Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
391001
  Щербатюк Л. "...Дай мені так прожити, щоб не зробити злого" : Урок за творчістю Тетяни Яковенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8 (653). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263
391002
  Юсова Н.М. "Давньоруська народність": зародження і становлення концепції в радянській історичній науці (1930-ті - перша половина 1940-х рр.) / Н. Юсова. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Стилос, 2006. – 620 с. – ISBN 966-8518-65-9
391003
  Волков Е. "Даешь Врангеля!" = Борьба за Крым в советском кино // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 148-151. – ISSN 0235-7089
391004
  Латынина А. "Даже уж не знали, за что похвалить..." К рассуждениям по поводу романа Захара Прилепина "Черная обезьяна" // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 158-165. – ISSN 0130-7673
391005
  Віценя Л. "Дай, Боже, нашій стражденній Україні волі і щастя!" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 12-13


  До 100-річчя від дня народження Володимира Малика.
391006
  Калинець І. "Дай, Боже, щоб ми вистояли!" / спілкувався Богдан Залізняк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 липня (№ 30). – С. 7


  Чільний представник українських шістдесятників, громадський діяч Ігор Калинець розповідає про життя - своє і України.
391007
  Калинець І. "Дай, Боже, щоб ми вистояли!" / спілкувався Богдан Залізняк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 3 серпня (№ 27/28). – С. 6


  Ігореві Калинцю виповнилося 80 років.
391008
  Сілецький Р. "Дай. Боже, в добру пору, в добрий час..." // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 111-127. – (Серія історична ; вип. 47). – ISSN 2078-6107


  Традиційні уявлення українців про час на матеріалах будівельної обрядовості.
391009
  Руданов А. "Дайте клиенту простой, ясный и четкий ответ, что делать, и он будет доволен" / інтерв"ю підготувала Олена Осмовська // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 8-9


  О юридическом бизнесе в Литве, особенностях работы юридических компаний, наиболее востребованных юридических практиках, а также совместной работе литовских и украинских юристов "ЮГ" рассказал Андрей РУДАНОВ, глава Life Science practice Адвокатской ...
391010
  Мельниченко І.В. "Далека путь моя, та марний поклик..." : Творчість Карла Гінка Махи в контексті чеського і європейського романтизму 20-40-х рр. ХІХ ст. / Ігор Мельниченко; Нац. акад. наук України; Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Стилос, 2003. – 206с. – ISBN 966-02-2839-2
391011
  Маценка С. "Далеке дзеркало": 1618-2018 - відгомін Тридцятилітньої війни в новітній німецькомовній літературі // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 120-141. – ISSN 2306-2908


  "У зв’язку із чотирьохсотим ювілеєм Тридцятилітньої війни в Німеччині (1618–1648) розглядається літературний образ Тридцятилітньої війни, осмислюється його роль в актуальному політичному й соціальному контексті. Зазначено, що ця війна продовжує ...
391012
  Цимбал Я. "Далекі кораблі, які везуть на тропіки". Як футуристи працювали на кінофабриці // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 37 (617), 13 - 19.09.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
391013
  Бердников Г.П. "Дама с собачкой" А.П. Чехова : к вопросу о традиции и новаторстве в прозе Чехова / Г. Бердников. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 95 с. – Библиогр.: с. 94. – (Массовая историко-литературная библиотека)
391014
  Сюндюков І. "Дамоклів меч історії та політики" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  Підготовлене перше в незалежній Україні узагальнююче дослідження "Національне питання в Україні XX - початку XXI ст.: історичні нариси".
391015
  Сорока М.Е. "Дамское ведомство" министерства иностранных дел России: жены и дочери российских дипломатов. 1906-1917 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 177-193. – ISSN 0130-3864
391016
   Давньоримська література : У двох книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-62-6(кн.2)
Кн.2:. – 2005. – 576с.
391017
   Давньоримська поезія // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 28-29
391018
  Бондар Ю. Давньоримське видавництво: усна традиція, письмо та закони в контексті суспільних трансформацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 3-7. – ISSN 2076-9326


  Простежено процес зародження видавничої справи у Стародавньому Римі, розглянуто чинники і складники давньоримського видавництва, вплив на нього, зокрема, усної традиції та правотворчості, проаналізовано розуміння давніми римлянами значення, ролі та ...
391019
  Тимошик Г.В. Давньоримські біблієантропоніми в українських перекладах Святого письма ХІХ–ХХ ст. (на матеріалі найменувань, що містять у своїй структурі назви посад, професій). - // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2014. – Вип. 18. – C. 89-98. – ISBN 978-966-399-637-0
391020
  Саввов Р. Давньоруська актова печатка з Меджибожа // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (53). – С. 26-27. – ISSN 1811-542X
391021
  Пахомова С.М. Давньоруська антропонімійна система X- XIII ст. // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 161-172. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
391022
  Тимощук Б.О. Давньоруська Буковина (10-перша половина 14 ст.) / Б.О. Тимощук. – К. : Наук. думка, 1982. – 207с
391023
  Козак Д. Давньоруська глиняна писанка з Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 21-25
391024
  Бутирін Є.О. Давньоруська громада - витоки місцевої самоврядності // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2018. – № 2 (4). – С. 6-14. – ISSN 2523-4552
391025
  Тарасенко О. Давньоруська ікона і супрематизм Казимира Малевича // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 358-382. – ISSN 1992-5514
391026
  Гончаренко О. Давньоруська історія в ідеологічному обгрунтуванні політики Голокосту в Україні // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. іст. та культ. України ; редкол.: Коцур В.П., Борисенко В.Й., Коцур А.П. [та ін.]. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Присвячений пам"яті В.В. Сєдова. – С. 267-272. – ISBN 966-8029-58-5
391027
  Затилюк Я.В. Давньоруська історія на службі у київських церковних ієрархів середини - другої половини XVII ст.: політична риторика та статус митрополії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 40-56. – ISSN 0130-5247
391028
  Русанівський В. Давньоруська мова: міф чи реальність? // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 251-256. – ISBN 5-325-00794-7
391029
  Залізняк Л. Давньоруська народність: нова версія старого міфу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.14-21
391030
   Давньоруська ономастична спадщина в східнослов"янських мовах. – К., 1986. – 163с.
391031
   Давньоруська пам"ятка на територiї Києво-Печерської фортецi XVIII ст. / Г.Ю. Івакін, Ю.Г. Писаренко, С.А. Балакін, В.Г. Івакін // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 106-125. – ISSN 0235-3490


  У статті подаються результати дослідження давньоруського поселення ХІ-ХІІІ ст. у 2010 р., які суттєво доповнюють картину заселеності найближчої околиці давнього Києва поблизу Печерської лаври. Унікальність знахідки полягає в тому, що вона збереглася у ...
391032
  Німчук В.В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. / В.В. Німчук. – К., 1992. – 412с.
391033
  Коцур Віктор Давньоруська твердиня // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 13-18. – ISSN 0869-3595
391034
  Козюба В.К. Давньоруське "столпие" за історико-лексичними та археологічними матеріалами // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 42-50. – ISSN 0235-3490
391035
  Златогорський О.Є. Давньоруське городище "Рай" у селищі Шацьк на Поліссі / О.Є. Златогорський, С.В. Демедюк // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 47-55. – ISSN 2227-4952
391036
  Прядко О. Давньоруське городище Бубнів на переяславському Лівобережжі Дніпра // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 132-139. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
391037
  Чайка Р.М. Давньоруське городище Листвин і його околиці у 10-11 ст. / Роман Чайка ; НАНУ, Ін-т археології ; Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба" ; ЛНУ ім. І. Франка ; Археологічний музей. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 214 с. – ISBN 978-966-397-110-7
391038
  Сорокіна К. Давньоруське законодавство в контексті сучасного правового поля: порівняльний аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 166-168. – ISBN 978-617-7069-28-6
391039
  Козловський А.О. Давньоруське кладовище на Копиревому кінці / А.О. Козловський, В.О. Крижановський // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 22-42. – ISSN 0235-3490
391040
   Давньоруське любомудріє : тексти і контексти. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 398 с. – Вілену Сеогійовичу Горському з нагоди 75-ліття присвячується. – ISBN 966-518-385-0
391041
  Горський В. Давньоруське мистецтво як пам"ятка філософської культури Київської Русі // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 416-427. – (Несторівські студії)
391042
  Моця О.П. Давньоруське оборонне будівництво у працях М.П. Кучери // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – C. 74-78. – ISSN 0235-3490
391043
  Борисов А.В. Давньоруське Поросся. Система заселення : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Борисов Артем Вадимович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 22 назви
391044
  Шекун О.В. Давньоруське поселення Ліскове / О.В. Шекун, О.М. Веремейчик; Ін-т археології НАНУ; ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Деснянська правда, 1999. – 184с. – ISBN 966-502-097-8
391045
  Капустін К.М. Давньоруський і золотоординський горизонти середньовічного Вишгорода (за матеріалами розкопок 1947 р.) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (28). – C. 147-158. – ISSN 2227-4952
391046
  Кузьмінський І. Давньоруський княжий культ Богородиці: від храму до бойової пісні // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 120-128. – ISSN 2413-4767
391047
  Жулковський Б. Давньоруський кондакарний спів у зарубіжній музичній історіографії // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 92-114. – ISBN 978-617-640-162-9
391048
  Поляков Б.М. Давньоруський конкурсний процес // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 89.
391049
  Крижановський В.О. Давньоруський металургійний комплекс у Копиревому Кінці // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 118-132. – ISSN 0235-3490
391050
  Горський В. Давньоруський період в історико-філософському вимірі // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 308-314. – (Несторівські студії)
391051
  Моця О.П. Давньоруський Чернігів / Олександр Моця, Андрій Казаков ; [Нац. Акад. наук України, Ін-т археології]. – Київ : Стародавній Світ, 2011. – 314, [1] с., [16] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 273-278. – ISBN 978-966-2608-02-1


  В книзі на основі систематизації та аналізу усіх наявних свідчень літописних джерел, а також чисельних археологічних та антропологічних матеріалів, висвітлюється історія одного з найзначніших центрів Київської Русі – міста Чернігова на Десні – ...
391052
  Сергєєва М.С. Давньоруські дерев"яні вироби з гори Киселівка // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 89-94. – ISSN 0235-3490
391053
  Вдовина Олена Давньоруські історико-філософські читання пам"яті Вілена Горського стають традиційними // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.148-150. – ISSN 0235-7941
391054
  Толочко П.П. Давньоруські літописи і літописці 10-13 ст. / Толочко П.П.; НАНУ. Інститут археології. – Київ : Наукова думка, 2005. – 364с. – ISBN 966-00-0446-X
391055
  Мінєнкова Н.Є. Давньоруські літописи про печенегів, торків, половців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 99-100. – (Історія ; вип. 63/64)


  Досліджується відображення в літописах життя кочових племен сусідів давньоруського населення.
391056
   Давньоруські любомудри / В. Горський, О. Вдовина, Ю. Завгородній, О. Киричок; Вілен Горський, Олена Вдовина, Юрій Завгородній, Олександр Киричок. – Київ : КМ Академія, 2004. – 304с. – ISBN 966-518-243-9
391057
  Будзинська Наталія Миколаївна Давньоруські металеві персні в колекції Музею історії міста Києва // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено давньоруським металевим персням із колекції Музею історії міста Києва, зібрану протягом понад 20 років існування музею. Наведено класифікацію та каталог виробів.
391058
  Бібіков Д.В. Давньоруські оборонні споруди Вишгорода // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 78-82. – ISSN 2218-4805
391059
  Капустін К.М. Давньоруські пам"ятки Курщини // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 109-116. – ISSN 0235-3490


  За матеріалами розвідок І.І. Ляпушкіна 1947 р.
391060
  Прядко О.О. Давньоруські пам"ятки між Дніпром, Сулою, Супоєм та Оржицею (кінець X - перша половина XIII ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Прядко Олександр Олегович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
391061
  Бліфельд Д.І. Давньоруські пам"ятки Шестовиці / Д.І. Бліфельд. – К, 1977. – 235с.
391062
  Сушко А.О. Давньоруські писанки // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 46-52. – ISSN 0235-3490
391063
  Топальський В. Давньоруські польові фортифікаційні споруди // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 74-81
391064
  Ясновська Л. Давньоруські старожитності Коропщини // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 219-224. – ISBN 978-617-7674-81-7
391065
  Тарабукін О.О. Давньоруські старожитності Східної Волині у матеріалах досліджень та в експозиції археологічного відділу Волинського Центрального Науково-Дослідного музею (1919—1931 рр.) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 117-128. – ISSN 2227-4952
391066
  Ясновська Л.В. Давньоруські старожитності Чернігівщини у дослідженнях П.М. Добровольського // Археологічний літопис Лівобережної України : науковий журнал / Центр охорони та досліджень пам"яток археол. управ. культури Полтав. облдержадмін., Ін-т археології НАН України ; голов. ред. О. Супруненко [та ін.]. – Полтава, 2001. – Ч. 2. – С. 166-169
391067
  Ясновська Л.В. Давньоруські старожитності Чернігівщини у творчій спадщині Т.Г. Шевченка // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 201-210
391068
  Бондар С. Давньоруські ходіння як паломництва у священну історію // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 100-112. – (Несторівські студії)
391069
  Чучка П.П. Давньослов"янські особові імена, засвідчені південнокарпатськими українськими онімами // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 83-90. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
391070
  Брель О .В. Давньослов"янські пам"ятки Чигиринщини у археологічних дослідженнях О.І. Тереножкіна // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 505-508. – ISSN 2227-4952
391071
  Тарасевич В. Давньосхідні цивілізації і типи суспільної еволюції: теоретичне резюме і методологічні ремарки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України"; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко ; редкол.: Т. Артьомова, Ю. Бажал, В. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 43-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
391072
  Халимоненко Г.І. Давньотюркські антропоніми в українських літописах Х - ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 4-9. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто актуальне питання етимології давньотюркської антропонімії в українських літописах Х-ХІІІ ст., окреслено моделі, за якими тюрки, що вступали в міжмовні контакти з населенням Київської держави, будували систему антропонімів. The ...
391073
  Сулима В. Давньоукраїнська проповідь як літературний жанр в контексті нової герменевтичної стратегії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (651). – С. 91-94. – ISSN 0236-1477


  Матеріали семінару на тему "Середньовіччя: Візантія - Русь - Україна" .
391074
  Плахтій Т. Давньоукраїнська та давньопольська джерельна основа драм Миколи Куліша // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 123-128. – ISBN 966-7804-53-4
391075
  Стішова Н. Давньоукраїнське свято Семена Стовпника в традиційній звичаєво-обрядовій культурі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 3 (367), травень - червень. – С. 67-76. – ISSN 0130-6936
391076
  Жовта Н.М. Давньоукраїнське язичництво в мові української народної казки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 193-197


  Основною проблемою дослідження є розгляд мови української чарівної казки в аспекті реконструкції давньослов"янської язичницької міфології. Основной проблемой ислледования является рассмотрение языка украинской волшебной сказки в аспекте реконструкции ...
391077
  Ціпко А. Давньоукраїнський "лик" у баченнях арабського та сирійського (арамейського) світів // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
391078
  Сліпушко О. Давньоукраїнський бестіарій (звірослов) = The old Ukrainian bestiary : Національний характер, суспільна мораль і духовність давніх українців у тваринних архетипах, міфах, символах, емблемах / О.Сліпушко. – Київ : Дніпро, 2001. – 144с. – ISBN 966-578-074-3


  Національний характер, суспільна мораль і духовність давніх українців у тваринних архетипах, иіфах, символах, емблемах
391079
  Сліпушко О.М. Давньоукраїнський бестіарій. : Автореф... канд.філол.наук: 10.01.01 / Сліпушко О.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 17л.
391080
  Сліпушко Оксана Миколаївна Давньоукраїнський бестіарій. Генезис і система : Дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Сліпушко Оксана Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 207л. – Бібліогр.:л.177-197
391081
  Соболь В. Давньоукраїнські барокові щоденники в польському контексті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 33-44. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 29 поз. – ISSN 1728-9572


  Соболь Валентина - доктор філологічних наук, професор Варшавського університету. Соболь Валентина - доктор филологических наук, профессор Варшавского университета
391082
  Соболь В. Давньоукраїнські барокові щоденники в польському контексті // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 245-252.
391083
  Жовтий О.О. Давньоукраїнські міфоніми в контексті архаїчних міфологічних уявлень про Всесвіт: Троян "Слова о полку Ігоревім" // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 135-141. – ISBN 978-2-919320-34-9
391084
  Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Київ : Абрис, 1994. – 288с. – ISBN 5-86828-015-6
391085
  Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори / Василь Микитась. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 285, [3] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1768-5
391086
   Давос-Клостерс: Альпийское поднебесье // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 105-107 : фото
391087
  Шавалюк Л. Давос. Глобальний контекст // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 5 (533), 2-8.02.2018. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Про головні ідеї щорічної зустрічі Світового економічного форуму.
391088
  Ющенко В. Давос: світ пізнає Україну: Промова Президента України на Всесвітньому економічному форумі // Уряд. кур"єр, 2005
391089
   Давоський форум // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-50


  Дві його сесії на теми: "Політика у галузі трубопровідного транспорту" і "Права людини на світовому порядку денному", а також засідання спеціальної секції "Український обід у Давосі", численні зустрічі та прес-конференції дали можливість українській ...
391090
   Давоський форум // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-50


