Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
391001
  Шкода Т. "Допомога по тимчасовій непрацездатності: можливі зміни у розмірі виплат" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 115-118
391002
  Мануйкін О. "Дорога болю" Василя Стуса / О. Мануйкін, В. Притиковська // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 141-154. – (Філологічні науки)
391003
  Потапов Владимир "Дорога в облака" : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 252-254 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
391004
  Бегун Б. "Дорога и в ночи - дорога"?.. : (повесть Макса Фриша "Человек появился в эпоху голоцена" и постмодернистские концепции истории) // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні. – Київ, 2001. – № 2 : Швейцарія. – С.79-88
391005
  Поклад Н. "Дорога нашого приходу..." : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 80-86. – ISSN 0208-0710
391006
  Лазорак Б. "Дорогами Карла Великого до Версаля Людовіка XV": невідомий опис подорожі графа Ігнація Рачинського ранньомодерною Європою (18 серпня – 24 листопада 1778 р.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 186-229. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
391007
   Дополнения и исправления №10 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 12. П. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 77с.
391008
   Дополнения и исправления №11 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 11. О. Транспорт : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 50с.
391009
   Дополнения и исправления №12 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 10. Н. Строительство : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 32с.
391010
   Дополнения и исправления №13 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып.8. И. Горное дело. К. Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение : Инструкт.-метод. – Москва
№ 1. – 1969. – 209с.
391011
   Дополнения и исправления №15 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч. 4. Т4. Археология. Т5. Этнография : Инструкт.-метод. – Москва
№ 1. – 1971. – 46с.
391012
   Дополнения и исправления №16 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 4. Г. Химические науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 119с.
391013
   Дополнения и исправления №17 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 5. Д. Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические) : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1971. – 61с.
391014
   Дополнения и исправления №18 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 2. З. Энергетика. Радиоэлектроника : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 68с.
391015
   Дополнения и исправления №19 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 9, ч. 1. Л. Химическая технология. Химические и пищевые производства : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 56с.
391016
   Дополнения и исправления №20 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25, ч. 2. Таблицы территориальных типовых делений : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 2. – 1970. – 17с.
391017
   Дополнения и исправления №21 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 18. Ц. Военная наука. Военное дело : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1972. – 44с.
391018
   Дополнения и исправления №22 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 18. Ц. Военная наука. Военное дело : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1972. – 72с.
391019
   Дополнения и исправления №23 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 5. Д. Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические) : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 2. – 1971. – 61с.
391020
   Дополнения и исправления №24 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1971. – 43с.
391021
   Дополнения и исправления №27 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 18. Ц. Военная наука. Военное дело : Инструкт.-метод. – Москва
№ 1. – 1972. – 80с.
391022
   Дополнения и исправления №8 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 13. Р. Здравоохранение. Медицинские науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 78с.
391023
   Дополнения и исправления №9 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 9, ч. 2. М. Технология древесины. Производства легкой промышленности, Полиграфическое производство. Фотокинотехника : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 16с.
391024
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1964. – 288с.
391025
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1966. – 40с.
391026
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1967. – 72с.
391027
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1967. – 94с.
391028
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1968. – 60с.
391029
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1968. – 148с.
391030
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1968. – 52с.
391031
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1968. – 192с.
391032
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1970. – 184с.
391033
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1970. – 78с.
391034
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва
21. – 1970. – 57с.
391035
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1971. – 42с.
391036
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1972. – 122с.
391037
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1975. – 140с.
391038
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1992. – 80с.
391039
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25, ч. 2. Таблицы территориальных типовых делений : Инструкт.-метод. рекомендации. – Доп. и испр. изд. – Москва
№ 1. – 2с.
391040
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№. – 1972. – 78с.
391041
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 3. Б. Естественные науки в целом. В. Физико-математические науки. Разд. В3. Физика : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1972. – 56с.
391042
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 16. Ф6/7. Политические партии. Общественно-политические организации : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1973. – 54с.
391043
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 17. Х. Государство и право. Юридические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1974. – 34с.
391044
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Культура. Наука. Просвещение : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1974. – 14 с.
391045
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 2. З. Энергетика. Радиоэлектроника : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1974. – 30с.
391046
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1974. – 19с.
391047
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш. Филологические науки. Художественная литература : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2, ч. 1. – 1975. – 15с.
391048
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных бюиблиотек. Вып. 5. Д. Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические) : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1975. – 56с.
391049
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 13. Р. Здравоохранение. Медицинские науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1976. – 72с.
391050
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 22. Э. Религия. Атеизм : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1977. – 20с.
391051
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш. Филологические науки. Художественная литература : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2, ч. 2. – 1977. – 100с.
391052
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 2. З Энергетика. Радиоэлектроника : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1977. – 44с.
391053
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№. – 1978. – 39с.
391054
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 2 ; 14-19 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1978. – 105с.
391055
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш. Филологические науки. Художественная литература : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2, ч. 3. – 1978. – 53с.
391056
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 17. Х. Государство и право. Юридические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1978. – 19с.
391057
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 15. У. Экономика. Экономические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1978. – 26с.
391058
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 4. Г. Химические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1979. – 10с.
391059
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 3. Б Естественные науки в целом. В Физико-математические науки. Разд. В34 Оптика : Инструкт.-методич. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1979. – 11с.
391060
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1979. – 24с.
391061
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 5. – 1979. – 129с.
391062
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25, ч. 3. Таблица этнических типовых делений. Табл. 1. Типовые деления древних народов мира : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1980. – 19с.
391063
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Просвещение : Таблицы типовых дерений. Разд. Ч23. Научно-информационная деятельность. Информатика : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1980. – 132с.
391064
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 2-6, 12-16, ч.1 ; Вып. 2, 14-16 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1981. – 96с.
391065
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 12. П. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1981. – 135с.
391066
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 2-6 ; 12-14, ч. 2 ; Вып. 3-4 ; 12-13 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1982. – 85с.
391067
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 2-6 ; 12-16, ч. 2 ; Вып. 2, 16 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1982. – 96с.
391068
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 9, ч. 1. Л. Химическач технология. Химические и пищевые производства : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1982. – 56с.
391069
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 11. О. Транспорт : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1982. – 56с.
391070
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 13. Р. Здравоохранение. Медицинские науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1982. – 48с.
391071
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 21. Щ. Искусство. Искусствознание : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1983. – 86с.
391072
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч. 1. С. Общественные науки в целом. Т. История. Исторические науки. Разд. Т2. Источниковедение. Вспомогательные (специальные) исторические дисциплины : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1983. – 33с.
391073
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Просвещение. Разд. Ч73. Библиотечное дело. Библиотековедение : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 5. – 1983. – 59с.
391074
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 2. З. Энергетика. Радиоэлектроника : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1985. – 32с.
391075
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 12. П. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1985. – 25с.
391076
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч. 4. Т4. Археология. Т5. Этнография. Разд. Т52. Этнография современных народов : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1986. – 116с.
391077
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 21. Щ. Искусство. Искусствознание. Разд. Щ8 Изоиздания : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1988. – 148с.
391078
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для областных библиотек. Вып. 1, 2 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1988. – 133с.
391079
  Дринфельд Г.И. Дополнения к общему курсу математического анализа / Г.И. Дринфельд. – Х., 1958. – 118с.
391080
   Дополнения к списку докладов и тезисов. / Всесоюный, съезд по генетике, селекции, и племенному животноводству в Ленинграде семеноводству, января 1929 г. 10-16. – Ленинград, 1929. – с.
391081
  Месников М.Г. ДОполнения к справочнику "Накладные расходы на картофель и плодоовощи урожая 1936 года". / М.Г. Месников. – М., 1936. – 46с.
391082
  Ефимов Н.М. Дополнения ук учебнику "Высшая математика" / Н.М. Ефимов. – М, 1930. – 24с.
391083
   Дополнительная оплата труда в колхозах. – М., 1963. – 159с.
391084
  Вдовиченко Н.Х. Дополнительная оплата труда в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Вдовиченко Н.Х.; Укр. НИИ экономики и орг-и сел. хоз-ва. – Киев, 1966. – 18л.
391085
  Аблизин Д.В. Дополнительная оплата труда в растениеводстве. / Д.В. Аблизин, Б.И. Суслов. – Пермь : Книжное издательство, 1958. – 24 с. – (За подъем экономики колхозов)
391086
  Гетманенко А.Д. Дополнительная оплата труда и ее влияние на укрепление экономики колхозов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Гетманенко А.Д.; Одесск.сельскохоз.ин-т. – Одесса, 1971. – 23л.
391087
  Ахвердян С.Е. Дополнительная оплата труда и ее совершенствование в колхозах Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Ахвердян С.Е. ; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1968. – 21 с.
391088
  Рябов А.В. Дополнительная оплата труда и ее совершенствование в колхозах Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Рябов А. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1966. – 17л.
391089
  Каминская Ю. Дополнительная пенсия - это ваше благополучие, стабильность, независимость : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 23-24 : Табл. – ISSN 1810-3944
391090
  Нерубенко С.М. Дополнительная подготовка педагогов профессионального обучения в сфере информационных технологий / С.М. Нерубенко, Н.А. Пугачева // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 214-216. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305


  Рассмотрена актуальная проблема повышения компетентности педагогов профессионального обучения в области информационных технологий. Показано, что дополнительные образовательные программы для педагогов в сфере информационных технологий должны ...
391091
  Иловайский Д.И. Дополнительная полемика по вопросам варяго-русскому и болгаро-гунскому / Д. Иловайский // Разыскания о начале Руси : вместо введения в русскую историю : с присоединением вопроса о Гуннах / Д.И. Иловайский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Тип. бывш. Миллера, 1882. – 140 с.
391092
  Селезнев А.З. Дополнительная прибыль в системе экономичесаких отношений между обществом и предприятием при социализме. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Селезнев А.З.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 15л.
391093
  Ступин И.А. Дополнительная реальность как эффективное инновационное средство для повышения качества образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 67-74. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует содержание AR-технологии и аспект использования ее в образовании. В статье исследована специфика информатизации образовательного процесса в вузе посредством использования учебников нового поколения. В статье обосновывается применение ...
391094
  Львов М.Д. Дополнительное время / М.Д. Львов. – М., 1981. – 112с.
391095
  Мелихеда Я.И. Дополнительное образование взрослых как - социально - экономическая и педагогическая проблема // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 3. – С.57 - 61. – ISSN 0869-561Х
391096
  Кадакин В В. Дополнительное образование как фактор карьерного роста современной молодежи / В В. Кадакин, С.В. Кутняк // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 73-76. – ISSN 1726-667Х


  На основе данных анкетирования студентов и молодых специалистов анализируются мотивы к получению дополнительного профессионального образования, его роль в реализации карьерных стратегий, планы молодых людей в области продолжения своего ...
391097
  Грекова Л. Дополнительное обучение: опыт развития / Людмила Грекова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 12. – С. 70-75. – ISSN 0869-4915
391098
  Ломухин Ю.Л. Дополнительное ослабление дифракционных полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Ломухин Ю.Л. ; Томский гос.ун-т. – Томск, 1981. – 18 с.
391099
  Ключарев Г.А. Дополнительное профессиональное образование : особенности, эффективность, перспективы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.83-91. – ISSN 0132-1625
391100
  Голуб Ю.Г. Дополнительное профессиональное образование в системе классического университета // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 55-60. – ISSN 0869-3617
391101
  Дьяконов С.Г. Дополнительное профессиональное образование в структуре исследовательского университета / С.Г. Дьяконов, В.Г. Иванов, В.В. Кондратьев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 12. – С. 61-64. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются вопросы дополнительного образования как фактора инновационного развития вуза. Описан опыт КНИТУ по созданию гибкой и мобильной системы повышения квалификации и переподготовки кадров. Инновационная стратегия развития системы ДПО ...
391102
  Стародубцев В.А. Дополнительное профессиональное образование: компетентностный подход / В.А. Стародубцев, А.А. Киселева // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 111-119. – ISSN 1609-4646


  Предлагаемая циклическая модель формирования информационно-коммуникационной компетенции, основанная на принципе единства и взаимосвязи компетенций, позволяет работникам образования совмещать дополнительное профессиональное образование с неформальным ...
391103
  Игошев Б.М. Дополнительное профессиональное образование: новые ориентиры развития // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 44-48. – ISSN 0869-561Х
391104
  Забелина О.В. Дополнительное профессиональное образование: проблемы нормативно-правового обеспечения // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 3 (47). – С. 47-53. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматриваются проблемы, связанные с накопившимися противоречиями в нормативно-правовом регулировании дополнительного профессионального образования.
391105
   Дополнительное расследование. – М., 1988. – 488с.
391106
  Кравченко Дополнительное расследование / Кравченко, оБ.Е. – Петрозаводск, 1989. – 255с.
391107
  Паршин А.Н. Дополнительность и симметрия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.84-103. – ISSN 0042-8744
391108
  Долидзе М. Дополнительность как общефилософский принцип / М. Долидзе. – Тбилиси, 1989. – 103с.
391109
  Мельников В.П. Дополнительные виды периодичности в периодической системе / В.П. Мельников, И.С. Дмитриев. – Москва : Наука, 1988. – 92 с.
391110
  Гиглавый А.В. Дополнительные возможности языка бейсик для школьной ЭВМ / А.В. Гиглавый. – М., 1986. – 43с.
391111
  Красильников С.С. Дополнительные главы атомной физики и введение в физику плазмы / С.С. Красильников. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 76 с.
391112
  Красильников С.С. Дополнительные главы атомной физики и введение в физику плазмы / С.С. Красильников. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1985. – 83 с.
391113
  Зелевинский В.Г. Дополнительные главы квантовой механики: Операторные методы : учеб. пособие / В.Г. Зелевинский. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1983. – 82 с.
391114
  Капцов Л.Н. Дополнительные главы курса "Колебания и волны" / Л.Н. Капцов. – Москва, 1990. – 106 с.
391115
   Дополнительные главы курса гравиразведки и магниторазведки : Лекции прочитанные студ.-геофизикам НГУ. – Новосибирск, 1966. – 560с.
391116
  Беклемишев Д.В. Дополнительные главы линейной алгебры / Д.В. Беклемишев. – Москва : Наука, 1983. – 335 с.
391117
  Макаров И.П. Дополнительные главы математического анализа / И.П. Макаров. – М., 1968. – 312с.
391118
  Мартиросян Р.М. Дополнительные главы математического анализа / Р.М. Мартиросян. – Ереван, 1983. – 296с.
391119
  Бохан К.А. Дополнительные главы математического анализа. / К.А. Бохан. – Л.
1. – 1976. – 68с.
391120
  Чаплыгин В.Ф. ДОполнительные главы математического анализа. / В.Ф. Чаплыгин. – Ярославль, 1991. – 64с.
391121
  Магуськин Б.Ф. Дополнительные главы математической обработки наблюдений : вопросы обоснования способа наименьших квадратов ; учеб. пособие / Б.Ф. Магуськин ; отв. ред. М.А. Свечников. – Свердловск : УрГУ, 1976. – 103 с.
391122
  Багров В.Г. Дополнительные главы математической физики (калибровочные поля) : учеб. пособие / В.Г. Багров. – Томск : Издательство Томского университета, 1990. – 143 с.
391123
  Козин О.А. Дополнительные главы по геодезии : курс лекций для студ. 3-курса спец. 0101 "Геология и разведка месторождений полезных ископаемых". Специализация: "Геология и разведка торфяных месторождений" / О.А. Козин; Министерство высшего и специального образования РСФСР ; Калининский ордена трудового красного знамени Политехнический институт ; Кафедра инженерной геодезии. – Калинин, 1975. – 96 с.
391124
   Дополнительные главы по курсу математики. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1974. – 256с.
391125
  Круглов В.М. Дополнительные главы теории вероятностей : учеб. пособие для вузов / В.М. Круглов. – Москва : Высшая школа, 1984. – 264 с.
391126
  Ширяев А.Н. Дополнительные главы теории вероятностей. / А.Н. Ширяев. – М., 1968. – 208с.
391127
  Арнольд В.И. Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений / В.И. Арнольд. – Москва : Наука, 1978. – 304 с.
391128
   Дополнительные законы к Саксонскому гражданскому уложению. – Санкт-Петербург, 1885. – [3], 135 с., III c. – С. 1-111 с. стб. вторая паг.: Предметный указатель к саксонским гражданским законам / сост. А.И. Лыкошин. - Экз. деф., без обл.
391129
  Бианки В. Дополнительные заметки о палеарктических жаворонках (Alaudidae) : (Доложено в заседании Физико-математического Отделения 12 окт. 1905 г.). – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1906. – С. 205-240. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 5 серия, т. 23, № 3, 1905 г.
391130
  Апраушева Н.Н. Дополнительные исследования по обнаружению кластеров / Н.Н. Апраушева, Е.Д. Гридина. – Москва, 1991. – 20с.
391131
  Годунова Е.К. Дополнительные материалы по векторному анализу. / Е.К. Годунова, В.И. Левин. – М, 1978. – 108с.
391132
  Гальперин И.М. Дополнительные наказания / И.М. Гальперин, Ю.Б. Мельникова. – М, 1981. – 118с.
391133
  Цветинович А.Л. Дополнительные наказания в советском уголовном праве / А.Л. Цветинович. – Калининград, 1980. – 67с.
391134
  Дуюнов В.К. Дополнительные наказания: теория и практика / В.К. Дуюнов, А.Л. Цветинович. – Фрунзе, 1986. – 238с.
391135
  Цветинович А.Л. Дополнительные наказания: функции, система, виды / А.Л. Цветинович. – Куйбышев, 1989. – 188с.
391136
  Ашмарина Н.В. Дополнительные отпуска рабочим и служащим / Н.В. Ашмарина. – Москва, 1961. – 46с.
391137
  Россия. Законы и постановления Дополнительные постановления о распределении и употреблении осужденных в каторжные работы; Положение о исправительных арестантских ротах гражданского ведомства; Дополнительные правила к Уставу о содержащихся под стражей : [Утв. 15 авг. 1845 г.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отд-ния Собств. Его Имп. Величества канцелярии, 1845. – [4], 39 с.


