Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
391001
  Курбачёва О.В. "Дрейфующая" идентичность локальных культур в условиях глобализационных трансформаций // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 126-128
391002
  Грабовський С. "Дрібні чвари" чи великі провокації? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 квітня (№ 68). – С. 4


  Щодо проектів побудови Меморіального центру "Бабин Яр".
391003
   "Дріжджі" для науки. МОН збільшить підтримку молодих учених // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 45)


  "...На цьому наголосила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час засідання Колегії МОН, де голова Ради молодих учених при МОН Юрій Кращенко представив доповідь про проблеми стимулювання молоді до наукової діяльності".
391004
  Гутковский В. "Дрожит под потолком от лампы круг нездешний..." : поэзия: стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 9/10. – С. 102-108. – ISSN 0131-8136
391005
  Клейменова О. "Друга половина душі, сповнена життя і радощів" : До 197-річчя від дня народження Тараса Шевченка та 150-річчя від дня його смерті // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 5 (290). – С. 68-70


  У першому числі історико-літературного і бібліографічного жірналу "Русскій библіофилъ" за 1914 рік надрукував статтю "Шевченко-художник" Костянтина Шероцького. Земний шлях історика мистецтва, автора знаменитого путівника Києвом (1917) тривав лише 33 ...
391006
  Журба М. "Друга природа" другої реальності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.134-137. – ISSN 1728-9343
391007
  Коцарев О. "Друга столиця" Полтавщини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 45 (313). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  Тиждень зазирнув у приховане обличчя Кременчука.
391008
  Коваленко С.І. "Друга хвиля" кластерної теорії: пошук нових джерел економічного зростання // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 19-27. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
391009
  Глушаков П. "Други милые, нечем кричать" О поэтике В.М. Шукшина // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 4, кн. 4, июль - август. – С. 147-173. – ISSN 0203-5847
391010
  Шомова С.А. "Другие берега" российской политической рекламы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.24-33. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385
391011
  Федоров С. "Другие документы" в системе доказательств по делам о налоговых правонарушениях / С. Федоров, Д. Рева // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.45-47
391012
  Галена Е. "Другой" в респонзивной феноменологии: Вальденфельс и "христианские конфетки" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 163-167. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
391013
  Кот Н. "Дружба" зустрічає рятувальників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 34 : фото
391014
  Кокошинський Д. "Друже мій..."; Щодо вічного : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 216-218
391015
  Селиванова Н.В. "Дружелюбный интерфейс" в закономерности естественного диалога / Н.В. Селиванова. – Москва, 1989. – 32 с.
391016
  Кодак Микола "Дружнє посланіє" Івана Денисюка у трьох томах // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – №10 (574). – С. 100-102. – ISSN 0236-1477
391017
   "Друзья в братской стране", выставка произведений. – М, 1974. – 19с.
391018
  Найдюк О. ...Другий після Шопена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 липня (№ 124)


  Враження від подорожі на батьківщину класика польської музики Кароля Шимановського на Черкащині.
391019
  Волошиновський Й.А. [Дріжджі] : [Оповідання з селянського життя] / [І.А. Волошиновський]. – [Кам"янець-Подільський] ; [Київ] : [Коштом Вид-ва "Днестр" ; Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1911. – 148 с. – Прим. № 105188 дефектний, бракує тит. арк. опис. за інтернет-пошуком
391020
  Елітіис О. [Друге письмо : Arthur Rimbaud, Comte de Lautreamont, Paul Eluard, Pierre Jean Jouve, Giuseppe Ungaretti, Federico Garcia Lorca, Vladimir Maiakovski : переклади на грецьку мову / О. Елітіис; Одисей Елітіс. – 3-є вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 211 с. : іл. – Переклади на грецьку мову. - Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-95-6
391021
  Дедеев А В. Дрейф литосферы / А В. Дедеев, А.Г. Максимов, МАксимов. – Сыктывкар, 1984. – 40с.
391022
  Ушаков С.А. Дрейф материков и климаты Земли. / С.А. Ушаков, Н.А. Ясаманов. – М., 1984. – 206с.
391023
  Пажера А. Дрейф носителей тока и объемные заряды в электрофотографических слоях селена и селена-мышьяка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Пажера А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
391024
   Дрейфовые полупроводниковые приборы. – Киев, 1960. – 152 с.
391025
  Трешников А.Ф. Дрейфующие станции в Центральной Арктике "Северный полюс-3" и "Северный полюс-4" / А.Ф. Трешников, Е.И. Толстиков; Всес. общество по распространению политических и научн. знаний. – Москва : Знание, 1956. – 32с.
391026
   Дрейфы и неоднородности в ионосфере : Сборник статей. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 72с. – (Международный геофизический год ; № 1 ; 5 раздел программы МГГ : Ионосфера)
391027
   Дрейфы и неоднородности в ионосфере. – М., 1973. – 187с.
391028
  Ерхов А.В. Дремлющие башни : роман / Антон Ерхов ; [худож.-оформ. Е.В. Вдовиченко]. – Харьков : Фолио, 2010. – 279, [9] с. – (Серия "Харьковская проза"). – ISBN 978-966-03-4995-7
391029
  Подолько Е. Дремлющий дракон // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 4. – С. 60-62


  Експансія Китаю в країнах Центральної Азії
391030
  Вольф А.Я. Дремучие Бескиды / А.Я. Вольф. – Испр. и доп. изд. – Саратов, 1981. – 391с.
391031
  Дементьєва О.І. Дренажно-скидні стоки рисової зрошувальної системи як додатковий резерв поливної води // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 148-152 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
391032
  Біда П.І. Дренажно-сорбційна система на радіоактивно забруднених торфових грунтах Полісся України : автореф. дис. … канд. техн. наук : 06.01.02 / Біда Петро Іванович; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
391033
  Короткий В.А. Дрентельн Олександр Романович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 228. – ISBN 966-06-0393-2
391034
  Рингельман М. Дресесный уголь как источник энергии / М. Рингельман. – М.-Л., 1934. – 105с.
391035
  Лазаренко М.С. Дресирований короп : гумор та сатира / М.С. Лазаренко. – Ужгород : Карпати, 1975. – 63 с.
391036
   Дресс-код в библиотеке? : правила корпоративного этикета / авторизованный перевод Дмитрия Равинского // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 14 (248). – С. 5-7. – ISSN 1727-4893
391037
  Анисимов М.Д. Дрессировка лошадей в цирке / М.Д. Анисимов. – Москва, 1979. – 231с.
391038
  Крылов И.Г. Дрессировка сторожевых собак. Руководство по выбору, обучению и службе караульных, сторожевых и патрульных собак, применяемых при охране заводов, складов, железнодорожных и прочих сооружений и терри / И.Г. Крылов, С.М. Фалеев. – М., 1931. – 170с.
391039
  Благов Ю.Н. Дрессировщик Степан Исаакян / Ю.Н. Благов. – М., 1970. – 38с.
391040
  Довженок В.Й. Дрєвньоруське місто Воїнь / В.Й. Довженок. – Київ, 1966. – 148 с.
391041
  Ристовски Б. Државносната мисла на Чуповски и вистината за еден мит : свечен собир по повод 60-годишнината од смртта на Димитриjа Чуповски одржан 2. XI 2000 / Блаже Ристовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 31, [1] c. – (Свечени собири ; св. 40)
391042
  Підвойний В.М. Дрига Ірина. Pontika: Тюркологічні студії : [Рецензія] // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 195-196. – ISSN 1608-0599
391043
   Дриновський збірник = Дриновски сборник. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова. – ISBN 978-954-322-186-8
Т. 1. – 2007. – 260 с. – На обкл. дані укр., болг. - Парал. тит. арк. болг. -Текст укр., рос., болг. – Бібліогр. наприкінці ст.
391044
   Дриновський збірник = Дриновски сборник / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова. – ISBN 978-954-322-224-7
Т. 2. – 2008. – 358 с. – На обкл. дані укр., болг. - Парал. тит. арк. болг. -Текст укр., рос., болг. – Бібліогр. наприкінці ст.
391045
   Дриновський збірник = Дриновски сборник / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова. – ISBN 978-954-322-323-7
Т. 3. – 2009. – 488 с. – На обкл. дані укр., болг. - Парал. тит. арк. болг. -Текст укр., рос., болг. – Бібліогр. наприкінці ст.
391046
   Дриновський збірник = Дриновски сборник / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова. – ISBN 978-954-322-410-4
Т. 4. – 2011. – 612 с. – На обкл. дані укр., болг. - Парал. тит. арк. болг. -Текст укр., рос., болг. – Бібліогр. наприкінці ст.
391047
   Дриновський збірник = Дриновски сборник / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова. – ISBN 978-954-322-493-7
Т. 5. – 2012. – 495, [1] с. : іл. – На обкл. дані укр., болг. - Парал. тит. арк. болг. -Текст укр., рос., болг. – Бібліогр. наприкінці ст.
391048
   Дриновський збірник = Дриновски сборник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова. – ISBN 978-954-322-848-5
Т. 8. – 2015. – 467, [1] с. – На обкл. дані укр., болг. -Текст укр., рос., болг. – Бібліогр. в кінці ст.
391049
   Дринь Анатолій Васильович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 110. – ISBN 978-966-2726-03-9
391050
  Прожогина С.В. Дрис Шрайби / С.В. Прожогина. – М., 1986. – 259с.
391051
   Дрич Костянтин Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 41
391052
   Дрич Костянтин Іванович // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 279-280. – ISBN 966-7650-87-1
391053
   Дрич Костянтин Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 75-76 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
391054
   Дрич Костянтин Іванович (1930-1996) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 42-43. – ISBN 966-95774-3-5
391055
   Дрич Сергій Костянтинович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 42
391056
   Дрич Сергій Костянтинович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 76 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
391057
   Дрич Сергій Костянтинович (1957) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 43-44. – ISBN 966-95774-3-5
391058
  Кухта В.В. Дрібка солі : вірші / В.В. Кухта. – Ужгород : Карпати, 1989. – 69 с.
391059
  Щурик М.В. Дрібна приватизація земель Карпатського макрорегіону: здобутки та проблеми // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 107-113 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
391060
  Матвіїшина Ж.М. Дрібна ритміка лесово- грунтових відкладів Побужжя на основі вивчення археологічних пам"яток : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, В.М. Степанчук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 272-282 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
391061
  Коваль Л.В. Дрібне хуліганство - різновид порушень громадського порядку // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 58-63. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье ставится проблема отграничения мелкого хулиганства от хулиганства уголовно наказуемого, оскорбления личности, мелкой спекуляции и др. Анализируются элементы состава административного наказуемого хулиганства.
391062
  Шевченко А.Є. Дрібне хуліганство як вид адміністративного правопорушення : (питання теорії та практики) : монографія / Шевченко А.Є., Калюжний Р.А., Волкова Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Юрид. ін-т Нац. авіаційного ун-ту. – Київ : МП Леся, 2012. – 171, [1] с. – Бібліогр.: с. 155-171. – ISBN 978-966-8126-89-5
391063
  Левіна Х.М. Дрібниці / Х.М. Левіна, 1933. – 240с.
391064
  Винниченко В.К. Дрібниця : Моє останнє слово / В. Винниченко. – Харків : Український робітник. – 160 с. – (Дешева бібліотека красного письменства ; № 29-33)
391065
  Винниченко В.К. Дрібні оповідання. – Київ : Рух, 1907. – 207 с.
391066
  Яновська Л. Дрібні оповідання. / Л. Яновська. – К, 1913. – 44с.
391067
  Зиков О.Є. Дрібні ссавці (Insectivora, Rodentia) Чорнобильської зони відчуження як носії збудників природно-осередкових інфекцій / О.Є. Зиков, О.Г. Бунтова, І.М. Капітанова // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Т. 3. – С. 122-131.
391068
  Корнєєв О.П. Дрібні хижаки -- друзі сільського господарства / О.П. Корнєєв. – Київ, 1954. – 18с.
391069
  Логвиненко Б. Дрібні, спритні, успішні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 41 (413), 16-22.10.2015 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Два шляхи розвитку малого бізнесу в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону.
391070
  Зайченко Л.Г. Дрібнозернисті цементні бетони, активовані в обертовому електромагнітному полі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.23.05 / Зайченко Л.Г.; Українська держ. акад. залізничного трансп. – Харків, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 10 назв
391071
  Агапова О.Л. Дрібномасштабне картографування з метою планування розвитку альтернативної енергетики в Україні // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 6-21


  У статті розглядаються напрямки практичного використання в управлінській діяльності дрібномасштабних карт для розвитку галузі альтернативної енергетики. Викладено теоретико-методологічні засади дрібномасштабного картографування для потреб ...
391072
  Мойсеева М.Н. Дріжджі як детектор для мітогенетичного проміння. / М.Н. Мойсеева. – 73-89с.
391073
  Жук М. Дрімайлики малайцям : [з мал. автора]. – [Чернигов], 1923. – 16 с.


  На звороті обкл. надпис: Вельмишановному Агафангелу Юхимовичу Кримському. Мих. Жук. 1923. Далі: 23.03 Історія книжки така: позаяк на Україні за набор українською мовою друкарня бере на 50% дороже, то всю книжку я різав у гравюрах на лінолеумі і ...
391074
  Газалова К.М. Дробление крестьянских хозяйств в Европейской России в 1921-1928 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Газалова К.М.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра истории СССР советского периода. – М., 1967. – 19л.
391075
  Симоненко А.Н. Дробление метеорных тел в атмосфере Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симоненко А.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1968. – 9л.
391076
   Дробни оповидання. Ч. 6 : [В 7-ми ч.] // Рукавичка : повисть Евгения Згарского / Є. Згарський. – Коломыя : З печатни А.В. Кисилевского и Сполки, 1910. – 48 с. – (Библиотека для рускои молодежи ; Вып. 68, т. 129, рік 17)