  Дві його сесії на теми: "Політика у галузі трубопровідного транспорту" і "Права людини на світовому порядку денному", а також засідання спеціальної секції "Український обід у Давосі", численні зустрічі та прес-конференції дали можливість українській ...
391091
  Божко О.І. Давоян Размік Нікогосович (- вірменський письменник) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 174. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
391092
  Якубов А. Даврон Газиев - гвардии капитан : повести / Адыл Якубов; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1973. – 288 с.
391093
  Курило М.В. Давсоніт - нетрадиційна содова і глиноземна сировина в Україні (економічна оцінка, промислово-генетичні і мінеральні типи) : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / М.В. Курило, М.М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-102 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглянуто умови утворення, промислово-генетичні й мінеральні типи давсонітової мінералізації на Україні.
391094
  Горюнов И.Г. Давыдкин надел / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1960. – 168с.
391095
  Харченко Н.П. Давыдовское расщепление в кристаллических растворах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Харченко Н.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
391096
  Харченко Н.П. Давыдовское расщепление в кристаллических растворах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Харченко Н.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1966. – 165л.
391097
  Артюх Е.С. Давэнеаты-ленточные гельминты диких и домашних животных / Е.С. Артюх. – Москва
6. – 1966. – 1-511с.
391098
   Дагель Плехан Сергійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 74-76. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
391099
  Транковский С. Дагер - создатель фотографии // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7
391100
  Самурский Н. Дагестан / Н. Самурский. – М.-Л., 1925. – 150с.
391101
  Самурский Н. Дагестан / Н. Самурский; республики и области СССР. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 150 с.
391102
  Османов А.М. Дагестан / А.М. Османов. – Москва : Мысль, 1986. – 139с.
391103
  Маркедонов С. Дагестан : новая власть и старые проблемы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 3 (1610). – С. 59-72. – ISSN 0869-44435
391104
   Дагестан в годы Великой Отечественной войны. – Махачкала, 1963. – 472с.
391105
  Джахиев Г.А. Дагестан в кавказской политике Ирана и Турции в первой трети XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Джахиев Г. А.; Дагест. ГУ. – Махачкала, 1970. – 23л.
391106
  Магомедова Л.А. Дагестан в кавказской политике России, Ирана и Турции в 1802-1813 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 34-37. – ISSN 0321-0626
391107
   Дагестан в русской литературе. – Махачкала, 1960. – 472с.
391108
   Дагестан в русской литературе. – Махачкала
1. – 1960. – 472с.
391109
  Ханмурозаев Г.Г. Дагестан в русской прозе 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ханмурозаев Г.Г.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1965. – 22л.
391110
  Соколова Л.М. Дагестан в русской советской литературе. / Л.М. Соколова. – Махачкала, 1963. – 100с.
391111
  Марковин В.И. Дагестан и Горная Чечня в древности. Каякентско-хорочоевская культура / Марковин В.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1969. – № 122 : Дагестан и Горная Чечня в древности, Каякенско-хорочоевская культура / Марковин В.И. – С. 1-114
391112
  Гасанов М.Р. Дагестан и Древняя Русь // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 158-160. – ISSN 0042-8779
391113
  Юсуфов Р.Ф. Дагестан и русская литература конца XVIII и первой половины XIX в / Р.Ф. Юсуфов. – М, 1964. – 270с.
391114
  Козловський Борислав Дагестан. Сила традиций. Курсы лезгинки / Козловський Борислав, Мордасов Михаил, Дементиевский Иван // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 112-123 : фото. – ISSN 1029-5828
391115
  Прокопович Наталья Дагестан: безопасность гарантирована : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 80-81
391116
  Чичкина Светлана Дагестан: страна контрастов и уникальных возможностей : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 70-73 : Фото
391117
   Дагестанская АССР. – Махачкала, 1967. – 15с.
391118
   Дагестанская народная лирика. – Москва : Художественная литература, 1957. – 279 с.
391119
  Мамашева А.С. Дагестанская организация КПСС в борьбе за воспитание у труженников сельского хозяйства коммунистического отношения к труду в период семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... наук: / Мамашева А.С.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 25л.
391120
  Мунчаев Шамиль Мамедович Дагестанская партийная организация в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мунчаев Шамиль Мамедович; МГУ. Кафедра истории КПСС естественных фак. – М., 1963. – 19л.
391121
  Юсупова Ч.С. Дагестанская поэма / Ч.С. Юсупова. – М, 1989. – 407с.
391122
  Алеиева З.З. Дагестанская советская сатирическая литература. (Истоки и этапы развития) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алеиева З.З. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 20 с.
391123
  Ханмурзаев Г.Г. Дагестанская тема в русской литературе ХІХ века. / Г.Г. Ханмурзаев. – Махачкала, 1987. – 79с.
391124
  Трунов Д.И. Дагестанские встречи / Д.И. Трунов. – Москва, 1968. – 175 с.
391125
  Немирович-Данченко В.И. Дагестанские захолустья : [очерки] / В.И. Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1894. – 130 с. – (Дешевая библиотека ; № 259)
391126
  Шиллинг Е.М. Дагестанские кустари : (применительно к обстановочным залам этно-парка) / Е.М. Шиллинг. – Москва : Центральный музей народоведения, 1926. – 46 с.
391127
   Дагестанские лирики. – Л, 1961. – 404 с.
391128
  Гасанов М.М. Дагестанские народные пословицы, поговорки, загадки / М.М. Гасанов. – Махачкала, 1971. – 80с.
391129
   Дагестанские народные сказки. – М, 1951. – 96с.
391130
   Дагестанские народные сказки. – Москва, 1957. – 136 с.
391131
   Дагестанские народные сказки. – М, 1991. – 171с.
391132
   Дагестанские повести и рассказы. – М, 1960. – 356 с.
391133
  Канторович В.Я. Дагестанские рассказы / В.Я. Канторович. – Махачкала, 1969. – 128 с.
391134
  Гаджиева С.Ш. Дагестанские терекеменцы, ХІХ - нач. ХХ в. / С.Ш. Гаджиева. – М., 1990. – 212с.
391135
  Абилов А.А. Дагестанский государственный университет имени В.И. Ленина : ист. очерк / А.А. Абилов
391136
  Вейнберг П.И. Дагестанский тур / П.И. Вейнберг. – Москва : Наука, 1984. – 89с.
391137
  Абакарова Ф.З. Дагестанский фольклор о трудовом воспитании детей / Ф.З. Абакарова. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1989. – 105 с.
391138
   Дагестанское землетресение 14 мая 1970 г.. – М, 1980. – 219с.
391139
  Шебалин Н.В. Дагестанское землетрясение. / Н.В. Шебалин. – Махачкала, 1970. – 36с.
391140
   Дагестанской АССР 60 лет. – Махачкала, 1982. – 214с.
391141
  Кузнецов В.А. Дагомея / В.А. Кузнецов, Н.И. Лунев. – М., 1974. – 132с.
391142
  Кормишаева Т.М. Дагомея. / Т.М. Кормишаева. – М., 1975. – 26с.
391143
  Тодаева Б.Х. Дагурский язык / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : Наука, 1986. – 188 с.
391144
  Гадзінський Я. Дада мого дао // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 333-336
391145
  Букрієнко А. Дадаїзм в Японії: між футуризмом та модернізмом // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 158-162


  В статті розглядається історія становлення та розвитку в японській літературі такого цікавого, складного і неоднозначного явища як дадаїзм. Висвітлюються передумови появи дадаїзму в Японії, особливості першого знайомства японців з цим літературним ...
391146
  Омельяненко С.В. Дадактические условия применения системы методов обучения (на матер. предм. естественно-математ. цикла в 608 классах) : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.01 / Омельяненко С. В.; КГУ. – Киев, 1987. – 17л.
391147
  Гущина Н.В. Дадактический материал как средство формирования нравственных представлений и понятий у младших школьников. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Гущина Н.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
391148
  Касим-заде Э.А. Дадашев. Усейнов / Э.А. Касим-заде, Ю.С. Яралов. – Москва, 1951. – 132 с.
391149
  Мушкудіані О.Н. Дадіані Шалва Миколайович (- грузинський письменник і театральний діяч ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 117. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
391150
  Фельдман В. Дадут ли "Антонову" расправить крылья? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 23-19 октября (№ 36). – С. 1, 6-8


  О сложной ситуации в отечественном авиастроении и на флагмане отрасли - государственном предприятии «Антонов», о проблемах и возможных путях их решения, о надеждах и перспективах - в эксклюзивном интервью для «2000» президента ГП «Антонов» Александра ...
391151
  Добровольский Е.Н. Даешь автомобиль! : Документальная повесть / Е.Н. Добровольский. – Москва : Политиздат, 1971. – 128 с.
391152
  Соколов М.Н. Даешь Апокалипсис : Современное искусство Запада / М.Н. Соколов. – М., 1991. – 53с.
391153
   Даешь БАМ // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 48-49 : фото
391154
  Журавлев Андрей Даешь Дирижаблестрой! : история // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-72 : Фото
391155
  Бикчентаев Р.А. Даешь контакт! / Р.А. Бикчентаев. – Уфа, 1981. – 136с.
391156
  Глазков М. Даешь Парнас! / М. Глазков. – Ярославль, 1965. – 80с.
391157
  Мороз С. Даешь советский истребитель! // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 10 (184). – С. 14-20


  Сметя в октябре 1917-го буржуазный режим, Советская власть должна была создать новые органы управления народным хозяйством, и заниматься этим пришлось в условиях уже разрушенной экономики, гражданской войны и полного непонимания, что же надо делать. ...
391158
  Даценко С. Даєш Київ! // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 2013. – № 10 (157). – С. 46-53


  Битва за Дніпро і Київ.
391159
  Жовтий О. Дажбог і Хорс: проблема інтерпретації та етимологізації двох дискусійних давньоукраїнських міфонімів / О. Жовтий, Ю. Мосенкіс // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 126 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Григорія Івановича Халимоненка. – С. 23-33
391160
  Ткачук П.І. Дажбожі заповіти : поезії / Павло Ткачук. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2009. – 111, [5] с.
391161
  Нечипоренко Л. Дажбожі заповіти УкРаїни-Руси : (УкРа-РаСу) / Лад Нечипоренко. – 2-ге, виправл., вид. – Київ : С. Пантюк. – ISBN 978-966-8539-95-5
Кн. 1 : Пантеон - Слава УкРаїни-Руси ; Кн. 2 : Абетка із Дажбожих заповітів. – 2010. – 316 с. : іл. – Назва кн. на обкл. – Бібліогр.: с. 276-277
391162
  Кучерява З.О. Даждь нам днесь... / З.О. Кучерява. – К., 1992. – 61с.
391163
  Полян П.М. Дазиметрические карты В.П. Семенова-Тян-Шанского и их перспективы в информационном поле ХХI века // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 98-106 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
391164
   Даиси. – Тбилиси, 1936. – 26с.
391165
   Даісі. – Київ, 1938. – 24с.
391166
  Самойлов Д.С. Дай выстрадать стихотворенье... / Д.С. Самойлов. – М, 1987. – 30с.
391167
  Малєй Віктор Дай краба! : Норвегія. Спецрепортаж / Малєй Віктор, Ільченко Володимир, Сагайдак Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 52-58 : Фото
391168
   Дай Кремлю шанс! : New 7 wonders // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 8-11 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
391169
  Федотовских М.В. Дай мне новые крылья. / М.В. Федотовских. – Пермь, 1963. – 72с.
391170
  Олійник Б. Дай нам, Боже, бути гідними великих предтеч // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 23 серпня (№ 17). – С. 6-7


  Авторська передмова до нової книжки поезій Бориса Олійника "Крик".
391171
  Головко Д.А. Дай руку однодумцю / Д.А. Головко. – К., 1966. – 27с.
391172
  Зигмонте Д.А. Дай руку утренней заре : роман / Д.А. Зигмонте ; [пер. с латыш. С. Цебаковского]. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 367с.
391173
  Идрисов К. Дай руку, друг : стихи и поэма / Кабдыкарим Идрисов ; авториз. пер. с каз. Г.Серебрякова. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 78 с.
391174
  Бачинский А.Д. Дай руку, другар! / А.Д. Бачинский, М.Д. Дыхан. – Одесса, 1965. – 128с.
391175
  Примак А.Я. Дай руку, друже / А.Я. Примак. – К, 1962. – 71с.
391176
  Вільний В.М. Дай руку, товаришу : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1957. – 34 с.
391177
   Дай руку, товарищ далекий. – Симферополь, 1967. – 12 с.
391178
  Понизовский В.М. Дай руку, товарищ! / В.М. Понизовский. – М., 1972. – 280с.
391179
   Дай руку, товарищ!. – Харьков, 1981. – 215с.
391180
  Кропивницький М. Дай серцеві волю, заведе у неволю / М. Кропивницький. – Київ, 1937. – 85 с.
391181
  Кропивницький М. Дай серцеві волю, заведе у неволю / М. Кропивницький. – Київ, 1941. – 112с.
391182
  Кропивницький М. Дай серцеві волю, заведе у неволю / М. Кропивницький. – Київ, 1945. – 94с.
391183
  Кешеля Д. Дай сили заплакати : роман-видіння / Дмитро Кешеля. – Київ : Академія, 2017. – 127, [1] с. – Сер. засн. в 2016 р. – (Ім"я:). – ISBN 978-966-580-503-8
391184
  Киндрук И.М. Дай характеристику / И.М. Киндрук. – К, 1982. – 107с.
391185
  Бордуляк Т.Г. Дай, Боже, здоровля корові : оповідання / Т. Бордуляк ; під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги, С. Черкасенка. – У Київі (Київ) : Вид. "Українська школа" ; [Друк. б. Київської друк. спілки], 1917. – 12 с. – (Українська школа ; № 3)
391186
  Губерначук С.Г. Дай, я буду таким, як хочу... : [зб. віршів, висловів та роздумів] / Сергій Губерначук. – Київ : Майстер-принт, 2019. – 63, [1] с. – ISBN 978-617-7778-05-8
391187
  Исакина Юлия Дайвинг ворота в бездну / Исакина Юлия, Мейя Норман // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 36-39 : фото
391188
   Дайвинг на Филиппинах : Экзотика подводного царства. Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 72-73 : Фото
391189
  Некрасов Андрій Дайвинг. Іграшки для китів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 18-22 : фото
391190
   Дайджест діяльності комітетів та секцій НААУ за жовтень-листопад 2020 р. // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 12 (69), грудень. – С. 16-29


  17 веоесня 2020 р. Комітет з медичного і фармацевтичного права та біоетики спільно з Інститутом права КНУ імені Тараса Шевченка провели Київські правові читання, присвячені Всесвітньому дню забезпечення безпеки пацієнтів, за результатами яких ...
391191
   Дайджест для тих, хто вивчає англiйську мову. – Київ, 2000
391192
   Дайджест для тих, хто вивчає англiйську мову. – Київ
№ 1. – 2001
391193
   Дайджест для тих, хто вивчає англiйську мову. – Київ
№ 2. – 2001
391194
   Дайджест Конгресу Європейського товариства кардіологів - 2016, м. Рим (Італія). Частина 1 / переклад О. Торбас // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 85-99. – ISSN 2224-1485
391195
   Дайджест Конгресу європейського товариства кардіологів - 2016, м. Рим (Італія). Частина 2 / підготували О. Торбас, Г.Д. Радченко // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 81-104. – ISSN 2224-1485
391196
   Дайджест літніх освітніх програм // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 6


  Відділ академічної мобільності підготував дайджест літніх програм для навчання та стажування за кордоном. Провести літо-2016 з користю можуть не тільки студенти, а й викладачі. Зокрема, докторанти можуть отримати грант на проведення наукових ...
391197
   Дайджест нормативно-правових документів у сфері євроатлантичної інтеграції України : Збірник анотацій. – Київ
Вип. 1. – 2004
391198
  Нестеренко Є.О. Дайджест опитувань L-REPORT: II квартал 2020 року (навчання під час карантину, розвиток енергетики, реформа інтернатів) / Є.О. Нестеренко, К.В. Людоговська // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 185-195. – ISSN 1681-116Х


  Опитування "Навчання під час карантину" відбувалося 24-27 квітня 2020 р. в партнерстві з Секцією освіти ЮНІСЕФ та МОН України. У ньму взяли участь 7950 U-репортерів віком 14-24 роки (серед них - 58% студентів). Результати опитування будут враховані для ...
391199
  Нестеренко Є.О. Дайджест опитувань U-Report: ІIІ квартал 2020 р. (турбота молоді про здоров"я, дистанційне навчання та робота під час пандемії, волонтерство під час карантину, участь молоді у місцевих виборах) / Є.О. Нестеренко, К.В. Людоговська // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (74). – С. 157-170. – ISSN 1681-116Х


  Представлено результати опитувань інноваційного молодіжного проєкту U-Report за липень – вересень 2020 р.: турбота молоді про здоров’я, звернення до лікарів, сфера медичних послуг для підлітків і молоді, дистанційне навчання та робота після пандемії, ...
391200
  Нестеренко Є.О. Дайджест опитувань U-Report: ІІ квартал 2021 р. (стажування та працевлаштування, електронна демократія, соціальні мережі та медіаграмотність) / Є.О. Нестеренко, К.В. Людоговська // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 214-224. – ISSN 1681-116Х
391201
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 1/2. – 2001
391202
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 3/4. – 2001
391203
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 5/6. – 2001
391204
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 7/8. – 2001
391205
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 1. – 2002
391206
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 2. – 2002
391207
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 3. – 2002
391208
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 4. – 2002
391209
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ, 2001-
№ 1. – 2003
391210
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 2. – 2003
391211
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 3. – 2003
391212
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 4. – 2003
391213
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2004
391214
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2004
391215
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2005
391216
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2005
391217
  Габрук О. Дайджест: податкові та неподаткові новації 2007 року // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 41-49 : табл.
391218
  Ефремова С.В. Дайки в гранитоидных комплексах Центрального Казахстана / С.В. Ефремова. – Москва : Наука, 1970. – 240с.
391219
  Шаталов Н.Н. Дайки и дайковые пояса как индикаторы глубинной структуры и геодинамики Украинского щита // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
391220
  Абдуллаев Х.М. Дайки и оруднение / Х. М. Абдуллаев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 232 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 226-232
391221
  Ефремова С.В. Дайки и эндогенное оруденение / С.В. Ефремова. – М., 1983. – 224с.
391222
  Шаталов Н.Н. Дайки Приазовья / Н.Н. Шаталов. – К., 1986. – 190с.
391223
  Индолев Л.Н. Дайки рудных районов Восточной Якутии / Л.Н. Индолев. – М., 1979. – 195с.
391224
  Шаталов М.М. Дайки Українського щита. Стаття 1. Дайкові пояси : Dyke of the Ukrainian shield. Part 1. Dyke swarms / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 56-61 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
391225
  Шаталов М.М. Дайки Українського щита. Стаття 2. Рудоносність дайок = Dykes of the Ukrainian shield. Part 2. Ore prensence in the dykes / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
391226
  Васько В.М. Дайкові породи басейну р.Інгулу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 47-52 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
391227
  Омельченко А. Дайкові породи Бехінського блоку складчастого фундаменту коростенського плутону / А. Омельченко, О. Митрохин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-13. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Вивчено умови залягання та петрографічні особливості базитових дайок Бехінського блоку. Встановлено, що досліджувані базитові дайки представлені щонайменше трьома віковими групами. Найбільш древніми є дайки метадіабазів, які віднесені до осницького ...
391228
  Шаталов М.М. Дайкові породи Приазовського геоблоку Українського щита : Dykes rocks Near-Azovian geoblock of the Ukrainian Shield / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 49-54 : fig. – Bibliogr.: 13 name
391229
  Русанов Б.И. Дайковые породы Саякского рудного района в Центральном Казахстане. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Русанов Б.И.; Казах. политехн. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
391230
  Арзамасцев А.А. Дайковые породы Хибинского массива и его обрамления / А.А. Арзамасцев, В.А. Каверина, Л.И. Полежаева ; АН СССР, Кол. науч. центр, Геол. ин-т. – Апатиты : Кол. науч. центр АН СССР, 1988. – 85 с. : Библиогр.: с. 76-85
391231
  Атакишиев З.М. Дайковый комплекс северо-западной части Севано-Карабахской зоны и его взаимоотношение с оруденением. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Атакишиев З.М.; Совет Азерб.ин-та нефти и химии. – Баку, 1966. – 31л.
391232
  Азизбеков Р.Ш. Дайковый комплекс юго-западной части Мегри-Ордубанского батолита и связанное с ним оруденение : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Азизбеков Р.Ш.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1964. – 16л.
391233
  Зубарев Б.М. Дайковый тип алмазных месторождений / Б.М. Зубарев. – Москва : Недра, 1989. – 182с.
391234
  Сидорова М.А. Даймонион как метафора действующего и мыслящего Кто в философии Х.Арендт // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 166-174. – ISSN 0042-8744
391235
  Лізен О.М. Даймоніон, або Життя та смерть Василя Дударя / О.М. Лізен. – К., 1990. – 260с.
391236
   Даймохк : антология чеченской лит. и фольклора / [сост. Абдул-Къадыр Нурмухаммедов]. – Ічня : Формат, 2012. – 251, [1] с. : ил. – За сприяння Всеукр. Громад. Орг. "Діаспора чеченського народу". – ISBN 978-966-1567-20-6
391237
   Дайнеко Валентина Вікторівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 123. – ISBN 978-966-439-754-1
391238
   Дайнеко Валентина Вікторівна (1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 134. – ISBN 978-966-933-054-3
391239
   Дайны. – Вильнюс, 1965. – 212с.
391240
  Дерев"янко Сергій Дайте волю! : ініціювання всеукраїнського референдуму народом в оновленій Конституції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  Річниця прийняття чинної Конституції України позначилася пожвавленням інтересу до проблеми конституційних змін. Поза риторикою політиків і засобів масової інформації щодо їх потреби, глибини та формату, привертає увагу сформульований Президентом ...
391241
  Дерев"янко С. Дайте волю! Ініціювання всеукраїнського референдуму народом в оновленній Конституції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 44-47.
391242
  Котова Наталия Дайте закончить // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 112-113 : фото
391243
  Романова Н.И. Дайте кошке слово / Н.И. Романова. – М., 1992. – 253с.
391244
  Маркуша А.М. Дайте курс / А.М. Маркуша. – М, 1965. – 222с.
391245
  Воробьев-Обухов Алексей Дайте мне одно колесо : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 88-91 : Фото
391246
   Дайте мне стать свободным человеком. – Москва, 1984. – 207 с.
391247
  Суржик Л. Дайте модель фінансування науки, і я... Національна рада України з питань розвитку науки і технологій під головуванням прем"єр-міністра В. Гройсмана провела перше засідання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 1, 3