  В РГБ есть элетр. ресурс
391138
  Локтионова В.Г. Дополнительные придаточные предложения и синонимичные им герундиальные комплексы в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Локтионова В.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1975. – 19л.
391139
   Дополнительные программы факультативных курсов для 7-10 классов восьмилетней и средней школы. – М., 1968. – 87с.
391140
   Дополнительные сведения о международных и национальных ярмарках и выставках проводимых в зарубежных странах в 1962 г. и календарь международных и национальных ярмарок и выставок за границей в 1963 г. – М., 1963. – 20с.
391141
  Дьяконов М.А. Дополнительные сведения о московских реформах половины 16 века / М.А. Дьяконов. – 190-198 с.
391142
  Дьяконов М.А. Дополнительные сведения о Московских реформах половины XVI века. – [Санкт-Петербург] : [б. и.], 1894. – С. 189-198. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1894, ч. 292, апр., с. 189- 198


  На обл. дарственная надпись от автра в дар Николаю Прокопьевичу Василенко На тит. л. № 46821: из книг Романовича-Славатинского
391143
  Красавина А.В. Дополнительные услуги в маркетинговой стратегии современной библиотеки // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 5 (49). – С. 212-216. – ISSN 1997-0803


  В статье анализируется роль дополнительных услуг в деятельности библиотеки. Автор рассматривает практический опыт библиотеки по привлечению читателей посредством использования современных технологий.
391144
  Корниенко В.Н. Дополнительные формы образования в системе "непрерывки" [ХГУ "НУА"] / В.Н. Корниенко, Войно-Данчишина, Т.А. Удовицкая // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 323-362. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
391145
  Аладьев В.З. Дополнительные функциональные средства для пакета Mathematica / В.З. Аладьев, В.А. Ваганов, Д.С. Гринь ; Междунар. Акад. Ноосферы, Балтийское отд-ние. – Херсон : Олди-Плюс, 2012. – 403, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 391-397. – ISBN 978-966-2393-59-0
391146
  Аладьев В.З. Дополнительные функциональные средства математического пакета Maple релизов 6 и 7 : Системы компьютерной алгебры / В.З. Аладьев, В.А. Ваганов, Е.П. Гришин; International Academy of Noosphere. – Таллинн, 2002. – 312с. – ISBN 9985-9277-3-7
391147
   Дополнительный доход от продаж LCC // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
391148
   Дополнительный каталог библиотеки Таврического губернского земства "Taurica" имени А.Х. Стевена : Дополнение 1-ое. – Симферополь : Тип. Таврич. губернского земства, 1911. – 32 с.
391149
   Дополнительный контент - с ancillary services // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 10 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
391150
  Шалыгин А.Г. Дополнительный курс теории словесности : очерки и разборы произведений всемирной литературы / А. Шалыгин. – Санкт-Петербург : [Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)], 1910. – VIII, 392 с. – Библиогр.: "Указатель главнейших произведений, упоминаемых в книге" (с. 391-392)
391151
  Шалыгин А.Г. Дополнительный курс теории словесности : очерки и разборы произведений всемирной литературы / А. Шалыгин. – 2-е изд. (без перемен). – Санкт-Петербург : [Тип. А.Э. Коллинс (бывш. Ю.Н. Эрлих)], 1914. – VIII, 392 с. – Библиогр.: "Указатель главнейших произведений, упоминаемых в книге" (с. 391-392)
391152
   Дополнительный материал к отчёту "Два года работы Правительства АМССР. – 42с.
391153
  Комяк Н.А. Дополнительный след / Н.А. Комяк. – Минск, 1989. – 125с.
391154
  Шмулевич М.С. Дополнительный чистый доход социалистических предприятий : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Шмулевич М.С. ; МВ и ССО СССР, Казан. гос. ун-т. – Казань, 1975. – 28 с.
391155
  Крачилов К.К. Дополняемость в решетках кручений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Крачилов К.К.; АН МолдССР. Ин-тут матем. с Вычислит. центром. – Кишинев, 1980. – 9л.
391156
  Должанський М.І. Допомагає госпрозрахунок / М.І. Должанський, Я.Г. Крижанівський. – Львів, 1988. – 35с.
391157
  Черняк А. Допомагаємо влаштуватися на роботу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Керівник Центру працевлаштування КНУТШ розповідає про роботу Центру, його досвід роботи зі студентами та з компаніями-роботодавцями.
391158
  Шунько В. Допомагаємо геологам Гвінеї // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 2


  На геологічному факультеті проходять стажування співробітники міністерства корисних копалин та енергетики Республіки Гвінея. На фото - стажори з Гвінеї.
391159
  Шнирков О. Допомагаємо фахівцям набувати високого класу // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Інформація про семінар "Організація роботи маркетингових служб підприємств та об"єднань на зовнішніх ринках", проведений в ІМВ для керівників підприємств концерну "Укрспирт" з метою підвищення кваліфікації працівників у сфері зовнішньоекономічної ...
391160
  Давидов В. Допомагаємо школі / В. Давидов, П. Попель // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  В рамках шефства університету над загальноосвітніми навчальними закладами, доц. кафедри англійської мови В.І. Давидов налагодив співпрацю університету з закладами освіти м. Конотопа. Стаття присвячена цій співпраці, зокрема зустрічі делегації ...
391161
  Шуневич Володимир Допоміжний засіб // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 88-91. – ISSN 0130-5212
391162
  Введенський А.О. Допоміжні історичні дисципліни / А.О. Введенський. – Київ, 1963. – 208с.
391163
  Введенський А.О. Допоміжні історичні дисципліни : Короткий курс;навчальний посібник / А.О. Введенський. – Київ : Радянська школа, 1963. – 208с.


  Книга є посібником з допоміжних історичних дисциплін: джерелознавство, археографії, палеографії, дипломатики, геральдики, сфрагістики, хронології, метрології та ґн.
391164
  Перкун В.П. Допоміжні історичні дисципліни в Польщі (1988-2015 pp.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 4 (529 ), липень-серпень. – С. 133-151. – ISSN 0130-5247
391165
  Дудко В. Допоміжні лучники римської армії у бою за часів принципату (І-ІІІ ст. н.е.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 4-9. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена місцю допоміжних лучників римської армії у бою за доби принципату. У першій частині статті подається історіографія та актуалізація проблеми. У другому розділі приділено увагу формуванню перших регулярних загонів римських допоміжних ...
391166
   Допоміжні матеріяли для вчителів історії = Curriculum for history teachers. – Мельбурн : Українська центральна шкільна рада Австралії, 1997. – 101с. : іл.
391167
  Старікова Н.М. Допоміжні репродуктивні технології: цивільно-правовий вимір // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 155-159. – ISSN 2219-5521
391168
  Шуст Р. Допоміжні/спеціальні історичні дисципліни у Львівському університеті імені Івана Франка (1939-2008) / Р. Шуст, О. Целуйко // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 188-198
391169
  Бочаров С. Допомога в розвитку польським регіонам з боку Європейського Союзу напередодні приєднання до ЄС // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 86-91. – ISSN 1728-9343
391170
  Кікалов Г.Т. Допомога великого російського народу українському народові у відбудові народного господарства в післявоєнний період : стенограмма публічної лекції / Г.Т. Кікалов ; Т-во для поширення політ. та наукових знань Укр. РСР. – Київ, 1954. – 40 с.
391171
  Корж Т.І. Допомога держави при вирішенні житлової проблеми молодих сімей // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 21-25.
391172
  Сейд Т. Допомога дітям із травмами на догоспітальному етапі / Т. Сейд, Р. Рамайях, А. Грабінський // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 68-79. – ISSN 2312-7104
391173
  Максимчук В. Допомога за рахунок коштів загальнообов"язкового державного соціального страхуання у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 44. – С.61-62
391174
  Наконечна М.М. Допомога іншому: психологічні аспекти : монографія / М.М. Наконечна ; Нац. акад. пед. наук ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Слово, 2012. – 184 с. – Бібліогр.: с. 156-174. – ISBN 978-966-194-080-1
391175
  Михайлов О.О. Допомога міста селу в піднесенні культури (1929-1941 рр.) / О.О. Михайлов. – Київ : В-во Київського ун-ту, 1968. – 206 с.
391176
  Нечипорук З.С. Допомога молоді у свідомому виборі професії / З.С. Нечипорук. – Київ, 1969. – 48с.
391177
  Пристайко В. Допомога НАТО робить Україну сильнішою в протидії російській агресії / розмову вів Володимир Кравченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 липня (№ 27). – С. 1, 4
391178
  Ананко С.В. Допомога по догляду за дитиною до трьох років // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 21-25
391179
   Допомога постраждалим під час бойових дій // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 2


  Викладачі кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин відвідали центральний військовий госпіталь у Києві та передали зібрані протягом тижня 16 000 гривень матері Василя Стуженка, якому необхідна термінова допомога для протезування правої руки ...
391180
  Шепета М.Т. Допомога робітничого класу України колгоспному селу у боротьбі за дальше піднесення сільського господарства (1951-1958 рр) / М.Т. Шепета; МВ и ССО УРСР ; Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1970. – 115 с.
391181
  Кізченко А.Ф. Допомога СРСР слаборозвинутим країнам / А.Ф. Кізченко. – Київ, 1961. – 48 с.
391182
  Кіт Л. Допомога студентам - сиротам // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), П. Бех, А. Бойко, Л. Іванова (ред.), Л. Кіт, В. Невесенко, В. Радчук, В. Різун, В. Сергійчук, Р. Синельников, В. Суярко, О. Чекмишев]. – Київ, 2000. – Грудень (№ 8). – С. 4


  Комітет допомоги українським сиротам і дітям без батьківської опіки звернув свою увагу на студентів КНУ імені Тараса Шевченка.
391183
  Бубновський А.М. Допомога США країнам Центрально-Східної Європи в соціально-політичній трансформації суспільства у 90-х роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-11. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
391184
  Горохов С. Допомога Чернігівського губернського земства переселенцям на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Досліджено переселенську діяльність Чернігівського губернського земства у період 1908-1914 рр. Основну увагу приділено політичним умовам становлення земської переселенської організації, економічним формам допомоги переселенцям та її значенню. This ...
391185
  Озадовський А.А. Допомога чи експансія? / А.А. Озадовський. – Київ, 1972. – 48с.
391186
  Новожилов Є. Допомога чи плутанина? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 35


  Про антикорупційні методичні рекомендації для юридичних осіб.
391187
   Допомогли добровольцям батальйону "Січ" // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 2


  "...У липні за ініціативою Студпарламенту КНУ та за підтримки ректора університету Л. В. Губерського було вирішено надати допомогу батальйонові спеціального призначення "Січ" (місто формування - Київ). Для облаштування казарми та тренувальної бази ...
391188
   Допомогти знайти точку опори. З досвіду роботи методиста ІМЦО м. Тернополя, вчителя зарубіжної літератури Л.В.Ярець // Зарубіжна література в навчальних закладах : Київ, 2001
391189
  Пижов В.В. Допомогти масовому навчанню школярів плаванню // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 33-36
391190
  Семчик В.І. Допоможе науково-правова експертиза // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 527-528. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
391191
   Допоможем здійснити загально обов"язкове політехнічне навчання. – Х.-Одеса, 1930. – 32с.
391192
  Ячейкін Ю.Д. Допотопна історія / Ю.Д. Ячейкін. – Київ : Молодь, 1966. – 64 с.
391193
  Князева Дарья Допотопные острова // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 50-65 : фото
391194
  Черкасов А.Н. Допплер-сдвинутый циклотронный резонанс в вольфраме, молибдене и цинке : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Черкасов А.Н. ; МВ и ССО УССР, Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1981. – 22 с.
391195
  Лу Эрленд Допплер : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С.6-78. – ISSN 1130-6545
391196
  Марчук В.В. Допплерівсько-поляриметрична радіолокаційна система система для оцінки турбулентності в опадах : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Марчук В. В.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
391197
   Допризовна підготовка : підручник для 10-11 класів загальноосвтніх навч. закладів / Ю.О. Квашньов, Я.І. Конотопенко, Ю.В. Крамаренко, М.І. Томчук; Квашньов Ю.О. [та ін.] ; за ред. Ю.О. Квашньова, М.І. Томчука. – 3-тє вид., із змінами. – Київ : Вежа, 2005. – 416 с. – ISBN 966-7091-56-2
391198
  Тарана Лиева Допрос-коррелятивный фактор положений азербайджанского уголовного процесса и криминалистики при получении показаний свидетелей // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 2 (76). – С. 45-51
391199
  Ефимичев С.П. Допрос / С.П. Ефимичев. – Волгоград, 1978. – 46с.
391200
  Кларов Ю. Допрос в Иркутске : (факты, документы и авторские домыслы : [докум. повесть] / Юрий Кларов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 302 с.
391201
  Кларов Ю. Допрос в Иркутске : допрос Колчака : протоколы заседаний Чрезвычайн. следств. комис. по делу Колчака : стеногр. отчет / Ю. Кларов // Арестант пятой камеры : [О А.В. Колчаке]. – Москва : Политиздат, 1990. – С. 5-235. – ISBN 5-250-01405-4


  Содерж.: Допрос в Иркутске / .
391202
  Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном процессе и криминалистике / Н.И. Порубов. – Минск, 1968. – 276с.
391203
  Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве / Н.И. Порубов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Минск, 1973. – 367с.
391204
   Допрос Колчака. – Л., 1925. – 233с.
391205
  Иогансон Б.В. Допрос коммунистов / Б.В. Иогансон. – Москва, 1966. – 8с.
391206
  Сафин Н.Ш. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в советском уголовном судопроизводстве / Н.Ш. Сафин. – Казань, 1990. – 158с.
391207
  Воронин С.А. Допрос о любви / С.А. Воронин. – Москва, 1977. – 63с.
391208
  Соя-Серко Допрос подсудимого в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Соя-Серко О.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1969. – 16л.
391209
  Шафранский Н.А. Допрос свидетеля в советском предварительном расселедовании : Автореф... Канд.юрид.наук: / Шафранский Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 15л.
391210
  Шафранский Н.А. Допрос свидетеля в советском предварительном расследовании : Дис... канд. юридич.наук: / Шафранский Н.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. уголовного права. – Киев, 1954. – 317, ХХІІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
391211
  Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология : Учебное пособие / В.Е. Коновалова. – Харків : Консум, 1999. – 157с. – ISBN 966-7124-50-9
391212
  Гомонюк О.М. Допрофесійна підготовка майбутніх соціальних педагогів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 64-69
391213
  Цехмістер Я.В. Допрофесійна підготовка учнів у ліцеї медичного профілю: теорія і практика / Я.В. Цехмістер; Акад. педагогічних наук України; Нац. медичн. ун-тет ім.О.О.Богомольця. – Київ : Наукова думка, 2002. – 620с. – ISBN 5-8238-0783-Х
391214
  Круглик Лідія Допрофільна і профільна освіта в контексті вивчення соціальної географії : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 9-10. – Бібліогр.: 10 назв
391215
  Юрчак В. Допрофільна підготовка та профільна освіта: регіональний вимір / В. Юрчак, М. Лавренчук, І. Ціко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (359). – С. 11-17
391216
  Погорецький М. Допуск адвоката як захисника до участі у кримінальних справах, матеріали яких становить державну таємницю // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 209-220. – ISSN 1993-0909
391217
  Семенюк О.Г. Допуск до державної таємниці як різновид діяльності держави з надання адміністративних послуг // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 94-100
391218
  Васильев И.А. Допуск на инициативу / И.А. Васильев. – Москва, 1983. – 349с.
391219
  Бадьева Э.А. Допуск на магистраль / Э.А. Бадьева. – Свердловск, 1984. – 336с.
391220
  Одинг И.А. Допускаемые напряжения в машиностроении и циклическая прочность металлов / И.А. Одинг. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М., 1962. – 260с.
391221
  Фомин А.В. Допуски в радиоэлектронной аппаратуре / А.В. Фомин, В.Ф. Борисов, В.В. Чермошенский. – Москва : Советское радио, 1973. – 128 с.
391222
  Сокольский М.Н. Допуски и качество оптического изображения. / М.Н. Сокольский. – Л., 1989. – 220с.
391223
  Абрамов О.В. Допуски и номиналы систем управления / О.В. Абрамов, В.В. Здор, А.А. Супоня ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Ин-т автоматики и процессов управления с Вычислит. центром. – Москва : Наука, 1976. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-159
391224
   Допуски и посадки. – Москва, 1963. – 88с.
391225
   Допуски и посадки. – Москва, 1965. – 87с.
391226
  Апарин Г.А. Допуски и технически е измерения / Г.А. Апарин, И.Е. Городецкий. – 3-е доп. и испр. – Москва, 1953. – 640с.
391227
  Журавлев А.Н. Допуски и технические измерения / А.Н. Журавлев. – Изд. 7-е, испр. – М., 1981. – 256с.
391228
  Рябчій В.А. Допустима зміна конфігурації земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 88-92 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
391229
  Меженный Сергей Яковлевич Допустимая несимметрия напряжений по условиям вибрации и шума асинхронных электродвигателей в сельскохозяйственном приводе : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.02 / Меженный Сергей Яковлевич;. – К., 1976. – 26л.
391230
  Высоцкий С. Допустимая оборона // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 13 (126). – С. 22-23. – ISSN 2075-7093


