москва, 1966. – 63с.
395563
  Петров Ю.Е. Диалектика научных абстракций в математическом познании / Ю.Е. Петров. – М., 1986. – 170с.
395564
  Саакян Р.Б. Диалектика национально-государственнвх и интернациональных интересов в мировой системе социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Саакян Р. Б.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 31л.
395565
  Байрамов Курбан Балы оглы Диалектика национального и интернационального в духовной жизни социалистических наций СССР. : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Байрамов Курбан Балы оглы; МВ и ССО АзССР. Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1981. – 50л.
395566
  Степанян Ц.А. Диалектика национального и интернационального в защите мировой системы социализма / Ц.А. Степанян, В.Г. Баженов. – М., 1974. – 39с.
395567
  Акопджанян Е.С. Диалектика национального и интернационального в искусстве / Акопджанян Е.С. – Ереван : Издательство АН Арм ССР, 1980. – 103 с.
395568
  Чеснокова Г.И. Диалектика национального и интернационального в самоопределении наци : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чеснокова Г.И.; БГУ. – Минск, 1977. – 20л.
395569
  Гизатов К.Т. Диалектика национального и интернационального в советском искусстве / К.Т. Гизатов. – М., 1982. – 59с.
395570
  Гидзатов К.Т. Диалектика национального и интернационального в советском искусстве. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.04 / Гидзатов К.Т.; МГУ. – М, 1977. – 56л.
395571
  Харнахоев В.Х. Диалектика национального и интернационального в советском образе жизни / В.Х. Харнахоев. – Иркутск, 1985. – 190с.
395572
  Клименченко С.Д. Диалектика национального и общечеловеческого в литературе (на матер. укр. и русс. прозы 1941-1945). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Клименченко С.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 17л.
395573
  Клименченко С.Д. Диалектика национального и общечеловеческого в литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Клименченко С.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 17л.
395574
  Капустин М.П. Диалектика национального и общечеловеческого в художественной культуре Советского Востока / М.П. Капустин. – Ташкент, 1978. – 267с.
395575
  Кортунов С.В. Диалектика национальной и международной безопасности: некоторые методологические проблемы // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 1 (109). – С. 7-28. – ISSN 0321-2017
395576
  Копаница Владимир Михайлович Диалектика необходимости и свободы в возникновении и развитии новой исторической общности - советского народа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Копаница Владимир Михайлович; МВ и ССО УССР, Харьковский госуниверситет им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 24л.
395577
  Митичкин Ф.Е. Диалектика необходимости и свободы в развитии социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Митичкин Ф.Е.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Философ. фак. – Л., 1969. – 20л.
395578
  Высоцкий А.А. Диалектика необходимости и свободы в социалистическом обществе / А.А. Высоцкий. – Москва, 1978. – 64с.
395579
  Гайдаров М. Диалектика необходимости и случайности : Автореф... канд. филос.наук: / Гайдаров М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – М., 1957. – 16л.
395580
  Пилипенко Н.В. Диалектика необходимости и случайности / Н.В. Пилипенко. – М., 1980. – 263с.
395581
  Сабитов М.С. Диалектика необходимости и случайности в квантовой механике / М.С. Сабитов. – Алма-Ата, 1974. – 151с.
395582
  Широканов Д.И. Диалектика необходимости и случайности. / Д.И. Широканов. – Минск, 1960. – 251с.
395583
  Савельев В.П. Диалектика нормативного и творческого в становлении коммунистического типа деятельности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Савельев В. П.; Львов. ГУ. – Львов, 1987. – 16 с.
395584
  Савельев В.П. Диалектика нормативного и творческого в становлении коммунистического типа деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Савельев В. П.; Льв.ГУ. – Львов, 1987. – 16л.
395585
   Диалектика нравственно-эстетических ценностей и жизненных ориентаций личности. – Ташкент, 1987. – 162,2с.
395586
  Бачинин В.А. Диалектика нравственных противоречий / В.А. Бачинин. – Воронеж, 1988. – 132с.
395587
  Ковальчук А.С. Диалектика образования нового качества в социалистическом обществе. : Автореф... Доктора филос.наук: / Ковальчук А.С.; АН СССР. – М, 1964. – 27л.
395588
  Борганцоева Е.Б. Диалектика обратимости и необратимости в живой природе : Автореф... канд. философ.наук: 09.627 / Борганцоева Е.Б.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 15л.
395589
  Верб М.С. Диалектика общего и особенного в брачно-семейных отношениях при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Верб М.С.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 16л.
395590
   Диалектика общего и особенного в историческом процессе. – Москва, 1978. – 215с.
395591
  Иванов В.Н. Диалектика общего и особенного в развитии социализма / В.Н. Иванов. – М., 1974. – 63с.
395592
  Исмуков Н.А. Диалектика общего и особенного в развитии социалистических национальных культур (методолог. проблемы) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Исмуков Н.А.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М, 1980. – 16л.
395593
  Мисабишвили Ш.В. Диалектика общего и особенного в социального развитии / Ш.В. Мисабишвили. – Сухуми, 1971. – 248с.
395594
  Преображенская Ю.В. Диалектика общего и специфического в познании живого : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Преображенская Ю.В. ; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1973. – 19 с.
395595
  Землянухина С.Г. Диалектика общего и специфического в процесе развития системы производственных отношений / С.Г. Землянухина. – Саратов, 1990. – 158,2с.
395596
   Диалектика общего, особенного и единичного - принцип исследования экономики / А.А. Чухно, Л.И. Абалкин, А.К. Покрытан, А.И. Юдкин // Методология проблем общественных наук
395597
   Диалектика общего, особенного и единичного в развитии производственных отношений / А.А. Чухно, И.И. Лукинов, Ю.Н. Пахомов, В.К. Черняк // Экономические проблемы разв. социализма
395598
  Коваленко В.И. Диалектика общего, особенного и единичного в строительстве развитого социализма / В.И. Коваленко. – М, 1977. – 64с.
395599
  Чухно А.А. Диалектика общего, особенного и единственного- методологический принцип анализа экономики социализма // Экон. науки, 1976. – №1
395600
  Чухно А.А. Диалектика общества и особенного и ее место в методе политической экономии // Основ. черты метода полит.экономии
395601
  Ахундов Акиф Багадурович Диалектика общественно-политической активности и социалистического общественного сознания : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ахундов Акиф Багадурович; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1988. – 23л.
395602
  Мансимов Э.А. Диалектика общественно-экономических и семейно-брачных отношений : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Мансимов Э.А.; МВ и ССО АрезбССР. Арзеб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1983. – 20л.
395603
  Тоцкий И.Н. Диалектика общественного и индивидуального сознания в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Тоцкий И.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 22 с.
395604
  Тоцкий И.Н. Диалектика общественного и индивидуального сознания в период строительства коммунизма. : Дис... канд. философ.наук: / Тоцкий И.Н.; Ин-т повыш. квалиф. препод. обществ. наук КГУ. – К., 1966. – 295, XIXл. – Бібліогр.:л.І-ХІХ
395605
  Глухов Петр Сергеевич Диалектика общественного и индивидуального сознания в условиях социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Глухов Петр Сергеевич; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1975. – 23л.
395606
  Федоркина А.П. Диалектика общественного и индивидуального сознания при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Федоркина А.П.; Спец. Совет по теории науч. коммунизма. – М., 1973. – 23л.
395607
  Фролова Ольга Владимировна Диалектика общественного производства и воспроизводства человека : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Фролова Ольга Владимировна; ХГУ. – Х., 1986. – 17л.
395608
   Диалектика общественного развития. – Днепропетровск, 1969. – 295с.
395609
   Диалектика общественного развития. – Пятигорск, 1972. – 327с.
395610
   Диалектика общественного развития. – Л., 1988. – 260,2с.
395611
  Бутенко А.П. Диалектика общественного развития / А.П. Бутенко, А.А. Шкреба. – Киев, 1990. – 317с.
395612
   Диалектика общественного развития в условиях научно-технической революции. – Л., 1983. – 194с.
395613
   Диалектика общественного развития в условиях перестройки. – М., 1989. – 167,1с.
395614
  Федоркина А.П. Диалектика общественного, коллективного и индивидуального сознания при социализме / А.П. Федоркина. – М., 1989. – 102с.
395615
  Герасимов Е.Н. Диалектика общественной жизни / Е.Н. Герасимов. – Киев : Оріяни, 2005. – 152с. – ISBN 966-8305-40-Х
395616
  Барлыбаев Х.А. Диалектика общественной формы труда при социализме / Х.А. Барлыбаев. – М., 1988. – 119с.