  "Довгоочікувана подія нарешті відбулася. 16 січня розпочала роботу Національна рада України з питань розвитку науки і технологій (НРРНТ). Це новий постійно діючий консультативно-дорадчий орган при Кабінеті міністрів України, створений на початку квітня ...
391248
   Дайте нам организацию революционеров. – Москва, 1987. – 638с.
391249
  Юрин А. Дайте отдачу! От белорусских ученых требуют подъема экономики // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 9 августа (№ 31/32). – С. 2


  В ноябре текущего года должна быть принята программа реформирования белорусской науки. Для ее окончательной подготовки у руководителей научной сферы и правительства осталось три месяца. Таков основной итог совещания, которое провел президент Белоруссии ...
391250
  Левшин Л.А. Дайте педагогический совет / Л.А. Левшин. – М, 1965. – 198с.
391251
  Давыдов И. Дайте ракету! / И. Давыдов. – Свердловск, 1969. – 108с.
391252
  Клименко В.Р. Дайте слово! / В.Р. Клименко, И.Д. Мачнев. – Краснодар, 1981. – 64с.
391253
  Плахтін І.О. Дайте тільки розвернутися / І.О. Плахтін. – Київ, 1946. – 33 с.
391254
  Горбачев Н.А. Дайте точку опоры. Ударная сила : Романы / Н.А. Горбачев. – Москва : Воениздат, 1973. – 592с.
391255
  Сергиенко Т. Дайте трудное дело / Т. Сергиенко. – Грозный, 1970. – 81с.
391256
   Дакаики. – М., 1977. – 168с.
391257
  Берчу Д. Даки : древний народ Карпат и Дуная / Думитру Берчу ; [пер. с англ. Н.И. Лисовой]. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 191,[1] с., [16] л. ил. : ил., табл., карт. – Загл. и авт. ориг.: Romania / Dumitru Berciu. - Парал. тит. л. англ. - Сер. осн. в 2012 г. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 978-5-9524-3456-1
391258
  Станев Стефан Даки Йорданов : Биобиблиография / Станев Стефан; Българска АН; Центральна б-ка. – София : Българската АН, 1986. – 160с. – (Биобиблиографии на български учени)
391259
  Колосовская Ю.К. Дакия в период кризиса III века н.э. : Автореф... канд. ист.наук: / Колосовская Ю.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
391260
  Кругликова И.Т. Дакия в эпоху римской оккупации / И.Т. Кругликова. – Москва : Изд-во АНСССР, 1955. – 168 с.
391261
  Бугрий А.И. Дакльные модели с мандельстамовской аналитичностью : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Бугрий А. И.; АН УССР, Ин-т теоретической физики. – К., 1972. – 14л.
391262
  Штатских А. Дактилография Гершмана // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 90-93.
391263
   Дактилоскопическая экспертиза. – Красноярск, 1990. – 412с.
391264
  Давыдов Г.П. Дактилоскопическая экспертиза в советской криминалистике : Автореф... канд. юрид.наук: / Давыдов Г.П.; Моск. юрид. ин-т. – М., 1952. – 15л.
391265
  Гутарєва О. Дактилоскопічна інформація: історико-теоретичний аналіз // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 142-145.
391266
  Данилевський Г.І. Дактилоскопія / Г.І. Данилевський. – К, 1934. – 47с.
391267
  Кравченко Алексей Дактиль Саддама // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 10 (1081). – С. 28-33. – ISSN 0234-1670
391268
  Гейндл Р. Дактолоскопия и другие методы уголовной техники в деле расследования преступлений / Р. Гейндл. – М., 1927. – 332с.
391269
  Ридле Габриэле Далай-лама = Добрый человек из Лхасы : Досье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 90-108 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
391270
  Шаталова А. Далее - везде. Немецких ученых познакомят с коллегами // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 31 августа (№ 35)


  Мы неоднократно рассказывали своим читателям о деятельности Германского дома науки и инноваций - Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) (см., например, “Поиск” №48, 2011). Уже целый год DWIH в Москве возглавляет руководитель ...
391271
  Шрайбман И.И. Далее... : роман, рассказы. миниатюры / Ихиль Шрайбман; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1988. – 526 с.
391272
  Інанішвілі Р. Далека біла вершина / Р. Інанішвілі. – Київ, 1980. – 192с.
391273
  Логвин Ю.Г. Далека веселка : новели / Ю.Г. Логвин. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 163 с.
391274
  Подворняк М. Далека дорога : Спогади / Михайло Подворняк. – Торонто, Чікаго : Дорога правди, 1963. – 334 с. : іл.
391275
  Заславський В. Далека і близька Індія: синергія науки // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 5


  "У науково-освітньому житті індійського університету Адамас (м. Калькутта, Західна Бенгалія), партнера нашого університету з 2015 року, нещодавно відбулася знакова подія - міжнародна конференція "Вища освіта: виклики та перспективи в контексті ...
391276
  Лондон Д. Далека країна / Д. Лондон. – К, 1926. – 64с.
391277
  Лагарс Ж.-Л. Далека країна / Ж.-Л. Лагарс; Пер. з франц.: Д.Лазорка та Д.Тодорюка. – Київ : Юніверс, 2003. – 144 с. – (Світова драматургія). – ISBN 966-7305-92-9
391278
  Чирков Б. Далека країна близьких друзів / Б. Чирков. – Київ, 1959. – 120с.
391279
  Задорожний Олексій Далека країна Чилі : країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 40-43 : Фото
391280
  Аллилуева С.И. Далека музыка / С.И. Аллилуева. – Москва : Новости, 1992. – 288 с.
391281
  Шевченко Оксана Далека ціль // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 108-111. – ISSN 0130-5212
391282
  Герасимов И.А. Далекая Вега / И.А. Герасимов. – М., 1965. – 230с.
391283
  Черненко В.А. Далекая звезда / В.А. Черненко. – Пермь, 1962. – 159с.
391284
  Айбек Далекая звезда моя : стихи и поэмы / Айбек. – Ташкент : Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1974. – 290, [2] c.
391285
  Успенский В.Д. Далекая и желанная. / В.Д. Успенский. – М, 1975. – 78с.
391286
  Михеев М.П. Далекая от солнца / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1969. – 104с.
391287
  Озеров Л.А. Далекая слышимость / Л.А. Озеров. – Москва, 1975. – 143с.
391288
  Куракин П.Г. Далекая юность. Повесть. / П.Г. Куракин. – Л., 1969. – 208с.
391289
  Куракин П.Г. Далекая юность.Повесть. / П.Г. Куракин. – Л., 1959. – 288с.
391290
  Афіногенов О.Н. Далеке : драма на 3 дії / Афіногенов О.М. – Київ : Мистецтво, 1955. – 71 с.
391291
  Нагибін Ю.М. Далеке і близьке. / Ю.М. Нагибін. – Київ, 1968. – 324с.
391292
  Чендей І.М. Далеке плавання : повість / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1989. – 136 с. : іл.
391293
  Калишкин А.А. Далекие - бизкие / А.А. Калишкин. – Тула : Приокское кн. изд-во, 1969. – 61 с.
391294
  Малыгин В.М. Далекие берега : Очерки о Чукотке / В.М. Малыгин. – Москва-Л., 1950. – 76с.
391295
  Павлов М.Я. Далекие берега: повесть / М.Я. Павлов. – Нальчик, 1977. – 159с.
391296
  Мелкумов М.А. Далекие близкие годы / М.А. Мелкумов, К. Ярматов. – Ташкент, 1977. – 317с.
391297
  Кольчугин М.П. Далекие весны / М.П. Кольчугин. – Тула, 1967. – 159с.
391298
  Коньяков В.М. Далекие ветры. / В.М. Коньяков. – Новосибирск, 1972. – 240с.
391299
  Коньяков В.М. Далекие ветры. / В.М. Коньяков. – М., 1980. – 299с.
391300
  Бирзе М. Далекие годы, близкие годы : рассказы / Миервалдис Бирзе ; пер. с латыш. В.Михайлова. – Москва : Советский писатель, 1988. – 382 с.
391301
  Паустовский К.Г. Далекие годы. Беспокойная юность : Повести / К.Г. Паустовский. – Киев : Дніпро, 1987. – 510с.
391302
  Тищенко Яков Васильевич Далекие годы: Повесть / Я.В. Тищенко. – Львов : Каменяр, 1978. – 251 с.
391303
  Емельянов Г.А. Далекие города / Г.А. Емельянов. – Кемерово, 1972. – 157с.
391304
  Емельянов Г.А. Далекие города / Г.А. Емельянов. – Кемеров, 1979. – 400с.
391305
  Кондрашев Г.Ф. Далекие грозные годы / Г.Ф. Кондрашев. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 94с.
391306
  Коляструк Н.Д. Далекие друзья / Н.Д. Коляструк. – Куйбышев, 1952. – 122с.
391307
   Далекие журавли. – М., 1980. – 344с.
391308
  Клдиашвили С. Далекие зарницы : рассказы / С. Клдиашвили; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1969. – 302 с.
391309
  Малькевич Е.М. Далекие зарницы : повести о любви и верности / Е.М. Малькевич. – Москва, 1972. – 351с.
391310
  Шукшин В.М. Далекие зимние вечера / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1978. – 80с.
391311
   Далекие и близкие. – Москва, 1978. – 306с.
391312
  Гвердцители Г.Е. Далекие и близкие / Г.Е. Гвердцители. – Тбилиси, 1983. – 294с.
391313
  Брюсов В.Я. Далекие и бликие : статьи и заметки : о русских поэтах от Тютчева до наших дней / Валерий Брюсов. – Москва : Книгоиздат "Скорпион", 1912. – VI, [2], 214 с., [10] с. объявл.
391314
  Калиновский Г.М. Далекие Колодцы / Г.М. Калиновский. – Ташкент : Гос. изд-во художественной литературы, 1957. – 368 с.
391315
  Коул А. Далекие королевства / А. Коул, К. Банч. – М, 1996. – 460с.
391316
  Гончар О. Далекие костры : Повести, рассказы / О. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1990. – 382с. – ISBN 5-265-00852-7
391317
  Файнберг А.А. Далекие мосты / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1978. – 86с.
391318
  Рыльский М.Ф. Далекие небоселоны / М.Ф. Рыльский. – М., 1960. – 125с.
391319
  Рыльский М.Ф. Далекие небоселоны : стихи / М.Ф. Рыльский; Автор. пер. с укр. – Москва : Советский писатель, 1961. – 119 с.
391320
  Шолохов-Синявский Далекие огни / Шолохов-Синявский. – Ростов-на-Дону, 1947. – 310с.
391321
  Шолохов-Синявский Далекие огни / Шолохов-Синявский. – М, 1958. – 277с.
391322
  Аксенов Л.А. Далекие острова Вест-Индии / Л.А. Аксенов, А.С. Фетисов. – Москва : Мысль, 1984. – 95 с.
391323
  Бановани Далекие призраки / Бановани. – Тбилиси, 1970. – 364с.
391324
  Савельев В.С. Далекие причалы / В.С. Савельев. – Москва, 1964. – 88с.
391325
  Тряпша В.В. Далекие пьесы. / В.В. Тряпша. – Хабаровск, 1972. – 47с.
391326
  Чаусов Н.К. Далекие рейсы. / Н.К. Чаусов. – Иркутск : Иркутское кн.изд., 1959. – 404 с.
391327
  Уткин Н.К. Далекие сопки. / Н.К. Уткин. – Саранск, 1965. – 218с.
391328
  Волкодаев П.И. Далекие сполохи / П.И. Волкодаев. – Минск, 1981. – 191с.
391329
  Кравченко И.Г. Далекие стаи / И.Г. Кравченко. – Владивосток, 1973. – 126с.
391330
  Беус А.А. Далекие хребты Кордильер / А.А. Беус. – Москва : Мысль, 1976. – 141с
391331
  Смышляев Ю.М. Далекие, далекие костры / Ю.М. Смышляев. – Фрунзе, 1979. – 46с.
391332
  Сизоненко О.О. Далекий Бейкуш : роман / О.О. Сизоненко. – Київ : Український письменник, 1992. – 400 с.
391333
  Скрынников Р. Далекий век : Исторические повести / Р. Скрынников. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 636с. – ISBN 5-289-00421-1
391334
  Лавринайтис В.Б. Далекий голос / В.Б. Лавринайтис. – Иркутск, 1966. – 94с.
391335
  Колисниченко А.И. Далекий голос кукушки. / А.И. Колисниченко. – М., 1975. – 253с.
391336
  Лавринайтис В.Б. Далекий голос. Приемщица / В.Б. Лавринайтис. – Чита, 1958. – 20с.
391337
  Радин В.Н. Далекий гость : повести / Василий Радин; пер. с морд.-мокша Л.Ханбекова. – Москва : Современник, 1978. – 236 с.
391338
  Валеев Р.Ш. Далекий дом / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1972. – 207с.
391339
  Лидин В.Л. Далекий друг / В.Л. Лидин. – Москва, 1957. – 272с.
391340
  Петльований В. Далекий друг / В. Петльований. – Київ, 1957. – 319 с.
391341
  Лідін В.Г. Далекий друг / В.Г. Лідін. – К., 1966. – 391с.
391342
  Зайцев А.С. Далекий и Близкий Таиланд // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 50-52. – ISSN 0321-5075
391343
  Панічев Р. Далекий і близький Занзібар // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 25 (449), 24-30.06.2016 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Африка - це не тільки величезний материк, а й острови довкола нього. Занзібар, як і решта Чорного континенту, є результатом перетину різних культур, торговельних шляхів і цивілізацій.
391344
  Басиров В.М. Далекий і близький Шевченко = Узакъ ве якъын Шевченко : [переклади вибр. тв. Т. Шевченка кримськотатар. мовою / упоряд. В.М. Басиров ; передм. О.І. Губаря]. – Сімферополь : Доля, 1999. – 221, [3] с. : іл., портр. – На обкл. назва частково парал. укр., кримськотатар. — Текст укр., кримськотатар. – ISBN 966-95494-9-3
391345
  Задорнов Н.П. Далекий край / Н.П. Задорнов. – Ленинград, 1949. – 420с.
391346
  Задорнов Н.П. Далекий край / Н.П. Задорнов. – Москва, 1954. – 343с.
391347
  Задорнов Н.П. Далекий край / Н.П. Задорнов. – Москва, 1969. – 743с.
391348
  Задорнов Н.П. Далекий край / Н.П. Задорнов. – Хабаровск, 1988. – 572с.
391349
  Задорнов Н.П. Далекий край. К океану / Н.П. Задорнов. – Чкалов : Чкаловское книжное издательство, 1955. – 524с.
391350
  Островская Н.А. Далекий маршрут. Стихи / Н.А. Островская. – Петрозаводск, 1961. – 79с.
391351
  Штюренберг Михаэль Далекий мир берберов : Марокко / Штюренберг Михаэль, Ферухи Надя // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 44-66. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
391352
  Михайловская И.И. Далекий остров / И.И. Михайловская. – М, 1965. – 99с.
391353
  Стефак В.Ф. Далекий птах : оповідання / В.Ф. Стефак. – Київ, 1973. – 96 с.
391354
  Мавджуда Далекий путь к свету / Мавджуда. – Москва, 1974. – 79 с.
391355
  Вала К. Далекий сад / К. Вала. – Москва, 1961. – 247с.
391356
  Вала К. Далекий сад / К. Вала. – Москва : Художественная литература, 1966. – 247с.
391357
  Ваншенкин К.Я. Далекий свет / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1985. – 496с.
391358
  Никитин Ю.А. Далекий светлый терем / Ю.А. Никитин. – М, 1985. – 255с.
391359
  Журба Г. Далекий світ = El mundo lejano : автобіогр. розповідь / Галина Журба. – Буенос-Айрес : Перемога, 1955. – 352, [2] с.
391360
  Журба Галина Далекий світ : Автобіографічна розповідь / Журба Галина. – New York : Kots, 1955. – 372с. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1955
391361
  Янович Б. Далекий Схід Леонтія Татарчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 жовтня (№ 197/198). – С. 12