  Библиотека для руской молодежи / пoд ред. Юлияна Насальского ; рoк ХVІІ, вып. LХVІІІ, т. СХХХ; (Вып. 68, т. 130, рік 17) Зміст: 1. В хвили смерти Іисуса Христа : (з уст народа) / з “Русской Рады”. І2. Похорон жовнра. 3. Як посчастилося вовкови / з ...
391077
  Иохвидов Е.И. Дробно-линейные операторные преобразования и их применение в теории линейных операторов в пространствах с индефинитной метрикой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Иохвидов Е.И.; АН УССР. Ин-тут прикладной матем. и механики. – Донецк, 1978. – 14л.
391078
  Марко Владимир Федорович Дробно-рациональные алгоритмы и некоторые их приложения : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.07 / Марко Владимир Федорович; ЛПИ им.Ленинского комсомола. – Львов, 1981. – 158л. – Бібліогр.:л.151-158
391079
  Марко В.Ф. Дробно-рациональные алгоритмы и некоторые их приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Марко В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 20 с.
391080
  Яремко Тамила Максимовна Дробно-рациональные методы исследования неленейных систем дифференциальных уравнений с использованием процесса-квазилинеаризации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Яремко Тамила Максимовна; МВ и ССО УССР, Львовский политехнич. ин-т. – Львов, 1988. – 162л. – Бібліогр.:л.149-162
391081
  Яременко Тамила Максимовна Дробно-рациональные методы исследования нелинейных систем дифференциальных уравнений с использованием процесса квазилинеаризации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Яременко Тамила Максимовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
391082
  Слоневский Р.В. Дробно-рациональные численные методы решения жестких систем обыкновенных диффереенциальных уравнений. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.07 / Слоневский Р.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – 33л.
391083
  Слоневский Роман Владимирович Дробно-рациональные численные методы решения жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений : Дис... докт. физико-математ.наук: 01.01.07 / Слоневский Роман Владимирович; Мин-во образования Украины, Львовский политехнический ин-т. – Львов, 1992. – 350л. – Бібліогр.:л.291-310
391084
  Глинский Ярослав Николаевич Дробно-рациональные явные численные методы решения жестких дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Глинский Ярослав Николаевич; АН УССР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1983. – 201л. – Бібліогр.:л.147-155
391085
  Глинский Ярослав Николаевич Дробно-рациональные явные численные методы решения жестких дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Глинский Ярослав Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 15 с.
391086
  Белый В.И. Дробное дифференцирование в комплексной области и вопросы теории приближения функций : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Белый В.И.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.20-23
391087
  Курнаев С.Ф. Дробное лесорастительное районирование Нечерноземного центра. / С.Ф. Курнаев. – М., 1982. – 119с.
391088
  Шарыгин М.Д. Дробное районирование и локальные территориально-производственные комплексы : Курс лекций / М.Д. Шарыгин. – Пермь : Пермский ун-т, 1975. – 138с.
391089
  Штангей Е.Т. Дробное экономическое районирование. (Вопросы теории и методологи) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Штангей Е.Т. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1973. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
391090
   Дробноход Микола Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 89
391091
  Вирченко Н.О. Дробные интегральные преобразования гипергеоматрического типа / Н.О. Вирченко, В.М. Царенко. – Київ, 1995. – 216с.
391092
  Бугаев Н.В. Дробные частные интегралы дифференциальных уравнений Н.В. Бугаева : Читано в заседании Физико-математического отделения 11 сентября 1891 г. // До історії Києво-Печерської фортеці / Ф. Ернст. – [б.м.] : [б.в.]. – 12 с.
391093
  Алексахин С.П. Дробные числа в курсе элементарной математики : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Алексахин С. П. ; Моск. гор. пед. ин-т им. В. Потемкина. – Москва, 1952. – 9 с.
391094
  Тананаев Н.А. Дробный анализ : Качественные реакции и анализ неорганических соединений дробным методом / Н.А. Тананаев. – М.-Л., 1950. – 248с.
391095
  Мішур Ю.С. Дробовий броунiвський рух як границя маркiвських процесiв / Ю.С. Мішур, О.Л. Банна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботi розглянуто наближення дробового броунiвського руху маркiвськими процесами The paper investigates approximation of fractional Brownian motion by Markov processes
391096
  Былинов А.И. Дробот, Шевченко и я / А.И. Былинов. – Москва, 1965. – 211с.
391097
  Хаткевич Василий Дрова - топливо будущего? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 3
391098
  Пармузин Б.С. Дрогнула только земля : Повесть / Б.С. Пармузин. – Москва : Воениздат, 1971. – 236с.
391099
  Галик В. Дрогобицька гімназія у науковій спадщині Івана Франка та листи учнів і вчителів до нього // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2012. – Ч. 2/83 (94). – С. 47-56
391100
  Ільницький В. Дрогобицька округа ОУН: структура і керівний склад (1945-1952 роки) : до 80-ї річниці створення ОУН і 100-річчя від дня народження Степана Бандери / Василь Ільницький ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вимір, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-8260-85-8
391101
   Дрогобицьке повстання. – Львів, 1929. – 94с.
391102
  Черненко А.М. та ін. Дрогобицьке повстання / А.М. та ін. Черненко. – Львів, 1965. – 40с.
391103
   Дрогобицьке повстання.. – Львов, 1929. – 94с.
391104
  Бічуя Н.Л. Дрогобицький звіздар : новели / Н.Л. Бічуя. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 107 с.
391105
   Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Вимір, 1994-. – ISBN 906-7444-57-0
Вип. 4 : 2000-літтю Різдва Христового присвячуЄться. – 2000
391106
   Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Вимір, 1994-. – ISBN 966-7444-89-9
Вип. 5. – 2001
391107
   Дрогобицький краєзнавчий збірник : спецвипуск. – Дрогобич : Каменяр, 1994-. – ISBN 5-7763-0789-9
Спецвипуск до 60-річчя УПА. – 2002. – мова резюме укр., англ. мовами
391108
   Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Вимір, 1994-. – ISBN 966-7444-98-8
Вип. 6. – 2002
391109
   Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 1994-. – ISBN 978-617-7235-56-8
Спецвипуск 2. – 2015. – 501 с. – Резюме укр., англ. мовами
391110
   Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 1994-. – ISBN 978-617-7235-56-8
Спецвипуск 3. – 2017. – 450 с. – Резюме укр., англ. мовами
391111
  Дрогобицький Дрогобицький краєзнавчий музей. : путівник / Дрогобицький, музей. краєзнавчий; Козак В.Й. – Львів, 1987. – 63 с.
391112
   Дрогобич. – Львів : Каменяр, 1964. – 139с.
391113
  Шалата М.Й. Дрогобич / М.Й. Шалата. – Львів, 1986. – 85с.
391114
  Мариняк М.В. Дрогобич: Ілюстрований краєзнавчий нарис. / М.В. Мариняк. – Львів, 1979. – 47с.
391115
   Дрогобиччина - земля Івана Франка : збірник географічних, історичних, етнографічно-побутових матеріалів та мемуарів. – Дрогобич : Відродження
Т. 4. – 1997. – 774 с.
391116
   Дрогобиччина - земля Івана Франка.. – Дрогобич
4. – 1997. – 773с.
391117
  Русакова М.Г. Дрогобычская область УССР : Дис... канд. тгеогр.наук: / Русакова М.Г.; КГУ. – К, 1948. – 169л.
391118
  Русаков М.Г. Дрогобычская область УССР (опыт географ. характеристики). : Автореф... канд. географ.наук: / Русаков М.Г.;. – 13л.
391119
  Буньков С.И. Дрогой своего сердца / С.И. Буньков, В.Ф. Турунтаев. – М., 1960. – 240с.
391120
  Перевозчиков И.А. Дрожжевание кормов / И.А. Перевозчиков. – Новосибирск, 1953. – 62с.
391121
  Щелокова И.Ф. Дрожжевая микрофлора некоторых кормовых растений, силоса и рубца жвачных животных : Автореф... канд.биол.наук: / Щелокова И.Ф.; АН УССР.Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1965. – 27л.
391122
  Арабидзе Г.В. Дрожжевая флора Западной Грузии и подбор перспективных штаммов для местного виноделия : Автореф... канд. биол.наук: / Арабидзе Г.В.;. – Тбилиси, 1967. – 24л.
391123
  Философов М.С. Дрожжи / М.С. Философов. – К, 1931. – 116с.
391124
  Квасников Е.И. Дрожжи : Биология. Пути использования / Е.И. Квасников, И.Ф. Щелокова. – Киев : Наукова думка, 1991. – 328 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 271-302. – ISBN 5-12-003232-X
391125
  Благодатская В.М. Дрожжи рода Candida berkhout / В.М. Благодатская. – Пущино, 1980. – 125с.
391126
  Клушин В.С. Дрожь земли / В.С. Клушин. – Ростов -на-Дону, 1963. – 56с.
391127
  Балкашина Е.И. Дрозофила : Генетический практикум / Е.И. Балкашина, П.Ф. Рокицкий. – Москва, 1932. – 67с.
391128
   Дрозофила в экспериментальной генетике. – Новосибирск : Наука, 1978. – 287 с.
391129
  Новопольская Е.В. Дроковая совка, как вредитель плодовых деревьев в Крыму. / Е.В. Новопольская, 1955. – 157-160с.
391130
  Река А. Дрон vs. закон // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 26-27


  "...Останнім часом в Україні активно обговорюється тема розробки правил використання безпілотних літальних апаратів, що в народі називаються дронами".
391131
   Дронова Олена Леонідівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 77-78 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
391132
  Бамдас А.М. Дроссели переменного тока радиоэлектронной аппаратуры (катушки со сталью) / А.М. Бамдас, Ю.А. Савиновский. – М, 1969. – 248с.
391133
  Волков И.В. Дроссели с вращающимся магнитным полем в трехфазных регулируемых индуктивно-емкостных преобразователях / И.В. Волков. – Київ, 1976. – 62с.
391134
  Головченко А.Н. Дроссельные пневматические преобразователи для измерения температуры / А.Н. Головченко. – М., 1974. – 95с.
391135
   Дротяні головоломки.. – Одеса, 1941. – 20с.
391136
   Дрофы и пути их сохранения.. – М., 1986. – 195с.
391137
  Пастущин В.Ю. Дрочево Берестейського району на Поліссі : (монографія) / В.Ю. Пастущин ; [голов. ред. Г. Скрипник ; відп. ред. В. Борсенко] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. – 126, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Село Дрочево Берестейського району на Поліссі. – Бібліогр.: с. 12, 99-101 та в прим.: с. 103-126. – (З архівних матеріалів). – ISBN 978-966-02-7411-2
391138
  Пастущин В. Дрочево Берестейського району на Поліссі (монографія) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (351), вересень - жовтень. – С. 72-108. – ISSN 0130-6936
391139
  Емельянов Г.А. Друг - Серега / Г.А. Емельянов. – Кемерово, 1964. – 35с.
391140
  Тахо-Годи Елена Друг бесценный : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 19-52. – ISSN 0321-1878
391141
  Порудоминский В.И. Друг бесценный, или Восемь дней на пути в Сибирь / В.И. Порудоминский. – Москва, 1984. – 287 с.
391142
   Друг боевой.. – М., 1985. – 128с.
391143
   Друг большой, заботливый.. – 3--е изд., испр. и доп. – М., 1987. – 252с.
391144
  Царегородцева Лилия Николаевна Друг в беде не бросит, или Как имя меняет "характер" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  В Омске 46 муниципальных библиотек. Некоторые из них носят имена известные всему миру: Пушкина, Толстого, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Некрасова, Маяковского, Гайдара. Названия других отражают основные направления работы: библиотека "Отечество", ...
391145
  Яковлева Галина Друг государства : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 52-59 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
391146
  Ефимов Г.А. Друг дорогу найдет : стихотворения / Г.А. Ефимов; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1984. – 112 с.
391147
  Шабаев Э.Г. Друг другу вслед / Э.Г. Шабаев. – Москва, 1978. – 349 с.
391148
  Иванникова В.С. Друг за друга / В.С. Иванникова. – М., 1960. – 49с.
391149
  Каминский В.Б. Друг здравия / В.Б. Каминский, 1906
391150
  Кудиевский К. Друг и наставник // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 10. – С. 157-159. – ISSN 0131-8136


  Воспоминания об украинском писателе Юрие Черном-Диденко
391151
  Тынянова Л.Н. Друг из далека / Л.Н. Тынянова. – М., 1962. – 414с.
391152
  Тынянова Л.Н. Друг из далека / Л.Н. Тынянова. – М., 1976. – 334с.
391153
  Федоров Глеб Друг из прошлого : Коломбо. Города мира // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 10-19, 122-123 : Фото, карта
391154
  Пинто О. Друг или враг? / О. Пинто. – М., 1959. – 212с.
391155
  Козлов Б.И. Друг или враг? / Б.И. Козлов. – Л., 1989. – 172с.
391156
  Ардов В.Е. Друг Карандаша / В.Е. Ардов. – Москва, 1967. – 46с.
391157
  Ардов В.Е. Друг Карандаша / В.Е. Ардов. – Москва, 1970. – 46с.
391158
  Сидоров А.А. Друг книги - советский библиофил / А.А. Сидоров. – М., 1981. – 207с.
391159
  Черп М. Друг Леніна і Сталіна : [18 червня 1936 р - До десятиріччя з дня смерті - 18 червня 1946р] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 18 червня (№ 19). – С. 3


  Життя видатного письменника О.М.Горького було зв"язане з робітничим класом, з партією Леніна - Сталіна.
391160
  Турчинська А.Ф. Друг мій Ашхабад / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 474 с.
391161
  Турчинська А.Ф. Друг мій Ашхабад : роман / А.Ф. Турчинська. – Київ : Дніпро, 1970. – 494 с. – (Бібліотека української радянської прози)
391162
  Харитонова Р. Друг мого друга = Пам"яті Олега Орача, якому 6 лютого 2010 виповнилося б 70 років : проза: уривки з повісті "Я вийшла заміж за поета" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 9/10. – С. 80-93. – ISSN 0130-1608
391163
  Базутаев Ю.. Друг мой - утро / Ю. Базутаев. – М., 1983. – 48с.
391164
  Воробьев К.Д. Друг мой Момич : повести / К.Д. Воробьев; Худож.Б. Косульников. – Москва : Современник, 1988. – 634, [2]c, : ил. – ISBN 5-270-00092-Х
391165
  Волохов Б.А. Друг мой море / Б.А. Волохов. – Москва, 1971. – 96 с.
391166
  Александровский В.Н. Друг мой Омголон : [лирич. повесть / В.Н. Александровский; ил.: Г.В. Алимов]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1973. – 78 с. : ил.
391167
  Александровский В.Н. Друг мой Омголон / В.Н. Александровский. – Москва, 1977. – 64 с.
391168
  Радов Г.Г. Друг мой, Антон Прокофьевич / Г.Г. Радов. – М., 1976. – 608с.
391169
  Стрелкова И.И. Друг мой, брат мой... / И.И. Стрелкова. – М., 1975. – 205с.
391170
  Уральский Л.В. Друг мой, Димка : повесть / Л.В. Уральский. – Ужгород : Карпати, 1974. – 191с.
391171
  Хмелик А.Г. Друг мой, Колька! / А.Г. Хмелик. – М, 1980. – 239с.
391172
  Приедниек К. Друг мой, сердце! / К. Приедниек. – Л, 1961. – 88с.
391173
  Крушинський Андрій Друг муз, друг Вітчизни : (до 250-річчя від дня народження Василя Капніста) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 45-46. – Бібліогр. в кінці ст.
391174
  Келер В.Р. Друг на все времена / В.Р. Келер. – М, 1978. – 192с.
391175
  Коннель Р. Друг Наполеона / Р. Коннель. – М.-Л., 1928. – 32с.
391176
  Коннель Р. Друг Наполеона / Р. Коннель. – М., 1946. – 64с.
391177
   Друг народной песни.. – Калинин, 1959. – 101с.
391178
  Гвардіонов Б.А. Друг наш Ганна / Б.А. Гвардіонов. – Ужгород, 1961. – 80с.
391179
  Кобо Х. Друг наш Куба / Х. Кобо. – Москва, 1963. – 48с.
391180
  Итигин А.С. Друг наш училище / А.С. Итигин. – Л., 1978. – 112с.
391181
  Сапожников В.К. Друг нашего друга / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1989. – 270с.
391182
  Зубов Д. Друг поэта // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 6. – С. 52-56. – ISSN 1818-2968


  Про дружні відносини російського поета О.С. Пушкіна та П.В. Нащокина
391183
   Друг просвещения
ч. 4. – 1804. – Видання старою орфографією
391184
   Друг просвещения
ч. 1. – 1806. – Видання старою орфографією
391185
  Шадури В.С. Друг Пушкина А.А. Шишков и его роман о Грузии / В.С. Шадури. – Тбилиси, 1951. – 384 с.
391186
  Раевский Н.А. Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин / Н.А. Раевский. – Л., 1977. – 160с.
391187
  Раевский Н.А. Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин / Н.А. Раевский. – Алма-Ата, 1989. – 526с.
391188
  Рудик С.Т. Друг сім"ї / С.Т. Рудик. – Київ, 1974. – 63 с.
391189
   Друг Таїланду - 2010 : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 8 : Фото
391190
   Друг честных людей.. – М., 1989. – 333с.
391191
  Успенский В.Д. Друг юности. / В.Д. Успенский. – М, 1963. – 64с.
391192
   Друг юношества, 1807
391193
  Рябинин Б.С. Друг, воспитанный тобою / Б.С. Рябинин. – М., 1972. – 176с.
391194
  Соколов В.Д. Друг, которого ждут. / В.Д. Соколов. – М., 1959. – 189с.
391195
  Казьмирчук Г.Д. Друг, сподвижник, учений // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 103