  Глава военного ведомства Юрий Ехануров рассказал, за кого готова воевать и голосовать армия, а также о том, разгонит ли она второй Майдан
391231
  Задорожна С.Ф. Допустимість альтернативного вирішення спорів як обов"язкова умова звернення до позасудового вирішення спорів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 85-89. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
391232
  Смирнов М Допустимість використання в кримінальному пооцесі показань анонімних свідків // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.34-37. – ISBN 966-667-078-Х
391233
  Когутич І. Допустимість використання криміналістичної гіпнології під час підготовки до допиту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.596-601. – Бібліогр.: 19 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
391234
  Барабаш Т. Допустимість використання негативних обставин при доказуванні в кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.107-112
391235
  Варфоломєєва Т.В. Допустимість використання похідних речових доказів у процесі доказування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 43-48. – (Серія права ; № 12)


  В практике расследования уголовных дел довольно часто вместо первоначальных вещественных доказательств используются их копии. Такие копии вещественных доказательств как фотоснимки, слепки, оттиски, полученные с использованием современных ...
391236
  Вапнярчук В.В. Допустимість доказів (доказування) в практиці Європейського Суду // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 177-183. – ISSN 2306-9082
391237
  Кучер Т.М. Допустимість доказів в аспекті виконання завдань цивільного судочинства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 140-144. – (0). – ISSN 2078-9165
391238
  Степанов О. Допустимість доказів за кримінально - процесуальним правом України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.61-65. – ISSN 0132-1331
391239
  Сергєєва Д.Б. Допустимість доказів у криміналному процесі: проблемні питання // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 500-502. – ISBN 978-617-7220-83-0
391240
  Кайло І.Ю. Допустимість доказів у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кайло Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 195-218
391241
  Кайло І.Ю. Допустимість доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кайло Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
391242
  Шевчишен А.В. Допустимість доказів у кримінальному процесі України та США (порівняльно-правовий аналіз) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 166-173
391243
  Давимука І. Допустимість доказів у кримінальному процесі: спірні проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.125-129. – ISSN 0132-1331
391244
  Штефан А. Допустимість доказів у цивільному судочинстві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С.69-77. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2308-0361
391245
  Федорчук І. Допустимість доказів, отриманих із джерел іноземної держави // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 160-163.
391246
  Прилуцький С. Допустимість доказів: сучасність та перспективи кримінального процесу України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 85-90. – ISSN 0132-1331
391247
  Колотова О.В. Допустимість застосування аналогії у галузях права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 60-66. – ISSN 1563-3349
391248
  Плотиця О. Допустимість застосування поліграфів в трудових відносинах // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 113-114
391249
  Марусенко Р.І. Допустимість і доцільність установлення земельних сервітутів як передумови ефективного використання та охорони земельних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-83. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання допустимості встановлення земельних сервітутів в аспекті їхнього можливого негативного впливу на стан земельних ресурсів. Крім цього, зачіпаються питання доцільності встановлення сервітутів, котрі можуть ускладнити користування ...
391250
  Проценко Д. Допустимість медіації в цивільних, господарських, адміністративних і трудових спорах // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 179-184
391251
  Костін М. Допустимість способів захисту обвинуваченого для забезпечення його публічних та особистих інтересів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 99-102. – ISSN 0132-1331
391252
  Сибилева Н.В. Допустимость доказательств в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Сибилева Н.В.; МВ и ССО, Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 23л.
391253
   Допустимые выбросы радиоактивных и вредных химических веществ в атмосферу. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 216с.
391254
   Допустимые выбросы радиоактивных и вредных химических веществ в приземный слой атмосферы. – М., 1980. – 237с.
391255
  Кольцова Светлана Васильевна Допустимые комплексы плоскостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кольцова Светлана Васильевна; Моск. ин. электромашиностр. – М., 1978. – 11л.
391256
  Карасик А.Ю. Допустить к исполнению / А.Ю. Карасик. – М, 1987. – 320с.
391257
  Смирнова Марина Допущены к показу : столпы культуры / Смирнова Марина, Шахвердиев Тофик // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 94-106 : Фото
391258
  Радо Ш. Дора пвідомляє.. : спогади радянського розвідни ка / Ш. Радо. – Скор.пер.з угорської. – Ужгород : Карпати, 1973. – 318с.
391259
  Радо Ш. Дора пвідомляє.. / Ш. Радо. – Ужгород : Карпати, 1979. – 319 с.
391260
  Кальна-Дубінюк Дорадча діяльність у галузі аквакультури України / Кальна-Дубінюк, М.М. Гнідан // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 178-183. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто сучасний стан галузі аквакультури, проблемні питання організації та розвитку аквапідприємств в Україні. Визначено вплив дорадчої діяльності у подальшому розвитку вітчизняної галузі аквакультури. Рассмотрено современное состояние отрасли ...
391261
  Шаравара Т.О. Дорадянська історіографія соціально-економічних наслідків аграрних реформ другої половини ХІХ ст. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 44-47. – ISBN 966-7686-12-8
391262
  Шаравара Т. Дорадянська історіографія університетських реформ другої половини XIX - початку XX століття у Російській імперії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 99-103


  У статті доліджуються погляди представників російської та української інтелігенції на реформи й модернізацію вищої школи 2-ї половини 19 - початку 20 ст. у Російській імперії. Висвітлено історіографію розробки й запровадження університетських ...
391263
  Бондаренко О. Дорадянська історіографія фінансової діяльності міського самоврядування Новоросії (1785–1917 рр.) / Олександр Бондаренко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 74-84


  Стаття присвячена дослідженню дорадянської історіографії фінансової діяльності органів громадського самоврядування міст Новоросійських губерній. Статья посвящена исследованию досоветской историографии финансовой деятельности органов общественного ...
391264
  Яшний Д.В. Дорадянські документальні листівки як джерело з вивчення втраченої містобудівної спадщини Криму (1895-1917) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 215-227. – ISSN 2078-0133
391265
  Михайлова Наталія Дордонь. Французи і кроманьйонці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 134-139 : фото
391266
  Ишмурзин У.Ю. Дореволюционная история города Джамбула (1864-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ишмурзин У.Ю.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 26л.
391267
  Семенович А.А. Дореволюционная проза Якуба Коласа. : Автореф... Канд.филол.наук: / Семенович А.А.; Акад.наук Белорус.ССР.Ин-т языка, литер.и искусства. – Минск, 1950. – 18л.
391268
  Кофман А.Ф. Дореволюционная Россия в испаноамериканской литературе // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 63-73. – ISSN 044-748Х
391269
  Худяков М.Г. Дореволюционная русская археология на службе эксплуататорских классов. / М.Г. Худяков. – Л., 1933. – 162с.
391270
  Кереева-Канафиева Дореволюционная русская печать о Казахстане / Кереева-Канафиева. – Алма-Ата, 1963. – 304с.
391271
  Аннакурдов М.Д. Дореволюционное состояние народного образования в Туркменистане и первые шаги в его развитии после великой Октябрьской социалистической революции / М.Д. Аннакурдов. – Ашхабад, 1981. – 89с.
391272
  Коваленко В.А. Дореволюционное творчество Змитрока Бядули. : Автореф... канд. филолог.наук: / Коваленко В.А.; АН БССР. Ин-тут лит. им. Я. Купалы. – Минск, 1959. – 20л.
391273
  Тиханчева Е.П. Дореволюционное творчество С. П. Подъячева : Автореф... канд. филол.наук: / Тиханчева Е. П.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1954. – 29л.
391274
   Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград
1. – 1964. – 418с.
391275
   Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград
2. – 1966. – 180с.
391276
  Акопджанова М.О. Дореволюционные памятники уголовно-правовой науки о налоговых преступлениях // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
391277
  Гриднева Л.Н. Дореволюционные сказы рабочих Урала : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Гриднева Л.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 19л.
391278
  Колымагин Б.Ф. Дореволюционный опыт сохранения церковных памятников культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С. 46-47. – ISSN 2073-9702
391279
  Волынкин Н.М. Дореволюционный Петербург / Н.М. Волынкин, М.О. Малышев. – Ленинград, 1957. – 54с.
391280
  Волкова О. Дореволюційна дворянська історіографія діяльності декабристів // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 114-116. – ISBN 978-966-171-793-9
391281
  Вахонєєв В. Дореволюційна історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 8-11. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті детально проаналізована історіографія колонізаційного процесу берегів Боспору Кіммерійського (Керченської протоки) від появи перших наукових праць до повної ліквідації "старої" школи археології в 1929 р. Простежена еволюція наукових гіпотез та ...
391282
  Седляр Анатолій Дореволюційна історіографія діяльності органів міського самоврядування Волинської та Подільської губерній (1892-1917 рр.) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 30-32. – ISSN 1999-4966
391283
  Мартинюк О.В. Дореволюційна історіографія проблеми еволюції правового становища жінки в Україні (X - перша половина XVII ст.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 118-123. – ISSN 1563-3349
391284
  Сарнацький О.П. Дореволюційна російська історіографія питання про політику самодержавного апарату влади щодо українства (1907-1917 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 67-69. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
391285
  Волкова О. Дореволюційна українська історіографія польського суспільного руху кінця XVIII – першої чверті XIX ст. Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті аналізуються дослідження польського суспільного руху на території Правоберережної України кінця XVIII– першої чверті XIX в. в українській дореволюційній історіографії. У висновках підкреслено що українські дореволюційні історики спробували ...
391286
  Волкова О. Дореволюційна українська історіографія польського суспільного руху кінця XVIII – першої чверті XIX ст. Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-15. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються дослідження польського суспільного руху на території Правоберережної України кінця XVIII- першої чверті XIX в. в українській дореволюційній історіографії. У висновках підкреслено що українські дореволюційні історики спробували ...
391287
  Казьмирчук Г.Д. Дореволюційне декабристознавство в Україні // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 24-36. – ISBN 978-617-7107-36-0
391288
  Третьяков А. Дореволюційний Хрещатик і його домовласники // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 5 (203). – С. 2-35. – ISSN 0131-2685
391289
  Бойко-Гагарін Дореволюційні газети як джерело вивчення історії музейної справи в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 134-145. – ISSN 2222-5250
391290
  Казьмирчук М. Дореволюційні та радянські дослідження соціально-економічного розвитку Київської губернії пореформеного періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-28. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються праці вітчизняних та зарубіжних дослідників різних періодів, у яких розкриваються особливості соціального розвитку Київської губернії пореформеної доби. Деякі проблеми будуть досліджені у наступних статтях. The article analyzes ...
391291
  Зыбковец В.Ф. Дорелигиозная эпоха / В.Ф. Зыбковец. – М., 1959. – 248с.
391292
  Зыбковец В.Ф. Дорелигиозная эпоха / В.Ф. Зыбковец. – М., 1959. – 248с.
391293
  Катаев И.М. Дореформенная бюрократия : по запискам, мемуарам и литературе / И.М. Катаев. – Санкт-Петербург : Книгоиздат типо-лит. "Энергия", 1914. – 180 с. – (Культурно-историческая библиотека / Под ред. Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распространения техн. знаний ; № 10)
391294
  Фадеев А.В. Дореформенная Россия / А.В. Фадеев. – М, 1960. – 184с.
391295
  Зельцер В. Дореформенная экономика. / В. Зельцер, А. Гайсинович. – Х., 1930. – 160с.
391296
  Петров Л.А. Доржи Банзаров / Л.А. Петров. – Иркутск, 1975. – 88с.
391297
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара : роман / Ч. Цыдендамбаев. – Иркутск, 1952. – 342 с.
391298
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара : роман / Ч. Цыдендамбаев. – Улан-Удэ, 1954. – 442 с.
391299
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара / Ч. Цыдендамбаев. – 6-е изд. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1969. – 420 с.
391300
  Левин Дорис Дорохтер / Левин, 1934. – 375с.
391301
  Гальперин Ю.М. Дорисовывая портреты / Ю.М. Гальперин. – М, 1991. – 315с.
391302
   Дорифейские метапелиты Енисейского кряжа: химический состав, источники сноса, палеогеодинамика / А.Д. Ножкин, А.В. Маслов, Н.В. Дмитриева, Ю.Л. Ронкин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 644-682 : табл., рис. – Библиогр.: с. 680-682. – ISSN 0016-7525
391303
  Яців Р. Доріженька додому...чиста ностальгія Тетяни Кобзар // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 вересня (№ 35). – С. 11


  Українська художниця.
391304
  Шпиталь А. Доріс Лессінг // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 22-25. – ISSN 0236-1477
391305
   Дорно дахиныг чолоолох их уурэг. – М., 1982. – 224с.
391306
  Бажан М.П. Доробок : Вибрані поезії / М.П. Бажан. – Київ : Дніпро, 1979. – 376с.
391307
  Литвинко А.С. Доробок вчених Інституту проблем матеріалознавства НАН України в галузі ракетно-космічної техніки // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 12-17. – ISSN 2415-7422
391308
  Козій О. Доробок Івана Чендея в контексті часу. Аспекти творчої позиції та літературно-критична рецепція // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6 (92). – С. 51-55


  Творчий доробок І. Чендея художньо розмаїтий. У художньому світі письменника реалістичні деталі, ліризм органічно поєднуються із сатиричним зображенням, елементами театру абсурду, що є ознаками постмодерну. У творчості він не зважає на канони, постійно ...
391309
  Янко Н. Доробок майстра перекладу // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 11/12. – С.168-169


  Про бібліографічний покажчик "Г.П.Кочур",що видано 1999 року у Львові
391310
  Вовченко В. Доробок Миколи Левитського у становленні та розвитку кооперативного руху в Україні: історіографічний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 23-26. – ISSN 2076-9326
391311
  Сорокіна О. Доробок П. Іванова як джерело з історії розвитку вітчизняної етнографії кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 282-286


  У статті розглядається доробок П. Іванова, присвячений проблемам вітчизняної етнографії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Спадщина етнографа попри значну кількість публікацій залишається маловивченим. Елементи культурологічного аналізу, що властиві ...
391312
  Гнатюк І. Доробок С.Я. Єрмоленко у царині лексикографії // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 66-73. – ISSN 0201-419
391313
  Цебро О. Доробок Тараса Шевченка як засіб радянської пропаганди з мобілізації духовних сил українського народу під час війни 1941-1945 рр. // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 133-141


  У статті розглянуто використання творчого спадку Тараса Шевченка радянською пропагандою в період війни 1941-1945 рр. У той час твори поета видавались великими накладами. Шевченківська тематика використовувалась у ЗМІ, пропагандистській літ., наочних ...
391314
  Панова И.Ю. Дорог у песни много: Стихи. / И.Ю. Панова. – М., 1979. – 32с.
391315
  Потапов Владимир Дорога - это жизнь. Всегда : От редакции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 8 : Фото. – ISSN 1029-5828
391316
  Бажан М.П. Дорога : Вибрані поезії / М.П. Бажан. – Київ : Пролетарська правда. – 45с. – (Б-ка газ. "Пролетарська правда")
391317
  Стефаник В.С. Дорога : Новели // Моє слово : Оповідання / В.С. Стефаник. – Львів : Накл. укр.-рос. вид. спілки, 1905. – 90, [3] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 86)


  Зміст: Доpога; Скін; Давнина; Вістуни; Май; Палїй; Кленові листки; Похоpон; Сон; Басаpаби; Озимина; Злодїй; Такий панок
391318
  Стефаник В.С. Дорога : Новелі / Василь Стефаник ; З малюнками О. Кульчицької. – 2-ге вид. – Львів : Накл. укр. вид. спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1917. – 100 с. : портр., мал.