395617
  Уварова Е.Л. Диалектика общественных и личных интересов в производственном коллективе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Уварова Е.Л.; Харьковский гос. ун-т. им. А.М. Горького. – Харьков, 1968. – 25л.
395618
  Егоров В.С. Диалектика общественных отношений / В.С. Егоров. – К, 1987. – 206с.
395619
  Кривуля А.М. Диалектика общественных отношений и человеческой деятельности / А.М. Кривуля. – Харьков, 1988. – 164с.
395620
  Мчедлов М.П. Диалектика общечеловеческого и классового / М.П. Мчедлов. – М., 1989. – 62с.
395621
  Бакош Д. Диалектика общих закономерностей строительства социализма и их специфических проявлений : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Бакош Д. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 22 с.
395622
  Мамедов Мамед Вахид оглы Диалектика объективно-субъективных отношений в социальном познании и научное управление обществом : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мамедов Мамед Вахид оглы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1982. – 26л.
395623
  Хвостов В.Н. Диалектика объективного и субъективного в интуитивном познании : Автореф. дис. ... канд. филос .наук : 09.00.01 / Хвостов В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 22 с.
395624
  Хвостов Валентин Николаевич Диалектика объективного и субъективного в инуитивном познании. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Хвостов Валентин Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 162л. – Бібліогр.:л.147-162
395625
   Диалектика объективного и субъективного в историческом процессе и социальном познании. – Л., 1986. – 212,2с.
395626
  Дейнеко Н.И. Диалектика объективного и субъективного в компьютеризации производственных и духовных процессов советского общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
395627
  Сатыбалдина К.М. Диалектика объективного и субъективного в контексте открытия / К.М. Сатыбалдина. – Алма-Ата, 1974. – 136с.
395628
  Димитров С. Диалектика объективного и субъективного в лирике : Автореф... Канд.филос.наук: / Димитров С.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1963. – 13л.
395629
  Каримов Б.Р. Диалектика объективного и субъективного в методе восхождения от абстрактного к конкретному / Б.Р. Каримов. – Ташкент, 1988. – 148с.
395630
  Петровский Петр Михайлович Диалектика объективного и субъективного в основаниях целеполагающей деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Петровский Петр Михайлович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1982. – 24л.
395631
  Яцкевич А.Ф. Диалектика объективного и субъективного в проявлении законов общества / А.Ф. Яцкевич. – Минск, 1982. – 176с.
395632
  Эргашев А. Диалектика объективного и субъективного в развитии научно-технической революции / А. Эргашев. – Ташкент, 1980. – 187с.
395633
   Диалектика объективного и субъективного в развитии социалистического общества. – Москва, 1970. – 318с.
395634
   Диалектика объективного и субъективного в развитом социалистическом обществе. – Киев : Вища школа, 1980. – 206с.
395635
  Лысый И.Я. Диалектика объективного и субъективного в социалистическом искусстве. (Социол. аспект) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09-623 / Лысый И.Я. ; АН УССР , Объед. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1969. – 20 с.
395636
   Диалектика объективного и субъективного в социальном творчестве. – Свердловск, 1990. – 87с.
395637
  Романенко М.В. Диалектика объективного и субъективного в условиях развитого социализма / М.В. Романенко. – Москва : Мысль, 1981. – 118, [2] с.
395638
  Скворцов Л.В. Диалектика объективного и субъективного в философии истории / Л.В. Скворцов. – М., 1975. – 64с.
395639
  Рыжак Л.В. Диалектика объективного и субъективного в формировании коммунистического общественного идеала личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рыжак Л.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1985. – 24л.
395640
  Огаренко Е.С. Диалектика объективного и субъективного в формировании нравственной потребности личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Огаренко Е.С.; МВССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1985. – 23л.
395641
  Джунь В.В. Диалектика объективного и субъективного в формировании разумных потребностей личности при социализме. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Джунь В.В.; Львовск.гос.ун-т. – Львов, 1987. – 17л.
395642
  Немченко Тамара Борисовна Диалектика объективного и субъективного в формировании социальной ответственности колхозного крестьянства в условиях развитого социализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Немченко Тамара Борисовна; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 20л.
395643
  Вершкова Л.В. Диалектика объективного и субъективного в человеческой деятельности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вершкова Л. В.; КУГ им. Т. Г. Шевченко, каф-рф философ. гуманитарн. фак-тов. – К., 1988. – 164л. – Бібліогр.:л.137-164
395644
  Вершкова Л.В. Диалектика объективного и субъективного в человеческой деятельности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вершкова Л.В.; КГУ. – К., 1988. – 16л.
395645
  Рогачев С.В. Диалектика объективного и субъективного в экономике развитого социализма: политэкон. аспект / С.В. Рогачев. – М., 1979. – 279с.
395646
  Носко Геннадий Викторович Диалектика объективного и субъективного уровней взаимосвязей философского и конкретнонаучного познания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Носко Геннадий Викторович; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1981. – 25л.
395647
  Ящук Т.И. Диалектика объективного у субъективного в общественном развитии / Т.И. Ящук. – Киев, 1989. – 191с.
395648
  Губарь О.М. диалектика объективных и субъективных условий реализации социального прогноза в практике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
395649
  Бержанский Л.С. Диалектика объективных условий и субъективного фактора в исторической действительности : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Бержанский Л.С.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1982. – 25л.
395650
  Бержанский Л.С. Диалектика объективных условий и субъективного фактора в исторической дейтвительности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Бержанский Л.С. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1982. – 25 с.
395651
  Довбня А.Н. Диалектика объективных условий и субъективного фактора в преодолении различний между аграрным отрядом рабочего класса и колхозным крестьянством. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Довбня А.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 23л.
395652
  Снежко Л.М. Диалектика объективных условий и субъективного фактора в процессе социализации личности : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.620 / Снежко Л.М. ; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
395653
  Марти А А.А. Диалектика объективных условий и субъективного фактора в социальной революции на Кубе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Марти А.А.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 19л.
395654
  Марти А А.А. Диалектика объективных условий и субъективного фактора в социальной революции на Кубе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Марти А.А.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 19л.
395655
  Марти Ариас Арнальдо Алехо Диалектика объективных условий и субъективного фактора в социальной революции на Кубе : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Марти Ариас Арнальдо Алехо; КУГ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 182л. – Бібліогр.:л.162-182
395656
  Эргашев А. Диалектика объективных условий и субъективных факторов в развитии научно-технической революции в условиях развитого социализма. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Эргашев А.; Ан УзбССр.Ин-т философ.и права. – Ташкент, 1981. – 41л.
395657
  Шаронов В.П. Диалектика объектных условий и субъектного фактора в преодолении пережитков прошлого в сознании и поведении людей. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Шаронов В.П.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1976. – 23л.
395658
  Огородник И.В. Диалектика онтологического и гносеологического оснований философской категории "система" / И.В. Огородник, В.Н. Песков // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
395659
  Ермаков Валерий Иванович Диалектика опосредствования противоположностей в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ермаков Валерий Иванович; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 19л.
395660
  Визир П.И. Диалектика определенности и неопределенности / П.И. Визир. – Кишинев, 1976. – 124с.
395661
  Яцкевич В.В. Диалектика оптимального выбора / В.В. Яцкевич. – Киев : Наукова думка, 1990. – 96с.
395662
  Мартынюк А.Г. Диалектика открытия и изобретения в современной науке и технике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
395663
  Масленников А.С. Диалектика отражательных процессов в нервных анализаторах. / А.С. Масленников. – Челябинск, 1975. – 161с.
395664
  Смирнов С.Н. Диалектика отражения и взаимодействия в эволюции материи / С.Н. Смирнов. – Москва : Наука, 1974. – 379с.
395665
  Возняк Иван Николаевич Диалектика отражения и развития : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Возняк Иван Николаевич; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1984. – 24л.
395666
  Воробей Ю.Д. Диалектика отражения и творчества в искусстве / Ю.Д. Воробей. – Москва, 1980. – 64с.
395667
   Диалектика отрицания отрицания.. – М., 1983. – 342с.
395668
  Дудник С.И. Диалектика отрицательности в неомарксизме // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-9. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055
395669
  Лыу Ван Киен Диалектика перерастания национальной народно-демократической революции в социалистическую во Вьетнаме. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лыу Ван Киен; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 21л.