  Волинський художник працював разом зі Стусом.
391362
  Собко В.Н. Далекий фронт : Повесть / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Л. Шапиро. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 195 с.
391363
  Свистунов И.И. Далекий, далекий путь на Берлин. / И.И. Свистунов. – М., 1969. – 156с.
391364
  Сальников П.Г. Далеким днем / П.Г. Сальников. – Воронеж, 1981. – 302с.
391365
  Будаков В.В. Далеким недавним днем / В.В. Будаков. – Воронеж, 1972. – 224с.
391366
  Приходько М. Далекими дорогами = Along distant paths : повість для дорослих / М. Приходько. – Торонто : Вільне Слово. – (Бібліотека "Вільне Слово" ; ч. 2)
Т. 1. – 1961. – 288 с. – Парал. тит. арк. англ. - Exlibris: From the library of Dr. T. Olesijuk
391367
  Яворська О. Далеких зір омріяні висоти... : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 21-26. – ISSN 0868-4790
391368
  Єрмоленко В. Далекі близькі : [Руссо, Казанова, Месмер, Гофман, Мішле, Флобер, Шпільрейн, Гарі, Барт, Дерріда, Зонтаг, Турньє] : есеї з філософії та літ. / Володимир Єрмоленко. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 299, [1] с. – На обкл.: Руссо. Казанова. Месмер. Гофман. Мішле. Флобер. Шпільрейн. Гарі. Барт. Дерріда. Зонтаг. Турньє. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-679-120-1
391369
  Собко В.М. Далекі вікна : Драма на 2 дії, 7 картин / В.М. Собко. – Київ : Мистецтво, 1968. – 84 с. – (Б-чка худ. самодіяльності ; № 8)
391370
  Гончар О.Т. Далекі вогнища : Нові твори / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 285с.
391371
  Гай А.І. Далекі гарнізони : повість та оповідання : для серед. шк. віку / Анатолій Гай ; худож. Петро Ткаченко. – 2-ге вид. – Київ : Веселка, 2015. – 312, [4] с. – ISBN 978-966-01-0448-8
391372
  Сизоненко О. Далекі гудки : оповідання, повість / О.О. Сизоненко. – Київ : Держлітвидав України, 1957. – 256 с.
391373
  Чумак В.Г. Далекі дзвони печалі : Художньо-документальний роман / В.Г. Чумак. – Ужгород : Патент, 1999. – 264с. – ISBN 966-7242-68-4
391374
   Далекі зірниці : Українська література першої половини 20 ст.: Навчальний посібник. – Київ : Грамота, 2001. – 479с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-95893-8-Х
391375
  Варненська М. Далекі зорі. / М. Варненська. – Київ, 1971. – 116с.
391376
  Паустовський К.Г. Далекі літа / К.Г. Паустовський. – Київ, 1983. – 264 с.
391377
  Рильський М.Т. Далекі небосхили / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 118 с.
391378
  Боднарчук І. Далекі обрії / І. Боднарчук. – Торонто, 1968. – 54 с.
391379
  Тосенко Ю.О. Далекі обрії : повість / Ю.О. Тосенко. – Київ, 1968. – 190 с.
391380
  Яблонська С. Далекі обрії : [роман] / Софія Яблонська ; [упоряд., ред.: А. Беницький, В. Гоменюк]. – Київ : Родовід, 2018. – 335, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7482-29-0
391381
  Малишко А.С. Далекі орбіти : Вірші / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 437 с.
391382
  Малишко А.С. Далекі орбіти : Вірші / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1965. – 351 с.
391383
  Григурко І.С. Далекі села : роман / І.С. Григурко. – Київ, 1977. – 228 с.
391384
  Григурко І.С. Далекі села : роман / І.С. Григурко. – Київ, 1978. – 287 с.
391385
  Яцків М.Ю. Далекі шляхи : нариси і новелі / Михайло Яцків. – Львів : Hакладом "Всесвіт. б-ки" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1917. – 98 с. : портр. – Бібліогp.: Поазбучний спис твоpів М. Яцкова (1900-1917) / Зладив І. Калинович: с. 89-98. – (Всесвітня бібліотека ; № 9/10 ; Сер. українських письменників № 1)
391386
  Авдеев В.Ф. Далеко-далеко : повести и рассказы / В.Ф. Авдеев ; [предисл. С. Васильева]. – Москва : Худож. лит., 1966. – 470 с. : ил.
391387
  Ероховец А.С. Далеко-далеко от фронта / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1974. – 116с.
391388
  Чьосичь Д. Далеко jе сунце : роман / Добрица Чьосичь. – 21 изд. – Београд : Просвета, 1976. – 386 с.
391389
  Залата Л.Д. Далеко в Арденнах : роман / Л.Д. Залата. – Москва, 1984. – 448 с.
391390
  Залата Л.Д. Далеко в Арденнах. Пламя в степи : роман,повесть / Л.Д. Залата. – Москва : Советский писатель, 1980. – 472 с.
391391
  Чекуолис А.Ю. Далеко в Баренцевом море : рассказы : пер. с литов. / Альгимантас Чекуолис ;. – Москва : Советский писатель, 1961. – 206 с. : ил.
391392
  Литвинцев Данил Далеко в горах : Путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 210-226 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
391393
  Липинская К.А. Далеко в заснеженной Сибири... Рассказ коммунистки. / К.А. Липинская. – Москва, 1973. – 144с.
391394
  Липинская К.А. Далеко в заснеженной Сибири... Рассказ коммунистки. / К.А. Липинская. – 3-е изд., доп. – Красноярск, 1974. – 167с.
391395
  Тогисбаев Бек Далеко в степи : повести и рассказы / Бек Тогисбаев; пер. с каз. – Алм-Аты : Жалын, 1989. – 352 с.
391396
  Зверев А.В. Далеко в стране Иркутской / А.В. Зверев. – Иркутск, 1962. – 431с.
391397
  Таурин Ф.Н. Далеко в стране Иркутской / Ф.Н. Таурин. – Москва : Советский писатель, 1971. – 608с.
391398
  Таурин Ф.Н. Далеко в стране Иркутской / Ф.Н. Таурин. – М., 1986. – 733с.
391399
  Зверев А.В. Далеко в стране Иркутской / А.В. Зверев. – Иркутск, 1987. – 302с.
391400
  Клоков В. Далеко від Батьківщини : Українці в антифашистській боротьбі народів Європи (1941-1945 роки) / В. Клоков, А. Кудрицький, І. Бречак. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1968. – 158 с.
391401
  Шейнін Л.Р. Далеко від Батьківщини / Л.Р. Шейнін. – К, 1969. – 85с.
391402
  Башкірова О. Далеко від вулиці пекарів : проза: уривки з роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 232-247
391403
  Ажаєв В.М. Далеко від Москви / В.М. Ажаєв ; пер. з рос. А. Головка. – Київ : ДЛВ, 1955. – 552 с.
391404
  Гук Б. Далеко від Сяну до Волині, або ж прославлення різниці // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 10 грудня ( № 5 0). – С. 9. – ISSN 0027-8254
391405
  Осин Д.Д. Далеко во все стороны / Д.Д. Осин. – М, 1966. – 64с.
391406
  Козлович А.Н. Далеко впереди / А.Н. Козлович. – Минск, 1981. – 303с.
391407
  Кулешов А.А. Далеко до океана : поэма / Аркадий Кулешов; авториз. пер. с белорус. Н.Кислика. – Москва : Советский писатель, 1973. – 160 с.
391408
  Шулікін Д. Далеко до Таллінна? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 червня (№ 26)


  Всеохоплююча інтернетизація шкіл, ставка на високі технології, реформування вищої освіти і навіть учительські страйки... Все це про найменшу балтійську країну - Естонію!
391409
   Далеко за линией фронта : Документальные очерки о разведчиках. – Москва : Воениздат, 1988. – 367с.
391410
  Лазебников А. Далеко за Угрюм-рекой / А. Лазебников. – Москва, 1970. – 223с.
391411
  Лесничий С.П. Далеко за фронтом / С.П. Лесничий. – Минск, 1972. – 206с.
391412
  Отрешко М.А. Далеко и близко / М.А. Отрешко. – Кишинев, 1961. – 108с.
391413
  Кассиль Л. Далеко и близко, высоко и низко / Л. Кассиль. – Москва, 1971. – 272с.
391414
  Джонстон Д. Далеко ли до Вавилона? ; Старая шутка / Д. Джонстон. – М., 1983. – 303с.
391415
  Легкий З.М. Далеко ли до Геракловых столбов / З.М. Легкий. – Москва, 1990. – 477 с.
391416
  Перфильева А.В. Далеко ли до Сайгатки? / А.В. Перфильева. – М., 1972. – 240с.
391417
  Ракша И.Е. Далеко ли до Чукотки? / И.Е. Ракша. – М, 1979. – 344с.
391418
  Филиппова Татьяна Далеко ли от Москвы до Кондопоги? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 1. – ISSN 1727-4893
391419
   Далеко ль, кума, ходила?. – Москва, 1990. – 156с.
391420
  Симонов К. Далеко на Востоке : Халкин-гельские записи / Константин Симонов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 112с.
391421
  Коваленков А.А. Далеко на Севере / А.А. Коваленков. – М, 1941. – 46с.
391422
  Герман Ю.П. Далеко на Севере : повесть / Юрий Герман ; [обл. худ. В.Н. Ланцети]. – Ленинград : Изд. ЦК ВЛКСМ Молодая гвардия, 1943. – 151 с.
391423
  Герман Ю.П. Далеко на Севере : Повести / Ю.П. Герман. – Москва : Воениздат, 1972. – 294с.
391424
  Мора В. Далеко на юг от Берингова пролива / В. Мора. – М., 1968. – 94с.
391425
  Сорока П. Далеко не особисте Віталія Коротича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 10
391426
  Драбкина А.В. Далеко от апреля / А.В. Драбкина. – Л, 1971. – 271с.
391427
  Тростянский В.С. Далеко от войны / В.С. Тростянский. – М, 1980. – 127с.
391428
  Нагибин Ю.М. Далеко от войны. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1964. – 117с.
391429
   Далеко от дома. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 271 с.
391430
   Далеко от Ленинграда. – Л, 1985. – 263с.
391431
   Далеко от линии фронта. – Харьков, 1977. – 247 с.
391432
  Костенецкая М.Г. Далеко от Мексиканского залива : рассказы и повесть / М.Г. Костенецкая. – М., 1984. – 320с.
391433
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы : роман / В.Н. Ажаев. – Чкалов : Чкаловоблгиз, 1949. – 548 с.
391434
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы : роман / В.Н. Ажаев. – Москва : Военгиз, 1949. – 672 с.
391435
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы : роман / В.Н. Ажаев. – Изд. перераб. и доп. – Москва : Советский писатель, 1952. – 763 с.
391436
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы : роман / В.Н. Ажаев. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 716 с.
391437
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы : роман : в 3 кн / В.Н. Ажаев ; [ил.: Н. Воробьев]. – 32-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 583 с. : ил., портр.
391438
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы : роман : в 3 кн. / В.Н. Ажаев. – Ленинград, 1975. – 696 с. : портр.
391439
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы : роман : в 3 кн. / В.Н. Ажаев ; худож. А.К. Мешков. – Москва : Советский писатель, 1978. – 703 с. : ил.
391440
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы : роман : в 3 кн. / Василий Ажаев ; [предисл. Д. Гранина]. – Москва : Современник, 1985. – 701 с. – (Сыновья века. Серия книг о коммунистах)
391441
  Горчаков Овидий Далеко по ту сторону фронта / Горчаков Овидий. – Москва : Советский писатель, 1973. – 343 с.
391442
  Ледков В.Н. Далеко Сэрне моя живет : сборник стихов / Василий Ледков;. – Архангельск : Архангельское кн. изд-во, 1961. – 67 с.
391443
  Залата Л.Д. Далеко, в Арденнах : роман / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1975. – 280 с.
391444
  Залата Л.Д. Далеко, в Арденнах : роман / Л.Д. Залата. – Київ : Дніпро, 1977. – 411 с.
391445
  Пегов Н.И. Далекое-близкое. / Н.И. Пегов. – М, 1982. – 223с.
391446
  Мампория О.А. Далекое - ближе : стихи / Отар Мампория; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1959. – 152 с.
391447
  Афиногенов А.Н. Далекое : драма в 3-х актах / Афиногенов А.Н. ; режисерские примеч. В.Г. Комиссаржевского. – Москва : Искусство, 1955. – 80 с. : ил. – (Репертуар театр. самодеятельности)
391448
  Зайцев Б.К. Далекое / Б.К. Зайцев. – Москва, 1991. – 511с.
391449
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 3-е изд. – Москва-Л., 1949. – 555с.
391450
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 4-е изд. – М., 1953. – 520с.
391451
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 5-е изд. – М., 1960. – 510с.
391452
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 6-е изд. – М., 1961. – 510с.
391453
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 7-е изд. – Москва, 1964. – 512 с.
391454
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 8-е изд., перераб. и доп. – Л., 1982. – 518с.
391455
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 9-е изд. – Л., 1986. – 488с.
391456
  Безруков Л.М. Далекое детство : повесть для ст. и сред. шк. возраста / Л.М. Безруков. – Горький : Волгл-Вятское книжное издательство, 1989. – 189 с.
391457
  Сабинина Л.Н. Далекое зарево / Л.Н. Сабинина. – М, 1979. – 398с.
391458
  Милявский А.И. Далекое зимнее небо. / А.И. Милявский. – Симферополь, 1981. – 256с.
391459
   Далекое и близкое. – Оренбург, 1976. – 34с.
391460
  Медведков В.А. Далекое и близкое / В.А. Медведков. – Йошкар-Ола, 1981. – 176с.
391461
  Климов И.Ф. Далекое и близкое / И.Ф. Климов. – Минск, 1987. – 334с.
391462
  Чеплевский Владимир Далекое и близкое : ( воспоминания об артисте театра и кино О.И.Борисове и не только о нем) / Чеплевский Владимир. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 488с. – ISBN 966-7276-86-4
391463
  Нагибин Ю.М. Далекое и близкое. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1965. – 335с.
391464
  Скатов Н.Н. Далекое и близкое: лит.-критич. очерки. / Н.Н. Скатов. – М., 1981. – 352с.
391465
  Ремпель Л.И. Далекое и близкое: Страницы жизни, быта, строит. дела, ремесла и искусства Старой Бухары / Л.И. Ремпель. – Ташкент, 1982. – 301с.
391466
  Шевелев М.П. Далекое пламя костра : стихотворения / Марк Шевелев. – Днепропетровск : Проминь, 1990. – 54, [2] с. : портр. – ISBN 5-7775-0159-1


  У пр. № 1741617 напис: Шановному землякові Дмитрові Олексійовичу Міщенку - у дні його славного 70-річчя з найкращими побажаннями. Доброго Вам здоров"я на нові романи! З пошаною М. Шевельов - довічний кандитат у чл. СПУ
391467
   Далекое прошлое Молдавии. – Кишинев, 1969. – 232с.
391468
  Окладников А.П. Далекое прошлое Приморья / А.П. Окладников. – Владивосток, 1959. – 292с.
391469
  Окладников А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья / А.П. Окладников, А.П. Деревянко. – Владивосток, 1973. – 440с.
391470
  Платонов С.Ф. Далекое прошлое Пушкинского уголка : исторический очерк / С.Ф. Платонов. – Ленинград : Издание автора, 1927. – 62 с. : 3 л. ил., факс. – (Труды Пушкинского Дома Академии наук СССР)
391471
  Александров-Липкинг Далекое прошлое соловьиного края / Ю. Александров-Липкинг. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд., 1971. – 159 с.
391472
  Замесов В.Ф. Далекое рядом / В.Ф. Замесов. – Харьков, 1983. – 51с.
391473
  Домогацких М. Далекое созвездие / М. Домогацких. – Воронеж, 1967. – 208с.
391474
  Филиппов А.П. Далекое эхо / А.П. Филиппов. – Уфа, 1978. – 101с.
391475
  Таманов С.И. Далекое эхо / С.И. Таманов. – Тула, 1982. – 56с.
391476
  Зотов Н.И. Далекое эхо / Н.И. Зотов. – Одесса, 1985. – 189с.
391477
  Деркач Г.Г. Далекое эхо / Г.Г. Деркач. – Хабаровск, 1989. – 79с.
391478
  Корольков Ю.М. Далекое, не забытое... / Ю.М. Корольков. – М, 1975. – 271с.
391479
   Далекому другу. – М, 1989. – 361с.
391480
  Липовецький С. Далекосхідна місія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 22 (498), 2-8.06.2017 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Вісімдесят років тому члени ОУН за підтримки японського уряду розбудували українське життя на Далекому Сході й планували створення "Зеленої України".
391481
  Трублаїні М. Далекосхідна одіссея Миколи Трублаїні / підготував Віктор Мельник // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 15 березня (№ 10)


  Тематична добірка далекосхідних матеріалів Миколи Трублаїні, що публікувалися у республіканській газеті "Вісті ВУЦВК", де письменник працював у другій половині 1920-х років коореспондентом.
391482
  Микитенко О. Далекосхідна трудова епопея українців // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 20


  Маловідомі сторінки з нашої української минувшини.
391483
  Пехів Володимир Далекосхідний вектор зовнішньої політики ОУН напередодні Другої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 38-40
391484
  Кононенко К.А. Далекосхідний вектор як важливий елемент зовнішньої політики України : аналіт. доповідь / [К.А. Кононенко, А.З. Гончарук, С.А. Кошовий ; за заг. ред. К.А. Кононенка] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 47, [1] с. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-554-093-9
391485
  Сухов А. Далекосхідний велетень. / А. Сухов. – Х, 1928. – 117с.
391486
  Горбачук М.Л. Далецький Олексій Юрійович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 182. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
391487
  Чумак В.Г. Далеч віків прозираючи... / В.Г. Чумак. – К,, 1985. – 49с.
391488
  Рогов В.Я. Далече от берегов Невы...: заметки о пребывании А.С.Пушкина в Екатеринославле в 1820 г. / В.Я. Рогов. – Днепропетровск, 1984. – 103с.
391489
  Богач Г.Ф. Далече северной столицы : о творчестве Пушкина в Молдавии / Г.Ф. Богач. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1979. – 191 с.
391490
  Пушкин А.С. Далече северной столицы... / А.С. Пушкин ; [сост. и предисл. Г. Богача]. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1974. – 79 с. : ил. ; 12,5х8. – Миниатюрное издание
391491
  Кралевски С. Далечини / С. Кралевски. – София, 1965. – 110с.
391492
  Міньярес А. Далечини : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 192. – ISSN 0320-8370
391493
  Лемешко Т. Далечінь Шевченкових обріїв // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 лютого (№ 8). – С. 9