  Зміст: Скін; Давнина; Вістуни; Май; Палїй; Кленові листки; Похоpон; Сон; Басаpаби; Озимина; Злодій; Такий панок.
391319
  Терещенко М.І. Дорога : вибрані поезії / М. Терещенко. – Харків : Гарт, 1931. – 137 с.
391320
  Евдокимов И.В. Дорога / И.В. Евдокимов. – М., 1933. – 318с.
391321
  Герасименко К. Дорога / К. Герасименко. – К, 1939. – 69с.
391322
  Львов М.Д. Дорога / М.Д. Львов. – Челябинск, 1944. – 63с.
391323
  Голованівський С.О. Дорога : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Держлітвидав України, 1946. – 192 с.
391324
  Амосов А. Дорога / А. Амосов. – Смоленск, 1952. – 96с.
391325
  Бикбай Б. Дорога : лирика, драма / Б. Бикбай. – Уфа : Башкнигоиздат, 1955. – 228 с.
391326
  Ашкинази Г.А. Дорога / Г.А. Ашкинази. – Днепропетровск, 1957. – 214с.
391327
  Сангаджиева Б. Дорога / Б. Сангаджиева. – Элиста, 1960. – 48 с.
391328
  Сериков С.В. Дорога / С.В. Сериков. – Липецк, 1961. – 36с.
391329
  Бажан М.П. Дорога : Вибране / М.П. Бажан. – Київ : Держлітвидав, 1964. – 267с.
391330
  Бажан М.П. Дорога : Избр. стихи / М.П. Бажан; Пер. с укр. А. Суркова. – Москва : Художественная литература, 1964. – 263с.
391331
   Дорога. – Москва, 1964. – 199 с.
391332
  Рахимова Г. Дорога / Г. Рахимова. – Ташкент, 1967. – 120с.
391333
  Абдуллаханов Д. Дорога : роман / Джонрид Абдуллаханов ; [пер. с узб. М. Мирзамухамедова] ; [ил.: П. Воронкин]. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1967. – 151 с. : ил.
391334
  Хавпачев Х.Х. Дорога / Х.Х. Хавпачев. – Нальчик, 1968. – 166с.
391335
  Дубровкина Ю.В. Дорога / Ю.В. Дубровкина. – М, 1970. – 111 с.
391336
  Иоффе С.А. Дорога / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1976. – 95с.
391337
  Митрохин В.В. Дорога / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1976. – 64с.
391338
  Гнатюк І.Ф. Дорога : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Дніпро, 1979. – 176 с.
391339
  Эмин С. Дорога / С. Эмин. – Краснодар, 1980. – 63с.
391340
  Гижа О.Р. Дорога : повість, оповідання / О.Р. Гижа. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 271 с.
391341
   Дорога. – Москва, 1983. – 189 с.
391342
  Мустафин Я.М. Дорога / Я.М. Мустафин. – М., 1985. – 350с.
391343
  Омон М.Л. Дорога / М.Л. Омон. – Москва, 1985. – 382с.
391344
  Крандиевская-Толстая Дорога / Крандиевская-Толстая. – М, 1985. – 287с.
391345
  Круглянская И.Е. Дорога / И.Е. Круглянская. – М, 1987. – 224с.
391346
  Мустафин Я.М. Дорога / Я.М. Мустафин. – Уфа, 1987. – 344с.
391347
  Мустафин Я.М. Дорога : роман / Я.М. Мустафин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 442 с.
391348
  Балаян З.Г. Дорога / З.Г. Балаян. – Москва, 1988. – 374с.
391349
  Шесталов Ю. Дорога / Ю. Шесталов. – Ленинград, 1988. – 174 с.
391350
  Чивилихин В.А. Дорога / В.А. Чивилихин. – М., 1989. – 541с.
391351
  Никонов В.Г. Дорога / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1991. – 314с.
391352
  Кравців М. Дорога : роман / М. Кравців. – Львів, 1994. – 253 с.
391353
  Кравців М. Дорога : роман / Меланія Кравців. – Львів : За вільну Україну, 1994. – 257, [1] с. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш
391354
  Ильин В. Дорога : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 5/6. – С. 33-36. – ISSN 0131-8136
391355
  Медвідь Л. Дорога Андрія Ментуха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 8-9
391356
  Вайсберг Л.М. Дорога без брода : повести / Л.М. Вайсберг. – Вильнюс, 1985. – 376 с.
391357
  Довнар Г.С. Дорога без кінця : роман / Г.С. Довнар. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 272 с.
391358
  Баранов А.П. Дорога без перекрестков / А.П. Баранов. – М., 1979. – 111с.
391359
  Ярмолюк М.Я. Дорога без початку і кінця : роман / Микола Ярмолюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 637 с.
391360
  Сгибнев А. Дорога без привала. / А. Сгибнев. – М., 1969. – 32с.
391361
  Коряков О.Ф. Дорога без привалов / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1977. – 278с.
391362
  Бабошин Н.П. Дорога без привалов / Н.П. Бабошин. – Алма-Ата, 1978. – 166с.
391363
  Ардаматский В.И. Дорога бесчестья / В.И. Ардаматский. – Москва, 1986. – 254с.
391364
   Дорога богатырей. – Москва, 1949. – 304 с.
391365
  Стус В.С. Дорога болю : поезії / В.С. Стус. – Київ, 1990. – 222 с.
391366
  Денисов В.Г. Дорога в авиацию / В.Г. Денисов, А.В. Скрипец. – М., 1987. – 190с.
391367
  Малицкий Б.А. Дорога в академики / Б.А. Малицкий. – К., 1985. – 48с.
391368
  Барбас Л.Г. Дорога в аэропорт / Л.Г. Барбас. – Л, 1981. – 71с.
391369
  Масловський В.І. Дорога в безодню / В.І. Масловський. – Львів, 1978. – 208с.
391370
  Антонов С.Ф. Дорога в Березовку : рассказы и повесть / С.Ф. Антонов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 191с.
391371
  Длуговской М.Ф. Дорога в бессмертие / М.Ф. Длуговской. – Барнаул, 1967. – 48с.
391372
   Дорога в бессмертие. – Минск, 1967. – 299 с.
391373
  Тюфяков И.Н. Дорога в бессмертие / И.Н. Тюфяков. – М., 1985. – 159с.
391374
  Хейфец В.Л. Дорога в Буэнос-Айрес. История подготовки Первой конференции компартий Латинской Америки / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 52-73. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируется подготовка первого общеконтинентального мероприятия Коминтерна в Латинской Америке, показаны сложности его организации. Проанализированы далеко не однозначные промежуточные итоги деятельности III Интернационала в регионе.
391375
  Ладлэм Р. Дорога в Гандольфо. / Р. Ладлэм. – М., 1995. – 363с.
391376
  Ханзадян Серо Дорога в горах : рассказы / Ханзадян Серо. – Москва : Художественная литература, 1967. – 223 с.
391377
  Барышев М.И. Дорога в гору / М.И. Барышев. – М., 1979. – 456с.
391378
  Новохатко В.Г. Дорога в гору / В.Г. Новохатко. – М., 1985. – 127с.
391379
  Маринов В.К. Дорога в гору. / В.К. Маринов. – Ю.-Сахалинск, 1963. – 86с.
391380
  Лозневой А.Н. Дорога в горы / А.Н. Лозневой. – Минск, 1961. – 158с.
391381
  Лозневой А.Н. Дорога в горы / А.Н. Лозневой. – М., 1966. – 147с.
391382
  Семенець О.Є. Дорога в Дамаск // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 36-44. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
391383
  Лецка Е. Дорога в два конца : Повести / Е. Лецка. – Москва : Советский писатель, 1984. – 288с.
391384
  Масловский В.Д. Дорога в два конца: Роман. : роман / В.Д. Масловский. – Москва : Военное издательство, 1989. – 463с. – ISBN 5-203-00293-2
391385
  Маркин П.Г. Дорога в детство : повести / П.Г. Маркин. – Чебоксары, 1986. – 350с.
391386
  Буачидзе Т.П. Дорога в детство : повесть / Т.П. Буачидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 317 с.
391387
  Краснов Н.С. Дорога в Дивное / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1981. – 239с.
391388
  Шацкий И.П. Дорога в жизнь / И.П. Шацкий. – Краснодар, 1953. – 83 с.
391389
   Дорога в жизнь. – Тула, 1959. – 120 с.
391390
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь / Ф.А. Вигдорова. – Київ, 1982. – 607с.
391391
  Шпарман Анке Дорога в жизнь : природа / Шпарман Анке, Арндт Инго // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 7 (148). – С. 112-127 : Фото. – ISSN 1029-5828
391392
  Коленкский В.П. Дорога в жизнь. / В.П. Коленкский. – Луганск, 1960. – 146с.
391393
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь. Это мой дом / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1957. – 675с.
391394
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь. Это мой дом. Черниговка / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1961
391395
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь.Это мой дом.Черниговка / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1967. – 736с.
391396
  Шеремет М.С. Дорога в життя : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1957. – 159 с.
391397
  Стрельник Л.П. Дорога в квітень / Л.П. Стрельник. – Донбас, 1980. – 48с.
391398
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1963. – 305с.
391399
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1969. – 352с.
391400
  Сергеева Н.А. Дорога в космос / Н.А. Сергеева. – М., 1971. – 32с.
391401
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – М., 1978. – 336с.
391402
  Гагарін Ю.О. Дорога в космос: Нотатки льотчика-космонавта СРСР : пер. з рос. / Ю.О. Гагарін. – Київ : Політвидав України, 1983. – 325 с.
391403
   Дорога в країну здоров"я. – Київ, 1984. – 154 с.
391404
  Зябрев А.Е. Дорога в легенду / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1966. – 192с.
391405
  Рытхэу Ю. Дорога в Ленинград / Ю. Рытхэу. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 458 с.
391406
  Коломієць Т.О. Дорога в листопад / Т.О. Коломієць. – К., 1990. – 141с.
391407
   Дорога в Литву. – Москва, 1944. – 124 с.
391408
  Стальной П.Д. Дорога в люди. / П.Д. Стальной. – Рига, 1952. – 304с.
391409
   Дорога в майбутнє - дорога в Європу. – Київ, 2000. – 108с.
391410
  Никольская Ксения Дорога в Мандалай : Золотой Мандалай // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 118-129 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
391411
  Шаламова Н.Д. Дорога в мечту / Н.Д. Шаламова. – Ташкент, 1963. – 48с.
391412
  Шаламова Н.Д. Дорога в мечту / Н.Д. Шаламова. – Ташкент, 1963. – 48с.
391413
  Шидов Ю.Х. Дорога в мой аул / Ю.Х. Шидов. – Черкесск, 1986. – 245 с.
391414
  Круговых Н.П. Дорога в мужество : Роман / Н.П. Круговых. – Москва : Воениздат, 1975. – 285с.
391415
  Кругвых Н.П. Дорога в мужество / Н.П. Кругвых. – М, 1975. – 285с.
391416
  Кругвых Н.П. Дорога в мужество / Н.П. Кругвых. – Минск, 1986. – 559с.
391417
  Карпович Н.М. Дорога в Мустанг / Н.М. Карпович. – М., 1978. – 192с.
391418
  Троцан Д. Дорога в народній лікувальній магії українців (XIX - поч. XX ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 88-89
391419
  Кирчів Р. Дорога в науку / Роман Кирчів // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 509-510. – ISSN 1028-5091
391420
  Борискин Н.М. Дорога в небо / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1960. – 78с.
391421
  Павлов И.Т. Дорога в небо: докум. повесть / И.Т. Павлов. – М., 1979. – 96с.
391422
  Немтушкин А. Дорога в Нижний мир : повести и рассказы / А. Немтушкин. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 1990. – 317 с.
391423
   Дорога в никуда. – Москва, 1986. – 253 с.
391424
  Мориак Ф. Дорога в никуда : романы, повесть, статьи / Ф. Мориак. – Москва : Правда, 1989. – 557 с.
391425
  Ханиг Флориан Дорога в никуда. Погоня за миражом / Ханиг Флориан, Мэтр Паскаль // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 106-121 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
391426
  Димитрова Б. Дорога в об"їзд / Б. Димитрова. – К., 1970. – 160с.
391427
  Зарудный А.С. Дорога в оба конца / Александр Зарудный. – Харьков : Савчук О.О., 2012. – 118, [2] с. – ISBN 978-966-2562-24-8
391428
  Злобин А.П. Дорога в один конец / А.П. Злобин. – М., 1965. – 223с.
391429
  Злобин А.П. Дорога в один конец : документальные повести / А.П. Злобин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 408 с.
391430
  Шолотов К.А. Дорога в океан. Для поступ. в высшие военно-морские училища. / К.А. Шолотов, А.Б. Стрелов. – М., 1990. – 95с.
391431
  Воробьев К.Д. Дорога в отчий дом / К.Д. Воробьев. – Москва, 1966. – 160с.
391432
   Дорога в отчий дом. – Пермь, 1970. – 307 с.
391433
  Кубанский Г.В. Дорога в Пешт / Г.В. Кубанский. – М, 1948. – 207с.
391434
  Шаповалов В. Дорога в полмира : поэзия : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 49-52. – ISSN 0012-6756
391435
  Светличный В.Е. Дорога в пустыню / В.Е. Светличный. – Фрунзе, 1960. – 215с.
391436
  Кузьмин С.И. Дорога в революцию / С.И. Кузьмин, Н.Н. Митрованов. – М, 1979. – 191с.
391437
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник русского языка (первый уровень - 2) : [ в 2 т. ] / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А.Толстых. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ. – ISBN 5-86547-389-1
Т. 2. – 2006. – 184 с. : илл. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 3
391438
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник русского языка (базовый уровень) / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А.Толстых. – 3-е изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ, 2007. – 256 с. : илл. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 2. – ISBN 978-5-86547-449-4
391439
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник русского языка (первый уровень - 1) : [ в 2 т. ] / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ. – ISBN 5-86547-301-8
Т. 1. – 2007. – 200 с. : илл. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 3
391440
  Каткова Н.М. Дорога в Сан-Донато. / Н.М. Каткова. – Свердловск, 1971. – 125с.
391441
  Нехода І.І. Дорога в свято : Поезії / І.І. Нехода. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 95с.
391442
  Есин С.Н. Дорога в Смольный / С.Н. Есин. – М, 1985. – 240с.
391443
  Алиев С.М. Дорога в современность / С.М. Алиев. – Махачкала, 1977. – 143с.
391444
  Авдеев В.Ф. Дорога в Сокольники : повесть / В.Ф. Авдеев. – Москва : Сов. писатель, 1965. – 315 с. : портр.
391445
  Коренев В.В. Дорога в сосновый бор / В.В. Коренев. – М., 1981. – 367с.
391446
  Кузнецов В.Д. Дорога в спорт / В.Д. Кузнецов. – М., 1960. – 176с.
391447
   Дорога в сто парсеков. – Москва, 1959. – 285 с.
391448
  Салимов Байран Дорога в Судур. / Салимов Байран. – М., 1986. – 77с.
391449
  Полторацкий В.В. Дорога в Суздаль. Кн. о любимой земле. / В.В. Полторацкий. – М., 1971. – 205с.
391450
  Вишневский Е.М. Дорога в счастье / Е.М. Вишневский. – Брянск, 1959. – 63с.
391451
  Шевчук В.О. Дорога в тисячу років : Роздуми, статті, есе / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 411с. – ISBN 5-333-00427-7
391452
  Левина А.Л. Дорога в три шага / А.Л. Левина. – М, 1974. – 112с.
391453
  Велиев А. Дорога в Тураджлы : роман / А. Велиев; авториз. пер. с азерб. И.Третьякова. – Москва : Советский писатель, 1964. – 391 с.
391454
  Федоровский П Е. Дорога в тысячу верст. / П Е. Федоровский, . – М., 1971. – 207с.
391455
  Любченко Л.Н. Дорога в хороший день. / Л.Н. Любченко. – Сухуми, 1965. – 58с.
391456
  Шатько Е.И. Дорога в цветущие долины / Е.И. Шатько. – Москва : Советская Россия, 1985. – 224с.
391457
  Стрелкова И.И. Дорога в Читай -город / И.И. Стрелкова. – М., 1971. – 151с.
391458
  Передреев А.К. Дорога в Шемаху / А.К. Передреев. – Баку, 1981. – 101с.
391459
  Маркуш О.І. Дорога в Широке : повісті та оповідання / О.І. Маркуш. – Ужгород : Карпати, 1978. – 364 с.
391460
  Михайлов В.М. Дорога вдаль зовет / В.М. Михайлов. – М, 1960. – 92с.
391461
  Кравченко И.Г. Дорога вдоль неба / И.Г. Кравченко. – Краснодар, 1982. – 110с.
391462
  Дуэль И.И. Дорога вдоль фасада / И.И. Дуэль. – М, 1982. – 303с.
391463
  Кучер В.С. Дорога веде на заставу / В.С. Кучер. – Київ : Молодий більшовик, 1939. – 99 с.
391464
  Брусиловский Р.М. Дорога ведет к мысу Желаний / Р.М. Брусиловский. – Харьков, 1966. – 374с.
391465
  Ардаматский В.И. Дорога ведет к человеку... / В.И. Ардаматский. – Москва, 1964. – 496с.
391466
  Варшавский А.С. Дорога ведет на Юг / А.С. Варшавский. – Москва, 1960. – 96с.
391467
  Чандар К. Дорога ведет назад / К. Чандар. – М, 1964. – 143с.
391468
   Дорога века. – Москва, 1986. – 175 с.
391469
  Акопян К.Н. Дорога верности / К.Н. Акопян. – Москва, 1979. – 110 с.
391470
  Ефремов И.А. Дорога ветров : (Гобийские заметки) / И.А. Ефремов. – Москва : Трудрезервиздат, 1958. – 360 с.
391471
  Куликов Н.А. Дорога ветров / Н.А. Куликов. – Ташкент, 1971. – 72с.
391472
  Ефремов И.А. Дорога ветров : (Гобийские заметки) / И.А. Ефремов. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 416 с.
391473
  Журахович С.М. Дорога вірних : повість / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 220 с.
391474
  Сквайрс Р. Дорога войны. / Р. Сквайрс. – М,, 1952. – 168с.
391475
   Дорога воспоминаний. – Москва, 1981. – 439 с.
391476
  Попков Ф.Е. Дорога времени. / Ф.Е. Попков. – Кишинев, 1979. – 79с.
391477
  Каспаров Б.М. Дорога голубых сталактитов / Б.М. Каспаров. – Краснодар, 1960. – 160с.
391478
  Лобанов Валерий Дорога далека : Поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 105-107. – ISSN 0130-7673
391479
  Межиров А.П. Дорога далека. / А.П. Межиров. – Л, 1947. – 102с.
391480
  Байтанаев А. Дорога дальняя зовет : роман / А. Байтанаев; пер. с каз. М.Тиморшина. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 179 с.
391481
   Дорога дальняя, казённый дом.... – Москва, 1990. – 380 с.
391482
  Олійник С.І. Дорога дама / С.І. Олійник. – Київ : Радянська Україна, 1954. – 64 с. – (Бібліотека "Перця" ; № 16)
391483
  Людников И.И. Дорога длинною в жизнь / И.И. Людников. – М., 1969. – 180с.
391484
  Людников И.И. Дорога длинною в жизнь / И.И. Людников. – 2-е изд. – М., 1985. – 167с.
391485
  Тер-Григрян Дорога длинною в жизнь / Тер-Григрян. – М., 1986. – 239с.
391486
  Орестов О.Л. Дорога длинною в полвека / О.Л. Орестов. – М., 1987. – 197с.
391487
   Дорога длиною 1418 дней. – Алма-Ата, 1980. – 496 с.
391488
  Сонин А.С. Дорога длиною в век: Из истории открытия и исследования жидких кристаллов / А.С. Сонин. – Москва : Наука, 1988. – 224 с.
391489
  Триус И.Б. Дорога длиною в жизнь / И.Б. Триус. – М., 1989. – 270с.
391490
  Гюльназарян Х.М. Дорога дней : роман / Х.М. Гюльназарян; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1975. – 256 с.
391491
  Горак Я. Дорога до "Мойсея" : до 110-ліття з часу написання поеми // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 8 (849), серпень. – С. 145-153. – ISSN 0868-4790
391492
  Борняк Г. Дорога до архіву і науки починалася з лекцій В"ячеслава Стрельського // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 107-108. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
391493
  Осьмак Н. Дорога до батьків // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 34-37. – ISSN 1819-7329