395670
  Лыу Ван Киен Диалектика перерастания национальной народно-демократической революции в социалистическую во Вьетнаме. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лыу Ван Киен; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 21л.
395671
  Лыу Ван Киен Диалектика перерастания национаьной народно-демократической революции в социалистическую во Вьетнаме : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лыу Ван Киен; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 184л. – Бібліогр.:л.164-184
395672
   Диалектика перерастания развитого социалистического общества в коммунистическое.. – Москва, 1980. – 366с.
395673
  Украинцев Б.С. Диалектика перерастания социализма в коммунизм. / Б.С. Украинцев. – М., 1963. – 328с.
395674
  Дудель С.П. Диалектика переростания социализма в коммунизм / С.П. Дудель. – М, 1960. – 32с.
395675
   Диалектика перестройки материальной и духовной жизни социалистического общества.. – Днепропетровск, 1989. – 136с.
395676
  Хмелинин Леонид Макарович Диалектика перехода от биологического к социальному уровню развития отражения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хмелинин Леонид Макарович; АН СССР. Ин-т филос. – М., 1978. – 20л.
395677
  Козловский В.Е. Диалектика перехода от капитализма к социализму / В.Е. Козловский. – М., 1972. – 165с.
395678
  Безбородов Виктор Петрович Диалектика переходных процессов в общественном развитии : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Безбородов Виктор Петрович; АН СССР. Сибирское отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1981. – 19л.
395679
  Мокров Г.Г. Диалектика познаний экономических явлений. / Г.Г. Мокров. – М, 1984. – 121с.
395680
   Диалектика познания. – Ленинград, 1983. – 168с.
395681
   Диалектика познания и активность сознания.. – Иваново, 1985. – 149,2с.
395682
  Широканов Д.И. Диалектика познания и категория субстанции. / Д.И. Широканов. – Минск, 1974. – 208с.
395683
  Корчажкина О.М. Диалектика познания и обучение мышлению: размышляя вместе с Ильенковым // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 155-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
395684
  Корчажкина О.М. Диалектика познания и обучение мышлению: размышляя вместе с Ильенковым // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 155-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
395685
  Аманов С.А. Диалектика познания и общения / С.А. Аманов ; АН КиргССР, Ин-т философии и права. – Фрунзе : Илим, 1986. – 138, [1] с.
395686
   Диалектика познания и современная наука.. – М., 1973. – 247с.
395687
   Диалектика познания и творчества. – Ярославль, 1988. – 107,1с.
395688
   Диалектика познания сложных систем. – М., 1988. – 316,1с.
395689
   Диалектика познания, понимания, общения.. – Фрунзе, 1985. – 114с.
395690
   Диалектика познания.. – Л., 1988. – 304с.
395691
  Бандура О.А. Диалектика полезности и истинности технического знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
395692
  Рябов Сергей Геннадиевич Диалектика политических общественных отношений и политической деятельности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рябов Сергей Геннадиевич; КГУ. – Киев, 1988. – 172л. – Бібліогр.:л.154-172
395693
  Рябов С.Г. Диалектика политических общественных отношений и политической деятельности (методолог. аспект) : Автореф... канд. филос. наук: 09.00.01 / Рябов С. Г.; КГУ. – К., 1988. – 16с.
395694
  Дудин А.П. Диалектика правоотношения / А.П. Дудин. – Саратов, 1983. – 121с.
395695
  Абдуллаев Н.Д. Диалектика правотворчества / Н.Д. Абдуллаев. – Баку : Азернешр, 1972. – 142 с.
395696
  Климов А.Я. Диалектика практики и познания / А.Я. Климов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 143 с. – ISBN 5-06-001990-X
395697
  Молодцов В.С. Диалектика превращения возможности в действительность / В.С. Молодцов. – М, 1958. – 52с.
395698
  Плеханов Н.Н. Диалектика превращения науки в производительную силу / Н.Н. Плеханов. – Кишинев, 1975. – 141с.
395699
   Диалектика превращения необходимости в свободу при социализме.. – Тула, 1968. – 39с.
395700
   Диалектика превращения труда в первую жизненную потребность.. – К., 1987. – 317,3с.
395701
  Абдурахманов А.А. Диалектика преемственности в развитии духовной культуры социалистических наций / А. А. Абдурахманов ; под ред. М.М. Хайруллаева ; Наманг. гос. пед. ин-т им. Хамзы. – Ташкент : Фан, 1990. – 156, [2] с.
395702
  Коваленко Н.Д. Диалектика преемственности в развитии революционных традицих и их социальная роль : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Коваленко Н.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с.
395703
  Полысаев Александр Павлович Диалектика преемственности в становлении общественного идеала : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Полысаев Александр Павлович; Львовский гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1989. – 16л.
395704
  Полысаев Александр Павлович Диалектика преемственности в становлении общественного идеала : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Полысаев Александр Павлович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1989. – 16л.
395705
  Коваленко Н.Д. Диалектика преемственности и развития революционных традиций и их социальная роль : Дис... канд.философ.наук: / Коваленко Н.Д.; Ин-т повышения квалификации преподават. обществ. наук при КГУ. – К, 1970. – 194л. – Бібліогр.:л.182-194
395706
  Казеннов Александр Сергеевич Диалектика преемственности поколений в научно-техническом прогрессе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Казеннов Александр Сергеевич; ЛГУ им. А.А.Жданова. Филос. фак. – Л., 1978. – 18л.
395707
  Косанбаев К. Диалектика преобразования культуры быта кочевых и полукочевых народов СССР, в процессе социалистического строительства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Косанбаев К. ; Ташкент. ГУ. – Ташкент, 1978. – 18 c.
395708
  Сахыдов А.Ф. оглы Диалектика преодоления пережитков в сфере сознания и развития социальной активнсости масс в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09. 00. 02 / Сахыдов А. Ф. оглы; АН АзССР, Ин-т филос. и права. – Баку, 1980. – 21л.
395709
  Смоляков Л.Я. Диалектика преодоления социальных различий между рабочим классом и инженерно-технической интеллигенцией в процессе коммунистического строительства в СССР : Автореф... канд. филос.наук: / Смоляков Л.Я.; ВПШ при ЦК КПСС. Кафедра научного коммунизма. – М., 1971. – 30л.
395710
  Ивашкин Иван Федорович Диалектика прерывности и непрерывности в становлении научной теории как системы нового знания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Ивашкин Иван Федорович ; Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1981. – 18 с.
395711
  Готт В.С. Диалектика прерывности и непрерывности в физической науке / В.С. Готт , Ф.В. Недзельский. – Москва : Мысль ; [Главн. ред. соц.-эконом. лит-ры], 1975. – 207 с. – На обл.: Философия и естествознание
395712
   Диалектика принципов и законов в структуре научной теории.. – Ташкент, 1979. – 144с.
395713
  Энгельс Ф. Диалектика природы / Ф. Энгельс. – Москва, 1969. – 359 с.
395714
  Энгельс Ф. Диалектика природы / Ф. Энгельс. – Москва : Политиздат, 1975. – 359с.
395715
  Энгельс Ф. Диалектика природы / Ф. Энгельс. – Москва, 1987. – 349с.
395716
  Афонин В.Е. Диалектика природы / В.Е. Афонин. – Москва, 1991. – 477с.
395717
  Машталер Г.А. Диалектика природы в трудах классиков марксизма. (Библиография.) / Г.А. Машталер. – Одесса, 1936. – 47 с.
395718
  Платонов Г.В. Диалектика природы, ее место и роль в системе марксистско-ленинской философии / Г.В. Платонов. – Москва, 1980. – 55с.
395719
  Энгельс Ф. Диалектика природы. / Ф. Энгельс. – 6-е изд. – Москва, 1933. – 304с.
395720
  Энгельс Ф. Диалектика природы. / Ф. Энгельс. – 6-е изд. – Москва, 1934. – 304с.
395721
  Энгельс Ф. Диалектика природы. / Ф. Энгельс, 1950. – 328с.
395722
  Энгельс Ф. Диалектика природы. / Ф. Энгельс. – Москва, 1975. – 667с.
395723
  Энгельс Ф. Диалектика природы. / Ф. Энгельс. – Москва, 1982. – 359с.
395724
  Свечников Г.А. Диалектика причинной связи / Г.А. Свечников. – М., 1967. – 30с.
395725
  Петропавловский Ростислав Васильевич Диалектика прогресса и ее проявление в нравственности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Петропавловский Ростислав Васильевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1973. – 19л.