  До 80-річчя Андрія Топачевського. Згадуються: М. Максимович, Андрій та Олександр Топачевські, О. Кістяківський.
391494
  Брюсов В. Дали / В. Брюсов. – Москва, 1922. – 88с.
391495
  Маргарян А.А. Дали : стихи / Аршалуйс Маргарян ; пер. с арм. С.Кузнецова. – Москва : Советский писатель, 1970. – 87 с.
391496
  Кутов Н.Н. Дали / Н.Н. Кутов. – Л., 1974. – 119с.
391497
  Суховский В.Н. Дали долинные / В.Н. Суховский. – Москва, 1989. – 125с.
391498
  Михайлов Константин Дали заповедной Теберды : заповедники // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 174-181 : Фото
391499
  Байрамов Б. Дали лазурные : роман / Байрам Байрамов. – Баку : Детюниздат, 1995. – 199 с., [1] л. портр.
391500
   Дали отчие, неоглядные. – М, 1980. – 448с.
391501
   Дали отчие, неоглядные. – Москва
3. – 1985. – 303с.
391502
   Дали отчие, неоглядные : художественно-публицистический сборник. – Москва : Советская Россия, 1986. – 331 с.
391503
   Дали отчие, неоглядные. – Москва : Современник, 1988. – 429 с.
391504
  Голиков И.К. Дали прошедшего / И.К. Голиков. – Воронеж, 1971. – 269с.
391505
  Ковалев В. Дали родные / В. Ковалев. – М, 1958. – 73с.
391506
  Кісь Р. Далі веслувати супроти течії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 4-13


  Сумління науковців-гуманітаріїв та нова духовна колонізація України.
391507
  Клименко М.Д. Далі голубині : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 72 с.
391508
  Вірта М.Є. Далі неозорі / М.Є. Вірта. – Київ, 1962. – 100с.
391509
  Тютюнник А.М. Далі польоту стріли : повісті / А.М. Тютюнник. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 331 с.
391510
  Тютюнник А.М. Далі польоту стріли : повісті / А.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1990. – 268 с.
391511
   Далівський університет 1920-2010 : Східноукраїнський національний уніерситет імені Володимира Даля. – Луганськ : Логос Україна, 2010. – 112 с. – ISBN 978-966-1581-12-7
391512
  Фрейденберг М.М. Далматинский город и его сельская округа в XIII - XIV вв. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Фрейденберг М.М.; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва, 1969. – 54л. – Бібліогр.:с.53-54
391513
   Далматинское настроение : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 16-20 : Фото
391514
  Пермяк Е.А. Далматова Фартуната / Е.А. Пермяк. – Москва, 1977. – 48с.
391515
  Копилов С.А. Далматський гуманіст про польсько-турецьку війну 1620 - 1621 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 71-83. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
391516
   Далтон-план в русской школе : [Сборник статей]. – 1924-1926. – Ленинград : Изд. Брокгауз-Ефрон
[Вып. 1]. – 1924. – 138, [1] с.
391517
  Вітович І. Даля йде. Хто далі? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 52). – С. 5


  Чинний президент країни Даля Грибаускайте займає посаду президента Литви з 2009 року і на цих виборах балотуватися не могла.
391518
  Сірук М. Даля! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 3


  Президент Литви Даля Грибаускайте стала лідером симпатій серед українців.
391519
  Трусов Ю.С. Даль : повесть / Ю.С. Трусов. – Киев : Радянський письменник, 1975. – 164с.
391520
  Львов М.Д. Даль вблизи / М.Д. Львов. – Якутск, 1966. – 80с.
391521
  Курас І. Даль Володимир Іванович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 399. – ISBN 966-642-207-7
391522
  Крылов Р.А. Даль голубая / Р.А. Крылов. – Краснодар, 1965. – 95с.
391523
  Кобилецький Ю.С. Даль махне крилом / Ю.С. Кобилецький. – К., 1985. – 158с.
391524
  Кириенко О. Даль моде. Если ли бкдкщее в нашем государстве у модного иностранного института гражданской конфискации? // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 31 января (№ 5). – С. 24-25. – ISSN 1563-6755
391525
  Катанов В.М. Даль моих полей / В.М. Катанов. – М., 1980. – 96с.
391526
   Даль моя, океанская : репертуарный сборник для флотской художественной самодеятельности. – Москва : Военное издательство
Вып. 3. – 1978. – 331 с.
391527
  Дуйсенбиев А. Даль неоглядная : стихотворения и поэмы / Ануарбек Дуйсенбиев; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 152 с.
391528
  Мережников Н.Я. Даль окликает: Кн. стихов. / Н.Я. Мережников. – М., 1980. – 95с.
391529
  Малохаткин И.И. Даль открыта. Стихи / И.И. Малохаткин. – Москва, 1974. – 110с.
391530
  Рябухин Б.К. Даль отчего света / Б.К. Рябухин. – М., 1986. – 63с.
391531
  Исаев Е.А. Даль памяти : поэма / Е.А. Исаев. – Москва : Современник, 1977. – 117с.
391532
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1977. – 31с.
391533
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1977. – 112с.
391534
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1981. – 112с.
391535
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – Л, 1981. – 160с.
391536
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1984. – 191с.
391537
  Прокушев Ю.Л. Даль памяти народной / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 272 с.
391538
  Прокушев Ю.Л. Даль памяти народной / Ю.Л. Прокушев. – Москва, 1983. – 272 с.
391539
  Исаев Е.А. Даль памяти. Суд пам"яті / Е.А. Исаев. – М, 1981. – 335с.
391540
  Хадкевич Т.К. Даль полевая : роман / Т.К. Хадкевич. – Москва : Советский писатель, 1959. – 463 с.
391541
  Хадкевич Т.К. Даль полевая : роман / Т.К. Хадкевич. – Москва : Советский писатель, 1961. – 470 с.
391542
  Кашпуров И.В. Даль полынная / И.В. Кашпуров. – Москва, 1980. – 110с.
391543
  Иванов Б.Е. Даль свободного романа / Б.Е. Иванов. – Москва, 1959. – 716с.
391544
  Жалсараев Д. Даль степная : стихи / Д. Жалсараев; пер. с бурят. М.Светловой. – Москва : Советский писатель, 1959. – 116 с.
391545
  Костяков И.М. Даль степная / И.М. Костяков. – Красноярск, 1960. – 29с.
391546
  Малыгин В.М. Даль степная. Повесть. / В.М. Малыгин. – Оренбург, 1958. – 187с.
391547
  Порудоминский В.И. Даль. (1801-1872 гг.) / В.И. Порудоминский. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 384 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 17(505))
391548
  Гирилович Н.П. Дальва - сестра Хатыни / Н.П. Гирилович. – 2-е изд. доп. – Минск, 1981. – 142с.
391549
   Дальверзинтепе - кушанский город на юге Узбекистана. – Ташкент, 1978. – 238с.
391550
  Рагимов А.Т. Дальенейшее укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства Дагестана в период развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Рагимов А.Т.; МВ и ССО РСФСР.Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1979. – 24л.
391551
  Дальневосточная Дальневосточная гвардия пятилетки / Дальневосточная, гвардия пятилетки. – Хабаровск, 1972. – 311с.
391552
  Авдеева А Н. Дальневосточная народная республика (1920-1922 гг.) / Н.А. Авдеева ; под ред. д-ра ист. наук П.И. Кабанова. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1957. – 64 с. : ил. – (К 40-летию Советской власти)
391553
  Жигалов Б.С. Дальневосточная политика Англии в 1917-1922 гг. / Б.С. Жигалов. – Томск, 1981. – 175с.
391554
  Григорцевич С.С. Дальневосточная политика империалистических держав в 1906-1965 гг. / С.С. Григорцевич. – Томск, 1965. – 603с.
391555
  Добров А. Дальневосточная политика США в период русско-японской войны / А. Добров. – М, 1952. – 396с.
391556
  Бродский Р.М. Дальневосточная политика США накануне первой мировой войны / Р.М. Бродский. – Москва, 1968. – 244с.
391557
  Арбузов И.С. Дальневосточная прописка / И.С. Арбузов. – Владивосток, 1971. – 63с.
391558
  Персиц А М. Дальневосточная республика и Китай. Роль ДРВ в борьбе советской власти с Китаем в 1920-1922 гг / А М. Персиц, . – М, 1962. – 304с.
391559
  Фетисова Л.Е. Дальневосточная частушка и некоторые проблемы истории и поэтики жанра : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.09 / Фетисова Л.Е. ; АН УССР , Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – Киев, 1982. – 28 с.
391560
  Коробеев А.И. Дальневосточная школа уголовного права и криминологии: история и современность / А.И. Коробеев, В.А. Номоконов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 135-147. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
391561
   Дальневосточная юность. – Хабаровск, 1978. – 336с.
391562
  Горлач Л.Н. Дальневосточное кольцо / Л.Н. Горлач, С.В. Тельнюк. – К, 1978. – 232с.
391563
  Петренко С.А. Дальневосточное морское пароходство в начальный период коммунистического строительства в СССР ( 959 - 1965 гг. ) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / С.А. Петренко ; Акад. наук СССР, Сибир. отд., Дальневосточ. филиал им. акад. В.Л. Комарова. – Владивосток, 1969. – 20, [2] л. – Библиогр.: 11 назв.
391564
  Турбин А. Дальневосточное порто-франко в языках и практиках модернизирующейся империи // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2019. – 1. – С. 45-78. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  "У цій статті досліджено багатовалентні значення концепції та практики вільного порту (porto franco) при обговоренні безмитної торгівлі на Далекому Сході Росії у другій половині ХІХ ст. Явище повсякденних соціальних, економічних та управлінських ...
391565
  Цыпкин С. Дальневосточные большевики на путях к Октябрю. / С. Цыпкин. – Хабаровск, 1934. – 172с.
391566
  Сушков Б.А. Дальневосточные моря и побережья : Историко-географический обзор / Б.А. Сушков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Владивосток, 1972. – 96с.
391567
   Дальневосточные партийные организации в борьбе за осуществление постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 мая 1970 г.. – Владивосток, 1977. – 143с.
391568
  Лидин В.Л. Дальневосточные повести / В.Л. Лидин. – Хабаровск, 1954. – 424с.
391569
  Можаев Б.А. Дальневосточные повести / Можаев Б.А. – Москва : Советский писатель, 1970. – 384 с. : портр.
391570
  Винник Ю.М. Дальневосточные проблемыв в американо-индийских отношениях /1950-1953 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Винник Ю.М.; Моск. гос. ин-т международ. отношений. – М., 1961. – 19л.
391571
   Дальневосточные путешествия. – Хабаровск
Вып. 10. – 1982
391572
  Диковский С.В. Дальневосточные рассказы / С.В. Диковский. – Москва, 1947. – 247с.
391573
  Омаров М.О. Дальневосточные растительноядные рыбы в условиях Дагестана : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Омаров М.О. ; АН АзССР, Ин-т зоологии. – Баку, 1970. – 20 с.
391574
   Дальневосточный Босфор для стран ШОС // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 8. – С. 57-58
391575
  Асташин Н.А. Дальневосточный вектор венгерской внешней политики : XX век // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 12-18. – ISSN 0132-1366
391576
  Архипов Н.Б. Дальневосточный край / Н.Б. Архипов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1929. – 158 с. + 1 карта. – (Экономическая география СССР по районам / под ред. М.Б. Вольфа, Г.А. Мебуса)
391577
  Кабузан В.М. Дальневосточный край в 17 - начале 20 вв. / В.М. Кабузан. – М., 1985. – 260с.
391578
   Дальневосточный край в цифрах : Справочник. – Хабаровск : Книжное дело. – 281 с.
391579
  Стимсон Г.Л. Дальневосточный кризис / Г.Л. Стимсон. – М., 1938. – 196с.
391580
   Дальневосточный очаг военной опасности : в помощь пропагандисту и агитатору. – Саратов : Саратовское краевое изд., 1936. – 132 с.
391581
  Цой В.А. Дальневосточный регион в условиях реализации проекта присоединения транскорейской железной дороги к Транссибирской железнодорожной магистрали // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 67-70. – ISSN 2074-6040


  Автор статьи анализирует условия, необходимые для функционирования объема экономического пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. При этом наблюдаются структурные преобразования, минимизация участия ...
391582
  Зайцев Ю.М. Дальневосточный след // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 9 (617). – С. 50-55. – ISSN 0321-0626


  Историография стран Северо-Восточной Азии о роли СССР в победе над Японией. К 66-летию окончания Второй мировой войны.
391583
   Дальневосточный университет. – Владивосток, 1973. – 114с.
391584
   Дальневосточный филиал Сибирского отделения Академии Наук СССР в 1969 году. – Владивосток : [б. и.], 1970. – 40 с.
391585
  Петренко В.М. Дальневосточный фронт накануне и в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 20-25. – ISSN 0321-0626
391586
   Дальневосточный художественный музей : русское изобретательное искусство XV - начала XX в. Каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1961. – 118 с .
391587
   Дальневосточный художественный музей : каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1966. – 94 с.
391588
  Бажов П.П. Дальнее - близкое : из воспоминаний о нашем городе / П.П. Бажов. – Свердловск : Свердлоблгиз, 1949. – 19 с.
391589
  Бажов П.П. Дальнее - близкое / П.П. Бажов. – Москва : Правда, 1949. – 70с. – (Библиотека Огонек)
391590
  Бажов П.П. Дальнее - близкое : повести, очерки, выступления / П.П. Бажов ; подгот. текста , коммент. Л.М. Слобожаниновой. – Свердловск : Средне-Уральское книжное изд., 1989. – 378с. – Библиогр.: с. 372-379. – (Уральская библиотека: УБ ; № 2)
391591
  Фраерман Р. Дальнее плавание : повесть / Р. Фраерман ; [Ил.: Б. Винокуров]. – Москва : Ленинград : Детская литература Министерство Просвещения РСФСР, 1946. – 70 с. – (Новинки детской литературы ; № 8-9)


  Ил.: Винокуров, Борис Константинович
391592
  Фраерман Р. Дальнее плавание / Р. Фраерман. – Москва Ленинград : Детская литература, 1946. – 255 с.
391593
   Дальнее поле. – Смоленск, 1958. – 259 с.
391594
  Шлионский А.Г. Дальнее распространение радиоволн в ионосфере / А.Г. Шлионский. – Москва : Наука, 1979. – 152 с.
391595
  Каюмов Р.К. Дальнейшая демократизация местных Советов депутатов трудящихся в период развернутого строительства коммунизма в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Каюмов Р.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1962. – 17л.
391596
  Шишкин Вячеслав Павлович Дальнейшая разработка и реализация прямого метода эластопотенциала для расчета упругих элементов конструкций : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Шишкин Вячеслав Павлович; Моск. инженерно-строительный ин-т им. В.В.Куйбышева. – М., 1979. – 18л.
391597
   Дальнейшее возрастание руководящей роли партии в коммунистическом строительстве. – К, 1976. – 315с.
391598
  Рыбалкин А.А. Дальнейшее обострение противоречий капиталистической системы / А.А. Рыбалкин. – Киев, 1956. – 15с.
391599
   Дальнейшее повышение активности коммунистов в свете рашений XXIV съезда КПСС. – Новосибирск, 1973. – 241с.
391600
  Иванов С.И. Дальнейшее повышение боеспособности первичных партийных организаций предприятий промышленности в период между ХХІІ и ХХІІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванов С.И.; ЛГУ им А.А.Жданова. – Л,, 1973. – 18л.
391601
  Таран Е.П. Дальнейшее повышение роли и демократизация деятельности Советов депутатов трудящихся (1954-1962 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Таран Е.П. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – Москва, 1965. – 18 с.
391602
  Култышев С.С. Дальнейшее повышение уровня партийно-организационной и идейно-воспитательной работы в период послевоенной сталинской пятилетки (1946-1950 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Култышев С.С.; Акад. общественных наук ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16л.
391603
  Павко А.И. Дальнейшее развитие В.И.Лениным левоблакистской тактики и борьба против ее меньшевистских извращений (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Павко А.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
391604
  Павко Анатолий Иванович Дальнейшее развитие В.И.Лениным левоблокистской тактики и борьба против ее меньшевистских извращений (1907-1914 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Павко Анатолий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 225л. – Бібліогр.:л.196-225
391605
  Зарницкий Б.В. Дальнейшее развитие В.И.Лениным учения о партии нового типа (1903-1912 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Зарницкий Б.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС Кафедра истории КПСС. – Москва, 1971. – 22 с.
391606
  Мазюк Г. Дальнейшее развитие внутрипартийной демократии в свете решений XXIV съезда КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мазюк Г.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1976. – 22л.
391607
  Жиляков Н.М. Дальнейшее развитие внутрипартийной демократии на основе Устава КПСС : Автореф... канд. ист.наук: / Жиляков Н. М.; МГУ, ИПКП маркс. ленин. – М., 1955. – 16л.
391608
  Каминскас В.А. Дальнейшее развитие и применение уточненных методов теории атома : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Каминскас В.А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 8л.
391609
  Ахмедов А.П. Дальнейшее развитие и укрепление семейных отношений в период строительства коммунизма. (По материалам АзССР). : Автореф... канд. философ.наук: / Ахмедов А.П.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 18л.
391610
  Кобалия И.А. Дальнейшее развитие И.В.Сталиным ленинской теории победы социализма в одной стране : Автореф... канд.филос.наук: / Кобалия И.А. – Тбилиси, 1953. – 23 с.
391611
  Курбатова Э.В. Дальнейшее развитие иформативности метода Короткова. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Курбатова Э. В.; Кубан.гос.мед. ин-т. им Красной Армии. – Краснодар, 1978. – 17л.
391612
  Серлин Э.М. Дальнейшее развитие Коммунистической партией Советского Союза экономических форм союза рабочего класса и колхозного крестьянства (1953-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Серлин Э.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1962. – 16л.
391613
  Чейпеш Э.П. Дальнейшее развитие культурной революции в Венгерской Народной Республике и углубление советско-венгерского культурного сотрудничества (1962-1975 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Чейпеш Э.П.; Ужгород. гос. ун-т. МВ и ССО УССР. – Ужгород, 1978. – 24л.
391614
  Горелов И.Е. Дальнейшее развитие ленинского учения о партии в новой редакции Программы КПСС / И.Е. Горелов, В.И. Черноскулов. – Москва, 1986. – 62с.
391615
  Бяков В.Ф. Дальнейшее развитие ленинской теории социалистической революции в материалах международного совещания коммунистической и рабочих партий / В.Ф. Бяков. – Київ, 1970. – 27с.
391616
  Иванов Л.А. Дальнейшее развитие общественных начал в деятельности профсоюзов Узбекистана в условиях коммунистического строительства (1959-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Иванов Л.А.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 30л.
391617
  Завиновский М.Л. Дальнейшее развитие революции / М.Л. Завиновский. – Киев, 1962. – 26с.
391618
  Демченко М.П. Дальнейшее развитие специализации и кооперирования в промышленности СССР / М.П. Демченко, Н Е. Сластенко. – М., 1960. – 52с.
391619
  Адрианова В.И. Дальнейшее развитие теории и практики пролетарского интернационализма в деятельности КПСС. (1956-1962 гг.) / В.И. Адрианова ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Сарат. юрид. ин-т им. Д.И. Курского. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1962. – 48 с.
391620
  Землянников А.Б. Дальнейшее сближение наций в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Землянников А.Б.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.22
391621
  Джавадов Г.А. Дальнейшее совершенствование и постепенное преобразование социалистических производственных отношений в коммунистические. / Г.А. Джавадов. – М, 1963. – 2с.
391622
  Ванев Георги Станев Дальнейшее совершенствование организационно-партийной работы БКП с учетом творческого использования опыта КПСС : Автореф... Канд.истнаук: 07.00.01 / Ванев Г.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1976. – 24л.
391623
   Дальнейшее совершенствование текущей библиографической информации. – Москва, 1976. – 40 с.
391624
   Дальнейшее углубление кризиса международных валютных отношений капиталистических стран. – М, 1977. – 328с.
391625
  Бабинцева А.А. Дальнейшее украпление единства партийных рядов в период между XVII и XVIII съездами Коммунистической партии Советского Союза : Автореф... канд.ист.наук: / Бабинцева А.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС Кафедра истории КПСС. – М, 1955. – 16л.
391626
  Токаренко Я.П. Дальнейшее укрепление дружбы украинского и русского народов в ходе Великой Отечественной войны (1941-1945 годов) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Токаренко Я.П. ; Мин. культуры СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
391627
  Коровин А.М. Дальнейшее укрепление заводских партийных организаций и соврешенствование их внутрипартийной работы в период между 22 и 23 създами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: / Коровин А.М.; Гор.ГУ. – Горький, 1971. – 27л.
391628
  Рузимуратов А. Дальнейшее укрепление и развитие дружбы, сотрудничества и взаимопомощи народов Узбекистана с народами братских республик (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Рузимуратов А.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1969. – 26л.
391629
  Шиков Р.С. Дальнейшее укрепление и расширение связи партии с массами (1956-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шиков Р.С. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1966. – 16л.
391630
  Гурбанов С.М. Дальнейшее укрепление и роль морально-политического единства советского общества в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурбанов С.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 24л.
391631
  Калиновский Валерий Степанович Дальнейшее укрепление первичных партийных организаций на основе принципа демократического централизма (1976-1980 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Калиновский Валерий Степанович;. – К., 1987. – 238л. – Бібліогр.:л.192-238
391632
  Калиновский Валерий Степанович Дальнейшее укрепление первичных партийных организаций на основе принципа демократического централизма (1976-1980 гг.) (на материалах парторганизаций промышленных предприятий Украины) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Калиновский Валерий Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 25 с.
391633
  Бурчак Ф.Г. Дальнейшее укрепление правовой основы государственной и общественной жизни / Ф.Г. Бурчак. – К., 1987. – 47с.
391634
  Данилова А.П. Дальнейшее укрепление связей Коммунистической партии с массами - решающее условие успешного выполнения пятой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Данилова А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
391635
  Кулиев Дж.С. Дальнейшее укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства - важнейшее условие успешного строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Кулиев Дж.С.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 18л.
391636
  Ковалевский Б.П. Дальнейшее укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства в период коммунистического строительства 1959-1970 гг. : Автореф... доктор ист.наук: 571 / Ковалевский Б.П.; АН УССР. Ин-тут истории. – К., 1971. – 69л. – Бібліогр.:с.68-69
391637
  Петрович Н.Г. Дальнейшее улучшение условий труда рпбочих каменноугольной промышленности Донбасса (на материалах шахт Донбасса) : Дис... канд. экон.наук: / Петрович Н. Г.; КГУ им. Т. Шевченко, каф. полит. экон. – К., 1956. – 253л.
391638
  Фаусек В.А. Дальнейшие данные к вопросу о движениях угрозы : Движение угрозы у тарантула и сколопендры; Движение угрозы у водных животных ; (с 1 таблицей и 6 рис. в тексте) / [соч.] В.А. Фаусека. – Юрьев : Печ. в тип. К. Маттисена, 1907. – [2], 53-87 с., 1 л. цв. ил. – Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. 1907, т. 37, вып. 2