  Наталія Осьмак про свого батька Кирила Осьмака - одного з перших членів ВУАН, діяча Української Центральної Ради, діяча ОУН, Президента Української Головної Визвольної Ради.
391494
  Вардзарук Л. Дорога до безсмертя / Лук"ян Вардзарук; Науково-редакційний відділ "Реабалітовані історією" при Івано-Франківській облдержадміністраціїї. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. – 204с. – ISBN 966-8090-27-6
391495
  Василевська В.Л. Дорога до весни : статті, нариси, памфлети / В.Л. Василевська; пер. з польськ. П.Козланюк та ін. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 279 с. – (Бібіліотека публіциста)
391496
  Шкарівська Є.П. Дорога до дому : поезії / Є.П. Шкарівська. – Київ, 1990. – 45 с.
391497
  Макарський О. Дорога до ефірної "цифри" як типова українська дорога // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 6. – С. 29-31
391498
  Максимчук С. Дорога до Кобзаря // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 15


  До 200-річчя Тараса Шевченко народний артист України Святослав Максимчук випустив компакт-диск поетичних творів Кобзаря "Мій Шевченко". Диск містить 110 творів Т. Шевченка.
391499
  Бабляк В.С. Дорога до любові : оповідання / В.С. Бабляк. – Київ : Молодь, 1964. – 203 с.
391500
  Кучер В.С. Дорога до людей : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1958. – 226 с.
391501
  Дрозд В.Г. Дорога до матері : роман-біографія / В.Г. Дрозд. – Київ, 1978. – 183 с.
391502
  Дрозд В.Г. Дорога до матері : роман-біографія / Володимир Дрозд. – Київ : Молодь, 1979. – 216 с.
391503
  Холодний М.К. Дорога до матері : поезії / Микола Холодний. – Київ : Український письменник, 1993. – 206 с.
391504
  Кондратюк А. Дорога до матері : роман / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 432с. – ISBN 978-966-416-171-5
391505
  Ваш І.М. Дорога до мети / І.М. Ваш. – Ужгород, 1963. – 311с.
391506
  Сюндюков І. Дорога до народної правди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 лютого - 1 березня (№ 37/38). – С. 8


  Професор Павло Зайцев - один із найкращих біографів Тараса Шевченка
391507
   Дорога до правди : [Катехізис]. – Б.м.
391508
  Власенко І.М. Дорога до себе : повість / І.М. Власенко. – Київ : Молодь, 1972. – 167 с.
391509
  Маландій О. Дорога до себе : Проза / О. Маландій. – Київ : Дніпро, 1998. – 106с. – ISBN 5-308-01702-6
391510
  Боришевський М.Й. Дорога до себе: від основ суб"єктності до вершин духовності : монографія / Мирослав Боришевський. – Київ : Академвидав, 2010. – 410 с., [5] с. – Бібліогр. в кінці розділу. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-8226-92-2 (978-617-572-001-1)


  Адресована психологам, педагогам, соціологам, усім, кого цікавить людина як феномен світу і процес становлення її як унікальної, самодостатньої особистості
391511
  Муратов І.Л. Дорога до сина : документальна повість у прозі / І.Л. Муратов. – Київ, 1967. – 52 с.
391512
  Кулик В.П. Дорога до тебе: Вірші. / В.П. Кулик. – Сімферополь, 1989. – 60с.
391513
  Шпрангер Г. Дорога до фортеці / Г. Шпрангер. – К., 1975. – 176с.
391514
  Панченко В. Дорога до Хвильового // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 649-675. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
391515
  Томенко М.Д. Дорога до хліба : поезії / М.Д. Томенко. – Київ, 1985. – 149 с.
391516
  Кухаренко Р. Дорога до храму // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис / Мін. культури і мистецтв України. – Київ, 1999. – № 1. – С.4-5
391517
  Зейда Олександр Дорога до школи (Пам"ятка для школяра) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 22
391518
  Керашев Т. Дорога до щастя : роман / Т. Керашев. – Київ, 1956. – 276 с.
391519
  Журба К.Т. Дорога до щастя : поезії / К.Т. Журба. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 85 с.
391520
  Серпілін Л.С. Дорога довжиною в три десятиліття. : нарис / Л.С. Серпілін. – Київ : Веселка, 1970. – 100 с.
391521
  Чабанівський М.І. Дорога додому : повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь, 1966. – 252 с.
391522
  Бойко Б.М. Дорога додому : роман / Б.М. Бойко. – Ужгород, 1985. – 199 с.
391523
  Лубська О. Дорога додому : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 70-80. – ISSN 0208-0710
391524
  Карп"юк М. Дорога додому : [повість, оповідання] / Марія Карп"юк. – Київ : Фенікс, 2016. – 175, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-385-3
391525
  Хорозова О. Дорога додому... Михайла Чабанівського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 15
391526
  Чабанивский М.И. Дорога домой : повести и рассказы / Михайло Чабанивский. – Москва : Советский писатель, 1970. – 383 с.
391527
   Дорога домой. – Москва, 1975. – 383 с.
391528
  Крупин В.Н. Дорога домой / В.Н. Крупин. – М., 1985. – 272с.
391529
   Дорога домой. – Москва, 1986. – 334 с.
391530
  Волокитин Н.И. Дорога домой / Н.И. Волокитин. – Красноярск, 1986. – 355с.
391531
  Туркин В. Дорога дружбы / В. Туркин. – Хабаровск, 1955. – 72с.
391532
  Титов Александр Федорович Дорога дружбы. Записки партизана / Титов Александр Федорович. – Минск : Госиздат БССР, Ред.худож.лит., 1958. – 271с.
391533
  Титов Александр Дорога дружбы. Записки партизана. / Титов Александр. – Минск : Госиздат БССР, Ред.худож.лит., 1955. – 236с.
391534
  Цыбульский П.Д. Дорога друзей / П.Д. Цыбульский. – К, 1960. – 160с.
391535
  Туренская В.И. Дорога Елены Никитиной / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1956. – 528с.
391536
  Бровка Петрусь Дорога жизни / Бровка Петрусь. – Минск, 1950. – 157 с.
391537
  Бровка Петрусь Дорога жизни / Бровка Петрусь. – Москва, 1952. – 30 с.
391538
  Грива Ж. Дорога жизни : роман / Ж. Грива; пер. с латыш. В.Беркович. – Рига : Латгосиздат, 1955. – 568 с.
391539
  Сапаров А.В. Дорога жизни / А.В. Сапаров. – Л, 1959. – 268с.
391540
  Дудин М.А. Дорога жизни / М.А. Дудин. – Л., 1968. – 38с.
391541
  Петров Ю.В. Дорога жизни / Ю.В. Петров. – К., 1971. – 171с.
391542
  Исаков И. Дорога жизни : стихи / И. Исаков; пер. с кирг. А.Зайца. – Москва : Советский писатель, 1984. – 70 с.
391543
  Гражданская З.Т. Дорога жизни / З.Т. Гражданская. – М., 1986. – 94с.
391544
  Джонсон Иэн Дорога жизни Древнего Китая. Китайская дорога жизни / Джонсон Иэн, Ямашита Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 104-117 : фото
391545
  Захарченко В. Дорога жизни: Избранное / В. Захарченко. – Москва, 1987. – 366с.
391546
  Цакунов О.А. Дорога жизни: стихи разных лет / О.А. Цакунов. – Ленинград, 1986. – 141с.
391547
  Бухбіндер Й.Ш. Дорога життя / Й.Ш. Бухбіндер. – К, 1966. – 119с.
391548
  Іван Лужецький о. Дорога життя / Лужецький о. Іван. – Рим : Вид-во оо.Василіян, 1990. – 247 с. – (Українська духовна бібліотека ; Ч. 79)
391549
  Мінчак Г. Дорога життя // Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 115-120. – ISSN 1682-3540
391550
  Лидин Г В. Дорога журавлей / Г В. Лидин, . – М., 1962. – 448с.
391551
  Белугин В.А. Дорога за горизонт / В.А. Белугин. – Пермь, 1966. – 41с.
391552
  Васильев В.И. Дорога за горизонт, ведущая в реальность / В.И. Васильев, З.Д. Усманов. – Душанбе, 1988. – 56с.
391553
  Морозов С.Т. Дорога за горизонт. Очерки / С.Т. Морозов. – М., 1972. – 256с.
391554
  Никулин Ю.В. Дорога за перевал. / Ю.В. Никулин. – М, 1955. – 32с.
391555
  Гончар О.Т. Дорога за хмари : Оповідання / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 72с. – (Б-ка українського оповідання)
391556
  Кичинський А.І. Дорога завдовжки в любов : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Молодь, 1988. – 112 с.
391557
   Дорога зажигает огни. – Абакан, 1963. – 146с.
391558
  Регистан Г. Дорога земная : книга лирики / Г. Регистан. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 175с.
391559
  Наконечна О.В. Дорога зі школи додому // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 27-33 : рис.
391560
  Євдокимова Н.О. Дорога змін: ефективне спілкування у кризових умовах життя : путівник з психології для "чайників" / Н.О. Євдокимова, В.Л. Зливков, С.О. Лукомська. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 180, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-175. – ISBN 978-617-534-359-3
391561
  Ликашин В.В. Дорога зовёт / В.В. Ликашин. – Саратов, 1957. – 48с.
391562
  Акаткин В.М. Дорога и память / В.М. Акаткин. – Воронеж, 1989. – 190 с.
391563
  Шаламов В.Т. Дорога и судьба / В.Т. Шаламов. – М, 1967. – 127с.
391564
  Шаламов В.Т. Дорога и судьба / В.Т. Шаламов. – Москва, 1967. – 127 с.
391565
  Сапожников В.К. Дорога идет на Коён / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1974. – 318с.
391566
  Михеев М.П. Дорога идет на перевал / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1962. – 103с.
391567
  Даганов А.Г. Дорога из аула : стихотворения и поэма / А.Г. Даганов; пер. с авар. – Москва : Современник, 1986. – 62 с.
391568
  Ионов А.В. Дорога из мрака. / А.В. Ионов. – К., 1962. – 238с.
391569
  Хыдыров М.Н. Дорога издалека / М.Н. Хыдыров. – Ашхабад
2. – 1977. – 183с.
391570
  Вахрушева Е.А. Дорога исканий / Е.А. Вахрушева. – Рига, 1958. – 239с.
391571
  Брегова Д.Д. Дорога исканий / Д.Д. Брегова. – Москва, 1962. – 515с.
391572
  Брегова Д.Д. Дорога исканий / Д.Д. Брегова. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 512с.
391573
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний / Б.С. Ямпольский. – Москва : Гослитиздат
(Роман-газета № 7 (115)). – 1955. – 86с.
391574
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний : повесть / Б.С. Ямпольский. – Москва : Воениздат, 1960. – 243с.
391575
  Ольшвангер А.Я. Дорога испытаний / А.Я. Ольшвангер. – Рига, 1973. – 302с.
391576
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний. Мальчик с голубинной улицы. Молодой человек : повести / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 703 с.
391577
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний. Мальчик с голубинной улицы. Молодой человек : повести / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1974. – 719 с.
391578
  Смирнов В.В. ДОрога к "Черным идолам". / В.В. Смирнов. – М., 1966. – 156с.
391579
  Смирнов В.В. ДОрога к "Черным идолам". / В.В. Смирнов. – М., 1967. – 156с.
391580
  Болдырев С.Н. Дорога к большой реке : роман / С.Н. Болдырев. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 536 с.
391581
  Бараташвили М. Дорога к вам / М. Бараташвили. – Москва, 1984. – 119с.
391582
  Васильев З.Д. Дорога к вершинам / З.Д. Васильев. – Ленинград, 1980. – 175с.
391583
  Шошин М.Д. Дорога к всенародной славе / М.Д. Шошин. – Иваново, 1948. – 57с.
391584
  Отрошко В.Д. Дорога к высокому небу / В.Д. Отрошко. – Симферополь, 1983. – 190с.
391585
  Миндилин Э.Л. Дорога к дому / Э.Л. Миндилин. – М., 1957. – 462с.
391586
  Асанов Н.А. Дорога к дому / Н.А. Асанов. – Москва, 1976. – 367с.
391587
  Симонова О.И. Дорога к дому / О.И. Симонова. – Минск, 1977. – 279с.
391588
  Шухов И.И. Дорога к дому / И.И. Шухов. – Алма-Ата, 1988. – 218с.
391589
  Еськов М.Н. Дорога к дому,дорога светлая / М.Н. Еськов. – Воронеж, 1985. – 304с.
391590
  Томин В.Р. Дорога к дому. / В.Р. Томин. – М., 1980. – 112с.
391591
  Неподоба В.П. Дорога к дому. Очерки / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1989. – 318с.
391592
  Езова Светлана Андреевна Дорога к другому, путь к себе : важное условие гуманизации межличностных отношений в библиотеке // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 38-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Как выстраиваются отношения читателя и библиотекаря, что мешает их общению? Возвращаюсь к излюбленному мною методу осознания типов поведения библиотекаря с читателем: декартовой прямоугольной системе координат.
391593
  Мирзоев Г. Дорога к другу : стихи / Г. Мирзоев. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 96 с.
391594
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – М., 1957. – 440с.
391595
  Саркисянц Р. Дорога к другу / Р. Саркисянц. – Ереван, 1968. – 43с.
391596
  Грудзинский В.А. Дорога к другу / В.А. Грудзинский. – Нальчик, 1975. – 142с.
391597
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Л., 1978. – 192с.
391598
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Л., 1982. – 176с.
391599
  Исаев Е.А. Дорога к другу / Е.А. Исаев. – М, 1984. – 144с.
391600
  Шмидт Б. Дорога к друзьям / Б. Шмидт. – Л., 1941. – 68с.
391601
  Комиссарова М.И. Дорога к друзьям / М.И. Комиссарова. – Л., 1968. – 88с.
391602
   Дорога к замку. – Москва, 1987. – 250 с.
391603
  Дьяков Б.А. Дорога к звездам / Б.А. Дьяков, М Пенкин. – М-Л, 1949. – 128с.
391604
  Борисов М.Ф. Дорога к звездам / М.Ф. Борисов. – М., 1974. – 92с.
391605
   Дорога к звёздам. – Москва, 1986. – 394 с.
391606
  Криванчиков Н.Г. Дорога к звездам. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – К., 1962. – 123с.
391607
  Чибилев А.А. Дорога к Каспию / А.А. Чибилев. – Алма-Ата, 1988. – 238с.
391608
  Веленгурин Н. Дорога к Лукоморью / Н. Веленгурин. – Краснодар, 1976. – 272с.
391609
  Веленгурин Н.Ф. Дорога к Лукоморью / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1984. – 334с.
391610
  Агеев Н.Е. Дорога к любви : стихотворения и поэма / Н.Е. Агеев. – Москва : Совецкая Россия, 1983. – 80 с.
391611
  Кригер Е.Г. Дорога к людям / Е.Г. Кригер. – М., 1978. – 352с.
391612
  Калимуллин И. Дорога к людям / И. Калимуллин. – М. : Современник, 1978. – 78 с.
391613
  Кригер Е.Г. Дорога к людям / Е.Г. Кригер. – М., 1981. – 344с.
391614
  Олейник Е.Ф. Дорога к людям / Е.Ф. Олейник. – М., 1983. – 112с.
391615
  Касьянова Л.И. Дорога к мастерству. Портреты кинорежиссеров ГДР / Л.И. Касьянова, А.В. Каравашкин. – М., 1973. – 208с.
391616
  Инанишвили Р. Дорога к материнскому дому : рассказы / Р. Инанишвили; пер. с груз. А.Эбаноидзе. – Тбилиси : Мерани, 1988. – 230 с.
391617
  Луконин М.К. Дорога к миру / М.К. Луконин. – М., 1951. – 120с.
391618
  Баныкин В. Дорога к морю / В. Баныкин. – Пенза, 1957. – 336с.
391619
  Баева А.А. Дорога к морю / А.А. Баева. – Краснодар, 1969. – 95с.
391620
  Волынский Л.Н. Дорога к новой земле / Л.Н. Волынский. – Москва, 1966. – 372с.
391621
  Корабельников Г.М. Дорога к образу. / Г.М. Корабельников. – М., 1975. – 248с.
391622
  Корабельников Г.М. Дорога к образу. / Г.М. Корабельников. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 286с.
391623
  Порфирьев Б.А. Дорога к охотничьему домику / Б.А. Порфирьев. – 2-е изд., доп. – Киров, 1984. – 316с.
391624
  Сурков А.А. Дорога к победе / А.А. Сурков. – Рига, 1946. – 280с.
391625
   Дорога к Победе. – Новосибирск, 1981. – 399 с.
391626
  Мельник Е.П. Дорога к подполью / Е.П. Мельник. – Симферополь, 1961. – 315с.
391627
  Ермаков Дмитрий Дорога к премии: отели - лидеры : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 14-16 : Фото
391628
  Гоцуленко В.Н. Дорога к Пушкину / В.Н. Гоцуленко. – К, 1987. – 236с.
391629
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1964. – 68с.
391630
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – Москва, 1964. – 121с.
391631
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – М, 1964. – 121с.
391632
  Мансо А. Дорога к рассвету. / А. Мансо. – М., 1961. – 92с.
391633
  Полторацкий В.В. Дорога к родникам : Стихи / В.В. Полторацкий. – Москва : Воениздат, 1972. – 196с.
391634
  Павленко В.Г. Дорога к родному дому : повесть / В.Г. Павленко. – Х., 1984. – 112с.
391635
  Пархомов М.Н. Дорога к самому себе: повесть и рассказы / М.Н. Пархомов. – К., 1980. – 256с.
391636
  Портнов В.В. Дорога к себе : Повести / В.В. Портнов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 220с. – (Молодые писатели)
391637
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
1. – 1989. – 336с.
391638
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Нью-Йорк
4. – 1991. – 500с.
391639
  Юр Лоз (Лидын) Дорога к себе : энергетическая диагностика материалистических знаний / Юр Лоз (Лидын). – Кн. 4. – Нью-Йорк : Я
ч. 2. – 1992. – 288 с.
391640
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
5. – 1993. – 348с.
391641
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
6. – 1994. – 144с.
391642
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
Кн. 6, ч. 2. – 1995. – 168 с.
391643
  Каменная Г.А. Дорога к сердцу / Г.А. Каменная. – М., 1960. – 49 с.
391644
  Наседкин Ф.И. Дорога к сердцу. Повести и рассказы. / Ф.И. Наседкин. – М., 1965. – 656с.
391645
  Шангин Н.А. Дорога к солдатской доблести / Н.А. Шангин. – Киев, 1975. – 111с.
391646
  Жданов И. Дорога к солнцу / И. Жданов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 76 с.
391647
  Нури З. Дорога к солнцу : стихи / З. Нури; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1983. – 188 с.
391648
  Костюковский Б.А. Дорога к солнцу. / Б.А. Костюковский. – 2-е изд. – М., 1967. – 456с.
391649
  Штуден Л.Л. Дорога к старому дому / Л.Л. Штуден. – Новосибирск, 1990. – с.
391650
  Керашев Т.М. Дорога к счастью : роман / Т.М. Керашев. – Москва : Советский писатель, 1948. – 312 с.
391651
  Шамилов А. Дорога к счастью / А. Шамилов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 463 с.
391652
  Шамилов А. Дорога к счастью : роман / А. Шамилов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 455 с.
391653
   Дорога к счастью. – Москва, 1978. – 574 с.
391654
  Хаббард Л.Р. Дорога к счастью : руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge, 2007. – [ 6 ], 232 с. : ил. – Фамилия автора указана на обороте титульного листа. – ISBN 978-1-4031-4650-2
391655
  Хаббард Л.Р. Дорога к счастью : руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон Хаббард. – [Москва] : Фонд Дорога к счастью, 2007. – 248 с. : ил. – Автор указан на обороте титульного листа. – ISBN 1-59970-011-5
391656
  Матвеев А.Ф. Дорога к счастью. / А.Ф. Матвеев. – Алма-Ата, 1966. – 136с.
391657
  Керашев Т.М. Дорога к счатью : роман / Т.М. Керашев. – Краснодар, 1969. – 294 с.
391658
   Дорога к сыну. – Москва, 1983. – 110 с.
391659
   Дорога к танцу. – Москва, 1989. – 72 с.
391660
  Айрапетов О. Дорога к Туркманчаю // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 1. – С. 37-46. – ISSN 0235-7089