395726
  Петропавловский Р.В. Диалектика прогресса и ее проявление в нравственности / Р.В. Петропавловский. – М., 1978. – 279с.
395727
  Гончаренко Н.В. Диалектика прогресса культуры / Н.В. Гончаренко. – Киев, 1987. – 396с.
395728
  Баллер Э.А. Диалектика прогресса, диалектика жизни / Э.А. Баллер. – М, 1983. – 64с.
395729
   Диалектика прогрессивного развития.. – Свердловск, 1976. – 108с.
395730
  Крапивин С.Н. Диалектика производительных сил в производственных отношениях в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. философ.наук: / Крапивин С.Н.; МГУ им. М.В.Ломоноова. Ин-т повыш. квалиф. преподава. марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 14л.
395731
  Ефанов И.М. Диалектика производительных сил и производственных отношений в переходный период от капитализма к социализму в СССР. : Автореф... канд. филос.наук: / Ефанов И.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук. – М., 1956. – 16л.
395732
  Чесноков Д.И. Диалектика производительных сил и производственных отношений в период развернутого строительства коммунизма в СССР / Д.И. Чесноков. – М., 1959. – 46с.
395733
  Процько М.А. Диалектика производительных сил и производственных отношений в социалистическом обществе / М.А. Процько. – М., 1960. – 116с.
395734
  Бажов Н.М. Диалектика производства и потребления духовных ценностей : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 090001 / Бажов Н.М. ; Свердловск. ГУ. – Свердловск, 1979. – 18 с.
395735
  Куделин Е.Г. Диалектика производства и потребностей / Е.Г. Куделин. – Москва, 1977. – 175с.
395736
  Глухов П.И. Диалектика производства и потребность при социализме : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Глухов П.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1971. – 22л.
395737
  Белоусова А.П. Диалектика производственных отношений социализма / А.П. Белоусова. – Москва, 1970. – 78с.
395738
  Сидоров В.С. Диалектика производственных сил и производственных отношений и ее использование Советским государством в послевоенные годы. : Автореф... канд. филос.наук: / Сидоров В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 15л.
395739
  Синютин В.И. Диалектика пролетарского оптимизма / В.И. Синютин. – Л., 1983. – 174с.
395740
  Жарков В.И. Диалектика пространства и времени / В.И. Жарков. – Томск, 1984. – 247с.
395741
  Кохановский В.П. Диалектика против софистики и эклектики / В.П. Кохановский. – Ростов -на-Дону, 1984. – 151с.
395742
  Карамышев Г.В. Диалектика против эклектики / Г.В. Карамышев. – М., 1985. – 160с.
395743
  Карапетян Р.О. Диалектика процесса познания / Р.О. Карапетян. – М, 1958. – 35с.
395744
  Зыков П.Г. Диалектика процесса познания / П.Г. Зыков. – М., 1959. – 52с.
395745
  Барсук И.Я. Диалектика процесса познания / И.Я. Барсук, С.И. Черкасова. – К., 1960. – 48с.
395746
  Гайдуков Ю.Г. Диалектика процесса познания / Ю.Г. Гайдуков. – М., 1960. – 47с.
395747
  Барсук И.Я. Диалектика процесса познания / И.Я. Барсук, С.И. Черкасова. – К., 1965. – 44с.
395748
   Диалектика процесса познания. – Москва : Московский университет. – (Марксистско-ленинская диалектика : в 8-и кн. / Под ред. Алексеева, А.М. Коршунова и др.; главн. ред. серии М.В. Митин)
Кн. 3. – 1985. – 367 с.
395749
  Мызин Д.Г. Диалектика процесса познания (лекция) / Д.Г. Мызин. – Новосибирск, 1966. – 38с.
395750
  Куражковская Е.А. Диалектика процесса познания. / Е.А. Куражковская. – М., 1960. – 44с.
395751
  Юшко А. Диалектика процесса познания. / А. Юшко. – Х., 1960. – 47с.
395752
  Рейнфельдт Б.К. Диалектика процесса познания. / Б.К. Рейнфельдт. – Йошкар-Ола, 1964. – 68с.
395753
  Никольская Т.К. Диалектика процесса познания. / Т.К. Никольская. – Саратов, 1972. – 62с.
395754
  Трошин Д.М. Диалектика развития в мичуринской биологии. / Д.М. Трошин. – М., 1950. – 160с.
395755
  Трошин Д.М. Диалектика развития в мичуринской биологии. / Д.М. Трошин. – М., 1951. – 184с.
395756
   Диалектика развития в природе и научном познании.. – Москва, 1978. – 246с.
395757
  Каракеев Т.Д. Диалектика развития духовного потенциала советского общества / Т.Д. Каракеев. – Фрунзе : Илим, 1984. – 201с.
395758
  Дудель С.П. Диалектика развития зрелого социализма / С.П. Дудель. – М, 1983. – 64с.
395759
  Шановский В.К. Диалектика развития и основные критерии исторической зрелости сущностных сил человека : Автореф. дис. ... док. филос. наук : 09.00.01 / Шановский В.К. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 48 с.
395760
  Шановский В.К. Диалектика развития и основные критерии исторической зрелости сущностных сил человека. : Дис... доктор филос.наук: 09.00.01 / Шановский В.К.;. – Винница, 1986. – 325л. – Бібліогр.:л.307-325
395761
  Фелди П. Диалектика развития и разрешения противоречий в период полного построения социализма. (На опыте Венг. Нар. Республики). : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Фелди П.; АОН при ЦК КПСС. Каф. маркс.-лен. филос. – М., 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.21
395762
   Диалектика развития и теория познания в геологии. – Киев : Наукова думка, 1970. – 124с.
395763
  Калугин В.С. Диалектика развития культурной революции в СССР : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Калугин В.С.; Моск. гос. ин-т культуры. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1968. – 31л.
395764
  Квасов Г.Г. Диалектика развития личности в социалистическом обществе. / Г.Г. Квасов. – М., 1985. – 231с.
395765
  Барабашев А.Г. Диалектика развития математического знания / А.Г. Барабашев. – М, 1983. – 166с.
395766
  Хрусталев Ю.М. Диалектика развития общественного в сознании личности / Ю.М. Хрусталев. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 63 с.
395767
  Дронов В.Т. Диалектика развития общественной кооперации. / В.Т. Дронов. – Л., 1989. – 143с.
395768
  Монтаев К. Диалектика развития общественных начал в деятельности Советского государства по укреплению социалистической законности и охране общественного порядка. (На матер. Казахстана). : Автореф... канд. филос.наук: / Монтаев К.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1967. – 23л.
395769
  Солодилова Р.А. Диалектика развития общественных начал в хозяйственно-организаторской деятельности Советского государства (на матер. Казахстана). : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Солодилова Р.А.; Казах. гос. ун-т. Каф. философии. – Алма-Ата, 1967. – 27л.
395770
  Роххаузен Рудольф Диалектика развития познания и критика постпозитивистского подхода // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
395771
  Пчелинский В.М. Диалектика развития понятия "биологическая потребность" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
395772
  Готт В.С. Диалектика развития понятной формы мышления : анализ становления различных понятийных форм / В.С. Готт, Ф.М. Землянский. – Москва : Высшая школа, 1981. – 319 с.
395773
  Серый И.М. Диалектика развития производительный сил в период строительства коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Серый И.М.; АН УССР. Совет Ин-та филос. и Сектора гос. и права. – К., 1968. – 26л.
395774
  Левочкин В.И. Диалектика развития производительных сил и производственных отношений в сельском хозяйстве в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Левочкин В. И.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1962. – 16л.
395775
  Стамболишвили М.И. Диалектика развития производительных сил и производственных отношений в социалистическом обществе : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Стамболишвили М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 40 с.
395776
  Ким Ф.П. Диалектика развития противоречий государственно-монополистического капитализма : Автореф... канд. философ.наук: / Ким Ф.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра философии. – М., 1965. – 16л.
395777
  Хайдаров И.М. Диалектика развития системности качества / И.М. Хайдаров, Б.Д. Калачникова. – Ташкент, 1990. – 108с.
395778
  Мороз И.А. Диалектика развития социализма / И.А. Мороз. – К., 1978. – 224с.
395779
  Семенов В.С. Диалектика развития социализма / В.С. Семенов. – М., 1987. – 429с.
395780
   Диалектика развития социалистического общества.. – М., 1961. – 280с.