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
391196
  Гнеушев В.Г. Друг, товарищ и брат / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1962. – 51с.
391197
  Мовчан И. Друг, товарищ и брат / И. Мовчан. – Ярославль, 1963. – 36с.
391198
  Каменкович З. Друг. / З. Каменкович. – Ростов-на-Дону, 1947. – 23 с.
391199
  Григорьян Л.Г. Друг. / Л.Г. Григорьян. – М, 1973. – 31с.
391200
   Друг.. – К., 1985. – 158с.
391201
  Квасова О. Друга - теж важлива // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-122.
391202
  Потєхін О. Друга "холодна війна": попередні підсумки // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – C. 14-17. – (Історичні науки)
391203
  Коломійченко І.І. Друга Всеукраїнська конференція КП(б)У / І.І. Коломійченко. – Київ, 1968. – 151с.
391204
  КП(б)У Друга Всеукраїнська конференція КП(б)У 9-14 квітня 1929 р. : резолюції. – Київ : Партвидав, 1934. – 184 с. – Мініатюрне видання
391205
  Всеукраїнська Друга Всеукраїнська конференція с.-г. освіти / Всеукраїнська, с.-г. освіти. 2-га. конференція. – Харків, 1927. – 156 с.
391206
   Друга Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 17-18 травня 2001 року : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії". Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів; КНУТШ ; [ред.кол.: Слободяник М.С., Яцимирський В.К. та ін.; упор. О.В. Манойленко ; оргком.: Скопенко В.В., Гондюл В.П. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001. – 123 с.
391207
   Друга Всеукраїнська організаційна нарада при ВУЦВК 9-13 липня 1928 року.. – Х., 1928. – с.
391208
  Бріньолфссон Е. Друга епоха машин = The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies : [робота, прогрес та процвітання в часи надзвичайних технологій : пер. з англ.] / Ерік Бріньолфссон, Ендрю Макафі. – Київ : К.FUND, 2016. – 233, [3] с. : іл., табл. – Пер. за вид. : The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies / Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee. W.W. Norton & Company, 2014. – Бібліогр.: с. 198-230. – ISBN 978-966-136-320-4
391209
  Брусиловська О. Друга Естонська Республіка: взаємовплив складових системної трансформації / О. Брусиловська, Н. Сіндецька // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – С. 318-325
391210
   Друга звітна міжвузівська наукова конференція з педагогічних наук викладачів педагогічних інститутів УРСР. – Х., 1958. – 16с.
391211
  Оровецький П.А. Друга зустріч : роман / П.А. Оровецький. – Київ, 1960. – 399 с.
391212
  Оровецький П.А. Друга зустріч : роман / П.А. Оровецький. – Київ, 1962. – 501 с.
391213
  Оровецький П.А. Друга зустріч : роман / П.А. Оровецький. – Київ, 1966. – 485 с.
391214
  Собко В.М. Друга зустріч : Рана моя, Берлін: Романи / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 518 с. – (Сучасний роман)
391215
  Прохоров Д. Друга зустріч із Севастополем // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Про поїздку ветеранів війни до Севастополя.
391216
  Оровецький П.А. Друга зучтріч : роман / П.А. Оровецький. – Київ, 1975. – 624 с.
391217
   Друга іноземна мова в європейській системі освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасний підхід до навчання другої іноземної мови в школах і вищих навчальних закладах" 11 грудня 2009 року / МОН України ; Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов ; [ відповід. ред. С.П. Грушко ]. – Горлівка, 2009. – 260с.
391218
   Друга іноземна мова в європейській системі освіти : матеріали I Міжн. науково-практичної конф. "Сучасні тенденції викладання другої іноземної мови в школах і вищих навчальних закладах" 19 листопада 2010 року / МОНУ, Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [відп. ред. С.П. Грушко]. – Горлівка : [ГДПІІМ], 2010. – 216 с.
391219
  Ярошинська Є.І. Друга китичка для малих дівчат : [Оповідання] / зложила Евгенія Ярошинська. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 29 с. – (Виданє Руского педагогічного товариства ; Ч. 94)


  Зміст: Хлїб насущний; Hайбільший скаpб; Hагоpоджена милостиня; Коpалї; Талька.
391220
  Цибуленко Г.В. Друга колективізація на Херсонщині у 1944-1947 рр. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 326-333. – ISBN 966-7686-12-8
391221
  Бузько О.В. Друга конференція археологів СРСР в Херсонесі 10-13 вересня 1927 р. та участь у ній М.І. Вязьмітіної // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 117-124. – ISSN 0235-3490
391222
  Караваєв П.Н. Друга конференція РСДРП / П.Н. Караваєв. – Київ, 1950. – 44с.
391223
  Шульпіна В.Л. Друга космічна / В.Л. Шульпіна. – Львів : Каменяр, 1967. – 336 с.
391224
   Друга міжнародна // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 14 жовтня (№ 41). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У п"ятницю в КНУ імені Тараса Шевченка стартувала Друга міжнародна учнівська олімпіада з історії. Її тематика охоплює історію стародавніх Греції та Риму. В олімпіаді взяли участь 16 учнів з восьми країн: Азербайджану, Індії, Туреччини, Македонії, ...
391225
  Левченко В. Друга Міжнародна науково-практична конференція "Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри" / В. Левченко, М. Михайлуца // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 239-240
391226
   Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / КНУТШ, Юридичний факультет, Кафедра правосуддя ; [редкол. : Гриценко І.С., Сиза Н.П., Фурса С.Я., Захарова О.С., Костюченко О.Ю., Куйбіда Р.О.]. – Київ, 2010. – 600 с.
391227
   Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; [редкол.: В.П. Мікловда (голова) та ін.]. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – 272, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Тези Другої міжнародної науково-практичної конференції "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці". – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-611-01-0721-1
391228
  Ревель Друга молодість демократії = Democracy against itself. The future of the democratic impulse : Майбутне демократичного імпульсу / Ревель, Жан-Франсуа; Пер. с англ. – Київ : Сфера, 2001. – 287 с. – ISBN 966-7841-15-4
391229
   Друга Наукова конференція аспірантів. – Київ, 1963. – 67 с.
391230
   Друга наукова конференція молодих математиків України.. – К., 1966. – 700с.
391231
  Жан О. Друга науково-практична етнографічна конференція "Середня Наддніпрянщина: матеріальна і духовна культура" / О. Жан, Н. Ткаченко // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 182-185
391232
   Друга освіта - успіх в кар"єрі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 8


  Про діяльність Інституту післядипломної освіти, як структурного підрозділу Київського національного університету технологій та дизайну.
391233
  Крохмаль П.А. Друга основа гранична задача теорії пружності для тора : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Крохмаль П. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 152л. – Бібліогр.:л.127-133
391234
  Забаранкін М.Ю. Друга основна гранична задача теорії пружності для веретеноподібного тіла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-72. – (Математика. Механіка ; Вип. 5)


  Отримано розв"язок другої основної задачі теорії пружності для зовнішньої області веретеноподібного тіла в загальному випадку граничних умов. Розв"язок подано через контурне значення функції об"ємного стиску. Трансформанта Фур"є k-тої гармоніки ...
391235
  Забаранкін М.Ю. Друга основна гранична задача теорії пружності для веретеноподібного тіла в осесиметричному випадку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-75. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  У даній статті наведено розв"язок другої основної задачі теорії пружності для зовнішньої області веретеноподібного тіла в разі осесиметричних граничних умов. Розв"язок подано через контурне значення вихорової функції. Трансформанта Фур"є шуканого ...
391236
  Крохмаль П.А. Друга основна гранична задача теорії пружності для тора. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Крохмаль П.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
391237
  Дімаров А. Друга планета / А. Дімаров. – Київ, 1980. – 296 с.
391238
   Друга Поліська краєва нарада в досвідній справі. – К., 1927. – 75с.
391239
  В"ятрович В. Друга польсько-українська війна. 1942-1947 / Володимир В"ятрович ; Центр дослідж. визвольного руху. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 366, [1] с. – Ім. та геогр. покажч.: с. 346-366. – Бібліогр.: с. 324-342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-600-7
391240
  Романюк О.І. Друга посткомуністична революція в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 14-22. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
391241
   Друга похідна вольтамперних характеристик, як метод дослідження відгуку та його природи в нанорозмірних поверхневобар"єрних структурах титан-кремній при адсорбції аміаку / О.Й. Бомк, В.В. Ільченко, Л.Г. Ільченко, О.І. Кравченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 283-295. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджені зміни вольтамперних характеристик та їх других похідних поверхневобар"єрних структур на основі надтонких плівок титану та кремнію при зміні оточуючого газового середовища. Проаналізовані процеси, які визначають відгук такої ...
391242
  Іваненко Д.О. Друга похідна логарифмічної функції вірогідності для моделі заданої СДР керованим процесом Леві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
391243
  Станковит М. и др. Друга пролетерска / М. и др. Станковит. – Белград, 1952. – 168 с.
391244
   Друга республіканська конференція по методах розрахунку електричних кіл. – Львів, 1969. – 132 с.
391245
  Загоруйко В. Друга Річ Посполита як об"єкт прихованої агресії радянських владних структур : українсько-польський етнічний фактор // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 14-17
391246
  Трубайчук А.Ф. Друга світова : посібник для навч. закладів до курсу "Новітньої історії" / Анатолій Трубайчук. – Київ, 2004. – 344с. : фотоіл.
391247
  Іванишин Василь Друга світова війна - дві поразки і дві перемоги // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 5/6 (187/188). – С. 9-10
391248
  Мартиненко А.К. Друга світова війна / А.К. Мартиненко. – К, 1963. – 255с.
391249
  Козлітін В.Д. Друга світова війна 1939-1945 рр. : Навчальний посібник / В.Д. Козлітін; МОіНУ. – Харків : РА, 2001. – 356с. – ISBN 966-7012-29-8
391250
  Губський С. Друга світова війна в дослідженнях українських науковців // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 183-186


  У Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав" 24 квітня 2015 р. пройшла у м. Переяславі-Хмельницькому Всеукраїнська наукова конференція "Друга світова війна: події, факти, версії" з нагоди 70-річчя з Дня Перемоги у "Великій ...
391251
  Ніколенко О. Друга світова війна в європейській поезії / О. Ніколенко, О. Орлова // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (396). – С. 24-25
391252
  Дергачов О.В. Друга світова війна в історико-філософських поглядах Володимира Винниченка // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 70-76
391253
   Друга світова війна в історичній пам"яті України : за матеріалами Українського ін-ту національної пам"яті / Український ін-тут національної пам"яті ; [відп. ред.: Ігор Юхновський]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2010. – 247 с. – ISBN 978-966-2213-37-9
391254
  Симоненко Ігор Михайлович Друга світова війна в історичній пам"яті українського народу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 44-54
391255
  Тихоненко О. Друга світова війна в образотворчих виданнях: з фондів Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 44-52. – ISSN 2076-9326
391256
  Тихоненко О. Друга світова війна в образотворчих виданнях: з фондів Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 42-47. – ISSN 2076-9326
391257
  Мотика Г. Друга світова війна в польсько-українських історичних дискусіях // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 127-136. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
391258
  Волківський М. Друга світова війна в творчості Іржі Ортена // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 219-222. – ISBN 978-966-171-793-9


  Іржі Ортен - найбільш талановитий чеський поет "мовчазного покоління".
391259
  Іріоглу Юрій Друга світова війна в усних історіях болгар Північного Приазов"я // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 224-235. – ISBN 978-966-86-03-42-6
391260
  Захарчук І. Друга світова війна і аксіологічні моделі української літератури // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 78-88. – ISBN 966-7773-70-1
391261
   Друга світова війна і доля народів України : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Київ, 23-24 червня 2005р. – Київ : Сфера, 2005. – 220с. – ISBN 966-8782-12-7
391262
  Захарчук І. Друга світова війна і художній досвід української еміграційної літератури // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 54-59. – ISSN 0130-5263
391263
  Черкаська Л. Друга світова війна та Голокост у навчальних програмах та шкільних підручниках з історії // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Вересень (№ 17). – С. 10-14


  25 - 26 червня 2014 р. в Міністерстві освіти і науки України відбулася Міжнародна конференція на тему: "Друга світова війна та Голокост у навчальних програмах та шкільних підручниках з історії".
391264
  Куртсеітов Р.Д. Друга світова війна та кримські татари: воєнні заслуги, радянські й сучасні міфи про колаборацію // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 153-161. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
391265
  Реєнт О. Друга світова війна та Україна: політичні, соціально-економічні й демографічні наслідки // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 33-39. – ISBN 978-966-02-6028-3
391266
  Штирляєва Т.В. Друга світова війна у дзеркалі літератури : урок-семінар. 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 26-28
391267
  Штирляєва Т.В. Друга світова війна у дзеркалі літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 3 : Література проти війни. – С 15-17
391268
  Єгоров Г. Друга світова війна у підручниках історії Франції // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 31-33
391269
  Осьодло В.І. Друга світова війна у психологічному вимірі // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 87-103
391270
   Друга світова війна як виклик для української історіографії // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 13-60. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  На Форумі "Друга світова війна як виклик для української історіографії" вчені з України, Польщі, Канади, США, Нідерландів та Швеції (серед котрих Тимоті Снайдер, Андрій Заярнюк, Гжегож Мотика, Гелінада Грінченко, Карел Беркгоф, Анатолій Русначенко, ...
391271
  Трубайчук А.Ф. Друга світова війна. Коротка історія / А.Ф. Трубайчук. – Київ : Істина, 1995. – 192с. – ISBN 5-12-004689-4
391272
  Чорний О. Друга світова війна. Маловідома сторінка в історії битви за Дніпро // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 13-15
391273
  Шаповал Ю. Друга світова війна: викладання, дослідження, маніпулювання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 квітня - 17 травня (№ 16). – С. 1, 18


  На відміну від Росії та її колишніх колоній, замаскованих під назвою "СРСР", день закінчення Другої світової війни, перемогу над нацизмом людство відзначатиме 8-го, а не 9-го травня. Саме 8 травня 1945 р. (після двох годин ночі) німецька делегація у м. ...
391274
  Ладиченко Т. Друга світова війна: трактування термінології // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (165), травень. – С. 2-3
391275
  Шаповал Ю. Друга світова війна: український контекст // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 4. – С. 63-71. – ISSN 0235-7941
391276
  Соколов Б. Друга світова і сталінські злочини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 225). – С. 4-5
391277
   Друга сесія Верховної Ради Української РСР другого скликання 25-28 червня 1947 року. : стенографічний звіт. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 179 с.
391278
   Друга сесія Верховної Ради УРСР 25-28 липня 1939 р. : стенографічний звіт. – Київ : Видання Верховної Ради УРСР, 1940. – 295 с.
391279
  Сищук Олексій Друга сесія продовжила почате на першій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-3


  Урочисте відкриття другої сесії Верховної Ради шостого скликання, яке відбулося 5 лютого, на жаль, не усунуло суперечностей між більшістю й опозицією, а відтак і причини для розблокування роботи парламенту. Голова парламенту Арсеній Яценюк закрив першу ...
391280
  Сищук Олексій Друга сесія продовжила почате на першій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-3