  Російсько-персидська війна 1826-1828 рр. та її завершення
391661
  Жога Елена Дорога к храму / Жога Елена, Бухановский Юрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 88-90 : Фото
391662
  Копировский А. Дорога к храму = Храмовое искусство Руси и России // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2010. – Вып. декабрь. – С. 30-35


  Церковь Покрова на Нерли - белокаменный храм во Владимирской области России, в полутора километрах от Боголюбова, выдающийся памятник зодчества владимиро-суздальской школы (1165 /1158), является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но ...
391663
  Будур Н.В. Дорога к Храму : основы православной культуры / Наталия Будур. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – 224с. : илл. – ISBN 978-5-9555-1154-2
391664
  Дацышен В.Г. Дорога к храму "Чистого облака" или каким богам молятся китайцы / В.Г. Дацышен, А.Б. Чегодаев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 63-66. – ISSN 0321-5075
391665
  Старшинов Н.К. Дорога к читателю / Н.К. Старшинов. – М, 1985. – 224с.
391666
  Голышев Г.Ф. Дорога к Эмгуэме. / Г.Ф. Голышев. – Хабаровск, 1965. – 87с.
391667
  Колоане Ф. Дорога китов : роман / Франсиско Колоане ; Пер. с исп. З. Брагинской и И. Винниченко. – Москва : Художественная литература, 1971. – 239 с.
391668
  Юхма М. Дорога кончается в полдень : повести и рассказы / М. Юхма; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1983. – 208 с.
391669
  Шевченко Ю.А. Дорога которую выбрал Чунг / Ю.А. Шевченко. – Москва, 1973. – 79 с.
391670
   Дорога крізь джунглі. – Київ, 1978. – 159 с.
391671
  Стадниченко Ю.І. Дорога крізь довге літо : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Прапор, 1983. – 47 с.
391672
  Новак Ф О. Дорога Леніна - терор і злидні / Олекса Новак. – Рівне : [Б.в.], 1991. – 56 с.
391673
  Ларин О.И. Дорога Ломоносова сегодня : (Холмогоры-Москва: через 250 лет по пути великого помора ) / О.И. Ларин. – Москва : Мысль, 1983. – 175с. : Ил.
391674
  Бабляк В.С. Дорога любви : рассказы / В.С. Бабляк; пер. с укр. Б. Яковлева. – Москва : Советский писатель, 1967. – 283 с.
391675
  Алимжанов А. Дорога людей : роман / А. Алимжанов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 255 с.
391676
   Дорога Мгера. – Москва, 1990. – 166 с.
391677
  Медвідь Л. Дорога Ментуха // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-31. – ISSN 0130-1799
391678
  Марвич С.М. Дорога мертвых : роман в 2-х частях / С.М. Марвич. – Москва : Советский писатель, 1968. – 872 с.
391679
  Марвич С.М. Дорога мертвых. Роман в 2-х частях / С.М. Марвич. – Москва, 1958. – 839с.
391680
  Дар Д.Я. Дорога мечтаний / Д.Я. Дар, Г.Б. Ягдфельд. – Москва, 1956. – 75с.
391681
  Дмитерко Л.Д. Дорога мира : стихи / Л.Д. Дмитерко. – Москва : Советский писатель, 1956. – 207 с.
391682
   Дорога миров. – Москва, 1990. – 304 с.
391683
   Дорога миров. – Москва
2. – 1990. – 303 с.
391684
  Недогонов А.И. Дорога моей земли / А.И. Недогонов. – М., 1958. – 49с.
391685
  Недогонов А.И. Дорога моей земли / А.И. Недогонов. – М., 1975. – 240с.
391686
  Панченко П.Е. Дорога молодости : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1946. – 104 с.
391687
  Исламов Денис Фатхиевич Дорога Москвы : роман / Исламов Денис Фатхиевич; пер. с башк. Рамиля Хакимова. – Уфа : Башкирирское кн. изд-во, 1974. – 471 с.
391688
  Колесова Оксана Дорога моя Вітчизна, "золота" моя земля! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 8