395781
   Диалектика развития социалистического общества.. – М., 1980. – 276с.
395782
  Коваленко Е.М. Диалектика развития социалистической государственности : Дис... канд. филос.наук: / Коваленко Е.М.; КГУ, кафедра научного коммунизма. – К, 1969. – 211л. – Бібліогр.:л.1-25
395783
  Коваленко Е.М. Диалектика развития социалистической государственности. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Коваленко Е.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1969. – 24л.
395784
  Михалик М. Диалектика развития социалистической морали / М. Михалик. – М., 1978. – 288с.
395785
  Семенов В.С. Диалектика развития социальной структуры советского общества / В.С. Семенов. – М., 1977. – 215с.
395786
  Белозерцев В.И. Диалектика развития техники / В.И. Белозерцев. – М, 1974. – 54с.
395787
  Комягин И.С. Диалектика развития техники и человека в общественной жизнедеятельности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
395788
  Кузнецов В.И. Диалектика развития химии. От истории к теории развития химии / В.И. Кузнецов. – М., 1973. – 327с.
395789
  Байзакой Иртыс Исаевич Диалектика развития эстетического богатства труда : Автореф... канд. филос.наук: 090004 / Байзакой Иртыс Исаевич; Каз. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Алма Ата, 1975. – 22л.
395790
  Гвоздик Олег Иванович Диалектика разума и рассудка в процессе перехода от теории к практике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Гвоздик Олег Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 19 с.
395791
  Гвоздик Олег Иванович Диалектика разума и рассудка в процессе перехода от теории к практике : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гвоздик Олег Иванович; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 184л. – Бібліогр.:л.174-184
395792
  Кислицина А.К. Диалектика рационального и эмоционального в поэзии Максима Богдановича : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Кислицина А.К. ; АН БССР , Ин-т литературы им. Янки Купалы. – Минск, 1975. – 21 с.
395793
  Чертков В.П. Диалектика революционного прогресса / В.П. Чертков. – Москва : Наука, 1978. – 144 с.
395794
  Красин Ю.А. Диалектика революционного процесса / Ю.А. Красин. – М., 1972. – 296с.
395795
  Баталов Э.Я. Диалектика революционного процесса и борьба за мир / Э.Я. Баталов. – Москва, 1968. – 61с.
395796
  Чекаль Л.А. Диалектика революционного развития физического знания и формирование принципов описания теории элементарных частиц // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 56 : Роль диалектики в современном естествознании
395797
  Круковский А.О. Диалектика регулятивной функции морали : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Круковский А. О.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 137л. – Бібліогр.:л.128-137
395798
  Круковский А.О. Диалектика регулятивной функции морали. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Круковский А.О.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
395799
   Диалектика рефлексивной деятельности и научное познание. – Ростов н/Д, 1983. – 240с.
395800
  Петрушевский С.А. Диалектика рефлекторных процессов. / С.А. Петрушевский. – М., 1967. – 400с.
395801
  Щерба С.П. Диалектика решения демократических и социалистических задач пролетариата. / С.П. Щерба. – Киев, 1983. – 152с.
395802
  Новиков М.И. Диалектика русских революционных демократов и ее место в истории домарксисткой диалектики. / М.И. Новиков. – М., 1973. – 248с.
395803
  Матвеев М.Н. Диалектика самоорганизации предбиологических систем / М.Н. Матвеев. – Казань, 1981. – 222с.
395804
  Лучников С. Диалектика свободы : поэзия: стихи // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 166-171


  Самобытная поэзия космиста и философа с Алтая Сергея Анатольевича Лучникова.
395805
  Решетняк Светлана Александровна Диалектика свободы воли и деятельности субъекта : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Решетняк Светлана Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
395806
  Редетняк Светлана Александровна Диалектика свободы воли и деяьельности субъекта : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Редетняк Светлана Александровна; КГУ. – Киев, 1985. – 150л. – Бібліогр.:л.137-150
395807
  Ковалев С.Н. Диалектика свободы и необходимости в философии Гераклита // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 192-199. – ISSN 1728-3671
395808
  Паркин В.Ф. Диалектика свободы и необходимости при социализме / В.Ф. Паркин. – М., 1973. – 144с.
395809
   Диалектика свободы как творчества.. – Алма-Ата, 1989. – 229,2с.
395810
  Пеньков Е.М. Диалектика свободы, ответственности и активности личности. / Е.М. Пеньков. – М, 1984. – 39с.
395811
  Панов Б.С. Диалектика свойств и системно-структурный анализ материальных процессов. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Панов Б.С.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1971. – 16л.
395812
  Носовский Эдуард Иванович Диалектика связи производства и личного потребления в развитом социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Носовский Эдуард Иванович; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – К., 1982. – 22л.
395813
   Диалектика связи философского и конкретно-научного знания.. – Иркутск, 1979. – 178с.
395814
   Диалектика связи философского и конкретно-научного знания.. – Иркутск, 1980. – 170с.
395815
  Иоанн Дамаскин Диалектика Святого Иоанна Дамаскина. – Москва : В тип. Александра Семена,, 1862. – 111 с.
395816
  Данков Е.В. Диалектика симметрии и асимметрии глобальной тектонической организации Земли / Е.В. Данков, Е.Н. Гличенко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
395817
  Чепелев В.У. Диалектика скачка и противоречия в развитии природы и общества. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Чепелев В.У.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1969. – 16л.
395818
  Стрельченко В.И. Диалектика снятия в органической эволюции / В.И. Стрельченко. – Л., 1980. – 188с.
395819
  Афанасьев В.Н. Диалектика собственности: логика экономической формы / В.Н. Афанасьев. – Ленинград, 1991. – 244с.
395820
  Варчук В.В. Диалектика совершенствования демократии в условиях развитого социалистического общества / В.В. Варчук. – Москва, 1984. – 40с.
395821
  Бабаева Лейла Насиб казы Диалектика совершенствования социально-нравственных отношений в семье : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бабаева Лейла Насиб казы; МВ и ССО Аз ССрАз гос ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1985. – 21л.
395822
  Игнатов В.И. Диалектика советского капитала, или Как и куда идти советскому обществу / В.И. Игнатов. – М., 1991. – 187с.
395823
  Маринко Г.И. Диалектика современного научно-технического знания. / Г.И. Маринко. – М., 1985. – 94с.
395824
  Федосеев П.Н. Диалектика современного общественного развития / П.Н. Федосеев. – М, 1965. – 59с.
395825
  Овчинников В.С. Диалектика современного общественного развития / В.С. Овчинников. – Л., 1975. – 36с.
395826
   Диалектика современного общественного развития.. – М., 1985. – 64с.
395827
  Федосеев П.Н. Диалектика современной эпохи / П.Н. Федосеев. – М, 1966. – 460с.
395828
  Федосеев П.Н. Диалектика современной эпохи / П.Н. Федосеев. – 2-е изд. – М, 1975. – 576с.
395829
  Федосеев П.Н. Диалектика современной эпохи / П.Н. Федосеев. – 3-е изд., доп. – М, 1978. – 656с.
395830
  Бойко Е.С. Диалектика современных национально-освободительных революций и войн : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бойко Е. С.; АзГУ, Каф. филос. – Баку, 1976. – 34л.
395831
  Нечаев Ю.В. Диалектика современных финансов, мировой кризис и кризис в Украине // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 7-13
395832
  Калошин Ф. Диалектика содержания и формы : Автореф... канд. филос.наук: / Калошин Ф.; Высшая парт. школа при ЦК ВКП(б). – М., 1952. – 22л.
395833
  Бадяй В.А. Диалектика содержания и формы : Автореф... канд. филос.наук: / Бадяй В.А.; БГУ. – Минск, 1955. – 19л.
395834
  Украинцев Б.С. Диалектика содержания и формы : Автореф... канд. филос.наук: / Украинцев Б.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – Москва, 1955. – 16л.
395835
  Дмитриев Е.В. Диалектика содержания и формы в информационных процессах / Е.В. Дмитриев. – Минск, 1973. – 222с.
395836
  Эспиноса М Д.М. Диалектика содержания и формы в народно-национальном искусстве Кубы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Эспиноса Д.М.М.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
395837
  Карпович В.Н. Диалектика содержания и формы в процессе математизации науки / В.Н. Карпович, Т.М. Бондаренко. – Новосибирск, 1990. – 172с.