  Урочисте відкриття другої сесії Верховної Ради шостого скликання, яке відбулося 5 лютого, на жаль, не усунуло суперечностей між більшістю й опозицією, а відтак і причини для розблокування роботи парламенту. Голова парламенту Арсеній Яценюк закрив першу ...
391281
   Друга Соросівська олімпіада з математики / В.С. Мазорчук, І.М. Мітельман, В.В. Некрашевич, В.М. Радченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 65-84. – ISSN 1029-4171
391282
  Забужко О. Друга спроба : Вибране / Оксана Забужко. – Київ : Факт, 2005. – 320с. – ISBN 966-359-062-9
391283
  Єхануров Ю.І. Друга спроба системних реформ в Україні та перспективи підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 6-12


  У статті досліджуються спроби проведення системних реформ в Україні за останні роки. Проаналізовано вплив проведення системних реформ на підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки. Визначено позитивні і негативні моменти проведення ...
391284
  Бовуар Сімона де Друга стать : У 2 томах / Бовуар Сімона де. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-5621-7. 5-7707-5622-5
т.1. – 1994. – 390с.
391285
  Бовуар Сімона де Друга стать : У 2 томах / Бовуар Сімона де. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-5621-7, 5-7707-5623-3
т. 2. – 1995. – 392с.
391286
   Друга українська республіканська наукова конференція з фізіології та біохімії рослин.. – К., 1964. – 488с.
391287
  Колібаба Л. Друга форма знахідного відмінка іменників як самобутня риса української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 6 (687). – С. 27-31. – ISSN 0130-5263
391288
  Смагоринский Б.С. Друга чувствуя плечо. / Б.С. Смагоринский. – Волгоград, 1963. – 60с.
391289
  Романько В. Друга... й остання дружина Володимира Сосюри. До 115- річчя від дня народження В.Сосюри // Україна козацька : занальнацыональна газета Украънського реэстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – квітень (№ 7/8). – С. 14


  Неточності стосовно життя відомого українського поета Володимира Сосюри : У навчальній книзі Юлії Солод "Українська література: Конспект лекцій" (Київ, вид-во "Козак", 1996 р.), затвердженій Радою підготовчих курсів КНУТШ.
391290
  Карапанчев Г. Другар и вожд либим / Г. Карапанчев. – София, 1949. – 96с.
391291
  Харрингтон М. Другая Америка / М. Харрингтон. – М, 1963. – 211с.
391292
  Босенко Юлия Другая Болгария // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 90-95 : Іл.
391293
  Мур Малкольм Другая Венеция // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 46 : фото
391294
  Новикова С. Другая война на Западном фронте // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12. – С. 103-105. – ISSN 0235-7089


  Союзники России в Первой мировой глазами военного корресподента.
391295
  Сахаров А.Н. Другая война: к выходу нового сборника документов о советско-финляндской войне // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 3-11. – ISSN 0869-5687
391296
  Опочинин В.П. Другая жизнь / В.П. Опочинин. – Птгр. – 61с.
391297
  Трифонов Ю.В. Другая жизнь / Ю.В. Трифонов. – Москва, 1979. – 686с.
391298
  Щербаков М.К. Другая жизнь / Михаил Щербаков. – Москва : Аргус, 1997. – 336с. – (Серия "Авторская песня"). – ISBN 5-85549-128-5
391299
  Орестов О.Л. Другая жизнь и берег дальний / О.Л. Орестов. – М., 1974. – 192с.
391300
  Рудницкий А.Ю. Другая жизнь и берег дальний... / А.Ю. Рудницкий. – М., 1991. – 191с.
391301
  Василевский Б. Другая жизнь и город дальний // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 4. – С. 130-147. – ISSN 0012-6756
391302
  Островская Е. Другая модернизация (Модернизация. Новый взгляд) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 97-100.


  Понимание модернизации позволяет по-новому увидеть цели и стратегию реформ.
391303
   Другая молодежь Америки. – М., 1974. – 309с.
391304
  Гидаш А.Ф. Другая музыка нужна / А.Ф. Гидаш. – М., 1963. – 607с.
391305
  Гидаш А.Ф. Другая музыка нужна / А.Ф. Гидаш. – М., 1967. – 557с.
391306
  Гидаш А.Ф. Другая музыка нужна / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1977. – 648 с.
391307
  Гидаш А. Другая музыка нужна / А. Гидаш. – М., 1984. – 647с.
391308
  Григорьева Н.А. Другая планета. / Н.А. Григорьева. – М, 1967. – 94с.
391309
  Мехтель А. Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой / А. Мехтель. – М, 1983. – 238с.
391310
  Валиков Г.Г. Другая природа / Г.Г. Валиков. – Москва, 1984. – 198с.
391311
  Сильченко В. Друге "Я" Германа Мелвілла // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.48-51. – ISSN 1605-9875


  [Враження від перебування в Італії.]
391312
  Кочур Григорій Друге відлуння / Кочур Григорій. – Київ : Дніпро, 1991. – 558 с.
391313
  Різник Л. Друге дихання : повісті / Л. Різник. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 368 с.
391314
  Терсіна О. Друге дихання індустріальних парків. Порядок створення та особливості державного стимулювання індустріальних парків // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 14-15
391315
  Бондарчук А. Друге життя "діаманта у попелі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 листопада (№ 219/220). – С. 8


  Уперше в історії Української церкви канонізовано поета-мученика Данила Братковського.
391316
  Одаренко О.В. Друге життя "нового роману" (щодо проблеми визначення нових методологічних засад дослідження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Розглянуто авторську позицію щодо текстів представників "нового роману" - французької літературної течії 50-70 рр. ХХ ст. Філософсько-естетичний аналіз цього корпусу текстів можливий, на думку автора, на підставі принципово інших, ніж склалися, ...
391317
  Міщенко Д.О. Друге заміжжя : Повісті, оповідання / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 270с.
391318
  Швець П.Л. Друге крило. / П.Л. Швець. – К, 1988. – 119с.
391319
  Гузюк П. Друге народження / П. Гузюк. – Львів, 1965. – 196с.
391320
  Марченко О. Друге народження. / О. Марченко. – Х, 1959. – 68с.
391321
  Калинчук Д. Друге нашестя // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 31 (196). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Хто повернув більшовиків в Україну?
391322
  Леонтович О. Друге повернення // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 163-167. – ISSN 0208-0710
391323
  Сивокінь Г.М. Друге прочитання / Г.М. Сивокінь. – Київ, 1972. – 203с.
391324
  Корнута Р. Друге прочитання основної праці Ганса Кельзена "Чисте правознавство" // Право України : ридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 13-17. – ISSN 0132-1331
391325
  Лізен О.М. Друге сонце : повість / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1982. – 196 с.
391326
  Ероховец А.С. Други-недруги / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1989. – 427с.
391327
  Смирнов С.В. Други-однополчане : Эпиграммы. Шутки. Посвящения / С.В. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 400 с.
391328
  Цуркин Г.В. Други-товарищи / Г.В. Цуркин. – Москва, 1968. – 343с.
391329
  Панов В.А. Други верные. / В.А. Панов. – М., 1959. – 609с.
391330
  Панов В.А. Други верные. / В.А. Панов. – М., 1969. – 607с.
391331
  Тиханов Николай Кузьмич Други и недруги / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1973. – 244с.
391332
  Горышин Г.А. Други мои : повести и рассказы / Г.А. Горышин. – Москва : Современник, 1974. – 176с.
391333
  Можейко И.В. Другие 27 чудес / И.В. Можейко. – М., 1969. – 256с.
391334
  Карпов Г.А. Другие англичане: афро-азиатские сообщества в Великобритании // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 49-53. – ISSN 0321-5075
391335
  Набоков В.В. Другие берега / В.В. Набоков. – Москва, 1989. – 287 с.
391336
  Набоков В.В. Другие берега / В.В. Набоков. – Ленинград, 1991. – 400 с.
391337
  Набоков В.В. Другие берега : Автобиография. Рассказы. Стихотворения / В.В. Набоков. – Санкт-Петербург : Азбука, 2002. – 416с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00627-0
391338
   Другие берега : альманах. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-4354
№ 22 : Дни Турбиных 1926-2007. – 2007
391339
  Буркацкий Н. Другие берега / Николай Буркацкий. – Киев : Книга, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-8314-49-0
391340
  Лавкрафт Г.Ф. Другие боги : рассказы / Говард Филлипс Лавкрафт ; [пер. с англ. : О. Алякринский, Л. Биндеман, Л. Володарская и др.]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 316, [4] с. – ISBN 5-352-00709-Х
391341
  Мин Е.М. Другие времена. / Е.М. Мин. – Л, 1978. – 255с.
391342
  Штуден Л.Л. Другие люди / Л.Л. Штуден. – Новосибирск, 1985. – 222с.
391343
  Асанов Л.Н. Другие мы / Л.Н. Асанов. – Москва, 1989. – 252с.
391344
  Бужор В. Другие преступления против жизни (ст. ст. 146-150 УК РМ) // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 4 (234). – С. 8-15. – ISSN 1810-308X
391345
  Фоменко А. Другие российско-американские отношения // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 60-80. – ISSN 0130-9625
391346
  Гребнев Н.И. Другие слова / Н.И. Гребнев. – Ташкент, 1973. – 287с.
391347
  Шульга Є. Другий "Мюнхен" чи друга "Кримська війна" ? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 4
391348
  Васильчук Г.М. Другий "неп": сучасна історіографія теорії та історії політики українізації в УСРР // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 150-154. – (Історія ; Вип. 19)
391349
  Федоров В.Д. Другий вогонь / В.Д. Федоров. – К., 1984. – 189с.
391350
   Другий Всеслов"янський мітінг у Москві.. – Москва, 1942. – 96 с.
391351
  Дементьєв О.Г. Другий Всесоюзний з"їзд письменників - найважливіша віха в історії радянської літератури / О.Г. Дементьєв. – Київ, 1955. – 39с.
391352
  Гайда Л. Другий Всеукраїнський музейний фестиваль та актуальні аспекти розвитку музейної педагогіки // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 170-173


  Музейна педагогіка в Україні
391353
  Панчишин А.З. Другий голос : Вірші / А.З. Панчишин. – Київ, 1990. – 44с.
391354
  Мезенцева Н. Другий демографічний перехід: витоки та концепції / Н. Мезенцева, Н. Кондрась // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 51-56. – ISSN 2413-7154


  Другий демографічний перехід вважається найновішим етапом демографічної модернізації, в який економічно розвинуті країни світу вступили на початку 70-х років ХХ ст., коли з"явилися перші ознаки кардинальних змін моделі сім"ї і народжуваності в містах ...
391355
   Другий Додатковий протокол до Європейської Конвенції про видачу правопорушників // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 138-140


  Підписали Протокол члени-Ради Європи в Страсбурге, 17 березня 1978 року.
391356
  Логвиненко І.М. Другий екзамен / І.М. Логвиненко. – Київ, 1968. – 166с.
391357
  Фігурний Ю.С. Другий етап козацького збройного повстання 1638 р. під орудою Дмитра Гуні як важливий чинник українського етнодержавонацієтворення в українознавчому вимірі // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 160-176
391358
  Безручко О.В. Другий етап реформи кіноосвіти 1934 року // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 68-76
391359
  Савінцев В. Другий ефіопсько-сомалійський конфлікт // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 90-101
391360
  Гутаріна К.В. Другий з"їзд адвокатів України // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.36-40
391361
   Другий з"їзд географічного товариства УРСР : /м. Львів, 1-5 червня 1970 року/.Симпозіум. – Київ : Наукова думка
Проблеми комплексного картографування Української РСР: ( Тези доповідей). – 1970. – 52 с.
391362
   Другий з"їзд географічного товариства УРСР : (Львів, 1-5 червня 1970 р.): Симпозіум. – Київ : Наук. думка
Теоретичні та прикладні питання економіко-географічних досліджень: Тези доповідей. – 1970. – 78 с.
391363
  Лось В.Є. Другий з"їзд Російської соціал-демократичної робітничої партії і його історичне значення / В.Є. Лось. – Київ, 1955. – 21с.
391364
  Лось В.Є. Другий з"їзд Російської соціал-демократичної робітничої партії і його історичне значення / В.Є. Лось. – К, 1963. – 28с.
391365
  Волін М. Другий з"їзд РСДРП / М. Волін. – Київ, 1938. – 43с.
391366
  Шморгун П.М. Другий з"їзд РСДРП і більшовицькі організації України / П.М. Шморгун. – К., 1983. – 48с.
391367
  Шморгун П.М. Другий з"їзд РСДРП і створення більшовицьких організацій на Україні / П.М. Шморгун. – К., 1954. – 32с.
391368
   Другий з"їзд РСДРП.. – К., 1939. – 308с.
391369
  Богуславський О.В. Другий з"їзд українських журналістів США і Канади (жовтень, 1966): шляхом самоорганізації журналістського середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 62-68. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
391370
  Герасименко Т.Ф. Другий закон термодинаміки і його філософське значення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
391371
  Сулима Л. Другий зимовий похід Армії УНР: рейд у вічність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 15


  95 років тому, 17 листопада 1921 р., відбувся останній бій національно-державницьких сил із московським більшовизмом. Трагедія поблизу містечка Базар завершила збройну боротьбу українців за незалежність... Проте поразка регулярної Армії УНР не ...
391372
  Файзулін Я.М. Другий Зимовий похід в контексті української національно-визвольної боротьби 1917-1921 років : дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: спец.: 09.00.12 - українознавство / Ярослав Миколайович Файзулін: КНУТШ. – Київ, 2008. – 236 л. – Бібліого.: л. 201- 236
391373
  Файзулін Я.М. Другий Зимовий похід в контексті української національно - визвольної боротьби 1917-1921 років : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 09.00.12 - Українознавство / Файзулін Я. М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
391374
  Суслов М.А. Другий зьїзд РСДРП і його всесвітньо-історичне значення / М.А. Суслов. – К., 1973. – 30с.
391375
   Другий концерт Сильвіо Вілера в КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  "...Швейцарський диригент і мультиінструменталіст маестро Сильвіо Вілер удруге виступив у нашому Мистецькому салоні. На концерт прийшло багато шанувальників музичного таланту маестро. Цього разу він керував симфонічним оркестром "Золоті ворота Києва". ...
391376
  Ющенко В. Другий крок: соціальний пріоритет: // Без цензури, 2004


  З передвиборчої програми кандидата у президенти
391377
  Шмігер Т. Другий лауреат літературної премії імені Григорія Кочура // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 156-157. – ISSN 0868-4790


  Другим лауреатом літературної премії імені Григорія Кочура стала зав. кафедрою перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського нац. університету імені Івана Франка - професор Роксолана Зорівчак
391378
   Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. : Історія : Доповіді і повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів ; АН України ; Упоряд. Я. Ісаєвич, Я. Грицак. – Львів. – ISBN 5-7702-0620-9
Ч. 2. – 1994. – 219 с.
391379
   Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. Історія : доповіді і повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжн. асоц. україністів, АН України ; [упоряд. : Я. Ісаєвич, Я. Грицак]. – Львів : [Атлас]. – ISBN 5-7702-0609-8
Ч. 1. – 1994. – 296 с.
391380
  Асламова Л. Другий міжнародний семінар з медичної фізики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  КНУ за ініціативою навчально-наукового центру радіаційної безпеки провів Другий міжнародний семінар "Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Під час відкриття семінару підписано Меморандум між університетом та Національною академією ...
391381
   Другий Міжнародний студентський турнір з історії / За матеріалами сайту Київського університету імені Бориса Грінченка // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 4


  4-6 листопада 2015 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся II Міжнародний студентський турнір з історії. I-е місце у команди КНУ імені Тараса Шевченка.
391382
  Колесніченко В.В. Другий періодичний Громадський звіт щодо виконання Україною положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин: тенденції з порушення прав людини посилилися / Вадим Колесніченко, Руслан Бортнік ; [Всеукр. громадська організація "Правозахисний громадський рух "Російськомовна Україна". – Київ : Золоті ворота, 2012. – 559, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2246-18-6
391383
   Другий пленум ЦК Спілки робітників залізниць Півдня.. – Х., 1935. – 72с.
391384
  Мамайсур Б. Другий початок / Б. Мамайсур. – Київ : Сфера, 1997. – 172с.
391385
   Другий прихід Ісуса Христа або Що невдовзі чекає усе людство?!. – Тернопіль, 2003. – 41с.
391386
   Другий світовий конгрес вільних українців = Second world congress of free ukrainians : матеріяли. – Торонто; Нью-Йорк; Лондон : Видання Секретаріяту Світового Конгресу Вільних Українців, 1986. – 470 с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк. частина дан. парал. укр., фр., ісп., нім. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-920365-22-1
391387
   Другий сезон у мистецькому салоні // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  Великим концертом камерної та класичної музики відкрився другий сезон 2014/15 р. у Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка.
391388
  Сквіра Н. Другий том "Мертвих душ" Миколи Гоголя як об"єкт літературної рецепції спалення тексту // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 111-117. – ISSN 2307-2261
391389
   Другий університетський фестиваль театральних вистав // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 8


  Фестиваль "Катарсис-ІІ": до участі запрошені університетські театри інших вишів Києва. Ініціатива створення та проведення фестивалю "Катарсис" належить студентам факультету психології. Автор ідеї та директор фестивалю - студент факультету Олексій ...
391390
  Автомонов П.Ф. Другий фронт : роман / П.Ф. Автомонов. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 384 с.