  На тит. л. дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
391639
  Душечкин А.И. Дальнейшие исследования о биологическом поглощении фосфорной кислоты в почве / А.И. Душечкин. – Петроград : Типогр. Альтшулера, 1914. – 34с. – (Труды сети опытных полей Всероссийского об-ва сахарозаводчиков ; Сообщение 31)
391640
  Дерябин В.М. Дальнейшие материалы к физиологии времени, как условного возбудителя слюнных желез : Диссертация на степень доктора медицины В.С. Дерябина / цензорами дис., по поруч. Конфереции, былди: акад. И.П. Павлов, орд. проф., акад. Н.П. Кравков и доц.Л.А. Орбели ; Из Физиологического отд. Имп. Ин-та Экспериментальной медицины. – Петроград : Тип. Главного управления Уделов, 1916. – 159 с. – Библиогр.: с. 152-156
391641
  Караваев В.А. Дальнейшие наблюдения над видами рода ANTENNOPHORUS = Weitere beobachtungen uber Arten der Gattung : Оттиск из ХХ т. Записок Киевск.Общества Естествоиспытателей / В.А. Караваев. – Киев : Тип.Имераторского Университета Св.Владимира, 1906. – 22с.
391642
  Сомадева Дальнейшие похождения царевича Нараваханадаттіі... / Сомадева. – М, 1976. – 446с.
391643
  Авраменко И.К. Дальние берега : стихи / И.К. Авраменко. – Ленинград : Советский писатель, 1955. – 156 с.
391644
  Соколов-Микитов Дальние берега / Соколов-Микитов. – Москва, 1975. – 576с.
391645
  Романов А.В. Дальние берега / А.В. Романов. – Москва, 1978. – 280 с.
391646
  Божаткин М.И. Дальние берега / М.И. Божаткин. – Киев, 1982. – 256с.
391647
   Дальние берега : Портреты писателей эмиграции: мемуары. – Москва : Республика, 1994. – 383с. – ISBN 5-250-02304-6
391648
  Никонов Н.Г. Дальние берега. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1980. – 543с.
391649
  Жумаканов Ж. Дальние березы : рассказы и были / Жекен Жумаканов; переводы. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 197 с.
391650
  Гусев А. Дальние горизонты / А. Гусев. – Москва : Современник, 1983. – 62 с.
391651
  Кежун Б.А. Дальние дороги / Б.А. Кежун. – Л, 1950. – 128с.
391652
  Парве Р.Л. Дальние дороги : избр. стихи / Р.Л. Парве; пер. с эсттон. – Таллин : Эстгосиздат, 1956. – 100 с.
391653
  Цыбенко М. Дальние дороги / М. Цыбенко. – Алма-Ата, 1956. – 87с.
391654
  Осипов И.З. Дальние дороги / И.З. Осипов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 158 с.
391655
  Балтрунас А. Дальние дороги : роман / Алексас Балтрунас ;. – Москва : Советский писатель, 1961. – 419 с.
391656
  Упит А.М. Дальние дороги : рассказы / Андрей Упит ;. – Рига : Детгиз, 1968. – 221 с. – (школьная библиотека)
391657
  Можаев Б.А. Дальние дороги / Можаев Б.А. – Москва : Советская Россия, 1970. – 224 с.
391658
  Кузнецов А.А. Дальние дороги / А.А. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1985. – 191с.
391659
  Аджиев А.М. Дальние дороги песни : заметки о кумык. героич. эпосе / А А. Аджиев. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1977. – 101 с.
391660
  Тростянский В.С. Дальние дороги, дальние... / В.С. Тростянский. – Минск, 1981. – 80с.
391661
  Шемшелевич Л.В. Дальние дороги. / Л.В. Шемшелевич. – Ростов -на-Дону, 1948. – 95с.
391662
  Гольский Е. Дальние дороги. / Е. Гольский. – Кишинев, 1955. – 111с.
391663
  Пасько С.Д. Дальние дороги. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1963. – 381с.
391664
  Годер Г.И. Дальние историко-турстические походы. / Г.И. Годер, Н.А. Куперман. – М, 1957. – 123с.
391665
   Дальние края : Повести и рассказы вьетнамских писателей [ Для среднего шк. возраста. – Москва : Детская литература, 1984. – 254 с. : илл.
391666
  Краминов Д.Ф. Дальние края, близкие соседи / Д.Ф. Краминов. – М., 1979. – 224с.
391667
  Райнис Я. Дальние отзвуки синего вечера : стихи / Я. Райнис. – Рига : Лиесма, 1973. – 182 с.
391668
  Толстов Ю.Г. Дальние передачи электической энергии постоянного тока / Ю.Г. Толстов. – Москва, 1954. – 32с.
391669
  Каракулин К. Дальние плавания на яхтах / К. Каракулин. – М., 1955. – 92с.
391670
  Антонов С.П. Дальние поезда : рассказі / С.П. Антонов. – Москва : Воениздат, 1951. – 64 с. : ил. – (Главное политическое управление Советской Армии. Библиотечка журнала "Советский воин" ; 7/170, 1951)
391671
  Кравцов А.Ф. Дальние поезда / А.Ф. Кравцов. – Харьков, 1961. – 123с.
391672
  Сланов Г. Дальние просторы : повесть / Г. Сланов; пер. с каз. Л.Макеева. – Алма-Ата, 1949. – 178 с.
391673
  Успенский В.Д. Дальние рейсы. / В.Д. Успенский. – М, 1969. – 255с.
391674
  Юрьев З.Ю. Дальние родственники : Фантастическая повесть / З.Ю. Юрьев. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 302с.
391675
  Кугультинов Д.Н. Дальние сигнал : сказки и поэмы / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1969. – 215 с.
391676
  Изюмский Б.В. Дальние снега / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1990. – 397с.
391677
  Лисаковский И.Н. Дальние соседи / И.Н. Лисаковский. – Одесса, 1968. – 136с.
391678
  Хаббард Л.Р. Дальние странствия. Исследования и отважные дела : [пер. с англ.]. – Glostrup : New Era, 2012. – 191, [8] с. : ил. – На тит. л., авантит., обл. и корешке также указ.: РОН. – (Серия "Л. Рон Хаббард" : приключения и исследования). – ISBN 978-87-649-3750-3
391679
  Гайдар А.П. Дальние страны / А.П. Гайдар. – Москва ; Ленинград : Детская литература, 1937. – 104 с.
391680
  Гайдар А.П. Дальние страны / А.П. Гайдар. – Москва-Л., 1948. – 104с.
391681
  Гайдар А.П. Дальние страны / А.П. Гайдар. – Ижевск, 1956. – 104с.
391682
  Гайдар А.П. Дальние страны / А.П. Гайдар. – Ленинград, 1979. – 104с.
391683
  Полянский А.Ф. Дальние цели: записки воен. кор. / А.Ф. Полянский. – М., 1977. – 191с.
391684
  Веников В.А. Дальние электропередачи / В.А. Веников. – Москва-Ленинград, 1960. – 312с.
391685
  Прудников М.С. Дальний билет / М.С. Прудников. – Москва, 1983. – 315с.
391686
  Боровиков Г.Ф. Дальний ветер / Г.Ф. Боровиков. – М, 1966. – 200с.
391687
   Дальний Восток. – М, 1961. – 258с.
391688
  Никольская В.В. Дальний Восток : Очерк природы, южной половины Дальнего Востока / В.В. Никольская. – Москва : Географгиз, 1962. – 215с.
391689
   Дальний Восток. – Москва : Мысль, 1964. – 120с.
391690
   Дальний Восток : Экономико-географическая характеристика. – Москва : Мысль, 1966. – 495 с.
391691
   Дальний Восток. – Москва, 1974. – 164 с.
391692
   Дальний Восток. – Москва, 1989. – 280с.
391693
  Якимов А.Т. Дальний Восток в огне борьбы с интервентами и белогвардейцами (1920 - 1922) / А.Т. Якимов. – М, 1979. – 120с.
391694
  Флеров В.С. Дальний Восток в период восстановления народного хозяйства / В.С. Флеров. – Томск
1. – 1973. – 492с.
391695
   Дальний Восток в поэзии современников. – Дальневост., 1990. – 682с.
391696
  Самарин Г. Дальний Восток ждет переселенцев / Г. Самарин, В. Антонович. – М., 1940. – 112с.
391697
   Дальний Восток за 40 лет Советской власти. – Комсомольск-на-Амуре, 1958. – 554с.
391698
   Дальний Восток и берега морей, омывающих территорию СССР. – Москва : Наука, 1982. – 277 с.
391699
  Кузнецова О.Н. Дальний Восток и развитие русско-французских отношений в 1902-1905 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 29-47. – ISSN 0042-8779
391700
   Дальний Восток и соседние территории в средние века. – Новосибирск, 1980. – 151с.
391701
  Жуков Е.М. Дальний Восток после первой мировой войны / Е.М. Жуков. – Москва, 1951. – 24с.
391702
  Бляхер Л.Е. Дальний Восток России в режиме консервации: между "глобальной экономикой" и "государственной опекой" / Л.Е. Бляхер, Л.А. Васильева // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2009. – № 2 (53). – С. 60-71
391703
  Шиндялова И.П. Дальний Восток России в системе взаимодействия со старанами АТР: социально-демографический аспект : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 65-66. – ISSN 0016-7207
391704
  Гладышев А.Н. Дальний Восток сегодня, завтра / А.Н. Гладышев. – М, 1987. – 37с.
391705
  Дьяконов Ф.В. Дальний Восток: компелксное развитие / Ф.В. Дьяконов. – Москва : Знание, 1988. – 46 с . – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 10 ; Науки о Земле)
391706
   Дальний Восток: Корея = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 72-79 : Фото
391707
  Чичканов В.П. Дальний Восток: стратегия экономического развития / В.П. Чичканов. – М., 1988. – 247с.
391708
   Дальний Восток: Физико-географическая характеристика. – Москва : АН СССР, 1961. – 438с.
391709
  Гудзенко С.П. Дальний гарнизон / С.П. Гудзенко. – М, 1950. – 128с.
391710
  Гудзенко С.П. Дальний гарнизон / С.П. Гудзенко. – М, 1984. – 159с.
391711
  Шумаков Н.Ф. Дальний гром / Н.Ф. Шумаков. – М, 1978. – 175с.
391712
  Зайцев Б.К. Дальний край / Б.К. Зайцев. – Москва, 1990. – 669с.
391713
   Дальний перелет. Пора в путь-дорогу // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 78-87 : фото. – ISSN 1029-5828
391714
  Фарбер А.М. Дальний поезд. / А.М. Фарбер. – Ростов-на-Дону, 1960. – 104с.
391715
  Парнов Е.И. Дальний поиск / Е.И. Парнов. – Москва : Госатомиздат, 1963. – 255 с.
391716
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 8. 2006. – Москва : Метагалактика, 2006. – 288с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2006. – ISBN 5-85141-113-9
391717
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 9-10. 2006. – Москва, 2006. – 352с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2006. – ISBN 5-85141-114-7
391718
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 5-6. 2006. – Москва : Метагалактика, 2006. – 288с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2006. – ISBN 5-85141-108-2
391719
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 11-12. 2006. – Москва, 2006. – 352с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2006. – ISBN 5-85141-116-3
391720
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 4. 2007. – Москва : Метагалактика, 2007. – 352с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2007. – ISBN 5-85141-064-7
391721
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 2. 2007. – Москва : Метагалактика, 2007. – 352с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2007. – ISBN 956-5-85141-123-6
391722
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 5. 2007. – Москва : Метагалактика, 2007. – 320 с. – ISBN 5-85141-119-8
391723
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 1. 2007. – Москва : Метагалактика, 2007. – 352с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2007. – ISBN 5-85141-122-8
391724
   Дальний Поиск : литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 6. 2007. – Москва : Метагалактика, 2007. – 320 с. – ISBN 956-85141-110-8
391725
   Дальний Поиск. – Москва : Метагалактика, 2007. – 336с. – (Приключения, фантастика ; 3, 2007 ; Дальний поиск). – ISBN 5-85141-125-2
391726
   Дальний Поиск : литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 2-3. 2008 / гл. ред. Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2008. – 368 с. – ISBN 5-85141-069-8
391727
   Дальний Поиск : литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 4-6. 2008 / гл. ред. Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2008. – 384 с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2007. – ISBN 5-85141-073-6. – ISSN 0869-2726
391728
   Дальний Поиск : литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 1. 2008 / гл. ред. Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2008. – 320с. – На титул. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2008. – ISBN 956-85141-037-X
391729
  Хузангай П. Дальний полет : стихи и поэма / П. Хузангай; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1972. – 158 с.
391730
   Дальний полет. – Москва, 1972. – 302с.
391731
  Савостин Н.С. Дальний полустанок. / Н.С. Савостин. – Чита, 1956. – 63с.
391732
  Уайт Р. Дальний порядок в твердых телах : пер.с англ. / Р. Уайт, Т. Джебелл. – Москва : Мир, 1982. – 447с.
391733
  Вологин А.М. Дальний поход / А.М. Вологин. – Москва, 1988. – 286с.
391734
  Сотников С.К. Дальний прием телевидения / С.К. Сотников. – М.-Л., 1964. – 71с.
391735
  Сотников С.К. Дальний прием телевидения / С.К. Сотников. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Энергия, 1968. – 87 с.
391736
  Анисимов Ф В. Дальний прием телевидиния / В.Ф. Анисимов. – Москва : ДОСААФ, 1956. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 95
391737
  Черемисин Б.П. Дальний прицел. / Б.П. Черемисин. – Нальчик, 1968. – 100с.
391738
  Наровчатов С.С. Дальний путь. Стихи и поэмы. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1973. – 327с.
391739
  Федосеев Семен Дальний ракетный удар : Арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 136-142 : Фото
391740
  Беркут А.Н. Дальний рейс : рассказы / А.Н. Беркут. – Краснодар : Книжное изд-во, 1966. – 144 с.
391741
  Неверов И.М. Дальний рейс. / И.М. Неверов. – Одесса, 1963. – 124с.
391742
  Попов В.Н. Дальний рейс. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1971. – 312с.
391743
  Митницкий Л.Д. Дальний родственник. / Л.Д. Митницкий. – М., 1952. – 64с.
391744
  Преловский А.В. Дальний свет / А.В. Преловский. – М., 1970. – 128 с.
391745
  Кряквин Е.Е. Дальний свет / Е.Е. Кряквин. – М., 1978. – 303с.
391746
  Назаров Р.В. Дальний свет / Р.В. Назаров. – Л., 1981. – 384с.
391747
  Лобанцев Ю.Л. Дальний свет. / Ю.Л. Лобанцев. – Свердловск, 1981. – 79с.
391748
  Поздняков Н.А. Дальний свет. / Н.А. Поздняков. – М, 1986. – 125с.
391749
  Халемский Н.А. Дальний свет: Повести, рассказы / Н.А. Халемский. – К, 1985. – 320с.
391750
  Крылов А.И. Дальними маршрутами. / А.И. Крылов. – Москва, 1969. – 216с.
391751
  Ялымаров А. Дальними тропами. / А. Ялымаров. – Майкоп, 1958. – 92с.
391752
  Ляшенко В.Г. Дальних лет поезда / В.Г. Ляшенко. – Тула, 1974. – 47с.
391753
  Дорошко П.О. Дальні заграви / П.О. Дорошко. – Київ ; Харків, 1945. – 79 с.
391754
  Дорошко П.О. Дальні подорожі / П.О. Дорошко. – Київ, 1954. – 198 с.
391755
  Горбулін В. Дальність української ракети // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 35-37. – ISBN 978-617-7638-06-2
391756
  Гладков К.А. Дальновидение / К.А. Гладков. – Москва-Ленин, 1950. – 64 с.
391757
  Гладков К.А. Дальновидение / К.А. Гладков. – 3-е изд. – М., 1952. – 64с.
391758
  Гладков К.А. Дальновидение и его применение / К.А. Гладков. – М., 1954. – 96с.
391759
  Руссиян А.А. Дальнодействующее взаимодействие сверхдислокаций в упорядоченных сплавах со сверхструктурой : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Руссиян А.А. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18 с.
391760
   Дальное тропосферное распространение ультракоротких радиоволн. – Москва, 1965. – 416с.
391761
  Мартынов Н.И. Дальнозоркость / Н.И. Мартынов. – М, 1972. – 88с.
391762
  Галкин С.З. Дальнозоркость. : стихи. баллады, трагедии / С.З. Галкин. – Москва : Художественная литература, 1968. – 527 с.
391763
  Березкин В. Дальность видимости как объект метеорологических наблюдений / В. Березкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 97с.
391764
  Усенко П.М. Дальня вгинається путь / П.М. Усенко. – Київ, 1977. – 191 с.
391765
  Голованівський С.О. Дальня луна : драма / С.О. Голованівський. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1961. – 71 с.
391766
  Кратт И.Ф. Дальняя бухта / И.Ф. Кратт. – Л., 1945. – 236с.
391767
  Марченко А.Т. Дальняя гроза / А.Т. Марченко. – М, 1987. – 303с.
391768
  Магалиф Ю.М. Дальняя дистанция / Ю.М. Магалиф. – Новосибирск, 1988. – 253с.
391769
  Лавренев Б.А. Дальняя дорога / Б.А. Лавренев. – Москва-Л., 1946. – 139с.
391770
  Борисов К.Ф. Дальняя дорога / К.Ф. Борисов. – Свердловск, 1957. – 190с.
391771
  Арбузов А.Н. Дальняя дорога / А.Н. Арбузов. – Москва, 1958. – 123с.
391772
  Атаров Н.С. Дальняя дорога : лит. портрет В. Овечкина / Атаров Н.С. – Москва : Советский писатель, 1977. – 167 с. : портр.
391773
  Кожемякин В.И. Дальняя дорога / В.И. Кожемякин. – М., 1977. – 79с.
391774
  Толконюк И.А. Дальняя дорога / И.А. Толконюк. – М., 1981. – 95с.
391775
  Дудин М.А. Дальняя дорога / М.А. Дудин. – Москва : Современник, 1982. – 424с. – (Библиотека поэзии Россия)
391776
  Тупицын Ю. Дальняя дорога : роман / Ю. Тупицын. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1984. – 319 с.
391777
  Цветнов А.. Дальняя дорога / А. Цветнов. – Горький, 1985. – 253с.
391778
  Еловских В.И. Дальняя дорога / В.И. Еловских. – Москва, 1987. – 262с.
391779
  Буслинский В.А. Дальняя дорога : (эссе) / В.А. Буслинський. – Киев : Ліра-К, 2017. – 363, [1] с. – Текст на рус. и укр. яз. – ISBN 978-617-7507-40-5
391780
  Буслинский В.А. Дальняя дорога : (эссе) / В.А. Буслинский. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Киев : Ліра-К, 2018. – 295, [1] с. – Текст укр., рус. – ISBN 978-617-7507-40-5
391781
  Финнов М.П. Дальняя дорога Антона Чехова / М.П. Финнов. – М, 1991. – 238с.
391782
  Катерли Е.И. Дальняя дорога. / Е.И. Катерли. – Л, 1955. – 458с.
391783
  Катерли Е. Дальняя дорога. / Е. Катерли. – Ленинград, 1956. – 420 с.
391784
  Праскунин М.В. Дальняя дорога. / М.В. Праскунин. – М., 1958. – 72с.
391785
  Семынин П.А. Дальняя дорога: стихотворения / П.А. Семынин. – Москва, 1977. – 95с.
391786
  Коржиков В.Т. Дальняя земля.Стихи. / В.Т. Коржиков. – Москва, 1961. – 64с.
391787
  Ганина М.А. Дальняя поездка / М.А. Ганина. – М., 1975. – 387с.
391788
  Сиротин С.М. Дальняя пристань : повесть, рассказ / Сергей Сиротин // На взлетной полосе : рассказы / В.И. Ваганов. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – С. 226-305. – ISBN 5-7688-0260-6
391789
  Стрелкова И.И. Дальняя река / И.И. Стрелкова. – Москва, 1978. – 302с.
391790
  Герасимова В.А. Дальняя родственница / В.А. Герасимова. – Москва, 1934. – 63с.
391791
  Дракохруст А.А. Дальняя связь / А.А. Дракохруст. – Минск, 1983. – 335с.
391792
   Дальняя тропосферная радиосвязь. – Москва, 1968. – 248 с.
391793
  Давыденко Ю.И. Дальняя тропосферная связь / Ю.И. Давыденко. – Москва, 1968. – 21с.
391794
  Григорьев Ал Дальняя экстраполяция признаков дешифрирования четвертичных отложений. (На примере равнинных территорий областей древнего оледенения лесной и лесостепной зоны) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Григорьев Ал ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 20 с.
391795
   Дальняя электропередача 400 кв.. – М, 1957. – 32с.
391796
   Дальревком. – Хабаровск, 1949. – 148с.
391797
   Дальревком. – Хабаровск, 1957. – 286с.
391798
  Воробйова Л. Дальтон-план як система органiзації навчання у контексті вітчизняного освітньо-педагогічного дискурсу початку ХХ століття // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 23-28. – ISSN 2307-4906
391799
  Рудольф С. Дальтоник: Роман. / С. Рудольф. – М., 1982. – 366с.
391800
  Дьюи Э. Дальтонский лабораторный план / Эвелина Дьюти ; Эвелина Дьюи; пер. с англ. Р. Ландсберг; предисл. Н.К.Крупской. – Москва : Новая Москва, 1923. – 153 с. – (Библиотека "Вестника просвещения" / под ред. И.М. Диомидова, Л.Д. Синицкого)
391801
  Петляков П.А. Дальша діяльність припиняється / П.А. Петляков. – Львів, 1987. – 129с.
391802
  Антоненко В.Г. Дальша інтернаціоналізація духовного життя радянського народу / В.Г. Антоненко, О.Є. Маноха. – Київ : Т-во "Знання", 1980. – 48с. – (Т-во "Знання" ; № 2 ; Сер. 4 : Теорія і практика наукового комунізму)
391803
  Михеев В. Дальше - без заветов-2 // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 6. – С. 57-65. – ISSN 0131-2227