395838
  Вишневский Михаил Иванович Диалектика содержания и формы в развитии современного естественнонаучного знания (на материале физики микропроцессов) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вишневский Михаил Иванович; МВ и ССО БССР. Белоруск. гос. ун-т. – Минск, 1974. – 24л.
395839
  Батымурзаев М.Т. Диалектика содержания и формы и ее проявление в развитии социалстического способа производства : Автореф... канд. философ.наук: / Батымурзаев М.Т.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1957. – 14л.
395840
  Герасимов Е.Н. Диалектика содержания и характера труда в условиях развитого социализма / Е.Н. Герасимов. – Киев, 1981. – 120с.
395841
  Кураев В.И. Диалектика содержательного и формального в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Кураев В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1970. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
395842
  Кураев В.И. Диалектика содержательного и формального в научном познании / В.И. Кураев. – Москва, 1977. – 160с.
395843
  Бондаренко Татьяна Михайловна Диалектика содержательного и формального в развитии математики и процессе математизации знаний : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бондаренко Татьяна Михайловна; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Новосибирск, 1987. – 16л.
395844
  Эспиноса Дельгадо Мария Магали Диалектика содержния и формы в народно-националльном искусстве Кубы.. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Эспиноса Дельгадо Мария Магали; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 161л. – Бібліогр.:л.150-161
395845
  Прохоров М.М. Диалектика созерцания / М.М. Прохоров. – Красноярск, 1990. – 197с.
395846
   Диалектика сознания и бессознательного. – Л., 1988. – 159с.
395847
  Газарян П.И. Диалектика сознательного и подсознательного в художественном творчестве : Автореф... наук: 09.0623 / Газарян П.И.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22л.
395848
  Мамедалиев Закир Гурбан оглы Диалектика соотношений понятий пространства-времени и материи в современном физическом познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мамедалиев Закир Гурбан оглы; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1987. – 20л.
395849
  Расулева Гульнажар Хасановна Диалектика соотношения биологической и химической форм движения материи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Расулева Гульнажар Хасановна;. – Ташкент, 1978. – 18л.
395850
  Расулева Г.Х. Диалектика соотношения биологической и химической форм движения материи / Г.Х. Расулева. – Ташкент, 1984. – 105с.
395851
  Кондратьев И.М. Диалектика соотношения идеи и теории в научном исследовании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
395852
  Мельник В.П. Диалектика соотношения фундаментальных, прикладных и технических наук в условиях современной НТР // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
395853
  Мохоря Е.П. Диалектика сохранения и изменения / Е.П. Мохоря. – Кишинев, 1986. – 162с.
395854
   Диалектика социализма и современная идеологическая борьба.. – Гродно, 1988. – 252с.
395855
   Диалектика социализма.. – Ростов-на-Дону, 1971. – 240с.
395856
  Соотла Г. Диалектика социализма: индивид и общество / Г. Соотла. – Таллин, 1988. – 222с.
395857
  Дмитриев Н.И. Диалектика социалистического интернационализма и патриотизма в вооруженной защите завоеваний социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Дмитриев Н.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 23 с.
395858
  Васин С.А. Диалектика социалистического обмена деятельностью: вызревание непосредственно общественных отношений / С.А. Васин, В.Г. Лиходей // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
395859
  Тургуналиев Топчубек Диалектика социалистического содержания и национальной формы советского искусства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Тургуналиев Топчубек ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1975. – 22 с.
395860
  Маноха А.Е. Диалектика социалистической культуры как социалистического творчества трудящихся : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Маноха А.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 46 с.
395861
  Маноха Александр Евгеньевич Диалектика социалистической культуры как социального творчества трудящися (методологический аспект) : Дис... доктора философскихнаук: 09.00.02 / Маноха Александр Евгеньевич; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1979. – 372л. – Бібліогр.:л.322-372
395862
  Кукурудза И.И. Диалектика социально-экономических предпосылок социалистической революции в условиях современного ГМК : Автореф. дис. ... д-ра эконом. наук / Кукурудза И.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 46 с.
395863
  Кукурудза И.И. Диалектика социально-экономических предпосылок социалистической революции в условиях современного ГМК (критика буржуазных фальсификаций : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кукурудза И. И.; Черк. пед. ин-т им. 300-летия воссоед. Укр. с Росс. – Черкассы, 1985. – 412л. – Бібліогр.:л.386-412
395864
  Гасанбекова С.Д. Диалектика социально-этнического процесса. (Некоторые филос. проблемы генезиса нации) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Гасанбекова С.Д.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 28л.
395865
  Оконская Н.Б. Диалектика социального и биологического в историческом процессе : Отв. ред. А. А. Корчагин / Н.Б. Оконская. – Пермь, 1975. – 198 с.
395866
  Тышковская Ирина Григорьевна Диалектика социального и биологического в построении общей теории физической культуры : Дис... канд. философ.наук: / Тышковская Ирина Григорьевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 145л. – Бібліогр.:л.132-145
395867
  Тышковская Ирина Григорьевна Диалектика социального и биологического в построении общей теории физической культуры : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Тышковская Ирина Григорьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
395868
  Тышковская Ирина Григорьевна Диалектика социального и биологического в построении общей теории физической культуры : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Тышковская Ирина Григорьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
395869
  Мархинин В.В. Диалектика социального и биологического в процессе становления этноса. / В.В. Мархинин. – Томск, 1989. – 145с.
395870
  Вороков Хачим Талибович Диалектика социального и природного в социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вороков Хачим Талибович; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 20л.
395871
  Николаевнко Л.Г. Диалектика социального опыта и духовной культуры социалистического общества : Автореф. дис. ... канд .философ. наук : 09.00.01 / Николаевнко Л. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
395872
  Николаенко Леонид Григорьевич Диалектика социального опыта и духовной культуры социалистического общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Николаенко Леонид Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 192л. – Бібліогр.:л.170-192
395873
  Харин Ю.А. Диалектика социального отрицания. / Ю.А. Харин. – Минск, 1972. – 277с.
395874
  Коршунов А.М. Диалектика социального познания / А.М. Коршунов, В.В. Мантатов. – М., 1988. – 383с.
395875
   Диалектика социального познания и революционного действия.. – Москва, 1981. – 318с.
395876
   Диалектика социального познания.. – М., 1979. – 126с.
395877
   Диалектика социального развития.. – М., 1974. – 296с.
395878
  Козиков И.А. Диалектика социальной и научно-технической революции / И.А. Козиков. – М., 1987. – 188с.
395879
   Диалектика социальной инициативы. – Минск, 1986. – 110,2с.
395880
  Ратьковский В.В. Диалектика социальной организации развитого социализма / В.В. Ратьковский. – Саратов, 1978. – 126с.
395881
  Ушаков Валерий Павлович Диалектика социальной среды и социальной активности личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ушаков Валерий Павлович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 19л.
395882
  Белокобыльский С.П. Диалектика социальных законов и некоторые вопросы их использования : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Белокобыльский С.П.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 25л.
395883
  Лебединец Г.М. Диалектика социальных корней религии / Г.М. Лебединец. – Львов, 1975. – 239с.
395884
  Жеребин В.С. Диалектика социальных противоречий при социализме и право / В.С. Жеребин. – М, 1986. – 143с.
395885
   Диалектика социальных процессов. – Киев : Вища школа при КГУ, 1983. – 216с.
395886
   Диалектика социальных процессов.. – Минск, 1988. – 236с.
395887
   Диалектика социальных явлений.. – М., 1968. – 200с.
395888
  Ковалева О.П. Диалектика специфики и взаимосвязи наук в условиях современной НТР // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
395889
  Слемнев М.А. Диалектика спора / М.А. Слемнев, В.Н. Васильков. – Минск, 1990. – 224с.
395890
  Ковалев А.М. Диалектика способа производства общественной жизни / А.М. Ковалев. – Москва : Мысль, 1982. – 253, [3] с.
395891
  Панкратов В.Н. Диалектика становления и развития коммунистической формации / В.Н. Панкратов. – Минск, 1968. – 280с.
395892
  Суименко Е.И. Диалектика становления и развития отношений коллективизма / Е.И. Суименко. – К., 1988. – 244с.
395893
  Серый И.М. Диалектика становления и развития производительных сил коммунистической формации. / И.М. Серый. – К, 1973. – 189с.
395894
  Бусыгин А.Е. Диалектика становления интенсивного типа воспроизводства / А.Е. Бусыгин. – Казань : Издательство Казанского университета, 1985. – 168 с.