  Герої нового роману і фронтові розвідники, які діють при звільнені Ленінградської області й Прибалтійських республік. Автор розкриває високі моральні якості характерів героїв і їх беззавітну вірність своїй великій Батькивщині
391391
  Крамар О. Другий фронт // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 16 (336). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Приборкати реваншизм Путіна неможливо без позбавлення його нафтодоларів, однак для цього ЄС та Україні доведеться ризикнути.
391392
  Крамар О. Другий фронт. Як позбавити Путіна нафтодоларів // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 30 квітня - 6 травня (№ 18). – С. 5


  Приборкати реваншизм Путіна неможливо без позбавлення його нафтодоларів, однак для цього ЄС та Україні доведеться ризикнути.
391393
   Другими словами... : Словарь английских идиом. – Санкт-Петербург : Алга-Фонд, 1994. – 248с. – ISBN 5-87290-018-х
391394
  Базилевич В.Д. Другі "Бунгівські читання" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817
391395
   Другі збори Всеукраїнської громадської організації "Конгрес українців Холмщини і Підляшшя". – Рівне, 2001. – 152с. – ISBN 966-7358-19-4
391396
   Другі Конституційні читання : збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам"яті академіка права Ю.М. Тодики / МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Лабораторія законодавчих іниціатив ; [ за заг. ред. А.П. Гетьман ]. – Харків : Права людини, 2009. – 376 с. – ISBN 978-966-8919-68-8
391397
  Смілянець С. Другі краєзнавчі читання пам"яті Петра Тронька / С. Смілянець, О. Гончаров // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 264-267. – ISSN 2222-5250


  20 листопада 2013 р. в рамках других краєзнавчих читань, присвячених пам"яті Петра Тронька в Національній історичній бібліотеці України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України". ...
391398
  Перевезій В. Другі курасовські читання // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 118-123.
391399
  Горяной Павло Другі міжнародні драгоманівські читання // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 25 : фото
391400
  Нікітіна Тетяна Другі міжнародні соціологічні читання пам"яті Н. В. Паніної "Соціологія і суспільство сьогодні" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.207-210. – ISSN 1563-3713
391401
   Другі Покровські міжнародні просвітницькі читання "Церква в світі: служіння любові" : зб. матеріалів, Київ, 22-24 жовт. 2009 р. м. Київ / Місіонер. від. при Свящ. Синоді Укр. Правосл. Церкви ; Всеукр. Правосл. пед. т-во ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; Ін-т проблем виховання Акад. пед. наук України ; Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Грінченка [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2009. – 615, [1] с. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-182-035-6


  Дорогому Леоніду Васильовичу з найкращіми побажаннями! Архієпископ Филип 26.10.2010р.
391402
   Другі Усеславянскі мітынг у Маскве.. – М., 1942. – 103с.
391403
   Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Нац. худож. музей України ; [відп. за вип. Толстова Л.В.]. – Київ : Артліт, 2009. – 320 с., [28] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-96726-3-6
391404
   Другі читання пам`яті Констянтина Івановича Рубинського. – Харків, 1999. – 45с.
391405
   Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання; МОН України ; НАН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова та ін.; Ред. кол.: В.П. Андрущенко, Ю.С. Шемшученко. Б.Л. Андрусишин та ін. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – 712 с. – ISBN 966-660-151-6
391406
   Другі Яковлівські читання : матеріали Республіканської наукової конференції, присвяченої пам"яті українського історика, правознавця, громадського і політичного діяча Андрія Яковліва (1872-1955) / Яковлівські Читання; Черкаський ін-т управління, Молодіжне іст. тов-во ім. А. Яковліва; Українське Історичне Тов-во ; [за заг. ред. В.В. Ластовського]. – Черкаси : Черкаський ін-т управління, 2002. – 74 с. – ISBN 966-7812-02-2
391407
  Селишкар Т. Другови / Т. Селишкар. – Београд, 1971. – 204 с.
391408
  Еременко В.В. Другого варианта не будет / В.В. Еременко. – М., 1985. – 287с.
391409
  Тимофеева А. Другого нет пути. Результаты фундаментальных исследований должны работать. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 12 октября (№ 41)


  Наша страна может и должна перейти от сырьевой экономики к инновационной. Помогут в этом передовые научные исследования, а точнее - их результаты, которые в последние годы все активнее начинают материализовываться, в том числе в рамках ...
391410
  Гилязов А.М. Другого пути нет : роман-хроника в 3-х кн. / А.М. Гилязов, А.Л. Литвин. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1990. – 539 с.
391411
   Другого пути нет!. – М., 1956. – 232с.
391412
  Новиков Н.М. Другое время / Н.М. Новиков. – М., 1988. – 421с.
391413
  Вурмбранд Ричард Другое лицо Маркса / Вурмбранд Ричард. – Москва, 1991. – 63с.
391414
  Кортасар Х. Другое небо / Х. Кортасар. – М., 1971. – 270с.
391415
   Другое небо.. – М., 1990. – 574с.
391416
  Пэйер С. Другое тело / С. Пэйер. – Харьков, 1994. – 464 с.
391417
  Галина Мария Другое что-то : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 3-6. – ISSN 0130-7673
391418
  У Цзяньпин Другой "магический реализм": немного о мифотворчестве в ранних произведениях Ч. Айтматова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (49). – С. 48-49. – ISSN 1684-2618
391419
  Есеновский Е. Другой берег / Е. Есеновский. – М, 1986. – 407с.
391420
  Северная С. Другой берег времени : роман / Светлана Северная. – Київ : Факт, 2008. – 372 с. – ISBN 978-966-359-265-7
391421
  Романова Т. Другой взгляд на кризис в зоне евро // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 101-113. – ISSN 0130-9625
391422
  Краснова Т.И. Другой голос : анализ газетного дискурса русского зарубежья 1917-1920(22) гг. / Т.И. Краснова ; [под ред. Л.Р. Дускаевой]. – Санкт-Петербург : Северная звезда, 2011. – 588, [1] с. – Библиогр.: с. 524-559 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-905042-28-7


  Библиотеке Киевского национального ун-та от автора Т. Краснова
391423
  Баянов А. Другой земли нет : стихи / А. Баянов. – Москва, 1983. – 87 с.
391424
   Другой Иерусалим // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 32-41 : фото
391425
  Алексеева Д.А. Другой как ближний: парадоксы тематизации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 10. – С. 74-89. – ISSN 0235-1188
391426
  Бершадский Р.Ю. Другой край света / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1967. – 272с.
391427
  Крупин В. Другой мир : проза: рассказы // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 11. – С. 9-27. – ISSN 0131-2332
391428
  Белоногов А. Другой ООН у нас нет // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.69-88. – ISSN 0130-9625
391429
  Грин Э. Другой путь / Э. Грин. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 2 : В стране Ивана. – 1963. – 349с.
391430
  Грин Э. Другой путь : роман в 2-х частях / Э. Грин. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 1. – 1971. – 479с.
391431
  Грин Э. Другой путь : роман в 2-х частях / Э. Грин. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 2. – 1971. – 479с.
391432
  Грин Э. Другой путь. / Э. Грин. – М., 1956. – 128с.
391433
  Грин Э. Другой путь. / Э. Грин. – М.
1. – 1963. – 415с.
391434
  Менжулин В.И. Другой Сикорский : Неудобные страницы истории психиатрии / В.И. Менжулин. – Киев : Сфера, 2004. – 490 с. – ISBN 966-7841-72-3
391435
   Другой Таиланд // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 52-56 : фото
391436
  Кулиш П.А. Другой человек : Из воспоминаний былого ; (посвящается. Миколаю Ивановичу Костомарову) / [соч.] П.А. Кулиша. – Санкт-Петербург : В тип. П.А. Кулиша, 1861. – 49 с. – Отд. оттиск: Основа. 1861, № 2, с. 56-104
391437
   Другой человек : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 42-45 : Фото
391438
  Каштанов А.Л. Другой человек. / А.Л. Каштанов. – М., 1989. – 280с.
391439
  Брудный А А. Другому как понять тебя? / А А. Брудный, . – М, 1990. – 64с.
391440
  Батов В.И. Другому как понять тебя? / В.И. Батов. – М., 1991. – 48с.
391441
  Савчук М. Другорядна історія Коломиї : краєзнавчо-іронічне дослідження / Микола Савчук ; [фот., карикатури й граф. роботи Миколи Ганущака ; фот. з архіву Миколи Савчука]. – Коломия : Вік, 2013. – 68, [2] с. : іл. – В кн. також: Англік з Коломиї та інше : Коломия в прислів"ях, приказках, сталих словосполученнях ; Що є коломийського у світі. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Коломийська бібліотека ; вип. 17). – ISBN 966-550-092-9


  У пр. № 1696091 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора. Підпис, січень 2015 р., м. Коломия
391442
  Ваншенкин К. Другу / К. Ваншенкин. – Москва, 1965. – 112с.
391443
   Другу, брату, освободителю!. – М., 1975. – 302с.
391444
  Куценко О.П. Дружать міста - дружать народи / О.П. Куценко, Л.Л. Прокопенко. – К., 1989. – 47с.
391445
  Габис В.А. Дружба-амитье / В.А. Габис. – М., 1979. – 126с.
391446
   Дружба -- Баратшаг.. – Сімферополь, 1972. – 69с.
391447
   Дружба - всего дороже.. – Москва, 1967. – 250 с.
391448
  Савельева В.В. Дружба - фройндшафт: кн. для чтения на нем. яз. в 10-м кл. сред. шк. / В.В. Савельева. – М., 1976. – 96с.
391449
   Дружба - это прекрасно!. – Душанбе, 1982. – 143с.
391450
  Лясковский В.Г. Дружба / В.Г. Лясковский. – 2-е изд. доп. – Одесса, 1949. – 92с.
391451
  Пришвин М.М. Дружба / М.М. Пришвин. – М., 1950. – 48с.
391452
  Хузангай П.П. Дружба : стихи и поэмы / П.П. Хузангай; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чувашгосиздат, 1950. – 176 с.
391453
  Мурзиди К.Г. Дружба / К.Г. Мурзиди. – Свердловск, 1952. – 72с.
391454
  Благов А.Н. Дружба : стихи / А.Н. Благов. – Иваново : Ивановское областное государственное издательство, 1952. – 80 с.
391455
  Плахтін І.О. Дружба / І.О. Плахтін. – Харків : Кн.-газ. вид-во, 1953. – 104 с.
391456
  Кучер В.С. Дружба : рассказы / В.С. Кучер. – Москва : Воениздат, 1954. – 48 с.
391457
  Забашта Л.В. Дружба : стихи / Л.В. Забашта. – Ленинград : Советский писатель, 1954. – 234 с.
391458
  Астафьев Г. Дружба / Г. Астафьев. – Калинин, 1955. – 80с.
391459
  Павлова Дружба / Павлова, Е. – Кострома, 1955. – 14с.
391460
   Дружба. – Ереван
Кн. 2. – 1960. – 593 с.
391461
  Бедзик Д. Дружба : одноактні п"єси для шкільної самодіяльності / Д. Бедзик. – Київ : Дитвидав, 1961. – 62 с.
391462
  Терещенко М.І. Дружба / М.І. Терещенко. – К., 1962. – 63с.
391463
  Венцлова А.Т. Дружба / А.Т. Венцлова. – Москва, 1962. – 343 с.
391464
  Алферов В.Г. Дружба / В.Г. Алферов. – Москва, 1970. – 144с.
391465
  Харлампиев М.М. Дружба / М.М. Харлампиев. – М, 1973. – 140с.
391466
   Дружба : литературно-художественный сборник. – Ленинград : Детская литература, 1977. – 126 с.
391467
  Кон И.С. Дружба / И.С. Кон. – Москва, 1980. – 255 с.
391468
  Туренская В.И. Дружба / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1986. – 222с.
391469
  Кон И.С. Дружба / И.С. Кон. – Москва, 1987. – 348 с.
391470
  Кон И.С. Дружба : Этико-психологический очерк / И.С. Кон. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 350 с. – (Личность. Мораль. Воспитание)
391471
  Вейль С. Дружба : проза : глава из трактата "Формы неявной любви к Богу" (Из переписки) / вступительная статья П. Епифанова о Симоне Вейль // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 116-161. – ISSN 1130-6545


  Симона Вейль, Вайль (1909- 1943) - франц. философ и религиозный мыслитель. Сестра математика А. Вейля
391472
  Чачани К. Дружба армянского и курдского народов в XIX - XX вв. : Автореф... канд. истор.наук: / Чачани К.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 22л.
391473
  Гаврилів О.С. Дружба без порога / Орест Гаврилів. – Львів : Видавництво Тараса Сокори, 2009. – 48 с.
391474
   Дружба боевая : литературно-художественный сборник. – Москва : Военное издательство, 1965. – 503, [1] с.
391475
  Шевченко Л.А. Дружба братніх культур / Л.А. Шевченко. – К, 1971. – 163с.
391476
  Асатиани Л.Н. Дружба братских литератур / Л.Н. Асатиани. – Тбилиси, 1958. – 151с.
391477
   Дружба братских университетов. – Киев, 1966. – 244с.
391478
  Ильген К. Дружба в действии / К. Ильген. – М., 1962. – 268с.
391479
  Капранов И.А. Дружба в действии / И.А. Капранов. – Москва, 1965. – 40с.
391480
  Готовкіна К. Дружба в соцмережі як привід для відводу судді // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 1, 4-5
391481
  Видгоп Л.Н. Дружба великая и трогательная / Л.Н. Видгоп, Я.Л. Сухотин. – Москва, 1967. – 191с.
391482
  Сладков А. Дружба великих народов. / А. Сладков. – Калуга, 1959. – 64с.
391483
  Пашкина Т.Н. Дружба границ не знает / Т.Н. Пашкина. – Мурманск, 1965. – 62с.
391484
  Осипенко О. Дружба двох геніїв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 червня (№ 114). – С. 10