  Китай: смена модели модернизации.
391804
  Михеев В Дальше - без заветов / В Михеев, С. Луконин, Ю. Сафронова // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 69-78. – ISSN 0131-2227


  Китай - смена модели модернизации.
391805
   Дальше действовать будем мы. Модный приговор : тренди // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 26-27 : Фото
391806
  Вдовиченко Г.Г. Дальше зміцнення взаємозв"язку марксистсько- ленінської філософії та природознавства - основа вирішення проблеми з"єднання науки з виробництвом // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
391807
  Токаренко Я.П. Дальше зміцнення дружби українського і російського народів в ході Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. : Дис... канд. історич.наук: / Токаренко Я.П.; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. маркс.-лен. при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1954. – 283, XIVл. – Бібліогр.:л.І-XIV
391808
   Дальше піднесення народного добробуту : Про рішення 5-ї сесії Верховної Ради УРСР 5-го скликання. – Київ : Держполітвидав, 1960. – 64 с.
391809
  Просецкий Э.П. Дальше пойдешь один / Э.П. Просецкий. – М., 1987. – 309с.
391810
  Петрович Н.Г. Дальше поліпшення умов праці робітників кам"яновугільної промисловості Донбасу / Н.Г. Петрович. – Київ, 1957. – 63с.
391811
  Мурашин Г.А. Дальше розширення і поглиблення соціалістичної демократії / Г.А. Мурашин. – Київ, 1978. – 56с.
391812
  Шатров М.Ф. Дальше... дальше... дальше! / М.Ф. Шатров. – Москва, 1989. – 303с.
391813
  Шатров М.Ф. Дальше... дальше... дальше! / М.Ф. Шатров. – Рига, 1990. – 125с.
391814
  Король М.С. Дальший розвиток колгоспного ладу і відносин власності / М.С. Король. – К, 1961. – 68с.
391815
  Чухно А.А. Дальший розвиток системи економічного стимулювання в промисловості / А.А. Чухно. – К, 1966. – 54с.
391816
  Дудина Ирина Дама Британской империи, которая родилась в Москве // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып .8. – С. 20-27


  Суламіф Михайлівна Мессерер (1908 — 2004, Лондон) — російска балерина і балетний педагог
391817
  Резанова Н. Дама Брузена // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С.82-102. – ISSN 1728-8568
391818
  Жапризо С. Дама в очках и с ружьем в автомобиле : Ловушка для золушки. Убийство в спальном вагоне. Романы / Себастьян Жапризо. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 1995. – 431с. – ISBN 5-7707-6395-7
391819
  Кононенко Є. Дама з химерами // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 29-35


  Праця Оксани Забужко "Notre Dame d"Ukraine: Українка в конфлікті мітологій".
391820
   Дама из Амстердама // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 10. – С. 6-13.
391821
  Сименон Ж. Дама из Байе / Жорж Сименон ; [пер. И. Можейко]. – Москва : Система, 1990. – 62 с. – В изд. также: Когда наступает полночь / Вит Мастерсон
391822
  Кальдерон П. Дама невидимка / П. Кальдерон. – Москва ; Ленинград, 1946. – 159 с.
391823
  Тарасюк Г.Т. Дама останнього лицаря : Новели. Оповідання / Галина Тарасюк. – Чернівці : Місто, 2004. – 216с. – ISBN 966-8341-18-Х
391824
  Дойль А.К. Дама под вуалью / А.К. Дойль. – Москва, 1991. – 348с.
391825
  Дюма А. Дама с камелиями / А. Дюма. – 116 с.
391826
  Дюма А. (сын) Дама с камелиями : Роман / А. (сын) Дюма. – Київ : Вік, 1991. – 190с. – ISBN 5-7707-1387-9
391827
  Донцова Д. Дама с коготками / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-002921-7
391828
  Нариньяни С.Д. Дама с Нарциссом / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1951. – 48 с.
391829
  Чехов А.П. Дама с собачкой / А.П. Чехов. – МоскваЛ., 1948. – 42с.
391830
  Чехов А.П. Дама с собачкой / А.П. Чехов. – М, 1961. – 23с.
391831
  Чехов А.П. Дама с собачкой / А.П. Чехов. – М, 1978. – 280с.
391832
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы : для говорящих на английском языке / А.П. Чехов. – Москва : Русский язык, 1975. – 200с.
391833
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы : Книга для чтения для говорящих на французском языке / А.П. Чехов. – Москва : Русский язык, 1976. – 240с.
391834
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1976. – 264с.
391835
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1977. – 239с.
391836
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1978. – 256с.
391837
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1978. – 224с.
391838
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы : Книга для чтения с комментарием на финском языке и словарем / А.П. Чехов. – Москва : Русский язык, 1978. – 232с.
391839
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы : Для говорящих на английско языке / А.П. Чехов. – 3-е изд. – Москва, 1981. – с.
391840
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы : Книга для чтения с комментарием на французском языке и словарем / А.П. Чехов. – 2-е изд. – Москва : Русский язык, 1982. – 247с.
391841
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – 2-е изд. – М, 1987. – 243с.
391842
  Щербенко Э. Дама с... : аналит. этюд / Эдуард Щербина. – Киев : Оптима, 2013. – [20] с. : ил. – ISBN 978-966-7869-82-3
391843
  Тамер З. Дамаск пожарищ / З. Тамер. – М, 1977. – 134с.
391844
  Кубатьян Григорий Дамаск. Город мастеров : Профессии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 30-35 : Фото. – ISSN 1029-5828
391845
  Волгин О.И. Дамасский булат / О.И. Волгин. – Москва, 1988. – 95с.
391846
  Мир-Хайдаров Дамба / Мир-Хайдаров. – Москва, 1984. – 272с.
391847
  Оганджанов И. Дамба : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 2 (1042). – С. 107-112. – ISSN 0130-7673
391848
  Бат-Очир Дамдины Сухэ-Батор : биография : [пер. с монг.] / Л. Бат-Очир, Д. Дашжамц ; Ин-т ист. партии при ЦК МНРП ; Ин-т ист. АН МНР ; Ин-т востоковедения АН СССР. – Москва : Наука, 1971. – 136 с.
391849
   Дамдины Сухэ-Батор : Библиогр. указ. – Москва, 1976. – 159с.
391850
   Даме Груев (1871-1906). – Битола, 1981. – 276с.
391851
  Груев Д. Даме Груев во македонското националоослободително движенье : тркалезна маса по повод 80-годишнината од загинуваньето (Битола - Демир Хисар, 9 и 10 ноември 1986) / Д. Груев. – Скопjе : Напредок, 1989. – 191, [3] с.
391852
  Леус В. Дами запрошують кавалерів : повість, оповідання / В. Леус. – Чернігів : Редакційно-видавничий відділ обласного управління по пресі, 1993. – 105 с.
391853
  Хан-Магомедова Дамиан Херст: дерзкий новатор или ловкий мистификатор? // Обсерватория культуры : Журнал-обозрение / Российская государственная библиотека. Информкультура. – Москва, 2006. – № 4. – С. 56-61. – ISSN 0206-5231
391854
  Пастушок С. Даміан (Дем"ян) Наливайко // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 114-122. – ISBN 966-7631-05-2
391855
  Здравковски Ц. Дамка. / Ц. Здравковски. – Скопіе, 1968. – 132с.
391856
   Дамміт (Dummett) Майкл Ентоні Ердлі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 729-731. – ISBN 966-316-069-1
391857
  Буркацька Г.Є. Дамо 100 і 420 / Г.Є. Буркацька. – Київ, 1957. – 32с.
391858
   Дамоклів меч : Антична новела. – Київ : Дніпро, 1984. – 285с. – (Вершини світового письменства ; Т..49)
391859
  Чумак О.Р. Дамоклів меч : повісті / О.Р. Чумак. – Київ : Молодь, 1986. – 152 с.
391860
  Гусєв В.І. Дамоклів меч / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 81. – ISBN 966-642-073-2
391861
  Пагіря О. Дамоклів меч демократії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 17/18 (285/286). – С. 32-34. – ISSN 1996-1561


  У Швейцарії вже понад 100 років діє унікальна система прийняття політичних рішень через референдум.
391862
  Ревич Юрий Дамоклово море : место события // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 60-66 : Фото
391863
  Столыпин П.А. Дамские речи / П.А. Столыпин. – М, 1990. – 63с.
391864
  Гран П. Дамский каприз : [лирика] / Паша Гран. – [Б. м. : б. и.], 2021. – 40 с.
391865
  Грекова И. Дамский мастер : Избранное / И. Грекова. – Москва : Текст. – (Классика ХХ века). – ISBN 5-7516-0124-6
Кафедра. Дамский мастер. "Скрипка Ротшильда". За проходной. – 1998. – 351с.
391866
  Филина О. Дамский негодник // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 19 (5097). – С. 21-23. – ISSN 0131-0097
391867
  Золя Э. Дамское счастье / Э. Золя. – Москва, 1955. – 463с.
391868
  Золя Э. Дамское счастье / Э. Золя. – Нальчик, 1987. – 558с.
391869
  Золя Э. Дамское счастье / Э. Золя. – К., 1993. – 367с.
391870
  Литвинова А.В. Дамы убивают кавалеров : Роман / А.В. Литвинова, С.В. Литвинов; Литвиновы Анна и Сергей. – Москва : ЭКСМО, 2002. – 416 с. – (Русский стиль). – ISBN 5-669-00512-9
391871
   Дан приказ ему на запад. – М, 1968. – 542с.
391872
  Уральский Л.В. Дан приказ ему... / Л.В. Уральский. – Ужгород, 1967. – 93с.
391873
  Кавалер В.М. Дан приказ ему... / В.М. Кавалер. – Донецк, 1974. – 192с.
391874
  Пляченко П.Ф. Дан приказ... / П.Ф. Пляченко. – М., 1984. – 271с.
391875
  Герасимчук Д.К. Дана / Д.К. Герасимчук. – Київ, 1967. – 70 с.
391876
  Ильин В.А. Дана Ивану голова... / В.А. Ильин. – М., 1966. – 191с.
391877
  Юровская О.Ф. Дана мне радость / О.Ф. Юровская. – Алма-Ата, 1977. – 64с.
391878
  Пивовар С.Ф. Данайці / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 81. – ISBN 966-642-073-2
391879
  Луговской В.А. Дангара / В.А. Луговской : Советский писатель, 1935. – 38 с.
391880
  Нванкво Нкем Данда. / Нванкво Нкем. – Москва, 1973. – 159 с.
391881
  Корнєєв Віктор Данець - російський мореплавець і першовідкривач (До 325-річчя з дня народження Вітуса Беринга) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 44-49 : Карта, фото. – Бібліогр.: 6 назв
391882
  Габриелян Вазген Аршалуйсович Даниел Варужан : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Габриелян Вазген Аршалуйсович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 50л.
391883
  Козлова Ю. Даниель Бьязини: "Девять лет любви с Роми Шнайдер" // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 318-336. – ISSN 1726-6084
391884
  Фролов Ю. Даниель Дефо - метеоролог // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 4. – С. 86-88. – ISSN 0028-1263