395895
  Бостанджян К.М. Диалектика становления коммунистического способа производства / К.М. Бостанджян. – М., 1967. – 301с.
395896
   Диалектика становления коммунистического труда. – Киев, 1978. – 303с.
395897
  Степанян Ц.А. Диалектика становления коммунистической формации / Ц.А. Степанян. – М., 1985. – 408с.
395898
  Гудков Н.А. Диалектика становления концептуального фундамента физики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
395899
  Баллер Э.А. Диалектика становления культуры коммунизма / Э.А. Баллер. – М, 1977. – 57с.
395900
  Ерахтин А.В. Диалектика становления мышления и сознания / А.В. Ерахтин. – Свердловск, 1989. – 150с.
395901
  Шароградский В.И. Диалектика становления философской системы марксизма / В.И. Шароградский. – Л., 1987. – 182с.
395902
  Бондарчук Инна Анатольевна Диалектика становления характера в искусстве (На материалах I и II ступеней художественного производства) : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.04 / Бондарчук Инна Анатольевна; АН УССР. Объединенный совет ин-та философии и ин-та гос. и права. – К., 1975. – 24л.
395903
  Алимурзаев Г.Н. Диалектика становления экономической системы социализма в СССР / Г.Н. Алимурзаев ; отв. ред. В.Е. Давыдович ; Северо-Кавказ. науч. центр высш. школы. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1989. – 98 с.
395904
   Диалектика стихийного и сознательного в управлении природными и социальными процессами.. – Иркутск, 1991. – 192,2с.
395905
  Бугреев А.Н. Диалектика стихийности и сознательности в общественном развитии / А.Н. Бугреев. – Москва, 1982. – 200с.
395906
  Макарова Н.М. Диалектика субъекта и объекта : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Макарова Н. М.; МВССО Казах.ССР, КазахГУ. – Алма-Ата, 1980. – 19л.
395907
  Карпенко И.В. Диалектика субъекта и объекта в материально-производственной и циально-преобразующей деятельности (соц. философ. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Карпенко И. В.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1985. – 18л.
395908
   Диалектика субъекта и объекта в научном познании.. – Ташкент, 1987. – 172с.
395909
  Игнатьева Ирина Федоровна Диалектика субъекта и объекта в развитии техники : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Игнатьева Ирина Федоровна; ЛГУ им. А.И.Герцена. – Л., 1980. – 21л.
395910
  Линьков Е.С. Диалектика субъекта и объекта в философии Шеллинга / Е.С. Линьков. – Л., 1973. – 112с.
395911
  Абишев К. Диалектика субъекта и объекта и историческое становление личности : Автореф. дис. ... докт. филос. наук : 09.00.01 / Абишев К. ; АН КазССР. – 39 с.
395912
   Диалектика субъективного и объективного в человеческой деятельности.. – Краснодар, 1989. – 141,1с.
395913
   Диалектика субъектно-объективных отношений в научном и художественном творчестве.. – Воронеж, 1990. – 188с.
395914
  Шановский В.К. Диалектика сущностных сил человека / В.К. Шановский. – Киев, 1985. – 171с.
395915
  Барулин В.С. Диалектика сфер общественной жизни / В.С. Барулин. – М., 1982. – 230с.
395916
  Яковлев В.А. Диалектика творческого процесса в науке / В.А. Яковлев. – Москва, 1989. – 128 с.
395917
   Диалектика творческой деятельности : межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. – 140,[2] с. – ISBN 5-7455-0088-3
395918
  Блок В.Б. Диалектика театра / В.Б. Блок. – М, 1983. – 294с.
395919
  Черняк Диалектика теоретического и обыденного сознания / Черняк, К.Т. Талипов. – Алма-Ата, 1985. – 248с.
395920
  Чухно А.А. Диалектика теории и практики хозяйствования // Актуальные вопросы экономической теории
395921
  Козлов М.П. Диалектика технического и культурного прогресса / М.П. Козлов. – Саратов, 1979. – 260с.
395922
  Эсаулов А.Ф. Диалектика технической мысли / А.Ф. Эсаулов. – Красноярск, 1989. – 161с.
395923
  Герасимов Е.Н. Диалектика труда и совершенствование социализма / Е.Н. Герасимов. – Киев, 1987. – 133с.
395924
  Алексеев Н.И. Диалектика труда при социолизме / Н.И. Алексеев. – Москва, 1979. – 151с.
395925
  Яцкевич С.А. Диалектика управления / С.А. Яцкевич. – Минск, 1989. – 159с.
395926
  Яхшиликов Ж. Диалектика ускорения социально-экономического и духовного прогресса при социализме / Ж. Яхшиликов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 142 с.
395927
  Малышко Людмила Николаевна Диалектика условий и человеческой деятельности в общественно-историческом процессе : Дис... доктора философскихнаук: 09.00.01 / Малышко Людмила Николаевна; Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ.наук при КГУ. – К., 1984. – 376л. – Бібліогр.:л.345-376
395928
  Малышко Людмила Николаевна Диалектика условий и человеческой деятельности в общественно-историческом процессе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Малышко Людмила Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 47л.
395929
  Апрышкин С.И. Диалектика устойчивости и изменчивости : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Апрышкин С.И. ; Алма-Атинск. ГУ. – Алма-Ата, 1974. – 26 с.
395930
  Сербиненко В.В. Диалектика утопических жанров в философской прозе В.Ф. Одоевского: "4338 год" // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1987. – Вып. 4. – С. 229-259. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
395931
   Диалектика форм и уровней общественного сознания: межвуз. сб.. – Барнаул, 1988. – 133с.
395932
  Алексеев М.Н. Диалектика форм мышления / М.Н. Алексеев. – Москва, 1959. – 282с.
395933
  Устьянцев В.Б. Диалектика форм становления общественно-экономической формации. / В.Б. Устьянцев. – Саратов, 1983. – 145с.
395934
  Дубровский Ю.В. Диалектика формирования биоценоза // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
395935
  Котельников Г.А. Диалектика формирования духовного единства советского общества / Г.А. Котельников. – К, 1986. – 131с.
395936
  Меренков А.В. Диалектика формирования духовных потребностей и интересов личности при социализме. : Автореф... Канд.филсо.наук: 09.00.01 / Меренков А.В.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1975. – 20л.
395937
  Гандилов Бахруз Сейфаддин оглы Диалектика формирования жизненной позиции и развития общественно-политической деятельности личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гандилов Бахруз Сейфаддин оглы; МВ и ССО АзССР. Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1985. – 20л.
395938
  Успенский В.Н. Диалектика формирования индивидуального сознания. (Философ.-социол. анализ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Успенский В.Н. ; Моск. гос. ун-т, Философ. фак., Каф. ист. материализма. – Москва, 1968. – 19 с.
395939
  Мигаш Йозеф Диалектика формирования коммунистического мировоззрения рабочей молодежи (на материалах ЧССР) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мигаш Йозеф; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 198л. – Бібліогр.:л.173-198
395940
  Мигаш Й. Диалектика формирования коммунистического мировоззрения рабочей молодежи. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Мигаш Й.; КГУ. – К, 1982. – 24л.
395941
  Старчевский Э.М. Диалектика формирования моральной ответственности личности развитого социалистического общества (социально-политический аспект) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Старчевский Э.М.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 187л.
395942
  Блецкан И М. Диалектика формирования научных абстракций / И М. Блецкан, . – Львов, 1989. – 180 с.
395943
  Штракс Г.М. Диалектика формирования научных убеждений / Г.М. Штракс, М.Г. Штракс. – М, 1985. – 168с.
395944
  Хомидов Бодохур Диалектика формирования нового быта у тружеников села и основные тенденции его развития : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хомидов Бодохур; Ташкентский гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1980. – 20л.
395945
  Михайловский В.Н. Диалектика формирования современной научной картины мира / В.Н. Михайловский, Г.Н. Хон. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 128с.
395946
  Ширчингийн Содном Диалектика формирования социалистического отношения к труду (в условиях Монгольской Народной Республики) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ширчингийн Содном; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 200л. – Бібліогр.:л.192-200
395947
  Ширчингийн Содном Диалектика формирования социалистического отношения к труду: (в условиях Монгольской народной республики) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Ширчингийн Содном; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 26 с.
395948
  Муньос Гутьеррес Тереса дель Пилар Диалектика формирования социалистического рабочего класса Кубы : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Муньос Гутьеррес Тереса дель Пилар; КГУ. – К., 1988. – 16л.