  Ми врешті-решт дочекалися: проведення земельних аукціонів набирає обертів. І сьогодні можна сказати, що відносини між продавцем і покупцем найдорожчого товару на ринку нерухомості стають дедалі стабільнішими, удосконалюються в професійному сенсі. Раз ...
391689
  Савостин Н.С. Дорога моя жизнь. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1971. – 107с.
391690
  Герман Ю.П. Дорога моя людина : Роман / Ю.П. Герман. – Київ : Дніпро, 1969. – 558с.
391691
  Свердлов Ф.Д. Дорога мужества / Ф. Свердлов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 110 с.
391692
   Дорога мужества и героизма. – Москва
1. – 1975. – с.
391693
  Борисов Н. Дорога мщения / Н. Борисов. – Куйбышев, 1943. – 108 с.
391694
  Найманбаев К. Дорога на Аккент / К. Найманбаев. – М., 1982. – 383с.
391695
  Москвина М. Дорога на Аннапурну : повесть-странствие : путешествие в Непал писателя Марины Москвиной и художника Леонида Ташкова / Марина Москвина. – Москва : Гаятри, 2007. – 224с. : ил. – ISBN 978-5-9689-0103-3
391696
  Березин В. Дорога на Астапово : проза: путевой роман (журнальный вариант) // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 8-62. – ISSN 0130-7673
391697
  Дроздов С.С. Дорога на Бальгу. / С.С. Дроздов. – Ставрополь, 1985. – 316с.
391698
  Осипов К. Дорога на Берлин / К. Осипов. – М, 1946. – 256с.
391699
  Стецюк Я.Н. Дорога на верховину / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1956. – 152 с.
391700
  Авдеенко А.О. Дорога на Верховину : очерк / А.О. Авдеенко ; ил. А. Пауков. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 120 с., [4] л. ил. : ил.
391701
  Вергасов И.З. Дорога на Верхоречье / И.З. Вергасов. – Симферополь, 1957. – 123с.
391702
  Силлитоу А. Дорога на Волгоград / А. Силлитоу. – М., 1964. – 48с.
391703
  Рыбалко Н.А. Дорога на высоту / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1967. – 127с.
391704
  Рыбалко Н.А. Дорога на высоту / Н.А. Рыбалко. – К., 1971. – 123с.
391705
  Колобов В.М. Дорога на высоту / В.М. Колобов. – М., 1985. – 224с.
391706
  Трипільський А. Дорога на Дніпро : фронтові нариси і оповідання / А. Трипільський. – Київ ; Харків : Держвидав УРСР, 1944. – 83 с.
391707
  Райт Г. Дорога на запад. / Г. Райт. – М, 1994. – 622с.
391708
  Тихонов Игорь Дорога на зарю / Тихонов Игорь. – Ярославль : Верхне-Волжское изд-во, 1964. – 56с.
391709
  Пагіря О. Дорога на Збруч // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 45 (210). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  1946 року Західна Україна дала голодуючим селянам із Наддніпрянщини допомогу, яка пом"якшила "останній сталінський удар" і відвернула повторення Голодомору.
391710
  Городской Я.З. Дорога на Ирпень / Я.З. Городской. – Х., 1936. – 164с.
391711
  Лапченко Б.С. Дорога на Катин мох: Экол. очерки / Б.С. Лапченко. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 255 с. – ISBN 5-239-00663-6
391712
  Арлазоров М.С. Дорога на космодром / М.С. Арлазоров. – Москва, 1980. – 152с.
391713
  Арлазоров М.С. Дорога на космодром / М.С. Арлазоров. – Москва, 1984. – 141с.
391714
  Кундзіч О.Л. Дорога на Крем"янець / О.Л. Кундзіч. – К., 1946. – 51с.
391715
  Жуков С.Г. Дорога на Марьино / С.Г. Жуков. – М., 1982. – 176с.
391716
  Маковецкий В.Я. Дорога на Митридат / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1984. – 176с.
391717
  Ильин-Юхма Дорога на Москву / Ильин-Юхма. – Москва, 1968. – 320 с.
391718
  Юхма М. Дорога на Москву : роман-легенда / М. Юхма; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1983. – 176 с.
391719
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 618с.
391720
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 624с.
391721
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 95с.
391722
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 63с.
391723
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1954. – 552с.
391724
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1986. – 510с.
391725
  Галктионов В.Д. Дорога на океан. / В.Д. Галктионов. – Симферополь, 1952. – 76с.
391726
  Лашков И.В. Дорога на перевал / И.В. Лашков. – М, 1956. – 159с.
391727
  Гнеушев В.Г. Дорога на перевал / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1977. – 222с.
391728
  Нагнибіда М.Л. Дорога на південь / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1940. – 48с.
391729
  Ляшенко М. Дорога на Північ / КНУТШ; Інститут філології; Ляшенко Микола, Михайлишин В"ячеслав. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 320с. – ISBN 966-7419-84-3
391730
  Самихов Х.И. Дорога на Порт-Артур / Х.И. Самихов. – Уфа, 1990. – 112с.
391731
  Сметанин А.И. Дорога на Порт-Артур. / А.И. Сметанин. – М., 1981. – 206с.
391732
  Ветров И Дорога на Потсдам / И Ветров. – Москва, 1976. – 112с.
391733
   Дорога на Прагу. – Москва, 1964. – 183 с.
391734
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – М., 1959. – 374с.
391735
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – М., 1974. – с.
391736
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – М., 1980. – 357с.
391737
  Валиков Г.Г. Дорога на Радонеж / Г.Г. Валиков. – Москва, 1982. – 80с.
391738
  Васильев А.С. Дорога на Родину / А.С. Васильев. – Тюмень, 1961. – 128с.
391739
  Костров В. Дорога на Родину. Стихи. Поэма / В. Костров. – М., 1983. – 150с.
391740
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – М., 1966. – 303с.
391741
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – Москва, 1970. – 318с.
391742
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль : роман / И.Р. Гуро. – Київ : Молодь, 1975. – 232с.
391743
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – М., 1977. – 256с.
391744
   Дорога на Сантьяго. – Ленинград, 1986. – 343 с.
391745
   Дорога на Севеструм, 1977. – 48 с.
391746
   Дорога на Смоленск. – Москва, 1985. – 470 с.
391747
  Еремин В.Г. Дорога на Спасское / В.Г. Еремин. – М., 1983. – 48с.
391748
  Соболев А.Н. Дорога на стадион / А.Н. Соболев. – М, 1963. – 32с.
391749
  Аль Д. Дорога на Стрельну / Д. Аль. – Ленинград, 1991. – 238с.
391750
  Северов П. Дорога на Схід / П. Северов. – Харків, 1938. – 94с.
391751
  Продан Ю.Ю. Дорога на Тмутаракань / Ю.Ю. Продан. – Краснодар, 1977. – 192с.
391752
  Плеханов Р.Ф. Дорога на Урман // Следствием установлено... / Тихонов Юрий Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1986
391753
  Москаленко Леся Дорога на Халкідіки : Греція / спецрепортаж / Москаленко Леся, Некрасов Андрій, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 64-69 : Фото
391754
  Амитов Э. Дорога над кручей / Э. Амитов. – Ташкент, 1971. – 87с.
391755
  Моруга В.В. Дорога над лугом : поезії / В.В. Моруга. – Київ, 1985. – 183 с.
391756
  Куранов Ю.Н. Дорога над озером. / Ю.Н. Куранов. – М., 1977. – 335с.
391757
  Соколов В. Дорога начинается в Москве / В. Соколов. – Минск, 1952. – 160с.
391758
  Магнушевский К.П. Дорога начинается с шага / К.П. Магнушевский. – М., 1965. – 103с.
391759
   Дорога наша-верная. – Москва, 1973. – 325с.
391760
  Горев В.А. Дорога наша верная / В.А. Горев, Т.Ф. Войтеховкая. – Минск, 1986. – 190с.
391761
  Чубакова В.С. Дорога не кончается за горизонтом / В.С. Чубакова. – Л, 1960. – 391с.
391762
  Грин А.С. Дорога никуда : [роман] / А. Грин ; [гравюры на дереве В. Козлинского. – Москва : Советский писатель ; [Типо-лит. им. Воровского], 1935. – 499, [2] с. – Экз. деф., без ориг. обл. и тит. л., описан по ген каталогу


  Размер: 17х11 см
391763
  Грин А. Дорога никуда [Електронний ресурс] / Александр Грин, чит. А. Резалин, звукореж. М. Мануилова ; РАО "Говорящая книга". – Москва : Говорящая книга, 2006. – 2 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 9 ч. 58 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Романтика приключений и путешествий ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!). – ISBN 9785884152892


  Наименее фантастический и, пожалуй, самый грустный роман Грина. Дорога главного героя Тиррея - это путь разочарований, на котором его ждут предательство, обман, тюрьма, одиночество.
391764
  Евтушенко Е.А. Дорога номер один / Е.А. Евтушенко. – М, 1972. – 189с.
391765
  Александров В.А. Дорога обратно / В.А. Александров. – Ташкент, 1981. – 240с.
391766
  Бикмухаметов Р. Дорога остается / Р. Бикмухаметов. – Москва, 1969. – 168с.
391767
  Грачев Л.П. Дорога от Волхова / Л.П. Грачев. – Л., 1983. – 296с.
391768
  Синегуб Г.Г. Дорога от порога далека / Г.Г. Синегуб. – Сыктывкар, 1976. – 151с.
391769
  Губерський Л. Дорога пам"яті... // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 8


  Вступне слово Ректора КНУТШ Л.В. Губерського до наукового збірника Інституту філології, присвяченого пам"яті проф. Дунаєвської Лідії Францівни (1948-2006)
391770
   Дорога пані Тетяно! / кафедра ВСР // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С.9-10


  Кафедра видавничої справи та редагування вітає Т. О. Приступенко з ювілеєм !
391771
  Салынский А. Дорога первых / А. Салынский. – Свердловск, 1950. – 88с.
391772
  Салынский А. Дорога первых / А. Салынский. – М, 1951. – 124с.
391773
   Дорога під громами. – Київ, 1985. – 504 с.
391774
  Малишко А.С. Дорога під яворами : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 119 с.
391775
  Малишко А.С. Дорога під яворами : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1970. – 80 с.
391776
   Дорога побед. – Киров, 1948. – 216с.
391777
   Дорога Победы. – Москва, 1980. – 477 с.
391778
  Ковальчук В.М. Дорога победы осажденного Ленинграда / В.М. Ковальчук. – Л, 1984. – 213 с.
391779
  Труханов В.И. Дорога под ветром. / В.И. Труханов. – К., 1960. – 116с.
391780
  Карпеко В.К. Дорога под небом / В.К. Карпеко. – М., 1967. – 47с.
391781
  Решетников Л.В. Дорога под огнем. / Л.В. Решетников. – М., 1968. – 270с.
391782
  Меркулов А.Г. Дорога под парусами / А.Г. Меркулов. – М., 1963. – 72с.
391783
  Браткова Т.В. Дорога под радугой. / Т.В. Браткова. – М., 1980. – 135с.
391784
  Малышко А.С. Дорога под яворами : Стихи / А.С. Малышко. – Москва : Советский писатель, 1967. – 279с.
391785
  Саулит Б.Р. Дорога под ясенями : роман / Б.Р. Саулит. – Москва : Советский писатель, 1972. – 302 с.
391786
  Лобков С.А. Дорога полна неожиданностей / С.А. Лобков. – Ленинград, 1976. – 120 с.
391787
  Лобков С.А. Дорога полна неожиданностей. / С.А. Лобков. – 2-е изд. – Л, 1981. – 120с.
391788
  Рибак Н.С. Дорога правди і миру : Нариси. Статті. Спогади. / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 343с.
391789
  Баграновский В.М. Дорога призвания / В.М. Баграновский. – Киев, 1954. – 528с.
391790
   Дорога с продолжением. – Москва, 1968. – 32 с.
391791
  Скороходов М.А. Дорога с продолжением / М.А. Скороходов. – М., 1970. – 48с.
391792
  Гитович А. Дорога света / А. Гитович. – Ленинград, 1968. – 208с.
391793
  Дзюбенко-Мейс Дорога свічки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 листопада (№ 219/220). – С. 21


  Джеймс Мейс - дослідник Голодомору в Україні.
391794
  Фаст Г. Дорога свободы. / Г. Фаст. – М, 1949. – 412с.
391795
  Фаст Г. Дорога свободы. / Г. Фаст. – М, 1950. – 288с.
391796
  Слуцкис М.Г. Дорога сворачивает к нам : рассказы и повесть / М.Г. Слуцкис; пер. с лит. – Москва : Детская литература, 1964. – 93 с.
391797
  Раннет Э. Дорога сильных : докум. повесть / Э. Раннет; пер. с эст. С.Мелло. – Таллин : Эстгосидат, 1956. – 398 с.
391798
  Медников А.М. Дорога сильных / А.М. Медников. – М, 1964. – 336с.
391799
  Лукашевич В.П. Дорога сквозь заросли : Повести и рассказы / В.П. Лукашевич. – Москва : Художественная литература, 1972. – 302с.
391800
  Цыбко В.А. Дорога сквозь сердце : стихи и афоризмы / Владимир Цыбко. – Киев : Интеллект, 2000. – 127, [1] с. – ISBN 966-646-006-8
391801
   Дорога сквозь Чёрный лес. – Москва, 1977. – 133 с.
391802
  Лубківський Р. Дорога Словацького і Шевченка - наша дорога! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 12
391803
  Спиридонов В.Н. Дорога смелых / В.Н. Спиридонов. – М., 1950. – 192с.
391804
  Спиридонов В.Н. Дорога смелых / В.Н. Спиридонов. – Изд., доп. и переработ. – М., 1953. – 223с.
391805
  Ермолович Н. Дорога солдата / Н. Ермолович. – Москва : Малыш, 1983. – 31 с.
391806
  Корецький Ф. Дорога спадщина / Ф. Корецький. – Київ, 1960. – 102 с.
391807
  Луценко Д.С. Дорога спадщина : лірика / Д.С. Луценко. – Київ, 1984. – 150 с.
391808
  Різник Л. Дорога стелилась тонко-тонко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 134-139. – ISSN 0868-4790
391809
  Попков А. Дорога счастья. / А. Попков, 1950. – 300с.
391810
   Дорога творений. – Казань, 1988. – 111с.
391811
   Дорога Тетяно Олегівно! / кафедра історії літератури та журналістики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 11