  Про знахідки з архівів, що стосуються долі видатних земляків - Тараса Шевченка і Семена Гулака-Артемовського.
391485
  Окунь В.В. Дружба дружбою... / В.В. Окунь. – Днепропетровск, 1960. – 88 с.
391486
  Чоломбитько М.І. Дружба єднає. / М.І. Чоломбитько. – К., 1973. – 184с.
391487
   Дружба живет в сердцах.. – Ашхабад, 1969. – 32с.
391488
  Шевченко В.І. Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії : (теоретико-методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ) / Володимир Шевченко; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ-Чернігів : Фоліант, 2007. – 244с.
391489
   Дружба закалялась в боях : Романы, повести. – Кишинев : Литература артистикэ, 1985. – 590с. – (Слава)
391490
  Матиашвили Акадий Георгиевич Дружба и братское сотрудничество украинского и грузинского народов в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Матиашвили Акадий Георгиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 59л.
391491
  Матиашвили А.Г. Дружба и братское сотрудничество украинского и грузинского народов в период Великой Отечетвенной войны / А.Г. Матиашвили. – Тбилиси, 1986. – 264с.
391492
  Шалимов М.Н. Дружба и братство наодов / М.Н. Шалимов. – Хабаровск, 1962. – 48с.
391493
  Шалимов М.Н. Дружба и братство народов - закон нашей жизни / М.Н. Шалимов. – Хабаровск, 1962. – 48с.
391494
   Дружба и братство русского и украинского народов.. – К
Т.1. – 1982. – 480с.
391495
   Дружба и братство русского и украинского народов.. – К
2. – 1982. – 471с.
391496
  Кекконен У.К. Дружба и добрососедство / У.К. Кекконен. – Москва, 1968. – 135 с.
391497
  Альберони Ф. Дружба и любовь / Ф. Альберони. – Москва, 1991. – 314с.
391498
  Абишев А. Дружба и любовь. (Серна с золотыми рогами) : пьеса в 4-х д., 8-ми карт. / Альжапар Абишев ; пер. с каз. В. Шкловского ; [послесл.: Л. Соболев. "Пьеса о новых людях"]. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 96 с.
391499
  Полотай Н.И. Дружба и служба. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1958. – 135с.
391500
   Дружба и сотрудничество во имя справедливости и мира.. – М, 1980. – 32с.
391501
  Шабалова Л.С. Дружба и сотрудничество коми народа с другими народами страны в строительстве социализма : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шабалова Л.С. ; Горьк. гос. ун-т. – Сыктывкар, 1966. – 20 с.
391502
  Комаренко Н.В. Дружба и сотрудничество народов СССР. / Н.В. Комаренко. – К., 1984. – 215с.
391503
   Дружба и сотрудничество СССР и ГДР -- яркое воплощение ленинских идей.. – Волгоград, 1974. – 135с.
391504
  Кочарян М.А. Дружба и сотрудничество СССР и Индии / М.А. Кочарян. – М, 1959. – 47с.
391505
  Богуманова З.З. Дружба и сотрудничество Таджикистана с братскими республиками СССР в условиях развитого социализма / З.З. Богуманова. – Душанбе, 1981. – 164с.
391506
  Філіпчук А.І. Дружба і братерство радянських народів / Філіпчук А.І. – Київ, 1962. – 28с.
391507
  Федоренко Є.Г. Дружба і любов як соціальні явища / Є.Г. Федоренко. – Київ, 1974. – 48 с.
391508
  Панібудьласка В.Ф. Дружба і співробітництво українського народу з братніми народами СРСР 1959-1965 р. / В.Ф. Панібудьласка. – Київ, 1967. – 220с.
391509
  Саркеев Д. Дружба киргизского и русского народов в период строительства социализма (1917-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саркеев Д.; Кирг.ГУ. – Фрунзе, 1969. – 21л.
391510
  Мохов Н.А. Дружба ковалась веками / Н.А. Мохов. – Кишинев, 1980. – 280с.
391511
  Степанов В.А. Дружба крепкая у нас / В.А. Степанов. – Москва, 1984. – 16 с.
391512
  Ярнатовская В.Е. Дружба крепнет / В.Е. Ярнатовская. – М., 1986. – 126с.
391513
  Шманько Г.И. Дружба между людьми - дружба между народами / Г.И. Шманько, П.Ю. Студеняк. – Ужгород, 1984. – 128с.
391514
  Круглова З.М. Дружба между народами - путь к миру / З.М. Круглова. – М, 1982. – 85с.
391515
  Знаменская М.В. Дружба миллионов / М.В. Знаменская. – К, 1974. – 174с.
391516
   Дружба морская.. – М, 1958. – 48с.
391517
   Дружба на вечные времена. – София, 1970. – 310с.
391518
  Раджабов С.А. Дружба навеки / С.А. Раджабов. – М., 1960. – 32с.
391519
   Дружба навеки.. – Улан-Удэ, 1985. – 229с.
391520
  Яковлев Н.Н. Дружба навечно / Н.Н. Яковлев. – Куйбышев, 1960. – 108с.
391521
  Яковлев Н.Н. Дружба навечно / Н.Н. Яковлев. – 2-е перераб. – Куйбышев, 1969. – 144с.
391522
  Будкін В.С. Дружба навіки / В.С. Будкін. – Київ, 1967. – 77с.
391523
  Грохульський Я.К. Дружба нам дороги вторувала / Я.К. Грохульський. – Київ, 1973. – 199 с.
391524
  Грохульский Я. Дружба нам дороги проложила / Я. Грохульский. – К, 1980. – 176с.
391525
  Пода Н.В. Дружба народів - джерело могутності РадянськоЇ держави / Н.В. Пода. – К., 1982. – 63с.
391526
  Павелко В.У. Дружба народів - дружба культур / В.У. Павелко. – К., 1973. – 187с.
391527
  Рильський М.Т. Дружба народів : статті / М.Т. Рильський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1951. – 212 с.
391528
   Дружба народів СРСР -- велике завоювання ленінської національної політики КПРС.. – К, 1969. – 270с.
391529
  Ясницький Г. Дружба народів СРСР -- джерело процвітання Радянської України / Г. Ясницький. – К., 1954. – 216с.
391530
   Дружба народів СРСР -- могутня сила в боротьбі за торжество комунізму.. – К, 1961. – 37с.
391531
  Шерстюк Ф.Ю. Дружба народів СРСР - джерело сили і могутності Радянської держави / Ф.Ю. Шерстюк; Т-во для поширення політичних ті наукових знань УРСР. – Київ : Радянська Україна, 1943. – 32с.
391532
  Шестопал М.М. Дружба народів ССР в український народнопоетичній творчості / М.М. Шестопал. – К., 1955. – 40с.
391533
   Дружба народов -- характерная черта социалистического образа жизни.. – Ташкент, 1980. – 203с.
391534
   Дружба народов - дружба литератур. – Кишинев, 1974. – 320с.
391535
  Самойленко В.Ф. Дружба народов - источник могущества Советских вооруженніх сил / В.Ф. Самойленко. – М, 1972. – 176с.
391536
  Усубалиев Т.У. Дружба народов - наше бесценное завоевание. / Т.У. Усубалиев. – М., 1977. – 368с.
391537
  Рыльский М.Т. Дружба народов / М.Т. Рыльский. – Киев, 1951. – 219 с.
391538
  Рыльский М.Т. Дружба народов / М.Т. Рыльский. – Киев, 1951. – 224 с.
391539
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 1995
391540
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 1995
391541
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 1995
391542
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 1995
391543
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 1995
391544
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 1995
391545
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 1995
391546
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 1995
391547
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 1995
391548
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 1995
391549
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 1996
391550
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 1996
391551
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 1996
391552
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 1996
391553
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 1996
391554
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 1996
391555
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 1996
391556
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 1996
391557
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 1996
391558
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 1996
391559
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 1996
391560
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 1996
391561
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 1. – 1997
391562
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 2. – 1997
391563
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 3. – 1997
391564
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 4. – 1997
391565
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 5. – 1997
391566
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 6. – 1997
391567
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-
№ 1. – 2003
391568
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2003
391569
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2003
391570
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2003
391571
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2003
391572
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2003
391573
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2003
391574
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2003
391575
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2003
391576
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2003
391577
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2003
391578
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2003
391579
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2004
391580
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2004
391581
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2004
391582
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2004
391583
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2004
391584
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2004
391585
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2004
391586
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2004
391587
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2004
391588
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2004
391589
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2004
391590
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2004
391591
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2005
391592
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2005
391593
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2005
391594
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2005
391595
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2005
391596
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2005
391597
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2005
391598
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2005
391599
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2005
391600
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2005
391601
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2005
391602
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2005
391603
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2006
391604
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2006
391605
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2006
391606
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2006
391607
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2006
391608
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2006
391609
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2006
391610
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2006
391611
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2006
391612
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2006
391613
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2006
391614
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2006
391615
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2007
391616
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2007
391617
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2007
391618
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2007
391619
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2007
391620
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2007
391621
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2007
391622
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2007
391623
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2007
391624
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2007
391625
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2007
391626
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2007
391627
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2008
391628
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2008
391629
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2008
391630
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2008
391631
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2008
391632
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2008
391633
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2008
391634
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2008
391635
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2008
391636
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2008
391637
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2008
391638
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2008
391639
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2009
391640
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2009
391641
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2009
391642
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2009
391643
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2009
391644
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2009
391645
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2009
391646
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2009
391647
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2009
391648
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2009
391649
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2009
391650
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2009
391651
  Терещенко Алексей Дружба народов : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 26 : Фото
391652
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2010
391653
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2010
391654
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2010
391655
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2010
391656
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2010
391657
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2010
391658
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2010
391659
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2010
391660
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2010
391661
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2010
391662
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2010
391663
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2010
391664
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2011
391665
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2011
391666
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2011
391667
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2011
391668
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2011
391669
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2011
391670