395949
  Муньос Гутьеррес Тереса дель Пилар Диалектика формирования социалистического рабочего класса Кубы : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Муньос Гутьеррес Тереса дель Пилар; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 173л. – Бібліогр.:л.154-173
395950
  Лашендон Б. Диалектика формирования социалистической сознательности трудящихся (в условиях МНР) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лашендон Б.; МВиССО УССР, каф. филос. гуманит. фак-тов. – К., 1977. – 168л.
395951
  Будрагчаагийн Д. Диалектика формирования социалистической сознательности трудящихся (в условиях МНР) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Будрагчаагийн Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 12 с.
395952
  Спасибенко С.Г. Диалектика формирования способностей и потребностей личности в условиях развитого социализма / С.Г. Спасибенко. – М, 1983. – 64с.
395953
  Биджиева Р.У. Диалектика формирования экологического сознания в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Биджиева Р.У.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
395954
  Аракелян М.Р. Диалектика формы и содержания природоохранительной функции социалистического государства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Аракелян М.Р. ; КГУ. – Киев, 1982. – 20 с.
395955
  Аракелян М.Р. Диалектика формы и содержания природоохранительной функции социалистического государства. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Аракелян Минас Рамзесович ; Одес. гос. ун-т им. И.М. Мечникова. – Одесса, 1981. – 178 л. – Бібліогр.: л. 162-178
395956
  Бадялов В.Е. Диалектика формы и содержания созднания. / В.Е. Бадялов. – Л., 1970. – 29с.
395957
  Щитов А.А. Диалектика формы стоимости в "Капитале" К.Маркса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Щитов А.А .; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 34 с.
395958
   Диалектика фундаментального и прикладного. – М., 1989. – 333с.
395959
  Дротянко Любовь Григорьевна Диалектика фундаментальных и прикладных методов количественных исследований : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дротянко Любовь Григорьевна; Киевск. гос. ун-т. – К., 1985. – 185л. – Бібліогр.:л.170-185
395960
  Дротянко Любовь Григорьевна Диалектика фундаментальных и прикладных методов количественных исследований : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Дротянко Любовь Григорьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
395961
  Нежинская Л.А. Диалектика хозяйственного расчета / Л.А. Нежинская. – М., 1985. – 60 с.
395962
  Манн Ю.В. Диалектика художественного образа / Ю.В. Манн. – Москва : Советский писатель, 1987. – 317 с.
395963
  Малинина Н.Л. Диалектика художественного образа / Н.Л. Малинина. – Владивосток, 1989. – 141с.
395964
  Бицадзе И.И. Диалектика художественного познания / И.И. Бицадзе. – Тбилиси, 1985. – 132с.
395965
  Воробей Ю.Д. Диалектика художественного творчества / Ю.Д. Воробей. – Москва, 1984. – 175с.
395966
  Шабалина Е.Н. Диалектика художественного творчества и художественного воспитания: уч. пособие / Е.Н. Шабалина. – Днепропетровск, 1985. – 71с.
395967
   Диалектика художественной культуры: межвуз. сб.. – Куйбышев, 1984. – 166с.
395968
  Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы / А.Ф. Лосев. – Москва : Б. и., 1927. – 250 с.
395969
  Пулатов И.Х. Диалектика цели и средств социалистического самоуправления народа / И.Х. Пулатов. – М, 1988. – 154с.
395970
  Ершова Э.А. Диалектика целостной системы "организм - среда" : Автореф... канд. филос.наук: / Ершова Э.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 18л.
395971
  Баламбаев Ж. Диалектика цикличности и необратимости в развитии материальніх систем : Автореф... канд. филос.наук: / Баламбаев Ж.; Каз.ГУ. – Алма-Ата, 1972. – 28л.
395972
  Югай Г.А. Диалектика части и целого / Г.А. Югай. – Алма-Ата, 1965. – 172с.
395973
  Югай Г.А. Диалектика части и целого в живой природе / Д-р филос. наук Г.А. Югай ; Всесоюз. о-во "Знание". – Москва : Знание, 1966. – 32 с. – (Библиотечка "Философские проблемы биологии")
395974
  Абульханова-Славская Диалектика человеческой жизни : (соотношение филос., методол. и конкретно-науч. подходов к проблеме индивида) / К.А. Абульханова-Славская. – Москва : Мысль, 1977. – 224 с.
395975
  Дикая Елена Ивановна Диалектика человеческой чувственной деятельности : Дис... канд. философскихнаук: / Дикая Елена Ивановна; КУ им. Тараса Шевченко. – К., 1997. – 150л. – Бібліогр.:л.140-150
395976
  Лосев А.Ф. Диалектика числа у Плотина : (перевод и комментарий трактата Плотина "О числах") / А.Ф. Лосев. – Москва : Тип. Иванова в Сергиевом, 1928. – 194 с.
395977
  Хорольская Таврида Ананьевна Диалектика чувственно-эмоционального и рационального в становлении и функционировании общественного сознания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хорольская Таврида Ананьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 209л. – Бібліогр.:л.180-209
395978
  Хорольская Таврида Ананьевна Диалектика чувственно-эмоционального и рационального в становлении и функционировании общественного сознания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Хорольская Таврида Ананьевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 24 с.
395979
  Вершинин М.С. Диалектика экономики и политики / М.С. Вершинин, А.Е. Хренов. – Ленинград, 1990. – 15с.
395980
  Джохадзе Д.В. Диалектика эллинистического периода / Д.В. Джохадзе. – М., 1979. – 127с.
395981
  Гулуа В.Л. Диалектика эмоционального и рационального в морали / В.Л. Гулуа. – Тбилиси, 1981. – 291с.
395982
  Карнилович Г.А. Диалектика эмоционального и рационального в формировании коммунитического мировоззрения рабочей молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Карнилович Г. А.; БГУ. – Минск, 1980. – 19л.
395983
  Сайко С.П. Диалектика эмпирического и теоретического в историческом познании. / С.П. Сайко. – Алма-Ата, 1975. – 163с.
395984
  Малышев И.В. Диалектика эстетического / И.В. Малышев. – Москва : Пробел-2000, 2006. – 304с. – ISBN 5-98604-048-1
395985
  Канарский Анатолий Станиславович Диалектика эстетического процесса : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.04 / Канарский Анатолий Станиславович; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1982. – 48л.
395986
  Канарский А.С. Диалектика эстетического процесса / А.С. Канарский. – Киев : Философия и культура, 2008. – 378, [2] с. – Библиогр.: с. 371-376. – ISBN 978-966-7802-74-5
395987
  Канарский А.С. Диалектика эстетического процесса. / А.С. Канарский. – К, 1979. – 215с.
395988
  Канарский А.С. Диалектика эстетического процесса: Генезис чувственной культуры / А.С. Канарский. – Киев, 1982. – 192с.
395989
  Бураго С.Б. Диалектика языка и литературоведческий анализ молодой поэтической речи : Дис... докт.филол.наук: / Бураго С. Б.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1993. – 428л. – Бібліогр.:л.65
395990
  Горулько А.В. Диалектика языка и мышления: две традиции в немецкой философии // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 15-17
395991
   Диалектика, логика и методология науки. – Свердловск, 1977. – 140с.
395992
   Диалектика, логика и методология науки. – Свердловск, 1978. – 160с.
395993
  Копнин П.В. Диалектика, логика, наука / П.В. Копнин. – Москва, 1973. – 464с.
395994
   Диалектика, познание, общественное развитие. – М., 1986. – 185с.
395995
   Диалектика. Познание. Наука. – М., 1988. – 285с.
395996
   Диалектика. Творчество. Гуманизм. – Л., 1991. – 165с.
395997
  Морозов В.Д. Диалектика: системы и развитие / В.Д. Морозов, В.В. Морозов. – Минск, 1978. – 223с.
395998
  Кайдалов В.А. Диалектико-материалистическая концепция самодвижения и ее современные проблемы / В.А. Кайдалов. – Томск, 1982. – 201с.
395999
   Диалектико-материалистическая концепция самодвижения и современность: тезисы докладов межвуз. науч. конф. (ноябрь 1989 г.) / Кайдалов В.А. – Пермь, 1989. – 277с.
396000
  Альберт Сантос Эдуардо Хосе Диалектико-материалистическая философия - мировоззренческая и методологическая основа развития технических наук. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Альберт Сантос Эдуардо Хосе; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1980. – 14л. – Бібліогр.:л.118-120
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,