  Кафедра історії літератури та журналістики вітає Т.О. Приступенко з днем народження.
391812
  Санбаев С. Дорога только одна / С. Санбаев. – М., 1974. – 429с.
391813
  Липкан А.М. Дорога тополей : роман / А.М. Липкан. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1958. – 227 с.
391814
  Кимягаров Б. Дорога уходит в горы / Б. Кимягаров. – Москва, 1970. – 51 с.
391815
  Караматов С. Дорога уходит в горы : повесть / С. Караматов. – Москва, 1973. – 156 с.
391816
  Караматов С. Дорога уходит в горы : повесть / С. Караматов. – Ташкент, 1979. – 211 с.
391817
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль / А.Я. Бруштейн. – Москва : Детская литература, 1964. – 735 с.
391818
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль / А.Я. Бруштейн. – М, 1969. – 736с.
391819
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль / А.Я. Бруштейн. – Москва : Советский писатель, 1985. – 496 с.
391820
  Мамбетов И. Дорога уходит вдаль / И. Мамбетов. – Алма Ата, 1968. – 95с.
391821
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит вдаль / А.Я. Бруштейн. – М, 1980. – 735с.
391822
  Рыленков Н.И. Дорога уходит за околицу / Н.И. Рыленков. – М., 1968. – 144с.
391823
  Сімон Клод Дорога Фландрії; Зоосад = La route des flandres. Le jardin des plantes : Романи / Сімон Клод; З французької перекл. Р.Осадчук. – Київ : Юніверс, 2002. – 496с. – (Лауреати Нобелівської премії 1985). – ISBN 966-7305-73-2
391824
  Мурхед А. Дорога через безмолвие / А. Мурхед. – М., 1988. – 207с.
391825
  Скачков В.Н. Дорога через Бруны: повести. / В.Н. Скачков. – Волгоград, 1982. – 303с.
391826
  Минутко И.А. Дорога через весну. / И.А. Минутко. – Тула, 1964. – 231с.
391827
  Покальчук Ю.В. Дорога через горы. / Ю.В. Покальчук. – М, 1988. – 540с.
391828
  Кемохлидзе Г.В. Дорога через красивый лес / Г.В. Кемохлидзе. – Ярославль, 1981. – 255с.
391829
  Тооминг О.А. Дорога через лес. / О.А. Тооминг. – М., 1961. – 176с.
391830
  М"ястківський А.П. Дорога через молодість : вибрані поезії / А.П. М"ястківський. – Київ : Дніпро, 1973. – 210 с.
391831
  Сіренко М. Дорога через молодість : поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 90-92. – ISSN 0130-321Х
391832
  Краминов Д.Ф. Дорога через ночь / Д.Ф. Краминов. – М., 1961. – 415с.
391833
  Комар Б.П. Дорога через пекло : повість / Б.П. Комар. – Київ : Молодь, 1982. – 256 с.
391834
  Радлов Василий Дорога через перевал : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 86 : Фото
391835
  Щербановский О.С. Дорога через перевал. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1957. – 264с.
391836
  Шевченко М.П. Дорога через руины / М.П. Шевченко. – М, 1984. – 48с.
391837
  Калягин Н.И. Дорога через свет / Н.И. Калягин. – М., 1989. – 233 с.
391838
  Волошенюк І.С. Дорога через тишу : повісті та оповідання / І.С. Волошенюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 350 с.
391839
  Виноградов И.В. Дорога через фронт / И.В. Виноградов. – 3-е изд. – Москва, 1976. – 336с.
391840
  Анчаров М.Л. Дорога через хаос / М.Л. Анчаров. – Москва, 1983. – 256с.
391841
  Бонт Ф. Дорога чести / Ф. Бонт. – Москва, 1949. – 364с.
391842
  Бонт Ф. Дорога чести / Ф. Бонт. – М., 1949. – 364с.
391843
  Азарх Р.М. Дорога чести / Р.М. Азарх. – Москва
Кн. 1. – 1957. – 234с.
391844
  Азарх Р.М. Дорога чести / Р.М. Азарх. – Москва
2. – 1959. – 296с.
391845
  Ардаматский В.И. Дорога чести / В.И. Ардаматский. – Москва, 1990. – 649с.
391846
  Третьяков А. Дорога чести. / А. Третьяков. – Кострома, 1952. – 55с.
391847
  Лука Ш. Дорога шла лесом. / Ш. Лука. – Бухарест, 1960. – 52с.
391848
  Янковська Ж. Дорога як символ міжсвіття в українській культурній традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 647-655
391849
  Фераун М. Дорога, ведущая в гору / М. Фераун. – М, 1965. – 175с.
391850
  Синельников Сергей Дорога, ведущая к храму : Семь чудес России // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 90-93 : Фото
391851
  Румянцева М.А. Дорога, встреча, любовь... / М.А. Румянцева. – М., 1978. – 159с.
391852
  Тарба И.К. Дорога, которой нет конца... : стихотворения и поэмы / И.К. Тарба. – Москва : Художественная литература, 1976. – 365 с.
391853
  Гайдабура В. Дорога, незабутня наша... (листи Йосипа Гірняка й Олімпії Добровольської до Тамари Позняківни) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 205-207. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
391854
  Михайленко А.Г. Дорога, пройдена двічі : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1985. – 263 с.
391855
  Ген Т.Г. Дорога, уходящая вдаль. : повести, рассказы, очерки / Т.Г. Ген; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1980. – 392 с.
391856
  Смеляков Я.В. Дорога. / Я.В. Смеляков. – М., 1934. – 47с.
391857
  Скобелев Э.М. Дорога. / Э.М. Скобелев. – Минск, 1969. – 80с.
391858
  Ульянинский А.В. Дорога. / А.В. Ульянинский. – М., 1974. – 176с.
391859
  Делибес М. Дорога. Крысы. Пять часов с Марио / М. Делибес. – М, 1975. – 431с.
391860
  Немчинов Г.А. Дорога. Повести и рассказы. / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1975. – 315с.
391861
  Полякова Н.М. Дорога: рассказы, воспоминания / Н.М. Полякова. – Л., 1990. – 366с.
391862
  Багно В.Е. Дорогами "Дон Кихота" / В.Е. Багно. – Москва : Книга, 1988. – 448с.
391863
  Лобовская Р.А. Дорогами "Золотого кольца". / Р.А. Лобовская, С.П. Лялин. – Москва, 1981. – 96с.
391864
   Дорогами батьків. – Київ, 1970. – 140 с.
391865
  Гончаров И.М. Дорогами бессмертия / И.М. Гончаров. – М, 1989. – 159 с.
391866
  Москвин Н.И. Дорогами боевого братства / Н.И. Москвин. – Минск, 1986. – 318с.
391867
  Закруткин В.А. Дорогами большой войны / В.А. Закруткин. – М, 1971. – 303с.
391868
  Закруткин В.А. Дорогами большой войны / В.А. Закруткин. – М, 1974. – 303с.
391869
  Лобанов Л.Г. Дорогами бурь. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1958. – 63с.
391870
   Дорогами варягов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 111-115 : фото
391871
  Аркашев В.И. Дорогами Василия Теркина / В.И. Аркашев. – Минск, 1985. – 72с.
391872
  Бродский А.И. Дорогами весны / А.И. Бродский. – К, 1953. – 115с.
391873
  Аламиа Г.Ш. Дорогами ветвей : стихи / Г.Ш. Аламиа; пер. с абхаз. – Сухуми, 1980. – 64 с.
391874
  Светина Т. Дорогами ветров / Т. Светина. – Москва, 1971. – 448с.
391875
  Светина Т. Дорогами ветров. / Т. Светина. – М., 1979. – 764с.
391876
   Дорогами війни. – Київ : Д.О.Н.-97, 2005. – 240с. – 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується. – ISBN 966-8429-02-10
391877
  Лукашенко А.И. Дорогами воздушного десанта: докум. повествование о 4-м воздушнодесант. корпусе / А.И. Лукашенко. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1978. – 200с.
391878
  Кожевников В.М. Дорогами войны / В.М. Кожевников. – Москва, 1955. – 380с.
391879
   Дорогами войны. – Кишинёв, 1964. – 261с.
391880
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – Орджоникидзе, 1973. – 552с.
391881
  Стрехнин Ю.Ф. Дорогами войны / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1982. – 286с.
391882
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – 2-е изд. доп. – Орджоникидзе, 1985. – 640с.
391883
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – М., 1985. – 368с.
391884
   Дорогами войны. – Киев, 1986. – 143 с.
391885
  Джасмэ Д. Дорогами времен : стихи и поэмы / Д. Джасмэ; авториз. пер. с курд. Н.Алибеговой. – Москва : Художественная литература, 1968. – 127 с.
391886
  Былова Г.И. Дорогами героев / Г.И. Былова. – Минск, 1985. – 167с.
391887
  Тендюк Л.М. Дорогами двух океанов / Л.М. Тендюк. – Владивосток, 1974. – 199 с.
391888
  Эсенов Р.М. Дорогами доброты / Р.М. Эсенов. – Москва, 1984. – 263 с.
391889
  Верига В. Дорогами Другої світової війни = Along the roads of the World war 2 : легенди про участь українців у здушуванні варшавського повстання в 1944 р. та про Українську Дивізію "Галичина" / Верига В. – 3-є вид. доп. – [ Б. м. ] : Накладом Братства кол. Вояків 1-ої УД УНА, 1998. – 346 с. – Авт. на тит. арк. не зазначений .- На звороті парал. тит. арк. : З Матеріялів до історії Дивізії "Галичина" - 1-ої Української Дивізії УНА .- На тит. арк.: Канадське наукове товариство імені Шевченка . Publication. 1979. Ч.21. – (Publication / Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; ч. 21)
391890
   Дорогами дружби. – Москва, 1981. – 30с.
391891
   Дорогами дружби. – Киев, 1989. – 314 с.
391892
   Дорогами дружбы. – Тбилиси, 1972. – 536с.
391893
   Дорогами дружбы. – Пермь, 1978. – 134с.
391894
   Дорогами дружбы. – Ставрополь, 1979. – 240с.
391895
   Дорогами дружбы. – Москва, 1981. – 46с.
391896
  Пирожник И.И. Дорогами дружбы / И.И. Пирожник. – Минск, 1985. – 206с.
391897
   Дорогами дружбы. – Москва, 1986. – 40 с.
391898
   Дорогами дружбы. – Москва, 1987. – 42 с.
391899
  Баканидзе О.А. Дорогами дружбы / О.А. Баканидзе. – Тбилиси, 1989. – 461с.
391900
  Тажев П.М. Дорогами дружбы и братства / П.М. Тажев. – Нальчик, 1976. – 192с.
391901
  Василенко В.Г. Дорогами дружбы и солидарности / В.Г. Василенко. – Москва, 1973. – 64с.
391902
  Кухарчук Н.В. Дорогами дружбы: (Очерки). / Н.В. Кухарчук, В.П. Ткачук. – Киев, 1979. – 143с.
391903
  Эренбург И.Г. Дорогами Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1946. – 80с.
391904
   Дорогами Европы. – Изд. 2-е, доп. – Донецк, 1974. – 287с.
391905
  Нагнибеда М.Л. Дорогами жизни : Стихотворения и поэмы / М.Л. Нагнибеда; Пер. с укр. – Москва : ГИХЛ, 1960. – 288с.
391906
  Барский Л.М. Дорогами жизни : рассказы / Л.М. Барский; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 152 с.
391907
  Барский Л.М. Дорогами жизни : роман и рассказы / Л.М. Барский. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – 472 с.
391908
  Гаркуша А.Т. Дорогами жизни / А.Т. Гаркуша. – Краснодар, 1981. – 268с.
391909
  Шевчук Л. Дорогами життя: сакральне і земне : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-397-130-4
391910
  Гончаренко М.В. Дорогами західного світу / М.В. Гончаренко. – Київ, 1967. – 196с.
391911
  Крившенко С.Ф. Дорогами землепроходцев / С.Ф. Крившенко. – Хабаровск, 1984. – 191с.
391912
  Романов А.А. Дорогами земли / А.А. Романов. – М., 1965. – 109с.
391913
  Гнедовский Б.В. Дорогами земли Вятской / Б.В. Гнедовский, Э.Д. Добровольская. – Москва, 1971. – 135 с.
391914
  Рибак Н.С. Дорогами змагань : Новели / Н.С. Рибак : Рух, 1931. – 71с.
391915
   Дорогами знаний .. – М., 1976. – 93 с.
391916
  Колосова К.А. Дорогами знань / К.А. Колосова. – К., 1973. – 16с.
391917
  Марковин В.И. Дорогами и тропами Дагестана / В.И. Марковин. – М, 1974. – 183с.
391918
  Марковин В.И. Дорогами и тропами Дагестана / В.И. Марковин. – М, 1978. – 187с.
391919
  Киценко О. Дорогами Индии / О. Киценко. – Москва : Мысль, 1976. – 176 с. – (Библиотечная серия)
391920
   Дорогами испытаний и побед. – Москва, 1986. – 270 с.
391921
  Недвигин Н.А. Дорогами испытаний. / Н.А. Недвигин. – Ростов -на-Дону, 1968. – 136с.
391922
  Ярмиш Ю.Ф. Дорогами Індії / Ю.Ф. Ярмиш. – Київ, 1978. – 136 с.
391923
  Стріха М. Дорогами й путівцями Єгупця // Критика. – Київ, 1999. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 27-29


  Українсько-єврейські відносини. "Єгупець" - художньо-публіцистичний альманах Інституту юдаїки.
391924
  Швец В.Н. Дорогами Крыма / В.Н. Швец. – Симферополь, 1967. – 144с.
391925
  Кузнецов А.Ф. Дорогами Крыма / А.Ф. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1976. – 188с.
391926
  Шамко Е.Н. Дорогами крымских партизан / Е.Н. Шамко. – Симферополь, 1976. – 143с.
391927
  Халаминский Дорогами легенд / Халаминский, ю.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 368с.
391928
  Іванченко О.С. Дорогами Маклая : Роман. Пригоди. Подорожі. Фантастика / О.С. Іванченко. – Київ : Молодь, 1987. – 363с.
391929
  Рудик С.К. Дорогами мандрівок О.С. Пушкіна по Україні // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 132-138


  Мало хто знає, що О.С. Пушкін впродовж 1820-1824 років, подорожуючи по Україною, подолав 5760 км та проїхав через 132 населені пункти, з якими детально ознайомився. О.С. Пушкін особливо полюбляв мандрівки і ретельно до них готувався. Заздалегідь від ...
391930
  Николаев В.Н. Дорогами мечты и поиска / В.Н. Николаев. – М, 1965. – 200с.
391931
  Костенко Т. Дорогами Михайла Грушевського // Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник] / [упоряд. В. Горобець та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – С. 242-246. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
391932
   Дорогами молодости. – Воронеж, 1971. – 440с.
391933
  Скундрик В.П. Дорогами мужания / В.П. Скундрик. – Грозный, 1990. – 117с.
391934
  Федоров А.Г. Дорогами мужества / А.Г. Федоров. – М., 1968. – 56с.
391935
  Никитенко А.Г. Дорогами мужества / А.Г. Никитенко, Г.И. Кирсанов. – Донецк, 1980. – 24с.
391936
  Ганичев Д.В. Дорогами мужества / Д.В. Ганичев, Д.З. Муриев. – М., 1988. – 182с.
391937
  Харазия Х.Л. Дорогами мужества. / Х.Л. Харазия. – М., 1984. – 176с.
391938
  Фарфоровський В.П. Дорогами мужності / В.П. Фарфоровський. – К, 1983. – 48с.
391939
  Куварзин А.И. Дорогами нескончаемых битв. / А.И. Куварзин. – Киев, 1982. – 159с.
391940
  Буянов В.С. Дорогами отцов / В.С. Буянов, В.А. Левин. – Минск, 1967. – 52с.
391941
   Дорогами отцов. – Москва, 1969. – 288 с.
391942
   Дорогами отцов. – Москва, 1972. – 335с.
391943
   Дорогами отцов. – Москва, 1975. – 239с.
391944
  Тутковский П.А. Дорогами П.А. Тутковского : путешествия по Славечанско-Овручскому кряжу : cб. трудов акад. П.А. Тутковского, посвященных описанию Славечанско-Овручского кряжа / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч.-природовед. музей ; [авт. проекта: С.Р. Коженевский, Е.И. Деревская]. – Киев : Водоспад, 2013. – 216 с., [24] л. фото. : фото., табл. – К 155-летию со дня рождения акад. П.А. Тутковского. - В рамках проекта "Сохранение национального научного наследия". - Загл. обл.: Дорогами Павла Аполлоновича Тутковского. – Библиогр.: с. 135-141, 208-212. – ISBN 978-966-02-6698-8
391945
  Дорофей В.Т. Дорогами пам"яті / В.Т. Дорофей. – К., 1984. – 47с.
391946
   Дорогами памяти. – Ленинград, 1984. – 144 с.
391947
  Кац С.А. Дорогами памяти. / С.А. Кац. – М., 1978. – 223с.
391948
  Соболевв Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболевв. – М, 1944. – 64с.
391949
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 30с.
391950
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 95с.
391951
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 95с.
391952
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1945. – 110с.
391953
  Рахмат А. Дорогами побед : очерки / А. Рахмат. – Ташкент, 1965. – 56 с.
391954
  Сафиуллин Г.Б. Дорогами побед / Г.Б. Сафиуллин. – Казань, 1966. – 224с.
391955
   Дорогами побед. – Москва, 1969. – 352 с.
391956
   Дорогами побед. – Саратов, 1980. – 207с.
391957
   Дорогами побед. – Киев, 1988. – 135 с.
391958
  Макаренко Д.Г. Дорогами подвигов / Д.Г. Макаренко, Л.П. Олейник. – Х, 1973. – 175с.
391959
  Драгунский Д.А. Дорогами подвигов. / Д.А. Драгунский. – М., 1968. – 64с.
391960
  Ажажа В.Г. Дорогами подводных открытий / В.Г. Ажажа. – Москва, 1977. – 160 с.
391961
  Тимощук Б.О. Дорогами предків : путівник укр. і рос. мовами / [фото Л.Г. Гулянського, Ю.Л. Друкмана, В.О. Смолянінова, Б.О. Тимощука]. – Ужгород : Карпати, 1968. – 126 с.
391962
   Дорогами приключений. – Новосибирск
3. – 1991. – 460с.
391963
   Дорогами революции. 50 лет спустя // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 36-54
391964
  Папченко Анна Дорогами революции. 50 лет спустя : большое путешествие / Папченко Анна, Тягни-Рядно Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 34-54 : Фото
391965
  Кривда Г.Ф. Дорогами рідного краю : лірика / Г.Ф. Кривда. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 91 с.
391966
   Дорогами России. – Москва, 1981. – 503 с.
391967
   Дорогами России. – М., 1983. – 488с.
391968
   Дорогами России. – Москва, 1984. – 471с.
391969
   Дорогами России. – М., 1985. – 510 с.
391970
   Дорогами России. – М., 1986. – 478 с.
391971
   Дорогами России : очерки. – Москва : Советский писатель, 1987. – 459 с.
391972
  Муравьев В.Б. Дорогами российских провинций : Путешествия петра - Симона Палласа / В.Б. Муравьев. – Москва : Мысль, 1977. – 94с.
391973
  Григулевич И.Р. Дорогами Сандино. / И.Р. Григулевич. – М., 1984. – 192с.
391974
  Наулко В. Дорогами світу // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 156-166. – ISSN 0869-3595


  Стаття чл.-кор. НАН України, доктора іст. наук про свою наукову діяльність, науковий туризм, зарубіжні поїздки та перешкоди на цьому шляху зі сторони адміністрації КДУ ім. Т.Г. Шевченка, керівництва історичного факультету, Міжнародного відділу ...
391975
  Асоян Б.Р. Дорогами свободы / Б.Р. Асоян. – Москва, 1982. – 208с.
391976
  Эбаноидзе Игорь Дорогами святых апостолов : большое путешествие / Эбаноидзе Игорь, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 62-84
391977
  Родионов В.Н. Дорогами Скандинавии : Путевые очерки журналиста / Виктор Родионов. – Москва : Мысль, 1985. – 143с.
391978
  Бакін О.І. Дорогами слави батьків / О.І. Бакін. – Ужгород, 1975. – 127с.
391979
  Москвин Б.В. Дорогами славы / Б.В. Москвин. – М, 1983. – 271с.
391980
  Жуков И.М. Дорогами славы отцов / И.М. Жуков, Л. Николаев. – Москва, 1973. – 142 с.
391981
  Будяк Лілія Дорогами Словаччини (Мандрівки географічного клубу "Горизонт") // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-45 : Іл.
391982
  Побожий А.А. Дорогами тайги / А.А. Побожий. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 174с.
391983
  Лисневский И.Е. Дорогами театров / И.Е. Лисневский. – Минск, 1987. – 54с.
391984
  Драчук В.С. Дорогами тисячоліть : Про що розповіли письмена: Нариси / В.С. Драчук. – Київ : Веселка, 1978. – 245с.
391985
  Драчук Виктор Дорогами тысячелетий : О чем поведали письмена / Драчук Виктор. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 254с. : ил. – (Эврика)
391986
  Драчук Виктор Дорогами тысячелетий : О чем поведали письмена / Драчук Виктор. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 254с. : ил. – (Эврика)
391987
   Дорогами тысячелетий. – Москва, 1987. – 302 с.
391988
   Дорогами тысячелетий. – Москва
2. – 1988. – 238 с.
391989
   Дорогами тысячелетий. – Москва
3. – 1989. – 269с.
391990
  Будько Євген Дорогами українців : Цвіт по світу // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 54-57 : Іл.
391991
  Конфорович А.Г. Дорогами унікурсалії / А.Г. Конфорович, М.О. Сорока. – Вид. 3-є, доп. – Київ, 1988. – 312 с.
391992
  Когут М. Дорогами чужини / Микола Когут. – Тернопіль : Лілея, 2007. – 724 с. : фото. – ISBN 978-966-656-129-2
391993
  Кобленц А.Н. Дорогами шахматных сражений / А.Н. Кобленц. – Рига, 1963. – 200с.
391994
  Цюпа И.А. Дорогами юности : Рассказы / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 286с.
391995
  Усенко П.М. Дорогами юності / П.М. Усенко. – Київ, 1951. – 312 с.
391996
  Цюпа І.А. Дорогами юності / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1957. – 280 с.
391997
  Савченко Б.А. Дорогая Алла Борисовна... / Б.А. Савченко. – М., 1992. – 53с.
391998
  Поляков С.П. Дорогая душа / С.П. Поляков. – Одесса, 1958. – 96с.
391999
   Дорогая Людмила Алексеевна! (К юбилею проф. Л.А. Кудрявцевой) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 1 (43). – С. 56-59
392000
   Дорогая Людмила Алексеевна! (К юбилею проф. Л.А. Кудрявцевой) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 1. – С. 56-59
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,