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2011
391671
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2011
391672
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2011
391673
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2011
391674
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2011
391675
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2012
391676
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2012
391677
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2012
391678
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2012
391679
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2012
391680
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2012
391681
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2012
391682
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2012
391683
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2012
391684
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2012
391685
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2012
391686
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2012
391687
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2013
391688
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2013
391689
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2013
391690
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-7656
№ 4. – 2013
391691
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2013
391692
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2013
391693
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "Дружбы народов". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2013
391694
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2013
391695
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2013
391696
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2013
391697
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2013
391698
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2013
391699
  Касум-Заде Дружба народов в азербайджанской советской литературе / Касум-Заде, Касум. – Баку, 1963. – 164с.
391700
   Дружба народов и социалистический инетрнационализм -- великая сила в борьбе за построение коммунизма.. – Ташкент, 1961. – 431с.
391701
   Дружба народов отраженная в фольклоре.. – Кишинев, 1961. – 132с.
391702
  Самсон В.П. Дружба народов победила / В.П. Самсон. – Рига, 1980. – 274с.
391703
  Самсон В.П. Дружба народов победила. / В.П. Самсон. – Рига, 1980. – 274с.
391704
  Капырин П.И. Дружба народов СССР-источник силы и непобедимости социалистического строя / П.И. Капырин. – Москва, 1954. – 47с.
391705
  Козловский И. Дружба народов СССР -- движущая сила советского социалистического общества. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козловский И.; М-во культуры СССР. – Минск, 1954. – 18л.
391706
  Ясницкий Г. Дружба народов СССР -- источник процветания Советской Украины / Г. Ясницкий. – Киев, 1954. – 119с.
391707
  Мельникова Г.А. Дружба народов СССР -- основа межнационального единства советского общества : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Мельникова Г.А.; ЛГУ. – Л, 1977. – 12л.
391708
  Гусев Д.И. Дружба народов СССР - воплощение принципов социалистического интернационализма / Д.И. Гусев. – М, 1959. – 48с.
391709
  Исмагулов З. Дружба народов СССР - движущая сила советского общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Исмагулов З.; М-во высш. образов. СССР. Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1955. – 15л.
391710
  Новиков И.А. Дружба народов СССР - источник могущества Советского государства и его Вооруженных Сил. / И.А. Новиков. – Москва, 1959. – 232с.
391711
  Куманев Г.А. Дружба народов СССР - источник силы и могущества нашей Родины / Г.А. Куманев. – М., 1982. – 64с.
391712
  Матюшкин Н. Дружба народов СССР - источник силы советского государства / Н. Матюшкин. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1947. – 176с.
391713
  Халмухамедов М.Х. Дружба народов СССР - могучий ускоритель общественного прогресса. / М.Х. Халмухамедов. – М., 1972. – 32с.
391714
  Захаров И.З. Дружба народов СССР в Великой Отечественной войне : Автореф... канд. ист.наук: / Захаров И.З.; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 23л.
391715
  Малыбаев О. Дружба народов СССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза (на примере Казахстана) : Автореф. дисю.. канд. ист. наук: / Малыбаев О.; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
391716
  Зиманас Г.О. Дружба народов СССР и преодоление пережитков буржуазного национализма : Автореф... канд. философ.наук: / Зиманас Г.О.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1955. – 16л.
391717
  Борзых Н.П. Дружба народов СССР как фактор сближения социалистических наций : Автореф... канд. философ.наук: / Борзых Н.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра теории науч. коммунизма. – М., 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
391718
  Кунаева Р.Ш. Дружба народов СССР как фактор становления новой исторической общности людей - советского народа : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Кунаева Р.Ш.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 18л.
391719
   Дружба народов СССР.. – Ашхабад, 1981. – 355с.
391720
  Бажан М.П. Дружба народов, дружба литератур / М.П. Бажан. – Киев, 1954. – 64с.
391721
  Шпилев Е.П. Дружба не знает границ / Е.П. Шпилев. – М., 1983. – 104с.
391722
  Коваленко В. Дружба не знає кордонів / В. Коваленко. – Дніпропетровськ, 1968. – 120с.
391723
  Діденко Б.Л. Дружба не знає кордонів / Б.Л. Діденко. – Львів, 1968. – 47с.
391724
   Дружба окрилює.. – Львів, 1960. – 44с.
391725
   Дружба починається з усмішки.. – К, 1982. – 48с.
391726
   Дружба през вековете : историко-литературна летопис. – София : Издателство на Националния съвет на отечествения фронт, 1967. – 504, [2] с.
391727
  Зак Л.М. Дружба рождалась в борьбе / Л.М. Зак. – М, 1989. – 228с.
391728
  Ласуриа А.Е. Дружба сверстников / А.Е. Ласуриа. – М, 1955. – 88с.
391729
  Хоменко Н. Дружба сердець : поезії / Н. Хоменко. – Київ, 1955. – 76 с.
391730
   Дружба серця поріднила.. – Львів, 1980. – 72с.
391731
  Омаров С. Дружба смелых : рассказы и сказки для детей / С. Омаров; пер. с казах. М.Зверева. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 122 с.
391732
   Дружба со спортом. – Москва, 1967. – 256с.
391733
  Чертков В.П. Дружба советских народов -- движущая слиа социалистического общества / В.П. Чертков. – Ашхабад, 1949. – 20с.
391734
  Мармуров В.В. Дружба та любов як компоненти духовності в етико-аксіологічних концепціях Г.С. Сковороди та П.Д. Юркевича / В.В. Мармуров, П.Г. Давидов // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 168-173. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається концепт духовності та його складові (дружба та любов) як підгрунтя для формування особистості, як основа для відтворення системи цінностей в українському суспільстві. Робиться акцент на досягненнях вітчизняних філософів та ...
391735
   Дружба та співробітництво народів України і Польщі.. – К, 1967. – 159с.
391736
  Толочко Л. Дружба Тараса Григоровича Шевченка з Петром Карловичем Клодтом // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С.13- 20. – ISSN 0869-3595
391737
  Кириллов К.Н. Дружба, братство, сотрудничество. / К.Н. Кириллов. – М., 1965. – 80с.
391738
   Дружба, единство, мир. – Л, 1957. – 52с.
391739
  Борщевський В.М. Дружба, єдність / В.М. Борщевський. – Київ, 1963. – 43 с.
391740
  Капица М.С. Дружба, завоёвання в обрьбе / М.С. Капица, В.И. Иваненко. – М., 1965. – 220с.
391741
  Рожко В.М. Дружба, закаленная в боях / В.М. Рожко. – Кишинев, 1965. – 168с.
391742
  Вагабов М.В. Дружба, закаленная в боях / М.В. Вагабов. – Махачкала, 1966. – 151с.
391743
  Захаров И.З. Дружба, закаленная в боях / И.З. Захаров. – Москва, 1970. – 280с.
391744
  Сагынбаев О. Дружба, закаленная в боях за Родину. / О. Сагынбаев. – Фрунзе, 1965. – 51с.
391745
  Мироненко Д.Ф. Дружба, испытания временем / Д.Ф. Мироненко. – К., 1988. – 84с.
391746
  Константинов Ф.Т. Дружба, испытанная временем / Ф.Т. Константинов, А.М. Кореньков. – М., 1978. – 205с.
391747
  Коваль П.Д. Дружба, рожденная в борьбе / П.Д. Коваль. – Л, 1958. – 83с.
391748
  Шуктомов П.И. Дружба, скрепленная в боях / П.И. Шуктомов. – М, 1972. – 111с.
391749
   Дружба, скрепленная кровью.. – М, 1959. – 223с.
391750
   Дружба, скрепленная кровью.. – Воронеж, 1963. – 157с.
391751
  Котляров В.И. Дружба, скрепленная кровью. / В.И. Котляров, А.Д. Марченко. – Харьков, 1963. – 216с.
391752
  Бардин С.М. Дружба, труд, коллектив / С.М. Бардин. – М, 1965. – 192с.
391753
   Дружба.. – Чебоксары
3. – 1952. – 152с.
391754
  Коптяева А.Д. Дружба. / А.Д. Коптяева. – М., 1956. – 564с.
391755
   Дружба.. – Ереван, 1956. – 430с.
391756
   Дружба.. – М, 1957. – 718с.
391757
   Дружба.. – Карачаево-Черкесск, 1957. – 148с.
391758
  Коптяева А.Д. Дружба. / А.Д. Коптяева. – М., 1957. – 559с.
391759
   Дружба.. – Ставрополь, 1958. – 80с.
391760
   Дружба.. – Грозный, 1959. – 203с.
391761
  Орагвелидзе М.Ф. Дружба. / М.Ф. Орагвелидзе. – Тбилиси, 1963. – 190с.
391762
   Дружба.. – Свердловск, 1964. – 79с.
391763
   Дружба.. – Л., 1964. – 134с.
391764
  Орагвелидзе М.Ф. Дружба. / М.Ф. Орагвелидзе. – М, 1968. – 152с.
391765
   Дружба.. – Л., 1968. – 142с.
391766
   Дружба.. – Л., 1969. – 143с.
391767
   Дружба.. – Л., 1971. – 150с.
391768
   Дружба.. – Л., 1974. – 159с.
391769
   Дружба.. – Йошкар-Ола, 1975. – 223с.
391770
   Дружба.. – М., 1979. – 408с.
391771
   Дружба.. – Л., 1979. – 126с.
391772
   Дружба.. – М., 1979. – 238с.
391773
  Коптяева А.Д. Дружба. / А.Д. Коптяева. – М., 1984. – 431с.
391774
   Дружба.. – Л., 1989. – 190с.
391775
   Дружба.. – Л., 1991. – 175с.
391776
   Дружба. Братство.. – Варшава, 1976. – 168с.
391777
  Хазанов Г.И. Дружба. Какая она? / Г.И. Хазанов. – Ставрополь, 1969. – 128с.
391778
  Хазанов Г.И. Дружба. Какая она? / Г.И. Хазанов. – Ставрополь, 1969. – 128с.
391779
  Поповский А.Д. Дружба. Повесть. / А.Д. Поповский. – М., 1935. – 131с.
391780
  Лейкин Э.А. Дружба. Сотрудничество. Братство. / Э.А. Лейкин. – Минск, 1983. – 176с.
391781
   Дружба. Сотрудничество. Взимопомощь., 1975. – с.
391782
  Михайлов Б.Н. Дружба. Стихи / Б.Н. Михайлов. – Молотов, 1957. – 96с.
391783
   Дружба: ее формы, испытания и дары : Успенские чтения : [материалы ежегодной междунар. конференции] / [сост. К. Сигов ; отв. за выпуск Ю. Вестель]. – Киев : Дух і Літера, 2008. – 454 с. – ISBN 978-966-378-088-7
391784
  Ибрагимов М.А. Дружбе и сотрудничеству 50 лет / М.А. Ибрагимов. – Баку, 1972. – 38с.
391785
  Гермаківський І.М. Дружби глибоке коріння / І.М. Гермаківський. – Львів, 1982. – 47с.
391786
   Дружби слово заповітне : поезії / [упорядник П.П. Ребро ; худож. А.П. Дерев"янко]. – Дніпропетровськ : Промінь, 1977. – 192 с. : іл. ; 10х7 см. – Мініатюрне видання
391787
   Дружби слово заповітне : поезії / [упоряд. П.П. Ребро ; худож. А.П. Дерев"янко]. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 190, [1] с. : іл. ; 8х6 см. – Мініатюрне видання
391788
  Лісевич І.Т. Дружбі нашій жити у віках / І.Т. Лісевич. – Київ, 1970. – 47с.
391789
  Ребро П.П. Дружбоград : поезії / П.П. Ребро. – Київ, 1984. – 87 с.
391790
  Бурмистрова Т.Ю. Дружбой сплоченные / Т.Ю. Бурмистрова, О.А. Дмитриев. – М., 1986. – 252с.
391791
  Горовський Ю.Я. Дружбою здружені / Ю.Я. Горовський, Ю.І. Римаренко. – К, 1987. – 459с.
391792
  Лихолат А.В. Дружбою ленінською сильні / А.В. Лихолат. – К, 1984. – 48с.
391793
  Тичина Павло Дружбою ми здружені / Тичина Павло. – Київ : ДЛВ, 1958. – 48 с.
391794
  Височанська О.Г. Дружбою ми здружені / О.Г. Височанська, А.В. Недзвідський. – Київ, 1979. – 224с.
391795
  Симоненко Л.О. Дружбою ми здружені / Л.О. Симоненко. – К., 1989. – 32с.
391796
   Дружбою ми здружені.. – К, 1976. – 207с.
391797
  Їжакевич Г.П. Дружбою ми здружені. Ленінська ідея інтернаціоналізму і проблеми літератруномовних взаємин у сучасну епоху / Г.П. Їжакевич, Б.М. Мінчин. – Київ, 1972. – 48с.
391798
  Шеремет М.С. Дружбою сильні : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1954. – 104 с.
391799
  Хасанов К. Дружбу пою / К. Хасанов. – Алма-Ата, 1958. – 134с.
391800
  Шестаковский А.Ф. Дружбы созидательная сила / А.Ф. Шестаковский. – М., 1978. – 72с.
391801
  Петухов Б.Ф. Дружда навеки. Заметки о пребывании в Чехословакии / Б.Ф. Петухов. – М., 1959. – 63с.
391802
  Кузьменко А.Ю. Друже незабутий... / А.Ю. Кузьменко. – К, 1989. – 197с.
391803
  Крбовская В.А. Дружелюбие, здоровье, красота. / В.А. Крбовская. – М., 1967. – 112с.
391804
  Кахаров А.К. Дружеская помощь и взаимовыгодное сотрудничество. / А.К. Кахаров, Г.М. Прохоров. – М., 1959. – 83с.
391805
  Колпакчи Е.М. Дружеские встречи с английским языком / Е.М. Колпакчи. – Л., 1975. – 223с.
391806
  Колпакчи М.А. Дружеские встречи с английским языком / М.А. Колпакчи. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1975. – 223с.
391807
  Колпакчи М.А. Дружеские встречи с английским языком / М.А. Колпакчи. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1978. – 286с.
391808
  Колпакчи Е.М. Дружеские встречи с английским языком / Е.М. Колпакчи. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1978. – 286с.
391809
  Колпакчи Е.М. Дружеские встречи с английским языком / Е.М. Колпакчи. – Изд. 4-е. – Житомир, 1995. – 320с.
391810
  Колпакчи М.А. Дружеские встречи с английским языком / М.А. Колпакчи. – Изд. 4-е. – Житомир, 1995. – 320с.
391811
   Дружеские строки : Писатели Советской Латвии будущим рабочим. – Рига, 1963. – 226, [5] с.
391812
  Всесоюзный Дружеские шаржи. / Всесоюзный, физкультурников. парад. – Москва, 1945. – 15с.
391813
   Дружеские шаржи.. – Москва, 1987. – 80с.
391814
  Меламед Ц.А. Дружеский фарш / Ц.А. Меламед. – Рига, 1969. – 192с.
391815
  Борецкая Светлана Дружеское плечо для партнера : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 46-47 : Фото
391816
   Дружественное программное обеспечение.. – Москва : Знание, 1989. – 46 с.
391817
   Дружественный визит.. – М, 1960. – 211с.
391818
  Фокс Л. Дружественный Вьетнам / Л. Фокс. – М., 1959. – 164с.
391819
  Смирнов И.А. Дружество / И.А. Смирнов. – М., 1975. – 168с.
391820
  Софронов А.В. Дружина / А.В. Софронов. – М., 1981. – 288с.
391821
  Мордвінцев В.М. Дружина / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 118-119. – ISBN 966-642-073-2
391822
  Жадько В. Дружина "апостола правди і науки" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Болгарська дослідниця Ліляна Петкова вважає, що "... особиста бібліотека М. Драгоманова є унікальною колекцією іноземної наукової літератури гуманітарного профілю. Вона є однією з небагатьох особистих бібліотек XIX століття і єдиною у своєму роді ...
391823
  Жадько В. Дружина "апостола правди і науки" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)