  Английский писатель Даниель Дефо (1661-1731) известен нам как классик литературы, автор бессмертных приключений Робинзона Крузо, "Всеобщей истории пиратства", "Дневника чумного года" (всего более 500 книг, памфлетов и статей). Но англичане чтят его и ...
391885
  Аникст А.А. Даниель Дефо : очерк жизни и творчества / Александр Аникст. – Москва : Детская литература, 1957. – 136 с. : ил. – Библиогр.: с. 132-134. – (Дом детской книги)
391886
  Нерсесова М.А. Даниель Дефо. (К трехсотлетию со дня рождения) / М.А. Нерсесова. – Москва : Знание, 1960. – 40 с.
391887
  Королев Д. Даниель Дефо: вечная робинзонада и нескончаемая "пропаганда" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 17-23 мая (№ 18/19). – С. 14-15


  300 лет назад, 25 апреля 1719 г., увидела свет книга, хорошо известная, наверное, каждому человеку: «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Круза, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом ...
391888
  Винниченко Т. Даниель Дефо: Жизнь и необычные удивительные приключения // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 66-85. – ISSN 1819-6268
391889
  Шаповал В.Н. Даниил Андреев: опыт постижения невыразимого // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 217-225. – ISSN 2077-8309
391890
  Григорьян А.Т. Даниил Бернулли / А.Т. Григорьян, Б.Д. Ковалев. – Москва, 1981. – 313с.
391891
  Клчинский Э.И. Даниил Владимирович Лебедев - историк и библиограф ботаники / Э.И. Клчинский, А.А. Федотова // Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 100, № 9. – С. 962-978. – ISSN 0006-8136
391892
  Югов А.К. Даниил Галицкий / А.К. Югов. – М, 1944. – 56с.
391893
  Хижняк А.Ф. Даниил Галицкий : роман / А.Ф. Хижняк. – Москва : Советский писатель, 1956. – 562 с.
391894
  Хижняк А.Ф. Даниил Галицкий : роман / А.Ф. Хижняк. – Москва : Художественная литература, 1964. – 607 с.
391895
  Хижняк А.Ф. Даниил Галицкий : роман / Антон Хижняк ; авт.пер. с укр. И.Ф. Карабутенко. – Москва : Военное издательство, 1979. – 576 с.
391896
  Хижняк А.Ф. Даниил Галицкий / А.Ф. Хижняк. – Москва, 1989. – 558 с.
391897
  Хижняк А.Ф. Даниил Галицкий / А.Ф. Хижняк. – Москва, 1991. – 559 с.
391898
  Майоров А.В. Даниил Галицкий и Фридрих Воинственный: русско-австрийские отношения в середине XIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 32-52. – ISSN 0042-8779
391899
  Новлянская М.Г. Даниил Готлиб Мессершмидт и его работы по исследованию Сибири / М.Г. Новлянская. – Ленинград : Наука, 1970. – 184с.
391900
  Войтинская О.С. Даниил Гранин / О.С. Войтинская. – Москва : Советский писатель, 1966. – 192 с.
391901
  Плоткин Л.А. Даниил Гранин / Л.А. Плоткин. – Л. : Советский писатель, 1975. – 246 с.
391902
  Гайдай И.Н. Даниил Исидорович Антонович народный артист СССР / И.Н. Гайдай. – К., 1960. – 44с.
391903
  Глебов Н.А. Даниил Кайгородов / Н.А. Глебов. – Челябинск, 1961. – 156с.
391904
  Билай В.И. Даниил Кириллович Заболотный / В.И. Билай. – Киев : Наукова думка, 1987. – 126 с.
391905
  Пицык Н.Е. Даниил Кириллович Заболотный / Н.Е. Пицык. – Москва : Наука, 1988. – 301с.
391906
  Стражеско Н. Даниил Кириллович Заболотный. Воспоминания // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 378-380. – ISBN 5-7707-1061-6
391907
  Момонт С В. Даниил Лукич Мордовцев : Очерк жизни и творчества / С В. Момонт, . – Ростов -на-Дону, 1978. – 125 с.
391908
  Быков О.Н. Даниил Михайлович Проэктор (1917-1999) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 3. – С. 211-229. – ISSN 0130-3864


  Портрет історика, члена-корр. РАН
391909
  Ляховицкий Е.А. Даниил Натанович Альшиц: краткое обозрение научных достижений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 62-67. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
391910
  Рахимбабаев А.Р. Даниил Николаевич Кашкаров / А.Р. Рахимбабаев. – Москва : Наука, 1990. – 90 с.
391911
   Даниил Сагал. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. – Москва, 1966. – 16с.
391912
  Федоренко Т.А. Даниил Самойлович Самойлович - "величайший благодетель человечества" // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 10 (114). – С. 2-6


  Основатель эпидемиологии в Росийской империи и первого в Украине научного медицинского товарищества.
391913
  Серков Ф.Н. Даниил Семенович Воронцов (1886-1965) / Ф.Н. Серков. – К., 1986. – 127с.
391914
   Даниил Фомич Острянин. – Киев, 1987. – 52 с.
391915
  Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда / Ж. Жаккар ; Гуманит. агентство "Акад. проект" ; [пер. с фр. Ф.А. Перовской ; ред. В.Н. Сажин]. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1995. – 471 с. – Алф. указ.: с. 455-462. – (Современная западная русистика). – ISBN 5-7331-0050-8
391916
  Ямпольский И.М. Даниил Шафран / И.М. Ямпольский. – Москва : Советский композитор, 1974. – 60 с.
391917
  Король Д. Даниїл та Рагнарьок: гібридна ментальність в образотворчій традиції ранньої Русі // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 80-89. – (Історія і теорія культури ; т. 4). – ISSN 2617-8907


  Проаналізовано випадки ранньосередньовічної іконографії, що демонструють одночасне різнорівневе прочитання закодованої в образах ідеології. Образи біблійного походження та візантійської стилістики нерідко мають по регіонах тубільне дохристиянське ...
391918
  Шалыганова А.Л. Данилевич Василий Ефимович // Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова. – Харьков : Федорко, 2016. – С. 108-110. – ISBN 978-617-7298-43-3
391919
  Мельник Л.Г. Данилевич Василь Юхимович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 189. – ISBN 96966-8060-04-0
391920
  Кузьминська О. Данилевич Василь Юхимович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 170-173. – ISBN 966-02-3529-1
391921
   Данилевич Василь Юхимович (1872-1936) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 123. – ISBN 978-966-439-754-1
391922
   Данилевич Василь Юхимович (1872-1936) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 134. – ISBN 978-966-933-054-3
391923
  Шалыганова А.Л. Данилевский Василий Яковлевич // Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова. – Харьков : Федорко, 2016. – С. 110-115. – ISBN 978-617-7298-43-3
391924
   Данилевский Евгений Иванович. Живопись. – Москва, 1989. – 56с.
391925
   Данилевский Николай Яковлевич : [указатель литературы] / составитель О,М. Ерахторина // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал. – Москва, 2013. – № 49 : Вехи российской истории: указатель литературы, вып. 5 : Общественная мысль России XIX - начала XX вв. Представители консерватизма и традиционализма, ч. 1. – С. 31-57
391926
  Короткий В. Данилевський Григорій Петрович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 109-110. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
391927
  Трубенко А.І. Данилевський Микола Якович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1014-1015. – ISBN 966-316-069-1
391928
  Кендзера О.В. Даниленко В"ячеслав Андрійович (- фахівець у галузі фізики вибуху, нелінійних нерівноважних динамічних систем і геофізики сильних збурень) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 196. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
391929
  Юренко С.П. Даниленко Валентин Миколайович (- історик, археолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 194. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
391930
   Даниленко Віктор Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 123-124. – ISBN 978-966-439-754-1
391931
   Даниленко Віктор Михайлович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 134. – ISBN 978-966-933-054-3
391932
   Даниленко Володимир Григорович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 405. – ISBN 978-966-2726-03-9
391933
  Стеблина-Рудякова Даниленко Людмила Іванівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 210-211. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1981) слов"янського відділення філологічного факультету Київського університету вм. Т.Г. Шевченка. З 1996 р. - асистент, згодом - доцент кафедри слов"янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
391934
  Стеблина Л.М. Даниленко Людмила Іванівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 191-192. – ISSN 2075-437X
391935
  Могильний Л.П. Даниленко Олександр Вікторович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 27 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Даниленко Олександр Вікторович - кандидат історичних наук, доцент.
391936
   Даниленко Олександр Вікторович (1978) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 134-135. – ISBN 978-966-933-054-3
391937
  Лещух Р. Данилів Оксана Романівна // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів, 2019. – № 51. – С. 83-84. – ISSN 0131-2634
391938
  Казакова М.Н. Данилкин клад / М.Н. Казакова. – Тула : Тульское книжное изд-во, 1963. – 192 с.
391939
  Яган И.П. Данилкино утро / И.П. Яган. – Омск, 1989. – 318с.
391940
  Пришляк В. Данило - Богданів син Братковський // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 145-147. – ISSN 1426-7470
391941
  Журавльов Д.В. Данило Апостол // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 245-248. – ISBN 978-966-14-1182-0
391942
  Тома Л.В. Данило Апостол / Л.В. Тома. – Київ : ДАК "Укрвидавполіграфія", 2012. – 94, [2] с. – Бібліогр.: с. 93. – ISBN 978-966-97243-1-1
391943
   Данило Апостол // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 112-115. – ISBN 978-966-8137-97-6
391944
  Пришутов Е. Данило Богданович Братковський // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 103-106
391945
  Редько О. Данило Братковський - поет і борець // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 201-202
391946
  Горщак Л.Ф. Данило Братковський - поет і громадянин / Л.Ф. Горщак, В.І. Кух // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 13. – С 16-18.
391947
  Братковський Д. Данило Братковський – суспільний діяч і письменник XVII ст. / Подав Михайло Возняк. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1909. – 25 с


  Зміст: Данило Бpатковський і його доба / В. Липинський. Віpші Данила Бpатковського / [Пеp. та авт. пеpедм.] В. Доманицький.
391948
  Войтович Л. Данило в Галичі з 59 років правління не пробув і трьох / розмову вели Марта Гавришко, Леся Межва Л. // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 2 (255), 15 січня 2015. – С. 48-50


  У всіх західних середньовічних джерелах Галицько-Волинська держава іменується як Королівство Русі - розповідає історик Леонтій Войтович.
391949
  Барабаш Н. Данило Велланський: доля інтелектуала на тлі епохи // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 195-203. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
391950
  Савченко І.В. Данило Вікторович Єрмолов // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 191-195. – ISBN 966-02-2441-9
391951
  Коваль Р. Данило Володимирович Перцов (10.01.1973 - 5.12.2021) // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Січень (число 1)


  Перцов Данило Володимирович — український композитор, мультиінструменталіст, дизайнер, член Спілки композиторів України.
391952
  Гуслистий К. Данило Галицький / К. Гуслистий. – Саратов, 1942. – 14с.
391953
  Хижняк А. Данило Галицький : роман / А. Хижняк. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 386 с.
391954
  Хижняк А.Ф. Данило Галицький : роман / А.Ф. Хижняк. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 467 с.
391955
  Хижняк А.Ф. Данило Галицький : роман / Антон Хижняк. – Київ : Дніпро, 1970. – 588 с.
391956
  Хижняк А.Ф. Данило Галицький : роман / А.Ф. Хижняк. – Львів, 1975. – 560 с.
391957
  Котляр М.Ф. Данило Галицький / М.Ф. Котляр. – Київ : Наукова думка, 1979. – 187с.
391958
  Хижняк А.Ф. Данило Галицький : роман / А.Ф. Хижняк. – Львів, 1984. – 536 с.
391959
  Хижняк А. Данило Галицький : роман / А. Хижняк. – Київ : Дніпро, 1991. – 571 с. – (Б-ка історичної прози)
391960
  Котляр Микола Данило Галицький : Біографічний нарис / Котляр Микола. – Київ : Альтернативи, 2002. – 328с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-75-2
391961
   Данило Галицький // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 30-34. – ISBN 978-966-8137-97-6
391962
  Майоров О. Данило Галицький та Мстислав Удатний: до проблеми княжого співправительства у Давній Русі // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 115-118
391963
  Хижняк А. Данило Галицький. : роман / А. Хижняк. – Київ : Держлітвидав України, 1958. – 610 с.
391964
   Данило Гетманцев увійшов до складу Науково-консультативної ради при ВАСУ // Юридична газета. – Київ, 2016. – 23 лютого (№ 8). – С. 41


  Почесний президент Jurimex, адвокат, прорф. кафедри фінансового права КНУ ім. Т. Шевченка, експерт Taxlink, президент Асоціації податкових радників Данило Гетманцев увійшов до складу Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.
391965
  Яценко О.М. Данило Гусар Струк - вчений-енциклопедист української діаспори : (матеріали до біобібліографії) // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 336-347. – ISBN 966-02-3600-х
391966
  Безгін І.Д. Данило Данилович Лідер. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 106-119. – ISBN 966-96714-2-6
391967
  Матвійчук О. Данило Заболотний - ім"я в усіх енциклопедіях світу / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 109-111. – ISSN 0869-3595


  Видатний вчений, епідеміолог, мікробіолог
391968
   Данило Заболотний // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 209-210
391969
  Калита В.Т. Данило Заболотний / В.Т. Калита. – Київ : Молодь, 1981. – 248 с.
391970
  Гунько О. Данило Заболотний. Від віршів до щеплень // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 22/23 (518/519), серпень 2018 р. – С. 21-24


  "Стаття присвячена Д.К. Заболотному (КУ) - основоположнику імунології, епідеміології. Брав участь в експедиціях із дослідження чуми та холери в Індії, Маньчжурії, Саудівській Аравії, Персії, Китаї, Росії".
391971
  Сліпушко О.М. Данило Заточник // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 67-70. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
391972
  Голубяшников М.І. Данило Кирилович Заболотний - сподвижник в служінні громадському здоров"ю / М.І. Голубяшников, О.В. Козішкурт, Ю.А. Максименко // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 142-146
391973
  Дроботько В.Г. Данило Кирилович Заболотний / В.Г. Дроботько. – К., 1958. – 32с.
391974
  Білай В.Й. Данило Кирилович Заболотний / В.Й. Білай. – Київ : Наукова думка, 1979. – 88 с.
391975
  Мацелюх Б. Данило Кирилович Заболотний. "Діти мої дорогі, любіть науку і правду" : (до 150-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 28-34. – ISSN 1819-7329
391976
  Іваниця В.О. Данило Кирилович Заболотний. Життя в науці (До 145 - річчя від народження академіка Д.К.Заболотного / В.О. Іваниця, Н.Г. Юргелайтіс, Т.В. Бурлака // Мікробіологія і біотехнологія / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2011. – № 4 (16). – С.90-100. – ISSN 2076-0558
391977
  Адріанова-Перетц Данило Корсунський паломник XVI-го віку / Адріанова-Перетц; В. Адріянова-Перетц, 1926. – 18 с. – Окр. відб. з: Зап. істор.-філол. відділу, 1926, кн. 9. - Рік встанов. за: Труды отдела древнерусской лит. Т. 14, 1958 ; АН СССР Институт русской лит-ры (Пушкинский Дом)


  В кн. текст уpивка (цеpковнослов.) - Hа окp. аpк. фот. стоpінки з "Псалтиpя".
391978
  Павленко Г. Данило Лідер: модуси пам"яті // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України ; ред. А. Гайшенець. – Київ, 2017. – № 2/3. – С. 64-65. – ISSN 0207-7159
391979
  Лисенко Т.О. Данило Михайлович Щербаківський (1877-1927) : Його життя та доля // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.115-123 : Фот. – ISBN 966-7671-25-9
391980
  Новик О. Данило Мордовець у літературному процесі XIX ст.: тексти і контекст // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 152-156. – ISBN 978-617-7442-48-5
391981
  Коляда І. Данило Нарбут: нащадок козацького роду, що зумів протистояти радянському тоталітаризмові / І. Коляда, М. Музичук // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 428-430. – ISBN 978-617-7196-23-4
391982
  Островський О. Данило Нечай (1651 р.) : Історична повість. – Харків : Друкарня "Печатник", 1914. – 86с. : з малюнками : Видавництво "Історична белетристика" ; Ч.4
391983
  Сліпушко О.М. Данило Паломник // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 48-50. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
391984
  Кохно Л.І. Данило Порфирович Демуцький / Л.І. Кохно. – К., 1965. – 97с.
391985
  Гаврилюк Ю. Данило Романович і його підляські та холмські справи // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 3 (133). – С. 31-34. – ISSN 1230-2759
391986
  Христан Н. Данило Романович у радянській історичній уяві: князь чи король // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 6-13. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
391987
  Горбань Е.И. Данило Сагайдак. Дума старого казака : [поэма] / Горбань Е.И. – Москва : Советский писатель, 1956. – 49 с.
391988
  Бородій М.К. Данило Самійлович Самойлович / М.К. Бородій. – К, 1987. – 149с.
391989
  Мар"єнко Ф.С. Данило Самойлович / Ф.С. Мар"єнко. – Одеса, 1965. – 192с.
391990
  Очак И.Д. Данило Сердич - красный командир / И.Д. Очак. – М., 1964. – 80с.
391991
  Бор-Раменский Данило Шитов / Бор-Раменский. – Ижевск, 1949. – 208с.
391992
  Бор-Раменский Данило Шитов / Бор-Раменский. – 2-е изд., доп. – Ижевск, 1956. – 271с.
391993
  Бор-Раменский Данило Шитов / Бор-Раменский. – Ижевск, 1965. – 292с.
391994
  Ходак І. Данило Щербаківський як збирач і популяризатор мистецької спадщини Тараса Шевченка // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 1 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.93-107. – ISSN 1728-6875
391995
  Капланова С.Г. Данило Яковлевич Черкес / С.Г. Капланова. – Москва, 1962. – 92 с.
391996
   Данилов Вадим Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 35. – ISBN 966-8352-11-4
391997
   Данилов Вадим Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 124. – ISBN 978-966-439-754-1
391998
   Данилов Вадим Васильович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 102-103. – ISBN 978-966-439-757-2
391999
  Нечипорук О.Ю. Данилов Вадим Васильович (- радіофізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С.204. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
392000
   Данилов Вадим Васильович (1937-2016) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 135. – ISBN 978-966-933-054-3
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,