  Про Людмилу Михайлівну - дружину Михайла Петровича, "апостола правди і науки", як назвав його Сергій Єфремов.
391824
  Деркачова О. Дружина загиблого героя : новела // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С. 4-10. – ISSN 0130-1608
391825
  Жежера В. Дружина засновника Харківського університету померла в тюрмі разом із дитиною // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 5 (158). – С. 54-55


  Василь Каразін створив Міністерство освіти Російської імперії.
391826
  Слабошпицький М. Дружина Сосюри / Павленко Н. // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 36 (239). – С. 46-50


  Спогади про українських письменників Григора Тютюнника, Василя Земляка, Павла Загребельного та дружину Володимира Сосюри.
391827
   Дружини державників: Ольга Пелюра і Домініка Огієнко // Український голос. – Вінніпег, 2015. – 25 травня (ч. 09/10). – С. 6-7
391828
  Кух О.М. Дружини дипломатів і функціонування українського посольства у Гельсінкі (1918 - 1922 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 25-26
391829
  Кальба М. Дружини Українських Націоналістів / Миролав Кальба. – Детройт : [б. в.], 1992. – 143 с. : фот. – Загол. обкл. та корінця: ДУН. - Парал. тит. арк. англ.
391830
   Дружини українських націоналістів в 1941-42 роках. – [б. в.] : Наша книгозбірня
Ч. 13. – 1953. – 126, [2] с., [7] арк. фотоіл. : іл. – В змісті: Дружини Українських Націоналістів на Білорусі / Є. Побігущий ; Витяги з щоденника 1941-1943 / Т. Крочак ; Організування і дії Північної Групи ДУН-у / К. Малий ; Спогади про ген. Романа Шухевича / Є. Рен
391831
  Владыкина Е.Д. Дружинницы, подруги мои / Е.Д. Владыкина. – Мурманск, 1963. – 136с.
391832
  Самсонова М.Б. Дружинниця : повість / М.Б. Самсонова. – Київ : Молодь, 1966. – 240 с.
391833
  Беспощадный П. Дружины : поэма / П. Беспощадный. – Сталино : Сталинское областное издательство, 1955. – 38 с.
391834
  Амельченко В.В. Дружины Древней Руси / В.В. Амельченко. – Москва, 1992. – 142с.
391835
  Фрост Дж. Дружить, а не враждовать (история открытия памятника В.П. Чкалову в Ванкувере, штат Вашингтон) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 2 (494). – С. 109-116. – ISSN 0321-2068
391836
  Машин В.И. Дружище клен. Рассказы / В.И. Машин. – М., 1968. – 48с.
391837
   Дружище Тобик. – Москва, 1971. – 208 с.
391838
   Дружище Тобик. – Москва, 1987. – 208 с.
391839
  Васильківський О. Дружна сім"я / О. Васильківський. – Київ, 1952. – 244 с.
391840
  Борисов К.Ф. Дружная осень / К.Ф. Борисов. – Свердловск, 1955. – 144с.
391841
  Кочевський В.В. Дружне колосіння : поезії / В.В. Кочевський. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 64 с.
391842
  Кулініч А.В. Дружнє єднання літератур братніх народів / А.В. Кулініч. – [Київ], 1954. – С. 5-25. – Окр. відбитка з : Наук. записок КДУ. - 1954. - Т. 13, вип. 2 : Зб. філол. ф-ту, № 6
391843
  Позняк П.І. Дружнє обличчя Києва. / П.І. Позняк. – К, 1982. – 96с.
391844
  Мотліч А. Дружні відносини М. Ханенка та родини Розумовських // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 204-206. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
391845
  Статівка А. Дружні вітання // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 575-577. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
391846
  Шабатин П.Ю. Дружні натяки : байки / П.Ю. Шабатин. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 93 с.
391847
  Ковалевська Т.Н. Дружній Афганістан / Т.Н. Ковалевська. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1961. – 64 с.
391848
  Бойко А. Дружній колектив однодумців // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 46-48
391849
  Ющенко О.Я. Дружнім пером : мініатюри, пародії, жарти / О.Я. Ющенко. – Київ : Молодь, 1973. – 78 с.
391850
   Дружные незнакомки : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 36 : Фото. – ISSN 1029-5828
391851
  Черніков І.Ф. Дружня підтримка і співробітництво УРСР у відносинах Рад. Союзу з країнами Близького і Серед. Сходу (1922-1939) / І.Ф. Черніков. – К., 1973. – 120с.
391852
  Олейник С.И. Дружу с сатирой : стихи / С.И. Олейник. – Москва, 1974. – 255 с.
391853
  Астахов Е.Е. Друзей найдешь в пути / Е.Е. Астахов. – Куйбышев, 1961. – 203с.
391854
  Юнгер Е.В. Друзей прекрасные черты : Достоверные рассказы / Е.В. Юнгер. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 208с.
391855
  Гірник М.А. Друзі-солдати : поезії / М.А. Гірник. – Київ, 1953. – 115 с.
391856
  Копиленко О. Друзі / О. Копиленко. – Харків, 1928. – 87 с.
391857
  Копиленко О. Друзі / О. Копиленко. – Харків, 1930. – 74 с.
391858
  Большак В. Друзі Андрія Степановича / В. Большак. – Київ, 1956. – 116 с.
391859
  Мартич Ю.М. Друзі завжди з тобою / Ю.М. Мартич. – К, 1962. – 326с.
391860
  Свириденко Н.Т. Друзі і вороги / Н.Т. Свириденко, П.О. Свириденко. – Київ, 1976. – 72 с.
391861
   Друзі і помічники бібліотекарів.. – К, 1962. – 44с.
391862
  Капітанський С. Друзі ізока (казки) = Isok friends / Станіслав Капітанський. – Голованівськ : Аграр Медіа Груп, 2013. – 78, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-646-157-9
391863
  Філіпенко Д.М. Друзі й вороги революційної Туреччини (1918-1922) / Д.М. Філіпенко. – К, 1968. – 210с.
391864
  Собко В.М. Друзі й недруги : повісті / В.М. Собко. – Київ : Молодь, 1952. – 256 с.
391865
   Друзі книги.. – К, 1961. – 80с.
391866
  Протоцький Й.І. Друзі мої партизани : докум. повість / Й.І. Протоцький. – Київ, 1973. – 141с.
391867
  Боднарчук І. Друзі моїх днів / І. Боднарчук. – Торонто, 1967. – 97 с.
391868
  Гуреїв О.І. Друзі не зраджують / Олексій Іванович Гуреїв. – Київ, 1959. – 262 с.
391869
  Гуреїв О.І. Друзі не зраджують / Олексій Іванович Гуреїв. – Київ, 1963. – 240 с.
391870
  Гуреїв О.Ї. Друзі не зраджують / Олексій Іванович Гуреїв. – Київ, 1983. – 420 с.
391871
  Довнар Г.С. Друзі поруч : повість / Г.С. Довнар. – Луганськ : Луганське обласне видавництво, 1960. – 174 с.
391872
  Верхова Л.К. Друзі природи / Л.К. Верхова, В.Н. Мельник. – Київ : Радянська школа, 1983. – 88 с.
391873
  Токмань Г. Друзі сільської бібіотеки. / Г. Токмань. – Харків, 1965. – 26 с.
391874
   Друзі сміються.. – К, 1965. – 146с.
391875
   Друзі СРСР борітесь за мир і соціалізм.. – 28с.
391876
  Питльована Л.Ю. Друзі та вороги Великої Британії на сторінках часопису "Панч" 1890 р.: сатиричні образи у контексті загальнополітичного дискурсу // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 177-189
391877
  Масенко Т.Г. Друзі хороші мої : поезії / Терентій Германович Масенко. – Київ : Дніпро, 1966. – 179 с.
391878
  Дмитерко Л. Друзям / Л. Дмитерко. – Київ, 1938. – 80 с.
391879
   Друзьми природы.. – М, 1965. – 93с.
391880
   Друзьми природы.. – М, 1965. – 93с.
391881
  Ильичев М.И. Друзья - рядом / М.И. Ильичев. – М., 1983. – 224с.
391882
  Тихонов Николай Семенович Друзья / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1937. – 108с.
391883
  Пермитин Е.Н. Друзья / Е.Н. Пермитин. – Л., 1947. – 258с.
391884
  Галкин Л.А. Друзья / Л.А. Галкин. – Харьков, 1950. – 60с.
391885
  Мухтаров Г.М. Друзья : комедия / Г.М. Мухтаров. – Москва, 1951. – 48 с.
391886
  Слонимский М.Л. Друзья / М.Л. Слонимский. – Л, 1954. – 275с.
391887
  Харитановский А.А. Друзья / А.А. Харитановский. – Грозный, 1955. – 52с.
391888
  Бабаевский С.П. Друзья / С.П. Бабаевский. – Краснодар, 1955. – 60с.
391889
  Аракс Друзья : рассказы / Аракс. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 154 с.
391890
  Хомоки-Надь Друзья / Хомоки-Надь. – Будапешт, 1960. – 223с.
391891
  Богушевич Ю.К. Друзья / Ю.К. Богушевич, А.В. Зуб. – Минск, 1960. – 79с.
391892
  Андреев В.А. Друзья / В.А. Андреев. – Брянск, 1964. – 144с.
391893
  Бакланов Г.Я. Друзья / Г.Я. Бакланов. – М., 1976. – 271с.
391894
  Бакланов Г.Я. Друзья : роман / Григорий Бакланов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 271 с.
391895
  Беркеши А. Друзья / А. Беркеши. – Л, 1989. – 399с.
391896
  Водопьянов М.В. Друзья в небе / М.В. Водопьянов. – Москва, 1967. – 300с.
391897
  Водопьянов М.В. Друзья в небе / М.В. Водопьянов. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 300с.
391898
  Мальцева В.А. Друзья всегда рядом. / В.А. Мальцева, Н.Н. Тарасенко. – Челябинск, 1963. – 38с.
391899
  Мартыч Ю. Друзья всегда с тобою / Ю. Мартыч. – Москва, 1964. – 454 с.
391900
  Бражнин И.Я. Друзья встречаются / И.Я. Бражнин. – Л., 1948. – 331с.
391901
  Бражнин И.Я. Друзья встречаются / И.Я. Бражнин. – Архангельск, 1950. – 316с.
391902
   Друзья встречаються на ринге.. – М, 1972. – 230с.
391903
  Торин В.Е. Друзья детства / В.Е. Торин. – К, 1939. – 184с.
391904
  Муза Е.В. Друзья души моей / Е.В. Муза. – Москва : Советская Россия, 1969. – 12 с.
391905
  Дворцов Н.Г. Друзья жданные и нежданные. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1975. – 143с.
391906
  Амурский И.Е. Друзья з "Лембиту" / И.Е. Амурский. – Таллин, 1950. – 120с.
391907
  Полякова Н.М. Друзья зовут меня в дорогу. / Н.М. Полякова. – Л., 1959. – 111с.
391908
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1948. – 76 с.
391909
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1948. – 40 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 45)
391910
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1949. – 72 с.
391911
  Симонов К.М. Друзья и враги : стихи / К.М. Симонов. – [Москва] : Военгиз, 1949. – 64 с. – (Библиотека журнала "Советский воин")
391912
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 52 с.
391913
  Симонов К.М. Друзья и враги / К.М. Симонов. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 48 с.
391914
  Вагнер Н. Друзья и враги / Н. Вагнер. – Москва ; Ленинград, 1958. – 91 с.
391915
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – М., 1963. – 525с.
391916
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – М., 1965. – 528с.
391917
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – Махачкала, 1965. – 540с.
391918
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – М., 1973. – 526с.
391919
  Сперанский М.Н. Друзья и враги Пушкина в литературе : Речь, произнесенная на торжественном собрании в Институте Князя Безбородько 26 мая 1899 года / М.Н. Сперанский. – Нежин : Типо-лит. М.В. Глезера, 1899. – 26 с.
391920
   Друзья и враги человека: зоопсихология. – Харків : Прапор, 1999. – 688с. – (Библиотека занимательной психологии). – ISBN 5-7766-0730-2
391921
  Гиляровский В. Друзья и встречи / В. Гиляровский. – М., 1934. – 232с.
391922
  Гиляровский В.А. Друзья и встречи, Москва и москвичи / В.А. Гиляровский. – Владивосток, 1988. – 493с.
391923
  Зорин Л.Г. Друзья и годы / Л.Г. Зорин. – М., 1963. – 92с.
391924
  Релес Г. Друзья и знакомые : рассказы / Г. Релес. – Минск : Госиздат БССР, 1963. – 128 с.
391925
  Минчковский А.М. Друзья и знакомые. / А.М. Минчковский. – Л., 1959. – 274с.
391926
  Гайдаенко И.П. Друзья и недруги / И.П. Гайдаенко. – К., 1978. – 254с.
391927
  Беренштейн Л.Е. Друзья и недруги / Л.Е. Беренштейн. – К, 1984. – 381с.
391928
  Беренштейн Л.Е. Друзья и недруги / Л.Е. Беренштейн. – Изд. 2-е, доп. – К, 1991. – 399с.
391929
  Аким Я.Л. Друзья и облака : стихи / Я.Л. Аким. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 87 с.
391930
  Корнилова Г.П. Друзья и подруги детства / Г.П. Корнилова. – М, 1987. – 269с.
391931
  Авдеев Б.С. Друзья и помощники нефтяников / Б.С. Авдеев. – Волгоград : Книжное издательство, 1963. – 32 с. – (Рассказы о новой технике)
391932
  Скрипко Е.С. Друзья и родители / Е.С. Скрипко. – Одесса, 1958. – 187с.
391933
  Юдович М. Друзья и соперники. / М. Юдович, Б. Кажич, 1967. – 400с.
391934
  Колесникова М.В. Друзья и соратники Зорге. / М.В. Колесникова, М.С. Колесников. – М., 1966. – 158с.
391935
  Ласкин Б.С. Друзья и соседи : юмористическме рассказы / Б.С. Ласкин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 447 с.
391936
  Квин Л.И. Друзья идут в ногу / Л.И. Квин. – Барнаул, 1960. – 115с.
391937
  Майсурадзе Э. Друзья из Гардатени / Э. Майсурадзе. – М, 1965. – 190с.
391938
  Меньшиков И.Н. Друзья из далекого стойбища. / И.Н. Меньшиков. – Архангельск, 1955. – 49с.
391939
   Друзья из России. – Москва : Советская Россия, 1972. – 205 с.
391940
  Гулиа Г.Д. Друзья из Сакена / Г.Д. Гулиа. – М., 1960. – 360с.
391941
  Гулиа Г.Д. Друзья из Сакена / Г.Д. Гулиа. – М., 1969. – 366с.
391942
  Севак П. Друзья из Советашена : повесть в стихах / П. Севак. – Москва : Советский писатель, 1953. – 120 с.
391943
  Минн Е. Друзья искусства. / Е. Минн, А. Минчковский. – М.-Л., 1951. – 32с.
391944
  Сорокин В.Н. Друзья Карацупы / В.Н. Сорокин. – М., 1974. – 223с.
391945
   Друзья книги. / Сорокин ЮК. – М, 1985. – 48с.
391946
  Антюхин Г.В. Друзья Л.Н. Толстого Г.А. Русанов и В.Г. Чертков / Г.В. Антюхин. – Воронеж, 1983. – 224с.
391947
  Скребицкий Г.А. Друзья моего детства / Г.А. Скребицкий. – К., 1988. – 286с.
391948
  Скребицкий Г.А. Друзья моего детства / Скребицкий Г.А. – Москва, 1988. – 126 с.
391949
  Тэсс Т.Н. Друзья моей души. / Т.Н. Тэсс. – М, 1982. – 272с.
391950
  Коленский П В. Друзья моей юности. / П В. Коленский, . – Сталино, 1956. – 228с.
391951
  Коленский В.П. Друзья моей юности. / В.П. Коленский. – 2-е изд., перераб. – Сталино, 1959. – 199с.
391952
  Лидин В.Г. Друзья мои-книги / В.Г. Лидин. – М., 1962. – 195с.
391953
  Лидин Г В. Друзья мои-книги / Г В. Лидин, . – М., 1976. – 383с.
391954
  Кашницкий И. Друзья мои -- книги / И. Кашницкий. – Вильнюс, 1984. – 286с.
391955
   Друзья мои -- целинники.. – Ташкент, 1980. – 231с.
391956
  Лидин В.Г. Друзья мои - книги : Заметки книголюба / В.Г. Лидин. – Москва : Книга, 1966. – 352с.
391957
  Котляров И.Г. Друзья мои - свидетели мои / И.Г. Котляров. – Минск, 1981. – 55с.
391958
  Рахтанов И. Друзья мои - спортсмены. / И. Рахтанов. – М., 1949. – 88с.
391959
  Хазанович А.С. Друзья мои иганасаны / А.С. Хазанович. – Красноярск, 1973. – 295с.
391960
  Шаров А.И. Друзья мои коммунары / А.И. Шаров. – М., 1957. – 510с.
391961
  Мелибеев П.П. Друзья мои мальчишки / П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1968. – 312 с.
391962
  Денисов Н.В. Друзья мои, диверсанты... / Н.В. Денисов. – Ярославль, 1966. – 144с.
391963
  Денисов Н.В. Друзья мои, диверсанты... / Н.В. Денисов. – Изд. 2-е доп. – Ярославль, 1969. – 191с.
391964
  Нагибин Ю.М. Друзья мои, люди / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1961. – 176 с.
391965
  Сельгиков М.А. Друзья мои, партизаны / М.А. Сельгиков. – Элиста, 1968. – 36 с.
391966
  Гостев В.С. Друзья мои, пехотинцы! / В.С. Гостев. – Орел, 1954. – 128 с.
391967
  Гостев В.С. Друзья мои, пехотинцы! / В.С. Гостев. – М, 1956. – 48с.
391968
  Зенькович Н.А. Друзья мои, ракетчики / Н.А. Зенькович. – Минск, 1983. – 223с.
391969
  Спехов Е.В. Друзья мои, современники / Е.В. Спехов. – М., 1963. – 62с.
391970
  Тарасов М.В. Друзья мои. / М.В. Тарасов. – Петрозаводск, 1961. – 79с.
391971
  Корн Р.Э. Друзья мои: Воспоминания, очерки, зарисовки. / Р.Э. Корн. – М., 1986. – 188с.
391972
  Зюков Б.Б. Друзья моих военных лет / Б.Б. Зюков. – М., 1979. – 112с.
391973
  Юхнов И.И. Друзья моих военных лет. / И.И. Юхнов. – 2-е изд., перераб и доп. – Пермь, 1988. – 201с.
391974
  Гатауллин Р.К. Друзья моих друзей : стихи / Р.К. Гатауллин; пер. с татар. В.Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1973. – 88 с.
391975
  Максименко В.П. Друзья моряков / В.П. Максименко. – Тула, 1967. – 78с.
391976
  Катанов В.М. Друзья на всю жизнь / В.М. Катанов. – Тула, 1975. – 152с.
391977
  Гудов И.И. Друзья на всю жизнь / И.И. Гудов. – М, 1980. – 191с.
391978
  Жинкин А.В. Друзья на всю жизнь / А.В. Жинкин, Т.М. Лебедева. – Краснодар, 1987. – 157с.
391979
  Шестинский О.Н. Друзья навеки / О.Н. Шестинский. – Л., 1955. – 91с.
391980
  Трушкин Друзья народной печати. / Трушкин, Н.Д. Шкиль. – Ростов нД, 1966. – 57с.
391981
  Лапин К.К. Друзья недавних лет / К.К. Лапин. – М, 1968. – 408с.
391982
  Гинцберг Л.И. Друзья новой России / Л.И. Гинцберг. – Москва : Наука, 1983. – 231 с.
391983
   Друзья Октября и мира : [ Статьи , рассказы и стихи зарубежных друзей. – Москва : Художественная литература, 1967. – 326 с.
391984
   Друзья печати.. – Воронеж, 1974. – 262с.
391985
  Кушекбаев Н.К. Друзья по оружию / Н.К. Кушекбаев. – Алма-Ата, 1973. – 99с.
391986
  Нонешвили И.Э. Друзья повсюду / И.Э. Нонешвили. – М, 1954. – 207с.
391987
  Оратовский И.Б. Друзья повсюду. / И.Б. Оратовский. – Баку, 1950. – 127с.
391988
  Рубинов А.З. Друзья повсюду. / А.З. Рубинов. – М, 1959. – 104с.
391989
  Белицкая Ада Друзья под кроватью / Белицкая Ада, Галимберти Габриеле // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 94-100 : фото
391990
  Жидков В.П. Друзья познаются / В.П. Жидков. – Москва, 1969. – 139с.
391991
  Золотарь И.Ф. Друзья познаются в беде / И.Ф. Золотарь. – М., 1973. – 413с.
391992
  Стрехнин Ю.Ф. Друзья познаются в бою / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1966. – 174с.
391993
   Друзья прессы.. – Донецк, 1968. – 27с.
391994
  Ваграмян В.А. Друзья приносят победу / В.А. Ваграмян. – Москва, 1955. – 151с.
391995
  Дехтерева Л.В. Друзья птиц. / Л.В. Дехтерева. – М., 1959. – 16с.
391996
   Друзья Пушкина. – Москва
2. – 1985. – 639с.
391997
   Друзья Пушкина. – М
Т. 1. – 1986. – 636с.
391998
   Друзья Пушкина. – М
Т. 2. – 1986. – 637с.
391999
   Друзья Пушкина.. – М
1. – 1984. – 639с.
392000
   Друзья Пушкина.. – М
2. – 1984. – 639с.
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,